MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/12/06 09:03:56
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7541 /2023.
   PotePillars: tanulási kultúra koncepció [elektronikus dok.] : hogyan helyezzük a tanítás helyett a tanulást és a hallgatót a középpontba? : egy workshop tanulságai / szerk. Varga Zsuzsanna, Füzesi Zsuzsanna, Csaba Gergely ; [közread. az] OOKT. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Pécs] : PTE ÁOK Magatartástud. Int. OOKT, 2021
A Pécsett, 2021. okt. 28-án rendezett workshop anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175617. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-843-4
tanulás - pedagógiai lélektan - didaktika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 371.322.6 *** 37.015.3 *** 378.147
[AN 3913767]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2023.
   The Sherry Turkle miracle [elektronikus dok.] : papers prepared for a Hungarian Academy of Sciences : online workshop held on May 27, 2021. - Szöveg (pdf : 450 KB). - Budapest : MTA, 2021
Főcím a címképernyőről. - Szerk. Nyíri Kristóf. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166101. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-976-5
Turkle, Sherry (1948-)
Egyesült Államok - szociológus - pszichológus - író - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2021" *** 316(73)(092)Turkle,_S. *** 159.9(73)(092)Turkle,_S. *** 820(73)(092)Turkle,_S.
[AN 3838303]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7543 /2023.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Deseő Dezső, a hőskor sportriportere : családtörténet és memoár / Szekrényessy Attila. - Budapest : Solus, 2022. - 278 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-81777-1-9 fűzött
Deseő Dezső (1924-2016)
Magyarország - Ausztrália - sportriporter - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Deseő_D.(0:82-94) *** 791.9.097(94)(=945.11)(092)Deseő_D.(0:82-94)
[AN 3884356]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7544 /2023.
Kouwen, Maartje
Eksters houden van bling bling (magyar)
   Lopnak-e a szarkák? - és egyéb képtelen tudományos fejtegetések / Maartje Kouwen, Steijn van Schie, Koen Moons ; [ill. Horst Wolter] ; [ford. Lénárt Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar, 2022. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-512-4 kötött : 3999,- Ft
természettudomány - élettan - kuriózum
5 *** 612
[AN 3884047]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7545 /2023.
Kazanlár Emil Ámin (1939-2021)
   The Kazanlar tarot / Kazanlar Aminollah Emil. - Budapest : Kazanlár, cop. 2021. - 116 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-5888-4 fűzött
tarot
133.3
[AN 3884265]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2023.
Késmárki László (1968-)
   Bőségkalauz : így léphetsz a bőség áramlatába / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2022. - 245 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-615-81422-8-1 fűzött : 4800,- Ft
ezoterika - életvezetés - gazdagság
133.25 *** 613.865 *** 336.7
[AN 3884385]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2023.
Tóth Judit
   Wahe guru [elektronikus dok.] : önvalómnak lenni : újjáteremtésem története / Tóth Judit. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Csobánka] : [Magánkiad.], 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167246. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1069-1
ezoterika - életvezetés - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3845957]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7548 /2023.
   Kövekbe zárt világ : a Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark / [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2022. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-615-5980-15-2 fűzött
Bükk-vidék - Nógrád megye - Nógrád (Szlovákia) - nemzeti park - földtudomány - természetjárás - határ menti kapcsolat - nemzetközi együttműködés
502.4(439)Bükki_nemzeti_park *** 55 *** 796.51(439Bükkvidék) *** 796.51(439.131) *** 796.51(437.6-35Novohrad)
[AN 3884320]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2023.
Kövekbe zárt világ (szlovák)
   Svet uzavretý v kameňoch : geopark Bükk-vidék a globálny geopark UNESCO Novohrad-Nógrád / [vydáva] Správa Národného parku Bükk. - Eger : Správa Národného parku Bükk, 2022. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-615-5980-28-2 fűzött
Bükk-vidék - Nógrád megye - Nógrád (Szlovákia) - nemzeti park - földtudomány - természetjárás - határ menti terület - nemzetközi együttműködés
502.4(439)Bükki_nemzeti_park *** 55 *** 796.51(439Bükkvidék) *** 796.51(439.131) *** 796.51(437.6-35Novohrad)
[AN 3884323]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2023.
Molnos Zselyke
   Mindennapi ökopszichológia : a perspektívaváltástól a finomhangolásig / Molnos Zselyke ; [... graf. Fetykó Gábor Áron] ; [közread. az] Ökopszichológiai Intézet. - Budapest : Ökopszichológiai Int., 2022. - 100 p. : ill., színes ; 19x21 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-01-5391-9 fűzött
emberi ökológia - lélektan
504.75 *** 159.9
[AN 3884073]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7551 /2023.
   Matematikai mulatságok / [kiad. a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2023. - 48 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
matematikai fejtörő
51-8(02.053.2)
[AN 3913063]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7552 /2023.
The age of dinosaurs (magyar)
   A dinoszauruszok kora / [ill. Matthew Forsyth]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2022]. - 40 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Csodák világa
ISBN 978-615-5566-89-9 kötött
dinosaurus - paleontológia - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3884284]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2023.
   Geoparkok és geotúra-vezetés alapismeretei a Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark példáján / [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2022. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-615-5980-17-6 fűzött
Bükk-vidék - Nógrád megye - Nógrád (Szlovákia) - földtudomány - természetjárás - nemzeti park
55 *** 796.51(437.6-35Novohrad) *** 796.51(439Bükkvidék) *** 796.51(439.131) *** 502.4(439)Bükki_nemzeti_park
[AN 3884331]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7554 /2023.
Nemere István (1944-)
   Ember és univerzum [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 831 KB) (mobi : 2.3 MB) (pdf 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-453-729-8 (epub)
ISBN 978-963-453-730-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-731-1 (pdf)
világegyetem - elektronikus dokumentum
524.8
[AN 3913776]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7555 /2023.
Corrigan, Sophie
The not bad animals (magyar)
   Nem rossz állatok / írta és rajz. Sophie Corrigan ; [ford. Alföldy Bendegúz]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-265-9 kötött : 5499,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3913706]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2023.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-923-9 fűzött : 4299,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3913003]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2023.
Zelei Anna
   Az elveszett erdő : hogy vannak a magyar erdők, ki fog vigyázni rájuk, és van-e jövőjük? / Zelei Anna. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2023. - 231 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-615-6168-57-3 fűzött : 4970,- Ft
Magyarország - erdő - erdészet - természetvédelem
581.526.42 *** 504.06 *** 630*4(439) *** 630(439)
[AN 3913479]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7558 /2023.
Bagdi Bella
   Boldogságóra munkafüzet : 6-10 éveseknek / Bagdi Bella, Dobrova Zita ; [ill. Diósy Tamás, Tarjányi Xénia]. - Budapest : Mental Focus, 2023. - 172, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [173-174].
ISBN 978-615-80819-0-0 fűzött
mentálhigiénia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3913740]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2023.
Bálint Klára
   A növényi anyagok hatása az emberi szervrendszerekre / [írta Bálint Klára]. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 277 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-615-01-2766-8 fűzött
növényi hatóanyag - gyógyszerhatás - gyógyszerkémia
615.32 *** 547.9 *** 615.036
[AN 3884078]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2023.
Burger Anikó
   Ördögszentelő / Burger Anikó. - 2. kiköszörült-csiszolt kiad. - [Szigetszentmiklós] : [Burger A.], [2022], cop. 2017. - 211 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-963-12-9461-3 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3913075]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2023.
Chapman, Gary D. (1938-)
In-law relationships (magyar)
   Segítség, rokonok lettünk! : útmutató az örömteli kapcsolatokhoz anyósoknak, apósoknak, menyeknek, vőknek, sógoroknak és sógornőknek / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2023. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-753-1 fűzött : 3500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3913054]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2023.
Csóka Judit (1965-)
   Meseterápiás utak és kalandok [elektronikus dok.] / Csóka Judit. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6838-3
meseterápia - néprajz - magyar néprajz - népmese - elektronikus dokumentum
615.851.82 *** 398.21(=00) *** 398.21(=945.11)
[AN 3913050]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2023.
Dwoskin, Hale
The Sedona method (magyar)
   A Sedona módszer : kulcs a boldogsághoz, sikerhez, békéhez és érzelmi jólléthez / Hale Dwoskin ; [ford. Szecskó Emese, Kovács Melinda]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 426 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-258-3 kötött : 5990,- Ft
életvezetés - érzelem - ezoterika
613.865 *** 159.942 *** 133.25
[AN 3913923]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2023.
Greger, Michael (1972-)
How not to die (magyar)
   Hogy ne halj meg : tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket / Michael Greger és Gene Stone ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 536 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-615-6 kötött : 6690,- Ft
betegségmegelőzés - egészséges táplálkozás
613.2 *** 616-084
[AN 3913967]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2023.
The human body (magyar)
   Az emberi test / [ill. Max Rambaldi]. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2022]. - 40 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Csodák világa
ISBN 978-615-5566-90-5 kötött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3884282]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2023.
Kay, Adam (1980-)
This is going to hurt (magyar)
   Ez fájni fog : egy fiatal orvos naplója / Adam Kay ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-906-3 fűzött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - orvos - 21. század - nőgyógyászat - napló
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 618.1
[AN 3913957]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2023.
   "Kihívások és megoldások az ápolásban" : XIV. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa : 2021. november 26. : program és absztraktok = "Challenges and solutions in nursing" : 14th National Congress of Nurses Graduated in College and University : November 26, 2021 : program and abstracts / szerk. ... Szatmári Angelika ... ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar]. - Szeged : SZTE, 2021. - 77 p. ; 24 cm
A konferenciát online rendezték. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-818-2 fűzött
ápolástan - konferencia-kiadvány
616-083 *** 061.3"2021"
[AN 3884157]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2023.
Lad, Vasant (1943-)
Textbook of ayurveda (magyar)
   Ayurveda / Vasant Lad ; [ford. Fáczányi Zsombor]. - [Nemesbük] : AyurPress, [2023]-. - 24 cm
ájurvéda
615.89
[AN 3913783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapelvek. - 3. kiad. - cop. 2023. - XV, 277 p. : ill.
Fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6148-00-1)
ájurvéda
615.89(540)
[AN 3913786] MARC

ANSEL
UTF-87569 /2023.
László Ervin (1932-)
Information medicine (magyar)
   Információs gyógyítás : a rákos és degeneratív sejtek újraprogramozása egy forradalmi módszerrel - gyógyítás új felfogásban / László Ervin és Pier Mario Biava ; Deepak Chopra előszavával. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2022. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-18-8 fűzött : 5990,- Ft
öngyógyítás - onkológia - őssejt - sejttan - orvosbiológia - ezoterika
616-006 *** 577.2 *** 576.3 *** 133.25 *** 615.89
[AN 3884210]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2023.
