MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/08/24 09:52:26
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4988 /2023.
   BOK-almanach, 2006-2021. - Budapest : Könyvpont, 2022. - 278 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5436-35-2 kötött
Budapesti Olajos Hagyományőrző Kör
Magyarország - testülettörténet - egyesület - kőolaj-feldolgozás - gázipar - történeti feldolgozás
061.2(439)BOK(091) *** 622.323(439)(091) *** 662.76(439)(091)
[AN 3879665]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2023.
King, Jamie
Conspiracy theories (magyar)
   Összeesküvés-elméletek / Jamie King ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-505-081-9 fűzött : 3990,- Ft
összeesküvés-elmélet - rejtély
061.236(100)(089.3) *** 001.94
[AN 3879450]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4990 /2023.
Botond Ágnes (1948-)
   ...és akik az árnyékában voltak : széljegyzetek Moldova György Aki átlépte az árnyékát... című emlékezés- és dokumentumkötetéhez / Botond Ágnes. - Budapest : Joshua Kv., 2022. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (Megélt sorsok, ISSN 2939-6530)
ISBN 978-615-5730-87-0 fűzött : 3600,- Ft
Kardos György (1918-1985)
Kardos István (1947-1980)
Botond Ágnes (1948-)
Magyarország - könyvkiadás - vezető alkalmazott - egyetemi tanár - filozófus - 20. század - memoár
655.41(439)(092)Kardos_Gy.(0:82-94) *** 37(439)(092)Kardos_I.(0:82-94) *** 1(439)(092)Kardos_I.(0:82-94) *** 37(439)(092)Botond_Á.(0:82-94)
[AN 3879664]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2023.
Hevesi Andrea
   A Somogyi-könyvtár és könyves kincsei / [írta Hevesi Andrea]. - Szeged : Somogyi K. Vár. és M. Kvt., 2021. - 105 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-659-062-8 fűzött
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged)
Szeged - városi könyvtár - megyei könyvtár - könyvtártörténet - könyvritkaság
027.52(439-2Szeged)(091) *** 027.53(439-2Szeged)(091) *** 09
[AN 3879670]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2023.
McElroy, Debra R.
Signs & symbols of the world (magyar)
   A világ szimbólumai : több mint 1000 vizuális jel értelmezése / D. R. McElroy ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2023. - 256 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-544-346-8 kötött : 9990,- Ft
művelődéstörténet - jelkép
003.62(100) *** 930.85(100)
[AN 3904857]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4993 /2023.
   Dombóvári olvasókönyv : [a város 150 éve a sajtóban, 1871-2021] / [szerk.] Szombath Tibor. - Budapest : MyBook ; [Pécs] : [Szombath T.], 2022-. - 30 cm
Dombóvár - helytörténet - sajtótörténet
070(439-2Dombóvár) *** 943.9-2Dombóvár
[AN 3879357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Monarchia idején, 1871-1920. - 2022. - 72 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-4037-7 fűzött
Dombóvár - helytörténet - sajtótörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9-2Dombóvár"187/191" *** 070(439-2Dombóvár)"187/191"
[AN 3879360] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4994 /2023.
Pál Zoltán (1987-)
   Társadalomtudomány a diktatúrában : az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1966-1989 / Pál Zoltán. - Budapest : MNL : Mika S. Egyes., 2021. - 391 p. ; 25 cm. - (Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból, ISSN 2786-3824 ; 2.). (Acta historica Societatis de Alexandro Mika nominatae. Series III., ISSN 2732-0367 ; 2.)
Bibliogr.: p. 335-376.
ISBN 978-963-631-310-4 kötött
Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság. Társadalomtudományi Intézet (Budapest)
Magyarország - társadalomtudomány - tudománypolitika - tudománytörténet - kutatóintézet - politikai szervezet - testülettörténet - szocialista rendszer - Kádár-korszak
001.89(439)"196/198" *** 061.6(439)"196/198" *** 329.14 *** 3(439)"196/198"
[AN 3879323]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4995 /2023.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - XV, 198, [1] p. : ill., főként színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 5990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3904785]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2023.
Ermīs Trismegistos
   Hermész Triszmegisztosz bölcsessége / [ford. Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya] ; [a tanulmányokat írta Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - 4. kiad. - Budapest : Szenzár, 2023. - 634, [1] p. ; 20 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Tart.: Koré koszmu : a világ leányaÞ; AsclepiusÞ; Tabula smaragdinaÞ; Hermész könyve a harminchat dekánrólÞ; Corpus Hermeticum. - Egys. cím: Asclepius ; Corpus Hermeticum ; Kore kosmou ; Tabula smaragdina ; Liber Hermetis de triginta sex decanis. - Hortulanus "Liber super Tabulam smaragdinam Hermetis" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-620-151-7 fűzött : 4999,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 3904918]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2023.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-448-8 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3904684]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2023.
Proud, James
Urban legends (magyar)
   Városi legendák / James Proud ; [ford. Ziaja Balázs]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-505-090-1 fűzött : 3990,- Ft
rejtély - folklór
001.94 *** 398.2(100)"19/20"
[AN 3879453]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4999 /2023.
Báthoryné Nagy Ildikó Réka
   Zöldinfrastruktúra városi és térségi léptékben : módszertani útmutató mintaterületi elemzések alapján / [írták Báthoryné Nagy Ildikó Réka, Kollányi László, Tar Gyula]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 8.)
ISBN 978-615-5673-82-5 fűzött
Magyarország - környezeti politika - fenntartható fejlődés - várostervezés - zöld felület
504.03(439) *** 712(439) *** 711.4
[AN 3879521]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2023.
   A hazai ökoszisztémák állapota : az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok országos térképezésének módszertana és eredményei / szerk. Tanács Eszter és Kisné Fodor Lívia ; [közread. az] Agrárminisztérium. - Budapest : Agrármin., 2021. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5673-90-0)
Magyarország - ökoszisztéma - agroökológia - környezeti politika - 21. század
504.03(439)"201/202" *** 631.95(439)
[AN 3879496]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2023.
Kincses Krisztina
   Tájkarakter: tájaink arculata : a tájak jellegéről mindenkinek / [írták Kincses Krisztina, Konkoly-Gyuró Éva]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 6.)
ISBN 978-615-5673-71-9 fűzött
Magyarország - tájalakítás - tájvédelem
504.03(439) *** 712(439) *** 719(439)
[AN 3879516]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2023.
   Magyarország ökoszisztéma-alaptérképe : a térképezési feladatok bemutatása / [ábrák Kemencei Zita]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 4.)
QR-kóddal
ISBN 978-615-5673-79-5 fűzött
Magyarország - ökoszisztéma - 21. század - térkép
504.03(439)"201/202" *** 912(439)
[AN 3879513]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2023.
Nemeskéri Zsolt (1973-)
   Greenway School : sustainability and green philosophy in practice / Zsolt Nemeskéri. - [Budapest] : DePress, 2021. - 209 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3892-3 fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03
[AN 3879381]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2023.
Szmoradné Tóth Erika
   Denevérmánia plusz : denevérvédelmi foglalkoztató : 20 db színes matricával / [szöveg ... Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor András] ; [graf. Fodor Andrea, Gubányi Eszter] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - Budapest : MME, cop. 2022. - 12 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81745-5-8 fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - foglalkoztatókönyv
504.74.06(439) *** 599.4 *** 087.5
[AN 3904673]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2023.
   Tájkarakter-elemzés Magyarországon : szakmai összefoglaló és módszertani útmutató / [szerk. Konkoly-Gyuró Éva] ; [közread. az] Agrárminisztérium. - Budapest : Agrármin., 2021. - 48 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-5673-72-6 fűzött
Magyarország - tájalakítás - környezeti politika - tájvédelem
504.03(439) *** 712(439) *** 719(439) *** 504.54.06(439)
[AN 3879510]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2023.
   Tiszta energia - fenntartható környezet : Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Nemzetközi Tehetségfesztivál Tudományos Konferencia tanulmánykötet / [szerk.] Zádori Iván. - Budapest : DePress K., 2021. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát 2021. okt. 28-29-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3891-6 fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03
[AN 3879474]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2023.
   Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése Magyarországon : szakmai összefoglaló és módszertani útmutató / [szerk. Vaszócsik Vilja]. - Budapest : Agrármin., 2021. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Természetvédelmi füzetek, ISSN 2786-1678 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-83-2 fűzött
Magyarország - környezeti politika - fenntartható fejlődés - infrastruktúra
504.03(439) *** 338.49(439)
[AN 3879517]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5008 /2023.
Sulyok Gábor
   Elefántnak törpe, hangyának óriás : örök nyomok a természetben és örök nyomok az emberben... / Sulyok Gábor. - Budapest : MyBook : [Sulyok G. Gy.], 2021. - 338 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 337. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-3076-7 fűzött
törzsfejlődés - emberi ökológia
575.8 *** 504.75
[AN 3879470]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5009 /2023.
Chew, Ming
The permanent pain cure (magyar)
   Szabadulj meg a fájdalomtól - örökre! : izom- és ízületi fájdalmak tartós gyógyítása : forradalmi terápiás módszer / Ming Chew ... és Stephanie Golden ; [ford. Muzsi Erika]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2022. - 250 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-291-575-3 kötött : 4990,- Ft
mozgásterápia
615.82
[AN 3904579]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2023.
Dériné Tóth Andrea
   A mosoly varázsa : Körmend város védőnőiről, 1952-2020 / Dériné Tóth Andrea. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-6172-57-0 fűzött
Körmend - védőnő - gyermekegészségügy - 20. század - 21. század
614.253.52(439-2Körmend)(092) *** 613.95/.96(439-2Körmend)"195/202"
[AN 3879551]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2023.
Grün, Anselm (1945-)
Quellen der Kraft (magyar)
   Belső erőforrásaink / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2023. - 112 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-5931-30-7 fűzött : 1850,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3904861]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2023.
Hasson, Gill
Emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia : hogyan aknázzuk ki az érzelmekben rejlő erőt a siker érdekében? / Gill Hasson ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-509-391-5 fűzött : 3999,- Ft
érzelmi intelligencia
159.942
[AN 3904732]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2023.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-251-6 fűzött : 4399,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3904724]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2023.
Hermann Irén (1977-)
   Egy életem egy halálom : egy kismama naplója / Hermann Irén. - [Szigetszentmiklós] : Arnolfini Archívum, 2022. - 107 p. ; 21 cm. - (Arnolfini books, ISSN 2786-3387)
ISBN 978-615-01-5334-6 fűzött
terhesség - napló - blog
618.2-083(0:82-94)
[AN 3879460]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2023.
