MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/11/15 10:00:47
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
10442 /2022.
Prejczer Paula (1943-)
   Salamon Nándor / [... szerk. Prejczer Paula]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2021. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Vasi életrajzi bibliográfiák, ISSN 0139-4452 ; 42.)
ISBN 978-963-7622-15-1 fűzött
Salamon Nándor (1935-2014)
Szombathely - művészeti élet - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
012Salamon_N. *** 7(439-2Szombathely)"196/201":016
[AN 3866305]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10443 /2022.
   10 éves a 3F-K Fotóklub / [szerk. Jámbori Tamás] ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2021. - 80 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: 10 : 3F-K Fotóklub
ISBN 978-615-6111-07-4 fűzött
3F-K Fotóklub
Körmend - Magyarország - fotóművészet - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Körmend)(091) *** 77.04(439)
[AN 3866357]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2022.
Koós Hutás Katalin
   Budakeszi Kultúra Alapítvány : áttekintés, 2005-2021 / [írta és szerk. Koós Hutás Katalin]. - 2. kiad. - Budakeszi : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Budakeszi panoráma-sorozat, ISSN 2063-1901)
ISBN 978-963-89416-6-4 fűzött
Budakeszi Kultúra Alapítvány
Budakeszi - alapítvány - történeti feldolgozás
061.27(439-2Budakeszi)(091)
[AN 3866142]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2022.
Láng-Kovács Éva
   Festők a szabadban : a nagybányai művésztelep regénye / Láng-Kovács Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 375 p., [24] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371.
ISBN 978-615-6168-39-9 fűzött : 5900,- Ft
Nagybányai Művésztelep
Magyarország - festészet - művésztelep - századforduló - 20. század - magyar irodalom - regény
061.28(439.21-2Nagybánya)(0:82-31) *** 75(439)"189/193"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3878361]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10446 /2022.
Vitray Tamás (1932-)
   Kiképzés [elektronikus dok.] / Vitray Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-189-4
Vitray Tamás (1932-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
791.9.097(439)(092)Vitray_T.(0:82-94)
[AN 3878231]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10447 /2022.
Fülöp Zsigmond (1882-1949)
   Egy kis természettudomány [elektronikus dok.] / Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Novák, [1943]
ISBN 978-963-559-388-0 (epub)
ISBN 978-963-559-389-7 (mobi)
természettudomány - tudománytörténet - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
5 *** 5(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3879285]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2022.
Fürst, Artur (1880-1926)
Das Buch der 1000 Wunder (magyar)
   Az élő világ csodái [elektronikus dok.] / Artur Fürst, Alexander Moszkowski ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 885 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Nyomt. formában megj. "A világ csodái" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-390-3 (epub)
ISBN 978-963-559-391-0 (mobi)
természettudomány - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
5 *** 930.85(100)
[AN 3879235]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10449 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The divine matrix (magyar)
   Az isteni mátrix : híd idő, tér, csodák és hiedelmek között / Gregg Braden ; [ford. Erdő Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 201 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-487-9 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - tudatosság
133.25
[AN 3879622]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2022.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The inner promise (magyar)
   A belső ígéret : utak a belső tökéletesség eléréséhez / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Utánny. - Budapest : Madal Bal, cop. 2022. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-20-0 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3878979]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2022.
Encausse, Gérard (1865-1916)
Comment on lit dans la main (magyar)
   Tenyérjóslás / Papus. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-615-6432-14-8 fűzött : 2900,- Ft
tenyérjóslás
133.6
[AN 3879505]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2022.
Kássa László (1959-)
   Reiki mindenkinek : az univerzális életenergia alkalmazásának elmélete és gyakorlata. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 72 p. : ill. ; 17 cm
Szerző Kássa László
ISBN 978-615-6432-15-5 fűzött : 2300,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 3879500]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2022.
Kis Norbert (1972-)
   Az ember utolsó története : evolúciófilozófiai kisregény / Kis Norbert. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 159 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-126-8 fűzött : 4299,- Ft
ezoterika - törzsfejlődés - dialógus
133.25(0:82-83) *** 575.8(0:82-83)
[AN 3878447]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2022.
Lőrinc Béla
   Istentől Istenig : jelzőfény spirituális útkeresőknek és vándoroknak / Lőrinc Béla. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 508 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 504-505.
ISBN 978-963-574-065-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3866179]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2022.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Skrižali sveta (magyar)
   A fény kőtáblái / Arkagyij Petrov. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2021-. - ill., részben színes ; 21 cm
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3879171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ember fény általi teremtése. - 2021. - 216, [2] p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80227-2-9)
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3879173] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az örökkévalóság kristálya. - 2021. - 215 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80227-2-9)
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3879175] MARC

ANSEL
UTF-810456 /2022.
Stibal, Vianna (1963-)
Advanced ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing haladóknak : a mindenség erejének kiaknázása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa, Dobrosi Orsolya, Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 266 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-121-2 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3879618]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2022.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Budapest : Bioenergetic, 2022-. - 20 cm
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3878362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Személyiségünk titkai a számok tükrében. - Átd. kiad., utánny. - 2022. - 207 p.
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-291-549-4 fűzött : 2690,- Ft
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3878363] MARC

ANSEL
UTF-810458 /2022.
Vanek Ágnes
   A teremtő Isten üzenete 2022-re / Vanek Ágnes. - 2. kiad. - Budapest ; [Enying] : Jelenlét 2000', 2022. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-7040-35-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3866234]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10459 /2022.
Wohlleben, Peter (1964-)
Kranichflug und Blumenuhr (magyar)
   A természet jelbeszéde : kertészkedő hangyák, "liftező" ölyvek, virágillat és jégeső / Peter Wohlleben ; ill. Margret Schneevoigt ; [ford. Malyáta Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 175, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-934-5 kötött : 3999,- Ft
természeti környezet - környezethez való viszonyulás - amatőr kertészkedés
502 *** 635 *** 504.03
[AN 3879631]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10460 /2022.
Edwards, Betty (1926-)
Color (magyar)
   Színes : jobb agyféltekés rajzolás : sajátítsd el a színkeverés művészetét! / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 206 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-291-596-8 fűzött : 4990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - festészet - színtan - művészetpszichológia
535.6 *** 741.02 *** 75.02 *** 159.9
[AN 3879612]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10461 /2022.
Mitton, Jacqueline (1948-)
The Marshall children's guide to astronomy (magyar)
   Csillagászat / Jacqueline Mitton és Simon Mitton ; [ford. Nagy György]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 978-963-9193-69-7 kötött : 4995,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 3878921]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10462 /2022.
Harmos Krisztián
   Bombina : kétéltűek és hüllők védelme a Mátrában / Harmos Krisztián, Magos Gábor ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2021. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-104. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5980-11-4 fűzött
Mátra - kétéltű - hüllő - fauna - természetvédelem
598.1(439)(234.373.3) *** 504.06(439)(234.373.3) *** 597.6(439)(234.373.3)
[AN 3866107]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2022.
Weinhold, Angela (1955-)
Was Insekten alles können (magyar)
   A rovarok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 21.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-448-6 fűzött : 4975,- Ft
rovar - gyermekkönyv - képeskönyv
595.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878869]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2022.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-923-9 fűzött : 4299,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3879593]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10465 /2022.
   20 éves jubileumi nemzetközi konferencia : 2021. június 17., Miskolc : [jubileumi absztraktfüzet] / [... szerk. Kiss-Tóth Emőke] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2021. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-358-235-0 fűzött
közegészségügy - konferencia-kiadvány
614 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3866068]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2022.
Assaraf, John
Innercise (magyar)
   Elmetréning : az Innercise módszer : az új tudomány, melynek segítségével előhívhatod elméd rejtett erejét / John Assaraf ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 212 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-491-6 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3879611]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2022.
Assaraf, John
Innercise (magyar)
   Elmetréning [elektronikus dok.] : az Innercise módszer : az új tudomány, melynek segítségével előhívhatod elméd rejtett erejét / John Assaraf ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-537-1
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3878234]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2022.
Benke Vali Leria
   Szexből is megárt a kevés [elektronikus dok.] : útmutató az örömteli szexuális élethez / Benke Vali Leria & Sarkadi Bálint. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.9 MB). - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6139-37-5 (epub)
ISBN 978-615-6139-38-2 (mobi)
nemi élet - szexuálpszichológia - elektronikus dokumentum
613.88 *** 159.922.1
[AN 3878257]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2022.
Braden, Gregg (1954-)
The spontaneous healing of belief (magyar)
   A valóságkód : lépj túl meggyőződésed korlátain! / Gregg Braden ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-522-7 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3879627]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2022.
Carroll, Ryder
The bullet journal method (magyar)
   A bullet journal módszer : kövesd a múltat, rendezd a jelent, tervezd a jövőt / Ryder Carroll ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 322 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-909-6 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - tervezés
613.865
[AN 3878749]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2022.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Ruediger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária és Sarankó Mária[!Márta]]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-327-8 fűzött : 4990,- Ft
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3878898]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2022.
Deida, David (1958-)
Dear lover (magyar)
   Drága szerelmem : útmutató nőknek - férfiakról, szexről és a szerelem mélységeiről / David Deida ; [ford. Székely Éva]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-366-7 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - mentálhigiénia - nő
159.922.1-055.2 *** 613.88-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3879610]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2022.
Donders, Paul Ch (1957-)
Veerkracht (magyar)
   Reziliencia : hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket, és előzzük meg a kiégést? / Paul Ch. Donders ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2022. - 214, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 978-963-288-458-5 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - munkalélektan - szociálpszichológia
613.865 *** 159.923.2 *** 65.013 *** 316.6
[AN 3878975]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2022.
   Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve : [tisztán növényi alapú receptekkel és táplálkozási tanácsokkal] / [szerk. Pásztor Katalin, Somogyi-Balogh Magdolna] ; [fotók Pásztor Katalin, Vass Szilárd ...] ; [közread. az Eleki Életmódközpont Nonprofit Kft.]. - 2. kiad. - Elek : Eleki Életmódközpont, 2022. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-615-00-6747-6 kötött
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3878366]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2022.
Füzeskuti Ferenc
   Gyógyító erőtér : tudat-test energiamező : egészség-tudat az informatika korában és az ősi gyökerű műveltségekben / Láma Csöpel. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2022]. - 91 p. ; 18 cm. - (Tudatépítés)
ISBN 978-615-5495-38-0 fűzött
öngyógyítás - szuggesztió - buddhizmus
615.89 *** 615.851.11 *** 294.3
[AN 3879589]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2022.
Füzeskuti Ferenc
   A jelenben lét gyakorlata / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2022]. - 72 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-34-2 fűzött
meditáció - buddhizmus
615.851.86 *** 294.3
[AN 3879587]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2022.
Greger, Michael (1972-)
The how not to die cookbook (magyar)
   Receptek hogy sokáig élj : 100+ egészségmegőrző és betegség-visszafordító recept a mindennapokra / Michael Greger és Gene Stone ; receptek Robin Robertson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 251, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-877-8 fűzött : 6290,- Ft
egészséges táplálkozás - betegségmegelőzés - szakácskönyv
613.2 *** 616-084 *** 641.564(083.12)
[AN 3879629]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2022.
Gunter, Jennifer
The vagina bible (magyar)
   Vaginabiblia : kézikönyv mind a két nem számára / Jen Gunter ; [ford. Keszler Barbara]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 590 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 567-588.
ISBN 978-963-582-040-5 fűzött : 4999,- Ft
női nemi szerv - nőgyógyászat - nő - nemi élet - nők egészsége
613.88-055.2 *** 612.62 *** 618.1 *** 613.99
[AN 3866299]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2022.
Harding, Jennie
Secrets of aromatherapy (magyar)
   Aromaterápia / Jennie Harding ; [ford. Gebula Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 224 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-509-506-3 fűzött : 3995,- Ft
illóolaj - masszázs - aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54 *** 615.82
[AN 3878912]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2022.
Hirschi, Gertrud
Neue Mudras von Gertrud Hirschi (magyar)
   Mudrák II : az ujjak jógája a siker, a kreativitás és az egészség eléréséhez / Gertrud Hirschi ; [ford. Hevesiné Bak Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-291-064-2 fűzött : 2990,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3879607]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2022.
Iller Barbara
   Növényi étrend a teljes életért : az orvos szemével / Iller Barbara. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-530-2 fűzött : 3490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3879616]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2022.
Kárász Tímea Fatima
   Menekülés az életbe / Kárász Tímea Fatima. - Nagykanizsa : Czupi, 2021. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-77-8 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3866184]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2022.
