MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/08/25 15:46:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8036 /2022.
   15 éves az Artér [elektronikus dok.] / szerk. ... Kaszás Réka, Palik Eszter. - Szöveg és képek (pdf : 55.6 MB). - Budapest : Artér Műv. Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166403. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven, a bev. német nyelven is
ISBN 978-615-00-8925-6
Artér Művészeti Egyesület
Magyarország - kulturális egyesület - képzőművészet - 21. század - elektronikus dokumentum
061.27(439-2Bp.) *** 73/76(439)"200/202"
[AN 3840425]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2022.
   25 éves a Dunaújvárosi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja : II. kötet, 2011-2021. - Dunaújváros : Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, 2021. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-1425-05)
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja (Dunaújváros)
Dunaújváros - pedagógus - nyugdíjas - testülettörténet - egyesület
061.2(439-2Dunaújváros) *** 316.37-057.75 *** 37(439)(092)
[AN 3860847]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2022.
Bicskei Éva
   Akadémia (körbejárás) / Bicskei Éva ; [kurátor Hegyi Dóra]. - [Budapest] : BTM Kiscelli Múz. : tranzit.hu, 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 165.)
Megj. a Budapesten, 2021. jún. 1 - aug. 1. között rendezett kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80566-7-0 fűzött
Magyarország - tudományos akadémia - művészeti gyűjtemény
061.12(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3860776]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2022.
   Egy megvalósult projekt képekben / [kiad. Speciális Szükségletűekért Alapítvány]. - Debrecen : Speciális Szükségletűekért Alapítvány, [2020]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - speciális nevelés - képességfejlesztés - mozgásfejlesztés - alapítvány
061.27(439) *** 37.025 *** 376.2/.5 *** 796.012
[AN 3860441]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8040 /2022.
   Open science : nyílt tudomány magyar szemmel / [szerk. Gaálné Kalydy Dóra]. - Budapest : MTA KIK, 2021. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 45 = 120.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-73-7 fűzött
könyvtártudomány - szakkönyvtár - egyetemi könyvtár - nyitott tudomány
027.7 *** 026 *** 303.028
[AN 3860590]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8041 /2022.
Deák Ágnes (1960-)
   Sziszifuszok küzdelme : kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 / Deák Ágnes, Tamás Ágnes ; Cieger András közrem. - Pécs : Kronosz, 2021. - 610 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 565-591.
ISBN 978-615-6339-28-7 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - sajtórendészet - önkényuralom időszaka (1849-1867) - kiegyezés kora
070(439)"186/187" *** 070.13(439)"186/187" *** 351.751(439)"186/187"
[AN 3860948]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2022.
Szabó József, P. (1931-)
   Jöttem, láttam, vesztettem.. / P. Szabó József. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-23-9 fűzött : 4000,- Ft
Szabó József, P. (1931-)
újságíró - rádiózás - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Szabó_J.,_P.(0:82-94) *** 791.9.096/.097(439)(092)Szabó_J.,_P.
[AN 3860737]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2022.
   A szellem szabad pályáin : írások a 70 éves Javorniczky István tiszteletére / szerk. Fenyves Katalin, Martin József, Murai András ; Fábry János rajz. - Budapest : Budapesti Metropolitan Egy., 2021. - 202 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Metropolitan scholar, ISSN 2786-4413)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5459-13-9 fűzött
Magyarország - újságíró - író - médiaismeret - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv
070(439)(092)Javorniczky_I.(0:82-94) *** 894.511(092)Javorniczky_I. *** 316.774
[AN 3860635]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8044 /2022.
Tombi Beáta (1977-)
   Divulgazione scientifica nel Settecento : tipologia, generi, linguaggio / Beáta Tombi. - Budapest : Fakultás Kvk., 2022. - 189 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 978-615-5848-17-9 fűzött : 2900,- Ft
Itália - művelődéstörténet - tudományos élet - ismeretterjesztés - 18. század
001.89(45)"17" *** 930.85(45)"17" *** 001.92(45)"17"
[AN 3860887]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8045 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Értelem-zűrzavar és szív-megvilágosodás = Mind-confusion and heart-illumination / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 223 p. ; 20 cm
Fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3860884]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   A hála szárnyai : [meditációk az év minden napjára] = The wings of gratitude / Sri Chinmoy ; [ford. Malaya, Szeremi Attila]. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 215 p. ; 20 cm
Fűzött
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3860878]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2022.
Lumari
Alawashka (magyar)
   Alawashka : a teremtés nyelve : [az őseredeti nyelv és a teremtő rezgés forrása] / Lumari. - Budapest : Angyali Menedék K., 2021. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6115-49-2 fűzött : 4800,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3860302]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2022.
Monzil, Sidi
   Levelek Csillának II : ég és föld - csillagbölcselet / Sidi Monzil. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 112 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-574-199-1 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3860834]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2022.
St. Germain, Maureen J. (1951-)
Beyond the flower of life (magyar)
   Beavatás az élet virágába : [emelkedett MerKaBa tanítások] : [szakrális geometria és a szív megnyitása] / Maureen J. St. Germain. - Budapest : Angyali Menedék K., 2021. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-38-6 kötött : 5990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3860288]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8050 /2022.
   A fenntarthatósági politikák megalapozásának mérési eszközei / [szerk.] Salamin Géza, Széchy Anna. - Budapest : BCE, 2021. - 265 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-876-3 kötött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezeti politika - környezet-gazdaságtan - emberi ökológia - mutatószám - 21. század - statisztikai adatközlés
504.03(439)"200/201"(083.41) *** 504.75.05
[AN 3860465]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2022.
Miskolczi Ferenc
   Az éghajlat önszabályozása : Miskolczi Ferenc klímaelmélete / Héjjas István magyarázataival. - Budapest : Püski, 2021. - 205 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-133.
ISBN 978-963-302-328-0 fűzött
globális felmelegedés - éghajlatváltozás
504.38.054 *** 551.583
[AN 3860819]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8052 /2022.
Porhajas Tibor
Geometria (német)
   Geometrie / [Aut. Tibor Porhajas]. - Budapest : MultiLearn, 2021. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-5-9 fűzött : 24 EUR
geometria - gyermekkönyv
514(02.053.2)
[AN 3860722]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8053 /2022.
Dittrich Ernő (1976-)
   A jövő neve halál/élet? : megoldás a klímaváltozásra, avagy a változás 6 programja / Dittrich. - Pécs : M. Klímavédelmi Kft., [2021]. - 331 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A főcímben a "halál" szó áthúzva. - Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-615-01-3086-6 fűzött : 6999,- Ft
éghajlatváltozás - környezetvédelem - környezeti tudatosság
551.583 *** 504.06 *** 504.03
[AN 3860712]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2022.
Shellenberger, Michael
Apocalypse never (magyar)
   Apokalipszis soha : a klímakatasztrófa elmarad? / Michael Shellenberger ; [ford. Nagy Réka]. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 398, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6326-12-6 fűzött : 4990,- Ft
környezettudomány - éghajlatváltozás - környezeti politika - környezetvédelem
551.583 *** 504.03 *** 504.06
[AN 3860330]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8055 /2022.
Fehér Krisztián
   Így készíts térképet otthon! : [OpenStreetMap térképadatok és a QGIS felhasználása] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 31 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-02-3 fűzött : 1100,- Ft
kartográfia - számítógépes program
528.9 *** 681.3.004.14 *** 519.688QGIS
[AN 3872857]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8056 /2022.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2022. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3872861]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2022.
   Perczel Mór szülőházának és parkjának botanikai és történeti nevezetességei Bonyhádon / Tóth István Zsolt [et al.] ; [kiad. Bonyhád Város Önkormányzata]. - Bonyhád : Önkormányzat, 2021. - 156 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 978-615-01-2958-7 kötött
Bonyhád - botanikus kert - emlékház
58.006(439-2Bonyhád) *** 069(439-2Bonyhád)
[AN 3860879]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2022.
Simard, Suzanne
Finding the mother tree (magyar)
   A bölcs erdő titkai [elektronikus dok.] : az anyafa felfedezése / Suzanne Simard ; ford. Molnár Csaba. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-076-7
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma - elektronikus dokumentum
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03 *** 581.526.42
[AN 3872112]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2022.
Szmoradné Tóth Erika
Denevérmánia plusz (román)
   Bat-mania plus : caiet de lucru despre lilieci : cu 20 de autocolante colorate / [text, jocuri Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor András, Paula Virag] ; [grafica Fodor Andrea, Gubányi Eszter] ; [editorului BirdLife Hungary]. - Budapest : BirdLife Hungary, cop. 2020. - 12 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81745-0-3 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
599.4 *** 504.74.06(439) *** 087.5
[AN 3860388]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2022.
Szmoradné Tóth Erika
Denevérmánia plusz (szlovák)
   Netopier-mánia plus : pracovný zošit o ochrane netopierov : obsahuje 20 farebných nálepiek / [text a hry Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor András] ; [graf. Fodor Andrea, Gubányi Eszter] ; [preklad ... Milan Hrivňak, Denisa Lobbová, Martin Cel'uch] ; [vydav BirdLife Hungary]. - Budapest : BirdLife Hungary, cop. 2020. - 12 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81745-1-0 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
599.4 *** 504.74.06(439) *** 087.5
[AN 3860385]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2022.
Szmoradné Tóth Erika
Denevérmánia plusz (ukrán)
   Kažano-maniâ plûs : vse pro kažaniv robočij zošit : z 20 kolʹorovimi naklejkami / [tekst ta igri Smoradne Tot Erika, Boldog Šandor] ; [graf. Andrea Fodor, Ester Gubánʹï] ; [pereklad ... Andrij-Taras Bašta, Nataliâ Kulâ] ; [vydannâ MME]. - [Budapest] : MME, [2020]. - 12 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81745-2-7 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
599.4 *** 504.74.06(439) *** 087.5
[AN 3860390]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8062 /2022.
Asprey, Dave (1973-)
The bulletproof diet (magyar)
   Golyóálló diéta [elektronikus dok.] / Dave Asprey ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-341-4
fogyókúra - egészséges életmód - elektronikus dokumentum
613.24
[AN 3871636]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2022.
Baksai László
   Gyermekorvos három kontinensen / Baksai László. - [Verőce] : Arcus, 2021. - 279 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 978-615-01-2533-6 kötött : 5998,- Ft
Schweitzer, Albert (1875-1965)
Németország - Magyarország - orvos - 19. század - 20. század - 21. század - memoár
61(430)(092)Schweitzer,_A. *** 61(439)(092)Baksai_L.(0:82-94)
[AN 3860723]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2022.
   A biofizika és orvostechnika alapjai / Dió Mihály [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2022. - 538 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 978-963-9129-93-1 fűzött
orvosi műszer - biofizika - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8) *** 577.3(075.8)
[AN 3872865]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2022.
Brand, Paul (1914-2003)
Fearfully and wonderfully made (magyar)
   Csodálatos alkotás : az istenképűség kiváltsága / Paul Brand és Philip Yancey ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2021. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-566-7 kötött : 4500,- Ft
emberi test - vallásos irodalom
612 *** 244
[AN 3861021]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2022.
Burzuk-Harsányi Tamara
   Kerek világom / [írók Burzuk-Harsányi Tamara, Trif-Harsányi Beáta] ; [ill. Dolhai Izabella]. - [Debrecen] : BHT - THB, [2020]. - 119 p. : ill. ; 22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-00-9664-3. - Bibliogr.: p. 119.
Kötött
terhesség
618.3 *** 612.63
[AN 3860586]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2022.
   Development options of services related to active lifestyle in small settlements [elektronikus dok.] : final research publication / ed. by Gábor Takács ; publ. by Foundation for the Future of Bükkösd ... - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Bükkösd] : Found. for the Future of Bükkösd, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165181. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9536-3
Magyarország - Szlovákia - testmozgás - egészséges életmód - egészségnevelés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
613.71(439)"201"(083.41) *** 613.71(437.6)"201"(083.41)
[AN 3832679]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2022.
Döll, Michaela
Gesund mit Vitalpilzen (magyar)
   A gyógygombák titkai : egészség, konyha / Michaela Döll ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 122, [1] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-46-9 fűzött : 1780,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány - gomba - ételrecept
615.89 *** 613.26 *** 635.8 *** 641.55(083.12):635.8
[AN 3860194]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2022.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Dire non! (magyar)
   Nem! / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-74-2 kötött : 2499,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3860285]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2022.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
J'attends un petit frère ou une petite soeur (magyar)
   Kistestvérem lesz / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-73-5 kötött : 2499,- Ft
testvér - gyermeklélektan - mentálhigiénia - gyermekkönyv
159.922.7-055.71(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3860284]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2022.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Pipi au lit (magyar)
   Bepisiltem / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-71-1 kötött : 2499,- Ft
szobatisztaság - gyermeklélektan - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3860291]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2022.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Vivre seul avec papa ou maman (magyar)
   Egyedül apuval vagy anyuval / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-72-8 kötött : 2499,- Ft
egyedülálló szülő - gyermeknevelés - gyermekkönyv
613.865-055.52-058.836(02.053.2)
[AN 3860289]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2022.
Katona Zoltán
   Ébredés : az önirányítás ereje : a Homing módszer / Katona Zoltán. - [Szolnok] : Testi Lelki Szerviz Kft., 2021. - 452 p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-80562-2-9 fűzött
mentálhigiénia - fogyókúra
613.865 *** 613.24
[AN 3860438]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2022.
Kis Korinna
   30 szokás a következő 365 napra! : a magabiztos nők kézikönyve / Kis Korinna. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-424-781-4 fűzött
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3860841]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2022.
Kiss Adrienn, Z.
   Patkódobbanás / Z. Kiss Adrienn ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Z. Kiss A., 2021. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2973-0 kötött : 2490,- Ft
autizmus - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
616.89-008.45(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3860703]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2022.
Knowles, Emma Lucy
The life-changing power of intuition (magyar)
   Az intuíció sorsfordító ereje : hangolódj rá önmagadra, és változtasd meg az életed! / Emma Lucy Knowles. - Budapest : Angyali Menedék K., 2021. - 282 p. : ill. ; 18 cm
Borítócím: Az intuíció életformáló ereje : hangolódj magadra, alakítsd az életed
ISBN 978-615-6115-40-9 fűzött : 4800,- Ft
intuíció - ezoterika
159.956 *** 133.25
[AN 3860163]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2022.
Kovács Klaudia
   Duciforradalom Diával : edzésforradalom / [írta és szerk. Kovács Klaudia]. - [Dunaharaszti] : Kovács K., 2021. - [4], 95 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-82003-1-8 fűzött
egészséges életmód - torna
613.71
[AN 3860806]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2022.
   A magyar lakosság életmódja járványhelyzet idején [elektronikus dok.] : táplálkozás, testmozgás és lélek : tanulmánykötet a koronavírus-járvány életmódot érintő hatásairól, az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeiről és a lakosságnak szóló szakmai javaslatokról a TÉT Platform szerkesztésében / szerk. Antal Emese, Pilling Róbert. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - [Budapest] : TÉT Platform Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164564. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0124-8
Magyarország - világjárvány - életmód - táplálkozás - testmozgás - mentálhigiénia - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 316.728(439)"202"(083.41) *** 613(439)"202"(083.41) *** 613.865(439)"202"(083.41)
[AN 3827669]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2022.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi (1945-)
Yoga for a healthy back (magyar)
   Jóga hátfájás ellen : terápiás program lazító és légzőgyakorlatokkal / Vishwaguru Paramhans Swami Maheshwarananda ; [közread. a] Magyar Országos Jóga Unió. - [Budapest] : MOJU, cop. 2121[!2021]. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89330-7-2 fűzött
jóga - torna
613.71 *** 615.851.86
[AN 3860510]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2022.
McConaughey, Matthew (1969-)
Greenlights (magyar)
   Zöldlámpa : a te naplód, a te utad / Matthew McConaughey ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - [127] p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-963-568-170-9 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3860598]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2022.
Osteen, Joel (1963-)
Think better, live better (magyar)
   Gondolkozz jobban, élj jobban [elektronikus dok.] : a győztes élet a gondolatokban kezdődik el / Joel Osteen ; ford. Joób Viktória. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Patmos Records, 2018[!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166402. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5526-81-7)
életvezetés - személyiségfejlesztés - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 3840424]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2022.
Palacios, Gabriel (1989-)
Wer tut dir gut? (magyar)
   Ki a legjobb számodra? : hogyan tanulhatod meg helyesen értékelni az embereket / Gabriel Palacios ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-274-3 kötött : 4490,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3860622]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2022.
Ricard, Matthieu (1946-)
Plaidoyer pour le bonheur (magyar)
   Boldogság : hogyan fejlesszük az élet legfontosabb képességét? / Matthieu Ricard ; [ford. Herczegh Máté]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-563-0 fűzött : 3490,- Ft
boldogság - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 3860997]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2022.
