MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/10/28 12:26:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9856 /2022.
   30 éves a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, 1992-2021 / [szerk. Prokné Tirner Gyöngyi] ; [ford. Németh Szilvia] ; [kiad. Keresztury Dezső VMK]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK, 2021. - 109 p. : ill., főként színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: GébArt 30. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81320-2-2 fűzött
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep
Magyarország - Zalaegerszeg - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - 21. század
061.28(439-2Zalaegerszeg) *** 73/76(439)"199/201"
[AN 3865424]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2022.
Gyurátz Ferenc (1841-1925)
   A szabadkőmívességről / Gyurátz Ferenc ; szerk., az előszót írta, a jegyzeteket kieg. és az irodalomjegyzéket összeáll. Békés Márton. - Jav., bőv. kiad. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2022. - 127, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-127.
ISBN 978-615-5145-56-8 ötött : 2380,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 3877554]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2022.
   Kapos ART 30 : Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 30 éves jubileumi kiállítása : Együd Árpád Kulturális Központ Vaszary Képtár, Kaposvár, 2021. június 17 - július 24. / [a kiállítást rend. ... Vörös András] ; [szerk. ... Halmos Klára, Csatos Dorottya]. - [Kaposvár] : Kapos ART Egyes., [2021]. - [157] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86656-7-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kaposvár) *** 73/76(439)"199/202"
[AN 3864257]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2022.
   Testkép : akt a kortárs magyar fotográfiában : [Kiscelli Múzeum, ... 2020. 04. 03 - 05. 31.] = Bodyscape : nude in contemporary Hungarian photography : [Kiscell Museum] / [kurátorok ... Somosi Rita, Szarka Klára] ; [kiad. a ... Kortárs Alkotók Fotóművészeti Egyesülete]. - [Budapest] : Kortárs Alkotók Fotóműv. Egyes., [2020]. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - akt - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020" *** 77.04(439)"201/202" *** 77.041.3
[AN 3866236]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9860 /2022.
   Információzz! De miért? : színes útmutató az információ és a könyvtárak használatához / Dömsödy Andrea [et al.] ; [ill. Pataki Marianna] ; [közread. a] Könyvtárostanárok Egyesülete. - Budapest : KTE, 2021. - 223 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 198-200.
ISBN 978-615-81914-1-8 fűzött
könyvtárhasználat - információkeresés
02 *** 025.4 *** 659.2
[AN 3865889]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2022.
Kápolnás Olivér
   Magyarországi magángyűjteményekben található mongol kéziratok és fanyomatos könyvek katalógusa / ... összeáll. Kápolnás Olivér. - Budapest : ELTE BTK Távol-keleti Int., 2021. - [6], 100 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Bibliotheca Buddhologica Budapestinensis, ISSN 2560-046X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81173-2-6 fűzött
Magyarország - kézirat - mongolok - magángyűjtemény - 19. század - 20. század - katalógus
091(=942)"18/19" *** 069.017(439) *** 017
[AN 3865325]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2022.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   Rovás és rovásírás / Sebestyén Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6385-36-9 fűzött : 3900,- Ft
rovásírás - magyarság - írástörténet
003.6(439) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3877600]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9863 /2022.
Gellér Ferencné (1944-)
   A debreceni újságírók emlékkönyve, 1843-2000 / szerk. Gellér Ferencné Keonch Hajnalka. - [Debrecen] : [Gellér F.-né], cop. 2021. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-243.
ISBN 978-615-01-3853-4 kötött
Debrecen - újságíró - sajtótörténet - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
070(439-2Debrecen)(092):030 *** 070(439-2Debrecen)"18/19"(092)
[AN 3864365]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9864 /2022.
Hunt, Emily
Engineering (magyar)
   Technika : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Emily Hunt] ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-085-7 fűzött : 2590,- Ft
tudománytörténet - technikatörténet - gyermekkönyv
001(100)(091)(02.053.2) *** 62(100)(091)(02.053.2)
[AN 3864221]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2022.
Sasvári Péter (1970-)
   A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei : tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról / Sasvári Péter, Urbanovics Anna. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 272 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-571-0 kötött
tudományos élet - tudománymetria - esettanulmány
001 *** 303.2
[AN 3865994]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2022.
   Egy Templeton-díjas lábnyomain : Jáki Szaniszló OSB emlékére rendezett konferencia tanulmánykötete / [szerk. Bognár Gergely] ; [a szöveget gond. Szabady Ágnes és Sárdi Márta]. - Győr : [Magánkiad.], 2021. - 116, [1] p. ; 21 cm
A konferenciát Győrött, 2019. dec. 10-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1812-3 fűzött
Jáki Szaniszló (1924-2009)
Egyesült Államok - szerzetes - bencések - teológus - tudós - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - tudománytörténet
001(73)(=945.11)(092)Jáki_Sz. *** 21(73)(=945.11)(092)Jáki_Sz. *** 271.1(73)(=945.11)(092)Jáki_Sz.
[AN 3864918]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9867 /2022.
   AGM : aktív szellemi módszer : I. szint : kézikönyv / [közread. a] Reiki Association International Magyarország. - Tahitótfalu : Fénykiadó, [2020]. - 43 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88290-5-4 fűzött
reiki
133.25 *** 615.89
[AN 3865126]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2022.
Benák Éva
   Csodák és hangok : [I. kötet] / írta Benák Éva. - 2. kiad. - [Mélykút] : [Magánkiad.], 2021. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3015-6 fűzött
látomás - memoár
133(0:82-94)
[AN 3864406]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 9 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 9 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - Budapest : Madal Bal, 2022. - 83 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-92-7 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3864534]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2022.
Crowley, Aleister (1875-1947)
Little essays toward truth (magyar)
   Kisesszék az igazság felé ; Nyolc előadás a yogáról / Aleister Crowley ; [ford. Tóth András, Virág László]. - Budapest : Persica, 2021. - 201 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: Little essays toward truth ; Eight lectures on yoga
ISBN 978-963-87833-9-4 fűzött
jóga - ezoterika
133.25 *** 294.527
[AN 3864193]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2022.
Hawkins, David R. (1927-2012)
The ego is not the real you (magyar)
   Az egód nem te vagy : bölcsesség az elmén túli önmegvalósítás eléréséhez / David R. Hawkins ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 169 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-507-289-7 kötött : 4490,- Ft
ezoterika - önismeret
133.25 *** 159.9
[AN 3865390]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2022.
Majthényi György (1885-1942)
   A kéz beszél : a gyakorlati chiromantia kézikönyve / Majthényi György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 193?
ISBN 978-615-6432-13-1 fűzött : 3500,- Ft
tenyérjóslás - hasonmás kiadás
133.6 *** 094/099.07
[AN 3877611]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2022.
Váradi Tibor (1975-)
   Szellemtudomány / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2021-. - ill. ; 21 cm
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3859261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A tudati lélek korának titkai. - 3. átd. utánny. - 2022. - 259 p.
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-86961-5-1 kötött : 3000,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3877681] MARC

ANSEL
UTF-89874 /2022.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - 4. kiad. - Eger : Viszlay A., cop. 2022. - 213 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 3990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3877724]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9875 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Salviamo il pianeta! (magyar)
   Mentsük meg a bolygót! / Richard Scarry ; [ford. Weltler Ildikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 45 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-486-972-6 fűzött : 1999,- Ft
környezetvédelem - környezeti tudatosság - gyermekkönyv - képeskönyv
504.06(02.053.2) *** 504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865014]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9876 /2022.
Dinosaur skeletons (magyar)
   Sötétben világító dinoszaurusz-csontvázak és más őslények / [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - [2], 48, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-833-4 kötött : 3999,- Ft
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 3865191]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2022.
Hárfás Zsolt
   A zöldebb Európáért : energiahatékonyság a klímavédelem tükrében / [szerző Hárfás Zsolt] ; [... kiad. a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Kaposvár] : SKIK, 2020. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8629-3 fűzött
éghajlatváltozás - környezetvédelem - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás
551.583 *** 504.06 *** 620.9
[AN 3866293]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2022.
Hayes, Susan
Catch a dinosaur! and other prehistoric beasts (magyar)
   Fogj egy dinoszauruszt! és más őslényeket / Susan Hayes ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-831-0 fűzött : 3499,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3865206]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2022.
Hayes, Susan
Catch a shark! and other prehistoric sea monsters (magyar)
   Fogj egy cápát! és más tengeri őslényeket / Susan Hayes ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-832-7 fűzött : 3499,- Ft
paleontológia - tengeri állat - gyermekkönyv
56(26)(02.053.2)
[AN 3865214]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9880 /2022.
Bagoly Ilona
   Mikrovilág : parányi élőlények nyomában / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - Átszerk. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-240-5 kötött
mikroorganizmus - rovar - kártevő - mikroszkópos vizsgálat - ifjúsági könyv
579(02.053.2) *** 595.7(02.053.2) *** 681.723(02.053.2)
[AN 3864975]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2022.
Bernáth István
   Magyarország állatvilága / Bernáth István. - 2. kiad. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-013-9 kötött
Magyarország - fauna
591.9(439)
[AN 3877049]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2022.
Braun, Christina
Raubkatzen (magyar)
   Macskafélék / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-698-6 kötött : 2470,- Ft
macskaféle - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 3866261]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2022.
   Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiája és a biológiai védekezés lehetőségei [elektronikus dok.] / Sipos György [et al.]. - Szöveg (pdf : 895 KB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171049. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-416-3
gomba - kártevő - erdővédelem - biológiai növényvédelem - elektronikus dokumentum
582.28 *** 630*4 *** 632.937
[AN 3877993]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2022.
Zimmer, Carl (1966-)
A planet of viruses (magyar)
   Vírusok világa / Carl Zimmer ; ford. Alföldy Bendegúz. - Budapest : Scolar, 2022. - 158, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-153.
ISBN 978-963-509-412-7 kötött : 3975,- Ft
vírus - vírusos betegség
578 *** 614.4 *** 616.98
[AN 3866302]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9885 /2022.
   AGM : aktív szellemi módszer : II. szint : kézikönyv / [közread. a] Reiki Association International Magyarország. - Tahitótfalu : Fénykiadó, [2020]. - 21 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88290-6-1 fűzött
reiki
615.89 *** 133.25
[AN 3865129]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2022.
Aiken, Mary
The cyber effect (magyar)
   Cybercsapda : hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? / Mary Aiken ; [ford. Török Csaba]. - Utánny. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2022. - 411 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-565-0 fűzött : 3900,- Ft
lélektan - magatartástudomány - szociálpszichológia - információs társadalom - digitális technika
159.9 *** 316.6 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3877550]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2022.
Baucsek Norbert (1975-)
   Életed kertje : így lehetsz boldog a NIWA-kör által / Baucsek Norbert. - [Nagykovácsi] : DR. EMKÁ Consulting Kft., cop. 2021. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3642-4 fűzött : 3360,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3865810]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2022.
Béres Edina (1974-)
   Maga ki?! : történetek születésről, életről, halálról : egy XXI. századi bába írásai / Béres Edina. - Budapest : Aromakeverékek, 2021. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80281-6-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - bába - 21. század - magyar irodalom - memoár
614.253.58(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3864197]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2022.
Bradford, David
Connect (magyar)
   Kapcsolat : hogyan építs kivételes kapcsolatot a családoddal, barátaiddal és kollégáiddal? / David Bradford, Carole Robin. - [Budapest] : Hórusz, cop. 2021. - 324 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-33-1 fűzött : 4990,- Ft
személyes kapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
613.865 *** 316.472.4 *** 159.923.2
[AN 3865816]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2022.
Choudhury, Bipasha
Human body (magyar)
   Az emberi test : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző Bipasha Choudhury] ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-083-3 fűzött : 2590,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3864218]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2022.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2022. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3876925]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2022.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva és Dippold Ádám]. - Budapest : Európa, 2022. - 243, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-554-9 fűzött : 3799,- Ft
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár
615.851.135 *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3877139]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2022.
Fung, Jason (1973-)
The obesity code (magyar)
   Az elhízás titka : megoldókulcs a sikeres fogyáshoz / Jason Fung ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-319.
ISBN 978-963-475-468-8 fűzött : 3999,- Ft
elhízás - fogyókúra - táplálkozástudomány
613.24/.25 *** 613.2
[AN 3877762]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2022.
   Az intrauterin növekedési retardáció fogalma és "ÉFT-szűrővizsgálati" módszerei / Berkő Péter [et al.]. - Miskolc : [s.n.], 2022. - 82 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-82.
Fűzött
terhesség - embrió - fejlődési rendellenesség - szűrővizsgálat - megelőzés
618.2-07 *** 618.33-007-07
[AN 3877734]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2022.
Katie, Byron (1942-)
A thousand names for joy (magyar)
   Az öröm ezer neve : élj harmóniában az élet dolgaival / Byron Katie ; [ford. Nagy Mátyás]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-183-8 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3865377]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2022.
Kocsis Gábor
   Beszélgetések a kutyámmal : [állati egyszerű megoldások bonyolult emberi problémákra] / Kocsis Gábor ; [graf. Plavecz Sára]. - [Budakeszi] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3487-1 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3865819]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2022.
Lipták Ildikó (1972-)
   Designgondolkodás az iskolában II : játékgyűjtemény : tanári kézikönyv : a játékgyűjtemény "A tanulók képesség-kibontakozásának elősegítése a köznevelési intézményekben" című képzési program keretében készült (EFOP-3.2.6-16-2016-00001) / szerzők Lipták Ildikó, Pais Panni, Csernátony Fanni ; [közread. a] Mome. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mome, 2020, cop. 2019. - 60, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. [61].
ISBN 978-615-5134-30-2 fűzött
gondolkodásfejlesztés - problémamegoldás - képességfejlesztés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
159.955(072) *** 167.7(072) *** 37.025(072) *** 371.382(072)
[AN 3865341]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2022.
   Magyar fiatalok a koronavírus-járvány idején : tanulmánykötet a Magyar ifjúság kutatás 2020 eredményeiről / szerk. Székely Levente. - Budapest ; [Veszprém] : Enigma 2001 K., 2021. - 277 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81136-3-2 kötött
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - vesztegzár - statisztikai adatközlés - 21. század
616.98(100)"202" *** 316.37-053.6/.8(439)"202"(083.41)
[AN 3864234]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2022.
Meyer, Joyce (1943-)
Strength for each day (magyar)
   Erőt minden napra : 365 rövid üzenet, hogy minden nap nagyszerű nap legyen / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - [455] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6017-30-7 fűzött : 4290,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3865556]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2022.
Middleton, Ant (1980-)
Zero negativity (magyar)
   Zéró negativitás : a pozitív gondolkodás hatalma / Ant Middleton ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-070-2 fűzött : 4490,- Ft
Nagy-Britannia - mentálhigiénia - életvezetés - siker - katona - különleges alakulat - memoár
613.865 *** 355(410)(092)(0:82-94)
[AN 3865438]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2022.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós ; [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vági Zoltán]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Bibliogr.: p. 345-354.
ISBN 978-963-14-3465-1 kötött : 4999,- Ft
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3877156]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2022.
Pais Panni (1979-)
   Designgondolkodás az iskolában I : módszergyűjtemény : tanári kézikönyv : a játékgyűjtemény "A tanulók képesség-kibontakozásának elősegítése a köznevelési intézményekben" című képzési program keretében készült (EFOP-3.2.6-16-2016-00001) / szerzők Pais Panni, Csernátony Fanni ; [közread. a] Mome. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mome, 2020, cop. 2019. - 68, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5134-29-6 fűzött
gondolkodásfejlesztés - közösségfejlesztés - csoportmunka - tanári segédkönyv
159.955(072) *** 316.45(072) *** 371.311.4(072)
[AN 3865342]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2022.
Pallag Andrea (1968-)
   Designgondolkodás az iskolában : problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a design módszerével - HEAD program : nevelési-oktatási program : a kiadvány az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú "A tanulók képesség-kibontakozásának elősegítése a köznevelési intézményekben" című projekt részeként jött létre / szerző Pallag Andrea ; [közread. a] Mome. - Utánny. - Budapest : Mome, 2020, cop. 2019. - 97 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5134-25-8 fűzött
gondolkodásfejlesztés - kreativitás - problémamegoldás - képességfejlesztés - vizuális nevelés
159.955 *** 159.928.238 *** 37.025 *** 167.7 *** 37.036
[AN 3865340]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2022.
Popper Péter (1933-2010)
   Lélekrágcsálók : válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból / [szerk. Gutman Bea]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-2-7 kötött : 3780,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3877764]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2022.
Sélénée, Marine
Connected fates, separate destinies (magyar)
   Összekapcsolt sorsok, különböző végzetek : szabaduljunk meg a megörökölt traumáktól a családállítás segítségével / Marine Sélénée ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-280-4 kötött : 5490,- Ft
családi háttér - lelki trauma - személyiségfejlesztés - pszichoterápia
615.851.6 *** 316.356.2 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3865435]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2022.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (44.) (2022) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XLIV. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2022. - 48 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2022. febr. 9-10-én rendezték. - Előadáskivonatokkal. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2022
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3865811]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2022.
Tolle, Eckhart (1948-)
A new earth (magyar)
   Új föld : ébredj rá életed céljára! / Eckhart Tolle ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-247-7 kötött : 5990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3864903]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2022.
Vizvári József (1952-)
   Egy ápolónő naplója! / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2022. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-07-0 fűzött
rákbetegség - napló
616-006(0:82-94)
[AN 3864955]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9909 /2022.
Gömze A. László (1950-2022)
   Applied materials science : compilation of selected scientific papers / László A. Gömze. - Igrici : Igrex Engineering Service Ltd., [2016]-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
anyagtudomány - alkalmazott tudomány - technológia
620.2 *** 62
[AN 3659785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2021. - 175 p.
ISBN 978-615-6071-03-3 fűzött
[AN 3864519] MARC

ANSEL
UTF-89910 /2022.
How technology works (magyar)
   Mindent a technológiáról. - [Budapest] : Bookline, cop. 2021. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Molnár Csaba
ISBN 978-963-433-870-3 kötött : 6299,- Ft
technikatörténet - tudománytörténet - ifjúsági könyv
62(100)(091)(02.053.2) *** 001(100)(091)(02.053.2)
[AN 3865292]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9911 /2022.
Kelly, James Floyd
Coding (magyar)
   Kódok : [mit szeretnél felfedezni?] : [érdekességek, csodálatos képek, kvízek] / [szerző James Floyd Kelly] ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 2732-3218)
ISBN 978-963-505-084-0 fűzött : 2590,- Ft
számítástechnika - gyermekkönyv
681.3(02.053.2)
[AN 3864220]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2022.
McBrien, Thomas
Minecraft : bite-size builds (magyar)
   Minecraft : érdekes építmények : több mint 20 izgalmas miniprojekt / [írta Thomas McBrien] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 93, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-835-8 kötött : 3599,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3865284]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2022.
   Vásárlói bizalom az illegális szerek online piacán / szerk. Kiss Tibor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 253, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-253. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-622-9 kötött
Magyarország - kábítószer-forgalmazás - internet - fogyasztói magatartás - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - statisztikai adatközlés - 21. század
681.3.004.14 *** 366.1(439) *** 316.37-057.87(439)"202"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"202"(083.41) *** 343.575(100)
[AN 3865998]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2022.
Yeo, Matt
100 % unofficial Among Us playbook (magyar)
   100 %-ig nem hivatalos Among Us útmutató / [írta Matt Yeo] ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-868-6 kötött : 2999,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3865166]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9915 /2022.
European Conference on Silicon and Silica Based Materials (2.) (2021) (Miskolc-Lillafüred)
   The 2nd European Conference on Silicon and Silica Based Materials and the 6th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : ec-siliconf2, ic-cmtp6 : Miskolc-Lillafüred ..., October 4-8, 2021 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., cop. 2021. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6071-02-6 fűzött
szilícium - konferencia-kiadvány
661.68 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3864522]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9916 /2022.
Sztankó Dániel
   EKÁER + BIREG : elmélet + gyakorlat / [szerző Sztankó Dániel]. - [Budapest] : Vezinfó, 2021. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-94-9 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3865997]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9917 /2022.
   A Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend története. - [Cegléd] : Cegléd és Vidéke Unghváry L. Borrend, 2020. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6205-1 kötött
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend
Cegléd - borászat - egyesület - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
663.2(439-2Cegléd)"199/202" *** 061.2(439-2Cegléd)(091)
[AN 3864240]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2022.
Chin, Lili
Doggie language (magyar)
   Kutyanyelv : ebtestbeszéd : [kutyakedvelők kalauza legjobb barátjuk megértéséhez] / írta és ill. Lili Chin ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 122, [6] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-505-080-2 kötött : 2490,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3864217]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2022.
