MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/05/17 10:51:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4951 /2022.
   Cezanne to Malevich : Arcadia to abstraction / Judit Geskó [et al.] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2021. - 466 p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2021. okt. 28 - 2022. febr. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 462-463.
ISBN 978-615-5987-55-7 kötött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - Európa - festőművész - 19. század - 20. század - avantgárd - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 75(44)(092)Cézanne,_P. *** 7.037(4)"190/193"
[AN 3853202]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2022.
   Húsz éve híd a társadalom és a honvédség között : [2001-2021] / [szerk. Benkő Krisztina] ; [közread. a] Magyar Tartalékosok Szövetsége. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 263 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 978-963-327-874-1 kötött
Magyar Tartalékosok Szövetsége
Magyarország - tartalékos katona - egyesület
061.2(439)MATASZ *** 355.2(439)
[AN 3854199]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2022.
Kovács Péter (1943-2019)
   Rajzok, képek = Drawings, pictures / Pet'R ; [kurátor ... Wehner Tibor] ; [kiad. ... Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A Budapesten, 2021. okt. 29 - nov. 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-44-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 75(439)(092)Kovács_P.
[AN 3854002]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2022.
   Sokszínű Kar Konferencia III : 2021. szeptember 16. : [absztrakt füzet] / szerk. Ürmösné Simon Gabriella, Kudar Mariann ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus. - Budapest : NKE RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, 2021. - 20 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-498-433-7 fűzött
rendészet - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2021" *** 351.74 *** 082
[AN 3853845]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2022.
   Sport és egészség a honvédelemért című tudományos konferencia kiadványa, 2019. - Budapest : [MH Eü. Közp.], 2021. - 216 p. : ill., színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 25-26-án rendezték. - Rend., közread. a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - katonai egészségügy - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 356.33(439) *** 613.67
[AN 3854210]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2022.
Ujházi Péter (1940-)
   Életszőnyeg = Life-carpet / Ujházi Péter ; [kurátor ... Nagy T. Katalin] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 63 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A Budapesten, 2021. okt. 15 - dec. 5. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-41-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 73/76(439)(092)Ujházi_P.
[AN 3854005]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4957 /2022.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Sapiens (magyar)
   Sapiens : rajzolt történelem / [koncepció és szöveg] Yuval Noah Harari ; [képregényre alkalmazás és szöveg] David Vandermeulen ; [képregényre alkalmazás és ill.] Daniel Casanave ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020-. - ill., színes ; 28 cm
civilizáció - ember - művelődéstörténet - képregény
008(100)(091) *** 087.6:084.11 *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3817787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A civilizáció pillérei. - 2021. - 252, [2] p.
ISBN 978-963-324-934-5 kötött : 5290,- Ft
[AN 3854807] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4958 /2022.
   Angyali mágia / [... szerk. Soror Splendor] ; [ford. Kecskés Anita]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2022]. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-62-2 fűzött : 2300,- Ft
mágia - angyal
133.4 *** 235.1
[AN 3864332]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2022.
Bényei Mária, K. (1965-)
   Numerológia mindenkinek : a számok titkos üzenete / Soror Splendor. - [Onga] : Pythia, [2022]. - 58 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9790-65-0 fűzött : 1500,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3864423]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2022.
Leland, Charles G.
Gypsy sorcery and fortune telling (magyar)
   A cigányok mágiája és jövendőmondó módszere : varázslatokkal, a gyógyító mágia fajtáival, anekdotákkal és mesékkel illusztrálva / Charles Godfrey Leland ; [ford. Ladányi Krisztina]. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5984-96-9 fűzött : 3100,- Ft
jövendőmondás - mágia - néprajz - babona - cigányság
133.3 *** 133.4 *** 398.3(=914.99)
[AN 3864329]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2022.
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
De occulta philosophia (magyar)
   Okkult filozófia / Paracelsus ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-95-2 fűzött : 1900,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3864446]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2022.
Piedilato, Janet
The mystical dream tarot (magyar)
   Misztikus álomtarot : útmutató tudatalattink mélyéről / Janet Piedilato ; Tom Duxbury illusztrációival ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm + 78 kártya
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-291-433-6 fűzött : 5990,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3853818]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2022.
Pradas, Lidia
The complete grimoire (magyar)
   Boszorkányok megtalált varázskönyve : mágikus gyakorlatok és varázslatok a benned élő boszorkány felébresztésére / Lidia Pradas ... ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 174 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-551-7 fűzött : 3990,- Ft
varázslás - ifjúsági könyv
133.4(02.053.2)
[AN 3853802]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2022.
Schmidt, Paul
Runenmagie (magyar)
   Rúnamágia : [feltáruló titkok, a jövő megismerése, védőmágia] / Paul Schmidt. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-99-0 fűzött : 2300,- Ft
mágia - rúnaírás
133.4 *** 003.345
[AN 3864445]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2022.
Wannen, Andreas
Jungian tarot (magyar)
   Jungi tarot / Andreas Wannen ; [ford. és az előszót írta Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-90-7 fűzött : 2500,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3864442]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4966 /2022.
De Leone, Luca
Gira la ruota e salva la terra : riciclo (magyar)
   Óvd a bolygót! : szemét / összeáll. Paolo Mancini és Luca de Leone ; Federica Fabbian illusztrációival ; [... ford. ... Sziklai István ...]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-516-067-9 kötött : 3990,- Ft
szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
504.064.4(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3854115]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2022.
International Conference on Sustainability (1.) (2018) (Budapest)
   Selected papers of the 1st International Conference on Sustainability, 2018 [elektronikus dok.] / ed. Judit Beke Lisányi & Éva Erdélyi ; ... publ. Budapest Business School. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Budapest Business School, 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2018. április 23-án rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163586. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-90-5
fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03
[AN 3820255]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2022.
International Conference on Sustainability (2.) (2019) (Budapest)
   Selected papers of the 2nd International Conference on Sustainability, 2019 [elektronikus dok.] / ed. Judit Beke Lisányi & Éva Erdélyi ; ... publ. Budapest Business School. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - [Budapest] : Budapest Business School, 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 8-án rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163652. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-91-2
fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03
[AN 3820831]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2022.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (26.) (2020) (Szeged)
   Proceedings of the 26th International Symposium on Analytical and Environmental Problems [elektronikus dok.] : Szeged, Hungary, November 23-24, 2020 / ed. by Tünde Alapi, Róbert Berkecz, István Ilisz ; [org., publ. by the] University of Szeged. - Szöveg (pdf : 16.6 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164363. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-771-0
környezetvédelem - analitikai kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3826128]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4970 /2022.
   Mathesis necesse est : 45 éves a Debreceni Akadémiai Bizottság Matematikai Munkabizottsága / szerk. Gselmann Eszter [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-974-0 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Debreceni Akadémiai Bizottság. Matematikai-Fizikai Szakbizottság. Matematikai Munkabizottság
Magyarország - Debrecen - matematika - matematikus - tudományos akadémia - tudományszervezés - testülettörténet - 20. század - 21. század
51(439)(092) *** 061.12(439-2Debrecen)(091) *** 001.89(439-2Debrecen)
[AN 3854133]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4971 /2022.
Kaku, Michio (1947-)
The God equation (magyar)
   Isten egyenlete : a mindenség elmélete nyomában / Michio Kaku ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-169-5 kötött : 4990,- Ft
relativitáselmélet - kvantumfizika - kozmológia - tudománytörténet - fizika
530.12 *** 530.145 *** 524.8 *** 53(100)(091)
[AN 3853297]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2022.
   VII. Terrestrial radioisotopes in environment [elektronikus dok.] : international conference on environmental protection / ed. by Tibor Kovács, Edit Tóth-Bodrogi, Gergő Bátor ; org. University of Pannonia Institute of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Section of Radioecology. - Szöveg (pdf : 796 KB). - Veszprém : Social Org. for Radioecological Cleanliness, 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Veszprémben, 2020. máj. 18-22. között rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164392. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81632-0-0
radioaktív izotóp - radioaktív sugárzás - környezetvédelem - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
539.163 *** 504.03 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3826319]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4973 /2022.
Novelli, Luca (1947-)
Marie Curie e i segreti atomici svelati (magyar)
   Marie Curie és az atomok rejtélye / Luca Novelli ; [ford. Orbán Eszter]. - Budapest : Pagony, 2021. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Isteni szikrák)
ISBN 978-963-410-717-0 fűzött : 2490,- Ft
Curie, Marie (1867-1934)
Franciaország - vegyész - 19. század - 20. század - ifjúsági könyv
54(44)(092)Curie,_M.(02.053.2)
[AN 3853497]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4974 /2022.
De Leone, Luca
Gira la ruota e salva la terra : acqua (magyar)
   Óvd a bolygót! : víz / összeáll. Paolo Mancini és Luca de Leone ; Federica Fabbian illusztrációival ; [... ford. ... Sziklai István ...]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-516-039-6 kötött : 3990,- Ft
víz - vízvédelem - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
556(02.053.2) *** 504.4.06(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3854121]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2022.
Jugla, Cécile
Pourquoi les dinosaures avaient de grandes dents? (magyar)
   Miért voltak a dínóknak olyan nagy fogaik? : és még sok kérdés a dínókról / írta Cécile Jugla ; ill. Magali Clavelet ; [... ford. Bukszár Zita]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Magyarázd el nekem... - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-516-023-5 kötött : 2690,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3853904]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4976 /2022.
   A hét kristály rejtélye [elektronikus dok.] : galaktikus geográfia : bolygóközi és földrajzi túlélőkészlet kezdő fejvadászoknak : oktatási segédanyag / szerk. Nagy Ádám, Pirkhoffer Ervin ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Szöveg és képek (pdf : 28.2 MB). - Pécs : PTE TTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169391. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-429-649-2)
magyar irodalom - földrajz - csillagászat - fantasztikus regény - ifjúsági könyv - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
52(02.053.2) *** 91(02.053.2) *** 894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3864003]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4977 /2022.
Podlussány Attila (1941-)
   Ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea) az abaúji és zempléni tájakon / Podlussány Attila, Hegyesssy Gábor ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeum. - [Sátoraljaújhely] : PIM - Kazinczy F. Múz., 2021. - 420 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 416-419. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5517-69-3 fűzött
Észak-Magyarország - ormányosszerű - fauna
595.768.2(439.13) *** 591.9(439.13)
[AN 3853826]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2022.
Rutherford, Adam (1975-)
The book of humans (magyar)
   Az ember könyve : a kultúra, a szex, a háború és az emberi evolúció rövid története / Adam Rutherford ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-299.
ISBN 978-963-252-143-5 kötött : 4990,- Ft
ember - törzsfejlődés - embertan - etológia - genetika - nemi élet
575.8 *** 572 *** 599.9 *** 613.88 *** 591.5
[AN 3853299]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2022.
Svensson, Lars (1941-)
Fågelguiden (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg és térképek Lars Svensson ; ábrák ... Killian Mullarney és Dan Zetterström ; ford. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 447 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 427-428.
ISBN 978-963-355-396-1 kötött : 9500,- Ft
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 3864826]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4980 /2022.
   21. századi babaszoba : egyéni, családi és tágabb környezeti tényezők a kora gyermekkori lelki egészség hátterében - feltáró kutatás : elméleti háttér, módszertan, társadalmi indokoltság / szerk. Danis Ildikó ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet. - Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2021. - 85, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5722-21-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5722-14-1)
gyermeklélektan - csecsemő - kutatás - tudományos módszertan - családszociológia
159.9.072 *** 159.922.7 *** 303 *** 316.356.2
[AN 3853453]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2022.
Boldog Gizella
   Mentsd meg magad és a Földet! : féltsed, óvjad a jövődet! / írta Boldog Gizella. - [Dunakeszi] : Magánkiad., [2021]. - 3 db (922 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
egészséges életmód - alternatív gyógyászat
613 *** 615.89
[AN 3854338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 315 p.
ISBN 978-615-01-0777-6
[AN 3854339] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 321-642.
 (hibás ISBN 978-615-01-0777-6)
[AN 3854340] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 647-922.
 (hibás ISBN 978-615-01-0777-6)
[AN 3854341] MARC

ANSEL
UTF-84982 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of teenagers (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : kamaszokra hangolva : szeresd feltétel nélkül! / [Gary Chapman] ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad., 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 229 p. ; 21 cm
Megj. "Kamaszokra hangolva" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-271-0 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 37.018.1-053.6
[AN 3864688]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
A teen's guide to the 5 love languages (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak / Gary Chapman és Paige Haley Drygas ; [ford. Illés Róbert]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-381-6 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - családi élet - interperszonális kapcsolat - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.356.2(02.053.2) *** 316.472.4(02.053.2)
[AN 3864693]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2022.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries (magyar)
   Határaink : mire mondjunk igen-t és mire nem-et, hogy saját kézben tarthassuk az életünket? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Bartha Katalin]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 354 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-520-9 fűzött : 3900,- Ft
személyiség-lélektan - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 3864804]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2022.
Dürr, Josef
Experimental-Dämonologie (magyar)
   Démonomágia : kísérleti démonológia : részletes útmutató démonidézéshez : [az alvilág kulcsa] / Josef Dürr ; [ford. Kecskés Anita]. - [Onga] : Hermit : Fraterniats Mercurii Hermetis K., [2022]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-64-6 fűzött : 2100,- Ft
démonológia - okkultizmus
159.961.4 *** 133
[AN 3864334]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2022.
   Elmerülő : így őrizd meg mentális egészségedet a mindennapokban : Mélylevegő projekt / [az illusztrációk Pálovics László munkái]. - Budapest : Libertine Kvk., 2021. - 275 p. : ill., színes ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81895-3-8 fűzött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - lélektan - kóros lelkiállapot
616.89 *** 613.865 *** 159.9
[AN 3854646]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2022.
   Elmerülő : így őrizd meg mentális egészségedet a mindennapokban : Mélylevegő projekt / [az illusztrációk Pálovics László munkái]. - Budapest : Libertine Kvk., 2022. - 275 p. : ill., színes ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81895-3-8 fűzött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - lélektan - kóros lelkiállapot
616.89 *** 613.865 *** 159.9
[AN 3864861]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2022.
   A félelem reprezentációi / Balogh László Levente, Fazakas Sándor, Valastyán Tamás szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 299 p. ; 21 cm. - (Cultura animi, ISSN 2415-9328 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-941-2 fűzött
félelem - társadalmi viselkedés - valláslélektan - filozófia - szociálpszichológia - politikai pszichológia - irodalomesztétika - kultúratörténet
159.942 *** 291 *** 159.9 *** 930.85(100) *** 32.001 *** 82.01 *** 316.62
[AN 3854099]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2022.
Földes István (1924-)
   Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet története / írta Földes István ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 340, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [342].
ISBN 978-963-318-969-6 fűzött
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Debrecen - orvosképzés - egyetem - tanszék - anatómia - szövettan - történeti feldolgozás
611 *** 378.661(439-2Debrecen).096(091)
[AN 3854114]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2022.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Was nicht in meinen Büchern steht (magyar)
   Válaszd az életet : visszaemlékezések / Viktor E. Frankl ; [ford. J. Győri László] ; [a ... verseket Tatár Sándor fordításában közöljük]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 978-963-572-123-8 kötött : 3499,- Ft
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - pszichiáter - 20. század - memoár
159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94)
[AN 3853244]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2022.
Füredi Júlia
   Elég! kiégtem : most hogyan tovább? / Füredi Júlia. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 246 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-615-5932-64-9 fűzött : 3490,- Ft
kiégés - mentálhigiénia
159.94 *** 613.865
[AN 3854477]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2022.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-913-7 fűzött : 3999,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - párkapcsolat
159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3853540]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2022.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - 2. kiad. - Budapest : Bookline, 2022. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-007-9 fűzött : 4299,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3863695]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2022.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2022. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1789,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3864694]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2022.
Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-)
Pourquoi le caca ça sent mauvais? (magyar)
   Miért büdi a kaki? : és még sok kérdés a kakival kapcsolatban / írta Emmanuelle Kecir-Lepetit ; ill. Anne-Sophie Lanquetin ; [... ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Magyarázd el nekem... - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-516-074-7 kötött : 2690,- Ft
ürülék - székelés - gyermekkönyv
612.36(02.053.2)
[AN 3853892]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2022.
Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-)
Pourquoi mon coeur fait boum boum? (magyar)
   Miért dobog a szívem? : és még sok kérdés a testünkről / írta Emmanuelle Kecir-Lepetit ; ill. Ninie ; [... ford. Bukszár Zita]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Magyarázd el nekem... - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-516-024-2 kötött : 2690,- Ft
emberi test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3853899]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2022.
   A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata / szerk. Danis Ildikó [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet. - Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2020. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5722-13-4 fűzött
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - mentálhigiénia - pszichoterápia
613.865-053.2/.6 *** 159.922.7 *** 615.851-053.2
[AN 3853517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fejlődéselméletek és empirikus eredmények. - 487 p.
ISBN 978-615-5722-14-1 fűzött
[AN 3853519] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Módszerek, irányzatok, modellprogramok. - 211 p.
ISBN 978-615-5722-15-8
[AN 3853529] MARC

