MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/10/14 09:56:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9360 /2022.
   CLIR 21 : proceedings of the Corpus Limitum Imperii Romani International Online Conference held in Pécs, 15th May 2021 / Zsolt Visy ed. ; [org., publ. by the] CLIR Research Center. - Pécs : CLIR Research Center, 2021. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3359-1 kötött
Római Birodalom - régészet - limes - történettudomány - konferencia-kiadvány
061.3"2021" *** 904(37) *** 355.457.1(37) *** 930.1
[AN 3863426]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2022.
Hall, Manly Palmer (1901-1990)
The lost keys of Freemasonry (magyar)
   A szabadkőművesség elveszett szimbólumai / Manly Palmer Hall ; [ford. Cserhalmi Tamás Immánuel]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2022]. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-63-9 fűzött : 2300,- Ft
szabadkőművesség - jelkép
061.236.61 *** 003.62
[AN 3864047]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2022.
Raffay Ernő (1948-)
   Szabadkőművesek köztársaságai : a rémuralom kezdetei / Raffay Ernő. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-615-5374-59-3 kötött : 4490,- Ft
Európa - Magyarország - szabadkőművesség - történelem - magyar történelem - 19. század - 20. század
061.236.61(4)"18/19" *** 061.236.61(439)"18/191" *** 94"18/19" *** 943.9"18/191"
[AN 3863510]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2022.
   A Szentesi Művelődési Központ Kézimunka Körének 40. születésnapjára. - [Szentes] : [Szentes Vár. Kvt.], [2020]. - [41] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. Szentes Városi Könyvtár
ISBN 978-615-6210-01-2 fűzött
Szentesi Művelődési Központ. Kézimunka Kör
Szentes - kézimunka - egyesület
061.2(439-2Szentes) *** 746
[AN 3863128]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9364 /2022.
Markó Tímea
   Írj arabul! : ABC füzet / Markó Tímea, Markó Michael. - [2. átd., bőv. kiad.]. - [Budapest] : [Markó T.], [2021]. - 74 p. ; 30 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-4229-6
Fűzött
írásrendszer - arabok - példatár
003.332.5(076)
[AN 3875951]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2022.
   Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára = University of Szeged Klebelsberg Library. - Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2021. - 27, [2], 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-306-836-6 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár
Szeged - egyetemi könyvtár
027.7(439-2Szeged)
[AN 3863868]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9366 /2022.
Ars et virtus (angol)
   Ars et virtus : Croatia - Hungary : 800 years of shared cultural heritage : Klovićevi dvori Gallery, Zagreb, September 24th - November 22nd 2020, Hungarian National Museum, Budapest, December 16th 2020 - March 15th 2021. - Zagreb : Klovićevi dvori Gallery ; Budapest : Hung. Nat. Mus., [2021]. - 397 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 382-395.
ISBN 978-953-271-131-8
Kötött
Magyarország - Horvátország - kulturális örökség - történelmi kapcsolat - kulturális kapcsolat - kiállítási katalógus
008(439) *** 008(497.13) *** 061.4(497.13-2Zagreb) *** 061.3(439-2Bp.)"2020/2021" *** 943.924
[AN 3863663]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2022.
Kristóf Luca (1979-)
   Kultúrcsaták : kulturális elit és politika a mai Magyarországon / Kristóf Luca ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Gondolat : TK, 2021. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-121-6 kötött : 3000,- Ft
kulturális politika - kulturális élet - kulturális elit - ideológiai harc - szociológiai vizsgálat - 21. század
008:323(439)"201" *** 351.85(439)"201" *** 316.7(439)"201" *** 316.343.652(439)"201"
[AN 3863361]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9368 /2022.
Douval, H. E. (1906-1975)
Die sieben Welten und ihre Kräfte (magyar)
   A hét világ ereje : a mágia, annak titkos jelentése, technikája és gyakorlati alkalmazása / H. E. Douval. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-94-5 fűzött : 2300,- Ft
mágia
133.4
[AN 3864045]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2022.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Von Jesus zu Christus (magyar)
   Jézustól Krisztusig : tizenegy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1911. október 4-14. között tartott Karlsruhe-ban / [ford. Dalmay Zoltán, ... Kellner Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, 2021. - 233 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5906-29-9 fűzött : 3500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3876304]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2022.
   Szimpatikus mágia : a szimpatikus mágia elmélete és a mágiával való gyógyítás gyakorlata. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-61-5 fűzött : 1900,- Ft
mágia - népi gyógymód
133.4 *** 615.89
[AN 3864041]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9371 /2022.
Andri Snær Magnason (1973-)
Um tímann og vatnið (magyar)
   Időről és vízről / Andri Snær Magnason ; ford. Patat Bence. - Budapest : Gondolat, 2021. - 302 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-160-5 fűzött : 4200,- Ft
izlandi irodalom - éghajlattan - környezeti tudatosság - útleírás
504.03 *** 839.59-992=945.11 *** 551.5
[AN 3863316]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9372 /2022.
   A fény természete : Bay Zoltán sejtése / szerk. Horváth Gábor. - Fertőszentmiklós : Horváth G. Környezetmérnöki Kft. - Zöldkörök, 2021. - 56 p. : ill. ; 18 cm
Bay Zoltán "A foton" c. tanulmányának részleteivel. - Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-615-01-3469-7 fűzött
fény - foton - elektromágnesség
535 *** 535.14 *** 537.8
[AN 3863518]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9373 /2022.
   Bevezetés a laboratóriumi medicinába / szerk. Vásárhelyi Barna. - 4. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 432.
ISBN 978-963-331-550-7 fűzött : 5600,- Ft
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3875974]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9374 /2022.
   Activity of night flying insects in connection with the solar activity (Q-index) examined on three continents / Puskás J., Nowinszky L. and Hill L. ed. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-60-2 fűzött
rovartan - fénycsapda
595.7(100) *** 632.936.1
[AN 3864088]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2022.
Barát József (1952-)
   Vírusvadászat : a SARS-CoV-2 regénye / Barát József, Kemenesi Gábor. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 245 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-668-1 fűzött : 4495,- Ft
Magyarország - világjárvány - virológia - biológus - 21. század - interjú
578 *** 616.98(100)"202" *** 57(439)(092)Kemenesi_G.(047.53)
[AN 3862886]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2022.
Homoki-Nagy István (1914-1979)
   A kamera leáll [elektronikus dok.] / Homoki-Nagy István ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; [Budapest] : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-64-5
természetfilm - állatökológia - állat-ember kapcsolat - válogatott művek - elektronikus dokumentum
591.5 *** 779.042 *** 791.43.042(0:82-821)
[AN 3876268]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2022.
Homoki-Nagy István (1914-1979)
   Nádi szélben [elektronikus dok.] / Homoki-Nagy István ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-48-5
természetfilm - állatökológia - állat-ember kapcsolat - válogatott művek - elektronikus dokumentum
591.5 *** 779.042 *** 791.43.042(0:82-821)
[AN 3875718]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2022.
Keszthelyi Sándor (1976-)
   Tárolt termény-, élelmiszer- és termékkártevők / Keszthely Sándor. - Budapest : Inform, 2021. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-615-5666-42-1 kötött
állati kártevő - növényvédelem - állathatározó
595.7(083.71) *** 632.7
[AN 3863611]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2022.
Kiss-Horváth Ágnes (1978-)
   Élet a tóban avagy A vízi világ egy kárász szemével = Life in the lake or Aquatic world in the eyes of a crucian carp / Kiss-Horváth Ágnes ; [ill. ... Schmidt Zsófia] ; [kiad. a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány]. - Ráckeve : M. Halászati Kultúráért Alapítvány, 2021. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2212-0 kötött
hal - vízi élet - gyermekkönyv
597(02.053.2)
[AN 3863639]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2022.
Kubinyi Ágoston (1799-1873)
   Magyarországi mérges növények : alsóbb osztályú, kivált nép iskolák számára / írta Kubinyi Ágoston. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 84, [1] p., 30 t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Buda : Egyet. Ny., 1842
ISBN 978-615-6385-09-3 fűzött : 2900.- Ft
Magyarország - mérgező növény - növényhatározó - hasonmás kiadás
581.192.6(439)(083.71) *** 094/099.07
[AN 3864042]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2022.
Reisinger János (1784-1852)
Specimen Ichthyologiae sistens pisces aquarum dulcium Hungariae (magyar)
   Kísérlet az ichthyológia összegzésére, mely bemutatja Magyarország édesvízi halait / szerző Reisinger János ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Inform, 2021. - XII, 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5666-30-8 fűzött
Magyarország - édesvízi hal - fauna
597(439) *** 591.9(439)
[AN 3863614]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2022.
Strenner József (1949-)
   Veszprémi fák és bokrok : dendrológiai séták / Strenner József ; Gáspár Gábor fényképeivel. - Veszprém : OOK-Press, 2021. - 344 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Séd-könyvek, ISSN 2732-2505 ; 2.)
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-615-82012-0-9 kötött
Veszprém - fa - cserje - helyismeret
581.412(439-2Veszprém) *** 908.439-2Veszprém
[AN 3863506]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9383 /2022.
Bagdy Emőke (1941-)
   "Elmondani a világot, amelyben élek..." [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Leányfalu] : Mojzer K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-01-0000-0)
lélektan - mentálhigiénia - szociálpszichológia - elektronikus dokumentum
159.9 *** 613.865 *** 316.6
[AN 3875739]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2022.
   Egzisztenciális pszichológia egykor és ma / [szerk. Kőváry Zoltán]. - Jav. utánny. - Budapest : Oriold, 2022. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-00-5 fűzött : 4900,- Ft
pszichoterápia - pszichoanalízis - lélektan - egzisztencializmus
615.851 *** 159.9 *** 111.11
[AN 3875972]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2022.
   Európa új utakon: a Covid-19 járvány és a brexit társadalmi és jogi hatásai / szerk. Fejes Zsuzsanna. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2021. - 131 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 11.)
A Szegeden, 2021. máj. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-808-3 fűzött
világjárvány - külpolitika - nemzetközi együttműködés - társadalmi hatás - jogalkalmazás - 21. század
616.98(100)"202" *** 327(410)"201" *** 327.39(4-62)"201" *** 340.132 *** 316.4.063
[AN 3863690]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2022.
Faragó Melinda (1963-)
   Érzelmeink nyomában : játékos hangulathatározó / [szerzők Faragó Melinda, Farkas Gyöngyi Karolina] ; [kiad. a Symbo Alapítvány]. - Budapest : Symbo Alapítvány, 2021. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3464-5 fűzött : 2990,- Ft
érzelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.942(02.053.2) *** 087.5
[AN 3875681]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2022.
Fodorné Kövics Beáta
   Égből pottyant gyerekek : tanítómesterek / Fodorné Kövics Beáta ; [a rajzokat kész. Aranyos Györgyi, Farkas-Huszka Róza]. - [Dunaföldvár] : [Fodorné Kövics B.], [2020]. - 286 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9481-6 fűzött : 3490,- Ft
gyermekvállalás - családtervezés - ezoterika - vers
612.63(0:82-14) *** 133.25(0:82-14)
[AN 3863391]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2022.
   Gazdaság és vírus / [... szerk. Kovács Róbert]. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-74-8 fűzött
Magyarország - világjárvány - gazdasági hatás - 21. század
616.98(100)"202" *** 330(439)"202" *** 330(100)"202"
[AN 3863684]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2022.
Gerebenné Várbíró Katalin (1944-)
   Szenzoros információfeldolgozás, mozgás, nyelvi képesség : a Frostig-elven alapuló nevelési terápia elmélete és gyakorlata / Gerebenné Várbíró Katalin, Reményi Tamás, Rosta Katalin. - Budapest : Gondolat, 2021. - 453 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-124-7 kötött : 6000,- Ft
képességvizsgálat - tanulási nehézség - pszichodiagnosztika - gyógypedagógia - iskoláskor előtti nevelés
159.922.7.072 *** 372.367 *** 371.212.22 *** 371.322.9
[AN 3863216]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2022.
Gerhardt, Sue (1953-)
Why love matters (magyar)
   A szükséges szeretet : az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére / Sue Gerhardt ; [ford. Váradi Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Oriold, 2022. - IX, 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-246.
ISBN 978-615-5981-44-9 fűzött : 3600,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 3875990]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2022.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról [elektronikus dok.] / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Bookline, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-959-5
önismeret - személyiségfejlesztés - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3875332]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2022.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 6290,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3876694]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2022.
Horváth Brigi
   Kölyöknapló : kristályküldetés : önbizalomerősítő, önfejlesztő, önismereti napló : 11-17 éveseknek / [kész. Horváth Brigi]. - Veszprém : [Cartebor Kft.], 2021. - [121] p. : ill. ; 13x20 cm
ISBN 978-615-01-0625-0 fűzött
mentálhigiénia - önismeret - ifjúsági könyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3863256]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2022.
Horváth Brigi
   Kölyöknapló : önbizalomerősítő motivációs napló : 8-14 éveseknek / [kész. Horváth Brigi]. - Veszprém : [Cartebor Kft.], 2020. - [81] p. : ill. ; 13x20 cm
ISBN 978-615-00-9574-5 fűzött
önismeret - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3863255]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2022.
Horváth Ria
   Első éntérképem : foglalkozásvezetők kézikönyve / Horváth Ria, Ságodi-Sturm Hajni. - [Budapest] : Horváthné Szabó M. M., 2022. - [4], 50, [2] p., [31] fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-3334-8 fűzött
önismeret - fiatalkorú - életvezetés - tanári segédkönyv
159.923.2-053.6(072) *** 613.865-053.6(072)
[AN 3863460]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2022.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   A megengedés művészete / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica, 2022. - 283 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-615-5546-51-8 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3875554]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2022.
Kordos László (1950-)
   A Rudapithecus kutatás : tények és mesék / Kordos László ; Mészáros Ildikó fényképeivel. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2021. - 158, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Régészet és természettudományok, ISSN 2559-9577 ; 3.)
Bibliogr.: p. 123-157.
ISBN 978-615-5766-51-0 fűzött
Rudabánya - paleontológia - emberszármazástan - ősrégészet
572.1/.4 *** 903(439-2Rudabánya) *** 569.9(439-2Rudabánya)
[AN 3864063]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2022.
Kovács Klára (1987-)
   Sportoló campus - eredményes hallgató? [elektronikus dok.] : az intézményi hatás szerepe a hallgatói sportolásban / Kovács Klára. - Szöveg (pdf 4 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170838. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-48-8
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - sport - egészséges életmód - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
613.72-057.87 *** 613.7 *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3876249]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2022.
Lipton, Bruce (1944-)
The biology of belief (magyar)
   Tudat: a belső teremtő : engedd szabadjára a tudatodban rejlő csodálatos teremtőerőt / Bruce H. Lipton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 978-963-529-944-7 kötött : 5690,- Ft
természetgyógyászat - sejttan
615.89 *** 576
[AN 3876383]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2022.
Nelson, Bradley
The emotion code (magyar)
   Emotion code : kutasd fel és engedd szabadon bennragadt érzelmeidet, lépj tovább az életedben! / Bradley Nelson ; [ford. Erdő Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-109-0 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3876686]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2022.
   Oltalom a Covid-19 idején / [szerk. Gál Judit] ; [fotó Szirák Sára] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület. - 2. kiad. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2021. - 47 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5909-05-4 fűzött
vallásos irodalom - világjárvány - memoár
616.98(100)"202"(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3875562]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2022.
Pankoop, F.
   Ébredj velem! : az egyből az egységbe / F. Pankoop. - [Sátoraljaújhely] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1974-8 fűzött
önismeret - mentálhigiénia - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3863755]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2022.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (43.) (2021) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XLIII. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2021. - 35 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - A konferenciát Budapesten, 2021. febr. 11-én rendezték. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2021
Fűzött
egészségügy - orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3863212]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2022.
Tóth Gábor Antal (1964-)
   The Körmend growth study, 1958-2018 : basic data / Gábor A. Tóth. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 38 p. : ill. ; 29 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-5753-80-0. - Bibliogr.: p. 35-38.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5755-80-8)
Körmend - gyermek - testalkat - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
572.51(439-2Körmend)"195/201"(083.41)
[AN 3864095]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2022.
Varga Katalin (1962-)
   Pszichológus etika 99 dilemma tükrében / Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2014 [!2022]. - 569 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-569.
ISBN 978-963-226-179-9 kötött : 5700,- Ft
orvosi etika - lélektan - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 159.9(075.8) *** 174(075.8)
[AN 3876294]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9406 /2022.
Gépészeti Szakmakultúra Konferencia (6.) (2021) (Budapest)
   VI. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia [elektronikus dok.] : 2021. szept. 1., Budapest / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - [Budapest] : GTE, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170750. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9058-44-6
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3875748]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9407 /2022.
Ördög A. Róbert (1982-)
   Bozzay Lajos beszálló vendéglője : idegenek lettünk saját otthonunkban / Ördög A. Róbert ; [kiad. a Szőke István Alapítvány]. - [Budapest] : Szőke I. Alapítvány, 2022. - 306 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-86156-9-5)
Bakonytamási - vendéglő - helytörténet - családtörténet - vendéglátás - 20. század - történeti feldolgozás
640.43(439-2Bakonytamási)(091) *** 943.9-2Bakonytamási *** 929.52(439-2Bakonytamási)
[AN 3863516]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2022.
   Tranziens asztrofizikai objektumok : a GINOP 2.3.2-15-2016-00033 jelű projekt eredménykommunikációs kiadványa / szerzők Bognár Zsófia [et al.] ; [közread. a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : CSFK, 2021. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8361-55-4 fűzött
csillagászati távcső - csillagászat - robotika
681.751.2 *** 52 *** 621.865.8
[AN 3863917]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9409 /2022.
   A Monostori híd = Most Monoštor = The Monostori bridge / [szerk. Hideg András, Kiss Boglárka] ; [... kiad. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság]. - [Budapest] : NIF Nemz. Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 2020. - 73 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Komárom - hídépítés - közúti híd - fényképalbum
625.745.1 *** 725.95(439-2Komárom)(084.12) *** 624.21/.8(439-2Komárom)(084.12)
[AN 3863112]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9410 /2022.
Balogh Tamás Zoltán
   Lóvasúttal, gőzvasúttal Debrecenben / Balogh Tamás Zoltán. - Debrecen : Cívisporta K., 2022. - 152, [1] p. : ill. ; 30 cm. - (Cívisporta kiadványok, ISSN 2939-5259 ; 6.). (Közlekedési krónikák ; 4.)
