MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/10/10 10:19:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5668 /2023.
Herencsár Viktória (1953-)
   A Cimbalom Világszövetség 30 éve = 30 years of the Cimbalom World Association, CWA / Herencsár Viktória ; Sally Whytehead ass. with transl. - Budapest : Cimbalom Világszövets., 2021. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-2827-6 fűzött
Cimbalom World Association
cimbalom - nemzetközi szervezet - testülettörténet
061.2(100)(091) *** 787.8.071.2(100)
[AN 3880910]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2023.
Óvári Tudományos Nap (38.) (2021) (Mosonmagyaróvár)
   XXXVIII. Óvári Tudományos Nap rendezvény [elektronikus dok.] : ... témája: "innováció és digitalizáció" : ... helyszíne: online : absztrakt kötet / szerk. Szalka Éva ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar ... - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2021. nov. 11-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171335. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5837-94-4
mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Mosonmagyaróvár) *** 63 *** 338.43
[AN 3880736]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2023.
   Tanszéki hagyományok és változó világok [elektronikus dok.] : néprajz és antropológia szakos hallgatók nemzetközi konferenciája és találkozója : Szeged, 2022. április 29-30. : absztraktfüzet / Apjok Vivien, Keresztény Csenge, Klima Döníz szerk. ; [rend., közread. az] SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-173704. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-861-8
kulturális antropológia - néprajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Szeged) *** 316.7 *** 39
[AN 3898178]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2023.
Waite, Arthur Edward (1857-1942)
The secret tradition in freemasonry (magyar)
   A szabadkőművesség titkos hagyománya / Arthur Edward Waite. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-43-1
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3829195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 400 p.
ISBN 978-615-5032-45-5 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3881197] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5672 /2023.
Juhász Zsolt
   Ősmagyar jel-kép-ek avagy A rovás jel-rend-szer mint útikönyv az élet nevű túrához / Juhász Zsolt. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 217 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A rovás jelrendszer mint útikönyv az élet nevű túrához
ISBN 978-963-12-1080-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvfilozófia - rovásírás
003.335.9(=945.11) *** 809.451.1 *** 800.1
[AN 3906926]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2023.
Mandis János (1825 k.-1882)
   Az okszerű dohánytermelés és kezelés kézikönyve / írta Mandis János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Vácz : Siketnémák Iparint. Ny., 1870
ISBN 978-615-6385-42-0 fűzött : 2700,- Ft
dohánynövény - növénytermesztés - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 633.71
[AN 3881193]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2023.
   Mutasd az iskolai könyvtáradat! [elektronikus dok.] : a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium volt és jelenlegi diákjainak, kollégáinak és a tanulók szüleinek gondolatai az iskola könyvtáráról / szerk. Arany-Nagy Zsuzsanna, Tóth Viktória. - Szöveg (pdf : 33.7 MB). - Budapest : Budapest IX. ker. Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3580-9
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 9. kerület - iskolai könyvtár - általános iskola - gimnázium - elektronikus dokumentum
027.8(439-2Bp.IX.) *** 373.3(439-2Bp.IX.) *** 373.54(439-2Bp.IX.)
[AN 3873778]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2023.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság V [elektronikus dok.] : Magyar Tudomány Ünnepe : konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival : ... 2021. november 23-24. ... Budapest ... / szerk. Kiszl Péter és Leitgéb Mária ; [rend., közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi Doktori Program. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172126. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az tartalmi kivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-489-412-4
könyvtártudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
02 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3888782]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5676 /2023.
   Four shades of censorship [elektronikus dok.] : state intervention in the Central Eastern European media markets / auth. Ionut Codreanu [et al.]. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : Mérték Médiaelemző Műhely, 2021. - (Mérték füzetek, ISSN 2559-8937 ; 19.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168180. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-3364-5
Közép-Európa - Kelet-Európa - tömegtájékoztatási eszköz - médiapolitika - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
791.9.096/.097(4-11)"201"(083.41) *** 659.3(4-11)"201"(083.41) *** 323:008(4-11)"201"
[AN 3847470]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5677 /2023.
   Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában : a doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Bécs, 2019. szeptember 5-6. / szerk. Bene Sándor és Dobos István ; [közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2022. - 664 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5309-09-0 fűzött
Magyarország - magyarság - kultúratörténet - művelődéstörténet
008(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3881154]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2023.
Paár Dávid (1984-)
   Gazdasági elemzés a beszámolók információi alapján / Paár Dávid, Ambrus Rita Anna, Szóka Károly ; [közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-401-9 fűzött
gazdasági elemzés - tudományos módszertan - egyetemi jegyzet
001.81(075.8) *** 330(075.8)
[AN 3880964]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2023.
   Tudományos karrierek a 21. század elején [elektronikus dok.] / szerk. Paksi Veronika, Tardos Katalin, ... Fábri György. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170821. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-46-4
Magyarország - tudományos pályafutás - karrier - tudományszociológia - 21. század - elektronikus dokumentum
001.89(439)"200/202" *** 331.535(439)"200/202" *** 316
[AN 3876186]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5680 /2023.
   A boszorkányművészettől a káoszmágiáig. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2022]. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-76-9 fűzött : 3100,- Ft
mágia
133.4
[AN 3881184]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2023.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Hála : egy isteni minőség, mely megtestesíti az összes isteni minőséget : válogatás Sri Chinmoy írásaiból. - Budapest ; [Csömör] : Discovery Bliss, 2023. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81588-0-0 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3905977]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2023.
Hawkins, David R. (1927-2012)
Power vs. force (magyar)
   Erő kontra erő : a tudat anatómiája : az emberi viselkedés rejtett mozgatórugói : [az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei] / David R. Hawkins ; [ford. Sóskuthy György]. - Utánny. - Budapest : Agykontroll, [2023], cop. 2004. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-7959-96-3 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - önismeret - lélektan
133.25 *** 159.9
[AN 3906999]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2023.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Köcsög és kacsa : a valóság illúziója vagy az illúzió valósága? / [Kiss Balázs Kunó]. - Fót : Unio Mystica, 2023. - 170, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-39-6 kötött : 4480,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3906067]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2023.
Klujber Katalin
   Tarot-tan 3 [elektronikus dok.] : a Tarot-kártya világának megismerése : ciklusok vizsgálata : az emberi élet ciklusainak megismerése / Klujber Katalin. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - [Moha] : Klujber K., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170439. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81981-7-2
tarot - tanfolyami jegyzet - elektronikus dokumentum
133.3(078)
[AN 3873606]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2023.
Saint-Germain
   A tenyérolvasás szakértői célokból történő tanulmányozása / Saint-Germain gróf. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Borítócím: Tenyérolvasás
 (hibás ISBN 978-615-5032-77-6)
tenyérjóslás
133.6
[AN 3881225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 261 p.
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5032-78-3)
[AN 3881238] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 623 p.
Fűzött : 6100,- Ft
 (hibás ISBN 978-5032-79-0)
[AN 3881240] MARC

ANSEL
UTF-85686 /2023.
Szabó Judit
   A szférák : a Föld szellemi szféráinak élete : [a lélek lakhelyei az inkarnációk között] / Szabó Judit. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2013 [!2023]. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88084-6-2 fűzött : 3600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3907025]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5687 /2023.
Bereczky Attila Szilveszter
   Turistakalauz a Hernád menti Tátorján tanösvényhez / [írta és szerk. Bereczky Attila Szilveszter, Danyikó Zoltán, Harangozó Edit] ; [megj. az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület magánkiadásában]. - 2. kiad. - Alsódobsza : Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kult. és Sport Egyes., 2022. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2157-4 fűzött
Hernád-völgymedence - Alsódobsza - Szentistvánbaksa - tanösvény - helyismeret
502(439Hernád-völgye) *** 908.439-2Alsódobsza *** 908.439-2Szentistvánbaksa
[AN 3880805]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2023.
   A Pannon Városok Szövetsége településeinek környezetvédelmi, fenntarthatósági és klímavédelmi célkitűzései és programjai / [kiad. a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., [2021]. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5742-32-3 fűzött
Dunántúl - környezetvédelem - cselekvési program - város - 21. század
504.06(439.11-2)"201/202"
[AN 3881268]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5689 /2023.
Al-Khalili, Jim (1962-)
The world according to physics (magyar)
   A fizika evangéliuma [elektronikus dok.] / Jim Al-Khalili. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kepes János. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-604-090-1
fizika - elektronikus dokumentum
53
[AN 3906548]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5690 /2023.
Dittrich Ernő (1976-)
   A jövő neve élet : megoldás a klímaváltozásra, avagy a változás 6 programja / Dittrich. - 2. bőv. kiad. - Pécs : M. Klímavédelmi Kft., [2023]. - 335 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-277. - Filmogr.: p. 278.
Fűzött : 6999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-01-3086-6)
éghajlatváltozás - környezetvédelem - környezeti tudatosság
551.583 *** 504.06 *** 504.03
[AN 3906974]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2023.
   Klimafitte Landwirtschaft : Herausforderungen in Kontext des globalen Wandels / [Ed.] Dóra Szalay [et al.]. - Sopron : Lővér-Print, 2021. - 161 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 144-161.
ISBN 978-615-01-1943-4 fűzött
mezőgazdaság - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 63 *** 504.03
[AN 3881049]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5692 /2023.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2023. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3906300]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2023.
Attenborough, David (1926-)
The trials of life (magyar)
   Az élet erőpróbái : az állatok viselkedésének természetrajza / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Új, átd. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 361, [2] p., [64] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-355-983-3 fűzött : 5999,- Ft
etológia
591.5
[AN 3906661]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2023.
Bartha Dénes (1956-)
   Checklist of the Hungarian dendroflora / comp. by Dénes Bartha. - Sopron : Univ. of Sopron Press, 2021. - 86 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 15-29.
ISBN 978-963-334-396-8 fűzött
Magyarország - fa - növényföldrajz - flóra - nómenklatúra
581.9(439) *** 581.412(083.71)
[AN 3881046]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2023.
Haszonits Győző (1993-)
   Nedves rétek fitocönológiai és élőhely szempontú vizsgálata a Hanságban / Haszonits Győző. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar Környezet- és Természetvédelmi Int., 2022. - 194 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 20.)
Bibliogr.: p. 113-128.
Fűzött
Hanság - növénytársulás - gyep - flóra
581.55(439) *** 635.92 *** 581.9(439Hanság)
[AN 3880932]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2023.
   Képes gombakalauz : [fajismertető a gombaszakértői képzéshez] : [ismerjünk fel 303 hazai gombát!] / Albert László [et al.] ; [közread. a] Magyar Mikológiai Társaság. - 2. kiad. - Budapest : M. Mikológiai Társ., cop. 2023. - 311 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5635-7 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3907910]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2023.
Kováts Mihály (1768-1851)
   Növénybölcsesség a vagy Háromnyelvű fejtő növénynév műszótár : az az phytosophia vel botanosophia aut philosophia botanica seu botanica pura / [Kováts Mihály]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 362 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : nyomatott Gyurián és Bagó betűivel, 1845, a Háromnyelvű fejtő természethon titoktan orvostudomány műszótára 2. köteteként
ISBN 978-615-6385-47-5 fűzött : 4900,- Ft
növénytan - etimológiai szótár - hasonmás kiadás
58(038) *** 809.451.1-321.1 *** 094/099.07
[AN 3881203]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2023.
   Mikrobiom metagenomikai és metaproteomikai vizsgálata takarmányozás hatására gazdasági haszonállatoknál : GINOP-2.3.2-15-2016-00042 / [közread. a Debreceni Egyetem]. - [Debrecen] : DE, [2022]. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
takarmányozás - élelmiszer-mikrobiológia
579.64 *** 636.086 *** 579.67
[AN 3880825]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2023.
Sheldrake, Merlin (1987-)
Entangled life (magyar)
   Az élet szövedéke : miként építik fel világunkat és hatnak ránk a gombák / Merlin Sheldrake ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, 2023. - 413, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 347-396.
ISBN 978-963-355-694-8 kötött : 5999,- Ft
gomba - bioszféra - ökoszisztéma - környezettudomány
582.28 *** 504
[AN 3906244]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2023.
Tóth Balázs
   Magyarország nagylepkéinek határozója / Tóth Balázs ; [közread. a] Magyar Biológiai Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : MBT, 2023. - 316 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-615-80986-9-4 kötött
Magyarország - lepke - állathatározó
595.789(439)(083.71)
[AN 3907317]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5701 /2023.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2023. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3906299]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2023.
Barcs Krisztina
   Így működik a lelked : pszichológiai ismeretek 7 éves kortól / Barcs Kriszta ; László Zsuzsi rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - 35, [4] p. : ill., színes ; 32 cm
Kötött : 3780,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5932-72-4)
lélektan - gyermekkönyv
159.9(02.053.2)
[AN 3905959]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2023.
Barna István (1954-)
   Amit a hipertóniáról mindenkinek tudnia kell [elektronikus dok.] / Barna István. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174483. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6337-25-2
magas vérnyomás - elektronikus dokumentum
616.12-008.331.1
[AN 3905845]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2023.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Machiavellizmus : a megtévesztés pszichológiája / Bereczkei Tamás. - Budapest : Typotex, [2023], cop. 2016. - 267 p. ; 21 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 239-258.
ISBN 978-963-493-252-9 fűzött : 4200,- Ft
személyiség-lélektan - szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - hazugság
159.923 *** 316.6 *** 179.8
[AN 3906681]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2023.
Brenot, Philippe (1948-)
L'incroyable histoire du sexe : Livre I, En occident (magyar)
   A szex hihetetlen története : az ősembertől a robotokig / forgatókönyv Philippe Brenot ; párbeszédek Laetitia Coryn & Philippe Brenot ; rajz Laetitia Coryn ; ford. Bayer Antal. - [Budapest] : Gabo, 2022. - 203 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.. p. 200-202.
ISBN 978-963-566-297-5 kötött : 6990,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - képregény
612.6.057 *** 930.85(100) *** 613.88(100)(091) *** 087.6:084.11
[AN 3880478]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2023.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021)
Flow (magyar)
   Flow - út a boldogsághoz : a flow-élmény koncepciójának megalkotója életfilozófiájáról mesél / Csíkszentmihályi Mihály ; szerk. Ingeborg Szöllösi ; [ford. Geszti Sára]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 156 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-136-7 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - boldogság - életvezetés - pszichológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
159.942 *** 159.95 *** 613.865 *** 159.9(73)(=945.11)(092)Csíkszentmihályi_M.(047.53)
[AN 3881186]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2023.
Gerste, Ronald D. (1957-)
Wie Krankheiten Geschichte machen (magyar)
   Történelmet író betegségek [elektronikus dok.] : az ókortól napjainkig / Ronald D. Gerste. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Győri László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6735-5
orvostörténet - betegség - világtörténelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
616 *** 930.9 *** 930.85(100)
[AN 3906325]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2023.
Guj Péterné Juhász Andrea
   Jugandi módszer : komplex gyakorlatias stresszoldó módszer : testi és lelki egyensúlyért / Guj Péterné Juhász Andrea. - Debrecen : Force of Nature Kft., 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-615-01-3271-6 fűzött
stresszkezelés - meditáció - mentálhigiénia
612.06 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3880877]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2023.
Hof, Wim (1959-)
The Wim Hof method (magyar)
   A Wim Hof-módszer : aktiváld a benned rejlő, teljes emberi potenciált! / Wim Hof ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-475-467-1 fűzött : 4999,- Ft
edzés - légzés - extrém sport
613.71 *** 612.2 *** 796
[AN 3905985]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2023.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia a gyakorlatban : az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban / Kádár Annamária, Kerekes Valéria. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5281-44-0 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3906071]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2023.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   A megengedés művészete / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica, 2023. - 283 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-615-5546-51-8 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3906063]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2023.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Semmit és azt könnyedén : mester, mondd, mit tegyek? / Kiss Balázs Kunó. - 2. jav. kiad. - Fót : Unio Mystica, 2023. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-22-8 kötött : 4480,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3906074]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2023.
Kovács Klaudia
   Túlszeretni : [megmenteni önmagamat, megismerni és elengedni őt] / Kovács Klaudia. - [Dunaharaszti] : Kovács K., 2022. - 199 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-82003-2-5 kötött
mentálhigiénia - önismeret - elhízás - fogyás - memoár
613.24/.25 *** 613.865(0:82-94) *** 159.923.2
[AN 3880662]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2023.
Lajos Péter (1964-)
   Dadogásról - mindenkinek / Lajos Péter. - 4. kiad. - [Budapest] : Betűbazár, 2023. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-163.
ISBN 978-963-89885-2-2 fűzött : 2500,- Ft
dadogás - logopédia
616.89-008.434.35 *** 376.36
[AN 3906909]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2023.
LePera, Nicole
How to do the work (magyar)
   Hogyan dolgozz magadon [elektronikus dok.] : gyógyítsd meg a lelked, az elméd és a tested a holisztikus pszichológia segítségével / Nicole LePera. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Ford. Sóskuthy György. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-604-011-6
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3906319]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2023.
Levine, Peter A. (1942-)
Trauma-proofing your kids (magyar)
   Derült égből villámcsapás : hogyan vértezzük fel a gyerekeket trauma ellen? / Peter A. Levine, Maggie Kline ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 268 p. : ill., színes ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-615-5786-37-2 fűzött : 4700,- Ft
gyermeklélektan - lelki trauma - pszichoterápia
159.942-053.2 *** 159.922.7 *** 615.851-053.2
[AN 3906995]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2023.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Konferencia (56.) (2021) (Debrecen)
   A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciója 56. konferenciája : Debrecen, 2021 november 11-13. : programfüzet. - [Debrecen] : [MGYT] : [MTT], [2021]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
gyermekgyógyászat - tüdőgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 616.24-053.2 *** 616.24 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3880859]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2023.
Marczal Gabriella (1927-)
   Mérgező növények, növényi mérgezések [elektronikus dok.] / Marczal Gabriella. - Szöveg (pdf : 54.6 MB). - Budapest : Semmelweis, 2008[!2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174538. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-552-1
mérgező növény - elektronikus dokumentum
615.918 *** 581.192.6
[AN 3906206]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2023.
Michels, Barry
The tools (magyar)
   Énerő : hogyan változtathatjuk meg életünket belső erőnkkel? / Barry Michels, Phil Stutz ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-465-8 fűzött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3906523]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2023.
Miller, Alice (1923-2010)
Die Revolte des Körpers (magyar)
   A test kiáltása : a szülői bántás hosszú távú következményei / Alice Miller ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 185 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5786-01-3 fűzött : 3500,- Ft
író - művészetpszichológia - irodalmi hatás - gyermeklélektan - fejlődéslélektan - gyermek elhanyagolása - kiskorúak elleni erőszak - esettanulmány - műelemzés
159.922.7 *** 159.923.2 *** 82(092) *** 343.62-053.2 *** 159.964.2
[AN 3906993]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2023.
Moritz, Andreas (1954-2012)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere / [Andreas Moritz]. - [Budapest] : Hórusz, 2023. - 460 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-42-3 fűzött : 8990,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3907678]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2023.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to except the first year (magyar)
   Az első 12 hónap : minden, amit a kisbabánkról tudni szeretnénk, az első öleléstől az első lépésekig / Heidi Murkoff ; az előszót írta Mark D. Widome ... - Legújabb, teljesen átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2023. - 704 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-447-822-5 kötött
csecsemőgondozás
613.95 *** 37.018.1
[AN 3906652]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2023.
Onko-kardiológiai Napok (5.) (2022) (Kecskemét)
   V. Onko-kardiológiai Napok : Kecskemét, 2022. május 27-28. : programfüzet / [rend., közread. a] MOM. - [Budapest] : MOM, [2022]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
onkológia - szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-006 *** 616.1 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3880861]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2023.
Orvos-Tóth Noémi (1971-)
   Szabad akarat / Orvos-Tóth Noémi. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-109-4 fűzött : 4499,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret - családi háttér - szülői hatás
159.923 *** 316.356.2
[AN 3907534]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2023.
Peeters, Benoît (1956-)
Sándor Ferenczi (magyar)
   Ferenczi Sándor [elektronikus dok.] : a pszichoanalízis fenegyereke / Benoît Peeters ; ford. Mihancsik Zsófia. - Szöveg (epub : 21.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-588-2
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichiáter - századforduló - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.
[AN 3906534]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2023.
Pinnock, Dale (1977-)
The nutrition bible (magyar)
   A táplálkozás bibliája [elektronikus dok.] : hétköznapi betegségek és gyógyító élelmiszerek A-tól Z-ig / Dale Pinnock ; ford. Silberer Vera. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6764-5
egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613.2
[AN 3906333]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2023.
Satyananda Saraswati, Swami (1923-2009)
Asana, pranayama, mudra, bandha (magyar)
   Ászana, pránájáma, mudrá, bandha / Swami Satyananda Saraswati ; [közread. a] Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány. - 2. átd. kiad., utánny. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2023. - 547 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5851-6 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3906878]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2023.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Ételünk az életünk : iránytű az egészségmegőrző és gyógyulást támogató táplálkozáshoz : receptekkel / Szalayné Kónya Zsuzsa ; [közread. a] Holnapom Egyesület. - Debrecen : Holnapom Egyes., 2021. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3567-0 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3881208]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2023.
Szegedi Diabétesz Nap (16.) (2021)
   SZDN XVI [elektronikus dok.] : Szegedi Diabétesz Nap, 2021. december 17-18. : online továbbképzés : program és tudományos előadás összefoglalók. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Zsombó : Stand-Art Event Management Kft., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170903. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6109-05-7
cukorbetegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.379-008.64 *** 061.3"2021"
[AN 3876757]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2023.
Tari Annamária
   Z generáció : klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária. - 6. kiad. - Budapest : Tericum, cop. 2023. - 348, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9633-92-6 fűzött : 4570,- Ft
lélektan - ifjúság
159.922.8
[AN 3907543]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2023.
Trenton, Nick
Stop overthinking (magyar)
   Ne agyald túl! : [módszerek a stressz csökkentésére, a negatív gondolatok elengedésére és a jelenre való összpontosításra] / Nick Trenton ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 203 p. ; 21 cm
Kötött : 5290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-507-263-7)
stresszkezelés - életvezetés - személyiségfejlesztés
612.06 *** 159.923.2
[AN 3908011]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2023.
Van der Kolk, Bessel A. (1943-)
The body keeps the score (magyar)
   A test mindent számontart : az agy, az elme és a test szerepe a traumafeldolgozásban / Bessel van der Kolk ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 452 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.: p. 449-452.
ISBN 978-615-5786-24-2 fűzött : 7500,- Ft
lélektan - lelki trauma - pszichoterápia - esettanulmány
159.953 *** 615.851 *** 159.9
[AN 3907007]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2023.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Jól szeretni : tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3780,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3906069]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2023.
William, Anthony
Medical medium liver rescue (magyar)
   Egészséges májműködés : gyógyító médium : válaszok az ekcémára, a pikkelysömörre, a cukorbetegségre, a streptococcusra, a puffadásra, az epekőre, a mellékvese-stresszre, a krónikus fáradtságra, a zsírmájra, a súlyproblémákra, a kontaminált vékonybél szindrómára és az autoimmun betegségekre / Anthony William ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-511-9 fűzött : 6990,- Ft
természetgyógyászat - máj - emésztés - egészséges táplálkozás
615.89 *** 616.36 *** 612.3 *** 613.2
[AN 3907772]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2023.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The gift of therapy (magyar)
   A terápia ajándéka : műhelytitkok / Irvin D. Yalom ; [ford. Zsuppán András]. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 310, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-633-005-7 fűzött : 4999,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3907282]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5736 /2023.
Buda Attila
   Magyar bányák 1920-ig, képeslapokon / Buda Attila, Tóth János ; [közread. az] Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. - Budapest : OMBKE, 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-9038-26-4 kötött
Magyarország - bányászat - ipartörténet - bányaváros - helytörténet - képes levelezőlap - album
622(439)(091) *** 943.9-2 *** 622(439-2)(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3880614]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5737 /2023.
Levy, Steven
Facebook (magyar)
   Facebook [elektronikus dok.] : a közösségi oldal titkai / Steven Levy ; ford. Kádár Pál. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-561-796-8
internet - információs társadalom - közösségfejlesztés - médiatörténet - 21. század - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77(100)"20"
[AN 3907509]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2023.
Nagy Sándor Antal
   Profi IT alapok egyszerűen / Nagy Sándor Antal. - [Budapest] : SolidCode Kft., 2022. - 196 p. : ill., részben színes ; 21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-615-81989-3-6 fűzött
informatika
681.3
[AN 3880656]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2023.
   Proceedings of the 29th Minisymposium of the Department of Measurement and Information Systems Budapest University of Technology and Economics [elektronikus dok.] : Minisy@DMIS 2022 : February 7-8, 2022 ... - Szöveg (pdf : 20.9 MB). - [Budapest] : BUTE Dep. of Measurement and Information Systems, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-168932. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-872-2
informatika - információs rendszer - műszertechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 53.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3859582]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5740 /2023.
Sitkei György (1931-)
   Further studies on wood sanding / György Sitkei. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of Sopron, 2021. - 17 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of Sopron, ISSN 2939-7146 ; 8.)
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-963-334-379-1 fűzött
fatechnológia - csiszolás
674.02
[AN 3881053]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2023.
   Szemelvények a "Speciális ipari igényeket kielégítő kompozit termékek és azok környezetkímélő technológiával történő előállításának kifejlesztése" projekt alkalmazott kutatási eredményeiből : kivonat a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00412 azonosító számú projekt feladataiból / [szerk. Bánátfy Rudolf]. - [Budapest] : J.P.H. Trading Kft., 2021. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 136-144.
ISBN 978-615-01-3983-8 kötött
kompozit anyag - gyártástechnológia
678.5.02
[AN 3881116]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5742 /2023.
Kende Tamás
   Szebeton 100 : évszázados kötődés : a Szentendrei Betonárugyár 100 éve / [írta Kende Tamás] ; [közread. a] Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár. - Szentendre : Hamvas B. Pest M. Kvt., 2022. - 118, [10] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7521-89-8 fűzött
Szentendrei Betonárugyár Zrt.
Szentendre - ipartörténet - betonelem - iparvállalat
666.97(439-2Szentendre)(091) *** 061.5(439-2Szentendre)(091)
[AN 3881242]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2023.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogházak : építés, korszerűsítés, átalakítás / Mednyánszky Miklós ; [... ábráit a szerző és Schlammer Zsuzsanna rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2023. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 963-9535-31-1 fűzött : 4200,- Ft
ház - építés - vályog
69 *** 691.41 *** 624.012.81
[AN 3905967]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5744 /2023.
Hadházi Dániel
   Hajók, vitorlák, tengerek / Hadházi Dániel. - Budapest : Hadházi D. : Püski, 2021-. - 28 cm
tengerhajózás - hajógyártás - közlekedéstörténet - művelődéstörténet
656.61(100)(091) *** 930.85(26) *** 623.8(100)(091) *** 629.123(100)(091)
[AN 3848671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A nagy földrajzi felfedezések korától a géphajók megjelenéséig. - 2022. - 362 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-615-01-1930-4 fűzött
[AN 3881066] MARC

