MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/03/23 14:46:38
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1260 /2023.
   A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár története a kezdetektől napjainkig, 2013. április - 2020. április / [... szerk. Zsiga Kristóf]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. és Lvt., 2021. - 83 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-541-035-4 fűzött
Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár (Budapest)
kutatóintézet - levéltár - kutatás - magyar történelem - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
061.1(439-2Bp.)Veritas(091) *** 930.253(439-2Bp.)Veritas(091) *** 943.9"186/199"
[AN 3871440]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1261 /2023.
József Attila (1905-1937)
   Szépség koldusa : versek / József Attila ; [kiad. József Attila Múzeum]. - Hasonmás kiad. - Makó : József A. Múz., 2022. - 48 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Szeged : Koroknay, 1922
ISBN 978-615-5953-05-7 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511-14
[AN 3871295]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1262 /2023.
   Sarlatánok kora : miért dőlünk be az áltudományoknak? / ... vál. és szerk. Krekó Péter és Falyuna Nóra. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 365 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-148-9 fűzött : 4299,- Ft
áltudomány - szociálpszichológia - kommunikáció
001.9 *** 316.6 *** 316.77
[AN 3871321]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2023.
Schubert András (1946-)
   Hat előadás a tudománymetriáról [elektronikus dok.] / Schubert András ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171928. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-432-2
tudománymetria - elektronikus dokumentum
001.891 *** 303.2
[AN 3888073]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1264 /2023.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
The universe has your back (magyar)
   Az univerzum mindenben támogat / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-673-6 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3890914]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2023.
Gordon, Richard (1948-)
The secret nature of matter (magyar)
   Az anyag titkos természete / Richard Gordon ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-565-4 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3870722]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2023.
Klujber Katalin
   Csakra-tan 2 [elektronikus dok.] : testi szintű csakraközpontok erőterének megismerése, fényesítése / Klujber Katalin. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Moha] : Klujber K., [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171875. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-82032-0-3
csakra - ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3887663]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2023.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing : diseases & disorders (magyar)
   ThetaHealing : betegségek és rendellenességek / Vianna Stibal. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 465 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 464.
ISBN 978-963-291-401-5 fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-291-261-5)
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3889298]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2023.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : a hiedelmek kiásása : a tudatalatti feltárása a mély belső gyógyulásért / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 185 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-291-406-0 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3889708]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2023.
Wilcock, David (1973-)
Awakening in the dream (magyar)
   Ébedés az álomban : kapcsolódás a Legfelsőbbel / David Wilcock. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 570 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-51-5 fűzött : 7990,- Ft
okkultizmus - ufó - jövendőmondás
001.94UFO *** 133 *** 133.3
[AN 3870357]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1270 /2023.
   A hazai szervezett ásványgyűjtés 50 éve, 1970-2020 / szerk. Szakáll Sándor és Hollósy Ferenc. - Miskolc : M. Minerofil Társ., 2022. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Minerofil kiskönyvtár, ISSN 1217-9329 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88062-6-0 fűzött
Magyarország - ásvány - gyűjtés - szakkör - történeti feldolgozás
549 *** 374.1(439)(091)
[AN 3871253]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1271 /2023.
   General and applied biochemistry for natural sciences [elektronikus dok.] / Janka Poráčová ed. ; [publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Technical Education. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Budapest : BUTE, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172548. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-848-7
biokémia - molekuláris biológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
577.1(075.8) *** 576.3(075.8)
[AN 3890280]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2023.
Gőbölös Antal
   Kecskeméti Arborétum / írta Gőbölös Antal ; [közread. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.]. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : KEFAG, 2022. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-6080-1 fűzött
Kecskeméti arborétum - Kecskemét - botanikus kert
58.006(439-2Kecskemét)
[AN 3889587]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2023.
Hippel, William von (1963-)
The social leap (magyar)
   A nagy társas ugrás : kik vagyunk, honnan jövünk, és mitől leszünk boldogok? / William von Hippel ; [ford. Silberer Vera]. - Budapest : Corvina, 2022. - 304 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-298.
ISBN 978-963-13-6805-5 fűzött : 4990,- Ft
törzsfejlődés - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - viselkedés - személyiség-lélektan
575.8 *** 316.62 *** 159.923.2
[AN 3870528]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2023.
   A Szarvasi Arborétum : Pepi gróf öröksége / [szerk.] Jakab Gusztáv ; [közread. a] MATE. - Gödöllő : MATE, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-973-8 kötött
Szarvas (Békés megye) - botanikus kert - vadaspark - album - természetkép
58.006(439-2Szarvas) *** 77.047 *** 59.006(439-2(Szarvas)
[AN 3870972]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1275 /2023.
Bakonyi Márta
   Szívtől-színig : információs kiadvány és színező babát vágyóknak és váróknak / Bakonyi Márta, Entz Sarolta, Joós Andrea. - Budapest : Joós A., cop. 2021. - [40] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [38].
ISBN 978-615-01-1091-2 fűzött
családtervezés - terhesség - szülés - kifestőkönyv
613.95 *** 618 *** 316.356.2 *** 087.5
[AN 3870371]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2023.
Braden, Gregg (1954-)
The spontaneous healing of belief (magyar)
   A valóságkód [elektronikus dok.] : lépj túl meggyőződésed korlátain! / Gregg Braden ; ford. Csengeriné Erdő Orsolya. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-568-5
mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3890333]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2023.
Braunstein, Mark M. (1951-)
Sprout garden (magyar)
   Csírakert a konyhában : ötletek, módszerek, receptek / Mark M. Braunstein ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-226-4 fűzött : 2490,- Ft
egészséges táplálkozás - növénycsíra
613.26 *** 581.142
[AN 3890952]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2023.
Church, Dawson (1956-)
Bliss brain (magyar)
   A mennyeien boldog agy [elektronikus dok.] : a meditáció mindent átalakító hatásának tudományos magyarázata / Dawson Church ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 18.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-212-7
meditáció - elektronikus dokumentum
615.851.86
[AN 3890617]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2023.
Conti, Paul
Trauma (magyar)
   Trauma : a láthatatlan járvány / Paul Conti ; [ford. Kustos Júlia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-301-6 kötött : 5490,- Ft
lelki trauma
159.942
[AN 3870962]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2023.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója / Csáth Géza. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 196, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 5.)
ISBN 978-615-6490-19-3 fűzött : 2499,- Ft
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3889253]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2023.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 441 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 426-[442].
ISBN 978-963-572-260-0 fűzött : 4499,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.95 *** 159.942 *** 316.6
[AN 3889277]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2023.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-225.
ISBN 978-963-572-262-4 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3889083]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2023.
Erikson, Thomas (1965-)
Omgiven av idioter (magyar)
   Idiótákkal körülvéve : hogyan értsük meg azokat, akiket lehetetlen megérteni? / Thomas Erikson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Central Kv., [2022]. - 296 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-614-094-6 fűzött : 4590,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés - konfliktuskezelés - interperszonális kommunikáció
159.923 *** 316.48 *** 316.472.4
[AN 3889547]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2023.
Farrell, Holly
The Kew Gardener's guide to growing herbs (magyar)
   Gyógy- és fűszernövények termesztése, felhasználása / Holly Farrell ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-09-9401-9 kötött : 5600,- Ft
gyógynövény - fűszernövény - fűszer
615.322 *** 633.88 *** 635.7 *** 641.885
[AN 3889616]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2023.
Garnier, Stéphane (1974-)
J'ai décidé d'être heureux... (magyar)
   Úgy döntöttem, boldog leszek, mert az nagyon egészséges / Stéphane Garnier ; [ford. Mihályi Patrícia]. - Budapest : Scolar, 2022. - 237 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-458-5 fűzött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3870943]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2023.
Graziosi, Dean
Millionaire success habits (magyar)
   Szokások leendő milliomosoknak [elektronikus dok.] : a gazdagság és a bőség kapujában / Dean Graziosi ; ford. Hidy Gábor. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-567-8
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3890571]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2023.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Gyereklélek sportcipőben : fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva. - Budapest : Libri, 2022. - 364, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-[365].
ISBN 978-963-604-101-4 fűzött : 4499,- Ft
gyermeklélektan - sportlélektan
159.922.7 *** 796.01
[AN 3890941]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2023.
Halvorsen, Richard
Vaccines (magyar)
   Vakcinák : [milyen védőoltásokat adassak be gyermekemnek?] / Richard Halvorsen. - Budapest : Corvina, 2022. - 359 p. ; 24 cm
Ford. Németh Anikó Annamária. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6791-1 fűzött : 5990,- Ft
oltóanyag-bevitel - gyermek - fertőző betegség - járványtan
616.9 *** 614.47-053.2
[AN 3870511]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2023.
Hay, Louise L. (1926-2017)
The gift of gratitude (magyar)
   A hála ajándéka : napló, amely segít megtapasztalni életed áldásait / Louise L. Hay ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-298-9 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - hála - személyiségfejlesztés - példatár
613.865(076) *** 177.77 *** 159.923.2(076)
[AN 3870718]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2023.
   Kardiovaszkuláris prevenció a 2021-ben megjelent ESC ajánlás alapján. - Budapest : Viviankom-2002 Kft., 2022. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
ISBN 978-963-9748-11-8 fűzött
keringési betegség - megelőzés
616.1-084
[AN 3871432]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2023.
Kilgariff, Karen (1970-)
Stay sexy and don't get murdered (magyar)
   Maradj szexi és ne ölesd meg magad! : átfogó gyakorlati útmutató / Karen Kilgariff és Georgia Hardstark ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 350, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-561-820-0 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3871197]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2023.
Kis Korinna
   30 szokás a következő 365 napra! [elektronikus dok.] : a magabiztos nők kézikönyve / Kis Korinna. - Szöveg (epub : 3 MB). - Hédervár : Publio, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172555. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-424-781-4)
- életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865-055.2
[AN 3890305]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2023.
Konkoly Zsófia (1983-)
   Harmónianapló : egységben önmagaddal, egységben a természettel / Konkoly Zsófia, Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 319 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-319.
ISBN 978-963-570-329-6 kötött : 4199,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3870562]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2023.
Krause, Jill
50 things to do before you deliver (magyar)
   50 teendő mielőtt megszületik : kisokos első gyermekünk megérkezéséhez / Jill Krause ; [ill. Alyssa Gonzalez]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 256 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Arnold Nikolett
ISBN 978-963-582-105-1 fűzött
terhesség
618
[AN 3870937]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2023.
Lieberman, David J. (1966-)
Never get angry again (magyar)
   Urald a haragod, urald a helyzetet : őrizd meg a hidegvéred és urald a helyzetet bármilyen szituáció vagy párbeszéd során! / David J. Lieberman ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-887-7 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 159.942
[AN 3890910]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2023.
   Mit tegyünk, ha betegünk mellkasi fájdalom miatt jelentkezik az orvosnál? : az amerikai szakmai társaságok útmutatása alapján. - Budapest : Orvosi Evidencia Kft., 2022. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-01-4426-9 fűzött
szívgörcs - orvosi diagnosztika
616.12-009.72-07
[AN 3871433]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2023.
Moorjani, Anita (1959-)
Sensitive is the new strong (magyar)
   Szenzitivitás - az új erő : az empaták ereje egy egyre keményebb világban / Anita Moorjani ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-291-559-3 fűzött : 3200,- Ft
érzékenység - empátia - életvezetés
159.942 *** 616.891 *** 316.647.2 *** 613.865
[AN 3870724]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2023.
   Pszichológia / főszerk. Pléh Csaba. - Budapest : Akad. K., 2022. - 1198 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-638-2 kötött : 9500,- Ft
lélektan - kézikönyv
159.9(035)
[AN 3870390]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2023.
Seelig, Tina (1958-)
Creativity rules (magyar)
   A kreativitás iskolája [elektronikus dok.] : hogyan juthatsz kiváló ötletekhez, és miként valósíthatod meg őket? / Tina Seelig ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-569-2
kreativitás - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.928.238 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3890334]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2023.
Shetty, Jay (1987-)
Think like a monk (magyar)
   Gondolkodj úgy, mint egy szerzetes : a világ legnépszerűbb motivációs trénerének tanácsai / Jay Shetty ; [ford. Bujdosó István]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 405 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-182-3 fűzött : 4499,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3890932]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2023.
Sincero, Jen (1965-)
You are a badass (magyar)
   Vagány vagy! : ne kételkedj magadban, kezdj el élni egy fantasztikus életet! / Jen Sincero ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-271.
ISBN 978-963-507-384-9 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3889295]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2023.
Smith, Julie
Why has nobody told me this before? (magyar)
   Miért nem mondta ezt nekem eddig senki? : hogyan tegyük jobbá a rossz napokat / Julie Smith ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 323 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-313.
ISBN 978-963-507-297-2 kötött : 5490,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3870710]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2023.
Syed, Matthew (1970-)
Rebel ideas (magyar)
   Forradalmi ötletek : a sokszínű gondolkodás hatalma / Matthew Syed ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-974-1 fűzött
gondolkodás - szociálpszichológia
159.955 *** 316.6
[AN 3870782]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2023.
Taylor, Jill Bolte (1959-)
Whole brain living (magyar)
   Teljes élet teljes aggyal : az életünket irányító négy karakter / Jill Bolte Taylor ; [... ill. Merridee LaMantia] ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-564-7 fűzött : 3990,- Ft
agykutatás - gondolkodás - érzelem
612.82 *** 159.955 *** 159.942
[AN 3870725]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2023.
Tollas Tímea
   Porcukor [elektronikus dok.] : 40 gramm motiváció: hízz a sikerektől! / Tollas Tímea. - Szöveg (epub : 26.2 MB). - [Hédervár] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-827-4
életvezetés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3890295]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2023.
   A vénás tromboembólia kezelése az Európai Érsebész Társaság ajánlása alapján : [különlenyomat] / [szerk. Jassó István, Pécsváradi Zsolt, Vértes András]. - Budapest : Orvosi Evidencia Kft., [2021]. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 978-615-01-2495-7 fűzött
trombózis - gyógyítás
616-005.6-08
[AN 3871435]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2023.
Williamson, Marianne (1952-)
A course in weight loss (magyar)
   Tanítások a súlycsökkentéshez : 21 spirituális lecke súlyproblémáid végleges megoldásához / Marianne Williamson. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 212 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-562-3 fűzött : 3690,- Ft
fogyókúra - mentálhigiénia - ezoterika
613.24 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3870727]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1308 /2023.
Benke István (1932-)
   Bányajárás Telkibányán / írta Benke István ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány ... és a Telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény Alapítvány]. - Telkibánya : Telkibányai Ipartört. Gyűjt. Alapítvány ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2021. - 122, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-615-01-3040-8 fűzött
Telkibánya - ércbányászat - történeti feldolgozás
622.34(439-2Telkibánya)(091)
[AN 3871132]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1309 /2023.
Haskó György
   Összetett egész számok oszthatósága kétjegyű számokkal, és egyéb tulajdonságaik vizsgálata MS Excel alkalmazásával / kész. Haskó György. - [Budapest] : Haskó Gy., 2021. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3725-4 fűzött
számelmélet - táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel *** 511
[AN 3871484]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1310 /2023.
Commission du Danube. Session extraordinaire (10.) (2019) (Budapest)
   Proces-verbaux de la Commission du Danube : dixieme et onzieme sessions extraordinaires. - Budapest : Commiss. du Danube, 2021. - [4], II, 55 p. : ill. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2019. márc. 20-án és 2020. máj. 29-én rendezték
ISBN 978-615-5117-11-4 kötött
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3871088]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2023.
Commission du Danube. Session extraordinaire (10.) (2019) (Budapest)
   Protokolle der Donaukommission : 10. und 11. Ausserordentliche Tagung. - Budapest : Donaukommiss., 2021. - [4], II, 53 p. : ill. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2019. márc. 20-án és 2020. máj. 29-én rendezték
ISBN 978-615-5117-10-7 kötött
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2020" *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3871096]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2023.
Commission du Danube. Session extraordinaire (10.) (2019) (Budapest)
   Protokoly Dunajskoj komissii : desâtaâ i odinnadcataâ vneočerednye sessii. - Budpešt : Dunajskaâ komissiâ, 2021. - [4], II, 53 p. : ill. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2019. márc. 20-án és 2020. máj. 29-én rendezték
ISBN 978-615-5117-12-1 kötött
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3871094]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1313 /2023.
Andor Anikó (1942-)
   Magyar - angol táj- és környezettervezési szakszótár = Hungarian - English technical dictionary of landscape architecture / [... szerk. ... Andor Anikó] ; [ford. ... Bátonyi Zsuzsa] ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - 6. átd. kiad. - Gödöllő : MATE, 2022. - 90, [4], 84 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-269-981-3 fűzött
tájalakítás - tájökológia - környezetmenedzsment - angol nyelv - magyar nyelv - szaknyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
712 *** 801.323=20=945.11 *** 504.54 *** 504.06
[AN 3871320]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2023.
Csányi Vilmos (1935-)
   Édes Janka [elektronikus dok.] : élet egy szabad kutyával / Csányi Vilmos. - Szöveg (epub : 954 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-143-6
kutya - etológia - memoár - elektronikus dokumentum
636.7(0:82-94) *** 591.5
[AN 3889901]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2023.
   Gyógynövények a monostorkertben és Bakonybél környékén / [összeáll és fényképezte Feczkóné Kárpáti Borbála] ; [közread. a] Szent Mauríciusz Monostor. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor, [2022]. - 139, [4] p. : ill., főként színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-615-01-4446-7 fűzött
Bakonybél - gyógynövény - természetgyógyászat
633.88(498-2Bakonybél) *** 615.89:615.322
[AN 3871150]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2023.
Maguire, Kay
The Kew Gardener's guide to growing house plants (magyar)
   Szobanövények gondozása / Kay Maguire ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-09-9402-6 kötött : 5600,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 3889656]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2023.
Megyeri Szabolcs
   Zöldfűszerek : termesztéstől felhasználásig / Megyeri Szabolcs ; [... rajz. Székely Judit ..., Szöllősi Anna]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-651-3 fűzött : 3995,- Ft
fűszernövény - amatőr kertészkedés
633.8 *** 635.7
[AN 3870352]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1318 /2023.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 11. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 269, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-6488-02-2 fűzött : 4390,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3889658]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2023.
Dusy, Tanja (1964-)
Die Kochschule für Potterheads (magyar)
   Főzőiskola Potter rajongóknak : egyszerű és bűbájos finomságok : [konyhai tippekkel és több mint 60 varázslatos recepttel] / Tanja Dusy. - Pécs : Alexandra, 2022. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Péntek Eszter
ISBN 978-963-582-298-0 kötött
szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3870977]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1320 /2023.
Busch, Nikki
Dein Mädchenbuch : Freundschaft (magyar)
   Csajok könyve : barátság / Nikki Busch ; ... ill. Christiane Hahn ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, cop. 2022. - 236 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-531-5 kötött : 5995,- Ft
lány - barátság - mentálhigiénia - ifjúsági könyv - foglalkoztatókönyv
177.63(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3870875]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2023.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Über den Sinn des Lebens (magyar)
   Az élet értelméről / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai-Varga Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 145 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-162-5 kötött : 3499,- Ft
élet értelme - lételmélet
11 *** 128
[AN 3889131]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2023.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
The illustrated A brief history of time (magyar)
   Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... ford. Molnár István és Egri Győző]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2022. - 256 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-252-200-5 kötött : 8990,- Ft
kozmológia - idő
115 *** 524.8
[AN 3889263]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2023.
   Magyarázat a compliance jogszabályairól / szerk. Ambrus István. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021-. - 25 cm
keretcím: WKJ magyarázat
etika - szervezeti kultúra - üzemgazdaságtan - jogtudomány - jogi szabályozás
17 *** 65.01 *** 658 *** 34
[AN 3870434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános és büntetőjogi compliance. - 2021. - 479 p.
Lezárva: 2021. nov. 5. - Bibliogr.: p. 459-470.
ISBN 978-963-594-017-2 kötött
Magyarország - etika - szervezeti kultúra - üzemgazdaságtan - törvényesség - bűncselekmény - büntetőjog
17 *** 65.01 *** 658 *** 340.114 *** 343.23(439)
[AN 3870437] MARC

