MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/04/05 12:31:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3584 /2022.
   A hazafiság nem a holléttől függ : 10 éves a Magyarország Barátai Alapítvány = Patriotism does not depend on one's whereabouts : 10 years of the Friends of Hungary Foundation. - [Budapest] : Mo. Barátai Alapítvány, 2021. - 264 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: 10 éves a Magyarország Barátai Alapítvány
ISBN 978-615-81674-1-3 kötött
Magyarország Barátai Alapítvány
Magyarország - testülettörténet - alapítvány - patriotizmus - magyarság
061.2(439)(091) *** 172.15 *** 323.1(=945.11)
[AN 3850764]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2022.
   Kertész másként : formabontó kortárs alkotásokban élnek tovább Kertész Imre gondolatai : kiállítási katalógus / [szerk. Pataki Petra] ; [közread. a] Kertész Imre Intézet, [Közép- ésKelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Kertész I. Int. : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 104, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. okt. 6 - 30. között rendezték
ISBN 978-615-6200-37-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
06.063(439)"202" *** 73/76(439)"202" *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3851170]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2022.
   Napmadár fiai : diákok a hazáról és a hazafiakról / [szerk. Vasvári Éva] ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1956-os Hagyományőrző Tagozata. - [Budapest] : Pofosz 1956-os Hagyományőrző Tag., 2021. - 328 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 322-326.
ISBN 978-615-80423-4-5 kötött
Kárpát-medence - magyar történelem - pályázat - amatőr művészet - tanulmányi verseny - 1956-os forradalom - 20. század
06.063(4-191) *** 379.825 *** 371.385.5 *** 943.9"19"
[AN 3850890]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3587 /2022.
   Történelmünk aláírásokon / Fazekas István [et al.] ; szerk. Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2021. - 307, [5] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 39.)
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 978-615-81307-8-3 kötött
történelmi személy - magyar történelem - kézjegy
003.076 *** 943.9(092)
[AN 3850732]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3588 /2022.
Story of the Silk Road (magyar)
   A Selyemút története : a titokzatos kelme, amely örökre megváltoztatta a világot / [... szerk. April Madden] ; [ford. Pál Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-544-545-5 kötött : 4200,- Ft
Ázsia - ókori Kína - Kína - Európa - történelem - kultúratörténet - gazdaságtörténet - nemzetközi kereskedelem - kulturális kölcsönhatás
008(510) *** 008(4) *** 95 *** 339.9(5)(4)(091)
[AN 3860695]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3589 /2022.
Lengyel Zsuzsa Édua
   Terra [elektronikus dok.] / Lengyel Zsuzsa Édua. - Szöveg (epub : 518 KB). - [Győr] ; [Hédervár] : Tarandus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-59-6
magyar irodalom - ezoterika - regény - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-31)
[AN 3852511]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2022.
Magaña, Sergio
The Toltec secret (magyar)
   A tolték titok : az ősi mexikóiak álomgyakorlatai / Sergio Magaña Ocelocoyotl ; [ford. Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-249-3 fűzött : 2440,- Ft
ezoterika - álom
133.25 *** 159.963.3
[AN 3861191]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2022.
White, Jack
   A tudatosság emelése I [elektronikus dok.] : a jövő a kezedben van / Jack White. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168865. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1847-5
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3859285]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2022.
White, Jack
   A tudatosság emelése II [elektronikus dok.] : a jövő a kezedben van / Jack White. - Szöveg (pdf : 16.4 MB). - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168866. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1849-9
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3859287]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3593 /2022.
Hecker, Frank (1963-)
Der grosse Naturführer für Kinder (magyar)
   Nagy természetkalauz gyerekeknek / Frank és Katrin Hecker ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 253 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5723-48-3 fűzött : 3950,- Ft
természeti környezet - állat - növény - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 58(02.053.2)
[AN 3850421]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2022.
Osváth Sarolta
   Nemzeti parkok nagykönyve : 10 / Osváth Sarolta, Darabos György. - [Vál] : Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft., 2021. - 406, [6] p. : ill., színes ; 30x30 cm
Bibliogr.: p. [412].
ISBN 978-615-5773-03-7 kötött
Magyarország - nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)(084.12) *** 502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Darabos_Gy.
[AN 3851017]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2022.
Osváth Sarolta
Nemzeti parkok nagykönyve (angol)
   The book of Hungarian national parks : 10 / Sarolta Osváth, György Darabos. - [Vál] : Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft., 2021. - 406, [6] p. : ill., színes ; 30x30 cm
Bibliogr.: p. [412].
ISBN 978-615-5773-04-4 kötött
Magyarország - nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)(084.12) *** 502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Darabos_Gy.
[AN 3851028]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3596 /2022.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 21. kiad., jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 840 p. : ill. ; 17 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 824.
ISBN 978-963-244-979-1 fűzött : 6995,- Ft
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 3860132]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3597 /2022.
   Jedlik életképek, 1800-1895 / Mayer Farkas gyűjtése felhasználásával összeáll. Antal Ildikó és Gazda István ; sajtó alá rend. Riczel Etelka ; [közread. a] Jedlik Ányos Társaság ..., Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet. - Szímő ; Budapest : Jedlik Á. Társ. : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2021. - 91 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 87-[92].
ISBN 978-615-5365-37-9 fűzött
Jedlik Ányos (1800-1895)
Magyarország - fizikus - feltaláló - elektrotechnika - 19. század
53(439)(092)Jedlik_Á. *** 621.3
[AN 3851164]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3598 /2022.
Agócs Írisz (1977-)
   Márkó bácsi kertje : Mici megmenti a világot / Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [39] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-047-9 kötött : 3490,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
551.583(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3851002]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3599 /2022.
Haag, Holger
Welcher Baum ist das? (magyar)
   Milyen fát láttam? : 85 fa- és cserjefaj / Holger Haag ; [ford. Ladányi-Turóczi Csilla]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz gyerekeknek, ISSN 2676-9654)
ISBN 978-615-5723-43-8 fűzött : 1980,- Ft
fa - cserje - gyermekkönyv
581.412(02.053.2)
[AN 3850425]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2022.
   Magyarország madáratlasza = Bird atlas of Hungary / [közread. az] Agrárminisztérium, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - Budapest : Agrárminisztérium : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2021. - 799 p. : ill., színes ; 29 cm
Angol nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.: p. 752-788.
ISBN 978-615-5673-67-2 kötött
Magyarország - madár - fauna - állathatározó
598.2(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3850643]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3601 /2022.
Balogh Klára (1949-)
   Beszélgetések a családról : gondolatok, tapasztalatok, kérdések családterápiáról és -lelkigondozásról / Balogh Klára, Hézser Gábor, Krasznay Mónika. - Budapest : Kálvin, 2021. - 306 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-558-496-3 fűzött : 3500,- Ft
családterápia - család - interjú
615.851.6(047.53) *** 316.356.2(047.53) *** 265.5(047.53)
[AN 3851007]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2022.
Brousse, Myriam
Les mémoires du corps (magyar)
   A test emlékei : önmagunk felszabadítása az ismétlődő traumák alól / Myriam Brousse ; Sioux Berger közrem. ; [ford. Bárdos F. László]. - Budapest : Medicina, 2022. - 214 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-963-226-814-9 fűzött : 2600,- Ft
pszichoterápia - emlékezés - esettanulmány
615.851 *** 159.953 *** 159.925.8
[AN 3851261]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2022.
Comer, John Mark (1980-)
The ruthless elimination of hurry (magyar)
   Könyörtelen leszámolás a rohanással / John Mark Comer ; John Ortberg előszavával ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - XV, 280 p. ; 21 cm
A címoldalon a főcímben a "rohanással" szó áthúzva. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6017-24-6 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3851089]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2022.
Covey, Sean (1964-)
The 7 habits of highly effective teens (magyar)
   A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása / Sean Covey ; [ford. Balázsyné Szucsik Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-963-288-422-6 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 3861193]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2022.
Czigléczki Gábor
   A derékfájdalom és a porckorongsérv otthoni kezelése / Czigléczki Gábor. - Budapest : Medicina, 2022. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-963-226-760-9 fűzött : 2400,- Ft
gerinc - mozgásszervi betegség - sérv - gyógytorna
616.711 *** 616.711-007.43 *** 615.825
[AN 3850798]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2022.
   Diabéteszes gyermek az óvodában, iskolában : a Szurikáta Diabétesz Tanoda tananyaga pedagógusoknak / [szerk. Tóbiás Lilla] ; [ill. Baracsi Gabriella] ; [graf. Petrányi Réka] ; [közread. a] Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért. - Budapest : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, 2021. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81355-3-5 kötött
cukorbetegség - gyermek - útmutató
616.379-008.64-053.2(036)
[AN 3850818]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2022.
Drabb Lilla
   Módszertani kiadvány : a megfelelő asszisztív eszköz kiválasztása a mozgáskorlátozott emberek számára : [Korlátok nélkül - mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése, EFOP-1.1.5-17-2017-00004] / [szerző Drabb Lilla, Miklós Kata] ; [közread. a] MEOSZ. - Budapest : MEOSZ, 2021. - 68 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-01-1215-2 fűzött
gyógyászati eszköz - mozgássérült
615.47 *** 376.2/.4
[AN 3850635]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2022.
   Endokrin betegségek felnőttkorban / szerk. Nagy V. Endre. - Budapest : Medicina, 2021. - 274 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250)
ISBN 978-963-226-805-7 kötött : 6700,- Ft
endokrinológia
616.43
[AN 3850789]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2022.
Fiske, Anna (1964-)
Alle har en bakside (magyar)
   Ilyenek vagyunk hátulról / Anna Fiske ; [ford. Patat Bence]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [81] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-486-868-2 kötött : 3999,- Ft
emberi test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3851075]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2022.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / Gertrud Hirschi ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-410-7 fűzött : 2390,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3861179]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2022.
Kay, Adam (1980-)
Kay's anatomy (magyar)
   Testünk kívül-belül : egy teljes (és totál undi) anatómiai kalauz / Adam Kay ; Henry Parker rajz. ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 413, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-584-029-8 fűzött : 3990,- Ft
anatómia - emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3850707]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2022.
Kepes András (1948-)
   A boldog hülye és az okos depressziós / Kepes András. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-046-0 fűzött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 3860579]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2022.
   Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I / szerk. Horváth Zsolt [et al.]. - Budapest : Medicina, 2022. - 557 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-789-0 kötött : 8200,- Ft
egészséglélektan - pszichodiagnosztika - teszt - kérdőíves felmérés
616-08 *** 616-092.11 *** 159.9.072
[AN 3850560]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2022.
   Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak / szerk. Boda Zoltán, Tornai István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - XXXV, 588 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-823-1 kötött : 10400,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3860705]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2022.
Komócsi András
   Vérlemezkegátló kezelés a kardiovaszkuláris gyógyászatban / Komócsi András. - Budapest : Medicina, 2021. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-115.
ISBN 978-963-226-801-9 kötött : 3200,- Ft
vérlemezke - véralvadásra ható szer - gyógyszeralkalmazás
616.155.2 *** 615.225.4
[AN 3850785]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2022.
Kopp Mária (1942-2012)
   A boldogságkeresés útjai és útvesztői : az érett személyiségtől a kiegyensúlyozott párkapcsolatig / Kopp Mária, Skrabski Árpád ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] KINCS. - 5. jav., bőv. kiad. - Budapest : KINCS, 2021. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-183.
ISBN 978-615-81289-4-0 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - párkapcsolat - lélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 159.9
[AN 3860259]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2022.
Lee, Shannon (1969-)
Be water, my friend (magyar)
   Légy víz, barátom! : Bruce Lee tanításai / Shannon Lee ; [ford. Szalai Eszter]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-546-9 fűzött : 3499,- Ft
Lee, Bruce (1940-1973)
Hongkong - mentálhigiénia - életvezetés - taoizmus - sportoló - kungfu - filmszínész - 20. század
613.865 *** 299.513.82 *** 791.43.071.2(512.317)(092)Lee,_B. *** 796.855(512.317)(092)Lee,_B.
[AN 3851032]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2022.
Muscolino, Joseph E.
Manual therapy for the low back and pelvis (magyar)
   A medence és a hát alsó részének kezelése masszázsterápiával / Joseph E. Muscolino ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2022. - 412 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-770-8 fűzött : 11300,- Ft
hát - testmedence - masszázs
616.711 *** 616.718.19 *** 615.825
[AN 3850567]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2022.
Nagy Gábor
   Sürgősségi fogászat / Nagy Gábor, Fejérdy Pál, Kivovics Péter. - Budapest : Medicina, 2021. - XV, 176 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-804-0 kötött : 3800,- Ft
fogászat - sürgősségi ellátás
616.314 *** 616-039.74
[AN 3850790]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2022.
Norwood, Robin (1945-)
Women who love too much (magyar)
   Nők, akik túlságosan szeretnek : a változás, amit a férfiaktól várunk / Robin Norwood ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, [2021], cop. 2019. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-929-4 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - nemek lélektana - nő - párkapcsolat - függőség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 316.472.4
[AN 3860889]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2022.
Peeters, Benoît (1956-)
Sándor Ferenczi (magyar)
   Ferenczi Sándor : a pszichoanalízis fenegyereke / Benoît Peeters ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 252, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-372-7 fűzött : 3990,- Ft
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichiáter - századforduló - 20. század - életrajz
159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.
[AN 3850837]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2022.
Ricard, Matthieu (1946-)
L'art de la méditation (magyar)
   A meditáció művészete / Matthieu Ricard ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-291-293-6 fűzött : 1890,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - tudatosság
615.851.86 *** 613.865
[AN 3861181]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2022.
Sárvári Györgyi
   Valentin és Mázli : mesekönyv az epilepsziával élő gyerekekért / Sárvári Györgyi ; [ill. ... Endrődi Kata ...]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 50, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-324-931-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - epilepszia - mese
616.853(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3851148]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2022.
Seelig, Tina (1958-)
What I wish I knew when I was 20 (magyar)
   Bárcsak 20 évesen tudtam volna mindezt! : hogyan fedezzük fel a problémákban a lehetőségeket és fordítsuk őket a hasznunkra? / Tina Seelig ; [ford. Vizdák Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-370-4 fűzött : 2300,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3861185]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2022.
Sióréti Gabriella
   Az emberi test / [szerző Sióréti Gabriella]. - Budapest : MultiLearn, 2021. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-2-8 fűzött : 3900,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3861150]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2022.
Soames' and Southam's oral pathology (magyar)
   Soames és Southam orális patológia / Max Robinson [et al.]. - Budapest : Medicina, 2022, cop. 2021. - 230 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-963-226-817-0 fűzött : 7200,- Ft
fogászat - fogbetegség - szájbetegség
616.31
[AN 3850572]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2022.
Szalay Ádám
   Itt a te időd! : vadonatúj élet 10 lépésben / Szalay Ádám. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic K., 2021. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-291-429-9 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3861188]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2022.
   Szexuális medicina / szerk. Pilling János, Ács Nándor, Nyirády Péter. - Budapest : Medicina, 2022. - 372 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-820-0 kötött : 6900,- Ft
szexológia - szexuális zavar
613.88 *** 616.69 *** 613.89
[AN 3850807]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2022.
   A tudomány keretei : tudománytörténeti tanulmányok / szerk. Pál Eszter. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-85-2 fűzött : 2900,- Ft
tudománytörténet - lélektan - szociológia
159.9(100)(091) *** 316(100)(091) *** 001(100)(091)
[AN 3850760]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2022.
Virágh Hajnalka (1971-)
   "Görényből" gyerek : hogyan szeressük és támogassuk figyelemzavaros hiperaktív gyerekünket? / Virágh Hajnalka. - 2. kiad. - Budapest : Ultima Kft., 2021. - 151 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-615-00-2124-9 kötött : 5950,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás - családi nevelés - gyermeklélektan
616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3850802]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2022.
William, Anthony
Medical medium liver rescue (magyar)
   Egészséges májműködés : gyógyító médium : válaszok az ekcémára, a pikkelysömörre, a cukorbetegségre, a streptococcusra, a puffadásra, az epekőre, a mellékvese-stresszre, a krónikus fáradtságra, a zsírmájra, a súlyproblémákra, a kontaminált vékonybél szindrómára és az autoimmun betegségekre / Anthony William ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-951-5 kötött : 6990,- Ft
természetgyógyászat - máj - emésztés - egészséges táplálkozás
615.89 *** 616.36 *** 612.3 *** 613.2
[AN 3861137]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3632 /2022.
   Civitas Sapiens 2019 [elektronikus dok.] : Okos város szakmai konferencia : 2019. szeptember 19., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus - Oktatási Központ. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]
A konferenciát Budapesten rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168615. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7192-3
Magyarország - műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - városfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 711.4 *** 330.341.1 *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3856444]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2022.
   Civitas Sapiens 2019 [elektronikus dok.] : Smart city conference, Hungary : 19 September 2019, National University of Public Service, Ludovika Campus - Educational Center. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]
A konferenciát Budapesten rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168616. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7528-0
Magyarország - műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - városfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 711.4 *** 330.341.1 *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3856447]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3634 /2022.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 10 mindenkinek / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2020. - 339 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-92-8 fűzött
operációs rendszer
681.3.066Windows_10
[AN 3860243]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2022.
   Kutatók éjszakája 2021 a GDF-en : programfüzet, 2021. 09. 24. ... : online az MS Teams-en / [szerk. Berecz Antónia] ; [rend., közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - Budapest : GDF, [2021]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-80541-5-7 fűzött
informatika - alkalmazott tudomány - rendezvény
681.3.004.14 *** 061.7(439-2Bp.)"2017"
[AN 3861102]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3636 /2022.
Nikola Tesla (magyar)
   A Tesla rejtély : [kozmikus utazó egy másik dimenzióból] / Timothy Green Beckley [et al.]. - Budapest : Angyali Menedék K., 2021. - 464 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6115-07-2 kötött : 6990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - feltaláló - ezoterika - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 133.25
[AN 3861108]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3637 /2022.
   Új híd, új utakon : tiszai átkelő az M44-es gyorsforgalmi úton, Lakitelek - Tiszaug / [... szöveg, szerkesztés Bellai László] ; [fotók Kispéter Zoltán] ; [közread. az A-Híd Zrt., Duna Aszfalt Zrt.]. - [Budapest] : A-Híd Zrt. ; [Tiszakécske] : Duna Aszfalt Zrt., 2021. - 131, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-2348-6 kötött
Tiszaug - közúti híd - hídépítés
624.21/.8(439-2Tiszaug) *** 625.745.1 *** 725.95(439-2Tiszaug)
[AN 3850742]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3638 /2022.
   Balatoni Hajózási Részvénytársaság hajóépítő üzeme. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - [16] p., [1] t.fol. : ill. ; 30 cm
Borítócím: BHRT hajóépítő üzeme, 1881
Fűzött
Balatonfüred - hajógyár - ipartörténet
629.12 *** 061.5(439-2Balatonfüred)(091)
[AN 3851134]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2022.
   Heros autóbuszok = Heros buses / [... fotó ... Borsos Mihály] ; [szerk. ... Borsos Mihály, Rozslay Miriam Eszter] ; [szöveg ... Rajnai Attila ..., Rozslay Miriam Eszter] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna] ; [kiad. ... BM Heros Zrt.]. - [Budapest] : BM Heros Zrt., 2021. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2221-2 kötött
Magyarország - gépjárműipar - autóbusz - album
629.114.5(439)"202"(084.1)
[AN 3851177]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2022.
Legát Tibor (1965-)
   Jön a gőzös : 100 kép, Fortepan = Here comes the train : 100 photo, Fortepan / [szöveg ... Legát Tibor] ; [képek] Fortepan ; [ford. ... Kondi Viktória]. - [Budapest] : ZuckerMűvek Kft., cop. 2021. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-81099-5-6 fűzött : 3650,- Ft
Magyarország - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - 20. század - fényképalbum
656.2(439)"19"(084.12)
[AN 3851267]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2022.
Ocskay Zoltán (1954-)
   D-Csepel, Danuvia / Ocskay Zoltán, Varró Ferenc. - 2. jav. kiad. - Budapest : Oldtimer Média, 2021. - 165, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [167].
ISBN 978-963-87582-2-4 kötött : 6600,- Ft
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 3860580]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3642 /2022.
   Budapesti terek / Szövényi Anna szerk. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 299 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5445-70-5 fűzött : 6800,- Ft
Budapest - köztér - városépítés - helytörténet
712.25(439-2Bp.) *** 911.375(439-2Bp.) *** 711.4(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp.
[AN 3850917]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2022.
Buxton, Ian
101 whiskies to try before you die (magyar)
   101 whisky, amit feltétlenül meg kell kóstolnod, mielőtt meghalsz / Ian Buxton ; [ford. Molnár Andor]. - 2. teljesen átd. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 222, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-566-137-4 kötött : 4990,- Ft
égetett szeszes ital
663.5 *** 641.87:663.5
[AN 3860779]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2022.
Dufumier, Marc (1946-)
De la terre à l'assiette (magyar)
   A termőföldtől a tányérig : 50 alapvető kérdés a mezőgazdaságról és a táplálkozásról / Marc Dufumier ; [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2021. - 159 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-13-6765-2 fűzött : 2990,- Ft
agroökológia - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - egészséges táplálkozás
631.95 *** 63 *** 504.3 *** 613.2
[AN 3850401]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2022.
   Halbritter Mátyás : egy életmű lenyomata : sajtóválogatás / [szerk. ... Andorka Zsolt]. - Győr : Competitor-21 K., 2021. - 39 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1692-1 fűzött
Halbritter Mátyás (1944-2011)
Magyarország - Győr - vezető alkalmazott - édesipar - élelmiszeripar - 20. század - 21. század - cikkgyűjtemény
663/664 *** 061.5(439-2Győr) *** 664.14 *** 658.1(439)(092)Halbritter_M.(046)
[AN 3850964]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2022.
   A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juh tenyésztési programja. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2021. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8668-7)
Magyarország - juhtenyésztés - szakmai szervezet - munkaterv
636.32/.38 *** 061.2(439)
[AN 3860572]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2022.
   A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecske tenyésztési programja. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8668-7)
Magyarország - kecsketenyésztés - szakmai szervezet - munkaterv
636.39 *** 061.2(439)
[AN 3860573]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2022.
Székely András
   Gyümölcsborok és más alkoholos gyümölcsitalok / Székely András. - Budapest : Mezőgazda Kv., cop. 2021. - 169, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-615-81661-2-6 fűzött : 3900,- Ft
gyümölcs - bor - gyümölcslé - szakácskönyv
634.1 *** 641.87(083.12) *** 663.3
[AN 3850756]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2022.
Tóbiás Adrienn
Útravaló: a tokaji borvidék (angol)
   Essential guide: the Tokaj wine region : [historical heritage, breathtaking terroir, culinary adventures] / Adrienn Tóbiás. - Budapest : Private publ., 2021. - 385, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1969-4 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - helyismeret - turizmus
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 338.48(439Tokaj-Hegyalja) *** 908.439Tokaj_Hegyalja
[AN 3850952]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2022.
   Vadászati Világkiállítás : World Hunting Expo : Budapest, 1971 : fotóalbum : photographic album / szerk. ... L. Simon László. - Budapest : Egy a Természettel Nonprofit Kft., 2021. - 346, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2021-ben rendezett Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-81946-1-7 fűzött : 5900,- Ft
Vadászati Világkiállítás (1971) (Budapest)
Budapest - vadászat - világkiállítás - sajtófotó - fényképalbum
639.1(100) *** 799.2(100) *** 77.044 *** 061.41(439-2Bp.)"1971"
[AN 3850550]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3651 /2022.
Csigó Zita
   Diétás receptek, izgalmas ízek / [receptek, ételfotók ... Csigó Zita] ; [... szövegírás Taraszovics Ágnes]. - Budapest : Idealbody, cop. 2021. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9379-6 fűzött : 4500,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3860690]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2022.
   Győr, a fröccs városa / [szerk. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna] ; [ill. Kocsis Richárd] ; [kiad. a Rotary Club Győr Alapítvány és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - [Győr] : Rotary Club Győr Alapítvány : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, [2021]. - 110, [7] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2025-6 kötött
Győr - Magyarország - bor - gasztronómia - művelődéstörténet - rendezvény
641.5(439) *** 663.2 *** 930.85(439-2Győr) *** 061.7(439-2Győr)
[AN 3850985]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2022.
   Ízkalandozás a Távol-Keleten : fotóalbum a tajvani Tajnan város streedfood kultúrájáról = Culinary adventures in the Far East : photobook on the street food culture in Tainan, Taiwan = Zài yuǎndōg pincháng màoxiǎn : Táiwān táinán shì jiētóu měishí wénhua xiàngcè / [szerk. Hoppál Krisztina Kinga, ... F. Kovács Péter, ... Tárnoki Judit] ; [közread. a] Damjanich János Múzeum. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - 83 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-6161-08-6 fűzött
Tajvan - gasztronómia - ételspecialitás - étkezési szokás - helyismeret - album - ételrecept
641.5(529)(084.1) *** 908.529(084.1) *** 641.568(529)(083.12) *** 392.8(529)
[AN 3850726]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2022.
Pataki János
   Székelyföld ízei / fképezte és szerk. Pataki János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 199, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [203].
ISBN 978-615-6168-30-6 fűzött : 6990,- Ft
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.21)(083.12)
[AN 3860581]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2022.
   Vegán életek : 76 vegán élettörténet 2. / [szerk. Kertész Róbert Tibor, M. Környei Éva] ; [ill. Dávid Orsolya]. - [Csabdi] : Kertész R. T., 2021. - 347 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3352-2 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - memoár
641.564 *** 613.26(439)(0:82-94)
[AN 3861107]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2022.
   VPI book : designs and produces advanced concrete furniture for public spaces / [text Kristóf Fenyvesi] ; [publ. by the VPI Kft.]. - 2. ed. - Budapest : VPI Kft., 2021. - 185, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1262-6 fűzött
Magyarország - utcabútor - bútortervezés - beton - városarculat - közterület - 21. század
645.414 *** 691.3 *** 711.4 *** 711.61 *** 725.949(439)"201/202"
[AN 3850737]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3657 /2022.
Meuser, Bernhard (1953-)
Freie Liebe (magyar)
   Szabad szerelem : az új nemi erkölcsről / Bernhard Meuser ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 410 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-112-8 fűzött : 3600,- Ft
nemi erkölcs - erkölcsteológia
176 *** 241
[AN 3851000]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2022.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Symposion (magyar)
   A lakoma / [ford. Telegdi Zsigmond] ; Szókratész védőbeszéde / Platón ; [ford. Devecseri Gábor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 139 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 110.)
Egys. cím: Symposion ; Apologia Sōkratus
ISBN 978-963-479-540-7 fűzött : 1499,- Ft
ókori görög irodalom - ókori filozófia
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 3850980]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2022.
Scruton, Roger (1944-2020)
Conversations with Roger Scruton (magyar)
   Beszélgetések Roger Scrutonnal / Roger Scruton, Mark Dooley ; [ford. Bátori Tamás]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-486-7 kötött
Scruton, Roger (1944-2020)
Nagy-Britannia - filozófus - 20. század - 21. század - interjú
1(410)(092)Scruton,_R.(047.53)
[AN 3850945]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2022.
Szigeti Kata
   Halálközeli beszélgetések az életről : öt nő megélése, hivatása nyomán : egy tabutémáról most kicsit másképp / Szigeti Kata. - [Székesfehérvár] : [Szigeti K.], cop. 2021. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2311-0 fűzött : 2490,- Ft
halál - gyászolás - interjú
128(047.53) *** 159.942(047.53)
[AN 3851043]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3661 /2022.
Beintker, Horst
Zu Verkündigen des Herrn Werke (magyar)
   Krisztus tanúja : Luther Márton élete / Horst Beintker ; [ford. Pálfy Miklós] ; [a szöveget átnézte, ... kieg. Reuss András] ; [ill. Balog Laura]. - Budapest : Luther, 2021. - 63 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-380-216-8 fűzött : 1200,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - egyházi személy - evangélikus egyház - 16. század - teológus - reformáció
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3861104]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2022.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture (magyar)
   Benedek Európája : a kultúrák válságában / Joseph Ratzinger ; [ford. Diós István]. - Budapest : MMSZ, 2021. - 95, [24] p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-615-6322-15-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
keresztény egyház - kultúra
261.6(4)
[AN 3860507]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2022.
Capps, Charles (1934-2014)
God's creative power for healing (magyar)
   A Teremtő ereje meggyógyít / Charles Capps ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Utánny. - Budapest : Amana 7, 2020. - 70, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7657-17-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3860261]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2022.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Turning hopeless situation around (magyar)
   Hogyan fordíts reménytelen helyzeteden? / Kenneth E. Hagin ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Budapest : Amana 7, 2021. - 63 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7657-11-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3860262]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2022.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Budapest : Kálvin, 2021. - 65 p. ; 18 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-222-8 fűzött : 390,- Ft
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 3860576]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2022.
Ittzés István
   Hogyan lehet áldott életed? / Ittzés István. - Győr : [Vargáné Blága B.], 2021. - 118 p. ; 21 cm. - (Győri evangelizációk ; 4.)
ISBN 978-615-01-2107-9 fűzött : 500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3851020]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2022.
Jackman, David
Why expository preaching? (magyar)
   Magyarázó igehirdetés - de miért? / David Jackman ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : BKKI, 2021. - 138 p. ; 18 cm. - (Hirdesd az igét!)
ISBN 978-615-01-0737-0 fűzött
lelkipásztorkodás - prédikáció
252 *** 253
[AN 3846570]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2022.
Lucado, Max (1955-)
Hermie : god listens when I pray (magyar)
   Berci imádkozik / Max Lucado ; Karen Hill ötlete alapján ; ill. Daniel Howarth ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-05-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3860571]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2022.
Prazsák László
   A teljes idejű szolgálatról : mit mond a lélek a gyülekezeteknek / Prazsák László ; [közread. az Imádság Háza Alapítvány]. - [Budapest] : Imádság Háza Alapítvány, cop. 2021. - 40, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88374-5-5 fűzött
vallásos irodalom - dicsőítés
244 *** 217
[AN 3850684]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2022.
Remini, Leah (1970-)
Troublemaker (magyar)
   A bajkeverő [elektronikus dok.] : túlélni Hollywoodot és a szcientológiát / Leah Remini ; Rebecca Paley közrem. ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 36.2 MB) (mobi : 22.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-222-2 (epub)
ISBN 978-963-561-223-9 (mobi)
Egyesült Államok - szcientológia - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
289(0:82-94) *** 061.234(73) *** 791.43.071.2(73)(092)Remini,_L.(0:82-94)
[AN 3858765]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2022.
Suhai Gábor (1946-)
   A Vörösberényi Református Egyházközség története : egységes szerkezetbe foglalt forrásgyűjtemény / szerző Suhai Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 222 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-615-01-2238-0 fűzött
Vörösberényi Református Egyházközség
Vörösberény - Balatonalmádi - református egyház - egyházközség - protestáns lelkész - helytörténet - történeti feldolgozás
284.2(439-2Balatonalmádi)(091)(092) *** 943.9-2Vörösberény
[AN 3850668]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2022.
Szerdahelyi Csongor (1954-)
   Az amerikai Zirc / Szerdahelyi Csongor ; [kiad. a Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány]. - Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021. - [2], 162 p. : ill. ; 26 cm
A függelékben Halász Tibor "Néhányan átmennénk az újhazába : a magyar ciszterciek külföldi tevékenysége 1945 után" c. diplomamunkájával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81205-3-1 kötött
Dallas (Texas) - szerzetesség - ciszterciek - egyháztörténet - amerikai magyarság - életútinterjú
271.12(73-2Dallas)(=945.11)(092)(047.53)
[AN 3850860]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3673 /2022.
Dalia László (1956-)
   Celebvilág Magyarországon / Dalia László. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 285 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 285-[286].
ISBN 978-615-6372-02-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - bulvárosodás - médiatörténet - tömegkommunikáció - 21. század
316.774(439)"199/202" *** 791.9.096/.097(439)"201/202" *** 929(439)"199/202" *** 659.3(439)"199/202" *** 070.16(439)"199/202"
[AN 3851014]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2022.
Fekete-Szabó Viola
   Másképp mondva : a mozgáskorlátozott emberek kommunikáció támogatásának tapasztalatai : [Korlátok nélkül - mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése, EFOP-1.1.5-17-2017-00004] / [szerző Fekete-Szabó Viola] ; [közread. a] MEOSZ. - Budapest : MEOSZ, 2021. - 68 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-01-1178-0 fűzött
Magyarország - kommunikáció - mozgássérült - gyógyászati eszköz - infokommunikáció - digitális technika - 21. század
316.77 *** 615.47 *** 376.2/.4(439)"201" *** 681.3.004.14(439)"201"
[AN 3850623]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2022.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ill. Stefan Stutz] ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-468-8 fűzött : 1990,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3861182]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3676 /2022.
   Erósz szemiotikája : szerelem, erotika, szexualitás / szerk. Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : IKU, 2021. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1418-253X ; 19.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-18-3 fűzött : 3500,- Ft
szerelem - erotika - nemi élet - szemiotika - stilisztika - szövegnyelvészet - művészettörténet - művelődéstörténet
392.6 *** 613.88 *** 003.62 *** 82.08 *** 801.73 *** 7.04 *** 73/76(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3850516]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2022.
   The great war - as a research field. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop., 2020. - 160 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 21.). (Műveltség és hagyomány, ISSN 0580-3594 ; 39.)
Főcím a borítófedélről. - Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-260-7 kötött
Közép-Európa - Magyarország - első világháború - anyagi kultúra - folklór - művelődéstörténet - történelem - magyar történelem
398(=00)(4-11) *** 316.7(4-11) *** 930.85(4-11) *** 940-11"1914/1918" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3851183]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2022.
   Jászkapitányok / [szerk. Bathó Edit] ; [kiad. a Jász Múzeumért Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 978-963-7113-56-7 fűzött
Jászság - hagyományőrzés
39(439Jászság)
[AN 3850801]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2022.
Kiss Jenő (1943-)
   Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban / Kiss Jenő. - Budapesta : Tinta Kvk., 2022. - 159 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 25.)
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-409-327-5 fűzött : 3490,- Ft
Mihályi - magyar nyelv - folklór - frazeológiai gyűjtemény
398(=945.11)(439-2Mihályi) *** 809.451.1-318(439-2Mihályi)
[AN 3861101]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2022.
Majoros István (1949-)
   Palócok földjén [elektronikus dok.] / Majoros István. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Hédervár] : UGK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-574-086-4
Palócföld - Nógrád megye - magyar néprajz - palócok - helyismeret - szociográfia - elektronikus dokumentum
39(=945.11)(439Palócföld) *** 908.439Palócföld *** 308(439.131)
[AN 3852547]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2022.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - 4. utánny. - Budapest : Partvonal, 2021. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 3299,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3861094]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2022.
Az Országház népi díszítőelemei (angol)
   Decorative folk elements in the House of Parliament / [written by Zsuzsanna Tasnádi] ; [photos György Bencze-Kovács]. - [Budapest] : The Office of the Hung. Nat. Assembly, cop. 2021. - 96 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-5948-51-0 fűzött
Budapest - országház - díszítőművészet - díszítőelem - magyar néprajz
391.984(=945.11) *** 725.11(439-2Bp.) *** 745/749
[AN 3850378]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3683 /2022.
   "Állunk a határon kezünket nyújtjuk..." : a magyar - lengyel szolidaritás emlékezete 2014-ben és 2016-ban = "Stoimy na granicy wyciągamy ręce..." : upamiętnienie solidarności polsko - węgierskiej w latach 2014 i 2016 / szerk. ... Gyurcsík Iván, Mitrovits Miklós ; [ford. ... Borzon Dániel]. - Budapest : Országház Kvk. ; Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2021. - 251 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5948-46-6 kötött
ISBN 978-83-7666-699-0
Lengyelország - Magyarország - történelem - kapcsolattörténet - külkapcsolat - menekültügy - lengyelek - második világháború - 1956-os forradalom - 20. század - előadóbeszéd
327(439)"201"(042.5) *** 327(438)"201"(042.5) *** 341.43(439)(=84)"1939/1945" *** 943.9"1956" *** 943.8"1956" *** 327(438)(439)(093) *** 327(439)(438)(093)
[AN 3850434]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2022.
Arató András (1953-|)
   Az elmúlt fél év : a Klubrádió és én / Arató András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 350, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-544-316-1 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 21. század - rádióműsorszám - memoár
323(439)"202" *** 791.9.096(439)"202" *** 894.511-94
[AN 3851057]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2022.
Ben-Ghiat, Ruth (1960-)
Strongmen (magyar)
   A hatalom megszállottjai : Mussolinitól napjainkig / Ruth Ben-Ghiat ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 335 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-496-0 fűzött : 3990,- Ft
történelem - politikatörténet - politikus - államfő - diktatúra - hatalom - 20. század - 21. század
32(100)"19/20"(092) *** 32.001 *** 321.6(100)(092)
[AN 3850845]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2022.
Csepregi András (1962-)
   "Boldogok a békét teremtők" : a keresztény erőszakmentességtől a nyugati demokráciáig : Bibó István politikai teológiai megközelítésben / Csepregi András. - Budapest : Luther, 2021. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 978-963-380-210-6 fűzött : 3600,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politikai filozófia - tudós - 20. század
321.01 *** 23/28 *** 32.001(439)(092)Bibó_I.
[AN 3851049]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2022.
Csoma Mózes (1978-)
   Rákosi Mátyás Kórház, Észak-Korea [elektronikus dok.] : magyar orvoscsoportok a Koreai-félszigeten, 1950-1957 / Csoma Mózes. - Szöveg (epub : 60 MB) (pdf : 16.1 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168378. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-538-3 (epub)
ISBN 978-963-531-537-6 (pdf)
Magyarország - Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - orvostörténet - külkapcsolat - kórház - Rákosi-korszak - koreai háború - elektronikus dokumentum
327(439)"195" *** 327(519.3)"195" *** 364.444.046.6(519.3-2Szarivon)(091) *** 61(=945.11)(519)"195"
[AN 3853661]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2022.
Ésik Sándor (1981-)
   Sanyikám, én nem politizálok : az baj, mert akkor más fog helyetted / Ésik Sándor. - Budapest : Libri, 2021. - 243, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-891-8 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - társadalmi részvétel - magyar irodalom - publicisztika
323(439)"200/202"(0:82-92) *** 323.21(439)"200/202"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3850830]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2022.
   Magyar gulag : táborvilág Magyarországon, 1945-1953 / [... rendezője Nemzeti Emlékezet Bizottsága]. - Budapest : NEB, 2021. - 33, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a 2021. szept. 28-án nyílt vándorkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5656-36-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - állami terror - internálótábor - munkatábor - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439)"1945/195" *** 061.4(439)"2020"
[AN 3851193]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2022.
O'Sullivan, John (1942-)
   The woke versus the west : awkward questions for a progressive age / John O'Sullivan ; [publ. by the Batthyány Lajos Foundation ...]. - [Budapest] : Hung. Review : Batthyány L. Found., 2020. - XIV, 370 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86217-7-1 fűzött
külpolitika - világpolitika - ezredforduló - politológia
327(100)"199/200" *** 32.001
[AN 3850821]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3691 /2022.
   Az Árpád-kori veszprémi püspökök oklevelei = Diplomata episcoporum Vesprimiensium aetatis Arpadianae / közzéteszi Solymosi László. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 230 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 15-24. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-89-0 kötött : 4200,- Ft
Veszprémi Főegyházmegye
Veszprém - katolikus egyház - püspök - Árpád-kor - oklevél
930.253(439) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"11/13"(093) *** 282(439-2Veszprém)(092)"11/13"(093)
[AN 3850763]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2022.
Csinta Samu (1960-)
   Bál a romkastélyban : az erdélyi arisztokrácia hazatérése / Csinta Samu. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 206, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-525-7 kötött : 6990,- Ft
Erdély - arisztokrácia - határon túli magyarság - családtörténet - hazatelepülés - kastély - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
929.52(=945.11)(498.4) *** 316.343.322(439.21)(092)"19/20" *** 325.27(=945.11)(498.4)"198/20" *** 728.82(498.4)
[AN 3850718]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2022.
Eörsi László (1955-)
   "Irgalomnak helye nincs" : az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzettjei / Eörsi László. - Budapest : Kossuth, 2021. - 607 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 591-593. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-544-539-4 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - forradalmár - mártír - megtorlás - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - életrajzi lexikon
943.9"1956"(092):030 *** 323.282(439)"1956/196" *** 929(439)"1956":030
[AN 3850953]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2022.
Fodor Marcsi
   20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer / Fodor Marcsi életmeséi ; Szepessy Zsófia illusztrációi. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 88 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Rendkívüli történetek. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-584-016-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - gyermekkönyv
929(439)(02.053.2) *** 929(=945.11)(100)(02.053.2)
[AN 3850717]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2022.
Hajba Ferenc (1954-)
   Az államminiszter alsógatyája : sztorik, anekdoták, történetek ismert győri emberekről / Hajba Ferenc, Nagy Roland. - [Győr] : Győr+ Média Zrt., 2021. - 173 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1725-6 kötött
Győr - híres ember - 20. század - 21. század - anekdota
929(439-2Győr)(0:82-36)
[AN 3850926]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2022.
   Hegykő történelme / [szerk. Németh Ildikó] ; [kiad. Hegykő Község Önkormányzata]. - Hegykő : Önkormányzat, 2021. - 497, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-491.
ISBN 978-615-01-1487-3 kötött
Hegykő - helytörténet
943.9-2Hegykő
[AN 3850931]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2022.
Köntzey Tamás
   A Könczei nemzetség története / Köntzey Tamás. - [Budapest] : Pauker Holding Kft., 2021. - 335 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 333-335.
ISBN 978-615-5456-62-6 kötött
Könczei család
Erdély - Magyarország - családtörténet - határon túli magyarság
929.52(498.4)(=945.11)Könczei *** 929.52(439)Könczei
[AN 3850612]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2022.
Montoro, Jorge
Historias de chicos diferentes y valientes (magyar)
   Fiúk, akik felnőttként megváltoztatták a világot / [Jorge Montoro] ; [ford. Rusznák György] ; [rajz. Delcarmat]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-283-6 kötött : 3990,- Ft
híres ember - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929(100)(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3850387]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2022.
Montoro, Jorge
Pequeñas historias de animales que se han hecho famosos (magyar)
   Történetek híres állatokról / [Jorge Montoro] ; [ford. Mayer Márta] ; [rajz. ... Delcarmat ...]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 122, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-284-3 kötött : 3990,- Ft
állat - művelődéstörténet - irodalmi alak - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 398.4(02.053.2) *** 59(100)(02.053.2)
[AN 3850443]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2022.
Oborni Teréz (1960-)
   Erdély aranykora : fejedelmek tündérkertje / Oborni Teréz ; [közread. a] Rubicon Intézet. - [Budapest] : Rubicon Int., [2021]. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 323-344.
ISBN 978-615-6280-04-6 kötött : 4990,- Ft
Erdély - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.921"15/16"
[AN 3850855]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2022.
   Az Osztrák - Magyar Monarchia : a kiegyezéstől az összeomlásig / [összeáll. és szerk. Papp Gábor, Győrffy Iván, Litván Dániel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-544-526-4 kötött : 7500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - kiegyezés kora - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.6/.9"186/191" *** 943.9"186/191"
[AN 3850908]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2022.
   Rákóczi nyomában : Kárpát-medence útikönyv / [közread. a] Kárpát-medence Intézet ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : KMI : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., [2021]. - 548 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81694-2-4 kötött
Kárpát-medence - helyismeret - helytörténet - útikönyv
94-191 *** 908.4-191(036)
[AN 3850840]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2022.
Romhányi István
   Szülőfalum, Ajak / Romhányi István ; [közread. a] Gyermekjóléti Alapítvány ... - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány : Kék-Fehér Kvk., 2021. - 214, [18] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81144-8-6 fűzött : 3750,- Ft
Ajak - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ajak *** 908.439-2Ajak
[AN 3850968]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2022.
   Sajtótükör : Pusztaszabolcs a korabeli híradásokban / [szerk. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 35.)
ISBN 978-615-80480-8-8 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - helyismeret - 20. század - 21. század - újságcikk
943.9-2Pusztaszabolcs"19/201"(046) *** 908.439-2Pusztaszabolcs(046)
[AN 3849521]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2022.
Takács Miklós (1960-)
   Partes inferiores : tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről = Partes inferiores : studies on the medieval settlement archeology on the southern parts of the Carpathian basin / Takács Miklós ; szerk. Langó Péter, Türk Attila. - Budapest : PPKE BTI : Martin Opitz K., 2021. - 485 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 22.)
Bibliogr.: p. 341-420. - Összefoglalás szerb nyelven
ISBN 978-963-9987-81-4 kötött : 5900,- Ft
Délvidék - régészet - kora középkor - középkor
904(4-191-13)"04/15" *** 904(439.2-13)"04/15"
[AN 3850754]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2022.
   Viczián család története / [közread. Viczián Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Viczián család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Viczián
[AN 3851074]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2022.
Vörös Győző (1972-)
   Machaerus : Heródes Antipász tetrarcha palotája és Keresztelő Szent János börtöne a Holt-tenger keleti partján, Jordániában : szentföldi magyar ásatások, 2009-2021 / Vörös Győző. - Budapest : MMA K., 2021. - 411 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 402-405.
ISBN 978-615-6192-67-7 kötött : 9200,- Ft
Machaerus - régészet - művelődéstörténet - erőd - palota - szent - 1. század
904(569.5-2Machaerus) *** 930.85(569.5-2Machaerus) *** 235.3(092)János,_Keresztelő
[AN 3850859]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3708 /2022.
   Csabensis : Békéscsaba 300 / szerk. Ando György, ... Kutyej Pál Gábor. - 3. kiad. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2021. - 655 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 5.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.: p. 641-646.
ISBN 978-615-5811-09-8 kötött
Békéscsaba - helyismeret
908.439-2Békéscsaba
[AN 3860238]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2022.
Fucskár Ágnes
   A Duna mentén : Dévénytől a Vaskapu-szorosig / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-544-538-7 kötött : 3800,- Ft
Kárpát-medence - Duna - helyismeret - fényképalbum
908.4-191(282.243.7)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3850856]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2022.
Kertész, André (1894-1985)
   New York / André Kertész, Lőrinczy György ; [szöveg ... Sarah Morthland] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2021. - 9, [62] p. : ill. ; 26 cm
A Kecskeméten, 2021. aug. 4 - szept. 12. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6057-01-3 fűzött
Egyesült Államok - Magyarország - New York (város) - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - helyismeret - 20. század - városkép - kiállítási katalógus
908.73-2New_York(084.12) *** 77.041 *** 77.04(73)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 77.04(439)(092)Lőrinczy_Gy. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3851207]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2022.
Komondi Ágnes
   Tata / [fotó] Komondi Ágnes ; [szöveg Komondi Ágnes és Lakatos Renáta Ágnes]. - Tata : Fotómarketing Kft., 2021. - 231 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-1164-3 kötött
Tata - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tata(084.12) *** 77.04(439)(092)Komondi_Á.
[AN 3850903]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2022.
Laczó Balázs (1976-)
   Ez már a mi 50 évünk : fejezetek a 750 éves Győr utolsó fél évszázadából / Laczó Balázs, Sudár Ágnes. - [Győr] : Press & PR Kft., 2021. - 228 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-615-01-1447-7 kötött : 4500,- Ft
Győr - helyismeret - 20. század - 21. század
908.439-2Győr"197/201"
[AN 3850981]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2022.
Michelisz Ferenc (1947-)
   Somberek község múltja és jelene : helytörténeti olvasókönyv = Schomberg : Vergangenheit und Gegenwart des Dorfes / Michelisz Ferenc ; kiad. Somberek Község Önkormányzata. - Somberek : Önkormányzat, 2021. - 667 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-447.
ISBN 978-963-06-2462-6 kötött
Somberek - helyismeret
908.439-2Somberek
[AN 3861394]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2022.
   Móricz János krónika : dr. Gerardo Peña Matheus "Tayos" könyvével, Móricz János leveleivel / szerk. Salamin András. - Budapest : Infotop, 2021. - 360 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81427-4-8 fűzött
Móricz János (1923-1991)
Argentína - Ecuador - felfedező - külföldön élő magyar személyiség - barlang - kincslelet - 20. század
910.4(8=6)(=945.11)(092)Móricz_J. *** 929(=945.11)(82)Móricz_J. *** 551.44(866)
[AN 3850719]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2022.
Pártay István (1906-1979)
   Etruria virága / Pártay István. - [Budapest] : Pártay L., cop. 2021. - 94 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1686-0 fűzött
Toszkána - Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - grafikus - 20. század
908.450.52 *** 930.85(450.52) *** 76(439)(092)Pártay_I.
[AN 3850533]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3716 /2022.
   Alkotmányos tanok / szerk. Bodnár Eszter, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 2 db ; 23 cm
Lezárva: 2021. júl. 31. - Méretváltozata: 28 cm
Fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - közjog - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.4(439)(075.8)
[AN 3860251]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 233 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-532-1
[AN 3860253] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szemelvények és kommentárok. - 268 p.
ISBN 978-963-258-533-8
[AN 3860254] MARC

