MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/08/05 10:32:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
7594 /2022.
Madarász Imre (1962-)
   Madarász Imre (1962-) bibliográfia, 1984-2014 : publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke. - 6. bőv. kiad. - Budapest : 3BT K., 2022. - 199 p. ; 29 cm
borító- és gerinccím: Madarász Imre bibliográfia, 60
ISBN 978-963-9864-66-5 fűzött
olasz irodalom története - magyar irodalom története - személyi bibliográfia
012Madarász_I. *** 850(091) *** 894.511(091)
[AN 3871212]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7595 /2022.
   Az első 30 év : Bauer Magyarország : 1990-2020 = The first 30 years. - [Budapest] : [Bauer Mo. Kft.], [2021]. - 95, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. (Budapest)
Budapest - iparvállalat - mélyépítés - történeti feldolgozás
061.5(439-2Bp.)(091) *** 624.1
[AN 3859709]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2022.
Komáromi Csaba
   A kiskundorozsmai 524. számú Prohászka Ottokár cserkészcsapat története / Komáromi Csaba. - Szeged : Magánkiad., 2021. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-168.
ISBN 978-615-01-2812-2 fűzött
Magyar Cserkészszövetség. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat (Kiskundorozsma) (524.)
Kiskundorozsma - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3859934]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7597 /2022.
   Címlapon Magyarország : hazánk története a nyugati sajtó tükrében, 1848-2020 / [szerk. Kiss Csaba, Szalay-Berzeviczy András]. - Budapest : TranzPress, 2021. - 355 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 351-354.
ISBN 978-615-00-8671-2 kötött : 11900,- Ft
magyar történelem - sajtótörténet - fejlett ország - 19. század - 20. század - 21. század - sajtószemle
070(100-775)"18/201"(051.7) *** 943.9"18/201"(051.7)
[AN 3859958]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2022.
Jakupcsek Gabriella (1963-)
   Alul semmi? : esélyek és veszélyek Covid idején / Jakupcsek Gabriella. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-520-3 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - műsorvezető - televíziózás - híres ember - világjárvány - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Jakupcsek_G.(0:82-94) *** 616.98(100)"202"
[AN 3860115]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7599 /2022.
Forgó Géza (1965-)
   Makó híres mérnökei / Forgó Géza. - Makó : Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülete, 2021. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3338-6 fűzött
Magyarország - Makó - mérnök - feltaláló - 19. század - 20. század - helytörténet
001.894(439)(092) *** 62(439)(092) *** 943.9-2Makó"18/19"
[AN 3859931]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2022.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Qiyṣwr twldwt haʾenwšwt (magyar)
   Sapiens : [az emberiség rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 383 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-995-6 fűzött : 4980,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - ember
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3871815]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7601 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 8 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 8 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - Budapest : Madal Bal, 2021. - 84 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-90-3 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3859971]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2022.
Ermīs Trismegistos
   Hermész Triszmegisztosz bölcsessége / [ford. Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya] ; [a tanulmányokat írta Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - 3. kiad. - [Budapest] : Szenzár, 2022. - 634, [1] p. ; 21 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Tart.: Koré koszmu : a világ leányaÞ; AsclepiusÞ; Tabula smaragdinaÞ; Hermész könyve a harminchat dekánrólÞ; Corpus Hermeticum. - Egys. cím: Asclepius ; Corpus Hermeticum ; Kore kosmou ; Tabula smaragdina ; Liber Hermetis de triginta sex decanis. - Hortulanus "Liber super Tabulam smaragdinam Hermetis" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-910-8 kötött : 4999,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 3870435]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2022.
Gellért Ferenc (1969-)
   Szellemi útmutatások a 21. századra / Gellért Ferenc. - Mór : Megismerés K., 2022. - 308, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [309-311].
ISBN 978-615-01-4602-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3871796]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2022.
Szabó Judit
   Szent terek : a tér megtisztítása, felszentelése és erőhelyek létrehozása / [Szabó Judit]. - 4. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2005 [!2022]. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-545-0 fűzött : 2000,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 3871794]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7605 /2022.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 217, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-894-2 fűzött : 3999,- Ft
természeti környezet - ökológia - állatökológia
502(100) *** 581.5 *** 591.5
[AN 3870411]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7606 /2022.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-023-1 fűzött : 4499,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3870584]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2022.
Essinger, James (1957-)
Ada's algorithm (magyar)
   Ada algoritmusa avagy Hogyan indította el Lord Byron lánya a digitális kort a számok költészete által / James Essinger ; [ford. Benkő Ferenc]. - Budapest : Európa, 2021. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. p. 218-221.
ISBN 978-963-504-521-1 fűzött : 3699,-Ft
Lovelace, Ada King, Countess of (1815-1852)
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Nagy-Britannia - matematikus - író - 18. század - 19. század
51(410)(092)Lovelace,_A. *** 820(092)Lovelace,_A. *** 820(092)Byron,_G._G.
[AN 3860046]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7608 /2022.
Bryant, Steph
God made space (magyar)
   Teremtés: a világűr / [írta] Steph Bryant, Lizzie Henderson ; rajz. Steph Marshall. - Budapest : Kálvin, cop. 2021. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Faragó Dávid
ISBN 978-963-558-498-7 fűzött : 1200,- Ft
világűr - teremtés - gyermekkönyv - képeskönyv
524(02.053.2) *** 231.51(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859901]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7609 /2022.
Bán Miklós
   Bioelektromos tértől a számítógépes termelési módig (biológia, bioelektronika, fiziológia, pszichológia, és a filozófia tükrében) : a szellemi szabad foglalkozás kapcsán / [szerző Bán Miklós]. - Budapest : Szerző, 2020. - [5], 30, [2] fol. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: fol. 28-29.
ISBN 978-615-00-7509-9 fűzött
bioelektromosság
577.352.5
[AN 3860242]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2022.
Locsmándi Csaba (1962-)
   Erdők-mezők gombái : [555 gombafaj fotókkal] / Locsmándi Csaba, Vasas Gizella. - 4. utánny. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 396 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-278-630-8 fűzött : 5495,- Ft
gomba - határozó
582.28(083.71)
[AN 3871864]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2022.
Révészné Petró Zsuzsa
   A Sóstó Zoo 25 éve / [írta és szerk. Révészné Petró Zsuzsa] ; [kiad. a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.]. - Nyíregyháza-Sóstó : Nyíregyházi Állatpark, [2021]. - 91 p. : ill., színes ; 20x30 cm
Magyar, angol és szlovák nyelven
ISBN 978-615-81920-0-2 fűzött
Nyíregyházi Állatpark
Nyíregyháza - állatkert
59.006(439-2Nyíregyháza)
[AN 3859736]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7612 /2022.
   Agykontroll : tanfolyami kézikönyv / [... José Silva és munkatársai ... anyagának felhasználásával Domján László és Domján Gábor állította össze]. - Budapest : Agykontroll, [2022]. - 61, [3] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Agykontroll : stresszkezelés és elmefejlesztés : a Silva-módszer
ISBN 978-963-7491-33-7 fűzött
agykontroll - tankönyv
613.865(078)
[AN 3871809]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2022.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 332, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-007-1 fűzött : 4499,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3870580]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2022.
Bostock, Richie
Exhale (magyar)
   Kilégzés : légzőgyakorlatok az egészségért, a testi-lelki békéért, és a jó közérzetért / Richie Bostock. - Budapest : Hórusz, 2021. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-615-6115-35-5 fűzött : 4800,- Ft
légzés - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3860055]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Peace (magyar)
   Béke = Peace / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2022. - 131 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-94-1 fűzött : 800,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - béke - aforizma - kétnyelvű dokumentum
159.942(0:82-84) *** 133.25(0:82-84) *** 820-84(73).02=945.11
[AN 3871234]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2022.
Chopra, Deepak (1946-)
The seven spiritual laws of yoga (magyar)
   A jóga hét törvénye : a test, az elme és a szellem egybefonódása / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-336-0 kötött : 4990,- Ft
jóga
159.962.7 *** 615.851.86
[AN 3870755]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2022.
Deacon, Louise
Brilliant psychology (magyar)
   Pszichológia : hogyan értsük meg önmagunkat és másokat? / Louise Deacon ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-244-761-2 fűzött : 3999,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3870774]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2022.
Epstein, David (1980-)
Range (magyar)
   Sokoldalúság : miért tarolnak a generalisták specializált világunkban? / David Epstein ; [ford. Kenyeres Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-112-2 kötött : 4500,- Ft
személyiségfejlesztés - tehetség - képesség - siker - mentálhigiénia
159.923.2 *** 159.928 *** 613.865
[AN 3860114]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2022.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Was nicht in meinen Büchern steht (magyar)
   Válaszd az életet [elektronikus dok.] : visszaemlékezések / Viktor E. Frankl ; ford. J. Győri László ; a ... verseket Tatár Sándor fordításában közöljük. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-124-5
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - pszichiáter - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94)
[AN 3870669]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2022.
Hadfield, Sue (1951-)
Brilliant positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : hogyan legyünk optimisták? / Sue Hadfield ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-760-5 fűzött : 3250,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3870775]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2022.
Hajduska Marianna (1953-2013)
   Krízislélektan / Hajduska Marianna. - 3. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2022. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-463-982-4 kötött
lelkiállapot - pszichoterápia
159.942 *** 615.851
[AN 3871196]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2022.
Hawkins, David R. (1927-2012)
Letting go (magyar)
   Elengedés : az önátadás útja / David R. Hawkins ; [ford. Fehér Péter]. - Budapest : Filosz, [2022]. - 313, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [315-316].
ISBN 978-963-9841-25-3 fűzött : 4500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3871804]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2022.
Hevesi Mihály
   Méhek ajándéka : méhészeti termékek, receptek, tanácsok, életmód : [a mézkultúra megalapozásáért] / Hevesi Mihály. - [Szeged] : SzépNap Kv., [2021]. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3134-4 fűzött : 3990,- Ft
méz - természetgyógyászat
615.89 *** 638.16
[AN 3859976]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2022.
Kishimi Ichirō (1956-)
Kirawareru yūki (magyar)
   Vállald fel bátran önmagad : a japán sikerkönyv, amely megmutatja, hogyan lehetsz valóban szabad és boldog / Ichiro Kishimi, Fumitake Koga ; [ford. Kovács Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 272, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-080-2 fűzött : 4299,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - dialógus
613.865(0:82-83)
[AN 3870916]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2022.
Kovács Dorka
   Derült égből terhesség avagy Egy kismama nem hétköznapi naplója / Kovács Dorka. - [Felsőpakony] : www.azanyja.hu, cop. 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3322-5 fűzött : 3799,- Ft
terhesség - szülés - magyar irodalom - napló - blog
618.2(0:82-94) *** 618.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3860005]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2022.
Martel, Jacques (1950-)
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 351 p. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
ISBN 978-963-609-014-2 fűzött : 3290,- Ft
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 3870929]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2022.
Mérő László (1949-)
   Az érzelmek logikája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2022. - 341 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 326-335.
ISBN 978-963-438-118-1 fűzött : 3970,- Ft
érzelem - gondolkodás
159.942 *** 159.955
[AN 3870769]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2022.
Módos Anikó
   És még mentes is : 75 fejedelmi recept glutén, tej és cukor nélkül / Módos Anikó ; [... fotók Módos Anikó, Pintér Árpád és Sebestyén László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-544-567-7 kötött : 5990,- Ft
allergia - diéta - szakácskönyv
616-056.43 *** 641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3859803]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2022.
Murray, Shona (1967-)
Refresh (magyar)
   Újraindítás nőknek : hogyan éljünk a kegyelem tempójában a végeláthatatlan teendők közepette? / Shona and David Murray ; [ford. Gulyás Melinda]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., cop. 2021. - 165 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5063-09-1 fűzött
mentálhigiénia - életvezetés - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 244
[AN 3860065]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2022.
O'Connor, Joseph
Introducing NLP (magyar)
   NLP : segítség egymás és önmagunk megértéséhez : pszichológiai gyakorlatok / Joseph O'Connor, John Seymour ; Robert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével ; [ford. Kazsoki János, Kazsoki Marianna, Kazsoki Gábor]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-493-0 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3870462]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2022.
Orvos-Tóth Noémi (1971-)
   Szabad akarat / Orvos-Tóth Noémi. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-109-4 fűzött : 4499,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret - család - családi háttér - szülői hatás
159.923 *** 316.356.2
[AN 3863696]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2022.
Papp Anita
   Megélni / Papp Anita. - [Apostag] : [Papp A.], 2021. - 109, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3170-2 kötött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3859983]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2022.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; [ford. Lerch Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 323 p. : ill. ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-291-287-5 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3870458]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2022.
Renggli, Franz
Das goldene Tor zum Leben (magyar)
   Aranykapu az életbe : gyógyulás a méhen belüli lét és a születés traumáiból / Franz Renggli ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 203 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 978-963-9718-85-2 fűzött : 3200,- Ft
terhesség - szülés - pszichoterápia - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
618.2 *** 613.95 *** 615.851-053.2 *** 159.922.7
[AN 3871859]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2022.
Sáfrán Mihály (1985-)
   Sunnyfitness - test karbantartás [elektronikus dok.] : a Homo sapiens székikusz felemelkedése : 21 preventív, otthon is végezhető gyakorlattal a szabad, magabiztos, fájdalommentes mozgásért / Sáfrán Mihály. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Budapest] : Sáfrán M., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166141. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81529-2-1
testmozgás - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613.71
[AN 3838561]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2022.
   Sociodrama : na construção de uma parceria / Margarida Belchior [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 97 p. : ill., színes ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-859-3 fűzött : 7,50 EUR
pszichodráma - csoportterápia
615.851.84 *** 615.851.6
[AN 3859906]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2022.
Sohlmann, Sigrid
Frauen & Krebs (magyar)
   A nők és a rák : segítség az érintetteknek és hozzátartozóiknak / Sigrid Sohlmann, Christian Dadak ; [ford. Serege Anikó] ; [... hazai viszonyokra adaptálta Borodi Judit]. - [Budapest] : Golden Book, 2021. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9275-52-2 fűzött
rákbetegség - nőgyógyászat
616-006 *** 618.19-006
[AN 3859799]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2022.
Szél Dávid (1981-)
   Tabuk és dilemmák a gyereknevelésben : az altatástól a szexedukációig 0-9 éves korig / Szél Dávid. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 384 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-090-3 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3860057]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2022.
Tokodi Margaréta (1975-)
   Effect of the allergic inflammatory disease in the upper respiratory tract to the cognitive functions and the physical performance [elektronikus dok.] / Margaréta Tokodi. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szeged : Juhász Gy. Higher Education Publ., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170134. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-64-6
nátha - allergia - betegségtünet - testi állapot - elektronikus dokumentum
616-06 *** 616.211-002 *** 616-056.43
[AN 3871149]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2022.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban / Eckhart Tolle ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-313-9 kötött : 4490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3870771]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2022.
Vereb István
   Bátorság, ne félj! : nézz szembe önmagaddal, kapcsolataiddal, fordulópontjaiddal, életmódoddal, jövőddel! / Vereb István. - Szeged : Laudetur K., cop. 2021. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5988-11-0 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3860040]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2022.
Wentz, Izabella
Hashimoto's thyroiditis (magyar)
   Hasimoto-betegség : pajzsmirigybetegek kézikönyve a gyökeres életmódváltáshoz / Izabella Wentz, Marta Nowosadzka ; [ford. Molnár Csaba]. - 3. utánny. - Budapest : Partvonal, 2022. - 365, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 338-362.
ISBN 978-615-5783-87-6 fűzött : 3699,- Ft
pajzsmirigy - természetgyógyászat - egészséges életmód
616.441 *** 615.89 *** 613
[AN 3870439]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2022.
Wilber, Ken (1949-)
Grace and grit (magyar)
   Áldás és állhatatosság : spiritualitás és gyógyulás : Treya Killam Wilber élete és halála / Ken Wilber ; [ford. Bojtár Tamás, Ujlaki Ildikó]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 472, [1] p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005. - Bibliogr.: p. 467-[473].
ISBN 963-86634-6-4 fűzött : 5500,- Ft
Wilber, Treya Killam
Wilber, Ken (1949-)
rákbetegség - ezoterika - memoár - napló
616-006(0:82-94) *** 133.25
[AN 3871833]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7644 /2022.
Bődi Béla
   Lágyforrasztás és alternatív kötések az elektronikai iparban / Bődi Béla, Lambert Miklós. - Budapest : IM Kiadó és Mérnöki Iroda Kft., 2021. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-309.
ISBN 978-615-01-1708-9 kötött
forrasztás - elektronika
621.791.35 *** 621.37/.39
[AN 3859827]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7645 /2022.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária és Kepes János]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-025-5 fűzött : 4499,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3870582]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2022.
Levy, Steven
Facebook (magyar)
   Facebook : a közösségi oldal titkai / Steven Levy ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 752, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-561-795-1 fűzött : 4499,- Ft
internet - információs társadalom - közösségfejlesztés - médiatörténet - 21. század
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77(100)"20"
[AN 3860158]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2022.
My mummy/my daddy works at Telekom (magyar)
   Anyukám/Apukám a Telekomnál dolgozik. - Budapest : M. Telekom Csop., 2021. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
internet - okostelefon - gyermekkönyv
681.324Internet(02.053.2) *** 621.396.218(02.053.2)
[AN 3859740]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2022.
   Versenyképességi dilemmák a digitalizáció és robotizáció korában / szerk. Csath Magdolna. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 295 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-295.
ISBN 978-963-531-067-8 kötött
Magyarország - versenyképesség - digitális technika - társadalmi tőke - társadalmi részvétel - közvélemény-kutatás - statisztikai elemzés - 21. század
681.3.004.14 *** 316.47 *** 323.21 *** 316.653(439)"201"(083.41) *** 339.137.2(100)(083.41)
[AN 3859856]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7649 /2022.
Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen (magyar)
   Mérések épületek kisfeszültségű villamos hálózatán : segédlet épületek kisfeszültségű villamos berendezésének vizsgálatához és ellenőrzéséhez ... / [ford. Ambrus Katalin]. - Budapest : C+D Automatika, 2022. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
QR-kóddal
Fűzött
épületvillamosság - villamos mérés - kisfeszültség
621.317 *** 696.6
[AN 3870873]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7650 /2022.
Abonyi Alma
   Bevezetés a művészgyanták világába : alapoktól a professzionális használatig / Abonyi Alma. - [Budapest] : [AJ PRO-ADV Kft.], 2021. - 284 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3169-6 kötött : 8900,- Ft
szintetikus műanyag - foglalkoztatókönyv
678.7 *** 745.5
[AN 3859666]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7651 /2022.
Balázs Péter
   Könnyűszerkezetes házak : szerkezetépítés lépésről lépésre : [kurzuskönyv videókkal] / szerző Balázs Péter ; ill. Benedek Barnabás. - Budapest : Favázas Otthonok Kft., 2021. - 218 p. : ill., főként színes ; 30 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-3063-7 fűzött
épület - magasépítés - könnyűszerkezet
624.9 *** 693.9
[AN 3859913]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7652 /2022.
Háy György (1950-)
   A repülő autóktól a gondolkodó drónokig / Háy György. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-493-157-7 kötött : 4900,- Ft
technikatörténet - repüléstörténet - repülőgép - katonai repülőgép - pilóta nélküli repülőgép
629.73(100)(091) *** 623.746(100)(091) *** 629.7-519(100)
[AN 3859825]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2022.
   Vasút az objektíven át / [.. szerk. Szalay Rita] ; [kiad. a Rail Cargo Hungaria Zrt.]. - Budapest : Rail Cargo Hungaria Zrt., 2021. - 72 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
Magyarország - vasút - fotóművészet - 21. század - fényképalbum
656.2(439)(084.12) *** 77.04(439)"202"
[AN 3859847]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7654 /2022.
Ember Sándor
   Borkönyv : a szőlőtől a pohárig / Ember Sándor, Kozma Kálmán, Domián Emese. - Budapest : Mezőgazda Kv., cop. 2021. - 511 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 497-498.
ISBN 978-963-286-765-6 kötött : 11900,- Ft
szőlészet - borászat - gasztronómia
634.8(100) *** 663.2(100) *** 641.5
[AN 3859836]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2022.
Hattori Yuki (1979-)
Neko no kimochi kaibō zukan (magyar)
   Macskanyelv : amit a macskád igazán akar : illusztrált útmutató ahhoz, hogy igazán megértsd a macskádat / Yuki Hattori ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-568-086-3 kötött : 3990,- Ft
macska - állattartás - etológia
636.8 *** 591.51
[AN 3860209]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2022.
   Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások a jövő szolgálatában 2 : tudomány: iránytű az élhető jövőhöz / szerk. Hampel György, Kis Krisztián, Monostori Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság. - Szeged : MTA SZAB Mezőgazd. Szakbiz., 2021. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-980-2 fűzött
agrártudomány - fenntartható fejlődés
63 *** 504.03
[AN 3859980]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2022.
Nandagópa
   Tacs-co avagy Hogyan ne neveljünk dakszlit / [Nandagópa] ; [... ill. ... Gebei Viktória]. - [Budapest] : Spirodalmi K., cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6241-05-4 fűzött : 2990,- Ft
kutyatartás - humor
636.7(0:82-7)
[AN 3859990]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2022.
   National action plan for the development of bio-economy in Hungary [elektronikus dok.] / aut. Hunyadi Borbélyné, É. [et al.] ; [publ. by the] RCISD, ÖMKi. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : RCISD : ÖMKi, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165284. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6062-02-4
Magyarország - biogazdálkodás - elektronikus dokumentum
631.147(439)
[AN 3833347]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2022.
Patay Géza (1955-)
   Emlékképek a nemzeti agarászat utolsó évszázadából / Patay Géza. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 208 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-531-563-5 kötött
agár - vadászat - falka - történeti feldolgozás
639.1.081.321(439)(091)
[AN 3859860]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2022.
   Természeti kockázatok kezelésének tapasztalatai a hazai növénytermesztésben, 2012-2017 [elektronikus dok.] / Lámfalusi Ibolya ..., Zubor-Nemes Anna szerk. - Szöveg (pdf : 20.9 MB). - Budapest : NAIK AKI, 2021. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165238. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-614-7
Magyarország - kockázatmenedzsment - növénytermesztés - 21. század - elektronikus dokumentum
633(439)"201" *** 65.012.8(439)
[AN 3832980]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7661 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Sava-Borsa : regényes ízek a világ körül / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 192, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-570-275-6 kötött : 6999,- Ft
Mediterráneum - Egyesült Államok - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12) *** 641.568(73)(083.12)
[AN 3859808]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2022.
Doleskó Teréz (1821?-1883)
Szegedi szakácskönyv (új kiadása)
   Igazi magyar konyha : [szegedi szakácskönyv] / Rézi néni. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 503 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6385-18-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3871227]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2022.
   Felejthetetlen ízek mesterfokon : útmutató és szakácskönyv a gőzsütőkhöz : challenge the expected. - Budapest : Electrolux Lehel Kft., cop. 2021. - 180, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859748]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2022.
Fördős Zé (1977-)
   Brutális kaják / Fördős Zé. - [Budapest] : Street Kitchen K., 2021. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81921-1-8 kötött : 6990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859680]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2022.
   Íz-lelő 3 : az Eatrend Magyarország receptkönyve / [... szerk. Lajos Nikoletta]. - Albertirsa : Eatrend Kft., cop. 2021. - 99 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-3209-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859952]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2022.
Nagy Antal, Cs
   Európa kedvencei : szakácskönyv : Cs. Nagy Antal receptjei. - Sopron : Cs. Nagy A., 2021. - 238 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-3509-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3859945]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2022.
   A nagy vega könyv. - [Budapest] : Street Kitchen K., 2021. - 254, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81921-0-1 kötött : 6490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3859824]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2022.
Pap Judit
   Ezerízű vegán konyha / Pap Judit. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 172 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-354-4 fűzött : 3490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3870670]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2022.
Tábori Piroska, Z. (1892-1947)
   Hústpótló ételek hústalan napokra / a magyar háziasszonyok segítségére összeáll. Z. Tábori Piroska. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 79 p. ; 24 cm
Borítócím: Húst pótló ételek hústalan napokra : hústalan étrend az egész esztendőre. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1940
ISBN 978-615-6385-19-2 fűzött : 2700,- Ft
böjt - vegetáriánus étrend - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.564(083.12) *** 094/099.07 *** 641.561(083.12)
[AN 3871229]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2022.
Yee, Amanda
Friends (magyar)
   Jóbarátok : a hivatalos szakácskönyv / Amanda Yee ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5915-72-7 kötött : 6490,- Ft
Friends
Egyesült Államok - szakácskönyv - televíziós sorozat
641.55(083.12) *** 791.9.097(73)
[AN 3860203]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7671 /2022.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - X, [4], 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 5490,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3870757]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2022.
Lennox, John (1943-)
2084 (magyar)
   2084 : a mesterséges intelligencia és az emberiség jövője : szekuláris és bibliai elképzelések / John C. Lennox ; [ford. Csiszár István]. - Budapest : Harmat, 2021. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-671-8 fűzött : 3900,- Ft
mesterséges intelligencia - prognosztika
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 008.2
[AN 3860014]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2022.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Morgenröte (magyar)
   Hajnalpír / Friedrich Nietzsche ; [ford. és jegyzetekkel ell. Horváth Géza]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 330, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Virradat" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-204-8 kötött : 3999,- Ft
erkölcsfilozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 17
[AN 3860036]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7674 /2022.
Aldon, Ted
   Sámángyakorlatok / Ted Aldon ; [ford. Slíz Ottó]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-03-2 fűzött : 2300,- Ft
sámánizmus
291.612 *** 398.49(=00)
[AN 3871213]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2022.
Arya, Usharbudh (1933-2015)
Sadhana in applied spirituality (magyar)
   Spiritualitás a gyakorlati életben : a családban, a kapcsolatokban, a gazdaságban, a vezetésben, valamint az AHYMSIN és az SRSG szervezetek családjaiban alkalmazva / Szvámí Véda Bháratí ; [közread. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - [Miskolc] : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2021. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89049-4-2 fűzött
hinduizmus - életvezetés
294.5 *** 613.865
[AN 3860030]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2022.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3870407]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2022.
Böjte Csaba (1959-)
   Böjte Csaba füveskönyve 2 : boldogsághoz segítő gondolatok. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 362, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
Lejegyezte Csender Levente
ISBN 978-963-479-736-4 kötött : 3999,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3860039]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2022.
Boom, Corrie ten (1892-1983)
Corrie's Christmas memories (magyar)
   Karácsonyi emlékek / Corrie ten Boom ; [... ill. Herrmann Hanna] ; [ford. Ácsné Tolner Márta] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 68 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5446-69-6 kötött
vallásos irodalom - karácsony - amerikai angol irodalom - memoár - kisepika - mese
244(0:82-821) *** 820-821(73)=945.11 *** 398.322.416(0:82-821)
[AN 3859986]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2022.
Bryant, Steph
God made animals (magyar)
   Teremtés: az állatok / [írta] Steph Bryant, Lizzie Henderson ; rajz. Steph Marshall. - Budapest : Kálvin, cop. 2021. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Faragó Dávid
ISBN 978-963-558-500-7 fűzött : 1200,- Ft
teremtés - állat - paleontológia - gyermekkönyv - képeskönyv
231.51(02.053.2) *** 56(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 087.5(1084.1)
[AN 3859902]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2022.
Bryant, Steph
God made the World (magyar)
   Teremtés: a Föld / [írta] Steph Bryant, Lizzie Henderson ; rajz. Steph Marshall. - Budapest : Kálvin, cop. 2021. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Faragó Dávid
ISBN 978-963-558-499-4 fűzött : 1200,- Ft
Föld - teremtés - élet eredete - gyermekkönyv - képeskönyv
231.51(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 551.12(02.053.2)
[AN 3859896]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2022.
Csoma Judit Margit
   Megszelídített szorongás : a szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században / Csoma Judit Margit. - Budapest : Kálvin, 2021. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-187.
ISBN 978-963-558-501-4 fűzött : 3000,- Ft
félelem - valláslélektan - lelki gondozás - lelkipásztorkodás
253 *** 159.942 *** 159.9
[AN 3859995]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2022.
Cymbala, Jim (1943-)
The life God blesses (magyar)
   Az Isten által megáldott élet : hogyan nyerhetjük el Isten jóindulatát? / Jim Cymbala és Stephen Sorenson ; [ford. Dobos Péter]. - Budapest : Szegletkő, 2021. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81648-3-2 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3860071]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2022.
Fabiny Tamás (1959-)
   Testvéreim és a nyáj : körkép a világ evangélikusságáról / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2022-. - ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
evangélikus egyház - egyháztörténet - 21. század
284.1(100)(091)
[AN 3871248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. kiad. - 2022. - 183 p.
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-380-146-8 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3871249] MARC