Jové, Rosa
Dani no quiere dormir (magyar)
   Picur nem akar aludni / [szerző] Rosa Jové ; [ill.] Raúl Grabau ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - [34] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 22 cm. - (Fejlődésmesék)
ISBN 978-963-505-094-9 kötött : 3990,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv - képeskönyv
159.922.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3879476]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2023.
Kay, Katty (1964-)
The confidence code (magyar)
   Az önbizalom kódja nőknek : a magabiztosság tudománya és művészete, amit minden nőnek ismernie kell / Katty Kay, Claire Shipman ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Partvonal, 2023. - 311 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6058-23-2 fűzött : 3990,- Ft
önbizalom - mentálhigiénia - nő
613.865-055.2 *** 159.96
[AN 3904873]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2023.
Kondō Marie (1985-)
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-604-242-4 fűzött : 4499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3904866]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2023.
   Littmann sebészeti műtéttan / szerk. Horváth Örs Péter [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2023. - XXXIV, 877 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-854-5 kötött : 36000,- Ft
sebészet - műtét
617-089
[AN 3904786]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2023.
McKenna, Terence (1946-2000)
The archaic revival (magyar)
   Ősi újjáéledés : spekulációk pszichedelikus gombákról, az Amazonasról, a virtuális valóságról, ufókról, evolúcióról, sámánizmusról, az istennő újjászületéséről és a történelem végéről / Terence McKenna ; [ford. Gera Sarolta]. - Budapest : Atrox, 2022. - 455 p. : ill. ; 21 cm
Satty illusztrációival. - Bibliogr.: p. 427-431.
ISBN 978-615-01-5470-1 fűzött : 5990,- Ft
kábítószer - parapszichológia - hallucináció - rejtély - sámánizmus - kultúratörténet
616.89-008.42 *** 159.961 *** 613.83 *** 133.25 *** 008 *** 001.94 *** 398.4
[AN 3879298]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2023.
McLelland, Jane
How to starve cancer... (magyar)
   Hogyan éheztessük ki a rákot saját testünk éheztetése nélkül / Jane McLelland ; [ford. Fodor Flóra]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 443 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-443.
ISBN 978-963-582-295-9 kötött
rákbetegség - gyógyítás - rákellenes szer - diéta
613.24 *** 616-006-085
[AN 3879646]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2023.
Müller Zsófia
   Menyasszonyképző... avagy Hamarosan itt a nagy nap! : életmódváltás alapjai Müller Zsófiától : 4 hetes egészséges étrenddel és otthoni edzéstervvel / [grafikai munkák Kertai Edit]. - [Tolna] : [Müller Zs.], cop. 2022. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4972-1 fűzött
- mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - diéta - egészséges táplálkozás - torna - szakácskönyv
613.865-055.2 *** 159.923.2-055.2 *** 641.561(083.12) *** 613.71
[AN 3879097]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2023.
Norwood, Robin (1945-)
Women who love too much (magyar)
   Nők, akik túlságosan szeretnek : a változás, amit a férfiaktól várunk / Robin Norwood ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-474-7 fűzött : 5690,- Ft
életvezetés - nemek lélektana - nő - párkapcsolat - függőség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 316.472.4
[AN 3904686]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2023.
Orvos-Tóth Noémi (1971-)
   Örökölt sors : családi sebek és a gyógyulás útjai / Orvos-Tóth Noémi. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 287, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-518-229-9 fűzött : 4499,- Ft
önismeret - család - személyiség-lélektan
159.923 *** 316.356.2
[AN 3904762]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2023.
Picatoste, Jaime
Dani vence las rabietas (magyar)
   Picur dühöng / [szerző] Jaime Picatoste ; [ill.] Raúl Grabau ; [ford. Godó Anett]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - [34] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 22 cm. - (Fejlődésmesék)
ISBN 978-963-505-093-2 kötött : 3990,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv - képeskönyv
159.922.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3879468]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2023.
Pókos Krisztián
   Lélekközpontú öngyógyítás / Io. - [Kaposvár] : Felébredés K., 2022. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5159-5 fűzött
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3879308]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2023.
Robbins, Anthony (1960-)
Unlimited power (magyar)
   Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya / Anthony Robbins ; [ford. Dobrocsi László]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2023. - 393 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-396-4 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3904682]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2023.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Jungensache (magyar)
   Abszolút fiú : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. Claas Janssen] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-665-3 fűzött : 2999,- Ft
fiú - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.1(02.053.2) *** 613.865-055.1(02.053.2) *** 613.88-055.1(02.053.2)
[AN 3904734]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2023.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Mädchensache (magyar)
   Abszolút lány : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. Claas Janssen [!Heike Herold]] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-244-664-6
Fűzött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-244-665-3)
lány - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.2(02.053.2) *** 613.865-055.2(02.053.2) *** 613.88-055.2(02.053.2)
[AN 3904733]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2023.
Ursinus, Lothar (1950-)
Die Organuhr (magyar)
   A szervóra a hagyományos kínai orvoslásban : hogyan gyógyuljunk meg és őrizzük egészségünket energiaciklusaink megértése révén / Lothar Ursinus ; [ford. Sándor Nóra]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-582-291-1 fűzött
ázsiai gyógymód - bioritmus
615.89(510) *** 57.034
[AN 3879687]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2023.
William, Anthony
Medical medium life-changing foods (magyar)
   Gyógyító ételek : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - XVII, 309 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-691-0 fűzött : 6990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 3904663]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5031 /2023.
Galántha Gergely
   Csomók, lekötések és áttételek a kishajókon / Galántha Gergely ; [kiad. a Nyugat-balatoni Vitorlás Iskola]. - Jav. kiad. - [Keszthely] : Nyugat-balatoni Vitorlás Isk., 2022. - 106, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [109].
ISBN 978-615-01-1912-0 fűzött
csomózás - hajózás
679.725.58 *** 656.6
[AN 3904829]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5032 /2023.
   E-napló a gyakorlatban : mit kell tudni az e-napló használatáról? / írta Sipos Anna [et al.]. - 3. átd. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2023]. - 143 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-32-7 fűzött
építés - számítógépes ügyviteltechnika - jegyzőkönyv
69 *** 681.3.004.14
[AN 3904822]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5033 /2023.
   Pintes, az ősi magyar szőlőfajta : a jó pincegazda. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 159 p. : ill. ; 22x22 cm
Tart.: Pintes : az elfelejtett szőlőgéniuszokról / írta Ambrus Lajos. A jó pincegazda / írta Pettenkoffer Sándor
ISBN 978-615-6449-00-9 kötött
Magyarország - szőlészet - borászat
663.2 *** 634.8(439)
[AN 3879508]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2023.
   Szántóföldi növények vetőmagtermesztése / szerk. Izsáki Zoltán, Kruppa József ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - Gödöllő : MATE, 2021. - 3 db : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
szántóföldi növénytermesztés - vetőmagtermesztés
633 *** 631.53.02
[AN 3874259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vetőmagtermesztési technológia : gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények. - 290 p.
ISBN 978-963-269-970-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-963-9)
[AN 3879248] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vetőmagtermesztési technológia : olajnövények, pillangós virágú szálastakarmány növények, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék. - 214 p.
ISBN 978-963-269-971-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-269-963-9)
[AN 3879251] MARC

ANSEL
UTF-85035 /2023.
   Szántóföldi növények vetőmagtermesztése / szerk. Izsáki Zoltán, Kruppa József ; [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - Gödöllő : MATE, 2022. - 3 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
szántóföldi növénytermesztés - vetőmagtermesztés
633 *** 631.53.02
[AN 3879269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános ismeretek. - 373, [3] p.
ISBN 978-963-269-989-9 kötött
[AN 3879272] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vetőmagtermesztési technológia : gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények. - 461, [3] p.
ISBN 978-963-269-990-5 kötött
[AN 3879274] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vetőmagtermesztési technológia : olajnövények, pillangós virágú szálastakarmány növények, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék. - 351 p.
ISBN 978-963-269-991-2 kötött
[AN 3879277] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5036 /2023.
Minoglio, Andrea
Scopriamo il cibo (magyar)
   Ételek : honnan és hogyan kerülnek az asztalunkra? / Andrea Minoglio, Federico Mariani ; [ford. Wallendums Tünde]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-505-091-8 kötött : 5490,- Ft
élelmiszer - élelmiszeripar - gyermekkönyv
641(02.053.2) *** 663/664(02.053.2)
[AN 3879494]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2023.
William, Anthony
Medical medium cleanse to heal (magyar)
   Tisztulj és gyógyulj : gyógyító médium : gyógyulási tervek a szorongás, ekcéma, Lyme-kór, migrén, kimerültség, bélrendszeri problémák, testsúlygondok, puffadás, ciszták, fibrómák, endometriózis és autoimmun betegségek szorításában élők számára / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 593 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-450-1 fűzött : 8290,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3904925]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5038 /2023.
ʾAbiyneriy, Šlomoh (1933-)
Karl Marx (magyar)
   Karl Marx : filozófia és forradalom / Shlomo Avineri ; [ford. Margitta Nóra]. - Budapest : Múlt és Jövő, cop. 2022. - 173, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [175-176].
ISBN 978-615-5480-85-0 kötött : 3400,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - marxizmus - 19. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82
[AN 3879258]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2023.
Szántó Márta
   Imágó : emlékképek előző életeimből : spirituális napló reinkarnációs utazásaimról / Szántó Márta. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-248-6 fűzött : 2990,- Ft
lélekvándorlás - ezoterika
129.4 *** 133.25
[AN 3879337]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5040 /2023.
Bakos Attila
   Csakrapszichológia : Jóga-csúdámani Upanisád : az emberi tudatosság fejlődésének belső térképe / Bakos Attila és Bakos Judit Eszter. - Budapest : Danvantara, 2023. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-963-9858-24-4 kötött : 4990,- Ft
jóga - csakra
294.527 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3904775]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2023.
Böjte Csaba (1959-)
   Böjte Csaba füveskönyve : örömhöz segítő gondolatok. - Budapest : Helikon, 2023. - 323 p. : ill., színes ; 19 cm
Lejegyezte Csender Levente
ISBN 978-963-620-152-4 kötött : 4999,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés - idézetgyűjtemény
244(02:82-84) *** 242
[AN 3904713]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2023.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 14. utánny. - Kecskemét : Korda, 2023. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5931-29-1 fűzött : 1850,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 3904860]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2023.
