MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/01/20 15:23:32
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
1 /2022.
   Erdélyi könyvesházak. - Szeged : Scriptum, 1991-. - 24 cm
2018-tól közread. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
ISBN 963-481-942-7 *
Erdély - könyvtártörténet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
017.11(439.21)"15/17" *** 026/027(439.21)"15/17"(093) *** 930.85(439.21)"15/17"(093)
[AN 95626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen, 1575-1800 : Kronstadt und Burzenland / Hrsg. von András Bándi, István Monok, Attila Verók. - 2021. - XVIII, 478 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 16/6.)
ISBN 978-963-7451-68-3 fűzött
Erdély - közkönyvtár - magánkönyvtár - 16. század - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
017.1(439.21)(=30)"157/175" *** 017.2(439.21)(=30)"157/175"
[AN 3843482] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2022.
Áment Márton
   Bakonygyepes az Ajka60 versenyben : a két évig tartó verseny bakonygyepesi történései / Áment Márton ; [kiad. Gyepesi Örökségünk Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségünk Egyes., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81888-0-7 fűzött
Bakonygyepes - Ajka - rendezvény - helytörténet - album
061.7(439-2Bakonygyepes) *** 943.9-2Ajka
[AN 3844130]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2022.
   Kik vagyunk : [fotográfiák képzőművészekről] : Műcsarnok, ... Budapest, 2021. 03. 19 - 2021. 09. 26. = Who we are : [photographs about artists] / [kurátor ... Bán András]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 121 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-37-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - fotóművészet - századforduló - 20. század - 21. század - önarckép - arckép - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 73/76(439)(092)"18/201" *** 77.041.5 *** 75.041.53
[AN 3844110]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4 /2022.
   Les bibliothèques et l'économie des connaissances, 1450-1850 : colloque international, 9-13 avril 2019 Sárospatak ... = Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens, 1450-1850 : internationale Tagung, 9-13 April 2019 Sárospatak ... / éd. par Frédéric Barbier, István Monok et Andrea Seidler. - Budapest : MTAK, 2020. - 384 p. : ill. ; 21 cm. - (L'Europe en réseaux ; 8.)
Váltakozva francia, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-57-7 fűzött
Európa - Magyarország - könyvtártörténet - információs társadalom - művelődéstörténet
02(4)"14/18" *** 02(439)"14/18" *** 316.77 *** 930.85(4)"14/18"
[AN 3843673]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2022.
Bruck, Anton (1937-)
   Bewahrte Geistigkeit und Kulturerbe von drei Nationen : die Historische Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing / Aufsätze von Anton Bruck, István Monok, Edina Zvara ; [Hrsg. von] Bibliothek und Informationszentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Franziskanerkloster Güssing. - Budapest : Bibl. und Informationszentrum der Ungarischen Akad. der Wissenschaften ; Güssing : Franziskanerkloster, 2021. - 214 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-70-6 fűzött
ISBN 978-3-200-07586-3
Németújvár - egyházi könyvtár - franciskánusok
027.6(436.3-2Németújvár) *** 271.3(436.3-2Németújvár)
[AN 3843539]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2022.
   "Az észt meghaladó tudás" : az inspiráció tere: Hamvas olvasósarok / [szerk. Domokos Judit] ; [közread. a] Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár. - Szentendre : Hamvas B. Pest M. Kvt., 2021. - 62 p. : ill., színes ; 20x20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-7521-88-1 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - Szentendre - író - könyvtár - emlékszoba - 20. század - 21. század
027.53(439-2Szentendre) *** 069(439-2Szentendre) *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 3843417]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2022.
   Libri diversi magni et parvi : válogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár állománytörténetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához / [szerk. Körmendy Kinga és Madas Edit] ; [... közzéteszi az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és a Fragmenta Codicum Műhely]. - Esztergom : Esztergomi Főszékesegyházi Kvt. ; [Budapest] : Fragmenta Codicum Műhely, 2021. - 271, [17] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1360-9 kötött
Főszékesegyházi Könyvtár (Esztergom)
Esztergom - Magyarország - könyvtártörténet - könyvtörténet - könyvkultúra - egyházi könyvtár - művelődéstörténet
027.6(439-2Esztergom)(091) *** 09(439)(091) *** 930.85(439-2Esztergom)
[AN 3844910]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2022.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   A magyar rovásírás hiteles emlékei / ... írta Sebestyén Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - IV, 173, [6] p., [12] fol. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1915. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-95-0 fűzött : 3100,- Ft
rovásírás - írástörténet - magyarság - hasonmás kiadás
003.335.9(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3848870]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2022.
Tóth Gyöngyi
   A titokzatos Rohonci kódex képei [elektronikus dok.] / Tóth Gyöngyi. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : [Tóth Gy.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167887. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81807-1-9
Magyarország - kriptográfia - kódex - elektronikus dokumentum
091.14Rohonci *** 003.26
[AN 3849655]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10 /2022.
Békés Márton (1983-)
   Kulturális hadviselés [elektronikus dok.] : a kulturális hatalom elmélete és gyakorlata / Békés Márton ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Szöveg (epub : 20.9 MB). - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-22-8
kulturális politika - politológia - társadalmi hatalom - szellemi elit - értelmiség - vitairat - elektronikus dokumentum
008:323 *** 32.001 *** 316.344.42 *** 316.343.652
[AN 3837591]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2022.
Gyuricza Péter (1959-)
   A Corvin-lánc története / Gyuricza Péter ; [kiad. Magyar Corvin-lánc Testület]. - Budapest : M. Corvin-lánc Test., 2021. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Magyarország - állami kitüntetés - kulturális politika - művelődéstörténet - tudós - művész - 20. század - Horthy-korszak - ezredforduló - 21. század
008:323(439)"193/194" *** 06.068(439)"193/194" *** 929(439)"18/20" *** 06.068(439)"200/202" *** 008:323(439)"200/202"
[AN 3843887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 426 p.
ISBN 978-615-01-0884-1 kötött
[AN 3843891] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 392 p.
ISBN 978-615-01-0885-8 kötött
[AN 3843893] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12 /2022.
   Abraxas / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 35 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-71-6 fűzött : 1700,- Ft
mágia
133.4
[AN 3843329]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2022.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
   A beavatás kulcsa / Eliphas Lévi ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-87-7 fűzött : 2100,- Ft
mágia - beavatás - ezoterika
133.4 *** 133.25
[AN 3844617]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2022.
Dörnyei Katalin (1968-)
   Eggyé válva Istennel / Dörnyei Katalin ; [közread. Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány]. - 2. kiad. - [Fonyód] : Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány, 2021. - 268 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-2466-7 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3848853]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2022.
Erdman, Wictor
   Bevezetés a pszichotronikába / Wictor Erdman ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2021]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-51-3 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus
133 *** 615.89
[AN 3848866]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2022.
Eva B.
   Csodák és hangok : 2. rész / írta Eva B. - [Mélykút] : [Benák É.], [2021]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2283-0 fűzött
látomás - memoár
133(0:82-94)
[AN 3844856]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2022.
   A hívás rítusa : Dogge - sothothe / Michael Calmar ... kéziratából szerk. L. S. atya. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 27 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5032-53-0 fűzött : 1400,- Ft
mágia
133.4
[AN 3844581]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2022.
   I ching : a változások könyve : ősi kínai jósrendszer. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 45 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-54-7 fűzött : 1000,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3844566]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

19 /2022.
Mosonyi Bernadett
   Természetismeret / [szerző Mosonyi Bernadett]. - Budapest : MultiLearn, 2020. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-9209-6 fűzött : 3900,- Ft
természetrajz - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3844436]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2022.
My first encyclopedia (magyar)
   Első enciklopédiám / [ford. Hámon Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 137 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney suli
ISBN 978-963-403-896-2 kötött : 4990,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3844937]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2022.
   Természetvédelmi kutatások az osztrák-magyar határ mentén : tanulmánygyűjtemény = Naturschutzforschung entlang der österreichisch-ungarischen Grenze = Nature conservation research along the Austrian-Hungarian border : monograph / szerk. ... Takács Gábor & Pellinger Attila. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2020. - 415 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rence, ISSN 2560-029X ; 5.)
A tanulmányok váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6266-03-3 kötött
Ausztria - Magyarország - Fertő-Hanság nemzeti park - természetvédelem - természeti környezet - határ menti terület
504.06(436-04) *** 504.06(439-04) *** 502.4(439)Fertő-Hanság_nemzeti_park *** 502.4(436)Fertő-Hanság_nemzeti_park
[AN 3844942]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

22 /2022.
Kecskés Lajos (1944-)
   A halmaz peremén : cirkálás a komplex végtelenben / Kecskés Lajos. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 115 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-493-122-5 fűzött : 4200,- Ft
komplex szám
511.11
[AN 3843240]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2022.
Lakatos Imre (1922-1974)
Mathematics, science and epistemology (magyar)
   A gyakorló matematikus filozófiája / Lakatos Imre ; szerk., ... az előszót írta Máté András. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-264.
ISBN 978-963-493-138-6 fűzött : 4200,- Ft
matematika - tudományfilozófia
51 *** 001
[AN 3843241]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2022.
Porhajas Tibor
   Geometria / [szerző Porhajas Tibor]. - Budapest : MultiLearn, 2021. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-4-2 fűzött : 3900,- Ft
geometria - gyermekkönyv
514(02.053.2)
[AN 3844438]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

25 /2022.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
QED (magyar)
   QED : a megszilárdult fény : a fény és az anyag különös elmélete / Richard Phillips Feynman ; A. Zee előszavával ; [ford. Alföldy Bálint]. - 2. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 141, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-099-0 kötött : 3999,- Ft
kvantumelmélet - foton
530.145 *** 535.14
[AN 3851667]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2022.
Kóródi Dávid
   Fizikai jelenségek / [szerző Kóródi Dávid]. - Budapest : MultiLearn, 2020. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-0-4 fűzött : 3900,- Ft
fizikai jelenség - gyermekkönyv
53.01(02.053.2)
[AN 3844435]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2022.
Kóródi Dávid
   Fizikai mennyiségek / [szerző Kóródi Dávid]. - Budapest : MultiLearn, 2020. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-6-6 fűzött : 3900,- Ft
fizika - mértékrendszer - gyermekkönyv
53.081(02.053.2) *** 531.7(02.053.2)
[AN 3844422]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

28 /2022.
Finan, Karin
Mineralien und Gesteine (magyar)
   Ásványok és kőzetek : a természet ékszerei / Karin Finan ; [ford. Francz Magdolna]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-300-8 kötött : 3490,- Ft
ásvány - kőzet - ifjúsági könyv
549(02.053.2) *** 552(02.053.2)
[AN 3851701]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2022.
International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2.) (2021) (Budapest)
   RKMC2021 : 2nd International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis [elektronikus dok.] : J20-22 May 2021, Budapest ... : online conference : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : Akad. K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: RKMC 2021. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156268. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165994. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-694-8
reakciókinetika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
541.12 *** 061.3"2020"
[AN 3837760]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2022.
Kémiai Előadói Napok (43.) (2020) (Szeged)
   XLIII. Kémiai Előadói Napok [elektronikus dok.] : előadás összefoglalók : ... Szeged, 2020. október 27-28. / szerk. Böszörményi Éva, Kocsis Marianna ; [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete ... - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Szeged] : MKE Csongrád M. Csop., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166639. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6018-04-5
kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3841806]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

31 /2022.
Sóki Imre
   A Tatai-medence és környéke földtani kutatásainak története, 1740-2004 / írta és összeáll. Sóki Imre ; [kiad. Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2021. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 978-615-01-1928-1 fűzött
Gerecse - Tata - Zsámbéki-medence - földtani kutatás - szénbányászat - történeti feldolgozás
553.94(439-2Tata) *** 622.33(439.373.23) *** 550.83(439.373.23)(091) *** 550.83(439Zsámbéki-medence)(091)
[AN 3843464]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

32 /2022.
Krause, Joachim (1968-)
Weltraum (magyar)
   A világűr : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Joachim Krause] ; [szöveg Dominique Conte]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-937-1 fűzött : 1990,- Ft
világűr - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
524(02.053.2) *** 087.5
[AN 3848924]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2022.
Nemere István (1944-)
   Ember és univerzum / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-252.
ISBN 978-963-453-728-1 fűzött : 3299,- Ft
világegyetem
524.8
[AN 3843693]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2022.
Szekeres Sándor
Eltévedt időszámítás (új kiadása)
   Az eltévedt időszámítás és a betlehemi csillag / Szekeres Sándor. - Átd., bőv. kiad. - Budapest ; Gyöngyös : Szekeres S., 2021. - 332 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5976-03-2)
időszámítás - magyarságkutatás - művelődéstörténet - rejtély
529(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(100)(089.3) *** 001.94
[AN 3843698]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

35 /2022.
Döll, Michaela
Gesund mit Granatapfel (magyar)
   A gránátalma titkai : egészség, szépség, konyha / Michaela Döll ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, [2021]. - 118 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-45-2 kötött : 1780,- Ft
gránátalma - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás - ételrecept
582.876 *** 615.89(02.053.2) *** 613.26 *** 641.55(083.12):582.876
[AN 3843180]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2022.
Vibók Ildi (1970-)
   Állati dumák, avagy Hogyan kommunikálnak az állatok? / Vibók Ildi ; Igor Lazin rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 106, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-587-021-9 fűzött : 2790,- Ft
állatviselkedés - kommunikáció - gyermekkönyv
591.58(02.053.2)
[AN 3843484]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

37 /2022.
Almási Edit, T.
   Ki ne aludjék / T. Almási Edit ; [a ... rajzokat ... kész. Bencsikné Mayer Mónika] ; [közread. a] Cri Du Chat Baráti Társaság. - Budapest : Cri Du Chat Baráti Társ., 2021. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1712-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3843979]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2022.
Barnai Roberto
Biologika szerv atlasz (angol)
   Biologika organ atlas / Roberto Barnai. - [Budapest] : Biologi-Team Kft., cop. 2021. - [4], 154 p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-81816-2-4 kötött
öngyógyítás - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 615.89
[AN 3843787]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2022.
Barnai Roberto
Biologika szerv atlasz (német)
   Biologika Organ Atlas / Roberto Barnai. - [Budapest] : Biologi-Team Kft., cop. 2021. - [4], 154 p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-81816-1-7 kötött
öngyógyítás - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 615.89
[AN 3843785]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2022.
Bíró Szabolcs
   Vitaminipar : egy vegyészmérnök bennfentes meglátásai és tanácsai a jó termékválasztáshoz / Bíró Szabolcs. - [Budapest] : Wise Tree Kft., 2021. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-254.
ISBN 978-615-01-1771-3 kötött : 5250,- Ft
vitamin - nyomelem - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 612.392.6
[AN 3843904]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2022.
   A bőség alakzatai / szerk. Molnár Krisztina és Mándi Nikoletta ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2021. - 156, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-67-9 kötött
terméketlenség - gyermektelen család - pszichoterápia
612.663 *** 615.851 *** 314.375.42
[AN 3844513]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2022.
   Covid: olyan, mint az influenza, csak halálosabb : útikalauz járványokhoz, nem csak stopposoknak / Kun Ádám [et al.]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 978-963-493-149-2 fűzött : 2900,- Ft
járványtan - fertőző betegség - immunológia
614.4 *** 616.9 *** 612.017.1
[AN 3843244]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2022.
Darvas Ferenc (1883-1934)
   Hazai gyógynövények : termelésük, értékesítésük, hatásuk és orvosi használatuk / írták Darvas Ferenc, Magyary-Kossa Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - [438] p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1925. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-89-9 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat - hasonmás kiadás
615.89:615.322(439) *** 094/099.07
[AN 3843312]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2022.
Ecsedi Gabriella
   Szülés, császármetszés, VBAC : elméleti és gyakorlati tudnivalók hüvelyi szülésre és császármetszésre készülő nőknek / Ecsedi Gabriella. - Budapest : Kukkapukka Kv., 2021. - 394, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-387.
ISBN 978-615-01-1663-1 fűzött : 3400,- Ft
szülés - császármetszés
618.4 *** 618.5 *** 618.5-089.888.61
[AN 3843231]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2022.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék [elektronikus dok.] : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; ford. Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Open Books, [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-027-9
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3836982]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2022.
Embey-Isztin Dezső (1944-)
   Gyakorlati fájdalomcsillapítás / Embey-Isztin Dezső. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - 232 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-807-1 fűzött : 5400,- Ft
fájdalomcsillapító
615.212
[AN 3852265]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2022.
Fagerström, Grethe
Per, Ida och Minimum (magyar)
   Peti, Ida és Picuri / írta Grethe Fagerström és Gunilla Hansson ; rajz. Gunilla Hansson ; ford. Róna Annamária. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-674-1 kötött : 2999,- Ft
terhesség - képregény - gyermekkönyv
612.63(084.11)(02.053.2)
[AN 3849097]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2022.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva és Dippold Ádám]. - Budapest : Európa, 2021. - 243, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-554-9 fűzött : 3499,- Ft
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár
615.851.135 *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3852230]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2022.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Die Traumdeutung (magyar)
   Álomfejtés / Freud ; [ford. Hollós István] ; [... a függeléket összeáll. Meller V. Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 653 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 589-620.
ISBN 978-963-479-826-2 kötött : 4999,- Ft
mélylélektan - álmoskönyv
159.964.2 *** 159.963.3
[AN 3851255]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2022.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis : [öt előadás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn] / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 84, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 45.)
ISBN 978-963-479-513-1 fűzött : 1499,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3849031]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2022.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Our many selves (magyar)
   Személyiségeink : egók, (h)arcok, álarcok : gyakorlati jógapszichológia / Sri Aurobindo ; [összeáll. és a bevezetőt írta A. S. Dalal] ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Danvantara, 2021. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-18-3 kötött : 4490,- Ft
jóga - meditáció
615.851.86
[AN 3852375]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2022.
Horváth-Tanka Enikő
   Autoimmun jóga : "út, ami elvezet a benned rejlő megoldáshoz" / Horváth-Tanka Enikő. - Dunakeszi : Horváth-Tanka E., 2021. - 256 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1275-6 fűzött
autoimmun-betegség - jóga - egészséges életmód
616-056 *** 612.017.1 *** 615.851.86 *** 613
[AN 3843457]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2022.
Kepes András (1948-)
   A boldog hülye és az okos depressziós [elektronikus dok.] / Kepes András. - Szöveg (epub : 873 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-026-2
mentálhigiénia - életvezetés - boldogság - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 3836984]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2022.
Levente Péter (1943-)
   Túlélőtréning 3D / Levente Péter. - Héreg : Ekhó, 2021. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 6000,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3843987]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Természet : vándorlegény/leány kor : ösztönlény (homo ökologicus) : 1. munkafüzet : 3x10 óra elmélet délelőtt, gyakorlat délután. - 154 p.
ISBN 978-615-01-0067-8
[AN 3843988] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Teátrum : vándormutatványos kor : észlény (homo ökonomicus) : 2. munkafüzet : 3x10 óra elmélet délelőtt, gyakorlat délután. - 142 p.
ISBN 978-615-01-0068-5
[AN 3843991] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Transzcendens : vándortanító kor : társaslény (homo ökumenicus) : 3. munkafüzet : 3x10 óra elmélet délelőtt, gyakorlat délután. - 194 p.
ISBN 978-615-01-0069-2
[AN 3843992] MARC

ANSEL
UTF-855 /2022.
Lucado, Max (1955-)
   Isten jót fog kihozni belőle : hogyan élheted túl a kaotikus időket? / Max Lucado ; [... ford. Hargitai Róbert és Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2021. - 37 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81631-3-2 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3843179]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2022.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása [elektronikus dok.] : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; ford. Bogácsi Balázs. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Open Books, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-059-0
stressz - mentálhigiénia - pszichoszomatikus betegség - elektronikus dokumentum
612.06 *** 613.865 *** 616-02
[AN 3836972]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2022.
   Meg tudod oldani! : gyakorlatok a stresszkezelés, a kapcsolatokban való eligazodás, valamint az önbecsülés és az életvezetési készségek fejlesztésére : 14 éves kortól / [vál., szerk. és adaptálta Czike Bernadett] ; [... illusztrációkat kész. Pattantyus Miklós] ; [ford. Vajnai Viktória]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2021. - 164 p. : ill. ; 28 cm. - (SZIA könyvek, ISSN 1788-6082)
Kész. Toner, Patricia Rizzo "Stress-management and self-esteem activities" (West Nyack, N.Y. : Center for Applied Research in Education, 1993) és McTavish, Sandra "Life skills" (San Francisco, Calif. : Pfeiffer ; Chichester : Wiley, 2004) c. művei alapján
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87908-4-2)
stressz - mentálhigiénia - teszt - ifjúsági könyv
612.06(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3849137]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2022.
Milánovics Danica (1954-)
   Koronavírus a facebookon 4 : vírusvakság és vakcinaőrület / Milánovics Danica. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2021. - 225 p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 10.)
ISBN 978-615-5031-51-9 fűzött : 3000,- Ft
világjárvány - 21. század
616.98(100)"202"
[AN 3843712]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2022.
Mosley, Michael (1957-)
Fast asleep (magyar)
   A jó alvás titka : útmutató a nyugodt éjszakai pihenéshez / Michael Mosley ; [ill. E. K. Mosley] ; [ford. Imre Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 316, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-566-066-7 kötött : 4500,- Ft
alvás - pihenés - mentálhigiénia
613.79 *** 613.865
[AN 3843678]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2022.
Murphy, Kate
You're not listening (magyar)
   Az értő figyelem [elektronikus dok.] : útmutató a jobb, tartalmasabb kommunikációhoz / Kate Murphy. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gyárfás Vera. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-881-9
figyelem - kommunikáció - társadalmi kapcsolat - elektronikus dokumentum
159.952 *** 316.77 *** 316.472.4
[AN 3840777]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2022.
Sióréti Gabriella
   Az emberi test / [szerző Sióréti Gabriella]. - Budapest : MultiLearn, 2020. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-2-8 fűzött : 3900,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3844428]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2022.
Sióréti Gabriella
Az emberi test (német)
   Der menschliche Körper / [Aut. Gabriella Sióréti]. - Budapest : MultiLearn, 2020. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-8-0 fűzött : 24 EUR
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3844434]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2022.
Snel, Eline (1954-)
Stilzitten als een kikker (magyar)
   Ülj figyelmesen mint egy béka : mindfulness-gyakorlatok gyerekeknek és szüleiknek / Eline Snel ; [ford. Érsek-O. Szarvas Nikolett Diána]. - Budapest : Scolar, 2021. - 140, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-244-592-2 fűzött : 3950,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3848555]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2022.
Sulzer, David (1956-)
Music, math and mind (magyar)
   Zene, matematika és elme : a zene fizikája és idegtudományi háttere / David Sulzer ; [ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 323 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 287-299. - Diszkogr.: p. 304-306.
ISBN 978-963-573-052-0 fűzött : 4199,- Ft
hallás - hang - zeneelmélet - zenetudomány
612.85 *** 781.22 *** 78.01
[AN 3844331]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2022.
Szabados Tímea
   Fogászati műszertan : műszertani alapismeretek fogászati asszisztensek számára / Szabados Tímea. - 3. kiad. - Budapest : Kádix, 2021. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-615-80525-5-9 fűzött
fogászat - orvosi műszer - tankönyv
616.314-7(078)
[AN 3849143]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2022.
Versényi Anna (1967-)
   Karcolások [elektronikus dok.] : a pszichológus segítő könyve a vagdosásról, szülőknek / Versényi Anna. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ad Librum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5014-14-7)
gyermeklélektan - serdülőkor - segítségkereső magatartás - öngyilkossági kísérlet - szülő-gyermek kapcsolat - elektronikus dokumentum
159.922.8 *** 37.018.1 *** 616.89-008.441.44-053.6
[AN 3841690]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2022.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - Ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   51. - 2021. - 344 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-77-6 fűzött
[AN 3831093] MARC

