MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/03/25 13:10:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
2984 /2022.
Antalné Angster Mária (1951-)
   Kunkovács repertórium kísérlet / Angster Mária. - [Budaörs] : Könyvesműhely, 2020. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8295-0 fűzött
Kunkovács László (1942-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
012Kunkovács_L. *** 77.04(439)(092)Kunkovács_L.:014.3
[AN 3850274]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2985 /2022.
   20 éves a Káposztafeszt : a vecsési savanyú káposzta ünnepe / [összeáll. Doróné Zemmel Katalin]. - Vecsés : Vecsés Városközp. Fejlesztő Projekt Nonprofit Kft., 2021. - 258 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2431-5 kötött
Vecsés - fesztivál - káposzta - történeti feldolgozás
061.7(439-2Vecsés)(091) *** 635.33
[AN 3849385]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2022.
   100 év, 100 fotó, 100 élet / [szerk. Erdélyi Erzsébet] ; [a szerkesztésben közrem. Farkas Rebeka] ; [kiad. a Nemzeti Művelődési Intézet]. - [Lakitelek] : NMI, 2021. - 72 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-651-536-2 fűzött
Magyarország - pályázat - 20. század - családi kép - emberábrázolás - fényképalbum
06.063(439) *** 77.041(439)"19"
[AN 3849714]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2022.
Czeglédi Andrea Szilvia
   Aberrált új világ / Czeglédi Andrea Szilvia. - [Besnyő] : [Czeglédi A. Sz.] ; [s.l.] : Nemz. Napló, [2021]. - 155, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti Napló kiskönyvtára)
ISBN 978-615-01-2175-8 fűzött
összeesküvés-elmélet
061.236(100)(089.3)
[AN 3850124]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2022.
Dunai Ede (1970-)
   11 újpesti legenda : +3 legenda / Dunai Ede. - [2. kiad.]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-72-8 fűzött : 3400,- Ft
Újpest Football Club
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület - 20. század
061.2(439-2Bp.)(091) *** 796.332(439-2Bp.)UTE *** 796.332(439)(092)
[AN 3849236]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2022.
   A gyulai iskola, 1969-2019 / [... szerk. ... Vertel Beatrix] ; [kiad. a ... Gyulai Művésztelep Egyesület]. - [Budapest] : Gyulai Művésztelep Egyes., cop. 2021. - 311 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1541-2 kötött
Gyulai Művésztelep
Magyarország - Gyula - képzőművészet - művésztelep - 20. század - 21. század
061.28(439-2Gyula) *** 73/76(439)"196/201"
[AN 3850237]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2022.
Hesse, Uli (1966-)
Building the yellow wall (magyar)
   Így épült a sárga fal : a Borussia Dortmund hihetetlen felemelkedése és kulturális jelentősége / Uli Hesse. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 255 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Bán Tibor. - Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-615-6345-05-9 fűzött : 4990,- Ft
Borussia Dortmund
Dortmund - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
061.2(430-2Dortmund)(091) *** 796.332(430-2Dortmund)(091)
[AN 3849722]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2022.
   Kihívások és válaszok : Magyar Mérnöki Kamara, 2017-2021 / [... szerk. Virág Rudolf]. - [Budapest] : MMK, cop. 2021. - 129 p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött
Magyar Mérnöki Kamara
Magyarország - mérnöki tudomány - kamara - testülettörténet - 21. század
061.231(439)"201/202" *** 62 *** 334.788(439)"201/202"
[AN 3850221]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2022.
Tőrös István
   Tűzvarázslók : 11+1 repülőnap története / [... írta és szerk. Tőrös István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 295 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-327-870-3 fűzött : 3600,- Ft
Kecskemét - katonai repülőgép - repülőnap - fényképalbum
061.7(439-2Kecskemét) *** 623.746(100)(084.12)
[AN 3850110]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2993 /2022.
Himler Márton (1888-1961)
The making of an American (magyar)
   Amerikai lettem : aki pofon ütötte Szálasit : egy bevándorlóból lett bányászváros-alapító és titkosszolgálati tiszt regényes élete / Martin Himler ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Európa, 2021. - 458, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-504-4 fűzött : 4299,- Ft
Himler Márton (1888-1961)
Egyesült Államok - újságíró - vállalkozó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár
070(=945.11)(73)(092)Himler_M.(0:82-94) *** 658.1(=945.11)(73)(092)Himler_M.(0:82-94)
[AN 3850272]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2022.
Vitray Tamás (1932-)
   Kiképzés / Vitray Tamás. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-188-7 fűzött : 3999,- Ft
Vitray Tamás (1932-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Vitray_T.(0:82-94)
[AN 3859966]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2995 /2022.
Bölsche, Wilhelm (1861-1939)
Die Schöpfungstage (magyar)
   A természettudomány fejlődésének története [elektronikus dok.] / Wilhelm Bölsche ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 423 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-278-4 (epub)
ISBN 978-963-559-279-1 (mobi)
természettudomány - tudománytörténet - elektronikus dokumentum
5(100)(091)
[AN 3852303]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2022.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A Kárpát-medence talentumföldrajza / Mátyás Szabolcs. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2021. - 560 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2694-4 kötött
Magyarország - híres ember - tudománytörténet - kultúratörténet
001(439)(091) *** 929(439) *** 008(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3859108]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2022.
Tóth Máté
   Fordulat : egy progresszív kezdet mítosza / Tóth Máté. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 728 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2384-4 kötött
civilizáció - eszmetörténet
008 *** 316.7
[AN 3849953]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2998 /2022.
Colazza, Giovanni
Dell'iniziazione (magyar)
   A beavatásról : [Rudolf Steiner Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? c. művének gyakorlatából] / Giovanni Colazza ; [műford. Biczó Iván]. - 3. kiad. - [Budapest] : Jáspis, cop. 2021. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3329-4 fűzött : 1900,- Ft
Steiner, Rudolf. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
ezoterika
133.25
[AN 3858715]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2022.
   A fekete mágiától a talizmánokig / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-55-4 fűzött : 2100,- Ft
mágia - okkultizmus
133.4 *** 133.25
[AN 3849223]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2022.
Filotás Mária
   Lélekhang jegyzetek, 2016-2020 / Filotás Mária. - [Komárom] : Filotás M., [2021]. - 321 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2187-1 kötött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3849524]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2022.
Joó Katalin (1953-)
   Az egység üzenete : [útravaló a lélek zarándokútjához] / [... kész. Joó Katalin és Magyar Ildikó] ; [közread. a] Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely. - [Csobánka] : Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely, [2011]-. - 31 cm
A 2. kötettől közread. a Pilisi Szent Margit Alapítvány. - A 4. köt. szerzője Joó Katalin és Bitter Ferenc. - A 2., 3., 5. és 6. köt. szerzője Joó Katalin. - Méretváltozata 25 cm
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3426680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Csak tiszta forrásból : a Rózsák Királynőjének mágikus kertje : a magyar ősvallás a származás- és nemzettudat (ki)útja Boldogasszonytól Máriáig. - 2021. - 363 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-615-80937-1-2 kötött
ezoterika - mariológia
133.25 *** 232.931
[AN 3849400] MARC

ANSEL
UTF-83002 /2022.
Mincolla, Mark D.
The way of miracles (magyar)
   Csodák útja : kapcsolódás az univerzális tudatossághoz / Mark D. Mincolla ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-244-6 kötött : 4990,- Ft
tudatosság - ezoterika
133.25
[AN 3850457]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2022.
Nagy Melinda
   Kínai asztrológia / Nagy Melinda, Való Judit. - [Csömör] : [Nagy M.], [2021]-. - ill., színes ; 24 cm
asztrológia
133.52(510)
[AN 3860022]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Emberek és játszmák. - 2. kiad. - cop. 2021. - 378 p.
ISBN 978-615-00-3791-2 kötött
[AN 3860023] MARC

ANSEL
UTF-83004 /2022.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Sotvorenie mira (magyar)
   A világ teremtése / Arkagyij Petrov. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2021-. - 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3858732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mentsd meg magad!. - 2021. - 423 p.
ISBN 978-615-80227-5-0 kötött
[AN 3858733] MARC

ANSEL
UTF-83005 /2022.
Váradi Tibor (1975-)
   Szellemtudomány / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2021-. - 21 cm
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3859261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az ember és a létezés titkai. - 3. jav. utánny. - 2021. - 253 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 978-963-86961-1-3 kötött : 3000,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3859263] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3006 /2022.
   Édesvizek. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az élet körforgása)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5370-45-8 kötött
vízi élet - természeti környezet - gyermekkönyv
502(28)(02.053.2) *** 591.541(02.053.2)
[AN 3860020]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2022.
Gadó György Pál (1960-)
   30 éves a Sas-hegy Védő Egyesület : interjúk / [interjúk Gadó György Pál]. - Budapest : Sas-hegy Védő Egyes., 2021. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2525-1 fűzött
Sas-hegy Védő Egyesület
Magyarország - Sas-hegy (Budapest) - egyesület - testülettörténet - természetvédelem - interjú
504.06(439)(234.373Sas-hegy)(047.53) *** 061.2(439)(091)(047.53)
[AN 3849798]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2022.
Malý, Radek (1977-)
Atlas ohrožených živočichů (magyar)
   Kihalt állatok atlasza / Radek Malý ; Jiři Grabovčic és Pavel Dvorský illusztrációival ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 87 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-486-889-7 kötött : 4999,- Ft
fauna - kihalás - album
504.74(100) *** 502.58
[AN 3849479]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2022.
Vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon (angol)
   Hunting and game management in Hungary / [... transl. Michael Mansell]. - [Pusztazámor] : DNM, 2021. - 413 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6243-24-9 kötött
Magyarország - vadászat - természeti környezet - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 77.047 *** 799.2(439)
[AN 3849944]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2022.
Vass Krisztián (1975-)
   Kis-balatoni krónika : természetőrzésünk bölcsőjéről / Vass Krisztián ; [közread. az] ... Agrárminisztérium. - Budapest : Püski : Agrárminisztérium, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-302-319-8 kötött
Kis-Balaton - természeti környezet - 20. század - mocsár - természetvédelem
502(439)(285.3Kis-Balaton)"192/194" *** 551.312.2(439)(285.3Kis-Balaton) *** 504.06(439)(285.3Kis-Balaton)"192/194"
[AN 3849928]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3011 /2022.
   Hazalátogatott Wigner Jenő / szerk. Mihály Katalin Anna [et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat. - [Budapest] : ELFT, 2021. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87822-4-3 kötött
Wigner Jenő (1902-1995)
Egyesült Államok - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - atomfizika - kvantummechanika
53(73)(=945.11)(092)Wigner_J. *** 539.1 *** 530.145
[AN 3849446]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2022.
Simonyi Károly (1916-2001)
   A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig / Simonyi Károly. - 5. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 616, [2] p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 583-588.
ISBN 978-963-05-9117-1 kötött
fizikatörténet - művelődéstörténet
53(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3859452]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3013 /2022.
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia (2019) (Baja)
   II. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmányok / szerk. Bíró Tibor. - Szöveg (epub : 43.6 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
A konferenciát Baján, 2019. nov. 21-én rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168357. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-469-0
Magyarország - vízgazdálkodás - csapadék - vízügy - elektronikus dokumentum
556.18 *** 551.577 *** 628.1/.3(439)
[AN 3853269]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3014 /2022.
Fejes Zsolt (1974-)
   Csillagfény mellett 2.0 / Fejes Zsolt. - [Vértesboglár] : Fejes Zs., 2021. - 297, [23] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [300-301].
ISBN 978-615-01-1764-5 kötött
csillagászat
52
[AN 3849931]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2022.
   A hét kristály rejtélye : galaktikus geográfia : bolygóközi és földrajzi túlélőkészlet kezdő fejvadászoknak : oktatási segédanyag / [szerk. Nagy Ádám, Pirkhoffer Ervin] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Pécs : PTE TTK, 2021. - 228 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-429-649-2 fűzött
magyar irodalom - földrajz - csillagászat - fantasztikus regény - ifjúsági könyv - ifjúsági regény
52(02.053.2) *** 91(02.053.2) *** 894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3849818]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2022.
Livio, Mario (1945-)
Galileo and the science deniers (magyar)
   Galilei és a tudománytagadók / Mario Livio ; [ford. Pataki János, Megyeri Andrea] ; [a jegyzeteket írta Pataki János]. - Budapest : Európa, 2021. - 278, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-504-492-4 kötött : 4399,- Ft
Galilei, Galileo (1564-1642)
Itália - csillagász - 16. század - 17. század - tudományos tévedés - áltudomány
52(45)(092)Galilei,_G. *** 001 *** 001.9
[AN 3850078]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3017 /2022.
   Bogarak Magyarországon : terepi kalauz / [kiad. az Artento Alapítvány]. - [Budapest] : Artento, [2021]-. - ill., színes ; 21 cm
Magyarország - bogár - fauna - állathatározó
595.76(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3849999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. füz., Futrinkák / Retezár Imre. - cop. 2021. - 22 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1498-9 fűzött
Magyarország - futrinka - fauna - állathatározó
595.762(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3850149] MARC

ANSEL
UTF-83018 /2022.
Mándics Dezső
   Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek / Mándics Dezső, Molnár Katalin. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2020. - 431 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Panemsuli
ISBN 978-615-5186-45-5 fűzött : 3900,- Ft
biológia
57
[AN 3858748]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2022.
Mayer, Alexandra (1966-)
Bären (magyar)
   Medvék : grizzly, panda, jegesmedve / Alexandra Mayer ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-610-8 kötött : 3490,- Ft
medve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3849979]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2022.
Rigos, Alexandra (1968-)
Bienen und Wespen (magyar)
   Méhek és darazsak : aranyló méz és hegyes fullánkok / Alexandra Rigos ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-609-2 kötött : 3490,- Ft
méh - méhészet - darázs - gyermekkönyv
595.79(02.053.2) *** 638.1(02.053.2) *** 595.799(02.053.2)
[AN 3849985]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2022.
Symposium on Palaearctic Thysanoptera (6.) (2021) (Zamárdi)
   6th Symposium on Palaearctic Thysanoptera : Zamárdi ..., 13th-17th September 2021 : book of abstracts / [ed. Szilvia Orosz, Ágnes Szénási, József Fail] ; [org. by the] National Food Chain Safety Office Food Chain Safety Laboratory Directorate Plant Health Diagnostic National Reference Laboratory, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Institute of Plant Protection. - Budapest : Ékezet Produkciós és Marketing Iroda Kft., [2021]. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2551-0 fűzött
ősszárnyú - konferencia-kiadvány
595.731(100) *** 061.3(439-2Zamárdi)
[AN 3849564]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3022 /2022.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben / Bagdy Emőke. - [Debrecen] : Sapere Aude, cop. 2021. - 282, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3878-7 fűzött : 3490,- Ft
lélektan - művészetesztétika - jelkép
159.9 *** 7.01 *** 003.62
[AN 3859888]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2022.
Bogdashina, Olga
Autism: becoming a professional parent (magyar)
   Autizmus: hogyan legyek legjobb szülő? / Olga Bogdashina ; [ford. Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook Hungary K., 2021-. - 20 cm
autizmus - gyermeki fejlődés - érzékelési zavar - családi nevelés
616.89-008.447-053.2 *** 616.89-008.45-053.2 *** 37.018.1 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3850844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az autizmus érzékelésvilágának felfedezése. - 2021. - 144 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5015-61-8 fűzött : 2500,- Ft
autizmus - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeki fejlődés - érzékelési zavar
616.89-008.447-053.2 *** 616.89-008.45-053.2 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3850848] MARC

