MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/07/14 13:03:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4026 /2023.
   Kincs-tár : Korosztályos IfjúságNevelés Cserkészeknek / szerzők Eötvös Soma Bence [et al.] ; szerk. Gremsperger Kinga, Oláh Sára, Turóczi Hajnalka ; kiad. a Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány. - Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021. - 332 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81205-4-8 kötött
cserkészet - tanári segédkönyv
061.213(072)
[AN 3877255]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2023.
   Pálosok : kiállítási katalógus / szerk. Pető Zsuzsa ; a szakmai leírásokat gond. és az egyes részek bev. szövegeit írta Bojtos Anita és Pető Zsuzsa ; [közread. a] Magyar Pálos Rend, Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : M. Pálos Rend : MNM, 2022. - 302 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. jún. 15 - szept. 12. között rendezték. - Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-615-5978-53-1 kötött
Magyarország - szerzetesség - pálosok - egyháztörténet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 271.791(439)(091)
[AN 3877352]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2023.
Szántó András
   Az ifjúság édes madara : fiatalság-bolondság, gyerek- és ifjúsági szervezetek, cserkészek, kisdobosok, úttörők az én életemben / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 10.)
ISBN 978-615-01-1924-3 fűzött
Magyarország - Budapest - cserkészet - úttörőmozgalom - művelődéstörténet - 20. század
061.213cserkészet(439) *** 316.37-053.81(439)"195/198" *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3877793]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4029 /2023.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2022. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött : 4950,- Ft
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3900251]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2023.
Falconer, Sam
Life cycles (magyar)
   Életciklusok : az állandó változás csodája / [ill. ... Sam Falconer ...]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-582-335-2 kötött
természettudomány - élő szervezet - életciklus - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 573.7(02.053.2)
[AN 3877632]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2023.
Sipos János (1953-)
   A magyar népzene keleti kapcsolatai / Sipos János ; [közread. az] ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet ... - [Budapest] : ELKH BTK ZTI : Balassi, cop. 2022. - 497 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-497.
ISBN 978-963-456-106-4 kötött : 4500,- Ft
Ázsia - Balkán - zenetörténet - keletkutatás - török népek - kulturális kapcsolat - magyar népzene
008(=943) *** 316.7(=943) *** 784.4(=945.11)(091) *** 784.4(=943)
[AN 3877690]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4032 /2023.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The wings of joy (magyar)
   Az öröm szárnyai : útkeresés a belső harmóniához : ösztönző meditációk, anekdoták és tanítások lelkünk táplálására / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Utánny. - [Budapest] : Madal Bal, 2023. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6528-06-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3900301]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2023.
Rama Swami (1925-1996)
Freedom from the bondage of karma (magyar)
   Szabadulás a karma kötelékéből / Szvámi Ráma ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Danvantara, 2023. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-46-6 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3900955]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4034 /2023.
Hegyes Katalin
   Ki a szabadba! : 130 izgalmas tanösvény Budapesten és környékén / Hegyes Katalin. - Gödöllő : Gingko K., 2022. - 224 p. : ill., színes ; 19 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6326-18-8 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - Budapest (környék) - Budapest - tanösvény - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
502(439-2Bp.) *** 796.51(439)(036) *** 502(439) *** 796.51(439-2Bp.)(036)
[AN 3877219]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2023.
Kemencei Zita
   Módszertani kézikönyv a hazánkban előforduló egyes közösségi jelentőségű állatfajok terepi vizsgálatához / Kemencei Zita és Patalenszki Adrienn ; [közread. az] Agrárminisztérium. - Budapest : Agrármin., 2021. - 348 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-94-8 fűzött
Magyarország - vadon élő állat - természetvédelem - terepvizsgálat
502.05 *** 591.9(439) *** 504.06
[AN 3877210]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4036 /2023.
   Hu-Maths-In success stories of mathematical short-term projects for industry in 2017-2021 / [ed. Zoltán Horváth] ; [publ. Széchenyi István Egyetem]. - [Győr] : Széchenyi I. Egy., 2021. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-99-9 fűzött
alkalmazott matematika
51-7
[AN 3877254]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4037 /2023.
Al-Khalili, Jim (1962-)
The world according to physics (magyar)
   A fizika evangéliuma / Jim Al-Khalili ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Libri, 2022. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-218.
ISBN 978-963-433-744-7 fűzött : 4299,- Ft
fizika
53
[AN 3877634]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4038 /2023.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei III [elektronikus dok.] : [Gyűjtőút Paraguayban] / David Attenborough ; Csőre Gábor előadásában ; [... ford. Makovecz Benjamin]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (4 h 53 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-581-3 : 3590,- Ft
Paraguay - fauna - útleírás - hangoskönyv
591.9(892)(0:82-992)
[AN 3877333]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2023.
Varga Ildikó
   Módszertani kézikönyv a hazánkban előforduló egyes közösségi jelentőségű élőhelytípusok szerkezet és funkció szerinti értékeléséhez / Varga Ildikó, Mesterházy Attila, Szigetvári Csaba ; [közread. az] Agrárminisztérium. - Budapest : Agrármin., 2021. - 252 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-85-6 fűzött
Magyarország - élőhely - flóra - természetvédelem - monitoring
581.55(439) *** 581.9(439) *** 504.064
[AN 3877220]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2023.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Geniale Tiere ... und ihre Tricks (magyar)
   Zseniális állatok : álcák és trükkök / Andrea Weller-Essers ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-697-9 kötött : 7990,- Ft
vadon élő állat - etológia - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.5(02.053.2)
[AN 3876949]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4041 /2023.
Barna István (1954-)
   Hypertonia az orvosi gyakorlatban / Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed orvosi kiskönyvtár, ISSN 2064-907X)
Bibliogr.: p. 131-[132].
ISBN 978-615-6337-22-1 fűzött : 2800,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 3877497]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2023.
Benham, David (1975-)
Whatever the cost (magyar)
   Kerül, amibe kerül : nézz szembe a félelmeiddel, ne ragaszkodj görcsösen az álmaidhoz, és élj győztes életet! / írta David és Jason Benham ; Scott Lamb közreműködésével ; [ford. Pénzes Noémi]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2022. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-66-1 fűzött : 4790,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom - memoár
613.865(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3877581]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2023.
Berta Gábor
   Éld az álmaidat! : válj a saját életed alkotó részévé / Berta Gábor. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2022. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6426-01-7 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3877442]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2023.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Helikon, 2022. - 320, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-939-9 fűzött : 4499,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - érsek - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
613.865(047.53) *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3877719]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2023.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2022. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött : 5490,- Ft
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3900253]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2023.
Csóka Judit (1965-)
   Meseterápiás utak és kalandok / Csóka Judit. - Budapest : Corvina, 2022. - 519 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6812-3 kötött : 4990,- Ft
meseterápia - néprajz - magyar néprajz - népmese
615.851.82 *** 398.21(=00) *** 398.21(=945.11)
[AN 3877868]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2023.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika és Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 204, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-353-9 fűzött : 3999,- Ft
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3900954]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2023.
   Fehér könyv a Covid-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól / [szerk. Horn Dániel és Bartal Anna Mária] ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet. - [Budapest] : ELKH KRTK KTI, [2022]. - 250 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-250.
Fűzött
világjárvány - 21. század - társadalmi hatás - gazdasági hatás
616.98(100)"202" *** 316.4.063 *** 330
[AN 3877507]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2023.
Fogg, B. J. (1963-)
Tiny habits (magyar)
   Apró szokások : [kis változtatások, amelyekkel egész életünket megváltoztathatjuk] / BJ Fogg ; [ford. Miholics Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-582-138-9 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - szokás
613.865 *** 159.923.2 *** 159.943.7
[AN 3877685]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2023.
Frederick, Ann
Stretch to win (magyar)
   Nyújtással a sikerért [elektronikus dok.] / Ann Frederick, Chris Frederick ; ford. Tóth Szabolcs. - Szöveg (epub : 11.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2022], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-619-4
torna - elektronikus dokumentum
613.71
[AN 3900472]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2023.
Horsley, Kevin
Unlimited memory (magyar)
   Emlékezz mindenre / Kevin Horsley ; [ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-446-4 fűzött : 5290,- Ft
emlékezés - képességfejlesztés
159.953
[AN 3899844]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2023.
Horváth Cintia
   12 ajánlott tulajdonság nőknek / Horváth Cintia. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1349-4 fűzött : 2999,- Ft
mentálhigiénia - nő - nemek lélektana
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3877425]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2023.
Horváth Cintia
   Álmok / Horváth Cintia. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0888-9 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - nő - memoár
613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3877433]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2023.
Kanizsai Silka Ágnes
   Szavamat adtam : egészen a csillagokig / Kanizsai Silka Ágnes. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 106 p., [13] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1882-6 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - vállalkozó - életvezetés - nő - 20. század - 21. század - memoár
613.865-055.2(0:82-94) *** 658.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3877444]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2023.
Köllő Babett (1978-)
   Mersz 19-re lapot húzni? / Köllő Babett. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 107, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2486-5 fűzött : 4499,- Ft
életvezetés - nő - memoár
613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3877428]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2023.
Langley, Joy
Navigating stress (magyar)
   Stressz : légy úrrá a feladatokon és szerezd vissza az életed! / Joy Langley ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 238, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Partvonal iránytű, ISSN 2939-5143)
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-615-6058-96-6 fűzött : 3290,- Ft
stressz - stresszkezelés
612.06
[AN 3877564]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2023.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 5490,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3899841]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2023.
Low, Steven
Overcoming poor posture (magyar)
   Tartásjavítás tetőtől talpig [elektronikus dok.] : hogyan tehetsz szert jobb egészségre és teljesítményre a testtartásod javításával? / Steven Low, Jarlo Ilano ; ford. Tóth Szabolcs. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2022, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-475-597-5)
testtartás - gyógytorna - elektronikus dokumentum
615.825 *** 613.71
[AN 3900469]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2023.
Moretti Magdolna
   Legbelül.. : trauma és gyógyulás az életíven át / Moretti Magdolna. - Budapest : Medicina, 2022. - 259 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-226-851-4 fűzött : 4800,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
159.942 *** 159.953 *** 615.851
[AN 3877343]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2023.
Paulinyi Tamás (1962-)
   Testen innen, testen túl : Paulinyi Tamás az egészség tudati dimenzióiról. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2022. - 238, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-235.
ISBN 978-615-6372-17-8 fűzött : 3600,- Ft
parapszichológia
159.961
[AN 3877576]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2023.
Rosenberg, Marshall B. (1934-2015)
Nonviolent communication... (magyar)
   A szavak ablakok vagy falak : erőszakmentes - avagy együttműködő - kommunikáció / Marshall B. Rosenberg ; Deepak Chopra előszavával ; [ford. Bojtár Tamás, ... Rambala Éva, ... Domján László]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Agykontroll, cop. 2023. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 978-963-7491-69-6 kötött : 4500,- Ft
kommunikáció - mentálhigiénia
613.865 *** 316.77 *** 316.647.2
[AN 3900316]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2023.
Sadhguru (1957-)
Karma (magyar)
   Karma : egy jógi útmutatója sorsod alakításához / Sadhguru ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 307, [3] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-615-5786-38-9 fűzött : 4700,- Ft
életvezetés - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3900314]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2023.
Sándor Anikó
   Férfimesék [elektronikus dok.] : nekem hiszel, vagy a szemednek? / Sándor Anikó. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2022], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-616-3
magyar irodalom - nemek lélektana - férfi - kisepika - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.1(0:82-3) *** 894.511-3
[AN 3900430]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2023.
Tóth Anikó Ida
   Egy colitises naplója / Tóth Anikó Ida. - Budapest : SpringMed, cop. 2021. - 231 p. ; 18 cm. - (SpringMed betegtörténetek sorozat, ISSN 2939-6379)
ISBN 978-615-5166-84-6 fűzött : 2800,- Ft
bélgyulladás - vastagbél - memoár
616.34-002-085(0:82-94)
[AN 3877518]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2023.
Várhegyi László (1947-)
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : vércsoportnak megfelelő táplálkozás szabályai és táblázatai / írta és összeáll. Weixl-Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : [Szerző], 2014 [!2023]. - 51 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-460-080-8)
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3900971]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4066 /2023.