ANSEL
UTF-81324 /2023.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   Bálványok alkonya / Friedrich Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 125 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 8.)
ISBN 978-615-6490-11-7 fűzött : 1999,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3889259]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2023.
Ortega y Gasset, José (1883-1955)
La rebelión de las masas (magyar)
   A tömegek lázadása / José Ortega y Gasset ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 309, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 79.)
ISBN 978-963-620-049-7 fűzött : 2499,- Ft
társadalomfilozófia - kultúrafilozófia
130.2 *** 008(100)"19"
[AN 3889358]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1326 /2023.
Anderson, Allan Heaton (1949-)
An introduction to Pentecostalism (magyar)
   Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak : bevezetés napjaink karizmatikus kereszténységébe / Allan Heaton Anderson ; [ford. ... Sólyom László]. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2021. - 441 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 27.)
Bibliogr.: p. 331-350.
ISBN 978-963-314-164-9 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - pünkösdista egyház - egyháztörténet - misszió
284.57(73)(091) *** 266.2(100) *** 284.57(439)(091)
[AN 3870350]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2023.
Bartos Mónika (1975-)
   Beszélgetések a hintóban / Bartos Mónika. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3367-6 kötött
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3871140]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2023.
Beeke, Joel R. (1952-)
How can we build a godly marriage? (magyar)
   Hogyan építsünk istenfélő házasságot? / Joel R. és Mary Beeke ; [ford. Jánószky Anna]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., 2022. - 25 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5063-15-2 fűzött
házasság
265.5
[AN 3871167]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2023.
Berki Anna (1984-)
   Lengyel püspökség, lengyel rokonság : fejezetek az utolsó Báthoryak és a lengyel katolicizmus kapcsolatából / Berki Anna ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-169. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 978-615-5826-20-7 fűzött
Báthory András (Erdély: fejedelem) (1566-1599)
Báthory család
Erdély - Magyarország - Lengyelország - püspök - katolikus egyház - uralkodó - családtörténet - 16. század
282(439)(092)Báthory_A. *** 943.921(092)Báthory_A. *** 929.52(439)Báthory *** 282(438)"15"
[AN 3871372]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2023.
Berndt, Jodie
Praying the Scriptures for your children (magyar)
   Imádkozz Isten igéjével a gyermekedért : hogyan imádkozzunk Isten akarata szerint a gyermekeinkért / Jodie Berndt ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2022. - 356 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-62-3 fűzött : 4490,- Ft
imádkozás - gyermek
248.143 *** 316.37-053.2
[AN 3871005]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2023.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Jézus barátai / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Czékla Stúdió, cop. 2022. - 124, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6231-7 kötött : 5650,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3889531]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2023.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (ukrán, magyar)
   Svâte êvangeliê vid Ìvana = János evangéliuma / [vidaê] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2022. - [2], 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-512-0 fűzött
226.5.04=945.11=83
[AN 3871344]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2023.
Buchan, Angus
Faith like potatoes (magyar)
   Csoda-krumplik : egy farmer története, aki mindent kockára tett Istenért / Angus Buchan ; Jan Greenough és Val Waldeck közrem. ; ... ford. Varga Balázsné Gyulai Bernadett ; [közread. a] '4H'/Magyar Misszió, ... Örömhír Alapítvány ... - 3. ny. - Bristol : '4H'/Magyar Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2022. - 167 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
ISBN 978-1-8380442-4-4
Dél-afrikai Köztársaság - prédikátor - 20. század - 21. század - memoár
289(680)(092)Buchan,_A.(0:82-94)
[AN 3889543]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2023.
Csíky Balázs (1979-2016)
   Jubileumi esztendők és katolikus megújulás : Csíky Balázs válogatott írásai / sajtó alá rend. Somorjai Ádám ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-18-4 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)"18/19"
[AN 3871399]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2023.
Dolhai Lajos (1952-)
   A szentségek liturgikus teológiája / Dolhai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 187 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 181-187.
ISBN 978-963-277-959-1 fűzött : 2400,- Ft
szentség - katolikus egyház - keresztény teológia
23 *** 282 *** 265
[AN 3871409]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2023.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Das Heilige und das Profane (magyar)
   A szent és a profán / Mircea Eliade ; [ford. Berényi Gábor, M. Nagy Miklós] ; [a jegyzeteket kész. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Helikon, 2022. - 215, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-620-048-0 fűzött : 2199,- Ft
vallásfilozófia
291.1
[AN 3889302]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2023.
   Az emberiség fáklyavivői : a Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye. - [Budapest] : Etalon, 2007-2022. - 3 db : ill., részben színes ; 27 cm
A 2. és 3. köteten alcímként: szentek, tanítók és mesterek lexikonja
vallásalapító - szent - egyházi személy - életrajz
291(100)(092)
[AN 2678008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2022. - 180 p.
Szerk. Torgyán Atilla. - Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-615-81658-1-5 kötött : 7990,- Ft
[AN 3889074] MARC

ANSEL
UTF-81338 /2023.
   Az emberiség fáklyavivői : szentek, tanítók és mesterek lexikonja : a Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye / [az életrajzokat írta és a könyvet szerk. Torgyán Atilla]. - [Budapest] : Etalon, 2022-. - ill., részben színes ; 27 cm
vallásalapító - szent - egyházi személy - életrajz
291(100)(092)
[AN 3889066]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. átd. kiad. - 2022. - 159 p.
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-963-06-2576-0 kötött : 7990,- Ft
[AN 3889072] MARC

ANSEL
UTF-81339 /2023.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Az evangélium szabadságában éljetek! : Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán : 2021. szeptember 12-15. / [közread. a] ... Pannonhalmi Főapátság ... - Budapest : Új Ember ; Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2021. - 124, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5576-18-8 fűzött : 3400,- Ft
Közép-Európa - pápa - katolikus egyház - 21. század - előadóbeszéd
262.13(092)Ferenc(042) *** 282(4-11)"202"(042)
[AN 3870258]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2023.
Gass, Bob (1944-2019)
   Sila duhu u važkì časi / avtori Bob i Debbì Gass ; [izd. Fond Hristiânsʹka Medìâ UCB Ugorŝina]. - [Kiskőrös] : Fond Hristiânsʹka Medìâ UCB Ugorŝina, 2022. - [33] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81631-7-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3870272]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2023.
   A győri Könnyező Szűzanya búcsúja : liturgikus füzet / [kiad. a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője]. - [Győr] : Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelője, [2022]. - 11 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6036-03-2 fűzött
Győr - zarándoklat - egyházi szertartás
248.153.8(439-2Győr) *** 264
[AN 3889713]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2023.
Horváth Barna (1936-2009)
   A szabadság őrlángjai : ünnepi beszédek, alkalmi igehirdetések, köszöntők, hozzászólások / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2022. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-5-6 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - prédikáció - ünnepi beszéd
252 *** 284.2(439)(092)Horváth_B.(042)
[AN 3871049]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2023.
Horváth Mária
   "Én vagyok, ne féljetek!" : találkozások Jézussal és Máriával / Horváth Mária. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 36 p. ; 21 cm
Fűzött
látomás
248.214
[AN 3870276]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2023.
   Hűség és megújulás : a szerzetesi élet Magyarországon, 1950-2000 / szerk. Fejérdy András ; [a forrásokat vál. Koltai András és Sági György] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-23-8 fűzött
Magyarország - szerzetesség - egyháztörténet - állami terror - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak
271(439)"185/199" *** 323.282(439)"195/199" *** 322(439)"195/198"
[AN 3871402]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2023.
Jánosi Gyula (1910-1978)
   Új idők küszöbén : Giesswein Sándor élete és műve / Jánosi Gyula ; sajtó alá rend., a jegyzeteket gond. Somorjai Ádám ; [közread. a] METEM ; [kiad. ... Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest ; Győr : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2022. - 157 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-151.
ISBN 978-615-5826-25-2 fűzött
Giesswein Sándor (1856-1923)
Magyarország - katolikus pap - politikus - kereszténydemokrácia - 19. század - 20. század
282(439)(092)Giesswein_S. *** 329.3(439)(092)Giesswein_S.
[AN 3871388]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2023.
Juan de la Cruz (1542-1591)
   Lobogó istenszeretet, azaz Keresztes Szent János kisebb művei ; Útmutató a tökéletes lelki életre. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2022. - 203 p. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 13.)
ISBN 978-615-6418-02-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3871252]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2023.
Kicsindi Enikő
   A nagysallói református egyház története / Kicsindi Enikő. - Százhalombatta : E.F.O. K. és Ny., 2022. - 329 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 326-329.
ISBN 978-963-8243-85-0 kötött
Nagysallói Református Egyházközség
Nagysalló - egyháztörténet - református egyház - egyházközség
284.2(437.6-2Nagysalló)(091)
[AN 3871430]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2023.
Kreeft, Peter (1937-)
Handbook of Christian apologetics (magyar)
   A katolikus hitvédelem kézikönyve : észszerű válaszok a hit kérdéseire / Peter J. Kreeft, Ronald K. Tacelli ; [ford. Kolonits Klára és Tárkányi Ákos]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 484 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 463-472.
ISBN 978-963-277-859-4 fűzött : 3800,- Ft
katolikus egyház - hitvédelem
239 *** 282
[AN 3870969]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2023.
Menyhárt Krisztina (1973-)
   Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok : bolgár - magyar összehasonlító folklorisztikai tanulmányok / Menyhárt Krisztina. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2021. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 213-233. - Összefoglalás angol és bolgár nyelven
ISBN 978-963-489-393-6 fűzött
szent - néphit - népi vallásosság - néprajz - magyarországi bolgárok - magyar néprajz - összehasonlító néprajz
235.3 *** 398.3(=867)(439) *** 398.3(=945.11)
[AN 3871274]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2023.
   Nunciusi jelentések / [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020-. - 24 cm
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 20. század - történelmi forrás
282(439)"19"(093)
[AN 3839504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dai rapporti politici del nunzio apostolico in Ungheria Cesare Orsenigo, 1925-1930 = Cesare Orsenigo magyarországi nuncius politikai jelentéseiből, 1925-1930 / szerk. Somorjai Ádám ; [ford. ... Korompai Eszter, ... Somorjai Gabi, ... Somorjai Ádám] ; [a mutatókat kész. Dudás Róbert Gyula és Somorjai Ádám]. - 2021. - 252 p. : ill.
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-615-5826-21-4 fűzött
Magyarország - politikatörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
32(439)"192/193"(093) *** 322(439)"192/193"(093) *** 282(439)"192/193"(093)
[AN 3871398] MARC

