MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/05/09 15:36:33
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
2509 /2023.
   Illusztráció-történetek : tanulmányok a magyar könyvillusztráció történetéből : a kötet az I. Budapesti Illusztrációs Fesztivál 2019. október 29-én, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett eseménysorozatához kapcsolódó illusztrációtörténeti konferencia előadásai nyomán készült tanulmányokat közli / [szerk. Révész Emese]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2022. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6404-02-2 fűzött
Magyarország - könyvtörténet - alkalmazott grafika - könyvművészet - 19. század - 20. század - 21. század - illusztráció
02(439)"18/202" *** 76.056(439)"18/202" *** 655.1(439)"18/202" *** 745(439)"18/202"
[AN 3874207]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2023.
Lauf Judit
   Kálmáncsehi Domonkos breviáriuma és misekönyve : Kálmáncsehi-Liechtenstein-Kódex, New York, The Morgan Library & Museum, MS G 7 : tanulmányok a facsimile-válogatáshoz = The breviary and missal of Domonkos Kálmáncsehi : Kálmáncsehi-Liechtenstein Codex, New York, The Morgan Library & Museum, MS G 7 : studies to the facsimile selection / [szerzők ... Lauf Judit, Zsupán Edina, Mikó Árpád]. - [Szekszárd] : Schöck ArtPrint Kft., 2022. - 171 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 978-615-01-3665-3 kötött
Kalmanczai Domokos (1432-1501)
könyvkultúra - püspök - katolikus egyház - 15. század - kódex - breviárium - misekönyv
09(439)"14" *** 091.14(439)"14" *** 264-13 *** 264-12 *** 282(439)(092)Kalmanczai_D.
[AN 3873973]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2023.
Varga Csaba (1945-2012)
   Az ősi írás könyve / Varga Csaba. - [Pilisvörösvár] : Fríg, 2022. - 199, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-963-9836-47-1 fűzött
írástörténet
003(091)
[AN 3895105]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2512 /2023.
   A szellem szabad pályáin [elektronikus dok.] : írások a 70 éves Javorniczky István tiszteletére / szerk. Fenyves Katalin, Martin József, Murai András ; Fábry János rajz. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Budapesti Metropolitan Egy., 2021. - (Metropolitan scholar, ISSN 2786-4413)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173168. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5459-14-6
Magyarország - újságíró - író - médiaismeret - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
070(439)(092)Javorniczky_I.(0:82-94) *** 894.511(092)Javorniczky_I. *** 316.774
[AN 3894264]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2513 /2023.
Bratlie, Sigrid
Fremtidsmennesket (magyar)
   A jövő embere : a biotechnológiai forradalom és annak hozadéka az emberiség számára / Sigrid Bratlie, Hallvard Kvale ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 220 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-215.
ISBN 978-963-493-166-9 fűzött : 3700,- Ft
biológiai technológia - genetika - társadalmi változás - társadalmi fejlődés - prognosztika
008.2 *** 57.08 *** 577.21 *** 316.42
[AN 3874248]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2023.
Héder Mihály
   A személyes tudásról : Polányi Mihály filozófiája: a hallgatólagos tudás, az emergencia és a bizalmi program / Héder Mihály, Paksi Dániel. - Budapest : Akad. K., 2022. - 237 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-777-8 fűzött : 3700,- Ft
Polányi Mihály (1891-1976)
Nagy-Britannia - filozófus - tudós - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
001(410)(=945.11)(092)Polányi_M. *** 1(410)(=945.11)(092)Polányi_M.
[AN 3873780]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2023.
   Magyar Népművészeti Egyetem és hagyományátadó falvak / [fel. szerk. Horváth Szilárd] ; [kiad. a Búzaszem Alapítvány]. - Göd : Búzaszem Alapítvány, 2021. - 13 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-1018-9 fűzött
Magyarország - néphagyomány - magyar néprajz - népművészet - kulturális örökség - oktatáspolitika - 21. század - felsőoktatás
008(439) *** 7.031.4(=945.11) *** 398.3(=945.11) *** 378.014.5(439)"20"
[AN 3873942]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2516 /2023.
Helio-Archanophus
   Atlantiszi tanítások / Helio-Archanophus ; [szerk., összeáll. és a szöveget gond. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-11-7 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3873906]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2023.
   Kapcsolat a természeti lényekkel. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2022]. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-68-4 fűzött : 2300,- Ft
mágia
133.4
[AN 3873905]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2023.
Kosutány István (1880-1972)
   Tudományos gyakorlati kéz-tan : diagnózis és prognózis a kézből : orvosok, tanítók, szülők, ábrázoló művészek és művelt laikusok számára / írta Kosutány István. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Székely, 1937. - Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-6432-10-0 fűzött : 3900,- Ft
tenyérjóslás - hasonmás kiadás
133.6 *** 094/099.07
[AN 3873918]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2023.
Rayond, Sol
   Ji king [elektronikus dok.] : a jövő könyve / Sol Rayond. - Szöveg (epub : 893 KB). - [Szentendre] : Pro Lumen Kft., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-9977-4
jövendőmondás - elektronikus dokumentum
133.3
[AN 3895031]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2023.
Roth, Bob (1950-)
Strength in stillness (magyar)
   A belső csend ereje [elektronikus dok.] : transzcendentális meditáció / Bob Roth ; Kevin Carr O'Leary közrem. ; ford. Kimball Éva. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-213-4
ezoterika - meditáció - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3894533]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2023.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - 5. kiad. - Eger : Viszlay A., cop. 2022. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 4290,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3895026]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2522 /2023.
Chomsky, Noam (1928-)
Internationalism or extinction (magyar)
   Összefogunk vagy kihalunk / Noam Chomsky ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 154 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-362-8 fűzött : 3990,- Ft
társadalmi ökológia - emberi ökológia - társadalmi változás - 20. század - 21. század - éghajlatváltozás - világpolitika - politológia
504.03 *** 316.42(100)"19/202" *** 504.75 *** 551.583 *** 327(100)"19/202" *** 32.001
[AN 3873855]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2023.
Mosonyi Bernadett
   Természetismeret / [szerző Mosonyi Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-9209-6 fűzött
természetrajz - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3894993]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2023.
   Ökológiai folyosók a Kárpátok régiójában, a ConnectGREEN projekt eredményei / [szerk. Filepné Kovács Krisztina] ; [közread. a] MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet. - [Gödöllő] : Szt. István Egy. K. és Üzemeltető Nonprofit Kft., 2021. - 121 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-945-5 fűzött
Kárpát-medence - ökológia - környezeti politika - tájalakítás - nagyvad - vadon élő állat - állatvándorlás
504.03(4-191) *** 591.531.2 *** 591.543.43(4-191) *** 712
[AN 3874253]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2525 /2023.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások [elektronikus dok.] : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; ford. Kepes János. - Szöveg (epub : 986 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-155-9
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat - elektronikus dokumentum
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3894903]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2023.
Hujter Bálint
   Hajók, festmények, nagymamák : matematikai kalandok Óxisz szigetén / Hujter Bálint, Lenger Dániel, Szűcs Gábor ; [ill. Hujter Bálintné Szűcs Júlia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-493-212-3 fűzött : 3900,- Ft
matematikai fejtörő - matematika - példatár
51-8 *** 51(076)
[AN 3895164]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2023.
Porhajas Tibor
Geometria (német)
   Geometrie / [Aut. Tibor Porhajas] ; [Übers. Adrienn Arany-Tóth, Zsófia Vass]. - 3. Aufl. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-5-9 fűzött
geometria - gyermekkönyv
514(02.053.2)
[AN 3894997]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2528 /2023.
Kóródi Dávid
   Fizikai jelenségek / [szerző Kóródi Dávid]. - 2. kiad. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-0-4 fűzött
fizikai jelenség - gyermekkönyv
53.01(02.053.2)
[AN 3894992]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2529 /2023.
Gergely József
   Klímabarát Erzsébetváros / [szerzők Gergely József, Mengyán Eszter, Szigeti Ferenc] ; [fotó Kalocsai Richárd] ; [graf. Miklósi-Uhrner Gabriella] ; Erzsébetváros Önkormányzatának kiadványa. - Budapest : Erzsébetvárosi Önkormányzat, 2021. - 65 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 7. kerület - éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - társadalmi felelősség
551.583 *** 504.03(439-2Bp.VII.) *** 316.6(439-2Bp.VII.)
[AN 3874059]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2530 /2023.
   A budapesti Mátyás-templomban őrzött Árpád-kori csontvázak származási rendje és genetikai azonosítása / Szentirmay Zoltán [et al.] ; szerk. Kásler Miklós és Szentirmay Zoltán ; [közread. a] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-239. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-49-6 kötött
Árpád-ház
Magyarország - humángenetika - Árpád-kor - uralkodócsalád - lelet
575.113 *** 929.52(439)Árpád-ház *** 904(439)"10/13"
[AN 3874242]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2023.
Magyar Haltani Konferencia (18.) (2022) (Debrecen)
   A XVIII. Magyar Haltani Konferencia programja és előadás-kivonatai : ... Debrecen, 2022. április 29-30. / [szerk. Antal László, Somogyi Dóra] ; [közread. a] Magyar Haltani Társaság. - Debrecen ; Tiszafüred : M. Haltani Társ., 2022. - 18 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6159-01-4 fűzött
Magyarország - hal - fauna - halbiológia - haltenyésztés - konferencia-kiadvány
597 *** 639.3(439) *** 591.9(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3874102]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2023.
Vibók Ildi (1970-)
   Állati családok avagy Gyereknevelés az állatoknál / Vibók Ildi ; Igor Lazin rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 126, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-205-3 fűzött : 3690,- Ft
állat - ivadék - etológia - szaporodás - gyermekkönyv
591.56(02.053.2) *** 591.551(02.053.2)
[AN 3873984]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2533 /2023.
Almási Kitti
   A te döntésed : válogatás dr. Almási Kitti előadásaiból. - Budapest : Kulcslyuk K., cop. 2022. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5932-74-8 fűzött : 3990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3874233]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2023.
Angster Mária
   Ikertörténetek : elveszett ikrek a családállításban és a pszichoterápiában / Angster Mária. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 382 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-9718-53-1 fűzött : 4900,- Ft
iker - családterápia - pszichoterápia
615.851 *** 159.9
[AN 3895019]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2023.
   Balázs, a hős : 297 nap a gyógyulás útján. - Budapest : [Körmendy J.], 2021. - 244, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-2777-4 fűzött
leukémia - gyermek - memoár
616-006.44-053.2(0:82-94)
[AN 3873976]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2023.
   The Candid book for families of people living with schizophrenia / Peter Falkai [et al.] ; edited by Peter Falkai. - Budapest : Inspira Research Ltd., 2022. - 221 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3795-7 fűzött
Kötött
szkizofrénia
616.895.8
[AN 3874189]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2023.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : egymásra hangolva : az életre szóló szeretet titka / Gary Chapman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2022. - 204 p. ; 21 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-268-0 fűzött : 3500,- Ft
szeretet - mentálhigiénia
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3895022]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2023.
Dow, Mike
The sugar brain fix (magyar)
   Cukoragykúra : 28 napos életmódprogram az ételfüggőség megszüntetésére, a testi és mentális egészségért / Mike Dow ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 383 p. : ill ; 22 cm
Bibliogr.: p. 361-373.
ISBN 978-963-544-653-7 fűzött : 4800,- Ft
szénhidrát - táplálkozástudomány - mentálhigiénia - egészséges táplálkozás
612.396 *** 613.865 *** 613.2
[AN 3873856]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2023.
Erikson, Thomas (1965-)
Omgiven av narcissister (magyar)
   Nárcisztikusokkal körülvéve : így kezeld az önimádókat! / Thomas Erikson ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Central Kv., [2022]. - 318, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 317-[319].
ISBN 978-963-324-989-5 fűzött : 3980,- Ft
életvezetés - személyiség-lélektan - nárcizmus
613.865 *** 159.923.2 *** 616.89-008.444.5
[AN 3873889]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2023.
Fung, Jason (1973-)
The obesity code (magyar)
   Az elhízás titka [elektronikus dok.] : megoldókulcs a sikeres fogyáshoz / Jason Fung ; ford. Tóth Szabolcs. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-564-7
elhízás - fogyókúra - táplálkozástudomány - elektronikus dokumentum
613.24/.25 *** 613.2
[AN 3894530]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2023.
Hozleiter Fanny (1988-)
   Lelkierő az élethez : padlóról a boldogságig / Hozleiter Fanny Mosolyka ; [kiad. a ... Mosolyka Most Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Te döntesz Kft. ; [Siófok] : Mosolyka Most Alapítvány, 2022. - 280 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-3311-9)
izomsorvadás - magyar irodalom - mentálhigiénia - memoár
616.74-007.23(0:82-94) *** 894.511-94 *** 613.865
[AN 3895162]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2023.
Kalnins, Daina
Better food for pregnancy (magyar)
   Helyes táplálkozás kismamáknak : több mint 150 egészséges recepttel szülésen innen és túl / Daina Kalnins, Joanne Saab ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-309.