   Rozvoj služieb zamerané na aktívny životný štýl v malých obciach [elektronikus dok.] : záverečná publikácia / upr. Gábor Takács ; vyd. Bükkösd Jövőjéért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Bükkösd] : Bükkösd Jövőjéért Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167081. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9537-0
Magyarország - Szlovákia - testmozgás - egészséges életmód - egészségnevelés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
613.71(439)"201"(083.41) *** 613.71(437.6)"201"(083.41)
[AN 3844965]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2022.
Sharma, Robin S. (1964-)
The everyday hero manifesto (magyar)
   A mindennapok hősének kiáltványa : élj pozitívan! : maximális hatékonysággal szolgáld a világot! / Robin Sharma ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 461 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6346-05-6 fűzött : 5990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3860409]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2022.
Sióréti Gabriella
Az emberi test (angol)
   The human body / [written by Gabriella Sióréti]. - Budapest : MultiLearn, 2021. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81881-3-5 fűzött : 24 EUR
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3860720]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2022.
Soma (1966-)
   Nemek igenje [elekronikus dok.] / Soma Mamagésa. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-508-1
nemek lélektana - elektronikus dokumentum
159.922.1
[AN 3872078]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2022.
Soma (1966-)
   Öngyógyító könyv [elektronikus dok.] : módszerek, technikák, gyakorlatok, szemléletek / Soma Mamagésa. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170245. - Működési követeémények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-496-1
öngyógyítás - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3872111]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2022.
Sziklai Csaba
   Masszőr kézikönyv / Sziklai Csaba. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 139 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-3759-9 fűzött
masszázs
615.82
[AN 3860585]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2022.
Tari Annamária
   Pillanatnyi boldogságok : klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az információs kor érzelmi hatásainak elemzésében / Tari Annamária. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 257 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-438-107-5 fűzött : 3570,- Ft
kiégés - mentálhigiénia - szociálpszichológia - fiatal felnőtt - információs társadalom - nemzedéki ellentét - szociológiai felmérés - 21. század
613.865 *** 159.94 *** 316.6 *** 316.774 *** 316.346.36 *** 316.37-053.81(100)"20"
[AN 3860630]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2022.
Ternák József (1974-)
   Ternák módszer - módszertan : alap fogásrendszerek : [rendszerbe szedett ízületi mobilizáció, izomnyújtás gyermekeknek] : [gyermekortopédusok, gyógytornászok részére] / [... szerzője Ternák József]. - Limitált kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2022. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-3831-2 kötött
gyógytorna - gyermek - ízület
615.825-053.2 *** 616.72
[AN 3860977]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2022.
   Tinikalauz : barátság, szerelem, önismeret, közösségi média, tanulás / [szerk. Balogh Dorottya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-487-213-9 fűzött
serdülőkor - életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 613.96(02.053.2)
[AN 3860611]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2022.
Tollas Tímea
   Porcukor : 40 gramm motiváció : [hízz a sikerektől!] / Tollas Tímea. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-826-7 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3860846]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2022.
Van Noortwijk Laurien
   Étel/életöröm [elektronikus dok.] : nutri-funkcionális receptek / Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - [Budapest] : Avalomedica, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170270. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2641-8
egészséges táplálkozás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3872306]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2022.
Vári Zsuzsa
   Lelkivilágháló / Vári Zsuzsa ; [graf. Barta Gyöngyi]. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-21-5 fűzött : 2500,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3860748]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2022.
   Vidám csajok könyve / [szerk. Czeiz-Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-487-215-3 fűzött
életvezetés - lány - foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3860615]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2022.
Xenakīs, Stefanos
To dōro (magyar)
   Csodák kiskönyve : 102 történet az élet szeretetéről / Stefanos Xenakis ; [ford. Purosz Alexandrosz]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-054-5 kötött : 3499,- Ft
életvezetés - elbeszélés
613.865(0:82-32)
[AN 3860345]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8098 /2022.
Bencze Géza (1946-)
   Bevezetés a műszaki muzeológiába : műszaki muzeológiai ismeretek az Atomenergetikai Múzeum munkatársai részére / Bencze Géza. - Paks : Atomenergetikai Múz., 2021. - 90 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 90.
Fűzött
muzeológia - technikatörténet - ipartörténet
62 *** 331.45 *** 069.02
[AN 3860647]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2022.
   A digitális transzformáció hatásai és kitörési lehetőségei a Covid utáni időszak karbantartásában : nemzetközi konferencia kiadványa : 2021. szeptember 27-28., Veszprém / [szerk. Szentes Balázs] ; [kiad. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Veszprém] : PE GTK, [2021]. - 127 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-213-8 fűzött
karbantartás - digitális technika - informatika - konferencia-kiadvány
62-7 *** 658.581 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3860503]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2022.
Jolánkai Géza (1942-)
   Vizeinkről : egy vén vízmérnök életrajzi elmélkedése vizeink mennyiségi, minőségi, ökológiai állapotáról és a lehetséges menekülési utakról / Jolánkai Géza. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jövőépítés a vízgazdálkodásban, ISSN 2786-2879)
borító- és gerinccím: Vizeinkért. - Bibliogr.: p. 287-300.
ISBN 978-963-493-164-5 kötött
Magyarország - mérnök - 20. század - 21. század - vízvédelem - ökológia - memoár
62(439)(092)Jolánkai_G.(0:82-94) *** 504.4.06 *** 504.03
[AN 3860762]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8101 /2022.
Fehér Krisztián
   Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 1. rész : bevezetés, ismerkedés / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-00-9 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3872853]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2022.
Németh Zsolt
   Csefclub V. jubile [elektronikus dok.] : 2020 blog, 305 hyperlink, 150 page / Németh Zsolt. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Kecskemét : [Németh Zs.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164422. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0175-0
weblapszerkesztés - blog - elektronikus dokumentum
681.324Internet
[AN 3826555]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8103 /2022.
Farkas-Zentai Lili
   TypoHungry : tipográfia Magyarországon a XXI. században : Hungarian typography in the 21st century : 2000-2021 / [szöveg ... Farkas-Zentai Lili, Tábori-Simon José] ; [ford. ... Sáfrány Anna Viola]. - Budapest : CEE ArtHungry Kft., cop. 2021. - 203 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Tokban. - Főcím a tokról. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-615-01-2402-5 fűzött : 9450,- Ft : 27 EUR : 23 GBP : 32 USD
Magyarország - digitális technika - betűgrafika - alkalmazott grafika - ezredforduló - 21. század - interjú
655.26(439)"199/202"(047.53) *** 766(439)(092)"199/202"(047.53) *** 681.3.004.14 *** 003.077(439)"199/202"(047.53)
[AN 3860669]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2022.
Kremer, Bruno P.
Mikroskopieren ganz einfach (magyar)
   A mikroszkóp használata : preparálások és festések: lépésről lépésre : extra: digitális mikrofotózás mobiltelefonnal / Bruno P. Kremer ; [ford. Fricska-Nagy Zsanett]. - Szentendre : Geobook, cop. 2022. - 188 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-5015-64-9 kötött
mikroszkóp - mikroszkópos vizsgálat
681.723
[AN 3872798]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8105 /2022.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2022-. - ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3872873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az előkészítés. - 4. átd. kiad. - 2022. - 231 p.
ISBN 978-963-88828-4-4 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - családi ház - tervezés - ezredforduló
69 *** 728.3(439)"200"
[AN 3872874] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8106 /2022.
Abelovszky Tamás
   Giro d'Italia Bringasuli munkafüzet / Abelovszky Tamás ; [ill. Futaki Szabolcs] ; [közread. a] Vuelta Sportegyesület. - 2. jav. kiad. - Budapest : Vuelta Sportegyes., 2020. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-6685-6)
kerékpáros közlekedés - gyermekkönyv
656.18(02.053.2)
[AN 3860380]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2022.
City Rail Tudományos Konferencia (2021) (Balatonfenyves)
   City Rail 2021 Tudományos Konferencia együttműködésben a XXI. Városi közlekedés aktuális kérdései konferenciával [elektronikus dok.] : Balatonfenyves, 2021. szeptember 14-15. - Szöveg (pdf : 43.9 MB). - [Budapest] : [KTE], [2021]
Közread. a Közlekedéstudományi Egyesület. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170327. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8121-95-0
városi közlekedés - tömegközlekedés - forgalomtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.1.05 *** 656.25 *** 061.3(439-2Balatonfenyves)
[AN 3872595]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2022.
Pető Attila (1960-)
   Bírságmegelőzési kézikönyv : amit eddig biztosan nem tudtál a KRESZ-ből! : kérdezd a Kreszprofesszort! / Pető Attila. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : [Jogsiszoft Kft.], 2022. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2022. márc. 20.
ISBN 978-615-80673-0-0 fűzött : 4600,- Ft
közlekedési szabály
656.1.05
[AN 3872796]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8109 /2022.
Diez, Otmar
Ein gutes Dutzend wilde Beeren (magyar)
   Vadon termő bogyók : keresd meg, és kapd be! / Otmar Diez ; [ford. Ladányi-Turóczi Csilla]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5723-51-3 fűzött : 2500,- Ft
bogyós gyümölcs - vadon termő gyümölcs - ételrecept
634.7 *** 631.963.2 *** 641.55(083.12):634.7
[AN 3860275]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2022.
Galaxy, Jackson (1966-)
Total cat mojo (magyar)
   Macskamágia [elektronikus dok.] : útmutató a cicaenergia működéséhez / Jackson Galaxy, Mikel Delgado és Robby Rock ; ford. Bertalan György. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-377-3
állattartás - macska - elektronikus dokumentum
636.8
[AN 3872495]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2022.
   A vadászat egy a természettel : a Nemzetközi Vadászati és Vadgazdálkodási Konferencia emlékkönyve : 2021. szeptember 29 - október 3. = Hunting is one with nature : commemorative book of the International Hunting and Game Management Conference : September 29 - October 3, 2021. - [Budapest] : Egy a Természettel Nonprofit Kft., [2021]. - 263 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2454-4 kötött
vadászat - vadgazdálkodás - konferencia-kiadvány
639.1.03/.04 *** 639.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3861037]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8112 /2022.
Fearnley-Whittingstall, Hugh (1965-)
Eat better forever (magyar)
   Jobbat enni, jobban élni : 7 út az egészségesebb étrend felé / Hugh Fearnley-Whittingstall ; Simon Wheeler fotóival. - Pécs : Alexandra, 2021. - 415 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-582-161-7 kötött : 8999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3860473]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2022.
Ford, Bryan
New world sourdough (magyar)
   A kovászműves : egyszerű és kreatív kézműves kovászos kenyerek : a bagel, a ciabatta, a pan de coco, a barhesz és sok más péksütemény receptjével / Bryan Ford ; [fényképek Stephanie Lynn Warga] ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-544-518-9 kötött : 5990,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3860804]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2022.
Kalas Györgyi
   Magyar tengeri gasztrokönyv [elektronikus dok.] : balatoni történetek, helyek, ételek / Kalas Györgyi ; ... ill. Vass Ákosné Török Szonja. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-503-6
Balaton - gasztronómia - vendéglátás - helyismeret - elektronikus dokumentum
641.5(439)(285.2Balaton) *** 640.4(439)(285.2Balaton) *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 3872494]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2022.
Kovács Klaudia
   Duciforradalom Diával : funkcionális táplálkozás / [írta és szerk. Kovács Klaudia]. - [Dunaharaszti] : Kovács K., 2021. - [4], 123 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-82003-0-1 fűzött
diéta - autoimmun-betegség - emésztőszervi betegség - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 616-056 *** 616.3
[AN 3860809]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2022.
Kövérné Kalmár Mónika
   Mónisüti / [szöveg Kövérné Kalmár Mónika] ; [fotó Fényes Gábor]. - [Gyenesdiás] : Balatoni Tortamanufaktúra Kft., 2021. - 166, [7] p. : ill., színes ; 26 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-3443-7
Kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3860376]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2022.
Le petit Larousse chocolat (magyar)
   Csokoládé biblia : 180 recept a híres francia cukrásziskola séfjeitől / [... ford. Kertész Luca]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 415 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-516-076-1 kötött : 13900,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3860448]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2022.
Rea, Andrew
Binging with Babish (magyar)
   Filmek terítéken : Babish 100 receptje kedvenc filmjeink és sorozataink alapján / Andrew Rea ; előszó Jon Favreau ; fotók Evan Sung ; [ford. Nábelek Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-566-227-2 kötött : 7990,- Ft
Egyesült Államok - filmművészet - szakácskönyv - audiovizuális műsorszám
641.55(083.12) *** 791.43(73)(089.3) *** 791.9.097(73)
[AN 3860474]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2022.
Rigó Viktória
   Konyhai praktikalauz a fenntartható növényi étkezéshez [elektronikus dok.] / Rigó Viktória és Szabó Deli Péter. - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - [Budapest] : Rigó V., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165135. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0085-2
nyers étrend - vegetáriánus étrend - konyhatechnika - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.564(083.12) *** 613.261 *** 641.5
[AN 3832309]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2022.
Rigó Viktória
   Orgazmikus receptek a teljes értékű növényi mindennapokhoz [elektronikus dok.] : 100+ recept / Rigó Viktória és Szabó Deli Péter. - Szöveg (pdf : 26.7 MB). - [Budapest] : Rigó V., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165215. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0084-5
vegetáriánus étrend - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3832872]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8121 /2022.
Kewashii Takeya (1955-)
   42 : in memoriam Douglas Adams / Kewashii Takeya. - [Hédervár] : UGK, 2021. - 336 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-301.
ISBN 978-963-574-181-6 fűzött
világnézet - buddhizmus
140.8 *** 294.3
[AN 3860871]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8122 /2022.
Boudet, Paulette
Ce combat n'est pas le tien (magyar)
   Ez nem a te harcod.. / Paulette Boudet ; [ford. Madocsai Bea]. - 3. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 216 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 46.)
Megj. "Nem a te harcod" címmel is
ISBN 963-7878-54-8 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3872802]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2022.
Cortez, Félix H.
In these last days (magyar)
   Az utolsó napokban : a Zsidókhoz írt levél üzenete / írta Félix H. Cortez ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-79-7 fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3860619]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2022.
Cortez, Félix H.
In these last days (magyar)
   Az utolsó napokban : a Zsidókhoz írt levél üzenete : tanítói melléklet / írta Félix H. Cortez ; [ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3860625]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2022.
Csepregi Zoltán (1964-)
   Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) : II/1: a zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681) : II/1: Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső-dunamelléki egyházkerület) = Pastores evangelico-lutherani in Hungaria : II/1: a synodo Solnensi (1610) usque ad comitia Semproniensia (1681) : II/1: Hungaria occidentalis (districtus Transdanubianus, Bajmocensis necnon Danubianus Superior) / Csepregi Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Reciti, 2020. - 716 p. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 19-42.
ISBN 978-615-6255-05-1 kötött
Nyugat-Magyarország - egyháztörténet - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 17. század - adattár
284.1(439-15)(092)"16"(035.5)
[AN 3860788]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2022.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Kegyelem néktek! : [a Kolossé levél magyarázata] / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközs., 2021. - 222 p. ; 21 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-80347-9-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.7.07
[AN 3860689]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2022.
Di Franca, Antonino
Jesus in prophecy and symbol (magyar)
   Jézus a próféciában és a jelképekben : szombatiskolai leckék 2022. első felére / szerző A. Di Franca ; [kiad. a Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes., [2021]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81590-5-0 fűzött
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3860716]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2022.
   Engesztelők imafüzete IV. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Bata M., 2022. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4378-4)
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3872897]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2022.
Ferrero, Bruno (1946-)
L'importante e' la rosa (magyar)
   Ami fontos: a rózsa : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Lehoczky Ágnes]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2022. - 78 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-90-2 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3872841]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2022.
'Jam-dpal-blo-gros, Shar Mkhan-sprul (rinpoche) (1968-)
   A kálacsakra fogadalmakról / Khentrul Rinpocse. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Központ : Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, 2021. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 978-615-5495-35-9 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3860244]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2022.
   Jezsuiták Magyarországon : a kezdetektől napjainkig / [szerk. Szokol Réka és Szőnyi Szilárd] ; [közread. a JTMR ...]. - Budapest : JTMR : Jezsuita K., cop. 2021. - 635 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 627-635.
ISBN 978-963-442-036-1 kötött : 7400,- Ft
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - egyháztörténet - jezsuiták
271.5(439)(091)
[AN 3860299]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2022.
Lozano, Neal (1949-)
Unbound : companion guide (magyar)
   Eloldozva : szabadság Krisztusban : segédkönyv és elmélkedések az Eloldozva szabadító lelkigyakorlathoz : munkafüzet / Neal & Janet Lozano ; [ford. Szelenge Judit és Laczkó István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2021. - 108 p. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 203.)
ISBN 978-615-5259-21-0 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3872848]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2022.
Michie, David (1962-)
The Dalai Lama's cat and the art of purring (magyar)
   A dorombolás művészete / David Michie ; [ford. Kádár Tímea]. - [Budapest] : Totel Books, 2021. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81982-1-9 fűzött : 3990,- Ft
tibeti buddhizmus - ausztrál irodalom - regény
294.321(515)(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3860908]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2022.
