MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/04/25 15:12:14
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
4021 /2022.
Big questions from little people (magyar)
   Az univerzum, a tehenek meg minden : fontos kérdések, egyszerű válaszok / összeáll. Gemma Elwin Harris ; [ford. Rét Viktória] ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 339 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-587-165-0 fűzött : 4790,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3862099]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4022 /2022.
   30 éves az újraalapított Rotary Club Pécs. - Pécs : Rotary Club, 2021. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: A pécsi Rotary Club, 1991-2021
Fűzött
Rotary Club (Pécs)
Pécs - testülettörténet - társadalmi szervezet
061.235(439-2Pécs)(091)
[AN 3851819]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2022.
   Art Market Budapest : International Contemporary Art Fair. - [Budapest] : [s.n.], [2021]. - 275 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a 2021. okt. 7-10. között tartott rendezvénysorozat alkalmából. - Angol és magyar nyelven
Fűzött
Közép-Európa - Magyarország - képzőművészet - rendezvény - vásár - 21. század
061.7(439-2Bp.)"2021" *** 73/76(439)"201/202" *** 73/76(4-11)"201/202"
[AN 3851672]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2022.
   Da Bibere Zalai Borlovagrend : II. jubileumi emlékkönyv, 2010-2020 / [főszerk. Müller Róbert]. - Keszthely : Da Bibere Zalai Borlovagrend, 2020. - 116 p. : ill., színes ; 25 cm
A bevezetés francia és angol nyelven is
ISBN 978-615-01-0287-0 kötött
Da Bibere Zalai Borlovagrend
Zala megye - egyesület - borászat
061.2(439.121) *** 663.2
[AN 3851433]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2022.
Kovács Sándorné Nagy Márta
   A keszthelyi iparoscserkészet, 1925-1948 : a 379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat története / Kovács Sándorné Nagy Márta ; [kiad. a Cserkészliliom Egyesület]. - [Keszthely] : Cserkészliliom Egyes., [2021]. - 291 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1147-6 fűzött
Magyar Cserkészszövetség. Feltámadás Cserkészcsapat (Keszthely) (379.)
Keszthely - cserkészet - történeti feldolgozás - történelmi forrás
061.213cserkészet(439-2Keszthely)"192/194"(093)
[AN 3851408]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2022.
   Nyáresti kamarazene Leányfalun, 2001-2020 / [szerk. Bodoky-Krause Annamária, Richter Pál] ; [kiad. Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt., cop. 2021. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-615-81002-5-0 fűzött
Leányfalu - zenei fesztivál - hangverseny - 21. század - auditív dokumentum
061.7(439-2Leányfalu)"200/201" *** 78
[AN 3852219]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2022.
   A Pécsi Akadémiai Bizottság 50 éve, 1969-2019 / [szerk. Barabás Gábor] ; [közread. az] MTA Pécsi Területi Bizottsága. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz., 2021. - 241, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7068-13-3 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Pécsi Területi Bizottság
Pécs - tudományos akadémia - testülettörténet - tanulmánygyűjtemény - tudományszervezés
061.12(439-2Pécs)(091) *** 082 *** 001.89(439) *** 061.12(439)
[AN 3851843]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2022.
Pótó Judit
   Cserkészcsapatok életciklusa : szervezetként a fejlődés útján / [írta Pótó Judit]. - Budapest : MCSSZ, 2021. - 123 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Csapatmentorok kiskönyvtára, ISSN 2732-1606 ; 3.)
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-963-8305-67-1 fűzött
cserkészet - vezetéstudomány - szervezeti kultúra
061.213cserkészet *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 3851479]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4029 /2022.
   Kálmáncsehi breviárium, Buda, 1481. - Repr. kiad. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - [206] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Kész. a New York-i Morgan Library & Museum-ban őrzött kódex (MS G. 7) alapján. - Főcím a díszdobozról
ISBN 978-615-5639-34-0 b.
Magyarország - 15. század - kódex - breviárium - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 091.14(439)"14" *** 264-13
[AN 3850070]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4030 /2022.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Félj bátran [elektronikus dok.] / Al Ghaoui Hesna. - Jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 944 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-151-1
Magyarország - újságíró - nemzetközi konfliktus - lélektan - magyar irodalom - ezredforduló - televíziós műsorszám - memoár - elektronikus dokumentum
070(439)(092)Al_Ghaoui_H.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"200/201" *** 327.5(100-773)"200/201"(0:82-94) *** 159.942
[AN 3847716]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2022.
Szarvas István
   Őszintén az interjúkészítésről / Szarvas István. - [Budapest] : Szarvas I., [2021]. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2428-5 fűzött
műfajtörténet - újságírás - újságíró - interjú
070(100)(092) *** 82(091)-92 *** 070(100)(091)
[AN 3851962]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4032 /2022.
Bottyán Katalin (1966-)
   A Nap kertje : orákulum : könyv és 12 kártya / Bottyán Katalin. - [Pásztó] : [Bottyán K.], [2021]. - 45 p. ; 15 cm + [12] mell.
ISBN 978-615-01-3060-6 fűzött
jóskártya - jövendőmondás
133.3
[AN 3851469]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2022.
Cavendish, Richard
The black arts (magyar)
   Fekete művészet, fekete mágia / Richard Cavendish. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 358 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-86-0 fűzött : 3700,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3852051]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2022.
Emanuel (testvér)
Der innere Weg zum kosmischen Bewusstsein (magyar)
   A belső út a kozmikus tudathoz : az alapfokozatok: rend, akarat, bölcsesség, komolyság / Emánuel fivérnek ... kinyilatkoztatása, melyet ... Gabrielén keresztül adott ... - Szolnok : Gabriele K. - A Szó - Kft., 2020. - 801 p. ; 23 cm
Kötött
ezoterika
133.25
[AN 3852001]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2022.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető videóanyaggal. - Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-291-498-5 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - nő
133.25 *** 615.82 *** 613.88-055.2
[AN 3861397]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2022.
Spiesberger, Karl (1904-1992)
Magneten des Glücks (magyar)
   A szerencse mágnesei : az amulettek, talizmánok és a drágakövek mágiája / Karl Spiesberger ; [ford. Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-60-8 fűzött : 2900,- Ft
mágia
133.4
[AN 3852085]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2022.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Budapest : Bioenergetic, 2008-. - 24 cm
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 2756431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Párkapcsolataink a számok tükrében, avagy Mire vágyik a férfi, és mire a nő?. - 2022. - 301 p.
ISBN 978-963-291-492-3 fűzött : 3490,- Ft
számmisztika - párkapcsolat
133 *** 159.961.335 *** 316.472.4
[AN 3861396] MARC

ANSEL
UTF-84038 /2022.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 158 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-507-283-5 kötött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3861410]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2022.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Utórezgések / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 100 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81768-8-0 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3851549]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2022.
Wendell, Leilah
The necromantic ritual book (magyar)
   A nekromantikus rituálék / Leilah Wendell. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 85 p. : ill. ; 21 cm. - (Fraternitas Mercurii Hermetis könyvek, ISSN 2061-0858)
ISBN 978-615-5032-58-5 fűzött : 1900,- Ft
mágia - visszajáró halott - szellemidézés
133.4 *** 133.9
[AN 3852089]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2022.
Wittek, Gabriele (1933-)
Ein Frauenleben im Dienste des Ewigen (magyar)
   Egy női élet az örökkévaló szolgálatában : utam Isten tanítóprófétájaként és követeként e korfordulóban / Gabriele. - Szolnok : Gabriele K. - A Szó - Kft., 2021. - 207 p. ; 23 cm
Kötött
ezoterika
133.25
[AN 3851991]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4042 /2022.
Nagy Réka
   Bolygómentő kézikönyv szuperhősöknek / Nagy Réka ; Széll Adrienn rajz. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 126, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6326-10-2 fűzött : 2990,- Ft
környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - gyermekkönyv
504.03(02.053.2)
[AN 3852045]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2022.
Rockström, Johan (1965-)
Big world, small planet (magyar)
   Jólét bolygónk határain belül / Johan Rockström, Mattias Klum ; [ford. Harrach Ágnes] ; [közread. a] Kék Bolygó Alapítvány ... - Budapest : Corvina : Kék Bolygó Alapítvány, 2021. - 215 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6742-3 kötött : 4990,- Ft
környezettudomány - környezeti politika - fenntartható fejlődés
504.03 *** 504
[AN 3851779]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2022.
Zima Szabolcs (1975-)
A természet csodái (új kiadása)
   Varázslatos természet / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-219-1 kötött
természeti táj - fényképalbum
502(100)(084.12)
[AN 3861404]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4045 /2022.
Rényi Zsuzsanna (1948-)
   Ars mathematica : biography of my parents, Katalin & Alfréd Rényi / Zsuzsanna Rényi. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 241 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-153-9 fűzött : 3900,- Ft
Rényi Alfréd (1921-1970)
Rényi Kató (1924-1969)
Magyarország - matematikus - 20. század - interjú
51(439)(092)Rényi_A.(047.53) *** 51(439)(092)Rényi_K..(047.53)
[AN 3851713]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4046 /2022.
Horváth Dezső (1946-)
   Bevezetés az elemi részek fizikájába / Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 362 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
Bibliogr.: p. 349-352.
ISBN 978-963-493-163-8 fűzött : 5400,- Ft
részecskefizika - egyetemi tankönyv
539.12(075.8)
[AN 3861982]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4047 /2022.
Brusatte, Stephen (1984-)
The rise and fall of the dinosaurs (magyar)
   A dinoszauruszok tündöklése és bukása : egy letűnt világ újraírt története / Steve Brusatte ; [ford. Főzy István és Vasvári Tamás]. - Budapest : Park, 2021. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-650-4 kötött : 4499,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3852049]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2022.
Szlabóczky Pál (1940-)
   Krivanoidák - XC : solifluctió, kryoturbatió, - egyéb "flukciók" és "turbációk" : baráti megemlékezés Kriván Pál geológus egyetemi tanárról, a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztály 2017. november 20-i előadó ülésén / Szlabóczky Pál. - Miskolc : Szerző, 2021. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2778-1 fűzött
Kriván Pál (1927-1985)
Magyarország - geológus - 20. század
55(439)(092)Kriván_P.
[AN 3851455]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4049 /2022.
Nagy Mélykuti Ákos
   Így láttuk az üstököst: C/2020 F3 (NEOWISE) / Nagy Mélykuti Ákos, Sárneczky Krisztián ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2021. - 169 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87597-7-1 fűzött
üstökös - csillagászati észlelés
523.64
[AN 3851864]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2022.
Talbot, Michael (1953-1992)
The holografic universe (magyar)
   Holografikus univerzum / Michael Talbot ; [ford. Szücskarcsi, Szücs Zsac]. - [Budapest] : EzVan K., 2018 [!2021]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9865-10-5 fűzött : 4900,- Ft
világegyetem - kozmológia - holográfia
524.8 *** 535.41:778.38
[AN 3862008]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4051 /2022.
Brakel, Johannes F. (1958-)
Moschus, Buntspecht und Delphine (magyar)
   Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek : így élnek az állatok / Johannes F. Brakel, Herbert[!Gerbert] Grohmann ; [ford. Kökéndy Ákos]. - Budapest : Kláris, cop. 2021. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984 ; 3.)
ISBN 978-615-5003-08-0 fűzött : 1800,- Ft
állatökológia - gyermekkönyv
591.5(02.053.2)
[AN 3861953]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2022.
Fazekas György (1940-2014)
   Biológia / Fazekas György, Szerényi Gábor ; [... rajz. Daday E. Hedvig]. - 4. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 2 db : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-464-6
biológia
57
[AN 3862118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Molekulák, élőlények, életműködések. - XIV, [2], 591 p.
ISBN 978-963-509-465-3 kötött : 9750,- Ft
[AN 3862119] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ember, bioszféra, evolúció. - XVI, [2], 573 p.
ISBN 978-963-509-466-0 kötött : 9750,- Ft
[AN 3862121] MARC

ANSEL
UTF-84053 /2022.
Ralovich Béla (1937-)
   Balatonnal kapcsolatos adatok és gondolatok egy orvos szemével / Ralovich Béla. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Kft., [2021]. - 31 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-6235-04-6 fűzött
Balaton - vízszennyeződés - mikrobiológia - eutrofizáció - vízvédelem - statisztikai adatközlés
579.68 *** 556.388 *** 574.64 *** 504.45.06(439)(285.2Balaton)(083.41) *** 628.394
[AN 3851391]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2022.
Rigos, Alexandra (1968-)
Reptilien und Amphibien (magyar)
   Hüllők és kétéltűek : gekkók, békák, varánuszok / Alexandra Rigos ; [ford. Kirják Mara]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-306-0 kötött : 3490,- Ft
hüllő - kétéltű - ifjúsági könyv
598.1(02.053.2) *** 597.6(02.053.2)
[AN 3862516]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2022.
Riskin, Dan (1975-)
Mother nature is trying to kill you (magyar)
   Vérszomjas természet : [kalandtúra az élővilág sötét oldalán] / Dan Riskin ; [ford. Vida Veronika]. - Budapest : Animus, 2021. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-227.
ISBN 978-963-324-916-1 fűzött : 3980,- Ft
állat - etológia - állatviselkedés - természeti környezet
59 *** 591.5 *** 502
[AN 3851820]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4056 /2022.
   500 kalória : jóízű diéta : [egészségesen, tudatosan, kreatívan] / [főszerk. Sándor Adrienn] ; [ford. Nimila Ági]. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2022/1.)
Fűzött : 2200,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3862483]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2022.
Allinson, Kate
Pinch of Nom (magyar)
   Egészséges és finom : 100 karcsúsító, házias jellegű recept a Pinch of Nom weboldalról / Kate Allinson & Kay Featherstone ; [ford. Sós Dóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 272 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-566-135-0 kötött : 6990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3851853]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2022.
Bagdy Emőke (1941-)
   Megbocsátás [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (1 h 7 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-623-0 : 2300,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3850636]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
Loving solutions (magyar)
   Maradjunk együtt! : házassági krízisek megoldása / Gary Chapman ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2022. - 222, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-682-4 fűzött : 3500,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3862002]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2022.
Csernus Imre (1966-)
   Egy életed van / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2019. - 270 p. ; 21 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-157-1)
mentálhigiénia
613.865
[AN 3862140]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2022.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika és Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 204, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-110-8 fűzött : 3699,- Ft
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3861461]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2022.
Fillenz, Marianne (1924-2012)
   Temesvártól Új-Zélandig : Karl R. Popper és Marianne Fillenz levelezésével / Marianne Fillenz ; [ford. és a jegyzeteket írta Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2021. - 309, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-4122-2 kötött : 4499,- Ft
Fillenz, Marianne (1924-2012)
Popper, Karl Raimund (1902-1994)
Nagy-Britannia - orvos - filozófus - 20. század - 21. század - levelezés - memoár
61(410)(092)Fillenz,_M.(0:82-94) *** 61(410)(092)Fillenz,_M.(044) *** 1(410)(092)Popper,_K._R.(044)
[AN 3851808]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2022.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3862089]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2022.
Hasson, Gill
Emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia : hogyan aknázzuk ki az érzelmekben rejlő erőt a siker érdekében? / Gill Hasson ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-509-391-5 fűzött : 2950,- Ft
érzelmi intelligencia
159.942
[AN 3851938]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2022.
Hornyák Mariann
   Tündérek a Kék Erdőben / Hornyák Mariann ; [közread. a Kék Erdő Alapítvány]. - [Debrecen] : Kék Erdő Alapítvány, 2021. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1230-5 fűzött
autizmus - gyermeki fejlődés - érzékelési zavar - gyermeknevelés - családi nevelés
616.89-008.447-053.2 *** 616.89-008.45-053.2 *** 37.018.1
[AN 3851465]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2022.
Kollár Anna
   Modern istennők kézikönyve : hogyan válaszd a szeretetet a félelem helyett, és éld álmaid életét? / Kollár Anna. - 5. utánny. - [Szolnok] : [Somogyi 2001 Kft.], 2018 [!2021]. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-7435-6 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3861916]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2022.
Kovács József (1956-)
   A hidrogén-peroxid, az eltitkolt gyógyszer : a hidrogén-peroxid alkalmazása a nem konvencionális gyógyászatban és egyéb népi gyógymódok gyűjteménye : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 11. kiad. - Budapest : [Reménygyógyulás Kft.], 2021. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-6156-00-6 fűzött : 4000,- Ft
peroxid - természetgyógyászat
615.89:546.215
[AN 3861411]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2022.
Kucharski, Adam (1986-)
The rules of contagion (magyar)
   A ragály szabályai : miért terjednek és miért szűnnek meg a járványok? / Adam Kucharski. - Budapest : Századvég, 2021. - 378 p : ill. ; 22 cm
Ford. Horváth Judit. - Bibliogr.: p. 339-378.
ISBN 978-615-5164-81-1 fűzött : 3990,- Ft
orvostörténet - járvány - járványtan - fertőző betegség
614.4(100)(091)
[AN 3851454]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2022.
   Lépésről lépésre : a gyermek fejlődése 0-6 éves korig / [szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021. - 135, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1477-4 fűzött : 3690,- Ft
gyermeklélektan - csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
159.922.7 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 3851842]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2022.
Mambretti, Giorgio
La medicina sottosopra (magyar)
   Orvostudomány a feje tetején : és ha mégis igaza van Hamer doktornak? / [Giorgio Mambretti és Jean Séraphin] ; [ford. Barnai Csaba Roberto]. - [Budapest] : Ez Van K., 2021. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-87251-7-2 fűzött : 3900,- Ft
betegség - öngyógyítás
615.89 *** 616(089.3)
[AN 3862006]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2022.
Paramor, Jordan
Sex education (magyar)
   Szexoktatás : útmutató az élethez : a bullsh*tmentes szexoktatás, amelyre mindig is vágytál / [írta Jordan Paramor] ; [ford. Sárpataki Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-884-6 kötött : 3999,- Ft
nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.88(02.053.2)
[AN 3852090]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2022.