Kocsis Dóra (1986-)
   Zero waste konyha : helyi, idény, vegetáriánus / Kocsis Dóra ; [fotók Mohácsi Nusi]. - [Budapest] : ECHO Kft., [2022], cop. 2021. - 445, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 442-443.
ISBN 978-615-01-4348-4 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3878459]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2022.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Central Kv., 2022. - 179 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-614-080-9 fűzött : 4399,- Ft
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3879069]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2022.
Lenkei Gábor (1961-)
   Vitaminok : a legfontosabb szabály / Lenkei Gábor. - 7. kiad. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2022. - 22 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80380-3-4 fűzött : 500,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3879603]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2022.
Lim, Robin (1956-)
After the baby's birth (magyar)
   Gyermekágy [elektronikus dok.] : testi-lelki útmutató az anyaság első hónapjaira / Robin Lim ; ill. Marcia Barnett-Lopez, Lance Sims ; ford. Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-165-8
anyaság - nemek lélektana - csecsemőgondozás - nők egészsége - mentálhigiénia - nő - elektronikus dokumentum
618.6 *** 159.922.1-055.26 *** 613.95 *** 613.99 *** 613.865-055.26
[AN 3878199]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2022.
Meeus, Cathy
Secrets of massage (magyar)
   Masszázs / Cathy Meeus, Bhavesh T. Joshi ; [ford. Lerch Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 224 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-509-507-0 fűzött : 3995,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3878913]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2022.
Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer (magyar)
   Trénerek kézikönyve / Peter Dürrschmidt [et al.] ; [ford. Szőke Zsófia Eszter és Emődi Norbert]. - Miskolc : Z-Press, [2022], cop. 2008. - 298 p. : ill. ; 16x23 cm
Fűzött : 9450,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9493-43-8)
csoportterápia - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - tanári segédkönyv
615.851.6(072) *** 613.865
[AN 3879257]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2022.
   Országos Tűzvédelmi Szabályzat : 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról : 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel módosított / kiad. BM OKF. - [Budapest] : BM OKF, [2022]. - 142 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - tűzvédelem - rendelet
614.84(439)(094)
[AN 3878620]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2022.
   Romhányi György [elektronikus dok.] / szerk. Tekeres Miklós, Kellermayer Miklós, Füzes János. - Szöveg (pdf : 25.5 MB). - Pécs : PTE ÁOK, 2021. - (Híres pécsi professzorok, ISSN 2732-303X ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171073. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-429-830-4)
Romhányi György (1905-1991)
Magyarország - orvos - kórbonctan - egyetemi tanár - 20. század - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Romhányi_Gy. *** 616-091 *** 37(439)(092)Romhányi_Gy.
[AN 3878171]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2022.
Stibal, Vianna (1963-)
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 242 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3879626]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2022.
Unger, Arlene K.
Calm (magyar)
   Nyugalom : 50 mindfulness és relaxációs gyakorlat a stresszkezelés érdekében / Arlene K. Unger ; [ford. Rácz Rebeka]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-244-873-2 fűzött : 2995,- Ft
mentálhigiénia - relaxáció - stresszkezelés
613.865 *** 612.06
[AN 3878901]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2022.
Warrier, Gopi
Secrets of ayurveda (magyar)
   Ajurvéda / Gopi Warrier, Harish Verma, Karen Sullivan ; [ford. Soós Emil]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 224 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-509-508-7 fűzött : 3995,- Ft
egészséges életmód - ázsiai gyógymód - életvezetés - védizmus
613.71 *** 613.2 *** 615.89(540) *** 613.865 *** 294.118.5
[AN 3878911]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2022.
Wiessinger, Diane
The womanly art of breastfeeding (magyar)
   A szoptatás női művészete : kézikönyv édesanyáknak / [szerzők Diane Wiessinger, Diana West, Teresa Pitman] ; [ford. Zubovics Katalin] ; [kiad. a La Leche Liga Magyarország Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Budapest : La Leche Liga Magyarország Egyes., 2022. - 479, [55] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-463.
ISBN 978-615-01-4700-0 fűzött : 4990,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3878421]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2022.
William, Anthony
Medical medium thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 305 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-848-8 kötött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3878750]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2022.
Zanzucchi, Michele (1957-)
Io ho tutto (magyar)
   Mindenem megvan : Chiara Luce Badano élete / Michele Zanzucchi ; [ford. Körmendy Klára] ; [közread. az] Új Város. - Utánny. - Budapest : Új Város, 2022. - 93, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89102-0-2 fűzött : 2500,- Ft
Badano, Chiara Luce (1971-1990)
rákbetegség - vallásos irodalom - életrajz
616-006 *** 244 *** 235.3(45)(092)Badano,_Chiara_Luce
[AN 3879334]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10497 /2022.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2020. november 19-20. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Vadászné Bognár Gabriella ..., Piller Imre ...]. - [Miskolc] : ME Rektori Hiv., [2022]. - [4], 108 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-243-5 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3866072]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2022.
Pelikan, Wilhelm
Sieben Metalle (magyar)
   A hét fém : a fémlényiség hatása a Kozmoszban, a Földön és az emberben / Wilhelm Pelikan ; [ford. ... Frisch Mihály, Kuntz Orsolya] ; [közread. a Szabad Gondolatok Háza Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szabad Gondolatok Háza Alapítvány, [2022]. - 295 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88134-1-1 fűzött
fémes anyag - metallográfia - antropozófia
669.017 *** 141.333
[AN 3878360]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10499 /2022.
Fehér Krisztián
   3D programozás : [teljes, nyílt forráskóddal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6366-9 fűzött : 1200,- Ft
számítógépes grafika - programozás
681.3.019 *** 681.3.004.14 *** 519.68
[AN 3879515]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2022.
Fehér Krisztián
   Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 2. rész : szenzorok, helymeghatározás : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 41 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-05-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3879526]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2022.
Fehér Krisztián
   CUDA programozási alapismeretek : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7627-0 fűzött : 1990,- Ft
programozás - programnyelv
519.688CUDA *** 519.682CUDA *** 681.3.06CUDA
[AN 3879524]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2022.
Fehér Krisztián
   GPU farm és eGPU építési kisokos / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-12-2 fűzött : 1200,- Ft
informatika - videokártya
681.3
[AN 3879574]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2022.
Fehér Krisztián
   HTML5 Canvas grafika programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7626-3 fűzött : 1500,- Ft
weblapszerkesztés - számítógépes grafika
681.324Internet *** 681.3.019
[AN 3879523]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2022.
Fehér Krisztián
   Játékprogram egy hétvége alatt! : [teljes, nyílt forráskóddal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021-2022. - ill. ; 21 cm
játékprogram - programozás
681.3.004.14 *** 793/794 *** 519.68
[AN 3839622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Utánny. - 44, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-6184-10-8 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3879514] MARC

ANSEL
UTF-810505 /2022.
Fehér Krisztián
   Multi-GPU grafika CUDA alapokon : [párhuzamos renderelés programozása] : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-04-7 fűzött : 2490,- Ft
videokártya - programozás - programnyelv
519.688CUDA
[AN 3879575]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2022.
Fehér Krisztián
   Számítógépvásárlási túlélőkönyv / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-03-0 fűzött : 1200,- Ft
számítástechnika - számítógép
681.3
[AN 3879525]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2022.
Fehér Krisztián
   A Windows keményvonalas programozása / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2022. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6184-08-5 fűzött : 3990,- Ft
operációs rendszer - programozás
681.324.066Windows *** 519.68
[AN 3879512]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2022.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2022-. - ill. ; 21 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3859884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Informatikai környezetben elkövetett bűncselekmény típusok. - Utánny. - 2022. - 108 p.
ISBN 978-615-6184-07-8 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3879578] MARC

ANSEL
UTF-810509 /2022.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (18.) (2022) (Szeged)
   XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2022. január 27-28. / szerk. Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika ; [... kiad. Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet] ; [... szervezője ELKH-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport]. - Szeged : SZTE TTIK Informatikai Int., 2022. - [10], 644, [2] p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-848-9 fűzött
számítógépes nyelvészet
681.3.004.14 *** 80
[AN 3866306]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10510 /2022.
Bajkó Ferenc (1984-)
   Budapest harangjai : a tornyokban rejlő Budapest / Bajkó Ferenc. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 978-615-01-4064-3 fűzött
Budapest - harang - helyismeret
673.5(439-2Bp.)
[AN 3866061]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2022.
Keszeg Anna (1981-)
   Divat-újratervezés : a kortárs divat médiaműködései : esettanulmányok / Keszeg Anna. - [Budapest] : Budapesti Metropolitan Egy., 2022. - 247 p. : ill. ; 19 cm. - (Metu teória, ISSN 2786-1139)
Bibliogr.: p. 212-224. - Filmogr.: p. 225-226. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5459-15-3 fűzött
divat - konfekcióipar - filmművészet - televízió-műsor - reklám - kulturális antropológia - fogyasztói magatartás - 20. század - 21. század
687.1(100)"196/201" *** 791.43(100)"19" *** 659.1(100)"196/201" *** 316.7 *** 391(100)"196/201" *** 366.1 *** 791.9.097(100)"200/202"
[AN 3866238]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10512 /2022.
Fejérdy Tamás (1947-)
   Beszélő színek : [történeti épülethomlokzatok architektonikus színezésének szerepe és szabályai] : [elméleti és gyakorlati szempontok, iránymutatások] = Talking colours : [the role and rules of the architectural colour of façades from historical buildings] : [theoretical as well as practical aspects and guidelines] / Fejérdy Tamás ; [kiad. a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., cop. 2021. - 183 p. : ill., főként színes ; 19x26 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-5742-17-0 kötött : 4900,- Ft : 14 EUR
épület - homlokzat - színezés - műemlék
698.12 *** 72.011.6
[AN 3866350]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10513 /2022.
Children's transportation encyclopedia (magyar)
   Gyerek közlekedési enciklopédia / [ford. Nagy György és Kálmán László]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-639-4 kötött : 5995,- Ft
jármű - enciklopédia - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3878920]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2022.
Kotra Károly
   KRESZ-tesztkönyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Ferenczik[!] Zoltán]. - Utánny. - Püspökladány : Kotra Kft., 2022. - 317 p. : ill., színes ; 23 cm
QR kódokkal
ISBN 978-615-5226-09-0 fűzött : 3500,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.1.05(076)
[AN 3879295]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2022.
Nieländer, Peter (1969-)
Wir entdecken den Weltraum (magyar)
   A világűr felfedezése / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 5. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 10.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9534-98-8 fűzött : 4975,- Ft
űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3878859]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2022.
Weinhold, Angela (1955-)
Pass auf im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 3. kiad. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 5.)
Ford. Döbrönte Katalin. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-468-4 fűzött : 4975,- Ft
közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878856]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10517 /2022.
Dadant, Camille Pierre (1851-1938)
Dadant system of beekeeping (magyar)
   Dadant-rendszerű méhészkedés / C. P. Dadant ; [ford. Gazsó Imre]. - [Jánossomorja] : Gazsó Gy., 2022. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4191-6 kötött
méhészet
638.1
[AN 3866086]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2022.
   Erdészeti Múzeum, Ásotthalom / [kiad. az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - 2. kiad. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2022. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-81249-5-9 fűzött
Erdészeti Múzeum (Ásotthalom)
Ásotthalom - erdészet - múzeum - kiállításvezető
630 *** 069(439-2Ásotthalom)(036)
[AN 3879588]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2022.
   Hagyományos vadászati módok - agarászat : agarászat magyar agárral / [közread. az] Országos Agarász Egyesület. - [Mihályfa] : Orsz. Agarász Egyes., 2021. - 116 p. : ill. ; 22x31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-2786-6 fűzött
Magyarország - agár - vadászat - kutyatartás
639.1.081.321(439) *** 636.75
[AN 3866199]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2022.
Petz Károly
   A pálinkafőzés titka, melly szerint télen 's nyáron egyaránt 100 tt. száraz tárgyból 55-60 tt. pálinkát lehet könnyen állítani / kiad. Petz Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 54 p. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Beimel J. betűivel, 1839
ISBN 978-615-6385-43-7 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - pálinkafőzés - hasonmás kiadás
663.5(439) *** 641.87:663.5 *** 094/099.07
[AN 3879503]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2022.
Szalai Károly
   Agrárerdészet : a többcélú mezőgazdasági területhasználat / [szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó]. - Jav. kiad. - Budapest : NAK, 2022. - 15 p. : ill., színes ; 23 cm + mell. (4 p.). - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 1.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-5307-95-9 fűzött
agrárerdészet
630*26
[AN 3879148]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2022.
