MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/02/20 09:34:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
586 /2023.
   Karácsondi tehetségek, karácsondi festők / [szerk. és összeáll. Fülöp Márta] ; [közread. Karácsond Községi Önkormányzat]. - [Karácsond] : Önkormányzat, 2021. - 23 p. : ill., színes ; 22 cm
A Karácsondon, 2021. aug. 27 - szept. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-2344-8 fűzött
Karácsond - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Karácsond) *** 75(439-2Karácsond)"200/202"
[AN 3869103]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

587 /2023.
Stefka István (1943-)
   Túléltem, mások belehaltak : Stefka István a megnyerhetetlen médiaháborúról. - Budapest : Kairosz, 2022. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-135-7 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - újságíró - médiatörténet - médiapolitika - rendszerváltás - ezredforduló
070(439)(092)Stefka_I.(0:82-94) *** 791.9.096/.097(439)"198/201"(0:82-94) *** 070(439)"198/201"(0:82-94) *** 659.3(439)"198/201"(0:82-94)
[AN 3868943]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

588 /2023.
Smil, Vaclav (1943-)
Numbers don't lie (magyar)
   A számok nem hazudnak : 71 dolog, amit a világról tudni érdemes / Vaclav Smil ; ford. Kelemen László. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 353, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 325-344.
ISBN 978-963-355-906-2 fűzött : 4499,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - kultúra - tudomány - gazdasági elemzés - társadalmi hatás
001 *** 316.4.063 *** 008 *** 330 *** 930.85
[AN 3887223]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

589 /2023.
Müller Péter (1936-)
   Jóskönyv : Ji king a ma emberének / Müller Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Rivaldafény, [2022]. - 335 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-963-89852-4-8 kötött : 4990,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3886732]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2023.
Preethaji (1974-)
The four sacred secrets (magyar)
   A négy szent titok : a szeretetért és a gyarapodásért : útmutató a csodálatos állapot eléréséhez / Preethaji és Krishnaji ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 238 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-325-0 fűzött : 3475,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3869324]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

591 /2023.
   Intelligens fémvegyületek : a GINOP-2.3.2-15-2016-00038 sz. projekt keretében / [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - [Szeged] : SZTE, [2021]. - 60, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
gyógyszerészet - gyógyszerkísérlet - szervetlen kémia - fémvegyület - interdiszciplináris módszer - kutatási és fejlesztési jelentés
546 *** 615.014 *** 661.8 *** 615.036
[AN 3869079]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

592 /2023.
   "...születtem, elvegyültem és kiváltam." [elektronikus dok.] : tanulmánykötet dr. Makra László professzor 70. születésnapjára / szerk. Oláh Róbert. - Szöveg (pdf : 45.1 MB). - Nagykőrös : [Oláh R.], 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171704. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4018-6
éghajlattan - földrajz - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
551.58 *** 91
[AN 3885318]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

593 /2023.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das Seelenleben der Tiere (magyar)
   Az állatok érzelmi élete : szeretet, gyász, együttérzés, egy rejtett világ csodái / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 230, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-898-0 fűzött : 3999,- Ft
etológia
591.51
[AN 3887227]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

594 /2023.
Carr, Tree (1972-)
Conscious dreamer (magyar)
   A tudatos álmodó : használd ki álmaid erejét, hogy álmaid életét élhesd / Tree Carr ; ill. Hello Marine ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2022. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-509-393-9 fűzött : 4475,- Ft
álom - alvás - tudatosság - mentálhigiénia
612.821.7 *** 159.963 *** 613.865
[AN 3869319]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2023.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2022-. - 21 cm
kórlélektan - viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3887495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   . - 2022. - 189 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 4.)
Szerk. Török Szabolcs. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81620-2-9 fűzött
[AN 3887496] MARC

ANSEL
UTF-8596 /2023.
Emberson, Paul
The death of nutrition (magyar)
   A táplálék halála és az emberiség feltámadása / Paul Emberson ; [... ford. Frisch Mihály, ... Varga Márta] ; [kiad. Szabad Gondolatok Háza Alapítvány]. - [Budapest] : Szabad Gondolatok Háza Alapítvány, 2022. - 139 p. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81026-4-3)
antropozófia - táplálkozástudomány
613.2(089.3) *** 141.333
[AN 3868906]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2023.
Fehér Euridiké
   #maradjotthon #veledvagyunk : hazai kőszínházak online kommunikációja a pandémia első évében, 2020. március 11 - 2021. március 27. / Fehér Euridiké, Dér Cs. Dezső ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2022. - 175 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-615-6192-95-0 fűzött
Magyarország - színháztörténet - színházi élet - világjárvány - kommunikáció - internet - 21. század
614.4(100)"202" *** 681.3.004.14 *** 792(439)"202" *** 316.77
[AN 3868986]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2023.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2022. - 171 p. ; 22 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 163-168. - Összefoglalás német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9129-67-2)
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 3887512]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2023.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   A házasság és a család belső világa / Horváth Szabó Katalin. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2022. - 323 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 6.)
Bibliogr.: p. 303-323.
ISBN 978-615-81620-1-2 kötött
család - nemek lélektana - házasság - párkapcsolat
159.922.1 *** 173 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3887514]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2023.
Jarrett, Christian
Psychology (magyar)
   Pszichológia : kalandozások az elme birodalmában / Christian Jarrett & Joannah Ginsburg ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, 2021. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-963-509-334-2 kötött : 4975,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3869356]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2023.
Kovács Klára (1987-)
   Sportoló campus - eredményes hallgató? : az intézményi hatás szerepe a hallgatói sportolásban / Kovács Klára. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2021. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-212.
ISBN 978-615-6060-47-1 fűzött
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - sport - egészséges életmód - statisztikai adatközlés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
613.72-057.87 *** 613.7 *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3868999]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2023.
Linehan, Marsha M. (1943-)
Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder (magyar)
   A borderline személyiségzavar kognitív viselkedésterápiája / Marsha M. Linehan. - Budapest : Medicina, 2023. - XXIII, 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 568-591.
ISBN 978-963-226-271-0 kötött : 8400,- Ft
borderline-szindróma
616.895.8-008.6Borderline_szindróma
[AN 3887559]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2023.
Nagyné Kovács Ildikó
   Kisgyermekek mozgásfejlesztése : útmutató és feladatgyűjtemény 3-10 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusok és szülők számára, 1997-2015 : emlékkönyv Nagyné dr. Kovács Ildikónak / Nagyné Kovács Ildikó, Pektor Gabriella. - [Budapest] : Pektor G., [2022], cop. 2015. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4075-9 fűzött
gyógypedagógia - kisgyermekkor - mozgásfejlesztés
615.82-053.2 *** 796.012.1-053.2
[AN 3869256]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2023.
Peterson, Jordan B. (1962-)
12 rules for life (magyar)
   12 szabály az élethez : így kerüld el a káoszt! / Jordan B. Peterson ; [Norman Doidge előszavával] ; [Ethan Van Scriver[!Sciver] illusztrációival] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - 2. jav. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5759-36-9 kötött : 5990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3886647]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2023.
Rymsha, Charlene
Burn bright (magyar)
   A kiégés megelőzése és kezelése : gyógyulj ki a kiégésből, legyél jelen az életedben, legyen célod és belső békéd / Charlene Rymsha ; [ford. Dús Pongrác]. - Budapest : Scolar, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-509-396-0 fűzött : 4475,- Ft
kiégés - mentálhigiénia - munkalélektan - tudatosság
613.865 *** 65.013 *** 159.94
[AN 3869316]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2023.
Tokodi Margaréta (1975-)
   Effect of the allergic inflammatory disease in the upper respiratory tract to the cognitive functions and the physical performance / Margaréta Tokodi. - Szeged : Juhász Gy. Higher Education Publ., 2021. - 61 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-59.
ISBN 978-615-5946-63-9 fűzött : 1500,- Ft
nátha - allergia - betegségtünet - testi állapot
616.211-002 *** 616-06 *** 616-056.43
[AN 3869043]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2023.
   Új gyógyszerhatóanyagok és célbajuttatásuk új hordozórendszerekkel : a GINOP-2.3.2-15-2016-00060 sz. projekt keretében / [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - [Szeged] : SZTE, [2022]. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34-40.
Fűzött
gyógyszerészet - gyógyszerkísérlet - gyógyszerhatástan - idegrendszerre ható szer - nazális gyógyszer
615.036 *** 615.014 *** 615.21
[AN 3869041]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2023.
Urbán Róbert (1968-)
   Az egészségpszichológia alapjai / Urbán Róbert. - 2. bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 514 p. : ill. ; 25 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.: p. 413-507.
ISBN 978-963-489-489-6 kötött
egészséglélektan - egyetemi tankönyv
616-092.11(075.8) *** 616-08(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 3887742]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2023.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Love's executioner & other tales of psychotherapy (magyar)
   Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek / Irvin D. Yalom ; [ford. Biró Sándor és Nagy Csilla]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-911-6 fűzött : 4499,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3887330]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2023.
Zeintlinger, Karoline Erika
Analyse, Präzisierung und Reformierung der Aussagen zur psychodramatischen Therapie nach J. L. Moreno (magyar)
   A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után / Karoline Erika Zeintlinger ; [ford. Blühmel[!] Ferenc és Fiers Péter]. - 3. nyelvileg jav. kiad. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : SE Mentálhigiéné Int., 2022. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 4.)
Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 978-615-81620-3-6 fűzött
Moreno, Jacob L. (1889-1974)
Ausztria - művészetterápia - pszichiáter - 20. század - pszichodráma
61(436)(092)Moreno,_J. *** 615.851.84
[AN 3887491]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