Páter Béla (1860-1938)
   A vadon termő gyógynövények, valamint a gazdasági melléktermékek gyógyszertári értékesítésének rövid ismertetése / írta Páter Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1912
ISBN 978-615-6385-03-1 fűzött : 3500,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 094/099.07
[AN 3852063]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2022.
   Sebészeti útmutató, 2021 / szerk. Lázár György ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - Szeged : SZTE ÁOK, 2021. - 244 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-795-6 fűzött
sebészet
617.5 *** 616-089
[AN 3852123]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2022.
Stahl, Stefanie (1963-)
Jein! (magyar)
   Igen is, meg nem is : a kötelékfóbia felismerése és legyőzése / Stefanie Stahl ; [ford. Csősz Róbert]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 334, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 978-963-355-825-6 fűzött : 3699,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 159.923.2 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 3862101]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2022.
   Szoptatás & táplálás / [szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-1984-7 fűzött : 3990,- Ft
szoptatás - gyermektáplálkozás - csecsemőgondozás
618.63 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3851847]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2022.
Titkos Csaba (1958-)
   Önismereti alapok [elektronikus dok.] : nézőpontok, folyamatok, módszerek / Titkos Csaba ; ... kiad. a ... PTE KTK. - 3. átd., digitalizált kiad. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Pécs : PTE KTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169102. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-792-5
lélektan - önismeret - elektronikus dokumentum
159.9
[AN 3861627]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2022.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Arc- és testápolás gyógynövényekkel : új gyógymódok és receptek / írta Varró Aladár Béla. - [Onga] : Magánkiad. : [Belső Egész-ség], [2021]. - 159 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Székely Ny., 1938
ISBN 978-615-5144-46-2 fűzött : 2500,- Ft
egészséges életmód - testápolás - hasonmás kiadás
613 *** 646.7 *** 094/099.07
[AN 3852010]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2022.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : desszertek könnyebben : [nagy sütiskönyv] : [egészséges édességek hétköznapokra és ünnepekre] / Vrábel Krisztina. - Budapest : Centrál Kv., cop. 2021. - 198, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-324-930-7 fűzött : 4900,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
613.2 *** 641.852(083.12)
[AN 3851880]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The gift of therapy (magyar)
   A terápia ajándéka : műhelytitkok / Irvin D. Yalom ; [ford. Zsuppán András]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 310, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-866-9 kötött : 4499,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3862670]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Staring at the sun (magyar)
   Szemben a nappal : a haláltól való rettegés legyőzése / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva] ; [a versbetéteket ford. Sajó László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 271, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-823-2 fűzött : 3999,- Ft
halál - haldoklás - pszichoterápia - amerikai angol irodalom - memoár
616-036.88 *** 615.851(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3862657]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2022.
Zelenyák János (1860-1929)
   A gyógynövények hatása és használata / írta ... Zelenyák János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - LII, 256 p., XL t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Zelenyák J., 1908. - Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-615-6385-02-4 fűzött : 4700,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 094/099.07
[AN 3852076]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4082 /2022.
Babinszki Edit
   Csak keményen! : ásványok a skálán / [szöveg Babinszki Edit, Péterdi Bálint]. - Budapest : MBFSZ, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Érdekességek az MBFSZ gyűjteményéből ; 1.)
Fűzött
ásványtan - keménységskála
620.178 *** 549.903 *** 549.03
[AN 3851434]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4083 /2022.
Bojár Gábor (1949-)
   Graphisoft 2.0 : a generációváltás drámái / Bojár Gábor. - Budapest : Park, 2022. - 285, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-355-761-7 fűzött : 3990,- Ft
Graphisoft SE (Budapest)
Magyarország - számítástechnika - vállalat - ezredforduló - memoár
681.3 *** 061.5(439)Graphisoft(0:82-94)
[AN 3862139]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2022.
Fehér Krisztián
   Automatizált és manuális szoftvertesztelési alapismeretek / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-14-6 fűzött : 1900,- Ft
programellenőrzés - ellenőrző program
681.326.7 *** 681.3.069
[AN 3851440]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4085 /2022.
Galántha Gergely
   Csomók, lekötések és áttételek a kishajókon / Galántha Gergely ; [kiad. a Nyugat-balatoni Vitorlás Iskola]. - [Keszthely] : Nyugat-balatoni Vitorlás Isk., cop. 2021. - 107, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [109].
ISBN 978-615-01-1912-0 fűzött
csomózás - hajózás
679.725.58 *** 656.6
[AN 3851480]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4086 /2022.
Bellu, Serge (1950-)
Voitures rares (magyar)
   Ritka autók / Serge Bellu ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 239 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6753-9 kötött : 14990,- Ft
személygépkocsi - album
629.114.6(100)(084.1)
[AN 3851961]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2022.
La Chapelle, Claude de
Motos d'exception (magyar)
   Különleges motorok / Claude de La Chapelle ; [ford. Fáber Ágoston és Fáber András]. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 237, [3] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-13-6754-6 kötött : 14990,- Ft
motorkerékpár - album
629.118.6(100)(084.1)
[AN 3851944]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4088 /2022.
   Agrár-környezetgazdálkodás : kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához / [... szerk. Sztahura Erzsébet]. - Budapest : NAK, 2021. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tájékoztató kiadvány, ISSN 2732-3544 ; 7.)
ISBN 978-615-5307-85-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - állami támogatás - környezeti politika - 21. század - útmutató - pályázati kiírás
338.43(439)"202" *** 338.246.027(439)(036) *** 504.03(439)
[AN 3851918]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2022.
Davidson, William
Doctor Houseplant (magyar)
   Növényklinika : nélkülözhetetlen útmutató, hogy a szobanövények szépek és egészségesek legyenek / William Davidson ; fényképezte Janneke Luursema ; [ford. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-544-514-1 kötött : 4990,- Ft
szobanövény - amatőr kertészkedés - növénybetegség
635.91 *** 632
[AN 3851599]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2022.
Davies, Alison
Cat purrsonality test (magyar)
   Csekkold a macsekot! : kilenc személyiségteszt házi kedvenced valódi természetének megismeréséhez / Alison Davies ; Alissa Levy rajz. ; [ford. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-544-521-9 kötött : 3990,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 3851515]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2022.
Goldstein, Ellen
Stuff every beer snob should know (magyar)
   Sörivók zsebkönyve / Ellen Goldstein. - Budapest : Corvina, 2021. - 141, [2] p. : ill. ; 15 cm
Ford. Bart Dániel
ISBN 978-963-13-6491-0 kötött : 1990,- Ft
sör
663.4
[AN 3861875]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2022.
Horváth Ildi (1977-)
   Tacskó, vizsla és a többiek : kutyás könyv gyerekeknek / Horváth Ildi. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 80, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-089-9 kötött : 3990,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3851316]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2022.
Jarjabka Zoltán
   Feketézz jól! avagy A "fekete" 66 árnyalata / [Jarjabka Zoltán]. - [Szeged] : Szerző, [2021]. - 125 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2140-6 fűzött
kávé - konyhatechnika
663.93 *** 641.5
[AN 3851969]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2022.
Király László
   40 éves a Gyáli Kertbarát Kör, 1980-2020 / [szerző ... Király László] ; [... kiad. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár]. - Gyál : Arany J. Közösségi Ház és Vár. Kvt., [2020]. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8146-5 fűzött
Gyáli Kertbarát Kör
Gyál - kertészet - egyesület
635 *** 061.2(439-2Gyál)
[AN 3851670]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2022.
   Klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba. - Budapest : NAK, 2021. - 3 db : ill., színes ; 24 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött
mezőgazdaság - környezeti tudatosság - éghajlatváltozás
63 *** 551.583 *** 504.03
[AN 3851893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A klímaváltozás és a mezőgazdaság általános gazdasági és szabályozási környezete / [... szerk. Sztahura Erzsébet]. - 51 p.
ISBN 978-615-5307-81-2
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdasági politika - környezeti politika - éghajlatváltozás - 21. század
338.43(4-62)"200/201" *** 504.03(4-62) *** 338.43(439)"200/201" *** 551.583
[AN 3851896] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A növénytermesztés és a klímaváltozás / [... szerk. Balázs Viktor]. - 39 p.
ISBN 978-615-5307-82-9
szántóföldi növénytermesztés - környezeti tudatosság - éghajlatváltozás
633 *** 504.03 *** 551.583
[AN 3851901] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az állattenyésztés és a klímaváltozás / [... szerk. Borovka Zsuzsanna]. - 71 p.
ISBN 978-615-5307-83-6
állattenyésztés - éghajlatváltozás - környezeti tudatosság
551.583 *** 636 *** 504.03
[AN 3851903] MARC

ANSEL
UTF-84096 /2022.
Kószó Andrásné
   Volt egyszer egy MÉM RSZ / Kószó Andrásné, Végvári László. - [Juta] : [Kószó Bt.], [2021]. - 2 db (576 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2264-9 fűzött
Magyarország. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. Repülőgépes Szolgálat
Magyarország - repüléstörténet - mezőgazdasági repülés - pilóta - testülettörténet - memoár
631.374 *** 629.73 *** 656.7(439)(092)(0:82-94) *** 061.5(439)MÉM_Repülőgépes_Szolgálat(091)
[AN 3851831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 288 p.
[AN 3851836] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 289-576.
[AN 3851838] MARC

ANSEL
UTF-84097 /2022.
   Nemzeti szisztematikus erdőleltár, 2010-2019 / szerk. Nagy Kinga ; [közread. a] Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály. - Budapest : Nemz. Földügyi Közp. Erdészeti Főoszt., 2021. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66-68.
ISBN 978-615-6287-00-7 fűzött
Magyarország - erdészet - műszaki mérés - statisztikai adatközlés - 21. század
630(439)"201"(083.41) *** 630*5
[AN 3851384]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2022.
   Ökológiai gazdálkodás : kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához / [... szerk. Ribóczi Edina]. - Budapest : NAK, 2021. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tájékoztató kiadvány, ISSN 2732-3544 ; 6.)
ISBN 978-615-5307-84-3 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - állami támogatás - pályázati kiírás - útmutató
631.147(439)(036) *** 338.246.027(439)(036)
[AN 3851912]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2022.
Soós Kálmán
   Zsindelyes / [írta és szerk. Soós Kálmán] ; [kiad. a Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Érpatak : Zsindelyes Tanya Kult. Értékeinek Megóvásáért Alapítvány, 2021. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-01-3262-4 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Magyarország - pálinkafőzés - vállalkozó - ipartörténet - 21. század
663.5(439.161)(091) *** 663.5(439)(092)Papp_F.
[AN 3862010]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4100 /2022.
   Čabjamská klbása = Csabai kolbász. - [Békéscsaba] : [Csaba300 Alföldi Szlovák Gasztronómiai és Turisztikai Egylet], [2020]. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Közread. a Csaba300 Alföldi Szlovák Gasztronómiai és Turisztikai Egylet
ISBN 978-615-00-7775-8 fűzött
Békés megye - étkezési szokás - magyarországi szlovákok - húsfeldolgozás - húsáru - sertés - ételrecept
641.568(=854)(439.175)(083.12) *** 392.8(=854)(439.175) *** 637.523(439-2Békéscsaba) *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3851704]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2022.
Cho, Charlotte (1985-)
The little book of skin care (magyar)
   A bőrápolás kiskönyve : koreai szépségtitkok az egészséges, ragyogó bőrért / Charlotte Cho ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5921-44-5 kötött : 4990,- Ft
Korea - bőrápolás - testkultúra
646.75 *** 687.5(519) *** 613.49(519)
[AN 3851844]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2022.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 7. kiad. - Budapest : SpringMed, 2021. - 303 p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-963-9695-70-2 fűzött : 3980,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3861983]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2022.
Gaál Zsuzsanna
   Barátom, a lassúfőző : receptek az év bármely napjára / Gaál Zsuzsanna ; [fotók Huszár Orsi]. - Budapest : Team Piknik Kft., 2021. - 185 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2761-3 fűzött : 5490,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3851904]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2022.
   Gasztrokulturális hagyományok Pest megye, észak-keleti, szlovákiai határ menti régiójában / [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2593-0 fűzött
Pest megye - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(439.153) *** 641.568(=00)(439.153)(083.12)
[AN 3851419]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2022.
Gasztrokulturális hagyományok Pest megye, észak-keleti, szlovákiai határ menti régiójában (szlovák)
   Gastrokultúrne tradície v pohraničnej oblasti Peštianskej župy / [vyd.] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81952-1-8)
Pest megye - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(439.153) *** 641.568(=00)(439.153)(083.12)
[AN 3851421]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2022.
Kócsa László
   Chefparade karácsony / [szöveg Kócsa László, Sokacz Bernadett] ; [fotók Bakcsy Árpád, Tóth András, Huszár Orsi]. - Budapest : Chefparade Kft., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80805-4-5 kötött : 6990,- Ft : 20 EUR
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 3851883]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2022.
Krausz Gábor
   Családom és egyéb receptfajták : #krausztronomia / Krausz Gábor ; [fotók Boldog Ati]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6058-62-1 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - szakács - 21. század - szakácskönyv - memoár
641.55(083.12) *** 641.5(439)(092)(0:82-94)
[AN 3851705]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2022.
Mengyán Eszter
   Helló, slow fashion! : környezettudatos ruhatár lépésről lépésre / Mengyán Eszter. - Budapest : Gingko K., 2021. - 238, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6326-08-9 fűzött : 4990,- Ft
öltözködés - életmód - fenntartható fejlődés
646 *** 391 *** 316.728 *** 504.03
[AN 3851812]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2022.
Nemes Dóra
   Mentes anyu szakácskönyve 2 : inzulinrezisztensek, cukorbetegek és életmódváltók részére / Nemes Dóra ; [fotók Ruzsovics Dorina]. - Budapest : Dívány Kv. : Femina Média Kft., 2021. - 165 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2467-4 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3851634]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2022.
Réti Andrásné (1958-)
   A kakasdi sváb konyháról / Réti Andrásné. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Kakasd - nemzeti étel - magyarországi németek - ételspecialitás - tárgyi néprajz - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Kakasd)(083.12) *** 39(=30)(439-2Kakasd)
[AN 3851604]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4111 /2022.
Aylward, Gladys (1902-1970)
Gladys Aylward (magyar)
   A győztes oldalán : egy misszionáriusnő élete / Gladys Aylward ; [társszerző Christine Hunter] ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2021]. - 183 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5299-13-1 fűzött
Aylward, Gladys (1902-1970)
Nagy-Britannia - Kína - misszionárius - misszió - 20. század - memoár
266(410)(092)Aylward,_G.(0:82-94) *** 266.2(510)
[AN 3862664]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2022.
Biblia (angol)
   The King James Version of the Bible [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-03-6
elektronikus dokumentum
22.04=20
[AN 3859657]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2022.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése : a teljes Szentírás / ford. Károli Gáspár. - Újonnan revideált kiad. - Nagytarcsa : Veritas, 2021. - IX, 1519 p., [10] t. : ill., színes, térk. ; 17 cm
ISBN 978-615-80142-1-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3861874]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2022.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése : a teljes Szentírás / ford. Károli Gáspár. - Újonnan revideált kiad. - Nagytarcsa : Veritas, 2021. - IX, 1511, [10] p. : ill., térk. ; 18 cm
ISBN 978-615-80142-3-6 fűzött
22.04=945.11
[AN 3861878]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2022.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése : a teljes Szentírás / ford. Károli Gáspár. - Újonnan revideált kiad. - Nagytarcsa : Veritas, 2021. - IX, 1519 p., [10] t. : ill., színes, térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-81882-3-4 kötött
22.04=945.11
[AN 3861926]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2022.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése : a teljes Szentírás / ford. Károli Gáspár. - Újonnan revideált kiad. - Nagytarcsa : Veritas, 2021. - VIII, 2130, [33] p. : ill., térk. ; 12 cm
ISBN 978-615-81882-4-1 kötött
22.04=945.11
[AN 3861876]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2022.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. ... a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 416 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-558-278-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3861990]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2022.
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma (magyar)
   Máté evangéliuma : fordítás és kommentár / Almási Tibor ; [kiad. Baptista Teológiai Akadémia]. - 3. jav. kiad. - Budapest : BTA, 2021. - 480 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2019-5 fűzött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 963-02-8622-X)
 (hibás ISBN 963-02-7401-9)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.04=945.11 *** 226.2.07
[AN 3852004]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2022.
Csépány László (1927-2003)
   Párbeszéd Istennel : imakönyv katolikus híveknek / írta és szerk. Csépány László, Keszthelyi Ferenc, Szabó Géza ; átd. és szerk. Török Csaba. - 14. átd. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2021. - 492 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-363-411-0 kötött
imakönyv
243 *** 282
[AN 3861980]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2022.
Czirják Erika
   Útravaló sütik : bibliai munkafüzet / Czirják Erika ; [ill. Lakatos Eszter]. - [Budapest] : Czirják E., 2021. - 66, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2170-3 fűzött
bibliamagyarázat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.07(02.053.2) *** 087.5
[AN 3851926]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2022.
Day, Terry Jean
Candle Bible handbook (magyar)
   Bibliai kézikönyv gyerekeknek / Terry Jean Day és Carol J. Smith ; szerk. és átd. Tim Dowley ; [ford. Forgács Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-288-676-3 kötött : 4900,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 3862113]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2022.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Sadhana, a way to God (magyar)
   Úton Isten felé : a test és lélek gyakorlatai / Anthony de Mello ; [ford. Puskely Mária]. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2021. - 200 p. ; 20 cm
Megj. "Test és lélek imája" címmel is
ISBN 978-963-9554-23-8 fűzött : 2200,- Ft
meditáció - imádkozás
242 *** 248.143
[AN 3862636]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2022.
Diriczi Tibor
   A bélyeg : útkészítés a fenevad számára / [Diriczi Tibor]. - Nógrádsáp : Diriczi T., [2021]. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80096-3-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3851485]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2022.
Diriczi Tibor
   Mi az igazság? / Diriczi Tibor. - Nógrádsáp : Diriczi T., 2021. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80096-4-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3851498]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2022.
Dobos Péter
   Megtérők / Dobos Péter. - 2. kiad. - [Nagyoroszi] : Magamura Kvk., 2021. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-01-2806-1 fűzött
Magyarország - katolikus pap - vallásos irodalom - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3851386]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2022.