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 978-615-01-4211-1 fűzött
Debrecen - közlekedéstörténet - városi közlekedés - tömegközlekedés
656.025.6(439-2Debrecen)(091)
[AN 3864071]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9411 /2022.
   Állatorvosi ultrahang-diagnosztika / [szerk.] Hetyey Csaba ; [az illusztrációkat rajz. Péter Zsolt]. - 2. átd. kiad. - [Veresegyház] : [Hetyey Cs.], 2022. - 286 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-615-01-4897-7 kötött
állatorvostan - orvosi diagnosztika - ultrahang
619:616-073.432.19
[AN 3876305]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2022.
   Finom hentesáruk könyve [elektronikus dok.] / [szerk.] Bittner János. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-380-4 (epub)
ISBN 978-963-559-381-1 (mobi)
húsáru - húsfeldolgozás - elektronikus dokumentum
664.9 *** 637.523
[AN 3875668]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2022.
Gergely Imre
   A világ vadászható vadfajai / Gergely Imre, Gyenge László ; [kiad. Nimród Alapítvány ..., Vadász Könyvklub Egyesület]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Vadász Kvklub Egyes., 2021-. - ill., színes ; 31 cm
vadon élő állat - vadászható állat - vadászat
639.1.02(100) *** 59(100) *** 799.2(100)
[AN 3863143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Afrika. - 2021. - 279 p.
Bibliogr.: p. [280].
ISBN 978-963-9027-44-2 kötött
Afrika - vadon élő állat - vadászható állat - vadászat
59(6) *** 639.1.02(6) *** 799.2(6)
[AN 3863147] MARC

ANSEL
UTF-89414 /2022.
Hajdu Edit (1949-)
   A bölcs szőlőnemesítő : Dr. Bakonyi Károly élete és munkássága / Hajdu Edit ; [közread.] A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány. - Budapest : A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány, 2021. - 152 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr: p. 141-144. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1824-6 kötött
Bakonyi Károly (1921-2010)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - ezredforduló - szőlészet - növénynemesítés
63(439)(092)Bakonyi_K. *** 634.8 *** 631.52
[AN 3863609]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2022.
Husti István (1949-)
   Betekintés a mezőgazdasági robotok világába / [írta és összeáll. Husti István]. - Gödöllő : Husti I., 2021. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3776-6 fűzött
mezőgazdasági gép - robotika
631.17 *** 631.3.076 *** 621.865.8 *** 007.52
[AN 3863637]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2022.
Huszár Tibor
   A vizslák idomítása, vezetése és tenyésztése : vizslás történeteim / írta Huszár Tibor. - 3. bőv., jubileumi kiad. - Győr : Huszár T., 2021. - 246, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2655-5 kötött
kutyakiképzés - vizsla - vadászat
636.7.088 *** 799.2
[AN 3862996]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2022.
Izsáki Zoltán (1946-)
   Szója, lóbab, őszi árpa, rostkender és csicsóka tápanyagellátása : a szarvasi műtrágyázási tartamkísérletek eredményei, 1990-2010 II. / Izsáki Zoltán, [Iványi Ildikó ..., Némethné Kádi Gabriella]. - Szarvas ; Budapest : Agroinform, 2021. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-46-9 fűzött
műtrágya - talajvizsgálat - növénytáplálás - agrokémia
631.811 *** 631.4 *** 631.41/.43
[AN 3863605]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2022.
Kókai-Kunné Szabó Ágnes
   A növényfajta-oltalomtól az eredetvédelemig : az agrártermelést érintő szellemi tulajdonvédelmi kérdések / Kókai-Kunné Szabó Ágnes Katalin. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 376 p. : ill. ; 21 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 36.)
Bibliogr.: p. 370-376.
ISBN 978-615-5961-71-7 fűzött
Magyarország - szabadalomügy - iparjog - növénytermesztés - növénynemesítés - mezőgazdasági termék
631.52 *** 633 *** 347.77(439) *** 347.77(100)
[AN 3863655]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2022.
Novobáczky Iván (1936-)
   Egy magányos lovas : Halastól a gödörig / Novobáczky Iván. - Budapest : Anonymus, 2021. - 229, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-42-9 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - mezőgazdasági politika - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - memoár
338.43(439)"196/198"(0:82-94) *** 658.1(439)(092)Novobáczky_I.(0:82-94)
[AN 3862930]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2022.
Perfect pets (magyar)
   Házi kedvenceink : [részletes útmutató kis barátainkhoz] : [több mint 650 érdekes tény és remek gondozási tipp] / ford. Szarvas Tímea. - Budapest : IQ Press, 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2021/5.)
ISBN 978-615-6344-03-8 fűzött : 1990,- Ft
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3863091]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2022.
Prokopp László (1931-)
   Bepillantás egy vasdiplomás állatorvos hivatalos külföldi időutazásaiba és hazai emléktárába / összeáll. Prokopp László. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2021. - 310 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6235-02-2 fűzött
Magyarország - állatorvos - 20. század - memoár - útleírás
619(439)(092)(0:82-94) *** 619(100) *** 894.511-992
[AN 3863980]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2022.
   A solymászmadarak tartása és idomítása sorozat első része : a vándorsólyom és az északi sólyom / szerk. Billege Balázs, Mák Lóránt, Turcsányi Zoltán. - [Miskolc] : MIRSA Egyes., cop. 2021. - 271 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Solymászati szakkönyvtár)
Bibliogr.: p. 255-271. - Számozott pédány: 30
ISBN 978-615-01-3294-5 kötött
sólyom - solymászat
639.1.081.323 *** 799.2 *** 598.914
[AN 3863141]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2022.
Szathmári László (1954-)
   Tógazdasági és intenzíven nevelt halaink feldolgozása / Szathmári László, Hoitsy György ; [kiad. a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség]. - Ráckeve : Ráckevei Dunaági Horgász Szövets., 2021. - 108 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-615-01-1154-4 kötött
halgazdaság - húsfeldolgozás
639.3 *** 637.56
[AN 3863613]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2022.
Szinák János (1935-)
   Kutyával az élet / Szinák János, Tóth András Pál. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2022. - 341 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-514-100-5 fűzött : 3500,- Ft
kutya - etológia - kutyatartás - kutyakiképzés - idomítás
636.7.088 *** 591.5
[AN 3876158]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9425 /2022.
Gugolya Katalin
   Főzzünk, főzzünk valamit, azt is megmondom hogyan! / Gugolya Katalin ; [ill. Gugolya Eszter és Gugolya Nóra]. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2021. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2632-6 fűzött
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641
[AN 3863397]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2022.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Kedvenc desszertjeim : jegyzetek : palacsinták, kelt tészták, felfújtak, omlós sütemények, torták : Horváth Ilona receptekkel. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-318-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3875791]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2022.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Kedvenc receptjeim : jegyzetek : levesek, előételek, főételek, sütemények, saláták, köretek : Horváth Ilona receptekkel / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-317-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3875733]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2022.
Kosters, Mieke (1972-)
   A karcsú emberek konyhájából : [több, mint 250 recept] / Mieke Kosters, Bálint Cecilia. - [Budapest] : Ccoach, cop. 2021. - 229 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3621-9 fűzött : 4690,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3864062]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2022.
Mautner Zsófia (1974-)
   Egy év a konyhámban : ezernyi öröm, száz életre szóló recept / Mautner Zsófi. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 250, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-568-280-5 kötött : 6490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3876424]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2022.
Ötvös Zsuzsanna
   Kreatív desszertiskola : 25 különleges desszert, 35 alaprecept, végtelen lehetőség / Ötvös Zsuzsanna ; [fotók Kaunitz Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 214, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-604-115-1 kötött : 7499,- Ft
sütemény - konyhatechnika - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3876693]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2022.
Szalai Zoltán
   A Monarchia konyha nyomában : [receptek, írások, képek] / Szalai Zoltán. - Győr : Palatia, 2021. - 100 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-615-5904-42-4 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - gasztronómia - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(436/439)
[AN 3862960]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2022.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Kiadói Csop., cop. 2022. - 221, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-614-064-9 fűzött : 5490,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3876695]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9433 /2022.
Pléh Csaba (1945-)
   A megismerés vége : újabb írások / Pléh Csaba. - Budapest : Gondolat, 2021. - 567 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 493-548.
ISBN 978-963-556-157-5 kötött : 7000,- Ft
nyelvészet - pszicholingvisztika - gondolkodás - tanulás - kognitív pszichológia
165.194 *** 800.1 *** 159.95 *** 159.955
[AN 3863328]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9434 /2022.
Balogh József
   "Amíg élek pap és püspök maradok" : Balogh József interjúi szerzetesekkel és főpapokkal. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2020. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-56-7 fűzött
Magyarország - keresztény egyház - zsidó egyház - egyházi személy - 20. század - 21. század - interjú
28(439)"197/201"(047.53) *** 296(439)"197/201"(047.53)
[AN 3863880]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2022.
Casey, Michael (1942-)
The road to eternal life (magyar)
   Az örök életre vezető út : elmélkedések Szent Benedek Regulájának Prológusáról / Michael Casey ; [ford. Szita Bánk]. - Pannonhalma : Bencés K., 2021. - 277 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 58.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-159-5 fűzött : 1750,- Ft
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
bencések - regula - elmélkedés
271.1-4 *** 242
[AN 3862908]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2022.
   Együtt : [imák és elmélkedések] / [összeáll. Mészáros Domonkos]. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2021]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-67-3 fűzött
ima - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3863875]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2022.
Ittzés István
   Dániel könyve / Ittzés István ; [... graf. Gaál Éva]. - [Százhalombatta] : [Ittzés I.], 2021. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9820-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3875995]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2022.
Jámborné Benczúr Erzsébet (1948-)
   Nagymama csodás bibliai történetei kisgyerekeknek / Jámborné Benczúr Erzsébet Judit. - [Budapest] : Szerző, 2021. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3264-8 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3863435]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2022.
Nagy Mihály (1937-)
   A hit és a tudomány határán / Nagy Mihály ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Debrecen] : Tiszántúli Református Egyházker., cop. 2022. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6318-00-8)
vallás - tudomány
215 *** 261.6
[AN 3875979]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2022.
Nagy Péter (1949-)
   Hatvan párperces : vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek / Nagy Péter ; [ill. Vida Mária Magdolna]. - Budapest : [Budapest-budafoki Református Egyházközség], 2012 [!2021]. - 116, [3] p. : ill. ; 17 cm
Közread. Budapest-budafoki Református Egyházközség
ISBN 978-615-01-3075-0 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - prédikáció
244(02.053.2) *** 252(02.053.2)
[AN 3875968]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2022.
   Napközi imaóra / [... szerk. Dejcsics Konrád] ; [összeáll. a Pannonhalmi Főapátság Liturgikus Tanácsa]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-314-160-1 fűzött : 3200,- Ft
imakönyv - breviárium
264-13 *** 248.159.4
[AN 3862895]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2022.
Németh Tamás (1958-)
   Hiszünk és azért szólunk : az Apostoli Hitvallás magyarázata / Németh Tamás. - Pápa : PRTA, [2021]. - 57 p. ; 24 cm. - (Alma mater, ISSN 2677-1136 ; 2.)
ISBN 978-963-9779-27-3 fűzött
hitvallás
238.2
[AN 3862942]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2022.
Nin, Manuel (1956-)
Tempo di Dio, tempo della Chiesa (magyar)
   Isten ideje, az egyház ideje : bizánci szertartású egyházi év / Manuel Nin. - Budapest : zöld-S Studio, 2021. - 202, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-80701-9-5 fűzött : 5980,- Ft
ortodox egyház - keresztény ünnep - egyházi év
281.9 *** 264-041
[AN 3862936]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2022.
Pintér-Csupor Andrea
   Léleklenyomat / Pintér-Csupor Andrea ; [rajzok Molnár László]. - Celldömölk : Pintér Farm Kft., 2021. - 202 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2280-9 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3863976]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2022.
Rāhula, Walpola (1907-1997)
What the Buddha taught (magyar)
   A Buddha tanítása / Valpola Ráhula ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : A Tan Kapuja, 2021. - 234 p. ; 21 cm. - (A buddhizmus mesterei, ISSN 2732-0251 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87286-5-4 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3863076]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2022.
   A Rókahegyi görög esték II. sorozatának a nyíregyháza-rókahegyi görögkatolikus templomban elhangzott 2020-as előadásainak szerkesztett változata / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2021. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-62-8 fűzött
Magyarország - oltáriszentség - görög katolikus egyház
265.3 *** 281.5.018.2(439)
[AN 3863736]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2022.
Sipos Barnabás
   Egy ortodox pap feljegyzései / Sipos Barnabás. - Debrecen ; [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 120 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-5788-57-4 fűzött
ortodox egyház - elmélkedés
281.9 *** 242
[AN 3863741]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2022.
   Szeretetforrás : lelki útravaló az év minden napjára / szerk. Galambos Ádám ; [közread. a] Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály ... - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Gyülekezeti és Missziói Oszt. : Luther, 2021. - 539 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-380-213-7 fűzött : 2200,- Ft
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3863894]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2022.
Szita Péter (1941-)
   Ismeret és valóság / Szita Péter. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-175.
ISBN 978-615-01-2342-4 fűzött : 2700,- Ft
vallásfilozófia - hit - ismeretelmélet - világkép
211 *** 165 *** 140.8
[AN 3863407]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9450 /2022.
Bilics Tímea
   Tudatos társkeresés / Bilics Tímea. - Budapest : [Bilics T.], 2020. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9508-0 fűzött : 4400,- Ft
társkeresés - nemek lélektana - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3861864]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2022.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
Társadalmi közfelelősség és közigazgatási közönségszolgálat (angol)
   Public social responsibility and public customer service : a proposal to solve two critical social problems as part of the digital transformation / Balázs Benjámin Budai, Mátyás Gáspár ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary ...]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2021. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6195-15-9 fűzött
Magyarország - társadalmi felelősség - közigazgatás - közszolgálat - digitális technika - technikai kultúra
316.6(439) *** 35.08(439) *** 681.3.004.14
[AN 3863252]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2022.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Társadalmi közfelelősség és közigazgatási közönségszolgálat : javaslat két kritikus társadalmi probléma megoldására a digitális átalakulás részeként / Budai Balázs Benjámin, Gáspár Mátyás ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium ...]. - [Budapest] : Külgazd. és Külügymin., 2021. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6195-14-2 fűzött
Magyarország - társadalmi felelősség - közszolgálat - közigazgatás - digitális technika - technikai kultúra
316.6(439) *** 35.08(439) *** 681.3.004.14
[AN 3862667]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2022.
   Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum ... és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadványa]. - Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2005-. - 24 cm
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 2594329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2021. - 183 p. : ill.
A Pécsett, 2016. szept. 16-án és 2019. szept. 13-án "A cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra" címmel rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5827-06-8 fűzött
[AN 3862989] MARC

ANSEL
UTF-89454 /2022.
Császár Noémi (1969-)
   Babavágyó [elektronikus dok.] : családtervezők tudástára / Császár-Nagy Noémi. - Szöveg (epub : 19.8 MB). - [Leányfalu] : Mojzer K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81916-6-1
családtervezés - terhesség - terméketlenség - elektronikus dokumentum
316.356.2 *** 618.3 *** 612.663
[AN 3875738]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2022.
Endrész György
   Schwätze'mer schwabisch! : rátkai sváb szótár / Endrész György, Endrész Judit ; [közread. a] Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület. - Rátka : Schwarzwald Hagyományőrző Egyes., 2021. - 291 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3564-9 kötött
Rátka - magyarországi németek - német nyelv - nyelvjárás - többnyelvű szótár
316.347(=30)(439-2Rátka) *** 803.0-087(439-2Rátka) *** 801.323=30=945.11=30-087
[AN 3864065]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2022.
Fukuyama, Francis (1952-)
Trust (magyar)
   Bizalom / Francis Fukuyama ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2022. - 635, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-590-7 fűzött : 4999,- Ft
kultúraszociológia - társadalmi tőke - bizalom - kapitalista rendszer
316.7 *** 316.334.2 *** 330.342.146
[AN 3876386]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2022.
Gyárfás Endre (1936-)
   Ifjúságom, e zöld vadon : regény / Gyárfás Endre. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., cop. 2020. - 227 p. ; 21 cm. - (Holokauszt-életek, ISSN 1785-962X ; 6.)
ISBN 978-615-5480-60-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - önéletrajzi regény - zsidóság - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
316.347(=924)(439)"1945/195"(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3863419]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2022.
   Harmincból tíz : Kárpát-medencei autonómiatörekvések, szomszédságpolitika és az európai kisebbségvédelem, 2010-2020 / [szerk.] Szili Katalin ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81694-4-8 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - Európai Unió - kisebbség - kisebbségi politika - autonómia - kollektív jogok - határon túli magyarság - 21. század
316.347(=00)(4-191) *** 341.234(4-11)"201" *** 341.234(439)"201" *** 325.17(=945.11)(4-191) *** 341.234(4-62)"201"
[AN 3863350]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2022.
   Intercultural relations of the modern world - Hungary and Kazakhstan in the world of globalization = Interkulʹturnye svâzi sovremennogo mira - Vengriâ i Kazahstan v mire globalizacii / [Khalykov, Kabyl, Fresli Mihály szerk.] ; [kiad. a Szláv Interkulturális Kutatócsoport]. - Budapest ; [Szombathely] : Szláv Interkult. Kutcsop., 2020. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, orosz és magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5251-93-1)
Kazahsztán - Magyarország - kulturális identitás - globalizáció - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet
316.63(574) *** 339.9 *** 316.7(594) *** 316.7(439) *** 930.85(594) *** 930.85(439)
[AN 3864079]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2022.
Juhász Zsuzsanna (1970-)
   A fogvatartottak emberi jogai : válogatás a strasbourgi emberi jogi bíróság esetjogából / Juhász Zsuzsanna. - Szeged : Iurisperitus K., 2021. - 200 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris, ISSN 2061-1609 ; 15.)
Lezárva: 2021. aug. 15. - Bibliogr.: p. 183-190.
ISBN 978-615-6268-16-7 fűzött
Európa - elítélt - emberi jog - nemzetközi bíróság - jogalkalmazás
316.37-058.56(4) *** 342.7 *** 341.176(4) *** 340.132(4)
[AN 3863871]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2022.