Szalai Károly
   Erdőtelepítés : értéktermelést is biztosító lehetőség a termőföldek védelmére és a klímaváltozás elleni fellépésre / [szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó]. - Jav. kiad. - Budapest : NAK, 2022. - 28 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm + mell. (8 p.). - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 3.)
ISBN 978-615-5307-94-2 fűzött
erdősítés - fenntartható fejlődés - környezeti politika
630*23 *** 504.73 *** 504.03
[AN 3879150]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10523 /2022.
Huber, Georg (1982-)
Energetische Hausreinigung (magyar)
   Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali energiákkal / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 84 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-413-8 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika - lakberendezés
643/645 *** 133.25
[AN 3879591]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2022.
Morris, Tisha
Clutter intervention (magyar)
   Rendterápia : engedd el a múltat, adj teret a mának! / Tisha Morris ; [ford. Tutor Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 196, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-333-9 fűzött : 3490,- Ft
rend - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3879624]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2022.
Popovics Jelena (1972-)
   Hagyományos ukrán gasztronómiai receptgyűjtemény = Zbìrka receptìv tradicìjnih ukraïnsʹkih strav / Popovics Jelena, Popovics Roland. - Pécs : [Ukrán Önkormányzat], 2021. - 101, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Pécsi Ukrán Önkormányzat
ISBN 978-615-01-3926-5 fűzött
Ukrajna - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(477)(083.12)
[AN 3866065]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2022.
Rübel, Doris (1952-)
Technik bei uns zu Hause (magyar)
   Hogyan működik? : technika az otthonunkban / [ill. Doris Rübel] ; [szöveg Ulrike Holzwarth-Raether]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 14.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-801-5 fűzött : 4975,- Ft
háztartási berendezés - gyermekkönyv - képeskönyv
64.06(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878866]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10527 /2022.
Boros János (1954-)
   Immanuel Kant / Boros János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2022. - 477 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-462.
ISBN 978-963-454-739-6 fűzött : 6800,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - 18. század
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3878405]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2022.
Brdarné Szabó Rita (1965-)
   Funktionen der Metonymie im Sprachvergleich am Beispiel von Deutsch und Ungarisch / Rita Brdar-Szabó. - Budapest : ELTE Germanisztikai Int., 2021. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 80.)
Bibliogr.: p. 229-260.
ISBN 978-963-489-367-7 fűzött
metonímia - kognitív nyelvészet - magyar nyelvészet - német nyelv - nyelvészet
165.194 *** 800.1 *** 809.451.1 *** 803.0
[AN 3866157]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2022.
Kárpáti Péter, R. (1963-)
   A halálközeli élményegyüttes ismereteinek következtetései = Essential of the near death experience / R. Kárpáti Péter. - [Őrbottyán] : Magánkiad., 2022. - 187, 57 p. : ill., színes ; 22 cm
Borítócím: HKÉ összegzés = NDE essential. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 184-186.
ISBN 978-615-01-3512-0 kötött : 6000,- Ft
halál - túlvilági élet - interjú
128(047.53) *** 291.23(047.53)
[AN 3866108]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2022.
Szontagh Pál (1975-)
   Miért (nem) leszek pedagógus? : hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei pedagógusjelöltek körében / Szontagh Pál. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 171 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 153-160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-865-4 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - pedagógusképzés - foglalkozási erkölcs - egyetemi hallgató - pályakép - pályaorientáció - 21. század - statisztikai adatközlés
174 *** 331.103.2 *** 331.543 *** 37.048.4 *** 371.13(439)"200/202"(083.41) *** 316.37-057.87(4-191)"201"
[AN 3866436]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10531 /2022.
   A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka / szerk. Petrás Éva. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2021. - 409 p. : ill. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-156-8 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - protestáns egyház - egyházi személy - híres ember - állam és egyház viszonya - 20. század
284(439)"19"(092) *** 929(439)"19" *** 322(439)"19"
[AN 3866053]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2022.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   A szó emberré lett : János evangéliuma / [... graf. Bagi Zsófia] ; [kiad. a Hit Gyülekezete]. - 3. kiad. - [Budapest] : Hit Gyülekezete : [Patmos Records], 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6108-46-3 fűzött
tanúságtétel
226.5.04=945.11 *** 211
[AN 3879615]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2022.
Böjte Csaba (1959-)
   Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról / Böjte Csaba ; [vál. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-568-8 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - öröm
244 *** 17.023.34
[AN 3879328]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2022.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in marriage (magyar)
   Párhatárok : határaink a házasságban / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-137-9)
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3878878]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2022.
Csoma Judit Margit
   Megszelídített szorongás : a szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században / Csoma Judit Margit. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2022. - 187 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-187.
ISBN 978-963-558-519-9 fűzött : 3000,- Ft
félelem - valláslélektan - lelki gondozás - lelkipásztorkodás
253 *** 159.942 *** 159.9
[AN 3878989]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2022.
Feldman, Deborah (1986-)
Exodus, revisited (magyar)
   Exodus [elektronikus dok.] : hogyan találtam meg a saját utam, miután kiléptem a haszid közösségből / Deborah Feldman ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-964-9
Egyesült Államok - Európa - haszidizmus - nő - zsidóság - ezredforduló - memoár - útleírás - elektronikus dokumentum
296.67(73)"199/200" *** 316.37-055.2(=924)(73)"199/200"(0:82-94) *** 316.347(=924)(73)"199/200"(0:82-94) *** 910.4(4)(0:82-992)
[AN 3878219]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2022.
Gungor, Mark
Laugh your way to a better marriage (magyar)
   Férfiagy, női agy : Isten hozott egy jobb házasságban! / Mark Gungor ; [ford. Kriszt Éva]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-416-5 fűzött : 3900,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3878206]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2022.
Gyürki László (1932-)
   "A magyar Teréz anya" : Ódor Teréz nővér élete levelekben és képekben, 1921-2008 / Gyürki László. - 2. jav., kieg. kiad. - Körmend-Horvátnádalja : Szerző, 2021. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6149-01-5 kötött
Ódor Teréz (1921-2008)
India - apáca - orsolyiták - külföldön élő magyar személyiség - misszió - 20. század - ezredforduló - életrajz
266.2(540)(092)Ódor_T. *** 271.974(540)(=945.11)(092)Ódor_T.
[AN 3879336]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2022.
Keller, Timothy (1950-)
On birth (magyar)
   Születés [elektronikus dok.] / Timothy Keller ; ford. Szabadi István. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - (Találkozás Istennel)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-629-9 (epub)
ISBN 978-963-288-630-5 (mobi)
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos nevelés - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244 *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 3879331]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2022.
Keller, Timothy (1950-)
On marriage (magyar)
   Házasság [elektronikus dok.] / Timothy Keller és Kathy Keller ; ford. Szabadi István. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - (Találkozás Istennel)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-639-8 (epub)
ISBN 978-963-288-640-4 (mobi)
házasság - elektronikus dokumentum
265.5
[AN 3879324]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2022.
Kozma Ferenc (1902-1975)
   Historia domus : a Rábakethelyi Plébánia története, 1945-1956 / Kozma Ferenc ; [átirat és szerk. Horváth Zsuzsanna] ; [kiad. Szentgotthárd Város Önkormányzata]. - Szentgotthárd : Önkormányzat, 2021. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-01-3550-2 kötött
Rábakethelyi Római Katolikus Egyházközség
Szentgotthárd - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás
282(439-2Szentgotthárd)"194/195"(093)
[AN 3866304]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2022.
Lucado, Max (1955-)
Outlive your life (magyar)
   Élj a lehetőséggel! : Isten arra teremtett minket, hogy nagy tetteket vigyünk véghez / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2022. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-98-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3878991]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2022.
   Református énekeskönyv / [... összeáll. a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ...]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 1016 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-558-508-3 kötött : 3000,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
284.2 *** 243 *** 264-17
[AN 3878917]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2022.
   Református énekeskönyv / [... összeáll. a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ...]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2022. - 1016 p., [2] t. : ill., kotta ; 22 cm
ISBN 978-963-558-509-0 kötött : 6500,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
284.2 *** 243 *** 264-17
[AN 3878763]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2022.
Szeverényi János (1959-)
   Szólj, Uram! : áhítatok a bibliaolvasó Útmutató igéi alapján / Szeverényi János ; [közread. az] Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió, 2021. - 309 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80956-3-1 fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
22.07 *** 252
[AN 3866206]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2022.
Tatai István (1957-)
   Örökhajtós telefon : történetek Istennel Sárbogárdtól Hatvanig / Tatai István. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2022. - 92, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5141-89-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3878977]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2022.
Tóth Mihály
   A házasság tervrajza : [létezik-e tökéletes házasság?] / Tóth Mihály. - Hédervár : Publio, cop. 2022. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-033-9 fűzött : 1990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3866222]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2022.
Varsányi Ferenc (1956-)
   Éltető / Varsányi Ferenc ; [kiad. a Nepp Alapítvány]. - [Dunaharaszti] : Nepp Alapítvány, 2013-. - 20 cm
A 4. kötetet közread. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség
vallásos irodalom
244
[AN 3479685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A karanténban / [... ill. Lehel Endre]. - 2020. - 79 p. : ill., színes
ISBN 978-615-00-9848-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3866214] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10549 /2022.
   Családhatározó [elektronikus dok.] : a sokszínűség pszichológiája / szerk. Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-168-9
család - családterápia - szülő-gyermek kapcsolat - lélektan - elektronikus dokumentum
316.356.2 *** 615.851.6 *** 159.9
[AN 3878214]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2022.
Földes Györgyi (1970-)
   Avantgárd anziksz : transznacionális elvek és gyakorlatok az avantgárd és neoavantgárd művészetben : tanulmányok / Földes Györgyi. - Budapest : Gondolat, 2021. - 114 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-172-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - kultúratörténet - avantgárd - neoavantgárd - 20. század - ezredforduló
316.7(4-191)"19/201" *** 7.037(439) *** 894.511(091)"191/192" *** 894.511(4-11)(091)"19/201"
[AN 3866056]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2022.
   Roma integráció a gyakorlatban / szerk. Tóth Norbert. - Debrecen : Didakt Kft., 2021. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - nemzetiségi identitás - magyarországi cigányok - interjúmódszer - társadalmi integráció - oktatásügy - szegregáció - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 342.722(439)"201" *** 316.63(=914.99)(439) *** 316.4.052(=914.99)(439)"201" *** 376.7(=914.99)(439)"201"
[AN 3879178]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2022.
Szántóné Balázs Edit (1947-)
   Pannon értékek nyomában : a körmendi zsidó közösség / Balázs Edit ; [közread. az] IASK. - Kőszeg : IASK, cop. 2021. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-215.
ISBN 978-615-5742-21-7 fűzött : 2900,- Ft
Körmend - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Körmend)(091) *** 943.9-2Körmend
[AN 3866330]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10553 /2022.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Félperces mondókák 2 / Gryllus Vilmos ; rajz. Megyeri Annamária. - Budapest : Central K., 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-614-071-7
Kötött : 1999,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878964]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10554 /2022.
   Bátorság a politikában / szerk. Bódi Ferenc, Ralitsa Savova ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Gondolat : TK, cop. 2021. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-171-1 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - bátorság - politikus - politikatörténet - 20. század
321.01 *** 32(439)"19"(092) *** 179.6
[AN 3866055]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2022.
Halász Iván (1971-)
   Diplomácia, emancipáció, kultúra / Halász Iván ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : Gondolat : TK JTI, 2022. - 131, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-556-220-6 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - diplomáciatörténet - 19. század - 20. század
327(4-11)"18/19" *** 327(439)(091)
[AN 3866052]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2022.
   Mártírok és embermentők / szerk. Szelke László. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-938-6 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - ellenállási mozgalom - zsidóság mentése - katolikus egyház - egyházi személy - Horthy-korszak - második világháború - 20. század
323.13(=924)(439)"193/1945" *** 323.26(439)"193/1945" *** 282(439)"19"(092)
[AN 3866027]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2022.
Slachta Margit (1884-1974)
   Slachta Margit beszédei a magyar parlamentben / szerk., sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Petrás Éva, Schlachta Boglárka Lilla, Szabó Róbert. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2021. - 456, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Slachta Margit írásai)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-213-8 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - politikus - politikatörténet - belpolitika - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - interpelláció
32(439)(092)Slachta_M.(042.5) *** 323(439)"192"(042.5) *** 323(439)"1945/1949"(042.5)
[AN 3866042]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2022.
