MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/05/05 09:12:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4535 /2022.
Kádár Zsuzsanna (1960-)
   Állam - párt - történetírás : a Magyar Munkásmozgalmi Intézet, az MSZMP Párttörténeti Intézete, 1948-1989 / B. Kádár Zsuzsanna. - Budapest : Gondolat, 2021. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-054-7 fűzött : 2900,- Ft
Párttörténeti Intézet (Budapest)
Magyarország - kutatóintézet - Kádár-korszak - munkásmozgalom - kommunista párt
061.1(439)"194/198" *** 327.323(439)"194/198" *** 329.15(439)"194/198"
[AN 3852815]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4536 /2022.
Farkas Katalin
   Cimelia : a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára kincsei : treasures of the Klebelsberg Kuno Library, University of Szeged / írták Farkas Katalin, Varga András ; [ford. Fenyvesi Anna, Ralph Reindler]. - Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2021. - VIII, 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-306-788-8 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár
Szeged - könyvtári gyűjtemény - egyetemi könyvtár - könyvritkaság
09 *** 027.7(439-2Szeged)
[AN 3852115]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4537 /2022.
Mihelics Vid (1899-1968)
   Eszmék és tények : a Mihelics Vid halálának 50. évfordulójára rendezett emlékkonferencia előadásai & Mihelics Vid írásai / szerk. Frenyó Zoltán. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : BTK : Gondolat, 2020. - 322, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
A konferenciát Budapesten, 2018. dec. 6-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-065-3 kötött : 4000,- Ft
Mihelics Vid (1899-1968)
Magyarország - szociológus - újságíró - politikus - állam és egyház viszonya - politikatörténet - kereszténydemokrácia - katolikus egyház - 1945 utáni időszak - 20. század
070(439)(092)Mihelics_V. *** 32(439)(092)Mihelics_V. *** 316(439)(092)Mihelics_V. *** 322(439)"194/196" *** 323(439)"19" *** 282
[AN 3853224]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4538 /2022.
How does it work? (magyar)
   Hogyan működik? : válaszok nagykönyve / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5566-58-5 kötött
természettudomány - gyermekkönyv - képeskönyv
5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852649]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4539 /2022.
Eckartshausen, Karl von (1752-1803)
Über die Zauberkräfte der Natur (magyar)
   A természet varázserőiről / Karl von Eckartshausen ; Antoine Faivre előszavával ; [... kiad. a Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Egyesület]. - Úny : Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nk. Iskolája Egyes., [2021]. - 105 p. : ill. ; 23 cm
A függelékben a szerző "A magasabb kémia katekizmusa" c. írásával
ISBN 978-963-7420-69-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3852105]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2022.
Hoffmann Gergely (1976-)
   Lélek a Földön : önismeret és spiritualitás a hétköznapokban / Hoffmann Gergely ; [közread.] TÉT Akadémia, [Tessék! Közhasznú Egyesület és HUMANDOK Kft.]. - Budapest : TÉT Akadémia : HUMANDOK Kft. ; [Solymár] : Tessék! Közhasznú Egyes., 2021. - 271 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81898-0-4 fűzött : 3480,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3852521]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2022.
Vörös Mária Nyemirovszkaja
   Az orosz energiagyógyászat nagykönyve / Vörös Mária Nyemirovszkaja. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 615 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-6115-14-0 fűzött : 11990,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat - auditív dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3853417]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4542 /2022.
Attenborough, David (1926-)
A life on our planet (magyar)
   Egy élet a bolygónkon : a szemtanú vallomása - és látomás a Föld jövőjéről / David Attenborough és Jonnie Hughes ; [ford. Makovecz Benjamin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 306, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-872-0 kötött : 4999,- Ft
természeti környezet - biodiverzitás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
502 *** 574.24 *** 504.03
[AN 3862858]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4543 /2022.
100 dazzling dinosaur facts (magyar)
   100 izgalmas tény a dinoszauruszokról : [ragassz és tanulj!] : [több mint 150 matricával!] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2021]. - [24] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852691]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4544 /2022.
Dreve, Paula
   Irány a világűr! / [szerző Paula Dreve] ; [ford. Zölde Júlia]. - Budapest : Roland, [2021]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-22-4 fűzött : 2490,- Ft
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3852451]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4545 /2022.
100 amazing animal facts (magyar)
   100 bámulatos tény az állatokról : [ragassz és tanulj!] : [több mint 150 matricával!] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2021]. - [24] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852685]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2022.
Animals (magyar)
   Csodálatos állatok : válaszok nagykönyve / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5566-59-2 kötött
flóra - vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852657]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2022.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei : állatkerti gyűjtőutak / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2022. - 357, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Titokzatos állatok nyomában" címmel is
ISBN 978-963-355-445-6 kötött : 4950,- Ft
Guyana - Paraguay - Indonézia - fauna - útleírás
591.9(881)(0:82-992) *** 591.9(892)(0:82-992) *** 591.9(594)(0:82-992)
[AN 3862678]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2022.
Boden, Ben (1971-)
Welcher Angelfisch ist das? (magyar)
   Milyen hal ez? : 50 édesvízi és tengeri hal bemutatása / Ben Boden ; [ford. Ormai Erika]. - [Budapest] : Saxum, 2021. - 105 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-248-290-3 fűzött : 2500,- Ft
hal - állathatározó
597(100)(083.71)
[AN 3852499]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2022.
Rusche-Göllnitz, Angelika
Bienen, Wespen, Hummeln (magyar)
   Méhek és darazsak : kukucskáló-ablakokkal / [írta Angelika Rusche-Göllnitz] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 33.)
ISBN 978-963-294-653-5 kötött : 4290,- Ft
méh - méhészet - darázs - gyermekkönyv
595.799(02.053.2) *** 638.1(02.053.2) *** 595.79(02.053.2)
[AN 3852918]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4550 /2022.
100 best body facts (magyar)
   100 érdekfeszítő tény az emberi testről : [ragassz és tanulj!] : [több mint 150 matricával!] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2021]. - [24] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
emberi test - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
612(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852689]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2022.
Abstinence (magyar)
   Absztinencia : OA-s társak megosztásai / [kiad. az Anonim Túlevők Magyarországi Közössége]. - [Budapest] : Anonim Túlevők Mo.-i Közössége, cop. 2020. - 190, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81545-1-2 fűzött
táplálkozási zavar - memoár
616.89-008.441.42(0:82-94)
[AN 3852696]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   Már csak 9 hónap, és találkozunk! : napló életed legcsodálatosabb kihívásához / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-570-253-4 kötött : 3599,- Ft
terhesség
618.3 *** 612.63
[AN 3853325]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2022.
Beck, Martha (1962-)
The way of integrity (magyar)
   A teljesség felé : találd meg a valódi énedhez vezető utat / Martha Beck ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-238-5 kötött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3852158]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2022.
Clever, Sid
   Különvélemények : igazságok a hazugságokban / Sid Clever, Alexa Smart. - [Kóka] : [Fekete Zs.], [2021]. - 202 p. ; 16 cm
Számozási adatként: 8
ISBN 978-615-81959-0-4 fűzött
nemi élet - párkapcsolat - internet
613.88 *** 316.472.4 *** 681.3.004.14
[AN 3852208]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2022.
Eanes, Rebecca
The gift of a happy mother (magyar)
   Hogyan legyél tökéletes anya? Sehogy! Legyél elég jó! / Rebecca Eanes ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 238, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-570-251-0 kötött : 4199,- Ft
anyaság - mentálhigiénia - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1
[AN 3852314]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2022.
Feldmár András (1940-)
Credo (angol)
   Credo / Andrew Feldmár ; [transl. by Julia Thornton]. - Limited ed. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
pszichoanalízis - pszichoterápia - magyar irodalom - memoár - fordítás
159.964.2 *** 615.851 *** 894.511-94=20
[AN 3852583]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2022.
Ferguson, Niall (1964-)
Doom (magyar)
   Végzet : a katasztrófa politikája / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2021. - 591 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-421-9 kötött : 7750,- Ft
világjárvány - katasztrófa - természeti katasztrófa - válságmenedzselés - történeti feldolgozás
616.98(100)"202" *** 614.4(100)(091) *** 502.58(100) *** 658.1.016.7
[AN 3853021]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2022.
Gupta, Sanjay (1969-)
Keep sharp (magyar)
   Tartsd élesen az elméd : a demencia nem elkerülhetetlen! / Sanjay Gupta, Kristin Loberg ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-215-6 kötött : 5490,- Ft
élettani öregedés - elbutulás - életvezetés - idős
616.892-053.9 *** 613.865-053.9
[AN 3852500]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2022.
Halász-Szabó Klaudia
   Nagy bátorságkönyvem : mesék az önbizalom és a magabiztosság erősítéséhez / Halász-Szabó Klaudia és Sillinger Nikolett ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2021]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-21-7 kötött : 4490,- Ft
önbizalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 159.923.2(02.053.2)
[AN 3852469]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2022.
Hengl Melinda
   A kézírás interdiszciplinaritása [elektronikus dok.] / Hengl Melinda ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - [Pécs] : PTE K. : PTE ÁJK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169324. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-429-706-2)
grafológia - kriminalisztika - igazságügyi segédtudomány - elektronikus dokumentum
159.925.6 *** 343.982.4 *** 340.6
[AN 3863005]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2022.
Hidasi Judit
   365 gondolat a boldog(abb) élethez / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 378, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-285-5 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 3852572]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2022.
Hof, Wim (1959-)
The Wim Hof method (magyar)
   A Wim Hof-módszer : aktiváld a benned rejlő, teljes emberi potenciált! / Wim Hof ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-475-467-1 fűzött : 3999,- Ft
edzés - légzés - extrém sport
613.71 *** 612.2 *** 796
[AN 3862997]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2022.
Izmindi Katalin
   Viszlát, pelus! : intsünk búcsút a pelusnak / Izmindi Katalin és Mező Adrienn ; [ill. Vigovszky Rita]. - Budapest : Roland, [2021]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-25-5 kötött : 2990,- Ft
csecsemőgondozás - szobatisztaság - gyermekirodalom - mese
613.95(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3852455]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2022.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3862862]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2022.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia a gyakorlatban : az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban / Kádár Annamária, Kerekes Valéria. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5281-44-0 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3863007]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2022.
Kåver, Anna (1952-)
Oro (magyar)
   A szorongás vége : hogyan tudunk együtt élni örökös aggódásunkkal? / Anna Kåver ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2021. - 167 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6769-0 fűzött : 3490,- Ft
félelem - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.942 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3852504]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2022.
King, Vex (1987-)
Healing is the new high (magyar)
   A gyógyulás az új divat : útmutató az érzelmi válságok átvészeléséhez és a szabadság eléréséhez / Vex King ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 293 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-507-255-2 fűzött : 4990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3852188]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2022.
Kulp, Adrian
We're pregnant (magyar)
   Várandósak vagyunk! : kezdő apukák terhességi kézikönyve : minden amit tudnod kell párod és gyermeketek érdekében / Adrian Kulp ; ill. Jeremy Nguyen ; [transl. Tilki Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 292, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 288.
ISBN 978-963-582-103-7 fűzött : 3500,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás - apaság - családi szerep
613.865-055.1-055.52 *** 613.95 *** 618 *** 316.356.2 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3852675]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2022.
Laureys, Steven (1968-)
Het no-nonsense meditatieboek (magyar)
   A meditációról érthetően : egy neurológus kutatóorvos útmutatója / Steven Laureys ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 270, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-370-0 fűzött : 3995,- Ft
meditáció - agykutatás
615.851.86 *** 612.82
[AN 3852643]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2022.
Lenkei Gábor (1961-)
Cenzúrázott egészség (angol)
   Censored health : on the assembly line of the disease industry / Gábor Lenkei ; [transl. by Andrea Lantos-Nagy]. - 2. ed. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2021, cop. 2004. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-235.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-87224-2-3)
 (hibás ISBN 978-963-212-455-1)
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 3853044]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2022.
Martela, Frank (1981-)
A wonderful life (magyar)
   Az élet csodaszép : a teljesség kérdése: egy új nézőpont / Frank Martela ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2021. - 183 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 978-963-13-6771-3 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923
[AN 3852501]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2022.
Maxwell, John C. (1947-)
Today matters (magyar)
   Minden nap számít / John C. Maxwell. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 405, [2] p. ; 20 cm
Ford. Nagy Ádám
ISBN 978-615-6346-01-8 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - siker
613.865
[AN 3853395]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2022.
May, Katherine (1977-)
Wintering (magyar)
   Út a télbe : a pihenés és visszavonulás ereje válságos időkben / Katherine May ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 284, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-64-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3852554]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2022.
   Mérföldkövek : 30 év a Transzplantációs Alapítvány életében. - Budapest : Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, [2021]. - 26 p. : ill., színes ; 18 cm
Fűzött
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
Magyarország - szervátültetés - vese - testülettörténet - alapítvány
616.61-089.843 *** 061.2(439)(091)
[AN 3852275]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2022.
Meyer, Joyce (1943-)
Powerful thinking (magyar)
   Győztes gondolkodás / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - XIII, 140, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6017-28-4 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3853118]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2022.
   Mi, pasik, a ti szemetekben [elektronikus dok.] / [szerk.] Takács T. László. - Szöveg (epub : 622 KB). - [Budapest] : [Takács L.], [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-201-1
párkapcsolat - nemek lélektana - férfi - memoár - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.1(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3851723]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2022.
My body (magyar)
   A testem : válaszok nagykönyve / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5566-60-8 kötött
emberi test - gyermekkönyv - képeskönyv
612(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852640]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2022.
Nagy Henriett (1974-)
   Boldogságnapló : találd meg az élet apró örömeit! / Nagy Henriett. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 259 p. : ill., színes ; 22 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-565-149-8 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - boldogság - példatár
613.865(076) *** 159.942(076)
[AN 3852555]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2022.
Ngomane, Mungi
Everyday ubuntu (magyar)
   Ubuntu : boldogság afrikai módra / Mungi Ngomane ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 238, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-487-5 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3852298]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2022.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Orvos- és Egészségtudományi Szekció (2021) (Szeged)
   35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Orvos- és Egészségtudományi Szekció : Szeged, 2021. április 6-9. / [... szerkesztői Tolnai József, Peták Ferenc, Rakonczay Zoltán] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, 2021. - 353 p. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok
ISBN 978-963-306-786-4 fűzött
orvostudomány - higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 614 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3852138]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2022.