Kendeh-Kirchknopfné Farkis Tímea (1970-)
   Az olasz nyelv és irodalom oktatásának koncepciója a XVII-XVIII. századi magyar főúri családok nevelésében / [Kendeh-Kirchknopfné Farkis Tímea] ; [kiad. a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ...]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., cop. 2021. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-178.
ISBN 978-615-5742-34-7 fűzött
Magyarország - Itália - művelődéstörténet - könyvkultúra - társadalomtörténet - neveléstörténet - arisztokrácia - italianisztika - kulturális kapcsolat - könyvtártörténet - magánkönyvtár - 17. század - 18. század
316.7(439)"16/17" *** 316.7(45)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 027.1(439)"16/17" *** 316.343.322(439)"15/17" *** 09(=590)(439)"16/17"
[AN 3863446]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2022.
Laki László (1944-)
   A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba / Laki László ; szerk. Békés Zoltán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-38-9 kötött : 3570,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - peremréteg - társadalmi változás - munkanélküliség - szegénység - 20. század - ezredforduló
316.344.7(439)"198/201" *** 316.42(439)"198/201" *** 331.56(439)"198/201" *** 364.22(439)"198/201" *** 364.23(439)"198/201"
[AN 3853731]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2022.
Laki László (1944-)
   A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba [elektronikus dok.] / Laki László ; szerk. Békés Zoltán. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170840. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-39-6
Magyarország - társadalomtörténet - peremréteg - társadalmi változás - munkanélküliség - szegénység - 20. század - elektronikus dokumentum
316.344.7(439)"198/201" *** 316.42(439)"198/201" *** 331.56(439)"198/201" *** 364.22(439)"198/201" *** 364.23(439)"198/201"
[AN 3876253]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2022.
Muñoz, Alicia
A year of us (magyar)
   Boldogság minden napra : 365 kérdés közös boldogságunkért / Alicia Muñoz ; [ill. Sanny van Loon]. - Pécs : Alexandra, 2020. - [291] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Arnold Nikolett
ISBN 978-963-447-809-6 fűzött : 2999,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - példatár
316.472.4 *** 613.865(076)
[AN 3863121]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2022.
Sipos László (1960-)
   Találkozások 2 : beszédek és beszélgetések a közelmúltból / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 70 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-69-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kulturális élet - 21. század - ünnepi beszéd - interjú
316.7(439)"202"(042.5) *** 316.7(439)"202"(047.53)
[AN 3863873]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2022.
Tóth I. János (1957-)
   Demográfiai tél : a modernizáció sötét oldala / Tóth I. János. - Budapest : Gondolat, 2021. - 276 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-274.
ISBN 978-963-556-069-1 fűzött : 3500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - demográfia - népszaporulat - nyugati civilizáció - népességfogyás - népesedéspolitika
314(100) *** 314(439) *** 314.83 *** 314.38(100-15)
[AN 3863089]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2022.
Zichy Rafaelné (1877-1964)
   Amire emlékszem = What I can remember / Zichy Rafaelné Pallavicini Edina ; [... ford. ... Nyáry Zsigmondné Buttler Ilona]. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-81495-4-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Zichy Rafaelné (1877-1964)
Magyarország - arisztokrácia - társasági élet - udvari élet - művelődéstörténet - századforduló - memoár
316.343.322(439)"188/190"(0:82-94) *** 930.85(439)"188/190"(0:82-94) *** 394(439)"188/190"(0:82-94)
[AN 3863791]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2022.
Zsiros Szilvia
   Kapcsolataink : anyáink után szabadon / Zsiros Szilvia. - [Hatvan] : Magánkiad., [2020]. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9490-8 fűzött : 4890,- Ft
interperszonális kapcsolat - párkapcsolat - személyiségfejlesztés
316.472.4 *** 159.923.2
[AN 3863261]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9469 /2022.
Balaton László
   Göcseji ősz : [mesés kifestő- és foglalkoztatókönyv] / szerző Balaton László ; rajz. Rózsás Melinda ; szerk. Papp Tamás ; megj. a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület gondozásában. - Zalaegerszeg : Zala Múltja Hagyományőrző Egyes., 2020. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9332-1 fűzött
Göcsej - magyar néprajz - gyermekkönyv - kifestőkönyv
39(439Göcsej)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3863235]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2022.
Kettererné Bauer Mónika
   Megérkeztem = Ich komm vor einem Haus / Kettererné Bauer Mónika ; ford. Zwick András. - [Dunaharaszti] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2434-6 kötött
Dunaharaszti - naptári szokás - néprajz - magyarországi németek
398.33(=30)(439-2Dunaharaszti)
[AN 3863948]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2022.
Lajtha László (1892-1963)
   Lajtha László írásai / közread. Berlász Melinda ; ... mtársai Biró Viola, Ozsvárt Viktória ; [közread. az] ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet ... - Budapest : Rózsavölgyi : ELKH BTK ZTI, 2021. - 2 db (792 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-55-1 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - zenetörténet - népzenekutatás - magyar népzene - összegyűjtött művek
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 78.01
[AN 3863164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 439 p.
[AN 3863169] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 443-792., [8] t.
[AN 3863171] MARC

ANSEL
UTF-89472 /2022.
   Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15-18. században / szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor. - Szeged : Lazi, 2021. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 4.)
A Szegeden, 2019. nov. 7-9. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-267-639-8)
 (hibás ISBN 978-963-267-324-0)
Magyarország - udvari élet - művelődéstörténet - újkori latin irodalom története - történetírás - középkor - újkor - humanizmus
394.012(439)"14/17" *** 930.85(439)"14/17" *** 871(439)(091)"14/17" *** 930.1(439)"14/17"
[AN 3863371]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2022.
   Nevetés-bevetés : rengeteg vicc, humor és tréfa / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 127 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-487-224-5 fűzött
vicc - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
398.94(02.053.2) *** 087.5
[AN 3863150]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2022.
Veszelszki Ágnes (1982-)
   Illemkalauz [elektronikus dok.] : protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre / Veszelszki Ágnes ; ... ill. Czikkely Panni. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - [Budapest] : Libri, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170690. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-968-7
illemtan - viselkedéskultúra - elektronikus dokumentum
395
[AN 3875311]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2022.
Vida Katalin
   Boci, boci tarka : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-441-3 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3875849]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2022.
Vida Katalin
   Csip-csip csóka : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-442-0 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3875851]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2022.
Vida Katalin
   Ha én cica volnék : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-439-0 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3875847]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2022.
Vida Katalin
   Hol jártál, báránykám : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-440-6 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3875848]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9479 /2022.
Aranyi Tamás
   A kipusztulás terhe / Aranyi Tamás. - Budapest : Szerző, 2021. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-114. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2429-2 fűzött
kommunizmus - baloldali irányzat - kapitalista rendszer - világtörténelem - 20. század
329.15 *** 329.14 *** 330.342.14 *** 930.9"19"
[AN 3863751]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2022.
   A Dudás-per : az ítélethirdetés dokumentumai. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Kvk., 2021. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Az emberiség ellen : a Dudás-per, 2001-2002
ISBN 978-615-81764-1-5 fűzött
Mosonmagyaróvár - 1956-os forradalom - vérengzés - jogeset - ezredforduló - bírósági ítélet - történelmi forrás
323.282(439-2Mosonmagyaróvár)"1956"(093) *** 34.096(439)"200"(094)
[AN 3863034]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2022.
Erdelits Antal (1857-1920?)
   Egy halászi San Franciscóban : amerikás családi levelezés a 19-20. század fordulóján / [sajtó alá rend.] Prikler Szilvia Beatrix ; [kiad. Halászi Hagyományőrző Egyesület]. - [Halászi] : Halászi Hagyományőrző Egyes., [2021]. - 176 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-615-01-2811-5 fűzött
Erdelits Antal (1857-1920?)
Magyarország - Egyesült Államok - San Francisco (Kalifornia) - kivándorló - helyismeret - századforduló - levelezés
325.252(=945.11)(73)"188/191"(044) *** 908.73-2San_Francisco"188/191"(044)
[AN 3862963]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2022.
Kalmár Ferenc (1955-)
   Nemzeti kisebbségvédelem az Európai Unióban = Possible basic principles for the protection of national minorities in the EU = Principes fondamentaux proposés pour la protection des minorités nationales dans l'Union Européenne / Kalmár Ferenc, Szili Katalin ; [kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., [2020]. - 36 p. ; 21 cm
Borítócím: A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az EU-ban
ISBN 978-615-81432-6-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kisebbségi politika - nemzetiségi kérdés - irányelv
323.15(=00)(4-62) *** 341.234(4-62) *** 341.234(439)(083.94)
[AN 3863415]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2022.
Kárbin Ákos (1984-)
   Wekerle Sándor, a Monarchia aranyembere : az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti szakasza, 1889-1893 / Kárbin Ákos. - Budapest : Gondolat, 2021. - 361 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-340.
ISBN 978-963-556-061-5 kötött : 5000,- Ft
Wekerle Sándor (1848-1921)
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - politikus - belpolitika - pénzügy - gazdaságpolitika - 19. század - századforduló
32(439)(092)Wekerle_S. *** 323(439)"187/191" *** 339.74(436/439)"188/189"
[AN 3863343]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2022.
Nagy Veronika
   A mobilitás biztonságiasítása : digitális megfigyelés mint elrettentés / Nagy Veronika. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-216.
ISBN 978-963-531-255-9 fűzött
Nagy-Britannia - Közép-Európa - Európai Unió - migráció - bevándorlás - cigányság - megfigyelés - adatgyűjtés - kriminalizáció - hátrányos megkülönböztetés - digitális technika - 21. század - esettanulmány
323.118(=914.99)(410)"201" *** 316.444(4-11) *** 325.1(4-62)"201" *** 325.14(=914.99)(410)"201" *** 681.3.004.14 *** 351.756(410)"201"
[AN 3863550]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2022.
Peres, Sim'on (1923-2016)
Ben-Gurion (magyar)
   Ben-Gurion, a politikus : Simon Peresz beszélget David Landauval / [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., 2021. - 218, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Múlt és jövő cionista könyvtár, ISSN 2062-6630 ; 2.)
Bibliogr.: p. 213-218.
ISBN 978-615-5480-32-4 kötött : 3990,- Ft
Ḃen Gwriyŵn, Dawid (1886-1973)
Izrael - történelem - cionizmus - új állam elismerése - politikus - miniszterelnök - 1945 utáni időszak - 20. század
32(569.4)(092)Ben_Gwriyŵn,_D. *** 956.94"194/196" *** 323.13(=924)(100)"194" *** 341.218(569.4)
[AN 3863428]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2022.
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Le temps des tempêtes (magyar)
   Viharos idők / Nicolas Sarkozy. - Budapest : Századvég, 2021-. - 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Magyar Ágnes Zsófia
Franciaország - politikus - államfő - 20. század - 21. század - memoár
32(44)(092)Sarkozy,_N.(0:82-94)
[AN 3863898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2021. - 387 p.
ISBN 978-615-5164-87-3 fűzött : 4490,- Ft
[AN 3863899] MARC

ANSEL
UTF-89487 /2022.
Tamasi Mihály (1931-)
   A tömegek egy része mintha beletörődne a diktatúra létrejöttébe, működésébe, mégis további ijesztgetések a hatalom részéről : a szocialista fejlődés humanizmusában reménykedők csalódása : az ellenzéki politikai búvópatakok a diktatúra felszíne alatt / Tamasi Mihály. - Szeged : Szerző, 2021. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Várostörténeti tanulmányok ; 4.)
ISBN 978-615-01-2579-4 fűzött
Szeged - helytörténet - politikatörténet - 1945 utáni időszak
323(439-2Szeged)"1945/1949" *** 943.9-2Szeged"1945/1949"
[AN 3863440]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2022.
   Uralkodópárt : a Fidesz nemzetközi és hazai történeti összehasonlításban / Csizmadia Ervin [et al.] ; [közread. a] ... Méltányosság Politikaelemző Központ. - Budapest : Gondolat : Méltányosság Politikaelemző Közp., 2021. - 264 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 246-259.
ISBN 978-963-556-205-3 kötött : 4000,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Magyarország - párt - hatalomelmélet - politikai filozófia - politikatörténet
329(439)Fidesz *** 321.01 *** 329(100)(091)
[AN 3863351]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9489 /2022.
Aly, Götz (1947-)
Volk ohne Mitte (magyar)
   Az egyensúlyát nem találó nép : a németek a szabadságtól való félelem és a kollektivizmus között / Götz Aly ; [ford. Huszár Ágnes]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 291 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-66-9 fűzött : 3900,- Ft
Németország - történelem - zsidóság - antiszemitizmus - fasizmus
943.0(=924) *** 323.12(=924)(430)(091) *** 329.18(430)
[AN 3863425]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2022.
Aradi Éva (1938-)
   Szkítáktól a Kárpát hazáig / Aradi Éva. - 3. kiad. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2022. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-89516-9-4 fűzött
Ázsia - őstörténet - magyarságkutatás - szkíták
939.51(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=00)(5)(089.3)
[AN 3875978]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2022.
   Beyond the glass mountains : papers presented for the 2019 International Obsidian Conference : 27-29 May 2019, Sárospatak / ed. by Katalin T. Biró and András Markó. - Budapest : MNM, 2021. - 150 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Inventaria praehistorica Hungariae, ISSN 0865-0381 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-36-4 fűzött
ősrégészet - geológia - obszidián
903 *** 552.3
[AN 3863656]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2022.
   "Carmen miserabile" : a tatárjárás magyarországi emlékei : tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Rosta Szabolcs, V. Székely György] ; [kiad. a ... Katona József Múzeum]. - 2. kiad. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2022. - 452 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-62-9 kötött
Magyarország - magyar történelem - régészet - 13. század - tatárjárás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
904(439)"12" *** 943.9"1241/1242" *** 012Pálóczi_Horváth_A.
[AN 3876182]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2022.
Csermelyi József (1989-)
   A Wolfurtok : lovagok, várurak, zsoldosok / Csermelyi József ; [közread. a] Hansági Múzeum. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., 2021. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 164-180.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5904-44-8)
Wolfurt család
Európa - Magyarország - családtörténet - lovag - udvari élet - történelem - középkor
929.52(439)Wolfurt *** 394.7(439)"10/14" *** 940"11/14"
[AN 3862884]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2022.
Events that changed the world (magyar)
   Események amelyektől megváltozott a világ : [a történelem leghíresebb pillanatai] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2021/4.)
ISBN 978-615-6344-02-1 fűzött : 1990,- Ft
világtörténelem
930.9
[AN 3863088]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2022.
Font Márta (1952-)
   Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek : érdekek találkozása és ütközése / Font Márta. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 316 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 35.)
Bibliogr.: p. 226-264.
ISBN 978-963-456-114-9 fűzött : 3500,- Ft
Árpád-ház
Rurik-ház
Halics - Kijevi Nagyfejedelemség - történelem - magyar történelem - uralkodócsalád - 12. század - 13. század
943.9"11/12" *** 947"11/12" *** 929.52(439)Árpád-ház *** 929.52(47)Rurik
[AN 3876861]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2022.
Gál István (1938-)
   Vecsés történelme a kezdetektől napjainkig, 1318-2021 / írta ... Gál István ; [kiad. a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Közművelődéséért Alapítvány, 2021. - 138 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9469-4 kötött
Vecsés - helytörténet
943.9-2Vecsés
[AN 3863958]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2022.
Hangodi László (1968-)
   Tapolca város I. világháborús emlékkönyve, 1914-1918 : "alig jöttünk meg Oroszországból, máris indulunk Olaszországba" / Hangodi László. - Tapolca : Wass A. Kvt. és Múz. - Talpolcai Vár. Múz., 2021. - 561 p. : ill. ; 31 cm. - (A Tapolcai Városi Múzeum kiadványai, ISSN 2677-0911 ; 2.)
Bibliogr.: p. 445-454. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2998-6 kötött
Tapolca - Magyarország - helytörténet - katona - hadtörténet - első világháború
943.9-2Tapolca"191" *** 355(439-2Tapolca)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3863484]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2022.
Herceg Ferenc
   Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben / Herceg Ferenc. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2022. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5775-01-7 fűzött
Pilis (hegység) - helyismeret - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 908.439(234.373.25)
[AN 3875568]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2022.
   A hosszú 19. század rövid története / Bebesi György szerk. ; [társszerk. Vitári Zsolt] ; [kiad. a PTE BTK Történettudományi Intézete]. - 4. kiad. - Pécs : PTE BTK Törttud. Int., 2022. - 389 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-429-943-1 fűzött
világtörténelem - 19. század - egyetemi tankönyv
930.9"18"(075.8)
[AN 3876151]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2022.
   II. Rákóczi Ferenc emlékezete : tanulmányok II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére : a 2019. október 28-án Kassán megrendezett nemzetközi konferencia kötete / szerk. Demjén Balázs Ádám, J. Újváry Zsuzsanna, Őze Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 235 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-937-9 kötött : 3800,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/171"
[AN 3863183]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2022.
Kóczi Rozália
   Előadások / Kóczi Rozália. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 208 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-615-6296-85-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - előadóbeszéd
930.85(439)(042)
[AN 3863760]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2022.
   Mire a falevelek lehullanak.. : Tata és Tóváros az első világháborúban / Kövesdi Mónika [et al.] ; [közread. a] Kuny Domokos Múzeum. - Tata : Kuny D. Múz., 2021. - 433 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-421.
ISBN 978-963-7110-76-4 kötött
Tata - Tóváros - hadtörténet - helytörténet - első világháború - album - történelmi forrás
943.9-2Tata"191"(093) *** 355.48(439-2Tata)"1914/1918"(093)
[AN 3863191]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2022.
   Ne féljetek! : bátorító beszélgetések : [válogatás a Szemlélek van keresnivalód interjúiból] / [szerk. Sáhó Eszter, Gégény István] ; [kiad. Szemlélek Alapítvány]. - [Győrújfalu] : Szemlélek Alapítvány, [2021]. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3693-6 fűzött
Magyarország - híres ember - vallásos irodalom - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3863030]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2022.
   Neves dombóvári évfordulók, 2022 / [összeáll. Takács Istvánné]. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., 2022. - 28 p. ; 15x21 cm. - (Helytörténeti kiadványsorozat)
ISBN 978-963-89773-4-2 fűzött
Dombóvár - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Dombóvár *** 929(439-2Dombóvár)
[AN 3864053]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2022.