ANSEL
UTF-83717 /2022.
Beliznai Kinga (1966-)
   Hivatás és függetlenség : a M. Kir. Kúria elnökei, 1869 - 1937 / Bódiné Beliznai Kinga. - Budapest : Gondolat, 2020. - 383 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 48.)
Bibliogr.: p. 363-380.
ISBN 978-963-556-062-2 fűzött
Magyarország - legfelsőbb bíróság - bíró - testülettörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - Horthy-korszak - vezető alkalmazott
347.991(439)"186/193"(092) *** 347.962(439)(092)
[AN 3851172]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2022.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Belovics Ervin, Bory Noémi, Vókó György. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 382 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. nov. 19. - Bibliogr.: p. 380-382.
ISBN 978-963-258-548-2 fűzött : 6400,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3861166]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2022.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 9. átd. kiad. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 391 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-574-1 kötött
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3860470]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2022.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs és Csink Lóránt. - 8. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 485 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-537-6 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3861163]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2022.
De Coll Ágnes Ráhel
   Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon [elektronikus dok.] / kész. De Coll Ágnes Ráhel ..., Tatár Erika ... - Bőv., aktualizált kiad. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2021. - (Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére tanulmánykötetek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168381. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-88-9
Magyarország - emberkereskedelem - szervezett bűnözés - áldozatgondozás - 21. század - elektronikus dokumentum
343.43(439)"201" *** 364.65(439)"201" *** 343.341(439)"201"
[AN 3853664]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2022.
Dobó Attila (1947-)
   A trianoni békediktátum : oknyomozás / Dobó Attila. - 2. felújított kiad. - [Szeged] : M. Kultúra Emlékívek K., 2021. - 219 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 206-211.
ISBN 978-615-81078-9-1 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem - történelmi forrás
341.382"1920"(093) *** 943.9"1920"(093)
[AN 3861157]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2022.
   Az Egri Törvényszék és járásbíróságai története, 1945-1970. - Eger : Egri Törvényszék, 2021. - 203 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-615-01-1474-3 kötött
Egri Törvényszék
Eger - testülettörténet - bíróság - bíró - 1945 utáni időszak
347.992(439-2Eger)"1945/1970" *** 347.962(439-2Eger)"1945/1970"
[AN 3850597]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2022.
   Az Európai Unió jogának alapjai / szerk. Szabó Marcel [et al.]. - 2. bőv., újraszerk. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2021. - 638 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-418-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3861100]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2022.
Jany János (1969-)
   A világ jogrendszerei : civilizációelmélet és jogtudomány / Jany János. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 352 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 339-352.
ISBN 978-963-531-539-0 kötött
jogrendszer - jogkultúra - civilizáció
340.15(100) *** 34.01 *** 008
[AN 3850943]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2022.
Kovács Lajos (1949-)
   Sorozatgyilkos nyomában : a Pándy-ügy / Kovács Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 237 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-544-550-9 fűzött : 3800,- Ft
Pándy András (1927-2013)
Belgium - bűnöző - gyilkosság - külföldön élő magyar személyiség - híres bűneset - 20. század
34.096(493)"198/199" *** 343.919(=945.11)(493)(092)Pándy_A. *** 343.611(493)"198/199"
[AN 3851262]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2022.
   Munkajog és társadalombiztosítási jog / Dernóczi Attila [et al.]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 223 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek jogi szakvizsgához)
Lezárva: 2021. aug. 31.
ISBN 978-963-531-606-9 fűzött
Magyarország - munkajog - társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8) *** 349.3(439)(075.8)
[AN 3860493]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2022.
   Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században / Nagy Noémi szerk. - Budapest : Gondolat, 2020. - 217 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-027-1 fűzött
Magyarország - nemzetiségtörténet - nemzetiségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - 19. század - századforduló
341.234(439)"18/191" *** 323.15(=00)(439)"18/191" *** 342.725(439)"18/191"
[AN 3851168]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2022.
   Nemzetközi hadijogi szöveggyűjtemény : hatályos nemzetközi egyezmények, szerződések, joggyakorlat a fegyveres konfliktusok jogának területéről / [szerk.] Spitzer Jenő, Vikman László ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2021. - 730 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. nov. 30.
ISBN 978-615-6248-03-9 fűzött
nemzetközi jog - hadijog - jogi szabályozás - nemzetközi egyezmény
341.3(094) *** 341.24
[AN 3850982]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2022.
Pokol Béla (1950-)
Kettős állam és jogduplázódás (angol)
   Double state and the doubling of the legal system : constitutional law and the duplication of the branches of law / Béla Pokol ; [transl. by Ágnes Pokol]. - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2021. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-531-462-1 kötött
Magyarország - jogrendszer - alkotmányjog
34(100) *** 342.4(100) *** 342.4(439)
[AN 3850867]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2022.
   A rendszerváltás harminc éve, avagy Determinált volt-e a jogrendszer transzformációja? / Bódiné Beliznai Kinga, Gosztonyi Gergely szerk. - Budapest : Gondolat, 2020. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-842-0 kötött
Magyarország - jogtörténet - rendszerváltás - ezredforduló - esettanulmány
34(439)"198/201"
[AN 3851142]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2022.
Szabó Judit Ágnes
   Kutatási beszámoló : a súlyosan mozgáskorlátozott emberek támogatásának tapasztalatai : [Korlátok nélkül - mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése, EFOP-1.1.5-17-2017-00004] / [szerző Szabó Judit Ágnes, Zékány Péter] ; [közread. a] MEOSZ. - Budapest : MEOSZ, 2021. - 68 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-1109-4 fűzött
Magyarország - akadálymentesítés - mozgássérült - esélyegyenlőség - infokommunikáció - digitális technika - 21. század - statisztikai adatközlés
342.722(439)"201"(083.41) *** 681.3.004.14(439)"201"(083.41) *** 376.2/.4(439)"201"(083.41)
[AN 3850631]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2022.
Szilovics Csaba
   Pénzügyi jog / Szilovics Csaba. - Budapest : Novissima, 2021. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-362.
ISBN 978-615-5499-91-3 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy
34:336(439) *** 336(439)
[AN 3861159]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2022.
   Szuverenitáskérdések : elméletek, történetek / Karácsony András szerk. - Budapest : Gondolat, 2020. - 227 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-071-4 fűzött
Magyarország - szuverenitás - jogelmélet
342.15(439) *** 321.011(100)
[AN 3851154]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2022.
   Tanulmánykötet a lakásszövetkezeti formáról : hagyományok és perspektívák / szerk. Réti Mária ; ... kiad. Szövetkezeti Kutatóintézet Nonprofit Kft. - Budapest : Szövetkezeti Kutint. Nonprofit Kft., 2021. - 428 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1973-1 fűzött
Magyarország - lakásszövetkezet - jogi szabályozás - összehasonlító jog
340.5 *** 332.871.3(439)(036) *** 332.834.855(100)(036) *** 332.834.855(439)(036) *** 332.871.3(100)(036)
[AN 3850768]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3736 /2022.
Conlan, Thomas D.
Weapons & fighting techniques of the Samurai warrior, 1200-1877 AD (magyar)
   Szamurájok : fegyverek és harci technikák / Thomas D. Conlan ; [fod. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-544-582-0 kötött : 4800,- Ft
Japán - szamuráj - művelődéstörténet
355.318.1(520) *** 930.85(520)
[AN 3860692]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2022.
Németh Balázs (1976-)
   Elöltöltő-fegyveres lövészet és vadászat / [Németh Balázs] ; [kiad. Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége]. - Budapest : M. Elöltöltő-fegyveres Lövészek Szövets., 2021. - 336 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2837-5 fűzött
vadászfegyver - előltöltő kézifegyver - működtetés - karbantartás - vadászat - vizsgakövetelmény - példatár
623.442.1(100) *** 639.1(079.1) *** 623.442.1-7
[AN 3850662]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2022.
Szabó Imre
   A II. világháború képes atlasza : [csaták, fegyverek, haditechnika] / [írta és szerk. Szabó Imre]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9770-25-6 kötött
hadtörténet - második világháború - haditechnika
623(100)"1939/1945" *** 335.48(100)"1939/1945"
[AN 3861091]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2022.
Számvéber Norbert (1975-)
   Ragadozók : a "Bäke" nehézpáncélos-ezred története, 1944. január - február / Számvéber Norbert. - [Keszthely] : Peko Publ., cop. 2021. - 293, [3] p., [63] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. [291]-293.
ISBN 978-615-5583-51-3 kötött : 4990,- Ft
Németország. Wehrmacht. Schwere Panzer-Regiment Bäke
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(430)"1944" *** 355.48(47)"1944" *** 358.119(430)"1944" *** 355.486(430)"1944"
[AN 3850369]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3740 /2022.
Lindemann, Holger (1970-)
Systemisch-lösungsorientierte Mediation und Konfliktklärung (magyar)
   Mediáció és konfliktuskezelés : rendszerszemléletű és megoldásközpontú beszélgetésvezetés / Holger Lindemann, Claude-Hélène Mayer, Ilse Osterfeld ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 346 p. : ill. ; 25 cm + mell.
Az internetről letölthető anyagokkal. - Bibliogr.: p. 337-340.
ISBN 978-963-9493-99-5 kötött : 6900,- Ft
konfliktuskezelés
65.012.6 *** 316.48
[AN 3860136]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3741 /2022.
Andrade G. Anita (1983-)
   A storytelling tudománya / Andrade G. Anita. - 2. kiad. - [Győr] : [Andrade G. A.], 2021. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2258-1 fűzött : 4990,- Ft
marketing - kommunikáció - üzleti élet
658.8 *** 659.148 *** 316.77
[AN 3860577]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2022.
Biros Levente
   Mindig többet adni : 52 szemléletváltó tanulság a mókuskeréktől a négymilliárdig / Biros Levente. - [Pécs] : Onlinemárkabolt Magyarország Kft., cop. 2021. - 202 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1288-6 kötött
Magyarország - vállalkozó - vállalkozásfejlesztés - siker - 21. század - interjú
658.1.012.4 *** 658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3850722]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2022.
   HVCA : Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület : 30 éves jubileumi évkönyv, 2021 = HVCA : Hungarian Private Equity and Venture Capital Association : jubilee 30 years yearbook, 2021 / [... szerk. ... Pintér Ibolya]. - [Budapest] : M. Kockázati- és Magántőke Egyes., 2021. - 127, 127, [13] p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: HVCA jubileumi évkönyv, 30. - Gerinccím: HVCA 2021
ISBN 978-615-01-2244-1 kötött
Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület
Magyarország - tőkebefektetés - beruházás - kockázati tőke - egyesület
330.322 *** 336.76 *** 061.2(439)
[AN 3852121]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3744 /2022.
Jenei András (1976-)
   A látó Shakespeare [elektronikus dok.] / Jenei András. - Szöveg (pdf : 401 KB). - [Budaörs] : Magánkiad., [2021], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168471. - Működési követelmények: Adobe Reader
Magyarország - vak - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
364.65-056.262(439)(0:82-94)
[AN 3855019]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2022.
Marjai Kamilla
   Vízből katicát? : hozzátartozói jelenlét a függőségben / Marjai Kamilla, Tóth András. - Budapest : Medicina, 2022. - 149 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-226-826-2 fűzött : 3600,- Ft
szenvedélybetegség - interperszonális kapcsolat - család - pszichoterápia
364.272 *** 316.356.2 *** 316.472.4 *** 615.851
[AN 3850796]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2022.
Sudár Ágnes
   25 éve együtt : AHFSZ Audi Hungária Független Szakszervezet / [írta Sudár Ágnes]. - [Győr] : Press & PR Kft., 2021. - 180 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-01-2026-3 kötött
Audi Hungária Független Szakszervezet
Győr - szakszervezet - testülettörténet - autógyártás - gyártörténet - ezredforduló - 21. század
331.105.44(439)"199/201" *** 629.114.6(439-2Győr) *** 061.5(439-2Győr)"199/201"
[AN 3850983]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2022.
   Úton a méltóságteljes élet felé : a MEOSZ megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából / [szerk. Bánfai Tamara]. - Budapest : MEOSZ, 2021. - 141, [2] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6350-05-3 fűzött
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Magyarország - mozgássérült - testülettörténet - egyesület - érdekvédelem
364.262 *** 061.2(439)MEOSZ(091)
[AN 3850619]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2022.
   Válaszok a gyermekszegénységre : megoldási kísérletek, követendő példák az integrált térségi gyermekprogramokban (EFOP-1.4.2-16) / [szerk. Kocsis Attila] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2021. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-6322-11-1 fűzött
Magyarország - gyermekszegénység - hátrányos helyzetű - gyermekgondozás - szociális támogatás - 21. század
364.22-053.2/.6(439)"200" *** 364.65-053.2/.6(439)"201"
[AN 3850729]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3749 /2022.
   Beruf und Berufung : Fremdsprachenlehrer in Ungarn / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - 2. verb. Aufl. - Budapest : Eötvös-József Coll., 2021. - 359, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 1.)
Váltakozva német, angol, spanyol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-4-5 fűzött
nyelvoktatás - német nyelv
372.880 *** 372.880.30
[AN 3861097]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2022.
Davies, Simone
The Montessori toddler (magyar)
   Montessori-tipegő : kulcs a világ önálló felfedezéséhez / Simone Davies ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 228-229.
ISBN 978-963-572-053-8 kötött : 4999,- Ft
gyermeklélektan - képességfejlesztés - családi nevelés - kisgyermekkor - nevelési rendszer
37.018.1 *** 371.4Montessori *** 37.025 *** 159.922.7
[AN 3850394]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2022.
   Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium jubileumi évkönyve, 1921-2021 / [szerk. Kovács Jánosné]. - Eger : Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 227 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium (Eger)
Eger - gimnázium - technikum - szakközépiskola - gazdaság - egyházi iskola
373.54(439-2Eger) *** 373.6:33(439-2Eger)(058)
[AN 3850733]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2022.
Fung Emília (1965-)
   Egy kopasz kukac kedvenc versei : memoriterek koncentrációs és artikulációs gyakorlatokkal : nem csak logopédiai foglalkozásokra / Fung Emília. - Budapest : Szerző, 2021. - 89, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1100-1 fűzött : 3500,- Ft
logopédia - magyar irodalom - példatár - gyermekvers - antológia
376.36(076) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3850577]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2022.
   Győri SzC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium : évkönyv az iskola fennállásának 120. évfordulóján. - Győr : Győri SzC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium, 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium : évkönyv 2021
ISBN 978-615-01-2345-5 fűzött
Győri Szakképzési Centrum. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium
Győr - iskolatörténet - technikum - gépipar - informatika - kollégium
373.6:681.3(439-2Győr)(091) *** 373.6:62(439-2Győr)(091) *** 37.018.3(439-2Győr)(091)
[AN 3850924]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2022.
Heacox, Diane (1949-)
Differentiating instruction in the regular classroom (magyar)
   Differenciálás a tanításban, tanulásban : kézikönyv a 3-12. évfolyam számára / Diane Heacox ; [ford. Vojnits Imre]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2021. - 163 p. : ill. ; 28 cm. - (SZIA könyvek, ISSN 1788-6082)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-87908-8-0 fűzött
iskolai nevelés - individuálpedagógia - tanári segédkönyv
371.321 *** 37.013.41(072)
[AN 3861099]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2022.
   Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért : ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után / szerk. Dömsödy Andrea, Németh Szilvia, Savanya Ildikó ; [közread. a] Könyvtárostanárok Egyesülete. - Budapest : KTE, 2021. - 375 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 11.)
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81914-0-1 fűzött
könyvtárhasználat - iskolai könyvtár - pedagógia - projekt módszer - információtechnika - tanári segédkönyv
372.802(072) *** 37.031 *** 371.64 *** 371.314.6(072) *** 681.3.004.14
[AN 3848815]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2022.
Kwik, Jim
Limitless (magyar)
   Bontsd le a korlátaidat! : fokozd agyad teljesítményét, tanulj gyorsabban és szabadítsd fel a képességeidet / Jim Kwik ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-444-2 fűzött : 3690,- Ft
tanulás - gondolkodásfejlesztés
371.322 *** 159.955
[AN 3861154]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2022.
Miklós Kata (1980-)
   Korlátok nélkül : mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítése : [Korlátok nélkül - mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése, EFOP-1.1.5-17-2017-00004] / [szerző Miklós Kata] ; [közread. a] MEOSZ. - Budapest : MEOSZ, 2021. - 65, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-1212-1 fűzött
Magyarország - akadálymentesítés - testi fogyatékos - infokommunikáció - digitális technika - 21. század
376.2/.4(439)"201" *** 681.3.004.14(439)"201"
[AN 3850627]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2022.
Papp Anita
   Év-szak-kör : módszertani eszköztár / összeáll. Papp Anita és Fekete Andrea ; [kiad. ... a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., [2021]. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: 120 p.
ISBN 978-615-81694-3-1 kötött
magyar néprajz - népi kultúra - naptári szokás - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 398.33(=945.11)(439)(072)
[AN 3850649]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2022.
Takács Antal
   Térváltók : online (is) vagyok, tehát vagyok / Takács Antal, Németh Zoltán. - Üröm : DrPrezi Tanácsadó Kft., [2021]. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-615-01-1368-5 fűzött
tréning - távoktatás
371.333 *** 331.363 *** 681.3.004.14
[AN 3850783]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3760 /2022.
Biczó Zalán (1974-)
   A győri ETO életrajzi lexikona, 1904-1945 / Biczó Zalán. - Győr : Palatia, 2021. - 203 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-5904-36-3 fűzött
Győri Vagongyár ETO
Magyarország - Győr - sportoló - sportegyesület - sporttörténet - 20. század - életrajzi lexikon
796(439)(092):030 *** 061.2(439-2Győr)"194/194"
[AN 3850997]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2022.
   A csoda kapujában : futball EB Magyarországon, Magyarország a futball EB-n / [fel. szerk. Kun Zoltán] ; [főszerk. ... Szöllősi György]. - Budapest : Mediaworks, [2021]. - 206, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81661-1-9 kötött : 6490,- Ft
Magyarország - labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2021" *** 796.332(439)"202"
[AN 3850841]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2022.
   Egészség, sport, gazdaság = Health, sport, economy / szerk. Gyömörei Tamás. - Győr : Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., 2019-2020. - 4 db : ill. ; 24 cm
A 2. kötetet szerk. Szakály Zsolt, a 4. kötetet szerk. Katona Zsolt Bálint. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
sport - testkultúra - egészséges életmód - egészségmagatartás - gazdasági hatás
796 *** 796.035 *** 613 *** 316.334.2
[AN 3769563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2020. - 256 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7438-2 fűzött
[AN 3851226] MARC

