MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/07/21 13:39:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7097 /2022.
   25 éve az olimpiai eszme szolgálatában / [szerk. Gál László, Horváth Vilmos] ; [közread. a] Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. - Szombathely : Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes., [2021]. - 35 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3850-3 fűzött
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
Magyarország - egyesület - testülettörténet - olimpia - hagyományőrzés
061.2(439)(091) *** 796.032
[AN 3858979]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2022.
   Művészeti Tárló Egyesület : jubileumi kiadvány, 2000-2020. - Budapest : Biró, 2020. - 73 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6031-61-7 fűzött
Művészeti Tárló Egyesület
Budapest. 14. kerület - Magyarország - festészet - művészeti élet - festőművész - egyesület - 21. század
061.2(439-2Bp.XIV.) *** 75(439)(092)
[AN 3859388]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7099 /2022.
Balogh András
   Hermeneutika és könyvtár(tudomány) [elektronikus dok.] : a fenomenológia és hermeneutika könyvtári alapkérdései / Balogh András. - Szöveg (epub : 568 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2016. - (Néro ; 15.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8524-6
könyvtártudomány - hermeneutika - elektronikus dokumentum
02 *** 801.73
[AN 3837578]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7100 /2022.
   Értsd meg a jövőt! : tanulmány kötet / [szerk. Tóth Attiláné]. - [Budapest] : Arisztotelész, 2021. - 268, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5394-05-8 fűzött
jövőkép - társadalmi változás - világjárvány
008.2 *** 316.42 *** 616.98(100)"202"
[AN 3859361]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7101 /2022.
Burinda Veronika
   Kicsilélek tánca / Burinda Veronika, Veres Zoltán Atan. - [Budapest] : Burinda V., cop. 2021. - 58 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-2765-1 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika - válogatott művek
133.25(0:82-821)
[AN 3859076]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2022.
Éles István
   Lélekvándorlás és földönkívüliek : "színház az egész világ" / Éles István. - Budapest : Kornétás, 2021. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5937-35-4 fűzött : 3150,- Ft
ezoterika - lélekvándorlás - földön kívüli élet
133.25 *** 129.4 *** 001.94
[AN 3859097]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2022.
St. Germain, Maureen J. (1951-)
Waking up in 5D (magyar)
   Ébredés az ötödik dimenzióban : a multidimenzionális átváltozás gyakorlati útmutatója / Maureen J. St. Germain. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2022. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 5999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-564-793-2)
ezoterika
133.25
[AN 3869798]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2022.
Szendi Gábor (1954-)
   Isten az agyban [elektronikus dok.] / Szendi Gábor. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-498-5
rejtély - jelenség - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3870286]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7105 /2022.
Barna Orsolya
   Kreatívan a klímaváltozásról : óravázlatok fenntarthatóságról és klímaváltozásról osztályfőnöki és helyettesítő órákra : [9-12 osztályosok számára] / Barna Orsolya, Soós Viktória. - Budapest : PannonPro Kft., 2021. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-615-01-1033-2 fűzött
éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés - óravázlat - tanári segédkönyv
504.03(072) *** 371.214(072) *** 551.583(072)
[AN 3858968]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7106 /2022.
Gribbin, John (1946-)
In search of Schrödinger's cat (magyar)
   Schrödinger macskája : [kvantumfizika és valóság] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2022. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-252-185-5 kötött : 4990,- Ft
kvantumfizika - tudománytörténet
530.145(091)
[AN 3869608]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7107 /2022.
Redniss, Lauren
Radioactive (magyar)
   Radioaktív : Marie és Pierre Curie sugárzó szerelme / Lauren Redniss ; [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 205 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-266-783-6 fűzött : 6999,- Ft
Curie, Marie (1867-1934)
Curie, Pierre (1859-1906)
Franciaország - vegyész - fizikus - tudománytörténet - radioaktív sugárzás - 19. század - századforduló - 20. század - életrajz
54(44)(092)Curie,_M. *** 54(44)(092)Curie,_P. *** 539.16
[AN 3858785]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7108 /2022.
Székely Kinga (1945-)
   Plózer István, a búvár-barlangkutató / Székely Kinga. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-155.
ISBN 978-615-01-2788-0 fűzött
Plózer István (1948-1977)
Magyarország - búvárkodás - barlangászat - felszín alatti víz - 20. század - életrajz
551.44(439) *** 556.3(439) *** 796.55(439)(092)Plózer_I. *** 797.215(285.2)
[AN 3859643]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7109 /2022.
Nagy Róbert
   Amatőrcsillagász alkalmazások [elektronikus dok.] / Nagy Róbert. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Budapest : BBS-Info, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169897. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5477-96-6
csillagászat - számítógépes program - internet - elektronikus dokumentum
52 *** 519.688 *** 681.324Internet
[AN 3868727]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2022.
Nagy Róbert
   Amatőrcsillagász alkalmazások : [elméleti háttér, Google Earth, Stellarium, online alkalmazások] / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2021. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 978-615-5477-95-9 fűzött : 1970,- Ft
csillagászat - számítógépes program - internet
52 *** 519.688 *** 681.324Internet
[AN 3859349]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2022.
Nagy Róbert
   Online térképes alkalmazások [elektronikus dok.] / Nagy Róbert. - Szöveg és képek (pdf : 10.1 MB). - Budapest : BBS-Info, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169895. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-91-1
kartográfia - digitális technika - internet - elektronikus dokumentum
528.9 *** 681.3.004.14
[AN 3868714]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7112 /2022.
Csányi Vilmos (1935-)
   Kíváncsiságom története [elektronikus dok.] / Csányi Vilmos. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-133-7
Csányi Vilmos (1935-)
Magyarország - etológia - tudós - biológia - szociálpszichológia - szociálantropológia - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
57 *** 316.6 *** 316.7 *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(0:82-94)
[AN 3869161]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2022.
   Zümmögés erdőn-mezőn : játékos fejtörők ovisoknak : +1 mese / Szert-Szabó Dorottya rajz. ; [közread. a] ... Pannon Értéktár Zrt. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - [12] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5417-70-2 fűzött : 790,- Ft
méh - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
595.799(02.053.2) *** 087.5
[AN 3858933]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7114 /2022.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2022. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3869823]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2022.
   Belső utakon : a Nyitott Akadémia válogatott előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk, 2022. - 314 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-89419-3-0 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3869699]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2022.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2021. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-867-6 fűzött : 3799,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3869754]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2022.
Csernus Imre (1966-)
   Főnix [elektronikus dok.] / Csernus Imre. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Jaffa, 2020[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-475-416-9)
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3869170]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2022.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött : 4200,- Ft
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3869806]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2022.
Davis, Elizabeth (1950-)
The circle of life (magyar)
   Életkör [elektronikus dok.] : a női lét 13 archetípusa / Elizabeth Davis, Carol Leonard ; ford. Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-475-149-6)
- nemek lélektana - mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2 *** 133.25
[AN 3869923]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2022.
Doidge, Norman (1950-)
The brain's way of healing (magyar)
   Hogyan gyógyul az agy? : figyelemre méltó felfedezések és gyógyulások a neuroplaszticitás világából / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 574 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-892-8 fűzött : 5499,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3869759]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2022.
   Életbátorság : hogyan ne adjuk fel nehéz helyzetekben? / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2021. - 265 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-75-5 fűzött : 3990,- Ft
kritikus élethelyzet - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3859480]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2022.
   Az előrehaladott tüdőrák gyógyszeres és sugárkezelése / szerk. Tamási Lilla, Müller Veronika, Losonczy György. - Budapest : Medicina, 2022. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-831-6 kötött : 3600,- Ft
tüdőrák - áttét - kemoterápia - gyógyszeralkalmazás - besugárzás
615.277 *** 615.849 *** 616.24-006-085
[AN 3859684]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2022.
The essential life (magyar)
   Az esszenciális élet : az esszenciális olajok legátfogóbb kézikönyve. - [Budapest] : Bioenergetic, 2022. - 495 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 489.
ISBN 978-963-291-560-9 kötött : 11990,- Ft
illóolaj - természetgyógyászat - fűszernövény
615.89 *** 665.52/.54 *** 633.8
[AN 3859250]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2022.
Felkai Péter
   A járványok története / Felkai Péter. - Budapest : Medicina, 2022. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-825-5 kötött : 4980,- Ft
orvostörténet - fertőző betegség
616.98(100)(091) *** 614.4(100)(091)
[AN 3859686]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2022.
Gaskin, Ina May (1940-)
Ina May's guide to childbirth (magyar)
   Útmutató szüléshez [elektronikus dok.] / Ina May Gaskin. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-549-273-0)
szülés - elektronikus dokumentum
618.4
[AN 3869381]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2022.
Hegedűs Gabriella
   Dobd ki a frusztrációkat! : ne hallgass kretén tanácsokra! / Hegedűs Gabriella. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-545-8 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3858766]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2022.
Hummel Zsolt
   A férfiasság kézikönyve [elektronikus dok.] : tudatos önfejlesztés a szexualitásban / Hummel Zsolt. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-486-2
nemi élet - szexuálpszichológia - férfi - elektronikus dokumentum
613.88-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3870292]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2022.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Das symbolische Leben (magyar)
   A szimbolikus élet / C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2020-2022. - 2 db ; 24 cm
A 2. köteten alcímként: Válogatott írások
lélektan - pszichoanalízis
159.95 *** 159.964.26
[AN 3819148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2022. - p. 478-951. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 18/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-425-7 kötött : 7475,- Ft
[AN 3859032] MARC

ANSEL
UTF-87129 /2022.
Kiss-Nemes Veronika
   Szavak : a társadalom, amelyben a káromkodás természetes, de a bocsánatkérés nem ismert / Kiss-Nemes Veronika, B. E. Belle. - [Szentes] : Maraton K., cop. 2021. - 236, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81875-3-4 kötött : 4399,- Ft
mentálhigiénia - érzelmi intelligencia - példatár
613.865(076) *** 159.942(076)
[AN 3858942]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2022.
   A lélek dolgai : a Nyitott Akadémia válogatott előadásai önfejlesztésről, kapcsolatokról és konfliktuskezelésről / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk, 2022. - 287 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-615-5281-11-2 kötött : 3990,- Ft
önismeret - interperszonális kapcsolat - konfliktuskezelés - mentálhigiénia
159.9 *** 316.472.4 *** 316.48 *** 613.865
[AN 3869688]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2022.
Lim, Robin (1956-)
After the baby's birth (magyar)
   Gyermekágy : testi-lelki útmutató az anyaság első hónapjaira / Robin Lim ; [ill. Marcia Barnett-Lopez, Lance Sims ...] ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 478, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
Bibliogr.: p. 462-471.
ISBN 978-963-572-164-1 kötött : 4999,- Ft
anyaság - nemek lélektana - csecsemőgondozás - nők egészsége - mentálhigiénia - nő
618.6 *** 159.922.1-055.26 *** 613.95 *** 613.99 *** 613.865-055.26
[AN 3859499]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2022.
Máté Gábor (1944-)
In the realm of hungry ghosts (magyar)
   A sóvárgás démona : ismerd meg a függőségeidet / Máté Gábor ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 581 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-052-1 fűzött : 4999,- Ft
szenvedélybetegség
613.8 *** 364.272
[AN 3869158]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2022.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-373.
ISBN 978-963-572-014-9 fűzött : 3999,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.481 *** 616.89-008.47
[AN 3869159]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2022.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 387 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-008-8 fűzött : 3999,- Ft
stressz - mentálhigiénia - pszichoszomatikus betegség
612.06 *** 613.865 *** 616-02
[AN 3869114]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2022.
Matisz Irén (1967-)
   Nem egy vagyok a sok közül.. : gyógyulásom története / Matisz Irén. - Budapest : Uránusz, 2021. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-83-2 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3859396]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2022.
McKeown, Patrick (1943-)
The breathing cure (magyar)
   Légzéssel az egészségért : így alakíthatsz ki új légzési szokásokat, ha fittebb, boldogabb és hosszabb életre vágysz! : [elmélet és gyakorlat] / Patrick McKeown ; [ill. Bex Burgess] ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 535 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-512-8 fűzött : 4999,- Ft
légzés - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3859489]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2022.
Nagoski, Emily (1977-)
Come as you are (magyar)
   Úgy, ahogy vagy : az önfeledt szexualitás pszichológiája / Emily Nagoski ; [ford. Getto Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 471 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 441-465.
ISBN 978-963-604-077-2 fűzött : 4399,- Ft
nemi élet - nő
613.88-055.2
[AN 3870121]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2022.
   Öregedés kilátással / Szy Katalin ; [közread. a] Civil út Alapítvány ... - Budapest : Civil út Alapítvány, 2021. - 100 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-01-3858-9 fűzött
öregkor higiénéje - idős - mentálhigiénia
613.98 *** 613.865-053.9
[AN 3859338]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2022.
Orvos-Tóth Noémi (1971-)
   Szabad akarat / Orvos-Tóth Noémi. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-109-4 fűzött : 4499,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret - család - családi háttér - szülői hatás
159.923 *** 316.356.2
[AN 3859190]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2022.
Pirner Alma (1981-)
   Absolutely woman : nőiesség mesterfokon : legyél önmagad legjobb verziója! / Pirner Alma. - Budapest : MidNightHot Kft., 2021. - 366 p. : ill. ; 22 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2234-2 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3859707]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2022.
Potápi Rita (1972-)
   Láthatatlan a nő? : gondolatébresztő párbeszéd a vállalkozónői önbizalomról nemcsak vállalkozónőknek / Potápi Rita, Szabó Renáta. - Bakonyszücs : Konzul 11 Bt., 2021. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2885-6 fűzött : 4990,- Ft
- siker
613.865-055.2
[AN 3858955]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2022.
Rashford, Marcus (1997-)
You are a champion (magyar)
   Bajnok vagy : hogyan hozhatod ki magadból a maximumot? / Marcus Rashford ; társszerző Carl Anka ; [ford. Cselleng Ádám]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-168-6 fűzött : 3490,- Ft
serdülőkor - életvezetés - siker
613.865-053.6
[AN 3859546]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2022.
   Reflexzóna térképek / [összeáll. Temesvári Gabriella]. - 2. kiad. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2020. - 74 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89071-6-5 fűzött
reflexzóna - masszázs - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 3859315]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2022.
Sándor Anikó
   Férfimesék : nekem hiszel, vagy a szemednek? / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-526-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - nemek lélektana - férfi - kisepika
159.922.1-055.1(0:82-3) *** 894.511-3
[AN 3858821]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2022.
Sárvári György (1960-)
   Intuitív út : az ugrás szabadsága / Sárvári György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 236 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9965-8 kötött : 6090,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3870008]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2022.
Soma (1966-)
   Egységben önmagammal [elektronikus dok.] : három előadás arról, hogyan találd meg önmagad, hogy egységben élhess a világgal is / Soma Mamagésa. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Jaffa, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-495-4
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3869379]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2022.
Szendi Gábor (1954-)
   Boldogtalanság és evolúció [elektronikus dok.] : paleolit táplálkozással a depresszió ellen / Szendi Gábor. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170046. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-494-7
depresszió - táplálkozástudomány - elektronikus dokumentum
613.2 *** 616.895.4
[AN 3869912]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2022.
Tánczos Lívia
   Az idő nem vár / Tánczos Lívia. - Kecskemét : Sikerútja Kft., cop. 2021. - 240, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2317-2 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3859154]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2022.
Ujma Przemysław Péter (1988-)
   IQ, öröklés, környezet / Ujma Przemyslaw Péter. - Budapest : Medicina, 2022. - 299 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-295.
ISBN 978-963-226-828-6 kötött : 4600,- Ft
intelligencia - öröklődés - tehetség - társadalmi tényező
612.821.3 *** 159.928.22 *** 612.6.05 *** 316.4
[AN 3859679]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2022.
Várkonyi Andrea (1974-)
   És ezt lehet? : jogod van jól lenni / Várkonyi Andrea. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-476-3 kötött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3859374]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2022.
   Várószoba : női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján = Waiting room : women healers and patients at the periphery of medicine / [szerk. Gadó Flóra et al.] ; [kiad. ... Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2021]. - 88, [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2020. márciustól júniusig azonos címmel rendezett programsorozathoz kapcsolódóan. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6289-06-3 fűzött
nőtörténet - nők a társadalomban - orvostörténet - művészettörténet - emberábrázolás
61(100)(091) *** 316.37-055.2(100) *** 7.041(100)
[AN 3859603]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2022.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Jól szeretni : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3869792]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2022.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Vekerdy : "csak könnyedén, alig érintsd" : beszélgetés Vekerdy Tamással / Jámbor Judit. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5932-65-6 kötött : 3490,- Ft
Vekerdy Tamás (1935-2019)
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53)
[AN 3869791]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2022.
   Vesztegzárban született kincsek a Belvárosban, 2020-2021 / [főszerk. Kacskovics Fruzsina] ; [közread. a] Kincses Belváros Egyesület. - Budapest : Kincses Belváros Egyes., [2021]. - 177, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3520-5 kötött : 3000,- Ft
Budapest. 5. kerület - helyismeret - városfejlesztés - helyi társadalom - világjárvány - kulturális élet - vesztegzár - 21. század - interjú
616.98(100)"202" *** 908.439-2Bp.V."202" *** 929(439-2Bp.V.)(047.53) *** 316.7(439-2Bp.V.)