Perry, Bruce D. (1955-)
What happened to you? (magyar)
   Mi történt veled? : életünk újraalkotásának kulcsa, a múlt traumáinak elengedése / Bruce D. Perry ; [riporter] Oprah Winfrey ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 329 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-241-5 kötött : 5490,- Ft
lelki trauma - gyermeklélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - pszichoterápia - dialógus
159.922.7(0:82-83) *** 615.851(0:82-83) *** 159.942(0:82-84) *** 613.865(0:82-83) *** 159.923(0:82-83)
[AN 3852180]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2022.
Schmidt Zsuzsanna
   A polymyalgia rheumatica új szemlélete / Schmidt Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2022. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-813-2 fűzött : 3600,- Ft
reuma
616.72-002.77
[AN 3852987]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2022.
Stahl, Stefanie (1963-)
So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl (magyar)
   Így erősítsd az önértékelésed, hogy könnyebb legyen az élet / Stefanie Stahl ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2021. - 298, [6] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 978-963-355-767-9 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - önértékelés
613.865
[AN 3852360]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2022.
Stephens, Gin
Fast, feast, repeat (magyar)
   Böjt, evés, ismétlés : átfogó útmutató az időszakos böjthöz / Gin Stephens ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 340 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-223-1 kötött : 5490,- Ft
böjt - táplálkozástudomány
613.24
[AN 3852174]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2022.
Swaine, Amanda
Intermittent fasting for beginners (magyar)
   Időszakos böjt kezdőknek : teljes körű útmutató a böjtölő életmódhoz / Amanda Swaine. - Pécs : Alexandra, 2021. - 174 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Béresi Csilla. - Bibliogr.: p. 154-169.
ISBN 978-963-582-104-4 fűzött : 3500,- Ft
böjt - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3852968]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2022.
Szendrei Ádám
   Gazdagodj boldogan! : 7 egyszerű lépés a pénzügyi szabadság felé / Szendrei Ádám. - 6. kiad. - [Szeged] : [Profitszakértő Kft.], 2020. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-296.
ISBN 978-615-00-1749-5 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés - gazdagság
613.865 *** 336.7
[AN 3852132]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2022.
Szendrei Ádám
   Szuper én : útmutató önmagad legjobb változatához / Szendrei Ádám. - [Szeged] : [Profitszakértő Kft.], 2021. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 298-303.
ISBN 978-615-01-0824-7 fűzött : 5990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3852179]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2022.
Trenton, Nick
Stop overthinking (magyar)
   Ne agyald túl! : [módszerek a stressz csökkentésére, a negatív gondolatok elengedésére és a jelenre való összpontosításra] / Nick Trenton ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 203 p. ; 21 cm
Kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-507-263-7)
stresszkezelés - életvezetés - személyiségfejlesztés
612.06 *** 159.923.2
[AN 3852198]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2022.
Vay Blanka (1979-)
   Saját ketrec / Vay Blanka. - Budapest : Európa, 2021. - 484, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-526-6 kötött : 3999,- Ft
transzszexualitás - nemi szerep orientáció - memoár
613.885(0:82-94)
[AN 3852626]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2022.
Zimbardo, Philip (1933-)
Philip G. Zimbardo (magyar)
   Életem : az évszázad pszichológiája / Philip Zimbardo ; lejegyezte Daniel Hartwig ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 348 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-050-7 kötött : 4499,- Ft
Zimbardo, Philip (1933-)
Egyesült Államok - pszichológus - életútinterjú - alkalmazott lélektan - szociálpszichológia - 20. század - 21. század
159.9.004.14 *** 159.9(73)(092)Zimbardo,_Ph.(047.53) *** 316.6
[AN 3852509]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2022.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3862859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 293 p.
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-572-020-0 kötött : 5499,- Ft
[AN 3862860] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4592 /2022.
   Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban : a GINOP-2.3.-2-15-2016-00036. sz. projekt keretében / [... projektgazda ... Szegedi Tudományegyetem] ; [... partner Pécsi Tudományegyetem]. - [Szeged] : SZTE ; [Pécs] : PTE, [2021]. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
anyagtudomány - biológia - optikai mérés - nanotechnológia - interdiszciplináris módszer - kutatás-fejlesztés
620.2 *** 57 *** 543.4 *** 62-181.48
[AN 3852082]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4593 /2022.
   Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben : EFOP-3.6.2-16-2017-00005 : zárókiadvány / [... kedvezményezett ... Szegedi Tudományegyetem ; [... partnerek Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem]. - [Szeged] : SZTE ; [Debrecen] : DE ; [Pécs] : PTE, 2021. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94-113.
Fűzött
lézertechnika - kutatás-fejlesztés - interdiszciplináris módszer
621.375.826
[AN 3852075]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4594 /2022.
100 top-notch transport facts (magyar)
   100 szuper tény a közlekedésről : [ragassz és tanulj!] : [több mint 150 matricával!] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2021]. - [24] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
közlekedés - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852688]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2022.
Horváth Lajos (1938-)
   A fekete holló csőrében [elektronikus dok.] : válogatott fila-történeti dolgozatok / Horváth Lajos. - Szöveg (pdf : 210.8 MB). - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbnurn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169317. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-01-0703-5)
Magyarország - postatörténet - magyar történelem - bélyeg - elektronikus dokumentum
656.835(439)(091) *** 656.8(439)(091) *** 943.9
[AN 3862985]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4596 /2022.
Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap (2021) (Püspökladány)
   Alföldi Erdőkért Egyesület [elektronikus dok.] : kutatói nap : tudományos eredmények a gyakorlatban : Püspökladány, 2021.11.10 / fel. szerk. Csiha Imre ; szerk. Csiha Sára. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Püspökladány ; Kecskemét : Alföldi Erdőkért Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168458. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80594-9-7
Magyarország - erdészet - vadgazdálkodás - elektronikus dokumentum
639.1(439) *** 630(439)
[AN 3854948]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2022.
Buczkó József (1955-)
   Hagyományos méhészkedés Hajdúnánáson / Buczkó József. - Hajdúnánás : Szerző, 2021. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 32.)
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-615-01-2599-2 fűzött
Hajdúnánás - méhészet - magyar néprajz - történeti feldolgozás
638.1(439-2Hajdúnánás)(091) *** 39(=945.11)(439-2Hajdúnánás)
[AN 3852714]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2022.
   Felhasználói kézikönyv hazai típusú pálinkafőzőkhöz / [fotó Bánáti Balázs]. - Fót : Hazaipálinka.hu Kft., [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3852338]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2022.
   Felhasználói kézikönyv hobby típusú pálinkafőzőkhöz / [fotó Bánáti Balázs]. - Fót : Hazaipálinka.hu Kft., [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3852336]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4600 /2022.
Beczkóyné Kner Piroska (1877-19??)
   Szakácskönyv / írta Beczkóyné Kner Piroska ; [közread. a] ... Határ Győző Városi Könyvtár. - Budapest : Magvető ; Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2022. - 364, [1] p. ; 21 cm
Megj. Parti Nagy Lajos "Árnyékporocska" c. művével együtt
ISBN 978-963-14-4131-4 kötött : az Árnyékporocska c. kötettel együtt 6499,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3862993]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2022.
Kiss Dóri
   Glutén- és laktózmentes alapszakácskönyv / Kiss Dóri ; [fotók Kaszás Gergely]. - 4. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-35-1 fűzött : 5490,- Ft
diéta - lisztallergia - tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3862848]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2022.
Munkácsi Brigitta (1987-)
   Levendula és ecet : 57 környezetbarát tisztítószer a vegyszermentes otthonért / Munkácsi Brigitta. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 133, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-61-0 kötött : 4990,- Ft
háztartás - tisztítószer - környezetbarát technológia
648.58 *** 504.03
[AN 3862850]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2022.
Ramstedt, Frida (1979-)
Handbok i inredning och styling (magyar)
   Érezd magad otthon : lakberendezés A-tól Z-ig / Frida Ramstedt ; [ill. Mia Olofsson] ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Libri, 2021. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-433-697-6 kötött : 5499,- Ft
lakberendezés
643/645
[AN 3853020]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2022.
Sala, Felicita (1981-)
Au 10, rue des jardins (magyar)
   Mit főznek a Gránátalma utca 10.-ben? : receptek gyerekeknek a világ konyháiból / Felicita Sala. - [Budaörs] : Csipet K., 2021. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-09-8 kötött : 4000,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
641.568(100)(083.12)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852996]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2022.
Sala, Felicita (1981-)
Un an à Fleurville (magyar)
   Egy év kertvárosban : receptek az erkélyről, a tetőteraszról és a kertből / Felicita Sala. - [Budaörs] : Csipet K., 2021. - [39] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-10-4 kötött : 4000,- Ft
amatőr kertészkedés - szakácskönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 635(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853000]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2022.
Tóthné Libor Mária
   Limara vendégvárói : aranygaluskától zserbóig / Tóthné Libor Mária ; [fotós ... Studer Veronika]. - [Budaörs] : Csipet K., 2021. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5767-08-1 kötött : 6000,- Ft
péksütemény - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3853003]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4607 /2022.
Eilenberger, Wolfram (1972-)
Zeit der Zauberer (magyar)
   Varázslók kora : a filozófia nagy évtizede, 1919-1929 / Wolfram Eilenberger ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2021. - 446, [2] p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 430-446.
ISBN 978-963-509-275-8 kötött : 7750,- Ft
Németország - Ausztria - filozófiatörténet - 20. század - filozófus
1(430)(092)Benjamin,_W. *** 1(4)(091)"191/192" *** 1(430)(092)Cassirer,_E. *** 1(430)(092)Heidegger,_M. *** 1(436)(092)Wittgenstein,_L.
[AN 3853002]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2022.
Karácsony Gergely, G.
   Okoseszközök - okos jog? : a mesterséges intelligencia szabályozási kérdései / G. Karácsony Gergely. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 978-963-531-149-1 fűzött
mesterséges intelligencia - robotika - digitális technika - technikai kultúra - jogalkalmazás - jogi szabályozás
165.0.001.572 *** 007.52 *** 681.3.004.14 *** 621.865.8 *** 316.774 *** 340.132
[AN 3853112]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4609 /2022.
Halász Piusz (1909-1994)
   Eucharisztia : elmélkedések hitünk szent titkáról / Halász Piusz ; [szerk., a bevezetőket és a jegyzeteket írta Kiss L. Gábor és Szabó Ferenc] ; [közread. a] Betegápoló Irgalmasrend. - Budapest : Szt. István Társ. : Betegápoló Irgalmasrend, 2021. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-957-7 kötött
oltáriszentség - elmélkedés
242 *** 265.3
[AN 3852839]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2022.
Hickey, Marilyn (1931-)
It's not over until you win (magyar)
   Ne add fel, míg nem győztél! : hogyan tapasztaltam meg életem során Isten csodáit / Marilyn Hickey ; [ford. Joób Viktória, Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 326, [2] p., [14] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6108-53-1 kötött : 3990,- Ft
Hickey, Marilyn (1931-)
Egyesült Államok - prédikátor - pünkösdista egyház - 20. század - 21. század - memoár
289(73)(092)Hickey,_M.(0:82-94)
[AN 3852663]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2022.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: ünnepek, ökumené / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-962-1 kötött : 4200,- Ft
keresztény ünnep - ökumené - homília
252 *** 261.8 *** 264-04
[AN 3852950]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2022.
Meyer, Joyce (1943-)
Philippians (magyar)
   A filippi levél : bibliatanulmány : [gyakorlati útmutató a mindennapi keresztény élethez] / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - XI, 174, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6017-27-7 fűzött : 3290,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.6.07
[AN 3853125]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2022.
Pálinkó Máté
   Hamvas Endre csanádi püspök életrajza / Pálinkó Máté ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2021. - 108 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-615-6112-12-5 fűzött
Hamvas Endre (1890-1970)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Hamvas_E.
[AN 3852311]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2022.
Pusztai Gabriella (1966-)
   A vallásosság nevelésszociológiája : kutatások vallásos nevelésről és egyházi oktatásról / Pusztai Gabriella. - Budapest : Gondolat, 2020. - 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194)
Bibliogr.: p. 321-345.
ISBN 978-963-693-800-0 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - vallásosság - vallásos nevelés - oktatásszociológia - ezredforduló - 21. század
248.3 *** 37.015.4(439)"199/201" *** 37.017.93(439)"199/201"
[AN 3852286]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4615 /2022.
Diószegi György (1962-)
   Ferencváros görög öröksége : Alexandrosz Ypszilantisz 1821-es szabadságharca fényében! : filhellén magyarok, hungarofil görögök, 1821-2021 = Ī Ellīnikī klīronomia tīs Ferentsbaros : o Alexandros Ypsīlantīs ypo to katoptro toy Apeleytherōtikoy Agōna toy 1821 : filellīnes oyggroi, oyggrofiloi ellīnes / Diószegi György Antal ; [közread. a] Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat ; [... ford. Andreas Oikonomou]. - Budapest : Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2586-2 fűzött
Budapest. 9. kerület - magyarországi görögök
316.347(=774)(439-2Bp.IX.)
[AN 3852176]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2022.
   Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből [elektronikus dok.] / szerk. Cora Zoltán, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos. - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről
 (hibás ISBN 978-615-6060-26-6)
Magyarország - társadalomtörténet - szociálpolitika - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
316.32(439)(091) *** 364(439)(091)
[AN 3826762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig, 1867-1989. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164443. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-30-3
[AN 3826761] MARC

ANSEL
UTF-84617 /2022.
   Határtér : digitális kihívások a jogban / szerk. Gyekiczky Tamás. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-328-5 fűzött
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom - jogalkalmazás - jogi szabályozás - 21. század
316.774 *** 681.3.004.14 *** 340.132 *** 34:681.3.004.14
[AN 3852117]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2022.
Hegedűs Réka
   Ageing [elektronikus dok.] : az idősödő magyar lakosság (50-70 év) öregedéssel és vásárlási szokásaik megváltozásával kapcsolatos vizsgálata : országosan reprezentatív személyes megkérdezés eredményei (n=500) / Hegedűs Réka, ... Törőcsik Mária ... - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Pécs : [PTE], 2020
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162815. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-545-7
Magyarország - idős - fogyasztói magatartás - életmód - öregkor higiénéje - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.37-053.9(439)"202"(083.41) *** 366.1(439)"202"(083.41) *** 316.728(439)"202"(083.41) *** 613.98(439)"202"(083.41)
[AN 3813974]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2022.
   A hit közösséget teremt = Glaube stiftet Gemeinschaft / [szerk. Bozzai Attila] ; [... kiad. a ... Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum"]. - [Budaörs] : Bleyer J. Helytört. Gyűjt. "Heimatmuseum", [2021]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80542-5-6 fűzött
magyarországi németek - közösségfejlesztés - hitélet - konferencia-kiadvány
316.347(=30)(439) *** 316.45 *** 248.1 *** 061.3(439-2Budajenő)
[AN 3854393]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2022.