ANSEL
UTF-83763 /2022.
Földi László (1956-)
   A Nagy Medve csillagképe nyomán : vadászoknak írtam / Nomád Földi László. - Mád : Well-Press Kft., [2021]. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5081-10-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3850655]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2022.
Lang, Helmut (1942-)
Julische Alpen (magyar)
   Júliai-Alpok : 61 válogatott kirándulás és túra : [a legszebb kirándulások és túrák] / Helmut Lang, Roswitha Ortner ; [ford. Major Judit, Nagy Ferenc]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Eurographics Kft., 2021. - 199 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-615-01-3087-3 fűzött : 4990,- Ft : 15,40 EUR
Júliai-Alpok - Szlovénia - Olaszország - gyalogtúra - alpinizmus - útikönyv
796.51(497.12)(234.3)(036) *** 796.52(497.12)(234.3)(036) *** 796.51(45)(234.3)(036) *** 796.52(45)(234.3)(036)
[AN 3860575]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2022.
Livingstone, Ian (1949-)
Deathtrap dungeon (magyar)
   Halállabirintus / Ian Livingstone ; Iain McCaig illusztrációival ; [ford. Bukor Éva]. - [Szolnok] : Chameleon Comix, 2021. - 400, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-81365-4-9 fűzött : 4180,- Ft : 10 GBP
szerepjáték
793.9
[AN 3861110]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2022.
Scheller, Anne
Exit Room Rätsel: Gefangen im Hotel (magyar)
   Szabadulószoba : a szálloda fogságában / [szöveg és rejtvény Anne Scheller, Martine Richter] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-327-4 fűzött : 4475,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3850374]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2022.
Scheller, Anne
Exit Room Rätsel: Gefangen in der Burg (magyar)
   Szabadulószoba : a várkastély fogságában / [szöveg és rejtvény Anne Scheller, Martine Richter] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-328-1 fűzött : 4475,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3850366]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3768 /2022.
   75 éves a forint : 75 év, 75 történet / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - [Budapest] : MNB, 2021. - 199 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Borítócím: Forint 75. - Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-615-5318-47-4 kötött
Magyarország - pénzeszköz - fémpénz - papírpénz - történeti feldolgozás
737.1(439)(091) *** 336.747(439)(091) *** 336.746(439)(091)
[AN 3850589]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2022.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Szecesszió = Art nouveau / Bagyinszki Zoltán. - [Budapest] : WLWYB Global Kft., [2021]. - 159 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-615-01-2245-8 kötött : 7770,- Ft
Magyarország - építészet - szecesszió - fényképalbum
72.035.93(439)(084.12)
[AN 3850832]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2022.
Baranyay András (1938-2016)
   Részben az egész : Baranyay András művészete : [Műcsarnok ..., 2021. október 6 - december 5.] = The whole through the parts : art of András Baranyay : [... Kunsthalle Budapest, ... 6 October - 5 December 2021] / [kurátor ... Kondor-Szilágyi Mária] ; [társkurátorok ... Jurecskó László, Kishonthy Zsolt] ; [közread. a MissionArt Galéria , Műcsarnok]. - Budapest : MissionArt Galéria : Műcsarnok, 2021. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-43-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Baranyay_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850758]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2022.
Botos Péter (1945-)
   Black & white / Botos Péter. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2021. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 54.)
ISBN 978-615-5456-61-9 kötött
Magyarország - szobrász - üvegművészet - 20. század - 21. század
73(439)(092)Botos_P. *** 748(439)(092)Botos_P.
[AN 3851197]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2022.
Dvorszky Hedvig (1942-)
   Szenes István belsőépítész / Dvorszky Hedvig. - Budapest : MMA K., 2021. - 208 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-68-4 fűzött : 4800,- Ft
Szenes István (1946-)
Magyarország - belsőépítészet - 20. század - 21. század
747(439)(092)Szenes_I.
[AN 3850852]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2022.
Farkasfalvy Dénes (1936-2020)
In search of a lasting home (magyar)
   Tartós otthont keresvén : a ciszterciek története Texasban : apátság és iskola / Farkasfalvy Dénes ; [ford. Marton Bernát] ; [kiad. a Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány]. - Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021. - [2], 193 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-81205-2-4 kötött
Ordo Cisterciensis
Dallas (Texas) - szerzetesség - ciszterciek - amerikai magyarság - apátság - egyházi iskola
726.7(73-2Dallas) *** 373.5(73-2Dallas) *** 271.12(73-2Dallas)(=945.11)
[AN 3850702]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2022.
   A fény képei : II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon : Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, 2021. 04. 24 - 2021. 09. 26. = Images of light : 2nd National Salon of Photography : [24 April - 26 September 2021, Műcsarnok/Kunsthalle Budapest] / [kurátor ... Haris László] ; [társkurátor ... Bán András]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 435, [2] p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
ISBN 978-615-5695-38-4 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"200/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850784]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2022.
Fucskár Ágnes
   Magyar szecesszió / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-544-541-7 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építészettörténet - szecesszió - helyismeret
72.035.93(439) *** 72.035.93(4-191) *** 908.439 *** 908.4-191
[AN 3850826]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2022.
Győrffy Sándor (1951-)
   A csend pillanata 2 [elektronikus dok.] : festmények, 1974-2020 = The moment of silence 2 : paintings 1974-2020 / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ... - Szöveg (pdf : 13.8 MB). - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168460. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-78-6
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Győrffy_S.
[AN 3854958]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2022.
   "Hát atyámfia a muzeum nem komédia" : a szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó alapján / sajtó alá rend., szerk. Szalontai Csaba. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 573 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 18.)
Bibliogr.: p. 569-573.
ISBN 978-963-9987-88-3 kötött : 4900,- Ft
Csallány Gábor (1871-1945)
Csongrád-vármegyei Múzeum és Könyvtár (Szentes)
Szentes - Magyarország - múzeum - muzeológus - régész - 19. század - 20. század - cikkgyűjtemény
069(439)(092)Csallány_G.(046) *** 069(439-2Szentes)"18/194"(046) *** 902(439)(092)Csallány_G.(046)
[AN 3850761]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2022.
   Hazatért : Fekete György emlékére / [szerk. és az illusztrációkat vál. Drvorszky Hedvig és Engedi Éva]. - Budapest : MMA K., 2021. - 242 p., [30] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6192-79-0 kötött
Fekete György (1932-2020)
Magyarország - belsőépítész - iparművész - politikus - kulturális politika - 20. század - 21. század
747(439)(092)Fekete_Gy. *** 32(439)(092)Fekete_Gy. *** 323:008(439)"20"
[AN 3850813]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2022.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Kása Béla fotográfus / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 158, [1] p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-517-2 kötött : 3990,- Ft
Kása Béla (1952-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - népzene - auditív dokumentum
77.04(439)(092)Kása_B. *** 78.031.4(100)
[AN 3851179]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2022.
Jovián György (1951-)
   Jovián / a bev. tanulmányt írta, a jegyzeteket összeáll. és az interjút kész. Zuh Deodáth. - Budapest : MMA K., 2021. - 318 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271-278. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-50-9 kötött : 7800,- Ft
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(498)(=945.11)(092)Jovián_Gy.
[AN 3850683]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2022.
   Körforgásban - in circulation: Dechem Studio : Ráth György-villa, 2021. március 26 - június 6 : György Ráth Villa, 26 March - 6 June 2021 / [kurátor Horváth Judit] ; [társkurátorok Farkasdy Melinda és Komporday Rita] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2021. - 43, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5217-38-8 fűzött
Csehország - iparművészet - üvegművészet - formatervezés - 21. század - kiállítási katalógus
748(437.1)"202" *** 745.05 *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850804]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2022.
   Középkori művészet a Szamos mentén : templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig / szerk. Kollár Tibor ; ... mtársai Bardoly István, Kovács Gergely ; fényképezte Mudrák Attila ; [közread. az] Iskola Alapítvány ..., Möller István Alapítvány. - Budapest : Möller I. Alapítvány ; Kolozsvár : Iskola Alapítvány K., 2021. - 2 db : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-615-01-2416-2 kötött : 9900,- Ft : 140 RON
ISBN 978-606-9619-01-8
Szamos mente - templom - restaurálás - keresztény művészet - középkor - falfestmény
75.052(439.21)"12/14" *** 726.54(439.21Szamos_mente)"12/14" *** 7.046.3 *** 72.025.4(439.21)
[AN 3850902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 375 p.
[AN 3850909] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 399 p.
Bibliogr.: p. 369-397.
[AN 3850913] MARC