611 /2023.
Humbach, Markus (1969-)
Alles über Roboter (magyar)
   Robotok / [ill. Markus Humbach] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 57.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-467-7 fűzött : 4975,- Ft
robot - gyermekkönyv - képeskönyv
621.865.8(02.053.2) *** 007.52(075.8) *** 087.5(084.1)
[AN 3869310]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

612 /2023.
Rhédey S. István
   Influencer leszek! : kezdőtől az 50K-ig: az influencerré válás legfontosabb lépései : Instagram, Youtube, TikTok / Rhédey S. István. - [Budapest] : Sys-Komm Mo. Kft., [2022]. - 268, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4046-9 fűzött : 5490,- Ft
 (hibás ISBN 978-0-99-702549-1)
marketing - internet
681.3.004.14 *** 658.8
[AN 3868996]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

613 /2023.
Pasqualetti Johnson, Chiara
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel és a női divat forradalma / szöveg Chiara Pasqualetti Johnson ; [ford. Kocsis Alexandra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-963-544-701-5 kötött : 7990,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervező - divattörténet - 20. század
687.01:745(44)(092)Chanel *** 391(44)"19"
[AN 3869377]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

614 /2023.
Humbach, Markus (1969-)
Fahrzeuge auf der Baustelle (magyar)
   Járművek az építkezésen / [ill. Markus Humbach] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 56.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-445-5 fűzött : 4975,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3869308]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2023.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge im Alltag (magyar)
   Különleges munkagépek / Monika Wittmann története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 6.)
ISBN 978-963-403-685-2 fűzött : 990,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3887554]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

616 /2023.
Campbell, James
The funny life of pets (magyar)
   A házicukik mókás élete / James Campbell, Rob Jones ; ford. Maros András. - Budapest : Corvina, 2022. - 240 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6782-9)
háziállat - humor - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 636(0:82-7)
[AN 3887715]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

617 /2023.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Családi receptek gyűjteménye : Horváth Ilona receptekkel / [szerk. ... Erneszt Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-576-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3869193]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2023.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Kedvenc desszertjeim : jegyzetek : palacsinták, kelt tészták, felfújtak, omlós sütemények, torták : Horváth Ilona receptekkel. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-318-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3869195]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2023.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Kedvenc receptjeim : jegyzetek : levesek, előételek, főételek, sütemények, saláták, köretek : Horváth Ilona receptekkel / [szerk. ... Nagy Emese]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-317-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3869187]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

620 /2023.
Popper Péter (1933-2010)
   Hazugság nélkül : lélektani tanulmány / Popper Péter. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 140 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6471-03-1 fűzött : 3150,- Ft
hazugság
179.8 *** 159.9
[AN 3887389]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

621 /2023.
Bayerné Papp Ágnes
   Boldogító harmónia / Bayerné Papp Ágnes ; [közread. a] BMA ... - 3. kiad. - Jánoshalma : BMA, cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81259-4-9 fűzött
vallásos irodalom - gyermeknevelés - családi nevelés - memoár
244(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3887687]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2023.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Mennybéli mesék [elektronikus dok.] / Bódai-Soós Judit. - Szöveg (pdf : 601 KB) (epub : 200 KB) (mobi : 252 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171366. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6361-58-5 (pdf)
ISBN 978-615-6361-56-1 (epub)
ISBN 978-615-6361-57-8 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - szent - mese - elektronikus dokumentum
235.3(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3881328]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2023.
Capps, Charles (1934-2014)
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, [2022]. - 205, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9617-62-9 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3887564]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2023.
Faber, Heije
   A lelkigondozói beszélgetés lélektana / H. Faber, E. van der Schoot. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2022. - 185 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5949-5 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
253 *** 159.913
[AN 3887493]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2023.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az áldott orvos rendelőjében : gyógyít az áldott orvos II. / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 136, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-272-2 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3887102]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2023.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Orvosság a fáradtságra : gyógyít az áldott orvos III. / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 124, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-767-3 fűzött : 2400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3887103]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2023.
Kránitz Mihály (1959-)
   A "lehetetlen" ügyek szentje : Szent Rita-nagykilenced / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 126, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-696-461-0 fűzött : 1480,- Ft
Rita da Cascia (1381-1457)
lelkigyakorlat - szent - 14. század - 15. század - elmélkedés
235.3(092)Rita_da_Cascia *** 242
[AN 3887100]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2023.
Prior, David
The message of 1 Corinthians (magyar)
   Pál első levele a korinthusiakhoz : életünk a gyülekezet közösségében / David Prior ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : KIA, 2022. - 307 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-963-7954-40-5 fűzött : 4200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3887707]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2023.
Ráki Ernő (1940-)
   Kétszer születtem : Ráki Ernő emlékiratai / kiad. Újszövetség Gyülekezet. - Miskolc : Újszövetség Gyülekezet, cop. 2022. - 119 p., [11] t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - kisegyház - 20. század - 21. század - memoár
289(439)ÚjszövetségGyülekezet(0:82-94) *** 284.2(439)(092)(0:82-94)
[AN 3868862]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2023.
Suzuki Daisetz Teitarō (1870-1966)
An introduction to zen buddhism (magyar)
   Bevezetés a zen buddhizmusba / Szuzuki Daiszecu Teitaró ; [C. G. Jung előszavával] ; [ford. Agócs Tamás]. - Utánny. - [Budapest] : Polaris, 2019 [!2022]. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81005-1-9 fűzött : 2950,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3886970]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2023.
Szenthelyi-Molnár István (1905-1991)
   Veled megyek! : mindennapi útravaló az élet útjaira / Szenthelyi-Molnár István ; [szerk. ... Nagy Alexandra]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 304 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-471-9 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3887101]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2023.
   Szentlélek-váró kilenced / [kieg. és szerk. Nagy Alexandra]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 61, [2] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-676-8 fűzött
imakönyv
243
[AN 3887098]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2023.
Upaniṣad (magyar) (vál.)
   Upanisadok / [ford. és a bevezetést írta Fórizs László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 2 db ; 18 cm
szanszkrit irodalom - vallásos irodalom - Upanisad
294.118.7 *** 891.22-97=945.11
[AN 3869318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Brihadáranjaka-upanisad. - 168, [1] p. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 116.)
ISBN 978-963-479-769-2 fűzött : 1999,- Ft
[AN 3869329] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Cshándógja-upanisad. - 150, [1] p. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 117.)
ISBN 978-963-479-770-8 fűzött : 1999,- Ft
[AN 3869331] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