Holler, Ingrid
Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : gyakorlati kézikönyv : tréninggyakorlatok egyéni és csoportos munkához / Ingrid Holler ; Marshall B. Rosenberg előszavával ; [ford. Kenyeres Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2022. - 253, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-9493-97-1 fűzött : 5900,- Ft
kommunikáció - életvezetés - empátia - útmutató
316.77(036) *** 316.647.2(036) *** 613.865
[AN 3862995]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2022.
   Korszakok, sorsok, törekvések : fejezetek a huszadik századi Magyarország oktatási, kulturális és társadalmi életéből / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2021. - 132, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81543-1-4 fűzött
Magyarország - kulturális élet - társadalomtörténet - 20. század
316.7(439)"19" *** 316.32(439)"19"
[AN 3852308]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2022.
Kotler, Steven (1967-)
The art of impossible (magyar)
   A lehetetlen művészete : hogyan hozzunk ki magunkból csúcsteljesítményt? / Steven Kotler ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-040-8 kötött : 4500,- Ft
életvezetés - motiváció - tanulás - képességfejlesztés - kreativitás
316.628 *** 371.322 *** 37.025 *** 159.928.238 *** 613.865
[AN 3852976]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2022.
Móré Sándor (1973-)
   Nemzetiségek a mai Magyarországon - politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük / Móré Sándor. - Budapest : Gondolat, 2020. - 297, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. [281]-297.
ISBN 978-963-556-042-4 fűzött
Magyarország - nemzetiség - kollektív jogok - érdekképviselet - kisebbségi önkormányzat - 21. század
316.347(=00)(439)"201" *** 341.234(439) *** 342.724(439)
[AN 3852361]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2022.
Petersen, Anne Helen (1981-)
Can't even (magyar)
   Jöttünk, láttunk, elegünk van : a fiatal felnőttek és a kiégés / Anne Helen Petersen ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 382, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-104-5 fűzött : 4299,- Ft
kiégés - fiatal felnőtt - ifjúságszociológia
316.37-053.81 *** 159.94
[AN 3853380]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2022.
Puzsér Róbert (1974-)
   Sznobjektív : harminc identitásformáló közéleti, társadalmi és kulturális toplista / Puzsér Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 422 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-544-583-7 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - politikatörténet - társadalom - kulturális élet - 21. század - televíziós műsorszám
316.3(439)"201" *** 32(439)"201" *** 316.7(439)"200/201" *** 791.9.097(439)
[AN 3853041]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2022.
Werro, Evelyn
Gruppendynamische Aspekte agiler Frameworks (magyar)
   Agilis keretrendszerek csoportdinamikai szempontból : agilis teamek az odatartozás, a hatalom és az intimitás erőterében / Evelyn Werro ; [ford. Vaszkó Angéla]. - [Budapest] : In Dynamics Consulting Kft., cop. 2020. - 98 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-00-8067-3 fűzött : 3300,- Ft
csoportdinamika
316.45 *** 316.454.7
[AN 3852152]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4627 /2022.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Mátyás és a török basa : mesegyűjtések, 1950-1963 / Andrásfalvy Bertalan. - Budapest : MVE, 2021. - 358 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561)
Bibliogr.: p.313-316.
ISBN 978-615-01-2225-0 kötött : 6600,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3852656]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2022.
   Anyám meséi, Guszti bácsi meséi : cigány mesék / Rácz Anikó rajz. ; [szerk. Rácz Anikó]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp., 2021. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Bodorka könyvek, ISSN 2786-3328 ; 2.)
ISBN 978-615-80724-5-8 kötött
cigányság - magyar irodalom - népmese - mese
398.21(=914.99) *** 894.511-34
[AN 3852106]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2022.
Csapody Miklós (1955-)
   A népi, a szent és a művészi : Bálint Sándor és a képzőművészet / Csapody Miklós. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Dél-Alföld szellemi öröksége, ISSN 2786-1945 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-11-8 kötött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - művészettörténet - művészeti élet - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 73/76(439)"19"
[AN 3852293]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2022.
Tárkány Szücs Ernő (1921-1984)
   Rechtsgeschichte und Volksbräuche : ausgewählte Studien / Ernő Tárkány Szücs. - Budapest : Gondolat, 2021. - 320 p. : ill. ; 20 cm. - (Ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1785-6353)
Angol nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-186-5 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - jogtörténet - jogszokás
39(=945.11) *** 340.141(439) *** 34(439)(091)
[AN 3852795]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2022.
Veszelszki Ágnes (1982-)
   Illemkalauz : protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre / Veszelszki Ágnes ; Czikkely Panni rajz. - Budapest : Libri, 2021. - 174, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-433-944-1 kötött : 3999,- Ft
illemtan - viselkedéskultúra
395
[AN 3852529]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4632 /2022.
Barankovics István (1906-1974)
   "Nem fényleni, hanem használni" : Barankovics István válogatott írásai az emigrációból / szerk. Petrás Éva. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2020. - 251 p. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-068-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - politikus - kereszténydemokrácia - emigráció - politikatörténet - 1945 utáni időszak - 20. század
329.3:28(439)"194" *** 325.25(=945.11)(73)"195/196" *** 32(439)(092)Barankovics_I.
[AN 3853206]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2022.
   Csillagok! Csillagok! : segédanyag a magyarországi holokauszt oktatásához. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021. - 94, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-615-6108-51-7 fűzött
Magyarország - zsidóság - holokauszt - oktatási segédlet
323.12(=924)(439)"194"(072)
[AN 3852392]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2022.
   Foreign and security policy institutions in Central and Eastern Europe / ed. by Péter Marton. - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-046-3 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - külpolitika - biztonságpolitika - ezredforduló
327(4-11)"199/201" *** 355.02(4-11)"199/201"
[AN 3852713]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2022.
Halász József
   A fejlődés, mint az Isteni Iránymutatás szerinti szabadság / Halász József. - Szeged : Halász J., [2021]. - 316 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80446-6-0 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - demográfia - 21. század - statisztikai adatközlés
323.1(=945.11)(089.3) *** 314(439)(089.3)
[AN 3852601]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2022.
Horváth Attila (1981-)
   A verseny változatai : a visegrádi országok pártrendszerei, 1990-2020 / Horváth Attila. - Budapest : Gondolat, 2021. - 614 p. : ill. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. [423]-474. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-118-6 fűzött : 5000,- Ft
politológia - politikai intézményrendszer - párt - politikatörténet - ezredforduló - 21. század - Visegrádi államok
32.001 *** 329 *** 32(4-11)"199/202"
[AN 3852808]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2022.
Pálffy István (1959-)
   Az igen igen, a nem nem / Pálffy István ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2021. - 191 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-556-151-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - 21. század
323(439)"200/201"
[AN 3853024]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2022.
Shiri Zsuzsa
   Gitta könyve / Shiri Zsuzsa. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-160-0 kötött : 3790,- Ft
Mann-Schőner Gizella (1929-)
Izrael - Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - magyar irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 894.511-312.6(569.4)
[AN 3852605]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4639 /2022.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   44., 1360 / szerk. Sebők Ferenc. - 2021. - 943 p.
Bibliogr.: p. 7-14.
ISBN 978-615-6194-01-5 fűzött
[AN 3852092] MARC

ANSEL
UTF-84640 /2022.
Bartha Ákos (1982-)
   Véres város : fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945 / Bartha Ákos. - Budapest : Jaffa, 2021. - 423 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 307-338.
ISBN 978-963-475-527-2 kötött : 4199,- Ft
Budapest - magyar történelem - helytörténet - fegyveres ellenállás - második világháború - német megszállás
943.9-2Bp."1944/1945" *** 323.26(439-2Bp.)"1944/1945" *** 355.425.4(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 3852502]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2022.
Dennison, Matthew
The Queen (magyar)
   A királynő : Őfelsége, II. Erzsébet brit uralkodó életrajza / Matthew Dennison ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2021. - 607 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 581-587.
ISBN 978-963-509-435-6 kötött : 5995,- Ft
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - 21. század - életrajz
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 3853025]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2022.
   Az első lövés : Kossuth tér, 1956. október 25. / szerk. Feitl Írisz, Németh Csaba. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 453 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-63-3 kötött
Budapest - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - vérengzés - történelmi forrás
943.9-2Bp."1956"(093)
[AN 3852647]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2022.
Fedinec Csilla (1968-)
   Nyelvi kirakós Kárpátaljáról : történeti és politikai dimenziók, 1867-2019 / Fedinec Csilla, Csernicskó István ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : Gondolat, 2020. - 213 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-081-3 kötött : 3000,- Ft
Kárpátalja - történelem - magyar történelem - nemzetiség - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - 19. század - 20. század - 21. század
943.923 *** 947.787 *** 316.347(=00)(477.87) *** 316.347(=00)(439.23) *** 342.725(477.87)"19/201" *** 342.725(439.23)"18/19"
[AN 3853177]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2022.
Forden, Sara Gay
The house of Gucci (magyar)
   A Gucci-ház : igaz történet gyilkosságról, őrületről, csillogásról és kapzsiságról / Sara Gay Forden ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 549 p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Bibliogr.: p. 539-544.
ISBN 978-963-457-350-0 fűzött : 4599,- Ft
Gucci család
Olaszország - családtörténet - iparvállalat - divattervezés - híres bűneset - gyilkosság - 20. század
929.52(45)Gucci *** 391 *** 061.5(45)Gucci *** 343.611(45)"199"
[AN 3852503]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2022.
   Híres magyarok : beszélgetések nemzetünk nagyjaival / a bev. és a magyarázó szövegeket írta, az interjúszövegeket vál. és szerk. Császtvay Tünde. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 494 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-219-5 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - híres ember - 19. század - századforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 929(439)"18/191"
[AN 3852659]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2022.
   A kagán lovasa : kiállítási katalógus / [szerk. ... Dani János, Hága Tamara Katalin] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2021. - 183 p. : ill., színes ; 31 cm
A kiállítást Debrecenben, 2019. okt. 1 - dec. 31. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5560-42-2 kötött
Derecske - avarok - 7. század - temetkezési hely - régészet - lelet - kiállítási katalógus
904(439-2Derecske) *** 726.82(369.2)"06" *** 904(369.2)"06" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3852989]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2022.
   A Kárpát-medencétől a Földközi-tengerig : a magyar anyanyelvű izraeliek története / szerk. Szalai Anna. - Budapest : Gondolat, 2021. - 939 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-556-141-4 kötött : 8500,- Ft
Izrael - Kárpát-medence - történelem - zsidóság - bevándorlás - magyarság - 19. század - 20. század
956.94 *** 316.347(=924)(4-191) *** 325.14(=945.11)(569.4)
[AN 3853143]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2022.
Nógrádi György (1949-)
   Talleyrand / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-544-654-4 kötött : 3800,- Ft
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754-1838)
Franciaország - történelmi személy - 18. század - 19. század
944(092)Talleyrand-Périgord,_Ch.-M.
[AN 3862855]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2022.
   Örökség, történelem, társadalom : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi, szentendrei konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Szívós Erika és Veress Dániel]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2020. - 472 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89463-8-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - emlékezetpolitika - történetírás
943.9 *** 316.63(439) *** 930.1(439)
[AN 3852766]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2022.
   A trianoni határokon kívül és belül : tanulmányok a magyarság huszadik századi történetéből / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2021. - 164, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-13-2 fűzött
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3852315]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2022.
Uffindell, Andrew
Napoleon 1814 (magyar)
   Napóleon 1814 : Franciaország védelme / Andrew Uffindell ; [ford. Gondos László és Molnár György]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2022. - 536 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 515-536.
ISBN 978-615-5583-27-8 kötött : 6990,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - Európa - történelem - uralkodó - hadtörténet - napóleoni háborúk
940"181" *** 944(092)Napóleon,_I. *** 355.48(4)"181"
[AN 3862677]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4652 /2022.
   Bernecebaráti : kis útikalauz ; [közread. a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület]. - [Szob] : [Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt. Egyes.], [2021]. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bernecebaráti - helyismeret - útmutató
908.439-2Bernecebaráti(036)
[AN 3852190]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2022.
   Csongrád-Csanád megye értéktára / [közread.] Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat. - [Szeged] : Csongrád-Csanád M. Önkormányzat, [2021]. - 2 db : ill., főként színes ; 19 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7193-49-1 fűzött
Csongrád-Csanád megye - helyismeret - érték
908.439.181 *** 316.752(439.181)
[AN 3852309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [96] p.
[AN 3852313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [96] p.
[AN 3852317] MARC

ANSEL
UTF-84654 /2022.
Horváth Gábor (1973-)
   A magyar katolicizmus reménységei : egy korszak szimbóluma: a szegedi székesegyház és Dóm tér üzenete / Horváth Gábor. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Dél-Alföld szellemi öröksége, ISSN 2786-1945 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-10-1 kötött
Szeged - helyismeret - templom
908.439-2Szeged *** 726.54(439-2Szeged)
[AN 3852297]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2022.
   If we're talking Budapest : a collection of stories from Hungary / [ed. Duncan Robertson] ; [ill. Alexa Fermeglia] ; [publ. by Panel Literature Association ...]. - Budapest : Panel Literature Assoc., cop. 2021. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9189-1 fűzött : 5000,- Ft : 14 EUR
Budapest - világirodalom - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - antológia
908.439-2Bp.(0:82-32) *** 894.511-32(082)=20 *** 82-32(082)=20
[AN 3852178]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2022.
   Keszthelyi értékek / [... szerk. Csengei Ágota] ; [kiad. a Keszthelyi Hungarikum Klub]. - [Keszthely] : Keszthelyi Hungarikum Klub, [2020]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Keszthely - helyismeret - album
908.439-2Keszthely(084.1)
[AN 3852239]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2022.
   Makó anno.. : fotók a millenniumtól a rendszerváltásig / [szerk.] Halász Tamás ; [... képaláírások Forgó Géza, Halász Tamás] ; [előszó Marjanucz László]. - Makó : H. B. A., 2021. - 186 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-615-01-1612-9 kötött
Makó - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Makó(084.12) *** 943.9-2Makó(084.12)
[AN 3852393]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2022.
Marsai Viktor (1985-)
   Etiópia : országismertető / Marsai Viktor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-178.
ISBN 978-963-531-155-2 fűzött
Etiópia - országismeret
908.63
[AN 3852765]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2022.
