MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/11/24 13:15:56
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7232 /2023.
   Bemutatkozik a Nemzeti Örökség Intézete = Introducing the National Heritage Institute / [fotók Kapusi Zoltán, Nagy Balázs]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2021. - 32 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 20x20 cm
Borítócím: Nemzeti Örökség Intézete
Fűzött
Nemzeti Örökség Intézete (Budapest)
Magyarország - testülettörténet - magyar történelem - kulturális örökség
061.2(439)Nöri(091) *** 316.7 *** 943.9
[AN 3884030]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2023.
   TETT: te és a természettudományok : mesés történetek 3. / [... ill. Csákány Emma] ; [kiad. a Richter Gedeon Nyrt.]. - Budapest : Richter G. Nyrt., 2022. - 319, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81839-4-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - serdülőkor - pályázat - mese - antológia
06.063(439) *** 379.825-053.6 *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3883394]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7234 /2023.
Bényei Miklós (1943-2023)
   A könyvtárak és a lokalitás vonzásában : tanulmányok, előadások, könyvismertetések, lektori vélemények / írta és összeáll. Bényei Miklós. - Eger : Líceum K., 2022. - 288 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-226-7 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - magyar irodalom - helyismeret - helytörténet - könyvismertetés
02(439) *** 894.511-95 *** 908 *** 930.1
[AN 3883507]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2023.
Forgács-Fábián Sára (1993-)
   Modern, monoline kalligráfia : kalligráfia lépésről lépésre : kezdőknek és újrakezdőknek / Forgács-Fábián Sára. - [Veszprém] : Fábiáni Calligraphy, 2022. - [118] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
díszírás
003.077
[AN 3883884]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2023.
   Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok a könyvtárbuszos szolgáltatásban : módszertani kiadvány = Hungarian and international best practices in bibliobus services : methodological publication ; [szerk. Pajor Zsófia, Németh Luca, Szeifer Csaba] ; [ford. Németh Luca, Szeifer Csaba]. - [Pécs] : Csorba Gy. Kvt., [2022]. - 114 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Baranya megyei KSZR kiadványai, ISSN 2415-9298 ; 5.)
ISBN 978-963-9043-59-6 fűzött
Európa - Magyarország - mozgókönyvtár
021.65(4) *** 021.65(439)
[AN 3883446]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2023.
   Quelle & Deutung VI : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung VI am 27. November 2019 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2021. - 190, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 47.). (Quelle & Deutung. Reihe 1, Konferenzbeiträge und Studien, ISSN 2064-969X ; 6.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-47-4 fűzött
Európa - kézirat - írástörténet - művelődéstörténet - középkor - újkor
091=30 *** 003(4)"04/17" *** 930.85(4)
[AN 3883730]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7238 /2023.
Sunmay Chang
   Égi utazások / Sunmay Chang. - [Paks] : Kristály K., 2022. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4955-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3883941]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7239 /2023.
Hawken, Paul (1946-)
Regeneration (magyar)
   Regeneráció : a klímakatasztrófa elkerülése társadalmunk és élővilágunk megújításával egy generáció alatt / Paul Hawken ; [ford. Darnyik Judit, ... Weisz Böbe ...]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-565-184-9 fűzött : 7200,- Ft
környezettudomány - éghajlatváltozás - ökológia - környezetbarát technológia - környezeti tudatosság
504 *** 551.583 *** 504.03(100)
[AN 3883661]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2023.
   Keeping the world's environment under review : an intellectual history of the global environment outlook / Jan Bakkes [et al.]. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - [16], 516 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 377-420.
ISBN 978-963-386-595-8 fűzött
környezettudomány - környezeti politika
504(100) *** 504.03(100)
[AN 3883900]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2023.
Mosonyi Bernadett
Természetismeret (német)
   Naturwissenschaft / [Autor Bernadett Mosonyi] ; [Übers. Adrienn Arany-Tóth, Jutta Vincze]. - 2. Aufl. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-1-1 fűzött
természetrajz - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3912831]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2023.
Weightman, Magnus
Welkom thuis, Bever! (magyar)
   Hol laksz, Huba? / Magnus Weightman. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [35] p. : ill., színes ; 34 cm
Ford. Szlukovényi Katalin
ISBN 978-963-603-126-8 kötött : 3999,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3883779]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7243 /2023.
Frazier, Karen
Crystals for healing (magyar)
   Gyógyító kristályok : átfogó kézikönyv : a tudat, a szív és a lélek gyógyítása / Karen Frazier ; [ford. Szabó Nóra]. - Budaörs ; [Pécs] : Lux, 2023. - 359 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 350-351.
ISBN 978-615-6610-06-5 fűzött
kristály - ezoterika
548 *** 133.25
[AN 3912452]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7244 /2023.
   Éghajlatváltozás és politika : attitűdök, tüntetők, reakciók / szerk. Mikecz Dániel és Oross Dániel ; [közread. a] TK ... - [Budapest] : TK : Napvilág, 2022. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-095-6 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - környezetvédelem - társadalmi részvétel - politikai szociológia - 21. század
551.583 *** 504.06 *** 316.334.3 *** 323.21(439)"20"
[AN 3883412]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2023.
Réthy Károly (1935-)
   Misztbánya és Láposbánya monográfiája / Réthy Károly ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2022. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-69.
ISBN 978-615-80438-6-1 fűzött
Nagybányai-medence - Láposbánya - Miszbánya - ércbányászat - geológia - geokémia - történeti feldolgozás
550.4 *** 622.34(498-2Láposbánya)(091) *** 622.34(498-2Miszbánya)(091) *** 55(498Nagybányai-medence)
[AN 3883402]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2023.
Timár Gábor (1932-)
   Global warming: the truth = Globális felmelegedés: az igazság / Gabriel Timar. - [Budapest] : Timár G., cop. 2022. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5798-6 fűzött
globális felmelegedés - éghajlatváltozás - környezeti politika
551.583 *** 504.38.054 *** 504.03
[AN 3883483]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7247 /2023.
Mosonyi Bernadett
Emlősök az erdőben (német)
   Säugetiere im Wald / [Autoren Bernadett Mosonyi, Hajnalka Hotya] ; [Übers. Adrienn Arany-Tóth, Jutta Vincze]. - 2. Aufl. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81881-2-8 fűzött
emlős - vadon élő állat - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3912818]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7248 /2023.
Berczeli Mercédesz Cintia
   Családi minták : elengedő - teremtő munkafüzet / Berczeli Mercédesz Cintia. - [Dunaújváros] : [Berczeli M. C.], 2022. - [3], 160 p. ; 21 cm + 5 mell.
ISBN 978-615-01-5531-9 fűzött : 6000,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - példatár
613.865(076) *** 159.923.2(076)
[AN 3883934]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2023.
Bump to birthday (magyar)
   A mi történetünk az első születésnapig : napló a várandósságról és az első évről / [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - [153] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-565-098-9 kötött : 3200,- Ft
terhesség - napló - foglalkoztatókönyv
618.2(0:82-94) *** 087.5
[AN 3883859]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2023.
   Central and Eastern Europe development outlook 2021 / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 390 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-50-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - külpolitika - politikatörténet - történelem - világjárvány - 21. század
616.98(100)"202" *** 32(4-11)"202" *** 940-11"202" *** 327(4-11)"202"
[AN 3883557]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2023.
   Csodás álmaim : inspiráló idézetek / [... gyűjt. Köpösdi Nikolett] ; [szerk. ... Rózsa Veronika, Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-429-1 fűzött
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3883708]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2023.
Ecsedi Gabriella
   Szülés, császármetszés, VBAC : elméleti és gyakorlati tudnivalók hüvelyi szülésre és császármetszésre készülő nőknek / Ecsedi Gabriella. - 2. átd. kiad. - Budapest : Kukkapukka Kv., 2023. - 460, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 430-453.
ISBN 978-615-01-7330-6 fűzött : 4800,- Ft
szülés - császármetszés
618.4 *** 618.5 *** 618.5-089.888.61
[AN 3912468]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2023.
Győri Bori
   Nézd, ez én vagyok! / Győri Bori, Szamarasz Vera Zoé ; Dániel András rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Csimota, 2023. - [100] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-6472-13-7 fűzött : 3990,- Ft
önismeret - személyiség-lélektan - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.923(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3912510]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2023.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3912340]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2023.
The happiness journal (magyar)
   Boldog vagyok! : kreatív örömnapló a mindennapokhoz / [ill. Carole Hénaff] ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2022. - [128] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6414-08-3 fűzött : 3490,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
159.942 *** 613.865 *** 159.923.2 *** 087.5 *** 087.2
[AN 3883719]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2023.
Hodos Enikő
   Sárga napló : ...hogy ragyogjon minden napod! / [írta és szerk. Hodos Enikő] ; [ill. ... Begyes Annamária]. - Velence : Spiribuuu, 2021. - [133] p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81861-2-4 fűzött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv - példatár
613.865(02.053.2)(076) *** 159.923.2(02.053.2)(076)
[AN 3883845]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2023.
Ignácz Magdolna
   Legyőzhetetlen : versenyfutás az életért / Ignácz Magdolna ; [fotók Ignácz Magoldna, Papp Margaréta Anikó, Lugosi Gyula]. - Budapest : Ignácz M., 2022. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4606-5 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3883567]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2023.
Kurzweil, Ray (1948-)
How to create a mind (magyar)
   Hogyan alkossunk elmét? : az emberi gondolkodás titkainak nyomában / Raymond Kurzweil ; [ford. Nagy Balázs]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 308 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-123-7 fűzött : 5099,- Ft
mesterséges intelligencia - agykutatás
612.82 *** 165.0.001.572 *** 681.3.004.14
[AN 3883445]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2023.
   Lelkem virágai : inspiráló idézetek / [... gyűjt. Köpösdi Nikolett] ; [szerk. Bóka Fruzsina Mercédesz, Kiss Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-432-1 fűzött
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3883699]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2023.
Martone, Kitty
Gut health diet for beginners (magyar)
   Bélbarát étrend kezdőknek : 7 napos program a belek gyógyulásáért & az egészséges emésztésért / Kitty Martone ; Nadine Greeff fotóival. - Pécs : Alexandra, 2022. - 169 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya. - Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-582-353-6 fűzött
egészséges táplálkozás - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3883658]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2023.
Nafousi, Roxie (1990-)
Manifest (magyar)
   Manifesztáció : 7 lépés a lehető legjobb élethez / Roxie Nafousi ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-335-1 kötött : 5490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3883674]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2023.
