MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/01/24 16:43:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
614 /2022.
   Falukalendárium - Ballószög / [kiad. Ballószög Község Önkormányzata]. - Ballószög : Önkormányzat, 2021. - 75, [5] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-615-01-2094-2 fűzött
helyismeret - helytörténet - kalendárium - ételrecept
050.9 *** 908.439-2Ballószög *** 943.9-2Ballószög *** 641.55(083.12)
[AN 3845416]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

615 /2022.
   A határok nélküli magyar kultúráért : 10 éves az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja / [szerk. Bordás István és Csatlósné Komáromi Katalin] ; [közread.] A Művelődés Háza és Könyvtára. - Sárospatak : A Művel. Háza és Könyvtára, 2020. - 134, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88513-1-4 fűzött
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Erdély - kulturális egyesület - határon túli magyarság - testülettörténet
061.2(498.4)(=945.11)EMKE(091)
[AN 3844947]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2022.
   Igaz mesék a Fekete Sas Szállóból / [szerk. Fontana Eszter és Váczi Márk] ; [közread. a] Fekete Sas Társaság. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Fekete Sas Társ., cop. 2021. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2380-6 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
06.063(439) *** 894.511-32(082)
[AN 3854046]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2022.
Országos Érembiennále (23.) (2021) (Sopron)
   XXIII. Országos Érembiennále : Sopron ..., 2021. augusztus 1 - szeptember 12. = XXIII. National Biennial of Medal Art : Sopron ..., 1 August - 12 September 2021 / [... kurátora ... Nemes András] ; [a katalógust összeáll. ... Tokai Gábor]. - [Sopron] : [Soproni Múz.], 2021. - 60 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Közread. a Soproni Múzeum
ISBN 978-963-89753-9-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - érem - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Sopron) *** 737.2(439)"202" *** 73(439)(092)Lieb_R._F.
[AN 3844807]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

618 /2022.
Tuska Tünde (1970-)
   O storočnom Čabianskom kalendári / Tünde Tušková ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2021. - 242, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 216-232. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-21-6 fűzött
Čabianský kalendár na rok ..., ISSN 0866-1219
Békéscsaba - kalendárium - sajtótörténet - magyarországi szlovákok - szlovák nyelv - nyelvészet - nemzetiségi identitás
070(=854)(439-2Békéscsaba)(091) *** 808.54(439-2Békéscsaba) *** 316.63(=854)(439-2Békéscsaba) *** 050.9(=854)(439)
[AN 3845027]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

619 /2022.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - 2. rev. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2021. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-207.
ISBN 978-963-312-308-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3854018]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2022.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 8. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2021. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3854012]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

621 /2022.
Szepes Mária (1908-2007)
A Tarot bölcsessége (új kiadása)
   Dimenziótarot : könyv és 24 lapos kártyacsomag / Szepes Mária ; [a jóslásra vonatkozó részeket Gálvölgyi Judit írta] ; [a kártyák Stichleutner József munkája]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 307, [2] p. : ill. ; 21 cm + mell. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-507-235-4 kötött : 6990,- Ft
okkultizmus - jövendőmondás
133.3
[AN 3853908]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2022.
Walter, Johanna
   Ha élem az életem : a lelkünk titka / Johanna Walter. - Budapest : [Subrosa Képességfejlesztő és Kineziológiát Okt. Közp.], 2021. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Subrosa Képességfejlesztő és Kineziológiát Oktató Központ
ISBN 978-615-01-1836-9 fűzött : 3950,- Ft
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3845242]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

623 /2022.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2020)
   Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kari tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / szerk. Szabó Rubina Tünde és Pető Ákos. - Gödöllő : SZIE K., [2021]. - 47 p. ; 21 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2020. nov. 25-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-943-1 fűzött
környezettudomány - mezőgazdaság - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
504 *** 63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3844997]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

624 /2022.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2019-. - ill. ; 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3751153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Differenciálszámítás és alkalmazása : példák, feladatok, megoldások. - 2. kiad. - cop. 2021. - 413, [3] p.
A gerincen számozási adatként: 6. - Bibliogr.: p. [415].
ISBN 978-963-509-400-4 fűzött : 5990,- Ft
differenciálszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
517.2(075.8)(076)
[AN 3853843] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Integrálszámítás és alkalmazása : numerikus sorok, függvénysorok, hatványsorok. - 2. kiad. - cop. 2021. - 408, [1] p.
A gerincen számozási adatként 7. - Bibliogr.: p. [409].
ISBN 978-963-509-401-1 fűzött : 5990,- Ft
integrálszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
517.3(075.8)(076)
[AN 3853846] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

625 /2022.
Parker, Steve (1952-)
The complete book of dinosaurs (magyar)
   Őslények enciklopédiája : amit a dinoszauruszokról és társaikról tudni kell / Steve Parker ; [ill. Richard Burgess] ; [ford. Kordos László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 448 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-544-515-8 kötött : 9990,- Ft
ősállattan
562/569
[AN 3854008]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

626 /2022.
   Az elmúlt 30 év az MBK életében, 1990-2020 / [szerk. Posta Katalin és Várallyay Éva] ; [kiad. NAIK-Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet]. - [Gödöllő] : NAIK Mezőgazd. Biotechnológiai Kutatóint., [2020]. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-931-8 fűzött
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Gödöllő). Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Gödöllő - kutatóintézet - testülettörténet - biológiai technológia - mezőgazdaság
57.08 *** 63 *** 579.6 *** 061.6(439-2Gödöllő)(091)
[AN 3845002]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2022.
Gécziné Nagy Mária
   Gombák Zemplénből - nem csak zemplénieknek / [írta Gécziné Nagy Mária, Hegyessy Gábor] ; [közread. a] Zempléni Gombász Egyesület. - [Sátoraljaújhely] : Zempléni Gombász Egyes., 2021. - 378, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 372-373.
ISBN 978-615-01-1926-7 kötött
Zempléni-hegység - gomba - flóra - határozó
581.9(439)(234.375.2)(083.71) *** 582.28(439)(234.373.5)(083.71)
[AN 3844920]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

628 /2022.
   Aneszteziológia és intenzív terápia / szerk. Bogár Lajos. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - IX, 820 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-802-6 kötött : 14600,- Ft
aneszteziológia - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616-039.76(075.8) *** 616-089.5(075.8)
[AN 3853534]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2022.
Arnold, Johann Christoph (1940-2017)
Rich in years (magyar)
   Éveid gazdaggá tesznek : hogyan találjuk meg egy hosszú élet célját és békéjét? / Johann Christoph Arnold ; [ford. Korányi Judit] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81843-1-1 fűzött : 2500,- Ft
idős - felnőtt - mentálhigiénia
613.865-053.9
[AN 3844980]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2022.
   A belgyógyászat alapjai / szerk. Tulassay Zsolt. - 7. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-797-5 kötött : 26000,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3853866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - LIV, 1201 p.
ISBN 978-963-226-818-7
[AN 3853873] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - XXVIII, 1205-2174. p.
Bibliogr.: p. 2129-2130.
ISBN 978-963-226-819-4
[AN 3853876] MARC

ANSEL
UTF-8631 /2022.
Csíkné Gábli Erika
   Kamaszodik a gyerekem : tájékoztató kiadvány a kamaszok testi-lelki változásairól - szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak / Csíkné Gábli Erika. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 23.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-81407-2-0 fűzött
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3845155]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2022.
Deres Anita
   Exit / Deres Anita, Gárdonyi Zsolt ; [közread. a Megértés Útja Egyesület]. - [Budapest] : Megértés Útja Egyes., cop. 2021. - 281, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2106-2 kötött
mentálhigiénia - spiritualizmus
613.865 *** 141.135
[AN 3845312]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2022.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika és Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 204, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-110-8 fűzött : 3699,- Ft
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3853154]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2022.
Ferencz Viktória
   Alkalmazott fitoterápia I : [rendszerezett hagyományos fito- és apiterápia] / Ferencz Viktória. - [Bódvaszilas] : Magánkiad., 2021. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-271.
ISBN 978-615-01-1851-2 fűzött : 4400,- Ft
fitoterápia - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3844971]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2022.
Ferencz Viktória
   Alkalmazott fitoterápia I : [rendszerezett hagyományos fito- és apiterápia] / Ferencz Viktória. - [Jav. kiad.]. - [Bódvaszilas] : Magánkiad., 2021. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-272.
ISBN 978-615-01-1851-2 fűzött : 4400,- Ft
fitoterápia - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3854044]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2022.
Fürst Zsuzsanna (1939-)
   Fürst Zsuzsanna [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165632. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-064-9
Fürst Zsuzsanna (1939-)
Magyarország - orvos - gyógyszerészet - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Fürst_Zs.(047.53) *** 615 *** 37(439)(092)Fürst_Zs.(047.53)
[AN 3835687]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2022.
Gostoni, Eva (1934-)
   Lépésről lépésre : lelkünk az új idők útjain / Eva Gostoni ; [... ford. Balogh Éva, Szász Andrea]. - Budapest : Bionergetic, 2020. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-291-499-2 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3845688]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2022.
Grün, Anselm (1945-)
Ein Jahr voller Glück (magyar)
   Egy boldog év : örömteli gondolatok az év minden napjára / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 223, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-521-3 fűzött : 2890,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia - életvezetés
613.865 *** 244
[AN 3844909]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2022.
   Hálanapló / [összeáll. Eitner Noémi, Horányi Laura, Melher Viktor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - [298] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [298].
ISBN 978-963-529-950-8 fűzött : 5490,- Ft
életvezetés - hála - példatár
613.865(076) *** 177.77
[AN 3854054]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2022.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - 3. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-806-2 fűzött : 3999,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3853623]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2022.
Horváth Ria
   Első éntérképem / Horváth Ria és Ságodi-Sturm Hajni. - [Budapest] : Horváthné Szabó M. M., 2021. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1769-0 fűzött : 2990,- Ft
önismeret - életvezetés - fiatalkorú
159.923.2-053.6 *** 613.865-053.6
[AN 3845035]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2022.
Horváth Ria
   Az éntérképem / Horváth Ria és Ságodi-Sturm Hajni. - [Budapest] : Horváthné Szabó M. M., 2021. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1770-6 fűzött : 3990,- Ft
önismeret - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3845037]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2022.
Illyésné Nagy Olga
   Segédanyag gyógytestnevelésben részt vevő tanulók otthoni gyakorlásához / Illyésné Nagy Olga. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 4.)
ISBN 978-615-81406-1-4 fűzött
gyógytorna
615.825
[AN 3845094]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2022.
Jakobovits Kitti
   Irodalomterápia : a könyvespolcod pszichológusszemmel / Jakobovits Kitti. - Budapest : Kulcslyuk K., 2021. - 272 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-615-5932-59-5 fűzött : 3360,- Ft
biblioterápia - olvasáslélektan
615.851.82 *** 028
[AN 3844857]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az agyam eldobom [elektronikus dok.] : nő pánikban / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-131-5
pánikbetegség - napló - elektronikus dokumentum
616.891.6(0:82-94)
[AN 3840474]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2022.
Kocsis Dóra (1986-)
   Zero waste konyha : helyi, idény, vegetáriánus / Kocsis Dóra ; [fotók Mohácsi Nusi]. - [Budapest] : ECHO Kft., cop. 2021. - 429, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 426-427.
ISBN 978-615-01-1776-8 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3845533]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2022.
Körtner, Ulrich H. J. (1957-)
Grundkurs Pflegeethik (magyar)
   A betegápolás etikája / Ulrich H. J. Körtner. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană ; Debrecen : DRHE Szociáletikai Int., 2021. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 9.)
Bibliogr.: p. 277-288.
ISBN 978-606-37-1046-9
ISBN 978-615-5853-35-7 fűzött
ápolástan - foglalkozási erkölcs - tankönyv
616-083(078) *** 174(078)
[AN 3844986]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2022.
McKusick, Eileen Day (1968-)
Electric body, electric health (magyar)
   Elektromos test, elektromos egészség : éljünk teljesebb és egészségesebb életet az elektromosság egyedülálló erejének segítségével / Eileen Day McKusick ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 346, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-507-209-5 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3844704]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2022.
Osváth Péter (1963-)
   Sportélettan, sportegészségtan : tankönyv egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint sportoktatói és sportedzői képzések tanulói számára / Osváth Péter. - 12. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Osváth P.], 2021. - 509 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 504-509.
ISBN 978-963-06-8484-2 fűzött
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3853736]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2022.
Papp Zoltán (1942-)
   A szülészet-nőgyógyászat tankönyve / Papp Zoltán. - 6. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2021. - XXV, 714 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-331-133-2 fűzött : 20000,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 3853609]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2022.
   A pokol kapujától a remény küszöbéig : negyedszázad a gyermekrák elleni küzdelemben : jubileumi kiadvány / [... szerk. Horváth Hajnalka] ; [közread. a] Gyermekrák Alapítvány Közhasznú Szervezet. - Budapest : Panoráma Világklub, 2021. - 122 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Gyermekrák Alapítvány - jubileumi kiadvány
ISBN 978-615-80848-3-3 kötött
Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
Magyarország - alapítvány - testülettörténet - rákbetegség - gyermek - fényképalbum
616-006-053.2 *** 061.2(439)(091)(084.12)
[AN 3844943]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2022.
Röhlich Pál (1929-)
   Röhlich Pál [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165629. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-012-0
Röhlich Pál (1929-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Röhlich_P.(047.53) *** 37(439)(092)Röhlich_P.(047.53)
[AN 3835676]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2022.
Rózsa Józsefné
   Mozgásanyag gyűjtemény gerincelváltozásokra : gyógytestnevelők részére / Rózsa Józsefné, Szabó Ildikó, Szekeres Julianna. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 41 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 28.)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-615-81406-3-8 fűzött
gyógytorna - gerinc - példatár
615.825(076) *** 616.711
[AN 3845162]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2022.
Russ, Elle (1973-)
The paleo thyroid solution (magyar)
   Paleóval az egészséges pajzsmirigyért / Elle Russ ; Gary E. Foresman integratív orvos részletes magyarázatával ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 341 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-475-462-6 fűzött : 3999,- Ft
pajzsmirigy - betegség - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
616.441 *** 613
[AN 3845140]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2022.
Schuler Dezső (1927-2020)
   Schuler Dezső [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165631. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-015-1
Schuler Dezső (1927-2020)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Schuler_D.(047.53)
[AN 3835686]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2022.
   Történetek a frontvonalról, Covid-19 / [... szerk. Karamanné Pakai Annamária, Tóthné Födő Gyöngyi] ; [ill. Bátfai Veronika] ; [közread. a] Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Területi Szervezete. - [Zalaegerszeg] : MESZK Zala M. Területi Szerv., 2021. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81408-2-9 fűzött
Magyarország - világjárvány - egészségügyi dolgozó - 21. század - memoár
616.98(100)"202"(0:82-94) *** 614.2(439)(0:82-94)
[AN 3844846]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