ANSEL
UTF-868 /2022.
Webb, Brandon
Total focus (magyar)
   Totál fókusz : hogyan hozzunk jó döntést stresszes helyzetben? / Brandon Webb és John David Mann ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 323, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-94-2 fűzött : 4490,- Ft
stresszkezelés - döntéselmélet - vezetés - üzleti élet
612.06 *** 65.012.4 *** 65.012.22
[AN 3844558]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2022.
Yancey, Philip (1949-)
Soul survivor (magyar)
   Kerülő utak a boldogsághoz [elektronikus dok.] / Philip Yancey ; ford. J. Füstös Erika. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Harmat, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-288-571-1 (epub)
ISBN 978-963-288-572-8 (mobi)
híres ember - vallásosság - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 929(100) *** 248.3
[AN 3837694]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

70 /2022.
Dezső Bence (1998-)
   Sikeres kudarcaim : így lettem influenszer / Dezső Bence. - Budapest : Tea K., 2021. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Élettörténetek sorozat)
ISBN 978-615-81431-4-1 fűzött : 4990,- Ft
Dezső Bence (1998-)
Magyarország - internet - infokommunikáció - közvélemény-alakítás - karrier - 21. század - memoár
681.3.004.14(439)(092)(0:82-94) *** 316.774 *** 316.658 *** 681.324Internet
[AN 3844242]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2022.
Kökényesi Bartos Attila
Digitális hajsza (angol)
   Digital pursuit [elektronikus dok.] : cops and crooks in the age of digital technology / Attila Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Adrienn Lajkó. - [S.l.] : Auth., 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Part 2., Types of crimes committed in the cyberspace. - Szöveg (epub : 23.6 MB). - 2021
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3844651] MARC

ANSEL
UTF-872 /2022.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza [elektronikus dok.] : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Lajkó Adrienn. - [S.l.] : Szerző, 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Informatikai környezetben elkövetett bűncselekmény típusok. - Szöveg (epub : 24.4 MB). - 2021
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167040. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6313-01-0
[AN 3844649] MARC

ANSEL
UTF-873 /2022.
Sebők Miklós (1979-)
   Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben / Sebők Miklós, Ring Orsolya, Máté Ákos. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-493-139-3 fűzött : 4800,- Ft
szövegtan - adatbányászat - kvantitatív vizsgálat - mesterséges intelligencia
681.3.016 *** 801.73 *** 681.3.004.14 *** 165.0.001.572
[AN 3843242]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

74 /2022.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 10. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., 2021. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81913-0-2 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3851252]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

75 /2022.
Kalmár Ágnes
   "Antanténusz, szórakaténusz..." : a Játékmúzeum 40 éves gyűjteményének keresztmetszete : a Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye állandó kiállítása : a cross-section of the 40-year collection of the Toy Museum : permanent exhibition of Szórakaténusz Toy Museum and Workshop, Katona József Museum of Kecskemét / Kalmár Ágnes. - [Kecskemét] : Kecskeméti Katona J. Múz. Szórakaténusz Játékmúz. és Műhely, 2021. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9815-60-5 fűzött
Kecskemét - gyermekjáték - tárgyi néprajz - múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető
688.72 *** 796.11(100) *** 394.3(100)(091) *** 069(439-2Kecskemét)(036)
[AN 3844253]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2022.
Rubik Ernő (1944-)
Cubed (magyar)
   A mi kockánk [elektronikus dok.] / Rubik Ernő ; ford. Bujdosó István. - Szöveg (epub : 837 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-029-3
Magyarország - feltaláló - logikai játék - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
685.857 *** 794.51 *** 001.894(439)(092)Rubik_E.(0:82-94)
[AN 3836976]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2022.
Tóth Sándor László (1943-)
   Kelemen Miklós : a vásárosnaményi forgácslemezgyártás szervezőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - [Budapest] : Fate, 2021. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A fafeldolgozás érdemesei ; 14.)
Borítócím: Kelemen Miklós élete és munkássága. - Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-8071-15-6 fűzött
Kelemen Miklós (1939-)
Magyarország - faipar - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század
674(439)(092)Kelemen_M. *** 658.1(439)(092)Kelemen_M.
[AN 3844449]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2022.
Tóth Sándor László (1943-)
   Mahunka Imre (1859-1923) albertfalvi születésű józsefvárosi bútorgyáros élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2021. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai ; 12.)
Borítócím: Mahunka Imre (1859-1923) élete és munkássága
ISBN 978-963-8071-19-4 fűzött
Mahunka Imre (1859-1923)
Magyarország - asztalosság - bútoripar - gyáros - 19. század - 20. század
684(439)(092)Mahunka_I.
[AN 3844472]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2022.
Tóth Sándor László (1943-)
   Thék Endre (1842-1919) asztalosmester, bútor- és zongoragyáros, az első hazai bútorgyár megalapítójának élete és munkássága / Tóth Sándor László, Verasztó Antal. - Budapest : Fate, 2021. - 27 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai ; 4.)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-8071-20-0 fűzött
Thék Endre (1842-1919)
Magyarország - gyáros - bútoripar - 19. század - 20. század
684 *** 658.1(439)(092)Thék_E.
[AN 3844479]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

80 /2022.
Csendes Istvánné
   A kukásautó : ismeretterjesztő mesekönyv kicsiknek / [írta és szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Varga Zsigmond, Kerékgyártó Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 41 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-487-180-4 kötött
szemétgyűjtés - köztisztasági szolgáltatás - gyermekkönyv
628.46(02.053.2)
[AN 3843480]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

81 /2022.
Kovács Péter
   Álom és valóság / Kovács Péter. - Felsőtelekes : Kovács P., 2021. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1811-6 fűzött
kamion - nemzetközi szállítmányozás - memoár
656.073(0:82-94)
[AN 3844218]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2022.
Péter József
   Éljünk a vasúttal.. : fejlődés történelmi háttérrel / írta Péter József. - Kisújszállás : [Péter J.], 2021. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1621-1 fűzött
Magyarország - vasúti közlekedés - történeti feldolgozás
656.2(439)(091)
[AN 3843567]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

83 /2022.
Bernáth István
   Kutyafajták kislexikona / Bernáth István. - 3. bőv. kiad. - [Érd] : Elektra Kvk., 2021. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-520-063-4 kötött : 2490,- Ft
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 3848537]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2022.
   Éghajlatváltozás az agráriumban [elektronikus dok.] : kihívások és megoldások / szerk. Holló Gabriella, Pekár Anita ; [közread. az] MTA Pécsi Területi Bizottsága ..., MATE Kaposvári Campus. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz. ; Kaposvár : MATE Kaposvári Campus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165970. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-0853-7
Magyarország - mezőgazdaság - éghajlatváltozás - esettanulmány - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
63(439) *** 551.583
[AN 3837674]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2022.
Fawcett, Rupert (1957-)
Off the leash (magyar)
   Póráz nélkül : a kutyák titkos élete / Rupert Fawcett ; [ford. Kerekes Mária]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 158 p. : ill. ; 18 cm
Közread. a Pannon Értéktár Zrt.
ISBN 978-615-5417-77-1 kötött : 4490,- Ft
kutya - humor - képregény
636.7(0:82-7) *** 087.6:084.11
[AN 3843777]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2022.
   A Marcal forrásvidékének vadászati kultúrája : a magyar vizsla tenyésztésének kezdete Sümegen / [szerk. Somfalvi Ervin] ; [közread. a] Marcal-völgye Vadásztársaságainak Szövetsége. - Sümeg : Marcal-völgye Vadásztársaságainak Szövets., 2021. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2072-0 kötött
Marcal-völgy - vadászat - vadászkutya
639.1(439Marcal-völgy) *** 799.2(439Marcal-völgy) *** 639.1.081.3
[AN 3844128]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2022.
   A Somló borvidék története / [szerk. Mesterházy Viktória] ; [kiad. Somlóvásárhely Község Önkormányzata]. - Somlóvásárhely : Önkormányzat, 2021. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Somlói borvidék - szőlőművelés - borászat - helytörténet
634.8(439Somlói_borvidék) *** 943.9Somlói_borvidék *** 663.2(439Somlói_borvidék)
[AN 3844124]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2022.
Szalai Károly
   Agrárerdészet : a többcélú mezőgazdasági területhasználat / [szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó]. - 2. mód. kiad. - Budapest : NAK, 2021. - 20 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 1.)
Lezárva: 2021. máj. 14. - Bibliogr.: p. [21].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5307-48-5)
erdészet - mezőgazdaság
630*26
[AN 3851920]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2022.
Tóth Árpád
   Az öntözés praktikuma : hasznos elméleti áttekintés és gyakorlati tanácsok / Tóth Árpád. - [Gödöllő] : Aquarex '96 Kft., [2021]. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 978-615-01-1535-1 fűzött
öntözés - öntözőberendezés
631.67 *** 631.347
[AN 3843978]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2022.
   Vadászati módszerek, hazai vadászható vadfajok / [kiad. a Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.]. - [Budakeszi] : Budakeszi Vadaspark, 2021. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vadászat - vadászható állat - útmutató
639.1(439)(036) *** 799.2(439)(036)
[AN 3851240]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2022.
Végh József (1953-)
   A penci szőlő és bor története : Penc értékei II. : [szemelvények Penc múltjából III.] / Végh József ; [kiad. Penc Község Önkormányzata]. - Penc : Önkormányzat, 2020. - 216 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0212-2 fűzött
Penc - szőlészet - borászat - történeti feldolgozás
634.8(439-2Penc)(091) *** 663.2(439-2Penc)(091)
[AN 3843427]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

92 /2022.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 9. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3851250]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2022.
Bagolyné Szűcs Andrea
   Telepocak-mesék / Bagolyné Szűcs Andrea ; [az illusztrációkat Kiss Annamária kész.]. - [Békés] : [Békési Városvédő és Szépítő Egyes.], 2021. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - ételrecept - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3843554]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2022.
Copeling, Carey
The effortless sous vide cookbook (magyar)
   Szuvidálás könnyedén : 140 étterembe illő fogás otthonra / Carey Copeling ; Marija Vidal fotóival. - Pécs : Alexandra, 2021. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-447-987-1 fűzött : 4500,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.52
[AN 3843516]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2022.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Ahogy én készítem.. : Kati mama szakácskönyve : [levesek, főételek, desszertek] / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-459-547-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3848998]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2022.
Munkácsi Brigitta (1987-)
   Levendula és ecet : 57 környezetbarát tisztítószer a vegyszermentes otthonért / Munkácsi Brigitta. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 133, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-61-0 kötött : 4990,- Ft
háztartás - tisztítószer - környezetbarát technológia
648.58 *** 504.03
[AN 3851249]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2022.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Pelle Józsefné nagy szakácskönyve : [levesek, főételek, desszertek]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-459-548-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3848996]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2022.
   Receptfüzet = Recipes. - [Áporka] : Bio-Fungi, [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3844013]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2022.
   Receptfüzet = Recipes. - [Áporka] : Bio-Fungi, [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3844019]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2022.
Škodrova, Albena (1971-)
Soc gurme (angol)
   Communist gourmet : the curious story of food in the People's Republic of Bulgaria / Albena Shkodrova. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XI, 251 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-403-6 fűzött
Bulgária - élelmiszeripar - étkezési szokás - gasztronómia - szocialista rendszer
641.5(497.2) *** 392.8(497.2) *** 663/664(497.2)"194/198"
[AN 3843271]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

101 /2022.
Murdoch, Iris (1919-1999)
The sovereignty of good (magyar)
   A jó uralma / Iris Murdoch ; [ford. Lautner Péter és Réthy Zsolt]. - Budapest : MMA K., 2021. - 173 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-44-8 fűzött : 3500,- Ft
filozófia - angol irodalom - jóság
1(410)Murdoch,_I. *** 820-96=945.11 *** 111.84
[AN 3844028]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

102 /2022.
Ablonczy Margit (1960-)
   Isten előbb szeretett minket : családi könyv keresztelőre / Fodorné Ablonczy Margit ; [az illusztrációkat kész. ... Michna Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-558-240-2 kötött : 1400,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3852261]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   Választott szakaszok exegézise / Almási Tibor. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest ; [Fót] : Almási T., 2021. - 421 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81544-4-4 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
225.07(075.8)
[AN 3851696]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2022.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma. - Nagytarcsa : Veritas, cop. 2021. - 64 p. ; 19 cm. - (Csak Ige)
ISBN 978-615-80142-7-4 fűzött
226.5.04=945.11
[AN 3851245]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2022.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
   Lukács evangéliuma. - Nagytarcsa : Veritas, cop. 2021. - 83 p. ; 19 cm. - (Csak Ige)
ISBN 978-615-80142-6-7 fűzött
226.4.04=945.11
[AN 3851246]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2022.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. ... a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 416 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-558-278-5 fűzött : 990,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3851924]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2022.
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma (magyar)
   Márk evangéliuma. - Nagytarcsa : Veritas, cop. 2021. - 50 p. ; 19 cm. - (Csak Ige)
ISBN 978-615-80142-5-0 fűzött
226.3.04=945.11
[AN 3851247]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2022.
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma (magyar)
   Máté evangéliuma. - Nagytarcsa : Veritas, cop. 2021. - 61 p. ; 19 cm. - (Csak Ige)
ISBN 978-615-80142-4-3 fűzött
226.2.04=945.11
[AN 3851244]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2022.
Biró Aurél (1972-)
   A Farkasréti Mindenszentek Plébánia története / Biró Aurél ; [közread. a] Farkasréti Mindenszentek Alapítvány. - Budapest : Farkasréti Mindenszentek Alapítvány, 2021. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 172-189.
ISBN 978-615-01-0592-5 kötött
Budapest-farkasréti Mindenszentek Plébánia
Budapest. 12. kerület - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség - egyházi épület
282(439-2Bp.XII.)(091) *** 726.5(439-2Bp.XII.)
[AN 3844118]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2022.
Brasington, Leigh
Right concentration (magyar)
   A helyes összpontosítás / Leigh Brasington ; [ford. Basa Ágnes]. - Budapest : KAI Consulting Kft., 2021. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-615-01-1992-2 fűzött : 5900,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3844511]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2022.
Cselényi István Gábor (1943-)
   A Szentlélek anyai arca / Cselényi István Gábor. - Budapest : L'Harmattan : KNRF - Anima Mundi, 2021. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sophia Sacra, ISSN 2786-2402 ; 1.)
Bibliogr.: p. 247-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-771-8 fűzött : 3990,- Ft
Szentlélek Isten - házasság - család
231.3 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3851242]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2022.
Di Franca, Antonino
   Értékes, mint a szemefénye : próféciák, tapasztalatok és Isten népe missziója : szombatiskolai tanulmányok 2021. második félévre / szerző A. Di Franca ; [közread. Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes., [2021]. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81590-3-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3843897]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2022.
Erdő Péter (1952-)
   Beszélgetések a hitvallásról és a tízparancsolatról / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 339 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-967-6 kötött : 2900,- Ft
hitvallás - tízparancsolat
238.2 *** 241.6
[AN 3844577]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2022.
Erdő Péter (1952-)
   Beszélgetések az imádságról és a szentségekről / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 239 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-947-8 kötött : 2500,- Ft
szentség - ima
265 *** 243
[AN 3844568]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2022.
Giannaras, Chrīstos (1935-)
Alfavītari tīs pistīs (magyar)
   Az ortodox keresztény hit alapjai / Khrisztosz Jannarasz ; [ford. Nacsinák Gergely András]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2021. - 300 p. ; 20 cm. - (Metabyzantina, ISSN 2786-2356 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89530-2-5 fűzött
teológia - ortodox egyház
281.9 *** 21
[AN 3843854]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2022.
Green, Ronald S.
Shintō in the history and culture of Japan (magyar)
   A sintó szerepe Japán történelmében és kultúrájában / Ronald S. Green ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 141 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-075-9 fűzött : 2799,- Ft
Japán - sintoizmus - kultúratörténet
299.52 *** 008(520)
[AN 3844327]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2022.
Havassy Bálint
   Örömút papi és szerzetesi hivatásokért : Dunaszentmiklós, 2021. május 23., Pünkösd / [... írta Havassy Bálint László ...]. - [Dunaszentmiklós] : [Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség], [2021]. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség
Fűzött
egyházi szertartás - körmenet - ima
264-77 *** 243
[AN 3844508]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2022.
Logismord, Nemiel C
   A gnózis szakramentális természetéről : Nemiel C Logismord. - [Budakeszi] : Németh D., 2021. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 978-615-01-2149-9 fűzött
gnoszticizmus
273.1
[AN 3843182]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2022.
Makkai László
   Értékünk a közösségünk! : cigánypasztorációs jó gyakorlatok a Miskolci Egyházmegyében / Makkai László, Sélley Andrea, Szemán Ágnes Katalin ; ... kiad. a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda. - Miskolc : Görögkatolikus Cigánymissziós Koord. Iroda, 2021. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1753-9 fűzött
Miskolci Görög Katolikus Egyházmegye
Észak-Magyarország - lelkipásztorkodás - görög katolikus egyház - cigányság
253 *** 281.5.018.2(439-03Miskolci_Egyházmegye) *** 316.347(=914.99)(439.13)
[AN 3843412]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2022.
Meiser, Martin (1957-)
Judas Iskariot (magyar)
   A Karióti Júdás : egy közülünk / Martin Meiser ; [ford. Gercsi Kálmán]. - Szeged : JATEPress, 2021. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-315-471-7 fűzött
Júdás, iskarióti (apostol)
apostol - bibliakutatás
281.2(092)Júdás *** 232.961 *** 225.01
[AN 3843184]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2022.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Jézus élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2021. - 179 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-01-1721-8 fűzött
Jézus
magyar irodalom - Krisztus élete - verses epika
232.9(0:82-13) *** 894.511-13
[AN 3844307]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2022.
Nemere István (1944-)
   Mohamed 10 titka : a Próféta élete / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2021. - 48, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-46-5 fűzött
Mohamed (próféta) (570?-632)
vallásalapító - próféta - iszlám - 6. század - 7. század
297(092)Mohamed
[AN 3843882]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2022.
   Oltalmad alá futunk : Szűzanya kegyszobrok : Dr. Kohányi Gábor gyűjteménye / [szerk. Diós István] ; [gyűjt. és a függeléket írta Kohányi Gábor] ; [az új szobrokat kész. Sadeczky Katalin] ; [fényképezte Papp Flóra Szabina]. - [Balatonkenese] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 436 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2040-9 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - kisplasztika - mariológia - keramikus - magángyűjtemény - 20. század - 21. század
246 *** 069.017(439)Kohányi *** 738(439)(092)Sadeczky_K. *** 738(100)
[AN 3843760]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2022.
Rowland, Sam
On the edge of incredible (magyar)
   A hihetetlen határán : rátalálni az ígéret földjére, mikor lehetetlennek tűnik számodra / Sam Rowland ; [ford. Hárs Anikó] ; [közread. a] Fiatalok Krisztusért Alapítvány. - Budapest ; Budaörs : Fiatalok Krisztusért Alapítvány, 2021. - 125 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1512-2 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 3844571]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2022.
   Sacrifice and ritual from Abraham to Christ : 31th International Biblical Conference Szeged, 24-26 August, 2020 / [ed. by György Benyik]. - Szeged : JATEPress, 2021. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-475-5 fűzött
Biblia
bibliakutatás - kereszténység - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.07 *** 23/28
[AN 3843453]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2022.
Sailer, Sebastian (1714-1777)
De imitatione Mariae Virginis (magyar)
   A Boldogságos Szűz Mária követése / írta egy markthali premontrei szerzetes ; ford. Dezső István. - Budapest : Szt. Gellért K., [2021]. - 109, [3] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-696-840-3 kötött : 2200,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3851990]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2022.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
Art & Bible (magyar)
   Művészet és Biblia [elektronikus dok.] : két tanulmány / Francis Schaeffer ; ford. Bádonyi Márta. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Harmat, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-288-539-1 (epub)
ISBN 978-963-288-203-1 (mobi)
művészetesztétika - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
22.07 *** 7.01
[AN 3837684]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2022.
Schulz, Jurek (1958-)
Die Bundesschlüsse Gottes mit Israel und der Gemeinde (magyar)
   Isten szövetségkötései Izraellel és a Gyülekezettel : Isten tettei a világtörténelem folyamán / Jurek Schulz ; [ford. Tóth Gergely] ; [kiad. a Messiási Bizonyságtétel Munkaközössége Izraelért ...]. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Tóth G. ; [Reinach] : AMZI, 2021. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81385-2-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3844461]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2022.
Szászi Andrea
   Történetek a Bibliából = Stories from the Bible / [szöveg ... Szászi Andrea] ; Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás és Csigó Vivien rajz. ; [angol ford. ... Póka Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2021. - 231, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
QR-kóddal. - keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-473-4 fűzött : 2000,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3843414]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2022.
Tajti Erzsébet (1951-)
   200 éves a tiszakécskei Szentháromság templom / [írták Tajti Erzsébet, Verebély Veronika] ; [kiad. a Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány]. - Tiszakécske : Gémes M. Közhasznú Alapítvány, 2021. - 124 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112-118.
ISBN 978-615-01-1345-6 kötött
Tiszakécske - egyházközség - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Tiszakécske)(091) *** 726.54(439-2Tiszakécske)(091)
[AN 3844280]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2022.
Thomas a Kempis (1380 k.-1471)
De imitatione Christi (magyar)
   Krisztus követése / írta Kempis Tamás. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2021]. - 438, [10] p. ; 16 cm
Ford. Földváry Antal
ISBN 978-963-696-838-0 kötött : 2200,- Ft
Fűzött : 1500,- Ft
lelkigyakorlat - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
248.1 *** 871-97(492)=945.11
[AN 3851996]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2022.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [páliból ford. és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 121 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 8.)
ISBN 978-963-479-550-6 fűzött : 1499,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3851248]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2022.
   Az újrakezdés örömével / [szerk. Görbe József] ; [kiad. Vác Felsővárosi Plébánia]. - Vác : Felsővárosi Plébánia, 2021. - 33, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Vác - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Váv)
[AN 3843642]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2022.
Varga Zsigmond (1886-1956)
   Általános vallástörténet / Varga Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 3 db ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Szerző, 1932. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-43-1
vallástörténet - vallásfilozófia - hasonmás kiadás
291(091) *** 291.1 *** 094/099.07
[AN 3843290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 310 p.
ISBN 978-615-6189-44-8 fűzött : 4250,- Ft
[AN 3843294] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - 405 p.
ISBN 978-615-6189-45-5 fűzött : 4750,- Ft
[AN 3843298] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - p. 406-868.
ISBN 978-615-6189-46-2 fűzött : 5250,- Ft
[AN 3843311] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