ANSEL
UTF-87684 /2022.
Füleczki István (1989-)
   Szentségekre fel! / Füleczki István. - Szeged : Agapé, 2021. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-434-6 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 3859993]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2022.
Getz, Gene A. (1932-)
The measure of a woman (magyar)
   A nő a Biblia tükrében / Gene A. Getz és Elaine A. Getz ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2022. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-08-5 fűzött
- vallási erkölcs
241.8-055.2
[AN 3870912]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2022.
Guigo (karthausi perjel), II.
   Levél a szemlélődő életről ; Tizenkét elmélkedés / Karthauzi (II.) Guigó ; [ford. Szabó Flóris ...]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2020. - 85 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 22.)
A ford. a "Lettre sur la vie contemplative. Douze méditations" (Párizs : Cerf, 1970) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-623-0 fűzött : 1490,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3859912]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2022.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Health food devotions (magyar)
   Egészségünk napi tápláléka : [napi útmutató a lelkünk szellemi táplálásához] / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 372 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-23-0 fűzött : 4250,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3860002]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2022.
Halász Piusz (1909-1994)
   Halász Piusz önmagáról : Halász Piusz ciszterci lelkisége és teológiája / [szerk. és az életrajzi bevezetőt írta] Szabó Ferenc. - Szeged : Agapé, 2021. - 383 p. ; 17 cm. - (Mai írók és gondolkodók, ISSN 1218-5116 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-435-3 fűzött
Halász Piusz (1909-1994)
Magyarország - ciszterciek - szerzetes - 20. század
271.12(439)(092)Halász_P.
[AN 3859989]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2022.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of excellence (magyar)
   A kiváló nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2022. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-40-9 fűzött
vallásos irodalom - nő
244-055.2
[AN 3870913]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2022.
   Isten nagykövete : Szigeti Jenő emlékkötet / szerk. Tokics Imre ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2021. - 304 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89527-7-6 kötött
Szigeti Jenő (1936-2020)
Magyarország - teológus - protestáns lelkész - adventista egyház - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - teológia - bibliakutatás - emlékkönyv
286.3(439)(092)Szigeti_J. *** 37(439)(092)Szigeti_J. *** 21 *** 22.01
[AN 3860103]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2022.
   "Jobb jövődnek záloga" : elmélkedések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra / [szerk. Osztie Zoltán]. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - 122, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81579-9-5 fűzött
oltáriszentség - elmélkedés
265.3 *** 242
[AN 3860025]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2022.
Karma-raṅ-byuṅ-kun-khyab-phrin-las (1905-1989)
   A megszabadulás útja / Kalu Rinpocse. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Buddha útja ; 2.)
ISBN 978-615-5495-37-3 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3860105]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2022.
   Kikötő : gyerekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 7. jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2021. - 50, [1] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-314-163-2 kötött : 1250,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3870779]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2022.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Nyolcvan is talán..." : imádságok / Korzenszky Richárd ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2021. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-41-0 kötött
ima
243
[AN 3859863]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2022.
Kránitz Mihály (1959-)
   Karácsony öröme : adventi útikönyv Ferenc pápával, 2021. november 28 - december 24. : "C" év / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 61 p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-977-5 fűzött : 780,- Ft
karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2
[AN 3859977]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2022.
   Lélekemelő üzenetek : példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre : támasz a mindennapok küzdelmeihez : 6. kötet / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2021. - 144 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-12-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3859974]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2022.
   Lelki éhség : protestáns spiritualitás a 21. században / szerk. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Lányi Gábor. - Budapest : Kálvin, 2021. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-502-1 fűzött : 2800,- Ft
protestantizmus - protestáns egyház - 21. század
284"20"
[AN 3859992]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2022.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem napról napra : 365 bibliai üzenet / Max Lucado ; [ford. Király Teodóra] ; [közread. a] ... KIA. - 3. utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2022. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-351-9 kötött : 3900,- Ft
Biblia
elmélkedés
242
[AN 3870450]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2022.
Lucado, Max (1955-)
Milo, the mantis who wouldn't pray (magyar)
   Simon, a nem imádkozó sáska / írta Max Lucado ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-65-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859903]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2022.
   Megszentelt nap : imakönyv pálos lelkiségben / [szerk. Kovács Adrienn, Puskás Róbert Antal és Györfi Béla Szabolcs] ; [közread. a] Magyar Pálos Rend. - Pécs : M. Pálos Rend, 2021. - 231 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-81616-3-3 kötött
pálosok - imakönyv
243 *** 271.791(439)
[AN 3859948]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2022.
Ngawang (rinpoche) (1927-2011)
   A Mahamudra és a Dzogcsen egysége Karma Csagme Csenrézi piros könyve alapján : lényegi tanítások a spirituális gyakorlásról : a Nagy Együttérző közvetlen útmutatásai / Láma Ngawang Rinpocse ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 177 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5495-28-1 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3860111]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2022.
Seewald, Peter (1954-)
Benedikt XVI. (magyar)
   XVI. Benedek : egy élet / Peter Seewald ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 2 db : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-952-2 kötött : 11900,- Ft
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
pápa - 21. század
262.13(092)Benedek,_XVI.
[AN 3859920]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Németországban. - 592 p., [16] t.
ISBN 978-963-277-953-9
[AN 3859927] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Rómában. - 446 p., [16] t.
ISBN 978-963-277-954-6
[AN 3859928] MARC