Németh Attila (1954-)
   Művészek és pszichopatológia / Németh Attila. - Budapest : Medicina, 2023. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-226-570-4 kötött : 8200,- Ft
Magyarország - kórlélektan - művész - író
616.89 *** 7(100)(092) *** 894.511(092)
[AN 3912710]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2023.
Place, Marie-Hélène (1961-)
60 activités Montessori pour mon bébé (magyar)
   60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak : bababarát környezet, készségfejlesztés, önállóságra nevelés / Marie-Hélène Place ; fotók Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 181, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [186].
ISBN 978-963-415-889-9 fűzött : 3999,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - fejlesztő játék
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 37.025
[AN 3912207]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2023.
Réz Anna (1985-)
   Mardos : a bűntudatról kilenc fejezetben / Réz Anna. - Budapest : Európa, 2023. - 204, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-708-6 kötött
bűntudat - szégyen - erkölcsfilozófia
159.942 *** 17
[AN 3912324]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2023.
Singer, Michael A.
The untethered soul (magyar)
   Felszabadított lélek : spirituális utazás önmagunkon túlra / Michael A. Singer ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : XXI. Század K., 2023. - 335 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 978-963-568-345-1 kötött : 5490,- Ft
önismeret - tudatosság - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3912217]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2023.
Szentesné Nagy Éva
   A természet gyermekei avagy Ég és Föld gyermekei / [szerzők Szentesné Nagy Éva és Vass Katalin]. - [Szekszárd] : [Szentesné Nagy É.], 2022. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-615-01-5682-8 fűzött
ezoterika - pedagógiai lélektan - személyiség-lélektan
159.923.2 *** 133.25 *** 37.015.3
[AN 3883486]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2023.
Szőke Klaudia
   Világot teremts, ne vállalkozást avagy Hogyan válj útkeresőből úttörővé / [Szőke Klaudia]. - [Hódmezővásárhely] : Szőke K., [2021]. - 244 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-3741-4 fűzött : 5990,- Ft
siker - életvezetés - memoár - példatár
613.865(076) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3883467]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2023.
Trenton, Nick
Calm your thoughts (magyar)
   Ne agyald túl, engedd el / Nick Trenton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2023. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-03-1 kötött : 5790,- Ft
stresszkezelés - relaxáció - mentálhigiénia
612.06 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3912430]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2023.
Vizvári József (1952-)
   Emlékkönyv : 150 éves a nagykanizsai tűzoltóság / ... írta, szerk. Vizvári József. - [Nagykanizsa] : [Vizvári J.], 2022. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: A tűzoltóság 150 éve : Nagykanizsa, 1871-2021
ISBN 978-615-6333-12-4 fűzött
Nagykanizsa - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3883464]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2023.
Vries, Maaike de (1972-)
Ook leuke meisjes worden vijftig (magyar)
   A legjobb csajok is lesznek ötvenévesek : hogyan maradj formában a változókorban - a legújabb tudományos ismeretek alapján : könyv a menopauzáról / Maaike de Vries, Manon Kerkhof ; [ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2022. - 303 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-609-1 kötött : 6975,- Ft
menopauza - nők egészsége - életvezetés - nő
618.173 *** 613.99 *** 613.865-055.2
[AN 3883568]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2023.
Wark, Chris
Chris beat cancer (magyar)
   Chris legyőzte a rákot : átfogó terv a természetes gyógyuláshoz / Chris Wark ; [ford. Nagy Mátyás]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 315 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6455-09-3 kötött : 5990,- Ft
rákbetegség - gyógyítás - egészséges életmód
613 *** 616-006-085
[AN 3883676]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7272 /2023.
Hadobás Sándor (1951-)
   Isaac Potter újbányai "tűzgépe" : legendák és tények / Hadobás Sándor ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány ... és a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány]. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány : Bányászattört. Kutatások Alapítvány, 2022. - 56 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 35-40.
ISBN 978-615-80438-5-4 fűzött
Európa - Nagy-Britannia - Felvidék - Újbánya - technikatörténet - ipartörténet - bányászat - mérnök - gőzgép - 18. század
621.1(4)"17"(092) *** 622(439.22)"172" *** 62(410)(092)Potter,_I.
[AN 3883406]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7273 /2023.
Fehér Krisztián
   JavaScript és AJAX fénysebességgel : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2022. - 45 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-30-6 fűzött : 1800,- Ft
weblapszerkesztés - adatbázis-kezelő rendszer
519.682JavaScript *** 681.3.016
[AN 3883534]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2023.
Fehér Krisztián
   Többszálú win32 programozási alapismeretek : [windows programozás] : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2022. - 41 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-31-3 fűzött : 1800,- Ft
operációs rendszer - programozás
681.324.066Windows *** 519.68
[AN 3883537]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7275 /2023.
   Hány óra van? : Rubble gyors, mint a villám! / [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat. - Óraszerkezettel
ISBN 978-963-486-975-7 fűzött : 2499,- Ft
óra - gyermekkönyv - képeskönyv
681.111(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3883774]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2023.
   Repertoár : az ellentétek harmóniája : 25 éves retrospektív = Repertoire : the harmony of opposites : 25 years retrospective / [kurátor ... Kiss Szilárd] ; [fotók ... Bezsenyi Zsolt] ; [közread. a] Katti Zoób. - Budapest : Katti Zoób Divatház, 2021. - 169, [10] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Budapesten, 2020. jan. 29 - febr. 24. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - divattervező - divattörténet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
687.01:745(439)(092)Zoób_K. *** 391(439)"199/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3883675]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7277 /2023.
Gara Kálmán
   A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút 140 éve / Gara Kálmán. - Budapest : VTTE, 2022. - 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 18.)
ISBN 978-615-5998-07-2 fűzött
Debrecen - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439-2Debrecen)(091) *** 656.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 3883433]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2023.
Kelemen József
   Gépkocsivezetők kézikönyve : vezetési idő, tachográf és egyéb szabályok / Kelemen József. - 2. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2023. - 175 p. : ill., főként színes ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-11-3 fűzött : 2500,- Ft
gépkocsivezető - munkafeltétel - munkavédelem
656.071 *** 331.444 *** 331.45
[AN 3912455]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2023.
Malatinszky Sándor
   A BHÉV 27-es pályaszámú gőzmozdonya : gőzvontatás a budapesti helyiérdekű vasutakon / Malatinszky Sándor. - Budapest : VTTE, 2022. - 44 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 19.)
ISBN 978-615-5998-08-9 fűzött
Pest megye - Budapest - vasúti közlekedés - helyközi vasút - gőzmozdony - technikatörténet - közlekedéstörténet - századforduló
629.434(439-2Bp.)"188/192" *** 629.422(439)(091) *** 656.34(439-2Bp.)(091)
[AN 3883437]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2023.
Nagy István
   A szegedi Tatra villamosok, 1997-2022 / Nagy István, Rózsa Gábor. - Budapest : VTTE, 2022. - 64 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 17.)
ISBN 978-615-5998-06-5 fűzött
Szeged - villamosközlekedés - közúti villamosvasút - közlekedéstörténet - ezredforduló - 21. század
629.434(439-2Szeged) *** 656.346(439-2Szeged)
[AN 3883431]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2023.
Tóth György
   (El)repül az élet / Tóth György ; [közread. a] Légiközlekedési Kulturális Központ. - [Budapest] : Légiközlekedési Kult. Közp., 2022. - 76 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5432-9 fűzött : 1949,- Ft
Magyarország - pilóta - légi közlekedés - 20. század - 21. század - memoár
656.7(439)(092)Tóth_Gy.(0:82-94)
[AN 3883999]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7282 /2023.
Beh Mariann
   A kert konyhája : négy évszak ehető növényei receptekkel / Beh Mariann ; [növény- és ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók Vass Nóra]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2023. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-615-5417-41-2 kötött : 5990,- Ft
tápláléknövény - fűszernövény - amatőr kertészkedés - szakácskönyv
633/635 *** 633.8 *** 635 *** 641.55(083.12)
[AN 3912752]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2023.
Fődi Attila (1975-)
   Gyógyhatású gombák / Fődi Attila. - 2. jav., bőv. kiad. - [Szigetszentmiklós] : Grimmia Stúdió, 2022. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 978-615-01-5484-8 fűzött
természetgyógyászat - gomba - táplálkozástudomány - ételrecept
635.8 *** 615.89 *** 613.26 *** 641.55(083.12):635.8
[AN 3884003]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2023.
Hotya Hajnalka
   Állatok a ház körül / [szerzők Hotya Hajnalka, Mosonyi Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiterjesztett valóság, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81652-9-7 fűzött
háziállat - állattartás - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3912828]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2023.
   Imádom a macskákat : [inspiráló idézetek] / [... gyűjt. Köpösdi Nikolett] ; [szerk. ... Erneszt Anna, Dávid Ildikó] ; [... ford. Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-431-4 fűzött
macska - világirodalom - idézetgyűjtemény - foglalkoztatókönyv
636.8(0:82-84) *** 82-84=945.11 *** 087.5
[AN 3883701]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2023.
Kolozsvári Ildikó
   Best vineyards in Hungary / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [phot. ... István Tutunzis]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2022]. - 94 p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kódokkal. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5148-98-9 kötött
Magyarország - borászat - szőlészet
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 3883439]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2023.
Mosonyi Bernadett
Állatok a ház körül (német)
   Tiere rund ums Haus / [Autoren Bernadett Mosonyi, Hajnalka Hotya] ; [Übers. Adrienn Arany-Tóth, Jutta Vincze]. - 2. Aufl. - Budapest : MultiLearn, 2022. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Augmented reality, ISSN 2786-2313)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81881-1-1 fűzött
háziállat - állattartás - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3912823]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7288 /2023.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 13. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2023. - 269, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-6488-02-2 fűzött : 4390,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3912709]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2023.
Déri Szilvia
   Édes, foszlós, kovászos : különleges kelt tészták és péksütemények minden alkalomra / Déri Szilvia. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 162 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-565-295-2 kötött : 7900,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3883915]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2023.
Juhász Zsuzsanna
   Bográcskönyv éheseknek / [receptek Juhász Zsuzsanna]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2023. - [96] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-251-742-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3912784]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2023.
Kaye, Alexa
Eco thrifty (magyar)
   Ökotakarékosság otthon : fedezzük fel a stílusos és fenntartható élet titkait anélkül, hogy a Földünkbe kerülne / Alexa Kaye ; [ford. Vas Gabriella]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 154, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-278-687-2 kötött : 4295,- Ft
háztartás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
64 *** 504.03
[AN 3876411]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7292 /2023.