ANSEL
UTF-83024 /2022.
Donders, Paul Ch (1957-)
Creative life planning 3.0 (magyar)
   Kreatív élettervezés : hozd ki magadból a maximumot! / Paul Ch. Donders ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2021. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-288-660-2 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3859184]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2022.
   Fénytől élünk s fény vagyunk : [verses jógakönyv gyerekeknek] / [... összeáll. Kerényi Mari Minakshi és Majorné Fehér Zsuzsa Jamuná] ; [rajzok Kerényi Mari Minakshi] ; [kiad. a Magyar Országos Jóga Unió]. - Budapest : MOJU, 2021. - 87 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-89330-6-5 kötött
jóga - torna - magyar irodalom - gyermekkönyv - vers - antológia
615.851.86(02.053.2) *** 613.71(02.053.2) *** 894.511-14(082)
[AN 3849497]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2022.
Franklin, Jentezen (1962-)
   Merj újra szeretni! : 21 bátorító üzenet, hogy úgy tudj szeretni, mint akit sose bántottak meg / Jentezen Franklin ; [ford. Csete-Kriszt Lulla] ; [közread. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81631-4-9 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3849428]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2022.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Big magic (magyar)
   Big magic : kreatív élet, félelem nélkül! / Elizabeth Gilbert ; [... ford. Balázs Laura]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-80-2 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - kreativitás
613.865 *** 159.923.2 *** 159.928.238
[AN 3859109]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2022.
Holecz Ferenc (1931-)
Vivere biologicamente sani e a lungo (angol)
   Live a long healthy life biologically / Ferenc Holecz ; [transl. by Armorel Kenna]. - 2. ed. - Budapest : [Holecz F.], 2021. - 337 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7059-9)
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - életvezetés
613 *** 613.2 *** 613.865
[AN 3849859]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2022.
Huang di neijing. Su wen (magyar)
   A Sárga Császár belső könyvei : egyszerű kérdések : a hagyományos kínai orvoslás és természetfilozófia legrégebbi kézikönyvének teljes fordítása = Huang di neijing : su wen / ford. Tokaji Zsolt. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Gyógyforrás Kvk., 2021. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 410-422.
ISBN 978-615-01-1844-4 fűzött : 6990,- Ft
kínai irodalom - orvostudomány - ázsiai gyógymód
615.89(510) *** 895.1-96=945.11 *** 61(510)
[AN 3859159]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2022.
   Ihdedental : [tudományos kiadvány]. - Sopron : Sofortimplant Kft., [2021]. - 29 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
fogászat - implantáció
616.314-089.28
[AN 3850263]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2022.
Késmárki László (1968-)
   A létezés kulcsa : a tudatos életvezetés nagy könyve / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2021. - 392 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 374.
ISBN 978-615-81422-6-7 fűzött : 6000,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3849436]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2022.
Késmárki László (1968-)
   Mester-mudrák : egészség és bőség bevonzása / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2021. - 280 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81422-7-4 fűzött : 4800,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3849538]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2022.
   Ki az egészséges? [elektronikus dok.] : gondolatok, értelmezések az "Álomturné" film kapcsán : hallgatói jegyzet - hallgatóktól / szerk. Füzesi Zsuzsanna, Polecsák Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pécs : PTE ÁOK Magatartástud. Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168352. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-704-8
Szekeres Csaba. Álomturné
egészséglélektan - egyetemi hallgató - dokumentumfilm - egészségmagatartás - fogyatékos - filmkritika - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.6 *** 614 *** 791.43.071.1(439)(092)Szekeres_Cs.(0493) *** 316.37-056.2/.3
[AN 3853234]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2022.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan tankönyve / Kmeth Sándor. - 5. bőv., jav. kiad. - Szeged : Harmadik Évezred Kft., 2021. - 479 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-615-80075-2-8 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3859426]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2022.
Kullmann Tamás
   Szolid daganatok gyógyszeres kezelése : Petz protokollok / Kullmann Tamás. - Budapest : Press Factory Kft., 2021. - 191, [3] p. : ill. ; 14 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-01-0627-4 fűzött
rákbetegség - rákellenes szer - gyógyszeralkalmazás
616-006-085 *** 615.277
[AN 3859529]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2022.
Malchiner Maximilian Péter (1964-)
   Az élet hat bástyája / Malchiner M. Péter. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 191 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-147-4 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3849702]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2022.
Matejka Ágnes
   Charme : önismereti kártyák kézikönyve : Tiszai Gyöngyi médiumi közvetítésével írta Matejka Ágnes. - [Kecskemét] : Smaragd K., [2021]. - 68 p. : ill. ; 21 cm + kártyacsomag
ISBN 978-615-6297-08-2 fűzött : 12000,- Ft
önismeret - jövendőmondás
159.923.2 *** 133.3
[AN 3849891]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2022.
Medical comorbidities in autism spectrum disorders (magyar)
   Komorbiditások az autizmus spektrum zavarban : alapok egészségügyi dolgozóknak és döntéshozóknak / ford. Drabik-Papp Mónika ; ... kiad. a Most Élsz Egyesület. - [Nyíregyháza] : Most Élsz Egyes., 2021. - 37 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 26-37.
ISBN 978-615-81924-0-8 fűzött
autizmus - kórtan - betegség
616.89-008.45 *** 616
[AN 3849706]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2022.
Mérő László (1949-)
   A csodák logikája : a kiszámíthatatlan tudománya / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 327 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316-321.
ISBN 978-963-438-108-2 fűzött : 3970,- Ft
gazdaságpszichológia - tudományelmélet - gondolkodás - matematikai logika
159.955 *** 330.16 *** 001 *** 510.6
[AN 3859811]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2022.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to except the first year (magyar)
   Az első 12 hónap : minden, amit a kisbabánkról tudni szeretnénk, az első öleléstől az első lépésekig / Heidi Murkoff. - Legújabb teljesen átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 704 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-447-822-5 kötött : 7500,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 37.018.1
[AN 3850115]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2022.
Muzslainé Nagy Etelka
   Feketén-fehéren : gyermekeink szexuális nevelése / Muzslainé Nagy Etelka, Muzslai Gábor. - [Őrbottyán] : Muzslainé Nagy E. : Muzslai G., 2021. - 269, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2346-2 fűzött
szexuális nevelés - nemi felvilágosítás - családi nevelés
613.88 *** 37.018.1
[AN 3850174]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2022.
   A nagy utazás : minden képzelet fölött. - Dunaújváros : Gyürüs P., cop. 2021. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Őszike füzetek)
ISBN 978-615-01-2341-7 fűzött
életvezetés - idős - vallásos irodalom
613.865-053.9 *** 244
[AN 3849177]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2022.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Yoga darshan (magyar)
   Jóga darsan : a Jóga-upanisadok víziója : a Jóga-upanisadokról szóló előadások gyűjteménye, melyeket a mungeri Ganga Darshanban rendezett szannjászin tréning kurzus során 1992. októbere és 1993. márciusa között tartottak / Swami Niranjanananda Saraswati ; [... kiad. a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2021. - 533 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-5-2 fűzött
jóga - Upanisad - hinduizmus
615.851.86 *** 294.5 *** 294.118.7
[AN 3849298]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2022.
Nyári Katalin
   Küzdj, boldogan! : a Biblia üzenete a szellemi harcról / Nyári Katalin. - [Békéscsaba] : [Kovács K.], 2021. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-615-01-1565-8 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - bibliamagyarázat
613.865 *** 22.07
[AN 3849612]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2022.
Popper Péter (1933-2010)
   A reggel és az este jógája : a nap belső csendjének és derűjének megteremtése : az indiai Vishvayatan és a Lonavlai jóga ashramokban végzett tanulmányok valamint Swami Dhattatreya és Swami Ramananda jógamesterek tanítása alapján / Popper Péter. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 77 p. : ill. ; 16 cm + CD
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5932-67-0 kötött : 3360,- Ft
jóga - meditáció - auditív dokumentum
613.71
[AN 3849929]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2022.
Poumpouras, Evy
Becoming bulletproof (magyar)
   Golyóálló : önvédelmi stratégiák egy amerikai titkos ügynöktől / Evy Poumpouras ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 335 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-024-5 kötött : 4690,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3850260]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2022.
Raeymaekers, Karolien
Denk als je peuter/kleuter (magyar)
   Gyerekfejjel : minden, amit a bölcsisek/ovisok észjárásáról tudni kell / Karolien Raeymaekers ; [ford. Lénárt Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2021
Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-509-369-4 fűzött : 3475,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3850465]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2022.
Rosenberg, Marshall B. (1934-2015)
Nonviolent communication... (magyar)
   A szavak ablakok vagy falak : erőszakmentes kommunikáció / Marshall B. Rosenberg ; [ford. Bojtár Tamás, ... Rambala Éva]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Agykontroll, [2021], cop. 2001. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 963-7959-87-4 kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 963-795-970-X)
kommunikáció - mentálhigiénia
613.865 *** 316.77 *** 316.647.2
[AN 3858719]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2022.
Sincero, Jen (1965-)
Badass habits (magyar)
   Vagány szokások : tudatosság, határok, napi finomítás - ennyi kell a szokások beépüléséhez! / Jen Sincero ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 160 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-079-7 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3849185]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2022.
   A szombathelyi felsőfokú szülésznőképzés 20 éves jubileumi rendezvénye és konferenciája : részletes program és előadás kivonatok : 2021. június 24-25. : [Szombathely ...] = 20th jubilee and conference of the Szombathely higher midwifery training : final program and abstracts / szerk. ... Betlehem József, Karamánné Pakai Annamária ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar [Szombathelyi Képzési Központ Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet]. - [Pécs] : PTE ETK, [2021]. - 105 p. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-720-8 fűzött
Szombathely - bába - felsőoktatás - oktatástörténet - konferencia-kiadvány
614.253.58 *** 378.661(439-2Szombathely).096(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3849777]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2022.
Weitz Teréz
   Jobb-bal jobban : [két féltekés tanulás örömmel] / Weitz Teréz. - 2. jav. kiad. - [Császártöltés] : Weitzterez Kft., 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-615-01-3254-9 fűzött : 5990,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3859531]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2022.
   XIII-XIV. Sántha Kálmán Tudományos e-Kerekasztal : absztraktkötet, 2020-2021 / [szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea] ; [közread. a] Debreceni Egyetem [Sántha Kálmán Szakkollégium]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., cop. 2021. - [6], 186 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-318-928-3 fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - higiénia - egészségügy - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 614 *** 364.444 *** 061.3"2020/2021"
[AN 3849259]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3053 /2022.
Lovas Dóra (1991-)
   Liberalizáció és reguláció az Európai Unió energiapolitikájában / Lovas Dóra ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Debrecen : DE ÁJK, 2021. - 329 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 293-309.
ISBN 978-963-490-315-4 fűzött
Európai Unió - energiapolitika - energiaellátás - jogi szabályozás - jogharmonizáció - 21. század
620.9(4-62)"200/201"(094) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3849324]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3054 /2022.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés Kotlin nyelven 3. rész : vektorgrafika alapok, HTTP kérések : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-18-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3859883]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2022.
Fehér Krisztián
   Direct2D programozás dióhéjban : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Krisztián Fehér. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-16-0 fűzött : 1500,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - programozás - szoftver
681.3.019 *** 519.688Direct2D
[AN 3859881]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2022.
Fehér Krisztián
   Kibervédelmi tesztalkalmazások programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-15-3 fűzött : 1990,- Ft
adatbiztonság - hacker - programozás
681.3.004.14 *** 519.688
[AN 3859882]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2022.
Fehér Krisztián
   Programozz C nyelven! / Fehér Krisztián. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-17-7 fűzött : 2190,- Ft
programnyelv - programozás
519.682C
[AN 3859887]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2022.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2022-. - ill. ; 21 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3859884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei. - 2022. - 116 p.
ISBN 978-615-6184-19-1 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3859886] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3059 /2022.
Maczó Péter (1949-)
   A tipografikáról.. / Maczó Péter. - Budapest : Scolar, 2021. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-509-406-6 kötött : 7475,- Ft
nyomdatechnika - kiadványszerkesztés - alkalmazott grafika
655.26 *** 655.53 *** 76.02
[AN 3850277]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3060 /2022.
Munkácsi Brigitta (1987-)
   Krémek és illatok : 57 házi készítésű szépségápoló / Munkácsi Brigitta. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-83-2 kötött : 4990,- Ft
kozmetika - kozmetikum - természetes anyag
665.5 *** 646.7
[AN 3849940]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3061 /2022.
Földi Tamás (1955-)
   Több mint egy cég : riportkönyv az építőiparról / Földi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 342 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-83-5 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - építőipar - ezredforduló - 21. század - interjú
69(439)"199/201"(047.53)
[AN 3849933]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2022.
Noah's flood (magyar)
   Az özönvíz / [ford. Balogh István]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, cop. 2021. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Creation füzetek, ISSN 2786-1805)
Fűzött
árvíz - természeti katasztrófa - bibliamagyarázat
627.51(100) *** 221.11 *** 502.58(100)
[AN 3849756]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3063 /2022.
City Rail Tudományos Konferencia (2021) (Balatonfenyves)
   City Rail 2021 Tudományos Konferencia együttműködésben a XXI. Városi közlekedés aktuális kérdései konferenciával : Balatonfenyves, 2021. szeptember 14-15. - [Budapest] : [KTE], [2021]. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Közlekedéstudományi Egyesület. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8121-94-3 fűzött
városi közlekedés - tömegközlekedés - forgalomtechnika - konferencia-kiadvány
656.1.05 *** 656.25 *** 061.3(439-2Balatonfenyves)
[AN 3849906]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2022.
Zsigmond Gábor (1982-)
   500 jármű Magyarországon / Zsigmond Gábor ; Lazin Flóra, Igor Lazin, Lazin Damján rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-349-319-9 kötött : 3700,- Ft
jármű - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859457]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3065 /2022.
   Beszélgetések az önellátásról 2 : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [... szerk. Kun András]. - 4. kiad. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, cop. 2021. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Öko-völgy könyvek, ISSN 2063-823X)
A címoldalon a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 978-963-89636-5-9 fűzött
Somogyvámos - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete
631.147(439-2Somogyvámos) *** 504.03 *** 294.55(439)
[AN 3860067]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2022.
Bogyai Frigyes (1943-)
Magyar solymász almanach (angol)
   Hungarian falconry almanack : the pantheon of Hungarian falconry, 1900-1976 / Frigyes Bogyai ; [... transl. Lilla Jankovits]. - Lovas : Bogyai F., 2021. - 359 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 978-615-01-2553-4 kötött
Magyarország - solymászat - 20. század
639.1.081.323(439)(091) *** 799.2
[AN 3849975]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2022.
   "Eszterháza kertművészete fehéren feketén" : Eszterháza kertművészeti örökségének kutatása, fejlesztése, tervezése a kezdetektől napjainkig : ["Mőcsényi Mihály" Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely és Konferenciasorozat, I. Konferencia, 2020. október 1-2., ... Fertőd ...] / [szerk. Gecséné Tar Imola, Herczeg Ágnes] ; [... kiad. az Ormos Imre Alapítvány]. - [Budapest] : Ormos I. Alapítvány, 2021. - 220 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Gerinccím: "Mőcsényi Mihály" Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely és Konferenciasorozat I. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81628-1-4 fűzött
Fertőd - Magyarország - kert - kertépítés - művelődéstörténet
712.3/.7(439-2Fertőd) *** 930.85(439)
[AN 3849512]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2022.
Fábián Tamás
   Az egészségturizmus kézikönyve / Fábián Tamás. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed gazdasági könyvek, ISSN 2786-2712)
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-615-6337-05-4 fűzött : 7800,- Ft
gyógyturizmus
338.43 *** 613.7
[AN 3849282]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2022.
Lelbach Gyula (1942-)
   A falkavadászat és az agarászat története Magyarországon / Lelbach Gyula. - Budapest : [Magánkiad.], 2020. - 362 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 361-362.
ISBN 978-615-01-1784-3 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - vadászat - agár - falka - történeti feldolgozás
639.1.081.321(100)(091) *** 639.1.081.321(439)(091)
[AN 3849547]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2022.
   A' pálinkáról. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 58 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egy., 1845
ISBN 978-615-6189-93-6 fűzött : 1700,- Ft
égetett szeszes ital - hasonmás kiadás
663.5 *** 094/099.07
[AN 3849220]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2022.
Szalai Károly
   Erdőtelepítés : értéktermelést is biztosító lehetőség a termőföldek védelmére és a klímaváltozás elleni fellépésre / [szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó]. - 2. mód. kiad. - Budapest : NAK, 2021. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 3.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5307-56-0)
erdősítés - fenntartható fejlődés - környezeti politika
630*23 *** 504.73 *** 504.03
[AN 3850161]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2022.
William, Anthony
Medical medium celery juice (magyar)
   Csodatévő zeller : gyógyító médium : korunk legerősebb hatású gyógynövénye, amely világszerte millióknak hozta el a gyógyulást / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-019-0 kötött : 5490,- Ft
természetgyógyászat - zeller
633.428 *** 615.89
[AN 3859848]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3073 /2022.
Ambrus Éva
   Mentesen is teljesen! : tej-, tojás- és gluténmentes receptek kicsiknek és nagyoknak / Ambrus Éva & Pintér Mónika ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 259 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 258-259.
ISBN 978-615-5417-79-5 fűzött : 4990,- Ft
allergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3849943]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2022.
   A hévízi hajószakács [elektronikus dok.] : kortárs gasztroirodalmi antológia / szerk. Cserna-Szabó András és Fehér Renátó. - Szöveg (epub : 9.5 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-278-658-2
magyar irodalom - gasztronómia - antológia - elektronikus dokumentum
641.5(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3853240]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2022.
   Ízek, illatok, emlékek Kunmadarasról / szerk. Laczkó Tóth Bertalanné ; [kiad. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata]. - 2. kiad. - Kunmadaras : Önkormányzat, 2021. - 51 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-12-3079-6 kötött
Kunmadaras - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439-2Kunmadaras)(083.12) *** 392.81(439-2Kunmadaras)
[AN 3858742]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2022.
Kiss Mona (1976-)
   A mentes sütiskönyv : 60 glutén-, tej-, tojás-, cukor-, szója-, mogyoró-, és élesztőmentes vegán recept / Kiss Mona. - Törökbálint : T.bálint K., 2021. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Mona konyhája. - Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 978-615-5698-07-1 kötött : 3990,- Ft
sütemény - diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43 *** 641.852(083.12)
[AN 3849937]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2022.
Robertson, Chad
Tartine bread (magyar)
   Tartine kenyér : a tökéletes kovászos kenyér titka a világ leghíresebb pékségéből / Chad Robertson ; [ford. Szkladányi András]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 304 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-129-0 kötött : 6900,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12)
[AN 3849546]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2022.
Segal Viktor (1968-)
Sercegés és erdőzúgás (német)
   Wildbret und Waldbeet : Gastroabenteuerbuch im Wald mit Zitaten von Zsigmond Széchenyi / Viktor Segal, Joe Vida. - [Budapest] : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 287 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0653-3 kötött : 7980,- Ft
vadhús - vadon termő növény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(083.12)
[AN 3849965]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2022.
Váncza József (1901-1956)
   A mi süteményeskönyvünk : [Váncza könyv] / Váncza József. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-349-312-0 fűzött : 4500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3859787]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3080 /2022.
Ferrero, Bruno (1946-)
I valori (magyar)
   Értékek : lelkiismeret-építés 12 pontban / Bruno Ferrero. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2021. - 28 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9956-81-0 fűzött
érték - erkölcs
17 *** 316.752
[AN 3850164]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3081 /2022.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   Az Istennel való egyesülés imája : a szemlélődő ima útjai VII/1 / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 424 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 242.)
ISBN 978-615-5259-61-6 fűzött : 2000,- Ft
imaóra
248.159
[AN 3850148]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2022.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   A lecsendesedés imája : a szemlélődő ima útjai / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 358 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 241.)
ISBN 978-615-5259-60-9 fűzött : 2000,- Ft
imaóra
248.159
[AN 3850141]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2022.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   A szemlélődés : a szemlélődő ima útjai VII/2 / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 384 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 243.)
ISBN 978-615-5259-63-0 fűzött : 2000,- Ft
imaóra
248.159
[AN 3850072]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2022.
   Adjunk új irányt életünknek! : a bölcs gyermekeinek gyakorlata / lejegyezte Ngulcsu Thogme Zangpo ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - [32] p. ; 11 cm
Fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3850505]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2022.
Almási Mihály (1945-)
   A gyülekezeti (egyházi) struktúrák változásai baptista viszonylatban : kompendium / Almási Mihály ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2020-. - 21 cm
baptista egyház - kereszténység - egyházközség
286.15 *** 23/28
[AN 3849749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ősi közösségi struktúrák. - 2020. - 133 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-86931-6-7 fűzött
magyar ősvallás - közösség - társadalmi struktúra
299.4(=945.11) *** 316.3
[AN 3849751] MARC

