MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/09/09 13:20:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8462 /2022.
Láng-Kovács Éva
   Festők a szabadban : a nagybányai művésztelep regénye / Láng-Kovács Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 375 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-6168-29-0. - Bibliogr.: p. 371.
Kötött : 4900,- Ft
Nagybányai Művésztelep
Magyarország - festészet - művésztelep - századforduló - 20. század - magyar irodalom - regény
061.28(439.21-2Nagybánya)(0:82-31) *** 75(439)"189/193"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3861282]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8463 /2022.
Benkő Elek (1954-)
   A székely írás emlékei : Corpus Monumentorum Alphabeto Siculo Exaratorum (CMASE) / írta Benkő Elek, Sándor Klára, Vásáry István ; szerk. Vásáry István ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : BTK, 2021. - 927 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 837-891. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-267-4 kötött : 8900,- Ft
írástörténet - rovásírás - székelyek - epigráfia
003.335.9(=945.11) *** 930.271
[AN 3861267]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8464 /2022.
Rice, Lynette
How to save a life (magyar)
   A műtő másik oldalán : a Grace Klinika kulisszatitkai / Lynette Rice ; [ford. Pethő Dóra]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-225-6 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - televíziós sorozat
791.9.097(73)
[AN 3861766]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2022.
Velics Gabriella
   A közösségi rádiózásról, 1993-2008 : a közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben (1993-2008), Vas megyei esetleírásokon keresztül / Velics Gabriella. - Budapest : Fakultás Kvk., 2021. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Dh könyvek, ISSN 2560-1555)
Bibliogr.: p. 223-233.
ISBN 978-615-5848-18-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - Vas megye - médiaismeret - rádió-műsorszórás - civil társadalom - helyi társadalom - rendszerváltás - ezredforduló - esettanulmány
791.9.096(439.111)"199/200" *** 316.774(439)"199/200" *** 323.21
[AN 3861067]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8466 /2022.
Fait, Caroline
Les grandes découvertes! (magyar)
   Nagy felfedezések! : kíváncsi kiskópék kézikönyve / Caroline Fait ; [... ford. Füsy Lídia]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - [2], 108, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mondd csak!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-516-025-9 fűzött : 4990,- Ft
tudománytörténet - találmány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3861436]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2022.
   Fakultások közt : tudomány, tudás, alkalmazás / szerk. Angyalosi Gergely, Valastyán Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 342 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 6.)
A Debrecenben, 2018. nov. 29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-846-3 fűzött : 3990,- Ft
tudományfilozófia
001
[AN 3861329]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2022.
   Kérdezői útmutató : PIAAC próbamérés : [kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott módszertan II.]. - [Budapest] : [s.n.], 2021. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - adatgyűjtés - módszertan - képességvizsgálat - felnőtt - szakképzettség
001.814 *** 316.37-057.8(100) *** 159.928(439)
[AN 3861276]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8469 /2022.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 102 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 102.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-415-2)
ezoterika
133.25
[AN 3873751]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2022.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
Fűzött : 3690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-323-0)
ezoterika
133.25
[AN 3873756]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2022.
Kováts Róbert
   Ébredés / Kováts Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81732-1-6 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3861670]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2022.
Mahesh Yogi, Maharishi (1918-2008)
The science of being and art of living (magyar)
   A lét tudománya és az élet művészete : transzcendentális meditáció / Maharishi Mahesh Yogi. - 3. kiad. - [Budapest] : Vaszistha K., 2022. - XII, 461 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80584-2-1 fűzött
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 3873052]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8473 /2022.
Hodson, Martin J.
A Christian guide to environmental issues (magyar)
   Teremtett világunk megóvása : környezetvédelem a Biblia szemszögéből / Martin J. Hodson, Margot R. Hodson ; [ford. Goddard Zsuzsanna, Andrási Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2021. - 253 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-647-3 fűzött : 3500,- Ft
környezetvédelem - fenntartható fejlődés - vallásos irodalom
504.06 *** 504.03 *** 244
[AN 3862351]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2022.
Vida Péter
   A világ legszebb nemzeti parkjai / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen : TKK, [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
Bibliogr.
ISBN 978-963-510-181-8 kötött
nemzeti park - fényképalbum
502.4(100)(084.12)
[AN 3873098]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8475 /2022.
Kac, Mark (1914-1985)
Enigmas of chance (magyar)
   A véletlen rejtélyei : önéletrajz / Mark Kac ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-165-2 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - matematikus - 20. század - memoár
51(73)(092)Kac,_M.(0:82-94)
[AN 3861114]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8476 /2022.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1990,- Ft
kristály - természetgyógyászat
548 *** 615.89
[AN 3873405]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2022.
Szabó Zsuzsanna, Cs
   Magnézium az orvosi gyakorlatban / Cs. Szabó Zsuzsanna, Nádasi Tamás. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed orvosi kiskönyvtár, ISSN 2064-907X)
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 978-615-5166-81-5 fűzött : 2480,- Ft
magnézium - nyomelem - orvostudomány
546.46 *** 577.118 *** 61
[AN 3861595]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8478 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
Il mio primo libro dello spazio (magyar)
   A világűr : játékos feladatok : [sok-sok szép matricával] : [5-7 éveseknek] / [szöveg Chiara Piroddi] ; [ill. Agnese Baruzzi ; [... ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 39 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Montessori: a világ felfedezése
ISBN 978-963-516-075-4 fűzött : 2990,- Ft
világűr - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
524(02.053.2) *** 087.5
[AN 3861439]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8479 /2022.
Homoki-Nagy István (1914-1979)
   A kamera leáll / Homoki-Nagy István ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, cop. 2021. - 165, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5886-46-1 kötött : 6000,- Ft
természetfilm - állatökológia - állat-ember kapcsolat - válogatott művek
591.5 *** 779.042 *** 791.43.042(0:82-821)
[AN 3861251]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2022.
Kocsis Zsuzsanna
   Mókuskönyv : Muki csodálatos élete / Kocsis Zsuzsanna. - [Budapest] : Kocsis Zs., cop. 2021. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: ZsuzsanNatura
ISBN 978-615-01-3626-4 fűzött
mókus - gyermekkönyv
599.322.2(02.053.2)
[AN 3861552]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
La storia di una rondine (magyar)
   Első könyvem : fecske születik / írta Chiara Piroddi ; Agnese Baruzzi rajz. ; [... ford. Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Montessori: megismerem a világot
ISBN 978-963-516-079-2 kötött : 1490,- Ft
madár - gyermekkönyv - képeskönyv
598.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3861430]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2022.
Vida Péter
   Állati rekordok a világ körül / Vida Péter. - Debrecen : TKK, [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-510-187-0 kötött
vadon élő állat
59
[AN 3873166]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8483 /2022.
   Angiológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Farkas Katalin, Kolossváry Endre ; szerzők Banga Péter [et al.]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2021. - 365 p., XX t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-15-3 fűzött : 8600,- Ft
angiológia
616.1
[AN 3861677]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2022.
   Az artroszkópos sebészet tankönyve / szerk. Tállay András ; társszerk. Pavlik Attila. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 332 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-516-3 kötött : 18000,- Ft
ízület - műtét - katéterezés
616.72-089
[AN 3861813]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2022.
Benke Vali Leria
   Szexből is megárt a kevés : útmutató az örömteli szexuális élethez / Benke Vali Leria & Sarkadi Bálint. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6139-36-8 fűzött : 4970,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia
613.88 *** 159.922.1
[AN 3861688]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2022.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 2295,- Ft
mentálhigiénia - konfliktus - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 316.48
[AN 3873715]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2022.
Branden, Nathaniel
The six pillars of self-esteem (magyar)
   Az önbecsülés 6 alappillére / Nathaniel Branden ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021. - 553 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6139-21-4 fűzött : 4970,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3861816]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2022.
Czopkó Nóra
   Önmagadért : amit mutatunk, és amit gondolunk, avagy hogyan legyünk összhangban önmagunkkal nőként? / Czopkó Nóra. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021. - 209 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6139-40-5 fűzött : 4970,- Ft
- mentálhigiénia - önismeret - személyiségfejlesztés
613.865-055.2 *** 159.923.2
[AN 3861710]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2022.
   Daganatos betegségek megelőzése és kezelése : táplálkozási és életmódtanácsokkal / szerk. Bittner Nóra, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 255 p., XV t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-98-3 fűzött : 3980,- Ft
rákbetegség - diéta - egészséges életmód - szakácskönyv
616-006 *** 641.563(083.12) *** 613
[AN 3861657]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2022.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Angstfrei leben (magyar)
   Te mitől félsz? : öngyógyító program / Ruediger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-291-531-9 fűzött : 2300,- Ft
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 3873737]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2022.
Eagleman, David (1971-)
The brain (magyar)
   Az agy : a te történeted / David Eagleman ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2022. - 235, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-188-6 kötött : 4990,- Ft
agy - agykutatás - pszichofiziológia
612.82 *** 159.91
[AN 3873015]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2022.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1990,- Ft
természetgyógyászat - kristály
615.89 *** 548
[AN 3873520]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2022.
Greenberger, Dennis
Mind over mood (magyar)
   Tudatosság az érzések felett : nyerd vissza az irányítást az érzelmeid felett, és válj boldogabb emberré! / Dennis Greenberger, Christine A. Padesky ; [ford. Szilágyi Eszter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 380, [1] p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Tudat az érzések felett" címmel is
ISBN 978-963-507-347-4 fűzött : 5990,- Ft
mentálhigiénia - pszichoterápia
613.865 *** 615.851
[AN 3873299]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2022.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!Bors] Katalin]. - 9. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 5290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3873408]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2022.
Hecker Róbert (1963-)
   Az érzelmi intelligencia természetrajza, fejlesztésének módszertana az autokeirikus iskola rendszerében / Hecker-Réz Robert ; [ill. Németh Tamás]. - [Vác] : Mondat Kft., [2021]. - 139 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-615-5569-18-0 kötött : 5100,- Ft
érzelmi intelligencia
159.942
[AN 3861830]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2022.
Jászberényi József (1972-)
   Idősügyi kérdések Magyarországon : gerontológiai írások / Jászberényi József ; [kiad. a Civil út Alapítvány]. - Budapest : Civil út Alapítvány, 2021. - 243 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3119-1 fűzött
Magyarország - idős - gerontológia - öregkor higiénéje - életmód - 21. század
613.98 *** 316.37-053.9(439)"201" *** 612.67 *** 316.728-053.9(439)"201"
[AN 3861192]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2022.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia 2 : útravaló a kényes nevelési helyzetekhez / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., [2022], cop. 2014. - 362, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5281-17-4 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - meseterápia
159.922.7 *** 37.018.1 *** 615.851.82
[AN 3873116]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2022.
Kováts Róbert
   Léleknapló / Kováts Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 428 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81732-1-6)
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3861664]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2022.
Lenkei Gábor (1961-)
   Miért van szükségük az egészséges embereknek vitaminpótlásra? : 211 vitaminfogyasztó tapasztalata orvosi magyarázattal / Lenkei Gábor ; [megj. Jog az Egészséghez Egyesület gondozásában]. - 3. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Egyes., 2022. - 269 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1550-5 fűzött : 2850,- Ft
vitamin
615.356 *** 612.015.6
[AN 3873059]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2022.
Lövenberg Gábor (1949-)
   Julika : az orvos és az ember / Lövenberg Gábor. - Budapest : Szerző, 2021. - 146, [2] p., [90] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-0245-1)
Radó Julianna (1950-2021)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század
61(439)(092)Radó_J.
[AN 3861123]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2022.
Meszimerisz Krisztina
   Anya-élet / Meszimerisz Krisztina. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 97, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1396-8 fűzött : 3999,- Ft
anyaság - nő - életvezetés - memoár
613.865-055.2(0:82-94) *** 613.865-055.52-055.2(0:82-94)
[AN 3861662]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2022.
Mohás Lívia (1928-)
   Kislányoknak a szerelemről / Mohás Lívia ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2021. - 190, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5886-29-4 fűzött : 1500,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - szerelem - gyermeklélektan - serdülőkor - szexuálpszichológia - nemek lélektana
159.922.1-055.25 *** 613.88-055.25 *** 159.922.8 *** 392.6
[AN 3861243]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2022.
   Női vezetők / [szerk. Török Tünde]. - [Budapest] : Sipos Z. : Schneller B., cop. 2021. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1488-0 fűzött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3861822]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2022.
   Női vezetők : munkafüzet : dolgozz magadon! / [szerk. Török Tünde]. - [Budapest] : Sipos Z. : Schneller B., cop. 2021. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1775-1 fűzött : 2499,- Ft
mentálhigiénia - nő - példatár
613.865-055.2(076)
[AN 3861826]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2022.
Orvos-Tóth Noémi (1971-)
   Szabad akarat / Orvos-Tóth Noémi. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-109-4 fűzött : 4499,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret - családi háttér - szülői hatás
159.923 *** 316.356.2
[AN 3873239]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2022.
Piroska Gyula
   Hogyan ne legyél kapkodó idegbeteg / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., cop. 2022. - 231 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-82019-1-9)
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - vezetés - vezetéslélektan
613.865 *** 159.923.2 *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 3861832]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2022.
Piroska Gyula
   Szeretném, ha lopnál / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., cop. 2022. - 243 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-82019-1-9 fűzött
személyiségfejlesztés - életvezetés - vezetéslélektan - vezetés
159.923.2 *** 613.865 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3861649]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2022.
Rákóczi Éva
   Amit a Covid fertőzésről és a poszt-Covid állapotokról tudni érdemes / Rákóczi Éva. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 120 p. ; 17 cm. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
ISBN 978-963-9914-04-9 fűzött : 2200,- Ft
világjárvány - fertőző betegség - szövődmény - utókezelés
616.98(100)"202" *** 615 *** 578.834.1(100)"202" *** 616-06
[AN 3861671]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2022.
Räsänen, Päivi (1959-)
Abortti (magyar)
   Mit gondoljunk az abortuszról? / Päivi Räsänen. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 96 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6209-03-0 fűzött
művi abortusz - vallási erkölcs
618.39-089.888.14 *** 241
[AN 3861539]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2022.
Räsänen, Päivi (1959-)
Eutanasia (magyar)
   Mit gondoljunk az eutanáziáról? / Päivi Räsänen. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 88 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6209-10-8 fűzött
eutanázia - vallási erkölcs
616-036.88 *** 241
[AN 3861532]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2022.
Révész Katalin
   Az út, amely elvezet téged is a legboldogabb élethez, amit csak szeretnél / Révész Katalin. - [Budapest] : Révész K., 2021. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3321-8 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3861293]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2022.
Révész Katalin
   Az út : út a hétköznapi élettől a legmagasabb szintű boldogság eléréséig / Révész Katalin. - [Budapest] : Révész K., 2021. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3320-1 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3861296]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2022.
Szakács Zoltán (1965-)
   Alvás és katonai szolgálat / Szakács Zoltán. - [Budapest] : SpringMed, 2021. - 360 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-13-9 fűzött : 8400,- Ft
alvás - alvászavar - haderő - munkalélektan
613.79 *** 616.8-009.836 *** 65.013 *** 355.12
[AN 3861655]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2022.
Tamás Rita (1973-)
   Ne pánikolj, sportolj! : utam az összeomlástól a harmóniáig / Tamás Rita. - [Budapest] : Jaffa, [2022], cop. 2019. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-208-0 fűzött : 4499,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3873227]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2022.
Todorovits Rea
   Csakazértis : lélekmelengető gondolatok arról, hogy az élet neked is jót akar / Todorovits Rea. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6139-32-0 fűzött : 4970,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3861718]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2022.