ANSEL
UTF-83783 /2022.
   A kutatás és a helyreállítás kapcsolata a műemlékvédelemben / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [rend., közread. a] Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete. - Budapest : RÉKE, 2021. - 221 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2021. szept. 23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81520-1-3 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439)
[AN 3851221]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2022.
   A legnagyobb főművek és fontos képek Munkácsytól Kondorig / [... szerk. Kieselbach Tamás, Kieselbach Ákos, Varga Zsófia] ; [közread. a] Kieselbach Galéria. - Budapest : Kieselbach, 2021. - 565, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5199-18-9 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - galéria - 19. század - 20. század - árverési katalógus
75(439)"18/19" *** 069(439-2Bp.)Kieselbach_Galéria(083.8)
[AN 3850815]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2022.
   Magyar építészet 10-20 = Hungarian architecture / [fel. szerk. ... Dénes Eszter] ; [... ford. ... Káuzli Balázs, Koren-Dienes Zsófia] ; [közread. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2021. - 493 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80389-7-3 fűzött
Magyarország - építészet - 21. század
72(439)"201"
[AN 3850728]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2022.
Miskei Antal (1967-)
   A Savoyai-kastély = The Savoy castle / Miskei Antal ; [... Babits Péter ford. ...]. - Ráckeve : Sophia Nostra, 2021. - 162, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ráckeve történelmi és turisztikai értékei ; 4.)
Bibliogr.: p. 150-155.
ISBN 978-615-80788-4-9 fűzött
Savoie, Eugène de, prince (1663-1736)
Ráckeve - Habsburg Birodalom - kastély - hadvezér - arisztokrata - helytörténet - 17. század - 18. század
728.82(439-2Ráckeve) *** 355(436)(092)Savoie,_E._de *** 943.9-2Ráckeve"16/17"
[AN 3850690]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2022.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Szirmai Imre / S. Nagy Katalin. - Budapest : Medicina, 2021. - 163 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-226-821-7 kötött
Szirmai Imre (1942-2018)
Magyarország - festőművész - orvos - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szirmai_I. *** 61(439)(092)Szirmai_I.
[AN 3851184]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2022.
Rédei Ferenc (1944-)
   Kétszázötvenedre kettő-nyolc / Rédei Ferenc. - [Budapest] : ICS Magyarország Kft., [2021]. - 147 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2249-6 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - fényképész - fotóriporter - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Rédei_F.(084.12)
[AN 3850680]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2022.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai & a fiatalok : Kőröshegy - Kaposvár, 1908-1909 : Vaszary Képtár, Kaposvár, ... 2021. augusztus 13-tól november 13-ig / [kurátor Géger Melinda, Jurecskó László]. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6004-01-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3850603]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2022.
Soltész Ferenc Gábor
   Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig : tanulmányok = Numismatic adventures from the Árpádian era to present day : studies / Soltész Ferenc Gábor, Soltész Márton. - Budapest : Martin Opitz K. : Orpheusz, 2021. - 317 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-96-8 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - numizmatika - pénzverés - művelődéstörténet
737.1(439)(091) *** 336.746(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3850752]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2022.
   Szent István öröksége : Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállítás : [2021. szeptember 2-12. ... Budapest, Szent István Bazilika Altemploma] / [a kiáll. kurátora, a katalógus szerkesztője Józsa Judit] ; [kiad. a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány, [2021]. - 211, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3225-9 fűzött
Kárpát-medence - képzőművészet - határon túli magyarság - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(4-191)"200/202" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3860706]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2022.
   Szent István öröksége : Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállítás : [2021. szeptember 2-12. Budapest, Szent István Bazilika Altemploma] / [a kiáll. kurátora, a katalógus szerkesztője Józsa Judit] ; [kiad. a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány]. - Budapest : Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány, [2021]. - 182, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2427-8 fűzött
Kárpát-medence - képzőművészet - határon túli magyarság - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(4-191)"200/202" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850739]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2022.
Tóth Enikő (1993-)
   Czigler Győző / Tóth Enikő. - Budapest : Holnap, 2021. - 239 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 229-232. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-330-4 kötött : 9900,- Ft
Czigler Győző (1850-1905)
Magyarország - építész - 19. század - századforduló
72(439)(092)Czigler_Gy.
[AN 3851190]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2022.
Varga Bencsik József (1944-)
   Objektek, 1985-2021 / Varga-Bencsik Josef. - [Tatabánya] : Szamper A., [2021]. - 63 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A Budapesten, 2021. szept. 18-án megnyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-2206-9 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Varga_Bencsik_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3850598]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2022.
Virág Judit (1953-)
   Rippl-Rónai József (1861-1927): Piacsek bácsi a Niklay lányokkal, 1908 nyara : Uncle Piacsek with the Niklay girls, summer of 1908 / írta Virág Judit ; [kiad. a Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - Budapest : Virág J. Galéria és Aukciósház, 2021. - 40 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927). Piacsek bácsi a Niklay lányokkal
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 3850607]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3796 /2022.
Bálint Csaba
   Beatinterjúk III / Bálint Csaba ; [közread. a] MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., 2021. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6314-00-0 fűzött
Magyarország - zenész - zenei élet - Kádár-korszak - beatzene - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)"196/197"(047.53)
[AN 3850657]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2022.
Mocan-Székács Barbara Zsófia
   Benjamin Britten : Amerikában született dalok : szakdolgozat-részlet / kész. Mocan-Székács Barbara Zsófia. - [Pécel] : Szerző, cop. 2021. - 47 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-615-01-2074-4 fűzött
Britten, Benjamin (1913-1976)
Nagy-Britannia - zeneszerző - 20. század - népdalfeldolgozás - műelemzés
78.071.1(410)Britten,_B. *** 784.4(=20) *** 398.8(410)
[AN 3850658]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3798 /2022.
   GG Tánc Eger X : jubileumi album = Anniversary memorial book : GG Dance Eger / [főszerk. ... Topolánszky Tamás] ; [szerk. ... Váradi Levente] ; [szövegét írta ... Pócsik Attila] ; [ford. ... Simon Zoltán] ; [kiad. ... Gárdonyi Géza Színház]. - Eger : Gárdonyi G. Színház, 2021. - 151 p. : ill., színes ; 30x30 cm
Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-615-01-2441-4 kötött
GG Tánc Eger
Eger - színháztörténet - táncegyüttes - 21. század - táncművészeti előadás
793.3(439-2Eger)(091) *** 792(439-2Eger)"201"
[AN 3850670]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2022.
   Magyar filmek, 1896-2021. - Budapest : MMA K., 2021. - 767 p., XVI t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (MMA lexikonok, ISSN 2786-0795)
ISBN 978-615-6192-83-7 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmművészet - művészeti lexikon
791.43(439)(091):030
[AN 3850637]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2022.
   Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét : International Film and Music Gathering : fényírók fesztiválja - another connection : 30 éves filmválogatás : 30 years of films / [kiad. a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány]. - [Győr] : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2021]. - 48 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Magyar és angol nelven
Fűzött
Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál
Magyarország - filmművészet - filmfesztivál - zenei fesztivál - ezredforduló - 21. század
791.43(100)"199/201" *** 78(100) *** 061.7(439)"199/201"
[AN 3850974]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2022.
Mohi Sándor (1957-)
   Átmeneti idők : Mohi Sándor beszélgetései Huszárik Zoltánról. - Budapest : MMA K., 2021. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6192-84-4 kötött : 4800,- Ft
Huszárik Zoltán (1931-1981)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - Kádár-korszak - 20. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)Huszárik_Z.(047.53) *** 791.43(439)"195/197"(047.53)
[AN 3850632]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2022.
   Örök varázs : Tóth János kinematográfus / Gelencsér Gábor tanulmányával. - Budapest : MMA K., 2021. - 375 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Örök mozi : Tóth János rövidfilmjei. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-08-0 kötött : 4800,- Ft
Tóth János (1930-2019)
Magyarország - filmoperatőr - filmrendező - filmtörténet - 20. század - 21. század - interjú - audiovizuális dokumentum
791.43.071.52(439)(092)Tóth_J.(047.53) *** 791.43.071.1(439)(092)Tóth_J.(047.53) *** 791.43(439)"195/198"
[AN 3851216]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2022.
Szekfű András (1941-)
   Így filmeztünk 3 : Jancsó és köre / Szekfü András ; Gelencsér Gábor előszavával. - Budapest : MMA K., 2021. - 476 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6192-85-1 kötött : 5600,- Ft
Jancsó Miklós (1921-2014)
Magyarország - filmtörténet - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század - interjú
791.43(439)(092)(047.53) *** 791.43(439)"195/201"(047.53) *** 791.43.071.1(439)(092)Jancsó_M.(047.53)
[AN 3850608]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3804 /2022.
   Grammatik / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - 2. verb. Aufl. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2021. - 366, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 3.)
Váltakozva német, magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-72-1 fűzött
nyelvészet - nyelvtan - német nyelv
801.5 *** 801 *** 803.0
[AN 3861098]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2022.
   A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban / szerk. Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2021. - 216 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Székesfehérváron, 2019. szept. 19-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-387-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Székesfehérvár - szlavisztika - művelődéstörténet
808 *** 930.85(439-2Székesfehérvár) *** 930.85(439)(=8) *** 881(4-191)(091)
[AN 3850487]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2022.
   Mehrsprachigkeit / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - 2. verb. Aufl. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2021. - 379, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 2.)
Váltakozva német, magyar, francia, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-37-0 fűzött
többnyelvűség
800.73
[AN 3861092]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2022.
   A névmódosítás mint közfeladat / szerk. Németh Gabriella. - Budapest : OFFI Zrt., 2020. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiadványai, ISSN 2677-1764 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-8052-9 fűzött
Magyarország - névváltozás - személynév - útmutató
809.451.1-313 *** 347.189(439)(036)
[AN 3851219]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2022.
   Practice tests for telc English B2 : 52 eredeti telc vizsgafeladat : 4 teljes vizsgafeladatsor. - Budapest : Telc Hungary Nonprofit Kft., cop. 2021. - 112 p. : ill. ; 30 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-2743-9 fűzött
angol nyelv - vizsgakövetelmény - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3850715]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2022.
Tóth Péter
   Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok / Tóth Péter. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 198 p. ; 24 cm. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2786-1589 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-75-6 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
Kárpátalja - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(477.87)
[AN 3851200]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3810 /2022.
Cserna Andor (1885-1933)
   Wilde breviárium [elektronikus dok.] / Cserna Andor. - Szöveg (epub : 394 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Sacelláry, 1921
ISBN 978-963-559-290-6 (epub)
ISBN 978-963-559-291-3 (mobi)
Wilde, Oscar (1854-1900)
Nagy-Britannia - író - 19. század - angol irodalom - idézetgyűjtemény - aforizma - elektronikus dokumentum
820(092)Wilde,_O. *** 820-84=945.11
[AN 3855377]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2022.
Hagymás István (1955-)
   Shakespeare-látlatok [elektronikus dok.] / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020-
Főcím a címképernyőről
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3827260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pericles, Troilus és Cressida, Titus Andronicus, Coriolanus, Cymbeline, Lear király, Hamlet. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168461. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-87-8
[AN 3854964] MARC