De Mello, Anthony (1931-1987)
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 13. utánny. - Kecskemét : Korda, 2023. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5931-27-7 fűzött : 1850,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3904864]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2023.
Di Franca, Antonino
Help from the sanctuary (magyar)
   Segítség a szentélyből : szombatiskolai tanulmányok 2022 második félévére / szerző Antonino Di Franca. - Szeged : [Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes.], [2022]. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület
ISBN 978-615-81590-6-7 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3879673]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2023.
Dyekiss Virág (1981-)
   A tűz embere : Loyolai Szent Ignác nyomában a családdal / Dyekiss Virág ; Meszleny Anna illusztrációival. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2022. - 211 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-442-049-1 kötött : 4500,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
szent - 16. század - jezsuiták - családi nevelés - vallásos nevelés - gyermekkönyv
235.3(092)Ignatius_de_Loyola(025.053.2) *** 271.5 *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 3879101]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2023.
Ellis, Gwen
Read and share toddler Bible (magyar)
   Legkisebbek Bibliája / a történeteket átd. Gwen Ellis ; ill. Steve Smallman ; [ford. Joób Viktória]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9617-46-9 kötött : 5490,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3904923]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2023.
Evans, Tony (1949-)
Watch your mouth (magyar)
   Hegyeket elmozdító erő / Tony Evans ; [ford. Csete-Kriszt Lulla]. - Debrecen : Szegletkő, 2022. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81648-5-6 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 3879692]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2023.
Galuska Tünde
   A pálosok épített öröksége / Galuska Tünde ; [alaprajzok és drónfotók Rétfalvi Teofil]. - [Budapest] : Kairosz, [2022]-. - ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - egyháztörténet - pálosok - építészet - templom - kolostor - régészet
271.791(439)(091) *** 904(439) *** 726(439)
[AN 3879119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Budapest és környéke. - cop. 2022. - 333 p.
Bibliogr.: p. 307-321.
ISBN 978-963-514-141-8 kötött : 8900,- Ft
Budapest - Magyarország - egyháztörténet - pálosok - templom - kolostor - régészet
904(439-2Bp.) *** 271.791(439)(091) *** 726(439-2Bp.) *** 726(439) *** 904(439)
[AN 3879122] MARC

ANSEL
UTF-85049 /2023.
Goleman, Daniel (1946-)
A force for good (magyar)
   A jóság hatalma : a dalai láma jövőképe / Daniel Goleman. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 318, [1] p. ; 21 cm
Ford. Tóth Zsuzsanna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-271-6 fűzött : 4999,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
tibeti buddhizmus - életvezetés - dalai láma
294.321(515) *** 613.865 *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho
[AN 3904665]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2023.
Kónya Franciska (1985-)
   1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig / összeáll. Kónya Franciska. - Budapest : ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2022. - 167 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti bibliográfiák ; 2.)
ISBN 978-963-308-425-0 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - vallásos irodalom - 16. század - 17. század - elmélkedés - ima - szakbibliográfia
242(439)"15/17":016 *** 243(439)"15/17":016 *** 894.511(091)-97"15/17":016
[AN 3879111]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2023.
Murray, Paul (1947-)
Door into the sacred (magyar)
   Kapu a szenthez : elmélkedés az Üdvözlégyről / Paul Murray ; [ford. Petres Erika Lúcia]. - [Budakeszi] : Advocata Nostra, cop. 2022. - 99, [3] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4453-5 fűzött
imádkozás - ima
248.143
[AN 3879572]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2023.
   Szertartáskönyv az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja számára. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2022. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6470-00-3 kötött
dominikánus apácák - szertartáskönyv
271.972 *** 264-1
[AN 3879456]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2023.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   A hazatérés / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2022. - 98, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-82014-1-4 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3879534]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5054 /2023.
21st laboratory (angol)
   21st laboratory : fragments : vision / [ed. Rita Mária Halasi] ; [transl. Adrian Hart, Krisztina Sarkady-Hart] ; [publ. ... MOME Foundation]. - [Budapest] : MOME Found., cop. 2022. - [410] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-4865-6)
információs társadalom - technikai kultúra - digitális technika - prognosztika - interdiszciplináris módszer - kutatási terv - 21. század
316.774 *** 681.3.004.14 *** 008.2
[AN 3879296]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2023.
   21st laboratory : fragmentumok : jövőkép / [szerk. Halasi Rita Mária] ; [... kiad. ... Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Alapítvány]. - [Budapest] : Moholy-Nagy Műv. Egy. Alapítvány, cop. 2022. - [410] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4865-6 fűzött
információs társadalom - technikai kultúra - digitális technika - prognosztika - interdiszciplináris módszer - kutatási terv - 21. század
316.774 *** 681.3.004.14 *** 008.2
[AN 3879286]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2023.
Fekete Péter (1963-)
   A kimondott szó ereje : válogatás Fekete Péter beszédeiből / [... szerk. Belicza Bea és Fekete Péter]. - [Budakeszi] : Prae, 2022. - 189, [2] p. : ill., színes ; 28x28 cm
ISBN 978-615-6199-58-4 kötött
Magyarország - kulturális élet - 21. század - politikus - ünnepi beszéd
316.7(439)"201/202"(042.5) *** 32(439)(092)Fekete_P.(042.5)
[AN 3879382]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2023.
   A horvátországi magyarság a 21. században : [esszék, tanulmányok] / [... szerkesztője Lehocki-Samardzic Anna]. - Budapest : Nap K., 2022. - 322, [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm + térk. - (Magyar szemhatár, ISSN 2631-0805)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-192-8 kötött : 3500,- Ft
Horvátország - határon túli magyarság - identitás - kulturális élet - történeti feldolgozás
316.7(=945.11)(497.13)(091) *** 316.347(=945.11)(497.13)(091) *** 316.63(=945.11)(497.13)"19/20"
[AN 3879229]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2023.
Murinai Angela (1970-)
   10 okom a haragra : nőnek lenni egy macsó világban / Angela Murinai. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tea K., 2023. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 978-615-82047-4-3 fűzött : 4490,- Ft
nők a társadalomban - női szerep - nők elleni erőszak
316.37-055.2 *** 396 *** 343.54-055.2 *** 316.647.3
[AN 3904783]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2023.
   Roma reprezentáció Magyarország közterein / Bogdán Péter [et al.] ; [közread. a] Tom Lantos Intézet és Idetartozunk Egyesület. - Budapest : Tom Lantos Int. : Idetartozunk Egyes., 2021. - 201 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-6324-04-7 kötött
Magyarország - magyarországi cigányok - reprezentáció - emlékhely
316.347(=914.99)(439) *** 725.945(439)
[AN 3879398]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2023.
   Velünk él a múlt : helytörténeti fotókönyv = Die Vergangenheit lebt mit uns : heimatgeschichtliches Fotobuch / [szerk. ...] Kocsis Sándorné ; [közrem.] Kiss József ; [kiad. ... a Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyönk]. - Gyönk : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - 403 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 402.
ISBN 978-615-01-5121-2 kötött
Gyönk - helytörténet - helyi társadalom - magyarországi németek - 20. század - emberábrázolás - fényképalbum
316.347(=30)(439-2Gyönk) *** 929(439-2Gyönk)"19"(084.12) *** 77.041 *** 943.9-2Gyönk"19"(084.12)
[AN 3879222]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2023.
Zalaváry István
   Ember embernek jószága / Zalaváry István. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2022. - 229, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-[230].
ISBN 978-615-5479-80-9 kötött : 3000,- Ft
emberi evolúció - genetika - bioetika - szociálpszichológia
316.6 *** 174 *** 572 *** 575.8
[AN 3879293]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5062 /2023.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 3999,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3904731]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2023.
   Számadás : 40 éves a Heves Megyei Népművészeti Egyesület : [1982-2022] / [szerk. Kiss István]. - Eger : Heves M. Népműv. Egyes., [2022]. - 210 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5275-2 fűzött
Heves Megyei Népművészeti Egyesület
egyesület - testülettörténet - népművészet - magyar néprajz
39(=945.11) *** 061.2(439)(091) *** 745.031.4(439)
[AN 3879466]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5064 /2023.
Bárd Károly (1951-)
   Számonkérés a holokausztért : tettesek, áldozatok, bírák / Bárd Károly. - Budapest : Múlt és Jövő, 2022. - 269 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-82-9 kötött : 4200,- Ft
Európa - holokauszt - háborús bűncselekmény - jogeset - második világháború
323.12(=924)(4)"193/194" *** 343.337.4.096(4)"194/196"
[AN 3879092]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2023.
Kindl Melinda (1984-)
   Párhuzamos kényszerpályák : olasz - magyar diplomáciai kapcsolatok 1943-1945 között / Kindl Melinda ; [a névmutatót összeáll. Tóth Adrienn]. - Pécs : Kronosz, 2022. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-252. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6339-49-2 fűzött : 3200,- Ft
Olaszország - Magyarország - diplomáciatörténet - külkapcsolat - második világháború
327(45)"194" *** 327(439)"194"
[AN 3879144]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2023.
King, Robert R. (1942-)
   Az emberi jogok lobogója alatt : Robert R. King személyes és hivatali emlékei Tom Lantosról / [ford. Mezei Viola] ; [... a Tom Lantos Intézet gondozásában ...]. - [Budapest] : Tom Lantos Int., 2021. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a "The human rights legacy of congressman Tom Lantos" c. esszé alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6324-02-3 fűzött
Lantos, Tom (1928-2008)
Egyesült Államok - politikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
32(73)(=945.11)(092)Lantos,_T.
[AN 3879412]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2023.
Marshall, Tim (1959-)
The power of geography (magyar)
   A földrajz hatalma : tíz térkép, amely rávilágít világunk jövőjére / Tim Marshall ; [ford. Máté Frigyes]. - Budapest : Park, 2023. - 423 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-406.
ISBN 978-963-355-830-0 fűzött : 4999,- Ft
geopolitika - 21. század
327(100)"20"
[AN 3904872]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2023.
Orbán Viktor (1963-)
   Footage from Hungary : selected speeches by Viktor Orbán / [... Engl. texts rev. and ed. by Michael Mansell] ; [publ. by the Cabinet Office of the Prime Minister of Hungary]. - Budapest : Cabinet Office of the Prime Minister of Hungary, 2021. - 310 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3907-4 kötött
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Orbán_V.(042.5)
[AN 3879536]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2023.
