MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/05/31 13:02:39
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5442 /2022.
   Alex suli : képes gyermeklexikon : kalandozás a szavak világában az alamuszitól a zsémbesig / [ill. Mészáros Lúcia]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 172, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-582-024-5 kötött : 3499,- Ft
magyar nyelv - gyermekkönyv - lexikon - értelmező szótár
030(02.053.2) *** 809.451.1-321.1(02.053.2)
[AN 3854461]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best picture dictionary ever (magyar)
   Tesz-vesz Város A-tól Z-ig / Richard Scarry ; [ford. és átd. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 125, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9303-9 kötött : 4999,- Ft
képes szótár - értelmező szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865683]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5444 /2022.
   Anyanyelvünk és magyarságunk - határtalan szavaink / [szerk. Nagy Dóra, Rási Szilvia] ; [közread. a] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 70 p. ; 20 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-6117-35-9
Fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvhasználat - pályázat - antológia
06.063(439) *** 894.511-822 *** 809.451.1-06(4-191)
[AN 3854650]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2022.
Demeter Éva
   A szolnoki filmfesztiválok története / [Demeter Éva]. - [Szolnok] : Tisza Mozi Kft., [2021]. - 55 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-2884-9 fűzött
Szolnok - filmfesztivál - történeti feldolgozás
061.7(439-2Szolnok)(091) *** 791.43(100)"196/201"
[AN 3855431]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2022.
   A 'patafizika : bevezetés a tudományok tudományába / összeáll. Tillinger Péter. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2021. - 266 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81978-0-9 fűzött
Collège de 'pataphysique
Franciaország - művészcsoport - 19. század - 20. század
061.28(44)Collège_de_'pataphysique
[AN 3855404]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2022.
Richter, Gerhard (1932-)
   Valós látszat : Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2021 : [2021. augusztus 26 - november 14.] = Truth in semblance : Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 2021 : [26 August - 14 November 2021] / Gerhard Richter ; [kurátor ... Bódi Kinga]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, 2021. - 289 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2021/2.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2021/2.)
Bibliogr.: p. 276-279.
ISBN 978-615-5987-51-9 fűzött
Németország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 75(430)(092)Richter,_G.
[AN 3855291]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2022.
   A teljes Loading: Love kiállítás / [... kurátorai Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda] ; [kiad. a Háttér Társaság]. - Budapest : Háttér Társ., 2021. - [44] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2021. szept. 8-24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5707-24-7 fűzött
Közép-Európa - homoszexualitás - hátrányos megkülönböztetés - jogi szabályozás - társadalomtörténet - jogtörténet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 316.37-055.3(4-191)(091) *** 613.885(4-191)(091)
[AN 3854917]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5449 /2022.
   Egyiptomi hieroglifák : a múlt üzenete / [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Kész. az "Egyptian hieroglyphs" (London : Trustees of the British Museum, 1987) c. mű felhasználásával
ISBN 978-615-6432-01-8 fűzött : 2500,- Ft
hieroglifa
003.322
[AN 3865900]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2022.
Hideg Ágnes
   A művészet kortalan olvasói [elektronikus dok.] : olvasók a művészvilágban : bibliográfia / Hideg Ágnes. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Miskolc : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163996. - Működési követelmények: Adobe Reader
olvasás - művészeti motívum - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
028 *** 7.04(100):016
[AN 3823190]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2022.
   A Peer-kódex és töredéke : újabb kérdések és válaszok a Peer-kódex keletkezéséről / a bev. tanulmányt írta, a nyelvemléket közzéteszi Németh Dániel. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 30.)
Bibliogr.: p. 135-148.
ISBN 978-615-6117-39-7 kötött
Magyarország - magyar nyelv - 16. század - nyelvemlék - kódex
091.14Peer *** 809.451.1-8"15" *** 091.14(439)"15"
[AN 3854652]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2022.
   Szöveg nélküli képkönyvek : elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 183 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Budapesten, 2020. febr. 22-én "Egy kép többet mond ezer szónál" címmel rendezett szakmai nap előadásainak bővített, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-19-9810-8 fűzött
olvasáspedagógia - műfajtörténet - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - képeskönyv
028.6 *** 82.01-93
[AN 3854769]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5453 /2022.
Dalos Gábor (1951-)
   A vén budai hársfák poétája : [Dalos László életéről és pályájáról] / Dalos Gábor. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Dalos G., 2021. - 281, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-615-00-6006-4 kötött : 4477,- Ft
Dalos László (1924-2011)
Magyarország - újságíró - dalszövegíró - 20. század - ezredforduló
070(439)(092)Dalos_L.
[AN 3865991]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2022.
Wills, Amy
100% unofficial ultimate guide to Stranger things (magyar)
   Stranger things : minden, amit tudnod kell a Hellyel lefeléről és arról, ami azon túl van : rajongói kézikönyv : tények, titkok, érdekességek / Amy Wills. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-963-486-648-0 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - televíziós műsorszám - televíziós sorozat
791.9.097(73)
[AN 3855098]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5455 /2022.
Kovács László (1975-)
   Szakdolgozatírás lépésről lépésre : marketing / Kovács László. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 169 p. ; 20 cm. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
Bibliogr.: p. 137-168.
ISBN 978-615-5753-88-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan - szakdolgozat - egyetemi jegyzet
001.81(075.8) *** 378.244.2(075.8)
[AN 3865389]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2022.
   Útmutató a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához / [kiad. a Nemzeti Művelődési Intézet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : NMI, 2021. - 248 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Útmutató I. : a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához. - Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-651-538-6 fűzött
Magyarország - művelődésügy - jogalkalmazás - 21. század - útmutató
008(439)"201" *** 340.132.6(036)
[AN 3865700]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5457 /2022.
Bottyán Katalin (1966-)
   A világfa terei : könyv és 12 kártya / Bottyán Katalin. - [Pásztó] : Bottyán K., [2021]. - 2 db ; 15 cm + 12 mell. (ill., színes)
jóskártya - jövendőmondás - ezoterika
133.3 *** 133.25
[AN 3855461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 55 p.
ISBN 978-615-01-3653-0 fűzött
[AN 3855464] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 58 p.
ISBN 978-615-01-3708-7 fűzött
[AN 3855465] MARC

ANSEL
UTF-85458 /2022.
Horváth Miklós
   A szuperintelligens energia : az utad benned van / H. M. Takeo. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 208, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-19-6 fűzött : 3150,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3854639]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2022.
Icke, David (1952-)
Everything you need to know, but have never been told (magyar)
   Minden, amit tudnod kell, de sosem mondták el / David Icke ; [ford. Szücs Zsac Zsolt, Zsuska]. - [Budapest] : EzVan K., 2018-. - ill. ; 24 cm
okkultizmus - globalizáció - összeesküvés-elmélet
133 *** 339.9 *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3854809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 228 p.
Fűzött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-3347-1)
[AN 3854812] MARC

ANSEL
UTF-85460 /2022.
Mahesh Yogi, Maharishi (1918-2008)
The science of being and art of living (magyar)
   A lét tudománya és az élet művészete : transzcendentális meditáció / Maharishi Mahesh Yogi. - 2. kiad. - [Budapest] : Vaszistha K., 2022. - XII, 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80584-2-1 fűzött
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3865261]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2022.
Piobb, Pierre
Formulaire de haute magie (magyar)
   Az ősök magas mágiája : az okkult tudományok elmélete és gyakorlata / Pierre Piobb ; [ford. Kecskés Anita]. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A mágia gyakorlata és eszközei" címmel is
ISBN 978-615-5984-92-1 fűzött : 2400,- Ft
okkultizmus - mágia
133.4 *** 133
[AN 3854896]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2022.
Roth, Bob (1950-)
Strenght in stillness (magyar)
   A belső csend ereje : transzcendentális meditáció / Bob Roth ; Kevin Carr O'Leary közrem. ; [ford. Kimball Éva]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 178 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-561-6 fűzött : 3200,- Ft
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3854776]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2022.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Otvet Pifagoru (magyar)
   Válasz Püthagorasznak / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 150, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81257-7-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3855088]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2022.
Vörös Mária Nyemirovszkaja
   Az orosz energiagyógyászat nagykönyve / Vörös Mária Nyemirovszkaja. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2022. - 615 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-6115-14-0 fűzött : 11990,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat - auditív dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3865086]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2022.
Westcott, W. Wynn
Numbers (magyar)
   A számok okkult ereje / W. Wynn Westcott ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-02-5 fűzött : 2800,- Ft
szám - okkultizmus
133.25 *** 511
[AN 3865902]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2022.
Wilcock, David (1973-)
The synchronicity key (magyar)
   Az univerzum bibliája : a szinkronicitás kulcsa : [téged és az univerzumot is irányító rejtett intelligencia] / David Wilcock. - 3. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 517 p. ; 21 cm
Fűzött : 7990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80246-2-4)
ezoterika - véletlen esemény
133.25 *** 123.11
[AN 3865993]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5467 /2022.
   Az externáliáktól a fenntarthatóságig [elektronikus dok.] : 30 éves a BME Környezetgazdaságtan Tanszék / szerk. Pálvölgyi Tamás, Szabó Mariann, Szalmáné Csete Mária. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : BME GTK Környezetgazdaságtan Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164069. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-835-7
fenntartható fejlődés - környezet-gazdaságtan - elektronikus dokumentum
504.03 *** 332.1
[AN 3823683]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2022.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (magyar)
   A civilizált emberiség nyolc halálos bűne / Konrad Lorenz ; [ford. Gellért Katalin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 117 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 75.)
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-479-899-6 fűzött : 1799,- Ft
emberi ökológia - civilizáció
504.75.05
[AN 3865356]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2022.
Patrick, Katie (1980-)
How to save the World (magyar)
   Hogyan mentsük meg a világot, avagy Hogyan lesz a világ megváltoztatása a lehető legjobb játék / Katie Patrick ; ford. Lázár Júlia. - Budapest : Corvina, 2021. - 270 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 978-963-13-6752-2 fűzött : 4990,- Ft
környezetvédelem - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - környezetszociológia - behaviorizmus - társadalmi viselkedés
504.03 *** 504.06 *** 316.334.5 *** 316.62 *** 159.9.019.43
[AN 3854801]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2022.
Sajtos Lajosné
   Városunk természeti értékei / [... kész. Sajtosné Baráth Klára] ; [közread. a] Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség. - 3. átd., bőv. kiad. - [Székesfehérvár] : Székesfehérvár Vár. Természetbarát Szövets., [2021]. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-615-01-2874-0 fűzött
Székesfehérvár - természetvédelmi terület - természeti környezet
502.4(439-2Székesfehérvár) *** 502(439-2Székesfehérvár)
[AN 3865045]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5471 /2022.
Braun, Christina
Vulkane (magyar)
   Vulkánok / Christina Braun ; [ill. Antonia Griebel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-555-2 kötött : 2470,- Ft
vulkán - gyermekkönyv
551.21(02.053.2)
[AN 3865094]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2022.
Knoll, Andrew H. (1951-)
A brief history of Earth (magyar)
   A Föld rövid története [elektronikus dok.] : négymilliárd év nyolc fejezetben / Andrew H. Knoll ; ford. Kepes János. - Szöveg (epub : 8 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-572-081-1)
Föld - földtörténet - emberi ökológia - elektronikus dokumentum
551 *** 504.75
[AN 3866051]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5473 /2022.
Braun, Christina
Planeten (magyar)
   Bolygók / Christina Braun ; [ill. Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-552-1 kötött : 2470,- Ft
bolygó - űrkutatás - gyermekkönyv
523.4(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3865091]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5474 /2022.
Csányi Vilmos (1935-)
   Kíváncsiságom története / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-132-0 kötött : 4499,- Ft
Csányi Vilmos (1935-)
Magyarország - etológia - tudós - biológia - szociálpszichológia - szociálantropológia - 20. század - 21. század - memoár
57 *** 316.6 *** 316.7 *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(0:82-94)
[AN 3854533]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2022.
Daynes, Katie
What is a virus? (magyar)
   Mi az a vírus? : 40 kihajtható füllel! / írta Katie Daynes ; rajz. Kirsti Beautyman. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Miklódy Dóra. - keretcím: Kukucskálj bele!
ISBN 978-963-324-860-7 kötött : 3390,- Ft
járvány - vírus - gyermekkönyv - képeskönyv
578(02.053.2) *** 616.98(02.053.2) *** 614.4(020.53.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3855429]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2022.
Magyar Biofizikai Társaság. Fotobiológiai miniszimpózium (2020)
   Magyar Biofizikai Társaság Fotobiológiai miniszimpózium [elektronikus dok.] : 2020. december 18. ..., helyszín: online felület ... : program és összefoglalók / szerk. Solymosi Katalin. - Szöveg (pdf : 912 KB). - [Budapest] : MBFT, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164358. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0041-8
biofizika - fotobiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
58.035 *** 577.3 *** 061.3"2020"
[AN 3826073]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2022.
Magyar Biológiai Társaság. Vándorgyűlés (32.) (2021) (Tápiószele)
   XXXII. Vándorgyűlés : 2021. november 25-26. : program és összefoglalók / [rend. a] Magyar Biológiai Társaság, Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ. - Budapest : MBT, 2021. - 39 p. ; 26 cm
A vándorgyűlést Tápiószelén rendezték
ISBN 978-615-80986-6-3 fűzött
biológia - biodiverzitás - konferencia-kiadvány
57 *** 574.24 *** 061.3(439-2Tápiószele)
[AN 3855008]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2022.
Mikovits, Judy
Plague of corruption (magyar)
   A korrupció pestise : a tudományba vetett bizalom helyreállítása / Judy Mikovits és Kent Heckenlively ; az előszót írta Robert F. Kennedy, Jr. ; [ford. Szilágyi Erzsébet]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 469 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5374-67-8 fűzött : 4990,- Ft
virológia - összeesküvés-elmélet - oltóanyag-bevitel
578 *** 061.236(100)(089.3) *** 614.47
[AN 3854753]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2022.
Simard, Suzanne
Finding the mother tree (magyar)
   A bölcs erdő titkai : az anyafa felfedezése / Suzanne Simard ; [ford. Molnár Csaba]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 374, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-572-075-0 kötött : 4999,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3854530]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2022.
Sverdrup-Thygeson, Anne (1966-)
Insektenes hemmeligheter (magyar)
   Elképesztő rovarok : az űrutazó muslicáktól a zombi-katicabogarakig / Anne Sverdrup-Thygeson ; ill. Nina Marie Andersen ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 125 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-565-134-4 kötött : 3900,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3855333]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5481 /2022.
Baumeister, Roy F. (1953-)
Willpower (magyar)
   Akaraterő : a legnagyobb belső erő újrafelfedezése / Roy F. Baumeister, John Tierney ; [ford. Varga Gábor]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 308 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-58-6 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - akarat
159.947 *** 613.865
[AN 3865705]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2022.
Black, Anna
Sleep well (magyar)
   Aludj jól! : légy jelen, ébredj egészségesen és boldogan! / Anna Black ; [... ford. Bosnyák Gabriella]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-6058-60-7 fűzött : 3299,- Ft
alvászavar - alvás - mentálhigiénia
613.79 *** 616.8-009.836 *** 612.821.7 *** 613.865
[AN 3855720]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2022.
Bodor Kálmán (1886-1960)
   Vadon termő gyógynövények / Bodor Kálmán. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 137 p., [18] fol. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Bukarest : Mezőgazd. és Erdészeti K., 1957
ISBN 978-615-6385-07-9 fűzött : 3500,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 094/099.07
[AN 3854894]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2022.
Bowlby, Jo
A book for life (magyar)
   Az élet kézikönyve : 10 lépés a spirituális szabadság, a tiszta elme és a tartós boldogság eléréséhez / Jo Bowlby ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 245 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-291-558-6 fűzött : 3700,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3854779]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2022.
Buettner, Dan (1960-)
The blue zones (magyar)
   A hosszú élet titkai : kék zónák, ahol az emberek a legtovább élnek / Dan Buettner ; [ford. Tóth Katalin]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 308, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
Bibliogr.: p. 303-[309].
ISBN 978-963-572-117-7 kötött : 4999,- Ft
öregkor higiénéje - gerontológia - élettani öregedés
613.98 *** 616-053.9 *** 612.67
[AN 3854525]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2022.
Burkus Máté
   Apadoktor mindig rendel : sérüléskezelési és mozgásszervi útmutató gyermekekhez... : ...kis- és nagymamáknak, továbbá a család minden tagjának, különösen azoknak, akik az elsősegély oktatásról betegség miatt hiányoztak! / Burkus Máté ; Gallay-Nagy Krisztina rajz. - [Bodonhely] : Burkus M., cop. 2021. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1117-9 fűzött
gyermek - baleset - elsősegélynyújtás
614.88-053.2
[AN 3855813]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2022.
Cardone, Grant (1958-)
The 10X rule (magyar)
   10X [elektronikus dok.] : az egyetlen különbség siker és kudarc között / Grant Cardone ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budapest : MotiBooks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5420-57-3 (epub)
ISBN 978-615-5420-58-0 (mobi)
siker - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3824646]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : férfiaknak : mitől lesz egy jó kapcsolat nagyszerű? / Gary Chapman ; [ill. Nathan Little] ; [ford. F. Nagy Piroska és Miklya Anna]. - 2. átd. kiad., 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-269-7 fűzött : 3500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3865842]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2022.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - 11. utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-167-6)
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3865844]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2022.
Clear, James
Atomic habits (magyar)
   Atomi szokások [elektronikus dok.] : a jó szokások kialakításának és a rossz szokások megszüntetésének egyszerű és bizonyított módszere : apró változások, kiemelkedő eredmények / James Clear ; ford. Kovács Zsuzsa. - Szöveg (epub : 4.1 MB) (mobi : 9.4 MB). - Budapest : MotiBooks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-82-5 (epub)
ISBN 978-615-5420-83-2 (mobi)
életvezetés - szokás - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.943.7
[AN 3824344]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2022.
Csiszár Miklós (1965-)
   A hormonegyensúlyt érintő problémákról / Csiszár Miklós, Nora Igloi Syversen. - Budapest : Naturwell K., 2021. - 47, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Hasznos tanácsok nőknek. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-89307-4-3 fűzött
nők egészsége - hormon
613.99 *** 612.018
[AN 3865059]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2022.
Csordás-Novák Mária
   Szenior egyensúly tréning : a testi, lelki, szellemi egyensúly megőrzése az idősödés folyamatában / Csordás-Novák Mária. - [Pomáz] : Szerző, 2021. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3071-2 fűzött
gerontológia - idős - egyensúlyérzés - mozgás - egészséges életmód - egészségmagatartás
616-053.9 *** 613.98 *** 612.76 *** 612.886
[AN 3855273]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2022.
Dobson, James (1936-)
Bringing up girls (magyar)
   Lányok nevelése : gyakorlati tanácsok és bátorítás azoknak, akik a nők következő nemzedékét formálják / James Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2021. - 358 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-84-3 fűzött
családi nevelés - gyermeknevelés - lány - gyermeklélektan
159.922.7-055.2 *** 37.018.1
[AN 3865706]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2022.
   Egészség elvitelre / főszerk. Papp Magor ; [... ill. Rusznák Patrícia, ... Fekete Émi, Reszkető Róbert]. - Budapest : Semmelweis, 2021. - [10], 360 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. (74 p.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-224-7 kötött : 4800,- Ft
egészségnevelés - megelőzés - egészséges életmód
614 *** 616-084 *** 613
[AN 3855257]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2022.
Ernyey Béla (1942-)
   Céltábla nő [elektronikus dok.] : női titkok, férfi trükkök / Ernyey Béla. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-009-7
nemek lélektana - nő - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.2
[AN 3823462]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2022.
Érsek-O. Szarvas Nikolett Diána (1984-)
   Természetgyógyász a családban : nők kézikönyve - ciklusok / Szarvas Nikolett Diána, Csuday Dóra. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 189 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-509-440-0 kötött : 4999,- Ft
nők egészsége - menstruáció - természetgyógyászat - jóga
613.99 *** 615.89 *** 618.17-008.8 *** 615.851.86
[AN 3855591]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2022.
Frost, Robert (1950-)
Applied kinesiology (magyar)
   Alkalmazott kineziológia : az alapelvek és gyakorlati alkalmazás kézikönyve / Robert Frost ; [ill. Tatjana Schuba] ; [ford. Varga Balázs]. - Átd. kiad. - Dunaújváros : Stressmanager-Consulting Kft., 2021. - [10], 333 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-615-01-2841-2 fűzött
kineziológia
615.89
[AN 3855121]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2022.
Góg Anikó
   Újra én : edzés a várandósság alatt és a szülés után / Góg Anikó ; [ill. Hegyi Magdolna] ; [fotók Morvai Tamás, Pruzsinszky Ivett]. - [Budapest] : Jaffa, [2022], cop. 2019. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-200-4 fűzött : 4499,- Ft
terhestorna - terhesség
613.71-055.26 *** 618
[AN 3865649]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2022.
Hallowell, Edward M.
Driven to distraction (magyar)
   Szétszórtság : a gyermek- és felnőttkori figyelemhiányos zavar (ADHD és ADD) felismerése és leküzdése / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 378, [2] p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-9718-65-4 fűzött : 3900,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.481 *** 616.89-008.47
[AN 3865808]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2022.
Hodos Enikő
   Hosszútűrő tanár úr meséje az életről : sztori az alapvető emberi értékekről : kik is vagyunk, és merre tartunk? / Hodos Enikő ; [ill. ... Begyes Annamária]. - Különkiad. - Velence : Spiribuuu Kft., 2021. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Spiribuuu suli sorozat)
ISBN 978-615-81861-3-1 fűzött
etika - önismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.923.2(02.053.2) *** 17(02.053.2) *** 087.5
[AN 3854473]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2022.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Die Archetypen und das kollektive Unbewusste (magyar)
   Az archetípusok és a kollektív tudattalan / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 423 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 377-394.
ISBN 978-963-244-978-4 kötött : 7999,- Ft
pszichoanalízis - személyiségtipológia
159.964.2 *** 159.923 *** 615.851
[AN 3865095]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2022.
Kabat-Zinn, Jon (1944-)
Mindfulness for beginners (magyar)
   Az éber figyelemről - örök kezdőknek : hódítsuk vissza a jelen pillanatot - és az életet! / Jon Kabat-Zinn ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-963-9718-56-2 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3865650]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2022.
Kempton, Beth
Wabi sabi (magyar)
   Wabi sabi : a belső béke japán titka / Beth Kempton ; [ford. Bakonyi Berta]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 277 p. : ill. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Wabi sabi : útmutató a belső békéhez. - Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-963-433-999-1 kötött : 4199,- Ft
Japán - életvezetés - életmód
613.865(520) *** 316.728(520)
[AN 3865213]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2022.
Király Ágnes
   Egyszerűen fermentálj : tippek, trükkök és receptek a házi erjesztéshez / Király Ágnes. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 431 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 414-419.
ISBN 978-963-565-161-0 kötött : 7500,- Ft
erjesztés - konzerválás - táplálkozástudomány - ételrecept
613.2 *** 663.15(083.12) *** 641.48(083.12)
[AN 3854884]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2022.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Anyák, nagyik és más szent őrültek : szeretnélek(pont)jaj! / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Central Kv., 2022. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-467-8 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
613.865 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3865988]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2022.
Leimbach, Bjørn Thorsten
Männlichkeit leben (magyar)
   A férfiasság megélése : szabadon, erősen, öntudatosan / Bjørn Thorsten Leimbach ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2021. - 409, [6] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 404-410.
ISBN 978-963-355-674-0 fűzött : 4999,- Ft
nemek lélektana - férfi - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.922.1-055.1 *** 613.865-055.1 *** 159.923.2-055.1
[AN 3855682]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2022.
   A lélek sötét oldala : nárcizmus, machiavellizmus, pszichopátia / szerk. Bereczkei Tamás, Czibor Andrea, Birkás Béla. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 375 p. : ill. ; 23 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 327-358.
ISBN 978-963-493-172-0 fűzött : 4500,- Ft
nárcizmus - kóros lelkiállapot
616.89 *** 616.89-008.444.5 *** 159.97
[AN 3854733]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2022.
   Lelkemnek : a nőgyógyászati daganattal érintetteknek / [szerk. ... Perlaki Rita] ; [ill. Huszánk-Szuhai Ágnes] ; [közread. a] Mályvavirág Alapítvány. - 2. kiad. - [Köröstarcsa] : Mályvavirág Alapítvány, 2021. - 138 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Gerinccím: A nőgyógyászati daganattal érintetteknek
ISBN 978-615-81782-0-4 fűzött
nők egészsége - mentálhigiénia - rákbetegség - nőgyógyászat
618.19-006 *** 618.1 *** 613.865-055.2
[AN 3855786]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2022.
Levine, Peter A. (1942-)
Waking the tiger (magyar)
   A tigris felébresztése : hogyan dolgozható fel a trauma? / Peter A. Levine, Ann Frederick ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 270 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-98-2 fűzött : 3500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3865886]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2022.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 4490,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3865402]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2022.
Lim, Robin (1956-)
After the baby's birth (magyar)
   Gyermekágy : testi-lelki útmutató az anyaság első hónapjaira / Robin Lim ; [ill. Marcia Barnett-Lopez, Lance Sims ...] ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 478, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
Bibliogr.: p. 462-471.
ISBN 978-963-572-164-1 kötött : 4999,- Ft
anyaság - nemek lélektana - csecsemőgondozás - nők egészsége - mentálhigiénia - nő
618.6 *** 159.922.1-055.26 *** 613.95 *** 613.99 *** 613.865-055.26
[AN 3865604]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2022.
Lindau, Veit (1969-)
Heirate dich selbst (magyar)
   Fogadj örök hűséget magadnak : hogyan forradalmasítja életünket önmagunk szeretete? / Veit Lindau ; [ford. Herold Enikő]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 269 p. ; 18 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-9718-73-9 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3865894]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2022.
Löhken, Sylvia (1965-)
Leise Menschen - starke Wirkung (magyar)
   A csend ereje : a zárkózott ember útja a sikerhez / Sylvia Löhken ; [ford. Malyáta Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 978-963-604-028-4 fűzött : 4199,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3865037]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2022.
Loyd, Alex
The love code (magyar)
   A szeretetkód : az akaraterőn túl / Alexander Loyd ; [ford. Dobó Ágnes és Vallasek Márta]. - 6. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2022. - 275 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89833-7-4 fűzött : 4200,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3865686]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2022.
MacKenzie, Jackson
   Kézikönyv mérgező emberekhez : hogyan ismerjük fel és kezeljük a nárcisztikus, pszichopata és egyéb mérgező személyiségű embertársainkat párkapcsolatban, családban és munkahelyen / Jackson MacKenzie ; Bánki György előszavával. - [Budapest] : Hórusz Kvk., 2022. - 492 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Pszichopata-mentesenÞ; Újból kiteljesedve. - Egys. cím: Psychopath free ; Whole again
ISBN 978-615-6115-13-3 fűzött : 8990,- Ft
életvezetés - személyiség-lélektan - kóros lelkiállapot - nárcizmus - pszichoneurózis
613.865 *** 159.923 *** 616.89-008.444.5 *** 616.891
[AN 3865082]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2022.
Maslow, Abraham H. (1908-1970)
   Bevezetés a transzperszonális pszichológiába : válogatás Abraham H. Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber írásaiból / [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 283 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 5.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 963-868-956-0)
lélektan - okkultizmus
159.9.015.133 *** 133.25
[AN 3865848]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2022.
   Második hullám [elektronikus dok.] : civil szervezeti jó gyakorlatok a koronavírus-járványban / ... összeáll. és szerk. Foltányi Zsuzsa, Farkas Bálint és Kelemen-Varga Roland ; [közread. az] Ökotárs Alapítvány. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - [Budapest] : Ökotárs Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164124. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5726-02-6
világjárvány - civil társadalom - hátrányos helyzetű - 21. század - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 323.21(439)"202" *** 364.65(439)"202"
[AN 3824085]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2022.
Moorjani, Anita
What if this is heaven? (magyar)
   És ha ez már a mennyország? : hogyan akadályozzák meg tévhiteink, hogy itt a földön megtapasztaljuk a mennyországot? / Anita Moorjani ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 169 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-554-8 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3854726]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2022.
Nagoski, Emily (1977-)
Come as you are (magyar)
   Úgy, ahogy vagy : az önfeledt szexualitás pszichológiája / Emily Nagoski ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 471 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 441-465.
ISBN 978-963-433-869-7 fűzött : 3999,- Ft
nemi élet - nő
613.88-055.2
[AN 3855923]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2022.
Nelson, Bradley
The emotion code (magyar)
   Emotion code [elektronikus dok.] : kutasd fel és engedd szabadon bennragadt érzelmeidet, lépj tovább az életedben! / Bradley Nelson ; ford. Erdő Orsolya. - Szöveg (epub : 9.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-511-1
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3824955]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2022.
Neubeller Réka
   Melengető / Neubeller Réka. - [Miskolc] : Magánkiad., 2021-. - ill., színes ; 22 cm
életvezetés - egészséges életmód - ételrecept
613.865 *** 613 *** 641.55(083.12)
[AN 3855127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bakancslista az őszi-téli évszakra. - 2021. - 249, [6] p.
ISBN 978-615-01-3144-3 kötött
életvezetés - egészséges életmód - ételrecept
613.865 *** 613 *** 641.55(083.12)
[AN 3855130] MARC