[AN 3859630]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7155 /2022.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel tippek : [100 praktikus tipp és trükk az Excel hatékony használatához] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2021. - 121 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-99-7 fűzött : 2990,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3859386]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2022.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel tippek [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : BBS-Info, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169898. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6364-00-5
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel
[AN 3868735]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2022.
Huszár István
   Tárgyiasult ötletek : 3D nyomtatás és tervezés / Huszár István. - Budapest : BBS-Info, 2021. - 181 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-97-3 fűzött : 2990,- Ft
háromdimenziós nyomtatás - gyártástervezés - számítógéppel segített eljárás
519.688 *** 681.3.004.14
[AN 3859401]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2022.
Nagy Róbert
   Darknet, avagy Az internet sötét oldala / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2021. - 147 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-615-5477-93-5 fűzött : 1970,- Ft
internet - számítógép-hálózat - információtechnika - informatikai bűnözés
681.324Internet *** 343.9 *** 681.3.004.14
[AN 3859363]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2022.
Nagy Róbert
   Darknet, avagy Az internet sötét oldala [elektronikus dok.] / Nagy Róbert. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : BBS-Info, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169896. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5477-94-2
internet - számítógép-hálózat - információtechnika - informatikai bűnözés - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 343.9 *** 681.3.004.14
[AN 3868720]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2022.
Nagy Róbert
   Influencer videók készítése netre [elektronikus dok.] / Nagy Róbert. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : BBS-Info, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5477-89-8
internet - videotechnika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 621.397
[AN 3868711]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2022.
Nagy Sándor Antal
   Professional IT foundation in simple terms / Sandor A. Nagy. - [Budapest] : SolidCode Kft., 2021. - 179 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-615-81989-0-5 fűzött
számítástechnika
681.3
[AN 3859027]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7162 /2022.
Rapkay Zoltán
   Harley-Davidson : Milwaukee - gépszázad / Rapkay Zoltán. - 2. bőv. kiad. - [Győr] : [Palatia], [2022]. - 176 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-5904-49-3. - Bibliogr.: p. 176.
Fűzött
Egyesült Államok - motorkerékpár - technikatörténet
629.118.6(73)(091)
[AN 3869602]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2022.
   A világ tengerein : Császári és Királyi Haditengerészet / [szerk. Hideg István, Isztin Gyula, ... Bálint Ferenc] ; [közread. az] "Idehaza" - A Magyar Vidékért Egyesület. - [Csehi] : "Idehaza" A M. Vidékért Egyes., 2021. - 317, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-615-01-3112-2 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Haditengerészet
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - tengerhajózás - matróz - századforduló - első világháború - napló - válogatott művek - történelmi forrás
656.071(436/439)(=00)"190/191"(0:82-821) *** 359(436/439)"190/191"(093) *** 656.61(100)"190/191"(0:82-94)
[AN 3859701]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7164 /2022.
Állatorvostudományi Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2021) (Budapest)
   Állatorvostudományi Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / [szerk. Bartha Tibor, Rácz Bence, Kováts Adrien]. - Budapest : Állatorvostud. Egy., 2021. - 152 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2021. nov. 17-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7149-36-8 fűzött
állatorvostan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
619 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3859706]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2022.
Bernáth András
   Magyar agár és genetika / Bernáth András, Szilágyi Csilla ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2020. - 76 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-00-7749-9 fűzött
agár - kutyatenyésztés - állatgenetika
636.7.082
[AN 3858989]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2022.
Csányi Vilmos (1935-)
   Édes Janka : élet egy szabad kutyával / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2022. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-572-017-0 kötött : 3299,- Ft
kutya - etológia - memoár
636.7(0:82-94) *** 591.5
[AN 3869597]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2022.
Dóra Melinda Tünde
   Kertkaland : termelj magadnak zöldséget! / Dóra Melinda Tünde. - Budapest : Central Kv., 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-324-969-7 fűzött : 5399,- Ft
konyhakertészet
635
[AN 3869840]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2022.
Engen, Marrit van
Zeugen (magyar)
   Kocák : alapelvek a laktációs és szaporítási menedzsment számára / Marrit van Engen, Kees Scheepens ; [ford. Wekerle László]. - [Budapest] : Nedvet Bt., [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A sertés könyvek, ISSN 1785-6175)
keretcím: Jelez a sertés
ISBN 978-963-88602-5-5 fűzött
sertéstenyésztés - mesterséges megtermékenyítés
636.4 *** 636.082.453.5
[AN 3859041]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2022.
Gránicz Csaba
   Mantrailing : finomra hangolva / Gránicz Csaba. - [Budapest] : [Gránicz Cs. B.], 2021. - 317, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3522-9 kötött
rendőrkutya - kutyakiképzés
636.7.088 *** 636.74
[AN 3859617]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2022.
Hecker Walter (1937-)
   A vadászló / Hecker Walter ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2021. - 28 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2787-3 fűzött
Magyarország - vadászat - ló - történeti feldolgozás
639.1.081.3(439)(091) *** 636.1
[AN 3858992]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2022.
Kósa Géza (1950-2021)
   Ígéretes cserjék és fák a hazai kertekben / Kósa Géza ; [a fényképeket kész. Fráter Erzsébet és Kósa Géza]. - Budapest : Mezőgazda Kv., cop. 2021. - 348, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [384].
Kötött : 9800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-286-764-9)
amatőr kertészkedés - dísznövény - fa - cserje
635.92 *** 581.412
[AN 3859588]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2022.
Patay Géza (1955-)
   Agarász arcképvázlatok / Patay Géza, Imrei Ferenc, Keresztes János ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2020. - 40 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-00-9243-0 fűzött
Magyarország - vadászat - agár - történeti feldolgozás
639.1.081.321(439)(091)
[AN 3858999]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2022.
Szarvas Tímea
   Lófajták kézikönyve / [írta és szerk. Szarvas Tímea, Molnár Orsolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5370-72-4 kötött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3859119]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2022.
   Vadászat magyar agárral / az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 256-261.
ISBN 978-615-01-2676-0 kötött
Magyarország - agár - vadászat - vadászkutya - kutyakiképzés - történeti feldolgozás
639.1.081.321(439)(091) *** 636.75
[AN 3858980]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7175 /2022.
Ambrus Éva
   Válogatós gyerekek : gyakorlati tanácsok és gyerekbarát receptek válogatós apróságoknak / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 219 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 978-615-5417-59-7 fűzött : 4390,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3869607]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2022.
Bognár Mária
   Candida diéta könnyedén : [91 napos étrend receptekkel] / Bognár Mária ; szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn ; fotók Horváth Zsuzsanna. - 2. bőv. kiad. - [Miskolc] : [Irod. Rádió], 2022. - 119, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. az Irodalmi Rádió
ISBN 978-615-6270-41-2 kötött : 3300,- Ft
gombás megbetegedés - candida - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-002.828.223
[AN 3869605]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2022.
   Confectumok készíttésének módja, 1779 / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 156, [1] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-6173-40-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - befőzés - gasztronómia - háztartás - művelődéstörténet - 18. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.4(083.12) *** 641.5(439) *** 64(083.13) *** 930.85(439)"17"
[AN 3859661]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2022.
Csonka Enikő
   Egyserpenyős ételek / [Csonka Enikő, Varga Gergő]. - [Debrecen] : GastroHobbi 2014. Kft., 2021. - 114, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-1277-0 kötött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859246]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2022.
   Kedvenc süteményeim gyűjteménye : Horváth Ilona receptekkel / [szerk. ... Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-577-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3859098]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2022.
Lilu (1976-)
   Rutin : tudatos bőrápolás az alapoktól / Lilu, Gróf Anita ; [fotók ... Gregus Máté]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 238 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-568-162-4 kötött : 5990,- Ft
bőrápolás - kozmetika
646.75 *** 687.55
[AN 3859434]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2022.
Pâtisserie (magyar)
   Pâtisserie : a cukrászművészet nagykönyve / Rina Nurra fotóival ; [közread. a] Ferrandi Paris. - Pécs : Alexandra, 2021. - 655 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-582-235-5 kötött : 24900,- Ft
sütemény - cukrászat - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 664.68
[AN 3859237]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2022.
   Pesti úriasszony szakácskönyve, 1894 / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 152, [1] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-6173-25-6 fűzött : 2800,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859668]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2022.
Steiner Kristóf (1982-)
   Kristóf konyhája : mesés menük (nem csak) vegánoknak / Steiner Kristóf. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2022. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5281-34-1 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3869700]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2022.
   A szakácsmesterségnek rövid leírása : szakácskönyvek, szakácsreceptek a 18-19. századból / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 182, [1] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-6173-41-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - szakácskönyv
641.5(439)"17/18" *** 641.55(083.12) *** 930.85(439)"17/18"
[AN 3859667]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7185 /2022.
Oláh János (1942-)
   Fénylét : emberlét, valóságlét, létszerkezet, örökléttanulmány, fénylétfilozófia / Oláh János ; fényképek ifj. Oláh János, Gilles Vinçon. - Budapest : Kairosz, 2021. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-514-086-2 kötött : 4900,- Ft
természetfilozófia - természetkép - album
113 *** 77.047 *** 77.04(44)(092)Vinçon,_G. *** 77.04(439)(092)Oláh_J.,_ifj.
[AN 3859482]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2022.
Patočka, Jan (1907-1977)
Platón a Evropa (magyar)
   Platón és Európa / Jan Patočka ; [ford. Varga György]. - Budapest : MMA K., 2021. - 317, [2] p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-66-0 fűzött : 4200,- Ft
fenomenológia - filozófia
1(437.1)(092)Patočka,_J. *** 165.62
[AN 3859528]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7187 /2022.
Béres László Attila
   Armenian pilgrimage site in Budapest / [written and ed. by Attila László Béres] ; [photographs by Krisztián Dávid and Pál Heim] ; [transl. by Eszter Eszes] ; [publ. Foundation for Supporting the Religious Activity of the Armenian Catholic Chaplaincy of Budapest]. - Budapest : Found. for Supporting the Religious Activity of the Armenian Catholic Chaplaincy of Budapest, [2021]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3529-8 fűzött
Budapest - örmény katolikus egyház - egyháztörténet - magyarországi örmények - templom
281.6(439)(091) *** 316.347(=919.81)(439) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 3859120]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2022.
Börönte Márta
   Veled vagyok, fogom a kezed! : csendes percek gyászolóknak / Börönte Márta ; [... ill. Kiss Viktória] ; [... a Csillaggyertyafény Alapítvány gondozásában kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Csillaggyertyafény Alapítvány, 2021. - [32] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2196-1 kötött
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 159.942
[AN 3859589]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2022.
Börönte Márta
Veled vagyok, fogom a kezed! (finn)
   Olen lähelläsi, pidän sinua kädestä : hiljaisuuden hetkiä surevalle / Márta Börönte ; [kuvitus Viktória Kiss] ; [kielentarkistus Outi Hassi] ; [Kirjan valmistelutyöstä vastaa Tuikkuvalo-säätiö]. - Budapest : Tuikkuvalo-säätiö, 2021. - [32] p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-2196-1)
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 159.942
[AN 3859600]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2022.
Börönte Márta
Veled vagyok, fogom a kezed! (német)
   Ich bin bei dir, ich halte deine Hand! : stille Minuten für Trauernde / Márta Börönte ; [Ill. Viktória Kiss] ; [Übers. Gabriella Kaufmann] ; [... Sternkerzenlicht-Stiftung produziert]. - Budapest : Sternkerzenlicht-Stiftung, 2021. - [32] p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-2196-1)
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 159.942
[AN 3859593]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2022.
Börönte Márta
Veled vagyok, fogom a kezed! (spanyol)
   ¡Estoy aquí contigo, sosteniendo tus manos! : momentos del silencio en el luto / Márta Börönte ; [il. Viktória Kiss] ; [trad. Éva Emese Szalai] ; [... pub. por la Fundación de Csillaggyertyafény]. - Budapest : Fund. de Csillaggyertyafény, 2021. - [32] p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-2196-1)
gyászolás - vallásos irodalom
236.1 *** 159.942
[AN 3859591]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2022.
Christianity (magyar)
   A kereszténység történeti atlasza / szerk. Alec Ryrie ; Andrew Avenell és Elizabeth Wyse közrem. ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Kálvin, 2021. - 222 p. : ill., színes, főként térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-558-465-9 kötött : 8000,- Ft
kereszténység - keresztény egyház - egyháztörténet - világtörténelem - történelmi atlasz
23/28(091) *** 930.1 *** 912(100)
[AN 3859492]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2022.
Diriczi Tibor
   Álljatok az utakra / [Diriczi Tibor]. - Nógrádsáp : Diriczi T., 2020. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80096-2-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3859326]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2022.
Diriczi Tibor
A bélyeg (román)
   Semnul fiarei : pregătirea căii fiarei înainte de venirea ei / Diriczi Tibor ; [trad. de Ferenci Sándor]. - Nógrádsáp : Diriczi T., [2021]. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89947-7-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3859316]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2022.
   Engesztelők imafüzete IV. - [Budapest] : Bata M., [2021]. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4378-4)
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3859127]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2022.
Gupta, Mahendra Nath (1855-1932)
Sri Sri Ramakrishna kathamrita (magyar)
   Śrī Rāmakṛṣṇa evangéliuma. - [Budapest] : [Tamás M.], 2020. - [48], 1038 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerző Gupta, Mahendra Nath
ISBN 978-615-00-8104-5 kötött
Ramakrishna Paramahansa (1836-1886)
India - hinduizmus - vallási személy - 19. század
294.5(540)(092)Ramakrishna,_P.
[AN 3859341]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2022.
Jeges Mirjam
   Krízis és kegyelem / Jeges Mirjam ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 40 p. ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3858852]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2022.
Katalin Ildikó nővér
   Kis Szent Terézzel a hit, remény és szeretet útján : lelkigyakorlat / Katalin Ildikó. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 92 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-95-4 fűzött : 1600,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - lelkigyakorlat - 19. század
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus *** 242
[AN 3858868]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2022.
   Keresztény kislexikon / [Serdián Miklós György szöveg] ; [Makovecz Anna ill.]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022. - 154 p. : ill. ; 14 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-615-5461-03-3 fűzött
kereszténység - szaklexikon
23/28:030
[AN 3869081]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2022.
Kievo-Pečerskij paterik (magyar)
   A kijevi barlangmonostori paterikon / [ford. Dolmányos István] ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Zoltán András]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 251, [4] p. ; 22 cm
A ford. a "Pamâtniki literatury drevnej Rusy" (Moskva : Hudožestvennaâ literatura, 1978-1994) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-39-3 fűzött : 3600,- Ft
Kijev - orosz ortodox egyház - szerzetesség - középkor - egyházi szláv - legendárium
281.93 *** 235.3 *** 091.14(477-2Kijev)"11" *** 881.01-343.5=945.11
[AN 3859550]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2022.
Madinger, Herbert (1922-2010)
Hab Mut! (magyar)
   Légy bátor! : Isten hív Téged : ifjúsági könyv / Herbert Madinger, Christian Oppitz ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2021. - 151 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-535-032-2 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - ifjúsági irodalom
244(02.053.2)
[AN 3859131]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2022.
Masuno Shunmyō (1953-)
Zen, shinpuru seikatsu no susume (magyar)
   Zen : az egyszerű élet művészete : 100 zen gyakorlat a szebb és nyugalmasabb hétköznapokért / Shunmyo Masuno ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2021, cop. 2019. - 223 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Megj. "Az egyszerű élet művészete" címmel is
ISBN 978-963-568-088-7 kötött : 4490,- Ft
Japán - zen buddhizmus - mentálhigiénia - életvezetés
294.321(520) *** 613.865(520)
[AN 3859534]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2022.
Merchat, William-Marie
Avec Mariam, entrer dans la joie de l'Esprit (magyar)
   Szent Mirjammal a Lélek örömében / William-Marie Merchat ; [ford. Katalin Ildikó nővér]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 211 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-90-9 fűzött : 2200,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3858874]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2022.
Mística y Eucaristía (magyar)
   Misztika és Eucharisztia : megmerítkezés a teljesség forrásában / Jesús García Burillo [et al.] ; szerk. Francisco Javier Sancho Fermín ; [ford. Arendtné Salacz Nadine]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 178 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-91-6 fűzött : 2300,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
Juan de la Cruz (1542-1591)
Stein, Edith (1891-1942)
oltáriszentség - szent - 16. század - 20. század
265.3 *** 235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 235.3(092)Juan_de_la_Cruz *** 235.3(092)Stein,_E.
[AN 3858896]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2022.
Otec Arsenij (magyar)
   Arszenyij atya / [ford. Laczházi Aranka]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021-. - 22 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Szerk. Vladimir Nikolaevič Vorobʹev
Arsenij (szerzetes) (1894-1975)
orosz ortodox egyház - szerzetes - 20. század - memoár
281.93(092)Arsenij(0:82-94)
[AN 3858909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Istennel a szenvedés mélyén. - 2021. - 413 p.
ISBN 978-615-5120-94-7 kötött : 3200,- Ft
[AN 3858918] MARC

ANSEL
UTF-87206 /2022.