Fehér Krisztián
   Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 1. rész : bevezetés, ismerkedés / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-00-9 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3899945]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2023.
Fehér Krisztián
   Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 2. rész : szenzorok, helymeghatározás : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-05-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3899950]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2023.
Fehér Krisztián
   Androidos alkalmazásfejlesztés Kotlin nyelven 3. rész : vektorgrafika alapok, HTTP kérések : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 42 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-18-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3899978]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2023.
Fehér Krisztián
   HTML5 Canvas grafika programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7626-3 fűzött : 1500,- Ft
weblapszerkesztés - számítógépes grafika
681.324Internet *** 681.3.019
[AN 3899836]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2023.
Fehér Krisztián
   Kibervédelmi tesztalkalmazások programozása : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - 2. kiad., utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-15-3 fűzött : 1990,- Ft
adatbiztonság - hacker - programozás
681.3.004.14 *** 519.688
[AN 3900383]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2023.
Fehér Krisztián
   Programozz C nyelven! / Fehér Krisztián. - 2. kiad. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-17-7 fűzött : 2190,- Ft
programnyelv - programozás
519.682C
[AN 3899955]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2023.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2023-. - ill. ; 20 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3900384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Informatikai környezetben elkövetett bűncselekmény típusok. - Utánny. - 2023. - 108 p.
ISBN 978-615-6184-07-8 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3900385] MARC

ANSEL
UTF-84073 /2023.
Pinke Attila
   Kripto gyakorlati útmutató / Pinke Attila. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Közös tokban a "Kriptovalutákról érthetően mindenkinek" és a "Kriptoszótár" című művekkel
ISBN 978-615-01-3413-0 fűzött : 4999,- Ft
digitális pénz - pénzpiac - tőkebefektetés
681.3.004.14 *** 336.76
[AN 3877459]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4074 /2023.
Dóra Melinda Tünde
   Zöldségszerelem : titkok és trükkök a vetőmagtól a villáig / Dóra Melinda Tünde. - Gödöllő : Gingko K., 2022. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6326-17-1 fűzött : 5990,- Ft
zöldségtermesztés - konyhakertészet - táplálkozástudomány
635.1/.8 *** 613.2
[AN 3877213]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2023.
Dove, Hélèna
The Kew gardener's guide to growing vegetables (magyar)
   Zöldségtermesztés : házikertben szakszerűen, könnyedén / Hélèna Dove ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-621-6 kötött : 4800,- Ft
zöldségtermesztés - konyhakertészet
635.1/.8
[AN 3877344]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2023.
Herriot, James (1916-1995)
   Az állatorvos is ember I [elektronikus dok.] / James Herriot ; Hevér Gábor előadásában ; [... ford. Szász Imre, Árokszállásy Zoltán]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (5 h 17 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-744-2 : 3590,- Ft
állatorvos - angol irodalom - memoár - hangoskönyv
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3877339]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2023.
Jones, Alexandra
Stuff every cheese lover should know (magyar)
   Sajtimádók zsebkönyve / Alexandra Jones ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Corvina, 2022. - 142, [2] p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. [143].
ISBN 978-963-13-6837-6 kötött : 2990,- Ft
sajt - gasztronómia
637.3 *** 641.5
[AN 3877974]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2023.
Seaton, Philip
The Kew gardener's guide to growing orchids (magyar)
   Az orchideanevelés művészete és tudománya / Philip Seaton ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-622-3 kötött : 4800,- Ft
virágkertészet - orchidea
635.9 *** 582.594
[AN 3877349]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4079 /2023.
Átol Tibor
   A gluténmentes séf szakácskönyve : a család kedvenc ételei / Átol Tibor. - Budapest : Gabbiano Print, 2022. - 133 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5346-05-7 kötött
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3900867]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2023.
Cockayne, Leisa Maloney
7-day sugar cleanse (magyar)
   7 napos cukordiéta : ízletes és könnyen elkészíthető receptek a függőség leküzdéséhez / Leisa Maloney Cockayne ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-705-3 kötött : 5990,- Ft
diéta - cukor - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 664.1 *** 613.2
[AN 3877313]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2023.
Kócsa László
   Chefparade desszertműhely / [szöveg Kócsa László] ; [fotók Bakcsy Árpád, Tóth András, Huszár Orsi]. - Újrany. - Budapest : Chefparade Kft., 2023. - 147 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80805-3-8 kötött : 4990,- Ft : 15 EUR
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3900408]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2023.
Thompson, Molly
The anti-inflammatory diet made simple (magyar)
   Gyulladáscsökkentő diéta egyszerűen : ízletes gyógyító receptek az élethosszig tartó egészségért / Molly Thompson ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-702-2 fűzött : 5490,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3877365]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2023.
Trejo, Danny (1944-)
Trejo's Tacos (magyar)
   Trejo's Tacos : 75 recept Danny Trejo konyhájából / írta Danny Trejo és Hugh Garvey ; fotók Ed Anderson ; [ford. Nimila Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 223 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-544-707-7 fűzött : 6800,- Ft
Mexikó - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(72)(083.12)
[AN 3877122]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2023.
Whetlor, James
Cooking on the Big Green Egg (magyar)
   Sütés főzés a Big Green Egg grillsütővel : minden, amit tudni kell az alapoktól a sütési-főzési praktikákig : 70 recepttel / James Whetlor ; Sam Folan fképeivel ; Sarah Fisher illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2022. - 207 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-582-260-7 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3877367]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2023.
Wichmann Anna
   Együnk több zöldséget! : 50 bevált családi recept : húsevőknek kihagyhatatlan! / Wichmann Anna. - Budapest : Harmat, cop. 2022. - 128, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-288-686-2 fűzött : 4990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3877118]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4086 /2023.
   Etiq : morális játszmák : sztorikönyv. - [Budapest] : Hivessy és Tsa. Bt., [2021]. - [60] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3666-0 fűzött
etika - társasjáték
17 *** 793/794
[AN 3877538]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2023.
Hauschka, Rudolf (1891-1969)
Substanzlehre (magyar)
   Szubsztanciatan : a fizika, a kémia és az anyagok gyógyászati hatásainak megértéséhez / Rudolf Hauschka ; [ford. Szabó Attila] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány ... - 2. kiad. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., [2022]. - XIV, 340 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 963-217-933-1 fűzött
antropozófia - természettudomány
141.333 *** 5
[AN 3900273]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4088 /2023.
Beeke, James W.
Developing a healthy prayer life (magyar)
   Az egészséges imaélet elsajátítása : 31 elmélkedés az Istennel való kapcsolatról / James W. Beeke és Joel R. Beeke ; [ford. Gulyás Melinda]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., 2022. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5063-19-0 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3877026]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2023.
   Célkeresztben : Mindszenty József pere és a szovjet blokk főpásztorainak meghurcolása / [szerk. Fejérdy András, Wirthné Diera Bernadett] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : NEB : ELKH BTK, 2022. - 585 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2019. február 13-14-én "A Mindszenty-per hetven év távlatából" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-316-9 kötött : 5900,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Kelet-Európa - Közép-Európa - bíboros - katolikus egyház - politikai per - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - állami terror - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 343.301.096(439)"1949"(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/198" *** 322(4-11)"194/198" *** 323.282(4-11)"194/198"
[AN 3877694]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2023.
Diriczi Tibor
   Álljatok az utakra [elektronikus dok.] / Diriczi Tibor. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Nógrádsáp : Diriczi T., 2019[!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173981. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-80096-2-1)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3900713]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2023.
Gheraṇḍa
Gheraṇḍasaṃhitā (magyar)
   A bölcs Ghéranda tanítása a hatha-jógáról : Ghéranda-szanhitá / [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, cop. 2022. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-49-9 kötött : 3900,- Ft
jóga
294.527 *** 615.851.86
[AN 3877558]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2023.
   "Hívek maradtak bajban, vészben..." : fejezetek a Kárpátaljai Református Egyház 20. századi történetéből / [szerk. Erdős Kristóf és Szamborovszkyné Nagy Ibolya] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány. - Budapest : NEB : Református Közéleti és Kult. Közp. Alapítvány, 2022. - 253 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5656-38-5 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátaljai Református Egyházkerület
Kárpátalja - református egyház - egyháztörténet - határon túli magyarság - második világháború - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - 20. század - esettanulmány
284.2(477.87)(091) *** 316.347(=945.11)(477.87)"194/195" *** 284.2(439.23)"192/194"
[AN 3877570]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2023.
   Igéző jelek : keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther-idézetekkel / [szerk. Boda Zsuzsa]. - Budapest : Luther, 2022. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-380-230-4 kötött : 3700,- Ft
keresztény jelkép
246.6
[AN 3877643]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2023.
   Ima- és énekeskönyv : Mindszenty gyalogos zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére / [összeáll. Sapszon Ferenc] ; [kiad. Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia]. - Budapest : Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 2022. - 30, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5254-7 fűzött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 3877710]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2023.
Leman, Kevin (1943-)
Sheet music (magyar)
   Szexre hangolva : minden, amit tudni akartál a házassági intimitásról / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2023. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-736-4 fűzött : 4500,- Ft
házasság - nemi élet
265.5 *** 613.88
[AN 3899829]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2023.
Michie, David (1962-)
The Dalai Lama's cat and the art of purring (magyar)
   A dorombolás művészete / David Michie ; [ford. Kádár Tímea]. - [Budapest] : Totel Books, 2022. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81982-1-9 fűzött : 3990,- Ft
tibeti buddhizmus - ausztrál irodalom - regény
294.321(515)(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3900381]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2023.
Sipos Aba Álmos
   Tévedés - kizárva! : a reformáció alapelvei / Sipos Aba Álmos. - [Miskolc] : [Lévay J. Gimn. és Diákotthon], [2022]. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. - Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
reformáció - református egyház - katekizmus
284 *** 284.2 *** 238.1
[AN 3877422]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2023.
Streit, Jakob (1910-2009)
Columban (magyar)
   Columban : az ír kereszténység harcosa / Jakob Streit ; [ford. Ekler Dezső] ; [ill. Christiane Lesch] ; [kiad. az Európai Közép Alapítvány]. - Szombathely : Európai Közép Alapítvány, 2022. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4530-3 fűzött
Columbanus, Szent (543-615)
Írország - svájci német irodalom - vallásos irodalom - szent - szerzetes - bencések - misszió - 6. század - 7. század - ifjúsági irodalom - életrajzi regény
266(4)"05/06"(0:82-31) *** 244(02.053.2) *** 830-312.6(02.0.53.2)(494)=945.11 *** 271.1(417)(092)Columbanus(02.053.2) *** 235.3(092)Columbanus(02.053.2)
[AN 3877430]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4099 /2023.
   Ami összeköt : 100 gondolat a magyar kultúráról / szerk. Kiss Fruzsina ; [kiad. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány]. - Budapest : Szövets. a Polgári Magyarországért Alapítvány, 2022. - 291 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89187-3-4 kötött : 4900,- Ft
nemzeti kultúra - magyarságtudat
316.7 *** 008 *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 3877212]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2023.
Barabássy Sándor (1949-)
   Héderfájai és makfalvi Barabássy család történelmi monográfiája a dokumentumok és a családi levelesláda anyagának tükrében / Barabássy Sándor. - Budapest : Heraldika, 2022. - 302, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5592-36-2 kötött
Barabássy család
Erdély - Magyarország - családtörténet - nemesség
316.343.322(439.21) *** 929.52(439.21)Barabássy
[AN 3877033]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2023.
Belton, Catherine
Putin's people (magyar)
   Putyin emberei : hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot / Catherine Belton ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Libri, 2022. - 590 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-941-0 kötött : 6499,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Oroszország - politikai rendszer - hatalom - állambiztonság - politikai szociológia - politikatörténet - politikai elit - politikus - államfő - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
316.344.4(47)"199/201" *** 355.40(47)"199/201" *** 316.334.3(47)"199/201" *** 32(47)(092)Putin,_V._V. *** 321.01(47)"199/201"
[AN 3877809]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2023.
   Család, gyermek, jövő : tanulmányok a családtudomány köréből / szerk. Aczél Petra ; [közread. a] KINCS. - Budapest : KINCS, 2022. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6447-00-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - család - családszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.356.2(439)"201/202"(083.41)
[AN 3877692]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2023.