Szögi József (1925-)
   Vakvágányon a XXI. század / Szögi József. - [Budapest] : Szögi J., 2020 [!2021]-. - 23 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Magyarország - belpolitika - nyilvánosság - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek
323(439)"201/202" *** 894.511-821
[AN 3866195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 2019-2021. - 2020 [!2021]. - 276 p. : ill., színes
ISBN 978-615-01-3462-8 fűzött
[AN 3866197] MARC

ANSEL
UTF-810559 /2022.
   Trianon után : határon innen és túl / szerk. András Ferenc, Kalmár Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2021. - 300 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-168-1 kötött
magyarság - határon túli magyarság - nemzettudat - magyar történelem - művelődéstörténet - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - 20. század
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11)(4-191) *** 943.9"19" *** 341.382"1920" *** 930.85(439)"192/194"
[AN 3866047]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10560 /2022.
Bethlen István (1874-1946)
   Hogy bánt el a trianoni szerződés a Duna-medence kis népeivel? : az erdélyi kérdés / Bethlen István. Húsz év előtt / Haiczl Kálmán. - 2. kiad. - Várpalota : Trianon Múz., [2022]. - 157 p. ; 21 cm. - (Trianon kiskönyvtár, ISSN 2732-1878)
ISBN 978-615-81693-5-6 kötött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Csehszlovákia - Felvidék - magyar történelem - történelem - első világháború - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság - napló
943.9"192" *** 940-11"192" *** 341.382"1920" *** 323.15(=00)(4-11)"192" *** 316.347(=945.11)(437)"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3878742]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2022.
Hervay Ferenc Levente (1919-2016)
   Ciszterci apátság Pilisszentkereszten / [írta Hervay F. Levente, Benkő Elek, Takács Imre] ; [kiad. Pilisszentkereszt Önkormányzata]. - 2. kiad. - Pilisszentkereszt : Önkormányzat, 2022. - 43 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [44]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-5540-1 fűzött
Pilisszentkereszt - apátság - régészet
904(439-2Pilisszentkereszt) *** 726.7(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 3879592]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2022.
   Kőszegi történetek / szerk. Mátay Mónika. - 2. kiad. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., 2021. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszélő városok sorozat, ISSN 2676-8089)
Bibliogr.: p. 231-245.
ISBN 978-615-5742-35-4 fűzött : 2490,- Ft
Kőszeg - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Kőszeg *** 929(439-2Kőszeg)
[AN 3866346]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2022.
   A láterő javítása optikai eszközökkel. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2022]. - 119 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-28-3 fűzött : 2200,- Ft
szemüveg - művelődéstörténet
930.85(100) *** 681.73
[AN 3866237]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2022.
   Mozsgó története képekben / [szerk. Puskásné Horváth Éva] ; [közread.] Mozsgó Község Önkormányzata. - 2. bőv. kiad. - Mozsgó : Önkormányzat, 2021. - 96 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-4172-5 fűzött
Mozsgó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mozsgó *** 908.439-2Mozsgó
[AN 3878988]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2022.
Orgona Angelika
   Az amerikai grófné : Szápáryak és Széchényiek emlékei = The American countess : memories of the Szápáry and Széchényi families / Orgona Angelika. - Jav. utánny. - Budapest : BTK : MNM, 2022. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Család - történetek, ISSN 2732-1843 ; 1.)
Bibliogr.: p. 211-218.
ISBN 978-615-5478-99-4 kötött : 5500,- Ft
Szápáry család
Széchényi család
családtörténet - múzeumi gyűjtemény - hagyaték
929.52(100)Szápáry *** 929.52(100)Széchényi *** 347.66(100) *** 347.66(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3878352]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2022.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2022. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 5999,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
947"19" *** 929.52(47)Romanov
[AN 3879015]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2022.
Szviezsényi Zoltán (1887-1977)
   Hogyan veszett el a Felvidék? / Szviezsényi Zoltán. - 2. kiad. - Várpalota : Trianon Múz., [2022]. - 205 p. ; 21 cm. - (Trianon kiskönyvtár, ISSN 2732-1878)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81693-6-3 kötött : 2500,- Ft
Felvidék - Magyarország - Csehszlovákia - történelem - magyar történelem - nemzetiségi kérdés - szlovákok - első világháború
943.7"191/192" *** 943.922"191/192" *** 323.15(=854)(4-11)"191/192"
[AN 3878743]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2022.
   Ukrajna története : régiók, identitás, államiság / Fedinec Csilla [et al.] ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : Gondolat, 2021. - 444 p. : ill., színes térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-195-7 kötött : 5000,- Ft
Ukrajna - Kelet-Európa - történelem
947.7 *** 94-11
[AN 3866033]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2022.
Yazawa Yutaka (1970-)
How to live Japanese (magyar)
   Hogyan éljünk japánul / [szöveg Yutaka Yazawa] ; [ill. Taku Bannai] ; [ford. Lerch Gabriella és Vancsó Éva]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 221, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-929-6 kötött : 5995,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - művelődéstörténet - album
930.85(520) *** 908.520(084.1) *** 008(520)
[AN 3878910]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2022.
Zsigó Ferenc
   Tiszaalpár avar várrendszere / [írta Zsigó Ferenc] ; [kiad. a Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége]. - [Budapest] : Budapesti Egyetemisták Kult. Közössége, [2022]. - 111 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4090-2 fűzött
Tiszaalpár - magyar őstörténet - avarok - avar-kor - vár - helytörténet
930.8(369.2)"06/08" *** 930.8(=945.11)"06/08" *** 728.81(439-2Tiszaalpár)"06/08" *** 728.81(369.2)"06/08" *** 943.9-2Tiszaalpár"06/08"
[AN 3866060]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10571 /2022.
Barcelona (magyar)
   Barcelona. - 2. kiad. - Komárom : Lingea, 2022. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-963-505-029-1 fűzött : 3590,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3878603]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Buda hegyei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 275, [10] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 2.)
ISBN 978-963-415-915-5 kötött : 5999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878438]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2022.
Bötig, Klaus (1948-)
Korfu (magyar)
   Korfu / [szerző Klaus Bötig] ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Corvina, 2022. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6832-1 fűzött : 3490,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 3878602]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2022.
Corfu (magyar)
   Korfu : [zsebkönyv]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-025-3 fűzött : 2590,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 3878608]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2022.
Fellinger, Julia
Norwegen (magyar)
   Norvégia / [szerző Julia Fellinger, Jens-Uwe Kumpch] ; [ford. Csák Lilla]. - [Budapest] : Corvina, 2022. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6831-4 fűzött : 3490,- Ft
Norvégia - útikönyv
914.81(036)
[AN 3878591]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2022.
Gyovai Helén
   Útikalauz az édes élethez : 50 felejthetetlen élmény Olaszországban / Gyovai Helén. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 319 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6269-41-6 kötött : 5499,- Ft
Olaszország - helyismeret
908.45
[AN 3866376]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2022.
Imecs Orsolya
   Benelux államok / Imecs Orsolya, Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, 2021. - 278 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2021. jún.
ISBN 978-963-352-797-9 fűzött
Hollandia - Belgium - Luxemburg - útikönyv
914.92(036) *** 914.93(036) *** 914.359(036)
[AN 3878984]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2022.
Japan (magyar)
   Japán : [zsebkönyv]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 254 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-031-4 fűzött : 3490,- Ft
Japán - útikönyv
915.20(036)
[AN 3878606]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2022.
   Lillafüred - szívélyes üdvözlettel : válogatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből / [szöveg Filip Gabriella] ; [szerk., a bevezetőt írta Prókai Margit]. - Utánny. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2022. - 103 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm. - (Miskolc régi képeslapokon, ISSN 2676-797X ; 1.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9645-13)
Lillafüred - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Lillafüred(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3879179]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2022.
Nebojszki László (1960-)
   Közép-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859-60-ból / Nebojszki László ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, 2021. - 930, [1] p., [23] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A települések leírása német nyelven is. - Bibliogr.: p. 907-911. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-446-826-4 kötött : 9800,- Ft
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság - helyismeret - néprajz - természeti környezet
908.439Bácska"185" *** 39(=00)(439Bácska) *** 502(439Bácska)
[AN 3866329]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2022.
   Nimmesch : unsere Schätze : [Bilderbuch] = Himesháza : kincseink : [képeskönyv] / [Red. ... Acélné Göndöcs Szilvia] ; [Hrsg. ... Verein Völkerfreundschaft ...]. - Nimmesch : Verein Völkerfreundschaft, 2021. - [88] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-3939-5 kötött
Himesháza - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Himesháza(084.12)
[AN 3866192]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2022.
Rome (magyar)
   Róma. - 2. kiad. - Komárom : Lingea, 2022. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-963-505-028-4 fűzött : 3590,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3878604]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2022.
Szűcs Mihály
   Nyúl község nemzeti értékei / Szűcs Mihály ; [... kiad. ... Nyúl Község Települési Értéktár Bizottsága]. - [Nyúl] : Nyúl Község Települési Értéktár Biz., 2022. - 286 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 285.
ISBN 978-615-01-4062-9 fűzött
Nyúl (Győr-Sopron megye) - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Nyúl *** 502(439-2Nyúl)
[AN 3866196]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2022.
Zákynthos & Kefaloniá (magyar)
   Zakynthos és Kefalónia : [zsebkönyv]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-037-6 fűzött : 2590,- Ft
Zákinthosz (sziget) - Kefaloniá - útikönyv
914.954.6(036)
[AN 3878919]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10585 /2022.
Dudás Dóra Virág
   Emberi jogi kézikönyv az EJEB gyakorlata alapján / Dudás Dóra Virág. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 386 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 978-963-594-019-6 fűzött
Council of Europe. European Court of Human Rights
Európa - emberi jog - nemzetközi bíróság - jogalkalmazás
341.645.542(4) *** 342.7(4) *** 340.132(4)
[AN 3866062]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2022.
Galgóczy Árpád (1928-2022)
   Magyarok a Gulág haláltáboraiban / Galgóczy Árpád ; [közread.] A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2022. - 3 db ; 21 cm
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3878902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A túlélés művészete. - 247 p. : ill.
ISBN 978-615-6251-03-9 kötött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3878903] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fények a vaksötétben. - 263, [2] p.
ISBN 978-615-6251-04-6 kötött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3878905] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az alagút vége. - 261, [2] p. : ill.
ISBN 978-615-6251-05-3 kötött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3878906] MARC

ANSEL
UTF-810587 /2022.
   Kölcsönhatások : Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában / Mezey Barna szerk. - Budapest : Gondolat, 2021. - 361 p. ; 24 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 50.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-204-6 kötött
Magyarország - jogtörténet - esettanulmány
34(100)(091) *** 34(439)(091)
[AN 3866023]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2022.
   Nagykommentár a végrehajtási törvényhez [elektronikus dok.] : nagykommentár a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényhez / szerk. Lukács Tamás, Martonovics Bernadett, Schadl György. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021
Lezárva: 2021. okt. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-594-016-5
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.952(439)(094)(036)
[AN 3878245]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2022.
Palásti Gábor (1972-)
   Nagykommentár a Róma I. rendelethez [elektronikus dok.] : nagykommentár a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Róma I.) / Palásti Gábor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021
Lezárva: 2021. okt. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-014-1
Európai Unió - szerződés - kötelmi jog - nemzetközi jog - útmutató - elektronikus dokumentum
347.4(4-62)(036)
[AN 3878251]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2022.
Rubinstein, Julian (1968-)
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A Viszkis : bankrablások, jégkorong, szőrmecsempészet Erdélyből, túlórázó detektívek és összetört szívek hiteles története / Julian Rubinstein ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2022. - 444, [12] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A viszkis rabló balladája" címmel is. - Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-405-564-8 fűzött : 4999,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.919(439)(092)Ambrus_A.(0:82-31)
[AN 3878740]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2022.
Snyder, Timothy (1969-)
Bloodlands (magyar)
   Véres övezet : Európa Hitler és Sztálin szorításában / Timothy Snyder ; [ford. Szántó Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2022. - 596, [1] p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 545-578.
ISBN 978-963-355-932-1 fűzött : 5999,- Ft
Európa - népirtás - történelem - 20. század
341.485(4)"193/194" *** 94"193/194"
[AN 3878992]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10592 /2022.