ANSEL
UTF-87703 /2022.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Húsvéti ihletek / Szentmártoni Mihály. - Szeged : Agapé, 2021. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-458-433-9 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3859918]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2022.
Szikszai György (1738-1803)
   Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén ember különböző állapotai és szükségei szerint a velük élni akarók lelki hasznára : három szakaszban / kész. Szikszai György ; [... sajtó alá rend., az előszót és Szikszai György életrajzát írta Papp János]. - Újonnan átnézett kiad. - Budapest : Kálvin, 2022. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-854-6 kötött : 3000,- Ft
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 3870741]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2022.
   "...tanácsaid hűség és igazság" : tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára / szerk. Csorba Dávid, Szatmári Emília. - Budapest : KRE ETKI RÖM : KRE HTK Egyháztört. Kutint. ; Sárospatak ; [Miskolc] : Tiszáninneni Református Egyházker., 2021. - 2 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - református egyház - egyháztörténet - teológia - művelődéstörténet
21 *** 284.2(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3859935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 383 p. - (Reformáció öröksége, ISSN 2676-9824 ; 7/1.)
Magyarország - Sárospatak - egyházi iskola - iskolatörténet - egyháztörténet - református egyház - vallástörténet - emlékkönyv
373.552(439-2Sárospatak)(091) *** 284.2(439)(091) *** 291
[AN 3859937] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 399 p. - (Reformáció öröksége, ISSN 2676-9824 ; 7/2.)
Magyarország - protestantizmus - reformáció - egyháztörténet - művelődéstörténet - református egyház - emlékkönyv
284(439)(091) *** 930.85(439) *** 284.2(439)(091)
[AN 3859943] MARC

ANSEL
UTF-87706 /2022.
Vyāsadēva
   Siva-purána : szemelvények / Vjászadéva ; Bakos Attila magyarázataival ; [ford. ... Vadas Norbert és Vadas-Rétfalvi Renáta ..., Szabó Attila] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - Budapest : Brahmana Misszió, 2021. - 719 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 672.
ISBN 978-615-01-2618-0 kötött : 6500,- Ft
hinduizmus - szanszkrit irodalom - eposz
294.518 *** 891.22-131=945.11
[AN 3860096]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2022.
Vyāsadēva
   Védánta szútra / Vjászadéva, Sankara, Rámánudzsa ; Bakos Attila magyarázataival. - Budapest : Danvantara, 2021. - 735 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 690-691.
ISBN 978-963-9858-43-5 kötött : 9990,- Ft
vedanta - jóga - szanszkrit irodalom - vallásos irodalom
294.525 *** 294.527 *** 891.22-97=945.11
[AN 3860100]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7708 /2022.
Clerget-Tasi Barbara
   Segítség, 40 múltam, és egyedül vagyok! / Clerget-Tasi Barbara. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 317, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6269-38-6 kötött : 4490,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - személyiségfejlesztés
316.472.4 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3860180]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2022.
Joy, Melanie (1966-)
Powerarchy (magyar)
   Hatalomarchia : az elnyomás pszichológiájának megértésével a társadalmi átalakulás szolgálatában / Melanie Joy ; [ford. Fodor Balázs]. - [Budapest] : Lelkesedés Tanulás Szabadság Kv., 2021. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81960-0-0 fűzött : 4590,- Ft
szociálpszichológia - közgondolkodás - hatalom - politikai pszichológia - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
316.6 *** 316.64 *** 321.01 *** 159.9 *** 316.62
[AN 3860031]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2022.
   Zsugorodó városok : stratégiák és módszertanok a zsugorodó városok vonzóképességének növelésére / Alföldi György [et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 223 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 210-219.
ISBN 978-615-5445-78-1 fűzött : 5800,- Ft
Közép-Európa - urbanisztika - városfejlesztés - városfelújítás - középváros - városszociológia - 21. század
316.334.56 *** 911.375(4-11)"200/201" *** 711.434(4-11)"200/201" *** 711.4
[AN 3859835]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7711 /2022.
   Álmaink üzenete : álmoskönyv / [szerk. Baráth Gyula]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2022]. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-07-0 fűzött : 2700,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3871214]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2022.
Bosnyák Sándor (1934-)
   A múló idő felett : válogatott tanulmányok / Bosnyák Sándor. - Budapest : Kairosz, 2021. - 435 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 391-418.
ISBN 978-963-514-095-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - folklór - etnográfus - 20. század - 21. század
398(=945.11) *** 39.001(439)(092)Bosnyák_S.
[AN 3860017]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2022.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 382, [9] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-595-9 kötött : 4999,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - népmese
398.21(100)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3870662]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2022.
   NépmesePont Pécsett, a kultúra városában : Magyar Népmese Szakmai Nap 2021 / [tanulm. szerzői P. Kovács Tiborné ..., Alföldi Linda ..., Bódis Henriett ...] ; [... kiad. Pécsi Kulturális Központ ...]. - Pécs : Pécsi Kult. Közp., 2021. - [20] p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Pécsett, 2021. máj. 27-én rendezték. - Bibliogr.: p. [20].
ISBN 978-615-01-2241-0 fűzött
meseterápia - folklorisztika - népmese - konferencia-kiadvány
398.21.001 *** 615.851.82 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3859956]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7715 /2022.
   Államelmélet : fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből / [szerk. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs]. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 404 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-350-6 fűzött : 5400,- Ft
államelmélet
321.01 *** 340.12
[AN 3870800]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2022.
Diskin, Hanna
   The seeds of triumph [elektronikus dok.] : church and state in Gomułka's Poland / Hanna Diskin. - Szöveg (pdf : 28.1 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2001[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170116. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-470-8
Lengyelország - állam és egyház viszonya - politikatörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
322(438)"194/198" *** 32(438)"194/198"
[AN 3870940]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2022.
Drábik János (1938-)
   Az ukrán dráma : létrejött a Medve és a Sárkány közös birodalma / Drábik János. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 489 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-635-8 kötött : 3999,- Ft
Ukrajna - Oroszország - nemzetközi konfliktus - világpolitika - 21. század
327.5(477)"201" *** 327.5(47)"201" *** 327(100)"200/201"
[AN 3870777]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2022.
   EuCET konferencja online dnia 5 listopada 2020 roku. - [Budapest] : Méry Ratio, [2021]. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6284-15-0 fűzött
civil társadalom - európai integráció - konferencia-kiadvány
323.21(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3"2020"
[AN 3860137]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2022.
   EuCET online conference on 5 November 2020. - [Budapest] : Méry Ratio, [2021]. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6284-14-3 fűzött
civil társadalom - európai integráció - konferencia-kiadvány
323.21(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3"2020"
[AN 3860135]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2022.
   EuCET online konferencia 2020. november 5-én / [kiad. a Civil Összefogás Alapítvány]. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, [2021]. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6284-13-6 fűzött
civil társadalom - európai integráció - konferencia-kiadvány
323.21(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3"2020"
[AN 3860129]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2022.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Halálcsoportban avagy A kistérségi Napóleon eltüntet egy várost / Farkasházy Tivadar ; [Marabu és Bélabátyó rajz.]. - [Budapest] : Hócipő Kft., cop. 2021. - 264 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80877-2-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai propaganda - 21. század
323(439)"201/202" *** 32.019.5(439)"201/202"
[AN 3859908]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2022.
Fukuyama, Francis (1952-)
The end of history and the last man (magyar)
   A történelem vége és az utolsó ember / Francis Fukuyama ; [ford. Somogyi Pál László, ... Ábrahám Zoltán, ... M. Nagy Miklós ...]. - Budapest : Európa, 2022. - 724, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 705-[725].
ISBN 978-963-504-570-9 fűzött : 4999,- Ft
politikai filozófia - történetfilozófia
321.01 *** 930.1
[AN 3870759]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2022.
Marton, Kati (1949-)
The chancellor (magyar)
   Merkel / Kati Marton ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Corvina, 2022. - 408 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 393-398.
ISBN 978-963-13-6772-0 kötött : 5490,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - politikatörténet - 20. század - ezredforduló - 21. század
32(430)(092)Merkel,_A. *** 32(430)"200/202"
[AN 3870666]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2022.
Mycielskiné Esterházy Mária (1904-1975)
   Kegyelem életfogytig : Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján / összeáll., szerk. és jegyzetekkel ell. Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5826-24-5 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - állami terror - határon túli magyarság - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3870915]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2022.
Shapiro, Ben (1984-)
How to destroy America in three easy steps (magyar)
   Hogyan pusztítsuk el Amerikát három egyszerű lépésben? / Ben Shapiro ; [ford. Stemler Miklós, Takács Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 319 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-582-202-7 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - politológia - politikai szociológia - társadalmi tudat - kultúraszociológia
32.001(73) *** 316.334.3(73) *** 316.63(73) *** 316.7(73)
[AN 3860211]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2022.
Slahi, Mohamedou Ould (1970-)
The Guantánamo diary (magyar)
   Guantánamói napló [elektronikus dok.] : feljegyzések a fogolytáborból / Mohamedou Ould Slahi ; szerk. Larry Siems ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Maxim, [2021]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-499-381-0
Egyesült Államok - Guantánamói-öböl - fogolytábor - állami terror - kínzás - ezredforduló - napló - elektronikus dokumentum
323.282(73)"200"(0:82-94) *** 343.819.5(729.1Guantánamói-öböl)"200"(0:82-94) *** 343.255.5
[AN 3871006]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2022.
Somai Miklós (1963-)
   A Brexit-folyamat hullámzásának hátteréről [elektronikus dok.] / Somai Miklós. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : ELKH KRTK VGI, 2020. - (Műhelytanulmányok - Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 142.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167148. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-687-9
Nagy-Britannia - Európai Unió - külpolitika - nemzetközi együttműködés - 21. század - elektronikus dokumentum
327(410)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3845394]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7728 /2022.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
Változó mérettel
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Kovászna megye = Judeţul Covasna / összeáll. Raluca Andronic [et al.] ; [... ford. Bicsok Zoltán]. - 2021. - 171, 166 p.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-301-2 fűzött
Erdély - Kovászna megye - magyar történelem - levéltár - fondjegyzék
930.253(498-35Kovászna)(083.8) *** 943.921
[AN 3859944] MARC