Gábor Mózes, P. (1943-)
   Európa válaszúton : (n)eurológia? / P. Gábor Mózes. - Budapest : Kairosz, 2022. - 332 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-514-108-1 fűzött : 3900,- Ft
európai identitás - kulturális identitás - kultúratörténet - erkölcsfilozófia - nyugati civilizáció - kereszténység
316.63(4) *** 316.7(4) *** 17 *** 008(4) *** 316.752(4) *** 23/28
[AN 3877715]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2023.
Popély Gyula (1945-)
   Túszjátszmák : magyarok Hitler szlovák mintaállamának fogságában, 1939-1945 / Popély Gyula. - Balatonfőkajár ; Köröstárkány : Kárpátia Stúdió, 2022. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-382. - Összefoglalás szlovák, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5374-75-3 kötött : 5490,- Ft
Szlovákia - Felvidék - határon túli magyarság - nemzetiségi politika - történelem - második világháború
316.347(=945.11)(437.6)"1939/1945" *** 323.15(=945.11)(437.6)"1939/1945" *** 943.76"1939/1945"
[AN 3877032]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2023.
Puzsér Róbert (1974-)
   Apu azért iszik, mert te sírsz! : a jövő az, ami lenni szokott / Puzsér Róbert, Farkas Attila Márton. - Budapest : Holnap, 2022. - 490, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-388-5 fűzött : 4600,- Ft
kultúra - civilizáció - dialógus
316.7(047.53) *** 008(047.53)
[AN 3877631]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2023.
Reiczigel Jenő
   Biostatisztika nem statisztikusoknak / Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert. - 3. kiad. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2021. - VI, 433 p. : ill. ; 23 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr.: p. 419-421.
ISBN 978-615-81152-1-6 fűzött
statisztikai elemzés - biológia - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 57(075.8) *** 519.24(075.8)
[AN 3900315]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4107 /2023.
   Erdélyi népmondák / gyűjt. Bosnyák Sándor ; a szöveget gond., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi : Néprajzi Múz., cop. 2022. - 379, [5] p., [6] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 21.). (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 12.)
Bibliogr.: p. 367-379.
ISBN 978-963-456-116-3 kötött : 5000,- Ft
Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - népmonda
398.22(=945.11)(498.4)
[AN 3877015]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2023.
Fry, Stephen (1957-)
Mythos (magyar)
   Mítosz II [elektronikus dok.] : [görög mitológia angol humorral] / Stephen Fry ; Scherer Péter előadásában ; [... ford. Kisantal Tamás]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (8 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-579-0 : 3590,- Ft
görög mitológia - hangoskönyv
398.221(38)
[AN 3877338]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2023.
Héra Éva
   Muharay Elemér Népművészeti Szövetség / [írta és szerk. Héra Éva]. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., 2022. - 70, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - hagyományőrzés - egyesület
39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11) *** 061.2(439)
[AN 3901096]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2023.
   A legszebb magyar népmesék [elektronikus dok.] / Lengyel Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (1 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-790-9 : 2490,- Ft
magyar irodalom - népmese - hangoskönyv
398.21(=945.11)
[AN 3877351]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2023.
   Történetmondás és ökológiai tudás : egy mesélő ember Farkasokpatakán / [sajtó alá rend.] Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi : Néprajzi Múz., cop. 2022. - 422 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 20.)
Tankó Fülöp történetei. - Bibliogr.: p. 412-421.
ISBN 978-963-456-118-7 kötött : 5000,- Ft
Tankó Fülöp (1946-)
Gyimes - magyar néprajz - gyimesi csángók - folklór - mesemondás - 20. század - 21. század - népmonda - népmese
398.2(=945.11)(498.4Gyimes) *** 398(=945.11csángók)(498.4Gyimes) *** 82.085.22(498.4)(=945.11)(092)Tankó_F.
[AN 3877028]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4112 /2023.
   Habsburg Ottó és a rendszerváltozások / [... szerk. Vasbányai Ferenc] ; [a képeket vál., szerk. Dékány Szilveszter]. - Budapest : Habsburg O. Alapítvány : Corvina, 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai, ISSN 2732-3366 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-81817-1-6 kötött
Habsburg, Otto von (1912-2011)
Európa - politikus - magyar történelem - rendszerváltás - 20. század - 21. század
32(4)(092)Habsburg,_O._von *** 943.9"1989/199"
[AN 3877131]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2023.
Kozma Miklós (1884-1941)
   A magyar feltámadás napjai : Kárpátalja és Magyarország, 1938-1941 / Kozma Miklós. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2023. - 547 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5374-90-6 fűzött : 5990,- Ft
Kárpátalja - Magyarország - magyar történelem - politikus - hadtörténet - magyar irodalom - második világháború - napló - történelmi forrás
32(439)(092)Kozma_M.(0:82-94) *** 943.923"1939/1941"(093) *** 894.511-94 *** 355.48(439.23)"1939"(093) *** 355.48(439)"1939"(093) *** 943.9"193/194"(093)
[AN 3901101]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2023.
Molnár Tamás (1921-2010)
L'américanologie (magyar)
   Amerikanológia : győzhet-e a planetáris modell? / Molnár Tamás ; [ford. S. Király Béla]. - Budapest : MMA K., 2022. - 176 p. ; 19 cm
A függelékben Alain de Benoist "Amerika" c. esszéjével
ISBN 978-615-6434-09-8 fűzött : 2800,- Ft
politikai filozófia - globalizáció
321.01 *** 339.9
[AN 3877215]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2023.
Pándi Pál (1926-1987)
   Teherpróba : egy irodalomkritikus pályájának kritikus pontjai / Pándi Pál ; [vál. és az előszót írta Kardos András]. - Budapest : Magvető, 2022. - 655, [8] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3545-0 kötött : 6999,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - irodalompolitika - irodalmi élet - szocialista rendszer - 20. század - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - válogatott művek
323:008(439)"1945/198"(093) *** 82.01(439)(092)Pándi_P.(093) *** 894.511(091)"1945/198"(093)
[AN 3877962]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2023.
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
The full transcripts of the Putin interviews (magyar)
   Putyin tabuk nélkül : a vágatlan interjúk / Oliver Stone ; [ford. Seress Ákos]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2022. - 335 p. ; 22 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-582-337-6 kötött
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - politikatörténet - ezredforduló - 21. század - interjú
32(47)(092)Putin,_V._V.(047.53) *** 32(47)"199/201"
[AN 3877684]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2023.
Rees, Laurence (1957-)
The holocaust (magyar)
   A holokauszt : a gyűlölet gyökereitől a Harmadik Birodalom összeomlásáig / Laurence Rees ; [ford. Kisantal Tamás]. - Budapest : Libri, 2022. - 503 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-825-3 kötött : 5999,- Ft
Németország - Európa - fasizmus - holokauszt - antiszemitizmus - két világháború közötti időszak - második világháború
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 321.64(430)"193/1945" *** 323.12(=924)(4)"193/1945"
[AN 3877812]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2023.
Szántó András
   Pesti alakok a nagyvilágban : kivándorlók, emigránsok, disszidensek, világcsavargók : sikeres pesti alakok / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2021. - 138 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 9.)
ISBN 978-615-01-1264-0 fűzött
emigráns - külföldön élő magyar személyiség - híres ember - nyugati magyarság
325.25(=945.11)(100) *** 929(=945.11)(100)
[AN 3877790]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4119 /2023.
Csák János (1962-)
   Az amerikai géniusz / Csák János Zoltán. - Budapest : MCC Press, 2022. - 136 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-39-5 fűzött : 2450,- Ft
Egyesült Államok - történelem - eszmetörténet - liberalizmus - konzervativizmus - ideológiai harc - belpolitika - 21. század
973 *** 329.11(73)(091) *** 329.12 *** 323(73)"201"
[AN 3877563]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2023.
Domján János
   Fekete István író családfája és képgalériája / Domján János, Varga György ; [közread. a] Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2022. - 110, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-615-80632-6-5 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Fekete család
Magyarország - író - családtörténet - 20. század - családfa - album
929.52(439)Fekete *** 894.511(092)Fekete_I.(084.1)
[AN 3877052]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2023.
Fedinec Csilla (1968-)
   Kárpátalja: örökség és társadalom / Fedinec Csilla. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Új tudományos zsebkönyvtár. Bölcsészet- és társadalomtudományok, ISSN 2939-5399)
Bibliogr.: p. 179-199.
ISBN 978-963-493-195-9 fűzött : 3200,- Ft
Kárpátalja - helytörténet - 20. század - 21. század
943.923"19" *** 943.77 *** 947.787
[AN 3877035]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2023.
Gessen, Masha (1967-)
The future is history (magyar)
   Jövőnk a múlt / Masha Gessen ; [ford. Medzibrodszky Alexandra]. - Budapest : Európa, 2022. - 548, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-443-6 kötött : 5499,- Ft
Szovjetunió - Oroszország - történelem - hétköznapi élet - totalitarizmus - politikatörténet - peresztrojka - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - oral history
947"198/201" *** 32(47)"198/201" *** 321.64(47)"198/201"
[AN 3878001]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2023.
Gilyén Elemér (1947-)
   Életem története : emlékeim, 1947-2020 / Gilyén Elemér. - Zsámbék ; Budapest : Infotop Kft., 2021. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-81427-7-9 fűzött
Gilyén Elemér (1947-)
Magyarország - mérnök - családtörténet - 20. század - 21. század - memoár
929.52(439)Gilyén *** 62(439)(092)Gilyén_E.(0:82-94)
[AN 3877146]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2023.
Gyárfás Endre (1936-)
   Alsóörsi ABC / Gyárfás Endre ; Somos Zsuzsa rajz. ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2022. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81243-1-7 kötött
Alsóörs - művelődéstörténet - magyar irodalom - karcolat
930.85(439-2Alsóörs)(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3877340]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2023.
Kalmár Melinda (1959-)
   Korporatív, szovjet, hibrid : egy formáció metamorfózisa / Kalmár Melinda. - Budapest : Osiris, 2021. - 301 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-294.
ISBN 978-963-276-429-0 kötött : 5980,- Ft
magyar történelem - szocialista rendszer - szovjetológia - 1945 utáni időszak
943.9"1945/198" *** 321.74 *** 329.15(47-62)"194/198"
[AN 3877315]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2023.
Link Dóra
   Tolna vármegye községei 1828-ban / Maul-Link Dóra. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2021-2022. - 3 db ; 24 cm. - (Tolna megye történetének forrásai)
A dokumentumok eredeti latin nyelven, magyar nyelvű fordítással
Tolna vármegye - helytörténet - gazdaságtörténet - falu - 19. század - történelmi forrás
943.912.5"182"(093) *** 338(091)(439.125)"182"(093)
[AN 3848830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2022. - 176 p. : ill.
ISBN 978-963-7230-36-3 fűzött
[AN 3877110] MARC

ANSEL
UTF-84127 /2023.
   Magyarország a II. világháborúban / szerk. Ignácz Károly és Paksa Rudolf. - [Budapest] : Napvilág, 2022. - 207 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-963-338-478-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - második világháború
943.9"1939/1945"
[AN 3877257]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2023.
Mikó Imre (1805-1876)
   Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! : gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő leveleskönyve 1848-1849-ből / sajtó alá rend. Lipthay Endre és Somogyi Gréta ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Budapest : OSZK ; Sepsiszentgyörgy : Kovászna M. Művel. Közp. ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 2021. - 344 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-329.
ISBN 978-963-200-715-1 kötött : 3800,- Ft
ISBN 978-606-8598-55-0
ISBN 978-606-739-187-9
Mikó Imre (1805-1876)
Rhédey Mária (1811-1849)
történelmi személy - politikus - arisztokrata - nő - 19. század - levelezés
943.921(092)Mikó_I.(044) *** 316.343.32(439)(092)Rhédey_M.(044) *** 316.343.32(439)(092)Mikó_I.(044) *** 32(439)(092)Mikó_I.(044)
[AN 3877007]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2023.
Rady, Martyn C. (1955-)
The Habsburgs (magyar)
   A Habsburgok : a világ urai / Martyn Rady ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Helikon, 2022. - 398 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-365-6 kötött : 6499,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - Európa - uralkodócsalád - történelem
929.52(436)Habsburg *** 943.6"12/19" *** 940"12/19"
[AN 3877687]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2023.