Néző István (1963-)
   Kisvárda a középkorban / Néző István. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295-317.
ISBN 978-615-5788-60-4 kötött
Kisvárda - Magyarország - helytörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - középkor - 16. század
943.9-2Kisvárda"10/15" *** 282(439-2Kisvárda)"10/15"(092) *** 282(439)(092)Várdai_F.
[AN 3863746]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2022.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta - magyar múltunk ragyogása : történelmi igazságok, tanulságos mesék / Obrusánszky Borbála. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87665-9-5 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3875977]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2022.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta íjnak húrja pendül / Obrusánszky Borbála. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2021. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-7-0 fűzött
magyarságkutatás - történelem - szkíták - hunok
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 939.51(089.3)
[AN 3875970]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2022.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta tájon pata dobog : történelmi igazságok, tanulságos mesék / [Obrusánszky Borbála]. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2022. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-6-3 fűzött
hunok - szkíták - történelem - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 939.51(089.3)
[AN 3875975]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2022.
Péczely Péter (1939-)
   Pecheli-Péczeli-Péczely család : történelmi áttekintés / Péczely Péter. - Budapest : Péczely P., 2021. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3062-0 fűzött
Péczely család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Péczely
[AN 3863635]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2022.
Perger Gyula (1961-)
   Újváros / Perger Gyula ; [közread. a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, [2021]. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 978-615-6090-02-7 fűzött
Győr - helytörténet
943.9-2Győr
[AN 3862999]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2022.
Sinkovics Gábor (1960-)
   Mesék az angyalok földjéről : időutazás Tripolisztól egészen Újlipótvárosig / Sinkovics Gábor ; [kiad. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat]. - [Budapest] : XIII. Ker. Önkormányzat, 2021. - 148 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80880-5-3 kötött
Budapest. 13. kerület - művelődéstörténet - helytörténet
930.85(439-2Bp.XIII.) *** 943.9-2Bp.XIII.
[AN 3863044]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2022.
Sipos László (1960-)
   Szabolcs városában szent zsinat tartatott : I. László király 1092-es törvénykönyve : 26 műemlékfotóval / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 84, [1] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 75-82.
ISBN 978-615-5788-58-1 fűzött : 2490,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - Szabolcs - egyháztörténet - jogtörténet - uralkodó - 11. század - zsinati határozat
943.9(092)László,_I. *** 908.439-2Szabolcs *** 262.44(439-2Szabolcs)"10"(093) *** 348.327(439)"109"(094)
[AN 3863742]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2022.
Szabó Éva
   Záhony története / Szabó Éva. - [Nyíregyháza] : [Örökségünk], cop. 2020. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-63-5 fűzött
Záhony - helytörténet - helyismeret
943.9-2Záhony *** 908.439-2Záhony
[AN 3855208]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2022.
Szakács Gábor (1951-)
   70 év, 70 írás.. / Szakács Gábor. - Budapest : Szakács G., 2021. - 320 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a főcím rovásírással is
ISBN 978-615-6140-01-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom - publicisztika - interjú
930.85(439)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3863986]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2022.
Veres Stelian (1983-)
   A kolozsvári Szent Mihály-egyházközség plébánosai a XVIII-XIX. században / Veres Stelian ; [közread. a] Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2021. - 418 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-417.
ISBN 978-963-277-997-3 kötött
ISBN 978-606-064-017-2
Kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Egyházközség
Kolozsvár - egyháztörténet - katolikus egyház - katolikus pap - helytörténet - 18. század - 19. század
943.921-2Kolozsvár *** 282(439.21-2Kolozsvár)"17/18"(092)
[AN 3863968]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2022.
   Virtuális nemzetegyesítés : a Magyar Népfőiskolai Collegium online konferenciái, 2020-2021 / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80689-5-6)
Magyarország - magyarságkutatás - művelődéstörténet - magyarság - külpolitika - ezredforduló - állam és egyház viszonya
930.8(=945.11) *** 930.85(439) *** 316.347(=945.11)(100) *** 327(100)"20" *** 327(439)"20" *** 322(439) *** 323.1(=945.11)
[AN 3863505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [499] p.
[AN 3863507] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [468] p.
[AN 3863508] MARC

ANSEL
UTF-89517 /2022.
Vizsy Ferenc (1953-)
   Fény-körbe-zárva : Mosonmagyaróvár mindennapjai a koronavírus-járvány idején, 2021. január - június - harmadik hullám / Vizsy Ferenc. - [Győr] : Palatia, cop. 2021. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5904-39-4 fűzött : 2500,- Ft
Mosonmagyaróvár - helyi társadalom - hétköznapi élet - világjárvány - 21. század - interjú
929(439-2Mosonmagyaróvár)"202"(047.53) *** 616.98(100)"202"
[AN 3862868]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9518 /2022.
Balogh Zoltán (1942-2003)
   Hungary = Ungarn = Ungheria = Hongrie = Vengriâ = Hangarī = Hungría = Magyarország / [photographs ... Zoltán Balogh ..., Ágnes Hatvani ..., István Hajni ...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : CasteloArt, [2022]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-615-5148-89-7 kötött
 (hibás ISBN 978-963-88694-9-4)
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3876177]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Pest fényei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 277, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 4.)
ISBN 978-963-486-218-5 kötött : 5999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3876535]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2022.
   Belvárosi nyomozás : a szobor titka / [közread. a] Tourinform Zalaegerszeg. - Zalaegerszeg : Tourinform, 2020. - [12] fol. : ill. ; 15x11 cm
ISBN 978-615-00-7655-3 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Zalaegerszeg(02.053.2) *** 087.5
[AN 3863117]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2022.
Beretvás Nagy András (1943-)
   A sárkány repül, a főnix táncol / Beretvás Nagy András. - Szentendre : [Beretvás Nagy A.], 2021. - 132, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3067-5 fűzött
Kína - helyismeret - memoár
908.510(0:82-94)
[AN 3863520]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2022.
Bodnár István (1943-)
   Képes utazások / Bodnár István ; [az akvarelleket kész. Bodnár Ágnes]. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2020]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-46-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - helyismeret
908.439 *** 908.4-191
[AN 3863932]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2022.
Bötig, Klaus (1948-)
Kreta (magyar)
   Kréta / [szerző Klaus Bötig] ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Corvina, 2022. - 153, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6836-9 fűzött : 2990,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 3876263]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2022.
Cholnoky Jenő (1870-1950)
   Cholnoky Jenő önéletírása / [... jegyzetekkel ell. és a kísérőtanulmányt írta Kubassek János ...] ; [közread. a] ... Művészetek Háza. - Budapest : Pesti Kalligram ; Veszprém : Művészetek Háza, 2021. - 341, [2] p. : ill. ; 25 cm
keretcím: A veszprémi Cholnokyak. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5762-31-4 kötött : 3990,- Ft
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Magyarország - geográfus - egyetemi tanár - századforduló - 20. század - memoár
91(439)(092)Cholnoky_J.(0:82-94) *** 37(439)(092)Cholnoky_J.(0:82-94)
[AN 3863512]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2022.
Erky-Nagy Tibor (1956-)
   Egykorvolt : utcák, házak, emberek : Dombóvár 1896-1993 / Erky-Nagy Tibor ; [... kiad. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület]. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., cop. 2021. - 263 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-89773-2-8 kötött
Dombóvár - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Dombóvár"189/199"(084.12) *** 943.9-2Dombóvár"189/199"(084.12)
[AN 3864049]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2022.
   Helytörténet : Pannonhalma: kalandozások térben és időben / [összeáll. Perger Gyula, Pergerné Ratkó Éva, Turbók Arnold Bertalan] ; [kiad. a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Szt. Benedek Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., [2021]. - 35 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2535-0 fűzött
Pannonhalma - helyismeret - album
908.439-2Pannonhalma(084.1)
[AN 3863031]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2022.
Imreh Anett
   Jó lesz! : El camino kicsit másképp! / Imreh Anett. - [Eger] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 194 p. : ill., színes ; 19 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-3383-6 fűzött : 3490,- Ft
Spanyolország - Santiago de Compostela - helyismeret - magyar irodalom - zarándoklat - útleírás
908.460(0:82-992) *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3863448]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2022.
Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980)
Książka o Sycylii (magyar)
   Szicíliai utazások [elektronikus dok.] : Józef Rajnfeld emlékére / Jarosław Iwaszkiewicz ; ford. Éles Márta. - Szöveg (epub : 516 KB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-65-2
Szicília - helyismeret - lengyel irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.450.82(0:82-992) *** 884-992=945.11
[AN 3876277]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2022.
Juhász-Laczik Albin
   Árpád-házi királyaink nyomában Pannonhalmán / [írta és szerk. Juhász-Laczik Albin]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2021. - 20 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Bazilika zarándokfüzetek ; 2.)
ISBN 978-615-5576-16-4 fűzött : 990,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - Pannonhalma - helyismeret - uralkodócsalád
908.439-2Pannonhalma *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3862879]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2022.
   Olcsva : őseink, hagyományaink, kultúránk / [kiad. az Olcsváért Egyesület]. - [Olcsva] : Olcsváért Egyes., 2021. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2243-4 fűzött : 3500,- Ft
Olcsva - helyismeret
908.439-2Olcsva
[AN 3863945]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2022.
   Rosti / [szerk. ... Fisli Éva, Lengyel Beatrix] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2021. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-22-7 fűzött : 8900,- Ft
Rosty Pál (1830-1874)
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
Magyarország - Németország - geográfus - etnográfus - fényképész - felfedező utazás - 19. század - tudós
91(439)(092)Rosty_P. *** 39.001(439)(092)Rosty_P. *** 77.04(439)(092)Rosty_P. *** 910.4(100)"18" *** 5(430)(092)Humboldt,_A.
[AN 3863659]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2022.
   Salgótarján : száz év pillanatai / [szerk. Fodor Miklós Zoltán] ; [kiad. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Salgótarján : Önkormányzat, 2022. - 153, [3] p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
ISBN 978-615-01-3912-8 kötött
Salgótarján - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Salgótarján(084.12)
[AN 3863100]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2022.
   O silêncio das pontes : antologia de Budapeste na literatura portuguesa contemporânea = A hidak csendje : kortárs portugál szerzők Budapest-antológiája / org. de ... João Miguel Henriques. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 153, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-095-2 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - portugál irodalom - helyismeret - antológia - kétnyelvű dokumentum
908.439-2Bp.(0:82-822) *** 869.0-822.02=945.11
[AN 3876688]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2022.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő Ázsia : műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások : 115 fotóval / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5788-59-8 fűzött : 2490,- Ft
Ázsia - helyismeret - művelődéstörténet
908.5 *** 930.85(5)
[AN 3863940]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2022.
Somlai Nikolett Rózsa
   A szakrális Bakony / Somlai Nikolett Rózsa, Nagy Gábor. - [Németbánya] : [Somlai N. R. - Nagy G.], 2021. - 185 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-615-01-2381-3 kötött
Fűzött
Bakony - helyismeret - magyarságkutatás - ezoterika
908.439(234.373.1)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 133.25
[AN 3863574]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2022.
Tilk Katalin
   Tiszalúci tények és legendák / Tilk Katalin. - [Tiszalúc] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2430-8 kötött
Tiszalúc - helyismeret
908.439-2Tiszalúc
[AN 3863845]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2022.
Tóth Emese
   Állati nyomozás / [írta Tóth Emese] ; [közread. a] Tourinform Zalaegerszeg. - Zalaegerszeg : Tourinform, 2020. - [20] fol. : ill., részben színes ; 15x11 cm
ISBN 978-615-00-7649-2 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Zalaegerszeg(02.053.2) *** 087.5
[AN 3863119]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2022.
Tutunzis István
   Budapest : English, Deutsch, italiano, français, español, svenska, russkij, nihongo, Budapeisi, bʿibryt, magyar, polski / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Tutunzis István, ... Bori Zsolt, ... Nagy Norbert]. - 8. bőv. kiad. - Budaörs : CasteloArt, [2021]. - 92, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm
ISBN 978-615-5148-97-2 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3876181]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9539 /2022.
   65 : studia in honorem Gyöngyi Harsányi / [szerk. Miskolczi-Bodnár Péter, Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert]. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 273 p. : ill. ; 24 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-72-4 fűzött
jogtudomány - gazdasági jog - emlékkönyv
34 *** 347.7
[AN 3863678]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2022.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A kádári Magyarország titkos élete / Borvendég Zsuzsanna. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2022. - 292 p. ; 23 cm
A szerző "Újságírásnak álcázva" c. művével. - Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-615-5374-70-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - gazdaságtörténet - külgazdaság - sajtótörténet - nemzetközi szervezet - hidegháború - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 070(439)"195/198" *** 061.2(100)
[AN 3874274]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2022.
   A családon belüli erőszak aktuális kérdései konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2021. jún. 11-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-73-1 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - 21. század
343.54(439)"201/202"
[AN 3863648]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2022.
   Emberi jogi kézikönyv = Human rights handbook / [közread. az] Igazságügyi Minisztérium. - Budapest : Igazságügyi Min., 2021. - 158, 158 p. ; 20x20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - emberi jog - útmutató
342.7(439)(036)
[AN 3863178]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2022.
Kovács Gábor (1963-)
   Szervezetvezetési technikák a rendészeti szervezetekben azaz Hogyan váljunk sikeres vezetővé? / Kovács Gábor ; [kiad. a Rendőrség Tudományos Tanácsa]. - Budapest : Rendőrség Tud. Tcs., 2021. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-615-81484-4-3 fűzött
rendészet - vezetéstudomány
351.74 *** 65.012.4
[AN 3863270]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2022.
Magyary Zoltán (1888-1945)
   Magyary Zoltán összes munkái / [sorozatszerk. Patyi András] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Kritikai kiad. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015-. - 25 cm
2021-től kiad. a Ludovika Egyetemi Kiadó
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 3595065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A magyar állam költségvetési joga : közigazgatási jogi tanulmány, 1923 / [szerk. Auer Ádám, Patyi András] ; [a szöveget gond., a bev. tanulmányt írta Koi Gyula] ; [a jegyzeteket írta Gregóczki Etelka, Koi Gyula, Szabó Ildikó]. - 2021. - 296 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-471-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - költségvetés
336.121.3 *** 336.12.01(439) *** 342.9(439)
[AN 3863539] MARC

ANSEL
UTF-89545 /2022.
   Szeged - Strasshof - Szeged : tények és emlékek a Bécsben és környékén "jégre tett" Szegedről deportáltakról, 1944-1947 / szerk. Frojimovics Kinga, Molnár Judit ; [közread. a] SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, Szegedi Magyar - Izraeli Baráti Társaság. - Jav. utánny. - [Szeged] : SZTE ÁJTK Politológiai Tansz. : Szegedi M. - Izraeli Baráti Társ., 2022. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-825-0 fűzött
Szeged - Bécs - holokauszt - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
343.262(436-2Wien)"194"(093) *** 323.12(=924)(439-2Szeged)"194"(093)
[AN 3876183]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2022.
Szili Katalin (1956-)
   Mit kell tudni az autonómiáról? / Szili Katalin ; [kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 41, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-615-80102-7-6 fűzött
Európa - autonómia
35.072.1(4) *** 323.17(4) *** 341.231(4)
[AN 3863352]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2022.
   Szirénások vészhelyzetben : rendőr-, tűzoltó- és mentőgépjárművek / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-74-8 kötött
rendőrség - tűzoltóautó - mentőszolgálat - gyermekkönyv
351.74(02.053.2) *** 614.846(02.053.2) *** 614.88(02.053.2)
[AN 3863096]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2022.
Törő Csaba (1969-)
   Tanulmányok a nemzetközi jog és politika, valamint az EU közös kül- és biztonságpolitika területeiről / Törő Csaba. - Budapest : Patrocinium, 2021. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-338-4 fűzött
Európai Unió - nemzetközi jog - biztonságpolitika
341 *** 327(4-62) *** 355.02(4-62)
[AN 3863647]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2022.
Volosinovszky Mihály
   Jézus pere ügyvéd szemmel / Volosinovszky Mihály. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-5788-73-4 fűzött
Jeruzsálem - per - 1. század - krisztológia
34.096(394.5-2Yerushalayim)"00" *** 232.962
[AN 3863879]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9550 /2022.
Barnaky Péter
   Panzerwaffe on the battlefield 3 / Péter Barnaky. - Keszthely : Peko Kft., 2022. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 23.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-67-4 kötött
Németország - hadtörténet - páncélozott harci jármű - rohamlöveg - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3863102]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2022.
Hadik András (1710-1790)
   Hadik András válogatott hadügyi írásai / [sajtó alá rend. és ford. Lázár Balázs, Lenkefi Ferenc] ; [szerk. Hausner Gábor] ; [a térképeket kész. Csákváry Kristóf]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 223 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-531-628-1 kötött
hadtudomány
355/359
[AN 3863548]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2022.
Kehidai László
   Japán díszmű-kovácsok, fémművesek remekei: a tsubák / Kehidai László, Sey Gábor. - Pécs : Kehidai L. : Sey G., 2021. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-615-01-3656-1 fűzött
Japán - ötvösség - kovácsolt páncélok és fegyverek - kard - díszítőművészet
623.444.2(520) *** 739.7(520) *** 745.55
[AN 3863622]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9553 /2022.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkozz és gazdagodj / Napoleon Hill ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-13-4 fűzött : 4490,- Ft
siker - életvezetés
65.013 *** 613.865
[AN 3876308]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2022.
Neale, Stephen
Emotional intelligence coaching (magyar)
   Érzelmi intelligencia coaching : a vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell és Liz Wilson ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - 5. kiad. - Veszprém : Oktker-Nodus K., 2022. - X, 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-381-3 fűzött : 3490,- Ft
coaching
659.2
[AN 3876855]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9555 /2022.
Bankó Zoltán (1973-)
   Otthoni munkavégzés, távmunka : a munkavégzés helyének munkajogi kérdései / [szerzők Bankó Zoltán ..., Sipka Péter]. - Budapest : Saldo, 2021. - 64 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Lezárva: 2021. okt. - Bibliogr.: p. 49-64.
ISBN 978-963-638-619-1 fűzött
Magyarország - távmunka - munkajog - útmutató
334.714 *** 349.2(439)(036)
[AN 3863907]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2022.
   A gazdasági és monetáris unió jövője : európai perspektívák / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 288 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-044-9 kötött
Európai Unió - gazdasági integráció - valutaunió - nemzetközi pénzügy
339.923(4-62) *** 339.7(4-62)
[AN 3863543]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2022.
