MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2022 - 26. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2022

Created at 2022/11/28 12:56:22
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10805 /2022.
Kép és kultusz (angol)
   Canvas and cult : Pál Szinyei Merse (1845-1920) and his art : [Hungarian National Gallery, Budapest, 11 November 2021 - 13 February 2022] / [curators Orsolya Hessky, Réka Krasznai] ; [ed. Orsolya Hessky, Réka Krasznai, Adrienn Prágai] ; [transl. Steve Kane]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, cop. 2021. - 309 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2021/4.)
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 978-615-5987-62-5 fűzött
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021/2022" *** 75(439)(092)Szinyei_Merse_P.
[AN 3866564]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2022.
Veszelka András
Covid (angol)
   Covid [elektronikus dok.] : interview with the doctor and analysis of photographic evidence / Andras Veszelka. - Szöveg (epub : 6.5 MB) (pdf : 7.3 MB). - Kecskemét : Pellea Bt., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6208-20-0 (epub)
ISBN 978-615-6208-21-7 (pdf)
világjárvány - 21. század - összeesküvés-elmélet - elektronikus dokumentum
061.236(100)(089.3) *** 616.98(100)"202"
[AN 3880595]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10807 /2022.
   European discoveries: from the new world to new technologies : unlock the digital treasures / [org. by Torre do Tombo - National Archives of Portugal] ; [publ. by the National Archives of Hungary etc.]. - [Budapest] : MNL [etc.], [2021]. - 99 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
találmány - technikatörténet - tudománytörténet - levéltári irat - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
001.894(100)(091) *** 62(100)(091) *** 930.253 *** 061.4(4)"2021/2022"
[AN 3866821]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2022.
Németh János István (1954-)
   Változások vonzásában II : a Nemzeti Művelődési Intézet szerepének változása a magyar kulturális életben, 2016-2021 : a közösségi művelődés kiteljesedésének korszaka / Németh János István, Závogyán Magdolna. - [Lakitelek] : NMI, 2022. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 978-963-651-546-1 fűzött
Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest)
Magyarország - művelődésügy - kulturális politika - testülettörténet - 21. század
008:323(439)"201/202" *** 374(439)"201/202" *** 351.85(439)"201/202"
[AN 3866508]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10809 /2022.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 5990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3880894]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2022.
Ermīs Trismegistos
Corpus Hermeticum (magyar)
   Corpus Hermeticum / Hermész Triszmegisztosz ; [ford. és a bevezetést írta Hamvas Endre Ádám]. - Budapest : Helikon, 2022. - 172, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 125.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-941-2 fűzött : 1999,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3880089]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2022.
Hicks, Esther (1948-)
The amazing power of deliberate intent (magyar)
   Kérd és megadatik! : második rész / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-655-2 kötött : 5490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3880888]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2022.
Lödi József
   Reiki II. kézikönyv / Lödi József ; [közread. a Reiki Association International Magyarország]. - Tahitótfalu : Fénykiadó, [2022]. - 29 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
reiki
133 *** 615.89
[AN 3879880]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2022.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető videóanyaggal. - Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-291-498-5 fűzött : 3990,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - nő
133.25 *** 615.82 *** 613.88-055.2
[AN 3880261]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2022.
Satprem (1923-2007)
La révolte de la Terre (magyar)
   A Föld lázadása / Satprem ; [ford. ezvankarcsi és ezvanjuli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2022. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4371-2 fűzött : 3900,- Ft
ezoterika - törzsfejlődés
133.25 *** 575.8(089.3)
[AN 3866693]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2022.
Schilling Péter (1977-)
   2022, a megvalósult álmok éve : 12 áthangoló vezetett meditáció / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., cop. 2022. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-34-8 fűzött : 14990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3866811]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2022.
Schilling Péter (1977-)
   2022, a megvalósult álmok éve : 12 havi felkészítő és áthangoló mesterkurzus / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., cop. 2022. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-33-1 fűzött : 19990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3866810]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2022.
Sujata (1945-)
   Sujata : Sri Chinmoy napfényes útját járva / [ford. Papp Védisha]. - [Budapest] : Madal Bal, 2022. - 104 p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3866717]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10818 /2022.
   Vörös lista [elektronikus dok.] : Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai = Red list : threatened tree and shrub species of Hungary / összeáll. ... Bartha Dénes ; [közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet ... - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171316. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-417-0
Magyarország - veszélyeztetett faj - fa - cserje - elektronikus dokumentum
502.3 *** 581.412 *** 504.73.06(439)
[AN 3880561]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10819 /2022.
Novelli, Luca (1947-)
Einstein e le macchine del tempo (magyar)
   Einstein és az időgépek / Luca Novelli ; [ford. Schvéger Ágnes]. - Budapest : Pagony, 2022. - 107, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Isteni szikrák)
ISBN 978-963-587-276-3 fűzött : 2990,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század - életrajz - gyermekkönyv
53(430)(092)Einstein,_A.(02.053.2)
[AN 3880723]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10820 /2022.
Csomai Zita
   Gyógyító kristályok : 50 gyógyító erejű kristály a mindennapos egészségügyi problémák és betegségek kezelésére / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 310, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [311].
ISBN 978-963-529-718-4 kötött : 6490,- Ft
ásvány - kristály - természetgyógyászat - ezoterika
549 *** 548 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3880887]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10821 /2022.
   Magyar földmérők arcképcsarnoka / [kiad. a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat és az Erdészeti és Faipari Egyetem]. - Budapest : Budapesti Geod. és Térk. Váll. ; Székesfehérvár : Erdészeti és Faip. Egyet., 1976-. - ill. ; 30 cm
A 3. kötetet közread. a Geodéziai és Térképészeti Részvénytársaság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a 4-5. kötetet közread. a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
ISBN 963-02-3253-7 *
Magyarország - tudós - geodézia - életrajz
528(439)(092)
[AN 793700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2022. - 155 p.
Ill. Palánki Hedvig
Kötött
[AN 3880163] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10822 /2022.
   Fekete lista : Magyarország inváziós fa- és cserjefajai [elektronikus dok.] : Szürke lista : Magyarország potenciálisan inváziós fa- és cserjefajai = Black list : invasive tree and shrub species of Hungary : Grey list : potentially invasive tree and shrub species of Hungary / összeáll. ... Bartha Dénes ; [közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet ... - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171315. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-418-7
Magyarország - inváziós faj - fa - cserje - elektronikus dokumentum
581.524.2(439) *** 632.5 *** 581.412
[AN 3880560]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2022.
   Magyarország madáratlasza = Bird atlas of Hungary / [közread. az] Agrárminisztérium, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - 2. jav., kieg. kiad. - Budapest : Agrárminisztérium : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2022. - 800 p. : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető mellékletekkel. - Angol nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.: p. 754-788.
ISBN 978-615-6446-04-6 kötött
Magyarország - madár - fauna - állathatározó
598.2(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3880860]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2022.
Tite, Jack
First 50 facts : animals (magyar)
   50 érdekesség az állatokról : ismerd meg az állatok világát! : felnyitható fülekkel / [szöveg William Petty] ; [ill. Jack Tite] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-914-6 kötött : 3999,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3866887]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10825 /2022.
Arató Györgyi
   Utazás a tányér körül [elektronikus dok.] : Bendő kapitány kalandjai / Arató Györgyi. - 2. bőv. kiad. - Szöveg és képek (pdf : 19.8 MB). - [Diósd] : A betegtájékoztatásért Kft., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171295. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2411-7
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
613.2(02.053.2)
[AN 3880096]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2022.
Bourne, Edmund J. (1950-)
The anxiety and phobia workbook (magyar)
   Szorongások és fóbiák gyógyításának kézikönyve / Edmund J. Bourne ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 551, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 545-551.
ISBN 978-963-529-786-3 fűzött : 6290,- Ft
kényszerneurózis - pánik - mentálhigiénia
616.891.6 *** 615.89 *** 613.865
[AN 3880086]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2022.
Bradshaw, John (1933-2016)
Healing the shame that binds you (magyar)
   A mérgező szégyen gyógyítása / John Bradshaw ; [ford. Bratinané Lazányi Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, 2022. - 407 p. : ill. ; 22 cm. - (Szabad és szeretetteljes emberi kapcsolatok sorozat, ISSN 2416-3333 ; 3.)
Bibliogr.: p. 405-407.
ISBN 978-615-5835-21-6 fűzött : 4900,- Ft
mentálhigiénia - személyiség-lélektan - szégyen - önérzet
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3880271]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2022.
Byrne, Rhonda (1951-)
Hero (magyar)
   A hős / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - IX, [3], 227 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-197-7 kötött : 5490,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3880892]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2022.
Csomai Zita
   Daganatos betegségek gyógyítása : diagnózistól a gyógyulásig / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 344 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-344.
ISBN 978-963-507-165-4 kötött : 5990,- Ft
rákbetegség - természetgyógyászat
616-006 *** 615.89
[AN 3880230]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2022.
Czopkó Nóra
   Önmagadért [elektronikus dok.] : amit mutatunk, és amit gondolunk, avagy hogyan legyünk összhangban önmagunkkal nőként? / Czopkó Nóra. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6139-41-2 (epub)
ISBN 978-615-6139-42-9 (mobi)
- mentálhigiénia - önismeret - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 613.865-055.2
[AN 3879749]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2022.
Dillow, Linda (1943-)
Surprised by the healer (magyar)
   A gyógyító érintése : remény összetört életű nők számára / Linda Dillow és Juli Slattery ; [ford. Ácsné Tolner Márta] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2021. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-66-5 fűzött
nemi élet - nő - szexuálpszichológia - vallásos irodalom
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 244
[AN 3866592]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2022.
Enders, Giulia (1990-)
Darm mit Charme (magyar)
   Bélügyek : a belek csodálatos világa és a jó emésztés / Giulia Enders ; Jill Enders rajz. ; [ford. Blandl Borbála]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-316.
ISBN 978-963-355-908-6 fűzött : 3999,- Ft
bélrendszer - emésztés
616.34 *** 612.3
[AN 3880233]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2022.