Sokcsevits Dénes (1960-)
   Mozaikkockák déli szomszédaink történetéből / Sokcsevits Dénes ; [közread. a] Rubicon Intézet. - [Budapest] : Rubicon Int., [2022]. - 255 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6280-07-7 fűzött : 4980,- Ft
Horvát-Szlavónország - Horvátország - történelem
943.924 *** 949.713
[AN 3877218]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2023.
Szántó András
   Mindig fess a pesti nő! : sminkelve és smink nélkül, sortban és kisestélyiben, sportban és munkában, kirakatban és kirakat előtt - tehát ezerarcúan / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2021. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 11.)
ISBN 978-615-01-3197-9 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - nők a társadalomban - híres ember - nő
930.85(439-2Bp.) *** 316.37-055.2(439-2Bp.) *** 929-055.2(439-2Bp.)
[AN 3877794]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2023.
Sztehlo Gábor (1909-1974)
   Háromszázhatvanöt nap : emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben / Sztehlo Gábor ; [sajtó alá rend. Kunt Gergely, Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2022. - 578, [5] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-4169-7 kötött : 5999,- Ft
Svájc - magyar irodalom - magyar történelem - zsidóság mentése - német megszállás - második világháború - memoár
943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94(494)
[AN 3878007]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2023.
   TIT : előre a múltba : tér-idő-történelem : [Dimenziók 4.] / [a szerkbiz. elnökei Várkonyi Gábor, Bottlik Zsolt]. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 199 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6388-17-9 fűzött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3877230]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4134 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Duna / Bartos Erika. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 280, [5] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 5.)
ISBN 978-963-486-510-0 kötött : 6999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3900963]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2023.
   Párizs [elektronikus dok.] : saját idegenvezetővel / magyar hangja Varga Kata ; a kötetet és a hangfelvétel szövegét összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Budapest] : Kossuth, 2008[!2023]. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173947. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-09-6991-8
Párizs - útikönyv - elektronikus dokumentum
914.4-2Paris(036)
[AN 3900351]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2023.
Pető Piroska (1983-)
   Balatonszőlősi értéktár : településünk egyedi értékei / [írta Pető Piroska] ; [kiad. Balatonszőlős Község Önkormányzata]. - Balatonszőlős : Önkormányzat, 2022. - 98, [1] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-01-5015-4 fűzött
Balatonszőlős - helyismeret
908.439-2Balatonszőlős
[AN 3877013]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2023.
Radó Vilmos (1847-1919)
   Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai [elektronikus dok.] / Radó Vilmos. - Szöveg (pdf : 373 KB). - [Budapest] : Publio, 2011[!2023]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/n2L?urn:nbn:hu-173950. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-1-4709-3847-5)
Benyovszky Móric (1741-1786)
Magyarország - felfedező - 18. század - életrajz - elektronikus dokumentum
910.4(100)(092)Benyovszky_M.
[AN 3900393]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2023.
Ránky Péter
   Falukönyv : akarattyai találka / [írta és szerk. Ránky Péter] ; [kiad. a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület]. - [Balatonkenese] : Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyes., 2022. - 341 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4491-7 kötött
Balatonakarattya - helyismeret
908.439-2Balatonakarattya
[AN 3877111]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2023.
Szabó Zoltán Attila (1972-)
   A Tabán a világ közepe / Szabó Zoltán Attila. - [Budapest] : EREF Szolgáltató Nonprofit Bt., cop. 2022. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-01-4360-6 kötött : 3600,- Ft
Budapest. 1. kerület - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bp.I. *** 943.9-2Bp.I.
[AN 3877214]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2023.
Szuhai Barbara
   Mesélő házak / Szuhai Barbara. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 360, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6168-32-0 fűzött
Budapest - helyismeret - épület - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
908.439-2Bp.(084.1) *** 72(439-2Bp.)(091) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3877039]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4141 /2023.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs és Csink Lóránt. - 8. átd. kiad., utánny. - Budapest : ORAC, 2021 [!2022]. - 485 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-537-6 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3901087]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2023.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : 2023. január 5. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2023. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : ORAC, 2023. - 267 p. ; 24 cm
Lezárva: 2023. jan. 5. - QR-kóddal
ISBN 978-615-6484-18-5 fűzött : 2400,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3901077]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2023.
   EU-jog / szerk. Osztovits András. - 3. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : ORAC, 2021 [!2022]. - 625 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-538-3 fűzött : 5200,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - intézményrendszer
341.17(4-62)
[AN 3901083]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2023.
Fekete Mária
   Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak / Grádné Fekete Mária, Grád András. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : ORAC, 2020 [!2022]. - 710 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 978-963-258-505-5 kötött : 8900,- Ft
igazságügyi lélektan - lélektan - kórlélektan
343.95 *** 616.89 *** 159.9
[AN 3901072]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2023.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 26. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Novissima, 2022. - XL, 726 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-6484-00-0 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3901088]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2023.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról, illetve egyéb jogszabályok / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : ORAC, 2023. - 111 p. ; 20 cm
Lezárva: 2023. jan. 6. - QR-kóddal
ISBN 978-615-6484-22-2 fűzött : 1590,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3901074]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2023.
Nagy Csongor István (1979-)
   Nemzetközi magánjog : [a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény alapján] / Nagy Csongor István. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : ORAC, 2017 [!2022]. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2017. jún. 1. - Bibliogr.: p. 344-350.
ISBN 978-963-258-354-9 fűzött : 4800,- Ft
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 3901081]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2023.
Nagy-L István (1979-)
   Tiszti portrék a Wurmser-huszárezred történetéből, 1775-1797 / Nagy-L. István, Réfi Attila ; közzéteszi Reicher Péter ; [közread. a] Nemzeti Portrétár. - Budapest : Nemz. Portrétár, 2022. - 99 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-97.
ISBN 978-615-01-4626-3 fűzött
Habsburg Birodalom. Armee. Husarenregiment Wurmser
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - katonai egység története - lovasság - huszár - 18. század - festészet - portré
357.133(439)"17" *** 355.486(439)"17" *** 355(=00)(439)"17"(092)
[AN 3877238]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2023.
   Támogatás és támadás : női civil szervezetek az illiberális demokráciában / szerk. Fejős Anna, Szikra Dorottya ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : TK : Balassi, cop. 2022. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-112-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - civil szervezet - nonprofit szervezet - nőszervezet - társadalomtudományi kutatás - interjúmódszer - közigazgatási felügyelet - 21. század - történeti feldolgozás
351.9(439) *** 323.21(439)"201/202" *** 061.2-055.2(439)(091) *** 316.37-055.2(439)"201/202" *** 334.012.46(439)"201/202"
[AN 3877025]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4150 /2023.
Hadnagy Szabolcs (1979-)
   A szultán hadainak tápláléka : az oszmán sereg élelemellátási rendszere az 1658. évi hadjárat tükrében / Hadnagy Szabolcs. - Szeged : SZTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2021. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes et libri. Monográfiák, ISSN 2786-2747)
Bibliogr.: p. 358-376.
ISBN 978-963-306-821-2 fűzött
Oszmán-török Birodalom - hadtörténet - élelmezés-egészségügy - hadtáp - török hódoltság - 17. század - történelmi forrás
355.65(560)"165" *** 355.48(439)"16"(093) *** 355.48(560)"16"(093)
[AN 3877298]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4151 /2023.
   Adó 2022 : magyarázatok / Herich György szerk. - Budapest : Penta Unió, 2023. - 570 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2023. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-89-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3901105]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2023.
Brunson, Russel
Traffic secrets (magyar)
   Forgalomterelési mesterfogások : titkos eszköztár weboldalaid és értékesítési tölcséreid álomügyfeleiddel való megtöltéséhez / Russell Brunson ; [ford. Bökfi Emese]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2022. - 390, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81104-9-5 fűzött : 6900,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3877661]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2023.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2023. - 528 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2023. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2023. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-90-7 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3901106]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2023.
Jong, David de
Nazi billionaires (magyar)
   Náci milliárdosok : Németország leggazdagabb dinasztiáinak sötét története / David de Jong ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-194-8 kötött : 5490,- Ft
Németország - gazdasági élet - nagyvállalat - belpolitika - fasizmus
338(430)"193/194" *** 658.1(430)"193/194" *** 321.64(430)"193/194" *** 323(430)"193/194"
[AN 3876981]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2023.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022. - 1428 p. : ill. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2022. márc. 31.
ISBN 978-963-594-034-9 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3900020]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2023.
Lentner Csaba (1962-)
   Rendszerváltás és pénzügypolitika : tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetéről[!] és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről / Lentner Csaba. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2022. - 335 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 327-329.
ISBN 978-963-05-9804-0 kötött 3780,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - gazdaságpolitika - pénzügy - ezredforduló
338.2(439)"1989/200" *** 336.7(439)"1989/200"
[AN 3900305]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2023.
Lukács János (1959-)
   Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai / Lukács János ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2022. - 288 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2022. jan. - Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-9878-71-6 fűzött : 5700,- Ft
gazdasági ellenőrzés - állami vagyonkezelés - tankönyv
657.6(078) *** 351.711(078)
[AN 3900320]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2023.
Pinke Attila
   Kriptoszótár / Pinke Attila. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 45 p. ; 21 cm
Közös tokban a "Kriptovalutákról érthetően mindenkinek" és a "Kripto gyakorlati útmutató" című művekkel
ISBN 978-615-01-2486-5 fűzött : 3499,- Ft
digitális pénz - tőkebefektetés - pénzpiac - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár
336.76 *** 681.3.004.14 *** 801.323=20=945.11
[AN 3877456]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2023.
Pinke Attila
   Kriptovalutákról érthetően mindenkinek / Pinke Attila. - [Budapest] : Schneller B., cop. 2021. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Közös tokban a "Kriptoszótár" és a "Kripto gyakorlati útmutató" című művekkel
ISBN 978-615-01-2372-1 fűzött : 4999,- Ft
digitális pénz - pénzpiac - tőkebefektetés
336.76 *** 681.3.004.14
[AN 3877453]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2023.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   A globális elit / Pogátsa Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-317.
ISBN 978-963-544-691-9 fűzött : 4200,- Ft
gazdaságpolitika - globalizáció - elit - gazdasági viselkedés - kapitalista rendszer - gazdag - társadalmi egyenlőtlenség
338.2(100) *** 339.9 *** 316.344.42 *** 330.16 *** 330.342.14 *** 316.334.23(100)
[AN 3877237]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2023.
   Számvitel speciális kérdései / Adorján [et al.] ; [szerk. Adorján Csaba] ; [kiad. az MKVK OK Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2022. - XVI, 400 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2022. jan. 31. - Bibliogr.: p. XV-XVI.
ISBN 978-963-9878-70-9 fűzött : 11900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3900319]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2023.
Szántó András
   Láthatatlan alakok : nélkülözhetetlen segítőink, akik mindig háttérben vannak / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2021. - 144 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 8.)
ISBN 978-615-01-0731-8 fűzött
Budapest - foglalkozás - művelődéstörténet
331.54(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3877789]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4163 /2023.
   50 : emlékezzünk! : 1972-2022. - Budapest : Heraldika, [2022]. - [168] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5592-37-9 fűzött
Brassó - gimnázium
373.54(498.4-2Brassó)
[AN 3877027]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2023.
   100 év képekben : 100 éves a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar = A 100 years in photos : the centenary of the Faculty of Science and Informatics of the University of Szeged. - [Szeged] : SZTE TTIK, 2021. - 75 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-306-842-7 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar
Szeged - egyetem - tanszék - oktatástörténet - természettudomány - informatika
378.4(439-2Szeged).096(091) *** 5 *** 681.3
[AN 3877126]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2023.
   Daliás idők : a Németh László Szakkollégium és a civil társadalom felemelkedése : ó, azok a '80-as évek! / Miszlivetz Ferenc [et al.]. - Kőszeg : iASK ; Budapest : Kortárs, 2022. - 351, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kortárs emlékezés, ISSN 2677-0776)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-112-2 fűzött : 5000,- Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely). Németh László Szakkollégium
Szombathely - Magyarország - szakkollégium - civil társadalom - 1980-as évek - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár - interjú - történelmi forrás - történeti kronológia
378.187.5(439-2Szombathely)"198"(093) *** 323.21(439)"198"(093)
[AN 3877056]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2023.