ANSEL
UTF-85745 /2023.
Hajdú József (1944-)
   A 21. század traktorai [elektronikus dok.] / Hajdú József. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170500. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-575-015-3
traktor - elektronikus dokumentum
629.114.2 *** 631.3
[AN 3874014]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5746 /2023.
   20 éves jubileum : a Tormay Béla Szakkollégium történetének folytatása, 2002-2022 / ... szerk. Diósi Gerda ; kiad. a Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium. - [Debrecen] : DE Tormay B. Szakkollégium, 2022. - 200 p. : ill., színes ; 22 cm
Gerinccím: 20 éves a Tormay Béla Szakkollégium, 2002-2022
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-473-956-2)
Debreceni Egyetem. Tormay Béla Szakkollégium
Debrecen - szakkollégium - agrártudomány
63 *** 378.187.5(439-2Debrecen)
[AN 3880743]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2023.
   Amit a számok mutatnak az erdőművelés ökonómiájáról / szerk. Lett Béla. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 241 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 14.)
Bibliogr.: p. 238-241.
ISBN 978-963-334-390-6 fűzött
Magyarország - erdészet - vagyongazdálkodás - gazdaságtan - 19. század - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
630*652(439)"185/201"(083.41) *** 658.14 *** 330
[AN 3880972]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2023.
   A bárány- és juhhús fenntarthatósága / szerk. Kukovics Sándor ; [közread. a] Juh Terméktanács ... - Várpalota : Juh Terméktanács, 2021. - 284 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-281.
ISBN 978-615-01-4104-6 fűzött
juhtenyésztés - fenntartható fejlődés
636.32/.38 *** 504.03
[AN 3880744]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2023.
Csanády Jenő
   Agarászat / Csanády Jenő. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 176, [1] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Nagy-Szalonta : Reich Ny., 1900
ISBN 978-615-6385-45-1 fűzött : 3700,- Ft
agár - vadászat - hasonmás kiadás
639.1.081.321 *** 094/099.07
[AN 3881191]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2023.
Csonka Imre
   Méhcsaládok téli felkészítése és tavaszi fejlesztése [elektronikus dok.] / Csonka Imre. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170438. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-575-001-6
méhészet - elektronikus dokumentum
638.1
[AN 3873604]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2023.
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Tudományos diákköri konferencia (2021) (Debrecen)
   Tudományos diákköri konferencia : 2021/2022. tanév : 2021. november 22., Debrecen : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Gyüre Péter ..., Juhász Lajos ...] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - [Debrecen] : DE MÉKK, 2021. - 55 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
agrártudomány - környezetgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 504.03 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3880797]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2023.
Ferencz Gergő
   Falura költözők kézikönyve [elektronikus dok.] / Ferencz Gergő. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6747-8
háztáji gazdaság - elektronikus dokumentum
631.115.11
[AN 3906330]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2023.
Gyürky Antal (1817-1890)
   Borászati-szótár : betűrendben kellő magyarázattal ellátva / írta Gyürky Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 111 p. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1861
ISBN 978-615-6385-44-4 fűzött : 2900,- Ft
borászat - szőlőművelés - értelmező szótár - hasonmás kiadás
663.2(038) *** 634.8(038) *** 809.451.1-321.1 *** 094/099.07
[AN 3881185]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2023.
Halász Gábor
   Siklók, boák és pitonok : amit a felelős állattartásról tudni kell / Halász Gábor. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 196 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Tenebris draco
Fűzött
kígyó - terrárium - állattartás
636.045 *** 598.12 *** 636.982
[AN 3880871]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2023.
   A hatékonyabb agráriumért : tudományos szakkollégiumi kiadvány / [közread. a] Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium, Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium. - [Debrecen] : DE, 2021. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - agrártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
338.43(439) *** 63 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 378.184
[AN 3880788]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2023.
Horváth Béla
   Gépek a szabadföldi erdészeti csemetetermesztéshez [elektronikus dok.] / Horváth Béla. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-99-7
erdészeti gép - erdősítés - csemetetermesztés - elektronikus dokumentum
630*232.3 *** 631.3
[AN 3873748]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2023.
Horváth Béla
   Gépek az erdőtelepítéshez [elektronikus dok.] / Horváth Béla. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170464. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-575-000-9
erdészeti gép - erdősítés - elektronikus dokumentum
630*36 *** 631.3 *** 630*23
[AN 3873731]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2023.
Horváth Béla
   Többműveletes erdészeti gépek [elektronikus dok.] / Horváth Béla, Horváth Attila László. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170510. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-575-005-4
erdészeti gép - elektronikus dokumentum
630*36 *** 631.3
[AN 3874015]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2023.
   Huculok az Aggteleki-karszton / [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park. - [Jósvafő] : Aggteleki Nemz. Park Ig., [2022]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Közép-Európa - hucul ló - lótenyésztés
636.1(4-11)
[AN 3880845]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2023.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak - az erdőtelepítések tapasztalatai, 1920-2020 / Lett Béla. - Sopron : Soproni Egy. K., 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 15.)
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-334-392-0 fűzött
Magyarország - erdősítés - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
630*23(439)"192/202"(083.41)
[AN 3880973]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2023.
Orbán Gergely
   A szőlőtermesztés technológiája I [elektronikus dok.] : metszés és zöldmunkák / Orbán Gergely. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170511. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-575-011-5
szőlőtermesztés - elektronikus dokumentum
634.8
[AN 3874019]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2023.
Pettenkoffer Sándor (1868-1946)
   Útmutatás a must és a bor helyes kezelésére / írta Pettenkoffer Sándor. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pallas Ny., 1910
ISBN 978-615-6385-48-2 fűzött : 4900,- Ft
borászat - hasonmás kiadás
663.2 *** 094/099.07
[AN 3881222]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2023.
Surányi Dezső (1947-)
   Gyümölcsöző sokféleség : biodiverzitás a gyümölcstermesztésben / Surányi Dezső. - 2. bőv. kiad. - Gödöllő : [Surányi D.], 2023. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-156.
ISBN 978-615-01-7084-8 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - biodiverzitás - gazdaságtörténet
634.1 *** 631.526.3 *** 338.43(439)(091)
[AN 3907299]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2023.
   Tájékoztató a tenyésztési programok fontosabb változásairól / a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete kiadványa. - [Debrecen] : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2021. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
lótenyésztés - póniló - lovaglás - vizsgakövetelmény
636.16 *** 798.2
[AN 3880849]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2023.
William, Anthony
Medical medium celery juice (magyar)
   Csodatévő zeller : gyógyító médium : korunk legerősebb hatású gyógynövénye, amely világszerte millióknak hozta el a gyógyulást / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-512-6 fűzött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - zeller
633.428 *** 615.89
[AN 3907683]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2023.
Zsigó György (1954-)
   Szőlő- és gyümölcsfélék növényvédelme / [szerző Zsigó György]. - Budapest : NAK, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 9.)
ISBN 978-615-5307-80-5 fűzött
növényvédelem - gyümölcstermesztés - szőlészet
632 *** 634
[AN 3880794]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5767 /2023.
   Császártöltési finomságok / [... szerk. Takács Gábor] ; [fotók Zentai-Bárány Andrea] ; [kiad. Császártöltés Község Önkormányzata]. - Császártöltés : Önkormányzat, 2023. - 56 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81329-0-9 kötött
Császártöltés - ételspecialitás - étkezési szokás - néprajz - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(439-2Császártöltés)(083.12) *** 392.8(=30)(439-2Császártöltés)
[AN 3906677]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2023.
Daniels, Natalie
   The cookbook : the 3 million year old diet / Natalie Daniels. - [Budapest] : ICMNI : Paleomedicina, 2022. - 248 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-3769-8 kötött
étrend - hús - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.561(083.12) *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3881094]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2023.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 8. kiad. - Budapest : SpringMed, 2023. - 303 p., [15] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-6337-58-0 fűzött : 4980,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3907330]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2023.
Merklikné Gallai Zsuzsa (1956-)
   Elektrokozmetikai 1x1 : tananyag a sikeres kozmetikusvizsgához / Merklikné Gallai Zsuzsa, Rudolf Ibolya. - 2. bőv. kiad., utánny. - Nagykovácsi : Lilli K., 2023. - 198 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 978-963-9837-42-3 kötött
kozmetika - tankönyv
646.7(078)
[AN 3905980]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2023.
Mikes Márk
   Ízletes és fenntartható : juh- és bárányételek receptkönyve / [írta Mikes Márk] ; [közread. a] Juh Terméktanács ... - [Várpalota] : Juh Terméktanács, 2021. - 86, [1] p. : ill., színes ; 23x23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-3624-0 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3880872]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2023.
Rigó Viktória
   Orgazmikus ünnepek [elektronikus dok.] / Rigó Viktória és Szabó Deli Péter. - Szöveg (pdf : 15 MB). - [Budapest] : Rigó V., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167993. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3628-8
vegetáriánus étrend - karácsony - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.564(083.12) *** 613.26 *** 398.332.416
[AN 3850211]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2023.
Szabó P. Balázs
   Kisüzemi és házi élelmiszer-előállítás I [elektronikus dok.] : savanyítás / Szabó P. Balázs. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170463. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-575-013-9
savanyítás - élelmiszer-technológia - elektronikus dokumentum
641.4 *** 663/664
[AN 3873723]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5774 /2023.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The four loves (magyar)
   A szeretet négy arca / C. S. Lewis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 161, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-578-0 fűzött : 3900,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3907063]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2023.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mut zur Freiheit und zur sozialen Gerechtigkeit (magyar)
   A szabad szellem bátorsága azaz: Merjünk szabadok lenni / Rudolf Steiner ; [ford. Vitkolczi Ildikó]. - [Onga] : Hermit, [2023]. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6432-33-9 fűzött : 2300,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3906931]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2023.
   Tudomány és megértés [elektronikus dok.] : Schwendtner Tibor 60. születésnapjára / szerk. Loboczky János, Torma Anita, Vermes Katalin. - Szöveg (epdf : 5.5 MB). - Eger : Líceum K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174489. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-233-5
filozófiatörténet - filozófia - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
1(100)(091) *** 1
[AN 3905889]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5777 /2023.
Balázs István (1964-)
   Hamisítások / Balázs István ; [... kiad. az Ekklesia Gyülekezet]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet, 2022. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6307-01-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3881215]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2023.
Basa Katalin
   Szentségimádás gyerekeknek : gyermekek eucharisztikus imafüzete / [írta és rajz.] Basa Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2023. - 32 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-418-9 fűzött
oltáriszentség - imakönyv - gyermekkönyv
265.3(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 3906255]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2023.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 1351 p., [4] fol., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-247-1 fűzött : 2500,- Ft
22.04=945.11
[AN 3906574]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2023.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 1919 p., XIV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-361-664-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3906648]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2023.
Campbell, Joseph (1904-1987)
The hero with a thousand faces (magyar)
   Az ezerarcú hős / Joseph Campbell ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Jav., új kiad. - Budapest : Good Life Books, cop. 2023. - 466 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 437-454.
ISBN 978-615-6455-99-4 kötött : 6990,- Ft
mitológia - hiedelem - művelődéstörténet
291.13 *** 930.85(100) *** 398.4(=00)
[AN 3907562]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2023.
Dienes Dénes (1956-)
   "...legyünk mindnyájan Isten prófétái..." : reformátusok Felső-Magyarországon a 16-18. században : válogatott tanulmányok / Dienes Dénes. - Sárospatak : Hernád, 2022. - 157, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-29-4 fűzött
Felvidék - Észak-Magyarország - Magyarország - református egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - újkor
284.2(439.13)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3881149]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2023.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Santo rosario (magyar)
   Rózsafüzér / Josemaría Escrivá de Balaguer ; [ford. Berkes Éva]. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 80 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-612-043-6 fűzött : 980,- Ft
rózsafüzér - krisztológia
232 *** 243
[AN 3907545]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2023.
Evans, Tony (1949-)
   A szavaidban rejlő erő / Tony Evans ; [ford. Csete-Kriszt Lulla] ; [kiad. Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, 2022. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81631-9-4 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3880851]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2023.
The funny shape of faith (magyar) (részletek)
   Napi menü : gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival / [ford. és a magyar kiadást szerk. Galsi Árpád]. - 3. utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 127 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-558-288-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3906666]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2023.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Bevezetés a katolikus egyház történetébe / Gárdonyi Máté. - 5. átd. kiad. - Budapest : Jel, 2022-. - 22 cm
ISBN 978-963-535-045-2
egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(100)(091) *** 930.85
[AN 3880621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ókor - korai középkor - érett középkor. - 2022. - 379 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-535-046-9 fűzött : 3900,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - ókor - középkor
282(100)"00/13" *** 930.85
[AN 3880625] MARC