Dohos László (1968-)
   Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - 4. átd. kiad. - [Makó] : Tóth Gy., 2022. - 118 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-06-8622-8 fűzött
méhészet
638.142
[AN 3877512]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2022.
Heistinger, Andrea (1974-)
Handbuch Samengärtnerei (magyar)
   Magtermesztők kézikönyve : fajtafenntartás, a sokféleség megőrzése, a saját termés öröme / Andrea Heistinger, Hock Zsófia ; [... ford. és átd. Hock Zsófia] ; [rajzok Stefan Emmelman, Hock Zsófia] ; [közread. az] ÖMKi. - Budapest : ÖMKi, 2021. - [2], 448 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 430-433.
ISBN 978-615-81056-7-5 kötött
vetőmagtermesztés
631.53.02
[AN 3865470]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2022.
Koppensteiner, Elisabeth (1959-)
Ökologischer Pflanzenschutz im naturnahen Garten (magyar)
   Növényvédelem vegyszerek nélkül a kiskertekben / Elisabeth Koppenstein ; [ford. Szabó Árpád]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., [2022]. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-536-3 fűzött : 3995,- Ft
biológiai növényvédelem - amatőr kertészkedés
634 *** 632.937
[AN 3877556]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2022.
Kovács József (1956-)
   A só : mítoszok és realitások : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2021. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-6156-04-4 fűzött : 3300,- Ft
konyhasó - természetgyógyászat
664.41 *** 615.89
[AN 3865704]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2022.
Miklósi Bernadett
   A kölyöknevelés művészete avagy Hogyan éld túl a kölyökkort / Miklósi Bernadett ; [... grafika Földvári Gabriella] ; [... fotókat kész. Szalai Gabriella]. - [Budapest] : Miklósi B., 2021. - [2], 205 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 201.
ISBN 978-615-01-3638-7 fűzött : 7500,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés - fiatal állat
636.7.088
[AN 3865960]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2022.
   Mozaikok az alföldi élelmiszertermelő kisgazdaságok életéből : településforma, gazdálkodás, táplálkozáskultúra : válogatás a gyomaendrődi konferenciák előadásaiból / [szerk. Szonda István] ; [kiad. a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány]. - Gyomaendrőd : Gyomaendrődi Kállai F. Népfőisk. Alapítvány, 2021. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3354-6 fűzött
Alföld - élelmiszeripar - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
338.439(439.14)"18/19"
[AN 3864936]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2022.
   Nagy csokikönyv / [szerk. Czeiz-Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-228-3 fűzött
csokoládé - ifjúsági könyv
663.91(02.053.2)
[AN 3864965]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2022.
Spitzer, Jana
Backöfen in Haus und Garten selbst gebaut (magyar)
   Kemencék kint és bent : saját készítésű modellek, bevált receptek / Jana Spitzer, Reiner Dittrich ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., [2022]. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-523-3 fűzött : 3995,- Ft
kemence - sütés - építés - ételrecept
664.61 *** 683.95 *** 689 *** 641.55(083.12)
[AN 3877555]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2022.
   Trófea katalógus, 2021 / [szerk. Farkas Zoltán, Poth Sándor] ; [közread. a] Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság. - [Sámod] : Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztárs., [2022]. - 53 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Magyarország - vadászat - szarvasféle - trófea - katalógus
639.18(083.8) *** 799.2(439)(083.8) *** 599.735.3
[AN 3865821]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2022.
   Vadászati almanach : Zala megye, 2001-2020 / ... szerk. Nádor László ; [kiad. az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete]. - [Zalaegerszeg] : OMVK Zala M. Területi Szervezet, [2021]. - 286 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89493-9-4 kötött
Zala megye - vadászat - vadgazdálkodás - 21. század
639.1.03/.04(439.121) *** 639.1(439.121) *** 799.2(439.121)
[AN 3865466]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9929 /2022.
Edwards, Karen
The planet-friendly kitchen (magyar)
   Bolygóbarát konyha : hogyan vásároljunk és főzzünk tiszta lelkiismerettel? / Karen Edwards ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 126, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-505-082-6 kötött : 3490,- Ft
környezeti tudatosság - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 504.03 *** 613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3864215]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2022.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája / Gáspár Bea ; [portré- és ételfotók Körmendi Imre]. - 5. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-54-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3877646]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2022.
Gray, Annie
The official Downton Abbey cookbook (magyar)
   A hivatalos Downton Abbey szakácskönyv / Annie Gray ; [ford. Hajós Szandra]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 263, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
Fotó John Kernick. - Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-568-131-0 kötött : 6990,- Ft
Nagy-Britannia - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.5(410) *** 791.9.097(410) *** 641.568(410)(083.12)
[AN 3864464]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2022.
Oliver, Jamie (1975-)
Together (magyar)
   Együtt : [feledhetetlen könnyed étkezések ahogyan az a TV Paprika műsorán látható] / Jamie Oliver ; fotók David Loftus, Levon Biss és Paul Stuart ; [ford. Szitás Erzsébet]. - Budapest : Park, 2021. - 357, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-800-3 kötött : 7999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3865219]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9933 /2022.
Bellamy, François-Xavier (1985-)
Demeure (magyar)
   A maradandó : hogyan léphetünk ki a rossz végtelenből? / François-Xavier Bellamy. - Budapest : Századvég, 2021. - 202 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Király Béla. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-85-9 fűzött : 2990,- Ft
társadalomfilozófia - változás - mozgás
111.62 *** 141.7
[AN 3865241]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2022.
Rovelli, Carlo (1956-)
L'ordine del tempo (magyar)
   Az idő rendje / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 245, [2] p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-903-1 fűzött : 3499,- Ft
idő - kozmológia - kvantumelmélet
115 *** 524.8 *** 530.145 *** 531.111
[AN 3877607]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2022.
Tóthné Tóth Dóra
   Merj hálalány lenni! : önfejlesztő napló / Tóthné Tóth Dóra. - [Szeged] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-615-01-3370-6 fűzött
életvezetés - hála - személyiségfejlesztés - példatár
177.77 *** 159.923.2(076) *** 613.865(076)
[AN 3864512]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9936 /2022.
   Alapigazságok / [szerk. Horváth Sándorné] ; [a Békevár Egyesület ... kiadványa]. - [Szántód] : Békevár Egyes., [2020]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
kereszténység - bibliamagyarázat
23/28 *** 22.07
[AN 3865713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A teremtés. - cop. 2020. - 48 p.
ISBN 978-615-00-7954-7
teremtés
231.51
[AN 3865714] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ki az ember?. - cop. 2020. - 64 p.
ISBN 978-615-00-8512-8
vallásantropológia - teremtés - ember
233
[AN 3865715] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A megváltás. - cop. 2020. - 60 p.
ISBN 978-615-81610-0-8
megváltás
234
[AN 3865717] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A bibliai hit. - cop. 2020. - 64 p.
ISBN 978-615-81610-2-2
hit
234.2
[AN 3865718] MARC

ANSEL
UTF-89937 /2022.
Almási Tibor (1948-)
   A bemerítés : újszövetségi megtérési és bemerítési történetek sorozata / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2022. - 292 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-81544-7-5 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség
megtérés - prédikáció - bibliamagyarázat
248.152 *** 225.07 *** 252
[AN 3864541]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2022.
   Ave Maria / [közread. az] Istenanya Alapítvány. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Istenanya Alapítvány, 2022. - 175, [2] p. : ill., színes ; 22 cm + mell. (31 p. ; 19 cm)
A mellékletben Gera Olga "IstenAnya : verses imák a Mária-képekhez" c. művével. - Az ima szövege 70 nyelven. - Az előszó angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol nyelven is
ISBN 978-615-01-4245-6 kötött : 2900,- Ft
mariológia - ima - többnyelvű dokumentum - szentkép
248.143 *** 232.931(100) *** 246.3
[AN 3865003]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2022.
Basa Katalin
   Magyar szentek élete I ; Magyar szentek élete II / Basa Katalin. - Budapest : Ecclesia, 2022. - [108] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-363-414-1 fűzött
Magyarország - szent - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2)
[AN 3877545]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2022.
Berlinger Henrik
   Az alap / Berlinger Henrik. - Nagykanizsa : Berlinger H., [2021]. - 98 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-01-2393-6 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3864859]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2022.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2022. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3877091]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2022.
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve (magyar, angol)
   Jónás próféta könyve : Biblia - Ószövetség = The book of the prophet Jonah : Holy Bible - Old Testament = The book of Jonah. Jónás könyve / Babits Mihály ; [... ford. Tóthfalusi [!Tótfalusi] István] ; [... ill. Szabó-Nyulász Melinda]. - Budapest : Medio, 2022. - 75, [4] p. : ill. ; 25 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6416-00-1 kötött
magyar irodalom - verses epika - fordítás - kétnyelvű dokumentum - ószövetségi prófétai könyv
224.92.04=945.11=20 *** 894.511-13.02=20
[AN 3864544]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2022.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (magyar)
   Zsoltárok könyve / ford. és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - 2. átd. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2022. - 371 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5576-17-1 v. : 3100,- Ft
zsoltár
223.2.04=945.11
[AN 3877081]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2022.
Cumont, Franz (1868-1947)
Les mystères de Mithra (magyar)
   A Mithras misztériumok : egy letűnt misztérium-vallás eredete, történelme, tantételei / Franz Cumont. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 181 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-50-8 kötött : 5990,- Ft
Római Birodalom - vallástörténet - ókor - perzsa vallás
291(37) *** 295(37)
[AN 3865815]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2022.
Diriczi Tibor
   A bélyeg [elektronikus dok.] : útkészítés a fenevad számára. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Nógrádsáp : Diriczi T., [2021]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Diriczi Tibor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171004. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-80096-3-8)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3877585]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2022.
Diriczi Tibor
   Mi az igazság? [elektronikus dok.] / Diriczi Tibor. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Nógrádsáp : Diriczi T., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171003. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80096-5-2
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3877582]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2022.
Dömölki János (1967-)
   A szabadkőműves szövetség a zsidó és a protestáns sajtó tükrében : [szabadkőműves időszaki lap bibliográfia I.] / Dömölki János ; [a jegyzeteknek Dömölkiné Fejes-Nagyfejeő Mária a társszerzője]. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 333, [7] p. ; 25 cm
Számozott példány: 101
ISBN 978-615-01-3386-7 fűzött
Magyarország - szabadkőművesség - protestáns egyház - zsidó egyház - történeti feldolgozás - vallási újság - cikkgyűjtemény
296 *** 070.482(439):016 *** 284 *** 061.236.61(439)(091)(046)
[AN 3865324]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2022.
History of paganism (magyar)
   A pogányság története : [a régmúlt isteneitől a mai új vallásokig] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2022. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Bookazine plusz, ISSN 2677-1055)
ISBN 978-963-9631-58-8 fűzött : 1990,- Ft
vallástörténet - nem keresztény vallás - új-pogányság - okkultizmus
292/299(091) *** 133(100) *** 291.17
[AN 3865482]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2022.
Horváth Iván
   Templomok és iskolák története Balatonbogláron / Horváth Iván. - Balatonboglár : Horváth I., 2022. - 151 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3598-4 kötött
Balatonboglár - hitélet - oktatástörténet - templom - építés - helytörténet
23/28(439-2Balatonboglár) *** 37(439-2Balatonboglár)(091) *** 726.54(439-2Balatonboglár)(091) *** 943.9-2Balatonboglár
[AN 3864429]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2022.
Ilyés Gábor (1971-)
   Római katolikusok Hajdú-Bihar megyében / Ilyés Gábor ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2021. - 199 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-7194-28-3 kötött
Hajdú-Bihar megye - katolikus egyház - egyháztörténet
282(439.165)(091)
[AN 3864608]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2022.
Izsák Norbert (1973-)
   Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig / Izsák Norbert. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 244 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-835-7 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - eszmetörténet - vallási fundamentalizmus - protestáns egyház - konzervativizmus - társadalmi hatás
261.6(73) *** 329.11(73)(091) *** 291.7(73)"16/194"
[AN 3866429]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2022.
Kuhlman, Kathryn (1907-1976)
The greatest power in the world (magyar)
   A legnagyobb erő a világon / Kathryn Kuhlman ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - VIII, 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-31-4 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3865551]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2022.
Lackovits Emőke (1946-)
   Hajlék az örökkévalóságban : dunántúli református közösségeink hitélete / S. Lackovits Emőke ; [közread. a] Pannonia Reformata Múzeum ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Pannonia Reformata Múz. : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjt., 2021. - 86 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Kész. a Pápán, 2018. máj. 12-én azonos címmel nyílt állandó kiállításhoz. - Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-615-5486-21-0 fűzött
Dunántúl - egyháztörténet - református egyház - hitélet - vallásantropológia - kiállításvezető
284.2(439.11)(091) *** 398.3 *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 3865884]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2022.
Madder, Tracey
The story travelers Bible (magyar)
   Igeutazók Bibliája / írta Tracey Madder ; ill. Tim Crecelius ; ford. Surjányi Dávid. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2022. - 368 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6108-57-9 fűzött : 5990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3865456]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2022.
Mindszenty József (1892-1975)
   Népének hűséges főpásztora : Mindszenty József szentbeszédei, beszédei és üzenetei Európában és a tengeren túl, 1971-1975 / vál., bevezetővel, jegyzetekkel és mellékletekkel ell. Beke Margit. - Budapest : M. Napló, 2021. - 494 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-467.
ISBN 978-963-541-040-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - prédikáció - előadóbeszéd
282(439)(092)Mindszenty_J.(042) *** 252
[AN 3865847]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2022.
   Nem a halál a végállomás! : van remény! lesz feltámadás!. - [Dunaújváros] : Gyürüs P., cop. 2022. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Őszike füzetek)
ISBN 978-615-82016-0-5 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3864926]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2022.
Niculescu, Emilian (1946-)
   Természet és lelkivilág törvénye / Emilian Niculescu ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2022. - 65, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6025-08-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3865722]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2022.
Orosz István (1838-1922)
   Mennyei kincstár : az Úr Jézus szentséges szent szíve tiszteletére és imádására készült ima-énekes kis könyvecske a buzgó hívek használatára / Orosz István ; [... szerk. ... ifj. Tompó László]. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - 96 p. : ill. ; 14 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 12.)
ISBN 978-615-6418-00-5 fűzött
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 3864614]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2022.
Robertson, Pat (1930-)
I have walked with the living God (magyar)
   Az élő Istennel jártam / Pat Robertson ; [ford. Surjányi Lehel Zakariás]. - Budapest : Patmos Records, cop. 2022. - 334 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-56-2 kötött : 5490,- Ft
Robertson, Pat (1930-)
Egyesült Államok - prédikátor - politikus - misszió - 20. század - 21. század - televíziózás - memoár
266(73) *** 289(73)(092)Robertson,_P.(0:82-94) *** 791.9.097(73) *** 32(73)(092)Robertson,_P.(0:82-94)
[AN 3865349]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2022.
Satyan
   Satvidya : igaztudás : a magyar vallás : magiar daena : kézikönyv / Satyan. - [Jászfényszaru] : [Magánkiad.], [2021]. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3773-5 fűzött
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3864723]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Politica Christiana : a kereszténydemokrata politikáról és a keresztény politikusról : máriapócsi kegytemplom, 2020. szeptember 10. / Semjén Zsolt. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 25 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-68-7 fűzött
kereszténység - politikai irányzat - politikai filozófia - kereszténydemokrácia
23/28 *** 321.01 *** 329.3:28
[AN 3865723]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2022.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Isten akaratának felismerése életünkben / Sípos (S) Gyula. Isten és a golf, avagy Az időzítés művészete / Ozsváth György ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szerző : Szeretet Földje Szolgálat, 2021. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2629-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3864726]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2022.
Strobel, Lee (1952-)
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 372 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-461-5 fűzött : 3900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3877552]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2022.
Szabadi István (1964-)
   Reformátusok Hajdú-Bihar megyében : a hajdú hagyományok nyomában / Szabadi István ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2021. - 186 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-7194-29-0 kötött
Hajdú-Bihar megye - egyháztörténet - református egyház
284.2(439.165)(091)
[AN 3864625]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2022.
Szappanos Éva
   Mesék, amelyek megtörténhetnek 2 / írta Szappanos Éva ; [... rajzok Takács Istvánné]. - [Tatabánya] : Magánkiad., cop. 2021. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2014-0 fűzött
gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3865849]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2022.
   Szíves kalauz a kárpátaljai Nagyboldogasszony szoborhoz / szerk. Gy. Szabó András ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapítvány. - Budapest : Bethlen G. Alapítvány, 2021. - 87 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6363-00-8 fűzött
Nagyszőlős - Kárpátalja - szobor - keresztény művészet - mariológia - helyismeret
247 *** 232.931 *** 908.477.87 *** 725.945(477.87-2Nagyszőlős)
[AN 3865859]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2022.
Várnai Péter (1958-)
   Jegyesek vagyunk, házasok leszünk : jegyzetkönyvi vázlatok keresők, jegyesek, boldog házasságra készülők és felkészítőik számára / Várnai Péter. - 3. átd. kiad. - Budapest ; [Pomáz] : [Várnai P.], 2022. - 72, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-01-5390-2 fűzött : 2200,- Ft
házasság
265.5
[AN 3877055]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2022.
Véghseő Tamás (1971-)
   Görögkatolikusok Hajdú-Bihar megyében : a hajdú hagyományok nyomában / Véghseő Tamás ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2021. - 200 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-7194-27-6 kötött
Hajdú-Bihar megye - egyháztörténet - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439.165)(091)
[AN 3864637]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2022.
   Vérzivataros és elnyomott évtizedek 1936-1977 között : szemelvények egyházközségünk történelméből / [szerk. Pavlicsek Zsolt]. - [Sárbogárd] : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., [2020]. - 97 p. : ill. ; 25 cm. - (Perkátai életképek ; 3.)
ISBN 978-615-5912-09-2 fűzött
Perkátai Római Katolikus Egyházközség
Perkáta - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak
282(439-2Perkáta)"193/197"
[AN 3865427]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2022.
Zsumbera Árpád
   Szikla és patak : Medgyasszay Vince dunántúli püspök élete / Zsumbera Árpád ; [közread. a] Dunántúli Református Egyházkerület. - [Pápa] : Dunántúli Református Egyházker., [2022]. - 387 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5523-97-7 fűzött
Medgyasszay Vince (1868-1952)
Magyarország - püspök - századforduló - 20. század - református egyház
284.2(439)(092)Medgyasszay_V.
[AN 3864967]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9971 /2022.
Bene János (1955-)
   Értékantológia : válogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárból / Bene János, Csutkai Csaba ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-7196-45-4 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - érték - helyismeret
316.752(439.161) *** 908.439.161
[AN 3864384]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2022.
Berger, Jonah
The catalyst (magyar)
   Katalizátor : hogyan változtathatjuk meg mások gondolkodását? / Jonah Berger ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 316 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-215-0 kötött : 4200,- Ft
gondolkodás - társadalmi kapcsolat - befolyásolás - szociálpszichológia
316.472.4 *** 316.475 *** 316.6 *** 159.955
[AN 3865447]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2022.
Csernicskó István (1973-)
   A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai : kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz / Csernicskó István, Tóth Mihály ; [kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - [Budapest] : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2021. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81694-8-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - kollektív jogok - nemzetiségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - 21. század
316.347(=945.11)(477.87) *** 341.234(=945.11)(497.11)"201" *** 342.725(=945.11)(477.87)
[AN 3863354]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2022.
   Drámai út a társadalomig : értékelési zárójelentés az EFOP-5.2.4-17-2017-00008 projektben : színház az egész: TIE rendszerű, új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén / szerk. Schneider Mátyás ; [közread. a] Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum. - Balatonszemes : Latinovits Z. Művel. Ház, Kvt. és Múz., 2020. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9676-6 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - közösségi szellem - szocializáció - drámapedagógia - statisztikai adatközlés - 21. század
316.45 *** 371.383.1 *** 316.736 *** 316.37-053.6(439)"201/202"(083.41)
[AN 3865759]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2022.
   Értékelve : társadalmi útikalauz stopposoknak / szerk. Kollár Dávid, Pillók Péter. - Budapest : Századvég, 2021. - 299 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Látóhatár, ISSN 2732-0502)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-79-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - érték - attitűd - 21. század - statisztikai adatközlés
316.752(439)"201"(083.41) *** 316.64(439)"201"(083.41)
[AN 3865304]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2022.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 3450,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.652 *** 316.77 *** 316.475
[AN 3877775]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2022.