ANSEL
UTF-83812 /2022.
Nagy István (1947-)
   Rekviem Szonyecskáért : egy érzelmes regény a XX. században : Marina Cvetajeva: Szonyecska regénye / Nagy István. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2021. - 357 p. ; 20 cm. - (Ruszisztika, ISSN 1785-4164 ; 4.)
ISBN 978-615-5819-04-9 fűzött
Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941). Povestʹ o Sonečke
Oroszország - Szovjetunió - író - 20. század - műelemzés
882(092)Cvetaeva,_M._I.
[AN 3850621]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2022.
Nussbaum, Martha C. (1947-)
Poetic justice (magyar)
   Költői igazságszolgáltatás / Martha C. Nussbaum ; [ford. Pápay György]. - Budapest : MMA K., 2021. - 223 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-63-9 fűzött4200,- Ft
irodalomfilozófia - képzelőerő - etika - jogkultúra
82.01 *** 159.954 *** 17 *** 34
[AN 3851210]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2022.
   A tágasság iskolája : Szegedy-Maszák Mihály 75 : az emlékkonferencia írásai / [szerk. Bucsics Katalin] ; [... kiad. a Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport, BTK Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztály Szegedy-Maszák Mihály-díj Kuratórium]. - Budapest : Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsop. : BTK ITI Elméleti Oszt. Szegedy-Maszák Mihály-díj Kuratórium, 2021. - 226, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. jún. 19-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81937-0-2 fűzött
Szegedy-Maszák Mihály (1943-2016)
Magyarország - irodalomtudomány - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - emlékkönyv
82.01 *** 894.511(091) *** 82.01(439)(092)Szegedy_Maszák_M.
[AN 3850645]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3815 /2022.
   Everyday isolation : 10.1 plays : [new Hungarian drama] / [ed.-in-chief Dániel Levente Pál] ; [ed. Enikő Sándor, Viktória Stift] ; [sel. by Margit Garajszki] ; [transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the Petőfi Kulturális Ügynökség]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 43 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-05-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - 21. század - színielőadás - dráma
894.511(091)-2"200/201" *** 792.091(439)"200/201"
[AN 3850969]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2022.
   Krízistől a feloldásig : konferenciakötet Kodolányi János születésének 120. és halálának 50. évfordulója alkalmából / szerk. Sulyok Bernadett. - Budapest : MMA K., 2021. - 219 p. ; 20 cm
A Budapesten, 2019. máj. 14-én és okt. 15-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-64-6 fűzött : 4200,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Magyarország - író - 20. század - irodalmi élet
894.511(092)Kodolányi_J. *** 894.511(091)"194/195"
[AN 3850706]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2022.
Kulin Ferenc (1943-)
   A történetiség elve és a jelen horizontja / Kulin Ferenc. - Budapest : MMA K., 2021. - 468 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6192-51-6 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - kultúra - kulturális politika - 19. század - 20. század - 21. század - interjú
894.511(091)"18/19" *** 316.7(439)(047.53) *** 323:008(439)"201"(047.53)
[AN 3850599]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2022.
Mózes Huba (1941-)
   Hajdan és most : versépítő formák a magyar költészetben / Mózes Huba ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5814-80-8 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - verstan - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet
894.511(091)-1 *** 809.451.1-6
[AN 3850554]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2022.
Nagy Ibolya, Cs (1946-)
   Tamási Áron / a tanulmányt írta Cs. Nagy Ibolya ; a képeket vál. és szerk. A. Szabó Magda. - Budapest : MMA K., 2021. - 296 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 978-615-6192-52-3 kötött : 5800,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - album
894.511(498)(092)Tamási_Á.(084.1)
[AN 3850745]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3820 /2022.
   9 arab elbeszélés / [szerk. Serdián Miklós György]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022. - 186, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5461-59-0 fűzött : 2000,- Ft
arab irodalom - elbeszélés
892.7-32=945.11
[AN 3860331]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2022.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Flaskepost fra P (magyar)
   Palackposta / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2021. - 444, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-120-2 fűzött : 3690,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3860952]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2022.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Kvinden i buret (magyar)
   Nyomtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2021. - 299 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-521-7 fűzött : 3290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3860954]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2022.
Attar, Leylah
The paper swan (magyar)
   The paper swan [elektronikus dok.] : papírhattyú / Leylah Attar ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-911-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3858940]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2022.
Baldini, Laura
Lehrerin einer neuen Zeit (magyar)
   A tanítónő [elektronikus dok.] / Laura Baldini ; ford. Győri László. - Szöveg (epub : 981 KB). - Budapest : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Ikonikus nők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-894-2
Montessori, Maria (1870-1952)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3852531]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2022.
Birchall, Katy
Sex education (magyar)
   Szexoktatás : az utazás / Katy Birchall ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-885-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3850870]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2022.
Black, Holly (1971-)
The queen of nothing (magyar)
   The queen of nothing : a semmi királynője / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 324, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-366-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860784]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2022.
Brooks, Max (1972-)
Devolution (magyar)
   Ösztönlények : a Rainer-hegyi nagylábútámadás hiteles beszámolója / Max Brooks ; [ford. Benkő Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 308, [3] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-561-609-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3851259]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2022.
Butcher, Jim (1971-)
Small favour (magyar)
   Apró szívesség : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 603 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 10.)
ISBN 978-963-395-364-8 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3851024]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2022.
Carey, Ella
A New York secret (magyar)
   New York-i titok [elektronikus dok.] / Ella Carey. - Szöveg (epub : 894 KB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Ács Eleonóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-902-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3852510]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2022.
Child, Lee (1954-)
Worth dying for (magyar)
   Megérte meghalni [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomtatott formában megj. "Amiért érdemes meghalni" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-542-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3858764]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2022.
Counter, Ben (1979-)
Galaxy in flames (magyar)
   Lángoló galaxis [elektronikus dok.] : az eretnekség hajnala / Ben Counter ; ford. Benkő Ferenc. - Szöveg (pub : 968 KB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-74-1
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3858949]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2022.
Delgado, Consuelo
La vuelta al mundo en 80 días (magyar)
   80 nap alatt a Föld körül / Jules Verne [alapján] ; [... átd. Consuelo Delgado] ; rajz. Silvina Socolovsky ; [ford. Czéhmester Emőke]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 184 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-445-453-3 kötött : 5990,- Ft
francia irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
840-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3850418]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2022.
Deutsch, Stacia
Lucky's diary (magyar)
   Szilaj : Lucky naplója / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, [2021]. - 174 p. ; 20 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-557-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3861095]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2022.
Deutsch, Stacia
Pru's diary (magyar)
   Szilaj : Pru naplója / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, [2021]. - 151 p. ; 20 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-591-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860924]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2022.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / F. M. Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2021. - 732, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-922-6 kötött : 4599,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3860926]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Challenger tanár világa [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; ford. Sárossy Bella. - Szöveg (epub : 338 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Tart.: Letűnt világÞ; Méregöv. - Egys. cím: The poison belt ; The lost world. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-335-4 (epub)
ISBN 978-963-559-336-1 (mobi)
angol irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3852505]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2022.
Edmonds, David
Undercover robot (magyar)
   Beépített robot : az első évem emberként / David Edmonds & Bertie Fraser ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 265, [4] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-121-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3850877]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2022.
Ernaux, Annie (1940-)
Les années (magyar)
   Évek / Annie Ernaux ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2021. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3529-0 kötött : 3499,- Ft
Franciaország - francia irodalom - szociográfia - hétköznapi élet - 20. század - ezredforduló - memoár
840-94=945.11 *** 308(44)"194/200"
[AN 3850770]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2022.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné [elektronikus dok.] / Gustave Flaubert ; ford. Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 997 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-7-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3859280]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2022.
Forero, María
Historias fantásticas de unicornios (magyar)
   Fantasztikus történetek az unikornisokról / María Forero ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-285-0 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850435]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2022.
Frost, Jeaniene (1974-)
Once burned (magyar)
   Első lobbanás : Az éjszaka hercege 1. kötet / Jeaniene Frost ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 339, [4] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-738-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3861130]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2022.
Galsworthy, John (1867-1933)
The Forsyte Saga (magyar)
   A Forsyte Saga [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 6.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-343-9 (epub)
ISBN 978-963-559-344-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3853662]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2022.
Galsworthy, John (1867-1933)
A modern comedy (magyar)
   Modern komédia [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Házsongárdy Gábor és Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 6.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-345-3 (epub)
ISBN 978-963-559-346-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3855391]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2022.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust (magyar)
   Faust [elektronikus dok.] : tragédia / Goethe ; ford. Kozma Andor. - Szöveg (epub : 706 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-6-0
német irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
830-121=945.11
[AN 3859281]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2022.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm testvérek összegyűjtött meséi [elektronikus dok.] / magyarba átültette Benedek Elek. - Szöveg (epub : 695 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-9-1
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3859279]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2022.
Grisham, John (1955-)
A time to kill (magyar)
   Ha ölni kell / John Grisham ; [ford. Földes Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 654, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-093-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860986]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2022.
Harper, Annika
Was verbirgt Cara Winter? (magyar)
   Mit titkol Cara Winter? / Annika Harper ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 268, [1] p. ; 22 cm. - (Cornwall College ; 1.)
ISBN 978-963-509-114-0 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861109]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2022.
Hawkins, Rachel (1979-)
The wife upstairs (magyar)
   Árnyékfeleség [elektronikus dok.] / Rachel Hawkins ; ford. Kulcsár Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-905-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3852385]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2022.
Henderson, Alexis
The year of the witching (magyar)
   A boszorkányság éve / Alexis Henderson ; [műford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 338, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-045-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3850989]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2022.
Herron, Mick (1963-)
Dead lions (magyar)
   Fogatlan oroszlánok [elektronikus dok.] : Utolsó kör-sorozat 2. / Mick Herron ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-538-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3858762]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2022.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2021. - 362, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: NóraÞ; A vadkacsaÞ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 978-963-504-530-3 fűzött : 1899,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3860578]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2022.
Iliffe, Glyn
Son of Zeus (magyar)
   Zeusz fia : [Héraklész-trilógia] / Glyn Iliffe ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 380, [1] p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-395-360-0 fűzött : 3990,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3850935]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2022.
Infinite stars (magyar)
   Végtelen világok : egy átfogó űropera és militáris science fiction antológia / szerk. Bryan Thomas Schmidt. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 884, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-361-7 fűzött : 5990,- Ft : 17 EUR
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3851052]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2022.
   Irodalmi és nyelvészeti vizsgálódások / [szerk. Havassy Réka, Rapcsok Dóra és Santosné Blastik Margit]. - Budapest : ELTE BTK, 2020-2021. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet szerk. Menczel Gabriella és Spisák Judit
hispanológia
860 *** 806.0
[AN 3800602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 150 p. : ill. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-354-7 fűzött
[AN 3850682] MARC