634 /2023.
Letters of note : Mothers (magyar)
   Szívhez szóló levelek : Anyák / összeáll. Shaun Usher ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-674-2 kötött : 3800,- Ft
anya - híres ember - levelezés - ajándékkönyv
316.37-055.52-055.2(100)(044) *** 929(100)(044)
[AN 3869277]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2023.
Navarro, Joe (1953-)
The dictionary of body language (magyar)
   A testbeszéd kézikönyve : rejtett kommunikáció A-tól Z-ig / Joe Navarro ; [ford. Gyárfás Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-604-088-8 fűzött : 4199,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3887221]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2023.
Smith, Eliot R.
Social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 873 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 771-845.
ISBN 978-963-312-251-8 kötött
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 3887749]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

637 /2023.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Életgazdagság : Andrásfalvy Bertalan válogatott írásai : [Andrásfalvy 90] / [szerk. Szerényi Béla] ; [kiad. Zenei Anyanyelv Alapítvány]. - Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2021. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82007-0-7 fűzött
néprajz - magyar néprajz
39.001 *** 39(=945.11)
[AN 3869075]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2023.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Bölcsőtől a sírig : az emberi életfordulóhoz kapcsolódó népszokások a Sárközben / Balázs Kovács Sándor ; [kiad. Sárpilis Község Önkormányzata]. - [Sárpilis] : Önkormányzat, cop. 2021. - 339 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 321-335.
ISBN 978-615-01-3556-4 kötött
Tolnai-Sárköz - magyar néprajz - népszokás
398.3(=945.11)(439Sárköz)
[AN 3868954]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2023.
Heidl György (1967-)
   Lassú ébredés : szöveg, zene, kép = Slow awakening : text, music, image / [Heidl György]. - [Budapest] : Kairosz, 2021. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal. - Az online mellékletben szereplő előadó Bognár Szilvia, Lovasi András és a Sator Quartet
ISBN 978-963-514-065-7 kötött : 4900,- Ft
világirodalom - vallásos irodalom - egyházi és vallásos zene - vallásos ének - többnyelvű dokumentum
398.88(=00) *** 783 *** 82-97=945.11=20=00 *** 244
[AN 3868934]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2023.
   Homályba vetett fénycsóva : Erdélyi Zsuzsanna 100 : emlékkötet / [szerk. Szerényi Béla] ; [kiad. Zenei Anyanyelv Alapítvány]. - Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2021. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-82007-1-4 fűzött
Erdélyi Zsuzsanna (1921-2015)
Magyarország - etnográfus - néprajz - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
39.001(439)(092)Erdélyi_Zs. *** 39
[AN 3869073]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2023.
   Kerek élet fája : jeles napok mesekalendáriuma / Bajzáth Mária válogatása ; Gyetkó Krisztina rajz. - Budapest : Lampion, 2022. - 232, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Népmesekincstár)
Bibliogr.: p. 230-232.
ISBN 978-963-324-954-3 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda - magyar néprajz - népszokás - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2) *** 398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3869346]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2023.
   Mennyei derű és ború / összegyűjt., kipróbálta és szeretettel ajánlja Nagy Alexandra ; [rajzok Kohár Edit]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 198, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-803-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 3887104]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2023.
Molnár V. József (1930-2022)
   Kerek istenfája : az esztendő körének szokásrendszere / Molnár V. József. - 2. jav. kiad. - Budapest : Őskép K., 2022. - 514, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 506-[515].
ISBN 978-615-6418-07-4 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - népi vallásosság - keresztény ünnep
398.33(=945.11) *** 264-041
[AN 3887674]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2023.
Nagy Alexandra (1969-)
   Viccözön / az olvasókra zúdítja Nagy Alexandra ; [rajz. Kohár Edit]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2022]. - 202, [5] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-696-821-2)
vicc
398.94
[AN 3887166]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

645 /2023.
Marshall, Tim (1959-)
Divided (magyar)
   Falak : életünk kerítések árnyékában / Tim Marshall ; [ford. Máté Frigyes]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 329 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-355-926-0 fűzött : 4499,- Ft
világpolitika - politikai feszültség - államhatár - társadalmi tudat
327(100) *** 327.5(100) *** 341.222(100) *** 316.63
[AN 3887224]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2023.
Monnet, Jean (1888-1979)
Mémoires (magyar)
   Emlékiratok / Jean Monnet ; [ford. Konrád Márta]. - Budapest : Osiris : MCC Press, 2022. - 534 p. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr.: p. 525.
ISBN 978-963-276-454-2 kötött : 6450,- Ft
Monnet, Jean (1888-1979)
Franciaország - történelem - politikus - 20. század - életrajz
32(44)(092)Monnet,_J.(093) *** 944"19"
[AN 3886722]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2023.
   New approaches to the Habsburg - Ottoman diplomatic relations / ed. by Sándor Papp and Gellért Ernő Marton. - Szeged : SZTE Dep. of Medieval and Early Mod. Hung. History, 2021. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes et libri. Studies, ISSN 2786-2755)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-822-9 fűzött
Habsburg Birodalom - Oszmán-török Birodalom - Közép-Európa - diplomáciatörténet - történelem - 16. század - 17. század
327(436)"15/16" *** 327(560)"15/16" *** 940-11"15/16"
[AN 3869091]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2023.
Rees, Laurence (1957-)
The holocaust (magyar)
   A holokauszt [elektronikus dok.] : a gyűlölet gyökereitől a Harmadik Birodalom összeomlásáig / Laurence Rees. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kisantal Tamás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-020-8
Németország - Európa - holokauszt - történelem - fasizmus - két világháború közötti időszak - második világháború - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(4)"193/194" *** 943.0"192/194" *** 321.64(430)"192/194"
[AN 3865502]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2023.
Schuman, Robert (1886-1963)
Pour l'Europe (magyar)
   Európáért / Robert Schuman ; [ford. Tót Éva]. - Budapest : Osiris : MCC Press, 2022. - 120 p. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-276-455-9 kötött : 4450,- Ft
Európa - nemzetközi együttműködés - gazdasági együttműködés
327.39(4)"195" *** 339.92(4)
[AN 3886680]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2023.
Udvardy Zoltán (1964-)
   Sóval hintették be : Pozsonyligetfalu - egy népirtás története / Udvardy Zoltán. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány : Nemz. Összetartozás Alapítvány, 2022. - 575 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Rejtőzködő Európa, ISSN 2732-2130)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6419-03-3 kötött : 3500,- Ft
Csehszlovákia - Pozsonyligetfalu - Přerov - állami terror - tömeggyilkosság - pogrom - kitelepítés - internálótábor - határon túli magyarság - németek - oral history - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer
323.282(437)"1945" *** 343.819.5(437-2Pozsonyligetfalu)"1945/1946" *** 323.12(=945.11)(437)"194" *** 323.12(=30)(437)"194"
[AN 3868916]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