   Mit rejt a múlt? : érdekességek témaút : témavezető füzet = Historical curisites[!]. - Mórahalom : Ezer Év Parkja, [2021]. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Mórahalom - helyismeret - művelődéstörténet - szabadtéri múzeum
908.439 *** 930.85(439) *** 069(439-2Mórahalom)
[AN 3852232]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2022.
   A négy évszak / [szerk. Kontér Fruzsina]. - [Szolnok] : New Zound Studio Kft., [2021]. - [79] p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-615-01-2371-4 kötött
Szolnok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szolnok(084.12)
[AN 3852703]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2022.
Török-Bognár Renáta
   Metszéspontok / Török-Bognár Renáta. - [Székesfehérvár] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 319 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-2366-0 fűzött
helyismeret - ételspecialitás - fényképalbum - szakácskönyv
908.100(084.12) *** 641.568(100)(083.12)
[AN 3852305]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4662 /2022.
   70 : studia in honorem Imre Szabó / [szerk. Udvary Sándor]. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 184 p. : ill., színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-67-0 kötött
jogtudomány - polgári jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 347 *** 012Szabó_Imre
[AN 3852100]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2022.
   Annak, hogy tud-e valaki, a tanítani tudás a jele : tanítványok írásai a 65 éves Takács Péter tiszteletére / szerk. Cserne Péter [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 232 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-048-6 kötött : 5000,- Ft
jogtudomány - államjog - alkotmányjog - jogelmélet - emlékkönyv
34 *** 342.4 *** 340.12
[AN 3853167]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2022.
Ebert, Lily (1923-)
Lily's promise (magyar)
   Lily fogadalma : hogyan éltem túl Auschwitzot és merítettem erőt a továbblépéshez / Lily Ebert, Dov Forman ; [ford. Endreffy Kata]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 320 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-568-166-2 kötött : 3990,- Ft
Ebert, Lily (1923-)
Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - második világháború - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3852577]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2022.
Gál Mihály
   Cezúrák és cenzúrák : az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság tevékenysége 1920-1948 / Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2020. - 533 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 521-530.
ISBN 978-963-556-044-8 kötött : 6000,- Ft
Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság
Magyarország - filmművészet - filmforgalmazás - cenzúra - kulturális politika - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak
351.751(439)"192/194" *** 008:323(439)"192/194" *** 791.43(439)"192/194"
[AN 3852628]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2022.
Gönczöl Lászlóné
   A csizmás képviselő : Pécsi József élete, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselői tevékenysége (1945-1949) korabeli dokumentumok alapján / Gönczöl Lászlóné sz. Rejtő Mária Kornélia. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2021. - 173 p. : ill. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-059-2 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-615-80898-6-9
Pécsi József (1899-1952)
Magyarország - országgyűlési képviselő - politikatörténet - belpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század
342.53(439)(092)Pécsi_J. *** 323(439)"1945/1949"
[AN 3853193]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2022.
Janecskó Kata (1983-)
   Ártatlanul elítélve / Janecskó Kata. - Budapest : Corvina, 2021. - 207 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6741-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres bűneset - 21. század - bizonyítás
34.096(439)"200/201" *** 343.131.7(439)"200/201" *** 347.941
[AN 3852312]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2022.
Jogász Doktoranduszok Konferenciája (20.) (2021) (Budapest)
   XX. Jogász Doktoranduszok Konferenciája 2021 / szerk. Miskolczi-Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 160 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 35.)
A konferenciát Budapesten, 2021. máj. 21-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-66-3 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3852212]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2022.
Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája (19.) (2021) (Budapest)
   XIX. Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája 2021 / szerk. Miskolczi-Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 375 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 34.)
A konferenciát 2021. márc. 26-án online tartották. - Borítócím: XIX. Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-65-6 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3"2021"
[AN 3852203]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2022.
   "Népellenes" újságíróktól "reakciós lelkészekig" : népbíróságok elé állított hódmezővásárhelyiek 1945 és 1949 között / szerk. Miklós Péter, Vincze Gábor. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. - Emlékpont, 2021. - 123 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 17.)
Bibliogr.: p. 116-123.
ISBN 978-963-7379-76-5 fűzött
Hódmezővásárhely - népbírósági per - 1945 utáni időszak
343.301.096(439-2Hódmezővásárhely)"194"
[AN 3852337]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2022.
   Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete / [szerk. Miskolczi-Bodnár Péter]. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 323, [8] p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-54-0 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3852160]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2022.
   Az önkormányzatok helyi közszolgáltatásokon túli közösségi funkciói : elmélet és példák / szerk. Kovács Róbert. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-158-3 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - közösségfejlesztés - jól-lét - helyi társadalom - társadalmi tervezés
352/353(439) *** 316.728 *** 316.42 *** 316.45(439)
[AN 3853120]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2022.
   Polgári eljárásjog I [elektronikus dok.] / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2021. okt. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-023-3
Magyarország - polgári eljárásjog - elektronikus dokumentum
347.9(439)
[AN 3854945]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2022.
Puppinck, Grégor (1974-)
Les droits de l'homme dénaturé (magyar)
   Embertelen jogok / Grégor Puppinck ; [ford. Köllner Péter] ; [kiad. ... Alapjogokért Központ]. - [Budapest] : MCC Press : Alapjogokért Közp., 2021. - 306, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-06-7 kötött : 3450,- Ft
emberi jog
342.7
[AN 3852992]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2022.
   Szemelvények az információs jogokról - a rendszerváltástól napjainkig / szerk. Péterfalvi Attila. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-325-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - infokommunikációs jog - adatvédelem
347.777(439) *** 347.777(4-62) *** 659.2.012.8 *** 342.721:659.2.012.8(439) *** 342.721:659.2.012.8(4-62)
[AN 3852199]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2022.
Teege, Jennifer (1970-)
Amon (magyar)
   Nagyapám engem agyonlőtt volna : egy fekete nő szembenéz családja náci múltjával / Jennifer Teege, Nikola Sellmair ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Park, 2021. - 237, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-963-355-739-6 fűzött : 3499,- Ft
Németország - Krakkó - második világháború - koncentrációs tábor - holokauszt - német irodalom - memoár
343.819.5(438-2Kraków)"194"(0:82-94) *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3853356]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2022.
Tóth Endre (1944-)
A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények (angol)
   The Hungarian Holy Crown and the coronation regalia / Endre Tóth ; with essays by Attila Horváth, Géza Pálffy and Attila Zsoldos ; [transl. Lara Strong]. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 511 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 449-480.
ISBN 978-615-5948-50-3 kötött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3852632]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2022.
Vincze Gábor (1962-)
   "Horthysta" rendőrfőtanácsostól az "izgató kulákokig" : Hódmezővásárhelyiek a szegedi népbíróság előtt 1945 és 1949 között / Vincze Gábor. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. - Emlékpont, 2021. - 164 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 18.)
Bibliogr.: p. 158-164.
ISBN 978-963-7379-74-1 fűzött
Hódmezővásárhely - népbírósági per - 1945 utáni időszak
343.301.096(439-2Hódmezővásárhely)"194"(092)
[AN 3852329]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2022.
Willink, Jocko (1971-)
Extreme ownership (magyar)
   Extreme ownership : teljes felelősségvállalás : két Navy SEAL-parancsnok tapasztalatai és leckéi csapatról és vezetésről / Jocko Willink & Leif Babin. - Budapest : 21. Század K., cop. 2021. - 334 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Ford. Novák Gábor
ISBN 978-963-568-022-1 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - kommandósok - katonatiszt - 21. század - vezetés - vezetéslélektan - memoár
356.168(73)(092)Babin,_L.(0:82-94) *** 356.168(73)(092)Willink,_J.(0:82-94) *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 3852288]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4680 /2022.
Jakusné Harnos Éva (1961-)
   Jegyzet katonai szaknyelvi kurzusokhoz : Stanag 3 / Jakusné Harnos Éva, Horváthné Szalóczy Ibolya, Kárpáti Ildikó ; [kiad. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Utánny. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 233, [2] p. ; 30 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-963-531-532-1 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - hadtudomány - nyelvvizsga - példatár
355/359 *** 802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 3852761]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2022.
Málnai Pál
   Egy hadifogoly kalandjai [elektronikus dok.] / Málnai Pál. - Szöveg (epub : 60 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-01-1
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - hadtörténet - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3862446]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4682 /2022.
Ecsedy Judit, V. (1946-)
   A könyvnyomtatás története Magyarországon a kézisajtó korában, 1473 - 1830 / V. Ecsedy Judit ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ ... - Budapest : MTA KIK : Kossuth, cop. 2021. - 567 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-377-2 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - nyomdászattörténet - nyomda - művelődéstörténet - újkor
655.1(439)"14/18" *** 930.85(439)"14/18"
[AN 3852642]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2022.
Laker, Ben
Too proud to lead (magyar)
   Az önhittség buktatói : hogyan lehetetleníti el a hatékony vezetést a gőg, és mit tehetünk ez ellen? / Ben Laker, David Cobb és Rita Trehan ; [ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-076-6 fűzött : 3499,- Ft
vezetéslélektan - vezetés - személyiségfejlesztés
65.013 *** 65.012.4 *** 159.923
[AN 3852769]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2022.
Rubenstein, David M. (1949-)
How to lead (magyar)
   Mitől leszel jó vezető? : a világ legfontosabb cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő gondolkodóinak bölcsessége / David M. Rubinstein ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 493 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-018-4 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - vezetés - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - interjú
65.012.4(73)(092)(047.53)
[AN 3852962]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4685 /2022.
Housel, Morgan
The psychology of money (magyar)
   A pénz pszichológiája : időtlen leckék vagyonról, mohóságról és boldogságról / Morgan Housel ; [ford. Lénárt Szabolcs, Lénárt Hanna]. - Budapest : A4C Books, 2022. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-02-4 kötött : 4990,- Ft
pénzügy - gazdaságpszichológia
330.16 *** 336.7
[AN 3862676]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2022.
   Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban : EFOP-3.6.2-2017-00007. - [Szeged] : [SZTE], [2021]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem etc.
Fűzött
innováció - technológia - társadalmi fejlődés - kutatás-fejlesztés
330.341.1 *** 316.422
[AN 3852084]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2022.
   Kézikönyv tájházak és tájértéket bemutató helyek turisztikai hasznosításához. - [Gelse] : Teach-in Vidékfejl. és Humánszervezési Bt., [2021]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Szlovénia - falusi turizmus - falumúzeum - határ menti kapcsolat - marketing
338.48(439) *** 338.48(497.12) *** 658.8 *** 069
[AN 3852241]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2022.
Kézikönyv tájházak és tájértéket bemutató helyek turisztikai hasznosításához (szlovén)
   Priročnik za turistično dejavnost podeželskih hiš in krajev, ki predstavljajo krajinske vrednote / [prevod Magda Berden in Simona Berden]. - [Gelse] : Teach-in Vidékfejl. és Humánszervezési Bt., [2021]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Szlovénia - falusi turizmus - határ menti kapcsolat - falumúzeum - marketing
338.48(497.12) *** 338.48(439) *** 658.8 *** 069
[AN 3852244]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2022.
   A kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének néhány kérdése Magyarországon [elektronikus dok.] / szerk. Losoncz Miklós, Nagy Gyula. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : BGE, cop. 2020. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163261. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5607-89-9
Magyarország - kisvállalkozás - középvállalat - globalizáció - export - 21. század - elektronikus dokumentum
339.9 *** 339.564(439)"201" *** 334.72.012.63/.64(439)"201"
[AN 3817671]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2022.
Mike Károly (1977-)
   Szelíd kapitalizmus : a szabad együttműködés rendje / Mike Károly. - Budapest : Gondolat, 2020. - 284 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-276.
ISBN 978-963-556-066-0 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - kapitalista gazdaság - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.1(439)"199/201" *** 330.342.14 *** 338.2(439)"199/201"
[AN 3852800]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2022.
Rózsás Péter András
   Lét, idő, pénz : közgazdasági és politikai folyamatok hatása az emberi létre / Rózsás Péter András. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-162-5 fűzött : 3490,- Ft
gazdaságtan - gazdaságpszichológia - gazdaságpolitika - társadalmi változás - globalizáció
330 *** 330.16 *** 316.42 *** 338.2 *** 339.9
[AN 3852792]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2022.
Stenebo, Johan
The truth about IKEA (magyar)
   Mr IKEA / Johan Stenebo ; [ford. Rocsik Zoltán]. - Budapest : Európa, 2021. - 333, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-516-7 fűzött : 3499,- Ft
Kamprad, Ingvar (1926-2018)
IKEA
Svédország - vállalkozó - üzlet - kereskedelmi hálózat - lakberendezés - 20. század - 21. század
658.1(485)(092)Kamprad,_I. *** 061.5(485)Ikea *** 645
[AN 3852608]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2022.
Sullivan, Dan
Who not how (magyar)
   KiésNemaHogyan : hogyan érjünk el nagyobb célokat a csapatmunka felgyorsításával / Dan Sullivan ; Benjamin Hardy közreműködésével ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : Pongor Group Kft., 2021. - 193 p. ; 23 cm. - (Önjáró vállalkozás sorozat, ISSN 2786-3492 ; 3.)
ISBN 978-615-5263-51-4 fűzött : 6990,- Ft
vállalkozás - csoportmunka - siker
658.1.012.4 *** 331.103.244 *** 613.865
[AN 3852679]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2022.
Tajtiné Szilágyi Kata
   Számvitel elmélet : kiegészítendő elméleti összefoglaló a Számviteli alapok órákra / Tajtiné Szilágyi Kata. - [Eger] : Magánkiad., 2021. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2665-4 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3852693]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2022.
Tajtiné Szilágyi Kata
   Számvitel könyvelési tételek : a pénzügyi-számviteli ügyintézők Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgájához / Tajtiné Szilágyi Kata. - [Eger] : Magánkiad., 2021. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2667-8 fűzött
számvitel - vizsgakövetelmény - tankönyv
657(078)(079.1)
[AN 3852701]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2022.
Tajtiné Szilágyi Kata
   Számvitel példatár : a pénzügyi-számviteli ügyintézők Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgájához / Tajtiné Szilágyi Kata. - [Eger] : Magánkiad., 2021. - 100 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2666-1 fűzött
számvitel - vizsgakövetelmény - példatár
657(079.1)(076)
[AN 3852699]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4697 /2022.
Jenei András (1976-)
   A látó Shakespeare [elektronikus dok.] / Jenei András. - Szöveg (epub : 116 KB) (mobi : 149 KB) (pdf : 436 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6361-31-8 (epub)
ISBN 978-615-6361-32-5 (mobi)
ISBN 978-615-6361-30-1 (pdf)
Magyarország - vak - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
364.65-056.262(439)(0:82-94)
[AN 3862765]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4698 /2022.
