MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/06/17 08:14:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
6065 /2022.
   Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére / [szerk. Sebestyén Zsolt, Minya Károly] ; [közread. a] Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Nyíregyháza : NYE Nyelv- és Irodalomtudományi Int., 2021. - 141 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-46-1 fűzött
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - nyelvészet - magyar nyelv - személyi bibliográfia
012Mizser_L. *** 80.001(439)(092)Mizser_L. *** 809.451.1
[AN 3856614]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6066 /2022.
Amler Zoltán (1975-)
   A fejlesztések évtizede / Amler Zoltán, Surányi Péter ; [kiad. a BVSC - Zugló]. - [Budapest] : BVSC - Zugló, [2021]. - 147, [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81979-0-8 fűzött
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló
Budapest. 14. kerület - sporttörténet - sportegyesület
061.2(439-2Bp.XIV.) *** 796(439-2Bp.XIV.)(091)
[AN 3857458]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2022.
   Azért vannak a jó barátok : készült a Garzon Baráti Kör 10. születésnapjára / [szerk. Árpási József és Hermanné Baté Ella]. - [Székesfehérvár] : Garzon Baráti Kör, 2021. - [44] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3215-0 fűzött
Garzon Baráti Kör
Székesfehérvár - egyesület - fényképalbum
061.2(439-2Székesfehérvár)(084.12)
[AN 3857060]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2022.
Dajka Balázs
   Én is BEAC-os vagyok : interjúkötet / Dajka Balázs, Gabay Balázs, Varró Annamária. - Budapest : BEAC, 2021. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-81894-0-8 fűzött
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
Budapest - sportegyesület - sporttörténet - atlétika - 20. század - 21. század - interjú
061.2(439-2Bp.)(091)(047.53) *** 796.42/.43(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3857104]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2022.
   A Szombathelyi Képtár magyar fal- és tértextil gyűjteménye, 1970-2021 = The collection of Hungarian wall and spatial textiles in the Szombathely Gallery / [... szerk. és ... rend. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2021]. - 439 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A Szombathelyen, 2021. jan. 20 - máj. 29. között "Szombathelyi Textilbiennálék és Textiltriennálék 50 éve fal- és tértextilekben elbeszélve" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 429-436.
ISBN 978-963-9827-41-7 fűzött
Magyarország - Szombathely - textilművészet - 20. század - 21. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szombathely) *** 745.52(100)"197/201" *** 069(439-2Szombathely)
[AN 3857433]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6070 /2022.
Lükőné Örsi Gabriella
   A Magyar Mezőgazdasági Múzeum könyvtárának története / [... szerzői Lükőné Örsi Gabriella, Tóth-Barbalics Veronika]. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2021. - 31 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-93-0 fűzött
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (Budapest)
Budapest - szakkönyvtár - könyvtártörténet - agrártudomány
026(439-2Bp.)(091) *** 63
[AN 3857310]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6071 /2022.
   NMHH : responsible regulation, conscious vision. - Budapest : NMHH, [2022]. - 51 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - hírközlési hálózat - tömegtájékoztatási eszköz - infokommunikáció - 21. század
659.3(439)"201" *** 316.774(439)"20" *** 681.3.004.14
[AN 3856190]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2022.
Sugár Róbert (1950-)
   Míg el nem felejtem / Sugár Róbert. - Budapest : MyBook ; [Piliscsaba] : [Sugár R.], 2021. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1542-9 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - televíziózás - színházi élet - színész - 20. század - memoár
791.9.097(439)(0:82-94) *** 792(439)(0:82-94)
[AN 3856420]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6073 /2022.
Marx György (1927-2002)
   A marslakók érkezése : magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét / Marx György. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-424.
ISBN 978-963-573-109-1 kötött : 5499,- Ft
tudós - külföldön élő magyar személyiség - híres ember - 20. század
001(100)(=945.11)"19"(092) *** 929(=945.11)(100)
[AN 3866775]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2022.
   A Zirci Országzászló Alapítvány emlékkönyve, 2015-2020 ; [... összeáll., szerk. Kőváry György] ; [a képeket vál., szerk. ... Bittmann Károlyné]. - Zirc : Zirci Országzászló Alapítvány, 2021. - 340 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2794-1 fűzött
Zirci Országzászló Alapítvány
Zirc - Magyarország - hagyományőrzés - kulturális örökség - alapítvány - testülettörténet - 21. század
008(439) *** 061.2(439-2Zirc)"201/202"
[AN 3857620]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6075 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The divine matrix (magyar)
   Az isteni mátrix [elektronikus dok.] : híd idő, tér, csodák és hiedelmek között / Gregg Braden ; ford. Erdő Orsolya. - Szöveg (epub : 11 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-507-4
ezoterika - tudatosság - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3824648]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2022.
Kovács Kálmánné Nóri
   Csillagjegyek, csillagkövek a gyermek és anya kapcsolatában / Nóri. - Debrecen : Hajdú-Kovker Bt., 2021. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2945-7 fűzött
ezoterika - asztrológia - ásvány - drágakő
133.25 *** 133.52 *** 549
[AN 3857199]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2022.
Mohácsi Zsanett
   Jézus vs. ezotéria : hol az igazság? / Mohácsi Zsanett. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 54 p. ; 21 cm
Fűzött
ezoterika - vallásos irodalom
133.25 *** 244
[AN 3856767]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2022.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Sotvorenie mira (magyar)
   A világ teremtése / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2016-2020. - 3 db ; 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3634446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Mentsd meg a világot magad körül!. - 2020. - 518 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-80947-9-5)
[AN 3856690] MARC

ANSEL
UTF-86079 /2022.
Szabó Judit
   Út az örök fény országába / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-615-80694-5-8 fűzött : 3200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3856629]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6080 /2022.
Gadó György Pál (1960-)
   30 éves a Sas-hegy Védő Egyesület [elektronikus dok.] : interjúk / interjúk Gadó György Pál. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : Sas-hegy Védő Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169739. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2526-8
Sas-hegy Védő Egyesület
Magyarország - Sas-hegy (Budapest) - egyesület - testülettörténet - természetvédelem - interjú - elektronikus dokumentum
504.06(439)(234.373Sas-hegy)(047.53) *** 061.2(439)(091)(047.53)
[AN 3867193]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2022.
Jakabovics Tibor (1966-)
   Mókusugrás [elektronikus dok.] : hangoskönyv / Jakabovics Tibor ; Scherer Péter előadásában. - Hangoskönyv. - Budapest : Equibrilyum, cop. 2021. - 1 CD (4 h 17 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-01-3198-6
környezeti tudatosság - fásítás - fa - hangoskönyv
504.03 *** 630*23 *** 581.412
[AN 3856473]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2022.
Jakabovics Tibor (1966-)
   Mókusugrás : ültess fát / Jakabovics Tibor. - Budapest : Equibrilyum, cop. 2021. - 203, [2] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-01-1437-8 kötött
környezeti tudatosság - fásítás - fa
504.03 *** 630*23 *** 581.412
[AN 3856498]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2022.
Szabó Gábor
   A Látrányi puszta : élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Szabó Gábor, Rozner György. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 12.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6038-03-6 fűzött
Látrány - természeti környezet - természetvédelem - füves puszta
502(439-2Látrány) *** 504.06(439-2Látrány)
[AN 3857461]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2022.
Szabó Gábor
   Az Ordacsehi-berek : élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Szabó Gábor, Rozner György. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 13.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6038-04-3 fűzött
Ordacsehi - természeti környezet - természetvédelem
502(439-2Ordacsehi) *** 504.06(439-2Ordacsehi)
[AN 3857466]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6085 /2022.
Rockenbauer Antal (1938-)
   A kvantummechanikán innen és túl : a fénysebességű forgás koncepciója / Rockenbauer Antal. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 205 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-509-453-0 fűzött : 4950,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3867131]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2022.
Vincze János (1941-)
   A Nobel-díjas nemes Békésy György = The Nobel-prize Georg von Békésy / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2022. - 204, 64 p. : ill. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5719-89-9 fűzött
Békésy György (1899-1972)
Egyesült Államok - tudós - biofizika - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
53(73)(=945.11)(092)Békésy_Gy.
[AN 3866581]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6087 /2022.
International Workshop on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (2020) (Szeged)
   International Workshop on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy [elektronikus dok.] : book of abstracts : December 1-2, 2020, Szeged ... / ed. Gábor Galbács, Albert Kéri ; org., [publ. by the] Department of Inorganic and Analytical Chemistry University of Szeged ... - Szöveg (pdf : 11.3 MB). - Szeged : Dep. of Inorganic and Analytical Chemistry Univ. of Szeged, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164391. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-765-9
lézerspektroszkópia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543.42:621.375.826 *** 061.3"2020"
[AN 3826318]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6088 /2022.
   A természet könyvének újranyitása : Green Policy Center: tanulmánysorozat a klímasemleges Magyarország elérésének megalapozásáról / szerk. Huszár András. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 166 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-818-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - éghajlatváltozás - környezetvédelem - környezeti politika - 21. század
551.583 *** 504.06 *** 504.03(439)"201"
[AN 3856582]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6089 /2022.
   Az MKOE első 50 éve, 1971-2021 / [szerk. Gyúró Zoltán]. - [Érd] : MKOE, 2021. - 255, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-615-01-1870-3 kötött
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Magyarország - kaktusz - testülettörténet - egyesület - amatőr kertészkedés
582.85 *** 061.2(439)Magyar_Kaktuszgyűjtők_Országos_Egyesülete *** 635.9
[AN 3857448]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2022.
Molnár Antal (1972-)
   A Hajdúság madarai = The birds of Hajdúság / Molnár Antal ; [közread. a] Zöld Kör. - Hajdúböszörmény : Zöld Kör, 2021. - 227 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [228]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89124-4-2 kötött
Hajdúság - madár - fauna
591.9(439Hajdúság) *** 598.2(439Hajdúság)
[AN 3856900]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2022.
Papp Beáta (1965-)
   Vízi- és vízparti mohák határozója [elektronikus dok.] / Papp Beáta ; ill. ... Demeter Csilla ; [közread. az] Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet. - Szöveg és képek (pdf : 8.8 MB). - Budapest : Ökológiai Kutatóközp. Vízi Ökológiai Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169731. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2207-6
moha - növényhatározó - elektronikus dokumentum
582.33/.34(093.71)
[AN 3867169]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2022.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
Weeds and what they tell (magyar)
   A gyomnövények és amiről mesélnek / Ehrenfried Pfeiffer ; [ford. Boros Mária] ; [... illusztrációit kész. Doris Clark, ... Evelyn Speiden ...]. - Ispánk : Magánkiad., 2021. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Pfeiffer sorozat ; 5.)
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-01-0836-0 fűzött
növényélettan - növényökológia - gyomnövény
581.1 *** 632.51 *** 581.5
[AN 3857268]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6093 /2022.
   Babaápolás / [szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021. - 137 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3293-8 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - szoptatás - gyermektáplálkozás
618.63 *** 649.1 *** 613.22 *** 613.95
[AN 3857045]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2022.
Backus, William
Telling yourself the truth (magyar)
   Az igazságot mondd magadnak! : [kiút a depresszióból, szorongásból, haragból és félelmekből] / William Backus, Marie Chapian ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2021. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6216-01-4 fűzött
életvezetés - depresszió - vallásos irodalom
613.865 *** 616.895.4 *** 244
[AN 3867122]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2022.
Bakó Tihamér (1955-)
Transgenerational trauma and therapy (magyar)
   A transzgenerációs trauma és terápiája : a transzgenerációs atmoszféra / Bakó Tihamér és Zana Katalin. - Budapest : Medicina, 2022. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 978-963-226-786-9 kötött : 3200,- Ft
lelki trauma - kollektív emlékezet - nemzedékközi kapcsolat - pszichoterápia
615.851 *** 159.953 *** 159.942 *** 316.346.36
[AN 3866494]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2022.
Barcs Krisztina
   Így működik a lelked : pszichológiai ismeretek 10 éves kortól / Barcs Kriszta ; László Zsuzsi rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 35, [4] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5932-72-4 kötött : 3490,- Ft
lélektan - gyermekkönyv
159.9(02.053.2)
[AN 3857471]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2022.
Bardacke, Nancy
Mindful birthing (magyar)
   Szülés tudatos jelenlétben : tréning a test-tudat-szív teljességéhez, a tudatos szülőséghez / szerző Nancy Bardacke ; Hernádi Melitta ... fordításában ; Jon Kabat-Zinn előszavával ; [kiad. Lelki Köldökzsinór Egyesület]. - [Jászberény] : Lelki Köldökzsinór Egyes., cop. 2021. - 494 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2701-9 fűzött : 5999,- Ft
szülés - tudatosság - mentálhigiénia
618.4 *** 613.865
[AN 3857065]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2022.
Bardacke, Nancy
Mindful birthing (magyar)
   Szülés tudatos jelenlétben : tréning a test-tudat-szív teljességéhez, a tudatos szülőséghez / szerző Nancy Bardacke ; Hernádi Melitta ... fordításában ; Jon Kabat-Zinn előszavával ; [kiad. Lelki Köldökzsinór Egyesület]. - [Jászberény] : Lelki Köldökzsinór Egyes., cop. 2021. - 481 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2701-9 fűzött : 5999,- Ft
szülés - tudatosság - mentálhigiénia
618.4 *** 613.865
[AN 3857074]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2022.
   Csodálatos vagy! : inspiráló idézetek / [összeáll. Libor Kriszta] ; [szerk. ... Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-509-0 fűzött
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3856164]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2022.
Davidji
Destressifying (magyar)
   Stresszmentesítés [elektronikus dok.] : útmutató a személyes felemelkedéshez, a tartós elégedettséghez és az elme nyugalmához a való világban / Davidji ; ford. Tutor Krisztina. - Szöveg (epub : 7.9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-291-507-4)
stresszkezelés - életvezetés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
612.06 *** 613.865
[AN 3824957]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2022.
The dilemma of the alcoholic marriage (magyar)
   Az alkoholista házasság dilemmája / [közread. az] Al-Anon Családi Csoport ; [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., 2021. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1463-7 fűzött
alkoholizmus - házasság
613.81 *** 316.472.4
[AN 3856705]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2022.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Politikai virológia : kormányozni a vírust / G. Fodor Gábor. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 149, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (21, ISSN 2786-3867)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-39-6 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - világjárvány - válságmenedzselés - gazdaságpolitika - állami szerepvállalás - világpolitika - belpolitika - 21. század
616.98(100)"202" *** 338.2(439)"202" *** 338.244.4 *** 327(100)"20" *** 323(439)"202"
[AN 3856843]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2022.
Furka István (1935-)
   Mit tettem? : egy kutató sebész professzor tevékenységének tükre válogatott írásai alapján : történetek oktatásról, kutatásról, tanítványokról, kollégákról / Furka István ; ... vál. és szerk. Mikó Irén. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-318-894-1 fűzött
Magyarország - Debrecen - orvostörténet - sebészet - orvos - 20. század - 21. század - memoár
617 *** 61(439-2Debrecen)(091)(0:82-94) *** 61(439)(092)Furka_I.(0:82-94)
[AN 3856710]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2022.
Garnier, Stéphane (1974-)
Agir et penser comme le Petit Prince (magyar)
   Hogyan éljünk úgy, mint a kis herceg / Stéphane Garnier. - Pécs : Alexandra, 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Pócza Alíz
ISBN 978-963-582-206-5 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - irodalomesztétika - francia irodalom története - 20. század - műfajtörténet - regény - műelemzés
613.865 *** 159.923 *** 840(091)-31 *** 82.01-31
[AN 3856213]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2022.
Gillihan, Seth (1975-)
Cognitive behavioural therapy made simple (magyar)
   Kognitív viselkedésterápia egyszerűen : 10 módszer a szorongás, depresszió, düh, pánik és az aggódás kezelésére / Seth J. Gillihan ; [ford. Kránicz Dorottya]. - [Budapest] : Gabo, 2022. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: 241-257.
ISBN 978-963-566-033-9 fűzött : 3490,- Ft
kognitív pszichológia - pszichoterápia
615.851 *** 165.194
[AN 3866611]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2022.
Goddard Blythe, Sally (1957-)
Reflexes, learning and behavior (magyar)
   Reflexek, tanulás és viselkedés : betekintés a gyermeki elmébe : a tanulási és magatartási problémák nem-invazív megoldása / Sally Goddard Blythe ; [ford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2006 [!2022]. - XIX, 183 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-226-071-6 fűzött : 3400,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat - reflex
159.943.63 *** 616.8-009.81 *** 612.833 *** 616-053.2
[AN 3867260]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2022.
   A gyermekvonatok : élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után / szerk. Maarten J. Aalders, Pusztai Gábor és Réthelyi Orsolya. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-584-4 fűzött : 4990,- Ft
Hollandia - Belgium - üdülés - gyermek - magyarság - hátrányos helyzetű - két világháború közötti időszak
613.74-053.2(=945.11)(493)"192" *** 613.74-053.2(=945.11)(492)"192" *** 364.65-053.2(=945.11)(493)"192" *** 364.65-053.2(=945.11)(492)"192" *** 364.4(493)"192" *** 364.4(492)"192"
[AN 3856565]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2022.
Huang di bashiyi nan jing (kínai, magyar)
   Nehéz kérdések könyve : a Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve : a hagyományos kínai orvoslás klasszikus kézikönyve = Nan jing : huang di bashiyi nan jing / ford. Tokaji Zsolt. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gyógyforrás Kvk., 2021. - 240 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-615-01-2445-2 fűzött : 5990,- Ft
ókori Kína - ázsiai gyógymód - kínai irodalom
615.89(315) *** 895.1-96=945.11
[AN 3857706]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2022.
Kennedy, Shannah
Plan B (magyar)
   Legyen B terved! : hogyan fogadjuk örömmel a változást? / Shannah Kennedy ; [ford. Kiss Anna]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 355 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-080-3 fűzött : 4199,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3856659]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2022.
Király Csabáné
   Emlékkereső / [szerzők Király Csabáné, Némethy Veronika, Szabóné Nagy Bernadett] ; [kiad. Katolikus Szeretetszolgálat]. - Budapest : Katolikus Szeretetszolgálat, 2021. - [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81767-1-2 fűzött
elbutulás - élettani öregedés - idősgondozás - példatár
616.892-053.9 *** 364.65-053.9(076)
[AN 3856285]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2022.
Kürti Gábor
   Az öngyógyítás kulcsa [elektronikus dok.] : indiai, kínai és modern légzőgyakorlatok / Kürti Gábor. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 495 KB). - [Budapest] : Milu Kkt., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0271-9 (epub)
ISBN 978-615-01-0276-4 (mobi)
légzés - testgyakorlat - elektronikus dokumentum
612.2 *** 615.851.8
[AN 3824952]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2022.
   Lélekben otthon : hasznos tippek a mentális egészség megőrzéséhez / [közread. a] Debreceni Szakképzési Centrum. - [Debrecen] : Debreceni Szakképzési Centrum, [2021]. - 52 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 52.
Fűzött
mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés - serdülőkor
613.865-053.6 *** 159.923.2-053.6
[AN 3856823]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2022.
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Kongresszus (28.) (2021) (Eger)
   Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXVIII. Kongresszusa : 2021. augusztus 26-28. - [Budapest] : [MEAT], [2021]. - 64 p. ; 21 cm
Az Egerben tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött
endokrinológia - konferencia-kiadvány
612.43 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3856919]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2022.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Tudományos gyűlés (2021) (Budapest)
   Magyar Táplálkozástudományi Társaság Tudományos gyűlése : program és előadás-összefoglalók : Budapest, 2021. szeptember 3. / szerk. Biró Lajos [et al.]. - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., [2021]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5606-11-3 fűzött
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3856751]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2022.
Malchiner Maximilian Péter (1964-)
   Az élet hat bástyája [elektronikus dok.] / Malchiner M. Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-149-8
életvezetés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3867183]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2022.
Müllerné Takács Viktória
   Hormon balance : a gyógyító táplálkozás : [inzulinrezisztencia, PCOS, pajzsmirigybetegségek] : [okok, miértek, megoldások] / Müllerné Takács Viktória. - Paks : Müllerné Takács V., 2021. - 246, [1] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 978-615-01-2957-0 fűzött
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - étrend
613.2
[AN 3857611]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2022.
   Oltalom a Covid-19 idején / [szerk. Gál Judit] ; [fotó Szirák Sára] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2021. - 47 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5909-05-4 fűzött
vallásos irodalom - világjárvány - memoár
616.98(100)"202"(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3856696]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2022.
   A pszichológia gyakorlata a pedagógusképzésben : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia határvidékéről / szerk. Székely Zsófia. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 240, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.: p. 235-[241].
ISBN 978-963-414-783-1 fűzött : 3490,- Ft
pedagógiai lélektan - személyiség-lélektan - fejlődéslélektan - gyermeklélektan
159.922.7/.8 *** 37.015.3 *** 159.923.2
[AN 3856572]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2022.
Sadhguru (1957-)
Karma (magyar)
   Karma : egy jógi útmutatója sorsod alakításához / Sadhguru ; [ford. Kós judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 300, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-38-9 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3856692]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2022.
Sass Judit
   Pedagógusok a tehetséggondozásról [elektronikus dok.] / szerzők Sass Judit, Bodnár Éva. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : Nemz. Tehetség Közp., 2020. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164202. - Működési követelmények: Adobe Rader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6198-00-6
Magyarország - tehetséggondozás - tehetség - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
159.928.22(439)(083.41) *** 376.545(439)"201"(083.41)
[AN 3824950]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2022.
Sebők Anna
   A tehetségéletpálya-követés lehetőségei [elektronikus dok.] / szerző Sebők Anna. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Nemz. Tehetség Közp., 2020. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164197. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80900-9-4
tehetség - tehetséggondozás - képességvizsgálat - követéses vizsgálat - elektronikus dokumentum
159.9.072 *** 159.928.22 *** 376.545
[AN 3824758]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2022.