ISBN 978-963-544-679-7 fűzött : 6500,- Ft
terhesség - egészséges táplálkozás - nők egészsége - szakácskönyv
618.2-083 *** 641.561(083.12) *** 613.865-055.2 *** 613.2
[AN 3873853]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2023.
Lagano, Laura
The CBD oil miracle (magyar)
   A CBD-olaj varázsa / Laura Lagano ; [ford. Kaufmann Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 301 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-677-3 fűzött : 4990,- Ft
kender - gyógynövény - illóolaj - természetgyógyászat
615.89 *** 615.32 *** 633.854.434
[AN 3873966]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2023.
Lakatos Péter
   Illesztési hiba [elektronikus dok.] : a genetikai potenciál megközelítése modern környezetben / Lakatos Péter. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-567-8
egészséges életmód - elektronikus dokumentum
613
[AN 3894498]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2023.
Pilát Gábor (1971-)
   Vágyak / Pilát Gábor. - [Biatorbágy] : [Pilát G.], cop. 2022. - 157 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-4847-2 fűzött : 3480,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3874305]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2023.
Siegel, Daniel J. (1957-)
The whole-brain child (magyar)
   A gyermeki elme : agyfejlődés, konfliktusok, támogató szülői stratégiák / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Varga Gábor]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 203, [2] p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-9718-64-7 fűzött : 4300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - agykutatás
159.922.7 *** 37.018.1 *** 612.82
[AN 3895021]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2023.
Sióréti Gabriella
   Az emberi test / [szerző Sióréti Gabriella]. - 3. kiad. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-2-8 fűzött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3894982]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2023.
Sióréti Gabriella
Az emberi test (angol)
   The human body / [written by Gabriella Sióréti] ; [transl. ... by Jennifer Christine Tusz, Roland Tóth]. - 2. ed. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81881-3-5 fűzött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3894989]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2023.
Sióréti Gabriella
Az emberi test (német)
   Der menschliche Körper / [Aut. Gabriella Sióréti] ; [Übers. Adrienn Arany-Tóth, Jutta Vincze]. - 2. Aufl. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-8-0 fűzött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3894990]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2023.
Taylor, Jill Bolte (1959-)
Whole brain living (magyar)
   Teljes élet teljes aggyal [elektronikus dok.] : a választás anatómiája és az életünket irányító négy karakter / Jill Bolte Taylor ; ... ill. Merridee LaMantia ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-963-291-577-7
agykutatás - gondolkodás - érzelem - elektronikus dokumentum
612.82 *** 159.955 *** 159.942
[AN 3894536]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2023.
Vincze János (1941-)
   Az érzékszervek kölcsönhatásának biofizikája = The biophysical interaction of the analyzers / Vincze János, Békésy György ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2022. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-92-9 fűzött
érzékszerv - biofizika - élettani reakció
612.8 *** 577.3
[AN 3874141]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2552 /2023.
Rátky Miklós
   A magyar energiaszektor tanulságai : a három évtizedes magyarországi energiaszabályozási trendek interdiszciplináris áttekintése / Rátky Miklós, Tóth Máté. - Budapest : Akad. K., 2022. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 290-295.
ISBN 978-963-454-763-1 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - energiapolitika - energiaellátás - ágazati gazdaságpolitika - árpolitika - állami beavatkozás - ezredforduló - 21. század
620.9(439)"199/201" *** 338.53(439)"199/201" *** 338.244.4(439)"199/201"
[AN 3873788]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2553 /2023.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva [elektronikus dok.] : a hálózatok új tudománya / Barabási Albert-László ; ford. Vicsek Mária és Kepes János. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-062-0
hálózat - elektronikus dokumentum
681.324 *** 316.47
[AN 3894898]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2023.
Digitális biztonságpolitika a kibertérben (angol)
   Digital security policy in the cyber space : collection of studies / ed. by Tibor Babos ; [publ. by the] Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. - Gödöllő : Hung. Univ. of Agriculture and Life Sciences, 2021. - 158 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-269-974-5)
Magyarország - internet - adatbiztonság - biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 355.02(439)"20"
[AN 3874256]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2023.
   Digitális biztonságpolitika a kibertérben : tanulmánykötet / szerk. Babos Tibor ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - Gödöllő : MATE, 2021. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-269-974-5 kötött
Magyarország - internet - adatbiztonság - katonapolitika - biztonságpolitika - 21. század
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 355.02(439)"20"
[AN 3874255]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2556 /2023.
   Tipózóna 4 = Typozone 4 / [kurátorok Csontó Lajos, Süli-Zakar Szabolcs] ; [... kiad. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet]. - [Eger] : [Líceum K.], 2022. - [56] p. : ill. ; 43 cm
Az Egerben, 2022. ápr. 27 - máj. 27. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-496-230-4 fűzött
Magyarország - nyomdatechnika - grafika - művészeti oktatás - felsőoktatás - 21. század - kiállítási katalógus
655.26(439)"202" *** 655.26(100)"202" *** 378.665.526(100) *** 061.4(439-2Dunaújváros) *** 378.184
[AN 3874266]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2557 /2023.
Kovács László Zoltán
   Illatos víziók a cseresznyéskertből / Kovács László Zoltán ; [fényképfestmények Gadó Klára] ; [közread. a] Cherry Garden. - Budapest : Cherry Garden Parfüméria, 2022. - 223 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-4981-3 kötött
parfüméria - illatosítóanyag - művelődéstörténet
665.57 *** 930.85
[AN 3874003]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2558 /2023.
   Az önvezető járművek világa : társadalmi hatások és kihívások / [szerk.] Csizmadia Zoltán, Rechnitzer János. - Budapest : Akad. K., 2022. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-437.
ISBN 978-963-454-649-8 fűzött : 6200,- Ft
Magyarország - közlekedésügy - közúti közlekedés - automatizált irányítási rendszer - információs társadalom - technikai kultúra - társadalmi hatás - közvélemény-kutatás - 21. század - statisztikai adatközlés
656.01 *** 681.5 *** 629.05 *** 316.774 *** 656.1 *** 316.653(100)"201"(083.41) *** 316.653(439)"201"(083.41)
[AN 3873790]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2559 /2023.
   Birkás és én : Birkás Márta 70 éves / [szerk. Kende Zoltán] ; [közread. a] MATE. - Gödöllő : MATE, 2022. - 107, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-982-0 kötött
Birkás Márta (1951-)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - talajtan - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv
631.4 *** 63(439)(092)Birkás_M.(0:82-94)
[AN 3874268]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2023.
   Horgászati szempontból jelentős pontyfélék biológiája és tenyésztése / Urbányi Béla, Szabó Tamás és Horváth Ákos szerk. ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet. - Gödöllő : MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Int., 2021. - 262 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-978-3 kötött : 4900,- Ft
haltenyésztés - pontyféle - horgászat
639.3 *** 639.215 *** 799.1 *** 597.554 *** 639.2.081.4
[AN 3874257]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2023.
Langheineken, Jutta
Schwester Christas Mischkultur (magyar)
   Növénytársítások a biokertben : vegyeskultúrák a kolostorkertek mintájára / Jutta Langheineken és Christa Weinrich ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 180 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-611-7 kötött : 6495,- Ft
kertészet - növénytársulás - biokert
635 *** 631.147 *** 581.55
[AN 3894540]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2023.
Petrinyi Sándor
   A csiperkegomba tenyésztése (Champignon) : a különböző gyakorlati módszerek ismertetése / Petrinyi S. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 77, [3] p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Kvk., 1948
ISBN 978-615-6385-25-3 fűzött : 2300,- Ft
csiperkegomba - gombatermesztés - hasonmás kiadás
635.82 *** 094/099.07
[AN 3873907]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2023.
   Szántóföldi növények vetőmagtermesztése / szerk. Izsáki Zoltán, Kruppa József ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - Gödöllő : MATE, 2021. - 3 db : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
szántóföldi növénytermesztés - vetőmagtermesztés
633 *** 631.53.02
[AN 3874259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános ismeretek. - 251 p.
ISBN 978-963-269-963-9
[AN 3874261] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2564 /2023.
Cserháti Tamara (1992-)
   Yalla! : tarts velem! : kalandozások az izraeli konyhában / Cserháti Tamara ; [étel- és portréfotók Balkányi László] ; [... portré- és hangulatfotók Szabó Betti]. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-90-0 kötött : 6990,- Ft
Izrael - Közel-Kelet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(569.4)(083.12) *** 641.568(5-011)(083.12)
[AN 3874086]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2023.
Kalas Györgyi
   Pavlova kisasszony és a dobostorta : a sütemények története / Kalas Györgyi ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 89 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-202-2 kötött : 4990,- Ft
sütemény - gasztronómia - művelődéstörténet - gyermekkönyv
641.852(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 641.5(02.053.2)
[AN 3873933]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2023.
Karmel, Annabel (1957-)
Fun, fast & easy (magyar)
   Mókás, gyors & egyszerű : szakácskönyv gyermekeknek : [együtt elkészíthető, izgalmas receptek lépésről lépésre] / Annabel Karmel ; Bryony Clarkson illusztrációival ; [... ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6058-85-0 fűzött : 4299,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3874218]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   A trilógia ízei : Zarah Winter kedvenc süteményreceptjei / Náray Tamás ; [ételfotók Kaszás Gergely] ; [a regényrészleteket vál. Lamos Angelika]. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 148, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-92-4 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3874052]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2023.
Trenchi, Cinzia
Sport food (magyar)
   Sportfood : receptek és tanácsok a sportos életet kedvelőknek / Cinzia Trenchi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-764-0 kötött : 6500,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 3874097]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2569 /2023.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Epinomís (magyar)
   Epinomisz / [Platón] ; [ford. ... és az utószót írta Brunner Ákos] ; [... jegyzeteket írta Bárány István]. - Budapest : Atlantisz, 2022. - 82 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Platón összes művei kommentárokkal)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-69-9 kötött : 2895,- Ft
természetfilozófia - ókori görög irodalom - ókori görög filozófia - dialógus
1(38)(092)Platōn *** 113/119 *** 875-96=945.11 *** 875-83=945.11
[AN 3874013]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2023.
Pór Péter (1940-)
   Utolsó útitársak : költők, esztéták / Pór Péter. - Budapest : Kalligram, 2022. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-294-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - esztéta - 20. század - 21. század - könyvkritika
111.852(439)(092)"19/20" *** 894.511(091)-14"195/201"(0:82-95)
[AN 3874092]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2571 /2023.
   Anaforák : a keleti egyházak eucharisztikus imádságai / szerk. Baán István ; [a bevezetést írta ... Dobos András]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2022. - 255 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-16-4 kötött
keleti egyház - oltáriszentség - ima
265.3 *** 243 *** 281.5 *** 264-069
[AN 3874073]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2023.
   Betegellátó könyv / [közread. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 183 p. ; 17 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-883-9 bőr : 3500,- Ft
lelkipásztorkodás - beteggondozás - utolsó kenet
253 *** 264-19 *** 265.7
[AN 3895033]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2023.
Cho, Yong-gi (1936-2021)
Sacsauanui young-zak-sege (magyar)
   A negyedik dimenzió / David Yonggi Cho ; [ford. Pátkai Mihály]. - Budapest : Patmos Records, cop. 2022. - 158, [1] p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-615-6108-64-7 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3873874]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2023.
Dér Katalin (1949-)
   Jézus Krisztus misztériuma / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2022. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-136-4 fűzött : 3800,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 3873866]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2023.
Dobos Péter
   Megtérők / Dobos Péter. - [Nagyoroszi] : [Krasznainé Konczili É.] ; Lukanénye : Szerző, 2021. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-01-1705-8 fűzött
Felvidék - katolikus pap - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
282(437.6)(=945.11)(092)Dobos_P.(0:82-94)
[AN 3854912]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2023.
   Elsőáldozók zarándokfüzete / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Vasvár ; [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, [2022]. - 29, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Vasvár - zarándoklat - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 248.153.8(439-2Vasvár) *** 265.3
[AN 3874130]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2023.
   The encounter : a memorial book devoted to the 52nd International Eucharistic Congress / [editors ... Kornél Fábry, Tünde Zsuffa] ; [publ. by the Archdiocese of Esztergom-Budapest]. - [Budapest] : Archdiocese of Esztergom-Budapest, 2022. - 347, [4] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6452-01-6 kötött : 9900,- Ft
Congressus Eucharisticus Internationalis (52.) (2021) (Budapest)
Magyarország - oltáriszentség - katolikus egyház - világtalálkozó - 21. század
265.3 *** 282(439)"2020" *** 061.7(439-2Bp.)"2020"
[AN 3873996]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2023.
The encounter (olasz)
   L'incontro : volume commemorativo del 5̊2 Congresso Eucaristico Internazionale / [redazione Kornél Fábry, Tünde Zsuffa] ; [traduzione Piroska Szentirmay ...] ; [edizione dell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest]. - [Budapest] : Arcidiocesi di Esztergom-Budapest, 2022. - 347, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6452-00-9 kötött : 9900,- Ft
Congressus Eucharisticus Internationalis (52.) (2021) (Budapest)
Magyarország - oltáriszentség - katolikus egyház - világtalálkozó - 21. század
265.3 *** 282(439)"2020" *** 061.7(439-2Bp.)"2020"
[AN 3873998]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2023.