ANSEL
UTF-87729 /2022.
Al-Azmeh, Aziz (1947-)
   Ibn Khaldūn [elektronikus dok.] : an essay in reinterpretation / Aziz Al-Azmeh. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2003[!2021]. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170118. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-469-2
Ibn Khaldūn, Wali al-Din Abd al-Raḥmān (1332-1406)
történész - arabok - 14. század - 15. század - elektronikus dokumentum
930.1(=927)(092)IbnKhaldūn
[AN 3870944]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2022.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Jézus magyar eredete / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Szkítia, 2021. - 581, 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Tart.: Jézus király a Pártus HercegÞ; Magyar BibliaÞ; Magyar őstörténetet kérünk és nem idegent. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-61-4 kötött
Jézus
magyarságkutatás - krisztológia
930.8(=945.11)(089.3) *** 232(089.3)
[AN 3860117]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2022.
Bakos Attila
   Kőtörő fű / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, 2022. - 261 p. : ill. ; 24 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-9858-17-6 kötött : 5990,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3871825]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2022.
Borzák Balarám Béla (1955-)
   Tűnt léptek nyomdokán / Borzák Balarám Béla. - [Balatonfűzfő] : [Borzák B. B.], [2021]. - [8], 488 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0999-2 kötött
nemzettörténelem - jászok - magyar irodalom - válogatott művek
930.8(=915.6)(089.3) *** 894.511-821
[AN 3859953]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2022.
Cserép József (1858-1948)
   A magyarság őstörténete és őshazája : Dr. Cserép József életműve / [előszó Kozsdi Tamás]. - Budapest : Szkítia, 2021. - 422 p. : ill. ; 22 cm + CD
melléklet címe: Cserép József történelmi munkái : 23 könyv. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-62-1 kötött
magyarságkutatás - klasszika-filológia - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(37/38)
[AN 3860119]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2022.
Grynaeus András (1968-)
   Történeti ökológia/környezettörténet : kutatási szempontok régészhallgatók és minden érdeklődő számára / Grynaeus András. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 117 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6388-04-9 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - régészet - történeti földrajz - ökológia - természeti környezet
904 *** 574(439)(091) *** 574(100)(091) *** 504(439)(091) *** 504(100)(091) *** 911.2/.3(439) *** 911.2/.3(100)
[AN 3859652]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2022.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
21 lessons for the 21st century (magyar)
   21 lecke a 21. századra / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2022. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-614-006-9 fűzött : 4490,- Ft
világtörténelem - civilizáció - prognosztika - ember - világgazdaság - geopolitika - 21. század
930.9"20" *** 008(100)"20" *** 008.2 *** 599.9 *** 339.97 *** 327(100)"20"
[AN 3870983]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2022.
   I. Moldáv - Magyar Régészeti Kerekasztal Konferencia Kelet-Európa kora középkoráról : Chişinău, 2015. június 10-11. = Pervyj Moldo - Vengerskij Arheologičeskij Kruglyj Stol, posvâŝennyj voprosam rannego srednevekovʹâ Vostočnoj Evropy : Kišinëv, 10-11 iûnâ 2015 g. / ... szerk. Türk Attila [et al.]. - Budapest : BTK MŐK : Martin Opitz K. : PPKE BTK Régészettud. Int., 2020. - 534, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 18.). (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport kiadványok, ISSN 2786-1538 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-74-6 kötött
Kárpát-medence - régészet - magyar őstörténet - művelődéstörténet - kora középkor - lelet
930.85(4-11)"05/10" *** 904(4-191) *** 930.8(=945.11)
[AN 3859693]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2022.
Jones, Dan (1981-)
The world aflame (magyar)
   Lángoló világ : a hosszú háború, 1914-1945 / Dan Jones & Marina Amaral ; Mark Hawkins-Dady közrem. ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 432 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-552-3 kötött : 8990,- Ft
hadtörténet - világtörténelem - első világháború - második világháború - fényképalbum
930.9"1914/1918"(084.12) *** 930.9"1938/1945"(084.12) *** 355.48(100)"1914/1918"(084.12) *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12)
[AN 3859732]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2022.
   A Lajtától a Muráig : a Nyugat-Dunántúl, a Muravidék, Burgenland és Bécs / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 109 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-328-465-0 fűzött
Nyugat-Dunántúl - Muravidék - Burgenland - Bécs - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet
943.63 *** 943.9Nyugat-Dunántúl *** 949.712Muravidék *** 943.6-2Wien *** 908.439Nyugat-Dunántúl *** 908.497.12Muravidék *** 908.436.3 *** 908.436-2Wien *** 930.85(439Nyugat-Dunántúl) *** 930.85(497.12Muravidék) *** 930.85(436.3) *** 930.85(436-2Wien)
[AN 3859869]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2022.
   Ma is tanultam valamit / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 3. kiad. - [Budapest] : Index, 2022. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3012-3 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3870805]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2022.
   Ma is tanultam valamit 2 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 2. kiad. - [Budapest] : Index, 2022. - 237, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80591-0-7 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3870806]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2022.
   Ma is tanultam valamit 3 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente Haralamposz, Merényi Dániel, Szarvas]. - [Budapest] : Index, 2022. - 274, [6] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80591-3-8 kötött : 4880,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3871848]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2022.
Nagy-Labbancz Adrienn
   A Balaton vára : a szigligeti vár kiállítása : kiállításvezető / Nagy-Labbancz Adrienn, Virág Zsolt. - Szigliget ; [Budapest] : Várkastély K., 2021. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81675-2-9 fűzött
Szigliget - Balaton (környék) - vár - helytörténet - középkor - török hódoltság - kiállításvezető
943.9(285.2Balaton)"12/16" *** 069(439-2Szigliget)(036) *** 728.81(439-2Szigliget)(091)
[AN 3859820]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2022.
Németh Miklósné
   Az emlékezés útján / Németh Miklósné. - Bácsalmás : Szerző, 2021. - 79, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-615-01-3127-6 fűzött
Bácsalmás - helytörténet - helyismeret - családtörténet - magyar irodalom - vers
943.9-2Bácsalmás *** 894.511-14 *** 908.439-2Bácsalmás *** 929.52(439-2Bácsalmás)
[AN 3859926]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2022.
   The Prague spring, 1968 [elektronikus dok.] / comp. and ed. by Jaromír Navrátil [et al.]. - Szöveg (pdf : 11.2 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2006 [!2021]. - (National Security Archive cold war readers, ISSN 1587-2416)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170117. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-471-5
Csehszlovákia - történelem - 1960-as évek - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.7"1968"(093)
[AN 3870941]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2022.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Káprázat az élet! / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2022. - 260, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-000-7 fűzött : 3390,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3870593]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2022.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Ómama és a főpincérek / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2022. - 360 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-999-4 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - memoár - interjú
929(439)(047.53) *** 894.511-94
[AN 3870590]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2022.
Suba Katalin
   A zalavári bencés apátság 11. századi kőfaragványai / Suba Katalin. - Budapest : Martin Opitz K. : MTA-ELTE Thesaurus Mediaevalis Kutatócsop., 2021. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - (Thesaurus mediaevalis. B., ISSN 2786-1473 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-98-2 fűzött
Zalavár - szobrászat - román stílus - 11. század - apátság - lelet
904(439-2Zalavár)"10" *** 726.7(439-2Zalavár) *** 73.033.4(439-2Zalavár)"10"
[AN 3859658]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2022.
Tóth Arnold (1977-)
   Fejezetek a miskolci Tetemvár történetéből / írta és szerk. Tóth Arnold ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - Miskolc : Háromkő Egyes., 2021. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-615-01-1809-3 fűzött
Miskolc - helytörténet - helyismeret
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3859922]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2022.
Tóth Arnold (1977-)
   Helytörténeti mozaikok a miskolci Jókai-városrész környékéről / írta és szerk. Tóth Arnold ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - Miskolc : Háromkő Egyes., 2021. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-615-01-1810-9 fűzött
Miskolc - helytörténet - helyismeret
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3859924]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2022.
Ujváry Gábor (1960-)
   "Hűség városa, légy hű őre önmagadnak" : Nyugat-Magyarország 1918-1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út / Ujváry Gábor ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2021. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-55-0 kötött
Sopron - Nyugat-Magyarország - Lajta-bánság - magyar történelem - helytörténet - népszavazás - két világháború közötti időszak
943.9-2Sopron"1918/1921" *** 341.223(439.26)"192" *** 943.926"1918/1921"
[AN 3859923]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7751 /2022.
   A Duna és a Dráva vidékén : a Dél-Dunántúl és Északkelet-Horvátország / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 135 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-328-466-7 fűzött
Dél-Dunántúl - Horvátország - helyismeret - helytörténet - természeti környezet - művelődéstörténet
908.439Dél-Dunántúl *** 908.497.13 *** 943.9Dél-Dunántúl *** 949.713 *** 502(439Dél-Dunántúl) *** 502(497.13) *** 930.85(439Dél-Dunántúl) *** 930.85(497.13)
[AN 3859874]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2022.
   A Duna és a Tisza vidékén : a Dél-Alföld és a Délvidék / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 138 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-328-469-8 fűzött
Dél-Alföld - Délvidék - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz - néprajz - természeti környezet - művelődéstörténet
908.439Dél-Alföld *** 908.497.11 *** 943.9Dél-Alföld *** 949.711 *** 39(=945.11)(439Dél-Alföld) *** 39(=861)(497.11) *** 502(439Dél-Alföld) *** 502(497.11) *** 930.85(439Dél-Alföld) *** 930.85(497.11)
[AN 3859879]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2022.
   A Duna mentén : az Észak-Dunántúl és a Nyugat-Felvidék / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 125 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-328-467-4 fűzött
Észak-Dunántúl - Felvidék - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet
908.439Észak-Dunántúl *** 908.437.6 *** 943.9Észak-Dunántúl *** 943.76 *** 930.85(439Észak-Dunántúl) *** 930.85(437.6)
[AN 3859878]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2022.
   Értékeink : Makó város értéktárának kincsei / [főszerk. Szikszai Zsuzsanna] ; [... kiad. Makó Város Önkormányzata és a Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány]. - Makó : Önkormányzat : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2021. - 263 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5953-04-0 fűzött
Makó - helyismeret - helytörténet - érték
908.439-2Makó *** 316.752(439-2Makó) *** 943.9-2Makó
[AN 3859950]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2022.
Frekot Erika
   Az én XIII. kerületem : Frekot Erika meséi és versei / Csorba Vera rajz. ; [kiad. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat]. - [Budapest] : Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80880-4-6 kötött
Budapest. 13. kerület - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - gyermekkönyv
908.439-2Bp.XIII.(0:82-34) *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3859659]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2022.
   Az Ipolytól a Sajóig : a palócok földjén és a selmeci bányavidéken / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-328-470-4 fűzött
Palócföld - Felvidék - helyismeret - magyar néprajz - helytörténet
908.439Palócföld *** 39(=945.11)(439Palócföld) *** 943.9Palócföld *** 908.437.6 *** 943.76
[AN 3859877]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2022.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Luxus bakancslista : álomszerű utak és hotelek a világ minden tájáról / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, cop. 2021. - 73 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-20-5 kötött : 8000,- Ft
helyismeret - természeti környezet - szálloda - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12) *** 728.51(100)(084.12)
[AN 3859655]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2022.
   A Szamostól a Temesig : Kelet-Magyarország és a Partium / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 125 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-328-468-1 fűzött
Kelet-Magyarország - Partium - helyismeret - természeti környezet - helytörténet
908.439-11 *** 908.498.4-04 *** 502(439-11) *** 502(498.4-04) *** 943.9-11 *** 949.84-04
[AN 3859873]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2022.
   Tázlári falukönyv / [szerk. Mártáné Czékus Györgyi] ; [kiad. Tázlár Község Önkormányzata]. - Tázlár : Önkormányzat, 2021. - 99 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3888-6 fűzött
Tázlár - helyismeret
908.439-2Tázlár
[AN 3859973]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2022.
   A Tiszától a Sajóig : Észak-Magyarország, a Kelet-Felvidék és Kárpátalja / [szerk. Godzsa Anikó] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, cop. 2021. - 114 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Helyi tudástár. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-328-471-1 fűzött
Észak-Magyarország - Felvidék - Kárpátalja - helyismeret - helytörténet
908.439Észak-Magyarország *** 908.437.6 *** 908.477.87 *** 943.9Észak-Magyarország *** 943.76 *** 947.787
[AN 3859875]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7761 /2022.
   Alapjogi tanok / Somody Bernadette [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2021. nov. 30. - Méretváltozata: 29 cm
Fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - emberi jog - jogeset - egyetemi tankönyv
342.7(075.8) *** 34.096(439)(075.8)
[AN 3871125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 173 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-549-9
[AN 3871126] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogi esetek. - 188 p.
ISBN 978-963-258-550-5
[AN 3871127] MARC

ANSEL
UTF-87762 /2022.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról : 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 101 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. jan. 19. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-95-1 fűzött : 1390,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3871121]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2022.
Bánfi Tamás (1947-)
   Apokalipszis! és ismét a paradicsomban! : környezetpusztítás, csökkenő foglalkoztatottság, adóharmonizáció vagy adóháború = Apocalypse! and back to the paradise! / Bánfi Tamás. - Budapest : Ámon Bt., 2021. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-387.
ISBN 978-615-01-3100-9 kötött
pénzügy - államháztartás - makroökonómia
351.72 *** 336.74 *** 336.12 *** 330.101.541
[AN 3859830]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2022.
   A Budapesti Törvénykezési Palota 130 éves története / [közread. a] Fővárosi Törvényszék. - Budapest : Főv. Törvényszék, 2021. - 149, [2] p., [20] t.fol. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-01-3530-4 kötött
Budapest - bíróság - középület
347.992(439-2Bp.)(091) *** 725.15(439-2Bp.)
[AN 3859785]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2022.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 186 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2022. jan. 4.
ISBN 978-615-5499-92-0 fűzött : 1690,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3871106]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2022.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 260 p. ; 24 cm
Lezárva: 2022. jan. 6. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-93-7 fűzött : 2200,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3871101]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2022.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012-. - 24 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 3707403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Európai Unió versenyjoga / Berke Barna, Papp Mónika. - Utánny. - 2022. - 291 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 9.)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-312-165-8 kötött
Európai Unió - versenyjog
347.776(4-62)
[AN 3871193] MARC