   Érzelmek élettana járvány idején / szerk. Lázár Imre. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 306, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-851-7 fűzött : 3990,- Ft
pszichofiziológia - érzelem - intelligencia - stresszkezelés - világjárvány - 21. század
159.91 *** 159.942 *** 612.06 *** 612.821.3 *** 616.98(100)"202"
[AN 3866657]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2022.
Fillenz, Marianne (1924-2012)
   Temesvártól Új-Zélandig [elektronikus dok.] : Karl R. Popper és Marianne Fillenz levelezésével / Marianne Fillenz ; ford. és a jegyzeteket írta Schmal Alexandra. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4178-9
Fillenz, Marianne (1924-2012)
Popper, Karl Raimund (1902-1994)
Nagy-Britannia - orvos - filozófus - 20. század - 21. század - levelezés - memoár - elektronikus dokumentum
61(410)(092)Fillenz,_M.(0:82-94) *** 61(410)(092)Fillenz,_M.(044) *** 1(410)(092)Popper,_K._R.(044)
[AN 3880559]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2022.
Gates, Mariam
Good night yoga (magyar)
   Jó éjt jóga : elalvást segítő esti mese pózról pózra / írta Mariam Gates ; Sarah Jane Hinder illusztrációival ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2022. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-39-6 kötött : 2990,- Ft
jóga - gyermekkönyv - képeskönyv
615.851.86(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3880698]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2022.
Hemfelt, Robert
Love is a choice (magyar)
   A szeretet választható : gyógyulás az egészségtelen kapcsolatokból / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; [kész. Kállai Tibor ... fordításának felhasználásával]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 292 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-411-0 fűzött : 3900,- Ft
párkapcsolat - függőség
613.89 *** 316.472.4
[AN 3880270]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2022.
Kneszl Beáta Carmen
   Én, a megbélyegzett : [borderline testközelből] / Kneszl Beáta Carmen. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2022. - 306, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-397-6 fűzött : 4490,- Ft
borderline-szindróma - memoár
616.895.8-008.6Borderline_szindróma(0:82-94)
[AN 3880273]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2022.
Lenkei Gábor (1961-)
   Vitaminok : a legfontosabb szabály / Lenkei Gábor. - 6. kiad. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2021. - 22 p. ; 22 cm
Fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80380-3-4)
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3880895]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2022.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Frankl und Gott (magyar)
   Viktor Frankl gondolatai hitről és Istenről / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 184 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-5786-35-8 fűzött : 2700,- Ft
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - pszichiáter - logoterápia - vallásfilozófia - 20. század
159.9(436)(092)Frankl,_V._E. *** 615.851.135 *** 21
[AN 3866545]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2022.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 387 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-231-0 fűzött : 4499,- Ft
stressz - mentálhigiénia - pszichoszomatikus betegség
612.06 *** 613.865 *** 616-02
[AN 3880874]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2022.
Odent, Michel (1930-)
Do we need midwives? (magyar)
   Mit tesz az orvostudomány az emberiséggel? / Michel Odent ; [ford. Iványi Anna] ; [... kiad. az Alternatal Alapítvány gondozásában kész. ...]. - [Budapest] : Alternatal Alapítvány, 2021. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85427-6-2 fűzött : 3450,- Ft
szülés - törzsfejlődés - genetika - kultúraszociológia
618.4 *** 575.8 *** 575.1 *** 316.7
[AN 3866907]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2022.
Okonkwo, Izunna
   The Eucharist and world hunger : socio-theological exploration / Izunna Okonkwo. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., [2021], cop. 2011. - 547 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 489-534.
ISBN 978-615-01-1913-7 fűzött : 5000,- Ft
éhezés - szegénység - társadalmi felelősség - oltáriszentség - szociálteológia - katolikus egyház
616.393 *** 316.344.233(100) *** 316.6 *** 265.3 *** 261.6 *** 282
[AN 3866432]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2022.
Porges, Stephen W. (1945-)
The pocket guide to polyvagal theory (magyar)
   Útmutató a polivagális elmélethez : a biztonságérzet átalakító ereje / Stephen W. Porges ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 248 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-241.
ISBN 978-615-5786-42-6 fűzött : 4300,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.953 *** 159.942 *** 615.851
[AN 3866377]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2022.
Proctor, Bob (1934-)
The art of living (magyar)
   Az élet művészete / Bob Proctor és Sandra Gallagher ; [ford. Nagy Ádám]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 198, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6346-06-3 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3866397]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2022.
Riedl, Michaela (1968-)
Lingam-Massage (magyar)
   Lingam-masszázs : tapasztald meg a férfi szexualitás átütő erejét! : fizikailag, energetikailag, spirituálisan / Michaela Riedl, Jürgen Becker ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető videoanyaggal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-447-3 fűzött : 3990,- Ft
masszázs - hímvessző - nemi élet - férfi - ezoterika
615.82 *** 616.66 *** 613.88-055.1 *** 133.25
[AN 3880264]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2022.
Satprem (1923-2007)
Sri Aurobindo ou L'aventure de la conscience (magyar)
   Sri Aurobindo, avagy A tudatosság kalandja / Satprem ; [ford. ezvanjuli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2019-. - 18 cm
meditáció - jóga - tudatosság - életvezetés
613.865 *** 615.851.86
[AN 3780257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2022. - 57 p.
ISBN 978-615-00-7108-4 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3866696] MARC

ANSEL
UTF-810847 /2022.
Szauder Ipoly (1948-)
   Kardiológiai kislexikon / Szauder Ipoly. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2022. - 292, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [296].
ISBN 978-963-226-849-1 fűzött : 4600,- Ft
szívgyógyászat - szaklexikon
616.12:030
[AN 3880870]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2022.
Todorovits Rea
   Csakazértis [elektronikus dok.] : lélekmelengető gondolatok arról, hogy az élet neked is jót akar / Todorovits Rea. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 4 MB). - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171257. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6139-33-7 (epub)
ISBN 978-615-6139-34-4 (mobi)
életvezetés - siker - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3879754]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2022.
Tournier, Paul (1898-1986)
Le secret (magyar)
   Titkaink / Paul Tournier ; [ford. Mirnics Zsuzsa]. - Budapest : Harmat, 2022. - 96, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-567-4 fűzött : 1750,- Ft
individuálpszichológia - személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3866549]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2022.
   Üzeneted érkezett / [ill. Farkas Sz. Anna]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 127, [4] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6384-06-5 fűzött
életvezetés - siker - nő
613.865-055.2
[AN 3866758]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2022.
Xenakīs, Stefanos
To dōro (magyar)
   Csodák kiskönyve [elektronikus dok.] : 102 történet az élet szeretetéről / Stefanos Xenakis ; ford. Purosz Alexandrosz. - Szöveg (epub : 788 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171260. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-055-2
életvezetés - elbeszélés - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-32)
[AN 3879765]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10852 /2022.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv motorkerékpár-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2022. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-08-3 fűzött : 3500,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv
656.18.05(078) *** 656.1.05(078)
[AN 3881034]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2022.
Kuzma Ferenc
   Digitális tachográfok kezelése képekben : gyakorlatias oktatókönyv Siemens VDO és Stoneridge típusú tachográfokhoz / Kuzma Ferenc. - Budapest : Kuzma F., 2021. - 252 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-4214-2 fűzött
gépkocsivezető - munkafeltétel - menetíró készülék - digitális technika - tankönyv
656.071(078) *** 629.1.053.2(078) *** 331.444(078)
[AN 3866793]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2022.
Lánczos Péter (1929-2016)
   Államfői, kormányzati utazások vasúti járművei egy járműkonstruktőr szemével / Lánczos Péter ; [szerk. és ... kieg. Fejes Antal]. - Budapest : M. Vasúttörténeti Park Alapítvány, 2022. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Vasúttörténeti füzetek, ISSN 2732-3358 ; 3.)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-615-6403-00-1 fűzött
Magyarország - sínhez kötött jármű - közlekedéstörténet - állami vezető
629.4.014.8(439)(091) *** 342.511 *** 328.13
[AN 3866654]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2022.
Tite, Jack
First 50 facts : machines (magyar)
   50 érdekesség a járművekről : ismerd meg a járművek világát! : felnyitható fülekkel / [szöveg William Petty] ; [ill. Jack Tite] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-915-3 kötött : 3999,- Ft
jármű - képeskönyv - gyermekkönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3866869]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10856 /2022.
Buettner, Dan (1960-)
The blue zones kitchen (magyar)
   A hosszú élet ízei : 100 recept, hogy 100 évig élj / Dan Buettner ; David McLain fotóival ; [ford. Tóth Katalin]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 303 p. : ill., színes ; 26 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
ISBN 978-963-572-221-1 kötött : 8999,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3880897]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2022.
Fördős Zé (1977-)
   Brutális kaják / Fördős Zé ; [ételfotók Fördős Peti]. - [Budapest] : Street Kitchen K., 2022. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81921-1-8 kötött : 6990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3880864]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2022.
Fördős Zé (1977-)
   Megúszós kaják / Fördős Zé ; [ételfotók ... Erdőháti Áron]. - [Budapest] : Lunchbox K., [2022]. - 206, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Kötött : 6990,- Ft
 (hibás ISBN 978-978-61-5000-0)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3880863]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2022.
   A nagy vega könyv. - [Budapest] : Street Kitchen K., 2022. - 254, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81921-0-1 kötött : 6990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3880837]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2022.
   Reformkonyha : vegetáriánus és vegán ételreceptek. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2022. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-94-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3880267]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10861 /2022.
   Magyarázat a compliance jogszabályairól [elektronikus dok.] / szerk. Ambrus István. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021-
Főcím a címképernyőről. - keretcím: WKJ magyarázat
etika - szervezeti kultúra - üzemgazdaságtan - jogtudomány - jogi szabályozás
17 *** 65.01 *** 658 *** 34
[AN 3880722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános és büntetőjogi compliance. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - 2021
Lezárva: 2021. nov. 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-018-9
Magyarország - etika - szervezeti kultúra - üzemgazdaságtan - törvényesség - bűncselekmény - büntetőjog - elektronikus dokumentum
17 *** 65.01 *** 658 *** 340.114 *** 343.23(439)
[AN 3880726] MARC

ANSEL
UTF-810862 /2022.