ANSEL
UTF-83855 /2022.
   Itt minden tele van zenével : 35 kortárs cseh költő / [összeáll., ... az utószót írta Vörös István] ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 217, [8] p. ; 21 cm
A versek címei cseh nyelven is
ISBN 978-615-6244-11-6 fűzött : 3590,- Ft
cseh irodalom - vers - antológia
885.0-14(082)=945.11
[AN 3850803]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Das Erbe der Tuchvilla (magyar)
   A villa öröksége [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Ford. Almássy Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-838-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3852528]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Sanfter Mond über Usambara (magyar)
   Holdfény a szavanna felett / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 509, [2] p. ; 21 cm
Ford. Dobosi Beáta
ISBN 978-963-324-922-2 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3851042]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2022.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Simik Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 687 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-310-700-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860983]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2022.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 731 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-310-701-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860985]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2022.
Jameson, Hanna (1990-)
The last (magyar)
   Az utolsók [elektronikus dok.] / Hanna Jameson ; ford. Nagy Mátyás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-536-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3858763]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2022.
Janko, Anna (1957-)
Mała zagłada (magyar)
   Kis népirtás / Anna Janko ; ford. ifj. Béri Géza és Körtvélyessy Klára. - Budapest : M. Napló, 2020. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Rejtőzködő Európa, ISSN 2732-2130)
ISBN 978-963-541-001-9 kötött : 3500,- Ft
Sochy - lengyel irodalom - népirtás - második világháború - dokumentumregény
884-31=945.11 *** 341.485(438-2Sochy)"1943"(0:82-31)
[AN 3851129]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2022.
Johns, Rebecca (1971-)
The countess (magyar)
   Báthory Erzsébet / Rebecca Johns ; [ford. Boross Anna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-365-9 fűzött : 3990,- Ft
Báthory Erzsébet (1560-1614)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3850999]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2022.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Sumarljós og svo kemur nóttin (magyar)
   Nyári fény, aztán leszáll az éj / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 241, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-161-4 fűzött : 3500,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3850672]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2022.
Jones, Tayari (1970-)
An American marriage (magyar)
   Egy amerikai házasság / Tayari Jones ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2021. - 365, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-028-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3861141]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2022.
Kenwood, Nina
It sounded better in my head (magyar)
   Fejben jobban hangzott / Nina Kenwood ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 315 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-910-8 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3850656]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2022.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : wrecking ball (magyar)
   Egy ropi naplója : romhalmaz / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 14.
ISBN 978-963-457-758-4 kötött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3861135]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2022.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   Válogatott mesék [elektronikus dok.] / Jean de La Fontaine ; Radnóti Miklós fordítása. - Szöveg (epub : 281 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-0-6
francia irodalom - állatmese - verses mese - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
840-35.02=945.11 *** 840-191.02=945.11
[AN 3859273]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2022.
Leonardi Hartley, Stefania
101 storie della buonanotte (magyar)
   101 esti mese / szöveg Stefania Leonardi Hartley ; ill. Alida Massari ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Könyvek, 2021. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-963-1 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850399]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2022.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (magyar)
   Kalle nem ijed meg az árnyékától / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Németh Gyula illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 232, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Veszélyben a Nagymufti kincse" címmel is
ISBN 978-963-415-820-2 fűzött : 2699,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3860961]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2022.
Little, Judithe
The Chanel sisters (magyar)
   A Chanel nővérek [elektronikus dok.] / Judithe Little ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Ikonikus nők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-844-7
Chanel, Coco (1883-1971)
Chanel, Antoinette (1887-1920)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3852536]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2022.
Liu Cixin (1963-)
Baie ji wangshi (magyar)
   Hangyák és dinoszauruszok / Cixin Liu ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 205 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-502-0 fűzött : 3499,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3860765]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
Queen of shadows (magyar)
   Queen of shadows : árnyak királynője : [a Tűz örököse folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 811, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-838-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860785]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
Any dream will do (magyar)
   Csak egy álom [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ford. Bánki Vera. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-532-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3858760]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2022.
March, Meghan
The fight for forever (magyar)
   A legenda szerelme : Legenda 3. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-027-1 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3850711]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2022.
Marly, Michelle
Romy und der Weg nach Paris (magyar)
   Romy és Párizs fényei / Michelle Marly ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 460, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-531-8 fűzött : 3990,- Ft
Schneider, Romy (1938-1982)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3850957]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2022.
Martin, George R. R. (1948-)
The world of ice & fire (magyar)
   A tűz és jég világa : a Trónok harca és Westeros ismeretlen históriája / George R. R. Martin, Elio M. García Jr. és Linda Antonsson ; [ford. Popovics Ferenc és Aranyi Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - [10], 326 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-795-5 kötött : 14999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - televíziós műsorszám
820-312.9(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 3860311]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2022.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel-Ami (magyar)
   A szép fiú [elektronikus dok.] / Guy de Maupassant ; ford. Somlyó Zoltán. - Szöveg (epub : 896 KB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Bel ami. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-304-0 (epub)
ISBN 978-963-559-305-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3855386]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2022.
Merritt, Abraham (1884-1943)
The metal monster (magyar)
   A fémszörny / Abraham Merritt. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 348 p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 12.)
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-395-369-3 fűzött : 3990,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3850958]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2022.
Miller, Madeline (1978-)
Circe (magyar)
   Kirké / Madeline Miller ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 422, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-565-3 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860263]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2022.
Miller, Madeline (1978-)
The song of Achilles (magyar)
   Akhilleusz dala / Madeline Miller ; [ford. Szigeti Judit ..., Tóth Bálint Péter ...]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-569-1 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860264]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2022.
   Nem beszélek a tengerről : 14 hispán költő / [szerk. Izsó Zita, Zelei Dávid]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 120, [3] p. ; 21 cm. - (1749, ISSN 2786-3581)
ISBN 978-615-6244-08-6 fűzött : 3590,- Ft
spanyol irodalom - katalán irodalom - baszk irodalom - galego irodalom - vers - antológia
860-14(082)=945.11 *** 849.9-14(082)=945.11 *** 891.69-14(082)=945.11 *** 869.9-14(082)=945.11
[AN 3850872]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2021. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-357-2 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3860957]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Panserhjerte (magyar)
   Leopárd / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2021. - 555, [5] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-054-0 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3860959]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2022.
Oksanen, Sofi (1977-)
Koirapuisto (magyar)
   A kutyafuttató / Sofi Oksanen ; ford. Bába Laura. - Budapest : Scolar, 2021. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-258-1 kötött : 4775,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3860787]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2022.
Peter Rabbit : Christmas is coming (magyar)
   Nyúl Péter adventi kalendáriuma / [... ill. by Neil Faulkner] ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Manó Könyvek, 2021. - 142, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Beatrix Potter alapján
ISBN 978-963-403-976-1 kötött : 5490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3850422]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2022.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Eric (magyar)
   Faust : Erik : történet a Korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 170, [1] p. ; 18 cm
Megj. "Erik" címmel is. - A címoldalon a főcímben a "Faust" szó áthúzva
ISBN 978-963-395-362-4 fűzött : 3490,- Ft : 10,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3850946]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2022.
Rakoff, Joanna (1972-)
My Salinger year (magyar)
   Egy évem Salingerrel / Joanna Rakoff ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-719-7 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - önéletrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3850710]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2022.
Reid, Kiley (1987-)
Such a fun age (magyar)
   Micsoda idők : büszkeség és előítélet / Kiley Reid ; [ford. Fodor Flóra]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-37-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3851279]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts : the crimes of Grindelwald (magyar)
   Legendás állatok : Grindelwald bűntettei : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 292 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-621-4 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7=945.11
[AN 3861143]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 319 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-704-4 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861464]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2022.
Rum, Etaf (1989-)
A woman is no man (magyar)
   A nő nem férfi / Etaf Rum ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 390, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-098-1 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3851260]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2022.
Şafak, Elif (1971-)
The bastard of Istanbul (magyar)
   Az isztambuli fattyú / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata] ; [a dalszövegeket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2021. - 464, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-130-5 fűzött : 3999,- Ft
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860760]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2022.
Salvatore, R. A. (1959-)
Boundless (magyar)
   Végtelen : Generációk II. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 477 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-395-363-1 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3850951]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2022.
   A sárkány szemébe nézek és vállat vonok : 31 kortárs lengyel költő / [... összeáll., ... az utószót írta Pálfalvi Lajos] ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 176, [6] p. ; 21 cm
A versek címei lengyel nyelven is
ISBN 978-615-6244-00-0 fűzött : 3590,- Ft
lengyel irodalom - vers - antológia
884-14(082)=945.11
[AN 3850698]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2022.
Shukri, Laila
Uciekłam z arabskiego burdelu (magyar)
   Szökés az arab bordélyból / Laila Shukri ; [ford. Wolosz Vera]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 421p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-533-2 fűzött : 4200,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3850984]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2022.
Šimko, Dušan (1945-)
Mramor a granit (magyar)
   Márvány és gránit : regény / Dušan Šimko ; ford. Forgács Ildikó. - Budapest : M. Napló, 2020. - 148 p. ; 21 cm. - (Rejtőzködő Európa, ISSN 2732-2130)
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-541-003-3 kötött : 3500,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3851135]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2022.
Smith, Zadie (1975-)
NW (magyar)
   NW / Zadie Smith ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2021. - 426, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 22.)
ISBN 978-963-504-524-2 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860767]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2022.
Spencer, Bud (1929-2016)
Mangio ergo sum (magyar)
   Eszem, tehát vagyok : étel- és életreceptek / Bud Spencer ; Lorenzo De Luca közrem. ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 366 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-572-096-5 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - életvezetés - filozófia - memoár - ételrecept
850-94=945.11 *** 613.865 *** 11 *** 641.55(083.12)
[AN 3860763]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2022.
Stepnova, Marina (1971-)
Ženŝiny Lazarâ (magyar)
   Lazar asszonyai / Marina Sztyepnova ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2021. - 516, [3] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 30.)
ISBN 978-963-504-528-0 fűzött : 1999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3860759]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2022.
Stilton, Geronimo
Decimo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A rejtélyek hajója : tizedik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 319, [61] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-834-1 kötött : 4599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3851532]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2022.
Swallow, James (1970-)
The flight of the Eisenstein (magyar)
   Az Eisenstein útja [elektronikus dok.] : az eretnekség napvilágra kerül / James Swallow ; ford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Tuan, 2018 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-91-8
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3858947]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2022.
Taplin, Sam
Five-minute bedtime stories (magyar)
   Ötperces esti mesék / Sam Taplin ; rajz. Ag Jatkowska ; [ford. Müller Gerda]. - Budapest : Teknős Kv., 2022. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-677-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3861172]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2022.
Valentino, Serena (1970-)
Fairest of all (magyar)
   Ki a legszebb? : a gonosz mostoha története / Serena Valentino ; [ford. Halmai Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-897-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861093]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2022.
Vuong, Ocean (1988-)
On Earth we're briefly gorgeous (magyar)
   Röpke pillanat csak földi ragyogásunk / Ocean Vuong ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2021. - 360, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-163-3 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860790]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2022.
Waxman, Abbi
The bookish life of Nina Hill (magyar)
   Egy könyvmoly élete [elektronikus dok.] / Abbi Waxman ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-534-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3850967]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2022.
Winnie the Pooh : five-minute stories (magyar)
   Micimackó : öt perces történetek / Disney ; [A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján] ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-837-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3851531]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3907 /2022.
   3, 5, 8 perces jóéjtmesék / Szalma Edit rajz. ; [... szerk. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 133, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-075-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851456]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2022.
Almási Miklós (1932-)
   Közeli jövőnk és a távoli jelen : a digitális társadalom kritikája / Almási Miklós. - Budapest : Joshua Kv., 2021. - 198, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-85-6 fűzött : 2800,- Ft
információs társadalom - technikai kultúra - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 316.774
[AN 3850618]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2022.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Isten árnyéka. - 5. kiad. - [2021], cop. 2017. - 474, [2] p.
Bibliogr.: p. 460-471.
ISBN 978-963-426-626-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3860925] MARC