135 /2022.
Ambrus István (1986-)
   Digitalizáció és büntetőjog / Ambrus István. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-314.
ISBN 978-963-295-988-7 fűzött
büntetőjog - információs társadalom - technikai kultúra - digitális technika - 21. század
316.774 *** 681.3.004.14 *** 343.3/.7
[AN 3843459]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2022.
Bauer Marcell
   Pápa város nemesei, 1656-1846 : összeírások / Bauer Marcell ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-615-01-1655-6 fűzött
Pápa - társadalomtörténet - nemesség - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás - névtár
316.343.324(439-2Pápa)"165/184"(093) *** 050.8
[AN 3844123]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2022.
Demmel József (1982-)
   Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén / Demmel József. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2020. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Ludovici Haan, ISSN 2732-1428)
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-6014-01-6 fűzött
Nagylak - társadalomtörténet - családszociológia - hétköznapi élet - egyházközség - evangélikus egyház - 19. század - történelmi forrás
316.356.2 *** 284.1(439-2Nagylak)"185"(093) *** 316.32(439-2Nagylak)"185"(093)
[AN 3843369]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2022.
Dhawan, Erica
Digital body language (magyar)
   Online testbeszéd / Erica Dhawan ; [ford. Osztrogonácz Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-229-3 kötött : 4990,- Ft
infokommunikáció - internet - interperszonális kapcsolat
316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3843657]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2022.
Drábik János (1938-)
   A kiválasztottak : a szemitizmus: elkülönülés és kettős mérce / Drábik János. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 471 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-617-4 kötött : 3499,- Ft
zsidóság - zsidó vallás - nemzetiségi kérdés - nemzettudat
316.347(=924) *** 323.1(=924) *** 316.63(=924) *** 296
[AN 3852257]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2022.
Krekó Péter (1980-)
Tömegparanoia (új kiadása)
   Tömegparanoia 2.0 [elektronikus dok.] : összeesküvés-elméletek, álhírek és dezinformáció / Krekó Péter. - Új, bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-084-0
szociálpszichológia - összeesküvés-elmélet - közvélemény-alakítás - elektronikus dokumentum
316.6(100) *** 316.658(100)(089.3) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3836947]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2022.
Kuby, Gabriele (1944-)
   Gender : a családot szétromboló új ideológia : Gabriele Kuby Sümegen, 2015. október 2-án tartott előadása ... / [ford. Sallai Gábor]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Alfa Szövetség, cop. 2021. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (αnya-ország, ISSN 1417-5339 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5606-7 fűzött
társadalmi nem - genderkutatás - nemek szerinti különbség - nemi szerep - vitairat
316.37-055 *** 396 *** 316.346.2
[AN 3851915]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2022.
   Külhoni Magyar Fiatalok 2020 : [kérdések és válaszok fiatalokról, fiataloktól] / [... megrendelője Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., [2021]. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6198-07-5 fűzött
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6(=945.11)(4-191)"202"(083.41)
[AN 3844301]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2022.
   Magyar Fiatalok 2020 : [kérdések és válaszok - fiatalokról, fiataloktól] / [... megrendelője Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., [2021]. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6198-06-8 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - serdülőkor - fiatal felnőtt - 21. század - kérdőíves felmérés
316.37-053.6(439)"202"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"202"(083.41)
[AN 3844325]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2022.
   Magyar nemesi almanach : az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok / szerk. Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 149 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria Ny., 1910
ISBN 978-615-6189-85-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - nemesség - arisztokrácia - genealógia - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - hasonmás kiadás
316.343.32(439)"186/190" *** 929.52(439)"186/190" *** 094/099.07
[AN 3843325]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2022.
Mulligan, Deanna (1963-)
Hire purpose (magyar)
   A munka jövője : okoscégek a holnap munkavállalóiért / Deanna Mulligan és Greg Shaw ; [ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 246 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-069-8 fűzött : 3499,- Ft
információs társadalom - technikai kultúra - élethosszig tartó tanulás - munkaerőpiac - távmunka
316.774 *** 374.7 *** 331.5 *** 334.714
[AN 3843416]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2022.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - 4. kiad. - [Budapest] : Pintér T., 2021. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3851621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3851624] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3851625] MARC

ANSEL
UTF-8147 /2022.
Rodsky, Eve
Fair play (magyar)
   Fair play : működő megoldás a láthatatlan munka igazságos megoldására / Eve Rodsky ; [ford. Tax Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 366 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-352.
ISBN 978-963-516-046-4 fűzött : 3990,- Ft
család - nemek szerinti különbség - munkamegosztás - háztartási munka - gyermeknevelés
316.356.2 *** 64.047 *** 316.346.2 *** 37.018.1
[AN 3844554]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2022.
   Történetek a szülőföldről / [... szerk. Menyhárt Barbara] ; [kiad. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája]. - [Budapest] : HÖOK, 2021. - 99 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88385-6-8 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - 21. század
316.347(=945.11)(4-191)
[AN 3843997]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2022.
   Up in the air? : the future of public service media in the Western Balkans / ed. by Tarik Jusić [et al.]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - VI, [3], 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-401-2 kötött
Balkán - médiatörténet - médiapolitika - közszolgálati média - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
316.774(497)"199/202" *** 791.9.096/.097(497)"199/202"
[AN 3843264]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2022.
Weiser István (1973-)
   Címkegyáros : a mestermeggyőzés gyakorlata / Weiser. - 2. kiad. - Szeged : Webvízió Kft., 2021. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85603-5-3)
kommunikáció - marketing
316.77 *** 658.8
[AN 3843892]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

151 /2022.
Boncz Ödön (1858-1928)
   Kun és magyar viselet / Boncz Ödön. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 19 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-86-8 fűzött : 1900,- Ft
népviselet - magyar néprajz - kunok - középkor
391(=94511)"10/13" *** 391(=943.46)(439)"10/13"
[AN 3843320]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2022.
Györffy István (1884-1939)
   Nagykun szűrhímzések / összeáll. Győrffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 13 p., 32 fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6189-41-7 fűzött : 3900,- Ft
Nagykunság - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 746.3.031.4(439Nagykunság)
[AN 3848883]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2022.
   Hagyományápolás Bükkszentkereszten : 30 éves a Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző klub = Pestovanie tradícií v Bükkszentkereszte/v Novej Hute : 30-ročný je Novohuťanský slovenský tradičný klub / [szerk. Telekes Antalné] ; [... ford. Mátrai Zsuzsanna] ; [kiad. a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Bükkszentkereszt] : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 118, [1] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-2224-3 fűzött
Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző Klub
Bükkszentkereszt - magyarországi szlovákok - hagyományőrzés
39(=854)(439-2Bükkszentkereszt)
[AN 3844306]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2022.
   A hagyományok nógrádi őrzői : tíz éves a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör : [Nógrádi szlovák gyökereink V.] = Strážcovia tradícií v Novohrade : priatelʾský spolok Nógrád Szíve oslavuje svoje 10. výročie jeho založenia : [Naše novohradské korene V.] / [összeáll. Végh József]. - [Nógrád] : Nógrád Szíve, 2021. - 138 p. : ill., színes ; 22 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék szlovák nyelven is
ISBN 978-615-01-1096-7 fűzött
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör
Nógrád - magyarországi szlovákok - hagyományőrzés - népszokás - egyesület
39(=854)(439-2Nógrád) *** 061.2(439-2Nógrád)
[AN 3843035]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2022.
Kovách Aladár (1860-1930)
   A tolnamegyei Sárköz népviselete / Kovách Aladár. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 49 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6189-83-7 fűzött : 2900,- Ft
Tolnai-Sárköz - magyar néprajz - népviselet - hasonmás kiadás
391(=945.11)(439Sárköz) *** 094/099.07
[AN 3843315]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2022.
Kozma Ani
   Eszik, iszik, játszik, alszik : [mondókás füzet] / Kozma Ani. - [Tata] : [Magánkiad.], cop. 2020. - [23] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9673-5 fűzött : 1000,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3844490]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2022.
   Az Óperenciás tengeren is túl.. : magyar népmesék. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-82-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3843172]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2022.
Orosné Galaczi Edit
   Gyertek, gyertek gyerekek! : mondókáskönyv / [a mondókákat gyűjt. Orosné Galaczi Edit]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-200-6 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3851706]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2022.
Petiška, Eduard (1924-1987)
Staré řecké báje a pověsti (magyar)
   Görög mondák és regék / Eduard Petiška ; ford. Zádor Margit ; ill. Igor Lazin. - Budapest : Holnap, 2020. - 323 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-349-250-5 fűzött : 2900,- Ft
görög mitológia
398.22(38)
[AN 3851695]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2022.
Rózsa Ibolya
   Görbeházi szólásmondások és ünnepi népszokások / Rózsa Ibolya. - Görbeháza : Gál M.-né, 2021. - 176 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-615-01-0813-1 kötött
Görbeháza - magyar néprajz - naptári szokás - magyar nyelv - szólás
398.3(=945.11)(439-2Görbeháza) *** 398.9(=945.11)(439-2Görbeháza) *** 809.451.1-318(439-2Görbeháza)
[AN 3844547]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2022.
Viski Károly (1883-1945)
   Tiszafüredi cserépedények / összell. Viski Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1932
ISBN 978-615-6189-99-8 fűzött : 4000,- Ft
Tiszafüred - fazekasság - magyar néprajz - népi kerámia - hasonmás kiadás
39(=945.11)(439-2Tiszafüred) *** 094/099.07 *** 738.031.4(439-2Tiszafüred)
[AN 3848891]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2022.
Volter Domonkos
   Ľudová religiozita v Pišpeku = Püspökhatvan népi vallásossága / Dominik Volter ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2021. - 457 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 436-448. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-19-3 fűzött
Püspökhatvan - népi vallásosság - magyarországi szlovákok
398.3(=854)(439-2Püspökhatvan)
[AN 3843710]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

163 /2022.
Bolek Zoltán (1959-)
   Bosnyákok és albánok a nyugat-magyarországi felkelésben, 1921 / Bolek Zoltán ; [kiad. a Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2021. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81892-0-0 fűzött
Magyarország - Burgenland - hadtörténet - félkatonai szervezet - Horthy-korszak - területi visszacsatolás - bosnyákok - albánok - katona
329.275(439)"192" *** 943.926"1921" *** 355.318(439)"192" *** 355.48(439)"1921" *** 355(=86)(439)"192" *** 355(=919.83)(439)"192"
[AN 3844003]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2022.
   Csány László : az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai / szerk. Kedves Gyula, Pelyach István. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 298 p. : ill. ; 24 cm. - (Konferenciák az Országgyűlési Múzeumban, ISSN 2498-8065 ; 6.)
A Budapesten, 2021. okt. 6-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-62-6 kötött
Csány László (1790-1849)
Magyarország - politikus - 19. század - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
323.282(439)"1849" *** 943.9"18"
[AN 3852248]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2022.
Drábik János (1938-)
   Egyvilágrend : Európa és Amerika iszlamizálása : a keresztény civilizáció végnapjai / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 467 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 453.
ISBN 978-963-426-443-9 kötött : 3499,- Ft
Európa - migráció - ezredforduló - iszlám - szabadkőművesség
325.1(4)"201" *** 297 *** 061.236.61(100)(089.3)
[AN 3852256]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2022.
Gyuricza Péter (1959-)
   Remigrantes / Péter Gyuricza ; [trad. ... Alicia Fedor de Diego ... y Péter Kiss ...]. - Budapest : Pont Jó Nekem Kft., 2021. - 321 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
A ford. a "Visszidensek I.", "Visszidensek II." és "Visszidensek III." c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-01-1904-5 kötött
Magyarország - nyugati magyarság - emigráció - hazatelepülés - életútinterjú - 20. század - 21. század
325.27(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 325.27(439)(047.53)
[AN 3843963]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2022.
Hayden, Michael Vincent (1945-)
Playing to the edge (magyar)
   Játszmák a végsőkig : az amerikai hírszerzés a globális terrorizmus korában / Michael V. Hayden ; [ford. Ledó Anna] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 371 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-77-8 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok. National Security Agency
Egyesült Államok - hírszerzés - titkosszolgálat - ezredforduló - 21. század
327.84(73)"199/200"(0:82-94) *** 355.40(73)"199/200"(0:82-94)
[AN 3843807]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2022.
Izmindi Richárd
   A magyar kormányzati rendszer, 1848-2018 / Izmindi Richárd. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 162-167.
ISBN 978-963-531-278-8 kötött
Magyarország - kormány - kormányzati politika - politikatörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század - ezredforduló - egyetemi tankönyv
328.13(439)"184/201"(075.8)
[AN 3844363]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2022.
Libellus de institutione morum (magyar, latin)
   Szent István király intelmei = Libellus de institutione morum / [... ford. Kurcz Ágnes] ; [graf. Makovecz Anna]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 37, [3], 36 p. : ill. ; 14 cm
Borítócím: Libellus Sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem. - A magyar és latin nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9431-90-4 kötött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - maxima - kétnyelvű dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84.02(439)=945.11
[AN 3844549]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2022.
Perre, Selma van de (1922-)
Mijn naam is Selma (magyar)
   Nevem Selma [elektronikus dok.] / Selma van de Perre ; ford. Gera Judit. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-115-1
Perre, Selma van de (1922-)
Hollandia - zsidóság - holokauszt - ellenállási mozgalom - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(492)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.26(492)"194"(0:82-94)
[AN 3842880]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2022.
Rödder, Andreas (1967-)
Konservativ 21.0 (magyar)
   Konzervatív 21.0 : a polgári Németország programja / Andreas Rödder ; [ford. B. Szabó Dezső, B. Szabó Károly]. - Budapest : MCC Press, 2021. - 194, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1210-7 fűzött : 2450,- Ft
Németország - politológia - konzervativizmus - 21. század
32.001 *** 329.11(430)"20"
[AN 3843823]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2022.
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Passions (magyar)
   Szenvedélyeim / Nicolas Sarkozy ; [ford. Kovács Ilona] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5559-80-8 kötött : 3500,- Ft
Franciaország - politikus - államfő - 20. század - 21. század - memoár
32(44)(092)Sarkozy,_N.(0:82-94)
[AN 3843582]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2022.
Schmidt Mária (1953-)
   Országból hazát [elektronikus dok.] : harminc éve szabadon / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Szöveg (mobi : 828 KB). - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165962. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6200-18-1)
politikatörténet - világpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - magyar történelem - elektronikus dokumentum
327(100)"198/201" *** 940-11"198/201" *** 943.9"198/201"
[AN 3837619]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2022.
Schöpflin György (1939-2021)
The European polis (magyar)
   Az európai polisz / Schöpflin György ; [ford. Magyarics Tamás]. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2020. - 229 p. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.: p. 217-229.
ISBN 978-615-6284-07-5 kötött
Közép-Európa - Európai Unió - európai integráció - politológia
327.39(4-62) *** 327(4-11) *** 32.001
[AN 3843510]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2022.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Franklin Delano Roosevelt ; Levelek a száműzetésből / Cs. Szabó László ; vál. és szerk. Papp Endre. - Budapest : MMA K., 2021. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-53-0 kötött : 3800,- Ft
Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
Egyesült Államok - államfő - gazdaságpolitika - két világháború közötti időszak - magyar irodalom - esszé
32(73)(092)Roosevelt,_F._D. *** 894.511-4 *** 338.2(73)"193"
[AN 3843993]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2022.
   Western Balkans playbook : competition for influence of foreign actors / ed. by Gergely Varga and Tamás Levente Molnár ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2021. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-67-6 fűzött
Nyugat-Balkán - külkapcsolat - biztonságpolitika - nemzetközi gazdasági kapcsolat - 21. század
327(497-15)"20" *** 355.40(497-15) *** 339.9(497-15)
[AN 3843045]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

177 /2022.
Aczél József (1867-1940)
   Szittya-görög eredetünk : történelmi és nyelvészeti tanulmány / Aczél József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 190, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-94-3 fűzött : 2900,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3848867]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2022.
   Archaeology and public benefit : moving the debate forward : proceedings of the international conference : Prague ..., 5-7 March, 2020 / ed. by Sadie Watson. - Namur : EAC : AISBL ; [Budapest] : Archaeolingua, cop. 2020. - 226 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (EAC occasional paper ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-44-2 fűzött
régészet - kulturális örökség
902 *** 008 *** 904(100)
[AN 3843252]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2022.
   Arcképek az Osztrák - Magyar Monarchiából / szerk. Gerő András ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Habsburg Történeti Intézet. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány : Habsburg Történeti Int., 2021. - 427 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-32-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - történelmi személy - művész - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 19. század - századforduló
930.85(436/439)(092) *** 929(439)"18/191"
[AN 3844908]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2022.
Beard, Mary (1955-)
SPQR (magyar)
   S.P.Q.R : az ókori Róma története / Mary Beard ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 479 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-439.
ISBN 978-963-09-9317-3 kötött : 5990,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 3851662]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2022.
Biczó György
   A Biczó család története / Biczó György. - [Miskolc] : [Z-Press], cop. 2021. - 260 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 978-615-6167-05-7 kötött
Biczó család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Biczó
[AN 3844244]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2022.
   A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban = Das Mittagsläuten in Ungarn und auf dem Erdkreis / szerk. Visy Zsolt ; [... ford. Josef Schwing]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 110, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-838-3 kötött : cop. 2021
magyar történelem - harang - 15. század - történeti feldolgozás
943.9"1456" *** 673.5(439)(091)
[AN 3851953]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2022.
Dezső Tamás (1962-)
   Urarṭian bronzes : a preliminary report on a looted hoard of Urarṭian bronzes / Tamás Dezső, Zoltán Niederreiter, Csaba Bodnár. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2021. - 400 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 8.). (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 11.)
Bibliogr.: p. 303-329.
ISBN 978-963-489-313-4 kötött
 (hibás ISBN 978-963-489-197-0)
Urartu - régészet - bronzművesség
904(35)"-07/"-06" *** 739.5(35)"-07/"-06"
[AN 3843321]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2022.
   Egy élet emléke, egy emlék élete : tanulmányok Simon István emlékére / szerk. Haász Réka [et al.]. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-87-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 19. század - 20. század - emlékkönyv
943.9"18/19" *** 32(439)"194/198"
[AN 3843984]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2022.
Horváth Béla
   Mezopotámiából jöttem / Horváth Béla. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1713-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3843458]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2022.
Keegan, John (1934-2012)
The Second World War (magyar)
   A második világháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2021. - 557 p. : ill., térk. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2019. - Bibliogr.: p. 552-557.
ISBN 978-963-475-160-1 kötött : 5999,- Ft
második világháború
94"1939/1945"
[AN 3851657]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2022.
Lacey, Robert (1944-)
Battle of brothers (magyar)
   Testvérharc : viszályok a Windsor-házban / Robert Lacey ; [ford. Szkladányi András]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 375 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-357.
ISBN 978-963-544-381-9 kötött : 4800,- Ft
William, Duke of Cambridge (1982-)
Harry, Duke of Sussex (1984-)
Windsor-ház
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - családtörténet - herceg - 20. század - 21. század
929.52(410)Windsor"19/20" *** 929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Harry,_Duke_of_Sussex
[AN 3843744]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2022.
Lunkné Magyar Ágnes
   Kevermes képes története / Lunkné Magyar Ágnes, Bozó László. - Kevermes : Kevermes Nagyközs. Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, 2020. - 387 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 387.
ISBN 978-615-01-0138-5 kötött
Kevermes - helytörténet - album
943.9-2Kevermes(084.1)
[AN 3843408]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2022.
   Nógrádi képeslapok : Nógrádi szlovák gyökereink VI. : Nógrádi értékek II. = Novohradské pohlʹadnice : Naše novohradské korene VI. : Novohradské hodnoty II. / [összeáll. Végh József] ; [közread. a] Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör. - [Nógrád] : Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör, 2021. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék szlovák nyelven is
ISBN 978-615-01-1989-2 kötött
Nógrád - helyismeret - helytörténet - album - képes levelezőlap
943.9-2Nógrád(084.1) *** 769.5(439) *** 908.439-2Nógrád(084.1)
[AN 3843379]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2022.
Okos Márton
   Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek / Okos Márton. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 260 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 978-615-01-1934-2 fűzött
Erdély - Lengyelország - emlékhely - történelem - lengyelek - magyar történelem - helyismeret
943.8 *** 725.94(=84)(498.4) *** 943.921 *** 949.84 *** 908.498.4
[AN 3843454]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2022.
Pongrácz Sándor (1847-?)
   A magyarság keletkezése és őshazája : történeti, nyelvészeti és ethnológiai vázlatok / Pongrácz Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 478 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-90-5 fűzött : 4500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3843175]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2022.
Rugonfalvi Kiss István (1881-1957)
   A nemes székely nemzet képe / Rugonfalvi Kiss István ; [előszó Barcsa Dániel]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2020. - 703, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-252-6 fűzött : 3800,- Ft
Székelyföld - magyar történelem - székelyek
943.921Székelyföld *** 316.347(=945.11székelyek)
[AN 3851234]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2022.
Sal Endre (1972-)
   Mestermű születik : 45 izgalmas történet a budai várból / Sal Endre. - Budapest : Várkapitányság Nonprofit Zrt., 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt.
ISBN 978-615-81603-7-7 kötött : 3900,- Ft
Budapest. 1. kerület - Budapest. Vár - művelődéstörténet - helytörténet - album
930.85(439-2Bp.I.) *** 943.9-2Bp.I.(084.1)
[AN 3843229]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2022.
Schenk János (1948-)
   Fő utcai történelem : a somogysámsoni Ódor és Schenk családok életéről / Schenk János. - Budapest ; Siófok : Dóm K. ; Passau : Schenk Verl., cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1511-5 kötött
Ódor család
Schenk család
Somogysámson - családtörténet - helytörténet - 20. század
929.52(439)Ódor *** 929.52(439)Schenk *** 943.9-2Somogysámson"19"
[AN 3844284]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2022.
Schmidt Mária (1953-)
Országból hazát (angol)
   From country to nation : thirty years of freedom / Mária Schmidt ; [transl. by János Betlen] ; [publ. by the] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 447 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 385-403.
ISBN 978-615-6200-26-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - világpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
947-62"198" *** 327(100)"198/201" *** 32(439)"198/201"
[AN 3844445]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2022.
Sebestyén Ede (1875-1950)
   Mozart és Magyarország [elektronikus dok.] / Sebestyén Ede. - Szöveg (epub : 5.4 MB) (mobi : 12.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-245-6 (epub)
ISBN 978-963-559-246-3 (mobi)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - Magyarország - zeneszerző - 18. század - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(439)"17" *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3836890]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2022.
   Szabad gondolat : világhelyzet / [szerk. Serdián Miklós György]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5461-56-9 fűzött : 3500,- Ft
történelem - publicisztika
94(0:82-92)
[AN 3844562]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2022.
   Szarvas város kitüntetettjei, 2016-2021 / [a bevezetőt írta, ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2021. - 278 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6360-00-7 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3848831]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2022.
   Vörös és fehér : társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától / szerk. Berecz Anita, Gál Máté, Péterffy Gergely. - Eger : Líceum K., 2020. - 394 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Régiónk története, ISSN 2732-1452 ; 2.)
Az Egerben, 2019. okt. 24-25-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-149-9 fűzött
Észak-Magyarország - magyar történelem - helytörténet - 19. század - 20. század
943.913"18/19"
[AN 3844378]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2022.
Zalahegyi Zoltán (1976-)
   Az 1956-os események Győrött és azok értékelése az Egyesítő Eszme szemszögéből / Zalahegyi Zoltán. - [Győr] : [Zalahegyi Z.], cop. 2021. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-89.
ISBN 978-615-01-1526-9 fűzött
Egyesítő Egyház
Győr - Magyarország - helytörténet - 1956-os forradalom - vallásalapító - misszió - egyház
943.9-2Győr"1956" *** 289(100)Egyesítő_Egyház *** 289(519.5)(092)Mun_S._M. *** 266(439)
[AN 3843632]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

