MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/06/28 10:11:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6613 /2022.
   A Magyar Szeretetemberek és Szeretetközösségek Mozgalma (MA-SZEM) / [szerk. Varga Csaba] ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Stratégiakut. Int. Nonprofit Kft. : MA-SZEM, 2021-. - 20 cm
Magyarország - mozgalom - szeretet - közösségfejlesztés
061.91(439) *** 177.61 *** 316.45
[AN 3857603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szellemi alapvetés. - 2021. - 115 p.
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 978-615-81402-5-6 fűzött : 1000,- Ft
[AN 3857613] MARC

ANSEL
UTF-86614 /2022.
   A majd 30 éves Alapítvány a Városért elköszönő kiadványa ; Megemlékezés Groffits Gábor dékánról / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [közread. az] Alapítvány a Városért. - Mosonmagyaróvár : Alapítvány a Városért, 2021. - 38 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1517-7 fűzött
Groffits Gábor (1880-1957)
Alapítvány a Városért
Magyarország - építőmérnök - egyetemi tanár - egyesület - testülettörténet - 20. század - emlékbeszéd
061.2(439-2Mosonmagyaróvár)(091) *** 62(439)(092)Groffits_G.(042)
[AN 3857799]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2022.
Saja Mária
   Városrész született III : az Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesületének képeskönyve, 2019-2020 / Saja Mária. - Hódmezővásárhely : Saja M., 2021. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1633-4 kötött
Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete
Hódmezővásárhely - településfejlesztés - testülettörténet - egyesület - fényképalbum
061.2(439-2Hódmezővásárhely)(091)(084.12) *** 711.1(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3857811]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6616 /2022.
   A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárának története, 1937-2017 [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Budapest : Budai Nagy A. Gimn., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165356. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0219-1
Budai Nagy Antal Gimnázium (Budapest)
Budapest. 22. kerület - könyvtártörténet - iskolai könyvtár - gimnázium - elektronikus dokumentum
027.8(439-2Bp.XXII.)(091) *** 373.54(439-2Bp.XXII.)(091)
[AN 3833780]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2022.
Györe Géza (1957-)
   "Ment-e... elébb?" : 3 tétel a könyvtáros szakmáról / Györe Géza ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2021. - 302 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5360-20-6 fűzött : 3000,- Ft
könyvtártudomány - könyvtárpedagógia
028 *** 02
[AN 3857587]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6618 /2022.
Czeglédi András (1970-)
   Ukrónia és vidéke / Czeglédi András. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 978-963-493-167-6 fűzött : 3500,- Ft
Európa - filozófiatörténet - eszmetörténet
008(4)(091) *** 1(100)"17/19"
[AN 3857582]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2022.
Giglio, Louie (1958-)
How great is our God (magyar)
   Milyen hatalmas a mi Istenünk! : 100 újabb tudományos kaland Isten csodálatos világegyetemében / Louie Giglio és Tama Fortner ; ill. Nicola Anderson ; [ford. Nagyné Scholz Éva]. - Veresegyház : Encián, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80080-4-4 kötött : 4700,- Ft
természettudomány - vallásos irodalom - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3858324]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2022.
Hámori József (1932-2021)
   Hámori József akadémikus, professor emeritus [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Herzka Ferenc. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Apáink jönnek velünk szembe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164749. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-034-2
Hámori József (1932-2021)
Magyarország - tudós - biológus - agykutatás - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
001(439)(092)Hámori_J.(047.53) *** 57(439)(092)Hámori_J.(047.53) *** 612.82
[AN 3829296]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6621 /2022.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - XV, 198 p. : ill., színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 5490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3867595]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Avatárok élete és tanítása : [történetek a legnagyobb spirituális mesterek életéből] : [Ráma, Krisna, Buddha, Jézus, Chaitanya, Rámakrisna, Aurobindo] / Sri Chinmoy. - [Csömör] : Discovery Bliss, 2021. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81832-6-0 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-2) *** 820-2.02(73)=945.11
[AN 3858177]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2022.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Égi üzenetek, Máté evangéliuma / lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna. - [Budaörs] : Magánkiad., 2021. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81765-1-4 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3858109]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6624 /2022.
Giubilei, Francesco
Conservare la natura (magyar)
   A természet megőrzése : miért fontos a környezetvédelem a konzervatív jobboldal számára? / Francesco Giubilei ; [ford. Horváth Csaba]. - Budapest : MCC Press, 2022. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-[300].
ISBN 978-615-6351-08-1 fűzött : 3950,- Ft
természetvédelem - környezeti tudatosság - jobboldali irányzat - konzervativizmus
504.06 *** 504.03 *** 329.17 *** 329.11
[AN 3858411]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2022.
   Légkör-bioszféra kölcsönhatások / szerk. Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2021. - 223 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 207-217.
ISBN 978-963-454-645-0 kötött : 4200,- Ft
bioszféra - atmoszféra
504.7 *** 504.3
[AN 3858161]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2022.
   Természet_védelem_itthon : sikerek, kételyek, remények : Winkler képtelen természetrajzával / [főszerk. ifj. Vitray Tamás] ; [kiad. az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ...]. - Budapest : Aktív- és Ökoturisztikai Fejleszt. Közp. Nonprofit Kft., 2021. - 227 p. : ill., színes ; 2021
ISBN 978-615-01-2758-3 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - természetvédelem - fauna - védett állat
504.06(439) *** 591.9(439) *** 504.74.06(439)
[AN 3858115]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6627 /2022.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2011-. - ill. ; 21 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3344997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vektoranalízis és alkalmazása : példák, feladatok, megoldások. - 2021. - 357 p.
A gerincen számozási adatként: 10. - Bibliogr.: p. 356-357.
ISBN 978-963-509-286-4 kötött : 9775,- Ft
vektoranalízis - egyetemi tankönyv - példatár
514.742(075.8)(076)
[AN 3858201] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6628 /2022.
Őszi Radiokémiai Napok (2021) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2021 : Balatonszárszó, 2021. október 18-20. : a konferencia programja és előadás-kivonatai / [... szerk. ... Jószai István] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2021]. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6018-07-6 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3857569]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6629 /2022.
Braun, Christina
Unsere Erde (magyar)
   A Föld / Christina Braun ; [ill. Ruth Koch, Annelie Stenzel] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-617-7 kötött : 2470,- Ft
Föld - geológia - természeti földrajz - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3868578]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2022.
Farndon, John (1960-)
Rocks, minerals and gems (magyar)
   Séta az ásványok között / John Farndon ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-445-700-8 fűzött : 2990,- Ft
kőzet - ásvány - gyermekkönyv
552(02.053.2) *** 549(02.053.2)
[AN 3867943]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6631 /2022.
Dálya Gergely
   Bevezetés a csillagászatba : az atommagoktól a galaxis-szuperhalmazokig / Dálya Gergely ; [... kiad. Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont]. - [Budapest] : CSFK, 2021. - [2], VI, 625 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8361-58-5 kötött : 3750,- Ft
csillagászat
52
[AN 3857641]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2022.
Greene, Brian (1963-)
Until the end of time (magyar)
   Utazás az idők végezetéig : anyag, élet és értelem egy fejlődő univerzumban / Brian Greene ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 487 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 474-477.
ISBN 978-963-252-098-8 kötött : 5990,- Ft
kozmológia - téridő - világegyetem - természetfilozófia
524.8 *** 114/115 *** 113
[AN 3858191]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2022.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Brief answers to the big questions (magyar)
   Rövid válaszok a nagy kérdésekre / Stephen Hawking ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, [2022], cop. 2019. - 231 p. : ill. ; 23 cm
kozmológia - prognosztika
524.8 *** 001.18
[AN 3868544]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2022.
Stott, Carole (1953-)
Planets (magyar)
   Bolygók / írta Carole Stott ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Park, cop. 2021. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-710-5 kötött
bolygó - űrkutatás - gyermekkönyv
523.4(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3858681]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6635 /2022.
Bischoff, Karin
Wald (magyar)
   Erdő / Karin Bischoff ; [ill. Marie Gerstner, Annelie Stenzel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-592-7 kötött : 2470,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3868577]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2022.
Csomai Zita
   Gyógygomba kézikönyv / Csomai Zita. - Budapest : Perfect Health Kft., cop. 2021. - 254 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-251.
ISBN 978-615-01-3256-3 kötött : 5490,- Ft
gomba - természetgyógyászat
582.28 *** 615.89
[AN 3857936]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2022.
   Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiája és a biológiai védekezés lehetőségei / Sipos György [et al.]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-334-415-6 fűzött
gomba - kártevő - erdővédelem - biológiai növényvédelem
582.28 *** 630*4 *** 632.937
[AN 3858063]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2022.
McCarthy, Colin
Reptiles (magyar)
   Hüllők / írta Colin McCarthy ; [ford. Korsós Zoltán]. - Budapest : Park, cop. 2021. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-714-3 kötött
hüllő - gyermekkönyv
598.1(02.053.2)
[AN 3858680]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2022.
Rübel, Doris (1952-)
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina. - Kihajtható képekkel. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-041-5 kötött : 4975,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3867934]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6640 /2022.
   Az álom alagútján : a DREAM-terápia elmélete és gyakorlata / szerk. Árkovits Amaryl, Osváth Péter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Oriold, 2022. - 306 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-39-5 fűzött : 5500,- Ft
álom - pszichoterápia
615.851 *** 159.963
[AN 3868532]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2022.
Balogh Béla (1955-)
   Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-291-566-1 fűzött : 2940,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865
[AN 3867654]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2022.
Baseler, Marja (1959-)
Pretpark de poepfabriek (magyar)
   Kakigyár vidámpark : utazás az emésztőrendszerben / Marja Baseler & Annemarie van den Brink ; Tjarko van der Pol illusztrációival ; [ford. Rádai Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2022. - 45 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-509-519-3 kötött : 4995,- Ft
bélrendszer - székelés - gyermekkönyv
616.34(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3867756]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2022.
   Covid-19 [elektronikus dok.] : koronavírus-válság második fázis : kihívások és HR válaszok : Magyarország 2020, augusztus - november : kutatási jelentés / [közread. a] Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központ. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest ; [Gödöllő] : SZIE Menedzsment és HR Kutközp., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165929. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-936-3
Magyarország - gazdasági válság - válságmenedzselés - humánerőforrás-menedzsment - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 65.016.7 *** 658.3(439)"201"(083.41) *** 338.124.4(439)"201"(083.41)
[AN 3837414]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2022.
Dahlke, Margit (1956-)
Frauen-Heil-Kunde (magyar)
   Női egész-ség : a női betegségek üzenetei / Margit és Rüdiger Dahlke, Volker Zahn ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-094-9 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - nőgyógyászati betegség
613.865 *** 618
[AN 3867652]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2022.
Dispenza, Joe (1962-)
Evolve your brain (magyar)
   Fejleszd a gondolkodásod : változtasd meg a gondolkodásod a tudomány segítségével / Joe Dispenza ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-486.
ISBN 978-963-507-079-4 kötött : 6490,- Ft
agykutatás - gondolkodás
159.955 *** 612.82
[AN 3867592]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2022.
Dreyer, Danny
Chirunning (magyar)
   Chifutás : forradalmi módszer az erőlködés- és sérülésmentes futáshoz / Danny Dreyer és Katherine Dreyer ; [ford. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, [2022], cop. 2010. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9219-78-6 fűzött : 4500,- Ft
futás - mozgástan
613.71 *** 796.422.012
[AN 3868250]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2022.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Gyógyítás szívvel-lélekkel : Merkely Béla életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., 2021. - 143 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 16.)
ISBN 978-615-81578-5-8 kötött : 4500,- Ft
Merkely Béla (1966-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század
61(439)(092)Merkely_B.
[AN 3858011]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2022.
Forsyth, Mark (1977-)
A short history of drunkenness (magyar)
   A részegség rövid története / Mark Forsyth ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 261, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-[262].
ISBN 978-615-5685-66-8 kötött : 4490,- Ft
alkoholfogyasztás - művelődéstörténet
613.81 *** 930.85(100)
[AN 3858031]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2022.
Havey, Allison
Sex, likes and social media (magyar)
   Szex és lájk és közösségi média [elektronikus dok.] : hogyan értsünk szót a gyerekünkkel a digitális világban? / Allison Havey és Deana Puccio ; ford. Dési András György ; Kristin Scott Thomas előszavával. - Szöveg (epub 2.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-334-6
nemi élet - serdülőkor - mentálhigiénia - internet - digitális technika - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
613.88 *** 159.922.8 *** 613.865-053.6 *** 681.3.004.14
[AN 3868352]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2022.
Helgesen, Sally (1948-)
How women rise (magyar)
   Hogyan érvényesüljünk nőként? : változtassuk meg a sikerünk útjában álló 12 szokást! / Sally Helgesen, Marshall Goldsmith ; [ford. ... Darnyik Judit ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 264 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-113-9 kötött : 4200,- Ft
- életvezetés - nők a társadalomban - karrier
613.865-055.2 *** 316.37-055.2 *** 331.5-055.2
[AN 3858234]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2022.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - 2. kiad. - Budapest : Bookline, 2022. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-062-8 fűzött : 4399,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - párkapcsolat
159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3867929]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2022.
   Így tudsz helyesen dönteni : Az út a boldogsághoz című könyv alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
életvezetés - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3857688]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2022.
Juhász-Nagy Sándor (1933-2007)
   Juhász-Nagy Sándor nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Herzka Ferenc. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Apáink jönnek velünk szembe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164753. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-052-6
Juhász-Nagy Sándor (1933-2007)
Magyarország - orvos - tudós - élettan - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Juhász-Nagy_S.(047.53) *** 57
[AN 3829300]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2022.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   A megengedés művészete / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica, 2021. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-51-8 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3858180]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2022.
Kozma Rita
   Bókolj magadnak! Hiszen megérdemled / Kozma Rita, Sirokai Diána ; [ill. Kozma Rita]. - [Budapest] : [Creative-Life Kft.], cop. 2021. - 179 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-3299-0 fűzött : 5900,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3857992]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2022.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 4990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3867596]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2022.
   A magyar valláslélektan kezdetei / szerk. Tóth Péter. - Szeged : SZTE Vallástud. Tansz., 2020. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 8.)
Tart.: A valláslélektan kezdetei Magyarországon : Wiedermann Károly / Schindler Mátyás. Kühár Flóris (1893-1943) a magyarországi valláslélektan történetében / Várnai-Vígh Adrienne E. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-742-0 fűzött
Wiedermann Károly (1875-1949)
Kühár Flóris (1893-1943)
Magyarország - valláslélektan - tudománytörténet - teológus - katolikus pap - egyetemi tanár - századforduló - Horthy-korszak
159.9 *** 291(439)"191/1945" *** 282(439)(092)Wiedermann_K. *** 282(439)(092)Kühár_F.
[AN 3811710]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2022.
Mónos Magdolna Magdaléna
   Dal-Ma / Mónos Magdolna Magdaléna. - [Törökbálint] : Atlantis-Group Bt., 2021. - 304 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81599-5-1 fűzött
gyászolás - csecsemő - memoár
159.942(0:82-92) *** 616-036.88-053.2(0:82-94)
[AN 3857680]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2022.
Murphy, Kate
You're not listening (magyar)
   Az értő figyelem : útmutató a jobb, tartalmasabb kommunikációhoz / Kate Murphy ; [ford. Gyárfás Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-046-8 fűzött : 4290,- Ft
figyelem - kommunikáció - társadalmi kapcsolat
159.952 *** 316.77 *** 316.472.4
[AN 3868648]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2022.
Nyári László
   Te is lehetsz guru [elektronikus dok.] / Nyári László. - Szöveg (epub : 680 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166046. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-780-2
életvezetés - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.923.2
[AN 3838009]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2022.
Palkovits Miklós (1933-)
   Palkovits Miklós akadémikus, professzor emeritus [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Herzka Ferenc. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Apáink jönnek velünk szembe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164750. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-035-9
Palkovits Miklós (1933-)
Magyarország - orvos - tudós - idegbiológia - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Palkovits_M.(047.53) *** 612.8
[AN 3829297]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2022.
   Reumatológiai tanszék : 20 év krónikája, 2001-2021. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 169 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-981-8 kötött
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Belgyógyászati Intézet. Reumatológiai Tanszék
Debrecen - egyetem - reumatológia - tanszék - 21. század
616-002.77 *** 378.661(439-2Debrecen).096
[AN 3857827]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2022.
Sinclair, David A.
Lifespan (magyar)
   Meddig élünk? : miért öregszünk és miért nem kellene? / David A. Sinclair és Matthew D. LaPlante ; [ill. Catherine L. Delphia] ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 432 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-180-0 fűzött : 4990,- Ft
élettani öregedés - öregkor higiénéje - gerontológia
612.67 *** 613.98 *** 616-053.9
[AN 3858238]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2022.
Somogyi János (1929-)
   Somogyi János nyugalmazott egyetemi tanár [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Herzka Ferenc. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Apáink jönnek velünk szembe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164752. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-036-6
Somogyi János (1929-)
Magyarország - orvos - tudós - biokémia - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Somogyi_J.(047.53) *** 577.1
[AN 3829299]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2022.
Stocker Lőrinc (1660 k.-1740 k)
   Thermographia Budensis / Laurentius Stocker ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Akad. K., 2021. - 410 p. ; 23 cm
Az 1721-ben kiadott eredeti mű fotómásolatával és magyar nyelvű fordításával
ISBN 978-963-454-733-4 kötött : 7500,- Ft
Buda - balneológia - gyógyfürdő - gyógyvíz - termálvíz - 18. század
613.41(439-2Bp.)"17" *** 615.838(439-2Bp.)"17"
[AN 3858092]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2022.
Stubbs, Kenneth Ray
Erotic massage (magyar)
   Erotikus masszázs : a tantrikus szerelmi érintés / Kenneth Ray Stubbs és Louise-Andrée Saulnier ; Kyle Spencer rajz. ; [ford. Fehér Sára]. - [Budapest] : Fiesta, [2022]. - 110 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9258-03-2 fűzött
masszázs - nemi élet
615.82 *** 613.88
[AN 3867588]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2022.
