MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/06/26 09:13:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
3694 /2023.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Öröknaptár / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Székesfehérvár] : [Guzsik R. I.], [2022]. - [368] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-4203-6 fűzött
magyar irodalom - asztali naptár - aforizma
050.9 *** 894.511-84
[AN 3875868]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3695 /2023.
   Száz éve él a Remény : emlékkönyv a Váci Reménység Egyesület centenáriumának tiszteletére / [szerk. Réti József]. - Vác : Váci Reménység Egyes., 2022. - 146 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-4257-9 kötött
Váci Reménység Egyesület
Vác - vallási szervezet - testülettörténet
061.2(439-2Vác)(091) *** 267(439-2Vác)(091)
[AN 3876485]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3696 /2023.
Babós Lajos (1945-)
   Nagykönyv a kiskönyveimről : hobbi-könyvészet / Szenttamási-Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2022. - 228 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81698-7-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magánkönyvtár - miniatűr dokumentum - könyvtári katalógus
099.1(100) *** 017.2(439)Babós_L. *** 027.1(439)Babós_L.
[AN 3876367]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2023.
Gerő Gyula (1925-2022)
   Magyar könyvtártörténeti kronológia / összeáll. Gerő Gyula ; [... közrem. Rácz Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2009-2021. - 5 db ; 30 cm
ISBN 978-963-200-577-5 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - kronológia
02(439)(091)(0:930.24)
[AN 2906651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Pótlások, 996-2010, kitüntetések, 1954-2012. - 2021. - 595 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-200-716-8
[AN 3876866] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3698 /2023.
Apáczai Csere János (1625-1659)
   Magyar encyclopaedia / Apáczai Csere János ; [sajtó alá rend. Bán Imre] ; [a jegyzeteket összeáll. Gyenis Vilmos]. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2023. - 631 p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-014-3 fűzött : 3700,- Ft
magyar irodalom - tudománytörténet - szakirodalmi dokumentum - 17. század - lexikon
001(439)"16" *** 030 *** 894.511-96
[AN 3899793]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2023.
Bernáth István
Magyar feltalálók és találmányaik (új kiadása)
   Híres magyar feltalálók / Bernáth István. - 2. jav. kiad. - [Érd] : Elektra Kiadóház, cop. 2022. - 64 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-520-094-8 kötött
Magyarország - feltaláló - külföldön élő magyar személyiség - találmány
001.894(439)(092) *** 001.894(=945.11)(100)(092)
[AN 3876288]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2023.
Biró István
   Cédulák / lejegyezte Biró István. - [Réde] : [Biró I.] ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2022. - [40] p. ; 16 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-4527-3. - Spirál fűzéssel
Fűzött
civilizáció
008
[AN 3876162]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3701 /2023.
Howe, Linda (1954-)
How to read the Akashic records (magyar)
   Akasa-krónika : hogyan érzékeld és használd az Univerzum tudástárát? / Linda Howe ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-507-445-7 fűzött : 5290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3899782]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2023.
Kellermann Aranka
   Megszólal a kristályok anyja / Kellermann Aranka Terézia. - [Budapest] : Kellermann A. T., cop. 2021. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3527-4 fűzött
holisztikus gyógymód - kristály
133.4 *** 548
[AN 3876048]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2023.
Parker, Martin Howard
   Titkos égbolt [elektronikus dok.] : az első projekt / Martin Howard Parker. - Szöveg (epub : 847 KB). - [S.l.] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-200-4
ufó - jelenség - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
001.94UFO(100)(091)
[AN 3850288]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2023.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : szokatlan párbeszéd : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 730 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-507-451-8 fűzött : 7290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3899617]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3705 /2023.
Lelkes Orsolya
   Fenntartható hedonizmus : boldog élet, amely nem méreg(drága) a Földnek / Lelkes Orsolya. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 978-963-565-218-1 fűzött : 3900,- Ft
éghajlatváltozás - társadalmi ökológia - természetvédelem - életvezetés
504.03 *** 504.06 *** 613.865 *** 551.583
[AN 3876325]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3706 /2023.
Borzsák Sarolta
   Világörökség a föld alatt : az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai / Borzsák Sarolta, Egri Csaba ; [kiad. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2021. - 136 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-615-80774-8-4 kötött
Aggteleki-karszt - Gömör-Tornai-karszt - Magyarország - Szlovákia - barlangtan - karszt - határ menti terület
551.44(439)(234.373.3/.5) *** 551.44(437.6)(234.372.44) *** 551.435.8(439)(234.373.3/.5) *** 551.435.8(437.6)(234.372.44)
[AN 3876685]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3707 /2023.
Csányi Vilmos (1935-)
   Levegőt : lélegzetelállító etológia / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2022. - 258 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-134-4 kötött : 4499,- Ft
etológia - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia
591.5 *** 316.62 *** 316.6
[AN 3876484]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2023.
   A természet rendje számít : köszöntjük a 90 éves Borhidi Attila botanikus-akadémikust / szerk. Salamon-Albert Éva ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet. - Pécs : PTE TTK Biológiai Int., 2022. - 164 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-429-959-2 kötött
ISBN 978-963-429-958-5 fűzött
Magyarország - botanikus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
58(439)(092)Borhidi_A.
[AN 3876131]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2023.
   Zöld sziget Pécsen, Isten békéje : emlékhelyek a 70 éves botanikus kertben : in honorem jubilantis 90 Borhidi Attila / [fotó] Mánfai György ; [összeáll.] Szabó László Gy. ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Pécs : PTE TTK, 2022. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-952-3 kötött
Pécs - botanikus kert
58.006(439-2Pécs)
[AN 3876129]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3710 /2023.
Balchin, Tom
Had a stroke? Now what? (magyar)
   Stroke után, merre tovább? : a kórházi kezelésektől a rehabilitációig és azon túl / írta Tom Balchin ; Andrew Marr előszavával ; [fordította Bognár Zsófia Csilla]. - [Budapest] : Stroke Neuro Rehab Kft., [2022]. - XIX, 262 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 5990,- Ft
agyvérzés - gyógyítás - egészségügyi rehabilitáció - útmutató
616.831-005.1-08 *** 364.048.6
[AN 3876360]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2023.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet [elektronikus dok.] : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; ford. Bujdosó István. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-148-1
siker - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3898795]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2023.
   Bókai János senior, 1822-1884 / [szerk. Szabó Attila]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2022. - 34, [10] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-559-0 fűzött
Bókay János (1822-1884)
Magyarország - orvos - 19. század - gyermekgyógyászat
61(439)(092)Bókay_J. *** 616-053.2
[AN 3875993]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2023.
Borbély Katalin
   Új egészségkultúra 2018-2022 : az egészségügy megújítása, jövőképe, fejlesztésének további irányai / Borbély Katalin ; [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma. - Budapest : EMMI, 2022. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - egészségpolitika - közegészségügy - 21. század
614(439)"201/202" *** 351.77(439)"201/202"
[AN 3876345]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2023.
Burgetti László (1943-)
   Halvány küzdelem a gyógyszertári gyógyszerészi gyakorlat jelentőségéért és megbecsüléséért : gyógyszertári gyógyszerellátás átalakulásának egy időszaka gyógyszerészeknek : 100 patika 1000 témája : a "rendszerváltás" kihatásai egy szakterületre III. rész: magángyógyszerészet : gyógyszertári gyógyszerészi szaktanácsadásból tapasztalatok és témák sokasága, 1992-2012 : egy részletes, szakmatörténeti és életpályaszakasz / Burgetti László. - Budapest : Semmelweis, 2022. - VII, 705 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-331-545-3 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - gyógyszertár - ezredforduló
615(439)"199/201" *** 614.27(439)"199/201"
[AN 3875960]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2023.
   Csak az egészség meglegyen! : tanulmányok a mentális egészségről és egészségmagatartásról / szerk. Purebl György, Susánszky Anna, Susánszky Pál ; írták Albert Fruzsina [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-558-3 fűzött
Magyarország - egészségügyi szociológia - egészségmagatartás - mentálhigiénia - 21. század - statisztikai adatközlés
614(439)"201/202"(083.41) *** 613.865(439)"201/202"(083.41)
[AN 3875930]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2023.
Czirják Gábor (1973-)
   Bevezetés a celluláris elektrofiziológia területére : tankönyv, oktatási segédlet / írta Czirják Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-331-544-6 fűzött : 4000,- Ft
sejtélettan - biofizika - villamosság - egyetemi tankönyv
612.014.42(075.8) *** 577.3(075.8)
[AN 3875925]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2023.
   Dinamikus szemléletű pszichodiagnosztika / szerk. Kőváry Zoltán és Karsai Szilvia. - Budapest : Oriold, 2022. - 210 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-42-5 fűzött : 3300,- Ft
pszichodiagnosztika
159.9.072
[AN 3875910]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2023.
   Elefánt a nappaliban?! : kézikönyv szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítő szakemberek részére : eszköztár és foglalkozástervek / [szerk. Kormos Piroska, Frankó András] ; [ford. Szász Péterné Boros Anna] ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat]. - [Budapest] : MMSZ, 2021. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kódokkal. - A ford. a "Children impacted by addiction" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-6322-01-2 fűzött : 990,- Ft
szenvedélybetegség - oktatási segédlet
613.8(072) *** 364.272(072)
[AN 3876463]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2023.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Ferenczi Sándor összes művei / főszerk. Mészáros Judit, Harmatta János, Bókay Antal. - Budapest : Oriold, 2022-. - 24 cm
ISBN 978-615-5981-43-2
orvostudomány - elmegyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 61
[AN 3875943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ferenczi a pszichoanalízis felé : preanalitikus írások, 1897-1908 / szerk. és sajtó alá rend. Mészáros Judit ; [a jegyzeteket írta Mészáros Judit és Magyar László András]. - 2022. - 559 p. : ill.
Bibliogr.: p. 530-532.
ISBN 978-615-5981-41-8 kötött : 4900,- Ft
[AN 3875944] MARC

ANSEL
UTF-83720 /2023.
   Fogászati páciensek ellátását befolyásoló állapotok és betegségek : egyetemi tankönyv / szerk. Joób-Fancsaly Árpád. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 183 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-538-5 fűzött : 4990,- Ft
fogászat
616.31
[AN 3875934]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2023.
   Fogpótlástan / szerk. Hermann Péter és Kispélyi Barbara. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 2 db (1248 p.) : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-541-5 kötött : 40000,- Ft
fogászat - fogtechnika - egyetemi tankönyv
616.314-089.28(075.8)
[AN 3875963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XLVI, 658 p.
ISBN 978-963-331-539-2
[AN 3875966] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 661-1248.
 (hibás ISBN 978-963-331-539-2)
[AN 3875967] MARC

ANSEL
UTF-83722 /2023.
Glassman, Scott
A happier you (magyar)
   Lehetsz boldogabb : negatív gondolatok helyett pozitív hozzáállás és reziliencia 7 hét alatt / Scott Glassman ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Oriold, 2022. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-615-5981-48-7 fűzött : 3885,- Ft
életvezetés - gondolkodás
613.865 *** 159.955
[AN 3875900]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2023.
   Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban : fókuszban a függőségek : kézikönyv segítő szakemberek számára / szerk. F. Lassú Zsuzsa [et al.] ; [közread. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : MMSZ, cop. 2021. - 342 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6322-13-5 fűzött : 2950,- Ft
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - szociálpszichológia - elmebetegség - szenvedélybetegség - szülő-gyermek kapcsolat - gyermekvédelem - hátrányos helyzet
159.922.7 *** 37.015.3 *** 316.6 *** 616.89 *** 613.8 *** 364.272 *** 316.356.2 *** 364.65-053.2/.6(100)
[AN 3876439]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2023.
   Idősgondozási kézikönyv, 2021 : geriátriai szolgáltatók kézikönyve : a magyarországi idősotthonok és hospice-ok adatbázisával / [szerk. Boga Bálint és Kelenhegyi Péter]. - Budapest : Geriáter Service K., cop. 2021. - 513 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80145-2-6 fűzött
Magyarország - idősgondozás - gerontológia - adattár
613.98 *** 616-083 *** 364.65-053.9 *** 364.442.046.6(439)(058)
[AN 3876043]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2023.
   Innovative approaches to training mental health service providers for the quality support of LGBTQI+ people : handbook for trainers / ed. Anna Vecsernyés, Eszter Bálint, Balázs Beda ; publ. by the Háttér Society. - Budapest : Háttér Soc., 2022. - 290 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 265-282.
ISBN 978-615-5707-25-4 fűzött
nemi szerep orientáció - tanári segédkönyv
613.885(072)
[AN 3876255]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2023.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások / Késmárki László. - 7. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2023. - 200 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-3516-9 fűzött : 3600,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3899635]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2023.
Késmárki László (1968-)
   A gyógyulás kulcsa : a pszichoszomatika nagy könyve / Késmárki László. - 3. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2023. - 384 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 376.
ISBN 978-615-81422-3-6 fűzött : 6000,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 133.25
[AN 3899638]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2023.