ANSEL
UTF-81351 /2023.
Papp Faber Erika (1938-)
   Ragyogó csillagok : XX. századi vértanú püspökeink / Papp Faber Erika. - Budapest : Romanika, 2022. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-81-8 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - püspök - boldog - mártír - katolikus egyház - 20. század - életrajz
282(439)(092) *** 235.3(092)
[AN 3870370]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2023.
Prince, Derek (1915-2003)
Spiritual warfare (magyar)
   A szellemi konfliktus / Derek Prince ; [ford. Petrőcz Katalin]. - Budapest : Patmos Records, 2022. - 135 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6108-63-0 fűzött : 1590,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3870989]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2023.
   Purum et immundum : vallási képzetek tisztaságról és tisztátalanságról : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 2016. október 14-15-én tartott vallástudományi konferencia előadásai / ... szerk. Kósa Gábor, Vér Ádám. - Budapest : ELTE BTK Vallástud. Közp., 2021. - 216, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Agion könyvek, ISSN 2064-1915 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-752-3 fűzött
vallástudomány - vallástörténet - rítus - tisztálkodás - erkölcsi tisztaság
291.37(100) *** 176 *** 241.64
[AN 3871368]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2023.
Ray, Stephen K. (1954-)
Upon this rock (magyar)
   Erre a sziklára : Szent Péter és Róma primátusa a Szentírásban és az ősegyházban / Stephen K. Ray ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 276 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 265-276.
ISBN 978-963-277-981-2 fűzött : 4600,- Ft
Biblia
apostol - őskereszténység - 1. század - bibliamagyarázat
281.2(092)Péter *** 281 *** 22.07
[AN 3871165]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2023.
   Reformationes : reformkísérletek a vallástörténetben : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 2018. május 22-én tartott vallástudományi konferencia előadásai / ... szerk. Kósa Gábor, Vér Ádám. - Budapest : ELTE BTK Vallástud. Közp., 2021. - 195, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Agion könyvek, ISSN 2064-1915 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-426-1 fűzött
vallástörténet - vallási hagyomány - reform - ortodoxia
291(100) *** 291.115
[AN 3871370]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2023.
Sarnyai Csaba Máté (1968-)
   Katolikus autonómiakoncepciók : 1848-tól 1920-ig / Sarnyai Csaba Máté ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2022. - 160 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-153.
ISBN 978-615-5826-27-6 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - 19. század - 20. század
282(439)"184/192" *** 322(439)"184/192"
[AN 3871394]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2023.
   Szentelések és áldások / [... összeáll. Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 154 p. : ill., kotta ; 17 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-612-000-9 kötött : 3200,- Ft
áldás - megszentelés - katolikus egyház
264-78 *** 265.9 *** 282
[AN 3870776]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2023.
   Születés a halálban : vallás és megújulás / szerk. Hoppál Bulcsú, Szilágyi Zsolt. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2021. - 156, [1] p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 19.)
A Budapesten, 2019. okt. 18-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-752-7 fűzött : 2490,- Ft
vallástudomány - összehasonlító vallástudomány - mitológia - túlvilág
291 *** 291.13 *** 291.23
[AN 3871660]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2023.
Tellechea Idígoras, José Ignacio (1928-2008)
Ignacio de Loyola (magyar)
   Egyedül, gyalog : Loyolai Szent Ignác élete / José Ignacio Tellechea Idígoras ; [ford. Arendtné Salacz Nadine] ; [... a jegyzeteket írta Bubnó Hedvig]. - Budapest : Jezsuita K., 2022. - 413 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 408-409.
ISBN 978-963-442-014-9 fűzött : 4700,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
szent - 16. század
235.3(092)Ignatius_de_Loyola
[AN 3870689]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2023.
Tomka János (1952-)
   A bizalomépítő vezető : a gyanakvás mérgétől a bátor elköteleződésig / Tomka János. - Budapest : Harmat : Luther, 2022. - 118 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-963-288-700-5 fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-632-288-700-5)
pasztorális teológia
253
[AN 3871314]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2023.
   Utaidat, Uram, ismertesd meg velem : tanulmányok a 70 éves Vladár Gábor tiszteletére / szerk. Jaap Doedens, Hamar Zoltán, Németh Tamás. - Pápa : PRTA, 2021. - ,355, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-28-0 fűzött
protestantizmus - bibliakutatás - teológia - emlékkönyv
22.01 *** 21 *** 284
[AN 3870255]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2023.
Vető Miklós (1936-2020)
   Isten és ember : filozófiai tanulmányok / Vető Miklós ; szerk. Mezei Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 192 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-968-3 kötött : 3500,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3871403]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1363 /2023.
Bakonyi Márta
Szívtől-színig (angol)
   Birth your colours : a booklet with information and colouring activities about pregnancy, birth and beyond / Márta Bakonyi, Sarolta Entz, Andrea Joós. - Budapest : A. Joós, cop. 2021. - [40] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [38].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-1091-2)
családtervezés - terhesség - szülés - kifestőkönyv
316.356.2 *** 087.5 *** 613.95 *** 618
[AN 3870372]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2023.
Fineman, Meredith
Brag better (magyar)
   Beszélj büszkébben! : tanuld meg a bátor önreklámozás fortélyait! / Meredith Fineman ; [ford. Ócsai Éva]. - Szeged : Design K., 2021. - 276 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81179-5-1 fűzött : 3499,- Ft
kommunikáció - üzleti élet - életvezetés
316.77 *** 658.1 *** 613.865
[AN 3870688]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2023.
Frenkel, Sheera
An ugly truth (magyar)
   Manipulátorok : a Facebook-diktatúra / Sheera Frenkel, Cecilia Kang ; [ford. Zónai Melinda és Dési András György]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 382, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-122-1 fűzött : 4499,- Ft
Zuckerberg, Mark (1984-)
Facebook
Egyesült Államok - információs társadalom - médiatörténet - internet - társadalmi kommunikáció - közvélemény-alakítás - multinacionális vállalat
316.77 *** 061.5(73)Facebook *** 681.3.004.14 *** 681.3(73)(092)Zuckerberg,_M. *** 316.658
[AN 3871396]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2023.
   Kommunikáció üzletben és tudományban : innovatív megközelítések és módszerek / szerk. Aczél Petra, Veszelszki Ágnes. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-983-2 kötött
kommunikáció - üzleti élet
316.77 *** 658.1
[AN 3870329]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2023.
Menyhárt Krisztina (1973-)
   Magyarországi bolgárok : néprajz, nyelv, gazdaságtörténet / Menyhárt Krisztina ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum. - Budapest : Bolgár Kulturális Fórum, 2021. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-259. - Összefoglalás angol és bolgár nyelven
ISBN 978-615-01-2015-7 fűzött
magyarországi bolgárok - gazdaságtörténet - kertészet - néprajz
316.347(=867)(439) *** 39(=867)(439) *** 635(439)(=867)
[AN 3871299]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2023.
   Metszéspontok : magyar - szláv vallási és kulturális kapcsolatok = Presečni točki : ungaro - slavânski religiozni i kulturni vrʺzki / szerk. Menyhárt Krisztina és Dudás Mária ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum, ELTE Szláv Filológiai Tanszék. - Budapest : Bolgár Kulturális Fórum : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2021. - 194 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2021. szept. 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, bolgár, lengyel, orosz, szerb és horvát nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, magyar, szlovák, lengyel, német, bolgár, ukrán és cseh nyelven
ISBN 978-615-01-4149-7 fűzött
Magyarország - szlavisztika - magyarországi népcsoport - szlávok - népi vallásosság - kulturális kapcsolat - irodalmi kapcsolat
316.7(=81)(439) *** 808.1 *** 398.3(=81)(439) *** 881.091 *** 894.511.091
[AN 3871277]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2023.
Milton, Damian
Ten rules (magyar)
   10 szabály : 10 szabály arra, hogyan szúrd el a kommunikációt, amikor autista emberekkel vagy értelmi fogyatékossággal élő emberekkel kerülsz kapcsolatba ...és arra is adunk tippeket, hogy mit tehetsz a siker érdekében / Damian Milton és Jill Bradshaw ; [ill. ... Gróf Péter] ; [kiad. a Symbo Alapítvány]. - Budapest : Symbo Alapítvány, [2022]. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-615-01-4525-9 fűzött
értelmi fogyatékos - kommunikáció
316.77-056.37 *** 376.4
[AN 3871146]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2023.
Pozsony Ferenc (1955-)
   Dolgozatok az erdélyi magyar falvak változó társadalmáról : egyetemi jegyzet / Pozsony Ferenc. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Int. ; Budapest : Néprajzi Múz., 2021. - 277, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 10.)
Bibliogr.: p. 227-275. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-5682-15-5 fűzött
ISBN 978-606-9015-21-6
Erdély - határon túli magyarság - faluszociológia - társadalomtörténet
316.334.55(=945.11)(498.4) *** 308(=945.11)(498.4) *** 316.32(=945.11)(498.4-2)(091)
[AN 3871153]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2023.
Swaan, Abram de (1942-)
Tegen de vrouwen (magyar)
   Szemben a nőkkel : jobboldaliak és dzsihádisták világméretű harca az emancipáció ellen / Abram de Swaan ; [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-178-2 fűzött : 3900,- Ft
nők a társadalomban - női egyenjogúság - nemi diszkrimináció - nő - vallási fundamentalizmus
316.37-055.2 *** 291.7 *** 396.1 *** 342.726-055.2
[AN 3871019]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2023.
Szczerek, Ziemowit (1978-)
Via Carpatia (magyar)
   Via Carpatia avagy Csavargások Magyarországon és a Kárpát-medencében / Ziemowit Szczerek ; ford. Grozdits Antal. - [Budapest] : &, cop. 2022. - 348, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 337-338.
ISBN 978-615-6402-01-1 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - szociográfia - belpolitika - határon túli magyarság - 21. század
308(439)"201" *** 323(439)"201" *** 308(4-191)"201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3870335]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2023.
Vékony Csongor Levente (1997-)
   A nemi identitás válsága / írta Vékony Csongor Levente. - Budapest : [Vékony Cs. L.], 2022. - 152 p. ; 22 cm. - (Magyar életvédők kézikönyve ; 1.)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-615-01-4050-6 kötött
társadalmi nem - nemi szerep - identitás - liberalizmus - házasság - feminizmus - homoszexualitás
316.37-055 *** 329.12 *** 316.472.4 *** 316.37-055.2 *** 613.885 *** 316.63
[AN 3870359]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2023.
   Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében / szerk. Jakab Albert Zsolt, Vajda András. - Kolozsvár : KJNT ; Budapest : Néprajzi Múz., 2021. - 283, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Kriza könyvek ; 48.)
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-5682-16-2 fűzött
ISBN 978-606-9015-24-7
Kárpát-medence - vidéki társadalom - rurálszociológia - társadalmi változás - gazdasági fejlődés - 21. század
316.334.55(4-191)"200/201" *** 330.34(4-191)"200/201" *** 316.42(4-191)"200/201"
[AN 3871183]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1375 /2023.
   "Bármit tesztek, szívből tegyétek!" (Szent Pál levele a kolossébeliekhez Kol. 3,23) : mesterségek, mesteremberek Dunakilitin / [szerk. Walter Szilárd] ; [kiad. Dunakiliti Község Önkormányzata]. - Dunakiliti : Önkormányzat, 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Gerinccím: Mesterségek, mesteremberek Dunakilitin
ISBN 978-615-01-2477-3 kötött
Dunakiliti - magyar néprajz - népi mesterség - helyi társadalom
39(=945.11)(439-2Dunakiliti) *** 334.712(439-2Dunakiliti) *** 929(439-2Dunakiliti)
[AN 3870307]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2023.
Devos, Sarah
Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de ridders (magyar)
   Nahát, ezek a lovagok! / írta Sarah Devos ; Heleen Brulot illusztrációival ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 121 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Dr. Kisagy és Nyuszi
ISBN 978-963-437-659-0 kötött : 3499,- Ft
Európa - udvari élet - lovag - művelődéstörténet - középkor - ifjúsági könyv
394.012(4)"10/15"(02.053.2) *** 394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2)
[AN 3870860]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2023.
Gaiman, Neil (1960-)
Norse mythology (magyar)
   Északi mitológia / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-093-2 fűzött : 3480,- Ft : 9,40 EUR
skandináv népek ősvallása
398.221(48) *** 293.11
[AN 3890935]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2023.
   Kedvenc mondókáim / [ill. Hankószky Ildikó]. - [Nyíregyháza] : Gégény Cs., 2022. - 31 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-3036-4 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889222]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2023.
Kmeth Jolán (1940-)
   Haza vágyom csendes kis falumba : borsodgeszti kézimunkák és népszokások / Kmeth Jolán. - Budapest : Romanika, 2022. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 37.)
ISBN 978-615-5037-79-5 kötött : 3990,- Ft
Borsodgeszt - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
39(=945.11)(439-2Borsodgeszt) *** 746.3.031.4(439-2Borsodgeszt)
[AN 3870293]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1380 /2023.
Benda-Beckmann, Bas von (1976-)
Na het Achterhuis (magyar)
   A napló után : Anne Frank és társai sorsa a lágerekben / Bas von Benda-Beckmann ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2022. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-310.
ISBN 978-963-13-6789-8 fűzött : 3990,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holokauszt - második világháború - író - történelmi személy - koncentrációs tábor - memoár
323.12(=924)(492)(092)Frank,_A. *** 839.31(092)Frank,_A. *** 343.819.5(430)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3870514]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2023.
   Esterházy János emlékkönyv III : Isten szolgája / szerk. Molnár Imre ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 449 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-19-1 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 3871390]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2023.
Fazakas Zoltán (1983-)
   Nemzet, nemzetiség, kisebbség : a magyar és román nacionalizmus aszimmetriái 1784-1940 között / Fazakas Zoltán József. - Budapest : MFI, 2021. - 517 p. ; 24 cm. - (MFI tudományos közleményei, ISSN 2732-3242 ; 6.)
Bibliogr.: p. 409-458.
ISBN 978-615-6356-12-3 kötött
Magyarország - Románia - kisebbségi kérdés - kisebbségi politika - kollektív jogok - jogtörténet
323.1(=00)(439) *** 316.347(=00)(498) *** 323.1(=00)(498) *** 316.347(=00)(439) *** 341.234(498)(091) *** 341.234(439)(091)
[AN 3870425]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2023.
Grünfeld, Nina F. (1966-)
Frida (magyar)
   Frida : egy magyar utcalány a történelem viharaiban / Nina F. Grünfeld ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 301, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-[302].
ISBN 978-963-543-130-4 fűzött : 4299,- Ft
Grünfeld Frida (1908-1945)
Közép-Európa - zsidóság - holokauszt - második világháború - norvég irodalom - dokumentumregény
323.12(=924)(4-11)"193/194"(0:82-31) *** 839.6-31=945.11
[AN 3870506]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2023.
Katus László (1927-2015)
   Sokszólamú történelem [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok / Katus László ; ... szerk. Nagy Mariann, Vértesi Lázár. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172618. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6339-07-2)
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - nemzetiségi kérdés - gazdasági helyzet - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
323.1(439)"179/191" *** 943.9"179/191" *** 338.1(439)"179/191" *** 943.9"17/19" *** 338.1(436/439)"179/191"
[AN 3890632]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2023.
Lagzi István (1942-)
   Magyarok a lengyelekért, 1939-1945 = Węgrzy za Polakami, 1939-1945 / Lagzi István. - Budapest ; Szeged ; Warszawa : Magánkiad., 2022. - 2 db (1666 p.) : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék és a szerző életrajza lengyel nyelven is
ISBN 978-615-01-4504-4 kötött
Magyarország - menekültügy - lengyelek - embermentés - diplomáciatörténet - második világháború
325.254(=84)(439)"1939/1945" *** 341.43(439)(=84)"1939/1945" *** 314.745.2(=84)(439)"1939/1945" *** 323.13(=84)(439)"1939/1945" *** 327(439)"1939/1945"
[AN 3871219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 819 p.
[AN 3871220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 827-1666.
Bibliogr.: p. 1639-1662.
[AN 3871221] MARC

ANSEL
UTF-81386 /2023.
Logevall, Frederik (1963-)
JFK (magyar)
   JFK : a fiú, aki Amerika nagy évszázadával nőtt fel, 1917-1956 : [a fiatalkori évek] / Frederik Logevall ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 720 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 679-699.
ISBN 978-963-582-129-7 kötött
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - államfő - politikus - 20. század
32(73)(092)Kennedy,_J._F.
[AN 3870786]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2023.
Munkácsi Ernő (1896-1950)
   Hogyan történt? : adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához / Munkácsi Ernő ; ... jegyzetekkel ell. és tanulmányokkal kieg. Bohus Kata, Csősz László és Laczó Ferenc ; [előszó Nina Munk] ; [az előszót ford. Balikó Lengyel Péter] ; [a képanyagot összeáll. Jalsovszky Katalin és Csősz László]. - Budapest : Park, 2022. - 445, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-797-6 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3870508]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2023.
   Az Országgyűlés Hivatala, 2018-2022 / [szerk. Pelyach István] ; [a bev. tanulmányt írta Lajkó Sára, Soltész István]. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 188 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5948-75-6 kötött
Az Országgyűlés Hivatala (Budapest)
Magyarország - országgyűlés - testülettörténet - szervezeti felépítés - alkalmazott - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - album
328(439)"198/202"(084.1) *** 35.075.3(439)(035.5)
[AN 3870966]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2023.
Sashalmi Endre (1964-)
   Az emberi testtől az óraműig [elektronikus dok.] : az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben, 1300-1800 / Sashalmi Endre. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172621. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6048-91-2)
Nyugat-Európa - államelmélet - történelem - középkor - újkor - elektronikus dokumentum
321.01(4-15)"13/17" *** 94-15"13/17"
[AN 3890644]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2023.
Schreckinger, Ben
The Bidens (magyar)
   A Biden család : az elnök családjának ötven évig tartó útja a hatalomig / Ben Schreckinger ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2022. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-514-8 kötött : 4995,- Ft
Biden család
Biden, Joseph R. (Jr.) (1942-)
Egyesült Államok - politikus - államfő - családtörténet - 20. század - 21. század
32(73)(092)Biden,_J._R.,_Jr. *** 929.52(73)Biden
[AN 3870942]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2023.
Szabó László
   A mutatványos bódé 2. avagy Önjelölt porondmesternek tűnő karizmatikus senkik össznépi parasztvakítása / Szabó László. - [Pécs] : [Szabó L.], cop. 2022. - 606 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4555-6 fűzött
Magyarország - összeesküvés-elmélet - világpolitika - belpolitika - közvélemény-alakítás - befolyásolás
323(439)(089.3) *** 061.236(100)(089.3) *** 316.658(100)(089.3) *** 32(100)(089.3)
[AN 3871254]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1392 /2023.
Alföldi András (1895-1981)
A conflict of ideas in the Late Roman Empire (magyar)
   A későrómai birodalom válaszúton : I. Valentinianus és a senatus összeütközése / Alföldi András ; [ford. Patay-Horváth András] ; [... szerk. Patay-Horváth András és Forisek Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 188, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-51-5 fűzött : 3200,- Ft
Valentinianus, I. (Római Birodalom: császár) (321-375)
Római Birodalom - történelem - ókor - belpolitika - uralkodó - 4. század
937"03" *** 937(092)Valentinianus,_I. *** 322(37)"03"
[AN 3889704]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2023.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Emlékeimből [elektronikus dok.] / Bánffy Miklós. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-378-1 (epub)
ISBN 978-963-559-379-8 (mobi)
Magyarország - Erdély - író - politikus - magyar történelem - 1910-es évek - 1920-as évek - 20. század - határon túli magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
943.9"191/192"(0:82-94) *** 32(439)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 894.511-94(498) *** 894.511(498)(092)Bánffy_M.(0:82-94)
[AN 3890646]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2023.
   Centrum és periféria problémaköre a Selyemút történetében / ... szerk. Dallos Edina, Felföldi Szabolcs. - Budapest : ELTE BTK Távol-keleti Int. ; Szeged : SZTE Altajisztikai Tansz., 2021. - 344 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia de Via Serica könyvek, ISSN 2676-9107 ; 2.)
A 2020. okt. 2-án azonos címmel rendezett online konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-430-8 fűzött
Belső-Ázsia - Ázsia - történelem - nemzetközi kapcsolat - centrum-periféria - művelődéstörténet
95-191 *** 930.85(5) *** 327(5)
[AN 3871245]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2023.
   Dentumoger II : tanulmányok a korai magyar történelemből / szerk. Sudár Balázs. - Budapest : ELKH BTK, 2022. - 227 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Források és tanulmányok / Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport, ISSN 2732-1657 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-303-9 kötött : 4500,- Ft
Kelet-Európa - Ázsia - magyar őstörténet - folklór - török népek - történelem - középkor
930.8(=945.11) *** 398(=943) *** 940-11"06/10" *** 950"08/11"
[AN 3871376]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2023.
   "Elődeim kezét fogom, az ő munkájukat folytatom" : emlékkötet László Gyula halálának 20. évfordulójára / szerk. Gróf Péter, Hoppál Mihály, Szabados György. - Budapest : EFI, 2021. - 259 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mítosz és történelem könyvek, ISSN 2676-8038 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5197-10-9 fűzött
László Gyula (1910-1998)
Magyarország - régész - történész - 20. század
902(439)(092)László_Gy. *** 930.1(439)(092)László_Gy.
[AN 3871618]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2023.
   Győr története / [sorozatszerk. Horváth József] ; [közread. a] Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2021-. - ill., színes ; 29 cm
Győr - helytörténet
943.9-2Győr
[AN 3870314]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1447-ig / szerk. Horváth Richárd. - 2021. - 340 p.
Bibliogr.: p. 269-309.
ISBN 978-615-6090-04-1 kötött
Győr - régészet - helytörténet
904(439-2Győr) *** 943.9-2Győr".../14"
[AN 3870315] MARC

ANSEL
UTF-81398 /2023.
Hahner Péter (1954-)
   A régi rend alkonya [elektronikus dok.] : egyetemes történet, 1648-1815 / Hahner Péter ; a térképeket kész. Nagy Béla. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 148.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172616. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6339-24-9)
világtörténelem - újkor - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
930.9"1648/1815"(075.8)
[AN 3890630]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2023.
   A Horánszky-család adat-, dokumentum- és levelestára / szerk. Horánszky Nándor. - Budapest : Magánkiad., 1999-. - 22 cm
ISBN 963-440-192-9 *
Horánszky család
családtörténet
929.52(439)Horánszky
[AN 907733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Berzeviczy Albert és Horánszky Lajos levelezése, 1907-1936 / közzéteszi, bevezetővel, jegyzetekkel ell. Horánszky Nándor. - 2022. - 159 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1530-6 fűzött
Berzeviczy Albert (1853-1936)
Horánszky Lajos (1871-1944)
Magyarország - politikus - bankár - művelődéspolitika - 19. század - 20. század - levelezés
32(439)(092)Berzeviczy_A.(044) *** 32(439)(092)Horánszky_L.(044)
[AN 3871313] MARC