   Pészahi Hágádá : új magyar fordításban, fonetikus átírással és útmutatóval = Hagådåh ş̌ȩl ṗ̧ȩsaḥ : betargÿwm ẇb�ʹtyq ḧwng̤r̲y / kiad. az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány. - 6. átd. kiad. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, cop. 2021. - 71 p. ; 20 cm
Megj. "Peszáchi Hágádá" címmel is. - A címoldalon a megjelenés éve: 2011
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7533-48-4)
zsidó vallás - aggadikus Midrás
296.313
[AN 3869595]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2022.
Petra nővér
   Otthonommá lettél / Petra nővér ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 30 p. ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3858855]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2022.
   Promoting the saints [elektronikus dok.] : cults and their contexts from late antiquity until the early modern period : essays in honor of Gábor Klaniczay for his 60th birthday / ed. by Ottó Gecser [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest ; New York, N.Y : CEU Press : CEU Dep. of Medieval Studies, 2011[!2020]. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169924. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-392-3
patrológia - hagiológia - kultusz - kora középkor - középkor - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
276 *** 235.3 *** 394.944
[AN 3869087]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2022.
Salov-Astahov, Nikita Ignatʹevič (1893-1983)
Judith (magyar)
   Judit : Oroszország mártír misszionáriusa / N. I. Shaloff-Astakhoff. - Nógrádsáp : Diriczi T., 2021. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80096-7-6 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - misszió - 20. század - vallásos irodalom - kisregény
244(0:82-31) *** 266.2(47)"191/192"(0:82-31)
[AN 3859322]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2022.
Sjögren, Per-Olof
Jesusbönen (magyar)
   A Jézus-ima : a szív imádsága / Per-Olof Sjögren ; [ford. Verdes Sándor]. - 4. kiad. - Budapest : Zöld-S Studio, 2022. - 102 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82033-0-2 fűzött : 2080,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3869766]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7211 /2022.
   25 : Deutsche Selbstverwaltung Budapest 13. Bezirk : Budapest XIII. Kerületi Német Önkormányzat : 1995-2020 / [Text und Red. ... Maria Wolfart-Stang, Katalin Mayer-Katona]. - [Budapest] : Deutsche Selbstverwaltung Budapest 13. Bezirk, 2021. - [72] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 978-615-01-3268-6 fűzött
Budapest. XIII. Kerület. Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest. 13. kerület - kisebbségi önkormányzat - magyarországi németek - kulturális kapcsolat
316.347(=30)(439-2Bp.XIII.) *** 930.85(439-2Bp.XIII.)
[AN 3859621]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2022.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés / Almási Kitti. - 7. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022, cop. 2017. - 220, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-743-4 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3869814]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2022.
Bőhm Kornél
   Karaktergyilkosság : lejáratás a gúnynévtől az álhírig / Bőhm Kornél ; [... illusztrációkat kész. Marabu]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 303 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 271-275.
ISBN 978-963-565-169-6 kötött : 4200,- Ft
információs társadalom - társadalmi viselkedés - közvélemény-alakítás - politikai propaganda - megtévesztés
316.658 *** 316.774 *** 32.019.51
[AN 3859615]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2022.
Borzák Tibor (1958-)
   Cigánylélek : [Kalapos Zoli világa] / Borzák Tibor ; [Baghet Iskander fotói]. - [Kecskemét] : BT-Press, 2021. - 252, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80483-2-3 kötött : 4999,- Ft
Sztojka Zoltán
Magyarország - cigányság - szociográfia - népi vallásosság - 21. század - interjú - album
308(=914.99)(439)(084.1) *** 316.347(=914.99)(439)(047.53) *** 77.04(439)(092)Iskander,_B. *** 398.3(=914.99)(439)
[AN 3859255]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2022.
   Családhatározó : a sokszínűség pszichológiája / szerk. Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 471 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-457.
ISBN 978-963-572-167-2 fűzött : 5999,- Ft
család - családterápia - szülő-gyermek kapcsolat - lélektan
316.356.2 *** 615.851.6 *** 159.9
[AN 3858938]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2022.
Ihász Anita
   Randikaland : 52 hét - 52 párkapcsolat-pezsdítő feladat szerelmeseknek / Ihász Anita. - [Kiskunhalas] : Magánkiad. ; [Budapest] : Könyvmentorok, 2021. - 130, [45] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2763-7 fűzött
párkapcsolat - randevú - példatár
316.472.4(076)
[AN 3859640]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2022.
   Kalászi svábok élete : [őseink nyomában] / [... összeáll. Wágnerné Klupp Katalin] ; [közread. a] Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület. - Budakalász : Budakalászi Német Nemzetiségi Egyes., 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-2591-6 fűzött
Budakalász - magyarországi svábok - helytörténet - kitelepítés - 1945 utáni időszak
316.347(=30)(439-2Budakalász) *** 943.9-2Budakalász(=30) *** 325.254(=30)(439-2Budakalász)"194"
[AN 3859151]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2022.
Király Eszter
   A kapcsolat, amiért megéri / Király Eszter. - [Dunakeszi] : Király E., cop. 2021. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1189-6 fűzött
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3859181]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2022.
Ladányi János (1949-)
   Terepszemle : emlék és útravaló / Ladányi János. - Budapest : HTSART : ÚMK, 2021. - 65, [62] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [67-70].
ISBN 978-615-81951-1-9 fűzött
Magyarország - szociológus - szociológia - terepkutatás - 20. század - 21. század - memoár
316(439)(092)Ladányi_J.(0:82-94)
[AN 3859264]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2022.
   Lakótér. - [Budapest] : [Padon Alapítvány], [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Padon Alapítvány
ISBN 978-615-01-1282-4 fűzött
Magyarország - szegénység - lakásviszonyok - hátrányos helyzetű - 21. század
316.344.23(439)"201" *** 332.8(439)"201" *** 364.22(439)"201"
[AN 3859104]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2022.
Lakótér (angol)
   Living space. - [Budapest] : [Padon Alapítvány], [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Padon Alapítvány
ISBN 978-615-01-1557-3 fűzött
Magyarország - szegénység - lakásviszonyok - hátrányos helyzetű - 21. század
316.344.23(439)"201" *** 332.8(439)"201" *** 364.22(439)"201"
[AN 3859106]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2022.
Piczkó Katalin
   Szeretetkert : milyen jövő vár a párkapcsolatunkra? / Piczkó Katalin ; [... ill. László Zsuzsi]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 304 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5932-79-3 fűzött : 3690,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3859467]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2022.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - 5. kiad. - [Budapest] : Pintér T., 2022. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3869082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3869083] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3869086] MARC

ANSEL
UTF-87224 /2022.
   Vendégkönyv : Újpesti Közművelődési Kör, 1988-2020 / [szerk. Kőrösné Mikis Márta]. - [Budapest] : Újpesti Közművel. Kör, [2020]. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-615-00-9987-3 fűzött
Újpesti Közművelődési Kör
Budapest - kulturális élet - kulturális egyesület - vendégkönyv - ezredforduló
316.7(439-2Bp.IV.)"199/201" *** 061.2(439)Újpesti_Közművelődési_Kör
[AN 3859364]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7225 /2022.
Graham, Ian (1953-)
Scarlet woman (magyar)
   Kurtizánok : kitartottak, ágyasok és királyi szeretők botrányos élete / Ian Graham ; [ford. Tóth Virág]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-102-0 fűzött : 3770,- Ft
magánélet - szerelem - híres ember - művelődéstörténet - prostituált
392.6 *** 930.85(100) *** 929(100) *** 392.65
[AN 3859195]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2022.
   Körforgásban - in circulation: Romani Design : Ráth György-villa, 2021. szeptember 23 - 2022. január 2. : György Ráth Villa 23 September 2021 - 2 January 2022 / [kurátor Horváth Judit] ; [társkurátorok Farkasdy Melinda és Komporday Rita] ; [... ford. Eisenstein Adèle] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., cop. 2021. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5217-41-8 fűzött
Magyarország - divattervezés - népviselet - népi vallásosság - cigányság - vallási ábrázolás - szentkép - kiállítási katalógus
391(=914.99)(439) *** 398.3(=914.99) *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022" *** 7.046.3
[AN 3859712]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2022.
   Let's eat / [szerk., bev. ... Mucsi Emese, Szalipszki Judit] ; [esszé ... Wágner Máté] ; [ford. ... Bodóné Hofecker Zsuzsanna]. - [Budapest] : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., cop. 2021. - [80] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Capazine)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-5798-19-1 fűzött
Magyarország - fotóművészet - táplálkozás - étkezési szokás - 21. század
392.8 *** 77.04(439)"202"
[AN 3859773]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2022.
   Soltvadkerti lakodalmas kalácsok és sütemények : receptgyűjtemény / [szerk. Pájer Ildikó] ; [fotó Kovács Gyula] ; [kiad. a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Soltvadkert] : Gyöngyház Kult. Közp. és Kvt., cop. 2021. - 128, [3] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-8502-9 kötött
Soltvadkert - lakodalmi szokás - sütemény - szakácskönyv
392.51(=945.11)(439-2Soltvadkert) *** 641.852(083.12)
[AN 3859058]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2022.
Wass Albert (1908-1998)
The Transylvanian Hungarian folk art (magyar) (bőv. kiad.)
   Az erdélyi magyar népművészet / Wass Albert ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 164, [3] p., [80] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 16.)
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-615-6016-26-3 kötött : 4290,- Ft
Erdély - népművészet - magyar néprajz
39(=945.11)(439.21) *** 7.031.4(439.21)
[AN 3859486]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7230 /2022.
Byrne, Patrick M. (1962-)
The deep rig (magyar)
   A nagy választási csalás : az ellopott szavazás egy nem Trump-szavazó szemszögéből (avagy miért veszített Donald Trump, és mit mondjunk azoknak, akik kételkednek a 2020-as amerikai elnökválasztás jogszerűségében) / Patrick M. Byrne ; [ford. Fekete Anna]. - [Budapest] : Pannónia Ny., [2021]. - 203 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1884-0 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - választás - választási csalás - 21. század
324(73)"2020" *** 342.841(73)"2020"
[AN 3859158]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2022.
Clay, Catrine
The good Germans (magyar)
   Jó németek : szemben a náci rezsimmel / Catrine Clay ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-405.
ISBN 978-963-565-133-7 kötött : 4500,- Ft
Németország - történelem - fasizmus - civil társadalom - ellenállási mozgalom - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század - életrajz
323.2(430)"193/194"(092) *** 329.18(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3859611]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2022.
Dobos Erzsébet
   Mi, spanyol védettek / Dobos Erzsébet. - Budapest : Szerző, 2021. - 358, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-615-01-2800-9 fűzött : 3600,- Ft
Sanz Briz, Ángel (1910-1980)
Magyarország - Spanyolország - zsidóság mentése - diplomata - külkapcsolat - második világháború - 20. század - oral history
323.13(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 327(460)(092)Sanz_Briz,_Á. *** 327(460)"193/1945" *** 327(439)"193/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Sanz-Briz,_Á.
[AN 3859524]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2022.
   Geopolitics in the Danube region [elektronikus dok.] : Hungarian reconciliation efforts, 1848-1998 / ed. by Ignác Romsics and Béla K. Király ; transl. by Nóra Arató ; maps by Béla Nagy. - Szöveg (pdf : 44.8 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, [2021], cop. 1999. - (Atlantic studies on society in change, ISSN 1048-4930)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169935. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-461-6
Közép-Európa - Magyarország - geopolitika - kisebbségi politika - kisebbségi kérdés - külpolitika - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
327(439)"18/19" *** 327.39(4-11) *** 323.15(=00)(4-11)
[AN 3869138]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2022.
Gyuricza Péter (1959-)
   Így beszélnek ők a Sajtóklubban / Gyuricza Péter. - Budapest : Pont Jó Nekem Kft., 2021. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3498-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - közbeszéd - politikai kultúra - belpolitika - közvélemény-alakítás - 21. század - televíziós műsorszám
323(439)"200/201" *** 791.9.097(439) *** 316.334.3(439)"200/201" *** 316.658
[AN 3859505]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2022.
Haitas Daniel
   The European Union's external relations with Russia and Ukraine / Daniel Haitas ; [publ. by the] University of Debrecen Faculty of Law. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Law, 2021. - 200 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 151-200.
ISBN 978-963-490-314-7 fűzött
Európai Unió - Oroszország - Ukrajna - külkapcsolat - szomszédsági politika
327(4-62)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 327(477)"200/201"
[AN 3859023]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2022.
Lemmon, Gayle Tzemach (1973-)
The daughters of Kobani (magyar)
   Kobani lányai : bátor nők az Iszlám Állam ellen / Gayle Tzemach Lemmon ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 262 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-262.
ISBN 978-963-572-078-1 fűzött : 3999,- Ft
Közel-Kelet - Szíria - nők a társadalomban - katona - kurdok - iszlám fundamentalizmus - polgárháború - 21. század
323.285(5-011)"201" *** 316.37-055.2(=915.7)(5-011)"201" *** 355.426(569.1)"201"
[AN 3859622]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2022.
Nógrádi György (1949-)
   A világ, amiben élünk / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-353-6 kötött : 3600,- Ft
világpolitika - biztonságpolitika - 20. század - 21. század - memoár
327(100)"19/20"(0:82-94)
[AN 3869593]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2022.
   Russian foreign policy in transition [elektronikus dok.] : concepts and realities / ed. by Andrei Melville and Tatiana Shakleina. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2005[!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169918. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-390-9
Oroszország - külpolitika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
327(47)"200"
[AN 3869030]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2022.
Sajó András (1949-)
Az önkorlátozó hatalom (angol)
   Limiting government [elektronikus dok.] : an introduction to constitutionalism / András Sajó ; forew. by Stephen Holmes. - Szöveg (pdf : 30.7 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 1999[!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169922. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-387-9
demokrácia - jogállam - alkotmányjog - elektronikus dokumentum
321.7 *** 342.4 *** 340.131.4
[AN 3869071]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2022.
Szczerbiak, Aleks
   Poles together? [elektronikus dok.] : the emergence and development of political parties in postcommunist Poland / Aleks Szczerbiak. - Szöveg (pdf : 22.9 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2001[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169930. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-463-0
Lengyelország - belpolitika - pártpolitika - ezredforduló - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323(438)"199" *** 329(438)"199"
[AN 3869116]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2022.
Szendrei László (1969-)
   A "turáni átok" : egy politikai mítosz születése és diadalútja / Szendrei László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 296, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-296.
ISBN 978-615-6173-47-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - szellemtörténet - politikatörténet
32.001(439)(091)
[AN 3859549]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2022.
Uhrman Iván (1961-)
   A pogrom prototípusa : Alexandria Kr. u. 38-ban / Uhrman Iván. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 115, [2] p. ; 22 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 9.)
Bibliogr.: p. 110-115.
ISBN 978-615-6173-36-2 fűzött : 2400,- Ft
ókori Egyiptom - Alexandria - ókor - zsidóság - nemzettörténelem - pogrom - római birodalom kora - 1. század
323.12(=924)(32-2Alexandria)"003" *** 930.8(=924)(37-2Alexandria) *** 323.285(32-2Alexandria)"003"
[AN 3859586]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2022.
Wittner Mária (1937-)
   A rendszerváltás kronológiája / Wittner Mária. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 225 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-83-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - 20. század - 21. század
323(439)"198/202"
[AN 3859095]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7244 /2022.
   1920 - kényszerpályán : a trianoni békediktátum ratifikálása : [Sorsfordító évek 3.] / szerk. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 330 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2021. nov. 18-án rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-65-7 kötött
magyar történelem - világpolitika - trianoni békeszerződés - Párizs környéki békék - két világháború közötti időszak
943.9"192" *** 341.382"1920" *** 327(100)"191/192" *** 341.382"1919/1920"
[AN 3858917]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2022.
   Az Árpád-kor titkai [elektronikus dok.] : a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig. - 2. elektronikus kiad. - Szöveg (epub : 18.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2017. - (A magyar történelem rejtélyei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-098-902-2
magyar történelem - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
943.9"09/13"
[AN 3838058]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2022.
Bárdi László (1932-)
   Hunok, székelyek, magyarok / Bárdi László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 149, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Összefoglalás magyar, angol és kínai nyelven. - Bibliogr.: p. 123-131.
ISBN 978-615-5553-79-0 kötött : 3500,- Ft
magyar őstörténet - keletkutatás
930.8(=945.11) *** 930.85(5-012)
[AN 3858894]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2022.
Bartos Nándor (1914-2000)
   Adatok Jászladány történetéből / Bartos Nándor ; [... szerk. ifj. Bartos Nándor]. - Jászberény : Bartos K., 2021. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-615-01-3674-5 fűzött
Jászladány - helytörténet
943.9-2Jászladány
[AN 3859585]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2022.
   Battling over the Balkans [elektronikus dok.] : historiographical questions and controversies / ed. by John R. Lampe and Constantin Iordachi. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165269. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-326-8
Balkán - történelem - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
949.7"18/19"
[AN 3833217]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2022.
Csendesné Bosits Éva (1955-)
   Külön is együtt : Tósok, Berénd, Tósokberénd / Csendesné Bosits Éva, Tilhof Endre. - Ajka : [Tósokberéndért Egyes.], 2021. - 157 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Tósokberéndért Egyesület
ISBN 978-615-01-3696-7 fűzött
Tósok - Tósokberénd - helytörténet - album
943.9-2Tósok(084.1) *** 943.9-2Tósokberénd(084.1)
[AN 3858961]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2022.