   Énekfüzet : jáki Szent György templom / [összeáll. Gazda Ferenc]. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 63 p. ; 22 cm
Fűzött
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 3874133]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2023.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - Budapest : Luther, 2022. - 2 db (808 p.) : ill. ; 20 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : 4800,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 3873880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 345 p.
ISBN 978-963-380-226-7
[AN 3873881] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 344-805, [1] p.
ISBN 978-963-380-228-1
[AN 3873883] MARC

ANSEL
UTF-82581 /2023.
Fabiny Tibor (1955-)
   Eretnekek vagy mártírok? : hitvita és hermeneutika a korai angol reformáció idején, 1525-1535 / Fabiny Tibor. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2022. - 404 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-404.
ISBN 978-615-5436-40-6 fűzött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-414-902-6
Anglia - egyháztörténet - reformáció - protestantizmus - egyházi személy - hitvita - bibliakutatás - 16. század - történelmi forrás
284(410)"15"(092)(093) *** 22.07(410)"15" *** 239(410)"15"(093)
[AN 3873986]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2023.
Giordani, Igino (1894-1980)
Il fratello (magyar)
   A testvér : [én, a testvér és Isten] / Igino Giordani ; Gájer László előszavával ; [ford. Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2022. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81843-2-8 fűzött : 2900,- Ft
szeretet - elmélkedés
242 *** 248.145.13
[AN 3874131]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2023.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Tongues (magyar)
   Nyelveken szólás [elektronikus dok.] : pünkösdön túl / Kenneth E. Hagin ; ford. Surjányi Dávid. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6108-34-0)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3894240]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2023.
   Keresztúti ájtatosság / [stációképek ... Atlasz Gábor] ; [kiad. Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2021]. - [12] p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-696-833-5 fűzött
szenvedéstörténet
248.159.23
[AN 3874081]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2023.
Meyer, Thomas (1950-)
Ichkraft und Hellsichtigkeit (magyar)
   Én-erő és tisztánlátás [elektronikus dok.] : a tao-impulzus a múltban és jövőben / Thomas Meyer. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Budapest : Editio Plurilingua, 2022
Ford. Kótai Zita. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173165. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5461-75-0
taoizmus - elektronikus dokumentum
299.513
[AN 3894258]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2023.
Pawson, David (1930-2020)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 3. kiad. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021-2022. - 3 db : ill. ; 21 cm
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3831590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Újszövetség. - 2022. - 522, [3] p.
ISBN 978-615-80335-5-8 fűzött : 6240,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.01
[AN 3895127] MARC

ANSEL
UTF-82587 /2023.
Prince, Derek (1915-2003)
Pride versus humility (magyar)
   Büszkeség vagy alázat / Derek Prince ; [ford. Budaházy Anna] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2022. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-17-4 fűzött
alázatosság - vallási erkölcs
241.531
[AN 3874101]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2023.
   Reformed legacy in Korea and Hungary : religious, cultural and theological approaches / ed. by Gyeung Su Park & Ábrahám Kovács. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ. ; Seoul : Presbyterian Univ. and Theological Seminary, 2022. - VIII, 263 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies in Hungarian and Korean protestant theology, ISSN 2676-8356 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-43-2 kötött
ISBN 978-89-7369-478-5
Koreai Köztársaság - Magyarország - református egyház
284.2(519.5) *** 284.2(439)
[AN 3874083]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2023.
Salzano Acutis, Antonia
Il segreto di mio figlio (magyar)
   A fiam titka : Carlo Acutis életszentsége és lelkisége / Antonia Salzano Acutis és Paolo Rodari ; [ford. Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2022. - 310 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81843-3-5 fűzött : 3500,- Ft
Acutis, Carlo (1991-2006)
hit
241 *** 248(092)Acutis,_C.
[AN 3874095]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2023.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : kézikönyv szemináriumi vezetők részére / Ernst Sievers ; [ford. Penyigey Lászlóné]. - Budapest : Marana Tha, 2022. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14/b.)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-7878-56-4 fűzött : 1000,- Ft
misszió
266.1
[AN 3894978]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2023.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   A magyar ősvallás / Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 33 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6385-30-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar ősvallás - magyar néprajz - folklór
299.4(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 3873917]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2023.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az ima lényege / Rudolf Steiner. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6432-08-7 fűzött : 2100,- Ft
imádkozás - antropozófia - előadóbeszéd
248.143 *** 141.333(042)
[AN 3873911]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2023.
Szabó Lajosné
   "A szél fúj, amerre akar..." / Szabó Lajosné. - Veszprém : [s.n.], 2022. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3874246]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2023.
   "Tebenned bíztunk eleitől fogva..." : egyházi személyek a Gulag fogságában : konferenciakötet / [szerk. és a szöveget gond. Kovács Emőke] ; [közread.] A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - Budapest : A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2022. - 189 p. ; 24 cm
Az online konferenciát 2021. febr. 25-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6251-02-2 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - egyházi személy - keresztény egyház - Gulag - kényszermunka - fogolytábor - második világháború - állami terror - 1945 utáni időszak
28(439)(092) *** 323.282(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(4-191)(=945.11)"194/195" *** 323.282(439)"194/196"
[AN 3874244]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2023.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-375-9 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 3895032]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2023.
Varga Gyöngyi (1971-)
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 10. kiad. - Budapest : Luther, 2022. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 2100,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3895144]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2597 /2023.
Baker, Amy J. L. (1959-)
Co-parenting with a toxic ex (magyar)
   Közös nevelés mérgező exszel : mit tegyél, ha a másik megpróbálja ellened fordítani a gyereket? / Amy J. L. Baker, Paul R. Fine ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 311 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Megj. "Extelen döntések" címmel is. - Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-963-475-562-3 fűzött : 3999,- Ft
gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - elvált személy - befolyásolás
316.356.2 *** 316.37-058.836 *** 316.475 *** 37.018.1
[AN 3873943]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2023.
Byrappa, Ramachandra
   The structural resilience of state and servitude in feudal France / Ramachandra Byrappa. - [Budapest] : L'Harmattan, 2021. - 232 p. ; 23 cm. - (Humaniórák, ISSN 2732-1959)
Bibliogr.: p. 224-232.
ISBN 978-963-414-882-1 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - államszervezet - társadalomtörténet - társadalmi struktúra - hűbéri rendszer - rendi szervezet - középkor
316.323.5(44)(091) *** 316.343.3(44)(091) *** 316.32(44)"04/14" *** 342(44)"04/14" *** 316.342
[AN 3873768]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2023.
   Exodus'51 : a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a pataki teológusok 70 évvel ezelőtti ellenállása a Rákosi-diktatúrában / [közread. a Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., [2021]. - 21, [2] p. : ill. ; 14x24 cm
Fűzött
Magyarország - Sárospatak - egyháztörténet - református egyház - lelkészképzés - egyetemi hallgató - tüntetés - állam és egyház viszonya - Rákosi-korszak - album
316.37-057.87(439-2Sárospatak)"195"(084.1) *** 323.233(439)"1951"(084.1) *** 284.2(439)"195" *** 378.628.42(439-2Sárospatak)"1951"(093) *** 322(439)"195"
[AN 3874094]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2023.
Kóka Rozália (1943-)
   Bukovinai székelyek a történelem országútján / Kóka Rozália. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 294, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6168-20-7 kötött : 4990,- Ft
bukovinai székelyek - nemzetiségtörténet - 20. század - memoár
316.347(=945.11székelyek)(498.6)"19"(0:82-94)
[AN 3874235]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2023.
   Memory, trauma, and the construction of the self / ed. Péter Gaál-Szabó [et al.]. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ. ; Nagyvárad : Partium, 2021. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kultúrák, kontextusok, identitások, ISSN 2631-1674 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-45-6 kötött
interkulturális kapcsolat - identitás - irodalomtudomány
316.7(=00)(100) *** 316.63 *** 82.01
[AN 3874080]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2023.
   Roma integráció a gyakorlatban / szerk. Tóth Norbert ; [közread. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar]. - Debrecen : DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 2022. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-441-0 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - nemzetiségi identitás - magyarországi cigányok - társadalmi integráció - oktatásügy - szegregáció - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 342.722(439)"201" *** 316.63(=914.99)(439) *** 316.4.052(=914.99)(439)"201" *** 376.7(=914.99)(439)"201"
[AN 3874057]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2023.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Lélek és profitráta : tanulmányok, esszék, 2018-2022 / Szalai Erzsébet. - [Budapest] : Napvilág, 2022. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 978-963-338-097-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - társadalmi struktúra - szocialista rendszer - értelmiség - rendszerváltás - 21. század - könyvkritika
316(439)"201/202" *** 316.334.3(439)"198/202" *** 32.001(439)"201/202" *** 316.343(439)"201/202" *** 316.323.72(439) *** 316(0:82-95)
[AN 3874276]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2023.
Tamás Ildikó (1974-)
   "Adj netet!" : nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban / Tamás Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-[192].
ISBN 978-963-456-099-9 fűzött : 3600,- Ft
magyar nyelv - szociolingvisztika - gyermek - rétegnyelv - diáknyelv - információs társadalom - kultúraszociológia
316.37-053.2 *** 316.774 *** 681.324Internet *** 316.7 *** 809.451.1-086.3-053.2 *** 809.451.1-06
[AN 3874216]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2023.
Tomesz Tímea (1980-)
   Bevezetés a sportkommunikációba / H. Tomesz Tímea. - Eger : Líceum K., 2021. - 136 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-12-0 fűzött
kommunikációkutatás - sport
316.77 *** 796
[AN 3874221]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2023.
Törőcsik Mária (1953-)
   Fogyasztói magatartás : mintázatok, trendek, alkalmazkodás / Törőcsik Mária, Szűcs Krisztián. - Budapest : Akad. K., 2022. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-634-4 fűzött : 6300,- Ft
fogyasztói társadalom - fogyasztói magatartás - anyagi kultúra - életmód - szociológiai vizsgálat - 21. század
316.728 *** 366.1(100)"20" *** 316.644(100)
[AN 3873782]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2607 /2023.
Csalár Bence
   A fenntartható divat kézikönyve / Csalár Bence ; [fotók Faragóné Pancsa Amanda]. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 226.
ISBN 978-615-5417-91-7 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - divat - divattervező - környezeti tudatosság - aktivista - 21. század
391 *** 504.03 *** 323.22 *** 687.01:745(439)(092)"20"
[AN 3873999]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2023.
   Hét esztendő, hét szempillantás : Csipkés Vilmos és más arlói mesemondók meséi / [gyűjt.] Klitsie-Szabad Boglárka, Varga Norbert. - Budapest : Hagyományok Háza, 2022. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 DVD
Bibliogr.: p. 348-353.
ISBN 978-615-5927-22-5 kötött
Csipkés Vilmos (1936-2021)
Magyarország - Barkóság - magyar néprajz - magyar irodalom - folklór - mesekutatás - mesemondás - előadóművész - 20. század - 21. század - népmese - audiovizuális dokumentum
398.21(=945.11) *** 398.21.001 *** 398(=945.11)(439Barkóság) *** 82.085.22(439)(092)Csipkés_V.
[AN 3873922]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2023.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Hagyományok / ... Kálmány Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 2 db ; 28 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Vác : Néphagyományokat-gyűjtő Társ., 1914
magyar néprajz - folklór - hasonmás kiadás
398.2(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3873925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mesék és rokonneműek. - IX, 222 p.
ISBN 978-615-6385-22-2 fűzött : 3100,- Ft
[AN 3873928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Borbély Mihály mondása után. - VIII, 210 p.
ISBN 978-615-6385-23-9 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3873930] MARC

ANSEL
UTF-82610 /2023.
Kökényesi Zsolt
   Az udvar vonzásában : a magyar főnemesség bécsi integrációjának színterei, 1711-1765 / Kökényesi Zsolt. - [Budapest] : L'Harmattan, 2021. - 534 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Humaniórák, ISSN 2732-1959)
Bibliogr.: p. 410-473. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-873-9 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - Ausztria - Bécs - arisztokrácia - művelődéstörténet - udvari élet - kormányzó testület - államigazgatás - 18. század
394.012(436-2Wien)"17" *** 351(439)"15/16" *** 930.85(=945.11)(436-2Wien)"17" *** 316.343.322(439)"17"
[AN 3874001]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2023.
   Kőleves maceszgombóccal / Donner Andrea rajz. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2022. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 8.)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6422-02-6 fűzött
zsidóság - gyermekirodalom - népmese - foglalkoztatókönyv
398.21(=924)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3874195]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2023.
Páll István (1952-)
   Kötődések : válogatott néprajzi tanulmányok / Páll István. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2022. - 484 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 86.)
Bibliogr.: p. 455-482.
ISBN 978-963-490-392-5 kötött
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet - muzeológia
39(=945.11) *** 069 *** 72.031.4(439)
[AN 3874071]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2023.