ANSEL
UTF-81400 /2023.
   Közvetítők és közvetítés : kulturális transzfer a hosszú reformáció kontextusában / szerk. Kovács Janka [et al.]. - Budapest : Reciti, 2021. - 214, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 12.)
A Budapesten, 2020. szept. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-296-4 fűzött
Európa - művelődéstörténet - újkor - kulturális kölcsönhatás - világirodalom története
930.85(4)"15/18" *** 008(4)"15/18" *** 82(091)"15/18"
[AN 3871382]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2023.
   Ma is tanultam valamit 4 / [szerk. Kovács Róbert] ; [Bogsch Erik előszavával]. - [Budapest] : Index, 2022. - 277, [6] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80591-7-6 kötött : 4990,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3871352]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2023.
Mask, Deirdre
The address book (magyar)
   Címek könyve : áruld el, hol laksz, megmondom ki vagy / Deirdre Mask ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 219 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-675-9 fűzött : 3995,- Ft
művelődéstörténet - lakcím - földrajzi név - urbanisztika
930.85 *** 801.311(100) *** 351.755.35(100)(091) *** 711.4
[AN 3870285]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2023.
Mráv Zsolt (1974-)
   Római díszpáncél a Dunából = Roman chamfron from the river Danube / [... írta ... Mráv Zsolt] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2021. - [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Pannonia - régészet - bronzművesség - páncélzat - lovasság - római birodalom kora - múzeumi tárgy
904(398.6) *** 357(37) *** 623.445 *** 069(439-2Bp.)MNM *** 739.5(37)
[AN 3870261]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2023.
Oláh Ferenc (1924-2011)
   Köszöntők, megemlékezések / Oláh Ferenc ; [szerk., a szövegeket jegyzetekkel ell. és az utószót írta Tölgyesi József]. - Sümeg : Városvédő és Szépítő Egyes., 2021. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Sümegi írások, ISSN 0865-0594 ; 16.)
ISBN 978-615-01-3251-8 fűzött
Sümeg - művelődéstörténet - előadóbeszéd
930.85(439-2Sümeg)(042)
[AN 3871037]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2023.
Patak Gábor
   Szatmár vármegyei elődeink nyomában : Belényesi Ilona és Kiss József famíliái / Patak Gábor. - Tyukod ; [Gulács] : Patak G., 2022. - 75 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-615-01-4808-3 fűzött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 3870463]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2023.
Révész Sándor (1956-)
   Húzzuk a keresztünk : izgalom, dráma, tragédiák és bohózatok : a magyarországi választások története, 1905-2018 / Révész Sándor. - Budapest : Európa, 2022. - 274, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-574-7 kötött : 4399,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - országgyűlési választás - 20. század - 21. század
943.9"19/201" *** 324(439)"19/201"
[AN 3870921]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2023.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Caesar, und die Bande vom Kapitol (magyar)
   Caesar és bandája : római történetek újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner ; [ford. Rácz Kata]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 165, [11] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-599-274-4 fűzött : 3499,- Ft
Római Birodalom - német irodalom - gyermekirodalom - történelem - gyermekkönyv
937(02.053.2) *** 830-93=945.11
[AN 3889674]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2023.
Tamás Edit (1968-)
   Ruszinok nyomában : adalékok Végardó történetéből / [írta és szerk. Tamás Edit] ; [kiad. a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat]. - Sárospatak : Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-615-01-3832-9 fűzött
Magyarország - Végardó - ruszinok - nemzetiségtörténet - helytörténet - görög katolikus egyház - egyháztörténet
943.9-2Végardó(=875) *** 943.9(=875)(091) *** 316.347(=875)(439-2Végardó) *** 281.5.018.2(439-2Végardó)(091)
[AN 3871134]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2023.
Tarbay János Gábor (1989-)
   Aranykincs a bronzkorból = Gold treasure from the Bronze Age / [... írta ... Tarbay János Gábor] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2021. - [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Tápióbicske - ötvösség - bronzkorszak - ősrégészet - múzeumi tárgy
903(439-2Tápióbicske)"637" *** 069(439-2Bp.)MNM *** 739.1(4)"637"
[AN 3870262]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2023.
   Természeti és társadalmi kataklizmák : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában XI. / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2021. - 159 p. ; 22 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5819-05-6 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - történelem - szlávok - művelődéstörténet
947 *** 316.7(=81)
[AN 3871273]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2023.
Wurmbrand, Sabina (1913-2000)
   A pásztor felesége : [egy hősies bizonyság a vasfüggöny mögül] / Sabina Wurmbrand ; szerk. Charles Foley ; [ford. Araya-Módos Tünde] ; [közread. a] Mártírok Hangja. - Budapest : Amana 7, 2022. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7657-23-8 fűzött : 3900,- Ft
Wurmbrand, Sabina (1913-2000)
Románia - híres ember - protestáns lelkész - evangélikus egyház - németek - állami terror - 20. század - memoár
929(498)Wurmbrand,_S.(0:82-94) *** 284.1(498)(=30)(092)Wurmbrand,_R.(0:82-94) *** 323.282(498)"194/196"(0:82-94)
[AN 3870421]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2023.
Yamamoto Tsunetomo (1659-1719)
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. Kárpáti Gábor Csaba]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 267 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 6.)
ISBN 978-615-6490-12-4 fűzött : 2499,- Ft
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 3889255]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2023.
Zsoldos Attila (1962-)
   The Golden Bull of Hungary / Attila Zsoldos ; [transl. by Andrew T. Gane]. - Budapest : Research Centre for the Humanities, 2022. - 259 p. : ill. ; 25 cm. - (Arpadiana, ISSN 2677-0881 ; 9.)
Bibliogr.: p. 221-246.
ISBN 978-963-416-305-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - jogtörténet - hűbéri rendszer - államjog - 13. század - történelmi oklevél
943.9"12" *** 342.4(439)"122" *** 930.22(439)"12"
[AN 3871378]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1414 /2023.
   444 jó hely Budapesten / [... ill. Moroncsik Ádám]. - Budapest : Magyar Jeti Zrt., 2022. - 247 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-81348-6-6 fűzött : 5990,- Ft
Budapest - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439-2Bp. *** 914.39-2Bp.(036) *** 640.4(439-2Bp.)(036)
[AN 3889580]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Balaton-felvidék / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 280, [23] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó a Balatonon ; 1.)
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. [300].
ISBN 978-963-603-030-8 kötött : 5999,- Ft
Balaton-felvidék - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439Balaton-felvidék(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3871330]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2023.
Horváth Zoltán György (1967-)
   A szlavóniai Pozsega és különleges Szent Korona-ábrázolásai / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2022. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-80-1 fűzött : 500,- Ft
Pozsega - Magyarország - helyismeret - koronázási jelvény
908.497.13-2Pozsega *** 342.519.8(439)
[AN 3870369]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2023.
   Jászberényi értékek inventáriuma / [szerk. Bathó Edit] ; [kiad. a Jász Múzeumért Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2021. - 207 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 196-199.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7113-55-0)
Jászberény - helyismeret - érték
908.439-2Jászberény *** 316.752(439-2Jászberény)
[AN 3871032]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2023.
Kis Péter (1957-)
   Győröm / Kis Péter ; [... ford. Outi Tuppurainen]. - Győr : Kisgaléria Bt., 2021. - 129, [2] p. : ill. ; 24x30 cm
A bev. és a képaláírások magyar és finn nyelven
ISBN 978-615-01-3184-9 kötött
Magyarország - Győr - grafikus - helyismeret - művelődéstörténet - híres ember - 20. század - 21. század - album - arckép
908.439-2Győr(084.1) *** 930.85(439-2Győr)(092)(084.1) *** 76.041.5 *** 76(439)(092)Kis_P.
[AN 3870409]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2023.
Maczó Balázs
   Séták a Szent István park körül : Újlipótváros modern épületei / Maczó Balázs ; [fotók Bujnovszky Tamás]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 171, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Sétakönyvek ; 1.)
ISBN 978-963-543-110-6 fűzött : 3699,- Ft
Budapest. 13. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.XIII. *** 72(439-2Bp.XIII.)
[AN 3870523]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2023.
   Mátra. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Mátra - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
914.39(234.373.3)(036) *** 908.439(234.373.3) *** 796.51(439)(234.373.3)(036)
[AN 3889712]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2023.
Nachtigal, Gustav (1834-1885)
Sahărâ und Sûdân (magyar)
   Szahara és Szudán [elektronikus dok.] / Gustav Nachtigal ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-093-3 (epub)
ISBN 978-963-559-094-0 (mobi)
Szahara - Szudán - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(661) *** 910.4(662)
[AN 3890581]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2023.
   Települési kincsek, helyi értékek Jászszentlászlón / [szerk. Mészáros László és Kovács Attila] ; [... kiad. Jászszentlászló Község Önkormányzata]. - Jászszentlászló : Önkormányzat, 2022. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4305-7 kötött
Jászszentlászló - helyismeret
908.439-2Jászszentlászló
[AN 3870572]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2023.
   Tudjuk, kik vagyunk, mert van múltunk és jelenünk : települési értéktár, Győrzámoly / [összeáll. és szerk. Borbély Ildikó, Pálffy Attila] ; [... kiad. Győrzámoly Község Önkormányzata]. - Győrzámoly : Önkormányzat, 2022. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 19x26 cm
borító- és gerinccím: Győrzámolyi kincsestár. - Bibliogr.: p. [63].
ISBN 978-615-01-4542-6 kötött
Győrzámoly - helyismeret - album
908.439-2Győrzámoly(084.1)
[AN 3870365]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2023.
   Velünk élő felpéci értékek / összeáll. Dombi Alajosné. - Győr ; Felpéc : [Felpécért Alapítvány], 2021. - 56 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Felpécért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-615-01-0481-2 fűzött
Felpéc - helyismeret
908.439-2Felpéc
[AN 3870321]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2023.
   Zalaegerszeg / [graf. Tóth Norbert]. - Zalaegerszeg : Tourinform Zalaegerszeg, 2021. - [16] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-6551-4 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - kifestőkönyv
908.439-2Zalaegerszeg *** 087.5
[AN 3889371]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1426 /2023.
Bencsik Péter (1971-)
   Demarkációs vonaltól államhatárig : a határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években / Bencsik Péter ; [térk. Nagy Béla]. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2022. - 155 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 11.)
Bibliogr.: p. 144-150.
ISBN 978-963-416-306-0 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - határ menti kapcsolat - államhatár - határátkelőhely - tiltott határátlépés - szomszédsági politika - nemzetközi konfliktus - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - kisantant
341.222(439)"192" *** 343.343.6(439)"192" *** 327.5(4-191)"192" *** 341.382"1920" *** 327(4-11)"192" *** 943.9-04"192"
[AN 3871525]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2023.
Béres Nóra
   A Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek legfontosabb jogi problémái / Béres Nóra. - Budapest : MFI, 2021. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (MFI tudományos közleményei, ISSN 2732-3242 ; 5.)
Lezárva: 2021. jún. 30. - Bibliogr.: p. 191-214.
ISBN 978-615-6356-00-0 kötött
büntetőbíróság - nemzetközi bíróság - nemzetközi jog - büntetőjog
347.97/.99(100) *** 341 *** 343
[AN 3870375]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2023.
Berkesi Zsuzsa (1970-)
   Jó leszek / Berkesi Zsuzsa (Anoni Mara). - Budapest : Joshua Kv., 2022. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-38-2 fűzött : 3400,- Ft
szexuális zaklatás - gyermek - magyar irodalom - regény
343.54-053.2(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3871029]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2023.
   Constitutional reasoning and constitutional interpretation : analysis on certain Central European countries / ed. by Zoltán J. Tóth. - Budapest : F. Mádl Inst. of Comparative Law ; Miskolc : CEA Publ., 2021. - 467 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies of the Central European Professors' Network, ISSN 2786-2518)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6356-04-8 v.
ISBN 978-615-01-3003-3
Közép-Európa - emberi jog
342.7(4-191)
[AN 3870364]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2023.
Gáspárné Szokol Márta
   Megegyeztünk. Vagy mégsem? [elektronikus dok.] : a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése : útmutatóval ellátott Online Dokumentumtár / szerző Gáspárné Szokol Márta. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Forum Média, 2022
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. ápr. 29. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169729. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9482-70-8
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés - útmutató - elektronikus dokumentum
349.227(439)(036)
[AN 3867166]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2023.
   The impact of digital platforms and social media on the freedom of expression and pluralism : analysis on certain Central European countries / ed. by Marcin Wielec. - Budapest : F. Mádl Inst. of Comparative Law ; Miskolc : CEA Publ., 2021. - 322 p. ; 24 cm. - (Studies of the Central European Professors' Network, ISSN 2786-2518)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6356-08-6 kötött
ISBN 978-615-01-3007-1
Közép-Európa - szólásszabadság - sajtószabadság - emberi jog - tömegkommunikáció - pluralizmus - összehasonlító jog
342.732(4-11) *** 342.727(4-11) *** 342.7(4-11) *** 316.774(4-11) *** 340.5
[AN 3870426]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2023.
   A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei / szerk. Nagy Zoltán, Horváth Attila. - Budapest : MFI, 2021. - 643 p. : ill. ; 24 cm. - (MFI tudományos közleményei, ISSN 2732-3242 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1492-7 kötött
rendkívüli állapot - szükségintézkedés - alkotmányos szabadságok korlátozása - összehasonlító jog - világjárvány
342.76(100) *** 340.135 *** 340.5(100) *** 616.98(100)"202"
[AN 3870418]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2023.
   Lectures on East Central European legal history / ed. by Pál Sáry. - Miskolc : CEA Publ., 2022. - 303 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Legal studies on Central Europe, ISSN 2786-359X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3616-5 kötött
Közép-Európa - jogtörténet
34(4-11)(091)
[AN 3870393]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2023.
   Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez : nagykommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez / szerk. Dezső Attila. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 2 db (1418 p.) ; 25 cm
Lezárva: 2021. márc. 1.
ISBN 978-963-594-000-4 kötött
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3870324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 696 p.
ISBN 978-963-594-001-1
[AN 3870326] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 701-1418.
ISBN 978-963-594-002-8
[AN 3870327] MARC

ANSEL
UTF-81435 /2023.
   Nagykommentár az ügyvédi törvényhez : nagykommentár az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényhez / szerk. Bánáti János, Baranyi Bertold. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 709 p. ; 25 cm
Lezárva: 2021. jan. 1.
ISBN 978-963-295-966-5 kötött
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
Magyarország - ügyvéd - törvény - útmutató
347.965(439)(094)(036)
[AN 3870330]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2023.
Palásti Gábor (1972-)
   Nagykommentár a Róma I. rendelethez : nagykommentár a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Róma I.) / Palásti Gábor. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 418 p. ; 25 cm
Lezárva: 2021. okt. 1. - Bibliogr.: p. 391-406.
ISBN 978-963-594-013-4 kötött
Európai Unió - szerződés - kötelmi jog - nemzetközi jog - útmutató
347.4(4-62)(036)
[AN 3870332]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2023.
   A sztrájkjog összehasonlító jogi elemzése egyes európai államokban / szerk. Szilágyi János Ede, Hrecska-Kovács Renáta. - Budapest : MFI, 2021. - 174 p. ; 24 cm. - (MFI tudományos közleményei, ISSN 2732-3242 ; 3.)
Lezárva: 2021. márc. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1286-2 kötött
Európai Unió - sztrájkjog - összehasonlító jog
340.5 *** 331.109.32(4-62)(094)
[AN 3870374]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2023.
Varga Csaba (1941-)
   Rule of law : contesting and contested / Csaba Varga ; [publ. by the] Ferenc Mádl Institute of Comparative Law. - Budapest : F. Mádl Inst. of Comparative Law, 2021. - 408 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-391.
ISBN 978-615-6356-02-4 kötött
jogállam - jogalkotás - igazságügy - államjog - ezredforduló - 21. század
342.4(100)"199/201" *** 340.134(100)"199/201" *** 351.87(100)"199/201"
[AN 3870404]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1439 /2023.
Hangodi László (1968-)
   Diszel, Nyezsin, Brjanszk és vissza : Bakos Gyula szakaszvezető a második világháborúban / Hangodi László. - 2. bőv. kiad. - Tapolca : Bakos Gy., 2022. - 239 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-615-01-4812-0 kötött
Magyarország - katona - második világháború - napló
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3889299]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2023.
Kovács S. Tibor
   József főherceg vadászkése : hónap kincse, 2022. március = Hunting dagger of archduke Joseph August / [... írta ... Kovács S. Tibor] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2022. - [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
Magyarország - vadászfegyver - tőr - iparművészet - uralkodócsalád - történelmi személy - 20. század
623.444.6 *** 943.6/.9(092)Joseph_August *** 745.5 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3870267]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2023.
Tucker-Jones, Anthony (1962-)
Tiger I & Tiger II (magyar)
   Tiger I & Tiger II : a II. világháború képekben / Anthony Tucker-Jones ; Brian Delf illusztrációival ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2022. - 177, [15] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-97-6 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - páncélos fegyvernem - hadtörténet - második világháború - album
623.438(430)"1939/1945"(084.1) *** 358.119(430)"1939/1945"(084.1)
[AN 3870963]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1442 /2023.
Kaweh, Babak (1959-)
Das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis (magyar)
   Coaching kézikönyv coachoknak és oktatóknak / Babak Kaweh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 978-963-291-254-7 fűzött : 4490,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3890955]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1443 /2023.
Aaker, Jennifer Lynn (1967-)
Humor, seriously (magyar)
   Humor - komolyan : miért számít a humor az (üzleti) élet titkos fegyverének? : és hogyan hajthat hasznot belőle bárki. Akár te is / Jennifer Aaker, Naomi Bagdonas ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2022. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-478-3 fűzött : 3999,- Ft
vállalatirányítás - munkahelyi légkör - humor
658.1 *** 398.94 *** 82.01-7 *** 65.013
[AN 3871216]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2023.
Cinkotai János (1945-)
   A Tripolisztól a Fehér Házig : Cinkotai János 184 története / [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2022. - 536 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5195-99-0 kötött : 3000,- Ft
Cinkotai János (1945-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
330(439)(092)Cinkotai_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3871461]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2023.
   Csanád Család Család és KarrierPont : a Nonprofit Hagyomány Alapítvány "Esélyt a családanyáknak" című, EFOP-1.2.9-17-2017-00074 számú projektjének szakmai beszámolója. - [Pitvaros] : Nonprofit Hagyomány Alapítvány, [2021]. - 60 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Csongrád-Csanád megye - munkaerő-rehabilitáció - nő - 21. század
331.582.2-055.2(439.181)"201/202"
[AN 3871265]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2023.
   Csanád Család Család- és KarrierPont programbemutató kézikönyv : [2018-2021]. - Hódmezővásárhely : Bónusz SikerPont Kft., 2021. - [2], 307 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Csongrád-Csanád megye - munkaerő-rehabilitáció - nő - 21. század
331.582.2-055.2(439.181)"201/202"
[AN 3871288]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2023.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2020. november 19. : Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. - [Miskolc] : ME Rektori Hiv., 2022. - [2], 181 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-242-8 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3871085]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2023.
Erdős Gabriella (1961-)
   Az Európai Unió adójoga / Erdős Gabriella, Őry Tamás, Váradi Adrienn. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 639 p. ; 25 cm
Lezárva: 2021. aug. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-980-1 kötött
Európai Unió - adójog - útmutató
336.2(4-62)(036)
[AN 3870356]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2023.
   Győri céhes kiváltságlevelek a 16-18.századból / [... szerk. Vajk Borbála és Bagi Zoltán Péter] ; [szerk. Győr Megyei Jogú Város Levéltára]. - Győr : Győr MJV Lvt., 2021-. - ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
Győr - 16. század - 17. század - 18. század - céhlevél
334.782(439-2Győr)"15/17"(093)
[AN 3870297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A győri német varga, fazekas, süveggyártó és takács céhek kiváltságlevelei. - 2021. - 133, [2] p.
ISBN 978-963-88533-1-8 kötött
[AN 3870301] MARC