Fuchszné Benák Katalin (1956-)
   Kőrózsák : Zsiros Anna Mária Emília SSND életútja : Kovács Katalin sorstöredékei alapján / Benák Katalin. - Szeged : Hód K., 2021. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-615-81127-3-4 fűzött
Zsiros Anna (1909-2004)
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina
Magyarország - Makó - apáca - zsidóság mentése - második világháború - 20. század
271SSND(439)(092)Zsiros_A. *** 323.13(=924)(439-2Makó)"1944/1945"
[AN 3851443]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2022.
   Gyöngyszemek az Újszövetségből : bibliai elmélkedések az év minden napjára / szerk. Gerzsenyi Sándor ; ... sajtó alá rend. és bőv. Győri Kornél ; [kiad. Magyarországi Baptista Egyház]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Baptista K., 2021. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7116-77-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3851346]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2022.
Hajdú Miklós (1955-2021)
   Historia domus : börtönlelkészi szolgálat, 1989-2020 / Hajdú Miklós. - Sátoraljaújhely : Eötvös J. Börtönügyi Egyes. : Börtönmúz., [2021]. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Börtönmúzeum ; 8.)
Fűzött
Sátoraljaújhely - lelkipásztorkodás - büntetés-végrehajtó intézet - misszió - elítélt - történeti kronológia - történeti feldolgozás
266.4-058.56 *** 343.81(439-2Sátoraljaújhely)(091)(0:930.24) *** 253
[AN 3851467]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2022.
   Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem : tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 105., esztergomi érseki kinevezésének 75., valamint halálának 45. évfordulójára / [szerk. Krajsovszky Gábor] ; kiad. a Hittel a Nemzetért Alapítvány. - Budapest : Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2021. - 403 p. ; 21 cm
Gerinccím: Mindszenty konferenciák II. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80233-1-3 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/198"
[AN 3851544]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2022.
Jálics Ferenc (1927-2021)
Aprendiendo a orar (magyar)
   Tanuljunk imádkozni / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné] ; [a 8. és 9. fejezeteket ... ford. Horváth Erzsébet]. - 9. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2021. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5931-25-3 fűzött : 1800,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3862641]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2022.
   Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században / [... szerk. Csibi Norbert, Forgó András, Gőzsy Zoltán]. - Pécs : META Kv., 2021. - 530 p. : ill. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 13.)
A Pécsett, 2019. szept. 19-20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6223-03-6 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 19. század
282(439)"18"
[AN 3851995]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2022.
Kis Katalin, M. (1951-)
   A Krisztus-szoftver felfedezése : egy konvertita története / M. Kis Katalin. - [Budapest] : M. Kis K., [2021]. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2155-0 kötött : 2700,- Ft
vallásos irodalom - áttérés - memoár
244(0:82-94)
[AN 3851948]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2022.
Masters, Peter
The Lord's pattern for prayer (magyar)
   Az Úr mintája az imádkozáshoz / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2021. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8824-7 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3851801]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2022.
Petersen, Jim
The insider (magyar)
   Hétköznapi küldetés : a kapcsolatokon keresztüli evangelizálás / Jim Petersen és Mike Shamy ; [ford. Sándorné Szeredi Éva] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-78-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3862003]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2022.
Petersen, Jim
The insider workbook (magyar)
   Hétköznapi küldetés munkafüzet : a kapcsolatokon keresztüli evangelizálás / Jim Petersen és Mike Shamy ; [ford. Sándorné Szeredi Éva] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2021. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-90-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3862004]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2022.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   A magyar varázsdob / Sebestyén Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 30 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6385-04-8 fűzött : 1500,- Ft
sámánizmus - urál-altaji népek ősvallása - dob
291.612 *** 299.4 *** 398.49(=941/=945) *** 681.819
[AN 3852053]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2022.
Siba Balázs (1976-)
   Pasztorálteológia : a református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében / Siba Balázs. - 2. jav. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 230 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 11.)
Bibliogr.: p. 205-224. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-656-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - pasztorális teológia - 21. század
253(439)"201"
[AN 3862001]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2022.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 12. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5189-00-5 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3861466]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2022.
Szabó Erika
   Kríziskezelés a Biblia alapján / [írta Szabó Erika] ; [kiad. a Hit Gyülekezete]. - Budapest : Hit Gyülekezete, cop. 2021. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6108-30-2 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3851697]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2022.
Szakács Péter (1971-)
   Boldogok a tiszta szívűek : imádságok Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért : Magdi életútja, lelkisége, tisztelete, útikalauz / Szakács Péter. - [Badacsonytördemic] : [Szakács P.], cop. 2021. - 279 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2992-1 fűzött
Bódi Mária Magdolna (1921-1945)
Magyarország - Badacsonytördemic - mártír - katolikus egyház - második világháború - kegyhely - 20. század - ima
243 *** 248(092)Bódi_M. *** 248.159.23(439-2Badacsonytördemic)
[AN 3851501]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2022.
Szemerey Balázs István
   Jézus, a szkíta / Szemerey István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szemerey B. I., 2021. - 398, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [399-400].
ISBN 978-615-00-7819-9 kötött : 3990,- Ft
krisztológia - szentkoronatan - magyarságkutatás
232(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3861400]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2022.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Az ateizmus drámája napjainkban : válogatott tanulmányok / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2021. - 121 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-615-80786-6-5 kötött : 2500,- Ft
teológia - vallásfilozófia - ateizmus
21 *** 141.45 *** 211.5
[AN 3851525]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2022.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   "Isten beszéde" : az Isten-keresés kulcskérdése / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - 2. bőv., jav. kiad. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2021. - 165, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-22-1 fűzött
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 3861881]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2022.
Yancey, Philip (1949-)
What good is God? (magyar)
   Mire megyünk Istennel? / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-636-7 kötött : 4500,- Ft
vallásos irodalom - isteni kegyelem - hit - kereszténység
244 *** 234 *** 211 *** 23/28
[AN 3861384]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4145 /2022.
   "Baranja naša, voljeni kraj" : kroz Baranju u slici i u tekstu / [uredila i tekstove odabrala Milica Klaić Tarađija]. - Budimpešta : Croatica, 2021. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-615-6014-28-3 kötött
Baranya megye - magyarországi horvátok - néphagyomány - kulturális örökség
316.347(=862)(439.127) *** 39(=862)(439.127) *** 008(=862)(439.127)
[AN 3851322]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2022.
Farkas Pál (1952-)
   Lexikon a cigányságról : a cigányok szenvedéstörténete, roma törvény és etika példatára : amit a cigányokról, romákról tudni illik és tudni kell : kézikönyv / Ruva Farkas Pál ; [közread. a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., cop. 2021. - 708 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Lexikon : kézikönyv. - Bibliogr.: p. 706-708.
Kötött
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6044-4)
magyarországi cigányok - nemzetiségi kérdés - néprajz - magyar irodalom - elbeszélés
316.347(=914.99)(439) *** 323.15(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439) *** 894.511-32
[AN 3861948]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2022.
Gál Várady Tamara
   Csapatmentorok kézikönyve : kísérőként a fejlődés útján / [írta Gál Várady Tamara, Harkay Gabriella]. - Budapest : MCSSZ, 2021. - 227 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Csapatmentorok kiskönyvtára, ISSN 2732-1606 ; 4.)
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-8305-68-8 fűzött
közösségfejlesztés - cserkészet - tanári segédkönyv
316.45(072) *** 061.213cserkészet
[AN 3851481]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2022.
Gyáni Gábor (1950-)
   A nő élete - történelmi perspektívában / Gyáni Gábor. - Utánny. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 273 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 6.)
Bibliogr.: p. 239-262.
ISBN 978-963-416-233-9 kötött : 3590,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - életmód - nő - 19. század - 20. század
316.728-055.2(439)"18/19" *** 316.37-055.2(439)"18/19"
[AN 3861391]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2022.
   Imagined empires : tracing imperial nationalism in Eastern and Southeastern Europe / ed. by Dimitris Stamatopoulos. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-177-6 kötött
Balkán - Kelet-Európa - történelem - nemzetiségtörténet
316.347(=00)(4-11)(091) *** 940-11(=00) *** 949.7(=00)
[AN 3851486]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2022.
Kollár Dávid
   Life conduct groups in Hungary : a multidimensional model of social structure / Dávid Kollár, Miklós Gyorgyovich, Péter Pillók ; [... transl. Judit Horváth]. - Budapest : Századvég, cop. 2021. - 36 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Századvég analysis, ISSN 2732-0979)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 978-615-5164-82-8 fűzött
Magyarország - társadalmi csoport - életmód - érték - 21. század
316.752 *** 316.35(439)"202" *** 316.728
[AN 3851451]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2022.
   Mesék boldog öregekről / [vál., szerk. és az előszót írta] Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2021. - 287, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2776-9 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - idős - népmese
316.37-053.9(0:82-34) *** 398.21(100)
[AN 3861998]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2022.
   Társadalmi innováció - társadalmi jólét / szerk. Sikos T. Tamás. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 312 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-417-1 kötött
innováció - társadalmi fejlődés - életszínvonal
316.422 *** 330.341.1 *** 330.59
[AN 3851560]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4153 /2022.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Életválságok meséi : mesekalauz útkeresőknek / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 429 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3445-3 kötött : 4499,- Ft
meseterápia - világirodalom - népmese
398.21.001 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3861989]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2022.
Bucin, Mihaela (1963-)
   Povestitori şi repertoriu narativ în comunităţile româneşti contemporane, din Câmpia Ungară = A magyar Alföld román ajkú kortárs közösségeinek mesemondói és narratív repertoárjuk / Mihaela Bucin ; cu un studiu introductiv de Otilia Hedeşan. - Jula : Ed. NOI, 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 155-168.
ISBN 978-615-81195-2-8 fűzött
Alföld - magyarországi románok - folklór - mesemondás - oral history
398(=590)(439.14) *** 316.347(=590)(439)(093) *** 398.21.001(=590)(439)
[AN 3851923]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2022.
Czirják Erika
   Adventi mesék / Czirják Erika ; [ill. Lakatos Eszter]. - [Budapest] : Czirják E., 2021. - [54] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3055-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsonyi szokás - mese - gyermekkönyv
398.332.41(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3851936]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2022.
   Népszokásaink képes kalendáriuma / [szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 29, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-196-5 kötött
magyar néprajz - népszokás - gyermekkönyv
398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3862011]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4157 /2022.
   Autonómia és önrendelkezés a Balkánon : III. Balkán-konferencia / szerk. Ördögh Tibor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 232 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-414-0 kötött
Balkán - politikatörténet - önrendelkezés - autonómia - történelem - ezredforduló - 21. század
323.17(=00)(497)"200/201" *** 341.231(497)"200/201" *** 949.7"200/201"
[AN 3851548]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2022.
Bruckner, Pascal (1948-)
Un coupable presque parfait (magyar)
   Csaknem tökéletes bűnös : a fehér bűnbak megteremtése / Pascal Bruckner. - Budapest : Századvég, 2021. - 312, [1] p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Kisari Miklós
ISBN 978-615-5164-89-7 fűzött : 3990,- Ft
politikai filozófia - eszmetörténet - ideológiai harc - politikai propaganda - kultúrafilozófia - nyugati civilizáció - társadalmi felelősség
321.01 *** 323.23 *** 141.7 *** 008(100-15) *** 316.6
[AN 3851466]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2022.
Campbell, Bradley (1975-)
The rise of victimhood culture (magyar)
   Az áldozatkultúra sikertörténete : mikroagressziók, védett helyek és az új kultúrharcok / Bradley Campbell, Jason Manning. - Budapest : Századvég, 2021. - 435 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Pető Zoltán
ISBN 978-615-5164-78-1 fűzött : 3990,- Ft
politikai kultúra - ideológiai harc - politikai propaganda - társadalmi felelősség
321.01 *** 323.23 *** 316.6
[AN 3851474]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2022.
Codreanu, Corneliu Zelea (1899-1938)
Circulări şi manifeste (magyar)
   Körlevelek és kiáltványok / Corneliu Zelea Codreanu ; [ford. Vasmacska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2021. - 245, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2326-4 kötött
Románia - politikai mozgalom - fasizmus - antiszemitizmus - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
329.78(498)"192/193"(093) *** 323.12(=924)(498)"192/193"(093)
[AN 3851981]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2022.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
   Egy keresztény társadalom eszméje és A hagyomány és az egyéni tehetség / T. S. Eliot ; szerk. Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2021. - 135 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Tart.: Egy keresztény társadalom eszméjeÞ; A hagyomány és az egyéni tehetség. - Egys. cím: The idea of a Christian society ; Tradition and the individual talent. - Ford. Katona László. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-73-6 fűzött : 2390,- Ft
angol irodalom - politikai filozófia - kereszténység - liberalizmus - esszé
321.01 *** 23/28 *** 820-4=945.11 *** 329.12
[AN 3851436]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2022.
Kéry György (1943-)
   A diplomácia vonatán : Peking, Saigon, New York, Tripoli, Ankara, Bagdad, Budapest / Kéry György. - [Budapest] : [Kéry Gy.], [2021]. - 201 p. ; 27 cm
ISBN 978-615-01-2916-7 kötött
Kéry György (1943-)
Magyarország - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Kéry_Gy.(0:82-94)
[AN 3851590]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2022.
Kimmel István (1950-)
   Európa és emberiség : mi lesz velünk? : [esszék és összeállítás a net-ről] / Kimmel István. - [Érd] : [Kimmel I.], 2021. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3173-3 fűzött
Magyarország - összeesküvés-elmélet - belpolitika - 21. század - pamflet
323(439)"201/202"(0:82-92) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3851417]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2022.
   A kommunista diktatúra emlékezete a magyar társadalomban / Bauer Béla [et al.]. - Budapest : Századvég, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-615-5164-74-3 fűzött
Magyarország - szocialista rendszer - kommunizmus - szociálpszichológia - kollektív emlékezet - szociológiai vizsgálat - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - 21. század
321.74(439)"1945/198 *** 316.63(439)"201"(083.41) *** 329.15(439)"1945/198"
[AN 3851460]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2022.
Kovács István
   Újra naggyá teszik Magyarországot, 2010-2020 : őszinteség, bátorság, büszkeség / Kovács István, Molnár Balázs, Szánthó Miklós ; [közread. az] Alapjogokért Központ, [Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2021. - 483 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81467-4-6 kötött
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század
32(439)"201/202" *** 328.13(439)"201/202"
[AN 3851640]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2022.
Kruzslicz Péter (1982-)
   A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai - a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság / Kruzslicz Péter Pál ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szeged : SZTE ÁJK, 2021. - 180 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 1. - Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-963-306-802-1 fűzött
Európai Unió - szuverenitás - jogelmélet - alkotmányjog - európai integráció - nemzettudat
321.011 *** 316.63 *** 342.4 *** 342.15(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.211(4-62)
[AN 3852109]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2022.
Lengyel Olga (1908-2001)
Souvenirs de l'au-delà (magyar)
   Öt kémény : egy auschwitzi túlélő igaz története / Lengyel Olga ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-527-5 fűzött : 3290,- Ft
Oświęcim - zsidóság - holokauszt - koncentrációs tábor - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3851979]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2022.
Szeredi Pál (1955-)
   Az Ellenzéki Kerekasztal lovagjai, 1989 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2021. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-16-4 fűzött : 2500,- Ft
Ellenzéki Kerekasztal
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - rendszerváltás - ellenzék - politikus - ezredforduló
323.22(439)"1989" *** 323(439)"1989" *** 32(439)(092)"198"
[AN 3851629]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2022.
Szeredi Pál (1955-)
   A nyugodt erő formálódása : az MDF elnöksége 1989. évi jegyzőkönyvei alapján / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Praesidium, 2020. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9689-6 fűzött : 4000,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
politikatörténet - belpolitika - párt - ellenzék - jobboldali irányzat - rendszerváltás - történelmi forrás
329.17(439)"199/200" *** 329(439)MDF"1989"(093) *** 323(439)"1989"(093) *** 323.22(439)"1989"(093)
[AN 3851607]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2022.
   Trianon és a revízió : a népi írók tanulmányai, cikkei és feljegyzései, 1920-1944 / szerk. Péterfi Gábor. - Budapest : Osiris, 2021. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-963-276-438-2 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - népi mozgalom - trianoni békeszerződés - magyar történelem - revizionizmus - Horthy-korszak
329.275(439)"192/194" *** 894.511(091)"192/194" *** 329.73(439)"192/194" *** 341.382"1920" *** 943.9"192/194"
[AN 3851739]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4171 /2022.
   Ázsia mozgó határai / szerk. Gulyás Csenge, Szilágyi Zsolt, Szivák Júlia. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 275, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-159-1 fűzött : 3900,- Ft
Ázsia - történelem - biztonságpolitika - geopolitika - 20. század - 21. század
95"19/20" *** 355.02(5) *** 327(5)
[AN 3851201]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2022.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Szent életű magyarok a viharos XX. században / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Bembo Stúdió, cop. 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-01-2683-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - boldog - gyermekkönyv
929(439)"19"(02.053.2) *** 235.3(092)(02.053.2)
[AN 3851943]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2022.
Cseh Viktor
   Zsidó örökség : vidéki zsidó hitközségek Magyarországon / Cseh Viktor ; [kiad. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület]. - Budapest : Mazsike, [2021]. - XIV, 788 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 688-750.
ISBN 978-615-81167-4-9 kötött
Magyarország - zsidóság - helytörténet - egyházközség - zsinagóga - történeti feldolgozás
943.9-2(=924) *** 316.347(=924)(439)(091) *** 726.3(439)(091)
[AN 3851855]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2022.
   A Fekete Sas fogadó és kávéház évszázadai / [szerk. Fontana Eszter] ; [... kiad. Fekete Sas Társaság]. - Székesfehérvár : Fekete Sas Társ., 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1816-1 kötött : 2990,- Ft
Székesfehérvár - helytörténet - panzió - kávéház - szálloda - régészet - művelődéstörténet - újkor
943.9-2Székesfehérvár"16/18" *** 640.44(439-2Pécs)(091) *** 930.85(439-2Székesfehérvár)"17/18" *** 904(439-2Székesfehérvár)"16/18"
[AN 3851407]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2022.