Frankopan, Peter (1971-)
The silk roads (magyar)
   Selyemutak : egy új világtörténet / Peter Frankopan ; [ford. Makovecz Benjamin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 668, [3] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-901-7 fűzött : 7499,- Ft
Eurázsia - történelem - gazdaságtörténet - világkereskedelem - nemzetközi kapcsolat
930.9 *** 338(091)(100) *** 327(100) *** 94/95 *** 339.5(100)(091)
[AN 3869762]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2022.
Gombos László
   Hidegháború és még 30 év / Gombos László. - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2021. - 253 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-615-6297-19-8 fűzött : 5590,- Ft
világtörténelem - hidegháború - 20. század - ezredforduló
94"194/201"
[AN 3859057]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2022.
Karády Viktor (1936-)
Zsidóság Európában a modern korban (angol)
   The Jews of Europe in the modern era [elektronikus dok.] : a socio-historical outline / by Victor Karady ; transl. by Tim Wilkinson. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2004[!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169921. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-388-6
Európa - történelem - zsidóság - újkor - elektronikus dokumentum
930.8(=924) *** 316.347(=924)(4) *** 940(=924)"17/19"
[AN 3869066]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2022.
   "Pendűlnek nagy sok arany forintok" : a simontornyai 16. századi éremlelet / [szerk. K. Németh András] ; [szöveg K. Németh András, Varga Máté] ; [a Rejtélyes növénymaradványok a simontornyai pénzérmék között c. fejezetet Torma Andrea írta ...]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2021. - 31 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938 ; 7.)
A Szekszárdon, 2021. jún. 26 - okt. 3. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-7209-48-2 fűzött
Simontornya - régészet - numizmatika - török hódoltság - fémpénz - kiállítási katalógus
904(439-2Simontornya)"15" *** 737.1(439)"14/15" *** 336.746(439)"14/15" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3859031]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2022.
Szakály Sándor (1955-)
   Talpra állás Trianon után : interjúk, esszék, tanulmányok / Szakály Sándor ; [közread. a] Facultas Humán Gimnázium ... - Budapest : Facultas Humán Gimn. : M. Napló, 2021. - 351 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-049-1 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak - második világháború - történész - 20. század - interjú
943.9"191/194" *** 341.382"1920" *** 930.1(439)(092)Szakály_S.(047.53)
[AN 3859149]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2022.
Szentpály-Juhász Miklós
A Budavári Palotanegyed története (angol)
   The history of Buda Castle Palace District / [... Miklós Szentpály-Juhász & Henrik Zsiga] ; [publ. ... Castle Headquarters Integrated Regional Development Centre Nonprofit PLC]. - Budapest : Castle Headquarters Integrated Regional Development Centre Nonprofit PLC, 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81603-9-1 fűzött : 4900,- Ft
Budapest. Vár - Buda - helytörténet - királyi palota - album
943.9-2Buda *** 725.17(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3858985]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2022.
   Tisztelgő tanulmánykötet Czövek István professzor 75. születésnapjára / szerk. Vinnai Győző, Szoboszlay György, Zsoldos Ildikó ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat. - Budapest ; Nyíregyháza : MTT, 2021. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9223-22-6 kötött
magyar történelem - történelem - emlékkönyv
943.9 *** 94
[AN 3859694]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2022.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Ráckeve középkori oklevelei : diplomatikai vizsgálat / C. Tóth Norbert ; [térképek Nagy Béla] ; [közread. a] BTK Történettudományi Intézet ... - Budapest : BTK Történettud. Int. : Martin Opitz K., 2021. - 125 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-116.
ISBN 978-615-6388-01-8 fűzött : 1700,- Ft
Ráckeve - helytörténet - oklevéltan - 15. század - 16. század - 17. század - történelmi forrás - oklevél
943.9-2Ráckeve"14/16"(093) *** 930.253(439-2Ráckeve)"14/16" *** 930.22(439)
[AN 3859634]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2022.
Uhrman Iván (1961-)
   Szavirok, magyarok, fejedelmek / Uhrman Iván. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 301, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-38-6 fűzött : 3900,- Ft
magyar őstörténet - hatalmi elit - uralkodó
930.8(=945.11) *** 321.111(439)".../09"
[AN 3859539]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2022.
   "Utazás térben és időben" : Békéscsaba az évezredek idővonalán : kiállításvezető / [szerk. Bácsmegi Gábor, ... Martyin Emília, ... Nagy Éva]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2021. - 114 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 8.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
QR-kódokkal. - Kész. a Békéscsabán, 2021. máj. 21-én azonos címmel nyílt állandó kiállításhoz. - Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-5811-10-4 kötött
Békés megye - Békéscsaba - kiállításvezető - helytörténet - természeti környezet
943.917.5 *** 943.9-2Békéscsaba *** 502(439.175) *** 069(439-2Békéscsaba)Munkácsy_Mihály_Múzeum
[AN 3859351]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2022.
Vass Tibor (ifj.) (1954-)
   Fejezetek Bánszállás-bányatelep történetéből / ifj. Vass Tibor, Csák Lászlóné ; [kiad. a Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör]. - Ózd : Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irod. Kör, 2020. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-615-81219-3-4 fűzött
Ózd - helytörténet
943.9-2Ózd
[AN 3859348]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2022.
   Yamnaya interactions : proceedings of the international workshop held in Helsinki, 25-26 April 2019 / ed. by Volker Heyd, Gabriella Kulcsár and Bianca Preda-Bălănică. - Budapest : Archaeolingua, 2021. - 551 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (The Yamnaya impact on prehistoric Europe, ISSN 2786-2968 ; 2.). (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-49-7 kötött
Kelet-Európa - Kárpát-medence - ősrégészet - halomsíros kultúra - bronzkorszak - 3. évezred (Kr. e.)
903(4-11)"-2" *** 903(4-11)"637"
[AN 3859478]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2022.
Zea, Javier
   Az inkák visszatérnek : élet az Andokban / Javier Zea ; [ábrák Szórádi Maya Beatriz] ; [... ford. Zea-Mayoría Lucía]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 238, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-963-572-034-7 kötött : 3999,- Ft
Andok vidéke - inkák - történelem - művelődéstörténet
930.85(399.7) *** 939.97
[AN 3859192]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2022.
Zelenka Márton
   Hidor családi könyve, 1746-1950 / [írta és szerk. Zelenka Márton]. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 357 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Hidor - családtörténet - helytörténet - adattár
929.52(439-2Hidor)"174/195" *** 943.9-2Hidor"174/195" *** 050.8
[AN 3859024]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7264 /2022.
Bajor Zoltán (1979-)
   20 éves a Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszín : jubileumi kiadvány / [szöveg Bajor Zoltán]. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Fertő-vidék - helyismeret - természeti környezet - kulturális örökség
908.439Fertő-vidék *** 908.436Fertő-vidék *** 502(439)Fertő-vidék *** 008(439)Fertő-vidék
[AN 3859594]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2022.
Gáspár Balázs
   Budapesti por és sár : antivárosnéző füzet / Gáspár Balázs. - Budapest : [s.n.], 2021. - [60] p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Budapest - helyismeret - 19. század - századforduló
908.439-2Bp."187/191"
[AN 3859135]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2022.
Lados Balázs
   Kárpátalja honismereti munkafüzete 1 : tanári változat / Lados, Faragó, Kovács. - [Budapest] : Kiss A., [2021]. - 44 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-81583-9-8 fűzött
Kárpátalja - helyismeret - példatár - tanári segédkönyv
908.477.87(076)(072)
[AN 3859020]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7267 /2022.
Fedinec Csilla (1968-)
   "A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja", 1938-1944 [elektronikus dok.] / Fedinec Csilla. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-536-4
Kárpátalja - magyar történelem - területi visszacsatolás - első bécsi döntés - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
341.218.4(439)"1938" *** 943.9"1938/1944" *** 943.923"1938/1944"
[AN 3870288]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2022.
Görög Ibolya (1947-)
   Summa summarum : európaiság, hitelesség, protokoll / Görög Ibolya. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 267, [5] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-293-744-1 kötött : 4999,- Ft
illemtan - viselkedéskultúra - diplomáciai etikett
341.75 *** 395
[AN 3869683]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2022.
Ioannides, Alexander
   The meaning of law / Alexander Ioannides. - [Budakeszi] : G. Sali, cop. 2021. - 56 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-615-01-2512-1 fűzött
jogelmélet - jogfilozófia
34.01 *** 340.12
[AN 3859080]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2022.
Mádl Ferenc (1931-2011)
   A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében / Mádl Ferenc ; [... szerk., a bev. tanulmányt és a kiegészítő lábjegyzeteket írta Veress Emőd] ; [közread. a] Mádl Ferenc Intézet. - 2. kiad. - Budapest : Mádl F. Int., 2022. - 592 p. ; 24 cm. - (Mádl Ferenc emléksorozat, ISSN 2786-4367)
Bibliogr.: p. 509-532. - Összefoglalás angol nyelven. - Tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-6356-14-7 kötött
felelősség - jogtörténet
347.51(100)(091)
[AN 3870010]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2022.
Takács Tibor (1974-|)
   A párttitkár halála [elektronikus dok.] / Takács Tibor. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2016. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170042. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-038-3
Biksza Miklós (1924-1956)
Gyón - Magyarország - gyilkosság - politikai per - kommunista párt - magyar történelem - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
343.611(439-2Gyón)"1956" *** 343.301.096(439)"1958" *** 329.15(439)(092)Biksza_M. *** 943.9"1956"
[AN 3869895]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2022.
Topor István
   A Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred a Nagy Háborúban / Topor István ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kult. Egyes., 2021. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 978-615-01-2470-4 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 2. Debreceni Honvéd Huszárezred
Debrecen - katonai egység története - huszár - lovasság - hősi halott - első világháború
357.133(439)"1914/1918" *** 355.486(439-2Debrecen)"1914/1918" *** 355.293(439-2Debrecen)"1914/1918"
[AN 3859079]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7273 /2022.
Borsos Árpád (1944-)
   Az utolsó pillanat után : további adalékok a soproni M. Kir. "Rákóczi Ferenc" Gyalogsági Hadapródiskola történetéhez / Borsos Árpád. - Budapest : Biró, 2021. - 228, [1] p. : ill. ; 21
ISBN 978-615-6031-39-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Királyi "Rákóczi Ferenc" Gyalogsági Hadapródiskola (Sopron)
Magyarország - katonai iskola - tiszthelyettes - iskolatörténet - Horthy-korszak - életútinterjú - 20. század
355.231(439-2Sopron)(0:82-94) *** 355(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3859412]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The war in South Africa (magyar)
   A dél-afrikai háború : annak okai és menete / Arthur Conan Doyle ; [... ford. és a jegyzeteket írta Kiss Sándor] ; [az utószót írta Megyesi Ildikó]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 220, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-35-5 fűzött : 2800,- Ft
Nagy-Britannia - Dél-Afrika - történelem - hadtörténet - századforduló - búr háborúk
355.48(680)(=393.6)"189/190" *** 941.0"189/190" *** 968.0"189/190"
[AN 3859552]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2022.
Manstein, Erich von (1887-1973)
Verlorene Siege (magyar)
   Elveszett győzelmek / Erich von Manstein ; [ford. Kőrös László]. - [Sopron] : B.H.N. Kft., [2021]. - 647 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-1746-1)
Németország - tábornok - hadtörténet - második világháború - 20. század - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(430)(092)Manstein,_E._von(0:82-94)
[AN 3859064]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2022.
Manstein, Erich von (1887-1973)
Verlorene Siege (magyar)
   Elveszett győzelmek : Erich von Manstein tábornagy II. világháborús emlékirata ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2021. - 511 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-94-5 kötött
Németország - tábornok - hadtörténet - második világháború - 20. század - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(430)(092)Manstein,_E._von(0:82-94)
[AN 3859012]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2022.
   A Nádasdy-huszárok különös történetei a 18. századból = Nevšedné príbehy Nádasdyho husárov z 18. storočia / írta Harald Skala és Réfi Attila ; közzéteszi Reicher Péter ; [közread. a] Nemzeti Portrétár. - Budapest : Nemz. Portrétár, 2021. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2202-1 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 9. Nádasdy Huszárezred
Magyarország - katonai egység története - huszár - lovasság - katonatiszt - festészet - 18. század - portré
355.486(439)"17" *** 75.041.5 *** 355(=00)(439)"17"(092) *** 357.133(439)"17"
[AN 3859599]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2022.
Sólyom Márk (1983-)
   A római - perzsa háborúk, Kr. e. 92 - Kr. u. 628 : a római - párthus és a római - szászánida diplomáciai konfliktusok és fegyveres összecsapások rövid története / Sólyom Márk. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 242, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-242.
ISBN 978-615-6173-32-4 fűzött : 3600,- Ft
Római Birodalom - Keletrómai Birodalom - Parthus Birodalom - Sassanida Birodalom - hadtörténet - ókor
355.48(37)"00/04" *** 355.48(495.02)"04/06" *** 355.48(35)"00/06"
[AN 3859547]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7279 /2022.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2021. - 673 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 619-646.
ISBN 978-963-454-626-9 kötött : 8500,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3870025]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2022.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 1424 p. : ill. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2021. márc. 31.
ISBN 978-963-295-979-5 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3870030]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2022.
Lőrinczi Gyula
   Funkcionális makroökonómia jogászoknak / Lőrinczi Gyula ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2021. - 86 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9878-69-3 fűzött : 1990,- Ft
makroökonómia - tankönyv
330.101.541(078)
[AN 3859340]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2022.
Tőke Péter (1945-)
   Mentsd a vagyonkád: az arany, s más is véd! : a drágulások ellen rezsicsökkentés, de a hiperinfláció gyilkos : leleplező zsebkönyv / Tőke Péter Sheldon, Július Mohácsi. - [Budapest] : Intermix Budapest, [2021]. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87697-7-0 fűzött : 1290,- Ft
infláció - összeesküvés-elmélet
336.748.12 *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3859519]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7283 /2022.
   Abszolút pedagógusok [elektronikus dok.] : új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához / szerk. Kiss Endre, Trencsényi László, Hudra Árpád. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Létra Alapítvány : M. Ped. Társ., 2021. - (Kaleidoscope könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169971. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6275-02-8
Magyarország - pedagógus - 20. század - egyetemi tanár - értelmiség - elektronikus dokumentum
37(439)(092)"19" *** 316.343.652(439)"19"
[AN 3869344]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2022.
Kürti György (1950-)
   Trianon hatása a Czeglédi Magyar Királyi Állami Kossuth Főgimnáziumra / Kürti György. - Cegléd : Kossuth L. Gimn. ; [Budapest] : Aura, 2021. - 121, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Centenáriumi füzetek, ISSN 1418-0073 ; 11.)
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-963-7913-59-4 fűzött
Czeglédi Magyar Királyi Állami Főgimnázium
Cegléd - iskolatörténet - gimnázium - trianoni békeszerződés
373.54(439-2Cegléd)"192" *** 341.382"1920"
[AN 3859165]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2022.
Markovits, Andrei S. (1948-)
   The passport as home [elektronikus dok.] : comfort in rootlessness / Andrei S. Markovits. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Budapest ; Vienna ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169926. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-386-422-7
Markovits, Andrei S. (1948-)
Egyesült Államok - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
37(73)(092)Markovits,_A._S.(0:82-94)
[AN 3869094]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2022.
Román Panni
   A Román Panni / [riporter] Dobos Erzsébet. - Budapest : Dobos E., 2021. - 115, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1885-7 fűzött : 2400,- Ft
Román Panni
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Román_P.(047.53)
[AN 3859675]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2022.
   Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon. - [Szeged] : [Romzsa T. Görögkatolikus Diákotthon], [2021]. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon (Szeged)
Szeged - kollégium - diákélet - egyházi intézmény
37.018.3(439-2Szeged)
[AN 3859101]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2022.
   Számít-e az iskola? [elektronikus dok.] : az iskolai lemorzsolódás vizsgálata / szerk. Fehérvári Anikó, Paksi Borbála, Széll Krisztián. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : ELTE, 2021. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169973. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-392-9
Magyarország - lemorzsolódás - oktatáskutatás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
371.212.73 *** 37.014(439)"201/202"(083.41)
[AN 3869364]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2022.
Trencsényi László (1947-)
   Szoc.reál : válogatott írások / Trencsényi László. - [Budapest] : Új Helikon Bt., 2021. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81553-6-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - művelődéspolitika - úttörőmozgalom - ifjúságszociológia - gyermek - Kádár-korszak
37.014(439)"195/198" *** 008:323(439)"195/198" *** 329.78(439) *** 316.37-053.81(439)"195/198" *** 316.37-053.2/.6(439)"195/198"
[AN 3859026]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2022.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3869793]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2022.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kicsikről nagyoknak : kisgyerekkortól iskoláskorig / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2022. - 329, [4] : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-46-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3869687]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2022.
   Zöldellő életfának gyönyörű-szép ága [elektronikus dok.] : orientációs évfolyam a magyar szakképzésben ... : összefoglaló kiadvány / szerk. Lénárd Sándor, Czető Krisztina ; [közread. a] Piarista Rend Magyar Tartománya. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - [Budapest] : Piarista Rend M. Tartománya, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170083. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5934-10-0
Magyarország - szakképzés - pályaorientáció - oktatási rendszer - elektronikus dokumentum
377 *** 37.048.4 *** 37.014(439)"20"
[AN 3870300]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7293 /2022.