ANSEL
UTF-84998 /2022.
Körmöczi Péter
   Fájdalomkezelés felsőfokon : triggerpontok alkalmazása a mozgásszervi panaszok enyhítésében / [Körmöczi Péter]. - Alsópáhok : Körmöczi P., 2022. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetgyógyászok kiskönyvtára, ISSN 2498-4450 ; 1.)
Fűzött : 5600,- Ft
masszázs - mozgásszerv
612.7 *** 615.82
[AN 3864855]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2022.
Levine, Peter A. (1942-)
Healing trauma (magyar)
   A trauma gyógyítása : gyakorlati program tested bölcsességének újrafelfedezéséhez / Peter A. Levine ; [ford. Szabó Olimpia]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., [2021]. - 163 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-68-7 fűzött : 3360,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
615.851 *** 613.865 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3854637]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2022.
Lexcellent, Christian (1947-)
Pourra-t-on pirater l'être humain? (magyar)
   Emberi agy kontra mesterséges intelligencia : meghekkelhető lesz az ember? / Christian Lexcellent ; [ford. Meyer Krisztina]. - [Budapest] : Háttér, 2020. - 183 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 978-615-5124-71-6 fűzött : 3990,- Ft
agykutatás - mesterséges intelligencia
612.82 *** 165.0.001.572 *** 681.3.004.14
[AN 3854351]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2022.
Lieberman, David J. (1966-)
Never be lied to again (magyar)
   Hazugságvizsgáló : tudd meg az igazat bármilyen helyzetben vagy beszélgetésben / David J. Lieberman ; [ford. Kovácsné Keszthelyi Rita]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-819-8 kötött : 4490,- Ft
személyiségtipológia - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - hazugság - kommunikáció
159.923.4 *** 316.736 *** 316.62 *** 179.8 *** 316.77
[AN 3863626]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2022.
Ludányi Bettina (1994-)
   Nőiségnapló : éld meg szabadon a nőiséged teremtőerejét! / Ludányi Bettina, Sienna Cole. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 317 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-570-041-7 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3864684]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2022.
   Medical conference for PhD students and experts of clinical sciences [elektronikus dok.] : MedPecs : 15th of May 2021 : book of abstracts / publ. by Doctoral Student Association of the University of Pécs. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Pécs : Doctoral Student Ass. of the Univ. of Pécs, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169394. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-653-9
orvostudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3864013]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2022.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-196-8 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3864807]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2022.
Odent, Michel (1930-)
Childbirth and the evolution of homo sapiens (magyar)
   Születés és evolúció / Michel Odent ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 231 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-358-2 fűzött : 3499,- Ft
szülés - törzsfejlődés - genetika - kultúraszociológia
618.4 *** 575.8 *** 575.1 *** 316.7
[AN 3854555]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2022.
Pintye Mária, S.
   Útmutató a beszédfogyatékos tanulók integrált neveléséhez [elektronikus dok.] / szerző Sósné Pintye Mária. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163786. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-91-5
beszédzavar - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
616.89-008.434-053.2 *** 376.42 *** 371.3
[AN 3821753]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2022.
Proceedings of the EFOP-3.6.2-16-2017-0006 (LIVE LONGER) project (2020) (Szeged)
   Proceedings of the EFOP-3.6.2-2017-00006 (LIVE LONGER) project [elektronikus dok.] : 16th October 2020 / ed. Zoltán Rakonczay, Lóránd Kiss ; [org.], publ. University of Szeged ... - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163748. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-764-2
gasztroenterológia - szívgyógyászat - angiológia - izom - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.3-08 *** 616.1 *** 611.73 *** 061.3"2020"
[AN 3821347]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2022.
Sabounchian, Stefanie
Press here! (magyar)
   Itt nyomd! : kézreflexológia kezdőknek : az öngyógyítás gyakorlata / Stefanie Sabounchian ; Emily Portnoi illusztrációival ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-524-1 kötött : 3990,- Ft
reflexológia - masszázs - kéz
615.89 *** 615.821.2
[AN 3853813]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2022.
Sharma, Robin S. (1964-)
The 5 AM club (magyar)
   Hajnali 5 óra klub : legyen tied minden reggel! : juss magasabb szintre! / Robin Sharma ; [ford. Varga Csaba Béla]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2022. - 383, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6346-14-8 fűzött : 5490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3864602]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2022.
Syed, Matthew (1970-)
Black box thinking (magyar)
   Örülj a hibáidnak : elemezd a saját feketedobozodat, építkezz a kudarcokból! / Matthew Syed ; [ford. Miholics Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-971-0 fűzött : 4499,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3854296]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2022.
Takácsné Hájos Mária (1961-)
   Zöldségek és gyümölcsök szerepe a táplálkozásban / Takácsné Hájos Mária ; [közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - [2], 209 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-318-954-2 fűzött
egészséges táplálkozás - növényi eredetű élelmiszer
613.26
[AN 3854140]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2022.
Tonelli, Guido (1950-)
Genesi (magyar)
   Genezis : a világegyetem születése hét napban elbeszélve / Guido Tonelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2021. - 223 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6766-9 kötött : 3990,- Ft
világegyetem kialakulása - élet eredete - embertan
572 *** 524.85 *** 577
[AN 3853976]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2022.
Vágyi Petra
   Sémáink fogságában : hogyan lépjünk ki az ismétlődő forgatókönyvekből? / Vágyi Petra. - Budapest : Kulcslyuk K., 2021. - 298 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-615-5932-70-0 fűzött : 3490,- Ft
személyiségtipológia - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
159.923 *** 613.865
[AN 3854475]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2022.
Vámos Róbert (1978-)
   Bátran lehetsz fura! : nincs is olyan, hogy fura! / Vámos Robi. - [Dunakeszi] : [Vámos R. Gy.], [2021]. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3232-7 fűzött
személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3854377]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2022.
Van Noortwijk Laurien
   Étel/életöröm : nutri-funkcionális receptek / Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc. - [Budapest] : Avalomedica, [2021]. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-615-01-2640-1 fűzött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3854362]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2022.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3862859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság. - 261 p.
Bibliogr.: p. 246-261.
ISBN 978-963-572-021-7 kötött : 5499,- Ft
[AN 3864267] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség. - 263 p.
Bibliogr.: p. 246-263.
ISBN 978-963-572-106-1 kötött : 5499,- Ft
[AN 3864299] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák. - 223 p.
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-572-107-8 kötött : 5499,- Ft
[AN 3864301] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5017 /2022.
   "Gondolatok köztere" : a közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása az egyes államokban / szerk. Barzó Tímea, Czékmann Zsolt, Csák Csilla. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2021. - 710 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
személyiségi jog - információs társadalom - internet - jogi szabályozás
681.3.004.14 *** 316.774(100)(094) *** 347.15/.17(100)
[AN 3853598]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2022.
Jelley, Craig
Minecraft : blockopedia (magyar)
   Minecraft : blokkopédia / [írta Craig Jelley] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 331, [5] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-918-8 kötött : 9999,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3853790]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2022.
Jelley, Craig
Minecraft combat handbook (magyar)
   Minecraft : harcosok kézikönyve / [írta Craig Jelley] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-905-8 kötött : 3499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3853694]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2022.
McBrien, Thomas
Minecraft creative handbook (magyar)
   Minecraft : a kreatív mód kézikönyve / [írta Thomas McBrien] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-906-5 kötött : 3499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3853699]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2022.
Ruzsinszki Gábor
   Hello világ! Helló C#! / Ruzsinszki Gábor, Lábadi Henrik. - Budapest : Evosoft Hungary Kft., 2021. - 456 p. : ill., részben színes ; 34 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-1443-9 fűzött
C - programnyelv - programozás
519.682C#
[AN 3853257]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2022.
Szabó Ildikó
   Excel 2019 : lépésről lépésre egyszerűen / Szabó Ildikó. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2021. - 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5186-82-0 fűzött : 3900,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3853300]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5023 /2022.
Balajti István (1955-)
   A radar / Balajti István ; [ill. Cser Dániel, Gróf István, Hovári Éva]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-327-860-4 fűzött
radar - haditechnika - technikatörténet
621.396.96 *** 623.61
[AN 3854184]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5024 /2022.
De Leone, Luca
Gira la ruota e salva la terra : carta (magyar)
   Óvd a bolygót! : papír / összeáll. Paolo Mancini és Luca de Leone ; Federica Fabbian illusztrációival ; [... ford. ... Sziklai István ...]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-516-066-2 kötött : 3990,- Ft
papír - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
676 *** 504.03(02.053.2)
[AN 3854122]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2022.
De Leone, Luca
Gira la ruota e salva la terra : plastica (magyar)
   Óvd a bolygót! : műanyag / összeáll. Paolo Mancini és Luca de Leone ; Federica Fabbian illusztrációival ; [... ford. ... Sziklai István ...]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-516-040-2 kötött : 3990,- Ft
műanyag - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
678.5(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3854123]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5026 /2022.
   Vemévszer Építő- és Szerelőipari Kft. 30 : 1991-2021 / [szerk. Hajas Bálint] ; [graf. Czeglédi Zoltán]. - Veszprém : Vemévszer Építő- és Szerelőip. Kft., 2021. - 91, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
Vemévszer Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém - vállalat - építőipar - történeti feldolgozás
69 *** 061.5(439-2Veszprém)(091)
[AN 3853732]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5027 /2022.
Nagy László
   Az Airbus A319, a Falcon 7X és a KC-390 szállító repülőgépek / Nagy László ; [ill. Cser Dániel, Gróf István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
ISBN 978-963-327-863-5 fűzött : 2500,- Ft
repüléstörténet - katonai repülőgép - hadiszállítás
629.73(100)(091) *** 623.746.5 *** 623.746(100)(091)
[AN 3854193]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2022.
   Tankönyv és útmutató / [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. - [Budapest] : MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, [2021]. - [312] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Gerinccím: Gyermekvasutas tankönyv és útmutató. - Kapcsos borítóban
Fűzetlen
Budapest - kisvasút - vasúti közlekedés - forgalomtechnika - tankönyv
656.4(439-2Bp.)(078) *** 656.1.05(078)
[AN 3864860]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5029 /2022.
   Background report for agroecological vocational training [elektronikus dok.] / ed. Ujj, Apolka, Bálint, Csaba ; publ. NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : NAIK AKI, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163355. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-612-3
Közép-Európa - Portugália - agroökológia - nemzetközi együttműködés - elektronikus dokumentum
631.95(469) *** 631.95(4-11)
[AN 3818468]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2022.
Beh Mariann
   Levendula / Beh Mariann ; [ételfotók Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók Wertán Botond]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 269, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 262-265.
ISBN 978-615-5417-82-5 kötött : 6990,- Ft
levendula - növénytermesztés - háztartás - szakácskönyv
633.88 *** 641.55(083.12):633.88 *** 64
[AN 3853207]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2022.
   Az erdélyi kopóról / [fel. szerk. Berényi-Kozma Katalin] ; [közread. a] Magyarországi Erdélyi Kopó Klub. - Budapest : MEKK, 2021. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2046-1 fűzött
kutyatartás - vadászkutya - kutyakiképzés
639.1.081 *** 636.75
[AN 3853769]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2022.
Hughes, Greg
Home brew beer (magyar)
   Házi sörfőzde : tökéletesítsük sörfőző művészetünket / Greg Hughes ; [ford. Wolf Péter és Búsné Pap Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-905-2 kötött : 5999,- Ft
sör - gasztronómia
663.4 *** 641.5
[AN 3864846]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2022.
Pavlicsek Csaba
   Szakszerű pálinkakínálás vendéglátó-ipari szakemberek részére [elektronikus dok.] / szerzők Pavlicsek Csaba, Pető Krisztina. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest : NAK, 2020. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-67-6
égetett szeszes ital - vendéglátás - gasztronómia - elektronikus dokumentum
663.5 *** 640.4 *** 641.5
[AN 3822267]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5034 /2022.
Andrejszky Zoltán
   Halimádók konyhája / Andrejszky Zoltán ; [fotók Kaszás Gergely] ; [közread. a ... Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 173, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-80-1 kötött : 5990,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3853215]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2022.
Farrimond, Stuart
The science of cooking (magyar)
   A főzés tudománya : [konyhai praktikák izgalmasan és látványosan] / Stuart Farrimond. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-433-568-9 kötött : 6999,- Ft
konyhatechnika - gasztronómia
641
[AN 3864821]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2022.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája 3 / Gáspár Bea ; [fotók Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 141, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-81-8 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3853205]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2022.
   Gasztro ünnep : [partifalatok, koktélok, aprósütemények, fenséges torták] / főszerk. Sándor Adrienn ; ford. Nimila Ági. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2021/5.)
Gerinccím: Ünnepi receptgyűjtemény
ISBN 978-615-6344-10-6 fűzött : 1990,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 3854102]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2022.
   Helit : 30 éve a vendéglátás szolgálatában / [szerk. Lami Juli] ; [ételfotók Fekete Antonio] ; [portréfotók Kaunitz Tamás]. - [Budapest] : Helit Kft., 2021. - 154, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-2424-7 kötött
Magyarország - szakács - élelmiszeripar - vállalat - 21. század - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 663/664(439) *** 061.5(439) *** 641.5(439)(092)(047.53)
[AN 3854009]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2022.
Mutsy Anna
   Simply mushrooms : healthy dishes prepared in a quick and easy way / [... auth. Anna Mutsy, ... Ágnes Vattamány] ; [phot. Ágnes Keserű]. - Budapest ; [Áporka] : Bio-Fungi, 2021. - 136, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-3186-3 kötött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3854389]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2022.
Stahl Judit (1968-)
   Keresd a csokit! / Stahl Judit ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Lettero, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Ella & Titi : gasztroböngésző receptekkel
ISBN 978-615-5685-60-6 kötött : 3990,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
641.55(083.12):663.91 *** 087.5 *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3853572]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2022.
Thomas, Linda (1953-)
Putzen lieben?! (magyar)
   Szeretni a takarítást?! / Linda Thomas ; [ford. Homonyik Marcell]. - [Solymár] : Casparus K., cop. 2021. - 461 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 457-461.
ISBN 978-615-5835-05-6 fűzött : 4900,- Ft
takarítás - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
648.5 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3854573]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2022.
   Vega & vegán fogások / [Nimila Ági főszerk.]. - Budapest : IQ Press, 2021. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm. - (BBC goodfood bookazine, ISSN 2732-1479 ; 04/2021.)
ISBN 978-615-81696-6-0 fűzött : 1990,- Ft
vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3854100]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5043 /2022.
Halle, Judith von (1972-)
Der Abstieg in die Erdenschichten auf dem anthroposophischen Schulungsweg (magyar)
   Alászállás a Föld rétegeibe az antropozófus iskolázási úton / Judith von Halle ; [ford. ... Barta Tamás]. - [Budapest] : Barta T., [2021]. - 152 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Fejezetek a Krisztus-esemény megértéséhez)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0654-0 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3853853]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2022.
Szentkúti Márta
   Mesékkel a csillagjegyek útján / Szentkúti Márta ; [... csillagképek Szentkúti Ferenc]. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2020. - 244 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-80222-9-3 kötött
erény - magyar irodalom - mese - népmese
179.9 *** 894.511-34 *** 398.21(=945.11)
[AN 3853797]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2022.
   Szeretni jó! : 365+1 idézet a szeretetről / ... összegyűjt. ... Nagy Alexandra. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2021]. - 173, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-834-2 kötött : 2400,- Ft
szeretet - világirodalom - idézetgyűjtemény
177.61(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3854014]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2022.
Zhōnghuá sīxiăng wénhuà shùyǔ 1 (magyar)
   A kínai gondolkodás és kultúra alapfogalmai 1 [elektronikus dok.] = Zhōnghuá sīxiăng wénhuà shùyŭ 1. / ford. ... Madaras Réka. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Beijing : Foreign Language Teaching and Research ; Budapest : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166074. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-09-9801-7
Kína - filozófia - művelődéstörténet - szakszótár - elektronikus dokumentum
1(510) *** 801.323=945.11=951 *** 930.85(510)
[AN 3838155]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5047 /2022.
Arya, Usharbudh (1933-2015)
Silence (magyar)
   Csend : a megvilágosodott elme / Szvámi Véda Bháratí ; [ford. Csuba Katalin és Frankó Csuba Dea] ; [közread. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - [Miskolc] : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2021. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89049-3-5 fűzött : 3500,- Ft
hinduizmus - meditáció
294.5 *** 615.851.86
[AN 3854326]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2022.
Bagdán Zsuzsanna
   Az asszonyokat nem lehetett megszüntetni : életutak és emlékképek a Magyarországi Református Nőszövetségből / írta és szerk. Bagdán Zsuzsanna. - Budapest : Kálvin, 2021. - 215, [31] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-558-497-0 kötött : 2200,- Ft
Magyarországi Református Nőszövetség
Magyarország - vallási szervezet - református egyház - nők a társadalomban
267(439)Magyarországi_Református_Nőszövetség *** 284.2 *** 316.37-055.2(439)
[AN 3854019]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2022.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új testamentumában foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Revideált kiad. - Budapest : Kálvin, 2021. - 1299 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-558-493-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3853495]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2022.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új testamentumában foglaltatott egész Szentírás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Revideált kiad. - Budapest : Kálvin, 2021. - 1299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-558-495-6 kötött
22.04=945.11
[AN 3853499]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2022.
Bognárné Kocsis Judit (1968-)
   A valdensek nyomában : a valdens értékközvetítés és nevelés a kezdetektől a 19. századig / Bognárné Kocsis Judit. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-148.
ISBN 978-963-414-722-0 fűzött : 2790,- Ft
Európa - Olaszország - valdensek - neveléstörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
284-1(45) *** 273.9(4)(091) *** 37(091) *** 37(45)"18/19"
[AN 3853596]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2022.
Böjte Csaba (1959-)
   Böjte Csaba füveskönyve : örömhöz segítő gondolatok. - Budapest : Helikon, 2022. - 323 p. : ill., színes ; 19 cm
Lejegyezte Csender Levente
ISBN 978-963-479-571-1 kötött : 3999,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés - idézetgyűjtemény
244(02:82-84) *** 242
[AN 3864591]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2022.
Discipleship handbook (magyar)
   Életre váltott hit : tanítványsági kalauz : segédanyag hetednapi adventista gyülekezeti tagoknak / [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Advent K., 2021. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5907-52-4 fűzött
misszió - adventista egyház
266 *** 286.3
[AN 3854318]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2022.
Doukhan, Jacques
Present truth in Deuteronomy (magyar)
   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében : tanítói melléklet / írta Jacques Doukhan ; [ford. Gyetvai Gellért]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Törvényismétlés könyve
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
222.15.07(072)
[AN 3853800]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2022.
   Egyházainkkal a társadalom szolgálatában : hitélet, közfeladat, épített örökség, karitatív munka, 2010-2020 / [... szerk. Kirschner-Briski Barbara] ; [... kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81694-6-2 fűzött
Magyarország - egyház - állam és egyház viszonya - hitélet - ezredforduló - 21. század
28/29(439) *** 322(439)"199/202"
[AN 3864634]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2022.
Goldstein, Clifford (1955-)
Present truth in Deuteronomy (magyar)
   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében / írta Clifford R. Goldstein ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-78-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Törvényismétlés könyve
bibliamagyarázat
222.15.07
[AN 3853810]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2022.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Lukács örömhíre : 55 elmélkedés az evangéliumról / Gyökössy Endre ; [szerk. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2021]. - 442, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-837-3 kötött : 4200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat - elmélkedés
226.4.07 *** 242
[AN 3854016]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2022.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2022. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-379-9 fűzött : 320,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 3864691]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2022.
   Jeles embereink : Arnóti Mihály, Ötvös András & az Ötvös család / [szerk. ... Menus Borbála]. - [Gyöngyöstarján] : Magánkiad., 2021. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tarjáni füzetek ; 1.)
ISBN 978-615-81956-0-7 fűzött
Arnóti Mihály (1913-1993)
Ötvös András (1950-)
Magyarország - Gyöngyöstarján - katolikus pap - 20. század - 21. század - helyi társadalom - interjú
282(439)(092)Arnóti_M. *** 282(439)(092)Ötvös_A. *** 929(439-2Gyöngyöstarján)(047.53)
[AN 3854320]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2022.
Kovács Gábor
   Magyar buddhisták : beszélgetések az énről, a gazdaságról és a társadalomról / Kovács Gábor és Zsolnai László ; [A Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Gazdaságetikai Társaság ... kiadása]. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főisk. : Gazdaságetikai Társ., cop. 2020. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5935-06-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - buddhizmus - interjú
294.3(439)(092)(047.53)
[AN 3853455]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2022.
Kozák Péter (1963-)
   Földieknek látszók : női szentek és boldogok / Kozák Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 243, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 239-[244].
ISBN 978-963-544-379-6 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - szent - boldog - nő
235.3(439)(092) *** 929-055.2(439)
[AN 3854560]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2022.
Livingston, James C. (1930-)
Anatomy of the sacred (magyar)
   Bevezetés a vallástudományba / James C. Livingston ; [ford. Lukácsy Dorottya] ; [közread. a] Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. - Budapest : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2021. - 575 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 546-549.
ISBN 978-615-6277-02-2 kötött : 4990,- Ft
vallástudomány
291
[AN 3854241]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2022.
Mincsik Veronika
   Pócsi történetek : foglalkoztató 3-6 éves korosztály számára / Mincsik Veronika. - Miskolc : Magánkiad., 2020. - [75] p. : ill. ; 30 cm + mell.
ISBN 978-615-00-9646-9 fűzött
Máriapócs - kegyhely - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
248.153.8(439-2Máriapócs)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3853084]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2022.
Pungur Béla
   A kecskeméti református egyház zenei életének története : különös tekintettel az egyházi éneklésre / Pungur Béla ; [közread. a] Kecskeméti Református Egyházközség. - Kecskemét : Kecskeméti Református Egyházközség, 2021. - 229, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [230-231].
ISBN 978-615-01-1848-2 fűzött
Kecskeméti Református Egyházközség
Kecskemét - egyháztörténet - református egyház - egyházközség - zenei élet - egyházi és vallásos zene
284.2(439-2Kecskemét)(091) *** 78.05(439-2Kecskemét) *** 783
[AN 3853771]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2022.
Tatai István (1957-)
   Szentnek nevezik avagy Advent meccshangulatban : bátorító üzenetek az Úr érkezéséről / Tatai István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2021. - 89, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5772-30-6 fűzött
advent - bibliamagyarázat
264-041.1 *** 22.07
[AN 3854325]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2022.
Végh László Flórián
   Az ócsai római katolikus egyházközség története / Végh László Flórián ; [közread. az] Ócsai Római Katolikus Egyházközség. - Ócsa : Római Katolikus Egyházközs., 2021. - 95, XII p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. XI-XII.
ISBN 978-615-01-3115-3 fűzött
Ócsa - katolikus egyház - egyháztörténet
282(439-2Ócsa)(091)
[AN 3854304]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2022.
Weber, Max (1864-1920)
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (magyar)
   A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme / Max Weber ; [ford. Ábrahám Zoltán] ; [... szerk. ..., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 283 p. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
Bibliogr.: p. 255-268.
ISBN 978-963-414-416-8 fűzött : 3990,- Ft
etika - protestantizmus - protestáns etika - vallási erkölcs - szociálpszichológia - gazdaságpszichológia - foglalkozási erkölcs - kapitalista rendszer
284 *** 172 *** 174 *** 241 *** 316.6 *** 330.342.14
[AN 3853500]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2022.
Zsengellér József (1966-)
   Manassé imája : egy bibliai apokrif karrierje / Zsengellér József. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2021. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 25.)
Bibliogr.: p. 141-155.
ISBN 978-963-414-794-7 fűzött : 2490,- Ft
Biblia. Apokrifek
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat - deutero-kanonikus könyv
229.911.19.07 *** 229.01
[AN 3853420]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5069 /2022.
Boda Kitti
   A közösségi tervezés maratonja: a szociális hackathon közösségfejlesztő változata / [írta Boda Kitti és Csabai Lucia] ; [közread. a] Közösségfejlesztők Egyesülete. - Budapest : Köfe, 2021. - 61 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5930-02-7 fűzött
közösségfejlesztés - hátrányos helyzetű - csoportmunka - problémamegoldás
316.45 *** 376.6 *** 65.012.6 *** 65.012.12
[AN 3854391]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2022.
Farkasné Gönczi Rita
   Szemléletformálás [elektronikus dok.] : munkafüzet a fogyatékosságügyről az általános iskola alsó tagozatos tanulói számára / szerzők Farkasné Gönczi Rita, Szemők Krisztina ; [közread. a] ... Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ ... - Szöveg (epdf : 1.7 MB). - Budapest : NFSZK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163727. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81597-5-3
fogyatékos - tolerancia - példatár - elektronikus dokumentum
316.647.5(076) *** 316.37-056.2/.3(076)
[AN 3821266]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2022.
Farkasné Gönczi Rita
   Szemléletformálás [elektronikus dok.] : munkafüzet a fogyatékosságügyről nagycsoportos óvodások számára / szerzők Farkasné Gönczi Rita, Szemők Krisztina ; [közread. a] ... Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ ... - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : NFSZK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163739. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81597-4-6
fogyatékos - tolerancia - példatár - elektronikus dokumentum
316.37-056.2/.3(076) *** 316.647.5(076)
[AN 3821323]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2022.
Hunyady György (1942-)
   Rendszerattitűdök a változó közgondolkodásban / Hunyady György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 472 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pszichológiai kutatások és módszerek, ISSN 2415-8887 ; 2.)
Bibliogr.: p. 447-460.
ISBN 978-963-490-299-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - közgondolkodás - társadalmi rendszer - attitűd - szociológiai vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
316.64(439)"201"(083.41) *** 316.34(439)"201"(083.41)
[AN 3854195]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2022.
Jager, Eric (1957-)
The last duel (magyar)
   Az utolsó párbaj / Eric Jager ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 319 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 313-313.
Franciaország - nemi erőszak - bizonyítási eljárás - párbaj - nők a társadalomban - 14. század
316.37-055.2(44)"13" *** 343.142.5(44)"13" *** 343.541 *** 394.84(44)"13"
[AN 3853844]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2022.
   A közösség ereje összeköt, 1971-2021 / [... szerk. Horváth Jenőné] ; [... összeáll. Esküdt Lajos] ; [közread. a] Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub. - [Budapest] : Zrínyi, [2021]. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub (Szentendre)
Szentendre - nyugdíjas - honvédség - egyesület - történeti feldolgozás - album
316.37-057.75 *** 355(439) *** 061.2(439-2Szentendre)(091)(084.1)
[AN 3854194]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2022.
Közösségi Tervezés Konferencia és Kerekasztal (2019) (Budapest)
   Közösségi Tervezés Konferencia és Kerekasztal [elektronikus dok.] : 2019. 11. 13. BME K210, 2019. 11. 27. Fuga / szerk. Borsos Melinda, Dimitrijevic Tijana. - Szöveg (pdf : 20.6 MB). - Budapest : [BME], 2020
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164120. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-421-827-2
közösségfejlesztés - tervezés - várostervezés - mérnökképzés - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
316.45 *** 316.47 *** 711.4 *** 378.662 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3824067]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2022.
Lannert Judit (1962-)
   Hazai jelentés a PIAAC eredményeiből / szerzők Lannert Judit, Holb Éva. - Budapest : T-Tudok Zrt., 2021. - 138 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
Fűzött
Magyarország - felnőtt - szakképzettség - képességvizsgálat - nemzetközi összehasonlítás - kérdőíves felmérés - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.8(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.8(100)"201"(083.41) *** 159.928(439)"201"(083.41)
[AN 3853986]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2022.
   Mindennapi játszmáink : hogyan jönnek létre a kapcsolati forgatókönyvek? / Bagdy Emőke [et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2021. - 183 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5932-71-7 fűzött : 2940,- Ft
interperszonális kapcsolat - szociálpszichológia - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
316.472.4 *** 613.865 *** 159.923.2 *** 316.6
[AN 3854647]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2022.
Pánczél Petra
   Büszke Zalaegerszegünk / [szerk. és írta Pánczél Petra] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, [2021]. - 41, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - kulturális élet - album
316.7(439-2Zalaegerszeg) *** 908.439-2Zalaegerszeg(084.1)
[AN 3853975]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2022.
   A propaganda propagandája : propagandaszociológiai szöveggyűjtemény / szerk. Sólyomfi A. Hanna, Virányi Péter. - Budapest : Gondolat, 2020. - 407 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-972-4 kötött : 6500,- Ft
tömegkommunikáció - propaganda - politikai szociológia - 20. század - 21. század
316.77(100)"19/201" *** 32.019.51(100)"19/201" *** 316.334.3(100)"19/201"
[AN 3853361]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2022.
Swerling, Lisa (1972-)
Happiness is... : 200 things I love about dad (magyar)
   A boldogság.. : 200 dolog, amiért szeretem apát / Lisa Swerling & Ralph Lazar ; [ford. ... Budaházy Bernát ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - [127] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-565-167-2 fűzött : 2500,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - apaság - ajándékkönyv
316.37-055.52-055.1
[AN 3854454]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2022.
Swerling, Lisa (1972-)
Happiness is... : 200 things I love about mom (magyar)
   A boldogság.. : 200 dolog, amiért szeretem anyát / Lisa Swerling & Ralph Lazar ; [ford. ... Budaházy Ambrus ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - [127] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-565-168-9 fűzött : 2500,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - anyaság - ajándékkönyv
316.37-055.52-055.2
[AN 3854462]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2022.
Szabó László
   A mutatványos bódé 1. avagy Önjelölt porondmesternek tűnő karizmatikus senkik össznépi parasztvakítása / Szabó László. - [Pécs] : [Szabó L.], cop. 2021. - 526 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2805-4 fűzött
fogyasztói társadalom - összeesküvés-elmélet - közvélemény-alakítás - befolyásolás - szociálpszichológia
316.644 *** 316.658(100)(089.3) *** 316.6 *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3854240]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2022.
   Tanulmányok és jó gyakorlatok a cigány/roma népismeret közvetítéséhez / szerk. Kanizsai Mária, Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2021. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Projektek, team-munka, oktatói publikációk, ISSN 2630-8657 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-32-3 fűzött
magyarországi cigányok - ifjúságszociológia - oktatásügy - hátrányos helyzetű - nemzetiségi oktatás - óvodapedagógia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 376.7(=914.99)(439)"200/201" *** 316.37-053.2(=914.99)(439)"200/201" *** 372.3(=914.99)(439)"200/201"
[AN 3853656]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5084 /2022.
Bene Lajos (1876-1942)
   Vasgyúró Palkó : kalotaszegi népmesék / elmondja Bene Lajos. - [Budapest] : Fiesta, [2022], cop. 2014. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9258-47-1 fűzött : 4990,- Ft
Kalotaszeg - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4-2Kalotaszeg)
[AN 3864427]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2022.
Besson, Agnès (1970-)
Pourquoi il faut toujours dire bonjour? (magyar)
   Miért kell mindig mindenkinek köszönni? : és még sok kérdés arról, mi illik és mi nem / írta Agnès Besson ; ill. Axelle Vanhoof ; [... ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Magyarázd el nekem... - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-516-073-0 kötött : 2690,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3853900]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2022.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 5990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.964.26 *** 159.922.1-055.2
[AN 3864633]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2022.
Hoppál Mihály (1942-)
   Nagykendi képek és mesék / Hoppál Mihály, Péterfy László ; [közread. az] Európai Folklór Intézet. - Budapest : EFI, 2021. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5197-08-6 fűzött
Nagykend - magyar néprajz - sírfelirat - népmese
39(=945.11)(498.4-2Nagykend)(084.12) *** 726.82(498.4-2Nagykend) *** 398.21(=945.11)(439-2Nagykend)
[AN 3853391]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2022.
   Mítosz és történelem / szerk. Hoppál Mihály és Szabados György. - 2. kiad. - Budapest : EFI, 2021. - 503 p. : ill. ; 24 cm. - (Mítosz és történelem könyvek, ISSN 2676-8038 ; 1.)
A Budapesten, 1978. szept. 27-29. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5197-07-9 fűzött
Magyarország - folklór - magyar néprajz - mitológia - művelődéstörténet
398(=945.11) *** 291.13 *** 930.85(439)
[AN 3853857]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2022.
Nagy Zoltán (1968-)
   Medvék, vadászok, történetek : a medve és az ember a Vaszjugán mentén / Nagy Zoltán. - Pécs : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2021. - 203, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Pnekat füzetek, ISSN 2786-233X)
Bibliogr.: p. 191-203.
ISBN 978-963-414-803-6 fűzött : 2990,- Ft
Nyugat-Szibéria - kulturális antropológia - hantik - medve - állat-ember kapcsolat - vadászkaland
39(=945.13)(571.1) *** 599.742.2 *** 591.557.2 *** 799.2(0:82-94)
[AN 3853477]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2022.
   Vadrózsák : székely népköltési gyűjtemény / szerk. Kriza János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 576, [3] ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Stein, 1863
ISBN 978-615-6385-10-9 fűzött : 4100,- Ft
Erdély - magyar néprajz - folklór - székelyek - hasonmás kiadás
398(=945.11)(439.21) *** 094/099.07
[AN 3864331]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5091 /2022.
Birizdóné Mislai Ildikó
   Akik meghallották a zörgetést : interjúk a 2015-ös menekültválságról / Birizdóné Mislai Ildikó. - Budapest : Wesley, 2021. - 204, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-57-8 fűzött
Magyarország - migráció - menekültügy - 21. század
325.1(439)"201" *** 341.43(100)"201"
[AN 3853764]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2022.
Dollbaum, Jan Matti
Navalny (magyar)
   Navalnij : Putyin végzete, Oroszország jövője? / Jan Matti Dollbaum, Morvan Lallouet, Ben Noble ; [ford. Vadász Márton]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-088-7 kötött : 3999,- Ft
Navalʹnyj, Aleksej Anatolʹevič (1976-)
Oroszország - politikus - aktivista - belpolitika - politikai feszültség - ellenzék - állami terror - ezredforduló - 21. század
32(47)(092)Navalʹnyj,_A._A. *** 323(47)"199/202" *** 323.22(47)"199/202" *** 323.282(47)"201/202"
[AN 3854332]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2022.
Haitivaji, Gulbahar (1966-)
Rescapée du goulag chinois (magyar)
   Menekülés a kínai Gulagból : egy ujgur fogoly megrázó vallomása / Gulbahar Haitivaji, Rozenn Morgat ; [ford. Pataki Pál]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 261, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-101-4 kötött : 4299,- Ft
Kína - ujgurok - kisebbség - deportálás - állami terror - 21. század - memoár
323.15(=943.86)(510) *** 343.819.5(510)(=943.66)"201"(0:82-94) *** 323.282(510)(0:82-94)
[AN 3854060]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2022.
Halász Iván (1971-)
   Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában / Halász Iván, Szabó Zsolt ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete. - Budapest : Gondolat : TK JTI, 2021. - 408 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2020. dec. 1. - Bibliogr.: p. 401-408.
ISBN 978-963-556-152-0 kötött : 4500,- Ft
Kelet-Európa - Törökország - Kaukázus - politikai rendszer - államszervezet - posztszocialista ország - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
321(4-11)"199/201" *** 342(47-62)"199/201" *** 321(479)"199/201" *** 321(560)"199/201"
[AN 3854374]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2022.
   Kortárs republikanizmus : politikafilozófiai írások / Tóth Szilárd János, Losoncz Márk szerk. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 269, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-776-3 fűzött : 3690,- Ft
republikanizmus - politikai filozófia
329.23 *** 321.01
[AN 3853488]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2022.
Lányi Gábor
   Méltatlanul : háttérbe szorított dunamelléki református lelkészek az 1950-es években / Lányi Gábor. - Budapest : KRE ETKI RÖM : KRE HTK Egyháztört. Kutint., 2020. - 255 p. ; 23 cm. - (Reformáció öröksége, ISSN 2676-9824 ; 4.)
Bibliogr.: p. 250-255. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5961-47-2 fűzött
Dunamelléki Református Egyházkerület
Magyarország - egyházpolitika - református egyház - protestáns lelkész - koncepciós per - politikai rehabilitáció - jogeset - Rákosi-korszak - 20. század
322(439)"195" *** 284.2(439-03Dunamelléki_Egyházkerület)"195" *** 284.2(439)(092)"19" *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3853967]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5097 /2022.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
Változó mérettel
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fehér megye = Judeţul Alba / összeáll. Ionaş Silviu Dumitru, Ionescu Mihaela Elena ; [... ford. Bicsok Zoltán]. - 2021. - 264, 251 p.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-300-5 fűzött
Erdély - Fehér megye - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498-35Fehér)(083.8) *** 943.921
[AN 3853982] MARC