   Iparváros : Győr iparának története a kezdetektől napjainkig / [szerk. Honvári János]. - Győr : Győr+ Média Zrt., 2021. - 291 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 275-283.
ISBN 978-615-01-2720-0 kötött
Győr - ipartörténet
338.45(439-2Győr)(091)
[AN 3863024]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2022.
   A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020 = Central-European co-operation: 1920-2020 / szerk. Miklósné Zakar Andrea, Manzinger Krisztián, Becsey Zsolt László. - Budapest : KRE ÁJK, 2021. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-75-5 fűzött
Közép-Európa - gazdasági kapcsolat - történelem - külpolitika - 20. század - 21. század
339.5(4-11)"192/202" *** 94-11"192/202" *** 327(4-11)"192/202"
[AN 3863650]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2022.
   Menedzsment válaszok a XXI. század gazdasági és társadalmi kihívásaira / szerk. Lencsés Enikő, Pataki László. - Budapest : Inform, 2020. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-43-8 fűzött
vállalkozásmenedzsment - logisztika - innováció - kereskedelem - fogyasztói magatartás - információs társadalom
658.1.012.4 *** 658.78 *** 330.341.1 *** 339 *** 366.1 *** 681.3.004.14
[AN 3863601]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2022.
   Mesteri mesterek : Győr / Baross Éva [et al.] ; szerk. Szalay Gyula. - Győr : Palatia Ny. és K., [2021]-. - 30 cm
Győr - ipartörténet - kézműipar
334.712(439-2Győr)(091)
[AN 3863027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2021]. - 208 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-615-5904-43-1 kötött
[AN 3863029] MARC

ANSEL
UTF-89561 /2022.
   A vendéglátás időszerű kérdései / [szerk. Gonda Tibor] ; [... kiad. a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet]. - [Pécs] : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., cop. 2021. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-826-7 fűzött
Magyarország - Dél-dunántúli régió - vendéglátóipar - falusi turizmus - gasztronómia - fogyasztói magatartás - statisztikai adatközlés - 21. század
366.1 *** 338.48(439Dél-Dunántúl)"201"(083.41) *** 641.5 *** 640.4(100)
[AN 3863439]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2022.
Víg Zoltán
   The fair and equitable treatment in the Energy Charter Treaty / Zoltán Víg. - Szeged : Iurisperitus Publ., 2021. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris, ISSN 2061-1609 ; 15.)
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-615-6268-15-0 fűzött
nemzetközi egyezmény - energiagazdálkodás - energiapolitika - energiaellátás - piac - külkereskedelem
339.5(100)(094.2) *** 620.9(100)(094.2)
[AN 3863686]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9563 /2022.
   És te mit kaptál? : történetek arról, miért nagyobb öröm adni, mint... / [szerk. Kézdi Beáta]. - Budapest : Luther, 2021. - 111, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-380-211-3 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - karitatív tevékenység - karitatív szervezet - ezredforduló - 21. század
364.4(439) *** 061.235(439)"198/201"
[AN 3863904]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9564 /2022.
   Adapting to future challenges to education : Hungary, Poland, Romania, Serbia, and Slovakia / auth. Péter Radó [et al.] ; [publ. ... by CEU Center for Policy Studies]. - [Budapest] : CEU CPS, 2021. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-472-2 fűzött
Közép-Európa - oktatásügy - oktatási reform - 21. század
37.014.3(4-11)"20"
[AN 3863808]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2022.
   Emlék-tér-kép : 100 év, 100 kép / [szerk. ... Gecsei Kolos] ; [kiad. a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola "Tehetségfejlesztésért" Alapítványa]. - Győr : "Tehetségfejlesztésért" Alapítvány, 2021. - [110] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-01-3236-5 kötött
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Győr)
Győr - általános iskola - fényképalbum
373.3(439-2Győr)(084.12)
[AN 3862980]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2022.
   Hogyan tanul a sikeres egyetemista? : tanulásmódszertani útmutató felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára / szerk. Tarkó Klára [et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - Szeged : SZTE, 2021. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-839-7 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3863975]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2022.
   Izmos irodalmi kötelékben : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza önképzőkörének jegyzőkönyvei / [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Hicsik Dóra]. - Budapest : Dotnet Kft., 2021. - 587, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88407-8-3 fűzött
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Csáth Géza (1887-1919)
Szabadka - Magyarország - önképzőkör - író - 19. század - 20. század - jegyzőkönyv
378.184(439.2-13-2Szabadka)"187/190"(093) *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Csáth_G.
[AN 3863903]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2022.
Kálló Éva (1956-2015)
Von den Anfängen des freien Spiels (angol)
   The origins of free play / Éva Kálló and Györgyi Balog ; with photographs by Marian Reismann ; transl. ... by Maureen Holm ; ed. by Ute Strub and Anke Zinser ; [publ. by the] Magyarországi Pikler - Lóczy Társaság. - 3. ed. - Budapest : Mo.-i Pikler - Lóczy Társ., 2021. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5951-03-9 fűzött
játék - iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan
371.382 *** 159.922.7
[AN 3876302]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2022.
Köntös Zoltánné
   Hogyan csináljam? : tanulási segédlet és elméleti alapok középiskolásoknak a kétszintű testnevelés érettségi vizsga szóbeli feladataira való felkészüléshez / Tóth Andrea, Reigl Mariann. - 5. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : [Reigl M.], 2021. - 286, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5255-5 fűzött
testnevelés - tantárgy - érettségi vizsga
372.879.6(079.1)
[AN 3875798]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2022.
Lakatné Mester Éva
   A Barabás György Műszaki Szakképző Iskola 50 éve : jubileumi évkönyv, 1969-2019 / [írta és szerk. Lakatné Mester Éva]. - [Sárvár] : VMSZC Barabás Gy. Műszaki Szakképző Isk., 2021. - 219 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. p. 215-216.
ISBN 978-615-01-1998-4 kötött
Vas Megyei Szakképzési Centrum. Barabás György Műszaki Szakképző Iskola (Sárvár)
Sárvár - iskolatörténet - szakiskola - műszaki tudomány
377.3:62(439-2Sárvár)(091)
[AN 3863973]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2022.
Lantos Mihály (1970-)
   Lépéselőny : tanulj meg tanulni! : tanulási stratégia a vidám diákévekhez / Lantos Mihály ; [... ill. Dudek Henrietta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 123, [9] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-291-309-4 fűzött : 2490,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 3876864]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2022.
Lantos Mihály (1970-)
   Tanítsd meg tanulni! : a Lépéselőny tanulási stratégia szülőknek / Lantos Mihály ; [... ill. Dudek Henrietta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 142, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-382-7 fűzött : 2990,- Ft
tanulás - módszertan
371.322.6
[AN 3876687]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2022.
   Megújuló nyelvi mérések digitális felületen / [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2021. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-436-302-6 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - német nyelv - közoktatás - képességvizsgálat - digitális technika
372.880.20 *** 372.880.30 *** 371.212.22 *** 681.3.004.14 *** 37.014
[AN 3863504]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2022.
Mester Györgyi (1954-)
   Jeles napok meséi : [módszertani útmutatóval] / Mester Györgyi. - Budapest : Sprint Kft., 2021. - 150 p. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 19.)
ISBN 978-615-81595-4-8 fűzött
óvodai nevelés - naptári szokás - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 398.33(=945.11)
[AN 3862976]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2022.
Misley Helga
   Digitális módszertani kézikönyv képzők számára / Misley Helga, Káplár-Kodácsy Kinga, Horváth László ; [kiad. az Evangélikus Pedagógiai Intézet]. - Budapest : Evangélikus Ped. Int., 2021. - 140 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2039-3 fűzött
oktatástechnológia - digitális technika - távoktatás - módszertan - oktatási segédlet
37.018.43(072) *** 371.333(072) *** 681.3.004.14(072)
[AN 3863265]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2022.
Molnár Judit
   50 éves a Radnóti Iskola / írta és szerk. Molnár Judit és Steierlein István ; [kiad. a Balatonfüred Városért Közalapítvány]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2021. - 484 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6404-00-8 kötött
Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola
Balatonfüred - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Balatonfüred)(091)
[AN 3863524]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2022.
Sallai János (1960-)
   A rendészettudomány etablációja és akkreditációja Magyarországon / Sallai János ; [kiad. a Rendőrség Tudományos Tanácsa]. - Budapest : Rendőrség Tud. Tcs., 2021. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-142.
ISBN 978-615-81484-5-0 fűzött
Magyarország - rendészet - rendőr - szakképzés - felsőoktatás - történeti feldolgozás
378.635.174(439)(091) *** 351.74(439)(091) *** 377(439)(091)
[AN 3863272]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2022.
Sarkady Sándor (1964-)
   A selmeci-soproni diákhagyományok bűvöletében / Sarkady Sándor. - Sopron : [GB 2010 Kft.], 2021-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Sopron - egyetem - diákélet - erdészet - Kádár-korszak - történeti feldolgozás
378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 378.18(439-2Sopron)
[AN 3863045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1957-1977. - 2021. - 280 p.
ISBN 978-615-01-2092-8 kötött
[AN 3863047] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9579 /2022.
   Bagoly horgolásminta : madarak-trió, 3. rész. - [Mohács] : [FabriCar Kft.], [2021]. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
Címváltozat: KreáCicó - játékos horgolások : keretcím
Fűzött
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3863213]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2022.
Fehér László
   Weird fates vol. 1 : adventures for levels 3-6 / by Laszlo Feher ; [publ. by the] E.M.D.T. - Pécs : Lux, G., [2021]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-57-4 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3863579]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2022.
Heverdle Frigyes (1871-1930)
   A pisztráng sportszerű horgászata / Heverdle Frigyes ; [szerk. Udvari Zsolt]. - Budapest ; Ráckeve : M. Halászati Kultúráért Alapítvány, 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Halászati és horgászati történeti füzetek, ISSN 2677-1012 ; 4.)
ISBN 978-615-01-3182-5 fűzött
horgászat - pisztráng
799.1 *** 597.553
[AN 3863654]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2022.
   Horgászat a Halászatban : horgász cikkek a Halászat folyóirat 1899-től 1944-ig megjelent lapszámaiban / [szerk. Koczkás László és Udvari Zsolt]. - Budapest ; Ráckeve : M. Halászati Kultúráért Alapítvány, 2021. - 385 p. : ill. ; 29 cm. - (Halászati és horgászati történeti füzetek, ISSN 2677-1012 ; 5.)
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-615-01-3806-0 fűzött
horgászat - folyóirat - újságcikk
799.1(046) *** 050(439)Halászat(046)
[AN 3863649]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2022.
Lux Gábor (1980-)
   Baklin: Jewel of the Seas [elektronikus dok.] : city supplement / by Gabor Lux ; ill. by Denis McCarthy [et al.] ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Szöveg (pdf : 56 MB). - Pecs : Lux, G., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170837. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-36-9
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3876244]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2022.
Mácsai Gergely
   The art of Vagrus: the riven realms / [writer Gergely Mácsai]. - Budapest : Last Pillars, cop. 2021. - [120] p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-615-01-3716-2 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3863619]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2022.
Manninger Barnabás
   Karavánkísérők : fantasy játékkönyv / Manninger Barnabás ; [ill. Juhász Ernő]. - [Miskolc] : Szlobodnik G., 2021. - [273] p. : ill. ; 21 cm. - (Vindgardia hősei ; 2.)
A függelékben Szlobodnik Gábor "A Háromszemű visszatérése" c. fantasy történetével
ISBN 978-615-01-3531-1 fűzött : 2990,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 3863410]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2022.
Móczó István
   A csapat : Lajosmizse sakktörténete, 1950-2020 / Móczó István ; [kiad. a Lajosmizsei Sakk Kör]. - Lajosmizse : Lajosmizsei Sakk Kör, [2021]. - 224 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0530-7 kötött : 4000,- Ft
Lajosmizse - sporttörténet - sakk
794.1(439-2Lajosmizse)(091)
[AN 3849391]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2022.
Réthy Endréné (1943-)
   En Garde! Alléz! : vívás és vívók Szombathelyen, 1949-1964 / Réthy Endréné. - Győr : Palatia, 2021. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-615-5904-40-0 kötött
Szombathely - sporttörténet - vívás - 20. század
796.86(439-2Szombathely)"194/196"
[AN 3862970]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2022.
Sergyán Gy. Zoltán
   Segíthetem gyermekem, unokám sakktanulását : alapok / Sergyán Gyula Zoltán. - [Dunakeszi] : Sergyán Gy. Z., 2021. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-01-2903-7 fűzött
sakk
794.1
[AN 3863643]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2022.
Szentendrei Győző
   A Szent Korona városai : [a történelmi Magyarország városképei a századfordulón] / Szentendrei Győző ; [közread. a] Jogar Alapítvány. - [Budapest] : Jogar Alapítvány, [2021]. - 159, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-3605-9 kötött
Magyarország - helyismeret - századforduló - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 908.439.2-2(084.1)
[AN 3863562]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2022.
Szepessy Gábor
   Salgótarján és a Karancs-Medves : túrakalauz / Szepessy Gábor. - Budapest : Kornétás, cop. 2021. - 247 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2021. szept. 15. - Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-615-5937-37-8 kötött : 3500,- Ft
Karancs-vidék - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(234.373.3/.5Karancs)(036)
[AN 3863549]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9591 /2022.
   Arrabona, Jaurinum, Giavarino, Raab, Győr : egy város emlékezete metszeteken és képeken / [szerk. Fazekas István] ; [közread. a] Győri Egyházmegye, Országos Széchényi Könyvtár. - Győr : Győri Egyházm. ; Budapest : OSZK, 2021. - 149, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Megj. a Győrött, 2021. aug. 19 - 2022. jan. 09. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-719-9 kötött : 3500,- Ft
Győr - helytörténet - újkor - városkép - metszetkép - album
76.047 *** 943.9-2Győr"15/18"(084.1)
[AN 3863070]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2022.
Béres Zsuzsa
   Fejezetek a Debreceni Egyetem történetéből : szemelvények a Cívisporta folyóirat első öt évéből / Béres Zsuzsa ; szerk. Horváth Péter. - Debrecen : Cívisporta K., 2021. - 100 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Cívisporta kiadványok, ISSN 2939-5259 ; 6.)
Bibliogr.: p. 81-97.
ISBN 978-615-01-3633-2 kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - épület - építészettörténet - Horthy-korszak
727.3(439-2Debrecen)"192/193" *** 378.4(439-2Debrecen)"192/193"
[AN 3863785]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2022.
Cziráki Barbara
   Hazai Provence : stílus, történet, hotel / Cziráki Barbara. - [Veszprém] : FreshWeb Solutions Kft., 2021. - 154, [9] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81903-0-5 kötött : 6990,- Ft
Kapolcs - panzió - lakberendezés - lakásművészet - album
747 *** 643/645 *** 640.4(439-2Kapolcs)(084.1)
[AN 3863058]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2022.
Duló Károly (1949-)
   Munka-béke-idők / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2021. - 131 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-556-058-5 kötött : 6000,- Ft
Budapest - Magyarország - restaurátor - épületszobrászat - felújítás - 20. század - 21. század - memoár - album
72.04:73(439-2Bp.)(084.1) *** 72.025.4(439-2Bp.) *** 7.025.4(439)(092)Duló_K.(0:82-94)
[AN 3863018]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2022.
Dús László (1941-)
   Óriásgrafikák és kis szobrok / Dús ; [... kiad. a ... Keresztury Dezső VMK ...]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK, 2021. - [61] p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 978-615-81320-4-6 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(73)(=945.11)(092)Dús_L.
[AN 3863536]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2022.
   Horizont : Magyar Festők Társasága : Érdi Galéria, 2020. szeptember 25 - október 24. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2020]. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-23-3 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3863250]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2022.
   IX. Biatorbágy fotószalon / [szerk. Bozzai Attila] ; [... kiad. a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., [2020]. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9635-3 fűzött
Biatorbágy - fotóművészet - 21. század - egyesület
77.04(439-2Biatorbágy)"202" *** 061.2(439-2Biatorbágy)
[AN 3863247]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2022.
Kesztyűs Ferenc (1932-)
   Barangolás a színek birodalmában / Kesztyűs Ferenc ; [kiad. Cserhát Művész Társaság]. - Budapest : Cserhát Művész Társ., 2021. - 147 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9787-77-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kesztyűs_F.
[AN 3863051]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2022.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Kőszegi Barta Kálmán versei, amelyeket Ghyczy György képeihez komponált. - [Budapest] : Ghyczy Gy., 2022. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4171-8 fűzött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
75(439)(092)Ghyczy_Gy. *** 894.511-14
[AN 3863443]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2022.
Kulcsár Attila (1942-)
   Nyíregyháza modern építészete, 1945-2020 / Kulcsár Attila. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2021. - 304 p. : ill., főként színes ; 26x26 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-615-5788-74-1 kötött
Nyíregyháza - építészet - helyismeret - 20. század - 21. század - album
72(439-2Nyíregyháza)"1945/202" *** 908.439-2Nyíregyháza(084.1)
[AN 3863747]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2022.
Nagy Kálmán (1956-)
   Nagy Kálmán / [... kiad. a ... Keresztury Dezső VMK ...]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK, 2021. - 123 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81320-3-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_K.
[AN 3863602]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2022.
Országos Akvarell Triennálé (4.) (2021) (Eger)
   Országos Akvarell Triennálé, Eger 2021 : 2021. július 24 - szeptember 30. / [... rendezője ... H. Szilasi Ágota] ; [... a Dobó István Vármúzeum rendezésében ...]. - [Eger] : Dobó István Vármúzeum, [2021]. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: IV. Országos Akvarell Triennálé, Eger 2021. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7223-56-3)
Magyarország - festészet - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75(439)"201/202" *** 75.021.322 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3863187]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2022.
Prokopp Mária (1939-)
   Sinkó Veronika művészete / Prokopp Mária. - Budapest : Ars Sacra Kft., 2021. - 47 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-1414-9 fűzött
Sinkó Veronika (1945-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Sinkó_V.
[AN 3864059]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2022.
Schall István
   Schall József Ybl-díjas építészmérnök szellemi hagyatéka : édesapám, az építész / Schall István, Sebők Magdolna. - 2. bőv. kiad. - [Érd] : Schall I., 2021. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 978-615-01-3834-3 fűzött
Schall József (1913-1989)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Schall_J.