Fuchszné Benák Katalin (1956-)
   Ígéret : a Teltsch család története : töredékek a Kovács család történetéhez : Kovács Katalin emlékei és dokumentumok alapján / Benák Katalin. - Szeged : Hód K., 2021. - 211 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 154-160.
ISBN 978-615-81127-5-8 fűzött
Teltsch család
Magyarország - Makó - családtörténet - zsidóság - helytörténet - helyi társadalom - antiszemitizmus - holokauszt - 20. század
929.52(439)Teltsch *** 929(=924)(439-2Makó)"19" *** 323.12(=924)(439)"19"
[AN 3851424]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2022.
Funck, Anne
Das alte Rom (magyar)
   Az ókori Róma : az antik nagyhatalom / Anne Funck, Sabine Hojer ; [ford. Frenkel Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-302-2 kötött : 3490,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
937(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 3862515]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2022.
Gábor László
   Kunágota 175 : képes fejezetek egy kertészközség életéből / [írta és szerk. Gábor László] ; [kiad. Kunágota Községi Önkormányzat]. - 2. jav. kiad. - Kunágota : Önkormányzat, 2021. - 344 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 343.
ISBN 978-615-00-6583-0 kötött
Kunágota - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Kunágota(084.1) *** 908.439-2Kunágota(084.1)
[AN 3862643]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2022.
Kisvarga Lajos
   Sármellék és környéke története, 1945-2000 : s egy kicsit tovább / Kisvarga Lajos, Kisvarga Zoltán ; [kiad. Sármellék Község Önkormányzata]. - [Sármellék] : Önkormányzat, [2021]. - 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-615-01-1702-7 fűzött
Sármellék - helytörténet - 20. század
943.9-2Sármellék"194/200"
[AN 3851420]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2022.
McElroy, Debra R.
Signs & symbols of the world (magyar)
   A világ szimbólumai : több mint 1000 vizuális jel értelmezése / D. R. McElroy ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 256 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-544-346-8 kötött : 6990,- Ft
művelődéstörténet - jelkép
930.85(100) *** 003.62(100)
[AN 3851905]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2022.
Miklauzič István (1942-)
   Égés, áradás és megmaradás : a Ganczaugh-Ambrózy család története / Miklauzič István. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 217 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 5.)
Bibliogr.: p. 125-131.
ISBN 978-615-81798-0-5 fűzött
Ganczaugh család
Ambrózy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Ganczaugh *** 929.52(439)Ambrózy
[AN 3851468]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2022.
   Mozaikok a váci múzeum múltjából : a múzeum alapításának 125. évfordulóján / [szerk. Csukovits Anita] ; [közread. a Tragor Ignác Múzeum]. - [Vác] : Tragor I. Múz., 2021. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80466-7-1 fűzött
Tragor Ignác Múzeum (Vác)
Vác - művelődéstörténet - múzeum - történeti feldolgozás
930.85(439-2Vác) *** 069(439-2Vác)(091)
[AN 3851208]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2022.
   Nagyatád katonai története és egészségügyi helyzete, 1830-1950 / [... szerk. Bognár Tibor] ; [fényképeket kész. Kóczián Zoltán Gergely, Magyar Gábor] ; [... kiad. Nagyatád Helytörténet Kutató Egylet]. - Nagyatád : Nagyatád Helytörténet Kut. Egylet, 2021. - 176 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-615-01-2846-7 kötött
Nagyatád - helytörténet - haderő - egészségügy - gyógyszerészet - gyógyszertár - 19. század - 20. század
943.9-2Nagyatád *** 355(439-2Nagyatád)"183/194" *** 614(439-2Nagyatád)(091) *** 614.27(439-2Nagyatád)"183/194" *** 615(439-2Nagyatád)(091)
[AN 3851648]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2022.
Paksy Zoltán (1968-)
   Szentgyörgyvár története 1900-tól a rendszerváltásig / Paksy Zoltán ; [közread.] Szentgyörgyvár Község Önkormányzata. - [Szentgyörgyvár] : Önkormányzat, 2021. - 100, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2840-5 fűzött
Szentgyörgyvár - helytörténet - 20. század
943.9-2Szentgyörgyvár"19"
[AN 3851452]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2022.
Phillips, Tom
Humans (magyar)
   A világ hülyéi avagy Hogyan cseszett el mindig mindent az emberiség [elektronikus dok.] / Tom Phillips. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Merényi Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-069-7
művelődéstörténet - világtörténelem - elektronikus dokumentum
930.85(100) *** 930.9
[AN 3838681]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2022.
   Qvaestiones romanicae VIII : interferenţe şi contraste în Romania : lucrările colocviului internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană ... : papers of the international colloquium Communication and culture in Romance Europe ... / coord. ... Valy Ceia ; [org. by the] Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Litere Istorie şi Teologie, Universitatea din Szeged Facultatea de Litere. - Szeged : JATEPress, 2020. - 2 db : ill. ; 24 cm
A Temesvárott, 2019. jún. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva román, francia, olasz és spanyol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európa - művelődéstörténet - társadalomtudomány - újlatin népek
930.85(=4) *** 84(091) *** 804 *** 30(4)
[AN 3852014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 709 p.
[AN 3852033] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 437 p.
[AN 3852034] MARC

ANSEL
UTF-84186 /2022.
Rózsa Péter
   Budapest zsidó arca / Rózsa Péter ; [közread. a] Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. - Budapest : Mazsike, 2021. - 183 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-81167-5-6 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - zsidóság
930.85(439-2Bp.)(=924)
[AN 3851940]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2022.
Rózsa Péter
Budapest zsidó arca (angol)
   The Jewish face of Budapest / Péter Rózsa ; [... transl. by László Rozsnyik] ; [publ. by the] Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. - Budapest : Mazsike, 2021. - 183 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-81167-6-3 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - zsidóság
930.85(439-2Bp.)(=924)
[AN 3851946]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2022.
   A Sacher-torta és a Sacher-család zselízi gasztrokulturális hagyományai / [szerző Sacher Polgári Társulás] ; [kiad. a Nemzetstratégiai Kutatóintézet]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - 29 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2592-3 fűzött
Sacher család
Ausztria - Zseliz - családtörténet - művelődéstörténet - hagyományőrzés - gasztronómia - cukrászat
930.85(437.6-2Zseliz) *** 929.52(436)Sacher *** 930.85(439.22-2Zseliz) *** 664.68
[AN 3851425]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2022.
A Sacher-torta és a Sacher-család zselízi gasztrokulturális hagyományai (szlovák)
   Sacherova torta a gastrokultúrne tradície rodiny Sacherovcov v Želiezovciach / [aut. Občianske združenie Sacher] ; [vyd. Nemzetstratégiai Kutatóintézet]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2021. - 29 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81952-0-1)
Sacher család
Ausztria - Zseliz - családtörténet - művelődéstörténet - hagyományőrzés - gasztronómia - cukrászat
929.52(436)Sacher *** 930.85(439.22-2Zseliz) *** 930.85(437.6-2Zseliz) *** 664.68
[AN 3851430]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2022.
Szávay István
   Fejezetek a Szávay család történetéből [elektronikus dok.] : hét évszázad Magyarországon / Szávay István. - Szöveg (pdf : 20.3 MB). - Szeged : Szávay I., 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Fejezetek családom történetéből. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169247. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2560-2
Szávay család
családtörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439)Szávay
[AN 3862475]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2022.
Szebeni Olivér (1928-)
   A falu, ahol élünk / Szebeni Olivér ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2021. - 471 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86931-9-8 fűzött
Dömsöd - helytörténet - egyháztörténet - baptista egyház - memoár
943.9-2Dömsöd(0:82-94) *** 286.15(439-2Dömsöd)(091)
[AN 3852062]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2022.
   Széna tér : fejezetek egy megkerülhetetlen tér történetéből / [... kiad. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : II. Kerületi Önkormányzat, 2021. - 166, [2] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2944-0 kötött : 4200,- Ft
Budapest. 2. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.II.
[AN 3851890]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2022.
   "Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?" : tanulmányok Szőke Mátyás 80. születésnapjára / szerk. Buzás Gergely ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., 2021. - 220 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 201-220.
ISBN 978-615-5978-42-5 kötött
Magyarország - Visegrád - régészet - helytörténet - régész - 20. század - 21. század - emlékkönyv
904(439-2Visegrád) *** 943.9-2Visegrád *** 902(439)(092)Szőke_M.
[AN 3851666]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2022.
Zima Szabolcs (1975-)
A művészet 110 legnagyobb rejtélye (új kiadása)
   Titokzatos remekművek / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-222-1 kötött
művelődéstörténet - művészettörténet
930.85(100) *** 7(100)(089.3)
[AN 3861405]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4195 /2022.
The artist's path in 500 walks (magyar)
   500 inspiráló túra a Föld körül írók, művészek, zenészek nyomában / [szerk.] Kath Stathers ; [ford. Kocsis Alexandra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 400 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-490-8 kötött : 7500,- Ft
helyismeret - híres ember - gyalogtúra - album
908.100(084.1) *** 929(100) *** 796.51(100)
[AN 3851932]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2022.
Camejo Anna
   Kuba mía / Camejo Anna ; [fotó Luis Cubarba]. - [Budapest] : Camejo A., 2021. - 261 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0641-0 fűzött
Kuba - helyismeret
908.729.1
[AN 3851922]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2022.
Csengei Ágota
   Kincses Keszthely : keszthelyi mesék / Csengei Ágota ; [rajzok Somogyi Beáta] ; [kiad. a Goldmark Károly Művelődési Központ]. - [Keszthely] : Goldmark Károly Művel. Közp., [2021]. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0661-8 kötött
Keszthely - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Keszthely(02.053.2)
[AN 3851427]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2022.
Great sites of the ancient world (magyar)
   Legendás ősi helyek / szerk. Paul Bahn ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-6737-9 kötött : 9990,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet
908.100 *** 930.85(100)
[AN 3851411]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2022.
   Katolj : bogatstvo čuvano stoljećima / [izdanje ... Branka Pavić Blažetin] ; [naklad. Hrvatska narodnosna samouprava Katolja] ; [sunaklad. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj]. - Katolj ; Budapest : Croatica, 2021. - 381, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-6014-21-4 kötött
Kátoly - helyismeret - helytörténet - magyarországi horvátok
908.439-2Kátoly *** 943.9-2Kátoly *** 316.347(=862)(439-2Kátoly)
[AN 3851350]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2022.
   Koljnof - Kópháza / [ured. ... Klemensits Ingrid] ; [slike ... Klemensits Ingrid, Visi József, id. Völgyi Géza] ; [izd. ... Koljnofsko hrvatsko društvo]. - [Kópháza] : Koljnofsko hrvatsko društvo, [2021]. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
A versek csak horvát nyelven
ISBN 978-615-01-2137-6 kötött
ISBN 978-615-01-2198-7 fűzött
Kópháza - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kópháza(084.12)
[AN 3851606]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2022.
Podonyi Hedvig (1964-)
   Hol vagy, Kajla? : országismertető, kreatív matricagyűjtő-album II. kötet / [szöveg Podonyi Hedvig]. - Budapest : Dedu Kft., [2021]. - 97 p. : ill., színes ; 23x30 cm + 200 mell.
Kötött : 1999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-2976-4)
Magyarország - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 087.5
[AN 3851392]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2022.
Tirpák László
   Hidvégardó : a Felvidék kapujában / [írta ... Tirpák László] ; [... kiad. Hidvégardó Község Önkormányzata]. - [Hidvégardó] : Önkormányzat, 2020. - [26] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Hidvégardó - helyismeret
908.439-2Hidvégardó
[AN 3851650]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2022.
Végh József (1953-)
   Tolmács község értéktára / Végh József ; [kiad. Tolmács Község Önkormányzata]. - Tolmács : Önkormányzat, 2021. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-01-2200-7 kötött
Tolmács - helyismeret - emlékmű
908.439-2Tolmács *** 725.94(439-2Tolmács)
[AN 3851296]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2022.
   Wekerle 111 : szubjektív gyűjtemény : ilyen volt a telep, születésének 111. évfordulóján. - [Budapest] : M. Kollégium, [2021]. - 111 p. : ill., színes ; 25x25 cm. - (A Wekerle kincsei, ISSN 2786-3646 ; 4.)
ISBN 978-615-6132-02-4 kötött
Budapest. 19. kerület. Wekerle-telep - helyismeret - helyi társadalom - rendezvény - 21. század - fényképalbum
908.439-2Bp.XIX.(084.12) *** 929(439-2Bp.XIX.)(084.12) *** 061.7(439-2Bp.XIX.)"2019"(084.12)
[AN 3851490]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2022.
Zima Szabolcs (1975-)
Szép ez az ország (új kiadása)
   Csodálatos Magyarország / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-218-4 kötött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3861402]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4206 /2022.
   Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján / Csink Lóránt [et al.] ; [szerk. Csink Lóránt]. - Budapest : Novissima, 2021. - 400 p. ; 24 cm. - (Novissima kommentárok, ISSN 2786-3298)
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. júl. 20. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5499-78-4 fűzött : 7200,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - útmutató
342.4(439)(094)(036)
[AN 3851345]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2022.
Bakonyi Mária
   A beismerő vallomás fonákja és színe - a kényszertől a konszenzusig / Bakonyi Mária. - Budapest : Caeta Kvk., 2021. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-262. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1881-9 kötött
Magyarország - vallatás - kínzás - büntetőeljárás - vádlott - vallomás
343.144 *** 343.255.5 *** 343.121(439)
[AN 3851851]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2022.
Bérces Viktor László (1983-)
   A büntetőeljárás reformja és a bizonyítás alapkérdései / Bérces Viktor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 572 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [551]-572.
ISBN 978-963-312-333-1 kötött
Magyarország - büntetőjog - bizonyítási eljárás
343.14(100) *** 343.14(439)
[AN 3851295]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2022.
   Büntetés-végrehajtás 2020. - [Budapest] : Büntetés-végrehajtás, [2021]. - 83 p. : ill., színes ; 15x21 cm
NFC chipekkel
Fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - 21. század
343.8(439)"202"
[AN 3851471]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2022.
Eger, Edith Eva (1927-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 420, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-004-0 fűzött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - amerikai angol irodalom - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3862133]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2022.
   Az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja / szerk. Sonnevend Pál, Bodnár Eszter. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - XXIII, 728 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-534-5 kötött : 10000,- Ft
Európa - emberi jog - nemzetközi egyezmény - útmutató
341.231.14(4)(094.2)(036) *** 342.7(4)(094.2)(036)
[AN 3851364]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2022.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 3851491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Négy szabadság, közös kereskedelempolitika / Dienes-Oehm Egon [et al.]. - 2. átd. kiad. - 2021. - 407 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 5.)
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 356-362.
ISBN 978-963-312-334-8 kötött
Európai Unió - gazdasági integráció - gazdasági jog - belső piac - kereskedelempolitika - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 339.5(4-62)(075.8) *** 347.7(4-62)(075.8)
[AN 3851492] MARC

ANSEL
UTF-84213 /2022.
Gombos Katalin (1966-)
   Kérdések és válaszok a jogról : bevezetés a magyar jog alapjaiba / Gombos Katalin, Simon Károly László, Strihó Krisztina. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-531-4 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - jog
34(439)
[AN 3851365]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2022.
   Hatékony jogvédelem az Európai Unió jogában : tanulmányok Várnay Ernő 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Bartha Ildikó [et al.] ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : TK, 2021. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-045-6 kötött
Fűzött
Európai Unió - jogalkalmazás - jogvédelem - emlékkönyv
340.132(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3851773]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2022.
Herger Csabáné (1972-)
   Magyar családjog : PTE ÁJK tankönyve / Herger Csabáné, Katonáné Pehr Erika. - Budapest : Novissima, 2021. - 285 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. aug. 20. - Bibliogr.: p. 9-16.
ISBN 978-615-5499-77-7 fűzött
Magyarország - családjog - egyetemi tankönyv
347.6(439)(075.8)
[AN 3851352]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2022.
   Magyarország alaptörvénye = The fundamental law of Hungary / [... kiad. az Igazságügyi Minisztérium ...]. - [Budapest] : Igazságügyi Min. : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2021. - 125, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5710-90-2 bársony
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3862142]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2022.
   Magyarország alaptörvénye : 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről : 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról : 2021. szeptember 29. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2021. - 88 p. : ill. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. szept. 29.
ISBN 978-615-5499-90-6 fűzött : 790,- Ft
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3851331]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2022.
   Minority and identity in constitutional justice: case studies from Central and Eastern Europe / [ed. by Norbert Tribl] ; [publ. by the] International and Regional Studies Institute. - Szeged : Intern. and Regional Studies Inst., 2021. - 177 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-798-7 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - nemzetiségtörténet - kisebbségkutatás - kollektív jogok - ezredforduló - 21. század
342.724(=00)(4-11)"199/201" *** 316.347(=00)(4-11) *** 323.1(=00)(4-11)"199/201"
[AN 3852095]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2022.
Mohai Máté
   Ingatlan-nyilvántartási jog / Mohai Máté. - Budapest : Menedzser Praxis, 2021. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5554-23-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.235.11(439)(094)(036)
[AN 3849272]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2022.
Nagy Csongor István (1979-)
   Versenyjogi kézikönyv / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 593 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jan. 1. - Bibliogr.: p. 579-585.
ISBN 978-963-258-536-9 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - versenyjog
347.776(439)
[AN 3851363]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2022.
Pétervári Máté (1989-)
   A járások kialakítása Magyarországon az 1870:XLII. tc. alapján / Pétervári Máté ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szeged : SZTE ÁJK, 2021. - 220 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 10. - Bibliogr.: p. 175-212.
ISBN 978-963-306-799-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - közigazgatási jog - járás - jogtörténet - kiegyezés kora - 18. század
353.5(439)"186/187" *** 342.9(439)"18"
[AN 3852104]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2022.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2021. szeptember 22. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2022. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2021. - 311 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. szept. 22.