Tringer László (1939-)
   A gyógyító beszélgetés / Tringer László. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-247.
ISBN 978-963-226-842-2 kötött : 4800,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 3867264]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2022.
   UltraSzonográfia : általános és vaszkuláris ultradiagnosztika orvosok és szonográfusok részére / [szerk.] Harkányi Zoltán, Morvay Zita. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Minerva, [2022]. - 400 p. : ill., részben színes ; 31 cm + DVD
Bibliogr.: p. 398. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86237-7-2 kötött : 19900,- Ft
orvosi diagnosztika - ultrahang - elektronikus dokumentum
616-073.432.19
[AN 3867197]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2022.
Zimbardo, Philip (1933-)
Philip G. Zimbardo (magyar)
   Életem [elektronikus dok.] : az évszázad pszichológiája / Philip Zimbardo ; lejegyezte Daniel Hartwig ; ford. Bíró Júlia. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-572-050-7)
Zimbardo, Philip (1933-)
Egyesült Államok - pszichológus - életútinterjú - alkalmazott lélektan - szociálpszichológia - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
159.9.004.14 *** 159.9(73)(092)Zimbardo,_Ph.(047.53) *** 316.6
[AN 3867175]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2022.
Zundel, Alexander
   Understanding for every child : an antidote to genocide : the path of Dr Karl König / Alexander Zundel. - Budapest : ABG Rent Kft., 2021. - 116, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-10-0 fűzött
König, Karl (1902-1966)
Ausztria - orvos - gyógypedagógus - antropozófia - 20. század
61(436)(092)König,_K. *** 364.62(436)(092)König,_K. *** 141.333
[AN 3856319]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6126 /2022.
Góczán-Tóth Tímea (1985-)
   Kliens oldali webprogramozás : kezdő webprogramozás haladó szinten I. : [tervezés, HTML, CSS, JavaScript] / Góczán-Tóth Tímea. - Szombathely : Góczán-Tóth T., 2021. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1876-5 fűzött
programozás - weblapszerkesztés
519.68 *** 519.682 *** 681.324Internet
[AN 3856689]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2022.
   Játékos képességmérés óvodásoknak : legyen élmény az iskola, játék a tanulás! : a hatékony tanulást, alkalmazkodást támogató képességek objektív előrejelzése a PractiKid gyermekbarát, digitális eszközével. - [Budapest] : Learning Innovation Kft., [2021]. - [12] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
képességvizsgálat - óvodáskorú gyermek - digitális technika - multimédia-program
681.3.019 *** 681.3.004.14 *** 371.212-053.4
[AN 3856148]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2022.
Varga Emőke (1965-)
   Az interaktív könyv az olvasási és szövegértési készség fejlesztésében : esettanulmány a BOOKR Suli-szoftver interaktív könyveinek tanórai implementációjáról / Varga Emőke, Daróczi Gabriella. - Eger : Líceum K., 2021. - 198 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 100-107.
ISBN 978-963-496-206-9 fűzött
Magyarország - írás- és olvasástanítás - szövegértés - képességfejlesztés - digitális könyv - digitális technika - oktatástechnológia - 21. század - statisztikai adatközlés
681.3.004.14 *** 372.46(439)"201/202"(083.41) *** 37.025 *** 681.327.004.14 *** 371.333
[AN 3856936]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6129 /2022.
   Hunép 30 / [szerk. Gál Orsolya, Czine Tamás] ; [fotók Oláh Tibor ..., Fejes Márton ..., Schneider Erzsébet ...]. - [Debrecen] : Hunép Zrt., [2021]. - 96 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-615-01-3064-4 kötött
Hunép Universal Építőipari Zrt. (Debrecen)
Debrecen - építészet - építőipar - vállalat
69 *** 72(439-2Debrecen) *** 061.5(439-2Debrecen)
[AN 3857454]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2022.
Teiter Zoltán (1968-)
   Az építési technológia hatása az öszvér gerendahidak viselkedésére : doktori értekezés : különlenyomat : Győr, 2017 / Teiter Zoltán. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2021. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 27.)
Bibliogr.: p. 144-150. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
hídépítés - tervezés - betonszerkezet - acélszerkezet
624.21.012.4 *** 624.21.014.2 *** 725.95
[AN 3857271]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6131 /2022.
   Ezerarcú közlekedés / [kiad. a Közlekedéstudományi Egyesület]. - Budapest : KTE, 2021-. - 25 cm
Magyarország - közlekedéstörténet - tömegközlekedés
656.025.6(439)(091)
[AN 3856456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fókuszban a járművek. - 2021. - 244 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8121-93-6 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés
656.2(439)(091)
[AN 3856457] MARC

ANSEL
UTF-86132 /2022.
   Kaáli Auto-Motor Múzeum. - Dörgicse : Kaáli Auto-Motor Múz., 2022. - 261 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-01-2927-3 fűzött
motorkerékpár - személygépkocsi - közlekedéstörténet - múzeumi gyűjtemény
629.114.6(100)(091) *** 629.118.6(100)(091) *** 069(439-2Dörgicse)
[AN 3856451]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6133 /2022.
Babinszky László (1950-)
   Egy szakmai életút összegzése / Babinszky László ; [közread. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2021. - 395 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-325-3 kötött
takarmányozás
636.084
[AN 3856829]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2022.
Debreceni Egyetem. Kerpely Kálmán Szakkollégium
   A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szakkollégiumainak tudományos dolgozatai / Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium, Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2021. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
növénytermesztés - agrotechnika - tudományos diákkör
631.17 *** 633 *** 378.184
[AN 3856757]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2022.
   Évtizedek az állattenyésztésben a katedrán és a gyakorlatban / [szerk. Komlósi István] ; [közread. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2021. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. Mihók Sándor 70. születésnapja tiszteletére. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-331-4 kötött
Magyarország - állattenyésztés - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
636 *** 63(439)(092)Mihók_S.
[AN 3856815]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2022.
   Földhasználat kutatások és a precíziós gazdálkodás fejlesztési eredményei Debrecenben : földmíves iskolától, akadémiától az egyetemig, 100+50 év / [szerk. Kakuszi-Széles Adrienn, Széles Sándorné] ; [közread. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2021. - 348 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Megj. Nagy János 70. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-328-4 kötött
Nagy János (1951-)
Debrecen - agrármérnök - agrártudomány - szántóföldi növénytermesztés - egyetem - tanszék - 20. század - 21. század - emlékkönyv - album
633 *** 378.663(439-2Debrecen).096 *** 63(439)(092)Nagy_J.(084.12)
[AN 3856828]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2022.
Kis Pál István (1951-2021)
   A szekszárdi : misztikus találkozásaim a borvidék boraival : borozgató magyarok / Kis Pál István. - [Szekszárd] : [Vitolla], [2021]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81250-2-4 fűzött : 2000,- Ft
Szekszárdi borvidék - Szekszárd - borászat - magyar irodalom - memoár
663.2(439-2Szekszárd) *** 634.8(439-2Szekszárd) *** 894.511-94
[AN 3856960]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2022.
   Lovak : fajtatörténet, gondozás, ápolás, lósport : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-56-7 kötött
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3867115]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2022.
   Macskák : fajtatörténet, gondozás, ápolás : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-52-9 kötött
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3867114]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2022.
Mosonyi Sándor
   A vadászat, a vadgazdálkodás története az alattyáni Úttörő Vadásztársaság egykori és mai területén / Mosonyi Sándor ; [kiad. Alattyán Községért Alapítvány]. - Alattyán : Alattyán Községért Alapítvány, 2021. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-12-1893-0 fűzött
Úttörő Vadásztársaság (Alattyán)
Alattyán - vadászat - vadásztársaság - testülettörténet - vadgazdálkodás - történeti feldolgozás
639.1(439-2Alattyán)(091) *** 061.2(439-2Alattyán)(091) *** 639.1.03/.04(439-2Alattyán)(091) *** 799.2(439-2Alattyán)(091)
[AN 3857148]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2022.
Nádasy Csaba
   Szmolár Mihály : Sulyánbokor mecénása / Nádasy Csaba. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., 2021. - 95 p. : ill ; 24 cm
Bibliog.: p. 95.
ISBN 978-615-01-2735-4 fűzött
Szmolár Mihály (1888-1961)
Szmolár család
Magyarország - Nyíregyháza - vidéki társadalom - tanya - paraszti gazdálkodás - családtörténet
631.115.1(439-2Nyíregyháza) *** 316.334.55(439-2Nyíregyháza)"190/195" *** 911.373.3(439-2Nyíregyháza) *** 929.52(439)Szmolár *** 929(439)Szmolár_M.
[AN 3856679]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2022.
   Őshonos- és tájfajták, ökotermékek, egészséges táplálkozás, vidékfejlesztés : minőségi élelmiszerek, egészséges környezet, fenntartható vidéki gazdálkodás: az agrártudományok és a vidékfejlesztés kihívásai a XXI. században / [kötetszerk. Tóth Csilla] ; [közread. a] Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy. Műszaki és Agrártud. Int., 2021. - 395 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6032-40-9 fűzött
növénytermesztés - vidékfejlesztés - biogazdálkodás - egészséges táplálkozás
633 *** 711.1 *** 631.147 *** 613.2
[AN 3856691]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2022.
Paxmann, Christine (1961-)
Hunde (magyar)
   Kutyák : négylábú hősök / Christine Paxmann ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-278-0 kötött : 3490,- Ft
kutya - ifjúsági könyv
636.7(02.053.2)
[AN 3866603]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2022.
Szabó Gábor
   Kis-balatoni füves élőhelyek és fáslegelők : élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Szabó Gábor, Rozner György, Miklós Mariann. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 14.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6038-05-0 fűzött
Kis-Balaton - természeti környezet - természetvédelem - legelőgazdálkodás
636.083.51(439)(285.3Kis-Balaton) *** 502(439)(285.3Kis-Balaton) *** 504.06(439)(285.3Kis-Balaton)
[AN 3857469]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2022.
   A talajtan és a kapcsolódó tudományok időszerű kérdései / [szerk. Balláné Kovács Andrea, Tállai Magdolna, Kocsisné Demjén Ágnes] ; [közread. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2021. - 346 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. Kátai János 70. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-936-8 kötött
talajtan - talajművelés - emlékkönyv
631.51 *** 631.4
[AN 3856824]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2022.
Zsiros András
   Hobbinyúltenyésztés : a tervezéstől a kiállításokig / Zsiros András. - 2. kiad. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 188 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-70-8 fűzött : 3990,- Ft
nyúltenyésztés
636.92
[AN 3867116]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6147 /2022.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3866639]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2022.
Kiss Mona (1976-)
   A mentes sütiskönyv : 60 glutén-, tej-, tojás-, cukor-, szója-, mogyoró-, és élesztőmentes vegán recept / Kiss Mona. - Törökbálint : T.bálint K., 2022. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Mona konyhája
ISBN 978-615-5698-07-1 kötött : 4490,- Ft
sütemény - diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43 *** 641.852(083.12)
[AN 3866617]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2022.
Simonová Erika
   Piku és PiciEra mesés kalandjai a konyhában / [szöveg Balázsy Panna] ; [ill. Rippl Renáta] ; [kiad. a Nestlé Hungária Kft.]. - Budapest : Nestlé Hungária Kft., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-3146-7 kötött
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.561(083.12) *** 613.2(02.053.2)
[AN 3857036]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2022.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 9. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., [2022], cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3866600]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2022.
Vida József (1973-)
   Főzni menő : #kisszakácsbiblia / Vida József ; [közread. a ... Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 407 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5417-72-6 fűzött : 5990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3856800]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6152 /2022.
Darida Veronika (1978-)
   A talány filozófiája : Giorgio Agamben esztétikája / Darida Veronika. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 211 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 202-211.
ISBN 978-963-414-812-8 fűzött : 2990,- Ft
Agamben, Giorgio (1942-)
Olaszország - filozófus - 20. század - 21. század
1(45)(092)Agamben,_G.
[AN 3856613]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2022.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Platón-fordítások, 1943 / [... szövegét gond. Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2021. - 150, [1] p. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-91-9 kötött
ókori görög irodalom - filozófia - dialógus
1(38)Platōn *** 875-96=945.11 *** 875-83=945.11
[AN 3857541]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2022.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
A brief history of time from the Big Bang to black holes (magyar)
   Az idő rövid története : [az ősrobbanástól a fekete lyukakig] / Stephen Hawking ; [ford. Molnár István] ; [... az új kiad. kiegészítéseit ford. Both Előd]. - Új, bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2022. - 299 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-252-177-0 kötött : 4490,- Ft
kozmológia - idő
115 *** 524.8
[AN 3866635]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2022.
Melin Cedamus
   Szeretlek / Melin Cedamus. - Bőv. vált. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80824-2-6 fűzött : 3790,- Ft
ezoterika - szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3867135]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2022.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
The spiritual leadership of mankind (magyar)
   Az emberiség szellemi vezetése / Ehrenfried Pfeiffer ; [ford. Boros Mária]. - Ispánk : Magánkiad., 2021. - 79 p. ; 20 cm. - (Pfeiffer sorozat ; 4.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-0836-0)
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3857264]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2022.
Selg, Peter (1963-)
Wirklichkeitsverständnis (magyar)
   Valóságértés : milyen nevelésre van szüksége a fiataloknak a globális világban / Peter Selg ; [ford. Ember Zsófia, Monori Dóra]. - Budapest : Bionivo Kft., 2021. - 137 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3781-0 fűzött
antropozófia - oktatásügy - világjárvány - civilizáció - 21. század - vitairat
141.333 *** 37.014 *** 616.98(100)"202" *** 008
[AN 3857194]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2022.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie (magyar)
   Szellemtudományos szempontok a gyógyításhoz orvosok és orvostanhallgatók számára : második előadássorozat : kilenc, Dornachban tartott előadás 1921. április 11. és 18. között / Rudolf Steiner ; [ford. Göröntsér Márton] ; [a fordítást átd. Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art, 2021. - 156 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89887-4-4 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3856344]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2022.
Tomberg, Valentin (1900-1973)
Inner development (magyar)
   Belső fejlődés : hét, Rotterdamban tartott előadás 1938. augusztus 15. és 22. között / Valentin Tomberg ; [ford. Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art, 2021. - 112 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89887-6-8 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3856301]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6160 /2022.
Beretta Molla, Gianna (1922-1962)
Lettere (magyar)
   Szerelmes levelek / Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla ; szerk. Elio Guerriero ; [ford. Pete Miklós] ; [kiad. a Szent II. János Pál Intézet]. - Debrecen : Szt. II. János Pál Int., 2021. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6394-00-2 fűzött : 3375,- Ft
Beretta Molla, Gianna (1922-1962)
Molla, Pietro (1912-2010)
szent - 20. század - levelezés
235.3(092)Beretta_Molla,_G.(044) *** 929(45)Molla,_P.(044)
[AN 3857373]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2022.
   Discimus : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Tehetségpont kiadványa / szerk. Baráth Béla Levente. - Debrecen : DRHE, 2021. - 129 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-39-5 fűzött
bibliakutatás - pedagógia - tudományos diákkör
22.01 *** 378.184 *** 37
[AN 3857450]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2022.
Frey, Jörg (1962-)
   Tanulmányok az Apokalipszishez / Jörg Frey ; ford. Ravasz Hajnalka ; szerk. és az utószót írta Peres Imre. - Debrecen : Patmosz, 2021. - 220 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-41-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
eschatologia - bibliamagyarázat
236 *** 228.07
[AN 3857334]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2022.
Gyetvai Gellért (1969-)
   Tényleg vége lesz egyszer a világnak? : a Biblia a végidőről a 21. század hangján / Gyetvai Gellért. - Budapest : Advent K., 2021. - 60 p. ; 18 cm. - (A végidők evangéliuma ; 2.)
ISBN 978-615-5907-53-1 fűzött
világvége - eschatologia - bibliamagyarázat
22.07 *** 236
[AN 3857073]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2022.
   Házaspárok útja / [kiad. a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia]. - Nyíregyháza : Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia, 2022. - 63 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
házasság
265.5
[AN 3866774]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2022.
Hörcsik Richárd (1955-)
   Történeti szempontok az önkormányzati gazdálkodáshoz : a Sárospataki Református Kollégium gazdálkodásának szervezeti rendje 1943 és 1952 között / Hörcsik Richárd. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-22-5 fűzött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - egyházi iskola - iskolatörténet - református egyház - gazdasági ellenőrzés - Rákosi-korszak
284.2 *** 65.012.7 *** 373.552(439-2Sárospatak)"194/195" *** 37.014.543(439-2Sárospatak)"194/195"
[AN 3857299]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2022.
Hybels, Bill
Just walk across the room (magyar)
   Csak pár lépés : vezessük hitre az embereket néhány egyszerű lépés segítségével! / Bill Hybels ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Sárospatak ; [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2022. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88895-0-8 fűzött : 3510,- Ft
vallásos irodalom - hit
244 *** 234
[AN 3866584]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2022.
   "Így szól az én Uram, az Úr..." : tisztelgő írások Fodor Ferenc professzor úr 65. születésnapjára / szerk. Csorba Dávid, Lapis József, Szatmári Emília. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 377, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-26-3 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - vallástudomány - emlékkönyv
284.2(439)(092)Fodor_F. *** 2
[AN 3857207]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2022.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - 7. kiad. - Budapest : Luther, 2022. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 1690,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3867251]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2022.
Koncz-Vágási Katalin
   Haggeus próféta és Haggeus könyve : a prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése / Koncz-Vágási Katalin. - Debrecen : DRHE, 2021. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 15.)
Bibliogr.: p. 363-390.
ISBN 978-615-5853-42-5 kötött
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
Biblia. Ószövetség. Haggeus könyve
bibliakutatás - bibliamagyarázat
224.97.07 *** 224.6/.99.01
[AN 3857530]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2022.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Luther, 2022. - 111 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-380-206-9 fűzött : 450,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3867250]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2022.
Németh Norbert (1969-)
   A buddhizmus eszméi / Németh Norbert. - Budapest : A Tan Kapuja, 2022. - 206 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tan Kapuja tanítói, ISSN 2786-3271 ; 2.)
Bibliogr.: p. 194-206.
ISBN 978-615-5935-08-4 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3866858]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2022.
Nguyẽn Thi Hòng Quy, Marie Alexia
Prier 15 jours avec Pierre Fourier, fondateur de la Congrégation Notre-Dame (magyar)
   Imádság 15 napon át Fourier Péterrel a Notre-Dame Női Kanonok- és Tanítórend alapítójával / Marie Alexia Nguyẽn Thi Hòng Quy ; [ford. Muraközy Nóra] ; [közread. a] Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend. - Zalaegerszeg : Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, 2021. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3366-9 fűzött
Fourier, Pierre (1565-1640)
szent - 16. század - 17. század - ima
235.3(092)Fourier,_P. *** 243
[AN 3856830]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2022.
Omartian, Stormie (1942-)
The power of a praying parent (magyar)
   Az imádkozó szülő hatalma / Stormie Omartian ; [ford. Egriné Meláth Viola]. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2001 [!2022]. - 160 p. ; 20 cm
Közread. a Bridge Mission Society
ISBN 963-00-6217-8 fűzött
imádkozás - családi nevelés
248.143 *** 37.018.1
[AN 3867138]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2022.
Örmény Katolikus Konferencia (1.) (2019) (Budapest)
   I. Örmény Katolikus Konferencia : 2019. szeptember 13-15., ... Budapest : in memoriam Mányó Gergely József / [... szerkesztője Fancsali János] ; [rend. a] Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat [etc.]. - Budaörs : [Örmény Nemzetiségi Önkormányzat], 2021. - 100 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 23.)
Összefoglalás olasz, német és angol nyelven
ISBN 978-963-89859-5-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89859-5)
Magyarország - örmény katolikus egyház - egyháztörténet - konferencia-kiadvány
281.6(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3856963]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2022.
Phillipps, Mike
Married for life (magyar)
   Életre szóló házasság : életet adó elvek, amelyek tartóssá teszik a házasságot : házaspárok kézikönyve / [ford. Balogh Ádám] ; [kiad. a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány]. - [Őrbottyán] : 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, [2021]. - 175 p. : ill. ; 30 cm
Szerző Mike Phillipps és Marilyn Phillipps. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4654-9 fűzött
házasság - vallási erkölcs - példatár
265.5(076) *** 241(076)
[AN 3867327]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2022.
Porosz Tibor (1955-)
   A buddhista pszichoterápia : egy ősi hagyomány a modern és posztmodern gyógyászatban, valamint azokon túl is / Porosz Tibor. - [Budapest] : A Tan Kapuja, cop. 2021. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhizmus és tudomány, ISSN 2786-0892 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81452-7-5 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus - lélektan - pszichoterápia
294.3 *** 159.9 *** 615.851
[AN 3857608]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2022.
Prince, Derek (1915-2003)
The key to the Middle East (magyar)
   A Közel-Kelet megértésének kulcsa : Izrael jövőjének felfedezése a bibliai próféciákban / Derek Prince ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-16-7 fűzött
Izrael - vallásos irodalom - zsidóság - történelem - bibliamagyarázat
244 *** 22.07 *** 316.347(=924) *** 956.94
[AN 3857275]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2022.
Segalʹ, Boris
   Zapiska Samborskogo : o pervom - i poslednem - dinastičeskom brake Romanovyh i Gabsburgov : kritičeskij analiz povestvovaniâ A. A. Samborskogo "O prebyvanii velikoj knâgini Aleksandry Pavlovny v Ugrii (1799-1801)" / B. A. Segalʹ. - [Solymár] : [Magánkiad.], 2021. - 248 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr: p. 226-233.