Vasvári Vivien (1990-)
   Hiba 2 : a második felvonás / Vasvári Vivien. - [Budapest] : Vasvári V., cop. 2021. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1027-1 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3861557]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2022.
Vasvári Vivien (1990-)
   Hiba 2 : munkafüzet : 72 kérdéssel, feladattal / Vasvári Vivien. - [Budapest] : Vasvári V., cop. 2021. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1138-4 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - nő - példatár
613.865-055.2(076)
[AN 3861558]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2022.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor on the hop (magyar)
   A dzsungeldoktor küzdelme a pestissel / Paul White ; [... ill. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-83-4 fűzött
Afrika - Ausztrália - ausztrál irodalom - orvos - vallásos irodalom - 20. század - memoár
61(94)(092)White,_P.(0:82-94) *** 820-94(94)=945.11 *** 244(0:82-94)
[AN 3861416]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Becoming myself (magyar)
   Úton önmagamhoz : egy pszichoterapeuta emlékiratai / Irvin D. Yalom ; [ford. és a jegyzeteket írta Orosz Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 393, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-914-7 fűzött : 4999,- Ft
Yalom, Irvin D. (1931-)
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoterápia - 20. század - 21. század - memoár
159.9(73)(092)Yalom_I._D.(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3873241]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8520 /2022.
   Nukleáris jogi ismeretek / [szerk. Gellén Klára, Farkas Csamangó Erika, Molnár Szabolcs] ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Üzleti Jogi Intézetében]. - Szeged : SZTE ÁJK ÜJI, 2021. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2021. ápr. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81965-0-5
atomjog - radioaktív hulladék elhelyezése - környezeti politika - energetika - energiapolitika
620.9 *** 347.51 *** 349.7(100) *** 628.472.047 *** 504.03
[AN 3861362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 484 p.
ISBN 978-615-81009-8-4 kötött
[AN 3861365] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 416 p.
ISBN 978-615-81009-9-1 kötött
[AN 3861367] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8521 /2022.
Mezei Kitti
   A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban / Mezei Kitti ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet ... - Budapest : TKJTI : L'Harmattan, 2020. - 282 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 263-282.
ISBN 978-963-418-036-4 fűzött
Magyarország - informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - büntetőjog
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.721 *** 343(439)
[AN 3861151]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8522 /2022.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2019-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla, a 4. köt. társszerző nélkül
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3752668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szépség és praktikum. - 3. kiad. - 2022. - 220 p.
ISBN 978-963-88828-5-1 kötött : 9990,- Ft
családi ház - belsőépítészet - padló - födém - falburkolat
645.2 *** 692.5 *** 728
[AN 3873657] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8523 /2022.
Bancsi Péter (1976-)
   Mercedes-Benz / Bancsi Péter. - 4. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2021. - 192 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
Lezárva: 2021. máj. 10.
ISBN 978-615-5277-61-0 kötött
Mercedes-Benz International (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Mercedes-Benz
[AN 3873290]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2022.
Felek Ferenc
   A MÁV XXIe. osztályú, majd 492 sorozatú gőzmozdonyai / Felek Ferenc ; [közread. a] Kisvasutak Baráti Köre Egyesület. - [Budapest] : KBK, 2022. - 62 p. : ill. ; 30 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-89103-5-6. - keretcím: Magyar gőzmozdonyok
Fűzött
Magyarország - technikatörténet - közlekedéstörténet - gőzmozdony - 20. század
629.422(439)"190/196"
[AN 3873293]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2022.
Mullenheim, Sophie de
L'univers! (magyar)
   Univerzum! : kíváncsi kiskópék kézikönyve / Sophie de Mullenheim ; [... ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - [2], 108, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mondd csak!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-516-072-3 kötött : 4990,- Ft
világegyetem - űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3861438]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2022.
   Munkagépek könyve : [teherautók, markolók, emelők, bányagépek, mezőgazdasági gépek, katonai járművek]. - Debrecen : TKK, [2022]. - 48 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-963-510-164-1 kötött
munkagép
629
[AN 3873100]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8527 /2022.
Bodó Imre (1932-)
   A székely ló / Bodó Imre, Hecker Walter, Surján György ; [... kiad. a ... Székely Lovat Tenyésztők Egyesülete]. - Budapest : Szélte, 2021. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-615-01-3977-7 fűzött
Székelyföld - lótenyésztés - törzstenyésztés
636.1.082 *** 636.1(498.4Székelyföld)(091)
[AN 3861340]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2022.
   Csodálatos kutyák. - Debrecen : TKK, [2022]. - 48 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-510-175-7 kötött
kutya
636.7
[AN 3873110]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2022.
Konyhás István
   A csodálatos lovak / Konyhás István ; [fotók Konyhás István, C. Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-510-176-4 kötött

636.1
[AN 3873111]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2022.
Zöldág László (1948-)
   A kutya örökletes hátterű betegségei / Zöldág László. - Budapest : A/3 Nyomdaip. és Kiadói Szolg. Kft., 2021. - 230 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-230.
ISBN 978-963-88110-6-6 kötött
kutya - állatbetegség - örökölt betegség
619 *** 636.7
[AN 3861811]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8531 /2022.
Erdélyi-Sipos Alíz
   Inzulinrezisztencia : diéta és kezelés / Erdélyi-Sipos Alíz, Tűű László. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 131 p., VII t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-90-7 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.2
[AN 3861685]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2022.
   Ház-táj : aktív otthoni időtöltés-kisokos és palóc receptkönyv. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2021. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5941-19-1 fűzött : keresk. forgalomba nenm kerül
háztartás - ételrecept
64 *** 641.55(083.12)
[AN 3861825]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2022.
Porcsalmyné Henter Izabella
   Közétkeztetők kézikönyve III : bölcsődei és óvodai étkeztetésről nem csak közétkeztetőknek / Henter Izabella, Ruis Zsuzsanna. - Budapest : SpringMed, 2021. - 429 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-416.
ISBN 978-615-6337-11-5 fűzött : 13990,- Ft
közétkeztetés - óvoda - bölcsőde - szakácskönyv
642.5 *** 373.24 *** 373.22 *** 641.55(083.12)
[AN 3861796]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2022.
Szabó-Ballók Amarilla
   Baba, mama együtt eszik / Szabó-Ballók Amarilla. - Budapest : Central Kv., 2022. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-614-028-1 fűzött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3873012]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2022.
Thorisson, Mimi (1975-)
Old world Italian (magyar)
   Itália ízei : receptek, titkok és történetek / Mimi Thorisson ; Oddur Thorisson fotóival ; [ford. Búsné Pap Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 304 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-128-3 kötött : 6500,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.5(45) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3873246]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8536 /2022.
Alberts, Gerrit
Digitale Medien und Jugendsex (magyar)
   A digitális média és a fiatalkori szex / Gerrit Alberts. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5624-58-2 fűzött
nemi erkölcs - pornográfia - internet - gyermekvédelem
176 *** 392.6 *** 681.3.004.14 *** 791.43-993 *** 364.65-053.2/.6
[AN 3861424]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2022.
Lingis, Alphonso (1933-)
Sensation (magyar)
   Érzékelés: az érzékenység értelme / Alphonso Lingis ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-134-8 fűzött : 3600,- Ft
lételmélet - egzisztencializmus - ismeretelmélet - érzékelés
11 *** 141.32 *** 165.62 *** 165.182
[AN 3861604]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2022.
Valastyán Tamás (1969-)
   A megértés heterotópiái : filozófia a Nagyerdő szívében / Valastyán Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 366 p. ; 21 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-983-2 fűzött
Magyarország - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 1(439)(091)
[AN 3861358]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2022.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Sors és sérülés / F. Várkonyi Zsuzsa. - 4. kiad. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 405 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 401-405.
ISBN 978-615-5932-83-0 fűzött : 3490,- Ft
sors - akarat
129.6 *** 123 *** 159.947
[AN 3873188]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8540 /2022.
Békefy Lajos (1948-)
   Léterő - erőnlét : válogatott vallomások, szépirodalmi, tudományos, közéleti esszék / Békefy Lajos ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány ... - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2021. - 277 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-154-4 kötött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - esszé
244(0:82-4)
[AN 3861837]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2022.
Berger, Christoph
Die Zeit hat sich erfüllt! (magyar)
   Betelt az idő! : rövid összefoglaló az Ószövetség időrendjének megértéséhez / [Roger Liebi bibliai kronológiájának nyomán kész.] Christoph Berger. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5624-76-6 fűzött
Biblia. Ószövetség
őstörténet - zsidóság - bibliamagyarázat - történeti kronológia
221.07 *** 222.07 *** 930.8(=924)(0:930.24)
[AN 3861426]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2022.
Brunson, Andrew (1968-)
God's hostage (magyar)
   Isten túsza / Andrew Brunson és Craig Borlase ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : Harmat, 2021. - 268 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-563-6 fűzött : 3500,- Ft
Törökország - Egyesült Államok - misszió - protestáns egyház - 21. század - koncepciós per - memoár
266.2(560)(092)Brunson,_A.(0:82-94) *** 284(73)(092)Brunson,_A.(0:82-94) *** 343.301.096(560)"201"(0:82-94)
[AN 3861529]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2022.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A kegyelem harmatja : áhítatok az év minden napjára / Cseri Kálmán. - 18. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 376, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-078-5 kötött : 3900,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3873121]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2022.
Gaál Éva (1940-)
   A jó pásztor hangja : ifjúsági Biblia / Gaál Éva. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6209-26-9 fűzött
Biblia
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3861542]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2022.
Glover, Tom
A life worth living (magyar)
   Élet, melyet érdemes élni : nincs lerövidített út a szellemi érettséghez / Tom Glover. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-96-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3861420]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2022.
Hansen, Collin (1981-)
Rediscover church (magyar)
   A gyülekezet újrafelfedezése : miért nélkülözhetetlen Krisztus teste? / Collin Hansen és Jonathan Leeman. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 125 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6209-20-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3861525]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2022.
Hommer Attila
   Karanténevangélium / Hommer Attila. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2021. - 174, [1] p. ; 21 cm. - (Oltalom-könyvek, ISSN 1217-1468)
ISBN 978-615-6025-06-7 fűzött
világjárvány - 21. század - elmélkedés
242 *** 616.98(100)"202"
[AN 3862320]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2022.
Horváth Orsolya (1976-)
   Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között / Horváth Orsolya. - Budapest : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2022. - 187 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.: p. 177-187.
ISBN 978-963-414-857-9 fűzött : 2990,- Ft
teológia - vallásfilozófia
21 *** 291.1
[AN 3861352]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2022.
Juan de la Cruz (1542-1591)
Tratado breve del conocimiento oscuro de Dios afirmativo y negativo y modo de universe el alma con Dios por amor (magyar)
   Keresztes Szent Jánosnak tulajdonított értekezés az állító és a negatív módon elért elfátyolozott istenmegismerésről valamint a lélek Istennel való egyesüléséről a szerelem révén / [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Szepesi Edit]. - 2. jav. kiad. - Gödöllő : Sursum K., 2022. - 133 p. : ill. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Istenismeret és Istenszerelem. - Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-81272-6-4 kötött : 4400,- Ft
keresztény misztika - hit
248 *** 234
[AN 3873242]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2022.
Lennox, John (1943-)
Determined to believe? (magyar)
   Determinált hit? : Isten szuverenitása, szabadság, hit, és emberi felelősség / John C. Lennox. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 351 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6209-01-6 fűzött
kereszténység - hit - determinizmus
211 *** 123 *** 23/28
[AN 3861445]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2022.
Lennox, John (1943-)
Have no fear (magyar)
   Ne féljetek! : hogyan legyünk só és világosság - akkor is, ha ennek ára van / John C. Lennox. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 69 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-99-5 fűzött
vallásos irodalom - misszió
244 *** 266
[AN 3861444]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2022.
Lucado, Max (1955-)
You are never alone (magyar)
   Sosem vagy egyedül : bízz Isten jelenlétének és erejének csodájában! / Max Lucado ; [ford. Ácsné Tolner Márta] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-67-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3862276]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2022.
Lutzer, Erwin W. (1941-)
God's devil (magyar)
   Pillantás a kulisszák mögé : hogyan szolgálja a Sátán lázadása Isten céljait? / Erwin W. Lutzer. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-79-7 fűzött
gonosz szellem - isteni hatalom - isten
235.2 *** 231
[AN 3861523]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2022.
MacDonald, William (1917-2007)
Worlds apart (magyar)
   Szemben álló birodalmak : [üdvözlünk egy valódi háborúban, a hadszíntér te magad vagy] / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-80-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3861467]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2022.
   Mi a baj velem? : ahogy a rossz fa jóvá lehet. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2020. - 39 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-6209-06-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekvers
244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3861428]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2022.
Móray Inke
   Élő víznek forrására akadtak ott / Móray Inke. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6209-21-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3861479]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2022.
Nagy József
   Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében / Nagy József. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 215 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 193-215.
ISBN 978-963-414-806-7 fűzött : 3190,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3861314]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2022.
   "Nyugalmat adok néktek" (Mt 11, 28) : a Krisztus által elnyerhető békesség. - Budapest : BIK Kvk., 2021. - 152, [1] p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2021/3.)
ISBN 978-615-5260-89-6 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3861653]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2022.
   "Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült" : a Zsidókhoz írt levél. - Budapest : BIK Kvk., 2021. - 163 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2022/1.)
ISBN 978-615-5260-92-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3861818]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2022.
Ordass Lajos (1901-1978)
   Naplóm : Ordass Lajos evangélikus püspök naplófeljegyzései, 1948, 1956-1957 / [szerk., ... közread., az utószót írta, a jegyzeteket és ... névmutatót kész. Isó Gergely] ; [közread. a] ... Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Luther : NEB : Ordass L. Alapítvány, 2021. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-203-8 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század - napló
284.1(439)(092)Ordass_L.(0:82-94)
[AN 3861070]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2022.
   Az "örökkévaló szövetség" ígérete / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2021. - 150, [1] p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2021/2.)
ISBN 978-615-5260-88-9 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3861764]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2022.
Ortlund, Dane
Gentle and lowly (magyar)
   Szelíd és alázatos : Krisztus szíve a bűnösökért és szenvedőkért / Dane Ortlund ; [ford. Győri Máté] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-68-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3861950]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2022.
Ostrovsky, Solomon (1902-2001)
The forbidden chapter (magyar)
   Az elrejtett fejezet : a diaszpóra (szétszóratás) és a geulah (megváltás), ahogy azt Ézsaiás/Jesája, Ámós fia látta / Solomon Ostrovsky. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 64 p. ; 17 cm
Megj. "A tiltott fejezet" címmel is
ISBN 978-615-5624-75-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 3861489]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2022.
Pasquali, Elena
The Lion nursery Bible (magyar)
   Kicsik képes Bibliája / írta Elena Pasquali ; rajz. Priscilla Lamont ; [ford. Mucsi Zsófia] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 190, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-558-272-3 kötött : 4200,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3873513]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2022.
   Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Węgrzech : księga pamiątkowa = A Fekete Madonna imakörútja Magyarországon, 2020-2021 : emlékkönyv / [red. ... Sutarski Szabolcs]. - Budapeszt : Croatica, [2021]. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Łączy nas modlitwa! = Összeköt minket az ima! : 2020-2021. - Gerinccím: Imakörút Magyarországon 2020-2021 = Peregrynacja obrazu na Węgrzech 2020-2021
ISBN 978-615-6014-34-4 kötött
Czȩstochowa - Magyarország - mariológia - kolostor - pálosok - templom - imádkozás - kegykép
232.931.8 *** 726.7(438-2Częstochowa) *** 271.791(438-2Częstochowa) *** 248.143 *** 246.3 *** 726.54(439)
[AN 3861736]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2022.