651 /2023.
Halecki, Oscar (1891-1973)
The millennium of Europe (magyar)
   Európa millenniuma / Oscar Halecki ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Osiris : MCC Press, 2022. - 435 p. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr.: p. 393.
ISBN 978-963-276-453-5 kötött : 5450,- Ft
Európa - történelem - kultúratörténet
940"09/19" *** 008(4)
[AN 3886723]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2023.
Pál Ferenc (1982-)
   Zanat / Pál Ferenc. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 239 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Falvak Szombathelyen)
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-615-6172-60-0 fűzött
Szombathely - Zanat - helytörténet - városrész
943.9-2Szombathely *** 943.9-2Zanat
[AN 3868058]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2023.
   A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései / szerk. Rainer M. János. - Pécs : Kronosz, 2022. - 347 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2021. okt. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6339-43-0 fűzött : 3950,- Ft
magyar történelem - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9"1945/198" *** 321.74(439)"1945/198"
[AN 3868965]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

654 /2023.
   Az én Debrecenem. - Debrecen : TKK, [2021]. - 98, [1] p. : ill., főként színes ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5625-53-4 kötött
Debrecen - helyismeret
908.439-2Debrecen
[AN 3887565]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2023.
Nina Björk Jónsdóttir
How to live icelandic (magyar)
   Hogyan éljünk izlandiul / Nína Björk Jónsdóttir és Edda Magnus ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 6775,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-509-366-3)
Izland - helyismeret
908.491.1
[AN 3869313]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2023.
Puglia tartomány (új kiadása)
   Puglia : útikönyv / Horváth Zoltán [et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2022]. - 155 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2022. febr. 18.
ISBN 978-615-5426-74-2 fűzött : 5980,- Ft
Puglia - útikönyv
914.575(036)
[AN 3887191]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2023.
Tittel Kinga
   A Duna kincsei / Tittel Kinga ; Garaczi Glória rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 189, [4] p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Mesélő zsebkönyvek)
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-599-090-0 fűzött : 3299,- Ft
Budapest - Duna - helyismeret - útikönyv
908.439-2Bp.(282.243.7) *** 914.39-2Bp.(036) *** 908.439-2Bp.
[AN 3887340]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2023.
Tittel Kinga
   A Várnegyed titkai / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 165 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-599-087-0 fűzött : 3299,- Ft
Budapest. 1. kerület - helyismeret - útikönyv
914.39-2Bp.I.(036) *** 908.439-2Bp.I.
[AN 3887351]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

659 /2023.
   Általános rész és személyek joga : polgári jogi példatár I. / szerk. Landi Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 84 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-990-4 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - polgári jog - személyi jog - útmutató
347.15/.17(439)(036) *** 347.1(439)(036)
[AN 3887672]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2023.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) : 2022. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2022. november 1. és 2023 január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2022. - 181 p. ; 20 cm
Lezárva: 2022. aug. 30. - Az internetről letölthető kiegészítéssel
ISBN 978-615-6484-08-6 fűzött : 1790,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3887745]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2023.
   Elégtétel Pócspetrinek / [írta és a dokumentumokat vál.] Marik Sándor. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Feliciter K., 2022. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81621-0-4 kötött
Pócspetri - Magyarország - állami terror - koncepciós per - helytörténet - Rákosi-korszak
343.301.096(439)"1948" *** 323.282(439)"1945/195"(093) *** 943.9-2Pócspetri"1948"
[AN 3887484]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2023.
   Öröklési jog és szellemi alkotások joga : polgári jogi példatár V. / szerk. Pogácsás Anett. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 83 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-988-1 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - öröklési jog - szerzői jog - útmutató
347.65/.68(439)(036) *** 347.77/.78(439)(036)
[AN 3887670]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2023.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2021. szeptember 22. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2022. november 1., 2023. január 1., február 1. és július 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2022. - 310 p. ; 24 cm
Lezárva: 2022. aug. 17.
ISBN 978-615-6484-06-2 fűzött : 2800,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3887744]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2023.
Tóth Endre (1944-)
   A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények / Tóth Endre ; Horváth Attila, Pálffy Géza és Zsoldos Attila tanulmányával. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 511 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Nemzet főtere kézikönyvek, ISSN 2630-8398)
Bibliogr.: p. 443-481.
ISBN 978-615-5948-83-1 kötött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3886724]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2023.
Tóth Endre (1944-)
A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények (angol)
   The Hungarian Holy Crown and the coronation regalia / Endre Tóth ; with essays by Attila Horváth, Géza Pálffy and Attila Zsoldos ; [transl. Lara Strong]. - 2. impr. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 511 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 452-480.
ISBN 978-615-5948-50-3 kötött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3886726]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

666 /2023.
Cook, Jodie
Instagram rules (magyar)
   Instagram : a brand-, az üzlet- és a közösségépítés 125 szabálya / Jodie Cook ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-321-2 fűzött : 5995,- Ft
marketing - internet - vállalkozásismeret - közösségfejlesztés
658.8 *** 681.324Internet *** 658.1 *** 316.45
[AN 3869315]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2023.
   Megtartó hagyomány : [a nádudvari kézművesoktatás 30 éve] / [szerk. Vetró Mihály] ; [kiad. a Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyes., 2021. - 131 p. : ill., színes ; 22x22 cm
QR-kódokkal. - Gerinccím: A nádudvari kézművesoktatás 30 éve
ISBN 978-615-01-3445-1 fűzött
Magyarország - Nádudvar - iparművész - kézműipar - kisipar - népi mesterség - szakiskola - ezredforduló - 21. század
334.712(439) *** 745/749(439)(092) *** 373.6(439-2Nádudvar) *** 334.713(439-2Nádudvar)
[AN 3869000]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2023.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Magánlevelezés és hivatalos levélírás angolul : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-17-5 fűzött : 3590,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3887338]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

669 /2023.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Életem : hiszek a végtelenben / Obádovics J. Gyula. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2022. - 349, [2] p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-517-9 kötött : 5995,- Ft
Obádovics J. Gyula (1927-)
Magyarország - egyetemi tanár - matematikus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Obádovics_J._Gy.(0:82-94) *** 51(439)(092)Obádovics_J._Gy.(0:82-94)
[AN 3886664]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2023.
Szaszák György (1953-)
   Élesztő tégelyünk: a kassai ipari : négyszemközt néhány egykori diákkal / [riporter] Szaszák György ; [közread. a Rákóczi Szövetség]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2022. - 182 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6245-06-9 fűzött
Szakkay József Szakközépiskola (Košice)
Kassa - szakközépiskola - interjú
373.6(437.6-2Kassa)(047.53)
[AN 3887739]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2023.
   Társadalmi elszigetelődés és párbeszéd / [szerk. és a szöveget gond. Asztalos Dániel] ; [kiad. a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium]. - Budapest : JRSZ, 2021. - 92 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80273-1-1 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - társadalmi szegregáció - társadalmi integráció - társadalmi felelősség - közjó - esélyegyenlőség - integrált oktatás - keresztény egyház - egyházi iskola - 21. század
376 *** 316.4.05 *** 261.62 *** 177 *** 37.014.52(439)
[AN 3869231]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

672 /2023.
   A keresztény ifjúsági munka alapjai / szerk. Bacsó Benjámin. - Budapest : Szegletkő, 2022. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-81648-4-9 fűzött
ifjúságvédelem - közösségfejlesztés - vallásos nevelés - ifjúsági tábor - serdülőkor - oktatási segédlet
379.835 *** 37.017.93 *** 267.6 *** 316.45 *** 613.865-053.6(072) *** 266.4-053.6
[AN 3868894]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2023.
Pozsogár Andrea
   Suhanó Csigák avagy Mertünk nagyot álmodni / Pozsogár Andrea, Pozsogár Erika. - [Kaposvár] : Pozsogár A., cop. 2022. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4536-5 fűzött
futás - memoár
796.422(0:82-94)
[AN 3868871]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