ISBN 978-615-01-2534-3 fűzött
Samborskij, Andrej Afanasʹevičʹ (1732-1815)
Romanov-ház
Habsburg-ház
Oroszország - Ausztria - egyházi személy - orosz ortodox egyház - 18. század - 19. század - uralkodócsalád
281.93(47)(092)Samborskij,_A._A. *** 929.52(47)Romanov *** 929.52(436)Habsburg
[AN 3856942]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2022.
Singer, Ivan Arije (1935-)
   Marista testvérek, igaz emberek [elektronikus dok.] / Singer Arje Iván. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 308 KB) (mobi : 390 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164420. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-24-8 (mobi)
ISBN 978-615-6237-22-4 (pdf)
ISBN 978-615-6237-23-1 (epub)
Institutum Fratrum Maristarum a Scholis
zsidóság mentése - maristák - memoár - elektronikus dokumentum
267(439)"194"(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3826553]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2022.
Szabó Ferenc (1931-)
   Az isteni erőtérben : emlékezés, olvasónapló, eszmélődés, tanulmányok / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok, 2020. - 378, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9543-1 fűzött
Szabó Ferenc (1931-)
Magyarország - teológia - vallásos irodalom - jezsuiták - teológus - egyházi személy - 20. század - életútinterjú - válogatott művek
244(02:82-821) *** 21 *** 271.5(439)(092)Szabó_F.(047.53)
[AN 3857191]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2022.
Szenthelyi-Molnár István (1905-1991)
   Emberek! Az élet szép! / Szenthelyi-Molnár István. - 8. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2022]. - 211 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-476-4 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3867289]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2022.
Takács Gábor
   Johann Michael Sailer, a centrum unitatis újrafelfedezője : a centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia / Takács Gábor ; [kiad. a META Egyesület]. - 2. mód. kiad. - Pécs : META Kv., 2021. - XIII, 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-289.
ISBN 978-615-6223-05-0 fűzött
Sailer, Johann Michael (1751-1832)
Németország - teológus - lelkipásztorkodás - teológia - 18. század - 19. század
282(430)(092)Sailer,_J._M. *** 253 *** 21
[AN 3857189]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2022.
   "Az Úr az én erőm és paizsom" : tisztelgő írások Enghy Sándor professzor úr 65. születésnapjára / szerk. Csorba Dávid [et al.]. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 379 p. : ill. ; 21 cm. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-25-6 fűzött
Magyarország - teológia - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú - emlékkönyv
21 *** 284.2(439)(092)Enghy_S.(047.53)
[AN 3857204]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2022.
   Vallásturisztikai értékek Halásziban és Jókán = Poklady náboženského turizmu v obciach Halászi a Jelka / [fotók Görföl Jenő, Nagy Péter] ; [kiad. Halászi Község Önkormányzata]. - Halászi : Önkormányzat, [2021]. - 44, 44 p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2136-9 fűzött
Halászi - Jóka - zarándokút - egyházi épület - kegyhely - határ menti kapcsolat
248.153.8(439-2Halászi) *** 726(439-2Halászi) *** 726(437.6-2Jóka)
[AN 3857535]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6185 /2022.
   Diagnosztikus protokoll az augmentatív és alternatív kommunikációs fejlesztési és támogatási szükséglet felméréséhez [elektronikus dok.] / szerk. Tóth Mónika ; [közread. a] Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ ... - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Budapest : NSZFK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164224. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81447-8-0
érzékszervi fogyatékos - különleges csoportok nevelése - gyógypedagógia - orvosi diagnosztika - kommunikáció - kérdőíves felmérés - elektronikus dokumentum
316.77 *** 376.3/.4 *** 616-07
[AN 3824991]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2022.
   Felemelő oktatás : tanulmányok Fónai Mihály tiszteletére / Novák Ildikó szerk. - Debrecen : CHERD, 2021. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6012-14-2 fűzött
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3857215]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2022.
Fromm, Erich (1900-1980)
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - [Budapest] : Gabo, 2022. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-963-8 kötött : 3990,- Ft
szeretet
316.647.2 *** 177.61
[AN 3866613]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2022.
Haidt, Jonathan (1963-)
The happiness hypothesis (magyar)
   A boldogság hipotézise : ősi bölcsességek a mában / Jonathan Haidt ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Corvina, 2021. - 325, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 291-318.
ISBN 978-963-13-6779-9 kötött : 4990,- Ft
szociálpszichológia - boldogság - etika
316.6 *** 159.942 *** 17
[AN 3855922]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2022.
Hevesi András
   Miért nem vettem Bitcoint 100 dollár alatt és miért vettem később sokkal magasabb áron? [elektronikus dok.] / Hevesi András. - Szöveg (epub : 329 KB) (pdf : 962 KB). - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1963-2 (epub)
ISBN 978-615-01-1962-5 (pdf)
digitális pénz - pénzpiac - digitális technika - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
316.77 *** 681.3.004.14 *** 336.76
[AN 3867177]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2022.
Illyés Bence (1990-)
   Zempléni csodarabbik / Illyés Bence ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2021. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-615-01-2965-5 fűzött
Zemplén vármegye - Tokaj-Hegyalja - Magyarország - zsidóság - rabbi - haszidizmus - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439.138)(091) *** 296.67(439.138)(091) *** 296(439)(092)
[AN 3857197]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2022.
   Katarzisra várva : erőszak és kirekesztettség a romák ellen elkövetett sorozatgyilkosságok tükrében : a 2019. február 25-én, Debrecenben tartott konferencia szerkesztett anyaga / Giczey Péter, Ivány Zsuzsanna, Tóth Ákos szerk. ; [közread. az] Együtt Debrecenért Egyesület. - [Debrecen] : Együtt Debrecenért Egyes., 2021. - 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0867-4 fűzött
Magyarország - cigányság - gyilkosság - rasszizmus - 21. század
316.347(=914.99)(439)"200" *** 343.611(439)"200"
[AN 3856864]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2022.
Perel, Esther (1958-)
The state of affairs (magyar)
   Affér, avagy Gondoljuk újra a hűtlenséget / Esther Perel ; [ford. Vágási Emőke és Winkler Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Cor Leonis, 2020. - 313 p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-5893-65-0
Fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5893-15-5)
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3867198]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2022.
Pósán László (1965-)
   Mindennapi élet a középkortól a felvilágosodás koráig I : táplálkozás, italfogyasztás, lakásviszonyok, öltözködés / Pósán László. - Debrecen : [Printart-Press], 2021. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-615-81354-2-9 fűzött
Európa - hétköznapi élet - étkezési szokás - művelődéstörténet - középkor
316.728(4)"10/16" *** 392.8(4)"10/16" *** 930.85(4)"10/16"
[AN 3856861]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2022.
Sárai Vanda (1990-)
   #IFeelSeen : figyelnek rám, megismernek, megértenek, észrevesznek, figyelnek, ismernek, szemmel tartanak, megfigyelnek : 2021.07.17 - 10.24. / [kurátor ..., szövegek ... Sárai Vanda] ; [közread. a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Modem, [2021]. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5839-14-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - információs társadalom - technikai kultúra - internet - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század - kiállítási katalógus
316.774 *** 681.3.004.14 *** 73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3857393]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2022.
Székely András Bertalan (1952-)
   Kárpáton innen, tengeren túl : tanulmányok, esszék / Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 342 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6368-03-4 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - magyarságtudat - nemzetiség - kulturális élet - 21. század
316.63(=945.11) *** 316.347(=00)(4-191) *** 316.7(439)"200/201"
[AN 3856340]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2022.
Szerbhorváth György (1972-)
   Nem tudták, hogy tudják : vajdasági magyar valóságirodalom, 1945-1990 / Szerbhorváth György ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : Kalligram, 2021. - 438 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 424-438.
ISBN 978-963-468-269-1 fűzött : 3990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyarság - 20. század - nemzetiségi kérdés - szociográfia
316.347(=945.11)(497.11)"194/199" *** 308(=945.11)(497.11)"194/199"
[AN 3857328]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2022.
   A tudás mítosza : Kapitány 70 / szerk. Antalóczy Tímea és Povedák István. - Budapest : Mome, 2020. - 349 p. : ill. ; 21 cm + mell. - (Momentumok, ISSN 2732-2475 ; 1.). (Makat - Modern Mitológiakutató Műhely könyvek, ISSN 2416-3767 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80336-7-1 fűzött
kultúraszociológia - kulturális antropológia - tudomány - emlékkönyv
316.7 *** 001
[AN 3856925]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6198 /2022.
Bihari Beatrix-Renáta (1975-)
   Három kívánság : mulatságos magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2021. - 30, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9619-76-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3857552]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2022.
Foucault, Michel (1926-1984)
Histoire de la sexualité (magyar)
   A szexualitás története / Michel Foucault. - Budapest : Atlantisz, 1996-2021. - 4 db ; 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
ISBN 963-7978-76-3 *
nemi élet - nemi erkölcs - család - művelődéstörténet
392.6 *** 176 *** 316.356.2 *** 930.85(100)
[AN 183107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A hús bűnvallomásai / [ford. Sujtó László]. - 2021. - 456 p. - (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-66-8 kötött : 4595,- Ft
[AN 3856048] MARC

ANSEL
UTF-86200 /2022.
   "Egy kicsi mindig hiányzott" : Varga Gyula élete és munkássága / szerk. Solymos József. - Utánny. - Debrecen : Déri Múz., 2021. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (A debreceni Déri Múzeum közleményei, ISSN 2498-6976 ; 1.)
Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 978-615-5560-04-0 fűzött
Varga Gyula (1924-2004)
Magyarország - etnográfus - néptánc - táncházmozgalom - 20. század
39.001(439)(092)Varga_Gy. *** 793.31(439)"195/197"
[AN 3866598]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2022.
Kozma Ani
   Eszik, iszik, játszik, alszik [elektronikus dok.] : mondókás füzet / Kozma Ani. - Szöveg és képek (pdf : 6.1 MB). - [Tata] : [Lovasné Kozma A.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164232. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9044-3
mondóka - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3825030]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2022.
Makoldi Sándor (1945-2017)
   Szuszékokra rótt üzenet : ősi bútorunk, az ácsolt láda jelei / Makoldi Sándor ; szerk. Makoldi Sándorné. - Debrecen ; [Hernádnémeti] : Háttárs Kft., 2021. - 344 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 334-344. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1723-2 kötött
Kárpát-medence - magyar néprajz - tárgyi néprajz - bútor - népi díszítőművészet - rovásírás
39(=945.11)(4-191) *** 645.455 *** 7.031.4(4-191) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3857434]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2022.
Moneblum (magyar)
   Moneblum a kék ember : kameruni bulu hőseposz / elmondta Daniel Osomo ; lejegyezte, ford. és bev. Samuel-Martin Eno Belinga ; ... ford. a francia változatból Biernaczky János, Biernaczky Szilárd. - [Budapest] : AKKP : ELTE BTK Tört. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2021. - 295 p. : ill. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-478-105-9 fűzött
Kamerun - Közép-Afrika - folklorisztika - hősköltemény
398.224(671.1) *** 398(67)
[AN 3857399]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2022.
Némethné Andorka Klára
   Csornai viselet : öltöztetős baba / [összeáll. ..., a rajzokat kész. Némethné Andorka Klára] ; [közread. az Aranyfonal Egyesület]. - Csorna : Aranyfonal Egyes., 2020. - [11] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1730-0 fűzött
Csorna - magyar néprajz - népviselet - foglalkoztatókönyv
391(=945.11)(439-2Csorna) *** 087.5
[AN 3856290]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2022.
   Noj nyisz lumecárá - mi vagyunk a világ : Dr. Orsós Anna, Borbándiné Szőcs Zsuzsanna, Láng Eszter, Rosenberg Mátyás versei és fordításai beás és magyar nyelven / [ill. Orsós Vanessza Erzsébet] ; [közread. a] PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont Beás nyelvi műhely. - Pécs : PTE, 2021. - 37, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-429-715-4 kötött
magyar irodalom - beás nyelv - vers - népdal - kétnyelvű dokumentum
398.8(=945.11) *** 894.511-14.02=590-088 *** 784.4(=945.11)
[AN 3856551]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2022.
   A sábáti csók / [ill. ... Rozgonyi Lia] ; [ford. és mesélte Fritz Zsuzsa]. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2021. - 17 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 2.)
QR-kóddal
ISBN 978-963-88432-6-5 fűzött
gyermekirodalom - zsidóság - mese - népmese
398.21(=924)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3856986]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2022.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 2950,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3867133]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6208 /2022.
   Chartaszó [elektronikus dok.] : válogatás a Megbékélési Mozgalom honlapjának írásaiból, 2012-2014 / szerk. Surján László ; [közread. a] Charta XXI Egyesület. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : Charta XXI Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164258. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6232-04-5
Kárpát-medence - kisebbségi kérdés - békés együttélés - 21. század - elektronikus dokumentum
323.15(=00)(4-191) *** 327.57(4-191)"20"
[AN 3825228]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2022.
Csóti György (1940-)
   Trianon után száz esztendővel : beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyarlakta területeken? : nemzetpolitikai elemzések / [Csóti György]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2021. - 152 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-514-060-2 kötött : 3400,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - kisebbségi politika - 21. század
323.15(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3867258]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2022.
Jews who rescued jews during the Holocaust (magyar)
   Zsidókat mentő zsidók a Holokauszt idején / [... ford. Heltai András] ; [közread.] A Holokauszt Zsidó Mentőinek Hőstetteit Elismerő Bizottság, B'nai B'rith Világközpont ... ; [kiad. Carl Lutz Alapítvány]. - [Budapest] : Carl Lutz Alapítvány, [2021]. - 44 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2656-2 fűzött
Európa - zsidóság - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 323.13(=924)(4)"1939/1945"
[AN 3857222]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2022.
Kersaudy, François (1948-)
La liste de Kersten (magyar)
   Himmler masszőre : egy elfelejtett embermentő története / François Kersaudy ; [... ford. Ádám Péter]. - Budapest : Corvina, 2021. - 358, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6781-2 kötött : 4990,- Ft
Kersten, Felix (1898-1960)
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Németország - történelmi személy - politikus - zsidóság mentése - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század
323.13(=924)(430)"1939/1945"(092)Kersten,_F. *** 32(430)(092)Himmler,_H.
[AN 3855929]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2022.
   Konzervatív arcképek / szerk. Frenyó Zoltán ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub Egyes., 2021. - 519 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-837-1 kötött : 4990,- Ft
konzervativizmus - politikai filozófia - 19. század - 20. század
321.01 *** 329.11(100)"18/19"
[AN 3856594]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2022.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2022. - 466, [3] p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-035-2 fűzött : 4299,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3867325]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2022.
Lendvai Ildikó (1946-)
   Viccnek kicsit durva.. : hogyan lopták el az országunkat, és hogyan szerezzük vissza? / Lendvai Ildikó. - Budapest : Joshua Kv, 2021. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-86-3 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikatörténet - 21. század - glossza
323(439)"201"(0:82-43)
[AN 3846891]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2022.
Macartney, Carlile Aylmer (1895-1978)
   A magyarság vonzásában : válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és beszédeiből / [vál., ford.] Barta Róbert. - Debrecen : DE Tört. Int., 2021. - 228 p. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-207-2 kötött
Nagy-Britannia - Magyarország - magyar történelem - külkapcsolat - diplomata - történész - Horthy-korszak - második világháború - válogatott művek
327(439)"193/194"(093) *** 943.9"193/194"(093) *** 930.1(410)(092)Macartney,_C._A.(0:82-821) *** 327(410)(092)Macartney,_C._A.(0:82-821)
[AN 3857384]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2022.
Marton, Kati (1949-)
The chancellor (magyar)
   Merkel / Kati Marton ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Corvina, 2021. - 408 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 393-398.
ISBN 978-963-13-6772-0 kötött : 5490,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - politikatörténet - 20. század - ezredforduló - 21. század
32(430)(092)Merkel,_A. *** 32(430)"200/202"
[AN 3855921]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2022.
Orbán Balázs (1986-)
   A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye / Orbán Balázs. - 2. jav. kiad. - Budapest : MCC Press, 2022. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-204.
ISBN 978-615-6221-03-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politológia - stratégia - politika - 21. század
32.001 *** 32(439)"201"
[AN 3866634]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2022.
   Terrorism 3.0 [elektronikus dok.] : current security challenges and prospects : conference volume, 2021 / ed. by Viktor Marsai. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Századvég : Migration Research Inst., cop. 2021. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
A Budapesten, 2019. dec. 5-6-án rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-91-0
terrorizmus - biztonságpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
323.285(100)"20" *** 355.02
[AN 3867176]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2022.
Tóth Csaba (1979-)
   A tökéletes kampány : nyertes stratégiák / Tóth Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 222, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-141-0 kötött : 3999,- Ft
választási kampány - politikai propaganda - politikai szociológia - 21. század
32.019.5(100)"200/202" *** 342.849(100)"200/202" *** 316.334.3
[AN 3856061]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2022.
   The tsar, the empire, and the nation [elektronikus dok.] : dilemmas of nationalization in Russia's western borderlands, 1905-1915 / ed. by Darius Staliūnas and Yoko Aoshima. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169621. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-364-0
Oroszország - történelem - belpolitika - nacionalizmus - kisebbségi kérdés - századforduló - 20. század - elektronikus dokumentum
323(47)"190/191" *** 947"190/191" *** 329.17(47)"190/191" *** 323.15(=00)(47)"190/191"
[AN 3866235]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6221 /2022.
   Angyal, vigyél hírt a csodáról.. : az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete szóban és képben / [szerk. Szücs Attila, Takaró Mihály] ; [kiad. a Magyar Református Jövőért Alapítvány]. - Dad : M. Református Jövőért Alapítvány, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 22x29 cm
Görgényi István festményeivel
ISBN 978-615-01-2921-1 kötött
Magyarország - 1956-os forradalom - magyar történelem - magyar irodalom - világirodalom - festőművész - 20. század - antológia
943.9"1956"(0:82-822) *** 894.511-822 *** 75(439)(092)Görgényi_I. *** 82-822=945.11
[AN 3856804]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2022.
Babós Lajos (1945-)
   Kiskunlacháza helytörténeti bibliográfiája / Szenttamási-Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2021. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81698-5-1 fűzött : 2990,- Ft
Kiskunlacháza - helytörténet - helyismeret - szakbibliográfia
943.9-2Kiskunlacháza:016 *** 908.439-2Kiskunlacháza:016
[AN 3856330]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2022.
Dezső Tamás (1962-)
   Urarṭian bronzes [elektronikus dok.] : a preliminary report on a looted hoard of Urarṭian bronzes / Tamás Dezső, Zoltán Niederreiter, Csaba Bodnár. - Szöveg és képek (pdf : 60.7 MB). - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2021. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 8.). (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169730. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-489-198-7)
Urartu - régészet - bronzművesség - elektronikus dokumentum
904(35)"-07/"-06" *** 739.5(35)"-07/"-06"
[AN 3867167]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2022.
Diamond, Jared (1937-)
Guns, germs and steel (magyar)
   Háborúk, járványok, technikák : a társadalmak fátumai / Jared Diamond ; [ford. Födő Sándor, Vassy Zoltán]. - 5. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, 2022. - 519 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-963-252-130-5 kötött : 5990,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.9 *** 930.1 *** 930.85(100)
[AN 3866616]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2022.
Domokos Gyuláné
   XX. századi asszonysors Tornabarakonyban / gyűjtés Domokos Gyuláné ... ; szerk. Jenei Edit. - Újranyomás. - Tornabarakony : Önkormányzat Értéktár Biz., 2020. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Barakonyi füzetek ; 1.)
Fűzött
Tornabarakony - hétköznapi élet - 20. század - 21. század - oral history
929(439-2Tornabarakony)(0:82-94)
[AN 3856736]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2022.
Egitto : la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II (magyar, angol)
   II. Amenhotep és kora : a fáraó sírjának felfedezése = Amenhotep II and his time : the discovery of the pharaoh's tomb / [a kiállítás kurátorai ... Patrizia Piacentini, Christian Orsenigo, Liptay Éva] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum ...]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2021. - 356, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Milánóban, 2017. szept. 13 - 2018. jan. 7. között, illetve Budapesten, 2021. szept. 16 - 2022. jan. 9. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 348-355.
ISBN 978-615-5987-22-9 fűzött
Amenhotep (Egyiptom: fáraó), II. (Kr. e. 1446 k.-Kr. e. 1401 k)
ókori Egyiptom - uralkodó - régészet - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
932(092)Amenhotep,_II. *** 904(32) *** 930.85(32) *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3857002]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2022.
Elindultam szép hazámból (angol)
   When I left my dear homeland : our values in the world / [text János Gadácsi] ; [eds. Andrea Antal, Imre Horváth] ; [publ. by the Hungarikum Committee, Ministry of Agriculture]. - Budapest : Hungarikum Comm. : Min. of Agriculture, 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5673-73-3 fűzött
híres ember - külföldön élő magyar személyiség
929(=945.11)(100)
[AN 3857061]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2022.
   Elindultam szép hazámból : értékeink a világban / [főszerk. Gadácsi János] ; [szerk. Antal Andrea, Horváth Imre] ; [kiad. Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium]. - Budapest : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5673-66-5 fűzött
híres ember - külföldön élő állampolgár
929(=945.11)(100)
[AN 3857050]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2022.
Faragó Sándor
   Időutazás Siófok őstörténelmének epizódjai között / szerkeszté Faragó Sándor ; [kiad. Siófok Város Önkormányzata]. - Siófok : Önkormányzat, [2021]. - [5], 74, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1642-6 fűzött
Siófok - helytörténet
943.9-2Siófok
[AN 3857159]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2022.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Huszonöt év : a Tisztviselőtelep története / összeáll. Gaal Mózes ; ... Baranski E. László rajz. ; [kiad. a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület]. - [Budapest] : TÖE, 2021. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1911
Kötött
Budapest. 8. kerület - helytörténet - századforduló - hasonmás kiadás
943.9-2Bp.VIII."188/191" *** 094/099.07
[AN 3856938]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2022.