András (1940-)
Varázsgömb és szike (angol)
   Magic and medicine : the extraordinary journey of a vascular surgeon, Peter Gloviczki / András Kő ; [... transl. by Rachel Hideg]. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 378 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-331-531-6 kötött
Gloviczki Péter (1948-)
Egyesült Államok - orvos - érsebészet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
61(73)(=945.11)(092)Gloviczki_P. *** 616.1
[AN 3875938]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2023.
Kovács Lajos Péter (1948-2021)
   Emberi rajzolatok : test és lélek a boncteremben, a rajzasztalon : Kovács Lajos Péter beszélgetései Sótonyi Péterrel és Kőnig Frigyessel. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-549-1 fűzött
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - festőművész - grafikus - kórbonctan - 20. század - 21. század - dialógus
61(439)(092)Sótonyi_P.(0:82-83) *** 616-091 *** 37(439)(092)Sótonyi_P.(0:82-83) *** 75(439)(092)Kőnig_F.(0:82-83) *** 76(439)(092)Kőnig_F.(0:82-83)
[AN 3875929]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2023.
   Megtartó fogászat és endodoncia [elektronikus dok.] / szerk. Fazekas Árpád. - Szöveg (pdf : 18.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2006[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173779. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-532-3
fogászat - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
616.314(075.8)
[AN 3898827]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2023.
Moorjani, Anita (1959-)
What if this is heaven? (magyar)
   És ha ez már a mennyország? [elektronikus dok.] : hogyan akadályozzák meg tévhiteink, hogy itt a földön megtapasztaljuk a mennyországot? / Anita Moorjani ; ford. Csengeriné Erdő Orsolya. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-206-6
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3898536]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2023.
Papp Zoltán (1942-)
   A szatmári Nagy-Károlytól Budapestig : önéletrajzi zárójelentés / Papp Zoltán. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 280 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-963-331-536-1 fűzött
Papp Zoltán (1942-)
Magyarország - orvos - nőgyógyász - humángenetika - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Papp_Z.(0:82-94) *** 618 *** 575.113
[AN 3876001]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2023.
Penner, Joyce
Enjoy! (magyar)
   Élvezd! [elektronikus dok.] : a szexualitás ajándéka a nők számára / Joyce J. Penner és Clifford Penner ; ford. Lukács Ibolya Anna. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Patmos Records, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6108-29-6)
nemi élet - párkapcsolat - nő - elektronikus dokumentum
613.88-055.2 *** 316.472.4
[AN 3898800]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2023.
   Perianalis bőrbetegségek atlasza és kézikönyve / szerk. Csatár Éva, Sárdy Miklós. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 190, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-331-547-7 kötött : 18000,- Ft
bőrbetegség - bőrgyógyászat - végbélnyílás
616.5 *** 616.35
[AN 3875973]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2023.
Ricard, Matthieu (1946-)
Plaidoyer pour le bonheur (magyar)
   Boldogság [elektronikus dok.] : hogyan fejlesszük az élet legfontosabb képességét? / Matthieu Ricard ; ford. Herczegh Máté. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-207-3
boldogság - életvezetés - elektronikus dokumentum
159.942 *** 613.865
[AN 3898532]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2023.
Szabó József
   Ember a világban : fókuszban az abortusz / Szabó József. - Budapest : Oriold, 2022. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 978-615-5981-40-1 fűzött : 2880,- Ft
művi abortusz
618.39-089.888.14
[AN 3875903]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2023.
   Telepszichiátriai esettanulmányok : terápiás munka járvány idején / összeáll. Radics Judit. - Budapest : Oriold, 2022. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-47-0 fűzött : 3900,- Ft
pszichoterápia - elmegyógyászat - távgyógyítás - esettanulmány
615.851 *** 616.89 *** 681.3.004.14
[AN 3875915]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2023.
Vajta Gábor (1952-)
   Acerca de ovocitos y embriones : una guía poco convencional para jóvenes embriólogos : gente mayor abstenerse / Gábor Vajta, Anabella Marconetto. - [Vác] : [Molnár L.], 2022. - 201, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-615-01-5029-1 kötött
embriológia - mesterséges megtermékenyítés
611.013 *** 618.177-089.888.11
[AN 3876402]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2023.
Vajta Gábor (1952-)
   Ḥūl al-bwyḍāt wāl'aǧnẗ dlīl ġīr tqlīdī l'lmā' al-'aǧnẗ al-šbāb : kbār al-sn ln īstm'wā / Ġābūr Fāǧtā, Sārẗ Mdānī. - [Vác] : [Molnár L.], 2022. - 142, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-01-4169-5)
embriológia - mesterséges megtermékenyítés
618.177-089.888.11 *** 611.013
[AN 3876407]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2023.
Vermes Judit
   Anyu megette a Holdat / Vermes Judit, Hansjürgens Anna Mária ; [ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Oriold, 2022. - 102, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
ISBN 978-615-5981-45-6 fűzött : 3200,- Ft
kóros lelkiállapot - szenvedélybetegség - családi élet - gyermekkönyv
159.97(02.053.2) *** 364.272(02.053.2) *** 613.8(02.053.2) *** 316.356.2(02.053.2)
[AN 3875908]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2023.
Walter Zita
   Bolyhos története : szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítő szakemberek részére / [írta és szerk. Walter Zita] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat. - [Budapest] : MMSZ, 2021. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6322-07-4 fűzött : 500,- Ft
szenvedélybetegség - tanári segédkönyv
613.8(072) *** 364.272(072)
[AN 3876462]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3742 /2023.
   Általános géptan [elektronikus dok.] : feladatgyűjtemény / összeáll. Tóth László ; [közread. a] Neumann János Egyetem Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Kecskemét : NJE Innovatív Járművek és Anyagok Tansz., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170807. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-82-3
géptan - egyetemi tankönyv - példatár - elektronikus dokumentum
621(075.8)(076)
[AN 3876075]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2023.
Orbán Zoltán
   Non destructive testing of structures [elektronikus dok.] : part 1: masonry arch bridges / Zoltan Orban ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology Structural Diagnostics and Analysis Research Group. - Szöveg (pdf : 34.4 MB). - [Pécs] : Univ of Pécs Fac. of Eng. and Inform. Technology Structural Diagnostics and Analysis Research Group, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171182. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-834-2
roncsolásmentes anyagvizsgálat - híd - tartószerkezet - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
620.179(075.8) *** 624.21
[AN 3879195]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3744 /2023.
Perko, Marko
Tesla (magyar)
   Tesla bámulatos és gyötrelmes élete / Marko Perko, Stephen M. Stahl ; [ford. Makovecz Benjámin]. - Budapest : Helikon, 2023. - 423 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 409-416.
ISBN 978-963-479-890-3 fűzött : 4999,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - életrajz
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.
[AN 3899621]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3745 /2023.
   Tandem : kerékpár és fényképezés / [szerk. Szegedy-Maszák Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2022. - 123 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-615-5978-57-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - kerékpáros közlekedés - kerékpár - kerékpársport - sporttörténet - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.118.3(439)(091)(084.12) *** 069(439-2Bp.)MNM *** 656.18(439)(091)(084.12) *** 796.6(100)(091)(084.12)
[AN 3876822]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3746 /2023.
Aszódi János
   Én kis kertem / Aszódi János. - [Fülöpjakab] : Aszódi J., 2021. - 277, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 272-277.
ISBN 978-615-01-0794-3 kötött : 5990,- Ft
konyhakertészet
635
[AN 3876377]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3747 /2023.
   Füzesgyarmat gasztronómiai hagyományai. - [Füzesgyarmat] : [Önkormányzat], 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Füzesgyarmat Város Önkormányzata
ISBN 978-615-81296-5-7 fűzött
Füzesgyarmat - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Füzesgyarmat)(083.12)
[AN 3876779]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2023.
The official Downton Abbey afternoon tea cookbook (magyar)
   A hivatalos Downton Abbey ötórai tea szakácskönyv / [ford. Hajós Szandra]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 140, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-568-192-1 kötött
Nagy-Britannia - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.568(410)(083.12) *** 641.5(410) *** 791.9.097(410)
[AN 3876577]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3749 /2023.
König, Karl (1902-1966)
Earth and man (magyar)
   Föld és ember : betekintés emberi létezésünk valós alapjaiba / Karl König ; [ford. Nagyiványi Nóra]. - [Ispánk] : ProNatura Manufaktúra Kft., 2021. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-615-80674-2-3 fűzött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3876046]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2023.
Krompecher Ödön (1870-1926)
   Krompecher Ödön kiadatlan munkái / [szerk. ... Korompay H. János]. - Budapest : Semmelweis, 2021. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-537-8 fűzött
Magyarország - természetfilozófia - orvos - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - esszé - ünnepi beszéd
113/119(0:82-4) *** 61(439)(092)Krompecher_Ö.(042) *** 37(439)(092)Krompecher_Ö.(042)
[AN 3876002]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2023.
Serres, Michel (1930-2019)
Le contrat naturel (magyar)
   A természeti szerződés / Michel Serres ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Kijárat : I.T.E.M. Alapítvány, 2021. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Digi poszt, ISSN 2732-2645 ; 4.)
ISBN 978-615-5160-89-9 fűzött : 2900,- Ft
természetfilozófia - társadalmi ökológia - jogfilozófia - etika
113/119 *** 504.03 *** 34.01 *** 17
[AN 3876098]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3752 /2023.
Adiba, Zarifa (1998-)
L'indomptable (magyar)
   Zenével a szabadságért : egy afgán lány életútja / Zarifa Adiba történetét Anne Chaon jegyezte le ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2022. - 214, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6829-1 fűzött : 3490,- Ft
Afganisztán - nők a társadalomban - iszlám fundamentalizmus - zeneművész - híres ember - 21. század - memoár
297(581) *** 316.37-055.2(581)(0:82-94) *** 78.07(581)(092)(0:82-94) *** 929(581)(0:82-94)
[AN 3876674]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2023.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Levelek a donatisták ellen / Aurelius Augustinus ; ford. Hamvas Endre Ádám és Szabó Ádám Ágoston. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 373, [3] p. ; 21 cm. - (Patrisztikus füzetek, ISSN 1585-8782). (Daphnon. 3., Fordítások, ISSN 2939-5216 ; 1.)
Bibliogr.: p. 69-73.
ISBN 978-963-612-003-0 kötött : 4400,- Ft
szent - patrológia - donatisták - latin irodalom - ókeresztény irodalom - 4. század - 5. század - kétnyelvű dokumentum
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 276(092)Augustinus_Aurelius *** 273.921 *** 871-97.02=945.11
[AN 3876287]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2023.
Bíró László (1950-)
   Osztatlan szívvel : a püspök atyával Karikó Éva beszélget hitről, szerelemről és hitvestársi szeretetről / Bíró László. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-612-008-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Bíró_L.(047.53)
[AN 3876290]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2023.
Keller, Timothy (1950-2023)
On death (magyar)
   Halál [elektronikus dok.] / Timothy Keller ; ford. Szabadi István. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - (Találkozás Istennel)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-642-8 (epub)
ISBN 978-963-288-643-5 (mobi)
halál - elektronikus dokumentum
236.1
[AN 3898487]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2023.
Késmárki László (1968-)
   Indiai akupresszúra : marmapresszúra és marma-jóga / Késmárki László. - 4. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2023. - 288 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 274.
ISBN 978-963-89752-7-0 fűzött : 4400,- Ft
India - akupunktúra - jóga
294.527 *** 615.814.1(540) *** 615.851.86
[AN 3899636]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2023.
Klaiber, Walter (1940-)
Anleitung zum Glücklichsein (magyar)
   Útmutató a boldogsághoz : boldogmondások a hegyi beszédben / Walter Klaiber ; [ford. Schauermann M. Henrik] ; [közread. a] Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2021. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80905-7-5 fűzött
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3875976]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2023.
Saral, İsmail Tosun (1941-)
   Gül Baba / Ismail Tosun Saral. - Budapeşte : Napkút K., 2022. - 283, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-615-6409-46-1 fűzött
Gül Baba (?-1541)
Magyarország - Budapest - egyházi személy - iszlám - író - törökök - síremlék - 16. század
297(439)(=943.5)(092)Gül_Baba *** 894.35(439)(092)Gül_Baba *** 726.822(439-2Bp.)
[AN 3875981]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2023.
Sosnowska, Jolanta (1961-)
Hetman Chrystusa (magyar)
   Krisztus hadvezére : Szent II. János Pál életrajza / Jolanta Sosnowska. - Budapest : Napkút K., [2021-2022]. - 4 db ; 25 cm
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - katolikus egyház - pápaság - egyháztörténet - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II. *** 282"197/200" *** 262.13"197/200"
[AN 3876074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2021. - 447 p. : ill., részben színes
Ford. Szenyán Erzsébet, Koncz Éva. - Bibliogr.: p. 446-447.
ISBN 978-615-6283-92-4 kötött : 9950,- Ft
[AN 3876076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2022. - 431 p. : ill., részben színes
Ford. Pálfalvi Lajos. - Bibliogr.: p. 430-431.