ANSEL
UTF-83086 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   Jakab levele és Péter levelei / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2020. - 469 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-81544-0-6 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.91.07 *** 227.92/.93.07 *** 252
[AN 3849827]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   János levelei és Júdás levele / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2020. - 408 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-81544-1-3 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. János levelei
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
bibliamagyarázat - prédikáció
227.94.07 *** 227.97.07 *** 252
[AN 3849745]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   Lukács evangéliuma / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2021. - 482 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-81544-3-7 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat - prédikáció
226.4.07 *** 252
[AN 3849823]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2022.
Barsi Balázs (1946-)
   Mi dolgunk a világon? / Barsi Balázs. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2021]. - 205, [3] p. ; 18 cm
Bibliogr.: [206] p.
ISBN 978-963-696-841-0 kötött : 3800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3850006]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2022.
Basa Katalin
   Szentségimádás gyerekeknek : gyermekek eucharisztikus imafüzete / [írta és rajz.] Basa Katalin. - Budapest : Ecclesia, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613). (Ecclesia füzetek, ISSN 2062-8404)
ISBN 978-963-363-404-2 fűzött
oltáriszentség - imakönyv - gyermekkönyv
265.3(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 3849578]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2022.
   Békesség néktek! [elektronikus dok.] / szerk. Galambos Ádám. - Szöveg (pdf : 12.8 MB). - Budapest : Mo-i Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Oszt., 2021. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Főcím a címképernyőről. - QR-kóddal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168361. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2278-6
vallásoktatás - evangélikus egyház - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
268(072) *** 284.1
[AN 3853287]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2022.
Box, Su
Noah's ark (magyar)
   Noé bárkája : bibliai kör-kép / [írta Su Box] ; [ill. Jacqueline East]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-11-9498-2 kötött : 2699,- Ft
bibliai történet - képeskönyv - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850007]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2022.
   Celebrazioni liturgiche : simposio teologico : 2-4 settembre 2021, Esztergom / [pubbl.] Segreteria del 52o Congresso Eucaristico Internazionale a Budapest. - Budapest : Segretaria del 52o Congr. Eucaristico Internazionale, 2021. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2494-0 fűzött
istentisztelet
264-061
[AN 3850187]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2022.
Chandler, Lauren
Goodbye to goodbyes (magyar)
   Búcsú a búcsúzástól : [igaz történet Jézusról, Lázárról és az üres sírról] / írta Lauren Chandler ; ill. Catalina Echeverri ; [ford. Koczó Dávid]. - Budapest : Kálvin, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-457-4 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849627]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2022.
Che cosa è l'uomo? (magyar)
   Mi az ember? : Zsolt 8,5 : a bibliai antropológia körképe / [ford. Dlabig Ágnes és Martos Levente Balázs] ; [közread. a] Pápai Biblikus Bizottság ... - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 356 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 55.)
ISBN 978-963-277-961-4 fűzött : 2800,- Ft
erkölcsteológia - bibliamagyarázat
241 *** 22.07
[AN 3849809]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2022.
Csávossy Elemér Béla (1883-1972)
   Énekek éneke és Énekeljetek az Úrnak / Csávossy Elemér ; [közread. a] Marana Tha. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 160 p. ; 20 cm
Tart.: Énekek éneke : az Isten iránti szeretet költeményeÞ; Énekeljetek az Úrnak : az Énekek éneke elmélkedésekben. - Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 978-615-5259-62-3 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 223.9.07
[AN 3850854]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2022.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Kövess engem! / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközs., 2020. - 96 p. ; 21 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-80347-7-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3850712]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2022.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Minek az ünnepe a karácsony? / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközs., 2020. - 24 p. ; 15 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-80347-6-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3850663]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2022.
Csillag Éva (1953-)
   Lépegetés a lelki életbe : kateketikai segédanyag a "Jöjj, kövess engem!" hitoktatási modell 4-7 éves korosztályához / Csillag Éva ; [... Noëlle le Duc ... művei alapján] ; [Suzanne Dumont rajz.]. - [Budapest] : Csillag É. : Csillag P., 2021. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2369-1 fűzött
vallásoktatás - gyermek - tanári segédkönyv
266.4-053.2 *** 268(072)
[AN 3849423]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2022.
DeWitt, Dan (1977-)
The friend who forgives (magyar)
   A megbocsátó barát : igaz történet Péter kudarcáról és Jézus megbocsátásáról / Dan DeWitt ; [ill.] Catalina Echeverri ; [ford. Koczó Dávid]. - Budapest : Kálvin, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-460-4 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - bibliai történet - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849621]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2022.
Duffy, Michael
   A Szent Józsefről nevezett Oltár Lovagjainak kézikönyve / Michael Duffy ; [ford. Bátovszki Márton]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 73, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-546-019-9 kötött : 1490,- Ft
Szent József Oltár Lovagjai
keresztény egyesület és szervezet - katolikus egyház
282 *** 267
[AN 3850193]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2022.
Egyed Bernadett Rita
   A rózsafüzérről mindenkinek / Egyed Bernadett Rita. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 94, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-963-546-021-2 fűzött : 1590,- Ft
rózsafüzér - imádkozás - elmélkedés
248.158 *** 248.143 *** 242
[AN 3850190]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2022.
Ferenc (pápa) (1936-)
Dio e il mondo che verrà (magyar)
   Isten és az eljövendő világ : Ferenc pápa a közöny és az egoizmus vírusa elleni harcról és a reményről / [riporter] Domenico Agasso ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 125, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-582-153-2 kötött : 3999,- Ft
pápa - 21. század - vallásos irodalom - interjú
262.13(092)Ferenc(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3850439]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2022.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Jézus ma is imádkozik értünk : katekézissorozat az imáról : 2020. május 6 - 2021. június 16. / Ferenc pápa ; [szerk. és ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-546-020-5 fűzött
imádkozás - elmélkedés
242 *** 248.143
[AN 3850218]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2022.
Gallatz Ágota
   Zarándokfüzet : Tata - Márianosztra : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [... összeáll. és írta Gallatz Ágota, Gáll Zsófia, Katona Ildikó] ; [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], [2021]. - 93 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
242 *** 248.153.8(439)(036)
[AN 3850224]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2022.
Gégény-Kiss Abigél
   Séta Jézussal : legyen egy rejtekhelyed, ahol őt keresed / Gégény-Kiss Abigél ; [kiad. az Ébredés Misszió]. - [Orosháza] : Ébredés Misszió, [2021]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-24-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3849805]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2022.
Gritsch, Eric W. (1931-2012)
Toxic spirituality (magyar)
   Veszélyes lelkiségek : a keresztény hit négy visszatérő betegsége / Eric W. Gritsch ; [ford. Mudriczki Judit, Garai Szilvia, Cserháti Márta]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2021. - 207 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 44.)
Bibliogr.: p. 196-202.
ISBN 978-615-81460-6-7 fűzött
kereszténység - egyháztörténet - keresztény egyház - teológia - vallásfilozófia
23/28 *** 28(100)(091) *** 21
[AN 3849297]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2022.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
I believe in visions (magyar)
   Hiszek a látomásokban / Kenneth E. Hagin ; [ford. Surjányi Dávid]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021. - 190, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6108-55-5 fűzött : 2990,- Ft
hit - vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 248.214
[AN 3859573]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2022.
Hahn, Scott
Hope to die (magyar)
   Remélem, meghalok! : a halál és a test feltámadásának keresztény értelme / Scott Hahn & Emily Stimpson Chapman ; [ford. Ailer Gellért]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-960-7 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom - halál - eschatologia
244 *** 236.1
[AN 3849802]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2022.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Jézus és Európa : modern teológiai tanulmányok / Hegedűs Loránt ; szerk. Biernaczky Szilárd. - Érd : Mundus Novus Kv., 2021. - 351 p. ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-478-106-6 fűzött
vallás - tudomány
215
[AN 3859107]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2022.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / [összeáll. Déri Péter, Perger Gyula]. - 7. bőv. kiad. - Szombathely : Martinus, 2021. - 383 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5091-55-1 kötött : 2200,- Ft
imakönyv
243
[AN 3859272]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2022.
Janiga Emese
   Zarándokfüzet : Márianosztra - Mátraverebély - Szentkút : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [... összeáll. és írta Janiga Emese ..., Gáll Zsófia, Balogh-Illyés Erika] ; [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], [2021]. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
242 *** 248.153.8(439)(036)
[AN 3850230]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2022.
Johnson, Bill (1951-)
Open heavens (magyar)
   Megnyílt egek : készülj fel egy erőteljes találkozásra az ébredés Istenével! / Bill Johnson ; [Daniel Kolenda és Lou Engle előszavával] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - 277 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-23-9 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3849775]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2022.
Karasszon István (1955-)
   Az Ószövetség teológiai üzenete / Karasszon István. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 297 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-787-9 fűzött : 3990,- Ft
Biblia. Ószövetség
biblikus teológia
222/224.08
[AN 3849912]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2022.
Keller, Timothy (1950-)
The freedom of self-forgetfulness (magyar)
   Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága : út az igazi keresztény örömhöz / Timothy Keller ; [ford. Gulyás Melinda]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2021. - 57 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-286-4 fűzött : 1200,- Ft
vallási erkölcs - vallásos irodalom
241 *** 244
[AN 3859068]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2022.
   Kétnyelvű, latin - magyar misekönyv : a római rítus hagyományos formája szerint / [... az új supplementumot ford., szerk. és összeáll. Alácsi Ervin János]. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - [1459] pag. var. : ill. ; 17 cm
Gerinccím: Misszále
ISBN 978-615-80502-9-6 kötött
misekönyv
264-12
[AN 3850135]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2022.
Kiss Ulrich (1945-)
   "Fél lábbal a levegőben" : Kiss Ulrich SJ mesél az életéről / Bethlenfalvy Gábor. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 402 p. : ill. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Arcélek, ISSN 2498-5260)
ISBN 978-963-442-037-8 fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-442-038-5)
Kiss Ulrich (1945-)
Németország - Magyarország - menedzser - külföldön élő magyar személyiség - szerzetes - jezsuiták - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.5(439)(092)Kiss_U.(047.53) *** 658.1(430)(=945.11)(092)Kiss_U.(047.53)
[AN 3849492]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2022.
Koltai András (1970-)
   A Fiumei úti sírkert piarista emlékei / Koltai András, Szekér Barnabás ; [közread. a] Piarista Rend Magyar Tartománya. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2021. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5934-11-7 fűzött
Budapest. 8. kerület - Magyarország - szerzetes - piaristák - temető - síremlék
271.786(439)(092) *** 718(439-2Bp.VIII.) *** 726.82(439-2Bp.VIII.)
[AN 3849585]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2022.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Ha súg a lélek.. / Lőrincz Sándor. - Kaposvár : Szerző, 2021. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2102-4 fűzött
Varga László (1956-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - magyar irodalom - interjú - publicisztika
282(439)(092)Varga_L.(047.53) *** 894.511-92
[AN 3849416]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2022.
Masters, Peter
Church membership in the Bible (magyar)
   A Biblia tanítása a gyülekezeti tagságról / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2021. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81795-0-8 fűzött
baptista egyház - bibliamagyarázat
286.15 *** 22.07
[AN 3849747]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2022.
Masters, Peter
How to seek and find the Lord (magyar)
   Hogyan keresd és találd meg az Urat / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2021. - 15 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0599-4 fűzött
vallásos irodalom - hit
244 *** 234.2
[AN 3849762]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2022.
Miriano, Costanza (1970-)
Si salvi chi vuole (magyar)
   Üdvözüljön, aki akar! : a lelki tökéletlenség kézikönyve / Costanza Miriano ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-970-6 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3849993]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2022.
Mitchell, Alison
The Christmas promise (magyar)
   A karácsonyi ígéret / írta Alison Mitchell ; ill. Catalina Echeverri ; [ford. Koczó Dávid]. - Budapest : Kálvin, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-459-8 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese - bibliai történet - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849617]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2022.
Mitchell, Alison
The one o'clock miracle (magyar)
   Az egyórai csoda : igaz történet a Jézus szavába vetett bizalomról / írta Alison Mitchell ; ill. Catalina Echeverri ; [ford. Koczó Dávid] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-458-1 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv - mese
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3849604]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2022.
Mitchell, Alison
The storm that stopped (magyar)
   A lecsendesített vihar : igaz történet arról, kicsoda Jézus valójában / írta Alison Mitchell ; ill. Catalina Echeverri ; [ford. Koczó Dávid]. - Budapest : Kálvin, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-461-1 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - bibliai történet - gyermekkönyv - mese - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3849615]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2022.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A protestáns etika Magyarországon [elektronikus dok.] : a puritán erkölcs és hatása / Molnár Attila Károly. - Szöveg (epub : 4.1 MB) (pdf : 4.5 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-271-9 (epub)
ISBN 978-963-531-270-2 (pdf)
Weber, Max (1864-1920)
Magyarország - Németország - eszmetörténet - protestáns etika - vallási erkölcs - egyháztörténet - szociálpszichológia - gazdaságpszichológia - foglalkozási erkölcs - kapitalista rendszer - szociológus - 17. század - századforduló - elektronikus dokumentum
284 *** 172 *** 284.2(439)"16" *** 241 *** 316.6 *** 330.16 *** 330.342.14 *** 174 *** 316(430)(092)Weber,_M.
[AN 3851959]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2022.
Nagy Péter Tibor (1963-)
   Vallásosság-történet, -szociológia / Nagy Péter Tibor ; [... az előszót írta Kamarás István]. - [Szeged] : [SZTE], cop. 2021. - 301 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 53.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-787-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - vallásszociológia - vallásosság - 20. század - statisztikai adatközlés
291 *** 248.3(439)"194/199"(083.41)
[AN 3849342]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2022.
   "Ne féljetek vágyakozni arra, hogy szentté váljatok!" Szent II. János Pál : 18 magyar szent, boldog és tiszteletreméltó személy a hit és az eucharisztia fényében / [összeáll. Molnár Imre ...] ; [... ill. Kállai Nagy Krisztina] ; [közread. az Ars Sacra Alapítvány]. - Budapest : Ars Sacra Alapítvány, cop. 2021. - 31 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - szent - életrajz
235.3(439)
[AN 3849900]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2022.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Karma & karma yoga (magyar)
   Karma és karma jóga : előadások a Jógadristi sorozat szatszangjaiból, Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth, Munger, 2010. február 25-28. / Swami Niranjanananda Saraswati ; [... kiad. Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-6-9 fűzött
jóga
294.527
[AN 3849291]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2022.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Samkhya darshan (magyar)
   Szánkhja darsan : valóságelméletek jógikus nézőpontból : a Bihar Yoga Bharati posztgraduális hallgatói részére tartott jógafilozófia előadások szerkesztett kiadása / Swami Niranjanananda Saraswati ; [... kiad. Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2021. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-7-6 fűzött
jóga - hinduizmus
294.526
[AN 3849303]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2022.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Magasság és mélység : gondolatok János apostol evangéliumához / Nyiredy Maurus ; [közred. a] Tihanyi Bencés Apátság. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2021. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-40-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 3850100]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2022.
Pausch, Alfons
Der Zöllner-Apostel Matthäus (magyar)
   Máté, a vámszedőből lett apostol : [a pénzügyi dolgozók védőszentje] / Müller, Pausch ; [ford. Rátki Emőke] ; [közread. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal]. - 3. címében jav. kiad. - [Budapest] : NAV, 2021. - 95 p. : ill. ; 22 cm
Szerzők Alfons Pausch és Jutta Pausch, előszó Richard Müller
Kötött
Máté (apostol)
szent - művészet - ikonográfia - vámügy
235.3(092)Máté *** 73/76.046.3 *** 356.132 *** 398(100)
[AN 3859979]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2022.
Perintfalvi Rita
   Amire nincs bocsánat [elektronikus dok.] : szexuális ragadozók az egyházban / Perintfalvi Rita. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-254-7
Magyarország - keresztény egyház - társadalmi kapcsolat - szexuális bántalmazás - kiskorúak elleni erőszak - papi nőtlenség - esettanulmány - elektronikus dokumentum
28 *** 261 *** 254 *** 343.541(439)
[AN 3852025]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2022.
   Református énekeskönyv / [... összeáll. a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ...]. - Budapest : Kálvin, 2021. - 1016 p. : ill., kotta ; 19 cm
ISBN 978-963-558-468-0 kötött : 3300,- Ft
ISBN 978-963-558-469-7 kötött : 3300,- Ft
ISBN 978-963-558-467-3 kötött : 3300,- Ft
ISBN 978-963-558-470-3 kötött : 3300,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
284.2 *** 243 *** 264-17
[AN 3849559]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2022.
Sadhguru (1957-)
Inner engineering (magyar)
   Inner engineering : a belső átalakulás : egy jógi útmutatója az örömhöz / Sadhguru ; [ford. Pete-Pikó Erzsébet]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-21-1 fűzött : 3900,- Ft
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3858720]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2022.
Sajgó Szabolcs (1951-)
   "Szemlélhettem a csodát" : életinterjú Sajgó Szabolcs jezsuitával / Szerdahelyi Csongor. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 205, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Arcélek, ISSN 2498-5260)
ISBN 978-963-442-038-5 fűzött : 3500,- Ft
Sajgó Szabolcs (1951-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - újságíró - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.5(439)(092)Sajgó_Sz.(047.53) *** 070(439)(092)Sajgó_Sz.(047.53)
[AN 3849468]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2022.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Der niemand traurig sehen kann (magyar)
   Ő megvigasztal : bátorítások az év minden napjára / Basilea Schlink. - 13. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2021. - 192 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-00-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3859170]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2022.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Er redet noch (magyar)
   Ő ma is szól : naponkénti elmélkedések / Basilea Schlink ; [a Biblia-idézetek ... Károli Gáspár-fordításból ...]. - 15. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2021. - 184 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-88786-9-4 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3859163]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2022.
Schlink, Basilea (1904-2001)
   Imádsággal az életen át / Basilea Schlink. - 9. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2021. - 135 p. ; 14 cm
Tart.: Imádsággal az életen átÞ; Az imádság fegyvereÞ; Reggeli és esti könyörgések. - Egys. cím: Mein Beten ; Gebetswaffe ; Morgen- und Abendgebete
ISBN 978-615-5202-04-9 fűzött
imádkozás - imakönyv
248.143 *** 243
[AN 3859164]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2022.
Scur Katalin
   Jákob és Ézsau / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2021. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai történetek ; 2021/7.)
ISBN 978-615-5697-54-8 fűzött : 595,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3849348]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2022.
Scur Katalin
   Noé / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2021. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai történetek ; 2021/8.)
ISBN 978-615-5697-55-5 fűzött : 595,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3849349]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2022.
Stromp László (1860-1907)
   A sámán / Stromp László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 27 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-96-7 fűzött : 1500,- Ft
sámán - sámánizmus
291.612 *** 398.47
[AN 3849218]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2022.
Udvardy Márton (1978-)
   Új életforma : imádság az élet : felkészülés az Eloldozva imára / Udvardy Márton. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Alapítvány, 2021. - 95 p. ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 29.)
ISBN 978-615-81331-4-2 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3849636]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2022.
Varga László (1956-)
   Szellemi harc 2.0 / Varga László ; [fotók Fábry Kornél]. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Alapítvány, 2021. - 195 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 28.)
ISBN 978-615-81331-3-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3849642]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2022.
Vida Beáta
   A ciszterci rend története a középkori Magyar Királyságban, különös tekintettel a zirci apátságra / Vida Beáta. - Zirc : Reguly A. Múz. és Népi Kézműves Alkotóház, 2021. - 136 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Zirc története, ISSN 2786-3433 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-125. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2471-1 kötött
Ordo Cisterciensis. Congregatio Hungariae
Ordo Cisterciensis. Zirci Apátság
Magyarország - Zirc - helytörténet - szerzetesség - ciszterciek - egyháztörténet - apátság - középkor
271.12(439)(091) *** 271.12(439-2Zirc)"11/15" *** 726.7(439-2Zirc) *** 943.9-2Zirc
[AN 3849406]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2022.
Vívó Zoé
   A Biblia megfejtése, 2021. - [Domonyvölgy] : Anehoo : [Vívó Z.], cop. 2021. - 352 p. ; 18 cm
Szerző Vívó Zoé
ISBN 978-615-01-2436-0 fűzött : 2500,- Ft
225.04=945.11
[AN 3849200]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2022.
   Zarándokfüzet : Tihany - Pannonhalma : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [... összeáll. és írta Balogh-Illyés Erika et al.] ; [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], [2021]. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
242 *** 248.153.8(439)(036)
[AN 3850232]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3148 /2022.
Bán Miklós
   Javak és felhasználásuk : számítógépes termelési mód és a 2020' neo-szociáldemokrácia / Bán Miklós. - Budapest : Szerző, 2020. - [2], 38 fol. ; 21 cm
ISBN 978-615-81733-0-8 fűzött
társadalmi probléma - vitairat
304(083.9)
[AN 3850236]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2022.
Birger, Jon
Make your move (magyar)
   Kezdeményezz! : a randizás új tudománya, avagy miért a nőkön múlik / Jon Birger ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-514-2 fűzött : 3999,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - nő
316.472.4 *** 613.865-055.2
[AN 3850013]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2022.
Boltanski, Luc (1940-)
De la critique (magyar)
   A kritikáról : az emancipáció szociológiájának vázlata / Luc Boltanski ; ford. Fáber Ágoston. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 262 p. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 978-963-414-774-9 fűzött : 3490,- Ft
társadalomkritika - pragmatizmus - hermeneutika
316.257 *** 165.74 *** 801.73
[AN 3849826]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2022.
Böröcz József (1956-)
   "Ott kívül a magyarázat..." : társadalomkritikai beszélgetések Böröcz Józseffel. - [Budapest] : Eszmélet Alapítvány, 2021. - 198 p. ; 19 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6334-04-6 fűzött : 1500,- Ft
társadalomkritika - társadalmi egyenlőtlenség - világrendszer-elmélet - interjú
316.344 *** 339.9 *** 304(047.53)
[AN 3849569]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2022.
Ferrero, Bruno (1946-)
Una casa piena di grazia (magyar)
   Hogyan teremtsünk boldog otthont? : 90 jótanács a család minden tagjának / Bruno Ferrero. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2021. - 29 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9956-82-7 fűzött
családi élet - családi erkölcs
316.356.2 *** 173
[AN 3850172]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2022.
Groszmann Zsigmond (1880-1945)
   Groszmann Zsigmond válogatott történeti írásai / [vál. és szerk. Dombi Gábor]. - Budapest : Infopoly Alapítvány, 2021. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-615-81868-0-3 fűzött
Magyarország - zsidóság - nemzetiségtörténet - zsidó vallás - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/193" *** 943.9(=924)"18/193" *** 930.85(=924)(439) *** 296(439)"18/193"
[AN 3849837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Nagyobb tanulmányok. - 299 p. - (A zsidó XIX. század, ISSN 2786-1554 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81868-1-0
[AN 3849840] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Cikkek, tanulmányok. - 332 p. - (A zsidó XIX. század, ISSN 2786-1554 ; 2. kv.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81868-2-7
[AN 3849842] MARC