Huhák Heléna (1987-)
   Agitátorok : kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban, 1948-1953 / Huhák Heléna. - Budapest : Jaffa, 2022. - 271 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 978-963-475-515-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - politikai propaganda - politikai szociológia - kommunista párt - Rákosi-korszak
316.334.3 *** 32.019.5(439)"194/195" *** 329.15(439)"194/195"
[AN 3864317]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2022.
K. T. Bernadett
   Párkapcsolati ábécé : hogyan jutunk el 100 lépésben A-tól Zs-ig? / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Kovács és Tóth Mérnök Iroda Szolg. Bt.], 2022. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4321-7 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3864570]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2022.
   A magyar falu sorskérdései - a rendszerváltás előtt és után / Bakos István szerk. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 291 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-67-0 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - faluszociológia - vidékfejlesztés - rendszerváltás - 21. század
316.334.55(439) *** 711.1(439)"198/201"
[AN 3865672]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2022.
   Magyar nemzeti jelentés és ajánlások = Hungarian national report and recommendations / [szerk. Eredics Lilla] ; [közread. a] Romaversitas. - [Budapest] : Romaversitas Alapítvány, 2021. - 43, 43 p. : ill., színes ; 22 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3962-3 fűzött
Magyarország - cigányság - gyűlöletbeszéd - infokommunikáció - internet - 21. század
316.647.8 *** 316.347(=914.99)(439)"202" *** 681.324Internet
[AN 3865286]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2022.
Marianowicz-Szczygieł, Agnieszka
Utopia tęczowej rewolucji (magyar)
   A szivárványforradalom utópiája : 10 kérdés és 100 érv / Agnieszka Marianowicz-Szczygieł ; [ford. Bába Iván]. - Budapest : Kairosz, 2021. - 105 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-091-6 fűzött : 2500,- Ft
társadalmi nem kutatás - nemek lélektana - homoszexualitás - transzszexualitás
316.37-055 *** 159.922.1 *** 613.885
[AN 3865024]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2022.
   A mazsolás kuglóf titka avagy A nagyitól szeretettel. - Budapest : [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2021. - 229, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-16-4 fűzött
nagyszülő - unoka - magyar irodalom - memoár - antológia
316.37-055.56(0:82-94) *** 316.37-055.53(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 3864202]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2022.
Péterffy Balázs
   Intézményi külső kommunikáció : iskola, hivatalok, sajtó / Péterffy Balázs. - Budapest : Raabe, cop. 2021. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.
ISBN 978-963-578-038-9 fűzött
Magyarország - oktatási intézmény - társadalmi kommunikáció - oktatásügy
316.77 *** 37.06 *** 37.014.7 *** 351.851(439)
[AN 3864110]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2022.
Rácz Laura Rebecca
   Tudatosan gyermektelenek : életutak, döntések - könyv a tabuk ellen / Rácz Laura Rebecca. - Budapest : Partvonal, 2022. - 387, [5] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [389].
ISBN 978-615-6058-86-7 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - gyermektelenség - család - nemek lélektana - interjú
314.372.2(439)(047.53) *** 159.922.1 *** 613.88
[AN 3865445]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2022.
Stenger Györgyi (1954-)
   Mielőtt megszólalnál : szavaink ereje / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - Utánny. - [Budapest] : NLP Akad., 2022. - 182 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-12-1565-6 fűzött
kommunikáció - életvezetés
316.77 *** 613.865
[AN 3877614]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2022.
Stenger Györgyi (1954-)
   Szómágia : hipnotikus nyelvi minták / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : NLP Akad., 2022. - 126 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-00-1013-7 fűzött
kommunikáció - életvezetés
316.77 *** 613.865
[AN 3877613]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2022.
Tanács Eszter
   Férfiak gyermek nélkül : történetek felelősségről, veszteségről és választásról / Tanács Eszter. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-304-963-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - férfi - gyermektelenség - 21. század
314.372.2(439)"200/202" *** 316.37-055.1(439)"200/202"
[AN 3865138]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9988 /2022.
Gazda József (1936-)
   Mindennek mestere : a falusi tudás könyve / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2022. - 583 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5683-39-8 kötött : 4500,- Ft
Erdély - magyar néprajz - népi mesterség
39(=945.11)(498.4)
[AN 3878076]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2022.
Halász Péter (1939-)
   "Ninc ki gondot üszeljen ránk..." : néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről / Halász Péter ; [közread. a] Kriza János Néprajzi Társaság, Néprajzi Múzeum. - Kolozsvár : Kriza J. Néprajzi Társ. ; Budapest : Néprajzi Múz., 2020. - 440 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Dissertationes ethnographicae Transylvanicae)
Bibliogr.: p. 386-408. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-5682-13-1 kötött
ISBN 978-606-9015-17-9
magyar néprajz - moldvai csángók
39(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3864212]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2022.
Johnson, Sue (1947-)
Hold me tight (magyar)
   Ölelj át! : hét lépés az életre szóló szerelemért / Sue Johnson ; [ford. V. Németh Dániel] ; [közread. az] ... EFT. - 4. utánny. - Budapest : Harmat ; Mány : EFT, 2022. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 978-963-288-437-0 fűzött : 3900,- Ft
szerelem - párkapcsolat - személyiségfejlesztés - pszichoterápia
392.6 *** 316.472.4 *** 159.923.2 *** 615.851
[AN 3877551]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2022.
   Nyelvtörők : [vidám anyanyelv]. - 2. kiad. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mókatár
ISBN 978-963-520-036-8 fűzött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3877078]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Vive le buone maniere! (magyar)
   Légy jól nevelt! / Richard Scarry ; [ford. Weltler Ildikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 45 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-486-973-3 fűzött : 1999,- Ft
illemtan - gyermekkönyv - képeskönyv
395(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865015]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2022.
   Staged otherness : ethnic shows in Central and Eastern Europe, 1850-1939 / ed. by Dagnosław Demski and Dominika Czarnecka. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - IX, 449 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-439-5 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - interkulturális kapcsolat - természeti népek - szórakoztató műsor - ismeretterjesztés - néprajz - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - cirkuszi előadás
394.91(4-11)"18/19" *** 930.85(4-11)"18/19" *** 061.7(4-11)"18/19" *** 791.7 *** 792.7 *** 001.92(4-11)"185/193" *** 316.7(=00)(4-11)"185/193" *** 39(=081)
[AN 3865187]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9994 /2022.
Békés Márton (1983-)
   A becsület politikája : gróf Sigray Antal élete és kora / Békés Márton. - 2. bőv. kiad. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2022. - 324, [4] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-324.
ISBN 978-615-5145-57-5 kötött : 2680,- Ft
Sigray Antal (1879-1947)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Sigray_A.
[AN 3877553]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2022.
   Bibó István és a 21. század / szerk. Majtényi László ; [közread. az] Eötvös Károly Intézet. - Budapest : Eötvös K. Int. : Corvina, 2022. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6787-4 kötött : 3990,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politikus - politológus - politikai filozófia - 20. század
32(439)(092)Bibó_I. *** 32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32.001(439)
[AN 3865176]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2022.
Éhn Laci
   A szlovák nemzeti lét kezdete / Éhn Laci. - Budapest : Aposztróf, 2021. - 363 p., [9] t. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 978-615-5992-79-7 kötött : 6000,- Ft : 17 EUR
Felvidék - szlovákok - nemzetiségi kérdés - nemzettudat - történelem - nemzetiségi mozgalom - 18. század - 19. század
323.1(=854)(439.22)"17/18" *** 316.63(=854)(439.22)"17/18" *** 943.922(=854)"17/18"
[AN 3864711]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2022.
Fiatal Politológusok Találkozója (11.) (2020) (Lakitelek)
   XI. Fiatal Politológusok Találkozója : tanulmánykötet / [közread. az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért]. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 202 p. ; 24 cm
A Lakiteleken, 2020. szept. 4-6. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-62-5 kötöt : 2520,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - kulturális politika - 1945 utáni időszak - rendszerváltás
323(439)"1945/199" *** 008:323(439)"1945/199"
[AN 3865567]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2022.
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Die Organisation des Terrors (magyar)
   A terror megszervezése : Heinrich Himmler szolgálati naptára, 1943-1945 / [ford. Tuza Csilla]. - Budapest : Európa, 2021. - 1037, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 981-1000.
ISBN 978-963-504-520-4 kötött : 6999,- Ft
Németország - politikus - történelem - második világháború - állami terror - holokauszt - történelmi forrás - naptár
323.12(=924)(4)"194"(093) *** 32(430)(092)Himmler,_H. *** 323.282(430)"194"(093) *** 050.9 *** 943.0"194"(093)
[AN 3865796]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2022.
Marabu (1962-)
   Oszt jónapot! : a Köztársaságtól Orbánisztánig Marabu karikatúráival / Tóta W. Árpád bevezetőivel. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 189, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-565-222-8 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - karikatúra - album
323(439)"200/202"(084.1) *** 741.5(439)(092)Marabu
[AN 3865131]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2022.
Merkel (magyar)
   Merkel : tizenhat év kancellárság kritikus mérlege / szerk. Philip Plickert ; [ford. B. Szabó Dezső és B. Szabó Károly]. - [Budapest] : MCC Press, 2022. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6351-19-7 kötött : 4450,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - politikatörténet - ezredforduló - 21. század
32(430)(092)Merkel,_A. *** 32(430)"200/202"
[AN 3866270]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2022.
   Nemzet és szolgálat : Bíró Zoltán 80 éves / szerk. Házi Balázs. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-75-5 fűzött : 2520,- Ft
Bíró Zoltán (1941-)
Magyarország - politikus - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - interjú
32(439)(092)Bíró_Z.(047.53) *** 323(439)"198/201"(047.53)
[AN 3865665]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2022.
Schüssel, Wolfgang (1945-)
   Budapester Europa Rede Erinnerung an Helmut Kohl : Budapest, 16. Juni 2021 / Wolfgang Schüssel ... ; [Publ.] Konrad-Adenauer-Stiftung, Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Auslandsbüro Ungarn : Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn, [2021]. - 13 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80903-5-3 fűzött
Németország - Európai Unió - politikus - európai integráció - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(430)(092)Kohl,_H.(042) *** 327.39(4-62)(042)
[AN 3864626]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2022.
Schüssel, Wolfgang (1945-)
Budapester Europa Rede Erinnerung an Helmut Kohl (magyar)
   Budapesti Európa-beszéd Helmut Kohl emlékére : Budapest, 2021. június 16. / Wolfgang Schüssel ... ; [közread. a] Konrad-Adenauer-Stiftung, Polgári Magyarországért Alapítvány. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Magyarországi Iroda : Polgári Magyarországért Alapítvány, [2021]. - 13 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80903-6-0 fűzött
Európai Unió - Németország - politikus - európai integráció - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(430)(092)Kohl,_H.(042) *** 327.39(4-62)(042)
[AN 3864619]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = On earth and in heaven / Semjén Zsolt ; [ford. Michael Mansell]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-69-4 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3865742]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = En la tierra y en el cielo / Semjén Zsolt ; [ford. Rákóczi István és Rákóczi István Dániel]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-70-0 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3865755]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = Sur la terre comme au ciel / Semjén Zsolt ; [ford. Titusz Hardi, Zoltán Kiss, Philippe Naszályi]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-71-7 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3865749]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = In terra e in cielo / Semjén Zsolt ; [ford. Szomráky Béla]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-72-4 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3865752]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = Auf Erde und Himmel / Semjén Zsolt ; [ford. Sulányi Péter]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-73-1 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3865746]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2022.
Semjén Zsolt (1962-)
   Az örök magyarság küldetésében / Semjén Zsolt. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 113, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-5862-84-7 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - magyarság - 21. század - előadóbeszéd - interjú
323(439)"201"(042.5) *** 32(439)(092)Semjén_Zs.(047.53) *** 323.1(=945.11)
[AN 3865719]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2022.
   Az új világrend kialakulása : az EU-USA-Kína hatalmi háromszög / [szerk. és összeáll. Ágh Attila]. - Budapest : Noran Libro, 2022. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-351-8 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - Kína - Egyesült Államok - Magyarország - világpolitika - európai integráció - külkapcsolat - 21. század
327(510)"20" *** 327(4-62)"20" *** 327(100)"20" *** 327(73)"20" *** 327.39(4-62) *** 327(439)"20"
[AN 3864458]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10011 /2022.
Bede Ádám (1980-)
   Derekegyház története : 1100 éves község a Kórógy partján / Bede Ádám, Pálinkó Máté ; [... kiad. Derekegyház Község Önkormányzata]. - Derekegyház : Önkormányzat, 2021. - 219 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3719-3 fűzött
Derekegyház - helytörténet
943.9-2Derekegyház
[AN 3865044]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2022.
Bíró Lajos (1961-)
   A bor és a szőlő ősi magyar titkai / Bíró Lajos. - Budapest : Szkítia, cop. 2021. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-64-5 kötött
magyarságkutatás - magyar ősvallás - szőlőtermesztés - borászat - művelődéstörténet - ókor
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3) *** 634.8(3) *** 663.2(3) *** 930.85(3)
[AN 3865813]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2022.
Borbola János (1943-)
   Holtak könyve = Papyrus ani / Borbola János. - Budapest : Magánkiad., 2017-. - ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hieroglifa
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 003.322
[AN 3710346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2021. - 354 p.
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-01-2851-1 kötött
[AN 3862461] MARC

ANSEL
UTF-810014 /2022.
Clark, Christopher (1960-)
Time and power (magyar)
   Idő és hatalom : történelemvíziók a német politikában, a harmincéves háborútól a Harmadik Birodalomig / Christopher Clark ; [ford. Babarczy Eszter és Joób Kristóf]. - Budapest : Osiris : MCC, 2021. - 311 p. ; 20 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-442-9 fűzött : 3980,- Ft
Németország - történetfilozófia - történelem - politikatörténet - újkor
930.1 *** 943.0"16/194" *** 32(430)"16/194"
[AN 3865855]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2022.
   Danubian route of the Yamnaya culture : the barrows of Vojvodina / ed. by Paweł Jarosz, Jovan Koledin, and Piotr Włodarczak. - Budapest : Archaeolingua, 2021. - 258 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (The Yamnaya impact on prehistoric Europe, ISSN 2786-2968 ; 3.). (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-50-3 kötött
Vajdaság - ősrégészet - 3. évezred (Kr. e.) - halomsíros kultúra
903(497.12)"637"
[AN 3864206]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2022.
Danyi Zsolt
   Esztergom : helytörténeti kutatások / Danyi Zsolt. - [Esztergom] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4144-2 fűzött
Esztergom - helyismeret - helytörténet
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3864559]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2022.
Greatest empires (magyar)
   Nagy birodalmak : a történelem leghatalmasabb államainak felemelkedése és bukása / [... szerk. Katharine Marsh] ; [ford. Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-544-546-2 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem
930.9
[AN 3864477]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2022.
Jankowski, Stanisław (1911-2002)
Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie (magyar)
   Hamis igazolvánnyal Varsó halálgyűrűjében : visszaemlékezések a Harcoló Lengyelországra, 1939-1946 / Stanisław Jankowski "Agaton" ; ... ford., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Kovács István ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 719 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5195-96-9 kötött : 4500,- Ft
Lengyelország - történelem - hadtörténet - ellenállási mozgalom - második világháború - memoár
943.8"1939/1946"(0:82-94) *** 355.48(438-2Warszawa)"1944" *** 323.26(438)"1939/1946"(0:82-94)
[AN 3865835]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2022.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Rákóczi-szabadságharc és Kecskemét : rettenetes ráctámadás 1707-ben : a fejedelem Aranygyapjas Rendjének históriája : Rákóczi kultusza Kecskeméten / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2021. - 248 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-615-81623-0-2 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Kecskemét - uralkodó - helytörténet - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9-2Kecskemét"170/171"
[AN 3865603]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2022.
Longo, James
Hitler and the Habsburgs (magyar)
   Hitler és a Habsburgok / James Longo ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2022. - 305, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-297.
ISBN 978-963-504-095-7 kötött : 4299,- Ft
Habsburg-ház
Hitler, Adolf (1889-1945)
Ausztria - Németország - történelem - családtörténet - uralkodócsalád - államfő - fasizmus - két világháború közötti időszak - második világháború
929.52(436)Habsburg"19" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 327(436)"193/194" *** 943.6"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3877184]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2022.
   A magyar nép rövid krónikája : az árya hagyomány : kézikönyv / szerk. Satyan. - [Jászfényszaru] : [Magánkiad.], [2021]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2166-6 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3864717]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2022.
Müller Tamás, B.
   A nemzet főtere : a Kossuth tér története / B. Müller Tamás, Csorba György. - 2. utánny. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 447 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.: p. 431-434.
ISBN 978-615-5948-36-7 kötött
Budapest. 5. kerület - helytörténet - helyismeret - közterület - album
943.9-2Bp.V.(084.1) *** 908.439-2Bp.V.(084.1) *** 711.61(439-2Bp.V.)(084.1)
[AN 3877757]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2022.
   A Paukovics család története és élete Perkátán : [egy példaértékű családtörténet 1926-2020 között] / Pavlicsek Zsolt szerk. - [Sárbogárd] : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., [2020]. - 52 p. : ill. ; 25 cm. - (Perkátai életképek ; 4.)
ISBN 978-615-5912-10-8 fűzött
Paukovics család
Magyarország - Perkáta - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Paukovics *** 943.9-2Perkáta
[AN 3865431]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2022.
Récsei Balázs
   "Kis-Dobszának nagy a híre manapság..." : fejezetek Kisdobsza krónikájából / Récsei Balázs, S. Pallós Piroska ; [kiad. Kisdobsza Község Önkormányzata]. - Kisdobsza : Önkormányzat, 2021. - 297 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 288-295.
ISBN 978-615-01-2152-9 kötött
Kisdobsza - helytörténet
943.9-2Kisdobsza
[AN 3865333]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2022.
Sütheő László
   A táblás játékok története : a SATOR-négyzet / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2021. - 31, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. [32-33].
ISBN 978-615-81726-1-5 fűzött
nyelvi játék - művelődéstörténet - palindrom
930.85(100) *** 793.72/.73
[AN 3864356]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2022.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Lemberg, Galícia fővárosa / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Aura, 2021. - 352 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7913-57-0 fűzött : 3490,- Ft
Lvov - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(477-2Lvov) *** 908.477-2Lvov
[AN 3865924]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2022.
Takács Andor
   Ősi famíliák Vésén / Takács Andor ; [kiad. Vése Község Önkormányzata]. - Vése : Önkormányzat, 2021. - 231 p. : ill. ; 28 cm + mell.
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-615-01-1967-0 kötött
Vése - Magyarország - családtörténet - helyi társadalom - helytörténet
929.52(439-2Vése) *** 943.9-2Vése
[AN 3865335]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2022.
Uri Ferenc (1927-)
   Száztíz éves az újvidéki Darányitelep, 1905-2015 / [írta és összeáll. Uri Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Dotnet Kft., 2021. - 289 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-963-88407-9-0 fűzött
Újvidék - helytörténet
949.711-2Újvidék
[AN 3864120]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2022.
Varga Tibor (1962-)
   Egy elveszett királyság nyomában : Nimród, vérszerződés, Boldogasszony / Varga Tibor ; [közread. a Szent Korona Országáért Alapítvány ...]. - [Solymár] : Szent Korona Országáért Alapítvány : ArchiRegnum, cop. 2021. - 186, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 179-186.
ISBN 978-615-80871-2-4 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3865234]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2022.
Yamamoto Tsunetomo (1659-1719)
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. Kárpáti Gábor Csaba]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 267 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 33.)
ISBN 978-963-479-548-3 fűzött : 1499,- Ft
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 3877615]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2022.
Zsoldos Attila (1962-)
   A 800 éves Aranybulla / Zsoldos Attila. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 292 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-615-5948-73-2 kötött
Aranybulla
magyar történelem - jogtörténet - államjog - hűbéri rendszer - 13. század - 14. század - történelmi oklevél
943.9"12/13" *** 930.22(439)"12" *** 342.4(439)"122"
[AN 3865789]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10032 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest környéke / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 296, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 6.)
ISBN 978-963-486-791-3 kötött : 5999,- Ft
Budapest - Pest megye - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 908.439.153(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878041]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Pest szíve lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Pest szíve című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-061-7 fűzött : 1299,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3877279]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Pest szíve lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Pest szíve című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-061-7 fűzött : 1299,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3877281]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2022.