ISBN 978-615-5499-88-3 fűzött : 2400,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3851339]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2022.
   A rendszerváltás hatása a rendészetre / szerk. Christián László, Lippai Zsolt, Németh Zsolt. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 280 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-554-3 kötött
Magyarország - rendészet - rendvédelmi szervezet - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
351.74(439)"199/201" *** 323(439)"199/201"
[AN 3851526]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2022.
Siklósi Iván (1979-)
   Római magánjog / Siklósi Iván ; [... közrem. Deák Péter]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 2 db (1981 p.) ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-314-0 kötött
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3851373]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Külső történet, alapfogalmak és továbbélés : eljárásjog : személyi jog és családjog : dologi jog. - 960 p.
ISBN 978-963-312-315-7
[AN 3851374] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kötelmi jog és jogügyleti tan : öröklési jog. - p. 966-1981.
ISBN 978-963-312-316-4
[AN 3851376] MARC

ANSEL
UTF-84225 /2022.
   Szabályozáskomplexitás / [szerk. Birher Nándor, Homicskó Árpád Olivér]. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 332 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-59-5 fűzött
jogelmélet - jogi szabályozás - társadalmi szabályozás - társadalmi norma
340.13 *** 316.754
[AN 3851668]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2022.
Tilk Péter (1976-)
   A kormányzás feletti alkotmánybírósági és bírói kontroll sajátosságai az Alaptörvény hatályba lépését követően / Tilk Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-531-137-8 kötött
Magyarország - alkotmányjog - alkotmánybíróság - közigazgatási bíróság
342.4(439) *** 342.565.2(439) *** 342.565.4(439)
[AN 3851520]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2022.
Tóth Mihály (1951-)
   A bűn évezredei a művészetekben és a történelemben : rendhagyó jogesetek - megoldásokkal / Tóth Mihály. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 459 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-324-7 fűzött : 4400,- Ft
jogeset - művelődéstörténet
34.096(100) *** 930.85(100)
[AN 3851623]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4228 /2022.
Dehner, Ulrich (1949-)
Transaktionanalyse im Coaching (magyar)
   Tranzakcióanalízis a coachingban : professzionális coaching technikák a játszmák és sorskönyvek modelljei alapján / Ulrich Dehner, Renate Dehner ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2022. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 6900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9493-78-0)
coaching - tranzakcióanalízis
659.2 *** 65.012.4 *** 159.942
[AN 3862671]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2022.
Maxwell, John C. (1947-)
Good leaders ask great questions (magyar)
   A jó vezetők jól kérdeznek : [a sikeres vezetés alapjai] / John C. Maxwell ; [ford. Nagy Ádám]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, [2022], cop. 2021. - 387, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6346-09-4 fűzött : 5490,- Ft
vezetés
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3862016]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4230 /2022.
Ammous, Saifedean
The bitcoin standard (magyar)
   Bitcoin standard : a központi bankok decentralizált alternatívája / Saifedean Ammous ; [ford. Bedő Máté]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-509-119-5 kötött : 5995,- Ft
pénzrendszer - valuta - internet - pénzeszköz
336.74(100)(091) *** 336.74 *** 681.3.004.14
[AN 3862091]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2022.
Higgins, Tim
Power play (magyar)
   Tesla : Elon Musk és az évszázad fogadása / Tim Higgins ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-920-8 kötött : 4980,- Ft
Musk, Elon (1971-)
Egyesült Államok - feltaláló - vállalkozó - technológia - innováció - autógyártás - 21. század
658.1(73)(092)Musk,_E. *** 330.341.1(100)"201" *** 629.114.6 *** 061.5(73)Tesla
[AN 3851897]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2022.
Illés Andrea (1967-)
   Mi leszek, ha nagy leszek? : mesterségek, foglalkozások nagy mindentudója / Illés Andrea ; Nemes Anita illusztrációival. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-509-394-6 kötött : 5995,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv
331.54(02.053.2)
[AN 3851703]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2022.
   Nehéz tárgyak mozgatása egyszerű eszközökkel : tanulmánykötet / [szerk. Hábermayer Tamás, Ackermann Zsuzsanna] ; [kiad. a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság]. - Szekszárd : Tolna M. Katasztrófavédelmi Ig., 2021. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7435-1)
emelőeszköz - anyagmozgatás - balesetvédelem - munkavédelem
331.45 *** 614.8 *** 621.86
[AN 3851591]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2022.
   Övezet és út : múlt, jelen, jövő / szerk. Horváth Levente, Salát Gergely. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 351, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-152-2 fűzött : 4500,- Ft
Kína - gazdaságpolitika - külpolitika - nemzetközi gazdasági kapcsolat - globalizáció - 21. század
339.9(100)"20" *** 338.2(510)"201/202" *** 327(100) *** 339.9(510)"201/202"
[AN 3851205]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2022.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : az új rendszerű Mérlegképes könyvelői képzés számvitel követelménymoduljaihoz : [Könyvviteli ismeretek, Pénzügyi számvitel, Pénzügyi kimutatások összeállítása modulokhoz] / [szerzők Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina Andrea, Veress Attila]. - 12. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2021. - 583 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Könyvvezetés és beszámolókészítés 2021. - Bibliogr.: p. 583.
ISBN 978-963-638-632-0 fűzött : 6900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3861999]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2022.
Simon Nikolett
   A vén budai hársfák.. : II. Péterszegi János élettörténete / Simon Nikolett. - [Budapest] : Lexica K., 2021. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81578-4-1 kötött : 4000,- Ft
Péterszegi János (1941-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Péterszegi_J.(0:82-94)
[AN 3851405]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2022.
   Space, time, market, economy / ed. by Kinga Pázmándi, Kinga Pétervári. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-535-2 fűzött
gazdaságtan - vállalatirányítás - marketing - globalizáció
330 *** 658.1 *** 658.8 *** 339.9
[AN 3851357]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2022.
   Turizmus 4.0: reziliencia, adaptáció, talpraállás és újraindulás : IV. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : absztraktkötet = Tourism 4.0: resilience, adaptation, recovery & restart : 4th International Tourism Marketing Conference : book of abstracts / [szerk. Csapó János, Raffay Zoltán, Végi Szabina] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete]. - Pécs : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., 2021. - 95 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2021. nov. 5-én rendezték
ISBN 978-963-429-803-8 fűzött
Magyarország - turizmus - idegenforgalom - válságmenedzselés - 21. század - konferencia-kiadvány
338.48(100)"202" *** 658.1.016.7 *** 338.48(439)"202" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3851805]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2022.
Újszászi Bogár László (1988-)
   Győzz meg és uralkodj! : a meggyőzés tudományának üzleti gyakorlata / Újszászi Bogár László. - 2. kiad. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., [2022], cop. 2019. - 132 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-81162-4-4 fűzött : 4990,- Ft
üzletkötés - siker
658.846 *** 347.732
[AN 3861987]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2022.
   Vállalkozói kisokos. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 24 p. ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3851775]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4241 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Abaligeten és térségében : zárókiadvány / [kiad. Abaliget Község Önkormányzata]. - Abaliget : Önkormányzat, 2021. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81677-3-4 fűzött
Abaliget - Baranya megye - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Abaliget) *** 364.444(439.127)"201" *** 616-084
[AN 3851814]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bükkösdön és térségében : zárókiadvány / [kiad. Bükkösd Község Önkormányzata]. - Bükkösd : Önkormányzat, 2021. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2061-4 fűzött
Bükkösd - Baranya megye - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Bükkösd) *** 364.444(439.127)"201" *** 616-084
[AN 3851816]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Kásádon és térségében : zárókiadvány / [kiad. Kásád Községi Önkormányzat]. - Kásád : Önkormányzat, 2021. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2062-1 fűzött
Dél-Baranya - Baranya megye - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Kásád) *** 616-084 *** 364.444(439.127)"201"
[AN 3851809]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Királyegyházán és térségében : zárókiadvány / [kiad. Királyegyháza Községi Önkormányzat]. - Királyegyháza : Önkormányzat, 2021. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2063-8 fűzött
Baranya megye - Királyegyháza - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Királyegyháza) *** 364.444(439.127)"201" *** 616-084
[AN 3851813]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydobszán és térségében : zárókiadvány / [kiad. Nagydobsza Község Önkormányzata]. - Nagydobsza : Önkormányzat, 2021. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2064-5 fűzött
Nagydobsza - Baranya megye - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Nagydobsza) *** 364.444(439.127)"201" *** 616-084
[AN 3851811]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2022.
   Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Zombán és térségében : zárókiadvány / [kiad. Zomba Község Önkormányzata]. - Zomba : Önkormányzat, 2021. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81679-3-2 fűzött
Zomba - Tolna megye - egészségügyi ellátás - betegségmegelőzés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364.444(439-2Zomba) *** 364.444(439.125)"201" *** 616-084
[AN 3851815]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4247 /2022.
   50 éves a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara / [szerk. Kovács Éva, Kis Tünde]. - Pécs : PTE MIK, 2021. - 100 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-429-799-4)
Pécsi Tudományegyetem. Műszaki és Informatikai Kar
Pécs - egyetem - informatika - mérnökképzés
378.668.13(439-2Pécs).096(091) *** 378.662(439-2Pécs).096
[AN 3851823]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2022.
   175 év : tanító emberség : tanulmányok Kiss Áron (1845-1908) tiszteletére / [szerk. Kriston-Vízi József] ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Pedagógiai Társ., 2021. - 179 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Tanító emberség : tanulmányok Kiss Áron (1845-1908) tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-76-4 fűzött
Magyarország - pedagógus - gyermekjáték - pedagógia - 19. század - századforduló
37(439)(092)Kiss_Á. *** 793/794 *** 37
[AN 3852255]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2022.
Bogdán Péter
   A romák oktatása a pedagógiai szaksajtó tükrében 1978 és 1998 között / Bogdán Péter ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság, Eötvös Loránd Kutatói Hálózat]. - Budapest : M. Pedagógiai Társ. : ELKH, 2021. - 289 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 152-163.
ISBN 978-963-7123-77-1 fűzött
Magyarország - cigányság - közoktatás - sajtótörténet - pedagógia - Kádár-korszak - rendszerváltás - szakfolyóirat
376.7(=914.99)(439)"197/199" *** 37.014(439)"197/199" *** 070.486(439)"197/199"
[AN 3852251]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2022.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries with kids (magyar)
   Gyerekhatárok : mikor mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek / Henry Cloud, John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-626-8 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3862041]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2022.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! 1 : fejlesztési lehetőségek és játékötletek születéstől 3 éves korig / Deákné B. Katalin. - 2. kiad. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2021]. - 241, [2] p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5894-23-7 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 3861880]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2022.
   Irodalom, tanítás : esszék, tanulmányok / [szerk. Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-5753-76-3 kötött : 2980,- Ft : 8 EUR
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - magyar irodalom története - műelemzés
372.882 *** 894.511(091) *** 82.01
[AN 3851292]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2022.
    gyakorlatok a Rinya mentén : tanulmányok és tapasztalatok a gyermekek nevelése, a közösségi és kulturális tevékenységek jó példáiról. - Nagyatád : Nagyatádi Városfejlesztő Kft., 2021. - 200 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2235-9 fűzött
Somogy megye - Rinya mente - közoktatás - fejlesztés - oktatási intézmény - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - óvodapedagógia - társadalmi integráció - vidékfejlesztés - 21. század
37.014.5(439.123)"201" *** 376.6(439.123)"201" *** 372.3 *** 316.4.052(439Rinya_mente)"201" *** 711.1(439Rinya_mente)
[AN 3851639]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2022.
Kovacs, Charles (1907-2001)
The age of discovery (magyar)
   A felfedezések kora : történelmi olvasókönyv 13 éveseknek / Charles Kovacs ; [ford. Tolnai Antal]. - [Miskolc] : C. Kovacs Kv., 2021. - 220 p. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-2983-3)
Európa - történelem - középkor - alternatív iskola - tankönyv
372.893(078) *** 940"10/15" *** 371.4Waldorf
[AN 3862639]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2022.
   MID-körkép : magyar mint idegen nyelv : oktatási helyzetek, módszertani tudnivalók / szerk. Bándli Judit, Pap Andrea, Zajacz Zita. - Budapest : ELTE, 2021. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-385-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvoktatás - didaktika
372.880.945.11 *** 371.3
[AN 3851394]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2022.
Sárvári Tünde
   Zu den Leitfragen der Unterrichtsplanung und -gestaltung im DaF-Unterricht / Tünde Sárvári. - Szeged : Hochschulverlag Gy. Juhász, 2021. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-137.
ISBN 978-615-5946-39-4 fűzött : 1500,- Ft
német nyelv - nyelvoktatás - tanári segédkönyv
372.880.30(072)
[AN 3852102]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4257 /2022.
Dankó József (1953-)
   Dorogi válogatottak, válogatottak Dorogon / Dankó József. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2021. - 92, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 56.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-8123-22-0 kötött
Dorog - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Dorog)(091)
[AN 3851519]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2022.
Érsek-Obádovics Mercédesz (1982-)
   Bakancslista párban : [életre szóló kalandok szerelmeseknek, volt szerelmeseknek és leendő szerelmeseknek] / [... szöveg ... Érsek-Obádovics Mercédesz ...]. - Budapest : Scolar, 2021. - [205] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-389-2 fűzött : 3999,- Ft
szabadidő-felhasználás - párkapcsolat
379.8 *** 316.472.4
[AN 3852055]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2022.
Kemendi Ágnes (1955-)
   Festés növényekkel : fonalak, textíliák / Kemendi Ágnes ; [fotók Csigó László]. - Utánny. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-351-2 fűzött : 2995,- Ft
textilfestés - növényi színezék - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 667.272/.276
[AN 3862645]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2022.
Lovász Tamás István
   115 év a Mátraalján : a gyöngyösi labdarúgás története, 1906-2021 / Lovász Tamás István ; szerk. Bódi Csaba ; [közread. a] Champion Alapítvány. - Gyöngyös : Champion Alapítvány, 2021. - 612 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 567-568.
ISBN 978-615-01-2401-8 kötött
Gyöngyös - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Gyöngyös)(091) *** 061.2(439-2Gyöngyös)
[AN 3851551]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2022.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Beyond the gates of sorrow. - [2021]. - 56 p.
ISBN 978-615-5902-55-0 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3851929] MARC

ANSEL
UTF-84262 /2022.
Moore, Dan
Frankenstein's lab (magyar)
   Frankenstein rém nehéz fejtörői és rejtvényei / Dan Moore ; [ford. Ambrose Montanus]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 223 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-491-5 kötött : 4990,- Ft
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822)
Nagy-Britannia - fejtörő játék - író - 19. század
793.7 *** 820(092)Shelley,_P._B.
[AN 3851502]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2022.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Vadásznapló, 1937-1938 / Nadler Herbert. - Szeged : Lazi, 2021. - 281, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-505-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3851762]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2022.
Shetty, Sanjeev
Messigraphica (magyar)
   Messi : egy zseni infografikus életrajza / írta Sanjeev Shetty ; [ford. Pál Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 253, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-516-5 kötött : 5990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3851511]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2022.
Sugár László (1944-)
   Vadászó őseink nyomában = On the hunting trails of our ancestors / írta Sugár László és Tóth Csaba ... ; [ford. ... Hasulyó Péter] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2020. - 166 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 154-161.
ISBN 978-615-80752-5-1 kötött
vadászat - magyar őstörténet - magyar néprajz - eredetmonda - történeti feldolgozás
799.2(439)(091) *** 639.1(439)(091) *** 930.8(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 3851505]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4266 /2022.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! 3 : lesz belőle Gáspár, Menyhért, Boldizsár / Agócs Írisz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 61, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-587-081-3 kötött : 3990,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3851919]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2022.
   Alpokalja - Fertő táj művész szemmel = Alpokalja - Fertő táj: durch Augen des Künstlers = Alpokalja - Fertő táj: through artist's eyes / [szerk. ... Matiasecné Tóth Melinda, Erdősi Ferencné] ; [kiad. Friends of Europe Nagycenk Egyesület, Sopronkövesd Önkormányzata]. - [Nagycenk] : Friends of Europe Nagycenk Egyes. ; [Sopronkövesd] : Önkormányzat, [2021]. - 98, [2] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-615-01-1818-5 kötött
Alpokalja - Fertő-vidék - Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - helyismeret
75(439)(092)Fülöpné_Farkas_Gy. *** 75(439)(092)Magyarné_Derszib_E. *** 75(439)(092)Győrffy_G. *** 908.439Alpokalja *** 908.439Fertő-vidék
[AN 3851576]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2022.
Egri Mária (1940-)
   Nyáry Éva festőművész / Egri Mária. - Budapest : Hi Res digit-all Printshop, 2015 [!2021]. - 199 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. ([4] p.)
Bibliogr.: p. 196-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1723-0 fűzött
Nyáry Éva (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nyáry_É.
[AN 3862141]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2022.
Granasztói Pál (1908-1985)
   Egy patrióta élete : Magyarországon, a XX. században / Granasztói Pál ; [sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Granasztói Olga]. - Budapest : Magvető, 2021. - 523, [20] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4108-6 kötött : 5499,- Ft
Granasztói Pál (1908-1985)
Magyarország - építész - író - magyar irodalom - 20. század - memoár
72(439)(092)Granasztói_P.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 894.511(092)Granasztói_P.(0:82-94)
[AN 3851850]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2022.
Lőrincz László (1955-)
   Lőrincz László képzőművész gyűjteményes kiállítása : 2020. 10. 02 - 10. 25., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ... Kecskemét ... / [... szerk. Balanyi Károly]. - Kecskemét : Hírös Agóra Kult. és Ifj. Közp., [2020]. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6249-00-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Lőrincz_L. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3851717]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2022.
   A magyar építészet újdonságai. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-63-7 kötött : 1790,- Ft
Magyarország - építészet - 21. század
72(439)"200/201"
[AN 3851721]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2022.
   Magyar kastélyok. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Vár rád Magyarország, ISSN 2732-2319)
ISBN 978-963-9892-62-0 kötött : 1790,- Ft
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 3851732]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2022.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   Kultúr-, művészetfilozófiai és esztétikai továbbgondolások / Máté Zsuzsanna. - Szeged : JGYF K., 2021. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-140.