ANSEL
UTF-85098 /2022.
Bárth Dániel (1976-)
   Verőce és népe a reformkorban Krizsány János plébános egyháztörténeti és helyismereti leírásának tükrében / Bárth Dániel ; [kiad. az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport]. - Budapest : MTA-ELTE Lendület Tört. Folklorisztikai Kutcsop., 2020. - 99 p. ; 24 cm
A függelékben Krizsány János "Tekéntetes Nemes Nógrád Vármegyében helyheztetett, és a' Méltóságos Váczi Püspökség uradalmához tartozó Verőcze helységének historiai, topographico statisticai leírasa" c. írásának fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 35-38.
ISBN 978-963-508-953-6 fűzött
Krizsány János (1784-1851)
Verőce - helytörténet - katolikus egyház - 19. század - katolikus pap
943.9-2Verőce *** 282(439-2Verőce)"18" *** 282(439)(092)Krizsány_J.
[AN 3853375]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2022.
Bollók Ádám (1982-)
Az arany évszázada (angol)
   A century of gold : the rise and glory of the Avar Khaganate in the Carpathian Basin / Ádám Bollók ; [... transl. Magdaléna Seleanu]. - Budapest : Archaeolingua : ELKH Research Centre for the Humanities Inst. of Archaeology, 2021. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-6542 ; 4.)
Bibliogr.: p. 137-157.
ISBN 978-615-5766-48-0 fűzött
Avar Kaganátus - Bizánci Birodalom - Kárpát-medence - történelem - régészet - művelődéstörténet - avarok - 6. század
936.92 *** 904(4-191)"05" *** 930.85(495.02)
[AN 3854386]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2022.
Bollók Ádám (1982-)
   Az arany évszázada : az Avar Kaganátus felemelkedése és tündöklése a Kárpát-medencében / Bollók Ádám. - Budapest : Archaeolingua : ELKH BTK Régészeti Int., 2021. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-5600 ; 4.)
Bibliogr.: p. 135-156.
ISBN 978-615-5766-47-3 fűzött
Bizánci Birodalom - Avar Kaganátus - Kárpát-medence - történelem - régészet - művelődéstörténet - avarok - 6. század
930.85(495.02) *** 904(4-191)"05" *** 936.92
[AN 3854381]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2022.
Celi, Lia (1965-)
Quella sporca donnina (magyar)
   Tizenkét pillangó / Lia Celi ; [ford. Kárpáti Zsuzsa]. - Budapest : Corvina, 2021. - 208 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-13-6732-4 kötött : 3990,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - prostitúció
929-055.2(100) *** 930.85-055.2 *** 392.65
[AN 3853977]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2022.
   Csodás nők a történelemben / ford. Szarvas Tímea. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 145 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-6344-00-7 fűzött : 1990,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - világtörténelem - tudománytörténet
929-055.2(100) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 001(100)(091)
[AN 3854109]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2022.
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Briefe Kaiser Franz Josephs an Kaiserin Elisabeth, 1859-1898 (magyar)
   Ferenc József levelei Sisihez / [ford., ... a jegyzeteket és az utószót írta Nyizsnyánszki Ferenc]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021-. - Ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-59-1
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodó - 19. század - levelezés
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.(044)
[AN 3854618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1859-1894. - 2021. - 695 p., [64] t.
ISBN 978-615-6016-60-7 fűzött : 5990,- Ft
[AN 3854628] MARC