ANSEL
UTF-85787 /2023.
Hartman, Bob (1955-)
The lion storyteller Bible (magyar)
   Harmat mesélő Biblia / írta Bob Hartman ; rajz. Kállai Nagy Krisztina ; m. szöveg Miklya Mónika és Zsolt. - 8. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Gerinccím: Mesélő Biblia
ISBN 978-963-9564-90-9 kötött : 5990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3906469]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2023.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 9. kiad. - Kecskemét : Korda, 2023. - 526 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5931-31-4 kötött
katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3906647]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2023.
   Iustitia duce, caritate comite : válogatott tanulmányok Erdő Péter bíboros, prímás-érsek 70. születésnapjára / szerk. Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 648 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-612-013-9 kötött
teológia - vallástudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
21 *** 2 *** 012Erdő_P.
[AN 3880551]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2023.
Kertész Lajos (1925-2023)
   Légy hű mindhalálig : mozaikok egy zenepedagógus, teológus életéből / Kertész Lajos ; a szövegeket gond. Arany János ; ... szerk. Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2021. - 332 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 10.)
ISBN 978-615-5909-09-2 kötött
Kertész Lajos (1925-2023)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - zenepedagógus - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Kertész_L. *** 78.071.4(439)(092)Kertész_L.
[AN 3880739]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2023.
Lee, B. Raven
Unbinding the soul (magyar)
   A lélek feloldozása : [felébredés a krízisen és az együttérzésen keresztül] / B. Raven Lee ; [ford. Andrasek Zsolt]. - Budapest : Püski, 2022. - 257, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 978-963-302-344-0 fűzött
tibeti buddhizmus - mentálhigiénia - amerikai angol irodalom - memoár
294.321(515) *** 820-94(73)=945.11 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3881078]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2023.
Lengyel Gyula
   Darázsfészek : énkép-önismeret-lelkiismeret-lelkiismeretnevelés krisztushívőként / Lengyel Gyula. - Erdőtelek : Magánkiad., 2022. - 291 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
lelkiismeret - vallási erkölcs
241.2 *** 17.024.1
[AN 3880630]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2023.
Lengyel Gyula
   Lélek-morzsák / Lengyel Gyula ; [... festmények Máger Ágnes ... alkotásai]. - Erdőtelek : Magánkiad., 2022. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
prédikáció
252
[AN 3880628]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2023.
Loud, Tom
Unlocking kingdom power (magyar)
   Tárd fel a királyság erejét : öt kulcs az isteni gyógyításhoz / [Tom Loud] ; [ford. Csapó Hajnalka]. - [Kunszentmiklós] : Élő Víz Szolgálat, 2022. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5552-4 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3881079]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2023.
   Egy modern konzervatív rabbi : emlékkönyv Bernstein Béla rabbivá avatásának 130. évfordulója alkalmával / [szerk. Balázs Edit] ; [kiad. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem]. - Budapest : OR-ZSE, 2022. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5494-12-3 fűzött
Bernstein Béla (1868-1944)
Magyarország - rabbi - 19. század - 20. század
296(439)(092)Bernstein_B.
[AN 3881162]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2023.
Murray, Paul (1947-)
In the grip of light (magyar)
   A fény vonzásában : a keresztény szemlélődés ragyogó sötét útja / Paul Murray ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - [Budakeszi] : Advocata Nostra, cop. 2022. - 125, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4452-8 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3881189]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2023.
Orosz Lőrinc (1942-)
   Szerettem az Egyházat / Orosz Lőrinc ; [kiad. a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye]. - Debrecen : Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye, 2022. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80243-8-9 fűzött
Orosz Lőrinc (1942-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Orosz_L.(0:82-94)
[AN 3881217]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2023.
Papp Miklós (1972-)
   "Megkoronáztad" : a házasságkötés misztériuma / Papp Miklós. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 204, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-963-267-570-1 fűzött : 3290,- Ft
házasság - görög katolikus egyház
265.5 *** 281.5.018.2
[AN 3881256]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2023.
   Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive : studi in onore del cardinale Péter Erdő per il suo 70o compleanno / a cura di Péter Szabó, Tamás Frankó. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 727 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva olasz, francia, angol, német és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-612-004-7 kötött
teológia - vallástudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
21 *** 2 *** 012Erdő_P.
[AN 3880554]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2023.
Todd, Michael (1986-)
Crazy faith (magyar)
   Őrült hit : csak addig őrültség, amíg meg nem történik / Michael Todd ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-34-5 fűzött : 3790,- Ft
vallásos irodalom - hit - életvezetés
244 *** 234 *** 613.865
[AN 3880420]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2023.
Tóth Gergely (1977-)
   Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban, 16-18. század / Tóth Gergely ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - 2. kiad. - Budapest : BTK TTI, 2022. - 236 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-215. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-314-5 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - történetírás - egyházi hagyomány - protestantizmus - művelődéstörténet - szentkoronatan - 16. század - 17. század - 18. század
284(439)"15/17" *** 930.1(439)"15/17" *** 342.22(439) *** 342.519.8(439) *** 261.5 *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3906831]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2023.
   Váradi-Károli Biblia [elektronikus dok.] : Pál apostol Rómába írt levele. - Szöveg (epub : 674 KB). - [Vonyarcvashegy] : [Medveczky L.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Átd. Medveczky László és Medveczky Viktória. - Ford. Károli Gáspár. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-3549-6
elektronikus dokumentum
227.12.04=945.11
[AN 3874036]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2023.
Véghseő Tamás (1971-)
   Unió, integráció, modernizáció : tanulmányok a görögkatolikus egyház történetéhez / Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2021. - 371 p. ; 24 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 13.)
Bibliogr.: p. 357-371.
ISBN 978-615-6201-13-3 kötött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyháztörténet
281.5.018.2(439)(091)
[AN 3881153]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2023.
   Velemjáró / kiad. a Református Cursillo Titkársága. - 5. kiad. - [Budapest] : Református Cursillo Titk., 2023. - 67 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-6904-0 fűzött
református egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 264-17 *** 284.2
[AN 3906257]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5805 /2023.
Csernus Imre (1966-)
   Én és te / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-665-1 kötött : 5999,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - individuálpszichológia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 159.923
[AN 3906024]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2023.
Davida
   Nem rizsa ; Nem rizsa : vállalkozóknak / Davida. - Budapest : Davida Komunikációs és Szolgáltató Bt., 2022. - 81, 83 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-01-4828-1 fűzött : 5235,- Ft
életvezetés - kommunikáció
316.77 *** 613.865
[AN 3880792]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2023.
Gréban, Quentin (1977-)
   Szeretlek, anya! : 31 őszinte vallomás / Quentin Gréban. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 62, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-502-2 kötött : 6490,- Ft
Belgium - anyaság - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - antológia
316.37-055.52-055.2(0:82-822) *** 894.511-822 *** 76(493)(092)Gréban,_Q.
[AN 3906465]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2023.
Guld Ádám (1981-)
   A Z generáció médiahasználata [elektronikus dok.] : jelenségek, hatások, kockázatok / Guld Ádám. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-604-092-5
ifjúságszociológia - információs társadalom - kultúraszociológia - serdülőkor - fiatal felnőtt - digitális technika - technikai kultúra - nemzedékközi kapcsolat - médiaismeret - 21. század - elektronikus dokumentum
316.37-053.6/.81 *** 316.346.3-053.6/.81 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3906546]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2023.
Kerekes Anna (1938-)
   Az eleki svábok hagyatéka : az ötnemzetiségű Elek kialakulása, 1724-1944 / Kerekes Anna. - Budapest : Személyes Történelem, 2022. - 598, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 595-598.
ISBN 978-615-5758-89-8 fűzött : 4990,- Ft
Elek - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Elek) *** 943.9-2Elek
[AN 3881194]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2023.
Mérő László (1949-)
   Mindenki másképp egyforma : a játékelmélet és a racionalitás pszichológiája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Tericum, cop. 2023. - 399 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 383-392.
ISBN 978-963-438-129-7 fűzött : 4570,- Ft
játékelmélet - szociálpszichológia
316.6 *** 159.955.622
[AN 3907674]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2023.
   Tekes olvasó / Bodor Krisztofer [et al.] ; [közread. a] Társadalomelméleti Kollégium. - Budapest : TEK, 2022. - 170 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4431-3 fűzött
társadalomelmélet
316
[AN 3881260]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2023.
Tóth Máté (1989-)
   Majdcsak lesz valahogy / Tóth Máté. - [Budapest] : Igazságot Kft., cop. 2021. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-3533-5 fűzött : 3990,- Ft
társadalmi jelenség - 21. század - szociálpszichológia - szociológia
316.6 *** 316.4(100)"201/202"
[AN 3880824]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2023.
Urbach, Karina (1968-)
Das Buch Alice (magyar)
   Alice könyve [elektronikus dok.] : hogyan lopták el a nácik a nagymamám szakácskönyvét / Karina Urbach ; ford. Blaschtik Éva. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-164-9
Urbach, Alice (1886-1983)
Ausztria - zsidóság - családtörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(436)"19" *** 929.52(436)"19"
[AN 3905916]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5814 /2023.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Népmesék minden formában / Andrásfalvy Bertalan. - [Budapest] : [MVE], [2021]. - 79 p. : ill. ; 22x22 cm
Közread. a Magyar Versmondók Egyesülete
Kötött
mesekutatás - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11) *** 398.21.001(=945.11)
[AN 3880924]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2023.
Horváth Zsuzsanna (1956-)
   Svetačni krug Božića : od adventa do tri kraljev i drugi posli iz prošlosti u Hrvatskom Židanu = Adventtől vízkeresztig, továbbá egy maroknyi kincs az emlékezet homályából - Horvátzsidány / [Suzana Horvath] ; [... kiad. a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Horvátzsidány]. - Horvátzsidány : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 356 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1830-7 kötött
Horvátzsidány - néprajz - téli ünnepi szokás - magyarországi horvátok
39(=862)(439-2Horvátzsidány) *** 398.332.4(=862)(439-2Horvátzsidány)
[AN 3881259]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2023.
   A kék szarvas : perzsa mese / Nagyné Koncz Éva illusztrációival. - Jászberény : Magánkiad., 2022. - 39 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-4308-8 kötött
perzsa irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=915)(02.053.2)
[AN 3881224]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5817 /2023.
Apponyi Albert (1846-1933)
   Válaszbeszéd, 1920 / Apponyi Albert. A trianoni béke megalkotása, 1915-1920 / Horváth Jenő. - Várpalota : Trianon Múz., [2022]. - 125 p. ; 21 cm. - (Trianon kiskönyvtár, ISSN 2732-1878)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89725-5-2 kötött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - magyar történelem - diplomáciatörténet - külpolitika - nemzetiségi politika - kisantant - politikus - 1910-es évek - trianoni békeszerződés - előadóbeszéd
327(439)"1918/1920" *** 32(439)(092)Apponyi_A.(042.5) *** 341.382"1920" *** 327(100)"191/192" *** 323.15(=00)(4-191)"191/192"
[AN 3881085]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2023.
Bisztrai Márton (1981-)
   Sérülékeny menekültek - tréninggyakorlatok igaz történetek alapján / írta és szerk. Bisztrai Márton, Bognár Katalin, László Zsuzsa ; [kiad. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., cop. 2022. - 86, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81860-5-6 fűzött
Magyarország - menekültügy - tréning
325.14(439) *** 331.363
[AN 3881248]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2023.
Bisztrai Márton (1981-)
   Vulnerable refugees - training exercises based on true stories / written and ed. by Márton Bisztrai, Katalin Bognár, Zsuzsa László ; [publ. by Menedék - Hungarian Association for Migrants]. - Budapest : Menedék - Hung. Assoc. for Migrants, cop. 2022. - 86, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81860-7-0 fűzött
Magyarország - menekültügy - tréning
325.14(439) *** 331.363
[AN 3881251]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2023.
Gombos László
   Cold War and the Post-cold War [elektronikus dok.] / Laszlo Gombos. - Szöveg (epub : 12.7 MB) (mobi : 6.8 MB). - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6297-17-4 (epub)
ISBN 978-615-6297-18-1 (mobi)
Szovjetunió - Egyesült Államok - hidegháború - történelem - világtörténelem - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
327.54(100)"194/198" *** 94"194/201" *** 947"194/198" *** 973"194/199"
[AN 3887895]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2023.
Han Byung-Chul (1959-)
Psychopolitik (magyar)
   Pszichopolitika : a neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák / Byung-Chul Han. - Budapest : Typotex, [2023], cop. 2020. - 113 p. ; 18 cm
Ford. Csordás Gábor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-216-1 fűzött : 2900,- Ft
politikai pszichológia - politikai filozófia - hatalom - kapitalista rendszer - liberalizmus
321.01 *** 159.9 *** 316.323.6 *** 329.12
[AN 3906778]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2023.
Hazŵniy, Yŵram (1964-)
The virtue of nationalism (magyar)
   A nacionalizmus erénye [elektronikus dok.] / Yoram Hazony. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Századvég, 2022
Ford. Horváth Judit, Vági Barnabás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-96-5
nacionalizmus - nemzettudat - eszmetörténet - elektronikus dokumentum
329.17(100)(091)
[AN 3907533]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2023.
Kalniete, Sandra (1952-)
Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos (magyar)
   Báli cipőben Szibériában / Sandra Kalniete ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2021. - 353 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-541-041-5 kötött : 3000,- Ft
Szovjetunió - kitelepítés - lettek - 1940-es évek - 1950-es évek - memoár
325.254(=883)(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3880563]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2023.
Murinai Angela (1970-)
   Ich bin aus Ungarn [elektronikus dok.] : Magyarországról jöttem / Angela Murinai. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-093-2
Németország - magyar irodalom - emigráció - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
325.252(=945.11)(430)"201"(0:82-94) *** 894.511-94(430)
[AN 3906311]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2023.
   Valahol otthon lenni : menekültek társadalmi beilleszkedése Magyarországon / Kováts András, Soltész Béla (szerk.) ; [graf. ... Thury Lili] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., cop. 2022. - 298 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81860-9-4 fűzött
Magyarország - menekültügy - menekült - társadalmi beilleszkedés - ezredforduló
325.14(439)"200/201" *** 316.4.052(439)
[AN 3881253]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5826 /2023.
Bodnár Mónika (1961-)
   Fejezetek Tornabarakony falu- és egyháztörténetéből / Bodnár Mónika. - Tornabarakony : Önkormányzat Értéktár Biz., 2022. - 37 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barakonyi füzetek, ISSN 2939-6603 ; 2.)
Fűzött
Tornabarakony - helytörténet - görög katolikus egyház - történeti feldolgozás
943.9-2Tornabarakony *** 281.5.018.2(439-2Tornabarakony)(091)
[AN 3880810]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2023.
Csámpai Ottó (1952-)
   A hősök nem halnak meg! : négy Esterházy egy hullása a vezekényi csatában / Csámpai Ottó. - Budapest : Püski, 2022. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 978-963-302-339-6 kötött
Esterházy család
Nagyvezekény - magyar történelem - 17. század - csata - családtörténet
929.52(439)Esterházy"16" *** 355.48(439.22-2Nagyvezekény)"1652" *** 943.9"16"
[AN 3881257]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2023.
   Fancsal - Rózsaszentmárton története / [szerk. Sipos Jánosné] ; [... kiad. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat]. - Rózsaszentmárton : Önkormányzat, 2020-2022. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
A 2. kötetet szerk. Szuromi Rita
Rózsaszentmárton - helytörténet - helyismeret
943.9-2Rózsaszentmárton *** 908.439-2Rózsaszentmárton
[AN 3841159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rózsaszentmárton katolikus élete / Löffler Erzsébet, Kerékgyártó József. A rózsaszentmártoni lignitbányászat története dióhéjban / Izsó István. - 2022. - 224 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4951-6 kötött
Rózsaszentmárton - katolikus egyház - hitélet - bányászat - lignit - ipartörténet - történeti feldolgozás
282(439-2Rózsaszentmárton)(091) *** 291.4(439-2Rózsaszentmárton) *** 622.332(439-2Rózsaszentmárton)(091)
[AN 3880866] MARC