Róheim Géza (1891-1953)
   A lucaszék / Róheim Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 78 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6385-27-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar néprajz - Luca-napi szokás
398.332.413(=945.11)
[AN 3873919]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2023.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   Népdalgyűjtés, mesegyűjtés / Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6385-32-1 fűzött : 1900,- Ft
folklorisztika
398.001
[AN 3873904]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2023.
Szendrey Zsigmond (1879-1943)
   A szatmármegyei nép szokás- és hitvilága / Szendrey Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6385-31-4 fűzött : 1900,- Ft
Szatmár vármegye - magyar néprajz - népszokás - babona
398.3(=945.11)(439.161)
[AN 3873912]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2616 /2023.
Giubilei, Francesco (1992-)
Storia del pensiero conservatore (magyar)
   A nyugati konzervatív gondolkodás kézikönyve / Francesco Giubilei ; [ford. Domokos György] ; [az utószót írta Hörcher Ferenc]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 352 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-352.
ISBN 978-963-531-526-0 kötött
politológia - konzervativizmus - nyugati civilizáció - eszmetörténet
329.11(100-15)"17/202" *** 32.001
[AN 3873838]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2023.
Krʺstev, Ivan (1965-)
After Europe (magyar)
   Európa után / Ivan Krasztev ; [ford. Széky János]. - Budapest : MCC Press, 2022. - 189 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-09-8 fűzött : 3450,- Ft
Európai Unió - politika - politikai változás - migráció - jövőkép - 21. század
327.39(4-62)"20" *** 325.1(4-62) *** 32(4-62)"20"
[AN 3873993]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2023.
Marwell, David G. (1951-)
Mengele (magyar)
   Mengele : a halál angyalának leleplezése / David G. Marwell ; [ford. Sugár Andor]. - [Budapest] : Könyv Népe K., 2022. - 521 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 503-521.
ISBN 978-615-01-4318-7 fűzött : 4990,- Ft
Mengele, Josef (1911-1979)
Németország - holokauszt - emberiség elleni bűntett - orvos - koncentrációs tábor - 20. század
323.12(=924)(430)(092)Mengele,_J. *** 343.819.5(430)"193/1945"
[AN 3873857]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2023.
   A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. század elején : tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából / [szerk. Csicsmann László, Kemenszky Ágnes] ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2022. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-906-7 fűzött
világpolitika - világtörténelem - iszlám - újkor - legújabb kor - 21. század - emlékkönyv
327(100)"20" *** 297(100)"20" *** 930.9"16/20"
[AN 3874174]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2023.
Szijártó István (1942-)
   Huszonöt éves a Százak Tanácsa : "Jó lesz egyszer emlékezni..." / Szijártó István ; [közread. a] Balaton Akadémia. - Keszthely : Balaton Akad., 2022. - 342 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5898-24-2 fűzött : 4000,- Ft
Százak Tanácsa
Magyarország - magyarságtudat - egyesület - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
323.1(=945.11) *** 061.2(439)Százak_Tanácsa *** 316.63
[AN 3874168]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2621 /2023.
Apor Péter (1971-)
   Forradalom a hátsó udvarban [elektronikus dok.] : tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 / Apor Péter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Jaffa, 2021. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-566-1
Magyarország - magyar történelem - erőszak - politikai agresszió - pogrom - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
943.9"1945/1946"(093) *** 316.6(439)"194" *** 316.647.3(439)"194" *** 323.285(439)"1945/1946"
[AN 3894518]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2023.
   Balkán-kronológia / szerk. Demeter Gábor. - Budapest : BTK Történettud. Int. ; Szófia : Inst. za Istoricheski Izsledvaniya BAN, 2020-. - 21 cm
A 2. kötetet szerk. Demeter Gábor, Zahorán Csaba, Bíró László, a 3. kötetet szerk. Bagdi Róbert, Demeter Gábor, Bíró László, Zahorán Csaba
Balkán - történelem - külkapcsolat - történeti kronológia
949.7(0:930.24) *** 327(497)(0:930.24)
[AN 3816828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Válság és háború, 1919-1945 / írták ... Demeter Gábor [et al.]. - 2022. - 190 p. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 10.)
ISBN 978-963-416-312-1 fűzött
ISBN 978-954-2903-47-5
Balkán - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - történeti kronológia
949.7"1919/1945"(0:930.24)
[AN 3874064] MARC

ANSEL
UTF-82623 /2023.
Besenyi Károly Áron
   Pannóniából Patagóniáig : Argentínába sodródott magyar család Odüsszeiája / Besenyi Károly Áron. - Budapest : Panoráma Világklub, 2022. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80848-6-4 fűzött : 3990,- Ft : 15 EUR : 15 USD
Garabosi család
Argentína - családtörténet - szórványmagyarság - 20. század - 21. század
929.52(82)(=945.11)Garabosi
[AN 3874051]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2023.
Bogár László (1951-)
   Történelmi háttérkép : a szakralitástól a modernitáson át a globalitásig / Bogár László. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 458, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-89-8 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - világtörténelem - világpolitika - globalizáció - nyugati civilizáció - ezredforduló - 20. század
930.9 *** 327(100) *** 339.9(100) *** 316.7(100-15) *** 943.9"198/202" *** 32(439)"198/202"
[AN 3874224]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2023.
Debreczenyi Miklós
   Az ősmagyar írás néhány hazai s oroszországi emléke / ismerteti Debreczenyi Miklós. - [Onga] : Nemz Örökség K., [2022]. - 94, [3] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1914. - Bibliogr.: p. [3]-4.
ISBN 978-615-6385-29-1 fűzött : 2900,- Ft
magyarságkutatás - rovásírás - írástörténet - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.335.9(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 3873921]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2023.
Fáy Elek (1853-1914)
   Ősnépeink műveltsége ; A mi ősnépeink / Fáy Elek. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 39 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6385-33-8 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3873916]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2023.
   A kiegyezés és a dualista korszak emlékezete Közép-Európában = Ohlas rakúsko-uhorského vyrovnania a obdobie dualizmu v strednej Európe = Pamięć ugody austro-węgierskiej i okres dualizmu w Europie Środkowej = Ohlas rakousko-uherského vyrovnání a období dualismu ve střední Evropě / ed. Janiec-Nyitrai Agnieszka, Mészáros Andor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2022. - 260 p. ; 23 cm. - (Humaniórák, ISSN 2732-1959)
A Budapesten, 2017. okt. 10-11-én azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Váltakozva magyar, szlovák, cseh és lengyel nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-830-2 fűzött : 3490,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Közép-Európa - történelem - művelődéstörténet - emlékezetpolitika - kiegyezés kora - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.6/.9"186/191" *** 940-11"186/191" *** 930.85(436/439) *** 316.63(4-11)
[AN 3874031]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2023.
Letters of note : Love (magyar)
   Szívhez szóló levelek : Szerelem / összeáll. Shaun Usher ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-675-9 kötött : 3800,- Ft
híres ember - világirodalom - szerelem - levelezés
929(100)(044) *** 392.6(044) *** 82-6=945.11
[AN 3873924]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2023.
Mackin Roberts, Ellie
Heroines of Olympus (magyar)
   Olümposzi hősnők / Ellie Mackin Roberts ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-699-5 kötött : 4990,- Ft
görög mitológia - művelődéstörténet - istennő - nő - irodalmi alak
930.85-055.2(38) *** 398.221(38)
[AN 3873988]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2023.
Marosi Lajos (1950-)
   A denevéres toronytól a távcsöves kupoláig / Marosi Lajos. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2022. - 32 p. : ill. ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 26.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - helytörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
943.9-2Miskolc"195/196"(0:82-94) *** 908.439-2Miskolc(0:82-94)
[AN 3874063]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2023.
   A neoabszolutizmus és a provizórium kronológiája a Magyar Korona országaiban, 1849-1867 : intézmény-, kultúr-, politika- és kormányzattörténet / összeáll. Ress Imre ; szerk. Demeter Gábor. - Sofia : Inst. za Istoricheski Izsledvane BAN ; Budapest : BTK TTI, 2022. - 216 p. ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 9.)
ISBN 978-963-416-311-4 fűzött
ISBN 978-954-2903-46-8
magyar történelem - önkényuralom időszaka (1849-1867) - kiegyezés kora - történeti kronológia
943.9"1849/1867"(0:930.24)
[AN 3874061]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2023.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főzünk mi, magyar nők / Gabriel & Violet. - [Budapest] : V&P Media, cop. 2022. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: How to cook
ISBN 978-615-81345-3-8 kötött
Magyarország - híres ember - nő - 21. század - interjú - szakácskönyv
929-055.2(439)(047.53) *** 641.55(083.12)
[AN 3873968]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2023.
Owen, Nicholas (1947-)
Diana (magyar)
   Diana : a nép hercegnője / Nicholas Owen ; Trevor McDonald előszavával ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 207 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-544-697-1 kötött : 7500,- Ft
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - nő - 20. század - album
929(410)Diana,_Princess_of_Wales(084.1)
[AN 3873978]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2023.
Pálfi Károly
   A skytha kérdés megoldása / Pálfi Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6385-26-0 fűzött : 2300,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3873923]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2023.
   Requiescat in pace 2 : levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések, 1833-2021 / [összeáll. Feiszt György] ; [Városi Levéltár és Kutatóintézet Székesfehérvár kiadványa]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2022. - 431 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89471-9-2 kötött
Magyarország - levéltáros - történész - 19. század - 20. század - 21. század - nekrológ
930.25(439)(092) *** 930.1(439)(092)
[AN 3874074]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2023.
Rónay Jácint János (1814-1889)
   Erzsébet királyné udvarában, 1871-1883 / Rónay Jácint ; [sajtó alá rend. Vér Eszter Virág, Borovi Dániel] ; [a jegyzeteket, az utószót írta ... Borovi Dániel] ; [... ford. Nyizsnyánszki Ferenc, Karaffa András, ... Steiner László]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 496, [1] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 485-496.
ISBN 978-615-6016-74-4 fűzött : 5990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Rónay Jácint János (1814-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - pedagógus - tudós - uralkodócsalád - nő - udvari élet - 19. század - levelezés - napló
929(439)Erzsébet *** 394.012(436/439)"187/188" *** 37(439)(092)Rónay_J.(0:82-94) *** 001(439)(092)Rónay_J.(0:82-94)
[AN 3874225]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2023.
Szakály Sándor (1955-)
   Múltunkról és jelenünkről : válogatott interjúk és beszélgetések, 2002-2017 / Szakály Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2022. - 431 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-088-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - történész - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - 21. század - ezredforduló - interjú
943.9"19/201"(047.53) *** 930.1(439)(092)Szakály_S.(047.53) *** 32(439)"19/201"(047.53)
[AN 3895015]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2023.
Szakály Sándor (1955-)
   Talpra állás Trianon után : interjúk, esszék, tanulmányok / Szakály Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2022. - 351 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-091-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak - második világháború - történész - 20. század - interjú
943.9"191/194" *** 341.382"1920" *** 930.1(439)(092)Szakály_S.(047.53)
[AN 3895017]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2023.
Vida Péter
   Amit a magyar uralkodókról tudni illik : [tények és érdekességek a magyar királyokról, fejedelmekről, királynőkről] / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen : TKK, [2021]. - 32 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-510-188-7 kötött
Magyarország - uralkodó - magyar történelem
943.9(092) *** 943.9
[AN 3874048]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2640 /2023.
Hetzmann Róbert
   Elesett bástya : szerémségi utazás magyar szemmel / Hetzmann Róbert ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2022. - 378 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 372-378.
ISBN 978-615-81736-7-4 kötött
Szerémség - helyismeret - művelődéstörténet - határon túli magyarság - kulturális örökség - album
908.497.11Szerémség(084.1) *** 008(=945.11)(497.11Szerémség) *** 930.85(439.24Szerémség)
[AN 3874272]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2023.
   Kincsek, emlékek őre Felsőörs : értéktári kötet / [szerk. Pásztorné Simon Annamária] ; [kiad. Felsőörs Község Önkormányzata]. - Felsőörs : Önkormányzat, 2022. - 133 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 5-6.
ISBN 978-615-81241-1-9 fűzött
Felsőörs - helyismeret
908.439-2Felsőörs
[AN 3874217]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2023.
   A magyar vidék kincsei. - Debrecen : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-510-165-8 kötött
Magyarország - helyismeret - album
908.439(084.1)
[AN 3874023]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2023.
   Magyarország megyéi. - Debrecen : TKK, [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-180-1 kötött
Magyarország - helyismeret - megye - album
908.439-35(084.1)
[AN 3874024]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2023.
   Miért éppen az Avas? II / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2022. - 38 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 16.)
ISBN 978-615-81871-2-1 fűzött
Avas (Miskolc) - Miskolc - helyismeret - művelődéstörténet - turizmus - városfejlesztés
908.439-2Miskolc *** 930.85(439-2Miskolc) *** 338.48(439-2Miskolc) *** 711.4(439-2Miskolc)
[AN 3874020]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2023.
Wágner Gábor
   Beállt egyensúly / Wágner Gábor. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2022. - 24 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 27.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - memoár
908.439-2Miskolc(0:82-94)
[AN 3874066]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2646 /2023.