Láng Csaba (1964-)
   Nietzsche-menet [elektronikus dok.] : teremtés és szenvedés Nietzsche filozófiájában / Láng Csaba. - Szöveg (epub : 704 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2023
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6555-49-6
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század - elektronikus dokumentum
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3912644]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2023.
Szántó Márta
   Imágó [elektronikus dok.] : emlékképek előző életeimből : spirituális napló reinkarnációs utazásaimról / Szántó Márta. - Szöveg (epub : 8 MB). - [Hédervár] : UGK, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-574-270-7
lélekvándorlás - ezoterika - elektronikus dokumentum
129.4 *** 133.25
[AN 3912252]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2023.
   Tudomány és megértés : Schwendtner Tibor 60. születésnapjára / szerk. Loboczky János, Torma Anita, Vermes Katalin. - Eger : Líceum K., 2022. - 299 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-232-8 fűzött
filozófiatörténet - filozófia - emlékkönyv
1(100)(091) *** 1
[AN 3883505]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7295 /2023.
Ács Pálné
   Kapcsolódtam / Ács Pálné. - [Gyula] : Ács P.-né, cop. 2022. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5514-2 fűzött
vallásos irodalom - dialógus
244(0:82-83)
[AN 3883465]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2023.
Adiba, Zarifa (1998-)
L'indomptable (magyar)
   Zenével a szabadságért [elektronikus dok.] : egy afgán lány életútja / Zarifa Adiba történetét Anne Chaon jegyezte le. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Árokszállásy Zoltán. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-13-6840-6
Afganisztán - nők a társadalomban - iszlám fundamentalizmus - zeneművész - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
297(581) *** 316.37-055.2(581)(0:82-94) *** 78.07(581)(092)(0:82-94)
[AN 3912339]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2023.
Bakos Attila
   Ég a szívben : a megvilágosodás filozófiája és pszichológiája : a Bhagavad-gítá, az Upanisádok, a Vedánta, a Számkhja és a Jóga-szútrák tanítása / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, 2023. - 503 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 452-454.
ISBN 978-963-9858-20-6 kötött : 9990,- Ft
védizmus - hinduizmus - jóga
294.118 *** 294.5 *** 294.527
[AN 3912466]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2023.
Bese Gergő Péter (1983-)
   Mária útra kelt.. : Dél-Lengyelország Mária kegyhelyei / [Bese Gergő Péter] ; [... kiad. A Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület]. - [Gödöllő] : A Kelet-Európai Fiatalokért Egyes., [2021]. - 146 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-3866-4 fűzött
Lengyelország - mariológia - kegyhely
232.931 *** 248.159.23(438) *** 726.95(438)
[AN 3884008]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2023.
Böjte Csaba (1959-)
   Az élet jó oldala : értékek keresése az ingatag világban / Böjte Csaba, Csák János. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 470, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-159-7 kötött : 5999,- Ft
Erdély - Magyarország - franciskánusok - szerzetes - határon túli magyarság - politikus - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 32(439)(092)Csák_J.(047.53)
[AN 3912462]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2023.
Bojtor István (1928-)
   Segítség! : a nemi erkölcsről a Bibliában / Bojtor István ; [a rajzokat kész. Szabó András]. - Hajdúszoboszló : Bojtor I., 2022. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-4919-6 fűzött
Biblia
vallási erkölcs - nemi erkölcs - vallásos irodalom
241 *** 176 *** 244
[AN 3883368]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2023.
   Értetek adatik : első gyónásra és szentáldozásra felkészítő kateketikai segédanyag : szentségek felvételének éve : 5-pont szemléltető módszer, illusztrált magyarázatok, pedagógiai szempontok, munkalapok / [illusztrált magyarázatok Péterfy Ida és Jézus Szíve Nővérek Társasága] ; [ill. Basa Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 226, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm + 24 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-850-1 fűzött
szentáldozás - gyónás - tanári segédkönyv
268(072) *** 265.6(072) *** 265.3(072)
[AN 3912351]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2023.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Amigos de Dios (magyar)
   Isten barátai : homíliák / Josemaría Escrivá ; [ford. Kiss B. Zsolt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-612-046-7 fűzött : 2600,- Ft
prédikáció
252
[AN 3912335]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2023.
   Die Galater und der Brief an die Galater : 32. Internationale Bibelkonferenz in Szeged von 23. bis 25. August 2021 / [Hrsg. von György Benyik] ; [Publ.] Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány. - Szeged : Szegedi Nk. Biblikus Konf. Alapítvány, 2022. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5402-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliakutatás - teológia - bibliamagyarázat
227.4.07 *** 22.01 *** 21
[AN 3883541]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2023.
Gombás Imre Gábor
   Vasaljáról indult : Huszár Mihály apátplébános - országgyűlési képviselő / Gombás Imre Gábor ; [kiad. Vasalja Község Önkormányzata]. - Vasalja : Önkormányzat, 2022. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-67.
Fűzött
Huszár Mihály (1874-1941)
Magyarország - Vas megye - katolikus pap - országgyűlési képviselő - katolikus egyház - századforduló - 20. század - történeti feldolgozás
282(439)(092)Huszár_M. *** 342.53(439)(092)Huszár_M. *** 282(439.111)"189/194"
[AN 3883478]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2023.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The triumphant Church (magyar)
   Győzedelmes gyülekezet : [uralkodás a sötétség minden ereje felett] / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Márta Könyvesház : [Mile N.], 2023. - 470, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-48-3 fűzött : 4990,- Ft
démonológia
235.2
[AN 3912757]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2023.
Iványi Gábor (1951-)
   Egy perc áhítat / Iványi Gábor ; [... kiad. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ...]. - Budapest : Wesley K. : MET, 2021. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87267-6-6 fűzött : 3500,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3883441]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2023.
   Lélekhíd : mindennapi imádságok / [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - 2. jav. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2023. - 206, [9] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. [210-211].
ISBN 978-963-88913-3-4 vászon : 2000,- Ft
imakönyv
243
[AN 3912186]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2023.
   Mindszenty zarándoklatok a második világháború után a Városmajorból Máriaremetére / [összeáll. Boldvai József] ; [kiad. a Magyar Kolping Szövetség]. - Budapest : M. Kolping Szövets., 2022. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5748-1 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Budapest. 2. kerület - Magyarország - zarándoklat - bíboros - 20. század
248.153.8(439-2Bp.II.) *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3883415]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7309 /2023.
Botíková, Marta (1955-)
   Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon, 1955-1989 : ahogy két etnológus nő látta = Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku, 1955-1989 / Marta Botiková, Deáky Zita ; [kiad. az ELTE BTK]. - Budapest : ELTE BTK, 2022. - 339 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 312-334. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-469-8 fűzött
Magyarország - Csehszlovákia - Szlovákia - nők a társadalomban - társadalmi szerep - életmód - nő - szocialista rendszer - Kádár-korszak
316.37-055.2(439)"1955/1989" *** 316.66-055.2(439)"195/198" *** 316.728-055.2(439)"195/198" *** 316.37-055.2(437)"195/198" *** 316.66-055.2(437)"195/198" *** 316.728-055.2(437)"195/198"
[AN 3883767]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2023.
   CEE countries and changing social strata in the past 30 years / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-54-8 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - társadalmi változás - társadalomtörténet - ezredforduló - 21. század
316.42(4-11)"199/202" *** 316.32(4-11)"199/202"
[AN 3883510]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2023.
Debord, Guy (1931-1994)
La société du spectacle (magyar)
   A spektákulum társadalma [elektronikus dok.] ; Kommentárok A spektákulum társadalmához / Guy Debord ; ford. Erhardt Miklós. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022. - (Bázis könyvek, ISSN 2939-7766 ; 1.)
Egys. cím: La société du spectacle ; Commentaires sur La société du spectacle. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-254-9
társadalmi viselkedés - politika - 20. század - elektronikus dokumentum
316.64(100)"19" *** 316.325(100)"19" *** 32(100)"19"
[AN 3912614]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2023.
Early years journal (magyar)
   A mi történetünk az első évekről : napló a születéstől ötéves korig / [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - [116] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-565-099-6 kötött : 3200,- Ft
családi élet - gyermek - foglalkoztatókönyv
316.37-053.2 *** 087.5
[AN 3883854]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2023.
   How the CEE citizens view China's development in 2020 : based on household surveys / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-44-9 fűzött
Kína - Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai szociológia - gazdasági fejlődés - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.3(4-11)"20"(083.41) *** 330.34(510)"19/20"
[AN 3883530]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2023.
Huszka Péter (1965-)
   A fogyasztói magatartás és marketing lehetőségei a XXI. században, fókuszban a termék és a márka / Huszka Péter ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]. - 135 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 121-134.
ISBN 978-615-5776-98-4 fűzött
fogyasztói társadalom - fogyasztói magatartás - marketing - márkanév - védjegy
316.644 *** 330.16 *** 658.8 *** 658.626 *** 659.126 *** 347.772
[AN 3883471]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7315 /2023.
   A "húsvét öröme" témakörében 2022. május 12-én rendezett 23. liturgikus szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2022. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 50.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 24.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-21-8 fűzött
húsvét - egyházi szertartás - naptári szokás
398.332.12 *** 264-041.6
[AN 3883378]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2023.
Schultz, James Willard (1859-1947)
My life as an Indian (magyar)
   A feketeláb indiánok között [elektronikus dok.] / J. W. Schultz ; ford. Fazekas Pál ..., Hegedűs János ... - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-10-6
Észak-Amerika - indiánok - hagyomány - életmód - törzsi kultúra - memoár - elektronikus dokumentum
39(=97)(73)(0:82-94)
[AN 3912694]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2023.
Surman Viktor
   Újhartyán mondái és legendái / Surman Viktor. - Dabas ; Újhartyán : Pressman, 2022. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81015-2-3 fűzött
Újhartyán - magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)(439-2Újhartyán)
[AN 3883443]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7318 /2023.
   CEE countries and the USA / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 106 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-56-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Egyesült Államok - nemzetközi kapcsolat - gazdasági kapcsolat
327(4-11) *** 327(73) *** 339.5(4-11) *** 339.5(73)
[AN 3883516]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2023.
Mearsheimer, John J. (1947-)
The great delusion (magyar)
   A nagy téveszme [elektronikus dok.] : liberális álmok és nemzetközi realitások / John J. Mearsheimer ; ford. Szalay Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Századvég, 2022. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6436-14-6
Egyesült Államok - liberalizmus - nacionalizmus - politikai filozófia - külpolitika - elektronikus dokumentum
329.12 *** 321.01 *** 327(100) *** 327(73) *** 329.17
[AN 3912609]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2023.