ANSEL
UTF-85829 /2023.
   Kölcsey Ferenc egybegyűjtött iratai / sajtó alá rend. Csorba Sándor ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 968 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 796-798.
ISBN 978-615-5195-73-0 kötött : 4500,- Ft
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Kölcsey család
Magyarország - családtörténet - író - 19. század - levelezés - okirat
929.52(439)Kölcsey *** 351.755 *** 894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 3880506]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2023.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Egy város titkai : budapesti legendák, legendás budapestiek / Kordos Szabolcs ; [Huszár Dávid fotóival]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-568-320-8 fűzött : 7990,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3907763]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2023.
Lacey, Robert (1944-)
Battle of brothers (magyar)
   Testvérharc [elektronikus dok.] : viszályok a Windsor-házban / Robert Lacey ; ford. Szkladányi András. - Szöveg (epub : 19.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-574-5
William, Duke of Cambridge (1982-)
Harry, Duke of Sussex (1984-)
Windsor-ház
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - családtörténet - herceg - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
929.52(410)Windsor"19/20" *** 929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Harry,_Duke_of_Sussex
[AN 3906528]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2023.
Németh Vilmos
   Ki kicsoda Hajdúbagoson? / Németh Vilmos. - [Hajdúbagos] : Magánkiad., 2022. - [73] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5647-7 fűzött
Hajdúbagos - helyi társadalom - híres ember
929(439-2Hajdúbagos)
[AN 3881056]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2023.
Pergel Antal (1958-)
   Vitézek és szamurájok : magyar - japán katonai és politikai kapcsolatok, 1918-1944 : magyar levéltári források alapján / Pergel Antal. - [Érd] : Magánkiad., 2022. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 331-334.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6100-06-1)
Japán - Magyarország - történelem - magyar történelem - történelmi kapcsolat - két világháború közötti időszak - második világháború
94"192/194" *** 952.0"192/1945" *** 943.9"192/1945"
[AN 3880652]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2023.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   Az első alkotmányos dokumentumok: a Magna Charta és az Aranybulla, előzményeik és lényeges elemeik / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2022. - 82, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-302-334-1 kötött
Anglia - történelem - magyar történelem - jogtörténet - államjog - 12. század - 13. század
943.9"11/12" *** 941.0"11/12" *** 342.4(439)"122" *** 342.4(410)"121"
[AN 3881252]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2023.
   Studia iuris, historiae et theologiae [elektronikus dok.] : a KRE I. Multidiszciplináris Doktori Konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Csanádi Viktor [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : KRE-DOK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2021. ápr. 28-29-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170959. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-61-8
történettudomány - teológia - jogtudomány - elektronikus dokumentum
930.1 *** 21 *** 34
[AN 3877203]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2023.
   Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és koraújkori Európában / szerk. Bárány Attila, Pósán László. - Debrecen : TKP-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" Kutcsop., 2021. - 239 p. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-354-3 fűzött
Európa - történelem - történelmi személy - kiutasítás - szabadságvesztés - középkor
94"11/16" *** 343.26(4)"11/16"
[AN 3880752]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2023.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak VI [elektronikus dok.] / Szarvas István. - Szöveg (pdf : 16.9 MB). - [Budapest] : Szarvas I., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-169681. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-4346-0
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)(047.53) *** 929(100)(047.53)
[AN 3866673]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2023.
Tóth Marianna (1981-)
   Hazám csak egy van [elektronikus dok.] : beszélgetés egy 56-os visszaemlékezővel / Tóth Marianna. - Szöveg (pdf : 741 KB). - [Veresegyház] : Tóth M., [2023]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172467. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0341-2
magyar történelem - 1950-es évek - oral history - elektronikus dokumentum
943.9"195"(0:82-94)
[AN 3889756]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2023.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest ostroma [elektronikus dok.] / Ungváry Krisztián. - Szöveg (epub : 9.1 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6757-7
Budapest - magyar történelem - második világháború - hadtörténet - ostrom - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp."1944/1945" *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 3906331]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5840 /2023.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Algéria : a biztonság fogságában : [látnivalók, történelem, kultúra] / Bánszegi Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 328, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-615-6439-00-0 fűzött : 3990,- Ft
Algéria - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.65(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3881206]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2023.
   Derecskei értékeink / [szerk., közread. a] Derecskei Települési Értéktár Bizottság ; [... kiad. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Derecske : Derecskei Települési Értéktár Biz. : Derecske Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2021. - 101 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-2358-5 kötött
Derecske - helyismeret - magyar néprajz - album
908.439-2Derecske(084.1) *** 39(=945.11)(439-2Derecske)
[AN 3880730]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2023.
Fórián József
   Hollókő szíve-java : értékek, szépségek és élmények az élő világörökségi faluról / [fotók Fórián József] ; szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2022. - 176 p. : ill., színes ; 27x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81685-9-5 kötött
Hollókő - helyismeret - magyar néprajz - világörökség - fényképalbum
908.439-2Hollókő(084.12) *** 39(=945.11)(439-2Hollókő)(084.12)
[AN 3880688]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2023.
   Holnemváros : [Debrecen régi képeken és kortárs műveken] = Onceuponacity : [Debrecen in old photographs and contemporary artworks] / [kurátorok ... Don Tamás, Szabó Anna Viola] ; [szöveg ... Don Tamás, Szabó Anna Viola, Veress Dániel] ; [ford. ... Lakó Zsigmond, Mihály Alexandra] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ..., Déri Múzeum]. - Debrecen : Modem : Déri Múz., [2022]. - 170 p. : ill., részben színes ; 19x25 cm
A Debrecenben, 2022. márc. 5 - jún. 5. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-48-4 fűzött
Debrecen - Magyarország - helytörténet - helyismeret - fotóművészet - kiállítási katalógus
908.439-2Debrecen(084.12) *** 061.4(439-2Debrecen) *** 943.9-2Debrecen(084.12) *** 77.04(439)
[AN 3881161]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2023.
Koniorczyk Borbála (1986-)
   Hosszúlépés Budapesten : séták, titkok, történetek / Koniorczyk Borbála, Merker Dávid. - 4. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-148-8 kötött : 7990,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet - épített környezet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 3907575]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2023.
Kováts Ágoston
   Miskolci útkeresés : gondolatok és képek városunkról / [írta Kováts Ágoston]. - Miskolc : Kováts Á., 2022. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5116-8 fűzött
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 3881166]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2023.
Magyar Földrajzi Konferencia (10.) (2021) (Budapest)
   X. Magyar Földrajzi Konferencia [elektronikus dok.] : 10th Hungarian Geographical Conference : 2021. szeptember 24., Budapest ... : absztraktkötet / szerk. Karátson Dávid, Nagy Balázs ; [rend.] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar ; [közread.] A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - Budapest : A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170895. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-2899-3
földrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
91 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3876698]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2023.
Misik-Nagy Rita
   Vác, a Dunakanyar színe : színezd ki a várost! / [írta] Misik-Nagy Rita ; [rajz.] Bogár Ágnes. - Bőv. vált. - [Verőce] : Arcus, 2022. - [28] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5402-33-3 fűzött : 1990,- Ft
Vác - helyismeret - gyermekkönyv - kifestőkönyv
908.439-2Vác(02.053.2) *** 087.5
[AN 3906687]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2023.
Neves Ildikó
   Esztergom a Dunakanyar fővárosa / [... fotózta Neves Ildikó, Tóth Gergely] ; [... szerk. Sári Andrea] ; [m. szöveg Viola Bence] ; [ford. Sáringer Zoltán ..., Pálfi Zsolt]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2021. - 200 p. : ill., színes ; 29x29 cm
borító- és gerinccím: Magyarország első városa Esztergom a Dunakanyar fővárosa. - Magyar, szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-81685-5-7 kötött
Esztergom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Esztergom(084.12) *** 77.04(439)(092)Neves_I. *** 77.04(439)(092)Tóth_Gergely
[AN 3880724]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2023.
   Pest megye szíve-java : értékek, szépségek, élmények a megye településeiről II. / szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2021. - 216 p. : ill., színes ; 29x29 cm
A bev. angol nyelven is
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81685-3-3)
Pest megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.153(084.12)
[AN 3880679]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2023.
Somogyi György (1944-)
   Balaton : gyógy- és tengerfürdő : égvényes, sós, szénsavas, vasas ásvány-forrásokkal : fölvételek a századvégen és a századelőn : Heil- und Meerbad : mit alkalisch-, salinischen, kohlensäure- und eisenhaltigen Quellen : Aufnahmen vor und nach der Jahrhundertwende / [a képeket vál., a könyvet írta ... Somogyi György] ; [... Übers. Mátyás Gödrös] ; [közread. az ... Írott Szó Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2023. - 145 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6419-11-8 kötött : 5000,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3907346]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2023.
   Somogyország szíve-java : értékek, szépségek, élmények a megye településeiről 1. / szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2022. - 272 p. : ill., főként színes ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81685-7-1 kötött
Somogy megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.123(084.12)
[AN 3880720]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2023.
   Veszprém megye szíve-java : értékek, szépségek és élmények településeinkről 2. / szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2022. - 216 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81685-6-4)
Veszprém megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.117(084.12)
[AN 3880684]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2023.
   Veszprém szíve-java : értékek, szépségek, élmények a megye településeiről / szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2021. - 248 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81685-6-4 kötött
Veszprém megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.117(084.12)
[AN 3880682]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2023.
Viszolajszky Károly (1843-1929)
   Egy zarándoklat éleményei : Egyiptom, Jeruzsálem és Rómában, útirajz, 1887 / írta Viszolajszky Károly ; [a ... jegyzeteket kész. ... Molnár Ádám és Pongrácz Benedek]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2022. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-546-033-5 fűzött : 3990,- Ft
Róma - Jeruzsálem - Egyiptom - helyismeret - magyar irodalom - zarándoklat - 19. század - útleírás
908.620"18"(0:992) *** 908.569.4-2Yerushalayim"18"(0:82-992) *** 908.45-2Roma"18"(0:82-992) *** 894.511-992 *** 248.153.8(569.4)(0:82-992)
[AN 3881227]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5855 /2023.
Cserny Ákos (1972-)
Választójogi kommentárok (bőv. kiad.)
   Választójogi és népszavazási kommentárok [elektronikus dok.] / Cserny Ákos, Péteri Attila. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2021. dec. 1. - keretcím: WKJ nagykommentár. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-594-024-0
Magyarország - eljárásjog - népszavazás - útmutató - elektronikus dokumentum
342.8(439)(094)(036)
[AN 3888933]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2023.
Dickie, John (1963-)
Cosa Nostra (magyar)
   Cosa Nostra : a szicíliai maffia története / John Dickie ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 476 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 461-473.
ISBN 978-963-566-079-7 fűzött : 5990,- Ft
Szicília - szervezett bűnözés - maffia - történeti feldolgozás
343.974(450.82)(091)
[AN 3906620]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2023.
   Az Európai Unió gazdasági joga. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 3851491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Európai Unió versenyjoga / Berke Barna, Papp Mónika. - Utánny. - 2023. - 291 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 9.)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-312-165-8 kötött
Európai Unió - versenyjog - egyetemi tankönyv
347.776(4-62)(075.8)
[AN 3906738] MARC

ANSEL
UTF-85858 /2023.
Farrow, Ronan (1987-)
Catch and kill (magyar)
   Hollywood csúcsragadozója [elektronikus dok.] : hatalom és erőszak az álomgyárban / Ronan Farrow. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Pritz Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6758-4
Weinstein, Harvey (1952-)
Egyesült Államok - szexuális zaklatás - nők elleni erőszak - producer - 20. század - 21. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.54-055.2(73)(0:82-31) *** 791.44(73)(092)Weinstein,_H.(0:82-31)
[AN 3906334]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2023.
Ferdinandy Gejza (1864-1924)
   A királyi méltóság és hatalom Magyarországon : közjogi tanúlmány / írta Ferdinandy Gejza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - VI, 332, [4] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kilián, 1896
ISBN 978-615-6385-46-8 fűzött : 6100,- Ft
Magyarország - államjog - jogtörténet - királyság - hasonmás kiadás
342(439)(091) *** 342.36(439) *** 094/099.07
[AN 3881209]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2023.
   Helyi termék kézikönyv / [szerk. Szomi Edina]. - Budapest : NAK, 2022. - 94 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 5.)
ISBN 978-615-5307-92-8 fűzött
mezőgazdasági kistermelés - háztáji gazdaság - élelmiszer-technológia - élelmiszer-kereskedelem - védjegy - útmutató
347.772(439) *** 339.166.82(439) *** 631.115.11(439)(036) *** 663/664(439)
[AN 3880784]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2023.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 3. átd., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 487 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Lezárva: 2022. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-365-2 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3906740]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2023.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 5. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 585 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-011-8 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3906745]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2023.
   Polgári eljárásjog II [elektronikus dok.] / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 862 KB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. jan. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-594-057-8)
Magyarország - polgári eljárásjog - elektronikus dokumentum
347.9(439)
[AN 3906154]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2023.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 449 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
Lezárva: 2016. szept. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3906742]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2023.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról : 2023. március 7. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2023. június 25. és július 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : ORAC, 2023. - 202 p. ; 20 cm
Lezárva: 2023. márc. 7. - QR-kóddal
ISBN 978-615-6484-21-5 fűzött : 1990,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3906772]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2023.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2023. március 20. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : ORAC, 2023. - 312 p. ; 24 cm
Lezárva: 2023. márc. 20. - QR-kóddal
ISBN 978-615-6484-20-8 fűzött : 2900,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3906765]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2023.
Szilovics Csaba
   Pénzügyi jog / Szilovics Csaba. - Pécs ; [Budapest] : Novissima, 2023. - 325 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-615-6484-23-9 fűzött : 8200,- Ft
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy
34:336(439) *** 336(439)
[AN 3906748]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2023.
Tangl Balázs (1989-)
   Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez [elektronikus dok.] / Tangl Balázs. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : Clio Int., 2021. - (Clio kötetek, ISSN 2677-1888 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170836. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6231-03-1
Bárdossy László (1890-1946)
Magyarország - háborús bűncselekmény - második világháború - politikai per - 1940-es évek - politikus - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
343.337.4.096(439)"1939/1945"(093) *** 32(439)(092)Bárdossy_L.
[AN 3876246]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5869 /2023.
Aro, Jessikka (1980-)
Putinin trollit (magyar)
   Putyin trolljai [elektronikus dok.] : igaz történetek az orosz infoháború frontjáról / Jessikka Aro. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. G. Bogár Edit. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6736-2
Oroszország - Finnország - információpolitika - információs társadalom - információalapú hadviselés - megtévesztés - titkosszolgálat - propaganda - újságíró - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
355.40(47)"201" *** 316.774 *** 070(480)(092)Aro,_J.(0:82-94) *** 32.019.51(47)"201"
[AN 3906326]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2023.
Becskereki László (1949-)
   Őseink voltak, hőseink lettek : kunmadarasiak az I. világháborúban / Becskereki László ; [kiad. a Kunmadarasi Honismereti Egyesület]. - [Kunmadaras] : Kunmadarasi Honismereti Egyes., 2022. - 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80530-3-7 kötött
Kunmadaras - katona - hősi halott - első világháború
355(439-2Kunmadaras)"1914/1918" *** 355.293(439-2Kunmadaras)"1914/918"(092)
[AN 3880748]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2023.
Cole, Myke (1973-)
Legion versus Phalanx (magyar)
   Legio a phalanx ellen : az antik világ két leghatékonyabb gyalogságának küzdelme / Myke Cole ; [ford. Sisák Gábor]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2023. - 334 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 324-334.
ISBN 978-615-5583-32-2 kötött : 6500,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - hadtörténet - gyalogság - 3. század (Kr. e.) - 2. század (Kr. e.)
355.48(37)"-2/-1" *** 355.48(38)"-2/-1" *** 356.1(37) *** 356.1(38)
[AN 3906039]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2023.
Horváth Béla
   "Hol már sírjaik sem domborulnak..." : a 8. honvédzászlóalj története az 1848-49-es magyar szabadságharcban / Horváth Béla. - Budapest : Line Design, 2022. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-963-480-029-3 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország. Honvédség. 8. Honvédzászlóalj
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - gyalogság - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1848/1849" *** 355.486(439)"1848/1849"
[AN 3881163]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2023.
Kiss László (1889-1981)
   Magyar hadifogolysors Oroszországban : egy kántortanító első világháborús naplója nyomán / szerk. és a bevezetőt írta Kaszás István. - Budapest : Püski, 2022. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-332-7 kötött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - első világháború - napló
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191/192"(0:82-94)
[AN 3881275]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2023.
Lakatos Ferenc (1893-1970)
   Hej fiúk, az élet mégiscsak szép! : 1893-1970 : a Rozsánka-völgytől Karcagig : írások 1915. március 20 - 1969. december 15. : vitéz Lakatos Ferenc m. kir. ezredes hadinaplója / [a szöveget gond., szerk., ... jegyzetekkel ell. Nagy Balázs Albert]. - Budapest : Katona A., 2022. - 673 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1352-4 kötött
Lakatos Ferenc (1893-1970)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - első világháború - második világháború - 20. század - napló - memoár
355(439)(092)Lakatos_F.(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3880522]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2023.
Rosonczy Ildikó (1953-)
   A biztos győzelem tudatában : Miklós cár és fővezére az 1849-es magyar hadjáratról orosz levéltári források alapján / Rosonczy Ildikó ; [I. Miklós leveleit ford. Gerencsér Zsigmond] ; [I. F. Paszkevics iratait és leveleit ford. Rosonczy Ildikó] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fókusz Egyes., 2021. - 348 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-316.
ISBN 978-615-5641-50-3 kötött : 3500,- Ft
Miklós (Oroszország: cár), I. (1796-1855)
Paskevič, Ivan Fedorovič (1782-1856)
Oroszország - Ausztria - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - uralkodó - katonatiszt - 19. század - levelezés - történelmi forrás
355.48(439)"1849"(093) *** 355.48(47)"1849"(093) *** 947(092)Miklós,_I.(044) *** 355.48(436)"1849"(093) *** 355.333(47)(092)Paskevič,_I._F.(044)
[AN 3880587]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5876 /2023.
Dalio, Ray (1949-)
Principles (magyar)
   Elvek : [élet és munka] / Ray Dalio ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2023. - 503, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-492.
ISBN 978-615-6088-00-0 kötött : 8990,- Ft
siker - szervezéstudomány - döntéselmélet
65.01 *** 613.865
[AN 3906009]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2023.
Nemzetközi Tanácsadói Konferencia (10.) (2021) (Budapest)
   X. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia, 2021 [elektronikus dok.] : megújulás és növekedés a Covid árnyékában : program / szerk. Szabó Szilvia, Kiss Ferenc, Poór József ; [rend.], kiad. Budapesti Metropolitan Egyetem. - Szöveg (pdf : 459 KB). - Budapest : Budapesti Metropolitan Egy., [2021]
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2021. dec. 9-én rendezett konferencia előadáskivonatai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172595. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5459-11-5
tanácsadás - emberierőforrás-kezelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2021" *** 658.3
[AN 3890489]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2023.
   Tanulmányok Berde Csaba tiszteletére / [szerk. Dajnoki Krisztina, Boros József] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete]. - [Debrecen] : DE GTK Vezetés- és Szervezéstud. Int., 2022. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-450-2 kötött
vezetéstudomány - emlékkönyv
65.012.4
[AN 3880766]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5879 /2023.
Bakti Mária
   Explicitáció és tolmácsolás / Bakti Mária. - 2. jav. kiad. - Szeged : JGYF K., 2022. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-615-5946-85-1 fűzött : 2500,- Ft
tolmács - fordítás
651.926
[AN 3906280]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2023.
Balogh Katalin
   Szemben az AI-val : traderstratégiák a tőzsde csúcsragadozója ellen / Balogh Katalin. - 2. bőv. kiad. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., cop. 2023. - 233, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6551-06-1 fűzött
pénzpiac - tőkebefektetés - tőzsde - siker
336.76 *** 658.152 *** 613.865
[AN 3906680]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2023.
Batnick, Michael (1985-)
Big mistakes (magyar)
   Nagy hibák : a legjobb befektetők legrosszabb befektetései / Michael Batnick ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2023. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-01-7 kötött : 4990,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés - pénzpiac - kockázat
336.76 *** 330.131.7 *** 658.152
[AN 3906230]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2023.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2021)
   Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2021. november 10. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Boros József, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2021]. - 52 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3880780]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2023.
Fisher, Philip Arthur (1907-2004)
Common stoks and uncommon profits (magyar)
   Közönséges részvények, rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint K., 2023. - XXII, 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-89024-9-8 kötött : 5990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde - részvény
336.76 *** 658.152
[AN 3906014]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2023.
Fridrich Péter (1956-)
   Átalakulások, egyesülések, szétválások könyvvizsgálatának sajátosságai, különös tekintettel a jogszabályi változásokra, valamint a lényegesség kérdésére [elektronikus dok.] : könyvvizsgálók szakmai továbbképzése / Fridrich, Simon ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - Szöveg (pdf : 641 KB). - Budapest : MKK, 2022
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. jan. 10. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171931. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5832-05-5
Magyarország - számvitel - pénzügy - vállalati jog - társasági jog - elektronikus dokumentum
658.15 *** 347.72(439)
[AN 3888097]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2023.
Green, William
Richer, wiser, happier (magyar)
   Gazdagabb, bölcsebb, boldogabb : hogyan nyernek a világ legjobb befektetői a piacokon és az életben / Willian[!William] Green ; [ford. Lénárt Szabolcs, Lénárt Hanna]. - Budapest : A4C Books, 2023. - 343 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-03-1 kötött : 5990,- Ft
tőkebefektetés - vállalkozó
336.76 *** 658.1(100)(092) *** 658.152
[AN 3906076]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2023.
Housel, Morgan
The psychology of money (magyar)
   A pénz pszichológiája : időtlen leckék vagyonról, mohóságról és boldogságról / Morgan Housel ; [ford. Lénárt Szabolcs, Lénárt Hanna]. - Budapest : A4C Books, 2023. - 269 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-02-4 kötött : 5990,- Ft
pénzügy - gazdaságpszichológia
330.16 *** 336.7
[AN 3906081]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2023.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak - az állami erdőgazdaságok a 2010-es években / Lett Béla, Vargovics Máté, Vajai Dániel. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 16.)
Borítócím: Amit a számvitel/számok mutatnak - EGRT a 2010-es években
ISBN 978-963-334-433-0 fűzött
Magyarország - erdészet - állami vállalat - gazdálkodás - 21. század - statisztikai adatközlés
658.1 *** 630(439)"201"(083.41) *** 336.61(439)
[AN 3880976]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2023.
Miller, Lowell
The single best investment (magyar)
   A létező legbiztosabb befektetés : építs vagyont osztalékból! / Lowell Miller ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2023. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-5698-01-9 kötött : 5990,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - osztalék - részvény
336.76 *** 658.152 *** 331.24
[AN 3906018]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2023.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Közgazdaságtudományi Szekció (2021) (Sopron)
   Válogatás a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból : tanulmánykötet / [szerk. Koloszár László, Takácsné György Katalin, Wimmer Ágnes]. - Pécs : Soproni Egy. K., 2021. - 593 p. : ill. ; 24 cm. - (Litera oeconomiae, ISSN 2630-8673 ; 3.)
A konferenciát Sopronban, 2021. ápr. 22-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-407-1 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör
330 *** 378.184
[AN 3880957]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2023.
Scott, Linda
The double X economy (magyar)
   Dupla X [elektronikus dok.] : számoljunk a nőkkel! / Linda Scott ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-165-6
gazdasági helyzet - világgazdaság - esélyegyenlőség - nők a társadalomban - nemi diszkrimináció - 21. század - elektronikus dokumentum
338.2(100)"20" *** 342.726-055.2 *** 316.37-055.2(100)
[AN 3905892]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2023.
   Szakmai tájékoztató füzet a vállalkozások megfelelő működésének elősegítésére : álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése : képzés és mentorálás a Közép-Dunántól Régióban / [konzorcium IVE, Széchenyi Programiroda, EH]. - Budapest : IVE : Széchenyi Programiroda : EH, [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - állami támogatás - vállalkozásfejlesztés - vállalkozó - 21. század - interjú
338.246.027(439) *** 658.1(439)(092)"201"(047.53)
[AN 3880808]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2023.
Szekeres Bernadett (1991-)
   Munkajogon innen - munkaviszonyon túl : a gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és annak munkajogi védelme / Szekeres Bernadett. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2021. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-272.
ISBN 978-615-5536-98-4 fűzött
Magyarország - Németország - atipikus foglalkoztatás - munkajog - összehasonlító jog
331.526(439) *** 331.526(430) *** 334.714(439) *** 334.714(430) *** 349.2(439) *** 349.2(430)
[AN 3880754]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2023.
   A termelési függvényektől az okos gazdálkodásig : jubileumi tanulmánykötet I. / szerk. Obádovics Csilla, Széles Zsuzsanna ; [közread. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-427-9 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - mezőgazdaság - innováció - emlékkönyv
330 *** 338.43(439) *** 330.341.1
[AN 3880944]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5894 /2023.
Lembke, Anna (1967-)
Dopamine nation (magyar)
   Dopaminkorszak [elektronikus dok.] : hogyan találjunk egyensúlyt a függőségekre épülő világban / Anna Lembke ; ford. Bujdosó István. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-604-110-6
szenvedélybetegség - lélektan - elektronikus dokumentum
364.272 *** 613.8 *** 159.9
[AN 3906316]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5895 /2023.
Bartha Dénes (1956-)
   Gencsi László (1924-2022) élete és munkássága / Bartha Dénes, Csécsei Ildikó. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 31.)
Bibliogr.: p. 21-27.
ISBN 978-963-334-441-5 fűzött
Gencsi László (1924-2022)
Magyarország - egyetemi tanár - erdész - növénytan - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Gencsi_L. *** 630(439)(092)Gencsi_L. *** 630*16 *** 012Gencsi_L.
[AN 3880998]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2023.
Berde Csaba (1951-)
   Emlékek és hagyományok : [Gyakorlati Tanszéktől a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetig] : [150 éves a vezetés és szervezés oktatása] / Berde Csaba ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. - Debrecen : DE GTK Vezetés- és Szervezéstud. Int., 2022. - 243 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-963-490-452-6 kötött
Debreceni Egyetem. Gazgaságtudományi Kar. Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Debrecen - egyetem - tanszék - vezetéstudomány - történeti feldolgozás
378.665.012.4(439-2Debrecen).096(091)
[AN 3880881]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2023.
Budapesti Gazdasági Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2021) (Budapest)
   Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : 2021. november 25. : rezümékötet. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : BGE, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170904. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6342-16-4
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3876759]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2023.
Csiszár Ákos (1943-)
   Az újraindított Kisvárdai Református Iskola első 25 évének története, 1992-2017 / írta és ... összeáll. Csiszár Ákos ; [kiad. az Alapítvány a Kisvárdai Református Általános Iskoláért]. - [Nyíregyháza] : Alapítvány a Kisvárdai Református Ált. Iskoláért, [2021]. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
Kisvárda - általános iskola - gimnázium - kollégium - egyházi iskola - iskolatörténet - ezredforduló - 21. század
373.3(439-2Kisvárda)"199/201" *** 373.54(439-2Kisvárda)"199/201" *** 37.018.3(439-2Kisvárda)"199/201"
[AN 3880692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 673 p.
ISBN 978-615-01-0921-3
[AN 3880699] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 212 p.
ISBN 978-615-01-0922-0
[AN 3880703] MARC