   150 éves Magyarország első földrajz tanszéke [elektronikus dok.] / szerk. Gábris Gyula ; [közread. az] ELTE TTK Földrajztudományi Központ. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 24.6 MB). - Budapest : ELTE TTK Földrajztudományi Közp., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167516. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-397-4
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar. Földrajz- és Földtudományi Intézet. Földrajztudományi Központ
Budapest - Magyarország - egyetem - tanszék - földrajz - geográfus - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
378.691 *** 91(439)(092) *** 378.4(439-2Bp.).096(091)(092)
[AN 3847728]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2022.
Ámán Ildikó
   A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre : fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből / Ámán Ildikó ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szeged : SZTE ÁJK, 2021. - 288 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-288.
ISBN 978-963-306-807-6 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - jogászképzés - oktatáspolitika - felsőoktatás - 19. század - 20. század
378.634(439)"18/194" *** 378.014.5(439)"18/194"
[AN 3852071]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2022.
Cammarata, Patricia (1975-)
Raus aus der Mental Load-Falle (magyar)
   Kiút a mentális terhek csapdájából : igazságos munkamegosztás a családban / Patricia Cammarata ; ill. Frollein Motte ; [ford. Burai Petra]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2021. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
ISBN 978-615-5336-22-5 fűzött : 3570,- Ft
család - munkamegosztás - gyermeknevelés - háztartási munka
37.018.1 *** 316.356.2 *** 64.047
[AN 3853130]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2022.
   A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium jubileumi emlékkönyve, 1621-2021 ; [szerk. Gyulai Edit et al.]. - Hajdúböszörmény : Bocskai I. Gimn., 2021. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2468-1 kötött
Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - gimnázium
373.54(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3852667]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2022.
Kojanitz László (1961-)
   A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok / Kojanitz László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern történelemoktatás, ISSN 2786-1260)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-41-9 fűzött : 3570,- Ft
történelemtanítás - történelemszemlélet
372.893 *** 930.1
[AN 3852341]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2022.
Polónyi István (1953-)
   Iskolázottsági verseny és humánerőforrások a 21. század közepén / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2021. - 225 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-122-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - oktatáskutatás - oktatáspolitika - felsőoktatás - iskolai végzettség - munkaerőpiac - 21. század
378.014.5(100)"201" *** 378.014.5(439)"201" *** 331.5 *** 316.344.3 *** 37.015.4(100)"201" *** 37.015.4(439)"201"
[AN 3852822]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4704 /2022.
   Futballvilág : focis rejtvények, szabályok, sztárok, rekordok / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-202-3 fűzött
labdarúgás - labdarúgó - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.332(02.053.2) *** 796.332(100)(092)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852625]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2022.
Őry István
   Legyél önmagad futóedzője : az egészséges és eredményes futás alapelvei / Őry István. - [Csomád] : Futólépés, cop. 2021. - 387 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 382-387.
ISBN 978-615-01-2211-3 kötött
futás - edzés
796.422.015
[AN 3852193]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2022.
Poós Miklós
   Csapategység : hogyan építs bajnokcsapatot avagy filozófia a teljesítmény mögött / Poós Miklós. - Budapest : Partvonal, 2021. - 252, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-[253].
ISBN 978-615-6058-59-1 kötött : 3299,- Ft
sportlélektan - csapatsport
796.01 *** 159.9
[AN 3852568]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2022.
   Sportági elemzések / [közread. a] Testnevelési Egyetem Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ. - [Budapest] : TE Sportgazd. és Döntéstud. Kut. Közp., 2021. - 240 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
sport - adatelemzés - sportteljesítmény - olimpia - 21. század
796.015.8 *** 796.01 *** 311.2 *** 796.032(100)"200/202"
[AN 3852823]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2022.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftolók kézikönyve : kalandok a vöröskővel / [írta Toldi Bence (Hipoforakusz)] ; [ill. Varga Zsigmond]. - Debrecen : Graph-Art, 2021. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-4871-85-9 fűzött
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3852692]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4709 /2022.
Barta Mária (1897-1969)
   Selected works / Mária Barta ; [text Dóra Szüle] ; [publ. by Trapéz]. - [Budapest] : Trapéz, [2021]. - 49, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81251-1-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Barta_M.
[AN 3852325]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2022.
Boncsér Orsolya
   Fotózni jó! : [tanulj játszva fotózni! - 8-14 év] / Boncsér Orsolya. - [Bőcs] : [Magánkiad.], [2021]. - 147 p. : ill., részben színes ; 20x24 cm
ISBN 978-615-01-3053-8 fűzött : 5990,- Ft
fototechnika - gyermekkönyv
77(078)(02.053.2)
[AN 3852156]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2022.
Horváth Lóczi Judit (1981-)
   Quarantine series : válogatás a kollázs-sorozat darabjaiból / Horváth Lóczi Judit. - [Budapest] : Artem Books Kft., 2021. - [84] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2751-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kollázs
73/76(439)(092)Horváth_Lóczi_J.
[AN 3852596]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2022.
   Isten házai : vallási épületek témaút : témavezető füzet = Religious buildings. - Mórahalom : Ezer Év Parkja, [2021]. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Mórahalom - Magyarország - egyházi épület - szabadtéri múzeum
726(439) *** 069(439-2Mórahalom)
[AN 3852226]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2022.
   Kultúra és művelődés : irodalmi témaút : témavezető füzet = Literature and culture. - Mórahalom : Ezer Év Parkja, [2021]. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Mórahalom - Magyarország - művelődéstörténet - szabadtéri múzeum
069(439-2Mórahalom) *** 930.85(439)
[AN 3852218]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2022.
Lázár Ivetta
   Kastély a tó partján : családi foglalkoztatófüzet / [szerző Lázár Ivetta] ; [kiad. a NÖF Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : NÖF Nonprofit Kft., 2020. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81703-0-7 fűzött
Tata - kastély - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
728.82(439-2Tata)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3852280]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2022.
Országos Fazekaspályázat és Kiállítás (21.) (2020) (Budapest)
   XXI. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás / [... a kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője Nagy-Pölös Andrea] ; [a ... tanulmányt írta Nagy-Pölös Zoltán]. - Budapest : [Hagyományok Háza], 2020. - 39 p. : ill., színes ; 13x17 cm + 2 mell.
A kiállítást Budapesten, 2020. aug. 19 - dec. 12. között rendezték. - Közread. a Hagyományok Háza. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5927-11-9 fűzött
Magyarország - iparművész - fazekasság - népi kerámia - 21. század - pályázat
738.031.4(439)"201/202" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 738(439)(092)
[AN 3852301]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2022.
Országos Szőttespályázat és Kiállítás (22.) (2020) (Heves)
   XXII. Országos Szőttespályázat és Kiállítás díjazott alkotásainak katalógusa / [... a kiállítás kurátora Illés Vanda]. - Heves ; [Budapest] : [Hagyományok Háza], 2020. - [26] p. : ill., színes ; 12x17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-5927-13-3. - A kiállítást Hevesen, 2020. okt. 2 - nov. 31. között rendezték. - Közread. a Hagyományok Háza
Fűzött
Magyarország - textilművészet - pályázat - 21. század
746.1(439)"201/202" *** 06.063(439)
[AN 3852318]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2022.
Pusztai Virág (1980-)
   Kép, közösség, örökség : szegedi képeslapok ikonológiai megközelítésben / Pusztai Virág. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2021. - 158, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Dél-Alföld szellemi öröksége, ISSN 2786-1945 ; 3.)
Bibliogr.: p. 157-[159].
ISBN 978-615-6112-09-5 kötött
Szeged - helyismeret - ikonográfia - művészetelmélet - képes levelezőlap - album
769.5(439) *** 7.046.3 *** 908.439-2Szeged(084.1) *** 7.01
[AN 3852299]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2022.
Virágh Sándor (1931-)
   Az éltető alkotás : Virágh Sándor munkái Isten dicsőségére. - [Sárospatak] : [s.n.], [2021]. - [68] p. : ill., színes ; 26 cm
Szerk. Jobbágy-Virágh Anna
Kötött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - fafaragás - templomi berendezés - 20. század
745.51 *** 284.2(439)(092)Virágh_S. *** 247
[AN 3852637]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2022.
Vukoszávlyev Zorán (1972-)
   Arhitektura srpskih pravoslavnih crkava u mađarskoǰ : istoriǰski razvoǰ i tipologiǰa = Szerb ortodox templomépítészet Magyarországon : építészettörténeti áttekintés és tipológia / Zoran Vukocav�ev ; [izd.] ... Srpski Institut. - 2. kiad. - Budimpešta : Izd. "Terc" : Srpski Inst., 2021. - 432 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 422-425.
ISBN 978-963-9968-52-3 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - templom - keresztény művészet - szerb ortodox egyház
726.54(439) *** 246 *** 281.961(439)"186/187"
[AN 3862675]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4720 /2022.
Bartók Gergely (1984-)
   A primadonna naplója : Domonkos Zsuzsa portréja / Bartók Gergely. - Budapest : [Kaló Design Ny. és K. Kft.], 2021. - 100 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-01-2642-5 kötött
Domonkos Zsuzsa (1946-)
Magyarország - színész - operett - 20. század - 21. század - memoár
782.8 *** 792.028(439)(092)Domonkos_Zs.(0:82-94)
[AN 3852598]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2022.
   Liszt Ferenc műveinek ismeretlen változatai : a budapesti Liszt Múzeum archívumából = Unknown versions of Franz Liszt's works : from the Archive of the Liszt Museum in Budapest = Unbekannte Varianten der Werke von Franz Liszt : aus dem Archiv des Liszt Museums in Budapest = Versions inédites d'oeuvres de Franz Liszt : dans les archives du Musée Liszt de Budapest / [szerk. ... Hajdú Lívia] ; [a tanulmányt írta ... Domokos Zsuzsanna]. - [Budapest] : LFZE, 2021. - 131 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-74-0 kötött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - parafrázis - audiovizuális dokumentum
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.083.82
[AN 3852949]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2022.
Weber, Max (1864-1920)
Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (magyar)
   A zene racionális és szociológiai alapjai / Max Weber ; [ford., utószóval és jegyzetekkel ell. Tokaji András]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 232 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-041-7 fűzött : 3700,- Ft
zeneelmélet
78.01
[AN 3853133]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4723 /2022.
Bedi, Kabir (1946-)
Stories I must tell (magyar)
   Életem igaz története / Kabir Bedi ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 301 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-530-1 kötött : 4500,- Ft
Bedi, Kabir (1946-)
India - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(540)(092)Bedi,_K.(0:82-94)
[AN 3853419]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2022.
Hernádi Judit (1956-)
   Ne maradjon kettőnk között / Hernádi Judit, Tarján Zsófia. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 306, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-129-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-572-131-3 fűzött : 3999,- Ft
Hernádi Judit (1956-)
Tarján Zsófia Rebeka (1986-)
Magyarország - színész - dalénekes - szülő-gyermek kapcsolat - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Hernádi_J.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Tarján_Zs._R.(0:82-94) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3852506]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2022.
White, Edward
The twelve lives of Alfred Hitchcock (magyar)
   Alfred Hitchcock tizenkét élete / Edward White ; [ford. Hotya Hajnalka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-342. - Filmogr.: p. 392-394.
ISBN 978-963-544-366-6 kötött : 4800,- Ft
Hitchcock, Alfred (1899-1980)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 3852982]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4726 /2022.
Antalffy Enikő
   Easy reading / [... írta Antalffy Enikő]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-779-4 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3852683]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2022.
Babiel, Renate
Pons Grammatik kurz & bündig - Russisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : orosz : [A1-B2 szint] / szerzők Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2022. - 93, 4 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-77-7 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3862852]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2022.
Bagossi Edit
   Grammatica semplice / [... írta Bagossi Edit, Pethő Ildikó]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 271 p. : ill., főként színes ; 24 cm
keretcím: Semplice italiano
ISBN 978-963-499-464-0 fűzött : 3880,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3852687]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2022.
Batár Levente (1974-)
   Easy testing / [... írta Batár Levente]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-499-411-4 fűzött : 2880,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 3852680]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2022.
Motta, Giorgio
   Wir neu A1 : német nyelvkönyv általános iskolásoknak : tankönyv 1 : online audiomelléklettel / [szerzők Giorgio Motta, Eva-Maria Jenkins-Krumm] ; [m. kiad. Sárvári Tünde]. - Budapest : Klett, 2020. - 124 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6079-05-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3852236]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2022.
   Tanulmányok a budapesti beszédről : a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján / szerk. Kontra Miklós, Borbély Anna. - Budapest : Gondolat, 2021. - 355 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-148-3 fűzött : 4000,- Ft
Budapest - szociolingvisztika - nyelvhasználat - magyar nyelv - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
809.451.1-06(439-2Bp.)"198/201" *** 316.7
[AN 3852948]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4732 /2022.
Fenyő D. György (1958-)
   Útikalauz a vershez / írta Fenyő D. György ; rajz. Gráf Dóra. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2021. - 197, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-587-026-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - műelemzés - vers
82.01-14 *** 894.511(091)
[AN 3852828]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2022.
   Testek és szövegtestek [elektronikus dok.] / szerk. Schäffer Anett, Babos Orsolya, Szolnoki Zsolt. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2020. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 6.)
A Miskolcon, 2017. jún. 8-án "Hagyomány és újítás" címmel, illetve 2019. jún. 13-án "Testek és szövegtestek" címmel rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169296. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-52-4
irodalomtudomány - magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - elektronikus dokumentum
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3862766]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4734 /2022.
Hojdák Gergely (1986-)
   A tragikum színeváltozása : tragikum és medialitás a késő romantikus magyar irodalomban / Hojdák Gergely. - Budapest : Gondolat, 2021. - 356 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-111-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - romantika - 19. század
894.511(091)"18"
[AN 3853045]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2022.
   Imitáció és parafrázis [elektronikus dok.] : szövegváltozatok a magyar régiségben : tudományos konferencia, Pécs, 2019. május 23-25. / szerk. Bartók István, Jankovits László, Pap Balázs ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ... - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Pécs : PTE BTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163521. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-062-9
parafrázis - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - vallásos irodalom - középkor - újkor - hagiológia - összehasonlító irodalomtudomány - bibliakutatás - műfajtörténet - fordítás - vers - elektronikus dokumentum
894.511(091)-97.04"12/17" *** 894.511-14.04"14/17" *** 235.3 *** 871(439)(091)-97.04"15" *** 82.091 *** 22=03(091)(4-191)"14/15" *** 82(091)-97.02 *** 871(091)-97.02"17"
[AN 3819705]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2022.