   Gróf Tisza István a Debreceni Egyetemért / [szerk. Rőfi Mónika, Szabóné Rózsa Judit]. - [Debrecen] : DE, 2021. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-338-3 fűzött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - Debrecen - politikus - egyetem - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
930.85(439-2Debrecen) *** 32(439)(092)Tisza_I. *** 378.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 3856849]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2022.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Hahiystŵriyah šel hamaḥr (magyar)
   Homo deus : [a holnap rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 367 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-614-005-2 fűzött : 4980,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - ember - prognosztika
930.9 *** 930.85(100) *** 008(100)(091) *** 599.9 *** 008.2
[AN 3867288]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2022.
Hiszek egy hazában (angol)
   Our one and only homeland : our values in the Carpathian Basin / [text János Gadácsi] ; [eds. Andrea Antal, Imre Horváth] ; [publ. by the Hungarikum Committee, Ministry of Agriculture]. - Budapest : Hungarikum Comm. : Min. of Agriculture], 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5673-65-8 fűzött
Kárpát-medence - művelődéstörténet - híres ember - termék - helyismeret - határon túli magyarság
930.85(=945.11)(4-191) *** 929(=945.11)(4-191) *** 658.62(439) *** 908.4-191
[AN 3857063]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2022.
   "Az ifjak tanítása oly nagy jó" : tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére / szerk. Fogarassy Zoltán, Mészáros Kálmán, Török Péter ; [közread. a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola]. - Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Isk., 2021. - 461 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-335-2 kötött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 316.32(439) *** 930.85(439) *** 012Kovács_Ágnes
[AN 3857396]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2022.
Juhász Péter
   Emlékezzünk.. : Hajdúszoboszló a II. világháborúban : civilek, deportáltak, katonák / [... írta Juhász Péter, Juhász Péterné Ballai Etelka Julianna] ; [... kiad. Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Hajdúszoboszló : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 114, [24] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2483-4 fűzött
Hajdúszoboszló - Szovjetunió - helytörténet - hadifogoly - kényszermunka - deportálás - magyarországi németek - második világháború
943.9-2Hajdúszoboszló"194" *** 325.254(=30)(439-2Hajdúszoboszló)"194" *** 343.819.5(47)(=30)"194" *** 355.257.7(439-2Hajdúszoboszló)"194" *** 325.254(=945.11)(439-2Hajdúszoboszló)"194"
[AN 3856997]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2022.
   Kézikönyv a Rákóczi-kor múzeumpedagógiai feldolgozásához / [közread. a Zempléni Múzeum]. - Szerencs : Zempléni Múz., [2021]. - 3 db : ill., részben színes ; 20x20 cm
A 3. kötet közös főcím nélkül
ISBN 978-615-01-2587-9 fűzött
magyar történelem - 18. század - múzeumpedagógia
943.9"17" *** 069.12
[AN 3857309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szerencsi vár története / [szerző Bodor Mária]. - 46, [2] p.
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-615-01-2588-6
Szerencs - vár - helytörténet - magyar történelem
728.81(439-2Szerencs) *** 943.9-2Szerencs *** 943.9
[AN 3857311] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rákóczi Zsigmond és kora / [szerző Bodor Mária]. - 46, [2] p.
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-615-01-2589-3
Rákóczi Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1544-1608)
Erdély - Szerencs - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század - helytörténet
943.921(092)Rákóczi_Zs. *** 943.9"154/160" *** 943.9-2Szerencs"15"
[AN 3857315] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Elmélet és gyakorlat : a Rákóczi-kor múzeumpedagógiai feldolgozása = Teória a prax : múzejno-pedagogický výklad Rákócziho éry = Theory and practice : museum pedagogical interpretation of the Rákóczi era / [szerző Majoros Judit]. - 35 p.
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-01-2590-9
múzeumpedagógia - módszertan
069.12 *** 371.3
[AN 3857320] MARC

ANSEL
UTF-86237 /2022.
Komoróczy Géza (1937-)
   Jeremiás nyomában [elektronikus dok.] : beszélgetések Komoróczy Gézával / Hargittai István. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4085-0
Komoróczy Géza (1937-)
Magyarország - történész - ókor - judaisztika - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
930.1(439)(092)Komoróczy_G.(047.53) *** 37(439)(092)Komoróczy_G.(047.53) *** 296 *** 931
[AN 3867243]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2022.
   Mi, magyarok : értékeink a világban / [főszerk. Gadácsi János] ; [szerk. Antal Andrea, Horváth Imre] ; [kiad. Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium]. - Budapest : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5673-68-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - termék
930.85(439) *** 929(439) *** 658.62(439)
[AN 3857053]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2022.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Igazi hősök : 33 magyar / Nyáry Krisztián. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2022. - 247 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-13-6262-6 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - híres ember - 19. század - 20. század - életrajz
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 3866601]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2022.
Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna
   Kóbor Tamás avagy Bermann a zsidó / Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna. - Budapest : Schreiter L.-né, 2021. - 411 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 407-411.
ISBN 978-615-01-2675-3 fűzött
Kóbor Tamás (1867-1942)
Bermann család
Magyarország - író - újságíró - 19. század - 20. század - családtörténet - annotáció - bibliográfia
929.52(439)Bermann *** 894.511(092)Kóbor_T. *** 070(439)(092)Kóbor_T. *** 019.941Kóbor_T. *** 019.941Kóbor_N.
[AN 3856902]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2022.
   Szigorúan titkos! : rejtélyek a történelem, a tudomány és a kultúra területéről : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-6325-04-4 kötött
művelődéstörténet - tudomány - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 001(02.053.2)
[AN 3857416]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2022.
Urbán Aladár (1929-2019)
   1848-as portrék Batthyány Lajostól Vasvári Pálig : válogatott tanulmányok / Urbán Aladár. - Budapest : Line Design, 2021. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-022-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - politikus - művelődéstörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
943.9"1848/1849"(092) *** 930.85(439)"1848/1849"
[AN 3857339]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6243 /2022.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Szudán : az elfeledett piramisok árnyékában / Bánszegi Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2021. - 318, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 314-316.
ISBN 978-615-5758-78-2 fűzött : 3990,- Ft
Szudán - helyismeret - útleírás
908.624(0:82-992)
[AN 3857212]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2022.
   Bemutatkozik a Közép-Duna-kör : [Paks - Kalocsa - Szekszárd] = The Central Danube Circle introduces itself : [region of Paks - Kalocsa - Szekszárd] = Putevoditelʹ po "Sredne-Dunajskomu kolʹcu" : [region Pakš - Kaloča - Seksard]. - [Paks] : PIP Nonprofit Kft., [2021]. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2670-8 fűzött
Tolna megye - Bács-Kiskun megye - helyismeret - útikönyv
908.439.125(036) *** 908.439.155(036)
[AN 3856927]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2022.
Borda Lajos (1950-)
   Két választás Magyarországon / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2021. - 26 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 9.)
Fűzött
Zebegény - helyismeret - helyi politika - helyi önkormányzat - publicisztika - vitairat
908.439-2Zebegény(082-92) *** 323(439-2Zebegény)(0:82-92) *** 352(439-2Zebegény)(0:82-92)
[AN 3856999]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2022.
   Csenger kincsestára : a város története és látványosságai / [szerk., sajtó alá rend. Szabó János] ; [a Csenger város története c. tanulmányt írta Fábián László, Fábián Béla] ; [kiad. a Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület]. - Csenger : Csengeri Gyermek és Ifj. Egyes., 2021. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-615-01-3148-1 kötött
Csenger - helyismeret
908.439-2Csenger
[AN 3856670]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2022.
   Ez itt az én hazám : Tokaj : strófák és képek / Sári Andrea szerkesztésében ; [fotó Fórián József]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, [2021]. - 64 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-81685-2-6 kötött
Tokaj - helyismeret - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum
908.439-2Tokaj(084.12) *** 894.511-84 *** 77.04(439)(092)Fórián_J.
[AN 3856688]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2022.
Lángh Júlia (1942-)
   Hamuban sült manióka : afrikai olvasókönyv / Lángh Júlia ; [közread. a Közel Afrikához Alapítvány]. - Budapest : Közel Afrikához Alapítvány, 2021. - 213, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3526-7 fűzött
Afrika - helyismeret - afrikai irodalom - francia nyelvű irodalom története - kulturális antropológia
908.6 *** 840(6)(091) *** 39(6) *** 316.7(6)
[AN 3856923]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2022.
   Miért éppen az Avas? / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2021. - 38 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 15.)
ISBN 978-615-81871-1-4 fűzött
Miskolc - helyismeret - művelődéstörténet - turizmus
908.439-2Miskolc *** 930.85(439-2Miskolc) *** 338.48(439-2Miskolc)
[AN 3857413]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2022.
   Miskolc utcáin : képek és gondolatok városunkról / [fel. szerk. Kováts Bence]. - Miskolc : Kováts B., 2021. - 31 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-2752-1 fűzött
Miskolc - helyismeret - épített környezet
908.439-2Miskolc *** 72(439-2Miskolc)
[AN 3857302]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2022.
Szálinger Balázs (1978-)
   Al-dunai álom [elektronikus dok.] / Szálinger Balázs. - Szöveg (epub : 891 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4045-4
Vaskapu (szoros) - Románia - Szerbia - magyar irodalom - útinapló - elektronikus dokumentum
908.498(0:82-992) *** 908.497.11(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3867238]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6252 /2022.
   15 éves a Debreceni Ítélőtábla épülete / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [fotók Megyeri-Pálffi Zoltán ... és Vida István Tamás]. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81295-1-0 fűzött
Debreceni Ítélőtábla
Debrecen - ítélőtábla - történeti feldolgozás
347.992(439-2Debrecen)(091) *** 725.15(439-2Debrecen)(091)
[AN 3856851]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2022.
Buza Péter (1942-)
   Gulag a Berekben / Buza Péter. - [Budapest] : Bépé Bt., 2021. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2559-6 fűzött
Magyarország - Balatonfenyves - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak
343.819.5(439-2Balatonfenyves)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3857068]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2022.
   "...és az igazság lesz majd a mérce" : tisztelgő írások Szathmáry Béla professzor úr 65. születésnapjára / szerk. Csorba Dávid [et al.]. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-24-9 fűzött
Magyarország - vallástudomány - jogtudomány - jogász - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
34 *** 291 *** 34(439)(092)Szathmáry_B.
[AN 3857202]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2022.
Escobar, Juan Pablo (1977-)
Pablo Escobar in fraganti (magyar)
   Mr. Escobar : apám titkai / Juan Pablo Escobar ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-81-3 fűzött : 3990,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - kolumbiai irodalom - bűnöző - szervezett bűnözés - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 860-94(861)=945.11
[AN 3857531]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2022.
Escobar, Juan Pablo (1977-)
Pablo Escobar (magyar)
   Apám, a drogbáró : a történetek, amelyeket nem kellene ismernünk / Juan Pablo Escobar ; [ford. Varju Kata]. - Budapest : Trubadúr, 2022. - 513, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-908-5 fűzött : 4499,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94)
[AN 3867279]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2022.
Győrffi Dezső
   Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? : módszertani segédlet a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulási tanácsok költségvetésének és zárszámadásának készítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - 6. kiad. - Szikszó : Ervik, [2022]. - 364 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2021. dec. 31.
ISBN 978-615-80920-4-3 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - 21. század - útmutató
352.073.52(439)"201"(036)
[AN 3866682]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2022.
Irk Ferenc (1942-)
   Megbüntethetetlen bűnök / Irk Ferenc. - Miskolc : Bíbor K., 2015-. - 24 cm
gazdasági bűnözés - gazdálkodó szervezet - globalizáció
343.53 *** 339.9 *** 334(100)"201"
[AN 3625794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa. - 2021. - 316 p. : ill.
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 249-287. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-5536-95-3 fűzött
globalizáció - kultúra - környezetszennyezés - környezeti politika
316.7 *** 339.9 *** 504.05 *** 504.03
[AN 3856870] MARC

ANSEL
UTF-86259 /2022.
Magyarország. Alkotmánybíróság
   Az alkotmánybírósági gyakorlat : az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata, 1990-2020 / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Zakariás Kinga ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : HVG-ORAC, 2022. - 2 db ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-542-0 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - alkotmánybírósági határozat - ezredforduló
342.565.2(439)"199/201"(094.92)
[AN 3866619]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 863 p.
ISBN 978-963-258-543-7
[AN 3866621] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1059 p. : ill.
ISBN 978-963-258-544-4
[AN 3866623] MARC

ANSEL
UTF-86260 /2022.
Megyeri-Pálffi Zoltán (1982-)
   A Székesfehérvári Törvényszék polgári kori története, 1872-1944 / Megyeri-Pálffi Zoltán. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Törvényszék, 2021. - 123 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 978-615-01-2334-9 kötött
Székesfehérvári Törvényszék
Székesfehérvár - bíróság - 19. század - 20. század
347.992(439-2Székesfehérvár)"187/194"
[AN 3857438]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2022.
Polizei (magyar)
   Rendőrség : matricás rejtvényfüzet : [rejtvények, színezők, matricák!] / [ford. Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 24 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053)
ISBN 978-963-294-662-7 fűzött
rendőrség - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
351.74(02.053.2)
[AN 3856133]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2022.
Saviano, Roberto (1979-)
Gomorra (magyar)
   Gomorra / Roberto Saviano ; [ford. Bíró Júlia, ... Nádor Zsófia]. - Budapest : Helikon, 2022. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-586-5 fűzött : 3499,- Ft
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 3867280]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2022.
Surján László (1941-)
   Otthon lenni valahol [elektronikus dok.] / Surján László ; ... kiad. a Charta XXI Egyesület. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Budapest : Charta XXI Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164257. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6232-03-8
trianoni békeszerződés - nemzeti trauma - magyarság - elektronikus dokumentum
341.382"1920" *** 316.63(=945.11)
[AN 3825222]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2022.
   Ünnepi kötet a 65 éves Imre Miklós tiszteletére [elektronikus dok.] / szerk. Kovács Éva Margit. - Szöveg (pdf : 5.7 MB) (epub : 3.5 MB). - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164211. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-351-8 (pdf)
ISBN 978-963-531-350-1 (epub)
közigazgatás - jogtudomány - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
35 *** 34
[AN 3824954]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2022.
Windt Szandra (1977-)
   A láthatatlan emberek : az emberkereskedelem jelensége Magyarországon / Windt Szandra ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2021. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-236.
ISBN 978-963-7373-30-5 fűzött
Magyarország - emberkereskedelem - kizsákmányolás - szexuális kizsákmányolás - rabszolga - szervezett bűnözés - 21. század
343.43(100)"201" *** 343.43(439)"201/202" *** 343.341.2(100)
[AN 3857007]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6266 /2022.
Dövényi Zoltán (1948-)
   Legitim geopolitika : tanulmányok a klasszikus német geopolitikáról / Dövényi Zoltán, Nagy Miklós Mihály, Perényi Bálint. - [Szentendre] : Dövényi Z., 2021. - 134, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2379-0 fűzött
Rónai András (1906-1991)
Haushofer, Karl (1869-1946)
Németország - Magyarország - tudománytörténet - politikai földrajz - geopolitika - geográfus - tudós - két világháború közötti időszak - 20. század
355.02(430)"191/193" *** 911.3(439)"191/193"(092) *** 91(430)(092)Haushofer,_K. *** 911.3(430)"191/193" *** 91(439)(092)Rónai_A.
[AN 3866854]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2022.
Horváth Sándor (1968-)
   Biztonsági kihívások a humanitárius segítségnyújtás során / Horváth Sándor, Besenyő János, Szilágyi Béla ; [kiad. az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar]. - Budapest : Óbudai Egy. BDGBMK, 2021. - 281 p. : ill., főként színes ; 25 cm
keretcím: Humanitárius könyvek. - Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-963-449-243-6 fűzött
humanitárius segítség - biztonságpolitika - egyetemi tankönyv
355.02(075.8) *** 364.2(075.8) *** 614.885(075.8)
[AN 3856452]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2022.
Pick, Ewald (1925-2014)
Sibirien, ist das hier das Ende der Welt? (magyar)
   Szibéria - a világ vége : négy év orosz hadifogságban / Ewald Pick. - Budapest : Személyes Történelem, 2021. - 199, [3] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Pomázi Ferencné
ISBN 978-615-5758-80-5 fűzött : 2990,- Ft
Németország - Szovjetunió - hadifogoly - német irodalom - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=30)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3857277]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2022.
Szekér Imre Tibor (1964-)
   Háborús emlékek a császári és királyi 48. gyalogezredről, 1914-1918 II / Szekér Imre Tibor ; [közread. a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület]. - Zalaszántó : ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyes., 2021. - 425 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 419-422.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-8505-0)
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 48. Gyalogezred
Zala vármegye - Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború
355.486(439.121)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3866689]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6270 /2022.
Deubner-Böhme, Miriam (1972-)
Coaching mit Ressourcenaktivierung (magyar)
   Erőforrások aktiválása a coachingban : útmutató coachok, tanácsadók és trénerek számára / Miriam Deubner-Böhme, Uta Deppe-Schmitz ; [ford. Kenyeres Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-615-6167-00-2 fűzött : 4900,- Ft
coaching - önismeret - személyiségfejlesztés - példatár
659.2(076) *** 159.923.2(076) *** 613.865(076)
[AN 3866861]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2022.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában XII : theory meets practice in GIS : Debreceni Egyetem, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás / [szerk. Molnár Vanda Éva]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 358 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A 2021. nov. 11-12-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-977-1 kötött
térinformatika
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14
[AN 3857439]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2022.
Pattakos, Alex
Prisoners of our thoughts (magyar)
   Gondolataink fogságában : találd meg az értelmet az életedben és a munkádban Viktor E. Frankl elveinek segítségével / Alex Pattakos, Elaine Dundon ; ford. Draskovits Ildikó és Tavasz Kinga. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 251, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-41-9 fűzött : 3500,- Ft
coaching - logoterápia
659.2 *** 615.851.135
[AN 3856961]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6273 /2022.
Bujtár Zsolt
   Az értékpapírosítás [elektronikus dok.] : egy toxikussá vált pénzügyi eszköz méregtelenítése a XXI. században / Bujtár Zsolt ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Pécs] : PTE K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169723. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-709-3)
értékpapír - elektronikus dokumentum
336.763(100)
[AN 3867161]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2022.
Erdődi-Juhász Ágnes (1988-)
   Csillagközi űrutalás avagy A téridő pénz / írta Erdődi-Juhász Ágnes ; ill. Merényi Dániel. Manifesztó : a pénzügyi tudatosság kiáltványa / [írta Trifonov Gergely]. - [Miskolc] : ThinkZee Kft., 2021. - 149, [7], 12 p. : ill., színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-01-2442-1 kötött
pénzügy - gazdaságtan - fogyasztói magatartás - tudatosság - magyar irodalom - gyermekirodalom
336.7(0:82-93) *** 330(0:82-93) *** 366.1(0:82-93) *** 894.511-93
[AN 3857237]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2022.
Kiss Ferenc (1967-)
   Sociocracy & holacracy : agilis és emberi szervezetek / Kiss Ferenc ; [graf. Regényi Ádám]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : in-Depth Soulution Kft., 2022. - 203 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4143-5 fűzött : 6500,- Ft
szervezeti kultúra - szervezetkutatás - vezetés - szervezetfejlesztés
658.3 *** 65.012.4
[AN 3866580]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2022.
   Kockázati tőke / [szerk. Jáki Erika]. - Budapest : Akad. K., 2021. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-735-8 fűzött : 4500,- Ft
kockázati tőke - tőkebefektetés
330.322 *** 336.76
[AN 3856932]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2022.
Kopátsy Sándor (1922-2020)
   Van kiút! / Kopátsy Sándor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-280.
ISBN 978-963-573-100-8 kötött : 4199,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199"
[AN 3866778]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2022.
Miller, Lowell
The single best investment (magyar)
   A létező legbiztosabb befektetés : építs vagyont osztalékból! / Lowell Miller ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2021. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-5698-01-9 kötött : 4990,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - osztalék - részvény
336.76 *** 658.152 *** 331.24
[AN 3866781]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2022.
Nyíri Zoltán
   Építs brandet FacebookOn! : ötlettár az internetes kommunikációhoz cégeknek, vállalkozóknak, értékesítőknek / Nyíri Zoltán, Vicsai Gábor. - Budapest ; [Szeged] : Személyiségkalauz Kft., 2022. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3432-4 fűzött : 4900,- Ft
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3867253]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2022.
   Pályakezdés, karrierút, irodalomtörténet : tanulmányok / [szerk. Radnai Dániel Szabolcs, Rétfalvi P. Zsófia, Szolnoki Anna] ; [kész. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén ...]. - Pécs : PTE BTK M. Nyelv- és Irodalomtud. Int. Klasszikus Irodalomtört. és Összehasonlító Irodalomtud. Tansz. : Verso [Szerk.], 2021. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Verso könyv. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-783-3 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - pályakezdés - karrier
331.535 *** 894.511(091)"18/19" *** 331.5-053.8
[AN 3856560]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2022.
Suhajda Csilla Judit
   A 2019. évi diplomás pályakövető rendszer tavaszi online vizsgálat eredményei a Szent István Egyetemen [elektronikus dok.] / Suhajda Csilla Judit, Vinogradov Szergej. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Gödöllő : SZIE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164291. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-935-6
egyetemi hallgató - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - 21. század - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3825487]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2022.
Szőllősi Imréné
   Hangyától a hangyáig / Szőllősi Imréné Tóth Vilma ; [kiad. Múlt a Jövőért Alapítvány]. - Debrecen ; Derecske : Múlt a Jövőért Alapítvány, 2020. - 407 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 401-406.
ISBN 978-615-00-9596-7 kötött
Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (Derecske)
Derecske - szövetkezet - történeti feldolgozás
334.735(439-2Derecske)(091)
[AN 3856916]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2022.