   Emlékkönyv a Szegedi Tudományegyetem fennállásának 100. évfordulója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézet fennállásának 45. évfordulója alkalmából / [szerk. Erdei László]. - Szeged : SZTE Biológia Int., 2022. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-859-5 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar. Biológia Intézet
Szeged - egyetem - biológia - tanszék - történeti feldolgozás
378.657(439-2Szeged).096(091)
[AN 3877252]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2023.
   Láncszemek vagyunk, nem szakadhatunk el! : a Szent László Általános Iskola jubileumi füveskönyve : 1996/1997 - 2021/2022 / [szerk. Hetényi Anikó]. - [Bicske] : Szt. László Ált. Isk., cop. 2022. - 158, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-4763-5 fűzött
Bicske - általános iskola - egyházi iskola - vallásos nevelés - idézetgyűjtemény
373.3(439-2Bicske) *** 37.017.93(0:82-84)
[AN 3877421]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2023.
   Mezőszél emlékkönyv, 1971-2021 / [kész. ... a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola megbízásából]. - Pécs : Pécsi Mezőszél Utcai Ált. Isk., 2022. - [99] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4608-9 kötött
Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola
Pécs - általános iskola
373.3(439-2Pécs)
[AN 3877311]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2023.
Szautner Jánosné
   Képességfejlesztő program a kisiskoláskori tanulási zavarok korrekciójához I : tanítói segédlet a "Nebuló 1." című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez / Szautner Jánosné Szigeti Gizella. - Budapest : Betűbazár, 2022. - 127 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-615-82070-3-4 fűzött : 2850,- Ft
tanulási nehézség - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
371.322.9(072) *** 37.025(072) *** 371.3(072)
[AN 3900482]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4170 /2023.
Bos, Martijn
Trojan workout (magyar)
   Trójai módszer [elektronikus dok.] : éles elme, erős test gyorsan és hatékonyan / Martijn Bos és Marty Gallagher ; ford. Végh Gabriella. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Jaffa, 2022, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-622-4
edzés - életvezetés - elektronikus dokumentum
796.015 *** 613.865
[AN 3900475]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2023.
Boyle, Michael (1959-)
New functional training for sports (magyar)
   Funkcionális edzés újratöltve [elektronikus dok.] / Michael Boyle ; ford. Végh Gabriella. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - Budapest : Jaffa, 2022, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-597-5
edzés - elektronikus dokumentum
796.015
[AN 3900456]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2023.
Fury, Tyson (1988-)
Behind the mask (magyar)
   Az álarc mögött : önéletrajz / Tyson Fury ; [ford. Benkő Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 207 p., [24] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-597-027-8 fűzött : 3999,- Ft
Fury, Tyson (1988-)
Nagy-Britannia - sportoló - ökölvívás - 21. század - önéletrajz
796.83(410)(092)Fury,_T.(0:82-94)
[AN 3877575]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2023.
Wade, Paul
Convict conditioning (magyar)
   Fegyencedzés [elektronikus dok.] : hogyan törj ki a gyengeségből : használd a túléléshez szükséges félelmetes erő elveszett titkait / Paul "Coach" Wade ; ... ill. Derek Brigham ; ford. Végh Gabriella. - Szöveg (epub : 7.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2022, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-595-1
edzés - elektronikus dokumentum
796.015
[AN 3900439]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2023.
   Zöld sorok : versek, mesék, novellák / [szerk. Engi Csilla] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Debrecen : HBKIK, 2022. - 37 p. : ill., részben színes ; 25 cm
QR-kóddal
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar irodalom - amatőr művészet - környezeti tudatosság - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - pályázat - antológia
379.825-053.6 *** 06.063(439.165) *** 504.03(0:82-822) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3877197]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4175 /2023.
Bács Emese (1978-)
   Csillapíthatatlan feszültség / Bács Emese. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 56.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5456-65-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kollázs
73/76(439)(092)Bács_E.
[AN 3877167]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2023.
Balogh Ágnes, Gy
   Pecz Samu / írta Gy. Balogh Ágnes, Róka Enikő. - Budapest : Holnap, 2022. - 227 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 215-222. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-361-8 kötött : 9900,- Ft
Pecz Samu (1854-1922)
Magyarország - építész - egyetemi tanár - építészettörténet - historizmus - 19. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló
72(439)(092)Pecz_S. *** 72.035(439)
[AN 3877739]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2023.
Bánki Ákos (1982-)
   Esse Bánki Ákos / [ford. ... Bánhegyi Anna] ; [kiad. ... Art Salon Társalgó Galéria]. - [Budapest] : Kunst Konsult Kft. : Art Salon Társalgó Galéria, 2022. - 88 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-5040-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Bánki_Á.
[AN 3877745]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2023.
Gregorics László
   Bali vízalatti csodái : 2 év karantén után / fényképezte és a szöveget írta Gregorics László. - [Balatonlelle] : Magánkiad., 2022. - 63, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5173-1 fűzött
Bali - búvárkodás - tenger - vízi élet - természeti környezet - fényképalbum
77.04(439)(092)Gregorics_L. *** 797.215(594.61)(26)(084.12) *** 502(26)(084.12)
[AN 3877341]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2023.
Ligeti Anna (1985-)
   Nyiri István, Lauber László / írta Ligeti Anna. - Budapest : Holnap, 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 218-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-364-9 kötött : 9900,- Ft
Nyiri István (1902-1955)
Lauber László (1902-1953)
Magyarország - építész - modern építészet - építészettörténet - 20. század - Horthy-korszak
72(439)(092)Nyiri_I. *** 72(439)(092)Lauber_L. *** 72.036(439) *** 72(439)"193/194"
[AN 3877717]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2023.
Lőrincz Zoltán (1951-)
   "Mi csak visszáját látjuk itt" : gondolatok a Miatyánk-ábrázolásokról és Tóth Csaba Miatyánk-sorozatáról / Lőrincz Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 161 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-5753-94-7 fűzött : 3980,- Ft : 10 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5251-36-8)
Tóth Csaba (1959-)
Magyarország - keresztény művészet - képzőművészet - festőművész - 20. század - 21. század - ima
73/76(100) *** 226.91 *** 243 *** 75(439)(092)Tóth_Cs. *** 7.046.3(100)
[AN 3877047]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2023.
   Market: m12 OTP Bank / [... szerk. Martinkó József ..., Szira Péter]. - Budapest : Vertigo Publ. Kft. : Octogon [Szerk.], 2022. - 93 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 978-615-81728-5-1 fűzött
Budapest - irodaház - építőipar - vállalat - album
725.23(439-2Bp.) *** 69 *** 061.5(439)Market
[AN 3877123]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2023.
   Mesteriskola, 1953-2023 / [szerk. Götz Eszter] ; [kiad. az Építész Mester Egylet]. - Budapest : Építész Mester Egylet, 2022. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4603-4 fűzött
Magyarország - továbbképzés - építészet - 20. század - 21. század
72 *** 377(439)"195/202"
[AN 3877217]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2023.
Molnár Imre (1942-)
   Molnár Imre bőrműves iparművész. - [Budapest] : MMA K., 2021. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Bibliogr.: p. 94-95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-48-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - iparművész - bőrdíszmű - 20. század - 21. század
745.53(439)(092)Molnár_I.
[AN 3877157]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2023.
Molnos Péter (1971-)
   A valóság szerelmese : Czene Béla festészete / Molnos Péter. - Budapest : Móra, 2022. - 464 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-963-603-094-0 kötött : 16990,- Ft
Czene Béla 1911-1999
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Czene_B.
[AN 3877008]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2023.
Nagy Anita
   A soltvadkerti Szentlélek templom, 1822-2022 / [írta ... Nagy Anita]. - [Soltvadkert] : Magánkiad. : [Soltvadkerti Római Katolikus Plébánia], [2022]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Közread. a Soltvadkerti Római Katolikus Plébánia
ISBN 978-615-01-4637-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Soltvadkert - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Soltvadkert)(091)
[AN 3877514]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2023.
Pinczehelyi András (1982-)
   Művek = Werke / Pinczehelyi András ; [szöveg ... Doboviczki Attila]. - Pécs : Pinczehelyi A., 2022. - 103 p. : ill., színes ; 26 cm
borító- és gerinccím: Pinczehelyi András. - Bibliogr.: p. 102-103. - Filmogr.: p. 103.
ISBN 978-615-01-4864-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Pinczehelyi_A.
[AN 3877466]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2023.
Sebestyén Sára (1970-)
   A geometria diszkrét bája = The discreet charm of geometry / Sebestyén Sára. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 55.)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-5456-64-0 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sebestyén_S.
[AN 3877162]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2023.
   Society of Hungarian Glass Artists : MÜT 2021 / [ed. Szilvia Molnár] ; [auth. of studies Emőke Bodonyi, Kinga Veress]. - [Budapest] : Soc. of Hungarian Glass Artists, 2021. - 173 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-169.
ISBN 978-615-80854-2-7 fűzött
Magyar Üvegművészeti Társaság
Magyarország - üvegművészet - 21. század
748(439)"202"
[AN 3877222]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2023.
Stekly Zsuzsa (1954-)
   Válogatott fohászaim / Stekly Zsuzsa. - Tamási : Vida L., 2022. - 221 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4759-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
738.4(439)(092)Stekly_Zs. *** 244(0:82-14) *** 894.511-14(082) *** 82-14(082)=945.11
[AN 3877535]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2023.
Sturcz János (1958-)
   Dante Pokla ma / Sturcz János. - Budapest : MMA K., 2022. - 216 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Rómában, 2021. szept. 23 - nov. 5. között a "Kinek a pokla ma Dante Pokla?" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-97-4 kötött : 8200,- Ft
Magyarország - képzőművész - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Lovas_I. *** 75(439)(092)Baksai_J. *** 75(439)(092)Gaál_J. *** 75(439)(092)Szurcsik_J. *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3877127]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2023.
Szunyoghy András (1946-)
   Rézmetszés : minden, amit a rézmetszésről tudni kell / Szunyoghy András. - Budapest : MMA K., 2022. - 158, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Kreatív képzőművészet, ISSN 2631-1844)
ISBN 978-615-6434-07-4 fűzött : 3200,- Ft
művészet technikája - rézmetszet
762.1.02
[AN 3877160]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2023.
Udvarhelyi Nándor (1957-)
   Siculia Sancta : a Csíki-medence középkori falképes templomai / Udvarhelyi Nándor ; fényképezte Mudrák Attila, Udvarhelyiné Hyross Amelita. - Budapest : Kairosz, 2022. - 235 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 222-227. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-514-142-5 kötött : 5500,- Ft
Csíki-medencék - Csíkszék - templom - keresztény művészet - helyismeret - történeti feldolgozás - falfestmény - album
7.046.3 *** 726.54(439.21-35Csíkszék)(091) *** 75.052(439.21) *** 908.439.21-35Csík(084.1)
[AN 3877754]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4193 /2023.
Kisfaludy András (1950-)
   Elszálltunk egy hajóval a szélben : Kisfalka visszaemlékezései, 1965-1971 / Kisfaludy András. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Napló : Dokufilm Kft., 2022. - 349 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-097-2 kötött : 3500,- Ft
Kex (együttes)
Magyarország - zenész - zenekar - 20. század - 21. század - megfigyelés - titkosszolgálat - magyar irodalom - memoár - történelmi forrás
78.067.26.036.7(439)Kex(0:82-94) *** 351.746.1(439)"196/197"(093) *** 894.511-94 *** 78.067.26.036.7(439)Kisfaludy_A.(0:82-94)
[AN 3900382]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2023.
Ütő-Dávid Lenke
   Csillagkottából zengő bársony bariton : Ütő Endre emlékeinek igazsága / Ütő-Dávid Lenke ; [kiad. a Hagyományaink LENKA Alapítvány]. - [Lovasberény] : Hagyományaink LENKA Alapítvány, cop. 2021. - 182 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-01-3984-5 kötött
Ütő Endre (1937-2017)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század
784.071.2(439)(092)Ütő_E.
[AN 3877130]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4195 /2023.