ANSEL
UTF-85104 /2022.
Frankopan, Peter (1971-)
The new silk roads (magyar)
   Új selyemutak : világunk jelene és jövője / Peter Frankopan ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2021. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-654-2 fűzött : 4299,- Ft
Eurázsia - történelem - gazdaságtörténet - világkereskedelem - nemzetközi kapcsolat
930.9 *** 94/95 *** 338(091)(100) *** 339.5(100)(091) *** 327(100)
[AN 3853476]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2022.
   Hihetetlen találmányok / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81696-9-1 fűzött : 1990,- Ft
találmány - technikatörténet - tudománytörténet - művelődéstörténet
930.85(100)(091) *** 001.894(100)(091) *** 62(100)(091)
[AN 3854117]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2022.
Kiss Gábor
   Halmy József és családja / Kiss Gábor ; [kiad. a Róder Imre Városi Könyvtár]. - Vecsés : Róder I. Vár. Kvt., 2021. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-162.
ISBN 978-615-01-2954-9 kötött
Halmy család
Magyarország - Vecsés - családtörténet - zsidóság - helytörténet
929.52(439)Halmy *** 316.347(=924)(439) *** 943.9-2Vecsés
[AN 3853768]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2022.
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
   Levelek Moritz Szepshez, 1882-1888 / Rudolf ; [ford. Nyizsnyánszki Ferenc] ; [az előszót, az utószót és a jegyzeteket írta Vér Eszter Virág] ; [szerk. Borovi Dániel]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2021. - 398, [1] p., [48] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 384-398.
ISBN 978-615-6016-53-9 kötött : 5490,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - uralkodócsalád - 19. század - levelezés
943.6/.9(092)Rudolf(044)
[AN 3854684]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2022.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő világörökségek : műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások, 2009-2020 : 101 fotóval / Sipos László. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-52-9 fűzött : 2490,- Ft
helyismeret - világörökség - építészeti örökség - művelődéstörténet - műemlékvédelem - útleírás
930.85(100) *** 908.100(0:82-992) *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3864327]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2022.
Szabados György (1971-)
   Emlékezetes régiek - régiekről emlékezők : történelmi és historiográfiai tanulmányok az Árpád-korról / Szabados György. - Székesfehérvár : Siklósi Gy. Várostört. Kutatóközp., 2021. - 416 p. ; 24 cm. - (Regia civitas, ISSN 2786-2852 ; 1.)
Bibliogr.: p. 201-226.
ISBN 978-615-81466-0-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - Árpád-kor - historiográfia
930.1(439) *** 355.48(439)"08/12" *** 943.9"08/12"
[AN 3853890]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2022.
   A tealevelektől a levélhegyekig : tanulmányok Mester Zsolt tiszteletére 60. születésnapja alkalmából / szerk. Faragó Norbert, Király Attila, Szegedi Kristóf István. - Miskolc : Litikum [Szerk.] ; [Budapest] : ELTE BTK Régészettud. Int., 2021. - 131 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Litikum könyvtár ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1675-4 fűzött
kőkorszak - ősrégészet - emlékkönyv
903"631/634"
[AN 3853744]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5111 /2022.
Be more Japan (magyar)
   Ezerarcú Japán : a japán kultúra útikalauza = Nihon no kurashi no katachi. - Utánny. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Dövényi Ibolya. - A fejezetcímek japán nyelven is
ISBN 978-963-433-718-8 kötött : 5499,- Ft
Japán - helyismeret - művelődéstörténet
908.520 *** 930.85(520)
[AN 3864825]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2022.
Filip Gabriella (1959-)
   Megyekönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén = County book / [szöveg ... Filip Gabriella] ; Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése és a Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéért Alapítvány kiadványa. - Bőv. kiad. - Miskolc : BAZ M. Közgyűlés : Szövetség BAZ Megyéért Alapítvány, 2021. - 220, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
borító- és gerinccím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyekönyv
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-0436-02)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.134(084.12)
[AN 3854297]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2022.
Madocsai Emese
   Budapest / [szerzők Madocsai Emese, Rutkovszky Éva] ; [graf. ... Gráfel Judit]. - [Budapest] : Mad-Med Bt., [2021]. - 131 p. : ill., színes ; 15x17 cm
keretcím: Kisvárosnézők. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-1190-2 fűzött
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3853766]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2022.
Pális Adél
   Miért pont Bali? [elektronikus dok.] : kalandozásaim az istenek szigetén / Pális Adél. - Szöveg (pdf : 909 KB). - [Nagyatád] : [Rhinodent], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163653. - Működési követelmények: Adobe Reader
Bali - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.594.61(0:82-992)
[AN 3820832]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2022.
   Paloznak értékei / [szerk. Czeglédy Ákos, Mihalcsik Márta] ; [kiad. Paloznak Község Önkormányzata]. - Paloznak : Önkormányzat, 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3373-7 fűzött
Paloznak - helyismeret
908.439-2Paloznak
[AN 3853781]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2022.
   Pest megyei értékeink - fotósok szemével = The values of Pest County - through the eyes of photographers / [... kiad. a ... Biatorbágyi Fotóklub Egyesület]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., [2021]. - 54 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3358-4 fűzött
Pest megye - helyismeret - építészeti örökség - fényképalbum
908.439.153(084.12) *** 72(439.153)
[AN 3854397]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2022.
   Részletek az utakhoz, utak a részletekhez : városi rejtvényfüzet öt útvonallal Budapesten : nézd más szemmel a világot! : Imagine Budapest tematikus városnéző séták. - Budapest : Gonin Okt. és Tanácsadó Bt., 2020. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0203-0 fűzött : 3300,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - rejtvény
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3853124]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2022.
Szász Éva
   Két kerékkel Zsámbékon és környékén : természet- és kultúrtörténeti kerékpáros tanösvény-kalauz / Szász Éva ; [közread. a] Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. - Zsámbék : Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyes., 2021. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-615-01-1968-7 fűzött : 2300,- Ft
Zsámbéki-medence - helyismeret - kerékpártúra
908.439Zsámbéki-medence *** 796.57(439Zsámbéki-medence)
[AN 3853723]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5119 /2022.
   Co-creation a közszolgáltatások modernizációjában : lokális szolgáltatásfejlesztési kísérletek a közös alkotás módszerével / Csoba Judit, Sipos Flórián szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-955-9 fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - helyi társadalom - modernizáció - esettanulmány
35 *** 323.21 *** 351(439)
[AN 3854106]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2022.
Landi Balázs
   A jogellenesség eszme- és forrástörténete a magyar magánjogban / Landi Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-963-277-975-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet - jogellenes cselekmény - jogszociológia - jogi norma
347.132.14(439) *** 347(439)(091) *** 340.114 *** 340.125
[AN 3854255]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2022.
Lévai Csaba (1964-)
   "Förtelmes kereskedelem" : a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgatartó rendszerek kialakulása a kora újkori Észak-Amerikában / Lévai Csaba. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismterj. Alap, cop. 2020. - 514, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Americana, ISSN 2677-0784)
Bibliogr.: p. 482-496.
ISBN 978-963-414-567-7 fűzött : 4990,- Ft
Észak-Amerika - Atlanti-óceán - Egyesült Államok - rabszolgatartó rendszer - emberkereskedelem - gyarmatosítás - gazdaságtörténet - újkor
343.43(261)(091) *** 338(091)(7)"15/17" *** 326(73)"16/17"
[AN 3853475]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2022.
Moravcsik János
   Szigorúan titkos : a jászberényi rakétások története / Moravcsik János. - Jászberény : [s.n.], 2021. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország. Honvédség. 92. Rakétaosztály
Jászberény - tüzérség - katonai egység története - rakétafegyver - Kádár-korszak
358.111.6(439)"196/198" *** 355.486(439-2Jászberény)(091)
[AN 3854258]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2022.
   Ordo et connexio idearum : ünnepi kötet Takács Péter 65. születésnapjára / [szerk. Szigeti Péter]. - Budapest : Gondolat ; Győr : SZE DF ÁJK, 2020. - 464 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Juris dictio, ISSN 2416-1500)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-917-5 kötött : 5000,- Ft
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Takács_P.
[AN 3853358]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2022.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2021. július 1. : egységes szerkezetben a 2022. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 197 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2021. szept. 10.
ISBN 978-963-413-329-2 spirál fűzéssel : 1190,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3864326]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2022.
Simon Dorottya
   A magyarországi top100 cégek iparjogvédelmi aktivitása / [szerzők Simon Dorottya, Erdőssy János] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - [Budapest] : SZTNH, 2021. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-9157-93-4 fűzött
Magyarország - jogvédelem - iparjog - vállalat - 21. század - statisztikai adatközlés
347.77(439)"201"(083.41) *** 061.7(439)"201"(083.41)
[AN 3853719]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2022.
   Sokszínű Kar Konferencia II : 2021. május 6. : [absztrakt füzet] / szerk. Barnucz Nóra, Ürmösné Simon Gabriella, Veres-Faddi Nikolett ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus. - Budapest : NKE RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, 2021. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9543-90-4 fűzött
rendészet - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
351.74 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3853815]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2022.
Széplaki Valéria
   A 2006-os csődreform gazdasági és jogi elemzése [elektronikus dok.] / Széplaki Valéria. - Szöveg (pdf : 477 KB). - Budapest : BME GTK Pénzügyek Tansz., 2020. - (Pénzügyi műhelytanulmányok ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163144. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-825-8
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - ezredforduló - elektronikus dokumentum
347.736(439)"200"
[AN 3816871]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5128 /2022.
Bálint András (1886-1962)
   Számadás : barcaságiak az I. világháborúban / Bálint András ; [a szöveget gond. Veres Emese-Gyöngyvér] ; [szerk. Hochbauer Gyula]. - Négyfalu ; [Dunavarsány] : Barca K., 2021. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81947-0-9 fűzött
Barcaság - helytörténet - határon túli magyarság - csángók - helyi társadalom - hősi halott - sebesült - hadifogoly - első világháború - adattár - történelmi forrás - album
355(=945.11csángók)(498.4Barcaság)"191"(093) *** 355.293(439.21Barcaság)"191"(093) *** 355.257.7(=00)"1914/1918" *** 929(=00)(439.21Barcaság)"191"(093)
[AN 3853466]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2022.
Danyikó László
   Hadihajóink / Danyikó László ; [ill. Cser Dániel, Gróf István, Hovári Éva]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-327-861-1 fűzött
Magyarország - hadihajózás - folyami hadihajó - aknász - történeti feldolgozás
623.8/.9 *** 623.829(439)(091) *** 358.232
[AN 3854186]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2022.
Gyarmati Gábor
   Lövészfegyverek / Gyarmati Gábor, Dallos Péter ; [ill. Dani László Attila, Gróf István, Hovári Éva]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 68 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
ISBN 978-963-327-836-9 fűzött
haditechnika - kézi tűzfegyver - technikatörténet
623.442/.443(100)(091)
[AN 3854188]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2022.
Harai Dénes (1951-)
   70, 50, 33 : egy életút számokban, és ami mögötte van : válogatott tanulmányok / Harai Dénes. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 315 p. ; 20 cm
Gerinccím: Egy életút számokban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-871-0 fűzött
hadtudomány - alkalmazott antropológia - kulturális antropológia - kommunikáció
355/359 *** 316.7 *** 316.77
[AN 3854252]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2022.
Middleton, Ant (1980-)
First man in (magyar)
   Utánam! : vezetéselmélet a frontvonalból / Ant Middleton ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-64-8 fűzött : 4490,- Ft
Nagy-Britannia - katona - különleges alakulat - 20. század - 21. század - vezetéslélektan - mentálhigiénia - memoár
355(410)(092)Middleton,_A.(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3863692]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2022.
Nevenkin, Kamen
   The tank battles of Marshal Rokossovsky : an illustrated study of the most important operations of central, 1st Byelorussian and 2nd Byelorussian fronts, 1943-1945 / Kamen Nevenkin. - Keszthely : Peko Publ., 2021. - 124 p. : ill. ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-615-5583-66-7 kötött
Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896-1968)
Szovjetunió - csata - hadtörténet - második világháború - páncélos fegyvernem - tábornok - 20. század
355.48(4)"1943/1945"(084.1) *** 358.119 *** 355(47)(092)Rokossovskij,_K._K.
[AN 3853263]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2022.
Roberts, Andrew (1963-)
Leadership in war (magyar)
   A háborúvezetés művészete : 9 lecke a modern kori történelem alakítóitól / Andrew Roberts ; [ford. Lenthár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-199-0 kötött : 4699,- Ft
hadvezér - hadtörténet - 18. század - 19. század - 20. század - világtörténelem - politikus
355.48(100)(092)"17/19" *** 930.9 *** 32(100)"19"(092)
[AN 3854214]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2022.
Story of the First World War (magyar)
   Az első világháború története : [hadműveletek, emberek és történetek, amelyek meghatározták a nagy háborút] / ford. R. Kovács Anna. - Új, átd. kiad. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2022. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-59-5 fűzött : 2200,- Ft
Európa - hadtörténet - történelem - első világháború
355.48(4)"1914/1918" *** 94"1914/1918"
[AN 3864856]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2022.
Szabó Miklós
   A H145M és H225M katonai helikopterek / Szabó Miklós ; [ill. Cser Dániel, Gróf István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 68 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
ISBN 978-963-327-864-2 fűzött
haditechnika - helikopter - technikatörténet
623.746.17(091)
[AN 3854190]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2022.
Tömböl László (1957-)
   NASAMS : légvédelem a XXI. században / Tömböl László, Juhancsik János ; [ill. Cser Dániel, Gróf István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
ISBN 978-963-327-859-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - légvédelem - haditechnika - technikatörténet
623.76(100)(091) *** 358.116(439)(091)
[AN 3854187]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2022.
Watson, Alexander (1979-)
The fortress (magyar)
   Az erőd : Przemyśl ostroma, 1914-1915 / Alexander Watson ; [ford. Molnár György]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2021. - 360 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 339-357.
ISBN 978-615-5583-38-4 kötött : 6500,- Ft
Przemyśl - hadtörténet - ostrom - első világháború
355.48(437.4-2Przemyśl)"1914/1915" *** 355.44(437.4-2Przemyśl)"1914/1915" *** 94"1914/1918"
[AN 3853302]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5139 /2022.
Baeijaert, Liselotte (1963-)
Vergroot de veerkracht in jezelf en je team (magyar)
   Reziliens emberek, reziliens csapatok : útmutató a változások hatékony kezeléséhez / [Liselotte Baeijaert, Anton Stellamans] ; [ford. Magyar Viktória]. - Utánny. - Budapest : Solutionsurfers Mo., 2022. - 181, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-615-80268-5-7 fűzött : 4000,- Ft
munkalélektan - szervezetfejlesztés - csoportmunka - mentálhigiénia
65.013 *** 331.103.244 *** 613.865 *** 65.014
[AN 3864499]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2022.
Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2.) (2020) (Pécs)
   Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2020 [elektronikus dok.] = 2nd Ferenc Farkas International Scientific Conference, 2020 / szerk. ... Balogh Gábor, László Gyula, Sipos Norbert ; ... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - Pécs : PTE KTK VSZI, 2020
Főcím a címképernyőről. - Az elmaradt konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164029. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-586-0
munkaügy - vezetés - stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 331 *** 658.1.012.2
[AN 3823461]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2022.
Járdán Tamás
   A coaching by drawing módszer : hogyan indíts el változást egy rajzzal? / Járdán Tamás, Pataki Anna. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 376 p. : ill. ; 19x25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-137-5 fűzött : 5200,- Ft
coaching - rajz
659.2 *** 741
[AN 3854705]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2022.
Kassay, Štefan (1941-)
Riadenie (magyar)
   Irányítás / Štefan Kassay. - Budapest : Gondolat, 2017-. - ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-814-7
vezetés - vállalatirányítás - szervezetfejlesztés - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 65.012.4 *** 65.014
[AN 3701580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., A kommunikáció elmélete és gyakorlata. - 2020. - 237 p.
ISBN 978-963-693-964-9 kötött
[AN 3853377] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Integrált kommunikáció : A. rész. - 2020. - 237 p.
ISBN 978-963-693-965-6 kötött
[AN 3853383] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Integrált kommunikáció : B. rész. - 2020. - 285 p.
ISBN 978-963-693-966-3 kötött
[AN 3853388] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Gondoskodás a vásárlóról. - 2020. - 125 p.
ISBN 978-963-693-967-0 kötött
[AN 3853394] MARC