ISBN 978-615-6409-28-7 kötött : 9950,- Ft
[AN 3876077] MARC

ANSEL
UTF-83760 /2023.
Strobel, Lee (1952-)
The case for miracles (magyar)
   A csoda-dosszié [elektronikus dok.] : egy oknyomozó újságíró interjúi a természetfeletti eseményekről / Lee Strobel ; ford. Szabadi István. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Harmat, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-654-1 (epub)
ISBN 978-963-288-655-8 (mobi)
csoda - elektronikus dokumentum
231.73 *** 248.214
[AN 3898484]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2023.
Torrell, Jean-Pierre (1927-)
Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel (magyar)
   Aquinói Szent Tamás, a lelki mester / Jean-Pierre Torrell ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Osiris, 2022. - 607 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.: p. 557-603.
ISBN 978-963-276-451-1 kötött : 5980,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
szent - teológia - lelki élet - 13. század
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 21 *** 248.1
[AN 3876486]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2023.
Vladár Csaba
   Laus viventi Deo : 365 bibliai ige, rajz, levél / [szerzők ... Vladár Csaba, ... Tóth Balázs]. - Nagykovácsi : Art & Craft '95 Műv. és Reklámprodukció Kft., 2022. - 968 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: 365 bibliai ige, rajz és levél. - Bibliogr. - Számozott példány: 10
ISBN 978-615-01-4063-6 kötött
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3876262]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2023.
Vyāsadēva
   Nárada-purána : szemelvények / Vjászadéva ; Bakos Attila magyarázataival ; [közread. a] Brahmana Misszió. - [Budapest] : Brahmana Misszió, 2022. - 423 p. ; 25 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 377-378.
Kötött : 6500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9858-44-2)
szanszkrit irodalom - hinduizmus - vallásos irodalom
294.518 *** 891.22-97=945.11
[AN 3876862]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3764 /2023.
   "Elhurcolva" : kényszermunka, deportálás és ezek formái a középnyugat-magyarországi régióban, 1944/1945 / szerk. Muskovics Andrea Anna, Ritter György. - Budapest : Napkút K., 2021. - 481, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-85-6 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - kollektív emlékezet - második világháború
316.63(439) *** 325.254(=945.11)(47)"1944/1945" *** 343.262(47)"194"
[AN 3876055]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2023.
Guld Ádám (1981-)
   A Z generáció médiahasználata : jelenségek, hatások, kockázatok / Guld Ádám. - [Budapest] : Libri, 2022. - 356 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-356.
ISBN 978-963-604-031-4 fűzött : 4299,- Ft
ifjúságszociológia - információs társadalom - kultúraszociológia - serdülőkor - fiatal felnőtt - digitális technika - technikai kultúra - nemzedékközi kapcsolat - médiaismeret - 21. század
316.37-053.6/.81 *** 316.346.3-053.6/.81 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3876583]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2023.
   Gyönyör József-emlékkötet : "Lesz-e végre igazi hazánk?" / szerk. Gyurcsík Iván. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2022. - 391 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6284-25-9 kötött : 4800,- Ft
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - nemzetiségtörténet - kisebbségi politika - emlékkönyv
316.347(=945.11)(437.6)(091) *** 323.15(=945.11)(437)(091)
[AN 3876846]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2023.
Juul, Jesper (1948-2019)
Mann und Vater sein (magyar)
   Férfinak és apának lenni / Jesper Juul ; Ingeborg Szöllösi közrem. ; [ford. Bánki Timea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 191 p. ; 21 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-603-064-3 fűzött : 3499,- Ft
apaság - apa - családi szerep - személyiségfejlesztés - családi nevelés
316.356.2 *** 613.865-055.52-055.1 *** 159.923.2 *** 37.018.1
[AN 3876826]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2023.
Latour, Bruno (1947-2022)
   Hibrid gondolkodás : válogatott tanulmányok / Bruno Latour ; [ford. Keresztes Balázs ..., Kun János Róbert]. - Budapest : Kijárat : I.T.E.M. Alapítvány, 2021. - 347 p. : ill. ; 23 cm. - (Digi poszt, ISSN 2732-2645 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-88-2 fűzött : 3900,- Ft
szociológia - kultúraszociológia - tudomány - társadalom - kultúrafilozófia
316 *** 316.7 *** 001 *** 316.3 *** 130.2
[AN 3876096]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2023.
Lázár Gergely
   A párod nem a pszichológusod / Lázár Gergely. - Budapest : Európa, 2022. - 292, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-[293].
ISBN 978-963-504-611-9 fűzött : 3599,- Ft
párkapcsolat - individuálpszichológia - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.923 *** 159.922.1
[AN 3876602]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2023.
Mattik Dora
   Dinoszaurusz a nappaliban / Mattik Dora ; [... graf. Pesti Ráhel] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - [Budapest] : MMSZ, 2021. - 138 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-6322-09-8 fűzött : 2200,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - alkoholizmus - memoár
316.356.2(0:82-94) *** 613.81
[AN 3876444]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2023.
   Összenő, ami összetartozik : Trianon emlékezete Vas vármegyében / [szerk. Tóth Kálmán] ; [kiad. a Vasi Múzeumbarát Egylet]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2022. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88188-7-4 fűzött
Vas megye - trianoni békeszerződés - magyar történelem - művelődéstörténet - emlékezetpolitika - kulturális élet
316.7(439.111)
[AN 3876340]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2023.
   Tisztelet az éveknek : az "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klub története / [kész. Füzesgyarmat Város Önkormányzata megbízásából]. - Füzesgyarmat : Önkormányzat, 2021. - 16 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81296-1-9 fűzött
"Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klub (Füzesgyarmat)
Füzesgyarmat - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Füzesgyarmaz)
[AN 3876710]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3773 /2023.
Baul, Parvathy (1976-)
   A bolond bölcsesség útja : bevezető az énekes bául hagyományba / Parvathy Baul ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2022. - 32 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Bengália - folklór - énekművészet - népi énekes - indiai vallás
398.88(=914.4) *** 398(541.2) *** 294
[AN 3876066]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2023.
   Mesélő falu : tizenkilenc eredeti magyar népmese / [a szöveget gond. Horányi Krisztina] ; [rajzok Székács Tamás András]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 156, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-334-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3876406]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2023.
Nádas Anna|
   Sváb viseletek a két világháború közötti Budakeszin / Nádas Anna. - Budakeszi : Budakeszi Helytört. Egyes., 2021. - 35, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Budakeszi helytörténeti tanulmányok, ISSN 2560-0672 ; 5.)
Bibliogr.: p. 34. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-82015-0-6 fűzött
Budakeszi - néprajz - viselettörténet - magyarországi svábok - két világháború közötti időszak
391(=30)(439-2Budakeszi)(091)
[AN 3876261]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2023.
Vargyas Gábor (1952-)
   A megértés édes öröme : terepmunka, politika, etika a Közép-vietnámi Felföldön / Vargyas Gábor. - Budapest : ELKH BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE BTK Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2022. - 438 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-885-2 kötött : 4990,- Ft
Vietnam - néprajz - kulturális antropológia
39(597) *** 316.7(597)
[AN 3876011]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3777 /2023.
Eksil, migrasjon og solidaritet (angol)
   Exiles, migratory flows and solidarity : unlock the digital treasures / [publ. by] National Archives of Hungary ; [org. by National Archives of Norway]. - [Budapest] : Nat. Archives of Hungary, 2022. - 109 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Stavangerben 2021. nov. 12-én nyílt és 2022. máj. 6-tól Budapesten is megrendezett vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-631-316-6 fűzött
migráció - menekült - világtörténelem - levéltári irat - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
325.1(100) *** 325.25(=00) *** 930.9 *** 930.253 *** 061.4(4)
[AN 3876280]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2023.
Eksil, migrasjon og solidaritet (magyar)
   Száműzetés, migrációs hullám és szolidaritás : a digitális kincsek feltárása / [kiad. a] Magyar Nemzeti Levéltár ; [szerv. a Norvég Nemzeti Levéltár]. - [Budapest] : MNL, 2022. - 107 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Stavangerben 2021. nov. 12-én nyílt és 2022. máj. 6-tól Budapesten is megrendezett vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-631-315-9 fűzött
migráció - menekült - világtörténelem - levéltári irat - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
325.1(100) *** 325.25(=00) *** 930.9 *** 930.253 *** 061.4(4)
[AN 3876273]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2023.
Kendeh-Kirchknopfné Farkis Tímea (1970-)
   Vademecum a 17. századi Európa nagyköveteinek : Történelmi és politikai ceremónia, 1685 / Farkis Tímea ; [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - [Pécs] : PTE BTK, [2022]. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-205.
ISBN 978-963-429-935-6 fűzött
Leti, Gregorio (1630-1701). Il ceremoniale historico e politico
Európa - Itália - diplomáciatörténet - politikatörténet - államelmélet - 17. század - történész
327(4)"16" *** 321.01 *** 32(4)"16" *** 930.1(45)(092)Leti,_G.
[AN 3876116]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2023.
Schmidt Mária (1953-)
   Korszakhatáron : esszék / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Alapítvány, 2022. - 446 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-44-0 kötött : 4490,- Ft
politikatörténet - világpolitika - magyar történelem - rendszerváltás - 21. század
327(100)"198/201" *** 943.9"198/201"
[AN 3876267]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2023.
Tefner Zoltán (1949-)
   Az Osztrák - Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1914-1918 / Tefner Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 696 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 675-684.
ISBN 978-963-414-831-9 fűzött : 6990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Lengyelország - Közép-Európa - külpolitika - történelem - nemzetiségtörténet - lengyelek - első világháború
327(4-11)"1914/1918" *** 323.1(=81)(4-11)"191" *** 943.8"191" *** 327(436/439)"1914/1918"
[AN 3876018]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2023.
Végh Andor (1974-)
   Horvátország: államtér, etnikum, migráció, magyarok [elektronikus dok.] / Végh Andor. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Pécs : PTE TTK FFI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulm. Közp., 2021. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170802. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-824-3
Horvátország - geopolitika - politikai földrajz - kisebbségi kérdés - határon túli magyarság - magyarországi horvátok - migráció - elektronikus dokumentum
327(497.13) *** 911.3(497.13) *** 316.347(=862)(439) *** 316.347(=945.11)(497.13) *** 325.1(=00)(497.13)
[AN 3876023]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3783 /2023.
   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc / szerk. Hermann Róbert. - Budapest : Osiris, 2022. - 871 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 817-867.
ISBN 978-963-276-371-2 kötött : 9980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékezetpolitika - magyar irodalom - történelmi forrás - vers
943.9"1848/1849" *** 316.63(439) *** 355.48(439)"1848/1849"(093) *** 894.511-14
[AN 3876827]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2023.
Babós Lajos (1945-)
   Az én családfám : munkafüzet / Szenttamási-Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2021. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81698-6-8 fűzött : 1490,- Ft
családkutatás - példatár
929.5(076)
[AN 3876369]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2023.
   Báthory-emlékek nyomában : a 450 éve erdélyi fejedelemmé és 445 éve lengyel királlyá választott Báthory István öröksége / szerk. Dinyési János ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. - Budapest : MEVE, 2021. - 122, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Az előszó lengyel nyelven is
ISBN 978-615-01-3760-5 fűzött
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
Magyarország - Lengyelország - uralkodó - 16. század
943.9(092)Báthory_I. *** 943.8(092)Báthory_I.
[AN 3876036]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2023.
Bátonyi Pál
   Székely-fehér hun uralkodók a 9. századi Kárpát-medencében : Ábrahám-Ábrán(y)-Aba, Izsák-Kolon-Kolba, Sirák-Balaton(y)-Vat (Vác, Vacs, Vál), Salamon-Batonya-Vata / Bátonyi Pál. - Vác : Magánkiad., 2022. - 37, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-615-01-5204-2 fűzött
Kárpát-medence - magyarságkutatás - honfoglalás előtti kor
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(4-191)"08"(089.3)
[AN 3876476]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2023.
Boér Mária (1941-)
   Napkelet országa / Boér Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 317 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6390-53-0 fűzött
Boér család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Boér *** 894.511-94
[AN 3876173]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2023.
Favilli, Elena
Good night stories for rebel girls (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története / Elena Favilli és Francesca Cavallo ; [ford. Todero Anna]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - XII, 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-947-6 kötött : 6999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3899796]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2023.
Járay Balázs
   Kórházak anno : magyar kórházak képeslapokon / Járay Balázs. - Budapest : Semmelweis : Medserv Eü. Kft., 2021. - 211 p. : ill., részben színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-331-530-9 fűzött
Magyarország - kórház - helytörténet - képes levelezőlap - album
943.9-2 *** 796.5(439) *** 364.444.046.6(439)(084.1)
[AN 3875999]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2023.
Mészáros Károly (1821-1890)
Ungvár története, a legrégibb időktől máig (ukrán)
   Istorìâ Užgoroda vud najdavnìših časuv do dnesʹ / Karoj Mejsaroš ; [ford. Ljavinecz Marianna] ; [kiad. Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület]. - Budapest : Hodinka A. Ruszin Értelmiségi Egyes., 2021. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3540-3 fűzött
Ungvár - helytörténet
943.923-2Ungvár".../18"
[AN 3876083]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2023.