Somló Bódog (1873-1920)
Gedanken zu einer ersten Philosophie (magyar)
   Gondolatok az első filozófiáról / Somló Bódog ; [ford., a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta és a glosszáriumot összeáll. Pethő Sándor]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 151 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-854-8 fűzött : 2490,- Ft
filozófia
1(439)Somló_B.
[AN 3866905]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10863 /2022.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás [elektronikus dok.] / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6377-89-0
elektronikus dokumentum
22.04=945.11
[AN 3880659]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2022.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Nachfolge (magyar)
   Követés / Dietrich Bonhoeffer ; [ford. Böröcz Enikő] ; [... jegyzetekkel ell. Szentpétery Péter]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Luther : Harmat, 2022. - 269 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 978-963-380-233-5 fűzött : 3990,- Ft
kereszténység - hit - krisztológia
248.1 *** 232
[AN 3880852]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2022.
Fráter Erzsébet
   A Biblia ételei / Fráter Erzsébet. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 309 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-307.
ISBN 978-963-509-268-0 kötött : 7995,- Ft
ókori Izrael - bibliakutatás - étkezési szokás - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85(33) *** 392.8(33)
[AN 3880830]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2022.
Korán (magyar)
   A Korán [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Budapest] : epl, 2014 [!2022]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Serdián Miklós György. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171329. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-9431-76-8)
elektronikus dokumentum
297.18
[AN 3880714]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2022.
Kort, Kees de (1934-2022)
Jakob en Esau (magyar)
   Jákób és Ézsau / ill. Kees de Kort. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2022. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-68-3 fűzött
bibliai történet - képeskönyv
222.11.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3866909]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2022.
   Az örök élet forrásánál : a Szombathelyi Egyházmegye ünnepi albuma az 52. Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére. - [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, 2021. - 171 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80485-1-4 kötött
oltáriszentség - keresztény művészet
265.3 *** 7.046.3
[AN 3866356]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2022.
Perintfalvi Rita
   Amire nincs bocsánat : szexuális ragadozók az egyházban / Perintfalvi Rita. - Budapest : Kalligram, 2022. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 419-423.
ISBN 978-963-468-227-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - keresztény egyház - társadalmi kapcsolat - szexuális bántalmazás - kiskorúak elleni erőszak - papi nőtlenség - esettanulmány
28 *** 261 *** 254 *** 343.541(439)
[AN 3880278]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2022.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - [Budapest] : Patmos Kv., [2021]-. - 18 cm
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 3827836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hit alapjai. - 6. jav. kiad. - cop. 2022. - 153, [2] p.
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7453-82-3)
vallásos irodalom - dogmatika
23 *** 242
[AN 3880848] MARC

ANSEL
UTF-810871 /2022.
Tokics Imre (1956-)
   Jézus arcképe : a Zsidókhoz írt levél üzenete / Tokics Imre. - Budapest : Advent, 2022. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 978-615-5907-61-6 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
krisztológia - bibliamagyarázat
227.87.07 *** 232
[AN 3866812]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2022.
Véghseő Tamás (1971-)
   Görögkatolikus múlt és jelen Hajdú-Bihar megyében / Véghseő Tamás ; [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2022. - 248 p. : ill., színes, térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 978-615-6201-14-0 fűzött
Hajdú-Bihar megye - egyháztörténet - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439.165)(091)
[AN 3866808]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2022.
Véghseő Tamás (1971-)
   Görögkatolikusok Magyarországon, magyar görögkatolikusok / Véghseő Tamás ; [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2022. - 180 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-179.
ISBN 978-615-6201-15-7 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439)(091)
[AN 3866809]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2022.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - Budapest : Szenzár : Helikon, 2022. - 355 p. : ill. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-479-981-8 kötött : 4999,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3880685]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10875 /2022.
Kiss Róbert Richard (1971-)
   Így látják a magyarokat a világban / Kiss Róbert Richard. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : MediaCom, cop. 2022. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-615-81830-2-4 fűzött : 3486,- Ft
magyarságkép
316.356.4(=945.11)
[AN 3880873]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2022.
   Párkapcsolat klinika / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 335 p. ; 21 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-89026-4-1 kötött : 3780,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 613.865 *** 159.922.1
[AN 3880804]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2022.
Sas Péter (1954-)
   Báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola, Erdély 20. századi református nagyasszonya / Sas Péter. - Budapest : László, 2021. - 220 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 125
ISBN 978-615-01-4081-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola (1876-1948)
Erdély - arisztokrata - 19. század - 20. század - levelezés - életrajz
316.343.32(439.21)(092)Bornemissza_E.-né_Szilvássy_K.(044)
[AN 3866831]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10878 /2022.
Antunović, Ivan (1815-1888)
Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, gradjanskom i gospodarskom (magyar, horvát)
   Értekezés a Duna-menti és a Tisza-menti bunyevácokról és sokácokról népi, hitvilági, értelmiségi, polgári és gazdasági értelemben = Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, gradjanskom i gospodarskom / írta Ivan Antunovich ; [szerk. Falusi Norbert és Ikotity István]. - Baja : Bunyevác Kult. Int., 2021. - 207, 180, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (A bunyevác irodalom gyöngyszemei, ISSN 2939-5429 ; 1.)
Az eredeti mű fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81487-1-9 kötött
nemzetiségtörténet - néprajz - magyarországi horvátok
39(=862)(439) *** 316.347(=862)(439)(091)
[AN 3866683]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2022.
   Bunyevác népmesék = Bunjevačke pripovitke / [szerk. Ikotity István és Magyar Zoltán] ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Magyar Zoltán]. - Baja : Bunyevác Kult. Int., 2021. - 318 p. ; 24 cm. - (Documentatio folkloristica Carpathica, ISSN 2939-5437 ; 1.). (A bunyevác irodalom gyöngyszemei, ISSN 2939-5429 ; 2.)
Bibliogr.: p. 314-317.
ISBN 978-615-81487-2-6 kötött
folklór - bunyevácok - horvát irodalom - népmese - kétnyelvű dokumentum
398.21(=862)(439) *** 886.2-34.02(439)=945.11
[AN 3866700]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2022.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka illusztrációival]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9560-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3880725]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2022.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 4999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3880695]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2022.
Nyírő András
   A férfi kódja : megismerés, elcsábítás, megtartás : [nőknek férfiakról] / Nyírő András. - [Budapest] : Whisper K., [2021]. - 212 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-81038-2-4 fűzött : 3400,- Ft
nemi élet - férfi - udvarlási szokás
392.6 *** 613.88-055.1
[AN 3866543]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10883 /2022.
Latorcai János (1944-)
   Gondolatok a kereszténydemokráciáról és Európa jövőjéről / Latorcai János ; [kiad. Barankovics István Alapítvány]. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, [2021]. - 128 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6353-00-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - kereszténydemokrácia - európai integráció
327.39(4-62) *** 329.3:28(439)
[AN 3866576]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2022.
Nógrádi György (1949-)
   Érdemes érdekes korban élni : Németország és a világ / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9905-2 kötött : 3800,- Ft
Németország - politikatörténet - világpolitika - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 32(430)"194/20"
[AN 3880816]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2022.
Pető Zoltán (1986-)
   Egy reakciós "liberális" a 20. században : Erik von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája / Pető Zoltán. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-531-588-8 kötött
Kuehnelt-Leddihn, Erik von (1909-1999)
Ausztria - politológus - politikai filozófia - konzervativizmus - újkonzervativizmus - 20. század
321.01 *** 329.11 *** 32.001(436)(092)Kuehnelt-Leddihn,_E.-M.
[AN 3866636]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10886 /2022.
Frankopan, Peter (1971-)
The new silk roads (magyar)
   Új selyemutak : világunk jelene és jövője / Peter Frankopan ; [ford. Makovecz Benjamin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 370 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-928-4 fűzött : 4499,- Ft
Eurázsia - történelem - gazdaságtörténet - világkereskedelem - nemzetközi kapcsolat
930.9 *** 94/95 *** 338(091)(100) *** 339.5(100)(091) *** 327(100)
[AN 3880952]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2022.
   Mônh hôh tèngèrijn dor : Mongol dahʹ Hâtany landšaft arheologiīn sudalgaa : Khi-Land Project / [ed. Harmath András, Szilágyi Zsolt, Tolnai Katalin] ; [publ. by the Institute of Ethnology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : Inst. of Ethnology Research Centre for the Humanities HAS, 2021. - [43] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [43]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-276-6 fűzött
Mongólia - Magyarország - régészet - tudományos együttműködés
904(517) *** 001.83(439) *** 001.83(517.3)
[AN 3866367]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2022.
   A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések / szerk. Cseh Fruzsina, Kiss Viktória, Szulovszky János. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 230 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében, ISSN 1788-5418 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-261-2 fűzött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - régészet - néprajz - színesfém - nemesfém - fémművesség
903/904(4-191) *** 39(4-191) *** 669.21/.23 *** 739.1(439)
[AN 3866373]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2022.
Niederreiter Zoltán (1977-)
   Catalogue of the cylinder seals in the Royal Museums of Art and History [elektronikus dok.] / Zoltán Niederreiter. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2020-
Főcím a címképernyőről
Mezopotámia - Brüsszel - régészet - művelődéstörténet - ókor - múzeumi gyűjtemény - pecsét - katalógus - elektronikus dokumentum
904(35) *** 736.3(35)(083.8) *** 930.85(35)"-06/-09" *** 069(493-2Bruxelles)
[AN 3880647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Neo-Assyrian and Neo-Babylonian periods (circa 1000-500 B.C.). - Szöveg (pdf : 171.8 MB). - 2020. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 7.). (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 10.)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171321. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-198-7
[AN 3880653] MARC

ANSEL
UTF-810890 /2022.
Réthly Ákos
Magyar forradalom, 1956 (angol)
   The Hungarian revolution, 1956 / written and comp. by Ákos Réthly ; ... ed. by Tímea Adrián ; [... transl. by Erika J. Füstös]. - Budapest : Premier Press, cop. 2022. - 56 p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 56.
ISBN 963-86881-6-5 fűzött : 3780,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 3880857]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2022.