Piper, John (1946-)
Good news of great joy (magyar)
   Hirdetek nektek nagy örömet : 25 áhítatos adventi olvasmány / John Piper. - Budapest : Evangéliumi K., 2021. - 141 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6209-25-2 fűzött
vallásos irodalom - advent - bibliamagyarázat
22.07 *** 244 *** 264-041.1
[AN 3861471]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2022.
Readings for week prayer (magyar)
   Imaheti felolvasások : 2021. december 3. péntektől december 11. szombatig. - Szeged : [Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes.], [2021]. - 51 p. ; 21 cm
Közread. a Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - Borítócím: Meggyökerezni a szeretetben
ISBN 978-615-81590-4-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3860718]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2022.
Robertson, David (1962-)
Magnificent obsession (magyar)
   Fenséges rögeszme : miért nagy(szerű) Jézus! / David Robertson. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 213 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-77-3 fűzött
krisztológia
232
[AN 3861462]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2022.
Ryrie, Charles C. (1925-2016)
Dispensationalism (magyar)
   Bibliai üdvháztartások : a Biblia diszpenzacionalista megközelítésének védelmében / Charles C. Ryrie. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 264 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-73-5 fűzött
Egyesült Államok - bibliakutatás - hitvédelem - keresztény egyház
22.01 *** 234 *** 289(73)
[AN 3861470]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2022.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
The great evangelical disaster (magyar)
   A nagy evangéliumi katasztrófa / Francis A. Schaeffer ; [ford. Hargitai Róbert]. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5624-59-9 fűzött
kereszténység - vallásfilozófia
23/28 *** 21
[AN 3861421]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2022.
Spears, John
Keep me safe till the storm passes by (magyar)
   Tarts biztosan, míg múlik a vihar! : 6 bátorító üzenet / John Spears. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6209-05-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3861425]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2022.
   Szent Imre és Szent László emlék-konferencia : Kecskemét, 2021. szeptember 16. / [szerk. Lévai Jánosné ...] ; [kiad. az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány ...]. - Kecskemét : Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány, [2021]. - 66 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-01-2568-8 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007 k.-1031)
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - 11. század - magyar történelem - konferencia-kiadvány
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 943.9(092)László,_I. *** 235.3(092)László,_I. *** 943.9"10" *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3861375]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2022.
   TanKapu 30 / [szerk. Rába Géza] ; [közread. A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola]. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Egyház : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2021. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81452-9-9 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3861824]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2022.
Wesley, Christopher
Rebuilding youth ministry (magyar)
   Ifjúsági szolgálat a plébánián újraépítve : tíz megvalósítható célkitűzés katolikus plébániák számára / Christopher Wesley ; [ford. Benkőné Berta Zsófia]. - [Budapest] : [Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány], cop. 2021. - 125 p. ; 24 cm
Közread. Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81043-2-6 fűzött : 2500,- Ft
közösségfejlesztés - ifjúság - katolikus egyház
260.1 *** 316.45 *** 316.37-053.6 *** 282
[AN 3861975]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2022.
Williams, Monty
The way of the faithful (magyar)
   A hűség útja : a spirituális vágy dinamikája : Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatai alapján / Monty Williams ; [ford. Laczkó Zsuzsanna]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 431 p. : ill. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-039-2 kötött : 4200,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3861183]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2022.
Williams, Peter J. (1970-)
Can we trust the gospels? (magyar)
   Biztosak lehetünk az evangéliumokban? / Peter J. Williams. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 978-615-5624-97-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliakutatás
226.01
[AN 3861419]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8577 /2022.
Gesprekken in verbinding (magyar)
   Kapcsolatépítő beszélgetések : "ölelj át" munkafüzet / [... m. szövegét kész. Guba Judit] ; [közread. az EFT Alapítvány]. - [Mány] : EFT Alapítvány, 2020. - 72 p. : ill., színes ; 21x24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
párkapcsolat - pszichoterápia - személyiségfejlesztés - példatár
316.472.4 *** 615.851(076) *** 159.923.2(076)
[AN 3861814]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2022.
Harangozóné Tordi Mária
   Szülőföldem, a Teleki szőlők : visszaemlékezés a bácsalmási tanyavilágra / Harangozóné Tordi Mária. - 2. jav., bőv. kiad. - [Bátya] : Bátyai Savanyító Kft., 2022. - 265 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-01-4742-0 fűzött
Bácsalmás - tanya - helytörténet - memoár
316.334.55(439-2Bácsalmás)(0:82-94) *** 943.9-2Bácsalmás *** 711.438(439-2Bácsalmás)
[AN 3873710]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2022.
Kendall, Mikki (1976-)
Hood feminism (magyar)
   Szemellenzős feminizmus : a nők, akikről megfeledkezett a feminista mozgalom / Mikki Kendall ; [ford. Bótyik Bettina]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 419 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6187-31-4 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - feminizmus - nők a társadalomban - rasszizmus - afroamerikaiak - hátrányos megkülönböztetés
316.37-055.2(73)(091) *** 316.423.6-055.2(73) *** 323.118(=96)(73)
[AN 3861763]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2022.
Marczewski, Andrzej
Even ninja monkeys like to play (magyar)
   Még a nindzsa majmok is szeretnek játszani : unikornis változat : gamifikáció, játéktervezői gondolkodás és motivációs dizájn / Andrzej Marczewski. - Budapest : Kreatív Kontroll, [2021]. - 355 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-352.
ISBN 978-615-81162-5-1 fűzött : 6990,- Ft
játékelmélet
316.259
[AN 3861650]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2022.
Máté Gábor (1980-)
   "... most van ideje a marhahajtásnak!" : a Dél-Dunántúl pusztulása 1683-1685-ben / Máté Gábor. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub Egyes., 2021. - 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Pnekat füzetek, ISSN 2786-233X ; 2.)
Bibliogr.: p. 326-334.
ISBN 978-963-414-841-8 fűzött : 3990,- Ft
Dél-Dunántúl - helytörténet - hétköznapi élet - végvári katonaság - erőszak - rablás - rekvirálás - mikrotörténelem - török hódoltság - 17. század - történelmi forrás
316.32(439.11-13)"16"(093) *** 341.324.5(439.11-13)"168"(093) *** 355.1(439)"16"(093) *** 316.647.3 *** 355.134.4 *** 323.28(439)"168"(093) *** 943.911-13"168"(093)
[AN 3861380]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2022.
Mihalec Gábor (1974-)
   Pár-percek : heti gondolatok a növekedéshez / Mihalec Gábor. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 158, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-524-7 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - házasság - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3873758]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2022.
Molnár Bálint
   A nő és a férfiak igaz története / Molnár Bálint. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 286, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3475-8 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3861941]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2022.
   Nemzetiségek Győrben : [német, lengyel, cigány, örmény, horvát, orosz, bolgár, rác] / [szerk. Takács Miklós, Bihari Zoltán]. - Győr : Győr+ Média Zrt., [2021]. - 163 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-01-3883-1 kötött
Győr - nemzetiség - helytörténet - kulturális élet - 21. század
316.347(=00)(439-2Győr) *** 316.7(439-2Győr)"201" *** 943.9-2Győr
[AN 3861331]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2022.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ill. Stefan Stutz] ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-468-8 fűzött : 2300,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3873718]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2022.
   Szakrális közösségek, kollektív emlékezet / szerk. Korpics Márta, Spannraft Marcellina. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-850-0 fűzött : 3990,- Ft
kommunikáció - kulturális antropológia - kollektív emlékezet
316.77 *** 39 *** 291 *** 316.63
[AN 3861503]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8587 /2022.
   Az aranyréce : mesék, mondák, történetek Moldvából / [gyűjt.] Iancu Laura ; [a bev. tanulmányokat írta Dala Sára, Iancu Laura, Trunki Péter]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza, 2022. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD. - (Népmesetár, ISSN 1785-6442)
QR-kóddal. - Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-615-5927-23-2 kötött
Moldva - magyar néprajz - moldvai csángók - népmese - hangoskönyv
398.21(=945.11)(498.3)
[AN 3873063]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2022.
Balogh Dávid (1989-)
   Bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba : lakodalmi szokások Fóton, 1883-1950 / [írta Balogh Dávid és Szűcs Mária] ; [kiad. a Fóti Hagyományokért Alapítvány]. - [Fót] : Fóti Hagyományokért Alapítvány, 2022. - 131 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-3185-6 kötött
Fót - lakodalmi szokás - magyar néprajz
392.51(=945.11)(439-2Fót)
[AN 3861320]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2022.
Erdős Konrád (1933-)
   Prométheusz-portrék / Erdős Konrád. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2733-0 fűzött
görög mitológia - filozófiatörténet - világirodalom története - irodalomfilozófia
398.221(38) *** 1(100)(091) *** 82(091) *** 82.01
[AN 3861286]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2022.
   Györkönyi Hagyományőrző Egyesület 25 éve : [1995-2020]. - [Györköny] : Györkönyi Hagyományőrző Egyes., [2021]. - [80] p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-01-3867-1 fűzött
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület
Györköny - magyarországi németek - néprajz - hagyományőrzés - egyesület - testülettörténet
39(=30)(439-2Györköny) *** 061.2(439-2Györköny)(091)
[AN 3861117]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2022.
Híves Márta
   Fején találta a szöget! : szólás- és eredetmagyarázatok / Híves Márta ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2022]. - 32 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-596-918-0 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3873124]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2022.
Veszelszki Ágnes (1982-)
   Illemkalauz : protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre / Veszelszki Ágnes ; Czikkely Panni rajz. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 174, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-604-083-3 kötött : 4499,- Ft
illemtan - viselkedéskultúra
395
[AN 3873249]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8593 /2022.
Apponyi Albert (1846-1933)
   Gróf Apponyi Albert levelezése Horánszky Nándorral és Babarczi Schwartzer Ottóval / bev., összeáll., jegyzetekkel ell. és közread. Horánszky Nándor ; a szerkesztésben közrem. ... Szidiropulosz Archimédesz ; [közread. a] ... Trianon Kutatóintézet KHA. - Budapest : L'Harmattan : Trianon Kutint. KHA, 2021. - 298 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-845-6 fűzött : 3990,- Ft
Apponyi Albert (1846-1933)
Magyarország - politikus - politikatörténet - századforduló - levelezés
32(439)"189/190"(044) *** 32(439)(092)Apponyi_A.(044)
[AN 3861346]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2022.
Cieger András (1973-)
   Lónyay Menyhért, 1822-1884 : szerepek - programok - konfliktusok / Cieger András ; [közread. a] Tuzsér Községért Közalapítvány. - 2. bőv. kiad. - Tuzsér : Tuzsér Községért Közalapítvány, 2022. - 391, [13] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 364-383.
ISBN 978-615-01-5019-2 kötött
Lónyay Menyhért (1822-1884)
Magyarország - politikus - 19. század - életrajz
32(439)(092)Lónyay_M.
[AN 3873516]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2022.
Ickx, Johan (1962-)
The bureau (magyar)
   XII. Piusz és a zsidók : Pacelli listája: 2800 üldözött segélykérő levele alapján / Johan Ickx ; [ford. Kepes Renáta] ; [előszóval ellátta Fejérdy András]. - Budapest : Európa, 2021. - 443, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-447-4 kötött : 4999,- Ft
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
Olaszország - Vatikán - zsidóság - holokauszt - második világháború - pápa - zsidóság mentése - diplomácia
323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 262.13(092)Pius,_XII. *** 323.13(=924)(45)"194" *** 327(456.31)"1939/1945"
[AN 3861907]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2022.
Neumann György
   A nyilaskereszt árnyékában : a nyilasterror áldozatainak emlékére / Nádor György ; [... közread. Brassainé Balogh Judit]. - Budapest : Könyv Népe Kiadó Kft., 2021. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Óbudai zsidó emlékek, ISSN 2939-5151)
ISBN 978-615-01-1674-7 fűzött
Magyarország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3861545]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2022.
Sáringer János (1969-)
   Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához / Sáringer János. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - külpolitika - diplomáciatörténet - ezredforduló - történelmi forrás
327(439)"199"(093)
[AN 3639245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. köt., 1992. január - 1992. december. - 2021. - 891 p. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 21.)
ISBN 978-963-541-044-6 kötött : a 3/2. kötettel együtt 6900,- Ft
[AN 3861673] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. köt., 1992. január - 1992. december. - 2021. - 923 p. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 21.)
ISBN 978-963-541-044-6 kötött : a 3/1. kötettel együtt 6900,- Ft
[AN 3861676] MARC

ANSEL
UTF-88598 /2022.
Susskind, Jamie (1989-)
Future politics (magyar)
   Politika a jövőben : életünk a technológia uralta világban / Jamie Susskind ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 382, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9797-84-0 fűzött : 5499,- Ft
politológia - társadalmi fejlődés - technikai kultúra - mesterséges intelligencia - demokrácia
32.001 *** 321.7 *** 165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 316.422
[AN 3861244]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2022.
   Szerb iratok a trianoni békeszerződésről : dokumentumok / ... vál., ... szerk. és a bev. tanulmányt írta Hornyák Árpád ; [a forrásokat magyarra ford. Mandić Predrag, Hornyák Árpád és Hornjak Balázs]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 242 p. ; 25 cm. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 8.). (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-416-274-2 kötött : 3200,- Ft
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság - Magyarország - diplomáciatörténet - magyar történelem - határkérdés - trianoni békeszerződés - történelmi forrás
327(439)"191/192"(093) *** 341.382"1920"(093) *** 327(497.1)"191/1920"(093) *** 943.9"1918/1920"(093)
[AN 3861475]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2022.
   Trianon és a japán diplomácia : magyar vonatkozású japán diplomáciai dokumentumok, 1914-1923 / szerk., ... vál. és ford. Umemura Yuko és Wintermantel Péter. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 209 p. ; 25 cm. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 9.). (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-8485)
Bibliogr.: p.51-55. - Összefoglalás japán nyelven
ISBN 978-963-416-275-9 kötött : 3200,- Ft
Japán - Magyarország - külkapcsolat - diplomáciatörténet - első világháború - Párizs környéki békék - trianoni békeszerződés - történelmi forrás
327(520)"191/192"(093) *** 341.382"1919/1920"(093) *** 327(439)"191/192"(093)
[AN 3861483]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2022.
Wiedermann Helga
   Sakk és póker : krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról / Wiedermann Helga. - 2. átd., kibőv. kiad. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 262 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-260.
ISBN 978-615-5884-82-5 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3873416]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8602 /2022.
   The 1868 Croatian - Hungarian settlement : origin and reality / ed. by Vlasta Švoger [et al.] ; [publ. by] Hrvatski institut za povijest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Zagreb : Hrvatski inst. za povijest ; Budapest : MTA BTK TTI, 2021. - XII, 314 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 190 HRK : 26 EUR
ISBN 978-953-8335-15-0
Horvátország - történelem - magyar történelem - 19. század - kiegyezés kora - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9"184/186" *** 342.23(439.24)(439)"1868" *** 943.924"18/191"
[AN 3861583]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2022.
Cachée, Josef
"Sie haben's gut, Sie können ins Kaffeehaus gehen!" (magyar)
   "...Önöknek persze könnyű, beülhetnek egy kávéházba" : Ferenc József magánélete / J. Cachée, G. Praschl-Bichler ; [ford. Simon László] ; [a verseket ford. Sári Júlia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 285 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-566-189-3 fűzött : 4590,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Habsburg-ház
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 929.52(436)Habsburg(089.3)
[AN 3873053]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2022.