Tverdota György (1947-)
   Gondoljátok meg, proletárok / Tverdota György. - Budapest : Osiris, 2021-. - 21 cm. - (Osiris irodalomtörténet. Monográfiák, ISSN 2786-2216)
Bibliogr.
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 3852481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ifjú József Attila. - 2021. - 887 p.
ISBN 978-963-276-393-4 kötött : 5980,- Ft
[AN 3852484] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4737 /2022.
   9 arab elbeszélés [elektronikus dok.] / szerk. Serdián Miklós György. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169292. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5461-60-6
arab irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum - antológia
892.7-32(082)=945.11
[AN 3862758]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2022.
   30 német - magyar mese a barátságról és a gyávaságról. - Budapest : Roland, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-6196-27-9 kötött : 2290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11=30
[AN 3852466]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2022.
   80 nap alatt a Föld körül : [klasszikus történet - olvass és játssz!] / Jules Verne [alapján] ; [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
Kirakóval. - Dobozban
ISBN 978-615-5566-62-2 kötött
francia irodalom - átdolgozás - gyermekirodalom - ifjúsági regény - mese - foglalkoztatókönyv
840-31(02.053.2).04=945.11 *** 840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3852674]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2022.
   100 állatmese : szórakoztató és tanulságos történetek kicsiknek és nagyoknak / ill. Bosnyák Mihály ; [a meséket vál. és szerk. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 295 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-582-124-2 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3852827]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2022.
120 bedtime stories (magyar)
   120 rövid esti mese : Fred és Fiona különleges kalandjai Foltossal és Trixivel / [ford. Fedina Lídia]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - 245, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5566-69-1 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3852770]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2022.
200 bedtime stories (magyar)
   200 esti mese / [ford. Tegyei Ágnes]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5566-68-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3852784]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2022.
Alderton, Dolly (1988-)
Everything I know about love (magyar)
   Minden, amit tudok partikról, randikról, barátságról, melóról, az életről, a szerelemről / Dolly Alderton ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 326, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
A címben a "partikról, randikról, barátságról, melóról, az életről" szavak áthúzva szerepelnek
ISBN 978-963-399-419-1 fűzött : 3499,- Ft
Alderton, Dolly (1988-)
angol irodalom - párkapcsolat - memoár
820-94=945.11 *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3852589]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2022.
Alsterdal, Tove (1960-)
Rotvälta (magyar)
   Gyökerestül kitépve / Tove Alsterdal ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 385, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-57-7 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3852546]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2022.
Anderson, Laurie Halse (1961-)
Shout (magyar)
   Shout : hadd kiáltsak! / Laurie Halse Anderson ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-392-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3852850]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2022.
Atkins, Dani (1958-)
A sky full of stars (magyar)
   A legfényesebb csillag az égen / Dani Atkins ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-171-1 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852570]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Loósz Vera]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 452 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-403-830-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3862861]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2022.
Avallone, Silvia (1984-)
Un'amicizia (magyar)
   Egy barátság története / Silvia Avallone ; ford. Lukácsi Margit. - Budapest : Park, 2021. - 532, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-735-8 fűzött : 4499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3853265]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2022.
Baker, Matthew (1985-)
Why visit America (magyar)
   Egy nehéz nap Utópiában / Matthew Baker. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-946-5 fűzött : 4280,- Ft : 12,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3852582]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2022.
Bauermeister, Erica (1959-)
The scent keeper (magyar)
   Illatok őrzője / Erica Bauermeister ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-34-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852724]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2022.
Beckerman, Hannah
If only I could tell you (magyar)
   Bárcsak elmondhatnám [elektronikus dok.] / Hannah Beckerman ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-89-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788808]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2022.
Bennett, S. J. (1966-)
The Windsor knot (magyar)
   A Windsor-csomó : őfelsége II. Erzsébet nyomoz / S. J. Bennett ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2021. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-545-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3852349]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2022.
Bentley, Sue (1951-)
Magic bunny : holiday dreams (magyar)
   Varázslatos nyuszi : csodás vakáció / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-477-0 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852439]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2022.
Bentley, Sue (1951-)
Magic puppy : muddy paws (magyar)
   Varázslatos kiskutya : vidéki kaland / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-476-3 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852440]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2022.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Arbetsboken (magyar)
   Munkanapló / Ingmar Bergman ; [... szerk. Ingemar Karlsson] ; Dorthe Nors előszavával ; ford. Kúnos László. - Budapest : Scolar, 2020-2021. - 2 db ; 23 cm
A 2. köt. Karl Ove Knausgård előszavával
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - svéd irodalom - 20. század - napló
839.7-94=945.11 *** 791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.(0:82-94)
[AN 3808946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1975-2001. - 2021. - 476, [1] p.
ISBN 978-963-509-376-2 kötött : 7975,- Ft
[AN 3852621] MARC

ANSEL
UTF-84756 /2022.
Bloom, Penelope
Her bush (magyar)
   Her bush : megöntözném / Penelope Bloom ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 237 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-532-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852347]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2022.
Bolton, Sharon (1960-)
The split (magyar)
   Darabokban / Sharon Bolton ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2021. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-818-518-9 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3852323]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2022.
Bowen, Rhys (1941-)
Above the bay of angels (magyar)
   Az angyal-öböl felett / Rhys Bowen. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 411, [4] p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-324-940-6 fűzött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853111]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2022.
Boyer, Susan M.
Lowcountry boil (magyar)
   Délvidéki pezsgés : Liz Talbot-rejtélyek / Susan M. Boyer ; [ford. Varga Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 415 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-304-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852473]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2022.
Brandy, Meagan
Boys of Brayshaw High (magyar)
   Boys of Brayshaw High : a Brayshaw bandái / Meagan Brandy ; [ford. Lankovits Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 457, [6] ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-434-7 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853406]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2022.
Calonita, Jen
Go the distance (magyar)
   Bírnod kell a célig : sorsfordító történetek / Jen Calonita ; [ford. Herman Alexandra] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-070-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852834]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2022.
Capetta, A. R.
Rebel Robin (magyar)
   Robin a világ ellen / A. R. Capetta ; [ford. Marczali Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 398 p. ; 20 cm
keretcím: Stranger things
ISBN 978-963-266-800-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852835]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2022.
Carter, Ally (1974-)
Uncommon criminals (magyar)
   Uncommon criminals : különös bűnözők / Ally Carter ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-775-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3853411]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2022.
Černiauskaitė, Laura Sintija (1976-)
Kvėpavimas į marmurą (magyar)
   Lélegzet a márványon / Laura Sintija Černiauskaitė ; [ford. Laczházi Aranka]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 168 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-160-7 fűzött : 3200,- Ft
litván irodalom - regény
888.2-31=945.11
[AN 3852233]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2022.
Chase, Emma
Overruled (magyar)
   Az ítélet: csábítás / Emma Chase ; [ford. Sipos-Lánc Brigitta]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 333 p. ; 20 cm
keretcím: Jogában áll
ISBN 978-963-570-203-9 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852742]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
The lost book of the white (magyar)
   Az elveszett fehér könyv : A legősibb átkok második könyv / Cassandra Clare és Wesley Chu ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 460, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-970-2 kötött : 5299,- Ft
ISBN 978-963-561-896-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852523]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2022.
Coben, Harlan (1962-)
Stay close (magyar)
   Maradj mellettem / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 320 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-553-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3862854]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2022.
Contreras, Claire
My way back to you (magyar)
   Összekötve : Szövevényes szerelem 2. / Claire Contreras ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-097-4 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852496]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2022.
Cook, Robin (1940-)
Viral (magyar)
   Vírus / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-516-096-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852561]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2022.
Cowley Heller, Miranda
The paper palace (magyar)
   Papírpalota / Miranda Cowley Heller ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 378, [3] p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-118-1 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852581]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2022.
Crossan, Sarah (1981-)
Here is the beehive (magyar)
   Darázsfészek / Sarah Crossan ; [ford. Ács Eleonóra]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2022. - 260, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-467-0 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3863002]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2022.
Dear Evan Hansen (magyar)
   Kedves Evan Hansen / Val Emmich [et al.] ; [ford. Lankovits Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 316, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-794-2 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852578]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2022.
Dell'Antonia, K. J.
The chicken sisters (magyar)
   Csirkék és csajok / KJ Dell'Antonia ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 406, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-937-6 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853100]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2022.
Dennard, Susan (1984-)
Truthwitch (magyar)
   Truthwitch [elektronikus dok.] : igazságboszorka : Boszorkafölde 1. / Susan Dennard ; ford. Soponyai Alexandra Bianka. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168455. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-373-960-0)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3854944]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The adventure of the beryl coronet (magyar)
   A berill fejék [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes-történetek / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 419 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81929-0-3
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3862991]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   A nábob kincse [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 234 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - Megj. a "Dilettáns detektív" és "A négyek jele" címmel is. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81929-2-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3862988]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   A brixtoni rejtély [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 627 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A bíborvörös dolgozószoba" és "A brixtoni eset" címmel is. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81929-1-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3862992]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2022.
Durrant, Helen H.
Next victim (magyar)
   A következő áldozat / Helen H. Durrant ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 307 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-784-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3853262]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2022.
Elston, Ashley
10 blind dates (magyar)
   10 vakrandi, hogy megtaláld a Nagy Őt / Ashley Elston ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 284 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-264-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852334]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2022.
Franzen, Jonathan (1959-)
Crossroads (magyar)
   Keresztutak / Jonathan Franzen ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 2 db ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-107-5 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - családregény
820-31(73)=945.11
[AN 3852957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 398 p.
ISBN 978-963-568-174-7
[AN 3852958] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 230 p.
ISBN 978-963-568-175-4
[AN 3852960] MARC

ANSEL
UTF-84781 /2022.
Freed, Alexander
Victory's price (magyar)
   A győzelem ára : Alphabet osztag 3 / Alexander Freed ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 511 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-647-9 fűzött : 5190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852376]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2022.
George, Jessica Day (1976-)
Princess of the silver woods (magyar)
   Az ezüsterdő hercegnője : az Éjféli bál befejező része / Jessica Day George ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 310 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-380-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852359]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2022.
Glines, Abbi (1977-)
Hold on tight (magyar)
   Te vagy nekem a rejtély : [a Sea Breeze sorozat nyolcadik kötete] / Abbi Glines ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 285 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-545-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852332]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2022.
Golabek, Mona
The children of Willesden Lane (magyar)
   A Willesden Lane gyermekei : a remény és a túlélés igaz története a II. világháború idején / írta Mona Golabek és Lee Cohen ; Emil Sher adaptációja ; [ford. Kincs Vivien]. - Ifj. kiad. - [Budapest] : Aion, cop. 2021. - 221 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-81773-9-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztria - amerikai angol irodalom - zsidóság mentése - második világháború - életrajzi regény - ifjúsági regény
820-312.6(02.053.2)(73)=945.11 *** 323.13(=924)(436)"1938/1939"(0:82-31)
[AN 3852519]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2022.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Till the boys come home (magyar)
   Míg a fiúk hazajönnek : otthon és a fronton, 1918 / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 446, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-785-6 kötött : 5499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853010]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2022.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
In our time (magyar)
   A mi időnkben : novellák / Hemingway. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 174, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-54-4 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3852617]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2022.
Henry, Veronica (1963-)
A country Christmas (magyar)
   Karácsony vidéken / Veronica Henry ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 403 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-555-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852542]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2022.
Hewitt, Kate
Into the darkest day (magyar)
   Szerelem a múltból / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-201-5 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3862856]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2022.
Hieronymus, Sophronius Eusebius (347?-420?)
   Az igaz hit védelmében / Szent Jeromos ; [... ford. Adamik Tamás, Takács László, Tuhári Attila] ; [az előszót, a bevezetőket és a jegyzeteket írta Takács László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 991 p. ; 19 cm. - (Ókori keresztény írók, ISSN 2560-0648 ; 4.)
Bibliogr.: p. 40-50.
ISBN 978-963-277-935-5 kötött : 7200,- Ft
ókori latin irodalom - vallásos irodalom - patrológia
871-97=945.11 *** 276
[AN 3852636]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2022.
Jackson, A. L.
Falling into you (magyar)
   Rád hangolva : Összhang-sorozat : Richard / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-059-2 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3853008]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2022.
Jackson, A. L.
Follow me back (magyar)
   Érints meg : szívdöglesztők : Kale / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-04-3 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852624]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2022.
James, Greg
Kid normal and the rogue heroes (magyar)
   Csak egy srác és a bitang hősök / Greg James & Chris Smith ; ill. Erica Salcedo ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 395, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-230-1 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852438]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2022.
James, Vic
Bright ruin (magyar)
   Bright ruin : tündöklő pusztulás : Sötét képességek-trilógia harmadik rész / Vic James ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-800-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3852353]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2022.
Jewell, Lisa (1968-)
The family upstairs (magyar)
   A fenti lakók / Lisa Jewell ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 303 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-158-7 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3852607]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2022.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-25-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3862849]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2022.
Kessler, Liz
Emily Windsnap and the castle in the mist (magyar)
   Emily Windsnap és a kastély a ködben / Liz Kessler ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2021. - 182 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-5716-31-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852532]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2022.
Kline, Adam
Escape from Hat (magyar)
   Szökés Cilinderből / Adam Kline és Brian Taylor ; [ford. Ünnep Nóra]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 183 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-484-8 kötött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852442]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2022.
Korczak, Janusz (1878-1942)
Król Maciuś na wyspie bezludnej (magyar)
   Matykó király a lakatlan szigeten / Janusz Korczak ; ford. Mócsai-Karaba Márta ; ill. Marianna Oklejak. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-782-1 fűzött : 3499,- Ft
lengyel irodalom - meseregény
884-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852485]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2022.
Le Tellier, Hervé (1957-)
L'anomalie (magyar)
   Anomália / Hervé Le Tellier ; ford. Gulyás Adrienn. - Budapest : Park, 2021. - 340, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-759-4 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3852576]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2022.
Liviero, Gemma
In a field of blue (magyar)
   A kékség mezején / Gemma Liviero ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 457 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-777-1 kötött : 4799,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3852549]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2022.
Lüftner, Kai (1975-)
Sei kein Frosch! (magyar)
   Ne legyél béka! : állati krimi, rengeteg zöldséggel, izé, kékséggel / Kai Lüftner ; Günther Jakobs illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 163, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A címoldalon az alcímben a "zöldséggel" szó áthúzva
ISBN 978-963-437-706-1 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3852830]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
Jingle all the way (magyar)
   Csengőszó / Debbie Macomber ; [ford. Kaul Éva]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-551-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852535]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2022.