   Ostromnapló : szerzetes nővérek a halálkatlanban : 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig / [szerk. Fodor Eszter] ; [közread. a Szociális Missziótársulat]. - [Budapest] : Kairosz : Szociális Missziótársulat, cop. 2022. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-662-719-5 kötött : 3800,- Ft
Societas Missionis Socialis
Budapest - második világháború - ostrom - apácarend - memoár
355.44(439-2Bp.)"1944/1946"(0:82-94) *** 271-055.2(439)"1944/1946"(0:82-94)
[AN 3878196]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2022.
Varga Szabolcs (1978-)
   Leónidasz a végvidéken : Zrínyi Miklós (1508-1566) / Varga Szabolcs. - 2. átd. kiad. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2022. - 338 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 285-313. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6339-17-1 fűzött : 3200,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Zrínyi család
Magyarország - magyar történelem - hadvezér - családtörténet - 16. század
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 929.52(439)Zrínyi *** 943.9"15"
[AN 3878233]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10594 /2022.
Ábrahám Ferenc (1948-)
   Vas Megyei Építész Kamara 25 : 1996-2021 / [szerzők Ábrahám Ferenc, Balogh Péter, Vincze Tibor Csaba] ; [szerk. Gombás Mónika]. - [Szombathely] : Vas M. Építész Kamara, 2021. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3544-1 kötött
Vas Megyei Építész Kamara
Vas megye - kamara - építészet - testülettörténet
334.788(439.111)(091) *** 72
[AN 3866303]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2022.
International Conference of Economics PhD Students and Researchers (2020) (Komarno)
   International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komarno [elektronikus dok.] : 21 December 2020, TéKa, Komarno : conference proceedings / ed. by Bálint Horváth, Péter Földi ; org. ..., publ. Association of Hungarian PhD and DLA Students Department of Economic Sciences. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : Assoc. of Hung. PhD and DLA Students Dep. of Economic Sciences ; Komarno : TéKa, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169190. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-80-972742-8-3
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 3862020]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2022.
Száz János (1953-)
   Értékpapírszámtan és a Monte Carlo szimuláció : pénzáramlások és kifizetésfüggvények értékéről mérnököknek, brókereknek / Száz János. - Budapest : Citromfű Bt., 2022. - 396 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4123-7 fűzött
pénzügy - pénzpiac - alkalmazott matematika - tankönyv
336.7(078) *** 336.76(078) *** 51-7(078)
[AN 3866025]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10597 /2022.
Beszédes Henrietta
   Sz*ranya [elektronikus dok.] : 10 szabály a sikeres gyereknevelésért : le a rossz mintákkal, elő a működő eszközökkel / Beszédes Henrietta ; L. Ron Hubbard ... alapján. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Beszédes H., 2021
A főcím áthúzva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171208. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3000-2
családi nevelés - elektronikus dokumentum
37.018.1
[AN 3879349]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2022.
   A Debreceni Egyetem titkai / [szerk. Rőfi Mónika, Szabóné Rózsa Judit]. - Debrecen : DE, 2022. - 119 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-490-321-5 kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - épület - építészettörténet
378.4(439-2Debrecen) *** 727.3(439-2Debrecen)(091)
[AN 3879239]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2022.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében közrem. M. Dietrich Helga] ; [Rogán Miklós rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 302, [1] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-[303].
ISBN 978-963-415-656-7 fűzött : 3999,- Ft
óvodai nevelés - zenepedagógia - vokális zene - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 373.213(072)
[AN 3878556]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2022.
Halász Gábor (1952-)
   A második frontvonal : újabb Föld körüli utazások a pedagógia világában / Halász Gábor. - Budapest : Gondolat, 2021. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-436.
ISBN 978-963-556-173-5 kötött : 4950,- Ft
iskolai nevelés - közoktatás - oktatástechnológia
37.018.2 *** 37.014 *** 371.333 *** 371.68
[AN 3866029]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2022.
   "Liszt 210" : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2022. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-61-5 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - zenetörténet - 20. század - zenepedagógia - zeneesztétika
372.878 *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78(439)"18/19" *** 78.01
[AN 3866311]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2022.
Máté Gábor (1944-)
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Máté Gábor és Gordon Neufeld ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Open, 2022. - 478 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-218-1 fűzött : 4499,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3879066]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2022.
Tóth-Farkas Renáta
   Játssz, mesélj és figyelj! : [játékalapú gyermeknevelés a Plukkido módszerével] : [praktikus gyakorlatokkal és napi rutint segítő mesékkel] / Tóth-Farkas Renáta és Táncsics Judit ; [... ill. Ráduly Csaba]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-[126].
ISBN 978-963-486-582-7 fűzött : 3499,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3879620]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10604 /2022.
Balogh Veronika
   Mindörökké CSTK! : a csurgói labdarúgás 100 éve / Balogh Veronika ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - [Csurgó] : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2020. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-615-80837-9-9 fűzött
Csurgói Torna Klub
Csurgó - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Csurgó)(091) *** 061.2(439-2Csurgó)
[AN 3866340]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2022.
Bodó Iván (1968-)
   Balatoni halmesék [elektronikus dok.] : horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak / Bodó Iván. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-489-9
Balaton - horgászat - fauna - elbeszélés - elektronikus dokumentum
799.1(0:82-32) *** 591.9(439)(285.2Balaton)
[AN 3878333]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2022.
Kollár K. Attila (1949-)
   Haladó búvárismeretek : [tankönyv] / [... írta Kollár K. Attila] ; [közread. az] Underwater Explorers' Federation. - 5. kiad. - [Budapest] : UEF, 2022. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Címváltozat: Advanced open water diver
ISBN 963-00-9944-6 fűzött
búvárkodás - tankönyv
797.215(078)
[AN 3879582]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2022.
Marczinka Zoltán (1962-)
Playing handball (magyar)
   Kézilabdázás : egy átfogó tanulmány a játékról / Marczinka Zoltán. - 4. aktualizált kiad. - Budapest : Kék Európa Stúdió, 2022. - 392, [7] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 391.
ISBN 978-615-81440-5-6 fűzött
kézilabda
796.322
[AN 3879163]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10608 /2022.
   Ábrázolt és épített jog / Megyeri-Pálffi Zoltán szerk. - Budapest : Gondolat, 2021. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 53.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-203-9 kötött
Magyarország - igazságügy - középület - bíróság - büntetés-végrehajtó intézet - építészettörténet - művelődéstörténet
725.6(439)(091) *** 725.15(439)(091) *** 930.85 *** 351.87(439)
[AN 3866020]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2022.
Babati Csaba (1966-)
   Divergens / Babati Csaba. - Nagykanizsa : Czupi, 2020. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9782-75-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Babati_Cs.
[AN 3866188]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2022.
Báthory Júlia (1901-2000)
   "Mi vagyunk, akik kinccsé tesszük az üveget..." [elektronikus dok.] / Báthory Júlia ..., Kovács Júlia ..., Szilágyi András ... ; kurátor Koós Ágnes ... ; szöveg Szilágyi B. András ; [közread. a] Kiskép Galéria. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Budapest : Kiskép Galéria, [2021]
A Budapesten, 2021. okt. 29 - nov. 26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171079. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-01-3429-1)
Magyarország - üvegművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
748(439)(092)Kovács_J. *** 748(439)(092)Szilágyi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2021" *** 748(439)(092)Báthory_J.
[AN 3878209]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2022.
   Fejezetek a magyar elektrográfia történetéből / [szerk. Haász Ágnes, Láng Eszter] ; [kiad. a Képírás Művészeti Alapítvány]. - [Kaposvár] : Képírás Műv. Alapítvány, [2021]. - 117, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80670-6-5 fűzött
Magyarország - művészettörténet - elektrográfia - 20. század - 21. század
73/76(439)"197/201" *** 772.93
[AN 3866190]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2022.
   Fotográfusnők [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. Fisli Éva ; [közread. a] Magyar Fotótörténeti Társaság. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Mafot, 2020
A Budapesten, 2017. máj. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171198. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4867-3
fényképész - fotóművészet - nő - elektronikus dokumentum
77.04-055.2(100)(092)
[AN 3879306]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2022.
   Az I. és II. világháború budakeszi katonai emlékhelyei / [szerk. Koós Hutás Katalin]. - [Budakeszi] : Budakeszi Kultúra Alapítvány : Budakeszi Szépítő Egyes., 2021. - 79 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Budakeszi panoráma-sorozat, ISSN 2063-1901)
ISBN 978-963-89416-7-1 fűzött
Budakeszi - emlékhely - hősi halott - első világháború - második világháború
725.945(439-2Budakeszi) *** 355.293(439-2Budakeszi)"1914/1918" *** 355.293(439-2Budakeszi)"1939/1945"
[AN 3866149]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2022.
   KFKI 2030 : az ÓE Ybl Miklós Építéstudományi Kar mesterszakos építész tervei / [szerk. Sugár Viktória]. - Budapest : ÓE Ybl M. Építéstud. Kar, cop. 2021. - 96, [1] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-449-286-3 fűzött
Budapest. 12. kerület - tudományos diákkör - kutatóintézet - 21. század - építészeti terv - kiállítási katalógus
72.011 *** 378.184 *** 061.6(439-2Bp.XII.) *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3866087]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2022.
Király György (1982-)
   Különös csendek : Király György festőművész csendéletei / a bev. tanulmányt írta és ... szerk. Képiró Ágnes. - Utánny. - Szolnok : Damjanich J. Múz., cop. 2022. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kortárs Szolnok, ISSN 2732-2769)
A Szolnokon, 2021. máj. 29 - júl. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - A képaláírások, az összefoglalás és a képek jegyzéke angol nyelven is
ISBN 978-615-6161-01-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Király_Gy. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3878755]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2022.
Miklósvölgyi János (1970-)
   Csontváry Jeruzsálem falai alatt avagy Panaszfaltól a Naptemplom felé / Miklósvölgyi János. - [Nagypáli] : Faragószék Kft., cop. 2021. - 82, [1] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-81994-0-7 kötött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919). A panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3866201]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2022.
Nagy Márta (1953-)
   Aknay János Krisztusai = János Aknay's Christs / Nagy Márta ; [ford. ... Reichmann Angelika]. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 94, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-107-1 kötött : 3500,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 3866210]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2022.
   Szeretetnek eledele : a tápláléktól a teljes közösségig : kiállítási katalógus : [Evangélikus Országos Múzeum, 2021. szeptember 6 - 2022. január 30.] = Table of love : from nourishment to full community : exhibition catalogue / [... kurátorai Harmati Béla László, Kertész Botond és Zászkaliczky Zsuzsanna] ; [a katalógust szerk. Zászkaliczky Zsuzsanna]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Múz., 2021. - 121 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, C-sorozat, ISSN 2677-1659)
A tárgyleírások csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3681-3 fűzött
Magyarország - úrvacsora - keresztény művészet - templomi berendezés - evangélikus egyház - kiállítási katalógus
7.046.3 *** 265.3 *** 284.1(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022" *** 248.157 *** 247(439)"17/19"
[AN 3866057]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2022.
   Tóth, Schaár, Vilt, Ország, Kondor : [az Antal-Lusztig-gyűjtemény 3.] : [the Antal-Lusztig Collection 3] / [... szerk. ... Nagy T. Katalin] ; [... kiad. ... Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2021. - 607 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-43-9 kötött
Magyarország - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század
069.017(439)Antal-Lusztig *** 73/76(439)"196/197"
[AN 3866323]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2022.
   Transzparens zónák : Budapest, Újpesti Polgár Centrum - Újpest Galéria, 2021.09.25 - 2021.10.18. / [szerk. Lobler Ferenc] ; [rend., közread. a Magyar Vízfestők Társasága]. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., [2021]. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3041-5 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75(439)"200/202" *** 75.021.322 *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3866326]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10621 /2022.
Rübel, Doris (1952-)
Komm mit ins Ballett (magyar)
   A balett / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 32.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-323-2 fűzött : 4975,- Ft
gyermekkönyv - balett - képeskönyv
792.82(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878870]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10622 /2022.
Bagmut, Ìrina
   Ukrán üzleti nyelv : ukrán - magyar alapszókincs = Dìlova ukraïnsʹka mova : ukraïnsʹko - ugorsʹkij bazovij slovnik / Bagmut Iryna, Sajtos-Zapotocsna Natália, Kocsis Mihály ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, 2021. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-832-8 fűzött
ukrán nyelv - magyar nyelv - szaknyelv - üzleti élet - kétnyelvű szótár
801.323=83=945.11 *** 658.1
[AN 3866309]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2022.