Cachée, Josef
"...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab..." (magyar)
   "...fáradtan teszem le esténként koronám..." : Erzsébet királyné magánélete / J. Cachée, G. Praschl-Bichler ; [ford. Vaik Dóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 266, [3] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-566-190-9 fűzött : 4590,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 3873055]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2022.
Fodor Gábor (1984-)
   Magyar tudomány és régészet az Oszmán Birodalomban : a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története / Fodor Gábor. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 168 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-270-4 kötött : 6000,- Ft
Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - keletkutatás - régészet - kutatóintézet - kulturális politika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló
904(560) *** 008(5) *** 008:323(439)"187/191" *** 061.6(=945.11)(560-2Istanbul)"191"
[AN 3861371]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2022.
Font Márta (1952-)
Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek (angol)
   The kings of the house of Árpád and the Rurikid princes : cooperation and conflict in medieval Hungary and Kievan Rus' / Márta Font ; [translated by Jason Vincz]. - Budapest : ELRN RCH, 2021. - 354 p. : ill. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 8.)
Bibliogr.: p. 255-305.
ISBN 978-963-416-278-0 kötött
Árpád-ház
Rurik-ház
Halics - Galícia - Kijevi Nagyfejedelemség - magyar történelem - történelem - uralkodócsalád - külkapcsolat - Árpád-kor
947"11/12" *** 929.52(439)Árpád-ház *** 929.52(47)Rurik *** 327(439)"10/12" *** 943.9"10/12" *** 327(47)'10/12"
[AN 3861322]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2022.
Gábor György (1954-)
   A történelem tekintete : emlékezet és tanúság / Gábor György. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 497 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-086-0 fűzött : 5900,- Ft
történelemszemlélet - történettudomány - zsidóság - keresztény egyház - kereszténység
930.1 *** 316.347(=924) *** 323.1(=924) *** 261.1 *** 23/28
[AN 3861762]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2022.
Gál Zsolt
   Az idő kereke : Magyarország képes krónikája / [szöveg Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-466-6 kötött : 2100,- Ft
magyar történelem - ifjúsági könyv - album
943.9(02.053.2)
[AN 3873114]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2022.
Hárs Gábor (1942-)
   Egy túlélő naplója, 1994-1999 / Hárs Gábor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2022. - 706 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81126-6-6 fűzött
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3873709]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2022.
Jankó Ferenc (1979-)
   Burgenland földrajzi felfedezése : tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között / Jankó Ferenc. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 365 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (A vidék vonzásában, ISSN 2786-1449 ; 2.)
Bibliogr.: p. 316-344.
ISBN 978-963-416-281-0 kötött : 3490,- Ft
Burgenland - Magyarország - helytörténet - társadalomföldrajz - helyismeret - tudománytörténet - földrajz - historiográfia - határ menti kapcsolat - két világháború közötti időszak
943.63 *** 911.3(436.3) *** 908.436.3"192/193" *** 332.1(439.15-04) *** 930.1 *** 91(436.3)(091)
[AN 3861412]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2022.
Kiss Lajos
   Szülőfalunk: Egerlövő története / szerzők Kiss Lajos, Molnár Gyula Mihály. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 193 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-615-5539-45-9 kötött
Egerlövő - helytörténet
943.9-2Egerlövő
[AN 3861205]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2022.
Marton Veronika
   A sumir kultúra története / Marton Veronika. - 4. jav., átd. kiad. - Győr : Matróna, 2021. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-640-852-7 fűzött
 (hibás ISBN 9-636-40852)
sumerok - magyarságkutatás
930.85(358)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3873302]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2022.
Murber Ibolya (1977-)
   Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924 : határtörténetek az első világháború után / Murber Ibolya. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 10.). (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 141-149.
ISBN 978-963-416-282-7 kötött : 3200,- Ft
Burgenland - magyar történelem - helytörténet - határkérdés - határ menti kapcsolat - forradalmak kora - Horthy-korszak - történelmi forrás
943.63"192"(093) *** 327(439)"191/192"(093) *** 943.926"191/192"(093)
[AN 3861408]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2022.
   Nádudvari krónika, 1988-2021 / [összeáll., az előszót és a záró tanulmányt írta B. Révész László] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány, Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány ; [Nádudvar] : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2021. - 193, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5195-98-3 kötött : 3200,- Ft
Nádudvar - helytörténet - szociográfia - dokumentumfilm - ezredforduló
943.9-2Nádudvar *** 791.43-92 *** 308(439-2Nádudvar)"198/200"
[AN 3861053]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2022.
   Nehéz idők : a 2020-ban elhangzott előadások / [szerk. Smuk András] ; [kiad. az "Europa"-Club ...]. - Bécs : "Europa"-Club ; Szombathely : B.K.L. K., 2021. - 244 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5725-24-1 kötött
magyar történelem - 19. század - 20. század - trianoni békeszerződés - nemzeti trauma - kultúra
943.9"18/19" *** 341.382"1920" *** 316.63(=945.11) *** 008
[AN 3861381]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2022.
   A rendtartó történész : tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára / szerk. Fejér Tamás, Gálfi Emőke ; [közread. az] Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : BTK TTI, 2021. - 425, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-288-9 kötött
ISBN 978-606-739-195-4
magyar történelem
943.9
[AN 3861849]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2022.
Révay Péter (1568-1622)
   De monarchia et sacra corona Regni Hungariae centuriae septem = A Magyar Királyság birodalmáról és szent koronájáról szóló hét század / Révay Péter ; [... szerk., a bev. tanulmányt írta, ... a fordítás ... jegyzeteit kész. ... Tóth Gergely] ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 2 db : ill. ; 25 cm
A bev. tanulmány magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-416-270-4 kötött : 6000,- Ft
Révay Péter (1568-1622)
Magyarország - magyar történelem - történetíró - koronázási jelvény - újkori latin irodalom - középkor - újkor - 16. század - 17. század - történeti mű - kétnyelvű dokumentum
930.1(439)(092)Révay_P. *** 871-94.02=945.11 *** 943.9"10/16" *** 342.519.8(439)
[AN 3861305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 1., Centuriae I-V = I-V. század. - 619 p.
Bibliogr.: p. 196-229.
ISBN 978-963-416-268-1
[AN 3861306] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 2., Centuriae VI-VII : appendix = VI-VII. század : függelék. - 721 p.
ISBN 978-963-416-269-8
[AN 3861311] MARC

ANSEL
UTF-88618 /2022.
Savanyú István (1949-)
   A Savanyú családfa / [kész. és összeáll. Savanyú István] ; [szerk. és rajz. Savanyú Attila]. - Iregszemcse : Magánkiad., 2021-. - ill., részben színes ; 24 cm
A leírás a 4. köt. alapján kész.
Kötött
Savanyú család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Savanyú
[AN 3861631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2021. - 357, [6] p.
[AN 3861633] MARC

ANSEL
UTF-88619 /2022.
Simon József (1974-)
   Szégyen és semmi : politikai pszichológia Bethlen Miklós filozófiájában / Simon József. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-278.
ISBN 978-963-493-169-0 fűzött : 3900,- Ft
Bethlen Miklós (1642-1716). Gróf Bethlen Miklós önéletírása
Magyarország - író - történelmi személy - filozófia - politikai pszichológia - 17. század - 18. század
943.9(092)Bethlen_M. *** 1 *** 321.01 *** 159.9 *** 894.511(092)Bethlen_M.
[AN 3861164]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2022.
Szentpéteri József (1954-)
   A tépei kincs = The tépe treasure / Szentpéteri József ; [ford. Seleanu Magdaléna] ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 142 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 119-127.
ISBN 978-963-416-263-6 kötött : 3490,- Ft
Tépe - régészet - avarok - lelet
904(439-2Tépe) *** 904(369.2)
[AN 3861272]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2022.
Szokoly Károly
   Szászvári krónika az ezredfordulóig / Szokoly Károly ; [kiad. Szászvár Nagyközség Önkormányzata]. - [Szászvár] : Önkormányzat, [2021]. - 439 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1040-0 kötött
Fűzött
Szászvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szászvár *** 908.439-2Szászvár
[AN 3861176]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2022.
   Volt egyszer egy kastély : a füzesgyarmati kastély és birtokosainak története / szerk. Incze László. - 2. kiad. - Füzesgyarmat : Önkormányzat, 2021. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gyarmati krónikás ; 2019/1.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-81296-0-2 fűzött
Wenckheim család
Blanckenstein család
Magyarország - Füzesgyarmat - helytörténet - kastély - családtörténet
943.9-2Füzesgyarmat *** 728.82(439-2Füzesgyarmat)(091) *** 929.52(439)Wenckheim *** 929.52(439)Blanckenstein
[AN 3873297]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2022.
Weisz Fanni (1992-)
   Legyen hited! / Weisz Fanni. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1568-9 fűzött : 4099,- Ft
Magyarország - híres ember - siket - 21. század - életvezetés - memoár
929(439)Weisz_F.(0:82-94) *** 613.865 *** 316.37-056.263(439)(092)Weisz_F.(0:82-94)
[AN 3861582]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8624 /2022.
Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980)
Książka o Sycylii (magyar)
   Szicíliai utazások : Józef Rajnfeld emlékére / Jarosław Iwaszkiewicz ; [ford. Éles Márta] ; [közread. a] ... Guttenberg Pál Népfőiskola. - Budapest : Orpheusz ; [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk., 2021. - 194, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-34-8 kötött : 2000,- Ft
Szicília - helyismeret - lengyel irodalom - útleírás
908.450.82(0:82-992) *** 884-992=945.11
[AN 3861195]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2022.
   Kína Kollégium / Kasznár Attila, Hágen Ádám szerk. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-79-3 fűzött : 3150,- Ft
Kína - történelem - országismeret - művelődéstörténet - politikatörténet - 20. század - 21. század
908.510 *** 951.0"19/20" *** 930.85(510) *** 32(510)"20"
[AN 3861715]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2022.
Sánta Balázs
   Visszaszálló emlékeim : [budapesti életképek] / Sánta Balázs. - [Budapest] : Szerző, [2021]. - 141 p. : ill. ; 23x23 cm
ISBN 978-615-01-2523-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Sánta_B.
[AN 3861339]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2022.
Thaly Kálmán (1839-1909)
Rodostó és a bujdosók sirjai (francia)
   Rodosto et les tombes des émigrés / Kálmán Thaly ; trad. ... Élisabeth Sugár ; ... avec introduction et notes établies sous la direction de Ferenc Tóth ; avec la collaboration de György Csorba, Gábor Fodor et Élisabeth Saïh. - Budapest : ELKH Centre de recherches en sciences humaines, 2021. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
Bibliogr.: p. 228-235.
ISBN 978-963-416-283-4 kötött
Rodostó - Törökország - emigráció - helyismeret - emlékhely - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
908.560-2Tekirdağ *** 325.25(=945.11)(560-2Tekirdağ)"17" *** 725.94(=945.11)(560)
[AN 3861493]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2022.
Tóth Pál
   Magyarország legszebb arcai / Tóth Pál, Czeglédi Zsolt. - Debrecen : TKK, [2022]. - 48 p. : ill., színes ; 35 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-510-171-1)
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3873093]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8629 /2022.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2022. január 1. : egységes szerkezetben a 2022. március 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 102 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2022. febr. 10.
ISBN 978-963-413-345-2 fűzött : 950,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3873522]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2022.
Bolya Zoltán (1972-)
   Ököljog! : egy volt maffiózó önéletrajza / Bolya Zoltán. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 477 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-021-6 fűzött : 3990,- Ft
Bolya Zoltán (1972-)
Magyarország - bűnöző - ezredforduló - memoár
343.919(439)(092)Bólya_Z.(0:82-94)
[AN 3862327]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2022.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2022. január 31. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, 2022. március 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 178 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2022. febr. 3. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-340-7 fűzött : 1390,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3873698]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2022.
Deák András Miklós (1954-)
   Mindszenty bíboros az elbeszélt történelemben : Mindszenty bíboros követségi menedékének egyes vetületei az amerikai elbeszélt történelemben / Deák András Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-208.
ISBN 978-963-414-816-6 fűzött : 2990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Egyesült Államok - bíboros - diplomáciatörténet - külképviselet - menedékjog - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - 20. század
341.43 *** 327(73)"195/197" *** 282(439)(092)Mindszenty_J. *** 327(439)"195/197"
[AN 3861348]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2022.
Fazekas István (1964-)
   A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai 1527-1690 között / Fazekas István. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 579 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 509-549.
ISBN 978-963-416-251-3 kötött : 3990,- Ft
Magyar Királyság. Cancellaria Aulica Hungarica
Magyarország - államigazgatás - kormányzó testület - testülettörténet - hivatalnok - archontológia - 16. század - 17. század
351(439)"15/16" *** 35.075.3(439)"15/16"(035.5) *** 316.343.65(439)"15/16"(035.5)
[AN 3861395]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2022.
Hamza Gábor (1949-)
   De diversis regulis juris antiqui / Hamza Gábor, Kállay István ; [... sajtó alá rend. és szerk. Deli Gergely és Horváth Dóra] ; [közread. az] Aurum Alapítvány. - Budapest : Aurum Alapítvány, 2021. - 77 p. ; 21 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 978-615-01-2905-1 fűzött
római jog - jogszabálygyűjtemény
34(37)(094)
[AN 3861838]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2022.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2020. december 23. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2022. febr. 5.
ISBN 978-963-413-341-4 fűzött : 580,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3873523]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2022.
Medvigy Endre (1948-)
   Népiség, Erdély, Trianon / Medvigy Endre. - Budapest ; Pilisvörösvár : Időjel K., 2021. - 530 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81513-9-9 kötött : 4500,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - népiesség - trianoni békeszerződés - 20. század - 21. század
341.382"1920" *** 894.511(498)(091) *** 82.015.12 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3861119]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2022.
   "Milyen család(ok) milyen társadalom(ak)nak a mai Európában?" = "Quelle(s) famille(s), pour quelle(s) société(s) en Europe?" = "What family (ies), for what society (ies) in today's Europe?" = "Welche Familie(n) für welche Gesellschaft(en) heute in Europa?" / [rend., közread. a Károlyi József Alapítvány]. - [Fehérvárcsurgó] : Károlyi J. Alapítvány ; [Budapest] : L'Harmattan, 2021. - 252 p. : ill. ; 23 cm
A 2021. márc. 26-án rendezett online konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar, francia, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás francia, német és angol nyelven
ISBN 978-963-414-862-3 fűzött : 2990,- Ft : 15 EUR
Európa - családpolitika - társadalompolitika - nemzetközi összehasonlítás - 21. század
351.84(4)"201" *** 369.013.6(4)"201"
[AN 3861576]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2022.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2022. december 1. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 97 p. ; 21 cm
Lezárva: 2022. febr. 11.
ISBN 978-963-413-331-5 fűzött : 950,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3873521]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2022.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2022. január 1. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, a 2022. július 1. és augusztus 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 199 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2022. febr. 5. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-344-5 fűzött : 1490,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3873650]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2022.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2022. január 1. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, 2022. május 28., és 2022. augusztus 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2022. febr. 17. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-347-6 fűzött : 1890,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3873700]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8641 /2022.