Mai Jia (1964-)
Feng sheng (magyar)
   A szél hangja / Mai Jia ; [ford. Kiss Marcell]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 428, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-754-6 fűzött : 3999,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3852586]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2022.
Marsons, Angela
Dying truth (magyar)
   Gyilkos igazság / Angela Marsons ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2021. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-559-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3852344]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2022.
Martin, Ann M. (1955-)
Claudia and mean Janine (magyar)
   Bébicsőszök klubja 7 : Claudia és Undok Janine ; Bébicsőszök klubja 8 : Stacey és a fiú / Ann M. Martin ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 246, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Egys. cím: Claudia and mean Janine ; Boy-crazy Stacey
ISBN 978-963-561-708-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852590]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2022.
Martin, Charles (1969-)
The water keeper (magyar)
   A víz őrzője / Charles Martin ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-561-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852345]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2022.
Mckay, Hilary (1959-)
The Skylarks' war (magyar)
   Hamarosan látjuk egymást / Hilary Mckay ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-018-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852493]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2022.
Meyerson, Amy
The imperfects (magyar)
   A firenzei gyémánt / Amy Meyerson ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2021. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-549-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852333]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2022.
Mishima Yukio (1925-1970)
Inochi urimasu (magyar)
   Élet eladó / Misima Jukio ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-792-1 fűzött : 3299,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3852300]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2022.
Moore, Christopher (1957-)
Shakespeare for squirrels (magyar)
   Shakespeare mókusoknak / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-865-9 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852513]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2022.
Morris, Brittney
Spider-man : Miles Morales, wings of fury (magyar)
   Pókember : Miles Morales : harag szárnyán / Brittney Morris ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - 283 p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 13.)
ISBN 978-963-497-655-4 kötött : 3495,- Ft
ISBN 978-963-497-654-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852367]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2022.
Motayne, Maya
Oculta (magyar)
   Oculta / Maya Motayne ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2021. - 507, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-256-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852975]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2022.
Mourlevat, Jean-Claude (1952-)
La rivière à l'envers (magyar)
   A visszafelé-folyó / Jean-Claude Mourlevat ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Pagony, 2020. - 326, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-710-1 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852915]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2022.
Newman, T. J.
Falling (magyar)
   Zuhanás / T. J. Newman ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 334, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-154-9 kötött : 4490.- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852602]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2022.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Mumiens gåta (magyar)
   Múmiák nyomában / Kristina Ohlsson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2021. - 294, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-932-1 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852655]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2022.
Osman, Richard (1970-)
The man who died twice (magyar)
   A férfi, aki kétszer halt meg / Richard Osman ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 367 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-955-7 kötött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3852986]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2022.
Penner, Sarah
The lost apothecary (magyar)
   A méregkeverő patikárius / Sarah Penner. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 365 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Novák Petra
ISBN 978-963-324-924-6 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853091]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2022.
Perkins, Stephanie
There's someone inside your house (magyar)
   Valaki van a házadban / Stephanie Perkins ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 319 p. ; 21 cm. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
ISBN 978-963-499-292-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852339]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2022.
Pilkey, Dav (1966-)
Captain Underpants and the big, bad battle of the bionic booger boy (magyar)
   Alsógatyás kapitány és a biorobotikus fikafiú ádáz összecsapása (az ocsmány orrmaradványok esete) / Dav Pilkey ; [ill. Dav Pilkey, Kathleen Westray, Phil Falco] ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 175, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-499-494-7 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3852435]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2022.
Poznanski, Ursula (1968-)
Erebos 2 (magyar)
   Erebos 2 : feltámad a játék / Ursula Poznanski ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2021. - 525 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-307-6 kötött : 4975,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3852569]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2022.
Raasch, Sara (1989-)
These rebel waves (magyar)
   These rebel waves : lázadó hullámok / Sara Raasch ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 446, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-076-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852858]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2022.
Reid, B. B.
The peer and the puppet (magyar)
   A herceg és a bábu : Riválisok játszadozása 1. / B. B. Reid ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 499 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-889-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852853]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2022.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The missing sister (magyar)
   A hetedik nővér története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 672 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 671-672.
ISBN 978-963-452-493-9 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852327]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2022.
   Robin Hood kalandjai : [klasszikus történet - olvass és játssz!] / Howard Pyle [alapján] ; [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2020]. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
Kirakóval. - Dobozban
ISBN 978-615-5566-63-9 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - gyermekirodalom - kalandregény - mese - foglalkoztatókönyv
820-311.3(73).04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3852681]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2022.
Roth, Philip (1933-2018)
Letting go (magyar)
   Engedd el / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-26-6 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 381, [2] p.
ISBN 978-963-568-164-8
[AN 3852612] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 562, [3] p.
ISBN 978-963-568-165-5
[AN 3852615] MARC

ANSEL
UTF-84826 /2022.
Rothschild, Hannah (1962-)
House of Trelawney (magyar)
   A Trelawney-ház / Hannah Rothschild ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2021. - 492, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-445-0 kötött : 4599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3852579]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2022.
Ryan, Kennedy
Long shot (magyar)
   Long shot : távoli dobás : Dobj rá! 1. / Kennedy Ryan ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 539 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-394-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3853352]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2022.
Samuel, Barbara (1959-)
When we believed in mermaids (magyar)
   Amikor még hittünk a sellőkben / Barbara O'Neal ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 417, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-886-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852512]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2022.
Savage, Thomas (1915-2003)
The power of the dog (magyar)
   A kutya karmai közt / Thomas Savage ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 316 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-232-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852352]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2022.
Scarrow, Simon (1962-)
The emperor's exile (magyar)
   Császári száműzetés / Simon Scarrow ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 333 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-611-2 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3852527]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2022.
Scott, E. G.
The woman inside (magyar)
   The woman inside : a másik nő / E. G. Scott ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 383 p. ; 21 cm. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
ISBN 978-963-499-237-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3852343]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2022.
Shen, L. J.
Ruckus (magyar)
   Ruckus : bajkeverő / L. J. Shen ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 491 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-854-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3852328]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2022.
Sjón (1962-)
CoDex 1962 (magyar)
   CoDex 1962 / Sjón ; ford. Patat Bence. - Budapest : Gondolat, 2020. - 529, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-956-4 fűzött : 4500,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3852826]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2022.
Skåber, Linn (1970-)
Til de voksne (magyar)
   Ma négykézláb akarok járni / Linn Skåber ; ill. Lisa Aisato ; ford. Patat Bence. - Budapest : Scolar, 2021. - 286, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-441-7 kötött : 4975,- Ft
norvég irodalom - prózaepika
839.6-3=945.11
[AN 3853005]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2022.
Smith, Wilbur (1933-2021)
Thunderbolt (magyar)
   Villámcsapás : Jack Courtney kalandjai / Wilbur Smith, Chris Wakling ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - 282, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-68-1 fűzött : 3299,- Ft
Zambia - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(689.4)=945.11
[AN 3853011]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2022.
Spit, Lize (1988-)
Het smelt (magyar)
   Olvad / Lize Spit ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 525, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-981-9 fűzött : 4499,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3852653]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2022.
Stahl, Shey
Revel (magyar)
   Revel / Shey Stahl ; [ford. Kovács Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 418, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-339-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3853256]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2022.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Call down the hawk (magyar)
   Call down the hawk : a sólyom nyomában : Álmodók-trilógia 1. könyv / Maggie Stiefvater ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 516, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-758-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852862]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2022.
Stone, Leia
Fallen Academy : year one (magyar)
   Fallen Academy : Bukottak Akadémiája 1. : első év / Leia Stone ; [ford. Lankovits Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 306, [3] ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-711-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852498]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2022.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Ballet shoes (magyar)
   Balettcipők : London, 1930-as évek eleje / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita] ; [... ill. Rippl Renáta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-125-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3862863]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2022.
Swan, Karen
Christmas at Tiffany's (magyar)
   Karácsony a Tiffanynál / Karen Swan ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-109-9 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3852718]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2022.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a pumpkin (magyar)
   A kiskutya, aki töknek öltözött / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 156, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-032-8 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3852489]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2022.
Teller, Janne (1964-)
Kom (magyar)
   Gyere / Janne Teller ; ford. Weyer Szilvia. - Budapest : Scolar, 2021. - 141 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-423-3 kötött : 3999,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3852998]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2022.
Theorin, Johan (1963-)
Jakten på hwitrerna (magyar)
   A wittrák nyomában : Jarmaland krónikái II. / Johan Theorin ; ill. Filippo Vanzo ; [ford. Földeáki Andrea]. - Budapest : Scolar, 2021. - 301, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-403-5 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3852613]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Robur le conquérant (magyar)
   Hódító Robur [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Huszár Imre. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-472-6 (epub)
ISBN 978-963-559-473-3 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853042]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2022.
Veronesi, Sandro (1959-)
Il colibrì (magyar)
   A kolibri / Sandro Veronesi ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 334, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-45-4 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3852551]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2022.
Vuillard, Éric (1968-)
La guerre des pauvres (magyar)
   Szegények háborúja / Éric Vuillard ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-128-0 kötött : 3690,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3852278]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2022.
Waggoner, Tim
Alien: prototype (magyar)
   Prototípus / Tim Waggoner ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - 326, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Alien
ISBN 978-963-497-664-6 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852388]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2022.
Whitehead, Colson (1969-)
Harlem shuffle (magyar)
   Harlemi kavarás / Colson Whitehead ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 312, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-078-8 kötött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852609]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2022.
Winters, Willow
You know I love you (magyar)
   Érted küzdök : Kat & Evan 1. / Willow Winters ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-163-6 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3852321]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2022.
Witcher, Moony (1957-)
Il lungo viaggio di Garry Hop (magyar)
   Garry Hop?csodálatos utazása / Moony Witcher ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-582-193-8 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3852559]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2022.
Wolff, Tracy
Crave (magyar)
   Sóvárgás / Tracy Wolff ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 654 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-787-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852953]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2022.
Wright, Jaime Jo
The house on Foster Hill (magyar)
   A Foster-dombi ház / Jaime Jo Wright ; [ford. Boros Csilla Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 413 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-816-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3852507]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2022.
Yu Zemin (1964-)
Zhi yugang (magyar)
   Papírakvárium / Yu Zemin ; [ford. Mohr Richárd]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 493 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-357-4 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - kínai irodalom - regény
895.1-31(439)=945.11
[AN 3853048]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2022.
Zahn, Timothy (1951-)
Thrawn ascendancy : greater good (magyar)
   Thrawn : Chiss Birodalom : államérdek / Timothy Zahn ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 501 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-656-1 fűzött : 5190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3852372]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4856 /2022.
Bakóczy Sára (1979-)
   Crescence : Széchenyi menyasszonya / Bakóczy Sára. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 303, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-620-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3852978]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2022.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863006]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy nap Rómában [elektronikus dok.] : novella / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5701-96-4
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3862743]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2022.
Bernáth Zsolt (1973-)
   Holnapelőtt, tegnapután / Bernáth Zsolt ; [... ill. Sajó Szabolcs]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 307, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-580-861-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852990]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2022.
Bíbor István (1950-)
   Összegyűlt versek / Bibor István. - Budapest : Sziget, 2021. - 134, [1] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-248-291-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852630]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2022.
Bojti Anna
   A kék ajtó titka / Bojti Anna ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-801-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852825]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab öröksége / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-255-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852734]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2022.
Cserháti Éva (1975-)
   Zarándoklat a halálba : a K. É. Z. harmadik esete / Cserháti Éva. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 363, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-136-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3852538]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2022.
Cure, John (1977-)
   A fekete esernyős férfi [elektronikus dok.] / John Cure. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-117-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3862737]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2022.
Czank Nelli
   Menekülés, New York, szerelem / Czank Nelli. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-26-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852558]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2022.
Del Frari, Giovanni
   Jennifer Monroe titka / Giovanni Del Frari. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-151-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3852786]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2022.
Dráfi Emese
   Emese meséi : lányregény felnőtteknek / [Dráfi Emese] ; [rajz. Cilling Gabriella]. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-155-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852791]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2022.
Duló Károly (1949-)
   Amrita Sher-Gil : el nem hangzott párbeszédek tükrében / [Duló Károly]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 158, [1] p., [24] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-556-057-8 kötött : 2500,- Ft
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3852836]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2022.
Eszter Szabolcs
   Szép álmokat, Olivér! [elektronikus dok.] / Sebastian Marino (Eszter Szabolcs). - Szöveg (epub : 1.1 MB) (pdf : 1.2 MB). - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-6279-37-8 (epub)
ISBN 978-615-6279-38-5 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862738]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2022.
Fabó Kinga (1953-2021)
   Bebáboz : versek / Fabó Kinga. - Budapest : Gondolat, 2020. - 76, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-695-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852833]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs [elektronikus dok.] / Fekete István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2020. - (Fekete István művei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-486-534-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3852967]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Vadászelbeszélések [elektronikus dok.] / Fekete István ; ... vál. és a kísérőtanulmányt írta Sánta Gábor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Móra, 2020, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-486-630-5
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3852961]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2022.
Fekete István (1900-1970)
Vadászelbeszélések (új kiadása)
   Szarvasbőgésen : vadásztörténetek / Fekete István ; [... vál. és a kísérőtanulmányt írta Sánta Gábor]. - [Budapest] : Trend K., cop. 2021. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2048-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3852508]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk [elektronikus dok.] / Fekete István ; az illusztrációkat Balogh Péter kész. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Móra, 2020. - (Fekete István művei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-486-532-2
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852971]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2022.
Fényes Eszter
   Misó és a csillagok / írta és rajz. Fényes Eszter. - [Budajenő] : Szerző, cop. 2020. - 34, [2] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-00-9971-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - auditív dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3852947]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2022.
Gáspár András (1970-)
   Föld 2 záróvizsga [elektronikus dok.] / Gáspár András Gáspár. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Móra, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-486-520-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3854952]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2022.
Gerölyné Joó Katalin
   3 perces állatmesék / [G. Joó Katalin, Szeghy Karolina, Tamás Anett] ; [ill. Halász-Géczy Ágnes]. - Budapest : Roland, [2021]. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-20-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3852462]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2022.
Győrei Zsolt (1970-)
   Hamlear, a dán királyfiból lett brit király / Győrei Zsolt, Schlachtovszky Csaba ; [közread. a] ... Gyulai Várszínház. - Budapest : Gondolat ; Gyula : Gyulai Várszínház, 2021. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-153-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3853153]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2022.
Halmosi Sándor (1971-)
   Neretva / Halmosi Sándor. - Budapest : Gondolat, 2021. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-158-2 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853028]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2022.