ANSEL
UTF-87768 /2022.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Szerződési jog : különös rész / Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 839 p. : ill. ; 25 cm + mell. (24 p.). - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-292-1 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8)
[AN 3871192]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2022.
   A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára / Frivaldszky János szerk. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-617-0 fűzött : 3200,- Ft
jogfilozófia - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
34.01(100)(091)(075.8)
[AN 3870904]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2022.
   Közigazgatási jog : különös rész / szerk. Rózsás Eszter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 215 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-577-2 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - államigazgatás - egyetemi tankönyv
351(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3859854]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2022.
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - 10. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 644 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-343-0 kötött
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3871097]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2022.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról, illetve egyéb jogszabályok / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 107 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2022. jan. 24.
ISBN 978-615-5499-96-8 fűzött : 1490,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3871122]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2022.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 685 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-013-3 kötött
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5(075.8) *** 340.13(100)(075.8)
[AN 3871186]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2022.
   Parlamenti jog : az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények / [szerk. Dukán Ildikó, Varga Aida] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - 2. átd. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2022. - 511 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-76-3 kötött
Magyarország - országgyűlés - jog
342.53(439)
[AN 3871821]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2022.
Péteri Zoltán (1930-)
   Bevezetés a jogfogalmakba : előadások / Péteri Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 36 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 650,- Ft
jogelmélet - egyetemi jegyzet
340.12(075.8)
[AN 3870874]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2022.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 203 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. jan. 11. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-94-4 fűzött : 1790,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3871109]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2022.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2022. - 305 p. ; 24 cm
Lezárva: 2022. febr. 9.
ISBN 978-615-5499-98-2 fűzött : 2500,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3871104]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2022.
Posner, Patricia (1951-)
The pharmacist of Auschwitz (magyar)
   Auschwitz gyógyszerésze : Victor Capesius elmondatlan története / Patricia Posner ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 358 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 275-284.
ISBN 978-963-635-758-0 kötött : 5299,- Ft
Capesius, Victor (1907-1985)
Oświęcim - Románia - gyógyszerész - erdélyi szászok - koncentrációs tábor - második világháború - 20. század
343.819.5(438-2Oświęcim) *** 615(498)(=30)(092)Capesius,_V.
[AN 3860171]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2022.
Rokolya Gábor (1954-)
   Hungarian notaries under communism / Gábor Rokolya ; [... transl. Tiborné Krett]. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2021. - 371 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 41.)
Bibliogr.: p. 348-367.
ISBN 978-615-81863-2-2 kötött
Magyarország - közigazgatási szerv - közjegyző - testülettörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - rendszerváltás
347.961(439)"194/199" *** 347.961(439)(092)
[AN 3859669]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2022.
   Szeged - Strasshof - Szeged : tények és emlékek a Bécsben és környékén "jégre tett" szegedi deportáltakról, 1944-1947 / szerk. Frojimovics Kinga, Molnár Judit ; [közread a] SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, Szegedi Magyar - Izraeli Baráti Társaság. - [Szeged] : SZTE ÁJTK Politológiai Tansz. : Szegedi M. - Izraeli Baráti Társ., 2021. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-825-0 fűzött
Szeged - Bécs - holokauszt - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
343.262(436-2Wien)"194"(093) *** 323.12(=924)(439-2Szeged)"194"(093)
[AN 3859938]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2022.
Ujhelyi Dávid
   A paródiakivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban / Ujhelyi Dávid. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-256.
ISBN 978-963-531-459-1 kötött
Magyarország - szerzői jog - műfajelmélet - irodalmi adaptáció - paródia
347.77/.78(100) *** 82.01-7 *** 82.04 *** 347.77/.78(439)
[AN 3859839]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2022.
Vékás Lajos (1939-)
   Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. - Jav., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 370 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 13.)
Lezárva: 2021. okt. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-265-5 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8)
[AN 3871191]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7783 /2022.
Aro, Jessikka (1980-)
Putinin trollit (magyar)
   Putyin trolljai : igaz történetek az orosz infoháború frontvonalából / Jessikka Aro ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Corvina, 2022. - 495 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6723-2 fűzött : 4490,- Ft
Oroszország - Finnország - információpolitika - információs társadalom - információalapú hadviselés - megtévesztés - titkosszolgálat - propaganda - újságíró - 21. század - memoár
355.40(47)"201" *** 316.774 *** 070(480)(092)Aro,_J.(0:82-94) *** 32.019.51(47)"201"
[AN 3871811]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2022.
Garai Kálmán
   Fülesbagoly : a magyar éjjeli vadászrepülők története 1942-1945 között / Garai Kálmán, Garai Balázs. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 265, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-615-01-4152-7 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 101. Éjjeli Vadászszázad
Magyarország - hadtörténet - vadászrepülőgép - katonai egység története - második világháború
355.489(439)"1942/1945" *** 355.486(439)"1942/1945"
[AN 3871251]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2022.
   Konfliktusok interdiszciplináris megközelítésben [elektronikus dok.] : a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat konferenciájának absztraktkötete : 2020. december 14. / szerk. Kiss Márton. - Szöveg (pdf : 316 KB). - Pécs : M. Hadtudományi Társ., 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát online rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165949. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5954-06-1
Európa - történelem - hadtörténet - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
355.48(100) *** 061.3"2020" *** 94
[AN 3837552]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2022.
Négyesi Lajos (1965-)
   Ludovika / [... szerzője Négyesi Lajos]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 391 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-498-0 kötött
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - történeti feldolgozás
355.232(439-2Bp.)(091) *** 378.635.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3859795]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2022.
   Őrnagyok, századosok, hadnagyok : a 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848-1849 / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2021. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 85.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-92-2 fűzött
Magyarország. Honvédség. 47. Honvédzászlóalj
Magyarország - Zala megye - katonatiszt - hadtörténet - katonai egység története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)"1848/1849"(092) *** 355.48(439)"1848/1849"(092) *** 355.486(439.121)"1848/1849"
[AN 3859866]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7788 /2022.
Finzel, Hans
The top ten ways to be a great leader (magyar)
   A jó vezetők 10 legfontosabb jellemzője / Hans Finzel ; [ford. Bozsóki Dániel] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 214, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-70-2 kötött
vezetés
65.012.4
[AN 3860028]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2022.
Márton-Koczó Ildikó
   Tanulj magadról szabadon : 11 self-coaching gyakorlat / Márton-Koczó Ildikó. - [Budapest] : BrainTrend Consulting Kft., cop. 2021. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-9541-7 fűzött
coaching - mentálhigiénia
659.2 *** 613.865
[AN 3859760]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2022.
   Térjünk a tárgyalásra [elektronikus dok.] / [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Budapest : BCE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167070. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-855-8
tárgyalástechnika - kommunikáció - elektronikus dokumentum
65.012.63 *** 316.77
[AN 3844889]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7791 /2022.
   50 vállalkozás, 50 család, 50 történet! : megmutatjuk a feltörekvő magyar középvállalkozások sikerének titkait / [... szerk. Golubeff Lóránt]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2021. - 232 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5669-63-7 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - interjú
658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3859849]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2022.
   Adózási feladatgyűjtemény : online példatárral / [szerk. Fellegi Miklós]. - 9. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2022. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2022. febr.
ISBN 978-963-638-642-9 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3871250]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2022.
   Nagy pénzkönyv : a pénz története / Kabdebó Ferenc [et al.] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2021. - 207 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-46-7 kötött
pénzforgalom - művelődéstörténet - pénzeszköz
336.74(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3859765]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2022.
Silva, José (1914-1999)
The Silva mind control method for business managers (magyar)
   Agykontroll mesterfokon (nem csak) az üzleti életben / José Silva és Robert B. Stone ; [ford. Kovács János]. - Budapest : Agykontroll, [2022]. - 204, [1] p. ; 20 cm
ISBN 963-7959-30-0 fűzött : 2990,- Ft
agykontroll - üzleti élet - vezetéstudomány - munkalélektan
658.1.011.1 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3871800]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2022.
Sólyomi Dávid (1982-)
   Osztalékból szabadon : [építs generációkon átívelő gazdagságot egyszerű lépések sorozatával!] / Sólyomi Dávid. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 189 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-189.
ISBN 978-963-291-264-6 fűzött : 3790,- Ft
pénzügy - életvezetés - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3870460]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2022.
Stummer Balázs
   Így lehetsz vállalkozó! : vállalkozás indítása a kezdeti gondolattól egészen a megvalósításig / Stummer Balázs. - [Tata] : Livent Kft., 2021. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9254-6 fűzött : 3990,- Ft
vállalatalapítás
658.1.012.4
[AN 3859981]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2022.
Tirole, Jean (1953-)
Économie du bien commun (magyar)
   Közgazdaságtan a közjóért / Jean Tirole ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Osiris, 2021. - 670 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-439-9 kötött : 6480,- Ft
gazdaságtan - gazdaságelmélet - közjó
330 *** 330.8
[AN 3859963]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2022.
Tusnádi Roland
   Maxold ki a Katád! : értékvezérelt, szolgáltatásalapú vállalkozók kézikönyve / Tusnádi Roland. - Budapest : Service Akad. : Tusnádi Consulting Kft., 2021. - 264 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6357-00-7 bársony
vállalkozásismeret - siker
658.1 *** 613.865
[AN 3859728]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2022.
   Versenyképesség: új elméleti és módszertani közelítések / szerk. Csath Magdolna. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 215 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-249-8 kötött
versenyképesség - innováció - állami szerepvállalás
339.137.2 *** 330.341.1 *** 338.242
[AN 3859859]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7800 /2022.
   Családbarát évtized, 2010-2020 / [szerk. Novák Katalin és Fűrész Tünde] ; [közread. a] KINCS. - [Budapest] : KINCS, 2021. - 323 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81289-2-6 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - családpolitika - gyermekvállalás - népesedéspolitika - 21. század
369.013.6(439)"201" *** 314.3(439)"201" *** 314.15(439)"201"
[AN 3859749]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7801 /2022.
   Abszolút pedagógusok : új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához / szerk. Kiss Endre, Trencsényi László, Hudra Árpád. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Létra Alapítvány : M. Ped. Társ., 2022. - 400 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaleidoscope könyvek ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6275-01-1 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - egyetemi tanár - értelmiség
37(439)(092)"19" *** 316.343.652(439)"19"
[AN 3871129]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2022.
   Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szeged - digitális technika - oktatástechnológia - módszertan - tantárgy-pedagógia - közoktatás - 21. század
371.3 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 37.014(439-2Szeged)
[AN 3860012]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2022.
Herczeg Zsolt (1975-)
   Újabb büfik és bukások / Herczeg Zsolt ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 265 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-438-105-1 fűzött : 3970,- Ft
családi nevelés - apaság - szülő-gyermek kapcsolat - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94) *** 316.356.2
[AN 3860123]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2022.
Kiss Gabriella
   20. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira [elektronikus dok.] : Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája / Kiss Gabriella. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szeged : SZTE Vallástudományi Tansz., 2020. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165128. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-731-4
Freire, Paulo (1921-1997)
Wresinski, Joseph (1917-1988)
különleges csoportok nevelése - hátrányos helyzetű - felnőttoktatás - nevelési rendszer - elektronikus dokumentum
374.7 *** 371.4Freire *** 376.2/.5 *** 371.4Wresinski
[AN 3832242]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2022.
   Oly korban éltem én.. : diákévek, iskolai emlékek a gyöngyöshalászi Általános Iskola 60 évéből, 1959-2019 / [szerk. Deák Lászlóné] ; [kiad. Gyöngyöshalász Község Önkormányzata]. - Gyöngyöshalász : Önkormányzat, 2021. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Széchenyi István Általános Iskola (Gyöngyöshalász)
Gyöngyöshalász - iskolatörténet - általános iskola - memoár
373.3(439-2Gyöngyöshalász)(0:82-94)
[AN 3859954]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2022.
Rőth Ágnes
   Vermes tanár úr, 1905-1990 : életút és visszaemlékezések / Rőth Ágnes. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2022. - 215, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-208.
ISBN 963-463-315-3 kötött
Vermes Miklós (1905-1990)
Magyarország - pedagógus - fizikatanítás - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Vermes_M. *** 372.853 *** 012Vermes_M.
[AN 3871170]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2022.
   Tehetséggondozás, -menedzsment, -áramlás [elektronikus dok.] / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Pécs : PTE KTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166089. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-626-3
tehetséggondozás - elektronikus dokumentum
376.545
[AN 3838177]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2022.
   Téri tájékozódás : irányok / összeáll. Jakus Judit. - Jav. kiad. - [Dunakeszi] : László Á., 2022. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 3.)
ISBN 978-615-01-4651-5 fűzött
térérzékelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - példatár
371.322.6(072)(076) *** 612.843.72 *** 159.937.52
[AN 3870872]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7809 /2022.
Kulta, Heikki (1955-)
Iceman (magyar)
   Iceman : Kimi Räikkönennel az úton / Heikki Kulta ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2021. - 463 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-424-0 kötött : 4975,- Ft
Räikkönen, Kimi (1979-)
Finnország - autósport - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
796.71(480)(092)Räikkönen,_K.(0:82-94)
[AN 3860223]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2022.
Resperger Viktória
   HR és sport : tankönyv szerződésmintákkal (nem csak) sportolóknak / Resperger Viktória, Géczi Gábor ; [közread. a] TE. - Budapest : TE, 2021. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-178.
ISBN 978-615-5196-24-9 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - sport - sportegyesület - egyetemi tankönyv
796(075.8) *** 658.3(075.8) *** 061.2(075.8)
[AN 3859975]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2022.
Smullyan, Raymond M. (1919-2017)
Chess mysteries of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes sakkrejtélyei : 50 izgalmas sakknyomozás / Raymond Smullyan ; ford. Tandori Dezső. - Utánny. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 210 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-493-146-1 fűzött : 2900,- Ft
sakk
794.1
[AN 3871163]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2022.
Vörös Csaba (1981-)
   A magyar asztalitenisz világbajnok anekdotái / Vörös Csaba. - [Budapest] : SH K., cop. 2021. - 417, [3] p., [32] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-3025-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - asztalitenisz - sportoló - 20. század - anekdota - memoár
796.386(439)(092)(0:82-94) *** 796.386(439)(091)(0:82-36)
[AN 3860101]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7813 /2022.
Barabás Márton (1952-)
   Visszaszámlálás = Countdown / Barabás Márton ; [kurátor ... Szabó Noémi] ; [szöveg ... Szabó Noémi, Szegő György] ; [... ford. ... Daniel Nashaat] ; [kiad. ... Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2021. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2021. dec. 18 - 2022. febr. 13. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5695-46-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Barabás_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3859947]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2022.
Bartis Attila (1968-)
   Kedves ismeretlen / Bartis Attila ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : PIM : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 73, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5517-73-0 fűzött
Kemény István (1961-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Bartis_A.
[AN 3859851]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2022.
Bátonyi Péter
   A Belügyminisztérium épülettömbje / [... írta Bátonyi Péter, Szabó Csilla]. - 2. átd. kiad. - Budapest : BM, 2022. - 72, [1] p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-615-6259-11-0 kötött
Budapest - belügyminisztérium - középület
725.121(439-2Bp.)
[AN 3871575]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2022.
Éder Katalin
   Mezővárosi plébániatemplomok középkori városmentes tájakon / Éder Katalin. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 20.)
Bibliogr.: p. 253-271.
ISBN 978-963-9987-90-6 kötött : 4900,- Ft
Dél-Dunántúl - Északkelet-Magyarország - építészettörténet - középkor - templom - mezőváros
726.54(439Dél-Dunántúl)"11/15" *** 726.54(439-18)"11/15" *** 911.375.4(439Dél-Dunántúl)"11/15" *** 911.375.4(439-18)"11/15"
[AN 3859702]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2022.
Fucskár Ágnes
   Középkori templomok a Kárpát-medencében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Szívem, Magyarország
ISBN 978-615-6372-05-5 kötött : 6990,- Ft
Kárpátalja - templom - középkor - fényképalbum
77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 726.54(4-191)(084.12) *** 726.54(4-191)"10/14" *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3860070]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2022.
Fusz Mátyás (1986-)
   A madarak tapsolnak, amikor felszállnak : szemlélődési példagyűjtemény / [szerk., ábrák Fusz Mátyás, Kristóf Krisztián, Zalavári András]. - [Budapest] : Kisterem, 2021. - [222] p. : ill. ; 17 cm
Megj. a Budapesten, 2021. nov. 12-26. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-01-3132-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafika - 21. század - kisepika - aforizma
76(439)"202" *** 894.511-84 *** 894.511-3
[AN 3859796]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2022.
Hencze Tamás (1938-2018)
   In memoriam Hencze Tamás / [szerk. ... Gajda Éva, Kerekes Dóra, Nagy Zsófia Nóra] ; [közread. a] Bodó Galéria. - Budapest : Bodó Galéria, 2021. - 205, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
A Budapesten, 2021. október 1-15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2704-0 kötött
Hencze Tamás (1938-2018)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hencze_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3859771]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2022.
   Egy hiányzó láncszem : Hortobágyi Endre festészete és jelentősége a legújabb kori magyar képzőművészetben / szerk. Bánki Ákos és Schneller János ; [kiad. a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány]. - Balatonalmádi : Garten Kortárs Műv. Alapítvány, cop. 2021. - 248 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 248. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2469-8 kötött
Hortobágyi Endre (1941-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hortobágyi_E.
[AN 3859969]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2022.
Horváth Péter (1945-)
   Horváth Péter : szabad szemmel / Bán András. - Budapest : MMA K., 2021. - 317, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 314-317. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-81-3 kötött : 7800,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Horváth_P.
[AN 3859762]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2022.
Kaszás Gábor (1973-)
   Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget / Kaszás Gábor ; [kiad. a Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - [Budapest] : Virág J. Galéria és Aukciósház, 2021. - 39 p. : ill., színes ; 24x30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919). Titokzatos sziget
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - művészetesztétika
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 75.01
[AN 3859779]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2022.
   Kockaház : a 20. század vidéki háztípusa / szerk. Tamáska Máté ; társszerk. Szolnoki József. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 287 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-97-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - építészettörténet - lakóépület - falusi ház - épített környezet - 20. század
728.6(439)"19" *** 711.4(439)"19"
[AN 3859703]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2022.
Kovács Katalin (1972-)
   Hét arabeszk : Watteau-olvasatok / Bartha-Kovács Katalin. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 112 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Opitz historiae artium, ISSN 2677-0318 ; 2.)
Bibliogr.: p. 103-110.
ISBN 978-963-9987-92-0 kötött : 2900,- Ft
Watteau, Jean-Antoine (1684-1721)
Franciaország - festőművész - 17. század - 18. század
75(44)(092)Watteau,_J._A.
[AN 3859751]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2022.
Kuchta Klára (1941-)
   Kuchta Klára / [szerk. Kopeczky Róna] ; [kiad. ... acb ResearchLab]. - Budapest : acb ResearchLab, 2021. - 281 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2021. nov. 12 - dec. 10. között "A csomó kioldása" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2955-6 fűzött
Kuchta Klára (1941-)
Svájc - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
73/76(494)(=945.11)Kuchta_K.
[AN 3859741]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2022.
   Magyar | művész | világ : kiállítás a magyar diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból = Maghiară | artist | lume : expoziţie din lucrări alese ale artiştilor plastici ai diasporei maghiare / [a kiáll. kurátora ... Bedi Kata] ; [közread. a Magyarság Háza]. - [Budapest] : Magyarság Háza, [2022]. - 84 p. : ill., főként színes ; 20x21 cm
A 2021-ben megnyitott vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-4890-8 fűzött
képzőművészet - magyarság - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(100)(=945.11)"195/201" *** 061.4(100)"202"
[AN 3871231]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2022.
   Nagypalli Kézművesház : csuhé-gyékény-sás állandó kiállítás / [... összeáll. Angster Mária] ; [közread. a] Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület. - Nagypall : Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyes., 2021. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást 2018. ápr. 14-én nyitották meg. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-01-3393-5 fűzött
Nagypall - gyékénytermék - csuhéfonás - tárgyi néprajz - magyar néprajz - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
745.55.031.4 *** 746.7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 069(439-2Nagypall) *** 061.4(439-2Nagypall)
[AN 3860019]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2022.
Podhorányi Zsolt (1965-)
   Velünk omló történelem : romos és felújítandó kastélyok / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 142, [1] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6372-07-9 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - kastély - családtörténet
728.82(439) *** 929.52(439)
[AN 3860063]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2022.
Ruzsa György (1947-)
   Ikonok I : Ruzsa György gyűjteménye / [írta Ruzsa György] ; [kiad. az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ]. - Budapest : ELTE BTK Ruszisztikai Kut. és Módszert. Közp., 2021. - 167 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-419-3 kötött
Magyarország - Oroszország - Európa - ötvösség - keresztény művészet - ikonográfia - magángyűjtemény - ikon
739(4) *** 739(47) *** 7.046.3 *** 247.3 *** 069.017(439)Ruzsa_Gy.
[AN 3871211]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2022.
Szabó Marianne (1932-)
   Szabó Marianne / [szerk. Kernács Gabriella, Sz. Farkas Aranka]. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, 2021. - 159 p. : ill., főként színes ; 28 cm + DVD
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6104-05-2 fűzött
Magyarország - textilművészet - textilművész - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
745.52(439)(092)Szabó_M.
[AN 3859862]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2022.
Szakács Béla Zsolt (1968-)
   Árpád-kori építészet a Dunántúlon / Szakács Béla Zsolt. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 664 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Opitz historiae artium, ISSN 2677-0318 ; 3.)
Bibliogr.: p. 85-104.
ISBN 978-615-6388-03-2 kötött : 6900,- Ft
Dunántúl - Magyarország - építészettörténet - művészettörténet - régészet - Árpád-kor - templom - román stílus
726.54(439.11)"10/12" *** 904(439.11)"10/12" *** 72.033.4(439)
[AN 3859754]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2022.
   Személyesen : frissen 2021 : [Műcsarnok ... 2021. december 15 - 2022. február 13.] = Personal : fresh 2021 : [Kunsthalle Budapest, ... 15 December 2021 - 13 February 2022] / [szerk. ... Götz Eszter]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2021. - 110 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Gerinccím: Bernát, Dréher, Elekes, Gál, Iski, Kocsis, Kazi, Kucsora, Mózes, Regős
ISBN 978-615-5695-45-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3859845]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2022.
   Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelméletben / szerk. Jász Borbála, Zuh Deodáth. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 201 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-93-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - építészeti esztétika - építészettörténet - településtervezés - 20. század - 21. század
72.01 *** 711.4(439)"19/201" *** 72(439)"19/201"
[AN 3859738]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2022.
   Szolgálat és hűség : Jánosi Katalin 70 éves / [... szerk. Fodor Fanni] ; [kiad. a Nagy Imre Alapítvány]. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2021. - 254 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6291-01-1 kötött
Jánosi Katalin (1951-)
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - festőművész - textilművészet - gobelin - politikus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
75(439)(092)Jánosi_K. *** 745.521(439)(092)Jánosi_K. *** 32(439)(092)Nagy_I.
[AN 3859821]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2022.
Szunyoghy András (1946-)
   Új rajziskola / Szunyoghy András. - [Budapest] : MMA K., 2021. - 268, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-6192-80-6 kötött : 6800,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3859734]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2022.