201 /2022.
Bajnai László (1959-)
   Fejezetek a városfejlesztésből I / Bajnai László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-442-4 fűzött
városfejlesztés
911.375
[AN 3848863]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2022.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   A fiú, aki felfedező akart lenni / Boldizsár Ildikó ; rajz. Maros Krisztina. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - [42] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-056-6 kötött : 3490,- Ft
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Magyarország - felfedező - nyelvész - 19. század - gyermekkönyv
910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S.(02.053.2)
[AN 3844139]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2022.
Hardi Judit
   Szegzárd : the lodge / [szöveg Hardi Judit] ; [graf. Kovács Adél ...]. - Budapest : Dudás P. : Kövesdy A., 2021. - 98, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-01-1358-6 fűzött
Szekszárd - helyismeret - panzió - album
908.439-2Szekszárd(084.1) *** 640.42(439-2Szekszárd)(084.1)
[AN 3843374]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2022.
Hernády Zsolt
   Kajla 7 határban : határon túli ismeretterjesztő album az egész családnak / [író Hernády Zsolt]. - [Budapest] : DEDU Kft., [2020]. - 100, [3] p. : ill., színes ; 23x30 cm
ISBN 978-615-00-8758-0 kötött
Kárpát-medence - helyismeret - művelődéstörténet - magyarság - gyermekkönyv
908.4-191(02.053.2) *** 908.439.2(02.053.2) *** 930.85(439.2)(02.053.2)
[AN 3843920]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2022.
Lados Balázs
   Székely honismereti munkafüzet 1 : tanári változat / Lados Balázs, Faragó Imre. - [Budapest] : Kiss A., [2020]. - 45, [2] p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-81583-4-3 fűzött
Székelyföld - helyismeret - példatár - tanári segédkönyv
908.498.4Székelyföld(076)(072)
[AN 3843104]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2022.
   Magyarország képes enciklopédiája gyerekeknek. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-181-1 kötött
Magyarország - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 3843478]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2022.
   Murakeresztúr : pillanatképek a település életéből = Kerestur : trenutne snimke života naselja / szerk. Kovácsné Kővágó Anna, Rácz Erika ; [... kiad. ... Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - [Budapest] : Croatica ; Murakeresztúr : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, cop. 2021. - 313 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6014-24-5 kötött
Murakeresztúr - helyismeret - magyarországi horvátok - album
908.439-2Murakeresztúr(084.1) *** 316.347(=862)(439-2Murakeresztúr)
[AN 3843376]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2022.
Nemere István (1944-)
   Trianon titkai / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2021. - 122, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-48-9 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés
911.3(439)"190/200" *** 341.382"1920" *** 943.9"191/192"
[AN 3843860]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2022.
Ráday Mihály (1942-2021)
   Házak nyilvános titkai / Ráday Mihály. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 2 db : ill., főként színes ; 28 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-6168-16-0 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - Budapest - helyismeret - épület - építészettörténet - album
908.439-2Bp.(084.1) *** 908.439(084.1) *** 72(439)(091)
[AN 3844097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 364 p.
ISBN 978-615-6168-17-7
[AN 3844100] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 372 p.
ISBN 978-615-6168-18-4
[AN 3844101] MARC

ANSEL
UTF-8210 /2022.
   Tiszaalpár falukönyve / [szerk. Gulyás Anikó, Ivicz Netta, Víglási Krisztina] ; [kiad. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata]. - Tiszaalpár : Önkormányzat, 2021. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2038-6 fűzött
Tiszaalpár - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom
908.439-2Tiszaalpár *** 943.9-2Tiszaalpár *** 929(439-2Tiszaalpár)
[AN 3843569]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2022.
Umemura Yuko
   Japán kultúra : országismeret és klasszikus irodalom / Umemura Yuko. - Budapest : [ELTE], 2021. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 213-220. - Összefoglalás japán nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-489-242-7)
Japán - országismeret - japán irodalom története
908.520 *** 895.6(091)
[AN 3843134]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

212 /2022.
   Alapjogok : az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon / szerk. Bódi Stefánia, Schweitzer Gábor ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 496 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-399-0 kötött
Magyarország - emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(439)(075.8)
[AN 3844344]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2022.
Anka Márton Tibor
   A földforgalmi szabályozás a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog oldaláról / Anka Márton Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 306 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 17. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-527-7 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - földjog - útmutató
349.41(439)(036)
[AN 3843115]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2022.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) : 2021. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2021. - 191 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. aug. 24. - QR-kóddal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5499-85-2 fűzött : 1690,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3851230]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2022.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : 2021. szeptember 1. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. szeptember 30. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2021. - 228 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. aug. 26. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5499-86-9 fűzött : 2100,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3851232]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2022.
Drinóczi Tímea (1978-)
   Informális alkotmánymódosítás alkotmányértelmezéssel : az alkotmánybíráskodás és a kormányzás összehasonlító és alkotmánytani elemzése / Drinóczi Tímea. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 183 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. júl. 30. - Bibliogr.: p. 173-183.
ISBN 978-963-531-330-3 kötött
Magyarország - Európa - alkotmány - változtatás - alkotmánybíróság - jogállam - 21. század
342.4(439)"201" *** 342.565.2(439) *** 342.565.2(4)
[AN 3844359]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2022.
Eger, Edith Eva (1927-)
The choice (magyar)
   A döntés [elektronikus dok.] / Edith Eva Eger ; ford. Farkas Nóra. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Open Books, [2021], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-028-6
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár - elektronikus dokumentum
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3836978]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2022.
Győrkös István
   Kereszttűzben : gyilkos vagy áldozat? / Győrkös István. - [Istenmezeje] : [Világ Magyarsága Szerk.], 2021. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Világ Magyarsága könyvtára, ISSN 2732-2750)
ISBN 978-615-01-1025-7 fűzött
Magyarország - rendőr - gyilkosság - jogeset - 21. század
34.096(439)"201" *** 343.611(439)"201" *** 351.74(439)"201"
[AN 3844500]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2022.
Horváth Ferenc
   Ők is a hazát szolgálták : a második világháborút megjárt pápai katonák történetei / [írta és szerk.] Horváth Ferenc. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020-. - 21 cm
Pápa - Magyarország - katona - ejtőernyős fegyvernem - második világháború - 20. század - memoár
356.169(439-2Pápa)"194"(092)(0:82-94) *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 3804513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 196 p. : ill., részben színes + 3 mell.
ISBN 978-615-01-1719-5 fűzött
[AN 3844122] MARC

ANSEL
UTF-8220 /2022.
   Integritás a rendvédelem "SZEM"-ével - avagy A szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában : tanulmánykötet / [szerk. Malét-Szabó Erika, Münnich Ákos, Takács-Fehér Mária] ; [közread. a] Belügyminisztérium. - Budapest : BM, 2021. - 232 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6259-07-3 fűzött
Magyarország - rendvédelmi szervezet - korrupció - szociálpszichológia - alkalmazott szociológia - foglalkozási erkölcs - 21. század - statisztikai adatközlés
343.352 *** 316.6 *** 174 *** 351.74(439) *** 316.37-057.36(439)"201/202"(083.41)
[AN 3844304]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2022.
Inzelt Éva (1985-)
   A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése : elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján / Inzelt Éva, Bezsenyi Tamás ; [közread. az ELTE ... Állam- és Jogtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-115.
ISBN 978-963-489-320-2 fűzött
Magyarország - kriminológia - fehérgalléros bűnözés - gazdasági bűnözés - kartell - hivatali bűncselekmény - esettanulmány
347.733 *** 343.35 *** 343.53(439)"198/201"
[AN 3843130]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2022.
Karsai Krisztina (1972-)
Az Európai Ügyészség és Magyarország (angol)
   The European Public Prosecutor's Office and Hungary : challenge or missed opportunity? / [...prepared by Krisztina Karsai] ; [on assignment of Transparency International Hungary Foundation]. - [Budapest] : [Transparency Intern. Hungary Found.], cop. 2021. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2020. nov. 30. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-615-80267-8-9 fűzött
European Public Prosecutor's Office (Luxembourg)
Európai Unió - Magyarország - ügyészség - igazságügy - nemzetközi együttműködés
347.963(4-62) *** 351.87(4-62) *** 347.963(439)
[AN 3844536]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2022.
Karsai Krisztina (1972-)
   Az Európai Ügyészség és Magyarország : kihívás vagy elszalasztott lehetőség? / [... Karsai Krisztina írta] ; [közread. a] Transparency International Magyarország. - [Budapest] : Transparency Intern. Magyarország, cop. 2021. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2020. nov. 30. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-615-80267-9-6 fűzött
European Public Prosecutor's Office (Luxembourg)
Európai Unió - Magyarország - ügyészség - igazságügy - nemzetközi együttműködés
351.87(4-62) *** 347.963(4-62) *** 347.963(439)
[AN 3844525]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2022.
Kiss László
   Emberként az embertelenségben : a lengyel menekültek magyarországi befogadása és az utókor főhajtása a humanitárius segítők helytállása előtt / Kiss László. - [Budapest] : Kiss L., 2021. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 978-615-01-1877-2 fűzött
Magyarország - Balaton (környék) - menekült - lengyelek - menekültügy - második világháború - emlékhely
341.43(439)"1939/1944" *** 325.254.4(=84)(439)(285.2Balaton)"1939/1944"
[AN 3844524]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2022.
Lapsánszky András (1974-)
   Az elektronikus hírközlés gazdasági közigazgatása hazánkban / Lapsánszky András. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 440 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-993-1 kötött
Magyarország - híradástechnika - távközléstechnika - közigazgatás - gazdasági verseny
347.763(439) *** 654(439) *** 316.774(439) *** 351.817(439) *** 351.82(439)
[AN 3843934]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2022.
   Nagykommentár a Polgári törvénykönyvhöz [elektronikus dok.] : nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020
Lezárva: 2020. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-956-6
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347(439)(094)(036)
[AN 3838047]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2022.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2021. február 1. : egységes szerkezetben a 2021. március 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2021. febr. 5. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-314-8 fűzött : 1790,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3851574]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2022.
   Ratio et mensura : studia M. Király dedicata : ünnepi tanulmányok Király Miklós 60. születésnapja alkalmából / szerk. Somssich Réka. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 298 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 51.)
A tanulmányok váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-336-2 kötött
magánjog - nemzetközi magánjog - európai integráció - jogharmonizáció - emlékkönyv
347 *** 341.9 *** 340.137.3(4-62)
[AN 3843577]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2022.
Serák István
   Magyarázat a szomszédjogokról [elektronikus dok.] / Serák István. - Szöveg (epub : 770 KB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020
Lezárva: 2020. nov. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-965-8
Magyarország - szomszédjog - útmutató - elektronikus dokumentum
347.241(439)(036)
[AN 3838053]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2022.
Sipka Péter (1981-)
   A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata / Sipka Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 258 p. ; 21 cm
Lezárva: 2021. jan. 1. - Bibliogr.: p. 231-251.
ISBN 978-963-258-519-2 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - munkajog - munkáltató - felelősség - kártérítés - munkavédelem - jogalkalmazás
349.2(439) *** 347.56(439) *** 347.426.6(439) *** 347.513(439) *** 331.105.22(439) *** 331.45
[AN 3843118]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2022.
Szabó Péter (1959-)
   Az utolsó töltényig : magyar huszárok a második világháború forgószínpadán / Szabó Péter, Szebenyi István. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 352, [16] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 346-348.
ISBN 978-615-6172-72-3 kötött : 4890,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - lovasság - huszár
357.133(439)"1941/1945" *** 355.48(439)"1941/1945"
[AN 3843757]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2022.
Szőcs Tibor
   A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja / Szőcs Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 747 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. febr. 24. - Bibliogr.: p. 37-43.
ISBN 978-963-258-520-8 kötött : 15000,- Ft
öröklési jog - nemzetközi magánjog - útmutató
347.65/.68(100)(036)
[AN 3843438]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2022.
Tóth Tihamér (1971-)
   Uniós és magyar versenyjog [elektronikus dok.] / Tóth Tihamér. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. okt. 16. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166053. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-963-4
Európai Unió - Magyarország - gazdasági verseny - gazdasági jog - elektronikus dokumentum
347.776(4-62) *** 347.776(439)
[AN 3838059]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2022.
   Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére : semper ad perfectum / szerk. Peres Zsuzsanna és Pál Gábor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 735 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-504-8 kötött
Magyarország - jogtudomány - közigazgatási jog - emlékkönyv
34 *** 342.9(439)
[AN 3844355]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2022.
Vajta Dénes
   Trianon Mordversuch an einer Nation : der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920 / Dénes Vajta ; [Hrsg.: Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : MVSZ, 2021. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335.
Kötött
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5672-09-5)
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"191/192"
[AN 3851237]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2022.
   Visegrád 18.0 : a XVIII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai / szerk. Pál Lajos, Petrovics Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 231 p. ; 21 cm
A konferenciát Visegrádon, 2021. okt. 12-14. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-981-8 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3844415]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2022.
Zaccaria Márton Leó (1986-)
   Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? avagy A munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban / Zaccaria Márton Leó. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 395 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. febr. 28. - Bibliogr.: p. 339-395.
ISBN 978-963-258-517-8 kötött : 5500,- Ft
Európai Unió - szociálpolitika - munkajog - szociális jog
349.3(4-62)(094) *** 349.2(4-62)(075.8) *** 364(4-62) *** 351.84(4-62)
[AN 3843112]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2022.
   Zalai bírói archontológia, 1872-2020 / [... szerk. Horváth Zsolt] ; [kiad. a Zalaegerszegi Törvényszék]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Törvényszék, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Lezárva: 2021. ápr. 30.
ISBN 978-615-01-1476-7 kötött
Zala megye - bíróság - bíró - archontológia - album
347.992(439.121)(091)(035.5) *** 347.962(439.121)(092)(035.5) *** 725.15(439.121)(091)(084.1)
[AN 3843432]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

239 /2022.
Giusti, Maria Teresa
I prigionieri italiani in Russia (angol)
   Stalin's Italian prisoners of war / Maria Teresa Giusti ; transl. by Riccardo James Vargiu. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XIV, 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-355-8 kötött
Olaszország - Szovjetunió - hadifogoly - fogolytábor - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak
355.257.7(47)(=50)"194" *** 343.819.5(47)"194"(=50)
[AN 3843254]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2022.
Sandala Ferenc (1884-1915)
   Levelek a frontról, 1914-1915 / Sandala Ferenc ; [szerző Kozma László]. - [Debrecen] : [Kozma L.], cop. 2020. - 50, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8761-0 kötött
Magyarország - hadtörténet - első világháború - levelezés
355.48(439)"1914/1915"(044)
[AN 3843571]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

241 /2022.
Belinszki Zoltán (1972-)
   1 év alatt 100 millió legálisan / Belinszki Zoltán, Sziszák György. - Nyíregyháza : Sziszák és Társa Kft., 2021. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1495-8 kötött
üzleti élet - siker
65.012.4 *** 613.865
[AN 3843738]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2022.
Csedő Zoltán
   Társaságirányítás / Csedő Zoltán, Zavarkó Máté. - Budapest : Akad. K., 2021. - 288 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-288.
ISBN 978-963-454-658-0 fűzött : 5990,- Ft
vállalatirányítás - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.011.1(075.8)
[AN 3843406]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2022.
Csontos Éva
   Klímakérdőív kidolgozása oktatási intézmények számára és az eredmények bemutatása / [kész. Csontos Éva ..., Sipeki Irén] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2020. - 36 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-615-6256-67-6 fűzött
Magyarország - szervezeti kultúra - oktatási intézmény - kérdőívszerkesztés
65.013 *** 658.3 *** 373(439) *** 311.212
[AN 3844134]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2022.
   Magyarázat a GDPR-ról / szerk. Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Buzás Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 538 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2021. máj. 31. - Bibliogr.: p. 528-538.
ISBN 978-963-594-003-5 kötött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás
659.2.012.8(439)(036) *** 659.2.012.8(4-62)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3851669]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