Veres Tünde
   A regéci uradalom gazdaság- és társadalomtörténete a Rákóczi család birtoklásának időszakában, 1646-1711 / Veres Tünde. - Debrecen : DE Tört. Int., 2021. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 33.)
Bibliogr.: p. 382-397.
ISBN 978-963-490-324-6 kötött
Regéc - Abaúj vármegye - gazdaságtörténet - uradalom - agrártörténet - társadalomtörténet - 17. század - Rákóczi-szabadságharc
338(091)(439)"16/17" *** 338.43(439-2Regéc)"16/17" *** 631.1.017.1(439-2)"16/171" *** 347.236(439)"16/17" *** 316.32(439-2Regéc)"16/17"
[AN 3857420]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6284 /2022.
Deutsch Tibor (1946-)
   Útban a fenntartható egészségügyhöz [elektronikus dok.] : mást, másként, más szereposztásban / Deutsch Tibor és Gergely Tamás. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164208. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-088-5
egészségügyi ellátás - közegészségügy - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
364.444 *** 504.03 *** 614
[AN 3824951]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2022.
   Fénykapu : a fogyatékosügy reformkísérletei : a Fény Felé Alapítvány 30 éve / [szerk. Nyári Juli, Suller Attiláné]. - Debrecen : Fény Felé Alapítvány, 2021. - 200 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-615-01-3065-1 fűzött : 2990,- Ft
Fény Felé Alapítvány
Magyarország - fogyatékos - testülettörténet - alapítvány
364.65-056.2/.3 *** 061.2(439)Fény_Felé_Alapítvány
[AN 3856802]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2022.
Molnárné Papp Eszter
   Élet a Hajnalcsillagban : 18 év szenvedélybeteg-rehabilitációban / Molnárné Papp Eszter. - Budapest : MyBook ; [Ózd] : [Molnárné Papp E.], 2021. - 137 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1920-5 fűzött
Dunaharaszti - szenvedélybetegség - káros szenvedély - egészségügyi rehabilitáció - szociális rehabilitáció - egyházi intézmény - szociális munka - 21. század - memoár
364.272 *** 364.62(439)(0:82-94) *** 364.048.6(439-2Dunaharaszti)(0:82-94)
[AN 3856388]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6287 /2022.
   30 éves a Pécsi Hajnóczy József Kollégium / [szerk. Szluka Bernadett, Kálecz Rudolf]. - Pécs : Pécsi Hajnóczy J. Kollégium, 2021. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2740-8 fűzött
Pécsi Hajnóczy József Kollégium
Pécs - kollégium - iskolatörténet
37.018.3(439-2Pécs)(091)
[AN 3856926]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2022.
   A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végeredménye : [30 év, 1991-2021] / [szerk. Antos László] ; [kiad. Magyar Innovációs Szövetség]. - [Budapest] : M. Innovációs Szövets., cop. 2021. - 56 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - tehetséggondozás - középiskolás - alkalmazott természettudomány - innováció - nemzetközi verseny - 21. század
376.545(439)"202" *** 373.5 *** 330.341.1 *** 06.063(4-62) *** 6
[AN 3856256]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2022.
   50 éves a kar : 1971. 10. 15 - 2021. 10. 15. : kari kiadvány 4., 2011-2021 / [szerk. Gorka-Rákó Erzsébet] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. - Hajdúböszörmény : DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 2021. - 203 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-490-334-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Debreceni Egyetem. Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - Debrecen - egyetem - gyógypedagógia - tanszék - 21. század - történeti feldolgozás
378.637(439-2Hajdúböszörmény)"201/202" *** 376 *** 378.637(439-2Debrecen).096(091)
[AN 3857402]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2022.
Bodolai Gyöngyi
   A pécsi orvoskar oktatói Marosvásárhelyen : interjúkötet / Bodolai Gyöngyi ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. - Pécs : PTE ÁOK, 2021. - 499 p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kódokkal
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-429-810-6)
Magyarország - egyetemi tanár - orvos - 20. század - 21. század - interjú
37(439)(092)(047.53) *** 61(439)(092)(047.53)
[AN 3856563]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2022.
   Comenius és a tudás / [szerk. Toma Kornélia]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2021. - 179 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 22.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - Sárospatak - pedagógus - filozófus - művelődéstörténet - 17. század - pedagógia
37 *** 1(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 930.85(439-2Sárospatak)
[AN 3857411]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2022.
Cserdi András
   A mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium története : a 4 osztályos gimnázium első évei, 1946-1957 / Cserdi András. - Budapest : MyBook ; [Mohács] : [Cserdi A.], 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1853-6 fűzött
Kisfaludy Károly Gimnázium (Mohács)
Mohács - iskolatörténet - gimnázium - 1945 utáni időszak - 1950-es évek
373.54(439-2Mohács)"194/195"
[AN 3856405]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2022.
   Dulce et utile : tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára / szerk. Körömi Gabriella, Kusper Judit, Verók Attila. - Eger : Líceum K., 2021. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-496-221-2 fűzött
drámapedagógia - irodalomtanítás - világirodalom története - magyar irodalom története - újkor - emlékkönyv
371.383.1 *** 372.882 *** 82(091)"15/17" *** 894.511(091)"15/18"
[AN 3856934]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2022.
   Emlékkönyv Balmazújváros első állami elemi iskolájának tiszteletére, 1924-2005 / [... szerk. Kányási Holb Margit] ; [... kiad. a Kadarcs Hagyományőrző Egyesület]. - [Balmazújváros] : Kadarcs Hagyományőrző Egyes., 2021. - 69 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2190-1 fűzött
Daru-telepi Általános Iskola (Balmazújváros)
Balmazújváros - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Balmazújváros)(091)
[AN 3856846]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2022.
   A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium évkönyve, 2015-2020 / [szerk. Jalkócziné Barna Zsuzsa, Rékasiné Prónay Csilla, Vékony Gábor]. - Hajdúnánás : Kőrösi Csoma S. Református Gimn., 2020. - 111 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0191-0 fűzött
Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Hajdúnánás)
[AN 3856738]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2022.
   A Hajdúnánási Református Óvoda első tíz éve : [jubileumi évkönyv]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Református Ált. Isk. és Óvoda, 2021. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2861-0 fűzött
Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
Hajdúnánás - óvoda - egyházi intézmény
373.24(439-2Hajdúnánás)
[AN 3856772]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2022.
Imre Nóra
   Iskola és a család a tehetséggondozásban [elektronikus dok.] / szerző Imre Nóra. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Nemz. Tehetség Közp., 2020. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164195. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6198-02-0
Magyarország - tehetséggondozás - szülő-pedagógus kapcsolat - közoktatás - családi nevelés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
376.545(439)"201"(083.41) *** 37.018.26(439)"201"(083.41) *** 37.018.1
[AN 3824752]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2022.
Kovács Edina
   Tehetséges pedagógus [elektronikus dok.] / szerzők Kovács Edina, Orgoványi-Gajdos Judit. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Nemzeti Tehetség Közp., 2020. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164194. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6198-01-3
Magyarország - pedagógiai munka - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3824743]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2022.
Magyarné Várbíró Zita (1972-)
   Hang-lépcső 2 : a hangtani tudatosság fejlesztése 6-8 éves gyermekeknél / Magyarné Várbíró Zita, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné Mályi Nóra ; [graf. Tóth-Kolozsvári Dorottya]. - Székesfehérvár : Logotech+ Kft., 2021. - 156 p. : ill. ; 24 cm + 53 mell.
Spirál fűzéssel. - Közös tokban. - Bibliogr.: p. 143-146.
ISBN 978-615-81316-1-2 fűzött
írás- és olvasástanítás - képességfejlesztés - fonológia - példatár
372.41/.45(076) *** 37.025 *** 801.4
[AN 3857151]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2022.
Magyary Gyula
   Emelt szintű informatika érettségi 2 : Python lépésről lépésre, objektumorientált programozással és Windows alkalmazás készítésével kiegészítve / Magyary Gyula. - [Budapest] : Metropolis Media, 2020. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Univerzum könyvek, ISSN 2732-0871)
ISBN 978-963-551-028-3 fűzött : 3790,- Ft
programozás - érettségi vizsga
372.868.13(079.1)
[AN 3857020]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2022.
   Művészeti körkép [elektronikus dok.] : kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről / szerk. Váradi Judit ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169623. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6192-15-8)
Észak-alföldi régió - művészeti nevelés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
37.036(439Észak-Alföld)"201"(083.41)
[AN 3866252]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2022.
Nagy Ibolya
   Legyen ünnep a játék / Nagy Ibolya ; [kiad. Boreko Színjátszó, Művészeti és Kulturális Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Boreko Színjátszó, Művészeti és Kult. Egyes., 2021-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
iskolai ünnepély - sorozati kiadvány
371.239 *** 082.1
[AN 3857022]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Műsortervek színes kavalkádja. - 2021. - 104 p. : ill., színes
ISBN 978-615-01-3272-3 fűzött
iskolai ünnepély - iskolai színjátszás - műsorterv
371.383.3 *** 371.239
[AN 3857024] MARC

ANSEL
UTF-86303 /2022.
   A nyíregyházi Erdősori Iskola tanárainak arcképcsarnoka : [2007-2021] / [összeáll., szerk. Csermely László] ; [a kiadásért felelős Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület]. - Nyíregyháza ; [Debrecen] : Karácsony S. Pedagógiai Egyes., 2021. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87855-2-7 fűzött
Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza)
Magyarország - Nyíregyháza - pedagógus - általános iskola - iskolatörténet - életrajzi lexikon
37(439)(092):030 *** 373.3(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3856621]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2022.
   Studies in music pedagogy : the methodological revitalisation of music education / ed. Judit Váradi ; [publ. by the] University of Debrecen Faculty of Music. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Music, 2020. - 475 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-490-226-3)
zeneoktatás - módszertan
372.878 *** 371.3
[AN 3856855]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2022.
Sugár Mátyás (1940-)
   "Nem középiskolás fokon" : Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1959-1964 / Sugár Mátyás. - [Tatabánya] : Karakter-S Kft., 2021. - 433, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1925-0 kötött
Veszprémi Vegyipari Egyetem
Veszprém - egyetem - vegyipar - diákélet - Kádár-korszak
378.666(439-2Veszprém)"195/196" *** 378.18(439-2Veszprém)"195/196"
[AN 3857027]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2022.
   Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 10 éve. - Tiszafüred : Szt. Imre Katolikus Ált. Isk. és Háromkirályok Óvoda, [2021]. - 119 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Szerk. Papp Krisztina. - Összeáll. Urbánné Tóth Rita
Kötött
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda (Tiszafüred)
Tiszafüred - iskolatörténet - általános iskola - óvoda
373.3(439-2Tiszafüred)(091) *** 373.24(439-2Tiszafüred)(091)
[AN 3856813]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2022.
   Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben [elektronikus dok.] : oktatásmódszertani tapasztalatok a Covid-19 idején / szerk. Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina ; [közread. az] ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Budapest] : ELTE BTK FTT, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164289. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-288-5
Magyarország - távoktatás - oktatástechnológia - módszertan - világjárvány - 21. század - elektronikus dokumentum
371.333 *** 37.018.43(439)"202" *** 371.68 *** 616.98(100)"202"
[AN 3825477]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2022.
Trauner, Karl-Reinhart (1966-)
   Student sein in Wien - an der Evangelisch-Theologischen Fakultät : Beiträge zu ihrem 200-jährigen Bestandsjubiläum / Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : TPM, 2021. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (Kulturgeschichtliche Betrachtungen. Neuzeit ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80164-9-0 fűzött
Universität Wien. Evangelisch-Theologiesche Fakultät
Ausztria - Bécs - lelkészképzés - evangélikus egyház - oktatástörténet - egyháztörténet - egyetem - diákélet - 19. század - 20. század
378.628.41(436)"18/193" *** 378.18(436-2Wien)"18/193"
[AN 3855698]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6309 /2022.
Acimovic, Stras
Band of blades (magyar)
   Pengék szövetsége : katonai fantasy : forged in the dark / [írta Stras Acimovic és John LeBoeuf-Little] ; [Michela da Sacco ill.] ; [Bakk László ford.]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., cop. 2021. - [10], 442, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5994-11-1 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3856860]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2022.
Boros Norbert
   A bajnok : Adorján Zoltán élete / Boros Norbert. - Debrecen : Adorján Renova Kft., 2021. - 200 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-2327-1 kötött
Adorján Zoltán (1961-)
Magyarország - sportoló - motorkerékpársport - 20. század - 21. század - memoár
796.72(439)(092)Adorján_Z.(0:82-94)
[AN 3856810]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2022.
Csorba Zoltán (1940-)
   Négy évtized atlétika : a magyar szenior atlétika története, 1977-2020 : adattár / Csorba Zoltán. - [Miskolc] : Bíbor K., [2021]. - p. 181-363. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 361.
ISBN 978-615-5536-90-8 fűzött
Magyarország - atlétika - sporttörténet - sportesemény - 20. század - 21. század - adattár
796.42(439)"197/202" *** 796.42.093(439)"197/202" *** 050.8
[AN 3856818]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2022.
Hanrahan, Gareth (1978-)
Arkham detective tales (magyar)
   Arkhami detektívtörténetek : kalandok a Cthulhu nyomában szerepjátékhoz / írta Gareth Hanrahan ; [ill. Jérome Huguenin] ; [ford. ... Bakk László]. - [Debrecen] : [Bakk L.], cop. 2021. - 98, 7 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3856817]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2022.
Kassai Viktor (1975-)
   Kassai : a tatabányai lakóteleptől a BL-döntőig / Kassai Viktor, Somogyi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2021. - 288 p., [48] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-582-184-6 fűzött : 3999,- Ft
Kassai Viktor (1975-)
Magyarország - labdarúgás - játékvezető - 20. század - 21. század - memoár
796.332.072.4(439)(092)Kassai_V.(0:82-94)
[AN 3856013]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2022.
Kovácsik Rita
   Így lehetsz igazi cheerleader! / Kovácsik Rita, Bán Tibor ; [... kiad. a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club]. - Budapest : BEAC, 2021. - 192 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-81894-1-5 fűzött
Egyesült Államok - sporttörténet - akrobatika - táncművészet - szurkoló
796.41 *** 796(73)(091) *** 796.073 *** 793.3
[AN 3857114]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2022.
Négyesi Pál (1973-)
   Kalandra fel! : Budapest - Konstantinápoly : autós túraút, 1912 / Négyesi Pál ; [... kiad. Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]. - Budapest : Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2021. - 107, [13] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-81808-2-5 fűzött
Európa - autósport - autótúra - századforduló
796.57 *** 796.71(4)"191"
[AN 3857018]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2022.
Oldfield, Matt
Messi (magyar)
   Messi / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szenzár, 2022. - 204, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 1.)
ISBN 978-963-479-887-3 fűzött : 1999,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3867141]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2022.
Oldfield, Matt
Ronaldo (magyar)
   Ronaldo / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szenzár, 2022. - 214, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 2.)
ISBN 978-963-479-892-7 fűzött : 1999,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3867142]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2022.
   Régmúlt vadászpillanatok / [szerk. Polster Gabriella] ; [közread. a] Vadászati Kulturális Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2021. - 66 p. : ill. ; 24x24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-4779-4)
Magyarország - vadászat - fényképalbum
799.2(439)(084.1)
[AN 3866686]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2022.
Ryder-Hanrahan, Gareth (1978-)
Cthulhu city (magyar)
   Cthulhu city / írta Gareth Ryder-Hanrahan ; [m. változat Bakk László]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., cop. 2021. - 222, [1] p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Cthulhu nyomában
ISBN 978-615-5994-12-8 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3856890]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6320 /2022.
   Ampersand 2020 : international exhibition : logo & pictogram : [Nádor Gallery, Budapest, 7-21. October 2020] : [... Lívia-villa, Budapest, 9-25. October 2020] / [org. by ... Olivér Artúr Kovács & Balázs Fodor]. - [Budapest] : Kovács, O. A., [2020]. - 127 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Felsmann Tamás képeiből "Argenteus atlas" címmel rendezett kiállítás anyagával. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-9719-0 fűzött
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - jelkép - 21. század - kiállítási katalógus
766(100)"201/202" *** 766(439)(092)Felsmann_T. *** 003.62 *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3857084]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2022.
Ben Hayyim, Rubén
   A zsidó háromszög : Erzsébetváros zsidó öröksége = The Jewish triangle : the Jewish heritage of Erzsébetváros / Ruben Ben Chajim ; [társ-szerző Baliga Kornél]. - Budapest : Re:Publikáció, 2020. - 137, [2], XI p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás héber nyelven
ISBN 978-615-81430-6-6 fűzött
Budapest. 7. kerület - zsinagóga - építészet - művelődéstörténet - zsidóság
726.3(439-2Bp.VII.) *** 930.85(439-2Bp.VII.)(=924)
[AN 3857154]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2022.
Benkő T. Sándor (1952-)
   Találkozások : kiállítás : Ars Sacra Festival 2021 = Encounters : open air exhibition / Benkő T. Sándor ; [kiad. Albertirsa Város Önkormányzata]. - Albertirsa : Önkormányzat, [2021]. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Albertirsán, 2021. szept. 4-12. között rendezték
ISBN 978-615-01-1987-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Benkő_T._S. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3856183]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2022.
   A Debreceni Egyetem titkai / [szerk. Rőfi Mónika, Szabóné Rózsa Judit]. - Debrecen : DE, 2021. - 131 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-490-321-5 kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - épület - építészettörténet
727.3(439-2Debrecen)(091) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3856896]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2022.
Dorogi Andrea
   A realisztikus rajzolás mesterfogásai kezdőknek és haladóknak / [rajzok és szöveg Dorogi Andrea és Valentin Péter]. - Budapest ; [Dunaharaszti] : Valdor Art, 2021. - 118, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Valdor Art művészképző sorozat)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-3101-6 fűzött
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3856878]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2022.
Feledy Balázs (1947-)
   Együtt lélegezve : Drienyovszki János szobrai / Feledy Balázs ; [angol szöveg ... Márkus Ágnes]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2021. - 163 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 48.)
borító- és gerinccím: Drienyovszki János szobrászművész. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-615-6234-08-7 kötött
Drienyovszki János (1954-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Drienyovszki_J.
[AN 3856921]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2022.
Gulyás Andrea Katalin (1986-)
   Törvényen kívül : Gulyás Andrea Katalin és Kótai Tamás kiállítása : Miskolci Galéria, 2021. 07. 10 - 2021. 08. 08. - [Miskolc] : HOM Miskolci Galéria, 2021. - 15 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5525-37-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gulyás_A._K. *** 73/76(439)(092)Kótai_T. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3856172]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2022.
   Huncastle III / szerk. Wirth Gábor, Köbli Ádám ; [kiad. az Edutus Egyetem]. - Budapest ; [Tatabánya] : Edutus Egy., 2021. - 183 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
A 2020. dec. 3-4-én azonos címmel online rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8445-91-9 fűzött
Magyarország - turizmus - kastély - vár - műemlékvédelem
72.025.3/.4 *** 338.48(439) *** 379.85(439) *** 728.81/.82(439)
[AN 3856455]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2022.
Kerekes György (1945-)
   Csodálatos mediterrán világ / Kerekes György. - Budapest ; [Gyúró] : Média & Marketing Kft., 2021. - 110, [1] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-01-3204-4 kötött
Magyarország - Mediterráneum - festőművész - 20. század - 21. század - építészet - album
75(439)(092)Kerekes_Gy. *** 72(4-015)(084.1)
[AN 3857748]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2022.
   Kereszttől a kőtemplomig : a solymári Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus Plébániatemplom felszentelésének 200. évfordulója alkalmából készült emlékkiadvány / [szerk. Elischné Draxler Erzsébet, Milbich Tamás] ; [kiad. a Római Katolikus Plébánia Solymár]. - Solymár : Római Katolikus Plébánia, 2021. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2203-8 fűzött
Solymár - templom - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
726.54(439-2Solymár) *** 282(439-2Solymár)(091)
[AN 3857035]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2022.
Király György (1982-)
   Különös csendek [elektronikus dok.] : Király György festőművész csendéletei / a bev. tanulmányt írta és ... szerk. Képiró Ágnes. - Szöveg és képek (pdf : 3.7 MB). - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - (Kortárs Szolnok, ISSN 2732-2769)
A Szolnokon, 2021. máj. 29 - júl. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169733. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6161-02-4
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Király_Gy. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3867171]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2022.
Matits Ferenc (1958-)
   Tündérvár : a 125 éves Magyar Mezőgazdasági Múzeum a művészetben = Fairy Castle : the 125 year old Museum of Hungarian Agriculture in art / [... szerzője Matits Ferenc] ; [a fotókat ... kész. Papp Tibor, Velker[!Welker] Gábor] ; [ford. Gergely Gábor]. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2021. - 31 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-95-4 fűzött
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (Budapest)
múzeum - mezőgazdaság - épület - képzőművészet - ábrázolás
069(439-2Bp.)MMM *** 63(439) *** 727.7(439-2Bp.)MMM *** 73/76(439) *** 7.04
[AN 3857300]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2022.
Matits Ferenc (1958-)
   Wrabel : Wrabel Sándor élete és művészete / Matits Ferenc ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, olasz és német nyelven. - Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-7092-94-7 fűzött
Wrabel Sándor (1926-1992)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Wrabel_S.
[AN 3857410]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2022.
Nagy T. Katalin (1958-)
   Testet öltő kiáltások : Gádor Magda művészete = Crying out in three dimensions : Magda Gádor's art / Nagy T. Katalin. - Budapest : Körmendi Galéria, 2021. - 125 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506)
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-615-6234-07-0 kötött
Gádor Magda (1924-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gádor_M.
[AN 3856806]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2022.
   Onga képzőművészeti albuma / [szerk. Takács László és Kovács György]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2021. - 118, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 11.)