657 /2022.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A Salgótarján környéki Laufer-bányák bazaltkitermelésének történeti adatai : Salgótarján környéki bazaltbányászat 4. / Prakfalvi Péter ; [kiad. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat]. - Salgótarján ; [Budapest] : MBFSZ, 2021. - 28 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 978-963-671-323-2 fűzött
Salgótarján - ipartörténet - kőbányászat - bazalt - 20. század
622.35(439-2Salgótarján) *** 553.53 *** 061.5(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3844970]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

658 /2022.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2014-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla, a 4., 5/2. köt. társszerző nélkül
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3577396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2. köt., A gépészet legizgalmasabb területei. - 2. frissített kiad. - 2021. - 248 p.
ISBN 978-963-88828-6-8 kötött : 9490,- Ft
[AN 3853577] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

659 /2022.
Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia (11.) (2021) (Győr)
   XI. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia [elekronikus dok.] : Győr, 2021. 06. 10-11. = XI. International Conference on Transport Science / szerk. ... Horváth Balázs, Horváth Gábor ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék ..., Közlekedéstudományi Egyesület ... - Szöveg (pdf : 34.5 MB). - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Közlekedési Tansz. ; [Budapest] : KTE, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166553. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5837-86-9
közlekedésügy - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656 *** 338.47 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3841187]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2022.
Zsigmond Gábor (1982-)
   500 jármű Magyarországon / Zsigmond Gábor ; Lazin Flóra, Igor Lazin, Lazin Damján rajz. - Budapest : Holnap, 2021. - 115 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-349-319-9 kötött : 3100,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3845381]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

661 /2022.
Bordás Mónika
   Tanyai pillanatképek : mulandó építészeti értékeink / [kész. Bordás Mónika]. - Budapest : Gelbert ECO Print Kft. ; [Orgovány] : Önkormányzat, [2021]. - [2], 164 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Közread. Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ISBN 978-615-01-1960-1 fűzött
Orgovány - tanya - vidéki társadalom - paraszti gazdálkodás - falusi környezet - építészet - interjú
631.115.1(439-2Orgovány) *** 711.438 *** 728.67(439-2Orgovány) *** 316.334.55(439-2Orgovány)(047.53)
[AN 3845451]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2022.
Fassmann, Natalie (1976-)
Urlaub auf Balkonien (magyar)
   Kertészkedés kert nélkül : [balkonon, teraszon, ablakpárkányon] / Natalie Fassmann, Monika Kratz ; [ford. Zvolenszky Ágota]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-645-2 fűzött : 3495,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9 *** 635.1/.8
[AN 3845417]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2022.
   Termelőink a piacon : autós termelői piac / [... közrem. Galisz Tamás] ; [közread. a] Magyar Piac Szövetkezet. - [Óbarok] : M. Piac Szöv., 2021. - 112 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-2255-7 kötött
Magyarország - háztáji gazdaság - családi gazdaság - kézműipar - 21. század
631.115.11(439)"201" *** 334.712(439)
[AN 3845253]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

664 /2022.
Hüttenrauch, Nadine
Achtsam essen, gesund leben (magyar)
   Tudatos étkezés, egészséges élet : táplálkozási tanácsok és 65 recept az intuitív étkezéshez / Nadine Hüttenrauch ; [ford. Fülöp Mónika]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 157, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-615-6058-41-6 fűzött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 3845363]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2022.
Kalas Györgyi
   Sandwich grófja és a nápolyi pizza : kedvenc ételeink története / Kalas Györgyi ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-111-7 kötött : 3990,- Ft
gasztronómia - étel - étkezési szokás - művelődéstörténet - gyermekkönyv
641(02.053.2) *** 392.8(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3853629]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2022.
Locatelli, Giorgio (1963-)
Made in Sicily (magyar)
   Ízek Szicíliája / Giorgio Locatelli ; Sheila Keating közrem. ; Lisa Linder fotóival. - Pécs : Alexandra, 2021. - 432 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-582-033-7 kötött : 14000,- Ft
Szicília - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(450.82)(083.12)
[AN 3844676]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2022.
Majthényi László (1966-)
   Anyáink főztje / Majthényi László ; Ferkovics József rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-615-6172-47-1 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3844738]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2022.
Schell, Valesa
Der Brotbackkurs (magyar)
   A kenyérsütés iskolája : kezdőtől a haladóig - kenyérsütés mindenkinek / Valesa Schell. - Pécs : Alexandra, 2021. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Csősz Róbert
ISBN 978-963-582-113-6 kötött : 5999,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3844685]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2022.
Szabó Ervin
   Ami az asztalra került : 800 év ételei Nicken : [tisztelet a múltnak] / Szabó Ervin. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-81908-0-0 kötött
Nick - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439-2Nick)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439-2Nick)
[AN 3845243]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2022.
Szabó-Ballók Amarilla
   Baba, mama együtt eszik / Szabó-Ballók Amarilla. - Budapest : Central Kv., cop. 2021. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-324-895-9 fűzött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3845414]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

671 /2022.
Innes, Shona
Life is like the wind (magyar)
   Az élet olyan, mint a szél / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-079-0 kötött : 2290,- Ft
élet - gyászolás - képeskönyv - gyermekkönyv
128(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853625]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

672 /2022.
   Békesség néktek! / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Mo-i Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Oszt., 2021. - 520 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2277-9 fűzött
vallásoktatás - evangélikus egyház - oktatási segédlet
268(072) *** 284.1
[AN 3844915]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2022.
   Biblia gyermekeknek / [szerk. Campos Jiménez Mária] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-685-8 kötött : 5490,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3853275]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2022.
Borza Vajk
   Bárányként a farkasok között Krisztus szolgálatában : vallás- és társadalomkritikai monográfia / Borza Vajk. - Debrecen : Magánkiad., 2021. - 119 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-615-01-1833-8 kötött
kereszténység - vallásfilozófia - társadalomkritika
23/28 *** 21 *** 304.9
[AN 3844955]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2022.
   Az egyház építője és misszionáriusa : írások Szilvási József tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / szerk. Tokics Imre ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2021. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89527-6-9 kötött
adventista egyház - kereszténység - emlékkönyv
286.3 *** 23/28
[AN 3844721]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2022.
Gáncs Tamás (1979-)
   Negyvenkét életjel / Gáncs Tamás. - Budapest : Luther, 2021. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-380-209-0 fűzött : 3200,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3845250]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2022.
   Hogy legyenek eggyé : emlékkönyv Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára / szerk. Krakomperger Zoltán ; [közread. a] Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye. - Debrecen : Debrecen-nyíregyházi Egyházm., 2021. - 223 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80243-7-2 kötött
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Debrecen - pápa - látogatás - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II. *** 266.2(439-2Debrecen)"199"
[AN 3844968]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2022.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Pope John Paul II (magyar)
   Szent II. János Pál bölcsességei / [szerk.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Kovács Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 185, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-525-1 kötött : 2790,- Ft
pápa - vallásos irodalom - 20. század - idézetgyűjtemény
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-84) *** 244(02:82-84)
[AN 3844861]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2022.
   A kiengesztelődés koszorúja : pápalátogatás Debrecenben, 1991 = The wreath of reconciliation : the visit of the pope to Debrecen, 1991 / szerk. Fekete Károly ; fotók Hapák József ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debrecen-nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. : Debrecen-nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye, 2021. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5909-07-8 kötött
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Debrecen - pápa - ökumené - református egyház - templom - 20. század - ezredforduló - ünnepi beszéd - album
261.8 *** 726.54(439-2Debrecen)(084.1) *** 262.13(092)János_Pál,_II.(042.5)
[AN 3844706]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2022.
   Könyvről könyvre Biblia : Újszövetség / [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, [2021]-. - 17 cm
225.04=945.11
[AN 3834623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Márk evangéliuma, Péter 1-2. levele, Júdás levele. - cop. 2021. - 110 p.
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-615-80335-7-2 fűzött : 2250,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
226.3.04=945.11 *** 227.9.04=945.11
[AN 3844981] MARC

ANSEL
UTF-8681 /2022.
Lebedy János
   Mária út : Mozsgótól Segesdig / Lebedy János ; [közread. a] Szinergia Egyesület, Rinya-Dráva Szövetség. - Szigetvár ; Boldogasszonyfa : Szinergia Egyes. ; [Barcs] : Rinya-Dráva Szövets., 2021. - 99, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1828-4 fűzött
Dunántúl - zarándoklat - helyismeret - útikönyv
248.153.8(439.11) *** 914.391.1(036) *** 908.439.11
[AN 3845023]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2022.
   Minden időben áldom az Urat! : képes heti útravaló szentírási idézetekkel / [a fotókat kész., a szentírási idézeteket vál., ... szerk. Mustos Edit]. - [Miskolc] : Mustos E., cop. 2020. - 144, [1] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-7425-2 kötött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3844849]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2022.
Pelars, Lia
   Rögtön jövök, elzarándokoltam / Lia Pelars. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2352-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3844912]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2022.
Szathmári Botond (1957-)
   Vallási rétegződések Tibetben [elektronikus dok.] / Szathmári Botond. - Szöveg (epub : 9.4 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-926-0
Tibet - vallástörténet - népi vallásosság - tibeti buddhizmus - elektronikus dokumentum
291(515) *** 398.3(=954) *** 294.321(515)
[AN 3835090]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2022.
Szebenyovszky László
   Végtelen kegyelem / Szebenyovszky László. - [Budapest] : PrintPix, [2021]. - [234] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6100-05-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3844921]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2022.
   Válság és kegyelem : Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma / Fazakas Sándor szerk. - Debrecen : DRHE Karl Barth Kutint., 2021. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1789-0721 ; 7.)
A Debrecenben, 2018. dec. 11-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5853-36-4 fűzött
Barth, Karl (1886-1968)
Svájc - teológus - református egyház - 20. század
21(494)(092)Barth,_K. *** 284.2(494)(092)Barth,_K.
[AN 3844984]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2022.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közrem. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2021. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-25-3 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11
[AN 3853618]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2022.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : napról napra : üzenetek az év minden napjára / Wm. Paul Young ; [ford. Géczi Károly és Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2021. - [381] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-6017-26-0 fűzött : 3950,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - ima - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 243 *** 820-84(71)=945.11
[AN 3853616]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

689 /2022.
Fazekas-Dávid Dóra
   Az iskolai zaklatás : az agresszív és deviáns viselkedés előfordulása a kunszentmártoni járásban / Fazekas-Dávid Dóra. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 3.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-81318-8-9 fűzött
Kunszentmártoni kistérség - iskolai erőszak - agresszív magatartás - deviancia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.624(439Kunszentmártoni_kistérség)"200"(083.41) *** 316.647.3(439Kunszentmártoni_kistérség)"200"(083.41)
[AN 3845090]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

690 /2022.
Barta Zsolt
   Mongol tűzkultusz [elektronikus dok.] / Barta Zsolt. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-934-5
néprajz - tűzkultusz - mongolok - elektronikus dokumentum
398.434(=942) *** 291.3(=942)
[AN 3841203]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2022.
Fry, Stephen (1957-)
Mythos (magyar)
   Mítosz I [elektronikus dok.] : [görög mitológia angol humorral] / Stephen Fry ; Scherer Péter előadásában ; [... ford. Kisantal Tamás]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (6 h 21 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-282-9 : 3400,- Ft
görög mitológia - hangoskönyv
398.221(38)
[AN 3854053]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2022.
Hungry Wolf, Beverly (1950-)
The ways of my grandmothers (magyar)
   Nagyanyáink útján : az indián nők élete / Beverly Hungry Wolf ; [ford. és a magyarázó jegyzeteket írta Rácz Attila]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2021. - 281 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-12-6 fűzött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - indiánok - életmód - hagyomány - nő - memoár
39(=97)(73)(0:82-94) *** 929-055.2(=97)(73)(0:82-94)
[AN 3845592]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