Goto Fumiyo
   Kezdő kandzsi I : japán írás munkafüzet = Kiso kanji renshūchō I / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2022. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-81417-5-8 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3879245]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2022.
   Haus als Spiegel : Terézia Moras Aliens : Seiltanz bei Kehlmann : Wüste als Raum : Possessive Attribute im 19. Jh. : Verbvalenzfehler in Übersetzungen : Beiträge Szegeder Germanistikstudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache / hrsg. von Tünde Katona. - Szeged : Inst. für Germanistik Univ. Szeged, 2022. - 281 p. : ill. ; 20 cm. - (Acta Germanica iuvenum, ISSN 2498-5511 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-843-4 fűzött
germanisztika
803.0 *** 830(091)
[AN 3866314]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2022.
   Olasz zsebszótár. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 638, [2] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-505-051-2 fűzött : 2290,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3878610]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2022.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 7. kiad. - Budapest : Klett, 2022. - 272 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3878761]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2022.
Radvány László
   Szuahéli - magyar szótár / szerk. Radvány László. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-456-100-2 kötött : 10000,- Ft
szuahéli nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=963.54=945,.11
[AN 3866209]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2022.
   The role of Romani studies in higher education: a collaborative project between the University of Pécs and the University of Prešov [elektronikus dok.] / ed. Anna Orsós ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities and Social Sciences Institute of Education Department of Romology and Sociology of Education, Romology Research Centre. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities and Soc. Sciences Inst. of Education Department of Romology and Sociology of Education : Romology Research Centre, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171074. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-757-4
romológia - elektronikus dokumentum
809.149.9 *** 316.347(=914.99)
[AN 3878176]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2022.
   Spanyol zsebszótár. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 639 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-505-052-9 fűzött : 2290,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 3878609]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2022.
Tammada, Tien
Pons Wortschatz Englisch blicken statt büffeln (magyar)
   Pons angol szókincs : magolás helyett tanulás a Nefelejcs-módszerrel / írta Tien Tammada ; [ford. Ali Csaba, Kóczián Nóra]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2022. - 371 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-84-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3878762]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10631 /2022.
Fowlie, Wallace (1908-1998)
Rimbaud and Jim Morrison (magyar)
   Lázadó költők : Rimbaud 130 - Morrison 50 / Wallace Fowlie. - Budapest : Nyom6, 2021. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Császár Zoltán. - Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-615-81184-5-3 fűzött : 3670,- Ft
Rimbaud, Arthur (1854-1891)
Morrison, Jim (1943-1971)
Franciaország - Egyesült Államok - író - 19. század - zenész - 20. század - rockzene - életrajz
840(092)Rimbaud,_A. *** 78.067.26.036.7(73)(092)Morrison,_J.
[AN 3866063]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2022.
Horváth Kornélia (1971-)
   A késő modern magyar líra alakzatai / Horváth Kornélia. - Budapest : Gondolat, 2021. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-212-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - műfajelmélet - 20. század - ezredforduló
82.01-14 *** 894.511(091)-14"19/201" *** 82.091
[AN 3866054]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2022.
   Közép-Európa a komparatisztikában / szerk. Horváth Csaba [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 391 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-864-7 fűzött : 4590,- Ft
Közép-Európa - irodalomtörténet - magyar irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - kultúratörténet - 20. század - 21. század - műelemzés
82(4-11)(091) *** 82.091 *** 894.511(091)"19/20" *** 316.7(4-11)
[AN 3866466]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2022.
   Meghitt Bábelek / szerk. Horváth Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 315 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-863-0 fűzött : 3990,- Ft
Közép-Európa - irodalomtörténet - műfajelmélet - műfajtörténet - kultúratörténet - 20. század - 21. század - regény - bűnügyi regény - műelemzés
82.01-31 *** 316.7(4-11) *** 82(4-11)(091)-312.4 *** 82(4-11)(091)"19/201"
[AN 3866477]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10635 /2022.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A világfa ágain / Kodolányi Gyula ; [beszélgetőtárs Csűrös Csilla]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2022. - 327 p. ; 23 cm. - (Példa-kép)
ISBN 978-963-332-203-1 fűzött : 4500,- Ft
Kodolányi Gyula (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
894.511(092)Kodolányi_Gy.(047.53) *** 323(439)"198/200"(047.53)
[AN 3878136]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2022.
   Kolozsvár-dialógusok : tanulmányok / szerk. Korpa Tamás ; [közread. a] ... Fiatal Írók Szövetsége. - Marosvásárhely : Lector ; Budapest : FISZ, 2020 . - 217, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-211.
Kötött
ISBN 978-606-8957-21-0
Erdély - Kolozsvár - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - helyismeret
894.511(091) *** 894.511(498)(091) *** 908.498.4-2Kolozsvár
[AN 3824994]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2022.
   A sokszögű ember : Péntek Imre 80. születésnapjára / [szerk. Farkasi Csilla]. - Nagykanizsa : Czupi, 2022. - 186 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-78-5 fűzött
Péntek Imre (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Péntek_I.
[AN 3866185]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2022.
   Zeng a magosság : in memoriam Tamási Áron : [oktatási segédkönyv] / [vál., szerk., összeáll. Tamás Menyhért]. - 4. utánny. - [Budapest] : Nap, 2022. - 409 p., XII t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-332-197-3 kötött : 3500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 894.511-822
[AN 3878237]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10639 /2022.
Annandale, David (1967-)
The damnation of Pythos (magyar)
   Pythos végzete [elektronikus dok.] : a fátyol elvékonyodik / David Annandale ; ford. Oszlánszky Zsolt. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-589-005-7
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3879314]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2022.
Annandale, David (1967-)
Roboute Guilliman (magyar)
   Roboute Guilliman [elektronikus dok.] : Ultramar ura / David Annandale ; ford. Szántai Zita. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy : primarchs. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6075-92-5
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3879282]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2022.
Ârmyš, Kira (1989-)
Neveroâtnye proisšestviâ v ženskoj kamere No3 (magyar)
   Zárka : hihetetlen események a hármas számú női cellában / Kira Jarmis ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-005-7 fűzött : 4999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3866298]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 336, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-538-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3879326]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2022.
Beukes, Lauren (1976-)
The shining girls (magyar)
   Tündöklő lányok / Lauren Beukes ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-286-9 fűzött : 4290,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - fantasztikus regény - bűnügyi regény
820-312.9(680)=945.11
[AN 3878712]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2022.
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910)
Leonarda (magyar)
   Leonarda [elektronikus dok.] / Björnstjerne Björnson ; ford. Kárffy Titusz. - Szöveg (epub : 685 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-432-0 (epub)
ISBN 978-963-559-433-7 (mobi)
norvég irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
839.6-2=945.11
[AN 3879288]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2022.
Black, Holly (1971-)
The queen of nothing (magyar)
   The queen of nothing : a semmi királynője / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 324, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-366-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3879637]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2022.
Bruck, Edith (1931-)
Il pane perduto (magyar)
   Az elveszett kenyér / Edith Bruck ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Európa, 2022. - 153, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-551-8 kötött : 3499,- Ft
Bruck, Edith (1931-)
olasz irodalom - önéletrajzi regény
850-312.6=945.11
[AN 3866400]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2022.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Komárom] : Poket Publ., [2022]. - 2 db ; 14 cm
ISBN 978-615-6384-03-4 fűzött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3878985]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2022. - 351 p. : ill., színes. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 50/1.)
[AN 3878987] MARC

ANSEL
UTF-810648 /2022.
Chase, Emma
Sustained (magyar)
   Ne hagyj ártatlanul! [elektronikus dok.] / Emma Chase ; ford. Sipos-Lánc Brigitta. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Jogában áll. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-206-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878198]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2022.
Childs, Tera Lynn
Just for fins (magyar)
   Just for fins : hableányok, ne sírjatok! / Tera Lynn Childs ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 231 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-920-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3866353]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2022.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dead man's folly (magyar)
   Gyilkosvadászat / Agatha Christie ; [Horváth Kornélia ford.]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 253 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 51.)
Megj. "Gloriett a hullának" címmel is
ISBN 978-615-6384-08-9 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3878882]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2022.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
The Pagoda tree (magyar)
   A bégum kincse [elektronikus dok.] / Bithia Mary Croker ; ford. Dobosi Pécsi Mária. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-440-5 (epub)
ISBN 978-963-559-441-2 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3878397]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2022.
Dueñas, María (1964-)
El tiempo entre costuras (magyar)
   Öltések közt az idő / María Dueñas ; [ford. Cserháti Éva]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 581 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-281-4 kötött : 5490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3878675]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2022.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2022. - 374, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-325-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3878741]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2022.
Foer, Jonathan Safran (1977-)
Extremely loud & incredibly close (magyar)
   Rém hangosan és irtó közel / Jonathan Safran Foer ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 431 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-479-391-5 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879067]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2022.
Follett, Ken (1949-)
The eye of the needle (magyar)
   A tű a szénakazalban / Ken Follett ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 375 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-787-0 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3878633]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2022.
Follett, Ken (1949-)
Jackdaws (magyar)
   Vadmacskák / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-526-6 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3878635]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2022.
Gregory, Philippa (1954-)
The lady of the rivers (magyar)
   A folyók asszonya / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2022. - 567 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 565-567.
ISBN 978-963-604-051-2 fűzött : 4499,- Ft
Jacquetta, Duchess of Bedford (1416?-1472)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3879048]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2022.
Herbert, Frank (1920-1986)
Heretics of Dune (magyar)
   A Dűne eretnekei : [Dűne 05] / Frank Herbert ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 512 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-270-8 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3878701]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Regretting you (magyar)
   Regretting you : elrontott életek / Colleen Hoover ; [ford. Moldova Júlia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 410, [5] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-964-1 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3878429]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2022.
Houck, Colleen (1969-)
The tiger's dream (magyar)
   A tigris álma / Colleen Houck ; [ford. Gergely-Péch Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 799 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-373-1 fűzött : 5399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3866420]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2022.
Jackson, Holly
A good girl's guide to murder (magyar)
   Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz / Holly Jackson ; [ford. Kallai Nóra]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 473 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-220-1 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3879638]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2022.
Joyce, James (1882-1941)
Stephen Hero (magyar)
   Stephen Hero / James Joyce ; [ford. és az utószót írta Kappanyos András]. - Budapest : Helikon, 2022. - 374, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 374-[375].
ISBN 978-963-479-893-4 kötött : 4699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3879621]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2022.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Szabó Ede] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2022. - 187 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-179-4 fűzött : 1490,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3878627]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2022.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 117, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-158-4 fűzött : 2699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3878456]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2022.
Kaur, Rupi (1992-)
Home body (magyar)
   Otthon test / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 188, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-935-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3878745]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2022.
Kaur, Rupi (1992-)
The sun and her flowers (magyar)
   A nap és az ő virágai / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 248, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-717-1 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3878748]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2022.
Kurkov, Andrej Ûrʹevič (1961-)
Smertʹ postoronnego (magyar)
   A halál és a pingvin / Andrej Kurkov ; [ford. Tompa Andrea]. - Budapest : Művelt Nép Kvk. : Ulpius Baráti Kör, cop. 2022. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-116-9 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31(477)=945.11
[AN 3878612]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2022.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse : [Narnia 1.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János] ; [ill. Pauline Baynes]. - Jav., ill. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 232, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-433-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3879604]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2022.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The voyage of the Dawn Treader (magyar)
   A Hajnalvándor útja : [Narnia 5.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Jav., ill. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 284 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Utazás a tengeri cirkálón" címmel is
ISBN 978-963-288-448-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3879606]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2022.
Loggos (2. sz)
Poimenika ta kata Dafnin kai Hloēn (magyar)
   Daphnisz és Chloé / Longosz ; Marc Chagall [litográfiáival] ; [ford. Détshy Mihály]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 155 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 52.)
ISBN 978-615-6384-09-6 fűzött
Franciaország - ókori görög irodalom - festőművész - 20. század - regény
875-31=945.11 *** 75(44)Chagall,_M.
[AN 3878887]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2022.
Lord, Emma
Tweet cute (magyar)
   Tweet cute : [a tweetcsata] / Emma Lord ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 389, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-039-1 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3866402]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2022.
Lu, Marie (1984-)
The young elites (magyar)
   The young elites : az ifjú kiválasztottak / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 366, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-105-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3878461]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of silver flames (magyar)
   A court of silver flames : ezüst lángok udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 860, [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-804-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3878462]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
Crown of midnight (magyar)
   Crown of midnight : éjkorona : [az Üvegtrón folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-135-0 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3878427]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2022.