ANSEL
UTF-85899 /2023.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk a szorongással? : pszichológiai útmutató, félelemoldó mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5932-01-4 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3906277]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2023.
Kaszur László
   "...igazán otthon csak a Szigeten érzem magam" : Szilágyi Béla élete és munkássága / Kaszur László. - Dunafalva : Önkormányzat, 2022-. - ill. ; 30 cm. - (Így éltünk mi - Dunafalvai helytörténeti szemelvények ; 4.)
Szilágyi Béla (1916-1992)
Magyarország - Dunafalva - pedagógus - 20. század - helyismeret
37(439)(092)Szilágyi_B. *** 908.439-2Dunafalva
[AN 3881096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2022. - 23 p.
ISBN 978-615-01-5609-5 fűzött
Dunafalva - helyismeret - helytörténet
908.439-2Dunafalva *** 943.9-2Dunafalva
[AN 3881102] MARC

ANSEL
UTF-85901 /2023.
Kmety Adrien (1971-)
   A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei / Kmety Adrien, Szögi László, Varga Júlia. - Esztergom : Prímási Lvt. ; Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - 2 db (1134 p.) ; 24 cm
ISBN 978-963-489-294-6 kötött
Universitas Tyrnaviensis
Nagyszombat - egyetemi hallgató - egyetem - 17. század - 18. század - adattár
378.18(439-2Nagyszombat)"163/177"(035.5) *** 378.6(439-2Nagyszombat)"163/177"
[AN 3880931]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1635-1735. - 600 p. : ill. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 22/1.). (Strigonium antiquum, ISSN 1216-6669 ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 48-50.
[AN 3880939] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1736-1777. - p. 599-1134. : ill., színes. - (Strigonium antiquum, ISSN 1216-6669 ; 9/2.). (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 22/2.)
[AN 3880947] MARC

ANSEL
UTF-85902 /2023.
Kovács Áron
   Mesélő tárgyak a Sárospataki Református Kollégiumban / Kovács Áron, P. Kusnyír Éva. - Sárospatak : Hernád K., 2022. - 108 p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-5787-30-0 fűzött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - Magyarország - egyházi iskola - iskolatörténet - művelődéstörténet - református egyház - múzeumi gyűjtemény
373.552(439-2Sárospatak)(091) *** 930.85(439-2Sárospatak) *** 069(439-2Sárospatak) *** 284.2(439)
[AN 3881063]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2023.
Máté Gábor (1944-)
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Máté Gábor és Gordon Neufeld ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Open, 2023. - 478 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-360-7 fűzött : 4999,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3907532]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2023.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Környezetvédelem multidiszciplinárisan integrált pszichológiai megközelítésben / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2022. - 109 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-302-350-1 fűzött
környezeti tudatosság - lélektan - környezeti nevelés
37.033 *** 504.03 *** 159.9
[AN 3881284]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2023.
Runkel, Hal Edward
Screamfree parenting (magyar)
   Ordításmentes gyereknevelés : egy forradalmian új módszer, hogy olyan szülő válhasson belőled, akit nem lehet kihozni a sodrából / Hal Edward Runkel ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 228, [2] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-716-0 fűzött : 3999,- Ft
családi nevelés - életvezetés - szülő
37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3907559]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2023.
   A segítő pedagógia aspektusai : tanulmánykötet / szerk. Závoti Józsefné ; ... szerzői Frang Gizella [et al.] ; [közread. a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-437-8 fűzött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - művészeti oktatás
376 *** 37.036
[AN 3880950]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2023.
Szögi László (1948-)
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben = The illustrated history of the Eötvös Loránd University, Budapest (ELTE) / Szögi László ; [ford. ... Alföldy Orsolya, Johnson Andrea és Balitzky Alexandra]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2022. - 297 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-489-555-8 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.4(439-2Bp.)ELTE(084.12)
[AN 3906688]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2023.
   Egy tánc az élet : a Néptánc Tagozat 50 éve = Life is a dance : 50 years of the Folk Dance Class / [szerk. ... Fügedi János, Hortobágyi Gyöngyvér, Váradi Levente] ; [közread. a] Magyar Táncművészeti Egyetem. - Budapest : MTE, 2022. - 196 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5852-26-8 kötött
Magyar Táncművészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - táncművészet - néptánc - egyetem - tanszék - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.679.33(439-2Bp.).096(091)(084.12)
[AN 3881089]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2023.
Tóth Tamás (1989-)
   Mit ünneplünk? Elmesélem! : a főbb jeles napokról, közérthetően / Tóth Tamás ; [grafitrajzok Köllö Judit]. - Budapest : Neteducatio, 2022. - 239 p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5718-47-2 fűzött
iskolai ünnepély - megemlékezés - tanári segédkönyv
371.239(072) *** 394.46(072)
[AN 3881104]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2023.
Varsányi József
   Magyar nyelv és irodalom tételek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára 2022 [elektronikus dok.] / Varsányi József. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budaörs : Amtak Bt., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172502. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6028-21-1
magyar irodalom - világirodalom - magyar nyelv - tantárgy - érettségi tétel - elektronikus dokumentum
372.882(079.1) *** 372.880.945.11(079.1) *** 372.889.451.1(079.1)
[AN 3889915]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2023.
Vass Tímea
   Törtek I [elektronikus dok.] : törtek értelmezése : "A" változat : 50 nyomtatható feladatlap / Vass Tímea. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Szentes : Vass T., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171926. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-4355-2
törtszám - matematika - példatár - elektronikus dokumentum
372.851(076)
[AN 3888932]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2023.
Vass Tímea
   Törtek I [elektronikus dok.] : törtek értelmezése : "B" változat : 50 nyomtatható feladatlap + megoldások / Vass Tímea. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Szentes : Vass T., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172146. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-4356-9
törtszám - matematika - példatár - elektronikus dokumentum
372.851(076)
[AN 3888931]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5913 /2023.
   10 megye 100 nevezetessége : jelvényszerző túra Kelet-Magyarországon / [közread. a] Pest Megyei Vadvirág Természetjáró Egyesület. - 3. átd. kiad. - Budapest : Pest M. Vadvirág Természetjáró Egyes., 2022. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5030-7 fűzött
Magyarország - gyalogtúra - helyismeret
796.51(439) *** 908.439
[AN 3881127]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2023.
Áfra Miklós
   Jegyző-könyv / Áfra Miklós ; [graf. Gulyásné Gáll Anita, Matiz János, Áfra Miklós]. - [Tiszalök] : Áfra M., 2022. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5187-8 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3881220]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2023.
Bánki József (1962-)
   Taps, szénsav, Ferencváros : erkölcs, erő, egyetértés / Bánki József ; [közread. a Ferencvárosi Torna Club, ... Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány]. - Budapest : FTC : Albert F. Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány, 2022. - 282 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80510-4-0 fűzött : 3899,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet - anekdota
796.332(439-2Bp.)FTC(091)(0:82-36) *** 061.2(439-2Bp.)(091)(0:82-36)
[AN 3881088]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2023.
Cserhalmi Dorottya
   Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában / Cserhalmi Dorottya. - Budapest ; [Nagykőrös] : Teleki S. Kult. Egyes., 2022. - 233 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Országhatártúra útikönyvek)
ISBN 978-615-81360-5-1 fűzött : 3000,- Ft
Ausztria - gyalogtúra - természetjárás - határ menti terület - útikönyv
796.51(436.3-04)(036)
[AN 3881213]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2023.
   Fél évszázados kalandozások : tiszteletkötet Rezsabek Nándor alkalmazott környezetkutató, üzemmérnök, tudományos újságíró 50. születésnapjára / [szerk. Kocsis Erzsó] ; [... kiad. Coolstarz Csillagászati Szakkör]. - Budapest : Planetology.hu : Coolstarz Csillagászati Szakkör, 2022. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4806-9 kötött
Magyarország - geológia - gyalogtúra - útleírás
796.51(439)(0:82-992) *** 55(439)
[AN 3881272]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2023.
Harle Tamás (1960-)
   Kesjár Csaba 60 : a teljes történet / Harle Tamás. - Budapest : Kék Európa Stúdió, 2022. - 316 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81440-3-2 fűzött : 5980,- Ft
Kesjár Csaba (1962-1988)
Magyarország - autósport - sportoló - sporttörténet - családtörténet - 20. század
796.71(439)"19"(092) *** 796.71(439)(092)Kesjár_Cs. *** 929.52(439)
[AN 3880876]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2023.
Lux Gábor (1980-)
   Ammertal and the Oberammsbund [elektronikus dok.] : Helvéczia background / by Gabor Lux. - Szöveg (pdf : 28.5 MB). - Pécs : Lux, G., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: E.M.D.T. 72. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170713. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-52-9
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3875488]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2023.
Lux Gábor (1980-)
   Helvéczia [elektronikus dok.] : picaresque role-playing game / by Gabor Lux. - 2nd ed. - Szöveg (pdf : 152 MB). - Pécs : Lux, G., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: E.M.D.T. 71. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170714. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-50-5
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3875490]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2023.
Lux Gábor (1980-)
   Volokarnosz sírkamrái [elektronikus dok.] : Kazamaták és Kompániák kalandmodul 1-3. szintű kalandozók számára / írta Lux Gábor ; [közread. az] Első Magyar D20 Társaság. - Szöveg (epdf : 10.5 MB). - Pécs : Lux G., [2021]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: E.M.D.T. 69. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170708. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-44-4
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3875425]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2023.
Marczinka Zoltán (1962-)
Playing handball (japán)
   Handoborū dai jiten : [Kokusai handobōru renmei kōshiki kōchingu kyōhon] / Zorutan Marutsuinka shiru ; Hiroshi Aida, Fujimoto Hajime, Rōrando Nemeshu kanjaku. - Rev. and updated. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2022. - 383 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 383.
ISBN 978-615-81440-6-3 fűzött
ISBN 978-4-931333-11-6
kézilabda
796.322
[AN 3880903]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2023.
Ochsenbauer, Ute (1960-)
Mein grosses Buch vom Reiten (magyar)
   A lovaglás nagykönyve : minden, amit a lótartásról és a lovak viselkedéséről tudni érdemes / Ute Ochsenbauer ; [ford. Miklódy Dóra ... és Kallai Nóra ...]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 284 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-566-4 kötött : 9990,- Ft
lovaglás - állattartás - ló
798.2 *** 636.1
[AN 3906857]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2023.
   Országos és nemzetközi minősítésű magyar sakk versenybírók lexikona [elektronikus dok.] / [szerk.] Négyesi György. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - [Budapest] : [Négyesi Gy.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170880. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2382-0
Magyarország - játékvezető - sakk - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
794.1.072.4(439):030
[AN 3876585]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2023.
Pondsmith, Michael Alyn (1954-)
Castle Falkenstein (magyar)
   Castle Falkenstein : Falkenstein kastély - kalandok a gőzkorszakból / [... írta Michael Alyn Pondsmith] ; [ford. ... Birkás Barnabás Ábel]. - [Budapest] : Az AVU Emberei, 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-01-3221-1 kötött : 17490,- Ft : 50 EUR
szerepjáték
793.9
[AN 3881100]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5926 /2023.
Abramović, Marina (1946-)
Walk through walls (magyar)
   Aki átment a falon [elektronikus dok.] : önéletrajz / Marina Abramović. - Szöveg (epub : 10.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Közrem. James Kaplan. - Ford. Nagy Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-120-5
Abramović, Marina (1946-)
Szerbia - szituatív művészet - képzőművész - konceptuális művészet - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
73/76(497.11)(092)Abramović,_M.(0:82-94)
[AN 3905948]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2023.
Bogdándy György (1932-)
   Bogdándy György 90 : életmű-kiállítás : Bényi Galéria, Debrecen, 2022. június 16 - július 7. - [Debrecen] : Bogdándy Cs., [2022]. - 128 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-5262-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bogdándy_Gy. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3881070]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2023.
   Elekes Károly : a mű súlya / összeáll. Merhán Orsolya ; [közread. az Új Művészet Alapítvány]. - Budapest : ÚjMűvészet, 2021. - 240 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-7792-47-2 kötött : 4180,- Ft
Elekes Károly (1951-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Elekes_K.
[AN 3880666]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2023.
Györffy István (1884-1939)
   A cifraszűr / írta Györffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2023]. - 223, LXXX p., [88] fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kertész Ny., 1930, a Magyar népi himzések c. sorozat 1. tagjaként
ISBN 978-615-6385-82-6 fűzött : 9300,- Ft
magyar néprajz - hímzés - népi díszítőművészet - szűrujjas - hasonmás kiadás
746.3.031.4(=945.11) *** 391.1(=945.11) *** 391.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3906654]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2023.
   Hegyek hátán, völgyek ölén : ["Hegyek hátán, völgyek ölén" című természetvédelmi-irodalmi pályázat albuma] / [szerk. Marincsák Ibolya] ; [kiad. a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kult. Egyes., [2021]. - 174, [2] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-3790-2 fűzött
Magyarország - természetvédelem - magyar irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - fotóművészet - amatőr művészet - pályázat - természetkép - antológia - album
77.047 *** 894.511-822(02.053.2) *** 06.063(439) *** 379.825-053.6 *** 504.06(0:82-822)(02.053.2)
[AN 3880855]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2023.
Horváth János (1963-)
   Mikor megyek hazafelé / Horváth János. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2022. - 178, [1] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6061-03-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Horváth_J.
[AN 3881073]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2023.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Kása Béla fotográfus [elektronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 55.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-606-3
Kása Béla (1952-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - népzene - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Kása_B. *** 78.031.4(100)
[AN 3906543]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2023.
Pozsonyi József (1950-)
   Semsey kastély, Balmazújváros / [írta és összeáll. Pozsonyi József]. - Balmazújváros : Semsey kastély, [2022]. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Semsey család
Balmazújváros - kastély - családtörténet - történeti feldolgozás
728.82(439-2Balmazújváros)(091) *** 929.52(439)Semsey
[AN 3880831]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2023.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai Zalaegerszegen : válogatás a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből, 2022. július 1 - október 2. / [... rend. és ... szerk. Pál-Simon Kornélia] ; [közread. a] Göcseji Múzeum. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., [2022]. - 36 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7205-77-4 fűzött
Magyarország - Kaposvár - festőművész - 19. század - 20. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 069(439-2Kaposvár) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3881093]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2023.
Szamódy Zsolt (1956-)
   Ez van / Szamódy Zsolt Olaf. - [Kecskemét] : [M. Fotográfiai Alapítvány], 2022. - 272 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. a Magyar Fotográfiai Alapítvány. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-4690-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - dokumentumfénykép - szociofotó
77.04(439)(092)Szamódy_Zs. *** 77.044
[AN 3881084]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2023.
   Térbe álmodott tartalom : a Debreceni Egyetem építészeti beruházásai, 2011-2021 = Substance devised in space : major construction projects of the University of Debrecen between 2011 and 2021 / [szerk. ... Rőfi Mónika ..., Stefanik Réka] ; [fotó ... Oláh Tibor] ; [ford. ... Venkovits Balázs]. - Debrecen : DE, 2021. - 133 p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-490-323-9 fűzött
Debrecen - egyetem - épület - 21. század - fényképalbum
727.3(439-2Debrecen)(084.12) *** 378.4(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3880728]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2023.
   Történelem, társadalom, vidék : jubileumi tanulmánykötet II. / szerk. Obádovics Csilla, Széles Zsuzsanna ; [közread. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-429-3 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - vidéki társadalom - emlékkönyv
711.1(439) *** 332.1(439) *** 316.334.55(439)
[AN 3880937]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2023.
Tóth László
   Állattartó épületek klímája [elektronikus dok.] : légcsere, szellőztetés, fűtés, hűtés / Tóth László. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Szaktudás K., 2021. - (Gyakorlati tudástár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170467. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-575-004-7
állattartási épület - klímatechnika - elektronikus dokumentum
728.9 *** 631.2 *** 697
[AN 3873745]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2023.
Urbán Béla László (1938-2012)
   A letörött szárnyú ember / Urbán Béla László ; [szerk., a bev. tanulmányt írta Hajdú Ildikó]. - [Hajdúszoboszló] : Meyer I., 2022. - 70, [2] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-615-01-5438-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Urbán_B._L.
[AN 3881060]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2023.
   Üzenet : a Magyar Művészeti Akadémia képzőművész köztestületi tagjai kiállítása : Pesti Vigadó, 2022. május 27 - augusztus 28. = Message : an exhibition of the members of the public body of the Hungarian Academy of Arts : Pesti Vigadó, May 27 - August 28, 2022 / [... kurátorai ... Nátyi Róbert, Sárkány Győző]. - [Budapest] : MMA, [2022]. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6434-20-3 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - képzőművészet - határon túli magyarság - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(4-191)"201/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2022" *** 73/76(439)"201/202"
[AN 3881076]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2023.
Végvári Zsófia (1974-)
   A Csontváry-jelenség : az elmúlt 110 év Csontváry-történetei nagy vonalakban / Végvári Zsófia. - [Budapest] : Magánkiad., [2022]. - 83 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 79-82.
ISBN 978-615-01-4991-2 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3881109]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5942 /2023.
Bárdos István
   Reflex : miskolci rocklegenda : egy zenekar története / Bárdos István. - [Miskolc] : Bíbor K., [2021]. - 266, [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-99-1 fűzött : 3990,- Ft
Reflex (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 20. század
78.067.26.036.7(439)Reflex
[AN 3880746]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2023.
Herencsár Viktória (1953-)
Cimbalomvilág (angol)
   The world of the hammered dulcimer / Viktória Herencsár ; Sally Whytehead ass. with transl. - Budapest : Morning Art Records, 2021. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-615-01-0659-5 fűzött
cimbalom - hangszertörténet - zenetörténet
787.8(100)(091)
[AN 3880915]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2023.
Ridgeley, Andrew (1963-)
Wham! (magyar)
   Wham! [elektronikus dok.] : George és én / Andrew Ridgeley ; ford. Sereg Judit. - Szöveg (epub : 24.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-901-6
Michael, George (1963-2016)
Ridgeley, Andrew (1963-)
Wham! (együttes)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - együttes - popzene - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)(092)Ridgeley,_A.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Michael,_G.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Wham!
[AN 3907487]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2023.
Slash (1965-)
Slash (magyar)
   Slash / Slash és Anthony Bozza ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Helikon, 2023. - 435 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-620-203-3 fűzött : 6999,- Ft
Slash (1965-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Slash(0:82-94)
[AN 3907770]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2023.
Wagner, Gottfried (1947-)
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir (magyar)
   Ne legyen más istened rajtam kívül! [elektronikus dok.] : Richard Wagnerről / Gottfried Wagner ; ford. Gáti István és Glavina Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-570-7
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század - elektronikus dokumentum
78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3906527]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5947 /2023.
Sal Endre (1972-)
   Mi, magyarok a színpadon : 51 fantasztikus színészlegenda élete / Sal Endre. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 217 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-604-262-2 kötött : 6999,- Ft
Magyarország - színész - színházművészet - 20. század - ezredforduló - életrajz
792(439)(092) *** 792(439)"19/20"
[AN 3905982]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5948 /2023.
Földes Judit
   Bulldózer-angoltanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni! / [írták Földes Judit, Neményi András, Rácz Szilvia]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], [2022]-. - 30 cm
A leírás a 3. r. alapján kész.
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3907293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - cop. 2022. - 140 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81571-2-4 fűzött
[AN 3907296] MARC