Gyárfás Dorka (1977-)
   AlkalMáté Trupp : élveboncolás közönséggel / Gyárfás Dorka, Somos Ákos ; [a kritikákból vett részleteket vál. Schiller Erzsébet]. - Budapest : Park, 2022. - 278, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-355-854-6 fűzött : 5999,- Ft
Magyarország - színész - színházművészet - 21. század - színielőadás - interjú
792(439)"200/202"(047.53) *** 792.071(439)(092)(047.53) *** 792.091(439)"200/202"(047.53)
[AN 3876977]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4196 /2023.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc. - Budapest : Akad. K., cop. 2022. - XXIV, 723 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-736-5 kötött : 8100,- Ft
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3900254]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2023.
Fodor Marianna
   Szívből magyarul : Hungarian coursebook for beginners / Fodor Marianna, Mezei Zsuzsa Lívia. - Debrecen : Szerzők, 2021. - 140 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9053-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3900962]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2023.
Kohlmann Ágnes
   Grammatik 3 : [Übungsgrammatik mit Lösungsschlüssel für den Unterricht und für Selbststudium] : [Schwerpunkte: Passiv, Modi der Verben] : [Niveau B2, C1, C2] / zsgest. und geschrieben von Ágnes Kohlmann, Zsuzsa Soproni, Éva Varga ; [kiad. a META Egyesület]. - 2. jav., átd. kiad. - Pécs : META Egyes., 2023. - 127 p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-6223-09-8 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=00
[AN 3900294]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2023.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2022. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9631-2 kötött : 3590,- Ft
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3900123]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2023.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / [O. Nagy Gábor, Pusztai Ferenc, Ruzsiczky Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2022. - 864 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-828-7 kötött : 6900,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 3900119]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2023.
   A névmódosítás mint közfeladat / szerk. Németh Gabriella. - 2. átd. kiad. - Budapest : OFFI Zrt., 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiadványai, ISSN 2677-1764 ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6272-02-7 kötött
Magyarország - névváltozás - személynév - útmutató
809.451.1-313 *** 347.189(439)(036)
[AN 3900117]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2023.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (23.) (2022) (Veszprém)
   23. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Veszprém, 2022. május 23-26. : programfüzet és absztraktok = 23rd Summer School of Psycholinguistics : Veszprém, May 23-26, 2022 : program and abstracts / [szerk. Bátyi Szilvia]. - Veszprém : [PE MFTK], 2022. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3877029]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2023.
Zhōnghuá sīxiăng wénhuà shùyŭ (magyar)
   A kínai gondolkodás és kultúra alapfogalmai = Zhōnghuá sīxiăng wénhuà shùyŭ / [ford. ... Madaras Réka]. - Beijing : Foreign Language Teaching and Research Publ. ; Budapest : Kossuth, 2020-2022. - 2 db ; 21 cm
Kína - filozófia - művelődéstörténet - szakszótár
801.323=945.11=951 *** 1(510) *** 930.85(510)
[AN 3877355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2022. - 150, [1] p.
ISBN 978-963-544-033-7 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3877364] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4204 /2023.
Culler, Jonathan
Literary theory (magyar)
   Irodalomelmélet : nagyon rövid bevezetés / Jonathan Culler ; [ford. Füzi Péter és Pikó András Gáspár] ; [... a Balatonfüred Városért Közalapítvány ... kiadásában]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2022. - 201 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-191.
ISBN 978-615-6404-10-7 fűzött
irodalomelmélet
82.01
[AN 3877019]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2023.
García, Rodrigo (1959-)
A farewell to Gabo and Mercedes (magyar)
   Búcsú Gabótól és Mercedestől : egy fiú memoárja Gabriel García Márquezről és Mercedes Barcháról / Rodrigo García ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Magvető, 2022. - 139, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4168-0 kötött : 3699,- Ft
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Barcha, Mercedes (1932-2020)
Kolumbia - angol nyelvű irodalom - író - 20. század - ezredforduló - memoár
860(861)(092)García_Márquez,_G.(0:82-94) *** 820-94(861)=945.11
[AN 3877784]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2023.
   A holland nyelvű irodalom története / szerk. Gera Judit [et al.]. - Budapest : Osiris, 2022. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 373-435.
ISBN 978-963-276-446-7 fűzött : 5980,- Ft
holland irodalom története - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom története - egyetemi tankönyv
839.31(091)(075.8) *** 839.31.091(075.8) *** 894.511.091(075.8)
[AN 3877350]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4207 /2023.
Fráter Zoltán (1956-)
   Magyar irodalom fiataloknak : amit az iskolában nem tanítanak / Fráter Zoltán ; [Germán Fatime illusztrációival]. - Jav. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-349-399-1 fűzött : 3700,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés - ifjúsági könyv
894.511(091)"18/19"(02.053.2)
[AN 3899833]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2023.
Gyócsi László (1947-)
   A médiából az irodalomba : önéletrajzi ihletésű, dokumentarista kötet / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2022. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-9-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár - történelmi forrás
894.511(092)Gyócsi_L.(093) *** 894.511-94
[AN 3877023]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2023.
Iancu Laura (1978-)
   Földi dolgokról : Iancu Laura és Bodnár Dániel beszélgetése. - Budapest : Kairosz, 2022. - 299, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-080-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - író - 21. század - interjú
894.511(092)Iancu_L.(047.53) *** 894.511(092)Bodnár_D.(047.53)
[AN 3877579]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2023.
   "Negyven pillanatkép" II : a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak irodalmi esszéi / [szerk. Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 241 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-95-4 fűzött : 2480,- Ft : 30 RON
magyar irodalom története - tudományos diákkör - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 378.184
[AN 3876997]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2023.
Palágyi Menyhért (1859-1924)
   Petőfi [elektronikus dok.] / Palágyi Menyhért. - Szöveg (epub : 416 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Kunossy : Szilágyi, 1909
ISBN 978-963-559-537-2 (epub)
ISBN 978-963-559-538-9 (mobi)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3900718]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2023.
Péntek Imre (1942-)
   Elpergő évek / Péntek Imre. - Veszprém : Művészetek Háza, 2022. - 233, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 67.)
ISBN 978-615-5762-34-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
894.511(092)Péntek_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3877273]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4213 /2023.
Âhina, Guzelʹ Šamilevna (1977-)
Èšelon na Samarkand (magyar)
   Szerelvény Szamarkand felé / Guzel Jahina ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 447 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-690-9 kötött : 5499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3877688]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2023.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den sista spiken (magyar)
   A verem [elektronikus dok.] / Stefan Ahnhem ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-020-5
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3900490]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2023.
Alderton, Dolly (1988-)
Everything I know about love (magyar)
   Minden, amit tudok partikról, randikról, barátságról, melóról, az életről, a szerelemről [elektronikus dok.] / Dolly Alderton ; ford. Palásthy Ágnes. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
A címben a "partikról, randikról, barátságról, melóról, az életről" szavak áthúzva szerepelnek. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-656-5
Alderton, Dolly (1988-)
angol irodalom - párkapcsolat - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3900132]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2023.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi [elektronikus dok.] / Györgyi Anna előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (2 h 31 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-873-9 : 3590,- Ft
arab irodalom - mese - hangoskönyv
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3877323]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2023.
Andersen, Jan (1956-)
Dusty (magyar)
   Dusty : egy életre szóló barátság / Jan Andersen ; [ford. Benkő Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-779-8 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - állatirodalom - gyermekregény
830-35(02.053.2)=945.11
[AN 3899835]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2023.
Anderson, Rachael
The fall of Lord Drayson (magyar)
   Lord Drayson bukása / Rachael Anderson. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 316 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Dobó Zsuzsanna
ISBN 978-963-457-696-9 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3899824]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2023.
Armas, Elena
The Spanish love deception (magyar)
   Spanyol szerelmi átverés / Elena Armas ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-216-4 fűzött : 4690,- Ft
Spanyolország - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(460)=945.11
[AN 3899817]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2023.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 581 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-285-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3899818]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2023.
Backman, Fredrik (1981-)
Min mormor hälsar och säger förlåt (magyar)
   A nagymamám azt üzeni, bocs / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Budapest : Animus, 2023. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-208-7 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3900868]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2023.
Bjørneboe, Jens (1920-1976)
Semmelweis (magyar)
   Semmelweis : tekintélyellenes színmű / Jens Bjørneboe ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-692-6 fűzött : 3995,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3877574]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2023.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-740-8 fűzött : 5399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3900953]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2023.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-461-3 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3900951]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2023.
Bond, Michael (1926-2017)
Paddington abroad (magyar)
   Paddington külföldön [elektronikus dok.] / Michael Bond ; Pokorny Lia előadásában ; [... ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (2 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-580-6 : 3590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3877342]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2023.
Bond, Michael (1926-2017)
Paddington helps out (magyar)
   Paddington besegít [elektronikus dok.] / Michael Bond ; Pokorny Lia előadásában ; [... ford. Tandori Dezső]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (3 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-742-8 : 3590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3877345]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2023.
Cambron, Kristy
The Paris dressmaker (magyar)
   A párizsi ruhakészítő / Kristy Cambron ; [ford. Rácz Kata]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-649-0 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3876976]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2023.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The Deerslayer (magyar)
   Vadölő [elektronikus dok.] : [Nagy indiánkönyv I. rész] / J. F. Cooper ; Galambos Péter (Galamb) előadásában ; [ford. és ... átd. Réz Ádám]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (9 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-858-6 : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3877382]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2023.
Cullhed, Elin (1983-)
Eufori (magyar)
   Eufória : Sylvia Plath élete nyomán / Elin Cullhed ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 380, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-604-1 kötött : 4399,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3877704]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2023.
Cusk, Rachel (1967-)
Kudos (magyar)
   Babérok / Rachel Cusk ; ford. Kada Júlia. - Budapest : Park, 2022. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-638-2 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3877871]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2023.
Dieudonné, Adeline (1982-)
Kérozène (magyar)
   Átutazók / Adeline Dieudonné ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 213, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-550-1 kötött : 3999,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3877708]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2023.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Beasts in my belfry (magyar)
   Életem értelme [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Szikszai Rémusz előadásában ; [... ford. Borbás Mária]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (6 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-743-5 : 3590,- Ft
angol irodalom - állat - memoár - hangoskönyv
820-94=945.11 *** 59(0:82-94)
[AN 3877358]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2023.
Elias, Nora
Der Schönheitssalon : der Triumph der Schwestern (magyar)
   A szépségszalon [elektronikus dok.] : a nővérek diadala / Nora Elias. - Szöveg (epub : 970 KB). - [Budapest] : Central K., 2022
Ford. Hámori Iván. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-900-0
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3900730]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2023.
Elsberg, Marc (1967-)
Gier (magyar)
   Sosem elég [elektronikus dok.] / Marc Elsberg ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-936-9
osztrák irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4(436)=945.11
[AN 3900725]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2023.
Flynn, Justine
The unlisted (magyar)
   The unlisted : az arc nélküli csapat 1 / Justine Flynn, Chris Kunz ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 172, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-825-3 fűzött : 2899,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3877610]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2023.
Forbeck, Matt
Minecraft dungeons : the rise of the Arch-Illager (magyar)
   Minecraft dungeons : az uralkodás gömbje / Matt Forbeck ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 318, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-172-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3877622]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2023.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El general en su laberinto (magyar)
   A tábornok útvesztője [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Tomcsányi Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 807 KB). - Budapest : Magvető, 2022, cop. 1992
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4197-0
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3900701]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2023.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
La mala hora (magyar)
   Baljós óra [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Benczik Vilmos. - Szöveg (epub : 738 KB). - Budapest : Magvető, 2022, cop. 1975
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4195-6
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3900724]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2023.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Noticia de un secuestro (magyar)
   Egy emberrablás története [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Székács Vera. - Szöveg (epub : 855 KB). - Budapest : Magvető, 2022, cop. 1997
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4198-7
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3900723]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2023.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El otoño del patriarca (magyar)
   A pátriárka alkonya [elektronikus dok.] / Gabriel García Márquez ; ford. Dely István. - Szöveg (epub : 821 KB). - Budapest : Magvető, 2022, cop. 1978
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4196-3
kolumbiai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31(861)=945.11
[AN 3900717]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2023.
Gerasimov, Sergej (1964-)
   Harkivi napló : feljegyzések egy ostromlott városból / Szergej Geraszimov ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Helikon, 2022. - 270, [1] p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Kharkiv notes from the war" c. kézirat alapján kész.