ANSEL
UTF-81450 /2023.
Marçal, Katrine (1983-)
Det enda könet (magyar)
   Tényleg nincs ingyenebéd? : feminista közgazdaságtan, ahogyan eddig sosem merted elképzelni / Katrine Marçal ; [ford. Csáki Judit]. - [Budapest] : Libri, 2022. - 222, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-220.
ISBN 978-963-433-877-2 fűzött : 4199,- Ft
gazdaságtan - feminizmus - nők a társadalomban
330 *** 316.37-055.2
[AN 3870539]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2023.
   Munkaügyi viták megoldása : hibák és megoldások / írta Arany Edit [et al.] ; szerk. Arany Edit, Tóth Tamás ; graf. Hajós Márk. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2022]. - 243 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-30-3 fűzött
Magyarország - munkaügyi vita - munkaügy - munkajog
331.109(439) *** 347.454(439)
[AN 3871071]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2023.
Pál József (1955-)
   A hibás pénzek születése : érdekességek Magyarországról és a nagyvilágból / Pál József. - Szombathely : B.K.L. K., 2022. - 266 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5725-29-6 kötött
selejt - fémpénz - papírpénz - kuriózum
336.746(100) *** 336.747(100)
[AN 3870310]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2023.
Rátkai Gábor
   Üvegkapu kisokos [elektronikus dok.] : az építőipari foglalkoztatás új szabályai / szerzők Rátkai Gábor ..., Horváth András ... - Szöveg (pdf : 985 KB). - Budapest : Forum Média, 2022
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. ápr. 7. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169534. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9482-69-2
Magyarország - foglalkoztatás - átláthatóság - feketemunka - építőipar - 21. század - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
331.526.8(439)"202" *** 69(439)"202" *** 331.5(439)(094)
[AN 3865510]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2023.
Sudár Ágnes
   Fénnyel írt történetek : 30+1 / [írták Sudár Ágnes, Laczó Balázs]. - [Győr] : Press & PR Kft., 2021. - 192 p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-615-01-3285-3 kötött
Vill-Korr Hungária Kft. (Győr)
Győr - Magyarország - családi vállalkozás - villamosenergia-ipar - történeti feldolgozás - album
334.722.2(439-2Győr)(091) *** 621.3(439)
[AN 3870431]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1455 /2023.
   Family protection from a legal perspective : analysis on certain Central European countries / ed. by Tímea Barzó and Barnabás Lenkovics. - Budapest : F. Mádl Inst. of Comparative Law ; Miskolc : CEA Publ., 2021. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies of the Central European Professors' Network, ISSN 2786-2518)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6356-10-9 kötött
ISBN 978-615-01-3009-5
Közép-Európa - családvédelem - gyermekvédelem - jogi szabályozás
364.044.24(4-191)(094) *** 347.64(4-191)
[AN 3870432]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2023.
Sandwiese, Suzanne
   Demencia a gyakorlatban : gyakorlati útmutató demenciában szenvedők gondozásához / Suzanne Sandwiese. - Debrecen : Szatmári Zs., cop. 2022. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4483-2 fűzött : 4990,- Ft
szociális gondozás - elbutulás - idősgondozás
364.65-053.9 *** 616.892-053.9
[AN 3871142]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1457 /2023.
   Érd-Ófalu iskolái : emlékkönyv, 1774-2007 / [szerk. ... Kóboryné Szabó Ildikó, Szabó Károlyné Pató Mária]. - Érd ; Százhalombatta : E.F.O. K. és Ny., 2021. - 129, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-84-3 kötött
Érd - iskolatörténet - általános iskola - oktatástörténet
37(439-2Érd)(091) *** 373.3(439-2Érd)(091)
[AN 3871414]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2023.
Gönczöl Zoltán
   Csillagok a fizikaszertárban : tanítási példák fizikatanárok számára / Gönczöl Zoltán, Takácsné Farkas Anikó, Ábrahám Péter. - [Budapest] : [ELTE Fizika Doktori Isk.], 2021. - 124 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. az ELTE Fizika Doktori Iskola. - QR-kódokkal
ISBN 978-963-489-378-3 fűzött
csillagászat - tantárgy-pedagógia - tanári segédkönyv
372.852(072)
[AN 3870398]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2023.
   Jogászprofesszorok Miskolcon : a miskolci jogi kar fennállásának 40. jubileuma alkalmából / szerk. Nagy Zoltán ; [közread. a] Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Miskolc : Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyes. : ME ÁJK, 2021. - 719 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-358-233-6 kötött
Miskolc - Magyarország - egyetemi tanár - jogászképzés - jogász - életrajz
37(439-2Miskolc)(092) *** 378.634(439-2Miskolc) *** 34(439)(092)
[AN 3870406]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2023.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   ABC kuckó : ábécéskönyv 1-2. osztályosoknak : gyerekmondókák, klasszikus és kortárs versek, Sára királykisasszony és Lóci lovag történetei / ... írta Miklya Luzsányi Mónika ; ... vál. és szerk. Miklya Zsolt ; ... ill. Schall Eszter. - Budapest : Kálvin, 2022. - 147, [12] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Református tananyagtár. - Bibliogr.
ISBN 978-963-558-504-5 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - olvasókönyv
372.416.2=945.11 *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3870905]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2023.
Révész József
   Kreatív képességek fejlesztésének lehetőségei az óvodai zenei nevelésben [elektronikus dok.] / Révész József ; [közread. a] Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 831 KB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165198. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-385-2
zenepedagógia - művészeti nevelés - óvodai nevelés - kreativitás - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
37.025 *** 372.3:78 *** 159.928.238
[AN 3832759]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1462 /2023.
   Bakony. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Bakony - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.1)(036) *** 908.439(234.373.1) *** 914.39(234.373.1)(036)
[AN 3889711]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2023.
   Börzsöny. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Börzsöny - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.33)(036) *** 908.439(234.373.33) *** 914.39(234.373.33)(036)
[AN 3889525]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2023.
   Bükk. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Bükk hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.4)(036) *** 908.439(234.373.4) *** 914.39(234.373.4)(036)
[AN 3889522]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2023.
Csonka Ilona
   60 éves a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület : az utóbbi 10 év történései / ... írta Csonka Ilona, Kiskun Magdolna. - Miskolc : Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyes., 2022. - 40 p. ; 25 cm
Fűzött
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Miskolc - természetjárás - gyalogtúra - sportegyesület
796.51 *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 3871034]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2023.
Fábry Béla (1953-)
   Végtelen kékség : válogatott élményeim / Fábry Béla. - Fót : Magánkiad., 2022. - 306 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-82011-2-4 fűzött
kajaksport - tenger - útinapló
797.122.2(26)(0:82-992)
[AN 3871073]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2023.
   FIFA 22 játékkalauz : így építs világverő csapatot!. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 9x20 cm
Fűzött
játékprogram - labdarúgás
796.332 *** 793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3870935]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2023.
   Focilegek és érdekes történetek : elképesztő sztorik, különös életutak, aranyköpések / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 19x20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-4872-49-8)
labdarúgó - 21. század
796.332(100)(092)"201/202"
[AN 3870934]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2023.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Gyereklélek sportcipőben : mentális napló sportoló fiataloknak / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva. - Budapest : Libri, 2022. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Gyereklélek sportcipőben : munkafüzet. - Bibliogr.: p. 133-[134].
ISBN 978-963-604-102-1 fűzött : 3499,- Ft
sportlélektan - ifjúsági könyv
796.01(02.053.2)
[AN 3890947]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2023.
Koncz Éva
   Nyári olimpia, 2021 / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2022. - 130 p. : ill. ; 30 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 7.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5903-04-5 fűzött
Magyarország - sporttörténet - belpolitika - 20. század - 21. század
796(439)"195/202"(089.3) *** 323(439)"19"
[AN 3871078]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2023.
   Mecsek. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Mecsek - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.6)(036) *** 908.439(234.373.6) *** 914.39(234.373.6)(036)
[AN 3889710]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2023.
Meronka Péter
   Erőt, egészséget! : a győri kajak-kenu sport története, 1964-2021 / Meronka Péter. - [Győr] : Patent Holding, 2021. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3525-0 kötött
Győr - Magyarország - sporttörténet - kajaksport - kenusport - sportoló
797.122(439-2Győr)(091) *** 797.122(439)(092)
[AN 3870290]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2023.
Merza József (1932-)
   Nagypapa túrázik [elektronikus dok.] / Merza József. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-05-4
Magyarország - természetjárás - memoár - elektronikus dokumentum
796.5(439)(0:82-94)
[AN 3889026]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2023.
   Pilis. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Pilis (hegység) - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.25)(036) *** 908.439(234.373.25) *** 914.39(234.373.25)(036)
[AN 3889524]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2023.
Schenker Tamás
   Budapesti Sakkmúzeum : egy sakkgyűjtemény ürügyén az alapítók életének és munkásságának bemutatása : [egy megvalósult álom] / [szerző ... Schenker Tamás] ; [kiad. a Budapesti Sakkgyűjtemény és Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Budapesti Sakkgyűjt. és Múz. Alapítvány, 2021. - 180 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A bev. német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 180. - Számozott példány: 50
ISBN 978-615-01-4004-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapesti Sakkgyűjtemény és Múzeum
Budapest - sakk - múzeum
794.1 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3871161]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2023.
Siebenländer, Stefanie
Makramee (magyar)
   Makramé : a nappalitól a gyerekszobáig : szövés, fonás, csomózás / Stefanie Siebenländer ; [ill. Alexandra Dewitz]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Bús Natália
ISBN 978-963-582-311-6 kötött
csomózás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3870981]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2023.
   Statisztika : a világ legeredményesebb sportcsapatának krónikája, 2000-2021 / [szerk. Fazekas Gyula és Tarján András] ; [kiad. a Statisztika Petőfi Sport Club]. - [Budapest] : Statisztika Petőfi Sport Club, [2021]. - 71 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-3872-5 fűzött
Statisztika Petőfi Sport Club. Asztalitenisz Szakosztály
Budapest - asztalitenisz - sportegyesület - 21. század
796.386(439-2Bp.)Statisztika"200/202"
[AN 3871158]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2023.
   Vasi-Hegyhát. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Vasi-Hegyhát - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Vasi-Hegyhát)(036) *** 908.439Vasi-Hegyhát *** 914.39Vasi-Hegyhát(036)
[AN 3889513]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2023.
   Vértes. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Vértes (hegység) - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.2)(036) *** 908.439(234.373.2) *** 914.39(234.373.2)(036)
[AN 3889520]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2023.
   Zemplén. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zempléni-hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.5)(036) *** 908.439(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 3889511]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2023.
   Zselic. - Budapest : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zselic - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Zselic)(036) *** 908.439Zselic *** 914.39Zselic(036)
[AN 3889518]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1482 /2023.
Annecke, Jacqueline
Die Häkelschule für Potterheads (magyar)
   Horgolóiskola Potter rajongóknak : a Roxfort kedvenc karakterei amigurumi figuraként / [Jacqueline Annecke]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 109 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Bús Natália
ISBN 978-963-582-293-5 kötött
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3870961]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2023.
Benedek Gabriella (1974-2015)
   Benedek Gabriella, 1974-2015 / [szöveg ... B. Laborcz Flóra] ; [... szerk. Benedek József] ; [közread. a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány]. - Budapest : Laborcz F. Szobrászműhely Alapítvány, 2021. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2939-6 fűzött
Németország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(430)(=945.11)(092)Benedek_G.
[AN 3870468]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2023.
Benedek József (1946-)
   Komplementerek : különleges struktúrák, folytatólagos vonal alakzatok, komplementer felületek és színek, komplementer formák és folyamatok = Complements : special structures, shapes made of continous lines, complementary surfaces and colours, complementary shapes and processes / Benedek József ; [közread. a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány]. - Budapest : Laborcz F. Szobrászműhely Alapítvány, 2021. - 52 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2328-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Benedek_J.
[AN 3870524]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2023.
Boros Judit (1952-)
   Munkácsy Győrben / [a tanulmányokat és a katalógustételeket írta Boros Judit] ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2021. - 174, [1] p. : ill., színes ; 24x30 cm
A Győrött, 2021. okt. 16 - 2022. márc. 20. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7207-76-1 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069.017(439)Pákh *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3870410]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2023.
Dárdai Zsuzsa
   Ág-bog [elektronikus dok.] / Dárdai Zsuzsa ; kiad. Árnyékkötők Alapítvány. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - Budapest : Árnyékkötők Alapítvány, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172559. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1413-2
Magyarország - művészeti élet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
73/76(439)"198/201" *** 73/76(100)"198/201"
[AN 3890314]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2023.
   Infinitívusz : kortárs művészek Pilinszky János-tükre / [kurátorok Dóczy Péter, Lévay Jenő, Verebes György]. - Budapest : M. Napló, 2021. - 149, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Szolnokon, 2021. nov. 27 - 2022. jan. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-541-066-8 kötött
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - művészeti hatás - író - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/202" *** 894.511(092)Pilinszky_J. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3871464]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2023.
Kiss Erika
   Aphrodité gyémántszelencéje : hónap kincse, 2022. január = Aphrodite's diamond box / [... írta ... Kiss Erika, Takács József] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2022. - [6] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Ausztria - ötvösség - szelence - századforduló - múzeumi tárgy
069(439-2Bp.)MNM *** 688.93 *** 745.5 *** 739.1(436)"190"
[AN 3870263]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2023.
Kovács S. Tibor
   Nagyvezér aranya = The grand vizier's gold / [... írta ... Kovács S. Tibor] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2021. - [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - ötvösség - páncélsisak - hadtörténet - 17. század - török hódoltság - múzeumi tárgy
739.1(560)"16" *** 069(439-2Bp.)MNM *** 355.48(439)"168" *** 623.445.2
[AN 3870259]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2023.
Lővei Pál (1955-)
   Porfír, kő, márvány : kőanyagok, kőfaragók, kőberakások a középkori Magyarországon / Lővei Pál. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 2 db ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Kötött : 5500,- Ft
Magyarország - kőszobrászat - kőfaragóipar - középkor
73.023.2(439)"04/15" *** 736.2(439)"04/15"
[AN 3871384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 471 p.
Bibliogr.: p. 323-416.
ISBN 978-963-416-289-6
[AN 3871386] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 160 p. : ill., részben színes
 (hibás ISBN 978-963-416-289-6)
[AN 3871387] MARC

ANSEL
UTF-81491 /2023.
Marabu (1962-)
   Vészfék nyúz / Marabu. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - [14] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-62-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Marabu *** 323(439)"201/202"
[AN 3871044]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2023.
Ónody Magdolna (1929-)
   Bepillantás a műterembe [elektronikus dok.] / Ónody Magdolna. - Szöveg (pdf : 2 MB) (epub : 839 KB) (mobi : 877 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165350. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-52-1 (mobi)
ISBN 978-615-6237-50-7 (pdf)
ISBN 978-615-6237-51-4 : epub
Nagy Sándor János (1897-1953)
Magyarország - szobrász - pedagógus - 20. század - elektronikus dokumentum
73(439)(092)Nagy_S._J. *** 37(439)(092)Nagy_S._J.
[AN 3833774]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2023.
Pallag Márta
   A mecénás aranya : hónap kincse, 2022. február = Gold of the patron / [... írta ... Pallag Márta] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2022. - [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Bláthy Ottó (1860-1939)
Magyarország - kitüntetés - műszaki tudomány - mérnök - feltaláló - innováció - századforduló - múzeumi tárgy
739.1 *** 06.068(439)"189/193" *** 62 *** 621.3(439)(092)Bláthy_O. *** 330.341.1 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3870266]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2023.
   Religious symbols in the public sphere : analysis on certain Central European countries / ed. by Paweł Sobczyk. - Budapest : F. Mádl Inst. of Comparative Law ; Miskolc : CEA Publ., 2021. - 279 p. ; 24 cm. - (Studies of the Central European Professors' Network, ISSN 2786-2518)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6356-06-2 kötött
ISBN 978-615-01-3005-7
Közép-Európa - vallási jelkép - közintézmény - közterület - jogi szabályozás
7.045(4-11)(094) *** 7.046.3(4-11)(094) *** 35.075(4-11) *** 711.61(4-11)
[AN 3870428]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2023.
Schandl László
   Templomért esedeznek a sághiak : a bakonysági templom megáldásának 165. évfordulójára / [szöveg] Schandl László ; [képek] Sipos György. - Pápateszér : Önkormányzat, 2021. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Historia Teseriensis, ISSN 2677-0490 ; 4.)
ISBN 978-615-81720-1-1 fűzött
Bakonyság - Pápateszér - templom - katolikus pap - levelezés - 19. század - történelmi forrás
726.54(439-2Bakonyság)"18"(093) *** 282(439-2Pápateszér)"18"(092)(044)
[AN 3870283]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2023.
Sipos Anna (1991-)
   A kunszentmártoni zsinagóga és tervezője, Dobovszky József István / Sipos Anna. - Kunszentmárton : "Köttön Vezér" Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyes., 2021. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 22.)
Bibliogr.: p. 184-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2258-8 fűzött
Dobovszky József István (1882-1930)
Magyarország - Kunszentmárton - zsinagóga - építész - 19. század - 20. század
726.3(439-2Kunszentmárton) *** 72(439)(092)Dobovszky_J.
[AN 3871452]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2023.
   Sopron, Szent Mihály templom / Kelemen István [et al.] ; [kiad. a Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római Katolikus Plébánia]. - [Sopron] : Soproni Szentlélek és Szent Mihály Római Katolikus Plébánia, cop. 2021. - 196, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 63-67.
ISBN 978-615-01-2770-5 kötött
Sopron - templom - templomi berendezés
726.54(439-2Sopron) *** 247
[AN 3870340]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2023.
Tóth Zsolt
   Pécs ókeresztény öröksége : vezető a pécsi világörökség helyszíneihez / Tóth Zsolt, Poulet Dániel. - Pécs : [Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.], 2022. - 167 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. - Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-615-5873-04-1 kötött
Pécs - Sopianae - régészet - világörökség - épített környezet - ókeresztény művészet - temető - római birodalom kora
72.025.3/.4(439-2Pécs) *** 904(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopianae) *** 718(439-2Pécs)
[AN 3871451]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2023.
Varga Kálmán (1953-)
   A Gödöllői kastély az 1752. évi inventár tükrében / Varga Kálmán ; [kiad. az Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány]. - [Fertőd] : Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, 2022. - 139 p. : ill., színes ; 25 cm
A függelékben az inventár fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-615-01-3838-1 kötött
Gödöllő - kastély - művelődéstörténet - 18. század - leltári jegyzék
728.82(439-2Gödöllő)"175"(083.82) *** 930.85(439-2Gödöllő)"17"
[AN 3871176]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1500 /2023.
   Kicsik vidám daloskönyve : a legkedveltebb gyerekdalok kincsestára / [ill. Hankószky Ildikó] ; [a Vidám Manók Együttes közrem.]. - [Nyíregyháza] : Gégény Cs., 2022. - 29 p. : ill., színes ; 16x21 cm
Az interneten elérhető hanganyaggal
ISBN 978-615-00-3037-1 kötött
gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889207]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1501 /2023.
Péterfy Bori (1969-)
   Borikönyv : jelenetek Péterfy Bori életéből / Tóth Júlia Éva ; Stark Attila illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2022. - 285, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-522-3 fűzött : 5975,- Ft
Péterfy Bori (1969-)
Magyarország - dalénekes - könnyűzenei előadó - színész - ezredforduló - 21. század
792.028(439)(092)Péterfy_B.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Péterfy_B.(0:82-94)
[AN 3871114]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2023.
Spencer, Bud (1929-2016)
Altrimenti mi arrabbio (magyar)
   Különben dühbe jövök : önéletrajzom első része / Bud Spencer ; közrem. Lorenzo de Luca ; szerk. David de Filippi ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 246, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Filmogr.: p. 243-[247].
ISBN 978-963-572-266-2 fűzött : 3999,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3890922]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1503 /2023.
Hevérné Kanyó Andrea
   A sirály a király? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória regényéhez / [... Hevérné Kanyó Andrea, ... Bosnyák Viktória és Dudás Győző]. - Budapest : Tintató, 2022. - 63 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-6437-02-0 fűzött : 1999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A sirály a király?
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3890805]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2023.
Kaszur László
   Mesélő neveink : szemelvények Dunafalva helyneveiből / Kaszur László. - Dunafalva : Önkormányzat, 2022. - 19 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Így éltünk mi - Dunafalvai helytörténeti szemelvények ; 3.)
ISBN 978-615-01-4670-6 fűzött
Dunafalva - magyar nyelv - földrajzi név - helyismeret
809.451.1-311(439-2Dunafalva) *** 908.439-2Dunafalva
[AN 3870436]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2023.
   A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006-. - 25 cm
A 8. tagtól közread. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpont
ISBN 978-963-9074-38-5
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2635702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Em - Ez. - 2021. - 1021 p. + mell.
ISBN 978-963-9074-91-0 kötött : 7480,- Ft
[AN 3870386] MARC