ANSEL
UTF-85143 /2022.
   Magyarázat a GDPR-ról [elektronikus dok.] / szerk. Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Buzás Péter. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021
Lezárva: 2021. máj. 31. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: WKJ magyarázat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169380. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-004-2
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(439)(036) *** 659.2.012.8(4-62)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3863897]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2022.
Nie Shengzhe
Business management : the Chinese way (magyar)
   Vállalatvezetés kínai módra [elektronikus dok.] / Nie Shengzhe ; ford. Guo Xiaojing. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164031. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9944-1
vezetés - vállalatirányítás - szervezeti kultúra - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 3823463]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2022.
Professional Risk Managers' International Association. Hungary Chapter. Research Conference (2020) (Budapest)
   PRMIA Hungary Chapter Research Conference, 2020 [elektronikus dok.] : 21 October, 2020, Budapest, Corvinus University of Budapest : conference proceedings / ed. Barbara Dömötör, Judit Lilla Keresztúri ; publ. Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványa. - Szöveg (pdf : 428 KB). - Budapest : Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163722. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80642-6-2
kockázat - kockázatmenedzsment - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.8 *** 330.131.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3821256]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5146 /2022.
   Adó 2022 : magyarázatok / Herich György szerk. - Budapest : Penta Unió, 2022. - 572 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2022. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-84-6 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3864319]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2022.
Caras, Michael
Bitcoin money (magyar)
   A bitcoin-pénz : mese Bitfalváról és a jó pénz felfedezéséről / írta Michael Caras ; rajz. Marina Yakubivska ; [ford. Bedő Máté]. - [Szolnok] : Kottafutár Kvk., 2021. - [26] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2755-2 fűzött : 2490,- Ft
digitális pénz - gyermekkönyv
336.7(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3853670]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2022.
Fodor Ágnes
   The unspoken roles of project managers [elektronikus dok.] : a practical guide to project management / by Agnes Fodor. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 120 KB). - [Budapest] : Modern Project Management, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163720. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9083-2 (epub)
ISBN 978-615-00-9429-8 (pdf)
projektmenedzsment - elektronikus dokumentum
658.1.011.1
[AN 3821254]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2022.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2022. - 528 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2022. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2022. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-85-3 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3864322]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2022.
   Információs kiadvány a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a "B" Bányászat, kőfejtés ágazatban című projektről, GINOP 5.3.5.18-2019-00125 [elektronikus dok.] / ... kiad. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169397. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-80901-3-1)
Észak-Magyarország - munkaerőpiac - szerkezetátalakítás - ásványbányászat - 21. század - elektronikus dokumentum
331.5(439)"201" *** 330.341.4 *** 622.3(439.13)
[AN 3864024]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2022.
Kostolany, André (1908-1999)
Die Kunst über Geld nachzudenken (magyar)
   A befektetés művészete / André Kostolany ; [ford. ... Svéda Dóra ...]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2021. - 282 p. ; 20 cm
Megj. "Mesterfokon a pénzről" címmel is
ISBN 978-615-5669-61-3 fűzött : 3950,- Ft
tőzsde - siker
336.76 *** 613.865
[AN 3854677]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2022.
   Közgazdasági erőpróba [elektronikus dok.] / szerk. Barna Róbert [et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 49.2 MB). - Kaposvár : KE GTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163832. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-83-5
gazdaságtan - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
33 *** 378.184
[AN 3822105]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2022.
Scott, Linda
The double X economy (magyar)
   Dupla X : számoljunk a nőkkel! / Linda Scott ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 302, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-963-543-071-0 kötött : 4999,- Ft
gazdasági helyzet - világgazdaság - esélyegyenlőség - nők a társadalomban - nemi diszkrimináció - 21. század
338.2(100)"20" *** 342.726-055.2 *** 316.37-055.2(100)
[AN 3854071]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2022.
Turi Zsolt (1971-)
   Bittermann Béla, a Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeum alapítója / Turi Zsolt. - 3. bőv. kiad. - Komárom : Szerző, 2021. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-198.
ISBN 978-615-01-3742-1 kötött
Bittermann Béla (1879-1957)
Magyarország - hivatalnok - vám- és pénzügyőrség - 19. század - 20. század
336.41.075(439)(092)Bittermann_B.
[AN 3863671]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5155 /2022.
Cserhalmi Imre (1934-)
   Akiken átgázolt a 20. század [elektronikus dok.] / Cserhalmi Imre. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9846-8
Magyarország - 20. század - nyugdíjasotthon - életrajz - memoár - elektronikus dokumentum
364.046.42(439-2Bp.) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3820729]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2022.
Vencsel Katalin
   Eljön a nap, amikor.. / Vencsel Katalin. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-13-3 fűzött
mozgássérült - magyar irodalom - memoár
364.65-056.266(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3853955]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5157 /2022.
80 Spiele fürs Live-Online-Training (magyar)
   80 játékos tréninggyakorlat élő online képzésekhez : az aktivizálástól a mélyreható interakcióig: dinamikus, azonnal alkalmazható tréningjátékok a virtuális tanuláshoz / Gert Schilling szerk. ; [ford. Pappné Palágyi-Deák Eszter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 279 p. : ill. ; 15x23 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-6167-07-1 fűzött : 6900,- Ft
távoktatás - tréning - módszertan
371.333 *** 681.3.004.14 *** 331.363
[AN 3853304]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2022.
   Art Brut! [elektronikus dok.] : integrált művészeti szeminárium, 2015-2020 / [közread. a] Fogd a Kezem Alapítvány. - Szöveg és képek (pdf : 112 MB). - [Pécs] : Fogd a Kezem Alapítvány, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164440. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9531-8
Magyarország - művészetterápia - értelmi fogyatékos - 21. század - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 615.851.82(439)"201/202"
[AN 3826758]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2022.
Barthel Betty
   Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? [elektronikus dok.] : útmutató a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez / szerző Barthel Betty. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163790. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-96-0
értelmi fogyatékos - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - individuálpedagógia - didaktika - elektronikus dokumentum
376.42 *** 37.013.41 *** 371.3
[AN 3821757]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
Sharing love abundantly in special needs families (magyar)
   Korlátlan szeretet : hogyan segít az 5 szeretetnyelv a sajátos nevelési igényű gyermekkel élő családban / Gary Chapman és Jolene Philo ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2021. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-664-0 fűzött : 3500,- Ft
különleges csoportok nevelése - családi nevelés - gyermeknevelés
376 *** 37.018.1
[AN 3854329]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we became parents (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk / Gary Chapman és Shannon Warden ; [ford. Király Teodóra]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-378-6 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
37.018.1 *** 159.922.1 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3864692]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2022.
Egy gyereket sem hagyunk hátra? (angol)
   No child left behind? [elektronikus dok.] : study on Early Childhood Development (ECD) and Early Childhood Education and Care (ECEC) interventions, with focus on the Hungarian - Slovak border area / ... transl. Farkas Zsombor, Neubertová Radka ; [publ. by the] Carpathian Foundation - Hungary. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Eger : Carpathian Found. - Hung., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163861. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9688-9
Magyarország - Szlovákia - képességfejlesztés - kisgyermekkor - gyermeki fejlődés - csecsemőgondozás - óvodai nevelés - elektronikus dokumentum
37.025(439) *** 37.025(437.6) *** 159.946.2/.3-053.2 *** 613.95(439) *** 613.95(437.6) *** 372.3(439) *** 372.3(437.6)
[AN 3822309]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2022.
   Egy gyereket sem hagyunk hátra? [elektronikus dok.] : tanulmány a koragyerekkori képességgondozásról, képességfejlesztésről (ECD) és a koragyerekkori oktatásról-nevelésről és gondozásról (ECEC), a magyar - szlovák határvidékre fókuszálva / [közread. a] Kárpátok Alapítvány - Magyarország. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Eger : Kárpátok Alapítvány - Magyarország, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163858. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9706-0
Magyarország - Szlovákia - képességfejlesztés - kisgyermekkor - gyermeki fejlődés - csecsemőgondozás - óvodai nevelés - elektronikus dokumentum
37.025(437.6) *** 159.946.2/.3-053.2 *** 37.025(439) *** 372.3(439) *** 613.95(439) *** 613.95(437.6) *** 372.3(437.6)
[AN 3822298]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2022.
   Imre Sándor-emlékkötet : tanulmányok a nemzetnevelő pedagógus, művelődéspolitikus halálának 75. évfordulójára / szerk. Gombos Norbert. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 179 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-786-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - pedagógus - művelődéspolitika - oktatáspolitika - nemzettudat - két világháború közötti időszak - 20. század
37(439)(092)Imre_S. *** 37.014(439)"191/193" *** 008:323(439)"191/192" *** 316.63(=945.11)
[AN 3853432]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2022.
Katona Nóra
   Útmutató a tehetséges tanulók integrált neveléséhez [elektronikus dok.] / szerző Katona Nóra. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163784. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-98-4
tehetséggondozás - módszertan - elektronikus dokumentum
376.545 *** 371.3
[AN 3821751]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2022.
   Kovács Máté irodalmi szemle [elektronikus dok.] : egyesített feldolgozás / közread. a Kovács Máté Alapítvány. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : KMA, 2020
Tart.: Kovács Máté életútja 2005. Újabb kutatási eredmények 2005-2019. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164028. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9436-6
Kovács Máté (1906-1972)
Magyarország - pedagógus - könyvtáros - 20. század - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Kovács_M. *** 02(439)(092)Kovács_M.
[AN 3823460]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2022.
   Lehet így is! [elektronikus dok.] : ötletek az aktív tanulásra a természettudományok és a matematika tanításában / Kornai Júlia [et al.]. - Szöveg (pdf : 19.3 MB). - Budapest : ELTE, 2020. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163285. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-252-6
matematikatanítás - tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - elektronikus dokumentum
372.47 *** 372.851 *** 372.85 *** 371.3
[AN 3817754]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2022.
Márkus Eszter
   Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? [elektronikus dok.] : útmutató a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók integrált neveléséhez / szerző Márkus Eszter. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163851. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - különleges csoportok nevelése - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 376.2/.4
[AN 3822264]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2022.
Mohai Katalin
   Útmutató az integrált és inkluzív oktatáshoz a többségi pedagógus számára [elektronikus dok.] / szerzők Mohai Katalin és Perlusz Andrea. - Szöveg (pdf : 954 KB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163789. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-99-1
integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - individuálpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 37.013.41 *** 371.3
[AN 3821756]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2022.
   Óvodai nevelés játékkal, mesével : [oktatási segédanyag] / [szerk. Zilahi Józsefné]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., [2020]-. - ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-85348-4-2
óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3856128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Tavasz: Virágzik a barack / [... a rajzokat kész. Gergácz Berta]. - 2. átd. kiad. - [2022]. - 156 p.
A címoldalon a megjelenés éve: 1996
[AN 3864864] MARC

ANSEL
UTF-85171 /2022.
Pajor Emese
   Útmutató a látássérült tanulók integrált neveléséhez [elektronikus dok.] / szerző Pajor Emese és Somorjai Ágnes. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163791. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-92-2
csökkent látású - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
376.32 *** 371.3
[AN 3821758]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2022.
Péntek-Dózsa Melinda
   Útmutató a mozgáskorlátozott tanulók integrált neveléséhez [elektronikus dok.] / szerző Péntek-Dózsa Melinda. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163788. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-95-3
testi fogyatékos - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 371.3
[AN 3821755]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2022.
Polónyi István (1953-)
   A felsőoktatás politikai gazdaságtana : Magyarország a 21. századi iskolázottsági és innovációs versenyben / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2020. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194)
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-963-693-783-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - oktatás-gazdaságtan - finanszírozás - információs társadalom - 21. század
378.014.5(439)"201" *** 37.015.6 *** 316.774(439) *** 378.014.543(439)
[AN 3854227]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2022.
Prievara Tibor
   Digitális pedagógia a közoktatásban [elektronikus dok.] / szerzők Prievara Tibor ..., Lénárd András ..., Katona Nóra ... - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163783. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6257-00-0
oktatástechnológia - digitális technika - közoktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 371.3 *** 37.014
[AN 3821750]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2022.
   Projektzáró kiadvány : EFOP-3.10.1-17-2017-00001 "Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival" / [közread. az] Oktatási Hivatal. - [Budapest] : OH, cop. 2021. - 33, [6] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Kárpát-medence - közoktatás - nemzetközi együttműködés - határon túli magyarság - nemzetiségi oktatás - felsőoktatás - 21. század
376.7(=945.11)(4-191) *** 378(4-191) *** 37.014(4-191)
[AN 3853972]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2022.
Seldin, Tim (1946-)
How to raise an amazing child the Montessori way (magyar)
   Hogyan nevelj boldog gyereket : a Montessori-módszer : [ötletek, gyakorlatok és játékok az önbizalom és a kreativitás fejlesztésére] / Tim Seldin. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-437-919-5 kötött : 4499,- Ft
családi nevelés - kreativitás - képességfejlesztés - gyermeklélektan - mentálhigiénia
37.018.1 *** 37.026.9 *** 37.025 *** 159.922.7 *** 613.865
[AN 3864851]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2022.
Sereg Péter (1993-)
   Az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia története / Sereg Péter. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2021. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 126-139.
ISBN 978-615-5626-63-0 kötött
Eperjesi Evangélikus Jogakadémia
Eperjes - oktatástörténet - jogászképzés - egyházi iskola - 18. század - 19. század - 20. század
378.634(439-2Eperjes)"17/19"
[AN 3853775]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2022.
   Szemléletformálás [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv a fogyatékosságügy területén megvalósuló szemléletformáló alkalmak szervezéséhez / szerk. Farkasné Gönczi Rita, Szemők Krisztina ; [közread. a] Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Budapest : NFSZK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163726. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81597-3-9
fogyatékos - tolerancia - módszertan - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
371.3(072) *** 316.37-056.2/.3(072) *** 316.647.5(076)
[AN 3821259]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2022.
   Szövegelés a természettudományokról [elektronikus dok.] : módszertani útmutató a szövegértés fejlesztéséhez természettudományokat tanítóknak / szerk. Molnár Katalin. - Szöveg (pdf : 31.3 MB). - Budapest : ELTE, 2020. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163269. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-253-3
szövegértés - képességfejlesztés - tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.85(072) *** 371.3(072) *** 372.46(072) *** 37.025(072)
[AN 3817689]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2022.
   A tanulás és tanítás súlypontjai [elektronikus dok.] : szempontok a korszerű tanításhoz és tanuláshoz / szerzők Katona Nóra [et al.]. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163785. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6257-03-1
tanulás - oktatás - didaktika - elektronikus dokumentum
371.322 *** 371.3
[AN 3821752]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2022.
Varga Júlia (1955-)
   Problémaspecifikus jelentés a PIAAC eredményeiből az oktatás témakörén belül / szerzők Varga Júlia, Németh Szilvia. - Budapest : [T-Tudok Zrt.], 2021. - 97 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
Fűzött
felnőtt - képességvizsgálat - szakképzettség - kérdőíves felmérés - nemzetközi kutatás - 21. század - statisztikai adatközlés
374.7(100)"201"(083.41) *** 316.37-057.8(100)"201"(083.41) *** 159.928(439)"201"(083.41)
[AN 3853988]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5182 /2022.
   A Bükk legszebb túrái : 40 bükki túra részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2021. - 186 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 7.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81848-4-7. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 3490,- Ft
Bükk hegység - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(234.373.4)(036)
[AN 3854353]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2022.
Craig, Nick (1969-)
Helming to win (magyar)
   Így kormányoznak a győztesek / Nick Craig ; [... ill. Rachel Atkins] ; [ford. Náray Vilmos]. - 2. kiad. - [Budapest] : SailingBooks.hu, 2022. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Sail to win : így vitorláznak a győztesek
ISBN 978-615-01-4072-8 fűzött : 6900,- Ft
vitorlázás
797.14
[AN 3864323]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2022.
Csányi Tamás (1981-)
   A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana : középpontban a tanulás / szerzők Csányi Tamás, Révész László ; [közread. a Magyar Diáksport Szövetség]. - Budapest : MDSZ, 2021. - 772 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5518-17-1 kötött
sportelmélet - testnevelés - módszertan
796.015 *** 372.879.6
[AN 3854271]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2022.
   Gyermekjátékok : anyanyelvi pályázat / [szerk. Fábiánné Szenczi Ibolya] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2021. - 241 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-21-9 fűzött
gyermekjáték - magyar néprajz - népi játék
793/794 *** 394.3(=945.11)
[AN 3853409]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2022.
   A Karancs- és a Medves-Vajdavár-vidék legszebb túrái : 20 túra a Karancs-, valamint a Medves- és a Vajdavár-vidékről részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2021. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 9.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81848-6-1. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 2490,- Ft
Karancs-vidék - Medves-vidék - Heves-Borsodi-dombság - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(234.373.3/.5Karancs)(036)
[AN 3854359]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2022.
Majtényi György (1974-)
   Egyetértés Vadásztársaság : Horthy, Rákosi, Kádár és napjaink vadászai / Majtényi György. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 239, [2] p. : ill. ; 27 cm. - (Befejezetlen múlt, ISSN 2786-362X)
Bibliogr.: p. 237-[240].
ISBN 978-963-572-153-5 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - vadászat - 20. század - 21. század - politikus - belpolitika
799.2(439)"192/201" *** 32(439)(092)
[AN 3853248]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2022.
   A Mecsek és környékének legszebb túrái : 40 túra a Mecsekből, a Zselicből, a Villányi-hegységből és a Szekszárdi-dombságból részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2021. - 186 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 10.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81848-7-8. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 3490,- Ft
Mecsek vidéke - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(234.373.6)(036)
[AN 3854361]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2022.
   Az Őrség és a Zalai-dombság legszebb túrái : 20 túra az Őrségből, az Alpokaljáról és a Zalai-dombságból részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2021. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 8.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81848-5-4. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 2490,- Ft
Őrség - Zalai-dombság - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439Őrség)(036) *** 796.51(439.121)(036)
[AN 3854357]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2022.
Rónaföldi Zoltán
   Múltba nézek.. [elektronikus dok.] : az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története, 1945-1965 / Rónaföldi Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad. - [Kazincbarcika] : [Rónaföldi Z.], 2020-
Főcím a címképernyőről
Ózd - Bánréve - sportrepülés - ejtőernyőssport - sporttörténet - elektronikus dokumentum
797.55(439-2Ózd)(091) *** 797.55(439-2Bánréve)(091) *** 797.561(439-2Ózd)(091) *** 797.561(439-2Bánréve)(091)
[AN 3826323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 92.3 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164394. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9064-1
[AN 3826326] MARC