Szabó Győző (1970-)
   Toxikoma : tíz év drogvallomásai / Szabó Győző ; [Csernus Imre jegyzeteivel]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 264, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-067-3 fűzött : 4299,- Ft
kábítószer-fogyasztás - magyar irodalom - memoár
613.83(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3867935]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2022.
Szabó Zoltán (1929-2015)
   Szabó Zoltán nyugalmazott intézet- és tanszékvezető, professor emeritus [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Herzka Ferenc. - Szöveg (pdf : 16.1 MB). - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Apáink jönnek velünk szembe. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164751. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-119-6
Szabó Zoltán (1929-2015)
orvos - sebész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Szabó_Z.(047.53) *** 617
[AN 3829298]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2022.
Szalay Balázs (1976-)
   Csorna tűzvédelme 1882 és 1892 között / Szalay Balázs ; [közread. Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete]. - [Csorna] : Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, 2021. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3375-1 fűzött
Csorna - tűzvédelem - önkéntes tűzoltóság - testülettörténet - 19. század
614.841.4(439-2Csorna)"188/189"
[AN 3858473]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2022.
Szent-Andrássy Réka
   A tartáshibák lehetséges korrekciója nagylabdával / Szent-Andrássy Réka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pektor G., 2022. - 114 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-01-4076-6 fűzött
gyógytorna - gyermek - tanári segédkönyv
615.825-053.2(072) *** 613.71
[AN 3867748]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2022.
   Szeretettől édes főzősuli : kisokos receptekkel fűszerezve / [szerk. Győri Lívia] ; [kiad. a Civil út Alapítvány]. - [Budapest] : Civil út Alapítvány, [2021]. - [51] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3777-3 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3858007]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2022.
Tóth Anikó Ida
   Egy colitises naplója [elektronikus dok.] / Tóth Anikó Ida. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - (SpringMed betegtörténetek sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168044. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5166-89-1
bélgyulladás - vastagbél - memoár - elektronikus dokumentum
616.34-002-085(0:82-94)
[AN 3850887]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2022.
Yancey, Philip (1949-)
Soul survivor (magyar)
   Kerülő utak a boldogsághoz / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2022. - 435 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-637-4 kötött : 4500,- Ft
híres ember - vallásosság - életvezetés
613.865 *** 929(100) *** 248.3
[AN 3867606]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6674 /2022.
Davis, Stephen Randy (1956-)
C++ for dummies (magyar)
   C++ / Stephen R. Davis ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2021. - XVIII, 468 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-79-0 fűzött : 5900,- Ft
C++ - programozás
519.682C++
[AN 3858098]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6675 /2022.
Kristóf Attila
   Hajós csomók : hogyan kössük a legjobb tengerészcsomókat / Kristóf Attila, Horváth Csaba. - [Budapest] : Jachtnavigátor, 2021. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jachtnavigátor sorozat ; 5.)
QR-kódokkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81763-8-5 fűzött
csomózás - hajózás
679.725.58 *** 656.6
[AN 3857922]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2022.
   Paraba / [szerk. Horváth Gergely, Steininger Antal]. - Székesfehérvár : Paraba-Fehérvár Kft., 2021. - 139, [4] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-3713-1 fűzött
Székesfehérvár - szórakozóhely
640.44(439-2Székesfehérvár)
[AN 3858114]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6677 /2022.
Lenkei Gábor (1961-)
   Mit érdemes tudni a kozmetikai ipar rejtett arcáról? / Lenkei Gábor ; [megj. a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület gondozásában]. - 2. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2021. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80380-1-0 fűzött : 250,- Ft
kozmetikum - kozmetikai ipar
665.5 *** 687.5
[AN 3858061]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6678 /2022.
Welczenbach Tamás
   Stúdió világítások / Welczenbach Tamás. - [Budapest] : [Welczenbach T.], [2021]. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Fotós leszek
ISBN 978-615-81948-0-8 fűzött
fototechnika - világítástechnika
628.9 *** 77
[AN 3858505]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6679 /2022.
Horváth Csaba
   Jachtnavigátor feladatgyűjtemény és munkafüzet I : part menti navigációs feladatok / Horváth Csaba. - 2. kiad. - Budapest : Jachtnavigátor, 2021. - 88 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-81019-8-1 fűzött
tengerhajózás - navigáció - példatár
656.61(076) *** 527(26)(076)
[AN 3857925]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2022.
   Magyarország és a világűr : szerepünk a világ űrtevékenységében / szerk. Simon Tamás ; [közread. a] Magyar Asztronautikai Társaság ... - Budapest : Mant : MCC Press, 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7367-27-4 kötött : 6950,- Ft
Magyarország - űrkutatás
629.78(439)
[AN 3858110]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2022.
   Sportautók forradalma / [szerk. Bolgár Krisztián]. - [Budapest] : Inverz Media, 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-615-5901-13-3 kötött : 5490,- Ft
személygépkocsi - ipartörténet - technikatörténet - autógyártás
629.114.6 *** 629.113(100)(091)
[AN 3858129]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6682 /2022.
   Agrarökologische Situationsanalyse [elektronikus dok.] : Österreich 2020 / Hrsg. Apolka Ujj, Logan Strenchock, Csaba Bálint ; veröff. NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : NAIK AKI, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165291. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-611-6
Ausztria - agroökológia - elektronikus dokumentum
631.95(436)
[AN 3833377]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2022.
Bujáky Miklós
   Folytassa, Doki! : egy állatorvos történetei nem csak állatokról II. / Bujáky Miklós ; Bujáky Éva rajz. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 249, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-67-8 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - állatorvos - magyar irodalom - memoár - állatirodalom
619(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-35
[AN 3868669]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2022.
Peternák Zoltán
   9 magyar kutya : ismertető füzet és játék iskolásoknak / [graf. Peternák Zoltán, Orbán János] ; [közread. a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége]. - Budapest : MEOE, [2021]. - [36] p. : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-81624-2-5 fűzött
kutya - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3858001]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2022.
Pusztay Sándor (1948-)
   Palatin húsdinasztia : egy családi vállalkozás története / [írta és összeáll. Pusztay Sándor]. - Tata : Pimi 2000 Kft. ; [Budapest] : Kornétás, cop. 2021. - 78, [1] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3510-6 fűzött
Palatin család
Magyarország - Tata - családi vállalkozás - húsipar - családtörténet - 20. század - 21. század
637.5(439-2Tata) *** 929(439)Palatin
[AN 3858068]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2022.
Putnik-Mayer Yvette
   Kisgazdiképző : kutyanevelés iskolásoknak / Putnik-Mayer Yvette ; [ill. Vadas Máté György]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2021. - 327 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9240-98-8 fűzött : 4500,- Ft
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3858322]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2022.
Sicz György (1941-)
   Stark Adolf (1834-1910) élete és munkássága a sajtó tükrében : in memoriam Dedinszky Gyula / írta Sicz György. - Békéscsaba : Szerző, 2021. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2929-7 fűzött
Stark Adolf (1834-1910)
Magyarország - agrármérnök - szőlészet - növénynemesítés - 19. század - századforduló
63(439)(092)Stark_A. *** 634.8 *** 631.52
[AN 3858662]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2022.
Szerdahelyi Csaba
   Nyolcvan nap Hellával [elektronikus dok.] : így jársz, ha mudit fogadsz be! / Szerdahelyi Csaba. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kutyatartás - napló - elektronikus dokumentum
636.7(0:82-94)
[AN 3829294]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2022.
Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferencia (2021)
   Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : 2021. január 12. : konferencia kiadvány / szerk. Szabó Péter ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : DOSZ, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165924. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-77-4
szaporítás - szaporítóanyag - szőlőtermesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
634.8 *** 061.3"2021" *** 581.16 *** 631.53
[AN 3837385]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6690 /2022.
Beczkóyné Kner Piroska (1877-19??)
   Szakácskönyv / írta Beczkóyné Kner Piroska ; [közread. a] ... Határ Győző Városi Könyvtár. - Budapest : Magvető ; Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2021. - 364, [1] p. ; 21 cm
Megj. Parti Nagy Lajos "Árnyékporocska" c. művével együtt
ISBN 978-963-14-4131-4 kötött : az Árnyékporocska c. kötettel együtt 5499,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3858174]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2022.
   Bodrogközi ételek / [szerk. Nagy Józsefné] ; [közread.] A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány. - Cigánd : A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány, [2021]. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2414-8 fűzött
Bodrogköz - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Bodrogköz)(083.12)
[AN 3858005]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2022.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi 2 : receptek a hétköznapokra / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-614-001-4 fűzött : 4890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3867743]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2022.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi : egyszerűen, gyorsan, finomat! / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., 2022. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-614-027-4 fűzött : 4890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3867740]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2022.
Huber Erzsébet
   Természetesen, nyersen! : receptek az egészséges élethez / Huber Erzsébet. - [Mosonmagyaróvár] : [Magánkiad.], [2021]. - 64 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-2199-4 fűzött
nyers étrend - gyümölcslé - zöldség ivólé - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3857804]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2022.
Kocsis Lilla
   Keverd, rázd, öntsd! : klasszikus koktélok mindenkinek / [szerző Kocsis Lilla & Nagy Zoltán] ; [fotók Pintér Árpád]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-85-6 kötött : 6990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 3858247]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2022.
Németh Hanna
   Édes karácsony mentesen : cukor-, glutén-, tej-, margarin-, és szójamentes édesség receptek / [Németh Hanna]. - [Nyíregyháza] : [Németh H.], 2021. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3233-4 kötött : 5990,- Ft
sütemény - diéta - allergia - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616-056.43 *** 641.566(083.12)
[AN 3858179]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2022.
Perlmutter, David (1954-)
Grain brain cookbook (magyar)
   Gabonaagy szakácskönyv [elektronikus dok.] : több mint 150 gluténmentes recept, ami megváltoztatja az életedet / David Perlmutter ; ford. Szkladányi András. - Szöveg (epub : 5.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9439-2
lisztallergia - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3837383]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2022.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Újabb #bögrések / Rupáner-Gallé Margó. - Harta : Rupáner-Gallé M., 2021. - 224, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Rupáner-konyha : újabb #bögrések
ISBN 978-615-01-2796-5 kötött : 5890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3858264]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2022.
Rúzsa Magdolna (1985-)
   Zümmögés a konyhában 2 : ...és végy még egy kanál mézet! / Rúzsa Magdi & Vida József ; [szöveg és interjúk Lénárt Emese] ; [receptek Gáti Anna, Fejszák Tamás] ; [ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók, hangulatfotók Kaszás Gergely] ; [közread. a] ... Pannon Értéktár Zrt. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-88-7 kötött : 5990,- Ft
méz - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16
[AN 3858282]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2022.
Tőke Szilvia
   Peak-pakk szakácskönyv : amivel egy életen át tarthatod a formád : akciók 1 évre előre / [szerző Tőke Szilvia] ; [fotók ... Tóth Zoltán]. - Budapest : Peak, cop. 2021. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2972-3 kötött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3858176]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2022.
   Vendégkönyv : ünnepi ízek Óbudán : 30 vendéglátóhely, 30 recept / [fotó Paskó Zsolt] ; [kiad. Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.]. - Budapest : Esernyős Óbudai Kult. és Sport Nonprofit Kft., 2021. - 119, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3519-9 kötött : 2990,- Ft
Budapest. 3. kerület - karácsony - étterem - cukrászda - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 640.43/.44(439-2Bp.III.)
[AN 3858002]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2022.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2022. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-324-996-3 fűzött : 4490,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3867745]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2022.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül : új receptek / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-324-998-7 fűzött : 4499,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3867744]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2022.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : villámgyors vacsorák / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., cop. 2022. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-324-997-0 fűzött : 4490,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3867741]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6705 /2022.
Melitta
   Beszélgetés a halállal / Melitta. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3650-9 fűzött
halál
128
[AN 3858489]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6706 /2022.
Bamberger, Heike
Ein Geschenk auf vier Pfoten (magyar)
   Négylábú ajándék / H. Bamberger. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 157, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-36-0 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3868146]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2022.
Bence Réka
   Eszti könyve : egy mese, ami megtörtént / Bence Réka, Bence Gábor ; kiad. Bét Sálom Alapítvány ... - Budapest : Bét Sálom Alapítvány, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3183-2 kötött
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
222.9.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3858457]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2022.
Brenner László (1930-2005)
   Az üdvösség története : [Brenner László Tóbiás O. Cist. répcevisi plébános oktatásai, 1984-1985] / [szerk. és kiad. Finta József]. - [Csepreg] : Finta J., 2021. - 269 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3435-2 kötött
vallásoktatás - megváltás - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
268 *** 234 *** 22.07 *** 241
[AN 3857573]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2022.
   "Capella reginalis" : a veszprémi püspökség a középkorban : a Veszprémi Érseki Főiskolán 2020. augusztus 27-én rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2021. - 324, [1] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 38.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81349-6-5 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - középkor
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"10/15"
[AN 3857570]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2022.
Craig, William Lane (1949-)
Reasonable faith (magyar)
   Értelmes hit : [kozmológiai, filozófiai és történelmi érvek Isten létezése és Jézus feltámadása mellett] / William Lane Craig ; [ford. Szalai Miklós, Kósa Noémi] ; [közread. a] PTF. - Budapest : PTF, 2021. - 542 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 535-539.
ISBN 978-615-80026-5-3 fűzött : 6990,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3857816]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2022.
Csák Csaba
   Létünk síkjai / Csák Csaba, Bordás Gergő, Schnitchen László ; [Védák Magántanoda Kft. gondozásában]. - Budapest : Védák Magántanoda Kft., cop. 2021. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-615-01-2625-8 kötött
védizmus - filozófia - lélektan
294.11 *** 1 *** 159.95
[AN 3857977]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2022.
Csermely Péter (1958-)
   Mennyei hálózatban : Csermely Péter akadémikussal beszélget Boda Zsuzsa / [ill. Megyeri János]. - Budapest : Luther K., 2021. - 217, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-212-0 kötött : 3700,- Ft
Csermely Péter (1958-)
Magyarország - vallásos irodalom - biokémia - tudós - 20. század - 21. század - interjú
244(047.53) *** 577.1(439)(092)Csermely_P.(047.53)
[AN 3858401]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2022.
Friedan, Betty (1921-2006)
The feminine mystique (magyar)
   A nőiesség kultusza / Betty Friedan ; [ford. Szirmai Panni] ; [... az előszót írta Juhász Borbála]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 413 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-195-8 fűzött : 5990,- Ft
Egyesült Államok - feminizmus - nők a társadalomban - nőtörténet - emancipáció - 20. század
296 *** 316.37-055.2(73)(091) *** 316.423.6-055.2(73)
[AN 3858358]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2022.
Gupta, Mahendra Nath (1855-1932)
Sri Sri Ramakrishna kathamrita (magyar)
   Srí Rámakrisna evangéliuma / [ford. Veszprémi Krisztina és Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2021. - 304 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Gupta, Mahendra Nath
ISBN 978-963-9841-48-2 fűzött : 3850,- Ft
Ramakrishna Paramahansa (1836-1886)
India - hinduizmus - vallási személy - 19. század
294.5(540)(092)Ramakrishna,_P.
[AN 3858352]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2022.
Hétvári Andrea (1975-)
   Égbe szálló gyermekimák : Hétvári Andrea versei / Gyólai Gabriella rajz. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-62-3 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - ima - gyermekvers - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3858359]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2022.
   Hitben növekedni - ősi gyökerek és új hajtások : tanulmányok Németh Dávid hatvanötödik születésnapjára / szerk. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Kaszó Gyula. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 324 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-848-7 fűzött : 3990,- Ft
teológia - emlékkönyv
21
[AN 3857939]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2022.
Hohnberger, Jim (1948-)
Escaping back to God (magyar)
   Menekülés vissza Istenhez / Jim Hohnberger ; [ford. Vargáné Erdős Etelka]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-615-5892-25-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3857987]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2022.
Horváth István Sándor (1969-)
   Az evangélium fénye : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : A év / Horváth István Sándor. - Zalaegerszeg : Evangélium365, cop. 2021. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80666-4-8 fűzött : 2000,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3858643]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2022.
Horváth István Sándor (1969-)
   Az evangélium fénye : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : B év / Horváth István Sándor. - Zalaegerszeg : Evangélium365, cop. 2021. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80666-5-5 fűzött : 2000,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3858646]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2022.
Horváth István Sándor (1969-)
   Az evangélium fénye : elmélkedések vasár- és ünnepnapokra : C év / Horváth István Sándor. - Zalaegerszeg : Evangélium365, cop. 2021. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80666-6-2 fűzött : 2000,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3858649]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2022.
IGe
   Trükkös Mém [elektronikus dok.] : túl Richard Dawkinson / IGe. - Szöveg (epub : 521 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-99-1
isten - elektronikus dokumentum
231
[AN 3829301]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2022.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
   A zarándok : önéletrajzi visszaemlékezések ; Napló : lelki feljegyzések / Loyolai Szent Ignác ; [... a bev. tanulmányokat és a jegyzeteket kész. Bartók Tibor] ; [ford. Lukács János, Kardos Klára]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2022. - 256 p. : ill. ; 22 cm. - (Források, ISSN 2063-6431)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-83-2 kötött : 4200,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
szent - 16. század - lelki élet - memoár
235.3(092)Ignatius_de_Loyola(0:82-94) *** 248.3
[AN 3867609]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2022.
Jérôme (ciszterci szerzetes) (1907-1985)
Possibilités et mélodies (magyar)
   Lehetőségek és dallamok : a belső élet iskolája / Jeromos atya ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Vigilia, 2021. - 145, [2] p. ; 18 cm. - (Keresztény mesterek, ISSN 2786-3115 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-79-8 fűzött : 2600,- Ft
szerzetesség - lelki élet
271-1 *** 248.1
[AN 3858364]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2022.
John (testvér) (1950-)
Vers une terre de liberté (magyar)
   Úton a szabadság földjére : a Tízparancsolat új olvasata / John testvér ; [ford. Thorday Attila]. - Budapest : Vigilia, 2021. - 137, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-78-1 fűzött : 2600,- Ft
tízparancsolat
241.6
[AN 3858379]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2022.