   Mészáros Ádám emlékére / [szerk. Ambrus István, Kőhalmi László]. - Budapest : Publicitas Art Media, 2022. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81086-2-1 fűzött
büntetőjog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
343 *** 012Mészáros_Á.
[AN 3874219]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2023.
Rabiyb, Ṭẇbyah (1934-)
   Egy izraeli páncélostiszt élete : Bajmoktól Szarajevóig / Tuvja Raviv ; [... ford. Szilágyi Erzsébet]. - [Keszthely] : Peko Kft., 2022. - 328 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-615-5583-69-8 kötött : 5490,- Ft
Rabiyb, Ṭẇbyah (1934-)
Izrael - katonatiszt - páncélos fegyvernem - 20. század - 21. század - memoár
358.119 *** 355(569.4)(092)Rabiyb,_Ṭ.(0:82-94)
[AN 3874011]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2648 /2023.
Hajagos József
   Dessewffy Arisztid, a vitéz huszártábornok / Hajagos József. - [Budapest] : Line Design, 2022. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat)
Bibliogr.: p. 257-265.
ISBN 978-963-480-027-9 fűzött : 3900,- Ft
Dessewffy Aristid (1802-1849)
Magyarország - katonatiszt - mártír - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadtörténet - történelmi forrás
355.48(439)"1848/1849"(093) *** 355(439)(092)Dessewffy_A.
[AN 3874090]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2023.
   Harckocsik és egyéb lánctalpas harci járművek. - Debrecen : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-163-4 kötött
haditechnika - páncélozott harci jármű - történeti feldolgozás
623.438(100)(091)
[AN 3874037]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2023.
Kántás Balázs (1987-)
   A Kettőskereszt Vérszövetség : egy titkos irreguláris katonai szervezet tevékenysége az 1920-as évek Magyarországán = The Double Cross Blood Union : a secret irregular military formation and its activity in Hungary during the 1920s. - Budapest : Line Design, 2022. - 261 p. ; 24 cm. - (Rerum fides, ISSN 2631-0767 ; 6.)
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 978-963-480-026-2 fűzött : 3900,- Ft
Kettőskereszt Vérszövetség
Magyarország - titkos társaság - félkatonai szervezet - szélsőjobboldali irányzat - politikai merénylet - Horthy-korszak
355.318(439)"192" *** 329.18(439)"192" *** 061.236(439)"192" *** 343.611.6(439)"192"
[AN 3874042]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2023.
Molnár András (1962-)
   Negyvennyolcas zalaiak : Zala megyei honvédtisztek és politikai vezetők portréi / Molnár András. - Budapest : Line Design, 2022. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 260-278.
ISBN 978-963-480-024-8 fűzött : 3900,- Ft
Zala megye - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadtörténet - katonatiszt - politikus - 19. század
355.48(439.121)"1848/1849" *** 355.48(439.121)(092) *** 32(439.121)(092)
[AN 3874082]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2023.
Pap Krisztián
   Oroszlánok a Kárpátokban, 1914-1915 / Pap Krisztián. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 249, [6] p., [96] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6016-85-0 fűzött : 5290,- Ft
Magyarország - Kárpátok - hadtörténet - első világháború
355.48(439)"1914/1915" *** 355.48(234.37)"1914/1915"
[AN 3874226]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2023.
Solymosi József (1978-)
   Lázár Vilmos ezredes, a megbízható csapatparancsnok / Solymosi József. - [Budapest] : Line Design, 2022. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat)
Bibliogr.: p. 220-223.
ISBN 978-963-480-025-5 fűzött : 3900,- Ft
Lázár Vilmos (1817-1849)
Magyarország - katonatiszt - mártír - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadtörténet - történelmi forrás
355(439)(092)Lázár_V. *** 355.48(439)"1848/1849"(093)
[AN 3874087]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2654 /2023.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetők könyve : a fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata : V.E.T. : [vezetői eredményesség tréning] / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2023. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "Vezetői eredményesség tréning" címmel is. - Bibliogr.: p. 280-284.
ISBN 978-963-9766-12-9 fűzött : 4800,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3895023]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2023.
Lynn, Adele B.
The emotional intelligence activity kit (magyar)
   Érzelmi intelligencia gyakorlatgyűjtemény : trénereknek, coachoknak, fejlesztő szakembereknek : 50 könnyű és hatásos gyakorlat az EQ fejlesztésére / Adele B. Lynn & Janele R. Lynn ; [ford. Kovács Judit Erzsébet]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2022. - 256 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-9493-94-0 fűzött : 8500,- Ft
érzelmi intelligencia - munkalélektan - példatár
65.013(076) *** 159.942(076)
[AN 3874034]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2656 /2023.
Csillag István (1951-)
   Tetszettünk volna forradalmat csinálni : reformok és fordulatok / Csillag István. - Budapest : Kalligram, 2022. - 350 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 343-350.
ISBN 978-963-468-299-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - szocialista rendszer - gazdasági reform - Kádár-korszak
338(091)(439)"196/198" *** 338.2(439)"196/198" *** 338.244.021.8(439)"196/198"
[AN 3874049]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2023.
Kelton, Stephanie (1969-)
The deficit myth (magyar)
   A deficitmítosz : a Modern Monetáris Elmélet és az emberközpontú gazdaság születése / Stephanie Kelton ; [ford. Bugár-Buday Orsolya]. - [Budapest] : Napvilág, cop. 2022. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-326-1 fűzött : 4400,- Ft
gazdaságtan - világgazdaság - gazdaságpolitika - világkereskedelem - nemzetközi pénzügy
338.2 *** 330 *** 339.9 *** 339.5
[AN 3874213]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2023.
Róna Tivadar Aurél (1939-)
   Publikációk, 1968-1990 / Róna Tivadar Aurél. - Budapest : [Róna T. A.], [2022]. - 214 p. ; 30 cm
Kötött
Magyarország - pénzügy - Kádár-korszak - cikkgyűjtemény
336(439)"196/199"(045)
[AN 3874214]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2023.
Sándorné Új Éva
   Kata [elektronikus dok.] : a kisadózó vállalkozások adózásának gyakorlati kérdései / szerző Sándorné Új Éva. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Saldo, 2022. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2021. dec. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-638-638-2 (epub)
ISBN 978-963-638-639-9 (mobi)
Magyarország - adózás - kisvállalkozás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3894205]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2023.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre. - 5. átd. kiad. - Budapest : Perfekt, 2022. - 526 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 523-526.
ISBN 978-963-394-878-1 kötött : 9900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3894534]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2023.
   Versenyképességi mozaik / szerk. Csath Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2022. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-757-0 fűzött : 4600,- Ft
versenyképesség - gazdasági verseny - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - innováció - fenntartható fejlődés
339.137.2 *** 330.34 *** 330.341.1 *** 504.03 *** 338.2
[AN 3874084]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2662 /2023.
Deákné B. Katalin (1961-)
   Anya, taníts engem! 2 : fejlesztési lehetőségek és játékötletek 3-6 éves kor között / Deák B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2022]. - 198 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5894-33-6 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
37.018.1 *** 37.025
[AN 3895029]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2023.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa ..., Szomora Virág]. - Budapest ; [Balatonendréd] : Gordon K., 2023. - 291 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-17-4 fűzött : 4800,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3895025]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2023.
   A hátrányos helyzet szociálpedagógiai aspektusai / szerk. Pacsuta István. - Eger : Líceum K., 2021. - 99 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-208-3 fűzött
hátrányos helyzetű - szociálpedagógia
376.6/.7 *** 37.013.42
[AN 3874223]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2023.
   A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képes krónikája / szerk. Balázs Gusztáv. - Gödöllő : MATE, 2022. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-959-2 kötött
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Gödöllő)
Gödöllő - egyetem - agrártudomány - történeti feldolgozás
378.663(439-2Gödöllő)(091)
[AN 3874263]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2023.
Markham, Laura
Peaceful parent, happy kids (magyar)
   Békés szülő, boldog gyermek : a kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete / Laura Markham ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 293 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-88-3 fűzött : 5500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3895028]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2023.
Neumann Viktor
   Érettségi last minute : földrajz / Neumann Viktor ; [ábrák Kiss Maja, Tímár Gábor]. - Budapest : Klett, 2021. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-63-0 fűzött
földrajz - tantárgy - érettségi tétel
372.891(079.1)
[AN 3874079]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2023.
Radó Péter (1958-)
   Közoktatás és politika, Magyarország, 2010-2022 / Radó Péter. - Budapest : Noran Libro, 2022. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-517-421-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - 21. század
37.014(439)"201/202" *** 37.014.5(439)"201/202"
[AN 3873876]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2023.
Tamusné Molnár Viktória (1969-)
   Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl : a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége, 1914-1949 / Molnár-Tamus Viktória ; [közread. a] Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : DRHE, 2022. - 405 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 305-360.
ISBN 978-615-5853-48-7 fűzött
Debreceni Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar
Debrecen - művészeti nevelés - neveléstörténet - egyetem - 20. század - művészetesztétika
37.036(439-2Debrecen)"191/194" *** 7.01 *** 378.4(439-2Debrecen)"191/194"
[AN 3874078]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2670 /2023.
   A 184 magyar olimpiai arany története / [szerk. Dénes Tamás]. - [Budapest] : Index, 2022. - 347, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80591-6-9 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - olimpikon - sporttörténet
796.032(439)(092)
[AN 3874033]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2023.
Grylls, Bear (1974-)
Never give up (magyar)
   Sose add fel! : életem kalandja / Bear Grylls ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-563-0 fűzött : 3999,- Ft
túlélés - természetjárás - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - angol irodalom - memoár
796.5(100)(0:82-94) *** 791.9.097(410)(092)Grylls,_B.(0:82-94) *** 614.8
[AN 3874007]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2023.
Hof, Wim (1959-)
Koud kunstje (magyar)
   A jég hátán is [elektronikus dok.] : didergés helyett gyógyulás : bevezetés a légzéskontroll, a hidegtűrés és a kitartás tudományának titkaiba / Wim Hof, Koen de Jong ; ford. Tóth Szabolcs. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2022, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-572-2
extrém sport - fagy - légzés - elektronikus dokumentum
796 *** 612.2
[AN 3895024]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2673 /2023.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   A legszebb magyar várak / [fotó Bagyinszki Zoltán]. - [Debrecen] : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-167-2 kötött
Magyarország - vár - album
728.81(439)(084.1) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3874027]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2023.
Bartháné Borsó Katalin
   Árpád-kori templom Lovászpatonán / [írta és szerk. Bartha Lászlóné Borsó Katalin] ; [közread. a] Lovászpatonai Baráti Kör Egyesület. - Lovászpatona : Lovászpatonai Baráti Kör Egyes., 2022. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-615-01-4739-0 kötött
Lovászpatona - templom - erőd - régészet - Árpád-kor - történeti feldolgozás
726.54(439-2Lovászpatona)(091) *** 725.81(439-2Lovászpatona)"12"
[AN 3874265]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2023.
   Dante univerzuma = Dante's universe = L'universo di Dante / [a kiállítás kurátora ... Nátyi Róbert, Sárkány Győző] ; [szerk. ... D. Udvary Ildikó, Nátyi Róbert] ; [közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE, cop. 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Szentendrén, 2021. dec. 8-23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-17-0 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Itália - Magyarország - képzőművészet - író - pályázat - 14. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Szentendre) *** 850(092)Dante_A. *** 06.091
[AN 3874030]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2023.
   Európa bástyái. - Debrecen : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Amit látni kell!, ISSN 2498-5104)
ISBN 978-963-510-179-5 kötött
Európa - vár - erőd - album
725.182(4)(084.1) *** 728.81(4)(084.1)
[AN 3874025]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2023.
Gál Sándor Zoltán
   A világ, ahogy én látom / Gál Sándor Zoltán. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - [73] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-574-235-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gál_S._Z.
[AN 3874132]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2023.
Geszler Mária (1941-)
   Hullámok : új porcelán művek, 2017-2022 = Nami = Waves : new artworks porcelain objects / Geszler Mária Garzuly. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [36] p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - keramikus - porcelánművészet - 21. század
738(439)(092)Geszler_M.
[AN 3874193]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2023.
Kondor Attila (1974-)
   Valóságképek : Kondor Attila és Szabó Ábel párhuzamos kiállításai : [Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria, ... 2022. március. 10 - május 8.] / [... kurátora és a katalógus szerkesztője Barkóczi Ákos]. - Miskolc : HOM Miskolci Galéria, cop. 2021. - 59 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5525-38-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kondor_A. *** 75(439)(092)Szabó_Ábel *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3874047]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2023.
   "Köszönet a múltért, hogy van jelenünk!" : 60 éves a Tokaji Múzeum : konferenciakötet a Tokajban 2022. 04. 22-én elhangzott előadások anyagából / [... szerkesztője Nagyné Bősze Katalin]. - Tokaj : Tokaji Múz., 2022. - [88] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tokaji Múzeum kiadványai, ISSN 2676-9301 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4385-9 fűzött
Tokaji Múzeum
Tokaj - múzeum - muzeológia
069(439-2Tokaj)
[AN 3874107]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2023.