674 /2023.
Amore, Sorelle
Take your selfie seriously (magyar)
   A szelfi művészete : hogyan készíts profi önarcképet / Sorelle Amore ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2021. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-365-6 fűzött : 4995,- Ft
fototechnika - digitális technika - önarckép - egészalakos kép
77(078) *** 681.3.019(078) *** 77.041
[AN 3869368]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2023.
Beales, Finn
The photography storytelling workshop (magyar)
   Történetmesélő fotográfia mesterkurzus : [ötlépéses útmutató felejthetetlen fotók készítéséhez] / Finn Beales ; előszó Alex Strohl ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, 2022. - 176 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-509-383-0 fűzött : 5995,- Ft
fototechnika
77.04
[AN 3869311]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2023.
Enczi Zoltán
   Tippek és trükkök kezdő fotósoknak : [digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek 2] / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Imre Tamás]. - Frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2023. - 159 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-615-6282-05-7 fűzött : 4490,- Ft
digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327
[AN 3887388]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2023.
Kus, Mike (1974-)
The pocket photographer (magyar)
   Fotózás mobillal : hogyan készíts gyönyörű fényképeket a telefonoddal / Mike Kus ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, 2022. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-428-8 kötött : 4975,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés - mobiltelefon
77(078) *** 621.396.218 *** 681.3.019(078)
[AN 3869320]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2023.
   Más a nő, más a férfi / [közread. a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Kispesti Helikon Kult. Egyes., [2021]. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2021. szept. 16. - nov. 14. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-0708-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3869328]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

679 /2023.
Bodza Klára (1942-)
   Lélekzengő : Bodza Klára életútja. - [Budapest] : Papirusz Book, 2022. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6105-26-4 kötött : 3000,- Ft
Bodza Klára (1942-)
Magyarország - népdalénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.4.071.2(439)(092)Bodza_K.(0:82-94)
[AN 3868961]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

680 /2023.
Becze Eva
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés németül : [B1, B2] / Becze Eva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-99-0 fűzött : 4290,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3887375]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2023.
Bell, Claire
Vorsicht Englisch! (magyar)
   Vigyázz, angol! : cenzúrázatlan kiadás: az angol, ahogyan azt valóban használják : [A1-B2 szint] / [szöveg Claire Bell, Emily Bernath] ; [... ford. Iker Bertalan, Kovács Tamás] ; [ill. Kyle Webster, Molnár Zsuzsa]. - Budapest : Klett, 2022. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-578-042-6 fűzött
angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-086.2=945.11 *** 802.0-318=945.11
[AN 3887081]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2023.
Csörgő Zoltán
   B2-Tests neu : zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Zertifikat B2 / Z. Csörgő, E. Malyáta, A. Tamási. - Budapest : Klett, 2022. - 98 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-62-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3887226]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2023.
Filak, Magdalena
Angielski w tłumaczeniach : gramatyka 3 (magyar)
   Pons mondatról mondatra : angol B1 : a nyelvtan gyakorlása a fordítás módszerével / Magdalena Filak, Filip Radej ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, cop. 2022. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-578-044-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3887064]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2023.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik kurz & bündig : Französisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : francia : [A1-B2 szint] / írta Gabriele Forst ; átd. Stephan Buckenmaier, Isabelle Langenbach. - Budapest : Klett, 2022. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-74-6 fűzött
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 3887704]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2023.
Hart, Linn
Lagenscheidt Sprachkurs für Faule Englisch 1 (magyar)
   Nyelvkönyv lustáknak : angol / Linn Hart, Paul Hawkins ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2022. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-42-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3887684]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2023.
Mendoza, Isabel
Vorsicht Spanisch! (magyar)
   Vigyázz, spanyol! : cenzúrázatlan kiadás: a spanyol, ahogyan azt valóban használják : [A1-B2 szint] / [szöveg Isabel Mendoza, Marcos Frago Vicente] ; [... ford. Iker Bertalan, Krekovics Diana] ; [ill. Kyle Webster, Molnár Zsuzsa]. - Budapest : Klett, 2022. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-578-053-2 fűzött
spanyol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
806.0-086.2=945.11 *** 806.0-318=945.11
[AN 3887093]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2023.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol felsőfok : [C1] / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 5. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-70-0 fűzött : 4390,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3887334]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2023.
Rafelt, Veronika
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok : [C1] / Veronika Rafelt, Babári Ernő, Babári Ernőné. - 2. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-71-7 fűzött : 4590,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3887336]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2023.
Roustang-Roller, Eve-Alice
Vorsicht Französisch! (magyar)
   Vigyázz, francia! : cenzúrázatlan kiadás: a francia, ahogyan azt valóban használják : [A1-B2 szint] / [szöveg Eve-Alice Roustang-Roller, Marion Netzlaff] ; [... ford. Iker Bertalan, Pálfy Mihály] ; [ill. Kyle Webster, Molnár Zsuzsa]. - Budapest : Klett, 2022. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-578-052-5 fűzött
francia nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.0-086.2=945.11 *** 804.0-318=945.11
[AN 3887077]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2023.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-85-4 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3887372]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2023.
Vida Enikő
   Allons-y plus 2 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A2 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 183 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-93-9 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3887373]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2023.
Vida Enikő
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2] / Vida Enikő. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2022. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-07-6 fűzött : 4290,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3887374]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

693 /2023.
Bernáth András
   Hamlet és a szellem : a színjáték célja Shakespeare korában / Bernáth András. - Szeged : JGYF K., 2021. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-148.
ISBN 978-615-5946-55-4 fűzött : 2500,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Jakab (Anglia: király), I. (1566-1625)
Skócia - Anglia - író - angol irodalom története - műfajtörténet - uralkodó - 16. század - 17. század - dráma - műelemzés
820(092)Shakespeare,_W. *** 941.1(092)Jakab,_VI. *** 820(091)-2"15/16" *** 941.0(092)Jakab,_I.
[AN 3869098]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

694 /2023.
   Magyarság, minőség, megmaradás : írások Németh Lászlóról / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. - 149, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-14-9 fűzött
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 894.511(091)"19"
[AN 3868997]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2023.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   "Minden órádnak leszakaszd virágát" : lehetséges (neo)latin szöveg- és képvilágok Berzsenyi Dániel poézisében az antikvitástól megjelenő irodalmi hagyomány és Horatius verseinek tükrében / Tóth Sándor Attila. - Szeged : JGYF K., 2021. - 556 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 535-548.
ISBN 978-615-5946-59-2 fűzött : 4900,- Ft
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8)
Magyarország - Római Birodalom - író - irodalmi hatás - költészet - ókori latin irodalom története - újkori latin irodalom története - 1. század (Kr. e.) - 19. század - műelemzés
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 871.091 *** 871(092)Horatius_Flaccus,_Q.
[AN 3869093]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