Lim, Robin (1956-)
   Várandósság [elektronikus dok.] : gyakorlati tanácsok és éltető receptek a babavárás időszakára / Robin Lim ; ill. Loretta Viscuso, Gede Robi Supriyanto ; ford. Fónagy Zsófia ; összeáll. Tesfay Sába. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
A ford. a "The ecology of gentle birth" és az "Eating for two" c. kiad. alapján kész. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175524. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-092-7
terhesség - diéta - ételrecept - elektronikus dokumentum
612.63 *** 641.56(083.12) *** 618.3 *** 613.24
[AN 3913036]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2023.
Maltz, Wendy (1950-)
The sexual healing journey (magyar)
   A szexuális gyógyulás útján : önsegítő könyv a szexuális bántalmazás túlélőinek / Wendy Maltz ; ford. Turai Katalin Ráhel. - Budapest : Hórusz Kvk., cop. 2022. - 409 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-37-9 fűzött : 8990,- Ft
szexuálpszichológia - szexuális zaklatás - mentálhigiénia
159.922.1 *** 343.54 *** 613.865
[AN 3884207]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2023.
Martel, Jacques (1950-)
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2023. - 351 p. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
ISBN 978-963-609-014-2 fűzött : 3699,- Ft
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 3913927]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2023.
Miller Kiara
   Tudatos boldogság : hogyan mentette meg az életem az önszeretet / Miller Kiara. - Szolnok : Magánkiad., 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3298-3 fűzött : 2800,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3884074]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2023.
Mizsér Attila (1961-)
   A siker tusái : légy te is életed bajnoka! / Mizsér Attila ; [... ill. Szádeczky-Kardoss Glória]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., 2022. - 148 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-573-159-6 fűzött : 3999,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3884351]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2023.
Pilskog, Sturla
Penis (magyar)
   Pénisz : felhasználói kézikönyv / Sturla Pilskog ; ford. Fejérvári Boldizsár. - Budapest : Figura Kvk., 2022. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-[214].
ISBN 978-615-6380-00-5 fűzött : 3790,- Ft
férfi nemi szerv - nemi élet - férfi
616.66 *** 612.61 *** 613.88-055.1
[AN 3884212]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2023.
Stahl, Stefanie (1963-)
Das Kind in dir muss Heimat finden (magyar)
   A benned rejlő gyermeknek otthonra kell találnia : megoldás (szinte) minden problémára / Stefanie Stahl ; [ford. Malyáta Eszter]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 289, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 978-963-355-974-1 fűzött : 4499,- Ft
személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3913968]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2023.
Stockly, Lauren
Be mindful of monsters (magyar)
   Ismerd meg a szörnyeidet! : mindfulness mesekönyv az érzelmek elfogadásához és kezeléséhez / Lauren Stockly, Ellen Surrey ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - [39] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5932-86-1 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - érzelmi nevelés - tanmese - gyermekkönyv
159.922.7(0:82-34) *** 37.037(02.053.2)
[AN 3913806]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2023.
Streit, Lizzie
The complete guide to anti-inflammatory foods (magyar)
   Természetes gyulladáscsökkentők : gyümölcsök, zöldségek, receptek az egészséges immunrendszerért / Lizzie Streit ; [ford. Kalló Noémi]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-674-2 kötött : 4395,- Ft
gyulladás - egészséges táplálkozás
616-002 *** 613.2
[AN 3884357]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2023.
Streit, Lizzie
The complete guide to natural vitamins (magyar)
   Vitaminok és ásványi anyagok az ételeinkben : természetes források és táplálékkiegészítők / Lizzie Streit. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-650-6 kötött : 4395,- Ft
vitamin - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 613.2
[AN 3884393]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2023.
Tapolyai Emőke
   Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel / Tapolyai Emőke. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-400-4 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3913487]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2023.
Tawwab, Nedra Glover (1983-)
   Énhatárok : gyakorlati útmutató a saját határaid, és az egészséges önbecsülésed visszaállításához : tanácsok és segédeszközök / Nedra Glover Tawwab. - Budapest : Hórusz Kvk., cop. 2022. - 520 p. : ill. ; 22 cm
A ford. a "Set boundaries, find peace" és a "The set boundaries workbook" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-6115-60-7 fűzött : 8990,- Ft
önismeret - személyiség-lélektan - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3884144]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2023.
Thích Nhât Hạnh (1926-2022)
Reconciliation (magyar)
   Megbékélés : a belső gyermek meggyógyítása / Thich Nhat Hanh ; [ford. Máriás Petra]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 165 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-5786-06-8 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - buddhizmus
613.865 *** 159.923.2 *** 294.3
[AN 3913060]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2023.
Veresné Dékány Mária
   Lechner Károly professzor és a Szegedi Ideg- és Elmegyógyászati Klinika alapításának története / írta és szerk. Veresné Dékány Mária ; szerk. Kálmán János ; [... kiad. a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar]. - [Szeged] : Szegedi Egy. K., 2022. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 262-278.
ISBN 978-963-306-847-2 fűzött
Lechner Károly (1850-1922)
Magyarország - orvos - elmegyógyászat - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Lechner_K. *** 616.89 *** 012Lechner_K.
[AN 3884187]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7584 /2023.
   Digitális környezet kialakítása a köznevelésben : EFOP-3.2.3-17-2017-00028. - [Nyíregyháza] : [Nyíregyházi Tankerületi Közp.], [2021]. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Nyíregyházi Tankerületi Központ. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81122-4-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye - oktatástechnológia - digitális technika - módszertan - közoktatás
681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.3 *** 37.014(439.161)
[AN 3913439]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7585 /2023.
Irons, Phil
Woodturning (magyar)
   Faesztergálás : [munkafogások és tárgyak] : [az esztergálás műveletei A-tól Z-ig] / Phil Irons ; [ford. Pacséry Károly]. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 126 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-278-642-1 kötött : 5900,- Ft
faesztergályozás
674.77 *** 745.51
[AN 3884394]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7586 /2023.
   Főmterv 70 : a Főmterv ünnepi kiadványa 70 év fotóiból / [szerk. Meiszter Rita] ; [fotó Domonkos Endre ..., Szikszay Ágnes]. - [Budapest] : Főmterv Zrt., cop. 2021. - 238 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Kötött
Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (Budapest)
Budapest - mélyépítés - építőipari tervezés - vállalat
624.1 *** 69.001 *** 061.5(439-2Bp.)FŐMTERV
[AN 3884101]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7587 /2023.
Balogh Imre
   Gazdasági vasút a balatoni Nagyberekben / Balogh Imre ; [kiad. Kisvasutak Baráti Köre Egyesület]. - Budapest : Kisvasutak Baráti Köre Egyes., 2022. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 390-391.
ISBN 978-963-89103-6-3 kötött
Nagy-berek - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439Nagyberek)(091)
[AN 3884312]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2023.
Felek Ferenc
   A gyulai kisvasutak története, 1894-1962 / Felek Ferenc ; [kiad. a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület]. - Budapest : Kisvasutak Baráti Köre Egyes., 2022. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89103-4-9 fűzött
Gyula (környék) - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439-2Gyula)(091) *** 656.4(439-2Gyula)(091)
[AN 3884249]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2023.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2023. - 255 p. : ill., főként színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-10-6 fűzött : 3500,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3913314]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7590 /2023.
Bart Dániel (1976-)
   Az arany folyam [elektronikus dok.] : a sör életrajza / Bart Dániel. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6839-0
sör - söripar - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
663.4(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3913047]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2023.
Cziráki Marietta
   Cukrászati termelés alapjai / Cziráki Marietta, Molnár Kristóf. - Pécs : Szega Books, 2021. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-5720-47-5 fűzött
cukrászat - tankönyv
664.68(078)
[AN 3884106]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2023.
Görög Demeter (1760-1833)
   Görög Demeter (1760-1833) grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829 : a Bécsben 1829-ben kiadott könyv hasonmása / Zvara Edina tanulmányával és Balling Péter, Kneip Antal László és Monok István szőlészeti mutatóival. - Budapest : L'Harmattan ; Sárospatak : Tokaj-Hegyalja Egy. Speculum Kutatócsop., 2022. - 261 p. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - patrimonium culturale - fontes, ISSN 2939-5712 ; 1.)
Görög Demeter "Azon sokféle szőlő-fajoknak lajstroma, a' mellyeket egy érdemes hazánkfia Európának majd minden nevezetesebb szőlő-hegyeiről 's kertjeiből meghozatott, és a' Grintzingi Szőleiben, Bétshez egy órányira, a' Cecius hegynek (Kahlenberg) meleg oldalán, 1819 's a' következő esztendőkben elültetett" (Bétsben : Nemes Haykul A. betűivel, 1829) c. művének fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-907-1 kötött : 4990,- Ft
Grinzing - szőlő - szőlőtermesztés - 19. század - jegyzék
634.8(436-2Grinzing)"18"(083.8)
[AN 3884314]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2023.
   A Liget egykor / szerk. Brunner Attila, Perczel Olivér ; [kiad. Budapest Főváros Levéltára]. - Budapest : BFL, 2021. - 163 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5635-16-8 fűzött
Budapest. Városliget - park - helytörténet
712.253(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp.
[AN 3884413]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7594 /2023.
Chovanová Supeková, Soňa
   Svetová pol'ovnícka kuchárska kniha CIC / Soňa Chovanová Supeková. - Budakeszi : CIC, cop. 2022. - 343, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6493-00-2 kötött
ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3884375]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2023.
Niland, Josh (1989-)
The whole fish (magyar)
   Hal, mindenestül : szakácskönyv : a halkészítés forradalma / Josh Niland ; fényképek Robert Palmer. - Pécs : Alexandra, 2022. - 253, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-582-346-8 kötött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3884408]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7596 /2023.
Anthony, Gavin
In the crucible with Christ (magyar)
   Krisztussal a tűzpróbában / írta Gavin Anthony ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119)
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9930-80-3)
vallásoktatás - adventista egyház - bibliamagyarázat - tankönyv
22.07(078) *** 268(078) *** 286.3
[AN 3884269]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2023.
Anthony, Gavin
In the crucible with Christ (magyar)
   Krisztussal a tűzpróbában : tanítói melléklet / írta Gavin Anthony ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022, cop. 2021. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072)
[AN 3884274]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2023.