   Mozgásban : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2021 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2021]. - 55 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-81102-5-9 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201/202" *** 061.4(439)
[AN 3874070]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2023.
Tóth György (1945-)
   Isten földi szolgái : "Úrnak szolgái mindnyájan..." / Tóth György. - Égerszög : Tóth Gy., 2022. - 127 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm. - (Megőrzött emlékképek ; 5.)
ISBN 978-615-01-4509-9 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - református egyház - hitélet - fényképalbum
77.04(439)(092)Tóth_György *** 284.2(439.134)(084.12)
[AN 3874055]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2023.
Tóth György (1945-)
   KépÍrás I : fotográfiák a gömöri református gyülekezetekről : Ragály, Imola, Trizs / Tóth György. - Égerszög : [Magánkiad.], 2022. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-4565-5 fűzött
egyházközség protestáns egyházakban - református egyház - helyi társadalom - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Tóth_György *** 284.2(439-2Ragály)(084.12) *** 284.2(439-2Imola)(084.12) *** 284.2(439-2Trizs)(084.12)
[AN 3874035]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2023.
   X. Biatorbágy fotószalon / [szerk. Bozzai Attila] ; [... kiad. ... Biatorbágyi Fotóklub Egyesület ...]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2021. - 43, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3140-5 fűzött
Biatorbágy - fotóművészet - egyesület - pályázat - 21. század
77.04(439-2Biatorbágy)"202" *** 061.2(439-2Biatorbágy) *** 06.063(439)
[AN 3874067]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2685 /2023.
Csehy Zoltán
   Százharmincnyolc opera : szubjektív operakalauz jegyvásárlóknak / Csehy Zoltán, László Ferenc ; Ókovács Szilveszter jegyzeteivel ; [közread. a] Magyar Állami Operaház. - [Budapest] : M. Áll. Operaház, cop. 2022. - 382 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81066-6-5 fűzött
operakalauz
782.1(036)
[AN 3874143]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2023.
Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferencia (2.) (2021) (Szeged)
   II. Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferencia : Szeged, 2021. október 1-2. : programfüzet / [szerk. Mucsi Gergő]. - [Szeged] : Mucsi G., [2021]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-01-2815-3 fűzött
ütőhangszer - hangszerjáték - zeneelmélet - konferencia-kiadvány
681.819 *** 789 *** 7.01 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3874068]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2023.
   Gizella Nőikar, 2002-2022 : a húsz éves veszprémi Gizella Nőikar jubileumi kiadványa / [... szerk. Martonné Szilas Katalin ...] ; [kiad. a Dowland Alapítvány]. - [Veszprém] : Dowland Alapítvány, 2022. - [67] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4866-3 fűzött
Gizella Nőikar
Veszprém - énekkar
784.087.68.071(439-2Veszprém)
[AN 3874267]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2023.
Horváth Andrea, B.
   Rómától Rómáig : 38 év története a Kodály-módszer jegyében / B. Horváth Andrea ; [kiad. a Magyar Kodály Társaság]. - Budapest : M. Kodály Társ., 2021. - 220 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80902-3-0 fűzött
Magyarország - Olaszország - zenepedagógus - zenepedagógia - Kodály-módszer - helyismeret - 20. század - 21. század - memoár
78.071.4(439)(092)Horváth_A.,_B.(0:82-94) *** 372.878(45)"197/201"(0:82-94) *** 78.071.4Kodály_Z. *** 908.45(0:82-94)
[AN 3874215]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2023.
Juhász Zoltán (1955-)
   A zene ősnyelve : a magyar népzene rendszerének és eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciákkal és más matematikai módszerekkel / Juhász Zoltán. - [Pilisvörösvár] : Fríg, 2022. - 248 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-9836-46-4 fűzött
zeneelmélet - dallam - alkalmazott matematika - összehasonlító módszer - magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 78.01 *** 781.4 *** 51-7
[AN 3895115]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2023.
Papp Attila
   CS. Í. T., avagy Mindhalálig rock 'n' roll / [Papp Attila]. - [Mánfa] : Papp A., cop. 2022. - 221 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4935-6 fűzött
CS. Í. T. (együttes)
Magyarország - rockzenekar - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(439)CS.Í.T.
[AN 3874177]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2023.
Takács Tibor (1974-|)
   Botrányt akarunk! [elektronikus dok.] : rágalmak a CPg és a magyar punkmozgalom ellen / Takács Tibor. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Jaffa, 2021. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-565-4
CPg (együttes)
Magyarország - punkzene - zenekar - belpolitika - megfigyelés - politikai rendőrség - 1980-as évek - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)CPg *** 323(439)"198" *** 351.746.1(439)"198"
[AN 3894529]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2023.
Wagner, Jeff
Soul on fire (magyar)
   Type O Negative : soul on fire / Jeff Wagner ; [ford. Dudich Ákos és Szántó Zoltán]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2022. - 299 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5899-15-7 fűzött : 4800,- Ft
Steele, Peter (1962-2010)
Type O Negative (együttes)
Egyesült Államok - zenész - rockzenekar - 20. század - 21. század - metálzene
78.067.26.036.7(73)(092)Steele,_P. *** 78.067.26.036.7(73)Type_O_Negative
[AN 3873842]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2693 /2023.
Hullan Zsuzsa (1961-)
   Víg szín házon belül / Hullan Zsuzsa. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : MA-MI-IS Bt., 2022. - 409, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5040-51-1 fűzött
Vígszínház (Budapest)
Magyarország - színész - színháztörténet - 20. század - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)(047.53) *** 792(439)"19/201"(047.53)
[AN 3895152]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2023.
Jones, Caroline
The little book of Audrey Hepburn (magyar)
   Audrey Hepburn, a stílusikon / Caroline Jones ; [ford. Kocsis Alexandra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 174, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-963-544-698-8 kötött : 5500,- Ft
Hepburn, Audrey (1929-1993)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század
791.43.071.2(73)(092)Hepburn,_A.
[AN 3873926]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2023.
   Magyar Nemzeti Balett repertoár / [szerk. ... Jávorszky György, Karczag Márton] ; [közread. a] Magyar Állami Operaház. - Budapest : M. Áll. Operaház, [2022]. - 199 p. : ill., színes ; 19x24 cm
Fűzött
Magyar Állami Operaház (Budapest). Magyar Nemzeti Balett
Budapest - Magyarország - tánctörténet - 21. század - balett - színielőadás
792.82(439)(091) *** 792.82.091(439-2Bp.)"201/202"
[AN 3874150]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2023.
Molik, Zygmunt (1930-2010)
Zygmunt Molik's voice and body work (magyar)
   Munka hanggal és testtel : Jerzy Grotowski öröksége : beszélgetések Zygmunt Molikkal / a beszélgetéseket kész. és a könyvet szerk. Giuliano Campo ; ford. és a magyar kiadást szerk. Liszkai Tamás. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 150, [1] p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-810-4 fűzött : 2490,- Ft
Molik, Zygmunt (1930-2010)
Grotowski, Jerzy (1933-1999)
Lengyelország - színházművészet - színházi rendező - színész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
792.028(438)(092)Molik,_Z.(047.53) *** 792.01 *** 792.027.2(438)(092)Molik,_Z.(047.53) *** 792.027.2(438)(092)Grotowski,_J.
[AN 3873773]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2023.
Phipps, Keith
Age of Cage (magyar)
   Nicolas Cage : Hollywood nyughatatlan csillaga / Keith Phipps ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 299, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-296. - Filmogr.: p. 245-275.
ISBN 978-963-544-696-4 kötött : 5500,- Ft
Cage, Nicolas (1964-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Cage,_N.
[AN 3874004]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2023.
Rónai Egon (1962-)
   Halhatatlanok Társulata : Húzós-sorozat 6. kötet / [riporter] Rónai Egon. - Budapest : Spirit Publishing, 2022. - 311 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4698-0 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - színész - híres ember - 20. század - 21. század - televíziós műsorszám - interjú
792.028(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53) *** 929(439)"19/20"(047.53)
[AN 3873951]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2023.
   Táncház 50 : történetek a táncházmozgalom fél évszázadából / Jávorszky Béla Szilárd szerk. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-765-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - táncházmozgalom - magyar néprajz - néptánc - történeti feldolgozás
793.31(439)"197/202" *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3873825]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2700 /2023.
   Anya - nyelv - lecke : 100 szövegértési és szókincsfejlesztő feladatsor diákoknak tematikus elrendezésben / szerk. Kiss Gábor, Mandl Orsolya. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 174 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 85.)
ISBN 978-963-409-340-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - szókincs - példatár
809.451.1-3(076)
[AN 3874211]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2023.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Top 2500 francia - magyar szótár : 2500 gyakori francia szó magyar megfelelővel és példamondattal = Top 2500 dictionnaire français - hongrois : 2500 mots français courants avec leur équivalent hongrois et des phrases-exemples / Bárdosi Vilmos, Chmelik Erzsébet. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 242 p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-323-7 fűzött : 4490,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3874206]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2023.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Top 2500 magyar - francia szótár : 2500 gyakori magyar szó francia megfelelővel és példamondattal = Top 2500 dictionnaire hongrois - français : 2500 mots hongrois courants avec leur équivalent français et des phrases-exemples / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 296 p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-341-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 3874209]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2023.
   Olasz nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 2. jav. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 160 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-086-4 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan - tankönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3894532]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2023.
   Orosz nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 2. jav. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 188 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-087-1 fűzött : 2490,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan - tankönyv
808.2-5(078)=945.11
[AN 3894531]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2023.
Tegyey Imre (1930-2021)
   Latin - magyar szótár / Tegyey Imre. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2021. - 392 p. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-454-700-6 fűzött : 5490,- Ft
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=871=945.11
[AN 3874234]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2023.
Tegyey Imre (1930-2021)
   Magyar - latin szótár / Tegyey Imre. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2021. - 481 p. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-454-699-3 fűzött : 5490,- Ft
magyar nyelv - latin nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=871
[AN 3874238]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2707 /2023.
Sermann Eszter
   Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés [elektronikus dok.] / Sermann Eszter. - Szöveg (pdf : 867 KB). - Szeged : JGYF K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173151. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-58-5
terminológia - szakfordítás - szabványügy - fordítás - elektronikus dokumentum
82.03 *** 800.866 *** 001.4 *** 651.926 *** 006
[AN 3894189]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2708 /2023.
   Élveboncolás : közelítések Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényéhez / szerk. Tátrai Szilárd [et al.]. - Budapest : Kalligram, 2022. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-291-2 fűzött : 3500,- Ft
Péterfy Gergely (1966-). Kitömött barbár
Magyarország - író - 21. század - műelemzés
894.511(092)Péterfy_G. *** 82.01-31
[AN 3874050]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2023.
   Eszmények vonzásában : író és hőse - Jókai Mór és Benyovszky Móric : [a 2021. november 22-ei budapesti irodalmi konferencia előadásai] / [szerk. Fried István] ; [... a névmutatót összeáll. Blankó Miklós] ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2022. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-23-3 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Benyovszky Móric (1741-1786)
Magyarország - író - felfedező - kalandor - 18. század - 19. század
894.511(092)Jókai_M. *** 910.4(100)(092)Benyovszky_M.
[AN 3874077]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2023.
Juhász Attila (1961-)
   Tengerjáró : esszék, tanulmányok a modern magyar irodalomról / Juhász Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 463 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-36-8 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomesztétika - esszé
894.511(091)"19/201"(0:82-4) *** 82.01(0:82-4)
[AN 3874271]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2023.
Kovács Adorján (1958-)
   A próteuszi Petőfi : kísérletező és anticipáló költészete 1845-49 / Kovács Adorján. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-155.
ISBN 978-615-5758-86-7 kötött : 2490,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3874065]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2023.
   A kráter peremén : gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez / [összeáll., a szemelvényeket vál. ...] Kuklay Antal ; [Vattay Elemér fotóival]. - 6. jav. kiad. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 380 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6438-11-9 fűzött : 3600,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Pilinszky_J.
[AN 3894957]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2023.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   "Minden órádnak leszakaszd virágát" [elektronikus dok.] : lehetséges (neo)latin szöveg- és képvilágok Berzsenyi Dániel poézisében az antikvitástól megjelenő irodalmi hagyomány és Horatius verseinek tükrében / Tóth Sándor Attila. - Szöveg (pdf : 54.3 MB). - Szeged : JGYF K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173150. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-60-8
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8)
Magyarország - Római Birodalom - író - irodalmi hatás - költészet - ókori latin irodalom története - újkori latin irodalom története - 1. század (Kr. e.) - 19. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 871.091 *** 871(092)Horatius_Flaccus,_Q.
[AN 3894175]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2714 /2023.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
An old-fashioned girl (magyar)
   Egy régimódi lány / Louisa May Alcott ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 304, [3] p. ; 21 cm
Megj. "Régimódi kisasszony" címmel is
ISBN 978-963-584-141-7 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3873953]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2023.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Hatice und Mette-Maja (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Hatice és Maja / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, 2022. - 224, [11] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-294-699-3 kötött : 3400,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3873963]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2023.