Michie, David (1962-)
The Dalai Lama's cat (magyar)
   A dalai láma macskája / David Michie ; [ford. Kádár Tímea]. - [Budapest] : Totel Books, 2021. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81982-0-2 fűzött : 3990,- Ft
tibeti buddhizmus - ausztrál irodalom - regény
294.321(515)(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3860931]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2022.
Muzslainé Nagy Etelka
   Olthatatlan szerelem : a szenvedélyes szerelem titkairól az Énekek éneke alapján / Muzslainé Nagy Etelka ; [kiad. a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány]. - 2. kiad. - [Őrbottyán] : 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, 2022. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4587-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
vallásos irodalom - házasság - bibliamagyarázat
244 *** 265.5 *** 223.9.07
[AN 3872805]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2022.
Ötvös László (1930-)
   Szentírás magyar irodalmunkban : [jelentős debreceni emlékek] / Ötvös László. - Debrecen : Ötvös L., 2021. - 376 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi teológiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 93.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-01-2314-1 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom - bibliakutatás - protestáns irodalom - református egyház - könyvismertetés
22.01 *** 284.2 *** 894.511(091)-97(0:82-95)
[AN 3860569]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2022.
Pap Melinda (1981-)
   Buddhista filozófia a Tang-kori Kínában : az élettelen tárgyak buddhatermészetének elmélete Zhanran A gyémántpenge című értekezésében / Pap Melinda. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int., 2020. - X, 456, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Konfuciusz könyvtár, ISSN 2061-5272 ; 5.)
Kínai nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.: p. 448-[457.]
ISBN 978-963-489-371-4 kötött : 5000,- Ft
Zhanran (711-782). Jin'gang bei
Kína - filozófia - buddhizmus - 8. század
294.3(510)"07" *** 1(510)Zhanran
[AN 3860492]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2022.
Rigoglioso, Marguerite Mary
Mystery tradition of miraculous conception (magyar)
   A szeplőtelen fogantatás misztikus hagyománya : Mária és a szűznemzések eredete / Marguerite Mary Rigoglioso. - Budapest : Angyali Menedék K., 2021. - 187 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 978-615-6115-39-3 kötött : 4990,- Ft
mariológia - ezoterika
232.931.2(089.3) *** 133.25
[AN 3860308]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2022.
Süsüg-ün jula (magyar, mongol)
   Nejicsi szerzetes második élete : az 1756-ban kiadott degedü törölkitü boγda gsnas byu toyin qutuγtu vagisuvara sumati sha sa na dhôza sayin coγtu-yin cedeg doloγan erdem tegüsügsen süsüg-ün jula című mongol nyelvű mű fordítása és szövegkiadása / a bevezetést és a kommentárokat írta, a fordítást és az átírást elkész. Kápolnás Olivér. - Budapest : ELTE Távol-keleti Int., 2020. - [8], 149 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Buddhologica Budapestinensis, ISSN 2560-046X ; 3.)
Bibliogr.: p. 141-149.
ISBN 978-615-81173-1-9 fűzött
Neyiči (toyin) (1671-1703)
szerzetes - tibeti buddhizmus - mongol irodalom - 17. század - vallásos irodalom
294.321(518)(092)Neyiči *** 894.2-97=945.11
[AN 3860544]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2022.
Tisch Bálint Attila
   Démonológiai jegyzetek [elektronikus dok.] / Tisch Bálint Attila. - Szöveg (pdf : 9.6 MB). - [Ecser] : [Tisch B. A.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164918. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0385-3
démonológia - elektronikus dokumentum
235.2
[AN 3830619]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2022.
   Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Egyházmegye / [szerk. P. Szalay Emőke]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015-2020. - 4 db : ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Debreceni Református Egyházmegye
Magyarország - templomi berendezés - református egyház - leltári jegyzék
247 *** 284.2(439-03Debreceni_egyházmegye)(083.8)
[AN 3625648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2020. - 427 p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 36.)
ISBN 978-615-5909-06-1 kötött
[AN 3860327] MARC

ANSEL
UTF-88142 /2022.
Tournyol du Clos, Guy (1939-)
Peut-on se libérer des esprits impurs? (magyar)
   Megszabadulhatunk a gonoszlelkektől? : gyakorlati kalauz a szabadulás felé / Tournyol du Clos ; [ford. Lévai Zoltán András]. - Szolnok : Betlehem, cop. 2021. - 190 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-01-1045-5 fűzött
gonosz szellem - ima
235.2 *** 248.143
[AN 3860894]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2022.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-5 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [kiad. Ferences Rendtartomány Ferences Rendház]. - Mátraverebély : Ferences Rendház, 2022. - 268, [8] p. : ill. ; 15 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-06-7387-7 fűzött
Mátraverebély - zarándoklat - vallásos ének
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 3872847]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2022.
Zimányi József (1917-1998)
   Tűzoszlopoddal jéghegyek között / Zimányi József ; [közread. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, [2022]. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Zimányiné Piros Erzsébet utószavával
ISBN 963-7607-85-4 fűzött
Zimányi József (1917-1998)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Zimányi_J.(0:82-94)
[AN 3872803]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8145 /2022.
   Gyermekélet egykor és ma : az ELTE Néprajzi Intézet hallgatóinak írásai / szerk. Deáky Zita, Bali János. - Budapest : ELTE Néprajzi Int., 2021. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-357-8 fűzött
Magyarország - szocializáció - kulturális antropológia - gyermek - oktatásügy - társadalmi néprajz - társadalomtörténet - 20. század
316.736 *** 316.7-053.2 *** 316.32-053.2(439)"19" *** 37.014(439)"19"
[AN 3860527]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2022.
Horváth Lajos (1938-)
   A zsidó családok Veresegyházon 1950-ig / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-5858-24-6 fűzött : 2800,- Ft
Veresegyház - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Veresegyház)(091) *** 943.9-2Veresegyház
[AN 3860746]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2022.
Höss, Andrea
   aNŐ társkereső naplója [elektronikus dok.] : igaz történet / Andrea Höss. - Szöveg (epub : 937 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
társkeresés - magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
316.472.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3832528]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2022.
Kepes András (1948-)
   Világkép [elektronikus dok.] / Kepes András. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 987 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-045-3
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3872280]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2022.
   Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte : na počesť Anny Divičanovej a k 30. výročiu VÚSM = A magyarországi szlovákok kutatása interdiszciplináris kontextusban : Gyivicsán Anna tiszteletére és az MSZKI 30. évfordulójára = The research of the Slovaks in Hungary in interdisciplinary context : in honor of Anna Gyivicsán and the 30th anniversary of the Research Institute / ed. ... József Demmel [et al.]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2021. - 533, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta partis minoris Slovacae, ISSN 2631-1275)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-25-4 kötött
Magyarország - magyarországi szlovákok - kutatóintézet - emlékkönyv
316.347(=854)(439) *** 061.6(439)
[AN 3860724]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8150 /2022.
Balázsi József Attila
   Orosz - magyar közmondásszótár : 1400 közmondás magyar megfelelőkkel és művelődéstörténeti magyarázatokkal / Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 302 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 261-271.
ISBN 978-963-409-318-3 fűzött : 2990,- Ft
orosz nyelv - közmondás
398.9(=82) *** 808.2-318=945.11
[AN 3860422]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2022.
Good night from all over the world (magyar)
   Varázslatos utazás : esti mesék a világ minden tájáról / ill. Láng Anna ; [ford. Puszta Szilvia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-490-5 kötött : 5499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3872669]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2022.
Kunos Ignác (1860-1945)
   Ezeregy nappal meséi : kilencvennyolc török népmese Kúnos Ignác lejegyzésében / ford. és az előszót írta Tasnádi Edit ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Dallos Edina] ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : ELKH BTK, 2021. - 510 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-065-9 kötött : 3500,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - törökök - népmese - mese
398.21(=943.5) *** 894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3860934]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2022.
   A moldvai magyarság kutatása a 21. században : tanulmányok Domokos Pál Péter tiszteletére / szerk. Iancu Laura ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (ELKH). - Budapest : BTK NTI ELKH, 2021. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6014-35-1 fűzött : 3300,- Ft
Domokos Pál Péter (1901-1992)
Magyarország - Moldva - határon túli magyarság - moldvai csángók - magyar néprajz - etnográfus - 20. század - emlékkönyv
39(=945.11)(498.3) *** 316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 39.001(439)(092)Domokos_P.P.
[AN 3860710]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2022.
Neszmélyi Károly (1945-)
   Népi szellemiség a művészetben : zene, tánc, festészet, szobrászat, színjátszás, film, építészet, oktatás, falukutatás, néprajz : tanulmány / Neszmélyi Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2021. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5683-36-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - művészeti élet - kulturális élet - népiesség - 20. század
39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11) *** 316.7(439)"19"
[AN 3860920]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2022.
   Pont, pont, vesszőcske : [legkisebbek magyar népmeséi] / [Bajzáth Mária vál.] ; [ill. Kürti Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 95, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 95-[96].
ISBN 978-963-599-056-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - mondóka
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3872682]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2022.
Schram, Peninnah
The apple tree's discovery (magyar)
   Az almafa és a csillagok / Peninnah Schram és Rachayl Eckstein Davis ; Tóth Anita rajz. ; [ford. Kardos Ágnes, Komoróczy Szonja Ráhel]. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2022. - 20 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 5.)
ISBN 978-963-88432-9-6 fűzött
gyermekirodalom - zsidóság - népmese
398.21(=924)(02.053.2)
[AN 3860648]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2022.
Szacsvay Éva (1945-)
   Tárgyak és folklór : válogatott tanulmányok a 75 éves Szacsvay Évától / [szerk. Muntagné Tabajdi Zsuzsanna] ; [kiad. az ELTE BTK Néprajzi Intézet és a Néprajzi Múzeum]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int. : Néprajzi Múz., 2021. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-418-6 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - népművészet - folklór
39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 398(=945.11)
[AN 3860483]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2022.
   Száz plusz tíz : jubileumi kötet : Tárkány Szücs Ernő (1921-1984), Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, 2011-2021 / szerk. Nagy Janka Teodóra, Bognár Szabina, Szabó Ernő. - Szekszárd : PTE KPVK ; [Budapest] : BTK NTI, 2021. - 457 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és spanyol nyelven
ISBN 978-963-429-793-2 kötött
Tárkány Szücs Ernő (1921-1984)
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - jogtörténet - jogszokás - kutatócsoport - 20. század - emlékkönyv
39.001(439)(092)Tárkány_Szücs_E. *** 39(=945.11) *** 34(439)(091) *** 340.141(439) *** 061.28(439)
[AN 3861001]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2022.
Szilágyi Miklós (1939-2019)
   Közelítések Tiszafüred néprajzához : személyes emlékek és ifjú koromban gyűjtött néprajzi adalékok / Szilágyi Miklós ; [szerk. Szilágyi Márton, Szilágyi Zsófia] ; [kiad. az ELTE BTK Néprajzi Intézet és a Néprajzi Múzeum]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int. : Néprajzi Múz., 2021. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-417-9 fűzött
Tiszafüred - magyar néprajz - folklór
398(=945.11)(439-2Tiszafüred)
[AN 3860525]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2022.
   Toppantós : legkisebbek mondókás- és verseskönyve / szerk. Lovász Andrea ; [Kismarty-Lechner Zita ill.]. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 276 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-82-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers - antológia
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3872656]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8161 /2022.
Bouhuys, Mies (1927-2008)
Anne Frank is niet van gisteren (magyar)
   Anna Frank nem esett a feje lágyára : a lány a napló mögött / Mies Bouhuys ; Für Emil illusztrációival. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2022. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5480-78-2 kötött : 3800,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - író - történelmi személy - 20. század - életrajzi regény
323.12(=924)(492)(092)Frank,_A.(0:82-31) *** 839.31(092)Frank,_A.(0:82-31) *** 839.31-312.6=945.11
[AN 3860914]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2022.
Czeferner Dóra (1988-)
   Kultúrmisszió vagy propaganda? : feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten / Czeferner Dóra. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 286 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 249-275.
ISBN 978-963-416-290-2 kötött : 3200,- Ft
Neues Frauenleben
A nő és a társadalom
A nő
Magyarország - Ausztria - nőmozgalom - feminizmus - sajtótörténet - folyóirat - századforduló
329.7-055.2(436)"190/191" *** 329.7-055.2(439)"190/191" *** 070(439)"190/191" *** 070(436)"190/191" *** 070(439)A_nő_és_a_társadalom *** 070(439)A_nő *** 070(436)Neues_Frauenleben
[AN 3860932]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2022.
Griger Miklós (1880-1938)
   Griger Miklós feljegyzései / szerk., a bevezetőt írta, jegyzetekkel ell. Mózessy Gergely. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2022. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, ISSN 1588-7847 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88071-9-9 fűzött
Griger Miklós (1880-1938)
Sóskút - Magyarország - katolikus pap - politikus - egyházközség - helytörténet - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - előadóbeszéd - memoár - történelmi forrás
32(439)(092)Griger_M.(042) *** 282(439)(092)Griger_M.(093) *** 282(439-2Sóskút)"191/193"(093) *** 943.9-2Sóskút
[AN 3860640]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2022.
Holländer Margit (1926-1987)
   Lágerutazás [elektronikus dok.] : Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről, 1945-1946 / a bevezetőt és az utószót írta, a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Huhák Heléna, Szécsényi András. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-193-9
Magyarország - holokauszt - zsidóság - hétköznapi élet - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár - napló - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 943.9"1945/1946"(0:82-94)
[AN 3872497]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2022.
Kis János (1943-)
   Szabadságra ítélve : életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással / Kis János. - 2. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 759 p. ; 21 cm. - (Kis János válogatott művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-260-8 kötött : 5990,- Ft
Kis János (1943-)
Magyarország - filozófus - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Kis_J..(047.53) *** 1(439)(092)Kis_J..(047.53)
[AN 3872867]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2022.
   Magyarország előre megy, nem hátra! : programadó kongresszus 2021 : [2021. november 14., ... Budapest] / [közread. a] Fidesz. - Budapest : Fidesz - M. Polgári Szövets., [2021]. - 139 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-01-3820-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - párt - 21. század - előadóbeszéd - pártkongresszus
323(439)"202"(042) *** 061.3(439-2Bp.)"2021" *** 329(439)Fidesz(042)
[AN 3860642]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2022.
   Magyarország külkapcsolatai, 1945-1990 / szerk. Horváth Sándor, Kecskés D. Gusztáv, Mitrovits Miklós ; [a mutatókat kész. Mitrovits-Félix Nóra]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 639 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Kézikönyvek, ISSN 2786-3026)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-285-8 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - külkapcsolat - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - rendszerváltás
327(439)"1945/199"
[AN 3861019]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2022.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Benjamin, ... Zsuppán András]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 362, [1] p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-346.
ISBN 978-963-355-915-4 fűzött : 4999,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3872686]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2022.
Nagy Iván (1904-1972)
   Klikkharcok az emigrációban : Nagy Iván (1904-1972) délvidéki emigráns magyar politikus válogatott iratai, 1949-1954 / közread. Dévavári Zoltán. - Budapest : Külgazd. és Külügymin. : ELKH BTK, 2021. - 236 p. ; 24 cm. - (Lymbus kötetek, ISSN 1787-1867 ; 4.)
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 978-963-416-279-7 kötött
Nagy Iván (1904-1972)
Vajdaság - politikus - határon túli magyarság - emigráció - nyugati magyarság - 1945 utáni időszak - 20. század - levelezés
32(497.11)(=945.11)(092)Nagy_I.(044) *** 325.25(=945.11)(100)"1945/195"(044)
[AN 3860970]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2022.
Ötvös Péter (1946-)
   Az otthon elhagyása, félelem és reménység : "elég nehéz, hogy egyedül vagyok" / Ötvös Péter. - Budapest : Kossuth : MTA KIK ; Eger : EKE, 2021. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
A függelék német nyelven. - Bibliogr.: p. 343-394.
ISBN 978-963-544-529-5 kötött : 4990,- Ft
Közép-Európa - Habsburg Birodalom - Magyarország - művelődéstörténet - irodalmi élet - migráció - cenzúra - könyvtörténet - ellenreformáció - vallásüldözés - 16. század - 17. század
325.1(4-11)"15/16" *** 284(4)"15/16" *** 282(4)"15/16" *** 272 *** 351.751(436)"15/16" *** 930.85(4)"15/16" *** 09(4-11)"15/16"
[AN 3860226]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2022.
Sutarski, Konrad (1934-)
   A Visegrádi Szövetség Trianon tükrében / Konrad Sutarski ; [ford. Sutarski Szabolcs, Szenyán Erzsébet]. - Budapest : Püski, 2021. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-329-7 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - külpolitika - 20. század - 21. század - trianoni békeszerződés - Visegrádi államok
327(4-11)"19/201" *** 341.382"1920" *** 327(439)"19/201"
[AN 3860822]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2022.