Bach György (1957-)
A XXII csapdái (angol)
   Catches XXII : tarokk book for card players and everybody else / György Bach ; [... transl. by Árpád Csatlós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-593-6 kötött : 5990,- Ft
tarokk
794.4
[AN 3859674]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2022.
Bach György (1957-)
   A XXII csapdái : tarokk-könyv kártyajátékosoknak és mindenki másnak / Bach György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 243 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-568-4 kötött : 5990,- Ft
tarokk
794.4
[AN 3859670]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2022.
Bodrogi Gyula (1934-)
   Vadakat mesélek : vidám vadásztörténetek / Bodrogi Gyula. - Budapest : M. Konyha, 2022. - 228, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81731-6-2 kötött : 4700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3869750]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2022.
Clarey, Christopher
The master (magyar)
   A mester : Roger Federer hosszú és csodálatos pályafutása / Christopher Clarey ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 432 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-568-140-2 kötött : 4490,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Svájc - tenisz - sportoló - ezredforduló - 21. század
796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3859538]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2022.
Dávid Sándor (1937-)
   Magyar Sportlövők Szövetsége : 150 év / Dávid Sándor, Serényi Péter. - [Budapest] : M. Sportlövők Szövetsége, 2021. - 509, LXII p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-2686-9 kötött : 6400,- Ft
Magyar Sportlövők Szövetsége
Magyarország - sporttörténet - sportlövészet
799.3(439)(091)
[AN 3859062]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2022.
Gyarmati Andrea (1954-)
   Szeretetmorzsák / Gyarmati Andrea. - [Budapest] : Saxum, 2021. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-118-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - sportoló - olimpikon - úszás - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
797.21(439)(092)Gyarmati_A.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3858854]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2022.
Heissler Julianna Amália (1982-)
   Kutyás vadászati módok Magyarországon a kezdetektől a XX. századig / Heissler Julianna Amália ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2020. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 978-615-01-0346-4 fűzött
Magyarország - vadászat - vadászkutya - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
799.2(439)(091) *** 639.1(439)(091) *** 636.7 *** 930.85(439)
[AN 3859002]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7300 /2022.
Aknai Tamás (1945-)
   Umbra : feljegyzések Pécs képzőművészeti életéről az ezredfordulón / Aknai Tamás. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 527 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-78-3 kötött : 4500,- Ft
Pécs - Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - képzőművész - 20. század - 21. század - ezredforduló
73/76(439)"19/20" *** 73/76(439-2Pécs)"199/200"
[AN 3858890]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2022.
   Autistic art : értékteremtés új szemszögből. - Budapest : B. Braun Magyarország, [2021]. - 37 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - rajzművészet - autizmus - 21. század
741(439)"201/202" *** 616.89-008.47
[AN 3859061]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2022.
Bánó András (1949-)
   Műértők 3 : beszélgetőkönyv / [az interjúkat kész.] Bánó András ; [közread. a] Kálmán Makláry Fine Arts. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts, 2022. - 321 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6320-01-8 fűzött
Magyarország - műkereskedelem - műgyűjtés - festészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - interjú
7.074(439)(092)(047.53) *** 7.075(439)(092)(047.53) *** 75(100) *** 069.017(439)
[AN 3859501]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2022.
Farkasvölgyi Éva (1960-)
   A portrérajzolás szabályai / Farkasvölgyi Éva. - [Dunakeszi] : [Farkasvölgyi É.], cop. 2021. - 64 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-01-3491-8 kötött
rajzművészet - művészet technikája - emberábrázolás - arckép
741.02 *** 7.041.5
[AN 3859006]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2022.
Gálos László
   Tárlatkarantén : FotóFalu : tárlat-objekt az ArtBázis Összművészeti Műhely kiállítóterében : Budapest, 2020. április 26 - május 23. = Exhibition quarantine : PhotoVillage : art exhibition-object in the showroom of the ArtBase Arts Workhouse : Budapest, April 26th - May 23th, 2020 / Gálos László. - Budapest : Gálos L., 2021. - 68 p. : ill., színes ; 31 cm + 2 CD
ISBN 978-615-01-1246-6 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - fotóművészet - 21. század - konceptuális művészet - digitális technika - elektronikus dokumentum
77.04(439)"202" *** 681.327
[AN 3858957]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2022.
Gerevich József (1948-)
   Szemfényvesztő művészet : utazás szerzők és művek körhintáján / Gerevich József. - [Budapest] : Labirintus, 2021. - 399 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 365-384.
ISBN 978-615-01-3210-5 kötött : 11990,- Ft
művészetpszichológia - művészettörténet - festészet - világirodalom története
75.01 *** 75(100)(091) *** 82(091)
[AN 3858796]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2022.
Kepenyes Pál (1926-2021)
Mitomorfosis (magyar)
   Mitomorfózisok / Kepenyes Pál ; ford. Pál Ferenc ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 138 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-6244-13-0 fűzött
Mexikó - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
73(72)(=945.11)(092)Kepenyes_P.(047.53)
[AN 3859786]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2022.
Keresztes Dóra (1953-)
   Virágnak világa, világnak virága = Flower of the world, world of the flower / Keresztes Dóra ; [ford. ... Hideg Rachel Emma, Thomas Cooper] ; [... kiad. az Utisz Grafikai Stúdió]. - [Budakeszi] : Utisz Grafikai Stúdió, 2021. - 160 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Filmogr.: p. 155.
ISBN 978-615-01-2228-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - plakátművészet - illusztráció
76(439)(092)Keresztes_D. *** 769.91 *** 76.056
[AN 3859055]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2022.
Kovach Anton (1962-)
   A Kárpátaljai Szövetség "Szent István keresztény hagyatéka - a Magyar Szentkorona vármegyéi" című vándorkiállítása. - Budapest : Kárpátaljai Szövets., 2021. - [82] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Megj. a Magyarországon, 2020-2021-ben rendezett vándorkiállítás alkalmából. - Kovach Anton festményei. - A képfeliratok magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-3922-7 kötött
Kárpátalja - Magyarország - Kárpát-medence - festőművész - határon túli magyarság - helyismeret - megyeszékhely - vándorkiállítás - 20. század - 21. század - látkép
75.047 *** 908.439.2-2(084.1) *** 061.4(439)"2020/2021" *** 75(477.87)(=945.11)(092)Kovach_A.
[AN 3869761]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2022.
Lázár Imre (1954-)
   Szerelmem, India : Brunner Erzsébet festőművész csodálatos élete / Lázár Imre ; [a ... verseket Szentirmai Gizella ford.]. - Budapest : Medicina, 2022. - 664 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 648-649.
ISBN 978-963-226-827-9 kötött : 10800,- Ft
Brunner Erzsébet (1910-2001)
India - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú - 20. század
75(540)(=945.11)(092)Brunner_E.(047.53)
[AN 3859651]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2022.
   Mikrotómia = Microtomy / [kurátor ... Kollár Dalma Eszter] ; [a tanulmány szerzője ... Zemlényi-Kovács Barnabás] ; [ford. Sipos Barnabás] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, 2021. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Budapest Galériában, 2021. júl. 7 - okt. 3. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5341-76-2 fűzött
Magyarország - Ausztria - festészet - 21. század
75(439)"201/202" *** 75(436)"201/202"
[AN 3859008]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2022.
Molnár Antal (1969-)
   A Falconieri-palota, Róma / Molnár Antal, Tóth Tamás ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., cop. 2022. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 210.
ISBN 978-963-456-110-1 kötött
Pápai Magyar Intézet
Római Magyar Akadémia
Róma - Magyarország - művelődéstörténet - építészet - palota - kulturális politika - papképzés - századforduló - 20. század - 21. század
728.82(45-2Roma) *** 72(45-2Roma)"15/16" *** 323:008(439)"189/201 *** 930.85(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma)
[AN 3869847]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2022.
   Mózes Katalin valószerűtlen valósága : 10+1 esszé / Cseuz Regina [et al.] írásai ... ; [szerk. ... Zsubori Ervin]. - [Szigetszentmiklós] : Arnolfini Archívum, 2021. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Arnolfini books, ISSN 2786-3387)
ISBN 978-615-01-3543-4 fűzött
Mózes Katalin (1951-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Mózes_K.
[AN 3858960]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2022.
Simon Mária Veronika (1952-)
   Várak a Felvidéken : történelmi kifestőkönyv kicsiknek II. / [rajz. Simon M. Veronika] ; [költötte Szőke István Atilla] ; [írta Z. Urbán Aladár]. - Ipolybalog : Palóc Társ. ; [Budapest] : Biró, 2021. - 30, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 15.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-615-6031-43-3 fűzött
Felvidék - vár - gyermekkönyv - kifestőkönyv
728.81(439.22)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3859323]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2022.
Stein Anna (1936-)
   Életem avagy Hogyan válunk (h)őssé / Stein Anna ; [... ford. Nagy Georgina]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-83-7 fűzött : 3500,- Ft
Stein Anna (1936-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
75(44)(=945.11)(092)Stein_A.(0:82-94)
[AN 3858847]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2022.
Szabó Ákos (1936-)
   Szabó Ákos / [szerk. ... Sárba Katalin, Tóth Norbert]. - [Budapest] : Tóth N. Kurátori Iroda, cop. 2021. - 302, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a Székesfehérváron, 2021. nov. 6 - 2022. jan. 31. között rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-615-01-3085-9 kötött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Szabó_Á.
[AN 3858790]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2022.
Tamás Ágnes (1983-)
   A magyar parlament karikatúrákon, 1867-1989 / Tamás Ágnes. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 399 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-64-0 kötött
Magyarország - sajtótörténet - belpolitika - parlamentarizmus - vicclap - 19. század - 20. század - karikatúra
741.5(439)"186/198" *** 070.487(439)"186/198" *** 328(439)"186/198" *** 342.534(439)"186/198" *** 323(439)"186/198"
[AN 3858800]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2022.
   Törésvonalak : esszék a közép-európai avantgárdról / [... szerk. Nagy András] ; [kiad. Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : Janus Pannonius Múz., 2021. - 43 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Megj. a Pécsett, 2019. dec. 13 - 2020. márc. 12. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9873-54-4 fűzött
Közép-Európa - képzőművészet - művészettörténet - avantgárd - 20. század
7.037(4-11)"191/192" *** 73/76(4-11)"191/192"
[AN 3858872]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2022.
Veress Enéh Erzsébet (1969-)
   Enéh művészete = The art of Enéh / [szöveg] Kozák Csaba. - Veresegyház ; Budapest : Veress E. E., 2021. - 110, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-615-01-2291-5 kötött
Veress Enéh Erzsébet (1969-)
Magyarország - 20. század - 21. század - szobrász
73(439)(092)Veress_E._E.
[AN 3859048]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7319 /2022.
Csapody Kinga (1980-)
   Na még mit nem?! : történetünk, hajtól szívig : [Halott Pénz] / írták Csapody Kinga, Gelencsér Milán, Jávor Bence. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 291, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-543-112-0 kötött : 5499,- Ft
Halott Pénz (együttes)
Magyarország - zenekar - 21. század - memoár - hip hop
78.067.26.036.7(439)Halott_Pénz(0:82-94)
[AN 3859186]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2022.
Demjén Ferenc (1946-)
   Demjén Ferenc - álmok könyve / álomfejtő Ómolnár Miklós. - Budapest : Mediaworks Hungary Zrt., 2021. - 383 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81661-5-7 kötött : 5900,- Ft
Demjén Ferenc (1946-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(439)(092)Demjén_F.
[AN 3859628]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2022.
Horváth György (1953-)
   Magyar klarinétművész generációk : külföldi elődök, iskolák és zenekarok, 1700-2020 / Horváth György. - [Budapest] : Horváth Gy., cop. 2021. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 488-493. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1561-0 kötött
Magyarország - zeneművész - klarinét - zenetörténet - szimfonikus zenekar - hangszeroktatás - iskolatörténet - történeti feldolgozás
788.6.071.2(439)(092) *** 78(100)(091) *** 788.6 *** 785.11.071(439)(091) *** 78(439)"17/20" *** 377.2:78(439)"18/202"
[AN 3859362]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2022.
   Jubileumi kiadvány : tíz év története az újjáalakult Farmosi Kovács Pál Zenekar életéből, 2011-2021 / [szerk. Balaska Andrea] ; [kiad. a Farmosi Zenekar Egyesület]. - Budapest : Farmosi Zenekar Egyes., 2021. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2689-0 fűzött
Farmosi Kovács Pál Zenekar
Magyarország - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439)Farmosi_Kovács_Pál_Zenekar(091)
[AN 3859329]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2022.
Kisfaludy András (1950-)
   Elszálltunk egy hajóval a szélben : Kisfalka visszaemlékezései, 1965-1971 / Kisfaludy András. - Budapest : M. Napló : Dokufilm Kft., 2021. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-045-3 kötött : 3500,- Ft
Kex (együttes)
Magyarország - zenész - zenekar - 20. század - 21. század - megfigyelés - titkosszolgálat - magyar irodalom - memoár - történelmi forrás
78.067.26.036.7(439)KisfaludyA.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Kex(0:82-94) *** 351.746.1(439)"196/197"(093) *** 894.511-94
[AN 3859128]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2022.
   Lengyel karácsonyi énekek magyarul = Polskie kolędy po węgiersku / [Karolina Rácz ... m. szöveg ...] ; [Iwo Birkenmajer graf. ...] ; [Santiago Díaz fotók ...]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2021]. - [39] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-01-2979-2 kötött
lengyelek - karácsonyi dal - kétnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
783.65(=84) *** 398.88(=84)
[AN 3858973]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2022.
Perencz Béla
   Időutazásom / Perencz Béla ; [ill. Willy Pogany] ; [közread. a] Szent István Király Zenei Alapítvány. - Budapest : Szt. István Király Zenei Alapítvány, 2021. - 69 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1343-2 kötött : 3680,- Ft
énekművészet - zeneesztétika
78.01 *** 784
[AN 3859118]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7326 /2022.
Allen, Woody (1935-)
Apropos of nothing (magyar)
   Apropó nélkül [elektronikus dok.] : önéletrajz / Woody Allen ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-539-5
Allen, Woody (1935-)
Egyesült Államok - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.43.071.1(73)(092)Allen,_W.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)Allen,_W.(0:82-94)
[AN 3869369]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2022.
Edwards, Gavin (1968-)
The Tao of Bill Murray (magyar)
   Bill Murray és a Tao [elektronikus dok.] : igaz történet örömről, megvilágosodásról és partitrollkodásról / Gavin Edwards ; ill. R. Sikoryak ; ford. Pálfi Norbert Illés Róbert. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-069-7
Murray, Bill (1950-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(73)(092)Murray,_B.
[AN 3869908]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2022.
Szántó Erika (1941-)
   Színház az egész élet : a Vígszínház nagy generációja : Szántó Erika beszélgetései. - [Budapest] : Saxum, 2021. - 250, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-293-4 fűzött : 2980,- Ft
Vígszínház (Budapest)
Magyarország - Budapest - színész - színházi élet - színháztörténet - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)(047.53) *** 792(439-2Bp.)"195/201"(047.53)
[AN 3859236]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7329 /2022.
   Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga : B2 / [szerk. Kovács Éva, Dezsényi István] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2021, cop. 2017. - 106 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9854-5 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3869786]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2022.
Doba Dóra
   Német - magyar kisszótár / Doba Dóra. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 2022. - XV, 590 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-738-9 kötött : 3450,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3870033]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2022.
Labodáné Lakatos Szilvia (1970-)
   Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgára felkészítő feladatgyűjtemény : lovári nyelv / Lakatos Szilvia ; [közread. a] Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. - Pécs : Gandhi Gimn. Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 83 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3279-2 fűzött
lovári nyelv - érettségi vizsga - példatár
809.149.9(079.1)(076)=945.11
[AN 3858812]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2022.
Labodáné Lakatos Szilvia (1970-)
   Középszintű írásbeli érettségi vizsgára felkészítő feladatgyűjtemény : lovári nyelv / Lakatos Szilvia ; [közread. a] Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. - Pécs : Gandhi Gimn. Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 79 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3282-2 fűzött
lovári nyelv - érettségi vizsga - példatár
809.149.9(079.1)(076)=945.11
[AN 3858815]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2022.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár / Magay Tamás. - Budapest : Akad. K., 2021. - 1177 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-701-3 kötött : 8750,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3870029]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2022.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár / Magay Tamás. - Budapest : Akad. K., 2021. - 947, [41] p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-702-0 kötött : 8750,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3870021]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2022.
   A magyar helyesírás szabályai : [új magyar helyesírás] / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3869826]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2022.
   A nyelvtudomány aktuális kérdései : tanulmányok Nyomárkay István emlékére / szerk. Nagy Sándor István ; [közread. az] MTA Modern Filológiai Társaság. - Budapest : MTA Modern Filológiai Társ., 2021. - 495 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar, német, lengyel és orosz nyelven. - Összefoglalás angol, német, francia és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-968-0 fűzött
nyelvészet
800.1
[AN 3859333]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2022.