   Buda oppugnata : források Buda és Pest 1540-1542. évi ostromainak történetéhez / szerk. Kasza Péter. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 571 p., [28] t. : ill., főként színes ; 25 cm + 3 mell. - (Mohács, 1526-2026, ISSN 2676-895X)
Bibliogr.: p. 527-537.
ISBN 978-963-416-258-2 kötött : 3490,- Ft
Buda - magyar történelem - hadtörténet - ostrom - török hódoltság - 16. század - történelmi forrás
355.44(439-2Buda)"154"(093) *** 355.48(439-2Buda)"154"(093) *** 943.9"154"(093)
[AN 3861313]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2022.
Új korszak határán (angol)
   On the verge of a new era: the armies of Europe at the time of the battle of Mohács / ed. by János B. Szabó and Pál Fodor ; [transl. ... by Alan Campbell]. - Budapest : ELRN RCH, 2021. - 411 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mohács, 1526-2026, ISSN 2676-895X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-280-3 kötött
Európa - Oszmán-török Birodalom - haderő - hadtörténet - 15. század - 16. század
355/359(560)"14/15" *** 355/359(4)"14/15" *** 355.48(4)"14/15"
[AN 3861312]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8643 /2022.
   A 6 szigma statisztikai eszközei / Kemény Sándor [et al.]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 562-567.
ISBN 978-963-493-123-2 fűzött : 6200,- Ft
minőségbiztosítás - matematikai statisztika - statisztikai elemzés
65.018 *** 519.24 *** 311
[AN 3861238]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2022.
Kasza Tamás (1974-)
   Vezetői kisokos : az 50. Kasza Nap anyaga / Kasza Tamás ; L. Ron Hubbard ... alapján. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2020. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-7-5 fűzött : 10000,- Ft
munkalélektan - vezetés
65.013 *** 65.012.4
[AN 3861776]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8645 /2022.
Alkér Orsolya
   Befektetés habbal : befektetői észjárás a'la Warren Buffett tanítómestere, Benjamin Graham / Alkér Orsolya. - 6. kiad. - Budapest : Csodasuli Kft., 2016 [!2022]. - 243 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5162-08-4)
tőkebefektetés
658.152
[AN 3873058]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2022.
Domán Zsolt
   Új vevők futószalagon : a 3 lábú vevőszerző rendszer, az online vevőszerzés tervrajza / Domán Zsolt. - [Érd] : DOmarketing, cop. 2021. - 308 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0605-2 fűzött : 5990,- Ft
eladás - marketing - internet
339.138 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3861788]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2022.
   Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez = Fontes ad rem mercatoriam Regni Hungariae pertinentes / szerk. és a történeti jegyzeteket kész. Weisz Boglárka ; az okleveleket kiadásra előkész. Bácsatyai Dániel [et al.]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2020-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
Magyarország - gazdaságtörténet - kereskedelem - középkor - történelmi forrás
338(091)(439)"10/14"(093) *** 339(439)"10/14"(093)
[AN 3841708]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Külkereskedelem, 1259-1437 = De commerciis externis, 1259-1437. - 2021. - 353 p.
Az előszó magyar és angol nyelven, a források latin és német nyelven, magyar nyelvű összefoglalással. - Bibliogr.: p. 315-332.
ISBN 978-963-416-273-5 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - 13. század - 14. század - 15. század - történelmi forrás
338(091)(439)"12/14"(093) *** 339.5(439)"12/14"(093)
[AN 3861414] MARC

ANSEL
UTF-88648 /2022.
   Határon innen és túl : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról / szerk. Kádas István és Weisz Boglárka. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 482 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-297-1 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - Európa - gazdaságtörténet - középkor
338(091)(439)"10/14" *** 338(091)(4)"10/14"
[AN 3861452]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2022.
Kajdi Csaba (1974-)
   A nagy Cyla-sztori / Papp Gergő Pimaszúr, Kajdi Csaba. - [Budapest] : Helikon, 2022, cop. 2021. - 371 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-742-5 kötött : 4999,- Ft
Kajdi Csaba (1974-)
Magyarország - vállalkozó - modellügynökség - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Kajdi_Cs.(047.53) *** 79.071.2
[AN 3861211]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2022.
Kasza Tamás (1974-)
   A káoszkezelés mestere avagy Menjen jól bármi ellenére / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2021. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-9-9 fűzött : 10000,- Ft
hálózati értékesítés - siker
658.846
[AN 3861772]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2022.
Kasza Tamás (1974-)
   A kapcsolatépítés mestere avagy A telefonálás 45 szabálya : az 51. Kasza Nap anyaga / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2021. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-8-2 fűzött : 10000,- Ft
hálózati értékesítés - kommunikáció
658.846 *** 316.77
[AN 3861769]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2022.
Kasza Tamás (1974-)
   A lezárás eszközei avagy Mit vegyünk elő a tárgyaláson? : az 52. Kasza Nap anyaga / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2021. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81869-0-2 fűzött : 10000,- Ft
eladás - hálózati értékesítés
658.8 *** 658.846
[AN 3861780]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2022.
Kökényesiné Pintér Ilona
   Külföldiek belföldön, magyarok külföldön : magánszemélyek adó- és járulékfizetési kötelezettsége / [szerzők Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2022. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-638-622-1 fűzött
Magyarország - adózás - adóügy - járulék - vendégmunkás - útmutató
336.2(439)(036) *** 331.556.4(439)(036)
[AN 3861773]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2022.
Michalowicz, Mike (1970-)
Profit first (magyar)
   Először a profitot : alakítsd át a vállalkozásodat pénzzabáló szörnyetegből pénzcsináló gépezetté! / írta Mike Michalowicz ; [ford. Bayer Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Pongor Group, cop. 2022. - 304 p. ; 23 cm. - (Önjáró vállalkozás sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-5263-49-1 fűzött : 6990,- Ft
vállalkozás - pénzügy - gazdasági tervezés
658.1 *** 658.15
[AN 3873707]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2022.
   Problémaspecifikus jelentés a PIAAC eredményeiből a foglalkoztatottság témakörén belül / szerzők Csillag Márton [et al.]. - Budapest : [s.n.], 2021. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - képesség - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5(439)"201"(083.41) *** 159.928(439)"201"(083.41)
[AN 3861275]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2022.
   Pulai Miklós : a reformer, az érdekképviselő, az ember / [szerk. Halm Tamás] ; [közread. a] Magyar Közgazdasági Társaság. - Budapest : MKT, 2021. - 239, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8451-27-9 fűzött
Pulai Miklós (1925-2020)
Magyarország - közgazdász - hivatalnok - 20. század - 21. század - gazdasági reform - Kádár-korszak
330(439)(092)Pulai_M. *** 35.075.3(439)(092)Pulai_M. *** 338.24.021.8(439)"196/198"
[AN 3861834]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8657 /2022.
McQuilkin, Robertson (1927-2016)
A promise kept (magyar)
   Megtartott fogadalom : az örök szeretet története, melyet egy végzetes betegség sem tudott megtörni / Robertson McQuilkin. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6209-02-3 fűzött
elbutulás - idősgondozás - vallásos irodalom - memoár
364.65-053.9(0:82-94) *** 616.892-053.9(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3861423]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8658 /2022.
Csájiné Knézics Anikó
   Tündérboszorkány : feladatgyűjtemény 3-4. osztályosok részére / Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján kész. Csájiné Knézics Anikó, Szilvásiné Turzó Ágnes. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-762-7 fűzött : 999,- Ft
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3873519]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2022.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! 2 : fejlesztési lehetőségek és játékötletek 3-6 éves kor között / Deák B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2020]. - 198 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5894-19-0 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
37.018.1 *** 37.025
[AN 3861790]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2022.
Dobay Beáta
   A természetiskola szervezése Szlovákiában / Dobay Beáta. - 2. kiad. - Komárom : Kompress, 2022. - 153 p. : ill. ; 21 cm
A függelék szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 93-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1124-7 fűzött
Szlovákia - testnevelés - környezeti nevelés - természetjárás - erdei iskola - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - módszertan - tanári segédkönyv
372.879.6(437.6)(072) *** 37.033(072) *** 37.018.526(072) *** 796.5(072)
[AN 3873515]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2022.
   "Ha a falak mesélnének..." : képes krónika : 50 éves a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola / [szerk. Kaiser Erzsébet, Pekari Bernadett, Tekucsov Ilona]. - Szekszárd : Szekszárdi Garay J. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., 2021. - 147 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárd - iskolatörténet - általános iskola - művészeti iskola
373.3:7(439-2Szekszárd)(091) *** 373.3(439-2Szekszárd)(091)
[AN 3861058]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2022.
Holló Gábor
   Geometria a matematikaversenyeken : felkészítő feladatok, ötletek és megoldások / Holló Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 501, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [503].
ISBN 978-963-493-136-2 fűzött : 5900,- Ft
matematika - geometria - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 3861768]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2022.
Kurutzné Kovács Márta (1940-)
   Professzorok Batthyány Köre : 25 év a polgári Magyarországért / Kurutzné Kovács Márta. - Budapest : Professzorok Batthyány Köre, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0539-0 fűzött
Professzorok Batthyány Köre
Magyarország - felsőoktatás - testülettörténet - egyesület - 21. század
378(439)"199/201" *** 061.2(439)(091)
[AN 3861707]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2022.
McGurk, Linda Åkeson
There's no such thing as bad weather (magyar)
   Nincs olyan, hogy rossz idő : hogyan neveljünk egészséges, reziliens és magabiztos gyerekeket skandináv módra? / Linda Åkeson McGurk ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-964-8 fűzött : 3900,- Ft
Skandinávia - családi nevelés - környezeti nevelés
37.018.1(48) *** 37.033
[AN 3861944]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2022.
Páhokiné Arany Piroska
   Akik megérintették a szívemet / Páhokiné Arany Piroska. - [Budapest] : Gold Invest Tanácsadó Kft., cop. 2021. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-2524-4 fűzött
Magyarország - gyógypedagógus - logopédus - 20. század - 21. század - memoár
376.36(439)(092)(0:82-94) *** 376(439)(092)(0:82-94)
[AN 3862270]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
La mia prima valigetta da viaggio (magyar)
   Az első Montessori-játszódobozom : [4-6 éveseknek] / összeáll. Chiara Pirodi[!Piroddi] ; ill. Agnese Baruzzi ; [... ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - [14] p. : ill., színes ; 19 cm + 16 mell.
keretcím: Montessori: a világ felfedezése. - Dobozban
ISBN 978-963-516-069-3 fűzött : 3990,- Ft
képességfejlesztés - fejlesztő játék - kisgyermekkor - nevelési rendszer
371.4Montessori *** 37.025-053.4
[AN 3861392]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2022.
   Szabadságra nevelés : Rudolf Steiner pedagógiája : képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról / a szöveget írta és összeáll. Frans Carlgren ; képszerk. Arne Klingborg ; [a kötetet szerk. Székely György és Bartholy Eszter]. - Utánny. - Solymár : Török S. Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 2022. - 310 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Waldorf-könyvek, ISSN 0866-5648)
A ford. az "Erziehung zur Freiheit" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-03-9097-3 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 3873165]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8668 /2022.
   Czibor Zoltán / Számadó Emese [et al.]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2022. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5588-17-4 fűzött
Czibor Zoltán (1929-1997)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Czibor_Z.
[AN 3873167]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2022.
Hermant, Arnaud (1975-)
Mbappé (magyar)
   Mbappé, a fenomén / Arnaud Hermant ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 142, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-383-0 fűzött : 2799,-Ft
Mbappé, Kylian (1998-)
Franciaország - labdarúgó - 20. század
796.332(44)(092)Mbappé,_K.
[AN 3861939]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2022.
   A magyar sakk arcképcsarnoka : 100 éves a Magyar Sakkszövetség, 1921-2021 / szerk. Döry Jenő, Nádasi Tamás. - [Budapest] : M. Sakkszövets., cop. 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-615-01-3610-3 kötött
Magyar Sakkszövetség
sakk - sporttörténet - sportoló - 19. század - 20. század - 21. század
794.1(439)(091)(092)
[AN 3861294]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2022.
Šarapova, Mariâ Ûrʹevna (1987-)
Unstoppable (magyar)
   Megállíthatatlan : egy teniszcsillag lebilincselően izgalmas története a saját tollából / Marija Sarapova ; [ford. Biró Andor]. - [Szada] : MotiBooks, 2021. - 384 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6139-24-5 fűzött : 4970,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - tenisz - 21. század - memoár
796.342(73)(=82)(092)Šarapova,_M.(0:82-94)
[AN 3861628]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2022.
Verthé, Valentin
Le foot! (magyar)
   Foci : kíváncsi kiskópék kézikönyve / Valentin Verthé ; [... ford. Füsy Lídia]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - [2], 108, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mondd csak!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-516-026-6 fűzött : 4990,- Ft
labdarúgás - sporttörténet - gyermekkönyv
796.332(100)(091)(02.023.2)
[AN 3861437]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8673 /2022.
   20 éves a Terror Háza Múzeum / [... szerk. Nagy Beatrix és Tallai Gábor] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2021. - 487 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Bátran és szabadon II. : 20 éves a Terror Háza Múzeum
ISBN 978-615-6200-38-9 kötött
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum
[AN 3861903]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2022.
Bánhegyi Ferenc (1952-)
   Faragott történelem : Magyarország történelme a szobrok történetén keresztül / Bánhegyi Ferenc ; [a fotókat vál. ... Farkasné Kovács Beáta és Kemény András]. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 448 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437.
ISBN 978-615-5084-82-9 kötött : 6300,- Ft
Kárpát-medence - szobor - emlékmű - magyar történelem
725.945(4-191) *** 73.027.1(4-191) *** 943.9
[AN 3861046]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2022.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 16. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-615-6282-03-3 fűzött : 4390,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3873186]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2022.
   Engraving, plaster cast, photograph : chapters from the history of artwork reproduction / Júlia Papp ed. ; [publ. by the] Institute of Art History Research Centre for the Humanities Eötvös Loránd Research Network. - Budapest : ELRN RCH Inst. of Art History, 2021. - 241 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A Budapesten, 2020. aug. 27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: 209-230.
ISBN 978-963-416-284-1 kötött
művészettörténet - művészetelmélet - másolás - reprodukció
73/76.026(100) *** 7.026(100)(091)
[AN 3861315]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2022.
Erdős Konrád (1933-)
   Michelangelo utolsó ítélete : vázlat / Erdős Konrád. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9236-2 fűzött
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - Vatikán - képzőművész - vallási ábrázolás - festészet - 15. század - 16. század - művészetesztétika - falfestmény
73/76(45)(092)Michelangelo_B. *** 75.052(456.31) *** 75.046.3 *** 7.01
[AN 3861290]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2022.
Forisek Péter (1972-)
   A világ csodáinak nyomában / Forisek Péter, Köpösdi Judit. - Debrecen : TKK, [2022]. - 111 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [112].
ISBN 978-963-510-178-8 kötött
építészet
72(100)
[AN 3873097]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2022.
   Konstantinápoly Budapesten / [szerk. Kovács Máté Gergő]. - [Budapest] : Terc, cop. 2021. - 91 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 86-91.
ISBN 978-615-5445-84-2 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - szórakozóhely - épület - századforduló - művelődéstörténet
725.8(439-2Bp.)"189" *** 930.85(439-2Bp.)"189"
[AN 3861514]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2022.
Krizsán András (1962-)
   A Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete / Krizsán András, Somogyi Győző. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Cser K., 2022. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-278-689-6 fűzött : 7490,- Ft
Balaton-felvidék - népi építészet - magyar néprajz
72.031.4(439Balaton-felvidék) *** 39(=945.11)(439Balaton-felvidék)
[AN 3873014]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2022.