   Kompendium a szociális testvéri bevezető képzéshez / [... vál. Berkecz Franciska] ; [közread. a] Salkaházi Sára Alapítvány, [Szociális Testvérek Társasága]. - Budapest : Salkaházi S. Alapítvány, 2021-. - 22 cm
keresztény egyesület és szervezet
267(439)Societas_Sororum_Socialium
[AN 3857852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. 1. r. - 2021. - 191 p. : ill., részben színes
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81322-1-3 fűzött
[AN 3857855] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. 2. r. - 2021. - 195 p. : ill., részben színes
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81322-1-3 fűzött
[AN 3857858] MARC

ANSEL
UTF-86726 /2022.
Kováts Róbert
   Fényben járók : a Leahen család történetének 1. része / Kováts Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3960-2 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3867947]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2022.
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
Idiota de sapientia (latin, magyar)
   Idiota de sapientia = Az együgyű a bölcsességről / Nicolaus Cusanus ; [ford., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Bakos Gergely]. - Budapest : Vigilia, 2021. - 210 p. ; 18 cm. - (Keresztény mesterek, ISSN 2786-3115 ; 2.)
Bibliogr.: p. 193-204.
ISBN 978-963-9920-80-4 fűzött : 2800,- Ft
vallásfilozófia - középkori latin irodalom
21 *** 1(430)Nicolaus_de_Cusa *** 871-96=945.11
[AN 3858370]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2022.
Papp Miklós (1972-)
   A Papp újra válaszol : kérdések és válaszok tabuk nélkül / Papp Miklós ; [Kovács András Péter előszavával] ; [... kiad. a 777 Közösség Egyesület]. - Budapest : 777 Közösség Egyes., 2021. - 233 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81814-0-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3858427]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2022.
Pók Katalin
   Gyógyulás Istennel [elektronikus dok.] : melyik az igaz vallás? / Pók Katalin. - Szöveg (epub : 395 KB). - [S.l.] : Underground, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
vallásos irodalom - gyógyulás - vallás - elektronikus dokumentum
244 *** 616-036.82 *** 215
[AN 3837451]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2022.
Schlink, Basilea (1904-2001)
So wird man anders (magyar)
   Győzelem a bűn felett / Basilea Schlink. - 9. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2021. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5202-08-7 fűzött
bűn - vallásos irodalom - életvezetés
241.4 *** 613.865 *** 244
[AN 3857718]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2022.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Szerelmes istennők : Egyiptom, Sumér, Ugarit, Szíria, Kréta, India, Japán, Hellász / Szunyogh Szabolcs. - [Budapest] : Noran Libro, 2021. - 319 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-365-5 fűzött : 3600,- Ft
mitológia - ókor
291.13(3) *** 398.221(3)
[AN 3858331]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2022.
   A találkozó : az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve / [... szerkesztői Fábry Kornél, Sándor Csilla, Zsuffa Tünde] ; [kiad. a Szent István-bazilika Gondnoksága]. - [Budapest] : Szt. István-bazilika Gondnoksága, 2021. - 345, [4] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-3513-7 kötött : 9900,- Ft
Congressus Eucharisticus Internationalis (52.) (2021) (Budapest)
Budapest - Magyarország - oltáriszentség - katolikus egyház - 21. század - világtalálkozó
265.3 *** 282(439)"2020" *** 061.7(439-2Bp.)"2020"
[AN 3858140]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2022.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K., [2006]-. - 20 cm
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2647526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2021. - 96 p.
ISBN 963-9012-62-9 fűzött
[AN 3868122] MARC

ANSEL
UTF-86734 /2022.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]-. - 20 cm
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3494587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2021. - 186 p.
ISBN 978-615-5189-03-6 fűzött
[AN 3868127] MARC

ANSEL
UTF-86735 /2022.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K., 2021-. - 20 cm
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3868119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 4. kiad. - 2021. - 96, [2] p.
ISBN 978-615-5189-41-8 fűzött
[AN 3868120] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6736 /2022.
Balázs András
   Család és szomszédság a Magdolna negyedben : gettó-e a szegregátum? / Balázs András ; [közread. az] ... ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Balassi : ELKH TK, cop. 2021. - 188 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-178.
ISBN 978-963-456-102-6 fűzött : 3000,- Ft
Budapest. 8. kerület - magyarországi cigányok - 21. század - marginalizálódás - szegregáció
316.347(=914.99)(439-2Bp.VIII.)"201" *** 308-058.5(=914.99)(439-2Bp.VIII.)"201"
[AN 3857590]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2022.
   Élmény tanítani : ötletek a mindennapokra / [közread. az] Oktatási Hivatal. - [Budapest] : OH, 2020. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
közösségfejlesztés - motiváció - didaktika - tanári segédkönyv - példatár
316.628(072)(076) *** 371.3(072)(076) *** 37.035(072)(076)
[AN 3857565]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2022.
   Hogyan beszélgessünk fiatalokkal érzékeny társadalmi kérdésekről? : ötletgyűjtemény és módszertani segédanyag fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára / [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Political Capital. - [Budapest] : DIA : Political Capital, 2021. - 104 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 97-104.
ISBN 978-963-9607-27-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
társadalmi probléma - tanári segédkönyv
316.3(072)
[AN 3857931]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2022.
Kéri Anita
   A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen / Kéri Anita. - Szeged : SZTE GTK, 2021. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 152-166.
ISBN 978-963-306-820-5 fűzött
Magyarország - Szeged - oktatásszociológia - egyetemi hallgató - egyetem - külföldi diák - elégedettség - közvélemény-kutatás - 21. század
316.37-057.87(439-2Szeged)(=00)"201" *** 378(=00)(439)"201"
[AN 3858667]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2022.
   Methodology handbook [elektronikus dok.] : collection of best practices : innovative solutions for sustainability in education : ERASMUS+KA2 strategic partnership / ed. ... Rok Ramšak, László Varga, Ottó Varga. - Szöveg (pdf : 17.2 MB). - [Budapest] : [BGE], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Budapesti Gazdasági Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163587. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-85-1
környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - társadalmi felelősség - felsőoktatás - elektronikus dokumentum
316.6 *** 504.03 *** 504.06 *** 378
[AN 3820256]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2022.
Normative theories of the media (magyar)
   A média normatív elméletei : újságírás a demokratikus társadalmakban / Clifford G. Christians [et al.] ; [ford. Könczöl Miklós]. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 296 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 269-296.
ISBN 978-963-594-012-7 kötött
médiaismeret - sajtóügy - médiapolitika - tömegtájékoztatási eszköz - demokrácia
316.774 *** 351.751 *** 321.72 *** 659.3 *** 323:008
[AN 3858173]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2022.
Pető Péter (1984-)
   Gyilkos lájkok : manipuláció, nyilvánosság, újságírás a Facebook és Orbán Viktor korában / Pető Péter. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 122 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-517-331-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikai kommunikáció - politikai propaganda - tömegtájékoztatási eszköz - közvélemény-alakítás - médiapolitika - nyilvánosság - információs társadalom - 21. század
316.774(100)"20" *** 316.658 *** 32.019.5(439)"201/202" *** 659.3 *** 328.18(439)"201/202"
[AN 3858344]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2022.
Saad, Gad (1964-)
The parasitic mind (magyar)
   A parazita elme : hogyan pusztítják a fertőző eszmék a józan észt? / Gad Saad ; [ford. Beke Máté] ; [a név- és tárgymutatót Éger György kész.]. - [Budapest] : MCC Press, 2022. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-15-9 fűzött : 3950,- Ft
szociálpszichológia - politikai kultúra - liberalizmus - politikai korrektség - 21. század
316.6 *** 329.12
[AN 3858290]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2022.
Stipkovits Erika, L.
   Mi, együtt : családi kapcsolataink pszichológiája / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - [Budapest] : HVG Kv., cop. 2021. - 334 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-963-565-185-6 kötött : 4200,- Ft
interperszonális kapcsolat - család - családi nevelés - párkapcsolat - személyiségtipológia
316.472.4 *** 316.356.2 *** 37.018.1 *** 159.923
[AN 3858091]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2022.
Szilágyi-Nagy Anna
   Minden térben gyerekekkel : [online és offline közösségi tervezés gyermekközösségekkel] : [tippek és módszerek a szabadterek átalakítására pedagógusoknak és tervezőknek] / [írók Szilágyi-Nagy Anna, Mihály Regina] ; [kiad. a KultúrAktív Egyesület]. - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2021. - 62 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81428-8-5 fűzött
közösségfejlesztés - tervezés - gyermek - módszertan
316.45-053.2 *** 316.47-053.2 *** 371.3
[AN 3857963]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6746 /2022.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Néprajzi alapismeretek / Andrásfalvy Bertalan ; [a rajzokat Szatyor Győző kész. ...] ; [közread. a Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyes., 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-615-01-3836-7 fűzött
magyar néprajz - néprajz
39(=945.11) *** 39.001
[AN 3867736]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2022.
Böjte Zsófia
   Tudatosságra nevelés / [szerzők Böjte Zsófia, Gálóczi Balázs István]. - [Budapest] : OH, 2021. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jeles napok ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
naptári szokás - világnap - megemlékezés - tanári segédkönyv
394.46(072) *** 398.33(072)
[AN 3857562]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2022.
   Dödölle : gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendárium : [ünnepi receptekkel] / szerk. Lovász Andrea ; ill. Keszeg Ágnes. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 313, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-21-0 kötött : 5990,- Ft
magyar néprajz - népszokás - magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - ételrecept
398.3(=945.11)(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3868584]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2022.
Drávucz Orsolya
   Kulturális emléknapok és értékek / [szerzők Drávucz Orsolya, Kürtösi Réka Orsolya]. - [Budapest] : OH, 2021. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jeles napok ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
emlékünnep - világnap - tanári segédkönyv
394.46(072) *** 398.33(072)
[AN 3857561]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2022.
Dunai Márk Bence
   Történelmi emlékezet / [szerzők Dunai Márk Bence, Legeza Katalin, Szendeff Barnabás]. - [Budapest] : OH, 2021. - 81 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jeles napok ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
emlékezetpolitika - történelemtanítás - tanári segédkönyv
394.46(072) *** 372.893(072)
[AN 3857563]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2022.
Gáspárek Noémi
   Egyházi ünnepek / [szerzők Gáspárek Noémi, Kováts Zsófia]. - [Budapest] : OH, 2021. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jeles napok ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
keresztény ünnep - naptári szokás - tanári segédkönyv
398.33(072)
[AN 3857568]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2022.
Magyar Zoltán (1967-)
   Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus : típus- és motívumindex / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2021. - 4 db ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-514-101-2 kötött : 18000,- Ft
Erdély - magyar néprajz - folklorisztika - hiedelem - mesebeli lény - mesekatalógus
398.3/.4(=945.11)(498.4):030
[AN 3858426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A természetfeletti világ. - 629 p. : ill.
ISBN 978-963-514-102-9
[AN 3858428] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Természetfeletti tudással és képességgel rendelkező emberek. - 493 p.
ISBN 978-963-514-103-6
[AN 3858429] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyéb mondák és bibliográfia. - 394 p.
ISBN 978-963-514-104-3
[AN 3858431] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Index, konkordancia, tanulmányok. - 476 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-514-105-0
[AN 3858432] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6753 /2022.
   2019 European Parliament elections and domestic politics of Central and Eastern European countries [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institute ... - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166076. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-15-9
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - választás - belpolitika - elektronikus dokumentum
324(4-62)"2019" *** 327.39(4-62)"2019" *** 323(4-11)"201"
[AN 3838157]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2022.
Bába Szilvia (1980-)
   Az Óperenciás tengeren túl : magyar identitás a diaszpórában / Bába Szilvia. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Rátio K., 2022. - 306 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-271.
ISBN 978-615-80150-6-6 kötött
kivándorlás - magyarság - identitás - 19. század - 20. század - 21. század
325.25(=945.11)(100)"18/201" *** 316.347(=945.11)(100)"18/201" *** 316.63(=945.11)(100)"18/201"
[AN 3868668]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2022.
Brenner Koloman (1968-)
   Deutsche Minderheit(en) und Institutionen : Beiträge zur Minderheitenkunde für Germanistik Studenten der Fachrichtung Deutsch als Nationalitätensprache / Koloman Brenner ; [hrsg. von] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen ... - Budapest : Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 2021. - 193 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-160.
ISBN 978-963-284-972-0 fűzött
Európa - magyarországi németek - németek - kisebbség
323.1(=30)(4) *** 316.347(=30)(439)"18/20"
[AN 3867597]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2022.
   Central and Eastern European countries and the new European Commission 2019 [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institute. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165387. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-25-8
European Commission
Európai Unió - 21. század - elektronikus dokumentum
327.39(4-62)"201/202""
[AN 3833959]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2022.
Engels, David (1979-)
Was tun? (magyar)
   Mit tegyünk? / David Engels ; [ford. B. Szabó Dezső, B. Szabó Károly]. - [Budapest] : MCC Press, cop. 2021. - 242, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-6351-04-3 fűzött : 2950,- Ft
európai integráció - identitás - európai identitás
327.39(4-62) *** 316.63(4)
[AN 3858413]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2022.
Galló Béla (1952-)
   Mi lett veled szociáldemokrácia? : neoliberális zsákutcában a baloldal / Galló Béla ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 163, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-35-8 fűzött : 3490,- Ft
eszmetörténet - politikatörténet - politológia - baloldali irányzat - szociáldemokrácia - neoliberalizmus - 20. század - 21. század
329.14(100)"19/20" *** 329.12 *** 330.831
[AN 3858650]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2022.
   "Mert szeretetre van szükség, hogy ... szenvedés után megbékéljenek a lelkek..." : a Gulág-GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma Kárpátalján, 2020 : nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2020. november 20. : a Szolyvai Emlékparkbizottság évkönyve / [szerk. Dupka György, Zubánics László]. - Ungvár : Szolyvai Emlékparkbiz. ; Budapest : Intermix, 2021. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 300.)
A konferencia szerkesztett előadásai. - Gerinccím: A Gulág-GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma Kárpátalján, 2020. - Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-31-0 fűzött
Kárpátalja - Erdély - Gulag - magyar történelem - határon túli magyarság - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - emlékezetpolitika - konferencia-kiadvány
323.282(47)"194/195" *** 316.63 *** 343.819.5(47)"194/195" *** 061.3(477.87-2Beregszász)
[AN 3858598]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2022.
Merz, Friedrich (1955-)
Neue Zeit - neue Verantwortung (magyar)
   Új idők - új felelősség : demokrácia és szociális piacgazdaság Németországban a 21. században / Friedrich Merz ; [ford. B. Szabó Dezső, B. Szabó Károly]. - [Budapest] : MCC Press, 2022. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-[220].
ISBN 978-615-6351-07-4 fűzött : 3450,- Ft
Németország - demokrácia - nyitott társadalom - társadalmi norma - szociális piacgazdaság - 21. század
321.7(430) *** 316.63 *** 330.342.146(430)"201/202"
[AN 3858280]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2022.
Molnár András (1962-)
   Deák Antal a pozsonyi diétán : egy országgyűlési követ politikai tevékenysége és mindennapjai, 1825-1833 / Molnár András. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 444 p. : ill. ; 24 cm. - (Országgyűlési értekezések, ISSN 2630-9718)
Bibliogr.: p. 410-430.
ISBN 978-615-5948-70-1 kötött
Deák Antal (1789-1842)
Magyarország - Zala vármegye - Pozsony - politikatörténet - politikus - országgyűlés - helytörténet - művelődéstörténet - reformkor - 19. század
32(439)"182/183" *** 32(439)(092)Deák_A. *** 342.534(439)"182/183" *** 943.912.1"182/184" *** 930.85(439-2Pozsony)"18"
[AN 3858699]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2022.
Ormos Mária (1930-2019)
   Mussolini [elektronikus dok.] / Ormos Mária. - Szöveg (epub : 636 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2019. - (Ormos Mária művei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9531-3
Mussolini, Benito (1883-1945)
Olaszország - politikus - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - elektronikus dokumentum
32(45)(092)Mussolini,_B. *** 945"192/194"
[AN 3827557]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2022.
Rosebush, James
True Reagan (magyar)
   A valódi Reagan : mi tette naggyá Ronald Reagant, és miért fontos ez? / James Rosebush ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 272 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5559-81-5 kötött : 3990,- Ft
Reagan, Ronald (1911-2004)
Egyesült Államok - államfő - 20. század
32(73)(092)Reagan,_R.
[AN 3858227]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2022.
Salvini, Matteo (1973-)
Io sono Matteo Salvini (magyar)
   Matteo Salvini vagyok : interjú a tükörben / [riporter] Chiara Giannini ; [ford. ... Miklósi Klára]. - Budapest : PestiSrácok.hu : Insider Media Lapkiadó Kft., 2021. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3774-2 fűzött : 3790,- Ft
Salvini, Matteo (1973-)
Olaszország - politikus - 20. század - 21. század
32(45)(092)Salvini,_M.
[AN 3857583]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2022.
Szicherle Patrik
   The specter of authoritarian regimes is haunting Europe : populist friends seek to help lowering the EU's guard / Patrik Szicherle, Csaba Molnár, Péter Krekó ; [publ. by the Political Capital Policy Research & Consulting Institute]. - [Budapest] : Political Capital, 2021. - 25 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9607-26-2 fűzött
Európai Unió - külpolitika - politikai magatartás - befolyásolás - politikai propaganda - 21. század
327(4-62) *** 327.8(100)"201/202" *** 327.8(4-62)"201/202"
[AN 3857928]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2022.
   A választás fensége / szerk. Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 318 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-347-1 fűzött : 3400,- Ft
választás - választási rendszer - választójog - politikai szociológia - politológia
324 *** 316.334.3 *** 32.001 *** 342.8
[AN 3858454]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2022.
Veszprémy László Bernát (1993-)
   Migráció és antiszemitizmus Nyugaton / Veszprémy László Bernát ; [a névmutatót kész. Gáspár Katalin]. - [Budapest] : MCC Press, 2021. - 194, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 104-142.
ISBN 978-615-6351-00-5 fűzött : 3450,- Ft
Európa - antiszemitizmus - bevándorlás - 21. század
323.12(=924)(4)"201" *** 325.1(4)"201"
[AN 3858285]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2022.
West, Ed
The diversity illusion (magyar)
   A sokszínűség illúziója : mit rontottunk el a bevándorlással kapcsolatban, és hogyan hozhatjuk helyre? / Ed West ; [ford. Tóth Márk]. - [Budapest] : MCC Press, 2021. - 366, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 362-[367].