ISBN 978-615-5946-41-7 fűzött
művészetelmélet - kultúrafilozófia
7.01 *** 316.7 *** 130.2
[AN 3852118]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2022.
   The Old Bulgaria Museum Collection = Muzejna Sbirka "Stara Bʺlgariâ" / Attila Türk [et al.]. - Budapest : Pázmány P. Catholic Univ. Inst. of Archaeology : Archaeolingua Alapítvány, 2021. - 537 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 20.)
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 978-615-5766-38-1 kötött
Bulgária - Várna (Bulgária) - régészet - kora középkor - múzeumi gyűjtemény
069(497.2-2Várna) *** 904(497.2)"05/10"
[AN 3851674]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2022.
Pallasmaa, Juhani (1936-)
The eyes of the skin (magyar)
   A bőr szemei : építészet és érzékek / Juhani Pallasmaa ; Steven Holl előszavával ; [ford. Veres Bálint]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-948-3 fűzött : 2500,- Ft
építészeti esztétika
72.01
[AN 3861986]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2022.
Pataki Ági (1951-)
   Nyitottan a világra [elektronikus dok.] : utam a kifutótól a vörös szőnyegig / Pataki Ági. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - [Budapest] : Libri, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-935-9
Pataki Ági (1951-)
Magyarország - manöken - fotómodell - producer - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
79.071.2(439)(092)Pataki_Á.(0:82-94) *** 791.44(439)(092)Pataki_Á.(0:82-94)
[AN 3847722]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2022.
Petri Ildikó (1952-)
   Petri Ildikó grafikusművész gyűjteményes kiállítása : 2020. 09. 10 - 09. 29., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ... Kecskemét ... / ... szerk. Balanyi Károly. - Kecskemét : Hírös Agóra Kult. és Ifj. Közp., [2020]. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80563-9-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Petri_I. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3851709]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2022.
Spuller Ferenc
   Fausts / [Spuller Ferenc közlése]. - [Budapest] : Csáky A., [2020]. - [115], 72 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-8349-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Spuller_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3851628]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2022.
Szabó Sarolta
   Egy gyűjtő világa : Péchy-Kovács Gyűjtemény / [írta és szerk. Szabó Sarolta]. - Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő : Sóstói Múzeumfalu, 2021. - 22 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (A sóstói Múzeumfalu állandó kiállításainak vezetői, ISSN 1215-3346 ; 7.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89884-5-4 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi kerámia - magángyűjtemény - múzeumi kiadvány
738.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)(439) *** 069(439-2Nyíregyháza) *** 069.017(439)Péchy-Kovács
[AN 3851397]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2022.
Tóth Csaba
   Vadászati Múzeum, Keszthely / írta Tóth Csaba. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2021. - 92 p. : ill., színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-80752-6-8 kötött
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - múzeum - vadászat
069(439-2Keszthely) *** 799.2 *** 639.1
[AN 3851518]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2022.
   Utolsóból első : így készült az Opera Eiffel Műhelyháza / [szerk. Jávorszky György]. - [Budapest] : M. Áll. Operaház, [2021]. - 463 p. : ill., színes ; 19x24 cm
ISBN 978-615-81066-3-4 fűzött
Budapest - hangversenyterem - operaház - próbaterem - színházi műhely - 21. század
725.81(439-2Bp.) *** 792.54(439-2Bp.)"201"
[AN 3851825]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2022.
Vidéki örökségi értékek (horvát)
   Vrijednosti ruralne baštine / [ured. Gonda Tibor] ; [... izd. Orfűi Turisztikai Egyesület]. - [Orfű] : Orfűi Turisztikai Egyes. ; [Knězevi Vinogradi] : [Savez poduzetnika Mađara Hrvatske], [2021]. - [4], 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-953-57525-1-6
Fűzött
Magyarország - turizmus - vidékfejlesztés - 21. század - esettanulmány
711.4(439) *** 338.48(439)
[AN 3851841]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2022.
   VIII. Múlt és jelen fotópályázat katalógusa / [szerk. Hipságh Gyöngyi] ; [kiad. a Soproni Fotóklub Egyesület]. - Sopron : Soproni Fotóklub Egyes., 2021. - [56] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2730-9 fűzött
Sopron - fotóművészet - egyesület - 21. század
77.04(439-2Sopron)"201/202" *** 061.28(439-2Sopron)
[AN 3851941]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4284 /2022.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Biciklizős dalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Lampion, 2022. - 44, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-324-968-0 kötött : 3899,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3861498]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2022.
Kadar Matthias (1977-)
Mach' dein eigenes Lied! (magyar)
   Hogyan születik a dal? : komponáljunk együtt! / Matthias Kadar ; [ford. Fischer Eszter] ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. - Kecskemét : LFZE Kodály Z. Zeneped. Int., 2021. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7295-45-4)
zeneszerzéstan - zenepedagógia - dal
78.05 *** 784.3 *** 372.878
[AN 3851771]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4286 /2022.
   Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy / ed. by István Zimonyi ; [publ. by ... University of Szeged Department of Altaic Studies]. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies, 2021. - 495 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-793-2 fűzött
turkológia - csagatáj nyelv - emlékkönyv
809.437.6 *** 894.3 *** 809.43 *** 930.8(=943)
[AN 3852378]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2022.
Hajba Renáta (1978-)
   Regionális nyelvhasználat Szombathelyen / Hajba Renáta. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 173, [22] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2786-1589 ; 1.)
Bibliogr.: p. 148-172.
ISBN 978-615-5753-74-9 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
Szombathely - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Szombathely)
[AN 3851418]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2022.
Korchmáros Valéria, M.
   A magyar nyelv alaktana : elméleti leírás gyakorlatokkal / M. Korchmáros Valéria. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 221.)
ISBN 978-963-409-316-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar nyelv - nyelvi alaktan
809.451.1-55
[AN 3852019]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2022.
Macdonald, Karin
   Intensive English language course: student pack : preparing students for the advanced level English language exam : emelt szintű angol nyelvi érettségi / ... materials created by Karin Macdonald, Rita DiFiore and Györgyi Kovács. - Eger : Líceum K., 2020. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-496-151-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3851725]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2022.
Macdonald, Karin
   Intensive English language course: teacher's handbook : preparing students for the advanced level English language exam : emelt szintű angol nyelvi érettségi / ... materials created by Karin Macdonald, Rita DiFiore and Györgyi Kovács. - Eger : Líceum K., 2020. - 87 p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-496-152-9 fűzött
angol nyelv - tanári segédkönyv - példatár
802.0(072)(076)=00
[AN 3851720]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2022.
Menus Borbála (1953-)
   Nyelvében (is) él(t) a köz(ös)ség : Gyöngyöstarján : mentés másként / Menus Borbála. - Gyöngyöstarján : Magánkiad., 2021. - 423 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395.
ISBN 978-615-01-1544-3 kötött
Gyöngyöstarján - magyar nyelv - nyelvjárás - magyar néprajz - palócok - hétköznapi élet
809.451.1-087(439-2Gyöngyöstarján) *** 39(=945.11palócok)(439-2Gyöngyöstarján)
[AN 3862009]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2022.
Rónay Ágnes
   Angol szókincsfejlesztés felsőfokon / Rónay Ágnes, Sárdi Csilla. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 2 db ; 30 cm
Bibliogr.
angol nyelv - szókincs - példatár
802.0-3(076)=945.11
[AN 3851379]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szóképzés. - 143 p.
ISBN 978-963-409-311-4 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - szókincs - példatár
802.0-3(076)=945.11
[AN 3851381] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Állandósult szókapcsolatok. - 107 p.
ISBN 978-963-409-312-1 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - szókincs - példatár
802.0-3(076)=945.11
[AN 3851382] MARC

ANSEL
UTF-84293 /2022.
   Szájról szájra : jiddis - magyar szógyűjtemény : idish-ungarish verter-bukh / [szerk. Blau Henrik, Láng Károly] ; kiad. az EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány. - Hasonmás kiad. - Budapest : EMIH : Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, 2020. - [2], 68, 13 p. ; 20 cm
Holländer György "A jiddis nyelvről" és Borsányi Ferenc "A régi zsidóság és nyelvei" c. tanulmányával. - Eredeti kiadása: Pápa : Drach Ny., 1941
Fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 963-7533-04-4)
jiddis nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
801.323=30-088=945.11 *** 803.0-088-318=945.11 *** 094/099.07
[AN 3861476]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2022.
   Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference : 19-20, September 2019 / ed. by Sándor Szeverényi. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies : Dep. of Finno-Ugrian Philology, 2021. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 54.)
A konferenciát Szegeden tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-803-8 fűzött
finnugrisztika
809.45
[AN 3852396]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4295 /2022.
Hart, Anne (1935-2019)
The life and times of Miss Jane Marple (magyar)
   Miss Marple titkos magánélete / Anne Hart ; Agatha Christie [alapján] ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 206, [1] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 185-202.
ISBN 978-615-5685-72-9 kötött : 2980,- Ft
Nagy-Britannia - irodalmi alak - író - 20. század
820(092)Christie,_A.
[AN 3851834]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Titkos versműhely : [kreatív írás ötletek és tippek] / Lackfi János, Molnár Krisztina Rita ; Lakatos István rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 157, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-066-2 fűzött : 3499,- Ft
alkotó munka - írás - költészet
82.081 *** 001.81 *** 82.01-14
[AN 3861407]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2022.
   A reményt nem feladni : konferencia Borbándi Gyula 100. születésnapján : 2019. szeptember 24. / [szerk. Szeredi Pál]. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2020. - 127 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-13-3 fűzött : 2000,- Ft
Borbándi Gyula (1919-2014)
Nyugat-Európa - Németország - irodalomtörténész - külföldön élő magyar személyiség - magyar irodalom története - emigráns irodalom - szerkesztő - folyóirat - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
82.01(430)(=945.11)Borbándi_Gy. *** 070(430)(=945.11)Új_Látóhatár *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 894.511(4-15)(091)"195/198"
[AN 3851626]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4298 /2022.
Drasche-Lázár Alfréd (1875-1949)
   Fejezetek Drasche-Lázár Alfréd életéből saját szavaival / [szerk., az életrajzot írta és a kronológiát összeáll. Menyhárt Csaba]. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes., 2020[!2021]. - 161 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 55.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8123-21-3 fűzött
Drasche-Lázár Alfréd (1875-1949)
Magyarország - köztisztviselő - író - politikus - diplomata - századforduló - 20. század - levelezés - életrajz - publicisztika - válogatott művek
894.511(092)Drasche-Lázár_A.(0:82-821) *** 327(439)(092)Drasche-Lázár_A.(0:82-821)
[AN 3851509]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2022.
Fiatal Írók József Attila Köre
   Jegyzőkönyv a Fiatal Írók József Attila Körének 1980. október 30-31-i tanácskozásáról / [Szeredi Pál szerk. és bev. tanulmány]. - Pilisszentkereszt : Drop-Link K., 2020. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81118-1-2 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - kulturális egyesület - Kádár-korszak - történelmi forrás - jegyzőkönyv
894.511(091)"198"(093) *** 008:323(439)"198"(093) *** 061.28(439-2Bp.)FIJAK
[AN 3851614]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2022.
Magyar Írók Szövetsége
   Jegyzőkönyv a Magyar Írók Szövetsége 1981. december 12-13-i közgyűléséről / [Szeredi Pál szerk. és bev. tanulmány]. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2020. - 384 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-14-0 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - kulturális egyesület - Kádár-korszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
894.511(091)"198"(093) *** 008:323(439)"198"(093) *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Írószövetség
[AN 3851622]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2022.
Magyar Írók Szövetsége
   A Magyar Írók Szövetsége 1981 őszi választmányi üléseinek jegyzőkönyvei / [Szeredi Pál szerk. és bev. tanulmány]. - Pilisszentkereszt : Praesidium, 2020. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9051-1 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - kulturális egyesület - Kádár-korszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
894.511(091)"198"(093) *** 008:323(439)"198"(093) *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Írószövetség
[AN 3851612]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2022.
Molter Károly (1890-1981)
   Molter Károly levelezése / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Marosi Ildikó. - Budapest : Argumentum ; Kolozsvár : Polis, 1995-. - 20 cm
ISBN 963-446-000-3 *
Magyarország - Erdély - író - határon túli magyarság - irodalmi élet - levelezés - 20. század
894.511(498)(092)Molter_K.(044) *** 894.511(091)"19"(044) *** 894.511(498)(091)"19"(044)
[AN 131671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1938-1942. - 2021. - 403 p. : ill.
ISBN 978-963-446-823-3 fűzött
ISBN 978-606-542-088-5
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(498)(092)Molter_K.(044)
[AN 3861872] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4303 /2022.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Spegelmannen (magyar)
   Tükörember / Lars Kepler ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2021. - 439 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-918-5 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3851802]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2022.
Archer, Jeffrey (1940-)
To cut a long story short (magyar)
   Metszéspontok [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Rácz Péter. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-558-5
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3847713]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2022.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The darkest star (magyar)
   The darkest star : a legsötétebb csillag / J. L. Armentrout ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 460, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-656-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862181]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2022.
Aston, Jana
Right (magyar)
   Te vagy a végzetem [elektronikus dok.] : Sawyer / Jana Aston ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-082-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3861625]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2022.
Bianchin, Helen
The disobedient bride (magyar)
   Se veled, se nélküled / Helen Bianchin ; [... ford. Szabó Júlia]. Káprázat / Diana Hamilton ; [... ford. Spangel Márta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 719-720.)
Egys. cím: The disobedient bride. The Italian's price
ISBN 978-963-540-305-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852122]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2022.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the pirate king (magyar)
   Daughter of the pirate king : a kalózkirály lánya 1. / Tricia Levenseller ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 283, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-497-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862183]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2022.
Blake, Ally
Hired: the boss's bride (magyar)
   Jegygyűrű eladó / Ally Blake ; [... ford. Csató Gabriella]. Farm a világ végén / Lilian Darcy ; [... ford. Várnai Péter]. Járat: törölve / Lilian Darcy ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 339.)
Egys. cím: Hired: the boss's bride. Outback baby. The runaway and the cattleman
ISBN 978-963-540-338-7 fűzött : 1999,- Ft : 45,6 RON : 11,78 EUR
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3852059]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2022.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 445 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-109-7 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3861947]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2022.
Brooks, Pamela (1966-)
The runaway bride and the billionaire (magyar)
   Válaszút előtt / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Klára]. Csókok és ölelések / Susan Stephens ; [... ford. Várnai Péter]. Álomherceg / Ally Blake ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 106.)
Egys. cím: The runaway bride and the billionaire. The Greek's virgin temptation. Amber and the rogue prince
ISBN 978-963-540-319-6 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3852165]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2022.
Brown, Alex
A postcard from Italy (magyar)
   Portofino asszonya / Alex Brown ; [... ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 304 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-393-6 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3852093]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2022.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban [elektronikus dok.] / Lewis Carroll ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 584 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-12-8
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861618]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
The moving finger (magyar)
   Nem zörög a haraszt / Agatha Christie ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Helikon, 2022. - 266 p. ; 18 cm
Megj. "A láthatatlan kéz" címmel is
ISBN 978-963-479-618-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3862040]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in paradise (magyar)
   Gyilkosság a paradicsomban [elektronikus dok.] : novellák / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (6 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-388-8 : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-322.4=945.11
[AN 3850616]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2022.
Colter, Cara
Rescued by the millionaire (magyar)
   Apró lábak dobogása / Cara Colter ; [... ford. Várnai Péter]. Az utolsó éjszaka / Sharon Kendrick ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 723-724.)
Egys. cím: Rescued by the millionaire. Sicilian husband, unexpected baby
ISBN 978-963-540-332-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852144]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2022.
Cotrina, José Antonio (1972-)
Los hijos de las tinieblas (magyar)
   A sötétség gyermekei : [Vörös hold sorozat 2.] / José Antonio Cotrina ; [műford. Varju Kata]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 480, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-17-1 fűzött : 3890,- Ft
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3851653]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2022.
Dahl, Arne (1963-)
Inland (magyar)
   Hajsza / Arne Dahl ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Animus, 2021. - 358, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-891-1 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3851785]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2022.
Druart, Ruth
While Paris slept (magyar)
   Míg Párizs aludt / Ruth Druart. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 513, [3] p. ; 20 cm
Ford. Szieberth Ádám
ISBN 978-963-324-815-7 fűzött : 3980,- Ft
Franciaország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(44)=945.11
[AN 3861755]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2022.
Dukey, Ker
Pretty lost dolls (magyar)
   Pretty lost dolls : elveszett babácskák : Csinos játék babák 2. / Ker Dukey & K Webster ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 274, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-359-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3862192]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2022.
Dukey, Ker
Pretty stolen dolls (magyar)
   Pretty stolen dolls : ellopott babácskák : Csinos játék babák 1. / Ker Dukey & K Webster ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 262, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-284-8 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3862143]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
La figlia oscura (magyar)
   Nő a sötétben / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 192, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-817-1 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3862658]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2022.
Fisher, Kerry
After the lie (magyar)
   A hazugság, ami utolér [elektronikus dok.] / Kerry Fisher ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-094-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3850907]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2022.
Follett, Ken (1949-)
Night over water (magyar)
   Alattunk az óceán / Ken Follett ; [ford. Losonci Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 400 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-232-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3862644]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2022.
Gabaldon, Diana (1952-)
Outlander (magyar)
   Outlander 1 : az idegen / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 907, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-459-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862385]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2022.
Gabaldon, Diana (1952-)
Outlander (magyar)
   Outlander : az idegen / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas Veronika]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 907, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-186-2 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862386]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2022.
Gatti, Alessandro (1975-)
Cinque misteri per Natale (magyar)
   Öt karácsonyi rejtély / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; [ill. Lisa K. Weber] ; ford. Todero Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 226, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-890-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861319]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2022.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il trio della dama nera (magyar)
   A fekete dáma / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 259, [5] p. : ill. ; 21 cm
Pierdomenico Baccalario alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5220-63-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861992]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2022.