Tóth Judit
   Kulákbánat : kulákellenes propaganda a Ludas Matyiban / Tóth Judit. - Székesfehérvár : Világok, 2021. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-334.
ISBN 978-615-01-0337-2 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - vicclap - kulák - belpolitika - politikai propaganda - Rákosi-korszak - karikatúra
323.325(439)"195" *** 070.487(439)"195" *** 32.019.5(439)"195" *** 741.5(439)"195" *** 323(439)"195"
[AN 3860799]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2022.
   Towards the rise of Eurasia competing geopolitical narratives and responses / [Géza Salamin, Péter Klemensits ed.]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2021. - 202 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-888-6 kötött
Európa - Ázsia - geopolitika - gazdaságpolitika - nemzetközi kapcsolat - 21. század
327(5)"200/202" *** 338.2(4)"200/202" *** 327(4)"200/202" *** 338.2(5)"200/202"
[AN 3860449]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2022.
Zsindely Ferenc (1891-1963)
   Miniszter a frontvonalban : Zsindely Ferenc naplója, 1941. február 25 - 1946. március 9. / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Szekér Nóra ; [közread. az] ÁBTL ... - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2021. - 793, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 765-778.
ISBN 978-615-6339-33-1 kötött : 6950,- Ft
Zsindely Ferenc (1891-1963)
Magyarország - politikus - miniszter - magyar történelem - politikatörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század - napló - történelmi forrás
32(439)(092)Zsindely_F.(0:82-94) *** 943.9"194"(093) *** 32(439)"194"(093)
[AN 3861059]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8175 /2022.
   Akikre büszkék vagyunk / szerk. Szalai-Lászlók Kitti, Rigóné Kovács Gabriella ; kiad. Összefogás Nagylócért Egyesület. - Nagylóc : Összefogás Nagylócért Egyes., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3839-8 fűzött
Nagylóc - híres ember - helytörténet - helyi társadalom - interjú
929(439-2Nagylóc)(047.53) *** 943.9-2Nagylóc
[AN 3860676]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2022.
Barta M. János
   "...valamely Istenét, vallását, királlyát és hazáját igazán szerető nemes ember..." : egy 17. századi főnemes, gróf Csáky István országbíró pályaképe / Barta M. János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 527 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 388-415.
ISBN 978-963-489-379-0 fűzött
Csáky István (1635-1699)
Magyarország - történelmi személy - országbíró - magyar történelem - 17. század
943.9(092)Csáky_I. *** 943.9"16"
[AN 3860736]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2022.
   Byzance et l'Occident VI : vestigia philologica / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2021. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 45.)
A Budapesten, 2019. nov. 25-28. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-46-7 fűzött
Bizánci Birodalom - Európa - bizantinológia - irodalomtörténet - művelődéstörténet - középkor
930.85(495.02) *** 82(4)"04/14"
[AN 3860531]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2022.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
A szabadságharcos (angol)
   The Hungarian freedomfighter, 1956 : a life in the spirit of the Hungarian freedomfighter / Robert Gyula Cey-Bert ; [... transl. Püski Csaba]. - Budapest : Püski, 2021. - 355 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-325-9 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - regény - fordítás
943.9"1956"(0:82-31) *** 894.511-31=20
[AN 3860856]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2022.
   Erdélyi okmánytár : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez = Codex diplomaticus Transsylvaniae : diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. - Budapest : Akad. K., 1997-. - 25 cm
A 3. kötettől közrem. Hegyi Géza és W. Kovács András. - A bev. tanulmány román és német nyelven is
ISBN 963-05-7246-X *
Erdély - magyar történelem - történelmi forrás
943.921(093)
[AN 268755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1373-1389. - 2021. - 586 p. + 2 mell. - (Publicationes Archivi Hungariae Nationalis. II., Fontes, ISSN 2560-0400 ; 60.)
Bibliogr.: p. 13-32.
ISBN 978-963-631-298-5 kötött : 3600,- Ft
Erdély - magyar történelem - 14. század - okmánytár
943.921"137/138"(093)
[AN 3860778] MARC

ANSEL
UTF-88180 /2022.
Estók János (1958-)
Híres nők a magyar történelemben (új kiadása)
   Nők a magyar történelemben. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 153 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Szerzők Estók János, Szerencsés Károly
ISBN 978-963-544-227-0 kötött : 3390,- Ft
Fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-544-227-0)
Magyarország - történelmi személy - híres ember - nő - művelődéstörténet
943.9-055.2(092) *** 930.85(439) *** 929-055.2(439)
[AN 3860486]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2022.
Fried Ilona (1952-)
   Egy város keresi önmagát : Trieszt, 1860-1954 / Fried Ilona. - [Budapest] : Garbo Kv., cop. 2022. - 328 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6292-20-9 fűzött : 4790,- Ft
Trieszt - helytörténet - művelődéstörténet
943.6/.9-2Trieszt *** 930.85(436/439-2Trieszt) *** 945-2Trieste"19"
[AN 3860480]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2022.
Gombos László
   Hidegháború és még 30 év / Gombos László. - 2. bőv., jav. kiad. - [Kecskemét] : Szerző, cop. 2022. - 264 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 248-254.
ISBN 978-615-6297-07-5 fűzött : 5990,- Ft
világtörténelem - hidegháború - 20. század - ezredforduló
94"194/201"
[AN 3872866]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2022.
   Gyökerek - hagyományok és kultúra, elődeink öröksége = Korene - tradície a kultúra, odkaz našich predkov / [kiad. Galgagyörk Község Önkormányzata]. - Galgagyörk : Önkormányzat, 2021. - 39 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött
Jóka - Galgagyörk - helytörténet - helyismeret - határ menti kapcsolat
943.76-2Jóka *** 943.9-2Galgagyörk *** 908.437.6-2Jóka *** 908.439-2Galgagyörk
[AN 3860680]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2022.
Horváth Lajos (1938-)
   Veresegyház népének névszerinti összeírásai, 1546-1720 / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 79 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-5858-20-8 fűzött : 2100,- Ft
Veresegyház - helyi társadalom - helytörténet - névjegyzék
943.9-2Veresegyház *** 050.8 *** 929(439-2Veresegyház)
[AN 3860739]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2022.
   Keresztvíztől sírkeresztig : családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában, 1526-1700 / közzéteszi Hanák Béla, Szabó András Péter. - Budapest : ELKH BTI TTI, 2021. - 2 db (1285 p.) : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
ISBN 978-963-416-265-0 kötött : 5900,- Ft
Kassa - Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - családi élet - hétköznapi élet - 16. század - 17. század - levelezés - levéltári irat - meghívó - történelmi forrás
930.253(437.6-2Kassa) *** 392.3(439)"15/16"(093) *** 930.85(439)"15/16"(093) *** 316.32(439)"15/16"(093) *** 316.356.2(439)"15/16"(044)
[AN 3861023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 758 p. - (Magyar családtörténetek: források, ISSN 2631-1429 ; 4.)
[AN 3861034] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 759-1285. - (Magyar családtörténetek: források, ISSN 2631-1429 ; 5.)
Bibliogr.: p. 1124-1239.
[AN 3861038] MARC

ANSEL
UTF-88186 /2022.
László Andor
   "Két szék között a földön nem is akarunk maradni" : Bocskai István fejedelemségének nyomában / László Andor. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-84-3 kötött : 4200,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
magyar történelem - uralkodó - külpolitika - török hódoltság - tizenötéves háború - 16. század - 17. század
943.9"159/160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 327(439)"159/160"
[AN 3860857]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2022.
Monok István (1956-)
   A könyv és az olvasás Zalamerenyén, 1746-1846 / Monok István. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 179-199.
ISBN 978-963-544-566-0 kötött : 3990,- Ft
Zalamerenye - könyvkultúra - művelődéstörténet - magánkönyvtár - 18. század - 19. század - könyvtári katalógus
930.85(439-2Zalamerenye)"17/18" *** 09(439-2Zalamerenye)"17/18" *** 027.1(439-2Zalamerenye)"17/18" *** 017.1(439-2Zalamerenye)
[AN 3860633]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2022.
Rőczey János (1927-)
   56-os naplóm / Rőczey János. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-191-1 kötött : 2900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - napló
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3860951]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2022.
Székely Ferenc (1951-)
   Egyszer úgyis boldogok leszünk : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2021. - 190, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-98-9 fűzött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(=945.11)(498.4)(047.53)
[AN 3860497]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2022.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Utak a senkiföldjén : kitörés, 1945 / Ungváry Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2021. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 451-454.
ISBN 978-963-475-522-7 kötött : 4999,- Ft
Budapest - magyar történelem - hadtörténet - ostrom - második világháború - levelezés - napló - memoár - interjú - történelmi forrás
943.9-2Bp."1945"(093) *** 355.48(439-2Bp.)"1945"(093)
[AN 3860595]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2022.
Veres Péter Tibor (1941-)
   Caucasian Albania : a country from the depths of the centuries / Peter Tibor Veres ; [közread. a] Z-füzetek Alapítvány. - Budapest : Z-füzetek Alapítvány, 2021. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6136-03-9 fűzött
Kaukázus - őstörténet - néprajz
930.8(4-924.72) *** 903.8(=00)(479) *** 39(4-924.72)
[AN 3860609]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2022.
Vitkay László
   Őstörténetünk tudatos és tervszerű eltüntetéséről.. : a finnugorizmus kártékony tevékenysége : második rész / Vitkay László. - Budapest : Püski, 2021. - 106, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-302-330-3 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelvészet - nyelvtörténet - magyar nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 809.451.1-53(089.3)
[AN 3860825]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2022.
   Zsigmondkori oklevéltár. - Budapest : Akad. K. : MOL, 1951-. - 25 cm
Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
magyar történelem - 14. század - 15. század - Zsigmond-kor - történelmi forrás
943.9"13/14"(093)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., 1427 / közzéteszi C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint, Mikó Gábor. - 2020. - 623 p. - (Publicationes Archivi Hungariae Nationalis. II., Fontes, ISSN 2560-0400 ; 59.)
Bibliogr.: p. 15-36.
ISBN 978-963-631-294-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3860782] MARC

ANSEL
UTF-88194 /2022.
Zsoldos János (1939-2019)
   Napló, 1956 / Zsoldos János ; [jegyzetekkel ell. Győri L. János] ; [szerk. Bálint Ágnes] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei. - Debrecen : TTRE Közgyűjteményei, 2021. - 34, [45] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolatával
ISBN 978-615-81564-4-8 fűzött
Debrecen - magyar irodalom - helytörténet - 1956-os forradalom - napló
943.9-2Debrecen"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3860476]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8195 /2022.
   Autóstoppal Lengyelországban : visszaemlékezések / [... szerkesztője Zajti Ferenc]. - Budapest : Nap K., 2021. - 338 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-332-183-6 kötött : 3990,- Ft
Lengyelország - helyismeret - utazás - magyarok külföldön - fiatal felnőtt - 1960-as évek - 1970-es évek - memoár
908.438(0:82-94) *** 379.85(=945.11)(438)"196/197"(0:82-94)
[AN 3860946]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2022.
Gerzsenyi Gabriella
   Brüsszel után szabadon : történetek a közelmúltból / Gerzsenyi Gabriella. - Budapest : Nap K., 2021. - 247 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-332-187-4 kötött : 3900,- Ft
Belgium - helyismeret - memoár
908.493(0:82-94)
[AN 3860949]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2022.
Végvári Györgyi
   Házak, arcok, legendák 3 = Häuser, Profile, Legenden 3. / [írta, szerk. ... Végvári Györgyi] ; [... ford. Sápi Éva, Hertai Katinka és Hantosné Reviczky Dóra] ; [kiad. Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros]. - Kismaros : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 79 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-3578-6 fűzött
Kismaros - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kismaros(084.12) *** 943.9-2Kismaros(084.12)
[AN 3860678]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8198 /2022.
   Fejedelmi prefektusok Erdélyben : források a kora újkori Erdély igazgatástörténetéhez / bev. tanulmánnyal közli Mátyás-Rausch Petra, Szalai Ágnes. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 384 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-272-8 kötött : 3200,- Ft
Erdély - gazdasági igazgatás - pénzügy - 17. század - történelmi forrás
351.822(439.21)"16"(093)
[AN 3860929]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2022.
   GDPR enforcement directory [elektronikus dok.] / comp. by Zoltán Tőzsér. - 12. ed. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - [Veresegyház] : [Tőzsér Z.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166413. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8907-2
Európai Unió - adatvédelem - személyi adat - jogsértés - döntvénytár - elektronikus dokumentum
342.721(4-62)(094.92) *** 659.2.012.8(4-62)(094.92)
[AN 3840446]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2022.
   A jog tudománya, a mindennapok joga VI : konferenciakötet / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK, 2021. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-345-1 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3860582]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2022.
Kovács Lajos (1949-)
   Emberölések nyomozása / Kovács Lajos, Bói László, Girhiny Kornél. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 299 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 295-298.
ISBN 978-963-531-750-9 fűzött
Magyarország - emberölés - nyomozás - kriminalisztika
343.14(439) *** 343.98(439) *** 343.61
[AN 3872896]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2022.
Moore, Jonathan J. (1964-)
Hung, drawn and quartered (magyar)
   A halálbüntetés története / Jonathan J. Moore ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 255 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-544-523-3 fűzött : 4990,- Ft
halálbüntetés - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
343.25(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3860813]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2022.
Moore, Jonathan J. (1964-)
Shot, stabbed and poisoned (magyar)
   A történelem leghírhedtebb merényletei / Jonathan J. Moore ; [ford. Pál Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-963-544-522-6 fűzött : 4990,- Ft
gyilkosság - politikai merénylet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
343.611(100)(091) *** 323.285(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3860812]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2022.
   Nagykommentár az ügyvédi törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényhez / szerk. Bánáti János, Baranyi Bertold. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021
Lezárva: 2021. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-967-2
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
Magyarország - ügyvéd - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.965(439)(094)(036)
[AN 3872302]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2022.
Siklósi Iván (1979-)
   A custodia-felelősség problémái a római jogban / Siklósi Iván. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 623 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 54.)
Bibliogr.: p. 583-603. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-312-338-6 kötött
felelősség - római jog
347.51(37)
[AN 3860756]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2022.
   Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon / [szerkbiz. Kunt Gergely, Nagy Gábor, Sz. Halász Dorottya]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2021. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-62-3 fűzött
Magyarország - jogtörténet - középkor - újkor - esettanulmány
34(439)"12/17"
[AN 3860613]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2022.
Völcsey Balázs
   Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján / Völcsey Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 531 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 55.)
Lezárva: 2020. nov. - Bibliogr.: p. 493-521.
ISBN 978-963-312-337-9 kötött
Magyarország - Németország - Svájc - peres eljárás - polgári eljárás - eljárásjog - összehasonlító jog
347.953(439) *** 347.953(430) *** 347.953(494) *** 340.5
[AN 3860750]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8208 /2022.
Bérczi Endre
   Ember tervez, háború végez : a császári és királyi 101-es békéscsabai gyalogezred tartalékos főhadnagyának első világháborús memoárja / Bérczi Endre ; [szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Cseresznyés János]. - [Gyula] : Cseresznyés J., cop. 2021. - 328 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2762-0 fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - magyar irodalom - első világháború - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3860481]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2022.
Krámli Mihály (1971-)
   Austro - Hungarian battleships and battleship designs, 1904-1914 [elektronikus dok.] / Mihály Krámli. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170328. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-44-0
Osztrák - Magyar Monarchia - hadihajó - haditengerészet - századforduló - elektronikus dokumentum
623.82(436/439)"190/191" *** 359(436/439)"190/191"
[AN 3872597]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2022.
Szabó Péter (1959-)
   Keleti front, nyugati fogság [elektronikus dok.] : a magyar honvédség a második világháborúban és azután, 1941-1946 / Szabó Péter. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2018. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-191-5
Magyarország - Szovjetunió - Nyugat-Európa - hadtörténet - haderő - munkaszolgálat - fogolytábor - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
355.48(439)"194" *** 355.253.7(439)"1939/1945" *** 355.257.7(4-15)(=945.11)"1945/1946" *** 355.48(47)"1941/1943"
[AN 3872527]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2022.
   Titkos hidak : az állambiztonság és az emigráció kapcsolatai, 1945-1989 / szerk. Palasik Mária, Pócs Nándor. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2021. - 267 p. : ill. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6339-31-7 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - emigráció - állambiztonság - hírszerzés - politikai propaganda - nyugati magyarság - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - esettanulmány
355.40(439)"1945/198" *** 327.84(439)"1945/198" *** 325.25(=945.11)(100)"1945/198" *** 32.019.5(439)"1945/198"
[AN 3861056]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8212 /2022.
   International and European taxation : selected topics / Attila Arányi [et al.] ; Gábor Kecső ed. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 331 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-339-3 kötött
Európai Unió - adóügy - nemzetközi pénzügy
336.2(100) *** 336.2(4-62)
[AN 3860773]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2022.