Barsi Balázs (1946-)
   Mindenek szemei benned bíznak, Isten : asztali imák és áldások / [... gyűjt., ... írta Barsi Balázs, Telek Péter-Pál]. - [Csólyospálos] : [Magánkiad.], [2022]. - 267, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80130-6-2 fűzött
áldás - imakönyv
243 *** 265.9
[AN 3884406]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2023.
Bártfai László, E. (1954-)
   Párbeszéd az Úrral : a szakrális kommunikáció tipológiája / E. Bártfai László. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 132 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
Bibliogr.: p. 109-132.
ISBN 978-963-409-351-0 fűzött : 2990,- Ft
vallásfilozófia
21
[AN 3884358]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2023.
Gumbel, Nicky
A life worth living (magyar)
   Ahogyan élni érdemes / Nicky Gumbel ; [... ford. Lukács Tibor] ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. kiad., 4. lny. - Budapest : Alpha, 2022. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-8-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
227.6.07 *** 244
[AN 3913820]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2023.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 4. jav. kiad., 3. lny. - Budapest : Alpha, 2023. - 252 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az élet nagy kérdései. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-3-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3913826]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2023.
Gumbel, Nicky
Searching issues (magyar)
   Égető kérdések / Nicky Gumbel ; [... ford. Gulyás Csilla és Kiss Attila] ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. frissített kiad., 2. lny. - Budapest : Alpha, 2023. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-2-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3913747]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2023.
Gumbel, Nicky
Telling others (magyar)
   Add tovább! : hogyan tartsunk Alphát? / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [... ford. Gulyás Csilla, Hajdú Csaba] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 4. jav. kiad., 2. lny. - Budapest : Alpha, 2022. - 246, [1] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hogyan tartsunk Alpha kurzust?" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80416-0-7 fűzött
misszió - lelkipásztorkodás
266 *** 253
[AN 3913824]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2023.
Gumbel, Nicky
Why Jesus? (magyar)
   Miért Jézus? / Nicky Gumbel ; ill. Charlie Mackesy ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 3. jav. kiad., 4. lny. - Budapest : Alpha, 2021. - 21 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87142-6-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3913829]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2023.
   Házaskurzus : vezetői kézikönyv / [ill. Katy Harvey] ; [... ford. Czinkiné Bálint Lea] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Alpha, 2023. - 27 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80416-5-2 fűzött
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana - csoportterápia - tanári segédkönyv
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1 *** 615.851.6(072)
[AN 3913840]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2023.
Késmárki László (1968-)
   A teremtés 22 kódja : az életfa bölcsessége / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2022. - 288 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 284.
ISBN 978-615-81422-9-8 fűzött : 5400,- Ft
Kabbala
296.65
[AN 3884383]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2023.
Lee, Nicky
The marriage book (magyar)
   A házasság könyve / Nicky és Sila Lee ; az ill. Charlie Mackesy munkái ; [ford. Zajkás Péter] ; [közread. az] Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. - 3. jav. kiad., 3. lny. - Budapest : Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, 2023. - 362 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-1-3 fűzött
nemek lélektana - család - erkölcs - nemi élet - házasság - párkapcsolat - példatár
265.5(076) *** 613.88(076) *** 159.922.1(076) *** 173.1(076) *** 316.472.4(076)
[AN 3913746]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2023.
   Növekedjünk a hitben / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Gyülekezeti és Missziói Oszt., 2022. - 432 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5582-1 fűzött
közösségfejlesztés - evangélikus egyház - vallásoktatás - lelkipásztorkodás
260.1 *** 284.1 *** 268 *** 253
[AN 3884174]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2023.
Rohr, Richard (1943-)
A man's approach to God (magyar)
   A férfi útja / Richard Rohr ; [... ford. Tenigl-Takács László]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 150, [1] p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-00-7823-6 fűzött : 2850,- Ft
férfi - vallásos irodalom
244 *** 316.37-055.1
[AN 3913074]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2023.
Sogyal Rinpoche (1947-2019)
The Tibetan book of living and dying (magyar)
   Tibeti könyv életről és halálról / Szögyal Rinpocse ; [ford. Sárközi Alice]. - Budapest : Szenzár, 2023. - 562, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 535-542.
ISBN 978-963-620-040-4 fűzött : 4999,- Ft
tibeti buddhizmus - halál
294.321(515) *** 128
[AN 3913925]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2023.
   A szent és kommunikációja : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2020. május 1-3. / szerk. Hubai Péter. - Budapest : WJLF, 2021. - 571 p. : ill. ; 21 cm. - (Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-62-3 fűzött
vallástudomány - teológia - istenélmény
291 *** 21 *** 248
[AN 3884374]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2023.
What will they ask? (magyar)
   Mit fognak kérdezni? : Alpha vezetői kézikönyv / [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad., 7. lny. - Budapest : Alpha, 2022. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-5-7 fűzött
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3913838]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7613 /2023.
Dunbar, Robin (1947-)
Friends (magyar)
   Barátok : hogyan értelmezzük legfontosabb kapcsolataink erejét? / Robin Dunbar ; ford. Pléh Csaba. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-200-0 fűzött : 5500,- Ft
szociálantropológia - barátság
316.7 *** 392.7 *** 177.63 *** 301.185.42
[AN 3884058]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2023.
   Kórházból suliba : kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek a tartósan beteg gyermekek oktatásáról / [kiad. a KórházSuli Alapítvány]. - Budapest : KórházSuli Alapítvány, 2022. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-82121-1-3 fűzött
beteg - gyermek - közoktatás - pedagógiai munka - szülő-pedagógus kapcsolat
316.37-053.2/.6 *** 316.37-056.24 *** 37.014 *** 371.321 *** 37.018.26
[AN 3884347]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2023.
Psychologie de la connerie (magyar)
   A hülyeség pszichológiája [elektronikus dok.] / szerk. Jean-François Marmion. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Fáber András, Kiss Kornélia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175536. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6826-0
szociálpszichológia - attitűd - gondolkodás - butaság - elektronikus dokumentum
316.6 *** 316.64 *** 159.955
[AN 3913067]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2023.
Steigervald Krisztián
   Generációk harca : hogyan értsük meg egymást? / Steigervald Krisztián. - 5. utánny. - Budapest : Partvonal, 2023. - 252, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-14-0 fűzött : 3999,- Ft
nemzedékek közti különbség - információs társadalom - szociálpszichológia
316.346.3 *** 681.3.004.14 *** 316.6 *** 316.77
[AN 3913963]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7617 /2023.
Bálint Péter (1958-)
   Meseértelmezések : válogatott etno- és irodalmi hermeneutikai tanulmányok / Bálint Péter ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 439 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-439.
ISBN 978-615-6419-01-9 fűzött : 3800,- Ft
Kárpát-medence - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21(=00)(4-191) *** 398.21.001
[AN 3884138]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2023.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - 5. utánny. - Budapest : Partvonal, 2023. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 3699,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3912963]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2023.
Pusztay János (1948-)
   A borostyánkőpart népe: a lívek / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-230.
ISBN 978-615-6489-01-2 kötött
nemzettörténelem - lívek - lív nyelv - folklór
398(=945.46) *** 809.454.6 *** 930.8(=945.46)
[AN 3884060]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7620 /2023.
Ackerson, Garret G. (1904-1992)
   A házigazda és vendége: Garret G. Ackerson ügyvivő és Mindszenty József bíboros, 1957-1961 = The host and his guest: chargé Garret G. Ackerson and Cardinal József Mindszenty, 1957-1961 / [sajtó alá rend.] Deák András Miklós, Somorjai Ádám ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 709 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 673-676.
ISBN 978-963-541-057-6 kötött : 4500,- Ft
Ackerson, Garret G. (1904-1992)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Egyesült Államok - bíboros - külképviselet - menedékjog - diplomata - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
327(73)"195/196"(093) *** 327(73)(092)Ackerson,_G._G. *** 327(439)"195/196"(093) *** 341.43 *** 282(439)(092)Mindszenty_J.(093)
[AN 3884140]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2023.
Aust, Stefan (1946-)
Xi Jinping (magyar)
   Hszi Csin-ping [elektronikus dok.] : a világ legnagyobb hatalmú embere / Stefan Aust, Adrian Geiges. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Ford. Balázs István. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175533. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6834-5
Xi Jinping (1953-)
Kína - államfő - politikus - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(510)(092)Xi_Jinping
[AN 3913057]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2023.
Kollarik István (1944-)
   Nekünk így is jó? : rendszerváltáskori reményeim mai szemmel / Kollarik István. - [Budapest] : Kollarik I., 2022. - 156 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5765-8 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1989/1990" *** 338.2(439)"1989/1990"
[AN 3884292]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2023.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 466, [3] p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-267-7 fűzött : 4499,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3912938]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2023.
   Magyarország - frontország : iratok a magyar - délszláv diplomáciai kapcsolatok történetéhez, 1990-1994 / [... vál. és összeáll.] Dévavári Zoltán, Sáringer János ; [... tanulmányait írta Dévavári Zoltán]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2022. - 2 db ; 25 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 24.)
Kötött : 6900,- Ft
Magyarország - Jugoszlávia - Horvátország - Szlovénia - diplomáciatörténet - 1990-es évek - délszláv háború - történelmi forrás
327(497.1)"199"(093) *** 327(497.12)"199"(093) *** 327(497.13)"199"(093) *** 327(439)"199"(093)
[AN 3884129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 971 p.
Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 978-963-541-074-3
[AN 3884131] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 709 p.
ISBN 978-963-541-075-0
[AN 3884132] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7625 /2023.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   51., 1367 / szerk. Piti Ferenc. - 2022. - 703 p.
Bibliogr.: p. 7-13.
ISBN 978-615-6194-03-9 fűzött
[AN 3884149] MARC

ANSEL
UTF-87626 /2023.
Európa megteremtése - történelem, emlékezet és az európaiság ezeréves mítosza (angol)
   The construction of Europe - history, memory and myth of Europeanness over 1000 years : unlock the digital treasures / [... curator, ed. ... György Majtényi] ; [publ. by the] National Archives of Hungary. - [Budapest] : Nat. Archives of Hungary, 2022. - 117 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2022. aug. 30 - okt. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-631-321-0 fűzött
Európa - művelődéstörténet - levéltári irat - kiállítási katalógus
930.85(4) *** 930.253(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3884423]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2023.