Orsós Anna (1963-)
   Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgára felkészítő feladatgyűjtemény : beás nyelv / Orsós Anna, Láng Eszter ; [közread. a] Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. - Pécs : Gandhi Gimn. Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3280-8 fűzött
beás nyelv - érettségi vizsga - példatár
809.149.9(079.1)(076)=945.11
[AN 3858809]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2022.
Orsós Anna (1963-)
   Középszintű írásbeli érettségi vizsgára felkészítő feladatgyűjtemény : beás nyelv / Orsós Anna, Láng Eszter ; [közread. a] Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. - Pécs : Gandhi Gimn. Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3278-5 fűzött
beás nyelv - érettségi vizsga - példatár
809.149.9(079.1)(076)=945.11
[AN 3858811]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2022.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német kisszótár / Pomázi Gyöngyi. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 2022. - XVI, 486 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-737-2 kötött : 3450,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3870031]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2022.
Szabó Péter
   Euroexam : angol felsőfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok : C1 / Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021, cop. 2017. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9855-2 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3869788]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2022.
Szabó Péter
   Euroexam : angol középfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok : B2 / Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9711-1 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3869811]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2022.
Szabó Péter
   LanguageCert B2 : exam preparation guide. - Repr. - [Budapest] : Akad. K., 2021, cop. 2017. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn
ISBN 978-963-05-9872-9 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3869775]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2022.
Szabó Péter
   LanguageCert C1 : exam preparation guide. - Repr. - [Budapest] : Akad. K., 2021, cop. 2018. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn, Fűköh Borbála. - Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-05-9920-7 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3869776]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2022.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2021. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött : 5800,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3870003]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7345 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
An autobiography (magyar)
   Életem [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Kállai Tibor. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Helikon, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-628-2
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - 20. század - angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820(092)Christie,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3870312]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2022.
Hochbrunn, Claudia
Helden auf der Couch (magyar)
   Pszichiáter látott már? : zűrös hősök analízisben / Claudia Hochbrunn, Andrea Bottlinger ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 261, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-939-1 kötött : 3999,- Ft
világirodalom története - irodalmi alak - pszichoanalízis
82(091) *** 159.964.2
[AN 3869795]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2022.
Markowski, Michał Paweł (1962-)
Anatomia ciekawości (magyar)
   A kíváncsiság anatómiája / Michał Paweł Markowski ; [ford. Szathmáry István]. - Budapest : MMA K., 2021. - 287 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-90-5 fűzött : 4200,- Ft
kíváncsiság - ismeretelmélet - irodalomelmélet
82.01 *** 159.952.133 *** 165
[AN 3859523]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2022.
Nyikos, Daniel
   The uncanniness of unspeakable anxieties in weird fiction [elektronikus dok.] / Daniel Nyikos. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5423-62-8
amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - horror - 20. század - irodalomesztétika - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820(73)(091)-312.9"19" *** 82.01
[AN 3838036]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7349 /2022.
   "és lát az isten égő mennyeket" : tudományos konferencia Pilinszky János születésének 100. évfordulója tiszteletére : Nyíregyháza, 2021. október 8. : absztraktfüzet / [szerk. Babosi László, Karádi Zsolt] ; [... a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, ... a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében ...]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., [2021]. - 8 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-78-5 fűzött
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Pilinszky_J. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3858773]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2022.
Grób László
   Pesti Hírlap könyvek / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
magyar irodalom története - műfajtörténet - világirodalom története - Horthy-korszak - borítólap - ponyvairodalom - szakbibliográfia
894.511(091)-311.3"192/194":016 *** 82(091)-311.3=945.11:016
[AN 3859540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-350. - 142, [1] p. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 7.)
ISBN 978-615-6173-42-3 fűzött : 5900,- Ft
[AN 3859543] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 351-732. - 138, [1] p. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 8.)
ISBN 978-615-6173-37-9 fűzött : 5900,- Ft
[AN 3859544] MARC

ANSEL
UTF-87351 /2022.
Király Lajos (1947-2021)
   Király Lajos, akit többször is megkísértett a halál : rendhagyó interjúk / [riporter] Udvarhelyi András. - Budapest : Biró, 2021. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-37-2 fűzött
Király Lajos (1947-2021)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Király_L.(047.53)
[AN 3859498]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2022.
Monostori Imre (1945-2021)
   Németh László életművének fogadtatása, 1925-2020 / Monostori Imre. - Budapest : MMA K., 2021. - 526, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-88-2 kötött : 4200,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - kritika
894.511(092)Németh_L.
[AN 3859606]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7353 /2022.
   Ami összeköt : magyar - horvát irodalmi antológia = Ono što povezuje : mađarsko - hrvatska književna antologija / [vál. és szerk. Ágoston Zoltán és Medve A. Zoltán] ; [fotó Cseri László és Davor Šarić] ; [kiad. a Jelenkor Alapítvány]. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, cop. 2021. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88527-3-1 fűzött
magyar irodalom - horvát irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum
886.2-822.02=945.11 *** 894.511-822.02=862
[AN 3858838]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2022.
Andersen, Jan (1956-)
Dusty (magyar)
   Dusty : egy életre szóló barátság / Jan Andersen ; [ford. Benkő Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-779-8 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - állatirodalom - gyermekregény
830-35(02.053.2)=945.11
[AN 3869802]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2022.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Every last breath (magyar)
   Every last breath : utolsó lélegzetig / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 420, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-617-6 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870167]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2022.
Aston, Jana
Trust (magyar)
   Te vagy a gyengém [elektronikus dok.] : Boyd / Jana Aston ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-084-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3869172]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2022.
Atkins, Dani (1958-)
While I was sleeping (magyar)
   Amíg én a csillagokkal álmodtam / Dani Atkins ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 574, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-239-8 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3858837]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2022.
Atwood, Margaret (1939-)
The blind assassin (magyar)
   A vak bérgyilkos / Margaret Atwood ; [ford. Siklós Márta]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 817, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-241-1 fűzött : 5999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3870157]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Licht aus! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A kísértetfolyosó / [írta Margit Auer] ; [ill. Nina Dulleck] ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. kiad. - Budapest : Babilon, 2022. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-294-337-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869096]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voller Löcher! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Rejtélyes gödrök / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 5. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-294-336-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869100]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 8. kiad. - Budapest : Babilon, 2022. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869097]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2022.
Bardugo, Leigh (1975-)
Crooked kingdom (magyar)
   Crooked kingdom : bűnös birodalom / Leigh Bardugo ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 684, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-687-7 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3869151]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2022.
Bardugo, Leigh (1975-)
Ruin and rising (magyar)
   Ruin and rising : pusztulás és felemelkedés / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 386, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-777-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3869590]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2022.
Bardugo, Leigh (1975-)
Siege and storm (magyar)
   Siege and storm : ostrom és vihar / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 414, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9492-80-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3869589]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2022.
Baricco, Alessandro (1958-)
Senza sangue (magyar)
   Vértelenül / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Helikon, 2022. - 99, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-209-3 kötött : 2699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3869599]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2022.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The fourth monkey (magyar)
   A negyedik majom / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-433-0 fűzött : 4280,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3870123]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2022.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The sixth wicked child (magyar)
   A hatodik éjszaka / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-692-1 fűzött : 4480,- Ft : 14,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3870164]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2022.
Berlin, Lucia (1936-2004)
A manual for cleaning women (magyar)
   Bejárónők kézikönyve : válogatott történetek / Lucia Berlin ; [ford. Bíró Júlia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 622, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-227-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3870125]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2022.
Black, Holly (1971-)
The wicked king (magyar)
   The wicked king : a gonosz király / Holly Black ; [ill. by Kathleen Jennings] ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 355, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-736-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870163]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2022.
Brallier, Max (1983-)
The last kids on Earth and the Nightmare King (magyar)
   Az utolsó srácok a Földön és a Rémálom király / Brallier & Holgate ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 266, [1] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-457-803-1 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859189]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2022.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - 6. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 35, [7] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-349-387-8 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3869765]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2022.
Cahour, Michel (1940-)
   Les pierres et autres poèmes = A kövek és más versek / Michel Cahour ; [trad. Király Lajos]. - Budapest : Biró, 2021. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-38-9 fűzött
francia irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
840-14.02=945.11
[AN 3859448]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2022.
Caine, Thomas Henry Hall (1853-1931)
The bondman (magyar)
   A vörös Jázon [elektronikus dok.] / Hall Caine ; ford. Mikes Lajos és Bujtor László. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-333-0 (epub)
ISBN 978-963-559-334-7 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3869144]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2022.
Caplin, Julie
The little café in Copenhagen (magyar)
   Egy csésze kávé Koppenhágában / Julie Caplin ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 512, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-049-9 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3869133]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2022.
Chase, Emma
Overruled (magyar)
   Az ítélet: csábítás [elektronikus dok.] / Emma Chase ; ford. Sipos-Lánc Brigitta. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Jogában áll. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-204-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3869393]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2022.
Chesney, Marion (1936-2019)
Hot to trot (magyar)
   Agatha Raisin és a rossz lóra tett feleség / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 309 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-6269-36-2 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3859235]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Chain of gold (magyar)
   Aranylánc : Az utolsó órák első könyv / Cassandra Clare ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 699 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-941-2 fűzött : 5499,- Ft
ISBN 978-963-561-986-3 kötött : 6599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3858870]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2022.
Cossanteli, Veronica
The marvellous land of Snergs (magyar)
   A csibukok varázslatos földjén / Veronica Cossanteli ; E. A. Wyke-Smith regénye alapján ; ill. Melissa Castrillón ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 334 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-266-806-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11 *** 820-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3858804]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2022.
Diodōros, Sikeliōtēs (Kr. e. 1. sz)
Vivliothīkī istorikī (magyar) (részlet)
   Nagy Sándor uralkodása : Diodóros Történeti könyvtárának 17. könyve / ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. - Szeged ; Budapest : Martin Opitz K., [2021]. - 142, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 141-[143].
ISBN 978-615-6388-00-1 fűzött : 1800,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - ókori görög irodalom - ókor - uralkodó - 4. század (Kr. e.) - krónika
875-94=945.11 *** 938(092)Sándor,_Nagy *** 938"-03"
[AN 3859605]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2022.
Dippel, Julia (1984-)
Izara : stille Wasser (magyar)
   Izara : csendes víz / Julia Dippel ; [ford. Péntek Eszter]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2021. - 510, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5653-96-4 kötött : 4699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3858866]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2022.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A brazil macska és különféle rejtelmes történetek / Arthur Conan Doyle ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 175, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-45-4 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3859521]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2022.
Eibenheim, Yella von
   Einfach mal machen ...könnte ja gut werden! : Christoph und Yella - unsere ersten Schritte in ein selbstbestimmtes Leben / [Yella von Eibenheim]. - [Nemessándorháza] : [Y. von Eibenheim], [2021]. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1856-7 fűzött
Magyarország - életvezetés - német irodalom - memoár
830-94(439) *** 613.865
[AN 3858982]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
La figlia oscura (magyar)
   Az elveszett lány / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 192, [1] p. ; 19 cm
Megj. "Nő a sötétben" címmel is
ISBN 978-963-355-877-5 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3870248]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad : nápolyi regények harmadik kötet / Elena Ferrante. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 419 p. ; 21 cm
Ford. Matolcsi Balázs
ISBN 978-963-355-890-4 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3869128]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2022.
Frazier, T. M. (1981-)
Lawless (magyar)
   Lawless : törvényen kívül : [King-sorozat 3. kötet] / T. M. Frazier ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 284, [3] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-798-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3859225]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2022.
Gazan, Sissel-Jo (1973-)
Hvide blomster (magyar)
   Fehér virágok / Sissel-Jo Gazan ; [ford. Sulyok Viktória]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-511-1 kötött : 4999,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3859430]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2022.
Hodgson, William Hope (1877-1918)
The house on the borderland (magyar)
   Ház a határvidéken : az 1877-ben Mr. Tonnison és Mr. Berreggnog által a nyugat-írországi Kraighten faluja melletti romok közt talált kézirat alapján - az alábbiak szerint, némely megjegyzésekkel kibővítve / William Hope Hodgson ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 175, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-30-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3859644]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2022.
Horáková, Pavla (1974-)
Teorie podivnosti (magyar)
   A valószerűtlenség elmélete [elektronikus dok.] / Pavla Horáková ; műford. J. Hahn Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-11-9
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3868681]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2022.
Hunter, Teagan
I wanna text you up (magyar)
   I wanna text you up : kattanj rám! / Teagan Hunter ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 284, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-801-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3859230]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2022.
Ibbotson, Eva (1925-2010)
One dog and his boy (magyar)
   Mindenkinek kell egy kutya! / Eva Ibbotson ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 241, [4] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-122-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859211]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2022.
James, E. L. (1963-)
Freed (magyar)
   Szabadság [elektronikus dok.] : a szabadság ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-901-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3869399]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2022.
Jenner, Natalie
The Jane Austen Society (magyar)
   A Jane Austen Társaság / Natalie Jenner ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 381 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-787-0 kötött : 4390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3859564]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2022.
Jovanović, Biljana (1953-1996)
Pada Avala (angol)
   Avala is falling [elektronikus dok.] / Biljana Jovanović ; transl. by John K. Cox. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020. - (CEU Press classics, ISSN 1418-0162)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166051. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-358-9
szerb irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.1-31=20
[AN 3838046]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2022.
Karila, Juhani (1985-)
Pienen hauen pyydystys (magyar)
   Csuka-átok [elektronikus dok.] / Juhani Karila ; műford. G. Bogár Edit. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-058-0
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3868687]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2022.
Kaur, Rupi (1992-)
Home body (magyar)
   Otthon test / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2021. - 188, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-935-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3859234]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2022.
Kennedy, Elle (1982-)
The risk (magyar)
   The risk : a kockázat : Briar U / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 452, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-847-5 fűzött : 4299,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3870168]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2022.
Kerdellant, Christine (1960-)
La vraie vie de Gustave Eiffel (magyar)
   Eiffel titkai : egy halhatatlan szerelem emlékműve / Christine Kerdellant ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 461 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 459-[462].
ISBN 978-963-266-807-9 fűzött : 3999,- Ft
Eiffel, Gustave (1832-1923)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3858801]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2022.
Kiner, Aline (1959-2019)
La nuit des béguines (magyar)
   A beginák éjszakája [elektronikus dok.] / Aline Kiner ; műford. Mézner Mariann. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-551-049-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3868661]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2022.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : big shot (magyar)
   Egy ropi naplója : a nagy dobás / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-934-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859160]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2022.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 10. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - [6], 216, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3869163]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2022.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the meltdown (magyar)
   Egy ropi naplója : hóháború / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-552-8 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3869162]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2022.
Kinney, Jeff (1971-)
Rowley Jefferson's awesome friendly spooky stories (magyar)
   Rowley Jefferson bitang para rémtörténetei / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-899-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859191]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2022.
Kline, Otis Adelbert (1891-1946)
   A dragomán titka és a bicegő férfi története / Otis Adelbert Kline ; [... ford. Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 175, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-31-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3859509]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2022.
Klune, T. J. (1982-)
The house in the cerulean sea (magyar)
   Ház az égszínkék tengernél [elektronikus dok.] / T. J. Klune ; műford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-20-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3868644]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of frost and starlight (magyar)
   A court of frost and starlight : fagy és csillagfény udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 293, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-686-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870160]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of mist and fury (magyar)
   A court of mist and fury : köd és harag udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 750, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-094-3 fűzött : 5399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870159]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2022.
Mackintosh, Clare
After the end (magyar)
   Amikor minden véget ér / Clare Mackintosh. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 414, [1] p. ; 21 cm
Ford. Laik Eszter
ISBN 978-963-570-217-6 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3859553]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2022.
Maher, Kerri
The girl in white gloves (magyar)
   A fehér kesztyűs lány : [Grace Kelly története] / Kerri Maher ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 392, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-794-8 fűzött : 4999,- Ft
Grace (Monaco: hercegné) (1929-1982)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3859556]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2022.
March, Meghan
The fight for forever (magyar)
   A legenda szerelme [elektronikus dok.] : Legenda 3. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-028-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3869107]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2022.
Marić, Senka (1972-)
Kintsugi tijela (magyar)
   Test-kincugi [elektronikus dok.] / Senka Marić ; műford. Rajsli Emese. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Metropolis Media Group, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-051-1
bosnyák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.1-31(497.15)=945.11
[AN 3868676]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2022.
McCann, Colum (1965-)
Apeirogon (magyar)
   Apeirogon / Colum McCann ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 521, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-096-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3859183]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2022.
Meyer, Stephenie (1973-)
Midnight sun (magyar)
   Midnight sun : éjféli nap / Stephenie Meyer ; [ford. Sárai Vanda]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 820, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-371-7 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870162]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2022.
Mora, Terézia (1971-)
Das Ungeheuer (magyar)
   A szörnyeteg : [Darius Kopp-trilógia 2.] / Terézia Mora ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 689 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-100-1 fűzött : 5499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3870156]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2022.
Moran, Michelle (1980-)
Mata Hari's last dance (magyar)
   Egy kémnő Párizsban / Michelle Moran ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 314, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-69-9 fűzött : 4490,- Ft
Mata Hari (1876-1917)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3859411]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
Supūtoniku no koibito (magyar)
   Szputnyik, szívecském! / Murakami Haruki ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-20-6 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - szerelmes regény
895.6-312.5=945.11
[AN 3869160]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2022.