Ortutay Mária (1945-)
   Múltunk és jelenünk "lámpás emberei" : interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások / Ortutay Mária. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2022. - [2], 221 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 299.)
ISBN 978-615-5757-28-0 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - Magyarország - nemzetiségtörténet - határon túli magyarság - ruszinok - állami terror - deportálás - második világháború - 20. század - 21. század - interjú
929(=945.11)(477.87)(047.53) *** 316.347(=945.11)(477.87)(047.53) *** 929(=875)(439)(047.53) *** 323.282(47)"194/195"(047.53) *** 325.254(=945.11)(47)"194/195"(047.53)
[AN 3876469]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2023.
Patak Gábor
   A Gulácsy család és a gulácsi rokonságom genealógiája / Patak Gábor. - Gulács : [Magánkiad.], 2022. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-01-5043-7 fűzött
Gulácsy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gulácsy
[AN 3876269]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2023.
Tonelli Sándor (1882-1950)
   Emberi miniatűrök [elektronikus dok.] / Tonelli Sándor. - Szöveg (epub : 998 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Szeged : Délmagyarország Ny., 1925
ISBN 978-963-559-626-3 (epub)
ISBN 978-963-559-627-0 (mobi)
művelődéstörténet - világtörténelem - elektronikus dokumentum
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3898806]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2023.
Verrasztó Gábor (1964-2022)
   A Járitz család : családi visszaemlékezések nyomán / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2021. - 305, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6409-00-3 kötött : 3990,- Ft
Járitz család
Járitz Józsa (1893-1986)
Magyarország - Budapest. 2. kerület - családtörténet - villa - festőművész - 20. század
929.52(439)Járitz *** 75(439)(092)Járitz_J. *** 728.8(439-2Bp.II.)(091)
[AN 3876071]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2023.
Wass Albert (1908-1998)
The history of Astor on the St. Johns Astor Park and the surrounding area (magyar)
   Astor története / Wass Albert ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2022. - 156, [3] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 17.)
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-615-6016-29-4 kötött : 5390,- Ft
Egyesült Államok - Astor (Florida) - helytörténet - családtörténet
973-2Astor *** 929.52(73)Astor
[AN 3875764]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3796 /2023.
Kassai Tibor (1930-)
   Látogatás a birodalomba : útinapló egy 1958-as szovjet tanulmányútról / Kassai Tibor. - Budapest : Személyes Történelem, 2021. - 123, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-38-2 fűzött : 2490,- Ft
Szovjetunió - helyismeret - 1950-es évek - magyar irodalom - útinapló
908.47"195"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3876078]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3797 /2023.
Czebe András
   Adalékok a daktiloszkópiai azonosítás elméletéhez / Czebe András. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., cop. 2022. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-187.
ISBN 978-615-5776-63-2 fűzött
daktiloszkópia
343.982.34
[AN 3876143]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2023.
   Dokumentumok a Koronaügyészség történetéhez / [összeáll., szerk. és jegyzetekkel ell., a bev. tanulmányt kész. Zinner Tibor] ; [a sajtótermékekből és képekből vál. Tancsik Rudolf] ; [kiad. a Legfőbb Ügyészség]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, cop. 2022. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Biblogr.: p. 194-199.
ISBN 978-615-6458-00-1 kötött
Magyarország. Kúria
Magyarország - jogtörténet - testülettörténet - ügyészség - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - Horthy-korszak - történelmi forrás
343.163(439)"190/193"(093) *** 347.963(439)"190/193"(093)
[AN 3876451]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2023.
Horváth Gergely
   "Zöldülő" agrárjog : a fenntartható agrikultúra és élelmiszerlánc jogának alapvetései / Horváth Gergely. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-328.
ISBN 978-615-5776-69-4 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági jog - környezetvédelmi jog - élelmezésbiztonság - fenntartható fejlődés
349.42(439) *** 349.6(439) *** 338.439(439) *** 504.03
[AN 3876136]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2023.
    gyakorlat kézikönyv, 2022 / szerk. Háfra Mátyás, Laczi Zoltán ; kiad. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. - Szolnok : Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Ig., 2022. - 133 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Szolnok megye - Közép-Tisza-síkság - vízgazdálkodás - vízépítés - vízügy
351.79(439.169) *** 556.18(439)(282.243.742) *** 626/627(439)(282.243.742)
[AN 3876350]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2023.
   Jog- és társadalomfilozófiai anzix / Egresi Katalin [et al.] ; szerk. Egresi Katalin ; [közread. a DFK Jogelméleti Tanszék]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-73-1 fűzött
jogfilozófia - társadalomfilozófia - egyetemi tankönyv
34.01(075.8) *** 141.7(075.8)
[AN 3876144]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2023.
Kovács Viktória
   A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben : doktori értekezés / Kovács Viktória. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 345 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-345.
ISBN 978-615-5776-75-5 fűzött
szállítmányozás - gazdasági jog - felelősség - jogtörténet - vízi szállítás
347.463(100) *** 347.763(100)(091) *** 347.447(100) *** 656.62
[AN 3876145]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2023.
   Közigazgatási példa- és jogesettár / Borsa Dominika [et al.]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 508 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5776-67-0 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv - példatár
342.9(439)(075.8)(076)
[AN 3876146]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2023.
Rehfeldt, Hans Heinz (1923-2017)
Mit dem Eliteverband des Heeres "Grossdeutschland" tief in den Weiten Russlands (magyar)
   Aknavetővel a keleti fronton / Hans Heinz Rehfeldt ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, [2021-2022]. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Németország. Panzerkorps Grossdeutschland
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - gépesített gyalogság - napló
356.116(430)"1941/1945"(0:82-94) *** 355.48(430)"1941/1945"(0:82-94) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3838717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Oroszország, Magyarország, Litvánia és a kelet-poroszországi csata : egy aknavető szakasz altiszt szakaszparancsnokának emlékirata, 1943-1945. - cop. 2022. - 364, [2] p.
ISBN 978-963-7054-96-9 kötött
Németország - Szovjetunió - Magyarország - hadtörténet - frontvonal - gépesített gyalogság - német irodalom - második világháború - napló - történelmi forrás
355.48(47)"1943/1945"(0:82-94) *** 355.48(430)"1943/1945"(0:82-94) *** 355.48(439)"1944"(0:82-94) *** 830-94=945.11 *** 356.116(430)"1943/1945"(093)
[AN 3876672] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3805 /2023.
Mujzer Péter (1964-)
   39/40 M. Csaba páncélgépkocsi / Mujzer Péter ; [... rajzok Hadnagy Róbert ... et al.]. - [Budapest] : [Mujzer P.], [2022]. - 101 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-615-01-4498-6 fűzött
Magyarország - páncélozott harci jármű - második világháború
623.438(439)"193/194"
[AN 3876388]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3806 /2023.
Iveson, Chris
Brief coaching (magyar)
   Brief coaching : megoldásközpontú megközelítés / Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner ; [ford. Szilágyi Miklós és Polgár Natália]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Solutionsurfers Mo., cop. 2022. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 978-963-08-9075-5 fűzött : 6000,- Ft
coaching
659.2
[AN 3899632]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2023.
   Magyar Minőség 2021. december [elektronikus dok.] : 30 év - 30 érv Konferencia 2021 : tudományos közlemények / szerk. Tóth Csaba László ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Budapest : MMT, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2021. nov. 4-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-171155. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2901-3
minőségbiztosítás - felsőoktatás - elektronikus dokumentum
65.018 *** 378
[AN 3879948]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2023.
Meier, Daniel (1963-)
Wege zur erfolgreichen Teamentwicklung (magyar)
   Teamcoaching : csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban / Daniel Meier ; [rajzok Daniela Kienzler] ; [ford. Hajdú Andrea és Hankovszky Tamás]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : SolutionSurfers Mo., cop. 2022. - 167, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [169].
ISBN 978-963-08-5781-9 fűzött : 6000,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3899630]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2023.
   A szociális vezetőképzés alap és mester szintű ismeretbázisa / szerk. Rostáné Riez Andrea ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet Szociális Vezetőképzés Tanszék]. - [Budapest] : PPKE BTK, 2022. - 516 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-431-1 kötött
Magyarország - gyermekvédelem - szociális ellátás - vezetőképzés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 364.65-053.2/.6(075.8) *** 364(439)(075.8)
[AN 3876335]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3810 /2023.
Horváth Gergely
   A logisztikai jog kihívásai a 21. században / Horváth Gergely, Vermes Attila. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2022. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-79-3 fűzött
Magyarország - logisztika - jogi szabályozás
658.286(439)(094) *** 658.286(100)(094) *** 658.78(439)(094) *** 658.78(100)(094)
[AN 3876139]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2023.
   A települési adók elmélete és gyakorlata különös tekintettel Győr-Moson-Sopron megyére / Pardavi László [et al.] ; szerk. Pardavi László. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-84-7 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - Európa - helyi adó - adózás - 21. század
336.2.023(439.114)"201" *** 336.2.023(4)
[AN 3876142]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2023.
Vermes Attila
   A szállítmánybiztosítási szerződés / Vermes Attila. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-283.
ISBN 978-615-5776-77-9 fűzött
szállítmányozás - logisztika - biztosítási jog
658.78 *** 656.025 *** 368(100)(094)
[AN 3876141]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3813 /2023.
   30 éves a Motiváció Alapítvány : [1991-2021]. - Budapest : Motiváció Alapítvány, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87887-5-7 fűzött
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány
Magyarország - fogyatékos - esélyegyenlőség - testülettörténet - alapítvány
364.65-056.2(439) *** 342.722(439) *** 061.27(439)Motiváció(091)
[AN 3876258]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2023.
Békési Tímea
   Újraépített életek : történetek szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeiről / Békési Tímea, Kassai Szilvia. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-239-6 fűzött : 3700,- Ft
szenvedélybetegség - családi élet - szülő-gyermek kapcsolat - memoár
364.272 *** 613.8 *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3876336]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2023.
   A Lipótmező utolsó évei : visszaemlékezések az intézet bezárásáig / szerk. Nagy Zoltán. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 415 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-542-2 kötött : 3600,- Ft
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Budapest)
Budapest - elmegyógyintézet - elmegyógyászat - memoár
364.444.046.6(439-2Bp.)(0:82-94) *** 616.89(0:82-94)
[AN 3875939]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3816 /2023.
   150 éves Magyarország első földrajz tanszéke [elektronikus dok.] / szerk. Gábris Gyula ; [közread. az] ELTE TTK Földrajztudományi Központ. - Szöveg (pdf : 16.7 MB). - Budapest : ELTE TTK Földrajztudományi Közp., 2020[!2021]
Lezárva: 2020. nov. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173778. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-328-8
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar. Földrajz- és Földtudományi Intézet. Földrajztudományi Központ
Budapest - Magyarország - egyetem - tanszék - földrajz - geográfus - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
378.691 *** 91(439)(092) *** 378.4(439-2Bp.).096(091)(092)
[AN 3898824]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2023.
   A Campus mi vagyunk : "1994-2020 Piliscsaba" / [szerk. Földvári-Oláh Csaba, Kaj Ádám, Németh Csaba]. - Budapest : Problémakutató Nonprofit Kft., 2021. - 156, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3688-2 kötött
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba)
Piliscsaba - egyetem - diákélet - memoár
378.6(439-2Piliscsaba).096(0:82-94) *** 378.18(439-2Piiscsaba)(0:82-94)
[AN 3875935]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2023.
   Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium emlékkönyve az iskola fennállásának 60. évfordulójára / [... összeáll. Benczéné Dizseri Márta]. - Érd : Vörösmarty M. Gimn., 2021. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 60. évfordulójára
Fűzött
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Érd - gimnázium
373.54(439-2Érd)
[AN 3876067]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2023.
Fenyő D. György (1958-)
   Az irodalomtanítás módszertana : éthosz és praktikák / Fenyő D. György. - Budapest : Tea K., 2022. - 2 db (1174 p.). : ill. ; 24 cm. - (Könyvtár és katedra, ISSN 1587-7221 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-82047-1-2 kötött : 9900,- Ft
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - didaktika
372.882 *** 371.3
[AN 3876113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 613 p.
[AN 3876114] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 621-1174.
[AN 3876115] MARC

ANSEL
UTF-83820 /2023.
   Mesés hagyományaink : módszertani kiadvány : EFOP-3.3.4-17-2017-00002 : [Népmese Pont, Debrecen]. - [Debrecen] : [DEMKI], [2022]. - 58 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház
Fűzött
Debrecen - művelődési ház - folklorisztika - meseterápia - népmese
374.07(439-2Debrecen) *** 398.21.001 *** 615.851.82
[AN 3876366]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2023.