[AN 3875971]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2022.
Sipos László (1960-)
   Jézustól Szent Lászlóig : középkori falképek Szabolcs-Szatmár-Beregből / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-615-5788-70-3 fűzött : 3290,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - keresztény művészet - középkor - falfestmény
77.04(439)(092)Sipos_L. *** 75.052(439.161)"10/15" *** 7.046.3
[AN 3863743]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2022.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő templomok : műemlékvédelmi és művészettörténeti írások a Felső-Tisza-vidék szakrális építészetéről és falképeiről : 100 műemlékfotóval / Sipos László. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2020. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5788-53-6 fűzött : 2790,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Felső-Tisza-síkság - templom - keresztény művészet - műemlékvédelem - falfestmény
726.54(439.161) *** 7.046.3 *** 72.025.3/.4 *** 75.052(439.161)
[AN 3863944]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2022.
Szabó István
   Magyarország fémpénzei, 1848-1945 : szabadságharc 1848-1849, Ferenc József 1867-1892 (magyar veretek), koronarendszer 1892-1925 (magyar veretek), pengőrendszer 1926-1945 / írta Szabó István. - [Gyömrő] : Pintorium Kft., 2021. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 4.
Fűzött
Magyarország - numizmatika - pénzverés - 19. század - 20. század
737.1(439)"184/194" *** 336.746(439)"184/194"
[AN 3863133]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2022.
   Szimmetria az építészetben : fejezetek egy végtelen történethez / szerk. Katona Vilmos. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 247 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 225-239.
ISBN 978-615-5445-82-8 fűzött : 4200,- Ft
építészeti esztétika - építészettörténet - szimmetria - várostervezés
72.01 *** 7.013 *** 514.01 *** 711.4 *** 72(100)(091)
[AN 3863019]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2022.
Tilinger Sándor
   Fénnyel, géppel : 1965-2020 között / [Tilinger Sándor] ; [kiad. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület]. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., 2021. - 188, [3] p. : ill., részben színes ; 19x21 cm
ISBN 978-963-89773-3-5 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Tilinger_S.(084.12)
[AN 3864051]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9610 /2022.
Fifield, Christopher (1945-)
Hans Richter (magyar)
   Richter János / Christopher Fifield ; [ford. Fejérvári Boldizsár] ; [közread. a] Győri Filharmonikus Zenekar. - Győr : Győri Filharmonikus Zenekar, cop. 2021. - XXII, 775, [2] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0864-3 kötött : 4990,- Ft
Richter János (1843-1916)
Magyarország - karmester - 19. század - századforduló - történelmi forrás
785.11.071.2(439)(092)Richter_J.(093)
[AN 3863037]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2022.
Marsi József
   Beatles kódex : a Beatles együttes teljes életművének enciklopédiája / [írta, összeáll. ... Marsi József]. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 372, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 978-615-01-5036-9 kötött
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század - zeneművek katalógusa - diszkográfia
78.067.26.036.7(410)Beatles *** 781.97(410) *** 781.97(73)
[AN 3876152]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2022.
Smith, Patti (1946-)
Just kids (magyar)
   Kölykök / Patti Smith ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Magvető, 2022. - 369, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4166-6 fűzött : 4499,- Ft
Mapplethorpe, Robert (1946-1989)
Smith, Patti (1946-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - fényképész - alternatív kultúra - 1960-as évek - 1970-es évek - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Smith,_P.(0:82-94) *** 77.04(73)(092)Mapplethorpe,_R.(0:82-94) *** 316.723(73)"196/197"(0:82-94)
[AN 3876376]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2022.
   SzocOper : az operett újjáépítése 1949-1956 között / szerk. Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád ; [közread. a] ... Theatron Műhely Alapítvány. - Budapest : Rózsavölgyi : TMA, 2021. - 590 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-56-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - Budapest - színháztörténet - operett - színházi élet - kulturális politika - Rákosi-korszak - színielőadás
782.8(439)"194/195" *** 792.56.091(439-2Bp.)"194/195" *** 323:008(439)"1945/195"
[AN 3863291]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9614 /2022.
Merő Béla (1948-)
   Találkozások / Merő Béla. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., 2021. - 204 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-42-5 fűzött
Merő Béla (1948-)
Magyarország - színházi rendező - színházi élet - 20. század - 21. század - memoár
792.027.2(439)(092)Merő_B.(0:82-94) *** 792(439)"196/201"(0:82-94)
[AN 3863641]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2022.
Verebes István (1948-)
   Voltak / Verebes István. - [Zalaegerszeg] : Misó Stúdió, 2021. - 308 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2917-4 fűzött
Magyarország - színháztörténet - színházi élet - színházművészet - színész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár - anekdota
792(439)"19/20"(0:82-94) *** 792(439)"19/20"(0:82-36) *** 894.511-94 *** 792.028(439)(092)(0:82-94)
[AN 3863012]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2022.
White, Edward
The twelve lives of Alfred Hitchcock (magyar)
   Alfred Hitchcock tizenkét élete [elektronikus dok.] / Edward White ; ford. Hotya Hajnalka. - Szöveg (epub : 9.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképenyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Filmogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-635-3
Hitchcock, Alfred (1899-1980)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - elektronikus dokumentum
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 3875735]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9617 /2022.
Kuthy Erika
   Minden napra egy feladat spanyol nyelvből / [... írta Kuthy Erika]. - Szeged : Maxim, [2020]. - [376] p. : ill. ; 11x15 cm
ISBN 978-963-499-416-9 fűzött : 2880,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - példatár
806.0(076)=945.11
[AN 3863232]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2022.
Pusztay János (1948-)
   És a magyar nyelv? / Pusztay János ; [kiad. a Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány]. - Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2021. - 236 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-236.
ISBN 978-615-80242-9-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-8042-9-7)
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog
809.451.1-06 *** 342.725(=945.11)(4-191)
[AN 3864038]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2022.
Sarkadi Zsolt
   Nagyszótár tanulóknak / Sarkadi Zsolt és Szabados Pál. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2015-. - 31 cm
magyar nyelv - értelmező szótár - képes szótár
809.451.1-321.19
[AN 3595006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., K - L - M. - 2021. - 415 p. : ill., színes
ISBN 978-615-01-3417-8 kötött
[AN 3863038] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9620 /2022.
Pálfalvi Lajos (1959-)
   Írók a birodalmak között : tanulmányok / Pálfalvi Lajos. - Budapest : Gondolat, 2021. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-556-164-3 fűzött : 3800,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - irodalomtörténet - kultúra
82(4-11)(091) *** 316.7(4-11)
[AN 3863363]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9621 /2022.
   "Átfénylik rajtuk" : antológia Mészöly Miklós 100. születésnapjára / [szerk. Liebhauser János és Dicső Zsolt]. - Budapest : Kalligram, 2021. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-276-9 fűzött : 3500,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - antológia
894.511(092)Mészöly_M. *** 894.511-822
[AN 3863553]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2022.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Ártatlan áldozat : Radnóti Miklós élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Nagy L.-né Bereczki M., 2022. - 138 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-01-3464-2 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - életrajz - verses epika
894.511(092)Radnóti_M.(0:82-13) *** 894.511-13
[AN 3863470]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2022.
Téglás János (1936-)
   "Most itt lakom, a szép Tisztviselőtelepen, a fővárosban és mégis kis városban, csendben" : Babits Mihály telepi éveiről / Téglás János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-615-5753-53-4 fűzött : 2020,- Ft : 6 EUR
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - Budapest. 10. kerület - író - irodalmi élet - gimnázium - századforduló - 20. század
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)"191" *** 373.54(439-2Bp.X.)"191"
[AN 3864055]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9624 /2022.
Alwett, Audrey (1982-)
Magic Charly (magyar)
   Charly és a lélekrabló : [Varázs Charly 1. rész] / Audrey Alwett ; [műford. Szelivanov Júlia]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 327, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-034-4 fűzött : 3790,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3863422]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Helene und Karajan (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Helén és Karajan / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 223, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-294-621-4 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3875523]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2022.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Henry und Leander (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Henry és Leander / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 215, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-294-566-8 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3875519]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2022.
Berlin, Amalie
Uncovering her secrets (magyar)
   Bilincsbe verve / Amalie Berlin ; [... ford. Várnai Péter]. Csupa szív nővérke / Emily Forbes ; [... ford. Kassai István]. Termékeny szerelem / Josie Metcalfe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 271 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 73.)
Egys. cím: Uncovering her secrets. His unexpected child. Wedding at Pelican beach
ISBN 978-963-540-383-7 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3863292]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2022.
Birchall, Katy
The secret bridesmaid (magyar)
   A szigorúan titkos koszorúslány / Katy Birchall ; [műford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 465, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-065-8 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3863277]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2022.
Bourdeaut, Olivier (1980-)
En attendant Bojangles (magyar)
   Merre jársz, Bojangles? / Olivier Bourdeaut ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2022. - 154, [4] p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3950-2)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3876157]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2022.
Brooks, Pamela (1966-)
Soldier prince's secret baby gift (magyar)
   Hegyvidéki búvóhely / Kate Hardy ; [... ford. Gaáli István]. Shannon legszebb ajándéka / Susan Meier ; [... ford. Gaáli István]. Vallomás szenteste / Sophie Pembroke ; [... ford. Gaáli István]. Ez ám a meglepetés! / Jennifer Faye ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 368 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 54.)
Egys. cím: Soldier prince's secret baby gift. The unexpected holiday gift. Kisses on her Christmas list. Her Christmas pregnancy surprise
ISBN 978-963-540-397-4 fűzött : 2499,- Ft : 14,73 EUR : 57,1 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3863331]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2022.
Bryndza, Robert (1979-)
Shadow Sands (magyar)
   Shadow Sands rejtélye [elektronikus dok.] : Kate Marshall 2. / Robert Bryndza ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-786-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3875343]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2022.
Chen, Mike
Here and now and then (magyar)
   Itt és most és aztán / Mike Chen ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 319, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-043-6 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3863358]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2022.
Christenberry, Judy
Randall riches (magyar)
   Dupla esküvő / Judy Christenberry ; [... ford. Kiss Gábor]. A régi nóta / Mary J. Forbes ; [... ford. Várnai Péter]. Csábításból jeles / Rebecca Winters ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 340.)
Egys. cím: Randall riches. Husband by request. Their secret child
ISBN 978-963-540-371-4 fűzött : 1999,- Ft : 45,6 RON : 11,78 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3863290]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2022.
Christenberry, Judy
Snowbound with Mr Right (magyar)
   Üzleti út / Judy Christenberry ; [... ford. Kiss Klára]. A magyar gróf / Dani Collins ; [... ford. Czárán Judit]. Csókolj meg, édes! / Carol Marinelli ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 108.)
Egys. cím: Snowbound with Mr Right. Innocent's nine-month scandal. The Sicilian's surprise love-child
ISBN 978-963-540-379-0 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3863322]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
The last séance (magyar)
   Az utolsó szeánsz : természetfölötti novellák / Agatha Christie. - Budapest : Helikon, 2022. - 431, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-966-5 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés
820-322.4=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3876415]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2022.
Clarke, Amy Suiter
Girl, 11 (magyar)
   Megkésett igazság [elektronikus dok.] / Amy Suiter Clarke. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Varga Bálint. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-967-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3875317]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2022.
Claydon, Annie
Discovering Dr Riley (magyar)
   Az imádnivaló dr. Riley / Annie Claydon ; [... ford. Kis Z. Margit]. Túlélők / Alison Roberts ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 668-669.)
Egys. cím: Discovering Dr Riley. Her emergency knight
ISBN 978-963-540-352-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3863280]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2022.
Collins, Dani
The maid's Spanish secret (magyar)
   Északi fény / Dani Collins ; [... ford. Várnai Péter]. Lebilincselő szépség / Sarah Morgan ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 727-728.)
Egys. cím: The maid's Spanish secret. Million-dollar love-child
ISBN 978-963-540-365-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3863307]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2022.
Dr. Seuss (1904-1991)
How the Grinch stole Christmas (magyar)
   A Grincs / írta Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2021. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Tandori Dezső. - Megj. "Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt" címmel is
ISBN 978-963-437-789-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3876551]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2022.
Drake, Dianne
The nurse and the single dad (magyar)
   Ismerős a nevetésed / Dianne Drake ; [... ford. Szabó Júlia]. Gördeszkás doki / Amy Andrews ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 670-671.)
Egys. cím: The nurse and the single dad. An unexpected proposal
ISBN 978-963-540-367-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3863283]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2022.
Eco, Umberto (1932-2016)
Baudolino (magyar)
   Baudolino / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2022. - 629, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-405-4 kötött : 4999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3876384]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2022.
Foley, Lucy (1986-)
The hunting party (magyar)
   Vadászparti / Lucy Foley ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6122-32-2 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3876425]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2022.
Follett, Ken (1949-)
Never (magyar)
   Soha / Ken Follett ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 813 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-220-3 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3862893]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2022.
Gilmore, Jessica
A proposal from the crown prince (magyar)
   A herceg és a táncosnő / Jessica Gilmore ; [... ford. Kiss Klára]. Csak két éjszaka? / Jackie Ashenden ; [... ford. Kovács Ágnes]. A mogorva skót / Ella Hayes ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 107.)
Egys. cím: A proposal from the crown prince. Demanding his hidden heir. Her brooding Scottish heir
ISBN 978-963-540-354-7 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3863319]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2022.
Grabowski, Andrzej (1947-)
Przygody skrzata Wiercipiętka (magyar)
   Sajtkukacka Manó kalandjai / Andrzej Grabowski ; ill. Anna és Lech Stefaniak ; ford. Cséby Géza. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2021. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-43-2 fűzött
lengyel irodalom - meseregény
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 3863623]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2022.
Hampton, Susanne
A baby to bind them (magyar)
   A legdrágább ajándék / Susanne Hampton ; [... ford. Scheer Katalin]. Babát karácsonyra / Caroline Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 672-673.)
Egys. cím: A baby to bind them. Christmas Eve baby
ISBN 978-963-540-381-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3863287]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2022.
Harper, Fiona (1968-)
English lord, ordinary lady (magyar)
   Ötórai tea / Fiona Harper ; [... ford. Farkas Judit]. Kölcsönkastély / Rebecca Winters ; [... ford. Simon András]. Esküvők évadja / Liz Fielding ; [... ford. Kajári Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 271 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 34.)
Egys. cím: English lord, ordinary lady. Cinderella on his doorstep. The bride's baby
ISBN 978-963-540-385-1 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3863317]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2022.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: The duke of Caladan (magyar)
   Dűne : Caladan hercege / Brian Herbert, Kevin J. Anderson ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-217-3 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862889]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Confess (magyar)
   Confess : vallomás / Colleen Hoover ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 340, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-242-8 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3876306]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Finding Cinderella (magyar)
   Finding Cinderella : helló, Hamupipőke! / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 157 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-370-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3876414]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Verity (magyar)
   Verity / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 310, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-790-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3876307]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2022.
Hůlová, Petra (1979-)
Zlodějka mýho táty (magyar)
   Apatolvaj / Petra Hůlová ; [műford. Barna Otilia]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 308, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-071-9 fűzött : 3990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3863387]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2022.
James, Silver
The cowboy's Christmas proposition (magyar)
   Szilveszteréjjel / Silver James ; [... ford. Kiss Klára]. Hóvihar a hegyen / Jennifer Faye ; [... ford. Kiss Klára]. Ránk borul az éjszaka / Karin Baine ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 55.)
Egys. cím: The cowboy's Christmas proposition. Snowbound with an heiress. Their mistletoe baby
ISBN 978-963-540-373-8 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3863339]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2022.
Jancsó Béla (1932-)
   Stürmische Zeiten : persönliche Episoden aus zwei Jahrhunderten, 1932-2021 / Béla Jancsó. - [Budapest] : Privatausg., 2021. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2742-2 fűzött
Erdély - német irodalom - memoár
830-94(498)
[AN 3863901]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2022.
Kaaberbøl, Lene (1960-)
Skammertegnet (magyar)
   Az amulett : [Igazlátó krónikák 2] / Lene Kaaberbøl ; [műford. Soós Anita]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 288, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-063-4 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3863413]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2022.
Keeland, Vi
The baller (magyar)
   Tiltott gyümölcs [elektronikus dok.] : Rivaldafény-sorozat, Cooper / Vi Keeland ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomt. formában megj. "Nagy játékos" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-270-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3875745]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2022.
Kulikov, Roman (1976-)
S.T.A.L.K.E.R. : Štyk (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : szurony / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; [műford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 432, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-037-5 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3863289]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2022.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
L'aiguille creuse (magyar)
   Arsène Lupin : az odvas tű titka / Maurice Leblanc ; [ford. Bittner Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 285, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Kivájt tű" címmel is
ISBN 978-963-566-180-0 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3862931]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2022.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Kalle Blomkvist och Rasmus (magyar)
   Kalle és Rasmus [elektronikus dok.] / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; Németh Gyula illusztrációival. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Móra, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-486-434-9
svéd irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3876293]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2022.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Ronja rövardotter (magyar)
   Ronja, a rabló lánya / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ilon Wikland illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 204, [1] p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A rabló lánya" címmel is
ISBN 978-963-603-099-5 fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-11-9715-0)
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3876692]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2022.
Mai Jia (1964-)
Feng sheng (magyar)
   A szél hangja [elektronikus dok.] / Mai Jia ; ford. Kiss Marcell. - Szöveg (epub : 8.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-883-3
kínai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.1-31=945.11
[AN 3875321]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2022.
Mallery, Susan (1958-)
Second chance girl (magyar)
   Másodszor nem hibázhatsz! / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 400 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-361-5 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3863365]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2022.
Marshall, Lynne
The reluctant fiancée (magyar)
   Vonakodó menyasszony / Lynne Marshall ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Az utolsó éjszaka / Sophie Pembroke ; [... ford. Harcsa Henrietta]. A macskás nő / Barbara Wallace ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 108.)
Egys. cím: The reluctant fiancée. Snowbound with the heir. A year with the millionaire next door
ISBN 978-963-540-369-1 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3863299]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2022.
Martine, Arkady
A memory called empire (magyar)
   Birodalomnak nevezett emlék / Arkady Martine ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 529 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-156-5 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3862933]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2022.
McCarthy, Cormac (1933-)
The crossing (magyar)
   Átkelés : Határvidék-trilógia II. / Cormac McCarthy ; [ford. Totth Benedek]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-769-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876534]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2022.