   Budavári legendák : szabadtéri fotókiállítás : Várkert Bazár, Déli Panoráma Terasz, 2020. 09. 24 - 11. 15. / [Sal Endre szöveg] ; [közread. a] Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ; [... kiad. ... Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. Kommunikációs és Marketing Igazgatósága]. - Budapest : Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. Kommunikációs és Marketing Ig., 2020. - 57, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
Fűzött
Magyarország - Budapest. 1. kerület - helyi társadalom - helyismeret - művelődéstörténet - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
908.439-2Bp.I.(084.1) *** 930.85(439-2Bp.I.) *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 929(439-2Bp.I.)"202"(084.1)
[AN 3866231]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2022.
Czaga Viktória (1951-2022)
Varázslatos Pesthidegkút (német)
   Zauberhaftes Pesthidegkút / [Text] Viktória Czaga ; [fotografiert ... von] László Legeza ; [... Übers. Krist Veronika] ; [Verl. Stiftung Deutsches Haus]. - Budapest : Stiftung Deutsches Haus, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-01-2768-2 kötött
Budapest. 2. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.II.(084.12) *** 77.04(439)(092)Legeza_L.
[AN 3864595]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2022.
Dulău, Gheorghe (1926-2005)
   Imagini vechi din satul Micherechi = Régi képek Méhkerékről / Gheorghe Dulău, Mihai Bihari. - Jula : Ed. NOI, 2021. - 123 p. : ill. ; 21x21 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-615-81195-4-2 fűzött
Méhkerék - helyismeret - magyarországi románok - 20. század - fényképalbum
908.439-2Méhkerék(084.12) *** 316.347(=590)(439-2Méhkerék)(084.12)
[AN 3865386]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2022.
   Fejér megye értékei az ezeréves megye tükrében / [... szerk. Kovács Zoltán ..., Bödő István] ; [... ford. Árgyelán János] ; [kiad. a Fejér Megyei Közgyűlés]. - Székesfehérvár : Fejér M. Közgyűlés, 2021. - 71 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-7189-08-1 kötött
Fejér megye - helyismeret - kastély - térkép - fényképalbum
908.439.118 *** 728.82(439.118)(084.1) *** 912(439.118)
[AN 3865890]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2022.
   Jánoshalma szellemi, kulturális értékei 1989-től 2021-ig / [főszerk. Hepp Levente] ; [... kiad. Jánoshalma Városi Önkormányzat]. - Jánoshalma : Önkormányzat, [2021]. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3826-8 fűzött
Jánoshalma - helyismeret - érték - kulturális élet
908.439-2Jánoshalma *** 316.752(439-2Jánoshalma) *** 316.7(439-2Jánoshalma)
[AN 3864414]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2022.
Jelencsics
   Meteoravadászok / Jelencsics. - [Tököl] : [Magánkiad.], [2021]. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-615-01-3676-9 fűzött
Meteorák - kolostor - helyismeret - útleírás
908.495-2Meteora(0:82-992) *** 726.7(495-2Meteora)(0:82-992)
[AN 3865310]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2022.
   Kajászó értékei / [... kiad. a Kajászóért Egyesület]. - Kajászó : Kajászóért Egyes. ; [Lakitelek] : Antológia, 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2636-4 kötött
Kajászó - helyismeret
908.439-2Kajászó
[AN 3865611]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2022.
Marais, Gill (1930-2021)
   Varázstánc : Gill Marais és Zboray Ilona utazása Bali titkain át = Enchanting Bali : the journey of Gill Marais and Ilona Zboray through the secrets of Bali / [szerk.] Brittig Vera ; [közread. a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2021. - 114, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2021. okt. 28 - 2022. jan. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-53-3 fűzött
Bali - helyismeret - útleírás - album
908.594.61(084.1) *** 77.04(44)(092)Marais,_G. *** 908.594.61(0:82-992)
[AN 3864438]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2022.
   Mátra. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Mátra - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
914.39(234.373.3)(036) *** 908.439(234.373.3) *** 796.51(439)(234.373.3)(036)
[AN 3877177]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2022.
   Mesés Fejér megye / [... szerk. Kovács Zoltán ..., Kész-Varga Mónika] ; [kiad. a Fejér Megyei Közgyűlés]. - Székesfehérvár : Fejér M. Közgyűlés, 2021. - 124 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7189-07-4 fűzött
Fejér megye - helyismeret
908.439.118
[AN 3865876]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2022.
   Nagyatád fotós szemmel : 50 éve város Nagyatád, 1971-2021 / [... kiad. ... Nagyatádi Kulturális és Sport Központ]. - Nagyatád : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., [2021]. - 33 p. : ill., részben színes ; 22x26 cm
A Nagyatádon, 2021. júl. 9 - szept. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87153-7-1)
Nagyatád - helyismeret - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.439-2Nagyatád(084.12) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 3865358]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2022.
Ötvös Géza (1937-)
   Tiszán innen, Dunán túl.. / Ötvös Géza. - Jánoshalma : Ötvös G., 2022. - 208 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
ISBN 978-615-01-3758-2 kötött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Ötvös_G.
[AN 3865021]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2022.
   Palócföld és Podpoľanie természeti és kulturális öröksége = Prírodné a kultúrne dedičstvo území Palócu a Podpoľania / [közread. a] 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület ..., Občianske združenie Podpoľanie. - Kazár : 36 Jó Palóc Egyes. ; Detva : Občianske zdrženie Podpoľanie, [2021]. - [112] p. : ill., színes ; 30 cm
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Palócföld - album
908.439Palócföld(084.1) *** 908.437.6Palócföld(084.1)
[AN 3865576]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2022.
Sántha István (1968-)
   Levelek és fényképek Ázsia szívéből : Almásy György második közép-ázsiai kutatóútja, 1906 / Sántha István és Somfai Kara Dávid ; [... ford. Gyömörey Zita]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-615-5862-80-9 kötött : 3150,- Ft
Almásy György (1867-1933)
Belső-Ázsia - Magyarország - keletkutatás - felfedező utazás - tudós - 19. század - 20. század - levelezés
910.4(5-191) *** 910.4(439)(092)Almásy_Gy.(044)
[AN 3865681]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2022.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Törökbálinti történetek / szöveg Sípos (S) Gyula ; fotó Oravecz István ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Magánkiad. : Szeretet Földje, 2021. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81273-8-7 fűzött
Törökbálint - helyismeret
908.439-2Törökbálint
[AN 3864754]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2022.
Szemán János
   A Manyigát / Szemán János ; [közread. a] Felsősóskút Örökségéért Alapítvány. - Nyírtelek : Felsősóskút Örökségéért Alapítvány, 2021. - 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1499-6 fűzött : 2800,- Ft
Nyírtelek - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.439-2Nyírtelek(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3865691]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2022.
Turi Zsolt (1971-)
   Szőny - a természet ösvényein / Turi Zsolt. - Komárom : Szerző, 2021. - 289 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3672-1 fűzött
Szőny - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Szőny *** 502(439-2Szőny)
[AN 3864377]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2022.
Varga Benedek (1969-)
   Brazíliai tartózkodásom és élményeim, 2001-2015 / Varga Benedek. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-66-3 fűzött : 2000,- Ft
Brazília - helyismeret - memoár
908.81(0:82-94)
[AN 3865616]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10053 /2022.
Bene Gábor (1952-)
   Erős várunk az alkotmányunk? : az ősi magyar alkotmányosságról úgy, hogy a fiatalok is értsék e fontos alapelveket / Bene Gábor. - Szeged : Bene G., 2022. - 67 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3971-5 fűzött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)
[AN 3864984]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2022.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2022. - 918 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-34-8 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3865597]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2022.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2022. - 863 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-33-1 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3865599]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2022.
Egri-Retezi Katalin
   Gazdasági társaságok átalakulása, 2021 : jogi háttér, számvitel, adózás / [szerzők Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-91-8 fűzött
Magyarország - társasági jog - gazdasági társaság - átalakulás - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3865999]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2022.
Hoppál Péter (1972-)
   A haza szolgálatában : parlamenti beszédek, 2009-2021 / Hoppál Péter. - [Pécs] : Hubonill-Art Bt., 2021. - 398, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3711-7 kötött
Magyarország - országgyűlési képviselő - 20. század - 21. század - országgyűlési beszéd
342.53(439)(092)Hoppál_P.(042.5)
[AN 3864130]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2022.
Horváthné Szabó Beáta
   Ingatlan-bérbeadás és -értékesítés az Szja-ban, 2022 / Horváthné Szabó Beáta. - Budapest : Szakkönyv.net, 2022. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4223-4 fűzött
Magyarország - adózás - ingatlan - eladás - bérbeadás - útmutató
347.214.2(439)(036) *** 347.453.3(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3865959]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2022.
Istvanovszki László
   A globalizált bűnözés, avagy A "hatodik pecsét" korszaka / Istvanovszki László. - Budapest ; [Esztergom] : LittleFox, 2021. - 575 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 556-570.
ISBN 978-615-6355-21-8 fűzött : 6950,- Ft
bűnözés - szervezett bűnözés - terrorizmus - globalizáció - 21. század
343.97(100) *** 339.9 *** 343.341(100) *** 323.285(100)"20"
[AN 3864235]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2022.
Magyar Kormánytisztviselői Kar
   A Magyar Kormánytisztviselői Kar hivatásetikai kódexe. - [Budapest] : MKK, 2021. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - köztisztviselő - kormányhivatal - foglalkozási erkölcs - 21. század
354.1(439) *** 174 *** 35.08(439)"201"
[AN 3865469]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2022.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2022. - 238 p. : ill. ; 14 cm
Szerk. Cséffán József
ISBN 978-615-5112-36-2 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3865609]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2022.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2022. - 162 p. ; 14 cm
Szerk. Cséffán József
ISBN 978-615-5112-35-5 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3865602]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2022.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-488-4 kötött : 1200,- Ft
Magyarország - államalapítás - középkori latin irodalom - államelmélet - 11. század - törvény
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3877164]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2022.
Teege, Jennifer (1970-)
Amon (magyar)
   Nagyapám engem agyonlőtt volna : egy fekete nő szembenéz családja náci múltjával / Jennifer Teege, Nikola Sellmair ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Park, 2022. - 237, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-963-355-739-6 fűzött : 3499,- Ft
Németország - Krakkó - második világháború - koncentrációs tábor - holokauszt - német irodalom - memoár
343.819.5(438-2Kraków)"194"(0:82-94) *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3877609]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10065 /2022.
Forczyk, Robert A.
Tank warfare on the eastern front, 1943-1945 (magyar)
   Páncélos-hadviselés a keleti fronton, 1943-1945 : vörös gőzhenger / Robert A. Forczyk ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2022. - 367 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 362-363.
ISBN 978-963-7054-95-2 kötött
Szovjetunió - Németország - Európa - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(430)"1943/1945" *** 355.48(47)"1943/1945" *** 623.438 *** 355.48(4)"1943/1945"
[AN 3865793]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2022.
   German - Hungarian security policy dialogue / [ed. János Árva, Wanda Tálas] ; [publ. by the University of Public Service, Konrad-Adenauer-Stiftung]. - [Budapest] : Univ. of Public Service : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2021. - 69 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80903-7-7 fűzött
Németország - Magyarország - biztonságpolitika - ezredforduló - 21. század
355.02(430)"199/202" *** 355.02(439)"199/202"
[AN 3864718]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2022.
Kiss Margit (1932-)
   "Csillagos ég, merre van a magyar hazám?" : összegyűjtött visszaemlékezések a két világháború katonáiról / Kiss Margit ; [... kiad. a Simontornya Múltjáért Alapítvány]. - Simontornya : Simontornya Múltjáért Alapítvány, 2021. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81998-0-3 fűzött
Simontornya - katona - első világháború - második világháború
355(439-2Simontornya)(092)"1914/1918" *** 355(439-2Simontornya)(092)"1939/1945"
[AN 3865412]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2022.
Kropf Róbert (1921-2003)
   Egy hadifogoly naplója / [sajtó alá rend.] Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-04-9 fűzött
Kropf Róbert (1921-2003)
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - katona - második világháború - levelezés
355.257.7(47)(=945.11)"194"(044) *** 355(439)(092)(044)
[AN 3864964]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2022.
Story of the Second World War (magyar)
   A második világháború története / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Hungary Kft., 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-60-1 fűzött : 2200,- Ft
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945" *** 940.53
[AN 3877095]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2022.
   Új korszak határán : az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában / szerk. B. Szabó János és Fodor Pál. - 2. bőv. kiad. - Budapest : ELKH BTK, 2022. - 411 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mohács, 1526-2026, ISSN 2676-895X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-334-3 kötött : 3990,- Ft
Európa - hadügy - haderő - 16. század
355(4)"15"
[AN 3877549]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10071 /2022.
Valois, Karlo Z.
   Az üzleti világról a tradíció fényében / Karlo Z. Valois. - Budapest : Szenzár, 2022. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-[312].
ISBN 978-963-479-870-5 fűzött : 3699,- Ft
szervezetkutatás - munkalélektan - kultúrafilozófia - gazdasági viselkedés - gazdasági erkölcs
65.013 *** 658.3 *** 130.2 *** 330.16 *** 174.4
[AN 3865332]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10072 /2022.
   Adózás, 2021 : Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, adóeljárás, egyéb adók. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-86-4 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3865987]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2022.
   Adózás, 2022 : Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, adóeljárás, egyéb adók. - Budapest : Vezinfó, 2022. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-95-6 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3865982]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2022.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2021 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [szerzők Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-89-5 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3865945]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2022.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A Cég megnyertjei, a megnyertek cégei : titkosszolgálati vállalatalapítások és valutakitermelés a Kádár-rendszer idején / Borvendég Zsuzsanna. - [S.l.] : Hunland K., 2022. - 259 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 244-253.
Kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5374-73-9)
Magyarország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - feketegazdaság - állami vállalat - titkosszolgálat - Kádár-korszak - esettanulmány
338(091)(439)"196/198" *** 339.5(439)"196/198" *** 339.194(439)"196/198" *** 355.40(439)"196/198" *** 332.01.332(47-62) *** 351.746.1(439)"196/198"
[AN 3876939]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2022.
Császár Zoltán
   Kata könyv, katásoknak, 2021 : szabályok, tippek, példák / [szerzők Császár Zoltán, Szilágyi Anita]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 140 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-88-8 fűzött
Magyarország - adózás - kisvállalkozás - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3865952]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2022.
Császár Zoltán
   KIVA, 2021 : tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban / [szerzők Császár Zoltán, Császárné Balogh Dóra]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-90-1 fűzött
Magyarország - adózás - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3865943]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2022.
   A globalizált világ kihívásai / szerk. Tálas Péter [et al.]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 358 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-119-4 kötött
globalizáció - társadalmi változás - éghajlatváltozás - természeti erőforrás - nemzetközi biztonság - környezetszociológia - 21. század
339.9 *** 316.42(100)"20" *** 551.583 *** 504.03 *** 355.02(100)"20" *** 316.334.5(100)"20"
[AN 3865981]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2022.
Gottgeisl Rita
   Nonprofit kézikönyv, 2021 : működés, számvitel, adózás : civil törvény a gyakorlatban / [szerzők Gottgeisl Rita, Láng Noémi]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 978-615-5085-92-5 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - civil szervezet - gazdálkodás - útmutató
334.012.46(439)(036)
[AN 3865949]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2022.
Greskóné Koller Krisztina
   Munkaidőkeret gyakorlati alkalmazása : egyenlőtlen munkaidőbeosztás szabályai / [szerzők Greskóné Koller Krisztina, Kissné Horváth Marianna]. - Budapest : Saldo, 2021. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-620-7 fűzött
Magyarország - munkaidő - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094)(036) *** 65.015.2
[AN 3864132]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2022.
Gyimesi Endre (1952-)
   A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara negyedszázada / [írta Gyimesi Endre és Henics Attila]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, 2021. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Kamara 25
ISBN 978-615-01-3172-6 kötött
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Zala megye - kereskedelmi kamara - iparkamara - testülettörténet
334.788(439.121)(091)
[AN 3865454]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2022.
Horváthné Szabó Beáta
   Adózási praktikák társas vállalkozóknak : mi marad a végén? / [szerző Horváthné Szabó Beáta]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 166 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-85-7 fűzött
Magyarország - adózás - gazdasági társaság - útmutató
336.2(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 3865944]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2022.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati gazdaságtan / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2022. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-314.
ISBN 978-615-5216-90-9 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3877725]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2022.
Lepsényi Mária
   Átalányadózás az Szja-ban : szabályok 2021-2022 : áttérés a Kata alól : őstermelők adózása : magyarázatok, példák / Lepsényi Mária. - Budapest : Szakkönyv.net, 2021. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2022-5 fűzött
Magyarország - adózás - jövedelemadó - útmutató
336.215(439)(036)
[AN 3865955]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2022.
Lepsényi Mária
   Átalányadózás az Szja-ban : szabályok 2022 : áttérés a Kata alól : őstermelők adózása : magyarázatok, példák / Lepsényi Mária. - Bőv., aktualizált kiad. - Budapest : Szakkönyv.net, 2022. - 103 p. : ill. ; 21 cm
borító és gerinccím: Az átalányadózás új szabályai, 2022
ISBN 978-615-82048-0-4 fűzött
Magyarország - adózás - jövedelemadó - útmutató
336.215(439)(036)
[AN 3865953]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2022.
Pozen, Robert C. (1946-)
Remote, Inc. (magyar)
   Távmunka Zrt : hogyan dolgozzunk hatékonyan és vezessük csapatunkat bárhonnan a világon? / Robert C. Pozen, Alexandra Samuel ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 335 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-139-9 kötött : 4500,- Ft
távmunka - vezetéstudomány
334.714 *** 65.012.4
[AN 3864898]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2022.
Szabó Tibor
   Webáruházak jogi kézikönyve mintadokumentumokkal / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Zrt., 2021. - 281 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-14-9 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - elektronikus kereskedelem - jogi szabályozás
658.8(439)(094) *** 681.3.004.14
[AN 3865329]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2022.
   Turizmus 4.0: reziliencia, adaptáció, talpraállás és újraindulás [elektronikus dok.] : IV. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : absztraktkötet = Tourism 4.0: resilience, adaptation, recovery & restart : 4th International Tourism Marketing Conference : book of abstracts / szerk. Csapó János, Raffay Zoltán, Végi Szabina ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., 2021
A konferenciát Pécsett, 2021. nov. 5-én rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171053. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-804-5
Magyarország - turizmus - idegenforgalom - válságmenedzselés - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48(100)"202" *** 658.1.016.7 *** 338.48(439)"202" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3878016]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2022.
   A vendéglátás időszerű kérdései [elektronikus dok.] / szerk. Gonda Tibor ; ... kiad. PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Pécs] : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171051. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-827-4
Dél-dunántúli régió - vendéglátóipar - falusi turizmus - gasztronómia - fogyasztói magatartás - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
366.1 *** 338.48(439Dél-Dunántúl)"201"(083.41) *** 641.5 *** 640.4(100)
[AN 3878005]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10090 /2022.
Bagoly Anita
   Pénzbeli ellátások 2022 : táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, üzemi baleset, baleseti táppénz : jogszabályok, magyarázatok, példák, kérdések, válaszok, változások / Bagoly Anita. - [Budapest] : [Bagoly A.], [2021]. - 229 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [230].
ISBN 978-615-81493-2-7 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - gyermekgondozási segély - útmutató
369.22(439)(036) *** 369.7(439)(036)
[AN 3864213]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2022.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítás, 2021 : járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [szerzők Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2021. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-87-1 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3865948]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2022.
Futó Gábor (1953-)
   A nyugdíjazás küszöbén : a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai, 2022 / Futó Gábor. - Budapest : Szakkönyv.net, 2021. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3587-8 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 3865958]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10093 /2022.
Bálint Mónika
   Hétköznapokon túl : különleges témák feldolgozása az óvodában / Bálint Mónika, Stubán Henrietta. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 104 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-6043-53-5 fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3865825]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2022.
   Ballagó óvodás. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-520-088-7 kötött : 999,- Ft
óvodáskorú gyermek - ballagás - ajándékkönyv
371.89-053.4
[AN 3866296]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2022.
Barbarics Györgyi
   Iskolaszervezési stratégiaváltás : mit tehetünk a tanulói létszám megtartásáért? / Barbarics Györgyi. - Budapest : Raabe, cop. 2022. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-578-040-2 fűzött
Magyarország - közoktatás - marketing - stratégiai menedzsment - 21. század
37.014(439)"20" *** 658.8 *** 658.1.012.2
[AN 3865282]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2022.
Beszédes Henrietta
   Sz*ranya : 10 szabály a sikeres gyereknevelésért : le a rossz mintákkal, elő a működő eszközökkel / Beszédes Henrietta ; L. Ron Hubbard ... alapján. - Budapest : Beszédes H., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
A főcím áthúzva
ISBN 978-615-01-3001-9 fűzött : 4990,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés
37.018.1
[AN 3864238]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2022.