Pap Jánosné
   Új játékok, új ötletek - tél : részképesség-fejlesztő játékok tematikus gyűjteménye / Pap Jánosné, Krén-Rostási Nikolett. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 96 p. ; 28 cm + mell. (70 fol. : ill., színes). - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-6043-50-4 fűzött
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.025(072) *** 371.382(072)
[AN 3876063]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3822 /2023.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 515 puzzles : the best OTB and online tactics of 2021 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2022. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-31-8 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3876446]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2023.
Dénes András (1963-)
   95 éves a BLSZ, 1926-2021 / [szöveg Dénes András, Lovász Tamás István, Varga Ferenc] ; [közread. a] Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság. - [Budapest] : MLSZ Bp. Ig., [2021]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyar Labdarúgó Szövetség. Budapesti Igazgatóság
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - amatőr sport - sportszervezet
796.332(439-2Bp.)(091) *** 796.077 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3876395]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2023.
Gumbrecht, Hans Ulrich (1948-)
In praise of athletic beauty (magyar)
   Szépség a sportban ; Tömeg a stadionban / Hans Ulrich Gumbrecht ; [ford. Csécsei Dorottya ..., Keresztes Balázs ..., Vásári Melinda]. - Budapest : Kijárat, 2022. - 258, [2] p. ; 20 cm
Egys. cím: In praise of athletic beauty ; Crowds. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-82-0 fűzött : 3900,- Ft
sportelmélet - esztétika - kultúraszociológia - szurkoló
796.01 *** 316.7 *** 796.073
[AN 3876099]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2023.
   II. Kárpát-medencei veteránok találkozója : 2022. június 04., Dabas. - [Budapest] : [OVLSE], [2022]. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület
Fűzött
Kárpát-medence - labdarúgás - idős
796.332(4-191) *** 316.37-053.9
[AN 3875988]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2023.
Kósa Pál
   Hadi- és túraösvények a Dolomitokban / [írta és szerk. Kósa Pál]. - Kökény : ZIMédia K., 2021. - 269, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9903-3 fűzött : 6800,- Ft
Dolomitok - Olaszország - gyalogtúra - alpinizmus - hadtörténet - első világháború - útikönyv
796.52(45)(234.3Dolomitok)(036) *** 796.51(45)(234.3)(036) *** 355.48(45)"1914/1918"
[AN 3876069]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2023.
Mező László (1956-)
   Tiszakeszi futballkrónika, 1946-2021 / Mező László ; [kiad. a Tiszakeszi Baráti Kör]. - [Tiszakeszi] : Tiszakeszi Baráti Kör, [2022]. - 272 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4687-4 fűzött
Tiszakeszi - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Tiszakeszi)(091) *** 061.2(439-2Tiszakeszi)
[AN 3876245]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2023.
Varga Ferenc (1941-)
   A labdarúgó Budapest Kupa története / Varga Ferenc ; [közread. az] MLSZ Budapesti Igazgatóság. - Budapest : MLSZ Bp. Ig., 2022. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5532-22-1 fűzött
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - amatőr sport - 20. század - 21. század
796.332.093(439-2Bp.)"197/202" *** 796.077
[AN 3876400]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2023.
Zichó Viktor
   Az Egyenlítőn és a sarkkörön túl / Zichó Viktor. - [Komárom] : Zichó V., 2022. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4706-2 fűzött
kerékpártúra - memoár
796.52(100)(0:82-94)
[AN 3876328]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3830 /2023.
Agamben, Giorgio (1942-)
Studiolo (magyar)
   Studiolo / Giorgio Agamben ; [ford. Darida Veronika] ; [közread. az] ... I.T.E.M. Alapítvány. - Budapest : I.T.E.M. Alapítvány : Kijárat, 2021. - 87, [25] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-615-5160-90-5 fűzött : 3900,- Ft
művészetfilozófia - festészet - műelemzés
75.01
[AN 3875954]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2023.
   Artisti dell'obiettivo : scatti di fotografi e cineasti ungheresi : [4 marzo - 14 aprile 2022] / [curatore György Szegő] ; [co-curatore Gábor Gelencsér] ; [ed. Accademia Ungherese dell'Arte]. - [Budapest] : Accad. Ungherese dell'Arte, 2022. - 11 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
A Rómában rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművész - fotóművészet - filmrendező - filmoperatőr - századforduló - 20. század - 21. század - önarckép - arckép - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)"18/201" *** 77.04(439)"201" *** 791.43.071.1(439)(092) *** 791.43.071.52(439)(092) *** 75.041.53 *** 77.041.5 *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3876735]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2023.
Bálint Ágnes
   Egerházi ikonok : a mindenjáró csudamalom / Bálint Ágnes, Égerházy László ; [közread. a] Debreceni Református Kollégium Múzeuma. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Múz., 2022. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9322-25-7 fűzött
Égerházy László (1965-)
Magyarország - faszobrász - családtörténet
745.51(439)(092)Égerházy_L. *** 929.52(439)
[AN 3876825]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2023.
Fodor István
   Ásatás háború idején : a gyulai téglagyár területén 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás és államalapítás kori emlékanyaga / Fodor István, Szatmári Imre, Vörös Gabriella ; szerk. Felföldi Szabolcs, Liska András. - Gyula : Erkel F. Kult. Közp. és Múz. ; Szeged : SZTE BTK Régészeti Tansz., 2022. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 15.). (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 9.)
Bibliogr.: p. 137-146. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-4176-3 kötött
Gyula - régészet - temetkezési hely - szarmaták - honfoglalás - kora középkor
718(439-2Gyula) *** 904(439-2Gyula)"02/11" *** 904(=919.882)(439-2Gyula)
[AN 3876224]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2023.
Kovács Piroska Rózsa (1954-)
   Fényből és árnyékból / Kovács Piroska Rózsa. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 72 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-331-543-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kovács_P._R.
[AN 3876058]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2023.
Lieber Erzsébet, J. (1961-)
   Kontart / Lieber Erzsébet ; [kiad. az UzsArt Művésztelep & Galéria]. - [Uzsa] : UzsArt Művésztelep & Galéria ; [Budapest] : [Koscsó L.], 2022. - [49] p. : ill., színes ; 22x30 cm
Társszerző Koscsó László
ISBN 978-963-89374-2-1 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Lieber_E. *** 73/76(439)(092)Koscsó_L.
[AN 3876390]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2023.
   Miszla Art 10 : válogatás a gyűjteményből, 2011-2020 / [szerk. Uszkay Tekla]. - Miszla : Miszla Art, 2021. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1490-3 fűzött
Miszla - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Miszla)
[AN 3876461]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2023.
Pintér György
   Múzeumi históriák / Pintér György. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2021. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 35.)
ISBN 978-615-6111-08-1 fűzött
Körmend - helytörténet - múzeumi kiadvány
069(439-2Körmend) *** 943.9-2Körmend
[AN 3876257]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2023.
Prohászka László (1953-)
   Sisak és kard : magyar művészek első világháborúval kapcsolatos alkotásai / Prohászka László ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 416, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-88-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - képzőművész - művészettörténet - emlékmű - első világháború - 20. század
725.945(439) *** 355.48(439)"1914/1918" *** 73/76(439)"19"(092) *** 725.945(4-191)
[AN 3876073]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2023.
Simigné Fenyő Sarolta (1949-)
   Életünk és a színek / Simigné Fenyő Sarolta ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-288.
ISBN 978-615-6368-07-2 fűzött
színtan - szín - melléknév - művelődéstörténet
7.017.4 *** 535.6 *** 930.85 *** 801.23
[AN 3876371]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2023.
Szabó Antónia (1949-)
   Érverés : világkép-értelmezések műalkotásokon, anyanyelven és szóbeli hagyományokon keresztül / Szabó Antónia ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021-. - 24 cm
Magyarország - képzőművészet
73/76(439)
[AN 3876082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ember szenvedése ; A teremtés útján : Földi Péter és Makoldi Sándor képi világának értelmezése. - 2021. - 101, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-87-0 fűzött : 2490,- Ft
Földi Péter (1949-)
Makoldi Sándor (1945-2017)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Földi_P. *** 75(439)(092)Makoldi_S.
[AN 3876085] MARC

ANSEL
UTF-83841 /2023.
Zelnik József (1949-)
   A teremtés tatarozása : Hieronymus Bosch Édene és Paradicsoma : a szimbólumokban bujkáló metafizikai képzelet a bűnről és a szeretetről / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2022. - 318 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86327-3-9 kötött : 3400,- Ft
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Németalföld - festőművész - művészetfilozófia - kultúrafilozófia - 15. század - 16. század
75(492)(092)Bosch,_H. *** 7.01 *** 130.2
[AN 3876334]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3842 /2023.
Honti Rita (1963-)
   The history of Western art music in quotes / Rita Honti. - Vác : R. Honti, 2022. - 520 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 481-519.
ISBN 978-615-01-5323-0 fűzött
zeneművészet - zenetörténet - világirodalom - aforizma
78.01(0:82-84) *** 78(100)(0:82-84) *** 82-84=20
[AN 3876479]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3843 /2023.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. P. Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter]. - 3. aktualizált, jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2022. - IX, [3], 555 p. ; 16 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-948-4 fűzött : 4999,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3899586]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2023.
Palágyi László (1989-)
   Morfológia az egésztől a részekig : a magyar főnév esete / Palágyi László. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2022. - 263 p. : ill. ; 21 cm. - (Gondolat-jel, ISSN 2677-0407 ; 5.)
Bibliogr.: p. 249-263.
ISBN 978-615-82100-0-3 fűzött : 2850,- Ft
magyar nyelv - alaktan - főnév
809.451.1-55 *** 801.22
[AN 3876032]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2023.
Széna Béla (1948-)
   Erdélyi családnevek etimológiája [elektronikus dok.] / Széna Béla. - Szöveg (pdf : 86 KB). - Pécs : [s.n.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170789. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Erdély - magyar nyelv - családnév - etimológiai szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-313(498.4) *** 809.451.1-321.2
[AN 3875961]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3846 /2023.
   Ana Blandiana: Aşteaptă să vină octombrie : Várd ki, amíg eljön az október : Várj, míg megjön az október : Várd, hogy jöjjön az október : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 16. műfordítás-pályázatának válogatott alkotásai / [közread. a Cédrus Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 28 p. : ill. ; 23 cm
keretcím: Párhuzamok
ISBN 978-615-6180-32-2 fűzött
Blandiana, Ana (1942-). Aşteaptă să vină octombrie
román irodalom - műfordítás - pályázat - vers - kétnyelvű dokumentum
82.03 *** 06.063(439) *** 894.511-14.032 *** 859.0-14.02=945.11
[AN 3876064]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2023.
   Az angol irodalom története / [főszerk. Bényei Tamás, Kállay Géza]. - Budapest : Kijárat, 2020-. - 24 cm
angol irodalom története
820(091) *** 930.85(410)
[AN 3876100]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az 1640-es évektől az 1830-as évekig : első rész / [szerk. Komáromy Zsolt, Gárdos Bálint és Péti Miklós]. - 2021. - 516 p. : ill.
Bibliogr.: p. 463-494.
ISBN 978-615-5160-79-0 fűzött : 4900,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom története - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század
820(091)"164/183" *** 930.85(410)"164/183"
[AN 3876103] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az 1640-es évektől az 1830-as évekig : második rész / [szerk. Komáromy Zsolt, Gárdos Bálint és Péti Miklós]. - 2021. - 330, [1] p. : ill.
Bibliogr.: p. 289-316.
ISBN 978-615-5160-80-6 fűzött : 4900,- Ft
angol irodalom története - 17. század - 18. század - 19. század
820(091)"16/18"
[AN 3876104] MARC

ANSEL
UTF-83848 /2023.
   Contributi alle ricerche romanze = Contribuciones a la investigación de los estudios románicos = Contributions à la recherche des études romanes / [szerkbiz. ... Farkis Tímea, Wallendums Tünde] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet. - Pécs : PTE BTK Romanisztika Int., 2022. - 229 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva olasz, francia és spanyol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-941-7 fűzött
romanisztika - újlatin nyelvek - újlatin nyelvek irodalma - újlatin népek - művelődéstörténet
84(091) *** 804 *** 930.85(=4)
[AN 3876117]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2023.
   Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban : tanulmányok Orlovszky Géza emlékére / szerk. Kiss Farkas Gábor, Pesti Brigitta, Hajdu Ildikó ; [közread. az] ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Régi Magyar Irodalom Tanszék. - Budapest : ELTE BTK M. Irod.- és Kultúratud. Int. Régi M. Irod. Tansz., [2021]. - 282, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-489-404-9)
irodalomelmélet - hermeneutika - emlékkönyv
82.01 *** 801.73
[AN 3876006]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3850 /2023.
Juhász István (1940-)
   Írások Petőfi Sándorról / Juhász István ; [... fotókat Tarjányi József kész.] ; [kiad. a Petőfi Sándor Városi Könyvtár]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Vár. Kvt., 2022. - 51 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89079-6-7 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3876133]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2023.
Márjánovics Diána (1988-)
   Örökölt blende : példázatos irodalom és a Mészöly-hagyaték / Márjánovics Diána ; [közread. az] ... I.T.E.M. Alapítvány. - Budapest : Kijárat : I.T.E.M. Alapítvány, 2021. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-184.