ANSEL
UTF-81506 /2023.
   Magyar szókincstár : rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára / főszerk. Kiss Gábor ; [főmtárs Temesi Viola]. - 10. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - XII, 929 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 1.)
Bibliogr.: p. XI-XII.
ISBN 978-963-409-359-6 kötött : 11990,- Ft
magyar nyelv - antonima - szinonimaszótár
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-314.3
[AN 3890919]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2023.
Porkoláb Ádám
   Magyar - angol nyelvészeti szakszótár [elektronikus dok.] / Porkoláb Ádám, Fekete Tamás. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Pécs : Szerzők, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164910. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1074-5
nyelvészet - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11 *** 80
[AN 3830572]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1508 /2023.
Rott József (1964-)
   Anyák könyve / Rott József. - Szentendre : Urbis, 2021-. - 20 cm
ISBN 978-615-5289-73-6
Magyarország - világirodalom története - magyar irodalom története - filmtörténet - lélektan - alkotó munka
82(091) *** 894.511(091) *** 791.43(100)(091) *** 791.43(439)(091) *** 159.9 *** 82.081
[AN 3871285]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az antiszemitizmus lélektana : az antiszemitizmus mélyanalitikus és valláskulturális gyökerei - miként az a világirodalomból és a filmkultúrából visszaolvasható. - 2021. - 277 p.
ISBN 978-615-5289-69-9 fűzött
[AN 3871286] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az antiszemitizmus lélektana : gondolatok a disszociatív folyamatoknak valláskulturálisan alávetett egyénről mint társas lényről; a holokauszttudatról és a másik valóságról : irodalmi tanulmány. - 2021. - 288, [1] p.
ISBN 978-615-5289-71-2 fűzött
[AN 3871364] MARC

ANSEL
UTF-81509 /2023.
Szabó Béla (1963-)
   Radnóti : Bor-Abda / fényképezte Szabó Béla. - Öttevény : Szabó B., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és horvát nyelven
ISBN 978-615-01-3800-8 kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Kiš, Danilo (1935-1989)
Magyarország - Abda - Jugoszlávia - Szerbia - író - magyar irodalom - műfordító - helyismeret - 20. század - természetkép - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás - album
886.1(092)Kiš,_D. *** 908.4-191(084.12) *** 894.511(092)Radnóti_M.(084.1) *** 77.04(439)(092)Szabó_B. *** 087.6:084.11 *** 894.511-14.02=861
[AN 3870373]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2023.
Vianu, Lidia
   Censorship in Romania [elektronikus dok.] / Lidia Vianu. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Budapest ; [New York, N.Y.] : CEU Press, [2021], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172492. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-386-558-3
Románia - román irodalom története - politikai feszültség - román irodalom - cenzúra - 20. század - vers - elektronikus dokumentum
859.0(091)"194/198" *** 323.22(498)"194/198" *** 859.0-14=20 *** 351.751(498)"194/198"
[AN 3889899]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1511 /2023.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre levelei [elektronikus dok.] / szerk. Lukács Krisztián Zoltán. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-42-8
Magyarország - író - századforduló - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ady_E.(044)
[AN 3833777]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2023.
Halmai Tamás (1975-)
   "Ha angyalt látsz vendégül..." : Károlyi Amy költői világa / Halmai Tamás. - Budapest : Inter-Iku, 2022. - 87 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6224-07-1 fűzött : 1000,- Ft
Károlyi Amy (1909-2003)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Károlyi_A.
[AN 3871311]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2023.
   Identitás, nyelv, trauma [elektronikus dok.] : tanulmányok Kertész Imréről / szerk. György Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-14-4184-0
Kertész Imre (1929-2016)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
894.511(092)Kertész_I.
[AN 3890263]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2023.
Minya Károly (1963-)
   Színház és nyelv : 50 írás a kortárs magyar dráma nyelvhasználatáról / Minya Károly ; [kiad. a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága]. - Budapest : MNYKNT, 2022. - 164 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82068-0-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - színháztörténet - nyelvhasználat - magyar nyelv - 21. század - dráma
894.511(091)-2 *** 792(439)"201/202" *** 809.451.1-06
[AN 3871292]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1515 /2023.
Abnett, Dan (1965-)
The lost (magyar)
   Elveszett : Gaunt szellemei gyűjtemény / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2022. - 990 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Áruló tábornokÞ; Végső parancsÞ; RendíthetetlenekÞ; MindhaláligÞ; Vascsillag ; Traitor general ; The armour of contempt ; His last command ; Only in death ; The iron star. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-589-000-2 kötött : 13990,- Ft : 37 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-312.9=945.11
[AN 3870612]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2023.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Good wives (magyar)
   Jó feleségek / Louisa May Alcott ; [ford. Barta Judit és Siklós Márta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 314, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-866-5 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3889686]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2023.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; [ford. Barta Judit]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 353, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-634-0 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3889682]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2023.
Andersen, Jan (1956-)
Dusty : komm nach Hause! (magyar)
   Dusty : hazavárunk, Dusty! / Jan Andersen ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 208, [1] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-584-127-1 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870457]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
The eleventh commandment (magyar)
   A tizenegyedik parancsolat / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2022. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-701-5 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3889707]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2023.
Areklew, Lina (1979-)
Ur askan (magyar)
   Hamu és korom / Lina Areklew ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-498-6 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3870949]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2023.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
From blood and ash (magyar)
   From blood and ash : vérből és hamuból : Vér és hamu I. / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 681 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-980-1 fűzött : 5399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3871345]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2023.
Aubert, Marie (1979-)
Kan jeg bli med deg hjem (magyar)
   Ha történne valami : novellák / Marie Aubert ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Scolar, 2022. - 126, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-498-1 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 3871108]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2023.
Barba, Andrés (1975-)
República luminosa (magyar)
   Fényes köztársaság / Andrés Barba ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 218 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-816-4 kötött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3870111]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2023.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The fifth to die (magyar)
   Az ötödik áldozat / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022, cop. 2018. - 517 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-785-0 fűzött : 4480,- Ft : 14,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3870795]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2023.
Bates, Joseph (1792-1872)
The early life and later experience and labors of elder Joseph Bates (magyar)
   A kapitány : Joseph Bates élete / ... szerk. James White ; [ford. Kassai János]. - Budapest : BIK Kvk., 2022. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5260-81-0 kötött
Bates, Joseph (1792-1872)
Hetedik Napos Adventista Egyház
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - tengerhajózás - helyismeret - egyházi személy - 19. század - útleírás - memoár
820-94(73)=945.11 *** 656.61(0:82-94) *** 908.100(26)(0:82-992) *** 286.3(73)(092)Bates,_J.(0:82-94)
[AN 3871224]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2023.
Berrow, Gillian M.
The spring filly! (magyar)
   Szilaj : a makrancos lovacska : [Lovak és fruskák 2.] / írta G. M. Berrow ; ill. Maine Diaz ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 139, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-040-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870747]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2023.
Bird, Pip
The naughtiest unicorn on a school trip (magyar)
   A világ legneveletlenebb unikornisa : csoda az osztálykiránduláson / Pip Bird ; David O'Connell illusztrációival ; [ford. ... Szilágyi Zsófia ...]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2022. - 151, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-5716-46-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871306]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2023.
Boye, Karin (1900-1941)
Kallocain (magyar)
   Kallocain / Karin Boye ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2022. - 234, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 48.)
ISBN 978-963-504-597-6 fűzött : 1999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3870936]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2023.
Brontë, Anne (1820-1849)
The tenant of Wildfell Hall (magyar)
   Wildfell asszonya / Anne Brontë ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 605 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-136-3 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3889709]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2023.
Buehlman, Christopher
The blacktongue thief (magyar)
   A fekete nyelvű tolvaj / Christopher Buehlman ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 451 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-006-2 fűzött : 4780,- Ft : 13,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870980]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2023.
Buwalda, Peter (1971-)
Otmars zonen (magyar)
   Otmar fiai / Peter Buwalda ; [ford. Zákányi Viktor]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 550, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-072-1 fűzött : 4999,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3870659]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2023.
Byrne, Jaci
The music maker of Auschwitz IV (magyar)
   Az auschwitzi karnagy : egy hadifogoly, aki ezreknek adott reményt / Jaci Byrne ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 304 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-116-7 fűzött : 4490,- Ft
Jackson, Henry Barnes (1898-1964)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3870566]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2023.
Carpenter, Kel
Lucifer's daughter (magyar)
   Lucifer lánya : A kárhozottak királynője 1. rész / Kel Carpenter ; [ford. Margittay]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 174, [2] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-691-1 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870862]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2023.
Carpenter, Kel
Wicked games (magyar)
   Gonosz kis játékok : A kárhozottak királynője 2. rész / Kel Carpenter ; [ford. Margittay]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 227, [4] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-829-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870594]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2023.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Tri sestry (magyar)
   Három nővér [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Morcsányi Géza fordítása. - Szöveg (epub : 673 KB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4140-6
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3890270]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Karácsonyi krimik / Agatha Christie. - Budapest : Helikon, 2022. - 391, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Hercule Poirot karácsonyaÞ; Karácsonyi kalandÞ; A karácsonyi puding eseteÞ; Karácsonyi tragédia. - Egys. cím: Christmas adventure ; Hercule Poirot's Christmas ; The adventure of the Christmas pudding ; A Christmas tragedy
ISBN 978-963-479-491-2 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3890924]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3889700]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő : Pokoli szerkezetek 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 546, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-133-9 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3889697]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2023.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 13. felújított kiad. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 271 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-543-278-3 fűzött : 3999,- Ft
Santiago de Compostela - brazil irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 3890928]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2023.
Correa, Armando Lucas (1959-)
The daughter's tale (magyar)
   Az elveszett lány története / Armando Lucas Correa ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-299-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870951]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2023.
Cosimano, Elle
Finlay Donovan is killing it (magyar)
   Finlay Donovan ölni tudna / Elle Cosimano ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 364, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-994-6 fűzött : 3980,- Ft : 11,10 EUR
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870653]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2023.
Croisset, Francis de (1877-1937)
La dame de Malacca (magyar)
   A malakkai asszony [elektronikus dok.] / Francis de Croisset. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Toroczkói Miklós. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-438-2 (epub)
ISBN 978-963-559-439-9 (mobi)
francia irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
840-312.5=945.11
[AN 3889030]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2023.
Crouch, Blake (1978-)
Recursion (magyar)
   Hamis emlékek / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-100-7 fűzött : 3880,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890929]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2023.
Daniels, Lucy (1960-)
Doggy drama (magyar)
   Kutyasztárok / Lucy Daniels ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 115, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Állatmentők
ISBN 978-963-584-125-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870442]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2023.
Daniels, Lucy (1960-)
Runaway hamster (magyar)
   Hörcsögbújócska / Lucy Daniels ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 121, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6. - keretcím: Állatmentők
ISBN 978-963-584-126-4 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870443]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2023.
Delmont, Joseph (1873-1935)
Krösus Vagabund (magyar)
   A csavargó Krőzus [elektronikus dok.] / Joseph Delmont ; ford. Fodor Gyula. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 4.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-442-9 (epub)
ISBN 978-963-559-443-6 (mobi)
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3890328]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2023.
Dollin, Laura
Winnie the Pooh : best friends treasury (magyar)
   Micimackó : kincset érő barátok / [szöveg Laura Dollin] ; [ill. Andrew Grey] ; [A. A. Milne és E. H. Shepard ... alapján] ; [ford. Horváth M. Zsanett] ; Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2022. - [5], 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-836-5 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3870529]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2023.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Besy (magyar)
   Ördögök / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - Budapest : Helikon, 2022. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-479-785-2 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3889077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 420 p.
ISBN 978-963-479-786-9
[AN 3889078] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 355 p.
ISBN 978-963-479-787-6
[AN 3889079] MARC

ANSEL
UTF-81549 /2023.
Durrant, Helen H.
Two victims (magyar)
   Két áldozat / Helen H. Durrant ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-803-7 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3871173]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2023.
Dusse, Karsten (1973-)
Achtsam morden (magyar)
   Gyilkos tudatosság : mindfulness kicsit másképp / Karsten Dusse ; [ford. Péntek Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-248-5 fűzött
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3871084]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2023.
Easton, B. B.
Star (magyar)
   A rocksztár : Hans könyve : 44 fejezet-sorozat #3 / BB Easton ; [ford. Bótyik Bettina]. - Budaörs : Pioneer Books, 2022. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-25-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870809]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2023.
Ellis, Bret Easton (1964-)
Less than zero (magyar)
   Nullánál is kevesebb / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2022. - 208, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 126.)
ISBN 978-963-479-814-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3889611]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2023.
Ernshaw, Shea
Winterwood (magyar)
   Winterwood : télerdő / Shea Ernshaw ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 342, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-298-5 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870617]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2023.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 229 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 2.)
ISBN 978-615-6490-17-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3889234]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2023.
Flanagan, John (1944-)
Erak's ransom (magyar)
   Váltságdíj Erakért / John Flanagan ; [ford. Varga Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 419 p. : ill. ; 22 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 7.)
ISBN 978-963-457-347-0 kötött : 4999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3870540]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2023.
Forward (magyar)
   Elhagyott part : hat sci-fi történet. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 317 p. ; 21 cm
Tart.: Érkezés a célhoz / Amor Towles ; [ford. Sárpátki Ádám]. Szükségbőr / N. K. Jemisin ; [ford. Ballai Mária]. Véletlenérték / Andy Weir ; [ford. Kozma Dániel]. Elhagyott part / Blake Crouch ; [ford. Juhász Viktor]. Bárka / Veronica Roth ; [ford. Kleinheincz Csilla]. Az utolsó beszélgetés / Paul Tremblay ; [ford. Benkő Ferenc]. - Egys. cím: Summer frost ; Emergency skin ; Ark ; You have arrived at your destination ; The last conversation ; Randomized. - Szerk. Blake Crouch
ISBN 978-963-598-045-1 fűzött : 3680,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11 *** 820-312.9(73)(082)=945.11
[AN 3870958]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2023.
Frank, Bruno (1887-1945)
Cervantes (magyar)
   Az élet vándora [elektronikus dok.] : Cervantes regényes élete / Bruno Frank ; ford. Halász Ernő. - Szöveg (epub : 857 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-495-5 (epub)
ISBN 978-963-559-496-2 (mobi)
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3890638]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2023.
Frazier, T. M. (1981-)
King (magyar)
   King / T. M. Frazier. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 327 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Beke Zsolt
ISBN 978-963-457-363-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3889645]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2023.
Freitas, Donna (1972-)
The nine lives of Rose Napolitano (magyar)
   Rose Napolitano kilenc élete / Donna Freitas ; [ford. Getto Katalin]. - Budapest : Libri, 2022. - 404, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-670-9 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3871204]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2023.
Gabaldon, Diana (1952-)
An echo in the bone (magyar)
   An echo in the bone : csontok visszhangozzák : az Outlander-sorozat hetedik része / Diana Gabaldon ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022-. - 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 607, [4] p.
ISBN 978-963-597-132-9 kötött : 6499,- Ft
ISBN 978-963-597-013-1 fűzött : 5499,- Ft
[AN 3870959] MARC