   A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Technikum és Kollégium jubileumi emlékkönyve : ... 2020/2021-es tanév / [... összeáll. és szerk. Fekete Tiborné] ; [kiad. "Bolyai" Iskolai Alapítvány]. - Budapest : Bolyai Iskolai Alapítvány, 2021. - 126, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: A Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium jubileumi emlékkönyve, 1885-2020
ISBN 978-615-01-1738-6 fűzött
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium
Budapest - technikum - műszaki tudomány
373.6:62(439-2Bp.)
[AN 3865841]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2022.
   Designgondolkodás az iskolában III : a designgondolkodás pedagógiája : a HEAD program lehetőségei az iskola világában / szerzők Bényei Judit [et al.] ; [közread. a Mome]. - Budapest : Mome, 2020. - 158 p. : ill., színes ; 18 cm
Borítócím: A designgondolkodás pedagógiája : a HEAD program lehetőségei az iskola világában. - Bibliogr.: p. 138-158.
ISBN 978-615-5134-31-9 fűzött
művészetpedagógia - gondolkodásfejlesztés - kreativitás - képességfejlesztés - módszertan
37.036 *** 159.955 *** 159.928.238 *** 167.7 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3865478]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2022.
Diószegi Endre
   Érettségi last minute : irodalom / Diószegi Endre. - Budapest : Klett, 2020. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-50-0 fűzött
magyar irodalom - tantárgy - érettségi vizsga
372.882(079.1)
[AN 3866277]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2022.
Diószegi Endre
   Érettségi last minute : nyelvtan / Diószegi Endre. - Budapest : Klett, 2020. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6079-81-7 fűzött
magyar nyelvtan - tantárgy - érettségi vizsga
372.880.945.11(079.1)
[AN 3866278]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2022.
Doucleff, Michaeleen
Hunt, gather, parent (magyar)
   Hogyan neveljünk önálló és kedves felnőtteket? : a gyereknevelés elfeledett, ősi módszerei / Michaeleen Doucleff ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 414 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6122-66-7 fűzött : 4690,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés
37.018.1
[AN 3865199]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2022.
   Emlékkönyv a Szent Margit Gimnázium alapításának 100. évfordulójára / [szerk. Paréj-Farkas Katalin] ; [kiad. a Budai Margitosok Baráti Köre]. - Budapest : Budai Margitosok Baráti Köre, 2021. - 390 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4056-8 fűzött
Szent Margit Gimnázium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Bp.)
[AN 3865832]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2022.
Kälbli Katalin (1980-)
   Az egészségközpontú fittség fejlesztése gyermek- és serdülőkorban : a fittségoktatás alapjai / Kälbli Katalin ; [közread. a] Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : MDSZ, 2021. - 179 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5518-16-4 kötött
testnevelés - mozgásfejlesztés - egészséges életmód - módszertan - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 371.3 *** 796.012(072) *** 613.24(072)
[AN 3865370]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2022.
Karczewicz Józsefné
   Az óvodai tervezés ábécéje : tervezd meg a jövőt, de csak ceruzával! / Karczewicz Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 144 p. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-6043-54-2 fűzött
óvodapedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3865829]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2022.
Kovács Kornélia
   A csillámpónin túl : dübörög a dackorszak / Kovács Kornélia. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-81-0 fűzött : 2890,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3864841]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2022.
Kovács-Mihócza Orsolya
   Klubdélelőtt : történetek és kézikönyv anyaközösségeknek anyaközösségekről / Kovács-Mihócza Orsolya. - [Budapest] : Kovács-Mihócza O., 2021. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3180-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - családi nevelés - anyaság - mentálhigiénia - közösségfejlesztés - klub
37.018.1 *** 613.865-055.2-055.52 *** 260.1 *** 316.45 *** 061.2(439)
[AN 3865311]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2022.
Lackfi János (1971-)
   Mit hisz a piszi? : [szókimondóka 5., föld] / Lackfi János ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - [Budapest] : TreeFa World Productions, 2021. - 52 p. : ill., színes ; 16x22 cm + 18 db tanulókártya, mell. (47 p. ; 21 cm)
A melléklet szerzői Vanóné Varga Judit és Miller-Ferjentsik Viola. - melléklet címe: Szókimondóka : használati útmutató és játékgyűjtemény : [5., föld]. - Közös tokban
ISBN 978-615-5671-18-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - gyermekjáték - fejlesztő játék - mese
372.46 *** 894.511-34(02.053.2) *** 793/794 *** 371.382
[AN 3865744]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2022.
   Logeion : együttműködő megközelítés az interkulturális nevelés támogatásához / írta és szerk. Bajzáth Angéla [et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Együttműködő megközelítés az interkulturális nevelés támogatásához. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-381-3 fűzött
bölcsődei nevelés - pedagógusképzés - multikulturalizmus - társadalmi beilleszkedés - hátrányos helyzetű - kisgyermekkor
372.3 *** 371.13 *** 316.7 *** 316.736 *** 364.65-053.2
[AN 3865318]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2022.
Pignitzkyné Lugos Ilona (1950-)
   Az aktív iskola koncepciójának megvalósulása a gyakorlatban : a Klaszter iskolafejlesztő pilot program módszere és eredményei / Pignitzkyné Lugos Ilona, Paic Róbert ; [közread. a Magyar Diáksport Szövetség]. - Budapest : MDSZ, 2021. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-615-5518-21-8 fűzött
testnevelés - sport - módszertan
372.879.6 *** 796.01 *** 371.3
[AN 3865364]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2022.
   Trianon és a magyar felsőoktatás. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018-. - 24 cm
Magyarország - felsőoktatás - oktatástörténet - két világháború közötti időszak
378(439)"192/194"
[AN 3757026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2020. március 10-én a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; a mutatókat összeáll. Kocsis Annamária. - 2021. - 389 p. : ill. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-060-6 kötött : 3400,- Ft
[AN 3865843] MARC

ANSEL
UTF-810111 /2022.
Tsabary, Shefali (1972-)
The awakened family (magyar)
   A tudatos család : hogyan neveljünk önálló, rugalmas és kreatív gyerekeket / Shefali Tsabary ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 384, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-266-8 kötött : 5990,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3865450]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10112 /2022.
   Bakony. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Bakony - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.1)(036) *** 908.439(234.373.1) *** 914.39(234.373.1)(036)
[AN 3877179]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2022.
Bóbics László (1953-)
   Aranyév / Bóbics László. - Kehidakustány : Magánkiad., 2021. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3675-2 kötött : 3500,- Ft
Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club
Zalaegerszeg - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3865446]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2022.
Boldizsár Natalja
   Ritmikus gimnasztika : oktatási módszertan / Boldizsár Natalja. - [Pécs] : Magánkiad., 2021. - 120 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3203-7 fűzött
művészi torna - edzés
796.412.015
[AN 3865281]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2022.
   Börzsöny. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Börzsöny - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.33)(036) *** 908.439(234.373.33) *** 914.39(234.373.33)(036)
[AN 3877178]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2022.
Czégány Pál
   Albert 80 : az egyetlen magyar aranylabdás hagyatéka : the legacy of the one and only Hungarian ballon d'or winner / [írta, szerk. ... Czégány Pál] ; [közread. a] Ferencvárosi Torna Club ; [kiad. ... Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány]. - Budapest : FTC : Albert F. Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány, 2021. - 181, [3] p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-01-2852-8 kötött : 4495,- Ft
Albert Flórián (1941-2011)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - album
796.332(439)(092)Albert_F.(084.1)
[AN 3865374]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2022.
   Gólvágók, cselgépek és egyéb rekorderek / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-249-8 fűzött
labdarúgó
796.332(100)(092)
[AN 3865537]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2022.
Hetyei László
   Az 1997-1998-as újpesti bajnokcsapat / Hetyei László. - Budapest : Aposztróf, cop. 2021. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-78-0 fűzött : 2900,- Ft
Újpesti Torna Egylet
Magyarország - Budapest - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - 1990-es évek
796.332(439-2Bp.)UTE *** 796.332(439)"199" *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3864739]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2022.
Hidvégi Béla (1936-)
   A magam módján / Hidvégi Béla. - [Budapest] : Hidvégi B., 2022. - 312 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-4080-3 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3865564]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2022.
Kókai Dávid
   Új lebonyolítási formák a testnevelésben és az iskolai sportban : a mozgás- és diáksportfesztiválok szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben / Kókai Dávid, Csányi Tamás ; [közread. a] Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : MDSZ, 2021. - 154 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-5518-22-5 kötött
szabadidősport - diáksport - rendezvényszervezés
796.035 *** 796.035-053.2 *** 658.1.012.63
[AN 3865366]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2022.
   Páva horgolásminta : madarak-trió, 1. rész. - [Mohács] : [FabriCar Kft.], [2020]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: KreáCicó - játékos horgolások
ISBN 978-615-00-8722-1 fűzött
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3866241]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2022.
   Pilis. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Pilis (hegység) - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.25)(036) *** 908.439(234.373.25) *** 914.39(234.373.25)(036)
[AN 3877175]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2022.
Sergyán Gy. Zoltán
   Segíthetem gyermekem, unokám sakktanulását : alapok / Sergyán Gyula Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad. - [Dunakeszi] : Sergyán Gy. Z., 2022. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-01-4387-3 fűzött : 2500,- Ft
sakk
794.1
[AN 3877675]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2022.
Simonyi Ottó (1963-)
   A mesterlövész : vadászatról és sportlövészetről / Simonyi Ottó. - [Vác] : [Cyberkinetic Kft.], [2021]. - 296 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-615-01-3554-0 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - mesterlövész - sportlövészet - vadászat - 20. század - 21. század - memoár
799.3 *** 356.168(439)(092)Simonyi_O.(0:82-94) *** 799.2
[AN 3865969]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2022.
Solymosi László (1941-)
   Magyarország női és férfi sakkbajnokai, 1945-2019 / [Solymosi László] ; [a képeket és a játszmákat vál. Jakobetz László]. - [Dunakeszi] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3389-8 kötött
Magyarország - sakk - sportoló - sporttörténet - sportesemény - 20. század - 21. század
794.1(439)(092) *** 794.1(439)"194/201" *** 794.1.093(439)"194/201"
[AN 3865317]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2022.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftkihívás : több mint 30 küldetés a kockavilágban / [írta Toldi Bence ...] ; [ill. Varga Zsigmond]. - Debrecen : Graph-Art, 2022. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-214-6 fűzött
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3864990]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2022.
   Tromos 75 : 1946-2021. - Győr : Győri Elektromos Vasas SK, 2021. - [160] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2419-3 kötött
Győri Elektromos Vasas Sportkör
Győr - sportegyesület - testülettörténet
796(439-2Győr)(091) *** 061.2(439-2Győr)(091)
[AN 3865827]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2022.
   Vasi-Hegyhát. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Vasi-Hegyhát - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Vasi-Hegyhát)(036) *** 908.439Vasi-Hegyhát *** 914.39Vasi-Hegyhát(036)
[AN 3877176]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2022.
Wade, Paul
Convict conditioning 2 (magyar)
   Fegyencedzés 2 : börtönedzés haladóknak : módszerek az izomtömeg növelésére, az ízületek erősítésére és a testzsírarány csökkentésére / Paul "Coach" Wade ; [... ill. Derek Brigham] ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 370 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-06-1 fűzött : 4999,- Ft
edzés
796.015
[AN 3877756]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2022.
Wade, Paul
Convict conditioning (magyar)
   Fegyencedzés : hogyan törj ki a gyengeségből : használd a túléléshez szükséges félelmetes erő elveszett titkait / Paul "Coach" Wade ; [... ill. Derek Brigham] ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2022. - 335 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9971-50-9 fűzött : 4999,- Ft
edzés
796.015
[AN 3877736]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2022.
   Zemplén. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zempléni-hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.5)(036) *** 908.439(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 3877174]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10132 /2022.
   Akkor és most : X. : NIME : Bajai Nagy István Művészeti Egyesület / [... szerk. ... Márfai Olga] ; [a szöveget írta ... N. Kovács Zita]. - Baja : NIME, 2021. - 39 p. : ill., főként színes ; 15 cm
A Baján 2021-ben rendezett kiállítássorozat katalógusa
ISBN 978-615-01-2536-7 fűzött
Magyarország - Baja - képzőművészet - egyesület - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/202" *** 061.28(439-2Baja) *** 061.4(439)"2021"
[AN 3864411]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2022.
Biczó Géza (1853-1907)
   Biczó Géza levelei Sarolta leánya hagyatékából / [közzéteszi] Szigyártó Gyöngyi ; [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány : Szigyártó Gy., 2022. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 50.)
ISBN 978-615-5282-28-7 fűzött
Biczó Géza (1853-1907)
Magyarország - festőművész - pedagógus - 19. század - századforduló - levelezés
75(439)(092)Biczó_G.(044) *** 37(439)(092)Biczó_G.(044)
[AN 3864369]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2022.
Cakó Ferenc (1950-)
   Cakó Ferenc : életmű kiadás : oeuvre publication. - [Budaörs] : C.A.K.Ó. Stúdió Kft., [2021]. - 278 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2023-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Cakó_F.
[AN 3864635]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2022.
   A globális, lokális és a glokális turizmus jelenlegi szerepe és jövője elméleti és gyakorlati megközelítésben [elektronikus dok.] / Csapó János, Végi Szabina szerk. ; kiad. PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Pécs : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171052. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-841-0
Magyarország - turizmus - területfejlesztés - regionális fejlesztés - fogyasztói magatartás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
711.4 *** 332.1 *** 366.1(439)"200/201"(083.41) *** 338.48(100)"200/202"(083.41)
[AN 3878014]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2022.
   Hanna könyve : T. Varga Hanna festőművész : feljegyzések, naplójegyzetek, megemlékezések / [szerk. Kertai N. Mária] ; [kiad. a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete]. - Budapest : KKIE, 2021. - 220 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89340-5-5 fűzött
Varga Hanna, T. (1919-2010)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Varga_H.
[AN 3865433]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2022.
Harangozó Miklós
   VulkánSág legendái / [... írta és szerk. Harangozó Miklós] ; [közread. a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület]. - [Celldömölk] : Ság hegy Térsége Turisztikai Egyes., [2020]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-00-7607-2
Fűzött
Kemenesalja - helytörténet - helyismeret - legenda - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 908.439Kemenesalja(0:82-343) *** 943.9Kemenesalja(0:82-343)
[AN 3866229]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2022.
Horváth László (1951-)
   Horváth László képzőművész / [... ford. Fekete Anita] ; [kiad. a Vitrin Képzőművészeti Egyesület]. - Zalaegerszeg : Vitrin Képzőműv. Egyes., 2021. - 75 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89993-7-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Horváth_L.
[AN 3865441]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2022.
   Kortársak Schéner Mihályról / [szerk. Szederkényi Júlia] ; [kiad. a Meseházi Alapítvány]. - Békéscsaba : Meseházi Alapítvány, 2021. - 70, [10] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2923-5 fűzött
Schéner Mihály (1923-2009)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Schéner_M.
[AN 3864209]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2022.
Kovach Anton (1962-)
   A Kárpátaljai Szövetség "Szent István keresztény hagyatéka - a Magyar Szentkorona vármegyéi" című vándorkiállítása : Kovach Anton festőművész képsorozata. - Budapest : Kárpátaljai Szövets., [2021]. - 131, [3] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Megj. a Magyarországon, 2020-2021-ben rendezett vándorkiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Kárpátalja - Magyarország - Kárpát-medence - festőművész - határon túli magyarság - helyismeret - megyeszékhely - vándorkiállítás - 20. század - 21. század - látkép
75(477.87)(=945.11)(092)Kovach_A. *** 75.047 *** 908.439.2-2(084.1) *** 061.4(439)"2020/2021"
[AN 3865954]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2022.
Lukovich Tamás (1957-)
   'Just take 5' : five essays on urban design and architecture / Tamas Lukovich. - Budapest : Zoneart Kft., 2022. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5794-04-9 fűzött
építészeti esztétika - urbanisztika
72.01 *** 711.4
[AN 3865756]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2022.
Michaux, Henri (1899-1984)
   Michaux, Matta, Zao Wou Ki / [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2022. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
A ford. az "Oeuvres complètes II" (Paris : Gallimard, 2001) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-80973-4-5 fűzött : 7990,- Ft
Kína - Chile - francia irodalom - festőművész - 20. század - ezredforduló - válogatott művek
75(510)(092)Zao,_W. *** 75(83)(092)Matta,_R. *** 840-821=945.11
[AN 3865728]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2022.
   Székesfehérvári alkotók móri művésztelepe / [... szerk. Szűcs Erzsébet]. - [Székesfehérvár] : Szent István Király Múz., 2021. - 32 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 359.)
A 2021. aug. 8-22-ig rendezett művésztelep katalógusa
ISBN 978-615-5413-46-9 fűzött
Székesfehérvár - Mór - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439-2Székesfehérvár)"201" *** 061.28(439-2Mór)
[AN 3865862]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2022.
Szíj Kamilla (1957-)
   Tisztás : [2022. február 24 - április 14.] = Lichtung : [24. Februar - 14. April 2022] / Szíj Kamilla, Franz Riedl ; [kurátora ... Vörös Fábián] ; [közread. az Osztrák Kulturális Fórum]. - Budapest : Osztrák Kult. Fórum, [2022]. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - Ausztria - grafikus - 20. század - 21. század - képzőművész - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szíj_K. *** 73/76(436)(092)Riedl,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3865337]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2022.
Szunyoghy András (1946-)
   Ceruzarajz : minden, amit a ceruza használatáról tudni kell / Szunyoghy András. - Utánny. - [Budapest] : MMA K., 2022. - 126, [2] p. : ill. ; 21x22 cm + 9 mell. - (Kreatív képzőművészet, ISSN 2631-1844)
ISBN 978-615-5869-32-7 fűzött : 3200,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3876971]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2022.
Turai G. Kamil (1952-)
   Sütő Éva sajátos édenisége / Turai G. Kamil. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 47 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Az életrajz román nyelven is
ISBN 978-615-5862-76-2 kötött : 3150,- Ft
Sütő Éva (1951-)
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
76(498)(=945.11)(092)Sütő_É.
[AN 3865695]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10147 /2022.
Brown, Rex (1964-)
Official truth (magyar)
   A Pantera igaz története belső szemmel / Rex Brown & Mark Eglinton ; ford. Dudich Ákos. - 4. kiad. - Budapest : Silenos, 2022. - [6], 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-16-4 fűzött : 4800,- Ft
Brown, Rex (1964-)
Pantera (együttes)
Egyesült Államok - zenész - együttes - 20. század - ezredforduló - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Brown,_R.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)Pantera(0:82-94)
[AN 3877070]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2022.
   PedKar 60 : 1961-2021 / [szerk. Csányiné Koós Ildikó] ; [közread. a] Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyesület. - Kecskemét : Kecskeméti Pedagógus Énekkar Egyes., 2021. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: 60 éves a Kecskeméti Pedagógus Énekkar
ISBN 978-615-01-2789-7 kötött
Kecskeméti Pedagógus Énekkar
Kecskemét - énekkar
784.087.68.071(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3865584]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2022.
   Tabányi Mihály, a magyar harmonikakirály : kiállítás a Zenetörténeti Múzeumban : katalógus = Mihály Tabányi, the Hungarian accordion king : exhibition in the Museum of Music History : catalogue / a szöveget összeáll. és a képeket vál. ... Brauer-Benke József ; szerk. ... Gombos László ; [közread. a] BTK Zenetudományi Intézet ELKH, Harmonikások Országos Társasága. - Budapest : ELKH BTK ZTI : Harmonikások Orsz. Társasága, 2021. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2021. nov. 18-án nyílt kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5167-41-6 fűzött
Tabányi Mihály (1921-2019)
Magyarország - zenész - harmonika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
681.816.8 *** 78.071.2(439)(092)Tabányi_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3864208]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10150 /2022.
   Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből : Bajza József színigazgatói működése / sajtó alá rend., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Szalisznyó Lilla. - Kritikai kiad. - Budapest : Ráció, 2021. - 839 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 783-800.
ISBN 978-615-5675-60-7 kötött : 5799,- Ft
Bajza József (1804-1858)
Nemzeti Színház (Pest)
Magyarország - Pest - színháztörténet - színházigazgató - művelődéstörténet - testülettörténet - 19. század - reformkor - történelmi forrás
792.02(439)(092)Bajza_J.(093) *** 792(439-2Pest)Nemzeti_Színház"183/184"(093) *** 930.85(439-2Pest)"183/184"(093)
[AN 3865733]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2022.