693 /2022.
Böröcz József (1956-)
The European Union and global social change (magyar)
   Az EU és a világ [elektronikus dok.] : kritikai elemzés / Böröcz József ; ford. Berényi Gábor. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Kalligram, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-213-4
Európai Unió - geopolitika - történelem - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 940
[AN 3843579]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2022.
Doncsev Toso (1944-)
   A hétköznapi erényekről [elektronikus dok.] : kísérlet a holokauszt idején tanúsított egyedülálló bolgár magatartás magyarázatára / Doncsev Toso. - Szöveg (epub : 632 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-914-7
Bulgária - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - elektronikus dokumentum
323.13(=924)(497.2)"194" *** 323.12(=924)(497.2)"194"
[AN 3835203]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2022.
   Kádártól Orbánig. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 267 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-335-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikai szociológia - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
32(439)"198/201" *** 316.334.3(439)"198/201"
[AN 3845258]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2022.
Károlyi László (1931-)
   Soha nem adjuk fel.. / aki kérdez: Nyizsnyánszki Anna Eszter ; aki válaszol: gróf Károlyi László. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 185, [6] p., [80] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-67-6 kötött : 5490,- Ft
Károlyi László (1931-)
Károlyi család
Magyarország - arisztokrata - külföldön élő magyar személyiség - családtörténet - hazatelepülés - életútinterjú - 20. század - 21. század - album
325.27(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 929(=945.11)(100)Károlyi_L.(047.53) *** 929.52(439)Károlyi(084.1)
[AN 3845099]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2022.
Tamás Gáspár Miklós (1948-)
   Antitézis [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok, 2001-2020 / Tamás Gáspár Miklós ; ford. és szerk. Sipos Balázs. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Pesti Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-211-0
politikai filozófia - marxizmus - elektronikus dokumentum
321.01 *** 141.82
[AN 3841430]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2022.
   Ukrajna az elnökválasztás után = Nìredʹgazʹkij unìversitet ì Doslìdnicʹkij centr Shìdnoï ta Centralʹnoï Êvropi Materìali mižnarodnoï konferencìï "Ukraïna pìslâ prezidentsʹkih viborìv", 24 kvìtnâ 2019 roku / [szerk.biz. Keskeny Ernő ..., Zoltán András, Majoros Judit] ; [ford. Rományuk Renáta]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 78, [4], 77 p. : ill., színes ; 20 cm. - (KEKK tanulmányok, ISSN 2063-9821 ; 4.)
A konferenciát Nyíregyházán rendezték. - borító- és gerinccím: Ukraïna pìslâ prezidentsʹkih viborìv. - A magyar és az ukrán nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-514-061-9 fűzött
Ukrajna - Magyarország - választás - belpolitika - külpolitika - kárpátaljai magyarság - nemzetiségi politika - 21. század
324(477)"2019" *** 323.15(=945.11)(477.87)"201" *** 323(477)"201" *** 327(439)"201" *** 327(477)"201"
[AN 3845464]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

699 /2022.
Book of medieval history (magyar)
   Középkori történelem : [hősök, gonosztevők, csaták és felfedezések, amelyek örökre megváltoztatták a világot] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-33-5 fűzött : 1990,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor
930.85(4)"10/14" *** 940"10/14"
[AN 3845010]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2022.
Brauer-Benke József (1970-)
   Nemzeti hangszerünk, a tárogató / Brauer-Benke József ; [fotó] Legeza László. - Budapest : Kairosz, 2021. - 55 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-963-514-107-4 kötött : 4950,- Ft
Magyarország - hangszertörténet - tárogató - művelődéstörténet
930.85(100) *** 681.818(100)(091) *** 681.818(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3845435]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2022.
Kereszturiné Pintér Mária
   Vasszécseny nyolc évszázad tükrében / Kereszturiné Pintér Mária. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 439 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5214-39-4 fűzött
Vasszécseny - helytörténet - helyismeret
943.9-2Vasszécseny *** 908.439-2Vasszécseny
[AN 3844800]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2022.
Kulcsár Balázs (1980-)
   Párizs - Budapest metró [elektronikus dok.] : beszélgetések irodalomról, művészetről / Kulcsár Balázs. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-924-6
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 929(=945.11)(100)(047.53)
[AN 3835101]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2022.
Kuškumbaev, Ajbolat Kajrslâmovič (1969-)
   Magyarok keleten és nyugaton [elektronikus dok.] : magyar - türk - kipcsak kapcsolatok a középkorban / Ajbolat Kuskumbajev ; ford. Benkő Mihály. - Szöveg (epub: 939 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-933-8
magyarságkutatás - magyar őstörténet - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11)
[AN 3841208]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2022.
Nagy György (1953-2017)
   Magyarország apróbetűs históriája : a honfoglalástól a rendszerváltásig : válogatás Nagy György írásaiból / [összeáll. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 405 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-544-527-1 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3845421]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2022.
Orgona Angelika
   Az amerikai grófné : Szápáryak és Széchényiek emlékei = The American countess : memories of the Szápáry and Széchényi families / Orgona Angelika. - Budapest : BTK : MNM, 2020. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Család - történetek, ISSN 2732-1843 ; 1.)
Bibliogr.: p. 211-218.
ISBN 978-615-5478-99-4 kötött : 5500,- Ft
Szápáry család
Széchényi család
családtörténet - múzeumi gyűjtemény - hagyaték
929.52(100)Szápáry *** 929.52(100)Széchényi *** 347.66(100) *** 347.66(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3845426]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2022.
   Pécs története / [közread. a] Pécs Története Alapítvány. - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz, 2013-. - 29 cm
A 3. köt. társközreadója az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet
Pécs - helytörténet
943.9-2Pécs
[AN 3488419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hódoltság korában, 1543-1686 / főszerk. Vonyó József ; szerzők Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Varga J. János. - 2020. - 383 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 313-339. - Összefoglalás angol és török nyelven
ISBN 978-615-6048-83-7 kötött : 12000,- Ft
[AN 3845410] MARC

ANSEL
UTF-8707 /2022.
Szalai Béla (1940-)
   Az esztergomi építő Feiglerek / Szalai Béla. - Budapest : Szalai B., 2021. - 93 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1791-1 fűzött
Feigler család
Esztergom - családtörténet - művelődéstörténet - építészettörténet - építőmester - 18. század - 19. század
929.52(439-2Esztergom)Feigler *** 930.85(439-2Esztergom)"17/18" *** 72(439-2Esztergom)"17/19" *** 69(439-2Esztergom)"17/18"(092)
[AN 3844933]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2022.
Szitás Katalin (1982-)
   Értelmiség és politika [elektronikus dok.] / Szitás Katalin. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-196-0
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - értelmiség - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 323(439)"197/201" *** 316.334.3(439)"197/201"
[AN 3843583]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2022.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Széll Kálmán és a Moszkva tér [elektronikus dok.] : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Aktualizált, színes elektronikus kv. kiad. - Szöveg (epub : 63 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-936-9
Magyarország - Budapest - helyismeret - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
929(439) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439)
[AN 3841186]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

710 /2022.
Ábrahám Tamás
   Balatongyörök = Welcome to Balatongyörök = Wilkommen[!] in Balatongyörök / [szöveg Ábrahám Tamás] ; [képek Marton Tamás]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 128 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-615-5214-68-4 kötött
Balatongyörök - helyismeret - album
908.439-2Balatongyörök(084.1) *** 77.04(439)(092)Marton_T.
[AN 3844794]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2022.
Csuk Ferenc (1941-)
   "Ez a föld otthon. Haza, amely éltet..." : Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma / Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2021]. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-55-6 fűzött : 3490,- Ft
Szentgotthárd - helyismeret - album
908.439-2Szentgotthárd(084.1)
[AN 3844662]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2022.
Hidasi Judit (1948-)
   50 japán egyperces [elektronikus dok.] / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 16.5 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-932-1
Japán - helyismeret - magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
908.520(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3843550]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2022.
Papp Gyula (1937-|)
   Mozaikok Katafa történetéből / Papp Gyula. - [Katafa] : Papp Gy., 2020. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-615-01-0492-8 fűzött
Katafa - helyismeret
908.439-2Katafa
[AN 3844845]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2022.
Szijártó Attila (1967-)
   Szentpétervár - ahogyan 2019-ben láttuk / Szijártó Attila. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2021. - 66 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 38.)
ISBN 978-615-5898-21-1 fűzött
Szentpétervár - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.47-2Sankt-Peterburg(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3844870]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2022.
Váradi Péter Pál (1944-)
Erdély, emberkatedrális (angol)
   Transylvania, human cathedral : Áron Márton and his birthplace : the confessor of Csíkszentdomokos ... / [phot. taken by] Péter Pál Váradi ; [text] Lilla Lőwey ; [... transl. by Sean Lambert, ... Gáspár Kónya]. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2021. - 112 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-615-80435-9-5 kötött
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - Csíkszentdomokos - Románia - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - helyismeret - egyházügy - 20. század - album
908.498.4(084.1) *** 908.498.4-2Csíkszentdomokos(084.1) *** 322(498) *** 282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 3845247]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2022.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Nagyvárad : a Sebes-Körös partjának ékköve : a fotográfus szülővárosa / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2021. - 164 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.. p. 161.
ISBN 978-615-80435-8-8 kötött : 9900,- Ft
Nagyvárad - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-2Nagyvárad(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3845251]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

717 /2022.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2021. január 30. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 98 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2021. márc. 18.
ISBN 978-963-413-320-9 fűzött : 950,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3854051]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2022.
Brand, Arthur (1969-)
De paarden van Hitler (magyar)
   Hitler lovai / Arthur Brand ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Európa, 2021. - 268, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-168-8 fűzött : 3599,- Ft
Hollandia - Németország - Szovjetunió - magánnyomozó - műtárgy - bronzszobrászat - szobor - rekvirálás - csempészet - fasizmus - titkos társaság - második világháború - 20. század - 21. század - memoár
341.324.5(47)"1945" *** 329.18(430) *** 73.042 *** 73.023.3(430)"193" *** 061.236(430) *** 351.746.2(492)(092)Brand,_A.(0:82-94) *** 343.359
[AN 3853295]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2022.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) : 2021. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 191 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. aug. 24. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-82-1 fűzött : 1690,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3853910]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2022.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2021. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 172 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2021. febr. 3.
ISBN 978-963-413-313-1 spirál fűzéssel : 1150,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3854052]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2022.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : 2021. szeptember 1. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. szeptember 30. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 228 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 26. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-83-8 fűzött : 2100,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3853911]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2022.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 25. átd., bőv. kiad. - Budapest : Novissima, 2021. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-5499-79-1 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3853970]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2022.
Gellér Balázs (1968-)
   A magyar büntetőjog általános tanai I / Gellér Balázs, Ambrus István. - 2. jav., hatályosított kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 529 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.)
Bibliogr.: p. 493-514.
ISBN 978-963-312-305-8 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3854038]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2022.
Gellér Balázs (1968-)
   A magyar büntetőjog általános tanai II : büntetéstan : a büntetőjogi jogkövetkezmények tana / Gellér Balázs, Ambrus István, Vaskuti András. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 373 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 19.)
Bibliogr.: p. 353-359.
ISBN 978-963-312-312-6 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3854041]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2022.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2019. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-309-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3854032]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2022.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd., hatályosított kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 489 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Lezárva: 2020. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-285-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3854030]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2022.
Magyarország. Országgyűlés
   Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben [elektronikus dok.] / szerk. Dukán Ildikó, Szakály Marietta ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Átd. kiad. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2020
Lezárva: 2020. márc. 1. - Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Házszabályi rendelkezések. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166178. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5948-27-5
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
Magyarország - országgyűlés - házszabály - 21. század - törvény - elektronikus dokumentum
342.53(439)(094)
[AN 3838776]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2022.
Moravetz Orsolya
   Az Aranybulla / [szöveg Moravetz Orsolya]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 27 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-615-5674-37-2 fűzött
Aranybulla
magyar történelem - jogtörténet - hűbéri rendszer - államjog - 13. század - történelmi oklevél
342.4(439)"122" *** 930.22(439)"12" *** 943.9"12"
[AN 3853151]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2022.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 5. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 585 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-011-8 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3854021]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2022.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 685 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-013-3 kötött
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3854040]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2022.
   Polgári jog : a Ptk. magyarázata / ... főszerk. Wellmann György ; a főszerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 6 db : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jan. 31.
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3853984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/6., Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog / ... szerk. Wellmann György. - 393 p.
ISBN 978-963-258-521-5 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - öröklési jog - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3853985] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/6., A jogi személy / ... szerk. Gadó Gábor. - 642 p.
ISBN 978-963-258-526-0 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - jogi személy - társasági jog - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036) *** 347.191(439)(094)(036)
[AN 3853987] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/6., Családjog / ... szerk. Kőrös András. - 489 p.
ISBN 978-963-258-523-9 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - családjog - gyámügy - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3853989] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/6., Dologi jog / ... szerk. Wellmann György. - 468 p.
ISBN 978-963-258-522-2 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - dologi jog - törvény - útmutató
347.2(439)(094)(036)
[AN 3853991] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/6., Kötelmi jog : első és második rész / ... szerk. Wellmann György. - 611 p.
ISBN 978-963-258-524-6 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3853992] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/6., Kötelmi jog : harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész / ... szerk. Wellmann György. - 934 p.
ISBN 978-963-258-525-3 fűzött : 9000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3853993] MARC

ANSEL
UTF-8732 /2022.
Tárkány Szücs Ernő (1921-1984)
   Magyar jogi népszokások / Tárkány Szücs Ernő. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 879 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-548-2 kötött
magyar néprajz - jogtörténet - népszokás - jogkultúra - jogi antropológia - szokásjog
340.141(439) *** 392/396(=945.11)
[AN 3854049]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2022.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in text / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 5. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 126 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-490-4 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
341.17(4-62)
[AN 3853974]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

734 /2022.
Dövényi Zoltán (1948-)
   Legitim geopolitika : tanulmányok a klasszikus német geopolitikáról / Dövényi Zoltán, Nagy Miklós Mihály, Perényi Bálint. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., 2021. - 134, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-058-2 fűzött : 1499,- Ft
Rónai András (1906-1991)
Haushofer, Karl (1869-1946)
Németország - Magyarország - tudománytörténet - politikai földrajz - geopolitika - geográfus - tudós - két világháború közötti időszak - 20. század
355.02(430)"191/193" *** 911.3(439)"191/193"(092) *** 91(430)(092)Haushofer,_K. *** 911.3(430)"191/193" *** 91(439)(092)Rónai_A.
[AN 3845244]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2022.
Háy György (1950-)
   Formabontó repülőgépek / Háy György. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-493-173-7 kötött : 4900,- Ft
technikatörténet - repülőgép - katonai repülőgép
623.746(100)(091) *** 629.73(100)(091)
[AN 3853559]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2022.
Kállay József (1888-1940)
   Háborús napló, 1916-1918 [elektronikus dok.] / Kállay József ; ... szerk. és az utószót írta Kállay Kotász Zoltán. - Szöveg (epub : 23.3 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-923-9
Magyarország - Oroszország - katonaélet - hadifogoly - első világháború - napló - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.48(47)"1914/1918"(093)
[AN 3835102]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2022.
Kemény Krisztián (1976-)
   Az 1849. március 5-ei szolnoki ütközet története és okmánytára / Kemény Krisztián. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., cop. 2021. - 343 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
borító- és gerinccím: A szolnoki ütközet, 1849. március 5. - Bibliogr.
ISBN 978-963-519-010-2 fűzött : 3733,- Ft
Szolnok - Ausztria - hadtörténet - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
355.48(436)"1848/1849"(093) *** 355.48(439-2Szolnok)"1849"(093)
[AN 3845117]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