Metz, Melinda (1962-)
The secret life of Mac (magyar)
   Egy macska titkos élete / Melinda Metz ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, 2022. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-577-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3865157]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2022.
Miller, Madeline (1978-)
The song of Achilles (magyar)
   Akhilleusz dala / Madeline Miller ; [ford. Szigeti Judit ..., Tóth Bálint Péter ...]. - 4. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-642-1 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876426]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2022.
Milne, Nina
Hired girlfriend, pregnant fiancée? (magyar)
   Lánybúcsú, sok pezsgővel / Nina Milne ; [... ford. Várnai Péter]. Háborgó felszín / Elizabeth Power ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 725-726.)
Egys. cím: Hired girlfriend, pregnant fiancée?. Tamed by her husband
ISBN 978-963-540-350-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3863304]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2022.
Morgan, Sarah (1948-)
A night of no return (magyar)
   Hóesésből napsütésbe / Sarah Morgan ; [... ford. Bakay Dóra]. A vágy dallama / India Grey ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 737-738.)
Egys. cím: A night of no return. Mistress
ISBN 978-963-540-363-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 DIN : 38,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3863298]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2022.
Morgan, Sarah (1948-)
A wedding in December (magyar)
   Gyere hozzám karácsonykor! / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 416 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-359-2 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3863360]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2022.
Natsukawa Sōsuke (1978-)
Hon o mamorou to suru neko no hanashi (magyar)
   Rintaró és a könyvek útvesztője [elektronikus dok.] / Nacukava Szószuke ; ford. Mayer Ingrid. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170691. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-955-7
japán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.6-31=945.11
[AN 3875313]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2022. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-358-9 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3876421]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Frelseren (magyar)
   A megváltó / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2022. - 460, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-359-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3876423]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2022. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-269-8 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3876422]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2022.
Oates, Joyce Carol (1938-)
Jack of spades (magyar)
   Pikk bubi / Joyce Carol Oates ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2022. - 233 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 29.)
ISBN 978-963-504-580-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3876389]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2022.
Pammi, Tara
An innocent to tame the Italian (magyar)
   Elbűvölő támadó / Tara Pammi ; [... ford. Gaáli István]. Helyettes királyné / Amanda Cinelli ; [... ford. Vas Krisztina]. Kirakatjegyesség / Jules Bennett ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 27.)
Egys. cím: An innocent to tame the Italian. Claiming his replacement queen. Scandalous engagement
ISBN 978-963-540-356-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11
[AN 3863297]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2022.
Pembroke, Sophie
Slow dance with the best man (magyar)
   Hóban-fagyban szerelem / Sophie Pembroke ; [... ford. Bakay Dóra]. Karácsonyi meglepetés / Susanne James ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 739-740.)
Egys. cím: Slow dance with the best man. The playboy of Pengarroth Hall
ISBN 978-963-540-375-2 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 DIN : 38,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3863303]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2022.
Perks, Heidi (1973-)
The whispers (magyar)
   Ne szólj szám [elektronikus dok.] / Heidi Perks ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-198-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3875351]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2022.
Pfeijffer, Ilja Leonard (1968-)
Grand Hotel Europa (magyar)
   Grand Hotel Europa / Ilja Leonard Pfeijffer ; ford. Bérczes Tibor és Fenyves Miklós. - Budapest : Gondolat, 2021. - 540, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-132-2 fűzött : 5200,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3863210]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
   Lady Whistledown további megfigyelései / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 338, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-233-3 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3862924]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2022.
Ragnar Jónasson (1976-)
Dimma (magyar)
   Sötétség / Ragnar Jónasson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Animus, 2022. - 263 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-888-1 fűzött : 3290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3876684]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2022.
Roma hősök (angol)
   Roma heroes : five European dramas / [szerk. Marie-Josée Sheeks] ; [publ. by the] Women for the Future Association, Independent Theater Hungary. - Budapest : Women for the Future Assoc. : Independent Theater Hungary, 2021. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81775-2-8 kötött
világirodalom - dráma - antológia
82-2=20
[AN 3863836]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2022.
   Roma hősök : öt európai dráma / [szerk. Krasztev Péter] ; [közread. a] Nők a Jövőért Egyesület, Független Színház Magyarország. - Budapest : Nők a Jövőért Egyes. : Független Színház Magyarország, 2021. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81775-0-4 kötött
világirodalom - dráma - antológia
82-2=945.11
[AN 3863828]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2022.
Schuster, Gaby
Sissi - Kaiserin von Österreich (magyar)
   Sissi / Gaby Schuster ; [ford. Schleicher Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 3 db ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3876399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A sors kezében. - 284, [4] p.
ISBN 978-963-597-114-5 fűzött : 3299,- Ft
830-312.6=945.11
[AN 3876403] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A császár menyasszonya. - 269, [2] p.
ISBN 978-963-597-056-8 fűzött : 2999,- Ft
830-312.6=945.11
[AN 3876879] MARC

ANSEL
UTF-89685 /2022.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Merlin, und die furchtlosen Ritter (magyar)
   Merlin és bandája : lovagkor újratöltve / Frank Schwieger, Ramona Wultschner ; [ford. Veres Kata]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 225 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-599-190-7 fűzött : 4999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - lovag - udvari élet - középkor - monda - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 394.7(02.053.2) *** 398.221(4)
[AN 3876154]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2022.
Shepherd, Kandy
A diamond in her stocking (magyar)
   Esküvő karácsonykor / Kandy Shepherd ; [... ford. Scheer Katalin]. A lélek meséi / Fiona Hood-Stewart ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 729-730.)
Egys. cím: A diamond in her stocking. The Brazilian tycoon's mistress
ISBN 978-963-540-377-6 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3863308]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2022.
Stephens, Susan (1949-)
A taste of the untamed (magyar)
   A kísértés íze / Susan Stephens ; [... ford. Scheer Katalin]. Remény és megbocsátás / Helen Brooks ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 735-736.)
Egys. cím: A taste of the untamed. Ruthless tycoon, innocent wife
ISBN 978-963-540-348-6 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 DIN : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3863296]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2022.
Stone, Leia
Fallen Academy : year one (magyar)
   Fallen Academy : Bukottak Akadémiája 1. : első év / Leia Stone ; [ford. Lankovits Bernadett]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 306, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-711-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3876413]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2022.
Stridsberg, Sara (1972-)
Drömfakulteten (magyar)
   Álmok sivataga : adalék a szexualitás elméletéhez / Sara Stridsberg ; [műford. Teplán Ágnes]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 345, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-055-9 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3863309]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2022.
Strukul, Matteo (1973-)
I Medici (magyar)
   Mediciek / Matteo Strukul ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - [Budapest] : Gabo, [2020]-. - 22 cm
Medici-ház
olasz irodalom - családtörténet - reneszánsz - történelmi regény
850-311.6=945.11 *** 929.52(45)Medici(0:82-31)
[AN 3842164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Egy dinasztia királynéja : Medici Katalin. - cop. 2021. - 377, [4] p.
ISBN 978-963-566-219-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3862891] MARC

ANSEL
UTF-89691 /2022.
Taylor, Jodi
What could possibly go wrong? (magyar)
   Mi baj történhet? : [St. Mary-krónikák 6] / Jodi Taylor ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 350, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-9866-13-3
Fűzött : 3790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-551-043-6)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3863333]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2022.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The book of lost tales (magyar)
   Elveszett mesék könyve / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versbetéteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - Budapest : Helikon, 2022. - 2 db : ill. ; 20 cm
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3876518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 459, [2] p. - (Középfölde históriája ; 1.)
ISBN 978-963-479-949-8 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3876521] MARC

ANSEL
UTF-8


   . - 567, [2] p. - (Középfölde históriája ; 2.)
ISBN 978-963-479-950-4 fűzött : 4499,- Ft
[AN 3876524] MARC

ANSEL
UTF-89693 /2022.
Whitney G. (1988-)
Two weeks notice (magyar)
   Two weeks notice : felmondólevél / Whitney G. ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 293 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-746-3 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3876408]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2022.
Wiggs, Susan (1958-)
The St. James affair (magyar)
   Az ünnep varázsa / Susan Wiggs ; [... ford. Ebert Emese]. Kis karácsony, nagy szerelem / Sarah Morgan ; [... ford. Vízvári Rita]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 288 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: The St. James affair. Italian doctor, sleigh-bell bride
ISBN 978-963-540-399-8 fűzött : 3890,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3863364]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2022.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The pothunters and other school stories (magyar)
   Diákélet St. Austinban / P. G. Wodehouse ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Cicero, cop. 2021. - 361 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-155-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3862918]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9696 /2022.
Agócs Károly (1949-)
   A remekmű : bölcseleti-misztikus próza : példázatok és miniatúrák / Agócs Károly. - Budapest : Napkút K., 2022. - 205, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6409-39-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3875560]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2022.
Albert Tímea (1985-)
   Melléd szántak / Albert Tímea. - [Hódmezővásárhely] : [Magánkiad.], [2020]. - 297, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8277-6 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3863257]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2022.
Andró-Vaskó Sándor
   Megakarokhalni : [punk novellák, történetek, publicisztikák!] / Andró-Vaskó Sándor. - [Harka] : [Magánkiad.], [2021]. - 182 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2475-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - punkzene - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 78.067.26.036.7(439)(0:82-94)
[AN 3862915]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2022.
   Angyalmese : irodalmi szöveggyűjtemény 3-4. évfolyam / [szerk. Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt] ; [ill. Sásdi Laura és Séllei Nóra Valéria]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 239 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-451-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3863231]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2022.
Anthony, Erica
   Válassz engem / Erica Anthony. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 502 p. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-6373-17-5 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3863288]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2022.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Manók, tündérek és egyéb csodalények : verses-mesekönyv kicsiknek és nagyoknak / Aranyosi Ervin ; ill. Hartman Judit és Hartman Anikó. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2021. - 95, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6389-00-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3863023]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2022.
Bajnóczi Piroska (1982-)
   Gömbirodalom : [bimbózó nappal érik a gyümölcs] / Bajnóczi Piroska ; [... graf. Szakács Nóra]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6296-82-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863767]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2022.
Bajnóczi Piroska (1982-)
   Gömbirodalom : [téli mesék] / Bajnóczi Piroska ; [Dévényi Diána illusztrációival]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3174-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863395]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2022.
Balassa Olivia
   Sirálytoll / Balassa Olivia ; ... ford. Balassa Bence. - [Lőrinci] : [Magánkiad.], [2021]. - 86 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-2476-6 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3863014]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2022.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3875553]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2022.
Balla Sándor Attila (1947-)
   Öt-lett / Balla Sándor Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-61-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3863877]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2022.
Bán Szabó Laura
   Drága bátyám / Bán Szabó Laura. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-83-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3863763]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Maszat űrhajózik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-587-257-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3876683]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Sári születésnapja / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-587-258-9 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3876681]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2022.
Berkeiné T. Petra
   Különleges barátok : Dani története / [írta Berkeiné T. Petra] ; [rajz. Demeter Bella]. - [S.l.] : Berkei K., [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5904-38-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - hátrányos helyzetű - empátia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 376 *** 316.647.2(0:82-34)
[AN 3863013]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2022.
Berkeiné T. Petra
   Különleges barátok : Olívia karácsonya / [írta Berkeiné T. Petra] ; [rajz. Demeter Bella]. - [S.l.] : Berkei K., [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5904-41-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - hátrányos helyzetű - empátia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 316.647.2(0:82-34) *** 376
[AN 3863011]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2022.
Bihary Péter (1973-)
   A veszett kutya [elektronikus dok.] / Bihary Péter. - Jav. kiad. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-288-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3876291]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2022.
Blažekné Benik Mária
   Az őzike és barátai / Blažekné Benik Mária ; ill. Tímár Nikolett ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2022. - [43] p. : ill., színes ; 21x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6270-34-4 kötött : 4000,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3863154]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2022.
Bodnár István (1943-)
   A Tiszától a tengerig / Bodnár István. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2021. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-64-2 fűzött
Magyarország - Európa - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439 *** 908.4
[AN 3863876]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2022.
Borka Zsuzsanna
   Csipkerózsika és más tündérmesék / Borka Zsuzsanna ; Grimm ... nyomán ; [... graf. Somogyi-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6296-86-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3863953]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2022.
   Budai novellák / [szerk. Czinki Ferenc, Springer Márton és Vitáris Iván]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 75 p. : ill. részben színes ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-278-678-0 kötött : 3495,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - antológia
894.511-192 *** 894.511-822
[AN 3863015]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2022.
Császár Eszti
   A lélek tánca : spirituális történetek szerelemről, hivatásról, az élet értelméről / Császár Eszti. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2347-9 kötött
magyar irodalom - ezoterika - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14 *** 133.25(0:82-32) *** 133.25(0:82-14)
[AN 3856586]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2022.
   A csend születése : antológia / [... szerk. Bakos József] ; [graf. Zombori Mónika]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-84-9 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3863775]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2022.
Csoma Gabriella
   Elrendelt házasság / Csoma Gabriella. - [Dömsöd] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2878-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3863401]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2022.
Csonka Rózsa
   Rozka és Vadóc, no meg Kucor, a felfedezők / írta és rajz. Csonka Rózsa. - [Budapest] : Csonka R. E., 2021. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3551-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863546]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2022.
Cure, John (1977-)
   Hamu [elektronikus dok.] / John Cure. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-114-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3876254]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2022.
Czigány György (1931-)
   Kilencven : válogatott versek / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-966-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863367]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2022.
Darvas Petra
   Ikrek mágiája : Hópelyhek májusban I. / Darvas Petra. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-11-2 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3863441]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2022.
Dézsi Csaba András (1962-)
   Gerzson és Panka kalandjai a dzsungelben / Dézsi Csaba András ; [ill. Kustán Roland]. - Győr : Heart Care Kft., 2021. - 91 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-3212-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863026]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2022.
   El nem mondott történetek [elektronikus dok.] : 3 novella. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Tart.: Toszkán napnyugta / Anne L. Green. Hofburg szörnyei / R. Kelényi Angelika. A napfény érintése / Baráth Viktória. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-278-7
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-322.5
[AN 3876284]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2022.
Evans, Ebony
   Lizi / Ebony Evans. - [Vác] : Szerző, [2021]. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3402-4 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3863582]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   Az Anna-bál szerelmesei [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-963-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3875339]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2022.
Fábri Ferenc
   Orbán talpa alatt : [olvasói levelek, újságjegyzetek, 2019-2021] / Fábri Ferenc. - Budapest : Új Helikon Bt., 2022. - 182 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-81553-7-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - olvasói levél - 21. század
894.511-92 *** 323(439)"201/202"(0:82-92)
[AN 3863264]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2022.
Faludi Julianna
   Faltól falig : regény / Faludi Julianna. - Budapest : Kalligram, 2021. - 269, [2] p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-468-262-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863041]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 354, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-777-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876532]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2022.
Fenákel Judit (1936-2022)
   Patchwork : Fenákel Judit novellái, Gergely Ágnes versei. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2021. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5480-76-8 fűzött : 2440,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3863421]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2022.
Ferentz Anna-Kata (1995-)
   Nyúlcipő / Ferentz Anna-Kata. - Budapest : FISZ, 2021. - 56, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 114.)
ISBN 978-615-5729-68-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863114]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2022.
Fróna Zsófia
   A fegyverforgató : fegyverek háza / Fróna Zsófia. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-42-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3863262]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2022.
Fülöp Valentina
   Túl sokat álmodtam / Fülöp Valentina. - Hédervár : Tarandus, cop. 2021. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-64-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863526]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2022.
Füst Milán (1888-1967)
   A feleségem története : Störr kapitány feljegyzései / Füst Milán ; [a szöveget Zsoldos Sándor gond.] ; [közread. a] Füst Milán Fordítói Alapítvány. - Budapest : Füst M. Fordítói Alapítvány, 2022. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82085-1-2 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876863]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2022.
Gecsei Ádám
   Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt 2 / Gecsei Ádám és Gondár Flóra ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - [Mosonmagyaróvár] : Gecsei Á., 2021. - [67] p. : ill., színes ; 23x23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-3151-1 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863035]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2022.
Gehl Gusztáv
   Színpadi játékok : ötödik kötet / Gehl Gusztáv. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2021. - 182 p. ; 21 cm
Tart.: A Föld dialektikájaÞ; Az utolsó dobásÞ; FolytatásÞ; A bolond
ISBN 978-615-81655-1-8 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3863405]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2022.
Grand, Maddie
   Gyöngyöm / Maddie Grand. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-98-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863263]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2022.
Györe Ibolya
   A csend hangjai / Györe Ibolya. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6296-89-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3863779]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2022.
Győri Nagy Attila
   Szabálytalan / Győri Nagy Attila. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-94-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863409]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2022.
Halmai Tamás (1975-)
   Jáde és kavics [elektronikus dok.] : Tao-tö-king-átirat Tőkei Ferenc prózafordítása alapján / Halmai Tamás. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Orpheusz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-58-4
taoizmus - magyar irodalom - filozófia - vers - elektronikus dokumentum
894.511-96 *** 894.511-14 *** 299.513.82
[AN 3875743]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2022.
Halmos G. Ella (1944-)
   Késői gondolatok / Halmos G. Ella. - Izsófalva : Szerző, 2021. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3178-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863414]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2022.
Handó Péter (1961-)
   A játékot egyszer / Handó Péter. - Sóshartyán : Handó P., 2022. - 123, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3824-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863438]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2022.
Hard, Steve
   Annie : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2021. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3318-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863424]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2022.
Hauberl Emőke
   A lélekfogoly : fizikai testbe zárt létezésünk sikolytó fájdalma / Hauberl Emőke. - [Sukoró] : [Hauberl E.], [2021]. - 97 p. ; 21 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-01-3217-4)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3863456]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2022.
Hegedűs Gitta (1893-1986)
   Osztogatók, Csipkerózsa álma és más írások / Hegedűs Gitta ; [szerk. Velkey Péter]. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., 2021. - 108 p. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-41-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3863636]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2022.
Horváth-Tóth Éva (1984-)
   Pársorosok / Horváth-Tóth Éva ; [graf. Horváth Zoltán]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2021. - 91 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-6296-93-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863392]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2022.
Jakab Ibolya (1955-)
   A lélek virágai / Jakab Ibolya Shanti. - [Győr] : Jakab I., [2021]. - 53, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-2687-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3862954]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-900-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3876689]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2022.