ISBN 978-615-6351-11-1 fűzött : 3950,- Ft
Nagy-Britannia - bevándorlás - migrációs politika - multikulturalizmus - társadalmi integráció - ezredforduló
325.1(410) *** 341.43(410) *** 316.7(410)"198/200" *** 316.4.052(410)"199/200"
[AN 3858299]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2022.
Zinner Tibor (1948-)
   A magyar nép nevében? : tanulmányok a népbíróságokról, jogászokról, diktatúráról / Zinner Tibor. - Budapest : NEB, 2021. - 240 p. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-34-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - igazságügy - népbíróság - politikai üldözés - népbírósági per - koncepciós per - jogeset - politikai rendőrség - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
323.281(439)"1945/195" *** 343.301.096(439)"1945/195" *** 351.746.1(439)"1945/195" *** 343.197.2(439)"1945/195"
[AN 3858525]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6770 /2022.
   A 100 éves Vitézi Rend története : Trianon szétszabdaltságában / [... szerk. Tolnai Eta] ; [kiad. a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület]. - Budapest : Vitézek Tört. Rendje Egyes., 2020. - 420 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-3644-8 kötött
Vitézi Rend
Magyarország - vitézi rend - testülettörténet - album
929.71(439)(091)(084.1)
[AN 3857572]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2022.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
U vojny ne zhenskoe lico (magyar)
   Nők a tűzvonalban / Szetlana Alekszijevics ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Helikon, 2022. - 429, [3] p. ; 21 cm
Megj. "A háború nem asszonyi dolog" címmel is
ISBN 978-963-479-912-2 kötött : 4999,- Ft
Szovjetunió - nők a társadalomban - hadtörténet - második világháború - oral history - memoár
947"1941/1945"(0:82-94) *** 355-055.2(47)"1941/1945"(093) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3868582]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2022.
Cornell, David (1976-)
Bannockburn (magyar)
   Bannockburn, 1314 : Robert Bruce és a skótok diadala Anglia felett / David Cornell ; [ford. Gálné Bíró Blanka]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2021. - 342 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 337-342.
ISBN 978-615-5583-49-0 kötött : 5990,- Ft
Skócia - Anglia - hadtörténet - történelem - csata - 13. század - 14. század
941.0"12/13" *** 941.1"12/13" *** 355.48(411)"131"
[AN 3858189]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2022.
Erdélyi Erzsébet (1950-)
   A bátori 'Sigray család emlékezete Nagykőrösön / Erdélyi Erzsébet, Szabó Attila. - [Budapest] : Sigray M., [2021]. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 118-120.
ISBN 978-615-01-2487-2 kötött
Sigray család
Nagykőrös - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Sigray *** 943.9-2Nagykőrös
[AN 3857934]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2022.
Faludi Ádám (1951-)
   Kültéri felejtések / Faludi Ádám. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2021. - 68 p. : ill. ; 18 cm. - (Hely & mérték, ISSN 2732-2572 ; 2.)
ISBN 978-615-81405-2-2 fűzött
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 3858422]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2022.
Fekete János (1924-2008)
   Múltidéző : Fekete János helytörténeti írásaival, 1988-2000 / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2021. - 376 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80908-3-4 kötött
Kiskunfélegyháza - helytörténet - publicisztika
943.9-2Kiskunfélegyháza(0:82-92)
[AN 3857969]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2022.
Ferwagner Péter Ákos (1973-)
   A modern Közel-Kelet születése, 1914-1924 / Ferwagner Péter Ákos ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK, 2021. - 781 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 729-781.
ISBN 978-963-306-827-4 fűzött
Közel-Kelet - Oszmán-török Birodalom - történelem - külpolitika - geopolitika - új állam elismerése - első világháború - két világháború közötti időszak
95-011'191/192" *** 327(100)"191/192" *** 341.218(5-011)"191/192" *** 956.0"191/192"
[AN 3858671]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2022.
Gates, Robert M. (1943-)
Duty (magyar)
   Szolgálat : egy háborús miniszter visszaemlékezései / Robert M. Gates ; [ford. Magyarics Tamás]. - Budapest : MCC Press, 2021. - 599 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5559-86-0 kötött : 5990,- Ft
Egyesült Államok - történelem - politikatörténet - külpolitika - katonapolitika - biztonságpolitika - miniszter - századforduló - memoár
973"200" *** 327(73)"200/201" *** 32(73)(092)Gates,_R._M.(0:82-94) *** 355.02(73)"200/201"(0:82-94)
[AN 3858100]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2022.
   Gróf Széchenyi István és Győr : győri sajtó- és dokumentumgyűjtemény / [összegyűjt. és szerk.] Biczó Zalán. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2021. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-59-5 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Győr - történelmi személy - helytörténet - sajtótörténet - 19. század - 20. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9-2Győr"185/194" *** 070(439-2Győr)"185/194"
[AN 3857822]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2022.
Horváth Friderika (1970-)
   Amiről a tárgyak mesélnek : római emlékek nyomában a Foktorokban : vezető Azaum Római Tábor régészeti kiállításához / Horváth Friderika ; [kiad. Almásfüzitő Község Önkormányzata]. - Almásfüzitő : Önkormányzat, 2021. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítás 2021. nov. 3-án nyílt. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-01-3423-9 fűzött
Azaum - Almásfüzitő - régészet - római birodalom kora
904(439-2Almásfüzitő) *** 904(398.6-2Azaum)
[AN 3858581]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2022.
Horváth József (1941-)
   Kisdörnye : családtörténet / Horváth József. - Csurgó : Szerző, 2021. - 181 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1900-7 fűzött
Horváth család
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Horváth(0:82-94)
[AN 3858456]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2022.
   A jelenkori Franciaország / szerk. Türke András István ; szerzők Bajomi Iván [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-825-8
Franciaország - történelem - belpolitika - külpolitika - 20. század - 21. század
944"195/202" *** 323(44)"195/202" *** 327(44)"195/202"
[AN 3857960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az V. köztársaság története, bel- és külpolitikája. - 407 p.
ISBN 978-963-414-832-6 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3857964] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Tanulmányok a jelenkori Franciaországról. - 430 p.
ISBN 978-963-414-833-3 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3857965] MARC

ANSEL
UTF-86782 /2022.
Jones, Dan (1981-)
The Templars (magyar)
   A templomosok [elektronikus dok.] : Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása / Dan Jones ; ford. Barabás József. - Szöveg (epub : 9 MB). - [Budapest] : Kossuth K., [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164555. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9419-4
templomosok - művelődéstörténet - középkor - elektronikus dokumentum
929.712 *** 061.236.64 *** 930.85(100)"11/13"
[AN 3827613]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2022.
Káli Csaba (1969-)
   Zala megye szovjetizálása, 1945-1950 / Káli Csaba. - Budapest : BTK : NEB, 2021. - 460 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 6.)
Bibliogr.: p. 427-438. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-242-1 kötött : 3900,- Ft
Zala megye - helytörténet - társadalomtörténet - 1945 utáni időszak
943.912.1"1945/1950" *** 316.32(439.121)"1945/1950"
[AN 3858134]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2022.
   Középkortörténeti tanulmányok 11 : a XI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2019. május 30-31.) válogatott előadásai / szerk. Thoroczkay Gábor ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2021. - 155, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6194-02-2 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - magyar őstörténet - középkor
943.9"09/15" *** 930.8(=945.11)"08/09" *** 94"10/15
[AN 3858674]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2022.
Krajcsír Lukács (1989-)
   Válságból válságba : a Szuezhez vezető út, 1955-1956 / Krajcsír Lukács ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 408 p. ; 21 cm + mell. ([4] p. : ill., színes, térk. ; 19 cm)
Bibliogr.: p. 355-363.
ISBN 978-615-5559-85-3 kötött : 3500,- Ft
Közel-Kelet - Egyiptom - történelem - biztonságpolitika - külpolitika - szuezi válság - 1950-es évek
95-011"195" *** 962.0"1956" *** 355.40(100)"195" *** 327(100)"195"
[AN 3858593]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2022.
Navalʹnij, Oleg (1983-)
3 1/2 (magyar)
   Három és fél : elítélti tisztelettel és testvéri melegséggel : [Alekszej Navalnij öccsének börtönnaplója] / Oleg Navalnij ; [ford. Holka László]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 428, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-139-7 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - híres ember - kényszermunka - munkatábor - 20. század - 21. század - memoár
929(47)(092)Navalʹnij,_O.(0:82-94) *** 343.262(47)"201"(0:82-94)
[AN 3858222]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2022.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Árnyékporocska : emlékmondatok Kner Piroska életéből : félténypróza / Parti Nagy Lajos ; [közread. a] ... Határ Győző Városi Könyvtár. - Budapest : Magvető ; Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2021. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm
Megj. Beczkóyné Kner Piroska "Szakácskönyv" c. művével együtt
ISBN 978-963-14-4132-1 kötött : a Szakácskönyv c. kötettel együtt 5499,- Ft
Beczkóyné Kner Piroska (1877-19??)
Magyarország - híres ember - 19. század - 20. század - magyar irodalom - próza
929(439)(092)Beczkóyné_Kner_P.(0:82-3) *** 894.511-3
[AN 3858171]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2022.
Pelles Márton (1992-)
   A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története, 1868-1921 / Pelles Márton, Zsigmond Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 365 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm + 3 mell.
Bibliogr.: p. 336-350.
ISBN 978-615-6172-82-2 kötött
Fiume - helytörténet - kereskedelmi tengerészet - kikötő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - album
943.925"186/192"(084.1) *** 656.61(439.25)
[AN 3858159]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2022.
Scharek Ferenc
   A pestszentlőrinci Szemeretelep története / Scharek Ferenc ; [közread. a] Szemeretelepiek Baráti Közössége. - [Budapest] : Szemeretelepiek Baráti Közössége, 2021. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-615-01-2654-8 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.XVIII.(091) *** 908.439-2Bp.XVIII.
[AN 3857705]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2022.
Scharek Ferenc
   A pestszentlőrinci Szemeretelep története / Scharek Ferenc ; [közread. a] Szemeretelepiek Baráti Közössége. - [Budapest] : Szemeretelepiek Baráti Közössége, 2022. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-615-01-2654-8 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.XVIII.(091) *** 908.439-2Bp.XVIII.
[AN 3867730]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2022.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2021. - p. 541-600. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 15.)
Bibliogr.: p. 598-600.
ISBN 978-615-6254-01-6 fűzött
[AN 3843901] MARC

ANSEL
UTF-86792 /2022.
   Talpra állás Trianon után / szerk. Kása Csaba, Vizi László Tamás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-47-2 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - gazdaságtörténet - kulturális politika - állam és egyház viszonya - két világháború közötti időszak
943.9"192" *** 323(439)"192" *** 338(439)"192" *** 008:323(439)"192" *** 322(439)"192"
[AN 3857584]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2022.
   Trianon utóélete - az első sikerektől a százéves évfordulóig / szerk. Babucs Zoltán, Vizi László Tamás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-42-7 kötött
magyar történelem - két világháború közötti időszak - 20. század - ezredforduló - határkérdés - nemzeti trauma - trianoni békeszerződés
943.9"192/201" *** 341.382"1920" *** 342.15(439)"192/194" *** 316.63(=945.11)
[AN 3857580]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2022.
   Vagy és leszel : Szalai Attila-emlékkönyv / [összeáll. és szerk. Kiss Gy. Csaba, Mezei Károly és Molnár Imre]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 175 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-514-011-4 fűzött
Szalai Attila (1950-2020)
Magyarország - Lengyelország - újságíró - diplomata - polonisztika - kulturális kapcsolat - 20. század - 21. század - memoár
930.85(438)(439) *** 070(439)(092)Szalai_A.(0:82-94) *** 327(439)(092)Szalai_A.(0:82-94)
[AN 3858445]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2022.
   Virtuális nemzetegyesítés : a Magyar Népfőiskolai Collegium online konferenciái, 2020-2021 / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2022. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 47.)
Bibliogr.
Magyarország - magyarságkutatás - művelődéstörténet - magyarság - külpolitika - ezredforduló - állam és egyház viszonya
930.85(439) *** 930.8(=945.11) *** 316.347(=945.11)(100) *** 327(100)"20" *** 327(439)"20" *** 322(439) *** 323.1(=945.11)
[AN 3868474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 497 p.
ISBN 978-615-81880-2-9 fűzött
[AN 3868483] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 469 p.
ISBN 978-615-81880-3-6 fűzött
[AN 3868485] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6796 /2022.
Age of discovery (magyar)
   Felfedezések kora : [hét tengeren hajózva így gyarmatosította Európa a világot] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-57-1 fűzött : 1990,- Ft
felfedező utazás - művelődéstörténet
910.4(100) *** 930.85(100)
[AN 3857940]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Duna / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 280, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 5.)
ISBN 978-963-486-510-0 kötött : 4999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3867598]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2022.
Csontos László
   Az én megyém! : Borsod, Abaúj, Zemplén és egy csipet Gömör / Csontos László ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - [Miskolc] : Háromkő Egyes., 2021. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3260-0 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helyismeret
908.439.134
[AN 3858509]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2022.
Hargittai István (1941-)
Science in London (magyar)
   Londoni séták a tudomány körül / Hargittai István, Hargittai Magdolna ; [ford. Silberer Vera]. - Budapest : Akad. K., 2021. - 306 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-596.
ISBN 978-963-454-693-1 kötött : 5600,- Ft
London - helyismeret - tudományos élet - művelődéstörténet
908.410-2London *** 001.89(410-2London) *** 930.85(420-2London)
[AN 3858265]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2022.
Lángh Júlia (1942-)
   Hamuban sült manióka : afrikai olvasókönyv / Lángh Júlia ; [közread. a Közel Afrikához Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Közel Afrikához Alapítvány, 2022. - 213, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3526-7 fűzött
Afrika - helyismeret - afrikai irodalom - francia nyelvű irodalom története - kulturális antropológia
908.6 *** 840(6)(091) *** 39(6) *** 316.7(6)
[AN 3868665]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2022.
Tofán Sándor (1950-)
   Az én Szentesem! : [fotókönyv 2] / Tofán Sándor ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2021. - 179 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-6210-02-9 kötött
Szentes - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentes(084.12) *** 77.04(439)(092)Tofán_S.
[AN 3857953]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6802 /2022.
   Gazdaság és pénzügyek a 21. században II [elektronikus dok.] : konferenciakötet : Pécs, 2020. október 08. = Business and economy in the 21st century II. : conference proceedings : Pécs, 08 October 2020 / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Pécs : PTE ÁJK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166389. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-593-8
gazdaságtan - pénzügyi bűncselekmény - adózás - pénzügy - elektronikus dokumentum
343.53 *** 336.7 *** 330 *** 336.2
[AN 3840346]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2022.
Herczeg Sándor (1972-)
   Gyilkosság karácsonykor : makói rémtettek nyomában / Herczeg Sándor. - [Hódmezővásárhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2760-6 fűzött : 2590,- Ft
Makó - gyilkosság - híres bűneset - 19. század - 20. század
343.611(439-2Makó)"188/195" *** 34.096(439-2Makó)"188/195"
[AN 3857819]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2022.
Magyarország. Alkotmánybíróság
   Az alkotmánybírósági gyakorlat : az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata, 1990-2020 / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Zakariás Kinga ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : HVG-ORAC, 2021. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-542-0 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - alkotmánybírósági határozat - ezredforduló
342.565.2(439)"199/201"(094.92)
[AN 3858021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 863 p.
ISBN 978-963-258-543-7
[AN 3858023] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1059 p. : ill.
ISBN 978-963-258-544-4
[AN 3858024] MARC

ANSEL
UTF-86805 /2022.
Maraini, Dacia (1936-)
L'amore rubato (magyar)
   Rabolt szerelem [elektronikus dok.] : nyolc történet a bántalmazásról / Dacia Maraini ; ford. Lukácsi Margit. - Szöveg (epub : 718 KB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-475-247-9)
olasz irodalom - nők elleni erőszak - elbeszélés - elektronikus dokumentum
343.54-055.2(0:82-32) *** 850-32=945.11
[AN 3868361]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2022.
   Nagykommentár a végrehajtási törvényhez : nagykommentár a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényhez / szerk. Lukács Tamás, Martonovics Bernadett, Schadl György. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 735 p. ; 25 cm
Lezárva: 2021. okt. 1.
ISBN 978-963-594-015-8 kötött
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény - útmutató
347.952(439)(094)(036)
[AN 3858144]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2022.
Németh István
   A nádori méltóság a középkori Magyarországon / Németh István. - Budapest : Romanika, 2021. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 36.)
Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-615-5037-75-7 kötött : 3990,- Ft
nádor - államszervezet - magyar történelem - jogtörténet - középkor - újkor
342.512 *** 943.9(092) *** 342.5(439)(091)
[AN 3857601]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2022.
Sándor Lénárd
   Alkotmányjogi utazás Amerikában : interjúkötet / Sándor Lénárd. - Budapest : MCC Press, 2021. - 252, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-05-0 kötött : 3950,- Ft
Egyesült Államok - alkotmányjog - államjog - nemzetközi jog - interjú
342.4(73)(047.53) *** 341(100)(047.53)
[AN 3858281]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6809 /2022.
Bandholtz, Harry Hill (1864-1925)
An undiplomatic diary (magyar)
   A Bandholtz-napló : román megszállás Magyarországon : Harry Hill Bandholtz dandártábornoknak, a magyarországi szövetséges katonai misszió amerikai tagjának feljegyzései 1919-1920 között / [... újraford. Lengyel Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 401 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Megj. "Román megszállás Magyarországon" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6168-10-8 fűzött : 4900,- Ft
Románia - Egyesült Államok - magyar történelem - történelem - két világháború közötti időszak - román megszállás - katonatiszt - napló
355(73)(0929Bandholtz,_H._H.(0:82-94) *** 943.9"1919/1920"(0:82-94) *** 949.8"1919/1920"(0:82-94)
[AN 3858639]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2022.
Czaga Viktória (1951-2022)
   Pesthidegkút hősi halottai, katonahősei, civil áldozatai az első és második világháborúban / Czaga Viktória. - Budapest : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Pesthidegkúti helytörténeti füzetek, ISSN 2064-5740 ; 7.)