Barnes, Jennifer Lynn
The Hawthorne legacy (magyar)
   Az örökség ára / Jennifer Lynn Barnes ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Lampion, 2022. - 385, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-324-809-6 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3873910]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2023.
Ben ʹEzer, ʹEhwd (1936-)
Dwdw pʹpl (magyar)
   Dudu fafel / Ehud Ben-Ezer ; Annabies rajz. ; [... ford. Komoróczy Szonja Ráhel]. - Budapest : Lauder Javne Zsidó Közösségi Isk., 2022. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Szipurka könyvek, ISSN 2786-2240 ; 9.)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6422-03-3 fűzött
ivrit irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
892.4-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3874198]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2023.
Blixen, Karen (1885-1962)
Karneval og andre fortællinger (magyar)
   Karnevál / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit] ; [a ... verseket ford. Bogdán Ágnes]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2022. - 510, [1] p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-14-2 kötött : 5490,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3874069]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2023.
Bond, Michael (1926-2017)
Paddington marches on (magyar)
   Paddington megoldja / Michael Bond ; Peggy Fortnum illusztrációival ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Leányfalu] : Mojzer K., cop. 2022. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-82040-0-2 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3873974]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2023.
Boyer, Susan M.
Lowcountry boil (magyar)
   Délvidéki pezsgés [elektronikus dok.] : Liz Talbot-rejtélyek / Susan M. Boyer ; ford. Varga Petra. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-764-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3894268]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2023.
Breitenöder, Julia (1972-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten : Der Tapir tapst, der Tiger brüllt (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék a dzsungelből / [írta] Julia Breitenöder ; [ill.] Jutta Berend ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2022. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-231-2 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3873938]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2023.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Ham on rye (magyar)
   A kezdő / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Trubadúr, 2022. - 363 p. ; 20 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-620-039-8
Fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3895035]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2023.
Caraway, Kalman
   Adventures of the smallest astronaut / ... by Kalman Caraway. - [Martonvásár] : [Magánkiad.], [2022]-. - ill. ; 28 cm
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
820-34(02.053.2)(439) *** 087.5
[AN 3874127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., The pancake planet and the one-tooth king. - cop. 2022. - 42 p.
ISBN 978-615-01-5095-6 fűzött
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 820-34(02.053.2)(439)
[AN 3874128] MARC

ANSEL
UTF-82724 /2023.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player two (magyar)
   Ready player two / Ernest Cline ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 430, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-088-8 fűzött : 4480,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3895138]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2023.
Di Pietrantonio, Donatella (1962-)
Borgo Sud (magyar)
   Halásznegyed / Donatella Di Pietrantonio ; ford. Todero Anna. - Budapest : Park, 2022. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-793-8 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3873884]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2023.
Grimaldi, Virginie (1977-)
Et que ne durent que les moments doux (magyar)
   Ha az élet citrommal kínál.. [elektronikus dok.] / Virginie Grimaldi ; ford. Fouilleul Joli. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Animus, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-993-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3894430]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2023.
   Gulliver történetei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Századvég, 2022
Tart.: Utazás Faremidóba : Gulliver ötödik útja / Karinthy Frigyes. Gulliver utazásai / Swift ; ford. Karinthy Frigyes. Capillária / Karinthy Frigyes. - Egys. cím: Gulliver's travels. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - magyar irodalom - utópia - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
820-313.1=945.11 *** 894.511-313.1
[AN 3894539]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2023.
Handke, Peter (1942-)
Versuch über die Müdigkeit (magyar)
   Kísérlet a fáradtságról / Peter Handke ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 70, [1] p. ; 18 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-493-181-2 fűzött : 2200,- Ft
osztrák irodalom - esszé
830-4(436)=945.11
[AN 3874297]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2023.
Henn, Carsten (1973-)
Der Buchspazierer (magyar)
   A könyvsétáltató [elektronikus dok.] / Carsten Henn ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-947-5
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3894514]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Maybe not (magyar)
   Maybe not : talán mégsem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 140, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-011-7 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3895169]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2023.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Hulemannen (magyar)
   A barlanglakó [elektronikus dok.] / Jørn Lier Horst ; ford. Török Ábel. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-978-9
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3894524]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2023.
Jones, Peter
   A kolduskirály és a tolvaj = The beggar king and the thief / Peter Jonas ; ill. ... Andrea Nick-Vékony ; ford. ... Andrea Tóth. - [Budapest] : P. Jones, 2022. - 36 p. : ill., színes ; 27 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-81836-5-9 kötött : 3490,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kétnyelvű dokumentum
820-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3873960]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2023.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Om våren (magyar)
   Tavasz / Karl Ove Knausgård ; Anna Bjerger illusztrációival ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2022. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-14-4157-4 kötött : 4299,- Ft
norvég irodalom - esszé
839.6-4=945.11
[AN 3874029]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren auf dem Mars (magyar)
   1000 veszély a Marson / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 117 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488)
ISBN 978-963-509-527-8 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - szerepjáték - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793.9(02.053.2)
[AN 3873830]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
Die App der 1000 Gefahren (magyar)
   Az app 1000 veszélye / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488)
ISBN 978-963-509-528-5 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - szerepjáték - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793.9(02.053.2)
[AN 3873831]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2023.
Marklund, Liza (1962-)
Polcirkeln (magyar)
   Fagypont / Liza Marklund ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Animus, 2022. - 311 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-017-5 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3873887]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2023.
Michaels, Corinne
Stay for me (magyar)
   Mondd, hogy maradsz [elektronikus dok.] : Arrowood brothers : Jacob / Corinne Michaels ; ford. Farkas Nóra. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173166. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-190-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3894259]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2023.
Musk, Maye (1948-)
A woman makes a plan (magyar)
   Egy nőnek legyenek tervei : kaland, szépség, siker - kortalanul / Maye Musk ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2022. - 217, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-236-4 kötött : 4299,- Ft
életvezetés - siker - nő - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3894489]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2023.
Nesbø, Jo (1960-)
Rotteøya og andre fortellinger (magyar)
   Patkánysziget és más történetek [elektronikus dok.] / Jo Nesbø ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173202. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-973-4
norvég irodalom - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.6-322.4=945.11 *** 839.6-322.9=945.11
[AN 3894452]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2023.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: du musst mir helfen! (magyar)
   Kell egy kis segítség, mondta Isten [elektronikus dok.] / Hans Rath ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 917 KB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-953-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3894477]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2023.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The angel tree (magyar)
   Angyalfa / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2022. - 481 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-167-9 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3895142]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2023.
Robinson, Emma
My husband's daughter (magyar)
   A férjem lánya / Emma Robinson ; [ford. Gergely-Péch Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 339 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-053-7 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3873890]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2023.
Said (1947-2021)
   Idegen szerelmek [elektronikus dok.] / Said. - Szöveg (pdf : 283 KB). - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022
Ford. Serdián Miklós György. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173169. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5461-67-5
német irodalom - vers - elektronikus dokumentum
830-14=945.11
[AN 3894266]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2023.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O manuscrito de Birkenau (magyar)
   A birkenaui kézirat / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-664-3 kötött : 4990,- Ft
portugál irodalom - történelmi regény
869.0-311.6=945.11
[AN 3873971]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2023.
Śariyd, Yišay (1965-)
Mipleṣet haziykarwn (magyar)
   Az emlékezés szörnye / Yishai Sarid ; [ford. Kónya Judit]. - Budapest : Magvető, 2022. - 139, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4164-2 fűzött : 3499, -Ft
ivrit irodalom - regény
892.45-31=945.11
[AN 3873879]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2023.
Šiblī, ʹAdaniyyaẗ (1974-)
Tafṣīl tānawī (magyar)
   Egy apró részlet / Adania Shibli ; [... ford. Tüske László]. - Budapest : Magvető, 2022. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4165-9 fűzött : 3499,- Ft
arab irodalom - újkori Palesztina - regény
892.7-31(569.4)=945.11
[AN 3873877]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2023.
Stilton, Geronimo
In volo con Leonardo (magyar)
   Leonardo szárnyai / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2022. - 155, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Időutazás négy keréken
ISBN 978-963-437-972-0 kötött : 2599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3873958]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2023.
Tucić, Siniša (1978-)
   Vörös vonal : válogatott versek / Siniša Tucić ; Orcsik Roland fordításában ; [megj. a Balatonfüred Városért Közalapítvány ... kiadásában]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, cop. 2022. - 168 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6404-03-9 fűzött
szerb irodalom - vers
886.1-14=945.11
[AN 3874303]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2023.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Senilia, stihotvoreniâ v proze (magyar)
   Költemények prózában [elektronikus dok.] / Ivan Turgenyev ; ford. Wildner Ödön. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-553-2 (epub)
ISBN 978-963-559-554-9 (mobi)
orosz irodalom - elbeszélés - karcolat - elektronikus dokumentum
882-32=945.11 *** 882-43=945.11
[AN 3895009]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2023.
Wierzbicki, Łukasz (1974-)
Afryka Kazika (magyar)
   Kerékpárral Afrikában / Łukasz Wierzbicki ; [ford. Éles Márta] ; [közread. a Wonderland Alapítvány]. - Budapest : Wonderland Alapítvány, 2022. - 135, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4774-1 kötött : 3490,- Ft
Nowak, Kazimierz (1897-1937)
Afrika - Lengyelország - lengyel irodalom - helyismeret - utazó - 20. század - útleírás - gyermekkönyv
884-992(02.053.2)=945.11 *** 910.4(438)(092)Nowak,_K.(0:82-992)(02.053.2) *** 908.6(0:82-992)(02.053.2)
[AN 3873979]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2751 /2023.
Acsai Roland (1975-)
   A vihar / William Shakespeare ... színműve alapján írta Acsai Roland ; [Dani Orsi rajz.]. - Budapest : Holnap, 2022. - 130, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Irány a színház!, ISSN 2939-5917)
ISBN 978-963-349-379-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - angol irodalom - átdolgozás - állatmese - dráma
894.511-35(02.053.2) *** 820-2.04=945.11
[AN 3873813]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2023.
Arnold Kinga Anna
   Az Éjfél-völgyi Gimnázium / Arnold Kinga Anna. - Budapest : Könyv Guru, 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3874045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Noctisum könyve. - 2022. - 286, [2] p.
ISBN 978-615-5758-91-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3874046] MARC

ANSEL
UTF-82753 /2023.
Balogh Szilárd
   Hajnalig / Balogh Szilárd. - Budapest : Könyv Guru, 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3874148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2022. - 238, [2] p.
ISBN 978-615-6153-93-7 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3874159] MARC

ANSEL
UTF-82754 /2023.
Bándi Kund
   Köd előttem 1956 köd utánam / Bándi Kund. - Budapest : Püski, 2022. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-323-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - elbeszélés
894.511-32 *** 943.9"195"(0:82-32)
[AN 3874026]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2023.
Bauer Barbara (1974-)
   Most élsz [elektronikus dok.] : Máté Péter és egy igaz szerelem regénye / Bauer Barbara. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-568-5
Máté Péter (1947-1984)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3894465]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2023.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ettől kinyúlsz! / Bosnyák Viktória és Dudás Győző. - Budapest : Tintató, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6437-00-6 fűzött : 1599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humor - mese
894.511-7(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3873962]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2023.
Czikk László (1952-)
   Valóra vált álom / Czikk László. - Pécs : Czikkhalas Kft., 2022. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-4909-7 kötött : 4500,- Ft
Czikk László (1952-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3874237]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2023.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a vándorkaktusz / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-587-174-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3873977]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2023.
Darázs József
   Napraforgó / Darázs József. - Kunszentmiklós ; Tasskertes : Szerző, 2022. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4704-8 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3874018]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2023.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   A füle sem tréfa! : versek és mesék állatkerti barátainkról / Dolák-Saly Róbert ; Pethő Zsófia rajz. - Budapest : Kolibri, 2022. - 113, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-895-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3873957]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2023.
Fésüs Éva (1926-2019)
   A szomjazó királyfi / Fésűs Éva ; Szűcs Édua rajz. - [Délegyháza] : Panka&Pietro K., 2022. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4644-7 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3873981]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2023.
Fiala Borcsa
   Vele tűrök, vele szenvedek [elektronikus dok.] : 38 történet kapcsolatokról és egyéb zűrökről / Fiala Borcsa. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Jaffa, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-571-5
magyar irodalom - párkapcsolat - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 316.472.4(0:82-32)
[AN 3894403]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2023.
Forrás Kata
   Miszter Szőr káposztáskerti kalandjai / Forrás Kata ; ill. Kiss Tímea. - [Etyek] : [Forrás K.], [2022]. - 46 p. : ill., színes ; 16x22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-6011-5
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3894527]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2023.
   Fortyogó fazék : 25 író több mint 25 receptje és története / szerk. Bozsik Péter. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2022. - 132 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 44.)
ISBN 978-615-6404-09-1 kötött
magyar irodalom - antológia - szakácskönyv
894.511-822 *** 641.55(083.12)
[AN 3874203]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2023.
