MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2023 - 27. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2023

Created at 2023/12/15 13:15:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7806 /2023.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 48. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 4999,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3914545]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Mein erstes Lexikon (magyar)
   Első lexikonom : csodálkozz rá a világra! / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-129-0 fűzött : 6999,- Ft
lexikon - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3913996]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

7808 /2023.
Györgypál Katalin (1949-)
   Kláris - 30 : a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 30 évének áttekintése / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2022. - 244 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5066-90-0 fűzött
Kláris, ISSN 1216-0598
Magyarország - sajtótörténet - folyóirat - ezredforduló - 21. század
050(439)Kláris(091)
[AN 3883267]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7809 /2023.
   Emlékkönyv a Sárvár Városi Bélyeggyűjtő Kör megalakulásának 70. évfordulója alkalmából : 70 éves a Sárvári Bélyeggyűjtő Kör, 1952-2022 : jubileumi bélyegkiállítás, Sárvár, 2022. szeptember 16-18. / írta és összeáll. Horváth László. - Sárvár : Sárvár Városi Bélyeggyűjtő Kör, 2022. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Sárvár Városi Bélyeggyűjtő Kör
Sárvár - egyesület - testülettörténet - bélyeggyűjtés
061.2(439-2Sárvár)(091) *** 656.835.91(439)
[AN 3885282]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2023.
   Gyöngyöshalász sporttörténete, 1924-2022 / [kiad. Gyöngyöshalász Község Önkormányzata]. - Gyöngyöshalász : Önkormányzat, 2022. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Gyöngyöshalász - sporttörténet - sportegyesület
061.2(439-2Gyöngyöshalász) *** 796(439-2Gyöngyöshalász)(091)
[AN 3885645]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7811 /2023.
Garton Ash, Timothy (1955-)
Free speech (magyar)
   Szólásszabadság : a globálisan összekapcsolt világ tíz alapelve / Timothy Garton Ash ; [ford. Frank Orsolya]. - Budapest : Európa, 2022. - 852, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-505-1 fűzött : 6999,- Ft
szólásszabadság - nyilvánosság - tömegkommunikáció - emberi jog - médiapolitika - civil társadalom - politikai szociológia
659.3 *** 342.727 *** 316.774 *** 351.751 *** 34:791.9.096/.097 *** 323.21 *** 316.334.3
[AN 3885740]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7812 /2023.
Galor, Oded (1953-)
The journey of humanity (magyar)
   Az emberiség utazása : a modern világ egyenlőtlenségének okai / Oded Galor ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Libri, 2022. - 351 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 312-340.
ISBN 978-963-433-937-3 fűzött : 4599,- Ft
civilizáció - világtörténelem - gazdaságtörténet - gazdasági fejlődés - gazdasági egyenlőtlenség - területi egyenlőtlenség - társadalmi fejlődés - demográfia
008(100)(091) *** 930.9 *** 338(091)(100) *** 330.34 *** 332.1 *** 316.42 *** 314
[AN 3884533]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2023.
   Jövő az összefüggések hálójában : tanulmánykötet / szerk. Kiss Endre. - [Budapest] : Arisztotelész, 2022. - 247 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5394-06-5 fűzött
prognosztika - globalizáció - 21. század
008.2 *** 339.9(100)"20"
[AN 3885228]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2023.
Macaulay, David (1946-)
Mammoth science (magyar)
   Így működik! : [érthető magyarázatok a minket körülvevő világról] / David Macaulay ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-584-242-1 kötött : 5990,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3884923]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2023.
   Mit adtak a Magyarországon született tudós elmék és feltalálók a nagyvilágnak? : tudománytörténeti kiállítás / [összeáll.] Pálfi György. - Budapest : MVSZ, 2022. - 95 p. : ill. ; 29 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 36.)
ISBN 978-615-5672-16-3 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - tudós - feltaláló - külföldön élő magyar személyiség - tudománytörténet - találmány
001.894(439)(092) *** 001.894(=945.11)(100)(092)
[AN 3885490]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2023.