ANSEL
UTF-83154 /2022.
Habó Márta
   Az abortusz helyett az életet választottuk, és nem bántuk meg / Habó Márta ; [... ill. Vigovszky Rita]. - Budapest : Ecclesia, 2021. - 179 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-363-410-3 fűzött
gyermekvállalás - anyaság - memoár
316.37-055.52-055.2(0:82-94)
[AN 3849595]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2022.
Hevesi András
   Miért nem vettem Bitcoint 100 dollár alatt és miért vettem később sokkal magasabb áron? / Hevesi András. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1961-8 fűzött
digitális pénz - pénzpiac - digitális technika - technikai kultúra
316.77 *** 681.3.004.14 *** 336.76
[AN 3849768]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2022.
   "New challenges" : VI. Women and Sustainable Hunting Conference : 22-25 September 2021, Tata - Pannonhalma ... : conference bulletin / [ed. Soňa Chovanová Supeková] ; [publ. by Vadászati Kulturális Egyesület]. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2021. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2818-4 fűzött
vadászat - nők a társadalomban - konferencia-kiadvány
316.37-055.2 *** 061.3(439-2Tata) *** 799.2-055.2
[AN 3849179]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   Most : túlélő leszel, nem áldozat / Tisza Kata. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 503 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-052-5 kötött : 5990,- Ft
párkapcsolat - bántalmazás - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865 *** 316.647.3
[AN 3860010]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2022.
Urbach, Karina (1968-)
Das Buch Alice (magyar)
   Alice könyve : hogyan lopták el a nácik a nagymamám szakácskönyvét / Karina Urbach ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 436, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 417-428.
ISBN 978-963-543-100-7 kötött : 4499,- Ft
Urbach, Alice (1886-1983)
Ausztria - zsidóság - családtörténet - 20. század
316.347(=924)(436)"19" *** 929.52(436)"19"
[AN 3849990]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2022.
Urbán Anikó
   Bántanak! Segítesz? : útmutató az online bántalmazás veszélyeiről és megoldásaihoz / Urbán Anikó, Villányi Gergő. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-2329-5 fűzött : 3490,- Ft
bántalmazás - zaklatás - infokommunikáció - internet - pedagógiai lélektan - gyermekvédelem
316.647.3 *** 681.3.004.14 *** 37.015.3 *** 364.65-053.2/.6 *** 681.324Internet *** 343.6
[AN 3849807]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2022.
Vona Gábor (1978-)
   Átokból áldás : [a humanizmus üzenete a 21. században] / Vona Gábor. - Budapest : Vlog Influence Kft., 2021. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2620-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - eszmetörténet - magyarság - nemzeti eszme - hagyományőrzés - globalizáció - interjú
316.63(=945.11) *** 008(=945.11) *** 323.1(=945.11)(047.53) *** 339.9
[AN 3850104]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3161 /2022.
Fábián Borbála (1978-)
   Szellemi kulturális örökségünk : [Dávod község] / [szerzők Fábián Borbála, Sirok Istvánné, Facskó Ádám] ; [közrem. mtárs, szerk. Lászlóné Kovács Alexandra]. - Dávod : [Önkormányzat], 2021. - 109 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. Dávod Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-615-01-1922-9 fűzött
Dávod - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Dávod) *** 908.439-2Dávod
[AN 3849374]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2022.
Fry, Stephen (1957-)
Troy (magyar)
   Trója : a nagy történet / Stephen Fry ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 359 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-534-9 kötött : 5990,- Ft
ókori Görögország - Trója - görög mitológia - művelődéstörténet - égei kultúra - monda
398.221(38) *** 398.223(392.1) *** 930.85(38)
[AN 3849532]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2022.
   Hévízgyörk népviselete / [szerk.] Terék József, Tóth Gáborné Hajdú Julianna ; [közread.] Hévízgyörk Község Önkormányzata. - Hévízgyörk : Önkormányzat, 2020. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7181-7 kötött
Hévízgyörk - magyar néprajz - népviselet - fényképalbum
391(=945.11)(439-2Hévízgyörk)(084.12)
[AN 3849815]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2022.
History of vampires (magyar)
   A vámpírok története : [a véres igazság feltárása a néphagyomány élőhalottairól] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Bookazine plusz, ISSN 2677-1055)
ISBN 978-963-9631-56-4 fűzött : 1990,- Ft
vámpír - művelődéstörténet
398.4 *** 392.28 *** 930.85(100)
[AN 3849093]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2022.
Kovács Margit
   Múltidéző : ünnepek és hétköznapok a régi Csapodon / [a népszokásokat gyűjt. és lejegyezte Kovács Margit] ; [kiad. a Tarr István Egyesület]. - Csapod : Tarr I. Egyes., [2021]. - 209 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0464-5 fűzött
Csapod - magyar néprajz - helytörténet - helyi társadalom - fényképalbum
39(=945.11)(439-2Csapod) *** 929(439-2Csapod)(084.12) *** 943.9-2Csapod(084.12)
[AN 3850225]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2022.
   Mogyoródi népviselet / [a szöveget szerk. ... Trabalka Szilvia] ; [a kiadványt szerk. ... Kertész Bálint] ; [kiad. Mogyoród Települési Értéktár Bizottság]. - [Mogyoród] : Mogyoród Települési Értéktár Biz., 2021. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0766-0 fűzött
Mogyoród - népviselet - magyar néprajz
391(=945.11)(439-2Mogyoród)
[AN 3849772]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2022.
Pécsváradi Ágnes
   Kisterenye énekes népszokásai : népzenei gyűjtés eredeti hangfelvételekkel / Pécsváradi Ágnes. - [Sopron] : Pécsváradi Á., 2020. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kisterenyei néphagyományok ; 1.)
ISBN 978-615-00-9074-0 fűzött
Kisterenye - magyar néprajz - népdalgyűjtemény
39(=945.11)(439-2Kisterenye) *** 784.4(=945.11)(439-2Kisterenye)
[AN 3850040]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2022.
   Povery a Michalda dolnozemských Slovákov [elektronikus dok.] = Az alföldi szlovákok babonái és Michaldája / opätovný zvestovateľ ... Čaba 300 gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov. - Szöveg (pdf : 15.2 MB). - Békéščabe : Čaba 300 gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168377. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1814-7
Michalda
Alföld - néprajz - magyarországi szlovákok - néphit - babona - elektronikus dokumentum
398.3(=854)(439.14)
[AN 3853657]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2022.
Varjú Elemér (1873-1944)
   A magyar viselet a középkorban / Varjú Elemér. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 28 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6189-98-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - viselettörténet - középkor
391(439)"10/14"
[AN 3849207]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3170 /2022.
   EP-kisokos : útmutató az Európai Parlamenthez / [kiad. az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Mo. Kapcsolattartó Irodája, 2021. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2021. szept. - Spirál fűzéssel
Fűzött
Európai Unió. Parlament
útmutató
327.39(4-62)(036) *** 328(4-62)
[AN 3859267]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2022.
Frank Robin
   Politikai filozófiák zsebkönyve [elektronikus dok.] / írta Frank Robin, Lars Ritter, Havassy Gergely. - Szöveg (pdf : 35.1 MB). - [Szeged] ; [Gyód] : Ideológiák Tárháza : Frank R., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168102. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1757-7
politikai filozófia - politikai irányzat - elektronikus dokumentum
321.01 *** 329
[AN 3851287]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2022.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Három évtized magyar külpolitikája, 1989-2018 [elektronikus dok.] / Gazdag Ferenc. - Szöveg (epub : 4.1 MB) (pdf : 6.5 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-431-7 (epub)
ISBN 978-963-531-430-0 (pdf)
Magyarország - politikatörténet - külpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
327(439)"1989/201"(075.8)
[AN 3851906]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2022.
Hermann Sándor
   Értől az óceánig : egy szabadságharcos hős életének krónikája / Hermann Sándor. - [Budapest] : Hermann S., cop. 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2461-2 fűzött : 2990,- Ft
Pomutz György (1818-1882)
Magyarország - Egyesült Államok - katonatiszt - emigráns - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - polgárháború - 19. század
325.25(=945.11)(73)(092)Pomutz_Gy. *** 355(=945.11)(73)(092)Pomutz_Gy. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 355.426(73)"186" *** 355.48(73)"186"
[AN 3849216]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2022.
Martonyi János (1944-)
   Nemzet és Európa [elektronikus dok.] : emlékirat helyett / Martonyi János. - Szöveg (epub : 751 KB) (pdf : 2.5 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-383-9 (epub)
ISBN 978-963-531-382-2 (pdf)
Magyarország - Európai Unió - külpolitika - geopolitika - külkereskedelem - nemzetközi jog - európai integráció - 21. század - elektronikus dokumentum
327(439) *** 327(4-62) *** 339.5(439)"201" *** 341 *** 327.39(4-62)
[AN 3851971]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2022.
Schöpflin György (1939-2021)
   The European polis [elektronikus dok.] / George Schöpflin. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (pdf : 2.6 MB). - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-380-8 (epub)
ISBN 978-963-531-379-2 (pdf)
Közép-Európa - Európai Unió - európai integráció - politológia - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 327(4-11) *** 32.001
[AN 3851968]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2022.
   Trianoni szemle emlékkönyv, 2020 / [szerk. Szidiropulosz Archimédesz] ; [közread. a] ... Trianon Kutatóintézet. - Budapest : L'Harmattan : Trianon Kutint., 2020. - 399 p. : ill., részben színes ; 31 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-720-6 kötött : 5000,- Ft
trianoni békeszerződés - magyarság - revizionizmus - művelődéstörténet
323.1(=945.11) *** 329.275(439) *** 930.85(439) *** 341.382"1920"
[AN 3849735]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3177 /2022.
Agárdi Bendegúz Szpírosz
   Örök emlékül a Nákó- és a Berg-családoknak / [írta Agárdi Szpírosz Bendegúz] ; [kiad. a Görög Intézet]. - [Budapest] : Görög Int., cop. 2021. - 26 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2970-9 fűzött
Nákó család
Berg család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Nákó *** 929.52(439)Berg
[AN 3850177]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2022.
   Aki a múltat kutatja : köszöntő kötet Gubicza Ilona nyolcvandik születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a ... Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2021. - 202 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-2449-0)
Gubicza Ilona (1941-)
családkutatás - emlékkönyv
929.52
[AN 3849372]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2022.
Bukovszky László (1966-)
   Kassától Košicéig : Molnár Miklós-emlékkönyv / Bukovszky László, Simon Attila, Szeghy-Gayer Veronika ; [közread. a] Fórum Kisebbségkutató Intézet, Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Budapest : BTK, 2020. - 134 p. : ill. ; 18x25 cm + DVD
Bibliogr.: p. 125-129. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
Kötött : 17 EUR
ISBN 978-80-89978-14-4
Molnár Miklós (1877-1946)
Kassa - Csehszlovákia - helytörténet - két világháború közötti időszak - második világháború - politikus - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.922-2Kassa"1918/1919"(093) *** 943.7-2Kassa"192/194"(093) *** 32(437)(=945.11)(092)Molnár_M.
[AN 3849288]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2022.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
   Levelek : Kr. e. 45-44 / Marcus Tullius Cicero ; ford. Havas László, Óbis Hajnalka. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 244 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
A ford. a "Correspondance. Tome VIII-IX" (Paris : Les belles lettres, 1988) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-781-7 fűzött : 3490,- Ft
Római Birodalom - politikus - író - 1. század (Kr. e.) - ókori latin irodalom - levelezés
937(092)Cicero,_M._T.(044) *** 871-6=945.11 *** 871(092)Cicero,_M._T.(044)
[AN 3849920]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2022.
   Egy család emlékezete : szeretet és összetartozás = Odkaz jednej rodiny : láska a spolupatričnosť / [szerk. Deme Ágnes és Kökény Ferenc] ; [közread. az] Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény. - [Hatvan] : Integrált Kvt. és Muzeális Gyűjt., 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2365-3 kötött
Sziklay család
Jánok - helytörténet - családtörténet
943.76-2Jánok *** 929.52(439)Sziklay
[AN 3849776]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2022.
   A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 1957-ben érettségizett legendás IV.A osztály tanulóinak gyermekkori élményei a II. világháború alatt : Deák György, Kádár Imre, Kerekes Antal, Kiss István, Módis László, Szentirmay Zoltán, Trefán György, Uti László, Varga Zoltán és Závodszky Péter visszaemlékezései / szerk. Szentirmay Zoltán és Kádár Imre. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 179 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-318-934-4 kötött
második világháború - magyar történelem - memoár
943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3849265]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2022.
Documented facts and figures on Transylvania (magyar)
   Igazságot Erdélynek! : dokumentumgyűjtemény / [összeáll.] Wass Albert ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 165, [2] p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-615-6016-23-2 kötött : 4690,- Ft
Erdély - Románia - történelem - magyar történelem - határon túli magyarság - nacionalizmus - 20. század - történeti kronológia - történelmi forrás
943.921(0:930.24) *** 323.12(=945.11)(498)"194/197"(093)
[AN 3860075]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2022.
   Az Év Levéltára 2020 [elektronikus dok.] : a 2021. április 13-án tartott konferencia előadásai / szerk. Lengvári István. - Szöveg (pdf : 20.1 MB). - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2021. - (Egyetem és társadalom, ISSN 2498-7778 ; 2.)
A konferenciát Pécsett rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168350. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-705-5)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3853218]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2022.
Gökbilgin, Tayyib (1907-1981)
Kanuni Sultan Süleyman (magyar)
   Nagy Szulejmán szultán [elektronikus dok.] / M. Tayyib Gökbilgin ; ford. Pál Laura. - Szöveg (epub : 788 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-42-9
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - történelem - magyar történelem - 16. század - elektronikus dokumentum
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 956.0"15" *** 943.9"15"
[AN 3851942]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2022.
   Hajdúnánási évszázadok : történelem a hétköznapokban : 800 éves településünk tiszteletére / [kiad. a Boreko Színjátszó Művészeti és Kulturális Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Boreko Színjátszó, Műv. és Kult. Egyes., 2021. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2281-6 fűzött
Hajdúnánás - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Hajdúnánás(084.1) *** 908.439-2Hajdúnánás(084.1)
[AN 3849438]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2022.
Hausel László
   Volt egyszer egy mezőváros.. : Tállya régi képeslapokon / [összegyűjt. és írta Hausel László és Hausel Sándor] ; [kiad. a Tájoló Tradíció és Innováció Alapítvány ...]. - 2. újra szerk. kiad. - Tállya : Tájoló, 2021. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2456-8 fűzött
Tállya - helytörténet - helyismeret - képes levelezőlap
943.9-2Tallya(084.1) *** 796.5(439) *** 908.439-2Tállya(084.1)
[AN 3859570]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2022.
   Hercegszántó neves szülöttei = Glasoviti Santovci / [fel. szerk. Varga Gábor] ; [kiad. Sokác Horvátok Országos Szervezete]. - [Hercegszántó] : Sokác Horvátok Orsz. Szervezete, 2021. - [37] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2876-4 fűzött
Hercegszántó - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Hercegszántó)
[AN 3849095]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2022.
   Híres öröknaptár : pusztaszabolcsi sajtótükör az elmúlt 120 évből / szerk. Molnár Sándor. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2021. - 171 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 36.)
ISBN 978-615-80480-9-5 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - sajtószemle
943.9-2Pusztaszabolcs(051.7)
[AN 3849523]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2022.
   Imrehegy falukönyv / [kiad. Imrehegy Község Önkormányzata ...]. - Imrehegy : Önkormányzat, 2021. - 99 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1916-8 kötött
Imrehegy - helytörténet - helyismeret
943.9-2Imrehegy *** 908.439-2Imrehegy
[AN 3850132]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2022.
Káli-Rozmis Barbara
   Erzsébet királyné és a magyarok : barátság vagy szerelem? / Káli-Rozmis Barbara. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 464, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-432.
ISBN 978-963-479-649-7 kötött : 4999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 3850249]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2022.
Katkó Gáspár (1981-)
   Tatárok a lengyel - oszmán határvidéken / Katkó Gáspár. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 330 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 27.)
Bibliogr.: p. 298-324.
ISBN 978-615-6117-34-2 kötött
Oszmán-török Birodalom - Lengyelország - Kelet-Európa - történelem - tatárok - diplomáciatörténet - 15. század - 16. század - 17. század
956.0"14/16" *** 323.1(=943.21)"14/16" *** 327(560)"14/16" *** 327(438)"14/16" *** 943.8"14/16" *** 94-11"14/16"
[AN 3849417]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2022.
Kenessei András (1942-)
   Sumertől a magyarig : ki a magyar? mi a magyar? / Kenessei András. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2021. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-796-1 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-5436-33-8
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3849822]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2022.
Neményi Alajos (1936-)
   Somogyapáti : a mi falunk / [Neményi Alajos] ; [kiad. Somogyapáti Önkormányzata]. - [Somogyapáti] : Önkormányzat, cop. 2020. - 168 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-490-S)
Somogyapáti - helytörténet
943.9-2Somogyapáti
[AN 3849783]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2022.
Neményi Alajos (1936-)
   Somogyapáti : a mi falunk / [Neményi Alajos]. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2020. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
Somogyapáti - helytörténet
943.9-2Somogyapáti
[AN 3849787]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2022.
Nemere István (1944-)
   A fáraók titokzatos élete / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2021-. - 21 cm
ókori Egyiptom - uralkodó
932(092)
[AN 3859428]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ehnaton és Tutanhamon. - 2021. - 208 p.
ISBN 978-963-453-779-3 fűzött : 2499,- Ft
Amenhotep (Egyiptom: fáraó), IV. (Kr. e. 14. sz)
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó) (Kr. e. 1343?-Kr. e. 1325)
ókori Egyiptom - uralkodó
932(092)Tutanhamon *** 932(092)Amenhotep,_IV.
[AN 3859429] MARC

ANSEL
UTF-83197 /2022.
   Pécsi történeti ruszisztika [elektronikus dok.] / ... szerk. Bene Krisztián. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pécs : PTE BTK TTI Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatócsop. : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop. : MTA PAB Kelet- és Közép-Európa Története Munkabiz., 2021. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 6.). (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 20.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168351. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-719-2
Oroszország - Szovjetunió - történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
947 *** 930.85(47)
[AN 3853225]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2022.
Sal Endre (1972-)
   Mestermű születik [elektronikus dok.] : 45 izgalmas történet a budai várból / Sal Endre. - Szöveg (pdf : 22.1 MB). - Budapest : [Várkapitányság Nonprofit Zrt.], 2021
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168103. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-81603-7-7)
Budapest. 1. kerület - Budapest. Vár - művelődéstörténet - helytörténet - album - elektronikus dokumentum
930.85(439-2Bp.I.) *** 943.9-2Bp.I.(084.1)
[AN 3851290]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2022.
Szalai Béla (1940-)
   Így tudták, így hitték, így képzelték : a magyar történelem kortárs metszeteken, 1514-1592 / Szalai Béla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA KIK, 2021. - 244 p. : ill. ; 26x33 cm
Bibliogr.: p. 106-112.
ISBN 978-963-508-977-2 kötött
Európa - magyar történelem - hadtörténet - török hódoltság - 16. század - metszetkép - történelmi forrás
943.9"15"(0841) *** 355.48(439)"15"(093) *** 761/762(4)"15"
[AN 3849732]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2022.
Szentpály-Juhász Miklós
   A Budavári Palotanegyed története [elektronikus dok.] / ... írták Szentpály-Juhász Miklós, Zsiga Henrik. - Szöveg (pdf : 22.9 MB). - Budapest : [Várkapitányság Nonprofit Zrt.], 2021
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168104. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-81603-6-0)
Budapest. Vár - Buda - helytörténet - királyi palota - elektronikus dokumentum - album
943.9-2Buda *** 725.17(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3851307]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2022.
Thúry József (1861-1906)
   A magyarok eredete, őshazája és vándorlása / [Thúry József]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 78 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-97-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3849070]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2022.
Tóth Krisztina
   Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 482 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2020-1 kötött
Gyermely - helytörténet - helyismeret
943.9-2Gyermely *** 908.439-2Gyermely
[AN 3849619]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2022.
   Új eredmények a magyarországi zsidóság kutatásában : [absztraktfüzet] / [szerk. Bányai Viktória, Huszár Mihály, Turbucz Péter] ; [rend., közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport. - Budapest : TKKI : OR-ZSE Marczali H. Kutatócsop., 2021. - 23 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2021. szept. 30-án rendezték
ISBN 978-963-418-047-0 fűzött
Magyarország - nemzettörténelem - zsidóság - történettudomány - konferencia-kiadvány
943.9-2(=924) *** 930.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3849362]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2022.
Vaci, Sandor P. (1938-)
   An English dimension : the diaries of the Hungarian Count István Széchenyi, 1832-1834 / auth. Sandor P. Vaci ; forew. by R. J. W. Evans ; transl. Sven Burkhardt. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., 2021. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-963-573-077-3 kötött
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - német irodalom - reformkor - 19. század - napló - fordítás - történelmi forrás
943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-94) *** 830-94(439)=20 *** 930.85(439)"183"(093)
[AN 3849708]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2022.
Varga János Veniam
   Magunk nyomában : múltunk felfedezése / Varga János Veniam. - Esztergom : Szerző, 2021. - 108, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1652-5 fűzött : 1450,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3849712]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2022.
Vida Beáta
   Zirc és az apátság története az újkor hajnalán / Vida Beáta. - Zirc : Reguly A. Múz. és Népi Kézműves Alkotóház, 2021. - 216 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Zirc története, ISSN 2786-3433 ; 2.)
Bibliogr.: p. 197-206. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2472-8 kötött
Ordo Cisterciensis. Zirci Apátság
Zirc - helytörténet - egyháztörténet - szerzetesség - ciszterciek - apátság - 17. század - 18. század
943.9-2Zirc *** 271.12(439-2Zirc)"16/17" *** 726.7(439-2Zirc)
[AN 3849412]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2022.
Westcott, William Wynn (1848-1925)
The serpent myth (magyar)
   A kígyó mítosza / William Wynn Westcott. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-57-8 fűzött : 1900,- Ft
kígyó - művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(100) *** 598.12 *** 133
[AN 3849227]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3208 /2022.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Az Ezeregyéjszaka meseországa : Marokkó / Bánszegi Katalin. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2021. - 217, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Repülőszőnyeg sorozat, ISSN 2631-0074)
Bibliogr.: p. [219].
ISBN 978-615-5353-90-1 fűzött : 3800,- Ft
Marokkó - helyismeret - útleírás
908.64(0:82-992)
[AN 3849598]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2022.
   Benyovszky Móric emlékkonferencia : 2021. szeptember 20., Magyar Nemzeti Múzeum ... - [Budapest] : [s.n], 2021. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia összefoglalói
Fűzött
Benyovszky Móric (1741-1786)
Magyarország - felfedező - kalandor - levéltári kutatás - 18. század - konferencia-kiadvány
910.4(100)(092)Benyovszky_M.(093) *** 930.253(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850169]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2022.
Kuli László
   Budajenő : utazás a múltból : településfejlesztés az ezredforduló után / [szerk., szöveg Kuli László] ; [ford. Szvobodáné Bicskei Ildikó]. - Budajenő : [Önkormányzat], 2021. - 129 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Közread. Budajenő Önkormányzata. - Magyar és német nyelven
ISBN 978-615-81463-1-9 kötött
Budajenő - helyismeret - településfejlesztés - fényképalbum
908.439-2Budajenő(084.12) *** 711.4(439-2Budajenő)
[AN 3850113]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2022.
   Lelkesedések, tettek, küzdelmek, eredmények, csalódások : harmincéves a Balatonboglári Városvédő Egyesület / szerk. Kalász József [et al.]. - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes., 2021. - 144 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Balatonboglár - helyismeret
908.439-2Balatonboglár
[AN 3849443]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2022.
   Nemzeti Hauszmann Program, 2019-2024. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 53 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
Budapest. Vár - Budapest. 1. kerület - helyismeret - felújítás - újjáépítés - 21. század - album
908.439-2Bp.I.(084.1) *** 72.025.4(439-2Bp.I.)"201/202" *** 711.168
[AN 3850459]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2022.
Pataki János
   Székelyföld : a legendák világa / fényképezte és szerk. Pataki János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 365, [12] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [374].
ISBN 978-615-5568-98-5 fűzött : 6990,- Ft
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 908.439.21Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 3859792]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2022.
Somlay Gizella (1936-)
   Világszirmok / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2019-. - 20 cm
Európa - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.4(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3801233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2021. - 158, [2] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-298-242-7 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3849618] MARC