ISBN 978-615-5160-91-2 fűzött : 3100,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Mészöly_M.
[AN 3876092]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2023.
Osztovits Szabolcs (1954-)
   "Sors, nyiss nekem tért" : Petőfi Sándor életének krónikája / Osztovits Szabolcs. - Budapest : Osiris, 2022. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-310.
ISBN 978-963-276-450-4 fűzött : 4980,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3876490]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2023.
   Petőfi Sándor emlékezete / szerk. Margócsy István. - Budapest : Osiris, 2022. - 644 p. ; 21 cm. - (Osiris irodalomtörténet. Tanulmányok, ISSN 2732-3811)
Bibliogr.: p. 639-644.
ISBN 978-963-276-449-8 kötött : 4980,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - irodalomesztétika - magyar irodalom története - 20. század - recepcióelmélet - vers
894.511(092)Petőfi_S. *** 82.01-14 *** 894.511(091)"18/19" *** 82.091
[AN 3876495]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2023.
   Reáliák : a magyar próza jelene / [szerk. Deczki Sarolta és Vásári Melinda]. - Budapest : Kijárat, 2021. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-87-5 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - próza
894.511(091)"198/201" *** 894.511(091)-3"198/201"
[AN 3876087]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2023.
   "Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral" : tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről / szerk. Kelevéz Ágnes, Mátyus Norbert, Szénási Zoltán. - Budapest : Ráció, 2022. - 213 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2019. dec. 9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-64-5 fűzött : 3250,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - filológia - 20. század - kritikai kiadás
894.511(092)Babits_M. *** 82.07
[AN 3876324]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2023.
Szepes Erika (1946-)
   "Hol győztes bárdok énekelnek" / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., 2021. - 377, [2] p. ; 21 cm. - (Olvassuk együtt! ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6409-08-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(091)-14"19/20" *** 82.01-1
[AN 3876042]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2023.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Mérték és mulatság : közelítések Prágai Tamás műveihez / Zsávolya Zoltán ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2022. - 337, [4] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-615-6180-42-1 fűzött : 3500,- Ft
Prágai Tamás (1968-2015)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Prágai_T.
[AN 3875932]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3858 /2023.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Sillár Emőke]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 451 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-044-1 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3899584]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2023.
Barnes, Jennifer Lynn
The Hawthorne legacy (magyar)
   Az örökség ára / Jennifer Lynn Barnes ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - [Budapest] : Lampion, 2023. - 385, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-614-190-5 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3899677]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2023.
Barnes, Jennifer Lynn
The inheritance games (magyar)
   Örökösök viadala / Jennifer Lynn Barnes ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Lampion, 2023. - 395, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-614-189-9 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3899627]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2023.
Bull-Hansen, Bjørn Andreas (1972-)
Vinland (magyar)
   Vínland : egy jomsviking története / [Bjørn Andreas Bull-Hansen] ; [ford. Török Ábel]. - Budapest : Animus, 2022. - 535 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-015-1 fűzött : 4980,- Ft
norvég irodalom - történelmi regény
839.6-311.6=945.11
[AN 3876618]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2023.
Caplin, Julie
The Northern Lights Lodge (magyar)
   Az Északi Fény Panzió / Julie Caplin ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Libri, 2022. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-990-8 fűzött : 4399,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3876579]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2023.
Carter, Chris (1965-)
The executioner (magyar)
   Kivégzés / Chris Carter ; [ford. Őri Péter]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-547-9 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3899714]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2023.
Carter, Chris (1965-)
One by one (magyar)
   Halállista / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2023. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-706-0 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3899713]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2023.
Catozzella, Giuseppe (1976-)
Italiana (magyar)
   Italiana / Giuseppe Catozzella ; [ford. Puskár Krisztián]. - Budapest : Európa, 2022. - 355, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-609-6 kötött : 4599,- Ft
Oliverio, Maria (1841-?)
olasz irodalom - életrajzi regény - történelmi regény
850-312.6=945.11 *** 850-311.6=945.11
[AN 3876513]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2023.
Cesereanu, Ruxandra (1963-)
Angelus (magyar)
   Angelus / Ruxandra Cesereanu ; Karácsonyi Noémi fordítása. - Budapest : Napkút K., 2021. - 301, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-79-5 fűzött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3876022]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2023.
Çokum, Sevinç (1943-)
Lacivert taşı (magyar)
   A lápisztalizmán / Sevinç Çokum ; [ford. Schmidt Szonja Emese]. - Budapest : Napkút K., 2021. - 322, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-97-9 fűzött : 3990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3876068]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2023.
Corey, James S. A.
Cibola burn (magyar)
   Cibola meghódítása : a Térség negyedik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 4. utánny. - Budapest : Fumax, 2023. - 567 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-615-5514-29-6 fűzött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3899780]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2023.
Dahle, Stefanie (1981-)
Die zauberhaften Drei (magyar)
   Nincs mitől félni! : mese a bátorságról és a barátságról / Stefanie Dahle ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-584-027-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3899589]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2023.
Denton, Lauren K.
Hurricane season (magyar)
   A hurrikán éve : ki csitítja el a felbolydult lélek viharát? / Lauren K. Denton ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Budaörs : Pioneer Books, 2022. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-73-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876588]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2023.
Doerr, Anthony (1973-)
Cloud cuckoo land (magyar)
   Felhőkakukkvár / Anthony Doerr ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 687 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-582-267-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876112]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2023.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The exploits of brigadier Gérard (magyar)
   Gerard brigadéros [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 974 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173733. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-555-6 (epub)
ISBN 978-963-559-556-3 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3898496]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2023.
Duchovny, David (1960-)
The reservoir (magyar)
   A víztározó / David Duchovny ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2022. - 123 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-804-4 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3876820]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2023.
Fforde, Katie (1952-)
A wedding in the country (magyar)
   Esküvő vidéken / Katie Fforde ; [ford. Svoboda Róbert]. - Budapest : Libri, 2022. - 401 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-960-1 fűzött : 4399,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3876586]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2023.
Foley, Lucy (1986-)
The Paris apartment (magyar)
   Lakás Párizsban / Lucy Foley ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 416 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-226-3 kötött : 4890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3876598]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2023.
Grisham, John (1955-)
The judge's list (magyar)
   A bíró listája / John Grisham ; [ford. Etédi Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-104-1 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3876617]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2023.
Halls, Stacey (1989-)
Mrs England (magyar)
   Mrs. England / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 350, [1] p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-240-9 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3876573]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2023.
Haynes, Natalie (1974-)
A thousand ships (magyar)
   Ezer hajó / Natalie Haynes ; [ford. Szántó András]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-452-604-9 kötött : 5490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3876613]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2023.
Henry, Will (1912-1991)
The last warpath (magyar)
   Az utolsó hadiösvény / Will Henry ; ford. Hegedűs János. - Budapest : [s.n.], 2021. - 111, [2] p. ; 17 cm
Fűzött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3875883]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2023.
Hopkins, Ellen (1955-)
Crank (magyar)
   Crank [elektronikus dok.] : a szörny / Ellen Hopkins ; ford. Guti Eszter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-511-7
amerikai angol irodalom - kábítószerfüggés - verses regény - elektronikus dokumentum
820-13(73)=945.11 *** 364.272(0:82-13) *** 613.83(0:82-13)
[AN 3898542]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2023.
Hull, Edith Maude (1880-1947)
The sheik (magyar)
   A sejk [elektronikus dok.] / E. M. Hull ; ford. Schmidt József. - Szöveg (epub : 834 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-577-8 (epub)
ISBN 978-963-559-578-5 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 830-311.3=945.11
[AN 3898492]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2023.
Kidd, Sue Monk (1948-)
The book of longings (magyar)
   Vágyak könyve / Sue Monk Kidd ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 432 p. : ill. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-048-1 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876578]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2023.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3899787]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2023.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 10. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3899789]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2023.
Lâhova, Vesela
Bežanci (magyar)
   Földönfutók / Veszela Ljahova ; ford. Kovács Gergely Lajos. - Budapest : Napkút K., 2021. - 701, [3] p. ; 21 cm
Az ISBN szám a vonalkódban: 978-615-6283-91-7
Fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6283-86-3)
bolgár irodalom - történelmi regény
886.7-311.6=945.11
[AN 3876025]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2023.
Latzko, Andreas (1876-1943)
Friedensgericht (magyar)
   Békebíróság : regény / Latzkó Andor ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2021. - 266, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-86-3 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3876027]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2023.
Lee, Stephan
K-pop confidential (magyar)
   K-pop : szigorúan bizalmas! / Stephan Lee ; [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-914-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3876677]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2023.
Maistre, Joseph Marie de (1753-1821)
   Elmélkedések [elektronikus dok.] / Joseph Marie de Maistre ; szerk. Molnár Attila Károly. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Századvég, 2022, cop. 2020. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Tart.: Elmélkedések FranciaországrólÞ; Tanulmány a politikai alkotmányok és más emberi intézmények rendezőelvéről. - Egys. cím: Considérations sur la France ; Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. - Főcím a címképernyőről. - Ford. Kisari Miklós. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5164-95-8
Franciaország - francia irodalom - politikai filozófia - történetfilozófia - történelem - 18. század - 19. század - elektronikus dokumentum
840-96=945.11 *** 321.01 *** 930.1 *** 944"17/18"
[AN 3898539]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2023.
Martin, Ann M. (1955-)
Claudia and mean Janine (magyar)
   Bébicsőszök klubja 7 [elektronikus dok.] : Claudia és Undok Janine ; Bébicsőszök klubja 8 : Stacey és a fiú / Ann M. Martin ; ford. Sárai Vanda. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Egys. cím: Claudia and mean Janine ; Boy-crazy Stacey. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-709-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3898545]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2023.
Meissner, Susan (1961-)
The last year of the war (magyar)
   A háború utolsó esztendeje / Susan Meissner ; [ford. Hulse Alexandra Noémi]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2022. - 382 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-790-0 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876815]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2023.
Patterson, James (1947-)
Max Einstein : rebels with a cause (magyar)
   Max Einstein : a zsenilázadás / James Patterson és Chris Grabenstein ; Beverly Johnson illusztrációival ; [ford. Nagy Mónika]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-794-5 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3876511]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2023.
Perrin, Valérie (1967-)
Changer l'eau des fleurs (magyar)
   Másodvirágzás / Valérie Perrin ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Európa, 2022. - 598 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-648-5 kötött : 4999,- Ft
francia irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3876111]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2023.
Perry, Tasmina
The yacht party (magyar)
   A jachtparti / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-224-9 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3876584]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2023.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor próza- és drámafordításai / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szalisznyó Lilla és Zentai Mária]. - Budapest : Osiris, 2022. - 579 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-448-1 kötött : 5980,- Ft
világirodalom - dráma - próza
82-2=945.11 *** 82-3=945.11 *** 894.511-2.032 *** 894.511-3.032
[AN 3876500]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2023.
Rider, Catherine
Kiss me in Mykonos (magyar)
   Csók Mikonoszon / Catherine Rider ; [ford. Balássy Fanni]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 268 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-150-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3876014]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2023.
Roberts, Nora (1950-)
Forgotten in death (magyar)
   Halálos felejtés / J. D. Robb ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2022]. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-636-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3876491]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2023.
Ryan, Anthony (1970-)
The black song (magyar)
   A fekete ének : Hollópenge-sorozat / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2022. - 471 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-238-2 kötött : 6495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3876543]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2023.
Scott, Kylie
Dirty (magyar)
   Dirty [elektronikus dok.] : húzós / Kylie Scott ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-784-5
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3898543]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Edmond Ironside, the English king (magyar)
   Vasbordájú Edmund angol király, avagy A háború baráttá tesz [elektronikus dok.] : igaz történelmi játék : Királydrámák 1. / William Shakespeare ; ford. ... Magyar Pál. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 2.8 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-3344-7 (epub)
ISBN 978-615-01-3345-4 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3854843]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2023.
Shen, L. J.
The hunter (magyar)
   A szívtipró : Bostoni bikák 1. / L. J. Shen ; [ford. Ladányi Klára]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-383-8 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3876211]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2023.
Silvera, Adam (1990-)
They both die at the end (magyar)
   Mindketten meghalnak a végén / Adam Silvera ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 403, [26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-152-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876592]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2023.
Solymosi J. László (1940-)
The quilt of my life (magyar)
   Életutam emlékei : memoár / Solymosi J. László ; [ford. Feimer Ágnes] ; [közread. a] Nagytétényi Polgári Kör. - Budapest : Nagytétényi Polgári Kör, 2022. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81790-2-7 fűzött
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3875924]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2023.
   Studi e ricerche d'italiano sul Danubio e oltre: : l'italianistica in Europa centrale e centro-orientale : convegno internazionale 29-30 aprile 2022, Szeged : quaderno degli abstract : absztraktfüzet / szerk. Dávid Kinga [et al.] ; [rend.,] kiad. a SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. - Szeged : SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irod. Tansz., 2022. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-865-6 fűzött
Olaszország - Magyarország - italianisztika - kultúra - kulturális kapcsolat
850 *** 805.0 *** 316.7(45) *** 316.7(439)
[AN 3876248]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2023.