ANSEL
UTF-81561 /2023.
Gainza, María (1975-)
El nervio óptico (magyar)
   Látóideg / María Gainza ; [ford. Miklós Laura]. - [Siklós] : Sonora, 2021. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3382-9 fűzött
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3871309]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2023.
Gardner, Frank (1961-)
Crisis (magyar)
   Krízis / Frank Gardner ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : Next21, 2022. - 576 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81915-8-6 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3870945]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2023.
Gatti, Alessandro (1975-)
I più grandi casi di Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock híres esetei / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 274, [4] p. ; 21 cm
Tart.: A bíborvörös dolgozószobaÞ; A félelem völgyeÞ; A négyek jeleÞ; A sátán kutyája ; La valle della paura ; Uno studio in rosso ; Il segno dei quattro ; Il mastino dei Baskerville. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-584-022-9 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi elbeszélés
850-322.4(02.053.2)=945.11
[AN 3870861]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
Final betrayal (magyar)
   A végső árulás : Lottie Parker hatodik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 478, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-604-040-6 fűzött : 4299,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3870632]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2023.
Gilbert Murdock, Catherine (1967-)
Da Vinci's cat (magyar)
   Da Vinci macskája / Catherine Gilbert Murdock ; Paul O. Zelinsky rajz. ; [ford. Balássy Fanni]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 285, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-138-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870465]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2023.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Post (magyar)
   Poszt 2 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2022. - 439 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-641-1 kötött : 4499,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3870575]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2023.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Olga di carta : Misteriosa (magyar)
   Olga, a papírlány : Talányka / Elisabetta Gnone ; papírkivágások Linda Toigo. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 196, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-911-5 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3871385]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2023.
Golden, Christie (1963-)
Rise of the horde (magyar)
   A horda születése / Christie Golden ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 383 p. ; 22 cm
keretcím: World of Warcraft ; keretcím: Blizzard legendák
ISBN 978-963-497-673-8 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-497-672-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870456]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2023.
Golding, Melanie (1979-)
The replacement (magyar)
   Idegen bőrben / Melanie Golding ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2022. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-638-4 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870517]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2023.
Gough Julian (1966-)
The pest in the nest (magyar)
   Nyúl és medve : hűha! / Julian Gough ; Jim Field illusztrációival ; ford. Vereckei Andrea. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 104, [6] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-496-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3870892]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2023.
Gough Julian (1966-)
Rabbit's bad habits (magyar)
   Nyúl és medve : nyúl rossz szokása / Julian Gough ; Jim Field illusztrációival ; ford. Vereckei Andrea. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 105, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-495-0 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3870898]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2023.
Green, Anna Katharine (1846-1935)
A strange disappearance (magyar)
   Zárt ajtók mögött [elektronikus dok.] / A. K. Green. - Szöveg (epub : 720 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-501-3 (epub)
ISBN 978-963-559-502-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3890316]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2023.
Hannah, Kristin (1960-)
The great alone (magyar)
   Menekülés Alaszkába / Kristin Hannah ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 594, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-018-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870738]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2023.
Hart, Rob (1982-)
The warehouse (magyar)
   A vállalat / Rob Hart ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
ISBN 978-963-499-534-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870536]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2023.
Hawker, Olivia
The ragged edge of night (magyar)
   Az éjszaka peremén / Olivia Hawker ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 389 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-773-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3871184]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2023.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the Big Bang (magyar)
   George és az ősrobbanás / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Marczali Ferenc]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2022. - 270, [1] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-338-5 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - kozmológia - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2) *** 524.8(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3889610]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2023.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the unbreakable code (magyar)
   George és a feltörhetetlen kód / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 270, [1] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-561-907-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 524.8(02.053.2)
[AN 3870531]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2023.
Hervey, Harry (1900-1951)
The black parrot (magyar)
   A fekete papagáj [elektronikus dok.] / Harry Hervey ; ford. Forró Pál. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 6.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172561. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-454-2 (epub)
ISBN 978-963-559-455-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890324]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2023.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhártha / Hermann Hesse ; [ford. Horváth Géza]. - Budapest : Helikon, 2022. - 144 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 66.)
ISBN 978-963-620-054-1 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3889301]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Verity (magyar)
   Verity / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 310, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-790-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890918]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2023.
Houston, Julie
A village affair (magyar)
   Egy vidéki affér / Julie Houston ; [ford. Stumpf Andrea Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 397, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-045-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870788]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2023.
Howell, A. M.
The garden of lost secrets (magyar)
   Az elveszett titkok kertje / A. M. Howell ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 281, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-183-7 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870446]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2023.
Huckelbridge, Dane
Castle of water (magyar)
   Vízkastély / Dane Huckelbridge ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 346, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-389-7 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870833]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2023.
Jaouad, Suleika (1988-)
Between two kingdoms (magyar)
   Két királyság határán / Suleika Jaouad ; [ford. Bakonyi Berta]. - Budapest : Libri, 2022. - 457 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-930-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870618]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2023.
Kagawa, Julie (1982-)
Shadow of the fox (magyar)
   Shadow of the fox : a róka árnyéka / Julie Kagawa ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 477 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-599-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870695]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2023.
Keeland, Vi
Stuck-up suit (magyar)
   Nagyképű öltönyös / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 364, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-498-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3889696]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2023.
Kepnes, Caroline (1977-)
Hidden bodies (magyar)
   Elrejtett testek / Caroline Kepnes ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-397-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3889293]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2023.
Klotz Mária (1957-)
   Stufen [elektronikus dok.] / Maria Klotz ; hrsg. von ... Irodalmi Rádió. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Sankt Iwan bei Ofen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172535. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-6270-27-6)
Magyarország - német irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
830-821(439)
[AN 3890257]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2023.
Klune, T. J. (1982-)
Under the whispering door (magyar)
   A suttogó ajtón túl [elektronikus dok.] / T. J. Klune ; műford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2022. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-076-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3866123]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2023.
Knoll, Jessica (1983-)
Luckiest girl alive (magyar)
   Szerencse lánya / Jessica Knoll ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2022. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-059-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890953]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2023.
Kulikov, Roman (1976-)
S.T.A.L.K.E.R. : proekt "Minotavr" (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : a Minótaurosz projekt [elektronikus dok.] / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; műford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2022. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-074-0
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3866414]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2023.
Larkwood, A. K.
The unspoken name (magyar)
   A kimondatlan név : Kígyókapuk-sorozat 1. / A. K. Larkwood ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 543 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-997-7 fűzött : 5480,- Ft : 15,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3870893]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2023.
   A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek / [ford. Szabadi István] ; [szerk. és a szövegeket vál. Győri Anna]. - Budapest : Harmat, 2022. - 156, [3] p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2020
ISBN 978-963-288-570-4 kötött : 3500,- Ft
angol nyelvű irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
820-32(100)(082)=945.11 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3889153]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2023.
Lemmie, Asha
Fifty words for rain (magyar)
   Ötven szó az esőre / Asha Lemmie ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2022. - 475, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-863-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3871093]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2023.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Árnyék Innsmouth fölött / H. P. Lovecraft ; [ford. Kornya Zsolt]. - Budapest : Helikon, 2022. - 237, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 87.)
Tart.: Cthulhu hívásaÞ; Árnyék Innsmouth fölöttÞ; A dolog a küszöbön. - Egys. cím: The call of Cthulhu ; The shadow over Innsmouth ; Thing on the doorstep
ISBN 978-963-620-050-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3889357]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2023.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Onnan túlról / H. P. Lovecraft. - Budapest : Helikon, 2022. - 218, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 74.)
ISBN 978-963-620-053-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3889361]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2023.
Lu, Marie (1984-)
The midnight star (magyar)
   The midnight star : az éjféli csillag / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 299 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-620-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3870808]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2023.
Maas, Sarah J. (1986-)
House of earth and blood (magyar)
   Crescent City : föld és vér háza / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 910, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-561-370-0 fűzött : 6999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3889693]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2023.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Machiavelli ; [ford. ... Lutter Éva]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 150 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 3.)
ISBN 978-615-6490-16-2 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - államelmélet
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 3889247]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2023.
Mañas, Pedro (1981-)
El Club de la Lluna Plena (magyar)
   Anna Kadabra : Telihold Klub / [szöveg ... Pedro Mañas] ; [ill. ... David Sierra Listón] ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2022. - 126, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-6340-30-6 fűzött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870933]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2023.
Martinez, Aly
Written with you (magyar)
   A szerelmünk gyümölcse [elektronikus dok.] : Megbánás 2. / Aly Martinez ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-84-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845310]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2023.
Matheson, Nadine
The jigsaw man (magyar)
   Halálos puzzle [elektronikus dok.] / Nadine Matheson ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-655-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3865497]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2023.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
   Elbeszélések [elektronikus dok.] / Guy de Maupassant ; ford. Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Zoltán Vilmos. - Szöveg (epub : 515 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-573-0 (epub)
ISBN 978-963-559-574-7 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3887888]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2023.
Mazzucco, Melania G. (1966-)
L'architettrice (magyar)
   Az építésznő / Melania G. Mazzucco ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 617, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-088-2 fűzött : 4999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3870842]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2023.
McDonald, Andrew (1982-)
Real pigeons fight crime (magyar)
   Az igazi galambok üldözik a bűnt / Andrew McDonald, Ben Wood ; [ford. Rehova Kata]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2022. - 202, [1] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-6340-06-1 fűzött
ausztrál irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
820-93(94)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3870856]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2023.
McManus, Karen M. (1969-)
One of us is lying (magyar)
   Lehull a lepel / Karen M. McManus ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 407 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-489-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870544]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2023.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Helikon, 2022. - 413 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 127.)
ISBN 978-963-479-600-8 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3889615]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2023.
Midwood, Ellie
The girl who escaped from Auschwitz (magyar)
   A lány, aki megszökött Auschwitzból / Ellie Midwood ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-241-1 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870635]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2023.
Miller, Madeline (1978-)
Circe (magyar)
   Kirké / Madeline Miller ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 422, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-565-3 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890954]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2023.
Mora, Terézia (1971-)
Auf dem Seil (magyar)
   Kötélen : [Darius Kopp-trilógia 3.] / Terézia Mora ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 340, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-098-1 fűzött : 4499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3870646]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2023.
Musso, Guillaume (1974-)
La fille de Brooklyn (magyar)
   A brooklyni lány / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2021. - 345, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-783-9 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3870948]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2023.
Musso, Guillaume (1974-)
La jeune fille et la nuit (magyar)
   Az éjszaka és a lányka / Guillaume Musso ; ford. Füsi Lídia. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 332, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-994-9 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3890917]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2023.
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
   Az uralkodás művészete / Napóleon ; [... vál., ford. és a bev. szövegeket írta Takács M. József]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 163, [4] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 1.)
Bibliogr.: p. [165].
ISBN 978-615-6490-14-8 fűzött : 1999,- Ft
államelmélet - hatalom - francia irodalom
840-96=945.11 *** 321.01
[AN 3889231]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2023.
O'Farrell, Maggie (1972-)
Hamnet (magyar)
   Hamnet / Maggie O'Farrell ; [ford. Schultz Judit]. - Budapest : Európa, 2022. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-506-8 kötött : 4599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3871230]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2023.
Parry, Ambrose
The way of all flesh (magyar)
   Minden testek sorsa / Ambrose Parry ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 429, [3] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-811-6 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870723]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2023.
Pekárková, Iva (1963-)
Dej mi ty prachy (magyar)
   Ide a pénzt [elektronikus dok.] / Iva Pekárková ; ford. Forgács Ildikó. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-31-3
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3888777]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2023.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbúra / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Helikon, 2022. - 306 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 91.)
ISBN 978-963-620-051-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3889548]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2023.
Pratchett, Terry (1948-2015)
The light fantastic (magyar)
   A mágia fénye : történet a Korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 311 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-390-7 fűzött : 3990,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3889652]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2023.
Putney, Mary Jo (1946-)
Once dishonoured (magyar)
   Becstelen szerelem [elektronikus dok.] : A jó útra tértek testvérisége 5. / Mary Jo Putney ; ford. Bánki Vera. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-470-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3844510]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2023.
Ratajkowski, Emily (1991-)
My body (magyar)
   A testem / Emily Ratajkowski ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-560-9 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3870938]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The house of Hades (magyar)
   Hádész háza : az Olimposz hősei 4. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland] ; [társford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 523 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Fűzött : 4999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-908-0)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889269]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The house of Hades (magyar)
   Hádész háza : az Olimposz hősei 4. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland] ; [társford. Garamvölgyi Katalin]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 523 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-865-6 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889266]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889274]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-794-1 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889275]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-848-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889271]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2023.
Robinson, Marilynne (1943-)
Jack (magyar)
   Jack / Marilynne Robinson ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2022. - 396, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-4110-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870797]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2023.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 365, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-614-147-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3889265]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2023.
Ryan, Kennedy
Hook shot (magyar)
   Hook shot : horogdobás : Dobj rá! 3. / Kennedy Ryan ; [ford. Rácz Kata]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 500, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-030-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870589]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2023.
Ryder, Jess
The ex-wife (magyar)
   Az ex / Jess Ryder ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 396, [3] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-561-835-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3870708]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2023.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 105 p. : ill. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 4.)
ISBN 978-615-6490-13-1 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3889250]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2023.
Saylor, Steven (1956-)
Dominus (magyar)
   Dominus / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 507 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-941-0 kötött : 5980,- Ft : 16,60 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3870623]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2023.
Scalzi, John (1969-)
The Kaiju Preservation Society (magyar)
   A Kaidzsú Állatvédő Társaság / John Scalzi ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 312, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-000-0 fűzött : 3680,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3870976]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2023.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Minoes (magyar)
   Minna, a macskakisasszony / Annie M. G. Schmidt ; [Carl Hollander rajz.] ; [Damokos Kata fordítása]. - Budapest : Pagony, 2022. - 171, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Megj. "Macskák társasága" címmel is
ISBN 978-963-587-135-3 fűzött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870549]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2023.
Scholte, Astrid
Four dead queens (magyar)
   Négy halott királynő / Astrid Scholte ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 447 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-292-8 fűzött
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3870793]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2023.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Odin, und die wilden Wikinger (magyar)
   Odin és bandája : viking mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; [ill.] Ramona Wultschner ; [ford. Veress Kata]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 192, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-599-275-1 fűzött : 3499,- Ft
skandináv népek ősvallása - német irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 293.11(02.053.2)
[AN 3889672]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2023.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časovoe imâ (magyar)
   Az óranév : Óramágusok IV. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2022. - 499, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-567-9 fűzött : 3999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-312.9=945.11
[AN 3870952]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Edward III (magyar)
   III. Edward [elektronikus dok.] : Királydrámák 5. / William Shakespeare ... ; ford. ... Magyar Pál. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 3.9 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167345. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-0795-0 (epub)
ISBN 978-615-01-0796-7 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3846694]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2023.
Skördeman, Gustaf (1965-)
Faust (magyar)
   Faust / Gustaf Skördeman ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-190-7 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3870792]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2023.
Sparks, Nicholas (1965-)
The wish (magyar)
   A kívánság / Nicholas Sparks ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-589-9 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3870520]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2023.
Spencer, Bud (1929-2016)
Mangio ergo sum (magyar)
   Eszem, tehát vagyok : étel- és életreceptek / Bud Spencer ; Lorenzo De Luca közrem. ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 366 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-572-263-1 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - életvezetés - filozófia - memoár - ételrecept
850-94=945.11 *** 613.865 *** 11 *** 641.55(083.12)
[AN 3890925]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2023.
Steel, Danielle (1947-)
Moral compass (magyar)
   Erkölcsi iránytű / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-433-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3871028]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2023.
Stratz, Rudolf (1864-1936)
Filmgewitter (magyar)
   Sztambul titkai [elektronikus dok.] : egy film regénye / Rudolph Stratz ; ford. Fodor Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-410-8 (epub)
ISBN 978-963-559-411-5 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3889852]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2023.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
Vanity fair (magyar)
   A hiúság vására [elektronikus dok.] / William Makepeace Thackeray ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-468-9 (epub)
ISBN 978-963-559-469-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3890615]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2023.
Thorne, Sally (1981-)
The hating game (magyar)
   Gyűlölök és szeretek / Sally Thorne. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 439 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Benedek Dorottya
ISBN 978-963-373-793-4 fűzött : 4499,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3889701]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2023.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; ill. Jemima Catlin ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2022. - 364, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-2643-4 kötött : 7999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3889665]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2023.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; [ford. M. Szabó Csilla] ; [a versbetéteket ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Magvető, 2022. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3883-3 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3889134]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2023.
Valpy, Fiona
Sea of memories (magyar)
   Emlékek tengere / Fiona Valpy ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 315, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-849-1 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3870764]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2023.
Verne, Jules (1828-1905)
César Cascabel (magyar)
   Cirkuszkocsival a Sarkvidéken át / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, 2022. - 321, [2] p. ; 21 cm
Megj. "César Cascabel" és "Cascabel Caesar" címmel is
ISBN 978-963-349-365-6 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3870553]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2023.
Webber, Tammara
Good for you (magyar)
   Good for you : jó neked : A sorok között 3. / Tammara Webber ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 395 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-947-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3871357]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2023.
Williamson, Charles Norris (1859-1920)
The lion's mouse (magyar)
   Az oroszlán egérkéje [elektronikus dok.] / C. N. & A. M. Williamson ; ford. Novelly Riza. - Szöveg (epub : 677 KB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-527-3 (epub)
ISBN 978-963-559-528-0 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3889898]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2023.
Wimpy Steve : Horsing around (magyar)
   Egy kocka naplója : lóháton a Minecraftban : [Minecraft család, második rész] / [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 86, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-224-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3889261]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2023.
Yarros, Rebecca
Eyes turned skyward (magyar)
   Eyes turned skyward : nézz az ég felé / Rebecca Yarros ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 414, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-832-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3870597]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1653 /2023.
   Álmodó pennaforgatók '21 : antológia / [szerk. ... Halasi Miklós]. - [Budapest] : Sipos I., cop. 2022. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4234-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3871052]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2023.
Apáti Kovács Béla (1953-2020)
   Mesék a szappanbuborékból / Apáti Kovács Béla ; [... az illusztrációkat kész. N. Molnár Júlia]. - [Zalaapáti] : [Zalaapáti Községért Közalapítvány], cop. 2021. - 91, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
Közread. a Zalaapáti Községért Közalapítvány
ISBN 978-615-01-2176-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3871405]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2023.
Bakos László (1958-)
   Az apát [elektronikus dok.] / Bakos László. - Szöveg (epub : 686 KB). - [Hédervár] : UGK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3890310]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2023.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és az elcserélt születésnap / Balázs Ágnes ; Metzing Eszter rajz. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 236, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-063-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3889680]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2023.
Bálint László (1940-)
   Frici, a "tartótiszt" : részben a Franyó találkozásai című kötet folytatása / Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2021. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-83-6 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871397]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2023.
Barukh
   Barukh tizenkét pontja : [forradalmi zsebkönyv]. - [Budapest] : Barukh & Co, cop. 2022. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-4406-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871137]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2023.
Benyó Tamás (1971-)
   Az Úr neve [elektronikus dok.] / Benyó Tamás. - Szöveg (epub : 722 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6283-10-5)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3889886]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2023.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2019-. - Ill., színes ; 24 cm
A 4-5. kötetet ill. Takács Viktória. - A 2-3. kötetet kiad. a Teknős Könyvek, a 4-5. kötetet a Lampion
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - 2022. - 99, [4] p.
ISBN 978-963-614-105-9 kötött : 3899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889535] MARC