Haszán Míra (2002-)
   Spicc, pipa / Haszán Míra. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 148, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-662-6 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852645]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2022.
Hegedűs Zsuzsanna, V. (1946-)
   A tegnap bűvöletében : versek, prózák, grafikák / V. Hegedűs Zsuzsa. - Debrecen : Szerző, 2021. - 269, [14] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2734-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3852951]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2022.
Heiling-Koltai Bea (1973-)
   A dunai cápa nyomában / Heiling Bea. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-145-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3852772]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2022.
Herrera, Anita
   Válaszút I-II / Anita Herrera. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 336 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 3590,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-443-216-6)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3852771]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2022.
Hidasi Judit
   Egy este a parton [elektronikus dok.] : novella / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-168-1
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3862745]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2022.
Horváth Júlia Borbála (1962-)
   Dunai história : az aranyföveny / Horváth Júlia Borbála. - Budapest : Gondolat, 2020. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-556-064-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852819]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2022.
Igor Csaba, T.
   A tiltott bolygó / T. Igor Csaba. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-160-1 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(498)
[AN 3852775]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2022.
Jenei András (1976-)
   Az éjtükrös szelence [elektronikus dok.] / Jenei András. - Szöveg (epub : 126 KB) (mobi : 184 KB) (pdf : 661 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6361-37-0 (epub)
ISBN 978-615-6361-38-7 (mobi)
ISBN 978-615-6361-36-3 (pdf)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862472]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2022.
Johnson, Kasper
   Döntések kora : a fenevad bélyege / Kasper Johnson. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-174-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852781]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2022.
Karády Anna
   A füredi földesúr / Karády Anna. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 448 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-570-075-2 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862674]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2022.
Karády Anna
   A füredi lány / Karády Anna. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 443 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-570-029-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862673]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   London, love [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-126-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3862742]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2022.
Kemény Gábor (1954-)
   Ketten könnyebb [elektronikus dok.] : 38 vers : 2016-2018 / Kemény Gábor. - Szöveg (epub : 343 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-27-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3862469]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2022.
Kemény Gábor (1954-)
   Új versek [elektronikus dok.] : 26 vers : 2016-2019. - Szöveg (epub : 232 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - Szerző Kemény Gábor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-29-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3862468]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2022.
Kemény Gábor (1954-)
   Az ünnep egyik napján [elektronikus dok.] : 46 vers / Kemény Gábor. - Szöveg (epub : 184 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-25-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3862471]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2022.
Keresztury Tibor (1962-)
   Hűlt helyem [elektronikus dok.] / Keresztury Tibor. - Szöveg (epub : 733 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169245. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4105-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862473]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2022.
Kis Ferencné
   Tanyasorsról : ...elmesélés / Kis Ferencné. - Kiskunhalas : Balotaker Kft., 2021. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3096-5 fűzött
magyar irodalom - tanya - hétköznapi élet - 20. század - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14 *** 631.115.1(439-2Kiskunhalas)"19"(0:82-94)
[AN 3852322]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2022.
Kiss Andrea, B.
   Artúr, Fülöp és a földmentő titkos társaság / B. Kiss Andrea. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-152-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény - kisregény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3852788]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2022.
Kiss Noémi (1974-)
   A bálna és a srác / Kiss Noémi ; Molnár Jacqueline rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-087-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3851312]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2022.
Köbli Norbert (1977-)
   Félvilág és más forgatókönyvek / Köbli Norbert. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 243 p. ; 21 cm
Tart.: TrezorÞ; Szabadság különjáratÞ; FélvilágÞ; Szürke senkik
ISBN 978-963-419-969-4 fűzött : 3990,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3852539]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2022.
Köbli Norbert (1977-)
   Örök tél és más forgatókönyvek / Köbli Norbert. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 342, [1] p. ; 21 cm
Tart.: A berni követÞ; Örök télÞ; ÁrulókÞ; Apró mesék
ISBN 978-963-419-968-7 fűzött : 3990,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3852550]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2022.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   Öreg Banda : regény / Kollár-Klemencz László. - Budapest : Magvető, 2021. - 357, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4117-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3852492]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Igaz mese a Mikulásról / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - [29] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5808-60-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3852993]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2022.
Lőrincz L. László (1939-)
   Matilda kalapja : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 524, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-585-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3853013]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2022.
Mekker Regina
   Hanna nyomában : egyszer minden kiderül... / Mekker Regina. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-176-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3852763]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2022.
Merényi József (1950-)
   Nézeteim / Merényi József. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2621-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3852704]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak [elektronikus dok.] ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 704 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-16-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3862752]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond ; Alföldi Róbert előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2021. - 1 CD (11 h 28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81904-2-8
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3850653]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2022.
   Most múlik : 30 magyar író az emberi méltóságról / [... szerk. Hevesi Judit]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-170-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - halál - antológia
894.511-822 *** 128(0:82-822)
[AN 3852973]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2022.
NErzsi
   Karácsonyváró / NErzsi. - Szeged : [Limpek J.-né], 2021. - 222, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3304-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3852588]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Szárnyaszegett pillangók 3 [elektronikus dok.] : lázálom, lavina, London : novella / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-108-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3862746]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2022.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Árnyékporocska : emlékmondatok Kner Piroska életéből : félténypróza / Parti Nagy Lajos ; [közread. a] ... Határ Győző Városi Könyvtár. - Budapest : Magvető ; Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2022. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm
Megj. Beczkóyné Kner Piroska "Szakácskönyv" c. művével együtt
ISBN 978-963-14-4132-1 kötött : a Szakácskönyv c. kötettel együtt 6499,- Ft
Beczkóyné Kner Piroska (1877-19??)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3862994]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2022.
Pascal, Eric
   Delictum : bármit is tettél örökké fognám a kezed / Eric Pascal. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 456 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-170-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3852768]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2022.
Pothos, Aisa
   Oltári szerelem / Aisa Pothos. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-165-6 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3852783]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2022.
Rajcsik Zoltán
   Barackvirág : adj bele mindent, szívvel, lélekkel, élvezz minden pillanatot most, és tiéd a világ / Rajcsik Zoltán. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-164-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852831]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2021. - 1 CD (4 h 33 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-9-0
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3850652]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép [elektronikus dok.] : Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2021. - 1 CD (8 h 17 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-8-3
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3850648]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2022.
Rutkai Bori (1973-)
   Mandulka és a karácsonyvár / Rutkai Bori. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 124, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-085-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3850996]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2022.
Salga Attila (1945-)
Kómában kómátlanul (új kiadása)
   Ideát van kóma [elektronikus dok.] / Salga Attila. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 94 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-09-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862431]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2022.
Salga Attila (1945-)
A koronázatlan szélhámoskirály (új kiadása)
   A mátészalkai kalandor regényes története [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epub : 176 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-03-5
Strassnoff Ignác (1868-1933)
Magyarország - magyar irodalom - bűnöző - 19. század - 20. század - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6 *** 343.919(439)(092)Strassnoff_I.
[AN 3862445]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2022.
Salga Attila (1945-)
   Mesék felnőtteknek [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epub : 173 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-12-7
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3862419]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2022.
Salga Attila (1945-)
   Mi lenne velem nélkülem? [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epub : 161 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-14-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862425]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2022.
Salga Attila (1945-)
   Nem minden Pipi buta tyúk [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (epub : 69 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-16-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3862423]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2022.
Salga Attila (1945-)
   Nusika elsőbe megy [elektronikus dok.] : egy kislány történetei / Salga Attila. - Szöveg (epub : 31 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6361-18-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3862422]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Gázt neki, Chiara! [elektronikus dok.] : Gázt neki! 1. / Ruby Saw. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 820 KB) (mobi : 936 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams K., 2022 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-052-4 (epub)
ISBN 978-963-586-053-1 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3851737]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Gázt neki, család! [elektronikus dok.] : novella : Gázt neki! 2. / Ruby Saw. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 176 KB) (mobi : 757 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams K., 2022 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-054-8 (epub)
ISBN 978-963-586-055-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3851731]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2022.
Shael, Ami
   Exit / [Ami Shael]. - [Budapest] : [Mészáros Zs.], cop. 2021. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2406-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3852130]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2022.
Simon Márton (1984-)
   Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni / Simon Márton. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 76, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-121-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3852629]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2022.
Somfai Anna (1971-)
   Barátságháló : a képzelet órái / Somfai Anna ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 252, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-62-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852988]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2022.
Szinetár Miklós (1932-)
   88 és fél : arányok, hangsúlyok, itt és most / Szinetár Miklós. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 446 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-517-343-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3853128]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2022.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   Madárkereső királyfiak / Szűcs Sándor ; [Kolozsvári-Donkó Rebeka rajz.]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp. ; [Budapest] : M. Néprajzi Társ. - Tájkut. Díj Alapítvány, 2021. - 279, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Bodorka könyvek, ISSN 2786-3328 ; 1.)
ISBN 978-615-80724-4-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3852143]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2022.
Tasnádi Gergely
   Cudar idők / Tasnádi Gergely ; [ill. Németh Ibolya]. - [Pécel] : TestReForma Kft., cop. 2021. - 97, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bátor és Gideon ; 2.)
ISBN 978-615-01-2798-9 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3852516]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2022.
Toldi Anna
   A látomás : [ablak a valóságra] / [írta Toldi Anna] ; [graf. ... Toldi Éva]. - [Budapest] : Pioneers Media Production : Frisch B., 2021. - 229, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2386-8 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3852635]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2022.
Tolnai Viktor
   A kraken visszatér / Tolnai Viktor. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-159-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3852773]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2022.
Vajtó László
   Maj Móca kalandjai : mesekönyv / Vajtó László. - Miskolctapolca : Avalon Park, 2021. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3852708]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2022.
Zágoni Balázs (1975-)
   Karácsonyi kitérő : családi kisregény / Zágoni Balázs ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 114, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-900-9 fűzött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3852618]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2022.
Zsigray Julianna (1903-1987)
   Szűts Mara házassága / Zsigray Julianna. - Budapest : Atlantic Press, 2022. - 199 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-963-557-039-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3862857]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4937 /2022.
Dániel András (1966-)
   Bélabá és a szökevény kalap / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-016-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852673]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2022.
Reid, Camilla
Peekaboo : bear (magyar)
   Kukucs : maci : 10 húzóka és egy tükör! / Camilla Reid, Ingela P. Arrhenius. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-294-686-3 kötött : 3390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853103]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2022.
Reid, Camilla
Peekaboo : love (magyar)
   Kukucs : puszi : 10 húzóka és egy tükör! / Camilla Reid, Ingela P. Arrhenius. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-294-685-6 kötött : 3390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853097]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2022.
Szabó-Kulcsár Edina (1990-)
   Dani ajándéka / Szabó-Kulcsár Edina, Szabó András 'Csuti' ; [ill. Pázmándi Edina]. - [Budapest] : Spirit Publ., cop. 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2946-4 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3852446]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4941 /2022.
Berardi, Giancarlo (1949-)
L'occhio del sole (magyar)
   A nap szeme / írta Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero ; rajz. Enio, Valerio Piccioni, Marco Soldi ; ford. Ferencz Judit. - [Budapest] : Anagram, [2021]. - 270 p. : ill. ; 23 cm. - (Júlia ; 2.)
ISBN 978-615-5947-19-3 fűzött : 4000,- Ft : 11,30 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3852088]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2022.
Boselli, Mauro (1953-)
Tex : Patagonia (magyar)
   Tex : Patagónia / írta Mauro Boselli ; rajz. Pasquale Frisenda ; ford. Ludmann Ágnes. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2021]. - 232 p. : ill. ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5891-27-4 fűzött : 4500,- Ft : 12,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3852162]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2022.
Guglielmino, Andrea
Garibaldi vs zombies (magyar)
   Garibaldi vs zombies : Garibaldi a zombik ellen / [írta Andrea Guglielmino] ; [rajz. Fabrizio De Fabritiis] ; [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2021]. - [68] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5891-28-1 fűzött : 3200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3852099]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2022.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 100 p.
ISBN 978-615-5891-26-7 fűzött : 3790,- Ft : 10,5 EUR
[AN 3852137] MARC

ANSEL
UTF-84945 /2022.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
The Lovecraft anthology (magyar)
   Lovecraft antológia : H. P. Lovecraft elbeszélései képregényben / szerk. Dan Lockwood ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2021]-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3852470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2021. - [120] p.
ISBN 978-963-497-666-0 kötött : 5990,- Ft
[AN 3852476] MARC

ANSEL
UTF-84946 /2022.
   PEME XX. (E/2.) PhD - on-line konferencia [elektronikus dok.] : a 17 éves PEME XX. (E/2.) PhD - on-line konferenciájának előadásai : Budapest, 2020. november 12. / szerk. Koncz István, Szova Ilona. - [Budapest] : PEME, 2020
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3862962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 6.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169315. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-11-1
[AN 3862965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (pdf : 7.8 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169316. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5709-12-8
[AN 3862972] MARC

ANSEL
UTF-84947 /2022.
Pilkey, Dav (1966-)
Dog Man: unleashed (magyar)
   Szimat naplója : a galád lények támadása / írta és rajz. Dav Pilkey ... ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 220 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-475-6 kötött : 2799,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3852474]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2022.
Simonson, Walter (1946-)
World of Warcraft (magyar)
   World of Warcraft : képregény / Walter Simonson ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 4 db : ill., színes ; 30 cm
A 3. és 4. kötet társszerzője Louise Simonson
képregény
087.6:084.11
[AN 3852398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - [176] p.
Rajz. Ludo Lullabi
ISBN 978-963-497-660-8 kötött : 6990,- Ft
[AN 3852402] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - [176] p.
Rajz. Jon Buran és Mike Bowden
ISBN 978-963-497-661-5 kötött : 6990,- Ft
[AN 3852405] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - [175] p.
Rajz. Mike Bowden, Jon Buran és Pop Mhan
ISBN 978-963-497-662-2 kötött : 6990,- Ft
[AN 3852407] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv. - [143] p.
Rajz. Mike Bowden és Tony Washington
ISBN 978-963-497-663-9 kötött : 6990,- Ft
[AN 3852408] MARC

ANSEL
UTF-84949 /2022.
Soule, Charles (1974-)
The destiny path (magyar)
   A sors ösvénye / írta Charles Soule ; rajzok Jesús Saiz ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [147] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-653-0 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3852357]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2022.
Thomas, Roy
Savage sword of Conan (magyar)
   Conan kegyetlen kardja / [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - 371, [5] p. : ill. ; 28 cm
Írta Roy Thomas. - A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-470-212-2 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3852634]
MARC

ANSEL
UTF-8