Socolovsky, Gisela
Inventos y descubrimientos (magyar)
   Találmányok és felfedezések : a világ tele van tudománnyal / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 45 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-292-8 kötött : 3490,- Ft
találmány - tudománytörténet - technikatörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(091)(02.053.2) *** 62(100)(091)(02.053.2)
[AN 3884940]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2023.
   Tudástermelők, kapuőrök és véleményvezérek / szerk. Hermann Veronika [et al.]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 140 p. ; 24 cm. - (Kultúra a digitális forradalom idején ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-190-4 fűzött : 3600,- Ft
szakértő - tudós - tudományos munka - információs társadalom - internet - kultúraszociológia
001.89 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet
[AN 3884773]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2023.
   Tudományos karrierek a 21. század elején / [szerk. Tardos Katalin, Paksi Veronika, Fábri György]. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2021. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6060-45-7 fűzött
Magyarország - tudományos pályafutás - karrier - tudományszociológia - 21. század
001.89(439)"200/202" *** 331.535(439)"200/202" *** 316
[AN 3884472]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7819 /2023.
Gray, William E.
Know your magnetic field (magyar)
   Gyógyítsd magad : [az életenergia irányítása] / William E. Gray ; [ford. Németh Gábriel]. - [Onga] : Pythia, [2023]. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-70-4 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3914798]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2023.
Osborn, Clara
Feng shui lexicon (magyar)
   Feng shui lexikon : [segédkönyv a szimbólumok értelmezéséhez] / [Clara Osborn] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2023]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-69-8 fűzött : 2900,- Ft
feng shui - jelkép
133.25 *** 003.62
[AN 3914866]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7821 /2023.
Claybourne, Anna (1969-)
All things change (magyar)
   Az állandó változás : [az élet körforgása a rügyező fáktól a tündöklő csillagokig] / írta Anna Claybourne ; ill. Sarah Edmonds ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-937-9 kötött : 3999,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3884443]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2023.
Socolovsky, Gisela
Mares y océanos (magyar)
   Tengerek és óceánok : merülj el a tengerek világában, fedezd fel a csodálatos és színes élőlények sokaságát! / írta Gisela Socolovsky ; ill. Silvina Socolovsky ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 45 p. : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Szórakoztató tudomány
ISBN 978-963-483-293-5 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - tenger - vízi élet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 591.541(02.053.2)
[AN 3884942]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2023.
   Természet és lelki egészség / [szerzők Mihók Barbara et al.] ; [közread. az] Ökológiai Kutatóközpont. - [Budapest] : Ökológiai Kutatóközp., 2021. - 39 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-615-6375-07-0 fűzött
természeti környezet - mentálhigiénia
502 *** 613.865
[AN 3885573]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2023.
Wohlleben, Peter (1964-)
Hörst du, wie die Bäume sprechen? (magyar)
   Érted a fák beszédét? : kalandozások az erdőben / Peter Wohlleben ; ford. Balázs István. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-599-089-4 kötött : 5999,- Ft
természeti környezet - erdő - fa - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 581.526.42(02.053.2) *** 581.412(02.053.2) *** 504.3(02.053.2)
[AN 3914561]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7825 /2023.
Barfield, Mike
The element in the room (magyar)
   Nyomozás a kémiai elemek után : fedezzük fel mindennapi környezetünk atomi összetevőit / írta Mike Barfield ; ill. Lauren Humphrey ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-509-025-9 kötött : 5995,- Ft
elem - periódusos rendszer - ifjúsági könyv
541.9(02.053.2)
[AN 3913990]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7826 /2023.
Borzsák Sarolta
Világörökség a föld alatt (angol)
   Underground world heritage : the caves of Aggtelek and Slovak Karst / Sarolta Borzsák, Csaba Egri ; [publ. by Aggtelek National Park Directorate]. - Jósvafő : Aggtelek Nat. Park Directorate, 2021. - 136 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-615-80774-9-1 kötött
Aggteleki-karszt - Gömör-Tornai-karszt - Magyarország - Szlovákia - barlangtan - karszt - határ menti terület
551.44(439)(234.373.3/.5) *** 551.44(437.6)(234.372.44) *** 551.435.8(439)(234.373.3/.5) *** 551.435.8(437.6)(234.372.44)
[AN 3886006]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2023.