   An overview of Central and Eastern Europe development in 2020 / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 390 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-48-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - külpolitika - politikatörténet - történelem - világjárvány - 21. század
327(4-11)"202" *** 32(4-11)"202" *** 940-11"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3883545]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2023.
Szebik Imre (1939-)
   A Miskolci Evangélikus Egyházközség 1945-1997 közötti története / Szebik Imre, Zsugyel János ; [kiad. a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye]. - Arnót : Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházm., 2022. - 94, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4852-6 fűzött
Miskolc - Magyarország - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - állam és egyház viszonya - 20. század - szocialista rendszer - történeti feldolgozás
322(439)"1945/199" *** 284.1(439-2Miskolc)(091)
[AN 3883395]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2023.
Wéber Attila (1955-)
   A rendszerváltás kora : a magyar politikai rendszer három évtizede / Wéber Attila. - Budapest : Osiris, 2022. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-456-6 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikai intézményrendszer - rendszerváltás - ezredforduló
328(439)"198/201" *** 323(439)"198/201"
[AN 3883565]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7323 /2023.
Bárkányi Noémi
   Ciao, Itália! : 50 érdekesség Olaszországról / Bárkányi Noémi. - Budapest : Scolar, 2022. - 271 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-551-3 kötött : 7475,- Ft
Olaszország - művelődéstörténet
930.85(45)
[AN 3883911]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2023.
Földi Pál (1938-)
   Az orosz - ukrán konfliktus háttere / Földi Pál. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2022. - 318 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-615-6115-65-2 fűzött : 4999,- Ft
Ukrajna - történelem
947.7(089.3)
[AN 3883667]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2023.
Fricz-Molnár Péter (1980-)
   Kalandozások a selmeci múltban / Fricz-Molnár Péter. - Budapest ; [Dunakeszi] : [Fricz-Molnár P.], 2022. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5639-2 kötött
Selmecbánya - helytörténet - diákélet - egyetem - történeti feldolgozás
943.9-2Selmecbánya *** 378.18(439-2Selmecbánya)(091)
[AN 3883521]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2023.
Hanzlik János (1943-)
   Az oroszlányi Hanzlik családok története, 1680-2020 / Hanzlik János. - Tata : Hanzlik J., 2022. - 255 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-4130-5 kötött
Hanzlik család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Hanzlik
[AN 3883401]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2023.
Hausel Sándor (1954-)
   Abaújszántó régi képeslapokon / [összeáll. és írta Hausel Sándor] ; [kiad. Tájoló Tradíció és Innováció Alapítvány]. - Tállya : Tájoló Tradíció és Innováció Alapítvány, 2022. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4481-8 fűzött
Abaújszántó - helytörténet - helyismeret - album - képes levelezőlap
943.9-2Abaújszántó(084.1) *** 908.439-2Abaújszántó(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3883455]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2023.
   Komádi. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 15 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm
Fűzött
Komádi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Komádi *** 908.439-2Komádi
[AN 3884034]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2023.
Kudelász Nóbel (1975-)
   Országházi legendárium : családi mesekönyv / [írta Kudelász Nóbel]. - [Budapest] : Országház Kvk., 2022. - 103 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5948-78-7 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - országház - monda - falfestmény - gyermekkönyv
943.9(0:82-343) *** 725.11(439-2Bp.)(02.053.2) *** 75.052(439-2Bp.) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3883663]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2023.
Németh Vilmos
   Barmosok 400 éve Bagoson / írta és szerk. Németh Vilmos. - Hajdúbagos : Magánkiad., 2022. - 82 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-615-01-5646-0 fűzött
Barmos család
Magyarország - Hajdúbagos - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Barmos *** 943.9-2Hajdúbagos
[AN 3883965]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2023.
   Regélő : lélekből jövő, jövő : határidőnapló, 2022 / [anyaggyűjtés Lengyel Krisztina, Czékmási Katalin, Czékmási Csaba]. - [Üllő] : [Magánkiad.], [2022]. - [461] p. : ill. ; 24 cm
A főcím és egyes szövegrészek rovásírással is
ISBN 978-615-00-2732-6 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás - magyarság - határidőnapló
930.85(439) *** 050.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 3883849]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2023.
Somos Zsuzsa (1941-)
   Újpestiek, akik.. : képes történetek 23 neves újpesti életéből : Somos Zsuzsa arcképcsarnoka / [szerk. Hirmann László]. - [Budapest] : Kocsis, cop. 2022. - 53, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6372-21-5 kötött : 3990,- Ft
Újpest - Magyarország - Budapest. 4. kerület - híres ember - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
929(439)"18/19" *** 930.85(439-2Bp.IV.) *** 929(439-2Újpest)"18/19"
[AN 3883946]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7333 /2023.
Adamek Katalin (1939-)
   Borzongások [elektronikus dok.] / Adamek Katalin. - Szöveg (epub : 602 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-48-9
magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3912647]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2023.
Drouve, Andreas (1964-)
Portugal (magyar)
   Portugália / [szerző Andreas Drouve, Sara Lier] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2023. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6914-4 fűzött : 3990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 3912654]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2023.
   Essence of Budapest / [Gergely Fáy ed.-in-chief]. - [Budapest] : [Hype&Hyper], cop. 2022. - 211 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4201-2 kötött
Budapest - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439-2Bp. *** 914.39-2Bp.(036) *** 640.4(439-2Bp.)(036)
[AN 3884006]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2023.
   Essence of Hungary / [Gergely Fáy ed.-in-chief]. - [Budapest] : [Hype&Hyper], cop. 2022. - 211 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4202-9 kötött
Magyarország - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439 *** 914.39(036) *** 640.4(439)(036)
[AN 3884005]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7337 /2023.
Hajdú József (1965-)
   Bevezetés a társadalombiztosítási jogba / Hajdú József, Homicskó Árpád Olivér. - 10. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2023. ápr. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-380-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog
349.3(439)
[AN 3912835]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2023.
Klemperer, Victor (1881-1960)
LTI : Notizbuch eines Philologen (magyar)
   A Harmadik Birodalom nyelve : egy filológus feljegyzései / Victor Klemperer ; ford. Lukáts János ; [... szerk., sajtó alá rend., az illusztrációkat vál., az utószót írta, ... jegyzetekkel ell. ... Kiss Barnabás]. - Budapest : &, cop. 2021. - 462, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6402-00-4 kötött : 6200,- Ft
Németország - német nyelv - nyelvhasználat - nyelvpolitika - fasiszta párt - politikai propaganda
342.725(430)"193/1945" *** 301.153.2(430)"193/1945" *** 803.0-06(430)"193/1954" *** 930.85(430)"193/1945" *** 32.019.5(430)"193/1945"
[AN 3912221]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2023.
Langenscheid, Adrian (1977-)
True crime best of Wahre Verbrechen (magyar)
   Legendás bűnügyek a nagyvilágban / Adrian Langenscheid ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Kocsis, cop. 2022. - 172 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6372-22-2 fűzött : 3200,- Ft
híres bűneset - történeti feldolgozás
343.919(100)(091)
[AN 3883866]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7340 /2023.
Bakondi-Kiss Eszter
   Együtt a méltó otthonokért : visszaemlékezések a Habitat for Humanity Magyarország 25 éves történetéből / [írta és szerk. Bakondi-Kiss Eszter, Cseri Zsófia]. - Budapest : Habitat for Humanity Magyarország, 2022. - 118 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5923-06-7 fűzött
Habitat for Humanity Magyarország (Budapest)
Magyarország - szociális program - lakásügy - társadalmi részvétel - testülettörténet - civil szervezet - ezredforduló - 21. század - interjú
332.8(439)"199/202" *** 364(439) *** 316.4.052(439) *** 334.012.46(439)"199/202" *** 061.2(439)Habitat_for_Humanity_Magyarország(047.53)
[AN 3883528]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2023.
   CEE countries and the 2020 China International Import Expo in Shanghai / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-46-3 fűzött
Kína - Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - külkereskedelem - világkiállítás - 21. század
339.5(4-11) *** 339.5(497) *** 339.5(510) *** 061.41(510-2Shanghai)"202"
[AN 3883527]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2023.
   Együttműködés, partnerség, hálózatok a turizmusban / szerk. Rátz Tamara, Michalkó Gábor, Zsarnóczky Martin. - Székesfehérvár : KJE ; Budapest : CSFK Földrajztudományi Int. : M. Földtani Társ., 2022. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-67-4 fűzött
Magyarország - turizmus
338.48(439)
[AN 3884007]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2023.
Farkas Beáta (1959-)
   A közgazdasági gondolkodás rövid története / Farkas Beáta. - Budapest : Akad. K., 2022. - 488 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 451-469.
ISBN 978-963-454-741-9 fűzött : 9500,- Ft
gazdaságelmélet - tudománytörténet
330.8(100)(091)
[AN 3883741]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2023.
   Hitelezési fordulattól a zöld átmenetig : tanulmánykötet a Növekedési Hitelprogram eddigi kilenc évéről, 2013-2022 / [szerk. Pulai György] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2022. - 66 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-54-2 fűzött
Magyarország - hitelügy - kisvállalkozás - középvállalat - beruházási hitel - lakáshitel - 21. század - fenntartható fejlődés
334.72.012.63/.64(439)"201/202" *** 336.77(439)"201/202" *** 332.834.1(439)"201/202" *** 336.76(439)"201/202" *** 504.03
[AN 3883515]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2023.
Illés Andrea (1967-)
   Hagyományos mesterségek mindentudója / Illés Andrea ; Nemes Anita ill. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-585-8 kötött : 5995,- Ft
népi mesterség - foglalkozás - kézműipar - művelődéstörténet - gyermekkönyv
334.712(02.053.2) *** 39(02.053.2) *** 316.344.24(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3883784]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2023.
Kiss Ulrich (1945-)
   Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban : a jézusi menedzsment kézikönyve / Kiss Ulrich. - 2. kiad. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2023. - 300 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.: p. 288-293.
ISBN 978-963-442-004-0 fűzött : 5000,- Ft
vezetés - személyiségfejlesztés - erkölcsteológia - munkalélektan
658.1.011.1 *** 159.923.2 *** 241 *** 177 *** 65.013
[AN 3912469]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2023.
   Results and challenges: 10 years of China - CEEC cooperation / ed. ... Levente Horváth ; [publ. by the] Eurasia Center John von Neumann University. - Budapest : Eurasia Center J. von Neumann Univ., 2022. - 308 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6435-05-7 kötött
Kína - Közép-Európa - gazdasági kapcsolat - gazdasági együttműködés - 21. század
339.5(510)"201/202" *** 339.5(4-11)"201/202" *** 338.2(510)"201/202" *** 338.2(4-11)"201/202"
[AN 3883523]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2023.