   Európa megteremtése - történelem, emlékezet és az európaiság ezeréves mítosza : digitális kincsek feltárása / [történész-kurátor, ... szerk. Majtényi György] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - [Budapest] : MNL, 2022. - 117 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2022. aug. 30 - okt. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-631-319-7 fűzött
Európa - művelődéstörténet - levéltári irat - kiállítási katalógus
930.253(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2022" *** 930.85(4)
[AN 3884420]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2023.
   Hamis gulyás : új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez / szerk. ... Borvendég Zsuzsanna. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 44.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-56-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - Kádár-korszak
943.9"195/198" *** 338.2(439)"195/198" *** 316.32(439)"195/198"
[AN 3884055]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2023.
   A haza ifjú hősei / szerk. Hajagos Csaba ; [a kiállítás kurátora Bezsenyi Ádám] ; [közread. a] Patrióták. - [Budapest] : Patrióták, 2023. - 59 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Kész. a Kecskeméten, 2020. máj. 30-án nyílt vándorkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-82145-2-0 fűzött
Magyarország - történelmi személy - mártír - hősi halott - patriotizmus - 20. század
943.9(092) *** 355.293(439)"19" *** 172.15(439)
[AN 3913436]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2023.
Horváth Ciprián
   Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványleletek a szobi és a váci járás területén / Horváth Ciprián. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 672 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 45.)
Bibliogr.: p. 501-508. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-58-8 kötött
Szobi járás - Váci járás - régészet - temetkezési hely - honfoglalás - Árpád-kor
904(439-37Vác)"09/10" *** 904(439-37Szob)"09/10"
[AN 3884039]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2023.
Johnson, Boris (1964-)
The Churchill factor (magyar)
   A Churchill-tényező : hogyan alakítja egy ember a történelmet? / Boris Johnson ; [ford. Gázsity Mila]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-395.
ISBN 978-963-267-578-7 fűzött : 4990,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - államférfi - 20. század
941.0(092)Churchill,_W._S.
[AN 3912976]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2023.
Kieft, Ewoud (1977-)
Het verboden boek (magyar)
   A tiltott könyv : a Mein Kampf és a nácizmus vonzereje / Ewoud Kieft ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : 444 : Cser K., cop. 2021. - 276 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 247-257.
ISBN 978-963-278-679-7 fűzött : 3995,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945). Mein Kampf
Németország - politikus - fasizmus - eszmetörténet - társadalmi hatás - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 329.18(430) *** 316.4.063
[AN 3884363]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2023.
   Királyok és szentek : az Árpádok kora. - Budapest : Magyarságkut. Int. ; Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2022. - 350 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-62-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - régészet - művelődéstörténet - Árpád-kor
943.9"10/12" *** 930.85(439)"10/12" *** 904(439)"10/12"
[AN 3884056]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2023.
   Magyarország globális története, 1869-2022 [elektronikus dok.] / szerk. Laczó Ferenc és Varga Bálint. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6825-3
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - világpolitika - nemzetközi kapcsolat - kultúratörténet - globalizáció - 19. század - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
943.9"186/202" *** 930.9"186/202" *** 930.85(439)(100)"186/202" *** 327(439)(100)"186/202" *** 339.9
[AN 3913071]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2023.
Navalʹnij, Oleg (1983-)
3 1/2 (magyar)
   Három és fél [elektronikus dok.] : elítélti tisztelettel és testvéri melegséggel : Alekszej Navalnij öccsének börtönnaplója / Oleg Navalnij ; ford. Holka László. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175522. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-543-139-7)
Oroszország - híres ember - kényszermunka - munkatábor - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
929(47)(092)Navalʹnij,_O.(0:82-94) *** 343.262(47)"201"(0:82-94)
[AN 3913030]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2023.
Révész Péter (1965-)
   Volt-e Duna-medencei finnugor őshaza? : világkongresszusi aranyéremmel kitüntetett előadás : Magyarok X. Világkongresszusa, 2021. augusztus 15. = Was the Uralic homeland in the Danube basin? : gold medal winning presentation : 10th Hungarian World Congress / Révész Z. Péter ; [kiad. ... Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : MVSZ, 2022. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyarságkutatás - előadóbeszéd
930.8(=945.11)(089.3)(042)
[AN 3884194]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2023.
Révész Péter (1965-)
   Was the Uralic homeland in the Danube basin? : gold medal winning presentation : 10th Hungarian World Congress : August 15, 2021 / Péter Z. Révész ; [publ. ... World Federation of Hungarians]. - Budapest : World Federation of Hungarians, 2022. - 18, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 15-17.
Fűzött
magyarságkutatás - előadóbeszéd
930.8(=945.11)(089.3)(042)
[AN 3884196]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2023.
Salamon Konrád (1941-)
   Nemzeti torzsalkodás vagy magyar jövő? : tanulmányok / Salamon Konrád ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6419-07-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar történelem - magyarság - 20. század
943.9"19" *** 323.1(=945.11)
[AN 3884166]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2023.
Sandgruber, Roman (1947-)
Hitlers Vater (magyar)
   Hitler apja [elektronikus dok.] : hogyan lett a fiúból diktátor / Roman Sandgruber. - Szöveg (epub : 5.6 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Győri László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6835-2
Hitler, Alois (1837-1903)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Ausztria - Németország - családtörténet - politikus - 19. század - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(436)Hitler,_Alois *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 929.52(436)
[AN 3913052]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2023.
Tarics Péter (1966-)
   Magyarként - rendületlenül : nemzeti kultúrkincseink nyomában : magyarságtudományi és -történeti értekezések / Tarics Péter. - Budapest : Romanika, 2022. - 472 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-83-2 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.85(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 3884134]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2023.
   A tealevelektől a levélhegyekig [elektronikus dok.] : tanulmányok Mester Zsolt tiszteletére 60. születésnapja alkalmából / szerk. Faragó Norbert, Király Attila, Szegedi Kristóf István. - Szöveg (pdf : 37.1 MB). - Miskolc : Litikum [Szerk.] ; [Budapest] : ELTE BTK Régészettud. Int., 2021. - (Litikum könyvtár ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175627. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1676-1
kőkorszak - ősrégészet - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
903"631/634"
[AN 3913811]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2023.
Trethewey, Rachel
The Churchill girls (magyar)
   A Churchill lányok [elektronikus dok.] : Winston lányainak története / Rachel Trethewey. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mesterházi Mónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6833-8
Churchill család
Nagy-Britannia - családtörténet - 19. század - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
929.52(410)Churchill
[AN 3913059]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7643 /2023.
Bartos Erika (1974-)
   Budapest környéke lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Budapest környéke című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-486-792-0 fűzött : 1299,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3884112]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2023.
Bocsi János
   150 év Füzesabonyban / Bocsi János. - Füzesabony : Magánkiad., 2022-. - 24 cm
Füzesabony - helyismeret - helytörténet
908.439-2Füzesabony *** 943.9-2Füzesabony
[AN 3884271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Füzesabony geológiája, földrajza : Füzesabony története a nagyhetényi Papp főjegyzők idejében. - 2022. - 321 p. : ill.
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-615-82144-0-7 fűzött
Papp család
[AN 3884273] MARC

ANSEL
UTF-87645 /2023.
   Megyehíd : híd a múlt és a jövő között. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 17, [77] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6449-19-1 fűzött
Megyehíd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Megyehíd(084.12)
[AN 3884070]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2023.
   Szülőfalunk, Hercegkút / [közread.] Hercegkút Önkormányzata. - Hercegkút : Önkormányzat, 2012-. - ill. ; 24 cm
Hercegkút - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz - magyarországi németek - néprajz
908.439-2Hercegkút *** 943.9-2Hercegkút *** 316.347(=30)(439-2Hercegkút) *** 39(=945.11)(439-2Hercegkút) *** 39(=30)(439-2Hercegkút)
[AN 3418742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A hercegkúti egyházközség története = Historia ecclesiae Trauczonfalvensis / írta Naár János. - 2022. - 252 p.
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-615-01-5728-3 fűzött
Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség
Hercegkút - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Hercegkút)(091)
[AN 3884268] MARC

ANSEL
UTF-87647 /2023.
Tittel Kinga
Mesélő Budapest (angol)
   Fabulous Budapest / Kinga Tittel ; ill. by Judit Kecskés ; [transl. Dorottya Somlay]. - 3. ed. - [Budapest] : Kolibri, 2023. - 368, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 346-347.
ISBN 978-963-599-440-3 fűzött : 6999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3913970]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7648 /2023.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, 2023. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 222 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. febr. 6.
ISBN 978-963-413-377-3 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3913859]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2023.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2023. január 26. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 173 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. jan. 26. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-371-1 fűzött : 1690,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3913862]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2023.
   Büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: 2023. február 1. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, 2023. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 366 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. febr. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-373-5 fűzött : 2200,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3913858]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2023.
Huszti Ernő (1930-)
   A forint gazdaságtörténete : pecunia regit mundum / Huszti Ernő. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 349 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 339-344.
ISBN 978-615-01-1333-3 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - pénzügy - pénzintézet - pénzeszköz
351.822(439) *** 336.71(439) *** 336.74(439)
[AN 3884094]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2023.
   Magyarország alaptörvénye. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. febr. 1.
ISBN 978-963-413-375-9 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3913854]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2023.
   Mi megvédjük a koronát, a korona megvéd minket : fejezetek a Magyar Királyi Koronaőrség történetéből / [gyűjt. és szerk. Nagy László István] ; [közread. a] ... Magyarságkutató Intézet. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Budapest] : Magyarságkut. Int., 2022. - 287 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-6449-15-3 kötött
Magyar Királyi Koronaőrség
Magyarország - koronázási jelvény - fegyveres testület - koronaőr - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 351.74(439)(091)(092)
[AN 3884057]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2023.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2023. január 25. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, a 2023. június 25. és július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 195 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. jan. 25. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-372-8 fűzött : 1790,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3913863]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2023.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2023. január 24. : egységes szerkezetben a szerkesztés napján ismert, 2023. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2023. - 351 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2023. jan. 24. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-370-4 fűzött : 2290,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3913853]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2023.
Sebestyén Zsolt (1977-)
   A munkácsi uradalom 1613. évi urbáriuma : [a munkácsi uradalom gazdasági iratai I.] / Sebestyén Zsolt ; [közread. a] Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Nyíregyháza : NYE Nyelv- és Irodalomtudományi Int., 2022. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6032-53-9 fűzött
Munkács - Magyarország - földesúri birtokjog - gazdaságtörténet - uradalom - 17. század - történelmi forrás
347.236(439)"16"(093) *** 338(091)(439-2Munkács)"161"(093) *** 631.1.017.1(439-2Munkács)"161"(093)
[AN 3884279]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2023.