Fry, Jason (1969-)
Star wars : the clone wars : character encyclopedia (magyar)
   Star wars : a klónok háborúja : szereplők nagykönyve : csatlakozz a harchoz! / írta Jason Fry ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 173, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-830-3 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - fantasztikus film - album
791.43-312.9(73) *** 791.43.071.1(73)(092)
[AN 3865290]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2022.
Szabó Zoltán Attila (1972-)
   K. Ö. R : Kálloy Összes Rövidítve / Szabó Zoltán Attila. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 109 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-77-9 kötött : 3150,- Ft
Kálloy Molnár Péter (1970-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Kálloy_Molnár_P.
[AN 3865666]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10153 /2022.
   DEAL 2021 : current explorations in English applied linguistics / ed. by Gyula Tankó & Kata Csizér ; [an edited vol. of the Department of English Applied Linguistics School of English and American Studies Eötvös Loránd University ...]. - Budapest : Eötvös L. Univ Fac. of Humanities, 2021. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-423-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-489-427-8)
angol nyelv - alkalmazott nyelvészet
802.0 *** 80.004.14
[AN 3864253]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2022.
Péntek Bernadett
   120 extra Präsentationen mit Lösungsbeispielen : C1 szint : [emelt szintű érettségire és felsőfokú nyelvvizsgákra] / Péntek Bernadett, Tóth Róbert, Kádár Mónika. - Győr : Nordwest 2002, 2022. - 283 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5711-12-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3865172]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2022.
Pons Sprachrätsel Englisch (magyar)
   Pons angol nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint]. - Budapest : Klett, 2021, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-40-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3876956]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2022.
Rák Éva
   Argumentaciâ i diskussiâ 84 temy s illûstraciâmi i argumentami za i protiv : az orosz emelt szintű érettségire és B2-C1 szintű közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Rák Éva. - Győr : Nordwest 2002, 2022. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
A bev. magyar nyelven
ISBN 978-615-5711-10-7 fűzött
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3865168]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2022.
   "Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet" : Goldziher Ignác (1850-1921), az európai iszlámtudományok megteremtője = "Get wisdom, get insight" : Ignaz Goldziher (1850-1921), the founder of Islamic studies in Europe / [összeáll. ... Dévényi Kinga] ; [... ford. ... Korvin Gábor] ; kész. ... a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteménye a Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet közreműködésével ... - [Budapest] : MTA KIK Keleti Gyűjt. : Goldziher I. Zsidó Tört. és Kult. Kutatóint., [2021]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2021. nov. 15 - 2022. febr. 15. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-7451-72-0 fűzött
Goldziher Ignác (1850-1921)
Magyarország - nyelvész - keletkutatás - vallástudomány - iszlám - 19. század - századforduló
80.001(439)(092)Goldziher_I. *** 297
[AN 3865773]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2022.
   Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából / szerk. Horváth Péter László és Ladányi Lili. - Szeged : JGYF K., 2021. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Könnyen érthető nyelv, hozzáférhető információ, ISSN 2939-5380 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-51-6 fűzött : 4000,- Ft
nyelvhasználat - esélyegyenlőség - kommunikáció - emberi jog - fogyatékos
800.6 *** 342.722 *** 364.65-056.2/.3 *** 316.77
[AN 3864025]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2022.
Veres-Faddi Nikolett
   Fachdeutsch für Offiziere / Nikolett Veres-Faddi, Gabriella Ürmösné Simon ; [Hrsg. von Universität für öffentlichen Dienst Fakultät für Polizeiwesen]. - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2021. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-531-620-5 fűzött
német nyelv - szaknyelv - rendészet - kriminalisztika - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
803.0(075.8)=945.11 *** 351.74(075.8) *** 343.98(075.8)
[AN 3865989]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2022.
   Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében / szerk. Dömötör Adrienne ; társszerk. Gugán Katalin, Varga Mónika. - Budapest : Akad. K., 2021. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 169.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-454-686-3 fűzött : 2990,- Ft
nyelvtörténet - magyar nyelv - szociolingvisztika - nyelvhasználat
809.451.1-53 *** 809.451.1-06 *** 316.7
[AN 3864973]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10161 /2022.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - 13. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2022. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-349-386-1 fűzött : 3500,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3877080]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10162 /2022.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Olvasópróbák / Pécsi Györgyi. - Miskolc : Felsőmagyarország K., [2003]-. - 18 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 105407. - A 3. kötettől kiad. az Antológia Kiadó
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története
894.511(091)"19" *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 1039816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2021. - 295 p.
ISBN 978-615-5862-63-2 kötött : 3150,- Ft
[AN 3865582] MARC

ANSEL
UTF-810163 /2022.
Szávai Géza (1950-)
   Az életed, Polcz Alaine : asszony a hátországban / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2022. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-82-4 fűzött : 3675,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - memoár - album
894.511(092)Polcz_A.(0:82-94)(084.1) *** 894.511-94
[AN 3878079]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10164 /2022.
Abbott, Jeff (1963-)
An ambush of widows (magyar)
   Özvegyek klubja / Jeff Abbott ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 365 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-517-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865362]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2022.
Abé, Shana
The second Mrs. Astor (magyar)
   A második Mrs. Astor : nászút a Titanicon / Shana Abé ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 382, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-651-3 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3865791]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2022.
Ahern, Cecelia (1981-)
Freckles (magyar)
   Szeplők / Cecelia Ahern ; [ford. Kurta Zsuzsanna]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 318, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-109-0 fűzött : 4299,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3864902]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2022.
Alderton, Dolly (1988-)
Ghosts (magyar)
   Szellemek / Dolly Alderton ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-568-105-1 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865087]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2022.
Aubert, Marie (1979-)
Voksne mennesker (magyar)
   Felnőtt emberek / Marie Aubert ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-352-6 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3877776]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2022.
Babullaoglu, Salim (1972-)
August (magyar)
   Augusztus / Salim Babullaoglu ; Balázs Boróka fordításában. - Budapest : AB ART, 2021. - 63 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 20.)
ISBN 978-615-6033-36-9 fűzött : 2100,- Ft
azeri irodalom - vers
894.362-14=945.11
[AN 3864822]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2022.
   Ballagó diák. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-520-089-4 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - ballagás - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 894.511-84 *** 371.89
[AN 3866287]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2022.
Barbu, Constantin (1954-)
   A semmi ketrecébe zárva : válogatott versek / Constantin Barbu ; Balázs Boróka fordításában. - Budapest : AB ART, 2020. - 74 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 14.)
ISBN 978-615-6033-22-2 fűzött : 1990,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3864778]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2022.
Baros, Linda Maria (1981-)
Casa din lame de ras (magyar)
   Borotvapengeház / Linda Maria Baros ; ford. Halmosi Sándor. - Budapest : AB ART, 2020. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 11.)
ISBN 978-615-00-4713-3 fűzött : 2190,- Ft
Franciaország - román irodalom - vers
859.0-14(44)=945.11
[AN 3864766]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2022.
Barreau, Nicolas
Die Zeit der Kirschen (magyar)
   Cseresznyevirágzás / Nicolas Barreau ; [ford. Szitás Erzsébet]. - Budapest : Park, 2022. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-803-4 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3865232]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2022.
Barreau, Nicolas
Die Zeit der Kirschen (magyar)
   Cseresznyevirágzás / Nicolas Barreau ; [ford. Szitás Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-910-9 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3877676]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2022.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das wilde Pony (magyar)
   Bori és a vad póni / Julia Boehme ; [ill. Herdis Albrecht] ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 72, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Olvass Borival!
ISBN 978-963-403-842-9 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3877682]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2022.
Box, C. J. (1958-)
Long range (magyar)
   Távoli célpont / C. J. Box ; [ford. Zsámboki Péter]. Családi örökség / Viola Shipman ; [ford. Szabó Olimpia]. Az új férj / D. J. Palmer ; [ford. Szőke Ágnes]. A nagy finálé / Brooke Fossey ; [ford. Lukács Tamás]. - Budapest : Tarsago, cop. 2021. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Long range. The heirloom garden. The new husband. The big finish
ISBN 978-963-289-476-8 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3865294]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2022.
Bussi, Michel (1965-)
Maman a tort (magyar)
   Anya nem mond igazat / Michel Bussi ; [ford. Török Ábel]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 461, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-133-4 fűzött : 4690,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3864314]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2022.
Caldwell, Christi
In bed with the earl (magyar)
   A gróf ágyában [elektronikus dok.] / Christi Caldwell ; ford. Harcsa Henrietta. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-518-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877415]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2022.
Candon, Emma Mieko
Ronin (magyar)
   Ronin / Emma Mieko Candon ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 399 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-688-2 fűzött : 5190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3865144]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2022.
Carrisi, Donato (1973-)
L'ipotesi del male (magyar)
   A gonosz természete : Mila Vasquez 2. / Donato Carrisi ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, 2022. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-583-7 fűzött : 4290,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.5=945.11
[AN 3865130]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2022.
Child, Lee (1954-)
Better off dead (magyar)
   Inkább a halál / Lee Child, Andrew Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-587-5 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865442]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2022.
Child, Lee (1954-)
The sentinel (magyar)
   Az őrszem / Lee Child és Andrew Child ; [ford. Lukács Tamás]. Szerelem első látásra / Kate Clayborn ; [ford. Szabó Olimpia]. Soha ne gyere vissza! / David Bell ; [ford. Zsolt Angéla]. Kutyákról és emberekről / Spencer Quinn ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2022. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The sentinel. Never come back. Love at first. Of mutts and men
ISBN 978-963-289-480-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3865303]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Helikon, 2022. - 291, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-587-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3877977]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
A deadly affair (magyar)
   Szerelmi bűnügyek / Agatha Christie. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 294, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-[295].
ISBN 978-963-479-833-0 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3865323]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. Szobotka Tibor]. - Budapest : Helikon, 2022. - 303 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-965-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3877999]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Secret of Chimneys (magyar)
   Chimneys titka / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Helikon, 2022. - 355, [4] p. ; 18 cm
Megj. "Királyok és kalandorok" címmel is
ISBN 978-963-479-967-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3877997]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Mert többen nincsenek / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 281 p. ; 18 cm
Megj. "A láthatatlan hóhér" és "Tíz kicsi néger" címmel is
ISBN 978-963-479-534-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3878002]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
They do it with mirrors (magyar)
   Nem csalás, nem ámítás / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Helikon, 2022. - 257 p. ; 18 cm
Megj. "Szemfényvesztés" és "Tükrökkel csinálják" címmel is
ISBN 978-963-479-879-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3877989]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2022.
Clare, Cassandra (1973-)
Lady midnight (magyar)
   Éjfél kisasszony [elektronikus dok.] : Gonosz fortélyok első könyv : egy Árnyvadász történet / Cassandra Clare ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-901-1 (epub)
ISBN 978-963-399-902-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3877952]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2022.
Contreras, Claire
The sinful king (magyar)
   Vágyaim ura / Claire Contreras ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-301-2 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866245]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2022.
Cornwell, Bernard (1944-)
The last kingdom (magyar)
   Az utolsó királyság : angolszász históriák / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2022. - 349 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-582-210-2 fűzött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3877093]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2022.
Corry, Jane
The lies we tell (magyar)
   Hazugságok, amiket elhiszünk / Jane Corry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-095-5 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865237]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2022.
Courtney, Joanna
Iron queen (magyar)
   Vaskirályné / Joanna Courtney ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 372, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-452-585-1 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3864900]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2022.
Dao Tran Quang (1957-)
   Repülés álomban / Tran Quang Dao ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : AB ART, cop. 2021. - 46, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6033-10-9 fűzött : 1600,- Ft
vietnami irodalom - vers
895.2-14=945.11
[AN 3864713]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2022.
Demi, Cinzia
   Befogadás / Cinzia Demi ; ford. Balázs F. Attila és Soó Éva. - Budapest : AB ART, 2021. - 91 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 17.)
Tart.: Magdolna voltamÞ; Mária és Gábriel. - Egys. cím: Ero Maddalena ; Maria e Gabriele
ISBN 978-615-6033-31-4 fűzött : 2300,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3864801]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2022.
Deutsch, Stacia
Pals forever (magyar)
   Szilaj : szünidei levelezés / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 148 p. ; 20 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-960-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865058]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2022.
Dima, Simona-Grazia (1958-)
   Az élet rejtélye : válogatott versek / Simona-Grazia Dima ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2021. - 63 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 18.)
ISBN 978-615-6033-32-1 fűzött : 2100,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3864806]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2022.
Disney : 5 minute stories (magyar)
   Disney : 5 perces mesék : 12 káprázatos történettel! / [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-881-5 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865247]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2022.
Disney princess : 5 minute stories (magyar)
   Disney hercegnők : 5 perces mesék : 12 elbűvölő történettel! / [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 189 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-882-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865245]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2022.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Baǰske legende : pripovetke / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina �akova Ig�atovića ... - Budimpešta : Zadužbina �akova Ig�atovića, 2021. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3336-2 fűzött
magyarországi szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32(439)=945.11
[AN 3865961]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2022.
Dulvac, Horia (1958-)
   Nem mondta senki : versek / Horia Dulvac ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2021. - 89 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 15.)
ISBN 978-615-6033-28-4 fűzött : 2390,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3864779]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2022.
Farnaby, Simon (1973-)
The warrior in my wardrobe (magyar)
   Haramia a szekrényemben : Merdyn, a bősz újabb zsiványságainak históriája / Simon Farnaby ; Claire Powell rajz. ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Central K., 2022. - 298, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-858-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865555]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amore molesto (magyar)
   Tékozló szeretet / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 212, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-893-5 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3877605]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2022.
Fewings, Vanessa
Enthrall her (magyar)
   Elragad / Vanessa Fewings ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 442 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-69-0 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3865743]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2022.
Finlay, Alex
Every last fear (magyar)
   Minden félelmed / Alex Finlay. - [Budapest] : Animus, 2022. - 373 p. ; 21 cm
Ford. Szieberth Ádám
ISBN 978-963-324-986-4 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865549]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2022.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 10. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 389, [2] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-843-0 kötött : 3999,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - napló - történelmi forrás
839.31-94=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(093)
[AN 3877640]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2022.
Funnell, Pippa (1968-)
Stripy the zebra foal (magyar)
   Szepi, a zebracsikó / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 95, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-584-117-2 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865050]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2022.
Goldstein, Meredith
Things that grow (magyar)
   Kivirágzik minden / Meredith Goldstein ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 346 p. ; 21 cm. - (Lol+, ISSN 2732-3196)
ISBN 978-963-486-968-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865443]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2022.
Grainger, Jean
The star and the shamrock (magyar)
   Csillag és lóhere / Jean Grainger ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-370-3 fűzött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3864426]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2022.
Gresham, William Lindsay (1909-1962)
Nightmare alley (magyar)
   Rémálmok sikátora / William Lindsay Gresham ; Nick Tosches bevezetőjével ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 461 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-175-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3864589]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2022.
Grimaldi, Virginie (1977-)
Et que ne durent que les moments doux (magyar)
   Ha az élet citrommal kínál.. / Virginie Grimaldi ; [ford. Fouilleul Joli]. - Budapest : Animus, 2022. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-994-9 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3865552]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2022.
Henn, Carsten (1973-)
Der Buchspazierer (magyar)
   A könyvsétáltató / Carsten Henn ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Animus, 2022. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-946-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3865511]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2022.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Hulemannen (magyar)
   A barlanglakó / Jørn Lier Horst ; [ford. Török Ábel]. - Budapest : Animus, 2022. - 327 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-977-2 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3865546]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2022.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-793-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3877185]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2022.
Ireland, Justina
Out of the shadows (magyar)
   Lopakodó árnyak / Justina Ireland ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 347 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-670-7 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3865147]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2022.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Ich reim' dir was! : Gedichte und Reime zur frühen Förderung der deutschen Sprache im Elternhaus, im Kindergarten und in der Unterstufe der Grundschule / Monika Jäger-Manz. - Baja : Bajapress Ny. : M. Jäger-Manz, 2021. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3223-5 fűzött
Magyarország - német nyelv - anyanyelvi nevelés - német irodalom - tanári segédkönyv - gyermekvers - mondóka
830-14(02.053.2)(439) *** 398.831(=30)(02.053.2) *** 803.0(072)
[AN 3864416]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2022.
Jones, Peter
   Silly daddy in the zoo = Bolondos apu az állatkertben / [... written by Peter Jones] ; [... ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], 2022. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-0931-2
Kötött : 2200,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
820-93.02=945.11
[AN 3877722]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2022.
Kasten, Mona (1992-)
Begin again (magyar)
   Begin again : újrakezdés / Mona Kasten ; [ford. Budai Zita]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 494, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-624-4 fűzött : 4599,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3878038]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2022.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die verschwundene Miniatur (magyar)
   Az eltűnt miniatűr avagy Egy érző lelkű hentesmester kalandjai / Erich Kästner ; [ford. Sárközy Elga]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 217, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-821-9 fűzött : 2499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3877183]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2022.
Kawaguchi Toshikazu (1971-)
Coffee ga samenai uchini (magyar)
   Történetek a kávézóból / Kavagucsi Tosikadzu ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-676-6 fűzött : 3600,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3865587]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2022.
Keeland, Vi
Beat (magyar)
   Szerelmi háromszög : Rivaldafény-sorozat, Flynn / Vi Keeland. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 317 p. ; 20 cm
Ford. Márton Andrea
ISBN 978-963-570-291-6 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866263]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2022.
Keene, Carolyn
Strangers on a train (magyar)
   Idegenek a vonaton / Carolyn Keene ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2022. - 218 p. ; 20 cm. - (Nancy Drew naplói ; 2.)
ISBN 978-615-5716-44-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865046]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2022.
Kemmerer, Brigid
Spark (magyar)
   Spark : szikra : Elementálok 2. könyv / Brigid Kemmerer ; [ford. Vallató Péter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 468, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-185-5 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3878026]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2022.
Kemmerer, Brigid
Storm (magyar)
   Storm : vihar : Elementálok 1. könyv / Brigid Kemmerer ; [ford. Vallató Péter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 533 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-832-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3878025]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2022.
King, Laurie R. (1952-)
The beekeeper's apprentice or, On the segregation of the queen (magyar)
   A méhészinas avagy A királynő zárkázása : bűnregény Mary Russell és Sherlock Holmes főszereplésével / Laurie R. King ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 446, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Sherlock Holmes és Mary Russell nyomoz
ISBN 978-963-544-666-7 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865798]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2022.
Kloos, Marko (1971-)
Points of impact (magyar)
   Mentőakciók / Marko Kloos ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-991-5 fűzött : 3480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3865167]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2022.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 1.)
ISBN 978-963-415-850-9 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3878040]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2022.
Koontz, Dean R. (1945-)
Elsewhere (magyar)
   Egy másik hely / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2022. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81915-4-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3865336]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2022.
Lauren, Christina
The unhoneymooners (magyar)
   Nem mézes hetek / Christina Lauren ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-185-3 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3864320]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2022.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
Lady Chatterley's lover (magyar)
   Lady Chatterley szeretője : regény / David Herbert Lawrence ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 467 p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-201-1 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3877092]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2022.
Lee, Geneva
Command me (magyar)
   Uralkodj rajtam : Royal saga 1. / Geneva Lee ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-91-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3865747]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2022.
Lenormand, Frédéric (1964-)
Au service secret de Marie Antoinette : l'enquête du Barry (magyar)
   Marie Antoinette titkos szolgálata : a du Barry-gyémántok / Frédéric Lenormand ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-663-6 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3865487]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2022.
Lipska, Ewa (1945-)
   Világ kisváros : válogatott versek / Ewa Lipska ; [Zsille Gábor fordításában] ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-95-2 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3865936]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2022.
Lytton, Deborah (1966-)
Silence (magyar)
   Csend / Deborah Lytton ; [ford. Gázsity Mila]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-405-9 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3877544]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2022.
Lytton, Edward Bulwer Lytton (1803-1873)
The coming race (magyar)
   Az eljövendő faj / Edward George Earle Bulwer-Lytton. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 186 p. ; 18 cm
Megj. "A jövő nemzedéke" címmel is
ISBN 978-615-6115-45-4 fűzött : 4500,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3865920]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2022.
Macadan, Eliza (1967-)
   Az idő rögzült urnájában : versek / Eliza Macadan ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2021. - 78 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 16.)
ISBN 978-615-6033-27-7 fűzött : 2300,- Ft
olasz irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3864796]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2022.
March, Meghan
Creole kingpin (magyar)
   Buja éjszakák [elektronikus dok.] : Magnolia tánca 1. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-210-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878030]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2022.