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-8457-43-1 fűzött
Budapest. 2. kerület - Magyarország - hősi halott - első világháború - második világháború - hadtörténet - névjegyzék
355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 355.293(439-2Bp.II.)"1939/1945" *** 355.293(439-2Bp.II.)"1914/1918" *** 050.8
[AN 3858104]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2022.
De la Bédoyère, Guy (1957-)
Praetorian (magyar)
   Pretoriánusok : a római császári testőrség felemelkedése és bukása / Guy de la Bédoyère ; [ford. Kőrös László]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2021. - 352 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 344-352.
ISBN 978-615-5583-47-6 kötött : 6500,- Ft
Római Birodalom - testőrség - különleges alakulat - hadtörténet
355.318(37)(091)
[AN 3858178]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2022.
Dupka György (1952-)
   Magyar gulág-gupvi-rabok Eurázsiában : felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország), Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban : történelmi szociográfia / Dupka György. - Átd., bőv. kiad. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2021. - [2], 617 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 265.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-87-5 kötött
Magyarország - Szovjetunió - Eurázsia - Gulag - állami terror - hadifogoly - munkatábor - sírgondozás - második világháború - 1945 utáni időszak - adattár - történelmi forrás
355.257.7(=945.11)(47)"194/195"(093) *** 718(4/5) *** 323.282(47)"194/195"(093) *** 343.819.5(47)"194/195"(093)
[AN 3858608]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2022.
Eperjesi Ildikó
   Sorskönyv a frontról [elektronikus dok.] : háborús foszlányok / Eperjesi Ildikó, Olekszandr Kacsura. - Szöveg (epub : 52.5 MB). - [Budapest] : Kossuth K., [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164662. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9975-5
Ukrajna - háború - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
355.48(477)"201"(047.53)
[AN 3828505]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6814 /2022.
Gupta, Sanjay
   Vezető a változó világban : a VUCA világban légy AVICA vezető! / Sanjay Gupta. - Budapest ; Csömör : Sangeet Kft., 2021. - 155 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3433-8 fűzött : 3900,- Ft
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3857710]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2022.
Porkoláb Imre
   Vállalati gerillák : változz, változtass, vezess a káosz küszöbén! / Porkoláb Imre, Porkoláb-Minarik Annamária. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 400 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-152-8 kötött : 4500,- Ft
vezetés - munkalélektan - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
65.012.4 *** 159.923 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3858205]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6816 /2022.
   30 years of the V4 / [ed. Anton Bendarzsevszkij] ; [publ. by the] Danube Institute. - [Budapest] : Danube Inst., 2021. - 230 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3479-6 fűzött
Visegrádi államok - regionális együttműködés - nemzetközi együttműködés - geopolitika
332.14(4-11)"199/201" *** 327(4-11)"199/201"
[AN 3858095]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2022.
   Adóismeretek : [2022] / [szerk. Fellegi Miklós]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2022. - 434 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2022. febr. - Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 978-963-638-641-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3868522]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2022.
Bogle, John C. (1929-2019)
Common sense on mutual funds (magyar)
   Vagyonépítés befektetési alapokkal : új lehetőségek intelligens befektetőknek / John C. Bogle ; [ford. Juhász Gyula]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2021. - 368 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-615-5698-10-1 kötött : 6490,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde - pénzpiac
658.152 *** 336.76
[AN 3858102]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2022.
   Economic and social changes [elektronikus dok.] : historical facts, analyses and interpretations / ed. by Zoltán Kaposi, Virág Rab. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Pécs : Working Group of Economic and Social History Reg. Comm. of the HAS, 2021. - (Studies on economic and social history from southern Transdanubia ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166363. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-628-7)
Dél-Dunántúl - Magyarország - gazdaságtörténet - modernizáció - turizmus - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
338(439Dél-Dunántúl)"17/19" *** 338(439)"18/19" *** 338.48(439Dél-Dunántúl)"18/19" *** 316.32(439Dél-Dunántúl)"18/19" *** 316.32(439)"17/19"
[AN 3840161]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2022.
Ferencz Tibor
   Mosonmagyaróvár egykori gyárai / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : Ferencz T., 2021. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2529-9 fűzött
Mosonmagyaróvár - gazdaságtörténet - ipartörténet - gyártörténet - 19. század - 20. század
338(091)(439-2Mosonmagyaróvár)"18/19" *** 338.45(439-2Mosonmagyaróvár)"18/19" *** 061.5(439-2Mosonmagyaróvár)"18/19"
[AN 3857798]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2022.
   Foreign direct investment in Central and Eastern European countries [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institute ... - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166075. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-13-5
Közép-Európa - Kelet-Európa - tőkebefektetés - tőkebehozatal - 21. század - elektronikus dokumentum
339.727.24(4-11)"201"
[AN 3838156]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2022.
Hídvéghy Róbert (1983-)
   50 lépés a bőség elérésére : hogyan érd el a pénzügyi szabadságot Magyarországon? / Hídvéghy Róbert. - [Budapest] : Cashflow Mérnök Intern. Kft., cop. 2021. - 331 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81444-1-4 kötött : 9800,- Ft
vállalkozásfejlesztés - gazdagság - siker
658.1.012.4 *** 336.7
[AN 3857557]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2022.
Housel, Morgan
The psychology of money (magyar)
   A pénz pszichológiája : időtlen leckék vagyonról, mohóságról és boldogságról / Morgan Housel ; [ford. ... Lénárt Szabolcs, Lénárt Hanna ...]. - Budapest : A4C Books, 2021. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-02-4 kötött : 4990,- Ft
pénzügy - gazdaságpszichológia
330.16 *** 336.7
[AN 3858223]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2022.
Imre Tamás (1962-)
   Stratégiai menedzsment a gyakorlatban [elektronikus dok.] / Imre Tamás. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2020. - (SpringMed gazdasági könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165607. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-86-0
stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
658.1.012.2
[AN 3835472]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2022.
Lengyel Imre (1954-)
   Regionális és városgazdaságtan / Lengyel Imre. - [Szeged] : Szegedi Egy. K., 2021. - 579 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliiogr.: p. 559-579.
ISBN 978-963-306-831-1 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - regionális fejlesztés - városfejlesztés - területfejlesztés
332.1(439) *** 711.1(439) *** 911.375 *** 711.4 *** 330.341
[AN 3858676]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2022.
   Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején : a Költségvetési Tanács részére készült elemzések összefoglalói, 2021 = National economy and public finances in the time of the coronavirus pandemic : summaries of analyses prepared for the Fiscal Council of Hungary in 2021 / [szerk. Halm Tamás] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2021. - 156, 156 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-67-1 fűzött
Magyarország - államháztartás - nemzetgazdaság - gazdasági hatás - világjárvány - gazdasági elemzés - 21. század
336.12(439)"202" *** 616.98(100)"202" *** 338(439)"202"
[AN 3858695]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2022.
Máté Brigitta
   Vállalkozás fokról fokra : ötlettől a megvalósulásig gyakorlati útmutatóval / Máté Brigitta. - [Budapest] : Lépcsőfok : Máté B., cop. 2021. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3659-2 fűzött
vállalkozásmenedzsment
658.1.012.4
[AN 3857871]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2022.
   Overview of industries in Central and Eastern European countries, 2019 [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institut ... - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165386. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-17-3
Kelet-Európa - Közép-Európa - ipar - 21. század - elektronikus dokumentum
338.45(4-11)"201"
[AN 3833958]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2022.
Szűcs Krisztián
   Marketing research 2.0 [elektronikus dok.] / Krisztián Szűcs, Erika Lázár, Péter Németh ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Marketing and Tourism. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Business and Economics Dep. of Marketing and Tourism, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165391. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-630-0
marketing - kutatás - elektronikus dokumentum
339.138 *** 658.8
[AN 3833963]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2022.
   When CEE countries meet with China in April 2019 [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institute ... - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165388. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-23-4
Kína - Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdasági együttműködés - külpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(510)"201" *** 338.2(4-62)"201" *** 338.2(4-11)"201" *** 327(510)"201" *** 327(4-62)"201" *** 327(4-11)"201"
[AN 3833960]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6831 /2022.
   Familiáris utak : módszertani összegzés az EFOP-5.2.4-17-2017-00007 projektben / szerk. Kiss Miklós ; [közread. a] VOKE Csomóponti Művelődési Központ. - Szolnok : VOKE Csomóponti Művel. Közp., 2020. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-615-6267-02-3 fűzött
Magyarország - szociális munka - család - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű - konfliktuskezelés - 21. század
364(439)"201" *** 316.356.2 *** 316.344 *** 316.48
[AN 3858450]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6832 /2022.
Budainé Balatoni Katalin
   Így tedd rá! : táncos mozgásfejlesztés az óvodában : [óvó- és táncpedagógusok részére] : [népi játék, néptáncmódszertan] / [írta Balatoni Katalin]. - Ráckeve ; Budapest : Saramis Kft., 2022. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-06-8780-5 fűzött
táncpedagógia - óvodai nevelés - néptánc - népi játék - tanári segédkönyv
372.879.33(072) *** 372.3(072) *** 371.38(072) *** 372.363(072) *** 793.31.02 *** 394.3-053.2(=00)(439)(072)
[AN 3867731]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2022.
   A Budapesti Corvinus Egyetem és elődintézményei története a kezdetektől 2020-ig / szerk. Szécsényi András, Zsidi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 2021. - 536, XXVII p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 479-509. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-454-673-3 kötött : 10900,- Ft
Budapesti Corvinus Egyetem
Magyarország - Budapest - egyetem - közgazdászképzés - mérnökképzés - testülettörténet - oktatástörténet
378.633(439)(091) *** 378.662(439)(091) *** 378.4(439-2Bp.)(091)
[AN 3858312]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2022.
   A Csillagkutyával a változás útján : esettanulmány az EFOP-5.2.4-17-2017-00008 számú projektben résztvevőktől / szerk. Zárug Bernadett ; [közread. a] Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum]. - Balatonszemes : Latinovits Z. Művel. Ház, Kvt. és Múz., 2020. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9675-9 fűzött
Magyarország - drámapedagógia - képességfejlesztés - 21. század - esettanulmány
37.025 *** 371.383.1(439)"201"
[AN 3858440]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2022.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk az agresszióval? : pszichológiai útmutató, dacszelídítő mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 140 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5932-69-4 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - agresszív magatartás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2) *** 159.922.7 *** 316.647.3-053.6
[AN 3858212]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2022.
   Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye [elektronikus dok.] / szerzők Farkas Andrea [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Budapest : OH, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165751. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6256-69-0
oktatástechnológia - digitális technika - módszertan - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3836530]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2022.
Dóczi Jusztina (1942-)
   Palatáblától a számítógépig Nagymágocson / [Dóczi Jusztina] ; [kiad. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata]. - Nagymágocs : Önkormányzat, 2021. - 302 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3821-3 fűzött
Nagymágocs - oktatástörténet
37(439-2Nagymágocs)(091)
[AN 3857815]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2022.
   Együtt az úton : kézikönyv az óvodai hittanoktatáshoz / Hujber Istvánné [et al.] ; [ill. Bódi Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2022. - 164 p. : ill. ; 23 cm + 30 mell.
ISBN 978-963-380-170-3 fűzött : 1500,- Ft
vallásoktatás - óvodai nevelés
372.82 *** 372.3 *** 268
[AN 3867739]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2022.
Magyarság Háza (Budapest)
   A Magyarság Háza nagy képeskönyve 1 / [szerk. Matúz Gábor]. - Budapest : Magyarság Háza, 2021. - 399 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3391-1 kötött
Budapest - Kárpát-medence - kulturális intézmény - határon túli magyarság - magyarság - fényképalbum
374.07(439-2Bp.)(084.12) *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(100)
[AN 3857994]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2022.
Muhel Gábor (1982-)
   A művelődési ház története / [írta és szerk. Muhel Gábor]. - Gádoros : Önkormányzat, 2021. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 15.)
Bibliogr.: p. 148-171.
ISBN 978-963-87276-8-8 fűzött
Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Gádoros)
Gádoros - művelődési ház - kulturális élet
374.07(439-2Gádoros)(091) *** 316.7(439-2Gádoros)
[AN 3857814]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2022.
Szabó Emőke Anna
   Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek / [szerzők Szabó Emőke Anna, Veresné Jakab Klára]. - [Budapest] : OH, 2021. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jeles napok ; 4.)
Bibliogr.
Fűzött
iskolai ünnepély - nemzeti ünnep - megemlékezés - tanári segédkönyv
371.239(072) *** 394.21(072) *** 394.46(072)
[AN 3857566]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2022.
   Színházi neveléssel a happyendig : módszertani összegzés az EFOP-5.2.4-17-2017-00008 projektben / szerk. Hornok Máté ; [közread. a] Latinovits Zoltán Művelődési Ház Könyvtár és Múzeum. - Balatonszemes : Latinovits Z. Művel. Ház, Kvt. és Múz., 2020. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-127.
ISBN 978-615-00-9677-3 fűzött
Magyarország - drámapedagógia - társadalmi probléma - helyi társadalom - 21. század
371.383.1 *** 304(439)"201"
[AN 3858437]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2022.
   Természettudomány, az országos kompetenciamérés új műveltségi területe / [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2021. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-963-436-300-2 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - didaktika - képességvizsgálat - oktatástechnológia - digitális technika
372.85 *** 371.212.22 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 3857578]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2022.
Vidosa Lászlóné
   Gyermekmosoly : iskolatörténet : [a 3. Sz. Általános Iskolától a Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskoláig, 1982-2007] / Vidosa Lászlóné. - Tapolca : [Tapolcai Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi J. Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye], 2021. - 178 p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye
ISBN 978-615-01-3677-6 kötött
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola (Tapolca)
Tapolca - iskolatörténet - általános iskola - sportiskola
373.3(439-2Tapolca)(091) *** 373.3:796(439-2Tapolca)(091)
[AN 3857654]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6845 /2022.
Benedict, Jeff
The dynasty (magyar)
   Dinasztia : a New England Patriots története / Jeff Benedict. - Budapest : G-Adam, cop. 2021. - 567 p. ; 23 cm
Ford. Bán Tibor, Csurka Gergely, Kürthy Miklós
ISBN 978-615-6345-07-3 fűzött : 5990,- Ft
New England Patriots
Egyesült Államok - rögbi - sporttörténet - sportegyesület
796.333(73)(091) *** 061.2(73-2Foxborough)
[AN 3858019]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2022.
Bodrogi Gyula (1934-)
   Vadakat mesélek : vidám vadásztörténetek / Bodrogi Gyula. - Budapest : M. Konyha, 2021. - 228, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81731-6-2 kötött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3858199]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2022.
Dénes Tamás (1963-)
   Almafák : futballmesék apákról és fiúkról / Dénes Tamás, Lakat T. Károly. - [Budapest] : Inverz Media, 2021. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 978-615-5901-12-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - labdarúgó - családtörténet - szülő-gyermek kapcsolat - 20. század - 21. század
796.332(100)(092) *** 796.332(439)(092) *** 929.52(100)"19/20"
[AN 3858207]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2022.
Donát Tamás (1958-)
   Ötkarikás emlékek : Veszprém város olimpikonjai Montreáltól (1976) Tokióig (2021) / Donát Tamás ; [kiad. a Veszprém Megyei Sportszövetség]. - Veszprém : Veszprém M. Sportszövets., cop. 2021. - 219, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3660-8 fűzött
Veszprém - Magyarország - olimpikon - sportoló - olimpia - 20. század - 21. század - memoár
796(439)"197/202" *** 796.032(439-2Veszprém)(092)
[AN 3857619]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2022.
Gödrösi Ádám
   Emberfeletti erő : érd el az álomformádat a tornagyűrűvel! / Gödrösi Ádám. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-521-0 fűzött : 4499,- Ft
erőedzés
796.894 *** 796.015.52
[AN 3858259]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2022.
Illés Adorján
   A nagy mosolykönyv : [boldog emberek és vidám történetek a Föld körül] / [Illés Adorján]. - [Baj] : [Magánkiad.], cop. 2021. - [130] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-3536-6 fűzött : 5990,- Ft
kerékpártúra - arckép - memoár - fényképalbum
796.52(100)(0:82-94) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Illés_A.
[AN 3858689]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2022.
   "A játék királyi út" : a Kiss Áron Magyar Játék Társaság 25+2 éve : konferencia, 2014. március 21-22 / [szerk. Györgyi Erzsébet]. - 2. jav., mód. kiad. - Budapest : Kiss Á. M. Játék Társ., 2021. - 428, [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2420-9
játék - játékpszichológia - játékszer - játékipar
793/794.01 *** 159.922.7 *** 371.382 *** 688.72
[AN 3857823]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2022.
Jones, Peter
   A kalandor = The adventurer / Peter Jones, Rakonczay Gábor ; Igor Lazin rajz. - [Budapest] : [P. Jones], 2021. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81836-1-1 kötött : 2590,- Ft
Magyarország - sportoló - evezés - extrém sport - ezredforduló - 21. század - gyermekkönyv
797.122.3(439)(092)Rakonczay_G.(02.053.2)
[AN 3858482]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2022.
Mező László (1956-)
   B.-A.-Z. megyei futball napló, 2021 : B.-A.-Z. megye 2021. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyomda Kft., [2021]. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80692-9-8 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"202"
[AN 3858611]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2022.
   Ötven vadász +4 emlékeiből / [szerk. Gergely Imre] ; [kiad. a Nimród Alapítvány, ... Vadász Könyvklub Egyesület]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Hunor Vadászmagazin [Szerk.] : Vadász Kvklub Egyes., 2021. - 225, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9027-43-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 3858196]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2022.
Posztonkénti képzés a kézilabdázásban (magyar)
   Position specific training in handball : methodological recommendations and practice exercises for attack and defence / written by Botond Bakó [et al.] ; ed. by Zoltán Marczinka ; [transl. by Réka Marczinka] ; [publ. by the] Hungarian Handball Federation. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2022. - 352 p. : ill., főként színes ; 29 cm
QR-kóddal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81440-4-9 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3857999]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2022.