Lakatos Szilvia (1985-)
   Áldozó ifjú bronzszobra Közép-Itáliából / Lakatos Szilvia. - Budapest : Szépműv. Múz. Antik Gyűjt., [2021]. - 19 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1330 ; 5.)
ISBN 978-615-5987-65-6 fűzött
szobrászat - bronzművesség - római birodalom kora
73(37)"00/03" *** 739.5
[AN 3861298]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2022.
Lakatos Szilvia (1985-)
Áldozó ifjú bronzszobra Közép-Itáliából (angol)
   Bronze statue of a sacrificing youth from Central Italy / Szilvia Lakatos. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2021]. - 19 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1349 ; 5.)
ISBN 978-615-5987-66-3 fűzött
szobrászat - bronzművesség - római birodalom kora
73(37)"00/03" *** 739.5
[AN 3861301]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2022.
Mácsay Krisztina
   20. század : korszakok a múzeumban / Mácsay Krisztina ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2021. - 262, [1] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5987-64-9 kötött : 3900,- Ft
művészettörténet - festészet - 20. század - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
75(100)"19"(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3861302]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2022.
Molnár Eszter (1985-)
   Hálózatok : Kneisz Eszter kárpitművész munkásságáról / Molnár Eszter ; [ford. Stella Márta]. - [Budapest] : Kneisz E., 2021. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
Borítócím: Kneisz Eszter kárpitművész. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2550-3 kötött
Kneisz Eszter (1958-)
Magyarország - textilművész - kárpit - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Kneisz_E.
[AN 3861521]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2022.
Molnár Eszter (1985-)
   Identitás - határolt végtelen : Kozsuharov Ognján szobrászművész = Identičnost - organičena bezkrajnost : Ognân Kožuharov skulptor = Identity - infinity with boundaries : Ognjan Kozsuharov sculptor / Molnár Eszter. - Budapest : Kozsuharov O., 2021. - 159 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2542-8 kötött
Kozsuharov Ognján (1952-)
Magyarország - szobrász - bolgárok - 20. század - 21. század
73(=867)(439)(092)Kozsuharov_O.
[AN 3861534]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2022.
Stanfield, Lesley
100 flowers to knit & crochet (magyar)
   100 kötött és horgolt virág : színpompás növénygyűjtemény ruhák, kiegészítők, párnák és takarók díszítésére / Lesley Stanfield ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta és Mohácsi Anikó]. - Átd. kiad. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2021. - 128 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5636-15-8 fűzött : 4490,- Ft
díszítőművészet - horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826 *** 745.5
[AN 3873238]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2022.
Szeverényi Mihály (1952-)
   Szeverényi Mihály. - Békéscsaba : Szeverényi M., [2022]. - [35] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-4868-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szeverényi_M.
[AN 3873298]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2022.
   Az utolsó orkesztész = The last orchester / [szerk. ... Pálosi István] ; [kiad. az ... Orkesztika Alapítvány]. - Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2021. - 374 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80870-4-9 fűzött
Fenyves Márk (1973-2018)
Magyarország - táncművész - képzőművész - látványtervezés - 20. század - 21. század - fényképalbum
73/76(439)(092)Fenyves_M.(084.12) *** 792.82(439)(092)Fenyves_M.(084.12) *** 792.021(439)(092)Fenyves_M.(084.12)
[AN 3861369]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8689 /2022.
   50 éves a Budapesti Monteverdi Kórus / [szerk. Kollár Éva, Pintér Monika] ; [... a Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány kiadásában ...]. - [Budapest] : Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány, 2021. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Budapesti Monteverdi Kórus
Budapest - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68(439-2Bp.)(091)
[AN 3861553]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2022.
Bolyki László (1973-)
   Milyen zenét szeret Isten? / Bolyki László. - 2. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 283, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-[284].
ISBN 978-615-01-3508-3 fűzött
zeneesztétika - vallásos irodalom
78.01 *** 244
[AN 3861544]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2022.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Maszkabál / Gryllus Vilmos ; Megyeri Annamária rajz. - [Budapest] : Central K. : Cinemon, 2022. - 51, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-324-959-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3861729]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2022.
Papp Róbert (1965-)
   Kalocsa könnyűzenei élete / Papp Róbert. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 307 p. : ill. ; 25 cm + mell.
ISBN 978-615-5539-44-2 kötött
Kalocsa - Magyarország - zenei élet - könnyűzenei koncert - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század
78.05(439-2Kalocsa)"196/201" *** 78.067.26.036.7(439)
[AN 3861115]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2022.
Ridgeley, Andrew (1963-)
Wham! (magyar)
   Wham! : George és én / Andrew Ridgeley ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 294, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-561-900-9 fűzött : 3799,- Ft
Michael, George (1963-2016)
Ridgeley, Andrew (1963-)
Wham! (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - együttes - popzene - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Ridgeley,_A.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Michael,_G.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Wham!
[AN 3861934]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8694 /2022.
   Gyémánt-könyv : a 2000-től 2021-ig legalább öt arany oklevelet szerzett gyermekszínjátszó-rendezők könyve / [szerk. Kaposi László és Körömi Gábor] ; [közread. a] Magyar Drámapedagógiai Társaság. - Budapest : M. Drámaped. Társ., 2021. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81939-0-0 fűzött
Magyarország - színházi rendező - gyermekszínház - kitüntetés - 21. század
792.027.2(439)(092) *** 792.05-053.2 *** 06.068(439)
[AN 3861112]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2022.
Hlavacska András (1989-)
   Tükörképtelenség : Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben / Hlavacska András. - Budapest : Ráció, 2021. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-200. - Filmogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5675-58-4 fűzött : 3250,- Ft
Stoker, Bram (1847-1912). Dracula
filmesztétika - vámpír - horrorfilm
791.43.01-312.9 *** 392.28
[AN 3862338]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2022.
Lehmann, Hans-Thies (1944-2022)
Postdramatisches Theater (magyar)
   Posztdramatikus színház / Hans-Thies Lehmann ; [ford. Kricsfalusi Beatrix, ... Berecz Zsuzsa, ... Schein Gábor ...]. - Budapest : Balassi, [2022], cop. 2009. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 978-963-456-120-0 fűzött : 3600,- Ft
színházművészet - színházesztétika - 20. század - ezredforduló
792(100)"196/200" *** 792.01
[AN 3873235]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8697 /2022.
   Allons-y plus 3 : cahier d'exercices : munkafüzet : B1 / Vida Enikő [et al.]. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 186 p. : ill., színes ; 28 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-6046-13-0 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3873185]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2022.
Bölcskei Andrea (1973-)
   Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben / Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 298, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 263-274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-849-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - nyelvtörténet - magyar nyelv - földrajzi név - névtan - egyházi birtok
809.451.1-311 *** 801.311 *** 348.42(439)
[AN 3861354]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2022.
Mróz-Dwornikowska, Sylwia
   Welttour Deutsch 1 : Arbeitsbuch Deutsch als Fremdsprache / Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska. - [Kisújszállás] : [MM Publications], [2022]. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9806-44-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3873518]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2022.
Mróz-Dwornikowska, Sylwia
   Welttour Deutsch 1 : Lehrbuch Deutsch als Fremdsprache / Sylwia Mróz-Dwornikowska. - [Kisújszállás] : [MM Publications], [2022]. - 153 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9806-58-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3873517]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8701 /2022.
Forczek Ákos
   Jótékony könyörtelenség : a német felvilágosodás végjátéka / Forczek Ákos. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2021. - 284 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 15.)
Bibliogr.: p. 258-283.
ISBN 978-963-414-828-9 fűzött : 3490,- Ft
Németország - filozófiatörténet - felvilágosodás - 18. század
830(091)-96"17" *** 1(430)"17"
[AN 3861341]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2022.
   Kultúrák és médiumok párbeszéde : Anton Pavlovics Csehov / szerk. Regéczi Ildikó. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : Didakt, 2021. - 435 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Series commentariorum de arte humana et geographia, ISSN 2061-7763 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-963-318-979-5 kötött
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Oroszország - Magyarország - író - intertextualitás - irodalmi hatás - recepcióelmélet - kulturális kapcsolat - színházművészet - filmművészet - 19. század - századforduló
882(092)Čehov,_A._P. *** 801.73 *** 82.091 *** 82.01 *** 316.7(439) *** 791/792
[AN 3861318]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8703 /2022.
Balázs Imre József (1976-)
   A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben / Balázs Imre József. - Budapest : Ráció, 2021. - 257 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 231-245.
ISBN 978-615-5675-59-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - szürrealizmus
894.511(091)"19"
[AN 3861821]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2022.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Maratoni interjú : Fekete Istvánról ifj. Fekete Istvánnal / [riporter] M. Mester Katalin. - 2. jav. kiad. - Veszprém ; [Devecser] : M. Mester K., 2022. - 140 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4523-5 kötött
Fűzött
Fekete István (1900-1970)
Fekete István (ifj.) (1932-)
Magyarország - Egyesült Államok - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
894.511(73)(092)Fekete_I.,_ifj.(047.53) *** 894.511(092)Fekete_I.(047.53)
[AN 3873236]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2022.
Kabdebó Lóránt (1936-2022)
   Alkalmak, meglepetések : esszék, tanulmányok / Kabdebó Lóránt ; szerk. Soltész Márton. - Budapest : Orpheusz, 2020. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-25-6 kötött : 2000,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története
894.511(091)"19/201" *** 894.511(498.4)(091)"19/201'
[AN 3861248]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2022.
Kerényi Ferenc (1944-2008)
   Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz / Kerényi Ferenc. - Budapest : Osiris, 2022. - 535 p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - (Osiris irodalomtörténet. Monográfiák, ISSN 2786-2216)
Bibliogr.: p. 491-502.
ISBN 978-963-276-445-0 kötött : 4480,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3873189]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2022.
Krähling Edit
   Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában / Krähling Edit. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2021. - 2 db (700 p.) : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának katalógusai, ISSN 2416-0172 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-74-4 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Radnóti Miklósné (1912-2014)
Magyarország - író - híres ember - akadémiai könyvtár - 20. század - kézirathagyaték - kézirat-katalógus
894.511(092)Radnóti_M. *** 929(439)Radnóti_M.-né *** 091 *** 017.1(439Bp.)MTA
[AN 3861168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 467 p.
ISBN 978-963-7451-75-1
[AN 3861174] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 475-700.
ISBN 978-963-7451-76-8
[AN 3861178] MARC

ANSEL
UTF-88708 /2022.
Magyari Imre, D. (1955-)
   Írók és könyvek : beszélgetések, 2017-2021 / D. Magyari Imre. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 336 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-813-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - író - irodalomtörténész - szerkesztő - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53) *** 82.01(439)(092)(047.53)
[AN 3861309]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2022.
Pataky Adrienn (1986-)
   A hangzatkától a szonettkoszig : a magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól / Pataky Adrienn. - Budapest : Ráció, 2021. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-281.
ISBN 978-615-5675-57-7 fűzött : 3125,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - szonett
894.511(091)-193.3
[AN 3861823]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2022.
   Tarisznyától a bőségszaruig : tanulmányok, esszék, emlékezések Turcsány Péter születésének 70. évfordulójára / szerk., sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Soltész Márton. - Pomáz : Kráter, 2021. - 434 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-269-4 kötött : 3500,- Ft
Turcsány Péter (1951-2015)
Magyarország - író - szerkesztő - népművelő - 20. század - 21. század
894.511(092)Turcsány_P. *** 070(439)(092)Turcsány_P. *** 374(439)(092)Turcsány_P.
[AN 3861065]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2022.
Vadai István (1960-2018)
   Fától az erdőt : Balassi Bálint költészetének kéziratos és nyomtatott hagyománya / Vadai István ; [szerk. Fazekas Sándor és Ötvös Péter]. - Budapest : ELKH MTA BTK ITI, 2021. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 39.)
Bibliogr.: 246-252. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6255-14-3 fűzött : 3490,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - magyar irodalom története - 16. század - szövegkritika - író
894.511(091)"15" *** 894.511(092)Balassi_B.
[AN 3861252]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8712 /2022.
Aciman, André (1951-)
Out of Egypt (magyar)
   Kivonulás Egyiptomból : memoár / André Aciman ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 420, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-103-8 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3861235]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2022.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
A caller's game (magyar)
   A hívás / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-965-6 fűzött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3861919]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2022.
Barnes, Jennifer Lynn
The inheritance games (magyar)
   Örökösök viadala / Jennifer Lynn Barnes ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 395, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-614-037-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3873060]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2022.
Bethlen Farkas (1639-1679)
Historia de rebus Transsylvanicis (magyar)
   Erdély története / Bethlen Farkas ; a jegyzeteket írta és a mutatókat összeáll. Pálffy Géza ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Budapest : Enciklopédia ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., [2000]-. - 21 cm
A 6. kötettől közread. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont
ISBN 963-8477-36-9
ISBN 978-963-8477-36-1
Erdély - magyar történelem - újkori latin irodalom - 16. század - 17. század - krónika
871-94(439)=945.11 *** 943.921"15/16"
[AN 428429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Erdély sötét évei: Báthory Zsigmond utolsó visszatérésétől Székely Mózes vereségéig, 1601-1603 : XI-XII. könyv / ... Kasza Péter [et al.] ford. ; jegyzetek Kruppa Tamás ; [szerk. Jankovics József és Kasza Péter]. - 2021. - 415, [1] p. : ill.
Bibliogr.: p. 367-369.
ISBN 978-963-416-264-3 kötött : 3000,- Ft
Báthory Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1572-1613)
Székely Mózes (Erdély: fejedelem) (1550?-1603)
Magyarország - Erdély - magyar történelem - újkori latin irodalom - 17. század - krónika
943.921"1601/1603" *** 871-94(439)=945.11
[AN 3861281] MARC

ANSEL
UTF-88716 /2022.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-461-3 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3873311]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2022.
Bucay, Jorge (1949-)
Cuenta conmigo (magyar)
   Mesék, melyek megtanítottak szeretni / Jorge Bucay ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 284 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-615-6186-09-6 fűzött : 3850,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3861890]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2022.
Carter, Chris (1965-)
The caller (magyar)
   A hívás / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-575-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3861223]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2022.
Dessen, Sarah (1970-)
Along for the ride (magyar)
   Along for the ride : álom két keréken / Sarah Dessen ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 390, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-259-3 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3873307]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2022.
D'Orazio, Costantino (1974-)
Ma liberaci dal male (magyar)
   Nővérek és démonok / Costantino D'Orazio ; [ford. Puskár Krisztián]. - Budapest : Európa, 2022. - 309, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-499-3 kötött : 4299,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3861226]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2022.
Dugoni, Robert
The eighth sister (magyar)
   A nyolcadik nővér / Robert Dugoni ; [ford. Ipacs Tibor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-938-0 fűzött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3861906]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2022.
Elias, Nora
Der Schönheitssalon 1 : das Erbe der Schwestern (magyar)
   A szépségszalon : a nővérek öröksége / Nora Elias. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 451 p. ; 21 cm
Ford. Hámori Iván
ISBN 978-963-324-899-7 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3861696]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2022.
Elsberg, Marc (1967-)
Gier (magyar)
   Sosem elég / Marc Elsberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-935-2 fűzött : 4390,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3861726]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2022.
Fellowes, Jessica (1974-)
The Mitford murders (magyar)
   Mitfordi rejtélyek : gyilkosság a vonaton / Jessica Fellowes ; [ford. Dobos Lídia]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 399 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-618-761-1 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3861765]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2022.