Sullivan, Michael J. (1961-)
The disappearance of Winter's daughter (magyar)
   Winter elveszett lánya : Riyria - a kezdetek negyedik kötet / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2022. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-234-4 fűzött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3876538]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2023.
Swan, Karen
The hidden beach (magyar)
   A titkos part / Karen Swan ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-248-5 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3876593]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2023.
Swan, Karen
The Spanish promise (magyar)
   Ha egy spanyol megígéri / Karen Swan ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 364, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-246-1 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3876589]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2023.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
The hungry stones (magyar)
   Éhes kövek [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-513-6 (epub)
ISBN 978-963-559-514-3 (mobi)
bengáli irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
891.44-32=945.11
[AN 3876923]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2023.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Mashi (magyar)
   Mashi [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Sármay Márton. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-515-0 (epub)
ISBN 978-963-559-516-7 (mobi)
bengáli irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
891.44-32=945.11
[AN 3876917]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2023.
   Valami igazi : kortárs észt drámák / [... szerk. Sirató Ildikó]. - Budapest : Napkút K., 2022. - 419, [2] p. ; 21 cm. - (Drámatájak, ISSN 2061-5388 ; 9.)
ISBN 978-615-6409-25-6 fűzött : 4490,- Ft
észt irodalom - dráma
894.545-2(082)=945.11
[AN 3876030]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2023.
Vichayawannakul, Orawan
TharnType story : kelīyd nạk mā pĕn th̀īrạk kạn sa dī (magyar)
   TharnType story 4 : gyűlöletből szerelem / MAME. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 220 p. ; 21 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
Fűzött : 3690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-580-039-1)
thai irodalom - erotikus irodalom
895.23-993=945.11
[AN 3876333]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2023.
Weinstein, Alexander
Children of the new world (magyar)
   Az új világ gyermekei és más történetek / Alexander Weinstein. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-776-8 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3876327]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3912 /2023.
Babós Lajos (1945-)
   A 18-as villamoson : sokszínű kavalkád / Szenttamási-Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2022. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6441-00-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3876363]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2023.
Bajkó Kati
   Kata-pult / Bajkó Kati. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2022]. - 40 p. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2022/1.)
ISBN 978-615-81806-7-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3875991]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2023.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-610-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3899786]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2023.
Balogh Eszter
   A Cigánybirodalom : Erdőanyó meséi / ... írta Balogh Eszter ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - Budapest : Petőfi K., 2022. - 124, [4] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-01-4078-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3876359]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2023.
Bárdos Irma
   A szexragadozó : I. rész / Bárdos Irma, Ordódy Eszter. - [Biatorbágy] : Bárdos I., 2021. - 147, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2801-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3876089]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2023.
   Beírások : a Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium antológiája, 2022 / [főszerk. Horváth-Jeszenszky Renáta]. - [Budapest] : Publicitas Art Media, [2022]. - 76 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-615-81086-3-8 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.6
[AN 3876456]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2023.
Berg Judit (1974-)
   Tatu duzzog ; Titi és a balett / Berg Judit ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - [47] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Betűzgető könyvek)
ISBN 978-615-5808-66-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3876260]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2023.
Blackhorse, Rebecca
   Ibn Hasszán kertje [elektronikus dok.] / Rebecca Blackhorse. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 186 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81967-2-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3876604]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2023.
Boga Bálint (1938-)
   Események esztétikája egy orvos szemével / Boga Bálint. - Budapest : Oriold, 2022. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-46-3 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3875899]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Végzet előtt [elektronikus dok.] : novella / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-97-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3899336]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2023.
Budai János (1951-)
   Élni csak egyszer mertem / Budai János. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-32-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876120]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2023.
Budai Lotti
   Ahová a holdam is velem jön [elektronikus dok.] : Tök-életlen életek 2. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-236-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3850212]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2023.
Büksi Zsuzsanna (1975-)
   Párosban Párizsban / Büksi Zsuzsanna. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-43-0 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3876816]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2023.
Csaba Lilla (1984-)
   Holdtenger és palacsintavulkán / Csaba Lilla ; Lukács Ildikó illusztrációival. - [Budapest] : Minerva, cop. 2022. - 20 p. : ill., színes ; 16x16 cm + CD
ISBN 978-615-5637-22-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876342]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2023.
Csabai Alexandra
   Életszemlélek / Csabai Alexandra. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 92 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6390-27-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876121]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2023.
Cure, John (1977-)
   A boszorkány hagyatéka [elektronikus dok.] / John Cure. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-334-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3898537]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2023.
Cure, John (1977-)
   Istentelen vidék / John Cure. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-087-5 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3876192]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2023.
Czakó Zsófia (1987-)
   Szívhang / Czakó Zsófia. - Budapest : Scolar, 2022. - 172, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-544-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876601]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2023.
Czifra Beáta
   Életkockák / Czifra Beáta. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-51-6 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876134]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2023.
De Boer Szilvia
   A Fellini-villa Klub [elektronikus dok.] / De Boer Szilvia. - Szöveg (epub : 855 KB). - [Győr] : Tarandus, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3854844]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2023.
Dési Péter (1946-)
   Apám szívével kezemben / Dési Péter. - [Budapest] : Minerva, 2022. - 230, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5637-16-2 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3876285]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2023.
Dombai János Bendegúz
   Pirinyóca a busók földjén / Dombai János Bendegúz ; ill. Dombai Gina. - [Baracska] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3976-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876053]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2023.
Dupka György (1952-)
   30 év a kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában : Kárpátaljai magyar könyvek sorozat bibliográfiája, 1992-2022 / Dupka György, Fuchs Andrea. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2022. - 90 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 298.)
Fűzött
Kárpátalja - könyvkiadás - határon túli magyarság - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - könyvkatalógus - bibliográfia
894.511-1/-9(477.87)"199/202":016 *** 017.4 *** 655.41(477.87-2Ungvár)(=945.11)"199/202" *** 013(=945.11)(477.87)"199/202"
[AN 3876467]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2023.
Farkas Anett
   A 33-as beteg / Farkas Anett. - 3. jav. kiad. - Bazsi : Magánkiad., 2023. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4666-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3899639]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2023.
Farkas Arnold Levente (1979-)
   Brácsahúr / Farkas Arnold Levente. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2022. - 101 p. ; 19 cm. - (Friss hajtás, ISSN 2732-0901 ; 3.)
ISBN 978-615-81866-8-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3875875]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2023.
Fehér Boldizsár (1992-)
   Nem nagy ügy / Fehér Boldizsár. - Budapest : Magvető, 2022. - 129, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4176-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876483]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2023.
Fejérvári Lorina Izabella
   Felcsillanás / Fejérvári Lorina Izabella. - [Budapest] : Minerva, cop. 2022. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5637-20-9 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876292]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2023.
Fejős Éva (1967-)
   Holiday : [a hasonló című novelláskötet egyik, kicsit kibővített írása] / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 27 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876819]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2023.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Az idő jelei : napló, 1986-2020 / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., 2021. - 314, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6409-01-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3876059]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2023.
Fóris Mária
   Boldogasszony örömje : égi-igékből font mesekoszorú / Fóris Mária ; [díszítette Szöllősi Ágnes]. - [Gödöllő] : [Kercselicsné Fóris M.], 2021. - 183 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-3276-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876065]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2023.
Forrás Kata
   Miszter Szőr káposztáskerti kalandjai / Forrás Kata ; ill. Kiss Tímea. - [Etyek] : [Forrás K.], [2022]. - 28 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-4635-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876167]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2023.
Forró József
   Nem király volt az apám : családregény három kötetben / Forró József. - Biatorbágy : Forró J., 2022. - 3 db ; 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3875948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Barátságok. - 287 p.
ISBN 978-615-01-4328-6 fűzött
[AN 3875949] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kalandok között. - 324 p.
ISBN 978-615-01-4329-3 fűzött
[AN 3875950] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Mégis. - 328 p.
ISBN 978-615-01-4330-9 fűzött
[AN 3875952] MARC

ANSEL
UTF-83944 /2023.
Fuggerth Endre (1951-)
   (SzSzSzR)2 : szellemi szafari szkeptikus rajongóimnak mindamellett szemérmetes szofisztika szabadelvű riválisaimnak : korrajz az 1978-2014. évekből memoár-töredékek alapján / szerk. Liszkay Törtel. - [Dég] : [Magánkiad.], 2022. - 174 p. ; 27 cm
ISBN 978-615-01-4966-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3876138]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2023.
   Füzesgyarmat rejtett helyi értékei / [összeáll. Mészáros Zoltánné] ; [közread. a] Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület. - Füzesgyarmat : Csánki D. Helytört. Egyes., 2022. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4986-8 fűzött
Füzesgyarmat - magyar irodalom - iparművész - képzőművész - 21. század - antológia
894.511-822(439-2Füzesgyarmat) *** 745(439-2Füzesgyarmat)(092) *** 73/76(439-2Füzesgyarmat)(092)
[AN 3876355]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2023.
Garajszki Rozika (1962-)
   Júlia : az élet időnként ismétli önmagát / Garajszki Rozika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-55-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3876128]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2023.
Gáspár Tibor (1929-2016)
   Székesfehérváron születtem : apám önéletrajzírása gyerekkoráról / Gáspár Tibor. - Budapest : Gáspár T., cop. 2022. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5106-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3876459]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Könyv könyv mellett : műv(ész(et))ek vonzásában - az író új (ál)arcai : [kritikák, fordítások, átdolgozások és más művek] / Gion Nándor ; [szerk., a szövegeket vál. és gond. Kurcz Ádám István] ; [a szövegek összegyűjtésében közrem. Horváth Futó Hargita és Paraczky László]. - Budapest : Napkút K., 2021. - 551, [8] p. ; 21 cm. - (Gion Nándor-életműkiadás ; 8.)
ISBN 978-615-6283-93-1 kötött : 4990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - műkritika - publicisztika - válogatott művek
894.511-821(497.11) *** 894.511-95(497.11) *** 894.511-92(497.11)
[AN 3876044]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2023.
Glasz Mária
   A lélek húrjai : versek / Glasz Mária. - Budapest : BabósGen, 2022. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81698-8-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876362]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2023.
Habos László (1963-)
   Új utakon / Habos László ; [kiad. Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2021. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81806-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876004]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2023.
Halász Ildikó
   Több : versek / Halász Ildikó. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 45 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-30-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876123]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2023.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Száz fabula / Heltai Gáspár ; [az utószót és a szómagyarázatokat írta Bitskey István]. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2023. - 246, [1] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-018-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3899792]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2023.
Hétvári Andrea (1975-)
   Kis tündérkönyv / Hétvári Andrea ; Kracher Kati rajz. - Budapest : Napkút K., 2022. - 62, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6409-41-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876072]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2023.
Hidasi József (1945-)
   Az idő hálójában : díjazott kisregény és életrajzi adalékok / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2022. - 294 p. ; 21 cm. - (Mindenes könyvek ; 2.)
ISBN 978-615-6431-00-4 fűzött
magyar irodalom - regény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 3876409]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2023.
Hidasi József (1945-)
   Rendhagyó történetek : válogatott prózáimból / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2022. - 299 p. ; 21 cm. - (Mindenes könyvek ; 1.)
ISBN 978-615-80838-9-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3876405]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2023.
Hodorog Evelin Krisztina
   Egy örökkön át tartó szerelem / Hodorog Evelin Krisztina. - [Budapest] : [Hodorog E. K.], [2022]. - 27 p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-4873-1
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876169]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2023.
Horváth Ádám
   "Kör" - bezárt - történetek / Horváth Ádám ; [fotó, graf. Szabó Luca]. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2022. - 211 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89745-7-0 fűzött : 3995,- Ft
ápolás - elektrokardiográfia - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 616-083(0:82-94) *** 616.12-008.3-073.96
[AN 3876081]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2023.
Horváth Erzsébet
   Love veletek / Horváth Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-33-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3876127]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2023.
Hüse Lajos (1970-)
   A turul árnyékában : Kurszán álma / Hüse Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 347 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-645-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3876487]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2023.
Imre Eszter (1990-)
   A csillagvölgyi patikus felesége : regény / Imre Eszter. - Budapest : Napkút K., 2022. - 305, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6409-26-3 fűzött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3876015]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2023.
Kiss László (1946-)
   Későn nyíló szóvirágok : verseskötet / Rímes Kiss László. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 154 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876353]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2023.
Kiss-Páll Emma Zóra
   A négy évszak királynői / írta és rajz. Kiss-Páll Emma Zóra. - Szentendre : Magánkiad., 2022. - [4], 88, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4916-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876159]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2023.
Koncz János|
   Buborékember / Koncz "Mars" János. - [Budapest] : Marsbook, cop. 2022. - 281, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5038-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3876401]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2023.
Kopper László (1942-)
   Róka és a többiek : mesék felnőtteknek / Joe Kemenes. - Budapest : Semmelweis, 2022. - 123 p. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-331-555-2 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3876000]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2023.