   Populism and migration / ed. by Éva Gedő and Éva Szénási. - [Budapest] ; Paris : L'Harmattan, 2022. - 198 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2020. márc. 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 3990,- Ft : 20 EUR
ISBN 978-2-343-25630-6
Európa - migráció - populizmus - politikatörténet - jobboldali irányzat - 21. század
325.1(4)"201" *** 329populizmus *** 323(439)"201" *** 329.17(4)"201"
[AN 3879674]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5070 /2023.
Bariska István (1943-)
   Történetek könyve : távol a Szent Koronától / Bariska István. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 362 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-357.
ISBN 978-615-6172-96-9 fűzött : 5990,- Ft
Nyugat-Magyarország - Kőszeg - magyar történelem - helytörténet - újkor
943.9-15"14/16" *** 943.9"14/16" *** 943.9-2Kőszeg"14/16"
[AN 3879502]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2023.
Csuk Ferenc (1941-)
   Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében / Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna, Talabér Lászlóné. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-52-3 fűzött : 3990,- Ft
Szentgotthárd - helytörténet - művelődéstörténet - történelmi személy
930.85(439-2Szentgotthárd)(092) *** 943.9-2Szentgotthárd(092)
[AN 3879504]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2023.
Hammerstein Judit (1969-)
   Oroszok és magyarok : magyar írók Oroszország-/Szovjetunió-tapasztalata az 1920-1930-as években / Hammerstein Judit. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2022. - 447 p. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6039-01-9 fűzött : 3490,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - Európa - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - irodalomtörténet - magyar irodalom története - műfajtörténet - nemzetkép - két világháború közötti időszak - utazási irodalom
930.85(47)"192/193" *** 316.7(47)"192/193" *** 894.511(091)"192/193" *** 82(4)(091)-992"192/193" *** 316.65(439)
[AN 3879321]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2023.
Juhász Előd (1938-)
   Zeneközelben 8 : emlékezetes beszélgetések a Magyar Katolikus Rádióban / Juhász Előd. - Budapest : Nap K., 2022. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-198-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)"202"
[AN 3879233]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2023.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A Hunyadi-per : a mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Ráció, 2022. - 499 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-479.
ISBN 978-615-5675-65-2 fűzött : 4999,- Ft
Hunyadi János (1407-1456)
Magyarország - történelmi személy - történetírás - 15. század
943.9(092)Hunyadi_J. *** 930.1
[AN 3879498]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2023.
   Olvasókönyvek Vas vármegye történetéhez : ide tartoztak, itt maradtak : források a Vas vármegyei hűséges falvak történetéhez a reformkortól 1923-ig / Egervölgyi Éva [et al.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 135 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-615-6449-01-6 fűzött
Vas vármegye (1949-ig) - helytörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
943.911.1"18/192"(093)
[AN 3879565]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2023.
Pelles Márton (1992-)
A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története, 1868-1921 (horvát, olasz)
   Povijest riječke trgovačke mornarice, 1868. - 1921 = Storia dalla navigazione commerciale a Fiume, 1868-1921 / Márton Pelles, Gábor Zsigmond ; [... trad. ... Rene Čipanj Banja, ... Alessandro Gilioli]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 269 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 254-260.
ISBN 978-615-6449-08-5 fűzött
Fiume - helytörténet - kereskedelmi tengerészet - kikötő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - album
943.925"186/192"(084.1) *** 656.61(439.25)
[AN 3879568]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2023.
Pénzes László (1941-)
   Őseim, családom, élettörténetem, 1778-2022 / Pénzes László. - [Budapest] : Pénzes L., 2022. - 350 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-625-01-4447-4)
Pénzes László (1941-)
Pénzes család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Pénzes *** 894.511-94
[AN 3879212]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2023.
Pócs Nándor (1988-)
   Varjúsereg : Kováts Tivadar és a magyar fajvédelem láthatatlan útjai / Pócs Nándor. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL : MTT, 2022. - 229 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 193-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6339-53-9 fűzött : 2950,- Ft
Kováts Tivadar (1897-1967?)
Magyarország - fajvédő mozgalom/párt - magyar történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század - életrajz
929(439)Kováts_T. *** 329.17(439)"192/1945" *** 943.9"192/194"
[AN 3879168]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2023.
Tamáska Péter (1942-2021)
   Ezerszáz év - nyolc tételben / Tamáska Péter ; [Kemény András fotóival]. - Budapest : Unicus Műhely, 2022. - 85, [10] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-85-0 kötött : 3360,- Ft
magyar történelem - esszé
943.9(0:82-4)
[AN 3879095]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2023.
Végső István (1979-)
   Uradalmi örökségünk : Kisszállás múltja és jelene / [írta Végső István] ; [kiad. Kisszállás Község Önkormányzata]. - Kisszállás : Önkormányzat, 2022. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-615-01-4862-5 kötött
Kisszállás - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kisszállás *** 908.439-2Kisszállás
[AN 3879415]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5081 /2023.
   100 x szép Vas megye / [... szerk. Majthényi László] ; [... ill. Ferkovics József] ; [... kiad. a Vas Megyei Önkormányzat]. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzat ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 214, [1] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-7183-24-9 kötött
Vas megye - Magyarország - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század - album - antológia
908.439.111(084.1) *** 76(439)(092)Ferkovics_J. *** 908.439.111(0:82-822)
[AN 3879577]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2023.
Balló László (1953-)
   Neves házak : szombathelyi etűdök / Balló László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-88-4 fűzött : 4990,- Ft
Szombathely - helyismeret - építészet
908.439-2Szombathely *** 72(439-2Szombathely)
[AN 3879561]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2023.
Bramblett, Reid
Top 10 Milan and the lakes (magyar)
   Top 10 Milánó és a tóvidék / [szerző Reid Bramblett ...]. - Komárom : Lingea, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-042-0 fűzött : 3490,- Ft
Lombardia - Milánó - útikönyv
914.5-2Milano(036) *** 914.52(036)
[AN 3879458]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2023.
Scott, Alastair
Top 10 Scotland (magyar)
   Top 10 Skócia / [szerző Alastair Scott ...]. - Komárom : Lingea, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-043-7 fűzött : 3490,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3879464]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2023.
   Somogyország kincse : Csurgó és vidéke = Welcome to Csurgó / [szerk. Csók Eszter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 143 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A bev. német, francia, és horvát nyelven is
ISBN 978-615-6449-03-0 kötött
Csurgó - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Csurgó(084.12)
[AN 3879544]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2023.
   Vép = Wilkommen in Vép = Welcome to Vép / [szerk. ... Kerényi János]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 143 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A bev. román nyelven is
ISBN 978-615-6172-80-8 kötött
Vép - helyismeret - album
908.439-2Vép(084.1)
[AN 3879548]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2023.
   Zalaegerszeg titkai : városkalauz a múlt tükrében / [írta és szerk. Tódor Tamás ...] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2022. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6439-7 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3904677]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5088 /2023.
Kónya István (1954-)
   Amire Magyarország büszke lehet : a nemzeti büntetőpolitika sikerei, vívmányai, 2010-2021 : eredményes jelenből ígéretes jövőt építünk / [kész. Kónya István]. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 169 p. ; 24 cm
Kötött
Magyarország - büntetőjog - jogpolitika - 21. század
340.134(439)"201/202" *** 343(439)"201/202"
[AN 3879545]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2023.
Kovács Szabolcs
   A nagysármási zsidók meggyilkolása : 1944. szeptember 16-17. : magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában / Kovács Szabolcs ; [közread. a] ... Clio Intézet. - Budapest : Múlt és Jövő : Clio Intézet, cop. 2022. - 316, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-300.
ISBN 978-615-5480-83-6 fűzött : 3800,- Ft
Nagysármás - Magyarország - Románia - holokauszt - népirtás - második világháború - hadtörténet
341.485(=924)(498.4-2Nagysármás)"1944" *** 323.12(=924)(498.4-2Nagysármás)"1944" *** 355.48(498.4)"1944" *** 355.48(439)"1944"
[AN 3879090]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2023.
   Szladits Károly születésének 150. évfordulója / szerk. Sándor István, Czirfusz György. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2022. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
A Dunaszerdahelyen, 2021. szept. 16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-94-0 kötött
Szladits Károly (1871-1956)
jogász - egyetemi tanár - századforduló - 20. század
34(439)(092)Szladits_K. *** 37(439)(092)Szladits_K.
[AN 3879541]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2023.
Till Szabolcs (1970-)
   Különleges jogrend, 2020-2023 / Till Szabolcs ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság ... - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ. : Szt. István Egy. K., 2022. - 141 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-963-588-000-3 fűzött
Magyarország - hadügy - alkotmányjog - jogalkalmazás - kivételes törvény - szükségintézkedés - 21. század
342.76 *** 342.4 *** 351.86(439)"202"
[AN 3879341]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5092 /2023.
Eördögh István (1944-)
   Román expanzió és illegitim uralom a magyar Erdélyben, 1916-1920 / Eördögh István ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., [2021]. - 242 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81693-3-2 kötött
Magyarország - Románia - Erdély - külpolitika - történelem - hadtörténet - első világháború - két világháború közötti időszak - megszállás
355.48(498.4)"191/192" *** 327(439)"191/192" *** 327(498)"191/192" *** 943.921"191/1920" *** 355.48(439.21)"191/192" *** 341.324(439.21)"191/192"
[AN 3879680]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2023.
Mihályi Balázs (1980-)
   Budapest ostroma : svéd diplomaták, terror, kitörés : tanulmányok, forrásközlések / Mihályi Balázs, Rohánszky Mihály, Tulok Péter. - [Budapest] : [Mihályi B.], 2022. - 257 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4580-8 kötött : 3900,- Ft
Budapest - hadtörténet - ostrom - második világháború - történelmi forrás
355.44(439-2Bp.)"1944/1945"(093) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(093)
[AN 3879117]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2023.
Négyesi Lajos (1965-)
   Ludovika / [... szerzője Négyesi Lajos]. - Utánny. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 391 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-498-0 kötött
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - történeti feldolgozás
355.232(439-2Bp.)(091) *** 378.635.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3904817]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2023.
   A Nemzeti Hadseregtől a Magyar Királyi Honvédségig, 1919-1945 : [a 2021. december 9-10-én a Nyíregyházi Egyetemen rendezett hadtörténeti konferencia előadásai] / [szerk. Bene János] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Honismereti Egyes., 2022. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4132-9 fűzött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - haderő - haderőszervezet - forradalmak kora - Horthy-korszak - második világháború
355/359(439)"1919/1945"
[AN 3879254]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5096 /2023.