   Science and technology innovation mechanism of CEE countries / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6124-36-4 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - innováció
330.341.1(4-11)
[AN 3883508]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2023.
   The status quo of state-owned enterprises in CEE countries / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-52-4 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságpolitika - állami szektor - állami vállalat - államosítás - 21. század
332.012.3(4-11) *** 332.332(4-11) *** 332.025.27(4-11)"200/202" *** 338.2(4-11)"200/202"
[AN 3883524]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2023.
Szabó Tibor|
   Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve : tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás - segédletekkel, iratmintákkal / Szabó Tibor. - 3. kiad. - Budapest : Adonet.hu Zrt., 2022. - 298 p. : ill. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-16-3 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3912675]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2023.
Szabó Tibor|
   Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve : tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás - segédletekkel, iratmintákkal / Szabó Tibor. - 5. kiad. - Budapest : Adonet.hu Zrt., 2023. - 360 p. : ill. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-35-4 fűzött : 10500,- Ft
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3912678]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7352 /2023.
   Hogyan tanul a sikeres egyetemista? [elektronikus dok.] : tanulásmódszertani útmutató felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára / szerk. Tarkó Klára [et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szeged : SZTE, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175414. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-837-3
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3912080]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2023.
   Irodalom és kanonizáció : tanulmányok a magyartanítás módszertanairól / szerk. Herédi Rebeka, Kispál Dániel, Kusper Judit. - Eger : Líceum K., 2022. - 186 p. : ill., színes ; 24 cm. - (IrKa könyvek ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-227-4 fűzött
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - didaktika
372.882 *** 371.3
[AN 3883511]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2023.
   Mentorképzés : képzési anyagok és feladatok / Mogyorósi Zsolt et al. ; [kiad. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem]. - Eger : Líceum K., 2022. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-234-2 fűzött
pedagógiai munka - módszertan - egyetemi tankönyv
371.321(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3883504]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2023.
   Ószövetségi bibliaismeret, alapmodul : Isten szövetséget köt a népével / [... szerk. Szászi Andrea] ; [közread. az] RPI. - 2. átd. kiad. - Budapest : Kálvin, 2021. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-558-367-6 kötött : 1100,- Ft
Biblia. Ószövetség
középfokú oktatás - hittankönyv
372.82(075.3)
[AN 3883840]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2023.
   A sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1972-2022. - Sátoraljaújhely : Georgikon Görögkatolikus Mezőgazd. és Élelmiszerip. Technikum, Szakképző Isk. és Kollégium, 2022. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - iskolatörténet - technikum - szakközépiskola - mezőgazdaság - élelmiszeripar - kollégium
373.6:63(439-2Sátoraljaújhely)(091) *** 373.6:663/664(439-2Sátoraljaújhely)(091) *** 37.018.3(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 3883994]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7357 /2023.
Crawley, Michael
Out of thin air (magyar)
   Felhők felett futni : az etióp futósport titokzatos világa / Michael Crawley ; [ford. Bujdosó István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 240, [1] p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-633-035-4 kötött : 4999,- Ft
Etiópia - hosszútávfutás - memoár
796.422.16(63)(0:82-94) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3912840]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2023.
Kertész Edina (1976-)
   A lány, aki olimpiát nyert / írta Kertész Edina ; rajz. Szendrey Gabriella. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2022. - [42] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-060-3 kötött : 3990,- Ft
Elek Ilona (1907-1988)
Magyarország - sportoló - tőrvívás - olimpikon - 20. század - gyermekkönyv
796.862(439)(092)Elek_I.(02.0.53.2)
[AN 3883664]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2023.
Toshio Mori (1910-1980)
   Kyudo joutatsu book / Toshio Mori. - [Tiszaújváros] : A. Králik, cop. 2022. - 172, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5595-1 fűzött
Japán - íjászat
799.322.2(520)
[AN 3883463]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2023.
   A tudás érték : 2022 érdekes kvízkérdés / [... szerk. Molnár Péter]. - Kecskemét : Alföldi Régió Magazin Kft., [2022]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5588-3 fűzött
fejtörő játék
793.7
[AN 3883938]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7361 /2023.
   4. GlasSpring : Magyar Kortárs Üvegművészeti Kiállítás : Hungarian Contemporary Glass Art Exhibition : 2022. május 4-26. / [kurátor Koós Ágnes] ; [közread. a] Kiskép Galéria. - Budapest : Kiskép Galéria, [2022]. - 109 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-5246-2 fűzött
Magyarország - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3884004]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2023.
   Arrul tudták hun tart a világ.. : a kis-sárréti karikásostor históriája / szerk. Harangozó Imre, Szőke Péter ; [közread. a] Guzsalyas Egyesület. - Gyula : Guzsalyas Egyes., 2021. - 168 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6745-2 kötött
Kis-Sárrét - magyar néprajz - tárgyi néprajz - pásztorművészet - ostor
745.51.031.4(439) *** 39(=945.11)(439Kis-Sárrét)
[AN 3883936]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2023.
Debreceni Tavaszi Tárlat (31.) (2022)
   31. Debreceni Tavaszi Tárlat : Kölcsey Központ, Debrecen, 2022 / [... rend. Subicz István] ; [közread. a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2022. - [66] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást 2022. ápr. 1-21. között rendezték
ISBN 978-615-81589-3-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3883875]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2023.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér kifestője avagy Színezhető képek a gödöllői kastélyról / [írta Faludi Ildikó] ; [ill. Ferenc Tamás]. - Utánny. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2023. - 23 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89974-4-9 fűzött
Gödöllő - kastély - gyermekkönyv - kifestőkönyv
728.82(439-2Gödöllő)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3912470]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2023.
   Friss termés : 30. Hajdú-Bihar Megyei Tárlat / [... rend. Kónya Ábel] ; [közread. a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - [90] p. : ill., színes ; 21 cm
A Debrecenben, 2021. okt. 3-31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81589-2-3 fűzött
Hajdú-Bihar megye - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439.165)"202" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3883682]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2023.
Kévés György (1935-)
   Magánépítész, 1990-2020 : állam kapitalizmusból kaszinó kapitalizmusba / Kévés György ; [kiad. az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2022. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Állam kapitalizmusból kaszinó kapitalizmusba
ISBN 978-615-6330-06-2 fűzött
Kévés György (1935-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Kévés_Gy.(0:82-94)
[AN 3883419]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2023.
Molnár, Vera (1924-)
   Egy százalék rendetlenség : Vera Molnar kiállítása az egri Kepes Intézetben = One percent disorder : Vera Molnar's exhibition at the Kepes Institute, Eger / [kurátor ... Bán András]. - Jav., bőv. vált. - Eger : Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért - Kepes Int., 2023. - 230, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a 2022. okt. 1 - 2023. márc. között rendezett Leképezések c. kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-615-5895-04-3 kötött
Molnár Vera (1924-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - számítógépes grafika - 20. század - 21. század
75(=945.11)(44)(092)Molnár,_V. *** 741 *** 681.3.004.14
[AN 3912704]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2023.
   Perspektíva : [Nádor Galéria, 2022. 02. 08 - 04. 08.] = Perspective / [Kovács Péter Balázs kurátor ...] ; [közread. a Belvárosi Művészek Társasága]. - Budapest : Belvárosi Művészek Társ., [2022]. - [49] p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-615-6331-02-1 kötött
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3883655]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2023.
   Új kutatások Esztergom Megyei Jogú Város építészeti értékeiről / szerk. Prokopp Mária ; [kiad. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Esztergom : Önkormányzat, 2022. - 624 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80637-4-6 fűzött
Esztergom - helytörténet - építészettörténet - régészet
72(439-2Esztergom)(091) *** 904(439-2Esztergom) *** 943.9-2Esztergom
[AN 3883901]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2023.
   Üveg hat főre : [Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 2022. február 24 - május 29.] = Glass for six / [szerző, kurátor ... Bodonyi Emőke]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2022. - 49, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5860-20-1 fűzött
Magyarország - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)"201/202" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3883398]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7371 /2023.
   EAR30 : az EAR Együttes harminc éve, 1991-2021 / [közread. az] Egy Hangversenyteremért Alapítvány. - [Budapest] : Egy Hangversenyteremért Alapítvány, cop. 2022. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-3482-6 kötött
EAR Együttes
Magyarország - zenekar - akusztikus zene - történeti feldolgozás
78.067.26.036.7(439)EAR(091)
[AN 3884000]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2023.
Imredy Péter
   Cintányéros cudar világ : a mulatós műfaj és ami mögötte van / Méry Péter. - Budapest : Grand Prix Consulting Kft., 2022. - 147 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5288-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3883462]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2023.
Losonczy Zoltán
   Retrospektív Beatles kommentár / Losonczy Zoltán. - Átd. kiad. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, 2022. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-615-01-6689-6 fűzött
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 3912795]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2023.
Sanford, Jay Allen (1960-)
The Cure (magyar)
   The Cure / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Orosz László]. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2022. - [8], 29, [26] p. : ill. ; 26 cm
Írta Jay Allen Sanford, rajz. Greg Fox. - keretcím: Rock 'n' roll comics. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-80731-8-9 fűzött : 3990,- Ft
The Cure (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - képregény
78.067.26.036.7(410)The_Cure *** 087.6:084.11
[AN 3883951]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7375 /2023.
Kárpáti György (1979-)
   Chaplintől Pókemberig : filmműfajok társadalomtörténete / Kárpáti György. - Budapest : Vertigo Média Kft., 2022. - 387 p. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 8.)
Bibliogr.: p. 308-315. - Filmogr.: p. 368-383.
ISBN 978-615-81310-2-5 fűzött : 3990,- Ft
filmtörténet - filmesztétika
791.43(100)(091) *** 791.43.01
[AN 3883996]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7376 /2023.
   A humor ösvényein / szerk. Rási Szilvia [et al.]. - Eger : Líceum K. ; Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 468 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 222.)
Az Egerben, 2019. okt. 3-4-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-213-7 fűzött
humor - alkalmazott nyelvészet - kulturális antropológia
80.004.14 *** 398.6 *** 316.7
[AN 3883506]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2023.
Kovács Magdolna
   DExam angol vizsgakönyv B2 : [+ online training] / Kovács Magdolna, George Seel, Gergely Nikoletta. - 2. jav. kiad. - Debrecen : DE Idegennyelvi Közp., 2022. - 191 p. : ill. ; 28 cm. - (DExam-könyvek)
ISBN 978-963-490-341-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga
802.0(079.1)=945.11
[AN 3912447]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2023.