Kovács György (1932-)
   Árnyékom követ engem / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2021. - 88, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2935-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876381]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2023.
Kreischer Nelly (1942-)
   Az utolsó stáció / Kreischer Nelly. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2021]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2021/4.)
ISBN 978-615-81806-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876005]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2023.
Lackfi János (1971-)
   Bejgliköztársaság / Lackfi János. - Budapest : Helikon, 2022. - 361, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-843-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876548]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2023.
László Orsii
   Lélekcseppek / László Orsii. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-34-9 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3876137]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2023.
Magdus Melinda (1965-)
   Keserédes méz / Magdus Melinda. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-29-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876130]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2023.
Makkai-Kiss Nóra
   PárVersek és páratlanok / Makkai-Kiss Nóra ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2022. - 42, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6180-40-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876056]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2023.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Vázlat valami máshoz / Mán-Várhegyi Réka. - Budapest : Magvető, 2022. - 186, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4174-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3876481]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2023.
Maróti Gabriella
   Szupervirágzás : A Nap városa második könyv / Maróti Gabriella. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6373-65-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3876286]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2023.
Mátyus Aliz (1948-)
   Választások és vonzások / Mátyus Aliz. - Budapest : Napkút K., 2022. - 125, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6409-53-9 fűzött
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3876029]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2023.
   Medvenóta : mondókák, versek, verses mesék az Én Újságom című gyermeklapból, 1890-1913 / [szerk. Kun Miklós Jenő]. - Budapest : Siker K., 2022. - 104 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7082-64-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka - verses mese - antológia
894.511-13(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3876003]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2023.
Mikó Imre (1911-1977)
   A bércre esett fa : Bölöni Farkas Sándor életregénye / Mikó Imre ; kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete. - [Budapest] : M. Unitárius Egyház Mo.-i Egyházkerülete, 2022. - 358, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81123-6-9 kötött
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842)
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 3899781]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2023.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : szókimondó ökomesék : egyem-e mese / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - [Kistarcsa] : SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft., cop. 2022. - 50 p., [6] t. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5671-20-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészséges táplálkozás - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5 *** 613.2(0:82-34)
[AN 3876341]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [... rajz. Müller Péter]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 230, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-599-307-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899790]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc. - Budapest : Európa, 2023. - 179 p. : ill. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-504-745-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899794]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Mészáros Lúcia]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 237 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-582-484-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899783]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2023.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Szókimondóka : emlékezés : tapintás / Molnár Krisztina Rita ; [ill. ... Takács Anita]. - [Kistarcsa] : SzóKiMondóka Fejlesztőjáték Kft., cop. 2022. - 30, [2] p., [4] t. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Móna és Marci kirándul mesesorozat ; 5.)
ISBN 978-615-5671-19-7 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - tapintás - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 612.825.59 *** 087.5
[AN 3876338]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2023.
Molnárné Farkas Valéria (1941-)
   Emlékeim a múltból : visszaemlékezések 1945 és 1965 közötti időszakról / Molnárné Farkas Valéria. - [Budapest] : Molnár L., [2022]. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5035-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3876256]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2023.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 56. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899785]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2023.
Nagy Ferenc István
   Szeretet, szerelem versben : Nagy Ferenc István író-költő verseiből. - [Polgárdi] : Nagy F. I., [2021]. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3477-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876356]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2023.
Nagy Ferenc István
   A természet varázsa : Nagy Ferenc István író-költő verseiből. - [Polgárdi] : Nagy F. I., [2021]. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3476-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876358]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2023.
Nemere István (1944-)
   A turul nemzetsége : egy vezér útja / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 327 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-643-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3876472]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2023.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Alattunk a kincs / Nógrádi Gábor ; [... ill. Ritter Ottó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 140, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-058-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899784]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2023.
Ohayo Nikki
   Su-Ki [elektronikus dok.] : a Sushirock és Kimchipop első része : egy boys love történet kezdete / Ohayo Nikki, Illyana Sanara. - Szöveg (epub : 428 KB). - Budapest : Magánkiad., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-2322-6 (epub)
ISBN 978-615-01-2323-3 (mobi)
magyar irodalom - homoszexualitás - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3877205]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2023.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 2 [elektronikus dok.] / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-5702-35-0)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3854056]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2023.
Pápai Nóra
   Holdfény / Pápai Nóra. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-31-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876122]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2023.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szalisznyó Lilla és Zentai Mária]. - Budapest : Osiris, 2022. - 772 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Bibliogr.: p. 743-744.
ISBN 978-963-276-447-4 kötött : 5980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - levelezés - próza - összegyűjtött művek
894.511-3 *** 894.511(092)Petőfi_S.(044)
[AN 3876506]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2023.
   Rejtővel egy asztalnál / [Wágner Szilárd szerk.]. - [Nyáregyháza] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5077-2 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés - antológia
894.511-321.5(082)
[AN 3876012]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2023.
Rényi Ádám (1977-)
   A bezzeggyerek és más felnőttmesék / Rényi Ádám. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-230-0 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3876570]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2023.
Romsics Ignác (1951-)
   Hetven év : egotörténelem, 1951-2021 / Romsics Ignác. - Budapest : Helikon, 2022-. - ill. ; 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - történész - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 930.1(439)(092)Romsics_I.(0:82-94)
[AN 3876545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1951-1985. - 2022. - 435 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-862-0 kötött : 5499,- Ft
[AN 3876547] MARC

ANSEL
UTF-83994 /2023.
Rose, Holden (1976-)
   A lapátos fickó / Holden Rose. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 181 p. ; 20 cm
keretcím: Lapozz és parázz!
ISBN 978-963-603-057-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876843]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2023.
Schmidt Erzsébet
   Verses emlékeim / Schmidt Erzsébet. - [Budapest] : [Szántai F.-né] ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, [2022]. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4667-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876166]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2023.
Smidhoffer Eszter
   Rímekben az életem / Smidhoffer Eszter. - [Gyulakeszi] : Shmidhoffer E. ; Miskolc : Könyvműhely, 2022. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4632-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3876165]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2023.
Soltész Gyöngyi
   Álmok szárnyain / Soltész Gyöngyi. - Budapest : Fekete Hegy K., 2022. - 200, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4101-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-322.5
[AN 3876473]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2023.
Soltész Gyöngyi
   Üvegfalak / Soltész Gyöngyi. - Budapest : Fekete Hegy K., 2022. - 162, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4068-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-322.5
[AN 3876474]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2023.
Surányi Miklós (1882-1936)
   A nápolyi asszony [elektronikus dok.] / Surányi Miklós. - Szöveg (epub : 763 KB) (mobi : 3.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1924
ISBN 978-963-559-622-5 (epub)
ISBN 978-963-559-623-2 (mobi)
Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508)
magyar irodalom - életrajzi regény - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6 *** 894.511-311.6
[AN 3898820]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2023.
Szabó Ildikó (1934-2021)
   Szárnyak zenéje : egy 20. századi magyar színművésznő idézetgyűjteménye, gondolatai, dalai, rajzai, színházi fotói / Szabó Ildikó ; [szerk. Rideg Zsófia és P. Gulyás Márton] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2021. - 269, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-6180-35-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színész - 20. század - 21. század - válogatott művek - album - auditív dokumentum
894.511-821 *** 792.028(439)(092)Szabó_I.(084.1)
[AN 3876070]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2023.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3899624]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2023.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Árpád, a napnyugati úrság / Cs. Szabó Sándor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-644-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3876489]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2023.
Szalainé Erdélyi Tünde
   Süti és a szellem, balatoni séták és más történetek [elektronikus dok.] : válogatott novellák / Szalainé Erdélyi Tünde. - Szöveg (pdf : 722 KB) (epub : 380 KB) (mobi : 445 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173565. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6424-89-1 (mobi)
ISBN 978-615-6424-87-7 (pdf)
ISBN 978-615-6424-88-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - mese - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3897181]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2023.
   Százsoros Pilinszky Jánosnak, 1921-2021 / [szerk. Vass Norbert és Veréb Árnika] ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2021. - 57, [2] p. ; 12x20 cm
ISBN 978-615-81866-5-0 fűzött : 1921,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3875879]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2023.
Szép József (1935-2019)
   "Szeressük egymást gyerekek!" : visszaemlékezések és versek egy oszkói borosgazda tollából / Szép József ; [kiad. a Hegypásztor Kör]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2022. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81996-1-2 fűzött
Szép József (1935-2019)
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3876346]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2023.
Szücs Zoltán (1969-)
   Megálló és más színdarabok / Szücs Zoltán. - [Budapest] : Selinunte, 2021. - 289, [2] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 6.)
ISBN 978-615-6276-05-6 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3876031]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2023.
Temesiné Schmöltz Margit (1972-)
   Anonymus / Schmöltz Margit. - Szeged : Lazi, [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3814452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sólymok fellege. - cop. 2022. - 244, [3] p.
Bibliogr.: p. 243-[245].
ISBN 978-963-267-564-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3876330] MARC

ANSEL
UTF-84008 /2023.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Balatoni menedék : aranyidőktől a vaskorig / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-228-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3876597]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2023.
Tóth Krisztina (1967-)
   Nyomozzunk! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [57] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-584-153-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3876227]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2023.
Tóth-Kovács Nikolett
   Szökevény színek : mesekönyv és foglalkoztató óvodásoknak és kisiskolásoknak / írta és rajz. Tóth-Kovács Nikolett. - [Kiskunfélegyháza] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 35, [15] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4640-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3876132]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2023.
Varga Éva (1960-)
   Változat sárkányokra / Varga Éva. - [Budapest] : Móra, [2022]-. - 20 cm
magyar irodalom - meseregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2022. - 406, [1] p.
ISBN 978-963-603-059-9 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3876837] MARC

ANSEL
UTF-84012 /2023.
Végh Dóra
   Kegyelmek / Végh Dóra ; [illusztrációt kész. Marton-Magyar Éva]. - [Cserszegtomaj] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4643-0 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3876135]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2023.
Világi Veronika
   Édesanya maradj még! / írta és rajz. Világi Veronika. - [Kisbodak] : Világi V., cop. 2022. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-01-4472-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876170]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2023.
Zarándi Eszter (1946-)
   Utazások, találkozások / Zarándi Eszter. - [Budapest] : Zarándi E., 2021. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3636-3 fűzött
Németország - magyar irodalom - memoár - útleírás
894.511-94(430) *** 894.511-992(430)
[AN 3875945]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2023.
   Zengő ércek : az érdi keresztény költészet antológiája / [szerk. Habos László] ; [kiad. Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2022. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81806-8-9 fűzött
Érd - magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Érd)(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3875964]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2023.
Zsirai László (1956-)
   A dekubitusz ügy [elektronikus dok.] / Zsirai László. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Semmelweis, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173784. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-534-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3898838]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4017 /2023.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3899591]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4018 /2023.
Berardi, Giancarlo (1949-)
La casa dei veleni (magyar)
   Mérgező otthon / írta Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza ; rajz. Paolo Di Clemente ; ford. Pócza Lilla. - [Budapest] : Anagram, [2022]. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Júlia ; 3.)
ISBN 978-615-5947-24-7 fűzött : 2800,- Ft : 7,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3876279]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2023.
Burattini, Moreno (1962-)
I fantasmi del capitano Fishleg (magyar)
   Fishleg kapitány szellemei / [írta Moreno Burattini és Jacopo Rauch] ; [rajz. Walter Venturi] ; [ford. Pócza Lilla]. - [Dunakeszi] : Frike Comics Kft., [2022]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Zagor. - Számozott példány: 350
ISBN 978-615-5891-34-2 fűzött : 3600,- Ft : 9,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3876266]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2023.
Burns, Charles (1955-)
Black hole (magyar)
   Fekete lyuk / Charles Burns ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - [Budapest] : Szépirod. Figyelő Alapítvány, cop. 2022. - [366] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Gregor Lilla
ISBN 978-615-81866-9-8 fűzött : 8200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3875918]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2023.
Eötvözet Konferencia (10.) (2022) (Szeged)
   X. Eötvözet Konferencia : az SZTE Eötvös Loránd Kollégium konferenciája, 2022. április 8-9., Szeged : a konferencián elhangzott előadások összefoglalói / [szerk. Virág Nándor]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2022. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-856-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3876252]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2023.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu : kovaa menoa kiskoilla (magyar)
   Tatu és Patu sínen van : elbeszélés arról, mi történt, amikor Tatu és Patu életében először utazott vonattal / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2022. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5808-63-0 kötött : 3490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3876270]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2023.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (16.) (2016) (Pécs)
   XVI. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Tuboly-Vincze Gabriella ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2022. - 172 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2016. okt. 27-28-án rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-149-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3876124]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2023.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (17.) (2017) (Pécs)
   XVII. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Tuboly-Vincze Gabriella ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2022. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2017. márc. 30-31-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-177-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3876126]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2023.
   Szemelvények 6 : válogatás a PTE BTK 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2021) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Balikó Fanni [et al.]. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2022. - 315 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-919-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3876118]
MARC

ANSEL
UTF-8