Brannen, Peter (1983-)
The ends of the world (magyar)
   A világ végei avagy A földtörténet tömeges kihalásai / Peter Brannen ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, 2022. - 405, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 368-392.
ISBN 978-963-355-711-2 fűzött : 4999,- Ft
földtudomány - paleontológia - kihalás
55 *** 57.07 *** 56
[AN 3884672]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2023.
Children's dinosaur and prehistoric animal encyclopedia (magyar)
   Gyerek dinoszaurusz és ősállat enciklopédia / [ford. Nyuli Kinga ..., Horváth Virág]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-244-715-5 kötött : 6995,- Ft
dinosaurus - ősállattan - enciklopédia - gyermekkönyv
568.19:030(02.053.2) *** 562/569:030(02.053.2)
[AN 3914142]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2023.
Glied Viktor (1978-)
   Fenntartható fejlődés és környezetpolitika a 21. században : egy paradigmaváltás küszöbén / Glied Viktor. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., cop. 2022. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 978-615-81822-4-9 fűzött
környezeti politika - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 504.38.054 *** 504.03
[AN 3885559]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2023.
   A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások : válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól / szerk. Sziebig Orsolya Johanna, Tóth Zoltán Balázs ; [közread. a] Külügyi Műhely Alapítvány. - Budapest ; Pécs : Külügyi Műhely Alapítvány, [2022]. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5707-8 fűzött
éghajlatváltozás - környezeti politika - környezetvédelem
551.583 *** 504.03(100) *** 504.06(100)
[AN 3885511]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2023.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A Medves környéki bazaltbányászat bölcsője: a somoskői Janssen-, majd Krepuska-féle Bagó-kői bánya : Salgótarján környéki bazaltbányászat 5. / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió Kft., 2022. - 40 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-37.
ISBN 978-615-80178-8-6 fűzött
Salgótarján - ipartörténet - kőbányászat - bazalt - 20. század
553.53 *** 622.35(439-2Salgótarján) *** 061.5(439-2Salgótarján)(091)
[AN 3884978]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2023.
Taylor, Barbara
The dinosaur award (magyar)
   A dínóvilág bajnokai / írta Barbara Taylor ; ill. Stephen Collins ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 76, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-928-7 kötött : 3499,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3884442]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7833 /2023.
Atkinson, Stuart
A cat's guide to the night sky (magyar)
   Az égbolt titkai : éjszakai kalandozások Felicityvel gyerekeknek és felnőtteknek / írta Stuart Atkinson ; ill. Brendan Kearney ; [ford. Nagy Márta]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 55, [9] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-244-898-5 kötött : 5475,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 3913988]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7834 /2023.
Balogh Boglárka
   Az orrszarvúk hajnala : [Gyöngyi Krisztián ökológus élete és küzdelme az ikonikus faj megmentéséért] / Balogh Boglárka, Bedő Orsolya ; [fotók Frank Weitzer, Bedő Orsolya, Gyöngyi Krisztián]. - [Nyíregyháza] : [Prím Film Bt.], cop. 2022. - 271 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5585-2 kötött : 4950,- Ft
Gyöngyi Krisztián (1974-2017)
Magyarország - Afrika - Ruanda - ökológus - állatvédelem - állatökológia - orrszarvú - ezredforduló - 21. század - memoár
599.722 *** 504(439)(092)Gyöngyi_K.(0:82-94) *** 591.5(6) *** 504.74.06(675.98)
[AN 3885102]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2023.