   50 év krónikája : a Petőfi Nyomda sikertörténete 1972-től = Chronicle of 50 years : the success story of Petőfi Nyomda from 1972 / [szerk. ... Fábián Endre, ... Kolozsvári György]. - [Kecskemét] : STI Petőfi Nyomda Kft., 2022. - 112 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-5161-8 kötött
STI Petőfi Nyomda Kft. (Kecskemét)
Kecskemét - nyomdaipar - nyomda - vállalat - ipartörténet
655.1(439-2Kecskemét)(091) *** 061.5(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3879385]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5097 /2023.
Herich György (1953-)
   Adó 2023 : teszt és példatár / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2023. - 612 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2023. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-91-4 fűzött
Magyarország - adóügy - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3904675]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5098 /2023.
Lembke, Anna (1967-)
Dopamine nation (magyar)
   Dopaminkorszak : hogyan találjunk egyensúlyt a függőségekre épülő világban / Anna Lembke ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Libri, 2022. - 267, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-250.
ISBN 978-963-433-978-6 fűzött : 4299,- Ft
szenvedélybetegség - lélektan
364.272 *** 613.8 *** 159.9
[AN 3879423]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5099 /2023.
   150 éves a mi iskolánk : jubileumi évkönyv : Cikói Perczel Mór Általános Iskola, 1871-2021. - [Cikó] : [Cikói Perczel M. Ált. Isk.], [2021]. - 225 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: Cikói Perczel Mór Általános Iskola 1871-2021 : jubileumi évkönyv
Fűzött
Cikói Perczel Mór Általános Iskola
Cikó - általános iskola
373.3(439-2Cikó)
[AN 3879305]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2023.
Bakonyi István (1952-)
   Vers és élet : Szabóné Miklós Eszter portréja / Bakonyi István ; [a képeket, dokumentumokat vál. Simon Erika]. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 58, [26] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-534-118-4 kötött : 2500,- Ft
Szabóné Miklós Eszter (1936-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Szabóné_Miklós_E.
[AN 3879107]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2023.
Edwards, Kasey
Raising girls who like themselves (magyar)
   Így neveld a lányodat, hogy elfogadja és szeresse önmagát / Kasey Edwards, Christopher Scanlon ; [ford. Bereiné Bolega Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-244-0 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan - lány
37.018.1
[AN 3879564]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2023.
Fehér István (1942-)
   A fenntartható élelmiszer-gazdaság szolgálatában : tudásátadás a gyakorlatban és a felsőoktatásban : Fehér István 80 / [közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. - Gödöllő : MATE, 2022. - 239 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-992-9 kötött
Fehér István (1942-)
Magyarország - agrármérnök - mezőgazdaság - felsőoktatás - mezőgazdasági politika - 20. század - 21. század
378.663(439) *** 338.43 *** 63(439)(092)Fehér_I.
[AN 3879255]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2023.
Litkei Julianna
   Átólzéig / Litkei Julianna. - [Hédervár] : Publio, 2022. - [65] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-443-831-1 kötött : 5490,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3879406]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5104 /2023.
Cox, Michael (1988-)
Zonal marking (magyar)
   Stílusok csatája : a modern európai futball kialakulása / Michael Cox ; [ford. Hegedűs Henrik]. - [Budapest] : Jaffa, [2023], cop. 2020. - 395 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-394.
ISBN 978-963-475-745-0 fűzött : 4999,- Ft
Európa - sporttörténet - labdarúgás - ezredforduló
796.332(4)"199/201"
[AN 3904661]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2023.
Fári Irén (1956-)
   Belvárosi Mozi 100 / [szerzők Fári Irén, Ibos Éva] ; [közread. a] Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. - Szeged : Szegedi Rendezvény- és Médiaközp. Nonprofit Kft., 2021. - 78 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-2822-1 fűzött
Belvárosi Mozi (Szeged)
Szeged - filmszínház - történeti feldolgozás
791.45(439-2Szeged)(091)
[AN 3879667]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2023.
Lakatos Péter
   Kettlebell : nyolc hét az erősebb, fittebb testért : a program, ami garantáltan megváltoztat / Lakatos Péter. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 238 p. : ill. ; 20 cm + mell.
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-475-725-2 fűzött : 4999,- Ft
body building - erőedzés
796.894
[AN 3904652]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2023.
Varga Lilla
   Arjen München : 10 év a Bayern Münchenben / Varga Lilla. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-253-0 fűzött
Robben, Arjen (1984-)
Fussball-Club Bayern (München)
Hollandia - München - labdarúgó - sportegyesület - labdarúgás - ezredforduló - 21. század
796.332(492)(092)Robben,_A. *** 796.332(430-2München)F-C_Bayern"200/201" *** 061.2(430-2München)F-C_Bayern
[AN 3879350]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5108 /2023.
Bujdosó Sándorné
   Hajdúsági női kisbunda / Bujdosó Sándorné, Tarsoly Andorné. - Debrecen : Kézműves Alapítvány, [2022]. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Értékeink sorozat, ISSN 2498-552X)
Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-6263-1)
Hajdúság - magyar néprajz - szűcsipar - népviselet - női ruházat - felsőruházat - népi díszítőművészet - hímzés
746.3.031.4(439Hajdúság) *** 391(=945.11)(439Hajdúság) *** 391.4(=945.11) *** 675.6(439Hajdúság)
[AN 3879249]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2023.
Holmár Zoltán
   A magyar nábob kastélya : a kótaji Ibrányi-Fráter kúria története / Holmár Zoltán ; [kiad. Kótaj Község Önkormányzata]. - Kótaj : Önkormányzat, 2022. - 36 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 33-34. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-4882-3 fűzött
Kótaj - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439-2Kótaj)(091)
[AN 3879276]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2023.
Mártonffy Melinda
   Franciaudvaros bérházak Budapesten II / Mártonffy Melinda. - [Budapest] : Artem Books Kft., 2021. - 430 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 410-411. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-2750-7 kötött : 10990,- Ft
Budapest - lakóépület - építészet - századforduló - 20. század
728.2(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)"187/194"
[AN 3879284]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2023.
Mözsi Szabó István (1927-2019)
   Testamentum / [Mözsi-Szabó István]. - [Tolna] : Magánkiad., 2022. - [8], 86, [63] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összeáll. Mözsi-Szabó Istvánné. - Bibliogr.
Fűzött
Mözsi Szabó István (1927-2019)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - memoár
73/76(439)(092)Mözsi_Szabó_I.(0:82-94)
[AN 3879234]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2023.
Sinkó-Tóth Nikoletta
   Transylvanian, Persian and Turkish carpets in Transylvania in the seventeenth and eighteenth centuries / Nikoletta Sinko-Toth. - Budapest ; [Eger] : N. Sinko-Toth, 2022. - 60 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 51-54.
ISBN 978-615-01-4539-6 kötött
Oszmán-török Birodalom - Erdély - textilművészet - szőnyeg - 17. század - 18. század
745.522(560)"16/17" *** 745.522(439.21)"16/17"
[AN 3879445]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2023.
Trom Kata
   Tér-lélek-tan : otthonod titkos üzenete / Trom Kata. - 4. kiad. - [Budapest] : Zazie Books ; [Gödöllő] : Gingko ; [Tahitótfalu] : Tahi-Art, cop. 2023. - 216, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-02-9 fűzött : 4490,- Ft
lakberendezés - otthoni környezet - mentálhigiénia
747 *** 643/645 *** 613.865
[AN 3904730]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5114 /2023.
Lakatos György (1948-)
   Hogyan születtek? : a legendás magyar slágerek / Lakatos György és Szűts István. - Pécs : Alexandra, 2022. - 174, [1] p., [16] t. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-582-336-9 kötött
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - 20. század - ezredforduló - sláger - memoár
78.05(439)"196/200" *** 78.067.26.036.7(439)"196/200"(047.53)
[AN 3879681]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5115 /2023.
Cantu Mari (1952-)
   Go / Cantu Mari. - Budapest : Joshua Kv., 2022. - 127 p. ; 20 cm. - (Megélt sorsok, ISSN 2939-6530)
ISBN 978-615-5730-97-9 fűzött : 3200,- Ft
Cantu Mari (1952-)
Németország - filmrendező - külföldön élő magyar személyiség - magyar irodalom - memoár
791.43.071.1(430)(=945.11)Cantu_M.(0:82-94) *** 894.511-94(430)
[AN 3879659]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2023.
Deres Kornélia (1987-)
   Besúgó Rómeó, meglékelt Yorick : dokumentumszínház, újrajátszás és az archívumok felnyitása / Deres Kornélia. - Pécs : Kronosz, 2022. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 245-262.
ISBN 978-615-6339-63-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - színházművészet - táncművészet - Kádár-korszak - 21. század - színielőadás
792.01 *** 792.091(439)"196/201" *** 793.3(439)"196/201" *** 792.067
[AN 3879206]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2023.
   Nemzeti színháztörténet,1948-1996 : előadás-rekonstrukciók / szerk. Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád ; [közread. a] ... Theatron Műhely Alapítvány. - Budapest : Arktisz : TMA, 2022. - 452 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8189-27-1 fűzött : 4490,- Ft
Nemzeti Színház (Budapest)
Budapest - színháztörténet - 20. század - színházesztétika - színielőadás
792(439-2Bp.)Nemzeti_Színház"194/199" *** 792.091(439-2Bp.)"194/199" *** 792.01
[AN 3879123]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2023.
Piroch Gábor (1953-)
   Hollywoodland / Piroch Gábor. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 367 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-93-1 fűzött : 7990,- Ft
Magyarország - kaszkadőr - 20. század - 21. század - memoár
791.44.071(439)(092)Piroch_G.(0:82-94)
[AN 3879488]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5119 /2023.
Dudás Mária (1976-)
   Magyar - bolgár kontrasztív nyelvi világkép : összevető frazeológiai elemzések / Dudás Mária. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2022. - 287 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 271-284. - Összefoglalás angol és bolgár nyelven
ISBN 978-963-489-470-4 fűzött
magyar nyelv - bolgár nyelv - frazeológia - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-318 *** 808.1-318 *** 801.52
[AN 3879657]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2023.
Jin, Friederike
   Grammatik aktiv B1 : gyakorlás, hallás, beszéd : német nyelvtani gyakorlókönyv / [von Friederike Jin, Ute Voss] ; [a m. változatot kész. Scheibl György, Sóti Ildikó] ; [ill. Laurent Lalo, Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2023]. - 156 p. : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-261-556-1 fűzött : 4880,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3904878]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2023.