ANSEL
UTF-85949 /2023.
Juhász Zsolt
   A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához.. / Juhász Zsolt. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3408-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvfilozófia - rovásírás
800.1 *** 003.335.9(=945.11) *** 809.451.1
[AN 3906927]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2023.
Juhász Zsolt
   A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához : a második lépés... : a tudat útja / Juhász Zsolt. - [Budapest] : Szerző, 2013 [!2022]. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8213-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - nyelvfilozófia
809.451.1 *** 800.1
[AN 3906929]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2023.
   Műszaki fogalom-tár : út-, vasút-, kerékpárút-, építési műszaki fogalom-tár / [szerk. Adamcsek Kitti] ; [közread. a] NIF. - [Budapest] : NIF, 2022. - 73 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 3.
Fűzött
magyar nyelv - útépítés - vasútépítés - szakszótár
809.451.1-321.1 *** 625
[AN 3880609]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2023.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 3 : updated with online tests and DIY tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 3. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2021. - 188 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-33-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3880758]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2023.
Szabó Szilvia (1975-)
   English level C1 : practice tests 1-5 : with updated tasks / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2022. - 160 p., [5] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-34-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3880764]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2023.
   Tanulmányok a deixisről / szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2022. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (DiAGram könyvek, ISSN 2732-2815 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-51-1 fűzött
nyelvészet - névmás
801.243
[AN 3881271]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2023.
Tóth Alexandra|
   Russian grammar [elektronikus dok.] = Russkaâ grammatika / Alexandra Tovt. - Repr. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Budapest : Sandra Kft., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Alexa Russian School. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170826. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-2995-2
orosz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
808.2-5(078)=20
[AN 3876193]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5956 /2023.
Hochbrunn, Claudia
Helden auf der Couch (magyar)
   Pszichiáter látott már? [elektronikus dok.] : zűrös hősök analízisben / Claudia Hochbrunn, Andrea Bottlinger ; ford. Csősz Róbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-123-6
világirodalom története - irodalmi alak - pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
82(091) *** 159.964.2
[AN 3905945]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2023.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   A humanista Janus Pannonius és Mátyás könyvtára / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2022. - 219, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-333-4 kötött
Janus Pannonius (1434-1472)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - író - középkori latin irodalom története - uralkodó - művelődéstörténet - 15. század
871(439)(092)Janus_Pannonius *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439)"14"
[AN 3881068]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5958 /2023.
   "lelkünkre így ül ez a kor" : magyar irodalom és kultúra az elképzelt és a megvalósult szocializmusok korában / szerk. Reichert Gábor, Szénási Zoltán. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2022. - 205 p. ; 18 cm. - (Hely & mérték, ISSN 2732-2572 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81405-7-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - irodalmi élet - szocializmus - szocialista rendszer - 20. század
894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19" *** 321.74(439)
[AN 3880641]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2023.
Szakonyi Károly (1931-)
   Négykezes [elektronikus dok.] : beszélgetéseink / Horváth Péter, Szakonyi Károly. - Szöveg (epub : 465 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-479-3
Szakonyi Károly (1931-)
Horváth Péter (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
894.511(092)Horváth_P.(047.53) *** 894.511(092)Szakonyi_K.(047.53)
[AN 3906507]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2023.
Téglás János (1936-)
   Babits Mihály síremléke / Téglás János. - Budapest : Téglás J., 2022. - 53, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4272-2 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - Budapest - író - 20. század - síremlék
894.511(092)Babits_M. *** 726.825(439-2Bp.)
[AN 3881159]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2023.
   "Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni" : új értékek a Móricz-kutatásban : tudományos konferencia Móricz Zsigmond halálának 80. évfordulója tiszteletére : absztraktfüzet : Nyíregyháza, 2022. július 1. / [szerk. Babosi László, Karádi Zsolt] ; [kiad. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., [2022]. - 8 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-80-8 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - irodalmi élet - századforduló - Horthy-korszak - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Móricz_Zs. *** 061.3(439-2Nyíregyháza) *** 894.511(091)"191/194"
[AN 3880807]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5962 /2023.
Abgarân, Narinè Ûrʹevna (1971-)
Dalʹše žitʹ (magyar)
   Élni tovább : könyv azokról, akik túlélték a háborút : meg azokról, akik nem / Narine Abgarjan ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 196, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-254-3 fűzött : 3900,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3907062]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2023.
Alderman, Naomi (1974-)
The power (magyar)
   A hatalom / Naomi Alderman ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 383 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-373-4 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3907672]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2023.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2014]-. - 24 cm
ISBN 978-963-9165-39-7
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3536410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 462-624. éjszaka. - cop. 2022. - 393 p.
ISBN 978-963-9165-17-5 vászon
[AN 3906645] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 271-461. éjszaka. - cop. 2022. - 463 p.
ISBN 978-963-9165-16-8 vászon
[AN 3906829] MARC