Kajdi Csaba (1974-)
   A nagy Cyla-sztori / Papp Gergő Pimaszúr, Kajdi Csaba. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 371 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-742-5 kötött : 4999,- Ft
Kajdi Csaba (1974-)
Magyarország - vállalkozó - modellügynökség - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Kajdi_Cs.(047.53) *** 79.071.2
[AN 3860677]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2022.
Nádas Ágnes, S.
   Top secretary : a professzionális vezetői asszisztencia kulisszatitkai / S. Nádas Ágnes. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 242 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 978-963-443-773-4 fűzött
ügyvitelszervezés - irodai munka - ügyviteltechnika - rendezvényszervezés - illemtan
651 *** 658.1.012.63 *** 395
[AN 3860864]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2022.
   New perspectives in serving customers, patients and organizations : a Festschrift for Judit Simon / Ildikó Kemény, Zsuzsanna Kun eds. ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2021. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-868-8 fűzött
marketing - ügyfélmarketing - ügyfélkapcsolat - emlékkönyv
658.8 *** 658.8.009.7 *** 658.85
[AN 3860518]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2022.
Rakonczai János (1950-)
   Elfogyasztott jövőnk? : globális környezeti és geopolitikai kihívásaink / Rakonczai János. - Budapest : BCE, 2021. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.: p. 375-383.
ISBN 978-963-503-872-5 kötött
globalizáció - fenntartható fejlődés - globális probléma - geopolitika - környezeti politika - környezetvédelem - éghajlatváltozás - emberi ökológia - környezeti tudatosság
339.9 *** 504.03 *** 327(100) *** 504.06 *** 551.583 *** 504.75
[AN 3860458]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2022.
   Regionális innováció, vállalkozás és gazdasági növekedés [elektronikus dok.] / szerk. Varga Attila ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Pécs : PTE KTK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165363. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-629-4
Magyarország - Európa - innováció - vállalkozásfejlesztés - gazdasági fejlődés - fejlesztési politika - versenyképesség - elektronikus dokumentum
658.1.012.4(439) *** 658.1.012.4(4) *** 339.137.2(4) *** 332.14(439) *** 330.341.1(439) *** 330.341.1(4) *** 330.34(439) *** 330.34(4) *** 332.14(4) *** 339.137.2(439)
[AN 3833808]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2022.
Sebők Marianna
   Adatgyűjtés, adatfeldolgozás [elektronikus dok.] : "B" ágazat munkaerőpiaca górcső alatt / Sebők Marianna. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2021
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165158. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80901-1-7
Észak-magyarországi régió - Magyarország - munkaerő-mobilitás - foglalkoztatás - munkaerőpiac - bányászat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5(439Észak-magyarországi_régió)"201/202"(083.41) *** 331.55(439)"201/202"(083.41) *** 622(439Észak-magyarországi_régió)"201/202"(083.41)
[AN 3832486]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2022.
Siskáné Szilasi Beáta
   A munkaerőpiaci átmenet és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a foglalkoztatás, munkaügy kritikus kérdései a bányászat, kőfejtés ágazatban [elektronikus dok.] / szerzők Siskáné Szilasi Beáta, Molnár József ; térk. Pecsmány Péter ; [közread. a] Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Miskolc] : ME MFK, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165159. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80901-2-4
Észak-magyarországi régió - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - bányászat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5(439Észak-Magyarország)"201"(083.41) *** 622(439Észak-Magyarország)"201"(083.41)
[AN 3832496]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2022.
Veress Árpád
   Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár 2.0 / [Veress Árpád]. - Jav., bőv., aktualizált kiad. - [Budapest] : ExNB Notified Body, [2022]. - 264 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-4073-5 kötött
Magyarország - munkavédelem - robbanásvédelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 614.83
[AN 3872869]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8221 /2022.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Les parents se séparent (magyar)
   Válnak a szüleim / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz, 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-76-6 kötött : 2499,- Ft
válás - gyermekkönyv
364.286(02.053.2)
[AN 3860280]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2022.
Kováts Laura Rozália (1999-)
   Belső tenger : Rozi igaz története / Kováts Laura Rozália. - [Budapest] : Partvonal, 2021. - 186, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-42-3 fűzött : 3299,- Ft
Kováts Laura Rozália (1999-)
mozgássérült - testnedv-elvezetés - liquor - gyermekgyógyászat - magyar irodalom - memoár
364.262-053.2/.6(0:82-94) *** 894.511-94 *** 616.831(0:82-94)
[AN 3860365]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2022.
Kováts Laura Rozália (1999-)
   Belső tenger : Rozi igaz története / Kováts Laura Rozália. - 2. utánny. - [Budapest] : Partvonal, 2022. - 186, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-42-3 fűzött : 3299,- Ft
Kováts Laura Rozália (1999-)
mozgássérült - testnedv-elvezetés - liquor - gyermekgyógyászat - magyar irodalom - memoár
364.262-053.2/.6(0:82-94) *** 894.511-94 *** 616.831(0:82-94)
[AN 3872904]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2022.
Nemes Roland
   Ingatlanbefektetők bibliája: befektetési célú lakás, családi ház és piac elemzések : [ingatlan elemző rendszer: 2. rész, befektetési célú elemzések] / Nemes Roland. - [S.l.] : Publio, 2021. - 477 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-443-828-1 fűzött
lakás - családi ház - adásvétel - ingatlanpiac - lakáspiac
365.262.1 *** 332.72 *** 332.8
[AN 3860844]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8225 /2022.
Batliner, Gisela
Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern (magyar)
   Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése : szülőknek szóló könyv a hallás és a beszéd korai elsajátításáról / Gisela Batliner ; [ford. Csányi Yvonne] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2021. - 190 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-7155-96-3 fűzött
képességfejlesztés - logopédia - fejlesztő játék - nagyothalló - gyermek
37.025 *** 376.36 *** 616.28-008.1-053.2
[AN 3860758]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2022.
Bognár József
   A testnevelőtanár-képzésre vonatkozó dokumentumok egységessége az elvek, tartalmak és értékek mentén [elektronikus dok.] : a képzési kimeneti követelmények, a pedagóguskompetenciák, a pedagóguséletpálya-modell és a NAT 2020 összevetése / Bognár József. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165286. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-185-7
pedagógusképzés - minőségbiztosítás - pedagógus - kompetencia - testnevelés - tantárgy - elektronikus dokumentum
371.13 *** 372.879.6 *** 65.018
[AN 3833351]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2022.
   Emelt szintű érettségi 2021 : kidolgozott szóbeli tételek : magyar nyelv és irodalom. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 114 p. ; 24 cm
Gerinccím: Magyar nyelv és irodalom : szóbeli tételek 2021. - Bibliogr.: p. 111-114.
ISBN 978-963-13-6720-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - magyar nyelvtan - tantárgy - érettségi tétel
372.882(079.1) *** 372.880.945.11(079.1)
[AN 3872779]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2022.
   Emelt szintű érettségi 2021 : kidolgozott szóbeli tételek : történelem. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 139 p. ; 24 cm
Gerinccím: Történelem : szóbeli tételek 2021. - Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-963-13-6721-8 fűzött : 1990,- Ft
történelem - tantárgy - érettségi tétel
372.893(079.1)
[AN 3872781]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2022.
Gesztelyi Hermina
   Textusok és textilek : az erényes nő műveltsége a 17-18. században / Gesztelyi Hermina. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2021. - 263 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 231-252.
ISBN 978-615-81564-3-1 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - nőnevelés - nőtörténet - kézimunka - hitélet - 17. század - 18. század
37.04-055.2(439)"17/18" *** 930.85-055.2(439)"16/17" *** 745.52(439)"16/17" *** 248.1-055.2(439)"15/16"
[AN 3860204]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2022.
   Hatékony jegyzetelés [elektronikus dok.] : hogyan hódítsd meg a tananyaghegyeket? / Lantos Mihály [et al.]. - Szöveg (epub 12.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-516-6
tanulás - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3830972]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2022.
   Ispitivanje rada stručnjaka za rad sa mladima na području društvene kulture u malim naseljima [elektronikus dok.] : završno izvješće istraživanja / sast. Gábor Takács ; izd. Zaklada za invalide porječja Rinya ..., Samouprava općine Nagydobsza ... - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - [Görgeteg] : Zakl. za invalide porječja Rinya ; [Nagydobsza] : Samouprava općine Nagydobsza, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167080. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9540-0
Nagydobsza - Kórógy - kulturális szolgáltatás - kulturális élet - közösségfejlesztés - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
374-053.2(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 374-053.2(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 379.8-053.2(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 379.8-053.2(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 316.45(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 316.45(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 376(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 376(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41)
[AN 3844964]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2022.
Kmety Adrien
   Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713-1852 / Kmety Adrien, Szögi László. - Eger : Líceum K. : Esterhazyanum Kutatócsop. ; [Budapest] : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - 846 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 24.). (Eszterházy Károly püspök és kora, ISSN 2786-2178 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-054-6 kötött
Eger - egyetemi hallgató - egyetem - 18. század - 19. század - adattár
378.18(439-2Eger)"171/183"(035.5) *** 378.6(439-2Eger)"171/183"
[AN 3860443]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2022.
Lendvai Lilla
   Jó(l) vagy? : a Nyitott Kör tanári jólléttel kapcsolatos színházi nevelési foglalkozássorozatának vizsgálata művészeten alapuló részvételi akciókutatással / Lendvai Lilla, Dóczi-Vámos Gabriella, Jozifek Zsófia. - [Budapest] : Nyitott Kör Egyes., 2021. - 117 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-108.
ISBN 978-615-01-2520-6 fűzött
Magyarország - pedagógus - mentálhigiénia - jól-lét - tanár-diák kapcsolat - drámapedagógia - 21. század
371.383.1(439)"202" *** 37 *** 613.865 *** 316.728 *** 37.064.2
[AN 3860752]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2022.
   A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1921-1950 / szerk. és összeáll. Kovács Adrienn, Pálmai Dóra, Polyák Petra. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2021. - 329 p. ; 31 cm. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai, ISSN 2063-2355 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-818-2 kötött
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs). Jog- és Államtudományi Kar
Pécs - egyetem - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - történeti feldolgozás - történelmi forrás
378.6(439-2Pécs).096"192/195"(093)
[AN 3860990]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2022.
   Pedagógiai változások - a változás pedagógiája III / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE : Szaktudás K., 2021. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Az Esztergomban, 2021. nov. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-575-040-5 fűzött
pedagógia - pedagógiai munka - didaktika
37 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3860922]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2022.
Rapos Nóra (1972-)
   Tehetséggondozáshoz kapcsolódó tartalmi elemek a pedagógusképzésben [elektronikus dok.] / szerzők Rapos Nóra, Lénárd Sándor. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Nemzeti Tehetség Közp., 2021. - (Tehetségműhely, ISSN 2560-1121 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165132. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6198-03-7
Magyarország - pedagógusképzés - tehetséggondozás - 21. század - elektronikus dokumentum
371.13(439)"201" *** 376.545(439)"201"
[AN 3832304]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2022.
   A research on youth service professionals working in the fields of community culture in small settlements [elektronikus dok.] : final research publication / ed. by Gábor Takács ; publ. by Found. for Physically Disabled Persons of the Rinya-region, Municipality of Nagydobsza. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - [Görgeteg] : Found. for Phisically Disabled Persons of the Rinya-reg. ; [Nagydobsza] : Municipality of Nagydobsza, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165182. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9539-4
Nagydobsza - Kórógy - kulturális szolgáltatás - kulturális élet - közösségfejlesztés - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
374-053.2(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 379.8-053.2(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 379.8-053.2(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 374-053.2(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 316.45(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 316.45(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41) *** 376(439-2Nagydobsza)"201/202"(083.41) *** 376(497.12-2Kórógy)"201/202"(083.41)
[AN 3832680]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2022.
Siposs András (1957-)
   Emelt szintű érettségi 2021 : kidolgozott szóbeli tételek : matematika. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Siposs András. - Gerinccím: Matematika : szóbeli tételek 2021
ISBN 978-963-13-6722-5 fűzött : 1990,- Ft
matematika - tantárgy - érettségi tétel
372.851(079.1)
[AN 3872778]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2022.
   Szakképzési munkaszerződéssel a duális képzésben / [közread. a] Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - [Szekszárd] : Tolna M. Keresk. és Iparkamara, 2021. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - munkahelyi képzés - munkaszerződés - útmutató
377(439) *** 331.106.26(439)(036) *** 331.36(439)(036)
[AN 3860870]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2022.
   Szakképzési munkaszerződéssel a munka világában. - [Dunaújváros] : [Dunaújvárosi Keresk. és Iparkamara Szakképzési Csop.], 2021. - [2], 80 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Csoportja
Fűzött
Magyarország - szakképzés - tanuló - jogi szabályozás - munkaszerződés - útmutató
377(439)(094)(036) *** 331.36(439)(036) *** 331.106.26(439)
[AN 3860815]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2022.
   Tanulmányok Bassola Zoltán emlékére / [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2020. - 85 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. nov. 23-án rendezett emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-32-0 fűzött
Bassola Zoltán (1902-1968)
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Magyarország - Budapest - pedagógus - oktatásügy - államtitkár - egyházi iskola - állam és egyház viszonya - szakkollégium - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - 20. század
37(439)(092)Bassola_Z. *** 322(439)"193/194" *** 351.851(439)"193/194" *** 32(439)(092)Bassola_Z. *** 378.187.5(439-2Bp.)"192"
[AN 3860559]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2022.
Tüskés Tiborné (1930-2020)
   "Drága Tanárnő!" : irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából, 1949-1997 : emlékezések, 2019, 2021 / vál., sajtó alá rend., szerk. Tüskés Anna, Tüskés Gábor. - Budapest : Reciti, 2021. - 469 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-295-7 kötött
Tüskés Tiborné (1930-2020)
Magyarország - Pécs - pedagógus - középfokú oktatás - szakkör - irodalomtanítás - művelődéstörténet - rendszerváltás - Kádár-korszak - 20. század - levelezés - memoár - történelmi forrás
371.84(439-2Pécs)"196/198"(093) *** 37(439)(092)Tüskés_T.-né(093) *** 930.85(439-2Pécs)"19"(093)
[AN 3860783]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2022.
Vincze Beatrix (1960-)
   Elméleti, történeti és gyakorlati adalékok a projektpedagógiához / Vincze Beatrix ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 156, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-123.
ISBN 978-963-489-330-1 fűzött
pedagógia - projekt módszer
371.314.6
[AN 3860512]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8244 /2022.
Buffon, Gianluigi (1978-)
Numero 1 (magyar)
   Numero 1 [elektronikus dok.] : önéletrajz / Gigi Buffon ; Roberto Perronéval ; ford. Vincze Hajnalka. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-507-4
Olaszország - sportoló - labdarúgás - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
796.332(45)(092)Buffon,_G.(0:82-94)
[AN 3872110]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2022.
   Csak srácoknak! : futballisták, hiperverdák, barkácstippek, praktikus ötletek / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-487-209-2 fűzött
labdarúgó - sportkocsi - foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
796.332(100)(092)(02.053.2) *** 629.114.82(02.053.2) *** 087.5
[AN 3860665]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2022.
   Élmények a Közép-Duna-körön : Paks - Kalocsa - Szekszárd = Experiences on the Middle Danube circle : region of Paks - Kalocsa - Szekszárd = Sredne-Dunajskoe kolʺco : region Pakš - Kaloča - Seksard / [... szerk. Czink Dóra, Horváthné Csortán Krisztina] ; [fotók Babai István, Nagy Erik]. - [Paks] : PIP Nonprofit Kft., [2020]. - 74 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7304-0 fűzött
Tolna megye - Bács-Kiskun megye - természetjárás - útmutató
796.5(439.125)(036) *** 796.5(439.155)(036)
[AN 3860454]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2022.
   Futballtitánok : a világ legjobb, 23 év alatti futballistái / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-211-5 kötött
labdarúgó - 21. század
796.332(100)(092)"201/202"
[AN 3860337]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2022.
Kiafas, Giorgos
Ebene 6 (magyar)
   Tiltott bánya : [6. szint] : [kaland - játék] : [haladó szint] / Giorgios Kiafas ; [ill. Maria Florian] ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2021. - [141] p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Exit, a könyv
ISBN 978-963-248-292-7 fűzött : 1980,- Ft
szerepjáték - játékprogram
793.9 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3860417]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2022.
Kristóf István (1941-)
Életem, a cirkusz (angol)
   My life, the circus : the amazing story of István Kristóf / [publ. by] Judit Sz. Látó ; [... transl. Arthur Roger Crane]. - [Budapest] : Kristóf K., cop. 2022. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3812-1 fűzött : 15 EUR
Kristóf István (1941-)
Magyarország - cirkusz - artista - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - memoár
796.413.2(439)(092)Kristóf_I.(0:82-94) *** 791.83(439)(092)Kristóf_I.(0:82-94) *** 791.8(439)"198/201"(0:82-94)
[AN 3860866]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2022.