Szávai Géza (1950-)
   Ribizlikávé : a gyermek nyelve és világa : Gyermekvilág trilógia III. / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2022. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-81-7 kötött : 2625,- Ft
gyermeknyelv - gyermeklélektan
800.863-053.2 *** 159.922.7
[AN 3879110]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2023.
   Ugorsʹkij rozmovnik. - [Komárom] : Lingea, 2022. - 191 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-092-5 fűzött : 1990,- Ft
ukrán nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=83=945.11
[AN 3879455]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5123 /2023.
Nagy Dániel
   Az irodalmi vezérmotívum és a wagneriánus regény : egy interpretációtörténeti mítosz poétikai feltételei / Nagy Dániel. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2022. - 284 p. : ill. ; 21 cm. - (Im-könyvek, ISSN 2939-5321 ; 1.)
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-615-5195-93-8 fűzött : 3000,- Ft
irodalomelmélet - motívumtörténet - zenei motívum - irodalmi motívum - narratológia - műfajtörténet - regény
82.01-31
[AN 3879188]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2023.
Yancey, Philip (1949-)
Where the light fell (magyar)
   Ahová a fény vetült : memoár / Philip Yancey ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2022. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-693-0 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Yancey,_P.(0:82-94)
[AN 3879147]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5125 /2023.
Bogár Judit (1976-)
   1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig / összeáll. Bogár Judit. - Budapest : ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2022. - 146 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti bibliográfiák ; 3.)
ISBN 978-963-308-426-7 fűzött
magyar irodalom története - magyar néprajz - műfajtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - egyházi népének - egyházi énekeskönyv - szakbibliográfia
894.511(091)-141"15/17":016 *** 245(439)"15/17":016 *** 398.88(=945.11)"15/17":016
[AN 3879114]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2023.
Déri Eszter (1986-)
   Magyarországi újkori prédikációk (16-18. század) szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig / összeáll. Déri Eszter, Lovas Borbála. - Budapest : ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2022. - 188 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti bibliográfiák ; 4.)
ISBN 978-963-308-427-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - egyháztörténet - 16. század - 17. század - 18. század - prédikáció - szakbibliográfia
894.511(091)-52"15/17":016 *** 252(439)"15/17":016
[AN 3879116]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2023.
Fráter Zoltán (1956-)
   Alvajáró emberek : irodalom, történelem / Fráter Zoltán. - Budapest : Joshua Kv., 2022. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5730-95-5 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomesztétika
894.511(091)"18/19" *** 82.01
[AN 3879661]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2023.
   "Ha gitt van, akkor..." : tanulmányok Molnár Ferenc műveiről / szerk. Bengi László és Imre Zoltán. - Budapest : MIT, 2022. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 8.)
A Budapesten, 2021. ápr. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-8-8 fűzött : 3500,- Ft
Molnár Ferenc (1878-1952)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Molnár_F.
[AN 3879115]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2023.
Izsák József (1921-2004)
   Tamási Áron / Izsák József. - 3. átszerk. kiad. - Budapest : Nap K., 2022. - 189 p. ; 21 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-200-0 kötött : 3500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Tamási_Á.
[AN 3879304]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2023.
   Az örökség terhe : Arany László élete és munkássága / szerk. Szilágyi Márton ; [közread. a] ... Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Ráció : BTK, 2022. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-63-8 fűzött : 3500,- Ft
Arany László (1844-1898)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_L.
[AN 3879493]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2023.
Sárközy Péter (1945-)
   Az utolsó magyar petrarkista, Kisfaludy Sándor : Itália és Petrarca hatása Kisfaludy Sándor szerelmi költészetére / Sárközy Péter ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 292 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Kisfaludy Sándor. - Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-615-6419-14-9 fűzött : 3500,- Ft
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Magyarország - Itália - író - 18. század - 19. század - 14. század
894.511(092)Kisfaludy_S. *** 850(092)Petrarca,_F
[AN 3879160]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2023.
Tamás Menyhért (1940-)
   Az én Tamásim : hódolat versben, drámában, prózában / Tamás Menyhért. - [Budapest] : Nap K., 2022. - 75 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-332-201-7 kötött : 2500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - 20. század - monodráma
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 894.511-27
[AN 3879325]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5133 /2023.
Álvarez, Blanca
Swift y Brainy : Misión prehistoria (magyar)
   Stefi és Ben : őskori küldetés / Blanca Álvarez ; [ill. Diego Aldaz] ; [ford. Hájos Boglárka]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - [133] p. : ill. ; 20 cm. - (Képességfejlesztő kalandok, ISSN 2939-6492)
ISBN 978-963-505-095-6 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény - foglalkoztatókönyv
860-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3879434]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2023.
Aveyard, Victoria (1990-)
Realm breaker (magyar)
   A kettétört birodalom / Victoria Aveyard ; [ford. Hári Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 677, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-279-1 fűzött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3879701]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2023.
Bobin, Christian (1951-)
Autoportrait au radiateur (magyar)
   Elámulni a mindennapin / Christian Bobin ; [ford. Kiss Gabriella]. - Budapest : Vigilia, 2022. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9920-81-1 fűzött : 3000,- Ft
Elmenhorst, Geverhardt (1580-1621)
francia irodalom - napló
840-94=945.11
[AN 3879226]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2023.
Cameron, Sharon (1970-)
Bluebird (magyar)
   Kékmadár / Sharon Cameron ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 463 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-331-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879647]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2023.
Cameron, W. Bruce (1960-)
The dog master (magyar)
   Társ a bajban : az első kutya története / W. Bruce Cameron ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 455, [8] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Bibliogr.: p. 455-[456].
ISBN 978-963-597-036-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3879649]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2023.
Camus, Albert (1913-1960)
La peste (magyar)
   A pestis / Albert Camus ; [ford. ... Vargyas Zoltán]. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-324-1 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3904688]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2023.
Chainani, Soman
The school for good and evil : a world without princes (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : itt nincsenek hercegek / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - Utánny. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 526 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bozai Ágota. - A borítón és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-584-163-9 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904774]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2023.
Chainani, Soman
The school for good and evil : the last ever after (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : jótett helyébe / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 781 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bozai Ágota. - A borítón és a gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-584-164-6 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904761]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
By the pricking of my thumbs (magyar)
   Balhüvelykem bizsereg / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Helikon, 2023. - 325, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-073-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3904727]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Towards zero (magyar)
   Éjféltájt / Agatha Christie ; [ford. Fehér Katalin]. - Budapest : Helikon, 2023. - 271 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-074-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3904723]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : A végzet ereklyéi 4. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-000-1 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3904707]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : A végzet ereklyéi 4. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-799-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3904706]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : A végzet ereklyéi 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 497, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-373-999-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3904704]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : A végzet ereklyéi 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 497, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-798-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3904696]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2023.
Cognetti, Paolo (1978-)
Le otto montagne (magyar)
   Nyolc hegy / Paolo Cognetti ; [ford. Nádor Zsófia]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-309-8 fűzött : 4299,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3904715]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2023.
Cowley Heller, Miranda
The paper palace (magyar)
   Papírpalota / Miranda Cowley Heller ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 378, [3] p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-118-1 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3904870]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2023.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 590, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-457-3 kötött : 5990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3904777]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2023.
Dueñas, María (1964-)
Sira (magyar)
   Sira / María Dueñas ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 608 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-268-5 kötött : 5490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3879683]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2023.
Entrialgo, Daniel (1971-)
Puskas (magyar)
   Puskás : második élet : regény / Daniel Entrialgo ; [ford. Eőry Zsófia]. - Budapest : G-Adam, cop. 2022. - 381, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6345-06-6 fűzött : 5990,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
spanyol irodalom - életrajzi regény
860-312.6=945.11
[AN 3904830]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2023.
Ernaux, Annie (1940-)
Les années (magyar)
   Évek / Annie Ernaux ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 259 p. ; 20 cm
Fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3529-0)
Franciaország - francia irodalom - szociográfia - hétköznapi élet - 20. század - ezredforduló - memoár
840-94=945.11 *** 308(44)"194/200"
[AN 3904858]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2023.
Fewings, Vanessa
Enthrall him (magyar)
   Megigéz / Vanessa Fewings ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 507 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-70-6 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3879566]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
The missing ones (magyar)
   A hiányzók : Lottie Parker első könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 3. kiad. - Budapest : Insomnia, 2023. - 596, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-253-0 fűzött : 4999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3904898]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
The stolen girls (magyar)
   Az elrabolt lányok : Lottie Parker második könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 3. kiad. - Budapest : Insomnia, 2023. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-254-7 fűzött : 4999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3904897]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2023.
Goffney, Joya
Excuse me while I ugly cry (magyar)
   Bocs, hadd bőgjem ki magam / Joya Goffney ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 369 p. ; 20 cm. - (#POV, ISSN 2939-676X)
ISBN 978-963-437-766-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879595]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2023.
Guerrero, Rafa
Swift y Brainy : Misión detectives (magyar)
   Stefi és Ben : nyomozói küldetés / Rafa Guerrero, Carolina Laguna ; [ill. Diego Aldaz] ; [ford. Hájos Boglárka]. - [Komárom] : Lingea, 2022. - [128] p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Képességfejlesztő kalandok, ISSN 2939-6492)
ISBN 978-963-505-096-3 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény - foglalkoztatókönyv
860-31(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3879436]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2023.
Halls, Stacey (1989-)
The familiars (magyar)
   Familiárisok : a Pendle-dombi boszorkányok / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 351 p. : ill. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-6122-16-2 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3904718]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2023.
Halls, Stacey (1989-)
The foundling (magyar)
   A lelenc / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 318 p. : ill. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-052-8 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3904869]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2023.
Halls, Stacey (1989-)
Mrs England (magyar)
   Mrs. England / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 350, [1] p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-240-9 kötött : 6490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3904725]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2023.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
A terrible fall of angels (magyar)
   Angyalok rettentő bukása / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 421 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 420-[422].
ISBN 978-963-598-054-3 fűzött : 4680,- Ft : 13 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3879550]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2023.
Harlow, Melanie
Man candy (magyar)
   Man candy : édes szívtipró / Melanie Harlow ; [ford. Boros Csilla Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 299, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-047-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879722]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
All your perfects (magyar)
   All your perfects : minden tökéletesed / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 299, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-079-7 fűzött : 4899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3904694]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
November 9 (magyar)
   November 9 / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 363, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-658-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3904689]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
November 9 (magyar)
   November 9 / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 363, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-132-4 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3904690]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2023.
Jackson, A. L.