Sebestyén Zsolt (1977-)
   A munkácsi uradalom 1625. évi urbáriuma : [a munkácsi uradalom gazdasági iratai II.] / Sebestyén Zsolt ; [közread. a] Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. - Nyíregyháza : NYE Nyelv- és Irodalomtudományi Int., 2022. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6032-52-2 fűzött
Munkács - Magyarország - földesúri birtokjog - gazdaságtörténet - uradalom - 17. század - történelmi forrás
347.236(439)"16"(093) *** 631.1.017.1(439-2Munkács)"162"(093) *** 338(091)(439-2Munkács)"162"(093)
[AN 3884281]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2023.
   Trianon : tentative de génocide d'une nation : le traité de paix de Trianon avec la Hongrie en 1920 / [réd.] Dénes Vajta ; [publier par la Fédération Mondiale des Hongrois]. - Budapest : Fédération Mondiale des Hongr., 2022. - 356, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5672-15-6 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés
341.382"1920" *** 943.9"191/192"
[AN 3884136]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7659 /2023.
Pap Péter
   Kézilőfegyver vademecum A-Zs / Pap Péter ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2022. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-374.
ISBN 978-963-519-012-6 kötött
kézi tűzfegyver - szaklexikon
623.442/.443:030
[AN 3884061]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2023.
Szalai Béla (1940-)
   Ad jobbat az Isten : a magyar történelem kortárs metszeteken, 1604-1660 / Szalai Béla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2022. - [6], 185 p. : ill. ; 26x33 cm
Bibliogr.: p. 56-59.
ISBN 978-963-7451-79-9 kötött
magyar történelem - hadtörténet - török hódoltság - 17. század - metszetkép - album - történelmi forrás
355.48(439)"16"(084.1) *** 943.9"16"(084.1) *** 761/762(4)"16" *** 76.047(4)"16"
[AN 3884238]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2023.
Vámos Eszter (1990-)
   Az orosz cári hadsereg intervenciós csapatainak szerepe az 1848-1849-es szabadságharc leverésében [elektronikus dok.] / Vámos Eszter, Bebesi György. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop., 2021. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 19.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165651. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-680-5
Paskevič, Ivan Fedorovič (1782-1856)
Magyarország - Oroszország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadvezér - 19. század - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1849" *** 355.48(47)"1849" *** 355.(47)(092)Paskevič,_I._F.
[AN 3835837]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7662 /2023.
Komócsin Laura (1974-)
   Diadal coaching kézikönyv 1 : 150 coachingeszköz / Komócsin Laura. - [Budapest] : Business Coach Kft., 2022. - 301 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-615-01-5571-5 kötött
coaching
659.2
[AN 3884426]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7663 /2023.
   Adózási feladatgyűjtemény : online példatárral / [szerk. Fellegi Miklós]. - 10. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2023. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2023. ápr.
ISBN 978-963-638-663-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3913488]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2023.
Palánkai Gábor
   Kussolsz, nem sírsz, csinálod! : [cégépítés a gyakorlatban] / [Palánkai Gábor]. - [Budapest] : [Bevell Consulting Kft.], cop. 2022. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5683-5 fűzött : 9990,- Ft
vállalkozásismeret - üzemgazdaságtan
658.1
[AN 3884276]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7665 /2023.
Rosner Anna
   Gondnokság vagy támogatott döntéshozatal? : az én életem - az én döntésem! : munkafüzet / [kész. Rosner Anna] ; [kiad. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége]. - Budapest : ÉFOÉSZ, 2022. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - cselekvőképesség - gyámügy - útmutató
364.65-056.37 *** 347.163(439)(036)
[AN 3884141]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7666 /2023.
   A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végeredménye / [szerk. Antos László] ; [kiad. Magyar Innovációs Szövetség]. - [Budapest] : M. Innovációs Szövets., cop. 2022. - 55 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - tehetséggondozás - középiskolás - alkalmazott természettudomány - innováció - nemzetközi verseny - 21. század
376.545(439)"202" *** 373.5 *** 330.341.1 *** 6 *** 06.063(4-62)
[AN 3884143]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2023.
   Egyetem Szegeden : az első 100 év képes krónikája = The University in Szeged : a picture chronicle of the first 100 years / [közread. az] SZTE Klebelsberg Könyvtár. - Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt., 2022. - [4], 112 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Az előszó és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-854-0 kötött
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - egyetem - történeti feldolgozás - album
378.4(439-2Szeged)(091)(084.1)
[AN 3884224]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2023.
   Gyermek, kultúra, nevelés [elektronikus dok.] / szerk. Gróz Andrea, Kövecsesné Gősi Viktória, Várszeginé Gáncs Erzsébet ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Győr : SZIE ACSJK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167047. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-30-5
pedagógia - művészeti nevelés - népi kultúra - elektronikus dokumentum
37 *** 37.036 *** 372.839
[AN 3844659]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2023.
   "Modern Geográfia - 15" jubileumi konferencia [elektronikus dok.] : összefoglalók : országos tudományos konferencia, Pécs, 2021 / ... szerk. Tésits Róbert, Lempek Melissza Zita, Alpek B. Levente ; ... szervezői PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete ... - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Pécs] : IDResearch Kft. : Publikon, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2021. okt. 1-én rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165597. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5457-93-7
földrajztanítás - településfejlesztés - területfejlesztés - természeti földrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.891 *** 711.4 *** 711.1 *** 911.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3835362]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2023.
   Nyelvtanulással a boldogulásért [elektronikus dok.] : az EFOP 3.2.14-17-2017-00006 projekt zárókiadánya : ELTE-DELP - ELTE-DEAL / szerk. Divéki Rita, Farkas Árpád, Pereszlényi Anna ; [közread. az] ELTE BTK. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : ELTE BTK, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175501. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-489-350-9
nyelvtanulás - középiskolás - pedagógusképzés - pedagógiai munka - egyetemi hallgató - gyakorlati képzés - önkéntes munka - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
372.880(439)"200/201"(0:82-94) *** 371.133.2 *** 331.102.2 *** 371.844 *** 373.5
[AN 3912886]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2023.
Süveges Gergő (1976-)
   Apakulcs [elektronikus dok.] : ismerd, szeresd, támogasd : hogyan kapcsolódjunk a gyermekünkhöz? / Süveges Gergő. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Harmat, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-288-645-9
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - apa - elektronikus dokumentum
37.018.1-055.52-055.1 *** 316.472.4
[AN 3913809]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2023.
   A Szegedi Tudományegyetem és elődei története. - Szeged : Szegedi Egy. K., 2011-. - 24 cm
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - Kolozsvár - egyetem - oktatástörténet
378.4(439-2Szeged)(091) *** 378.4(439.21-2Kolozsvár)(091)(093)
[AN 3892869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A kolozsvári egyetem története az alapítástól a szegedi újrakezdésig, 1872-1921 / főszerk. Marjanucz László ; szerk. Antal Tamás, Vajda Tamás. - 2022. - 786 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 723-757. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-306-863-2 kötött
[AN 3884152] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7673 /2023.
Farnady Ernő (1933-)
   Röplabda Rába Kupa : a hatvan éves Rába Kupa története : [1963-2022] / Farnady Ernő ; [közread. a] Győri Röplabda Szövetség. - [Győr] : Győri Röplabda Szövets., 2022. - 170 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4541-9 fűzött
Győr - röplabda - sportesemény - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.325.093(439-2Győr)"196/202"
[AN 3884304]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2023.
Fodor Veronika
   Talpra, magyar! : forradalmi szabadulókönyv / Fodor Veronika ; Lanczinger Mátyás rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 144, [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-584-110-3 fűzött : 2690,- Ft
szerepjáték - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - gyermekkönyv
793.9(02.053.2) *** 943.9"1848/1849"(02.053.2)
[AN 3913465]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2023.
Geoparkok és geotúra-vezetés alapismeretei a Bükk-vidék és a Novohrad-Nógrád Geopark példáján (szlovák)
   Základné znalosti o geoparkoch a vedenia geotúry : na príklade geoparku Bükk-vidék a Globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád / [vydáva] Správa Národného parku Bükk. - Eger : Správa Národného parku Bükk, 2022. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-615-5980-19-0 fűzött
Bükk-vidék - Nógrád megye - Nógrád (Szlovákia) - földtudomány - természetjárás - nemzeti park
796.51(439Bükkvidék) *** 796.51(439.131) *** 796.51(437.6-35Novohrad) *** 502.4(439)Bükki_nemzeti_park *** 55
[AN 3884328]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2023.
Pál Béla
   A Ceni horgászegyesülete, 1947-2022 / Pál Béla ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Tatabánya ; [Budapest] : Váci M. Baráti Társ., 2022. - 138, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6290-03-8 kötött
Tatabányai "Jó Szerencsét!" Környezet-Természetvédő Horgászegyesület
Tatabánya - horgászat - egyesület - fényképalbum
799.1(439-2Tatabánya) *** 061.2(439-2Tatabánya)(084.12)
[AN 3884277]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2023.
Tősér Norbert
   Szőcs János, a Zala megyei futball-legenda / [szerző Tősér Norbert] ; [kiad. a ZTE FC]. - [Zalaegerszeg] : ZTE FC, 2021. - 40 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-01-3654-7 kötött
Szőcs János (1933-)
Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club
Magyarország - Zalaegerszeg - labdarúgó - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - életútinterjú - memoár
796.332(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 796.332(439)(092)Szőcs_J.(047.53)
[AN 3884090]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7678 /2023.
   8AK : Bartók 1 Galéria / [... kurátorai Koppány Attila és Nemcsics Ákos]. - [Budapest] : [Artézi Galéria], 2021. - [36] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Közread. az Artézi Galéria. - A Budapesten, 2021. márc. 5-12-ig rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-0725-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.28(439)8AK *** 061.4(439)"2022"
[AN 3913972]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2023.
   A Csornai Premontrei Prépostság türjei templomának felújítása és renoválása / [szerk. Horvárth[!Horváth] Bence János ..., Boldvai Márton Bertalan ..., Rátkai Martin] ; [... kiad. Csornai Premontrei Prépostság]. - [Csorna] : Csornai Premontrei Prépostság, [2022]. - 111, [13] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5854-9 fűzött
Türje - templom - felújítás
726.54(439-2Türje) *** 72.025.3/.4(439-2Türje)
[AN 3884242]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2023.
Daly, Fiona
Little loom weaving (magyar)
   A szövés alapjai szövőkereten : technikák, minták és modell-leírások kezdőknek / Fiona Daly ; [ill. Kuo Kang Chen] ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-278-612-4 fűzött : 5995,- Ft
szövés
746.1
[AN 3884395]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2023.