ANSEL
UTF-85522 /2022.
Noll A. Nandu
   Vízbenszülés [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató szülőknek és szülés körüli segítőknek / Noll A. Nandu. - Szöveg (pdf : 10.4 MB). - [Budapest] : Holdudvar Bábaház Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164037. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0023-4
szülés - elektronikus dokumentum
618.4
[AN 3823478]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2022.
Nyírő András
   A nő kódja : udvarlástól az első éjszakáig : [férfiaknak nőkről] / Nyírő András. - 2. kiad. - [Budapest] : Whisper : Brickone Kft., [2022]. - 164 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-81038-0-0 fűzött : 3400,- Ft
nemi élet - szerelem - udvarlási szokás
613.88 *** 392.6
[AN 3865654]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2022.
Ortiz, John M. (1951-)
The tao of music (magyar)
   A zene taója : hangpszichológia : zenével változtasd meg az életed! / John M. Ortiz ; [ford., utószó Vida Andrea]. - Budapest : Lunarimpex, 2021. - XXV, 389 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 978-615-6042-04-0 fűzött : 4900,- Ft
mentálhigiénia - zenehallgatás - személyiségfejlesztés
613.865 *** 78.05 *** 159.923.2
[AN 3854731]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2022.
Oster, Emily (1980-)
Expecting better (magyar)
   Tudatos babavárás : a felkészült és nyugodt várandósságért / Emily Oster ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 325, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6058-39-3 fűzött : 3999,- Ft
családtervezés - terhesség - szülés
613.95 *** 618
[AN 3855728]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2022.
Overeaters Anonymous (magyar)
   Anonim Túlevők. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Anonim Túlevők Mo.-i Közössége, [2022], cop. 2017. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0552-2 fűzött
kóros elhízás - kényszerneurózis - gyógyulás - memoár
616-056.257(0:82-94) *** 616.891.7(0:82-94) *** 616.89-008.441.42(0:82-94)
[AN 3865946]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2022.
Pellai, Alberto
Il primo bacio (magyar)
   Az első csók : kiskamasz gyerekeink érzelmi nevelése / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ; [ford. Weltler Ildikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-908-5 fűzött : 2999,- Ft
nemi felvilágosítás - családi nevelés
613.88 *** 37.018.1
[AN 3854584]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2022.
Popper Péter (1933-2010)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 211 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 978-615-5932-81-6 fűzött : 3150,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 3865643]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2022.
Seelig, Tina (1958-)
Creativity rules (magyar)
   A kreativitás iskolája : hogyan juthatsz kiváló ötletekhez, és miként valósíthatod meg őket? / Tina Seelig ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 221 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-523-4 fűzött : 3700,- Ft
kreativitás - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.928.238 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3854773]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2022.
Shaw, Julia (1987-)
The memory illusion (magyar)
   Emlékezeti illúziók : a téves emlékezés nyomában / Julia Shaw ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 301 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-547-9 fűzött : 3990,- Ft
emlékezés - tanulás - agykutatás
612.82 *** 159.953.5
[AN 3854858]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2022.
Shepherd, Richard
Unnatural causes (magyar)
   Holtak vallatója : Nagy-Britannia leghíresebb törvényszéki kórboncnokának emlékei - avagy élet a halál közelében / Richard Shepherd ; [ford. és a jegyzeteket írta Kőrös László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 380 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-479-424-0 kötött : 4499,- Ft
Nagy-Britannia - kórbonctan - orvos - 20. század - 21. század - memoár
616-091 *** 61(410)(092)Shepherd,_R.(0:82-94)
[AN 3855325]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2022.
Shepherd, Richard
Unnatural causes (magyar)
   Holtak vallatója : Nagy-Britannia leghíresebb törvényszéki kórboncnokának emlékei - avagy élet a halál közelében / Richard Shepherd ; [ford. és a jegyzeteket írta Kőrös László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 380 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-479-911-5 kötött : 5499,- Ft
Nagy-Britannia - kórbonctan - orvos - 20. század - 21. század - memoár
616-091 *** 61(410)(092)Shepherd,_R.(0:82-94)
[AN 3865896]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2022.
Szabados Pál (1933-)
   Kulcs a zsírégetéshez / Szabados Pál. - [Budapest] : Testszerviz Kv., cop. 2021. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-615-81324-2-8 fűzött
egészséges táplálkozás - egészséges életmód
613.24 *** 613
[AN 3854996]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2022.
Szabó Péter
   Először a fontosat! [elektronikus dok.] : senkinek sincs ideje mindenre, de mindenkinek lehet ideje arra, ami igazán számít / Szabó Péter. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 7.6 MB). - Budapest : MotiBooks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6139-02-3 (epub)
ISBN 978-615-6139-03-0 (mobi)
életvezetés - időmenedzsment - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.937.53
[AN 3824163]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2022.
   Találkozás önmagaddal [elektronikus dok.] : egyszerű kérdések, nehéz válaszok / szerk. Molnár Eszter. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Guruló Egyetem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6139-06-1 (epub)
ISBN 978-615-6139-07-8 (mobi)
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 613.865
[AN 3824153]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2022.
Tas Gergely
   Állítsd a feje tetejére a világot! : a kézenállás mint önmagad felé vezető út / Tas Gergely. - [Budapest] : Tas G., [2021]. - 345 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-0671-7 fűzött
torna - testtartás - jóga
613.71 *** 615.851.86
[AN 3855103]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2022.
Trauner, Karl-Reinhart (1966-)
   Martin Luther und das Paranormale : die Rolle des Nicht-Alltäglichen im Leben und Denken des Reformators / von Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2021. - 745 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 677-745.
ISBN 978-615-80164-8-3 kötött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - evangélikus egyház - reformáció - parapszichológia - 16. század
159.961 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3855393]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2022.
Unlocking your family patterns (magyar)
   Családfánk titkai : hogyan változtassunk káros családi mintáinkon? / Henry Cloud [et al.] ; [ford. Mirnics Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-589-6 fűzött : 3500,- Ft
család - családterápia - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 265.5 *** 173 *** 364.044.24
[AN 3865690]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2022.
   Útravaló agykontrollosoknak / [szerk. Domján László és Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll Kft., [2022]. - 158 p. ; 17 cm
ISBN 963-7959-55-6 fűzött : 2500,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3865685]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2022.
Vertán Endre (1813-1879)
   Hagyatékom fiaimnak / írta Vertán Endre. - Budapest ; Budaörs : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2021. - IX, 182, [2] p. ; 23 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 24.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Arad : Györgyössy R. : Millig J., 1884
ISBN 978-963-89859-0-3 kötött
életvezetés - hasonmás kiadás
613.865 *** 094/099.07
[AN 3855182]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2022.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - Ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   53. - 2021. - 347 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-81-3 fűzött
[AN 3854949] MARC