More of you (magyar)
   A szív vallomása : Összetört szívek I. : Jace / A. L. Jackson ; [ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 536, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-342-5 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3879275]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2023.
Jackson, Holly (1992-)
A good girl's guide to murder (magyar)
   Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz / Holly Jackson ; [ford. Kallai Nóra]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 473 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-220-1 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3904721]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2023.
Jimenez, Simon (1989-)
The vanished birds (magyar)
   Elveszett madarak / Simon Jimenez ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-042-0 fűzött : 4480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879522]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2023.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Snarkið í stjörnunum (magyar)
   Csillagok sercegése / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 186, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-253-6 fűzött : 3900,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3904867]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2023.
Kardenal, Dar
   Caravan of fire / D. & L. Kardenal. - [Budapest] : [Tar L.], cop. 2022. - [4], 385 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4591-4 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(439)
[AN 3879538]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2023.
Keeland, Vi
The spark (magyar)
   Kockázatos kaland / Vi Keeland. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 475 p. ; 20 cm
Ford. Márton Andrea
ISBN 978-963-570-350-0 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3879270]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2023.
Kuang, Rebecca F. (1996-)
The poppy war (magyar)
   Mákháború / R. F. Kuang ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 572 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-640-2 kötött : 6980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3904868]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren bei den Rittern der Tafelrunde (magyar)
   A kerekasztal lovagjai 1000 veszély közt / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 3.)
ISBN 978-963-244-786-5 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3904765]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren in der Wildnis (magyar)
   1000 veszély a dzsungelben / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 117 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 14.)
ISBN 978-963-509-315-1 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3904768]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
Konsole der 1000 Gefahren (magyar)
   A konzol 1000 veszélye / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 13.)
ISBN 978-963-509-316-8 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3904767]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2023.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Pyramide der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a piramisnál / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 1.)
ISBN 978-963-244-784-1 fűzött : 1975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3904764]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2023.
Mahabharata. Bhagavad-gītā (magyar) (részlet)
   Bhagavad gītā = A magasztos szózata, vagyis A magasztos kinyilatkoztatta bizalmas tanítás, a legdicsőbb Krisna és Ardzsuna párbeszéde a Brahman megismeréséről és a jóga tanáról / ford., bev. és magy. Baktay Ervin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, cop. 2022. - 229 p. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87059-2-5)
szanszkrit irodalom - hinduizmus - verses epika
891.22-131=945.11 *** 294.526.825
[AN 3904755]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2023.
Mañas, Pedro (1981-)
Un problema con alas (magyar)
   Anna Kadabra : Szárnyas probléma / [szöveg ... Pedro Mañas] ; [ill. ... David Sierra Listón] ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest : Carta Teen, cop. 2022. - 126, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-6340-31-3 fűzött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3879573]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2023.
Meyer, Marissa (1984-)
Heartless (magyar)
   Heartless : szívtelen / Marissa Meyer ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 558, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-193-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904711]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2023.
Meyer, Marissa (1984-)
Heartless (magyar)
   Heartless : szívtelen / Marissa Meyer ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 558, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-245-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904709]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2023.
Morgan, Edwin (1920-2010)
   A démon kiskátéja : válogatott versek / Edwin Morgan ; Turczi István ford. - Budapest : M. Napló, 2022. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-077-4 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3879159]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2023.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora [elektronikus dok.] : idővihar a kádban / Jo Nesbø ; Szinetár Dóra előadásában ; [ford. Petrikovics Edit ...]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (7 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-636-007-8 : 4490,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3904838]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2023.
Novik, Naomi (1973-)
The last graduate (magyar)
   Az utolsó tanítvány : a Solomancia második leckéje / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-278-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3879706]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2023.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Stormvakt (magyar)
   Viharjelzés / Kristina Ohlsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-023-6 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3879594]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2023.
Ollikainen, Aki (1973-)
Kontti (magyar)
   Cargo / A. M. Ollikainen ; [ford. Kovács Ottilia]. - Budapest : Animus, 2022. - 366 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-991-8 fűzött : 4290,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3879571]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2023.
Packard, Edward (1931-)
Sugarcane island (magyar)
   1000 veszély a szigeten / Edward Packard ; Maria Satter illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 109 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 8.)
ISBN 978-963-244-986-9 fűzött : 1975,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904766]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2023.
Pennypacker, Sara (1951-)
Pax (magyar)
   Pax / Sara Pennypacker ; ill. Jon Klassen ; [ford. Somogyi Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 246, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-895-3 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3904779]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2023.
Ragnar Jónasson (1976-)
Drungi (magyar)
   Ború / Ragnar Jónasson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Animus, 2022. - 277, [3] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-043-4 fűzött : 3590,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3879399]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2023.
Roberts, Nora (1950-)
Night shield (magyar)
   A Fekete Sólyom : A hold árnyéka 5. / Nora Roberts ; [... ford. Melegh Erika]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2023. - 240 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-628-9 fűzött : 5680,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3904680]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2023.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Lux perpetua (magyar)
   Lux perpetua : örök fény : Huszita trilógia III. / Andrzej Sapkowski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 544, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-181-7 fűzött : 4590,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3879698]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2023.
Scott, Stephanie (1983-)
What's left of me is yours (magyar)
   Ami maradt belőlem / Stephanie Scott ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 487 p. ; 20 cm. - (Global Athenaeum, ISSN 2939-5623)
ISBN 978-963-543-193-9 fűzött : 4699,- Ft
Szingapúr - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(592.3)=945.1
[AN 3879609]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2023.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 516, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-571-8 fűzött : 4990,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3904831]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2023.
Solà, Irene (1990-)
Canto jo i la muntanya balla (magyar)
   Énekelek, s táncot jár a hegy / Irene Solà ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Magvető, 2023. - 215, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3392-0 fűzött : 3499,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3904859]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2023.
Stimson, Tess
One in three (magyar)
   Az enyém, vagy a tiéd sem / Tess Stimson ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-250-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3879703]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2023.
Strukul, Matteo (1973-)
I Medici (magyar)
   Mediciek / Matteo Strukul ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - [Budapest] : Gabo, [2020-2022]. - 4 db ; 22 cm
A 3-4. köteteket ford. Szarka Lucia
Medici-ház
olasz irodalom - családtörténet - reneszánsz - történelmi regény
850-311.6=945.11 *** 929.52(45)Medici(0:82-31)
[AN 3842164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Egy dinasztia hanyatlása : Medici Mária. - cop. 2022. - 431 p.
ISBN 978-963-566-330-9 kötött : 4490,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3879693] MARC

ANSEL
UTF-85196 /2023.
Wilson, Andrew (1967-)
A talent for murder (magyar)
   Agatha Christie és a suttogó orvos / Andrew Wilson ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-87-3 fűzött : 4790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3879679]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2023.
Yovanoff, Brenna (1979-)
Runaway Max (magyar)
   Mad Max Hawkinsban / Brenna Yovanoff ; [ford. Marczali Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 267 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
keretcím: Stranger things
ISBN 978-963-266-833-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3879556]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5198 /2023.
Agócs Sándor (1957-)
   Szőrén az időt : válogatott és új versek / Agócs Sándor. - Budapest : Kairosz, 2022. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-146-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879223]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2023.
Albright, Stella
   Búcsúszimfónia #2 : [miután visszajöttél] / Stella Albright. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-352-4 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3879465]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2023.
Avar Judit (1953-)
   Kőberótt / Avar Judit ; [ill. Molcer Mátyás]. - Budapest : Fekete Sas, [2022]. - 212 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6168-37-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - képvers
894.511-14
[AN 3879203]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2023.
Baka Györgyi (1951-)
   Szomjazó csillagmezők : válogatott versek / Baka Györgyi. - Budapest : Kairosz, 2022. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-137-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879218]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2023.
Boda János
   Tenyered nyomán / Boda János. - Eger : [Garamond], 2022. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5339-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879402]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2023.
Borbély László (1968-)
   Otcsenás : tárcanovellák, arcélek, emlékek / Borbély László. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2022. - 160, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82027-1-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3879176]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   A végzet / Borsa Brown. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-48-2 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3904865]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2023.
Burns Katalin (1976-)
   Esőcsinálás / Burns Katalin. - Budapest : M. Napló, 2022. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-083-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3879161]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2023.
   ButtMan, a Valagember. - Budapest : MyBook ; [Aszód] : Abstract Man's Studio, 2022. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4338-5 fűzött
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3879487]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2023.
Chapelle, M. Z.
   Párizstól keletre / M. Z. Chapelle. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 396 p. ; 20 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-963-580-050-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879569]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2023.
Csoma Gergely (1954-)
   Lélekbárka : elbeszélések / Csoma Gergely. - Pomáz : Kráter, 2022. - 132, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-280-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3879199]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2023.
Csukás István (1936-2020)
   Pom Pom újabb meséi [elektronikus dok.] / Csukás István ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9002-8 : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3904843]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2023.
Ekler Ágnes, G. (1965-)
   Akkreditálom magamat : tanárként a társadalomban a tudati lélek korában / G. Ekler Ágnes. - Budapest : Európai Közép Alapítvány, 2022. - 367 p. ; 21 cm. - (Európai Közép könyvek, ISSN 2786-1392 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5331-5 fűzött
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3879662]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2023.
Fejős Éva (1967-)
   Elhitted álmomat / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-62-2 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3879642]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2023.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Paloznak overdrive : látomások, álmok, konkrétumok / Fenyvesi Ottó ; [ill. Szajkó István]. - Budapest : Scolar, 2021. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar prím, ISSN 2939-5836)
ISBN 978-963-509-349-6 fűzött : 2475,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879700]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2023.
Ferdinandy György (1935-)
   Szól a kakas / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2022. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-076-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3879202]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2023.
Gálné Makra Ildikó
   Túlélni a halált / G. Makra Ildikó. - [Hédervár] : UGK, 2022. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-249-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879342]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2023.
Gera György (1922-1977)
   Terelőút / Gera György ; [sajtó alá rend. Dombori Emília]. - Budapest : Múlt és Jövő, 2022. - 237, [3] p. : ill. ; 19 cm
Utószó Kőbányai János
ISBN 978-615-5480-80-5 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879180]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2023.
Gerevich András (1976-)
   Légzésgyakorlatok / Gerevich András. - Budapest : Kalligram, 2022. - 54, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-468-310-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879151]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2023.
Gönczi Erika (1986-)
Pocok Péter kalandjai : a süti (új kiadása)
   Pocok Péter kalandjai : a karácsonyi süti : mese a türelemről / [írta és rajz. Gönczi Erika]. - 2. kiad. - [Tiszafüred] : Gönczi E., cop. 2021. - [37] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Gerinccím: A karácsonyi süti
ISBN 978-615-80946-7-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879552]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2023.