245 /2022.
Banyár József (1961-)
   Life insurance / József Banyár ; [kiad. Budapesti Corvinus Egyetem]. - [Budapest] : BCE, [2021]. - 379 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-503-878-7 fűzött
életbiztosítás - egyetemi tankönyv
368.91(075.8)
[AN 3843469]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2022.
Buza János (1939-)
   Aranyforintok és ezüsttallérok nyomában : válogatott írások a pénz- és gazdaságtörténet köréből / Buza János ; [közread. a] Magyar Numizmatikai Társulat. - Budapest : Martin Opitz K. : M. Numizmatikai Társ., 2021. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-368.
ISBN 978-963-9987-86-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - numizmatika - pénzverés - nemesfém - pénzforgalom - török hódoltság - újkor - fémpénz
336.746(439)"15/16" *** 737.1(439)"15/16" *** 338.2(439)"15/16"
[AN 3844137]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2022.
Czoboly Gergely
   Adózási és adótervezési ismeretek / Czoboly Gergely, Erdős Gabriella. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-529-1 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - adózás - adójog - útmutató
336.2(439)(036) *** 336.2(100)(036)
[AN 3843445]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2022.
   Észak-Magyarország / szerk. Kocziszky György. - Budapest : Dialóg Campus, 2021. - 830 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 15.)
Bibliogr.: p. 770-827.
ISBN 978-963-258-515-4 kötött
 (hibás ISBN 963-9052-33-7)
Észak-Magyarország - helyismeret - regionális gazdaság
332.1(439.13) *** 908.439.13
[AN 3843124]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2022.
Gál István László (1978-)
   A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme / Gál István László. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-227.
ISBN 978-963-531-363-1 kötött
Magyarország - államtitok - titokvédelem - büntetőjog - 21. század
336.61(439) *** 65.012.8(439) *** 343(439)"20"
[AN 3844365]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2022.
Halász Zsolt
   Adótan és adóeljárás / Halász Zsolt, Szabó Ildikó, Varga Erzsébet. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-984-9 fűzött
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 3844369]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2022.
   A magyar adórendszer versenyképességének helyreállítása a 2010-es években / [közread. a] Pénzügyminisztérium Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály. - Budapest : PM, 2021. - 81 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 80-[82].
ISBN 978-963-7045-70-7 fűzött
Magyarország - adóügy - gazdaságpolitika - versenyképesség - 21. század
338.2(439)"201" *** 339.137.2 *** 336.2(439)"201"
[AN 3843452]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2022.
Magyar-Csatlós Judit
   Vagyontervezési labirintus : útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok világához / Magyar-Csatlós Judit, Magyar Csaba, Sándor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200-206.
ISBN 978-963-258-528-4 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - családi tulajdon - magántulajdon - tőkebefektetés - vagyongazdálkodás
658.1(439)(092) *** 330.526.32 *** 332.012.32 *** 334.722(439) *** 658.152(439)
[AN 3843109]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2022.
Markides, Constantinos C. (1960-)
Organizing for the new normal (magyar)
   Szervezzük újra! : vállalatok az állandósult diszrupció korában / Constantinos C. Markides ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 204 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-074-2 fűzött : 3499,- Ft
stratégiai menedzsment - változásmenedzsment - innováció
658.1.012.2 *** 658.1.016.7 *** 330.341.1
[AN 3844311]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2022.
Molnár Alexandra
   Útkeresőből vállalkozó : élj meg szabadon abból, amit szeretsz / Molnár Alexandra. - [Érd] : Molnár A., cop. 2021. - 284 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2208-3 fűzött
vállalkozásismeret - siker
658.1 *** 613.865
[AN 3844394]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2022.
   A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században : tanulmányok Valki László tiszteletére / szerk. Kajtár Gábor, Sonnevend Pál. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 881 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 53.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-365-3 kötött
nemzetközi jog - nemzetközi kapcsolat - világgazdaság - 21. század - emlékkönyv
339.9 *** 341 *** 327(100)
[AN 3843327]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2022.
Tóth Csaba (1971-|)
   Bardus, grossus, florenus : pénzverés az Anjouk Magyarországán / Tóth Csaba. - Budapest : Martin Opitz K., 2020. - 302 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 284-301.
ISBN 978-963-9987-66-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - pénzverés - numizmatika - Anjou-kor - fémpénz - katalógus
336.746(439)"13" *** 737.1(439)"13"
[AN 3843700]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2022.
   Trendek és töréspontok II / szerk. Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes és Török Ádám. - Budapest : Akad. K., 2021. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-656-6 fűzött : 3500,- Ft
világgazdaság - gazdasági fejlődés - ezredforduló - innováció - digitális technika - esettanulmány
339.9(100)"200/201" *** 330.34 *** 330.341.1
[AN 3843833]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2022.
   Vezetői számvitel : feladatgyűjtemény. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Saldo, 2021. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-612-2 fűzött : 3200,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3848922]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

259 /2022.
Szilágyi Béla
   A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás alapjai / Szilágyi Béla, Horváthné Angyal Boglárka, Gál Dávid ; [kiad. az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar]. - Budapest : Óbudai Egy. BDGBMK, 2021. - 140 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Humanitárius könyvek. - Bibliogr.: p. 130-138.
ISBN 978-963-449-245-0 fűzött
humanitárius segítség - nemzetközi szociális munka - történeti feldolgozás - tankönyv
364.2(078) *** 364.2(100)(091)(078)
[AN 3843330]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

260 /2022.
   Az egri történelem szakos képzés 70 éve / szerk. Makai János. - Eger : Líceum K., 2020. - 160 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 145-155.
ISBN 978-963-496-158-1 fűzött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger). Bölcsészettudományi és Művészeti Kar. Történelemtudományi Intézet
Eger - egyetem - tanszék - történettudomány - történeti feldolgozás
378.4(439-2Eger).096(091) *** 378.693.0
[AN 3844383]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2022.
   Az Egyéni Tanulmányi Terv módszertana a szakkollégiumi tehetséggondozásban / [szerk. Csorba István]. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2021/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80681-8-5 fűzött
Magyarország - szakkollégium - cigányság - esélyegyenlőség - módszertan - tanterv
378.187.5(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 376.545 *** 371.214
[AN 3843410]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2022.
   Életmű a pedagógus szakma fejlesztésének szolgálatában : emlékezések Hunyady Zsuzsa szakmai közéleti, kutatói és oktatásfejlesztő tevékenységére / szerk. Podráczky Judit ; [közread. a] Takács Etel Pedagógiai Alapítvány. - Budapest : TEPA, 2020. - 146 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80909-9-5 kötött
Hunyady Györgyné (1942-2019)
Magyarország - pedagógia - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
37 *** 37(439)(092)Hunyady_Gy.-né
[AN 3843365]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2022.
Graf, Danielle
Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn (magyar)
   Kötődő nevelés 2 : csak semmi kapkodás : 5 és 10 éves kor között / Danielle Graf, Katja Seide ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2021. - 359 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 350-354.
ISBN 978-963-509-292-5 fűzött : 3995,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3843472]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2022.
   Intézményfejlesztési krónika : az EFOP-3.1.5-ös projekt a mi szemünkkel I. / [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2021. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-436-176-3 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási intézmény - fejlesztés - 21. század - esettanulmány
37.014.542(439)"201" *** 373
[AN 3843197]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2022.
   Intézményfejlesztési krónika : az EFOP-3.1.5-ös projekt a mi szemünkkel II. / [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2021. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-436-255-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási intézmény - fejlesztés - 21. század - esettanulmány
37.014.542(439)"201" *** 373
[AN 3843199]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2022.
   Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai rendszer : szakmai alapok, keretek, komplex intézményfejlesztés elemei : A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projekt / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - lemorzsolódás - megelőzés - közoktatás - munkaterv
371.212.73 *** 37.014(439)
[AN 3843190]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2022.
   Komplex intézményfejlesztés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében : az EFOP-3.1.5-ös kiemelt projekt fejlesztései és eredményei / [kiad. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - lemorzsolódás - megelőzés - közoktatás - oktatási intézmény - fejlesztés
371.212.73 *** 37.014.53(439)
[AN 3843187]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2022.
   A nyelv perspektívája az oktatásban : válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 526 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Egerben, 2018. nov. 15-16-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-168-0 fűzött
anyanyelvi nevelés - nyelvoktatás - képességfejlesztés - módszertan
372.880 *** 372.46 *** 37.025
[AN 3844385]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2022.
   Nyelvtanulással a boldogulásért. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2021. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-355-4 fűzött
nyelvoktatás - esettanulmány
372.880
[AN 3843355]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2022.
Orgoványi-Gajdos Judit
   Pedagógiai helyzetek megoldását segítő módszerek és technikák : tanulási-tanítási program / Orgoványi-Gajdos Judit. - Eger : Líceum K., 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 137-148.
ISBN 978-963-496-164-2 fűzött
pedagógiai munka - tanulás - didaktika
371.322.6 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3844381]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2022.
   Örökség és megújulás / szerk. Toma Kornélia, Podlovics Éva Lívia, Stóka György. - Eger : Líceum K., 2021. - 310 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-184-0 fűzött
pedagógusképzés - didaktika - képességfejlesztés
371.13 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3844614]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2022.
   Öröm és hála : jubileumi évkönyv, 2011-2021 / [szerk. Csorba István] ; [kiad. a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium]. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2021. - 174 p. : ill., színes ; 27 cm
Az örömszó cigány és angol nyelven is
ISBN 978-615-80681-9-2 kötött
Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon (Miskolc). Görögkatolikus Roma Szakkollégium
Miskolc - szakkollégium - cigányság
378.187.5(439-2Miskolc) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3843398]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2022.
   Partnerstädte Überlegungen über die Pädagogie : Vechta - Jászberény = Testvérvárosi gondolatok a pedagógiáról : Vechta - Jászberény / Hrsg. Bernadett Varró, Ágnes Sebestyénné Kereszthidi. - Eger : Líceum K., 2020. - 101 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-131-4 fűzött
pedagógia
37 *** 37.01
[AN 3844543]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2022.
Sárközi Gabriella
   Az iskola hangja : a nevelési-oktatási intézmények hatékony külső kommunikációja / Sárközi Gabriella, Kulik-Fekete Zsuzsanna. - Budapest : Raabe, 2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-578-022-8 fűzött
oktatásszociológia - iskola - társadalmi kapcsolat - szülő-pedagógus kapcsolat - társadalmi kommunikáció
37.018.26 *** 37.014.7 *** 316.47 *** 37.06 *** 316.77
[AN 3843259]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2022.
   Semmelweis 250 : oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve az egészség szolgálatában = Semmelweis 250 : 250 years of excellence in medical education, research & innovation and healthcare / [szerk. ... Dobozi Pálma] ; [angol ford. ... Deme Tamás]. - Budapest : Semmelweis, [2021]. - 250 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-161-5 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány
378.661(439-2Bp.)
[AN 3844132]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2022.
Szabó Virág
   Hamuban sült pogácsa : a tápláló figyelem művészete / Szabó Virág. - Jav., bőv. kiad. - [Törökbálint] : [Magánkiad.], 2021. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-615-01-2083-6 fűzött
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3844214]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2022.
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
   Kodály's principles in practice : an approach to music education through the Kodály method / Erzsébet Szőnyi ; [transl. by John Weissman]. - Budapest : EMB, 2021. - 86, [1] p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-963-330-762-5 fűzött
Kodály-módszer - zenepedagógia
37.036:78(439) *** 371.3:78 *** 78.071.4Kodály_Z.
[AN 3848940]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2022.
   Tankerületi központ esélyegyenlőségi intézkedési terv : esélyegyenlőség, fenntartói támogatás, tanulói eredményesség : A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása EFOP-3.1.5-16-2016-00001 kiemelt projekt / [összeáll. Szabó Győző] ; [kiad. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
Magyarország - közoktatás - esélyegyenlőség
37.014.53(439) *** 342.722(439)
[AN 3843194]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

279 /2022.
Bailey, David
The Magical Magyars (magyar)
   Az Aranycsapat története / David Bailey ; [ford. Illés Róbert]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 534, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-531.
ISBN 978-963-479-823-1 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - Rákosi-korszak
796.332(439)"195"
[AN 3848528]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2022.
Chernel István (1865-1922)
   A vadászat nemes élvezete : válogatott vadászati írások, vadásznaplók / Chernel István ; [vál. és az utószót írta Majthényi László]. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 185, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-099-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3851218]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2022.
Csabai Márk (1985-)
   Így nyertek ők : magyar sportolók, akik megváltoztatták a világot / Csabai Márk. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 179 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6067-32-6 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - sportoló - olimpikon - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.032(439)(092) *** 796(439)"19/202"
[AN 3843529]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2022.
Farnady Ernő (1933-)
   Röplabdázásaim : emlékeim a röplabdázásaimról, avagy a győri röplabdázás 75 éve / Farnady Ernő ; [közread. a Győri Röplabda Szövetség]. - [Győr] : Győri Röplabda Szövets., 2021. - 373 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1614-3 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - röplabda - sportesemény - sporttörténet
796.325.093(439.114)(091)
[AN 3843402]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2022.
   Fejezetek a magyar vadászati szervezetek történetéből : 140 éves az Országos Magyar Vadászati Védegylet / [főszerk. Székely László]. - [Budapest] : OMVV : [Pusztazámor] : DNM, 2021. - 313 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6243-16-4 kötött
Országos Magyar Vadászati Védegylet
Magyarország - vadászat - vadásztársaság - történeti feldolgozás
799.2(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 3843794]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2022.
Gusztafik Tibor
   Száztíz év kék-fehérben : [tatabányai futballtörténelem, 1910-2020] / Gusztafik Tibor ; [kiad. a Tatabányai Sport Club]. - [Tatabánya] : Tatabányai Sport Club, 2021. - 209, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 209.
ISBN 978-615-01-2188-8 kötött
Tatabányai Sport Club
Tatabánya - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(439-2Tatabánya)(091) *** 061.2(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3844540]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2022.
Gyorgyevics Tamás
   Széchenyi Zsigmond élete / Gyorgyevics Tamás. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Amicus, 2021. - 464 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 455-459.
ISBN 978-963-8026-19-4 kötött : 4990,- Ft
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
Magyarország - vadász - író - 20. század - életrajz
799.2(439)(092)Széchenyi_Zs. *** 894.511(092)Széchenyi_Zs.
[AN 3851243]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2022.
   Mesés-esetek : rendőr "sztorik" gyerekek tollából / [összeáll. Németh Veronika, Czéder Andrea, Kovács Péter] ; [kiad. Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály]. - Budapest : BRFK Bűnmegelőzési Oszt., 2021. - 108 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-0897-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
379.825-053.6 *** 894.511-34(02.053.2) *** 06.063(439)
[AN 3843836]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2022.
Vári István
   Beregi vadászéletem / Vári István. - Fényeslitke : Vári I., [2021]. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9084-4 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3848841]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2022.
Vári István
   Vadászatok a Beregben és azon túl / Vári István. - Fényeslitke : Vári I., [2021]. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5045-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3848839]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2022.
Vlaszák Géza (1945-)
   A MAORT-tól az Olajbányászig, 1945-72 : futballtörténet Nagykanizsán / Vlaszák Géza ; [kiad. ... a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : TALK, 2021. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81394-6-5 fűzött
Olajbányász Sportegyesület (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény - 1945 utáni időszak - sporttörténet
796.332.093(439-2Nagykanizsa)"1945/197" *** 061.2(439-2Nagykanizsa)"1945/197"
[AN 3844337]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2022.
Wernicke, Luciano
Historias insólitas de los Juegos Olímpicos (magyar)
   A leghihetetlenebb olimpiai történetek / Luciano Wernicke ; [ford. Pataj Alexandra]. - [Budapest] : Inverz Media, 2021. - 287, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 978-615-5901-11-9 kötött : 4990,- Ft
sporttörténet - olimpia - anekdota
796.032(100)(091)(0:82-36)
[AN 3843949]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

291 /2022.
Árendás József (1946-)
   Ár & ás : Árendás József plakátvilága. - [Budapest] : MMA K., cop. 2021. - 320 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 282-285.
ISBN 978-615-6192-33-2 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - 21. század
769.91 *** 76(439)(092)Árendás_J.
[AN 3843789]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2022.
Bakos István (1941-)
   Bakos István tervezőgrafikus. - Budapest : MMA K., 2021. - 103, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Bibliogr.: p. 103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-34-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - grafikus - reklámgrafika - plakátművészet - 20. század - 21. század
76(439)(092)Bakos_I. *** 766 *** 769.91
[AN 3843869]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2022.
Bari Károly (1952-)
   A szerencse városa : spanyol népmese alapján készült diafilm 21 színes képben / Bari Károly ; [közread. a] Cigányságkutató Intézet - Romano Instituto. - [Budapest] : Cigányságkut. Int. Romano Inst., cop. 2020. - [27] p. : ill., színes ; 18x28 cm
ISBN 978-615-01-0193-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
spanyol irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - népmese - diakép
778.25 *** 398.21(=60)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2).04
[AN 3844071]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2022.
   Boldogasszony anyánk : Mária-kegyhelyek Magyarországon / [közread. az] Istenanya Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Istenanya Alapítvány, 2021. - 124, [11] p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. [131].
ISBN 978-615-00-5305-9 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - kegyhely - mariológia
726.95(439)(082.1) *** 248.153.8(439) *** 232.931
[AN 3843586]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2022.
Botticelli (magyar) (átd. kiad.)
   Sandro Botticelli / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 88, [6] p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Világhírű festők)
borító- és gerinccím: Botticelli
ISBN 978-963-544-415-1 fűzött : 2400,- Ft
Botticelli, Sandro (1445-1510)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 3844025]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2022.
Cézanne (magyar) (átd. kiad.)
   Paul Cézanne / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 86, [8] p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Világhírű festők)
ISBN 978-963-544-411-3 fűzött : 2400,- Ft
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 3844064]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2022.
Csonka Zoltánné Szakál Gabriella
   Hajdúdorog épületei egykor és ma / Csonka Zoltánné Szakál Gabriella. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2021. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 26.)
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-615-80647-6-7 fűzött
Hajdúdorog - építészettörténet - helytörténet - helyismeret - album
72(439-2Hajdúdorog)(091) *** 943.9-2Hajdúdorog"18/20" *** 908.439-2Hajdúdorog(084.1)
[AN 3843391]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2022.
Farkas Roland (1975-)
   Crisis diaries = Krízisnaplók / [Roland Farkas] ; [publ. ... Korean Cultural Center in Hungary]. - Budapest : Korean Cultural Center in Hungary, cop. 2021. - 160, [5] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6321-00-8 kötött
Felvidék - képzőművész - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század
73/76(437.6)(=945.11)(092)Farkas_R.
[AN 3843874]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2022.
Friedrich Gábor (1916-1965)
   Nagy indiánkönyv / Friedrich Gábor. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2020. - 72 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 6.)
978-615-81555-6-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - 20. század - diakép
76(439)(092)Friedrich_G. *** 778.25
[AN 3843776]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2022.
   Gáborjáni Szabó Kálmán festőművész, grafikus / [szerk. Gáborjáni Szabó Péter] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei]. - Debrecen : TTRE Közgyűjteményei, 2021. - 275 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 264-265. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81564-1-7 kötött
Gáborjáni Szabó Kálmán (1897-1955)
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Gáborjáni_Szabó_K.
[AN 3843477]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2022.
Gémesi Balázs
   Jászberényi fa sírkeresztek : néprajzi fotóalbum : a jászsági hagyományokról III. / Gémesi Balázs, Váradi Levente, Kocsán László ; [közread. az] Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület. - Jászberény : Országos Néptánc Baráti Kör Egyes., 2021. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-615-01-1657-0 kötött
Jászság - Jászberény - temető - síremlék - halotti szokás
726.825(439-2Jászberény) *** 718(439-2Jászberény) *** 393(=945.11)(439Jászság)
[AN 3843437]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2022.
Gerencsér Kinga (1949-)
   A fa ezer arca / Gerencsér Kinga ; szerk. Héjj Botond. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 184 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-381-4 fűzött
fa - faanyag - fatermés - faáru
745.51 *** 691.11 *** 749.1 *** 630*8 *** 674 *** 581.412 *** 613.26
[AN 3843441]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2022.
Gustav Klimt (magyar) (átd. kiad.)
   Gustav Klimt / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 72, [20] p. : ill., főként színes ; 17x18 cm. - (Világhírű festők)
borító- és gerinccím: Klimt
ISBN 978-963-544-410-6 fűzött : 2400,- Ft
Klimt, Gustav (1862-1918)
Ausztria - festőművész - 19. század - 20. század
75(436)(092)Klimt,_G.
[AN 3844058]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2022.
   Íme, Isten hajléka az emberek között! : Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház, Szent István-bazilika, Budavári Nagyboldogasszony-templom / [szerk. Schanda Melinda, Skublics Mária] ; [közread. a] Mátyás-templom Gondnoksága. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, 2021. - 159, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-615-00-8162-5 kötött
Esztergom - Budapest - templom - album
726.54(439-2Esztergom) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 3844140]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2022.
   Iskolaépítészet Magyarországon : örökség és megújulás / szerk. Dúll Andrea, Somogyi Krisztina, Tamáska Máté. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 231 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-76-0 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - építészet - iskolaépület
727.1(439)
[AN 3844138]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2022.
Istvánfi Gyula (1938-)
   Az építészet mellékvágányain / Istvánfi Gyula. - Budapest : MMA K., 2021. - 126 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Generációk, ISSN 2786-0787)
Bibliogr.: p. 115-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-49-3 fűzött : 4800,- Ft
Istvánfi Gyula (1938-)
Magyarország - építész - egyetemi tanár - műemlékvédelem - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Istvánfi_Gy.(0:82-94) *** 37(439)(092)Istvánfi_Gy.(0.82-94) *** 72.025.3/.4(439)(092)Istvánfi_Gy.(0:82-94)
[AN 3844112]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2022.
   Képekben gondolkodnak : filmesek fotói : Műcsarnok, ... Budapest, 2021. 05. 07 - 2021. 09. 26. = Thinking in images : photos by filmmakers / [kurátor ... Gelencsér Gábor] ; [szerk. ... Dekovics Dóra, Gelencsér Gábor] ; [bev. ... Gelencsér Gábor, Szegő György]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 149 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-39-1 fűzött
Magyarország - fotóművészet - filmrendező - filmoperatőr - 20. század - 21. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
77.04(439)"19/20" *** 791.43.071.1(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2021" *** 791.43.071.52(439)(092)
[AN 3844109]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2022.
Király Csaba József (1944-)
   Erdélyi magyar szobrászok, fa- és kőfaragók, 1945-2020 : érmek, plakettek, domborművek, emléktáblák, szobrok és néhány emlékmű / Király Csaba József. - Budapest : Szerző, 2021. - 363 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Egyes fejezetek német nyelven is. - Bibliogr.: p. 351-356. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2189-5 kötött
Erdély - szobrász - kisplasztika - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
73(498.4)(=945.11)(092)"194/201"
[AN 3844471]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2022.
Kiss András (1938-)
   Öröm és vigasz : egy váradi orvos a képzőművészet vonzásában / Kiss András. - [S.l.] : Kiss A., 2021. - 323 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
Erdély - Románia - művészeti élet - képzőművészet - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század
73/76(498)"19" *** 73/76(498)(=945.11)(092)
[AN 3844376]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2022.
   A kör négyszögesítése III : a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 2019/2020. évi múzeumpedagógiai foglalkozásainak összefoglaló kézikönyve = Squaring the circle III. : handbook for the museum education programs of the Deák 17 Youth Art Gallery in 2019 and 2020 / [ford. ... Kenneth Hancock]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2021. - 109, [2] : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6116-05-5 kötött
Budapest. 5. kerület - múzeumpedagógia - vizuális kultúra - vizuális nevelés - galéria
069.12 *** 7.017 *** 37.036 *** 069(439-2Bp.V.)
[AN 3843964]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2022.
Márkus Anna (1928-)
   Les lieux et le temps = A terek és az idő / Anna Mark. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2021. - 78 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 53.)
ISBN 978-615-5456-60-2 kötött
Franciaország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(44)(=945.11)(092)Márkus_A.
[AN 3843985]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2022.
Martos Gábor (1953-)
   Önarckép nyaklánccal : női alkotók a műkereskedelemben / Martos Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 476 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-130-0 fűzött : 6900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - nő - műkereskedelem - árverés
7.075(439) *** 316.37-055.2 *** 7.075(100) *** 658.849.7 *** 73/76(100)(092)
[AN 3844160]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2022.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Reményik Sándor válogatás illusztrációkkal / kész. Tóth Rózsa ; [kiad. Szegedi Örmény Önkormányzat]. - [Szeged] : Örmény Önkormányzat, [2020]. - [3], 51, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 1.
ISBN 978-615-81475-1-4 fűzött
Magyarország - Erdély - grafikus - határon túli magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
76(439)(092)Tóth_R. *** 894.511-14(498)
[AN 3844860]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2022.
Schrammel Imre (1933-)
Föld és tűz (német)
   Erde und Feuer / Imre Schrammel ; Einleitungsstudie und Interview Gabriella Kernács ; Textbearbeitung, Ergänzungen und Kommentare Tibor Wehner ; [aus dem ungarischen von Olivia Seidl-Pech]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2021. - 279 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-6192-60-8. - borító- és gerinccím: Imre Schrammel. - Bibliogr.: p. 272-276.
ISBN 978-615-6192-60-8 kötött : 7800,- Ft
Magyarország - szobrász - keramikus - 20. század - 21. század - életútinterjú - album
73(439)(092)Schrammel_I.(047.53) *** 738(439)(092)Schrammel_I.(047.53)
[AN 3844142]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2022.
Szentpály-Juhász Miklós
   Szent István-terem : találkozás a történelemmel / [... írta Szentpály-Juhász Miklós]. - Budapest : Várkapitányság Nonprofit Zrt., 2021. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt. - Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-81603-8-4 fűzött : 4900,- Ft
Budapest. 1. kerület - királyi palota - iparművészet - helytörténet - műemlékvédelem - helyreállítás - képzőművészet - szecesszió - századforduló - 21. század - album
745(439)"189" *** 7.025.4 *** 728.81(439-2Bp.)(091)(084.1) *** 943.9-2Bp.I.(084.1)
[AN 3844783]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2022.
Tabarant, Adolphe (1863-1950)
Pissarro (magyar)
   Pissarro [elektronikus dok.] / Adolphe Tabarant. - Szöveg (epub : 4.1 MB) (mobi : 9.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-251-7 (epub)
ISBN 978-963-559-252-4 (mobi)
Pissarro, Camille (1830-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - életrajz - elektronikus dokumentum
75(44)(092)Pissarro,_C.
[AN 3842873]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2022.
Takács Imre (1959-)
   Az esztergomi Porta speciosa / Takács Imre. - Budapest : Martin Opitz K. : MTA-ELTE Thesaurus Mediaevalis Kutatócsop., 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Thesaurus mediaevalis. B., ISSN 2786-1473 ; 1.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-9987-82-1. - Bibliogr.: p. 151-160.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9987-43-2)
Esztergom - székesegyház - épületszobrászat - régészet - kapu - Árpád-kor
726.6(439-2Esztergom)(091) *** 904(439-2Esztergom)"11" *** 725.94(439-2Esztergom) *** 725.961.3
[AN 3844050]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2022.
Tamás László (1954-)
   Kalocsa vadvirága : Gubányiné Greksa Erzsébet naiv festő / Tamás László ; [kiad. a Kalocsa Népművészetéért Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Kalocsa : Kalocsa Népművészetéért Alapítvány, 2020. - 91 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Az előszó angol, német és francia nyelven is
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3574-9)
Gubányi Imréné Greksa Erzsébet (1920-1988)
Magyarország - festőművész - naiv festészet - 20. század
75.036.031.2 *** 75(439)(092)Gubányi_Imréné_Greksa_E.
[AN 3848859]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2022.
   Váci keresztek / [szerk. Szabó Andrea, Zomborka Márta] ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - [Vác] : Önkormányzat, 2021. - 267 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88026-4-4 fűzött
Vác - keresztény művészet - kereszt - emlékmű
725.945(439-2Vác)
[AN 3843042]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2022.
Vasvári Péter
   Magyar logók / Vasvári Péter. - Budapest : Scolar, 2021. - 165 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-374-8 kötött : 7475,- Ft
Magyarország - logó - embléma - alkalmazott grafika
766(439) *** 003.65
[AN 3844238]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2022.
Vincent van Gogh (magyar) (átd. kiad.)
   Vincent van Gogh / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 82, [12] p. : ill., színes ; 27x18 cm. - (Világhírű festők)
borító- és gerinccím: Van Gogh
ISBN 978-963-544-414-4 fűzött : 2400,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 3844053]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2022.
   Windows of celebrations : in the New Synagogue of Szeged / [ed. Krisztina Frauhammer, Anna Szentgyörgyi] ; [... transl. Anna Szentgyörgyi] ; [phot. ... János Rómer ..., Anna Szentgyörgyi] ; [publ. Municipality of Szeged]. - Szeged : Municipality, 2020. - [48] p., [14] t. : ill., színes ; 23x24 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.: p. [17-18].
ISBN 978-963-89222-5-0 kötött
Szeged - üvegablak - zsinagóga
748.5(439-2Szeged) *** 726.3(439-2Szeged)
[AN 3800883]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2022.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Legenda / Zórád Ernő. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2021. - 72 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 7.)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-615-81555-6-4)
Magyarország - grafikus - 20. század - diakép
778.25 *** 76(439)(092)Zórád_E.
[AN 3843781]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