ANSEL
UTF-83910 /2022.
Bán Zoltán András (1954-)
   Magyar üvöltés / Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2021. - 143, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-419-6 fűzött : 2975,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3851085]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2022.
   Bennem a többi : a KMI 12 program szerzőinek 2021. évi antológiája / [... összeáll. Luzsicza István] ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 373, [6] p. : ill. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6244-02-4 kötött : 4450,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3850704]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2022.
Berta Ádám (1974-)
   Magamat rajzolom középre : gergelyhajlítás / Berta Ádám. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-278-656-8 kötött : 3895,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851068]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2022.
Bessenyei Gábor (1985-)
   A feledés folyója [elektronikus dok.] : Az Olimposz legyőzése 2. / Bessenyei Gábor. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-961-5 (epub)
ISBN 978-963-399-962-2 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3858922]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2022.
   Breaking cycles of trauma : 12.7 books : [new Hungarian fiction] / [ed.-in-chief Dániel Levente Pál] ; [ed. Enikő Sándor, Viktória Stift] ; [sel. by Sándor Jászberényi] ; [transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the Petőfi Kulturális Ügynökség]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 51 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-03-1 fűzött
magyar irodalom - regény - szemelvény - fordítás
894.511-31(082)=20
[AN 3850965]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2022.
   Crimes local and global : new Hungarian crime fiction / [ed.-in-chief Dániel Levente Pál] ; [ed. Enikő Sándor, Viktória Stift] ; [sel. by Sándor Kálai] ; [transl. Thomas Cooper, Éva Cserháti ..., Paul Olchvary] ; [publ. by the Petőfi Kulturális Ügynökség]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-06-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény - szemelvény - fordítás
894.511-312.4(082)=20
[AN 3850963]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2022.
Czernák Eszter
   Sárkányovi / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 59, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-129-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861175]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2022.
Czernák Eszter
   Sárkányovi : Zoé középsős lesz / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 68, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-130-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861173]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2022.
Dalmore, Remy (1974-)
   Tüske és a miértek azértje : merthogy minden miértnek van egy azértje / Remy Dalmore. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 514, [1] p. ; 18 cm. - (Zűrös románc-sorozat, ISSN 2631-1216)
ISBN 978-963-395-333-4 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851257]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2022.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és az akármi ; A kuflik és a vadonatúj évszak / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - [49] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-055-4 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850381]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2022.
   Everyday miracles & miraculous everydays : 10.0 tales : [new Hungarian childlit] / [ed.-in-chief Dániel Levente Pál] ; [ed. Enikő Sándor, Viktória Stift] ; [sel. by Artemisz Harmath, Gabi Both] ; [transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the Petőfi Kulturális Ügynökség]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 51 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-07-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - szemelvény - mese - gyermekregény - fordítás
894.511-34(02.053.2)(082)=20 *** 894.511-31(02.053.2)(082)=20
[AN 3850970]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2022.
Fable, Vavyan
   Holt volt, holt nem volt.. : banyamese / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2021. - 503, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-97-2 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3860968]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2022.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   Hannibal Lecter levelei Clarice Starling ügynökhöz / Farkas Wellmann Endre ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 75, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-75-4 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3850565]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2022.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi [elektronikus dok.] : egy eredeti magyar rege négy levonásban / Fazekas Mihály. - Szöveg (epub : 385 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-4-6
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3859288]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2022.
Fejős Éva (1967-)
   Karácsony New Yorkban / Fejős Éva. - Új, ünnepi kiad. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-55-4 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3860781]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2022.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81931-5-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859284]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkána vére [elektronikus dok.] : Hatalom, mámor, Toszkána 1. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-77-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3858920]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2022.
Győri L. János (1958-)
   Menekülők : történelmi dráma két felvonásban / Győri L. János, Győri Katalin ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület. - Budapest : Kálvin ; Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2021. - 137 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-490-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3851004]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2022.
Harascsák Szilvia
   Egymás sorsában / Harascsák Szilvia. - [Vésztő] : [Harascsák Sz.], [2021]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2167-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3860511]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2022.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi nagy képeskönyve / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 114, [5] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-587-064-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3851083]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2022.
Hüse Lajos (1970-)
   A káosz arénája / C. J. Fayard & Tim Morgan ; [ill. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Cherubion, 2021. - 636, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 89.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-615-5228-49-0 kötött : 5990,- Ft : 18 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851046]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2022.
Jánoki-Kis Viktória (1982-)
   Átlépsz velem a víz fölött : novellák / Jánoki-Kis Viktória. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2021. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-058-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3861177]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2022.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-2-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859253]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2022.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-3-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859252]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2022.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa [elektronikus dok.] : válogatott elbeszélések / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 924 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-1-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3859259]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2022.
Juhász Kristóf (1982-)
   Történelmi esemény utáni tabletta / Juhász Kristóf ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 231, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-88-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3850569]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2022.
   Kalóztánc : fantasy antológia / [... szerk. Nemes István] ; [... ill. Nagy Gergely...]. - [Debrecen] : Cherubion, 2015-. - 21 cm : ill.
keretcím: Worluk - a Káosz világa
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 3619241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kalózok közt táncoló. - 2021. - 462, [1] p. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 88.)
ISBN 978-615-5228-46-9 kötött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 3851036] MARC