TREND/Vonalak Konferencia (2022) (Budapest)
   TREND/Vonalak Konferencia : absztraktkötet / [rend., közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztály]. - Budapest : DOSZ Műv., Színház- és Filmtud. Oszt., [2022]. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2022. jan. 29-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81867-7-3 fűzött
művészetesztétika - konferencia-kiadvány
7.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3859929]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2022.
   Vörös Ferenc : "az élet szép, mindenkinek tudom ajánlani" / [szerk. Vörösné Budai Mária]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 368 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-85-3 kötött : 9900,- Ft
Vörös Ferenc (1931-2019)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vörös_F.
[AN 3860086]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7838 /2022.
Kovács Anikó Mercédesz
   Jöjj vissza hozzám! : egy egész ország Kovács Józsija volt! / Kovács Anikó Mercédesz. - Budapest : Kovács A. M., cop. 2021. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2991-4 kötött : 4000,- Ft
Kovács József (1946-2010)
Magyarország - operaénekes - operett - 20. század - ezredforduló - memoár
784.071.2(439)(092)Kovács_J.(0:82-94)
[AN 3859823]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2022.
Molnár György (1949-)
   Omega a gitár mögül : ahány kép, annyi történet / Molnár György, Tóth Péter. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : M-Music Kft., 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-582-242-3 kötött : 6999,- Ft
Molnár György (1949-)
Omega (együttes)
Magyarország - zenész - gitár - könnyűzene - zenekar - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Molnár_Gy.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Omega(0:82-94)
[AN 3860154]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7840 /2022.
Békés Itala (1927-)
   Hogyan lettem senki? / Békés Itala. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 2022. - 536, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-4160-4 kötött : 5499,- Ft
Békés Itala (1927-)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Békés_I.(0:82-94)
[AN 3870454]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2022.
   Hofi 85 : pusszantás mindenkinek : [interjúk és történetek a magyar kabaré legendás alakjáról] / [összeáll. és az interjúkat kész. Zóka F. Mária]. - [Budapest] : Palota Kvk., 2021. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2282-3 fűzött : 3490,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - humorista - 20. század - memoár - interjú
792.73(439)(092)Hofi_G.(047.53) *** 792.73(439)(092)Hofi_G.(0:82-94)
[AN 3859805]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2022.
Moore, Demi (1962-)
Inside out (magyar)
   Kívül-belül : memoár / Demi Moore ; [ford. Radosits Magdolna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 250, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-349-4 fűzött : 3699,- Ft
Moore, Demi (1962-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Moore,_D.(0:82-94)
[AN 3860159]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7843 /2022.
Bernáth András
   Hamlet és a szellem [elektronikus dok.] : a színjáték célja Shakespeare korában / Bernáth András. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Szeged : JGYF K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170111. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-56-1
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Jakab (Anglia: király), I.
Skócia - Anglia - író - angol irodalom története - műfajtörténet - uralkodó - 16. század - 17. század - dráma - műelemzés - elektronikus dokumentum
820(092)Shakespeare,_W. *** 941.1(092)Jakab,_VI. *** 820(091)-2"15/16" *** 941.0(092)Jakab,_I.
[AN 3870676]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7844 /2022.
Bene Sándor (1964-)
   A harmadik szirén : Zrínyi Miklós költészete / Bene Sándor ; [... versidézeteket ford. Szkárosi Endre, ... Csehy Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2021. - 1068 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris irodalomtörténet. Monográfiák, ISSN 2786-2216)
Bibliogr.: p. 961-1041.
ISBN 978-963-276-435-1 kötött : 7985,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 3859959]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2022.
Féja Géza (1900-1978)
   Lombhullás / Féja Géza ; [szerk. és előszó Féja Endre]. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., [2021]. - 470 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81513-4-4 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomkritika - publicisztika
894.511(091)"18/19" *** 894.511-95
[AN 3859828]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2022.
   Identitás, nyelv, trauma : tanulmányok Kertész Imréről / [szerk. György Péter]. - Budapest : Magvető, 2021. - 292, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-14-2676-2 fűzött : 3999,- Ft
Kertész Imre (1929-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kertész_I.
[AN 3860098]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2022.
Kis János (1770-1846)
   Kis János (1770-1846) szuperintendens irodalmi és tudományos levelezése / sajtó alá rend. Tóth Kálmán. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 528 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 481-502.
ISBN 978-963-531-522-2 kötött
Kis János (1770-1846)
Magyarország - író - irodalmi élet - művelődéstörténet - felvilágosodás - reformkor - 18. század - 19. század - levelezés - történelmi forrás
894.511(092)Kis_J.(044) *** 894.511(091)"179/184"(044) *** 930.85(439)"179/184"(093)
[AN 3859846]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7848 /2022.
Alpsten, Ellen (1971-)
Tsarina (magyar)
   A cárnő / Ellen Alpsten ; [ford. Czagányi Anikó, Tamás Dénes ...]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-103-7 fűzött : 4270,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3860041]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2022.
Antoine, Amélie (1984-)
Raisons obscures (magyar)
   Miért? / Amélie Antoine ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 367 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-074-5 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - zaklatás - iskolai erőszak - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11 *** 316.647.3-053.5/.6(0:82-31)
[AN 3860084]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2022.
Atticus
Love her wild (magyar)
   Szeresd szabadon! : versek / Atticus ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 235, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-348-7 fűzött : 3399,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3860148]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 561 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-131-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870639]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2022.
Auster, Paul (1947-)
Invisible (magyar)
   Láthatatlan / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-24-2 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870750]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2022.
Baldacci, David (1960-)
Daylight (magyar)
   Napvilág [elektronikus dok.] / David Baldacci ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-544-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3871225]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2022.
Banks, Maya (1964-)
Shades of gray (magyar)
   Szürke árnyékok / Maya Banks ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-040-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3860232]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2022.
Barrett, Julia
Presumption (magyar)
   Önteltség és önámítás : Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása / Julia Barrett ; [ford. Arbanász Ildikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-541-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3871579]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2022.
Bellarmino, Roberto (1542-1621)
De septem verbis a Christo in cruce prolatis (magyar)
   A hét igéről : melyet Krisztus a kereszten kimondott / Bellarmin Szent Róbert ; [ford., a bevezetést írta és magyarázatokkal ell. Alácsi Ervin János]. - 2. jav. kiad. - Gödöllő : Sursum K., 2022. - 270 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81272-5-7 kötött : 4800,- Ft
újkori latin irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
871-97=945.11 *** 242
[AN 3870927]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2022.
Bennett, S. J. (1966-)
The Windsor knot (magyar)
   A Windsor-csomó [elektronikus dok.] : őfelsége II. Erzsébet nyomoz / S. J. Bennett ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editiona
ISBN 978-963-452-546-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3871030]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2022.
Bird, Pip
The naughtiest unicorn at Christmas (magyar)
   A világ legneveletlenebb unikornisa : a hóunikornis ünnepe / Pip Bird ; David O'Connell illusztrációival ; [ford. ... Szilágyi Zsófia ...]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2021. - 152, [5] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5716-41-6 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3859978]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2022.
Bloom, Penelope
Her secret (magyar)
   Her secret [elektronikus dok.] : beavatnám / Penelope Bloom ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 723 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-480-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3871529]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2022.
Bordage, Pierre (1955-)
Rive droite (magyar)
   Jobbpart / Pierre Bordage ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2021. - 474, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-504-510-5 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 3860095]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2022.
Braver, Gary
Tunnel vision (magyar)
   A hívők : [túlvilág vagy neurobiológia?] / Gary Braver ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5921-41-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860144]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2022.
Bryndza, Robert (1979-)
Nine Elms (magyar)
   Nine Elms réme [elektronikus dok.] : Kate Marshall 1. / Robert Bryndza ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (mobi : 4.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170119. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-433-784-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3870950]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2022.
Burton, Mary
The last move (magyar)
   Az utolsó húzás / Mary Burton ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 388, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-743-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860116]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2022.
Carter, Chris (1965-)
The executioner (magyar)
   Kivégzés [elektronikus dok.] / Chris Carter ; ford. Őri Péter. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170146. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-548-6
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3871222]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2022.
Castillo, Linda (1960-)
Outsider (magyar)
   A kívülálló [elektronikus dok.] / Linda Castillo ; ford. Beke Cz. Zsolt. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-516-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3871217]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2022.
Chase, Emma
Sustained (magyar)
   Ne hagyj ártatlanul! / Emma Chase. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 351 p. ; 20 cm
Ford. Sipos-Lánc Brigitta. - keretcím: Jogában áll
ISBN 978-963-570-205-3 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3860183]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sad cypress (magyar)
   Cipruskoporsó / Agatha Christie ; [ford. Zombory Erzsébet]. - Budapest : Helikon, 2022. - 292 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-878-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3870926]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sparkling cyanide (magyar)
   Gyöngyöző cián / Agatha Christie ; [ford. Köves Erzsébet]. - Budapest : Helikon, 2022. - 309 p. ; 18 cm
Megj. "Valaki hiányzik..." címmel is
ISBN 978-963-479-880-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3870763]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2022.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
   Nagy indiánkönyv / James Fenimore Cooper ; [ford. és ... átd. Réz Ádám és Szinnai Tivadar] ; [az illusztrációkat Szulyovszky Sarolta kész.]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 953, [7] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
Tart.: VadölőÞ; Az utolsó mohikánÞ; NyomkeresőÞ; BőrharisnyaÞ; A préri. - Egys. cím: The Deerslayer ; The last of the Mohicans ; The pathfinder ; The pioneers ; The prairie
ISBN 978-963-403-880-1 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870883]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2022.
Cussler, Clive (1931-2020)
The Navigator (magyar)
   Navigátor : [Numa-akták] / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 426 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-799-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3860169]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2022.
Davis, Fiona (1966-)
The Chelsea girls (magyar)
   A Chelsea Hotel lányai / Fiona Davis ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 375, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-788-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860170]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2022.
Forna, Namina (1987-)
The gilded ones (magyar)
   The gilded ones [elektronikus dok.] : aranyló vér / Namina Forna ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-499-432-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3871206]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2022.
Fowles, John (1926-2005)
The collector (magyar)
   A lepkegyűjtő / John Fowles ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : Európa, 2022. - 261 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-527-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870444]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2022.
Frasier, Anne
The body counter (magyar)
   A testszámoló : A testolvasó 2. / Anne Frasier ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 334 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-561-766-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860122]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2022.
Freestone, P. M.
Shadowscent (magyar)
   Árnyékvirág [elektronikus dok.] : a sötétség illata / P. M. Freestone ; ford. Tomori Gábor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-385-8
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3871493]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2022.
Garber, Stephanie
Finale (magyar)
   Finale : a Caraval befejező része / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 458, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-599-091-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870804]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2022.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2021. - 484, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3616-7 kötött : 4299,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3870673]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2022.
Geijerstam, Gustav af (1858-1909)
Kvinnomakt (magyar)
   Az asszony az úr [elektronikus dok.] / Gustaf Af Geijerstam ; ford. Miklós J. - Szöveg (epub : 864 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomtatott formában megj. "Az asszony hatalom" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-162-6 (epub)
ISBN 978-963-559-163-3 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3871237]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2022.
George, Nina (1973-)
Südlichter (magyar)
   Déli fények [elektronikus dok.] / Nina George ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-472-5
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3871200]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2022.
Glines, Abbi (1977-)
As she fades (magyar)
   Álmomban szerettelek [elektronikus dok.] / Abbi Glines ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 922 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-356-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870498]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2022.
Graceffa, Joey (1991-)
Children of Eden (magyar)
   Az Éden gyermekei [elektronikus dok.] / Joey Graceffa ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-382-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3871537]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2022.
Green, Jonathan (1971-)
'Twas : The krampus night before christmas (magyar)
   A krampusz éjszakája / Jonathan Green ; Tony Hough illusztrációival ; [ford. Kemenes Iván]. - [Szolnok] : Chameleon Comix, 2021. - 500, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-81365-2-5 fűzött : 4450,- Ft : 10,60 GBP
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3860054]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2022.
Gwynne, John (1968-)
The shadow of the gods (magyar)
   Az istenek árnyéka : A véresküdtek sagája, első könyv / John Gwynne ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - 542 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-218-4 kötött : 5995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3860187]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2022.
Hardy, Thomas (1840-1928)
Tess of the d'Urbervilles (magyar)
   Egy tiszta nő : regény / Thomas Hardy ; [ford. Szabó Lőrinc]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 652, [3] p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-138-0 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870415]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Hopeless (magyar)
   Hopeless [elektronikus dok.] : reménytelen / Colleen Hoover ; ford. Sándor Alexandra. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170104. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-700-2 (epub)
ISBN 978-963-373-701-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870545]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Maybe someday (magyar)
   Maybe someday : egy nap talán / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 389, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-938-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870603]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
November 9 (magyar)
   November 9 / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 363, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-493-3 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870602]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2022.
Hopkins, Ellen (1955-)
Crank (magyar)
   Crank : a szörny / Ellen Hopkins ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 542, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-568-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kábítószerfüggés - verses regény
820-13(73)=945.11 *** 364.272(0:82-13) *** 613.83(0:82-13)
[AN 3860134]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2022.
Hosseini, Khaled (1965-)
And the mountains echoed (magyar)
   És a hegyek visszhangozzák / Khaled Hosseini ; [ford. Nagy Gergely]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-081-9 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3871857]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2022.
Howard, A. G. (1970-)
RoseBlood (magyar)
   RoseBlood [elektronikus dok.] : a rózsa vére / A. G. Howard ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 881 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-392-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870500]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2022.
Hunter, Teagan
Let's get textual (magyar)
   Let's get textual : légy merész! / Teagan Hunter ; [ford. Szarvas Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-372-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870598]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2022.
Jaku, Eddie (1920-2021)
The happiest man on earth (magyar)
   A világ legboldogabb embere / Eddie Jaku ; [ford. Nagy Gergely]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 234, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-604-009-3 kötött : 3799,- Ft
Jaku, Eddie (1920-2021)
ausztrál irodalom - holokauszt - második világháború - memoár
820-94(94)=945.11 *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3870671]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2022.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata / E L James ; [ford. Babits Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 651, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-604-079-6 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870803]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2022.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-043-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870931]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2022.
Jeffries, Sabrina (1958-)
Project Duchess (magyar)
   A csábítás iskolája [elektronikus dok.] : Hercegi kör 1. / Sabrina Jeffries ; ford. Harcsa Henrietta. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-514-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3871016]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2022.
Johnson, Milly (1964-)
The mother of all Christmases (magyar)
   Karácsonyi gyermekáldás / Milly Johnson ; [ford. Nagy Szilvia]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-58-1 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860034]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2022.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Harmur englanna (magyar)
   Az angyalok bánata / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-242-8 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3870992]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2022.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Himnaríki og helvíti (magyar)
   Menny és pokol / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-239-8 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3870994]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2022.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Hjarta mannsins (magyar)
   Az ember szíve / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-243-5 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3870990]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2022.
Kennedy, Elle (1982-)
The chase (magyar)
   The chase : Briar U : a hajsza / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 405, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-624-2 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3870606]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2022.
Kennedy, Elle (1982-)
Paper princess (magyar)
   Papír hercegnő : A Royal család 1. / Erin Watt. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 356, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-149-0 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3870576]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2022.
Kennedy, Elle (1982-)
The score (magyar)
   The score : a pont / Elle Kennedy. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 408, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-077-6 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11
[AN 3870596]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2022.
Kenner, Julie (1965-)
Lovely little liar (magyar)
   Édes kis hazugság [elektronikus dok.] / J. Kenner ; ford. Miklódy Dóra, Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-431-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3871168]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2022.
King, Kerry Anne
Whisper me this (magyar)
   Súgd ezt nekem / Kerry Anne King ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 423 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-561-783-8 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3860118]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2022.
Kneidl, Laura (1990-)
Someone new (magyar)
   Someone new [elektronikus dok.] : valaki új / Laura Kneidl ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 947 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-384-1
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3871491]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2022.
Labuskes, Brianna
It ends with her (magyar)
   Lépéshátrány : a játszmát a gyilkos kezdte, ki vet véget neki? / Brianna Labuskes ; [ford. Marczali Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-007-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860210]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2022.
Lachlan, Jeremy
Jane Doe and the key of all souls (magyar)
   Jane Doe és a lelkek kulcsa / Jeremy Lachlan ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 367, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-561-730-2 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3860157]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2022.
Läckberg, Camilla (1974-)
Isprinsessan (magyar)
   Jéghercegnő / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 271 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-317-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3871817]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2022.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Solaris (magyar)
   Solaris / Stanisław Lem ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Helikon, 2022. - 265, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-772-2 fűzött : 3999,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3870588]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2022.
Lisbon, Zara
Fake plastic girl (magyar)
   Plasztikcsaj [elektronikus dok.] / Zara Lisbon ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-390-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3871535]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2022.
Lombardo, Claire (1988-)
The most fun we ever had (magyar)
   Sosem voltunk boldogabbak / Claire Lombardo ; [ford. Margittay]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 743 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-769-2 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860150]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2022.
London, Jack (1876-1916)
John Barleycorn (magyar)
   A sárga sátán [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., [2021], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165394. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8491-1
amerikai angol irodalom - alkoholizmus - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11 *** 613.81(0:82-94)
[AN 3834008]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of silver flames (magyar)
   A court of silver flames : ezüst lángok udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 860, [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-804-0 fűzött : 5699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3860109]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870925]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2022.
McGeorge, Chris
Guess who? (magyar)
   Ki volt az? / Chris McGeorge ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-63-7 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3860139]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2022.
Mérimée, Prosper (1803-1870)
Chronique du règne de Charles IX. (magyar)
   Testvérharc [elektronikus dok.] / Prosper Mérimée ; ford. Komor András. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomtatott formában megj. "Szent Bertalan éjszakája" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-357-6 (epub)
ISBN 978-963-559-358-3 (mobi)
Károly (Franciaország: király), IX. (1550-1574)
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11 *** 944"156/157"(0:82-31)
[AN 3871228]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2022.
Meyerson, Amy
The imperfects (magyar)
   A firenzei gyémánt [elektronikus dok.] / Amy Meyerson ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170144. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-550-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3871209]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2022.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 36. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 234, [1] p. : ill. ; 25 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-851-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3870802]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2022.
Missiroli, Marco (1981-)
Fedeltà (magyar)
   Hűség / Marco Missiroli ; [ford. Puskár Krisztián]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-845-1 fűzött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3870664]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2022.
Mosse, Kate (1961-)
The burning chambers (magyar)
   A tűz ítélőszéke / Kate Mosse ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 551 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-150-1 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860217]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2022.
Muir, Tamsyn (1985-)
Harrow the ninth (magyar)
   Harrow, a kilencedik : Lezárt sír trilógia második könyv / Tamsyn Muir ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Fumax, 2021. - 527 p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 12.)
ISBN 978-963-470-216-0 kötött : 5995,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3860190]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2020-2022. - 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita, a 3. kötetet ford. Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3799339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2022. - 468, [1] p.
ISBN 978-963-9973-51-0 kötött : 4500,- Ft
[AN 3871242] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2022. - 568, [1] p.
ISBN 978-963-9973-62-6 kötött : 4500,- Ft
[AN 3871243] MARC