Gianna, Robin
Baby surprise for the doctor prince (magyar)
   Álomállás Velencében / Robin Gianna ; [... ford. Gaáli István]. Anyai szív / Abigail Gordon ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 662-663.)
Egys. cím: Baby surprise for the doctor prince. The nurse's child
ISBN 978-963-540-309-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852101]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2022.
Graham, Lynne (1956-)
The desert king's blackmailed bride (magyar)
   A sivatag királya / [... ford. Várnai Péter] ; Csak egy futó kaland / [... ford. Kovács Ágnes] ; Amibe nem halsz bele.. / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 53.)
Egys. cím: The desert king's blackmailed bride ; Sold for the Greek's heir ; The Italian's one-night baby
ISBN 978-963-540-328-8 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3852184]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2022.
Gurina, Irina Valer'evna
   Manci, a repülő tehén és más mesék / Irina Valerevna Gurina, Eteri Zabolotnaja ; [ill. Olga Szuncova] ; [ford. Margitné Krichta Gabriella]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-077-1 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
882-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3851692]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2022.
Harris, Lynn Raye
Unnoticed and untouched (magyar)
   Modern Casanova / Lynn Raye Harris ; [... ford. Bakay Dóra]. Mondj igent a szerelemre! / Fiona Harper ; [... ford. Lőrincz Ágnes]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 729-730.)
Egys. cím: Unnoticed and untouched. Saying yes to the millionaire
ISBN 978-963-540-303-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852148]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2022.
Heath, Lorraine (1954-)
The earl takes a fancy (magyar)
   Botrányos házasság / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 399 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-325-7 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852087]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2022.
Hewitt, Kate
A hope for Emily (magyar)
   Éltető remény [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-020-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3861636]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love : csúf szerelem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-110-0 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3862302]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2022.
Horáková, Pavla (1974-)
Teorie podivnosti (magyar)
   A valószerűtlenség elmélete / Pavla Horáková ; [ford. J. Hahn Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 382, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-10-2 fűzött : 3690,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3851596]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Das Erbe der Tuchvilla (magyar)
   A villa öröksége / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 547, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-837-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3861495]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Töchter der Tuchvilla (magyar)
   A villa lányai / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-767-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3861497]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2022.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Saga Ástu (magyar)
   Ásta avagy Hová menjen az ember, ha nincs kiút? / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Egyed Veronika]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 513 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-211-4 fűzött : 4499,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3862646]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2022.
   Karibi költők [elektronikus dok.] / ford. és szerk. Serdián Miklós György. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : epl, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5461-44-6)
Karib-tenger vidéke - világirodalom - vers - elektronikus dokumentum
82-14(729)=945.11
[AN 3858943]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2022.
Kenny, Janette
Innocent of his claim (magyar)
   Esküvő bonyodalmakkal / Janette Kenny ; [... ford. Szabó Júlia]. Soha vagy örökké? / Kelly Hunter ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 733-734.)
Egys. cím: Innocent of his claim. Playboy boss, live-in mistress
ISBN 978-963-540-330-1 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3852159]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2022.
Kiner, Aline (1959-2019)
La nuit des béguines (magyar)
   A beginák éjszakája / Aline Kiner ; [ford. Mézner Mariann]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 342, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-[343].
ISBN 978-963-551-048-1 fűzött : 3890,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3851504]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2022.
Klitzing, Maren von (1964-)
Kuschelige Vorlesegeschichten (magyar)
   Pihe-puha mesék : álmok, csillagok, esős napok / Maren von Klitzing ; Joëlle Tourlonias rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 73, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-587-112-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3852011]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2022.
Korman, Gordon
The emperor's code (magyar)
   A császár hagyatéka / Gordon Korman ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - [4], 205 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 8.)
ISBN 978-963-245-597-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3862520]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2022.
Korman, Gordon
One false note (magyar)
   Egy hamis hang / Gordon Korman ; [ford. Farkas Orsolya]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - [4], 185 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 2.)
ISBN 978-963-245-295-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3862517]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2022.
Kovalj, Tatʹâna
   Mirci kalandjai / Tatjana Kovalj ; [ill. M. Komarova] ; [ford. Margitné Krichta Gabriella]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-520-076-4 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
882-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3851698]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2022.
Lawrence, Kim
A wedding at the Italian's demand (magyar)
   Flora panziója / Kim Lawrence ; [... ford. Szabó Júlia]. Együtt a csúcson / Barbara McMahon ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 721-722.)
Egys. cím: A wedding at the Italian's demand. Winning back his wife
ISBN 978-963-540-317-2 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3852133]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2022.
Leclaire, Day (1956-)
The forbidden princess (magyar)
   Nőrablás ; Szökevény feleség / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella] ; Tisztességtelen alku. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 271 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 33.)
Egys. cím: The forbidden princess ; The royal wedding night ; The prince's mistress. - keretcím: Hercegi intrikák
ISBN 978-963-540-323-3 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852381]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2022.
   A legszebb kutyatörténetek [elektronikus dok.] / Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (2 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-628-5 : 3400,- Ft
világirodalom - kutya - állatirodalom - elbeszélés - hangoskönyv
82-32=945.11 *** 82-35=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 3850611]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2022.
Little, Judithe
The Chanel sisters (magyar)
   A Chanel nővérek / Judithe Little ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Central Kv., 2022. - 434, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Ikonikus nők
ISBN 978-963-324-843-0 fűzött : 3980,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Chanel, Antoinette (1887-1920)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3861484]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2022.
Lowry, Lois (1937-)
Son (magyar)
   A fiú [elektronikus dok.] / Lois Lowry ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 651 KB). - [Budapest] : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-868-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3850912]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Die geheime Werkstatt (magyar)
   A titkos cipészműhely / Usch Luhn ; ill. Alicia Räth ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 201 p. : ill. ; 22 cm. - (Lili és a varázscipők ; 1.)
ISBN 978-963-509-410-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852037]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Die verbotenen Stiefel (magyar)
   A szerencsebakancs / Usch Luhn ; ill. Alicia Räth ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 205 p. : ill. ; 22 cm. - (Lili és a varázscipők ; 2.)
ISBN 978-963-509-411-0 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852042]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2022.
Mackintosh, Clare
Hostage (magyar)
   Húsz óra a halálig [elektronikus dok.] / Clare Mackintosh. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Ford. Laik Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-180-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3861623]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2022.
Maistre, Joseph Marie de (1753-1821)
   Szentpétervári beszélgetések ; Az áldozathozatalról / Joseph de Maistre. - Budapest : Századvég, 2021. - 278 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Kisari Miklós. - A ford. a "Les soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la providence. Suivies d'un traité sur les sacrifices I-II. (Lyon ; Paris, 1831) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5164-86-6 fűzött : 4490,- Ft
filozófia - francia irodalom - politikai filozófia - dialógus
840-96=945.11 *** 321.01 *** 840-83=945.11
[AN 3851470]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2022.
Mallery, Susan (1958-)
You say it first (magyar)
   Mondj rám igent! / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 352 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-314-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852091]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2022.
Marinelli, Carol
Seduced by the sheikh surgeon (magyar)
   Telihold a sivatag felett / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. Segítő kéz / Sarah Morgan ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 664-665.)
Egys. cím: Seduced by the sheikh surgeon. The Sicilian doctor's proposal
ISBN 978-963-540-321-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852107]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2022.
Marshall, Lynne
Cooking up romance (magyar)
   Fogj, és vigyél magaddal! / Lynne Marshall ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Összefonódó indák / Jennifer Faye ; [... ford. Kovács Anna]. Elkerülhetetlen sors / Ella Hayes ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 106.)
Egys. cím: Cooking up romance. The Italian's unexpected heir. Unlocking the tycoon's heart
ISBN 978-963-540-307-3 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852113]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2022.
Marshall, Lynne
Date of a lifetime (magyar)
   Kampányfogás / Lynne Marshall ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Érdekházasság spanyol módra / Nina Singh ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Nekünk mindig megmarad Párizs / Andrea Bolter ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 107.)
Egys. cím: Date of a lifetime. Spanish tycoon's convenient bride. Captivated by her Parisian billionaire
ISBN 978-963-540-336-3 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852103]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2022.
Mathieu, Nicolas (1978-)
Leurs enfants après eux (magyar)
   Gyermekeik is utánuk / Nicolas Mathieu ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 457, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-162-1 fűzött : 3900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3851473]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2022.
McArthur, Fiona
A month to marry the midwife (magyar)
   Kórház a tengerparton / Fiona McArthur ; [... ford. Bosnyák Edit]. Éltető elem / Alison Roberts ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 666-667.)
Egys. cím: A month to marry the midwife. The surgeon's engagement wish
ISBN 978-963-540-334-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3852112]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2022.
Mortimer, Carole (1960-)
The Sicilian's ruthless marriage revenge (magyar)
   Édes zsarolás ; Furfangos hölgy / Carole Mortimer ; [... ford. Erdélyi Margit] ; Védett angyal. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 34.)
Egys. cím: The Sicilian's ruthless marriage revenge ; At the Sicilian count's command ; The Sicilian's innocent mistress. - keretcím: Szicíliai vőlegények
ISBN 978-963-540-342-4 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3852304]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2022.
Murail, Marie-Aude (1954-)
Sauveur & fils (magyar)
   A lélekdoki : A megváltó I. évad / Marie-Aude Murail ; [ford. Burján Monika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 280, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-629-7 fűzött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3862188]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Sjalusimannen og andre fortellinger (magyar)
   A féltékenység-szakértő és más történetek [elektronikus dok.] / Jo Nesbø ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 759 KB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-913-0
norvég irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.6-322.4=945.11
[AN 3850929]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2022.
Porter, Jane (1964-)
His merciless marriage bargain (magyar)
   Velencei varázslat / Jane Porter ; [... ford. Kis Z. Margit]. Szerelemről szó sem volt / Diana Hamilton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 731-732.)
Egys. cím: His merciless marriage bargain. A Spanish marriage
ISBN 978-963-540-315-8 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3852155]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2022.
Proby, Kristen (1974-)
The beauty of us (magyar)
   Válassz engem! / Kristen Proby ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 288 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-389-9 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852077]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2022.
Radu, Mihai (1977-)
Contaminare (magyar)
   Átszivárgás : regény / Mihai Radu ; [ford. Szőcs Imre]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 280, [1] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-155-3 fűzött : 3500,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3851512]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2022.
Raffaele, Tina (1974-)
The girl in red (magyar)
   Piros / Christina Henry ; [műford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 257, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-061-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3851617]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2022.
   A ránk bízott kert : ökoköltészet : világirodalmi antológia / [fel. szerk. Péczely Dóra] ; [... Bordás Máté és Sipos Tamás vál.]. - Budakeszi : Prae, 2021. - 110 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6199-19-5 fűzött : 3890,- Ft
világirodalom - ökológia - vers
82-14=945.11 *** 504.03(0:82-14)
[AN 3851497]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2022.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: Wir müssen reden! (magyar)
   Kell egy pszichológus, mondta Isten / Hans Rath ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-425-8 kötött : 3290.- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3861440]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2022.
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925)
Bunt (magyar)
   Lázadás / W. S. Reymont ; [ford. és előszóval ell. D. Molnár István]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2021. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5475-53-5 fűzött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3851301]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2022.
Rivas, Manuel (1957-)
   O lapis do carpinteiro = Az ácsceruza / Manuel Rivas ; [ford. Urbán Bálint]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-489-363-9 fűzött
galego irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
869.9-31.02=945.11
[AN 3851302]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
The Christmas pig (magyar)
   A karácsonyi malac / J. K. Rowling ; ill. Jim Field ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 317, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-881-2 kötött : 4890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3861494]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 335 p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-939-0 kötött : 9980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3851992]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2022.
Ruttan, Amy
His pregnant royal bride (magyar)
   Mondd végre ki! / Amy Ruttan ; [... ford. Czárán Judit]. Sziklából vizet / Sarah Morgan ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Valahol Skóciában / Annie O'Neil ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 72.)
Egys. cím: His pregnant royal bride. The midwife's marriage proposal. Her hot highland doc
ISBN 978-963-540-340-0 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3852128]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2022.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 237, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-808-9 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3862015]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2022.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Helikon, 2021. - 105 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-740-1 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3862186]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2022.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019[!2020]-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Tündevér / [ford. Kellermann Viktória]. - 2021. - 371 p.
ISBN 978-963-566-235-7 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3862654] MARC

ANSEL
UTF-84379 /2022.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2021-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3862655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az utolsó kívánság / [ford. Kellermann Viktória]. - 2. kiad. - 2021. - 346, [1] p.
ISBN 978-963-566-236-4 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3862656] MARC

ANSEL
UTF-84380 /2022.
Seeck, Max (1985-)
Pahan verkko (magyar)
   Hálóban / Max Seeck ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Animus, 2021. - 407 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-897-3 fűzött : 3690,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3851799]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2022.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir (1974-)
Hið heliga orð (magyar)
   Szent szó / Sigríður Hagalín Björnsdóttir ; ford. Patat Bence. - [Budapest] : Cser K., cop. 2021. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-670-4 fűzött : 3995,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3851272]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2022.
Silva, Daniel (1960-)
The order (magyar)
   A rend : a legújabb Gabriel Allon-thriller / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Vinton, 2021. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-346-2 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852080]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2022.
Steele, Jessica
Promise of a family (magyar)
   Apák napja / Jessica Steele ; [... ford. Csató Gabriella]. Égből pottyant szakács / Jessica Bird ; [... ford. Somló Katalin]. Álomvilág / Judy Duarte ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 338.)
Egys. cím: Promise of a family. The perfect wife. Beauty and the black sheep
ISBN 978-963-540-311-0 fűzött : 1999,- Ft : 45,6 RON : 11,78 EUR
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3852056]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2022.
Stilton, Tea
Alla ricerca dei tesori perduti (magyar)
   Elveszett kincsek nyomában : a mindenség illata / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 320, [59] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-692-7 kötött : 4999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3852023]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2022.
Strayed, Cheryl (1968-)
Wild (magyar)
   Vadon : ezermérföldes utam önmagamhoz / Cheryl Strayed ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 546, [1] p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 546-[547].
ISBN 978-963-479-267-3 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - gyalogtúra - memoár
820-94(73)=945.11 *** 796.51(73)(0:82-94)
[AN 3862663]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2022.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver utazásai [elektronikus dok.] / Jonathan Swift ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 923 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-4-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3859673]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2022.
Wicha, Marcin (1972-)
Rzeczy, których nie wyrzuciłem (magyar)
   Amit nem dobtam ki / Marcin Wicha ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 179, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-154-6 fűzött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - memoár - esszé
884-94=945.11 *** 884-4=945.11
[AN 3851487]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-626-9 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3862660]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2022.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Brúðan (magyar)
   A baba [elektronikus dok.] / Yrsa Sigurđardóttir ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 865 KB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-915-4
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3850941]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2022.
Zobeltitz, Fedor von (1857-1934)
Die Zwei in der Sonne (magyar)
   Ketten a napsütésben [elektronikus dok.] / Fedor von Zobeltitz ; ford. Forró Pál. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-371-2 (epub)
ISBN 978-963-559-372-9 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3847684]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4391 /2022.
Anthony, Erica
   Találj rám 1 / Erica Anthony. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 562 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-58-7 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3851161]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2022.
B. E. Belle
   Szépségek [elektronikus dok.] / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szentes : Maraton K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81875-0-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3850895]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2022.
Baader Erik (1938-)
   Az ötödik parancsolat / Baader Erik. - [Sopron] : Magánkiad., 2021. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3054-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3851572]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2022.
Bán János (1968-)
   Ezer rege könyve [elektronikus dok.] : a csillagösvény lovasai / Bán Mór ; Németh Kristóf előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (8h 25 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-577-6 : 3400,- Ft
magyar irodalom - monda - hangoskönyv
894.511-343 *** 398.22(=945.11)
[AN 3850628]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy év Rómában / Baráth Viktória. - 6. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-37-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862384]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök / Baráth Viktória. - 5. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 377, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-83-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862138]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2022.
Bencs Mónika
   Kuvasz mesék / Bencs Mónika. - Kerkateskánd : Magánkiad., 2021. - 76, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0693-9 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3851510]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Lampion, 2022-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861681]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2022. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-324-962-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861683] MARC

ANSEL
UTF-84399 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-587-153-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3862038]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini a fényvizeken / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2022. - 317, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-587-155-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3862039]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Datolyaparton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - 398, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-587-154-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3862013]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2022.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Mulat a manézs / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-640-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor - szatirikus regény
894.511-7 *** 894.511-313.1
[AN 3861463]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2022.
Bogár Erika (1974-)
   Széttört akkordok / Bogár Erika. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-83-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851167]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2022.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Amália álmai : mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról / Boldizsár Ildikó ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Magvető, 2021. - 44, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-4128-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3862637]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - 6. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 486, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862017]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   A végzet után [elektronikus dok.] : az Elit-sorozatot lezáró novella / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169104. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-174-2
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3861630]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2022.
Buótyik Dorina
   Az egyiptomi királynő rejtélye : [III. Amenemhat rejtélyének folytatása] / Buótyik Dorina. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-80-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3851173]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2022.
Csanádyné Soós Brigitta
   Vénusz az örök nő / Csanádyné Soós Brigitta. - [Siófok] : SB Derma Kft., 2021. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2455-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3851873]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2022.
Csukás István (1936-2020)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 12. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2021. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3862479]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2022.
Csukás István (1936-2020)
   Tükörbohócok / Csukás István ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2021. - 74, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-457-764-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3862480]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2022.
Dániel András (1966-)
   Jó éjszakát, kuflik! / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-106-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3862147]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2022.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a mohamanyi / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-108-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3862144]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2022.
Dániel András (1966-)
   Egy kupac kufli / Dániel András. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-105-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3862145]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2022.
Egrich Mónika, M. (1956-)
   Itt és most : versek = Hier und jetzt / M. Egrich Mónika ; [ill. Mánfai Petra]. - [Pécs] : [Mánfai Gy.-né], 2021. - 103 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-01-1479-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - német irodalom - vers
894.511-14 *** 830-14(439)
[AN 3851972]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Az Anna-bál szerelmesei / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2022. - 423, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-993-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862131]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2022.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-928-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3861401]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2022.