Beneš-Oeller, Margit
Klimaanlage Naturgarten (magyar)
   A klímabarát kert : környezetünk természetes klímaberendezése / Margit Beneš-Oeller ; [ford. Zvolenszky Ágota]. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 93, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-646-9 fűzött : 3995,- Ft
növényökológia - környezeti tudatosság - amatőr kertészkedés - éghajlatváltozás
581.5 *** 504.03 *** 635 *** 551.583
[AN 3886108]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2023.
Claybourne, Anna (1969-)
Amazing evolution (magyar)
   Csodálatos evolúció : a földi élet kialakulása és fejlődése / írta Anna Claybourne ; ill. Wesley Robins ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-006-8 kötött : 6475,- Ft
törzsfejlődés - gyermekkönyv
575.8(02.053.2)
[AN 3913994]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2023.
Cseresnyés Szilárd (1932-2005)
   Cseresnyés Szilárd madarásznaplója, 1948-1976 / szerk. Cseresnyés Ildikó. - Csákvár : Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2022. - 549, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80093-6-2 kötött
Magyarország - tudós - ornitológia - tojás - madár - megfigyelés - mintavételes vizsgálat - napló
598.2 *** 591.3 *** 502.05 *** 598.2(439)(092)Cseresnyés_Sz.(0:82-94)
[AN 3885535]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2023.
Erne, Andrea (1958-)
Wir entdecken Meerestiere (magyar)
   Tengeri állatok / [szöveg Andrea Erne] ; [ill. Anne Ebert]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 53.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-062-4 kötött : 5975,- Ft
tengeri állat - képeskönyv - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914139]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2023.
   Az evolúció mint Isten teremtő logikája / szerk. Barla Ferenc, Könnyid István, Szabó Péter ; [közread. a] Szent Mór Perjelség. - Győr : Szt. Mór Bencés Perjelség, 2022. - 319 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6011-06-0 kötött
Fűzött : 6300,- Ft
Darwin, Charles (1809-1882)
evolucionizmus - törzsfejlődés - teremtés - tudós - tudománytörténet - 19. század
575.8 *** 141.155 *** 231.51 *** 57(410)(092)Darwin,_Ch.
[AN 3885261]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2023.
   Idegenhonos és inváziós fajokkal kapcsolatos kutatások az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetében / ... összeáll. Kontschán Jenő. - Budapest : Inform, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-50-6 fűzött
Magyarország - inváziós faj - kártevő - káros rovar - rovarkár
581.524.2(439) *** 595.7 *** 632.7
[AN 3885901]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2023.
Kovács Zsolt (1963-)
   Medvék világa : fekete medvék Veszprémben / [írta és szerk. Kovács Zsolt] ; [kiad. a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Veszprém : Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2022. - 16 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87704-5-5 fűzött
medve - állatföldrajz
599.742.2 *** 591.9(100)
[AN 3884841]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2023.
   Mókás állatvilág : [105 vicces pillanatkép] / [szerk. Balogh Dorottya, Barta Brigitta]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - [128] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-487-265-8 fűzött
állat - humor - fényképalbum
59(084.12) *** 59(0:82-7)
[AN 3885847]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2023.
   Növényi sejtbiológia / szerk. Máthé Csaba ; [közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2022. - 498 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-340-6 fűzött
növényélettan - sejttan - egyetemi tankönyv
576(075.8) *** 581.17(075.8)
[AN 3885554]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2023.
   Orvosi virológia / szerk. Takács Mária. - Budapest : Medicina, 2023. - XVIII, 566 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-848-4 kötött : 15300,- Ft
virológia - orvosi mikrobiológia - járványtan
578.7 *** 579.61 *** 614.4
[AN 3885219]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2023.
Schmidt Egon (1931-2023)
   Madárdalos emlékeim : érdekes történetek énekesmadarakról / Schmidt Egon ; [kiad. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - Budapest : MME, [2022]. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81745-4-1 kötött
ornitológia
598.2
[AN 3885258]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2023.
Sverdrup-Thygeson, Anne (1966-)
På naturens skuldre (magyar)
   Az élet szövete : hogyan járul hozzá tízmillió faj a fennmaradásunkhoz? / Anne Sverdrup-Thygeson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-223-5 fűzött : 4200,- Ft
biodiverzitás - természeti környezet - állatökológia
574.24 *** 502 *** 591.5
[AN 3884589]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2023.