ANSEL
UTF-87923 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2022-. - 21 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3871238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2022. - 509 p.
ISBN 978-963-9973-30-5 kötött : 4500,- Ft
[AN 3871239] MARC

ANSEL
UTF-87924 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
Ichininsho tansu (magyar)
   Egyes szám első személy / Murakami Haruki ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 164, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-094-5 kötött : 3690,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3860042]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2022.
Murakami Haruki (1949-)
Kishidanchō-goroshi (magyar)
   A kormányzó halála / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 2 db ; 21 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3871244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Láthatóvá váló ideák / [ford. Ikematsu-Papp Gabriella]. - 435, [4] p.
ISBN 978-963-516-013-6 kötött : 4500,- Ft
[AN 3871246] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Változó metaforák / [... ford. Mayer Ingrid]. - 473, [2] p.
ISBN 978-963-516-021-1 kötött : 4500,- Ft
[AN 3871247] MARC

ANSEL
UTF-87926 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Kongeriket (magyar)
   A birodalom / Jo Nesbø ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2022. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-793-8 fűzött : 4290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3870932]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2022.
Niven, Jennifer (1968-)
Holding up the universe (magyar)
   Veled teljes a világ [elektronikus dok.] / Jennifer Niven ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-375-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870496]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2022.
Norbury, James
Big Panda and Tiny Dragon (magyar)
   Nagy Panda és Kicsi Sárkány / James Norbury ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-568-181-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - buddhizmus - aforizma - képeskönyv
820-84=945.11 *** 087.5(084.1) *** 294.3
[AN 3859187]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2022.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Scolar, 2022. - 345, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-530-8 kötött : 4475,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870998]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2022.
Ostow, Micol (1976-)
Riverdale : the maple murders (magyar)
   Riverdale [elektronikus dok.] : a mulatság / Micol Ostow ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-529-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3871203]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2022.
Pagán, Camille
Life and other near-death experiences (magyar)
   Az élet és egyéb halálközeli élmények / Camille Pagán ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 333 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-786-3 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860167]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2022.
Perks, Heidi (1973-)
The whispers (magyar)
   Ne szólj szám / Heidi Perks. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 384 p. ; 20 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-570-197-1 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3860160]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2022.
Perry, Tasmina
The last kiss goodbye (magyar)
   A legutolsó csók / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 441 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-60-4 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870577]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2022.
Redfearn, Suzanne
In an instant (magyar)
   Egyetlen szempillantás alatt / Suzanne Redfearn ; [ford. Varga Bálint]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 438, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-065-9 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870801]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2022.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Geschichten vom lieben Gott (magyar)
   Történetek a Jóistenről / Rainer Maria Rilke ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2022. - 156, [3] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 33.)
ISBN 978-963-504-517-4 fűzött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3870672]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2022.
Riordan, Rick (1964-)
The burning maze (magyar)
   Apollón próbái : A lángoló labirintus, harmadik könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 421, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-789-0 kötött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860113]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-614-055-7 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871849]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 653 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-614-056-4 fűzött : 4590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871861]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 623 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-614-057-1 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871853]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 287 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-614-053-3 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871837]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-614-054-0 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871839]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2022.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Sarum (magyar)
   Sarum : Anglia története a jégkorszaktól Stonehenge-en át napjainkig / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 989, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-001-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3860165]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2022.
Schaitkin, Alexis (1985-)
Saint X (magyar)
   Saint X [elektronikus dok.] / Alexis Schaitkin ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-113-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3871178]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2022.
Scott, Kylie
Dirty (magyar)
   Dirty : húzós / Kylie Scott ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 389 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-670-9 fűzött : 3799,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3860104]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2022.
Semple, Maria
Where'd you go, Bernadette (magyar)
   Hová tűntél, Bernadette? [elektronikus dok.] / Maria Semple ; ford. Lázár Júlia. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Maxim, [2021], cop. 2013. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-380-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3870997]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2022.
Smith, Jennifer E. (1980-)
Hello, goodbye, and everything in between (magyar)
   Milyen lesz a búcsú után? [elektronikus dok.] / Jennifer E. Smith ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Maxim, [2021], cop. 2015. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-098-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870974]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2022.
Starritt, Alexander (1985-)
We Germans (magyar)
   Mi, németek / Alexander Starritt ; [ford. Konok Péter]. - Budapest : Európa, 2021. - 225, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-493-1 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860052]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2022.
Stockett, Kathryn (1969-)
The help (magyar)
   A segítség / Kathryn Stockett ; [ford. Pálmai Katalin]. - Budapest : Európa, 2021. - 2 db ; 18 cm
ISBN 978-963-504-473-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 355 p. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 19.)
[AN 3860091] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 397 p. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 20.)
[AN 3860092] MARC

ANSEL
UTF-87949 /2022.
Tarantino, Quentin (1963-)
Once upon a time in Hollywood (magyar)
   Volt egyszer egy Hollywood / Quentin Tarantino ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-748-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860085]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2022.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The lost road and other writings (magyar)
   Az elveszett út és más írások : nyelvek és legendák A Gyűrűk Ura előtt / J. R. R. Tolkien ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 599 p. : ill. ; 20 cm. - (Középfölde históriája ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-959-6 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3860044]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2022.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Vojna i mir (magyar)
   Háború és béke / Lev Tolsztoj ; [ford. Makai Imre] ; [a fordítást újraszerk. és a szöveget gond. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2022. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-504-600-3 kötött : 8999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3870886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 728, [3] p.
[AN 3870889] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 753 p.
[AN 3870890] MARC