Majtényi György (1974-)
   Egyetértés Vadásztársaság [elektronikus dok.] : Horthy, Rákosi, Kádár és napjaink vadászai / Majtényi György. - Szöveg (epub : 7.5 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - (Befejezetlen múlt, ISSN 2786-362X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-154-2
Magyarország - vadászat - 20. század - 21. század - politikus - elektronikus dokumentum
799.2(439)"192/201" *** 32(439)(092)
[AN 3872324]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8251 /2022.
   11,1 illustrators : a picture is worth a thousand... : [best Hungarian artists] / [ed.-in-chief Zoltán Jeney, Dániel Levente Pál] ; [publ. by the Petőfi Cultural Agency]. - [Budapest] : Petőfi Cultural Agency, 2020 [!2021]. - 69, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7684-3 fűzött
Magyarország - 21. század - illusztráció
76.056(439)"201"
[AN 3872870]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2022.
Darabos Anita (1969-)
   Üvegművészet és építészet kapcsolata alkotásaim nézőpontjából [elektronikus dok.] : ... habilitációs védés / Darabos Anita ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 13.3 MB). - [Budapest] : [Darabos A.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167090. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0478-2
üvegművészet - építészet - művészetesztétika - elektronikus dokumentum
7.01 *** 72 *** 748
[AN 3844996]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2022.
   Az első 60 FISE est : Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület előadássorozata, 2010-2020 / [szerk. Kránitz Tibor, Mascher Róbert]. - Budapest : Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyes., 2021. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80809-2-7 fűzött
Magyarország - művészeti élet - rendezvény - 21. század
73/76(439)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"201"
[AN 3860749]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2022.
   Exkurzus Kiscelli Múzeum (körbejárás) / [koncepció Perényi Roland, Róka Enikő]. - [Budapest] : BTM Kiscelli Múz. : tranzit.hu, [2021]. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 165.)
A Budapesten, 2021. jún. 1 - aug. 1. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80566-8-7 fűzött
múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3860772]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2022.
Fucskár Ágnes
   Pincefalvak, pincesorok / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2021. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Szívem, Magyarország
ISBN 978-615-6372-04-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - borospince - fényképalbum
728.9.031.4(439)(084.12) *** 663.28(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3860636]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2022.
   A gödöllői királyi kastély = The royal palace of Gödöllő = Das königliche Schloss von Gödöllő = Le château royal de Gödöllő / [kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2022. - 75 p. : ill., főként színes ; 15x23 cm
Lezárva: 2022. febr.
ISBN 978-615-81971-1-3 fűzött
Gödöllő - kastély - múzeum - útmutató
728.82(439-2Gödöllő)(036) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 3872795]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2022.
Hornyik Sándor (1972-)
   A szürnaturalizmus archeológiája / Hornyik Sándor ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet. - Budapest : BTK Művészettört. Int., 2021. - 527 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 402-439.
ISBN 978-963-416-286-5 kötött : 9900,- Ft
Csernus Tibor (1927-2007)
Magyarország - festészet - szürrealizmus - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)"194/196" *** 7.037.5 *** 75(439)(092)Csernus_T.
[AN 3860786]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2022.
Nagy T. Katalin (1958-)
   Testet öltő kiáltások : Gádor Magda művészete = Crying out in three dimensions : Magda Gádor's art / Nagy T. Katalin. - Budapest : Körmendi K., 2021. - 123 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 47.)
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 978-615-6234-07-0 kötött
Gádor Magda (1924-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gádor_M.
[AN 3872731]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2022.
Nikmond Beáta (1938-)
   Nikmond Beáta / [tanulmány] Wehner Tibor. - Budapest : Körmendi K., 2020. - 127 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria, ISSN 1219-4506 ; 45.)
Bibliogr. - A bev. tanulmány angol és német nyelven is
ISBN 978-615-6234-00-1 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Nikmond_B.
[AN 3872799]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2022.
Ritter János (1962-2019)
   Ritter János / [szerzők ... Merhán Orsolya, Ritter János, Takács Éva] ; [szerk. ... Takács Éva] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, 2021. - 87 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5769-18-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Ritter_J.
[AN 3861045]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2022.
Szőke Ágnes (1944-)
   Belvárosi séta IV : szentjeink / Szőke Ágnes ; [fotók Masszi Péter, Takács Bori]. - Budapest : Püski, 2021. - 68, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-302-326-6 fűzött
Budapest. 5. kerület - szobor - emlékmű - szent - keresztény művészet - útmutató
725.945(439-2Bp.)(036) *** 235.3(092) *** 246 *** 73.046.3(439-2Bp.V.)
[AN 3860875]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2022.
Sztálin csizmái árnyékában (angol)
   In the shadow of Stalin's boots : visitors' guide to Memento Park / [... ed. ... Ákos Réthly] ; [English version Erika J. Füstös and Helen Kovács]. - Budapest : Private Planet Books, cop. 2022. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86881-9-4 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - emlékmű - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - szocialista rendszer - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 3872901]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2022.
Thaly Kálmán (1839-1909)
   Az ezredévi országos hét emlékoszlop története / ... előadta Thaly Kálmán. - Isztimér : Nagy-Mo. Park, [2021]. - 60, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2562-6 kötött
Magyarország - emlékoszlop - magyar történelem - előadóbeszéd
725.942(439) *** 943.9
[AN 3860777]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2022.
Tóth Vilmos (1973-)
   Credo vitam aeternam : Győr temetkezőhelyeinek adattára / Tóth Vilmos. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2021. - 286, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 29.)
Bibliogr.: p. 237-241. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5035-17-3 kötött : 3800,- Ft
Győr - temetkezési hely - temető - helytörténet - adattár
726.82(439-2Győr) *** 718(439-2Győr) *** 943.9-2Győr *** 050.8
[AN 3860744]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8265 /2022.
Ferenczi Ilona (1949-)
   A bölcsesség kezdete az Úr félelme : magyar nyelvű antifónák 16-17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban / Ferenczi Ilona ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet. - Budapest : ELKH BTK ZTI, 2021. - 324 p. : ill. ; 29 cm
Gerinccím: Magyar nyelvű antifónák 16-17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban. - Bibliogr.: p. 199-212. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5167-39-3 kötött
Magyarország - zenetörténet - 16. század - 17. század - antifóna - egyházi énekeskönyv - gregorián ének - kódex
784(439)"15/16" *** 264-068.2 *** 783.51(439)"15/16" *** 091.14(439)"15/16"
[AN 3861020]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2022.
Freestone, Peter (1955-)
Mister Mercury (magyar)
   Freddie Mercury : a legjobb barát vallomása / Peter Freestone ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Trubadúr, 2022. - 260, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Társszerző David Evans
ISBN 978-963-479-934-4 fűzött : 4999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.(0:82-94)
[AN 3872794]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2022.
Juhász Előd (1938-)
   Emlékek zeneközelben 2 / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2021. - 205 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-119-7 kötött : 4100,- Ft
Magyarország - híres ember - zeneművészet - helyismeret - rádióműsorszám - televíziós műsorszám
78 *** 791.9.096(439) *** 791.9.097(439) *** 929(439) *** 908.100 *** 908.439
[AN 3860996]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2022.
Mosesson, Måns (1983-)
Tim (magyar)
   Tim : Avicii: hivatalos életrajz / Måns Mosesson ; [ford. Hercegh Gabriella, Haris Ildikó]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 384 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-380.
ISBN 978-963-568-084-9 kötött : 4490,- Ft
Avicii
Svédország - zenész - lemezlovas - 21. század
78.067.26(485)(092)Bergling,_T.
[AN 3860548]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8269 /2022.
   Az emlékező képzelőerő : konferenciakötet : [RomKép II., 2021] / szerk. Nagy Beáta, Surányi Beáta, Ujvári Nóra. - Budapest : Reciti, 2021. - 175 p. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. dec. 9-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6255-19-8 fűzött
irodalomesztétika - filmesztétika - emlékezés
791.43.01 *** 82.01
[AN 3860768]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2022.
Hernádi Judit (1956-)
   Ne maradjon kettőnk között [elektronikus dok.] / Hernádi Judit, Tarján Zsófia. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-130-6
Hernádi Judit (1956-)
Tarján Zsófia Rebeka (1986-)
Magyarország - színész - dalénekes - szülő-gyermek kapcsolat - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Hernádi_J.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Tarján_Zs._R.(0:82-94) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3872282]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8271 /2022.
Balázsi József Attila
   Szólásbúvárlatok : állandósult szókapcsolataink, közmondásaink idegen nyelvi párhuzamokkal / Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 271, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 81.)
Bibliogr.: p. 179-213.
ISBN 978-963-409-322-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - frazeológia - szólás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 801.318
[AN 3860406]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2022.
Cseresnyési László
   Könyv a japán nyelvről [elektronikus dok.] : bevezetés a japán nyelvészetbe / Cseresnyési László. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165975. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-309-3
japán nyelv - nyelvészet - elektronikus dokumentum
809.56
[AN 3837693]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2022.
Kallós Ede (1882-1950)
   Nevek és napok / Kallós Ede ; [utószó Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 24.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Vajna - Bokor, 1943
ISBN 978-963-409-326-8 fűzött : 3990,- Ft
etimológiai szótár - magyar nyelv - utónévkönyv - hasonmás kiadás
801.321.2=945.11 *** 801.313.1 *** 094/099.07
[AN 3860412]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2022.
   Lexik / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2020. - 463 p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 5.)
Váltakozva német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-37-5 fűzött
szövegtan - nyelvészet
801.73 *** 82.07
[AN 3860445]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2022.
Osipova, Irina A. (1950-)
   Klûč 2 : učebnik russkogo âzyka dlâ prodolžaûŝih A2-B2 / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina, Khilenberg Csaba]. - Budapest : Corvina, 2021. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-6730-0 fűzött : 4490,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3860368]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2022.
Szalai Nóra (1977-)
   5 perc angol nyelvtan / Szalai Nóra. - Budapest : 5FN Media Kft., 2021-. - 30 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3872726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Igeidők. - 10. kiad. - 2021. - 151 p. : ill., színes
Az interneten elérhető mellékletekkel és hanganyagokkal. - A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 963-217-918-8 fűzött : 5990,- Ft
angol nyelv - ige - nyelvtan
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 3872727] MARC

ANSEL
UTF-88277 /2022.
Takács Gábor
   Német nyelvtani összefoglaló kezdőknek és középhaladóknak / Takács Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 135 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-409-324-4 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvtan - tankönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3860477]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2022.
   Tanulmányok a beszédtudomány alkalmazásainak köréből / szerk. Markó Alexandra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-358-5 fűzött
beszéd - beszédfeldolgozás - beszédhang
801.4 *** 800.1
[AN 3860731]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8279 /2022.
   JINÝ Kollár - Kollár versus JINÍ / Róbert Kiss Szemán ed. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Int., 2021. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Budapesten, 2021. jún. 17-18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-402-5 fűzött
Kollár, Ján (1793-1852)
Magyarország - író - protestáns lelkész - szlovákok - cseh irodalom - művelődéstörténet - evangélikus egyház - 19. század
885.0(439)(=854)(092)Kollár,_J. *** 930.85(=854)(439)"18" *** 284.1(439)"18" *** 284.1(439)(=854)(092)Kollár,_J.
[AN 3860416]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2022.
Kappanyos András (1962-)
   Túl a sövényen / Kappanyos András ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. - [Budapest] : ELKH BTK ITI, 2021. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-277.
ISBN 978-615-6255-20-4 fűzött : 2490,- Ft
műfordítás
82.03
[AN 3860964]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2022.
   Líra, poétika, diskurzus / szerk. Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2021. - 322 p. : ill. ; 21 cm. - (DiAGram könyvek, ISSN 2732-2815 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-39-9 fűzött
irodalomesztétika - szövegnyelvészet - szövegtan - műfajelmélet - magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - líra - műelemzés
82.01 *** 82.07 *** 894.511(091)-14"19/201"
[AN 3860523]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2022.
   Literatur / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - 2. verbesserte Aufl. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2021. - 451, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 4.)
Váltakozva német, angol, magyar, svéd és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-14-6 fűzött
irodalomtanítás - irodalomtudomány - szövegtan - világirodalom története - fordítás
82.07 *** 82.01 *** 372.882 *** 82.03 *** 82(091)
[AN 3860343]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2022.
   Par le non conuist an l'ome : études d'onomastique littéraire médiévale / ... réunis par Christine Ferlampin-Acher, Fabienne Pomel, Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE ; [Rennes] : CELLAM Univ. Rennes 2, 2021. - 448 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-45-0 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv - nyelvtörténet - névtan - középkor
840(091)"05/15" *** 804.0-311/-313"05/15" *** 801.311/.313
[AN 3860524]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2022.
Tegyey Imre (1930-2021)
   Mykénétől Menandrosig : válogatott tanulmányok / Tegyey Imre ; [... szerk. Mayer Gyula és Tóth Orsolya]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 352 p. : ill. ; 21 cm. - (Daphnon. 2., Tanulmánykötetek, ISSN 2786-1694 ; 2.)
Bibliogr.: p. 321-352.
ISBN 978-963-493-175-1 kötött : 4900,- Ft
ókori Görögország - ókori görög irodalom története - irodalomesztétika - művelődéstörténet
875(091) *** 82.01 *** 930.85(38)
[AN 3860683]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2022.
Vígh Erika
   Fordítás - ferdítés nélkül / Vígh Erika ; [közread. a] Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Anyanyelvápolók Szövetsége. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2021. - 83 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-88353-4-5 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 3860592]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8286 /2022.
   Children's books from Hungary : publishers' selection / [ed.-in-chief Zoltán Jeney, Dániel Levente Pál] ; [publ. by the Petőfi Cultural Agency]. - [Budapest] : Petőfi Cultural Agency, 2020 [!2021]. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-8184-7 fűzött
Magyarország - könyvkiadás - 21. század - gyermekkönyv - könyvismertetés
894.511(091)-93"201"(0:82-95) *** 655.41(439)"201"
[AN 3872871]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2022.
Herczeg Ákos (1983-)
   Visszatérés a nyelvbe : én-figurációk Ady Endre költészetében / Herczeg Ákos. - Debrecen : Alföld Alapítvány : Méliusz Juhász P. Kvt., 2021. - 366 p. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-14-9 fűzött : 3000,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 82.01
[AN 3860401]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2022.
   Huszonöt év : L. Simon László műveiről : válogatott tanulmányok, kritikák, ismertetések, befogadói olvasatok, pillanatképek / vál. és szerk. Kelemen Erzsébet ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 578 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 567-578.
ISBN 978-615-81866-6-7 kötött : 3500,- Ft
Simon László, L. (1972-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(092)Simon_L.,_L.(0:82-95)
[AN 3860326]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2022.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   A szavak ereje : L. Simon László alkotói munkásságáról / Kelemen Erzsébet ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 509 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 478-489.
ISBN 978-615-81866-7-4 kötött : 3500,- Ft
Simon László, L. (1972-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Simon_L.,_L.
[AN 3860309]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2022.
Kelevéz Ágnes (1953-)
   Esti kérdések : irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében / Kelevéz Ágnes. - Budapest : MIT, 2021. - 394 p. : ill. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-6-4 fűzött : 2490,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - irodalomtudomány - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 82.01-14
[AN 3860967]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2022.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A világfa ágain / Kodolányi Gyula ; [beszélgetőtárs Csűrös Csilla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 327 p. ; 24 cm. - (Példa-kép)
ISBN 978-963-332-146-1 fűzött : 3900,- Ft
Kodolányi Gyula (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
894.511(092)Kodolányi_Gy.(047.53) *** 323(439)"198/200"(047.53)
[AN 3860943]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2022.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A világfa ágain / Kodolányi Gyula ; [beszélgetőtárs Csűrös Csilla]. - [Budapest] : Nap K., 2021. - 327 p. ; 24 cm. - (Példa-kép)
ISBN 978-963-332-190-4 kötött
Kodolányi Gyula (1942-)
Magyarország - író - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Kodolányi_Gy.(047.53) *** 323(439)"198/200"(047.53)
[AN 3860941]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2022.
   "Lennék valakié" : az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei, 1906-2018 / szerk. Kappanyos András. - Budapest : Reciti, 2021. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 11.)
A Budapesten, 2019. szept. 11-12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6255-17-4 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - kultusz - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 394.944 *** 894.511(091)"190/201"
[AN 3860771]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8294 /2022.
Abbott, Jeff (1963-)
Never ask me (magyar)
   Nem akarod tudni [elektronikus dok.] / Jeff Abbott ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2020. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-506-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3872056]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2022.
Baldini, Laura
Lehrerin einer neuen Zeit (magyar)
   A tanítónő / Laura Baldini ; [ford. Győri László]. - Budapest : Central Kv., 2022. - 301 p. ; 21 cm
keretcím: Ikonikus nők
ISBN 978-963-324-893-5 fűzött : 3590,- Ft
Montessori, Maria (1870-1952)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3872902]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2022.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Alarms and discursions (magyar)
   Riadók és beszélgetések / Gilbert Keith Chesterton ; [ford. Babos Júlia]. - Budapest : Országút Társ., 2021. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagy konvertiták, ISSN 2786-3085 ; 2.)