   Mozaikok a magyar nyelvhasználatból / szerk. Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont. - Törökbálint : Termini Egyes., 2022. - 215 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81834-2-0 fűzött
Kárpátalja - magyar nyelv - nyelvhasználat - határon túli magyarság
809.451.1-06(477.87) *** 316.347(=945.11)(477.87)
[AN 3883535]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2023.
   Sarvašské priezviská = Szarvasi családnevek / Ján Chlebnický [et al.] ; [prekl. ... Ján Chlebnický, Csaba Lampert] ; [vyd.] Kultúrny spolok sarvašských Slovákov "Vernosť". - Sarvaš : Kultúrny spolok sarvašských Slovákov "Vernosť", 2022. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 978-615-01-5023-9 fűzött
Szarvas (Békés megye) - családnév - magyar nyelv - szlovák nyelv - etimológiai szótár - magyarországi szlovákok - helytörténet
808.54-313.2(439-2Szarvas) *** 809.451.1-321.2 *** 809.451.1-313.2(439-2Szarvas) *** 808.54-321.2 *** 943.9-2Szarvas(=854)
[AN 3883414]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7380 /2023.
Magyar Miklós (1938-)
   Költő, barát és szerető [elektronikus dok.] : Guillaume Apollinaire / Magyar Miklós. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6555-50-2
Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
Franciaország - író - századforduló - elektronikus dokumentum
840(092)Apollinaire,_G.
[AN 3912640]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7381 /2023.
Kabán Annamária (1953-2019)
   Lelkem sugarában [elektronikus dok.] : földi vágy és égi szerelem Dsida Jenő költészetében / Kabán Annamária. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Orpheusz, [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nb:hu-175481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-81-2
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3912696]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2023.
Kabán Annamária (1953-2019)
   Lelkem sugarában : földi vágy és égi szerelem Dsida Jenő költészetében / Kabán Annamária ; [szerk. és a szöveget gond. Mózes Huba]. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 152, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151-[153].
ISBN 978-615-5886-70-6 fűzött : 2500,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 3883735]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7383 /2023.
Britton, Fern
Daughters of Cornwall (magyar)
   Cornwall asszonyai / Fern Britton ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 428 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 428.
ISBN 978-615-6186-81-2 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3883727]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2023.
Broder, Melissa (1979-)
The pisces (magyar)
   Halak / Melissa Broder ; ford. Nádor Zsófia. - Budapest : Park, 2022. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-789-1 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3883580]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2023.
Brown, Lorraine (1973-)
The Paris connection (magyar)
   A párizsi csatlakozás / Lorraine Brown ; [ford. Rácz Kata]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-860-9 fűzött : 4200,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3883853]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2023.
Cardello, Ruth
The broken one (magyar)
   A megtört szívű : Milliárdos Corisik / Ruth Cardello ; [ford. Tamás Paulina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 319 p. : ill. ; 21 cm. - (Casanova, ISSN 2939-7103)
ISBN 978-963-544-846-3 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3883865]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2023.
Chainani, Soman
The school for good and evil (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : hercegnő és boszorkány / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 589 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bozai Ágota. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-584-162-2 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3912807]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2023.
Chainani, Soman
The school for good and evil (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : hercegnő és boszorkány / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 589 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bozai Ágota. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-584-162-2 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3912842]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2023.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hickory dickory dock (magyar)
   Gyilkosság a diákszállóban / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Helikon, 2023. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-076-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3912341]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2023.
Çıbuk, Mitat (1974-)
   Hajnali fény / Mitat Çıbuk ; [előszó ..., ford. Bartha Júlia] ; [műford. Gősi Vali] ; [ill. Kenyeresné Zagyva Ágnes] ; [kiad. a Németh Gyula Kör ...]. - Karcag : Németh Gy. Kör., 2022. - 48 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-01-4281-4 kötött
török irodalom - vers
894.35-14=945.11
[AN 3883362]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2023.
Cotrina, José Antonio (1972-)
La canción secreta del mundo (magyar)
   Ariadna és az Árnyak Földje / José Antonio Cotrina ; [műford. Varju Kata]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 503, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-069-6 fűzött : 4690,- Ft
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3883552]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2023.
Del Rey, Lana (1985-)
Violet bent backwards over the grass (magyar)
   Violet a fűben hátrahajol / Lana Del Rey ; [ford. Simon Márton és Tóth Réka Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenkor, 2022. - [127] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-518-292-3 kötött : 4499,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - fényképész - 21. század - vers
820-14(73)=945.11 *** 77.04(73)(092)Del_Rey,_L.
[AN 3912791]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2023.
Dimitrov, Nikolas (1971-)
Dilʺr na realnosti (magyar)
   Valóságok dílere / Nikolasz Dimitrov ; [műford. Egri Zsuzsa]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 355, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-079-5 fűzött : 4890,- Ft
bolgár irodalom - bűnügyi regény
886.7-312.4=945.11
[AN 3883558]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2023.
Eco, Umberto (1932-2016)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Európa, 2023. - 737, [25] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-344-6 kötött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3912331]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2023.
Falk, Rita (1964-)
Winterkartoffelknödel (magyar)
   Télikrumpligombóc / Rita Falk ; [ford. Balla Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Magistra, 2023. - 265 p. ; 21 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6147-33-2)
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3912712]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2023.
Francis, Suzanne
   Jégvarázs II / Disney ; ford. Horváth M. Zsanett. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
Szerző Suzanne Francis
ISBN 978-963-599-441-0 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3912634]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2023.
Gabaldon, Diana (1952-)
An echo in the bone (magyar)
   An echo in the bone [elektronikus dok.] : csontok visszhangozzák : az Outlander-sorozat hetedik része / Diana Gabaldon ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-088-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3912707]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2023.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2023. - 305, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 65.)
ISBN 978-963-504-759-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912323]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2023.
Gray, Ayana (1993-)
Beasts of prey (magyar)
   Beasts of prey : indul a vadászat / Ayana Gray ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-826-0 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3883563]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2023.
Harpman, Jacqueline (1929-2012)
Moi qui n'ai pas connu les hommes (magyar)
   Én, aki férfit nem ismertem / Jacqueline Harpman ; [műford. Mézner Mariann]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 207, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-077-1 fűzött : 4690,- Ft
vallon irodalom - fantasztikus regény
840-312.9(493)=945.11
[AN 3883544]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2023.
Kaur, Rupi (1992-)
Home body (magyar)
   Otthon test [elektronikus dok.] / Rupi Kaur ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-936-8
kanadai angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14(71)=945.11
[AN 3912089]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2023.
Keeland, Vi
Hate notes (magyar)
   Hate notes : adok-kapok / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 364, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-104-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3912804]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2023.
Leonard, Susanna
Madame Curie und die Kraft zu träumen (magyar)
   Madame Curie és a teremtő álmok / Susanna Leonard ; [ford. Hatvani Patricia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-661-2 fűzött : 4590,- Ft
Curie, Marie (1867-1934)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3883856]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2023.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; Lőrincz Balázs Bendegúz fordítása. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 187, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-429-5 fűzött : 3950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3912212]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2023.
London, Stefanie
The dachshund wears Prada (magyar)
   A tacskó Pradát visel / Stefanie London ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Centrál Kv., 2022. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-047-2 fűzött : 4290,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3883577]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2023.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Helikon, 2023. - 407 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-035-0 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3912345]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2023.
Michaux, Henri (1899-1984)
Coups d'arrêt (magyar)
   Elakadások ; Elmondhatatlan üresség / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2022. - 33 p. ; 16 cm
Egys. cím: Coups d'arrêt ; Ineffable vide
ISBN 978-615-80973-5-2 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - filozófia - próza
840-3=945.11 *** 840-96=945.11
[AN 3883436]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2023.
Murakami Haruki (1949-)
Ichininsho tansu (magyar)
   Egyes szám első személy / Murakami Haruki ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Geopen, 2023. - 164, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-094-5 kötött : 3690,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3912436]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2023.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2023. - 419 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 59.)
ISBN 978-963-504-760-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912318]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2023.
Perks, Heidi (1973-)
Three perfect liars (magyar)
   Aki másnak vermet ás / Heidi Perks ; [ford. Presér Ágnes]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-303-6 fűzött : 4399,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3883571]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2023.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2023. - 402, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 64.)
ISBN 978-963-504-761-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3912321]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2023.
Rees, Tracy (1972-)
Hidden secrets at the little village church (magyar)
   A vidéki templom titkai [elektronikus dok.] / Tracy Rees ; ford. Kertész Edina. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-882-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3912348]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2023.
Reid, Taylor Jenkins
The seven husbands of Evelyn Hugo (magyar)
   Evelyn Hugo hét férje [elektronikus dok.] / Taylor Jenkins Reid ; ford. Csáki Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-436-8
amerikai angol irodalom - elektronikus dokumentum - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3912705]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2023.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The light behind the window (magyar)
   Fény az ablak mögött / Lucinda Riley ; [ford. Gács Júlia]. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, 2022. - 434, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-251-5 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912717]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2023.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The moon sister (magyar)
   Holdnővér : Tiggy története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 591 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 587.
ISBN 978-963-452-217-1 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912716]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2023.
Riordan, Rick (1964-)
The burning maze (magyar)
   Apollón próbái [elektronikus dok.] : A lángoló labirintus, harmadik könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-790-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3912090]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2023.
Roanhorse, Rebecca (1971-)
Black sun (magyar)
   Black sun [elektronikus dok.] : fekete nap / Rebecca Roanhorse ; ford. Tóth Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-154-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3912706]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2023.
Roberts, Sue
My very Italian holiday (magyar)
   Bazi nagy olasz vakáció / Sue Roberts ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-737-4 fűzött : 4200,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3883863]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2023.
Rushdie, Salman (1947-)
The satanic verses (magyar)
   A sátáni versek / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Helikon, 2023. - 774, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-226-2 fűzött : 5499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912333]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2023.
Sandford, John (1944-)
Mad river (magyar)
   Őrült folyó / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-009-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3883902]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2023.
Scottoline, Lisa (1955-)
Eternal (magyar)
   Örök / Lisa Scottoline. - [Budapest] : Central Kv., 2022. - 575 p. ; 21 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-614-074-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3883573]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2023.
   Tündérek kertje : inspiráló idézetek / [... ford. Szabó Zsolt] ; [szerk. ... Duzs Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2021. - [96] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-430-7 fűzött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 087.2
[AN 3883703]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2023.