Fenton, Maggie
The Duke's holiday (magyar)
   A herceg liezonja / Maggie Fenton ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 515 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-908-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3862104]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2022.
Fett, Andreas
Neihwachten (magyar)
   Karácsonyi kalandok : kilenc karácsonyi történet / Andreas Fett. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 78 p. : ill. ; 18 cm. - (Vedd & olvasd! ; 3.)
ISBN 978-615-6209-04-7 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés - gyermekkönyv
830-32(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3861481]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2022.
Gelsey, James
The case of the purple knight (magyar)
   A rettentő lila lovag rejtélye : nyomozz és agyalj te is! / [írta James Gelsey] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scooby-Doo! és te!
ISBN 978-963-484-266-8 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - rejtvény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3861803]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2022.
Gillbert Troll
   Gateworlds Earth : Athanator book 1 / Gillbert Troll ; [ill. by Mile Mićić]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3034-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9
[AN 3861356]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2022.
Goscinny, René (1926-1977)
Les récrés du petit Nicolas (magyar)
   Nicolas az iskolában / [szöveg] Goscinny ; [rajz.] Sempé ; [ford. Bognár Róbert]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-032-2 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-93=945.11
[AN 3872914]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2022.
Graham, Winston (1908-2003)
Jeremy Poldark (magyar)
   A Poldark család 3 : Jeremy / Winston Graham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 378, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-481-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3862130]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2022.
Henkei Mária
Márili (német)
   Marili : Geschichten aus der Kindheit / Maria Henkei ; [Graf. Anett Nyirő]. - [Tamási] : M. Henkei, 2021. - 73 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2893-1 kötött
magyarországi német irodalom - gyermekirodalom
830-93(439)
[AN 3861218]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2022.
Highsmith, Patricia (1921-1995)
Strangers on a train (magyar)
   Idegenek a vonaton / Patricia Highsmith ; [ford. Veres Júlia]. - Budapest : Európa, 2022. - 378, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 41.)
Megj. "Két idegen a vonaton" címmel is
ISBN 978-963-504-578-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3873306]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love : csúf szerelem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-110-0 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3873335]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2022.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Helikon, 2022. - 89 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 118.)
ISBN 978-963-479-835-4 fűzött : 1699,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3873057]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2022.
Jackson, Stina (1983-)
Ödesmark (magyar)
   Összezárva / Stina Jackson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2022. - 351 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-942-0 kötött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3861690]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2022.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Tuchvilla (magyar)
   A villa / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-644-3 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3872953]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2022.
King, Stephen (1947-)
Firestarter (magyar)
   Tűzgyújtó / Stephen King ; [ford. Boris János, Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2022. - 412, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-348-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3873245]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2022.
Läckberg, Camilla (1974-)
Predikanten (magyar)
   A prédikátor / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 315 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-511-8 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3873244]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2022.
Läckberg, Camilla (1974-)
Tyskungen (magyar)
   Eltitkolt életek / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2022. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-256-8 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3873243]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2022.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The lion, the witch and the wardrobe (magyar)
   Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény : [Narnia 2.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János]. - Jav., ill. kiad., 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 210 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Az oroszlán, a boszorkány és a különös ruhásszekrény" címmel is
ISBN 978-963-288-434-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3873514]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2022.
Madden-Mills, Ilsa
Filthy English (magyar)
   Filthy English : mocskos angol / Ilsa Madden-Mills ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 327, [8] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-780-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3861927]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2022.
Markas, Jenny
The case of the monstrous mutt (magyar)
   A borzasztó robotkutya rejtélye : nyomozz és agyalj te is! / [írta Jenny Markas] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scooby-Doo! és te!
ISBN 978-963-484-267-5 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - rejtvény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3861799]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2022.
Markas, Jenny
The case of the terrifying pterodactyl (magyar)
   A félelmetes őshüllő rejtélye : nyomozz és agyalj te is! / [írta Jenny Markas] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scooby-Doo! és te!
ISBN 978-963-484-262-0 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - rejtvény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3861793]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2022.
Michaīl, tīs Elladas (1939-)
La nuit blanche de Saint-Pétersbourg (magyar)
   Szentpétervári fehér éjszakák : a nagyherceg és a kurtizán : a Romanov-dinasztia fekete bárányának élete / Michel de Gréce [!Grèce] ; [ford. Navarrai Mészáros Márton]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 348, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-147-1 kötött : 4999,- Ft
Nikolaj Konstantinovič, velikij knâzʹ (1850-1918)
Blackford, Harriet Ely (1848-1886)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3861937]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2022.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of the Island (magyar)
   Anne válaszúton / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-552-7 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3873300]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
Demain (magyar)
   Holnap / Guillaume Musso ; ford. V. Detre Zsuzsa. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-900-0 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3873066]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
L'instant présent (magyar)
   Most! / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 273, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-902-4 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3873032]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2022.
Naršahī, Abū-Bakr Muḥammad Ibn-Ǧa'far (899-959)
Tārīh Buhāra (magyar)
   Bukhara története / Abū Bakr Muḥammad b. Jafar al-Naršahī ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Sárközy Miklós. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 215 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Források és tanulmányok / Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport, ISSN 2732-1657 ; 6.)
Bibliogr.: p. 193-215.
ISBN 978-963-416-277-3 kötött : 3200,- Ft
Közép-Ázsia - Buhara - arab irodalom - helytörténet - művelődéstörténet - 10. század - krónika
892.7-94=945.11 *** 930.85(5-191)"09" *** 95-191"09"(0:82-94) *** 957.51-2Buhara(0:82-94)
[AN 3861262]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2022.
Nicholson, Dean
Nala's world (magyar)
   Nala, a mentett cica : egy életet megváltoztató barátság inspiráló története / Dean Nicholson ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 316, [4] p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-45-4 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - állatirodalom - útleírás
820-35=945.11 *** 820-992=945.11
[AN 3862122]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2022.
Peterson, Andrew (1974-)
On the edge of the dark sea of darkness (magyar)
   The Wingfeather saga : a sötétség sötét tengerének peremén : Hajnalszárnya-sorozat 1. könyv / Andrew Peterson ; [... ill. Joe Sutphin] ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2021. - XIII, 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-665-7 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3852003]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2022.
Rossmann, Dirk (1946-)
Der neunte Arm des Oktopus (magyar)
   A polip kilencedik karja : klímakatasztrófa vagy világkormány / Dirk Rossmann ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-025-4 fűzött : 3980,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3862265]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2022.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 44. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-793-9 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3873004]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2022.
Schwarz, Lorenz (1953-)
Ich war nicht immer Alphornbläser (magyar)
   Nem voltam mindig alpesi kürtös : életem története / Lorenz Schwarz ; [ford. Pálosi Judit] ; [közread. az] Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország. - Budapest : Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország, 2021. - 50 p. ; 22 cm
Fűzött
svájci német irodalom - vallásos irodalom - memoár
830-94(494)=945.11 *** 244(0:82-94)
[AN 3861656]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2022.
Steel, Danielle (1947-)
Spy (magyar)
   Kém / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-432-4 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3861703]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2022.
Ulrich, Heidi
Tommy Joe (magyar)
   Tommy Joe / Heidi Ulrich. - Budapest : Evangéliumi K., 2016-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A csapdaállító barátja. - 2020. - 336 p. : ill.
ISBN 978-615-5624-78-0 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3861528] MARC

ANSEL
UTF-88756 /2022.
Verne, Jules (1828-1905)
La jangada (magyar)
   Nyolcszáz mérföld az Amazonason / Jules Verne ; [... ill. Győrfi András] ; [ford. és átd. Bartócz Ilona]. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2021. - 301, [4] p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-346-985-9 kötött : 3700,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3873410]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2022.
Weir, Alison (1951-)
Anna of Kleve (magyar)
   Klevei Anna : hercegnő a portréról / Alison Weir ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 591 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Hat Tudor királyné
ISBN 978-615-6186-89-8 fűzött : 4990,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1515-1557)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3862263]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2022.
West, Tracey (1965-)
The case of the bigfoot beast (magyar)
   Az iszonyú nagylábú rejtélye : nyomozz és agyalj te is! / [írta Tracey West] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scooby-Doo! és te!
ISBN 978-963-484-261-3 fűzött : 1249,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-484-262-0)
amerikai angol irodalom - gyermekregény - rejtvény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 793.7(02.053.2)
[AN 3861807]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2022.
West, Tracey (1965-)
Mummy madness (magyar)
   Múmia mánia : kalamajka az ókori Egyiptomban / írta Tracey West. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Bolondos dallamok - kelekótya kalandok
ISBN 978-963-484-342-9 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3861789]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2022.
Williams, John (1922-1994)
Augustus (magyar)
   Augustus / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-471-5 fűzött : 4499,- Ft
Augustus (Római Birodalom: császár) (Kr. e. 27-Kr. u. 14)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3873050]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2022.
Wood, Charlotte (1965-)
The weekend (magyar)
   Hétvége / Charlotte Wood ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Magvető, 2022. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4106-2 fűzött : 3699,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3861236]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2022.
Woods, Sherryl (1944-)
The inn at Eagle Point (magyar)
   Chesapeake shores : az Eagle Point fogadó / Sherryl Woods ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-27-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3861898]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8763 /2022.
   250 javaslat magyar történelmi filmre / [... írták, összeáll. Deák-Sárosi László et al.]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 97 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-97.
ISBN 978-615-5359-99-6 fűzött : 2200,- Ft
filmművészet - magyar irodalom - történelmi film - filmszinopszis - antológia
894.511-293.7(082) *** 791.43-311.6(048)
[AN 3861317]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2022.
Almighty, J. I.
   A címszereplő / J. I. Almighty. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 455 p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-534-105-4
Kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-534-105-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3861051]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2022.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Szépen szóló mesék [elektronikus dok.] / Aranyosi Ervin ; a meséket elmondja Török Tünde ; népdalfeldolg. Hegedüs Gábor. - Hangoskönyv. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], [2021]. - 1 CD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3861279]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2022.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Péter Alpár kész.]. - 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2022. - 95, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-071-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3873065]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2022.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; [a szerző rajz.]. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-526-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873413]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2022.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A szitakötők szigetén / Bálint Ágnes ; Pásztohy Panka graf. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2022. - 49, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-082-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3873062]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2022.
Barderosse Posinski
   Elthenvirg : fellegek gyűlnek / Barderosse Posinski. - [Debrecen] : EZ-Könyv, [2021]-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3861915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gonosztevők országa. - cop. 2021. - 239, [3] p., [2] t.fol.
ISBN 978-615-6279-33-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3861918] MARC

ANSEL
UTF-88770 /2022.
Bődi Szabolcs (1951-)
   A Szent Korona őrei : látomások / Bődi Szabolcs. Alkotásaim / Horváth Attila. - [Kunszentmiklós] : [Önkormányzat], [2021]. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 CD
Közread. Kunszentmiklós Város Önkormányzata
ISBN 978-963-08-4373-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - szentkoronatan - képzőművész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum - szakrális dráma
894.511-2 *** 342.519.8(439)(089.3) *** 73/76(439)(092)Horváth_A.
[AN 3861680]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2022.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2022. - 117 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-166-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873027]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2022.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi mint detektív / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2022. - 115 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-109-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3873061]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2022.
Bognár Péter (1982-)
   Hajózni kell, élni nem kell / Bognár Péter. - Budapest : Magvető, 2022. - 304, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4119-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3861242]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2022.
Dániel András (1966-)
   Kuflik [elektronikus dok.] : hangoskönyv 3. / [írta ... Dániel András] ; [zene Alpár Balázs] ; [mesélő Scherer Péter]. - Hangoskönyv. - Budapest : Kedd Kft., 2021. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80717-8-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861278]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2022.
Dobozi Eszter (1956-2019)
   A Minden kellene / Dobozi Eszter ; [szerk. Alföldy Jenő] ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2020. - 80, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-27-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861187]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2022.
Erdős Virág (1968-)
   Erdős Virág könnyei. - Budapest : Magvető, 2022. - 88, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 35.)
ISBN 978-963-14-4154-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861698]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 330, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-087-1 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3873303]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye / Fábián Janka. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2022. - 556, [3] p. ; 22 cm
Tart.: A német lányÞ; A francia nő
ISBN 978-963-604-075-8 kötött : 7699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3873024]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2022.
Fehér Szilvia
   Mielőtt mind megérkezünk : novelláskötet / Fehér Szilvia. - [Nagykőrös] : Fehér Sz., cop. 2021. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2739-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3861760]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2022.
Fucskó Miklós (1961-)
   Édenkerthelyiség : válogatott versek, 1977-2017 / Fucskó Miklós. - Budapest : Orpheusz, 2020. - 151, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5886-20-1 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861203]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2022.
Füller Tímea
   Percegő mesék / Füller Tímea ; [rajz. Linszky Boglárka] ; [kiad. a Györkönyi Evangélikus Templomért Alapítvány]. - [Györköny] : Györkönyi Evangélikus Templomért Alapítvány, 2021. - 79, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2438-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861198]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2022.
Gaál Éva
   Kié a szíved? / Gaál Éva. - Budapest : Evangéliumi K., 2020. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5624-74-2 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - kisepika
894.511-3 *** 244(0:82-3)
[AN 3861418]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2022.
Gulyás Katalin (1941-)
   Hullámvasút : Gulyás Katalin versei / [... grafikák Piti Katalin ... alkotásai]. - Csongrád : Raszter, 2021. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6332-03-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861225]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2022.
Harcos Bálint (1976-)
   A boszorkánycica / Harcos Bálint ; Bognár Éva Katinka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2022. - [47] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-220-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3873003]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2022.
   Hároméves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [szerk. Győri Hanna]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 108, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 3 éves lettem!
ISBN 978-963-587-216-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3872913]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2022.
Henkei Mária
   Márili : gyermekkori történetek / Henkei Mari ; [graf. Nyirő Anett]. - [Tamási] : Henkei M., 2021. - 71 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2891-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3861208]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2022.
Illés Sarolta
   Jázmin könyve / Illés Sarolta. - Budapest : Goldspirit Kv., 2021. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5991-02-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3861577]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2022.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó és az évszakok : mesék óvodásoknak / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 43 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-365-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3873011]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-005-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3873005]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-006-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3873006]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2022.
Kocsis Zsuzsanna
   Tavasz-varázs : mesés útmutató a természet titkaihoz / írta Kocsis Zsuzsanna. - Budapest : Kocsis Zs., 2020. - 160 p. : ill., részben színes ; 28 cm
keretcím: ZsuzsanNatura
ISBN 978-615-00-9747-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti nevelés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.033
[AN 3861555]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2022.
Kunhegyesi Ferenc (1970-)
   K arculatok : szógrafikák / ifj. Kunhegyesi Ferenc. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 65 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5539-46-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Kunhegyesi_F.
[AN 3861113]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A kupolák titka / Mészöly Ágnes. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-30-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873250]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2022.
Metzger Mária
   Felhőszirmok / Metzger Mária ; [... ill. C. Tóth Lujza]. - [Győr] : Metzger M., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81260-5-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861524]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2022.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   A halhatatlanság vesszőkosarai : 33 kispróza / Mirtse Zsuzsa. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 100, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-53-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3861234]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 55. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873415]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2022.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Bíborszínű alkony : B. Moravetz Edith és Bánlaky László versei. - Budapest : Bánlakyné Moravetz E., 2021. - 168 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2437-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861228]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2022.
   Ötéves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [szerk. Győri Hanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 5 éves lettem!
ISBN 978-963-587-217-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3872909]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2022.