ANSEL
UTF-85542 /2022.
Werner Guarino, Mariolina
   Sociodrama: att mötas, att växa, att förstå : en praktisk handbok om Sociodramatiskt arbete med elever i den svenska skolan samt med ensamkommande flyktingungdomar / Mariolina Werner Guarino, Monica Westberg. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 82 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-414-860-9 fűzött : 149 SEK
pszichodráma - csoportterápia
615.851.84 *** 615.851.6
[AN 3854806]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5543 /2022.
Fehérvári Attila (1939-)
   Ifjan, éretten, öregen : 80+ kérdés - válasz több mint nyolc és fél évtizedről / Fehérvári Attila ; beszélgetőtárs Tóth László. - Miskolc ; [Újlengyel] : Market Place Solutions Kft., 2021. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1159-9 fűzött
Fehérvári Attila (1939-)
Magyarország - gépészmérnök - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Fehérvári_A.(047.53)
[AN 3855414]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2022.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar. Tudományos diákköri konferencia (2020)
   Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói 2020 [elektronikus dok.] / szerk. Farkas Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Gödöllő : SZIE GÉK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2020. nov. 25-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164057. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-929-5
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 378.184 *** 061.3"2020"
[AN 3823620]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2022.
Terplán Kornél (1944-)
   Terplán Zénó centenárium / Terplán Kornél, Tóth László. - Miskolc ; [Újlengyel] : Market Place Solutions Kft., 2021. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0840-7 fűzött
Terplán Zénó (1921-2002)
Magyarország - gépészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia - memoár
62(439)(092)Terplán_Z.(0:82-94) *** 621 *** 37(439)(092)Terplán_Z.(0:82-94) *** 012Terplán_Z.
[AN 3855788]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5546 /2022.
   Digitális eredmények és lehetőségek a neveléstudományi kutatásokban és a pedagógusképzésben [elektronikus dok.] : Pécs, 2020. november 25-26. : absztraktkötet / szerk. Maisch Patrícia ; [rend.,] kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Pécs] : PTE BTK NTI, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164373. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-614-0
oktatástechnológia - technikai kultúra - információs technika - digitális technika - távoktatás - képességfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 371.333 *** 37.018.43 *** 371.68 *** 37.025 *** 061.3"2020"
[AN 3826183]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2022.
   Gamer zóna : Among Us, Fortnite, Forza Horizon és egyéb játékok. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-203-0 fűzött
játék - játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3854484]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2022.
   A kultúraváltás hatása az oktatásra [elektronikus dok.] : tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról / szerk. Racsko Réka. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Eger : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164056. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-163-5
technikai kultúra - digitális technika - információs társadalom - didaktika - oktatástechnológia - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 316.774 *** 371.333
[AN 3823619]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5549 /2022.
Carlson, W. Bernard
Tesla (magyar)
   Tesla : az elektromosság korának feltalálója / W. Bernard Carlson. - 4. kiad. - Budapest : Angyali Menedék, 2022. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80111-6-7 kötött : 6990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.
[AN 3865051]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5550 /2022.
Mészáros Tibor
   Villásreggelitől a gálavacsoráig : a rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata / Mészáros Tibor, Voleszák Zoltán ; [ill. Szénási Ferenc (Széna)]. - 2. átd. kiad. - Sopron : Voleszák Z., 2021. - 508 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 505-506.
ISBN 978-963-9980-40-2 kötött
rendezvényszervezés - terítés
640.4 *** 395 *** 642 *** 061.7
[AN 3865906]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5551 /2022.
   Középületek : ésszerű használat és reprezentáció : X. Épületszerkezeti Konferencia : Budapest, 2020 / [... szerk. Pataky Rita, Horváth Sándor] ; [rend., közread. a] BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tansz., [2020]. - 225 p. : ill. ; 22 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-838-8 fűzött
épületszerkezet - szerkezettervezés
624.04
[AN 3854943]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2022.
Németh Zsolt
   Csukás-éri-főcsatorna 2. rész [elektronikus dok.] / Németh Zsolt. - Szöveg és képek (pdf : 6.8 MB). - Kecskemét : Németh Zs., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164464. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-12-3608-8)
Csukás-éri főcsatorna - elektronikus dokumentum
626.13(439.155)
[AN 3827087]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2022.
Németh Zsolt
   Csukás-éri-főcsatorna képekben [elektronikus dok.] / Németh Zsolt. - Szöveg és képek (pdf : 49.1 MB). - Kecskemét : Németh Zs., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164463. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0177-4
Csukás-éri főcsatorna - fényképalbum - elektronikus dokumentum
626.13(439.155)(084.12)
[AN 3827086]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5554 /2022.
Németh Zoltán Ádám
   History of the Budapest millennium underground railway / Zoltán Ádám Németh, Gábor Zsigmond, István Szécsey ; [publ. by the] Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesület. - Budapest : VTTE, 2021. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5998-05-8 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - földalatti vasút
656.342(439-2Bp.)(091) *** 625.42(439-2Bp.)(091)
[AN 3855419]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2022.
Szécsey István
   A millenniumi földalatti vasút járművei : az 1896-os motorkocsiktól a napjainkban közlekedő csuklós járművekig / Szécsey István. - Budapest : VTTE, 2021. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 16.)
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-5998-03-4 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - sínhez kötött jármű - földalatti vasút
656.342(439-2Bp.)(091) *** 625.42(439-2Bp.)(091)
[AN 3855424]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2022.
Zsigmond Gábor (1982-)
   A millenniumi földalatti vasút története / Zsigmond Gábor. - Budapest : VTTE, 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 15.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-615-5998-02-7 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - földalatti vasút
656.342(439-2Bp.)(091) *** 625.42(439-2Bp.)(091)
[AN 3855420]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5557 /2022.
Campbell, James
The funny life of pets (magyar)
   A házicukik mókás élete / James Campbell, Rob Jones ; [ford. Maros András]. - Budapest : Corvina, 2021. - 240 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6782-9)
háziállat - humor - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 636(0:82-7)
[AN 3854464]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2022.
Mergner, Ulrich (1955-)
Das Trittsteinkonzept (magyar)
   A lépőkő-elmélet : a természetvédelemmel integrált erdőgazdálkodás védi az erdei fajok sokféleségét / Ulrich Mergner ; [ford. Dénes Margit, Hasulyó Péter és Keresztes György] ; [kiad. Pro Silva Hungaria]. - Budapest : Pro Silva Hungaria, 2021. - 142 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 119-124.
ISBN 978-615-01-0663-2 kötött
erdészet - erdővédelem
630 *** 630*4
[AN 3854693]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5559 /2022.
Borbás Marcsi (1968-)
   Magyarország finom : határon túl és azon is túl : Erdély / Borbás Marcsi ; [fotók Emmer László, Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2021. - 269, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80576-4-6 kötött : 6390,- Ft
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3855321]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2022.
Buettner, Dan (1960-)
The blue zones kitchen (magyar)
   A hosszú élet ízei : 100 recept, hogy 100 évig élj / Dan Buettner ; David McLain fotóival ; [ford. Tóth Katalin]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 303 p. : ill., színes ; 26 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
ISBN 978-963-572-120-7 kötött : 6999,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3854551]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2022.
Chocolat (magyar)
   Csokoládé : receptek és technikák a szakma mestereitől / [szerk. Clélia Ozier-Lafontaine és Claire Forcinal] ; Rina Nurra fényképeivel ; [közread. a] Ferrandi Paris. - Pécs : Alexandra, 2021. - 302 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Józsa-Tóth Annamária
ISBN 978-963-582-170-9 kötött : 16999,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3854546]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2022.
Kácsor László
   Bogrács és nyárs a vízparton : [egy öreg horgász tapasztalatai] : [cserkészek, horgászok és természetkedvelők részére] / Kácsor László. - 5. bőv. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-74-8 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3865383]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2022.
Kimbell, Vanessa
The sourdough school (magyar)
   Kovásziskola : miért és hogyan süssünk egészségbarát kenyeret / Vanessa Kimbell. - 3. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2022. - 208 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-01-2 kötött : 6300,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3865656]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2022.
Kovács Helga
   Cukormentes sütemények : mennyei finomságok egészségtudatosan / Kovács Helga. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 151 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-162-7 kötött : 5500,- Ft
sütemény - diéta - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.24
[AN 3854881]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2022.
Lanio, Jean-Marie
Le grand livre de la boulangerie (magyar)
   A pékmesterség nagykönyve : kenyerek, péksütemények, hagyományok / Jean-Marie Lanio, Thomas Marie ..., Patrice Mitaillé ; [fotók Dylan Halff & Jérôme Lanier]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 244 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-582-205-8 kötött : 12999,- Ft
kenyér - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.68 *** 641.55(083.12):664.66
[AN 3854543]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2022.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz a Balaton : gasztronómia - kerékpáros turizmus = How to cook at Lake Balaton : gastronomy and bicycle-tourism / Gabriel & Violet. - [Budapest] : V&P Media, cop. 2021. - 205 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: How to cook
ISBN 978-615-81345-0-7 kötött : 9900,- Ft
Balaton (környék) - gasztronómia - vendéglátás - helyismeret - album - ételrecept
641.5(439)(285.2Balaton) *** 640.4(439)(285.2Balaton) *** 908.439(285.2Balaton)(084.1) *** 641.55(083.12)
[AN 3854869]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2022.
Tóthné Libor Mária
   Limara a nagyvilágban : 72 recepttel a Föld körül / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 6. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-2-1 kötött : 6000,- Ft
kenyér - pékáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3865679]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2022.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 15. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2022. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 6000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3865678]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2022.
Tóthné Libor Mária
   Limara vendégvárói : aranygaluskától zserbóig / Tóthné Libor Mária ; [fotós ... Studer Veronika]. - 2. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5767-08-1 kötött : 6000,- Ft
péksütemény - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3865676]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2022.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv / Zilahy Ágnes. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6385-17-8 fűzött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3865904]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5571 /2022.
   Szellem és élet : emlékkötet Brandenstein Béla halálának 30. évfordulójára / [... szerk. Veres Ildikó és Molnár Márton]. - Budapest : Hamvas B. Kultúrakut. Int., 2021. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Munkafüzetek / Hamvas Intézet, ISSN 2498-6836)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-16-7 fűzött : 2500,- Ft
Brandenstein Béla (1901-1989)
Magyarország - Németország - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - filozófiatörténet
1(439)(092)Brandenstein_B. *** 1(430)(=945.11)Brandenstein_B. *** 1(439)"19"
[AN 3855276]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5572 /2022.
   30 év a szeretet szolgálatában : a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász újjászervezésének három évtizede / [... szerk. Büki László, Tuczainé Régvári Marietta]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 415 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6172-86-0 kötött
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Szombathelyi Egyházmegye
Magyarország - katolikus egyház - karitász - ezredforduló - történeti feldolgozás
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye) *** 266.3
[AN 3854540]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   Bibliai és életkérdések / Almási Tibor. - [Fót] : Almási T., cop. 2021. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81544-6-8 fűzött : 2950,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3855348]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2022.
Badacsonyiné Solt Éva Vilma
   Örömhírünk : segítség a családoknak a napi evangélium olvasásához : C év január-március / [írta Badacsonyiné Solt Éva Vilma]. - [Páty] : [Petrecz S. Alapítvány], [2021]. - 330 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Petrecz Sándor Alapítvány
ISBN 978-615-01-3426-0 fűzött
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3854629]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2022.
Bayer György (1954-)
   A Kolosséi Gyülekezetnek írt levél magyarázata / Bayer György. - Jánoshalma : BMA Kv., cop. 2021. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliamagyarázat ; 1.)
borító- és gerinccím: A Kolosséi levél magyarázata
ISBN 978-615-81259-5-6 fűzött : 2200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.7.07
[AN 3855097]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2022.
Bayer György (1954-)
   Üdvtörténeti események : virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét, pünkösd / Bayer György ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., cop. 2021. - 285 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-615-81259-3-2 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3855106]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2022.
   "Bibliámnak és lantomnak élek" : tanulmányok a Ráday Gyűjteményből / szerk. Berecz Ágnes. - Budapest : Ráday Gyűjt., 2021. - 138 p. : ill. ; 20 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8299-18-5 fűzött
Magyarország - protestantizmus - protestáns egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
284(439) *** 930.85(439)
[AN 3854803]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2022.
Böjte Csaba (1959-)
   Merjünk hinni és szeretni! : Böjte Csaba testvér bölcsességei és buzdításai az esztendő minden napjára. - Budapest : Szt. Gellért K., [2021]. - 142, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-829-8 fűzött : 1680,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3855447]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2022.
Bojtor István (1928-)
   Korszakváltás, 1944-2021 / Bojtor István ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Hajdúszoboszló ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2021. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5784-21-7 fűzött
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)(0:82-94)
[AN 3855116]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2022.
Budge, Ernest Alfred Wallis (1857-1934)
Egyptian magic (magyar)
   Egyiptomi mágia / E. A. Wallis Budge. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-00-1 fűzött : 2300,- Ft
egyiptomiak ókori vallása - mágia
299.31 *** 291.33 *** 133.4
[AN 3865903]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2022.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   József / Cseri Kálmán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-118-8 fűzött : 1990,- Ft
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 3865910]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2022.
Egrégi Bebek Pelsőczy Katalin (1965-)
   Angyal és közöny [elektronikus dok.] / Egrégi Bebek Pelsőczy Katalin ; kiad. az Irodalmi Rádió ... - Szöveg (pdf : 9.6 MB). - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169552. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-6270-10-8)
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3865658]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2022.
Englisch, Andreas (1963-)
Der Pakt gegen den Papst (magyar)
   Összeesküvés Ferenc pápa ellen [elektronikus dok.] : titkos vatikáni szövetség / Andreas Englisch ; ford. Szabó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 926 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-109-2
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - katolikus egyház - pápaság - 21. század - elektronikus dokumentum
262.13(092)Ferenc *** 262.13(100)"201"
[AN 3866049]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2022.
Fekete Ágnes
   40 nap : böjti áhítatos könyv / Fekete Ágnes ; [graf. Mészáros Márta M.]. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-239-6 fűzött : 900,- Ft
böjt - elmélkedés
248.153.4 *** 242
[AN 3865908]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2022.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Franciscus constitutio apostolica Pascite gregem Dei qua liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur = Ferenc pápa Pascite gregem Dei kezdetű apostoli rendelkezése, mellyel megújítja az Egyházi Törvénykönyv VI. könyvét : hivatalos latin szöveg magyar fordítással / ford. Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 51 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-979-9 fűzött : 680,- Ft
katolikus egyház - egyházi büntetőjog - vallási törvénygyűjtemény
282 *** 348.5(094)
[AN 3855120]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2022.
Gendur Zsolt (1971-)
   Az örök élet boldogságában : létünk célja: az élet maga / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2021. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-18-6 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3854623]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2022.
Harper, Jack
SaveOne (magyar)
   SaveOne : tanulmány férfiaknak / Jack és Sheila Harper ; [ford. Hoffmann Katalin] ; [kész. a Kiáltás az Életért Egyesület ...]. - [Galgamácsa] : Kiáltás az Életért Egyes., 2021. - 171 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2952-5 fűzött
művi abortusz - vallási erkölcs - lelkigyakorlat - mentálhigiénia - férfi
248.121 *** 618.39-089.888.14 *** 241 *** 613.865-055.1
[AN 3854669]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2022.
Hart, William
The art of living (magyar)
   Az élet művészete : Vipassana meditáció S. N. Goenka tanítása alapján / William Hart ; [ford. Szegedi András, Gánti Bence, Ujlaki Ildikó]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 211 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-202-853-8 fűzött : 2200,- Ft
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3865652]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2022.
   Imakönyv missziós célokra / szerk. Horváth Sándorné ; kiad. Békevár Egyesület. - 2. jav. kiad. - [Szántód] : Békevár Egyes., cop. 2021. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81610-4-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
imakönyv
243
[AN 3865048]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2022.
Joób Olivér (1940-)
   Élőszó : hol és hogyan prédikáltam? / Joób Olivér ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2021. - 445 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81809-1-7 kötött : 3000,- Ft
prédikáció
252
[AN 3854805]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2022.
Katona István (1928-)
   A szeretet köteléke : a budapesti 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rövid ismertetése / Katona István. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2021]. - 149, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-828-1 fűzött : 1580,- Ft
Congressus Eucharisticus Internationalis (34.) (1938) (Budapest)
Magyarország - oltáriszentség - katolikus egyház - 1930-as évek - rendezvény
265.3 *** 282(439)"1938" *** 061.7(439-2Bp.)"1938"
[AN 3855445]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2022.
Kornfield, Jack (1945-)
The wise heart (magyar)
   A bölcs szív : buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára / Jack Kornfield ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 468 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 463-465.
ISBN 978-963-9718-94-4 fűzött : 4300,- Ft
buddhizmus - lélektan
294.3 *** 159.9
[AN 3865809]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2022.
Kovács Zoltán (1979-)
   "Íme, az Úr szolgálóleánya" : teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához / Kovács Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-266.
ISBN 978-963-277-646-0 fűzött : 3200,- Ft
mariológia - kultusz
232.931
[AN 3865911]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2022.
Kováts Róbert
   Navina, a karácsony angyala / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-29-0 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3865845]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2022.
Leclerc, Éloi (1921-2016)
Sagesse d'un pauvre (magyar)
   Egy szegény ember bölcsessége / Eloi Leclerc ; [... ford. Barsi Balázs] ; [ill. Kákonyi Asztrik]. - 4. kiad. - Szeged : Agapé, 2022. - 125 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 1.)
ISBN 963-458-319-9 fűzött
Francesco d'Assisi (1182-1226)
szent - vallásos irodalom
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 244
[AN 3865909]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2022.
Papp József
   A jóga meditatív hagyománya : Patandzsali "Jóga szútrái" / Papp József. - 2. utánny. - [Miskolc] : Szerző, 2021. - 288 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-12-5937-7 fűzött : 3500,- Ft
jóga
294.527
[AN 3865056]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2022.
Roboz Péter
   A Kocsi Református Egyházközség története / Roboz Péter. - Kocs : Kocsi Református Egyházközség, 2021. - 169 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
Kötött
Kocsi Református Egyházközség
Kocs - egyháztörténet - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Kocs)(091)
[AN 3854729]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2022.
Stoffán György (1958-)
   Barátok konyhája : [szakácskönyv, 1693-2021] / Stoffán György. - 2. összevont kiad. - Besnyő ; Torja : Nemz. Napló Könyvtára, 2021. - 294, [26] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - franciskánusok - szakácskönyv
271.3(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3865942]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2022.
   Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről / szerk. Dinnyés Patrik, Nagy Andor. - 2. jav. kiad. - Eger : Líceum K., 2021. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD. - (Eszterházy Károly egri püspök és kora, ISSN 2786-2178 ; 1.)
Az Egerben, 2016. márc. 17-én "Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített öröksége" címmel és 2017. nov. 16-án "Eszterházy Károly - egy püspöki életmű a "tudományok és művészetek javára"" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - A mellékletben lévő film forgatókönyvét írta Hermann István, a filmet kész. Varga András és Mike László. - melléklet címe: Gróf Esterházy Károly egri püspök magánuradalmának főtemploma, a pápai Nagytemplom. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-496-210-6 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Egri Egyházmegye
Eger - Magyarország - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - 18. század
282(439)(092)Eszterházy_K. *** 930.85(439-2Eger)"17" *** 282(439-03Egri_egyházmegye)"17"
[AN 3865495]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2022.
   A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1778-1779. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2020-. - 25 cm
Veszprémi Egyházmegye
katolikus egyház - 18. század - egyházlátogatási jegyzőkönyv
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"1778/1779"(093)
[AN 3800643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Veszprém megye / közread. és a bev. tanulmányt írta Kanász Viktor. - 2021. - 384, [1] p. - (A veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 37.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81349-4-1 kötött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém megye - egyháztörténet - helytörténet - katolikus egyház - 18. század - egyházlátogatási jegyzőkönyv
943.911.7"17"(093) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"177"(093)
[AN 3854674] MARC

ANSEL
UTF-85601 /2022.
Zadai, Kevin L.
Supernatural finances (magyar)
   Természetfölötti pénzügyek : a menny terve az áldás és növekedés érdekében / Kevin L. Zadai ; [ford. Gulyás Csilla] ; [közread. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, cop. 2020. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81163-3-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3855449]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5602 /2022.
   10+1 tény a 2010-es években szült édesanyákról / [közread. a] KINCS. - Budapest : KINCS, 2020. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - demográfia - gyermekvállalás - 21. század - statisztikai adatközlés
314.38(439)"201"(083.41)
[AN 3855582]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2022.
   A befolyásolás formái a médiában : szándék, hatás, forma és tartalom / szerk. H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-030-9 fűzött : 2000,- Ft
médiaismeret - tömegkommunikáció - befolyásolás
316.774 *** 316.658
[AN 3854671]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2022.
   Bia hangja : az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi / szerk. Balogh Gergő, Pataki Viktor. - Eger : Líceum K., 2021. - 234 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-496-204-5 fűzött
erőszak - irodalmi motívum - nyelvfilozófia - irodalomesztétika - magyar irodalom története
316.647.3 *** 800.1 *** 82.01 *** 894.511(091)
[AN 3855263]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2022.
Bruder, Jessica
Nomadland (magyar)
   A nomádok földje : túlélni Amerikát, avagy a boldog társadalmonkívüliség / Jessica Bruder ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2021. - 358, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-490-0 fűzött : 4299,- Ft
Egyesült Államok - alkalmi munka - ezredforduló - lakókocsi - szociográfia
308(73)"200/201" *** 331.106.29(73) *** 629.1-461
[AN 3854737]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2022.
Császár Noémi (1969-)
   Babavágyó : családtervezők tudástára / Császár-Nagy Noémi. - Budapest ; [Leányfalu] : Mojzer K., 2021. - 413 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81916-5-4 fűzött : 3990,- Ft
családtervezés - terhesség - terméketlenség
316.356.2 *** 618.3 *** 612.663
[AN 3854855]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2022.
Cseke Szabolcs
   Hálanapló, vagy panaszkönyv? : a jó párkapcsolat titka / Cseke Szabolcs. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2021. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-96-5 fűzött : 3600,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3854685]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2022.
Joó Zsuzsanna (1958-)
   A nők és a karrierpara : 7+1 kérdés, amire minden nőnek tudnia kell a választ a sikeres pályafutása érdekében / Joó Zsuzsanna. - Veszprém : Karrierleckék Bt., 2021. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-615-01-3142-9 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - karrier - munkavállalás - életvezetés - 21. század
316.37-055.2(439)"201" *** 331.535 *** 613.865
[AN 3854749]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2022.
   Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesületének 25 éves jubileumi emlékkönyve / [... szerkesztői Siska Andrásné ..., Dankó Géza ...]. - Miskolc : Közigazgatási Nyugdíjasok Egyes., 2021. - 146 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2940-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete
Magyarország - egyesület - testülettörténet - nyugdíjas - közalkalmazott
316.37-057.75 *** 35.08 *** 061.2(439)(091)
[AN 3854452]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2022.
   A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra [elektronikus dok.] : a digitális kompetencia modelljei / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Eger : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164055. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-161-1
technikai kultúra - digitális technika - információs társadalom - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
316.77 *** 681.3.004.14 *** 37.025
[AN 3823618]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2022.
   Ugorcì j ugorsʹka mova na Zakarpattì : Zakarpattâ 1920-2020 / Kornelìâ Gìreš-Laslov [et al.] ; [vid.] Termini Egyesület ; [publ.] Zakarpatsʹkij ugorsʹkij ìnstitut ìm. Ferenca Rakocì II Naukovo-doslìdnij centr ìmenì Antala Godinki. - Törökbálint : Termini Egyes., 2021. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 151-159.
ISBN 978-615-81834-0-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - kisebbségi politika - magyar nyelv - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
316.347(=945.11)(477.87)"200/201"(083.41) *** 323.15(=945.11)(477.87) *** 342.725(=945.11)(477.87)
[AN 3855356]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5612 /2022.
Lackfi János (1971-)
Százérintő (új kiadása)
   Kerekítő százérintő : mai mondókák, ölbeli játékok / Lackfi János, J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 47 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-486-746-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865967]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2022.
Le, Stephen
100 million years of food (magyar)
   A táplálkozás százmillió éves története : mit ettek az őseink, és miért fontos ez ma? / Stephen Le ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 296 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-296.
ISBN 978-963-493-107-2 fűzött : 4500,- Ft
táplálkozástudomány - étkezési szokás - művelődéstörténet
392.8(100)(091) *** 613.2(100) *** 930.85
[AN 3850681]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2022.
Pinchbeck, Daniel
When plants dream (magyar)
   A lélek indája [elektronikus dok.] / Daniel Pinchbeck, Sophia Rokhlin ; műford. Burger Mátyás. - Szöveg (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (Univerzum könyvek, ISSN 2732-0871)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164397. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-551-025-2
Amazonas-medence - sámánizmus - kulturális antropológia - dél-amerikai indiánok - pszichotróp anyag - népi gyógymód - elektronikus dokumentum
398.49(=98)(81) *** 316.7 *** 291.612 *** 615.21 *** 615.89
[AN 3826330]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2022.
   A vámpírokról, 1755-1756 / Linzbauer Ferenc Xavér, Gerard Van Swieten, Georg Tallar műveit ford., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Magyar László András. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 187 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Codex sanitario-medicinalis Hungariae" (Budae : Typis Caesareo-Regiae Scientiarum Universitatis, 1852) etc. c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-456-098-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - vámpír - művelődéstörténet - 18. század - néphit
398.4 *** 392.28 *** 930.85(439)"17"
[AN 3854793]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5616 /2022.
Brown, Dee Alexander (1908-2002)
Bury my heart at Wounded Knee (magyar)
   Wounded Knee-nél temessétek el a szívem : [a vadnyugat története indián szemmel] / Dee Brown ; [ford. Tandori Dezső és Wiesenmayer Teodóra]. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 575, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A Vadnyugat története indián szemmel" címmel is. - Bibliogr.: p. 550-560.
ISBN 978-963-479-689-3 fűzött : 4499,- Ft
Egyesült Államok - indiánok - történelem - nemzettörténelem - 19. század
323.12(=97)(73)"18" *** 973(=97)"186/189"
[AN 3865496]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2022.
Eőry Vilma (1949-)
   A Kárpát-medencei országok magyar kisebbséget érintő nyelvpolitikája : nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában I. / Eőry Vilma. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 216 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-43-4 kötött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nyelvhasználati jog - kisebbségi politika - nyelvpolitika
323.1(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 342.725(=945.11)(4-191)
[AN 3854914]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2022.
   Európai körkép [elektronikus dok.] : európai értékek és megvalósulásuk az Európai Unió tagállamaiban az adatok és számok tükrében / szerk. Trócsányi László, Lovászy László Gábor. - Szöveg (pdf : 18.5 MB) (epub : 2.8 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. aug. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164060. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-370-9 (pdf)
ISBN 978-963-531-371-6 (epub)
Európai Unió - európai integráció - országismeret - külpolitika
327.39(4-62) *** 908.4-62 *** 327(4-62)
[AN 3823623]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2022.
   Gupvi, Gulag - magyarok a szovjet lágerbirodalomban, 1944/45-2019/20 : a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága VIII. nemzetközi konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Bognár Zalán és Muskovics Andrea Anna]. - Miskolc : Gulág- és Gupvikutatók Nk. Társ., 2021. - 444 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 25-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2332-5 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Erdély - Felvidék - Gulag - magyar történelem - kényszermunka - deportálás - hadifogoly - határon túli magyarság - németek - második világháború - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(47)"1945/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 316.347(=00)(4-191)"194" *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3854707]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2022.
Iván Barnabás
   Aranyszívű püspök : Boldog Gojdics Pál élete / Iván Barnabás ; [kiad. ... a Hierotheosz Egyesület]. - Máriapócs ; [Debrecen] : Hierotheosz Egyes. ; Prešov : Petra, 2021. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-81964-0-6 kötött
ISBN 978-80-8099-159-3
Gojdič, Pavol Peter, Boldog (1888-1960)
Csehszlovákia - püspök - görög katolikus egyház - 20. század - mártír - állami terror - életrajz
323.282(437)"194/196" *** 281.5.018.2(437)(092)Gojdič,_P._P.
[AN 3854449]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2022.
   Ložnyj putʹ âzykovoj politiki Ukrainy : zakon Ukrainy "Ob obespečenii funkcionirovaniâ ukrainskogo âzyka kak gosudarstvennogo" / Gireš-Laslov Korneliâ [et al.] ; [vid.] Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2021. - 108 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81834-1-3 fűzött
Ukrajna - kisebbségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század
323.15(=00)(477)"198/201" *** 342.725(=00)(477)"198/201"
[AN 3855316]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2022.
Marshall, Tim (1959-)
Divided (magyar)
   Falak : életünk kerítések árnyékában / Tim Marshall ; [ford. Máté Frigyes]. - Budapest : Park, 2021. - 329 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-355-668-9 fűzött : 3999,- Ft
világpolitika - politikai feszültség - államhatár - társadalmi tudat
327(100) *** 327.5(100) *** 341.222(100) *** 316.63
[AN 3855630]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2022.
   Meghurcoltak : a kuláknak bélyegzett és budapesti kitelepítettek a kunszentmártoni járásban, 1948-1956 : kutatási beszámolók / [... kiad. a "Köttön Vezér" Egyesület ...]. - Kunszentmárton : "Köttön Vezér" Egyes., 2021. - [11] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3627-1 fűzött
Kunszentmártoni járás - Budapest - kulák - kitelepítés - állami terror - politikai üldözés - Rákosi-korszak
325.254.6(439-2Bp.)"194/195" *** 323.325(439-37Kunszentmárton)"194/195" *** 323.282(439-37Kunszentmárton)"194/195"
[AN 3854420]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2022.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2022. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-760-0 fűzött : 3290,- Ft
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3865379]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2022.
Nemere István (1944-)
   Kedves lehallgatóink / Nemere István. - Budapest : Atlantic Press, 2021. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-032-4 fűzött : 3490,- Ft
titkosszolgálat - hírszerzés - levéltitok megsértése - távbeszélőtitok megsértése
327.84 *** 342.738 *** 355.40
[AN 3854850]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2022.
   Nemzeti megerősödés és újrakezdés : nemzetpolitika, 2018-2021 / [közread. a] Nemzetpolitikai Államtitkárság ; [kiad. a BGA Zrt.]. - Budapest : BGA Zrt., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81694-7-9 fűzött
Kárpát-medence - nemzettudat - magyarság - határon túli magyarság - kisebbségi politika - 21. század
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=945.11)(4-191)"201/202"
[AN 3855433]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2022.
Rónay Tamás (1972-)
   Európa kancellárja : Angela Merkel életútja / Rónay Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 281 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-101-6 fűzött : 2900,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - politikus - 20. század - 21. század - életrajz
32(430)(092)Merkel,_A.
[AN 3854668]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2022.
Scruton, Roger (1944-2020)
   Hogyan legyek konzervatív / Roger Scruton ; [ford. Kaszás Fanni]. - Törökbálint : T.bálint K., cop. 2021. - 271 p. ; 22 cm. - (Hagyomány, érték, tisztelet, ISSN 2786-3174)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5698-11-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - politikai filozófia - konzervativizmus
321.01 *** 820-96=945.11 *** 329.11
[AN 3855456]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2022.
Scruton, Roger (1944-2020)
   Mi a konzervativizmus? : válogatott esszék / Roger Scruton ; [ford. Jónás Csaba]. - Budapest : Osiris : MCC, 2021. - 280 p. ; 20 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-443-6 fűzött : 3980,- Ft
konzervativizmus
329.11
[AN 3865038]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2022.
   Új diplomáciai lexikon : a nemzetközi kapcsolatok kézikönyve / [... főszerk. Bába Iván ..., Sáringer János]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-514-129-6 kötött
nemzetközi kapcsolat - diplomácia - szaklexikon
327:030
[AN 3855358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 514 p.
ISBN 978-963-514-118-0
[AN 3855364] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 524 p.
ISBN 978-963-514-128-9
[AN 3855366] MARC