696 /2023.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den nionde graven (magyar)
   A kilencedik / Stefan Ahnhem ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2022. - 429 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-151-6 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3887384]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2023.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Offer utan ansikte (magyar)
   A fantom / Stefan Ahnhem ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2022. - 493, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-152-3 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3887383]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2023.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little men (magyar)
   Fiatalurak / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 278, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-558-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887332]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
Be careful what you wish for (magyar)
   Gondold meg, mit kívánsz! : Clifton-krónika 4. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-670-4 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886979]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
Best kept secret (magyar)
   Féltve őrzött titok : Clifton-krónika 3. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 422, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-669-8 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886968]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
Only time will tell (magyar)
   Majd az idő eldönti : Clifton-krónika 1. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 422, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-667-4 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3887062]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
The sins of the father (magyar)
   Apám bűne : Clifton-krónika 2. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 388, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-668-1 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3887061]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
This was a man (magyar)
   Egy igaz férfi : Clifton-krónika 7. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Kiss Ádám]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-671-1 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886980]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2023.
Bognar, Zoran (1965-)
   Novi čovek : u inat tebi, mizantrope : jevanđelje po Bognaru : ispovesti, psalmi, epifanije : pevanje I-XX = Új ember : azért is ellened, te mizantróp : Bognar-féle evangélium : vallomások, zsoltárok, jelenések : ének I-XX / Zoran Bognar ; [ford. Fehér Illés]. - Tésa : Tipp Cult, cop. 2022. - 171, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276)
ISBN 978-615-6395-00-9 fűzött : 2940,- Ft
szerb irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
886.1-14.02=945.11
[AN 3869240]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2023.
Bomann, Corina (1974-)
Sophias Hoffnung (magyar)
   Sophia reménye : A szépség színei / Corina Bomann. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 478, [1] p. ; 21 cm
Ford. Péntek Eszter
ISBN 978-963-324-982-6 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3869254]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2023.
Carter, Chris (1965-)
The death sculptor (magyar)
   A halál szobrásza / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 372, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-643-8 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3886999]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2023.
Carter, Chris (1965-)
The night stalker (magyar)
   Vadász / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-612-4 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3886982]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2023.
Christie, Nicole
Falling for the ghost of you (magyar)
   Falling for the ghost of you [elektronikus dok.] : érzéki csalódás / Nicole Christie ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 743 KB) (mobi : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-809-0 (epub)
ISBN 978-963-399-810-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3857031]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2023.
Collins, Bridget
The binding (magyar)
   A könyvkötő / Bridget Collins ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 446 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-309-3 kötött : 6990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886677]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2023.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 474, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-603-200-5 fűzött : 4999,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3887333]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2023.
Fforde, Katie (1952-)
A rose petal summer (magyar)
   Rózsaszirmú nyár / Katie Fforde ; [ford. Svoboda Róbert]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-052-9 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3887225]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2023.
Freitas, Donna (1972-)
The nine lives of Rose Napolitano (magyar)
   Rose Napolitano kilenc élete [elektronikus dok.] / Donna Freitas ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-012-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3865503]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2023.
Gyrđír Elíasson (1961-)
Milli trjánna (magyar)
   A fák között : novellák / Gyrđir Elíasson ; [ford. Patat Bence]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2022. - 227 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-17-3 kötött : 3950,- Ft
izlandi irodalom - elbeszélés
839.59-32=945.11
[AN 3868920]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2023.
Hannah, Sophie (1971-)
Closed casket (magyar)
   A zárt koporsó : Agatha Christie : [Hercule Poirot rejtélye] / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Helikon, 2022. - 372, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-837-8 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3887000]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2023.
Hornby, Nick (1957-)
Slam (magyar)
   Betoncsók / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2022. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-023-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886869]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2023.
Inusa, Manuela (1981-)
Der kleine Teeladen zum Glück (magyar)
   Teázó a boldogsághoz : [A Valerie Lane álmodozói] / Manuela Inusa ; [ford. Kiss Orsolya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-678-0 fűzött : 3800,- Ft
német irodalom - szórakoztató irodalom - regény
830-312.5=945.11
[AN 3869339]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2023.
Jordan, Robert (1948-2007)
The eye of the world (magyar)
   A világ szeme / Robert Jordan ; [ford. Würth Attila]. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 2 db (1305 p.) : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-395-379-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 571, [4] p.
ISBN 978-963-395-380-8 fűzött : 5490,- Ft : 15 EUR
[AN 3887449] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 573-1305, [4] p.
ISBN 978-963-395-381-5 fűzött : 5490,- Ft : 15 EUR
[AN 3887451] MARC

ANSEL
UTF-8718 /2023.
King, Stephen (1947-)
The green mile (magyar)
   A halálsoron / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2022. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-169-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3886730]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2023.
Kingsbury, Karen (1963-)
Forgiving Paris (magyar)
   Párizs, én megbocsátok! / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - [4], 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-32-1 fűzött : 4250,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3869347]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2023.
Lee, Mackenzi
Loki (magyar)
   Loki : a csínytevő sorsa / Mackenzi Lee ; [ford. Horváth Vivien]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-599-224-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887323]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2023.
Lemmie, Asha
Fifty words for rain (magyar)
   Ötven szó az esőre [elektronikus dok.] / Asha Lemmie ; ford. Nagy Gergely. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-021-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3865500]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2023.
Lunde, Maja (1975-)
Snøsøsteren (magyar)
   Hónővér : karácsonyi történet / Maja Lunde ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 188, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-584-4 kötött : 6495,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3887557]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2023.
March, Meghan
Madam Temptress (magyar)
   Csábító nappalok [elektronikus dok.] : Magnolia tánca 2. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-212-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3865498]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2023.
Mead, Richelle (1976-)
Vampire academy (magyar)
   Vámpírakadémia / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-973-1 fűzött : 3980,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887566]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2023.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Green Gables (magyar)
   Anne otthonra talál / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-520-6 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3887328]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2023.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2022. - 130, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-833-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3887700]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2023.
Pavić, Milorad (1929-2009)
Hazarski rečnik (magyar)
   Kazár szótár : 100000 szavas lexikonregény / Milorad Pavić ; [ford. Brasnyó István]. - Budapest : Helikon, 2022. - 258, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-479-653-4 fűzött : 4299,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3887065]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2023.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The storm sister (magyar)
   Viharnővér : Ally története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - 3. utánny. - Budapest : General Press, 2022. - 539 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 539-[540].
ISBN 978-963-643-993-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3887058]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2023.
Rix, Megan (1962-)
The hero pup (magyar)
   Folti, a hős : egy kiskutya, aki segít a bajban / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 287, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-269-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3887390]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2023.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časovoe serdce (magyar)
   Az óraszív : Óramágusok II. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2022. - 500, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-403-0 fűzött : 4399,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3886719]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2023.
Smith, Wilbur (1933-2021)
The new kingdom (magyar)
   Az új királyság / Wilbur Smith és Mark Chadbourn ; [ford. Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, cop. 2022. - 439, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-69-1 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - angol irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11 *** 820-311.3=945.11
[AN 3869352]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2023.
Steffen, Albert (1884-1963)
   Sorssaru és szellemsisak / Albert Steffen ; vál. és ford. Hendi Ilma. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2022. - 77 p. ; 20 cm
A ford. a "Wach auf du Todesschläfer", a "Wegzehrung", valamint az "Ausgewählte Werke in vier Bänden" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-81207-3-9 fűzött
svájci német irodalom - vers - aforizma
830-14(494)=945.11 *** 830-84(494)=945.11
[AN 3868886]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2023.
Stilton, Geronimo
I giganti delle colline cioccolato (magyar)
   A csokoládé-dombság óriásai / Geronimo Stilton. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 115, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-684-2 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3887380]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2023.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del calamarone gigante (magyar)
   Az óriáskalmár különös esete / Geronimo Stilton. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-599-030-6 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3887377]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2023.
Stilton, Tea
Un tesoro di cavallo (magyar)
   Veszélyben a lovastanya / Tea Stilton. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-599-029-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3887376]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2023.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar)
   Drakula / Bram Stoker ; Elizabeth Kostovának ... előszavával ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2022. - 386, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-672-0 fűzött
angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3886731]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2023.
Townsend, Jessica (1985-)
Wundersmith (magyar)
   Csudamíves : Morrigan Crow baljós öröksége / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 414, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-246-1 fűzött : 4499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3886716]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2023.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Cat's cradle (magyar)
   Macskabölcső / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Orbán Ottó] ; [az utószót írta Szántó György Tibor] ; [ill. Réber László]. - 7. kiad. - Budapest : Helikon, 2022. - 275, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-706-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887032]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2023.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
The sirens of Titan (magyar)
   A Titán szirénjei / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [az utószót írta Szántó György Tibor]. - 4. kiad. - Budapest : Helikon, 2022. - 313, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-707-4 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887034]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2023.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slapstick (magyar)
   Börleszk / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Orbán Ottó] ; [az utószót írta Szántó György Tibor] ; [ill. Réber László]. - 5. kiad. - Budapest : Helikon, 2022. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-663-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887001]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2023.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - 12. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-938-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886729]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2023.
Wexler, Django
The thousand names (magyar)
   Az ezer név : [az Árnyháborúk első könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2022]. - 570 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-46-8 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887515]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2023.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Lying on the couch (magyar)
   Terápiás hazugságok / Irvin D. Yalom ; ford. Résch Éva. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 473, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-912-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887325]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2023.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Momma and the meaning of life (magyar)
   A magyar macska átka : [pszichoterápiás mesék] / Irvin D. Yalom ; [ford. Orosz Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-913-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3887228]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