Marsons, Angela
Dying truth (magyar)
   Gyilkos igazság [elektronikus dok.] / Angela Marsons ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-560-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3877663]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2022.
Martin, Charles (1969-)
The water keeper (magyar)
   A víz őrzője [elektronikus dok.] / Charles Martin ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171005. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-562-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3877590]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2022.
Martinez, Aly
Reclaim (magyar)
   A szerelem védelmében [elektronikus dok.] / Aly Martinez ; ford. Bohák Ildikó. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-226-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877679]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2022.
Mather, Adriana
Killing November (magyar)
   Öld meg Novembert! / Adriana Mather ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 430 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-260-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3865140]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2022.
Mattfeldt, Petra (1971-)
Eine neue Zeit (magyar)
   Új idők : a Hansen család története / Ellin Carsta. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 395 p. ; 21 cm
Ford. Kalapos Éva Veronika
ISBN 978-963-324-948-2 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3865527]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2022.
Merle, Robert (1908-2004)
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2022. - 522, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 38.)
ISBN 978-963-504-576-1 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3878023]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2022.
Michaels, Corinne
Stay for me (magyar)
   Mondd, hogy maradsz : Arrowood brothers : Jacob / Corinne Michaels ; [ford. Farkas Nóra]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-189-6 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866274]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2022.
Mitchell, Margaret (1900-1949)
Gone with the wind (magyar)
   Elfújta a szél / Margaret Mitchell ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, 2022. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-504-547-1 kötött : 9999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3877087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 546, [3] p.
820-31(73)=945.11
[AN 3877088] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 642, [3] p.
820-31(73)=945.11
[AN 3877089] MARC

ANSEL
UTF-810246 /2022.
Moravia, Alberto (1907-1990)
La ciociara (magyar)
   Egy asszony meg a lánya / Alberto Moravia ; [ford. Gellért Gábor]. - Budapest : Európa, 2022. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-612-6 kötött : 4699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3877082]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2022.
Morrey, Beth
Em & me (magyar)
   A remény lányai / Beth Morrey ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-325-8 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865461]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2022.
   Nem kötelező : tiltott irodalom : klasszikus irodalmi művek az azonos neműek közti szerelemről / Nyáry Krisztián válogatásában. - Budapest : Corvina, 2022. - 382, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-382.
ISBN 978-963-13-6773-7 fűzött : 3990,- Ft
világirodalom - homoszexualitás - antológia
82-822=945.11 *** 613.885(0:82-822)
[AN 3865143]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2022.
Okemwa, Christopher
   Tisztítótűz : válogatott versek / Christopher Okemwa ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2020. - 61 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 12.)
ISBN 978-615-6033-18-5 fűzött : 1990,- Ft
Kenya - angol nyelvű irodalom - vers
820-14(676.2)=945.11
[AN 3864771]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2022.
Paterson, Cynthia
   Foxwood összes meséje / Cynthia Paterson és Brian Paterson ; ford. Szabó T. Anna. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 246, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-584-122-6 kötött : 7490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865585]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2022.
Perry, Tasmina
The singles table (magyar)
   Szinglik asztala / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-127-3 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865239]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2022.
Petrie, Nick
The wild one (magyar)
   A vadember / Nick Petrie ; [ford. Barkóczi András]. Hétköznapi hős / Laura Trentham ; [ford. Szőke Ágnes]. Halálos kanyar / Claire Booth ; [ford. Bornai Tibor]. Csak óvatosan a kívánságokkal / Hallie Ephron ; [ford. Petri-Lukács Simon]. - Budapest : Tarsago, cop. 2021. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The wild one. An everyday hero. A deadly turn. Careful what you wish for
ISBN 978-963-289-469-0 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3865298]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2022.
Pixar : 5 minute stories (magyar)
   Pixar : 5 perces mesék : 12 fantasztikus történettel! / [ford. Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-883-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865244]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2022.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: du musst mir helfen! (magyar)
   Kell egy kis segítség, mondta Isten / Hans Rath ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-952-9 kötött : 3690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3865532]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2022.
Ruff, Matt (1965-)
88 names (magyar)
   88 név / Matt Ruff ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 263, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-985-4 fűzött : 3480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3865739]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2022.
Sacheri, Eduardo (1967-)
Lo mucho que te amé (magyar)
   Így szerettelek / Eduardo Sacheri ; [ford. Smid Bernadett]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 314, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-862-8 fűzött : 3480,- Ft : 9,70 EUR
 (hibás ISBN 78-963-419-862-8)
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3865102]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2022.
Şafak, Elif (1971-)
The island of missing trees (magyar)
   Az eltűnt fák szigete / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2022. - 433, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-532-7 fűzött : 3999,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3865489]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2022.
Schuster, Gaby
Sissi - Kaiserin von Österreich (magyar)
   Sissi / Gaby Schuster ; [ford. Schleicher Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 3 db ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3876399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A korona szolgálatában. - 281, [4] p.
ISBN 978-963-597-106-0 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3877073] MARC

ANSEL
UTF-810259 /2022.
Shen, L. J.
Broken Knight (magyar)
   Vagány [elektronikus dok.] : Vágyak iskolája - Knight / L. J. Shen ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-246-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878028]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2022.
Shen, L. J.
Vicious (magyar)
   Vicious : ádáz / L. J. Shen ; [ford. Harcsa Henrietta]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 468, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-846-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3878036]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2022.
Snuggly stories (magyar)
   Összebújós mesék : meghitt történetek elalváshoz. - Pécs : Alexandra, 2021. - [95] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-582-055-9 kötött : 3699,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3865628]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2022.
Şova, Coman (1933-)
   Az élet egy vers / Coman Şova ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2021. - 82, [1] p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 19.)
ISBN 978-615-6033-34-5 fűzött : 2300,- Ft
román irodalom - vers
859.0-14=945.11
[AN 3864819]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2022.
Spătaru, Nicolae (1961-)
Măştile lui Brejnev (magyar)
   Brezsnyev álarcai / Nicolae Spătaru ; ford. Balázs Boróka. - Budapest : AB Art, 2021. - 139 p. ; 20 cm. - (Prosa omnis, ISSN 2732-0839 ; 3.)
ISBN 978-615-6033-33-8 fűzött : 2500,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3864756]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2022.
Stevens, Chevy (1973-)
Those girls (magyar)
   A múlt nem felejt / Chevy Stevens ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-319-7 fűzött : 4399,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3865780]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2022.
Strange, Lucy
Sisters of the lost marsh (magyar)
   A nővérek átka / Lucy Strange ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-118-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865053]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2022.
Sykes, Julie
Isabel and Cloud (magyar)
   Izabell és Felhő / Julie Sykes ; Lucy Truman rajz. ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 110, [1] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Unikornis Akadémia
ISBN 978-963-437-624-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865620]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2022.
Sykes, Julie
Layla and Dancer (magyar)
   Lilla és Táncos / Julie Sykes ; Lucy Truman rajz. ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 110 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Unikornis Akadémia
ISBN 978-963-437-984-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3865615]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2022.
Terzić, Nedel̂ko
   Vidám olimpiai játékok / Nedeljko Terzić ; ford. Kovács Jolánka. - Budapest : AB ART, [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-39-0 fűzött : 1900,- Ft
szerb irodalom - gyermekirodalom - mese
886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 3864710]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2022.
Thai Vu Trong (1955-)
   Rózsa antik vázában / Vu Trong Thai ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : AB ART, cop. 2021. - 51, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-09-3 fűzött : 1990,- Ft
vietnami irodalom - vers
895.2-14=945.11
[AN 3864715]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2022.
Thompson, Tade
The survival of Molly Southbourne (magyar)
   Molly Southbourne feltámadása / Tade Thompson ; [ford. Molnár Berta Eleonóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-982-3 fűzött : 1980,- Ft : 5,50 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3865093]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2022.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2022. - 306, [5] p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-3721-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3877154]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2022.
Tormási Flóra Judit
   Bajo las estrellas / Flóra Judit Tormási Pamuk. - Budapest : Aposztróf, 2021. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-86-5 fűzött : 2650,- Ft
Magyarország - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(439)=945.11
[AN 3864799]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2022.
Troisi, Licia (1980-)
La ragazza drago (magyar)
   Sárkánylány / Licia Troisi ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010-2022. - 5 db ; 21 cm
Az 5. kötetet ford. Tálos-Nezdei Adrienn
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3075358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A végső csata. - 2022. - 390, [1] p.
ISBN 978-963-561-987-0 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3865566] MARC

ANSEL
UTF-810274 /2022.
Valentino, Serena (1970-)
Mistress of all evil (magyar)
   Minden gonoszok úrnője : a Sötét Tündér története / Serena Valentino ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 255, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-096-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3865707]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2022.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Bosambo of the river (magyar)
   Bosambo [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Arányi Erzsébet. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-521-1 (epub)
ISBN 978-963-559-522-8 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3878067]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2022.
Ward, Penelope (1975-)
Neighbor dearest (magyar)
   Neighbor dearest : a legkedvesebb szomszéd / Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 348, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-489-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878037]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2022.
Warren, Skye
The knight (magyar)
   The knight : a huszár : Endgame-trilógia / Skye Warren ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2022. - 204, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-115-0 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3865484]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2022.
Wild, Meredith (1982-)
On my knees (magyar)
   Összeroskadva : Bridge-sorozat, első rész / Meredith Wild ; [ford. Varga Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 366 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-797-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3865439]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2022.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 353 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-922-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3877618]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2022.
Wimpy Steve : A ruff adventure! (magyar)
   Egy kocka naplója : Wimpy Steve - kutyavilág : [Minecraft család, harmadik rész] / [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-221-3 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3864996]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2022.
Winters, Willow
You know I need you (magyar)
   Érted élek [elektronikus dok.] : Kat & Evan 2. / Willow Winters ; ford. Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-166-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877414]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2022.
Wolak, Bill
   Nem szeretni veszélyes : versek / Bill Wolak ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2020. - 65 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 13.)
ISBN 978-615-6033-19-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3864777]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2022.
Wraight, Chris
Leman Russ (magyar)
   Leman Russ [elektronikus dok.] : a nagy farkas / Chris Wraight ; ford. Mile Csaba. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy : primarchs. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-589-002-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3877413]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2022.
Zavarelli, A.
Crow (magyar)
   Crow : varjú : [Boston alvilág I.] / A. Zavarelli. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 336, [3] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Fazekas Emese
ISBN 978-615-6155-86-3 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3864321]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2022.
Zhao Lihong (1952-)
   Az idő nyila / Zhao Lihong ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2022. - 83 p. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 21.)
borító- és gerinccím: Az élet nyila
ISBN 978-615-6033-37-6 fűzött : 2300,- Ft
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 3864828]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10286 /2022.
   Ajándék : versek és novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-17-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3864361]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2022.
Ambrus Judith
   Amiről nem beszéltünk / Ambrus Judith. - [Balatonlelle] : Ambrus J., 2021. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2460-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3865331]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2022.
Anne, Sophie
   Amish biblia / Sophie Anne. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2021. - 478 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-01-3368-3 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3865919]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2022.
   AZ 10 : a tízéves Ambroozia folyóirat antológiája / [szerk. Sütő Csaba András és Szalai Zsolt]. - Győr : AmbrooBook, 2021. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5379-35-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3864126]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2022.
B. E. Belle
   Társkeresők / B. E. Belle. - Szentes : Maraton K., 2022. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81875-5-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864313]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2022.
Bahor Nagy Antal
   Ereklye / szerző Bahor Nagy Antal ; [graf. Nagy József]. - [Debrecen] : [Dela Kft.], cop. 2021. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81508-5-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864211]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2022.
Bajza Sándor (1952-)
   Ősz illata / Bajza Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-14-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864662]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2022.
Bán Béla (1934-)
   Kialvó lámpafény : egy hosszú élet töredékei / Bán Béla. - [Pomáz] : Bán B., [2022]. - 229, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-82030-0-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3865313]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2022.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Más világok [elektronikus dok.] : novellák / Bódai-Soós Judit ; Keglovich T. Milán illusztrációival. - Szöveg (epub : 385 KB) (mobi : 441 KB) (pdf : 898 KB). - Balatonboglár : Helma, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6361-52-3 (epub)
ISBN 978-615-6361-53-0 (mobi)
ISBN 978-615-6361-54-7 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3877671]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2022.
Borda Lajos (1950-)
   Verbális öszvér avagy Az észre sem vett Rubicon : mit nem kiván a Magyar Nemzet? / Borda Lajos ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2021. - 47 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-70-7 fűzött
magyar irodalom - kereszténység - zsidó vallás - publicisztika
894.511-92 *** 23/28 *** 296
[AN 3865788]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-914-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - mese - szólás - közmondás - szállóige - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 3878033]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2022.
Brunner Tamás (1963-)
   Létvadász / Brunner Tamás, Imre Dóra, Pruzsinszky Sándor. - Budapest : BB K., 2021. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3056-9 fűzött : 3360,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3864200]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2022.
Csőke Kitti
   Hajrá Lassú! / Csőke Kitti. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2021. - [53] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6390-12-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3864788]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2022.
Csom Árpád
   Az álmodó 4 : a második cukrász év / ifj. Csom Árpád. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 482 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-22-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864439]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2022.
Csúzdáné Vaszil Erzsébet
   Eltitkolt szerelmek / Cs. Vaszil Erzsébet. - Rudabánya : Csúzdáné Vaszil E., 2021. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3752-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3864103]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2022.
Czinege Edit
   Sorsok, életszilánkok : novellák / Czinege Edit ; [ill. Szabó Imrefia Béla]. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-85-4 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3865606]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2022.
Dávid Ádám (1985-)
   Arti begurul / Dávid Ádám ; Monszport Vivien rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-141-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865515]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2022.
Dénes Évi
   A mecénás / Dénes Évi. - Budapest : Bíztató Stúdió Kft., cop. 2021. - 479 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3103-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865287]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2022.
   Dimenziók 12 : 65 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-85-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3864854]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2022.
Domonkos László (1951-)
   Délvidéki capricciók : gondolatok a forrásvidékről / Domonkos László ; Léphaft Pál rajz. ; [közread. a] Keskenyúton Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton, 2022. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6386-01-4 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(497.11)
[AN 3864998]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2022.
Dóráné Takács Anikó (1968-2019)
   Nem éltél hiába : versek / Dóráné Takács Anikó ; [szerk. ... Agócs Sándor]. - Bugac : Dora L., 2020. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0338-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3865863]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2022.
Dózsa Lajosné
   A kőszikla árnyékában / Dózsa Lajosné. - [Földes] : [Dózsa L.], cop. 2021. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3017-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3864775]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2022.
Dunai Ede (1970-)
   Idegen földbe temetve / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-84-1 fűzött : 3400,- Ft
Kolár Endre (1950-2014)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3864790]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2022.
Faludi Julianna
   Faltól falig [elektronikus dok.] : regény / Faludi Julianna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-275-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3877411]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2022.
Farkas Nóra
   Nem félek! : öt mese a bátorságról / Farkas Nóra ; [ill. Szepessy Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [61] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-584-123-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865522]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2022.
Feketéné Bencsik Julianna (1942-)
   Ébred a város : versek, elbeszélések / Feketéné Bencsik Julianna. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], 2022. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4142-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3864758]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2022.
Feketéné Bencsik Julianna (1942-)
   Gyökértelenül / Feketéné Bencsik Julianna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-87-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864774]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2022.
Felföldi Erzsébet
   Regényes természet / Felföldi Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 99 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6390-15-8 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864782]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2022.
Ferenczfi János
   A megvetettek napja / Ferenczfi János. - [Pécs] : Litera-Túra, 2022. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81928-3-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864537]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2022.
Flautner Lajos (1938-)
   Szerelem Párizsban : elbeszélések / Flautner Lajos ; [fotók Martin Gábor]. - [Budapest] : I.A.T. K., 2021. - 205, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-74-4 kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5068-61-4)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3865957]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2022.
Garajszki Rozika (1962-)
   Katica : nem mindig paraszt a "paraszt" / Garajszki Rozika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-18-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864793]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2022.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (olasz)
   Stelle di Eger : la vita di Bornemissza Gergely / Géza Gárdonyi ; trad. dall'ungherese di Patricia Nagy. - Ristampa. - Udine ; [Eger] : [Nagy P.], 2022. - 440 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-08-7311-6 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3877040]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2022.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 382 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-612-014-6 fűzött
ISBN 978-963-612-015-3 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877542]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2022.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - 2. kiad., 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3556-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877189]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2022.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 3. kiad., 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 206, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3668-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3877188]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2022.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Tánciskola : regény / Grecsó Krisztián. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3552-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877187]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2022.
Gréczi Richárd Gordon
   A tenger könnyei / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2021. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-8-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3864849]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2022.
Gréczi Richárd Gordon
   Veszélyes vonzatok / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2021. - 341 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864857]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkán rejtély : Hatalom, mámor, Toszkána 3. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2022. - 451, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-70-3 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865765]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2022.
Guti Csaba (1982-)
   Amikor a húr túlfeszül / Guti Csaba. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-20-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3864748]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2022.
Hajnal Kitti
   Harmónia : két lélekre hangolva / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2021. - 222, [1] p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-01-3369-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3865927]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2022.
Hankó András (1942-)
   Szentmihályi sziporkák : Hankó András gyűjteményes írásaiból / [kiad. az EKIK Városi Könyvtár]. - Tiszavasvári : EKIK Vár. Kvt., 2021. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3615-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3864950]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2022.
Harcos Bálint (1976-)
   Felhőcukrászda avagy Hogyan ment világgá Nünü, Habók, Lulla és Zazi / Harcos Bálint ; Bognár Éva Katinka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [79] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-133-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3865524]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2022.
Hartmann Miklós
A széna illata (német)
   Der vertraute Duft nach Heu / Miklós Hartmann ; [Übers. Gyula Jonácsik] ; [... Ausg. des Kuny Domokos Museums ...]. - Tata : Kuny D. Museums ; [Zalaegerszeg] : Aut., cop. 2021. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 276.
ISBN 978-963-7110-75-7 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 3864767]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2022.
Hegedüs Barnabás
   Bagoly Barni meséi / Hegedüs Barnabás. - [Zalaegerszeg] : Hegedüs B., cop. 2020. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8728-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3864422]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2022.
Hegedüs Barnabás
   Bagoly Barni meséi / Hegedüs Barnabás ; [graf. Mezei Anita]. - [Zalaegerszeg] : Hegedüs B., [2021]-. - ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3865451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2021. - 79 p.
ISBN 978-615-01-2721-7 kötött
[AN 3865453] MARC

ANSEL
UTF-810332 /2022.
Holl József
   Életképeim! / Holl József ; [... a Balatonkiliti KÖR Egyesület gondozásában]. - [Siófok-Kiliti] : Balatonkiliti KÖR Egyes., 2021. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1247-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3865837]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2022.
   Humorban nem ismerünk tréfát : válogatás a magyar nyelvi humorból / [összeáll. Nyiri Péter] ; [közread.] A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány. - 3. kiad. - [Sátoraljaújhely] : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2022. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-80242-1-1 fűzött
magyar irodalom - humor - magyar nyelv - nyelvi játék
894.511-7 *** 793.73 *** 809.451.1-06
[AN 3877774]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2022.
Hunt, Diana
   Őrületbe kergetsz / Diana Hunt. - [Vác] : Kapuvári D., cop. 2022. - 315, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4990-5 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3878042]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2022.
   Isten, haza, család : a hármas eszmény Gyóni Géza költészetében és emlékének ápolásában / Valentyik Ferenc szerk. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-615-5862-83-0 fűzött : 3500,- Ft
Gyóni Géza (1884-1917)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Gyóni_G.
[AN 3865578]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2022.
Jáger Mónika
   Alex és a Csodaerdő lakói / Jáger Mónika ; Méhész Tamás rajz. ; [kiad. Alexanderért és a Higgy Bennem Programért Alapítvány]. - [Söjtör] : Alexanderért és a Higgy Bennem Pogramért Alapítvány, 2021. - 41 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-01-3517-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - tanmese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3865940]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2022.
Jenei Gyula (1962-)
   Szabadulószoba : jegyzetversek / Jenei Gyula ; Verebes György grafikáival ; [közread. a] ... Szolnoki Művészeti Egyesület. - Szolnok : Eső Kv. : Szolnoki Műv. Egyes. ; [Nyírtelek] : Max-kontír '99 Bt., 2022. - 78, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81224-1-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866280]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2022.
   Jövő a tükörben : antológia / [szerk. András K. Zoltán] ; [közread. a] Somogyi-könyvtár Íróklubja. - Szeged : SKI, 2021. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-659-061-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3864783]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2022.