Szokol Tiborné (1945-)
   A tyukodi Gyügyei család / Szokol Tiborné. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2021. - 44 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4177-0 fűzött
Gyügyei család
Magyarország - Tyukod - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Gyügyei *** 943.9-2Tyukod
[AN 3866383]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2022.
Szokol Tiborné (1945-)
   Az urai Molnár család / Szokol Tiborné. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2021. - 35 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4178-7 fűzött
Molnár család, urai
Magyarország - Ura - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Molnár *** 943.9-2Ura
[AN 3866381]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2022.
   Trianon 100 konferenciák II : 4. Temesvár, 2019. február 8. : 5. Budapest, 2019. március 21. : 6. Szeged, 2019. július 26. : 7. Budapest, 2019. november 17. / [szerk. Bedő Árpád] ; [... kiad. a Magyar Kisebbségi Információs Egyesület]. - Szeged : M. Kisebbségi Inf. Egyes., cop. 2021. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3404-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - magyar történelem - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés - két világháború közötti időszak
943.9"191/192" *** 341.382"1920" *** 323.15(=00)(4-191)"19"
[AN 3866688]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2022.
Zea, Javier
   Az inkák visszatérnek [elektronikus dok.] : élet az Andokban / Javier Zea ; ábrák Szórádi Maya Beatriz ... ; ... ford. Zea-Mayoría Lucía. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-113-9
Andok vidéke - inkák - történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(399.7) *** 939.97
[AN 3879713]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2022.
   A Zrínyiek századai : kézzelfogható hadtörténelem : [1508-1703] / [szerk. Hausner Gábor]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 68 p., [5] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 27x31 cm + 48 mell.
Tokban
ISBN 978-963-327-805-5 kötött : 13900,- Ft
Zrínyi család
Horvátország - Magyarország - magyar történelem - családtörténet - hadtörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század - album
929.52(497.13)Zrínyi *** 929.52(439)Zrínyi *** 943.9"15/16" *** 355.48(439)"15/16"
[AN 3866641]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2022.
   Zsámbék története / Jelli Páter nyomán ; [... szerk. Balázs Mónika Csilla, Uhrinyiné Hajdú Etelka] ; [kiad. Zsámbék Város Önkormányzata]. - Zsámbék : Önkormányzat, 2021. - 466 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2968-6 kötött
Zsámbék - helytörténet - helyismeret
943.9-2Zsámbék *** 908.439-2Zsámbék
[AN 3866783]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10897 /2022.
   Belvárosi nyomozás : a szobor titka / [közread. a] Tourinform Zalaegerszeg. - Zalaegerszeg : Tourinform, 2021. - [12] fol. : ill. ; 11x15 cm
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Zalaegerszeg(02.053.2) *** 087.5
[AN 3881031]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2022.
Bojár Iván András (1964-)
   Nagy Káli könyv / [írta és szerk.] Bojár Iván András ; [fotó] Darabos György. - 3. kiad. - [Óbarok] : Ivon, 2022. - 467 p. : ill., színes ; 30x31 cm
borító- és gerinccím: Káli. - Bibliogr.: p. 466-467.
ISBN 978-615-5773-05-1 kötött : 25000,- Ft
Káli-medence - Balaton-felvidék - helyismeret - album
908.439Káli-medence(084.12) *** 77.04(439)(092)Darabos_Gy.
[AN 3880729]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2022.
   East looks West [elektronikus dok.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009 [!2011]-
Főcím a címképernyőről
Európa - Kelet-Európa - helyismeret - európai irodalom története - műfajtörténet - útleírás - elektronikus dokumentum
908.4(0:82-992) *** 82(4-11)(091)-992
[AN 3405251]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., A bibliography of East European travel writing on Europe / ed. by Wendy Bracewell & Alex Drace-Francis. - Szöveg (pdf : 2 MB). - 2008 [!2020]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171324. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-386-389-3
Kelet-Európa - Európa - útleírás - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
908.4(0:82-992):016 *** 013(4-11)=00 *** 82-992(4-11)=00:016
[AN 3880665] MARC

ANSEL
UTF-810900 /2022.
László Zoltán
   800 év Rádóckölkeden / László Zoltán ; [... kiad. Rádóckölked Község Önkormányzata]. - [Rádóckölked] : Önkormányzat, 2021. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Rádóckölked - helytörténet - helyismeret
908.439-2Radóckölked *** 943.9-2Rádóckölked
[AN 3866339]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10901 /2022.
Adelstein, Jake
Tokyo vice (magyar)
   Tokió vice : egy újságíró a japán maffia hálójában / Jake Adelstein ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-565-277-8 fűzött : 4200,- Ft
Japán - szervezett bűnözés - riportregény
343.341.2(520)(0:82-31)
[AN 3880074]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2022.
   Alkalmazott kriminológia / szerk. Barabás A. Tünde. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 654 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-240-5 kötött
kriminológia - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 3866615]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2022.
   Értékkörkép : a Nemzeti Művelődési Intézet értékfeltáró feladatellátása 2015-2020 között / [szerk. Erdélyi Erzsébet, Farkas Rebeka]. - [Lakitelek] : NMI, 2021. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-651-539-3 fűzött
Magyarország - művelődésügy - testülettörténet - kulturális örökség - helyismeret - megye - 21. század
351.85(439)"201/202" *** 316.7(439) *** 908.439-35
[AN 3866504]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2022.
Knapp László (1986-)
   Az Európai Unió jogi személyisége [elektronikus dok.] / Knapp László. - Szöveg (epub : 757 KB). - Budapest : Gondolat, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-093-6
Európai Unió - jogi személy - nemzetközi jog - elektronikus dokumentum
347.19(4-62) *** 341.217(4-62)
[AN 3879795]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2022.
   A Leopard 2A4 és a Gidrán / Éless [et al.] ; [ill. Cser Dániel, Gróf István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 68 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
ISBN 978-963-327-865-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - páncélozott harci jármű - páncélos fegyvernem - 20. század - 21. század
358.118/.119(439)"201/202" *** 623.437/.438(100)"19/20"
[AN 3866705]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2022.
   A magyar hadügyi igazgatás története, 1526-1990 / szerk. Hermann Róbert. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 403 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-841-3 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - hadügy - katonapolitika - hadtörténet - honvédelmi minisztérium
351.86(439)"152/199" *** 355.02(439)"152/199" *** 355.48(439)"152/199" *** 354.61(439)"18/19"
[AN 3866662]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10907 /2022.
Almásy László (1895-1951)
   Rommel seregénél Líbyában / Almásy László ; [sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Tari Tamás Viktor]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 355, [4] p., [48] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-615-6016-92-8 fűzött : 5590,- Ft
Almásy László (1895-1951)
Németország - Líbia - Magyarország - hadtörténet - második világháború - felfedező - 20. század
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.48(61)"1941/1942"(0:82-94) *** 910.4(61)(092)Almásy_L.
[AN 3880082]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2022.
   A(z ellen)forradalom katonái = Soldiers in a time of revolution and counter-revolution / [szerk. ... Sallay Gergely, Závodi Szilvia] ; [szöveg ... Baczoni Tamás, Ságvári György, Sallay Gergely] ; [kiad. a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., cop. 2021. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2006. máj. 25-én a "Piavétól a Donig, a Dontól a Dunáig" - Magyarország katonai története, 1918-1948 címmel megnyitott állandó kiállítás felújítása alkalmából
ISBN 978-963-519-009-6 fűzött
Magyarország - hadtörténet - egyenruha - katonai felszerelés - két világháború közötti időszak
355.48(439)"191" *** 355.14(439)"191/192" *** 355.66(439)"191/192"
[AN 3866863]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2022.
   Jakkó László hadtudományi munkái / szerk. Süli Attila ; [az ábrákat kész. Nagy András]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 303 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
A köt. Jakkó László fordításait tartalmazza. - Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-963-531-625-0 kötött
hadtudomány - német irodalom - ókori latin irodalom
355/359 *** 830-96=945.11 *** 871-96=945.11
[AN 3866622]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2022.
Jobbágy Zoltán (1968-)
   A szövetséges összhaderőnemi műveletek és a társadalomtudomány / Jobbágy Zoltán. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 162 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-160.
ISBN 978-963-327-852-9 fűzött
haderő - hadművelet - védelmi szövetség - humánerőforrás-menedzsment
355/359 *** 355.4 *** 658.3 *** 355.356(100)
[AN 3866852]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2022.
   Légtérlovagok : MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis = Knights of the airspace : HDF 59th "Dezső Szentgyörgyi" Air Base / [ford. ... Eszes Boldizsár]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2022. - 106 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-894-9 fűzött
Magyarország. Honvédség. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
Kecskemét - légierő - katonaélet - fényképalbum
355.1(439-2Kecskemét)(084.12) *** 358.4(439-2Kecskemét)(091) *** 77.04(439)(092)Kaszab_T. *** 77.04(439)(092)Toperczer_I.
[AN 3880183]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2022.
   Musica pro patria - zene a hazáért : hivatásunk a katonazene : 60 éves a Magyar Honvédség Központi Zenekara = Musica pro patria - music for the homeland : our profession is military music : 60 years of the Central Band of the Hungarian Defence Forces / szerk. ... Kiss Dezső, Sárosi Péter ; [... ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 166 p. : ill., főként színes ; 29 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-327-879-6 kötött
Magyar Honvédség. Központi Zenekar
Magyarország - katonazenekar - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
355.317(439)(091) *** 785.11.071(439)(091)
[AN 3866711]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10913 /2022.
   Adózás és adóelkerülés Magyarországon a 15-20. században / [... szerk. Germuska Pál és Ö. Kovács József] ; [közread. a] Magyar Kormánytisztviselői Kar, Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MKK : MNL, 2021. - 324 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-302-9 kötött
Magyarország - adózás - adóelkerülés - gazdaságtörténet - újkor
336.2(439)"14/19" *** 338(091)(439)"14/19" *** 336.2.043(439)"14/19" *** 343.359.2(439)"14/19"
[AN 3866816]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2022.