Szirmay András Ignácz (19. sz)
Dissertatio inauguralis medico-zoologica sistens : Pisces aquarum Hungaria (magyar)
   Doktori értekezés az orvoslás és az állattan köréből : Magyarország vizeinek halai ... / ... Szirmay András Ignácz ; [ford. Udvari Zsolt]. - Budapest : Inform, 2021. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5666-52-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-52-0-0)
Magyarország - fauna - hal
597(439) *** 591.9(439)
[AN 3885922]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2023.
Terendi Viktória
   Vásárhelyi bestiárium : állatábrázolások a hódmezővásárhelyi tárgykultúrában : [katalógus] / [szerző és szerk. Terendi Viktória] ; [közread. a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., Kvt. és Művel. Közp., 2022. - 58, [1] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
A kiállítást Hódmezővásárhelyen, 2022. ápr. 9 - szept. 25. között rendezték. - Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-7379-79-6 fűzött
Hódmezővásárhely - jelkép - állat - tárgyi néprajz - magyar néprajz - kiállítási katalógus
591.9 *** 003.62 *** 7.042 *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3885650]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2023.
Vibók Ildi (1970-)
   Kölyökkori kalandok : vendégségben állatéknál / Vibók Ildi ; Igor Lazin illusztrációival. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-537-7 kötött : 3999,- Ft
etológia - rovar - gyermekkönyv
591.5(02.053.2) *** 595.7(02.053.2)
[AN 3885774]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2023.
Vladykov, Vadim (1898-1986)
Ryby Podkarpatskoj Rusi i ich glavn'ijšie sposoby levii (magyar)
   Podkárpátszka Rusz halai, halászati módja és eszközei = Ryby Podkarpatskoj Rusi i ih glavnějšìe sposoby lovli = Ryby Podkarpatské Rusi a hlavní způsoby rybolovu / Vadim Vladykov ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Inform, 2021. - 152 p. : ill. ; 29 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-615-5666-47-6 fűzött
Kárpátalja - Csehszlovákia - Kárpát-medence - hal - halbiológia - halászat - két világháború közötti időszak
597(4-191) *** 639.2(437.7)
[AN 3885964]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2023.
Weinhold, Angela (1955-)
Der Wald (magyar)
   Az erdő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 6.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-175-7 fűzött : 3475,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3914349]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2023.
Weinhold, Angela (1955-)
Wir entdecken den Wald (magyar)
   Fedezd fel az erdőt! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 40.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-241-9 kötött : 5975,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3914090]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2023.
Wohlleben, Peter (1964-)
Weisst du, wo die Tiere wohnen? (magyar)
   Érted az állatok beszédét? : kalandozások az erdőben és a ház körül / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-599-447-2 kötött : 5999,- Ft
állat - etológia - természeti környezet - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.5(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3914557]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7854 /2023.
   AGM : aktív szellemi módszer : III. szint : kézikönyv / [közread. a] Reiki Association International Magyarország. - Tahitótfalu : Fénykiadó, [2022]. - 29 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88290-7-8 fűzött
reiki
615.89 *** 133.25
[AN 3884563]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2023.
Ashley, Elizabeth
Helichrysum (magyar)
   Olasz szalmagyopár : helichrysum - a nem gyógyuló sebek gyógyírja : az olasz szalmagyopár, a halhatatlan virág elveszett története, kémiai tulajdonságai és illóolajának alkalmazási lehetőségei az aromaterápiában / Elizabeth Ashley. - [Fót] : Oshadhi Hungary Kft., cop. 2022. - 192 p. ; 21 cm
Ford. Hollódi Gergely. - Bibliogr.: p. 168-185.
ISBN 978-615-01-4896-0 fűzött
aromaterápia - csövesvirágú - ezoterika
615.89 *** 665.52/.54 *** 133.25
[AN 3885701]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2023.