Kötött
Onga - képzőművészet - album
73/76(439-2Onga)(084.1)
[AN 3857741]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2022.
   Párizsi absztraktok - abstraction-création : [2021. október 3 - 2022. január 30., Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ] / szerk. ..., [kurátor] Mészáros Flóra ; Alexander Klee [et al.] írásaival. - [Debrecen] : Modem, [2021]. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5839-13-9 fűzött
Franciaország - Európa - festészet - művészcsoport - absztrakt irányzat - külföldön élő magyar személyiség - festőművész - 1930-as évek - kiállítási katalógus
75(4)"193" *** 061.4(439-2Debrecen) *** 061.28(44)Abstraction-Création *** 75.038 *** 75(44)(=945.11)(092)
[AN 3857491]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2022.
Párizsi absztraktok - abstraction-création (angol)
   Parisian abstracts - abstraction-création : [03. October 2021 - 30 January 2022, Modem Center for Modern and Contemporary Art] / ed. by, [curation] Flóra Mészáros ; with contributions by Alexander Klee [et al.] ; [transl. László Benke]. - [Debrecen] : Modem, [2021]. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5839-12-2 fűzött
Európa - Franciaország - festészet - művészcsoport - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - absztrakt irányzat - 1930-as évek - kiállítási katalógus
75(4)"193" *** 75(44)(=945.11)(092) *** 75.038 *** 061.28(44)Abstraction-Création *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3857501]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2022.
Urszinyi Mária (1949-)
   Urszinyi Mária retrospektív kiállítása a Semsey Kastélyban Hajdú László gyűjteményéből. - Balmazújváros : [Veres P. Kult. Közp. Semsey A. Múz.], cop. 2021. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
A Balmazújvárosban, 2021. máj. 27 - júl. 10. között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Veres Péter Kulturális Központ Semsey Andor Múzeuma
ISBN 978-615-6113-01-6 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(498)(=945.11)(092)Urszinyi_M. *** 069.017(439)Hajdú_L. *** 061.4(439-2Balmazújváros)
[AN 3856850]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2022.
Ványai Magdolna (1957-)
   Ványai Magdolna / [angol ford. ... Kozák Csaba]. - Budapest : Ványai M., 2021. - 135 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2719-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ványai_M.
[AN 3857761]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2022.
Wehner Tibor (1948-)
   Gondolat- és képtársítások : fotókollázsok a Körmendi-Csák Gyűjteményben / Wehner Tibor. - Budapest : Körmendi K., 2021. - 123 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6234-06-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magángyűjtemény - kollázs
73/76(439)"197/201" *** 069.017(439)Körmendi-Csák
[AN 3856910]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6340 /2022.
Gál József (1938-|)
   "a mi Janink" : Koncz János hegedűművész, 1894-1937 / Gál József ; [kiad. Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapítványa]. - Szombathely : Szombathelyi Bartók B. Zeneisk. Alapítványa, 2021. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3372-0 fűzött
Koncz János (1894-1937)
Magyarország - komolyzenei előadó - hegedű - 20. század
787.1.071.2(439)(092)Koncz_J.
[AN 3857190]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2022.
Gyárfás Gábor (1946-)
   Vivalditól Webberig : zeneszerzők portrésorozata Gyárfás Gábor rajzaival : a portrait gallery of composers drawings by Gábor Gyárfás. - Budapest : Gyárfás G., 2021. - [76] p. : ill. ; 16 cm
Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2580-0 fűzött
Magyarország - grafikus - rajzművészet - zeneszerző - könnyűzenei előadó - 21. század - portré
78.071.1(100)(092)(084.1) *** 741.041.5 *** 78.071.1(439)(092)(084.1) *** 76(439)(092)Gyárfás_G. *** 78.067.26.036.7(439)(092)(084.1)
[AN 3856397]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2022.
Kiedis, Anthony (1962-)
Scar tissue (magyar)
   Scar tissue : chili a sebre : [a Red Hot Chili Peppers frontemberének önéletrajza] / Anthony Kiedis és Larry Sloman ; [ford. Dudich Ákos és László István]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2022. - 352 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5899-14-0 fűzött : 5990,- Ft
Kiedis, Anthony (1962-)
Red Hot Chili Peppers (együttes)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - rockzenekar - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Kiedis,_A.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 78.067.26.036.7(73)Red_Hot_Chili_Peppers
[AN 3867265]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2022.
Korondi Anna (1967-)
   Az énekes rangja a hangja színe : Korondi György: egy gazdag pálya állomásai / Korondi Anna. - [Budapest] : Pactum, cop. 2021. - 152 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal. - Diszkogr.: p. 144.
ISBN 978-615-01-3258-7 fűzött : 3990,- Ft
Korondi György (1936-2015)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Korondi_Gy.(0:82-94)
[AN 3856982]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2022.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Hangzó gyöngyszemek új köntösben : műfajokon átívelő magyar hangdokumentumok 20-21. századi visszaadása / Simon Géza Gábor, Bajnai Klára ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : JOKA, 2021. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-615-81717-1-7 fűzött
Magyarország - 20. század - 21. század - hanglemez - zeneművek katalógusa
681.85(439)"19/201" *** 781.97(439)"19/201"
[AN 3856933]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2022.
   Tudományos gondolatok zenéről 2.0 : a Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak tanulmányai a 2019-ben megrendezett 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában / szerk. Váradi Judit ; [közread. a] Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Gulyás György Szakkollégium. - [Debrecen] : DE Zeneműv. Kar, 2020. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-274-4 fűzött
zeneművészet - tudományos diákkör
78 *** 378.184
[AN 3856866]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2022.
   Zenetörténet gyerekeknek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek : [varázslatos időutazás a zene világában]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-963-9812-60-4 kötött
zenetörténet - gyermekkönyv
78(02.053.2)
[AN 3867113]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6347 /2022.
Bencze Ilona (1947-)
   Az egyik jön, a másik megy / Bencze Ilona. - Budapest : Galenus, 2021. - 135 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7157-61-5 kötött : 4500,- Ft
Bencze Ilona (1947-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Bencze_I.(0:82-94)
[AN 3857033]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2022.
Fazekas Eszter (1960-)
   Jancsó 100 / [written and ed. by Eszter Fazekas] ; [publ. by the National Film Institute Hungary Film Archive]. - Budapest : Nat. Film Inst. Hungary Film Archive, [2021]. - [12] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Fűzött
Jancsó Miklós (1921-2014)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század - fényképalbum
791.43.071.1(439)(092)Jancsó_M.(084.12) *** 791.43(439)"196/197"(084.12)
[AN 3856150]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2022.
   Film és jog a gyakorlatban : a filmalkotás folyamatát övező egyes magánjogi kérdések / [szerk. Kollarik Tamás, Takó Sándor]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2021. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 12.)
Bibliogr.: p. 128-144.
ISBN 978-615-6192-73-8 kötött
Magyarország - filmgyártás - szerzői jog - jogi szabályozás
791.43(439)(094) *** 347.77/.78(439)
[AN 3857040]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2022.
Láposi Teréz (1962-)
   "Tele vagyok, dallal vagyok tele..." : Vojtina-történet 2015-2020 III. / [... szerzői Láposi Terka, Asbóth Anikó]. - Debrecen : Vojtina Bábszínház, 2021. - 450 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-01-3205-1 kötött
Vojtina Bábszínház (Debrecen)
Debrecen - színháztörténet - bábszínház
792.97(439-2Debrecen)Vojtina(091)
[AN 3857364]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2022.
   Lavottától Kodályig : zempléni konferenciák a verbunkos zenéről : magyar zenetörténeti tanulmányok, 1990-2020 / [... szerk. Sziklavári Károly, Dombóvári János] ; [közread. a] Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány. - Sátoraljaújhely : Lavotta J. Kamarazenekar Alapítvány, 2021. - 543 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2549-7 kötött
Lavotta János (1764-1820)
Magyarország - zenetörténet - zeneszerző - népzenegyűjtés - 18. század - 19. század - 20. század - verbunkos
793.31(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)(091) *** 78.071.1(439)(092)Lavotta_J. *** 78.071.1(439)(092)
[AN 3856673]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2022.
   Magyar producerek I / szerk. Kollarik Tamás. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2021. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Documenta artis, ISSN 2560-1539 ; 3.)
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-615-6192-72-1 kötött
Magyarország - producer - filmtörténet - 21. század - interjú
791.44(439)(092)(047.53) *** 791.43(439)"200/201"(074.53)
[AN 3857043]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6353 /2022.
   Allons-y plus 3 : cahier d'exercices : munkafüzet : B1 / Vida Enikő [et al.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 186 p. : ill., színes ; 28 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-6046-13-0 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3855892]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2022.
Babós Lajos (1945-)
   Kiskunlacháza utcanévkatasztere / Szenttamási-Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2021. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81698-4-4 fűzött : 2990,- Ft
Kiskunlacháza - helyismeret - utcanév
809.451.1-311.154(439-2Kiskunlacháza) *** 908.439-2Kiskunlacháza
[AN 3856321]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2022.
Husztiné Varga Klára
   Einfach Hören / [... írták Husztiné Varga Klára, Kiss Timea, Sominé Hrebik Olga]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 173 p. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-412-1 fűzött : 3480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3857005]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2022.
Láng Eszter
   Beás nyelvi játékok = Zsakă tyé ku noj! : [oktatási segédanyag a beás nyelv tanításához] / Láng Eszter ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nevelésudományi Intézet Romológiai Kutatóközpont Beás nyelvi műhely ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék ...]. - Pécs : PTE, 2021. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-429-716-1 fűzött
beás nyelv - oktatási segédlet - példatár
809.149.9(072)(076)=945.11
[AN 3856555]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2022.
Losonci Fatime
   Nagy Euroexam nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Losonci Fatime. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 223 p. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-19-2 fűzött : 4190,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3855888]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2022.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött : 4250,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3866624]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2022.
   The role of Romani studies in higher education: a collaborative project between the University of Pécs and the University of Prešov / [ed. Anna Orsós] ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities and Social Scientes[!Sciences] Institute of Education Department of Romology and Sociology of Education, Romology Research Centre. - Pécs : Univ. of Pécs, 2021. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-717-8 fűzött
romológia
809.149.9 *** 316.347(=914.99)
[AN 3856559]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2022.
Somfai Melinda
   Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : Deutsch Stufe C1 / Aut. Somfai Melinda. - 3. Aufl. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 144 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-29-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3856854]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2022.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Kognitív szemantika [elektronikus dok.] / Tolcsvai Nagy Gábor. - 3. átd., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - (DiAGram könyvek, ISSN 2732-2815 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169724. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-325-7
kognitív nyelvészet - szemantika - magyar nyelvészet - elektronikus dokumentum
800.1:165.194 *** 809.451.1-54
[AN 3867162]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2022.
Ugor Balázs
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : Deutsch Stufe B2 : Band 1 / Aut. Ugor Balázs. - 2. überarbeitete Version. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 176 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-32-9 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3856858]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6363 /2022.
Ajtay-Horváth Magda (1961-)
   Kontextusok kihívása / Ajtay-Horváth Magda. - Nyíregyháza : [Torkolat Kft.], 2021. - 200 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2981-5 fűzött
irodalomtudomány - műfordítás - világirodalom története - magyar irodalom története - irodalmi hatás - műelemzés
82.01 *** 82.091 *** 894.511.091 *** 82.03
[AN 3856687]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2022.
   'Forget not the field' : Hungarian translations of a poem by Thomas Moore / ed. by Ágnes Nagy ; forew. by Győző Ferencz ; [publ. by the] Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Libr. and Inform. Centre of the HAS, 2021. - 25 p. : ill. ; 26 cm
Kötött
Moore, Thomas (1779-1852). Forget not the field
Írország - Magyarország - író - írországi angol irodalom - műfordítás - 19. század - vers - bibliofil kiadvány
820(417)(092)Moore,_Th. *** 820-14=945.11 *** 09 *** 82.03(439)"18"
[AN 3856055]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2022.
Kassner, Rudolf (1873-1959)
   Rilke emlékezete / Rudolf Kassner ; [vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta Deréky Géza]. - [Budapest] : Medio, cop. 2021. - 184, [2] p. ; 21 cm. - (Complementum, ISSN 2786-4030 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9240-82-7 kötött
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Ausztria - író - századforduló - 20. század
830(436)(092)Rilke,_R._M.
[AN 3857551]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6366 /2022.
   180 éve született "A fogoly lengyel" költője / [írta, vál. Major János]. - Budapest : MyBook ; [Albertirsa] : Magánkiad., cop. 2022. - 76 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81298-1-7 fűzött
Csengey Gusztáv (1842-1925)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Csengey_G.
[AN 3856391]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2022.
Bakó Endre (1938-)
   Színe és fonákja : írások Szabó Magdáról / Bakó Endre. - Debrecen : META-95 Bt., 2021. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81761-1-8 fűzött
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szabó_M.
[AN 3856763]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2022.
Becskereki László (1949-)
   Írók, költők Kunmadarason / Becskereki László ; [kiad. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata]. - Kunmadaras : Önkormányzat, 2021. - 231 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0765-3 kötött
Magyarország - Kunmadaras - író - helyismeret - művelődéstörténet
894.511(092) *** 908.439-2Kunmadaras *** 930.85(439-2Kunmadaras)
[AN 3856713]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2022.
   Embörének : írások Sarusi Mihály Magyar Krisztus című, 35 éve megjelent aradi-csanádi paraszt családregényéről. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2021. - 107 p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Embörének : Sarusi Mihály "Magyar Krisztus"-áról. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1645-7 fűzött
Sarusi Mihály (1944-). Magyar Krisztus
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - irodalomkritika - műelemzés
894.511(092)Sarusi_M. *** 894.511-95
[AN 3856964]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2022.
Király István (1921-1989)
   Király István öröksége : írások tőle és róla / ... összeáll. Agárdi Péter [et al.] ; szerk. Bolvári-Takács Gábor ; [közread. a] Zempléni Múzsa. - Sárospatak : Zempléni Múzsa, 2021. - 379 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286-290.
ISBN 978-615-01-0873-5 kötött
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 20. század - esszé - interjú - személyi bibliográfia
894.511(091)(0:82-4) *** 012Király_I. *** 82.01(439)(092)Király_I.
[AN 3857409]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2022.
Kováts Dániel (1929-)
   "Hű valék..." : Kazinczy Ferenc életpéldája írásainak tükrében : [hangoskönyv] / [alkotó szerk. Kováts Dániel] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2021. - 88 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-20-2 kötött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - hangoskönyv
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3857218]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2022.
Ladányi András (1945-)
   Katalógus : Ladányi András könyveinek jegyzéke / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2021. - 196 p. : ill., főként színes ; 20 cm + DVD
ISBN 978-615-6290-01-4 kötött
Ladányi András (1945-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - könyvkatalógus - audiovizuális dokumentum
894.511(092)Ladányi_A.
[AN 3856980]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2022.
Szendrey Júlia (1828-1868)
   A nemzet özvegye : Szendrey Júlia titkai / [szerk. és összeáll. Milbacher Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 255 p., 16 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-228-7 kötött : 4499,- Ft
Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - híres ember - nő - író - 19. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(092)Szendrey_J. *** 929(439)Szendrey_J. *** 894.511-821
[AN 3856029]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6374 /2022.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-557-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3867124]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2022.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A kis gyufaárus lány : Hans Christian Andersen története Dragomán György különleges befejezésével : interaktív kiadás, amelyben megfordíthatod a kislány sorsát / [... Rab Zsuzsa fordításában ...]. - Budapest : Artificial Group Kft., 2021. - [34] p. : ill., színes ; 16x22 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-3400-0 kötött : 2499,- Ft
dán irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
839.8-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3856970]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2022.
   Anthologia moderna : irodalom, filozófia + film / [.... összeáll. és szerk. Katona Zsuzsa]. - Budapest : Medio, 2021. - 113, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-9240-93-3 kötött
Magyarország - világirodalom - filmművészet - rövid játékfilm - 21. század - idézetgyűjtemény - album
82-84=945.11 *** 791.43.071.1(439)"201"
[AN 3857599]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2022.
Archer, Jeffrey (1940-)
Cometh the hour (magyar)
   Ütött az óra : Clifton-krónika 6. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, 2021. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-570-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3867323]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2022.
Baker, John
Stalin's wine cellar (magyar)
   Sztálin borospincéje / John Baker, Nick Place ; [ford. Upor László]. - Budapest : Európa, 2021. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-529-7 kötött : 4599,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3856193]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2022.
Bradbury, Ray (1920-2012)
The Martian chronicles (magyar)
   Marsbéli krónikák : teljes változat / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-639-6 fűzött : 4280,- Ft : 13,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3867246]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2022.
Brasset, Rose-Line (1961-)
Juliette à Paris (magyar)
   Juliette Párizsban / Rose-Line Brasset ; [ford. Pócza Aliz]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2021. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-60-5 fűzött : 2999,- Ft
kanadai francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3856102]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2022.
Brookes, Maggie
The prisoner's wife (magyar)
   A hadifogoly felesége / Maggie Brookes ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 400 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 398.
ISBN 978-963-582-091-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3856064]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2022.
Buchanan, Tracy
Wall of silence (magyar)
   A hallgatás fala / Tracy Buchanan ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-231-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3856010]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2022.
Butler, Dominic
An apple a day (magyar)
   5 perces angol olvasmányok : an apple a day : [A2 szint] / Dominic Butler. - Budapest : Klett, 2021. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-578-007-5 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - elbeszélés - nyelvkönyv
820-32 *** 802.0(078)
[AN 3855884]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2022.
Caplin, Julie
The little teashop in Tokyo (magyar)
   Egy csésze tea Tokióban / Julie Caplin ; [ford. H. Prikler Renáta]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 488, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-045-1 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3867287]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2022.
Chapman, Nina
Micah McKinney and the boys of summer (magyar)
   Az első igazi nyár / Nina Chapman ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-968-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3855874]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2022.
Chase, Emma
Royally screwed (magyar)
   Egy ágyban a herceggel : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-12-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866640]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2022.
Chesney, Marion (1936-2019)
Lady Fortescue steps out (magyar)
   Ha egy üzlet beindul! / M. C. Beaton ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 207 p. ; 19 cm. - (Deklassz' szálloda sorozat)
ISBN 978-615-5685-75-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3857162]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Helikon, 2022. - 292, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-585-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3867271]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Helikon, 2022. - 296, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-877-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3867268]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2022.
Cornwell, Bernard (1944-)
Warriors of the storm (magyar)
   A vihar harcosai : [angolszász históriák] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2021. - 301 p. ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-582-222-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3856017]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2022.
Costeloe, Diney
The runaway family (magyar)
   Az űzött család / Diney Costeloe ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-110-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3856015]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2022.
   Cseresznyevirág-sziromlevél : 75 kortárs magyar haiku 3 nyelven, 1 klasszikus japán haiku 75 magyar fordításban : [150 év - 150 haiku] = Cherry blossom petal : 75 contemporary Hungarian haiku in 3 languages, 1 classical Japanese haiku in 75 Hungarian translations : [150 years - 150 haiku] = Sakura no hanabira : mittsu no gengo ni yoru shichijūgo-ku no hangarī-go gendai haiku, shichijūgo-ku no hangarī-go ni honʹyaku sa reta haiku to ikku no koten-tekina nihongo no haiku : [150 toshi - 150 ku] / [... ford. Watanabe Kaoru ..., Pinczés István] ; [... szerk. Vitéz Ferenc és Pinczés István] ; [kiad. Debreceni Színjátszó Stúdió Közhasznú Egyesület]. - [Debrecen] : Debreceni Színjátszó Stúdió Közhasznú Egyes., 2021. - 111, [3], 38 p. : ill., színes ; 20 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-01-1066-0 kötött
magyar irodalom - japán irodalom - haiku - fordítás - antológia - többnyelvű dokumentum
895.6-14=945.11 *** 894.511-14(082).02=20=956
[AN 3856697]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2022.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró I. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-776-4 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3867123]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The return of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes visszatér [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Fekete Ernő ; ford. Takácsy Gizella és Nikowitz Oszkár. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2021. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A 2. kötetet ford. Boronkay Zsuzsa és Nikowitz Oszkár. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-322.4=945.11
[AN 3856480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (7 h)
ISBN 978-615-5157-73-8 : 4990,- Ft
[AN 3856484] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (7 h)
ISBN 978-615-5157-74-5 : 4990,- Ft
[AN 3856485] MARC

ANSEL
UTF-86395 /2022.
Ellis, Joy (1955-)
Five bloody hearts (magyar)
   Öt véres szív / Joy Ellis ; [ford. Harci Andor]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-582-034-4 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3856080]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2022.
Flanders, Charles (1907-1973)
Secret agent X-9 (magyar)
   X-9 titkosrendőr / írta Robert Storm ; rajz. Charles Flanders. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 200 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Képregénymúzeum ; 4.)
Tart.: A láthatatlan ellenségÞ; Autótolvajok ; The silver fox ; The invisible enemy. - borító- és gerinccím: X-9 számú titkosrendőr kalandjai
Fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - képregény
820-312.4(73)=945.11 *** 087.6:084.11
[AN 3857209]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2022.
Gaiman, Neil (1960-)
The graveyard book (magyar)
   A temető könyve / Neil Gaiman ; [ill. ... Chris Riddell] ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-822-2 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3867248]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2022.
Gibney, Patricia (1962-)
Tell nobody (magyar)
   Titkok terhe : Lottie Parker ötödik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 2. kiad. - Budapest : Insomnia, 2022. - 492, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-041-3 fűzött : 4299,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3867278]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2022.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - 4. utánny. - Budapest : Partvonal, 2021. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-66-9 fűzött : 4299,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - önéletrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3867319]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2022.
Gregory, Philippa (1954-)
Tidelands (magyar)
   A füvesasszony / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 553 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-005-5 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3867134]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2022.