Szigeti Csaba
   Viharsarki sporthistóriák : felejthetetlen és elfeledett sportemberek történetei / Szigeti Csaba. - Békéscsaba : Kolorprint, 2021. - 233 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-615-01-2491-9 kötött
Békés megye - sporttörténet - sportoló - 20. század
796(439.175)"19"(092)
[AN 3858702]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2022.
   A vadászat választott engem : Semjén Zsolt írásai, Bayer Zsolt novellái, Vasáros Zsolt installációi, Szőke Gábor Miklós szobrai. - [Pusztazámor] : Dénes Natur Műhely, [2021]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nimród könyvek)
ISBN 978-615-6243-31-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - vadászat - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 799.2(439)
[AN 3858190]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2022.
Várnai Péter (1958-)
   Észkerék : rejtvények, szójátékok, találós kérdések, abszurdok 9-től 99 évesig : második, emelt szintű kötet / Várnai Péter. - Budapest : [Szt. Gellért K.], 2021. - 99 p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-696-843-4 fűzött : 3000,- Ft
fejtörő játék - rejtvény
793.7
[AN 3858415]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2022.
Wéber Gábor (1971-)
   Forma-1 az új korszak küszöbén / [szerző Wéber Gábor] ; [ill. Nádaskay Márton]. - [Budapest] : Agenc Mo. Kft., 2021. - 222, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3068-2 kötött : 6990,- Ft
autósport - 21. század
796.71(100)"20"
[AN 3858214]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6860 /2022.
   A better time they say : 2021.11.25 - 12.10. / [kurátor Ács Bálint, Kókai Zsófia]. - [Budapest] : Magánkiad., [2021]. - [20] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3901-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3858585]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2022.
Bíró György (1957-)
   Beszélő házak, épített értékeink : a Békési Újságban megjelent nagysikerű cikksorozat összes írásának gyűjteményes kiadása / [az eredeti cikkeket írta Bíró György] ; [... szerk. Szegfű Katalin] ; [kiad. Családért Alapítvány]. - Békés : Családért Alapítvány, 2021. - 207 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Kötött
Békés - építészettörténet - helyismeret
72(439-2Békés)(091) *** 908.439-2Békés
[AN 3858289]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2022.
   Civitas Sapiens, 2020 [elektronikus dok.] : Okos város szakmai konferencia : online / fel. szerk. Jobbágy László. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165465. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81665-4-6
urbanisztika - várostervezés - városfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
711.4 *** 911.375 *** 061.3"2020"
[AN 3834466]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2022.
Dárdai Zsuzsa
   Ág-bog / Dárdai Zsuzsa ; [kiad. Árnyékkötők Alapítvány]. - Budapest : Árnyékkötők Alapítvány, [2021]. - 605 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1412-5 fűzött
Magyarország - művészeti élet - 20. század - 21. század
73/76(439)"198/201" *** 73/76(100)"198/201"
[AN 3857984]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2022.
Fonyódi Anita
   Fodor Gyula / írta Fonyódi Anita. - Budapest : Holnap, 2021. - 239 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 233-234. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-363-2 kötött : 9900,- Ft
Fodor Gyula (1871-1942)
Magyarország - építész - századforduló - 20. század
72(439)(092)Fodor_Gy.
[AN 3858463]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2022.
Gábor Béla (1911-1993)
   Kirakat és kiállítás a kezdetektől / Gábor Béla ; [szerk. Berényiné Gábor Judit, Berényi László, Imre Olga] ; [... a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ... kiadásában ...]. - Budapest : Gléda Kft. : MKVM, 2021. - 180 p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell. (16 p. ; 29 cm)
A mellékletben a Kirakat és reklám 1. évf. 1. számának reprintjével. - Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-01-3207-5 kötött
Magyarország - kirakatrendezés - dekoratőr - kiállításszervezés - képzőművész - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század
766(439)(092)Gábor_B. *** 73/76(439)(092)Gábor_B. *** 659.158 *** 069.53 *** 747.5
[AN 3857759]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2022.
Gyöngyössy Márton (1972-)
Nemzet és múzeum (magyar)
   Nation and museum : Hungarian museums and legislation, 1777-2010 / Márton Kálnoki-Gyöngyössy ; [transl. Beatrix Basics]. - [Budapest] : Mirio, cop. 2021. - 318 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-318.
ISBN 978-615-01-3506-9 fűzött
Magyarország - muzeológia - múzeum - jogi szabályozás - jogtörténet
069(439)(094)(091) *** 340.134(439)(091)
[AN 3858113]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2022.
Körtvélyesi Mária
   Jelenlét / Körtvélyesi Mária. - [Sajóvámos] : Szerző, 2021. - 138 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-01-3099-6 kötött
Magyarország - festőművész - amatőr művészet - 20. század - 21. század - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94)
[AN 3858419]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2022.
Kovács Dániel (1983-)
   Art déco és modern Budapest / Kovács Dániel ; Gulyás Attila fotóival. - Budapest : Kedves L., 2022. - 383 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 378.
ISBN 978-615-00-4973-1 fűzött : 7480,- Ft
Budapest - építészet - helyismeret - 20. század
72(439-2Bp.)"1910/1950" *** 908.439-2Bp.
[AN 3867937]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2022.
Makovényi Ferenc (1953-)
   Tanulmánykötet / [írta Makovényi Ferenc, Simon Mariann] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK : Publicitas Art Média, 2021. - 132 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Tart.: A településképi arculati kézikönyvek nemzetközi vonatkozásaiÞ; Eltérő településképi kihívások a hazai településképi arculati kézikönyvek tükrében. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80389-9-7 fűzött
Magyarország - Európa - városépítés - arculattervezés - városarculat
711.4(439) *** 711.4(4) *** 72(439) *** 72(4)
[AN 3858006]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2022.
Rákos Katalin
   "Rákoshegyvidéki" villa : az Erdős Renée Ház - Drobnitsch-villa építészettörténeti helye / Rákos Katalin ; [kiad. az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem]. - Budapest-Rákoshegy : Erdős R. Ház Muzeális Gyűjt. és Kiállítóterem, 2021. - 44 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2709-5 fűzött
Magyarország - Budapest. 17. kerület - Európa - építészettörténet - villa - múzeum - 19. század - századforduló
069(439-2Bp.XVII.) *** 728.8(439-2Bp.XVII.) *** 728.8(4)"18/191"
[AN 3857682]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2022.
Szávai Géza (1950-)
   Láss csodát! : a rajzban gondolkodó gyermek : Gyermekvilág trilógia I. / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-79-4 kötött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - gyermekrajz
741.071-053.6 *** 159.922.7
[AN 3867608]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2022.
Szunyoghy András (1946-)
   Rajz ABC : kezdőknek és haladóknak / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 172, [3] p. : ill. ; 27 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-7738-8 fűzött : 5600,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3867589]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2022.
Tóth Gábor Sándor (1943-)
   BUÉK Tóthék : A. Tóth Sándor színezett linóleummetszet sorozatának történetei / Tóth Gábor Sándor ; [kiad. az A. Tóth Sándor Alapítvány]. - [Budapest] : A. Tóth S. Alapítvány, 2021. - 71 p. : ill., főként színes ; 18 cm + 10 mell.
Közös tokban. - A példányok mellékletei különbözőek
ISBN 978-615-01-3631-8 fűzött
Tóth Sándor, A. (1904-1980)
Magyarország - grafikus - 20. század - linóleummetszet
76(439)(092)Tóth_S.,_A. *** 761
[AN 3857829]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2022.
Welczenbach Tamás
   Modell pózok / Welczenbach Tamás. - [Budapest] : [Welczenbach T.], [2021]. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Fotós leszek
ISBN 978-615-81948-2-2 fűzött
fotómodell - fotóművészet
7.041.2 *** 77.04
[AN 3858499]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6875 /2022.
Crain, Zac
Black tooth grin (magyar)
   Fekete vigyor : Dimebag és a Pantera / Zac Crain ; ford. Dudich Ákos. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2021. - 264 p. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 255-256.
ISBN 978-615-5899-13-3 fűzött : 4800,- Ft
Abbott, Darrel (1966-2004)
Pantera (együttes)
Egyesült Államok - zenész - együttes - 20. század - ezredforduló - metálzene - életrajz
78.067.26.036.7(73)Pantera *** 78.067.26.036.7(73)(092)Abbott,_D.
[AN 3858500]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2022.
Jones, Steve (1955-)
Lonely boy (magyar)
   Lonely boy : a Sex Pistols gitárosának története / Steve Jones ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 295, [25] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-518-0 kötött : 4499,- Ft
Jones, Steve (1955-)
Sex Pistols (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - zenekar - punkzene - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Jones,_S.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Sex_Pistols(0:82-94)
[AN 3858274]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2022.
Kincses Veronika (1948-)
   Az én hangom!? : tíz délután Kincses Veronikával / [riporter] Karczag Márton ; [a képanyagot összeáll., szerk. Iványi Jozefa]. - [Budapest] : [M. Áll. Operaház], cop. 2021. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Operaház örökös tagjai, ISSN 2732-1223)
Filmogr.: p. 165-[166]. - Diszkogr.: p. 164-165.
ISBN 978-615-81066-0-3 fűzött
Kincses Veronika (1948-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.071.2(439)(092)Kincses_V.(047.53)
[AN 3857985]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2022.
Presser Gábor (1948-)
   Presser könyve 2. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 433, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-654-1 kötött : 6999,- Ft
Presser Gábor (1948-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G.(0:82-94)
[AN 3858277]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2022.
Sólyom-Nagy Sándor (1941-2020)
Gyökerek, ágak, levelek (új kiadása)
   Visszanézve / Sólyom-Nagy Sándor ; [szerk. Karczag Márton] ; [a fotóanyagot vál., szerk. Iványi Jozefa]. - [Budapest] : [M. Áll. Operaház], cop. 2021. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Operaház örökös tagjai, ISSN 2732-1223)
Diszkogr.: p. 198-199. - Filmogr.: p. 200.
ISBN 978-615-81066-5-8 fűzött
Sólyom-Nagy Sándor (1941-2020)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Sólyom-Nagy_S.(0:82-94)
[AN 3857974]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2022.
Szomjas-Schiffert György (1910-2004)
   Lajosmizsei népdalok és vallásos népénekek : Szomjas-Schiffert György gyűjtése 1955-ből / [szerk.] Kürti László, Terék József ; [közread. a] Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület. - Lajosmizse : Lajosmizsei Helytört. és Kult. Egyes., 2021. - 191 p. : ill. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.
Fűzött
Lajosmizse - magyar néprajz - népdalgyűjtemény - egyházi népének - audiovizuális dokumentum
784.4(=945.11)(439-2Lajosmizse) *** 398.88(=945.11)(439-2Lajosmizse)
[AN 3858652]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6881 /2022.
Kalmár György (1973-)
   Representations of social inequality in 21st century global art cinema / György Kalmár. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-982-5 fűzött
filmművészet - társadalmi egyenlőtlenség - szociális érzékenység - 21. század
791.43(100)"200/201" *** 316.344
[AN 3857833]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2022.
Kóródi Anikó Zsuzsanna (1954-)
   Küry Klára azt üzente.. : a XIX. század utolsó s a XX. század első harmadában tündökölt operettprimadonna élete és kora, képekben és dokumentumokban / Kóródi Anikó Zsuzsanna. - Jászdózsa : Vándorló Bt., 2021. - 251 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 242-243. - Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-615-00-8411-4 kötött
Küry Klára (1870-1935)
Magyarország - színész - operett - 19. század - 20. század - primadonna
792.028(439)(092)Küry_K. *** 782.8
[AN 3858121]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2022.
Major Rita
   A tánc a korlátait legyőzni képes ember művészete : Dózsa Imre portréja ünnepi keretben / Major Rita ; [a fotóanyagot vál. Csillag Pál és Karczag Márton]. - [Budapest] : [M. Áll. Operaház], cop. 2021. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Operaház örökös tagjai, ISSN 2732-1223)
ISBN 978-615-81066-4-1 fűzött
Dózsa Imre (1941-)
Magyarország - táncművész - vezető alkalmazott - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - balett
792.82(439)(092)Dózsa_I. *** 37(439)(092)Dózsa_I.
[AN 3857981]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2022.
Radnóti Zsuzsa (1938-)
   Megmozdult irodalom : válogatás Radnóti Zsuzsa írásaiból és közéleti megszólalásaiból / [összeáll. és szerk. Légrádi Gergely]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 429 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 427-430.
ISBN 978-963-544-542-4 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - dramaturgia - magyar irodalom története - műfajtörténet - dráma
792.01 *** 82.01-2 *** 894.511(091)-2
[AN 3858416]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2022.
Rothmiller, Mike
Bombshell (magyar)
   Marilyn Monroe utolsó éjszakája : a gyilkos: Bobby Kennedy / Mike Rothmiller és Douglas Thompson ; [ford. Kis János]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 399 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-585-1 fűzött : 4500,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Kennedy, Robert Francis (1925-1968)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - politikus
791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M. *** 32(73)(092)Kennedy,_R._F.
[AN 3858468]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6886 /2022.
   Anyanyelvünk évszázadai 5-6 : nyelvünk változása és változatai : az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye által szervezett 2018. június 8-9-i és 2019. június 7-i konferenciák előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. F. Bátori Gyopárka, Havasi Zsuzsanna, Korompay Eszter. - Budapest : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2021. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia iuvenum chronolinguistica, ISSN 2416-3082 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-370-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvészet
809.451.1-53 *** 800.1
[AN 3857874]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2022.
   Apor-kódex : ómagyar zsoltárok / a modern helyesírású átiratot kész., a bevezetést, a jegyzeteket és a szómagyarázatokat írta Korompay Klára. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-45.
ISBN 978-963-456-104-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar nyelv - 15. század - 16. század - szövegkiadás - nyelvemlék - kódex
809.451.1-8"14/15" *** 091.14(439)"14/15" *** 223.2.04=945.11
[AN 3857598]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2022.
   A magyar orvosi nyelv története / szerk. Bősze Péter, Kapronczay Katalin és Keszler Borbála. - Budapest : Medicina, 2022. - 420 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-824-8 kötött : 6700,- Ft
nyelvtörténet - magyar nyelv - szaknyelv - orvostudomány
809.451.1-53 *** 809.451.1-316.4 *** 61
[AN 3858492]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2022.
   Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon [elektronikus dok.] / szerk. Borbély Anna ; [közread. a] Nyelvtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 31.6 MB). - Budapest : Nyelvtudományi Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2019. ápr. 3-5. között "Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben" címmel rendezett konferencia 1. napjának előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164536. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-87-3
Magyarország - nyelvhasználat - nyelvészet - nemzetiség - szociolingvisztika - elektronikus dokumentum
800.6(=00)(439) *** 316.7 *** 800.1(=00)(439)
[AN 3827537]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6890 /2022.
Egri Lajos (1888-1967)
The art of dramatic writing (magyar)
   A drámaírás művészete : az emberi mozgatórugók kreatív értelmezésének alapjai / Egri Lajos ; [ford. ... Köbli Norbert]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, 2022. - 418, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-215-9 fűzött : 3990,- Ft
drámaelmélet
82.01-2
[AN 3868662]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2022.
   Iránytű a tolmácsolás oktatásához : a kompetenciafejlesztés új fókuszai / szerk. Szabó Csilla, Bakti Mária. - Szeged : JGYF K., 2020. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-22-6 fűzött : 2500,- Ft
szakképzés - továbbképzés - módszertan - fordítás
82.03 *** 651.926 *** 37.025
[AN 3811690]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2022.
Papp Máté (1987-)
   A révész különvéleménye : kísérletek / Papp Máté ; [... képek Péntek Orsolya]. - Gerecse : Új Forrás K., 2021. - 124, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 65.)
ISBN 978-963-7983-33-7 fűzött : 2000,- Ft
irodalomesztétika - magyar irodalom története - műelemzés
82.01 *** 894.511(091)
[AN 3858673]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A világirodalom története [elektronikus dok.] / Szerb Antal ; a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Pálfy Eszter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4086-7
világirodalom története - elektronikus dokumentum
82(091)
[AN 3868621]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6894 /2022.
Bogyay Katalin (1956-)
   Pilinszky újra.. / Bogyay Katalin. - Budapest : Holnap, 2021. - 185, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-366-3 fűzött : 3700,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Pilinszky_J.(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 894.511(092)(047.53)
[AN 3858483]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2022.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Pandekták / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Granasztói Olga. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021-. - 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Negyedik osztály, Feljegyzések)
Magyarország - író - 19. század - válogatott művek - feljegyzés - kritikai kiadás
894.511(092)Kazinczy_F.(0:82-821)
[AN 3857768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2021. - 769 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német, latin és görög nyelven. - Bibliogr.: p. 746-755.
ISBN 978-963-318-940-5 kötött
[AN 3857771] MARC

ANSEL
UTF-86896 /2022.
Kovács Ágnes, Cs
   Szövegnyomozások : irodalomtörténeti tanulmányok / Cs. Kovács Ágnes. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-87-9 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
Elek Artúr (1876-1944)
Esterházy Péter (1950-2016)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 20. század - 21. század - irodalomkritika - műelemzés
894.511(091)"19/20" *** 894.511(092)Elek_A. *** 894.511(092)Esterházy_P.
[AN 3857589]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2022.
Mauks Kornélia (1856-1924)
   Sógorom, Mikszáth Kálmán / Mauks Kornélia ; [jegyzetek Bagyinszky Istvánné]. - Salgótarján : Mikszáth K. Társ., 2022. - 121, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mikszáth könyves téka, ISSN 1785-718X ; 14.)
ISBN 978-963-89048-7-4 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - memoár
894.511(092)Mikszáth_K.(0:82-94)
[AN 3857623]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A Pál utcai fiúk : rajongói kézikönyv / összeáll. Mészöly Ágnes ; ... rajz. Németh Gyula. - [Budapest] : Móra, 2021. - 85, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-486-923-8 kötött : 2999,- Ft
Molnár Ferenc (1878-1952). A Pál utcai fiúk
Magyarország - író - magyar irodalom - irodalmi alak - 20. század - ifjúsági regény
894.511(092)Molnár_F. *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3858512]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2022.