738 /2022.
Bartos Gábor
   Hogyan legyél az értékesítés mentális & stratégiai bajnoka? : [a csúcsteljesítmény megdöbbentő pszichológiája a személyes értékesítésben] / Bartos Gábor. - [Szigetszentmiklós] : Bartos G., 2021. - 529 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 528-529.
ISBN 978-615-01-1401-9 fűzött
eladás - kommunikáció - lélektan
658.8 *** 316.77 *** 159.9
[AN 3845039]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2022.
Gegesy Ferenc (1950-)
   Kádártól Orbánig [elektronikus dok.] : a puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem / Gegesy Ferenc. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-228-8
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(439)"197/201" *** 323(439)"197/201"
[AN 3843565]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2022.
   A közfoglalkoztatás mint szakpolitika / [szerk. Ignits Györgyi és Szulimán Zsolt] ; a Belügyminisztérium kiadványa. - Budapest : BM, 2020. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 186-189.
Kötött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - közmunka - 21. század
331.5.024.5(439) *** 331.57(439)"201" *** 351.712(439)"201"
[AN 3844905]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2022.
Lentner Csaba (1962-)
   Közpénzügyek és államháztartástan / Lentner Csaba ; Domokos László és Matolcsy György előszavával ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara]. - 2. utánny. - Budapest : Ludovika Egy. K. : NKE ÁNTK, 2021. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-566-6 fűzött
Magyarország - államháztartás - egyetemi tankönyv
336.1/.5(439)(075.8)
[AN 3854050]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2022.
Lőkös László (ifj.) (1964-)
   Makroökonómia szakkönyv / Lőkös László. - Gödöllő : SZIE K., cop. 2021. - 218 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-269-944-8 fűzött
makroökonómia
330.101.541
[AN 3844999]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2022.
Milanović, Branko (1953-)
Capitalism, alone (magyar)
   Egyedül a kapitalizmus : a világot uraló rendszer jövője / Branko Milanovic ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Osiris : MCC, 2021. - 364 p. : ill. ; 20 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
Bibliogr.: p. 315-333.
ISBN 978-963-276-426-9 fűzött : 3480,- Ft
kapitalista rendszer - globalizáció
339.9 *** 316.323.6 *** 330.342.14
[AN 3844715]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2022.
   "Változó világ, változó turizmus" [elektronikus dok.] : XI. Nemzetközi Turizmus Konferencia : tanulmánykötet / szerk. Albert Tóth Attila, Happ Éva, Printz-Markó Erzsébet ; [rend., közread. a] Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszék. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - Győr : Széchenyi I. Egy., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166555. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5837-87-6
turizmus - elektronikus dokumentum
338.48
[AN 3841196]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

745 /2022.
   "...akinek szép a lelkében az ének..." : Zoboki Józsefné Urbán Ilona élete és munkássága / [szerk. Pappné Miskó Anikó] ; [kiad. a Tiszakécskei Honismereti Kör]. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2020. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-88252-6-1 fűzött
Zoboki Józsefné Urbán Ilona (1935-)
Magyarország - Tiszakécske - pedagógus - citera - népzenei együttes - 20. század - 21. század
37(439)(092)Zoboki_J.-né_Urbán_I. *** 787.68 *** 78.031.4.071(439-2Tiszakécske)
[AN 3845031]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2022.
Bencsik Dóra
   "Gyermekút" : a korai fejlesztés megyei modelljének áttekintése, a pedagógiai szakszolgálati "gyermekút" bemutatása / Bencsik Dóra, Lázárné Barna Andrea. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 43 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 26.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-81318-7-2 fűzött
Szolnok megye - gyógypedagógia - gyermekvédelmi intézmény - gyermekjóléti rendszer
376.2/.4 *** 364.65-053.2/.6(439.169)
[AN 3845158]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2022.
Bencsik Mária Bernadett
   Tematika szülők számára : tanulástechnikai támogatás az otthoni tanuláshoz / Bencsik Mária Bernadett. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 26 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 22.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-615-81503-1-6 fűzött
tanulás - módszertan
371.322 *** 159.953.5
[AN 3845153]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2022.
Csete Olga
   A korai intervenció és fejlesztés keretében megvalósított mezőtúri modell bemutatása : tájékoztató szülők és partnerintézmények számára / Csete Olga. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 19.)
ISBN 978-615-81407-0-6 fűzött
Mezőtúr - gyógypedagógia - gyermekgondozás - gyermekvédelem - képességfejlesztés
376.013.82 *** 613.95 *** 364.65-053.2 *** 37.025 *** 376(439-2Mezőtúr)
[AN 3845147]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2022.
Csíkné Gábli Erika
   Elveszek! Segítsetek! : esetleírások a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez / Csíkné Gábli Erika, Szabó Ildikó. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 24 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 18.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-81503-5-4 fűzött
Magyarország - lemorzsolódás - közoktatás - alapfokú oktatás - 21. század - esettanulmány
371.212.73 *** 37.014(439)"201"
[AN 3845145]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2022.
Deli Gabriella
   Irány az iskola : tanulási problémák megelőzése, korai felismerése / Deli Gabriella. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 21.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-615-81407-6-8 fűzött
iskolaérettség - képességvizsgálat - képességfejlesztés
372.367 *** 371.212.22 *** 37.025
[AN 3845150]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2022.
Durovics Alex (1988-)
   Evangélikus líceumok felsőfokú hallgatói, 1771-1850 : Késmárk, Lőcse, Selmecbánya, Sopron, Szarvas / Durovics Alex. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2020. - 668 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-259-5 kötött
Magyarország - egyetemi hallgató - felsőoktatás - 18. század - 19. század - egyházi iskola - hallgatói névjegyzék
378.4(439)"177/185" *** 378.18(439)"177/185"(035.5)
[AN 3845042]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2022.
   Együttnevelési kalauz : kézikönyv az integrált nevelés-oktatás megvalósításához. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 94 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81318-4-1 fűzött
különleges csoportok nevelése - tanulási nehézség - figyelemzavar - hiperaktivitás - integrált oktatás - didaktika
376.5 *** 371.3 *** 616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2
[AN 3845156]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2022.
Gibson, Lindsay C.
Recovering from emotionally immature parents (magyar)
   Szülősebek : hogyan gyógyítsuk be az érzelmileg éretlen szüleink (és más érzelmileg éretlen emberek) által ejtett sérüléseket? : gyakorlati eszközök a határszabáshoz és autonómiánk visszaszerzéséhez / Lindsay C. Gibson ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2021. - 248 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-615-5932-63-2 fűzött : 3360,- Ft
fejlődéslélektan - szülő-gyermek kapcsolat - szülői hatás - családi nevelés
37.018.1 *** 316.356.2 *** 316.37-055.52 *** 159.922
[AN 3844859]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2022.
Halasi-Bata Linda
   Nyelvi fejlesztő program szülőknek : a Szól-e? szűrőeljárás nyomán anyanyelvi fejlesztésre javasolt gyermekek részére / Halasi-Bata Linda. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 15.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-615-81407-8-2 fűzött
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - logopédia
372.46 *** 37.025 *** 376.36
[AN 3845130]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2022.
   Hogyan váljunk jó szülővé?. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 88 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 2.)
ISBN 978-615-81406-2-1 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 3845074]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2022.
   Home-training : javaslatok szülők számára a korai otthoni segítségadáshoz. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81318-5-8 fűzött
családi nevelés - gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - figyelemzavar - képességfejlesztés
37.018.1 *** 376.4 *** 616.89-008.47 *** 37.025
[AN 3845160]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2022.
Imréné Cselóczki Andrea
   Szülőnek lenni nehéz : szakmai segédlet magatartási, beilleszkedési és viselkedési problémákkal küzdő gyermekeket nevelő szülőknek / Imréné Cselóczki Andrea. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 33 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 34.)
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-615-81406-0-7 fűzött
családi nevelés - viselkedészavar - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 376.5 *** 616.89-008.48-053.2
[AN 3845175]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2022.
Károly Frigyes
   Esőtánc : mindennapi történetek / Károly Frigyes ; [a grafikákat Rákos József kész.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-30-3 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - pedagógus - diákélet - magyar irodalom - anekdota
371.8(439)(0:82-36) *** 894.511-36 *** 37(439)(092)(0:82-36)
[AN 3844771]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2022.
Kóródi Anikó
   Ölelj át! : érzelmi nevelés kisgyermekkorban / Kóródi Anikó. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 30.)
Fűzött
érzelmi nevelés - gyermeklélektan
37.037 *** 159.922.7
[AN 3845167]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2022.
Korpásné Bakos Valéria
   Az óvoda - iskola átmenet aktualitása napjainkban : fókuszban az iskolaérettség / Korpásné Bakos Valéria. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 8.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-615-81406-8-3 fűzött
iskolaérettség - képességfejlesztés - óvodapedagógia
372.367 *** 372.3 *** 37.025
[AN 3845106]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2022.
   "A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése" projekt : zárókötet. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 1.)
Fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - pedagógia - gyógypedagógia - tehetséggondozás - képességfejlesztés - tanácsadás
376.545(439.169) *** 37.025(439.169) *** 376.2/.4(439.169)
[AN 3845073]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2022.
Krómi Zoltánné
   Tanulás tanulása : tanulásmódszertani munkafüzet / Krómi Zoltánné. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 35 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 10.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-81318-1-0 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - példatár
371.322.6(076) *** 159.953.5(076) *** 37.025(076)
[AN 3845114]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2022.
Mályiné Koór Cecília
   Írott nyelvi zavarok megelőzése a fonológiai tudatosság fejlesztésével : módszertani segédlet pedagógusoknak / Mályiné Koór Cecília. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 5.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-81318-3-4 fűzött
diszgráfia - diszlexia - írás- és olvasástanítás - képességfejlesztés - didaktika
376.36 *** 372.41/.45 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3845097]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2022.
Marton Ibolya
   Segítő kezek / Marton Ibolya, Barta Ágnes, Rédainé Kisnémet Nóra. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81318-2-7 fűzött
képességfejlesztés - kisgyermekkor
37.025-053.2
[AN 3845109]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2022.
Monos Emil (1935-2018)
   Monos Emil [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165630. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-028-1
Monos Emil (1935-2018)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Monos_E.(047.53) *** 61(439)(092)Monos_E.(047.53)
[AN 3835682]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2022.
Orosz Máténé
   Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének felismerése / Orosz Máténé. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 20.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-81318-9-6 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - hátrányos helyzetű - tehetséggondozás
376.6 *** 376.545(439.169)
[AN 3845149]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2022.
Pappné Szabó Gabriella
   Legyen könnyebb a tanítás-tanulás! : segítség (nem csak) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket tanító pedagógusoknak / Pappné Szabó Gabriella. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 65 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 17.)
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-615-81406-4-5 fűzött
Magyarország - különleges csoportok nevelése - viselkedészavar - tanulási nehézség - beilleszkedési zavar - nehezen kezelhető gyermek - didaktika - képességfejlesztés - hátrányos helyzetű
376.5 *** 371.3 *** 37.025 *** 376.6(439)
[AN 3845138]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2022.
Pásztorné Parádi Emőke
   A pedagógus fejlődésének lehetősége a mentorgyakornok kapcsolat/együttműködés által / Pásztorné Parádi Emőke. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 37.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-615-81503-3-0 fűzött
pedagógusképzés - gyakorlati képzés - továbbképzés
371.133 *** 371.14
[AN 3845185]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2022.
Pásztorné Parádi Emőke
   A szakmai segítő szerepe a pedagógus életpályájának első szakaszában / Pásztorné Parádi Emőke. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 29.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-615-81503-4-7 fűzött
pedagógusképzés - továbbképzés
371.13 *** 371.14
[AN 3845164]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2022.
Puhola Kitti
   Nyelvpörgető : előtérben az anyanyelvi és a szociális képességek / [írta és szerk. Puhola Kitti]. - Debrecen : Graph-Art, 2021. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Ügyes ovis
ISBN 978-615-5654-86-2 fűzött
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - példatár - foglalkoztatókönyv
372.46(076) *** 37.025(076) *** 087.5
[AN 3854039]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2022.
Rédainé Kisnémet Nóra
   Tematika pedagógusoknak a magatartási/beilleszkedési/érzelmi problémákkal küzdő gyermekek kezeléséhez / Rédainé Kisnémet Nóra, Valentényi-Kocsis Boglárka. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 12.)
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-615-81318-0-3 fűzött
különleges csoportok nevelése - viselkedészavar - beilleszkedési zavar - tanulási nehézség - didaktika
376.5 *** 616.89-008.48-053.2 *** 616.89-008.45-053.2 *** 371.322.9 *** 371.3
[AN 3845119]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2022.
   Snoezelen : a multiszenzoros környezet felhasználási lehetőségei a gyógypedagógiai tevékenységben. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 31.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-615-81407-1-3 fűzött
gyógypedagógia - oktatástechnológia
376.2/.4 *** 371.333
[AN 3845169]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2022.
   A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztése napjainkban / [szerk. Gálik András]. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 64 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 33.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-81406-7-6 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - családi nevelés
376.4 *** 37.018.1
[AN 3845174]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2022.
Szabó Ildikó
   Dióhéjban : tájékoztató kiadvány a korai iskolaelhagyásról, a megelőzés és a beavatkozás lehetőségeiről - nem csak pedagógusoknak / Szabó Ildikó. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 16.)
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-615-81406-9-0 fűzött
Magyarország - lemorzsolódás - megelőzés - közoktatás - gyermekvédelem - iskola-társadalom kapcsolat
371.212.73 *** 37.014(439) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3845135]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2022.
Szabó Katalin
   Felkészülés az iskolára : ötlettár az 5-6 éves gyermekek szülei számára / Szabó Katalin. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 25.)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-615-81407-9-9 fűzött
iskolára felkészítő nevelés - iskolaérettség - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025 *** 371.212.22
[AN 3845157]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2022.
Szabó Mihály
   Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése sakkoktatással / Szabó Mihály. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 11.)
ISBN 978-615-81407-7-5 fűzött
különleges csoportok nevelése - sakk - képességfejlesztés - didaktika
376.2/.5 *** 794.1 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3845115]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2022.
Szebeni Viola
   Gyermekpszichodráma mesék - szimbolikus tartalmak a drámajátékban : módszertani kiadvány / Szebeni Viola, Béres Lászlóné. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 13.)
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-81406-6-9 fűzött
pszichodráma - gyermeklélektan - drámapedagógia - módszertan
371.383.1 *** 615.851.84-053.2 *** 159.922.7
[AN 3845123]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2022.
   Szóljon szépen...! : nyelvi képességet, olvasás- és íráskészültséget fejlesztő munkafüzet / [rajz. Rédai Etelka]. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 7.)
ISBN 978-615-81318-6-5 fűzött
képességfejlesztés - anyanyelvi nevelés - példatár
37.025(076) *** 372.46(076)
[AN 3845104]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2022.
   Az utazótanári szolgáltatás fejlesztése Tiszazug kistérségben. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 32.)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-615-81407-4-4 fűzött
gyógypedagógia - esettanulmány
376.2/.4
[AN 3845171]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2022.
Vargáné Kerti Anikó
   A gyermek játékos fejlesztése szülői segítséggel : javaslatok, gyakorlatok szülőknek / Vargáné Kerti Anikó. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 26 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 36.)
Fűzött
fejlesztő játék - családi nevelés - példatár
37.018.1 *** 37.025(076)
[AN 3845183]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2022.
   Veled, érted, együtt : a pályázat megvalósulásának eredményei a Liget úti EGYMI-ben. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 35.)
ISBN 978-615-81503-6-1 fűzött
gyógypedagógiai iskola - gyógypedagógia - értelmi fogyatékos
376.4
[AN 3845178]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2022.
Zsoldos Erzsébet
   Korai fejlesztés a pedagógiai szakszolgálatban : tájékoztató szülők számára / Zsoldos Erzsébet. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 14.)
ISBN 978-615-81407-5-1 fűzött
gyógypedagógia - képességfejlesztés
376 *** 37.025
[AN 3845126]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