Domán Zsolt
   Új vevők futószalagon : a 3 lábú vevőszerző rendszer, az online vevőszerzés tervrajza / Domán Zsolt. - 3. kiad. - [Érd] : DOmarketing, cop. 2022. - 304 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0605-2 fűzött : 5990,- Ft
eladás - marketing - internet
339.138 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3880265]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2022.
Schwarcz Gyöngyi (1973-)
   Lokalitás, etnicitás, gazdaság / Schwarcz Gyöngyi. - Budapest : BTK Néprajztud. Int., 2021. - 299 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 19.)
Bibliogr.: p. 260-285.
ISBN 978-963-416-302-2 fűzött : 2000,- Ft
Tarján - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - magyarországi németek - kulturális antropológia - etnicitás - nemzetiségi identitás - 21. század
338(439-2Tarján)(091) *** 316.32(439-2Tarján)"200/201" *** 316.347(=30)(439-2Tarján) *** 316.7(439-2Tarján)(=30) *** 316.63(=30)(439-2Tarján)
[AN 3866331]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2022.
Tóth Istvánné Seres Etelka
   Szemelvények a dévaványai iparosság életéből / Tóth Istvánné Seres Etelka ; szerk. Tóth Mária Veronika ; [közread. Dévaványa Város Önkormányzata, Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyesület]. - Dévaványa : Önkormányzat : Dévaványai Múzeumbarátok Köre Egyes., 2021. - 96 p. : ill. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-01-3552-6 fűzött
Dévaványai Ipartestület
Dévaványa - ipartörténet - iparos - ipartestület - testülettörténet - névtár
334.713(439-2Dévaványa)(091) *** 061.23(439-2Dévaványa) *** 050.8
[AN 3866394]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2022.
Tóth László
   Az okosabb vásárló : [eddig titkolt tanácsok pénzköltőknek, hogy a legtöbbet hozd ki a vásárlásaidból!] / Tóth László. - [Mezőkövesd] : SNAF.HU Plus Kft., 2022. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-615-01-2895-5 fűzött : 4990,- Ft
bevásárlás - megtakarítás - pénzügy
658.7 *** 336.7 *** 658.152
[AN 3866818]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10918 /2022.
   Felkészülés az átmenetre [elektronikus dok.] : "A Mátrai Erőmű Zrt. bányaüzemeiben dolgozók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének és munkaerőpiaci átmenetének támogatása" c. kísérleti projekt : tájékoztató kiadvány / szerk. Barreto Jozefa ; [közread. a] Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171294. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80901-5-5
Visonta - Bükkábrány - bányász - alkalmazkodás - képességfejlesztés - munkaerő - humánerőforrás-menedzsment - elektronikus dokumentum
37.025 *** 331.5 *** 316.62 *** 622(439-2Visonta)"202" *** 622(439-2Bükkábrány)"202" *** 658.3
[AN 3880092]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2022.
Juhász Erika (1975-)
   A gyöngyfűzés szakkör szervezése / Juhász Erika, Ujj Éva. - Lakitelek : NMI, 2021. - 168 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakkörszervezés módszertana sorozat, ISSN 2786-3344 ; 2.)
Bibliogr.: p. 167-168.
Fűzött
szakkör - gyöngyfűzés - tanterv - oktatási segédlet
374.1(072) *** 746.5
[AN 3866536]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2022.
Juhász Erika (1975-)
   A hímzés szakkör szervezése / Juhász Erika, Ujj Éva. - Lakitelek : NMI, 2021. - 164 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakkörszervezés módszertana sorozat, ISSN 2786-3344 ; 5.)
Bibliogr.: p. 163-164.
Fűzött
szakkör - hímzés - tanterv - oktatási segédlet
374.1(072) *** 746.3
[AN 3866538]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2022.
Juhász Erika (1975-)
   A nemezelés szakkör szervezése / Juhász Erika, Smiriné Kokauszki Erika. - Lakitelek : NMI, 2021. - 104 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakkörszervezés módszertana sorozat, ISSN 2786-3344 ; 1.)
Bibliogr.: p. 103-104.
Fűzött
szakkör - textilművészet - nemez - oktatási segédlet - tanterv
374.1(072) *** 677.026.24 *** 745.52
[AN 3866511]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2022.
Juhász Erika (1975-)
   A vesszőfonás szakkör szervezése / Juhász Erika, Ujj Éva. - Lakitelek : NMI, 2021. - 100 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakkörszervezés módszertana sorozat, ISSN 2786-3344 ; 4.)
Bibliogr.: p. 99-100.
Fűzött
szakkör - vesszőfonás - kosárfonás - oktatási segédlet - tanterv
374.1(072) *** 677.543 *** 746.7
[AN 3866537]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2022.
   A nagy ábécéskönyv / [ford. Csapody Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 85, [2] p. : ill., színes ; 21x23 cm
keretcím: Disney suli
ISBN 978-963-403-663-0 kötött : 3490,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3879862]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2022.
Patyi Zoltánné
   Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése / Patyi Zoltánné. - Budapest : Sprint Kft., [2021]. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705)
Bibliogr.
Fűzött
gyermeki fejlődés - óvodáskorú gyermek - képességvizsgálat - tanári segédkönyv
371.212.22(072) *** 372.3
[AN 3881029]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2022.
Vlăsceanu, Lazăr
   Universities and reflexive modernity [elektronikus dok.] : institutional ambiguities and unintended consequences / Lazăr Vlăsceanu. - Szöveg (pdf : 654 KB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2010[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171327. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-467-8
oktatásügy - felsőoktatás - egyetem - elektronikus dokumentum
378.014(100) *** 378.4
[AN 3880700]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10926 /2022.
   A környei kézilabdázás nagy pillanatai és szereplői / összeáll. Mózer Ferenc, Németh Ernő. - [Környe] : Környe SE, 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Környe Sportegyesület. Kézilabda Szakosztály
Környe - sporttörténet - kézilabda
796.322(439-2Környe)(091)
[AN 3866651]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2022.
Kovács Szilárd (1974-)
   10 év igazi szabadság! / Kovács "Cyco" Szilárd. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2022-. - ill., színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Tíz év igazi szabadság!
ViniBike Kerékpáros Sportegyesület
Nyíregyháza - sporttörténet - kerékpársport - triatlon - sportegyesület - memoár
796.093.643(0:82-94) *** 061.2(439-2Nyíregyháza) *** 796.6(0:82-94)
[AN 3866388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Kezdetektől 2015-ig. - 2022. - 215 p.
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-01-4151-0 fűzött
[AN 3866392] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10928 /2022.
Alföldi Fotószalon (26.) (2020) (Szentes)
   XXVI. Alföldi Fotószalon, XL. Dél-alföldi Fotószalon kiállítási katalógusa / [... rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör] ; [a katalógust összeáll. Nagy István]. - Szentes : Szentesi Művel. Közp., 2020. - [61] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Szentesen, 2020. okt. 23 - nov. 21. között rendezték
Fűzött
Alföld - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439.14)"201" *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 3866666]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2022.
   A Bánáti + Hartvig Építész Iroda 25 éve / [szerk. Molnár Zsuzsanna]. - Budapest : Bánáti + Hartvig Építész Iroda, cop. 2021. - 151 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-3125-2 kötött
Bánáti + Hartvig Építész Iroda (Budapest)
Magyarország - építészet - vállalat - 21. század - építészeti terv
72(439)"200/201" *** 72.011 *** 061.5(439)
[AN 3866725]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2022.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 21. kiad. - Budapest : Corvina, 2022. - 312, [5] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-13-6415-6 kötött : 12990,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 3880245]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2022.
Dalí, Salvador (1904-1989)
La vie secrète de Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dali titkos élete / Salvador Dalí ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 400, [2] p. ; 23 cm
Fűzött : 4999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-479-985-60)
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - francia irodalom - 20. század - memoár
75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3881032]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2022.
   Haydneum Magyar Régizenei Központ [elektronikus dok.] : Hungarian Centre for Early Music / ed. direction Benoît Dratwicki. - Szöveg (pdf : 81.5 MB). - Budapest : Haydneum Hungarian Centre of Early Music, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171300. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar, angol, német és francia nyelven
 (hibás ISBN 978-615-01-2218-2)
Magyarország - tudományos intézmény - zenei könyvtár - zenetörténet - művelődéstörténet - barokk zene - 17. század - 18. század - 19. század - elektronikus dokumentum
069(439-2Bp.)Haydneum *** 78(439)"16/18" *** 930.85(439)"16/18" *** 78.034.7
[AN 3880415]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2022.
Joachim Ferenc (1882-1964)
   Joachim, a holdfény impresszionistája : [időszaki kiállítás] : [Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház, 2022. március 18 - 2022. június 26.] = Joachim - impressionist of the moonlight : [temporary exhibition] : [Móra Ferenc Museum Fekete Ház, 18 March 2022 - 26 June 2022] / [közrem.] Rieder Gábor, Szabó Tamás ; [közread. a] Múzeumi Tudományért Alapítvány. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2022. - 128 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6273-03-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Joachim_F.
[AN 3866773]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2022.
Juhász Erika (1975-)
   A csipkeverés szakkör szervezése / Juhász Erika, Ujj Éva. - Lakitelek : NMI, 2021. - 170 p. : ill. ; 30 cm. - (Szakkörszervezés módszertana sorozat, ISSN 2786-3344 ; 6.)
Bibliogr.: p. 169-170.
Fűzött
szakkör - csipkekészítés - oktatási segédlet - tanterv
746.2 *** 374.1(072)
[AN 3866540]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2022.
Kahlo, Frida (1907-1954)
El diario de Frida Kahlo (magyar)
   Napló / Frida Kahlo ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 191, [143] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 47.)
ISBN 978-615-81827-7-5 fűzött
Kahlo, Frida (1907-1954)
Mexikó - festőművész - 20. század - napló
75(72)(092)Kahlo,_F.(0:82-94)
[AN 3866748]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2022.
   Kép és kultusz : Szinyei Merse Pál (1845-1920) művészete : [Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2021. november 11 - 2022. február 13.] / [kurátorok Hessky Orsolya, Krasznai Réka] ; [szerk. Hessky Orsolya, Krasznai Réka, Prágai Adrienn]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2021. - 309 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2021/4.)
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 978-615-5987-61-8 kötött
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szinyei_Merse_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3866558]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2022.