   "A felnégyelt haza..." : 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920-2020 : kárpátaljai költők antológiája / [összeáll., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Dupka György]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2021. - 372 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 296.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-27-3 kötött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(477.87)(082)
[AN 3851757]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2022.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Meseerdőn, meseréten [elektronikus dok.] / Fésűs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-241-6 : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850610]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2022.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Pöttömke [elektronikus dok.] / Fésűs Éva ; Bozó Andrea előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2021. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-281-2 : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850622]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2022.
Forte, Gigi
   Levelek / Gigi Forte. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-30-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851152]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2022.
Francsovics Judit
   Mindenki volt gyerek : gyermekversek / Francsovics Judit. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő dalok előadója a Bogár Muzsika zenekar
ISBN 978-615-5539-38-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3851484]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2022.
Fróna Zsófia
   A fegyverforgató : démonok közt / Fróna Zsófia. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 536 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-6309-03-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851181]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2022.
Gáll Viktória
   Borsi mesék / Gáll Viktória Emese ; [ill. Szert-Szabó Dorottya]. - [Szekszárd] : Ringató, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-6218-03-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852041]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2022.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2021. - 555, [2] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-323-6 kötött : 4300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862115]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2022.
Gáspár Fanni
   Az Alhambrában nem jártam / Gáspár Fanni. - Budapest : [Gáspár F.], 2021. - 251, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2650-0 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3851909]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2022.
   Gólyahír : irodalmi szöveggyűjtemény 3-4. évfolyam / [szerk. Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt] ; [ill. Sásdi Laura, Séllei Nóra Valéria]. - Budapest : Kálvin, 2021. - 221 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-558-462-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szöveggyűjtemény
894.511-822(02.053.2)
[AN 3851730]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott vágyak : Elfojtva 2. / Anne L. Green. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 436, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-73-4 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3862137]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   A remény hajnala / Anne L. Green. - 6. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 420, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-18-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3862383]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2022.
Havasi Máté (1979-)
   Vadmacskák : az első bevetés / Havasi Máté. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-98-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851609]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2022.
Hegedűs László (1925-1991)
   Utóirat helyett : akit elhallgattak / Hegedűs László ; [... szerk. Kiss György] ; [... ill. Tóth Zsuzsi TéZsé]. - [Gödöllő] : Kiss Gy., 2021. - 91, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0935-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852061]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2022.
Hopeheart, Sue J.
   A gyönyörű teremtmény : a Vérből születve-trilógia első kötete : Danu pajzán gyermekei sorozat I. / Sue J. Hopeheart. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 643 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-71-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851162]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2022.
Horváth László Imre (1981-)
   Az időutazás lehetőségei : válogatott versek / Horváth László Imre. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 54, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-54-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3851477]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2022.
Hugyec Anikó
   Túl kevés idő / Hugyec Anikó. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-04-5 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851165]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2022.
Hunt, Diana
   Titokzatos útitárs / Diana Hunt. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-19-8 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851192]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2022.
Ici
   Az árnyékfalu / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-36-5 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851236]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2022.
Ici
   Démonok árnyékában : a megszállottság / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-99-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3851423]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2022.
Jenei András (1976-)
   Mindenki jó lesz, tesó! [elektronikus dok.] / Jenei András. - Szöveg (pdf : 761 KB). - [Balatonboglár] : [Helma K.] : Szerző, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169251. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862484]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2022.
Jenei András (1976-)
   Mindenki jó lesz, tesó! [elektronikus dok.] / Jenei András. - Szöveg (epub : 123 KB) (mobi : 169 KB) (pdf : 795 KB). - Balatonboglár : Helma K. : Szerző, 2021, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6361-40-0 (epub)
ISBN 978-615-6361-41-7 (mobi)
ISBN 978-615-6361-39-4 (pdf)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862272]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2022.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 593 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-5-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3859672]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2022.
Juhász Erika
   Szösz a teában : szösszenetek az életemből diaképeken / Juhász Erika. - [Óhíd] : Magánkiad., 2021. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2448-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3851860]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2022.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Színek és évek [elektronikus dok.] / Kaffka Margit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-6-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859665]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2022.
Karászi Ilona
   Morzsi a rövidszőrű magyar vizsla kutyakölyök kalandjai / Karászi Ilona. - [Hajdúbagos] : Ilona Kv., cop. 2021. - 102 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-2924-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851500]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Capillária [elektronikus dok.] : Gulliver hatodik útja / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 690 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-01-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859653]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti [elektronikus dok.] : irodalmi karikatúrák / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 201 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-00-5
magyar irodalom - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3859636]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 232 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-9-9
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3859639]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 362 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-8-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859646]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás Faremidóba [elektronikus dok.] : Gulliver ötödik útja / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 464 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81933-7-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3859649]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2022.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán [elektronikus dok.] : dráma öt szakaszban / Katona József. - Szöveg (epub : 180 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-02-9
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3859662]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 1 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 360, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-00-2 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862652]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2022.
King, Lexie
   Élet vár / Lexie King. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 490 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-20-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3851187]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2022.
Kiss Ottó (1963-)
   Annabé : mesés történetek egy óvodás kislány életéből / Kiss Ottó ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 84, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-436-3 kötött : 3775,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851682]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2022.
Kopácsi Krisztina
   Fagypont / Kopácsi Krisztina. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 488 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-27-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3851163]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 471 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-09-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861606]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 536 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-08-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861643]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 303 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-07-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3861610]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél kalandjai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 212 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-06-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3861612]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 525 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-05-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861647]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2022.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 949 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-04-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861648]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2022.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv [elektronikus dok.] : tenyérjóslások könyve / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 693 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-11-1
magyar irodalom - tenyérjóslás - álmoskönyv - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 398.7
[AN 3861614]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2022.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-10-4
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3861615]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2022.
László Terézia (1923-)
   Ború is, meg derű : László Terézia Trézsi verseskötete / [... kiad. Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, [2021]. - 67 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-01-2201-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3851412]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2022.
Lázár Bence András (1989-)
   Kávé, tejjel / Lázár Bence András. - Budakeszi : Prae, 2021. - 88, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6199-22-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3851493]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2022.
Lovasi András (1967-)
   Grand Hotel Halmahera : tréning a mennyországhoz / Lovasi András ; Korolovszky Anna grafikáival. - [Pécs] : Megadó K., cop. 2021. - 99 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-81922-0-0 kötött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3851330]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2022.
   Macskák mesés könyve / szerk. Lovász Andrea ; [ill. ... Szabó Imola Julianna]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-59-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - macska - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 636.8(0:82-822)
[AN 3852002]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2022.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája ; A civilizátor / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta]. - Budapest : Európa, 2021. - 208, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9680-4 fűzött : 1299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-504-227-2)
magyar irodalom - drámai költemény - vígjáték
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 3861994]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2022.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája [elektronikus dok.] : drámai költemény / Madách Imre. - Szöveg (epub : 363 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-15-9
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3861645]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2022.
Márton András
   NDK, a csókok országa / Márton András. - [Debrecen] : [Márton A.], [2021]. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3851637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 35 kilométer, 35 történet. - 172 p.
ISBN 978-615-01-0982-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3851646] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hazafutás és két hét szerelem. - 158 p.
ISBN 978-615-01-0983-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3851647] MARC

ANSEL
UTF-84468 /2022.
Mátrai Szilvia
   Aki betölti a hiányt / Mátrai Szilvia. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-293-0 kötött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851749]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2022.
Mechler Anna (1974-)
   Vonat mesék nagykönyve / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., cop. 2021. - 101, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-584-035-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851840]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Márta evangéliuma / Mészöly Ágnes. - 2. jav. kiad. - Budakeszi : Prae, 2021. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6199-27-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862012]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-23-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861642]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-22-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861639]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 919 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-21-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861641]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Gavallérok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 483 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-24-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861644]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 327 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-20-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861638]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 862 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-19-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861637]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 667 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-17-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861634]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2022.
Molnár Csaba Bertalan
   Az utolsó rend / Bert Miller. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-01-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851238]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2022.
Molnár T. Eszter (1976-)
   A Kóbor Szálló / Molnár T. Eszter ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - Budapest : Pagony, 2021. - 109, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-126-1 kötött : 3790,- Ft
Németország - magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)(430)
[AN 3861488]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2021. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9982-9 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3861914]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2022.
Müller Péter (1936-)
   Anyám titkos könyve / Müller Péter. - 3. kiad. - Budapest : Rivaldafény K., 2022. - 309, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-10-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3862134]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2022.
Müller, Renáta W.
   A hírnév ára : [erotikus regény] / Renáta W. Müller. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 632 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-55-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3851188]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2022.
Müller, Renáta W.
   TestVér 1 / Renáta W. Müller. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 650 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-23-5 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993(494)
[AN 3851286]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2022.
   Muzsikáló madárház : a Kaláka és Gryllus Vilmos dalai / [... szövegek Gryllus Vilmos] ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Lampion, 2022. - 30, [18] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-324-960-4 kötött : 3899,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3861499]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2022.
Nagy-Pál Lajos (1956-)
   Szárnyak nélkül / Nagy-Pál Lajos. - Várvölgy : [Nagy-Pál L.], 2021. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0566-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3851517]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2022.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-162-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3861409]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2022.
Pálfalvi József
   Ilyen a c'est ma vie : az életem színe és fonákja / Pálfalvi József. - [Pilisszántó] : Magánkiad., 2021. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2295-3 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3851437]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 1 [elektronikus dok.] / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-062-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861620]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2022.
Puzsér Róbert (1974-)
   A tömeg enciklopédiája / Puzsér Róbert ; [közrem. Mihálkovics Edina, Nyári Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, [2021]. - Leporelló (15 p.) : ill., részben színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-544-576-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humor - karikatúra
894.511-7 *** 741.5(439)
[AN 3851522]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2022.
Raven, Anne
   Illegális szerelem / Anne Raven. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-50-1 fűzött : 4090,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3851294]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő ; [... az ill. Korcsmáros Pál rajzainak felhasználásával kész.] ; [átd. Garisa H. Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 237, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-655-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3852086]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Menni vagy meghalni (olasz)
   Andare o morire / Rejtő Jenő ; trad. Olivari Adriano. - Budapest : [Olivari, A.], 2021. - [2], 120 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6370-03-7 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3851402]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2022.
Robins, Claire
   Sorsok tükre : Vystera árnyai / Claire Robins. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 382 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-6373-07-6 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3851146]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2022.
Salga Attila (1945-)
A koronázatlan szélhámoskirály (új kiadása)
   A mátészalkai kalandor regényes története [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epdf : 694 KB). - [Budapest] : [Ad Librum], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169248. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-9934-20-7)
Strassnoff Ignác (1868-1933)
Magyarország - magyar irodalom - bűnöző - 19. század - 20. század - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6 *** 343.919(439)(092)Strassnoff_I.
[AN 3862476]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2022.
Salga Attila (1945-)
   Mi lenne velem nélkülem? [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epdf : 730 KB). - [Balatonboglár] : [Helma K]., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169250. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862482]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2022.
Salga Attila (1945-)
   A reménygyújtogató [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epub : 259 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-07-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3861629]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2022.
Shade, Lilly
   Heshin / Lilly Shade. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-74-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851176]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2022.
Sky, Zaryntia B.
   Elkerülhetetlenül / Zaryntia B. Sky. - 2. átd. kiad. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-95-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851937]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2022.
Soto, Diana
   Csak a bolondok boldogok : 3 drámát tartalmazó kötet : [kortárs drámák] / Diana Soto. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 364 p. ; 20 cm
Tart.: Az ártatlan bűnösÞ; Csak a bolondok boldogokÞ; Az akasztott király
ISBN 978-615-6309-62-4 fűzött : 3290,- Ft
Spanyolország - magyar irodalom - dráma
894.511-2(460)
[AN 3851291]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2022.
Spiró György (1946-)
   Mikor szabad ölni? [elektronikus dok.] : esszék / Spiró György. - Szöveg (epub : 707 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4103-1
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3862275]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2022.
Sükösd Tünde
   Jamaica / Sükösd Tünde. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-94-5 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851160]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2022.
Szálinger István
   Bánfai tragédia : Palini Inkey Kázmér és neje, Berchtold Eleonóra élete és tragédiája / Szálinger István. - [Alsópáhok] : Szálinger I., [2021]. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0440-9 fűzött
Inkey Kázmér (1818-1882)
Berchtold Eleonóra (1830-1861)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3851446]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2022.
Szilágyi-Kiszler Adrienn
   A vihar csendje / Szilágyi-Kiszler Adrienn. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 577 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-77-8 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851147]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2022.
Szűcs Csaba (1966-)
   A Grandpierre-kert : Grandpierre Lajos visszaemlékezéseiből, levelezéséből és egyéb feljegyzéseiből / írta Szűcs Csaba. - [Balmazújváros] : Szerző, [2021]. - 182, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2608-1 fűzött : 2490,- Ft
Grandpierre Lajos (1905-1986)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3851856]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2022.
Tersánszky Józsi Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 9. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2021. - 89, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-311-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3862642]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2022.
Toplak Zoltán
   Férfisors, női sors / Toplak Zoltán. - [Kőszeg] : [Toplak Z.], [2021]. - 137 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-2527-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851870]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2022.
Tóth János
   A szárnyszegett madár / Tóth János. - Gyöngyössolymos : Szerző, 2021. - 295 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2581-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3851777]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2022.
Tóth Krisztina (1967-)
   Bálnadal [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 599 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4102-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3862277]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2022.
Turczi István (1957-)
   Robin hód kalandjai 2 : Robin és Alaszka / Turczi István ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Scolar, 2021. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-283-3 kötött : 2775,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3851689]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2022.
Varga Gy. Brian
   Két nap az élet : [várbalogi történetek] / Varga Gy. Brian. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-93-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3851153]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a bűvészolimpia / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-053-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3851033]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2022.
Winter, Abby
   Treasure : újra akarlak / Abby Winter. - Bakháza : Newline K., 2021. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-37-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3851399]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2022.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem [elektronikus dok.] : hősköltemény tizenöt énekben / Zrínyi Miklós ; jegyzetekkel ell. Endrei Ákos. - Szöveg (epub : 279 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-14-2
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-131
[AN 3862273]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4514 /2022.
Czirják Erika
   Útravaló sütik : munkafüzet / Czirják Erika ; [ill. Lakatos Eszter]. - [Budapest] : Czirják E., 2021. - 66, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2619-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3851935]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2022.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a hóban avagy: Ahol a jóbogyó terem / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-107-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3862146]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2022.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a pofavágóverseny / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-109-4 kötött : 2250,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3862148]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2022.
Kosztyu Brigitta
   Hallottál már Fazékországról? : foglalkoztató füzet 5-7 éves gyerekeknek / [... szöveg Kosztyu Brigitta] ; [graf. Magyar Andrea]. - Nyíregyháza : Sóstói Múzeumfalu, 2021. - 30 p. : ill., színes ; 20x25 cm + 2 mell. - (Sóstói Múzeumfalu kiadványai, ISSN 2732-3455 ; 1.)
ISBN 978-963-89884-4-7 fűzött
Nyíregyháza - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 069(439-2Nyíregyháza)
[AN 3851388]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021. - [53] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862132]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2022.
Moore, Harry
Holiday helpers! (magyar)
   Karácsonyi mentőakció / rajz. Harry Moore. - [Fót] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-615-5670-52-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861951]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2022.
   Papagájok kifestőkönyve = Coloring book of parrots / [összeáll. Gáspár Nikolett Anna]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2021. - [20] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 13.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-409-218-6 fűzött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3851746]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2022.
Reinwarth, Alexandra
Was ich an dir liebe (magyar)
   Amit szeretek benned : egy különleges ajándék: kitölthető szerelmi vallomás / [Alexandra Reinwarth] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - [96] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-626-6 kötött : 2899,- Ft
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3851758]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht Zelten (magyar)
   Bori kempingezik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 24.)
ISBN 978-615-5220-74-6 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862315]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist wütend (magyar)
   Bori mérges / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 45.)
ISBN 978-963-403-759-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862313]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862312]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2022.
   Színes madarak kifestőkönyve = Coloring book of birds / [összeáll. Baráth Anikó]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2021. - [20] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 14.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-409-219-3 fűzött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3851755]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht nicht mit Fremden mit (magyar)
   Berci nem megy el idegenekkel / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 13.)
ISBN 978-963-403-550-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862308]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Frühling (magyar)
   Berci és a tavasz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 14.)
ISBN 978-963-403-591-6 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862310]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3862305]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4529 /2022.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 6 : alors, tout tombe (magyar)
   Blacksad : a függöny lehull, első rész / írta Juan Díaz Canales ; rajz. ... Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2021. - 57 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5699-49-8 kötött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3851917]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2022.
   Eötvözet 9 : az Eötvös Loránd Kollégium 9. konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Varga Anikó, Virág Nándor]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2021. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 9.)
A konferenciát Szegeden, 2020. dec. 18-19-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-791-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3852114]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2022.
Johns, Geoff (1973-)
Batman: three Jokers (magyar)
   Batman : három Joker / [írta Geoff Johns] ; [rajz. Jason Fabok] ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [160] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-215-3 kötött : 6495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3851899]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2022.
Mayer Roland
   Egy jobb füzetben / [kész. ... Mayer Roland]. - [Fenyőfő] : Mayer R., 2021. - [116] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-01-3079-8 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3851414]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2022.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (15.) (2020) (Győr)
   Pro Scientia Aranyérmesek XV. Konferenciája : 2020, Széchenyi István Egyetem, Győr, október 8-10. / [szerk. Csitei Béla, Szépvölgyi Enikő] ; [... kiad. a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület]. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyes., 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88289-6-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3"2020"
[AN 3851829]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2022.
Wagner, John (1949-)
Judge Dredd : origins (magyar)
   Judge Dredd : Dredd bíró : eredet / [John Wagner író] ; [Carlos Ezquerra, Kev Walker rajzolók] ; [Lunczer Gábor ford.]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [176] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-203-0 kötött : 6495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3851872]
MARC

ANSEL
UTF-8