783 /2022.
   Czibor Zoltán / Számadó Emese [et al.]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2021. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5588-16-7 fűzött
Czibor Zoltán (1929-1997)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Czibor_Z.
[AN 3844952]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2022.
Halász Ferenc
   Első sakk-könyvem : te is lehetsz bajnok! / Halász Ferenc, Géczi Zoltán ; [ill. Haui József]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9555-89-1)
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3853539]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2022.
Jackson, Phil (1945-)
Eleven rings (magyar)
   Tizenegy gyűrű : a legendás NBA-edző önéletrajza / Phil Jackson, Hugh Delehanty ; [... ford. Szabó Mihály István és Szabó György András]. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 348, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6345-02-8 fűzött : 4990,- Ft
Jackson, Phil (1945-)
Egyesült Államok - kosárlabda - edző - 20. század - ezredforduló - memoár
796.323.071.43(73)(092)Jackson,_Ph.(0:82-94)
[AN 3845187]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2022.
Ochsenbauer, Ute (1960-)
Mein grosses Buch vom Reiten (magyar)
   A lovaglás nagykönyve : minden, amit a lótartásról és a lovak viselkedéséről tudni érdemes / Ute Ochsenbauer ; [ford. Miklódy Dóra ... és Kallai Nóra ...]. - Utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 284 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-403-566-4 kötött : 6990,- Ft
lovaglás - állattartás - ló
798.2 *** 636.1
[AN 3853182]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2022.
Szabó János
   "Kicsi ninja gyerkőcök" / Szabó János. - Szolnok : Szolnoki Tanker. Közp., 2020. - 26 p. ; 24 cm. - (Szolnoki Tankerületi Központ szakmai kiadványok ; 6.)
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-615-81407-3-7 fűzött
ázsiai küzdő- és védősport - mozgásos játék - didaktika
796.85 *** 372.363 *** 371.3
[AN 3845102]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

788 /2022.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! 2 : lesz belőle pingvin, zebra, pelikán! / Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-587-086-8 kötött : 3990,- F
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3853633]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2022.
Benitez, Carolina Guzman
Snuggle and play crochet (magyar)
   Horgolt szundipajtik : 20+20 amigurumi figura és szundikendő piciknek és kicsiknek, seregnyi variációban / Carolina Guzman Benitez ; [ford. Mohácsi Anikó]. - 2. kiad. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2020. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5636-05-9 fűzött : 4200,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3845060]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2022.
   Diósgyőrtől Tapolcáig - szívélyes üdvözlettel : válogatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből / [szerk., a bevezetőt írta Prókai Margit] ; [szöveg Filip Gabriella]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2021. - 160 p. : ill., főként színes ; 22x29 cm. - (Miskolc régi képeslapokon, ISSN 2676-797X ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9645-16-5 kötött
Miskolc - múzeumi gyűjtemény - helyismeret - helytörténet - képes levelezőlap - album
069(439-2Miskolc) *** 943.9-2Miskolc(084.1) *** 769.5(439-2Miskolc)(084.1) *** 908.439-2Miskolc(084.1)
[AN 3844946]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2022.
   Erdély festészete a két világháború között / [szerk. Boros Judit, Oniga Erika]. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, cop. 2021. - 384 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Megj. a Marosvásárhelyen, 2019. okt. 25 - 2020. ápr. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6284-12-9 kötött
Erdély - Románia - művészettörténet - festészet - határon túli magyarság - művészeti élet - két világháború közötti időszak - 20. század
75(=945.11)(498)"191/194" *** 75(498.4)"191/194" *** 316.7(498.4)"191/194"
[AN 3844701]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2022.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft (magyar)
   A szellem jelensége a művészetben és a tudományban / C. G. Jung ; [ford. Szalai István]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 160 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 15.)
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-509-343-4 kötött : 3990,- Ft
lélektan - művészetpszichológia - kultúratörténet
7.01 *** 159.9 *** 316.7
[AN 3853884]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2022.
   Mesék a kemencéből : képeskönyv Németh János keramikusművész művei alapján, gyerekektől gyerekeknek / [szerk. Nagy Szilvia és Tóth Norbert] ; [kiad. a Képzőművészeti Támogatási Alapítvány, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Zalaegerszeg : Képzőműv. Támogatási Alapítvány : Ady Endre Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Műv. Isk., 2021. - 17 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-1808-6 fűzött
Magyarország - keramikus - kisplasztika - 20. század - 21. század - képeskönyv
738(439)(092)Németh_J. *** 087.5(084.1)
[AN 3844811]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2022.
Szalai Béla (1940-)
   Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515-1800 / Szalai Béla. - Budapest : Múzeum Antikvárium, 2006-2021. - 6 db : ill. ; 34 cm
A 2. köt. társszerzője Szántai Lajos. - A 4. kötetet kiad. a Publikus Bt. - Méretváltozata: 32 cm. - Bibliogr.
Magyarország - vár - település - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"15/17"
[AN 2651719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kiegészítések 3. - 2021. - 54 p, 52 t.
ISBN 978-963-87346-0-0 fűzött
[AN 3844931] MARC

ANSEL
UTF-8795 /2022.
   A Széchenyi lánchíd szerelési naplója II : 1914. december 20 - 1915. december 18. / [szerk. és a bevezetőt írta Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2021]. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 26.)
Fűzött
Budapest - hídépítés - híd - felújítás - 1910-es évek - napló
725.95(439-2Bp.)"191"(0:82-94) *** 624.21/.8(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3844959]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2022.
Szilvitzky Margit (1931-2018)
   A négyzet megtalálása : művek, ... 1968-1988 = Finding the square : works / Szilvitzky Margit ; [szerk. ... Balázs Kata] ; [közread. az acb ResearchLab]. - Budapest : acb ResearchLab, 2021. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2021. ápr. 15 - máj. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 194-201.
ISBN 978-615-01-1280-0 kötött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Szilvitzky_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3844754]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2022.
   Sztálin csizmái árnyékában : Memento Park látogatói kalauz / [... szerk. ... Réthly Ákos]. - [Budapest] : Private Planet Kv., cop. 2021. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-0-2 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - Budapest. 22. kerület - szoborpark - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - emlékmű - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)"1945/198"
[AN 3853613]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2022.
Tolnai Ottó (1940-)
   Titorelli faiskolája / Tolnai Ottó ; [kiad. Ferenczy Múzeumi Centrum ...]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum ; Újvidék : Forum Kvk. Int., 2020. - 63 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Szentendrén, 2017. szept. 14 - okt. 22. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-86-323-1122-0
ISBN 978-615-5860-14-0 fűzött : 3490,- Ft
Vajdaság - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
73/76(497.11)(=945.11)(092)Tolnai_O.(0:82-94)
[AN 3844987]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2022.
Török András (1954-)
   A magyar Országház / [... írta Török András] ; [fotó Wachsler Tamás]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-963-9848-70-2 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3853147]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2022.
Weinstock Ernő (1893-1985)
   Felhők között : Weinstock Ernő első világháborús fényképalbuma / [szerk.] Sári Zsolt ; [... ford. Andrikó Katalin] ; [közread. a] Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 225 p. : ill., részben színes ; 23x32 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-615-6044-78-5 kötött
Magyarország - fényképész - magyar történelem - első világháború - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Weinstock_E. *** 943.9"1914/1918"(084.12)
[AN 3845262]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

801 /2022.
Mózner Miklós (1954-)
   Rím egyszerű zenei morzsák / Mózner Miklós ; Szepesi Katalin rajz. - 2. bőv. kiad. - Tapolca ; [Budapest] : [Visual.hu Kft.], 2021. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88705-4-4 fűzött
zeneelmélet - magyar irodalom - vers
78.01(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3854045]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2022.
Wagner, Gottfried (1947-)
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir (magyar)
   Ne legyen más istened rajtam kívül! : Richard Wagnerről / Gottfried Wagner ; [ford. Gáti István és Glavina Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 286, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 281-[287] p.
ISBN 978-963-544-620-9 fűzött : 3990,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3845209]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

803 /2022.
Lichter Péter (1984-)
   52 hátborzongató film : a Psychótól a Fehér éjszakákig / Lichter Péter. - Budapest : Scolar, 2021. - 279 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 270.
ISBN 978-963-509-291-8 fűzött : 3999,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - horrorfilm
791.43(100)(091) *** 791.43.01-312.9
[AN 3845574]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

804 /2022.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 5. kiad. - Budapest : Novissima, 2021. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. XVI.
ISBN 978-615-5499-81-4 fűzött
latin nyelv - szaknyelv - jog - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 3853909]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2022.
Goulding, Sylvia
15-minute German (magyar)
   15 perc német : mindössze 12 hét alatt / Sylvia Goulding. - 2. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 160 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Pete Nóra. - Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-582-010-8 fűzött : 3999,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3853286]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2022.
Hornung Zsuzsanna
   23 Tolle Themen für Teenager : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1, B2] / Hornung Zsuzsanna, Rudolf Radenhausen. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-65-6 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3853569]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2022.
Kunnas, Mauri (1950-)
Hullunkurinen kuvasanakirja (magyar)
   Bolondos képes szótár : magyar - angol / Mauri Kunnas ; [ford. ... Kovács Ottilia és Balázs Eszter Anna ...]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 44, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-712-2 kötött : 3499,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3845385]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2022.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar orvosi szótár : 12000 angol orvosi szó és kifejezés magyar megfelelője, valamint latin tudományos neve / Magay Tamás, Horváth Barnabás. - Budapest : Tinta, 2021. - 235, [3] p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: 9 p.
ISBN 978-963-409-087-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - orvostudomány - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 61
[AN 3844896]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2022.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (16.) (2020) (Szeged)
   XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2020. január 23-24. / szerk. Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika ; [... kiad. Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet] ; [... szervezője MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport]. - Szeged : JATEPress, 2020. - III, [5], 342 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-719-2 fűzött
számítógépes nyelvészet
80 *** 681.3.004.14
[AN 3791891]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2022.
Száraz Nóra
   Színes angol nyelvtan [elektronikus dok.] / írta Száraz Nóra. - Jav. kiad. - Szöveg (pdf : 34.6 MB). - [S.l.] : [Száraz N.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165420. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1332-6
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-5(078)=945.11
[AN 3834247]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2022.
Széna Béla (1948-)
   Magyar - ujgur szótár [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Pécs : Szerző, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166594. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-890011-3-2)
magyar nyelv - ujgur nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=943.86
[AN 3841509]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2022.
Széna Béla (1948-)
   A magyar nyelv ismeretlen eredetű szavai [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Pécs : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166593. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-06-7555-0)
magyar nyelv - etimológiai szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-321.2
[AN 3841495]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2022.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1, B2] / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3853564]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