Maas, Sarah J. (1986-)
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3879634]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2022.
Mackesy, Charlie (1962-)
The boy, the mole, the fox and the horse (magyar)
   A kisfiú, a vakond, a róka és a ló / Charlie Mackesy ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2022. - [125] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-457-840-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3878561]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2022.
Mackintosh, Clare
After the end (magyar)
   Amikor minden véget ér [elektronikus dok.] / Clare Mackintosh. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Ford. Laik Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5702-18-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3879702]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2022.
Macomber, Debbie (1948-)
50 Harbor Street (magyar)
   Kikötő sor 50 / Debbie Macomber ; [... ford. Szalai Anna]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 400 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-469-8 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879071]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2022.
Mafi, Tahereh (1988-)
Ignite me (magyar)
   Ne félts / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-299-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3878757]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2022.
Mafi, Tahereh (1988-)
Shatter me (magyar)
   Ne érints / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-310-1 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3878716]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2022.
Mafi, Tahereh (1988-)
Unravel me (magyar)
   Ne keress / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-300-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3878756]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2022.
Mago, Samuel (1996-)
   A szerencse kovácsai = E baxt romani / Samuel Mago, Mágó Károly ; [... ford. Debre Magdolna]. - Budapest : Tea K., cop. 2021. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Élettörténetek sorozat, ISSN 2939-533X)
ISBN 978-615-81431-5-8 fűzött : 3690,- Ft
Magyarország - cigány irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
891.499-32.02(439)=945.11
[AN 3866120]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2022.
Mann, Thomas (1875-1955)
Buddenbrooks (magyar)
   A Buddenbrook ház / Thomas Mann ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 679 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-264-7 kötött : 5990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3878708]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Fulgrim (magyar)
   Fulgrim [elektronikus dok.] : az árulás víziója / Graham McNeill ; ford. Oszlánszky Zsolt. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-589-003-3
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3879273]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Magnus the Red (magyar)
   Vörös Magnus [elektronikus dok.] : a Prospero ura / Graham McNeill ; ford. Szántai Zsolt. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The Horus heresy : primarchs. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6075-93-2)
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3879267]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2022.
Mull, Brandon (1974-)
Rogue knight (magyar)
   A lator lovag : Öt királyság második könyv / Brandon Mull ; [ford. Szarvas Szilvia és Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 487 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-721-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3866333]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2022.
Multatuli (1820-1887)
Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (magyar)
   Max Havelaar vagy A hollandi kereskedelmi társaságok kávéüzletei [elektronikus dok.] / Eduard Dekker (Multatuli). - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-466-5 (epub)
ISBN 978-963-559-467-2 (mobi)
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3879335]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2022.
Nesbø, Jo (1960-)
Rotteøya og andre fortellinger (magyar)
   Patkánysziget és más történetek / Jo Nesbø ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2022. - 391 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-972-7 fűzött : 4290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
839.6-322.4=945.11 *** 839.6-322.9=945.11
[AN 3866335]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2022.
Nikolai, Maria
Die Schokoladenvilla (magyar)
   A csokoládévilla / Maria Nikolai. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 547, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-811-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3879070]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2022.
Peretti, Frank E. (1951-)
This present darkness (magyar)
   Ez élet sötétsége : két világ, egy háború / Frank E. Peretti ; [ford. Vékey Ádám] ; [átd. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, 2022. - 403 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9617-37-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3879625]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
Happily ever after (magyar)
   És boldogan éltek : A Bridgerton család sorozat kilencedik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-308-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878722]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
On the way to the wedding (magyar)
   Esküvő lesz : [Gregory története] : A Bridgerton család sorozat nyolcadik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-307-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878718]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
Romancing Mister Bridgerton (magyar)
   Mr. Bridgerton csábítása : [Colin története] : A Bridgerton család-sorozat negyedik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-303-3 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878723]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2022.
Quinn, Julia (1970-)
To Sir Phillip, with love (magyar)
   Sir Phillipnek szeretettel : [Eloise története] : A Bridgerton család-sorozat ötödik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-304-0 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878720]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2022.
Reynolds, Josh
Soul wars (magyar)
   Lélekháborúk [elektronikus dok.] / Josh Reynolds ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer : age of Sigmar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-589-004-0
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3878398]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2022.
Roberts, Nora (1950-)
Megan's mate (magyar)
   A smaragd nyakék hatalma : Megan : A Calhoun család 5. / Nora Roberts ; [... ford. Komáromy Dániel]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2022. - 272 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-482-7 fűzött : 4790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879072]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2022.
Ryan, Kendall (1981-)
My brother's roommate (magyar)
   Utálom, hogy szeretlek : Kacér játszmák : Wolfie / Kendall Ryan. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 240 p. ; 20 cm
Ford. Medgyesi Csilla
ISBN 978-963-570-221-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3866324]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2022.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / Shakespeare ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2022. - 114 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-190-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3878628]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2022.
Smith, Jennifer E. (1980-)
Hello, goodbye, and everything in between (magyar)
   Milyen lesz a búcsú után? / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2022. - 311 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-467-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3879628]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2022.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Doktor Garin (magyar)
   Garin doktor / Vlagyimir Szorokin ; ford. M. Nagy Miklós. - Budapest : Gondolat, 2021. - 494, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-134-6 fűzött : 5000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3866048]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2022.
Summers, Courtney (1986-)
Sadie (magyar)
   Sadie / Courtney Summers ; [ford. Radosits Magdolna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 379, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-842-2 fűzött : 3899,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3866384]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2022.
Szmidt, Robert J. (1962-)
Wieża (magyar)
   A torony / Robert J. Szmidt ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2022. - 474, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-504-531-0 fűzött : 3999,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3866382]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2022.
Todd, Anna (1989-)
After ever happy (magyar)
   Miután boldogok leszünk : after ever happy / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-301-9 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3878710]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2022.
Townsend, Jessica (1985-)
Nevermoor (magyar)
   Nevermoor : Morrigan Crow négy próbája / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 378, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-191-4 fűzött : 4299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3879605]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2022.
Vaizey, George de Horne, Mrs (1857-1917)
A college girl (magyar)
   Diáklányok [elektronikus dok.] : elbeszélés fiatal lányok számára / Mrs. G. de Horne Vaizey ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 773 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-420-7 (epub)
ISBN 978-963-559-421-4 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3879221]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2022.
Wake, Jules
Notting Hill in the snow (magyar)
   Hóesés Notting Hillben [elektronikus dok.] / Jules Wake ; ford. Bosnyák Gabriella. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-969-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3878190]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2022.
Wraight, Chris
The regent's shadow (magyar)
   A régens árnyéka [elektronikus dok.] : a trón őrzői / Chris Wraight ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-589-006-4
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3878401]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2022.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-925-3 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879633]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10709 /2022.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Utazás a villamosszék körül [elektronikus dok.] / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Világvárosi Regények Kiadóvállalata, 1933, a Világvárosi regények c. sorozat tagjaként
ISBN 978-963-559-428-3 (epub)
ISBN 978-963-559-429-0 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879294]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2022.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló : [a Szeleburdi család folytatása] / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 138, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-527-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878582]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2022.
Barláné Kriszta
   Kalandozások Szolnokon : mesés kalandok Zoknikutya szemével / [írta Barláné Kriszta] ; [ill. Nagy Katalin Matild] ; [közread. a] Damjanich János Múzeum. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6161-07-9 kötött
Szolnok - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Szolnok(0:82-34)
[AN 3866102]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Születésnap / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 208, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-363-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3878464]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2022.
Benkő László (1952-)
   Szent László / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3879313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A lázadás parazsán. - 427, [2] p.
ISBN 978-963-267-560-2 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3879316] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A korona ára. - 416, [3] p.
ISBN 978-963-267-561-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3879318] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kard és glória. - 433, [2] p.
ISBN 978-963-267-562-6 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3879320] MARC

ANSEL
UTF-810714 /2022.
Berényi Anna (1969-)
   Richter [elektronikus dok.] : Richter Gedeon regényes életrajza / Berényi Anna. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-486-8
Richter Gedeon (1872-1944)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3878339]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2022.
Bianca Luisa
   Mocskos hazugságok / Bianca Luisa. - [Hédervár] : UGK, cop. 2022. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-202-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866178]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2022.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2020-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3807707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az utolsó tartományúrig. - 3. jav. utánny. - 2022. - 380 p.
Bibliogr.: p. 371-375.
ISBN 978-963-543-224-0 kötött : 4499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3879292] MARC

ANSEL
UTF-810717 /2022.
Bischofné Hesinger Katalin
   Kövek és virágok / Biheka ; [... ill. Bischofné Hesinger Katalin]. - Nagykanizsa : Czupi, 2021. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-76-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866187]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2022.
Bojti Anna
   Éjszaka az állatkertben / Bojti Anna ; Ferth Tímea rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 391, [8] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Az internetről letölthető mellékletekkel
ISBN 978-963-587-221-3 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3879608]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2022.
Bojti Anna
   A kék ajtó titka / Bojti Anna ; Mayer Tamás rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-587-265-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878617]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2022.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elképesztő! / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Bernát Barbara]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 210, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Apolló akadémia
ISBN 978-963-599-186-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878446]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2022.
Csider Sándor (1950-)
   Forrás [elektronikus dok.] : versek és gondolatok a vízről / Csider Sándor ; kiad. a Fejér György Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 35.4 MB). - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171183. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-87959-2-2)
magyar irodalom - vers - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3879215]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2022.
   Diridongó : válogatás 70 év legszebb verseiből óvodásoknak / [... vál., és a kötetet szerk. Szlukovényi Katalin] ; [Láng Anna illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 87, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-571-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3878449]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2022.
Dóka Péter (1974-)
   A kék hajú lány / Dóka Péter ; [Lakatos István illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 79, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9467-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3879509]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2022.
Durica Katarina (1983-)
   Szlovákul szeretni [elektronikus dok.] / Durica Katarina. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [S.l.] : Piros Hó K., [2021], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-2985-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879361]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2022.
Durica Katarina (1983-)
   Városi rókák [elektronikus dok.] / Durica Katarina. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [S.l.] : Piros Hó K., [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-9349-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879362]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2022.
Elek Tibor (1983-)
   A tetovált költő avagy Tőlem nektek 100x / Elek Tibor. - [Hédervár] : UGK, cop. 2021. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-574-213-4 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866215]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2022.
Eugén Art
   Doberdói anzix : regény / Eugén Art. - Budapest : MPA K., 2021. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80735-5-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866138]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2022.
Eugén Art
   Leonardó titkos naplója : regény / Eugén Art. - Budapest : MPA K., 2021. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80735-7-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866136]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2022.
Fekete István (1900-1970)
   Hú : egy bagoly regénye / Fekete István ; [Csergezán Pál rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 387 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-100-8 fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-100-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3878586]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2022.
Forró Pál (1884-1942)
   Halkuló vágyak [elektronikus dok.] / Forró Pál. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Dante, [1923]
ISBN 978-963-559-386-6 (epub)
ISBN 978-963-559-387-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3878258]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2022.
Frank Adél
Mary Bride színre lép (angol)
   Introducing Mary Bride : [murder in three acts] / Adele Frank ; [transl. Adrian Hart]. - [Pécs] : [Gant Kft.], cop. 2021. - 272 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-4212-8 fűzött : 15 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény - fordítás
894.511-312.4=20
[AN 3866216]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2022.
Fürjes Zsuzsanna
   Mese neked : [változatos mesék a gyerekek valós és képzeletbeli világából] / írta Fürjes Zsuzsanna ; ill. Nagy Eszter. - [Hédervár] : Underground, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-574-207-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3866220]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - 7. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3879630]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2022.
Gurmai Beáta
   Borka könyve / Gurmai Beáta ; [ill. Megyeri Annamária, ... Mohácsy Ági ...]. - [Budapest] : Ladies First Consulting Kft., 2021. - 61, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3601-1 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3878357]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2022.
Horváth Eve (1984-)
   Privát idegenvezetés / Horváth Eve. - Budapest : Kalligram, 2022. - 136, [7] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-279-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866148]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2022.
Hover Zsolt (1978-)
   A kalotaszegi Madárleány [elektronikus dok.] : legendás kalandregény / Hover Zsolt. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Underground K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879669]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2022.
Igor Csaba, T.
   Túl nagyok és túl erősek / T. Igor Csaba. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-220-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866177]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2022.
Iványi Barbara
   Harmadik / Iványi Barbara. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-219-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3866172]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2022.