Gunnis, Emily
The lost child (magyar)
   Az elveszett gyermek / Emily Gunnis ; [ford. Németh Luca]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-082-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3856009]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2022.
Gyukics Gábor (1958-)
   Viselnéd a szemem : kortárs amerikai költészet és próza / ford. Gyukics Gábor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 222, [1] p. ; 21 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-809-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - antológia
820-822(73)=945.11
[AN 3856604]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2022.
Hannah, Sophie (1971-)
The killings at Kingfisher Hill (magyar)
   A Kingfisher Hill-i gyilkosságok : Agatha Christie : [az új Hercule Poirot-rejtély] / Sophie Hannah ; [ford. Wiesenmayer Teodóra]. - Budapest : Helikon, 2022. - 331, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-489-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3867201]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2022.
Harrison, Michelle (1979-)
A sprinkle of sorcery (magyar)
   Egy leheletnyi boszorkányság / Michelle Harrison ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-582-085-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3856016]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2022.
Hawke, Ethan (1970-)
A bright ray of darkness (magyar)
   A sötétség ragyogó sugara / Ethan Hawke ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 284, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-105-2 kötött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3855958]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2022.
Houellebecq, Michel (1956-)
Interventions 2020 (magyar)
   Intervenciók 2020 [elektronikus dok.] / Michel Houellebecq ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 822 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4084-3
francia irodalom - esszé - publicisztika - elektronikus dokumentum
840-4=945.11 *** 840-92=945.11
[AN 3867240]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2022.
Huang di neijing. Ling shu (magyar)
   A Sárga Császár belső könyvei : szellemi tengely : a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra legrégebbi gyakorlati kézikönyvének teljes fordítása = Huang di neijing : ling shu / ford., [az előszót és a jegyzeteket írta] Tokaji Zsolt. - 2. kiad. - [Budapest] : Gyógyforrás Kvk., 2021. - 436 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 423-436.
ISBN 978-615-01-2169-7 fűzött : 6990,- Ft
ókori Kína - kínai irodalom - ázsiai gyógymód
895.1-96=945.11 *** 615.89(315)
[AN 3857696]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2022.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Never let me go (magyar)
   Ne engedj el.. / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Helikon, 2022. - 333 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-818-7 kötött : 4199,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3866578]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2022.
King, Stephen (1947-)
Billy Summers (magyar)
   Billy Summers / Stephen King ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2021. - 468, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-522-8 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3856097]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2022.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Le dernier amour d'Arsène Lupin (magyar)
   Arsène Lupin utolsó szerelme / Maurice Leblanc ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2021. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-810-9 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3855959]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2022.
Leine, Kim (1961-)
Profeterne i Evighedsfjorden (magyar)
   A Végtelen-fjord prófétái / Kim Leine ; [ford. Soós Anita]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 557, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-507-6 fűzött : 4999,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3867130]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Geheimnis um Tutanchamun (magyar)
   A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 11.)
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866631]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Goldrausch im Wilden Westen (magyar)
   Aranyláz a vadnyugaton : [krimi a 19. századi Észak-Amerikából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 24.)
ISBN 978-963-244-850-3 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866633]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Marco Polo und der Geheimbund (magyar)
   Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 152, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 2.)
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866627]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Michelangelo und die Farbe des Todes (magyar)
   Michelangelo és a halál színe : [krimi a reneszánsz korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 9.)
ISBN 978-963-244-304-1 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866630]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Der Rote Rächer (magyar)
   A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 4.)
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866629]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Der Schatz der Wikinger (magyar)
   A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 3.)
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866628]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2022.
Lenk, Fabian (1963-)
Verschwörung in der Totenstadt (magyar)
   Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 1.)
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3866626]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2022.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; Lőrincz Balázs Bendegúz fordítása. - 4. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 187, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-429-5 fűzött : 2950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3867132]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2022.
Lunde, Maja (1975-)
Bienes historie (magyar)
   A méhek története / Maja Lunde ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., 2022. - 334 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
Fűzött : 3995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-278-532-5)
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3866637]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2022.
Marlowe, Mary Ann
Dating by the book (magyar)
   Könyvízű szerelem / Mary Ann Marlowe ; [ford. Kiss Viktória]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-46-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3856027]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2022.
Merchant, Tamzin (1987-)
The hatmakers (magyar)
   A kalaposok / Tamzin Merchant ; Paola Escobar ill. ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 464, [24] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-769-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3855916]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2022.
Myst, Magnus (1974-)
Das kleine böse Buch (magyar)
   A kis gonosz könyv / Magnus Myst ; Thomas Hussung illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2021. - 116, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Keresnyei Boglárka. - A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-582-106-8 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3856207]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2022.
Nicolai, Kathryn
Nothing much happens (magyar)
   Álmodj szépeket! [elektronikus dok.] : megnyugtató történetek felnőtteknek a békés alváshoz / Kathryn Nicolai ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-93-2
amerikai angol irodalom - alvás - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11 *** 613.79
[AN 3824953]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2022.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Askungar (magyar)
   Mostohák / Kristina Ohlsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 317 p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-971-0 fűzött : 2690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3866409]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2022.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Fight club (magyar)
   Harcosok klubja / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Helikon, 2022. - 247 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 94.)
ISBN 978-963-479-498-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3866410]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2022.
Phillips, Susan Elizabeth (1948-)
First star I see tonight (magyar)
   Csillagfény : Chicago stars-sorozat / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Tóth Gizella]. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2021. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-39-3 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5378-37-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3856541]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2022.
Qeret, ʾEtgar (1967-)
Hamaiml̄akah haqṭanṭanaih (magyar)
   Az icipici királyság / Etgar Keret ; Pásti Nóra rajz. ; [... ford. Komoróczy Szonja Ráhel]. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2021. - 20 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 3.)
QR-kóddal
ISBN 978-963-88432-7-2 fűzött
izraeli irodalom - gyermekirodalom - mese
892.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3856990]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2022.
Reza, Yasmina (1959-)
Babylone (magyar)
   Babilon [elektronikus dok.] / Yasmina Reza ; ford. Kiss Kornélia. - Szöveg (epub : 742 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4083-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3867208]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2022.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The pearl sister (magyar)
   Gyöngynővér : CeCe története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2021. - 549 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 547-548.
ISBN 978-963-452-106-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3867322]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2022.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The sun sister (magyar)
   Napnővér : Electra története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2021. - 704 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-397-0 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3867281]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2022.
Rivers, Francine (1947-)
The last sin eater (magyar)
   Az utolsó bűnevő / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2021. - 363 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-288-674-9 fűzött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-674-9)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3867139]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2022.
Rivers, Francine (1947-)
Redeeming love (magyar)
   Megváltó szeretet / Francine Rivers ; [ford. Pheby Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2022. - 517 p. ; 23 cm
Megj. "Megváltó szerelem" címmel is
ISBN 978-963-288-694-7 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3867140]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2022.
Rowell, Rainbow (1973-)
Eleanor & Park (magyar)
   Eleanor és Park / Rainbow Rowell ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 333, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-535-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3867129]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2022.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful love (magyar)
   Szeress és akarj / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-77-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3866791]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2022.
Şafak, Elif (1971-)
The forty rules of love (magyar)
   A szerelem 40 szabálya / Elif Shafak ; [ford. Csáki-Sipos Kata, Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2022. - 499 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 34.)
Megj. "Szerelem" címmel is. - Bibliogr.: p. 499-[500].
ISBN 978-963-504-569-3 fűzött : 1999,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3867277]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2022.
Scott, Libby
Can you see me? (magyar)
   Láttok engem? / Libby Scott & Rebecca Westcott ; [ford. Nagy Szilvia]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-821-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3855887]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2022.
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Zlateh the goat (magyar)
   Zlate, a kecske / Isaac Bashevis Singer ; [ill. Szujó Dóra] ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2021. - 28 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 4.)
QR-kóddal
ISBN 978-963-88432-8-9 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3857008]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2022.
Širvanzade, Alek'sandr (1858-1935)
K'aos (magyar)
   Káosz : örmény családregény a XIX. századból / Alexander Sirvanzade ; [... a fordítást az eredeti szöveggel összevetette Avanesian Alex]. - Budapest : Avanesian A. : Kornétás, 2021. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5937-34-7 fűzött : 3500,- Ft
örmény irodalom - regény
891.981-31=945.11
[AN 3857083]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2022.
Stepanović, Predrag (1942-)
Priča o malom zecu (magyar)
   Nyulacska huszonöt meséje / Predrag Stepanović ; Lázár Ervin fordításában ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 109, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-486-830-9 kötött : 3499,- Ft
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese
886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3866606]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2022.
Stilton, Geronimo
Appuntamento... col mistero! (magyar)
   A világ legnagyobb bűvésze / Geronimo Stilton ; [... ill. Alessandro Muscillo ... és Christian Aliprandi]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 113, [14] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-953-9 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3867227]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2022.
Stilton, Geronimo
Finale di supercoppa... a Topazia! (magyar)
   Szuperkupa-döntő Rágcsáliában / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Loizedda ..., Antonio Campo ... és Daria Cerchi]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 109, [18] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-954-6 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3867230]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2022.
Stilton, Geronimo
La magica notte degli elfi (magyar)
   A legszebb karácsonyi ajándék / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Ferrario ... és Giulia Zaffaroni ...]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-931-7 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3867226]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2022.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a bunny (magyar)
   A kiskutya, aki nyuszi akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-928-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3867194]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2022.
Szablya Ilona (1934-)
   Szökevényből konzul : óceánon innen, vasfüggönyön túl / Szablya Ilona ; [ford. Jeney Attila]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2022. - 695 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "From refugee to consul in pursuit of freedom" c. kézirat alapján kész.
ISBN 978-963-298-276-2 kötött : 5200,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3867119]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2022.
Takács Sára
   A Mikulás élete és kalandjai / L. Frank Baum ... nyomán ford. és írta Takács Sára ; [... ill. Ujréti Ágnes]. - [Budapest] : [Böhm I.], [2021]. - 155 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-2294-6 kötött
amerikai angol irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - karácsony - mese - gyermekkönyv
820-34(73)(02.053.2).04=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.322.416(02.053.2)
[AN 3857488]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2022.
Thorpe, Kiki
In a blink (magyar)
   Pillantásnyi varázslat / írta Kiki Thorpe ; ill. Jana Christy ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (A Sohalányok ; 1.)
ISBN 978-963-584-056-4 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3855867]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2022.
Thorpe, Kiki
The space between (magyar)
   Két világ közt / írta Kiki Thorpe ; ill. Jana Christy ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 120, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (A Sohalányok ; 2.)
ISBN 978-963-584-057-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3855870]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2022.
Townsend, Jessica (1985-)
Hollowpox (magyar)
   Kámforkór : Morrigan Crow nagy dobása / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-026-0 fűzött : 3699,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3855872]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2022.
Unamuno, Miguel de (1864-1936)
Niebla (magyar)
   Köd / Miguel de Unamuno ; [ford. és a jegyzeteket kész. Litvai Nelli]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 249 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-791-6 fűzött : 3290,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3856606]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2022.
Ward, J. R. (1969-)
Devil's cut (magyar)
   Az ördög martaléka / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2021. - 399 p. ; 24 cm
Ford. Alexovics Ingrid
ISBN 978-963-447-692-4 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3856012]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2022.
Watts, Alan W. (1915-1973)
The book : on the taboo against knowing who you are (magyar)
   A könyv : az önmagunk megismerését tiltó taburól / Alan Watts ; [ford. Holló Imola Dalma]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021, cop. 2003. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [175]-[176].
ISBN 978-615-5786-39-6 fűzött : 2850,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 3856968]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2022.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The new Machiavelli (magyar)
   Az új Machiavelli [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Tonelli Sándor. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-259-3 (epub)
ISBN 978-963-559-260-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3867165]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2022.
Wilder, Thornton (1897-1975)
The bridge of San Luis rey (magyar)
   Szent Lajos király hídja [elektronikus dok.] / Thornton Wilder ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 835 KB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4041-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3867216]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6455 /2022.
   Á, jól hallom, Esztergom? : esztergomi novellák, elbeszélések / [... szerk. Sári Andrea] ; [grafika Vincze László]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2021. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81685-4-0 fűzött
Esztergom - magyar irodalom - helyismeret - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 908.439-2Esztergom(0:82-32) *** 06.063(439)
[AN 3856770]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2022.
Ady Endre (1877-1919)
   55 x Ady : [Grela Alexandra illusztrációi Ady Endre verseihez] / [szerk. Lakner Lajos] ; [utószó Lakner Lajos, Révész Emese] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2021. - 151 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7218-40-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 21. század - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Grela_A.
[AN 3857347]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2022.
Alföldi Erzsébet
   Mamika állatkertje : igaz történeten alapuló rövid mesék : [színezővel] / Alföldi Erzsébet ; Nagy Boglárka rajz. - [Budapest] : InSpiral Marketing Solutions Kft., 2020. - 65, [4], 55 p. : ill., színes ; 31 cm
A mese szótagolt és nem szótagolt változata hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-9907-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - mese - olvasókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 372.41
[AN 3855882]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2022.
Apatóczky István (1948-)
   A korom a vírus / Aponymus. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3405-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3856834]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2022.
   Árnyak és fények : antológia. - [Debrecen] : EZ-Kv., 2021. - 253, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-36-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3856664]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2022.
Balastó Zita
   Egy majdnem igaz történet / Balastó Zita. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1854-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856395]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2022.
Balastó Zita
   Egy majdnem igaz történet / Balastó Zita. - Mód. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3081-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856434]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2022.
Balázsy Panna (1967-)
   Pikuval az élet : egy egész éven át! / a meséket írta Balázsy Panna ; rajz. Rippl Renáta ; [kiad. a Nestlé Hungária Kft.]. - Budapest : Nestlé Hungária Kft., 2021. - 165, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3857039]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   Első tánc / Baráth Viktória. - Bőv. kiad., 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 566, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-06-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3866792]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2022.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök nagy napja : novella / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-78-6 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3866788]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2022.
Bartók Imre (1985-)
   Lovak a folyóban : regény / Bartók Imre. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 393, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-222-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867125]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2022.
Benton, Bettina
   A titok súlya / Bettina Benton. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2236-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856953]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2022.
Benyák Zoltán (1976-)
   Féktelen történet / Benyák Zoltán. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2021. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-37-6 fűzött : 3180,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3857443]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2022.
Berki Erika
   Talizmán : az élet kövei : mese felnőtteknek és gyermekeknek / Berki Erika. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3287-7 kötött : 4390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-34
[AN 3856955]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2022.
Bihary Péter (1973-)
   A veszett kutya / Bihary Péter. - Jav. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-287-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3866786]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2022.
Blaskovich János (1883-1967)
   Hogy történt.. : a nagy háború átviharzása Tápiószelén : naplójegyzetek 1944. IX. 29. - 1947. XII. 24. / Blaskovich János ; [szerk. Estók János] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - [Budapest] : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2021. - 475 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-91-6 kötött : 2800,- Ft
Tápiószele - Magyarország - magyar irodalom - helytörténet - hétköznapi élet - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
894.511-94 *** 943.9-2Tápiószele"194"(0:82-94) *** 943.9"194"(0:82-94)
[AN 3857289]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2022.
Boateng, Steve (1955-)
   Pálmabor és kukacok II. kötet avagy Miért nem lettem nőgyógyász Ghánában / Steve Boateng ; társszerző Pintér Veronika. - Budapest : Személyes Történelem, 2021. - 115, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-84-3 fűzött : 2990,- Ft
Ghána - helyismeret - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 908.667(0:82-94)
[AN 3857274]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2022.
Borbíró Klára
   Kiposztolt boldogság : mutasd meg ki vagy, megmondom, megölellek-e / Borbíró Klára. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6279-11-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3856622]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [... ill. Dudás Győző]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tintató, 2022. - 172, [19] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-01-3895-4 fűzött : 2499,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311(02.053.2)
[AN 3866638]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2022.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Sóvárgás [elektronikus dok.] : hangoskönyv / Böszörményi Zoltán ; Mikita Dorka Júlia előadásában. - Hangoskönyv. - Budapest : Irod. Jelen, 2021. - 1 CD (2 h 21 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-6285-05-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31(498)
[AN 3856476]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és hit : [első rész] / Borsa Brown. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 571, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-90-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866779]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2022.
Charlton, G. K.
   Patriot / G. K. Charlton. - Budapest : MyBook ; [Szentendre] : [Magánkiad.], 2021. - 180 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3077-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856436]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2022.
Csengő Gábor
   Gyömbér és narancs / Csengő Gábor. - Budapest : MyBook ; [Sárospatak] : [Csengő G.], 2021. - 71, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2913-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856403]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2022.
Csermely László (1940-)
   Verseim, 2004-2021 / Csermely László. - [Debrecen] : Csermely L., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3763-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856996]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2022.
Dávid Csaba (1943-2014)
   Lectori salutem! / Dávid Csaba ; [... összeáll. és szerk. Fabók Dávid]. - [Budapest] : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2021. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 28.)
ISBN 978-615-80583-3-9 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3857227]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2022.
Demeter Attila
   Gyémánt a tűzben [elektronikus dok.] : bűnügyi regény / Demeter Attila. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : PublishDrive, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164293. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-397-317-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3825497]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2022.
Dér Zoltán (1897-1994)
   Maxium maximum : Dér Zoltán visszaemlékezései / [szerk. Jakatics Árpád] ; [kiad. Sopron Anno Egyesület]. - 2. kiad. - Sopron : Sopron Anno Egyes., 2021. - 363 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Maximum
ISBN 978-615-01-1369-2 fűzött
Dér Zoltán (1897-1994)
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3857606]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2022.
Dorogi Lizy
   RongyJankó nagy világfelfedezése : kisokos kalandkönyv csak neked! / Dorogi Lizy ; [... ill. Bujtás Móni]. - [Mikepércs] : [Életfonal Közhasznú Egyes.], 2021. - 41, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. az Életfonal Közhasznú Egyesület
ISBN 978-615-01-0371-6 kötött
magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3856826]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2022.
   Égre néző : Isten jelenléte a magyar költészetben / [Vadász Ágnes vers- és idézetgyűjteményét vál., kieg. és kötetbe szerk. Kemény András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-838-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3867272]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2022.
Egri Zsanna (1961-)
   Gyöngy az esőerdőben : Zarita / Egri Zsanna. - [Debrecen] : EZ-Kv., 2021. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-15-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3856633]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2022.
Egri Zsanna (1961-)
   Egy milliomos bőrében 1-2 / Egri Zsanna. - [Debrecen] : EZ-Kv., 2021. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-14-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856530]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2022.
Ekker Éva
   Utolsó leheletig / Ekker Éva. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-47-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856535]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2022.
Ekker Éva
   Vad virágok / Ekker Éva. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-44-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3856616]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2022.
   El nem mondott történetek : 3 novella. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 20 p. ; 20 cm
Tart.: Toszkán napnyugta / Anne L. Green. Hofburg szörnyei / R. Kelényi Angelika. A napfény érintése / Baráth Viktória. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-570-277-0 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-322.5
[AN 3866787]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2022.
Eld, Gabriella
   A lányok titkos élete : [legendák a Bagolyvárosból] / Gabriella Eld. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2021. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-39-0 fűzött : 2880,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3857441]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2022.
   Elment a lúd.. : o mérsz gîszká... : gyermekversek, mondókák beás és magyar nyelven / [szerk. Orsós Anna] ; [ill. Orsós Vanessza Erzsébet] ; [kiad. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont Beás nyelvi műhely]. - Pécs : PTE, 2021. - 39, [4] p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-429-714-7 kötött
magyar irodalom - beás nyelv - gyermekvers - mondóka - fordítás - kétnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
894.511-14.02(02.053.2)=590-088 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)=590-088
[AN 3856509]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2022.
Eötvös József (1813-1871)
   Napló / Eötvös József ; sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta Gángó Gábor. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 330 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-19-5 kötött
Eötvös József (1813-1871)
magyar irodalom - napló - vers - fényképmásolat
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3857442]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2022.
Erdélyi Anna
   Istenek földje / Erdélyi Anna. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-23-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3856632]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2022.
Eszter Szabolcs
   Szép álmokat, Olivér! / Sebastian Marino (Eszter Szabolcs). - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-39-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856661]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2022.
Farkas Erzsébet
   A szeretet és összefogás mindent legyőz : mesék és versek / Farkas Erzsébet. - Budapest : MyBook ; [Medina] : [Farkas E.], 2021. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2121-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3856428]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2022.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Fantomzaj / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Fátyol Z., 2021. - 78 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 20.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856766]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2022.
Fekete András (1955-)
   Megkezdett utam : Fekete András 15. verses kötete / [... ill. Kiss János]. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81107-2-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856655]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2022.
Flórián Tibor (1908-1986)
   Felhők fölött, felhők alatt : versek / Flórián Tibor ; [... ill. ... Gy. Szabó Béla]. - 2. kiad. - Budaörs : [Örmény Nemzetiségi Önkormányzat], 2021. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 25.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Cluj : Hitel, 1935
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-83859-6-5)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14(498) *** 094/099.07
[AN 3856950]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2022.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [Nógrádi Gergely tollából]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 299, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-67-4 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3867222]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkán örökös : Hatalom, mámor, Toszkána 2. / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-69-7 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3866846]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Végzetes csábító : Csábító-sorozat 3. / Anne L. Green. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-69-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3866785]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2022.
Győrffy Ákos (1976-)
   A távolodásban / Győrffy Ákos. - Budapest : Magvető, 2021. - 77, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 34.)
ISBN 978-963-14-4109-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3855890]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2022.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Migrén : egy bűntudat története : regény / Gyurkovics Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-277-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867118]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2022.
Hajdú Kati (1961-)
   Rút és Hel / Hajdú Kati ; Hajdú Sándor illusztrációival. - [Szolnok] : Szerző, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-01-1422-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3856809]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2022.