   A komáromi láda : kifestőkönyv / [szerk. Nyikus Anna] ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület]. - Komárom : Komárom-Esztergom M. Népműv. Egyes., 2020. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0117-0 fűzött
Komárom - magyar néprajz - bútor - népművészet - kifestőkönyv
7.031.4(439) *** 39(=945.11)(439-2Komárom) *** 087.5
[AN 3866669]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2022.
   Németh Kálmán színező / [szerk. Balogh Dávid] ; [szöveg Hegedűs Éva] ; [kiad. Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Németh Kálmán Emlékház]. - Fót : Fóti Közművel. és Közgyűjt. Közp. Németh K. Emlékház, 2020. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9374-1 fűzött
Magyarország - szobrász - fafaragás - 20. század - kifestőkönyv
73(439)(092)Németh_K. *** 745.51(439)(092)Németh_K. *** 087.5
[AN 3866794]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2022.
Omara (1945-2020)
   Amit gondolsz - az van lefestve / Omara, Háy János. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 125, [2] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 44.)
ISBN 978-615-6384-00-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - próza
75(439)(092)Omara *** 894.511-3
[AN 3866734]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2022.
Ruttkay Sándor (1951-)
   Ruttkay Sándor. - [Budapest] : [Ruttkay S.], [2021]. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
A képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1372-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Ruttkay_S.
[AN 3866795]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2022.
Szabó Zoltán
   A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete : 1470 körül - 1800 / Szabó Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 242 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis ; 2/3.)
Bibliogr.: p. 233-236. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-456-105-7 kötött : 5800,- Ft
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)
[AN 3866721]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10942 /2022.
   50 éves a Budapesti Monteverdi Kórus / [szerk. Kollár Éva, Pintér Monika] ; [... a Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány kiadásában ...]. - [Budapest] : Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány, 2021. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5701-6 fűzött
Budapesti Monteverdi Kórus
Budapest - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68(439-2Bp.)(091)
[AN 3880076]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2022.
   Hármashangzat Freskó / [szöveg Nátyi Róbert, Tóth Péter, Seres István Pipu] ; [szerk. Seres István Pipu] ; [kiad. Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület]. - [Mórahalom] : Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület, [2021]. - 116 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Szeged - fesztivál - zenei élet - képzőművészet - internet - 21. század - album
78.05(439-2Szeged)"202" *** 681.3.004.14 *** 061.7(439-2Szeged)"202" *** 73/76(100)"202"
[AN 3866777]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10944 /2022.
Allen, Woody (1935-)
Apropos of nothing (magyar)
   Apropó nélkül : önéletrajz / Woody Allen ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 458, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-357-5 kötött : 4999,- Ft
Allen, Woody (1935-)
Egyesült Államok - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(73)(092)Allen,_W.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)Allen,_W.(0:82-94)
[AN 3880277]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2022.
Psota Irén (1929-2016)
   A Psota! : szerkesztett válogatás Psota Irén önéletrajzi írásából / [szerk. Balatoni Mónika]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 319, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 48.)
ISBN 978-615-81827-8-2 fűzött
Psota Irén (1929-2016)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Psota_I.(0:82-94) *** 791.43.071.2(439)(092)Psota_I.(0:82-94)
[AN 3866755]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10946 /2022.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [átd.] Székely Ervin ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 19. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-272-7 fűzött : 3500,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3880202]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2022.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Olaszy Kamilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 30. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-339-7 fűzött : 3500,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3880046]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2022.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies ; [átd.] Szász Eszter ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 15. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-347-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3880206]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2022.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; [átd.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 21. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-275-8 fűzött : 3500,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3879896]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2022.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-278-9 fűzött : 3500,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3879925]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2022.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; [átd.] Sárosdyné Szabó Judit ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 36. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-349-267-3
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-346-267-3)
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3879940]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Vigyázó Levente ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-269-7 fűzött : 3500,- Ft
arab nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=927=945.11
[AN 3880041]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők cigány/lovari nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Máté Mihály ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - borító- és gerinccím: Kezdők cigány nyelvkönyve
ISBN 978-963-349-270-3 fűzött : 3500,- Ft
lovári nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=914.99=945.11
[AN 3880196]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők cseh nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Balázs Andrea ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-342-7 fűzött : 3500,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=850=945.11
[AN 3879938]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők dán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Soós Anita, Szebeni Kinga ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-271-0 fűzött : 3500,- Ft
dán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=398=945.11
[AN 3879937]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők görög nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kállay Gabriella ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-268-0 fűzött : 3500,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=774=945.11
[AN 3880044]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők holland nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Hantosné Reviczky Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-341-0 fűzött : 3500,- Ft
holland nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=393.1=945.11
[AN 3879912]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 11. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-284-0 fűzött : 3500,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 3879936]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-273-4 fűzött : 3500,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 3880043]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Jahnov Janka, Prutkay Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 145 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-279-6 fűzött : 3500,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=951=945.11
[AN 3880198]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Palkó Katalin] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-346-5 fűzött : 3500,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 3879943]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-274-1 fűzött : 3500,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 3880048]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-348-9 fűzött : 3500,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3880039]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők portugál nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Fehér Ferenc ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-276-5 fűzött : 3500,- Ft
portugál nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323=690=945.11
[AN 3880205]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 126, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-340-3 fűzött : 3500,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 3880208]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-277-2 fűzött : 3500,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 3879934]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 122, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-349-384-7 fűzött : 3500,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=854=945.11
[AN 3880200]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2022.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Greisz [!Greif] Péter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-349-385-4 fűzött : 3500,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=943.5=945.11
[AN 3880204]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2022.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies ; [átd.] Zakariás Emese ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-281-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 3880201]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2022.
Davies, Helen
   Vengerskij âzyk dlâ russkih / Helen Davies, Halász Lászlóné ; red. Nicole Irving ; hudož. John Shackell. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, [2022], cop. 2017. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-282-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=82
[AN 3880199]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2022.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : C1 : érvelj és vitázz angolul! / Kész Zoltán, Stanley A. Ward. - Székesfehérvár : Lexika, 2021. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-17-8 fűzött : 4290,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3866541]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2022.
   Melyiket válasszam? : háromszáz tanács a helyénvaló szóhasználathoz / vál., szerk. Grétsy László, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 187 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 82.)
ISBN 978-963-409-330-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvhelyesség - szótár
809.451.1-06
[AN 3866827]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2022.
   Tartalomfejlesztés és dokumentáció : nyelvészeti kutatások / szerk. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 387 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-788-6 fűzött : 4990,- Ft
szaknyelv - terminológia - magyar nyelv - mérnöki tudomány - orvostudomány - tudományos módszertan
800.866 *** 001.4 *** 809.451.1-086.6 *** 62 *** 61 *** 001.81
[AN 3866659]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10974 /2022.
Beck András (1961-)
   Eljutni A-tól B-ig és vissza [elektronikus dok.] / Beck András. - Szöveg (epub : 948 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4143-7
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - elektronikus dokumentum
82(091)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3879786]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2022.
Hart, Anne (1935-2019)
The life and times of Hercule Poirot (magyar)
   Hercule Poirot titkos magánélete / Anne Hart ; Agatha Christie [alapján] ; [ford. Róbert Pál]. - Utánny. - Budapest : Lettero, 2022. - 447 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 445-447.
ISBN 978-615-5685-28-6 kötött : 4980,- Ft
Nagy-Britannia - irodalmi alak - író - 20. század
820(092)Christie,_A.
[AN 3880733]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2022.
Hawkesworth, Celia
   Voices in the shadows [elektronikus dok.] : women and verbal art in Serbia and Bosnia / Celia Hawkesworth. - Szöveg (pdf : 45.9 MB). - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU Press, [2021], cop. 2000
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171326. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-468-5
Szerbia - Bosznia - nők a társadalomban - elektronikus dokumentum
886.1(091) *** 316.37-055.2(497.11) *** 316.37-055.2(497.15)
[AN 3880689]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10977 /2022.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Naplóm, 1938-1944 / Janikovszky Éva ; [az előszót írta Janikovszky János] ; [... utószót írta Dési János] ; [... szerk. Dóka Péter]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 206, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-790-6 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - író - 20. század - napló
894.511(092)Janikovszky_É.(0:82-94)
[AN 3880731]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2022.
   Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan : Pilinszky János emlékezete / [szerk. Asztalos Emese, Horváth Panna, Juhász Anna]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 205, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 45.)
ISBN 978-615-6384-01-0 fűzött
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Pilinszky_J.
[AN 3866738]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10979 /2022.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Offer 2117 (magyar)
   A 2117. áldozat / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2022. - 437 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-771-6 fűzött : 4290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3880975]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2022.
Annandale, David (1967-)
The damnation of Pythos (magyar)
   Pythos végzete : a fátyol elvékonyodik / David Annandale ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 364 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-75-8 fűzött : 4990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866460]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2022.
Atkins, Dani (1958-)
While I was sleeping (magyar)
   Amíg én a csillagokkal álmodtam [elektronikus dok.] / Dani Atkins ; ford. Kövesdi Miklós Gábor. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171247. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-240-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3879718]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2022.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 301 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-187-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3880362]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2022.
Backman, Fredrik (1981-)
Britt-Marie var här (magyar)
   Itt járt Britt-Marie / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2022. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-083-0 kötött : 4290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3880988]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2022.
Barry, Sebastian (1955-)
A thousand moons (magyar)
   Egyezer hold [elektronikus dok.] / Sebastian Barry ; ford. Morcsányi Júlia. - Szöveg (epub : 779 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4153-6
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3879970]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2022.
Brown, Pierce (1988-)
Golden son (magyar)
   Arany háború / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 496 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-09-3 fűzött : 4480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3880255]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2022.
Buckell, Tobias S. (1979-)
Halo : the Cole protocol (magyar)
   Halo : Cole-protokoll / Tobias S. Buckell ; [ford. Csörnyei Zoltán]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-01-7 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3866467]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2022.
Carter, Chris (1965-)
The crucifix killer (magyar)
   A keresztes gyilkos / Chris Carter ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Utánny. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-473-1 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3880889]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2022.