ANSEL
UTF-85631 /2022.
Ullrich Miklós
   ...kiált egy kavics.. / Ullrich Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - Sátoraljaújhely : Eötvös J. Börtönügyi Egyes. : Börtönmúz., 2020. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Börtönmúzeum ; 5.)
keretcím: "Így éltük meg..."
Fűzött
Magyarország - állami terror - politikai fogoly - börtön - koncepciós per - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.81(439)"195"(0:82-94) *** 343.301.096(439)"195"(0:82-94)
[AN 3855439]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2022.
Van Es, Bart (1972-)
The cut out girl (magyar)
   Hiányos fénykép : történelmi nyomozás egy lány után, akit kitöröltek a családi albumból / Bart van Es ; [ford. Orosz Ildikó]. - Budapest : Park, 2021. - 335 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-696-2 fűzött : 3499,- Ft
Van Es család
Hollandia - zsidóság - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - családtörténet - memoár
323.12(=924)(492)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(492)"1938/1939"(0:82-94) *** 929.52(492)Van_Es(0:82-94)
[AN 3855687]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5633 /2022.
   365 meglepő csajos infó / [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-487-201-6 fűzött
művelődéstörténet - állat - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3854480]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2022.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Király! : a magyar uralkodók véresen komoly históriája / Benedek Szabolcs ; Lakatos István rajz. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 291, [4] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 291-[292].
ISBN 978-963-479-617-6 fűzött : 3299,- Ft
Magyarország - uralkodó - magyar történelem
943.9(092) *** 943.9
[AN 3855919]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2022.
Dávid Antal (1890-1967)
   Bábel és Assur I-II / Dávid Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 179, [2], 264 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: TörténetÞ; Művelődés. - A közös főcím a borítófedélről. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1926-1928
ISBN 978-615-6385-05-5 fűzött : 3200,- Ft
Asszír Birodalom - Babilon - Mezopotámia - történelem - hasonmás kiadás
935.4 *** 935.2 *** 935.8 *** 094/099.07
[AN 3855341]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2022.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2022. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-509-521-6 kötött : 5995,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3865626]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2022.
Goldberger Tamás
   Egyszer volt beregszászi zsidó polgárok : szemelvények Beregszászban és vonzáskörzetében egykor élt zsidók életéből / Goldberger Tamás. - Budapest : Gabbiano Print, 2021. - 327 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 978-615-5346-48-4 kötött
Beregszász - helytörténet - zsidóság - történeti kronológia
947.787-2Beregszász *** 316.347(=924)(477.87-2Beregszász)(0:930.24)
[AN 3854742]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2022.
   Hagyományőrzés szépségei : jubileumi ismeretterjesztő mű / [főszerk. Boros Anikó Rózsa] ; [közread. a] Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány. - Sátoraljaújhely : Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány, 2021. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-615-01-2797-2 fűzött
Sátoraljaújhely - Magyarország - hagyományőrzés - egyesület
930.85(439) *** 061.2(439-2Sátoraljaújhely) *** 39(=945.11)
[AN 3855082]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2022.
   Hihetetlen és megdöbbentő tények a nagyvilágból / [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-204-7 fűzött
művelődéstörténet - természettudomány - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2)
[AN 3854478]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2022.
Horváth Jenő (1941-)
   Olaszország az első világháborúban / Horváth Jenő ; [közread. a] Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. - Budapest : NHKA, 2021. - 334 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 307-326.
ISBN 978-615-80862-2-6 fűzött : 3900,- Ft
Olaszország - történelem - hadtörténet - első világháború
945"1914/1918" *** 355.48(45)"1914/1918"
[AN 3855454]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2022.
Jancsó Katalin (1976-)
   Aranycseppek Latin-Amerikában : egy sokszínű kontinens születése / Jancsó Katalin. - Szeged : SZTE Press, 2021. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-289. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-800-7 fűzött
Latin-Amerika - történelem - bevándorlás - multikulturalizmus - akkulturáció
98(=6) *** 316.732(=00)(8=6) *** 316.7(=00)(8=6) *** 325.14(8=6)(=00)(091)
[AN 3855132]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2022.
Káli-Rozmis Barbara
   Erzsébet királyné és a magyarok : barátság vagy szerelem? / Káli-Rozmis Barbara. - Budapest : Helikon, 2022. - 464, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-906-1 kötött : 7999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 3865347]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2022.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Ecet és méz : novellák, embermesék, 21. századi abszurdkák / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Central Kv., 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-926-0 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - 20. század - 21. század - publicisztika - interjú
929(439)(047.53) *** 894.511-92
[AN 3854865]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2022.
Legeza László (1952-)
   Az ezeréves Legeza (Ligęza) család magyarországi története / Legeza László, Legeza Tibor. - [Budapest] : Legeza L., 2022. - 2 db : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80528-0-1 fűzött
Legeza család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Legeza
[AN 3854891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 176 p.
Bibliogr.: p. 170-174. - Összefoglalás angol nyelven
[AN 3854898] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 232 p.
[AN 3854900] MARC

ANSEL
UTF-85645 /2022.
Magyar világ, 1938-1940 (angol)
   The Hungarian world, 1938-1940 / ed. Szilvia Rási, László Tamás Vizi. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Publications of the Institute for Hungarian Studies, ISSN 2786-1317 ; 3.)
A Budapesten, 2020. márc. 5-én "Magyar világ, 1938-1940" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-46-5 kötött
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"193/194"
[AN 3854746]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2022.
   Nemzet, politika, nyilvánosság : tanulmányok a 19-20. századi Magyarországról Pajkossy Gábor 70. születésnapjára / [szerk. Manhercz Orsolya, Sipos Balázs, Tóth-Barbalics Veronika]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-83-1 fűzött : 2480,- Ft : 7 EUR
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9"18/19" *** 930.85(439)"18" *** 012Pajkossy_G.
[AN 3854679]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2022.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Merész magyarok : 30 emberi történet / Nyáry Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2022. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6356-2 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
930.85(439)"18/19" *** 929(439)(092)"18/19"
[AN 3865655]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2022.
   Ősi írásaink II : tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet által 2020. december 10-11-én rendezett konferencián elhangzott előadásokból / szerk. Fehér Bence, Ferenczi Gábor. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-38-0 kötött
Magyarország - epigráfia - régészet - magyarságkutatás
930.271 *** 003.335.9(=945.11) *** 904(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 3854743]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2022.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Koccintás helyett / Praznovszky Mihály. - Salgótarján : Mikszáth K. Társ., 2021. - 324, [1] p. : ill. ; 25 cm. - (Mikszáth könyves téka, ISSN 1785-718X ; 14.)
ISBN 978-963-89048-6-7 kötött
Magyarország - Nógrád megye - művelődéstörténet - magyar irodalom története - irodalmi élet
930.85(439.131) *** 894.511(091)
[AN 3854796]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2022.
Ripley, Catherine (1957-)
Why? (magyar)
   Miért? : érdekes kérdések, meglepő válaszok! / írta Catherine Ripley ; ill. Scot Ritchie ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-674-9 kötött : 3999,- Ft
tudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 3865223]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2022.
Sándor András (1979-)
   Útravaló : 25 év válogatott interjúi / Sándor András. - [Budapest] : [Solar Libro], [2021]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5714-08-5 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3854614]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2022.
Simon Attila (1966-)
   Az átmenet bizonytalansága : az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig / Simon Attila. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Budapest : BTK, 2021. - 244, [1] p. : ill. ; 25 cm. - (Nostra tempora ; 30.)
Bibliogr.: p. 217-228. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
Kötött : 14,- EUR
ISBN 978-80-89978-20-5
Felvidék - Csehszlovákia - magyar történelem - történelem - forradalmak kora - két világháború közötti időszak
943.922"1918/1919" *** 943.7"1918/1919"
[AN 3854818]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2022.
Smith, Douglas (1962-)
Former people (magyar)
   Az orosz arisztokrácia végnapjai / Douglas Smith ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2022. - 622, [1] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 581-611.
ISBN 978-963-504-544-0 kötött : 5499,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem - arisztokrácia - állami terror - 20. század - két világháború közötti időszak
947"191/193" *** 316.343.322(47)"19" *** 323.282(47)"191/193"
[AN 3865238]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2022.
   Sorsok és horizontok : tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján / szerk. M. Kiss Sándor és Nagymihály Zoltán. - Budapest : Retörki, 2021. - 401 p. ; 25 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81311-5-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3854727]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2022.
Száraz Miklós György (1958-)
   Székelyek : történelemről és hagyományról / Száraz Miklós György. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 269, [2] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-509-285-7 kötött : 7995,- Ft
székelyek - történelem - művelődéstörténet
930.8(=945.11székelyek)
[AN 3865222]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2022.
   A százéves trianoni békediktátum születése / szerk. Köő Artúr, Vizi László Tamás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 241 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-36-6 kötött
magyar történelem - trianoni békeszerződés
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920" *** 341.382"1920"
[AN 3854811]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2022.
Thomann József
   Kunbaja, a 3 részre darabolt nagyközség / Thomann József. - [Pécs] : [Házmester98 Kft.], 2021. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-615-80137-6-5 fűzött
Kunbaja - helytörténet - vitairat
943.9-2Kunbaja
[AN 3855143]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2022.
   Törökbálinti portrék / [szerk. Bálint Zsuzsanna és Turai István]. - Törökbálint : Önkormányzat, 2021. - 351 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mesél a múlt, ISSN 2631-1151)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5698-08-8 kötött
Magyarország - Törökbálint - híres ember - helytörténet - 19. század - 20. század - 21. század
929(439) *** 943.9-2Törökbálint"18/201"
[AN 3854744]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2022.
   Változó idő, változó emlékezet : 1956 értékelésének átalakulása / szerk. Házi Balázs [et al.] ; [közread. a] Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum. - Budapest : Retörki, 2021. - 295 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 267-287.
ISBN 978-615-81311-3-1 kötött : 5500,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - politikai propaganda - társadalmi tudat - emlékezés - kollektív emlékezet - Kádár-korszak - ezredforduló - 21. század
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956" *** 32.019.5(439)"195/201" *** 316.63(439)"195/201" *** 159.953
[AN 3854760]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5660 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Buda tornyai / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 273, [12] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 1.)
ISBN 978-963-415-926-1 kötött : 4999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865097]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2022.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista: Magyarország : 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél / Kocsis Noémi. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 359 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-215-4 kötött : 7950,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3865633]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2022.
   Tengerecki : kalandok Magyarországon : kortárs mesék és mondák / szerk. Lovász Andrea ; ill. Takács Mari. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 175, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-57-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda - antológia
908.439(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-343(02.053.2)(082)
[AN 3855350]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2022.
Tittel Kinga
   Kilátók és miniszobrok / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - Budapest : Kolibri, 2021. - 194, [4] p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Mesélő zsebkönyvek)
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-437-798-6 fűzött : 2999,- Ft
Budapest - helyismeret - kilátó - művelődéstörténet - szobor
908.439-2Bp. *** 728.991(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.) *** 73(439-2Bp.)
[AN 3855833]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2022.
   Útinapló / [... szerk. Samu Cynthia] ; [fotók Huszár Máté]. - Mosonmagyaróvár : We Love Szigetköz, 2021. - 129, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-2819-1 kötött
Szigetköz - helyismeret
908.439Szigetköz
[AN 3855016]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2022.
Várnai László (1967-)
   Csináltuk a szénát / Várnai László ; [kiad. az Infopoly Alapítvány]. - [Budapest] : Infopoly Alapítvány, 2021. - 158, [1] p. : ill., színes ; 25x30 cm
ISBN 978-615-81868-7-2 fűzött : 5980,- Ft
Székelyföld - helyismeret - székelyek - szociográfia - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Várnai_L. *** 308(=945.11székelyek)
[AN 3854820]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5666 /2022.
   460 éves a debreceni nyomdászat. - [Budapest] : OSZK ; [Debrecen] : TTRE Közgyűjteményei, 2021. - 3 db ; 29 cm + 2 mell.
Főcím a közös tokról. - A mellékletben Tringli István "A magyar szokásjog és a protestáns természetjog magyarul : a Hármaskönyv első magyar fordításai és a Lex politica Dei" és Heltai János "Debrecennek nyomdára van szüksége" c. tanulmányaival. - Közread. az Országos Széchényi Könyvtár és a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
Kötött
Bőr
Magyarország - Debrecen - jogtörténet - szokásjog - 16. század - nyomdászattörténet - hasonmás kiadás
34(439)"15"(094) *** 340.141(439)"15" *** 252 *** 655.1(439-2Debrecen)(091) *** 094/099.07
[AN 3852166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Magyar decretum, kyt Weres Balas a deakbol tudni illyk, a Werbewczy Istwan decretomabol, melyet tripartitomnak neweznek, magyarra forditot : vadnak tovabba ez decretomnak elötte egy nehany iroth articulusok, kyket azon Veres Balas a regi kiralyok decretomibol törvenyhez valo jeles dolgokat ky szedegeteth. - [348] p.
Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecenbe : Raphael Hoffhalter, 1565
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - 16. század - hasonmás kiadás
34(439)"15"(094) *** 340.141(439)"15" *** 094/099.07
[AN 3864222] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A Christus közbeiarasarol valo predicacioc, mellyeket Melius Peter a döbrötzöni lelki pasztor irt. - [56] p.
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Döbrötzönbe : Huszár Gál, 1561
prédikáció - hasonmás kiadás
252 *** 094/099.07
[AN 3864227] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Lex politica Dei, az az mindenfele törvenyek, iteletek es rend-tartasok, kik fökepen az külsö polgari tarsasagra tartoznak, melyben meg irattatik, az Isten mit kivannyon es mit tiltson az emberektül. Az Szent Irasbol özve zedegettetven es nagyob haszonert az Iustinianus csaszarnak ... törveninek rendi szerint XLIIII reszekre osztattatot ... nemetböl magyarra fordittatot. - [8], 74, [2] p.
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecenben : Lipsiai Pal, 1610
vallási erkölcs - természetjog - hasonmás kiadás
241 *** 340.122 *** 094/099.07
[AN 3864229] MARC