ANSEL
UTF-85191 /2022.
   Sakk mindenkinek : [kezdőktől a haladókig] / szerk. Brezvai Edit ; ford. Palmer Eszter. - Budapest : IQ Press, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2021/5.)
ISBN 978-615-6344-09-0 fűzött : 2990,- Ft
sakk
794.1
[AN 3854103]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2022.
Sergyán Ödön
   Sakkvarázslatok 2.0 / Sergyán Ödön. - [Zalaegerszeg] : Sergyán Ö., 2020. - 336 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9193-8 fűzött
sakk
794.1
[AN 3853464]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2022.
Sergyán Ödön
   Zalaegerszegi sakkévfordulók, 2022 : 100, 50, 50, 50 esztendő / Sergyán Ödön. - [Zalaegerszeg] : Sergyán Ö., 2021. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2932-7 fűzött
Zalaegerszeg - sakk - sporttörténet
794.1(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3853463]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2022.
The student's anatomy of exercise manual (magyar)
   Az edzés anatómiai kézikönyve : [50 alapgyakorlat súlyzókkal, eszközökkel és nyújtásokkal] / főtanácsadó Ken Ashwell ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 192 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-291-552-4 fűzött : 4990,- Ft
edzés - anatómia - mozgástan
796.015 *** 796.012 *** 611
[AN 3853841]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2022.
   Szép volt, SESE! : 120 éve alakult a Salgótarjáni Acélgyár Sportegyesülete : [1901-2021] / [szerk. Balás Róbert, Balogh Tibor] ; [kiad. az SKSE Öregfiúk Egyesület]. - Salgótarján : SKSE Öregfiúk Egyes., 2021. - 88 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-01-2842-9 kötött
Salgótarjáni Kohász Sportegyesület
Salgótarján - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Salgótarján)(091) *** 061.2(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3854291]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2022.
Ta Bich Thuy Kitty
   A varázsecset : Az utazónapló 1. : rejtélyes ékszerrablás Egyiptomban / Kitty Bich Thuy Ta ; [... ill. Kasza Magdolna, ... Kókai Evelin]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 145 p. : ill. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-615-01-2298-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fejtörő játék - ifjúsági regény - kalandregény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3853155]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2022.
   Tokio exkluziv : magyar olimpiai lexikon / szerk. Rózsaligeti László ; társszerző Hodák Sándor. - [Nagykanizsa] : Alma Mater Zala Bt., cop. 2021. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80078-3-2 kötött : 3990,- Ft
Tokió - Magyarország - olimpia - sportoló - 21. század - album
796.032(520-2Tokio)"2020" *** 796(439)(092)
[AN 3853509]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5198 /2022.
   Alterum : artist-run network in the CEE region / [ed. Ráhel Anna Molnár] ; [co-ed. Kathryn Zazenksi] ; [publ. KultDesk Kulturális Alapítvány]. - [Budapest] : KultDesk Kult. Alapítvány, cop. 2021. - 95 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-2336-3 fűzött
Közép-Európa - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(4-11)"201"
[AN 3853760]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2022.
Báthory Júlia (1901-2000)
   "Mi vagyunk, akik kinccsé tesszük az üveget..." / Báthory Júlia ..., Kovács Júlia ..., Szilágyi András ... ; [kurátor Koós Ágnes ...] ; [szöveg Szilágyi B. András] ; [közread. a Kiskép Galéria]. - Budapest : Kiskép Galéria, [2021]. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Budapesten, 2021. okt. 29 - nov. 26. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-3429-1 fűzött
Magyarország - üvegművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Kovács_J. *** 748(439)(092)Szilágyi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2021" *** 748(439)(092)Báthory_J.
[AN 3854398]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2022.
Bereczki Zoltán (1977-)
   Magasépítés a középkorban: a gótika templomtornyai / Bereczki Zoltán ; [közread. a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-134.
ISBN 978-963-318-905-4 fűzött
Bécs - építészettörténet - templom - torony - technikatörténet - 15. század - gótika - esettanulmány
7.033.5 *** 726.54(436-2Wien)"14" *** 624.97(4)"11/15" *** 725.944
[AN 3854111]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2022.
   Cezanne-tól Malevicsig : Árkádiától az absztrakcióig / Geskó Judit [et al.] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2021. - 466 p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2021. okt. 28 - 2022. febr. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 462-463.
ISBN 978-615-5987-54-0 kötött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - Európa - festőművész - 19. század - 20. század - avantgárd - kiállítási katalógus
75(44)(092)Cézanne,_P. *** 7.037(4)"190/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3853194]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2022.
Edwards, Betty (1926-)
Drawing on the dominant eye (magyar)
   A domináns szem szerepe a jobb agyféltekés rajzolásban : az észlelés, az alkotás és a tanulás folyamatának megfejtése / Betty Edwards ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 162 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-963-291-553-1 kötött : 3990,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3853715]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2022.
Görgényi István (1917-1973)
   Hazádnak rendületlenül : Görgényi István - 1956 / [kurátor Wehner Tibor] ; [írták Kerti Károly György, Szücs Attila, Wehner Tibor] ; [kiad. a Magyar Református Jövőért Alapítvány]. - Dad : M. Református Jövőért Alapítvány, 2021. - 89, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2021. okt. 24 - nov. 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-615-01-2922-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Görgényi_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3853654]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2022.
Huszár Máté
   A csoda rád vár! / [fotók Huszár Máté] ; [... szerk. Németh Edina]. - Mosonmagyaróvár : WeLoveSzigetköz, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2682-1 fűzött
Szigetköz - természeti környezet - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 77.04(439)(092)Huszár_M. *** 502(439Szigetköz)(084.12)
[AN 3854309]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2022.
   Kiszombori Rónay sírkert felújítása / [összeáll. Sipos György, Szabó Zoltán Ádám]. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 23, [26] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
Kiszombor - síremlék - helyreállítás
726.82(439-2Kiszombor) *** 7.025.4
[AN 3854266]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2022.
Matzon Ákos (1945-)
   Térkereső = Space seeker / Matzon Ákos ; [kurátor ... Rockenbauer Zoltán] ; [kiad. ... Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 63 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Budapesten, 2021. okt. 22 - nov. 28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-42-1 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Matzon_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3853997]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2022.
   Porczelán kávéscsészék. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2021]. - 149 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-25-2 fűzött : 2200,- Ft
csésze - porcelán - porcelánművészet - kávéház - művelődéstörténet
738.1 *** 640.44 *** 930.85(100) *** 642.72
[AN 3853745]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2022.
Szabó Tamás (1955-)
   Képek és hátterek : Moholy-Nagy László a Nagyalföldön, 1895-1919 / [szerző Szabó Tamás] ; [közread. a] Múzeumi Tudományért Alapítvány. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2021. - 271 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó, az utószó és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-615-6273-02-4 fűzött
Moholy-Nagy László (1895-1946)
képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73/76(100)(=945.11)(092)Moholy_Nagy_L.
[AN 3854268]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2022.
Szalay Zoltán (1935-2017)
   Azok a nyolcvanas, kilencvenes évek : Szalay Zoltán fotóalbuma / Parti Nagy Lajos képmelléírásaival ; [szerk. László Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-543-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - magyar irodalom - szociofotó - fényképalbum - kisepika
77.04(439)(092)Szalay_Z. *** 77.044 *** 894.511-3
[AN 3853259]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2022.
Szentpály-Juhász Miklós
   Szent István-terem [elektronikus dok.] : találkozás a történelemmel / ... írta Szentpály-Juhász Miklós ; [... kiad. ... Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.]. - Szöveg és képek (pdf : 69 MB). - Budapest : Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169393. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-81603-8-4)
Budapest - királyi palota - iparművészet - helyreállítás - szecesszió - századforduló - 21. század - album - elektronikus dokumentum
745(439)"189" *** 7.025.4 *** 728.81(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3864005]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2022.
Szpisják Pál (1961-)
   Szpisják Pál alkotásai. - Boldog : Angelo di Reviczky, cop. 2021. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-615-01-2229-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szpisják_P.
[AN 3854388]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2022.
Tímár Árpád (1939-2017)
   Csontváry : interpretáció vagy legendagyártás / Tímár Árpád ; [... sajtó alá rend. Anghy András]. - Budapest : Corvina, 2021. - 399 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6770-6 kötött : 3490,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3853978]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2022.
Török Mária, R. (1949-)
   Átlényegült pillanatok / R. Török Mária. - [Budapest] : R. Török M., 2021. - 75 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, 2020. dec. 1 - 27. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81945-0-1)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Török_M.,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3853666]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5214 /2022.
   Animal Cannibals : minden változik, a lényeg nem / [szerk. Gedei Norbert]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kókusz Klub Kft., cop. 2021. - 391, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1090-5 kötött : 9999,- Ft
Animal Cannibals (együttes)
Magyarország - zenekar - rap - ezredforduló - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)Animal_Cannibals(0:82-94)
[AN 3864489]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2022.
Buzási, Nikolaus (1934-)
   Életem dallamai = Lieder meines Lebens / Buzási Miklós. - Komló : Buzási M., 2021. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2817-7 fűzött
Buzási, Nikolaus (1934-)
Németország - zenész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár - magyar nóta - kéziratos kotta - fényképmásolat
78.071.2(430)(=945.11)(092)Buzási,_N.(0:82-94) *** 094/099.07 *** 78.067.26(=945.11)
[AN 3854293]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2022.
   Dalol a tavasz : dalok minden évszakra / [Zombori-Horváth Andrea gyapjúkép-illusztrációival]. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5835-15-5 kötött : 3500,- Ft
tavasz - gyermekdal - daloskönyv
784.67
[AN 3853219]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2022.
   Énekel a nyár : dalok minden évszakra / [Zombori-Horváth Andrea gyapjúkép-illusztrációival]. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5835-16-2 kötött : 3500,- Ft
nyár - gyermekdal - daloskönyv
784.67
[AN 3853201]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2022.
Hajnáczky Tamás
Bura Károly cigányprímás (angol)
   Károly Bura Gypsy first violinist : activist, revisionist, visionist / Tamás Hajnáczky ; [transl. Andrew Mile]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-369-3 fűzött : 4600,- Ft
Bura Károly (1881-1934)
Magyarország - cigányzenész - zenetörténet - századforduló - Horthy-korszak - cigányzene
78.067.26(=914.99)(439)(092)Bura_K. *** 78.067.26(=914.99)(439)"190/193"
[AN 3854406]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2022.
   Hang-színes esték : a hangversenysorozatok története a Debreceni Egyetemen / szerk. Váradi Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 108 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-318-971-9 fűzött
Debrecen - hangverseny - egyetem - plakát - ezredforduló - 21. század
78.05(439-2Debrecen)"199/201" *** 378.4(439-2Debrecen) *** 659.133
[AN 3854143]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2022.
   Muzsikál az ősz : dalok minden évszakra / [Zombori-Horváth Andrea gyapjúkép-illusztrációival]. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5835-17-9 kötött : 3500,- Ft
ősz - gyermekdal - daloskönyv
784.67
[AN 3853214]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2022.
Ordasi Péter (1948-)
   Harminc éves a Kardos Pál Alapítvány, 1991-2021 : adatok és információk az alapítvány működéséről / [írta és szerk. Ordasi Péter]. - Szeged : Kardos P. Alapítvány, 2021. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2892-4 fűzött
Kardos Pál Alapítvány
Magyarország - kórusművészet - testülettörténet - alapítvány
784.087.68 *** 061.2(439)Kardos_Pál_Alapítvány
[AN 3854264]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2022.
   Zenél a tél : dalok minden évszakra / [Zombori-Horváth Andrea gyapjúkép-illusztrációival]. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5835-18-6 kötött : 3500,- Ft
tél - gyermekdal - daloskönyv
784.67
[AN 3853217]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5223 /2022.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Halálra táncoltatott lány : egy színházi előadás születése / Csoóri Sándor ; [... képek Váradi Levente] ; [a Balladanapló szerzője Novák Péter]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 141 p., [64] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81218-3-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - táncszínház - 21. század - dráma - színielőadás
792.8(439-2Bp.)"201" *** 894.511-2 *** 792.091(439-2Bp.)"2021"
[AN 3854634]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2022.
   A kortárs tajvani filmművészet / szerk. Stőhr Lóránt és Robert Ru-Shou Chen ; [a filmmutatót összeáll. Böröczki Tamás]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 365 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-971-7 fűzött : 3400,- Ft
Tajvan - filmművészet - ezredforduló - 21. század
791.43(529)"198/201"
[AN 3853371]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2022.
Szenkovits Péter (1957-)
   A Jóisten tenyerén : Törőcsik Mari / Szenkovits Péter. - 2. bőv. kiad. - Harasztifalu : Szenkovits P., 2021. - 157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2950-1 kötött
Törőcsik Mari (1935-2021)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - interjú - publicisztika
792.028(439)(092)Törőcsik_M.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Törőcsik_M.(047.53)
[AN 3864853]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5226 /2022.
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : B1 / [a feladatokat kész. Dezsényi István, Salánki Ágnes] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2021. - 166 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9918-4 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3864698]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2022.
   Angol junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Kovács Éva]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2021. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9628-2 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3864697]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2022.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] : [A2/B1] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2022]. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 3280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3864833]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2022.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : A2, B1 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 145 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-05-9605-3)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3864696]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2022.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : C1 : [felsőfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 125 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9483-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3864695]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2022.
Engi Katalin
   Learntraining - angol nyelvtan / [szerző Engi Katalin]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2022]. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-30-6 fűzött : 3280,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3864842]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2022.
Federmayer István (1924-2010)
   A velünk élő ókor : görög - latin szófejtések kultúrtörténeti magyarázatokkal / Federmayer István. - 2. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-5753-90-9 fűzött : 1980,- Ft : 5 EUR
latin nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet
807.1-53 *** 930.85 *** 801.54
[AN 3864328]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2022.
Fekete Gábor
   Go! activator / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2020]. - 193 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5519-21-5 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3853456]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2022.
Gimpl Edit
   TELC Deutsch C1 nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Gimpl Edit. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 151 p. : ill. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9360-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3864734]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2022.
Gubanova-Müller, Irina
Pons Grammatik in Bildern Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons képes nyelvtan : német : [A1-B2 szint] / Irina Gubanova-Müller, Federica Tommaddi ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2022. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-43-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3864498]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2022.
Koneski, Blaže (1921-1993)
   A macedón nyelvről / Blazse Koneszki ; vál. Zlatko Panzov ; ford. Czinege-Panzova Annamária. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2021. - 109, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9816)
Krste Petkov Misirkov "Néhány szó a macedón irodalmi nyelvről" c. írásával
ISBN 978-963-489-405-6 fűzött
macedón nyelv - nyelvészet - irodalmi nyelv
808.66 *** 808.66-085.3
[AN 3853399]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2022.
Motta, Giorgio
   Direkt neu : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch 1 mit Audios online / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, 2020. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5824-33-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3853104]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2022.
Motta, Giorgio
   Wir neu A1 : német nyelvkönyv általános iskolásoknak : munkafüzet 1 : online audiomelléklettel / [szerzők Giorgio Motta, Eva-Maria Jenkins-Krumm] ; [m. kiad. Sárvári Tünde]. - Budapest : Klett, 2020. - 76 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6079-06-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3853102]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2022.
Motta, Giorgio
   Wir neu A2 : német nyelvkönyv általános iskolásoknak : munkafüzet 2 : online audiomelléklettel / [szerzők Giorgio Motta, Eva-Maria Jenkins-Krumm] ; [m. kiad. Sárvári Tünde]. - Budapest : Klett, 2020. - 62 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6079-08-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3853094]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2022.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 241, [6] p. : ill. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel. - borító- és gerinccím: Telc német nyelvvizsga gyakorlófeladatok
ISBN 978-963-05-9580-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3864738]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2022.
Pacsai Imre (1947-)
   A magyar nyelv és kultúra keleti elemei : etnolingvisztikai jegyzetek / Pacsai Imre ; [közread. az] Európai Folklór Intézet. - Budapest : EFI, 2021. - 286 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-286.
ISBN 978-615-5197-09-3 fűzött
magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - kulturális kapcsolat - kulturális kölcsönhatás - magyarság - folklór - keletkutatás
801.52 *** 809.451.1 *** 008(=945.11) *** 398(=945.11) *** 930.85(5)
[AN 3853867]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2022.
   Pedagógiai és módszertani szakkifejezések gyakorló pedagógusok számára [elektronikus dok.] / szerk. Katona Nóra. - Szöveg (pdf : 535 KB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163787. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6257-02-4
pedagógia - magyar nyelv - szaknyelv - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-086.6 *** 37:030
[AN 3821754]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2022.
Pojják Klára
   Érettségi - angol : tematikus feladatgyűjtemény az emelt szintű érettségihez : [az új érettségi szerint] : [ingyenes applikációval] / [szerző Pojják Klára]. - [Budapest] : Klett, 2020. - 236 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-6079-72-5 fűzött
angol nyelv - vizsgakövetelmény - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3853085]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2022.
Tschirner, Erwin
Englisch nach Themen (magyar)
   Angol szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd. Búza Judit]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2022]. - 240 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-116-7 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3863710]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5245 /2022.
Basinskij, Pavel Valerʹevič (1961-)
Lev Tolstoj (magyar)
   Szökés a paradicsomból : Lev Tolsztoj élete és futása / Pavel Baszinszkij ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2021. - 647, [37] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 639-647.
ISBN 978-963-504-321-7 kötött : 4999,- Ft
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Oroszország - író - 19. század - századforduló
882(092)Tolstoj,_L._N.
[AN 3854066]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2022.
Bernáth Árpád (1941-)
   Művek által világosan : tanulmányok az irodalomelmélet, a magyar és német irodalom köréből / Bernáth Árpád ; szerk. és a szövegeket gond. Hárs Endre [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 384 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-147-6 kötött : 4500,- Ft
irodalomelmélet - német irodalom története - magyar irodalom története
82.01 *** 830(091) *** 894.511(091)
[AN 3854221]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2022.
Csetényi Korinna (1973-)
   Monstrous femininity in Stephen King's fiction / Korinna Csetényi. - Szeged : JATEPress, 2021. - 213 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 26.). (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 11.)
Bibliogr.: p. 191-204. - Filmogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-315-458-8 fűzött
King, Stephen (1947-)
Egyesült Államok - horror - irodalomesztétika - irodalmi alak - nő - író - 20. század - 21. század - műelemzés
820(73)(092)King,_S. *** 82.01-312.9 *** 316.37-055.2
[AN 3853658]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2022.
Evin, Guillaume (1971-)
Il était une fois James Bond (magyar)
   Volt egyszer egy... James Bond : akinek az egész világ sem elég / Guillaume Evin ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 267, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-267. - Filmogr.: p. 267-[268].
ISBN 978-963-266-760-7 fűzött : 3499,- Ft
Nagy-Britannia - irodalmi alak - író - 20. század
820(092)Fleming,_I.
[AN 3854232]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2022.
Kovács Gábor (1980-)
   Az alakmás az elbeszélésben : a narratív paralelizmus diszkurzív poétikája / Kovács Gábor. - Budapest : Gondolat, 2021. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-176-6 fűzött : 3000,- Ft
irodalomelmélet - narratológia
82.01-3
[AN 3854219]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2022.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A csökkenő költőiség : tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2021. - 233, [6] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4124-6 kötött : 3999,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - Nagy-Britannia - műfordítás - író - 14. század - 16. század - 17. század
82.03 *** 820(092)Shakespeare,_W. *** 850(092)Dante_A.
[AN 3854011]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2022.
Nényei Pál (1974-)
   Az irodalom visszavág / Nényei Pál ; [... ill. Baranyai András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2016]-. - ill. ; 20 cm
világirodalom története - kultúratörténet - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2) *** 008(02.053.2)
[AN 3624051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A paradicsomkerttől a pokol kapujáig. - 2022. - 467, [3] p.
ISBN 978-963-587-170-4 fűzött : 5490,- Ft
[AN 3863700] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hit fényétől az ész világosságáig. - 2022. - 583 p.
ISBN 978-963-587-171-1 fűzött : 5490,- Ft
világirodalom története - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2)
[AN 3863702] MARC

ANSEL
UTF-85252 /2022.
Nényei Pál (1974-)
   Az irodalom visszavág / Nényei Pál ; [... ill. Baranyai (b) András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2022-. - ill. ; 20 cm
világirodalom története - kultúratörténet - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2) *** 008(02.053.2)
[AN 3863697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Léda tojásaitól Az aranyszamárig. - 2022. - 426, [3] p.
ISBN 978-963-587-169-8 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3863699] MARC