ANSEL
UTF-85965 /2023.
Archer, Jeffrey (1940-)
Shall we tell the president? (magyar)
   Megmondjuk az elnöknek? [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Józsa T. Emmy. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-696-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3905809]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2023.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Robots and empire (magyar)
   Robotok és birodalom : [Isaac Asimov Robot sorozatának 4. kötete] / [ford. Pétersz Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 451, [2] p. ; 21 cm
Gerinccím: Robot-sorozat : robotok és birodalom
ISBN 978-963-566-341-5 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3906512]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2023.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The robots of Dawn (magyar)
   A Hajnal bolygó robotjai : [Isaac Asimov Robot sorozatának 3. kötete] / [ford. Hajdu Gábor]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 446, [1] p. ; 21 cm
Gerinccím: Robot-sorozat : a Hajnal bolygó robotjai
ISBN 978-963-566-342-2 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3906515]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2023.
Aston, Jana
Good time (magyar)
   Mindent egy lapra! [elektronikus dok.] / Jana Aston ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-298-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3905890]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2023.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Eugénie Grandet (magyar)
   Grandet Eugénia [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 828 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174737. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-483-2 (epub)
ISBN 978-963-559-484-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3907537]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2023.
Beharrie, Therese
Marrying his runaway heiress (magyar)
   Mi fán terem a szerelem? / Therese Beharrie ; [... ford. Várnai Péter]. Vidéki idill / Barbara Hannay ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 739-740.)
Egys. cím: Marrying his runaway heiress. Executive: expecting tiny twins
ISBN 978-963-540-472-8 fűzött : 2199,- Ft
Dél-Afrika - angol nyelvű irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(680)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3880540]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2023.
Bellatin, Mario (1960-)
Jacobo reloaded (magyar)
   Jacobo, a mutáns / Mario Bellatin ; [ford. Miklós Laura]. - 2. kiad. - Siklós : Sonora, 2023. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-7528-7 fűzött
mexikói irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 3907321]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2023.
Blædel, Sara (1964-)
Pigen under træet (magyar)
   Sziklasír / Sara Blædel ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2022. - 302, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3880422]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2023.
Boyne, John (1971-)
The boy in the striped pyjamas (magyar)
   A csíkos pizsamás fiú / John Boyne ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 171, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-205-4 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3906667]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2023.
Bull-Hansen, Bjørn Andreas (1972-)
Jomsviking (magyar)
   A viking : egy jomsviking története / [Bjørn Andreas Bull-Hansen] ; ford. Török Ábel. - Budapest : Animus, 2023. - 558, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-835-5 fűzött : 5290,- Ft
norvég irodalom - történelmi regény
839.6-311.6=945.11
[AN 3906673]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2023.
Bull-Hansen, Bjørn Andreas (1972-)
Vinland (magyar)
   Vínland [elektronikus dok.] : egy jomsviking története / Bjørn Andreas Bull-Hansen ; ford. Török Ábel. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174664. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-016-8
norvég irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
839.6-311.6=945.11
[AN 3906823]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2023.
Callen, Gayle
In pursuit of a scandalous lady (magyar)
   Botrányos portré / Gayle Callen ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 383 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
keretcím: Gátlástalan hölgyek
ISBN 978-963-540-455-1 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880667]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2023.
Canth, Minna (1844-1897)
Anna Liisa (magyar)
   Anna Liisa [elektronikus dok.] : színdarab három felvonásban / Minna Canth ; ... ford. Antal Adrien. - Szöveg (epub : 329 KB). - [Gyúró] : Antal A., 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: A finn irodalom gyöngyszemei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
finn irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.541-2=945.11
[AN 3891849]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Curtain (magyar)
   Függöny / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Helikon, 2023. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-075-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907670]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dumb witness (magyar)
   A kutya se látta / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Helikon, 2023. - 351, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-213-2 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907635]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mysterious affair at Styles (magyar)
   A titokzatos stylesi eset / Agatha Christie ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Helikon, 2023. - 265 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-212-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907631]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mystery of the blue train (magyar)
   A titokzatos kék vonat / Agatha Christie ; [ford. Békés András]. - Budapest : Helikon, 2023. - 344, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-964-1 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907633]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
The seven dials mystery (magyar)
   A hét számlap rejtélye / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Helikon, 2023. - 311, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-214-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907628]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Spider's web (magyar)
   Pókháló / Agatha Christie ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Helikon, 2023. - 218 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-211-8 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907632]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2023.
Clare, Cassandra (1973-)
The lost book of the white (magyar)
   Az elveszett fehér könyv [elektronikus dok.] : A legősibb átkok második könyv / Cassandra Clare és Wesley Chu ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 803 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-897-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3907516]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2023.
Colgan, Jenny (1972-)
Sunrise by the sea (magyar)
   Mentsük meg a Piciny Csodák Pékségét [elektronikus dok.] / Jenny Colgan ; ford. Páll Márta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Insomnia, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-073-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3906322]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2023.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
   Ilonka, holnap esküszünk! [elektronikus dok.] / Hedwig Courths-Mahler. - Szöveg (epub : 587 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-184-8 (epub)
ISBN 978-963-559-185-5 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3882505]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2023.
Darcy, Lilian
The heiress's baby (magyar)
   Kényes téma / Lilian Darcy ; [... ford. Bálint Orsolya]. Ki mint veti ágyát / Kara Lennox ; [... ford. E. Fejes Júlia]. VIP-ügyfél / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Harcsa Veronika]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 343.)
Egys. cím: The heiress's baby. Her perfect hero. Mommy for hire
ISBN 978-963-540-476-6 fűzött : 2499,- Ft : 57,1 RON : 14,73 EUR
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3880644]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2023.
Douglas, Michelle
A baby in his in-tray (magyar)
   Az elcserélt titkárnő / Michelle Douglas ; [... ford. Szabó Júlia]. A görög mágnás / Maya Blake ; [... ford. Czárán Judit]. Szőlőföldre szállt angyal / Rebecca Winters ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 111.)
Egys. cím: A baby in his in-tray. Falling for her French tycoon. Bound by my scandalous pregnancy
ISBN 978-963-540-487-2 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3880576]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2023.
Einar Már Guðmundsson (1954-)
Englar alheimsins (magyar)
   A mindenség angyalai / Einar Már Guðmundsson ; [ford. Egyed Veronika] ; [a versbetéteket ford. Kerber Balázs] ; [a jegyzeteket írta Veress Dávid]. - Budapest : Ø, 2022. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5411-4 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3881192]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2023.
Fein, Louise
People like us (magyar)
   A birodalom lánya [elektronikus dok.] / Louise Fenn ; ford. Rindó Klára és Szabados Tamás. - Szöveg (epub : 12.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-557-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3906509]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2023.
Fellini, Federico (1920-1993)
   Akarsz velem álmodni? [elekronikus dok.] : jelenetek, hangjátékok / Federico Fellini. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Ford. Papp Gábor Zsigmond. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174555. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6744-7
olasz irodalom - hangjáték - elektronikus dokumentum
850-2=945.11
[AN 3906327]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2023.
Follett, Ken (1949-)
Dangerous fortune (magyar)
   Veszélyes gazdagság / Ken Follett ; [ford. Losonci Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 483 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-566-370-5 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3906294]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2023.
Follett, Ken (1949-)
Lie down with lions (magyar)
   Kaland Afganisztánban / Ken Follett ; [ford. Dücső Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 341 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-566-458-0 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3906471]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2023.
Follett, Ken (1949-)
On wings of eagles (magyar)
   Teherán / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 394 p. ; 22 cm
Megj. "Sasok szárnyán" címmel is
ISBN 978-963-566-464-1 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3906292]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2023.
Follett, Ken (1949-)
A place called freedom (magyar)
   Az ígéret földje / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 376 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-726-9 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3906473]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2023.
Ford, John (1586-1640?)
Perkin Warbeck (magyar)
   VII. Henrik avagy Perkin Warbeck [elektronikus dok.] : egy furcsa igazság : ahogy egykor előadták a királyné őfelségének szolgálói a Drury Lane-i Phoenixben : Királydrámák 11. / John Ford ; ford. és az utószót írta Magyar Pál. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.4 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-01-3346-1 (epub)
ISBN 978-615-01-3347-8 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3891864]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2023.
Frazier, T. M. (1981-)
Lawless (magyar)
   Lawless [elektronikus dok.] : törvényen kívül : King-sorozat 3. kötet / T. M. Frazier ; ford. Beke Cz. Zsolt. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174733. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-799-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3907502]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2023.
Garber, Stephanie
Caraval (magyar)
   Caraval / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 469 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-599-416-8 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3907766]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2023.
Garber, Stephanie
Legendary (magyar)
   Legendary / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2023. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-599-418-2 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3907767]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2023.
Garber, Stephanie
Once upon a broken heart (magyar)
   Volt egyszer egy összetört szív / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2023. - 375 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-437-887-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3907680]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
No safe place (magyar)
   Nincs menedék : Lottie Parker negyedik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 2. kiad. - Budapest : Insomnia, 2023. - 525, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-263-9 fűzött : 4999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3907677]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
Silent voices (magyar)
   Néma sikolyok [elektronikus dok.] : Lottie Parker kilencedik könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Insomnia, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-889-5
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3906317]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2023.
Gilmore, Jessica
Summer romance with the Italian tycoon (magyar)
   Gyakorlat teszi a mestert / Jessica Gilmore ; [... ford. Kiss Klára]. Lány az ablakban / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Klára]. A szerelem szigete / Nina Singh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 110.)
Egys. cím: Summer romance with the Italian tycoon. Tempted by her island millionaire. Finding Mr. Right in Florence
ISBN 978-963-540-463-6 fűzött : 2399,- Ft : 14,14 EUR : 54,8 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3880574]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2023.
Goscinny, René (1926-1977)
Les vacances du petit Nicolas (magyar)
   Nicolas nyaral / Goscinny & Sempé ; [ford. Bognár Róbert]. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 165, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-077-3 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 3906676]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2023.
Green, Abby
Confessions of a pregnant Cinderella (magyar)
   Nem vagyok a játékszered / Abby Green ; [... ford. Scheer Katalin]. Karolj át, kedves! / Lindsay Armstrong ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 749-750.)
Egys. cím: Confessions of a pregnant Cinderella. The cattle baron's virgin wife
ISBN 978-963-540-470-4 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
írországi angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3880709]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2023.
Gregory, Philippa (1954-)
The Boleyn inheritance (magyar)
   A Boleyn-örökség / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 571 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 570-[572].
ISBN 978-963-604-282-0 fűzött : 5499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3906660]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2023.
Gregory, Philippa (1954-)
The last Tudor (magyar)
   Az utolsó Tudor / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 617 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 616-[618].
ISBN 978-963-604-281-3 fűzött : 5499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3906913]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2023.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 6490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3908022]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2023.
Haig, Matt (1975-)
How to stop time (magyar)
   Ha megáll az idő / Matt Haig ; [ford. Kőszeghy Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-446-7 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3906668]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2023.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok : Agatha Christie : [Hercule Poirot újra nyomoz] / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Helikon, 2023. - 372, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-620-196-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3907626]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2023.
Haratischwili, Nino (1983-)
Das achte Leben (für Brilka) (magyar)
   A nyolcadik élet : Brilkának / Nino Haratisvili ; [ford. Fekete Ágnes]. - Budapest : Európa, 2023. - 965, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-514-3 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3907371]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2023.
Harlen, Brenda
The prince's second chance (magyar)
   Pletykarovat / Brenda Harlen ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Társasági pletyka / Lynne Graham ; [... ford. Hanny Norbert]. Világgá kürtölt vallomás / Christine Rimmer ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 35.)
Egys. cím: The prince's second chance. The reluctant Cinderella. The Contaxis baby
ISBN 978-963-540-465-0 fűzött : 2399,- Ft : 14,14 EUR : 54,8 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3880648]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2023.
Harmon, Amy (1974-)
From sand and ash (magyar)
   Homokból és hamuból / Amy Harmon ; [ford. Gázsity Mila]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-277-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3907535]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2023.
Harmon, Amy (1974-)
What the wind knows (magyar)
   Csak a szél tudja : ha szerelemről van szó, az idő nem lehet akadály / Amy Harmon ; [ford. Getto Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-276-9 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3907539]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2023.
Heaton, Louisa
The prince's Cinderella doc (magyar)
   Trónörökös a páciensem / Louisa Heaton ; [... ford. Gaáli István]. Betűk a homokban / Melanie Milburne ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 682-683.)
Egys. cím: The prince's Cinderella doc. Single dad seeks a wife. - keretcím: Cornwalli történetek
ISBN 978-963-540-474-2 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 50,2 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3880694]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2023.
Heikkilä, Mervi (1974-)
Revonpuro (magyar)
   Rőt-patak : [Aijal-sziget krónikái I.] / Mervi Heikkilä ; [ford. Pap Anna Inkeri]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2022. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-40-6 fűzött : 2580,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3881141]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2023.
Henry, Emily
Beach read (magyar)
   Strandkönyv / Emily Henry ; ford. Szieberth Ádám. - [Budapest] : Central, 2023. - 419, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-889-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3906675]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2023.
Herbert, Frank (1920-1986)
Children of Dune (magyar)
   A Dűne gyermekei : [Dűne 03] / Frank Herbert ; [ford. Kornya Zsolt] ; [a versbetéteket ford. Körmendi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 443 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-566-459-7 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3906475]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Regretting you (magyar)
   Regretting you : elrontott életek / Colleen Hoover ; [ford. Moldova Júlia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 410, [5] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-964-1 fűzött : 4899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3907994]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2023.
Hunter, Teagan
I wanna text you up (magyar)
   I wanna text you up [elektronikus dok.] : kattanj rám! / Teagan Hunter ; ford. Szarvas Szilvia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-802-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3907493]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2023.
Jacobs, Anne (1941-)
Das Gutshaus : glanzvolle Zeiten (magyar)
   Az úriház : ragyogó idők [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2022
Ford. Péntek Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174660. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-008-3
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3906812]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2023.
Jaku, Eddie (1920-2021)
The happiest man on earth (magyar)
   A világ legboldogabb embere / Eddie Jaku ; [ford. Nagy Gergely]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 234, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-604-252-3 kötött : 4499,- Ft
Jaku, Eddie (1920-2021)
ausztrál irodalom - holokauszt - második világháború - memoár
820-94(94)=945.11 *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3906636]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2023.
James, Julia
The Greek's duty-bound royal bride (magyar)
   Hercegnői áldozat / Julia James ; [... ford. Gaáli István]. Szökevény menyasszony / Donna Alward ; [... ford. Kovács Anna]. A szív sosem hazudik / Cara Colter ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 111.)
Egys. cím: The Greek's duty-bound royal bride. Scandal and the runaway bride. His Cinderella next door
ISBN 978-963-540-478-0 fűzött : 2599,- Ft
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3880572]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2023.
Johns, Rebecca (1971-)
The countess (magyar)
   Báthory Erzsébet [elektronikus dok.] / Rebecca Johns ; ford. Boross Anna. - Szöveg (epub : 546 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-604-9
Báthory Erzsébet (1560-1614)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3906541]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2023.
Jones, Sherry (1961-)
Josephine Baker's last dance (magyar)
   Josephine Baker utolsó tánca [elektronikus dok.] / Sherry Jones ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 543 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-586-8
Baker, Joséphine (1906-1975)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3906530]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2023.
Joyce, James (1882-1941)
Ulysses (magyar)
   Ulysses / James Joyce ; [ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával ...]. - Budapest : Helikon, 2023. - 733 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-620-199-9 fűzött : 6999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3907681]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2023.
Kaur, Rupi (1992-)
Milk and honey (magyar)
   Tej és méz / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-194-7 fűzött : 4999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers - próza
820-3(71)=945.11 *** 820-14(71)=945.11
[AN 3907999]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2023.
Kaur, Rupi (1992-)
Milk and honey (magyar)
   Tej és méz / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-492-7 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - vers - próza
820-3(71)=945.11 *** 820-14(71)=945.11
[AN 3907998]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2023.
Kawamura Genki (1979-)
Sekai kara neko ga kietanara (magyar)
   Ha a macskák eltűnnének a világból / Genki Kawamura ; [ford. Vihar Judit]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-98-7 kötött : 4890,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3907566]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2023.
Kepnes, Caroline (1977-)
You (magyar)
   Te / Caroline Kepnes ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 398, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-396-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3908049]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2023.
King, Laurie R. (1952-)
Castle Shade (magyar)
   Kísértetkastély a Kárpátokban [elektronikus dok.] : bűnregény Mary Russell és Sherlock Holmes főszereplésével / Laurie R. King ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 496 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sherlock Holmes és Mary Russell nyomoz. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-598-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3906545]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2023.
Läckberg, Camilla (1974-)
Häxan (magyar)
   A boszorkány / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Budapest : Animus, 2023. - 589 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-224-7 fűzött : 4980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3907363]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2023.
Läckberg, Camilla (1974-)
Sjöjungfrun (magyar)
   A hableány / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Budapest : Animus, 2023. - 383 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-223-0 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3907679]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2023.
Lindström, Inga (1954-)
Hochzeit in Hardingsholm (magyar)
   Esküvő Hardingsholmban [elektronikus dok.] / Inga Lindström ; ford. Laszkács Ágnes. - Szöveg (epub : 651 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-572-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3906519]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2023.
London, Stefanie
The dachshund wears Prada (magyar)
   A tacskó Pradát visel / Stefanie London ; ford. Szieberth Ádám. - [Budapest] : Central, 2023. - 405, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-047-2 fűzött : 4290,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3908050]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2023.
Luhn, Usch (1959-)
Der tanzende Drache (magyar)
   A táncoló sárkány / Usch Luhn ; ill. Alicia Räth ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 204, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Lili és a varázscipők ; 4.)
ISBN 978-963-509-586-5 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3880763]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2023.
Luhn, Usch (1959-)
Die zauberhaften Flügel (magyar)
   Szédítő szárnyalás / Usch Luhn ; ill. Alicia Räth ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 236 p. : ill. ; 22 cm. - (Lili és a varázscipők ; 3.)
ISBN 978-963-509-569-8 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3880759]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2023.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of silver flames (magyar)
   A court of silver flames [elektronikus dok.] : ezüst lángok udvara / Sarah J. Maas ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-805-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3907486]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2023.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
L'arte della guerra (magyar)
   A háború művészete / Niccolò Machiavelli ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 225, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-550-3 fűzött : 3290,- Ft
olasz irodalom - hadtudomány
850-96=945.11 *** 355.01
[AN 3906624]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2023.
Mafi, Tahereh (1988-)
Ignite me (magyar)
   Ne félts / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-447-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3906518]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2023.
Marly, Michelle
Romy und der Weg nach Paris (magyar)
   Romy és Párizs fényei [elektronikus dok.] / Michelle Marly ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 518 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-596-7
Schneider, Romy (1938-1982)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3906536]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2023.
Marsh, Richard
The Beetle (magyar)
   Sötét hatalom [elektronikus dok.] / Richard Marsh ; ford. S. A. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-665-2 (epub)
ISBN 978-963-559-666-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3906182]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2023.
May, Nicola (1966-)
The corner shop in Cockleberry Bay (magyar)
   Apró bolt az öböl partján / Nicola May ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budaörs : Pioneer Books, 2023. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-76-5 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3906616]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2023.
McCarty, Monica (1968-)
The striker (magyar)
   A bajnok : A Felföld rettegett fiai 10. / Monica McCarty ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 414, [1] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-624-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880756]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2023.
McIntosh, Ann
The surgeon's one night to forever (magyar)
   Az ígéret szép szó / Ann McIntosh ; [... ford. Bakay Dóra]. Egyszer révbe érünk / Gill Sanderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 680-681.)
Egys. cím: The surgeon's one night to forever. Nurse bride, bayside wedding. - keretcím: Cornwalli történetek
ISBN 978-963-540-461-2 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3880690]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2023.
Meier, Susan (1956-)
A diamond for the single mom (magyar)
   Veszélyes közelség / Susan Meier ; [... ford. Bosnyák Edit]. Életem párja / Rebecca Winters ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 741-742.)
Egys. cím: A diamond for the single mom. Miracle for the girl next door
ISBN 978-963-540-485-8 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880571]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2023.
Meyrink, Gustav (1868-1932)
Der Golem (magyar)
   A Gólem / Gustav Meyrink ; [ford. Kelen Ferenc]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 313 p. ; 21 cm
Fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5032-75-2)
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3881216]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2023.
Miller, Catherine
The day that changed everything (magyar)
   A nap, amikor minden megváltozott / Catherine Miller ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-196-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3880751]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2023.
Miller, Madeline (1978-)
The song of Achilles (magyar)
   Akhilleusz dala / Madeline Miller ; [ford. Szigeti Judit ..., Tóth Bálint Péter ...]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-642-1 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3907544]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2023.
Miller, Rebecca (1962-)
The private lives of Pippa Lee (magyar)
   Pippa Lee négy élete / Rebecca Miller ; ford. Lukács Laura. - Átd. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 281, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-979-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3907287]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2023.
Milne, Nina
Italian escape with the CEO (magyar)
   Végzetes csókok / Nina Milne ; [... ford. Bosnyák Edit]. Az élet íze / Raye Morgan ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 737-738.)
Egys. cím: Italian escape with the CEO. Beauty and the reclusive prince
ISBN 978-963-540-459-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3880536]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2023.
Min, Anchee (1957-)
Empress Orchid (magyar)
   Orchidea császárné [elektronikus dok.] / Anchee Min ; ford. Mester Yvonne. - Szöveg (epub: 2.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
Cexi (Kína: császárné) (1835-1908)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3906451]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2023.
Min, Anchee (1957-)
The last empress (magyar)
   Az utolsó császárné [elektronikus dok.] / Anchee Min ; ford. Mester Yvonne. - Szöveg (epub : 606 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-594-3
Cexi (Kína: császárné) (1835-1908)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3906533]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2023.
Morgan, Sarah (1948-)
Family for beginners (magyar)
   A mozaikcsalád / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 416 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-480-3 fűzött : 4790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3880633]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2023.
Murger, Henri (1822-1861)
Le pays latin (magyar)
   Diákország [elektronikus dok.] / Henri Murger ; ford. Maksziányi Dezső. - Szöveg (epub : 846 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-669-0 (epub)
ISBN 978-963-559-670-6 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3906173]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2023.
Nesbø, Jo (1960-)
Kniv (magyar)
   Kés / Jo Nesbø ; ford. Petrikovics Edit. - Budapest : Animus, 2023. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-222-3 fűzött : 5290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3907367]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2023.
Padgett, Jon
The secret of ventriloquism (magyar)
   A hasbeszélés titka / Jon Padgett ; [ford. Molnár András] ; [... ill. Földházi Gyula]. - [Nagykanizsa] : TBA Kv., cop. 2022. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6181-11-4 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3881258]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2023.
Pammi, Tara
The unwanted Conti bride (magyar)
   Hozzád mennék feleségül / Tara Pammi ; [... ford. Vas Krisztina]. A korona javáért / Kate Hewitt ; [... ford. Gaáli István]. Az argentínai küldetés / Cathy Williams ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 28.)
Egys. cím: The unwanted Conti bride. Vows to save his crown. Shock marriage for the powerful Spaniard
ISBN 978-963-540-467-4 fűzött : 2399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3880580]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2023.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The complete tales (magyar)
   Nyúl Péter és barátai : Beatrix Potter összes meséje / [ford. Szabó T. Anna, Dragomán György]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 400 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-831-3 kötött : 11990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3906972]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2023.
Ragnar Jónasson (1976-)
Drungi (magyar)
   Ború [elektronikus dok.] / Ragnar Jónasson ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 956 KB). - [Budapest] : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174662. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-044-1
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3906817]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2023.
Riggs, Ransom (1979-)
The desolations of Devil's Acre (magyar)
   Az utolsó üresvadász [elektronikus dok.] : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek hatodik története / Ransom Riggs ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 8.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-475-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3906500]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek Gods (magyar)
   Percy Jackson és a görög istenek / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 389 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-252-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3908052]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2023.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus, 2023. - 811 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-441-8 fűzött : 5290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3908058]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2023.
Rygiert, Beate (1960-)
George Sand und die Sprache der Liebe (magyar)
   George Sand és a szerelem nyelve [elektronikus dok.] / Beate Rygiert ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-559-2
Sand, George (1804-1876)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3906516]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2023.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019[!2020]-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Fecske-torony / [ford. Hermann Péter]. - 2. kiad. - 2022. - 516, [1] p.
ISBN 978-963-566-440-5 fűzött : 4490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3906670] MARC

ANSEL
UTF-86066 /2023.
Saylor, Steven (1956-)
Arms of nemesis (magyar)
   A végzet fegyvere / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 367 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-139-7 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3907337]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2023.
Saylor, Steven (1956-)
Roman blood (magyar)
   Római vér / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 457 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-111-3 fűzött : 5480,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3907341]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet (magyar)
   Hamlet, dán királyfi / William Shakespeare ; ford. Arany János. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2023. - 218 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 63.)
ISBN 978-615-6384-26-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3906953]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Mészöly Dezső. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2023. - 169 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 62.)
ISBN 978-615-6384-25-6 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3906949]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / Shakespeare ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2023. - 114 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-207-4 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3906638]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2023.
Shukri, Laila
Byłam kochanką arabskich szejków (magyar)
   Az arab bordély foglyai [elektronikus dok.] / Laila Shukri ; ford. Wolosz Vera. - Szöveg (epub : 406 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Megj. az "Arab paloták szolgálója voltam" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-602-5
lengyel irodalom - regény - elektronikus dokumentum
884-31=945.11
[AN 3906538]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2023.
Slaughter, Karin (1971-)
False witness (magyar)
   Hamis tanú / Karin Slaughter ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 384 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-409-4 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3880675]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2023.
Smart, Michelle
Her Sicilian baby revelation (magyar)
   Emlék Szicíliából / Michelle Smart ; [... ford. Szabó Júlia]. Rejtett indíték / Lucy Gordon ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 747-748.)
Egys. cím: Her Sicilian baby revelation. The Italian's passionate revenge
ISBN 978-963-540-457-5 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 1200 RSD : 45,6 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3880705]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2023.
Smart, Michelle
A passionate reunion in Fiji (magyar)
   Repülés az ismeretlenbe / Michelle Smart ; [... ford. Bakay Dóra]. A nagynéni ajándéka / Catherine Spencer ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 751-752.)
Egys. cím: A passionate reunion in Fiji. The Giannakis bride
ISBN 978-963-540-483-4 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3880713]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2023.
Stacpoole, Henry de Vere (1863-1951)
The pools of Silence (magyar)
   A csendes mocsarak [elektronikus dok.] / Henry de Vere Stacpoole. - Szöveg (epub : 609 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-171891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-557-0 (epub)
ISBN 978-963-559-558-7 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3887892]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2023.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 3299,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3906664]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2023.
Thorne, Jack (1978-)
Harry Potter and the cursed child (magyar)
   Harry Potter és az elátkozott gyermek : első és második rész : [színdarab] / [J. K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új története alapján a színdarabot írta Jack Thorne] ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus, 2023. - 319, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-221-6 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3908053]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2023.
Todd, Anna (1989-)
After we collided (magyar)
   Miután összecsaptunk = After we collided / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 547 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-566-445-0 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3906671]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2023.
Ullmann, Linn (1966-)
Før du sovner (magyar)
   Mielőtt elalszol / Linn Ullmann ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 307 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-677-0 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3907277]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2023.
Watts, Alan W. (1915-1973)
The book : on the taboo against knowing who you are (magyar)
   A könyv : az önmagad megismerését tiltó taburól / Alan Watts ; [ford. Holló Imola Dalma]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 176 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-615-5786-39-6 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 3906296]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2023.
Weiner, Jennifer (1970-)
Big summer (magyar)
   Jókora nyár [elektronikus dok.] / Jennifer Weiner ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-119-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3905949]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2023.
Wilson, Scarlet
Resisting the single dad (magyar)
   Doktor cowboykalapban / Scarlet Wilson ; [... ford. Gaáli István]. Kisvárosi szívtipró / Margaret McDonagh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 684-685.)
Egys. cím: Resisting the single dad. Virgin midwife, playboy doctor. - keretcím: Cornwalli történetek
ISBN 978-963-540-489-6 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 50,2 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3880702]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2023.
Winslow, Don (1953-)
City on fire (magyar)
   Lángoló város / Don Winslow ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-405-6 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3880680]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6084 /2023.
Ágh István (1938-)
   Kidöntött fáink suttogása ; Egymás mellett ; Virágárok : életrajzi regény / Ágh István. - 3. kiad. - Budapest : Nap K., 2023. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-216-1 kötött : 3900,- Ft
Ágh István (1938-)
Iszkáz - Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - szociográfia - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"19"(0:82-94) *** 308(439-2Iszkáz)
[AN 3907335]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2023.
   Anyám szíve : antológia / [szöveget gond. Városi Emese]. - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2022. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-53-8 fűzött
magyar irodalom - anya - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-822)
[AN 3880640]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2023.
B. E. Belle
   Hazugok / B. E. Belle. - Átd., bőv. kiad. - Szentes : Maraton K., 2023. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82083-3-8 fűzött : 5799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3906252]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2023.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; [a szerző rajz.]. - 26. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-526-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3908010]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2023.
Benedek Erzsébet (1938-)
   Göröngyös út / Benedek Erzsébet ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - 2. kiad. - Budapest : Irod. Rádió, 2023. - 112, [1] p. : ill. ; 21 cm
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174904
ISBN 978-615-6270-73-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3907058]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2023.
Benkő László (1952-)
   Nagy Lajos / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2022]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3881254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Aranysarkantyús lovagok. - cop. 2022. - 410, [3] p.
ISBN 978-963-267-543-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3881255] MARC