O'Brien, Fitz-James (1828-1862)
   A tulipános váza és újabb rejtélyes történetek / Fitz-James O'Brien ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-27-0 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3859525]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2022.
O'Callaghan, Billy (1974-)
My Coney Island baby (magyar)
   Szerelmem, Coney Island / Billy O'Callaghan ; [ford. Pék Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-781-5 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3870131]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2022.
Pendarves, G. G. (1885-1938)
   A fekete teve és a harminc ezüstpénz / G. G. Pendarves ; [ford. Borz Alexandra és Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 192, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-34-8 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3859512]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2022.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 117, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-599-084-9 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869784]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2022.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete (magyar)
   Torzonborz és a holdrakéta / Otfried Preussler ; Thorsten Saleina rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 58, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-599-086-3 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869787]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them : the original screenplay (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 301 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-614-033-5 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3869124]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2022. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-032-8 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3869587]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2022.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 3. (magyar)
   Egy zizi naplója : popsztár : egy nem túl tehetséges popsztár meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 317, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-373-352-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870034]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2022.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 10. (magyar)
   Egy zizi naplója : kutyapesztra : egy nem-túl-tökéletes kutyacsősz meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 300, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-457-318-0 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870035]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2022.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 14. (magyar)
   Egy zizi naplója : turné : mesék egy nem-túl-jó barátnőről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 14.
ISBN 978-963-561-786-9 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859199]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2022.
Serdián Miklós György (1954-)
   Karibi költők / ford. és szerk. Serdián Miklós György. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-5461-29-3 fűzött : 4000,- Ft
Karib-tenger vidéke - világirodalom - vers
82-14(729)=945.11
[AN 3869080]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2022.
Shen, L. J.
Pretty reckless (magyar)
   Vakmerő [elektronikus dok.] : Vágyak iskolája - Penn / L. J. Shen ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-244-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3869332]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2022.
Smith, Zadie (1975-)
White teeth (magyar)
   Fehér fogak / Zadie Smith ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 680, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-125-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3869594]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2022.
Stepanović, Predrag (1942-)
Živeti u Mohaču (magyar)
   Mohácson élni : határ menti krónika / Predrag Stepanović ; [közread. a] Szerb Fővárosi Önkormányzat. - Budapest : Szerb Fővárosi Önkormányzat, 2021. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6398-00-0 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)=945.11
[AN 3859301]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2022.
Sutherland, Krystal (1990-)
Our chemical hearts (magyar)
   A szerelem kémiája [elektronikus dok.] / Krystal Sutherland ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-377-3
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3870367]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2022.
Ţîbuleac, Tatiana (1978-)
Grădina de sticlă (magyar)
   Üvegkert [elektronikus dok.] / Tatiana Ţîbuleac ; műford. Joó Attila. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-047-4
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31=945.11
[AN 3868705]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2022.
Tungal, Leelo (1947-)
Seltsimees laps ja suured inimesed (magyar)
   A gyermek elvtárs és a nagy emberek : még egy történet a boldog gyermekkorból : regény / Leelo Tungal ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2021. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-046-0 kötött : 3000,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3859138]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Un billet de loterie (magyar)
   Kamp Ole sorsjegye [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 704 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Nyomt. formában megj. "Egy sorsjegy" és "Egy sorsjegy története" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-720-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-719-9 (epub)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833103]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Le chemin de France (magyar)
   Haza, Franciaországba [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 736 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-715-1 (epub)
ISBN 978-963-453-716-8 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - kisregény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833106]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Claudius Bombarnac (magyar)
   Bombarnac Klaudius [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 809 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-709-0 (epub)
ISBN 978-963-453-710-6 (mobi)
francia irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
840-311.3=945.11
[AN 3833204]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 18. kiad. - Budapest : Holnap, 2022. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-316-8 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869815]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Les histories de Jean-Marie Cabidoulin (magyar)
   Cetvadászok [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 656 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-711-3 (epub)
ISBN 978-963-453-712-0 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833108]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île à hélice (magyar)
   Az úszó sziget [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 899 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-705-2 (epub)
ISBN 978-963-453-706-9 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833211]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Les Indes noires (magyar)
   Fekete Indiák [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 768 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165255. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-713-7 (epub)
ISBN 978-963-453-714-4 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833109]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Mathias Sandorf (magyar)
   Sándor Mátyás [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Huszár Imre. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 5.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-369-9 (epub)
ISBN 978-963-559-370-5 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3869392]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Nord contre Sud (magyar)
   Észak Dél ellen [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Huszár Imre. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-367-5 (epub)
ISBN 978-963-559-368-2 (mobi)
francia irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
840-311.3=945.11
[AN 3869165]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Le sphinx des glaces (magyar)
   A jégszfinx [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 764 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-717-5 (epub)
ISBN 978-963-453-718-2 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833104]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
Une ville flottante (magyar)
   Az úszó város [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 696 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-707-6 (epub)
ISBN 978-963-453-708-3 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3832987]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2022.
Weiss, George Henry (1898-1946)
   Armageddon után és az éjszaka népe / Francis Flagg ; [... ford. Kálmánczhelyi Gábor és Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 186, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-33-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3859500]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2022.
West, Kasie (1976-)
Moment of truth (magyar)
   Az igazság pillanata / Kasie West ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 326, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-048-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3859202]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2022.
Williams, Beatriz (1971-)
All the ways we said goodbye (magyar)
   Annyiféleképp búcsúztunk : szerelem a párizsi Ritz Szállóban / Beatriz Williams, Lauren Willig, Karen White ; [ford. Goretity Franciska]. - Budapest : Next21, 2021. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81915-2-4 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3859185]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2022.
Wimpy Steve : Trapped in Minecraft! (magyar)
   Egy kocka naplója : a Minecraft fogságában : [Minecraft család, első rész] / [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 86, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-916-5 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3870028]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
A matter of death and life (magyar)
   Halálról és életről / Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom ; [ford. Orosz Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-899-7 fűzött : 3499,- Ft
Yalom, Irvin D. (1931-)
Yalom, Marilyn (1932-2019)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3869125]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7449 /2022.
Andócs T. Andrea
   Nyaralás nagyiéknál : retro mesekönyv / írta és rajz. Andócs T. Andrea. - [Budapest] : Andócs T. A., [2021]. - [19] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-01-1441-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3859269]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2022.
Antal György Bálint (1944-)
   Életem dalai : versek / Antal György Bálint. - [Budapest] : Biró, [2020]. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-35-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859382]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2022.
Balogh József (1951-2011)
   Sport és líra : Balogh József "sportos" versei és írásai. - [Szombathely] : [Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes.], [2021]. - 38 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
ISBN 978-615-01-3900-5 fűzött
magyar irodalom - sport - válogatott művek
894.511-821 *** 796(0:82-821)
[AN 3858975]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2022.
Bánki Zsolt István (1964-)
   Kicsi hűség : epizódok az üdvtörténetből / Bánki Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2021. - 172, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-90-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3858839]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2022.
Bari Krisztián
   Szikrák / Bari Krisztián ; [... ill. Keresztes Ferenc ...]. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-59-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859394]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2022.
Bartók Imre (1985-)
   Lovak a folyóban : regény / Bartók Imre. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 393, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-222-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870127]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2022.
Benczúr Csaba (1973-)
   Hírös ötvenhat : dokumentumregény / Benczúr Csaba. - [Kecskemét] : BT-Press, 2021. - 238, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-615-80483-3-0 fűzött : 2800,- Ft
Kecskemét - magyar irodalom - helytörténet - 1956-os forradalom - dokumentumregény
894.511-31 *** 943.9-2Kecskemét"1956"(0:82-31)
[AN 3859262]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2022.
Bíró Gáspár (1947-)
   Ügyeletben : versek, vallomások / Bíró Gáspár ; [a felvételeket Varga Gábor György ... kész.]. - Budapest : Uránusz, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-81-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859400]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2022.
Bolgár-Horváth Zsanett
   Az elkóborolt őzgida / írta Bolgár-Horváth Zsanett ; Sebők Orsolya rajz. - [Budapest] : Közjegyzői Akad. K., 2021. - [31] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Nimo és kicsi Zen kalandjai
ISBN 978-615-81863-6-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859344]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2022.
Bolgár-Horváth Zsanett
   Az idegen szarvasbogár / írta Bolgár-Horváth Zsanett ; Sebők Orsolya rajz. - [Budapest] : Közjegyzői Akad. K., 2021. - [27] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Nimo és kicsi Zen kalandjai
ISBN 978-615-81863-3-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859347]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2022.
Bombicz Judit
   Mesevarázs / Bombicz Judit ; [graf. Hiczkó Zsuzsanna]. - Bakháza : Newline K., 2021. - 91 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6373-35-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859113]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2022.
Borbély Szilárd (1963-2014)
   Nincstelenek : már elment a Mesijás? / Borbély Szilárd. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-247-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870153]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 8. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-599-071-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869807]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2022.
Bősze Éva (1941-)
   Én büszkeségem, szép katonafiam! : egy napló nyomán / Bősze Éva ; [... ill. Szalay Márton]. - Budapest : Uránusz, 2021. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5066-84-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3859389]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2022.
Böszörményi Gyula (1964-2022)
   Bitó és borostyán : Ambrózy báró esetei 3.5 / Böszörményi Gyula. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 195 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-017-2 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3870161]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2022.
Bozsik Péter (1963-)
   Behódolt tartomány : versek és versfordítások / Bozsik Péter ; [Munjin Andrea illusztrációival]. - Újvidék : Fórum ; Budapest : Kalligram, 2020. - 176, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-468-177-9 kötött : 2490,- Ft : 690 RSD
ISBN 978-86-323-1125-1
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - irodalom - délszlávok - vers
894.511-14(497.11) *** 886.1/.6-14(082)=945.11
[AN 3859804]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2022.
Cselenyák Imre (1957-)
   Arany János életregénye / Cselenyák Imre. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019-2022. - 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3766508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tölgyek alatt. - 2. utánny. - 2022. - 390, [2] p.
Bibliogr.: p. 390-[391].
ISBN 978-963-457-628-0 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3870166] MARC

ANSEL
UTF-87466 /2022.
Csukás István (1936-2020)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2022. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 4899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3870027]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2022.
Czilczer Olga (1940-)
   Más felületek / Czilczer Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 126 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-81-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3858883]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2022.
Dedik János (1935-)
   Egy taxisofőr visszaemlékezései, 1954-1965 : szerencse gyűjtemény / Dedik János ; [a rajzokat kész. Vasváry Ildikó]. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 231, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-52-5 fűzött
magyar irodalom - taxi - gépkocsivezető - memoár
894.511-94 *** 656.131(439)(092)(0:82-94)
[AN 3859442]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2022.
Dobó Ági
   Pandi kalandjai : Dobó Ági versei / [... ill. és szerk. Antal Zsanett]. - [Gyömrő] : Back Solution Kft., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. (20 p. : ill. ; 30 cm)
A gerincen számozási adatként: 1. - melléklet címe: Pandi kalandjai : színező gyerekeknek
ISBN 978-615-01-3566-3 kötött
ISBN 978-615-01-3799-5 fűzött (mell.)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kifestőkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5
[AN 3859522]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2022.
Dunajcsik Mátyás (1983-)
   Víziváros / Dunajcsik Mátyás. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 247, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-237-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870129]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Búzavirág / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-064-2 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869756]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Koszorúfonat / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 474, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-042-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869752]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2022.
Fable, Vavyan
   My fair lord / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2022. - 585 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-98-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3869157]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2022.
Farkas Andrea
   Randik és más katasztrófák / Farkas Andrea. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 382, [1] p. ; 20 cm. - (Smaragd Wellness Klinika sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-6269-34-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3859231]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2022.
Fazekas Jázmin
   Rólad szól = It's about you / Fazekas Jázmin ; [ford. Marton Diána]. - Mosonmagyaróvár : Global Cégcsop., 2021. - 151 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-01-1605-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3859671]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2022.
Fedina Lídia (1960-)
   Az elixír : regény - mese - kaland : [Bűbájpalota 1. rész] / Fedina Lídia. - Szentendre : Marysol, cop. 2021. - 198 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6367-01-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859145]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Lutra : egy vidra regénye / Fekete István ; [Csergezán Pál rajz.]. - 6. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 329 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-995-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869101]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2022.
Finta Éva (1954-)
   Noé bárkáján rózsatő : válogatott versek / Finta Éva ; [az utószót írta Jánosi Zoltán]. - Budapest : M. Napló, 2021. - 281, [2] p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 15.)
ISBN 978-615-5641-43-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859140]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2022.
Gani Zsuzsanna
   Illemtudó mesék / Gani Zsuzsanna ; Novák Natália illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2022. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-5697-29-6 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - illemtan - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 395(02.053.2)
[AN 3869772]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2022.
Gecser Erzsébet
   Naplemente : novellák és versek / Gecser Erzsébet ; [ill. Szűcs József ...]. - Budapest : Uránusz, 2021. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-85-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3859392]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2022.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Fikció / Gerlóczy Márton. - Budapest : Scolar, 2022-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A katlan. - Utánny. - 2022. - 381, [3] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-337-3 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869156] MARC

ANSEL
UTF-87482 /2022.
Györgypál Katalin (1949-)
   Ami tudható...? : esszék, könyvismertetések / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2021. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-615-5066-82-5 fűzött
magyar irodalom - esszé - könyvismertetés
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3859373]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2022.
Györgypál Katalin (1949-)
   Maszkos időben : versek, novellák, esszék, könyvismertetések / Györgypál Katalin ; [... Gujás Márta felvételei]. - Budapest : Uránusz, 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-88-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3859390]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2022.
Győri László (1942-)
   A kis ebihal : egy újszülött nagyapa meg egy újszülött unoka feljegyzései / Győri László ; Buzási Viktória rajz. - Budapest : Napkút K., 2021. - 84, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-6283-99-3 kötött : 2490,- Ft
nagyszülő - unoka - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 316.37-055.53(0:82-94) *** 316.37-055.56(0:82-89)
[AN 3858823]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2022.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Zugerdei mesék : üregen innen... / B. Habarics Kitty. - 2. kiad. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2022. - 61, [2] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-37-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3869779]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2022.
Haklik Norbert (1976-)
   Mona Lisa elrablása [elektronikus dok.] : regény / Haklik Norbert. - Szöveg (epub : 974 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-268-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869354]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2022.
Halmosi Sándor (1971-)
   Everness : 80 poems / Sándor Halmosi ; [transl. ... by Elizabeth Csicsery-Ronay and by Enikő Szász ...]. - 2. extend., rev. ed. - Budapest : AB ART, cop. 2021. - 98, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6033-35-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3859081]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2022.
Hegyi Ede (1988-)
   Te : regény / Hegyi Ede. - Budapest : Napkút K., 2021. - 286, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-68-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858833]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2022.
Hunt, Diana
   Őrületbe kergetsz / Diana Hunt. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-20-5 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3859073]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2022.
Ispaits László
   Áhítat / Ispaits László versei. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2440-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859393]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2022.
Jámbor Magnetta (1938-)
   Mozaikom / Jámbor Magnetta ; [ill. Frisch Tiborné Tünde]. - Budapest ; [Kecskemét] : Wing K., 2020. - 183, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-4-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3859368]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2022.
Jobbné Nyilas Ildikó (1968-)
   Szeretni jöttem / Jobbné Nyilas Ildikó Nilda. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-48-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859384]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2022.
Jókai Mór (1825-1904)
   Erdély aranykora : regény / Jókai Mór. - Budapest : Adamo Books, 2022. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-453-787-8 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3869604]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2022.
Juhász Áron Leopold
   Könyvem : gondolatok a tudatosságról / Juhász Áron Leopold. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 60, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-56-3 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3859446]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2022.
Kanizsa József (1942-)
   Isten kegyelmében : versek, prózák, fotók / Kanizsa József. - [Budapest] : Szerző : Biró, 2021. - 176, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-54-9 fűzött
magyar irodalom - vers - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3859417]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2022.
Kanizsa József (1942-)
   Zajki fehér karácsony : mesés leírások, versek, rajzok... / Kanizsa József ; ... a rajzokat kész. N. Sebestyén Katalin. - [Zajk] : Önkormányzat ; [Budapest] : Szerző : Biró, 2021. - 19 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6031-60-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3859324]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2022.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti / Karinthy Frigyes. - Gyűjteményes kiad. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 356, [7] p. ; 19 cm. - (180, ISSN 2786-3611)
ISBN 978-963-543-178-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3869153]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Heaven : a leszármazott / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-265-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3859561]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2022.
Kertész Gábor
   Forgatókönyvek / Kertész Gábor. - Budapest : Uránusz, 2021. - 90, [1] p. ; 21 cm
Tart.: Szabad akarata van az embernek és Istennek isÞ; Ultimátum a Föld védelmében
ISBN 978-615-5066-86-3 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3859472]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2022.
Király Lajos (1947-2021)
   Küzdelmes, boldog évek : válogatott versek és vallomások Bélavárról és Nagykanizsáról / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2021. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-42-6 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3859495]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2022.
Király Lajos (1947-2021)
   Újabb felvonás : új versek és fotóriportok / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-36-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859449]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2022.