ANSEL
UTF-81661 /2023.
Bihary Péter (1973-)
   A falka [elektronikus dok.] / Bihary Péter. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-356-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3889900]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2023.
   Bikamipesko Manush! : szeretet nélkül semmik vagyunk! : mesék a szakkollégisták tollaiból 2. / [szerk. Csorba István] ; [ill. Péter Anita Tímea] ; [ford. Lakatos Péter] ; [kiad. Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium]. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2021. - 158 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és lovári nyelven
ISBN 978-615-81990-0-1 kötött
magyar irodalom - cigány irodalom - mese - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(082).02=914.99 *** 891.499-34(082).02=945.11
[AN 3871157]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2023.
Bodó Iván (1968-)
   Naplóm a halásztanyán / Bodó Iván ; Deák Panka rajz. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 173, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-518-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3871199]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2023.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Meg se kínáltak / Bödőcs Tibor. - Budapest : Helikon, 2022. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-620-065-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889691]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2023.
Bodor Mária
   Mia reggele [elektronikus dok.] : novellák / Bodor Mária. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Tiszatardos] : [Bodor M.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166017. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0992-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3837893]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2023.
Brinkusz Gábor
   Angorr lapjai [elektronikus dok.] / Brinkusz Gábor. - Szöveg (pdf : 3.6 MB) (epub : 1.1 MB) (mobi : 1 MB). - [Esztergom] : [Brinkusz G.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169533. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-82064-0-2 (pdf)
ISBN 978-615-01-4610-2 (epub)
ISBN 978-615-82064-1-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3865506]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2023.
Bucsi Mariann
   Érintés / Bucsi Mariann. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 335, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6373-68-7 kötött : 4399,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871348]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2023.
Celler Kiss Tamás (1995-)
   A mérgezett gyalog / Celler Kiss Tamás ; [Nagy Kornélia illusztrációival]. - Budapest : FISZ ; Újvidék : Forum, 2021. - 78, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 61.)
ISBN 978-615-5729-67-6 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 978-86-323-1154-1 : 550 RSD
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3870280]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2023.
Cirill Kabin Csaba (1966-)
   A gajdesz felé / Cirill Kabin Csaba ; Alexovics Ingrid fotóival ... - [Pécs] : Litera-Túra, 2022. - 187, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81928-5-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871307]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2023.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [48] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889156]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2023.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Zerkó : Attila törpéje / Cserna-Szabó András. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 407, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-841-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871171]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2023.
Csukás István (1936-2020)
   Pom Pom meséi : Radírpók / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-223-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889608]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2023.
Dani Imre (1950-)
   De mi legyen a pártdemokráciával? : szatírák, esszék, tanulmányok / Dani Imre ; [ill. Dani Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Dani I.], 2022. - 211 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4268-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3871336]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2023.
Dömötör László
   A Hold hősei : a vörös kereszt rejtélye / Dömötör László. - Zalaegerszeg : [M. Vöröskereszt Zala M. Szerv.], 2022. - 198 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
ISBN 978-615-01-3707-0 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3871039]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2023.
Egressy Zoltán (1967-)
   A virágot jelentő deszkák / Egressy Zoltán ; [... ill. Szabó-Nyulász Melinda]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 123, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-603-027-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3871338]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2023.
Elmer István (1952-)
   Bóják az áramlatban [elektronikus dok.] : novellák / Elmer István. - Szöveg (epub : 480 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-12-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3888774]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2023.
Elmer István (1952-)
   Egyszer az időben [elektronikus dok.] : kisregények és elbeszélések / Elmer István. - Szöveg (epub : 711 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-13-9
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3888773]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2023.
Fable, Vavyan
   Vakvágta / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2022. - 488, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-99-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3889278]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2023.
Faragó Maia
   Te vagy az összes lehetőség a világon! / Faragó Maia. - [Berettyóújfalu] : Faragó M., cop. 2022. - 293, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4231-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871135]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2023.
Forró Pál (1884-1942)
   Ábrándkergetők [elektronikus dok.] / Forró Pál. - Szöveg (epub : 605 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Fővárosi K., [1923]
ISBN 978-963-559-384-2 (epub)
ISBN 978-963-559-385-9 (mobi)
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3889855]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2023.
Gáll Viktória
Ringató mesék : a gazdi zenész (új kiad.)
   Borsi mesék : a hegedű, a duda, a furulya és a tekerő / Gáll Viktória Emese ; [Szert-Szabó Dorottya illusztrációival]. - [Szekszárd] : Ringató, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 18x18 cm
Az interneten elérhető hanganyaggal
ISBN 978-615-6218-07-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889536]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Az angyali vigasság [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 868 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-76-4
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3889053]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Aranyat talált [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 769 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4136-9
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3890267]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   A kárókatonák még nem jöttek vissza [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 860 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-74-0
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3889880]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Sortűz egy fekete bivalyért [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 948 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-75-7
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3889850]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Zongora a fehér kastélyból [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 691 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021. - (Gion Nándor regényei ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-77-1
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3889046]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2023.
Gorka Eszter
   Várni fogunk [elektronikus dok.] : igaz történet a kommunista elnyomás idejéből / Gorka Eszter. - Szöveg (epub : 21.2 MB). - [Hédervár] : Publio, 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Várni foglak II. : a vasfüggöny mögött. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-830-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3889895]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2023.
Gréger Csaba
   Halhatatlanok [elektronikus dok.] : történetek egy távoli világból / Gréger Csaba. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Nadap] : [Gréger Cs.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169539. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5075-8
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3865540]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2023.
Gréger Csaba
   Halhatatlanok [elektronikus dok.] : világleírás. - Szöveg (pdf : 206 MB). - [Nadap] : [Gréger Cs.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - Szerző Gréger Csaba. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169683. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5074-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3866674]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2023.
Hanák Gábor
   Idegen kenyéren / Hanák Gábor ; [graf. Fábián István]. - [Baja] : Kalamáris K., cop. 2021. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-17-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871305]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2023.
Hegyi Ede (1988-)
   Te [elektronikus dok.] : regény / Hegyi Ede. - Szöveg (epub : 334 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-82-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3889042]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2023.
Hopeheart, Sue J.
   A gyönyörű teremtmény [elektronikus dok.] : a Vérből születve-trilógia első kötete : Danu pajzán gyermekei sorozat I. / Sue J. Hopeheart. - Szöveg (epub : 628 KB) (mobi : 1.6 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-615-6309-73-0) (mobi)
 (hibás ISBN 978-615-6309-72-3) (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3891060]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2023.
   Húsvét közelében : magyar írók novellái böjttől pünkösdig / szerk. Bölcsföldi András ; [ill. Bogárdi Szabó Eszter]. - Budapest : Kálvin, 2022. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-505-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - húsvét - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.12(0:82-32)
[AN 3870914]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2023.
Ilka Gábor
   Egyorrúak / Ilka Gábor. - [Hosszúhetény] : Ilka G., 2022. - 231, [3] p. ; 20 cm
QR-kóddal
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-0219-1)
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3871297]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2023.
Işik Réka
   Amíg lélegzem / Işik Réka. - Szentes : Maraton K., 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81875-7-2 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3871179]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2023.
Javorniczky István (1952-)
   Odalenn, az ablak alatt : szózat a világhoz : monológ kedvről, derűről, reményről s mindezek ellenkezőjéről / Javorniczky István. - Budapest : Szerző, 2022. - 174, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4598-3 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3871263]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2023.
Kakuk Tamás (1952-)
   Szerencsés vesztes [elektronikus dok.] : esszéregény / Kakuk Tamás. - Szöveg (epub : 548 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6283-16-0
magyar irodalom - esszéregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3889038]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2023.
Kalász Márton (1934-2021)
   Virrasztó - távol / Kalász Márton. - Budapest : M. Napló, 2021. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-051-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3870368]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2023.
Kállai Katalin (1955-)
   A békakirálynő : öt darab / Kállai Katalin. - [Budapest] : Könyvpont, 2021. - 339, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Apám, LearÞ; A senkikÞ; LiliÞ; A békakirálynőÞ; Csőgörény
ISBN 978-615-5436-34-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3871272]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Rejtélyes Rio [elektronikus dok.] : Caroline Wood-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-19-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3833779]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2023.
Kepes András (1948-)
   Istenek és emberek / Kepes András. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-018-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889283]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2023.
Keresi Magda
   Mesék ősztől tavaszig : színezővel / Keresi Magda. - Komló : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2022. - 56 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6081-09-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3871035]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2023.
King, Lexie
   Királylány [elektronikus dok.] / Lexie King. - Szöveg (epub : 418 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-30-4 (epub)
ISBN 978-615-6373-31-1 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3891037]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2023.
Kiss Léna
   Skatulya / Kiss Léna. - [Budapest] : Montázs Kapu Kft., 2022. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4621-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871075]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2023.
Kopácsi Krisztina
   Sötét gondolatok [elektronikus dok.] / Kopácsi Krisztina. - Szöveg (epub : 324 KB) (mobi : 878 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-27-4 (epub)
ISBN 978-615-6373-28-1 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3891022]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2023.
Koroknay Klára
   Programisták : egy budapesti szubkultúra : a programfüggők társasága / Koroknay Klára. - Budapest : Szerző, 2022. - 195, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3898-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871473]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2023.
Kovács Attila
   Föld alatti kaland tigrissel és buszokkal / Kovács Attila ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 222, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-152-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3871210]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2023.
Lackfi János (1971-)
   Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta : klasszikus magyar versek és mai átiratok / Lackfi János, Vörös István. - Budapest : Helikon, 2022. - 505, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-980-1 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - parafrázis - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14(082).04
[AN 3889080]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2023.
Ledniczky Éva
   Igazságmorzsák [elektronikus dok.] / Ledniczky Éva. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Ekönyv Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3890289]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! ; Ez is remek! / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, 2022. - 606, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-09-9 fűzött : 6290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3889296]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2023.
Léria Dipán
   Csiribiri aranyhal / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2022. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-7-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3871139]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2023.
Léria Dipán
   Üzenem a széllel : verses kötet / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2022. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-3-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871057]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2023.
Locryn, S. A.
   A szikra [elektronikus dok.] / S. A. Locryn. - Szöveg (epub : 847 KB). - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6297-13-6
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3887891]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2023.
Marafkó László (1944-)
   Végek : színművek / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2021. - 144, [3] p. ; 19 cm
Tart.: HalálfogytiglanÞ; A lelenckirályÞ; HabakukÞ; Végek
ISBN 978-963-7280-41-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3871312]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2023.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy / Márai Sándor ; [az utószót írta Reichert Gábor]. - Budapest : Helikon, 2022. - 172, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-016-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889688]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2023.
Marik Sándor (1944-)
   Hullámok szimfóniája : Marik Sándor válogatott írásai / [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2021. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7281-77-8 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3871410]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2023.
Mechler Anna (1974-)
   Kerék mesék nagykönyve / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 102, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-885-6 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889607]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2023.
Miller, Marilyn
   Az egyetlen [elektronikus dok.] : novella / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172538. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-324-1
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3890261]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2023.
Mitták Ferenc (1949-)
   Nagyapám meséi és más gyóni, dabasi emlékek / Mitták Ferenc. - [Érd] : Szerző, cop. 2021. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2834-4 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3871436]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2023.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Kettős:pont.kettő : minden legkisebb hely / Mohai Lajos. Kettős:pont.kettő : minden legkisebb hely : kapcsolódások / Fábián István. - Budapest : Könyvpont, 2022. - 79, 71 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5436-36-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - műelemzés
894.511-821
[AN 3871301]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2023.
Mucsi József (1944-)
   Kocsmadalok / Mucsi József. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2022. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6061-08-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3871046]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2023.
Nádudvarváry Fekete Emma
   Az írónő [elektronikus dok.] / Nádudvarváry Fekete Emma. - Szöveg (pdf : 866 KB) (epub : 228 KB) (mobi : 278 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165004. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-43-9 (pdf)
ISBN 978-615-6237-44-6 (epub)
ISBN 978-615-6237-45-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3831108]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2023.
Nemere István (1944-)
   Etelközi vitézek : második rész : [történelmi regény] / Nemere István. - [Szentendre] : Urbis, 2022. - 227, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-82-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3870953]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2023.
NErzsi
   LoveStart : párhuzamok / NErzsi. - Szeged : [Limpek J.-né], 2022. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4721-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3870559]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2023.
Örkény István (1912-1979)
   Niagara Nagykávéház : novellák II. / Örkény ; [szerk. Radnóti Zsuzsa és Reményi József Tamás] ; [a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Helikon, 2022. - 447 p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-117-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3870581]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2023.
Örkény István (1912-1979)
   Tóték / Örkény István. - Budapest : Helikon, 2022. - 107 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 89.)
ISBN 978-963-620-055-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3889363]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2023.
Patak Gyöngyvér (1977-)
   Család a dombon / Patak Gyöngyvér. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-560-3 fűzött : 4799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890921]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2023.
Pethes Mária (1955-)
   Romok királynői : szerelmi csalódásban gyötrődő nőkért / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2021. - 90, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81128-6-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3871308]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2023.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Pogány köszöntő [elektronikus dok.] / Radnóti Miklós. - Szöveg (epub : 195 KB) (mobi : 667 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-171921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-404-7 (epub)
ISBN 978-963-559-405-4 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3888030]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vissza a pokolba / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2022. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-803-5 fűzött : 1199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889082]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2023.
Rettig Attila
   Emila bolygóközi kalandjai [elektronikus dok.] : science-fiction meseregény / Rettig Attila ; Nagy Bettina rajz. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6283)
magyar irodalom - fantasztikus regény - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3889043]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2023.
Sándor Iván (1930-)
   Szakadékjátszma / Sándor Iván. - Budapest : Magvető, 2022. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4158-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3871083]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Dimitrij [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 7. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 147 KB) (mobi : 479 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-075-3 (epub)
ISBN 978-963-586-076-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3888064]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Mathys [elektronikus dok.] : novella : Sorsok 8. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 135 KB) (mobi : 558 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-084-5 (epub)
ISBN 978-963-586-085-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3887660]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2023.
Scott, April Rose
   Velünk végződik [elektronikus dok.] / April Rose Scott. - Szöveg (epub : 386 KB). - [S.l.] : [Virág M.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3833681]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2023.
Sharidy, Mira
   Kínai kert [elektronikus dok.] / Mira Sharidy. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : Sharidy, M., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165335. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81794-6-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3833682]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2023.
Sharidy, Mira
   A Manórzó [elektronikus dok.] / Mira Sharidy. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : Sharidy, M., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165337. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81794-2-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833688]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2023.
Sky, Zaryntia B.
   Elkerülhetetlenül [elektronikus dok.] / Zaryntia B. Sky. - Átd. 2. kiad. - Szöveg (epub : 198 KB) (mobi : 572 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-96-9 (epub)
ISBN 978-615-6309-97-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3891071]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2023.
Stark Péter (1978-)
   A Rába-szimfónia, opusz 1 / Stark Péter ; Babos Zoltán fényképeivel. - [Győr] : Palatia, [2021]. - 485, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5904-46-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870358]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2023.
Szlavicsek Judit
   Hullámsír : [Balatoni krimik] / Szlavicsek Judit. - Budapest : Libri, 2022. - 347, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-984-7 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3870630]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2023.
Szűcs Tímea (1992-2020)
   On my way / [szerk. Szűcsné Sipos Andrea]. - Makó : Szerző ; [Kiszombor] : [Szűcsné Sipos A.], 2022. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Szűcs Tímea
ISBN 978-615-01-2648-7 kötött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás - blog
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3871235]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2023.
Tar Sándor (1941-2005)
   Lassú teher [elektronikus dok.] / Tar Sándor. - Szöveg (epub : 780 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-14-4137-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3890255]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2023.
Tátrai S. Miklós (1953-)
   Rejtélyek, emlékek, szerelmek III : [novellák] / Tátrai S. Miklós. - Budapest : [Tátrai M.], 2022. - 232, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4589-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3871337]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2023.
Tersánszky Józsi Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 10. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 89, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-311-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889660]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2023.
Turcsányi Lajos (1964-)
   Mozaik I / Turcsányi Lajos. - [Békésszentandrás] : Magánkiad., 2022. - 370 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4396-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870347]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2023.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Greed : a mohóság fojtogató súlya : trilógia / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Az örvény magjaÞ; Korunk hőse vetélkedőÞ; Creative writing
ISBN 978-963-278-683-4 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870363]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2023.
Vámos Miklós (1950-)
   Ötvenhét lépés / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 170, [2] p. ; 19 cm
keretcím: Karcsú könyvek
ISBN 978-963-543-176-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3870780]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2023.
Varró Dániel (1977-)
   Csütörtök, a kisördög / Varró Dániel ; Agócs Írisz rajz. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - [50] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-518-305-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3889669]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2023.
Varró Dániel (1977-)
   A szomjas troll : kis viking legendárium / Varró Dániel ; Maros Krisztina rajz. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 130, [5] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-518-304-3 kötött : 6999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3889661]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2023.
Veréb Emese
   A happy end után / Riley Baker. - 2. kiad. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-53-8 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889599]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2023.
Vibók Ildi (1970-)
   Magyar rapszódiák / Liszt Ferenc zeneműve alapján írta Vibók Ildi ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 86, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-356-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - zeneszerző - 19. század - mese - rapszódia
894.511-34(02.053.2) *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.083.5
[AN 3870547]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2023.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 145, [5] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 7.)
ISBN 978-615-6490-15-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3889258]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2023.
Zalka Csenge Virág (1986-)
Ribizli a világ végén (ukrán)
   Rìbìzlì na kraû svìtu : zbìrka ugorsʹkih narodnih kazok / Čenge Vìrag Zalka ; [ìlûstracìï Vìktorìâ Križanovsʹka] ; [pereklad Darina Lazarêva] ; [vidavcì] Tovaristvo "Nova Hvilâ", Nacìonalʹna Bìblìoteka "Sečenì" ... - Budapešt : Tovaristvo "Nova Hvilâ" : Nacìonalʹna Bìblìoteka "Sečenì" : Mora, 2022. - 41, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-200-720-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - fordítás - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)=83 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3870441]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2023.
Záruba Károly Valér
   Vers a szavak palotája : versek és írások / Záruba Károly Valér. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3874-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3871289]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2023.
Závada Pál (1954-)
   Apfelbaum : Nagyvárad, Berlin / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2022. - 160, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-4120-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3871031]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1756 /2023.
Big slide (magyar)
   A magas csúszda : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-603-078-0 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3870900]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2023.
Big slide (magyar)
   A magas csúszda : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-603-078-0 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890966]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Who's been nibbling? (magyar)
   Ki rágcsál? / [ill. Guido Wandrey [!Antje Flad]]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-413-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889545]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2023.
Frisque, Anne-Marie
   Négy évszak az öreg tölgyön / [ill. Anne-Marie Frisque] ; [szöveg Susan Niessen]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-584-218-6 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889542]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-318-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3890860]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-322-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890870]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-321-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890866]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon karácsonya / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-587-325-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890872]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-319-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3890863]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-317-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890856]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2023.
Paddling pool (magyar)
   Az üres medence : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-603-079-7 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3890963]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2023.
Paddling pool (magyar)
   Az üres medence : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-603-079-7 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3870902]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2023.
   Szuperhős kutyierő. - [Fót] : [JCS Média], [2022]. - 24 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-484-124-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889626]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2023.
Taube, Anna (1976-)
Komm hearaus kleine Maus! (magyar)
   Gyere elő kisegér! / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-533-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889546]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1770 /2023.
Aaron, Jason (1973-)
Southern bastards (magyar)
   Southern bastards : déli rohadékok / ... alkotói Jason Aaron és Jason Latour ; ford. Rusznyák Csaba. - Budapest : Pesti Kv. K., 2022-. - ill., színes ; 26 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3870756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gridiron. - 2022. - [111] p.
ISBN 978-615-5699-52-8 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3870761] MARC

ANSEL
UTF-81771 /2023.
Barta Szabolcs
   Stalwart : a Valhax projekt / [írta & rajz. Barta Szabolcs, ... Ilia Zsolt]. - [Budapest] : Original Comix, [2022]. - [56] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3871565]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2023.
Bayer Antal (1955-)
   A Journal de Spirou klasszikus képregényei / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - 156 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-615-5524-54-7 fűzött : 2500,- Ft
Franciaország - sajtótörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11(44)"193/199" *** 070(44)"193/197"
[AN 3871040]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2023.
Blabey, Aaron (1974-)
The bad guys (magyar)
   A rosszfiúk / Aaron Blabey ; [ford. Rehova Kata]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, [2022]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3870810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2022. - 141 p.
ISBN 978-615-6340-05-4 fűzött
[AN 3870811] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Csirkefogó-küldetés. - cop. 2022. - 142, [1] p.
ISBN 978-615-6340-14-6 fűzött
[AN 3870812] MARC

ANSEL
UTF-81774 /2023.
Davis, Jim (1945-)
   Pizzazsonglőr : [Garfield-poénok 2008-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2022]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 161.)
ISBN 978-615-5425-75-2 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3871205]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2023.
Houser, Jody
Stranger things : into the fire (magyar)
   Stranger things : tűzben égve / írta Jody Houser ; rajz. Ryan Kelly, ... Le Beau Underwood, ... Triona Farrell ; [ford. Uray Márton]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - [112] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-497-657-8 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3870591]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2023.
Márton Luca Anna
   Hercegnő szökésben : 1. rész / [írta és rajz. Márton Luca Anna] ; [a szöveget jav. Kovács Judit]. - Dunakeszi : Térműves Bt., 2022. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4789-5 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3871077]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2023.
Merényi Dániel (1977-)
   Jelentkezik a Cinege utca! / Grafitember. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - [32] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-63-9 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3871042]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2023.
Nesti, Fido (1971-)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell [alapján kész.] Fido Nesti ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 222, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-620-066-4 fűzött : 5499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3889651]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2023.
Pak, Greg (1968-)
Into the fire (magyar)
   Tűzpróba / [írta Greg Pak] ; [rajzok Raffaele Ienco] ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [133] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star wars : Darth Vader
ISBN 978-963-497-691-2 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3870453]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2023.
Simpson, Dana (1977-)
Phoebe and her unicorn (magyar)
   Phoebe és az egyszarvú / Dana Simpson ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 221 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-597-012-4 fűzött : 2999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3870516]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2023.
Smythe, Rachel
Lore Olympus (magyar)
   Lore Olympus : olümposzi história / Rachel Smythe ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Ciceró, [2022]-. - ill., színes ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3889648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. kiad. - [2022], cop. 2021. - [378] p.
ISBN 978-963-432-202-3 kötött : 7990,- Ft
[AN 3889649] MARC

ANSEL
UTF-81782 /2023.
Soule, Charles (1974-)
Operation starlight (magyar)
   Csillagfény hadművelet / [írta Charles Soule] ; [rajzok Ramon Rosanas ... és Jan Bazaldua] ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [116] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-690-5 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3870449]
MARC

ANSEL
UTF-8