ANSEL
UTF-85667 /2022.
   Comitatus : 30 év/könyv : visszaemlékezések, esszék, tanulmányok, gondolatok, interjú / [szerk. Agg Zoltán és Zongor Gábor] ; [kiad. a Comitatus Társadalomkutató Egyesület]. - Veszprém : Comitatus Kv., 2021. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7678-19-6 kötött
Comitatus, ISSN 1215-315X
Magyarország - önkormányzati igazgatás - regionális politika - területfejlesztés - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - folyóirat
352/353(439)"200/202" *** 332.14(439)"199/202" *** 711.4(439)"199/202" *** 070(439)Comitatus
[AN 3854690]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2022.
   Empowering local self-government [elektronikus dok.] : cooperation between advocacy groups and local governments in Hungary, Poland and Romania / ed. by Miklós M. Merényi ; publ. K-Monitor Public Benefit Association. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : K-Monitor Public Benefit Assoc., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164088. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0248-1
Magyarország - Lengyelország - Románia - helyi önkormányzat - civil szervezet - civil társadalom - együttműködés - 21. század - elektronikus dokumentum
352/353(439)"200/202" *** 352/353(438)"200/201" *** 352/353(498)"200/201" *** 334.012.46(439)"200/202" *** 334.012.46(438)"200/201" *** 334.012.46(498)"200/201" *** 323.21(439)"200/202" *** 323.21(438)"200/201" *** 323.21(498)"200/201"
[AN 3823901]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2022.
Fekete Antal
   A teherfuvarozás adójogi környezete / [szerző Fekete Antal, Vincze Péter, Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2021. - 84 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2021. szept.
ISBN 978-963-638-618-4 fűzött
Magyarország - teherszállítás - közúti szállítás - adóügy - jogi szabályozás - útmutató
347.463(439)(036) *** 656.1.073 *** 336.2(439)(036)
[AN 3854605]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2022.
Ferencz, Benjamin Berell (1920-)
Parting words (magyar)
   Mindig csak az igazat [elektronikus dok.] : száz év bölcsessége / Benjamin Ferencz, Nadia Khomami ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-115-3
Ferencz, Benjamin Berell (1920-)
Egyesült Államok - Nürnberg - ügyész - háborús bűncselekmény - második világháború - per - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 347.963(73)(092)Ferencz,_B._B.(0:82-94)
[AN 3866050]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2022.
Kozák Henriett
   Gyermek jogellenes elvitele, szülői felügyeleti jog gyakorlása határon innen és túl [elektronikus dok.] / Kozák Henriett. - Szöveg (epub : 700 KB) (mobi : 894 KB). - Budapest : HVG-ORAC, 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. máj. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-503-1 (epub)
ISBN 978-963-258-506-2 (mobi)
Magyarország - gyámügy - felügyelet - szülő - jogi szabályozás - útmutató - elektronikus dokumentum
347.637(439)(036) *** 351.077(439) *** 316.37-055.52
[AN 3823649]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2022.
Miklós Tamás, P.
   Emlékkönyv III : a Balatonfüredi Járásbíróság története, 1872-1956 / P. Miklós Tamás, Szabó Viktor ; [megj. a Veszprémi Törvényszék kiadásában]. - Veszprém : Veszprémi Törvényszék, 2021. - 170 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-615-01-2700-2 kötött
Balatonfüred. Járásbíróság
Balatonfüred - járásbíróság - történeti feldolgozás
347.993(439-2Balatonfüred)"18/195"
[AN 3854721]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2022.
Simon István (1962-)
   III/1 : a Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya, 1962-1989 / Simon István. - Budapest : ÁBTL, 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (ÁBTL füzetek, ISSN 2786-2348 ; 1.)
Bibliogr.: p. 163-183.
ISBN 978-615-6052-09-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország. Belügyminisztérium. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség. 1. Vizsgálati Osztály
Magyarország - politikai rendőrség - titkosszolgálat - rendőrtiszt - testülettörténet - Kádár-korszak
351.746.1(439)"196/198"(092) *** 355.40(439)"196/198"
[AN 3855156]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2022.
Takáts Ádám
   Zala megyei ügyvédség történeti almanachja, 1871-2021 / Takáts Ádám, Szigethy István, Károlyi Attila ; [kiad. a Dél-zalai Jogászok báró Wlassics Gyula Egyesülete]. - Nagykanizsa : Dél-zalai Jogászok báró Wlassics Gy. Egyes., 2021. - 960, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1272-5 kötött
Zala megye - ügyvédi kamara - testülettörténet
347.965.821(439.121)(091)
[AN 3855193]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2022.
Vajta Dénes
   Trianon Mordversuch an einer Nation : der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920 / Dénes Vajta ; [Hrsg. Magyarok Világszövetsége]. - 3. erw. Hrsg. - Budapest : MVSZ, 2021. - 339 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339.
ISBN 978-615-5672-09-5 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"191/192"
[AN 3866004]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2022.
   Változások vonzásában I : a Nemzeti Művelődési Intézet létrehozása és a magyar közművelődés átalakulása 2011-2015 között. - 2. kiad. - Budapest : NMI, 2022. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-651-503-4)
Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest)
Magyarország - művelődésügy - testülettörténet - 21. század - közintézmény
351.85(439)"201"
[AN 3865697]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2022.
   Viginti quinque annis. - Budapest : Pázmány Press, 2020-. - 25 cm
ISBN 978-963-308-409-0
jogtudomány
34
[AN 3842972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szemelvények a PPKE JÁK történetének negyedszázadából / szerk. Dull Katalin, Molnár Sarolta, Steiger Anita. - 2020. - 280 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-407-6 kötött
Pécs - egyetem - tanszék - jogtudomány - történeti feldolgozás
34 *** 378.6(439-2Pécs).096(091)
[AN 3854596] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5678 /2022.
Dezső András (1976-)
   Fedősztori : kémek és titkos játszmák Magyarországon / Dezső András. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-115-0 fűzött : 4290,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - Kádár-korszak - rendszerváltás - 21. század
355.40(439)"197/202" *** 351.746.1(439)"197/202"
[AN 3854734]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2022.
   Európa elfeledett hadszíntere : a tizenötéves háború és Magyarország, 1591-1606 / szerk. Kanász Viktor, Nagy-L. István ; [térk. Nagy Béla]. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 273 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-45-8 kötött
Magyarország - Habsburg Birodalom - Nagykanizsa - hadtörténet - történelem - ostrom - tizenötéves háború
355.48(439)"159/160" *** 355.44(439-2Nagykanizsa)"160" *** 943.6"159/160"
[AN 3854827]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2022.
Nagy-L István (1979-)
   A 34. magyar gyalogezred tisztikara a francia háborúkban, 1792-1815 / Nagy-L. István. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 203 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 36.)
Bibliogr.: p. 192-203.
ISBN 978-615-6117-44-1 kötött
Osztrák Császárság. Kaiserlich-königliche Armee. Infanterie-Regiment No. 34.
Magyarország - katonai egység története - hadügy - katonaszociológia - napóleoni kor - katonatiszt - 18. század - 19. század
355.486(439)"179/181" *** 351.86(439)"179/181" *** 355.332(439)"17/18"(092) *** 355(439)"17"(092)
[AN 3854839]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5681 /2022.
Zagyváné Szűcs Ida
   A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata [elektronikus dok.] / Zagyváné Szűcs Ida. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Eger : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164038. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-170-3
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
65.018(439)"201"(083.41) *** 371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3823483]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5682 /2022.
   Age of Eurasia : future directions of knowledge, technology, money and sustainable geoeconomics : a study volume of the Magyar Nemzeti Bank on the opportunities of Eurasian cooperation / [ed. by Mihály Patai and Marcell Horváth]. - Budapest : MNB, 2021. - 482 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-49-8 fűzött
Eurázsia - Európai Unió - geopolitika - gazdasági együttműködés - monetáris politika - 21. század
339.5(5)"20" *** 327(100)"201" *** 327(5)"200/201" *** 338.2(5)"200/201" *** 336.7(5)"200/201" *** 338.2(4-62)"200/201" *** 336.7(4-62)"200/201"
[AN 3854653]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2022.
De Wiel, Jérôme aan (1966-)
   Ireland's helping hand to Europe, 1945-1950 : combatting hunger from Normandy to Tirana / Jérôme aan de Wiel. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XIV, [2], 537 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 493-512.
ISBN 978-963-386-409-8 kötött
Írország - Európa - külpolitika - gazdasági segély - 1945 utáni időszak
339.726(417)"1945/1949" *** 364.42(4)"1945/1949" *** 327(417)"194"
[AN 3854889]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2022.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : hallás utáni szövegértés gyakorló- és tesztkönyv : [B2, C1] / Hartai Gabriella. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 92 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-36-6 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
33 *** 802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3865800]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2022.
   Innovációs stúdium [elektronikus dok.] / szerk. Mező Ferenc és Mező Katalin. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Debrecen : K+F Stúdió, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164087. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89485-5-7
Magyarország - innováció - pályázat - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 06.063(439)
[AN 3823900]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2022.
Kürti Sándor (1947-)
   Láncreakció / Kürti Sándor. - [Budapest] : Kürti S., 2021. - 189 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2497-1 fűzött
Magyarország - vezető alkalmazott - adatbiztonság - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Kürti_S.(0:82-94) *** 659.2.012.8
[AN 3854751]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2022.
Kuslics Judit
   K+F kézikönyv : amit a kutatás-fejlesztés megállapításáról, elszámolásáról és adózásáról tudni érdemes / [szerző Kuslics Judit ..., Bertalanné Danó Katalin]. - Budapest : Saldo, 2021. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2021. jún.
ISBN 978-963-638-610-8 fűzött
Magyarország - adózás - kutatás-fejlesztés - útmutató
336.2(439)(036) *** 330.341.1
[AN 3854724]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2022.
Sharp, Byron
How brands grow (magyar)
   Hogyan nőnek a márkák : amiről a marketingszakemberek nem tudnak / Byron Sharp ... - Budapest : Firehouse, 2021. - XVII, 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Reklámtörténet könyvek, ISSN 2559-8244)
Ford. Debreceni János. - Bibliogr.: p. 216-227.
ISBN 978-615-81079-2-1 kötött : 6900,- Ft
marketing - márkanév - védjegy - fogyasztói magatartás
658.8 *** 658.626 *** 659.126 *** 366.1
[AN 3854698]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2022.
   "Szubjektív élményföldrajz" [elektronikus dok.] : tanulmánykötet Aubert Antal professzor tiszteletére / főszerk. Szabó Géza ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 18.8 MB). - Pécs : PTE TTK Földrajzi és Földtud. Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-756-7)
turizmus - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
338.48
[AN 3866297]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2022.
   Egy új kor hajnalán - pénz a XXI. században : a Magyar Nemzeti Bank tanulmánykötete a digitális jegybankpénzről / [szerk. Banai Ádám és Nagy Benjámin]. - Budapest : MNB, 2021. - 386 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-44-3 fűzött
monetáris politika - nemzeti bank - digitális pénz - 21. század
336.7(100)"200/202" *** 681.3.004.14 *** 336.711(100)"200/202"
[AN 3854655]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2022.
Egy új kor hajnalán - pénz a XXI. században (angol)
   At the dawn of a new age - money in the 21st century : a study volume of the Magyar Nemzeti Bank on central bank digital currency / [ed. by Ádám Banai and Benjámin Nagy]. - Budapest : MNB, 2021. - 382 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-48-1 fűzött
monetáris politika - nemzeti bank - digitális pénz - 21. század
336.7(100)"200/202" *** 336.711(100)"200/202" *** 681.3.004.14
[AN 3854658]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2022.
   Változás, újratervezés és fejlődés tudományos konferencia [elektronikus dok.] : absztraktkötet : 2020. 11. 05-06. = Change, redirection and development academic conference : book of abstracts : 05-06 11 2020 / szerk. Bilicz Hanga Lilla, Sebestyén Tamás ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Pécs : PTE KTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164409. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-601-0
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3"2020"
[AN 3826417]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5693 /2022.
Kozma Lilla Rita
   Utcamesék : történetek a hajléktalanságról / Kozma Lilla Rita. - Hédervár : Tarandus, cop. 2021. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-62-6 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - hajléktalan - szociográfia - 21. század - magyar irodalom - elbeszélés
364.252(439)"201"(0:82-32) *** 308-058.51(439)"201" *** 894.511-32
[AN 3854748]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5694 /2022.
   A bajai Szent László Általános Művelődési Központ és jogelődjei jubileumi évkönyve, 1870-2020 / [szerk. Hajdók Róbert, Marosvásárhelyiné Gergely Anna, Nebojszki László]. - Baja : Szt. László ÁMK, 2020. - 368 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-615-00-7833-5 kötött
Szent László Általános Művelődési Központ (Baja)
Baja - iskolatörténet - egyházi iskola
373(439-2Baja)(091)
[AN 3855164]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2022.
   Együttműködés a gondolkodásban, együttműködés a fejlesztésben [elektronikus dok.] : Vas megyei gyógypedagógiai jó gyakorlatok a gyermekek fejlődése érdekében / szerk. Kispálné Horváth Mária, Gerölyné Kölkedi Éva. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szombathely : ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kut. Közp., 2020. - (Vas megyei pedagógiai jó gyakorlatok sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164061. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-279-3
Vas megye - gyógypedagógia - különleges csoportok nevelése - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
37.025(439.111) *** 376.2/.4(439.111)
[AN 3823625]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2022.
   Elemi és általános iskola Városlődön : 290 év története dióhéjban, 1730-2020 = Elementare- und Grundschule in Waschlud / [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Városlőd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3250-1 fűzött
Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Városlőd)
Városlőd - iskolatörténet - általános iskola - nemzetiségi iskola
373.3(439-2Városlőd)(091) *** 376.7(=30)(439-2Városlőd)(091)
[AN 3854765]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2022.
   ELTE TÓK 150 [elektronikus dok.] / Márkus Éva, Pölcz Ádám szerk. - Szöveg (pdf : 11.7 MB). - [Budapest] : ELTE TÓK, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164404. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-262-5
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Tanító- és Óvóképző Kar
Budapest - tanítóképző - óvodapedagógus - egyetem - 21. század - elektronikus dokumentum
378.637(439-2Bp.)"201"
[AN 3826352]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2022.
Faber, Adele (1928-)
How to talk so kids will listen and listen so kids will talk (magyar)
   Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje : [gyakorlati tanácsok a sikeres szülő - gyerek kapcsolathoz] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2013 [!2022]. - 301 p. : ill. ; 25 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
Joanna Faber utószavával
ISBN 978-615-5336-15-7 kötött : 4410,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3865986]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2022.
   Felkészülés az átmenetre : "A Mátrai Erőmű Zrt. bányaüzemeiben dolgozók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének és munkaerőpiaci átmenetének támogatása" c. kísérleti projekt : tájékoztató kiadvány / [szerk. Barreto Jozefa] ; [közread. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, Magyar Bányászati Szövetség]. - Budapest : Bánya-, Energia- és Ip. Dolgozók Szakszerv. : MBSZ, 2021. - 20 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80901-4-8 fűzött
Visonta - Bükkábrány - bányász - alkalmazkodás - képességfejlesztés - munkaerő - humánerőforrás-menedzsment
37.025 *** 331.5 *** 316.62 *** 622(439-2Visonta)"202" *** 622(439-2Bükkábrány)"202" *** 658.3
[AN 3854427]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2022.
   A Káldor Miklós Szakkollégium tehetségfüzete / [szerk. Lengyel Lilla]. - Budapest : Káldor M. Szakkollégium, 2021. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6342-09-6 fűzött
szakkollégium - gazdaságtan
378.187.5(439-2Bp.) *** 330
[AN 3854447]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2022.
Kovács Barbara
   A zenei fejlesztőjátékokról : a szakszerű óvodai zenei nevelés pszichikus funkciókat és a különböző nevelési területeket is fejlesztő hatásairól / Kovács Barbara. - [Szeged] : Novum, cop. 2022. - 104 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-615-6043-55-9 fűzött
óvodai nevelés - zenepedagógia - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 372.3 *** 37.025(072)
[AN 3865054]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2022.
Kwik, Jim
Limitless (magyar)
   Bontsd le a korlátaidat! [elektronikus dok.] : fokozd agyad teljesítményét, tanulj gyorsabban, és szabadítsd fel a képességeidet / Jim Kwik ; ford. Dobrocsi László. - Szöveg (epub : 10.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-509-8
tanulás - gondolkodásfejlesztés - elektronikus dokumentum
371.322 *** 159.955
[AN 3824647]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2022.
   A magyar nyelv a Kárpát-medencében Trianon előtt és után : nyelv- és oktatáspolitikai tanulmányok / szerk. Pomozi Péter. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 204 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-37-3 kötött
Kárpát-medence - nyelvpolitika - határon túli magyarság - nyelvhasználati jog - oktatáspolitika - nemzetiségi oktatás - magyarság
37.014.5(4-191) *** 342.725(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 376.7(=945.11)(4-191)
[AN 3854921]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2022.
Major Balázs (1975-)
   Esztergomtól az Urálig és Szíriáig : a magyar őstörténettől a keresztes lovagokig : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti kutatásai = From Esztergom to the Urals and Syria : from the early history of the Hungarians to the crusaders : archaeological research projects of the Pázmány Péter Catholic University / Major Balázs, Türk Attila ; szerk. Kotán Dávid. - Budapest : PPKE BTK Régészettud. Int. : Archaeolingua, 2021. - 243 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162)
ISBN 978-615-5766-46-6 fűzött
Budapest - Magyarország - Ázsia - régészet - magyar őstörténet - egyetem - tanszék
378.6(439-2Bp.).096 *** 903/904(5) *** 903/904(439)
[AN 3854903]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 31. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [39] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 2499,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3865254]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
Montessori lab : children's emotions (magyar)
   Montessori műhelye : gyermekünk érzelmi nevelése / szöveg Chiara Piroddi ; [ill. Silvia Crocicchi] ; [... ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 159 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-516-062-4 fűzött : 4500,- Ft
érzelmi nevelés - alternatív nevelés
37.037 *** 371.4Montessori
[AN 3855313]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2022.
Sárközi Gabriella
   A tanulói jogviszony különleges esetei : készüljünk fel az egyéni munkarend szakmai ellenőrzésére! / [Sárközi Gabriella]. - Budapest : Raabe, 2021. - 115 p. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-578-031-0 fűzött
Magyarország - oktatásügy - diákjog - jogviszony - útmutató
371.515(439)(036) *** 351.851(439)(036)
[AN 3854893]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2022.
Tölgyesi József (1940-)
   A múlt öröksége a diákhűség : a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiák Baráti Köre története : 1939-1948, 1983-2019 / Tölgyesi József. - Sümeg : Kisfaludy S. Gimn. Öregdiák Baráti Köre, 2020. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266-267.
ISBN 978-615-01-1038-7 fűzött
Kisfaludy Sándor Gimnázium (Sümeg). Öregdiák Baráti Kör
Sümeg - iskolatörténet - gimnázium - egyesület - testülettörténet
373.54(439-2Sümeg)(091) *** 061.2(439-2Sümeg)(091)
[AN 3854675]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2022.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Az iskola betegít? / Vekerdy Tamás. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 155 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5932-82-3 fűzött : 3150,- Ft
pedagógiai lélektan - oktatásügy
37.015.3 *** 37.014
[AN 3865644]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5710 /2022.
Benedek András
   Ne legyél áldozat! : önvédelmi útmutató / Benedek András. - Új kiad. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 140 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-963-574-216-5 fűzött
önvédelem
796.8
[AN 3865630]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2022.
Hamilton, Maurice
Niki Lauda (magyar)
   Niki Lauda : életrajz / Maurice Hamilton ; [ford. Surányi Géza]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 342, [1] p., [24] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-963-543-113-7 fűzött : 4999,- Ft
Lauda, Niki (1949-2019)
Ausztria - sportoló - autósport - 20. század - 21. század
796.71(436)Lauda,_N.
[AN 3855777]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2022.
Kovács Lajos
   Utazz biztonságban / Kovács Lajos. - [Budapest] : [Executive Services Center Kft.], [2021]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3266-2 fűzött : 4900,- Ft
utazás - útmutató
379.85(036)
[AN 3854465]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2022.
   Magyarország legszebb túraútvonalai : kilátók : túrázók nagykönyve / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I. P. C. Kv., 2021. - 543 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-797-9 kötött : 6999,- Ft
Magyarország - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(036)
[AN 3854781]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2022.
Moore, Billy
A prayer before dawn (magyar)
   A kíméletlen [elektronikus dok.] : rémálom Thaiföldön / Billy Moore ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-321-6
Nagy-Britannia - Thaiföld - sportoló - börtön - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
796.83(410)(092)Moore,_B.(0:82-94) *** 343.261(593)"20"
[AN 3864880]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2022.
Puntí, Jordi (1967-)
Tot Messi (magyar)
   Messi mint fogalom : stílusgyakorlatok / Jordi Puntí ; [ford. Bakucz Dóra]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-557-5 fűzött : 3299,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3855442]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2022.
Schmeichel, Peter (1963-)
One (magyar)
   One : az én történetem / Peter Schmeichel ; Jonathan Northcroft közrem. ; [ford. ... Galambos Dániel]. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 319 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6345-08-0 kötött : 5490,- Ft
Schmeichel, Peter (1963-)
Dánia - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(489)(092)Schmeichel,_P.(0:82-94)
[AN 3854871]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2022.
Török Ferenc (1948-)
   Tripla tíz : a Magyar Darts Szövetség első 30 éve / Török Ferenc. - Budapest : M. Darts Szövets., 2021. - 294, [25] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-2616-6 kötött : 5990,- Ft
Magyar Darts Szövetség
Magyarország - sporttörténet - darts - sportszövetség - testülettörténet
796.24(439)(091) *** 061.2(439)(091)
[AN 3854886]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2022.
Worrall, Frank
Lewis Hamilton (magyar)
   Lewis Hamilton : minden idők legnagyobb autóversenyzőjének igaz története / Frank Worrall ; [... ford. Babits Péter]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-928-4 kötött : 4980,- Ft
Hamilton, Lewis (1985-)
Nagy-Britannia - sportoló - autósport - 20. század - 21. század - életrajz
796.71(410)(092)Hamilton,_L.
[AN 3854866]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5719 /2022.
Boér T. Albert
   A Kárpát-medence tárgyi emlékei a Metropolitan Múzeumban [elektronikus dok.] / Boér T. Albert. - Szöveg és képek (pdf : 12.5 MB). - Szeged : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164059. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8381-0
múzeumi gyűjtemény - magyar néprajz - tárgyi néprajz - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
069(73-2New_York)Metropolitan *** 39(=945.11) *** 930.85(=945.11)
[AN 3823622]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2022.
   Határok nélkül : a Magyar Képzőművészek a Világban Egyesület kiállítása = Without borders : exhibition of the Association of Hungarian Visual Artists in the World / [kurátor ... Koppány Attila]. - [Budaörs] : M. Képzőművészek a Világban Egyes., 2021. - [50] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A kiállítást Budaörsön, 2021. okt. 20-án nyitották meg
ISBN 978-615-01-2947-1 kötött
Magyarország - Európa - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Budaörs) *** 73/76(=945.11)(4)"199/202"
[AN 3854418]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2022.
Hollan, Alexandre (1933-)
   A látható láthatatlan : [Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2021. november 4 - 2022. február 13.] = The visible invisible : [Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 4 November 2021 - 13 February 2022] = L'invisible est le visible : [Musée des Beaux-Arts, Budapest - Galerie nationale hongroise, Budapest, 4 novembre 2021 - 13 février 2022] / Hollán Sándor ; [kurátor ... Pócs Veronika] ; [szerk. ... Kovács Anna Zsófia, Pócs Veronika] ; [szerzők ... Börcsök Dóra, Geskó Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2021. - 175 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-60-1 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Hollán,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3855327]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2022.
Katz, Benjamin (1939-)
   Gerhard Richter Benjamin Katz felvételein : fotók a drezdai Gerhard Richter Archivból : Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2021 : [2021. augusztus 26 - november 14.] = Gerhard Richter photographed by Benjamin Katz : portraits from the Gerhard Richter Archive : Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 2021 : [26 August - 14 November 2021] / [kurátor ... Bódi Kinga]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, 2021. - 115, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2021/3.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2021/3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-50-2 fűzött
Richter, Gerhard (1932-)
Németország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum - kiállítási katalógus
77.041.5 *** 77.04(430)(092)Katz,_B.(047.53) *** 061.4(439-2Bp.)"2021" *** 75(430)(092)Richter,_G.(084.12)
[AN 3855284]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2022.
Kiss Ilona Mária (1948-)
   A Teremtő válaszol : grafikák, festmények, metszetek, 1971-2021 / Kiss Ilona Mária. - [Budapest] : Kiss I. M., 2021. - 115 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3012-5 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kiss_I._M.
[AN 3855513]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2022.
Molnár József (1821-1899)
   Idilltől a végzetig : 200 éve született Molnár József = From idyll to doom : celebrating the bicentenary of the birth of József Molnár / [szerzők ... Farkas Zsuzsa, Prágai Adrienn] ; [kurátor ... Prágai Adrienn]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2021. - 118, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-63-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Molnár_J.
[AN 3855379]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2022.
Molnárné Tamás Anetta (1974-)
   Bakabánya fazekassága / Molnárné Tamás Anetta. - Bőv. kiad. - Tata : BD Sollers Kft., 2021. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-615-01-3893-0 fűzött
Bakabánya - fazekasság - népi kerámia - magyar néprajz - határon túli magyarság
738.031.4(=945.11)(437.6-2Bakabánya) *** 39(=945.11)(437.6-2Bakabánya)
[AN 3865899]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2022.
Mühlbeck Károly (1869-1943)
   Mühlbeck Károly képregényes fejlécei. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - [24] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-59-2 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - karikatúra
741.5(439)(092)Mühlbeck_K.
[AN 3855072]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2022.
Nagy Márta (1953-)
   Aknay és az ikon = Aknay and the icon / Nagy Márta. - 2. jav. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 82, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-109-5 kötött : 3000,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 3865493]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2022.
Nagy Márta (1953-)
   Aknay János Csend-történetei = János Aknay's Stories of silence / Nagy Márta ; [ford. ... Reichmann Angelika] ; [közread. az] ... Innoart Galéria ... - 2. jav. kiad. - Budapest : Balassi ; Szentendre : Innoart Galéria, cop. 2021. - 98, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-108-8 kötött : 3500,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 3865492]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2022.
Révész Emese (1967-)
   Mese, mítosz, história : archaizálás és mágikus realizmus az 1960-70-es évek magyar művészetében / Révész Emese ; [kurátor ... Révész Emese] ; [... kiad. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., Balatonfüred Városért Közalapítvány]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2021. - 114 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Balatonfüreden, 2021. aug. 21 - 2022. jan. 9. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9990-99-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - grafika - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/197" *** 061.4(439-2Balatonfüred *** 76(439)"196/197"
[AN 3854768]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2022.
Varga Papi László (1946-)
   Törött ablakok, törött remények : Az ünnepek ablakai a szegedi Új zsinagógában című kiadványhoz / [Varga Papi László]. - Szeged : Szerző, 2021. - 45 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-615-01-2845-0 fűzött
Szeged - üvegablak - zsinagóga - vallási ünnep - zsidó vallás
748.5(439-2Szeged) *** 726.3(439-2Szeged) *** 296.38
[AN 3854460]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2022.
Zubreczki Dávid (1974-)
   Templomséták a Dunakanyarban / Zubreczki Dávid ; Bődey János fotóival. - Budapest : Kedves L. Kvműhelye, 2021. - 255 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 250-252.
ISBN 978-615-01-3630-1 fűzött : 5480,- Ft
Dunakanyar - templom - útmutató
726.54(439Dunakanyar)(036) *** 77.04(439)(092)Bődey_J.
[AN 3854847]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5732 /2022.
The Beatles : get back (magyar)
   The Beatles get back : a Beatles szavaival / Ethan A. Russell és Linda McCartney fényképeivel ; előszó Peter Jackson ; bev. Hanif Kureishi ; ... szerk. John Harris ; [ford. Ipacs Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 238, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-479-672-5 kötött : 9999,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század - fényképalbum
78.067.26.036.7(410)Beatles(084.12)
[AN 3854792]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2022.
Falusi Mariann (1959-)
   Pa-Dö-Dő emlékkönyv / [szöveg Falusi Mariann, Lang Györgyi, Földvári Zsófi] ; [graf. ... Pittmann Zsófi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-544-592-9 kötött : 4500,- Ft
Falusi Mariann (1959-)
Lang Györgyi (1957-)
Pa-Dö-Dő (együttes)
Magyarország - együttes - popzene - dalénekes - színész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Falusi_M.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Lang_Gy.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Falusi_M.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Lang_Gy.(0:82-94)
[AN 3854877]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2022.
Mentes Norbert (1968-)
   Na, mi van? : 40 év Moby Dick / Mentes Norbert. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-65-4 fűzött : 3500,- Ft
Moby Dick (együttes)
Magyarország - zenekar - zenész - 20. század - 21. század - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(439)Moby_Dick(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Mentes_N.(0:82-94)
[AN 3854786]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2022.
Smith, Adrian (1957-)
Monsters of river and rock (magyar)
   Folyók és sziklák szörnyei : az Iron Maiden őrült pecása / Adrian Smith ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Trubadúr, 2021. - 290, [1] p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-567-4 fűzött : 3999,- Ft
Smith, Adrian (1957-)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - 21. század - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Smith,_A.(0:82-94)
[AN 3856051]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2022.
Szarka József (1971-)
   Kulcsdalok / Szarka József ; [ill. Mester Csaba]. - [Budapest] : Hear Hungary Music Kft., cop. 2021. - 285 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0593-2 fűzött : 5000,- Ft
zenetörténet - zenész - rockzene
78.067.26.036.7(100)(091) *** 78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 3855012]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2022.
Szarka József (1971-)
Kulcsdalok (angol)
   Keytracks / Joseph Szarka ; [ill. Csaba Mester]. - [Budapest] : Hear Hungary Music Kft., cop. 2021. - 270, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0606-9 fűzött : 5000,- Ft : 14 EUR : 12 GBP : 16 USD
zenetörténet - zenész - rockzene
78.067.26.036.7(100)(091) *** 78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 3855013]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2022.
Tarr Ferenc
   Harmónia, a zenék birodalma / Tarr Ferenc ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 118, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-587-088-2 kötött : 4990,- Ft
zeneművészet - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
78(02.053.2) *** 78(0:82-93) *** 894.511-93
[AN 3854832]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5739 /2022.
Földesdy Gabriella (1951-)
   Madách korai drámái, és néhány kortárs drámaíró / Földesdy Gabriella. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2021. - 142, [1] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 111.)
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-615-5462-31-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - író - színházi élet - reformkor - 19. század - dráma
792(439)"183/184" *** 894.511(092)"18" *** 894.511(091)-2"183/184"
[AN 3855068]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2022.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   80 Szomjas év / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-627-8 fűzött : 4500,- Ft
Szomjas György (1940-2021)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.43.071.1(439)(092)Szomjas_Gy.(0:82-94)
[AN 3854883]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2022.
Németh Zsolt
   Exocentric 155 [elektronikus dok.] / Zsolt Nemeth. - Szöveg (pdf : 25.7 MB). - Kecskemét : Németh Zs., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164414. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0178-1
filmszínész - könnyűzenei előadó - fotómodell - televíziózás - fényképalbum - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(100)(092)(084.12) *** 78.067.26.036.7(100)(092)(084.12) *** 77.041.2(100)(092)(084.12) *** 791.9.097(100)(092)(084.12)
[AN 3826482]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2022.
   Nemzeti Táncszínház 20 / [szerk. Hajnal Ágnes és Kotsis Ágota]. - Budapest : Nemz. Táncszínház Nonprofit Kft., 2021. - 245, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-81966-0-4 kötött
Nemzeti Táncszínház (Budapest)
Budapest - színháztörténet - táncszínház - színházépület - ezredforduló - 21. század - album - színielőadás
792.091(439-2Bp.)"199/202" *** 725.822(439-2Bp.) *** 792.8(439)Nemzeti_Táncszínház(084.12)
[AN 3855491]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2022.
   "Széköm néköm a Sugovica partja, ott ülök le, ahol kedvem tartja" : szeremlei történetek dalokban elmesélve / [... szerk. Kisné Kovács Zsuzsa] ; [történeti és néprajzi kieg. Kis Zoltán] ; [kiad. Szeremle Községi Önkormányzat]. - Szeremle : Önkormányzat, 2021. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3107-8 fűzött
Szeremle - magyar néprajz - néptánc - népdalgyűjtemény
793.31(439-2Szeremle) *** 394.3(=945.11)(439-2Szeremle) *** 784.4(=945.11)(439-2Szeremle)
[AN 3855268]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2022.
Trokán Nóra (1986-)
   Mielőtt : színészek színpadra lépés előtt / Trokán Nóra. - Budapest : KMH Print Kft., 2021. - 213, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-6399-00-7 kötött
Magyarország - színész - színházi élet - portré - fényképalbum
792.028(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Trokán_N. *** 792(439)"201/202"(084.12) *** 77.041.5
[AN 3855507]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2022.
   Új idők, új utak, régi cél / [szerk. Szentirmai László] ; [közread. a] Magyar Bábjátékos Egyesület. - Sárospatak : M. Bábjátékos Egyes., 2021. - 42, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3412-3 fűzött
bábszínház - művészeti nevelés - bábjáték
792.97 *** 37.036
[AN 3855260]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5746 /2022.
Agócs Károly (1949-)
   Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [B2, C1] / Agócs Károly. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 74 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-51-9 fűzött : 2700,- Ft
spanyol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3865804]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2022.
Azevedo, Naomi
   Angol, ami neked biztosan kell! : szókincs- és szituációs készségfejlesztő angol nyelvkönyv / [Naomi Azevedo, Kozma Gábor]. - [Hédervár] : [Underground], 2021. - 296 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-574-172-4 fűzött : 4490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3854770]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2022.
Bajkó István Zsigmond
   Hörverstehen Oeconom : hallás utáni szövegértési tesztek az Oeconom nyelvvizsgarendszerben B2 és C1 szinten / Bajkó István Zsigmond, Szőkéné Pintér Márta. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 115 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-44-1 fűzött : 3200,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3865803]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2022.
Bellers, Robin
   Opening horizons : felkészítőkönyv a nemzetközi kapcsolatok angol felsőfokú szaknyelvi vizsgára : [C1] / Robin Bellers, Ajkay-Nagy Éva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 177 p. : ill. ; 29 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-83-0 fűzött : 3590,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 327
[AN 3865795]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2022.
   Conjugaison? Pas de soucis! : [A1, A2, B1] / [Kovács Máté szerk.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 63 p. ; 21 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-615-6046-18-5 fűzött : 1690,- Ft
francia nyelv - ige - nyelvkönyv
804.0-55(078)=945.11
[AN 3855412]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2022.
Cott, Christina
Pons Verben und Zeiten trainieren Englisch (magyar)
   Pons igék és igeidők gyakorlása : angol : 200 feladat kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / írta Christina Cott ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, 2021. - 144 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-578-023-5 fűzött
angol nyelv - ige - példatár
802.0-25(076)=945.11
[AN 3855460]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2022.
   Deutsche Presseschau / zsgest. von Erzsébet Pintye und Mária Török ; eingel. von Erzsébet Pintye. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 82, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [83].
ISBN 978-963-318-919-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3855468]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2022.
Forró Zsuzsa (1959-)
   Készüljünk a Pannon Nyelvvizsgára : angol közép- és felsőfokú szóbeli és írásbeli feladatok / Forró Zsuzsanna, Kátai Gyöngyvér. - Sopron : Padlás Nyelviskola és Kvk., [2022]. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-13-2 fűzött : 2700,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3865905]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2022.
   Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben 2 : az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága által 2020. november 6-án rendezett konferencia tanulmánykötete / [szerk.] Basch Éva, Erdei Tamás, Juhász Valéria. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2021. - 139 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-42-4 fűzött
alkalmazott nyelvészet - anyanyelvi nevelés - pedagógia
80.004.14 *** 37 *** 372.46
[AN 3855136]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2022.
   Magyar nyelvjárások napja 2020 : örökség és jövőkép / szerk. Pomozi Péter, Rási Szilvia, Tóth Zsolt. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-40-3 kötött
magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 3854929]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2022.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek : Express English 1. / Némethné Hock Ildikó ; [graf. Makk László]. - 3. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 190, [2] p. : ill. ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-28-0 fűzött : 3190,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3865805]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2022.
Péntek János (1941-)
   A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) / Péntek János, Benő Attila ; szerk. Kontra Miklós. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : Gondolat, 2020. - 473 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, ISSN 1419-323X ; 6.)
Bibliogr.: p. 409-432. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-556-026-4 fűzött
ISBN 978-606-739-153-4
Erdély - magyar nyelv - nyelvhasználat - határon túli magyarság - szociolingvisztika - ezredforduló - 21. század
809.451.1-06(498.4)"199/201" *** 800.732(=945.11)(498) *** 316.347(=945.11)(498.4)
[AN 3828443]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2022.
Pons Spanisch 1 : blicken statt büffeln (magyar)
   Pons spanyol : olvass, izgulj, tanulj : nyelvtanulás rövid sztorikkal : alapszint / szerk. Natascha Remmert és Iván Reymóndez Fernández ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, 2021. - 216 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-578-014-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3855481]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2022.
Simoncsics Péter (1946-)
   Nyelv, művészet, társadalom : önéletrajzi mozaik, ami pályám Möbius-szalagjának másik oldaláról lemaradt / Simoncsics Péter. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 220.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-302-2 fűzött : 3990,- Ft
nyelvészet - irodalomtudomány - magyar irodalom
800.1 *** 82.01 *** 894.511(091)
[AN 3854599]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2022.
Torkos Róbert
   Bizterms : test and improve your business vocabulary : at intermediate and advanced levels : magyarázó megoldókulccsal! : [B2, C1] / Torkos Róbert. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 227 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-35-9 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3865785]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2022.
Van Capelle Balla Erzsébet
   Dialoog : párbeszéd : interaktív holland / Van Capelle Balla Erzsébet. - Budapest ; [Ózd] : Balla-Capelle K., 2021. - [6], 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-615-01-3167-2 fűzött : 8990,- Ft
holland nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.931(078)=945.11
[AN 3854672]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2022.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [B2, C1] / Viczena Andrea, Szőke Andrea. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 275 p. ; 24 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek. - Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-615-5200-28-1 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 3865885]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2022.
Vida Enikő
   Francia alaptársalgás : amire mindenkinek szüksége van / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-82-2 fűzött : 1980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3865701]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2022.
Vida Enikő
   Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : niveau intermédiaire B1, B2 : [650 francia nyelvtani feladat megoldókulccsal] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 240 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 3190,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 3865806]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5765 /2022.
Agócs Károly (1949-)
   Francia fordítóiskola : a fordítás elmélete és gyakorlata : felkészítés a fordító- és tolmácsvizsgára / Agócs Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 131 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 223.)
ISBN 978-963-409-319-0 fűzött : 3490,- Ft
műfordítás - francia nyelv - nyelvvizsga - tankönyv - példatár
82.03(078) *** 804.0(079.1)=945.11
[AN 3854602]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2022.
   Hogyan látják a pszichológusok A kis herceget? : tanulságos életleckék felnőtteknek / [Mérő László et al.]. - [Budapest] : Lettero, 2021. - 165, [11] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5685-09-5 kötött : 3999,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944). Le petit prince
Franciaország - író - irodalmi alak - lélektan - életvezetés - 20. század
840(092)Saint-Exupéry,_A._de *** 159.9 *** 613.865
[AN 3855303]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2022.
   Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos oszágok nyelvén / szerk. Tamás Dóra Mária, Szoták Szilvia. - Budapest : OFFI Zrt., 2021. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiadványai, ISSN 2677-1764 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81983-0-1 kötött
jogtudomány - terminológia - szakfordítás - magyar nyelv
82.03 *** 34 *** 001.4 *** 809.451.1-086.6
[AN 3854683]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5768 /2022.
Bakonyi István (1952-)
   Romantika Vörösmarty Mihály néhány drámájában / Bakonyi István. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 89 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-102-3 fűzött : 1700,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - műfajtörténet - dráma - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 894.511(091)-2"18"
[AN 3854664]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2022.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Maratoni interjú : Fekete Istvánról ifj. Fekete Istvánnal / [riporter] M. Mester Katalin ; [kiad. Fekete István Irodalmi Társaság]. - Veszprém ; Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2021. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81392-1-2 fűzött
Kötött
Fekete István (1900-1970)
Fekete István (ifj.) (1932-)
Magyarország - Egyesült Államok - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
894.511(73)(092)Fekete_I.,_ifj.(047.53) *** 894.511(092)Fekete_I.(047.53)
[AN 3854696]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2022.
Szabó Lajos, D.
   Hazai hősök / [írta és szerk. D. Szabó Lajos]. - [Novaj] : Hazai Hősök Kft., cop. 2021. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3073-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - történelmi személy - híres ember - irodalmi alak - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
894.511(091)(02.053.2) *** 943.9(092)(02.053.2) *** 929(439)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3854535]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5771 /2022.
   22+1 esti mese / összeáll. Tig Thomas ; [ford. Munkácsy László és Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2021. - 253 p. : ill., színes ; 23 cm
A ford. a "50 bedtime stories" (Great Bardfield : Milyes Kelly, 2009) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5755-92-7 fűzött : 4500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3854830]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2022.
   45+1 klasszikus mese / összeáll. Vic Parker ; [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2021. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
A ford. a "100 classic stories" (Great Bardfield : Milyes Kelly, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5755-91-0 fűzött : 4500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3854826]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2022.
Abnett, Dan (1965-)
Horus rising (magyar)
   Hórusz felemelkedése : elvetik az eretnekség magvait / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 3. kiad. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-90-1 fűzött : 4490,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3865693]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2022.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Sandmannen (magyar)
   Homokember / Lars Kepler ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Animus, 2022. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Megj. "A bosszúálló" címmel is
ISBN 978-963-324-853-9 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3865380]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2022.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Mesék és történetek / Hans Christian Andersen ; [ford. Hevesi Sándor]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 4 db ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Genius, 192?
ISBN 978-615-6189-25-7
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 094/099.07
[AN 3854904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XVI, 359 p.
ISBN 978-615-6189-26-4 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3854905] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 362 p.
ISBN 978-615-6189-27-1 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3854906] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 324 p.
ISBN 978-615-6189-28-8 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3854907] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 324 p.
ISBN 978-615-6189-29-5 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3854909] MARC