ISBN 978-963-479-956-6 fűzött : 3299,- Ft
Ukrajna - Harkiv - orosz irodalom - történelem - háború - ostrom - 21. század - napló
882-94=945.11 *** 355.44(477-2Harkiv)"2022"(0:82-94) *** 355.48(477)"202"(0:82-94)
[AN 3877565]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2023.
Giampaglia, Corinne
Eric, la volpe e il sogno (magyar)
   Erik és a valóra vált álom / Corinne Giampaglia ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-584-148-6
Kötött : 3690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-403-884-9)
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3877129]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2023.
Gornichec, Genevieve
The witch's heart (magyar)
   A boszorkány szíve / Genevieve Gornichec ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 361, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-015-4 fűzött : 4480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3877597]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2023.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Rafael (magyar)
   Rafael / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 245 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-598-012-3 fűzött : 3680,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3877627]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love : csúf szerelem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-110-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3899828]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2023.
King, Stephen (1947-)
Later (magyar)
   Később / Stephen King ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2022. - 306, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-586-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3877706]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2023.
Krupitsky, Naomi
The family (magyar)
   A család [elektronikus dok.] / Naomi Krupitsky. - Szöveg (epub : 937 KB). - [Budapest] : Central Kv., 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Novák Petra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173959. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-012-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3900483]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2023.
Lauren, Christina
The unhoneymooners (magyar)
   Nem mézes hetek / Christina Lauren ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-185-3 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3899815]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2023.
Lindgren, Minna (1963-)
Kuolema Ehtoolehdossa (magyar)
   Nyomozás az Alkony-pagonyban : helsinki nagyik akcióban / Minna Lindgren ; [ford. Makra Hajnalka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-683-4 fűzött : 4500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3877249]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2023.
   Lines from Visegrad : anthology, 2022 / [szerk. ... Bódi Péter, Szlovik Péter] ; [a ... képeket kész. Dobosy Tímea] ; [közread. a ... Kontroll V Egyesület]. - [Göd] : Kontroll V Egyes., 2022. - 103, [4] p. : ill., részben színes ; 18 cm
Angol, lengyel, cseh, magyar és szlovák nyelven
ISBN 978-615-01-4871-7 fűzött
Közép-Európa - európai irodalom - Visegrádi államok - antológia
82-822(4-11)=00
[AN 3877206]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2023.
Machell, Ben
The unusual suspect (magyar)
   Egy szokatlan bűnöző krónikája / Ben Machell ; [ford. Lukács Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-294-2 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3877686]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2023.
Martinez, Aly
From the embers (magyar)
   Szerelem a pokolból / Aly Martinez. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 301 p. ; 20 cm
Ford. Goitein Zsófia
ISBN 978-963-570-331-9 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877347]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2023.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar)
   Az Ezüst-tó kincse [elektronikus dok.] : [vadnyugati történet] / Karl May ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (8 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-389-5 : 3590,- Ft
német irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény - hangoskönyv
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3877368]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2023.
   Mehrstimmig : Anthologie / Gábor Kerekes Hrsg. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2021. - 240 p. ; 21 cm. - (Mitteleuropa. Reihe Literatur, ISSN 3003-938X ; 1.)
ISBN 978-615-6368-12-6 fűzött
magyarországi német irodalom - antológia
830-822(439)
[AN 3876374]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2023.
   Mint a vigyázó istenek arca : 20 kortárs kolumbiai költő / [... főszerkesztője Pál Dániel Levente] ; [... az utószót írta Csikós Zsuzsanna] ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2022. - 189, [6] p. ; 21 cm
Vál. Fernando Rendón és Halmosi Sándor
ISBN 978-615-6244-23-9 fűzött : 3590,- Ft
kolumbiai irodalom - vers - antológia
860-14(861)(082)=945.11
[AN 3877208]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2023.
Morris, Heather
Three sisters (magyar)
   A három nővér [elektronikus dok.] / Heather Morris ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-010-6
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3900487]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2023.
Nadja (1955-)
Chien bleu (magyar)
   A kék kutya / Nadja ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Csimota, 2022. - [35] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5649-96-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3877231]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2023.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Im Westen nichts Neues (magyar)
   Nyugaton a helyzet változatlan / Erich Maria Remarque ; [ford. Benedek Marcell]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-501-1 fűzött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3900950]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2023.
Roberts, Sue
Greece actually (magyar)
   Igazából Görögország / Sue Roberts ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 283, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-739-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3877569]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2023.
Scott, Ginger
Varsity : heartbreaker (magyar)
   Varsity : szívtipró bajnok / Ginger Scott ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Budaörs : Pioneer Books, 2022. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-52-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877951]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia ; Szentivánéji álom / William Shakespeare ; [életrajzi jegyzet Szlukovényi Katalin] ; Hamlet, dán királyfi. - Budapest : Osiris, 2023. - 326, [1] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream. - Ford. Kosztolányi Dezső, Arany János. - Bibliogr.
ISBN 978-963-276-472-6 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3900410]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2023.
Silvera, Adam (1990-)
They both die at the end (magyar)
   Mindketten meghalnak a végén / Adam Silvera ; [ford. Morcsányi Júlia]. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 403, [26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-152-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3900388]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2023.
Silvera, Adam (1990-)
They both die at the end (magyar)
   Mindketten meghalnak a végén / Adam Silvera ; [ford. Morcsányi Júlia]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 403, [26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-152-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3900387]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2023.
Skåber, Linn (1970-)
Til de voksne (magyar)
   Ma négykézláb akarok járni / Linn Skåber ; ill. Lisa Aisato ; ford. Patat Bence. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 286, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-441-7 kötött : 5995,- Ft
norvég irodalom - prózaepika
839.6-3=945.11
[AN 3900412]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2023.
Šnajder, Slobodan (1948-)
Doba mjedi (magyar)
   Rézkorszak / Slobodan Šnajder ; ford. Csordás Gábor. - Budapest : Vince K., 2022. - 527 p. ; 21 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
Bibliogr.: p. 518-519.
ISBN 978-963-303-109-4 fűzött : 4495,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3877648]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2023.
Steel, Danielle (1947-)
The numbers game (magyar)
   Számjáték / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-434-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3877709]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2023.
Tamaro, Susanna (1957-)
Rispondimi (magyar)
   Felelj nekem / Susanna Tamaro ; [ford. Pintér Edina]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2022. - 196, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6346-08-7 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3877580]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2023.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Księgi Jakubowe (magyar)
   Jakub könyvei avagy Nagy utazás hét határon, öt nyelven és három nagy valláson át, a kisebbeket nem számolva / Olga Tokarczuk ; [Körner Gábor fordítása]. - Budapest : Vince K., cop. 2022. - [4], 908 p. : ill. ; 23 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-108-7 kötött : 7995,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3877712]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2023.
Wood, Charlotte (1965-)
The weekend (magyar)
   Hétvége [elektronikus dok.] / Charlotte Wood ; ford. Morcsányi Júlia. - Szöveg (epub : 850 KB). - Budapest : Magvető, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4186-4
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3900706]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4270 /2023.
Anthony, Erica
   Aranyszív : a szívem titka / Erica Anthony. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-94-6 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3877022]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2023.
Anthony, Erica
   Válassz engem [elektronikus dok.] : 2. rész / Erica Anthony. - Szöveg (epub : 497 KB) (mobi : 1.4 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6373-18-2 (epub)
ISBN 978-615-6373-19-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3900711]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2023.
Arany János (1817-1882)
   Toldi [elektronikus dok.] / Arany János ; Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, 2022. - 1 CD (1 h 38 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-831-9 : 3590,- Ft
magyar irodalom - verses epika - hangoskönyv
894.511-13
[AN 3877316]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2023.
Baár Tünde
   A mezítlábas grófnő / Baár Tünde. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 190 p. ; 21 cm. - (Új kedvencek, ISSN 2786-3670)
ISBN 978-963-584-139-4 kötött : 3490,- Ft
Károlyi Lászlóné (1879-1958)
Virágegylet (Zebegény)
Magyarország - Zebegény - magyar irodalom - híres ember - arisztokrata - nő - ifjúsági szervezet - 20. század - életrajzi regény - gyermekregény
894.511-312.6(02.053.2) *** 061.213(439-2Zebegény)"193"(0:82-31) *** 929(439)Károlyi_L.-né(0:82-31)
[AN 3877875]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2023.
Bajnai Zsolt (1971-)
   Csálé képek / Bajnai Zsolt. - Budapest ; Szolnok : Picasso Média, 2022. - 166, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-5061-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3877420]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2023.
Barcsa Dániel (1957-)
   Szerelem a havasok ölelésében [elektronikus dok.] / Barcsa Dániel ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - Pomáz : Kráter, 2021. - 1 CD (7 h) ; 12 cm
Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-298-267-0 : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3877385]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2023.
Bednar, Robert B.
   Duxorg : létezem : [második kötet] / Robert B. Bednar. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 290 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-06-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3877505]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2023.
Bernáth Zsolt (1973-)
   Végállomás fogadó / Bernáth Zsolt ; [... ill. Sajó Szabolcs]. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 301, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-68-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877318]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2023.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Ragnarök / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 306, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-203-5 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3877560]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2023.
Bódi Tóth Elemér (1940-)
   Klárika / Bódi Tóth Elemér. - Budapest : Gabbiano Print, 2021. - 133 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5346-47-7 fűzött
Tóthné Rőmer Klára (1946-2021)
Magyarország - Salgótarján - magyar irodalom - családtörténet - zsidóság - 20. század - vers - memoár - válogatott művek
894.511-821 *** 929.52(439)Rőmer(0:82-94) *** 929.52(439)Bódi_Tóth(0:28-94) *** 929(=924)(439-2Salgótarján)(0:82-94)
[AN 3877802]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2023.
Bódis Kriszta (1967-)
   Kisasszonyképző : Istenhegy I. / Bódis Kriszta. - Budapest : Európa, 2022. - 499, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 489-493.
ISBN 978-963-504-613-3 kötött : 4999,- Ft
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3877773]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2023.
Bognár Péter (1982-)
   Hajózni kell, élni nem kell [elektronikus dok.] / Bognár Péter. - Szöveg (epub : 822 KB). - Budapest : Magvető, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4185-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3900709]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2023.
Borbély Szilárd (1963-2014)
   Halotti pompa / Borbély Szilárd ; [az utószót írta Száz Pál]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022, cop. 2004. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-178-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3877728]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2023.
Brooks, Kate
   Amer és a járvány / Kate Brooks, Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., [2023], cop. 2020. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-43-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3900969]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2023.
Dévényi István (1973-)
   Egy vérből valók / Dévényi István. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-696-4 fűzött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877572]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2023.
D'Rasi, Leda
   Egy boszorkány naplója avagy A Luna-féle sztorik / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., [2022]-. - 19 cm
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3877513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2022. - 196 p.
ISBN 978-615-6170-44-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3877516] MARC

ANSEL
UTF-84286 /2023.
Egressy Zoltán (1967-)
   Jolka harangja / Egressy Zoltán. - Budapest : Helikon, 2022. - 237, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-902-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877571]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2023.
Erdős László
   75 magyar népmese : 75 legendás dalszöveg és története / Fenyő Miklós elbeszélései alapján írta Erdős László. - [Budapest : Erdős L., 2022. - 190, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5214-1 kötött : 4600,- Ft
Fenyő Miklós (1947-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - dalszövegíró - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - dalszöveg
894.511-192 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Fenyő_M.(0:82-94)
[AN 3876984]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2023.
Fábián László (1940-)
   Vakfoltok : novellák / Fábián László. - Budapest : Kortárs, 2022. - 424, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-117-7 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3877107]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2023.
Fehér Renátó (1989-)
   Torkolatcsönd / Fehér Renátó. - Budapest : Magvető, 2022. - 73, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 37.)
ISBN 978-963-14-4163-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3877753]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2023.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 354, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-777-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3900958]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2023.
Fekete Vince (1965-)
   Halálgyakorlatok / Fekete Vince. - Budapest : Magvető, 2022. - 100, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 36.)
ISBN 978-963-14-4162-8 kötött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3877741]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2023.