324 /2022.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató - zöld könyv : ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok / [vál.] Gróh Ilona ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - 2. kiad. - [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2021. - 154, [11] p. : ill., színes ; 20x21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. [164-165].
ISBN 978-615-6218-00-1 kötött : 4399,- Ft
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849046]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2022.
   Kodály jegyében : az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszékének tanulmánykötete / szerk. Csüllög Judit, Várady Krisztina. - Eger : Líceum K. : EKE Ének-zene Tansz., 2020. - 147 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-141-3 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Kodály-módszer - zenepedagógia
78.071.4Kodály_Z. *** 372.878
[AN 3844618]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2022.
Szabó Márta, É (1943-)
Akinek a madarak is Chopint énekelnek (angol)
   My shining darkness : the story of concert pianist Tamás Érdi / Márta É. Szabó ; [transl. Anna Bentley]. - Budapest : Mártamás Bt., 2021. - 369 p. : ill. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-01-1153-7 kötött
Érdi Tamás (1979-)
Magyarország - zongoraművész - ezredforduló - 21. század - memoár - audiovizuális dokumentum
786.2.071.2(439)(092)Érdi_T.(0:82-94)
[AN 3844328]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

327 /2022.
Bódy Gábor (1946-1985)
   Egybegyűjtött filmművészeti írások / Bódy Gábor ; [szerk. Zalán Vince]. - Budapest : Akad. K., 2006-2021. - 3 db ; 27 cm
A 2. kötetet szerk. Gelencsér Gábor, a 3. kötetet szerk. Peternák Miklós. - A 2. kötettől kiad. az MMA Kiadó
ISBN 963-05-8431-X
filmművészet - filmesztétika - magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.01 *** 791.43.071.1(439)(092)Bódy_G.
[AN 2628862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2021. - 293, [3] p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Filmogr.: p. 277-281.
ISBN 978-615-6192-62-2 fűzött : 5800,- Ft
[AN 3843916] MARC

ANSEL
UTF-8328 /2022.
Gyurok János (1960-)
   Vidákovics Antal : színház- és galériaalapító, 1947-2015 / Gyurok János ; [kiad. a Pécsi Horvát Színház]. - [Pécs] : Pécsi Horvát Színház ; [Budapest] : Croatica, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6014-16-0 kötött
Vidákovics Antal (1947-2015)
Magyarország - Pécs - táncművészet - koreográfus - magyarországi horvátok - színházigazgató - néptánc - 20. század - 21. század - színielőadás
792.091(=862)(439-2Pécs)(091) *** 793.31.02(439)(092)Vidákovics_A. *** 793.31.02(=862)(439)(092)Vidákovics_A.
[AN 3843373]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

329 /2022.
Daniss Győző (1938-)
   Körkép a magyar nyelvről : tizennyolc beszélgetés nyelvészekkel / Daniss Győző. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 219.)
ISBN 978-963-409-282-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - nyelvész - nyelvészet - magyar nyelv - 21. század - interjú
80.001(439)(092)(047.53) *** 809.451.1
[AN 3843995]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2022.
Farkas Jenő (1944-)
   Top 2000 magyar - román szótár : a 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal = Top 2000 dicţionar maghiar - român : cele mai folosite 2000 de cuvinte în limba maghiară exemplificate prin fraze / Farkas Jenő. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 175, [2] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-409-234-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár - frazeológiai gyűjtemény
801.323=945.11=590 *** 809.451.1-318(078)=590
[AN 3843170]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2022.
Farkas Jenő (1944-)
   Top 2000 román - magyar szótár : a 2000 legfontosabb román szó példamondatokkal = Top 2000 dicţionar român - maghiar : cele mai folosite 2000 de cuvinte în limba română exemplificate prin fraze / Farkas Jenő. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-409-235-3 fűzött : 2490,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - frazeológiai gyűjtemény
801.323=590=945.11 *** 805.90-318(078)=945.11
[AN 3843084]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2022.
Kovács Krisztina
   Gyakorló feladatsor angolos szakfordítók számára / Kovács Krisztina, Legindi Zoltán. - Székesfehérvár : Turist Center Kft., 2021. - 155 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2116-1 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - vizsgakövetelmény - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3844515]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2022.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol kezdőknek és újrakezdőknek / Szalai Nóra. - 4. kiad. - Budapest : 5FN Media Kft., 2021. - 259 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-06-0367-6 fűzött : 6900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3852258]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2022.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol újrakezdőknek és középhaladóknak / Szalai Nóra. - 4. kiad. - Budapest : 5FN Media Kft., 2021. - 347 p. : ill., színes ; 26 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-12-0505-3 fűzött : 6900,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3852259]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2022.
Uricska Erna
   Covidictionary : words and phrases related to the global pandemic / Erna Uricska. - Budapest : Rejtjel, 2021. - 96 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 86-94.
ISBN 978-615-5737-08-4 fűzött
angol nyelv - neologizmus - világjárvány - vesztegzár - értelmező szótár
802.0-316.4 *** 802.0-086.2-318 *** 578.834.1(100)"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3843727]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2022.
Varga Zsigmond József (1918-1997)
   Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv / Varga Zsigmond J. ; átd. és szerk. Győri István & Jaap Doedens. - 6. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2020. - 422 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80132-6-0 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3848823]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2022.
Weitz Teréz
   S(ch)ránk dőlt a szekrény : tanuld a német szavakat szórakozva! : több mint 1400 szó+szókapcsolat : 1 óra alatt 120 német szó a jobb agyféltekés, hívószó technikával / Weitz Teréz. - [Császártöltés] : Vikkerné Weitz T., 2021. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
Címváltozat: Tanuld a német szavakat szórakozva!
ISBN 978-615-01-2075-1 fűzött : 5990,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - tematikus szótár - képes szótár - kétnyelvű szótár
801.321.19=945.11=30(089.3) *** 801.323=945.11=30(089.3)
[AN 3844556]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

338 /2022.
Bollobás Enikő (1952-)
   Reading through theory : studies in theory-framed interpretation of literary text / Enikő Bollobás. - Budapest : ELTE Univ. Press, 2021. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-265.
ISBN 978-963-489-297-7 fűzött
irodalomtudomány - amerikai angol irodalom története - műelemzés - irodalomkritika
82.01 *** 820(73)(091)
[AN 3843422]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2022.
Hegyi Pál (1970-)
   Az amerikai fenségesről : a puritanizmustól a metamodernig / Hegyi Pál. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2021. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-226.
ISBN 978-963-489-343-1 kötött
Egyesült Államok - eszmetörténet - amerikai angol irodalom története - esztétika
820(73)(091) *** 111.852 *** 008(73)
[AN 3843236]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2022.
Hevesi Sándor (1873-1939)
   Shaw breviárium [elektronikus dok.] / Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 512 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Rózsavölgyi, 1922
ISBN 978-963-559-231-9 (epub)
ISBN 978-963-559-232-6 (mobi)
Shaw, George Bernard (1856-1950)
Nagy-Britannia - író - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
820(092)Shaw,_G._B.
[AN 3840450]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2022.
Rodden, John
Becoming George Orwell (magyar)
   George Orwell : legenda és örökség / John Rodden ; [ford. Csuhai István]. - Budapest : Európa, 2021. - 387, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-409-2 kötött : 4999,- Ft
Orwell, George (1903-1950)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Orwell,_G.
[AN 3843561]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2022.
Vermes Albert Péter (1968-)
   Fordítás és kontextus : a másodlagos kommunikációs helyzetek kezelésének lehetőségei a fordításban : válogatott tanulmányok / Vermes Albert. - Eger : Líceum K., 2020. - 131 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-148-2 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 3844541]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

343 /2022.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Jancsó Benedek nyelv- és irodalomtörténészi munkássága / [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Jancsó András] ; [kiad. a Jancsó Alapítvány]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2020. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 262.
ISBN 978-615-80298-6-5 kötött
Jancsó Benedek (1854-1930)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"16/18" *** 82.01(439)(092)Jancsó_B.
[AN 3843237]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2022.
   Magyar irodalmi művek, 1956-2016 / [főszerk. Falusi Márton és Pécsi Györgyi]. - Budapest : MMA K., 2021. - 960 p. ; 24 cm. - (MMA lexikonok, ISSN 2786-0795)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-54-7 kötött : 5800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511(091)"195/201"(0:82-95)
[AN 3844061]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2022.
Molitorisz Pál (1944-)
   Mert Lőwy ember és poéta volt : Réthy László pályája és költészete / Molitorisz Pál. - 3. jav., bőv. kiad. - Szarvas : Szerző, 2021. - 195 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1684-6 kötött
Réthy László (1851-1914)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Réthy_L.
[AN 3848833]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2022.
Molnár Eszter Edina (1986-)
   Csáth Géza személyesen : alternatív életrajz / Molnár Eszter Edina, Sidó Anna ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2021. - 155 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2019. ápr 29 - 2020. nov. 1. között "Csáth. A varázsló halála" címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5517-60-0 kötött
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csáth_G.
[AN 3844136]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2022.
   Ősfehérvár Alkotóközösség : [emlékalbum] / [... szerk. Sipos Mária]. - [Székesfehérvár] : Ősfehérvár Alkotóközösség, [2021]. - 175 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-0801-8 kötött
Ősfehérvár Alkotóközösség
Székesfehérvár - képzőművészet - irodalmi élet - magyar irodalom - művészcsoport - 21. század - antológia
894.511(439-2Székesfehérvár)(091)"201" *** 73/76(439-2Székesfehérvár)"201" *** 061.28(439-2Székesfehérvár) *** 894.511-822
[AN 3843426]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az élet újrakezdhető [elektronikus dok.] : interjúk és vallomások / Szabó Magda ; ... vál. és összeáll. Jolsvai Júlia ; szerk. Tasi Géza, V. Detre Zsuzsa. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-483-1
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - interjú - elektronikus dokumentum
894.511(092)Szabó_M.(047.53)
[AN 3830948]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