ANSEL
UTF-86090 /2023.
Berta Eleonóra
   Fagyöngy : verseskötet / Berta Eleonóra ; [... Almási László ... festőművész ... munkái ...]. - Miskolc : Pro Art : [Emstell Bt.], 2022. - 142, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5011-6 kötött : 5950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3881239]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2023.
Blacksmith, Cassy
   Te leszel a következő [elektronikus dok.] / Cassy Blacksmith. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Monor] : [Magánkiad.], 2022
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Cassy's books. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172505. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-4190-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3889984]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2023.
Borbíró Klára
   Rovás : bűnügyi thiller / Borbíró Klára. - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2022. - 231 p. ; 21 cm. - (Szigma sorozat)
ISBN 978-615-6279-54-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3880645]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2023.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tikk-takk / Bosnyák Viktória és Dudás Győző. - [Budapest] : Tintató, 2023. - 203, [4] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-00-9146-4 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906275]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2022-2023. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3880130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 12. utánny. - 2023. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 4499,- Ft
[AN 3906260] MARC

ANSEL
UTF-86095 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2023-. - 20 cm
A leírás a 2. kötetről kész.
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3905971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 11. utánny. - 2023. - 500, [2] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 4499,- Ft
[AN 3905973] MARC

ANSEL
UTF-86096 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 13. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 464, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3906266]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2023.
Brown, Tom
   Mindened elveszíted [elektronikus dok.] / Tom Brown. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Budapest] : Platinum, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172786. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6433-00-8
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-312.4
[AN 3891768]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2023.
Brown, Tom
   Nem veszíthetsz [elektronikus dok.] / Tom Brown. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : Platinum, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172787. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6433-01-5
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3891771]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2023.
Cserháti Éva (1975-)
   Szabadulószoba [elektronikus dok.] : a K. É. Z. második esete / Cserháti Éva. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-124-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3905940]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2023.
Cserni András
   Farkasfalka : Sötét sorsok 1. / Cserni András. - Balatonkenese : Antikvárium, 2022. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81605-8-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3880661]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2023.
Czingula János
   Malacka, a háborús hős : gyermekkori (élet)ételtörténetek a II. világháború idejéből / Czingula János ; [ford. angolból ... Csősz Tímea]. - Debrecen : META-95 Bt., 2022. - 68 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81761-4-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3880817]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2023.
Dorogi Lizy
   RongyJankó az állatok udvarában. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 20 p. : ill. ; 15x21 cm
Szerző Dorogi Lizy
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880821]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2023.
Dorogi Lizy
   RongyJankó az óvodában : kalandos ovikönyv csak neked! / Dorogi Lizy ; [Bujtás Móni illusztrációival]. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3880777]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2023.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3906611]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2023.
Fayer Sándor
   A Mars pokla [elektronikus dok.] : metamorfózis - az első háború / Fayer Sándor. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-122-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3905946]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2023.
Finy Petra (1978-)
   Kerti szonáta [elektronikus dok.] : regény / Finy Petra. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-125-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3905939]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2023.
Fövenyessy Sándor (1915-19??)
   Veronika, avagy Egy gyermek nem tért vissza / Fövenyessy Sándor ; [szerk. Fövenyessy Petra, Nyitrai Imre]. - Budapest : Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyes. : Szoszak, 2022. - 232 p. : ill. ; 19 cm. - (Szemle könyvek, ISSN 2559-933X ; 5.)
ISBN 978-615-01-5253-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3880828]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2023.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Arany, tömjén, mirha : legendák, evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2023]. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6385-86-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom
894.511-97(02.053.2)
[AN 3906669]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2023.
   GFK 400 [elektronikus dok.] : 22 fantasztikus novella / vál. és szerk. Németh Attila. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2021. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172827. - Működési követelmények: Adobe Reader Editions
ISBN 978-963-551-068-9
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082)
[AN 3892121]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2023.
Ginál Mátyás (1946-)
   Számadás / Ginál Mátyás. - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2022. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-58-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3880651]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2023.
Haász János (1974-)
   Mire felnövünk [elektronikus dok.] / Haász János ; Egri Mónika illusztrációival. - Szöveg (epub : 10.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-121-2
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3905947]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2023.
Hajdú Balázs (1982-)
   Meztelen masszázs Ottóval [elektronikus dok.] / Hajdú Balázs. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6748-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3906328]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2023.
Hajdú Kati (1961-)
   A kívánság / Hajdú Kati ; Hajdú Sándor illusztrációival. - [Szolnok] : Szerző, 2022. - 88 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-01-5168-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880785]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2023.
Harmati Erzsébet
   A Babahercegnő / Harmati Erzsébet ; [ill. Ujréti Ágnes]. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6440-04-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3881147]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2023.
Jandácsik Pál (1989-)
   Néma magzatok / Jandácsik Pál. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2022. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-41-3 fűzött : 2880,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3881145]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2023.
Jobbágy Tibor (1966-)
   Palackposta show / Jobbágy Tibor, Orosz Adél. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2022. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-42-0 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3881130]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2023.
Kajtár Sándor (1953-)
   Találós mesék : állat kvíz / Kajtár Sándor. - Budapest : Kajtár S., 2022. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-01-4999-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - gyermekvers - találós kérdés - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3881229]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2023.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [az előszót írta Szalay Károly]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2023. - 91, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-208-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3906635]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2023.
Kiss Margó (1976-)
   Igaz könyv : versek, gondolatok, történetek / Kiss Margó. - [S.l.] : Magánkiad., 2022. - [112] p. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3881187]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2023.
Konrád György (1933-2019)
   Elutazás és hazatérés : önéletrajzi regény / Konrád György. - Budapest : Magvető, 2023. - 138, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4261-8 kötött : 4499,- Ft
Konrád György (1933-2019)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3906634]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2023.
Kovács István (1945-)
   A gyermekkor tündöklete : regény / Kovács István. - 3. kiad. - Budapest : M. Napló, 2022. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-067-5 kötött : 3000,- Ft
Kovács István (1945-)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3906679]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2023.
Kováts Gábor (1974-)
   Huba a Nagyvízen / Kováts Gábor ; Győri Tibor rajz. ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 84 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5641-47-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3880496]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2023.
Kozák Fruzsi
   Viking és tündér : beteljesedik-e újra az átok? / Kozák Fruzsi. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 482, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6440-02-0 fűzött : 4390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3881136]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2023.
Lackfi János (1971-)
   Bejgliköztársaság / Lackfi János. - Budapest : Helikon, 2023. - 361, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-843-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3908024]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2023.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 164, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3908026]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Ég veled : [Iskolák versenye első kötet] / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-40-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906564]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Hullócsillag : a Bexi-sorozat második kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-9-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906833]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Illúzió : a Bexi-sorozat harmadik kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-0-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906568]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Késtél : a Bexi-sorozat első kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 406, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-6-4 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906567]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   Nélküled : a Bexi-sorozat negyedik kötete / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-3-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906572]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2023.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - Bőv. kiad. - 2023. - 462 p.
ISBN 978-615-5653-11-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906623] MARC

ANSEL
UTF-86132 /2023.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Szülém mégis utazik [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 958 KB). - Hajmáskér : Pályázatfigyelés Kft., 2022
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Greenlight könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6381-12-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3906161]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2023.
Lukács Sándor (1947-)
   Kikötő : versek / Lukács Sándor. - Budapest : Nap K., 2022. - 78 p. ; 21 cm + CD. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-171-3 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3881241]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2023.
Lutter Imre (1977-)
   Lételem / Lutter Imre. - Budapest : MVE : Tipp Cult, cop. 2022. - 155, [4] p. ; 21 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561). (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-615-6393-01-2 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3880921]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2023.
Maryse
   Csillámpor [elektronikus dok.] / Maryse. - Szöveg (epub : 122 KB) (mobi : 778 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172525. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-086-9 (epub)
ISBN 978-963-586-087-6 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3890192]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc. - 64. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-344-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3908055]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2023.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 9. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2023. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6489-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3906573]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2023.
Móra László (1943-)
   Egy erdélyi kalandor széljegyzetei / Móra László. - Budapest : Püski, 2022. - 249 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4636-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3881292]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2023.
Murawski Magdolna
   Ötvenhatos anziksz [elektronikus dok.] : elbeszélések, elmélkedések / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 51.9 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170544. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-51-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3874208]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Anyám szerint [elektronikus dok.] / Náray Tamás. - Szöveg (epub : 966 KB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-604-104-5
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3906309]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 2. kiad., 5. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-840-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3908015]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah / Náray Tamás. - 3. jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 556, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-910-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3908014]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - 3. jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 542, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-925-0 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3908017]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - 3. jav. kiad., 2. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 576, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-920-5 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3908019]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2023.
   "Ó, véled gondolok most, tollas jobbkezemmel" : költők egymáshoz és egymásról / vál., szerk. és az előszót írta Lisztóczky László ; [közread. a] ... Dsida Jenő Baráti Kör. - Százhalombatta : Üveghegy K. ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2022. - 655 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-6438-04-1 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - irodalmi élet - költészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511(092)(0:82-14) *** 894.511(091)-14(0:82-14)
[AN 3881151]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2023.
Olajos Mónika
   Szívmesék [elektronikus dok.] : Szívből pottyant mesék I. / Olajos Mónika. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Veresegyház] : [Olajos M.], cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-170801. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3785-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3876019]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2023.
Oravecz Imre (1943-)
   A megfelelő nap / Oravecz Imre. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - 236, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4257-1 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3906628]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2023.
Orsovai Mária
   A varázssüveg / Orsovai Mária. - Budapest : [Szakácsné Orsovai M.], 2022. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5351-3 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3881300]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2023.
Pallós Boglárka
   Mesehálóban : [múzeumi meséskönyv] / Pallós Boglárka ; az illusztrációkat kész. Kollár Ágnes. - Baja : Türr I. Múz., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (A Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 39.)
ISBN 978-615-80206-9-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - múzeumi kiadvány - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 069(439-2Baja)
[AN 3881304]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2023.
Pass Ferenc
   Hajnali harangszó / Pass Ferenc. - Budapest : 3BT K., 2022. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-68-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - napló - memoár
894.511-94
[AN 3881303]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2023.
Pinczés Máté
   Felesleges elolvasni : 13 elmebeteg történet a pszichológia és a pszichiátria világából / Pinczés Máté. - Debrecen : Printart-Press, 2021. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81354-4-3 fűzött
magyar irodalom - kóros lelkiállapot - elbeszélés
894.511-32 *** 159.97(0:82-32) *** 616.89(0:82-32)
[AN 3880823]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2023.
Pünkösd Katalin
   Élettel összeegyeztethető állapotban vagyok / Pünkösd Katalin. - [Ceglédbercel] : Pünkösd K., cop. 2022. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5233-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3880814]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2023.
Rajnai Attila
   Post focus : [összegyűjtött versek] / Rajnai Attila. - [Kecskemét] : Kreatív Press Kft., 2022. - 62 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-01-5378-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Gyenes_K.
[AN 3880862]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2023.
Reed, Rebecca
   Üdv a klubban [elektronikus dok.] / Rebecca Reed. - Szöveg (pdf : 2.9 MB) (epub : 255 KB) (mobi : 402 KB). - Debrecen : Ágenda, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174103. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6365-52-1 (pdf)
ISBN 978-615-6365-53-8 (epub)
ISBN 978-615-6365-54-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3902260]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A boszorkánymester (olasz)
   Il capo delle streghe / Rejtő Jenő ; trad. Olivari Adriano. - Budapest : [Olivari, A.], 2022. - 112 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81535-4-6 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3881061]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Az előretolt helyőrség (olasz)
   L'avamposto / Rejtő Jenő ; trad. Olivari Adriano. - Budapest : [Olivari, A.], 2022. - 164, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81535-3-9 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3881065]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő ; [... az ill. Korcsmáros Pál rajzainak felhasználásával kész.] ; [átd. Garisa H. Zsolt]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6490-51-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3907359]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2023.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Storie brevi / Rejtő Jenő ; a cura di Olivari Adriano. - [Budapest] : [Olivari, A.], cop. 2022. - 163, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6370-11-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-321.5=50
[AN 3881062]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2023.
Réti László (1972-)
   Kaméleon : [Cameron Larkin első kalandja] / Réti László. - [Monor] : Parfüm & Toll Bt., 2023. - 612 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-0151-74-8 fűzött : 5990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3906876]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2023.
Sári László (1950-)
   Lin-csi apát pesti rokona [elektronikus dok.] : Nyugat és Kelet / Sári László. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Corvina, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6762-1
magyar irodalom - filozófia - buddhizmus - elektronikus dokumentum
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 3906335]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2023.
Saw, Ruby (1989-)
   Jogában áll elcsábítani [elektronikus dok.] : novella : Jogában áll 1. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 807 KB) (mobi : 736 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-586-098-2 (epub)
ISBN 978-963-586-099-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3889752]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2023.
Serdián Miklós György (1954-)
   Képmutató lett a világ [elektronikus dok.] / Serdián Miklós György. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest : Püski, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174537. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-302-076-0)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3906204]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2023.
Serdián Miklós György (1954-)
   Kubai mesék / [szöveg Serdián Miklós György] ; [ill. Gyulai Líviusz]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2022. - 69 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5461-39-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3881118]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2023.
Shelley, Duncan (1969-)
   Az elme gyilkosai II : a téboly katonái / Duncan Shelley. - 4. kiad. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., [2023]. - 360 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89067-0-0)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3906760]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2023.
Srankó Anna Katalin (1961-)
   Átverés / Kathy Schranko. - 2. kiad. - Budapest : Dakáró Kft., 2023. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6573-04-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3906916]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2023.
Srankó Anna Katalin (1961-)
   Távoli fény / Kathy Schranko. - 2. kiad. - Budapest : Dakáró Kft., 2022. - 221 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6573-03-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3906920]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2023.
   Szabadság, kaland, nyár : antológia / [szöveget gond. Városi Emese]. - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2022. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-57-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3880638]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2023.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 26. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 362, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-306-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3908056]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2023.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3908059]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2023.
   Számoljunk együtt : számolós versikék / [vál. Tatárné Nagy Ágnes] ; [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-675-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3881122]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2023.
   Szép álmokat! : altatós versikék / szerk. Bóka Fruzsina Mercédesz [et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-674-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3881125]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2023.
Szilágyi-Kiszler Adrienn
   A vihar csendje [elektronikus dok.] / Szilágyi-Kiszler Adrienn. - Szöveg (epub : 488 KB) (mobi : 1.4 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-78-5 (epub)
ISBN 978-615-6309-79-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3907542]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2023.
Szűcs Péter (1976-)
   Dharma : egy család regényes története a Tiszától a Gangeszig / Szűcs Péter. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 320, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-250-9 kötött : 5299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3905979]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2023.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Mária Terézia [elektronikus dok.] / Szunyogh Szabolcs. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-555-4
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3906510]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2023.
Tamás Nándor
   Na, itt esik a fene seggre! / Tamás Nándor. - Debrecen : Magánkiad., 2022. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4596-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3880741]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2023.
Tamási Miklós (1936-1994)
   A második vetés : dramolett / Tamási Miklós ; az előszót, a jegyzeteket, az író életrajzát írta, a kronológiát összeáll. és a forrásokat közölte Sarkady Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-334-405-7 fűzött
Kanada - Sopron - magyar irodalom - 1956-os forradalom - helytörténet - dráma - történelmi forrás
894.511-2(71) *** 943.9-2Sopron"1956"(093)
[AN 3881052]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2023.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor ; [Csohány Kálmán rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2023. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-219-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3906641]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2023.
Titi Hajnalka
   A titán gyűrűje [elektronikus dok.] / Titi Hajnalka. - Szöveg (pdf : 882 KB) (epub : 417 KB) (mobi : 466 KB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172506. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6424-09-9 (epub)
ISBN 978-615-6424-08-2 (pdf)
ISBN 978-615-6424-10-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3889989]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2023.
Tóth István Gábor
   A birsalma íze / Tóth István Gábor. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 396, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6440-06-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3881199]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2023.
Turcsányi Ervin (1937-)
   A kis szökevények : mesebeli krimi / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2022. - 200, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-342-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3881289]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2023.
Turczi István (1957-)
   Hívásra szól a csönd [elektronikus dok.] : hangoskönyv Turczi István azonos című kötete alapján / előadó Lutter Imre. - Hangoskönyv. - [Budapest] : MVE, 2021. - 1 CD (42 min) ; 12 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-6393-00-5
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3880144]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2023.
Vadas Gyula
   Zúgjatok, harangok! [elektronikus dok.] : tanköltélyek édes hazámnak / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174531. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6141-16-3
magyar irodalom - magyarságtudat - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 316.63(=945.11)(0:82-14)(089.3)
[AN 3906198]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2023.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   A százegy ajtajú palota : újraálmodott népmesék / Zalka Csenge Virág ; [Orosz Annabella illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 157, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-603-028-5 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - világirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3880671]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2023.
Zelei Bori (1980-)
   Csörög [elektronikus dok.] / Zelei Bori. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-174510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-086-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3905950]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6185 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Kribbelkrabbel, wer läuft da? (magyar)
   Mi mozog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-235-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907054]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2023.
Flad, Antje (1966-)
Kuckuck! Wer ist da? (magyar)
   Ki van itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-721-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907053]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2023.
Four seasons with Bing (magyar)
   Bing és a négy évszak : egy év négy mesében / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2022. - 123, [4] p. : ill., színes ; 24x24 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-937-5 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3906971]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2023.
Máli Csaba
   Vuk, a kisróka / [... Fekete István ... regénye nyomán] ; [az illusztrációkat Dargay Attila ... alapján Máli Csaba kész.]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-603-123-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907035]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2023.
Máli Csaba
   Vuk első vadászata / [... Fekete István ... regénye nyomán] ; [az illusztrációkat Dargay Attila ... alapján Máli Csaba kész.]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-603-124-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907037]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2023.
Morissette, Sylvie
Cars 3 : puffy sticker book (magyar)
   Verdák 3 : villámgyors pufi matricák : 35 matricával! / Disney, Pixar ; [írta Sylvie Morissette] ; [ford. Wohl Anita]. - Budapest : Kolibri, 2021. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 35 mell.
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-605-7
Fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3880619]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2023.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Kispipi és Kisréce / Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - [Budapest] : Móra Fun, cop. 2023. - Lapozó (7 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-603-291-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907032]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2023.
Taylor, Eleanor
Little library : Peter Rabbit (magyar)
   Első lapozóim / [ford. Csapody Szabó Noel]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 4 db : ill., színes ; 10x10 cm
Főcím a közös tokról. - Ill. Eleanor Taylor Beatrix Potter alapján. - keretcím: Nyúl Péter világa
ISBN 978-963-403-909-9 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907044] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907047] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907049] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ellentétek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3907051] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6193 /2023.
   A Debreceni Egyetem szakkollégiumainak III. tudományos konferenciája : konferenciakötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Boros József, Felföldi János] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara]. - Debrecen : DE GTK, 2022. - 183 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2021. okt. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-403-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3880747]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2023.
Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (10.) (2021) (Pécs)
   X. Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2021 [elektronikus dok.] : tanulmánykötet = 10th Jubilee Interdisciplinary Doctoral Conference 2021 : conference book / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 36.6 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172684. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-819-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3891058]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2023.
   A PEME XXII. PhD-konferenciájának előadásai [elektronikus dok.] : Budapest, 2021. november 11. / szerk. Koncz István és Szova Ilona. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Budapest : PEME, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-172571. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-15-9
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3890340]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2023.
Szécsi Zoltán
   Corvin : történelmi fantasy képregény / írta és rajz. Szécsi Zoltán. - [Budapest] : Agent Oose Comics, 2016-. - ill. ; 24 cm
Változó alcímmel
képregény
087.6:084.11
[AN 3636968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2022. - [24] p.
ISBN 978-615-01-5182-3 fűzött
[AN 3880802] MARC

ANSEL
UTF-8