Voss, Harry (1969-)
Der Schlunz (magyar)
   Vadóc és a múlt titkai / Harry Voss ; [ford. Ötvös Dániel] ; [közread. a] Szentírás Szövetség ... - Budapest : Szentírás Szövets. : Harmat, 2022. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-716-6 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - vallásos irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3883652]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2023.
Webber, Tammara
Brave (magyar)
   Brave [elektronikus dok.] : bátor / Tammara Webber ; ford. Sereg Judit. - Szöveg (epub : 902 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-939-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3912087]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2023.
Williams, T. A.
Dreaming of Tuscany (magyar)
   Álmaimban Toszkána [elektronikus dok.] / T. A. Williams ; ford. Both Sára. - Szöveg (epub : 522 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-890-6
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3912342]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2023.
Winman, Sarah (1964-)
Still life (magyar)
   Csendélet / Sarah Winman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : 21. Század K., cop. 2023. - 429 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-963-568-156-3 kötött : 6990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912223]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2023.
Winman, Sarah (1964-)
Still life (magyar)
   Csendélet / Sarah Winman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : 21. Század K., cop. 2023. - 429 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-963-568-374-1 kötött : 6990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3912222]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7428 /2023.
   À la carte poetica / [ill. Szabó Borka ...] ; [közread. a] Közösségi Írók Céhe. - Bakháza : NewLine K. : KIC, 2022. - 102, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-61-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3883587]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2023.
Acsai Roland (1975-)
   Mi dalol a madárban / Acsai Roland. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2021. - 120, [5] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-99-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883960]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2023.
Adorján Beáta (1982-)
   Für Elise : a regényből készült színdarab ősbemutatójának szövegkönyve / Szabó Magda [... alapján ... Adorján Beáta írta] ; [az utószót írta Keczán Mariann ...] ; [közread.] Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Debrecen : Debrecen MJV Önkormányzata, 2022. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6498-00-7 kötött
magyar irodalom - átdolgozás - regény - dráma
894.511-31.04 *** 894.511-2
[AN 3883669]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2023.
Agócs Károly (1949-)
   A lélekmadár [elektronikus dok.] : ikerregény / Agócs Károly. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Napkút, cop. 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-47-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3912659]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2023.
Agócs Károly (1949-)
   A pegazus [elektronikus dok.] : négy elbeszélés / Agócs Károly. - Szöveg (epub : 701 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-46-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3912666]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2023.
Agócs Károly (1949-)
   A remekmű [elektronikus dok.] : bölcseleti-misztikus próza : példázatok és miniatúrák / Agócs Károly. - Szöveg (epub : 750 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175473. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-45-8
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3912671]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2023.
Baráth Viktória (1989-)
   A lótusz virága / Baráth Viktória. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 286 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-570-143-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912811]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv : 12 új mesével / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, cop. 2023. - 195, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6494-31-3 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3912633]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2023.
Bauer Petra
   Helló, viszlát Edinburgh! / Bauer Petra. - [Tárnok] : Bauer P., 2022. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5791-7 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884036]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2023.
Becsy András (1973-)
   Kert és ház / Becsy András. - Budapest : Kortárs, 2021. - 75, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-078-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883963]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2023.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - Budapest : Helikon, 2023. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-810-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3912346]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2023.
Borzák Balarám Béla (1955-)
   An, a jász lány / Borzák Balarám Béla. - [Balatonfűzfő] : [Borzák B. B.], [2022]. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5536-4 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3883922]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2023.
Borzák Balarám Béla (1955-)
   Rám és Bala, a jász ikrek / Borzák Balarám Béla. - [Balatonfűzfő] : [Borzák B. B.], [2022]. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5714-6 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3883923]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2023.
Csontos Gabriella
   A medvék nem vadállatok / Csontos Gabriella. - [Göd] : [Csontos A. Gy.], cop. 2022. - 92, [39] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5534-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3883921]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2023.
Czernák Eszter
   Sárkánysuli : az első félév / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 70, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-280-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3883815]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2023.
Darley Mária
   Születésnap : krimi / Mary Darley. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 2 db (483 p.) ; 21 cm
Fűzött
Ausztrália - magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4(94)
[AN 3884009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2], 256 p.
[AN 3884012] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 257-483.
[AN 3884013] MARC

ANSEL
UTF-87444 /2023.
Darvas Petra
   Mágusok kelyhe [elektronikus dok.] : Hópelyhek májusban 2. / Darvas Petra. - Szöveg (epub : 336 KB) (mobi : 939 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6373-63-2 (epub)
ISBN 978-615-6454-20-1 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3912250]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2023.
Darvas Petra
   Mágusok kelyhe : Hópelyhek májusban 2. / Darvas Petra. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-62-5 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3883549]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2023.
   Erdei pad. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2022. - 135, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5815-19-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3883731]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2023.
Farkas Balázs (1987-)
   A következmények [elektronikus dok.] / Farkas Balázs. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Napkút K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-57-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3912621]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2023.
Ferger Annamária (1994-)
   Néma ölelés / Ferger Annamária. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-67-0 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883586]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2023.
Fiala Borcsa
   Kalandok az erdő mélyén / Fiala Borcsa. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 296, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-430-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3912213]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2023.
Forte, Gigi
   Emberség / Gigi Forte. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-32-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3883553]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2023.
Géczi Viktória
   Tizenkét ember : víz / Géczi Viktória. - Tápiószele : Géczi V., 2022. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5090-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3883448]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2023.
Gerencsér Rózsa
   A verssé varázsolt idő / Gerencsér Rózsa. - Nagykanizsa : Szerző, 2022. - 292 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82111-0-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883429]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2023.
Gréczi Richárd Gordon
   Mámorinvázió a kanapémoziban / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2022. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-9-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883428]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2023.
Haklik Norbert (1976-)
   A Varsó-Lemberg-Tajpej express : kritikák kortárs világirodalomról / Haklik Norbert. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 109, [5] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5886-69-0 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - világirodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - könyvismertetés - könyvkritika
894.511-95 *** 82(4-11)(091)"19/20"(0:82-95) *** 82(091)"19/20"(0:082-95)
[AN 3883738]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2023.
Hartmann Miklós
Örömóda (német)
   Ode an die Freiheit : Roman / Miklós Hartmann ; [Übers. Gyula Jonácsik] ; [... Ausg. des Kuny Domokos Museums ...]. - Tata : Kuny D. Mus. ; [Zalaegerszeg] : Auth., cop. 2022. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260.
ISBN 978-963-7110-78-8 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 3883454]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2023.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Bertalan és Barnabás / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-415-284-2 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3912188]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2023.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (német)
   Balthasar und Barnabas / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; [aus dem Ungarischen von Irene Kolbe]. - 3. Aufl. - Budapest : Móra, cop. 2023. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-7973-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3912203]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2023.
Jensen, Tanila (1988-)
   Levendulamező / Tanila Jensen. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-49-6 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3883581]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2023.
Jolsvai András (1953-)
   Márton Irma tévedése [elektronikus dok.] : regény / Jolsvai András. - Szöveg (epub : 993 KB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-283-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3912085]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2023.
József Attila (1905-1937)
   Zsengék és töredékek : emlékkönyv a József Attila városi versmondó verseny 40. évfordulójára / József Attila ; [graf. Várkonyi János]. - Békéscsaba : Békéscsaba M. Jogú Város : Lencsési Ált. Isk. : Typografika Kft., 2023. - 64 p. : ill. ; 10 cm. - (Magyar költők, ISSN 2060-0488)
Bibliofil kiad.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-86574-3-X)
magyar irodalom - vers - miniatűr dokumentum
894.511-14 *** 099.1
[AN 3912190]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2023.
Kauppinen, Tarja
   A rendszer ellensége [elektronikus dok.] / Tarja Kauppinen ; ... ill. Szabó Borka. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-11-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3912692]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2023.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Manna Marina [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-489-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3912617]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2023.
Kiss Attila (1967-)
   Medveszív / Kiss Attila ; Herbszt László illusztrációival. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 458, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-315-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3912214]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2023.
Kocsi Erika
   Táncoló rímek, nemzeti értékek / Kocsi Erika ; [... ill. Ujréti Ágnes]. - Debrecen : Kocsi E., 2022. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5100-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - tanköltemény
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-15
[AN 3883666]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2023.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Nyelvtudományi munkák / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Onder Csaba. - Budapest : Universitas, 2021. - 1287 p. ; 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-84-3 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - nyelvészet - kritikai kiadás
894.511-96 *** 894.511-821 *** 801
[AN 3912148]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2023.
Komjátszeghy Gyula
   Nagyim ölében : Gyuszi bácsi újra mesél ; [... képek ... Aranyos Ildikó]. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [68] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3884024]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2023.
Konyári Mónika
   (nem) semmiségek / Konyári Mónika. - Debrecen : MM Nyip. Kft., 2022. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5080-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3883998]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2023.
Kovács János (1937-)
   Életutam.. / Kovács János ; [... ill. Fridél Lajos]. - [Eger] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 116 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-615-01-5297-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3883384]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2023.
Kukucska Szabolcs
   Avantgarde : fiatal volt és gyalázatosan igazságszagú / Kukucska Szabolcs ; [ill. Bényi Máté]. - [Szeged] : Fama Volart, [2022]. - [143] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4382-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883594]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2023.
   Maradok #vers #dal háló : válogatás a Maradok #vers #dal háló portál tartalmaiból : [kortárs versantológia 2022/1] / [szerk. Szinayné Víg Orsolya, Szinay Balázs]. - [Monor] : [Szinay B.], [2022]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89238-4-4 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3883459]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2023.
Mikola Péter (1959-)
   Bátorságpróba : [Zorka és Berci kalandjai] / Mikola Péter ; [Kőszeghy Csilla rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 69, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-603-125-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3883818]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2023.
Mikus Ildikó
   Áldozat vagy préda? / Mikus Ildikó. - [Nagymágocs] : Arany Kv., 2022. - [3], 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5599-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3884015]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2023.
Molnár József (1961-)
   A denevér ráncai / Molnár József. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2021. - 153, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-96-2 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883962]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2023.
Nagy Kiril
   Sárgaházi etűdök [elektronikus dok.] / Nagy Kiril. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-09-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3912695]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2023.
Náray Tamás (1959-)
   Anyám szerint / Náray Tamás. - 2. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 341, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-033-8 kötött : 5299,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3912837]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2023.
Nyulász Péter (1968-)
   A Gemini-kód ; A képtelen képrablás / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 2. kiad. - Budakeszi : Berger, 2023. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-7-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3912209]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2023.