349 /2022.
5-minute Disney junior stories (magyar)
   5 perces jóéjtmesék / [ford. ... Heinisch Monika ...]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 187, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-895-5 kötött : 4490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3844927]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2022.
Aarsen, Zoe
Light as a feather (magyar)
   Light as a feather [elektronikus dok.] : könnyű, mint a pehely / Zoe Aarsen ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-510-5 (epub)
ISBN 978-963-245-511-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3830945]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2022.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Lazarus (magyar)
   Lázár [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-803-4
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3837772]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2022.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten zu Weihnachten (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra / [írta] Anne Ameling ; [rajz.] Monika Parciak ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-093-6 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3849063]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2022.
Arold, Marliese (1958-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zur guten Nacht (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék szép álmokhoz / [szöveg] Maren von Klitzing [!Marliese Arold] ; [ill.] Melanie Garanin [!Stéffie Becker] ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Pagony, 2021. - 114, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-095-0 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3849059]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Eingeschneit! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Behavazva : téli kaland / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2021. - 231, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-294-622-1 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3851751]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-960-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3830951]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2022.
Baldini, Laura
Lehrerin einer neuen Zeit (magyar)
   A tanítónő / Laura Baldini ; [ford. Győri László]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 301 p. ; 21 cm
keretcím: Ikonikus nők
ISBN 978-963-324-893-5 fűzött : 3590,- Ft
Montessori, Maria (1870-1952)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3844323]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2022.
Barnes, Jennifer Lynn
The inheritance games (magyar)
   Örökösök viadala [elektronikus dok.] / Jennifer Lynn Barnes ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-826-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3832331]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2022.
Bérczy József (1940-)
   A nemlétező ország : fordítások amerikai, német, norvég, osztrák és svéd költők műveiből / Bérczy József, Elisabeth Bérczy Bernström. - 2. bőv., jav. kiad. - Szent György-hegy ; Svedala : Magánkiad., 2021. - 154, [5] p. : ill. ; 22 cm
A versek eredeti nyelven is
ISBN 978-615-01-2615-9 kötött
világirodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - antológia
82-14.02=945.11
[AN 3848896]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2022.
Bertman, Jennifer Chambliss
Book scavenger (magyar)
   Könyvvadászok / Jennifer Chambliss Bertman ; Sarah Watts illusztrációival ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Pagony, 2021. - 378, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-101-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852404]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2022.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Pulp (magyar)
   Ponyva / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2021. - 214, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-806-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3851233]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2022.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Tarzan the invincible (magyar)
   Tarzan, a legyőzhetetlen [elektronikus dok.] / Edgar Rice Burroughs ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-223-4 (epub)
ISBN 978-963-559-224-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3841687]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2022.
Child, Lee (1954-)
Echo burning (magyar)
   Lángoló sivatag [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-490-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3836988]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2022.
Child, Richard Washburn (1881-1935)
The blue wall (magyar)
   Kaján játékot űz a sors [elektronikus dok.] / Richard W. Child. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-225-8 (epub)
ISBN 978-963-559-226-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3838093]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2022.
Christmas storybook collection (magyar)
   Karácsonyi mesegyűjtemény / Disney ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - [4], 200, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-756-6 kötött : 5999,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3849117]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2022.
Cole, Kresley
Dead of winter (magyar)
   Dead of winter [elektronikus dok.] : a tél halottai : Arkánum krónikák 3. / Kresley Cole ; ford. Szoboszlay Anna. - Szöveg (epub : 900 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-561-326-7)
 (hibás ISBN 978-963-561-327-4)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836588]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2022.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
   A gyöngysor [elektronikus dok.] / Hedwig Courths-Mahler ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-227-2 (epub)
ISBN 978-963-559-228-9 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3837699]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2022.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar) (átd. kiad.)
   Twist Olivér [elektronikus dok.] ; Karácsonyi ének / Charles Dickens ; ... Nógrádi Gergely mesélte újra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020
Egys. cím: Oliver Twist (átd. kiad.) ; A Christmas carol (átd. kiad.). - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Klassz!. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-858-0
angol irodalom - átdolgozás - regény - elektronikus dokumentum
820-31.04=945.11
[AN 3838525]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2022.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 5. új kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 548, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-947-8 fűzött : 4999,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3848991]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
La vita bugiarda degli adulti (magyar)
   A felnőttek hazug élete / Elena Ferrante ; ford. Király Kinga Júlia. - Budapest : Park, 2021. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-683-2 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3851251]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2022.
Ford, Richard (1944-)
Canada (magyar)
   Kanada [elektronikus dok.] / Richard Ford. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Berta Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-117-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3842882]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2022.
Frances, Michelle
The daughter (magyar)
   Anyja lánya / Michelle Frances ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-50-6 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3843481]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2022.
Gatti, Alessandro (1975-)
Cinque misteri per Natale (magyar)
   Öt karácsonyi rejtély [elektronikus dok.] / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; ill. Lisa K. Weber ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-916-7
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831748]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2022.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il porto degli inganni (magyar)
   Az ármány kikötője [elektronikus dok.] / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - Budapest : Manó Kv., [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-850-4
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831787]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2022.
Giampaglia, Corinne
Ella, l'orso e la neve (magyar)
   Ella és a téli varázs / Corinne Giampaglia ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [39] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-884-9 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3849091]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2022.
Givney, Rachel
Jane in love (magyar)
   Szerelmes Jane / Rachel Givney ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 461 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-107-6 kötött : 4299,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3843697]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2022.
Grimm, Sandra (1974-)
Angriff auf Burg Falkenstein (magyar)
   A lovagvár titka / Sandra Grimm ; ill. Eva Czerwenka ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 58, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-811-5 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843531]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2022.
Gutiérrez, Mónica
La librería del señor Livingstone (magyar)
   A Holdsugár könyvesbolt rejtélyei / Mónica Gutiérrez ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2021. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-438-2 fűzött : 3499,- Ft
spanyol irodalom - szerelmes regény
860-312.5=945.11
[AN 3843185]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2022.
Harmon, Amy
The bird and the sword (magyar)
   The bird and the sword [elektronikus dok.] : a madár és a kard / Amy Harmon ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 4.5 MB) (mobi : 3.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-935-6 (epub)
ISBN 978-963-457-100-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837654]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2022.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Anna (magyar)
   Anna : Kirov saga / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 652, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-769-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852399]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2022.
Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
Der Ketzer von Soana (magyar)
   A soanai eretnek [elektronikus dok.] / Gerhart Hauptmann ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 902 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book M., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-229-6 (epub)
ISBN 978-963-559-230-2 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3841783]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2022.
Hawkins, Rachel (1979-)
The wife upstairs (magyar)
   Árnyékfeleség / Rachel Hawkins ; [ford. Kulcsár Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 380, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-842-3 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3844336]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2022.
Henschen, Helena (1940-2011)
I skuggan av ett brott (magyar)
   Egy bűntény árnyékában / Helena Henschen ; ford. Harrach Ágnes. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 264 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-128-7 fűzött : 3500,- Ft
svéd irodalom - dokumentumregény
839.7-31=945.11
[AN 3843249]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2022.
Holländer, Felix (1867-1931)
Der Weg des Thomas Truck (magyar)
   Truck Tamás útja [elektronikus dok.] / Felix Holländer ; ford. Lenkei Henrik. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 4.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-081-0 (epub)
ISBN 978-963-559-082-7 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3838064]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2022.
Hood, Joshua
Robert Ludlum's The Treadstone resurrection (magyar)
   Treadstone : újjászületés / Robert Ludlum [nyomán írta] Joshua Hood ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 392, [1] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-761-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3843663]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2022.
Houellebecq, Michel (1956-)
La possibilité d'une île (magyar)
   Egy sziget lehetősége / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2021. - 458, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2530-7 kötött : 4699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3852197]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2022.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar) (röv. kiad.)
   A nyomorultak [elektronikus dok.] / Victor Hugo ; ... Nógrádi Gergely mesélte újra. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Manó Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Klassz!. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-859-7
francia irodalom - átdolgozás - regény - elektronikus dokumentum
840-31.04=945.11
[AN 3838518]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2022.
James, Syrie
The lost memoirs of Jane Austen (magyar)
   Jane Austen naplója / Syrie James ; [ford. Gergely Anikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 307 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-523-7 fűzött : 3290,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3851966]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2022.
Karika, Jozef (1978-)
Trhlina (magyar)
   A hasadék [elektronikus dok.] : misztikus thriller / Jozef Karika ; ford. Böszörményi Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-828-7
szlovák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.4-31=945.11
[AN 3837766]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2022.
   Kazkovij divosvìt : lìteraturno-hudožnê vidannâ u ramkah proektìv "Ditâča ukraïnsʹka kazka XXI stolìttâ" ta "Zìrki na dolonâh". - Budapešt ; Harkìv : Knâginecʹka, U., 2020. - 56, [51] p. : ill., színes ; 30 cm
Braille-írással is
ISBN 978-615-00-8937-9 kötött
Magyarország - ukrán irodalom - gyermekirodalom - vakírásos dokumentum - mese - antológia
883-34(02.053.2)(439)(082)
[AN 3843117]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2022.
King, Stephen (1947-)
Gwendy's button box (magyar)
   Gwendy és a varázsdoboz / Stephen King, Richard Chizmar ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 193, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-496-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3851930]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2022.
King, Stephen (1947-)
Misery (magyar)
   Tortúra / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 458, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-155-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3851933]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2022.
King, Stephen (1947-)
The shining (magyar)
   A ragyogás / Stephen King ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2021. - 430, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-916-5 kötött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852238]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2022.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Lachen und Kichern (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék viccelődéshez és bolondozáshoz / [írta] Maren von Klitzing ; [rajz.] Melanie Garanin ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Pagony, 2021. - 113, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-094-3 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3849057]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2022.
Lawrence, Caroline (1954-)
The time travel diaries : adventure in Athens (magyar)
   Az időutazó naplója : athéni kaland / írta Caroline Lawrence ; [ford. Harci Andor]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 286, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-503-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843707]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2022.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
La Barre-y-va (magyar)
   Arsène Lupin, a nők lovagja / Maurice Leblanc ; [ford. Wiesner Juliska]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-803-1 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3851910]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2022.
   A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek / [ford. Szabadi István] ; [szerk. és a szövegeket vál. Győri Anna]. - Budapest : Harmat, 2021. - 156, [3] p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2020
ISBN 978-963-288-570-4 kötött : 3500,- Ft
angol nyelvű irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
820-32(100)(082)=945.11 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3851735]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2022.
Liu Cixin (1963-)
Baie ji wangshi (magyar)
   Hangyák és dinoszauruszok : [Csontcitadella és Sziklaváros elveszett történelme] / Cixin Liu ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 203 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 17.)
ISBN 978-963-504-485-6 fűzött : 1999,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3844590]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2022.
Lodge, Gytha
She lies in wait (magyar)
   Holtidő / Gytha Lodge ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 422, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-92-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3843467]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2022.
Lowry, Lois (1937-)
Messenger (magyar)
   Hírvivő / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 166, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-873-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852266]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2022.
Lowry, Lois (1937-)
Son (magyar)
   A fiú / Lois Lowry ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2021. - 301, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-867-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852267]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Kiwi feiert Geburtstag (magyar)
   Kivi születésnapja / Usch Luhn ; ill. Carola Sieverding ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 134 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ebadta banda ; 3.)
ISBN 978-963-509-319-9 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3844298]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Mogli geht auf Klassenfahrt (magyar)
   Mogli, a hős / Usch Luhn ; ill. Carola Sieverding ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 138 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ebadta banda ; 4.)
ISBN 978-963-509-322-9 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3844302]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2022.
Mansell, Jill
And now you're back (magyar)
   Minden kezdet nehéz / Jill Mansell ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 399 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-47-6 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3844557]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Calypsos Fohlen (magyar)
   Calypso gyermeke : Lósuttogó akadémia 6. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2021. - 206, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-323-6 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843570]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Die gestohlene Freundin (magyar)
   Az ellopott barátnő / Gina Mayer ; Horst Hellmeier képeivel ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 58, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A varázslatos virágbolt ; 4.)
ISBN 978-963-509-355-7 kötött : 2475,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3843574]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Der verzauberte Esel (magyar)
   Az elvarázsolt szamár / Gina Mayer ; Horst Hellmeier képeivel ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 58, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A varázslatos virágbolt ; 3.)
ISBN 978-963-509-354-0 kötött : 2475,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3843573]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Zerbrechliche Träume (magyar)
   Törékeny álmok : Lósuttogó akadémia 5. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2021. - 200, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-303-8 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843568]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2022.
McQuiston, Casey (1991-)
Red, white & royal blue (magyar)
   Red, white & royal blue [elektronikus dok.] : vörös, fehér & királykék / Casey McQuiston ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 959 KB) (mobi : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165770. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-897-7 (epub)
ISBN 978-963-245-898-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3836587]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2022.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Green Gables (magyar)
   Anne otthonra talál / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-520-6 fűzött : 2690,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3851963]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2022.
Morshuis, Marloes (1970-)
De schaduwen van Radovar (magyar)
   Radovár árnyai / Marloes Morshuis ; ford. Varga Orsolya. - Budapest : Tilos az Á Kv., cop. 2021. - 314, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-784-2 fűzött : 3490,- Ft
holland irodalom - fantasztikus regény
839.31-312.9=945.11
[AN 3844561]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2022.
Moser, Erwin (1954-2017)
Fantastische Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Fantasztikus jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 238, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5385-87-2 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3848546]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2022.
Moser, Erwin (1954-2017)
Von sagenhaften Katzen und tollkühnen Bären (magyar)
   Világjáró jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 235 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-120-8 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3848547]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
Umibe no Kafuka (magyar)
   Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; [... ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 692, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-15-2 kötött : 4490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3848512]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2022.
Musk, Maye (1948-)
A woman makes a plan (magyar)
   Egy nőnek legyenek tervei : kaland, szépség, siker - kortalanul / Maye Musk ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2021. - 217, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-236-4 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - siker - nő - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3852009]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2022.
Nansen, Peter (1861-1918)
Brødrene Menthe (magyar)
   A Menthe testvérek [elektronikus dok.] ; Mária : a szerelem könyve / Peter Nansen ; ford. Varságh János. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Egys. cím: Brødrene Menthe ; Maria. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-239-5 (epub)
ISBN 978-963-559-240-1 (mobi)
dán irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3841762]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2022.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Varulvens hemlighet (magyar)
   A vérfarkasok titka [elektronikus dok.] / Kristina Ohlsson ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-766-2
svéd irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832325]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2022.
Orwell, George (1903-1950)
   A Nagy Testvér figyel : George Orwell füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 186, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-529-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3844333]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2022.
Pató Selam (1975-)
   Amare vuni thaj phaka = Gyökereink és szárnyaink / Selam Pató ; [inkal. ... Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat]. - Monor : Monori Roma Nemz. Önkormányzat, 2021. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1461-3 fűzött
Magyarország - Szerbia - világirodalom - cigány irodalom - antológia - válogatott művek - verses epika
891.499-821(439) *** 891.499-13(497.11)=945.11 *** 82-822=914.99
[AN 3843706]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2022.
Perrotta, Tom (1961-)
Mrs. Fletcher (magyar)
   Mrs. Fletcher / Tom Perrotta ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 342, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-055-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3844550]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2022.
Petch, Angela
The Tuscan girl (magyar)
   A toszkán lány / Angela Petch ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-068-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3843486]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2022.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms : Frozen tides (magyar)
   Falling kingdoms : Fagyos hullámok [elektronikus dok.] / Morgan Rhodes ; ford. Halmai Gergely. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019[!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-915-0
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3830880]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2022.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek Gods (magyar)
   Percy Jackson és a görög istenek [elektronikus dok.] / Rick Riordan ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 820 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-828-1 (epub)
ISBN 978-963-399-829-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837681]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2022.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El palacio de la medianoche (magyar)
   Éjféli palota : [a Köd trilógiája] / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Báder Petra]. - Budapest : Európa, 2021. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-330-9 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3852235]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2022.
Scarrow, Simon (1962-)
Under the eagle (magyar)
   A sas árnyékában / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 345 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-610-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3852245]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2022.
Schaudinn, Jasmin
Matsch, Patsch, Kindergartenquatsch (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék izgő-mozgó ovisoknak / [írta] Jasmin Schaudinn ; [rajz.] Jutta Berend ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-060-8 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3844258]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2022.
Schulman, Alex (1976-)
Överlevarna (magyar)
   A túlélők [elektronikus dok.] / Alex Schulman ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-118-2
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3842879]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2022.
Seidenstricker, Iris (1968-)
Pony-Internat Kirschental : Rätsel um das schwarze Pony (magyar)
   Cseresznyevölgyi lovasiskola : a fekete póni rejtélye / Berit Bach ; Heike Vogel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 103 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-065-6 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843576]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2022.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the cryptic crinoline (magyar)
   Enola Holmes : a különös krinolin esete / Nancy Springer ; [ford. Babits Péter]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2021. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-90-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843476]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2022.
Stratz, Rudolf (1864-1936)
   Régi regény [elektronikus dok.] / Rudolf Stratz ; ford. Varságh János. - Szöveg (epub : 794 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-243-2 (epub)
ISBN 978-963-559-244-9 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3841689]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2022.
Strawser, Jessica
Forget you know me (magyar)
   Felejts el örökre! / Jessica Strawser ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budaörs ; [Budakalász] : Pioneer Books, 2021. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-77-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3843144]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2022.
Struck, Yvonne (1976-)
Jungs sind Idioten - Mädchen auch (magyar)
   A fiúk hülyék - A lányok is.. [elektronikus dok.] / Yvonne Struck ; ford. Esterházy Dóra. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-808-5
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3831746]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2022.
   Sučasnì bìlorusʹkì kazki : lìteraturno-hudožnê vidannâ stvoreno za proêktami "Vìdčuti slovo" ta "Zìrki na dolonâh". - Budapešt ; Harkìv ; Mìnsʹk : Knâginecʹka, U., 2021. - 65, [60] p. : ill., színes ; 30 cm
Braille-írással is
ISBN 978-615-01-0075-3 kötött
belorusz irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
882.6-34(02.053.2)(082)=83
[AN 3843159]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2022.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2975,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3848550]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2022.
Ukraïnka, Lesâ (1871-1913)
   Za pravdu, brattâ, êdnajmosʹ ŝiro! : ìnklûzivne vidannâ, prisvâčene 150-rìččû vìd dnâ narodžennâ ukraïnsʹkoï poetesi Lesï Ukraïnki / Lesâ Ukraïnka. - Budapešt : Knâginecʹka, U., 2021. - 55, [55] p. : ill. ; 30 cm
Braille-írással is
ISBN 978-615-01-0600-7 kötött
ukrán irodalom - memoár - vers
883-94 *** 883-14
[AN 3843150]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2022.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Čuma, ili OOI v gorode (magyar)
   Csak egy pestis [elektronikus dok.] / Ljudmila Ulickaja ; ford. Morcsányi Géza. - Szöveg (epub : 668 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4056-0
orosz irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3834760]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2022.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
   Elsők és utolsók : válogatott elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 451 p. ; 22 cm
A ford. a "Rasskazy" (Moskva : Èksmo, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-2759-2 kötött : 4999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3852240]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2022.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The fellowship of the frog (magyar)
   Az álarcos béka [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Sebestyén Ede. - Szöveg (epub : 917 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-474-253-1) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-474-254-8) (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3837696]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2022.
Wells, Herbert George (1866-1946)
Love and Mr. Lewisham (magyar)
   A szerelem és Lewisham úr [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Tonelli Sándor. - Szöveg (epub : 745 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-257-9 (epub)
ISBN 978-963-559-258-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3841786]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2022.
West, Kasie (1976-)
On the fence (magyar)
   Szerelem karnyújtásnyira [elektronikus dok.] / Kasie West ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-806-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3831742]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2022.
Wild, Meredith (1982-)
Misadventures of a city girl (magyar)
   Egy városi lány : Gyötrődések 1. / Meredith Wild, Chelle Bliss ; [ford. Szoboszlai Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 178, [5] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-345-8 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3843585]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2022.
Williamson, Charles Norris (1859-1920)
Lord Loveland discovers America (magyar)
   Lord Loveland [elektronikus dok.] / C.N. és A.M. Williamson ; ford. Pantl Kálmán. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 4.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-263-0 (epub)
ISBN 978-963-559-264-7 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3836896]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2022.
Winnie the Pooh storybook collection (magyar)
   Mesegyűjtemény / [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 303 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-437-247-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3849048]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

443 /2022.
   3, 5, 8 perces téli mesék / [szerk. Rét Viktória] ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 118, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-082-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3849051]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2022.
Adamecz László (1947-)
   Változások útjai / Adamecz László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-80-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3844228]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2022.
Albert Ferenc (1949-)
   Elszáradt tüskék : ifjúkori éveim történéseinek szilánkjai, a teljesség igénye nélkül / Albert Ferenc. - [Budapest] : Albert F., 2020. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9774-9 fűzött
Albert Ferenc (1949-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3844495]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2022.
Angyal Pál
   Európa közepén : 996-1046 / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-615-01-1832-1 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3844216]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2022.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A befalazott halál [elektronikus dok.] / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 637 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165829. - Működési követelménye: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Világvárosi Regények Kiadóvállalata, 1935, a Világvárosi regények c. sorozat tagjaként
ISBN 978-963-559-219-7 (epub)
ISBN 978-963-559-220-3 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3836959]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2022.
Balassa Viktória
   Te csak repülj! : versek / Balassa Viktória ; [... kiad. a Takács László Irodalmi Kör Egyesület]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör Egyes., 2020. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81394-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844339]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2022.
Bálint Ferenc
   Felelős alkoholista / Bálint Ferenc. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-71-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3848851]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2022.
Barukh
   Önjelölt költő / Barukh. - Budapest : [Magánkiad.], cop. 2021. - 292 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1899-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844534]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2022.
Bencsik Ferenc Pál (1933-)
   Az élet második fele [elektronikus dok.] / Bencsik Ferenc Pál. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5014-82-6)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3841803]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Budapesten / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 92, [4] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-587-062-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849010]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó felfedezi Amerikát / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-587-063-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849003]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a fodrásznál / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 978-963-587-036-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849041]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-587-072-1 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849038]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat és a csőtörés / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-587-035-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849032]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2022.
Bicsák Erzsébet (1945-)
   Színvilágom : novellák, versek, mesék / Bicsák Erzsébet ; [... kiad. a Takács László Irodalmi Kör Egyesület]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör Egyes., 2020. - 141 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81394-3-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3844340]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2022.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   Sodrásban partok közt : novellafüzér / Bige Szabolcs Csaba. - [Püspökladány] : [Magánkiad.], 2021. - 310 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1733-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3844235]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2022.
Biró Lajos (1880-1948)
   Szolgák országa [elektronikus dok.] / Bíró Lajos. - Szöveg (epub : 964 KB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-067-4 (epub)
ISBN 978-963-559-068-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3841767]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2022.
Bogdán Olivér
   Szösszenetek : haikuk és foszlányok á la Oly / Bogdán Olivér. - Répcelak : Magánkiad., 2021. - [161] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-1169-8 kötött
magyar irodalom - haiku - album
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Bogdán_O.
[AN 3843723]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2022.
Böngérfi János (1859-1950)
   Hún mondák / ... elbeszéli Böngérfi János ; Széchy Gyula és Kiss Lajos rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pozsony, Budapest : Stampfel, 1896
ISBN 978-615-6189-91-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv - hasonmás kiadás
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3844613]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2022.
Böngérfi János (1859-1950)
   Magyar mondák az Árpádok korából / ... elbeszéli Böngérfi János ; Kis Lajos rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 132, [1] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pozsony ; Budapest : Stampfel, 1898
ISBN 978-615-6189-92-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv - hasonmás kiadás
894.511-343(02.053.2) *** 094/099.07 *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3844605]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 21. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 469, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3848518]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2022.
Csatári Puhó Sándor (1944-)
   Létformák II : Csatári Puhó Sándor versei, Puhó Vaszita Erzsébet grafikái és festményei. - Budapest : [Csatári Puhó S.], 2021. - 138, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2900-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3848828]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2022.
Dios, Ottilia
   A boszorkány / Ottilia Dios. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-78-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3844222]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2022.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 4699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852204]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2022.
Ekler Ágnes, G. (1965-)
   Képek és mesék / [ill.] Makovecz Anna ; [szöveg] G. Ekler Ágnes. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 97 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5461-54-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844580]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2022.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Fancsikó és Pinta : írások egy darab madzagra fűzve / Esterházy Péter. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 131, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2471-3 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3852192]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány lánya / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-951-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3852394]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Éjféli harangszó : válogatott novellák / Fekete István ; Herbszt László illusztrációival ; [vál. Bányász István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 173, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-836-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3851949]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2022.
   Felhőtánc és napsugár [elektronikus dok.] : anyának / ... gond. Városi Emese. - Szöveg (epub : 970 KB) (pdf : 825 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3831726]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2022.
Filó Margit
   A változás / Filó Margit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-72-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844223]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2022.
Fischer László (1954-)
   Patak partján : rajzok, versek gyermekeknek : a bácsalmási Kígyós-patak élővilága / Fischer László ; rajzok Horváth Zoltán. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2021. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1520-7 fűzött
természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 502(0:82-34)
[AN 3844299]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2022.
Fogas F. Dávid
   Karanténmesék / Fogas F. Dávid. - Pilisszántó : Magánkiad., 2021. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2159-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3844502]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2022.
Garajszki Rozika (1962-)
   Aminah : a szokás hatalma / Garajszki Rozika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-76-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844231]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2022.
Gombola András (1976-)
   Nem hagyhatom kint Istent : egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása ; Mennyország a Földön / Gombola András. - Budapest ; [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2021. - 279, [1], 292 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-1278-7 fűzött
szenvedélybetegség - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 364.272(0:82-94)
[AN 3843685]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2022.
Gree, Edit
   Vasból fakarika : krimi erős idegzetűeknek / Edit Gree ; Krikovszky Péter magyarításában. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2021. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-73-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3844220]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott vágyak [elektronikus dok.] : Elfojtva 2. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167042. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-74-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3844653]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2022.
Háy János (1960-)
   Xanadu : föld, víz, levegő / Háy János. - Budapest : Európa, 2021. - 353 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-224-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851947]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2022.
Hidasi Judit
   Április út / Hidasi Judit. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-069-1 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3848524]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2022.
   A hőség gyermekei : sci-fi novellák a klímaváltozásról / Stephen Paul Thomas szerk. - [Nagytarcsa] : Articity, 2021. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5756-10-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - éghajlatváltozás - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082) *** 551.583(0:82-32)
[AN 3844362]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2022.
Javorniczky István (1952-)
   Miért ne...? : a Kétely tündöklése és bukása : fantasy / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2021. - 134, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1659-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843714]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2022.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Orbán lelke [elektronikus dok.] / Juhász Gyula. - Szöveg (epub : 307 KB) (mobi : 983 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Tart.: Orbán lelkeÞ; Don Quijote halálaÞ; Holmi. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása 1924-ben jelent meg, az elektronikus változat a "Versek" (Budapest : Ister, 1999) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-559-233-3 (epub)
ISBN 978-963-559-234-0 (mobi)
magyar irodalom - dráma - aforizma - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-2 *** 894.511-84 *** 894.511-31
[AN 3836964]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2022.
Karády Anna
   A füredi lány / Karády Anna. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-029-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852400]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2022.
Kay, Theodore A.
   End of eternity : ezüstfekete : a trilógia III. kötete / A. Theodore Kay. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 281, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2069-0 fűzött : 3360,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3843425]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2022.
Kellei György (1947-)
   Pokol a paradicsomban : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-092-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842748]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2022.
Kimmel István (1950-)
   Tükörtörténeteim / Kimmel István. - [Érd] : [Magánkiad.], 2021. - 106 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-1991-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3844001]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2022.
Kingl Tünde
   Befejezett nő / Kingl Tünde. - [Budapest] : [Kingl É. T.], cop. 2020. - 240 p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-00-8988-1
Fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3844768]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2022.
Király Anikó
   Semmi pánik! [elektonikus dok.] / Király Anikó. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rólad-neked könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N"L?urn:nbn:hu-165054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-403-806-1)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3831734]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A Csodabogár / Kiss Judit Ágnes ; Radnóti Blanka rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - 61, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-801-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843483]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2022.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Beláthatatlan táj [elektronikus dok.] / Kiss Tibor Noé. - Szöveg (epub : 834 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4051-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3834759]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2022.
Kis-Tóth Gyula
   Jonathan Wild : 2056: újjászületés / Kis-Tóth Gyula. - [Vác] : Kis-Tóth Gy., [2021]. - 398 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2073-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3843743]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2022.
Kodolányi Gyula (1942-)
   For all this here : selected poems, 1975-2015 / Gyula Kodolányi ; [with chalk drawings by István Kodolányi] ; [with an introd. by David A. J. Reynolds] ; [publ. by the Batthyányi Lajos Foundation ...]. - Budapest : Hung. Review : Batthyány L. Found., 2020. - 112 p. : ill. ; 22x23 cm
ISBN 978-963-86217-8-8 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3844080]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2022.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2021. - 391 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-755-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3851254]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2022.
Kondor Vilmos (1954-)
   Örvényben / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2021. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-682-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3843167]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2022.
Korossy Mária
   Apu mackója : mesekönyv / írta és rajz. Korossy Mari. - [Tárnok] : Korossy-Khayll G., 2021. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1890-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3844555]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2022.
Kovács Lajos (1949-2017)
   Kovács Lajos művei / [összegyűjt., vál., szerk., ... a jegyzeteket írta Bombitz Attila]. - Szeged : JATEPress, 2020-. - 24 cm
ISBN 978-963-315-441-0 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3822383]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Évi rendes szabadság : ifjúsági regénysorozat. - 2021. - 491 p.
ISBN 978-963-315-477-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3843448] MARC