ANSEL
UTF-83215 /2022.
Taschner Tamás (1969-)
   Történetek Sopron város múltjából I-II / írta Taschner Tamás ; összeáll., szerk. Taschner-Schmidt Erika. - Sopron ; [Fertőszéplak] : Napóleon-Vin Bt., 2021. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1489-7 fűzött
Sopron - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Sopron *** 943.9-2Sopron *** 930.85(439-2Sopron)
[AN 3850431]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3216 /2022.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról : 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2022. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2021. - 104 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. szept. 6. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-87-6 fűzött : 1350,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3849555]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2022.
   Christianity and human rights [elektronikus dok.] : perspectives from Hungary / ed. by András Koltay ; publ. by the Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ... - Szöveg (epub : 2.1 MB) (pdf : 7.2 MB). - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-481-2 (epub)
ISBN 978-963-531-482-9 (pdf)
kereszténység - emberi jog - lelkiismereti szabadság - vallás és politika viszonya - elektronikus dokumentum
342.7 *** 23/28 *** 342.731 *** 261.7 *** 261.6
[AN 3851891]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2022.
   Díjnyertes gondolatok : tanulmányok a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának első helyezett szerzőitől / szerk. Szikora Veronika, Balogh Judit ; [... kiad. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁJK, 2021. - 297 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Debrecenben, 2021. ápr. 12-15. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-330-7 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör
34 *** 378.184
[AN 3849516]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2022.
Ereky István (1876-1943)
   Közigazgatás és önkormányzat [elektronikus dok.] / Ereky István ; Koi Gyula bev. tanulmányával. - Szöveg (pdf : 176.7 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168359. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-373-0
Magyarország - közigazgatási jog - elektronikus dokumentum
342.9
[AN 3853280]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2022.
   Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára / szerk. Árva Zsuzsanna, Barta Attila ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2021. - 514 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-311-6 kötött
közigazgatás - jogtörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
35 *** 34(100)(091) *** 012Balázs_I.
[AN 3849509]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2022.
   Az Infotörvénytől a GDPR-ig [elektronikus dok.] / szerk. Szabó Endre Győző. - Szöveg (epub : 965 KB) (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-386-0 (epub)
ISBN 978-963-531-385-3 (pdf)
Magyarország - Európai Unió - adatvédelem - személyi adat - 21. század - elektronikus dokumentum
342.721(439) *** 659.2.012.8(439)"201" *** 342.721(4-62)
[AN 3851895]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2022.
   Integritás a rendvédelem "SZEM"-ével - avagy A szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Malét-Szabó Erika, Münnich Ákos, Takács-Fehér Mária ; [közread. a] Belügyminisztérium. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Budapest : BM, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168356. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6259-08-0
Magyarország - rendvédelmi szervezet - korrupció - szociálpszichológia - foglalkozási erkölcs - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
343.352 *** 316.6 *** 174 *** 351.74(439) *** 316.37-057.36(439)"201/202"(083.41)
[AN 3853254]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2022.
Jakab Éva (1957-)
   Állam és demokrácia : törvényhozás és törvénykezés az ókori Athénban / Jakab Éva. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 232, [1] p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 221-[233].
ISBN 978-963-414-807-4 fűzött : 3290,- Ft
ókori Görögország - jogtörténet - demokrácia
34(38)(091) *** 321.151(38)
[AN 3849914]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2022.
Kelemen Miklós (1978-)
   A megmentett válság : adalékok a késő római kormányzás és igazgatásfinanszírozás történetéhez / Kelemen Miklós. - Budapest : Menedzser Praxis, 2021. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-615-5554-22-3 fűzött : 2490,- Ft
Római Birodalom - történelem - államigazgatás - közigazgatás - finanszírozás - 3. század - 4. század
35(37)"02/03" *** 937"02/03" *** 342.9(37)"02/03" *** 658.14
[AN 3849281]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2022.
Laczkó Kitti
   Magánszemélyek ingó-, ingatlan értékesítése, bérbeadása / [szerzők Laczkó Kitti, Dedákné Németh Margit, Timkóné Kajcsarácz Tünde]. - Budapest : Saldo, 2021. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-638-616-0
ISBN 978-963-638-616-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-638-629-0)
Magyarország - ingatlan - eladás - bérbeadás - lakásjog - útmutató
347.214.2(439)(036) *** 347.453.3(439)(036) *** 347.254(439)(036)
[AN 3849480]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2022.
   A megújult védelmi igazgatás 10 éve : adalékok a védelmi igazgatás 30 éves történelméhez / szerk. Juhász László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-810-9 fűzött
Magyarország - polgári védelem - honvédelem - katasztrófavédelem - 21. század
351.86(439)"201/202" *** 351.78(439)"201" *** 355.58(439)"201"
[AN 3850117]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2022.
Pásztor Béla (1938-)
   Magam ura, mások szolgája : a polgármesterségről / Pásztor Béla ; [lejegyezte] Szále László ; [közread. a] ... Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. - Budapest : Noran Libro : TÖOSZ, 2021. - 216 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-517-361-7 kötött : 3600,- Ft
Pásztor Béla (1938-)
Veresegyház - polgármester - helytörténet - 20. század - 21. század - memoár
352.075.31(439-2Veresegyház)(092)Pásztor_B.(0:82-94) *** 943.9-2Veresegyház"196/201"(0:82-94)
[AN 3849921]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2022.
Polt Péter (1955-)
   Törvény és igazság [elektronikus dok.] : válogatott beszédek, tanulmányok, dokumentumok a modern ügyészségről, 2000-2020 / Polt Péter. - Szöveg (epub : 2 MB) (pdf : 5.9 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-476-8 (epub)
ISBN 978-963-531-475-1 (pdf)
Magyarország - legfőbb ügyész - ügyészség - igazságügy - ezredforduló - 21. század - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum
347.963(439)(092)Polt_P.(042) *** 347.963(439)"200/201" *** 351.87(439)"200/201"
[AN 3851900]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2022.
   A pszichoszociális fogyatékosság definíciója : a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum definíciója a pszichoszociális fogyatékosságról a "2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról" eddig hiányzó kiegészítése / Baran Brigitta [et al.]. - Budapest : PÉF, 2020. - 54 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89497-2-1 fűzött
2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
Magyarország - értelmi fogyatékos - személyi jog - törvény - útmutató
342.726-056.34(439)(094)(036)
[AN 3849687]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2022.
Sipos Attila (1971-)
   Nemzetközi légijog / Sipos Attila. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 444 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 18.)
Bibliogr.: p. 415-427. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-335-5 kötött
légi jog - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341.226.2(075.8) *** 347.82(100)
[AN 3859889]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2022.
   Trianon 100 [elektronikus dok.] : tanulmányok a békeszerződés centenáriumára / szerk. Barna Attila. - Szöveg (pdf : 112.8 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168358. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-353-2
magyar történelem - külpolitika - első világháború - forradalmak kora - trianoni békeszerződés - elektronikus dokumentum
341.382"1920" *** 327(100)"191" *** 943.9"19"
[AN 3853276]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2022.
   Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában [elektronikus dok.] / szerk. Gelencsér Dániel, Selnicean László. - Szöveg (epub : 4.4 MB) (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Lezárva: 2020. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-413-3 (epub)
ISBN 978-963-531-412-6 (pdf)
Európai Unió - polgári eljárásjog - társadalmi viselkedés - konfliktus - konfliktuskezelés - elektronikus dokumentum
347.9(4-62) *** 316.48
[AN 3853243]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3233 /2022.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
Mesés kémjátszmák (angol)
   Fabulous spy games : how international trade networks with the West developed after 1945 / Zsuzsanna Borvendég. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Publications of the Institute for Hungarian Studies, ISSN 2786-1317 ; 2.)
Bibliogr.: p. 195-203.
ISBN 978-615-6117-29-8 kötött
Magyarország - titkosszolgálat - külkereskedelem - szocialista gazdaság - 1945 utáni időszak
355.40(100)"194/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 339.194(439)"195/198" *** 330.342.15(439)"1945/198"
[AN 3849382]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2022.
Czine Tibor (1986-)
   Minden jót, elvtársak! / Czine Tibor, Daczi Péter Márton. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2021. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 54.)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-5796-10-4 kötött : 5490,- Ft
Szovjetunió - Magyarország - Budapest. 16. kerület - csapatkivonás - laktanya - rendszerváltás
355.71(439-2Bp.XVI.) *** 341.223.7(439)"1989/1991"
[AN 3849855]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2022.
Dániel Mária Magdolna
   Katonaportrék / [fotó] Dániel Mária Magdolna ; [interjú] Silye Sándor, Csató József ; [közread. a Tarsoly Ifjúságért Egyesület, Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezete]. - Székesfehérvár : Tarsoly Ifjúságért Egyes. : Honvéd Hagyományőrző Egyes. Fejér M. Szerv., 2021. - 189 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1569-6 fűzött
Magyarország - katonatiszt - 20. század - 21. század - interjú
355(439)(092)(047.53)
[AN 3849181]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2022.
Gilbert, Adrian
Waffen-SS (magyar)
   Waffen-SS : Hitler serege a háborúban / Adrian Gilbert ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 437 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-590-0 kötött : 4499,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - hadtörténet - különleges alakulat - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 3850831]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2022.
   A magyar haderő feletti demokratikus politikai és civil kontroll létrehozása, valamint működése 1990-től napjainkig / szerk. Gyarmati István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 116 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-327-844-4 fűzött
Magyarország - haderő - honvédség - katonai igazgatás - felügyelet - ezredforduló - 21. század
355/359(439)"199/201" *** 351.86(439)"199/201"
[AN 3850116]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2022.
   A mai NATO : a szövetség helyzete és feladatai / szerk. Szenes Zoltán. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 267 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-963-327-803-1 kötött : 3500,- Ft
North Atlantic Treaty Organization
Közép-Európa - védelmi szövetség - biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század
355.356(100-15)NATO *** 355.02(4-11)"20"
[AN 3850106]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2022.
Pető István Norbert
   A Gripen vadászrepülőgép / Pető István Norbert. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 68 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-862-8 fűzött
Svédország - vadászrepülőgép
623.746.3(485)Gripen
[AN 3850092]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2022.
Pintér László (1911-1981?)
   Naplók és sorsok : Dr. Pintér László hadifogolynaplója, 1945-1946 / szerk. Pánti Irén. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 181, [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-805-0 fűzött : 2790,- Ft
Franciaország - Magyarország - hadifogoly - katonatiszt - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355.257.7(44)(=945.11)"1945"(0:82-94) *** 355(439)(092)Pintér_L.(0:82-94)
[AN 3849845]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2022.
Pintér Zoltán Árpád (1987-)
   Fabriczy Kováts Mihály : egy magyar huszártiszt két kontinensen = Michael Fabriczy Kováts : a Hungarian hussar officer on two continents / Pintér Zoltán Árpád. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 241 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 230-239.
ISBN 978-963-327-808-6 kötött : 8200,- Ft
Kováts Mihály (1724-1779)
Magyarország - katonatiszt - huszár - 18. század
355(439)(092)Kováts_M.
[AN 3850099]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2022.
Svéd László (1950-)
   A magyar katona-egészségügy az első öbölháborúban = Hungarian military medicine in the first gulf war / [Svéd László] ; [ford. ... Eszes Boldizsár] ; [a térképeket rajz. Nagy Béla]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 409 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 397-399.
ISBN 978-963-327-823-9 kötött
Irak - Magyarország - öbölháború - hadtörténet - katonai egészségügy - memoár
355.48(567)"1990/1991"(0:82-94) *** 613.67(439)"1990/1991"(0:82-94) *** 356.33(439)"1990/1991"(0:82-94)
[AN 3850062]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3243 /2022.
Walsh, Mark
The body in coaching and training an introduction to embodied facilitation (magyar)
   A test szerepe a coaching és tréning során : bevezetés a testesült facilitálásba: az embodiment módszertana : [több mint 50 egyszerű gyakorlat, egyéni, csoportos és saját alkalmazásra] / Mark Walsh ; társszerzők Alexandra Vilvovskaya [et al.] ; [ford. Koczka Terézia]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6167-06-4 fűzött : 6900,- Ft
coaching - test - tudatosság - figyelem
659.2 *** 612 *** 159.952
[AN 3850008]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3244 /2022.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
Az impexek kora (angol)
   The ages of the impexes / Zsuzsanna Borvendég. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 211 p. ; 24 cm. - (Publications of the Institute for Hungarian Studies, ISSN 2786-1317 ; 1.)
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-615-6117-30-4 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - feketegazdaság - szocialista gazdaság - titkosszolgálat - Kádár-korszak
338(091)(439)"195/198" *** 339.5(439)"196/198" *** 339.194(439)"196/198" *** 338.2(47-62)"197/198" *** 355.40(439)"197/198"
[AN 3849377]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2022.
Carlson, Ben
A wealth of common sense (magyar)
   Befektetés józan ésszel : miért célravezetőbb a pénzügyi piacokon (is) az egyszerű, mint a bonyolult? / Ben Carlson ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2021. - 246 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0260-6 kötött : 4990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 658.152
[AN 3859555]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2022.
Damodaran, Aswath (1957-)
Investment valuation (magyar)
   A befektetések értékelése : módszerek és eljárások / Aswath Damodaran. - Budapest : Panem, 2006 [!2021]. - XIV, 1065 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1029-1040.
ISBN 978-963-545-455-6 kötött : 8900,- Ft
ISBN 963-545-455-4
beruházás - tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 330.322
[AN 3859380]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2022.
Gál István László (1978-)
   A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme [elektronikus dok.] / Gál István László. - Szöveg (epub : 2 MB) (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168202. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-365-5 (epub)
ISBN 978-963-531-364-8 (pdf)
Magyarország - államtitok - titokvédelem - büntetőjog - 21. század - elektronikus dokumentum
336.61(439) *** 65.012.8(439) *** 343(439)"20"
[AN 3851955]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2022.
Gubán Ákos (1956-)
   Közpénzügyi gazdálkodási folyamatok hatékonyságának javítása a gyakorlatban / [szerző Gubán Ákos, Mezei Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2021. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-638-624-5 fűzött
Magyarország - pénzügy - államháztartás - gazdálkodás
336.1/.5(439)(078) *** 336.12(439)
[AN 3849478]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2022.
Halász Vendel
   Vállalatfelvásárlás : érdekek és értékek az Európai Unió és az Egyesült Államok vállalatfelvásárlási szabályozásában / Halász Vendel. - Budapest : Menedzser Praxis, 2021. - 443 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 419-443.
ISBN 978-615-5554-21-6 fűzött : 3150,- Ft
Európai Unió - Egyesült Államok - vállalat - egyesítés - tőkepiac - tőkebefektetés - jogi szabályozás
334.758(4-62)(094) *** 334.758(73)(094) *** 336.76(4-62) *** 336.76(73)
[AN 3849270]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2022.
   Harsányi János élete és munkássága / Simon János szerk. - Budapest : CEPoliti, 2019-2021. - 3 db ; 24 cm
A 2. köt. társközreadója a Harsányi János Tudásközpont
Harsányi János (1920-2000)
Egyesült Államok - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - játékelmélet
330(73)(=945.11)(092)Harsányi_J. *** 519.83
[AN 3783679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Játék az életért, élet a játékért. - 2021. - 355 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-17-0 fűzött
[AN 3849851] MARC