ISBN 978-615-80948-5-6 kötött
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3860700]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2022.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The club of queer trades (magyar)
   Különös mesterségek klubja / Gilbert Keith Chesterton ; [ford. Szabó Miklós István]. - Budapest : Országút Társ., 2021. - 143 p. ; 21 cm. - (Nagy konvertiták, ISSN 2786-3085 ; 1.)
ISBN 978-615-80948-4-9 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3860697]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2022.
Classic animal stories (magyar)
   Klasszikus állatmesék / összeáll. Tig Thomas ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - 279 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5755-93-4 kötött : 5500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3872875]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2022.
Clements, Rory
Corpus (magyar)
   Corpus / Rory Clements ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 375 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-793-1 fűzött : 4699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3860174]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2022.
Contreras, Claire
My way back to you (magyar)
   Összekötve [elektronikus dok.] : Szövevényes szerelem 2. / Claire Contreras ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-098-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3871603]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2022.
Davis, Charlotte Nicole
The good luck girls (magyar)
   The good luck girls [elektronikus dok.] : eladó éjszakák / Charlotte Nicole Davis ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 915 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-107-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3872314]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2022.
Flessner, Bernd (1957-)
Völlig losgelöst (magyar)
   Egyedül az űrben / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 58, [9] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 1.)
ISBN 978-963-294-514-9 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3872657]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2022.
Fletcher, Giovanna (1985-)
The Eve illusion (magyar)
   Eve of man [elektronikus dok.] : elillanó káprázat / Giovanna & Tom Fletcher ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 790 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-499-363-6)
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3871600]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2022.
Fraser, Mary Crawford (1851-1922)
   A pompás herceg [elektronikus dok.] / F. Marion Crawford ; ford. Szigethyné Szalay Erzsike. - Szöveg (epub : 935 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-448-1 (epub)
ISBN 978-963-474-449-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3871607]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2022.
Gibney, Patricia (1962-)
Buried angels (magyar)
   Elhantolt angyalok : Lottie Parker nyolcadik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2021. - 513 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-886-4 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3860166]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2022.
Glines, Abbi (1977-)
Forever too far (magyar)
   Csak a tiéd [elektronikus dok.] : forever too far / Abbi Glines ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 662 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170305. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-474-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3872488]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2022.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 6490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3872638]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2022.
Hame'iyriy, 'Abiygdwr (1890-1970)
B'géhinom sel mátá (magyar)
   A pokol legmélyén : egy héber tiszt feljegyzései az orosz hadifogságban / Avigdor Hameiri ; [... ford., a jegyzeteket és az utószót írta Hunyadi Zsombor]. - Jeruzsálem ; Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 546, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297). (Magyar zsidó elbeszélés, ISSN 1789-3496)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-79-9 kötött : 4600,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3860899]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2022.
Haslund-Gjerrild, Rakel (1988-)
Alle himlens fugle (magyar)
   Az ég madarai / Rakel Haslund-Gjerrild ; [ford. Bogdán Ágnes]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2021. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-15-9 kötött : 3780,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3860863]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2022.
Hjorth, Michael (1963-)
Som man sår (magyar)
   Ki mint vet / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2022. - 350, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-950-5 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3860851]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2022.
Hjorth, Vigdis (1952-)
Henrik Falk (magyar)
   Henrik Falk / Vigdis Hjorth ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2021. - 128 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-11-1 kötött : 3780,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3860867]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2022.
Howard, Catherine Ryan
The nothing man (magyar)
   Mr. senki se tudja / Catherine Ryan Howard ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-78-1 fűzött : 4490,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3860606]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Sanfter Mond über Usambara (magyar)
   Holdfény a szavanna felett [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Ford. Dobosi Beáta. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-923-9
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3872483]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2022.
Kardenal, Dar
   Shackles of the storm [elektronikus dok.] / D. & L. Kardenal. - Szöveg (epub : 554 KB) (mobi : 5.9 MB) (pdf : 3.4 MB). - [Budapest] : [Tar L.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0669-4 (epub)
ISBN 978-615-01-0672-4 (mobi)
ISBN 978-615-01-0668-7 (pdf)
angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3866247]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2022.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [Walter Trier illusztrációival] ; [ford. B. Radó Lili]. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 126, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-253-6 fűzött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3872862]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2022.
Koch, Jessica (1982-)
Dem Ozean so nah (magyar)
   Közel az óceánhoz [elektronikus dok.] / Jessica Koch ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-433-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3872322]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2022.
Ligget, Kim (1970-)
The grace year (magyar)
   The grace year [elektronikus dok.] : a tizenhatodik év / Kim Ligget ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 952 KB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-111-3
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3871601]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2022.
Littler, Jamie (1986-)
Escape from Aurora (magyar)
   Zúzmaraszív 2 : menekülés Aurórából / Jamie Littler ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 477 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-792-0 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3860607]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2022.
Lowry, Lois (1937-)
Messenger (magyar)
   Hírvivő [elektronikus dok.] / Lois Lowry ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 853 KB). - [Budapest] : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-874-4
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3872484]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2022.
Lyons, Jenn (1970-)
The memory of souls (magyar)
   Lelkek emlékezete / Jenn Lyons ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 811, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-419-920-5 kötött : 6980,- Ft : 20,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3860936]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2022.
March, Meghan
Reveling in sin (magyar)
   Bűn és remény [elektronikus dok.] : Bűn-sorozat 3. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-77-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3837692]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2022.
Matthews, Steve (1953-)
Hitler's brothel (magyar)
   Hitler bordélya / Steve Matthews ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 502, [2] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-796-2 kötött : 5999,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3860179]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2022.
Montag, Kassandra
After the flood (magyar)
   Tajtékzó világ [elektronikus dok.] / Kassandra Montag ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-383-4
amerikai angol irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3872315]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2022.
Natsukawa Sōsuke (1978-)
Hon o mamorou to suru neko no hanashi (magyar)
   Rintaró és a könyvek útvesztője / Nacukava Szószuke ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Libri, 2021. - 206, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-742-3 kötött : 3999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3860346]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2022.
Reid, Taylor Jenkins
Daisy Jones & the Six (magyar)
   Daisy Jones & the Six / Taylor Jenkins Reid ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 429 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-862-0 fűzött : 3899,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - rockzenekar - 1970-es évek - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 78.067.26.036.7(73)Daisy_Jones_&_the_Six(0:82-31)
[AN 3860620]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
Faithless in death (magyar)
   Halálos hűtlenség / J. D. Robb ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-624-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3860395]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
   A smaragd nyakék felragyog : Lilah & Suzanna : A Calhoun család 3-4. / Nora Roberts. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 479 p. ; 20 cm. - (A New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Lilah / [... ford. Komáromy Dániel]Þ; Suzanna / [... ford. Komáromy Rudolf]. - Egys. cím: For the love of Lilah ; Suzanna's surrender
ISBN 978-963-540-448-3 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3872860]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
   A smaragd nyakék legendája : Catherine & Amanda : A Calhoun család 1-2. / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 415 p. ; 20 cm. - (A New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: CatherineÞ; Amanda. - Egys. cím: Courting Cathrine ; A man for Amanda
ISBN 978-963-540-423-0 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3872858]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2022.
Rowling, J. K. (1965-)
The Christmas pig (magyar)
   A karácsonyi malac [elektronikus dok.] / J. K. Rowling ; ill. Jim Field ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Animus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170302. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-882-9
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3872485]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2022.
Sassen, Erna (1961-)
Er is geen vorm waarin ik pas (magyar)
   Nem vagyok elég / Erna Sassen ; [ford. Rádai Andrea]. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2021. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-124-7 fűzött : 3490,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3860541]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2022.
Sheinmel, Alyssa
A danger to herself and others (magyar)
   Felelsz vagy mersz? [elektronikus dok.] / Alyssa Sheinmel ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Maxim, [2021]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-358-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3872319]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2022.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir (1974-)
Hið heliga orð (magyar)
   Szent szó [elektronikus dok.] / Sigríður Hagalín Björnsdóttir ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-671-1
izlandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.59-31=945.11
[AN 3872274]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2022.
Silva, Daniel (1960-)
The new girl (magyar)
   Az új lány / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 400 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-120-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3872863]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2022.
Silva, Daniel (1960-)
The order (magyar)
   A rend / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-346-2 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3872864]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2022.
Stanca, Dan (1955-)
Detonarea (magyar)
   Robbanás : regény / Dan Stanca ; [ford. Koszta Gabriella]. - Budapest : Kalligram ; Csíkszereda : Bookart, 2021. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-215-8 kötött : 3500,- Ft : 45,- RON
ISBN 978-606-8994-35-2
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3860391]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2022.
Sutherland, T. T. (1978-)
Wings of fire (magyar)
   Tűzszárnyak / Tui T. Sutherland. - [Budapest] : Hórusz Fantazma, 2021-. - Ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6115-27-0
amerikai angol irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A sárkányfióka-jóslat. - 2021. - 297 p.
ISBN 978-615-6115-28-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860404] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az elveszett örökös. - 2021. - 296 p.
ISBN 978-615-6115-29-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860405] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A rejtett királyság. - 2021. - 296 p.
ISBN 978-615-6115-30-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860618] MARC

ANSEL
UTF-88337 /2022.
Valentino, Serena (1970-)
Poor unfortunate soul (magyar)
   Szegény, mélabús lélek : a tengeri boszorkány története / Serena Valentino ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 159, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-073-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3860277]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2022.
Wilde, Oscar (1854-1900)
Ballad of Reading Gaol (magyar)
   A readingi fegyház balladája [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (epub : 529 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-31-9
angol irodalom - ballada - elektronikus dokumentum
820-144=945.11
[AN 3872493]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2022.
Winman, Sarah (1964-)
Still life (magyar)
   Csendélet / Sarah Winman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-156-3 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3860584]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2022.
Zhang Wei (1956-)
Mogu qi zhong (magyar)
   Hétféle gomba / Zhang Wei ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 166, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-095-2 kötött : 3500,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3860297]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8341 /2022.
   10,0 tales : kool kidz <3 reading : [new Hungarian childlit] / [ed.-in-chief Zoltán Jeney, Dániel Levente Pál] ; [publ. by the Petőfi Cultural Agency]. - [Budapest] : Petőfi Cultural Agency, 2020 [!2021]. - 47 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7685-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - szemelvény - mese - gyermekregény - fordítás
894.511-34(02.053.2)(082)=20 *** 894.511-31(02.053.2)(082)=20
[AN 3872872]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2022.
Adamik Zsolt (1982-)
   Adamik Zsolt, Hanga Réka féle bibedombi szörnyhatározó : XXXVI. javított kiadás. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-57-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3872671]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2022.
   Aggódás, bizakodás, reménység : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2021. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89481-9-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3860688]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2022.
   Aki még soha életében nem nevetett : [vidám népmesék]. - Budapest : Pont, 2021. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-77-0 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3860655]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2022.
Alaksza Erzsébet
   Történelem és sorsok [elektronikus dok.] : regény / Alaksza Erzsébet. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838069]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2022.
Baán Tibor (1946-)
   Fényszögek / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2021. - 197, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-37-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3860918]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2022.
Bacsa Zsófia
   Hatred II / Bacsa Zsófia, Baráth Zoltán. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-178-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3860839]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2022.
Bakos László (1958-)
   Az apát / Bakos László. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-204-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860803]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2022.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. kv., A förgeteg hírnöke. - cop. 2021. - 606, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 560-577.
ISBN 978-963-426-622-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3860637] MARC

ANSEL
UTF-88350 /2022.
Békés Pál (1956-2010)
   A Félőlény / Békés Pál ; Rátkai Kornél rajz. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 130, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-131-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3872868]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2022.
Benedek Elek (1859-1929)
   Gyémánt mesekönyv : Benedek Elek legszebb meséi / [... vál. Illés Andrea] ; Horváth Ildi rajz. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 154, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-013-6 kötött : 4950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3872683]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2022.
Benik András (1915-1971)
   Viharok között : egy élet versekkel / Benik András ; összeáll. és leírta Blažekné Benik Mária és Komáromi János. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 314 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-42-8 kötött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - hétköznapi élet - 20. század - vers - történelmi forrás
894.511-14(437.6) *** 929(=945.11)(437.6)(093)
[AN 3860850]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2022.
Benke Rita
   Életek / Benke Rita. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-203-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860821]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2022.
Benkő László (1952-)
   Timur, a hódító : történelmi regény / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2021. - 565 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81927-0-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3860295]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2022.
Berta Ádám (1974-)
   Magamat rajzolom középre [elektronikus dok.] : gergelyhajlítás / Berta Ádám. - Szöveg (epub : 861 KB). - Budapest : Cser K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-657-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872276]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2022.
Bodor Attila (1987-)
   Az elképesztő kelkáposzta-főzelék / Bodor Attila ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-561-386-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3860521]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2022.
Böszörményi Kozák Miklós (1935-)
   Rabja Hunniának / Böszörményi Kozák Miklós. - Budapest : Püski, 2021. - 361 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-302-322-8 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860876]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2022.
Bradányi Iván (1930-2022)
   Életemnek elfogyott a java : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2021. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5942-20-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860587]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2022.
Brice, Olivia
   Kiadó szerelem [elektronikus dok.] / Olivia Brice. - Szöveg (epub : 402 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170280. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-90-7 (epub)
ISBN 978-615-6309-91-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3872329]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2022.
Büki Mátyás
   A szerelmes kártyavető / Büki Mátyás. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 63 p. ; 21 cm
Számozott példány: 100
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860588]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2022.
Buótyik Dorina
   Az egyiptomi királynő rejtélye [elektronikus dok.] : III. Amenemhat rejtélyének folytatása / Buótyik Dorina. - Szöveg (epub : 371 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-81-5 (epub)
ISBN 978-615-6309-82-2 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3872326]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2022.
Clever, J.
   Full Metal dühbe gurul [elektronikus dok.] / J. Clever. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8888-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3832956]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2022.
Csákvári József
   Az anya árnyéka : egy tragikus anyasors lélekrajza : versek / Csákvári József. - [Budapest] : Papirusz Book, 2022. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-27-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860471]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2022.
Csapó Krisztián
   Az emlékek ára / Csapó Krisztián. - [Hédervár] : UGK, [2021]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3860800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kirajzás. - cop. 2021. - 344 p.
ISBN 978-963-574-080-2 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3860802] MARC

ANSEL
UTF-88365 /2022.
Császár József (1942-)
   Egy korszak abszurditása : történelmi családregény / Császár József ; [... ill. Lajtosné Elek Emese] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Debrecen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 81, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-38-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3860464]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2022.
Csáth Géza (1887-1919)
   A sebész és más novellák [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 288 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2021], cop. 2017. - (Életreszóló olvasmányok, ISSN 2676-9344)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-8826-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840497]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2022.
Cserkész Judit
   Úgyis csak anyámat érdekli / Cserkész Judit. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-180-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3860798]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2022.
Csordás János (1957-)
   Korszakalkotás / Csordás János. - 2. kiad. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-189-2 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3860837]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2022.
Czirok Ferenc (1951-)
   Tűzben edzett életfa : versek / Czirok Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2021. - 211, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-268-7 kötött : 4000,- Ft
Ausztria - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(436)
[AN 3861061]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2022.
Dingir Inanna
   Legközelebb / Dingir Inanna. - Budapest : Garbo Kv., 2021. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6292-19-3 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860433]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2022.
Dombóvári István (1978-)
   Netperces novellák [elektronikus dok.] / Dombóvári István. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2021], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-501-2
magyar irodalom - humor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.5 *** 894.511-7
[AN 3872109]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2022.
Dörnyei Kálmán (1975-)
   Kaland nélkül [elektronikus dok.] : fantasy / Dörnyei Kálmán. - Szöveg (epub : 628 KB). - [Budapest] : [Dörnyei K.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0551-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3832963]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2022.
Ecsédi Orsolya (1976-)
   Sárkányugatás : Kell egy csapat 3. / Ecsédi Orsolya ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 171, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-401-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860526]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Az Anna-bál szerelmesei / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2021. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-948-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860381]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2022.
Farkas Anett
   A 33-as beteg / Farkas Anett. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-11-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3860354]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2022.
Farkas Ditta
   Felelős gazdi vagyok! avagy Dóri, Puszi és Pamacs története / Farkas Ditta. - [Budapest] : Koru Magic Kft., cop. 2021. - 105, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3131-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állattartás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 636.7/.9(0:82-34)
[AN 3860738]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2022.
Fazekas Olga, B.
   #örökkönörökké#dehamégsem#majdelválunk / B. Fazekas Olga. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 130 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-109-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - házasság - válás - kisregény
894.511-31 *** 364.286(0:82-31) *** 265.514.2(0:82-31)
[AN 3860427]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2022.
Fejős Éva (1967-)
   Athén, végállomás / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 338, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-20-1 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860537]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2022.
Furrier, Kristin M.