Dixon, Anne
The handweaver's pattern (magyar)
   Szövésminták gyűjteménye : több mint 600 minta négynyüstös szövőszékre / Anne Dixon ; [ford. Dormán Luca]. - Budapest : Cser K., 2021. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-278-620-9 kötött : 6495,- Ft
szövés - mintakönyv
746.1
[AN 3884355]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2023.
   Lenck-villa : Mestermű : polgári életvilág és kézművesség a 19. század végi Sopronban című kiállítás kísérőkötete / [kurátor Csiszár Attila, Tóth Imre, Szlavkovszky Mariann] ; [közread. a] Soproni Múzeum. - Sopron : Soproni Múz., 2022. - 219, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6374-03-5 kötött
Sopron - villa - kézműipar - céh - tárgyi néprajz - múzeumi kiadvány
728.8(439-2Sopron) *** 069(439-2Sopron)(036) *** 334.712(439-2Sopron)(091) *** 39(439-2Sopron)
[AN 3884097]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2023.
Ormos István (1950-)
   Women as patrons of mosques in Cairo and Istanbul : a joint project of Khūshyār Hānim, mother of Khedive Ismāʿīl and Pertevniyal, mother of Sultan Abdülaziz : "sisters in action" / István Ormos. - 2. rev. ed. - Budapest : I. Ormos, 2022. - 30 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 25-29.
ISBN 978-615-01-5598-2 fűzött
Egyiptom - Törökország - iszlám - mecset - műpártolás - történelmi személy - nő - arisztokrata - művészeti hatás - nyugati civilizáció - 19. század - századforduló
726.2(560) *** 726.2(620) *** 297 *** 7.078 *** 316.7(100-15) *** 929-055.2
[AN 3884415]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2023.
   Porták továbbélése : XXII. Népi Építészeti Tanácskozás : Békés, 2020. október 8. / [szerk. Dobosyné Antal Anna] ; [kiad. Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Népi Építészeti Szakbiz., 2022. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82099-0-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - népi építészet - paraszti gazdálkodás - mezőgazdasági létesítmény
72.031.4(439) *** 316.343.64 *** 631.25 *** 39(4-191)
[AN 3884204]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2023.
Sebők Imre (1906-1980)
   Közös többszörös / Sebők Imre ; [kiadványszerk. ... Sváb József és Gadácsi Tamás]. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 116 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 8.)
ISBN 978-615-82057-1-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - 20. század - képregény - diakép
76(439)(092)Sebők_I. *** 087.6:084.11
[AN 3884233]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2023.
Vaszary János (1867-1939)
   Vaszary : az ismeretlen ismerős : [Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2022. szeptember 15 - 2023. január 15.] = Vaszary rediscovered : [Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 15 September 2022 - 15 January 2023] / [kurátor ... Gergely Mariann]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2022. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2022/3.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2022/3.)
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-615-5987-67-0 fűzött
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3884084]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7687 /2023.
   Akit az egész ország szeretett : Blaha Lujza könyve / szerk. Praznovszky Mihály. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2023. - 408 p. : ill. ; 21 cm. - (Tempevölgy, ISSN 2061-8603)
Bibliogr.: p. 408.
ISBN 978-615-6404-16-9 fűzött
Blaha Lujza (1850-1926)
Magyarország - színész - 19. század - 20. század - antológia
792.028(439)(092)Blaha_L.(0:82-822)
[AN 3913434]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7688 /2023.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 8. kiad. - Budapest : Klett, 2023. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3913017]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2023.
Maklári Tamás
   Lazán németül / Maklári Tamás. - [Budapest] : Studium Bt., [2021]-. - ill. ; 24 cm
A leírás a 4. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-210-801-8
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3857506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyelvkönyv középhaladóknak. - [2023], cop. 2019. - 299 p. : ill.
Bibliogr.: p. [300].
ISBN 963-218-220-0 fűzött : 3900,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3913025] MARC

ANSEL
UTF-87690 /2023.
Marx, Florian
   Parlons-en! : B2 : mondd el a véleményed franciául! / Florian Marx, Gaële Le Hannier, Michaël Lefebvre. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2023. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-02-4 fűzött : 4690,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3913069]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2023.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons 250 Wortschatz-Übungen Englisch (magyar)
   Pons 250 szókincsgyakorlat : angol : kezdőknek és középhaladóknak, részletes megoldókulccsal : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [ford. Nagy Dóra]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2023. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-94-4 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3913065]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2023.
Wilde, Hanna W.
   Playing with basic German vocabulary : a puzzle workbook for English speakers : Level A1-A2 / by Hanna W. Wilde. - [Balmazújváros] : [Magánkiad.], cop. 2022. - [8], 140 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-01-5454-1 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=20
[AN 3884231]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7693 /2023.
Babosi László (1973-)
   "A látható időben" : beszélgetések Ratkó Józsefről / Babosi László ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fókusz Egyes., 2021. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-073-6 kötött : 3800,- Ft
Ratkó József (1936-1989)
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Ratkó_J.(047.53)
[AN 3884139]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2023.
Maderspach Kinga
   Egy Zsil-völgyi földesúr : Maderspach Viktor / Maderspach Kinga. - Budapest : Püski, 2021. - 401, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-302-320-4 kötött
Maderspach Viktor (1875-1941)
Magyarország - író - vadász - 20. század
894.511(092)Maderspach_V. *** 799.2(439)(092)Maderspach_V.
[AN 3884160]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2023.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   "A' ki széppel köti öszve a' jót" : a romanizáció és a horatianizmus nemzeti útjai Berzsenyi Dániel költészetében I. / Tóth Sándor Attila. - Szeged : JGYF K., 2022. - 545 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 521-541.
ISBN 978-615-5946-65-3 fűzött : 5000,- Ft
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - költészet - 18. század - óda - műelemzés
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 82.01-142 *** 894.511(091)-14"17"
[AN 3884205]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2023.
Urbanik Tímea (1973-)
   Prózazsilipek : intratextualitás Mészöly Miklós prózájában / Urbanik Tímea. - Szeged : JGYF K., 2022. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-229.
ISBN 978-615-5946-67-7 fűzött
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - irodalomesztétika
894.511(092)Mészöly_M. *** 82.01
[AN 3884192]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7697 /2023.
Âhina, Guzelʹ Šamilevna (1977-)
Deti moi (magyar)
   A Volga gyermekei / Guzel Jahina ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Helikon, 2023. - 433, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-620-223-1 fűzött : 5999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3912973]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2023.
Atticus
Love her wild (magyar)
   Szeresd szabadon! [elektronikus dok.] : versek / Atticus ; ford. Fazekas Sándor. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-767-8
kanadai angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14(71)=945.11
[AN 3913005]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2023.
Black, Holly (1971-)
The wicked king (magyar)
   The wicked king : a gonosz király / Holly Black ; [ill. by Kathleen Jennings] ; [ford. Szabó Krisztina]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 355, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-736-2 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3913864]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2023.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró 1. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-276-8 fűzött : 5499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3913078]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2023.
Dabos, Christelle (1980-)
La mémoire de Babel (magyar)
   Bábel emlékezete : A tükörjáró 3. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 583, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-428-1 fűzött : 5499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági irodalom
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3913463]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2023.
Dabos, Christelle (1980-)
La tempête des échos (magyar)
   Visszaverődések viharában : A tükörjáró 4. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 701, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-427-4 fűzött : 5999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3913462]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2023.
Dahl, Roald (1916-1990)
Matilda (magyar)
   Matilda / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 296, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-280-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3913469]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2023.
Eiseler, Lorenz (16. sz)
   Epicinion carmen in laudem... Caroli Rueberi : a bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett : a Strasbourgban 1581-ben kiadott könyv hasonmása / Laurentius Eiseler ; Molnár Dávid fordításában és jegyzeteivel ; Molnár Dávid, Monok István és Tózsa-Rigó Attila tanulmányaival. - Budapest : L'Harmattan ; Sárospatak : Tokaj-Hegyalja Egy. Speculum Kutatócsop., 2022. - 131 p. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - patrimonium culturale - fontes, ISSN 2939-5712 ; 2.)
Az eredeti mű (Argentorati : s.n., 1581) fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-906-4 kötött : 3990,- Ft
Rueber, Karl (16. sz)
Ausztria - Magyarország - Tokaj-hegyaljai borvidék - Nádudvar - újkori latin irodalom - hősköltemény - hadtörténet - csata - katonatiszt - borászat - 16. század - török hódoltság
871-131(436).02=945.11 *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja)"15" *** 355.422(439-2Nádudvar)"1580"(0:82-13) *** 355.48(439)"158"(092)
[AN 3884317]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2023.
Forster, Edward Morgan (1879-1970)
A room with a view (magyar)
   Szoba kilátással / E. M. Forster ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 281, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-584-373-2 kötött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3913960]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2023.
George, Jessica Day (1976-)
Princess of the silver woods (magyar)
   Az ezüsterdő hercegnője [elektronikus dok.] : az Éjféli bál befejező része / Jessica Day George ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-772-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3912953]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2023.
Gibney, Patricia (1962-)
The lost child (magyar)
   Az elveszett gyermek : Lottie Parker, harmadik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - 2. kiad. - Budapest : Insomnia, 2023. - 559, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-279-0 fűzött : 4999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3912856]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2023.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Post (magyar)
   Poszt / Dmitry Glukhovsky ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2023. - 439 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-210-1 fűzött : 4499,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3912982]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2023.
Grove, Kate
   Blades and feathers : Yōkai treasures book 3 / written by Kate Grove. - [Budapest] : K. Grove, 2023. - [383] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-7264-4 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(439)
[AN 3913687]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2023.
Grove, Kate
   Sword and mirror : Yōkai treasures book 1 / written by Kate Grove. - [Budapest] : K. Grove, 2023. - 368 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-7262-0 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(439)
[AN 3913795]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2023.
Handke, Peter (1942-)
Versuch über die Jukebox (magyar)
   Kísérlet a wurlitzerről : elbeszélés / Peter Handke ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 111 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-493-193-5 fűzött : 2500,- Ft
osztrák irodalom - esszé
830-4(436)=945.11
[AN 3884088]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2023.
Hannah, Sophie (1971-)
The mystery of three quarters (magyar)
   A háromnegyed rejtélye : Agatha Christie : [az új Hercule Poirot-rejtély] / Sophie Hannah ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Helikon, 2022. - 350, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-109-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3912967]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2023.