ANSEL
UTF-83251 /2022.
   Hungarikumok : hungarikumok gyűjteménye : collection of Hungarikums / [szerk. Horváth Imre] ; [közread. a] Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium. - [Budapest] : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3859067]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2022.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Misz József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - XXVIII, 672 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9160-7 kötött : 9500,- Ft
gazdaságtan
330
[AN 3859453]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2022.
Varian, Hal R. (1947-)
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon / Hal R. Varian ; [ford. ... Bara Zoltán és Temesi József]. - 4. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - XXX, 815 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9180-5 kötött : 7250,- Ft
mikroökonómia
330.101.542
[AN 3859455]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2022.
Veres Zoltán (1953-)
   A szolgáltatásmarketing alapkönyve / Veres Zoltán. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2021. - 622 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 585-609.
ISBN 978-963-454-640-5 fűzött : 6900,- Ft
marketing - szolgáltatóipar
658.8 *** 658.64 *** 338.46
[AN 3858746]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3255 /2022.
   Személyes történeteink : a Menhely Alapítvány első harminc éve / [fel. szerk. Guba Ildikó]. - Budapest : Menhely Alapítvány, 2021. - 280 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80999-6-7 fűzött
Menhely Alapítvány
Magyarország - Budapest - szociális gondozás - szociális munkás - hajléktalan - alapítvány - testülettörténet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - memoár
364.62(439)(0:82-94) *** 061.2(439-2Bp.) *** 364.252(439) *** 364.046.42(439-2Bp.)"198/201"
[AN 3849771]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2022.
   A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból / [... vál., ... szerk. Nárai Márta] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2020. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-92-0 fűzött
szociális munka
364
[AN 3850270]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3257 /2022.
   140 éves a Madách Imre Gimnázium / [szerk. Hadikné Végh Katalin, Németh Andrea]. - Budapest : Madách I. Gimn., 2021. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1682-2 fűzött
Madách Imre Gimnázium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 3849280]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2022.
Balogh Katalin Gabriella
   Hetedhét tervezés : tematikus tervek gyűjteménye III. / Balogh Katalin Gabriella ; [ill. Petka Ildikó]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 92 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-6043-38-2 fűzött
óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3849830]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2022.
Gordon Győri János (1956-)
   Tehetségek együtt : a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium első speciális matematika tagozatos gimnáziumi osztálya tehetségpedagógiai szempontokból / Gordon Győri János. - Budapest : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., cop. 2021. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936)
Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-615-81897-0-5 fűzött
Budapest - tehetséggondozás - matematikatanítás - gimnázium - 1960-as évek
376.545(439)"196" *** 373.54(439-2Bp.)"196" *** 372.851
[AN 3849452]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2022.
Horváth-Meszes Bettina
   Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz : képességfejlesztő játékok gyűjteménye : nyár / Horváth-Meszes Bettina, Karczewicz Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 83 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6043-35-1 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - naptári szokás - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 372.3(072) *** 398.33(=945.11)
[AN 3849831]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2022.
   Egy innovatív együttműködési program : a Kodolányi János Egyetem és a Békés megyei középiskolák újszerű együttműködési programjának bemutatása : EFOP-3.4.4-16-2017-00001 azonosító számú "Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira" / [szerk. Szabó Péter]. - Székesfehérvár : KJE, 2021. - 91 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-615-5075-63-6 fűzött
Magyarország - Békés megye - közoktatás - felsőoktatás - pályaorientáció - továbbtanulás - 21. század
378(439)"201/202" *** 37.048.4 *** 37.014(439.175)"201"
[AN 3849131]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2022.
Kaibás Gábor Márk
   A szakképzési jogszabályok magyarázata / [kiad. a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum]. - Budapest : Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, 2021. - 233, [42] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerző Kaibás Gábor Márk. - QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-2385-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - szakmai képzés vállalatnál - továbbképzés - jogi szabályozás - útmutató
377(439)(036) *** 331.36(439)(036)
[AN 3849755]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2022.
Kocsis Miklós (1983-)
   A felsőoktatási autonómia a kulturális jogok rendszerében / Kocsis Miklós ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2021. - 202 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-615-6192-70-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - autonómia - intézmény igazgatása - 21. század
378(439)"201" *** 378.014.5(439)"201" *** 341.231 *** 65.012.4
[AN 3850158]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2022.
   A minősített tehetséggondozó műhelyek tapasztalatai és eredményei, 2016-2021 / [szerk. Kovács Zsolt, Szegedi Dezső] ; [közread. a] Nemzeti Tehetség Központ. - Budapest : Nemz. Tehetség Közp., 2021. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2626-5 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - 21. század
376.545(439)"201"
[AN 3849308]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2022.
   Módszertani kézikönyv : ability work. - [Debrecen] : [Csat Egyes.] : [Orsz. KID Egyes.] ; [Tetétlen] : [Önkormányzat], 2021. - [2], 232 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Csat Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért, az Országos KID Egyesület és Tetétlen Község Önkormányzata
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - szociális kompetencia - képességfejlesztés - humánerőforrás-menedzsment - módszertan - 21. század
37.025 *** 658.3 *** 331.5(439)"201"
[AN 3849764]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2022.
   A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára / szerk. Mesterházi Zsuzsa és Szekeres Ágota ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE BGGYK, 2021. - 636, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 523-589. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-7155-97-0 kötött
tanulási nehézség - egyetemi tankönyv
371.322.9(075.8)
[AN 3859271]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2022.
   Nevelés népművészettel : Platthy György-Emlékkonferencia - Magyar Örökség Nevelési Konferencia : 2021. Szent Iván hava 5-6., Göd ... / [fel. szerk. Horváth Szilárd] ; [rend., közread. a] Búzaszem Alapítvány. - Göd : Búzaszem Alapítvány, 2021. - 162 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1660-0 fűzött
Magyarország - művészeti nevelés - népművészet - magyar néprajz - hagyománytisztelet
37.036 *** 7.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3850261]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2022.
   Romakép Műhely, 2021 : cinezine / [koncepció Müllner András] ; [közread. az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék Minor Média/Kultúra Kutatóközpont]. - Budapest : ELTE BTK Média és Kommunikáció Tansz. Minor Média/Kultúra Kutatóközp., 2021. - [175] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - művészeti oktatás - művelődésügy - filmművészet - filmgyártás - történeti feldolgozás
37.036(439)(091) *** 374(439)(091) *** 791.43.02
[AN 3849470]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2022.
   A São Pauló-i Egyetem magyar nyelv és kultúra tanfolyamának története, 2015-2020 = História do Curso de Língua e Cultura Húngara da Universidade de São Paulo / [szerk. Demkó Anita, Kóbori Sarolta, Pelcz Katalin] ; [... ford. Albert Tünde, ... Catarina M. Zágon] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, 2021. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-429-751-2 kötött
Magyarország - Brazília - São Paulo - nyelvoktatás - magyar nyelv - kulturális kapcsolat - 21. század - szórványmagyarság
372.880.945.11 *** 008(439)"201" *** 008(81)"201" *** 316.347(=945.11)(81-2SãoPaulo)
[AN 3849789]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2022.
Szabó Miklós, M. (1942-2021)
   Az egyetemi katonai tanszékek története, 1951-1957 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 65, [18] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-854-3 fűzött
Magyarország - katonai felsőoktatás - oktatástörténet - 1950-es évek
378.635.5(439)"195"
[AN 3850121]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2022.
   Tanítói kincsestár : hasznoskönyv tanítójelölteknek és tanítóknak / [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK, 2021. - 263 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-83-8 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - óravázlat - tanári segédkönyv - példatár
371.214 *** 372.8(072)(076)
[AN 3850252]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2022.
   Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp, 2020 : reformpedagógiai és tantárgy-pedagógiai tanulmányok / szerk. Medovarszki István ; [az előszót írta Bárdos Jenő]. - Békéscsaba : Magánkiad., 2020. - 114 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9952-1 fűzött
tantárgy-pedagógia - módszertan - reformpedagógia
371.3 *** 371.4Montessori
[AN 3849329]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2022.
Tóth István, H. (1951-)
   Szövegalkotás és szövegértés a szavak játékával : munkafüzet a 2-3. évfolyamosok számára / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 15.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-308-4 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - szövegértés - anyanyelvi nevelés - alapfokú oktatás - példatár
372.46(076) *** 372.889.451.1(075.2)(076)
[AN 3849545]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2022.
Verseczkyné Sziki Éva
   Átjáró : múltból a jövőbe : a kultúrház közkinccsé tétele / [írta és gyűjt. Verseczkyné Sziki Éva] ; [kiad. ... Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely]. - [Isaszeg] : IMH, 2021. - 297 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0610-6 kötött
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely
Isaszeg - kulturális élet - művelődési ház - történeti kronológia
374.07(439-2Isaszeg) *** 316.7(439-2Isaszeg)(0:930.24)
[AN 3849696]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3275 /2022.
Merza József (1932-)
   És mégis mozgok [elektronikus dok.] : Nagypapa tovább túrázik / Merza József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-43-6
Magyarország - természetjárás - memoár - elektronikus dokumentum
796.5(439)(0:82-94)
[AN 3851939]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2022.
Somogyi Éva
   Női kézilabda kék-fehérben : Hellas SE - Győri Textiles SE, 1946-1985 / Somogyi Éva. - [Győr] : Somogyi É., 2021. - 552 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2177-2 fűzött
Győri Textiles Sportegyesület
Győr - Magyarország - kézilabda - sportesemény - sportegyesület - sporttörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
796.322.093(439)"194/198" *** 061.2(439-2Győr)(091) *** 796.322(439-2Győr)"194/198"
[AN 3849414]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2022.
   Sportklubok az egészségért : értékelési zárójelentés. - Budapest : [NDHSZ], [2021]. - 147 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Közread. a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szabadidősport - sportegyesület - szabadidő-felhasználás - statisztikai adatközlés - 21. század
796.035(439)"201/202" *** 061.2(439)"201/202" *** 379.8(439)"201/202"(083.41)
[AN 3849515]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2022.
   Vadászok Fejér megyében : vadászportrék, 2021 / [szerk. Szente Tünde] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete. - Székesfehérvár : OMVK Fejér M. Területi Szervezet, 2021. - 119 p. : ill., főként színes ; 26 cm + mell.
ISBN 978-963-89493-8-7 kötött : 3000,- Ft
Fejér megye - vadász - 20. század - 21. század - memoár
799.2(439.118)(092)(0:82-94)
[AN 3850472]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2022.
Vida József (1973-)
A magyar négyes fogat (angol)
   The Hungarian four-in-hand : onside leader, offside leader, onside wheeler, offside wheeler / József Vida ; [ill. Kata Koleszár, Erzsébet Mészáros, Kristóf Sánta]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 371 p. : ill., részben színes ; 25x26 cm
ISBN 978-615-5417-76-4 kötött : 69,90 EUR
Magyarország - sporttörténet - sportoló - fogathajtás - interjú
798.64(439)(091) *** 798.64(439)(092)(047.53)
[AN 3849960]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2022.
Vida József (1973-)
   A magyar négyes fogat : ostorhegyes, gyeplős, nyerges, rudas / Vida József ; [ill. Koleszár Kata, Mészáros Erzsébet, Sánta Kristóf]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 371 p. : ill., részben színes ; 25x26 cm
ISBN 978-615-5417-75-7 kötött : 14990,- Ft
Magyarország - fogathajtás - sporttörténet - sportoló - interjú
798.64(439)(091) *** 798.64(439)(092)(047.53)
[AN 3849955]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3281 /2022.
   25 éves a Magyar Szentek Temploma, 2021 / [szerk. Besze Erika, Gere Edit, Gere György ...]. - Budapest : M. Szentek Temploma, [2021]. - 94 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Fűzött
Magyar Szentek Temploma (Budapest)
Budapest. 11. kerület - katolikus egyház - egyházközség - templom
726.54(439-2Bp.XI.) *** 282(439-2Bp.XI.)"199/201"
[AN 3850216]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2022.
Bánki Ákos (1982-)
   Flúmen / [Bánki Ákos] ; [... kiad. ... a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány ...]. - Balatonalmádi : Garten Kortárs Műv. Alapítvány, cop. 2021. - 263 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 257.
ISBN 978-615-01-2320-2 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Bánki_Á.
[AN 3850134]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2022.
Barabás Zsófi (1980-)
   Mindenki tud rajzolni / Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - [173] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-509-330-4 fűzött : 3975,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3858712]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2022.
   Bodrogközi szőttesek / összeáll. Ébner Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 13 p., 32 t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6189-42-4 fűzött : 3900,- Ft
Bodrogköz - népművészet - népi díszítőművészet - szövés - magyar néprajz
746.1.031.4(=945.11)(439Bodrogköz) *** 39(=945.11)(439Bodrogköz)
[AN 3849201]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2022.
Bortnyik Sándor (1893-1976)
   Bortnyik Sándor, 1893-1976 : tíz kép / [szerk. Borbély László] ; [közread. a] Lechner-ház Galéria. - Kecskemét : Lechner-ház Galéria ; [Budapest] : Pianella Kft., 2021. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2724-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bortnyik_S.
[AN 3850497]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2022.
Déry Attila (1954-)
   Házak, emlékek, alkotók : építészettörténeti séta a Szentimrevárosban és környékén / Déry Attila ; [közread. a Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány]. - [Budapest] : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, [2021]. - 132 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-81205-1-7 fűzött
Budapest. 11. kerület - építészet
72(439-2Bp.XI.)(036)
[AN 3859161]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2022.
   Építészet : érkezés a 21. századba : új brutalizmusból az új modernitásba : Passaic Hilton Hotel New Jersey / [szerk. Kévés György] ; [kiad. az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2021. - [37] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6330-04-8 fűzött
Magyarország - építészettörténet - modern építészet - 20. század - ezredforduló
7.036 *** 72(100)"19/201" *** 72(439)"19/201"
[AN 3849405]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2022.
   "És fölzeng a világ" : az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó kiállítás. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - [2], 30, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. júl. 13 - szept. 1. között rendezték
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2021" *** 7.046.3(439)
[AN 3850494]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2022.
Faludi Ildikó
   A gödöllői kastély = The palace of Gödöllő = Das Schloss von Gödöllő = Le château de Gödöllő / Faludi Ildikó ; [ford. ... Horváthy Judit, Kapronczai Éva, Vizsnyiczai Zita] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - 3. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 183 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-615-81971-0-6 kötött
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
Gödöllő - kastély - album
728.82(439-2Gödöllő)(084.1)
[AN 3859268]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2022.
Földényi F. László (1952-)
   Newton álma : William Blake Newtonja / Földényi F. László. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 290, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 277-[291].
ISBN 978-963-518-039-4 kötött : 3999,- Ft
Blake, William (1757-1827)
Nagy-Britannia - festőművész - művészetesztétika - 18. század - 19. század
75(410)(092)Blake,_W. *** 75.01
[AN 3850283]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2022.
   Haydneum Magyar Régizenei Központ : Hungarian Centre for Early Music / [ed. direction Benoît Dratwicki]. - Budapest : Haydneum M. Régizenei Közp., 2021. - 238 p. : ill. ; 21 cm + 2 CD
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-01-2218-2 kötött
Magyarország - tudományos intézmény - zenei könyvtár - zenetörténet - művelődéstörténet - barokk zene - 17. század - 18. század - 19. század - auditív dokumentum
069(439-2Bp.)Haydneum *** 78(439)"16/18" *** 930.85(439)"16/18" *** 78.034.7
[AN 3849893]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2022.
Horváth Zoltán György (1967-)
   A magyarországi festett kazettás famennyezetekről dióhéjban = Hungarian painted panelled wooden ceilings in a nutshell / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2021. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-74-0 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - népi díszítőművészet - templom - magyar néprajz
7.031.4(=945.11) *** 75.052 *** 726.54(439)
[AN 3849904]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2022.
Karátson Gábor (1935-2015)
   Illusztrációk Goethe Faustjához, 1976-1980 : 2021. szeptember 9 - 2021. október 10., Szolnoki Művésztelep, Kert Galéria ..., 2021. november 13 - 2022. január 9., Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palota, Várgaléria ... / Karátson Gábor ; [... szerk., a kiállítások kurátora Bellák Gábor] ; [... közrem. Vizkeleti Andrea]. - Szentendre : MANK, cop. 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Karátson archívum könyvek, ISSN 2786-2305 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6217-01-1 fűzött
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Faust
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - linóleummetszet - akvarell - illusztráció - kiállítási katalógus
75(439)(092)Karátson_G. *** 761 *** 75.021.322 *** 75.056 *** 061.4(439-2Szolnok) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3850403]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2022.
Katona József
   Erdély képeslapokon / Katona József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 139 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-327-845-1 kötött
Erdély - helyismeret - művelődéstörténet - képes levelezőlap
769.5(439) *** 908.439.21(084.1) *** 908.498.4(084.1) *** 930.85(439.21)
[AN 3850286]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2022.
Kerny Terézia (1957-2015)
   Freskók nyomában : a középkori Magyarország falkép-legendáriuma / Kerny Terézia, Thaler Tamás. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2021. - 124, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
Bbliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-546-013-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - keresztény művészet - szent - kultusz - középkor - falfestmény
75.052(439)"11/15" *** 235.3(092) *** 394.944(439)"11/15" *** 75.046.3 *** 247.5
[AN 3850228]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2022.
   A kunmadarasi református templom és harangjainak története / szerk. Laczkó Tóth Bertalanné ; [kiad. a Kunmadarasi Honismereti Egyesület]. - 2. kiad. - Kunmadaras : Kunmadarasi Honismereti Egyes., 2021. - 46 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-80530-0-6 kötött
Kunmadaras - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Kunmadaras)(091)
[AN 3858741]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2022.
Molnár Sándor (1936-)
   Festőjóga : festmények, szobrok, anyagtanulmányok / Molnár Sándor. - Budapest : Irály Kkt., 2021. - 399, [3] p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-615-01-0837-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Molnár_S.
[AN 3849734]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2022.
Muzsnay Ákos (1945-)
   Muzsnay / [szövegösszeáll. ... Jász Attila]. - Budapest : Árgyélus K., 2021. - 159, [3] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89431-6-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Muzsnay_Á.
[AN 3850229]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2022.
Németh Zsolt
   A fény útján : tanulmányok Árpád-kori templomainkról / Németh Zsolt. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 197 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 26.)
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-615-6117-33-5 kötött
Kárpát-medence - Árpád-kor - építészet
726.54(4-191)"09/12"
[AN 3849434]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2022.
   Népművészet mesterei lexikon : az elmúlt 25 év tárgyalkotói / [szerk. Csonka-Takács Eszter, Pál-Kovács Dóra] ; [... kiad. ... Szabadtéri Néprajzi Múzeum ...]. - [Budapest] : Virtuóz K. és Nyip. Kft. ; [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; [Fót] : Top-Immo Hungary Kft., 2021. - 171 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81893-0-9 kötött
Magyarország - iparművészet - népművészet - 20. század - 21. század - életrajzi lexikon - album
745/746.031.4(439)(092):030 *** 39(=945.11)
[AN 3850239]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2022.
Omara (1945-2020)
   Hangterek / Omara ; [kurátor Pócsik Andrea] ; [szerk. Blaskó Ágnes, Csikós Marina, Pócsik Andrea]. - Budapest : OFF-Biennále Budapest, 2021. - 63, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2021. máj. 4-29. között "Omara hang-tér-foglalása" címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-2045-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Omara *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3849472]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2022.
Páli Szilvia
   Első varrós könyvem : kezdő : lakberendezési ötletek, táskák, kiegészítők / Páli Szilvia ; [ill. Tóbiás Gyöngyvér] ; [szabásminták Glattfelder Kinga] ; [közread. a] Budai Alkotóműhely. - [Budapest] : Budai Alkotóműhely, [2020]. - 72 p. : ill., főként színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-615-00-9819-7 fűzött
textilművészet - díszítőművészet - varrás - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826 *** 646.21
[AN 3849383]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2022.
Szegedi Miklós (1952-)
   "Az ember Isten kertjében él" : fából derűvel, örömre / Szegedi Miklós. - Diósgyőr ; Budapest : Szegedi M., 2021. - 177 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-615-01-1302-9 fűzött
fafaragás - fa - művelődéstörténet
745.51 *** 581.412 *** 930.85
[AN 3849730]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2022.
   Találkozás : a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus tiszteletére a Vigadó Galériában, 2021. szeptember 1 - október 10. = Encounter : an exhibition by the Hungarian Academy of Arts in honour of the 52nd International Eucharistic World Congress : Vigadó Galéria, Budapest, between 1 September 2021 and 10 October 2021 / [a kiállítás kurátora ... Hauser Beáta]. - [Budapest] : MMA, [2021]. - 51 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 7.046.3 *** 265.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850466]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2022.
Török András (1954-)
   A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll / Török András, Wachsler Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 380 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Országház. - Bibliogr.: p. 342-348.
ISBN 978-615-5948-68-8 kötött
Budapest. 5. kerület - országház - helyismeret - helytörténet - közterület
725.11(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.V. *** 943.9-2Bp.V.
[AN 3859800]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2022.
Vadas József (1946-)
   Hol gyár állott, most iskola : Lingel & Tsai / Vadas József. - [Budapest] : Budapesti Metropolitan Egy., [2021]. - 63 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Metu teória, ISSN 2786-1139)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5459-06-1 fűzött
iparművészet - 19. század - 20. század
745(100)"18/19"
[AN 3850046]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2022.
   Vésett pásztortülkök / összeáll. Madarassy László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - [41] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6385-01-7 fűzött : 3900,- Ft
pásztorművészet - népi díszítőművészet - magyar néprajz
745.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3849195]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2022.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The philosophy of beauty (magyar)
   A szépség filozófiája [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 792 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-320-0 (epub)
ISBN 978-963-559-321-7 (mobi)
művészetesztétika - elektronikus dokumentum
7.01
[AN 3850977]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3309 /2022.
   Bárdos Szimpóziumok : 16 zenei írás / szerk. S. Szabó Márta ; [kiad. a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-298-0 fűzött
zeneelmélet - zeneoktatás
78.01 *** 372.878
[AN 3849269]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2022.
Cattaneo, Hernan (1965-)
El sueño del DJ (magyar)
   Egy DJ álma : emlékek / Hernan Cattaneo ; [ford. Nemesrévi Ágnes, Furulyás Lúcia]. - [Budapest] : Set Match Bt., cop. 2021. - 267, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2728-6 fűzött : 5990,- Ft
Argentína - lemezlovas - 20. század - 21. század - elektronikus zene - memoár
78.067.26(82)(092)Cattaneo,_H.(0:82-94)
[AN 3849367]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2022.
Dalos Anna (1973-)
   Tudós nő a Horthy-korszakban : Prahács Margit (1893-1974) / Dalos Anna. - Budapest : BTK ZTI, 2021. - 46 p. ; 24 cm. - (Musicologia Hungarica, ISSN 0077-2488 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5167-40-9 fűzött : 990,- Ft
Prahács Margit (1893-1974)
Magyarország - zenetudós - könyvtáros - 20. század - személyi bibliográfia
78.072.2(439)(092)Prahács_M. *** 02(439)(092)Prahács_M. *** 012Prahács_M.
[AN 3850219]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2022.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató - lila könyv : hetvenhét gyerekdal : [online zenei melléklettel] / [vál. és írta] Gróh Ilona ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - [Szekszárd] : Ringató, 2021. - 113, [4] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-6218-02-5 kötött : 4499,- Ft
gyermekdal - gyermekkönyv
784.67(02.053.2)
[AN 3849477]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2022.
Józan Zoltán
   Győzelem vagy Valhalla / Józan Zoltán. - [Budapest] : Loyalty Records : Józan Z., 2021. - 279 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9496-0 fűzött : 4000,- Ft
Valhalla (együttes)
Magyarország - rockzenekar - szkinhed - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(439)Valhalla
[AN 3850188]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2022.
Tolhurst, Lol (1959-)
Cured (magyar)
   Cured [elektronikus dok.] : mese a két képzeletbeli fiúról / Lol Tolhurst ; ford. Lotterfeld Boholy. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-643-8
Tolhurst, Lol (1959-)
The Cure (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)The_Cure(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Tolhurst,_L.(0:82-94)
[AN 3851763]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3315 /2022.
Bokor Pál (1942-)
   A film mint mozgás : gondolatok a film szépségéről és szabadságáról / Bokor Pál. - 2. kiad. - Budapest : Atlantic Press, 2021. - 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-557-018-8 fűzött : 3990,- Ft
filmesztétika - filmtechnika
791.43.01 *** 778.5
[AN 3859110]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2022.
   Magyar csupajáték : a modern magyar összművészeti előadás / [szerk. Bólya Anna Mária, Windhager Ákos] ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2021. - 244 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-74-5 fűzött
Magyarország - színháztörténet - zenetörténet - táncművészet - néptánc - művészetesztétika - táncelmélet - két világháború közötti időszak - színielőadás
792.091(439-2Bp.)"1938" *** 78(439)"193" *** 793.31.01
[AN 3850151]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2022.
   Mások akartunk lenni : a Szentendrei Teátrum története az alapítástól 2020-ig / főszerk. Timár András ; szerk. Hutvágner Éva és Vasvári Csaba ; [közread. a] Szentendrei Kulturális Központ. - Szentendre : Szentendrei Kult. Közp., 2021. - 476 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1088-2 kötött : 5200,- Ft
Szentendrei Teátrum
Szentendre - színháztörténet - színházi élet - 20. század - 21. század - színielőadás - interjú
792.091(439-2Szentendre)"196/201" *** 792(439-2Szentendre)(091)(047.53)
[AN 3850103]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2022.
Sal Endre (1972-)
   Mi, magyarok a színpadon : 51 fantasztikus színészlegenda élete / Sal Endre. - [Budapest] : Libri, 2021. - 217 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-433-763-8 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - színész - színházművészet - 20. század - ezredforduló - életrajz
792(439)(092) *** 792(439)"19/20"
[AN 3849934]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2022.
Spencer, Bud (1929-2016)
Altrimenti mi arrabbio (magyar)
   Különben dühbe jövök : önéletrajzom első része / Bud Spencer ; közrem. Lorenzo de Luca ; szerk. David de Filippi ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 246, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Filmogr.: p. 243-[247].
ISBN 978-963-572-093-4 fűzött : 3999,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3859968]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2022.
Spencer, Bud (1929-2016)
In achtzig Jahren um die Welt (magyar)
   80 év alatt a Föld körül : önéletrajzom második része / Bud Spencer ; társsz. Lorenzo de Luca ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 382 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-090-3 fűzött : 3999,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3859719]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3321 /2022.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Kiscelli Piroska]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 277, [9] p. : ill. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-05-9579-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3859454]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2022.
Argaz Éva
   Francia 1x1 : harmadik kötet : felkészítő könyv középfokon : B2 szint : tanulás egyedül, könnyedén és gyorsan / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2021. - 427 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81581-0-7 fűzött : 4900,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3849796]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2022.
Dömők Szilvia (1969-)
   Pons gyakori hibák A - Z : német : 10-99 éves korig / Dömők Szilvia, Gottlieb Éva. - Budapest : Klett, 2022. - [85] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-97-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(078)(076)=945.1
[AN 3859258]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2022.
   Hogyan mondták eleink? : mai nyelvünk 10000 szavának 13500 régi és tájnyelvi megfelelője : rejtvényszótár I. / szerk. Kiss Gábor ; ... közrem. Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 216, [1] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 77.)
Bbliogr.: p. 9.
ISBN 978-963-409-289-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár - archaizmus - szinonimaszótár
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-087 *** 809.451.1-316.2
[AN 3850281]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2022.
Lundquist-Mog, Angelika
Pons Powerkurs für Anfänger Deutsch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : német : [A1-A2 szint] / Angelika Lundquist-Mog ; [ford. Szabó Helga] ; [ill. Uta Guións]. - Budapest : Klett, 2022. - 176 p. : ill. ; 25 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Dobozban
ISBN 978-963-578-033-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3859172]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2022.
Nyíri Dénes
   Hol ringatták a Halotti beszéd bölcsőjét? / Nyíri Dénes ; [kiad. a Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múzeuma Alapítvány]. - [Boldva] : Boldvai Önkormányzat Néprajzi Múzeuma Alapítvány, cop. 2021. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1978-6 fűzött
magyar nyelv - 12. század - nyelvemlék - kódex
809.451.1-8"11" *** 091.14Pray
[AN 3850020]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2022.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 1 / written and comp. by Szabó Szilvia and John Barefield. - 3. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 200 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-28-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3858738]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2022.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 2 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 200 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-05-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3858739]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2022.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 3 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 184 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-31-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3858736]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2022.
Szabó Szilvia (1975-)
   Magyar mint idegen nyelv : A2, B1, B2, C1 szint : tippek az olvasáskészség, az íráskészség, a beszédértés és a beszédkészség vizsgarészekhez : kulcs a sikeres ECL nyelvvizsgához / szerző Szabó Szilvia. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2016 [!2021]. - 224 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-06-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvvizsga - példatár
809.451.1(079.1)=00
[AN 3858735]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2022.
Trebits Anna
   EU English : using English in EU context : B2 / Anna Trebits ; with English EU terminology by Márta Fischer. - Budapest : Klett, 2021. - 222, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-9641-88-4 fűzött
Európai Unió - angol nyelv - szaknyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=00 *** 327.39(4-62)
[AN 3859178]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2022.
Zágonyi Mónika
   Szó-kincseink könnyedén / Zágonyi Mónika. - [Budapest] : Magánkiad., 2014-. - 21 cm
2020-tól kiad. az Underground Kiadó
magyar nyelv - etimológiai szótár - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-321.2
[AN 3799089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - Dzs. - cop. 2021. - 440 p.
ISBN 978-963-08-8953-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6106-61-2)
[AN 3850157] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., H, I, Í, J. - cop. 2021. - 308 p.
H - J
ISBN 978-963-12-6187-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6106-61-2)
[AN 3850159] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3333 /2022.
Bataille, Georges (1897-1962)
La littérature et le mal (magyar)
   Az irodalom és a rossz / Georges Bataille ; [ford. Dusnoki Katalin]. - Budapest : Balassi, [2021]. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-101-9 fűzött : 3000,- Ft
világirodalom története - irodalomelmélet
82(091) *** 82.01
[AN 3859174]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2022.
Beck András (1961-)
   Eljutni A-tól B-ig és vissza / Beck András. - Budapest : Magvető, 2021. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4115-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század
82(091)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3849292]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3335 /2022.
Arday Géza (1973-)
   A sorskereső : Borbély László írói világa / Arday Géza. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2021. - 139, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-801-2 fűzött : 2490,- Ft
Borbély László (1968-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Borbély_L. *** 012Borbély_L.
[AN 3849850]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2022.
Bokányi Péter (1968-)
   "...végtére hazatérek..." : Vas megye irodalmi emlékei / Bokányi Péter, Garas Kálmán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 96, [3] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-70-1 kötött : 3480,- Ft : 10 EUR
Vas megye - magyar irodalom története - helyismeret - emlékhely
894.511(091) *** 908.439.111 *** 725.945(439.111)
[AN 3849390]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2022.
Magyar Miklós (1938-)
   Én. Én. Én. Én [elektronikus dok.] : Esterházy Péter / Magyar Miklós. - Szöveg (epub : 763 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-44-3
Esterházy Péter (1950-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Esterházy_P.
[AN 3851934]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2022.
Pásztor Éva
   A halhatatlan Mikszáth Kálmán / Pásztor Éva. - [Salgótarján] : Mikszáth K. Társ., 2021. - 163, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 13.)
Bibliogr.: p. 145-148.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-2615-9)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - Közép-Európa - író - 19. század - századforduló - kultusz - képzőművészet
894.511(092)Mikszáth_K. *** 394.944(439) *** 394.944(4-11) *** 73/76(439) *** 73/76(4-11)
[AN 3849381]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3339 /2022.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; [ford. Barta Judit]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 353, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-634-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3859558]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Wilder, wilder Wald (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Vad erdőben / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, 2021. - 227, [10] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 11
ISBN 978-963-294-675-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3850005]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
   Jane Austen minden napra / [vál. és az előszót írta Vallasek Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [136] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-093-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3849926]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2022.
Azzopardi, Clare (1977-)
Castillo (magyar)
   Castillo / Clare Azzopardi ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 253, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-808-1 fűzött : 2990,- Ft
máltai irodalom - regény
892.7-31(458.2)=945.11
[AN 3849829]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2022.
Barrett, Eric Charles (1939-)
   Micsoda védés! : keresztény regény tinédzsereknek és fiataloknak / Eric C. Barrett ; [ford. Kántor Barnabás] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió ... és az Örömhír Alapítvány ...]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány ; Clevedon : 4H - Magyar Misszió, cop. 2020. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-1-8380442-0-6
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3849821]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2022.
Barry, Sebastian (1955-)
A thousand moons (magyar)
   Egyezer hold / Sebastian Barry ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Magvető, 2021. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2531-4 kötött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3850014]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2022.
Bateman, Rachel
Someone else's summer (magyar)
   Someone else's summer : valaki más nyara / Rachel Bateman ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 317, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-733-3 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3850479]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2022.
Boström Knausgård, Linda (1972-)
Helioskatastrofen (magyar)
   A Helios-katasztrófa / Linda Boström Knausgard ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-513-5 kötött : 3499,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3850047]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2022.
Bourdeaut, Olivier (1980-)
En attendant Bojangles (magyar)
   Merre jársz, Bojangles? / Olivier Bourdeaut ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2017. - 154, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3950-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3850199]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2022.
Brooke, Lauren
After the storm (magyar)
   Vihar után [elektronikus dok.] : Heartland 2. / Lauren Brooke ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 842 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-789-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3851059]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2022.
Cameron, Sharon (1970-)
The light in hidden places (magyar)
   Beszüremlő fény : Stefania Podgórska igaz története alapján / Sharon Cameron ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 399 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-058-0 fűzött : 3999,- Ft
Podgórska, Stefania (1921-2018)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
820-312.6(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3849951]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2022.
Casey, Dawn
Winter tales (magyar)
   Mesék télre / írta Dawn Casey ; ill. Zanna Goldhawk ; [ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-826-2 kötött : 4599,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850015]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2022.
Chatzis Dimitris (1913-1981)
To diplo vivlio (magyar)
   A kettős könyv : regény / Dimitrisz Hadzisz ; [ford. Caruha Vangelió és Szabó Kálmán] ; kiad. a Görög Intézet. - Budapest : Görög Int., 2021. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-2596-1 fűzött
újkori görög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3850182]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
The body in the library (magyar)
   Holttest a könyvtárszobában / Agatha Christie ; [ford. Palócz Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 231 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-610-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3860008]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2022.
Coleman, Lucy
Summer in Provence (magyar)
   Egy nyár Provence-ban [elektronikus dok.] / Lucy Coleman ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168152. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-850-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3851752]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2022.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Friede Sörrensen (magyar)
   Frida néni [elektronikus dok.] / Hedwig Courths-Mahler ; ford. Buzsáki Pál. - Szöveg (epub : 617 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Megj. "Végzetes mámor" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn:nbn:hu/N2L?urn:nbn:hu-168498. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-286-9 (epub)
ISBN 978-963-559-287-6 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3855375]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2022.
Cserna Andor (1885-1933)
   France breviárium [elektronikus dok.] : Anatole France élete, művei, gondolatai / Cserna Andor. - Szöveg (epub : 564 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-288-3 (epub)
ISBN 978-963-559-289-0 (mobi)
francia irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
840-84=945.11
[AN 3850971]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2022.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2021. - 407 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X)
ISBN 978-963-479-601-5 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3859180]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2022.
Désérable, François-Henri (1987-)
Un certain M. Piekielny (magyar)
   Egy bizonyos Piekielny úr : regény / François-Henri Désérable ; Pataki Pál ford. - [Budapest] : Ab Ovo, [2021]. - 217, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-69-7 fűzött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3849568]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2022.
Dionne, Karen (1953-)
The wicked sister (magyar)
   A bűnös nővér / Karen Dionne ; [ford. Kéri Andrea]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-844-4 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3849614]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2022.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Bratʹâ Karamazovy (magyar)
   A Karamazov testvérek / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-479-744-9 kötött : 9999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3859247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 419 p.
ISBN 978-963-479-745-6
[AN 3859248] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 571 p.
ISBN 978-963-479-746-3
[AN 3859251] MARC