ANSEL
UTF-85253 /2022.
Szilágyi Ildikó (1969-)
   Formes, tendances et méthodes d'analyse dans la poésie française moderne et contemporaine / [Ildikó Szilágyi]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 247 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, ISSN 1588-6492 ; 13.)
Bibliogr.: p. 215-241.
ISBN 978-963-318-975-7 fűzött
költészet - stilisztika - irodalomesztétika - francia irodalom története - 20. század
82.08 *** 82.01 *** 840(091)-14"19"
[AN 3854147]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5254 /2022.
Bodor Ádám (1936-)
   Az értelmezés útvesztői : tizenöt beszélgetés / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2021. - 274, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4116-1 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Bodor_Á.(047.53)
[AN 3853966]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5255 /2022.
Auci, Stefania (1974-)
I leoni di Sicilia (magyar)
   Szicília oroszlánjai / Stefania Auci ; [ford. Török Tamara]. - Budapest : Európa, 2021. - 474, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-437-5 kötött : 4999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3854068]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2022.
Baldacci, David (1960-)
Daylight (magyar)
   Napvilág / David Baldacci ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, 2021. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-543-1 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3854512]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2022.
Banks, Rosie
Bridesmaid surprise (magyar)
   Tündöklő koszorúslányok / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 187, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők)
ISBN 978-963-584-063-2 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3854490]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2022.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Scener ur ett äktenskap (magyar)
   Jelenetek egy házasságból / Ingmar Bergman ; [ford. Osztovits Cecília]. - Budapest : Európa, 2022. - 210, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 43.)
ISBN 978-963-504-573-0 fűzött : 1999,- Ft
svéd irodalom - dráma
839.7-2=945.11
[AN 3863681]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2022.
Berry, Steve (1955-)
The Kaiser's web (magyar)
   A Kaiser hálója / Steve Berry ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-146-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3853809]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2022.
Bodnárová, Jana (1950-)
Náhrdelník/obojok (magyar)
   Nyakék/nyakörv : akkor, közben, most / Jana Bodnárová ; ford. Tóth Ozsvald Zsuzsa. - Budapest : Gondolat, 2021. - 197 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-028-8 fűzött : 3200,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3854441]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2022.
Bužarovska, Rumena (1981-)
Moǰot maž (magyar)
   A férjem / Rumena Buzsarovszka ; [ford. Rajsli Emese]. - Budapest : Európa, 2021. - 204, [3] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 27.)
ISBN 978-963-504-572-3 fűzött : 1999,- Ft
macedón irodalom - elbeszélés
886.6-32=945.11
[AN 3863679]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2022.
Cantini, Barbara (1977-)
Mortina e l'amico fantasma (magyar)
   Halálka : Halálka és a kísértetbarát / írta és rajz. Barbara Cantini ; [ford. Andó Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - [46] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-824-6 kötött : 3299,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3853135]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2022.
Carlson, Melody (1956-)
The gift of Christmas present (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / Melody Carlson ; [ford. Zónai Melinda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-519-0 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854206]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Helikon, 2022. - 331 p. ; 20 cm
Megj. "Poirot kéjutazáson" címmel is
ISBN 978-963-479-535-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3863694]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2022.
Collins, Suzanne (1962-)
Catching fire (magyar)
   Futótűz : [Az éhezők viadala-trilógia 2. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-72-9 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3863716]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2022.
Corey, James S. A.
Abaddon's Gate (magyar)
   Abaddon kapuja : a Térség harmadik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 4. utánny. - Budapest : Fumax, 2022. - 524, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-85-5 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3864607]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2022.
Davis, Siobhan
Finding Kyler (magyar)
   Találj rám Kyler : Kennedy boys 1. / Siobhan Davis ; [ford. Babits Péter]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-10-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854094]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2022.
Ellis, Bret Easton (1964-)
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Helikon, 2022. - 615 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-812-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3864687]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2022.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-795-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3864567]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2022.
Entrialgo, Daniel (1971-)
Puskas (magyar)
   Puskás : második élet : regény / Daniel Entrialgo ; [ford. Eőry Zsófia]. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 381, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6345-06-6 fűzött : 4990,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
spanyol irodalom - életrajzi regény
860-312.6=945.11
[AN 3854689]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2022.
Evaristo, Bernardine (1959-)
Girl, woman, other (magyar)
   A lány, a nő, a többiek / Bernardine Evaristo ; [ford. Kállay Eszter]. - Budapest : Európa, 2021. - 435, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-513-6 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854070]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2022.
Ewen, Pamela Binnings
The queen of Paris (magyar)
   Párizs királynője : regény Coco Chanel életéről / Pamela Binnings Ewen ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-026-9 kötött : 4690,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3863719]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2022.
Gaiman, Neil (1960-)
Coraline (magyar)
   Coraline / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 126, [1] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Dave McKean
ISBN 978-963-419-782-9 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3863712]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2022.
Gatti, Alessandro (1975-)
Un delitto a Natale (magyar)
   Karácsonyi bűntény / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 237, [4] p. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-584-041-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3854027]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2022.
Gibney, Patricia (1962-)
The missing ones (magyar)
   A hiányzók : Lottie Parker, első könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 596, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-604-000-0 fűzött : 4399,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3863689]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2022.
Greaves, Abbie
The silent treatment (magyar)
   Büntető némaság / Abbie Greaves ; [ford. Nagy Szilvia]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-951-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854305]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2022.
Haghenbeck, Francisco G. (1965-)
Hierba santa (magyar)
   Frida füveskönyve : rejtélyek, vágyak, receptek / Francisco G. Haghenbeck ; [ford. Kepes János]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-998-4 fűzött : 4199,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
mexikói irodalom - életrajzi regény
860-312.6(72)=945.11
[AN 3863711]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2022.
Halle, Judith von (1972-)
Schwanenflügel (magyar)
   Hattyúszárnyak : szellemi önéletrajz / Judith von Halle ; [ford. ... Barta Tamás]. - [Budapest] : Barta T., [2021]-. - 22 cm
német irodalom - vallásos irodalom - szellemtudomány - memoár
830-94=945.11 *** 244(0:82-94) *** 13
[AN 3853850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Gyermek- és fiatalkor. - [2021]. - 400 p.
ISBN 978-615-01-2541-1 kötött
[AN 3853852] MARC

ANSEL
UTF-85279 /2022.
Haushofer, Marlen (1920-1970)
Die Wand (magyar)
   A fal / Marlen Haushofer ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Európa, 2021. - 277 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 23.)
ISBN 978-963-504-488-7 fűzött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3863676]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2022.
Hay, Lucy V.
The coven (magyar)
   Boszorkánykör / Lizzie Fry ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-784-3 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3854265]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2022.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny (magyar)
   Csak és csakis a verőfényes napokra emlékezem = Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny / Bohumil Hrabal ; [ford. és a lábjegyzeteket írta Molnár Éva]. - [Budapest] : Tandem Graf. Stúdió, 2021. - 125, [3] p. : ill. ; 19 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5194-26-9 fűzött : 2900,- Ft
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
cseh irodalom - memoár
885.0-94=945.11
[AN 3853793]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2022.
Jong, Oek de (1952-)
Pier en oceaan (magyar)
   Móló és óceán / Ong[!Oek] De Jong ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 607 p. ; 23 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-724-4 fűzött : 4990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3853493]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2022.
The junior novel (magyar)
   Az első küldetés / [ford. Laza Réka]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 144 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Zag heroez ; keretcím: Miraculous
ISBN 978-963-437-893-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853716]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2022.
Kaur, Rupi (1992-)
Milk and honey (magyar)
   Tej és méz / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-492-7 fűzött : 3299,- Ft
kanadai angol irodalom - vers - próza
820-3(71)=945.11 *** 820-14(71)=945.11
[AN 3863629]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2022.
Keeland, Vi
The baller (magyar)
   Nagy játékos [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169386. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-200-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3863924]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2022.
Kivirähk, Andrus (1970-)
Sinine sarvedega loom (magyar)
   Szépséges kék állat / Andrus Kivirähk ; ford. Segesdi Móni. - Budapest : Gondolat, 2021. - 270 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Oskar Kallis festményeivel
ISBN 978-963-556-128-5 fűzött : 3500,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3854379]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2022.
Kleypas, Lisa (1964-)
Chasing Cassandra (magyar)
   Cassandra meghódítása : [Ravenel család 6.] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-113-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3853794]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2022.
Larsson, Åsa (1966-)
Vitormen (magyar)
   A fehér sárkánykígyó / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2021. - 220, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 8.)
ISBN 978-963-504-508-2 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3854062]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2022.
Lay, Annalisa
Alla ricerca del grande Dodo (magyar)
   A nagy dodó nyomában / Peter Holeinone írásait átd. Annalisa Lay ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 58, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-584-040-3 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3853533]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2022.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3863668]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2022.
Leino, Piia (1977-)
Taivas (magyar)
   Ég / Piia Leino ; ford. Patat Bence. - Budapest : Scolar, 2021. - 254, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-293-2 kötött : 3995,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3852567]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
44 Cranberry Point (magyar)
   Áfonya tér 44 / Debbie Macomber ; [... ford. Gärtner Zita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2021. - 399 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-358-5 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3864312]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2022.
Meadows, Daisy
Isla Waddlewing breaks the ice (magyar)
   Iza megtöri a jeget / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 164, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-584-028-1 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3854483]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2022.
Mitchell, David (1969-)
Cloud atlas (magyar)
   Felhőatlasz / David Mitchell. - Budapest : Helikon, 2022. - 621, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-737-1 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3864681]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2022.
Moser, Annette (1978-)
Glöckchen, das Weihnachtspony : das Wunder vom Nordpol (magyar)
   Csengettyű, a karácsonyi póni : az Északi-sark csodája / Annette Moser ; [ill. Marina Krämer] ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 130, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-584-037-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3853132]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2022.
Mróz, Remigiusz (1987-)
Enklawa (magyar)
   Feröer / Remigiusz Mróz ; [ford. Palya György]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2021. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6282-01-9 fűzött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - bűnügyi regény
884-312.4=945.11
[AN 3854466]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
Seras-tu là? (magyar)
   Ott leszel? / Guillaume Musso ; ford. Domonkos Eszter. - Budapest : Park, 2022. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-850-8 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 3864682]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2022.
Nicholls, Sally (1983-)
A Christmas in time (magyar)
   Százéves karácsony : az időtükrön át / írta Sally Nicholls ; rajz. Isabelle Follath és Rachael Dean ; ford. Demény Eszter. - Budapest : Pagony, 2021. - 199, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-074-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853526]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2022.
Nikolaidis, Andrej (1974-)
Mađarska rečenica (magyar)
   A magyar mondat ; Homo sucker: az apokalipszis poétikája / Andrej Nikolaidis ; ford. Rajsli Emese és Jódal Kálmán. - Budapest : Gondolat, 2020. - 301, [3] p. ; 22 cm
Egys. cím: Mađarska rečenica ; Homo sucker
ISBN 978-963-693-957-1 fűzött : 3400,- Ft
szerb irodalom - regény - esszé
886.1-31=945.11 *** 886.1-4=945.11
[AN 3853507]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2022.
O'Callaghan, Billy (1974-)
My Coney Island baby (magyar)
   Szerelmem, Coney Island / Billy O'Callaghan ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-781-5 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3864747]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2022.
Pancirev, Sergej (1969-)
   Rövid hullámok = Korotkie volny / Szergej Pantsirev. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 170 p. ; 21 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-07-2 kötött
orosz irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
882-14.02=945.11
[AN 3853918]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
First comes scandal (magyar)
   Botrány Kentben : [a Rokesby család-sorozat negyedik kötete] / Julia Quinn ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-064-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3853788]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2022.
Riordan, Kate
At Sanditon (magyar)
   Sanditon / Kate Riordan ; Jane Austen nyomán ; [ford. Dobos Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-132-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854244]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
The Christmas pig (magyar)
   A karácsonyi malac / J. K. Rowling ; ill. Jim Field ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 317, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-881-2 kötött : 4890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3850939]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
The Ickabog (magyar)
   Az Ickabog / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 291, [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-970-3 fűzött : 4790,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3864587]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2022.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
Las luces de septiembre (magyar)
   Szeptemberi fények : [a Köd trilógiája] / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Báder Petra]. - Budapest : Európa, 2021. - 296, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-500-6 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3854064]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2022.
Schlüter, Andreas (1958-)
Survival (magyar)
   Survival / Andreas Schlüter ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, 2019-. - Ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Piraják között. - 2021. - 220, [3] p.
ISBN 978-963-294-672-6 fűzött : 3290,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3853472] MARC

ANSEL
UTF-85308 /2022.
Schwab, Victoria (1987-)
The invisible life of Addie LaRue (magyar)
   Addie LaRue láthatatlan élete / V. E. Schwab ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 598 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-961-8 kötött : 5980,- Ft : 17,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3863713]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2022.
Simons, Paullina (1963-)
The bronze horseman (magyar)
   A bronzlovas / Paullina Simons ; [ford. Farkas János]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 869, [2] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-486-3 fűzött : 5599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3864683]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2022.
Skördeman, Gustaf (1965-)
Geiger (magyar)
   Geiger / Gustaf Skördeman ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 252, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-175-4 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3854307]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2022.
Smith, Ali (1962-)
Winter (magyar)
   Tél / Ali Smith ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2021. - 273, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4107-9 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3853969]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2022.
Smith, Wilbur (1933-2021)
Legacy of war (magyar)
   A háború öröksége / Wilbur Smith és David Churchill ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2021. - 458 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-68-4 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3853462]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2022.
Steel, Danielle (1947-)
Child's play (magyar)
   Gyerekjáték / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-431-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854069]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2022.
Stewart, Alex (1958-)
Duty calls (magyar)
   Szólít a kötelesség : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; [ford. Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 348 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-97-0 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3854331]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2022.
Strange, Lucy
The secret of Nightingale Wood (magyar)
   A fülemüleerdő titka / Lucy Strange ; [ford. Ruff Orsolya]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-414-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3863708]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2022.
Sundin, David (1976-)
Boken som inte ville bli läst (magyar)
   A könyv, amelyik nem akarta, hogy elolvassák / David Sundin ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2021. - [35] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-432-164-4 kötött : 3490,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3853554]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2022.
Todd, Anna (1989-)
Nothing more (magyar)
   Semmi több / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-147-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3853785]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2022.
VanLiere, Donna (1966-)
The Christmas note (magyar)
   A karácsony ígérete / Donna VanLiere ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 174, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-534-3 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854222]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2022.
The very best of the best (magyar)
   A legjobbak legjobbjai. - [Budapest] : Gabo, [2019]-. - 22 cm
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - kisregény - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11 *** 820-312.9(100)(082)=945.11
[AN 3781864]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Két évtized legjobb science fiction kisregényei / szerk. Gardner Dozois. - cop. 2021. - 488, [1] p.
ISBN 978-963-566-192-3 kötött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - antológia
820-312.9(73)(082)=945.11
[AN 3853328] MARC

ANSEL
UTF-85320 /2022.
Yunus Emre (1241-1321)
   Válogatás Yunus Emre verseiből = Yunus Emre seçkısı / [közread. a Yunus Emre Enstitüsü]. - Budapest : Yunus Emre Enstitüsü, [2021]. - [32] p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
török irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.35-14.02=945.11
[AN 3854322]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5321 /2022.
Áfra János (1987-)
   Glaukóma / Áfra János. - 2. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 106, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-264-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863057]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2022.
Altmár Tamás
   Mókus Molli móri meséi / Altmár Tamás, Csavajda Dóra. - [Mór] : Info-Sziget Kft., 2021. - 92, [2] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-2706-4 fűzött : 3490,- Ft
Mór - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Mór(0:82-34)
[AN 3853727]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2022.
Arday Géza (1973-)
   Magamhoz rendeződtem : emberek, emlékek, történetek / Arday Géza. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 137, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-802-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19"
[AN 3853429]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2022.
   Átok, bosszú, erény / [szerk. Tamási Izabella] ; [közread. a Történelmiregény-írók Társasága]. - [Budapest] : Történelmiregény-írók Társ., 2021. - 197, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-18-5 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082)
[AN 3853241]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2022.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hajmeresztő szerelem / Balázs Ágnes ; Metzing Eszter rajz. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 227, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-966-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863709]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2022.
Balázsy Panna (1967-)
   Cserediák / Balázsy Panna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 153, [4] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-520-6 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863707]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2022.
Balázsy Panna (1967-)
   Csini?! / Balázsy Panna. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 161, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-633-3 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864844]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2022.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-610-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3864563]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2022.
Bányainé Nagy Judit
   Nem akarok beleszólni : innen szép nyerni! / Bányainé Nagy Judit, Fancsikai Eszter, Tapasztó Orsi. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-741-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853222]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2022.
Bene Zoltán (1973-)
   Mandola története / Bene Zoltán. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 194 p. ; 20 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-00-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853916]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2022.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kígyós Jancsi : Benedek Elek népmesegyűjtéséből / Pelyhe Brigitta gyapjúkép-illusztrációival. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [21] p. : ill., színes ; 22x25 cm. - (Gyapjúmesék, ISSN 2732-3110)
ISBN 978-615-5835-14-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853543]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2022.
Benkő László (1952-)
   Mátyás fia, Corvin János / Benkő László. - Szeged : Lazi, 2021-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3837735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az oligarchák országa. - cop. 2021. - 390, [3] p.
ISBN 978-963-267-517-6 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854230] MARC

ANSEL
UTF-85333 /2022.
Berényi Anna (1969-)
   Richter : Richter Gedeon regényes életrajza / Berényi Anna. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 533 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-329-8 kötött : 5995,- Ft
Richter Gedeon (1872-1944)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3864627]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2022.
Berki Erika
   Lélekről / Berki Erika. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 47 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3286-0 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853779]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2022.
Berta Eleonóra
   Angyal anya / Berta Eleonóra ; [ill. Jánosi Zsóka]. - [Miskolc] : Pro Art : [Emstell Bt.], 2021. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3309-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853722]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2022.
Berze Nagy János (1879-1946)
   Berze Nagy János pályakezdő munkássága / vál., szerk. és az előszót írta Fülöp Lajos ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2021. - 158, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81941-0-5 kötött
Heves vármegye - Jász-Nagykun-Szolnok vármegye - magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvjárás - folklór - vers
894.511-14 *** 809.451.1-087(439.133) *** 398(=945.11)(439.133) *** 398(=945.11)(439.169)
[AN 3853737]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2022.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., A birodalom ura. - 2021. - 373 p.
Bibliogr.: p. 365-373.
ISBN 978-963-543-114-4 kötött : 4299,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3854207] MARC

ANSEL
UTF-85338 /2022.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - Budapest : Helikon, 2022. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-810-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3864594]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2022.
Bolgár György (1946-)
   Amikor 64 leszek [elektronikus dok.] : csupa Beatles / Bolgár György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth K., [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9768-3
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - zenekar - könnyűzene - 20. század - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3820756]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2022.
Borsos Tímea
   Mély / Borsos Tímea. - [Buj] : Enigma Books, 2021. - 287 p. ; 20 cm. - (Enigma könyvek, ISSN 1589-9527)
ISBN 978-615-5888-05-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3853536]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3864742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 9. utánny. - 2022. - 500, [2] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3864743] MARC

ANSEL
UTF-85342 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 12. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864744]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2022.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 203, [20] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-451-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3864581]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2022.
Cure, John (1977-)
   A boszorkány hagyatéka / John Cure. - Jav. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 462 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 462.
ISBN 978-963-570-333-3 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3863693]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2022.
Danyi Zoltán (1972-)
   A rózsákról / Danyi Zoltán. - Budapest : Magvető, 2021. - 466, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2358-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3853959]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 400, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-003-1 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864599]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2022.
Fazekas András István (1954-)
   Önéletrajzi írások / Fazekas András István. - Budapest ; [Remeteszőlős] : Aletheia, 2019-2021. - 4 db ; 25 cm
magyar irodalom - napló - memoár
894.511-94
[AN 3853316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Önéletrajzi feljegyzések, 1975-1976. - 2020. - 480 p.
ISBN 978-615-81335-2-4 kötött
[AN 3853326] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Önéletrajzi feljegyzések, 1977. - 2021. - 672 p.
ISBN 978-615-81335-4-8 kötött
[AN 3853330] MARC

ANSEL
UTF-85348 /2022.
Fazekas András István (1954-)
   Találkozások, kapcsolatok, szerelmek / Fazekas András István. - Budapest ; [Remeteszőlős] : Aletheia, 2020-2021. - 2 db ; 25 cm
Gerinccím: Kapcsolatok
magyar irodalom - napló - memoár
894.511-94
[AN 3853333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1968-1976. - 2020. - 576 p.
ISBN 978-615-81335-3-1 kötött
[AN 3853334] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 552 p.
ISBN 978-615-81335-5-5 kötött
[AN 3853335] MARC