Hoover, Colleen (1979-)
Slammed (magyar)
   Slammed : szívcsapás : Szívcsapás 1. / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 294, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-387-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3913948]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2023.
Kellermann, Bernhard (1879-1951)
Die Brüder Schellenberg (magyar)
   A Schellenberg testvérek [elektronikus dok.] / Bernhard Kellermann ; ford. Peterdi István. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-503-7 (epub)
ISBN 978-963-559-504-4 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3913815]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2023.
Kennedy, Elle (1982-)
The goal (magyar)
   The goal : a cél / Elle Kennedy. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 428, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-421-7 fűzött : 4799,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3913953]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2023.
Lombardo, Claire (1988-)
The most fun we ever had (magyar)
   Sosem voltunk boldogabbak [elektronikus dok.] / Claire Lombardo ; ford. Margittay. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-770-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3912957]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2023.
Lytton, Edward Bulwer Lytton (1803-1873)
Rienzi the last of the Roman tribunes (magyar)
   Rienzi, az utolsó római tribun [elektronikus dok.] / Edward Bulwer-Lytton ; ford. Horváth J. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 5.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-485-6 (epub)
ISBN 978-963-559-486-3 (mobi)
Rienzo, Cola di (1313-1354)
angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6=945.11
[AN 3913834]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2023.
Madden-Mills, Ilsa
Filthy English (magyar)
   Filthy English [elektronikus dok.] : mocskos angol / Ilsa Madden-Mills ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn?:hu-175629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-781-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3913823]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2023.
McNeill, Graham (1971-)
Gods of Mars (magyar)
   A Mars istenei [elektronikus dok.] / Graham McNeill ; ford. Takács Gergely. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Warhammer 40000. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3835361]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2023.
Meadows, Daisy
Ellie Featherbill all alone (magyar)
   Csámpi egyedül marad / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 3.)
ISBN 978-963-403-171-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3913477]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2023.
Meadows, Daisy
Lucy Longwhiskers gets lost (magyar)
   Tapsifül rejtélyes eltűnése / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 1.)
ISBN 978-963-403-103-1 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3913468]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2023.
Michaelis, Josef (1955-)
   Regenbogen : Reime und Kindergedichte / Josef Michaelis ; mit Illustrationen von István Damó ; [Hrsg. von] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. veränderte Aufl. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2022. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-6368-10-2 kötött
magyarországi német irodalom - gyermekvers - mondóka - auditív dokumentum
830-14(02.053.2)(439) *** 398.831(=30)(02.053.2)
[AN 3884201]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2023.
Musso, Guillaume (1974-)
L'appel de l'ange (magyar)
   Az angyal hív / Guillaume Musso ; ford. Detre Zsuzsa. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2022. - 411, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-976-5 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3913000]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2023.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál, ... M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2023. - 493, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-207-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3912985]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2023.
Reid, B. B.
The peer and the puppet (magyar)
   A herceg és a bábu [elektronikus dok.] : Riválisok játszadozása 1. / B. B. Reid ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 945 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-890-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3912972]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2023.
Reid, Taylor Jenkins
Daisy Jones & the Six (magyar)
   Daisy Jones & the Six / Taylor Jenkins Reid ; [ford. Sereg Judit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 429 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-862-0 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3913952]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2023.
Ryan, Kennedy
Block shot (magyar)
   Block shot [elektronikus dok.] : blokkolt dobás : Dobd rá! 2. / Kennedy Ryan ; ford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-775-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3912941]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2023.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   A forradalmár katekizmusa [elektronikus dok.] ; Elvek forradalmárok számára / George Bernard Shaw ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 571 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165650. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-247-0 (epub)
ISBN 978-963-559-248-7 (mobi)
angol irodalom - esszé - aforizma - elektronikus dokumentum
820-4=945.11 *** 820-84=945.11
[AN 3835809]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2023.
Stilton, Geronimo
La magica notte degli elfi (magyar)
   A legszebb karácsonyi ajándék / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Ferrario ... és Giulia Zaffaroni ...]. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-599-282-9 fűzött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3913470]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2023.
Stilton, Geronimo
Il segreto dei pattini d'argento (magyar)
   A jégpálya bajnoka / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-599-271-3 fűzött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3913472]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2023.
Sveistrup, Søren (1968-)
Kastanjemanden (magyar)
   A gesztenyeember : krimi / Søren Sveistrup ; [ford. Sulyok Viktória]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2022. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-80-7 fűzött : 3999,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3912962]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2023.
Üçcan, Nesip Fikret (1943-)
Yasak mushaf (magyar)
   Tiltott Korán / Fikret Nesip Üçcan ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : M. Napló, 2022. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-068-2 kötött : 3500,- Ft
török irodalom - történelmi regény
894.35-311.6=945.11
[AN 3884163]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2023.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd avagy A gyermekek keresztes hadjárata : szolgálati keringő a halállal / írta Kurt Vonnegut, Jr. ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - 7. kiad. - Budapest : Helikon, 2022. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-662-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3912969]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2023.
Williamson, Charles Norris (1859-1920)
   Miss Randolph utazása [elektronikus dok.] / C. N. és A. M. Williamson ; ford. Darvai Móric. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-529-7 (epub)
ISBN 978-963-559-530-3 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3913743]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2023.
Zālīte, Māra (1952-)
Paradīzes putni (magyar)
   Paradicsommadarak : regény / Māra Zālīte ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2022. - 330 p. ; 21 cm. - (Rejtőzködő Európa, ISSN 2732-2130)
ISBN 978-963-541-082-8 kötött : 3500,- Ft
lett irodalom - regény
888.3-31=945.11
[AN 3884161]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2023.
Zeltner, Franz (1911-1992)
   Dahoam : Gedichte und Geschichten von Franz Zeltner. - [Sopron] : [Német Nemzetiségi Önkormányzat], [2022]. - 133 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Közread. a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
Fűzött
Brennbergbánya - magyarországi német irodalom - helytörténet - helyismeret - vers
830-14(439) *** 943.9-2Brennbergbánya *** 908.439-2Brennbergbánya
[AN 3884080]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2023.
Zevin, Gabrielle (1977-)
The storied life of A. J. Fikry (magyar)
   Egy könyvmoly regényes élete / Gabrielle Zevin ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Magnólia, 2023. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-976-2 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3913954]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7738 /2023.
Aradszkiné Pekár Éva
   Gondolatok találkozása : Aradszkiné Pekár Éva és Farkas Imre fafaragó ; [kiad. a Kelenvölgyi Polgárok Köre]. - [Budapest] : Kelenvölgyi Polgárok Köre, cop. 2022. - 63, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4374-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fafaragás - faszobrász - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 745.51(439)(092)Farkas_I.
[AN 3884377]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2023.
Békés Pál (1956-2010)
   A Félőlény / Békés Pál ; Rátkai Kornél rajz. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 130, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-131-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3913482]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2023.
Békés Pál (1956-2010)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; Rátkai Kornél rajz. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 175, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-257-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3913480]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2023.
Borsos József
   Világ, mese, valóság / Borsos József ; [ill. Bere Róza]. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2022. - 200 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4124-4 kötött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3884402]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 24. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 469, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : 4499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5701-15-5)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3913699]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2023.
Brown, Borsa (1975-)
   Jesus Herrera [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-064-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3835464]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2023.
Budai Lotti
   Amit magammal viszek [elektronikus dok.] : Tök-életlen életek 3. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-379-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3913043]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2023.
Colman, Christine Anne
   Elveszetten / Christine Anne Colman. - Bakháza : NewLine K., 2023. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6454-75-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3912925]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2023.
Colman, Christine Anne
   Megsebzetten / Christine Anne Colman. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6454-66-9 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3912857]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2023.
Demse Márton (1943-)
   Szószilánkok : [versek] / Demse Márton. - Budapest : Rím Kvk., 2022. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6352-07-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884221]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2023.
Dobos János (1973-)
   Magyar bosszúállók / John P. Drummer. - [Őrbottyán] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 594 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3602-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3884250]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2023.
Engel, Diana D.
   Tavaszi szél [elektronikus dok.] / Diana D. Engel. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 294 KB) (mobi : 434 KB). - Debrecen : Ágenda, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167044. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-46-0 (pdf)
ISBN 978-615-6237-47-7 (epub)
ISBN 978-615-6237-48-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3844656]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2023.
Erdei Zsuzsa
   Osztálytalálkozó / Erdei Zsuzsa. - [Budapest] : I.A.T. K., 2022. - 196, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-77-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884203]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2023.
Erdős Virág (1968-)
   Erdős Virág könnyei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 708 KB). - Budapest : Magvető, 2022. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 35.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4187-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3913737]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2023.
Fábián Janka (1973-)
   Az Anna-bál szerelmesei / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-224-0 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912960]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2023.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány történetei : második könyv / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 303, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-280-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912939]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2023.
Faragó Maia
   A lélek szirmai [elektronikus dok.] / Faragó Maia. - Szöveg (pdf : 42.6 MB). - [Berettyóújfalu] : Faragó M., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175505. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-3240-2
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3912892]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2023.
Fiala Borcsa
   Balatoni nyomozás / Fiala Borcsa. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 261, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-429-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3913077]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2023.
Fiala Borcsa
   A bodrogközi rém / Fiala Borcsa. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 324, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-439-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3913076]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2023.
Földvári Gergely (1970-)
   Latin / Grego. - [Budapest] : Musicbank K. és Művész-képviselet Kft., [2022]. - 35 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5670-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3884181]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2023.
Fróna Zsófia
   Fegyverforgató [elektronikus dok.] : démonok közt / Fróna Zsófia. - Szöveg (epub : 403 KB) (mobi : 1.1 MB). - Bakháza : Newline, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6309-04-4 (epub)
ISBN 978-615-6309-05-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3844217]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2023.
Gelencsér István
   A megindulás : helytörténeti kisregény / Gelencsér István. - Pétfürdő : Szerző, 2022. - 108 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-615-01-5844-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3884293]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2023.
Izmindi Katalin
   Nagy hisztikönyvem : mesék a hiszti elkerüléséhez / Izmindi Katalin és Przybytek Ágnes ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2022]. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-34-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - tanmese
894.511-342(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3913323]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2023.
Jenei András (1976-)
   Hol fogantam, ott leszen sírod avagy A csajági Röcsöge-domb legendája / Jenei András. - Budapest : Szerző, 2022. - 252 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81713-2-8 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3884186]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2023.
King, Kayra B
   Chaos : Ezüst és vér 1. / [Kayra B King]. - Hédervár : Publio, 2022. - 476, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-842-7 fűzött : 5990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3884077]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2023.