ANSEL
UTF-85776 /2022.
Anderson, Laura Ellen
Amelia Fang and the memory thief (magyar)
   Vámpyr Vilma és az emléktolvaj / Laura Ellen Anderson ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [10], 211, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-890-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3854496]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2022.
Annamur, Artur (1958-)
   Straži vremeni / Artur Annamur. - [Kóka] : [Magánkiad.], [2021]. - 240 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3078-1 kötött
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9
[AN 3854971]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2022.
Aston, Jana
Right (magyar)
   Te vagy a végzetem : Sawyer / Jana Aston ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-081-3 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855537]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2022.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2022. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-759-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3865647]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2022.
Barclay, Linwood (1955-)
Elevator pitch (magyar)
   Liftakna / Linwood Barclay ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : General Press, 2021. - 390, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-455-7 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3855500]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2022.
Benedict, Marie (1969-)
Carnegie's maid (magyar)
   Clara : egy világot felforgató szerelem története / Marie Benedict ; [ford. Nagy Gergely]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-006-2 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3865395]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2022.
Benedict, Marie (1969-)
The mystery of Mrs. Christie (magyar)
   Mrs. Christie rejtélyes eltűnése / Marie Benedict ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-770-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3855700]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2022.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
Behind that curtain (magyar)
   Charlie Chan zavarba jön [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Forgách Irma. - Szöveg (epub :1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Nyomt. formában megj. "Amit a függöny eltakar" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-331-6 (epub)
ISBN 978-963-559-332-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3866044]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2022.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The house without a key (magyar)
   Charlie Chan színre lép [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Nyomt. formában megj. a "Ház, amelynek nincsen kulcsa" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-329-3 (epub)
ISBN 978-963-559-330-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865651]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2022.
Blake, Melanie
Ruthless women (magyar)
   Könyörtelen nők / Melanie Blake ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Next21, 2021. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81851-6-5 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854607]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2022.
Blyton, Enid (1897-1968)
George's hair is too long (magyar)
   Indul a mentőakció! / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 5.)
ISBN 978-963-437-566-1 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3855857]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2022.
Blyton, Enid (1897-1968)
A lazy afternoon (magyar)
   Száguldó tolvajok / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 6.)
ISBN 978-963-437-564-7 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3855858]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2022.
Bryndza, Robert (1979-)
Deadly secrets (magyar)
   Halálos titkok : [Erika Foster nyomoz 6] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2021. - 399, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-573-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3855519]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2022.
Butler, Dominic
Pons 10-Minuten-Lektüren Englisch (magyar)
   10 perces angol olvasmányok : a piece of cake : [B1 szint] / Dominic Butler ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Klett, 2021. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-578-008-2 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - elbeszélés - nyelvkönyv
820-32 *** 802.0(078)
[AN 3855467]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2022.
Butler, Dominic
Pons best of crime stories (magyar)
   Best of crime stories : válogatás a legjobb bűnügyi történetekből : 15 rövid krimi angolul tanulóknak : [A2-B2 szint] / Dominic Butler ; [ford. Bősz Zsuzsanna, Hetesy Szilvia, Temesvári Zsolt]. - Budapest : Klett, 2021. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-578-010-5 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)
[AN 3855472]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2022.
Castillo, Linda (1960-)
Outsider (magyar)
   A kívülálló / Linda Castillo ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : General Press, 2021. - 303 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-515-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3855615]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2022.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player one (magyar)
   Ready player one / Ernest Cline ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-573-3 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3865353]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2022.
Clinton, Bill (1946-)
The president's daughter (magyar)
   Az elnök lánya / Bill Clinton, James Patterson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 527 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-126-6 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3854527]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2022.
Couperus, Louis (1863-1923)
Psyche (magyar)
   Psyche [elektronikus dok.] / Louis Couperus ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 547 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-337-8 (epub)
ISBN 978-963-559-338-5 (mobi)
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3865653]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2022.
Courtney, Joanna
Fire Queen (magyar)
   Tűzkirályné / Joanna Courtney ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 404, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-463-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3855548]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2022.
Dautremer, Rébecca (1971-)
Les riches heures de Jacominus Gainsborough (magyar)
   Jussváry Jakominusz gazdag órái / Rébecca Dautremer ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - [49] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-509-361-8 kötött : 6975,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
840-93=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3854741]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2022.
Engberg, Katrine (1975-)
Glasvinge (magyar)
   Üvegszárny : pillangó-effektus: apró nemtörődömség, amelytől később összedől a világ : [Koppenhága-sorozat 2.] / Katrine Engberg ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-018-4 fűzött : 3999,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3854528]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2022.
Esposito, Chloé
Dangerous to know (magyar)
   Veszély / Chloé Esposito ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Libri, 2021. - 414, [1] p. ; 20 cm
A címoldalon számozási adatként: 3. r.
ISBN 978-963-310-965-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3855941]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2022.
Falk, Rita (1964-)
Weisswurstconnection (magyar)
   Bajorkolbász-társaság / Rita Falk ; [ford. Balla Judit]. - [Budapest] : Magistra, 2021. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6147-23-3 fűzött : 3790,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3854736]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor : [Nápolyi regények első kötet] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 338, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-878-2 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3865017]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2022.
Foulds, Adam (1974-)
In the wolf's mouth (magyar)
   A farkas szájában / Adam Foulds ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2021. - 277 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-072-1 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3836412]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2022.
Fry, Jason (1969-)
The voyage (magyar)
   Minecraft : az utazás / Jason Fry ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-171-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3855780]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2022.
Gelev, Sotir (1960-)
   Kak Lora se nauči da broi do deset = Hogyan tanult meg Lora tízig számolni / Sotir Gelev ; [Andrea Ivan prev.] ; [izd. Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie]. - Budapeŝa : Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie, 2021. - 68, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87503-8-9 fűzött
bolgár irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
886.7-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3855307]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2022.
Goldin, Megan
The escape room (magyar)
   Szállj ki, ha tudsz! / Megan Goldin ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-177-3 fűzött : 4199,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3855525]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2022.
Goodman, Joanna (1969-)
The home of unwanted girls (magyar)
   Elveszett lelkek otthona / Joanna Goodman ; [ford. Getto Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 460, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-039-0 fűzött : 4299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3865624]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2022.
Gray, Lisa
Thin air (magyar)
   Fogy a levegő : Jessica Shaw nyomoz / Lisa Gray ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 334, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-164-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3854610]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2022.
Gumpert, Steffen (1975-)
Schnapp den Dieb! (magyar)
   Kapd el a tolvajt! : a Szimat csapat legizgalmasabb és legcsalafintább ügyei : izgalmas krimik rejtvényekkel / Steffen Gumpert ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 124, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-409-7 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3855856]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2022.
Halle, Karina
Before I ever met you (magyar)
   Túl közel hozzád / Karina Halle ; [ford. Leyrer Ginda]. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-83-3 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3865838]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2022.
Halle, Karina
The royal rogue (magyar)
   Nemes kísértés : északi dinasztiák / Karina Halle ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-97-7 fűzött : 4199,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3855535]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2022.
Hammad, Isabella
The Parisian (magyar)
   A párizsi idegen / Isabella Hammad ; [ford. Csonka Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 557 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-565-8 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3854518]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2022.
Harris, Joanne (1964-)
The strawberry thief (magyar)
   Az epertolvaj / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 434, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-034-5 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865035]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2022.
Hewitt, Kate
Into the darkest day (magyar)
   Szerelem a múltból / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-201-5 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854728]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2022.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-002-4 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3865477]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2022.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Duke of pleasure (magyar)
   A gyönyör hercege : Maiden Lane 11. / Elizabeth Hoyt ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 303 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-497-7 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855609]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2022.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Efraim Israel (Hap Béla)]. - Budapest : Helikon, 2022. - 137 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 114.)
ISBN 978-963-479-850-7 fűzött : 1999,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3865373]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2022.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar)
   A nyomorultak [elektronikus dok.] / Victor Hugo ; ford. Éber László és Csillay Kálmán. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-97-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3865600]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2022.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Klara and the sun (magyar)
   Klara és a Nap / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Helikon, 2022. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-909-2 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865019]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2022.
Jackson, A. L.
Catch me when I fall (magyar)
   Neked írom [elektronikus dok.] : Összhang-sorozat : Emily / A. L. Jackson ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-058-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866289]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2022.
Jackson, Holly
A good girl's guide to murder (magyar)
   Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz / Holly Jackson. - Budapest : Kolibri, 2021. - 473 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Kallai Nóra
ISBN 978-963-437-715-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3855850]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2022.
Jeffries, Sabrina (1958-)
Project Duchess (magyar)
   A csábítás iskolája : Hercegi kör 1. / Sabrina Jeffries ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : General Press, 2021. - 335 p. : ill. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-513-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855601]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2022.
Jimenez, Abby
Life's too short (magyar)
   Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne merj szeretni [elektronikus dok.] / Abby Jimenez ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-232-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866032]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2022.
Kisch, Egon Erwin (1885-1948)
Geschichten aus sieben Ghettos (magyar)
   A Gólem ébredése [elektronikus dok.] / Egon Erwin Kisch ; ford. Borongó Ferenc. - Szöveg (epub : 817 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: A Gólem éledése. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169627. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-347-7 (epub)
ISBN 978-963-559-348-4 (mobi)
Csehország - Európa - német irodalom - zsidóság - karcolat - elektronikus dokumentum - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11 *** 830-43(437.1)=945.11 *** 316.347(=924)(4)(0:82-43)
[AN 3866276]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2022.
Klotz Mária (1957-)
   Stufen / Maria Klotz ; [Hrsg. von ... Irodalmi Rádió]. - Sankt Iwan bei Ofen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 161, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-27-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - német irodalom - válogatott művek
830-821(439)
[AN 3854636]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2022.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Om høsten (magyar)
   Ősz / Karl Ove Knausgård ; Vanessa Baird illusztrációival ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2021. - 227, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-14-4112-3 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - esszé
839.6-4=945.11
[AN 3854852]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2022.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 84, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-708-3 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865253]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2022.
London, Julia (1959-)
Sinful Scottish laird (magyar)
   A tüzes skót / Julia London ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : General Press, 2021. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-487-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855517]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Nachts im Stall (magyar)
   Szellem a Csodamező-birtokon / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 6.)
ISBN 978-963-244-989-0 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865645]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2022.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz in Gefahr (magyar)
   Póniszív veszélyben / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Sára Balázs]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 114, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 2.)
ISBN 978-963-244-837-4 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865646]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2022.
Mackintosh, Clare
I see you (magyar)
   Látlak / Clare Mackintosh. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 463 p. ; 20 cm
Ford. Laik Eszter
ISBN 978-963-570-043-1 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3855944]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2022.
Mann, Klaus (1906-1949)
Mephisto (magyar)
   Mefisztó : egy karrier regénye / Klaus Mann ; [ford. Lányi Sarolta]. - Budapest : Európa, 2022. - 402 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 28.)
ISBN 978-963-504-511-2 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3865550]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2022.
March, Meghan
Dirty pleasures (magyar)
   Vágy és kétség / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-26-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3865839]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2022.
March, Meghan
Guilty as sin (magyar)
   Bűn és remény : Bűn-sorozat 3. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-76-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3855933]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2022.
Martinez, Aly
Across the horizon (magyar)
   Vágyak terítéken / Aly Martinez ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 268, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-049-3 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855518]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2022.
Martinez, Aly
Across the horizon (magyar)
   Vágyak terítéken [elektronikus dok.] / Aly Martinez ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-050-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866301]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2022.
Martinez, Aly
Written with you (magyar)
   A szerelmünk gyümölcse : [Megbánás 2.] / Aly Martinez ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-96-0 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855543]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2022.
McCarty, Monica (1968-)
The arrow (magyar)
   Az íjász : a Felföld rettegett fiai 9. / Monica McCarty ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 415 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-505-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855512]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2022.
McGuire, Seanan (1978-)
Beneath the sugar sky (magyar)
   Cukorszín égbolt alatt / Seanan McGuire ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Budapest : Fumax, 2021. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-197-2 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3855738]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2022.
Meyrink, Gustav (1868-1932)
Walpurgisnacht (magyar)
   Walpurgis éj / Gustav Meyrink ; [ford. Szász Menyhért]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-97-6 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3865901]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2022.
Michaels, Corinne
Come back for me (magyar)
   Mondd, hogy visszatérsz : Arrowood brothers : Connor / Corinne Michaels ; [ford. Farkas Nóra]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-183-4 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855523]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2022.
Michaels, Corinne
Fight for me (magyar)
   Mondd, hogy megóvsz : Arrowood brothers : Declan / Corinne Michaels ; [ford. Farkas Nóra]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-185-8 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855521]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2022.
Michaels, Corinne
Fight for me (magyar)
   Mondd, hogy megóvsz [elektronikus dok.] : Arrowood brothers : Declan / Corinne Michaels ; ford. Farkas Nóra. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-186-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866272]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2022.
Monroe, Mary Alice (1960-)
Swimming lessons (magyar)
   Úszóleckék / Mary Alice Monroe ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 454, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-499-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3855547]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2022. - 430, [1] p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-975-8 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3865907]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Tørst (magyar)
   Szomjúság / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2022. - 517, [3] p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-976-5 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3865990]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2022.
O'Sullivan, Ronnie (1975-)
The break (magyar)
   A balhé / Ronnie O'Sullivan ; [ford. Tóth Bálint]. - [Budapest] : Snooker Future Kft., [2021]. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81389-2-5 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3854680]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2022.
Pavlenko, Marie (1974-)
Un si petit oiseau (magyar)
   Akár egy kismadár / Marie Pavlenko ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-967-9 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3855852]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2022.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-673-4 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865256]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2022.
Preston, Douglas (1956-)
Crooked river (magyar)
   Zavaros folyó / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, 2021. - 417, [2] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-507-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3855626]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2022.
Redfearn, Suzanne
In an instant (magyar)
   Egyetlen szempillantás alatt / Suzanne Redfearn ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 438, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-826-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3854519]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2022.
Rijneveld, Marieke Lucas (1991-)
De avond is ongemak (magyar)
   Az este kín / Marieke Lucas Rijneveld ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Scolar, 2021. - 286, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-420-2 kötött : 4775,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3850203]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2022.
Robotham, Michael (1960-)
When she was good (magyar)
   Angyalarc / Michael Robotham ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, 2021. - 373 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-495-3 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3855526]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 677 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-738-9 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865648]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2022.
Ryan, Kennedy
Block shot (magyar)
   Block shot : blokkolt dobás : Dobj rá! 2. / Kennedy Ryan ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 515 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-774-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854715]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2022.
Schalko, David (1973-)
Schwere Knochen (magyar)
   Nehéz csontok / David Schalko ; [ford. Győri László]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-864-6 fűzött : 3999,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3855744]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2022.
Schwab, Victoria (1987-)
Vengeful (magyar)
   Visszavágó : Az elvetemültek 2. / V. E. Schwab ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Fumax, 2021. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-198-9 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3855747]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2022.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časovaâ bašnâ (magyar)
   Az óratorony : Óramágusok III. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2021. - 503, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-519-8 fűzött : 3999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3854491]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2022.
Sharpe, Tess
The girls I've been (magyar)
   A lányok, aki vagyok / Tess Sharpe ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-072-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3855753]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2022.
Shen, L. J.
Broken Knight (magyar)
   Vagány : Vágyak iskolája - Knight / L. J. Shen ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-245-9 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3855450]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2022.
Solà, Irene (1990-)
Canto jo i la muntanya balla (magyar)
   Énekelek, s táncot jár a hegy / Irene Solà ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Magvető, 2022. - 215, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3392-0 fűzött : 3499,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3865039]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2022.
Stănescu, Bogdan-Alexandru (1979-)
Copilăria lui Kaspar Hauser (magyar)
   Kaspar Hauser gyerekkora / Bogdan-Alexandru Stănescu ; [ford. Koszta Gabriella]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 310, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-019-6 fűzött : 3699,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3855798]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2022.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete [elektronikus dok.] / Stendhal ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 649 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-88-3
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3864867]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2022.
Stilton, Geronimo
In trappola... dentro casa mia! (magyar)
   Csapdában a saját házamban : szabadulós könyv / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-678-1 fűzött : 1599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - fejtörő játék - mese - gyermekkönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3855848]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2022.
Stilton, Geronimo
Il mistero della gondola di cristallo (magyar)
   A velencei kristálygondola / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-803-7 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855843]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2022.
Stilton, Geronimo
S. O. S. superinsetti all'assalto (magyar)
   Rémisztő rovarok rohama / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 121, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-809-9 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855840]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2022.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso dei brufoli blu (magyar)
   A kék pöttyök rejtélye / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 113, [14] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-810-5 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855844]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2022.
Stilton, Geronimo
Superallarme, supertopo in fuga! (magyar)
   Belzebub Bon Bon serege / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-806-8 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855839]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2022.
Stilton, Tea
Il concerto del cuore (magyar)
   Sztárvarázs / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 118, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-687-3 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855835]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2022.
Stilton, Tea
Una regata per cinque (magyar)
   Hív a tenger! / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-807-5 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855836]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2022.
Stilton, Tea
Il segreto delle farfalle dorate (magyar)
   A titokzatos aranypillangók / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 118, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-804-4 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3855834]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2022.
Sullivan, Michael J. (1961-)
The death of Dulgath (magyar)
   Dulgath halála : Riyria - a kezdetek harmadik kötet / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2021. - 405, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-190-3 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3855745]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2022.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865257]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2022.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 26. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865258]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2022.
Tamaro, Susanna (1957-)
Va' dove ti porta il cuore (magyar)
   Csak a szívedre hallgass / Susanna Tamaro ; [ford. Lénárd Csilla]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 169 p. ; 20 cm
Megj. "Ahová a szíved húz" címmel is
ISBN 978-615-5732-98-0 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3865688]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2022.
Turow, Scott (1949-)
The last trial (magyar)
   Az utolsó tárgyalás / Scott Turow ; [ford. Lukács Andrea]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár, 2021. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-88-5 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865836]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2022.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a kedve dacos : mondókák apró lázadóknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina illusztrációival. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 29, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-020-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.51-14(02.053.2)
[AN 3865709]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Le pilote du Danube (magyar)
   A dunai hajós [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Zoltán Vilmos. - Szöveg (epub : 760 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-363-7 (epub)
ISBN 978-963-559-364-4 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866230]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2022.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - Budapest : Helikon, 2022. - 232 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 49.)
ISBN 978-963-479-897-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3865354]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2022.
Ward, Penelope (1975-)
Jake understood (magyar)
   Jake understood : Jake kitárulkozik / Penelope Ward ; [ford. Benkő Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 324 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-360-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854712]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2022.
Whitney G. (1988-)
Two weeks notice (magyar)
   Two weeks notice : felmondólevél / Whitney G. ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 290, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-746-3 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3854719]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2022.
Zhōu Xīngsì (469-521)
Qian zi wen (magyar, kínai)
   Zhōu Xīngsì Ezer írásjegyes mű verses szövege Zhào Mèngfŭ hat írásstílusú kalligráfiájával = Qian zi wen / ford. Horváth Gábor ; jegyzetekkel ell. Horváth Gábor és Kósa Gábor ; ... szövegeket írta ... Horváth Janisz. - Budapest : Négy Kincs Bt., cop. 2021. - 308 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3263-1 fűzött : 8880,- Ft
kínai nyelv - díszírás - kínai irodalom - tanköltemény - értelmező szótár - kétnyelvű dokumentum
895.1-15.02=945.11 *** 003.077(510) *** 809.51-321.1=945.11
[AN 3855239]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5881 /2022.
Aczél Géza (1947-)
   (szino)líra 3 : torzószótár : Ama - Asztalterítő / Aczél Géza. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 103, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-080-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3855809]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2022.
Agócs Máténé Csernók Margit (1928-2016)
   Minden ideköt : életrajz / Agócs Máténé Csernók Margit. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-82-3 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3865387]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2022.
Andrási Adél
   Itt a varázs, hol a varázs? : többet szívvel, mint (varázs)erővel / Andrási Adél ; [... kiad. a "Jelen Vagyok" Tehetséggondozó Egyesület]. - [Göd] : "Jelen Vagyok" Tehetséggondozó Egyes., cop. 2021. - 105 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-3018-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3854757]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2022.
Arany János (1817-1882)
   Őszikék / Arany János ; [... szerk. Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 162 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-409-178-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854612]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2022.
Babits Mihály (1883-1941)
   Hatholdas rózsakert / Babits Mihály. - Budapest : Európa, 2022. - 190 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 40.)
ISBN 978-963-504-534-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3865250]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2022.
Balassa Krisztián (1980-)
   Marionett fenomenál : novellafüzér / Balassa Krisztián. - Budapest : Kalligram, 2021. - 286, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-253-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3854800]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2022.
Bálint Ferenc
   Boldogságtól ordítani / Bálint Ferenc. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-259-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3854649]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2022.
Balla Piroska
   Hópihe álom : versek, mesejátékok / Balla Piroska. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2021. - 68 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-3175-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mesejáték
894.511-252(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3854435]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2022.
Balla Sándor
   Az élet fája / Balla Sándor. - Hédervár : Publio, [2021]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3854761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A fény akarata. - cop. 2021. - 452 p.
ISBN 978-963-574-136-6 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3854763] MARC