   Elvesztett múlt [elektronikus dok.] / Kristin M. Furrier ; ill. Magyar Beatrix. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 5.2 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-87-7 (epub)
ISBN 978-615-6309-88-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872328]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2022.
Góg Regina
   Te vagy az / Góg Regina. - [Hédervár] : UGK, 2021. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-166-3 fűzött
magyar irodalom - homoszexualitás - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3860832]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2022.
Hernádi Bence
   Egy főnyi korona / Hernádi Bence. - [Budapest] : Enkiadom.hu, cop. 2021. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-317-346-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860868]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2022.
Holtimer J. B. J.
   Kiutam a nárcizmus poklából [elektronikus dok.] : a leértékelés sötét hatalma : rejtett bántalmazás / Holtimer J. B. J. - Szöveg (epub : 677 KB). - [Hédervár] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-018-5
nárcizmus - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 616.89-008.444.5(0:82-94)
[AN 3832931]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2022.
Horváth Lajos (1938-)
   Fekete mellényben : válogatott versek / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 87 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-25-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860740]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2022.
Horváth Sándor Domonkos (1967-)
   Anyám sírása halkul : elbeszélések / Győry Domonkos. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 120 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-78-7 fűzött : 2730,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860652]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2022.
Hugyec Anikó
   Túl kevés idő [elektronikus dok.] / Hugyec Anikó. - Szöveg (epub : 359 KB) (mobi : 918 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-05-2 (epub)
ISBN 978-615-6373-06-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872578]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2022.
Illyés-Ser Kinga
   111 [elektronikus dok.] : fénybölcső - az újrakezdés tükrében / Illyés-Ser Kinga. - Szöveg (pdf : 3.7 MB) (epub : 2.6 MB) (mobi : 8.7 MB). - [Gyömrő] : Illyés-Ser K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165224. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-0735-6 (epub)
ISBN 978-615-01-0645-8 (pdf)
ISBN 978-615-01-0756-1 (mobi)
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3832945]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2022.
Jousse Erzsébet
   Elherdálták a Megváltót : válogatott és új versek, 2012-2021 / Jousse Erzsébet. - Budapest : Hét Krajcár, 2021. - 267 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5683-35-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860919]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2022.
   Kakasszóra ébredjetek : novellák a 750 éves Győr múltjáról és jövőjéről. - Budapest : M. Napló, 2021. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-062-0 kötött
Győr - magyar irodalom - helyismeret - pályázat - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 908.439-2Győr(0:82-32) *** 06.063(439-2Győr) *** 894.511-322.9(082)
[AN 3860980]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2022.
Katona Ferenc (1932-1998)
   Vaksors : [1932-1944, 1956, 1966-1983-1999] / Katona Ferenc, Udvarhelyi András. - Csongrád : [Raszter], cop. 2021. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6332-04-2 fűzött
Katona Ferenc (1932-1998)
Magyarország - magyar irodalom - önéletrajzi regény - pedagógus - 20. század - vak - interjú
894.511-312.6 *** 37(439)(092)Katona_F.(047.53) *** 364.65-056.262(0:82-94)
[AN 3860885]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2022.
Kenyeres Lilla
   Egymásnál felejtett arcok [elektronikus dok.] / Kenyeres Lilla Petra ; az illusztrációkat ... kész. Dragon Noémi. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-023-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3832699]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2022.
Klippel János
   Csutalovon Cseresznyésbe / Klippel János. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-47-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860891]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2022.
Kollár Zsolt
   A hideg ikrek / Kollár Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2021. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-120-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860877]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2022.
Koncz László
   A halott királyok csarnoka / Koncz László. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-183-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3860826]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2022.
Kovács Béla László
   Remény ; Ész és hit ; Hit és ész ; Hit és jövő : esszédrámák / Kovács Béla László. - Budapest : Püski, 2021. - 165, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-324-2 fűzött
magyar irodalom - filozófia - könyvdráma
894.511-2 *** 894.511-96
[AN 3860872]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2022.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / írta Kriza János ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 109, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-544-564-6 kötött : 3600,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3872876]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2022.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád, az álmok hajósa / Krúdy Gyula ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Scolar : Libri, 2021. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-415-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860628]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2022.
Lady Nairi (1985-)
   Hasadás / Lady Nairi. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-198-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860858]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2022.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 164, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3872636]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2022.
Lény Ede
   Migráncsok / Lény Ede. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-168-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860795]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2022.
Megyeri Judit
   Rózsakői rejtélyek 2 [elektronikus dok.] : csontvázak a szekrényben / Megyeri Judit. - Szöveg (epub : 489 KB) (mobi : 1.3 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-48-8 (epub)
ISBN 978-615-6309-49-5 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3872574]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2022.
Mészáros Dorka (1992-)
   Nem biztos, hogy visszajövök [elektronikus dok.] / Mészáros Dorka. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-567-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3871610]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2022.
Miller, Marilyn
   Suttogó vágyak [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-104-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3872277]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2022.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   Bölcsőmben magam ringatom / Mirtse Zsuzsa ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-97-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3856298]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2022.
Molnár Csaba Bertalan
   Az utolsó rend [elektronikus dok.] / Bert Miller. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.6 MB). - Bakháza : NewLine K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-02-1 (epub)
ISBN 978-615-6373-03-8 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3872559]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 468 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-30-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872491]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 630 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-29-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872490]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2022.
Murzsa András (1941-)
   Haiku, tanka, renga : japán típusú versek / Murzsa András. - [Szekszárd] : [Magánkiad.], 2021. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3704-9 kötött
magyar irodalom - haiku - vers
894.511-14
[AN 3860854]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2022.
Nemere István (1944-)
   Aki keres, talál = Kiu serĉas, trovas / Nemere István ; [kiad. ... "Verda Stelo" Eszperantó Egyesület]. - Nyíregyháza : Verda Stelo Eszperantó Egyes., 2021. - 74, 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3230-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum
894.511-312.4.02=089.2
[AN 3860489]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2022.
Nemere István (1944-)
   A turul nemzetsége : a fejedelmek / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 333 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-627-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3860186]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2022.
Nemes Bianka
   A szerelmes időutazó / Nemes Bianka. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 332, [112] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-188-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3860823]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2022.
Norah D. B.
   Bevésődés [elektronikus dok.] / Norah D. B. - Szöveg (epub : 576 KB). - [S.l.] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-801-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832268]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2022.
Oláh Tamás (1944-)
   Maszkod mögé : vers és lélektan / Oláh Tamás. - Budapest : Hét Krajcár, 2021. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-38-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860860]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2022.
Ónody Magdolna (1929-)
   Debreceni diákévek, 1939-1954 [elekronikus dok.] / Ónody Magdolna. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 30.9 MB) (epub : 13 MB) (mobi : 2.8 MB). - Debrecen : Ágenda, 2021
A címképernyőn megjelenési adatként: Miskolc, 2015. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166369. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-40-8 (pdf)
ISBN 978-615-6237-41-5 (epub)
ISBN 978-615-6237-42-2 (mobi)
Debrecen - magyar irodalom - helytörténet - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 943.9-2Debrecen(0:82-94)
[AN 3840195]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2022.
Papp Diána (1976-)
   Szerdán habcsók [elektronikus dok.] / Papp Diána. - Jav. kiad. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170304. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-264-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872487]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2022.
Papp Für János (1976-)
   Hipnagógia / Papp-Für János. - Budapest : M. Napló, 2021. - 65, [4] p. ; 15 cm + mell.
A mellékletben tükörrel
ISBN 978-963-541-054-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861088]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2022.
Papp Kornélia
   Illatos mesekönyv / Papp Kornélia ; Pál Rita rajz. - Pécs : Nel-la Press Bt., cop. 2021. - 40 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-3394-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - aromaterápia - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 615.89(02.053.2) *** 665.52/.54(02.053.2)
[AN 3860704]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2022.
Penzes, Peny A.
   A Carnaby Varázslóképző : mint két mágnes / Peny A. Penzes. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-173-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3860836]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2022.
Péterfy Orsolya Laura
   Édesanya, mesélsz ma is? / Péterfy Orsolya Laura. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-209-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3860828]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa [elektronikus dok.] ; Az apostol / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 493 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-32-6
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3872492]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 185 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170306. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-33-3
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3872489]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2022.
Póli Matilda
   Tűz és sötétség : a csikó, aki tűzben született / Póli Matilda. - [Kalocsa] : Póli R., cop. 2021. - 237 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-81196-1-0 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860890]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2022.
   Rejtélyes nyomozás : Vili és a kalózok kincse / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter ...]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-212-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény - foglalkoztatókönyv
894.511-31(02.053.2) *** 087.5
[AN 3860666]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2022.
Robins, Claire
   Sorsok tükre [elektronikus dok.] : Vystera árnyai / Claire Robins. - Szöveg (epub : 425 KB) (mobi : 1.2 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-08-3 (epub)
ISBN 978-615-6373-09-0 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3872541]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2022.
Saitos Lajos (1947-)
   Érkezési oldal : versek, 2018-2021 / Saitos Lajos. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 105, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-110-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860896]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2022.
Sándor Kinga
   Harc a Sátánnal : [novella] / Sándor Kinga. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-205-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3860830]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2022.
Sánta László
   Sodorvonal / Sánta László. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-191-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3860835]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2022.
Shade, Lilly
   Heshin [elektronikus dok.] / Lilly Shade. - Szöveg (epub : 329 KB) (mobi : 884 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-75-4 (epub)
ISBN 978-615-6309-76-1 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3872586]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2022.
Shelley, Duncan (1969-)
   Globális hatalomátvétel / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2021. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-48-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3860702]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2022.
Shepherd, Peter
   Szép Új Világ Rt. és egyéb válogatott sci-fi novellák a "jövő" befektetői számára / Peter Shepherd ; [... ill. Kiss Bianka] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Gyömrő ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 177, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-32-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3860468]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2022.
Slang Anikó (1972-)
   Szívem húrjainak dallama / Slang Anikó ; [... kiad. a Festett Szavak Kulturális Alapítvány]. - [Káptalantóti] : [Magánkiad.], 2021. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3380-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860589]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2022.
Somfai Anna (1971-)
   Málna királylány / Somfai Anna ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - [38] p. : ill., színes ; 17x22 cm
Tart.: Málna királylány oviba megyÞ; Málna királylány és a gesztenyemanók
ISBN 978-615-5808-55-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3860593]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2022.
Sükösd Tünde
   Jamaica [elektronikus dok.] / Sükösd Tünde. - Szöveg (epub : 365 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-36-6 (epub)
ISBN 978-615-6373-37-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872591]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2022.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Pompeji messze van / Sumonyi Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-100-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3860897]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2022.
Szabó Borbála (1978-)
   A János vitéz-kód : a négy Einstein és az irodalom / Szabó Borbála. - Budapest : Pagony, 2021. - 313 p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-097-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3860321]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Katalin utca [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-502-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3872533]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Megmaradt Szobotkának [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2021, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-504-3
Szobotka Tibor (1913-1982)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511(092)Szobotka_T.(0:82-94)
[AN 3872040]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mézescsók Cerberusnak [elektronikus dok.] / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Jaffa, 2021, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-529-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3872050]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2022.
Szakonyi Károly (1931-)
   A csend napjai / Szakonyi Károly. - Budapest : M. Napló, 2021. - 87 p. ; 19 cm. - (Magyar mikrokozmosz)
ISBN 978-963-541-052-1 kötött : 3000,-Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3860898]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2022.
Szép Ernő (1884-1953)
Emberszag (angol)
   The smell of humans [elektronikus dok.] : a memoir of the holocaust in Hungary / Ernő Szép ; transl. by John Bátki ; with an introd. essay by Dezső Tandori. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170329. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-386-466-1
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - memoár - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-94=20 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093) *** 894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3872598]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2022.
   #szerdaestikultúrszakkör : válogatás Tóth Csaba kedvenc verseiből / Dévényi Rózsa fotóival ... - [S.l.] : Dévényi Művek, cop. 2021. - 107 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3860938]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2022.
Szieberth Tünde
   Lányok meséje [elektronikus dok.] : nevedben a sorsod / Szieberth Tünde Hajnalka. - Szöveg (epub : 156 KB). - [S.l.] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166371. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - verses mese - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3840206]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2022.
Tomor Anita (1982-)
   Imádlak, Los Angeles! / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2021. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-14-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3860626]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2022.
   Újnyugat antológia / szerk. Szabó Zoltán Attila ; [közread. az] Újnyugat Irodalmi Kör. - [Budapest] : EREF Bt., cop. 2021. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3002-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3860516]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2022.
Valmas, Elena
   Perzselő görög románc [elektronikus dok.] / Elena Valmas. - Szöveg (epub : 181 KB) (mobi : 529 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-72-3 (epub)
ISBN 978-615-6309-73-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3872327]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2022.
Várfalvy Emőke
   Puding Pudli Állatotthon és Panzió / Várfalvy Emőke ; Bogdán Viki illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 59, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-27-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3860599]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2022.
Várkonyi Tibor (1971-)
   Találkozás önmagammal / Várkonyi Tibor. - Budapest : Tarsoly K., 2021. - 271, [8] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5858-22-2 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - próza - vers
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3860742]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8447 /2022.
Dźwięki (magyar)
   Hangok. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby ; keretcím: Kontrasztok
ISBN 978-963-584-161-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3860668]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2022.
Kozłowska, Urszula
Liczby (magyar)
   Számok / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-651-7 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3860672]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2022.
Maksai Kinga (1984-)
   Alpaka eltéved ; A hazafelé vezető út / Maksai Kinga ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - [48] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Betűzgető könyvek)
ISBN 978-615-5808-52-4 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3860596]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2022. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-17-8 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872674]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2022.
Schneider, Liane (1957-)
Conni besucht Oma und Opa (magyar)
   Bori a nagyszülőknél alszik / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 47.)
ISBN 978-963-403-953-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872907]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2022.
Sperring, Mark
20 unicorns at bedtime (magyar)
   20 unikornis aludni tér / Mark Sperring, Tim Budgen ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-197-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3860296]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2022.
Tielmann, Christian (1971-)
Max baut ein Piratenschiff (magyar)
   Berci hajót épít / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 2.)
ISBN 978-615-5220-68-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872639]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2022.
Zwierzęta (magyar)
   Állatok. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby ; keretcím: Kontrasztok
ISBN 978-963-584-160-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3860664]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8455 /2022.
   A bravúr kötelező : a budapesti Piarista Gimnázium 1950 és 1991 közötti diákjainak emlékkönyve / [szerk. Felsővályi Ákos]. - Budapest : Piarista Gimn., 2021. - VIII, 580 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80523-1-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3860714]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2022.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman] ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, [2019]-. - 28 cm
A 2. kötetet ford. Totth Benedek, Limpár Ildikó, a bevezetőt, háttéranyagokat és életrajzokat ford. Sepsi László. - A 3. és a 4. kötetet ford. Limpár Ildikó
képregény
087.6:084.11
[AN 3761928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2021. - 520 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-470-154-5 kötött : 12995,- Ft
[AN 3860603] MARC

ANSEL
UTF-88457 /2022.
Pilcz Roland (1984-)
   YKX : Yorn Kayrah Xemovrah kalandjai / [írta és rajz. Pilcz Roland]. - [Szeged] : [Pilcz R.], 2018-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Trenton. - 2021. - [36] p.
ISBN 978-615-01-3082-8 fűzött : 1850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3860715] MARC

ANSEL
UTF-88458 /2022.
Šejić, Stjepan (1981-)
Death vigil (magyar)
   Death vigil : a virrasztók / Stjepan Šejić ; [Holló-Vaskó Péter ford.]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [248] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-222-1 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3860349]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2022.
Smith, Jeff (1960-)
Bone (magyar)
   Konc / Jeff Smith ; [ford. Oroszlány Balázs]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3799069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A sárkányölő. - [2021]. - [176] p.
ISBN 978-963-9998-91-9 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3860513] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Állkapocs, a keleti határ ura. - [2021]. - [112] p.
ISBN 978-963-9998-92-6 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3860515] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Vénember-barlang. - [2021]. - [120] p.
ISBN 978-963-9998-93-3 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3860520] MARC

ANSEL
UTF-88460 /2022.
Spiegelman, Art (1948-)
Maus (magyar)
   Maus : egy túlélő története / Art Spiegelman. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Apám eret vág a történelmen. És itt kezdődtek az én megpróbáltatásaim. - Egys. cím: My father bleeds history ; And here my troubles began. - Ford. Feig András. - borító- és gerinccím: A teljes Maus
ISBN 978-963-604-063-5 fűzött : 5499,- Ft
holokauszt - képregény
087.6:084.11 *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"
[AN 3872685]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2022.
   Tehetséggondozás felsőfokon [elektronikus dok.] : hallgatói műhelymunkák a Baka József és a Guba Sándor Szakkollégiumokban / szerk. Kőmüves Zsolt, Tóth Katalin, Varga Dániel ; [közread. a] Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Kaposvár : SZIE GTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166405. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-932-5
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3840427]
MARC

ANSEL
UTF-8