Kőhalmi Zoltán (1977-)
   A férfi, aki megølte a férfit, aki megølt egy férfit, avagy 101 hulla Dramfjordban / Kőhalmi Zoltán. - Budapest : Helikon, 2023. - 273 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-673-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3912980]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2023.
Kornya János (1971-)
   Vanilla : egy nő szerelmi élete / Szerencsés János. - Tata : Artisz K., 2022. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5150-2 fűzött : 3860,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3884189]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2023.
Kovács Eufrozina
   Az ébredés útján [elektronikus dok.] : a tükör válaszol / Kovács Eufrozina. - Szöveg (epub : 729 KB). - [Hédervár] : Underground, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3835258]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2023.
Kulin Borbála (1979-)
   ...csak szeretek : versek / Kulin Borbála ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2022. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-54-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884173]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2023.
Ladányi András (1945-)
   Öngyilok / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2022. - 138, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6290-06-9 kötött
öngyilkosság - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 616.89-008.441.44(0:82-94)
[AN 3884266]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2023.
László Boglárka
   A Bánlaky-örökség / László Boglárka. - Budapest : Libri, 2022. - 580, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-037-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3912965]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2023.
   Lélek-zet [elektronikus dok.] : a környezetvédelmi világnap alkalmából kiírt irodalmi pályázat legjobb művei / [közread. a] Pespectiva Nova Egyesület. - Szöveg (pdf : 950 KB). - Debrecen : Perspectiva Nova Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167048. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-1729-4
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3844661]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2023.
Lencsés Károly (1976-)
   Karcok : [versek] / Lencsés Károly. - Budapest : Rím Kvk., 2022. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6352-06-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884214]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2023.
Lipták Gábor (1912-1985)
   Aranyhíd : balatoni mesék, mondák, történetek / Lipták Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 300, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-603-6 fűzött : 3990,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - monda
894.511-343.4 *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-343.4)
[AN 3913008]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2023.
Maghy Zoltán (1907-1930)
   Ha valaki egyszer rám talál : Maghy Zoltán válogatott versei / [vál. és szerk. Molnárné Farkas Nikoletta, Nagy Beatrix] ; Buczkó József és Vékony Gábor tanulmányával. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2022. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80741-8-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 894.511(092)Maghy_Z.
[AN 3884387]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2023.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Hovámész : Mészöly Miklós dramatizált meséi / [szerk. Dicső Zsolt, Rubányi Anita] ; [kiad. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár]. - [Szekszárd] : Tolna M. Illyés Gy. Kvt., 2021. - 263 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87167-6-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - pályázat - átdolgozás - mese - mesejáték
894.511-34(02.053.2).04 *** 06.063(439-2Szekszárd) *** 894.511-252(02.053.2)
[AN 3884091]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2023.
Nagy Ádám
   A Pál utcai küldetés : mentsük meg Ernőt! / Nagy Ádám, Trencsényi László, Veszprémi Attila. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2022. - [390] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-949-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - szerepjáték - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 793/794(0:82-31)
[AN 3913486]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2023.
   Nagycsaládosok meséi / [szerk. Vida Márta] ; [társszerk. Lódi Viktória és Nemes Attila] ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, 2022. - 381, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88143-7-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - pályázat - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 06.063(439)
[AN 3913068]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2023.
Nemere István (1944-)
   A kikötő hiénái [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 737 KB) (mobi : 1.7 MB) (pdf : 583 KB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-737-3 (epub)
ISBN 978-963-453-738-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-739-7 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3913782]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2023.
Nemere István (1944-)
   A kráter árnyéka [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 768 KB) (mobi : 1.9 MB) (pdf : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-740-3 (epub)
ISBN 978-963-453-741-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-742-7 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3913794]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2023.
Nemere István (1944-)
   A lottózó időutas [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pub : 902 KB) (mobi : 2.3 MB) (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-743-4 (epub)
ISBN 978-963-453-744-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-745-8 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3913796]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2023.
Ozsgyáni Mihály (1980-)
   A fátylam kicsit oldalra billent [elektronikus dok.] / Ozsgyáni Mihály. - Szöveg (epub : 6 MB). - [Remeteszőlős] : Fátyol K., [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0443-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840347]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2023.
Pázmándi György
   Tiszakeszitől Teneriféig : elbeszélések / Pázmándi György. - [Debrecen] : Csapos E. M., 2022. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5648-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3884251]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2023.
Petre András (1943-)
   A négyek : [2009. augusztus 3 - 2010. december 31.] / Petre András. - Pécs : EU-Solar Nyrt., 2022. - 3 db : ill., részben színes ; 21 cm
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3884283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Sorskegyelet. - 379 p.
ISBN 978-615-01-5070-3 fűzött
[AN 3884289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Köznapok. - 379 p.
ISBN 978-615-01-5071-0 fűzött
[AN 3884290] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Néző...ok. - 361 p.
ISBN 978-615-01-5072-7 fűzött
[AN 3884291] MARC

ANSEL
UTF-87782 /2023.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Gyermekkorom / Polcz Alaine. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 161, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 17.)
ISBN 978-963-518-326-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3913011]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2023.
Pregh Balázs (1973-)
   Elbeszélés és novellafüzérek [elektronikus dok.] / Pregh Balázs. - Szöveg (epub : pdf : 3.4 MB). - Budapest : Nonprofit Magánk., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166354. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81751-6-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840125]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2023.
Red, Eve
   Félelem és vágy : [romantikus, erotikus regény] / Eve Red. - [Zagyvaszántó] : Red Zone, 2022. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6485-01-4 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3884177]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2023.
Reisinger Attila (1947-)
   A vasfüggöny árnyéka / Reisinger Attila. - Budapest : M. Napló, 2022. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-080-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3884169]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2023.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Az ötödik pecsét / Sánta Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 220, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-585-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3913010]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2023.
Schöpflin Aladár (1872-1950)
   Mossóczy Pál szép nyara [elektronikus dok.] / Schöpflin Aladár. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 4.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Franklin, 1922
ISBN 978-963-559-567-9 (epub)
ISBN 978-963-559-568-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3913738]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2023.
Szépia Zsófia
   Egy örömlány naplója / Szépia Zsófia. - [Érd] : Élet Változtató Akad. Kft., cop. 2022. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5776-4 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3884195]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2023.
Szlavicsek Judit
   Hullámsír : [Balatoni krimik] / Szlavicsek Judit. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 347, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-296-7 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3913959]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2023.
Tompa Andrea (1971-)
   Fejtől s lábtól : kettő orvos Erdélyben / Tompa Andrea. - 9. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 698, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-323-4 fűzött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3913929]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2023.
Tornai Xénia (1968-)
   A mindenség húrjai : [versek] / Tornai Xénia. - Budapest : Rím Kvk., 2022. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6352-04-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884218]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2023.
Vadas Zsuzsa (1934-)
   Hátizsákomban a glóbuszom [elektronikus dok.] : 60 év a világ körül / Vadas Zsuzsa. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-165434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-876-8
magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3834280]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2023.
Veréb Emese
   Utóirat: elvittem az autót! I-II / Riley Baker. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : [Veréb E.], cop. 2022. - 220 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8430-5 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 978-615-81942-3-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884158]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2023.
Vincze Gergely
   Az elfelejtett vers [elektronikus dok.] / Vincze Gergely. - Szöveg (pdf : 376 KB) (epub : 47 KB) (mobi : 79 KB). - Budapest : 19 Szó Kvk., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165595. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6308-10-8 (pdf)
ISBN 978-615-6308-11-5 (epub)
ISBN 978-615-6308-12-2 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3835360]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2023.
Vinkler Péter (1941-)
   Az én első könyvem, 1922-1966 / Maklári Vinkler Péter. - Budapest : M. Napló, 2022. - 661 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-541-081-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3884209]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2023.
Windecker, Anitte B.
   A drog, amit Lonának hívtak / Anitte B. Windecker. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6449-18-4 fűzött : 2990,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény
894.511-31(410)
[AN 3884079]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2023.
Wünsch Attila (2000-)
   Csak ember / Wünsch Attila ; [ill. Marton Krisztián]. - [Tatabánya] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 529 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4490-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884075]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2023.
Závada Péter (1982-)
   Mész / Závada Péter. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 72, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-545-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3913013]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7799 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Mein grosses Bilder-Wörterbuch : Fahrzeuge (magyar)
   Az én nagy képes szótáram : járművek / ill. Wolfgang Metzger ; szöveg Susanne Gernhäuser. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2022. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-677-6 kötött : 4995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3913702]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2023.
Parent, Nancy
Goes to bed (magyar)
   Vár az ágy / írta Nancy Parent ; ill. Vivien Wu ; [ford. Pogonyi Kata]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney Kicsi Judy
ISBN 978-963-584-256-8 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884042]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2023.
Parent, Nancy
Loses a tooth (magyar)
   Kiesett a fogam! / írta Nancy Parent ; ill. Vivien Wu ; [ford. Pogonyi Kata]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney Kicsi Judy
ISBN 978-963-584-255-1 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884046]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7802 /2023.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Morgan Lost : I coniugi Rabbit (magyar)
   Morgan Lost : A Rabbit-házaspár / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Cristiano Spadavecchia] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2022]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozási adatként: 6. r.
ISBN 978-615-5891-36-6 fűzött : 2900,- Ft : 7,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3884167]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2023.
   Dylan Dog / [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2022]. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Vámpírok / [írta Tiziano Sclavi] ; [rajz. Carlo Ambrosini]. Játszma a halállal / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Corrado Roi]. - Egys. cím: Partita con la morte ; Vampiri. - A borítófedélen számozási adatként: 11
ISBN 978-615-5891-35-9 fűzött : 3800,- Ft : 9,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3884162]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2023.
   Kócos Karcsi Meseországban / [szerk. Szabó Zoltán Ádám és Farkas Dávid]. - [Miskolc] : Kilencedik.hu, 2022. - 20 p. : ill. ; 9x20 cm
ISBN 978-615-01-5911-9 fűzött : 900,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3884301]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2023.
Misischia, Daniele (1985-)
Nessun perdono per i vivi (magyar)
   A holtak nem nyugszanak / [írta Daniele Misischia és Cristiano Ciccotti] ; [rajz. ... Stefano Cardoselli] ; [ford. Ciuti Sara és Farkas Ábel]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, cop. 2022. - [80] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5891-37-3 fűzött : 3200,- Ft : 8 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3884200]
MARC

ANSEL
UTF-8