Fürjes Zsuzsanna
   Mese neked [elektronikus dok.] : változatos mesék a gyerekek valós és képzeletbeli világából / írta Fürjes Zsuzsanna ; ill. Nagy Eszter. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-208-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3895006]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2023.
Gáspár Klára (1960-)
   Székely sors / Gáspár Klára. - Hédervár : Publio, cop. 2022. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-840-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3874145]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2023.
Géczi János (1954-)
   Judith, avagy A baltás gyilkos felesége : regény / Géczi János. - Budapest : Kalligram, 2022. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-293-6 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3874010]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2023.
Gerencsér Tibor (1955-)
   CV mozaik / Gerencsér Tibor. - Nagykanizsa : Szerző, 2022. - 289 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-4686-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3874162]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2023.
Gorbói Tamás (1952-)
   A tó felett, a dombon / Gorbói Tamás. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 236, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-99-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3874144]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2023.
Gulyás Gábor
   Örökpanoráma / Gulyás Gábor. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-95-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3874190]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2023.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Fecske-mesék / B. Habarics Kitty. - Pécel : B. Habarics K., 2022. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4889-2 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3873982]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2023.
Halliwell, Nora
   Boszorkányúr : farkasok birodalma : első talizmán / Nora Halliwell. - [Hédervár] : UGK, 2022. - 382 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-229-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3874176]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2023.
Havas Juli (1962-)
   Nincs Hold, ha nem nézed : két szenvedély, egy történet : regény / Havas Juli. - Budapest : Kalligram, 2021. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-281-3 kötött : 4500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3873909]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2023.
Havas Juli (1962-)
   Nincs Hold, ha nem nézed : két szenvedély, egy történet : regény / Havas Juli. - [2. kiad.]. - Budapest : Kalligram, 2022. - 301, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-468-281-3)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3895155]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2023.
héj nélküli hagyma
   Isteni szívjáték [elektronikus dok.] / héj nélküli hagyma. - Szöveg (epub 477 KB). - [Hédervár] : UGK ; [S.l.] : Magánkiad., 2022
Főcím a címképernyőről. - ISBN-szám a metaadatokból. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-234-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3894971]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2023.
Jásdi István (1947-)
   Táltos-hegy / Jásdi István. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-585-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3873948]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2023.
Karda László
   Pamacs 2 : meseregény : Pamacs, a diplomata / Karda László, Bagyinka László. - [Hédervár] : [UGK], cop. 2022. - 109 p. : ill. ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-574-223-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3874138]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2023.
Kemény Gabriella (1996-)
   Más világok / Kemény Gabriella ; [ill. ... Szinvai Dániel ...]. - Budapest : Libertine Kvk., 2022. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81895-5-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3873870]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2023.
Kenéz Péter
   Végtelen az út, amelyen te jársz : kalandregény napjainkból / Kenéz Péter. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3874139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 411, [5] p.
ISBN 978-615-6153-97-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3874142] MARC

ANSEL
UTF-82780 /2023.
Kertész Imre (1929-2016)
   Sorstalanság / Kertész Imre ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Kertész Imre Intézet. - 33. kiad. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Alapítvány : Kertész I. Int., 2022. - 312 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6200-55-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894955]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2023.
Key, Martin S.
   Egy harmonikus világvége / Martin S. Key. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 272, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-97-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3874180]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2023.
King, Lexie
   Királylány / Lexie King. - Solt : Álmodozók K., 2022. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5453-4 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3894969]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2023.
Komlós Kinga
   Csábító alku / Komlós Kinga. - 4. utánny. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2022. - 342 p. ; 20 cm
keretcím: Eszement alkuk sorozat
ISBN 978-615-5833-61-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3894965]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2023.
Komlós Kinga
   Végzetes alku / Komlós Kinga. - 4. utánny. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2022. - 264 p. ; 20 cm
keretcím: Eszement alkuk sorozat
ISBN 978-615-5833-58-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3895034]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2023.
Kőműves Tamás
   Kőfejek a homokban / Kőműves Tamás. - [Budapest] : SoulBooks7, 2022. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3986-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3874105]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2023.
Koncz Éva
   Boldog születésnapot drága! : versek / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2022. - 77 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5903-05-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3874184]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2023.
Kós Károly (1883-1977)
   Vallomások Erdélyről / Kós Károly ; összegyűjt., sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta Sas Péter. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 374 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 978-615-6016-77-5 fűzött : 5390,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - művelődéstörténet - határon túli magyarság - válogatott művek
894.511-821(498) *** 316.347(=945.11)(498) *** 930.85(439.21) *** 930.85(498.4)(=945.11)
[AN 3874220]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2023.
Lady Nairi (1985-)
   Két világ között / Lady Nairi. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-237-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3874112]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3895135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 5. bőv. kiad. - 2022. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3895137] MARC

ANSEL
UTF-82790 /2023.
Mansfield, Michael (1962-)
   Sötét sarok / Michael Mansfield. - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2022. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-774-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3874040]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2023.
Markó Béla (1951-)
   Zsarnokra várva : esszé, publicisztika, 2017-2021 / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2022. - 537, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-292-9 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4(498) *** 894.511-92(498)
[AN 3874293]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2023.
Marton-Ady Edina (1979-)
   Pubi : regény / Marton-Ady Edina. - Budapest : Kalligram, 2022. - 285 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-285-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3874280]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2023.
Mester Györgyi (1954-)
   Állati / Mester Györgyi ; [... ill. Keglovich T. Milán]. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 198, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-95-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3874054]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2023.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Öreg szekér, fakó hám [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 534 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-610-2 (epub)
ISBN 978-963-559-611-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3895013]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2023.
Miller, Marilyn
   Szíria szülötte / Marilyn Miller. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 398, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : 4399,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-570-047-9)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3895165]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2023.
Mörk Leonóra
   Törött tulipánok [elektronikus dok.] / Mörk Leonóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-570-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3894411]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2023.
Nagy Eszter
   Már megint... naugye / Nagy Eszter ; [... ill. Dani Orsi]. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 132, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-99-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3874167]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2023.
Petőcz András (1959-)
   A látogatás emléke : versek / Petőcz András. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6168-33-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3874295]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2023.
Potter, Leslie
   Az alagút csillagai / Leslie Potter. - [Szolnok] : Fazekas L., 2022. - 401, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4091-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3874232]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2023.
Radics Renáta (1988-)
   Emlékeim kertjében [elektronikus dok.] : válogatás verseimből, 2012-2020 / Radics Renáta. - Szöveg (epub : 373 KB) (mobi : 384 KB) (pdf : 1.1 MB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6424-32-7 (pdf)
ISBN 978-615-6424-33-4 (epub)
ISBN 978-615-6424-34-1 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3894867]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2023.
Ruff Orsolya (1977-)
   Volt egy ház / Ruff Orsolya. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 247 p. ; 21 cm. - (Új kedvencek, ISSN 2786-3670)
ISBN 978-963-584-024-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3894519]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2023.
Rusztam, Dasztan
   Az európai élet ára / [Dasztan Rusztam]. - [Budapest] : Aszi és Ami Kft., 2022. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4368-2 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3874098]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2023.
Sándor Anikó
Pillangó a vállamon (új kiadása)
   Tangó [elektronikus dok.] : a lélek tánca / Sándor Anikó. - [Átd. kiad.]. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Jaffa, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-569-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3894415]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2023.
Schmal Róza (1979-)
   Nagy folyók haragja II : a Varad könyve / Schmal Róza. - Budapest : Lampion, 2022. - 481, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-967-3 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3873908]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2023.
   Szavak kikötője : válogatás a 2021. évi I. Balatoni Írótábor résztvevőinek alkotásaiból / [szerk. Szakáli Anna]. - [Zamárdi] : [Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyes.], [2022]. - 149, [2] p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület
ISBN 978-615-81940-3-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3874096]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2023.
Szebeni Hajnalka (1989-)
   Hókalakka / írta Szebeni Hajnalka ; ill. Zimmer Dóri. - [Hédervár] : [UGK], [2022]. - 28, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-574-214-1
Kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3874135]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2023.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - Budapest : Libertine Kvk., 2022. - 255 p. ; 19 cm. - (Aranylétrás könyvek, ISSN 2939-5232 ; 1.)
ISBN 978-615-81895-6-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3873914]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2023.
Tallián Mariann (1971-)
   Cyrano / Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című drámája alapján írta Tallián Mariann ; [Igor Lazin rajz.]. - Budapest : Holnap, 2022. - 154, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Irány a színház!, ISSN 2939-5917)
ISBN 978-963-349-383-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3873808]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2023.
Tömösváry Zsigmond (1947-)
   Pelso legenda / Tömösváry Zsigmond. - Hédervár : Publio, cop. 2022. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-835-9 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3874149]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2023.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Greed [elektronikus dok.] : a mohóság fojtogató súlya : trilógia / Vágvölgyi B. András. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2022
Tart.: Az örvény magjaÞ; Korunk hőse vetélkedőÞ; Creative writing. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-684-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3895016]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2023.
Vámos Miklós (1950-)
   Dunapest : regény / Vámos Miklós. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 342, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-040-6 kötött : 4699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894520]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2023.
Walden, Michael (1979-)
   Egy maroknyi sötétség / Michael Walden. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 271 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A keretcímben az "e" és "i" betűk számjegyekkel jelölve. - keretcím: Cosmos Redshift 7
ISBN 978-963-551-081-8 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3873975]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2813 /2023.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Find me! adventures in the sky (magyar)
   Keress meg! : égi kalandok : élesítsd a látásod és az elméd! / Agnese Baruzzi ; [ford. Papp Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6407-00-9 kötött : 3600,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3873954]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2023.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Find me! ocean adventures with Bernard the Wolf (magyar)
   Keress meg! : kalandos óceán : élesítsd a látásod és az elméd! / Agnese Baruzzi ; [ford. Papp Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2022. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6407-01-6 kötött : 3600,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3873949]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2023.
   Dömper. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x22 cm
keretcím: Járművek ; keretcím: Disney baby. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-584-175-2 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3874017]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Klingeling! Was ist das? (magyar)
   Mit hallok? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-584-114-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3874041]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Knicks! Knacks! Wer schlüpft da? (magyar)
   Ki bújik elő? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-584-113-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3874038]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Schnipp! Schnapp! Wer ist da? (magyar)
   Ki lehet az? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-584-112-7 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3874044]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2023.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Prinzessin Popelkopf (magyar)
   Takonypóc hercegnő / írta Marc-Uwe Kling ; ill. Astrid Henn ; ford. Szabó Zsuzsa. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2022. - [31] p. : ill., színes ; 25x28 cm
ISBN 978-963-509-538-4 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-13(02.053.2)=945.11
[AN 3873965]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2023.
Paw patrol 5-minute stories collection (magyar)
   5 perces kutyimesék / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 133 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-603-045-2 kötött : 4699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873945]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2023.
Podgórska, Anna
   Állatok / [szerző Anna Podgórska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Felfedezem a világot : Figyelj! Fülelj! Tanulj!
ISBN 978-963-492-121-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873872]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2023.
Podgórska, Anna
   Falun / [szerző Anna Podgórska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Felfedezem a világot : Figyelj! Fülelj! Tanulj!
ISBN 978-963-492-119-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873871]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2023.
Podgórska, Anna
   Járművek / [szerző Anna Podgórska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Felfedezem a világot : Figyelj! Fülelj! Tanulj!
ISBN 978-963-492-120-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873862]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2023.
   Sétál a család Sanyi manó nyomában : természetvédelmi ismeretek Veszprém tanösvényein / [szerk. Nagyné Kozma Ildikó, Övegesné Kóber Zsuzsa] ; [közread. a] Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont. - [Veszprém] : Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközp., 2022. - 45 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-615-01-4634-8 fűzött
környezeti nevelés - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 37.033
[AN 3874245]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2023.
Szabó Zsolt (1978-)
   A legcsajosabb kedvencek : matricás füzet : ragaszd be a matricákat! / Szabó Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 16 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-668-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873819]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2023.
   Tűzoltó. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x22 cm
keretcím: Járművek ; keretcím: Disney baby. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-584-174-5 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3874016]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2023.
Vojnits András (1941-)
   Madarak : matricás füzet : [ragaszd be a matricákat!] / Vojnits András. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 16 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-669-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873824]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2023.
Vojnits András (1941-)
   Az óceánok élővilága : matricás füzet : ragaszd be a matricákat! / Vojnits András. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 16 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-671-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873820]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2023.
Vojnits András (1941-)
   Ragadozók : matricás füzet : [ragaszd be a matricákat!] / Vojnits András. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 15 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-670-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3873823]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2830 /2023.
Meltzer, Brad (1970-)
Identity crisis (magyar)
   Identity crisis : meghasonlás / [Brad Meltzer író] ; [Rags Morales ceruzarajz] ; [Sepsi László ford.]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - 241, [7] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-232-0 kötött : 8995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3873980]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2023.
Transformers (magyar)
   Transformers : éljen Megatron / [ford. Benes Attila, ... Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [432] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-470-223-8 kötött : 12995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3873985]
MARC

ANSEL
UTF-8