   Ázsia és a Covid19 / szerk. Horváth Levente, Salát Gergely. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 275, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-204-8 fűzött : 3900,- Ft
Ázsia - világjárvány - gazdaságpolitika - egészségpolitika - közegészségügy - gazdasági hatás - társadalmi hatás
616.98(100)"202" *** 338.2(5)"202" *** 351.77(5)"202" *** 614(5)"202" *** 316.4.063(5)"202" *** 330(5)"202"
[AN 3884771]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2023.
Barnes, Justyn
Ikigai (magyar)
   Ikigai : találd meg az élet értelmét / Justyn Barnes ; [ford. Rácz Rebeka]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-244-928-9 kötött : 3475,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3914228]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2023.
Bartyik Nóra
   Első mesém : babanaplóval / Bartyik Nóra ; ill. Lukács Klaudia. - [Balatonvilágos] : Dudás B., [2021]. - 61, [2] p. : ill., színes ; 18x18 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-01-0585-7 kötött
terhesség - csecsemőgondozás - ajándékkönyv - vers
613.95(0:82-14) *** 618.2
[AN 3884777]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2023.
Bauer, Joachim (1951-)
Warum ich fühle, was du fühlst (magyar)
   Miért érzem azt, amit te? : ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 180 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010. - Bibliogr.: p. 157-169.
ISBN 978-963-9718-34-0 fűzött : 3200,- Ft
személyiség-lélektan - ideggyógyászat - kommunikáció - viselkedési motiváció
159.923 *** 616.8 *** 316.77 *** 159.947
[AN 3914872]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2023.
Béres Judit (1976-)
   Élet a sorok között : irodalomterápiás gyakorlatok mindenkinek / Béres Judit. - Budapest : Libri, 2022. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-212.
ISBN 978-963-433-985-4 fűzött : 4299,- Ft
biblioterápia - olvasáslélektan
615.851.82 *** 028
[AN 3884620]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2023.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 languages of appreciation in the workplace (magyar)
   A munkahelyi elismerés 5 nyelve : hogyan teremtsük meg a munkatársak megbecsülésének szervezeti kultúráját / Gary D. Chapman és Paul E. White ; [ford. Abrudán Katalin, Hamerli Nikolett]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2023. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-699-2 fűzött : 5500,- Ft
munkalélektan - motiváció
159.9 *** 331.101 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3914641]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2023.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je boude (magyar)
   Duzzogok : Gaston érzelmei : [a duzzogás elűzésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - [27] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-509-074-7 kötött : 2475,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914163]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2023.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis jaloux (magyar)
   Féltékeny vagyok : Gaston érzelmei : [a féltékenység leküzdésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - [27] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-911-1 kötött : 2475,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914159]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2023.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis joyeux (magyar)
   Boldog vagyok : Gaston érzelmei : [a jókedv megosztására alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - [27] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-509-073-0 kötött : 2475,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914222]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2023.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis triste (magyar)
   Szomorú vagyok : Gaston érzelmei : [a bánat elűzésére alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - [27] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-910-4 kötött : 2475,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914160]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2023.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The adventure of live (magyar)
   Az élet kalandja : a jógáról, a meditációról és az élet művészetéről / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9793-96-5 fűzött : 3990,- Ft
meditáció - jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25
[AN 3885666]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2023.
Cole, Bryan
Basketball anatomy (magyar)
   Kosárlabda anatómia : [képes útmutató a teljesítmény növelésére és a sérülések elkerülésére] / szerzők Bryan Cole ..., Rob Panariello ... ; ford. Tóth Kata. - [Sopron] : Darazsak Sportakadémia Kft., cop. 2022. - 197 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-5522-7 fűzött
anatómia - edzés - mozgástan - kosárlabda
611 *** 796.012 *** 796.323.015
[AN 3885018]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2023.