745 /2023.
Bagoly Klára, M.
   Az élet pillanatai / M. Bagoly Klára. - [Budapest] : [M. Bagoly K.], cop. 2022. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4164-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3868863]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2023.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3618096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. kv., A förgeteg hírnöke. - 2. kiad. - [2022], cop. 2021. - 606, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 560-577.
ISBN 978-963-426-655-6 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3886701] MARC

ANSEL
UTF-8747 /2023.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Vihartépte zászlaink. - 4. kiad. - [2022], cop. 2019. - 613, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 572-583.
ISBN 978-963-426-651-8 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3886698] MARC

ANSEL
UTF-8748 /2023.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3790862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - 11. kiad. - [2022], cop. 2009. - 420, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 410-420.
ISBN 978-963-426-654-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3886668] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - 9. kiad. - [2022], cop. 2013. - 577 p. : ill.
Bibliogr.: p. 527-545.
ISBN 978-963-426-652-5 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3886669] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - 7. kiad. - [2022], cop. 2014. - 552, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-653-2 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3886694] MARC

ANSEL
UTF-8749 /2023.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság ára : Igazság III. / Baráth Viktória. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 344, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-56-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886877]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2023.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában : Igazság I. / Baráth Viktória. - 6. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 426, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-06-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886876]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2023.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Kiút : kisregény / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2022. - 141 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 268.)
ISBN 978-615-5757-30-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32(477.87) *** 894.511-31(477.87)
[AN 3868880]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2023.
Bendl Vera (1980-)
   Sanel, a legbátrabb galamblány / Bendl Vera ; Remsey Dávid rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 46, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-178-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3869184]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 5. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-19-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3887060]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020-2022. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3799620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Utánny. - 2022. - 470, [2] p.
ISBN 978-615-6013-34-7 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3886823] MARC

ANSEL
UTF-8755 /2023.
Demeter József (1947-)
   75 év, 75 vers : Magyardellő DeJó helyen van! : 2016-2021 / Demeter József. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-534-112-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3868923]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2023.
Dobos Péter (1953-)
   Illatos forgácsok Isten műhelyéből / Dobos Péter. - Debrecen : Szerző, 2021. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0623-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - memoár - anekdota
894.511-94 *** 894.511-36
[AN 3869111]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2023.
Dozvald János (1939-)
   Lökött sziget / Pesövé Ofszi, Dozvald János. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 158 p. : ill., színes ; 13x17 cm
ISBN 978-615-01-4199-2 kötött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3868878]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2023.
Dust, Emy
   Bilincsbe zárt szerelem / Emy Dust. - 2. kiad. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2022. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-128-6 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3887730]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2023.
Dust, Emy
   Csalfa viszonyok / Emy Dust. - 2. kiad. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2022. - 330 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-586-141-5 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3887717]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2023.
Dust, Emy
   Téged karácsonyra : Poppy I. / Emy Dust. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-058-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3868873]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2023.
Dust, Emy
   Újév veled : Poppy II. / Emy Dust. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-060-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3868875]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2023.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház és más történetek / Fábián Janka. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 470, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-125-0 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3887222]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2023.
Fekete István (1900-1970)
   Kittenberger Kálmán élete / Fekete István. - [Budapest] : Trend K., cop. 2022. - 356, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6469-00-7 fűzött : 3999,- Ft
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
Magyarország - magyar irodalom - vadász - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 799.2(439)(092)Kittenberger_K.
[AN 3886644]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2023.
Fiala Borcsa
   Balatoni nyomozás / Fiala Borcsa. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 261, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-219-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3887381]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2023.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - 5. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3886868]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2023.
Green, Anne L. (1982-)
   Eltitkolt múlt / Anne L. Green. - 9. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-28-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3886866]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2023.
   Hatéves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [... szerk. Kovács Eszter, ... Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 149 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Borítócím: 6 éves lettem!
ISBN 978-963-587-181-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(082)(02.053.2)
[AN 3869267]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2023.
Hegedűs Edit
   A tojás / Hegedűs Edit. - [S.l.] : Hegedűs E., 2021. - [28] p. : ill., színes ; 22x23 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3869040]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2023.
Hoffmann Eszter
   Afrika a hazám? / írta Hoffmann Eszter. - [Kökény] : [Magánkiad.], 2022. - 58, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4507-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3869039]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2023.
Horváth-Varga Attila
   Gy.I.K : gondolatébresztő és vitaindító az élet nagy kérdéseiről / Horváth-Varga Attila. - [Ócsa] : Horváth-Varga A., 2022. - 98 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2099-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vitairat
894.511-92
[AN 3869115]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2023.
Kálmán Zsolt
   Az ezeregyedik alakmás [elektronikus dok.] / Kálmán Zsolt. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [S.l.] : [Kálmán Zs.], [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170013. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5370-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3868759]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Barcelona, Barcelona / R. Kelényi Angelika. - 7. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-64-9 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886829]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Mennyei bűnök 1 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 392, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-98-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886857]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Róma, Róma / R. Kelényi Angelika. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-80-7 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886828]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2023.
Király Anikó (1993-)
   Strand, papucs, szerelem / Király Anikó. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 330 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-508-4 fűzött : 2990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3887358]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2023.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A hófehér viharmadár / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-176-6 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 9978-963-587-176-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3869183]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2023.
Kollár Betti (1998-)
   A vonzás szépsége / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-090-1 fűzött : 3980,- Ft : 10,80 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3887691]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2023.
Kollár Betti (1998-)
   A vonzás törvénye / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 379, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-089-5 fűzött : 3980,- Ft : 10,80 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3887689]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! ; Ez is remek! / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2022. - 606, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-09-9 fűzött : 5990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869032]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2023.
Mandula Ráhel (1977-)
   A néha lombok kisasszonya [elektronikus dok.] / Mandula Ráhel. - Szöveg (epub: 464 KB). - [S.l.] : [Underground], 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - elektronikus dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3885317]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2023.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A sünimentő akció / Mészöly Ágnes ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-144-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3869182]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2023.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 184, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-404-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3887382]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2023.
P. C. Harris
   Újrajátszás / P. C. Harris. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-93-2 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3886859]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2023.
Pásztor Bertalan (1931-)
   Veszélyes út : novellák, riportok, arcélek / Pásztor Bertalan. - Budapest : Hét Krajcár, 2022. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5683-40-4 fűzött : 3000,- Ft
Dunaújváros - Fejér megye - magyar irodalom - híres ember - művész - helyi társadalom - 20. század - 21. század - elbeszélés - interjú
894.511-32 *** 929(439-2Dunaújváros)(047.53)
[AN 3868984]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2023.
Péterfy Gergely (1966-)
   Kitömött barbár : regény / Péterfy Gergely. - 7. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-209-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3887567]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2023.
Péterfy Gergely (1966-)
   Robotmese / Péterfy Gergely, Nagy Ervin ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Lampion : Cinemon, 2022. - 126, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-984-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3869290]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2023.
Pósa Zoltán (1948-)
   Pirosbahajol a félelem : dráma két felvonásban, nyolc jelenetben, egy előjátékkal és egy codával / Pósa Zoltán. - Budapest : Coldwell Art Bt., cop. 2022. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-50-2 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3868946]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2023.
Priska József Tamás (1936-2013)
   Lesz majd neved : Kisfarkas összegyűjtött versei / Priska József Tamás ; [sajtó alá rend., szerk., jegyzetekkel ell. Sulyok László] ; [közread.] Budafok-Tétény Budapest XXII. kerülete. - Budapest : XXII. ker. Önkormányzat, 2022. - 312 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5952-04-3 kötött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - megtorlás - vers - memoár
894.511-14 *** 323.282(439)"1956/196"(0:82-94)
[AN 3868937]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2023.
Raines, Riley E.
   Csillagzápor [elektronikus dok.] / Riley E. Raines. - Szöveg (epub : 620 KB). - Budapest : [Bódis É.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-1179-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3876881]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2023.
Sági Veronika
   Ember a tűzben [elektronikus dok.] : Lysander átka / Sági Veronika. - Szöveg (pdf : 914 KB) (epub : 251 KB) (mobi : 357 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171814. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6361-74-5 (mobi)
ISBN 978-615-6361-72-1 (pdf)
ISBN 978-615-6361-73-8 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 894.511-31
[AN 3886737]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2023.
Sohár Pál (1936-|)
   Őszi verslábnyomok : válogatott versek / Sohár Pál. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2022. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-86-1 kötött : 2200,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3868993]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2023.
Szabó Róbert
   Drift : A remény háborúja II. / Szabó Róbert. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 462, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-002-9 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3868876]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2023.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Ami kék lesz / Székelyhidi Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, 2021. - 125, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P'art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-92-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3869321]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2023.
Szeles György
   Magasugrás [elektronikus dok.] : ezer limerick / Szeles György. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [S.l.] : [Vermes Gy.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170872. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3599-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3876557]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2023.
Szendrői Csaba (1987-)
   Mintha muszáj lenne : v_rs_k / Szendrői Csaba. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 55 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-019-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3887562]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2023.
Szepesi Attila (1942-2017)
   Barbár szonettek : életrajz versben elbeszélve / Szepesi Attila ; [... szerk. Száraz Miklós György]. - [Budapest] : Nap K., 2022. - 337 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-332-165-2 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3869033]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2023.
Wass Albert (1908-1998)
   Elvész a nyom / Wass Albert ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 422, [1] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 20.)
ISBN 978-615-6016-96-6 kötött : 5990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3887386]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2023.
Wéber Anikó (1988-)
   Az ellenállók vezére / Wéber Anikó. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - 365 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 978-963-587-352-4 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3886727]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