Carter, Chris (1965-)
An evil mind (magyar)
   Egy gonosz elme / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-375-8 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3880890]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2022.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; Nádasdy Ádám fordítása. - 4. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 788, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3379-1 kötött : 7999,- Ft
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 3880081]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2022.
Doerr, Anthony (1973-)
All the light we cannot see (magyar)
   A láthatatlan fény / Anthony Doerr ; [ford. Csonka Ágnes]. - 4. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2022. - 540 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-582-334-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880840]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2022.
Ernaux, Annie (1940-)
Les années (magyar)
   Évek [elektronikus dok.] / Annie Ernaux ; ford. Lőrinszky Ildikó. - Szöveg (epub : 821 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4144-4
Franciaország - francia irodalom - szociográfia - hétköznapi élet - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
840-94=945.11 *** 308(44)"194/200"
[AN 3879773]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2022.
Fehervari, Peter
Requiem infernal (magyar)
   Requiem infernalis / Peter Fehervari ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 413 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-35-2 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866493]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2022.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia della bambina perduta (magyar)
   Az elvesztett gyerek története : érett kor, öregkor / Elena Ferrante ; ford. Verseghi Anna. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 502, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-727-3 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3880827]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2022.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The beautiful and damned (magyar)
   Szépek és átkozottak / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : Európa, 2022. - 577 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-501-3 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880891]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2022.
Forbeck, Matt
Halo : new blood (magyar)
   Halo : első vér / Matt Forbeck ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-79-6 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3866469]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2022.
Gaiman, Neil (1960-)
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a versbetéteket Körmendi Ágnes ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-662-4 fűzött : 4980,- Ft : 13,80 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3880254]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2022.
Garber, Stephanie
Legendary (magyar)
   Legendary / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-599-221-8 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3880898]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2022.
Goldin, Megan
The night swim (magyar)
   Merülj alá, ha nem félsz! [elektronikus dok.] / Megan Goldin ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-178-0
ausztrál irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3879757]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2022.
Gross, Andrew (1952-)
The one man (magyar)
   Egy kém Auschwitzban / Andrew Gross ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Utánny. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 550 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-18-7 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3881035]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2022.
Haley, Guy (1973-)
Avenging son (magyar)
   Bosszúálló sarj : Tűz hajnala regény / Guy Haley ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 436, [7] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-72-7 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866485]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2022.
Haley, Guy (1973-)
Belisarius Cawl : the great work (magyar)
   Belisarius Cawl : a nagy mű / Guy Haley ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 394 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-45-1 fűzött : 4890,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866490]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2022.
Han, Jenny (1980-)
The summer I turned pretty (magyar)
   A nyár, amikor megszépültem : Nyár-trilógia I. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 254, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-675-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3880678]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2022.
Highsmith, Patricia (1921-1995)
Deep water (magyar)
   Mélyvíz / Patricia Highsmith ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-645-9 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3881033]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2022.
Hill, Justin D.
Cadia stands (magyar)
   Cadia kitart / Justin D. Hill ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 316 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-48-2 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866491]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2022.
Hill, Justin D.
Cadian honour (magyar)
   Cadia becsülete / Justin D. Hill ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 492 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-71-0 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866484]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2022.
Hoang, Helen (1982-)
The heart principle (magyar)
   Amit a szív diktál [elektronikus dok.] / Helen Hoang ; ford. Farkas Sylvia. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-214-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879759]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Hopeless (magyar)
   Hopeless : reménytelen / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 404, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-394-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880070]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
It ends with us (magyar)
   It ends with us : velünk véget ér / Colleen Hoover ; [ford. Kamper Gergely]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 421, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-243-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880886]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2022.
Hoover, Colleen (1979-)
Losing hope (magyar)
   Losing hope : reményvesztett / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 369, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-396-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880068]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2022.
Horth, Nick
City of secrets (magyar)
   Titkok városa : Sigmar korának legendái / Nick Horth ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 232 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-963-589-026-2 fűzött : 3990,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866437]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2022.
James, E. L. (1963-)
Darker (magyar)
   Sötét : a sötét ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Bikics Milán]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, cop. 2022. - 693 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-127-4 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880884]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2022.
Jarratt, Laura
Mother (magyar)
   Életre szóló döntés [elektronikus dok.] / Laura Jarratt ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-284-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3880558]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2022.
Kennedy, Elle (1982-)
The deal (magyar)
   The deal [elektronikus dok.] : az üzlet / Elle Kennedy ; ford. Barthó Eszter. - 4. utánny. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171319. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-399-776-5)
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3880599]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2022.
Knaak, Richard A.
The sundering (magyar)
   Meghasadt föld : Az ősök háborúja harmadik könyv / Richard A. Knaak ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 458, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Warcraft
ISBN 978-963-497-681-3 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-497-699-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3880077]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2022.
Kyme, Nick (1977-)
Deathfire (magyar)
   Tűzkatlan : a romlásvihar szívében / Nick Kyme ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 508 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-589-030-9 fűzött : 5290,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866449]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2022.
Legacies of betrayal (magyar)
   Az árulás öröksége / szerk. Laurie Goulding ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 427 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-589-028-6 fűzött : 4990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3866464]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Gods of Mars (magyar)
   A Mars istenei / Graham McNeill ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 427 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-47-5 fűzött : 4890,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866489]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2022.
McNeill, Graham (1971-)
Vengeful spirit (magyar)
   Bosszúálló szellem : a molech-i csata / Graham McNeill ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 540 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-55-0 fűzött : 4990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866458]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
La fille de Brooklyn (magyar)
   A brooklyni lány / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2022. - 345, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-783-9 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3879852]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2022.
Musso, Guillaume (1974-)
Je reviens te chercher (magyar)
   Visszajövök érted / Guillaume Musso ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Budapest : Park, 2022. - 341, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-852-2 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3880961]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2022.
Nikolaidis, Andrej (1974-)
Mađarska rečenica (magyar)
   A magyar mondat [elektronikus dok.] ; Homo sucker: az apokalipszis poétikája / Andrej Nikolaidis ; ford. Rajsli Emese és Jódal Kálmán. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Gondolat, 2021
Egys. cím: Mađarska rečenica ; Homo sucker. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-556-105-6
szerb irodalom - regény - esszé - elektronikus dokumentum
886.1-31=945.11 *** 886.1-4=945.11
[AN 3880097]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2022.
Perry, Sarah (1979-)
The Essex Serpent (magyar)
   Az essexi kígyó / Sarah Perry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5638-96-1 kötött : 4890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3880250]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2022.
Reynolds, Josh
Soul wars (magyar)
   Lélekháborúk / Josh Reynolds ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 474 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-615-6075-49-9 fűzött : 4990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866488]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2022.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-852-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3879848]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2022.
Rooney, Sally (1991-)
Conversations with friends (magyar)
   Baráti beszélgetések / Sally Rooney ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - 2. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5915-74-1 kötött : 4690,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3880252]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2022.
Ryan, Kendall (1981-)
The boyfriend effect (magyar)
   Utálom, hogy akarlak [elektronikus dok.] : Kacér játszmák : Hayes / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-220-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879955]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2022.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Tekei Erika] ; [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2022]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-05-7 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3879876]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2022.
Smith, Ali (1962-)
Winter (magyar)
   Tél [elektronikus dok.] / Ali Smith ; ford. Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4145-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3879788]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2022.
Spielman, Lori Nelson
The star-crossed sisters of Tuscany (magyar)
   Sors, szerelem, Toszkána / Lori Nelson Spielman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Next21, 2022. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81851-4-1 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880140]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2022.
Stevens, Chevy (1973-)
Dark roads (magyar)
   Út az elveszettekhez [elektronikus dok.] / Chevy Stevens ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171245. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-262-6
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3879716]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2022.
Stewart, Alex (1958-)
Death or glory (magyar)
   Dicsőség vagy halál : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; [ford. Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 317 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-59-8 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866474]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2022.
Tessaro, Kathleen (1965-)
The perfume collector (magyar)
   A parfüm titka / Kathleen Tessaro ; [ford. Dobos Lídia]. - Utánny. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 308 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-26-9 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880899]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2022.
Ward, Penelope (1975-)
Jake undone (magyar)
   Jake undone : Jake megadja magát / Penelope Ward ; [ford. Fischer Mónika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 406, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-182-7 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880071]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2022.
Welch, Jenna Evans
Love & gelato (magyar)
   Love & gelato : firenzei nyár / Jenna Evans Welch ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 319 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-483-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880232]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2022.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Flush (magyar)
   Flush [elektronikus dok.] / Virginia Woolf ; ford. Rónay György. - Szöveg (epub : 715 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4138-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3879986]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2022.
Wraight, Chris
Bloodlines (magyar)
   Vérvonalak / Chris Wraight ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 315 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: Warhammer crime
ISBN 978-963-589-031-6 fűzött : 4890,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény - bűnügyi regény
820-312.9=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3866481]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2022.
Wraight, Chris
The emperor's legion (magyar)
   A császár légiója : a trón őrzői / Chris Wraight ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 332 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-50-5 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866487]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2022.
Wraight, Chris
The lords of silence (magyar)
   A csend urai / Chris Wraight ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 363 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-94-9 fűzött : 4890,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866486]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2022.
Wraight, Chris
The regent's shadow (magyar)
   A régens árnyéka : a trón őrzői / Chris Wraight ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 364 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-70-3 fűzött : 4890,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3866479]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11040 /2022.
Balázsy András
   Természetellenes katasztrófa / [Balázsy András]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 480 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-615-6075-69-7 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3866444]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2022.
Balla Sándor
   Az élet fája [elektronikus dok.] / Balla Sándor. - [Hédervár] : Publio, [2021]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3880427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A fény akarata. - Szöveg (epub : 748 KB). - 2021
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3880429] MARC

ANSEL
UTF-811042 /2022.
Barderosse Posinski
   Elthenvirg [elektronikus dok.] : fellegek gyűlnek / Barderosse Posinski. - [Debrecen] : EZ-Könyv, [2021]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3880677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gonosztevők országa. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (pdf : 4.5 MB). - cop. 2021
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-6279-26-2 (epub)
ISBN 978-615-6279-27-9 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3880681] MARC

ANSEL
UTF-811043 /2022.