Paczolay Ilona (1941-)
   Az idő útján / Paczolay Ilona ; [kiad. a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár]. - Paks : Pákolitz I. Vár. Kvt., 2022. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6049-02-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883533]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2023.
Palotás Petra (1975-)
   Recepciós kisasszonyok 3 / Palotás Petra. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-335-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912812]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2023.
Para-Kovács Imre (1965-)
   A Vosztok-tó jege : regény / Para-Kovács Imre. - Budapest : Kalligram, 2022. - 281, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-304-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3883869]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2023.
Pataki Zsuzsanna, S. (1945-)
   Hajók és kikötők / S. Pataki Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Pataki Zs., S., 2022. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5269-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883480]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2023.
Piacsek László Zoltán
   Különös dalok / Piacsek László Zoltán. - Pécs : Szerző, 2022. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5876-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3883425]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2023.
Red, Tina
   A bábaasszony meséje / Tina Red. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-55-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3883575]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2023.
Reke Balázs (1989-)
   Túl közel [elektronikus dok.] / Reke Balázs. - Szöveg (epub : 934 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-12-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3912690]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2023.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Az ötödik pecsét / Sánta Ferenc. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 285 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 34.)
ISBN 978-615-6490-43-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912184]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2023.
Simon Géza
   Apád nevében [elektronikus dok.] / Simon Géza. - Szöveg (epub : 700 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6555-13-7
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(73)
[AN 3912687]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2023.
Sinka István (1897-1969)
   Fekete bojtár vallomásai / Sinka István. - 5. kiad. - Bp. : NDP K., 2023. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5719-96-7 fűzött
Sinka István (1897-1969)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3912646]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2023.
Soós László (1952-)
   Rockydoki és a 6. parancsolat : fejezetek dr. Soós László belgyógyász extravagán(y)s mindennapjaiból / [lejegyezte] Méry Péter. - Budapest : Grand Prix Consulting Kft., 2022. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5290-5 fűzött : 3500,- Ft
Soós László (1952-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3883457]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2023.
Szalay Károly (1929-)
   Halogatom a halálomat [elektronikus dok.] : memoár-regény / Szalay Károly. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Orpheusz, [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-615-5886-82-9
Szalay Károly (1929-)
magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3912679]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2023.
Szauer József
   A pizzafutár plüssmackója ; Darts Alaszkában / Szauer József. - [Veszprémfajsz] : Szauer J., [2022]. - [32] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4971-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3883372]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2023.
Szendrői Csaba (1987-)
   A dolgok és amik mögöttem vannak / Dr. Csendrői Szabi ; Tar Brigitta illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - [95] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-509-146-1 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - humor - aforizma
894.511-7 *** 894.511-84
[AN 3912337]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2023.
Szentkúti Márta (1955-)
   Parsifal / Wolfram von Eschenbach nyomán írta Szentkúti Márta. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2022. - 188 p. ; 20 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-81917-2-2 fűzött
magyar irodalom - német irodalom - átdolgozás - lovagregény - verses regény - ifjúsági regény
894.511-392(02.053.2) *** 830-131.04=945.11
[AN 3883932]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2023.
Tomor Anita (1982-)
   Szeretlek, Hawaii! / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2022. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-21-6 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3883584]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2023.
Tóth Krisztina (1967-)
   A majom szeme / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2022. - 339, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2901-5 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3882892]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2023.
   Az utolsó házi feladat / szerk. Szentpály Katalin ; írták Bartos Mária [et al.]. - 2. kiad. - Debrecen : Magánkiad., 2023. - 349, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8066-0 fűzött
magyar irodalom - 20. század - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 3912465]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2023.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Barkamesék : az erdei születésnap / Vadadi Adrienn ; Monszport Vivien rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 38, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-587-277-0 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3883812]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2023.
Varga Zsolt
   Mazsi : egy vendéglátós legenda története / [sajtó alá rend.] Méry Péter. - Budapest : Grand Prix Consulting Kft., 2022. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5289-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3883490]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2023.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 218, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9843-0 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3912205]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2023.
Vibók Ildi (1970-)
   A szuperdió : mire jó az agy? / Vibók Ildi ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 60, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-283-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - agy - élettan - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3883820]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2023.
Vizvári József (1952-)
   Ajánlom magam! / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2022. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-10-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3883418]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2023.
Vizvári József (1952-)
   A csend világa! : novellák / írta, szerk. Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2022. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-11-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3883450]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2023.
Vizvári József (1952-)
   A vallás halála!! : novellák / írta, szerk. Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2022. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-09-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3883451]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2023.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Füves könyv / Weöres Sándor ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 107, [15] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 35.)
ISBN 978-615-6490-44-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - aforizma - vers
894.511-84 *** 894.511-14
[AN 3912178]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2023.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Haragos Balaton / Zajácz D. Zoltán. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-579-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3912715]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2023.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Véres Balaton / Zajácz D. Zoltán. - 3. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-524-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3912718]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7505 /2023.
   Anyu és én / [ford. Váry Orsolya]. - Budapest : Móra, cop. 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-603-018-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883749]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2023.
   Apu és én / [ford. Váry Orsolya]. - Budapest : Móra, cop. 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-603-017-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883748]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2023.
   Épp időben! / [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat. - Óraszerkezettel
ISBN 978-963-486-976-4 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883776]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2023.
Huisman, Fiona
Boerderijdieren (magyar)
   Kalandok a farmon : simogatós lapozó. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x21 cm
Szerző Fiona Huisman
ISBN 978-963-486-938-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883787]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2023.
Huisman, Fiona
Bosdieren (magyar)
   Kalandok az erdőben : simogatós lapozó. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x21 cm
Szerző Fiona Huisman
ISBN 978-963-486-939-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883788]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2023.
Innes, Shona
Love is like a tree (magyar)
   A szeretet olyan, mint egy fa / [írta] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-279-4 kötött : 2590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883821]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2023.
   Itt jön Rubble / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-934-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883783]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2023.
   Itt jön Skye / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-933-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883782]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2023.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás (francia)
   Basile et Barnabé / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; [trad. ... Paul Gil]. - 2. éd. - Budapest : Móra, 2023. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8785-4 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
087.5(084.1) *** 894.511-93=40
[AN 3912199]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2023.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Das Neinhorn und die Sclangeweile (magyar)
   Az egyszarvú, aki találkozott az unatkozó kígyóval / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2022. - [40] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-509-607-7 kötött : 4499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883765]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2023.
Loughrey, Anita
Animal stories for all seasons (magyar)
   Erdei mesék minden évszakra / Anita Loughrey ; Lucy Barnard rajz. ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-967-2 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883771]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-408-8 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912669]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2023. - [31] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-411-8 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912660]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-413-2 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912663]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2023. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-412-5 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912657]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon pancsol / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-414-9 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912668]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-587-394-4 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912662]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2023. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-16-1 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912649]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2023. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-19-2 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912650]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2023.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2023. - [49] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-22-2 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3912651]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2023.
Mrena Julianna (1979-)
   Mese a kislajhárról, aki nem akart elaludni / Mrena Julianna ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-146-9 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883819]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2023.
   A partőrség bevetésre kész! / [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm + mell.
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-978-8 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883781]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2023.
Ready for action (magyar)
   Ugrásra készen : 3D-s képekkel / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 25x25 cm
keretcím: Nickelodeon - Paw patrol
ISBN 978-963-486-947-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883768]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2023.
Sodor's legend of the lost treasure (magyar)
   Az elveszett kincs legendája / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-486-982-5 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883777]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2023.
   A tengeri cica megmentése : olvasd és játszd el a mesét kedvenc kutyijaiddal és barátaikkal! : 9 kivehető figura / [ford. Váry Orsolya]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-935-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883772]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2023.
Williams, Gareth
Trucks & diggers (magyar)
   Micsoda gépek! : 3D-s képekkel / ill. Gareth Williams ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-486-948-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3883766]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7531 /2023.
Aaron, Jason (1973-)
The war of the realms (magyar)
   A birodalmak háborúja / írta Jason Aaron ; rajz. Russell Dauterman ; ford. Lunczer Gábor. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [200] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-255-9 kötött : 7995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3883803]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2023.
Figura Zoltán (1974-)
   Piedone karanténban / Figura Zoltán. - [Dunaújváros] : Magánkiad., 2022. - [63] p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 978-615-01-5385-8 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3883959]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2023.
Hill, Joe (1972-)
Locke & Key : the golden age (magyar)
   Locke & Key : kulcs a zárját : az aranykor / [Joe Hill és Gabriel Rodríguez mesélő] ; [Holló-Vaskó Péter ford.]. - [Budapest] : Fumax, cop. 2022. - 210, [22] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-241-2 kötött : 8995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3883917]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2023.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   A tizennégy karátos autó / P. Howard ... nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; rajz. Korcsmáros Pál. Vanek úr Párizsban / P. Howard ... nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. Fazekas Attila ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-82057-0-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3884001]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2023.
Lénárd László
   Érdekelnek a sárkányok? / Lénárd László. - [Miskolc] : Uray M., 2022. - [128] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5107-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3883532]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2023.
Maberry, Jonathan (1958-)
Marvel universe vs. the Punisher (magyar)
   A Megtorló a Marvel-univerzum ellen / írta Jonathan Maberry ; rajz. Goran Parlov ; ford. Sepsi László. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [152] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-254-2 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3883801]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2023.
Oseman, Alice (1994-)
Heartstopper 2 (magyar)
   Heartstopper : fülig beléd zúgtam : 2. rész / Alice Oseman ; [ford. Riesenberger Mónika]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - [324] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-296-8 fűzött : 3699,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3912809]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2023.
Petrusák János (1970-)
   Randi a szellemekkel : képregény / Petrusák János. - [Dunaújváros] : Comicsmania, 2021. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-615-80731-7-2 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3883949]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2023.
Smythe, Rachel
Lore Olympus (magyar)
   Lore Olympus : olümposzi história / Rachel Smythe ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Ciceró, [2021]-. - ill., színes ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3853170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2022. - [363] p.
ISBN 978-963-432-180-4 kötött : 7990,- Ft
[AN 3883919] MARC

ANSEL
UTF-87540 /2023.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Paper girls (magyar)
   Paper girls : újságoslányok / Brian K. Vaughan író ; Cliff Chiang rajz. ; [ford. Szép Eszter]. - [Budapest] : Ciceró, [2021]-. - Ill., színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3845691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2022. - 125 p.
ISBN 978-963-432-187-3 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3883800] MARC

ANSEL
UTF-8