ANSEL
UTF-8498 /2022.
Kovács Lambert
   Psziché és irodalom / Kovács Lambert. - Budapest : Kovács L., 2021. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1404-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844347]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2022.
Kozma Ani
   Jakab, a lúd tatai kalandjai / Kozma Ani ; [rajz. Tarr Andrea]. - [Tata] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9660-5 fűzött : 3000,- Ft
Tata - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Tata(0:82-34)
[AN 3844485]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2022.
Kozma Ani
   Marcipán kutya kalandjai / Kozma Ani ; [Gácsi Krisztián rajz.]. - [Tata] : Lovasné Kozma A., 2020. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8873-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844469]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2022.
Kozma Jánosné Tóth Erzsébet (1884-1973)
   Tücsök / Kozma Jánosné Tóth Erzsébet. - [Debrecen] : [Kozma L.], cop. 2020. - 331 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-8762-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843397]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2022.
Kozma László
   Szent Kristóf védelmében : utazásaim emlékére / Kozma László. - [Debrecen] : Kozma L., cop. 2020. - 428, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8033-8 kötött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3843396]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2022.
Kozma László
   Unokatestvérek / Kozma László ; [a rajzokat Beláné Szekeres Éva kész.]. - [Debrecen] : Kozma L., cop. 2021. - 193 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1224-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843395]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2022.
Krasznahorkai László (1954-)
   Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó / Krasznahorkai László. - Jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2021. - 140, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2318-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852220]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Minden napra egy sztori : egypercesek egy évadra / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-827-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3851256]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2020. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-02-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3851787]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2020. - 511 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3851756]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2022.
Lendvai Szilvia
   Dundamesék : Öcsi dacos, Dunda zabos, Anya haragos / Lendvai Szilvia ; Vigovszky Rita rajz. ; Dana Comas gyermekpszichológus tanácsaival. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - [75] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-570-122-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3844155]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2022.
   Magyar népmesék háziállatokról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5913-88-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3852224]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2022.
Major Gyöngyi (2009-)
   Luna Fox : sorsfordulat / Major Gyöngyi. - Miskolc : [Magánkiad.], 2021. - 97, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1255-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3844207]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2022.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 174 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 20.)
ISBN 978-963-479-245-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849026]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2022.
Maros Edit
   Bonyolult egy csaj [elektronikus dok.] / Maros Edit. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-910-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3830952]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2022.
Máté Enikő
   Balatoni vihar ; Törékeny hatalom / Máté Enikő. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 205 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-2184-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3844212]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2022.
Megyeri Judit
   Lowdeni boszorkányhajsza [elektronikus dok.] : Felföldi rejtélyek I. / Jud Meyrin. - Szöveg (epub : 390 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-49-4 (epub)
ISBN 978-615-6182-50-0 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3841165]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2022.
Mészáros Dorka (1992-)
   Kiszámolós [elektronikus dok.] : kaland, szerelem, választás / Mészáros Dorka. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-802-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3830876]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2022.
Miller, Marilyn
   Küzdj velem [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 7.2 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-92-0 (epub)
ISBN 978-615-6182-93-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3840447]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2022.
Morvay Szabolcs
   Életek és italok a kávézóban / Morvay Szabolcs ; [... illusztrációkat kész. Cebe Annamari]. - [Szombathely] : [Morvay Sz.], cop. 2021. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1373-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844317]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2022.
Mucha Dorka (1989-)
   Nincs idő [elektronikus dok.] / Mucha Dorka. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Menő Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-803-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3831732]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2022.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Jól láthatóan lógok itt / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2021. - 54, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 26.)
ISBN 978-963-14-3860-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852005]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2022.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Aki megállt a balsors ellenében : Széchenyi István élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2021. - 166 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-01-1722-5 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-13)
[AN 3844310]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2022.
Nala, B. B. (1978-)
   Szívkristályban játszó fény : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2237-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844211]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2022.
   Napfény sólyomszárnyon : jubileumi antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Kisgyőr : MAIT, 2021. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5842-05-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3844226]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah / Náray Tamás. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 556, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-910-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852397]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2022.
Nemere István (1944-)
   Időtörés / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-773-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851745]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2022.
Németh Krisztina
   A hazara : valahol élnem kell / Németh Krisztina. - Kecskemét : Smaragd K., 2021. - 409, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6297-09-9 fűzött : 4390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851235]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2022.
Nyárádi Erzsébet
   Léleklapozgató : versek barátaimnak / Nyárádi Erzsébet. - Utánny. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 103, [6] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 19.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-1985-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844450]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2022.
Oláh Péterné Jantyik Erzsébet
   Emlékedbe zárva / Oláh Péterné Jantyik Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-81-8 fűzött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844234]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2022.
Osztrogonácz Miklós
   Ösvények / Osztrogonácz Miklós. - [Baja] : Osztrogonácz M., cop. 2021. - 672 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0852-0 fűzött : 4490,- Ft : 12,5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843401]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2022.
Palencsár Ibolya
   Sodródva / Palencsár Ibolya. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-74-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844219]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2022.
Páll Fatime
   Fáni és a szivárványkatona = Fáni und der Regenbogensoldat / [írta és ford.] Páll Fatime ; [ill. Shujun Yang]. - Kállósemjén ; [Köln] : Páll F., cop. 2021. - [47] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-2008-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34(02.053.2).02=30
[AN 3843913]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2022.
Papp Diána (1976-)
   Szerdán habcsók / Papp Diána. - Jav. kiad. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-263-3 kötött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852401]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2022.
Pató Selam (1975-)
   Lélekhonvágy : válogatott versek, 1991-2021 / Pató Selam. - Budapest ; [Piliscsaba] : Szerző, 2021. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2028-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843905]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2022.
Pethes Mária (1955-)
   Az idővarázsló csókja / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2021. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81128-5-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843711]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2022.
Petki Ildikó
   Gesztenye Panna / versek Petki Ildikó ; rajz. Fülöp-Horváth Erna. - Pincehely : PSH Properties Kft., 2021. - 23 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-2124-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3844777]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2022.
Petrusák János (1970-)
   Álomgyártás-technológia avagy Dream production technology [elektronikus dok.] : regény / Petrusák János. - Szöveg (epub : 242 KB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6341-00-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832315]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2022.
Petrusák János (1970-)
   Művészet: tépj, eméssz! [elektronikus dok.] : művész sorsregény / Petrusák János. - Szöveg (epub : 258 KB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Oktató Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6341-01-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832313]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2022.
Petrusák János (1970-)
   Szűz-part [elektronikus dok.] : regény / Petrusák János. - Szöveg (epub : 186 KB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81328-9-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3832311]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2022.
Prander Éva (1949-)
   Anyákról mindenkinek : versek / Prander Éva. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2021. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-12-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843462]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   El a pokolból / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-483-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - kisregény
894.511-311.3
[AN 3843694]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A tizennégy karátos autó (olasz)
   L'auto da quattordici carati / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], [2021]. - [2], 162 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-8-5 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3844790]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Víkend a pokolban / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-490-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3851738]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2022.
Rozgics-Kiss Anita
   Családmesék egy jurtából / Rozgics-Kiss Anita. - [Istenmezeje] : Szerző, 2020. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7953-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3844496]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2022.
Sáfár Sándor Zsolt
   Nito, az új otthon [elektronikus dok.] / Sáfár Sándor. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (pdf : 1.7 MB). - [Csanytelek] : [Sáfár S. Zs.], 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Kirrda könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0300-6 (pdf)
ISBN 978-615-01-0301-3 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3841657]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Csak két lépés észak [elektronikus dok.] : ami északon történik, az északon is marad, vagy mégsem? / Ruby Saw. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 524 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166420. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6155-83-2
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3840460]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2022.
Somogyi Eszter, D.
   A kegyelem érintése / D. Somogyi Eszter. - [Celldömölk] : Eszti-téka K., 2021. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1601-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843411]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2022.
Steel, Ella
   Az indíték [elektronikus dok.] / Ella Steel. - Szöveg (epub : 355 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [Newline K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-78-2 (epub)
ISBN 978-615-5956-79-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3841152]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   A Danaida [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.6 Mb). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-481-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3830950]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Liber Mortis [elektronikus dok.] : naplók 1982. május 25 - 1990. február 27. / Szabó Magda ; sajtó alá rend. Tasi Géza. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-484-8
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3830947]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Örömhozó, bánatrontó [elektronikus dok.] : levelek a szomszédba / Szabó Magda ; összeáll. Tasi Géza. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-482-4
magyar irodalom - irodalmi levél - elektronikus dokumentum
894.511-6
[AN 3830949]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2022.
Szigetvári Zsófia
   Fagy / Szigetvári Zsófia. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-75-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3844224]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2022.
Szíki Károly (1954-)
   Trianon halálbéke : nemzetdráma-dráma 1. / Szíki Károly. - [Eger] : [Magánkiad.], 2020. - 275 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80550-2-4 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3843983]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2022.
Szilágyi Bay Péter (1981-)
   Hubert, a vadászmanó / Szilágyi Bay Péter. - [Szeged] : Correct, 2021. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2179-6 fűzött
magyar irodalom - vadászat - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 799.2(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3844265]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2022.
Szvoren Edina (1974-)
   Pertu : elbeszélések / Szvoren Edina. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 251, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3599-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3852196]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2022.
Szvoren Edina (1974-)
   Verseim : tizenhárom történet / Szvoren Edina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 206, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3663-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3852194]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2022.
Tábori László (1947-)
   M. S. mester hazatalál / Tábori László. Tavaszi szél : két egyfelvonásos Márai Sándorról / Kiss Irén. - Budapest : Szerző, 2021. - 47 p. ; 21 cm. - (Melkizedek könyvek, ISSN 1585-1311)
ISBN 978-615-01-2302-8 fűzött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - dráma
894.511-2 *** 894.511(092)Márai_S.(0:82-2)
[AN 3843716]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2022.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 257 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 15.)
ISBN 978-963-479-355-7 fűzött : 1499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3849022]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2022.
Tasnádi Rita
   Lelkek tisztasága / Tasnádi Rita. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-79-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3844232]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen : pszichoprózák / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 225, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-725-4 kötött : 3975,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3848554]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   Kékre szeretni : feldolgozásregény / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 252, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-249-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3848988]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   A legjobb hely a városban te vagy : terápiás versek / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 212, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-875-6 kötött : 3975,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3848553]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2022.
Tóth A. Tamás (1960-)
   Őrtorony / Tóth A. Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-77-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844229]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2022.
Tóth L. Albert
   Dal a tiszteletért / Tóth L. Albert. - [Hódmezővásárhely] : Szerző, 2020. - 169, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9161-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3844388]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2022.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 98, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-110-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849065]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2022.
Wass Albert (1908-1998)
   Illusztrációk Wass Albert: Te és a világ című kötetéhez / Tóth Rózsa ; [kiad. Dél-Magyarországi Örmény Kulturális Egyesület és a Szegedi Örmény Önkormányzat]. - [Szeged] : Örmény Önkormányzat ; Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., 2021. - 62, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-81475-2-1 fűzött
Magyarország - Erdély - grafikus - határon túli magyar irodalom - 21. század - aforizma
894.511-84(498) *** 76(439)(092)Tóth_R.
[AN 3844868]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2022.
Weaver, Andrea (1969-)
   Angyalom?! / Andrea Weaver. - [Budapest] : Enzír, 2021. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-866-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851253]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   Cseresznyeliget titka / Wéber Anikó. - Budapest : Pagony, 2021. - 235, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-098-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852403]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2022.
Zsirai László (1956-)
   Mosolyfény / Zsirai László ; [közread. a] Kráter. - Pomáz : Kráter, 2021. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-262-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843456]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

568 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a vonaton / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-587-073-8 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3849040]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2022.
Box, Su
Baby Jesus (magyar)
   Jézus születése : bibliai kör-kép / [írta Su Box] ; [ill. Jacqueline East]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-415-690-1 kötött : 2699,- Ft
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3851693]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2022.
Brockamp, Melanie
Mein grosses Eisenbahn-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy vonatos böngésző : kihajtható oldalakkal! / [ill. Melanie Brockamp]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-403-964-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844402]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2022.
Broska, Elke
Prinzessinnen (magyar)
   Hercegnők : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Elke Broska] ; [szöveg Dominique Conte]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-901-2 fűzött : 1990,- Ft
uralkodócsalád - lány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 929-055.25(02.053.2)
[AN 3848928]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2022.
Elnbogen, Amos
I'm not a bubble-wrap boy! (magyar)
   Nem vagyok törékeny : egy ITP-s kisfiú igaz története / [ill. Amos Elnbogen] ; [ford. Gerbovits Emma]. - [Budapest] : Novartis Hungária Kft., 2021. - 36, [1] p. : ill., színes ; 18x22 cm
Kötött
vérzékenység - immunbetegség - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 616.151.5(020.53.2)
[AN 3844021]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2022.
   Gyerekdalok / [szerk. ... Kiss Zsuzsanna] ; [rajz. Őszi Zoltán]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-196-2 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67
[AN 3851710]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2022.
Hegedüs Barnabás
   Bagoly Barni meséi : színező / Hegedüs Barnabás ; Kovács Krisztián képeivel. - [Zalaegerszeg] : Hegedüs B., cop. 2020. - [31] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9608-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3844872]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2022.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc Meseországban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [47] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-893-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848532]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2022.
Leijgraaf, Deborah van de
Dinosaurussen (magyar)
   Sorakozó! : dinoszauruszok : [kirakóskönyv kicsiknek] / [ill. Deborah van de Leijgraaf] ; [Szlukovényi Katalin versével]. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Gerinccím: Dinoszauruszok
ISBN 978-963-486-752-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844545]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2022.
Leijgraaf, Deborah van de
In het bos (magyar)
   Sorakozó! : az erdőben : [kirakóskönyv kicsiknek] / [ill. Deborah van de Leijgraaf] ; [Szlukovényi Katalin versével]. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Gerinccím: Az erdőben
ISBN 978-963-486-751-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844539]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2022.
Leijgraaf, Deborah van de
In het gras (magyar)
   Sorakozó! : a fűben : [kirakóskönyv kicsiknek] / [ill. Deborah van de Leijgraaf] ; [Szlukovényi Katalin versével]. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Gerinccím: A fűben
ISBN 978-963-486-750-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844531]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2022.
Leysen, An (1972-)
De Notenkraker (magyar)
   Diótörő / An Leysen ; [E. T. A. Hoffmann ... alapján] ; ford. Soós Krisztina. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - [42] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-509-031-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852243]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2022.
Paw Patrol : the movie (magyar)
   Paw Patrol : the movie : mesekönyv a mozifilm alapján / [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, 2021. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-866-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843551]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2022.
Playing together (magyar)
   Játsszunk együtt : olvass mesét Binggel! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-754-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844401]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2022.
Richter, Stefan
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Stefan Richter]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-555-7 fűzött : 1990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 568.19(02.053.2)
[AN 3848934]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best first book ever (magyar)
   Tesz-vesz suliváró / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, 2021. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-841-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843475]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's cars and trucks and things that go (magyar)
   Csúcsforgalom Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 66, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-373-3 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848507]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pfannkuchen (magyar)
   Bori palacsintát süt / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 43.)
ISBN 978-963-403-590-9 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848561]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pizza (magyar)
   Bori pizzát süt / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 29.)
ISBN 978-615-5385-83-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848556]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 17.)
ISBN 978-615-5028-94-6 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848560]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt Taschengeld (magyar)
   Bori zsebpénzt kap / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 32.)
ISBN 978-963-403-031-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848557]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 12. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852262]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Schnee (magyar)
   Bori és a hóesés / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 46.)
ISBN 978-963-403-881-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852263]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 5.)
ISBN 978-615-5028-03-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848558]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3848559]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2022.
Szabó Szilvia
   Pöttöm park 2 : látogatás a beszéd birodalmába : 2-4 éves gyermekek beszélgetős, beszéltetős könyve / Szabó Szilvia. - [Budapest] : Fejlesztő Élménytár Kvk., [2021]. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Látogatás könyvek
ISBN 978-615-81841-0-6 kötött : 4990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3844319]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2022.
   Találós kérdések, furfangos fejtörők : játékos videókkal!. - Utánny. - Kisújszálllás : Szalay Kv., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-237-242-6 kötött
képeskönyv - gyermekkönyv - találós kérdés
087.5(084.1) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3851714]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852264]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2022.
Time for bed (magyar)
   Vár az ágy : olvass mesét Binggel! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-753-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3844398]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2022.
   Tündérek / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra és Bodnárné Fülöp Ria] ; [ill. Dráviczki Péter, Varga Zsigmond, Kerékgyártó Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - [41] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-487-164-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843651]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2022.
Turi Lilla
   Amire emlékszem / Turi Lilla. - Budapest : Csimota, 2021. - [71] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5649-84-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843487]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

599 /2022.
Charteris, Leslie (1907-1993)
Secret agent X-9 (magyar)
   X-9 titkosrendőr / Dashiell Hammett nyomán írta Leslie Charteris és Don Moore ; rajz. Alex Raymond és Allen Dean. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 120 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Képregénymúzeum ; 3.)
Fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - képregény
087.6:084.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3843767]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2022.
   Diabolik : fekete gyűjtemény I. / [... szerk. Horváth Antal Balázs]. - [Budapest] : Anagram, cop. 2021. - 565 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5947-18-6 fűzött : 4900,- Ft : 14 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3843466]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2022.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 1 : Quelque part entre les ombres (magyar)
   Blacksad : árnyak között / írta Juan Díaz Canales ; rajz. & színezte Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - 3. kiad. - Budapest : Pesti Kv. K., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-80134-9-9 kötött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3849087]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2022.
Eastman, Kevin (1962-)
Teenage mutant ninja turtles (magyar)
   Tini nindzsa teknőcök : [a múlt árnyai] / [írók Kevin Eastman, Tom Waltz] ; [rajzoló Dan Duncan] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., 2021. - [108] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81637-7-4 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3843488]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2022.
Hickman, Jonathan (1972-)
House of X (magyar)
   Xavier világa ; X hatványai / [író Jonathan Hickman] ; [rajz. Pepe Larraz, ... R. B. Silva ...] ; [ford. Pusztai Dániel]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [408] p. : ill., színes ; 28 cm
Egys. cím: House of X ; Powers of X
ISBN 978-963-470-199-6 kötött : 10995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3844076]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2022.
Kárpát-medencei Fiatal Magyar Kutatók Konferenciája (2021)
   Kárpát-medencei Fiatal Magyar Kutatók Konferenciája : 2021. március 30-31. : konferenciakiadvány / [szerk. Élő Csenge Enikő, Fazekas Andrea, Kaizinger Tamás Töhötöm] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2021. - 99 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát online rendezték. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3"2021"
[AN 3843886]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2022.
Koska Zoltán (1991-)
   Lyolyabi és Rizmiráng / [írta és rajz. Koska Zoltán]. - Budapest : Szebeni P., 2021. - 51 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1754-6 fűzött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3843431]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2022.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2021. - 80 p.
ISBN 978-615-5891-24-3 fűzött : 3400,- Ft : 9 EUR
[AN 3843862] MARC

ANSEL
UTF-8607 /2022.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó. - Változó alcímmel
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., 150-164. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2021]. - [400] p.
ISBN 978-615-5982-14-9 kötött : 7000,- Ft
[AN 3843982] MARC

ANSEL
UTF-8608 /2022.
Sarlós Endre (1938-)
   A néma revolverek városa / Rejtő Jenő ... nyomán írta és rajz. Sarlós Endre. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2021. - 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81555-8-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3843783]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2022.
Straczynski, J. Michael (1954-)
Silver surfer : requiem (magyar)
   Az ezüst utazó : rekviem / írta J. Michael Straczynski ; rajz. Esad Ribic ; ford. Galamb Zoltán. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [104] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Számozott példány: 600
ISBN 978-963-470-134-7 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3844083]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2022.
Swierczynski, Duane (1972-)
Judge Dredd (magyar)
   Dredd bíró / [írta Duane Swierczynski] ; [rajz ... Nelson Daniel] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., [2019-2021]. - 7 db : ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3769745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Fekete lámpás negyed. - cop. 2021. - [109] p.
Főcím a gerincről
ISBN 978-615-81637-4-3 kötött : 3990,- Ft
[AN 3843490] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. [köt.], Hajsza a Megában. - cop. 2021. - [125] p.
ISBN 978-615-81637-5-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3843492] MARC

ANSEL
UTF-8611 /2022.
Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny (19.) (2021) (Pécs)
   XIX. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny [elektronikus dok.] : 2021. március 26. : absztrakt kötet = XIX. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition : 26th March 2021 : book of abstracts / szerk. Prisztóka Gyöngyvér, Kertai Bendegúz ; kiad. a Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Pécs : Szentágothai J. Szakkollégiumi Egyes., 2021
A konferenciát Pécsett rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166964. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-648-5
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3844173]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2022.
Teenage mutant ninja turtles (magyar)
   Tini nindzsa teknőcök : [mikro-sorozat teknőcök] / [írók Brian Lynch ..., Franco Urru ..., Tom Waltz ...] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., 2021. - [108] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81637-6-7 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3843485]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2022.
   Tudás határok nélkül : a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és kárpátaljai keresztény fiatalok válogatott írásai / [szerk. ... Csorba István] ; szerzők Hegyi Ádám [et al.]. - Miskolc : Romzsa T. Görögkatolikus Szakkollégium, 2021. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1829-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3843403]
MARC

ANSEL
UTF-8