Hajek Erzsébet
   Versek, versecskék, írások életről, halálról / Hajek Erzsébet, Szokolszky Ágnes. - Budapest : MyBook ; [Szentendre] : [Szokolszky Á.], 2021. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1915-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3856396]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2022.
Hamvai József (2003-)
   Hang a csendben / Hamvai József ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Nyíregyháza ; [Budapest] : Váci M. Baráti Társ., 2021. - 81, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6290-02-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856635]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2022.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Magia-szutra / [... szövegét gond. Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, cop. 2021. - 154 p. ; 21 cm. - (Hamvas Béla kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9240-90-2 kötött
magyar irodalom - filozófia - ezoterika
894.511-96 *** 133.25
[AN 3857545]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2022.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Önmagunk teljessége : szemelvények Hamvas Béla műveiből / [... vál. és szerk. Katona Zsuzsa] ; [... ill. Bíró Katalin Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Medio, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9240-86-5 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3857538]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2022.
Hegedűs Gitta (1893-1986)
   Emlékezzünk régiekről / Hegedűs Gitta ; [szerk. Velkey Péter] ; [... kiad. a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület]. - [Mezőberény] : Mezőberényi Helytört. és Tájvédelmi Egyes., [2020]. - 102 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8455-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)(0:82-94)
[AN 3856545]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2022.
Horváth Kamilla
   Utolsó csepp a pohárban / Horváth Kamilla. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-73-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3857259]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2022.
Horváth Martin
   Szanszára-küldetés / Horváth Martin. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 496, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-71-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3857240]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2022.
Imre Viktória Anna
   A káoszittas doktor / Imre Viktória Anna. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2021. - 772, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Elveszett napok ; 3.)
ISBN 978-615-5999-38-3 fűzött : 5480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3857390]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2022.
Jakabovics Tibor (1966-)
   Szerintem ez az egész : mesevírus / Jakabovics Tibor ; képek Buzási Gyopár-Orsolya. - Budapest : Equibrilyum, 2021. - 64, [2] p. : ill., színes ; 19x26 cm
ISBN 978-615-01-2604-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3856558]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2022.
Jolsvai András (1953-)
   Márton Irma tévedése : regény / Jolsvai András. - Budapest : Kalligram, 2021. - 367 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-248-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857285]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2022.
Joó Viktória
   A karácsonyi sütiverseny / Joó Viktória ; a szerző ... rajz. - [Budapest] : Joó V., cop. 2021. - [19] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-01-3534-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3856309]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2022.
Juhász Roland (1984-)
   Médák : Overtoun-trilógia 2. / R. J. Hendon. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2021. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-34-5 fűzött : 3880,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3857444]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2022.
   Karácsony csodái : mesék a karácsony ünnepi csodáiról. - [Budapest] : TKK, [2021]. - 60 p. : ill., színes ; 29 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-510-156-6
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3857424]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2022.
Karády Anna
   Cigányélet grófi módra : A füredi lány-sorozat szereplőinek előzménytörténete / Karády Anna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2022. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-191-9 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3866789]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A grófnő árnyékában. - 5. utánny. - 2021. - 409 p.
ISBN 978-615-5692-19-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866850] MARC

ANSEL
UTF-86519 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Róma, Róma / R. Kelényi Angelika. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-80-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866780]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2022.
Keszi Teodóra Mária (1945-)
   Csendbűvölő / Keszi Teodóra Mária. - Pécs : Keszi T. M., 2021. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3023-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857023]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2022.
Kismarjai Kelemen Ilona (1956-)
   Óriáskerék : mindennapi történetek / Kismarjai Kelemen Ilona. - [Debrecen] : Printart-Press, 2021. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81354-3-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3856706]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka ajándéka / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 55, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-166-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3866610]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2022.
Kiss Orsolya, V.
   A teheráni feleség [elektronikus dok.] / V. Kiss Orsolya. - Szöveg (epub : 296 KB) (pdf : 2 MB). - [Budapest] : Kiss O., V., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1163-6 (epub)
 (hibás ISBN 978-615-01-1161-2)
Irán - magyar irodalom - nők a társadalomban - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 316.37-055.2(55)(0:82-31)
[AN 3866646]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2022.
Kiss Virág
   Angyali szerelem [elektronikus dok.] / Kiss Virág. - Szöveg (pdf : 194 KB) (epub : 83 KB) (mobi : 128 KB). - [S.l.] : [Kiss V.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164297. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-0036-4 (pdf)
ISBN 978-615-01-0034-0 (epub)
ISBN 978-615-01-0035-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3825556]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2022.
Kőhalmi Zoltán (1977-)
   A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit, avagy 101 hulla Dramfjordban / Kőhalmi Zoltán. - Budapest : Helikon, 2022. - 273 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-673-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3867290]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2022.
Kondi Nikoletta
   A sakál fia / Kondi Nikoletta. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 241, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-77-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857250]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2022.
Kornya János (1971-)
   Szeretettel neked.. : Szerencsés János (Kornya János) saját versei. - Budapest : MyBook : [Kornya J.], cop. 2021. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2415-5 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856409]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2022.
Kovács Bálint (1987-)
   Lehetne, hogy csak aludjunk? : novellák / Kovács Bálint. - Budapest : Kalligram, 2021. - 267, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-241-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3857282]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2022.
Kovács Kálmánné Nóri
   Magyarság, tündérség / Nóri. - Debrecen : Hajdú-Kovker Bt., 2021. - 2 db : ill., főként színes ; 30 cm
A 2. kötetet ill. Rózsa Éva
magyar ősvallás - magyar irodalom - magyar néprajz - tündér - mese
894.511-34 *** 299.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 398.433
[AN 3857401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 428 p.
ISBN 978-615-01-3237-2 fűzött
[AN 3857404] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 215 p.
ISBN 978-615-01-3238-9 fűzött
[AN 3857406] MARC

ANSEL
UTF-86530 /2022.
Kozma Ani
   Marcipán kutya kalandjai [elektronikus dok.] / Kozma Ani ; Gácsi Krisztián rajz. - Szöveg és képek (pdf : 19.4 MB). - [Tata] : Lovasné Kozma A., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164233. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-00-8873-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3825034]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2022.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3867136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tiltás gyönyöre. - 2. kiad. - 2022. - 337 p.
ISBN 978-963-604-030-7 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3867137] MARC

ANSEL
UTF-86532 /2022.
   Legyél a Valentinom! : a legjobbak / [szerk. Egri Zsanna]. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80635-0-0 fűzött
magyar irodalom - pályázat - szerelmes elbeszélés - antológia
894.511-322.5(082) *** 06.063(439)
[AN 3856667]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2022.
Ling-Balogh Erna
   Amikor beüt a cukor / Ling-Balogh Erna. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2021. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5378-38-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3856543]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2022.
M. K. I.
   A gyapjas mamut klónozása : regény és vélekedés 33 részben : talán és álmodozó / M-K-I. - Budapest : MyBook, 2021. - 384 p. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-01-1867-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856502]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2022.
Markovics Botond (1975-)
   Eldobható testek : [a halál az emberiség végső ellensége] / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-754-6 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3867249]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2022.
Mesterházi Mónika (1967-)
   Nem félek [elektronikus dok.] / Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 663 KB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 33.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4082-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3867291]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2022.
Mészáros István
   Az első ötven / Mészáros István. - Budapest : MyBook : [Mészáros I.], 2021. - 69, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2869-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856401]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2022.
Mezey Katalin (1943-)
   Song offerings : selected poems by Katalin Mezey / transl. ... by Paul Sohar. - [Manasquan, N.J.] : Iniquity Press/Vendetta Books ; [Budapest] : Műv. és Irod. Jelen, [2020]. - 122 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81462-6-5 kötött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3856663]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2022.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Színművek / Molnár Ferenc. - Budapest : Athenaeum, 2021-. - 19 cm
magyar irodalom - színjáték
894.511-2
[AN 3856053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A meg nem értett nők. - 2021. - 314, [5] p.
ISBN 978-963-543-097-0 kötött : 3999,- Ft
[AN 3856057] MARC

ANSEL
UTF-86540 /2022.
Molnár Vilmos (1962-)
   Kőrösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei : rendhagyó legendárium / Molnár Vilmos. - Budapest : Corvina, 2021. - 92, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6780-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(498)
[AN 3855893]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2022.
Mozsgai József
   Mesék a Majorból és más történetek [elektronikus dok.] / Mozsgai József. - Szöveg (epub : 66.3 MB) (pdf : 1.7 MB). - [Sellye] : [Mozsgai J.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0265-8 (epub)
ISBN 978-615-01-0266-5 (pdf)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3826551]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2022.
Nagy Éva
   Kicsi kék mozdony és az ajándék / írta Nagy Éva ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2021. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5230-50-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3857549]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2022.
Nagy Irma
   Oszkár, az eltévedt kis szarvas [elektronikus dok.] : Mamimesék / Nagy Irma ; ill. Zimmer Dóra. - Szöveg és képek (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : [Nagy I.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164419. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9835-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3826552]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2022.
Naszta Katalin (1950-)
   Felvágott szívvel : versek / Nászta Katalin. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2020. - 159 p. ; 21 cm + mell. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-38-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3856556]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2022.
Oláh Tibor
   Kaktusz szögesdróttal / Oláh Tibor. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 793, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6153-63-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857233]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Szárnyaszegett pillangók 3 : lázálom, lavina, London : novella / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-107-0 fűzött : 1399,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3866790]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2022.
Pataki Zsuzsanna, S. (1945-)
   Évgyűrűk, évszakok / S. Pataki Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Pataki Zs., S., 2021. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2607-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857066]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2022.
Pataki Zsuzsanna, S. (1945-)
   Gyermekvilág / S. Pataki Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Pataki Zs., S., 2021. - 30 p. ; 29 cm
ISBN 978-615-01-2606-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3857052]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2022.
Pataki Zsuzsanna, S. (1945-)
   Újabb versek / S. Pataki Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Pataki Zs., S., 2021. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2624-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857067]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2022.
Páva Szilárd (1978-)
   Céltalan / Páva Szilárd ; [Imreh Sándor grafikáival]. - Debrecen : Néző Pont, 2021. - 87 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-615-81030-9-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857426]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2022.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   A rózsaszín ruha / Péterfy-Novák Éva. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 164, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-004-8 kötött : 4199,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3866625]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Szerelem gyöngyei / Petőfi Sándor ; Nyáry Krisztián előszavával. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 69, [2] p. ; 19 cm. - (180, ISSN 2786-3611)
ISBN 978-963-543-177-9 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3867276]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2022.
Pintér György
   Hegyháti krónikák 2 / Pintér György ; [az illusztrációkat Misák Dóra és Pintér György kész.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-68-6 fűzött : 3990,- Ft
Vasi-Hegyhát - magyar irodalom - helytörténet - történelmi regény - kisregény - történelmi elbeszélés
894.511-322.6 *** 943.9Vasi-Hegyhát(0:82-32) *** 894.511-321.6
[AN 3867120]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2022.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Karácsonyi utazás : halál és cserepek / Polcz Alaine. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 133, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 5.)
ISBN 978-963-518-137-7 fűzött : 2299,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3867127]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2022.
Pregh Balázs (1973-)
   Röpke [elektronikus dok.] / Pregh Balázs. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Nonprofit Magánk., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164256. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0030-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3825220]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2022.
Pregh Balázs (1973-)
   Válogatott írások [elektronikus dok.] / Pregh Balázs. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : Nonprofit Magánk., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164423. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81751-1-1
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3824649]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2022.
Pribojszky Mátyás (1931-2014)
   A boszorkány / Pribojszky Mátyás ; [szöveggond. Petrozsényi Eszter, Ruda Gábor és Udvarhelyi Erzsébet] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 348, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6368-05-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3856333]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2022.
Purisaca Golenya Ágnes (1961-)
   13 hold vándorai : misztikus regénysorozat / Golenya Ágnes Éva. - [Ágasegyháza] : Magánkiad., 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Két idő határán. - 2021. - 328 p.
ISBN 978-615-81771-8-4 fűzött : 4450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856318] MARC

ANSEL
UTF-86559 /2022.
Radnai Zoltán
   Időfolyam / Radnai Zoltán ; [... ill. Horváth Mónika, Jakobi Anna]. - [Budapest] : Tom-Tom Records, cop. 2020. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81034-1-1 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857000]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2022.
ReWhite, Paloma
   Késmágia : ne játssz a késsel! / Paloma ReWhite. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-32-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - paródia
894.511-312.9 *** 894.511-7
[AN 3856660]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2022.
ReWhite, Paloma
   Sámánnő 1-2 / Paloma ReWhite. - [Debrecen] : EZ-Kv., 2020. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5752-99-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856532]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2022.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Indul a bakterház / Rideg Sándor. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 182, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-465-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867126]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2022.
Sabo, Mira
   Hatalom : Fehér gallér-sorozat III. / Mira Sabo. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81803-6-8 fűzött : 4690,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3857211]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2022.
Sas Gabriella
   Kincskeresés az öltözőben : mese a barátságról / írta Sas Gabriella. - [Budapest] : Sas G., [2021]. - 12 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3461-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - barátság - gyermeklélektan - autizmus - figyelemzavar - hiperaktivitás - tanmese - gyermekkönyv
894.511-342(02.053.2) *** 177.63(02.053.2) *** 616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2
[AN 3856994]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2022.
Spiró György (1946-)
   Sajnálatos események : két tragédia közjátékkal Kádárról / Spiró György. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: FőtitkárokÞ; Brioni közjátékÞ; Sajnálatos események
ISBN 978-963-509-247-5 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikatörténet - kommunista párt - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - dráma - tényirodalom
894.511-2 *** 329.15(439)"194/195"(0:82-2)
[AN 3866438]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2022.
Szabó Ilona Valéria (1955-)
   A fehér páva / Szabó Ilona Valéria ; [rajzok Votin József] ; [kiad. Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2021]. - 170, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81806-3-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3856336]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2022.
Szabó T. Anna (1972-)
   Elhagy [elektronikus dok.] / Szabó T. Anna. - 3. jav. utánny. - Szöveg (epub : 628 KB). - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4088-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3867270]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2022.
Szakáli Anna (1952-)
   210 nap, 210 haiku / Sani Sakai ; [kiad. a Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület]. - [Zamárdi] : Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyes., [2021]. - 53 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81940-0-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3857257]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2022.
Székely Sarolta
   A kis mentőautó története 3 : [a Magyar Gyermekmentő Alapítvány harmadik mesekönyve] / [szerző Székely Sarolta] ; [ill. ... László Zsuzsi]. - [Budapest] : M. Gyermekmentő Alapítvány, 2021. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3117-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3856668]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2022.
Szekeres Mária (1948-)
   Valami ragyogás : a fény felé / Szekeres Mária ; [Korányi Mária grafikájával és Török Bernadett rajz.] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 45, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6368-04-1 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244(0:82-821)
[AN 3856305]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2022.
   Szeretetre hangolva : [antológia] / [szerk. Egri Zsanna]. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5752-70-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3856537]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2022.
Tihanyi Edit (1954-)
   Varázsvilág : spirituális gyerekkönyv felnőtt gyermekeknek is / [írta és ill.] Tihanyi Edit. - [Debrecen] : Mirella Bless Kft., 2021. - 331 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3088-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3857446]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2022.
Tillensen, Mika (1981-)
   Bertram atya kalandjai / Mika Tillensen. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 250, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-81-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3857262]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2022.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 623, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-215-2 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867128]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2022.
Tóth Erzsébet Fanni
   BeszÉLJ! : hogyan tárjuk fel a családi múltat? : feldolgozásregény + pszichológiai útmutató / Tóth Erzsébet Fanni, Vibók Ildi ; ill. Igor Lazin. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 149 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5932-77-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3857525]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2022.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Fordul az ég / Tóthárpád Ferenc ; [ill. Kőszegi Judit ...]. - 2. bőv. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-43-3 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3867121]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2022.
Turcsányi Lajos (1964-)
   Vívódás / Turcsányi Lajos. - [Békésszentandrás] : Magánkiad., 2021. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3749-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3856940]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2022.
Varga Éva Sára
   Rövid : novellák és Covid-emlékezetek / Varga Éva Sára. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 141, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-75-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3857245]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2022.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Férfiidők lányregénye / F. Várkonyi Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 322, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-048-2 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867285]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2022.
Végh-Fodor Mónika
   Latte Liverpoolban / Végh-Fodor Mónika. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 202, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-79-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857253]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2022.
Vészabó Noémi (1968-)
   I love.you : önnek üzenete érkezett... : ezoterikus regény / Vészabó Noémi. - Budapest : Galenus, 2021. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7157-60-8 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857046]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2022.
Vizvári Cecília
Rakoncátlan Bicikli és Makrancos Bringa (angol)
   Naughty Bike and Shrew Cycle [elektronikus dok.] : Bike stories 3. / Cecília Vizvári ; ill. by Szilvió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 30.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-76-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3824956]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2022.
Völgyi Ildikó (1960-)
   Fényszövő / Völgyi Ildikó Lédikó ; [... ill. Moritz Lívia] ; [közread. a "Berkenye Zamárdi Alkotókör" Egyesület]. - [Zamárdi] : Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyes., cop. 2021. - 139, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81940-2-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857403]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2022.
Wolf, Shara
   A különjárat / Shara Wolf. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-46-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856529]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2022.
Zoltán Gábor (1960-)
   Orgia / Zoltán Gábor. - 6. jav. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-278-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867117]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2022.
Zsenál (1946-)
   A szerencse fia / Zsenál. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2021. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-20-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3856662]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6587 /2022.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a slamasztikában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-894-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866553]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2022.
Laár Györgyi (1966-)
   Csodakönyv : megmozduló szereplőkkel / [ill., ... feladatok Laár Györgyi]. - [Kesztölc] : [Cseppke Hungary Kft.], cop. 2021. - [111] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Cseppke
ISBN 978-615-01-2844-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-93
[AN 3857514]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon karácsonya / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 39 p. : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-587-092-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3857518]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2022.
Marti, Tatjana
Insekten (magyar)
   Rovarok : matricás rejtvényfüzet : [rejtvények, színezők, matricák!] / [szöveg Tatjana Marti]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 24 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053)
ISBN 978-963-294-661-0 fűzött
rovar - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 595.7(02.053.2)
[AN 3856131]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2022.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a maminka (magyar)
   A vakond és a nyuszimama / ötlet és ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 54, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9163-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866609]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht einkaufen (magyar)
   Bori vásárolni megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 38.)
ISBN 978-963-403-247-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866506]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866548]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866502]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni in den Bergen (magyar)
   Bori a hegyekben / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 33.)
ISBN 978-963-403-098-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866497]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866507]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 21.)
ISBN 978-615-5220-26-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866496]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 13.)
ISBN 978-615-5028-55-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866505]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das Kinderfest (magyar)
   Bori és a meseünnep / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 36.)
ISBN 978-963-403-169-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866509]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866547]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und ihr Lieblingspony (magyar)
   Bori és a lovasbemutató / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 31.)
ISBN 978-963-403-032-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866499]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2022.
Vizvári Cecília
A Vörös Óriás és a Fehér Törpe (angol)
   The Red Giant and the White Dwarf [elektronikus dok.] : Tales from outer space 3. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 28.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-75-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3826472]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6603 /2022.
   145 : a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola évkönyve / [szerk. Gajda Péter]. - Székesfehérvár : Teleki B. Gimn. és Ált. Isk., 2021. - 321, [21] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1740-9 fűzött
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - gimnázium - általános iskola - tanulmánygyűjtemény
082 *** 373.3(439-2Székesfehérvár) *** 373.54(439-2Székesfehérvár) *** 371.385
[AN 3857072]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2022.
Barna Péter
   Jeff a macska : túl kicsi a világ : [első rész] / by Jack Brown. - Limitált kiad. - [Sajtoskál] : [Magánkiad.], 2021. - [92] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3635-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-3635-5)
képregény
087.6:084.11
[AN 3856653]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2022.
   A Debreceni Egyetem szakkollégiumainak II. tudományos konferenciája : konferenciakötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Boros József, Felföldi János] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara]. - Debrecen : DE GTK, 2021. - 205 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2021. márc. 4-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-326-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3856836]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2022.
The infinity war (magyar)
   Végtelen háború. - 3. kiad. - Budapest : Kingpin, 2021. - 243, [13] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3855903]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2022.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (9.) (2020) (Pécs)
   IX. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2020 [elektronikus dok.] : absztraktkötet : 2020. november 27-28. = 9th Interdisciplinary Doctoral Conference 2020 : book of abstracts : 27-28th of November 2020 / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pécs : PTE DOK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164361. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-582-2
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3"2020"
[AN 3826096]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2022.
North, Ryan
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd avagy A gyermekek keresztes hadjárata : szolgálati keringő a halállal / Kurt Vonnegut regénye alapján írta Ryan North ; rajz. Albert Monteys ; [ford. Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - [191] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-711-1 fűzött : 3999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3867282]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2022.
Tudományos Diákköri Konferencia (51.) (2020) (Budapest)
   51. Tudományos Diákköri Konferencia : program és tartalmi kivonatok : Budapest, 2020. ápr. 29. / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., [2020]. - 160 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-204-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3"2020"
[AN 3856422]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2022.
Tudományos Diákköri Konferencia (52.) (2020) (Budapest)
   52. Tudományos Diákköri Konferencia : program és tartalmi kivonatok : Budapest, 2020. nov. 17. / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., [2020]. - 203 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-216-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3"2020"
[AN 3856424]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2022.
Tudományos Diákköri Konferencia (53.) (2021) (Budapest)
   53. Tudományos Diákköri Konferencia : program és tartalmi kivonatok : Budapest, 2021. ápr. 28. / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., [2021]. - 152 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-241-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3"2021"
[AN 3856426]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2022.
   Végtelen háború : Warlock. - Budapest : Kingpin, 2021. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-25-7 fűzött : 3500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3855906]
MARC

ANSEL
UTF-8