799 /2023.
Davies, Nicola (1958-)
The day war came (magyar)
   Amikor eljött a háború / Nicola Davies ; ill. Rebecca Cobb ; ford. Vörös Kata. - Budapest : Csimota, 2022. - [30] p. : ill., színes ; 23x27 cm
ISBN 978-615-5649-94-3 kötött : 3490,- Ft
háború - gyermekirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 355.01(0:82-93)
[AN 3869197]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2023.
Ebert, Anne (1963-)
Mein grosses Sachen suchen - bei uns im Wald (magyar)
   Erdei nagy böngésző / [ill. Anne Ebert] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-095-2 kötött : 3375,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3869307]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2023.
Fenyő Ágnes
   Szó-ta-go-ló : nép-me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 27, [5] p. : ill. ; 21x21 cm
Kész. Fenyő Ágnes
ISBN 978-963-603-168-8 fűzött : 1499,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3886709]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2023.
Fenyő Ágnes
   Szó-ta-go-ló : rö-vid me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 26, [6] p. : ill. ; 21x21 cm
Kész. Fenyő Ágnes
ISBN 978-963-603-167-1 fűzött : 1499,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3886704]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2023.
Heger, Lena (1984-)
Mein grosses Puzzle-Spielbuch : das ziehen wir an (magyar)
   Nagy puzzle-könyvem : milyen ruhát vegyünk fel / [ill. Lena Heger] ; [szöveg Bookella]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Ford. Bartók Imre. - 10 puzzle-darabbal
ISBN 978-963-509-364-9 kötött : 4975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3869305]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pfannkuchen (magyar)
   Bori palacsintát süt / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 43.)
ISBN 978-963-403-590-9 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887538]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 13. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887520]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887544]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Schnee (magyar)
   Bori és a hóesés / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 46.)
ISBN 978-963-403-881-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887536]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist wütend (magyar)
   Bori mérges / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 45.)
ISBN 978-963-403-759-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887539]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887541]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni schläft im Kindergarten (magyar)
   Bori és az ovis pizsiparti / [Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger] ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 37.)
ISBN 978-963-403-290-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887545]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 11. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887547]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Nikolaus (magyar)
   Bori és a Mikulás / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 48.)
ISBN 978-963-584-033-5 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887517]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2023.
Seidel, Stefan (1971-)
Mein grosses Sachen suchen - viele, viele Baustellen (magyar)
   Építkezéses nagy böngésző / [ill. Stefan Seidel] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-342-7 kötött : 3375,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3869306]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2023.
Spanner, Helmut (1951-)
Ich bin die kleine Katze (magyar)
   Én vagyok a kiscica / Helmut Spanner. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 32 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz
ISBN 978-963-509-405-9 kötött : 3975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3869326]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2023.
Tielmann, Christian (1971-)
Max freut sich auf Weihnachten (magyar)
   Berci várja a karácsonyt / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 19.)
ISBN 978-963-584-034-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887549]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2023.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht nicht mit Fremden mit (magyar)
   Berci nem megy el idegenekkel / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 13.)
ISBN 978-963-403-550-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887550]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2023.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt Rad fahren (magyar)
   Berci megtanul biciklizni / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 12.)
ISBN 978-963-403-445-2 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887552]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

818 /2023.
Dragonero (magyar)
   Dragonero : A sötétség kapuja / [írta] Vietti ; [rajz.] De Luca [et al.] ; [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2022]. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5891-32-8 fűzött : 3990,- Ft : 11 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3868869]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2023.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2022. - 100 p.
ISBN 978-615-5891-30-4 fűzött : 4200,- Ft : 11,50 EUR
[AN 3868867] MARC

ANSEL
UTF-8820 /2023.
Simeoni, Gigi (1967-)
Gli occhi e il buio (magyar)
   A szemek és a sötétség / írta és rajz. Gigi Simeoni ; ford. Ferencz Judit. - [Budapest] : Anagram, [2022]. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Anagram fumetti, ISSN 2939-5356 ; 2.)
ISBN 978-615-5947-23-0 fűzött : 4500,- Ft : 12,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3868866]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2023.
Uderzo, Albert (1927-2020)
Le ciel lui tombe sur la tête (magyar)
   Fejére szakad az ég / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 33.)
ISBN 978-963-486-984-9 fűzött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3869202]
MARC

ANSEL
UTF-8