Jekkel Gabriella (1979-)
   Utazás a félelmeid körül [elektronikus dok.] / Jekkel Gabriella. - Szöveg (azw : 579 KB) (epub : 494 KB) (mobi : 524 KB). - Budapest : LittleFox, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171237. - Működési követelmények: Kindle / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6355-14-0 (azw)
ISBN 978-615-6355-12-6 (mobi)
magyar irodalom - horror - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3879666]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2022.
Kányádi Sándor (1929-2018)
   Világlátott egérke / Kányádi Sándor ; [Bogdán Viki illusztrációival]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 69, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-603-097-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3878458]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2022.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Amikor a mama lelegelte a papa haját [elektronikus dok.] : történetek felnövéshez / Karafiáth Orsolya. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-492-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3878389]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2022.
Király Farkas (1971-)
   Sortűz / Király Farkas. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2022. - 143, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-072-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3878236]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2022.
Kiss Noémi (1974-)
   Balaton : novellák / Kiss Noémi. - Budapest : Magvető, 2022. - 119, [4] p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2571-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3879617]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2022.
Kucsák Krisztina
   Ébredésem / Kucsák Krisztina. - [Hédervár] : UGK, cop. 2022. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-153-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - memoár
894.511-94 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3866221]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2022.
Lajta Erika (1964-)
   Kivezetés a szépirodalomból : riportregény Szerdahelyi István irodalomtörténész életéről / Lajta Erika. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2022. - 311, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-826-5 fűzött : 3990,- Ft
Szerdahelyi István (1934-2017)
Magyarország - magyar irodalom - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - riportregény
894.511-31 *** 82.01(439)(092)Szerdahelyi_I.(0:82-31)
[AN 3866423]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2022.
Limpár Ildikó (1972-)
   Emlékek tava / Limpár Ildikó ; [versek Szlukovényi Katalin] ; [... rajz. Katona Rózsa]. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, [2022]. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-43-7 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879181]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2022.
Logismord, Nemiel C
   Fénytörések a belső világnak kaleidoszkópjain [elektronikus dok.] : versek / Nemiel C Logismord (Németh Dániel). - Szöveg (pdf : 823 KB). - [Budakeszi] : Németh D., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171187. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-82017-1-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3879253]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2022.
Máté Angi (1971-)
   Ez egy susogó levél / Máté Angi ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 41, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Mesepogácsa
ISBN 978-615-5808-67-8 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 3879310]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2022.
Mechler Anna (1974-)
   Olina és a varázsszirmok : Mechler Anna meséje / Láng Anna rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 66, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: A virágtündérek titkai
ISBN 978-963-403-597-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879511]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2022.
Mécs Anna (1988-)
   Kapcsolati hiba [elektronikus dok.] / Mécs Anna. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-490-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3878080]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2022.
Mekker Regina
   Hanna nyomában [elektronikus dok.] : egyszer minden kiderül... / Mekker Regina. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Hédervár] : UGK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-177-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879366]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2022.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A királyné violája / Mészöly Ágnes. - Budapest : Pagony, 2021. - 395 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-266-4 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3878622]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Otthon és a zöld mezőn : [gyermekek olvasmánya Mikszáth Kálmántól] / [Bennett H. M. képeivel]. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2022]. - [51] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-22-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3866223]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2022.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, 2022. - 203, [3] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-318-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879186]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2022.
Nemere István (1944-)
   Gyémántvadászok [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 755 KB) (mobi : 1.9 MB) (pdf : 898 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-755-7 (epub)
ISBN 978-963-453-756-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-757-1 (pdf)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878254]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2022.
Nemere István (1944-)
   Holtak harca [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 783 KB) (mobi : 2.1 MB) (pdf : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-760-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-758-8 (epub)
ISBN 978-963-453-759-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3878253]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2022.
Nemere István (1944-)
   Az Irgell incidens [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 794 KB) (mobi : 2 MB) (pdf : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-746-5 (epub)
ISBN 978-963-453-747-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-748-9 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3879261]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2022.
Nemere István (1944-)
   Murphy gyermeket nevel(ne) [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 711 KB) (mobi : 1.6 MB) (pdf : 607 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-763-2 (pdf)
ISBN 978-963-453-761-8 (epub)
ISBN 978-963-453-762-5 (mobi)
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3878240]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2022.
Nemere István (1944-)
   Murphy nősülési törvénykönyve [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 777 KB) (mobi : 1.8 MB) (pdf : 629 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-766-3 (pdf)
ISBN 978-963-453-764-9 (epub)
ISBN 978-963-453-765-6 (mobi)
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3878235]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2022.
Nemere István (1944-)
   Az utolsó esély [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 890 KB) (mobi : 2.5 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-749-6 (epub)
ISBN 978-963-453-750-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-751-9 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3878255]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2022.
Németh Antalné (1902-1990)
   Életút kívül és belül [elektronikus dok.] : Németh Antalné önéletrajza Petánovics Katalin két tanulmányával / szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi ; kiad. Fejér György Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 94.7 MB). - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171199. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-87959-1-5)
Németh Antalné (1902-1990)
Magyarország - vidéki társadalom - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 316.334.55(439)(0:82-94) *** 929(439)"19"
[AN 3879309]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2022.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 187, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-382-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humor
894.511-7(02.053.2)
[AN 3878466]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2022.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [ill. Bohony Beatrix]. - 14. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2022. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3879247]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2022.
Ohtears, Lis
   Örvény : [Atlantisz I.] / Lis Ohtears. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2022. - 360, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-079-1 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3878759]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Felhők / írta Petőfi Sándor. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2022]. - 64 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Pest : Emich Gusztáv bizománya, 1846
ISBN 978-615-5942-24-2 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3866225]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2022.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Szerelem gyöngyei / [írta Petőfi Sándor]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2022]. - 70 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Pest : nyomatott Landerer és Heckenastnál, 1845
ISBN 978-615-5942-23-5 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3866227]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2022.
Serdián Miklós György (1954-)
   Magyarisztán, Heppisztán [elektronikus dok.] / Serdián Miklós György. - Szöveg (epub : 556 KB). - Budapest : Ed. Plurilingua, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5461-33-0
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3879358]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2022.
Spiró György (1946-)
   Sajnálatos események [elektronikus dok.] : két tragédia közjátékkal Kádárról / Spiró György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Tart.: FőtitkárokÞ; Brioni közjátékÞ; Sajnálatos események. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-485-1
Magyarország - magyar irodalom - politikatörténet - kommunista párt - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - dráma - tényirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-2 *** 329.15(439)"194/195"(0:82-2)
[AN 3878332]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2022.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Keleti pályaudvar, végállomás [elektronikus dok.] / Szántó T. Gábor. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-488-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3878336]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2022.
Takáts József (1962-)
   Átrendeződések : kritikai írások / Takáts József. - Budapest : Kalligram, 2022. - 198, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-290-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - irodalomkritika - esszé
894.511-95 *** 894.511-4
[AN 3866154]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2022.
Tassonyi Ernő (1881-1942)
   Aki a párját keresi : regény a selmeci diákéletből / Tassonyi Ernő ; Mühlbeck Károly rajz. ; [közread. a Fröccsöntő Sasok Baráti Társasága ...]. - 3. kiad. - Sopron : Fröccsöntő Sasok Baráti Társ. : Soproni Egy. K., 2021. - 266 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-404-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879182]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2022.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor ; [Csohány Kálmán rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2021. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-173-6 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3878625]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2022.
Temesi Ferenc (1949-)
   Apám [elektronikus dok.] / Temesi Ferenc. - Szöveg (epub : 823 KB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-487-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3878337]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2022.
Titi Hajnalka
   Az iránytű [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / Titi Hajnalka. - Szöveg (epub : 311 KB) (mobi : 376 KB) (pdf : 786 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6361-93-6 (epub)
ISBN 978-615-6361-94-3 (mobi)
ISBN 978-615-6361-92-9 (pdf)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3879344]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2022.
Törteli Eszter
   Anyahotel [elektronikus dok.] / Törteli Eszter. - Szöveg (azw3 : 1.2 MB) (epub : 1 MB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : LittleFox, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171240. - Működési követelmények: Kindle / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-0576-5 (azw)
ISBN 978-615-01-0574-1 (epub)
ISBN 978-615-01-0575-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3879688]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2022.
Ugron Zsolna (1978-)
   Nincs egy férfi [elektronikus dok.] : írások és firkák / Ugron Zsolna. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-433-976-2)
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3878217]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2022.
Varga Papi László (1946-)
   Jó széllel a parttalan felé : palackposta a Blog-szigetekről / Varga Papi László. - Szeged : Szerző, 2021. - 311 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-3905-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3866204]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2022.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 218, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9843-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3878994]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2022.
Verebes István (1948-)
   Tólig [elektronikus dok.] : tapasztalásaim történetei, történeteim tapasztalásai színházban, rádióban, újságnál, televízióban, forgatásokon, hakniban, 2009-2016 / Verebes István. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Scolar, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-493-6
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3878394]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10780 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca énekel / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2017 [!2022]. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: CsillaghajóÞ; A hangyák kórusa
ISBN 978-615-5883-65-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3879283]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv : 12 új mesével / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 195, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80565-9-5 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3879242]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2022]. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-5883-70-5 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3879290]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2022]. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: KavicsokÞ; Bábszínház
ISBN 978-615-5883-62-0 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3879271]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2022.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018 [!2022]. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; A mézeskalácsok
ISBN 978-615-5883-72-9 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3879287]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile a nádasban / Berg Judit. - Budapest : Central K., 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-614-078-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878455]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2022.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile a tóparton / Berg Judit. - Budapest : Central K., 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-614-079-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878450]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2022.
Bliesener, Klaus (1951-)
Mein erstes Gucklochbuch - Farben (magyar)
   Első kukucs-könyvem : színek / [ill. Klaus Bliesener]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-244-815-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878900]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2022.
Eberhard, Irmgard
Alles über Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / [ill. Irmgard Eberhard] ; [szöveg Andrea Erne]. - 5. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 13.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-042-2 fűzött : 4975,- Ft
- gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3878865]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2022.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Félperces mondókák / Gryllus Vilmos ; rajz. Megyeri Annamária. - 3. kiad. - [Budapest] : Central K., 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-614-070-0
Kötött : 1999,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3878962]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2022.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2022. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-18-5 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3879507]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2022.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - auf dem Flughafen (magyar)
   Repülőtér : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-851-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878915]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2022.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - auf der Baustelle (magyar)
   Építkezés : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-830-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878916]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2022.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - die Feuerwehr (magyar)
   Tűzoltók : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-853-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878914]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best first book ever (magyar)
   Tesz-vesz suliváró / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-841-5 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878133]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy town (magyar)
   Tesz-vesz Város / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-495-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878132]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2022.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Vészhelyzet Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 73 p. : ill. ; 29 cm
Tart.: Szimat őrmester rejtélyes és veszedelmes esetei : egy nap a rendőrségenÞ; Tűzoltók a vízben : egy nap a tűzoltóságonÞ; Kényszerleszállás : egy nap a repülőtéren. - Egys. cím: A day at the police station ; A day at the fire station ; A day at the airport
ISBN 978-963-415-911-7 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878135]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2022.
Szesny, Susanne (1965-)
Augen, Bauch und Hände (magyar)
   Szem, kéz, pocak : első könyvem a testemről / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva ford. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-800-8 kötött : 2975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878908]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2022.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Dinosaurier (magyar)
   Dinók / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 15.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-328-7 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3878909]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10799 /2022.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elveszett cirkáló / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos című regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 4. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2022. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-28-5 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3878370]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2022.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A láthatatlan légió / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 3. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2022. - 76 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-29-2 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3878372]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2022.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Piszkos Fred, a kapitány / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 3. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2022. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-31-5 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3878374]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2022.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A szőke ciklon / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 2. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2022. - 66 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-30-8 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3878368]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2022.
Manfredi, Gianfranco (1948-)
Coney Island (magyar)
   Coney Island / írta Gianfranco Manfredi ; rajz. Giuseppe Barbati & Bruno Ramella ; ford. Ferencz Judit. - [Budapest] : Anagram, [2021]. - 298, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Anagram fumetti, ISSN 2939-5356 ; 1.)
ISBN 978-615-5947-16-2 fűzött : 4200,- Ft : 11,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3866570]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2022.
Nicieza, Fabian (1961-)
Cable & Deadpool (magyar)
   Deadpool és Kábel 2 / írta Fabian Nicieza ; ford. ... Benes Attila. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [144] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-242-9 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3878997]
MARC

ANSEL
UTF-8