814 /2022.
Búzás Huba (1935-)
   Évszázadok feje fölött : elmélkedéseink a poézis filozófiája tárgykörében / Búzás Huba. - Veszprém : Művészetek Háza, 2021. - 85 p. ; 17 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 64.)
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-5762-28-4 fűzött : 1200,- Ft
irodalomelmélet - költészet - esztétika - magyar irodalom - esszé
82.01-1 *** 111.852 *** 894.511-4
[AN 3845240]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2022.
   Norma sapientiae : tanulmányok Havas László emlékére / [... szerk. Tóth Orsolya]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2021. - 335 p. ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-309-3 fűzött
klasszika-filológia
87(091)
[AN 3844954]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

816 /2022.
Féja Géza (1900-1978)
   Tamási Áron nyomában / Féja Géza. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., [2021]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81513-3-7 kötött : 3500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Tamási_Á.
[AN 3844957]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2022.
Frank Márton
   A Páratlanok világa : enciklopédia / Frank Márton ; Oravecz Gergely és Tondora Judit illusztrációival. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2021. - 149 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-432-153-8 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - író - irodalmi alak - 21. század - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511(092)Frank_M. *** 82.01-312.9(02.053.2)
[AN 3845674]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2022.
Szilágyi Márton (1965-)
   A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor / Szilágyi Márton. - Budapest : Osiris, 2021. - 422 p. ; 21 cm. - (Osiris irodalomtörténet. Tanulmányok, ISSN 2732-3811)
Bibliogr.: p. 377-412.
ISBN 978-963-276-428-3 kötött : 4480,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 894.511(091)"18"
[AN 3844847]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

819 /2022.
Adler, Malkah (1945-)
ʾIyṣŵ ẇ-Bernard (magyar)
   Testvérek Auschwitzban [elektronikus dok.] : egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után / Malka Adler ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-55-0
ivrit irodalom - holokauszt - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
892.4-31=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3840443]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2022.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Kaninjägaren (magyar)
   Nyúlvadász / Lars Kepler ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2021. - 492, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-654-2 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3853619]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2022.
Allen, Woody (1935-)
Without feathers (magyar)
   Tollatlan jószág / Woody Allen. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 223, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-638-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk - válogatott művek
820-821(73)=945.11 *** 820-7(73)=945.11
[AN 3853620]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2022.
Andrews, Alexandra
Who is Maud Dixon? (magyar)
   Kicsoda Maud Dixon? / Alexandra Andrews ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Next21, 2021. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-036-8 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3844707]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2022.
Arden, Katherine (1987-)
Small spaces (magyar)
   Apró terek / Katherine Arden ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 190 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-106-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845371]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2022.
Åsbrink, Elisabeth (1965-)
Och i Wienerwald står träden kvar (magyar)
   És a Bécsi-erdőben most is állnak a fák.. / Elisabeth Åsbrink ; [... ford. Szurovcev Zsuzsanna]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2021]. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 978-615-6188-12-0 fűzött : 3900,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3845423]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2022.
Bailey, Susanna
Snow foal (magyar)
   Hópehely / Susanna Bailey. - Budapest : Kolibri, 2021. - 319 p. ; 20 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-437-674-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853294]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2022.
Banks, Rosie
Movie magic (magyar)
   Mozivarázs / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 119, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 16.)
ISBN 978-963-584-060-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845012]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2022.
Banks, Rosie
Pet rescue (magyar)
   Kis állatmentők / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 121, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 15.)
ISBN 978-963-584-059-5 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845007]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2022.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
She has a broken thing where her heart should be (magyar)
   Szíve helyén sötétség / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 719 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-829-1 fűzött : 5480,- Ft : 16,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3853739]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2022.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   A végtelen életrajza : összegyűjtött esszék / Jorge Luis Borges ; [összeáll. és a szöveget gond. Scholz László] ; [... bibliogr. Kiss Ildikó, Scholz László]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 644, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 595-620.
ISBN 978-963-676-789-1 kötött : 5999,- Ft
argentin irodalom - esszé
860-4(82)=945.11
[AN 3845288]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2022.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 és más történetek / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre, Pék Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-184-1 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3853738]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2022.
Brooks, Terry (1944-)
The scions of Shannara (magyar)
   Shannara ifjú nemzedéke : a Shannara öröksége első része / Terry Brooks ; [ford. Barsiné Gál Erika]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 644, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-366-2 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3853825]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2022.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 203 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 77.)
ISBN 978-963-479-352-6 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853624]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2022.
Butler, Octavia E. (1947-2006)
Parable of the sower (magyar)
   A magvető példázata / Octavia E. Butler ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 347, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-911-3 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845572]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2022.
Caldwell, Taylor (1900-1985)
Dear and glorious physician (magyar)
   Lucanus : Szent Lukács evangélista küzdelmes élete : történelmi regény / Taylor Caldwell ; [... ford. Csepregi Tibor]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 688 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-6172-49-5 kötött : 4990,- Ft
Lukács (apostol, evangelista)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3844953]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2022.
Carey, Ella
A New York secret (magyar)
   New York-i titok / Ella Carey. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 407 p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-324-901-7 fűzött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3845388]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 269 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-825-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3853189]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi / Agatha Christie ; [ford. Katona Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 317 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-824-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3853187]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2022.
Coben, Harlan (1962-)
Win (magyar)
   Win : ha vesztesz, meghalsz / Harlan Coben ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 360 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-456-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3844851]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2022.
Dennard, Susan (1984-)
Truthwitch (magyar)
   Truthwitch : igazságboszorka : Boszorkafölde 1. / Susan Dennard ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 495 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-960-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845260]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2022.
Denzil, Sarah A.
Only daughter (magyar)
   Egyetlen lányom / Sarah A. Denzil ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 365 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-831-4 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.4=945.11
[AN 3845280]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2022.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2021. - 374, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-325-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853293]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2022.
Farnaby, Simon (1973-)
The wizard in my shed (magyar)
   Varázsló a sufnimban : Merdyn, a bősz zsiványságainak históriája / Simon Farnaby ; Claire Powell rajz. ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 371, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-856-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3845456]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2022.
Flanagan, John (1944-)
The siege of Macindaw (magyar)
   Macindaw ostroma [elektronikus dok.] / John Flanagan ; ford. Kovács Petra. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121). (A vadonjáró tanítványa ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-726-2 (epub)
ISBN 978-963-373-756-9 (mobi)
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3838783]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2022.
Gaiman, Neil (1960-)
The ocean at the end of the lane (magyar)
   Óceán az út végén / Neil Gaiman ; ill. Elise Hurst ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-725-6 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3853740]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2022.
Gilbert Murdock, Catherine (1967-)
The book of boy (magyar)
   Fiú könyve / Catherine Gilbert Murdock ; ill. Ian Schoenherr ; [ford. Müller Máté, Müller Lili Berill, Müller Péter Sziámi]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 270, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-873-3 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3844759]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2022.
Das grosse Conni-Weihnachtsbuch (magyar)
   Karácsonyi nagy Bori-könyv : mesék, versek, dalok, receptek és sok minden más... / [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 131, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-111-6 kötött : 3990,- Ft
karácsony - német irodalom - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.322.416(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3853729]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2022.
Hannah, Kristin (1960-)
Firefly lane (magyar)
   Szentjánosbogár lányok / Kristin Hannah ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 653 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-960-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853741]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2022.
Hutchison, Dot
The roses of May (magyar)
   Május rózsái [elektronikus dok.] : a Gyűjtő-sorozat II. része / Dot Hutchison ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 1.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166535. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-537-7 (epub)
ISBN 978-963-561-538-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3840952]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Das Erbe der Tuchvilla (magyar)
   A villa öröksége / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 547 p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-837-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3845387]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2022.
Josse, Gaëlle (1960-)
Le dernier gardien d'Ellis Island (magyar)
   Ellis Island utolsó őre : [regény] / Gaëlle Josse ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Budapest : Vince K., 2021. - 188, [1] p. ; 21 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-097-4 fűzött : 3495,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3845235]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2022.
King, Stephen (1947-)
End of watch (magyar)
   Agykontroll / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 507, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-104-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3853291]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2022.
King, Stephen (1947-)
Night shift (magyar)
   Éjszakai műszak / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2021. - 515, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-307-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3853191]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2022.
Kulikov, Roman
S.T.A.L.K.E.R. : cepʹ sudʹby (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : a végzet lánca / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; [műford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 393 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-053-5 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3845195]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2022.
Laroui, Fouad (1958-)
Les noces fabuleuses du Polonais (magyar)
   A lengyel doki marokkói menyegzője : novellák / Fouad Laroui ; ford. Marczisovszky Anna. - Budapest : Vince K., 2021. - 196, [1] p. ; 21 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-098-1 fűzött : 3495,- Ft
Hollandia - francia nyelvű irodalom - elbeszélés
840-32(492)=945.11
[AN 3845234]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Mannschaft der 1000 Gefahren (magyar)
   A csapat 1000 veszély közt / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 4.)
ISBN 978-963-244-787-2 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853735]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2022.
Lindström, Inga (1954-)
Hochzeit in Hardingsholm (magyar)
   Esküvő Hardingsholmban / Inga Lindström ; [ford. Laszkács Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-367-3 fűzött : 3600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3845203]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2022.
Little, Judithe
The Chanel sisters (magyar)
   A Chanel nővérek / Judithe Little ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 434, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Ikonikus nők
ISBN 978-963-324-843-0 fűzött : 3980,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Chanel, Antoinette (1887-1920)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3845314]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
Any dream will do (magyar)
   Csak egy álom / Debbie Macomber ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, 2021. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-531-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845034]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2022.
Marvel storybook collection (magyar)
   Marvel : új történetek / [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 300 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-870-9 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - populáris kultúra - fantasztikus elbeszélés - antológia - fantasztikus film - gyermekkönyv
820-322.9(02.053.2)(73)(082)=945.11 *** 791.43.01-312.9(73)
[AN 3845683]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2022.
Meadows, Daisy
Ava Fluffyface's special day (magyar)
   Nelli nagy napja / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 102, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 27.)
ISBN 978-963-584-014-4 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3845014]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2022.
Meadows, Daisy
Ella Snugglepaw's big cuddle (magyar)
   Maja nem hagy cserben / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 101, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 28.)
ISBN 978-963-584-015-1 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3845017]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2022.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Anastasiâ (magyar)
   Anasztázia : a család energiája / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith és Bogdán Natália]. - 2. bőv. kiad. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2021. - 287 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 1.)
Fűzött
 (hibás ISBN 80-969359-0-9)
 (hibás ISBN 978-80-969359-0-1)
ezoterika - orosz irodalom - regény
882-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3853505]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
La vie secrète des écrivains (magyar)
   Az írók titkos élete / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2021. - 230, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-634-4 fűzött : 3950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3853632]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2022.
Natsume Sōseki (1867-1916)
   120 haiku [elektronikus dok.] / Nacume Szószeki ; ford. Czifra Adrienn ; Zopcsák Ferenc kalligráfiáival. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - A versek japán nyelven is
ISBN 978-963-263-927-7
japán irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
895.6-14.02=945.11
[AN 3835234]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2022.
Pavlenko, Marie (1974-)
Je suis ton soleil (magyar)
   Én vagyok a napod / Marie Pavlenko ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 380, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-872-6 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3845439]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2022.
Reekles, Beth (1995-)
The kissing booth 3 : one last time (magyar)
   The kissing booth 3 : még egyszer utoljára / Beth Reekles. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 269, [3] p. ; 22 cm
Ford. Bús Réka Teodóra
ISBN 978-963-403-974-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3845021]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2022.
Ryan, Anthony (1970-)
   A hollóárnyék-trilógia / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2021. - 2 db : ill. ; 21 cm
"A várúr" c. mű folytatásban közölve az 1-2. kötetben
ISBN 978-963-470-195-8 kötött : 14995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vér éneke ; A várúr. - 1007 p.
Egys. cím: Tower lord
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841352] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A várúr ; A tűzkirálynő. - 1104 p.
Egys. cím: Queen of fire
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841354] MARC