ANSEL
UTF-83360 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A duet, with an occasional chorus (magyar)
   Kettős, alkalmilag kísérettel [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; ford. Adorján Sándor. - Szöveg (epub : 668 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-284-5 (epub)
ISBN 978-963-559-285-2 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3851994]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2022.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   Korfu-trilógia / Gerald Durrell. - Budapest : Európa, 2021. - 950, [9] p. ; 21 cm
Tart.: Családom és egyéb állatfajtákÞ; Madarak, vadak, rokonokÞ; Istenek kertje. - Egys. cím: My family and other animals ; Birds, beasts and relatives ; The garden of the gods
ISBN 978-963-504-298-2 kötött : 6499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3859970]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2022.
Easton, B. B.
Speed (magyar)
   A sebesség megszállottja : Harley könyve : 44 fejezet-sorozat #2 / BB Easton ; [ford. Bótyik Bettina]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-22-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3849987]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2022.
Feuillet, Octave (1821-1890)
Le roman d'un jeune homme pauvre (magyar)
   Egy szegény fiú története [elektronikus dok.] / Octave Feuillet ; ford. Salamon Ferenc. - Szöveg (epub : 779 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-294-4 (epub)
ISBN 978-963-559-295-1 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3852012]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2022.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2021. - 266, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-523-5 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860006]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2022.
Green, Roger Lancelyn (1918-1987)
King Arthur and his knights of the round table (magyar)
   Arthur király és a kerekasztal lovagjai / Roger Lancelyn Green ; [ford. Abrudán Katalin]. - [Solymár] : Casparus K., cop. 2021. - 453, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5835-19-3 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3849995]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2022.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Mein Buch der schönsten Märchen (magyar)
   Csillagtallérok : válogatás a legszebb eredeti Grimm-mesékből / Verena Körting illusztrációival ; [ford. Perczel Enikő]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 198, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-912-2 kötött : 5999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3849625]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2022.
Habersack, Charlotte (1966-)
Bitte nicht öffnen, magic! (magyar)
   Ne nyisd ki, mágikus! / Charlotte Habersack ; Fréderic Bertrand rajz. ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 230, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-509-288-8 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3849473]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2022.
Haig, Matt (1975-)
A boy called Christmas (magyar)
   A fiú, akit Karácsonynak hívnak / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 271, [4] p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-437-946-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859810]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2022.
Harrison, Paula
The secret rescuers : the magic fox (magyar)
   Titkos jótevők : a kis varázsróka / Paula Harrison ; ill. Sophy Williams ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-673-3 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850090]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2022.
Harrison, Paula
The secret rescuers : the star wolf (magyar)
   Titkos jótevők : a kis csillagfarkas / Paula Harrison ; ill. Sophy Williams ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2021]. - [4], 101, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-674-0 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850296]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2022.
Hunter, Cara
The whole truth (magyar)
   Csakis az igazat : [Adam Fawley sorozat 5.] / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 479 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-093-1 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3850825]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2022.
James, E. L. (1963-)
Freed (magyar)
   Szabadság : a szabadság ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 1083 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-900-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3850864]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2022.
Kent, Rina
All the lies (magyar)
   All the lies : minden hazugság / Rina Kent. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 261 p. ; 19 cm
Ford. Fazakas Emese
ISBN 978-615-6155-88-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3850112]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2022.
King, Laurie R. (1952-)
Castle Shade (magyar)
   Kísértetkastély a Kárpátokban : bűnregény Mary Russell és Sherlock Holmes főszereplésével / Laurie R. King ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 399 p. ; 21 cm
keretcím: Sherlock Holmes és Mary Russell nyomoz
ISBN 978-963-544-535-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3849680]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2022.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 3 (magyar)
   Játék : Harcom 3. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2021. - 414, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3749-2 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3858704]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Fussballspiel der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a fociban / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 119 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 10.)
ISBN 978-963-509-046-4 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859461]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Handy der 1000 Gefahren (magyar)
   A mobiltelefon 1000 veszélye / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 7.)
ISBN 978-963-244-987-6 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859460]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2022.
Lindstedt, Laura (1976-)
Ystäväni Natalia (magyar)
   Barátom, Natalia / Laura Lindstedt ; ford. Patat Bence ; ill. Jarkko Mikkonen. - Budapest : Scolar, 2021. - 214, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-279-6 kötött : 3475,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3850200]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2022.
Machen, Arthur (1863-1947)
The great god Pan (magyar)
   A nagy isten, Pán / Arthur Machen ; [ford. Kássa László]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-56-1 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9=945.11
[AN 3849081]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2022.
Maise, Ella
The hardest fall (magyar)
   The hardest fall : a legerősebb érzés / Ella Maise ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 468, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-751-7 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3850474]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2022.
Mantel, Hilary (1952-)
The mirror and the light (magyar)
   Tükör és fény / Hilary Mantel ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, cop. 2021. - 1049, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-250-3 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3850256]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2022.
March, Meghan
Guilty as sin (magyar)
   Bűn és remény : Bűn-sorozat 3. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-76-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3859099]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Eine gefährliche Schönheit (magyar)
   Veszélyes szépség : Lósuttogó akadémia 3. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 212, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-233-8 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859437]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Verletztes Vertrauen (magyar)
   Megsebzett bizalom : Lósuttogó akadémia 4. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 203 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-234-5 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859440]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2022.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál, ... M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 493, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-289-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3859542]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2022.
O'Farrell, Maggie (1972-)
Where snow angels go (magyar)
   Ahol a hóangyalok laknak / Maggie O'Farrell ; Daniela Jaglenka Terrazzini illusztrációival ; [ford. Kádár Annamária]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 69, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-584-031-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850144]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2022.
Paige, Laurelin (1974-)
Man in love (magyar)
   A szerelem bűvöletében [elektronikus dok.] : Más szerepben 2. / Laurelin Paige ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-092-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3851319]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2022.
Paolini, Christopher (1983-)
   Eragon : Örökség-ciklus / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2021-. - ill. ; 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3858743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sárkánylovas / [ford. Bihari György]. - 2021. - 526 p.
ISBN 978-963-504-136-7 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3858744] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Elsőszülött / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2021. - 706, [1] p.
ISBN 978-963-504-151-0 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3858745] MARC

ANSEL
UTF-83389 /2022.
Pearse, Sarah
The sanatorium (magyar)
   A szanatórium / Sarah Pearse ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 399 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-097-9 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3850834]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2022.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Nepobedimoe Solnce (magyar)
   A legyőzhetetlen Nap / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2021. - 635 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-671-8 kötött : 4999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3850242]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2022.
Piercey, Rachel
If you go down to the woods today (magyar)
   Kerek erdő, esztendő : verses böngésző : [járd az erdőt Mackóval és fedezd fel a sok apró részletet!] / írta Rachel Piercey ; ill. Freya Hartas ; versek Fenyvesi Orsolya ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2021]. - [40] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-294-663-4 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - gyermekvers - képeskönyv
820-14(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3849082]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2022.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Die kleine Hexe (magyar)
   A kis boszorka / Otfried Preussler ; Winnie Gebhardt illusztrációival ; [Nádori Lídia fordításában]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 120, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Megj. "A kis boszorkány" címmel is
ISBN 978-963-437-935-5 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859447]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2022.
Rosoff, Meg (1956-)
Just in case (magyar)
   Just in case : sorsbújócska / Meg Rosoff ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2021. - 227, [4] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 18.)
ISBN 978-963-504-486-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859880]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 411 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete. - A "Griffendél" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-908-6 kötött : 4390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859806]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 411 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete. - A "Mardekár" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-909-3 kötött : 4390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859716]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 411 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete. - A "Hollóhát" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-910-9 kötött : 4390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859718]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 411 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete. - A "Hugrabug" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-911-6 kötött : 4390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859807]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2022.
Ryan, Kendall (1981-)
The soul mate (magyar)
   A lelki társ [elektronikus dok.] : Társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-03-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)(082)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3851781]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2022.
Sampson, Freya
The last library (magyar)
   Az utolsó könyvtár / Freya Sampson ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-553-0 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3850470]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2022.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O mágico de Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi mágus / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 378, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-371-0 kötött : 4500,- Ft
portugál irodalom - történelmi regény
869.0-311.6=945.11
[AN 3850701]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2022.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
Red sky at noon (magyar)
   Vöröslő ég a Don felett : a Párt halálra ítélte őket, a végrehajtást a sorsra bízta : [Moszkva-trilógia] / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 431 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-063-4 kötött : 5499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3850119]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2022.
Seidenstricker, Iris (1968-)
Pony-Internat Kirschental : ein Glückspferd für Emma (magyar)
   Cseresznyevölgyi lovasiskola : Emma szerencselova / Berit Bach ; Heike Vogel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 102, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-861-0 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859722]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2022.
Shepard, Sara (1977-)
The good girls (magyar)
   Pretty little liars : a perfekcionisták 2. : jó kislányok / Sara Shepard ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 314, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-727-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3850502]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2022.
Steel, Danielle (1947-)
The dark side (magyar)
   A sötét oldal / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-430-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3850063]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2022.
Stendhal (1783-1842)
   Vanina Vanini [elektronikus dok.] / Stendhal (Marie-Henrie Bayle) ; ford. Pogány Elza. - Szöveg (epub : 772 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Tart.: Vanina VaniniÞ; A castrói fejedelemasszony. - Egys. cím: Vanina Vanini ; L'abbesse de Castro. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-316-3 (epub)
ISBN 978-963-559-317-0 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - kisregény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11 *** 840-32=945.11
[AN 3852296]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2022.
Stevenson, Bryan (1959-)
Just mercy (magyar)
   A kegyelem ára / Bryan Stevenson ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-954-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3849982]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2022.
Ta Bich Thuy Kitty
A varázsecset és az elvarázsolt festmények (angol)
   The magic brush and enchanted paintings / Kitty Bich Thuy Ta ; [transl. Daniel Nashaat]. - [Budapest] : Ta K. B. T., cop. 2021. - 366, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2307-3 fűzött : 3800,- Ft : 10,85 EUR : 12,50 USD
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(439)
[AN 3849587]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2022.
   Tuj sme nie, večni za malko.. : pʺrva antologiâ na bʺlgarskata apeva, 2020 / Todor Simeonov i mnogo drugi. - Varna ; Budapeŝa : VVMA, 2021. - 460 p. : ill. ; 19 cm. - (Svetʺt v promâna ekstra, ISSN 2631-164X ; 2.)
ISBN 978-615-5179-24-2 fűzött : 24 BGN
bolgár irodalom - vers - antológia
886.7-14(082)
[AN 3849896]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2022.
Vásquez, Juan Gabriel (1973-)
Canciones para el incendio (magyar)
   Dalok a tűzhöz : novellák / Juan Gabriel Vásquez ; ford. Csuday Csaba. - [Budapest] : Ab Ovo, [2021]. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-51-3 fűzött : 3350,- Ft
kolumbiai irodalom - elbeszélés
860-32(861)=945.11
[AN 3849573]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2022.
Verma, Richa
   All about me : activity book / by Richa Verma. - [Budapest] : [R. Verma], cop. 2021. - [48] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-6238-02-3 fűzött
angol nyelvű irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
820-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3849737]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2022.
Ward, J. R. (1969-)
The savior (magyar)
   A megmentő : Fekete Tőr Testvériség 17. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2021. - 570, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-977-2 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3850091]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2022.
Winters, Willow
You are my hope (magyar)
   Miattad remélek [elektronikus dok.] : Julia & Mason 2. / Willow Winters ; ford. Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168105. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-162-9
amerikai angol irodalom - elektronikus dokumentum - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3851313]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2022.
Wolf, Tony (1930-2018)
Nonna, raccontami una storia! (magyar)
   Nagyi meséi / [ill.] Tony Wolf ; [texts by Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 43, [5] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-526-8 kötött : 3690,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3859456]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2022.
York, Sabrina
Lana and the laird (magyar)
   Lana és a herceg / Sabrina York ; [ford. Sinka Erika]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2021. - 413, [2] p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-70-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3850467]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2022.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Brúðan (magyar)
   A baba / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2021. - 374, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-914-7 fűzött : 3980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3849534]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2022.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Törpeszarvas és a déli álom : mesék kópékról, lázadókról, furfangosokról / Zalka Csenge Virág ; Bertóthy Ágnes illusztrációival. - [Paloznak] : Világszép Alapítvány, 2021. - 156, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világszép könyvek)
Bibliogr.: p. [157-159].
ISBN 978-615-01-1430-9 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3850268]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3417 /2022.
Andrássy László
   Manómesék / írta Andrássy László ; [... ill. Márkusné Kiss Zsuzsanna]. - [Szombathely] : [Andrássy L.], 2021. - 27 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2628-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849369]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2022.
Bakonyi Zoltán (1954-)
   Zabigyerek / Bakonyi Zoltán. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2021. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6061-05-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3849313]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2022.
Balaton László
   A molnárszegi fődiördög / Balaton László ; [közread. a] Pro Zalaegerszeg Kulturális Egyesület. - [Zalaegerszeg] : Pro Zalaegerszeg Kult. Egyes., cop. 2021. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1482-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekrajz
894.511-34(02.053.2) *** 741.071-053.2
[AN 3849727]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2022.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A hadak villáma. - 9. kiad. - [2021], cop. 2010. - 422 p.
Bibliogr.: p. 396-410.
ISBN 978-963-426-182-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3859815] MARC

ANSEL
UTF-83421 /2022.
Bán János (1968-)
   Isten katonái, 1456 / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2021], cop. 2011. - 274 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-629-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3859568]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2022.
Bányai András (1942-)
   Az árulás árnyalatai : regény / Bányai András ; szerk., sajtó alá rend. és az utószót írta Soltész Márton. - Pomáz : Kráter, 2021. - 361 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-266-3 fűzött : 4500,- Ft
Kanada - magyar irodalom - regény
894.511-31(71)
[AN 3849593]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2022.
Bányai András (1942-)
   A mi Jánosunk : L. János dicsőséges élete / Bányai András. - Pomáz : Kráter, 2020. - 440 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-241-0 fűzött : 4500,- Ft
Laczi János (1927-2007)
Kanada - magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(71)
[AN 3849588]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2022.
Barcsa Dániel (1957-)
   Szerelem a havasok ölelésében : székely beszély / lejegyezte Barcsa Dániel. - Pomáz : Kráter, 2021. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-298-263-2 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849596]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2022.
Bartók Imre (1985-)
   Lovak a folyóban : regény / Bartók Imre. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 393, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-123-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849565]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2022.
Bauer Barbara (1974-)
   Elsuttogom százszor / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 308, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-30-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859565]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2022.
Bauer Barbara (1974-)
   A fekete rózsa / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 311 p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-418-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859715]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat öltözik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 11.
ISBN 978-963-587-131-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859226]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2022.
Berzsán Eszti (1985-)
   Borbála gyűrűje / Berzsán Eszti. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 608, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2306-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849552]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2022.
Bogos Boróka
   Csintalan Ábel kalandjai / Bogos Boróka ; Megyeri Katalin rajz. - Pomáz : Kráter, cop. 2020. - 23 p. : ill., színes ; 22 cm
Tart.: A pocaklakóÞ; A potyoló
ISBN 978-963-298-246-5 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3849624]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2022.
Csabai András (1998-)
   Ha zuhansz / Csabai András. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 68 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5992-74-2 fűzött : 2090,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849243]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2022.
Császár Levente (1961-)
   Mayossa : tisztelgés a Mayossa Hagyományőrző Egyesület előtt / Császár Levente ; [Papp Norbert illusztrációi]. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2021. - 33, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6099-06-8 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3849632]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2022.
Csepregi János Zsolt (1980-)
   Nyuca : bestiárium / Csepregi János, Dániel András, Kollár Árpád ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Scolar, 2021. - 229, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-295-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3850201]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2022.
Csohány Domitilla
   Bendegúz és a gyermekvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - 2. kiad. - Pécs : Beszédírók Kft., 2021. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-6354-6 kötött : 2200,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - kisvasút - gyermekvasút - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.331(439)Széchenyi-hegyi_Gyermekvasút(0:82-34)
[AN 3859443]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2022.
Csohány Domitilla
   Rezét gőzös és a gemenci kisvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - 2. kiad. - Pécs : Beszédírók Kft., 2021. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-2722-7 kötött : 2200,- Ft
Gemenc - kisvasút - erdei vasút - gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.4(439Gemenc)(0:82-34)
[AN 3859441]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2022.
Csukás István (1936-2020)
   Diótörőcske : mesejáték / Csukás István ; Bölecz Lilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - 70, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-899-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3849963]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2022.
Dániel András (1966-)
   Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 55, [8] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-127-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859229]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2022.
Dániel András (1966-)
   Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) visszatér (bár el se ment) / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 60, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-128-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859227]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2022.
Daniels, Lili Ann
   Szerelem kötőféken / Lili Ann Daniels. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2021. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-19-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3849268]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2022.
   Dzsungeldzsem : szórakoztató mesegyűjtemény olvasás és helyesírás gyakorlásához / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Utánny. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9820-88-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 372.41(076)
[AN 3859238]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2022.
Éliás Tibor (1932-)
   Mezőszilastól Melbourne-ig / Éliás Tibor ; [ford. és az előszót írta Farkas János]. - Budapest : [Farkas J.], 2021. - 87, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2139-0 fűzött
Éliás Tibor (1932-)
Ausztrália - magyar irodalom - memoár
894.511-94(94)
[AN 3849123]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2022.
Éltető Erzsébet (1988-)
   Szív/rag/tapasz : versek / Éltető Erzsébet. - Veszprém : Művészetek Háza, 2021. - 105, [2] p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 65.)
ISBN 978-615-5762-29-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849358]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2022.
Erdős Juci
   Veled vagy nélkülem? / Erdős Juci. - Budapest : [Erdős J.], cop. 2021. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2443-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3849426]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2022.
Esterházy Miklós (1987-)
   Az Öreghegy meséi / Esterházy Miklós. - Budapest : Magvető, 2021. - 83, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2545-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850018]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2022.
Faludi Ádám (1951-)
   Szemelvények Karafo naplójából / Faludi Ádám ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 64 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5195-92-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849857]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2022.
Farkasné Palincsár Éva (1952-)
   Mondom a magamét.. / Farkas Árpádné Palincsár Éva ; [kiad. a Most Élsz Egyesület]. - [Nyíregyháza] : Most Élsz Egyes., 2021. - 193 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2480-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849703]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2022.
Fehér Majzik Sarolta (1926-)
   Apró történetek / Fehér Majzik Sarolta. - Újszász : Szerző, 2021. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9258-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3849321]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2022.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Az ezüsthegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 14. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-361-574-4 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859870]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2022.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Iskolai munkafüzet Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje című mesekönyvéhez : iskolai munkafüzet 2-3. osztályosoknak / Szűcs Édua rajz. ; [a feladatokat összeáll. Fodor-Béndek Dorina]. - [Délegyháza] : Panka&Pietro K., 2021. - 2 db : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1761-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - szövegértés - mese - példatár
894.511-34(02.053.2) *** 372.46(076)
[AN 3850080]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 78, [1] p.
Fűzött : 1500,- Ft
[AN 3850084] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 96, [1] p.
Fűzött : 1500,- Ft
[AN 3850089] MARC