Gönczi Erika (1986-)
Pocok Péter kalandjai : trópusi móka (angol)
   The adventures of Peter Vole : tropic thrills : [a tale about courage] / [written and ill. by Erika Gönczi] ; [transl. by Maria Enikő Szabó]. - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2021. - [33] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Gerinccím: Tropic thrills
ISBN 978-615-80946-8-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3879549]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2023.
Gönczi Erika (1986-)
   Pocok Péter kalandjai : trópusi móka : [mese a bátorságról] / [írta és rajz. Gönczi Erika]. - [Tiszafüred] : Gönczi E., cop. 2021. - [33] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Gerinccím: Trópusi móka
ISBN 978-615-80946-6-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879547]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2023.
Herédy Ágnes Borbála
   Volt egyszer egy Nusi néni : visszaemlékezés : családunk és egy régi kedves barát története / [írta Herédy Ágnes Borbála]. - Budapest : MyBook : [Herédy Á. B.], 2022. - 232 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4540-2 fűzött
Binéter Béláné Diósi Anna (1915-1989)
magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929(439)Binéter_B.-né_Diósi_A.
[AN 3879386]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2023.
Horányi György (1947-)
   Lírai vallomás / Horányi György ; [ill. Hanna Camacho]. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2022. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-49-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879170]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2023.
Horváth Júlia Borbála (1962-)
   Apád fülét! / Horváth Júlia Borbála. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6449-09-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879543]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2023.
Illyevölgyi János
   Garnizon az Ezredes utcában / Illyevölgyi János. - Budapest : MyBook : [Illyevölgyi J.], 2021. - 160, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3851-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879396]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2023.
Jávor János
   A tér cserepei : versek / Jávor János. - [Szentendre] : Jávor J., cop. 2021. - 114 p., [20] t. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-01-3743-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879354]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2023.
Jeles András (1945-)
   Ahogy seb néz a távozó szuronyra : töredékek / Jeles András. - Budapest : Múlt és Jövő, 2021. - 358, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5480-87-4 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - próza - kisepika
894.511-3
[AN 3879108]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2023.
Kakuk Imre
   Legendák ideje : az utolsó igazlátó : [regény] / M. K. I. - Budapest : MyBook ; [Detk] : [Kakuk I.], 2022. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4782-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879444]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2023.
Kakuk Móni (1989-)
   Mit tettél, Demetriosz? : egy alexandriai könyvtáros viszontagságai 2300 évvel földi halála után : regény ; Madeleine padlása / Kakuk Móni. - Budapest : K. u. K. K., [2022]. - 142, 147 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6188-21-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879190]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2023.
Kelly, E. C.
   A hettita herceg / E. C. Kelly. - [Hédervár] : UGK, 2022. - 2 db ; 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3879478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 445 p.
ISBN 978-963-574-244-8 fűzött
[AN 3879480] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 391 p.
ISBN 978-963-574-245-5 fűzött
[AN 3879481] MARC

ANSEL
UTF-85229 /2023.
Kerekes Dóra
   Sárkányharcosok / Kerekes Dóra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 566 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-99-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3879558]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2023.
Király Farkas (1971-)
   A végtelen meghosszabbítása : versek / Király Farkas ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6419-10-1 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3879200]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2023.
Klippel János
   Cseresznyési homok-nyomok / Klippel János. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2022. - 347 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-50-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879197]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2023.
Komlóssy Kata
   Esti mesék nemcsak gyerekeknek : spirituális csatornázott üzenetek mesés köntösben : Esti mesék sorozat I. / Komlóssy Kata. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-254-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - mese
894.511-34 *** 133.25(0:82-34)
[AN 3879329]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2023.
Koncz László
   Festett arcú szellemek / Koncz László. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-255-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3879353]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2023.
Kovács Anikó Beáta
   Lélekbarangoló : [versek, 2018-2021] / Kovács Anikó Beáta ; [ill. Kovács Anikó Beáta és Tanai Róbert ...]. - Budapest : MyBook : [Kovács A. B.], 2021. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3754-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879447]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2023.
Kürti László (1976-)
   Apajegyek : versek / Kürti László. - Budapest : Kalligram, 2022. - 92, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-312-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879149]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2023.
Lajtos Nóra (1977-)
   Cserbóka : gyermekversek / Lajtos Nóra. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-534-127-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3879104]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2023.
Lipcsei Márta (1943-)
   Vírusrózsa / Lipcsei Márta. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 102, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-534-117-7 kötött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3879169]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2023.
Lőkös Margit, K. (1951-)
   Szemedből rám visszanézek / Gí fotói ; Kárpáti Kamil versei. - [Budapest] : Stádium, 2022. - 119 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-63-2 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 3879217]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2023.
Lorowicž, Tobias (1985-)
   Mikrokozmosz / Tobias Lorowicž. - [Hédervár] : UGK, cop. 2022. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-227-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879339]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2023.
Losonczy Attila (1975-)
   Törésvonalak : történelmi novellák / Losonczy Attila ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6419-02-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-322.6
[AN 3879201]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2023.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Menekülésem Erdélyből ; Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 233 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-576-3 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3904832]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2023.
Magyar László András (1956-2022)
   A gondmegőrző : zsidó történetek / Magyar László András. - Budapest : Múlt és Jövő, 2022. - 219, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 183-213.
ISBN 978-615-5480-86-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3879184]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2023.
Márai Sándor (1900-1989)
   A sziget / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2023. - 173, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-068-8 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3904879]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2023.
Márton László (1959-)
   A kárpótlás : regény / Márton László. - Budapest : Kalligram, 2022. - 198, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-301-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879152]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2023.
Mojzes Ivrat
   Nappali lámpa / Mojzes Ivrat. - [Hédervár] : Magánkiad. : Underground, 2022. - 264 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-574-247-9 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3879266]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 200, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-583-1 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3904836]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk [elektronikus dok.] / Molnár Ferenc ; Németh Kristóf előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (5 h 50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5589-8 : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3904844]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2023.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Nógrádi Gergely tollából]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-963-403-049-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3904833]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2023.
Németh Patrik
   Eltemetett bűnök : boszorkány éra / Patrick N. - [Hédervár] : UGK, 2022. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-268-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3879363]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2023.
Pascal, Eric
   Externum : érted mindenen át / Eric Pascal. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-260-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3879345]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2023.
Pataki Katalin Glica (1955-)
   A rabszolganő lánya : regény / Pataki Katalin Glica. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2022. - 304 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5539-48-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3879172]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2023.
Peer Krisztián (1974-)
   42 / Peer Krisztián ; [rajzok ... Mocsár Zsófia]. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 73, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-325-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3904880]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2023.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén / [a fordításokat összegyűjt., a fotókat kész. és az albumot szerk. Tarjányi József] ; [kiad. ... a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2009 [!2022]. - 88 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar, cigány, angol, bolgár, cseh, eszperantó, észt, fehérorosz, finn, francia, örmény, horvát, kínai, lengyel, lett, macedon, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, ukrán és vietnámi nyelven. - Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-88688-0-0 kötött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=00
[AN 3904818]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2023.
Petrik István
   Bölcsőm, sírom, otthonom / Petrik István. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 167 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6449-04-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879542]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2023.
Poór Edit (1961-)
   Az elveszett aranyrudak / Poór Edit. - [Debrecen] : Magánkiad., 2021. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5149-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3879244]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2023.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Áldott berlini fal / Pozsonyi Ádám. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2022. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-82027-2-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3879177]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2023.
Puskas, Evy
   Holdkirálylány / Evy Puskas ; [rajz. Demeter Brigi]. - Budapest : MyBook ; [Levelek] : [Bakos Zs.-né], 2021. - 49, [23] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-2914-3 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879348]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2023.
Rudik Dóra
   Varázsfészek / írta Rudik Dóra ; ill. László Dóra. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : [Szolépker], cop. 2021. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-2174-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3879265]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2023.
Szálinger Balázs (1978-)
   Koncentráció : versek / Szálinger Balázs. - Keszthely ; Alsópáhok : Szálinger B., 2022. - 95, [6] p. ; 16 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-01-4622-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879539]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2023.
Szeghalmi Károly
   Versek : ragyogás a fűben : Nagyvárad / Szeghalmi Károly. - Budapest : MyBook : [Somogyiné K. V.], 2022. - 85 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4996-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879390]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2023.
Szenes Ildikó
   Ajándék gondolatok a jóról, a rosszról, az életről meg a halálról / Szenes Ildikó. - Budapest : MyBook ; [Budaörs] : [Szenes I.], 2022. - 52 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-01-3906-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879400]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2023.
Talabér Irén
   Az Ördög-hegy legendája / Talabér Irén, Pőcze László ; [ill. ... Vigh Zsuzsanna] ; [kiad. a Nagyigmándi Közösségekért Egyesület]. - Nagyigmánd : Nagyigmándi Közösségekért Egyes., 2022. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4985-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3879530]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2023.
Tolnai Viktor (1991-)
   Rémálomgyár : weird fiction novelláskötet / Tolnai Viktor. - Hédervár : UGK, cop. 2022. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-240-0 kötött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3879346]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2023.
   Üvegcserepek / Ismeretlen szerző. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2021. - 152 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-3899-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3879394]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2023.
Varró Dániel (1977-)
   A szomjas troll [elektronikus dok.] : kis viking legendárium / Varró Dániel ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (59 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9623-5 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3904842]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2023.
Vasadi Péter (1926-2017)
   Vasadi Péter összes verse / [szerk. és a szöveget gond. Zsille Gábor] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021-2022. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1988-2005. - 2022. - 477 p.
ISBN 978-963-541-078-1 kötött : 3800,- Ft
[AN 3879155] MARC

ANSEL
UTF-85267 /2023.
Zágoni Balázs (1975-)
   Szamos-parti Hollywood / Zágoni Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - 409, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-385-2 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3904781]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2023.
Zana Diána
   A Kárpát-haza őrei / Zana Diána. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2022. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82027-3-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3879174]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2023.
Zsille Gábor (1972-)
   Tranzit Felvidék : versek / Zsille Gábor ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6419-06-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3879157]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5270 /2023.
Hello, Doggy! (magyar)
   Szia, kutyus! : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-680-0 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3904728]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2023.
Hide and seek (magyar)
   Bújócska : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-679-4 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3904729]
MARC

ANSEL
UTF-8