Király Lajos (1947-2021)
   Versek Szabados István grafikái és festményei nyomán / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2021. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-41-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Szabados_I. *** 76(439)(092)Szabados_I.
[AN 3859450]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2022.
Király Lajos (1947-2021)
   Versek, vallomások magamról és a világról : új versek és vallomások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-44-0 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3859451]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka kertje / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-167-4 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3869769]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka kistestvére / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-168-1 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3869767]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2022.
Kivaghy Krisztián
   Tiszta lábúak országa / Kivaghy Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2021. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6364-01-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3859397]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2022.
   Klímaversek, zöldprózák [elektronikus dok.] : az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásai a természetről és a természetvédelemről / szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn. - Szöveg (pdf : 23.3 MB). - Miskolc : Irod. Rádió, 2021
Főcím a címképernyőről. - QR-kódokkal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169881. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-6270-23-8)
magyar irodalom - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-822
[AN 3868640]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2022.
Kócsy Erzsébet (1904-1982)
   Kócsy Erzsébet budai ostromnaplója, 1944. XII. 24 - 1945. II. 23 / [... szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Turbucz Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2021. - 127, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-29-4 fűzött : 2400,- Ft
Budapest - magyar történelem - helytörténet - második világháború - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94)
[AN 3859633]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2022.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém [elektronikus dok.] / Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-898-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3869395]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2022.
Kovács András, B. (1949-)
   Szarvascsoda, avagy Adjátok vissza a magyar verset a lírának! / Kolozsvári András. - Budapest : Napkút K., 2021. - 223, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6283-66-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3858867]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2022.
Kovács Imre (1944-)
   A megérintett : egy küzdelmes élet története / Ősi Kovács Imre. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 253 p., [9] fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6031-40-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3859387]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2022.
Kovács László (1944-)
   Forró idők : regény / Kovács László. - Budapest : Uránusz, 2020. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-80-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3859470]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2022.
Kurucz Adrienn
   A nő, aki nem tud parancsolni a kezének : Madame Fregoli tereget / Kurucz Adrienn. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-547-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3859404]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2022.
Lackfi János (1971-)
   #Jóéjtpuszi 2 / Lackfi János. - Budapest : Harmat, 2022. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-684-8 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3869600]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2022.
Láng Zsolt (1958-)
   Bolyai / Láng Zsolt. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 456, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-225-1 fűzött : 4999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3869797]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2022.
László Gézáné (1952-)
   2020 a sötét kék-év 12 gyermeke : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2021. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-87-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859476]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Állj mellém : II. trilógia : Iskolák versenye harmadik kötet / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 557 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6340-02-3 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3859179]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Hullócsillag : a Bexi-sorozat második kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2020. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-9-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869148]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Késtél : a Bexi-sorozat első kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2020. - 406, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-6-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869150]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2022.
Logismord, Nemiel C
   Fénytörések a belső világnak kaleidoszkópjain : [versek] / Nemiel C Logismord. - [Budakeszi] : Németh D., 2021. - [2], 120 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-82017-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859021]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2022.
Löki Viktor (1989-)
   Isten átnyúl a farmeron : regény / Löki Viktor. - Budapest : Napkút K., 2021. - 286, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-89-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858835]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2022.
Lukács Elvíra
   Örömnapok : érzelmi intelligencia és a pozitív gondolkodás fejlesztése mesékkel, versekkel / Lukács Elvíra ; [ill. Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, [2021]. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6043-47-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - érzelmi nevelés - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 37.037
[AN 3859028]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2022.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Tegnapi szegények [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2022
Tart.: Elvesztett szegénységÞ; Szegények krónikájaÞ; Szegények ünneplőben. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 78-615-6381-14-9)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869168]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2022.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2022
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6381-15-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869167]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2022.
Macleod, Robert
   Omega / Robert Macleod. - Szentendre : Marysol Kvk., [2021]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3859173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A végső erő. - [2021]. - 298, [2] p.
ISBN 978-615-6367-02-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3859177] MARC

ANSEL
UTF-87526 /2022.
Magyary Hunor
   Angyalérintések / Magyary Hunor. - [Budapest] : Marlas Quality Kft., [2020]. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9885-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859391]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2022.
Major Gina (1986-)
   A gyémántkalitka : Orrery : elbeszélés a nők tisztességéről / Major Gina. - [Hajdúböszörmény] : Szerző, cop. 2021. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2408-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859346]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2022.
Majoros Nóra (1979-)
   Pityke és prém / Majoros Nóra ; [... ill. Szabó Imola Julianna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 473, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-020-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869113]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2022.
Merza József (1932-)
   Levelek Hunniából / Merza József. - Budapest : Napkút K., 2022. - 213, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-81-8 kötött : 2490,- Ft
Bokor Katolikus Bázisközösség
Magyarország - magyar irodalom - vallási szervezet - 20. század - 21. század - levelezés - memoár - válogatott művek
894.511-94 *** 267Bokor(093)
[AN 3858848]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 560 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-26-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869391]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 411 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-25-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869380]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 575 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-27-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869385]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 736 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-28-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869383]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2022.
Mráz Erzsébet
   Kérdezz, ha érdekel! / Mráz Erzsébet Irma. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-53-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859409]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2022.
Nagyprónay János
   Nóri esete a gonosszal / Nagyprónay János. - [Maglód] : Könyvklub, 2021. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6093-16-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859689]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Volt egyszer egy varrodám [elektronikus dok.] : ...a valóságos regény folytatódik / Náray Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-934-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869173]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah [elektronikus dok.] : regény / Náray Tamás. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-433-910-6)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3868745]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2022.
Németh Nyiba Sándor (1957-)
   Kenyeri mesék : az öreg ház titkai / Németh Nyiba Sándor. - [Budapest] : Németh Nyiba S., [2021]. - 74 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-01-0504-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859332]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2022.
Nógrádi György (1949-)
Memoár 1, 2, 3... (új kiadása)
   Negyven év alatt a Föld körül 1, 2, 3.. / Nógrádi György. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 231 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: 40 év alatt a Föld körül
ISBN 978-963-09-8413-3 kötött : 3600,- Ft
Nógrádi György (1949-)
Magyarország - biztonságpolitika - szakértő - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 355.02(439)(092)Nógrádi_Gy.(0:82-94)
[AN 3869592]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2022.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Egy konyhatündér kelléktára : 50 történet / Noth Zsuzsánna ; Zsubori Ervin illusztrációival. - [Szigetszentmiklós] : Arnolfini Archívum, 2021. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (Arnolfini books, ISSN 2786-3387)
ISBN 978-615-01-3310-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - konyhatechnika - memoár
894.511-94 *** 641.5
[AN 3858958]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2022.
Ördög Ottó (1962-)
   Ne ölj meg, kérlek! : filmképekben írt gyógyító krimi / Ördögh Ottó ; [utószó Barta Péter]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 188, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6016-80-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859465]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2022.
Orosz István (1951-)
   Levelek a nagykövettől / Orosz István ; [ill. Orosz István] ; [közread. az] Utisz. - Budakeszi : Utisz Grafikai Stúdió, 2021. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2227-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859042]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Előbb-utóbb szerelem [elektronikus dok.] / Palotás Petra. - Átd., jav. kiad. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-074-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869105]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 2 / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 314, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-233-6 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3858799]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2022.
Péter Tímea
   A rigó dala : gyermekversek / Péter Tímea ; [Figus Tomsics Anita illusztrációival]. - Budapest : Péter T., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3360-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3859139]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2022.
Pilinszky János (1921-1981)
   A nap születése / Pilinszky János ; [ill. Nyilasi Antónia] ; [bev. ... Hernádi Mária] ; [közread. a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány ...]. - [Kápolnásnyék] : Kárpát-medencei Műv. Népfőisk. Alapítvány : Koszorú K., 2021. - 38, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-81818-1-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3859533]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2022.
Puvák Tarzíciusz
   Mesesziget : gyermekeknek és felnőtteknek / Puvák Tarzíciusz ; [ill. Abonyi Bea]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 210 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-93-0 kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5120-57-2)
Olaszország - magyar irodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(45) *** 244(0:82-34)
[AN 3858819]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-48-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3868743]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   El a pokolból! [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 689 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-49-4
magyar irodalom - kalandregény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3868742]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Gyilkos!? [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 812 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-50-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3868740]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Halálsziget [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 754 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-51-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3868739]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-52-4
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3868737]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2022.
Reményi Tamás (1946-)
   Lét és szeretet / Reményi Tamás. - [Budapest] : [Biró], [2021]. - 174, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-51-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859399]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2022.
Reményiné Maricza Adrienn Anna
   Szerelmi vallomás / Reményiné Maricza Adrienn Anna. - [Budapest] : [Biró], [2021]. - 142, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-49-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859378]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2022.
Retkes Tamás
   Magyar próféta / Retkes Tamás. - Hajdúnánás ; [Budapest] : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2021-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Világégésben edzve. - 2021. - 214, [1] p. - (Keresztény regénytár, ISSN 2677-0601 ; 3.)
ISBN 978-615-01-3050-7 fűzött
[AN 3859030] MARC

ANSEL
UTF-87556 /2022.
Schmuck, Eva
   Mázli és Szamóca : A titkos erdő felfedezése / írta és ill. Eva Schmuck. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 118, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-01-3171-9 kötött : 3850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859491]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2022.
Schuster Barbara
   Hanna, egy "páncélos" kislány története : felkészítő mesekönyv korzettviselő 2-7 éves gyerekeknek és szüleiknek / [írta Schuster Barbara] ; [ill. Kálmán Liza] ; [kiad. a Vertebra Magyar Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány]. - [Budapest] : Vertebra M. Gerincsebészeti és Paraplégia Rehabilitációs Alapítvány, cop. 2021. - 51 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-2727-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gerincferdülés - orvosi segédeszköz - fűző - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 616.711-007.5(02.053.2) *** 615.477.3
[AN 3859518]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2022.
Schwerteczky Adrienn
   Karácsonyi kísértetek és a karamellás kalács / Schwerteczky Adrienn. - [Budapest] : Schwerteczky A. : Könyvmentorok, cop. 2021. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3024-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3859141]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2022.
Sebestyén Katalin, N. (1956-)
   Lelkem, tiéd a végtelen Univerzum : versek / N. Sebestyén Katalin. - Monorierdő : Szerző ; [Budapest] : Biró, 2021. - 138, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-47-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859416]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2022.
Simon Adri (1974-)
   Az életszatyor és egyéb málhák : kritikák, arcképek, élménycsóvák / Simon Adri ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-51-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - irodalomkritika - esszé - publicisztika
894.511-95 *** 894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3859143]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2022.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - 10. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 53, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-234-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3869782]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2022.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - 16. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-235-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3870130]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2022.
Slezák Mária
   Megkötözött lét / Slezák Mária. - [Budapest] : Biró, 2021. - 88, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-62-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859471]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2022.
Somogyi Eszter
   Ébresztőmesék : (nem csak) nehezen ébredő gyerekeknek / Somogyi Eszter ; Paksi Veronika rajz. - [Balatonalmádi] : Somogyi E., 2021. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2714-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3859117]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2022.
Szabó Gergő
   Siklós viharos évszázadai / Szabó Gergő ; [a ... grafikákat Rékai Lilla kész.] ; [közread. a] Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont. - [Siklós] : Siklósi Térségi Kvt. és Ismeretközp., 2021. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2293-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-322.6
[AN 3858887]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Alvók futása [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-492-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3869901]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Hullámok kergetése [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-493-0
Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3869932]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   A szemlélők [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-475-492-3)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3869336]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2022.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Táncoló lámpaernyő / Székely Gábor Attila ; Dinyés László illusztrációival. - [Budapest] : Biró, 2021. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-45-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859406]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2022.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Táncoló lámpaernyő / Székely Gábor Attila ; Fazekas Attila illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Biró, 2021. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-46-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859408]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2022.
Szmolka Mária (1961-)
   Megújulás, avagy A lótuszvirág újjászületése / Szmolka Mária. - Debrecen : Center-Print Ny., 2021. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5938-00-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859019]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2022.
Terjéki Ferenc
   Az elkésett bodzavirág : versek / Terjéki Ferenc. - [Lakitelek] : Terjéki F., 2021. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3680-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859040]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2022.
Thompson, G. L.
   A gyémántok örökké tartanak [elektronikus dok.] / G. L. Thompson. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8527-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3837570]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2022.
Tibay Géza (1918-1994)
   Feljegyzések nem csak utódaimnak : naplók / Tibay Géza ; [szerk. Sármezeyné Tibay Klára]. - Isaszeg : Magánkiad., 2021. - 381, [11] p., [8] t., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0480-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3859536]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2022.
Tisza Kata (1980-)
   Egyedül : a szerethető öregedés felé / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 284, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-416-5 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - élettani öregedés - regény
894.511-31 *** 613.98(0:82-31) *** 613.865-053.9(0:82-31)
[AN 3869154]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2022.
Turai Kiss Mária (1943-)
   Maradj otthon! : versek / Turai Kiss Mária ; [ill. Berta Bence]. - [Budapest] : Biró, [2021]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-57-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859439]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2022.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Balatoni nyaraló / Ungváry Rudolf. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 261, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-236-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870124]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2022.
Varga Dániel
   Magányos csillag / Varga Dániel. - Budapest : Kornétás, cop. 2021. - 527 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5937-33-0 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3859171]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2022.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Györffy Anna rajz.]. - 43. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-766-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3869601]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2022.
Varga Z Julianna
   Hajnali gondolatok / Varga Z Julianna. - [Budapest] : [Biró], [2021]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-50-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3859419]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2022.
Wagner, Bridget (1975-)
   Elvágyódás / Bridget Wagner. - [Budapest] : [Wagner, B.], 2021. - 267 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2810-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3859136]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2022.
Wass Albert (1908-1998)
   Átoksori kísértetek ; Az Antikrisztus és a pásztorok / Wass Albert. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 501, [2] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 14.)
ISBN 978-615-6016-20-1 kötött : 5690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3859481]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7583 /2022.
Adams, Emma
Unicorn and the rainbow poop (magyar)
   Az unikornis és a szivárványkaki / Emma Adams ; ill. Katy Halford ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-238-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3859121]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2022.
Rowland, Lucy
There's no such thing as unicorns (magyar)
   Unikornis márpedig nincs / Lucy Rowland, Katy Halford ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-239-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3859125]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2022.
Sperring, Mark
20 dinosaurs at bedtime (magyar)
   20 kicsi dínó aludni tér / Mark Sperring, Tim Budgen ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-196-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3859123]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7586 /2022.
Brubaker, Ed (1966-)
Criminal (magyar)
   Alvilág / [írta] Ed Brubaker ; [rajz] Sean Phillips ; [ford. Szabó András és Kovács János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2021]-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3858781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyáva. - [2021]. - [127] p.
ISBN 978-963-9998-98-8 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3858782] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lawless. - [2021]. - [127] p.
ISBN 978-963-9998-99-5 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3858783] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A halott és a haldokló. - [2021]. - [103] p.
ISBN 978-963-595-000-3 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3858786] MARC

ANSEL
UTF-87587 /2022.
Brubaker, Ed (1966-)
Criminal (magyar)
   Alvilág / [írta] Ed Brubaker ; [rajz] Sean Phillips ; [ford. Szabó András és Kovács János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2021]-. - Ill., színes ; 28 cm
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3859089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2021]. - [390] p.
[AN 3859085] MARC

ANSEL
UTF-87588 /2022.
Hellboy and the B.P.R.D., 1953 (magyar)
   Hellboy és a Paranormális Kutató- és Védelmi Hivatal, 1953 / [írta Mike Mignola ..., Chris Roberson] ; [rajz Ben Stenbeck ..., Michael Walsh] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2021]. - [152] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - borító- és gerinccím: Hellboy és a P.K.V.H., 1953
ISBN 978-963-9998-96-4 fűzött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3859420]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2022.
Hellboy and the B.P.R.D., 1954 (magyar)
   Hellboy és a Paranormális Kutató- és Védelmi Hivatal, 1954 / [írta Mike Mignola és Chris Roberson] ; [rajz Stephen Green et al.] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2021]. - [143] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - borító- és gerinccím: Hellboy és a P.K.V.H., 1954
ISBN 978-963-9998-97-1 fűzött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3859423]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2022.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Dracula / Bram Stoker regénye alapján írta Kiss Ferenc ; rajz. Várai Artúr. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - [56] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81555-7-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3858970]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2022.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Dracula / Bram Stoker regénye alapján írta Kiss Ferenc ; rajz. Várai Artúr. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 108 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 978-615-81555-9-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3858967]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2022.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy and the B.P.R.D., 1952 (magyar)
   Hellboy és a Paranormális Kutató- és Védelmi Hivatal, 1952 / [írta Mike Mignola és John Arcudi] ; [rajz Alex Maleev] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2021]. - [144] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - borító- és gerinccím: Hellboy és a P.K.V.H., 1952
Fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9998-95-7)
képregény
087.6:084.11
[AN 3859376]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2022.
Smith, Jeff (1960-)
Bone (magyar)
   Bone / Jeff Smith ; [ford. Oroszlány Balázs]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - Ill. ; 24 cm
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3812355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Svindli visszavág, avagy Nyárközép napja. - [2021]. - [408] p.
képregény
087.6:084.11
[AN 3858936] MARC

ANSEL
UTF-8