ANSEL
UTF-83450 /2022.
Fliszár Károly György (1950-)
   Nyitott ablak : novellák, emlékek, versek / Fliszár Károly György. - Kiskunfélegyháza : [Fliszár K. Gy.], 2021. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2223-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3849528]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2022.
Friewald Ruben (2001-)
   Fuss, Fehér Tenyér / Friewald Ruben. - [Szob] : [Frievald R. L.], 2021. - 300, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2111-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849848]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2022.
Gerő Ödön (1863-1939)
   Az én fővárosom : Budapest-tárcák, 1891 / Viharos (Gerő Ödön) ; [az utószót és a jegyzeteket írta, ... a képanyagot vál. Csontó Sándor]. - Budapest : Kortárs, 2021. - 206, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (A tegnap városa, ISSN 2630-8363)
ISBN 978-963-435-089-7 fűzött : 3000,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - szociográfia - századforduló - tárcanovella
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43) *** 308(439-2Bp.)"189"(0:82-43)
[AN 3849544]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2022.
Gerzsenyi Sándor (1933-2019)
   Emlékkönyv : karácsonyi versek / Gerzsenyi Sándor ; [szerk. Almási Mihály] ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2020. - 139 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86931-8-1 fűzött
Gerzsenyi Sándor (1933-2019)
Magyarország - magyar irodalom - vallásos irodalom - baptista egyház - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 286.15(439)(092)Gerzsenyi_S.
[AN 3849820]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2022.
Gimesi Dóra (1983-)
   A kék madár / írta Gimesi Dóra ; Maurice Maeterlinck ... alapján ; Rofusz Kinga illusztrációival. - Újrany. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5808-32-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3859867]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Engem nem úgy hívnak [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-46-7
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3851921]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2022.
Gion Nándor (1941-2002)
   Postarablók [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 719 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-47-4
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3851914]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2022.
Győrfi András (1964-)
   Spanyol tapaszok / Győrfi András. - Budapest : [Murci Műv. Bt.], 2021. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81437-3-8 kötött
magyar irodalom - kisepika - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-3
[AN 3849536]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2022.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Az ősök útja és az istenek útja, 1943 / Hamvas Béla ; [... szövegét gond. Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2021. - 108, [1] p. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-94-0 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3849085]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2022.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Az öt Géniusz földje, 1940 / Hamvas Béla ; [... szövegét gond. Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, cop. 2021. - 153, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-95-7 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3849090]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2022.
Hankó Edit (1969-)
   Két színmű / Hankó Edit. - Pomáz : Kráter, 2020. - 203 p. ; 19 cm
Tart.: Szent Miklós legendaÞ; Bálványdöntés 1956
ISBN 978-963-298-248-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3849638]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2022.
Harsányi Lajos (1883-1959)
   Fejjel nagyobb mindenkinél : regény Szent László királyról / Harsányi Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-672-9 fűzött : 2200,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3859721]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2022.
Illés Krisztina
   Lepketánc 3 : Krisztina könyve / Illés Krisztina. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-18-9 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849520]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2022.
Jahoda Sándor (1976-)
   Szállnak el : régebbi és új versek / Jahoda Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-095-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849560]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2022.
Jenei András (1976-)
   Calderania : a farkaspengék / J. A. A. Donath. - [Budaörs] : [Jenei A.], 2021. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81713-1-1 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3849844]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2022.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szegény gazdagok : regény / Jókai Mór. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 464 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-453-783-0 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859422]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2022.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Acsargó-mocsarak : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 242 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-437-968-3 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859445]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2022.
Kádas Mária (1945-)
Kurgáni napló (orosz)
   Kurganskij dnevnik / Mariâ Kadaš ; [perev. ... Pavla Borisova]. - Budapešt : Izd. M. Kadaš, 2020. - 501 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Kurgan - Szovjetunió - kórház - ortopédia - fejlődési rendellenesség - láb - hétköznapi élet - 1980-as évek - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 364.444(47-2Kurgan)(0:82-94) *** 308(47-2Kurgan)(0:82-94) *** 616.718-007.1
[AN 3859459]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2022.
Kaiser László (1953-)
   Gyerekszoba : versek / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 77 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-098-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849574]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2022.
Kanfi-Horváth Imre (1985-)
   Szívvel-lélekkel : versek, amiket a Szeretet szült... / Kanfi-Horváth Imre ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Szentes ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 203, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-12-2 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849476]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2022.
   Karácsonyi hangulat : magyar novellák / [szerk. Simkó György]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 271, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-135-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3849997]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2022.
Karády Anna
   A füredi földesúr / Karády Anna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-075-2 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850778]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2022.
Kaszás György
   Amit a magyarokról feltétlenül tudni kell : a felnőtteknek / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - Budapest : Animus, 2021. - [64] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-324-907-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - humor - nemzeti karakter - magyarság
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3849448]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2022.
Keresi Magda
   Napok évekké alakulnak / Keresi Magda. - Komló : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2021. - 54 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6081-08-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849355]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2022.
Kiss Edina (1973-)
   Étertánc / Kiss Edina ; [... graf. Kisteleki Dóra]. - Budapest : Publicity Aim Kommunikációs Kft., 2021. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-1177-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3849903]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka karácsonya / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 29, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-100-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849475]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2022.
Kiss Orsolya, V.
   A teheráni feleség / V. Kiss Orsolya. - [Budapest] : Kiss O., V., cop. 2021. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1161-2 fűzött : 2500,- Ft
Irán - magyar irodalom - nők a társadalomban - regény
894.511-31 *** 316.37-055.2(55)(0:82-31)
[AN 3849647]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2022.
Klement Edina, P.
   Buksi / P. Klement Edina ; [ill. Sebestyén Panni] ; [kiad. Örömhír Alapítvány és '4H' Magyar Misszió]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány ; Clevedon : 4H - Magyar Misszió, cop. 2020. - 124 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
ISBN 978-1-83804-421-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850022]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2022.
Kondor Béla (1931-1972)
   Küszködni lettél : vers, verspróza, próza / Kondor Béla ; [összegyűjt., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Győri János]. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 460 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-435-095-8 fűzött : 5000,- Ft
Kondor Béla (1931-1972)
Magyarország - magyar irodalom - író - festőművész - 20. század - vers - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-14 *** 894.511(092)Kondor_B. *** 75(439)(092)Kondor_B.
[AN 3859245]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2022.
Kondora Beáta
   Csutka manó kalandjai / Kondora Beáta ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Kőszeg ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 183, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-26-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849591]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2022.
Kovács Ákos (1968-)
   Ezt nem lehet megúszni : novellák, elbeszélések / Kovács Ákos. - Budapest : MCC Press, 2021. - 251, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6351-03-6 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3849908]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2022.
Kovács Péter, Sz
   Ikrek : regényút / Sz. Kovács Péter. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 278 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6105-10-3 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849518]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2022.
Krulik Zoltán (1951-)
   Anyakönyv / Krulik Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2021. - 128 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-105-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3849350]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2022.
Kubínyi Tamás
   Turulházi Szent Erzsébet titkolt aktái / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora, cop. 2021. - 199, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81862-0-9 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
magyar irodalom - szent - 13. század - történelmi regény
894.511-311.6 *** 235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi(0:82-31)(089.3)
[AN 3850235]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Ég veled : Iskolák versenye első kötet / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-40-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860061]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2022.
   Lélektükör : a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre antológiája / [szerk. Ménesi Lajosné] ; [graf. Kovács Miklós]. - Algyő : Gyevi Art Kult. Egyes. Tollforgatók Köre, 2021. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2749-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3849895]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2022.
Mádi Beáta
   Fénykörök : versek / Mádi Beáta. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 137, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6105-20-2 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849503]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2022.
   Magyar népmesék a bátorságról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2021]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6196-18-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3850076]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2022.
   Magyar népmesék a szeretetről / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2021]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6196-19-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3850079]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2022.
Márialigeti Anna
   Csupa kezesbárány : Don Bosco élettörténete / Márialigeti Anna. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2021. - [78] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-9956-80-3 kötött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
magyar irodalom - gyermekirodalom - szent - 19. század - verses mese - képeskönyv - gyermekkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 235.3(092)Bosco,_G.(02.053.2)
[AN 3850108]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2022.
Máté László
   Keleti palóc betyármesék és hiedelemmondák : Máté László gyűjtései / szerk., [bev. tanulmány] Pomozi Péter ; [... ford. Gecov Krisztina]. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 25.)
A bev. tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 978-615-6117-32-8 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - palócok - mese - monda
894.511-343 *** 398.223(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3849424]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2022.
Mercz Mihály (1945-)
   Így éltem, így láttam / Mercz Mihály. - Szekszárd : [Mercz M.], 2021. - 164 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2635-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3849607]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2022.
   Mesék a gyermeki fantázia világából : válogatott mesék gyűjteménye, 2017-2021 : jubileumi mesekönyv : gyerekek írták nemcsak gyerekeknek / [szerk. Simon Istvánné] ; [... kiad. Görög Demeter Művelődési Ház]. - Hajdúdorog : Görög D. Művel. Ház, 2021. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Mesekönyv 3
ISBN 978-615-01-2552-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3849178]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2022.
Mester Éva, B.
   Könnyűvé válni / B. Mester Éva ; [ill. Fridél Lajos]. - Arnót ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 142, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-24-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849551]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2022.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Rozmaring és Tarack a rokonoknál / Miklya Luzsányi Mónika ; Tóth Andrej rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 17x21 cm
keretcím: Ovis okosító
ISBN 978-963-486-909-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849968]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Kísértet Lublón [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 818 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-308-8 (epub)
ISBN 978-963-559-309-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3852340]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2022.
Mohai Lajos
   Amíg élek / Mohai Lajos. - Pomáz : Kráter, 2021. - 280 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-270-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3849633]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2022.
Molnár János (1949-)
   A szeretet soha el nem fagy / Patócs Molnár János. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-096-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849550]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2022.
Mörk Leonóra
   A herceg és a lányka / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 307, [3] p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-245-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859559]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2022.
Mörk Leonóra
   Ködkirálynő / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 333 p. ; 20 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-150-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859714]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2022.
Müller Péter (1936-)
   Anyám titkos könyve / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2021. - 309, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-10-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3850689]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2022.
Müller Péter (1936-)
   Isten bohócai : lélek, játék és tánc... hogy a bajt eloszlassa a derű / Müller Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6372-06-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859572]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2022.
Nagy Edit
   Elrabolt álom / Nagy Edit. - [Szabadkígyós] : Szerző, 2021. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2370-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-312.5
[AN 3849343]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2022.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Csak úgy.. : önéletrajzi jegyzetek / S. Nagy Katalin. - [Szigetszentmiklós] : Arnolfini Archívum, 2021. - 119 p. ; 21 cm. - (Arnolfini books)
ISBN 978-615-01-2836-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3849109]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Volt egyszer egy varrodám : ...a valóságos regény folytatódik / Náray Tamás. - [Budapest] : Libri, 2021. - 887, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-759-1 kötött : 6499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849899]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2022.
Nemere István (1944-)
   Vissza a XX. századba / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-775-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3859436]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2022.
Novák Béla Dénes (1951-)
   Üzenet a túlvilágról / Novák Béla Dénes. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-097-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849548]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2022.
Oberczián Géza (1961-)
   A küldöttek : a jelen mítosza / Oberczián Géza ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2021. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81824-0-9 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850059]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2022.
Ormai Gyula
   Imre : az elfelejtett magyar király / Ormai Gyula. - [Budapest] : Ormai Gy., 2021. - 192 p. ; 20 cm
keretcím: Gaszton könyvek
ISBN 978-615-81934-0-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3849264]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2022.
Petrik Iván (1971-)
   Nővérsérülések elkerülésére szolgáló oktatólakosztály [elektronikus dok.] / Petrik Iván. - Szöveg (epub : 711 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-45-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3851928]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2022.
Pfeiffer Ede (1936-2006)
   A kommunizmus gyermeke / Pfeiffer Ede János. - Budapest : Püski, 2021. - 320, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Először "Child of communism" címmel 1958-ban jelent meg
ISBN 978-963-302-321-1 kötött
Pfeiffer Ede (1936-)
magyar irodalom - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 3859433]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2022.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3064-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858710]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2022.
Pilizota Szandra (1976-)
   A pucér kísértet / Marga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-73-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849206]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2022.
Pilizota Szandra (1976-)
   SpAngol : Almería-füzetek IV. : regény / Pepe Canalejo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-80-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3849235]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2022.
Polgár József (1946-)
   Döntések és következmények / Polgár József. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2021. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89245-9-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849386]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2022.
Polgár Krisztina
   Ikonok / Polgár Krisztina. - Göd : Olvasni Menő K., 2021. - 601 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6094-08-7 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849556]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2022.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi meséskönyve [elektronikus dok.] / Pósa Lajos. - Szöveg (epub : 271 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-60-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - elektronikus dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3851980]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2022.
Pósa Lajos (1850-1914)
   A világszép Nádszál kisasszony [elektronikus dok.] / Pósa Lajos. - Szöveg (epub : 446 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-57-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - elektronikus dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3851988]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2022.
Rubin Eszter
   Minek szenved, aki nem bírja [elektronikus dok.] : regény / Rubin Eszter. - Szöveg (epub : 967 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-256-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3852007]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2022.
Saly Noémi (1956-)
   Ha túléljük ezt a marhaságot / Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2021. - 217, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-52-0 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3849580]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2022.
Sári Edina (1966-)
   Halálúton Horvátországba [elektronikus dok.] : menekültnapló / Sári Edina. - Szöveg (epub : 974 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-257-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3852021]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2022.
Stancsics Erzsébet (1944-)
   Hidegkút ege alatt / Stancsics Erzsébet. - [2. bőv. kiad.]. - Budapest : Biró, 2001 [!2021]. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-55-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3860072]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2022.
Steel, Ella
   Érzéki rabság / Ella Steel. - Debrecen : Lakatos T.-né, [2021]. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1951-9 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850460]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2022.
Szabó Taylor Tibor (1954-2018)
   Ridegtartás : kutatások és rombolások / Szabó Taylor Tibor ; [szerk., az előszót írta Tódor János] ; [Selmeczi Mátyás ill.]. - [Budapest] : Dodeskaden K., 2021. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-1111-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849862]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2022.
Szabó Zsolt (1978-)
   Vidám karácsony / [szerző Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2021. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-459-567-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850053]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2022.
Szanyi Ildikó
   Három tucat szuvenír [elektronikus dok.] : karcolatok és novellák / Szanyi Ildikó. - Szöveg (pub : 952 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-41-2
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3851951]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2022.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Saját utam és erényem könyve / SzeFe. - [Szolnok] : Szerző : ACT, 2020. - 140 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-80148-8-5 fűzött
magyar irodalom - filozófia - tanköltemény
894.511-96 *** 894.511-15
[AN 3849357]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2022.
Szilasi László (1964-)
   Kései házasság / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2021. - 192, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4008-9 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859545]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2022.
Takács Viktória
   Luca mese / Takács Viktória. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-422-6 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - Luca-napi szokás - gyermekkönyv
894.511-93 *** 398.332.413(=945.11)
[AN 3850114]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2022.
Timár Gábor (1932-)
   Kaleidoszkóp / Timár Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-75-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3849233]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2022.
Tódor János (1952-)
   Börtönhakni : smasszerregény / Tódor János. - [Budapest] : Dodeskaden K., 2020. - 300 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8747-4 fűzött : 1950,- Ft
Baracska - magyar irodalom - börtön - 1980-as évek - memoár
894.511-94 *** 343.81(439-2Baracska)"198"(0:82-94)
[AN 3849865]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2022.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   El Camino - húsz év múlva : Szent Ignác útja / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm + DVD
QR-kódokkal. - melléklet címe: Szent Ignác útja : egy új élet reménye
ISBN 978-963-435-106-1 kötött : 4950,- Ft
magyar irodalom - regény - audiovizuális dokumentum
894.511-31
[AN 3859096]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2022.
Tóth Anita
   Tündérföldön álomporral / Tóth Anita ; ill. Madár Eszter. - [Gödöllő] : [Tóth A.], 2021. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2194-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849285]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2022.
Tóth Krisztina (1967-)
   Várjuk a karácsonyt! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [53] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-584-036-6 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850138]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2022.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / [Ugron Zsolna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-981-6 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3859256]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2022.
Ugron Zsolna (1978-)
   A nádor asszonyai / Ugron Zsolna. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-982-3 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3859260]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2022.
Üveges Szilvia
   A kíváncsi kiscica felfedezi a világot / Üveges Szilvia ; Bécsi Bella illusztrációival. - Debrecen : Üveges Sz., 2021. - 55 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-2129-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3849725]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2022.
Vachott Sándorné (1830-1896)
   Margit / Csapó Mária. - Budapest : Olivari A., 2021. - 205 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6370-02-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3849419]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2022.
Vachott Sándorné (1830-1896)
Margit (olasz)
   Margit / Csapó Mária ; trad. Olivari Adriano. - Budapest : Olivari A., 2021. - 229 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6370-01-3 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3849420]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2022.
Vancza János (1941-)
   A természet örök szép himnusza : új versek és egy tanulmány / Vancza János. - Tokaj : Szerző, 2021. - [2], 36 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3849610]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2022.
Varga Balázs
   Peren kívül / Varga Balázs. - [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2021. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-76-6 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3849242]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2022.
Várszegi Adél
Zümmögés erdőn-mezőn (angol)
   Buzzing along woods and meadows : the adventures of Fluffball and Sophie / [auth. and transl.] Adél Várszegi ; ill. by Dorottya Szert-Szabó ; [publ. by Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 67, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-86-3 kötött : 16,- EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3850251]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2022.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Aloha : túl minden határon / Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., cop. 2021. - 374, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80548-7-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3850503]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2022.
Zámboriné Laskai Ildikó
   Mesék a ház körül / Zámboriné Laskai Ildikó ; [... ill. Ráczné Enzsöl Katalin]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-77-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3849213]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2022.
Zsivicz Norbert
   Zárt birodalom / Zsivicz Norbert. - [Szeged] : Enzed : [Zsivicz N.], cop. 2021. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81859-0-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3849431]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2022.
Zsuzsa Mihály (1952-)
   Göröngy és gyöngy / Zsuzsa Mihály. - [Budapest] : Szerző, [2021]. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2378-3 fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3849174]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3546 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Sári és a mókusok / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-587-125-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3859224]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2022.
Bökös Borbála (1981-)
   A Királydomb meséi : színező gyerekeknek / Bökös Borbála ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2021. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81736-5-0 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-93(498)
[AN 3849394]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2022.
Christmas tales (magyar)
   Mickey karácsonyi meséi / ford. Balássy Fanni. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [72] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Mickey egér játszótere ; keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-584-072-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850184]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2022.
Galloway, Fhiona
In the garden (magyar)
   A kertben : less be az állatokhoz ebben a mókás kukucskálós könyvben! / [ill. Fhiona Galloway] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-486-796-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849664]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2022.
Galloway, Fhiona
On the farm (magyar)
   A tanyán : less be az állatokhoz ebben a mókás kukucskálós könyvben! / [ill. Fhiona Galloway] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-486-795-1 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849673]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2022.
Gyöngyösi Katalin
   Bölcsődés vagyok / Gyöngyösi Katalin ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - [Szekszárd] : Ringató, 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-00-7673-7. - keretcím: Ringató-lapozók
Kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849583]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2022.
Gyöngyösi Katalin
   Vár a bölcsőde! / Gyöngyösi Katalin ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - [Szekszárd] : Ringató, 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-00-7672-0. - keretcím: Ringató-lapozók
Kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849597]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2022.
Huang Yu-Hsuan
This is the way we go to school (magyar)
   Első nap az óvodában / Yu-hsuan Huang rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Ford. Márton Zsófia. - keretcím: Olvassunk együtt!. - Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-486-748-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849686]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2022.
Huang Yu-Hsuan
We wish you a merry Christmas (magyar)
   Karácsony napján / Yu-hsuan Huang rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Ford. Márton Zsófia. - keretcím: Olvassunk együtt!. - Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-486-749-4 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849828]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2022.
Jones, Peter
   Silly daddy = Bolondos apu / [... written by Peter Jones] ; [... ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], 2021. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
Kötött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-978-61-5009-3)
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(439).02=945.11
[AN 3859425]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2022.
Kendall, Wendy
   Állatok a tanyán / [ill. Wendy Kendall] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Vidám csöppségek
ISBN 978-963-486-793-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849788]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2022.
Kendall, Wendy
   Állatok a vadonban / [ill. Wendy Kendall] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Vidám csöppségek
ISBN 978-963-486-794-4 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849800]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2022.
Leysen, An (1972-)
Baba Jaga (magyar)
   A Vasorrú Bába / An Leysen ; ford. Soós Krisztina ; [versfordítás Elekes Dóra]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-509-284-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850120]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2022.
Parent, Nancy
Bambi's snowy day (magyar)
   Bambi és a nagy havazás / [ford. Herman Alexandra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [25] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Első kalandok)
Szerző Nancy Parent. - Ill. Jerrod Maruyama. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-584-069-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850153]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2022.
Parent, Nancy
Merry Christmas, Chip and Dale! (magyar)
   Boldog karácsonyt, mókusok! / [ford. Herman Alexandra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [25] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Első kalandok)
Szerző Nancy Parent. - Ill. Jerrod Maruyama. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-584-068-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850170]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2022.
Pop-up barn (magyar)
   Mese-pajta : játssz és mesélj!. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 30 cm
Ford. Liszkay Szilvia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-486-838-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849998]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2022.
Pop-up house (magyar)
   Mese-ház : játssz és mesélj!. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 30 cm
Ford. Liszkay Szilvia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-486-837-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850003]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Nikolaus (magyar)
   Bori és a Mikulás / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 48.)
ISBN 978-963-584-033-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850195]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2022.
Scott, Matthew
Busy builders (magyar)
   Vár az építkezés : több mint tíz mozgatható résszel! / [ill. Matthew Scott] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Örökmozgók
ISBN 978-963-486-744-9 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849644]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2022.
Scott, Matthew
Welcome to the circus (magyar)
   Vár a cirkusz : több mint tíz mozgatható résszel! / [ill. Matthew Scott] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Örökmozgók
ISBN 978-963-486-745-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849653]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2022.
Sorte, Marta
Animals (magyar)
   Állatok : ismerd meg az állatokat a kis méhecskét követve! : puha részek az apró babakezeknek / [ill. Marta Sorte] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Láss, tapints, érezz!
ISBN 978-963-486-714-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849678]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2022.
Sorte, Marta
Vehicles (magyar)
   Járművek : ismerd meg a járműveket a kis lámát követve! : puha részek az apró babakezeknek / [ill. Marta Sorte] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Láss, tapints, érezz!
ISBN 978-963-486-715-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3849804]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2022.
Tényi Katalin
   Első könyvem az óvodában / [ill. Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Panda Peti könyvek
ISBN 978-615-6043-17-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850094]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2022.
Tényi Katalin
   Iskolába készülök / [ill. Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Panda Peti könyvek
ISBN 978-615-6043-18-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850085]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max freut sich auf Weihnachten (magyar)
   Berci várja a karácsonyt / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 19.)
ISBN 978-963-584-034-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850191]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2022.
Yamada, Kobi
Maybe (magyar)
   Lehet / írta Kobi Yamada ; ill. Gabriella Barouch ; ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - [45] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-358-8 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850280]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3572 /2022.
The adventures of the Umbrella Gang (magyar)
   Az Esernyő Csapat kalandjai / [ford. ... Madarassy-Szűcs Anna]. - Szentendre : Geobook, 2021. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5015-60-1 fűzött : 2000,- Ft
tanulási nehézség - gyermekkönyv - képregény
087.6:084.11(02.053.2) *** 376.3/.4(02.053.2)
[AN 3850484]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2022.
Bokányi Péter (1968-)
   A remény / [szerk. Bokányi Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-84-8 fűzött : 2500,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3849283]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2022.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 3 : alma roja (magyar)
   Blacksad : vérvörös lélek / írta Juan Díaz Canales ; rajz. & színezte Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - 2. kiad. - Budapest : Pesti Kv. K., 2021. - 55 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5699-05-4 kötött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3859240]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2022.
   Fidelitate et caritate : ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára / szerk. Jakab Gábor, Németh Miksa, Rétfalvi Balázs ; [közread. a] ... Szent Mór Bencés Perjelség. - Győr : Árgyélus : Szent Mór Bencés Perjelség, 2021. - 287 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89431-7-0 kötött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3850136]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2022.
Gage, Christos (1977-)
Batman/Fortnite: zero point (magyar)
   Batman/Fortnite: zérópont / Christos Gage író ; Reilly Brown, Christian Duce ceruzarajz ; [Urbán Richárd, Németh Levente ford.]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [152] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-211-5 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3849549]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2022.
Ghyczy Csongor (1982-)
   Azért tettem / [kép, szöveg Ghyczy Csongor]. - Utánny. - [Budapest] : [Ghyczy Cs.], 2021. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1648-8 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3859276]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2022.
Ghyczy Csongor (1982-)
   Eva : hazatérés / [kép, szöveg Ghyczy Csongor] ; [kész. Eva Hesse ... naplóbejegyzéseinek felhasználásával]. - Utánny. - [Budapest] : [Ghyczy Cs.], [2021]. - [36] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0040-1 fűzött : 1500,- Ft
Hesse, Eva (1936-1970)
Egyesült Államok - szobrász - 20. század - képregény
087.6:084.11 *** 73(73)(092)Hesse,_E.
[AN 3859275]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2022.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et la rentrée gauloise (magyar)
   Vissza az iskolába / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 32.)
ISBN 978-963-486-870-5 fűzött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3849553]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2022.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Ásó, pata, nagyharang / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2021]. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 15.)
ISBN 978-615-81308-6-8 fűzött : 950,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3849589]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2022.
Héthelyi Krisztina (1977-)
   Csimota / írta és rajz. Héthelyi Krisztina ; közrem. Héthelyi Lajos ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - [Miskolc] : Irod. Rádió, [2021]. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6270-22-1 fűzött : 2500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3849594]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2022.
   Jövőformáló tudomány : a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2020. november 20-án rendezett tudományos konferencia anyaga / szerk. Schmercz István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2021. - 161 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Pedagógiai és Pszichológiai Központ kiadványai, ISSN 2630-8630 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-12-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3849763]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2022.
   Tavaszi szél vizet áraszt.. : rendhagyó konferenciakötet Micheller Magdolna professzor emerita 75. születésnapjára / [szerk. Malatyinszki Szilárd]. - [Békéscsaba] : [Pro Senior Talentum Alapítvány], 2020. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
Közread. a Pro Senior Talentum Alapítvány. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-0348-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - felnőttnevelés - emlékkönyv
082 *** 374
[AN 3849758]
MARC

ANSEL
UTF-8