ANSEL
UTF-8868 /2022.
Schwab, Victoria (1987-)
The invisible life of Addie LaRue (magyar)
   Addie LaRue láthatatlan élete / V. E. Schwab ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 598 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-961-8 kötött : 5980,- Ft : 17,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3845303]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2022.
Sebag-Montefiore, Mary
Forgotten fairy tales of kindness and courage (magyar)
   Esti mesék kedvességről és bátorságról / a meséket átd. Mary Sebag-Montefiore ; az előszót írta Zoe Williams ; rajz. Josy Bloggs [et al.] ; [ford. Erényi Mónika ...]. - Budapest : Central K., 2021. - 220, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-324-839-3 kötött : 3690,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3845655]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2022.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeó és Júlia / William Shakespeare ; [ford. Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 221 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-203-6 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3853289]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2022.
Shen, L. J.
Dirty headlines (magyar)
   Szenzációs szerető [elektronikus dok.] / L. J. Shen ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-43-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3840947]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2022.
Shen, L. J.
Vicious (magyar)
   Vicious [elektronikus dok.] : ádáz / L. J. Shen ; ford. Harcsa Henrietta. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-164-2 (epub)
ISBN 978-963-373-258-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3840951]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2022.
Simenon, Georges (1903-1989)
La mort de Belle (magyar)
   A bűnbak / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-935-9 fűzött : 2480,- Ft : 7,30 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3845566]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2022.
Simons, Paullina (1963-)
Tatiana and Alexander (magyar)
   Tatjána és Alexander / Paullina Simons ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 644, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-878-9 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3845320]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2022.
Simons, Paullina (1963-)
Tatiana and Alexander (magyar)
   Tatjána és Alexander / Paullina Simons ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 644, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-959-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853742]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2022.
Smith, Alex T. (1985-)
How Winston delivered Christmas (magyar)
   A kisegér, aki elhozta a karácsonyt / Alex T. Smith ; [ford. Schmiedl Gábor]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 173 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-559-6 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3853636]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2022.
Spielman, Lori Nelson
The star-crossed sisters of Tuscany (magyar)
   Sors, szerelem, Toszkána / Lori Nelson Spielman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Next21, 2021. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81851-4-1 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3845025]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2022.
Swan, Karen
The Rome affair (magyar)
   Római kalandok / Karen Swan ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-30-8 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3845030]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2022.
Szablya Ilona (1934-)
   Szökevényből konzul : óceánon innen, vasfüggönyön túl / Szablya Ilona ; [ford. Jeney Attila]. - Pomáz : Kráter, 2021. - 695 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "From refugee to consul in pursuit of freedom" c. kézirat alapján kész.
ISBN 978-963-298-256-4 kötött : 4800,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3844925]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2022.
Terry, Pamela (1956-)
The sweet taste of muscadines (magyar)
   A szőlő édes íze / Pamela Terry ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Next21, 2021. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81851-2-7 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3844717]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2022.
Tobey, Danny
The God game (magyar)
   Az Úr játéka : God game / Danny Tobey ; [műford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 465, [5] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-15-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3845193]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2022.
Turczi István (1957-)
   Utazás törölve : egybegyűjtött versfordítások / Turczi István. - Budapest : Scolar, 2021. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-348-9 fűzött : 3750,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - vers - fordítás - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3845585]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2022.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Timequake (magyar)
   Időomlás / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 278 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-676-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853184]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2022.
Walliams, David (1971-)
The ice monster (magyar)
   Mamut a múltból / David Walliams ; ill. Tony Ross ; [ford. Vereckei Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 478, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-950-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3848251]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2022.
Ward, Penelope (1975-)
My Skylar (magyar)
   My Skylar : drága Skylar / Penelope Ward ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-716-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3844636]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2022.
Weninger, Brigitte (1960-)
Geschichten aus dem Weihnachtswald (magyar)
   24 karácsonyi mese / [írta] Brigitte Weninger ; [ill.] Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - 124, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-65-3 kötött : 4990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3853635]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2022.
Whitaker, Herman (1867-1919)
Over the border (magyar)
   A három jómadár [elektronikus dok.] : regény / Herman Whitaker ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 907 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-109-1 (epub)
ISBN 978-963-559-110-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3835057]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Schopenhauer cure (magyar)
   A Schopenhauer-terápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 438, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-728-0 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853631]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2022.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2021. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 4299,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3853292]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

890 /2022.
Ayhan Gökhan (1986-)
   Sókirályság : v_rs_k / Ayhan Gökhan. - Budapest : Scolar, 2021. - 57, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-359-5 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845569]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2022.
B. E. Belle
   Szépségek / B. E. Belle. - Szentes : Maraton K., 2021. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81572-9-2 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3844729]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2022.
Bazsó Ádám (1983-)
   Mikro : versek, prózai szövegek, töredékek / Bazsó Ádám ; Vitos Hajnal fényképfelvételeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 96, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-67-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845052]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2022.
Bendl Vera (1980-)
   Matyi tigrissel álmodik / Bendl Vera ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 84, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-051-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3845613]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2022.
Benkő László (1952-)
   Kleopátra / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2021]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-402-5
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3844863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ízisz istennő leánya. - cop. 2021. - 461, [2] p.
ISBN 978-963-267-403-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3844865] MARC

ANSEL
UTF-8895 /2022.
Berényi László (1949-)
   Nánai vadvirágok : történetek a szülőfalumból / Berényi László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-14-3 fűzött : 3990,- Ft
Tiszanána - magyar irodalom - helyismeret - memoár - anekdota
894.511-94 *** 908.439-2Tiszanána(0:82-94)
[AN 3844804]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2022.
Berényi László (1949-)
   Tisza menti vadvirágok : dél-hevesi történetek a gyerek- és ifjúkoromból / Berényi László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-61-7 fűzött
Heves megye - Tiszanána - helyismeret - magyar irodalom - memoár - anekdota
894.511-94 *** 908.439.133(0:82-94)
[AN 3844806]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 1.)
ISBN 978-963-587-103-2 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853047]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 379, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 3.)
ISBN 978-963-410-664-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3854042]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 2.)
ISBN 978-963-587-104-9 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853046]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2022.
Bethlen Balázsné Jósika Beatrix (1877-1963)
   Mesék unokáimnak / id. gróf Bethlen Balázsné báró Josika Beata. - [Leányfalu] ; Árokalja : [Atzél F.], 2021. - 129 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-9726-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844941]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2022.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban [elektronikus dok.] / Bodó Béla ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - Budapest : Holnap, 2021. - 1 CD (2 h 25 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
 : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853902]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2022.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 174, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3547-4 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853622]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2022.
Boling Lúcia
   A sár lemosódik, az arany marad / Boling Lúcia. - Budapest : Panoráma Világklub, 2021. - [2], 283 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80848-4-0 kötött : 3990,- Ft : 20 AUD : 15 EUR : 15 USD
Ausztrália - magyar irodalom - memoár
894.511-94(94)
[AN 3845333]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2022.
Böröczki Mihály (1946-)
   Íródeák / Böröczki Mihály. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2021. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5214-05-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844762]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2022.
Borza V. Eszter (2005-)
   Camp-feszt : a Camp-trilógia első része / Borza V. Eszter. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 437, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-59-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845225]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2022.
Börzsei Dávid (1999-)
   Hókifli / Börzsei Dávid ; [ill. Sós Bíborka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-584-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845248]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2022.
Buótyik Dorina
   III. Amenemhat rejtélye [elektronikus dok.] / Buótyik Dorina. - Szöveg (epub : 320 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-94-4
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3843557]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2022.
Csaba Lilla (1984-)
   Holt terek tükrei : az önelvesztés lírája : demencia-versciklus / Csaba Lilla ; Lukács Ildikó illusztrációival. - [Budapest] : Minerva, 2021. - 59 p. : ill. ; 15x15 cm + CD
ISBN 978-615-5637-17-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3844911]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2022.
   Csillag vagy! : DRHE antológia / szerk. Hodossi Sándor, Koncz Karola, Vitéz Ferenc. - Debrecen : DRHE, 2021. - 364 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3844936]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2022.
Csőgör András (1936-2019)
   Időből vagyunk : összegyűjtött versek / Csőgör András. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 142, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-456-063-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844976]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2022.
Derdák Dominik (2001-)
   Logan seriff kalandjai / Derdák Dominik. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-51-8 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3844784]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2022.
Doncsev Toso (1944-)
   Fischer Ármin reggelije [elektronikus dok.] : elbeszélések / Doncsev Toso. - Szöveg (epub : 837 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-925-3
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3835094]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2022.
Érsek-Obádovics Mercédesz (1982-)
   Az angyalok nem sírnak : v_rs_k / Érsek-Obádovics Mercédesz. - Budapest : Scolar, 2021. - 74, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-363-2 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845568]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2022.
Eszes Rita (1981-)
   Rókatündér / Eszes Rita. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 290, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-531-3 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853290]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Emma évszázada / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 1013 p. ; 22 cm
Tart.: Emma szerelmeÞ; Emma fiaiÞ; Emma lánya
ISBN 978-963-433-961-8 kötött : 8499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853615]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2022.
Farkas Balázs (1987-)
   Ismétlés [elektronikus dok.] / Farkas Balázs. - Szöveg (epub : 684 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-935-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840948]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2022.
Ferencz Mónika
   Búvárkodás haladóknak : v_rs_k / Ferencz Mónika. - Budapest : Scolar, 2021. - 51 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-360-1 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845562]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2022.
Fodor Kiss Júlia
   A hegyek eltakarták a napot / Fodor Kiss Júlia. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-59-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844961]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2022.
Forró Bence (1986-)
   Variációk boldogtalanságra / Forró Bence. - Budapest : Libertine Kvk., 2021. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81895-0-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3845190]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2022.
Gaál Mária
   Közöny / Gaál Mária ; [graf. Fábiánné Kenyeres Magdolna]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6172-66-2)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3844786]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2022.
Gerőcs Péter (1985-)
   Árvaképek [elektronikus dok.] : regény / Gerőcs Péter. - Szöveg (epub : 853 KB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-201-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841449]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Baljós szitakötő [elektronikus dok.] : Biztos menedék 1. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-29-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3835225]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkána vére : Hatalom, mámor, Toszkána 1. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-68-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3844743]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2022.
Green, Victoria
   Valter & Vivien I. kötet / Victoria Green. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-40-2 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3853894]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2022.
Green, Victoria
   Valter & Vivien II. kötet / Victoria Green. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-43-3 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3853895]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2022.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Vízcseppmesék / Gryllus Vilmos ; Megyeri Annamária rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-324-790-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853630]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2022.
Gurubi Ágnes (1977-)
   Szív utca [elektronikus dok.] : regény / Gurubi Ágnes. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-183-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841488]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2022.
Gyimesi Zoltán
   Theo / Gyimesi Zoltán. - Budapest : [Vaszistha Kft.], 2021. - 505, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80584-3-8 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3845299]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2022.
Hajdu Petra
   Füst / Hajdu Petra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-70-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844736]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2022.
Halász Emese (1983-)
   Az álom : a Skorpió vumen sorozat második része / Halász Emese. - [Esztergom] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81558-1-6 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 894.511-993
[AN 3845245]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2022.
Halmai Róbert (1978-)
   Nagyapám [elektronikus dok.] : családtörténet / Halmai Róbert. - Szöveg (epub : 667 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-916-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3835196]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2022.
Halmos Sándor (1946-)
   Hineni - itt vagyok! : 75 / Halmos Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2021. - 839 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-01-1549-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - zsidó vallás - publicisztika
894.511-92 *** 316.347(=924)(439)(0:82-92) *** 296(0:82-92)
[AN 3844916]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2022.
Harcos Bálint (1976-)
   A medve, aki a karácsonyfában lakott / Harcos Bálint ; Agócs Írisz rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-114-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853628]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2022.
Hegyi Ede (1988-)
   A senki [elektronikus dok.] / Hegyi Ede. - Szöveg (epub : 716 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-917-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3835183]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2022.
Jászberényi Sándor (1980-)
   A varjúkirály [elektronikus dok.] : kisregény ; Nyugati történetek : tizennégy novella / Jászberényi Sándor. - Szöveg (epub : 880 KB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-181-6
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3841469]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2022.
JordÁn Poetik
   Montázs / JordÁn Poetik. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6172-45-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844718]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2022.
   Kaméleon a villamoson : irodalmi antológia : [a KJE Szépíró Kurzusának irodalmi antológiája, 2020/2021-as tanév] / szerk. Petőcz András. - Budapest ; Székesfehérvár ; [Orosháza] : KJE, 2021. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5075-61-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3845342]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2022.
Kerékgyártó István (1953-)
   Szeretett gazdám avagy Egy vezér ifjúkora [elektronikus dok.] / Kerékgyártó István. - Szöveg (epub : 783 KB). - Budapest : Kalligram, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-176-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841474]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2022.
Kertész Edina (1976-)
   A repülő teknős / Kertész Edina ; [Szabó Imola Julianna rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 47 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-886-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844640]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2022.
Király Kinga Júlia (1976-)
   Apa Szarajevóba ment [elektronikus dok.] : regény / Király Kinga Júlia. - Szöveg (epub : 969 KB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-195-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841461]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2022.
Kiss Viktória
   Nyaralás extrákkal : veszélyes vizeken Calabriában / Kiss Viktória. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-28-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3844711]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2022.
Kollár Betti (1998-)
   A vonzás szépsége / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2021. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-952-6 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3845256]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2022.
Koroknay Klára
   Szubkulti : egy budapesti szubkultúra : a programfüggők társasága / Koroknay Klára. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2021. - 167 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2555-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3853501]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A rossz orvos : elbeszélés = Der schlechte Arzt : Erzählung / Kosztolányi Dezső ; [... ford. ... Katharina Smiatek, Matthias Nauhaus, Stefanie Eckmann]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 147, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-09-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=30
[AN 3844779]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2022.
Kozma László (1949-)
   Szent Ferenc füves kertje / Kozma László ; Rácz Gábor zománcképeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 46, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5750-79-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845047]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2022.
Kukorelly Endre (1951-)
   Egy belga revolver avagy "Mit is éltünk itt meg voltaképpen?" [elektronikus dok.] : esszék, publicisztika, interjúrészletek / Kukorelly Endre. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Kalligram, 2021, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-206-6
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - esszé - publicisztika - interjú - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(092)Kukorelly_E.(047.53)
[AN 3841441]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2022.
Kukorelly Endre (1951-)
   Istenem, ne romolj [elektronikus dok.] : versek, 2010-2020 / Kukorelly Endre. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-220-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3841452]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2022.
Kutyifa Anikó
   Zuri / Kutyifa Anikó ; [ill. Kutyifa Ágnes]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-53-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3844958]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2022.
Land, Chris
   Lélekvesztő I [elektronikus dok.] : Webster 1. sorozat / Chris Land. - Szöveg (epub : 349 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-58-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3843564]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
2020-tól kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 2020. - 416 p.
ISBN 978-615-5653-29-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848281] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 2020. - 360 p.
ISBN 978-615-5653-32-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848284] MARC

ANSEL
UTF-8951 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020-. - 20 cm
2021-től kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807361]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 2021. - 462 p.
ISBN 978-615-5653-11-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3848269] MARC