Pajor András (1958-)
   Egymondatos novellák / Pajor András ; [közread. a] KKA. - [Budapest] : KKA, 2021. - 83 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-6003-08-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3861501]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2022.
Papp Zoltán
   Talpalatnyi föld / Papp Zoltán. - [Budapest] : Papp Z., 2021. - 186, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3835-0 kötött
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3861323]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2022.
Pászkán-Varga Krisztina
   Pilátus választ vár / Pászkán-Varga Krisztina ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2021. - 65, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-42-3 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861239]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2022.
Perger Éva
   Láthatatlan útjelzők / Perger Éva ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, cop. 2021. - 68, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-51-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3861241]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2022.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony / Péterfy-Novák Éva. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2022. - 174, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-082-6 kötött : 4399,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3873023]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2022.
Rácz Csaba
   Az ajándék / Rácz Csaba. - Budapest : Aba Kvk., 2021. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-034-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3861078]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Sárga Garnizon / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2022. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-800-4 fűzött : 1199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3873067]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2022.
Rózsássy Barbara (1979-)
   Legenda / Rózsássy Barbara. - Budapest : Orpheusz, 2021. - [50] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-57-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861232]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2022.
Simon Adri (1974-)
   Tizenöt halál / Simon Adri ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2020. - 94, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-30-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861230]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2022.
Szabó Magda (1917-2007)
   Álarcosbál / Szabó Magda. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 212, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-905-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873414]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2022.
Szántó Szilvia
   A nárcisztikussal egy ágyon : vannak kapcsolatok, amelyekkel önmagad bántalmazod : igaz történet alapján, 1. rész / Szántó Szilvia. - [Újlengyel] : Motivation K., 2021. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1340-1 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - párkapcsolat - bántalmazás - regény
894.511-31 *** 316.472.4(0:82-31) *** 316.647.3(0:82-31)
[AN 3861593]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2022.
Szarka Tamás (1964-)
   Mézet ont az ég / Szarka Tamás ; [... graf. Faragó Lívia]. - [Pilisvörösvár] : Időjel K. ; [Zvolen] : Andante spol. s r.o., cop. 2021. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81513-8-2 kötött : 6490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3861124]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2022.
Szondy Zsuzsanna
   Az állatok titkai / Szondy Zsuzsanna ; [... graf. Jakabffy Lili] ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest ; [Budakalász] : Oltalom Alapítvány, 2021. - 350, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6025-07-4 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3861806]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2022.
Szűgyi Zoltán (1953-)
   Anno / Szűgyi Zoltán ; [közread. a] ... Guttenberg Pál Népfőiskola. - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2020. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5886-26-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3861245]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Babonáskönyv / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-305-2 kötött : 4775,- Ft
magyar irodalom - folklór
894.511-3 *** 398.3
[AN 3873017]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Látom, nekem kell lemennem / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-021-1 kötött : 3975,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3873016]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   A szív böjtje / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2022. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-533-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3873406]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Az utca legjobb kocsmája : válogatott történetek / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 219, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-089-1 kötött : 3975,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3873020]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2022.
Tollas Tibor (1920-1997)
   Szólnál mint tücsök = You would speak like crickets / Tollas Tibor ; [... ford. Varjú Lívia] ; [szerk. ... Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 149 p. : ill. ; 24 cm + mell. ([6] p. : ill., színes ; 23 cm)
melléklet címe: Gyermekeimhez = To my children
ISBN 978-615-5862-86-1 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3861979]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2022.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 289, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-084-0 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3873305]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2022.
   Túlélési ösztön : írások a Magyar Hírlapban megjelent Nemzeti Fórumos szerzőktől, 2015-2021 : Kasznár Attila, Kelemen András, Lóránt Károly, Nagy Dóra, Petrin László és Pordány László munkái / [szerk. Lezsák Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 353 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-78-6 fűzött : 3570,- Ft
magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika - antológia
894.511-92(082) *** 323(439)"201/202"(0:82-92)
[AN 3861976]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2022.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet válogatott versei a költőnő születésének századik évfordulójára rendezett gyermekrajzpályázat képeivel illusztrálva / a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület kiadása. - [Budapest] : Fébé Evangélikus Diakonissza Egyes., [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Borítócím: Gyermekversek. - A címoldalon a megjelenés éve: 2012
Kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3873287]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2022.
Végh Nóra
   Csillagmesék : Szélia bolyongásai / Végh Nóra ; [ill. ... Végh Zsófia] ; [közread. a] ... Guttenberg Pál Népfőiskola. - Budapest : Orpheusz ; [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk., 2020. - 58, [5] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5886-28-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3861250]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2022.
Vida Zsolt
   Donor / Vida Zsolt. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2021. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-43-5 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3861227]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2022.
Waltner Magdi
   Tukorfalat kettő : Tuki, az írói bénával megáldott spánielfiú újabb (tap)pancserkedései / Waltner Magdi ; [... ill. Zách Eszter]. - [Budapest] : TuKiadó, 2021. - 187, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3248-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3861520]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8824 /2022.
1, 2, 3, count with animals (magyar)
   1, 2, 3.. : számolj kedvenceiddel! ; Színek a vonaton / DreamWorks. - [Budapest] : [Kölyökkönyv Kft.], [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Egys. cím: The color train. - keretcím: Madagaszkár
ISBN 978-963-484-333-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861714]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2022.
5-minute stories : the sleepytime collection (magyar)
   5 perces mesék : történetek elalváshoz / W. Awdry meséi alapján ; [ford. Kertész Edina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-486-825-5 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873007]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2022.
The birthday wish (magyar)
   Születésnapi kívánság. - Budapest : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Barbie : Dreamtopia
ISBN 978-963-484-278-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861679]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2022.
Chapman, Jane (1970-)
I love you with all my heart (magyar)
   Teljes szívemből szeretlek / Jane Chapman ; [ford. Surjányi Dávid]. - [Budapest] : Aion, cop. 2022. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81554-1-0 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873764]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2022.
Dressing up (magyar)
   Beöltözősdi : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-798-2 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873401]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Kikeriki! Wer ist schon wach? (magyar)
   Kukurikú! Ébresztő! / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-403-825-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873194]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Kribbelkrabbel, wer läuft da? (magyar)
   Mi mozog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-235-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873198]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Pssst! Wer schläft da? (magyar)
   Aludj jól! / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-403-826-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873195]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Tatütata! Wer flitz denn da? (magyar)
   Mi száguld itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-628-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873197]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Tock, tock, wer klopft da? (magyar)
   Ki kopog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-234-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873199]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2022.
Flad, Antje (1966-)
Tut! Tut! Wer baggert da? (magyar)
   Mi dolgozik itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-629-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873196]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2022.
George's tractor (magyar)
   Zsoli és a traktor. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-285-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861585]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2022.
   Góóól!!!. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-299-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861567]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2022.
The great circus adventure (magyar)
   A nagy cirkuszi attrakció. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-291-0 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861731]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2022.
Hapka, Cathy
Shrek the halls (magyar)
   Shrek karácsonya / írta Catherine Hapka ; rajz. Mike Sullivan és Michael Koelsch ; DreamWorks. - Budapest : Kölyökkönyv Kft., [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5507-52-6 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861684]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2022.
King, Trey
Mower minions (magyar)
   Dolgos minyonok / írta Trey King ; rajz. Ed Miller. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Minyonok
ISBN 978-963-484-298-9 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861678]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2022.
King, Trey
Phil saves the day! (magyar)
   Phil, a nap hőse! / átd. Trey King ; rajz. Ed Miller. - [Budapest] : [Kölyökkönyv Kft.], [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Minyonok
ISBN 978-963-484-295-8 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861616]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2022.
Lights, camera, action! (magyar)
   Felvétel indul!. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-293-4 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861733]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2022.
Little cow (magyar)
   A kis boci : ujjbábos könyv / [ill. Agnese Baruzzi] ; [m. szöveg Ungvári Ildikó]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (12 p.) : ill. ; 11x11 cm
ISBN 978-963-516-077-8 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861548]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2022.
Little zebra (magyar)
   A kis zebra : ujjbábos könyv / [ill. Agnese Baruzzi] ; [m. szöveg Ungvári Ildikó]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 978-963-516-078-5 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861568]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a bajnok / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [36] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-163-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872984]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-162-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872987]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-157-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872959]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-160-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872985]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-159-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872986]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-161-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872983]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon pancsol / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-164-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872961]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - Budapest : Pagony, 2022. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-158-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3872982]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2022.
Matheny, Bill
The cheese making mouse (magyar)
   A sajtkészítő kisegér / írta Bill Matheny. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-289-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861572]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2022.
Matheny, Bill
Party crashing Tom (magyar)
   Tom születésnapi meglepetés partija / írta Bill Matheny. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-290-3 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861573]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2022.
Matheny, Bill
Tom's tropical mis-adventures (magyar)
   Tom és Jerry trópusi kalandja / írta Bill Matheny. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-301-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861580]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2022.
   Minyonok. - [Budapest] : [Kölyökkönyv Kft.], [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Minyonok
ISBN 978-963-484-297-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861619]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2022.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János illusztrációival]. - 11. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2022. - 56, [1] p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-349-123-2 fűzött : 3100,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
087.5 *** 376.36
[AN 3873013]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2022.
Mr. DNA's book of dinosaurs (magyar)
   DNS professzor : dinoszauruszok könyve. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Jurassic world
ISBN 978-963-484-287-3 fűzött
dinosaurus - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3861725]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2022.
Pendergrass, Daphne
Meet the penguins! (magyar)
   Ismerkedj meg a pingvinekkel! / írta Daphne Pendergrass ; [DreamWorks]. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: A Madagaszkár pingvinjei
ISBN 978-963-484-288-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861705]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2022.
Peppa loves doctors and nurses (magyar)
   Peppa szereti az orvosokat és a nővéreket!. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-281-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861600]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2022.
Peppa's best birthday party (magyar)
   Peppa és a legjobb szülinapi zsúr. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-282-8 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861607]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2022.
Peppa's countdown bedtime (magyar)
   Peppa és az esti visszaszámlálás. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-284-2 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861596]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2022.
Piroddi, Chiara (1982-)
La storia di un fiore (magyar)
   Virág születik / írta Chiara Piroddi ; Agnese Baruzzi rajz. ; [... ford. Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Montessori: megismerem a világot
ISBN 978-963-516-080-8 kötött : 1490,- Ft
virágos növény - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 582.4/.9(02.053.2)
[AN 3861432]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2022.
Poppy's big day! (magyar)
   Pipacs nagy napja / DreamWorks. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Trollok
ISBN 978-963-484-286-6 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861686]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2022.
Puppy's day out (magyar)
   Egy kiskutya nagy napja. - Budapest : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Barbie : dreamhouse adventures
ISBN 978-963-484-277-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861682]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2022.
Race day (magyar)
   Az autóverseny. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Tom and Jerry
ISBN 978-963-484-292-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861730]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2022.
Rosen, Lucy
Long live King Bob! (magyar)
   Éljen soká Bob király! / írta Lucy Rosen. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Minyonok
ISBN 978-963-484-274-3 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861613]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busiest people ever (magyar)
   Tesz-vesz város élő adásban / Richard Scarry. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 41 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-415-280-4 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873010]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2022.
Stwór z bagien (magyar)
   A mocsári szörny megmentése ; A nagy fagy ; A pizzatorony megmentése : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 76 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 3.)
Egys. cím: Pieski i wielki mróz ; Wieża z pizzy. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-896-5 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873008]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2022.
The three little minions (magyar)
   Három kicsi minyon : egy nem túl szép tündérmese. Álmos kiscicák / írta Cinco Paul és Ken Daurio ; rajz. Eric Guillon. - [Budapest] : [Kölyökkönyv Kft.], [2021]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Sleepy kittens. - keretcím: Minyonok. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-484-275-0 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861624]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2022.
The tooth fairy (magyar)
   Peppa és a fogtündér. - [Budapest] : JCS Média, [2021]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-283-5 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3861603]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2022.
Verdick, Elizabeth
Pacifiers are not forever (magyar)
   Pá-pá cumi! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2022. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1076-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873118]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2022.
Where's Hoppity? (magyar)
   Hová lett Hoppity? : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-797-5 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873402]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2022.
Yamada, Kobi
Maybe (magyar)
   Lehet / írta Kobi Yamada ; ill. Gabriella Barouch ; ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - [45] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-358-8 kötött : 5995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873113]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8874 /2022.
   Alig használt képregények : képregényantológia 1 / [... szerk. György Zoltán]. - Diósd : Kiss N., 2021. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm
keretcím: HK Comics
ISBN 978-615-01-3193-1 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3861846]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2022.
Dufaux, Jean (1949-)
Murena (magyar)
   Murena / [írta] Dufaux ; [rajz.] Delaby ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2018-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. fej., A legjobb anya. - 2021. - [48] p.
ISBN 978-615-5699-50-4 fűzött : 3999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3861747] MARC

ANSEL
UTF-88876 /2022.
Fauche, Xavier (1946-)
Le pony express (magyar)
   A pony express / írta Fauche et Léturgie ; rajz. Morris ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2021. - 46, [1] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 42.)
ISBN 978-615-5699-46-7 kötött
Fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3861750]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2022.
Lee, Stan (1922-2018)
The amazing Spider-man (magyar)
   A csodálatos Pókember : a napilapcsík gyűjtemény / írta Stan Lee ; rajz. John Romita ; [ford. Kóbor Róbert]. - Pécel : Tálosiné Kiss T., [2021]-. - ill., részben színes ; 23x29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3861136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1977-1979. - [2021]. - 336 p.
ISBN 978-615-01-1868-0 kötött : 12000,- Ft
[AN 3861156] MARC

ANSEL
UTF-88878 /2022.
Markscheid Ádám (1991-)
"Meghalni ifjan nem akartam..." (angol)
   "So young to die..." : the life of Hannah Senesh / [text and graphic design Ádám Markscheid] ; [publ. by the] Kemény Ferenc Nemzetközi Alapítvány. - [Budapest] : Kemény F. Nk. Alapítvány, cop. 2021. - [60] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6391-01-8 kötött : 2800,- Ft
Szenes Hanna (1921-1944)
Magyarország - Palesztina - partizán - zsidóság - második világháború - képregény
087.6:084.11 *** 929(=924)(439)Szenes_H. *** 355.425(=924)(569.4)(092)Szenes_H.
[AN 3861543]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2022.
Markscheid Ádám (1991-)
   "Meghalni ifjan nem akartam..." : Szenes Hanna élete / [írta és ill. Markscheid Ádám] ; [közread. a] Kemény Ferenc Nemzetközi Alapítvány. - [Budapest] : Kemény F. Nk. Alapítvány, cop. 2021. - [60] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6391-00-1 kötött : 2800,- Ft
Szenes Hanna (1921-1944)
Magyarország - Palesztina - partizán - zsidóság - második világháború - képregény
087.6:084.11 *** 929(=924)(439)Szenes_H. *** 355.425(=924)(569.4)(092)Szenes_H.
[AN 3861535]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2022.
Morris (1923-2001)
Les cousins Dalton (magyar)
   A Dalton unokatestvérek / írta és rajz. Morris ; [ford. Simon Balázs]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2021. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 41.)
ISBN 978-615-5699-44-3 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3861786]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2022.
Vidal, Guy (1939-2002)
La fiancée de Lucky Luke (magyar)
   Lucky Luke menyasszonya / írta Vidal ; rajz. Morris ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2020. - 46, [1] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 39.)
ISBN 978-615-5699-39-9 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3861782]
MARC

ANSEL
UTF-8