ANSEL
UTF-85349 /2022.
   A fenyők álma : adventi antológia / [vál. és szerk. Jeneiné Somogyi Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 216, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-516-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karácsonyi szokás - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3854234]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2022.
   Fölfelé : antológia 2021 / [szerk. ... Hajnal Éva] ; [ill. Sasa Gyoker ...]. - [Pécs] : Litera-Túra, 2021. - 390 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81928-0-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3854316]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2022.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Fekete Horka / Fonyódi Tibor. - Szeged : Lazi, [2021]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A háború művészete. - cop. 2021. - 340, [3] p.
ISBN 978-963-267-536-7 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854233] MARC

ANSEL
UTF-85352 /2022.
   A fukusimai búvár és más novellák / [szerk. Haász János] ; [ill. Fillér Máté, Rostás Bianka]. - [Budapest] : Van Másik Kft., 2021. - 194, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2266-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - antológia
894.511-43(082)
[AN 3853305]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2022.
Gaál Ernő (1949-)
   Határkő I : versek, 1998-2000 ; Határkő II : versek és prózai művek, 1998-2021 / Gaál Ernő. - Szerencs : [Magánkiad.], 2021. - 517 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1779-9 kötött : 9500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3853835]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2022.
Gáncs Kristóf (1981-)
   Lajos kutya megérkezik / Gáncs Kristóf ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Libertine Kvk., 2021. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81895-1-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853188]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2022.
Gáti István (1979-)
   Kornél, a kobra : tetkómese / Gáti István ; Klement Csaba illusztrációival. - [Budapest] : Móra, 2021. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-879-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3853174]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2022.
Halmosi Sándor (1971-)
Napszálkák (angol)
   Apocrypha / Sándor Halmosi ; [transl. ... by Márta Gyermán-Tóth]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 78, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-202-2 fűzött : 2850,- Ft
ISBN 978-963-556-201-5 kötött : 3050,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3854348]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2022.
Halmosi Sándor (1971-)
Neretva (angol)
   Meltdown / Sándor Halmosi ; [transl. ... by Márta Gyermán-Tóth]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 88, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-556-200-8 fűzött : 2850,- Ft
ISBN 978-963-556-182-7 kötött : 3050,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3854354]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2022.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Petőfi / Harsányi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2021. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-947-5 kötött : 4999,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3854202]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2022.
Hegedűs Gábor (1948-)
   Versválogatás, 2014-2020 / Hegedűs Gábor. - [Algyő] : Hegedűs G., 2021. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81633-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854330]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2022.
Hoffmann Eszter
   Kázmér : egy kutya története... / írta Hoffmann Eszter. - [Kökény] : Hoffmann E., 2021. - 64 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3415-4 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3854311]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2022.
Hoffmann Eszter
   Lótetűszörny / írta Hoffmann Eszter. - [Kökény] : [Magánkiad.], 2021. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3416-1 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3854404]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2022.
Horváth-Mester Anita
   Nógrádi mesék / Horváth-Mester Anita, Horváth Ferenc. - [Bátonyterenye] : Horváth F., [2021]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-01-2684-5 kötött
Nógrád megye - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - verses mese - gyermekkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 908.439.131(02.053.2)
[AN 3853204]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2022.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2019]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea, az 5. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3750933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A por hatalma. - cop. 2022. - 301, [2] p.
ISBN 978-963-587-173-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863705] MARC

ANSEL
UTF-85364 /2022.
   Időfutár / Gimesi Dóra [et al.]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2022]-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A királynő palástja. - cop. 2022. - 358, [2] p.
ISBN 978-963-587-172-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3863704] MARC

ANSEL
UTF-85365 /2022.
   Istenes versek : 18 klasszikus magyar költő 100 verse / összeáll. Kiss Bernadett és Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 165 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-317-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3854250]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Van egy jó hírem! : válogatott írások / Janikovszky Éva ; [... vál. és szerk. Balassa Anna] ; [az előszót és a kísérő publicisztikákat írta Janikovszky János]. - [Budapest] : Trend K., 2021. - 238, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2049-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3853303]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2022.
József Attila (1905-1937)
   Lángos csillag : versek és egy elbeszélés gyermekeknek / József Attila ; Reich Károly rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 32, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-927-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - elbeszélés
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-32(02.053.2)
[AN 3853467]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2022.
Kalapos Éva Veronika (1983-)
   Ezek voltak az apák / Kalapos Éva Veronika. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 260, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-102-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854058]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2022.
Kemény István (1961-)
   Állástalan táncos : válogatott versek és válaszok Hegyi Katalin kérdéseire / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2021. - 207, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4123-9 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - vers - interjú
894.511-14 *** 894.511(092)Kemény_I.(047.53)
[AN 3853951]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2022.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 5 : zúdulók / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 381 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-084-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3852652]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2022.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Túszmentés. - Szöveg (epub : 518 KB). - [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-69-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3822082] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Barlangrajz. - Szöveg (epub : 526 KB). - [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-89-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3822084] MARC

ANSEL
UTF-85372 /2022.
Kovács István (1940-)
   Egy rögös út, könnyekkel, mosolyokkal : válogatott versek II. / Kovács István. - Máriapócs : Kovács I., 2021. - 147 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2711-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853762]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Nevető családfa : válogatott és új gyerekversek / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - 88, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-925-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3853183]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2022.
Lauer Gábor
   Ne olts lámpát! [elektronikus dok.] / Lauer Gábor. - Szöveg (epub : 584 KB). - [Hédervár] : UGK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169358. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3863670]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2022.
Mandics György (1943-)
   A remény peremén : Covid-kórház : kisregény / Mandics György. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 96 p. ; 21 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-06-5 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3853921]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2022.
Mándy Iván (1918-1995)
   Robin Hood / Mándy Iván ; [... szerk. és az utószót írta Darvasi Ferenc]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 216, [3] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 4.)
ISBN 978-963-415-745-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864573]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2022.
Milbacher Róbert (1971-)
   A nagy kanizsár összeesküvés / Milbacher Róbert ; Herbszt László illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2021. - 81, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5649-89-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853165]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2022.
Nánai-Szűcs Gina
   Viharos sötétség [elektronikus dok.] / Nánai-Szűcs Gina. - Szöveg (epub : 696 KB). - [Hédervár] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169361. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3863680]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2022.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Dermesztő hideg / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2021. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81676-7-3 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854336]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2022.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Sorsfordító járat / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2021. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81906-1-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854333]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2022.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Üdv újra itthon, édesem! : a Daniel című regény előzménytörténete / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2021. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81676-3-5 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854335]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2022.
Nyári Dezső
   Novellák / Nyári Dezső. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 154, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-327-828-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - katonaélet - elbeszélés
894.511-32 *** 355.1(439)(0:82-32)
[AN 3854262]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2022.
Nyulász Péter (1968-)
   A hosszúfülűek kincse / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 3. kiad. - Budakeszi : Berger, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-3-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864500]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2022.
Pajor András (1958-)
   Nevem: a Névtelen : történelmi regény Anonymusról / Pajor András. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-978-2 fűzött : 2800,- Ft
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3853924]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 1 / Palotás Petra. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-061-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864686]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2022.
Pécsi Lia
   Anya / Pécsi Lia. - [Budapest] : [Tazo Kft.], 2021. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5976-05-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853763]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2022.
Peller Mariann (1983-)
   Végtelen kísértés / Peller Mariann. - 2. utánny. - Budapest : Libertine Kvk., cop. 2022. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9640-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864621]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Huszonöt vers gyerekeknek / Petőfi Sándor ; [összeáll. Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-321-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854248]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-68-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3863955]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Ezen egy éjszaka [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 932 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-69-2
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863996]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Minden jó, ha vége van [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-66-1
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863933]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 477 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169388. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-67-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863941]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 581 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-70-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863701]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép [elektronikus dok.] : Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169362. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-71-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863698]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 859 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-58-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3863660]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 870 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-59-3
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863661]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169356. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-60-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863662]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Trópusi pokol [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-61-6
magyar irodalom - humor - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3863674]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 925 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-62-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863677]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vér és mahagóni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 503 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-63-0
magyar irodalom - kalandregény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3863714]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-64-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863715]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vikend a pokolban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169366. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-65-4
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3863718]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2022.
Róna J. László (1953-)
   Nyolcak utcája : novellakoszorú a hét fő bűnről / Róna J. László ; [kiad. a Dunaharaszti Polgári Kör]. - Dunaharaszti : Dunaharaszti Polgári Kör, 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7644-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3853796]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2022.
Ruff Orsolya (1977-)
   Volt egy ház / Ruff Orsolya. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 247 p. ; 21 cm. - (Új kedvencek, ISSN 2786-3670)
ISBN 978-963-584-024-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3854025]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2022.
Sárközi Judit
   Mentős Misi / Sárközi Judit. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2021. - 192, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5378-37-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853671]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2022.
Simon Erzsi
   Múló csend ölelése / Simon Erzsi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 246 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Múló csönd ölelése
ISBN 978-615-6390-21-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863673]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2022.
Szabó József
   Téli mese : Vörös : állatregény / Szabó József ; [... ill. Valaczkai Erzsébet]. - [Pétervására] : [Szabó J.], [2022]. - 111 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-1034-7)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864501]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2022.
Szabó-Tasi Katalin
   A Homoklakó / Tasi Katalin ; ill. Mészely Ilka. - Budapest : Csimota, 2021. - 27, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5649-88-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853156]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2022.
Szakács István Péter (1957-)
   Zsebművészet : karcok / Szakács István Péter. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 146 p. ; 20 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-12-6 kötött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3853922]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2022.
Szentkúti Márta
   Aki keres, az talál! : egy vándorút krónikája / Szentkúti Márta ; [... ill. ... Szentkúti Ferenc]. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2021. - 324 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-81917-0-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3854072]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2022.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 6490,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3863706]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A harmadik torony / Szerb Antal ; [Martin Hürlimann fényképeivel] ; [a szöveget gond. és a fényképeket vál. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2021. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2568-0 kötött : 2999,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 910.4(45)"193"
[AN 3863631]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2022.
Szórádi Andrea
   Nincs idő / Szórádi Andrea. - [Budapest] : [Szórádi A.], 2021. - 74 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-3046-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853747]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2022.
Szűcs Péter (1976-)
   Dharma : egy család regényes története a Tiszától a Gangeszig / Szűcs Péter. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 320, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-008-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864601]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2022.
Urbánszki László (1954-2021)
   A megérkezés : a Honfoglalás-sorozat 4. kötete / Urbánszki László. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 268, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-537-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3853965]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2022.
Várfalvy Emőke
   Bencus, a kisautó / Várfalvy Emőke, Rátkai Kornél. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - [40] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-615-5808-56-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3853726]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2022.
Varga Melinda (1984-)
   Kifordított ég : válogatott és új szerelmes versek / Varga Melinda. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 54 p. ; 23 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-81462-9-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3853963]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2022.
Varga Tamás
   Sosehétfő / [írta és ill. Varga Tamás Rádió]. - [Budapest] : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Mesék Sosehétfőtől Nevetősvasárnapig ; keretcím: Kamilla mesék
ISBN 978-615-5892-47-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3853186]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2022.
   A világot szétszerelni : nem lehetséges történetek / [szerk. Fehér Renátó, Kustos Júlia]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 169, [6] p. : ill. ; 19 cm
Az alcímben a "nem" szó áthúzva
ISBN 978-963-543-132-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - regény - szemelvény - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 894.511-31(082)
[AN 3853230]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2022.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde [elektronikus dok.] : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 267 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-98-2
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3863657]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5421 /2022.
Advent calendar (magyar)
   Adventi mesekalendárium : ünnepi visszaszámlálás 24 könyvvel! / Disney ; [ford. Wohl Anita, Krivánszky Emőke]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 24 db : ill., színes ; 44 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-856-3. - Közös tokban
Fűzött : 5999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853535]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 101 kiskutya : a kiskutyák első karácsonya. - [24] p.
[AN 3853542] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A karácsonyi lakoma. - [24] p.
Disney hercegnők
[AN 3853544] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Szörny Rt : karácsonyi kacajok. - [23] p.
[AN 3853546] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Susi és Tekergő : Susi meglepetése. - [21] p.
[AN 3853547] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Belle mentőakciója. - [24] p.
Disney hercegnők
[AN 3853553] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Tiki, Niki és Viki karácsonyi kívánsága. - [24] p.
[AN 3853555] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Édes karácsony. - [24] p.
Disney Micimackó
[AN 3853557] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], A tökéletes ajándék. - [24] p.
Disney Pinokkió
[AN 3853561] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Olaf karácsonyi kalandja. - [24] p.
[AN 3853566] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Toy story : játékok karácsonya. - [24] p.
[AN 3853571] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Wall-E : Wall-E ajándéka. - [24] p.
[AN 3853575] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Donald kacsa karácsonyfája. - [24] p.
[AN 3853580] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Robin Hood : karácsonyt mindenkinek. - [21] p.
[AN 3853581] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Karácsonyi ének. - [24] p.
[AN 3853583] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Bambi : a csodálatos téli fa. - [23] p.
[AN 3853585] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], A legeslegjobb ajándék. - [24] p.
Verdák
[AN 3853588] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Az elmúlt karácsonyok szelleme. - [24] p.
Disney hercegnők
[AN 3853591] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Dumbó a hóban. - [21] p.
[AN 3853642] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Némó nyomában : a nagy kék karácsony. - [24] p.
[AN 3853643] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Jégvarázs II. - [24] p.
[AN 3853644] MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Rontó Ralph : kiskarácsony, romkarácsony. - [24] p.
[AN 3853645] MARC

ANSEL
UTF-8


   [22.], Előre. - [24] p.
[AN 3853646] MARC

ANSEL
UTF-8


   [23.], Mickey és Minnie ajándéka. - [24] p.
[AN 3853647] MARC

ANSEL
UTF-8


   [24.], Az ünnepi kincskeresés. - [24] p.
Disney hercegnők
[AN 3853648] MARC

ANSEL
UTF-85422 /2022.
Bordin, Claudia
Build up your unicorns (magyar)
   Készíts unikornisokat! : makettek 3D-ben / rajz. Claudia Bordin ; írta Federica Magrin ; [... ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-516-064-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3853930]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2022.
Gazzola, Ronny
Build up your dinosaurs (magyar)
   Készíts dinoszauruszokat! : makettek 3D-ben / Ronny Gazzola ; [... ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-516-063-1 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3853936]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2022.
Gazzola, Ronny
Build up your vehicles (magyar)
   Készülj az utazásra! : makettek 3D-ben / rajz. Ronny Gazzola ; írta Roberta Spagnolo ; [... ford. Both Franciska Janka]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-516-065-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3853937]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2022.
Inaraja, Javier
   A csizmás kandúr : 6 kirakóval / [rajz. Javier Inaraja] ; [írta Antonia Nikoli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Tündérmesék kirakóval
ISBN 978-963-483-268-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854089]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2022.
Inaraja, Javier
   A három kismalac : 6 kirakóval / [rajz. Javier Inaraja] ; [írta Antonia Nikoli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Tündérmesék kirakóval
ISBN 978-963-483-266-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854092]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2022.
Inaraja, Javier
   A hét kecskegida : 6 kirakóval / [rajz. Javier Inaraja] ; [írta Antonia Nikoli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Tündérmesék kirakóval
ISBN 978-963-483-267-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854083]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2022.
Inaraja, Javier
   Szépség és a szörnyeteg : 6 kirakóval / [rajz. Javier Inaraja] ; [írta Antonia Nikoli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Tündérmesék kirakóval
ISBN 978-963-483-269-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854090]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2022.
Le Huche, Magali (1979-)
Paco à l'Opéra (magyar)
   Pepe az operában : [zenélő könyv] : [16 zenei részlet] / Magali Le Huche ; [... ford. Joannovics Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kis zenélő könyveim
ISBN 978-615-5724-97-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853872]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2022.
Le Huche, Magali (1979-)
Paco et le disco (magyar)
   Pepe a diszkóban : [zenélő könyv] : [16 zenei részlet] / Magali Le Huche ; [... ford. Bukszár Zita]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kis zenélő könyveim
ISBN 978-963-516-030-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853869]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2022.
Le Huche, Magali (1979-)
Paco et le rock (magyar)
   Pepe és a rockzene : [zenélő könyv] : [16 zenei részlet] / Magali Le Huche ; [... ford. Góg Laura]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kis zenélő könyveim
ISBN 978-963-516-087-7 kötött : 4490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853861]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2022.
Le Huche, Magali (1979-)
Paco et Vivaldi (magyar)
   Pepe és Vivaldi : [zenélő könyv] : [16 zenei részlet] / Magali Le Huche ; [... ford. Joannovics Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kis zenélő könyveim
ISBN 978-615-5724-96-1 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853863]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang játszik / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-080-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3853457]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
La storia di una farfalla (magyar)
   Első könyvem : pillangó születik / írta Chiara Piroddi ; Agnese Baruzzi rajz. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Montessori: megismerem a világot
ISBN 978-963-516-068-6 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3853881]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2022.
Vass Gergely
   Altatómese a kerek erdőből / Vass Gergely ; [Benkő Lilla illusztrációival]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 30, [1] p. : ill., színes ; 19x27 cm
ISBN 978-615-5417-84-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3853164]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2022.
Vass Gergely
Altatómese a kerek erdőből (angol)
   Bedtime story from the round forest / Vass Gergely ; [ill. Lilla Benkő] ; [transl. Erzsébet Békés & Chris Thirkell]. - [Budapest] : Boook Publ., 2021. - 30, [1] p. : ill., színes ; 19x27 cm
ISBN 978-615-5417-87-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3853166]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5437 /2022.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: House Atreides (magyar)
   Dűne : Atreides-ház / írta Brian Herbert & Kevin J. Anderson ; rajz. Dev Pramanik ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2021-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3853196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2021. - [111] p.
ISBN 978-963-566-218-0 kötött : 4990,- Ft
[AN 3853199] MARC

ANSEL
UTF-85438 /2022.
Jansson, Tove (1914-2001)
Moomins on the Riviera (magyar)
   Múmin a Riviérán / [írta és rajz. Tove Jansson] ; [ford. Nagy M. Boldizsár]. - [Sátoraljaújhely] : Lakatos I., 2021. - 46, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-1744-7 fűzött : 2500,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3853160]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2022.
Skillman, Eric
Action journalism with Kate Kelly (magyar)
   Kate Kelly, a tettre kész hírvadász / [írta Eric Skillman] ; [rajz. Felvidéki Miklós] ; [ford. Kóbor Róbert]. - [Miskolc] : Uray M., 2021. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2771-2 fűzött : 5990,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3854314]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2022.
Smythe, Rachel
Lore Olympus (magyar)
   Lore Olympus : olümposzi história / Rachel Smythe ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Ciceró, [2021]-. - ill., színes ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3853170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2021. - [374] p.
ISBN 978-963-432-160-6 kötött : 6990,- Ft
[AN 3853171] MARC

ANSEL
UTF-85441 /2022.
Zerocalcare (1983-)
Un polpo alla gola (magyar)
   Torokszorítósdi / Zerocalcare ; [ford. Várnai Dóra]. - [Sátoraljaújhely] : Nimuě, 2021. - 200, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1743-0 kötött : 4200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3853131]
MARC

ANSEL
UTF-8