ANSEL
UTF-8952 /2022.
Majoros Nóra (1979-)
   Éjjeli kalamajka / Majoros Nóra ; [Szabó Imola Julianna rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 30, [2] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-883-5 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844645]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2022.
Marabu (1962-)
   A gonosz törpekommandósok világuralmi terveinek csúf bukása egyetlen eseményteli csütörtök délután / írta, rajz. ... Marabu. - Budapest : Pagony, 2021. - 155, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-022-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3844650]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2022.
Maros Edit
   Bonyolult egy szerelem / Maros Edit. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 235, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-047-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845024]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2022.
Matuscsák Tamás
   Barokk járvány : regény / Alexander G. Thomas. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 275, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-339-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845265]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2022.
   Mesék a dombról / [szerk. Darázs Richárd, Papp Dénes]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2021. - 69 p. : ill. ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 13/14.)
ISBN 978-615-81871-0-7 fűzött
Miskolc - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Miskolc(0:82-822)
[AN 3844948]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2022.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Zűrös Zénó / Miklya Luzsányi Mónika ; [Bogdán Viki rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 47 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-888-0 fűzött : 1699,- Ft
gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844642]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2022.
Mohácsi Árpád (1966-)
   Párizsi befutó : karrier, regény / Mohácsi Árpád. - Budapest : Kalligram, 2021. - 260, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-245-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845202]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2022.
Mörk Leonóra
   Holdfény szonáta [elektronikus dok.] / Mörk Leonóra. - Szöveg (epub : 966 KB). - [Budapest] : Jaffa K., [2020], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-408-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840445]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2022.
Müller, Renáta W.
   A védelmező / Renáta W. Müller. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 610 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-92-1 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
894.511-312.4(494) *** 894.511-312.5(494)
[AN 3853896]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2022.
Nádasdy Nikolits Andrea (1933-)
   Márti könyve [elektronikus dok.] : dokumentumregény / Nádasdy Nikolits Andrea. - Szöveg (epub : 20.8 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-920-8
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3835105]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2022.
Nagy Gerzson (1975-)
   Délután apámmal [elektronikus dok.] : regény, közökkel / Nagy Gerzson. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-219-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841423]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2022.
Nagy Hajnal Csilla (1992-)
   Hét : r_g_ny / Nagy Hajnal Csilla ; [ill. ... Gužák Klaudia]. - Budapest : Scolar, 2021. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-287-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845559]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2022.
Németh Róbert
   Nem vagyok itt / Németh Róbert. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-517-287-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845272]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2022.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, értem a kutyámat! / Nógrádi Gábor ; [Nagy Norbert rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 55 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-887-3 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844638]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2022.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : Helka tündérpróbája / Nyulász Péter ; [... ill. Szepesi Szűcs Barbara munkája]. - 7. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2021. - 286, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-33-7 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853282]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2022.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [ill. Bohony Beatrix]. - 13. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2021. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853283]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2022.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor : Helka menyegzője / Nyulász Péter ; [... ill. Baracsi Gabriella munkája]. - 5. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2021. - 293, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-07-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3853278]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2022.
   Ötéves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [... szerk. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: 5 éves lettem!
ISBN 978-963-587-025-7 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3845625]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Szemfényvesztés [elektronikus dok.] : Circus Monte Carlo / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-21-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840949]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Gyógyítsd meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-070-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853712]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang a zebrán / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-071-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853626]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang segít / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-068-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853627]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Szeretem a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [40] p. : ill., főként színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-065-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853710]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2022.
Petőcz András (1959-)
   Az Egészen Kicsi Kis Létező és egyéb történetek [elektronikus dok.] : felnőttmesék / Petőcz András. - Szöveg (epub : 706 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165561. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-919-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3835145]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2022.
Petrusák János (1970-)
   Tanúm az Istenem! : Gróf Esterházy János mártíromsága / Petrusák János. - Gencsapáti : Szülőföld Kvk., 2021. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-64-8 fűzött : 2990,- Ft
Esterházy János (1901-1957)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3844666]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2022.
Pintér György
   Hegyháti krónikák 2 / Pintér György. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-66-2 fűzött : 3990,- Ft
Vasi-Hegyhát - magyar irodalom - helytörténet - történelmi regény - kisregény - történelmi elbeszélés
894.511-322.6 *** 943.9Vasi-Hegyhát(0:82-32) *** 894.511-321.6
[AN 3844791]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2022.
Poroszlay Attila (1943-)
   Kiút / Poroszlay Attila. - Pomáz : Kráter, 2021. - 338, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-298-265-6 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3844929]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2022.
Pósa Zoltán (1948-)
   Péterek és Júdások : elbeszélések / Pósa Zoltán. - Budapest : Coldwell Art Bt., cop. 2020. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-49-6 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3844732]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2022.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Minden szétesett : Radnóti Miklós füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, 2021. - 126, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-531-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3844897]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő ; [Korcsmáros Pál rajz.]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-624-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3854043]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2022.
Rojik Tamás (1988-)
   Befogad és kitaszít [elektronikus dok.] / Rojik Tamás. - Szöveg (epub : 611 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-930-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841219]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2022.
Rojik Tamás (1988-)
   A csillagos égig [elektronikus dok.] / Rojik Tamás. - Szöveg (epub : 529 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-931-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841215]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2022.
Sabo, Mira
   Amikor elszabadulnak az indulatok [elektronikus dok.] : Birtoklás-trilógia III. / Mira Sabo. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81803-2-0 (mobi)
ISBN 978-615-81803-1-3 (epub)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3835321]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2022.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
A bogarak háborúja (olasz)
   La guerra degli insetti / Sebők Zsigmond ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], cop. 2021. - 67 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-6370-00-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=50
[AN 3845279]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2022.
Soldier, Joe
   Mágus [elektronikus dok.] / J. Soldier. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Bakháza : [Newline K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-70-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3843552]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2022.
Solymosi Bálint (1959-)
   Vakrepülés [elektronikus dok.] : gerillaregény / Solymosi Bálint. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-202-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841444]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2022.
Sólyom Erika
   Szenegálom [elektronikus dok.] / Sólyom Erika. - Szöveg (epub : 886 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166533. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-937-6
Szenegál - magyar irodalom - helyismeret - útinapló - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.663(0:82-992)
[AN 3840950]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2022.
   Sportszelfi, avagy A sportolás művészete / Acsai Roland [et al.] versei és kisprózái ; [... szerk. Kiss Judit Ágnes és Eszéki Erzsébet] ; [Ritter Ottó rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 103, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-835-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - antológia - elbeszélés
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-32(02.053.2)(082)
[AN 3845607]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2022.
Stiglincz Milán
   Kincskeresés Nagymaroson / Stiglincz Milán ; [Szabó-Nyulász Melinda rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 46, [2] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-885-9 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844644]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2022.
Szakál László
   Jön vagy megy az idő? / Szakál László. - [Tata] : Szakál L., 2021. - 48 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2392-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3844938]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2022.
Szávai Attila (1978-)
   Távoli vidékek felé [elektronikus dok.] / Szávai Attila. - Szöveg (epub : 716 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-918-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3835148]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2022.
Szendi Nóra (1988-)
   Természetes lustaság [elektronikus dok.] : regény / Szendi Nóra. - Szöveg (epub : 685 KB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2018
Főcím a címképeernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-200-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840479]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2022.
Szurdi András (1944-)
   Legendák könyve [elektronikus dok.] / Szurdi András. - Szöveg (epub : 916 KB). - Budapest : Kalligram, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-174-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3841478]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2022.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Türkiz, a tűzoltó / Tamás Zsuzsa ; [Kismarty-Lechner Zita rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 30, [2] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-486-884-2 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844648]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2022.
Varga József (1930-2021)
   A két világjáró lilaszilva : ismeretterjesztő mesék felnőtteknek, az ifjúságnak és gyerekeknek / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 156, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-70-0 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(497.12)
[AN 3845049]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2022.
Várszegi Adél
   A nagy félreértés : [Gibbon és makákó 3.] / Várszegi Adél ; ill. Grela Alexandra. - Budapest : Csimota, 2021. - 130, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5649-85-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844646]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2022.
Veréb Emese
   Találj vissza / Riley Baker. - 2. kiad. - [Budapest] : [Veréb E.], cop. 2021. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8788-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853898]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2022.
Veres Attila (1985-)
   Éjféli iskolák / Veres Attila. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-469-9 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3853733]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   Hanga régi karácsonyai / Wéber Anikó ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - Budapest : Pagony, 2021. - 79, [8] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-587-083-7 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853634]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2022.
Winter, Abby
   Leomló falak / Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-16-6 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3853897]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2022.
Winter, Abby
   A múlt fogságában / Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-19-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3853889]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2022.
Wittner Mária (1937-)
   Hagyaték / Wittner Mária ; Simon András rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-48-8 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844722]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2022.
Zoltán Gábor (1960-)
   Orgia [elektronikus dok.] / Zoltán Gábor. - Szöveg (epub : 790 KB). - [Budapest] : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5603-65-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3835052]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2022.
Zoltán Miklós (1962-)
   Homokrajz / Zoltán Miklós. - Gencsapáti : Szülőföld Kvk., 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-50-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844668]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1006 /2022.
Arredondo, Francisco
Animales salvajes (magyar)
   Vadállatok : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm
ISBN 978-963-445-343-7 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3853180]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2022.
Arredondo, Francisco
La granja (magyar)
   A tanya : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm
ISBN 978-963-445-340-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3853179]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5883-49-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853210]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-5883-57-6 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853212]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca alszik / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Rossz álomÞ; Csillagház
ISBN 978-615-5883-61-3 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853255]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-5883-71-2 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853252]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca buborékot fúj / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: BuborékokÞ; Tündérkártya
ISBN 978-615-5883-64-4 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853250]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca sportol / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: FocimeccsÞ; Pihe síel
ISBN 978-615-5883-63-7 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853251]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca társasjátéka / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [50] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A hímestojásokÞ; Társasjáték
ISBN 978-615-5883-73-6 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853249]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2020]. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-5883-76-7 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853258]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile : nehéz feladatok / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [49] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-906-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3845603]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2022.
First words (magyar)
   Első szavaim. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-824-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853288]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Kuckuck! Wer ist da? (magyar)
   Ki van itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-721-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853285]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2022.
Innes, Shona
A family is like a cake (magyar)
   A család olyan, mint egy süti / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-078-3 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853621]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-115-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3853261]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-050-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853264]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-117-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853268]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-118-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853270]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-119-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853273]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon mackói / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-120-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853267]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-116-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3853272]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-049-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853266]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang születésnapja / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-069-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3853709]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2022.
Raskó Zsófia
   Milo & God [elektronikus dok.] : a dream comes true / story by Sophie Rasko ; art by Rizky Dewi. - Szöveg (mobi : 23.1 MB). - [Budapest] : [Raskó Zs.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbnb:hu-165555. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81670-1-7
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3835087]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2022.
Verdick, Elizabeth
Mealtime (magyar)
   Hami-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2021. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-00-5347-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3845376]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1031 /2022.
Caplan, Bryan (1971-)
Open borders (magyar)
   Szabad a pálya : vajon mit mond a tudomány a bevándorlásról? / írta Bryan Caplan ; rajz. Zach Weinersmith ; [ford. ... Ürögdi Barbara, Sarkadi Zsuzsanna, Kun Dániel]. - [Budapest] : Wunderlich Production Kft., cop. 2021. - 248 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-248.
ISBN 978-963-89754-4-7 fűzött : 4500,- Ft
bevándorlás - migrációs politika - világgazdaság - 21. század - képregény
087.6:084.11 *** 341.43 *** 325.1(100) *** 339.9
[AN 3844854]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2022.
   Dunántúli mandulafa 2019 [elektronikus dok.] : a hobbitól az élményen át a világ felfedezéséig / szerk. Bencéné Fekete Andrea ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Kaposvár : KE PK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165624. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-81-1
tanulmánygyűjtemény - tanuló - elektronikus dokumentum
082 *** 371.385
[AN 3835639]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2022.
Nicieza, Fabian (1961-)
Cable & Deadpool (magyar)
   Deadpool és Kábel / írta Fabian Nicieza ; ford. ... Benes Attila. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [272] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-143-9 kötött : 7995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3845689]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2022.
Somogyi György (1968-)
   Kittenberger 3. rész : A pokol kapujában / írta Somogyi György, Dobó István ; rajz. Tebeli Szabolcs. - Dunakeszi : OneWay Media, cop. 2021. - [2], LI, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2313-4 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3845257]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2022.
   Tavaszi Szél, 2016 : tanulmánykötet = Spring wind, 2016 / szerk. Keresztes Gábor ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2021. - 4 db : ill., részben színes ; 31 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Főcím a borítófedélről. - A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3844869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Agrártudomány, állam- és jogtudomány, föld- és fizikatudomány, had- és rendészettudomány. - 573 p.
ISBN 978-615-5586-95-8 kötött
[AN 3844871] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hittudomány, irodalomtudomány, kémia- és környezettudomány, kommunikáció-tudomány, közgazdaságtudomány. - 584 p.
ISBN 978-615-5586-96-5 kötött
[AN 3844873] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Közigazgatás-tudomány, matematika- és informatikai tudomány, műszaki tudomány, művészeti és művészettudomány, nyelvtudomány, orvos- és egészségtudomány. - 469 p.
ISBN 978-615-5586-97-2 kötött
[AN 3844876] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Pszichológia- és neveléstudomány, sporttudomány, szociológia- és multidiszciplináris társadalomtudomány, történelem- és politikatudomány. - 503 p.
ISBN 978-615-5586-98-9 kötött
[AN 3844878] MARC

ANSEL
UTF-81036 /2022.
Varga Bálint Bánk
   Az utolsó előtti huszár : hamm, bekaplak! : rendezői változat / [írta] Varga Bálint Bánk ; [rajz.] Tuli Krisztián. - 2. kiad. - Kaposvár : Holló Hegy K., 2020. - [107], 30, [6] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-8943-0 kötött
magyar irodalom - képregény - elbeszélés
087.6:084.11 *** 894.511-32
[AN 3840485]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2022.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Paper girls (magyar)
   Paper girls : újságoslányok / Brian K. Vaughan író ; Cliff Chiang rajz. ; [ford. Szép Eszter]. - [Budapest] : Ciceró, [2021]-. - Ill., színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3845691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2021. - [144] p.
ISBN 978-963-432-157-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3845695] MARC

ANSEL
UTF-8