ANSEL
UTF-85890 /2022.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A mennydörgés kapuja. - 9. kiad. - [2022], cop. 2011. - 579 p.
Bibliogr.: p. 548-565.
ISBN 978-963-426-631-0 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3865394] MARC

ANSEL
UTF-85891 /2022.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3790862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A hit harcosa. - 6. kiad. - [2022], cop. 2016. - 424, [2] p.
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 978-963-426-630-3 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3865084] MARC

ANSEL
UTF-85892 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy nap Rómában : novella / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 35 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-195-7 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3855652]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 71, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-13-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865975]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Kistestvérek, nagytestvérek / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 209, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-362-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865100]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-10-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865983]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-12-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865976]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 71, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-09-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865979]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2022.
Basilides Bálint (1944-)
   A kék ég a kút mélyén : emlékek : Budapest 1947-1956, Svájc 1956-1976 / írta és ford. Basilides Bálint. - [Budapest] : Tevan Alapítvány, [2021]. - 189 p. : ill. ; 19 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 8.)
ISBN 978-615-5660-02-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3854467]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2022.
Basilides Barna
   Végszó / Basilides Barna ; [az előszót írta és a rajzokat kész. K. Pintér Tamás]. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 71 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-104-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854666]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2022.
Benkő László (1952-)
   Kleopátra / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2021]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-402-5
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3844863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Róma árnyékában. - cop. 2021. - 455, [2] p.
ISBN 978-963-267-404-9 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3855705] MARC

ANSEL
UTF-85901 /2022.
Benyó Tamás (1971-)
   Lekésve : versek / Benyó Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-103-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854663]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2022.
Billegéri Anna
   The second fucked up deal : a második elcseszett alku : Delano trilógia I. rész / Anna Billegéri. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0365-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3855865]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2022.
Bogdán Szabolcs
   Fészkijárat [elektronikus dok.] : a betűink könyvbe költöztek : a Becses Brigantik Facebook-oldal kiadványa / Bogdán Szabolcs. - Szöveg (epub : 673 KB) (mobi : 622 KB). - [Debrecen] : Bravium, 2020. - (Becses Brigantik-könyvek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81688-0-9 (epub)
ISBN 978-615-81688-1-6 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3824107]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2022.
Bónis László (1941-)
   Versek kicsiknek és nagyoknak / Bónis László ; [... ill. Bóz Beáta]. - Tiszavasvári : [Magánkiad.], 2021. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3449-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854959]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2022.
Borlói Rudolf (ifj.)
   Szólhattál volna előbb is! : versek és dalszövegek / ifj. Borlói Rudolf ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 97, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-25-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3854662]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 210, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-770-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865080]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 342 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-852-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865076]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 14. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-926-3 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865089]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab öröksége / Borsa Brown. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-255-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865220]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   A végzet után : novella / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 38, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-173-5 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3855661]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2022.
Budai Lotti
   Akik poggyász nélkül utaznak : Tök-életlen életek 1. / Budai Lotti. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 473, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-136-0 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865193]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2022.
Colt, Tina (1985-)
   Egy fegyver két oldalán / Tina Colt. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2021. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-16-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3854617]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2022.
Colt, Tina (1985-)
   Hideg/fejjel / Tina Colt. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2021. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-14-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854621]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2022.
Csaba Lilla (1984-)
   Sugár Ábris és a talányos árnyék / Csaba Lilla ; Lukács Ildikó illusztrációival. - [Budapest] : Minerva, 2021. - 39 p. : ill. ; 16x16 cm + CD
ISBN 978-615-5637-18-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3854967]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2022.
Csákvári József
   Apokalipszis : verses napló a világjárványról / Csákvári József. - [Budapest] : Papirusz Book, 2021. - 180, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-21-9 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854638]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2022.
Csapó Józsefné Szili Mária
   Lelkem hangjai / Csapó Józsefné Szili Mária. - [Szakály] : [Magánkiad.], [2021]. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3706-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854661]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2022.
De Boer Szilvia
   A Fellini-villa Klub / De Boer Szilvia. - Hédervár : Tarandus, cop. 2021. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-66-4 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854747]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2022.
Drajkó-Sárosi Kinga (1976-)
   Légtornász / Drajkó-Sárosi Kinga. - Budapest : Diversitas, 2021. - 119, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2180-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854951]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2022.
   El nem mondott történetek : 3 novella. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 20 p. ; 20 cm
Tart.: Toszkán napnyugta / Anne L. Green. Hofburg szörnyei / R. Kelényi Angelika. A napfény érintése / Baráth Viktória. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-570-277-0 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-322.5
[AN 3855658]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2022.
Erdős Zsuzsanna
   Légből kapott szerelem / Erdős Zsuzsanna. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-790-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3855880]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2022.
Farkas Márta (1943-)
   Az egyetlen : két kisregény / Farkas Márta. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 316, [3] p. ; 20 cm
Tart.: RémregényÞ; Az első és egyetlen
ISBN 978-615-6168-24-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3854798]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2022.
Farkas Róbert (1983-)
   Elugrottam a Plútóra, holnap jövök! / Farkas Róbert ; [ill. ... Bernát Barbara]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 109, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-437-794-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3855855]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2022.
Fayer Sándor
   A Mars pokla : metamorfózis - az első háború / Fayer Sándor. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 268, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-065-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3855766]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-832-3 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865400]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2022.
Fülöp Beáta (1971-)
   Montenegró szívtiprója / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-70-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3854659]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2022.
Gajdos Erika Tímea
   Balatoni karácsony : Színek, fények, élmények 6. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2021. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2135-2 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854735]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2022.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 70, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-890-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3865966]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2022.
Gorka Eszter
   Várni fogunk : igaz történet a kommunista elnyomás idejéből / Gorka Eszter. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 551 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-829-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854764]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Baljós álmok : elfeledett sorsok : novelláskötet : öt szereplő, akinek a története még csak most kezdődik: Julie, Agnes, Aaron, Tammy, Jack / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-123-0 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3855660]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvesztett jövő : [az álmok, melyeket nem élhettem meg] / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 30, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-15-4 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3855662]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2022.
Halász Rita (1980-)
   Mély levegő / Halász Rita. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 194, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-226-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865218]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2022.
Hidasi Judit
   Április út [elektronikus dok.] / Hidasi Judit. - Jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-070-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3866208]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2022.
Hidasi Judit
   Egy este a parton : novella / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-167-4 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3855654]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2022.
Holmes, K. M.
   Neked megadom magam / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-065-3 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3855531]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2022.
Holmes, K. M.
   Teljesen a tiéd : novella / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 46 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-249-7 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855656]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2022.
   Így dalolunk mi nyomdokaidban, Balassi Bálint / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-31-3 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - parafrázis - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14.04(082)
[AN 3854641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Balassi Bálint költeményeivel. - 152, [3] p.
[AN 3854643] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kortárs alkotóink verseivel. - 101, [4] p.
QR-kóddal
[AN 3854644] MARC