Barna Júlia (1946-)
   Érzelmi megállók / Barna Júlia. - [Pécs] : Litera-Túra, 2022. - 276, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81928-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866684]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2022.
Bódi Péter (1991-)
   Hype [elektronikus dok.] : csetregény / Bódi Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Kalligram, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-271-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3880090]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2022.
Bodor Ádám (1936-)
   Verhovina madarai : változatok végnapokra / Bodor Ádám. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2022. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2873-5 kötött : 3990,-Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880801]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - 10. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 597, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-36-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3880366]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - 9. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 597, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-36-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3880062]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2022-. - 20 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3880130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 10. utánny. - 2022. - 500, [2] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3880132] MARC

ANSEL
UTF-811049 /2022.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szerelem : [harmadik rész] / Borsa Brown. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 449, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-94-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880063]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2022.
Csukás István (1936-2020)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3880721]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2022.
Czóbel Minka (1855-1947)
   Ujabb költemények / Czóbel Minka ; [közread. Anarcs Község Önkormányzata]. - Anarcs : Önkormányzat, cop. 2022. - 273, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1685-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866393]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2022.
Danyi Zoltán (1972-)
   A rózsákról [elektronikus dok.] / Danyi Zoltán. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4148-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879792]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2022.
Debreczeny György (1958-)
   Nincs semmi, Tandori úr : Tandori-kollázsok / Debreczeny György ; [ill. Mihály Ádám]. - Szeged : AJ Téka K., 2021. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81294-6-6 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866699]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2022.
Deres Kornélia (1987-)
   Emma és Elefánt / Deres Kornélia ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 30, [2] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-503-3 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880867]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2022.
Dobozi Eszter (1956-2019)
   A Minden kellene [elektronikus dok.] / Dobozi Eszter ; szerk. Alföldy Jenő. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-59-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3880050]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2022.
Döme Barbara (1973-)
   Nők a cekkerben [elektronikus dok.] : történetek Skizofréniából / Döme Barbara. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Orpheusz K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-37-9
magyar irodalom - szkizofrénia - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 616.895.8(0:82-32)
[AN 3880080]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2022.
Domokos Tamás (1974-)
   Vedd le rólam a kezed / Domokos Tamás ; [ill. Tóth Péter]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2022. - 241 p. : ill. ; 18 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-37-6 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3866891]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2022.
   Együtt lenni jó / [... kiad. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal]. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv., 2021. - 50, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7183-23-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3866343]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2022.
Fábián Janka (1973-)
   A rózsalugas / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-126-7 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880989]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2022.
Fazekas-Nagy Ildikó
   Nézz madárnak! avagy Egy kis csuszka felfedezi a világot / Fazekas-Nagy Ildikó ; [... ill. Böröcz Krisztián]. - 2. kiad. - [Budapest] : Fazekas-Nagy I., 2022. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-5495-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880719]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2022.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Ami elhasadt : korai verseskötetek / Grecsó Krisztián. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 190 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 46.)
ISBN 978-615-6384-02-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866745]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkán örökös [elektronikus dok.] : Hatalom, mámor, Toszkána 2. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-78-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3880712]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2022.
Green, Anne L. (1982-)
   Toszkána vére : Hatalom, mámor, Toszkána 1. / Anne L. Green. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-68-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3880676]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2022.
Greguss Sándor (1954-)
   Hang szól fentről / Greguss Sándor. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., [2021]. - 238, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3558-8 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244
[AN 3866431]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2022.
Greguss Sándor (1954-)
   A hazaút talán : versek / Greguss Sándor. - [Fót] : Greguss-Fodor Bt., [2021]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3317-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3866542]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2022.
Hazai Attila (1967-2012)
   Szex a nappaliban [elektronikus dok.] / Hazai Attila. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 886 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4141-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3880003]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2022.
Holmes, K. M.
   Enyém a végszó [elektronikus dok.] / K. M. Holmes. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-140-7
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3879739]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2022.
Huba Judit
   Logopédiai mesék / Huba Judit ; [ill. Fenyő Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 219, [5] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-486-739-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - logopédia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 376.36
[AN 3880727]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2022.
Jálics Kálmánné Fricke Izabella (1902-2004)
   Csodálatos fonal : Jálics Izabella önéletrajza. - 3. jav. kiad. - Kecskemét : Korda, 2022. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5931-26-0 fűzött : 2000,- Ft
Jálics Kálmánné Fricke Izabella (1902-2004)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3880235]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2022.
Jászberényi Sándor (1980-)
   Az ördög egy fekete kutya és más történetek / Jászberényi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-334-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3880195]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2022.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 163, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-599-222-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879846]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2022.
Kántor Péter (1949-2021)
   Elegendő ok [elektronikus dok.] : versek, 2017-2021 / Kántor Péter. - Szöveg (epub : 612 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4135-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3879978]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Átkozottak [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-182-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3880083]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2022.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Heaven [elektronikus dok.] : a leszármazott / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-266-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3880100]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2022.
Kemény István (1961-)
   Állástalan táncos [elektronikus dok.] : válogatott versek és válaszok Hegyi Katalin kérdéseire / Kemény István. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4151-2
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - vers - interjú - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511(092)Kemény_I.(047.53)
[AN 3879796]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2022.
Kiss Antal (1969-)
   XII : [válogatott esszék, tanulmányok, publicisztikák, politikai elemzések, nyílt levelek, nekrológok, interjúk] / #kissantal. - Budapest : Váltópont Nonprofit Kft., 2022. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4796-3 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3880368]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2022.
Kleinheincz Csilla (1978-)
   Ólomerdő / Kleinheincz Csilla ; [ill. Cserny Timi Pookah]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, [2022], cop. 2014. - 354 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-276-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3880275]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2022.
Konrád József (1987-)
   A behajtó [elektronikus dok.] : regény / Konrád József. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4147-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879790]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2022.
Körösényi Dániel
   Sörrel a kezemben kitartóbban álldogálok [elektronikus dok.] / Körösényi Dániel. - Szöveg (epub : 304 KB). - Budapest : Orpheusz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-62-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3880079]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2022.
Major Petra
   Foltok : haikuk, versek és más pacák / Major Petra. - [Pécs] : Litera-Túra, 2022. - 150, [6] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-81928-2-8 fűzött
magyar irodalom - haiku - vers
894.511-14
[AN 3866690]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2022.
Maróti Gabriella
   Ébredő sivatag [elektronikus dok.] : A Nap városa első könyv / Maróti Gabriella. - 2. kiad. - Szöveg (azw : 925 KB) (epub : 623 KB) (mobi : 4.6 MB) (pdf : 1.4 MB). - [S.l.] : [Szerző], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171284. - Működési követelmények: Kindle / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3594-6 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3880028]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2022.
Mózes Huba (1941-)
   A föld felett, az ég alatt : esszék / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2022. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6387-01-1 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3866820]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2022.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Libri, 2022. - 576, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-920-5 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880980]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2022.
Őszi Róbert (1976-)
   Piri néni : vicces, vidám, provokatív / Őszi Róbert. - Budapest : Book Galaxy K., 2022. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81072-2-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3880236]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2022.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 2 / Palotás Petra. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 314, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-233-6 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880364]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2022.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, 2022. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-798-4 kötött : 3399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3880360]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2022.
Sepsi László (1985-)
   Gogol, a szemétmágus / Sepsi László ; Kelemen Czakó Rita rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 31 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-504-0 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880869]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2022.
Szántai Zsolt (1966-)
   Neoblast : kontúr / [Paul Briand] ; [... ill. Hevesi József]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 432 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-589-027-9 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3866471]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2022.
Szilágyi István (1938-)
   Agancsbozót / Szilágyi István. - 2. kiad. - Budapest : MMA K., 2022. - 823 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6434-04-3 kötött : 5200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3880854]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2022.
Szilasi László (1964-)
   Tavaszi hadjárat [elektronikus dok.] : szerelmes magyarok a XIX. századból / Szilasi László. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Tart.: OstorodÞ; A Koppantyú lovagjai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4150-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3879793]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2022.
Walden, Michael (1979-)
   A Tartaros hercegnője / [Michael Walden]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2021. - 285 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-589-007-1 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3866442]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2022.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Miklós Zrínyi and his works on military science / [ed. Gábor László Hausner]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 226 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-327-849-9 kötött
magyar irodalom - hadtudomány - válogatott művek - fordítás
894.511-821=20 *** 355.01
[AN 3866946]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2022.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Hírek rabjai : regény / Zsuffa Tünde. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : TZS. Com, cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82093-2-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880839]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11094 /2022.
Aubert, Dany
Non! Je veux pas y aller! (magyar)
   Oviba megyek! / Dany Aubert, Catherine Leblanc ; Eve Tharlet rajz. ; [ford. Dragomán Pali, Szabó T. Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-288-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3880057]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2022.
Four seasons with Bing (magyar)
   Bing és a négy évszak : egy év négy mesében / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 123, [4] p. : ill., színes ; 24x24 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-937-5 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3866832]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2022.
Schoenwald, Sophie (1980-)
Der grosse Zahnputztag im Zoo (magyar)
   A nagy állatkerti fogmosás / [ill.] Sophie Schoenwald ; [szöveg] Günther Jakobs ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-595-4 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3880073]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2022.
Stead, Emily
Gordon (magyar)
   Gordon kalandja ; Emily kalandja ; Cranky kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 3.)
Egys. cím: Gordon ; Emily ; Cranky. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-073-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3880701]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2022.
Stead, Emily
Harold (magyar)
   Harold kalandja ; Spencer kalandja ; Percy kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, 2022. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 2.)
Egys. cím: Harold ; Spencer ; Percy. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-072-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3880718]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11099 /2022.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az arany ember / Jókai Mór ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2022. - 57 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 3.)
ISBN 978-963-9833-81-4 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3880266]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2022.
Oseman, Alice (1994-)
Heartstopper 1 (magyar)
   Heartstopper : fülig beléd zúgtam / Alice Oseman ; [ford. Riesenberger Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 263, [17] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1. r.
ISBN 978-963-597-382-8 fűzött : 3299,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3881036]
MARC

ANSEL
UTF-8