   Tárgyi, nyelvi és dramaturgiai magyarázatok, konkordanciák [elektronikus dok.] : tanulmányok a 80 éves Nagy Imre tiszteletére / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Pécs : PTE BTK M. Nyelv- és Irodalomtud. Int. Klasszikus Irodalomtört. és Összehasonlító Irodalomtud. Tansz. : Verso [Szerk.], 2020
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Verso könyv. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165923. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-622-5
magyar irodalom története - világirodalom története - felvilágosodás - filozófiatörténet - színháztörténet - művészetesztétika - 18. század - 19. század - 20. század - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
894.511(091)"17/18" *** 82(091)"17" *** 1(100)(091)"17/18" *** 792(439)"18/19" *** 7.01
[AN 3837384]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6900 /2022.
Ali (török pasa)
Sultan Saif-Zuliazan (magyar)
   Kelet tündérvilága avagy Szaif Züliázán szultán [elektronikus dok.] / Ali bej ; ford. Orbán Balázs. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-140-4 (epub)
ISBN 978-963-559-141-1 (mobi)
arab irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
892.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3846399]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2022.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Prelude to Foundation (magyar)
   Előjáték az Alapítványhoz : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 1. kötete] / [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 582, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Az Alapítvány előtt" címmel is
ISBN 978-963-566-166-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3868650]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2022.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-238-1 fűzött : 5999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3867568]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2022.
Brodskij, Iosif Aleksandrovič (1940-1996)
Roždestvenskie stihi (magyar, orosz)
   Karácsonyi versek / Joszif Broszkij ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-353-3 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 3858353]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2022.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Jungle tales of Tarzan (magyar)
   Tarzan az őserdőben [elektronikus dok.] / Edgar Rice Burroughs ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 893 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-176-3 (epub)
ISBN 978-963-559-177-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3829295]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2022.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The innocence of Father Brown (magyar)
   Páter Brown ártatlansága [elektronikus dok.] / Gilbert Keith Chesterton ; ford. Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-180-0 (epub)
ISBN 978-963-559-181-7 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3827297]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2022.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die heimlich Vermählten (magyar)
   Titkos mátkaság [elektronikus dok.] / Hedwig Courths-Mahler ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Megj. "Meglátni és megszeretni" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-118-3 (epub)
ISBN 978-963-559-119-0 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3827538]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2022.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Seine Frau (magyar)
   Az igazi asszony [elektronikus dok.] / Hedwig Courths-Mahler ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Nyomtatott formában megj. "A wollini nővérek" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-182-4 (epub)
ISBN 978-963-559-183-1 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3827256]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2022.
Dahl, Arne (1963-)
Utmarker (magyar)
   Valaki figyel / Arne Dahl ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Animus, 2022. - 358, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-817-1 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3867942]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2022.
Ee, Susan
World after (magyar)
   World after [elektronikus dok.] : túlélők világa / Susan Ee ; ford. Ancsa T. - Szöveg (epub : 934 KB) (mobi 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-165390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-315-6 (epub)
ISBN 978-963-399-316-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3833962]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2022.
Elliott, Rebecca
Eva sees a ghost (magyar)
   Évi kísértetet lát / Rebecca Elliott ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 77, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bagolynapló ; 2.)
ISBN 978-963-457-548-1 kötött : 2399,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3858372]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2022.
Fett, Andreas
Feselutter für lunge Jeute (magyar)
   Csemeték csemegéje : kilenc érdekes történet gyerekeknek / Andreas Fett. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 88 p. ; 18 cm. - (Vedd & olvasd! ; 1.)
ISBN 978-615-5624-54-4 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3868229]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2022.
Follett, Ken (1949-)
Hornet flight (magyar)
   Hat nap múlva telihold / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 454 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-231-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3868580]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2022.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
   A világ legszebb vízihullája : válogatott novellák / Gabriel García Márquez. - Budapest : Magvető, 2021. - 276, [3] p. ; 21 cm
A ford. a "Todos los cuentos 1947-1972" (Barcelona : Literatura Random House, 2012) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-4111-6 kötött : 3999,- Ft
kolumbiai irodalom - elbeszélés
860-32(861)=945.11
[AN 3856020]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2022.
Geōrgiou, Antōnīs (1969-)
Ena alpoym istories (magyar)
   Történetek albuma : egy történet : 270 fotóval családi archívumokból és egyéb forrásokból / Andónisz Jeorjíu ; ford. Lelik Krisztina. - Budapest : Vince K., 2021. - 243 p. : ill. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-105-6 fűzött : 3795,- Ft
Ciprus - újkori görög irodalom - regény
877.4-31(564.3)=945.11
[AN 3858318]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2022.
Gier, Kerstin (1966-)
Wolkenschloss (magyar)
   Fellegszálló [elektronikus dok.] / Kerstin Gier ; ford. Németh Odette. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-997-7
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3827542]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2022.
Goss, Theodora (1968-)
European travel for the monstrous gentlewoman (magyar)
   Különleges hölgyek európai utazása / Theodora Goss ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 2 db ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-059-7 fűzött : 6890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3858514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Londontól Bécsig. - 493, [3] p.
[AN 3858518] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bécstől Budapestig. - 399, [4] p.
[AN 3858519] MARC

ANSEL
UTF-86917 /2022.
Harris, Robert (1957-)
Munich (magyar)
   München / Robert Harris ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-202-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3868581]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2022.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
A farewell to arms (magyar)
   Búcsú a fegyverektől / Ernest Hemingway ; [ford. Örkény István]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-14-8 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3868536]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2022.
Jackson, Holly
A good girl's guide to murder (magyar)
   Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz / Holly Jackson ; [ford. Kallai Nóra]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 473 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-715-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3864745]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2022.
Kaut, Ellis (1920-2015)
Pumuckl : Wintergeschichten (magyar)
   Pumukli téli meséi / Ellis Kaut ; [ford. Kincses Edit] ; [a verseket ford. Gyárfás Endre] ; [ill. Barbara von Johnson]. - [Budapest] : Ciceró, 2021. - 157 p. : ill., színes ; 22 cm
Átd. Ulrike Leistenschneider
ISBN 978-963-432-166-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3858398]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2022.
   A kínai hadtudomány klasszikusai = Zhongguo gudai junshi kexue / szerk. Tokaji Zsolt, P. Szabó Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 602, [1] p. ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
A művek címei kínai nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-525-3 kötött
Kína - hadtudomány - kínai irodalom
895.1-96=945.11 *** 355/359(510)
[AN 3868520]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2022.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 6 (magyar)
   Harcok [elektronikus dok.] : Harcom 6. / Karl Ove Knausgård ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4134-5
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3868037]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2022.
Kulikov, Roman (1976-)
S.T.A.L.K.E.R. : Štyk (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : szurony [elektronikus dok.] / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; műford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-038-2
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3829538]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2022.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The chronicles of Narnia (magyar)
   Narnia krónikái / C. S. Lewis ; Pauline Baynes ... rajz. ; [ford. Háy János és Liszkay Szilvia]. - Budapest : Harmat, 2022. - 767 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A varázsló unokaöccseÞ; Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényÞ; A ló és kis gazdájaÞ; Caspian hercegÞ; A Hajnalvándor útjaÞ; A végső ütközetÞ; Az ezüsttrón ; The magician's nephew ; The lion, the witch and the wardrobe ; The horse and his boy ; Prince Caspian ; The voyage of the Dawn Treader ; The silver chair ; The last battle
ISBN 978-963-288-696-1 fűzött : 9900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3867936]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2022.
Mandel, Emily St. John (1979-)
Station eleven (magyar)
   Tizenegyes állomás / Emily St. John Mandel ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, [2022], cop. 2016. - 359, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-256-2 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3868660]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2022.
Mann, Heinrich (1871-1950)
Ein ernstes Leben (magyar)
   Nehéz élet [elektronikus dok.] / Heinrich Mann ; ford. Pálmai Jenő. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-351-4 (epub)
ISBN 978-963-559-352-1 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3868406]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2022.
Mann, Heinrich (1871-1950)
Professor Unrat (magyar)
   Ronda tanár úr [elektronikus dok.] / Heinrich Mann ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 550 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164539. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-136-7 (epub)
ISBN 978-963-559-137-4 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3827540]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2022.
Mayer, Gina (1965-)
Ein geheimes Versprechen (magyar)
   Titkos ígéret : Lósuttogó akadémia 2. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 209 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-069-3 kötött : 3750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3867601]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2022.
Michaëlis, Karin (1872-1950)
Mor (magyar)
   Anyám [elektronikus dok.] / Karin Michaelis ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 428 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-160-2 (epub)
ISBN 978-963-559-161-9 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3827541]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2022.
Ouariachi, Jamal (1978-)
Een honger (magyar)
   Étvágy : [regény] / Jamal Ouariachi ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Vince K., 2021. - 662 p. ; 21 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-104-9 fűzött : 4495,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3858300]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
The duke and I (magyar)
   A herceg és én : A Bridgerton család-sorozat első kötete : [Daphne története] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-071-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3868575]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
An offer from a gentleman (magyar)
   Tisztességes ajánlat : A Bridgerton család-sorozat harmadik kötete : [Benedict története] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-289-0 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3868542]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
The viscount who loved me (magyar)
   A vikomt, aki engem szeretett : A Bridgerton család-sorozat második kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 400 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A Bridgerton család : A vikomt, aki engem szeretett
ISBN 978-963-566-072-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3868576]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
The viscount who loved me (magyar)
   A vikomt, aki engem szeretett : A Bridgerton család-sorozat második kötete : [Anthony története] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-288-3 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3868540]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2022.
Rovetta, Gerolamo (1854-1910)
La signorina (magyar)
   A kisasszonyka [elektronikus dok.] / Gerolamo Rovetta ; ford. Garády Viktor. - Szöveg (epub : 960 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-359-0 (epub)
ISBN 978-963-559-360-6 (mobi)
olasz irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
850-312.5=945.11
[AN 3868009]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2022.
Shaffer, Mary Ann
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (magyar)
   Krumplihéjpite Irodalmi Társaság / Mary Ann Shaffer és Annie Barrows ; ford. Szántó Judit. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-895-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3868530]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2022.
Stuart, Keith
A boy made of blocks (magyar)
   Kockafiú [elektronikus dok.] : egy apa - fiú történet autizmusról, minecraftról és a különbözőség szépségeiről / Keith Stuart ; ford. Nagy Mónika Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 494 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8780-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3833237]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2022.
Tapia, Ivan
La Academia (magyar)
   A nagy pénzrablás : az Akadémia / Ivan Tapia, Montse Linde ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2021. - 168, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-580-048-3 fűzött : 4990,- Ft
spanyol irodalom - fejtörő játék - bűnügyi regény
860-312.4=945.11 *** 793.7
[AN 3858175]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2022.
Todd, Anna (1989-)
After (magyar)
   Miután : After / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 490 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-274-6 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3868664]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Second patrie (magyar)
   Az új hazában [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 726 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-721-2 (epub)
ISBN 978-963-453-722-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3833102]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Le village aérien (magyar)
   Város a levegőben [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 703 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Falu a levegőben" és "A majmok birodalma" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-723-6 (epub)
ISBN 978-963-453-724-3 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832994]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2022.
Webber, Tammara
Between the lines (magyar)
   Between the lines [elektronikus dok.] : a sorok között / Tammara Webber ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-010-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3833105]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6943 /2022.
   99 magyar vers Simon Márton válogatásában. - Budapest : Helikon, 2022. - 237, [6] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 99.)
ISBN 978-963-479-593-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3867938]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2022.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Soha ne add fel : mese arról, hogyan győzd le az akadályokat / Al Ghaoui Hesna ; Bertóthy Ágnes rajz. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 124, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Holli varázskönyve
ISBN 978-963-572-111-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mentálhigiénia - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3858345]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2022.
   Arról beszélni, ami van : in memoriam Pilinszky János / [vál. és szerk. Papp Máté, Zászkaliczky Zsuzsanna] ; [fotók Fülöp Péter]. - Budapest : Luther, 2021. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Credo-könyvek, ISSN 2786-4073 ; 1.)
ISBN 978-963-380-221-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3858447]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2022.
Bak Máté
   Rablás a tárgyalóban [elektronikus dok] : catch the moment / Bak Máté. - Szöveg (epub : 624KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-95-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3835988]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2022.
Bartucz Éva
   Ajtónyitogatók / Bartucz Éva. - [Budapest] : Döntéshozók Akadémiája Kft., 2021. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6015-06-8 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858495]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2022.
Belényesi Pál (1979-)
   Virágruhába öltözve [elektronikus dok.] / Belényesi Pál. - Szöveg (epub : 654 KB). - [S.l.] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-786-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3833961]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a középkorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 114, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-587-194-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3867913]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkrétakorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 74, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-587-192-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3867912]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó és a honfoglalás / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 165 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-587-197-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3867919]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Krétán / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 128, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-587-195-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3867915]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a repülőn / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-587-212-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3867754]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat játszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-587-210-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3867753]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 52, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-222-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867926]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a piramisban / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-223-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867927]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2022.
Bihary Péter (1973-)
   A falka / Bihary Péter. - Jav. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-355-5 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3867749]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2022.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Sütimesék / Bódai-Soós Judit ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-561-392-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - sütemény - mese - szakácskönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3858276]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2022.
Bodnár Dániel (1957-)
   Kezdeti idők / Bodnár Dániel. - Budapest : Kairosz, 2021. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-066-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858521]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2022.
Bónizs Róbert (1973-)
   A kőfaragó / Bónizs Róbert. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-632-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3867578]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A cseles bálnales / Bosnyák Viktória és Dudás Győző. - Budapest : Tintató, 2021. - 130, [13] p. : ill., részben színes ; 20 cm
keretcím: Tengernyi kaland
ISBN 978-615-01-2601-2 kötött3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3858330]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 22. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 469, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3868527]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3864742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 11. utánny. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3868525] MARC

ANSEL
UTF-86964 /2022.
Collins, Nina
   Levelek Tomnak / Nina Collins. - [Gyömrő] : Book Dreams K., cop. 2021. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-030-2 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3857694]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2022.
Csabai László (1969-)
   Inspektor Szindbád [elektronikus dok.] / Csabai László. - Szöveg (epub : 894 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4104-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3868040]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2022.
Cseke Lajos (1965-)
   A Kárpátok farkasai : Hosszúhíd / Cseke Lajos. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-634-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3867570]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2022.
   Csillagtalan : [a Muselière alkotócsoport romantikus antológiája] / [szerk. Ronnie W. A.]. - [Gyömrő] : Book Dreams K., 2021. - 259, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-040-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elbeszélés - antológia
894.511-312.5(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3857594]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2022.
Csontos Gabriella
   Piros póló / [Csontos Gabriella]. - [Göd] : [Csontos A. Gy.], [2021]. - 81, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3768-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3858576]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2022.
Czinkos Éva (1962-)
   Az arany párduc [elektronikus dok.] : fantasy regény / Eve Rigel ; [közread. a] Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 206 KB) (mobi : 296 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-06-6 (epub)
ISBN 978-615-5821-45-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3827607]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2022.
Diószegi Judit
   Erdőváros meséi : Bob kalandja : 1. rész / írta Diószegi Judit ; ill. Kállai Zsófia. - Budapest : Móra-BOOKR Kids Kft., 2021. - [164] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-81907-1-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3857813]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2022.
Érsek-Obádovics Mercédesz (1982-)
   Mirabáj csodálatos világa / Érsek-Obádovics Mercédesz ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 33, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-218-5 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3868579]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2022.
Fabbro, Giuditta
   Péter / Giuditta Fabbro. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-00-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3857701]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2022.
Fábry Béla (1953-)
   Hagyaték - '21 / Fábry Béla. - Fót : Magánkiad., 2021. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82011-0-0 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3858555]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2022.
Fábry Béla (1953-)
   Imádom 3.0 / Fábry Béla. - Fót : Magánkiad., 2021. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82011-1-7 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3858558]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2022.
Fazekas Miklós (1948-)
   Holdmadár könnye hull [elektronikus dok.] : Fazekas Miklós versei. - Szöveg (epub : 368 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-43-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3834464]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2022.
Fazekas-Nagy Ildikó
   Nézz madárnak! : a szentjánosbogár-ünnep / Fazekas-Nagy Ildikó ; [... ill. Böröcz Krisztián]. - [Budapest] : Fazekas-Nagy I., cop. 2021. - 99, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2993-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3858382]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2022.
Fée, Henriette
   Lélekharang [elektronikus dok.] / Henriette Fée. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-811-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827546]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2022.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára. - [Budapest] : Ciceró, 2022. - 244, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-170-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3868554]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Balogh Péter rajz.]. - 27. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-776-0 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3867575]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2022.
Finy Petra (1978-)
   Milu Egyiptomban / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 45, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-225-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867920]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2022.
Fodor Gina
   Volnánk csak sirályok [elektronikus dok.] / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 642 KB) (epub : 209 KB) (mobi : 261 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164518. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-33-0 (pdf)
ISBN 978-615-6237-31-6 (epub)
ISBN 978-615-6237-32-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827390]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2022.
Fuller, Nick. J.
   Kegyetlen lecke : öt- és ötvenperces krimik / Nick J. Fuller. - [Bonyhád] : Magánkiad., 2021. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3327-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3858430]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2022.
Füst Milán (1888-1967)
   A feleségem története : Störr kapitány feljegyzései / Füst Milán ; [a szöveget Zsoldos Sándor gond.]. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-35-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3868240]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkána vére : Hatalom, mámor, Toszkána 1. / Anne L. Green. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-68-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3868529]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2022.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Karácsonyváró : adventi versek és mesék / B. Habarics Kitty ; [ill. Novák Natália]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5697-63-0 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.322.416(02.053.2)
[AN 3858296]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2022.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Zugerdei mesék : lombok alatt... / B. Habarics Kitty. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-61-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3858354]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2022.
Hauberl Emőke
   Vanília tangó : két élet, egyetlen út / Hauberl Emőke. - [Sukoró] : [Hauberl E.], [2021]. - 58, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3217-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3857555]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2022.
Herczeg Attila
   Tótükör / [Herczeg Attila]. - [Rácalmás] : Szerző, 2021. - 83 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81465-3-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858420]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2022.
Igaz Dóra (1970-)
   Tiki otthonra talál / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 22, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867923]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2022.
Jakab Adrienn
   Annabella eleven képzelete / Jakab Adrienn ; [ill. ... Tsereteli Nata]. - [Budapest] : ASANA, 2021. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-3764-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3858418]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2022.