ANSEL
UTF-85937 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-797-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3865971]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9900-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3865259]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2022.
Joó Viktória
   Varázslatos meseszorzó / Joó Viktória. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2021]. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm + 10 kártyacsomag
ISBN 978-615-01-2933-4 fűzött
alapművelet - matematika - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 511.12(0:82-34)
[AN 3854410]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2022.
   Jövőbemutató : Szabó Benedek antológiája : [fényképes versantológia]. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 107, [4] p. : ill. ; 26x26 cm
ISBN 978-963-574-184-7 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3854745]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2022.
Kanyár Erika (1949-)
   Gondolatkristályok / Kanyár Erika. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 92, [3] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-534-107-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3854613]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2022.
Kapusz Nándor (1935-)
   Rozsdás szögbe lépéstől a főtanácsosi címig : életem változatos eseményei / Kapusz Nándor. - Debrecen : Szerző, 2021. - 314 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2163-5 fűzött
Kapusz Nándor (1935-)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 61(439)(092)Kapusz_N.(0:82-94)
[AN 3854990]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2022.
Karády Anna
   Cigányélet grófi módra : A füredi lány-sorozat szereplőinek előzménytörténete / Karády Anna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-191-9 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855663]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2022.
Kardos Zoltán
   Negyven év : Kardos Zoltán válogatott versei / [... Sonkoly Tibor ... rajzai ...]. - [Budaörs] : Magánkiad., 2021. - 156 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2284-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854947]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2022.
Katona Csaba
   A falon csillag és kereszt.. / Katona Csaba. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-169-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854771]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   London, love / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 29 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-125-4 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855665]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Rejtélyes Rio : [Caroline Wood-sorozat] / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 312, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-18-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855541]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Szédítő Balaton : [Caroline Wood-sorozat] / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-20-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855544]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2022.
Kirner András (1984-)
   Mindig veled leszek : therapia etymologica / Kirner András ; [az illusztrációkat Gázsity Barbara kész.]. - Budapest : Garbo Kv., 2021. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-17-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854587]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2022.
Kirsch Ákos
   Ébredés / Kirsch Ákos. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 434 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-71-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3854660]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2022.
Kiss Gábor (1976-)
   Budapest sehol / Gabes Way. - [Budapest] : Garbo K., cop. 2021. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-15-5 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854579]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2022.
Kisvárdai István
   Nem én írtam a verset - a vers írt meg engem / Kisvárdai István. - [Békéscsaba] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1481-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3855265]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2022.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; [Boromisza Zsolt rajz.]. - 17. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 394, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-486-996-2 kötött : 3999,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3865392]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2022.
Konrád József (1987-)
   A behajtó : regény / Konrád József. - Budapest : Magvető, 2021. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4118-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854732]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2022.
Kovács Éva (1941-)
   Hints meg Istenem izsóppal / Kovács Éva ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 151, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-28-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3854681]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2022.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Azóta őzike / Krusovszky Dénes ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Magvető, 2021. - 44, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4126-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3855579]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2022.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Hunujgária hajnala / Kuntz Zoltán. - Sopron : Kuntz Z., cop. 2021. - 231 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3307-2 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854955]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2022.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Sarjerdő / Lanczkor Gábor. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 217, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-127-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - esszé - prózaköltemény
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 3855803]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2022.
   Mágnes mellett a vas : nőiszoba, transz, férfiszoba / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József] ; [a szövegeket gond. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 658 p. ; 20 cm. - (Szigorúan fóliázott könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-517-377-8 kötött : 7490,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - homoszexualitás - biszexualitás - transzszexualitás - interszexualitás - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82-32(082)=945.11 *** 613.885(0:82-32)
[AN 3854861]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2022.
Mándy Gábor
   Töprengések : válogatás a kisebb-nagyobb írásaimból / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2021]. - 194, [2] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 20.)
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81480-4-7)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3854985]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2022.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2022. - 121, [7] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 115.)
ISBN 978-963-479-652-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3865376]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2022.
   Mátyás király és az aranycsináló : Krúdy Gyula, Tóth Béla, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Móra Ferenc, Gaál Mózes, Benedek Elek elbeszélései / [vál. és szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, 2021. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9258-25-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865348]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2022.
Mechler Anna (1974-)
   Jonatán, a kamion / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 59, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-338-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865262]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2022.
Mechler Anna (1974-)
   Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-043-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865381]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-35-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823944]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 862 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-34-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3824006]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 301 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-33-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3824011]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 763 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-32-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3824013]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Magyarország lovagvárai / Mikszáth Kálmán ; Jeney Jenő és Abonyi Zoltán rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2021]. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1928
ISBN 978-615-5942-21-1 fűzött
magyar irodalom - monda - hasonmás kiadás
894.511-343 *** 094/099.07
[AN 3865636]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 681 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-31-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3824068]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2022.
Moonlight, Elisabeth
   Ha nem titkoltam volna.. / Elisabeth Moonlight. - Budapest : Garbo, 2021. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-13-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kisregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3854632]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hannibál feltámasztása / Móra Ferenc ; [... Hegedős Mária, Láng József, Péter László gond. ...]. - Budapest : Európa, 2022. - 161 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 31.)
ISBN 978-963-504-533-4jfűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865248]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2022.
Nagy Elek
   A szabadkőművesek titkai és más írások / Nagy Elek. - Budapest : Dömölki J., 2021. - 181, [2] p. ; 25 cm. - (Kitaszított jobboldali publicisták ; 1.)
Bibliogr. - Számozott példány: 150
ISBN 978-615-01-3387-4 fűzött
magyar irodalom - szabadkőművesség - zsidóság - publicisztika
894.511-92 *** 061.236.61(100) *** 316.347(=924)(100)
[AN 3854549]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Libri, 2022. - 542, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-925-0 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865403]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2022.
   Négyéves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [... szerk. Kovács Eszter]. - Budapest : Pagony, 2022. - 165 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 4 éves lettem!
ISBN 978-963-587-156-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3865260]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2022.
Nemere István (1944-)
   Nem sírok utánad : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2021. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-856-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3855712]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2022.
Nemere István (1944-)
   A sivatag hercege : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2021. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-855-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3855717]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2022.
Nemere István (1944-)
   Szükségem van rád : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2020. - 190, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-854-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3855715]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2022.
Németh Pákolicz Tamás (1973-)
   Úton a teljességhez / Németh Pákolicz Tamás. - [Budakalász] : Kalandoor : OKMK Bt., 2021. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3471-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854965]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2022.
Nyirő Ágnes (1941-)
   "Ági" versek / Nyirő Ágnes. - Budapest : MyBook ; [Tahitótfalu] : [Nyirő Á.], 2021. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2055-3 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3856435]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2022.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott egyperces novellák / Örkény István ; [vál. Radnóti Zsuzsa és Reményi József Tamás]. - Budapest : Helikon, 2022. - 255, [12] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 80.)
ISBN 978-963-479-898-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3865371]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2022.
Orosz István (1951-)
   Pótszarv : novellák / Orosz István. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 160, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-052-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3831452]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2022.
Over, Kris
   Kezdetek : Swan : első könyv / Kris Over. - [Budapest] : Enkiadom.hu, [2021]. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-317-341-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3854756]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Szárnyaszegett pillangók 3 : lázálom, lavina, London : novella / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-107-0 fűzött : 1399,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855657]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2022.
Papp Csilla (1976-)
   Minden életemben szerettelek / Papp Csilla. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 476, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-147-6 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855539]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2022.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang testvérei / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-200-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865970]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2022.
Pásztor Andrea
   Gyógyító lámpamesék / Pásztor Andrea, Nagy-Bán Kitti ; [kiad. Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.]. - Kecskemét : Kecskeméti Televízió, [2021]. - 71, [9] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-3494-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3854774]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2022.
Péterfy Gergely (1966-)
   A golyó, amely megölte Puskint : regény / Péterfy Gergely. - 5. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-280-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865345]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2022.
Pozsgai Györgyi (1954-)
   Szűkülő terek szimfóniája / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-099-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854591]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2022.
Prior, Becca
   Hétköznapi hősök : tűz / Becca Prior. - [Budapest] : Newkids K., cop. 2021. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-11-5 fűzött : 4390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855817]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2022.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Fogadj el! / Rácz-Stefán Tibor. - 3. kieg. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-773-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865033]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Jó üzlet a halál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 997 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-53-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3865641]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán [elektronikus dok.] : egy vén tengerész fecsegése / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 579 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-54-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3865627]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-55-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3865623]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 966 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-56-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3864863]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 615 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-57-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3864866]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2022.
Sarkadi Zsolt (1988-)
   A banánujjú ember / Sarkadi Zsolt ; [ill. Tóth Luca]. - Budapest : M. Jeti Zrt., 2021. - 253, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81348-4-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3854849]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2022.
Sepsi László (1985-)
   Termőtestek / Sepsi László. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 621 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-125-4 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3854604]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2022.
Seres Barbara
   Huba és Zizi, a csillagálmokat eregető két barát / Seres Barbara ; Tóth-Wéber Dana rajz. - [Csobánka] : Seres B. : Tóth-Wéber D., [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-3545-8
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3855362]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2022.
Soós Géza (1945-)
   Tisztek a hídon / Soós Géza. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-106-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854590]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2022.
Souya, Carol
   Jó reggelt, René! / Carol Souya. - [Budapest] : Newkids K., 2021. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6030-10-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855816]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2022.
   Sssh! : romantikus-erotikus antológia / [... gond. Bodnár Alexandra, Monos Anett, Zucker-Kertész Lilla Anna] ; [... graf. Szilágyi Heléna]. - [Budapest] : C&H, [2021]. - 341, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2942-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes elbeszélés - antológia
894.511-993(082) *** 894.511-322.5(082)
[AN 3855281]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2022.
Steel, Ella
   Vágyak dallama [elektronikus dok.] / Ella Steel. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Debrecen : Lakatos T.-né, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169588. - Működési követelményekL Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-1954-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3866046]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2022.
Stefán Luca
   Hiányzik a stop gomb rólam : gyermekversek / Stefán Luca. - Budapest ; [Vecsés] : Szerző, 2021. - 69, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-01-3094-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3855277]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2022.
Szabadfi Szabolcs
   Labi, az erdő pékje : kovászmesék receptekkel / Szabadfi Szabolcs, Trogmayer Éva ; Baracsi Gabi rajz. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2021. - 131, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-565-164-1 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - péksütemény - mese - ételrecept - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12):664.68(02.053.2)
[AN 3854824]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2022.
Szabó Attila
   A lakatlanok szigete : hét lakattal őrzött mesék / Szabó Attila ; Török Eszter rajz. ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2021. - 77, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5419-72-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3855389]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865398]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2022.
Szabó Tibor (1976-)
   Epic : az első küldetés / Szabó Tibor Benjámin. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 331, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-120-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865490]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2022.
   Szegény az ördög, mert nincsen neki lelke : novellák, elbeszélések és más rövidprózai alkotások az Irodalmi Rádió szerzőitől kettőezer-huszonegyből / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 352, [6] p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6270-35-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisepika - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-3(082)
[AN 3854667]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2022.
Székely Ilka
   Szerelem-gyöngyök [elektronikus dok.] / Székely Ilka. - Szöveg (epub : 697 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-28-2
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3824095]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2022.
Székely Ilka
   Tükör-cserepek [elektronikus dok.] / Székely Ilka. - Szöveg (epub : 444 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-15-2
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3824097]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2022.
Szekeres Judit
   Egy cipőben / Szekeres Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-109-4 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855528]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2022.
Szelid Zoltán (1973-)
   Ébredjen, katona! : szelíden az életért / Szelid Zoltán. - Budapest : Szerző, 2021. - 290 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0634-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3855417]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2022.
Szentgallay Géza (1940-)
   Komisszárok / Szentgallay Géza. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-108-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3854670]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2022.
Szentkirályi Attila
   Végül a végtelenben : válogatott versek és utazások / Szentkirályi Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 102 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5753-79-4 kötött : 1980,- Ft : 5,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3854758]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2022.
Szép Györgyi
   Igaz mesék : [mesezsebkönyv] / írta Szép Györgyi ; ill. Suderné Szép Ágnes ; ... a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület gondozásában. - Zalaegerszeg : Zalai Civil Életért Közhasznú Egyes., [2022]. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3153-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3855267]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz marslakók számára [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 581 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-94-4
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3864886]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca [elektronikus dok.] : igaz történet / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 510 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-37-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3824079]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca [elektronikus dok.] : igaz történet / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 526 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-92-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3864870]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Madelon, az eb [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 451 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-38-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3824081]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Madelon, az eb [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 471 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-93-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3864885]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 643 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-90-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3864873]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 393 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-91-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3864887]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A varázsló eltöri pálcáját [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-95-1
magyar irodalom - esszé - irodalomkritika - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3864876]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2022.
   Szerteágazón : antológia / [főszerk. ... Kulimár János] ; [szerk. Szűcs Veronika]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2021. - 252 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 30.)
ISBN 978-615-5916-11-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3855066]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2022.
Takács Zsuzsa (1938-)
   Spirálfüzet : kamaszlányversek, 1987-2021 / Takács Zsuzsa ; Turi Lilla rajz. - Budapest : Magvető, 2021. - 68, [9] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4129-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3855585]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2022.
Tálas-Tamássy Tamás
   A csapás / Tálas-Tamássy Tamás. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-14-6 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854767]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2022.
Talata József (1955-)
   Moráliák, 2019-2020 : [gondolatok, idézetek] / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2021. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-12-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3854627]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2022.
Tamási Áron (1897-1966)
   Jégtörő Mátyás / Tamási Áron ; [ill. Kisteleki Dóra]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 241 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 49.)
ISBN 978-615-81827-9-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3865912]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2022.
Tompa Andrea (1971-)
   Fejtől s lábtól : kettő orvos Erdélyben / Tompa Andrea. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 541, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-223-7 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865601]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2022.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Tóth Árpád összes verse [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 440 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-96-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3865605]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2022.
Ugron Zsolna (1978-)
   Nincs egy férfi : írások és firkák / Ugron Zsolna. - Budapest : Libri, 2021. - 201, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-976-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3855286]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2022.
   Van itt válasz elég : versek, 2021 : az Irodalmi Rádió alkotóitól / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 278, [9] p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6270-36-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3854665]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2022.
Vank Kata
   Elátkozott falu : az igazságosztó / Vank Kata. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2020. - [243] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9321-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3854981]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2022.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 55. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3865255]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2022.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 205, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-518-224-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3865208]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2022.
Várszegi József
   Vadőri hétköznapok / Várszegi József. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5278-73-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855352]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2022.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Paprika rummal : egy kalandos élet / Zsuffa Tünde. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-81-6 kötött : 3500,- Ft
Zsuffa Oszkár (1930-2011)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3865384]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6039 /2022.
5-minute Marvel stories (magyar)
   5 perces Marvel történetek / [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-599-005-4 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865898]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2022.
5-minute Spider-man stories (magyar)
   5 perces Pókember történetek / [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 189, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-599-008-5 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865897]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5883-11-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3865980]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2022.
Bryan, Lara
Peep inside how a fire engine works (magyar)
   Nézd meg, milyenek a tűzoltók! / írta Lara Bryan ; rajz. Caroline Attia. - Budapest : Teknős kv., 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes, térk. ; 20 cm
Ford. Miklódy Dóra. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-324-866-9 kötött : 2890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3855428]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2022.
A day with papa (magyar)
   Egy nap apával / [ford. Heinisch Mónika]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [31] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-795-8 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865200]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2022.
I love you, my bunnies! (magyar)
   Ennyire szeretlek! / [ford. Nyáry Luca]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-900-6 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865198]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2022.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-446-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3865252]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2022.
Leblanc, Catherine (1956-)
Here she is! (magyar)
   Megérkezett! / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-388-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865061]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2022.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865680]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2022. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-16-1 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865212]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2022.
Nagy Diána (1982-)
   Ugorj, cica az egérre! : állatos népi mondókák / Nagy Diána illusztrációival ; [összeáll. és szerk. Tóth Emese]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - [58] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-476-051-1 kötött : 3200,- Ft
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3854834]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2022.
Rose, Ellie
Lucky's guide to wintertime whimsy (magyar)
   Szilaj : téli kalandok : [találós kérdésekkel, rajzos feladatokkal és sok-sok meglepetéssel!] / Ellie Rose ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-873-6 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3854566]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2022.
Sorenson, Jim
Transformers : a visual history (magyar)
   Transformers : képes útmutató / Jim Sorenson ; [ford. Beke Péter]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - 407 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-470-213-9 kötött : 14995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854789]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2022.
Webster, Christy
Follow that food! (magyar)
   Gofrincs és Mocsi : kövesd az ételt! / Christy Webster ; ill. Sarah Rebar ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-565-183-2 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3854822]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6053 /2022.
Davis, Jim (1945-)
   Megrögzött koffeinista : [Garfield-poénok 2008-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2021]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 159.)
ISBN 978-615-5425-73-8 fűzött : 1250,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3854487]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2022.
   Diabolik : fekete gyűjtemény II. / [... szerk. Horváth Antal Balázs]. - [Budapest] : Anagram, cop. 2021. - 519 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5947-22-3 fűzött : 4900,- Ft : 14 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3854977]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2022.
Halter András (1974-)
   Kultember / Halter András. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-57-8 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855073]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2022.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2021) (Veszprém ; Zalaegerszeg)
   2021. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Pannon Egyetem : 2021. november 24. : konferenciakötet / [... szerk. Hegedűs Csaba] ; [kiad. ... az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács]. - [Veszprém] : Pannon Egy. K. : Pannon Egy. Egy. Tud. Diákköri Tcs., [2021]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Institutional Conference of Scientific Student Associations : 2021. november 24., Pannon Egyetem, Veszprém, Zalaegerszeg. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-218-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3854701]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2022.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2021. - 108 p.
ISBN 978-615-5891-29-8 fűzött : 3900,- Ft : 11 EUR
[AN 3854975] MARC

ANSEL
UTF-86058 /2022.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy and the B.P.R.D., 1952-1954 (magyar)
   Hellboy és a P.K.V.H., 1952-1954 / Mike Mignola és mások ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2021. - [439] p. : ill., színes ; 29 cm
Főcím a borítófedélről
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3854542]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2022.
La morte in corpo (magyar)
   Időzített halál / [író Mario Gomboli, Andrea Pasini, Roberto Altariva] ; [rajzok Pierluigi Cerveglieri, Giorgio Montorio, Luigi Merati] ; [ford. Budai Balázs]. - [Budapest] : Anagram, [2021]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 14.)
ISBN 978-615-5947-20-9 fűzött : 1700,- Ft : 4,70 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3854940]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2022.
Nemes Zoltán (1968-)
   Orpheus, az alvilági / Nemes Zoltán. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - 48 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-58-5 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855070]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2022.
Payne, Gilbert Morris (1879-1947)
   Portland Bill / G. M. Payne ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - [24] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-61-5 fűzött : 900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855079]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2022.
Rousseau, J. Jacques (1886-1948)
   Ploume úr és Mouche úr / J. Jacques Rousseau ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - [24] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-60-8 fűzött : 900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855071]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2022.
Sajdik Ferenc (1930-)
   Nagy emberek kis történetei / Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2021. - 60 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-56-1 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855077]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2022.
Uno dei tre (magyar)
   Egy a háromból / [író Mario Gomboli et al.] ; [rajzok Matteo Buffagni, Giorgio Montorio, Luigi Merati] ; [ford. Budai Balázs]. - [Budapest] : Anagram, [2021]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 15.)
ISBN 978-615-5947-21-6 fűzött : 1700,- Ft : 4,70 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3854942]
MARC

ANSEL
UTF-8