Juhász Márió (1992-)
   A konyhában meg Elmore James szól / Juhász Márió. - Budapest : FISZ, 2021. - 55 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 112.)
ISBN 978-615-5729-58-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863115]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2022.
Juhos Viktor (1967-)
   Az igazság : [verseskötet] / Juhos Viktor. - Pápa : Szerző : Kék-Fehér Kvk., 2021. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81984-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3862949]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2022.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Sárkánytörvény : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 203 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-599-188-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876155]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2022.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   A Százfok-öböl réme : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Bertóthy Ágnes rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 301 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-599-189-1 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876156]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2022.
Kányádi Sándor (1929-2018)
   Világgá ment a nyár / Kányádi Sándor ; [a verseket vál. és a kötetet szerk. Miklya Zsolt] ; [Bogdán Viki rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 77, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-603-096-4 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2)(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3876153]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2022.
   Karácsonyi pillanatok : kortárs írók, költők antológiája, 2021 / [szerk. Baranyai Attila] ; [közread. a] VPM. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2021. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88392-2-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3862956]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2022.
Karátson Endre (1933-)
   Más szóval : tanulmányok, esszék, interjúk / Karátson Endre. - Budapest : Kalligram, 2021. - 230, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-230-1 fűzött : 3500,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - irodalomesztétika - esszé
894.511-4(44) *** 82.01
[AN 3863069]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2022.
Katona Ágota (1989-)
   Kezdetben, mégis vihar / Katona Ágota. - Budapest : FISZ, 2021. - 64, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 110.)
ISBN 978-615-5729-61-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863116]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2022.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József. - Piliscsév : Műszaki Kvk., [2022], cop. 2009. - 155 p. ; 20 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 3.)
ISBN 978-963-9933-10-1 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3875962]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2022.
Kelecsényi László (1947-)
   Merre vagytok? / Kelecsényi László. - Budapest : Gondolat, 2021. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-175-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3863106]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2022.
Kertész Erzsi (1975-)
   Helló, felség! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 83, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-76-0 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876160]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2022.
Kiss Antal (1969-)
   XII : [válogatott esszék, tanulmányok, publicisztikák, politikai elemzések, nyílt levelek, nekrológok, interjúk] / #kissantal. - Budapest : Váltópont Nonprofit Kft., 2021. - 349 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3875-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3863625]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2022.
Kiss Janka
   Új élet kezdődik Dublinban / Kiss Janka. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3022-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863258]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2022.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Szlalom : versek / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Kalligram, 2021. - 148, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-265-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863104]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2022.
Kohi Habib (1988-)
   Felnőtt mesék : [novellás kötet] / Kohi Habib. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-95-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3863398]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2022.
Kopácsi Krisztina
   Sötét gondolatok / Kopácsi Krisztina. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-26-7 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3863433]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2022.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-571-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3876690]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2022.
Kőszegi Lajos (1956-)
   Emlékkönyv = Memorybook / Kőszegi Lajos ; [transl. by Beáta Anna Palásthy]. - Veszprém : Medium, 2021. - 127, 128 p. ; 19 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-01-3499-4 fűzött
magyar irodalom - filozófia - esszé - kétnyelvű dokumentum
894.511-4.02=20 *** 1
[AN 3863645]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2022.
Kőszegi Lajos (1956-)
   Florilegium : naplótöredékek lányomnak / Kőszegi Lajos. - Veszprém : Medium, 2021. - 251, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3431-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3863555]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2022.
Kothenc Mária
   Mesebusz / Kothenc Mária ; [graf. Nagy Mercédesz és Nagy Nóra]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6296-97-9 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863404]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2022.
Kovács Gréta
   Pávatoll : [versek és hangos gondolatok] / Kovács Gréta ; [ill. ... Mészáros Dzsenifer]. - Miskolc : Magánkiad., 2021. - 147, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1799-7 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863595]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2022.
Kövi Szabolcs (1972-)
   Az ihletuniverzum / Kövi Szabolcs. - [Balatonalmádi] : Kövi Sz., [2018]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Elysium. - 2021. - 203, [3] p.
ISBN 978-615-01-3715-5 fűzött
[AN 3863581] MARC

ANSEL
UTF-89772 /2022.
Krepsz János
   Sárga törpénk szűrt fénye / Krepsz János. - [Kiskunfélegyháza] : Szerző, 2021. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2594-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863449]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2022.
Kun Magdolna
   Szeretet : versek / Kun Magdolna. - [Jászfényszaru] : Magánkiad., cop. 2021. - 312 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2489-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863892]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2022.
Lackfi János (1971-)
   #Jóéjtpuszi [elektronikus dok.] / Lackfi János. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 2.7 MB) (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Harmat, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-288-652-7 (epub)
ISBN 978-963-288-653-4 (mobi)
ISBN 978-963-288-651-0 (pdf)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3875713]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2022.
Land, Chris
   Lélekvesztő II / Chris Land. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-06-8 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3863346]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2022.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A legkisebb boszorkány / Lázár Ervin ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-941-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876550]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2022.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-627-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876549]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2022.
   Lélekmorzsák : szép szavak birodalma : csoportversek / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 440 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-00-4 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3863497]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2022.
Lövétei Lázár László (1972-)
   Feketemunka : egy hónap : versek / Lövétei Lázár László. - Budapest : Kalligram, 2021. - 114, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-243-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863225]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2022.
Ludvig Dóra
   Mélypont / Ludvig Dóra. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-81-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863430]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2022.
Lukács Flóra (1994-)
   Egy sanghaji hotel teraszán / Lukács Flóra. - Budapest : FISZ, 2021. - 51, [2] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 111.)
ISBN 978-615-5729-59-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863113]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2022.
Makáry Sebestyén (1992-)
   Delta / Makáry Sebestyén. - Budapest : FISZ, 2021. - 85, [4] p : ill., részben színes ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 113.)
ISBN 978-615-5729-60-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863118]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2022.
Márton László (1959-)
   Bátor Csikó : drámák / Márton László. - Budapest : Kalligram, 2021. - 294, [1] p. ; 22 cm
Tart.: Démosthenés, avagy Az athéni állam bukásaÞ; Bátor CsikóÞ; A római hullazsinat
ISBN 978-963-468-234-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3863137]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2022.
Mátyás Mónika
   Pataki Sára naplója / Mátyás Mónika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-98-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3856184]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2022.
Mester Pál (1899-1992)
   Pacsirta dal : Mester Pál versei / [ill. ... Balázs Ildikó]. - Budapest : Inform, 2021. - 333 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-48-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863599]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2022.
Mesterházy Balázs (1974-)
   Penészes isten : verses regény / Mesterházy Balázs ; [ill. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Kalligram, 2021. - 187, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-266-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3863055]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Barni titkos barátai / Mészöly Ágnes ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 77, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-134-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863130]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2022.
Mezei Gábor (1982-)
   Száraztenger / Mezei Gábor. - Budapest : Kalligram, 2021. - 74, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-263-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863065]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2022.
Miller, Marilyn
   Hozzád láncolva : Birtoklás 1 / Marilyn Miller. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-434-7 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3876259]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Honlap-sztori : internetregény, papíron / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87217-7-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863373]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Szentendrei kvartett : regénytetralógia / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 397 p. ; 21 cm
Tart.: London, PomázÞ; Az utolsó szentendrei szerbÞ; A szulejmanováci csataÞ; Honlap-sztori
ISBN 978-963-87217-5-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863159]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Szentendrei regula : szabad- és énekelhető versek / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 94, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81842-1-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863372]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   A szulejmanováci csata : háborús-fantasztikus regény / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87217-6-1 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3863156]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Trükkregény : önmegvalósító mű / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87217-8-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863370]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2022.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Valaki más : buli- és művésznovellák / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81842-0-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3863369]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2022.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   A halhatatlanság vesszőkosarai [elektronikus dok.] : 33 kispróza / Mirtse Zsuzsa. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-66-9
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3876272]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2022.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 32. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 307, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-796-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876691]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2022.
Müller, Renáta W.
   7 év után / Renáta W. Müller. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 648 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-82-1 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(494)
[AN 3863284]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2022.
   Muzsikál a lélek, 2021 : irodalmi antológia / [... szerk. Rátz Ottó] ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány ...]. - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány : Kék-Fehér Kvk., 2021. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81144-9-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3862926]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2022.
Nádas Péter (1942-)
   Emlékiratok könyve / Nádas Péter. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 671, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-269-5 fűzött : 6999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876537]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2022.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Egy igaz arany ember : Jókai Mór és családja / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Nagy L.-né Bereczki M., 2022. - 163 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-615-01-3463-5 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - századforduló - életrajz - verses epika
894.511-13 *** 894.511(092)Jókai_M.(0:82-13)
[AN 3863465]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2022.
Nagy Péter
   Énidők : történetek az év minden napjára : tavasz / Nagy Péter. - Szombathely : B.K.L. K., 2021. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5725-26-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3862922]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2022.
Nala, B. B. (1978-)
   A napsugár és a szitakötő : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3039-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863403]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2022.
Németh Balázs
   Az élet alkonya / Németh Balázs. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-87-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3863759]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2022.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? : [én mondom a tutit!] / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 185, [4] p. : ill. ; 20 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-486-498-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3876507]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2022.
Orbán Gréta
   Végtelen gondolatok darabjai / Orbán Gréta. - [Nemesgulács] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3093-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863418]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2022.
Ország-Kónya Júlia
   Sára mesék / írta Ország-Kónya Júlia ; rajz. Monos Ágnes. - [Ajka] : [Magánkiad.], [2021]. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3244-0 kötött
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3863519]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2022.
   Az Országút antológiája '20-'21 : [versek, prózák, esszék] / [vál. és szerk. Király Farkas, Rónai Balázs Zoltán]. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2022. - 421 p. ; 21 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-615-5227-27-1 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3863162]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2022.
Papp Olivér (1975-)
   Álmok boltja / Papp Olivér. - 2. átd. kiad. - Budapest : Fekete Hegy K., 2022. - 175, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4161-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876375]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2022.
Pappné Győri Anna (1960-)
   Tudom ki vagy : versantológia / Pappné Győri Anna. - Álmosd : Magánkiad., 2021. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4112-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863576]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2022.
Papp-Zakor Ilka (1989-)
   Majd ha fagy : regény / Papp-Zakor Ilka. - Budapest : Kalligram, 2021. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-247-9 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3863054]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2022.
Parti Nagy Zsolt
   A lényeg.. / Parti Nagy Zsolt. - [Solt] : [Magánkiad.], 2021. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2705-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863938]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2022.
Pátkai Tivadar (1947-)
   Nagyothalló angyal : novellafüzér / Pátkai Tivadar. - Győr : AmbrooBook, 2021. - 215 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5379-34-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3862952]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2022.
Perhaps, Alex
   Sziget a horizonton / Alex Perhaps ; [ill. Kovács Csaba]. - Szeged : Pup A., 2021. - 295, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3816-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863260]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2022.
Piros Vera (1971-)
   Eltévesztettem, drágám : egy házasság anatómiája / Piros Vera. - Budapest : Kalligram, 2021. - 164, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-224-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3863097]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2022.
Pusztay János (1948-)
   Publicus Covidius nasso(l) Tom(a)iban / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 106 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5753-86-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864036]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2022.
Radics Renáta (1988-)
   Emlékeim kertjében : válogatás verseimből, 2012-2020 / Radics Renáta. - [Tóalmás] : [Radics R.], cop. 2021. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0596-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863434]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 1.9 MB) (pdf : 972 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-137-9 (epub)
ISBN 978-963-453-732-8 (pdf)
 (hibás ISBN 978-963-387-138-6)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875075]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 753 KB) (mobi : 1.8 MB) (pdf : 935 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170649. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-199-7 (epub)
ISBN 978-963-453-733-5 (pdf)
 (hibás ISBN 978-963-387-200-0)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875040]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170650. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-78-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875043]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 728 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-79-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875059]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170652. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-80-7
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875061]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 963 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-81-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3875072]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2022.
Richterné Csornai Gabriella
   Pufi, a törpesün kalandjai : vidám, szórakoztató történet egy afrikai törpesün mindennapjairól - a süni szemszögéből elmesélve / Richterné Csornai Gabriella ; [ill. ... Kóródi Tamás]. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2250-2 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3863753]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2022.
Ripka Jánosné Stadler Gizella (1922-2017)
   Verseim / Ripka Jánosné Stadler Gizella. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 282 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3379-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863594]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2022.
Rózsa Gitta
   Kódolt üzenetek Therion-alfáról : Áttűnő világok 1. rész / Gitte Rose. - Átd. kiad. - [Balassagyarmat] : Rózsa G., 2022. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5147-2 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3876868]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2022.
Schöpflin Aladár (1872-1950)
   A pirosruhás nő [elektronikus dok.] / Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 5.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170740. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Elsőként a Nyugat hasábjain jelent meg nyomtatott formában 1919-ben
ISBN 978-963-559-408-5 (epub)
ISBN 978-963-559-409-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3875690]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2022.
Schöpflin Aladár (1872-1950)
   Vihar az akváriumban [elektronikus dok.] / Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1939
ISBN 978-963-559-406-1 (epub)
ISBN 978-963-559-407-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3875747]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2022.
Sinkó Melinda (1977-)
   Epeköveim / Sinkó Melinda. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-01-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863498]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2022.
Sky, Zaryntia B.
   Elkerülhetetlenül / Zaryntia B. Sky. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-95-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863286]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2022.
Szabó Antal (1943-)
   A homokkerttől az ENSZ palotáig : [Dr. Szabó Antal mérnök és ENSZ regionális tanácsos emlékiratai]. - Budapest : Magánkiad. ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, 2021. - 230 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3356-0 fűzött
Szabó Antal (1943-)
Magyarország - magyar irodalom - mérnök - diplomata - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 327(439)(092)Szabó_A.(0:82-94 *** 62(439)(092)Szabó_A.(0:82-94)
[AN 3863474]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2022.
Szabó Gézáné (1947-)
   Bízzál az Úrban, aki csodát tehet, ki egy életen át kézen fogva vezet! / Szabó Gézáné. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2021. - 68, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3876-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3862902]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2022.
Szabó Katalin Zsófia (1990-)
Ízig-vérig Kolozsvár (román)
   Cluj-Napoca până la sânge / Szabo Katalin-Zsofia. - [Elek] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 106 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - kisregény - fordítás
894.511-31=590
[AN 3863842]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2022.
   Szerelmes szavak : antológia / [szöveget gond. Városi Emese]. - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2022. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5752-59-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3863691]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2022.
Szíki Károly (1954-)
   Az elsáncolt falu II : Tiszaföldvár 1956 / Szíki Károly. - [Eger] : [Magánkiad.], 2021. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80550-4-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3863984]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2022.
Szöllősi Dávid (1942-)
   Csak rímszerész vagyok.. : Szöllősi Dávid válogatott versei. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 401 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-88-7 kötött : 3390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863772]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2022.
Szvák Gyula (1953-)
   A goy guy's kosher stories / Iván Kvász ; [transl. by Anna Bentley]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 134, [1] p. : ill. ; 17 cm
A ford. a "Tréflidolog" és "Tréflidolog 2" c. kiad. alapján kész. - Ill. Henter Csaba
ISBN 978-963-556-150-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella - fordítás
894.511-32=20 *** 894.511-43=20
[AN 3863312]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2022.
Tatár Sándor (1962-)
   Hálaadás : versek / Tatár Sándor. - Budapest : Kalligram, 2021. - 115, [5] p. ; 20 cm
A főcímben az "á" betű "aa"-val jelölve
ISBN 978-963-468-261-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863094]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Híd : regény / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 446, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-214-7 kötött : 5475,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3875544]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Pest : regény / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 332, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-272-7 kötött : 4975,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3875546]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2022.
Tihon Ágnes Lalita
   Magocska, az élet csírája / Tihon Ágnes Lalita. - [Tata] : Szerző, [2020]. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0000-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3863522]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2022.
Tóth Dóra (1972-)
   A hiszékeny farkas : mesés olvasókönyv / [írta és szerk. Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-231-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - olvasókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 372.41
[AN 3863093]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2022.
Tóth Judit, É (1994-)
   Bőréhség / É. Tóth Judit ; [... ill. Kaprinyák Dóra ...]. - [Szeghalom] : [Tóth J.], 2021. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1611-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3863127]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2022.
Tóth Krisztina (1967-)
   Legyünk barátok! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-403-732-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876161]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2022.
Tóth Zoltán (1972-)
   Zuhanás / Tóth Zoltán ; [képeket kész. Tóth Adrienn és Tóth Zoltán]. - Nagybalog ; [Kazincbarcika] : [Magánkiad.], 2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2603-6 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3863752]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2022.
Tőzsér Árpád (1935-)
   Suttogások sötétben : új versek és versesszék, 2019-2021 / Tőzsér Árpád. - Budapest : Kortárs, 2021. - 75 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-107-8 fűzött : 2500,- Ft
Felvidék - magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3863538]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2022.
Trauzál Andrea
   Egyszervolt pillanat : novellák / Trauzál Andrea. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-91-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3855794]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2022.
Tylor, Chris K.
   Azt_hitted.me / Chris K. Taylor ; [... a rajzokat ... kész. Chounramany Sengnirane]. - Szeged : Szabó K., 2021. - 250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0448-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863400]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2022.
   Válaszutak : novelláskötet / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-09-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3863501]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2022.
Velencei Rita
   Tiramisu : lánykérés meg egyéb finomságok / Velencei Rita. - [Székesfehérvár] : Szolker Bt., cop. 2021. - 297, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80600-7-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3863444]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2022.
Vesztergom Andrea (1977-)
   Árnyalhatóan, őrizetlenül / Vesztergom Andrea ; [... illusztrációit Németh Márta ... kész.]. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2021. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81211-9-4 fűzött : 1977,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3862900]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2022.
Zubály Bertalan (1961-)
   Ajakról Záhonyon át Bécsig / Zubály Bertalan ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány ...]. - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány : Kék-Fehér Kvk., 2021. - 177 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81874-2-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3862928]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9853 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-587-256-5 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3876682]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2022.
   A sportnap megmentése : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, 2022. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 4.)
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-974-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3863099]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9855 /2022.
Vörös Panni, P.
   Initium : a kezdet peremén 1. / P. Vörös Panni. - [Fót] : Szerző, cop. 2020. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0009-8 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3863275]
MARC

ANSEL
UTF-8