Kasza Béla (1952-)
   Pasztorál : irodalom, filozófia, teológia : regény / Kasza Béla. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2021. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6089-01-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858060]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A kalózok és a vajas keksz / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-224-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867925]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2022.
Kiss Ottó (1963-)
   A bátyám öccse / Kiss Ottó ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 52, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-709-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3858064]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2022.
Kiss Szabolcs
   Lelkem bűvös viharai [elektronikus dok.] / Kiss Szabolcs. - Szöveg (epub : 22 KB). - [S.l.] : [Kiss Sz.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164496. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0395-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3827233]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2022.
Koczor Tamás
   Ráérős történetek / Koczor Tamás ; [ill. ... Molnárné Müller Ilona ...]. - Budapest : Luther, 2021. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-380-217-5 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3858407]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2022.
Kondor Vilmos (1954-)
   Örvényben [elektronikus dok.] / Kondor Vilmos. - Szöveg (mobi : 3.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169864. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-433-922-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3868407]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2022.
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna
   Újabb napi falatok : továbbfűzött gondolatok / Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna. - Budapest : Luther, 2021. - 271 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-218-2 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - napló
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 3858328]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2022.
Kövér Ilma (1862-1928)
   Zrínyi Ilona, Munkács vár asszonya [elektronikus dok.] / Kövér Ilma. - Szöveg (epub : 704 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-196-1 (epub)
ISBN 978-963-559-197-8 (mobi)
Zrínyi Ilona (1643-1703)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3827322]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2022.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Karácsony hangja / Krúdy Gyula ; [gyűjt., összeáll. és szerk. Kelecsényi László] ; [ill. Lóránt János Demeter]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-517-353-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karácsony - válogatott művek
894.511-821 *** 398.322.416(0:82-821)
[AN 3858198]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2022.
Kukorelly Endre (1951-)
   Tündérvölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiről / Kukorelly Endre. - 4. jav. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 390, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-282-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3868249]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2022.
   Lélekmozaik : [irodalmi antológia] / [közread. a] Perspectiva Nova Egyesület. - Debrecen : Perspectiva Nova Egyes., 2021. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3667-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3858466]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2022.
Lőcsei Judit
   Mesék 18 éven felülieknek / Lőcsei Judit. - Budapest : Atlantic Press, 2021. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-557-036-2 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3858208]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2022.
Löffler Zsuzsanna
   Az elvarázsolt testvérek és a Karom-hegy titka / Löffler Zsuzsanna ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 141, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-061-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3858284]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2022.
Ludwig Géza (1940-)
   Miért is? / Ludwig Géza. - Miskolc ; [Érd] : [Ludwig G.], 2021. - 190 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2316-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3858009]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2022.
Ludwig Géza (1940-)
   Miért is? / Ludwig Géza. - 2. átd., bőv. kiad. - [Érd] : [Ludwig G.], 2021. - 179, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3597-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3868672]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2022.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 251, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-556-5 kötött : 3200,- Ft
Erdély - Románia - magyar történelem - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439.21)"1916"(0:82-94) *** 943.921"191"(0:82-94) *** 355.48(498)"1916"(0:82-94)
[AN 3867946]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2022.
Magos Judit
   Demény : nektek ugatok / írnok Magos Judit ; [fotók Göblyös Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 278 p., [31] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-565-163-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3858217]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A patronus és egyéb hátrahagyott írások [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 818 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164538. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-204-3 (epub)
ISBN 978-963-559-205-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3827539]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2022.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk ; A gittegylet / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 62. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 214, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-529-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - jelenet
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-25
[AN 3867751]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2022.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk ; A gittegylet / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 63. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 214, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-086-5 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - jelenet
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-25
[AN 3867752]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2022.
   Mondjad még! : irodalmi szöveggyűjtemény és családi olvasókönyv : Borz Boldi és barátai : [középső csoportos óvodásoknak] / [vál., szerk. Bereczkiné Záluszki Anna, Szinger Veronika, Galuska László Pál] ; [ill. Orbán Orsolya]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 93 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93-[94].
ISBN 978-963-603-014-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3867746]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2022.
Nagy Miklós, M. (1963-)
   Csapódjon a mostba : versek 1981-84 / M. Nagy Miklós. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2021. - 54, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 14.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81780-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858013]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2022.
Nagy Zopán (1973-)
   Füzet III : átjárások... : válogatott írások, rajzolatok, gesztusok, 2019-2021 / Nagy Zopán. - Budapest : Ars Libri, 2021. - 69, [2] p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-01-3729-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3858058]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2022.
Nagy Zsuka (1977-)
   Les : új versek : Judit könyve / Nagy Zsuka ; [... ill. Borg de Nobel]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2021. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 15.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81780-1-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858015]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2022.
Nagyné Banadics Anikó
   Morgongóc meséi 1. rész avagy "Mindig van hely a szívedben" / Nagyné Banadics Anikó ; [ill. Pozojevich Miklósné]. - [Füzesgyarmat] : [Nagyné Banadics A.], [2021]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1064-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3857806]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2022.
Nemere István (1944-)
   Mohács / Nemere István. - [Budapest] : Historycum, 2021. - 288, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-19-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3858202]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2022.
Németh Antalné (1902-1990)
   Életút kívül és belül : Németh Antalné önéletrajza Petánovics Katalin két tanulmányával / [szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi] ; [kiad. a Fejér György Városi Könyvtár]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2021. - 196, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87959-1-5 fűzött
Németh Antalné (1902-1990)
Magyarország - vidéki társadalom - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 316.334.55(439)(0:82-94) *** 929(439)"19"
[AN 3857958]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2022.
Neszlényi Judith
   Híven és bátran : mozzanatok életemből / Neszlényi Judith ; kiad. Magyar Miniatűr és Bibliophil Könyvészek Társasága ... - Békéscsaba : MMBKT ; [Budapest] : Püski, 2021. - 328 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9792-34-0)
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3858195]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2022.
Novák Valentin (1969-)
   A látszat szent [elektronikus dok.] : novellák / Novák Valentin. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Hungarovox, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-534-055-2 (epub)
ISBN 978-963-534-066-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3834465]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2022.
Nyirő Mária, M. (1982-)
   A varázsmag szövetsége / M. Nyirő Mária ; Rippl Renáta illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 117, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-947-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3858343]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2022.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Rokonok [elektronikus dok.] : novellák / Pál Sándor Attila. - Szöveg (epub : 684 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4097-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3868025]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2022.
Para-Kovács Imre (1965-)
   2018 [elektronikus dok.] / Para-Kovács Imre. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164663. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9363-0
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3828506]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2022.
Pechnyik Miklós (1927-2018)
   Magamban nem tarthatom / Pechnyik Miklós. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2021. - 82, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6061-06-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858425]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2022.
Péri Györgyi
   Minden más [elektronikus dok.] : prózák innen-onnan / Péri Györgyi. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szekszárd : Péri Penna, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169880. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2355-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3868622]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2022.
Pete Polgár Máté (1988-)
   Adventi séták / Pete Polgár Máté. - Szombathely : Pete Polgár M., 2021. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3532-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3858059]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2022.
Péter János
   Szevasztopol / Péter János ; [közread. a] Szent Mauríciusz Monostor. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Gerecse : Új Forrás K., 2021. - 124 p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 64.)
ISBN 978-963-7983-32-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3858678]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2022. - 1238 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-444-3 kötött : 5980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3867572]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2022.
Petrőczi Éva (1951-)
   Nagyapa meséi / Petrőczi Éva ; Faltisz Alexandra rajz. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2021. - 39, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5697-64-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - ételrecept - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3858439]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2022.
Pilinszky János (1921-1981)
   Önéletrajzaim [elektronikus dok.] / Pilinszky János ; szerk. Bende József. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4099-7
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3868030]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2022.
Puskás Panni (1987-)
   A rezervátum visszafoglalása [elektronikus dok.] : novellák / Puskás Panni. - Szöveg (epub : 694 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4096-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3868028]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2022.
Réti János (1945-2020)
   Újpesten születtem.. [elektronikus dok.] : válogatott írások / Réti János. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : P. Szabó G., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164497. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0435-5
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3827234]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2022.
Ripp Gábor
   Lidérc képében [elektronikus dok.] : novelláskötet / Ripp Gábor ; [közread. a] Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 407 KB) (mobi : 600 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-46-2 (epub)
ISBN 978-615-5821-47-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3834277]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2022.
Roney, Gaby
   A Huszár esküje : Magyar huszárok I. / Gaby Roney. - [Gyömrő] : Book Dreams K., cop. 2021. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-018-0 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3857699]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Álom a valóságban [elektronikus dok.] : Álom 2. : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 99 KB) (mobi : 605 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-81-8 (epub)
ISBN 978-615-6155-82-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3837690]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Álom az álomban [elektronikus dok.] : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 87 KB) (mobi : 478 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-73-3 (epub)
ISBN 978-615-6155-74-0 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5 *** 894.511-993
[AN 3834275]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2022.
Szalay Álmos (1984-)
   Kék hotel / Szalay Álmos. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-517-099-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858221]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2022.
Szalóczi Géza (1954-)
   Gyere kicsi életösztön : új versek / Szalóczi Géza ; [... ill. Banga Ferenc]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2021. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 16.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81780-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858018]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2022.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Keleti pályaudvar, végállomás / Szántó T. Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 459, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-368-7 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867939]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2022.
Szegibalázs
   Elsők [elektronikus dok.] : veni, vidi, vici / Szegibalázs. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837457]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2022.
Szenti Ferenc
   Csöndkiáltó : versek / Szenti Ferenc. - Hódmezővásárhely : [Szenti F.], 2021. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1478-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3857808]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, 2022. - 234, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-565-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867944]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, 2022. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-566-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3867945]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2022.
Szerencsés Károly (1960-)
   Megrendülő világviszonyok : lőtávolon kívül / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2021. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-123-4 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3858465]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2022.
Szieberth Tünde
   Nem létezem máshol [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek, 2018-2020 / Szieberth Tünde. - Szöveg (epub : 534 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-000-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3837574]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2022.
Szilágyi Mihály (1952-)
   Vándorfények : szemelvények a világlírából Szilágyi Mihály fordításában. - Gerecse : Új Forrás K., 2021. - 145, [6] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 63.)
ISBN 978-963-7983-31-3 fűzött : 2000,- Ft
világirodalom - antológia
894.511-14.032 *** 82-822=945.11
[AN 3858685]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2022.
Szilasi László (1964-)
   Tavaszi hadjárat : szerelmes magyarok a XIX. századból / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2021. - 337, [4] p. ; 21 cm
Tart.: OstorodÞ; A Koppantyú lovagjai
ISBN 978-963-14-4121-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3853962]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2022.
Takács Imre
   Határszéli emlékkövek : Trianon 100 / írta Takács Imre ; [... szerk. ..., megjegyzésekkel ell. Szalay László Pál]. - Telkibánya ; Zsujta : [Szalay L. P.], 2020. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - magyarság - vers
894.511-14 *** 323.1(=945.11)(0:82-14)
[AN 3857896]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2022.
Toplak Mónika
   A királyné [elektronikus dok.] : levélregény / Toplak Mónika. - Szöveg (epub : 122 KB). - [Keszthely] : Toplak M., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0452-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3827267]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2022.
Toroczkay András (1981-)
   Boldog emberek [elektronikus dok.] : regény / Toroczkay András. - Szöveg (epub : 758 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4098-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3868026]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2022.
Török Sándor (1904-1985)
   Gilikoti / Török Sándor ; Makoviczki Dóra Lahara illusztrációival. - [Budapest] : Ciceró, 2021. - 221, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-432-159-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3858389]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2022.
Tóth Eszter
   Pöttöm Pötty és a Folyadék Szörny : [mesekönyv az egészséges táplálkozásról!] / Tóth Eszter ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 76, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-561-391-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészséges táplálkozás - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.2(02.053.2)(0:82-34)
[AN 3858368]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2022.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a padtársam? / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-209-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3867747]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2022.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci és a múzeumi rablás / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-227-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867922]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2022.
Végh József László
   Göndör fűz : [parázs forgácsok, szerelmes versek és egyéb furcsaságok] / Végh József László. - [Ludányhalászi] : Szerző, 2021. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3687-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3858590]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2022.
Vincze Gergely
   Win Win és a hosszú ölelés [elektronikus dok.] / Vincze Gergely. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 662 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : 19 Szó Kvk., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165402. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6308-01-6 (epub)
ISBN 978-615-6308-00-9 (pdf)
ISBN 978-615-6308-03-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3834058]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2022.
Vonnák Diána (1990-)
   Látlak : novellák / Vonnák Diána. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 217, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-246-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3868583]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a legvidámabb osztály / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 46, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-228-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3867921]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2022.
Westlake, Nora
   Enoke [elektronikus dok.] : fantasy kisregény / Nora Westlake ; [közread. a] Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 100 KB) (mobi : 157 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-43-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3833344]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7059 /2022.
5-minute Easter stories (magyar)
   5 perces húsvéti történetek / Disney ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 98 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-599-045-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3867577]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat alszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-587-211-4 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3867755]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2022.
Dani-Ördög Dalma
   Hip és Hop : kaland a hóban : együtt a család : képes olvasókönyv / írta Dani-Ördög Dalma ; rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2021. - [17] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9924-40-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3858339]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2022.
Droop, Constanza (1965-)
Wenn es dunkel wird (magyar)
   Az éjszaka / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 10.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-248-8 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868172]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2022.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Bagger (magyar)
   Markolók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 12.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-318-8 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868178]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2022.
Mühle, Jörg (1973-)
Badetag für Hasenkind (magyar)
   Kisnyuszi fürödni megy / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-189-6 kötött : 2350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868163]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2022.
Mühle, Jörg (1973-)
Nur noch kurz die Ohren kraulen? (magyar)
   Kisnyuszi aludni megy / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-188-9 kötött : 2350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868164]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2022.
Mühle, Jörg (1973-)
Tupfst du noch die Tränen ab? (magyar)
   Kisnyuszi bibis lesz / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-190-2 kötött : 2350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868160]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2022.
Muller, Gerda
Ich bin das kleine Kaninchen (magyar)
   Én vagyok a kisnyuszi / [ill. Gerda Muller] ; [szöveg Gerlinde Wiencirz]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-509-350-2 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868169]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2022.
Nieländer, Peter (1969-)
Entdecke die grossen Fahrzeuge (magyar)
   Fedezd fel a nagy járműveket : kihajtható fülekkel / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-509-470-7 kötött : 3975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868165]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2022.
Reider, Katja (1960-)
Wenn kleine Hasen schlafen gehen (magyar)
   Nyuszicsalád aludni megy / Katja Reider, Franziska Harvey ; versbe szedte Varró Dániel. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-244-747-6
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868170]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2022.
Rofusz Kinga (1970-)
   Otthon / Rofusz Kinga. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2021. - [59] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5347-17-7 fűzött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3858333]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2022.
Scheffler, Axel (1957-)
The bedtime frog (magyar)
   Hol az alvókám? / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-587-186-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868147]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2022.
Scheffler, Axel (1957-)
The friendly snail (magyar)
   A barátságos csiga / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-587-187-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868148]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2022.
Scheffler, Axel (1957-)
The little puddle (magyar)
   A kis tócsa / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-587-191-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868149]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2022.
Scheffler, Axel (1957-)
The super scooter (magyar)
   A szuper roller / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-587-185-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868150]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868565]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868572]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868570]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868573]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 12. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868574]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 18.)
ISBN 978-615-5220-06-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868564]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni zieht um (magyar)
   Bori elköltözik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 44.)
ISBN 978-963-403-693-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868569]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868568]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max auf der Baustelle (magyar)
   Berci az építkezésen / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 17.)
ISBN 978-963-403-882-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868559]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868560]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868555]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht zum Kinderarzt (magyar)
   Berci a doktor bácsinál / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 9.)
ISBN 978-963-403-249-6 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868562]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max sagt Stopp! (magyar)
   Berci azt mondja: állj! / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 15.)
ISBN 978-963-403-694-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868563]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Wackelzahn (magyar)
   Berci foga mozog / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 1.)
ISBN 978-615-5220-69-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868556]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wird Weltmeister (magyar)
   Berci világbajnok lesz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 3.)
ISBN 978-615-5385-13-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3868561]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7090 /2022.
Ghyczy Csongor (1982-)
   Kitsune és más történetek / [kép + szöveg Ghyczy Csongor]. - [Budapest] : Ghyczy Cs., 2021. - [40] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3539-7 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3858075]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2022.
Green, Michael
Blade runner 2019 : Los Angeles (magyar)
   Blade runner 2019 : [Los Angeles] / írta Michael Green és Mike Johnson ; rajz. Andres Guinaldo ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Magnum Opus, 2021. - [104] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-01-3192-4 kötött : 6000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3857988]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2022.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
La caste des méta-barons (magyar)
   Metabárók / Alejandro Jodorowsky & Juan Gimenez ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Magnum Opus, 2021-. - ill., színes ; 33 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3857951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Othon és Honorata. - 2021. - 133 p.
ISBN 978-615-01-3177-1 kötött : 8000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3857956] MARC

ANSEL
UTF-87093 /2022.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Hadiárva. - 2021. - [176] p.
ISBN 978-963-470-217-7 kötött : 6495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3857893] MARC

ANSEL
UTF-87094 /2022.
Morrison, Grant (1960-)
Klaus (magyar)
   Klaus : így kezdte a Télapó / Grant Morrison, Dan Mora. - [Budapest] : Magnum Opus, 2021. - [208] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-01-3640-0 kötött : 8000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3857962]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2022.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : love like blood (magyar)
   Orgyilkos osztály : [szerelem, akár a vér, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [103] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 7
ISBN 978-963-470-214-6 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3857944]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2022.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Saga (magyar)
   Saga / írta Brian K. Vaughan ; rajz. Fiona Staples ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Pesti Kv. K., [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5. kötettől kiad. a Magnum Opus. - Változó mérettel
képregény
087.6:084.11
[AN 3767976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2021. - [149] p.
ISBN 978-615-01-3176-4 fűzött : 6000,- Ft
[AN 3857980] MARC

ANSEL
UTF-8