Juhász Pál (1967-)
   Az örök hallgatag / Juhász Pál ; [graf. Kozák Dóra]. - [Parádsasvár] : [Magánkiad.], [2021]. - 91, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2367-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864939]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2022.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Amikor Szécsi Pál a csöveken keresztül üzent, avagy Így tanultuk a szerelmet [elektronikus dok.] / Karafiáth Orsolya. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-491-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3878065]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2022.
Király Anikó (1993-)
   Ne nézz vissza! / Király Anikó. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 380, [1] p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-584-062-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865068]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2022.
Kiss-Teleki Rita (1975-)
   Vissza se nézni / Kiss-Teleki Rita. - [Budapest] : Aposztróf, 2021. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-71-1 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864759]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2022.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   Öreg Banda : regény / Kollár-Klemencz László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 357, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4117-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877159]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2022.
Körmendi Rita
   Képek és versek egy lélekből / Körmendi Rita. - [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2021. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-82-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Körmendi_R.
[AN 3864752]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2022.
Kovács Bálint (1987-)
   Lehetne, hogy csak aludjunk? [elektronikus dok.] : novellák / Kovács Bálint. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-274-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3877412]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2022.
Kovács Jolánka (1958-)
   Rímes mesék / Kovács Jolánka ; ill. Molnos Zoltán. - Budapest : AB ART, cop. 2021. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-21-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3864708]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2022.
Kristófné Vidók Margit (1954-)
   Pillanatvarázs / Kristófné Vidók Margit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-11-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864784]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   Közhelyek / Leiner Laura. - 4. kiad. - [Budapest] : L&L, 2022. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-06-8 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877153]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2022.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020-. - 20 cm
2021-től kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807361]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 4. kiad. - 2022. - 543 p.
ISBN 978-615-5653-23-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877182] MARC

ANSEL
UTF-810350 /2022.
   Lelkünkből, szeretettel : antológia / [ill. Nagy Eszter]. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6373-48-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3865834]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2022.
Lengyel Orsolya
   Kalandos dinómesék / [Ioan Iosif Skrypnyk meséit átd. Lengyel Orsolya] ; [ill. Dan Negruţ]. - Budapest : Roland, [2021]. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6196-31-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865013]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2022.
Locryn, S. A.
   Éjfekete / S. A. Locryn. - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2021. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6297-02-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3865950]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2022.
Majzik Ilona
   Hajnali sóhaj / Majzik Ilona. - Debrecen : [Magánkiad.], 2021. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88871-7-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864102]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2022.
Marosi Mariann
   Káprázat / Marosi Mariann. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6296-99-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864740]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2022.
Márton Csilla
   Boldogító impulzusok / Márton Csilla. - Budapest : [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2021. - 110, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-17-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864201]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2022.
Megyeri Judit
   Lowdeni boszorkányhajsza : Felföldi rejtélyek 1. / Jud Meyrin. - 2. jav. kiad. - Fót : Fairbooks, 2022. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82069-0-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3878074]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2022.
Miller, Victoria
   A hibrid / Victoria Miller. - [Budapest] : Media Nexus Kft., cop. 2021. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3730-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3865947]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2022.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Szókimondóka : a tisztáson : ízlelés / Molnár Krisztina Rita ; [ill. ... Takács Anita]. - [Kistarcsa] : SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft., cop. 2021. - 30, [2] p., [4] t. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Móna és Marci kirándul mesesorozat ; 4.)
ISBN 978-615-5671-03-6 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - ízérzés - gyermekkönyv - képeskönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 612.87(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3865642]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2022.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A becsei molnárok : válogatott mondák / Móra Ferenc ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2022. - 63 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-869-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda
894.511-343(02.053.2)
[AN 3866300]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2022.
   A móri államférfi : Wekerle Sándor - antológia / vál. és szerk. Báger Gusztáv ; [kiad. Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány]. - Mór : Wekerle S. Életművét Gondozó Kult. és Tud. Alapítvány, 2021. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3342-3 fűzött : 2500,- Ft
Wekerle Sándor (1848-1921)
Magyarország - politikus - magyar irodalom - századforduló - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 32(439)(092)Wekerle_S.(0:82-32)
[AN 3865801]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2022.
Muk András
   Mese a futóról, aki majdnem bepisilt verseny közben / írta Muk András "Róka" ; rajz. Holányi Katalin. - [Érd] : [Magánkiad.], [2021]. - 22, [1] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-01-2383-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3864122]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2022.
Nagy Gusztáv (1953-)
   A cigányok tündérországa / Nagy Gusztáv ; [ill. Biacsics Renáta] ; [kiad. Budapest XXII. kerületi Roma Önkormányzat]. - Budapest : XXII. ker. Roma Önkormányzat, [2021]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1394-4 kötött : 3850,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - folklór - cigányság - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398(=914.99)(439)
[AN 3864847]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2022.
Nagy Imre
   Diszharmónia / Nagy Imre ; [ill. ... Tarcsai János] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Sopron ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 217, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6270-33-7 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864224]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2022.
Nemere István (1944-)
   Murphy szexuális törvénykönyve [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 656 KB) (mobi : 1.5 MB) (pdf : 439 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Nyomt. formában megj. "Szexszabályok és szabálytalanságok" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-767-0 (epub)
ISBN 978-963-453-768-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-769-4 (pdf)
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3878022]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2022.
Nemere István (1944-)
   Támadás Tingrában [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 4.3 MB) (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-770-0 (epub)
ISBN 978-963-453-771-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-772-4 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3877963]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2022.
Orvos Erzsébet (1965-)
   Hajdú-Bihar megye legendáriuma : a hajdú hagyományok nyomában / Szendiné Orvos Erzsébet ; [graf. Király Nikolett] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hadú-Bihar M. Önkormányzat, 2021. - 186 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-7194-30-6 kötött
Hajdú-Bihar megye - magyar irodalom - legenda - helytörténet - anekdota
894.511-343 *** 943.916.5(0:82-343) *** 943.916.5(0:82-36) *** 894.511-36
[AN 3864491]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2022.
   Őszi-kék / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 352 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 9.)
ISBN 978-615-6390-10-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3864358]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2022.
Papp Olivér (1975-)
   Mielőtt eljön az éjfél / Papp Olivér. - 2. átd. kiad. - Budapest : Fekete Hegy K., 2021. - 191, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2191-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3864250]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2022.
Patkó István (1950-)
   Nagypapa, kérlek, meséld el nekünk! : riportkönyv / Patkó István. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 53, [19] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
Kötött
Patkó István (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3865753]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2022.
Perjesi István (1951-)
   Ránctalanító : túlélőből győztes : egy mustármagnyi tényleg elég, hogy kitisztuljon tőle e lég / Perjesi István ; [ill. Kiss Tamás] ; [közread. a] Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány, 2021. - 133 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-3655-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864118]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2022.
Péter Péter (1937-)
   Fény és árnyék : versválogatás, 1954-2018 / Péter Péter. - Budapest : Rím Kvk., 2022. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-97-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3865823]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [rajz. Sarlós Endre]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 92, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-447-295-7 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3877148]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2022.
Pusztay János (1948-)
   Szomatu : szamojéd eposz / Pusztay János. - 2. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2022. - 133, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-963-332-204-8 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - folklór - szamojédek - eposz
894.511-131 *** 398.224(=944)
[AN 3878085]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2022.
Sándor Anikó
   Tangó : a lélek tánca / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2022. - 207 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-473-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3878071]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2022.
Sárközi Mária
   Megérzés / Sárközi Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6390-19-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3864357]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2022.
Saw, Ruby (1989-)
   Savages [elektronikus dok.] : vadak / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 729 KB) (mobi : 787 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-046-3 (epub)
ISBN 978-963-586-047-0 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3877677]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2022.
Schwechtje Mihály (1978-)
   Félúton Berlinbe / Schwechtje Mihály. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2022. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-091-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864324]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2022.
Sebestyén Attila
   Menekülés hazából hazába : visszatekintés a múltra / Sebestyén Attila. - Hegyhátsál : Sebestyén A., 2021. - 148 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1501-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3865468]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2022.
Sebők Ferenc
   Megesik / Sebők Ferenc. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-13-4 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864656]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2022.
Serdült Erika Irén
   A kis kékség : környezetvédelmi mese gyermekeknek / Serdült Erika Irén ; [ill. ... Pusztiné Szekeres Ágnes]. - [Fót] : Magánkiad., 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-2823-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezetvédelem - mese
894.511-34(02.053.2) *** 504.06(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3865308]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2022.
Sipos Anna
   Mirákulum / Sipos Anna ; Tóthili rajz. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-89-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864850]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2022.
Snóbli Zsuzsanna
   Egy csodás nap : a madáretetés / Snóbli Zsuzsanna. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2021. - [31] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - madár - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1) *** 598.2(0:82-93)
[AN 3864380]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2022.
Steel, Ella
   Az igazság : novella : Az indíték és Az egyezség folytatása / Ella Steel. - Debrecen : Lakatos T.-né, [2021]. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2888-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3864904]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2022.
Steel, Ella
   Öröm a köbön : novella : a Sors-sorozat folytatása / Ella Steel. - Debrecen : Lakatos T.-né, [2021]. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2889-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3864907]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2022.
Szabó Tibor (1976-)
   Epic : elmék labirintusában / Szabó Tibor Benjámin. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 245, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-121-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865485]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2022.
Szántó Piroska (1913-1998)
   Akt : válogatott írások / Szántó Piroska. - Budapest : Európa, 2022. - 377, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 37.)
ISBN 978-963-504-535-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3864913]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2022.
Szegedi Katalin (1963-)
   Lenka / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2022. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-35-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877038]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2022.
Szentesi Éva (1985-)
   Pedig olyan szépen éltek / Szentesi Éva. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-117-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877645]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2022.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 390, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877161]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2022.
Tabajdi Éva
   Heti útravaló / Tabajdi Éva. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2021. - [53] fol. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-3705-6 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3865933]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2022.
Tárnok Ferenc
   Kell most a csend : versek / Tárnok Ferenc ; [kiad. Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület]. - [Debrecen] : Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyes., 2022. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81645-3-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864845]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2022.
Titi Hajnalka
   Az iránytű : ifjúsági regény / Titi Hajnalka. - [Berekböszörmény] : [Magánkiad.], 2021. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3432-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3864247]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2022.
Tomoga János
   A hét kisrobot és a robontó : mesék robotgyerekeknek / Tomoga János ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 125, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-137-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3865528]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2022.
Topor István
   Fohász : huszadik századi magyar sorsok : kisregény / Topor István ; [ill. Boros Dorina]. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 103 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3686-8 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3865893]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2022.
Törteli Eszter
   Anyahotel 2 : a hajsza / Törteli Eszter. - Budapest : LittleFox, 2021. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6355-17-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3865956]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2022.
Tóth Józsefné (1931-)
   A megtalált boldogság / Tóth Józsefné Gizi néni. - [Pécs] : Kerner L., cop. 2021. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3145-0 fűzött
Tóth Józsefné (1931-)
magyar irodalom - óvodapedagógus - memoár
894.511-94 *** 373.24(0:82-94)
[AN 3864228]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2022.
Tóth Zita (1982-)
   Tettre kész rézvitéz / írta Tóth Zita ; rajz. Maros Krisztina. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2022. - 52, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Országházi mesék, ISSN 2677-013X)
ISBN 978-615-5948-72-5 kötött
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - országház - mese
894.511-34(02.053.2) *** 725.11(439-2Bp.)(0:82-34)
[AN 3864450]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2022.
Turcsányi Lajos (1964-)
   Nekem kerek a világ : zenés kalandozás egy felvonásban / Turcsányi Lajos. - [Békésszentandrás] : [Magánkiad.], [2022]. - 49 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-4273-9 fűzött
magyar irodalom - zenés színjáték
894.511-293
[AN 3865474]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2022.
Ubaidat Zsófia
   Kötődés / Ubaidat Zsófia. - Budapest : LittleFox, 2021. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6355-15-7 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3865918]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2022.
Vasicsek János (1968-)
   Borostyán / Vasicsek János ; [... ill. Babusa János]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 103 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5992-83-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3864749]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2022.
Veréb Emese
   Szavad ne feledd! / Riley Baker. - 2. kiad. - [Budapest] : [Veréb E.], cop. 2022. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8579-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878072]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2022.
   Világ, ideálmodva : az I. Rimay Nemzetközi Költészeti Fesztivál antológiája, 2021 / összeáll. és szerk. Balázs F. Attila. - [Budapest] : AB ART, 2021. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-30-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 82-14(082)=945.11
[AN 3864712]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2022.
Vizvári József (1952-)
   Amíg világ a világ! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-06-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864958]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2022.
Vizvári József (1952-)
   A Hold túlsó oldalán : elbeszélések / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-03-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864960]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2022.
Vizvári József (1952-)
   Születéstől a halálig! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2022. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-08-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864968]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2022.
Vizvári József (1952-)
   A vírus! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-05-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864940]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2022.
Vörös Pál (1943-)
   Anno MMXX / Vörös Pál. - [Szeged] : [Magánkiad.], 2021. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1194-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3864789]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2022.
Wéber Anikó (1988-)
   A Platánsor rejtélye / Wéber Anikó. - Budapest : Pagony, 2022. - 210, [6] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-150-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3865065]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2022.
Wesley, L. J.
   Brooke : a testem a börtönöm / L. J. Wesley. - 2. jav. kiad. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 243, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-47-7 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877050]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2022.
Zsíros-Takács Mária
   Préda / Zsíros-Takács Mária. - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2021. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6297-04-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3865938]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2022.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Angyal a földi pokolban : regény / Zsuffa Tünde. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : TZS. Com, cop. 2022. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-97-7 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877094]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10412 /2022.
Archer, Mandy
5 minute bedtime tales (magyar)
   5 perces esti mesék / [írta Mandy Archer] ; [ill. Gabi Murphy] ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-582-098-6 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865882]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2022.
Baker, Laura
5 minute magical tales (magyar)
   5 perces bűvös mesék / [írta Laura Baker] ; [ill. Angelika Scudamore] ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-582-099-3 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865888]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Duna lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Duna című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-511-7 fűzött : 1299,- Ft
Duna - Budapest - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.439-2Bp.(282.243.7)(02.053.2)
[AN 3876955]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2022.
Böwer, Niklas
Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Niklas Böwer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-509-152-2 fűzött : 1499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3866228]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2022.
Driscoll, Laura
Thumper finds a friend (magyar)
   Toppancs barátja / [írta Laura Driscoll] ; [ford. Nyáry Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [31] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Megj. "Toppancs barátra lel" címmel is. - keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-584-098-4 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865513]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2022.
   Az első szavaim / [ford. Gergály Anikó]. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-334-6. - keretcím: Első képeskönyvem ; keretcím: Lépésről lépésre
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865123]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2022.
   Az első szavaim : három nyelven : magyar, angol, német : 18-24 hó. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-934-8. - keretcím: Kis katica könyvek
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865182]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2022.
Heinz, Kendra
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : 5 kirakóssal / [írta Kendra Heinz] ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865188]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2022.
Innes, Shona
Anger is like armour (magyar)
   A harag olyan, mint a páncél / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-140-7 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865520]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2022.
Innes, Shona
Friendship is like a seesaw (magyar)
   A barátság olyan, mint a libikóka / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Megj. "A barátság olyan, mint a mérleghinta" címmel is. - keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-139-1 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865517]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2022.
Joyce, Melanie
5 minute fairy tales (magyar)
   5 perces tündérmesék / [átd. Melanie Joyce] ; [ill. Valeria Issa] ; [ford. Rehova Kata]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-582-097-9 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865891]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2022.
   A kedvenc állataim : három nyelven : magyar, angol, német : 18-24 hó. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-933-1. - keretcím: Kis katica könyvek
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865179]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2022.
Looking after Flop (magyar)
   Flop beteg : olvass mesét Binggel! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-985-6 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3864969]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2022.
Louwers, Tanja (1975-)
Knuffel me : kleine draak (magyar)
   Ölelj meg! : kicsi sárkány / [ill. Tanja Louwers]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-582-164-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865632]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2022.
Louwers, Tanja (1975-)
Knuffel me : kleine eenhoorn (magyar)
   Ölelj meg! : kicsi unikornis / [ill. Tanja Louwers]. - Pécs : Alexandra, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-582-187-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865635]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2022.
Martinez, Liliana
Las princesas de Arendelle (magyar)
   Arendelle hercegnői : az első táskakönyvem mesével, feladatokkal és matricákkal / [írta Liliana Martinez, Marcela Tedesco és Ana Magnani] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 28 cm + 4mell.
keretcím: Disney Jégvarázs. - Dobozban
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3865249]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2022.
Palucci, Eliana
Cars 3 (magyar)
   Verdák 3 : játék és mese : 1 könyv, 10 figura és 1 játékszőnyeg / [írta Eliana Palucci] ; [ford. Wohl Anita] ; Disney, Pixar. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (11 p.) : ill., színes ; 26 cm + 11 mell.
Kötött : 5999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865243]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2022.
Palucci, Eliana
Disney princess (magyar)
   Disney hercegnők : játék és mese : 1 könyv, 10 figura és 1 játékszőnyeg / [írta Eliana Palucci] ; [ford. Wohl Anita]. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (11 p.) : ill., színes ; 26 cm + 11 mell.
Kötött : 5999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865230]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2022.
Palucci, Eliana
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve : 5 kirakóssal / [írta Eliana Palucci] ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna] ; Disney. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865186]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2022.
Schoenwald, Sophie (1980-)
Nachwuchs im Zoo (magyar)
   Sokasodik az állatkert / Sophie Schoenwald, Günther Jakobs ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-584-116-5 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3865026]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2022.
Takács Viktória
   Klasszkönyv : emlékkönyvem a legklasszabb barátaimról / [ill. ... Takács Viktória]. - [Budapest] : Hajós-Wisinger Kft., 2020. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9580-6 kötött : 3990,- Ft
barátság - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 177.63(02.053.2)
[AN 3866295]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2022.
White, Erika
Disney princess (magyar)
   Disney hercegnők : 5 kirakóssal / [írta Erika White] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3865180]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2022.
White, Erika
Frozen 2 (magyar)
   Jégvarázs II : 5 kirakóssal / [írta Erika White] ; [ford. Horváth M. Zsanett] ; Disney. - Budapest : Kolibri, 2020. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Első kirakós könyvem
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3865185]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2022.
White, Erika
Frozen II (magyar)
   Jégvarázs II : játék és mese : 1 könyv, 10 figura és 1 játékszőnyeg / [írta Erika White] ; [ford. Wohl Anita] ; Disney. - Budapest : Kolibri, 2021. - Lapozó (11 p.) : ill., színes ; 26 cm + 11 mell.
Kötött : 5999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3865242]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10436 /2022.
Aaron, Jason (1973-)
Thor, the goddess of thunder (magyar)
   Thor, a mennydörgés istennője / írta Jason Aaron ; rajz. Russell Dauterman ..., Jorge Molina. Annual I / írta Jason Aaron, Noelle Stevenson, CM Punk ; rajz. Timothy Truman, Marguerite Sauvage, Rob Guillory ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [216] p. : ill., színes ; 28 cm
Egys. cím: Thor, the goddess of thunder. Thor Annual 1
ISBN 978-963-470-228-3 kötött : 8495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3865591]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2022.
Cowsill, Alan
Marvel Avengers (magyar)
   Marvel Avengers : szereplők nagykönyve / írta Alan Cowsill és John Tomlinson ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Marvel Bosszúállók
ISBN 978-963-437-869-3 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - képregény - album
087.6:084.11(73)(091)
[AN 3865288]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2022.
Molnár Béla
   Hadi történetek : apró mesék a háborúk idejéből : WW II : vol. 2 / writer, photographer, layout by Molnár Béla. - [Békés] : [Magánkiad.], [2022]. - 16 p. : ill. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-3840-4)
modelltárgy - képregény
087.6:084.11 *** 379.826 *** 7.021.2
[AN 3865479]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2022.
Sacks, Ethan
Galaxy's deadliest (magyar)
   A galaxis legjobbjai / írta Ethan Sacks ; rajzok Paolo Villanelli ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [118] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star Wars : fejvadászok
ISBN 978-963-497-669-1 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3865031]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2022.
Snyder, Scott (1976-)
Batman : last knight on Earth (magyar)
   Batman : az utolsó lovag a Földön / Scott Snyder író ; Greg Capullo rajzoló ; [Sepsi László ford.]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [176] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-231-3 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3865533]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2022.
Wong, Alyssa
Fortune and fate (magyar)
   Az elátkozott kincs / írta Alyssa Wong ; rajzok Marika Cresta ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2021]. - [116] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-668-4 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3865023]
MARC

ANSEL
UTF-8