ANSEL
UTF-83937 /2022.
Kántor Kata
   Az ékszerrablók nyomában / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - 2. utánny. - Szeged : Könymolyképző K., cop. 2021. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-399-760-4 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860265]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2022.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Egymás könyve : amikor összegyűrtük az eget / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Scolar, 2021. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-417-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850959]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2022.
Karászi József
   Homokból kelt almafa [elektronikus dok.] : versben írt gondolatok, képek, játékok, hangulatok / Karászi József. - Szöveg (epub : 525 KB). - [Hédervár] : Underground K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-120-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3852541]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2022.
Király Ervinné
   Így éltünk mi... avagy Nyanyulok / [írta, ... a festményeket kész.] Királyilus. - Győr : Győr+ Média Zrt., 2021. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1679-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3850937]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2022.
Kirschner, Demi
   Szörnyek és ketrecek [elektronikus dok.] : Ellopott élet 2. / Demi Kirschner. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2016. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-964-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3858803]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2022.
Kocsi Erika
   Nemzeti érték-mesék : [néptáncos mesevilág] / Kocsi Erika ; [... ill. Ujréti Ágnes] ; [kiad. a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány, 2021. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2540-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - tanmese
894.511-342(02.053.2)
[AN 3850440]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2022.
Kozma Ani
   Kezdet és vég / Kozma Ani. - Bakháza : Newline K., 2021. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8874-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851175]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2022.
Kozma László (1949-)
   Szent Ferenc füves kertje [elektronikus dok.] / Kozma László ; Rácz Gábor zománcképeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168280. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-80-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3852584]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2022.
László Tímea
   Olívia, Nonó és a segítő kezek : [ovis mesék érzékenyítő történetekkel] / [írta László Tímea] ; [az illusztrációkat kész. Barbiáni Patrícia]. - [Budapest] : Olívia, Nonó Kft., 2021. - 2 db : ill., színes ; 22x22 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3851439]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 81, [2] p.
ISBN 978-615-81944-0-2 kötött : 3990,- Ft
[AN 3851445] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 71, [2] p.
ISBN 978-615-81944-1-9 kötött : 3990,- Ft
[AN 3851448] MARC

ANSEL
UTF-83946 /2022.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Világom-világod : Duna-parti jegyzetek 2/2. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., [2021]. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80678-6-7 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3851067]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2022.
Lichter Péter (1984-)
   Kubrick-akció : regény / Lichter Péter. - Budapest : Scolar, 2021. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-397-7 fűzött : 3275,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850950]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Kéményseprő Kelemen / Marék Veronika ; Szegedi Katalin rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-017-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851008]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete kakas [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 891 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Révai, 1907
ISBN 978-963-559-306-4 (epub)
ISBN 978-963-559-307-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3853755]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2022.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Összegyűjtött versek / Nagy Gáspár ; [szöveggond. Szabó Márta]. - Budapest : MMA K., 2021. - 760 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6192-41-7 kötött : 5800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3850602]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2022.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Apucifoci / Nagy Koppány Zsolt ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 228, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-89-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3850579]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2022.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Lórúgás gyomorszájra / Nagy Koppány Zsolt ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 286, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-81-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3850575]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 2. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-840-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3861147]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2022.
Orbán János Dénes (1973-)
   Miért ne menjünk Erdélybe? : székely viccek és egyéb nyeletlenségek / Orbán János Dénes ; ... illusztrációk Csillag István. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 221, [2] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Székely termék sorozat, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-84-6 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor - székelyek - népi humor - vicc
894.511-7(498) *** 398.94(=945.11)(498.4)
[AN 3850557]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2022.
Pajor László (1950-)
   A müezzin hangja / Pajor László. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2020. - 194 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-570-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860248]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és a hókutya / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-067-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850986]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2022.
Pozsgai Katalin, Sz (1951-)
   Álom-ágon ringva / Sz. Pozsgai Katalin ; [graf. Pozsgai András]. - [Börcs] : [Kunosné Pozsgai A.], 2021. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2498-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3850994]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2022.
Ronnie W. A.
   A róka vére / Ronnie W. A. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 514 p. ; 18 cm. - (Zűrös románc-sorozat)
ISBN 978-963-395-350-1 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3850932]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2022.
   Semleges zóna : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2021. - 434, [1] p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 43.)
ISBN 978-615-5228-48-3 kötött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 3851055]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2022.
Sherwood, John J.
   Komisz mesék / John J. Sherwood. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 407, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-368-6 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3850944]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2022.
   Švejk 100 : egy derék katona kalandjai a világháború után, 1921 - 2021 / [szerk. Cserna-Szabó András és Fehér Renátó]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-278-672-8 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - irodalmi alak - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82.01
[AN 3851078]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2022.
Szabó Ágnes
   Klára és az elveszett alvóka / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 31.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-05-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850814]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2022.
Szabó Ágnes
   Nyíltnap az iskolában / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 30.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-04-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850811]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2022.
Szabó Ágnes
   Óvónéni és a szőnyeg / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [36] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 32.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-06-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850817]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2022.
Szabó Ágnes
   Szerepcsere / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 29.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-03-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3850791]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2022.
Szabó-Nyulász Melinda (1973-)
   A víz meséi : tematikus válogatás Aesopus meséiből / [ill. Szabó-Nyulász Melida]. - Budapest : Medio, 2021. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9240-97-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - képeskönyv
894.511-35(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3851264]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2022.
Szekeres Mária (1948-)
   Felsejlő fohászok [elektronikus dok.] / Szekeres Mária ; Varga György képeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168374. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-75-5
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 244
[AN 3853655]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2022.
Szente Anita (1995-)
   Blues, libabőr és köntös / Szente Anita. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021. - 100, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 21.)
ISBN 978-615-5814-87-7 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43(498)
[AN 3850584]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2022.
Szilágyi István (1938-)
   A hóhér könnyei / Szilágyi István. - Budapest : MMA K., 2021. - 237 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6192-40-0 kötött : 4200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3850862]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2022.
Szöllösi Kristóf (1993-)
   Acélszentek [elektronikus dok.] / Szöllösi Kristóf. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2016. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-958-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3858937]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Babonáskönyv / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2021. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-305-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - folklór
894.511-3 *** 398.3
[AN 3860789]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2022.
Téti István (1978-)
   Kipp / Téti István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Budapest : Kimberly Works Kft., [2020-2021]. - 3 db : ill., főként színes ; 23 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3816447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - cop. 2021. - 89 p.
ISBN 978-615-81723-6-3 kötött : 3990,- Ft
[AN 3851529] MARC

ANSEL
UTF-83973 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   Egyedül : a szerethető öregedés felé / Tisza Kata. - Budapest : Scolar, 2021. - 284, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-416-5 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - élettani öregedés - regény
894.511-31 *** 613.98(0:82-31) *** 613.865-053.9(0:82-31)
[AN 3850966]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2022.
Tolnai Panka
   Zombifarm / Tolnai Panka. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 273 p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-340-2 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3850961]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2022.
Túri Zsuzsa, A. (1971-)
   Madárhangon / A. Túri Zsuzsa. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2021. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6188-19-9 fűzött : 1950,- Ft
Svájc - magyar irodalom - vers
894.511-14(494)
[AN 3851023]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2022.
Varga Sinai Gizella (1944-)
   A szerelem rabjaként szabad madár lettem / Varga Sinai Gizella. - Budapest : Kocsis K., 2021. - 398, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6372-01-7 fűzött : 4990,- Ft
Varga Sinai Gizella (1944-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3851086]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2022.
Völgyi Lajos (1954-)
   Májbro / Völgyi Lajos ; [társszerző Tommy Morrison] ; [ill. Varga Tamás]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 129, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-666-7 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851045]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2022.
Weninger, Elizabeth (1952-)
   Kölyökkorom kalandjai : ifjúsági regény, nem csak fiataloknak / Elizabeth Weninger ; [... a grafikákat kész. Farkas László]. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : Wing K., 2021. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-5-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860245]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2022.
Westa, Kae
   Főmarsall kisasszony / Kae Westa. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 770, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-367-9 fűzött : 5990,- Ft : 18 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851019]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3980 /2022.
5-minute Disney villains stories (magyar)
   Cselszövők 5 perces meséi / Disney ; [ford. Kesjár Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-584-071-7 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850529]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2022.
   101 színes kép a tanyáról. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-483-243-0 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850461]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2022.
   101 színes kép a vadon élő állatokról. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-483-242-3 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850471]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2022.
   101 színes kép gépekről. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-483-184-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850475]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2022.
Abbatiello, Antonella
Guarda, c'è un buco... (magyar)
   Nézd, ott egy lyuk! / [... ill. Antonella Abbatiello] ; [ford. Bús Natália]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
keretcím: Könyvecskék felfedezőknek
ISBN 978-963-582-159-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850544]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2022.
Abbatiello, Antonella
Stella stellina (magyar)
   Ragyogó kis csillag / [ill. Antonella Abbatiello] ; [ford. Liska Enikő]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
keretcím: Könyvecskék elalváshoz
ISBN 978-963-582-160-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850540]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2022.
Archer, Mandy
Stories for 1 year olds (magyar)
   Történetek egyéveseknek / Mandy Archer, Gabi Murphy ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-582-061-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850391]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2022.
Archer, Mandy
Stories for 4 year olds (magyar)
   Történetek négyéveseknek / Mandy Archer, James Newman Gray ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-582-052-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850365]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2022.
Brezzi, Sara
Supersoft tummies: Cute pets (magyar)
   Pihe-puha pocakok : háziállatok / [ill. Sara Brezzi] ; [ford. Bús Natália]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-582-137-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850538]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2022.
Brezzi, Sara
Supersoft tummies: Wild animals (magyar)
   Pihe-puha pocakok : vadállatok / [ill. Sara Brezzi] ; [ford. Bús Natália]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-582-136-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850534]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2022.
Calì, Davide (1972-)
Il venditore di felicità (magyar)
   A boldogságárus / Davide Calì ; [ill.] Marco Somà ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Scolar, 2021. - [25] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-509-390-8 kötött : 4475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3851524]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2022.
Conti, Marcello
The magic night of Christmas (magyar)
   Karácsonyi varázslat : 6 puzzle / [ill. Marcello Conti]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-403-977-8 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850526]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2022.
Conti, Marcello
The magic night of Christmas (magyar)
   Meseszép karácsony : 6 puzzle / [ill. Marcello Conti]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-403-978-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850528]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2022.
   Első színeim. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-983-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850532]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2022.
Forero, María
Conoce los animales prehistóricos (magyar)
   Tudj meg többet az ősállatokról : ablakokkal / María Forero ; rajz. Eva María Gey ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-483-248-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850404]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2022.
Forero, María
Conoce los unicornios (magyar)
   Tudj meg többet az unikornisokról : ablakokkal / María Forero ; rajz. Eva María Gey ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-483-249-2 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850400]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2022.
Innes, Shona
Worries are like clouds (magyar)
   A rosszkedv olyan, mint egy felhő / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-076-9 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3851029]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2022.
Innes, Shona
Your mind is like a garden (magyar)
   A gondolatok kertje / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-077-6 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3851018]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2022.
Kozłowska, Urszula
Kolory (magyar)
   Színek / [... Urszula Kozłowska szövege ...] ; [ford. Csapody Kinga ...]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-650-0 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861105]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2022.
Louwers, Tanja
Hug me little lamb (magyar)
   Ölelj meg! : kicsi bari / [ill. Tanja Louwers] ; [szöveg Helmi Verbakel]. - [Pécs] : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-582-028-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850523]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2022.
Louwers, Tanja
Hug me little monkey (magyar)
   Ölelj meg! : kicsi majom / [ill. Tanja Louwers]. - [Pécs] : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-582-029-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850521]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2022.
My first treasury of pretty stories (magyar)
   Tündér a barátnőm : [négy varázslatos mese] / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 95 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-445-341-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850481]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2022.
Orecchia, Giulia (1955-)
Che verso fai? (magyar)
   Mit mondanak az állatok? / [... ill. Giulia Orecchia] ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
Megj. "Mit mond a bagoly? És a többi állat?" címmel is. - keretcím: Könyvecskék felfedezőknek
ISBN 978-963-582-158-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850548]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2022.
Pásztor Zsuzsanna
   Tücsöktanoda : színezz, vágj, ragassz, számolj 1-től 10-ig! / Pásztor Zsuzsanna ; [ill. ... Takács Anita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [112] p. : ill., színes ; 20x29 cm
ISBN 978-963-486-850-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3851150]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2022.
Riordan, Jane
Stories for 2 year olds (magyar)
   Történetek kétéveseknek / Jane Riordan, James Newman Gray ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-582-049-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850383]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2022.
Riordan, Jane
Stories for 3 year olds (magyar)
   Történetek hároméveseknek / Jane Riordan, Gabi Murphy ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-582-062-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850377]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2022.
Sheckels, Astrid
Hector Fox and the giant quest (magyar)
   Róka Robi és az óriás / Astrid Sheckels ; [ford. Szabó Luca]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-324-887-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3851533]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2022.
Szabó Ágnes
   Ádám és a zizegő bokor / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 26.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-00-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3850774]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2022.
Szabó Ágnes
   Dolly iskolásat akar játszani / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 27.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-01-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3850781]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2022.
Szabó Ágnes
   Natali és a farsang / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 28.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6328-02-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3850786]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2022.
Szabó Ágnes
   Patrik és a kiütések / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft., [2021]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 23.)
Fűzött : 1290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80930-7-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3850762]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2022.
Valiente, Francisca
   Unikornisok : 48 darabos kirakókkal / [rajz. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm
ISBN 978-963-483-265-2 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850536]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2022.
Vanetti, Giorgio
Brucoverde (magyar)
   A zöld hernyócska / [... Giorgio Vanetti ... ill.] ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 15x17 cm
Megj. "A hernyó vacsorája" címmel is. - keretcím: Könyvecskék felfedezőknek
ISBN 978-963-582-157-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3850562]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2022.
Zokob Anett
   Tüsszencs kavicsmeséi : a vízpart mosolya / Zokob Anett. - Győr ; [Szigetszentmiklós] : Zokob A., 2021. - [36] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2010-2 kötött : 3390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3850949]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4014 /2022.
Dufaux, Jean (1949-)
Murena (magyar)
   Murena / [írta] Dufaux ; [rajz.] Delaby ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2018-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. fej., Homokból és vérből. - 2021. - [51] p.
ISBN 978-615-5699-45-0 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3850749] MARC

ANSEL
UTF-84015 /2022.
   Fénytörésben : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2021-ben végzett évfolyamának kötete / [szerk. Baranyai Katalin]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2021. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-9-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3850568]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2022.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A kiválasztott. - 2021. - [176] p.
ISBN 978-963-470-193-4 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3850696] MARC

ANSEL
UTF-84017 /2022.
McElroy, Alan
Curse of the Spawn (magyar)
   Spawn : az ivadék átka / [szöveg Alan McElroy] ; [rajz Dwayne Turner]. - Fertőd : Infinity, [2019]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3783402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2021]. - [368] p.
Ford. Benes Attila, Galamb Zoltán
ISBN 978-615-5982-15-6 kötött : 7000,- Ft
[AN 3850780] MARC

ANSEL
UTF-84018 /2022.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó. - Változó alcímmel
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22. köt., 165-184. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2021]. - [504] p.
ISBN 978-615-5982-16-3 kötött : 9000,- Ft
[AN 3850773] MARC

ANSEL
UTF-8


   23. köt., 185-200. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2021]. - [439] p.
ISBN 978-615-5982-17-0 kötött : 8000,- Ft
[AN 3850776] MARC

ANSEL
UTF-84019 /2022.
   Spawn: Vér és sötétség. - Fertőd : Infinity, [2021]. - 2 db : ill., főként színes ; 32 cm
Főcím a közös tokról
ISBN 978-615-5982-18-7 kötött : 9600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3850805]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Spawn: Szimónia / szöveg Alex Nikolavitch ; rajz Aleksi Briclot ; ford. Galamb Zoltán. - [64] p.
Spawn: Simony
[AN 3850797] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Spawn: A félelem angyalai / szöveg Todd McFarlane és Arthur Clare ; rajz Aleksi Briclot ; [ford. Benes Attila]. - [64] p.
Spawn: Architects of fear
[AN 3850806] MARC

ANSEL
UTF-84020 /2022.
   Speech bubbles to leave you speechless : new Hungarian comics and graphic novels / [ed.-in-chief Dániel Levente Pál] ; [ed. Enikő Sándor, Viktória Stift] ; [sel. and written by Eszter Szép] ; [publ. by the Petőfi Kulturális Ügynökség]. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 75 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-04-8 fűzött
Magyarország - képregény - szemelvény
087.6:084.11(439)
[AN 3850956]
MARC

ANSEL
UTF-8