ANSEL
UTF-87952 /2022.
Tucker, K. A. (1978-)
Four seconds to lose (magyar)
   Four seconds to lose : négy másodperc, és nincs tovább : tíz apró lélegzet 3. / K. A. Tucker ; [ford. Varga Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 446 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-893-4 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3860094]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2022.
Vallance, Jessica
Trust her (magyar)
   Charlotte [elektronikus dok.] / Jessica Vallance ; ford. E. Gábor Éva. - Szöveg (epub : 851 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-363-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3871185]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2022.
Van Dyken, Rachel (1985-)
Cheater (magyar)
   Cheater : a hűtlen / Rachel Van Dyken ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 340 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-724-1 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3860087]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2022.
Walliams, David (1971-)
Grandpa's great escape (magyar)
   A nagy szökés / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2022. - 463, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-088-7 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870920]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2022.
Warren, Skye
The pawn (magyar)
   The pawn : a gyalog : Endgame trilógia / Skye Warren ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum K., cop. 2021. - 206, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-104-4 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3860140]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2022.
Webb, Wendy (1962-)
Daughters of the lake (magyar)
   A tó lányai / Wendy Webb ; [ford. Boros Csilla Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 356, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-399-924-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3860120]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2022.
Webber, Tammara
Brave (magyar)
   Brave : bátor / Tammara Webber ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 342 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-938-2 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3860138]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2022.
Wilson, Susan
One good dog (magyar)
   Egy jó kutya / Susan Wilson ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 328, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-859-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3860151]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2022.
Wingate, Lisa (1965-)
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 516, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-076-5 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870753]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2022.
Zhao, Amélie Wen
Blood heir (magyar)
   Blood heir [elektronikus dok.] : a vér hercegnője / Amélie Wen Zhao ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-361-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3871514]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7962 /2022.
Avans, A. J.
   Érzelmek hálójában [elektronikus dok.] : a Szenvedélyek viharában második kötete / A. J. Avans. - Szöveg (pdf : 1.8 MB) (epub : 565 KB) (mobi : 758 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165959. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-37-8 (pdf)
ISBN 978-615-6237-38-5 (epub)
ISBN 978-615-6237-39-2 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3837602]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2022.
Balázs Magdi (1965-)
   Az élet és egyéb apróságok / Balázs Magdi. - [Debrecen] : [Balázs M.], cop. 2021. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3792-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3859982]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2022.
Bauer Barbara (1974-)
   A messziről jött fiú / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-523-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860108]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2022.
Bessenyei Gábor (1985-)
   Tested és lelkem / Bessenyei Gábor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 403 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-400-4 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860130]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2022.
Bieliczky Sándor (1929-1983)
   "Ez maradt belőlem ..." : Bieliczky Joó Sándor kötetből kimaradt versei / összeáll. Bieliczkyné Buzás Éva ; [kiad. Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért]. - Hajdúszoboszló : Emlékszoba Alapítvány - a zene és költészet ápolásáért, [2021]. - 341, [15] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81725-4-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860090]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2022.
Billegéri Anna
   The second fucked up deal [elektronikus dok.] : a második elcseszett alku : Delano trilógia I. rész / Anna Billegéri. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Magánkiad., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-0473-7 (epub)
ISBN 978-615-01-0474-4 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3846247]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2022.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Mulat a manézs / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-640-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor - szatirikus regény
894.511-7 *** 894.511-313.1
[AN 3860081]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2022.
Böröczki Mihály (1946-)
   Falatozó / Böröczki Mihály. - [Baja] : Kalamáris K., cop. 2021. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-15-0 fűzött
magyar irodalom - gasztronómia - vers
894.511-14 *** 641.5(0:82-14)
[AN 3860029]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2022.
Böszörményi Gyula (1964-2022)
   Nász és téboly : Ambrózy báró esetei IV. / Böszörményi Gyula. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 492, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-262-6 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3870986]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2022.
Budai Lotti
   Ahová a holdam is velem jön : Tök-életlen életek 2. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-234-3 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860208]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2022.
Carrigan, Ashley
   Tűzvarázsló : Negin 2. / Ashley Carrigan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 414 [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-396-0 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3860153]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2022.
Cseke Lajos (1965-)
   A Kárpátok farkasai : Csiglemező / Cseke Lajos. - 2. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-633-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3870984]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2022.
Deák Gabi (1976-)
   Napnyugta / Deák Gabi. - Pákozd : Szerző, 2021. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82001-1-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3859904]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2022.
Demeter Attila
   Időgép menetrend szerint [elektronikus dok.] : sci-fi elbeszélések / Demeter Attila. - Szöveg (epub : 566 KB). - [Budapest] : PublishDrive, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165953. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0517-8
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3837565]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2022.
Demeter Attila
   Lángszerelem [elektronikus dok.] : bűnügyi regény / Demeter Attila. - Szöveg (epub : 619 KB). - [Budapest] : PublishDrive, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0518-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3837563]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2022.
Demeter Viktor (1986-)
   Vakon hiszek [elektronikus dok.] : ujjnyomok / Demeter Viktor ; fényk. Kiss Norbert, Pozsonyi Zita. - Szöveg (pdf : 5.4 MB) (epub : 12.8 MB). - [S.l.] : Demeter V., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166140. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0407-2 (pdf)
ISBN 978-615-01-0408-9 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3838560]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2022.
Demkó Attila (1976-)
   The fury of the tsar / David Autere. - [Budapest] : Reakció, 2020-. - 21 cm
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3795392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   B. 2., Vicious circle. - 2021. - 308 p.
ISBN 978-615-01-3661-5 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR : 12 USD : 49 RON : 1199 RSD : 299 UAH
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3860220] MARC

ANSEL
UTF-87979 /2022.
Dobó László (1843-1901)
   Beszélyek, költemények, szónoklatok, ódák [elektronikus dok.] / Dobó László ; ... bev. tanulmánnyal ell. id. Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 98.9 MB). - [Budapest] : Frivaldszky J., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167267. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81686-0-1
Dobó László (1843-1901)
magyar irodalom - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3846057]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2022.
Dorogi Andrea
   Rajzolós mesebirodalom : [rajziskola gyerekeknek] : [rajzok - mesék egyszerű formákból lépésről lépésre] / [rajzok Dorogi Andrea és Valentin Péter] ; [mesék Nagy Tímea]. - 2. kiad. - Budapest : Valdort Art Kft., 2021. - 148 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9793-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - rajzművészet - művészet technikája - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 741.02(02.053.2)
[AN 3870807]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2022.
   Felhőpárna : versek léten innen és túl / [... vál. Ayhan Gökhan ...] ; ill. Orosz Annabella ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2021. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6244-14-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - élet - halál - gyermekvers - antológia
894.511-14(082) *** 128(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3859850]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2022.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-916-6 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870772]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2022.
Gyovai Helén
   Hol vagytok, olasz amorózók? : [9 történet a szerelemről] / Gyovai Helén. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 238, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-32-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860175]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2022.
Hart, Emily
   A zabolátlan : A korona lovagjai 3. / Emily Hart. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-032-6 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3860056]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2022.
Hebert Márta
   Nizzában bármi megtörténhet [elektronikus dok.] / Hebert Márta. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8531-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3833229]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2022.
Juhász Zsuzsanna
   Hát micsoda nő ez! / Juhász Zsuzsanna. - Szeged : AJ Téka K., 2021. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81294-5-9 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - nemek lélektana - próza
894.511-3 *** 159.922.1
[AN 3859988]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Átkozottak / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-181-0 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860207]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2022.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kukori. - Szöveg (epub : 523 KB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-011-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3833345] MARC

ANSEL
UTF-87989 /2022.
Kristó Gyula (1939-2004)
   Fiúk és apák : színmű két felvonásban, három képben ; Ezredvégi exitusok / Kristó Gyula. - Szeged : AJ Téka K., 2021. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81294-4-2 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - dráma - regény
894.511-2 *** 894.511-31
[AN 3860026]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2022.
Lévai Katalin (1954-)
   Tűzmadár : Szavanov Emil cukrászmester életei / Lévai Katalin. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-106-8 fűzött : 3970,- Ft
Szavanov Emil (1891-1954)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3860127]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2022.
Lőrincz L. László (1939-)
   A jakfarkas zászló / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 504 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-798-6 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3860050]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2022.
Loz Catta Polani
   Madeleine mindhalálig / Loz Catta Polani ; [graf. Mikó Ramóna]. - [Debrecen] : TGA Events Bt., 2021. - 159 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-3149-8 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3860218]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2022.
Lugossy Gyula (1939-)
   Végjáték : elbeszélések / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego : [Lugossy Gy.], 2021. - 415 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81980-0-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3859898]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2022.
Mezei Márk (1972-)
   Zsidó temetés [elektronikus dok.] : regény / Mezei Márk. - Szöveg (epub : 886 KB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-267-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3870503]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2022.
   Mimó és Csipek : születésnap újratöltve / Gál Noémi [et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : [Bábozd Zöldre Egyes.], cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 17x25 cm + mell. (18 p.)
Közread. a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület
ISBN 978-615-81051-2-5 kötött
ISBN 978-615-81051-3-2 (mell.)
magyar irodalom - környezeti tudatosság - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3870870]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2022.
Moldova György (1934-2022)
   Két szerelem / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2021-. - 19 cm
ISBN 978-615-5289-78-1 kötött
magyar irodalom - önéletrajz
894.511-94
[AN 3860126]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2021. - 139 p.
ISBN 978-615-5289-80-4
[AN 3860128] MARC

ANSEL
UTF-87997 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8877-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3870661]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2022.
Munkácsi Miklós (1941-2021)
   A Hullám újhulláma : irodalmi forgatókönyv / Munkácsi Miklós ; rend. András Ferenc. - Budapest : MMA K., 2021. - 126, [1] p. ; 23 cm. - (Láthatatlan filmtörténet, ISSN 2630-9459)
ISBN 978-615-6192-82-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3859858]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2022.
Nagy Krisztián (1976-)
   Így lettem Kinva : művésszé válásom rögös útja... / Nagy Krisztián. - [Várdomb] : [Nagy K.], 2021. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3430-7 fűzött : 5950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3860000]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2022.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - 28. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2022. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9643-2 kötött : 6500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3870595]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2022.
Nala, B. B. (1978-)
   Vágy hajója a hullámokon [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 530 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-44-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3832974]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2022.
Nemere István (1944-)
   Magyarok útján : első rész : [történelmi regény] / Nemere István. - Szentendre : Urbis, 2021. - 213, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-70-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3860077]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2022.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Dermesztő hideg [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 2 MB) (pdf : 2.6 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions /Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81676-9-7 (epub)
ISBN 978-615-81906-0-2 (mobi)
ISBN 978-615-81676-8-0 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3870652]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2022.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Üdv újra itthon, édesem! [elektronikus dok.] : a Daniel című regény előzménytörténete / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 443 KB) (mobi : 1.1 MB) (pdf : 2.7 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81676-5-9 (epub)
ISBN 978-615-81676-6-6 (mobi)
ISBN 978-615-81676-4-2 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3870647]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2022.
Oravecz Imre (1943-)
   Halászóember : Szajla, töredékek egy regényhez, 1987-1997 / Oravecz Imre. - 3. átd., jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2022. - 545, [14] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4156-7 kötött : 5699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3870429]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2022.
Percze Miklós (1952-)
   Túl a küszöbökön / Percze Miklós ; [... ill. Kovács Imre ...]. - [Baja] : Kalamáris K., 2021. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-13-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3860007]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2022.
Petróczki Kitti
   Alfonz ikerlángja / Petróczki Kitti. - Jav. kiad. - Kecskemét : Smaragd K. : [Petróczki K.], 2020. - 209 p. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6297-00-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871854]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2022.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Nincs hozzád hasonló / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 292, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-394-6 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860106]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2022.
Stone, Amira (1984-)
   Elszakítva : A mágia rabjai 2. / Amira Stone. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 316, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-397-7 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3860082]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2022.
Szabó Illés (1948-)
   Egy zsugás vallomásai / Szabó Illés. - Szentendre : Urbis Kvk., 2021. - 182, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-68-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860192]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3870744]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2022.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Engedj el [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-495-4
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3870968]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2022.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Maradj velem [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-465-7
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3870967]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2022.
   Szevasz : 25 kortárs novella / [vál. és szerk. Péczely Dóra] ; Szinvai Dániel rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2021. - 331, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-123-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3860038]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2022.
   Szívlapát : kortárs versek / Dániel András rajz. ; [vál. és szerk. Péczely Dóra]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2022. - 253, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-587-208-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3870964]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2022.
Szűcs-Gáspár Borbála
   Csillagot jártam / Szücs-Gáspár Borbála. - [Pécs] : Litera-Túra, 2021. - 157, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81928-1-1 kötött : 3800,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - útinapló
894.511-32 *** 908.73(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3860027]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2022.
Terék Anna (1984-)
   Háttal a napnak : versek / Terék Anna ; [Antal László illusztrációival]. - Újvidék : Forum ; Budapest : Kalligram, 2020. - 117 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-468-160-1 kötött : 2990,- Ft
ISBN 978-86-323-1112-1
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3859946]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2022.
Thompson, G. L.
   Dante vagyok a pokolból [elektronikus dok.] / G. L. Thompson. - Szöveg (epub : 450 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8529-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3833991]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2022.
Toth Enikő (1973-)
   Lelkünk dalai / Toth Enikő és Vollay László. - [Debrecen] : Magánkiad., [2021]. - 215, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2804-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860032]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2022.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - 2. kiad. - Budapest : Bookline, 2022. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-047-5 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870746]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2022.
Trogmayer Éva
   Medvemese : amikor a világ bezárt / írta Trogmayer Éva ; ill. Egervölgyi Lilla. - Budapest : DAS Kv., 2021. - 51, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5716-43-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3859909]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2022.
Vikor-Varga Laura
   Kirándulj Püspökszilágyon! : mesésen a mesében - természetesen a természetben / Vikor-Varga Laura meséje ; Bodnár Ágnes akvarelljeivel ; [közread.] Püspökszilágy Község Önkormányzata. - Püspökszilágy : Önkormányzat, 2021. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81766-3-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti nevelés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.033
[AN 3859826]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2022.
Vincze Gergely
   A köszönés [elektronikus dok.] / Vincze Gergely. - Szöveg (pdf : 216 KB) (epub : 53 KB) (mobi : 89 KB). - Budapest : 19 Szó Kvk., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165951. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6308-07-8 (pdf)
ISBN 978-615-6308-08-5 (epub)
ISBN 978-615-6308-09-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3837556]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2022.
Vizvári Cecília
2020: az űrfazék (kínai)
   Taikong guo [elektronikus dok.] : Taikong de gushi 1. / Weisiwali Caisilya, Weisiwali Fulaweio ; Li Zhen yí ... - Szöveg és képek (epub : 14.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-84-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=951 *** 087.5(084.1)
[AN 3846255]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2022.
Vizvári Cecília
   Csiga Csabi és a süni létra [elektronikus dok.] : Mesék Csigafalváról 4. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Cecília, Vizvári Márió. - Szöveg és képek (epub : 17 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-80-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3832226]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2022.
Vizvári Cecília
Csini jelmezbálba készül (angol)
   Pretty prepares for a costume party [elektronikus dok.] : Pretty tales 3. / Cecília Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 17.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-86-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3832227]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2022.
Vizvári Cecília
   Gézu, a gézengúz meteorid [elektronikus dok.] : Mesék a világűrből 5. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 18.7 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-85-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3832225]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2022.
Vizvári Cecília
   Mimóza és a sóhajtozó könyv [elektronikus dok.] : Mimóza kalandjai 2. / Vizvári Cecília. - Szöveg és képek (epub : 13.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-90-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3832223]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2022.
Vizvári Cecília
   A Szaturnusz falánk holdjai [elektronikus dok.] : Mesék a világűrből 6. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 21.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-91-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3832224]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2022.
Vizvári Cecília
Űrfazék és a Fekete Lyuk (kínai)
   Taikong guo yu heidong [elektronikus dok.] : Taikong de gushi 2. / Weisiwali Caisiliya, Weisiwali Fulaweio ; Li Zhen yí ... - Szöveg és képek (epub : 19.3 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-89-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=951 *** 087.5(084.1)
[AN 3846251]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese / Wéber Anikó ; [... graf. Horváth Ildi]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 208, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-252-7 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3870922]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2022.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Az ég tartja a földet : regény Árpád-házi Szent Erzsébet élete alapján / Zsuffa Tünde. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : TZS.Com, 2022. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-95-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3870643]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8033 /2022.
Velinszky László
   Alszik a dzsungel / Velinszky László ; Szebeni Péter illusztrációival. - [Budapest] : Velinszky L., 2021. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-615-01-2068-3 kötött : 1799,- Ft : 5,99 USD
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3859905]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2022.
Vizvári Cecília
Gézu, a gézengúz meteorid (angol)
   Pascal the rascal meteoroid [elektronikus dok.] : Tales from outer space 5. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 18.7 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-87-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3832228]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8035 /2022.
   Pókember : inferno. - Budapest : Kingpin, [2021]. - 158, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Harza Tamás
ISBN 978-615-5090-27-1 kötött : 4950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3859699]
MARC

ANSEL
UTF-8