Füzesi Szláva (1952-)
   Tettestársak : gondolatok az élet csapdáiról / Baranov. - Budapest : Gabbiano Print, 2021-. - ill., részben színes ; 22 cm
magyar irodalom - világjárvány - 21. század - válogatott művek
894.511-821 *** 616.98(100)"202"(0:82-821)
[AN 3877796]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jólét. - 2021. - 130 p.
ISBN 978-615-5346-42-2 fűzött
[AN 3877797] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Unalom. - 2021. - 86 p.
ISBN 978-615-5346-45-3 fűzött
[AN 3877798] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Járvány. - 2021. - 119 p.
ISBN 978-615-5346-49-1 fűzött
[AN 3877799] MARC

ANSEL
UTF-84293 /2023.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Aggyisten, Biri [elektronikus dok.] ; Leánynézőben ; Julcsa kútja ; Ki-ki a párjával / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2023]. - (Gárdonyi Géza művei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-7411-0
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3900360]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2023.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... szerk. és a jegyzeteket összeáll. Horváth Bence]. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 600, [3] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 3.)
ISBN 978-963-415-309-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3900959]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2023.
Gévai Csilla (1974-)
   A fecsegő kastély / Gévai Csilla ; Bakos Barbara rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-245-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3876998]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2023.
Gimesi Dóra (1983-)
   Emma csöndje / Gimesi Dóra ; Takács Mari rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 46, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-587-143-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877173]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2023.
Goldberg Emília
   Vácz Irénnek vége! / Goldberg Emília. - Budapest : Pagony, 2022. - 239 p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-248-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877012]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2023.
Györffy Miklós (1942-)
   Egy emigráns vallomásai : regény / Györffy Miklós. - Budapest : Kalligram, 2022. - 790, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-287-5 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877108]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2023.
   Ha bármit lehetne : a KMI 12 program szerzőinek 2022. évi antológiája / [... összeáll. Luzsicza István] ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, 2022. - 317, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6244-20-8 kötött : 4450,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3877209]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2023.
Halasi Miklós (1975-)
   Házasság [elektronikus dok.] : Hangulatkeringő III. rész / Mike Menders. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 8.4 MB). - [Budapest] : Halasi M., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3397-6 (epub)
ISBN 978-615-00-3398-3 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3900485]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2023.
Hász Róbert (1964-)
   Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja / Hász Róbert. - 3. kiad. - Budapest : Kortárs, 2023. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-124-5 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3900270]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2023.
Hegyi Gabriella
   Fehér vadkacsák / Hegyi Gabriella ; [... ill. Szula Zsuzsanna]. - [Budapest] : Golden Book, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9275-53-9 kötött : 4980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877227]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2023.
Jász Attila (1966-)
   Felhőfoszlányok a hajnali fűben : útinaplók, 2012-2022 / Jász Attila ; [Bátai Sándor rajz.]. - Budapest : Kortárs, 2022. - 141 p. : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-435-114-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kisepika - vers
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3877018]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2023.
Jónás Péter (1973-)
   Az örökkévalóság tisztaszobája : Jónás Péter versei Zalai Károly festményeihez. - [Budakeszi] : Magánkiad., 2022. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5021-5 fűzött
Németország - Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14(430) *** 75(439)(092)Zalai_K.
[AN 3877593]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2023.
Katona Máté
   Emlékezz a halálra / Katona Máté. - Hédervár : Publio, [2022]-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Conqueror. - cop. 2022. - 163 p.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-443-216-6)
[AN 3877021] MARC

ANSEL
UTF-84306 /2023.
Katona Rózsa
   Limanoh kalandjai : úton hazafelé / [írta és szerk. Katona Rózsa] ; [rajz. Katona Dóra]. - [Siójut] : Katona R., [2022]. - [4], 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5421-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877531]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2023.
Kelecsényi László (1947-)
   Bűnangyal (Putanges) : regény, vagy mi? / Kelecsényi László. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2022. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6188-11-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877561]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2023.
Kertész Erzsi (1975-)
   Dalia és Dália : a nagy szívrablás / Kertész Erzsi ; Zsoldos Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 107, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-69-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877322]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2023.
Kertész Erzsi (1975-)
   Kisfóka és a többiek / Kertész Erzsi ; Baracsi Gabi rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2023. - 53, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5808-54-8 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3900464]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2023.
Kiss Anna (1939-)
   Mint vadmadár : versek, két dráma / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2022. - 199 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-111-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3877067]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2023.
Kocsis Kata
   Manyi / Kocsis Kata ; Dávida Panni rajz. - Budapest : Taninfo K., 2022. - 70, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-85302-6-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3877416]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2023.
Krasznahorkai László (1954-)
   Kegyelmi viszonyok : halálnovellák / Krasznahorkai László. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2022. - 126, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2548-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3901102]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2023.
Lackfi János (1971-)
   Igaz mese a húsvétról / Lackfi János ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2023. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Mesepogácsa
ISBN 978-615-5808-65-4 kötött : 3490,- Ft
Jézus
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 232.9(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3900438]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Random / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2022. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-12-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877966]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2023.
Mail Karolin
   A vörös tűsarok / Mail Karolin. - Veszprém ; [Zirc] : [Magánkiad.], 2022. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4937-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877016]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2023.
Márki István (1965-)
   Villámok a felhők mélyén / Márki István. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 220, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-088-7 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877559]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2023.
Marton Emma
   Még nem mehetünk haza / Marton Emma. - Budapest : Mogul K., 2022. - 273, [9] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5668-76-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3877496]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2023.
Mátyás Győző (1954-2021)
   Szökevények / Mátyás Győző. - Budapest : Helikon, 2022. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-901-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3877567]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2023. - 190 p. ; 15 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 3.)
ISBN 978-615-6384-21-8 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3899839]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2023.
Molnár Miklós (1946-)
   Rablóulti a pokol tornácán : lunátikus rövidkék és hosszabbkák / Molnár Miklós. - Budapest : Kortárs, 2022. - 321 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-110-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3877104]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2023.
Nádas Péter (1942-)
   Rémtörténetek : regény / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-518-154-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877780]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2023.
Naszvadi Judith (1984-)
   Rejtélyes vakáció / Naszvadi Judith ; [... ill. Gyólai Gabriella]. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 153, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-50-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877502]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2023.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   A névtelenek senkiföldje : összegyűjtött tanulmányok, esszék / Nemes Nagy Ágnes ; [szerk. és az utószót írta Ferencz Győző] ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Szlukovényi Katalin] ; [a jegyzetek készítésében közrem. Kemény Aranka és Ferencz Győző]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 809, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-518-053-0 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - irodalomtudomány - költészet - esszé - irodalomkritika - publicisztika - műelemzés
894.511-4 *** 894.511-95 *** 82.01-1 *** 894.511-92
[AN 3877778]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2023.
Nyulász Lelle
   Rajtam kívül / Nyulász Lelle. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2022. - 196, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-249-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877006]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2023.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény István ; Réber László rajz. - Budapest : Helikon, 2022. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-839-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3877689]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2023.
Papolczy Péter (1972-)
   Jelek a falon / Papolczy Péter ; Győri Bori rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 382, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-250-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3877005]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2023.
Paulik Mónika
   Szabad a nem / Paulik Móni ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Csimota, 2022. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5649-95-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877137]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2023.
Sebő József (1957-)
   Veszprém az irodalomban / Sebő József. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2022. - 271 p. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 14.)
Bibliogr.: p. 264-271.
ISBN 978-615-80904-5-2 kötött
Veszprém - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Veszprém)
[AN 3877030]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2023.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer és a játszmák / Duncan Shelley, Kate Brooks. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., [2023], cop. 2018. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-36-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3900970]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2023.
Szabó T. Anna (1972-)
   Vagyok : összegyűjtött és új versek / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2022. - 504, [20] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4171-0 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3877711]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2023.
Szabó-Tasi Katalin
   Lányka, tükörben / Tasi Katalin ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - Budapest : Pagony, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-184-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3877181]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2023.
Tarján András (1940-)
   Apám menne. Anyám nem. Maradtunk : 80 évem Budapesten / Tarján András. - [Budapest] : K. u. K. K., 2022. - 116 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6188-22-9 fűzött : 3800,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Bp.(0:82-94)
[AN 3877718]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2023.
Tomcsik Nóra
   A nyírfák csendje / Tomcsik Nóra ; [... ill. Takács Emma]. - Budapest : Mogul K., 2022. - 341, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-23-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3877440]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2023.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kicsimackó a Balatonon / Vadadi Adrienn ; Egri Mónika rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 44, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-587-177-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3877192]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2023.
Vámosi Kira
   (Ne) álljunk párba! : [a legrosszabb online ismerkedő személyiségtípusok] / Vámosi Kira. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 209 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-41-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3877499]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4336 /2023.
Baruzzi, Agnese (1980-)
My huge book of colours (magyar)
   Színek / ill. Agnese Baruzzi. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Papp Miklós
ISBN 978-615-5755-96-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877578]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2023.
Baruzzi, Agnese (1980-)
My huge book of numbers (magyar)
   Számok / ill. Agnese Baruzzi. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Papp Miklós
ISBN 978-615-5755-97-2 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877599]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2023.
Bieber, Hartmut (1964-)
Guck mal! Such mal! (magyar)
   Óriásböngésző : nézz, láss, keress! / Hartmut Bieber. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 32 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-584-208-7
Kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877669]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2023.
Dźwięki (magyar)
   Hangok. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby ; keretcím: Kontrasztok
ISBN 978-963-584-161-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900922]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2023.
   Kiskacsa táncol : táncolj vele te is! / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Kihúzható képekkel. - keretcím: Húzd ki és nézd meg!
ISBN 978-963-483-321-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877396]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2023.
   Krokodil nyaral : készülődj vele te is! / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Kihúzható képekkel. - keretcím: Húzd ki és nézd meg!
ISBN 978-963-483-319-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877395]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2023.
Monchaux, Marie-Claude (1933-)
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [38] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-791-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900961]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht auf Reisen (magyar)
   Bori utazik / írta Liane Schneider ; rajz. Eva Wenzel-Bürger ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 40.)
ISBN 978-963-403-398-1 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900466]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900476]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900471]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 22.)
ISBN 978-615-5220-54-8 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900477]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 12. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900474]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2023.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3900473]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2023.
Snore snore (magyar)
   Kiscica alszik : aludj vele te is! / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Kihúzható képekkel. - keretcím: Húzd ki és nézd meg!
ISBN 978-963-483-317-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877390]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2023.
Splish splash (magyar)
   Kispingvin fürdik : fürödj vele te is! / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Kihúzható képekkel. - keretcím: Húzd ki és nézd meg!
ISBN 978-963-483-318-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877369]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2023.
Taylor, Eleanor
Happy birthday! (magyar)
   Boldog születésnapot! / [ill. by Eleanor Taylor] ; [text by Katie Woolley] ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17x20 cm
keretcím: Nyúl Péter világa
ISBN 978-963-584-178-3 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3877409]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4352 /2023.
Ellis, Warren (1968-)
Transmetropolitan (magyar)
   Transmetropolitan : a teljes gyűjtemény / írta Warren Ellis ; rajz. Darick Robertson és Rodney Ramos ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - [Budapest] : Fumax, 2020-2022. - 3 db : ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3816473]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2022. - [496] p.
ISBN 978-963-470-235-1 kötött : 13995,- Ft
[AN 3877004] MARC

ANSEL
UTF-84353 /2023.
Matz (1967-)
Le tatoueur (magyar)
   A kivarrt / Matz & Futaki ; ford. Kopeczky Csaba, Jeney Zoltán ; [közread. a] Petőfi Kulturális Ügynökség. - Budapest : Petőfi Kult. Ügynökség, cop. 2022. - [49] p. : ill., színes ; 28 cm
Az ISBN szám a vonalkódban: 978-615-6244-12-3
Kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3877152]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2023.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
Változó alcímmel. - A 6. kötettől a megjelenés helye Fertőd. - Az 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   24. köt., 201-225. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2022]. - [584] p.
ISBN 978-615-5982-19-4 kötött : 13000,- Ft
[AN 3877132] MARC

ANSEL
UTF-84355 /2023.
Szabó László (1973-)
   Téjlor művek 2. - Diósd : Kiss N., 2022. - 120 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: HK Comics
ISBN 978-615-01-5054-3 fűzött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3877170]
MARC

ANSEL
UTF-8