Dallas, Joe (1954-)
When homosexuality hits home (magyar)
   Amikor a homoszexualitás megrázza a családot / Joe Dallas ; [ford. Szili Orsolya]. - Budapest : Kairosz, 2022. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-078-7 fűzött : 3300,- Ft
homoszexualitás - vallási erkölcs - nemi erkölcs - családi erkölcs
613.885 *** 176 *** 241 *** 173
[AN 3885083]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2023.
Davies, Simone (1974-)
The Montessori baby (magyar)
   Montessori-baba : útmutató a megértő és elfogadó babagondozáshoz / Simone Davies és Junnifa Uzodike ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 282, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282.
ISBN 978-963-572-049-1 fűzött : 5999,- Ft
csecsemőgondozás - családi nevelés - nevelési rendszer
613.95 *** 37.018.1 *** 371.4Montessori
[AN 3884711]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2023.
Dettmer, Philipp (1986-)
Immune (magyar)
   Immun : a rendszer, amely megóv minket / Philipp Dettmer ; [ill. Philip Laibacher] ; [ford. Molnár Csaba]. - [Budapest] : Open Books, cop. 2022. - 382, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-572-037-8 kötött : 7999,- Ft
immunológia
612.017.1 *** 614.47
[AN 3885855]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2023.
Godefroy, Aurélie (1977-)
Agir et penser comme Coco Chanel (magyar)
   Élj úgy, mint Coco Chanel / Aurélie Godefroy ; [... ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-609-004-3 fűzött : 3490,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervező - életvezetés - 21. század
613.865 *** 687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3884662]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2023.
Heidböhmer, Ellen (1963-)
Meine Heilpflanzen (magyar)
   A gyógynövények titkai : egészség, szépség, konyha / Ellen Heidböhmer ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-55-1 fűzött : 1980,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3885677]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2023.
Hollins, Peter
The power of self-discipline (magyar)
   Az önuralom hatalma : gyakorlatok az önkontroll és a jó szokások kialakítására, hogy akkor is folytasd, amikor már feladnád / Peter Hollins ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-06-2 fűzött : 5490,- Ft
önismeret - akarat - személyiségfejlesztés
159.947 *** 159.923.2
[AN 3885692]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2023.
   Irodalom és betegség : a betegség irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi / szerk. Balogh Gergő, Pataki Viktor. - Budapest : FISZ, 2022. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-76-8 fűzött : 3000,- Ft
irodalomtudomány - motívumtörténet - orvostörténet - betegség - világirodalom története - magyar irodalom története - századforduló - 20. század - 21. század - műelemzés
616 *** 82(091)"19" *** 82.01 *** 894.511(091)"19/20"
[AN 3884934]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2023.
   Két év új normalitás : a koronavírus-járvány (Covid19) gazdasági és társadalmi hatásai / szerk. Kovács László, Szőke Viktória. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 455 p. : ill. ; 24 cm. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5753-93-0 fűzött
világjárvány - gazdasági hatás - társadalmi hatás
616.98(100)"202" *** 316.4.063 *** 330
[AN 3884778]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2023.
King, Patrick
Read people like a book (magyar)
   Olvass az emberekben, mint a könyvben : hogyan lehet elemezni és megérteni az emberek érzelmeit, szándékát és viselkedését / Patrick King ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-00-0 fűzött : 5490,- Ft
személyiségtipológia - testbeszéd - kommunikáció
159.923 *** 159.925.8 *** 316.77
[AN 3884682]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Die Feuerwehr (magyar)
   Jönnek a tűzoltók! / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Katja Reider]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-415-4 fűzött : 3975,- Ft
tűzoltás - gyermekkönyv - képeskönyv
614.84(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914351]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2023.
Morris, Mandy
8 secrets to powerful manifesting (magyar)
   A tudatos teremtés 8 titka : hogyan váltsuk valóra álmainkat? / Mandy Morris ; [ford. Lerch Gabriella]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-336-8 fűzött : 5490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3885679]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2023.
Ransom, Amy
The new mum's notebook (magyar)
   Túlélési útmutató kezdő anyukáknak : [megnyugtató, vicces, nélkülözhetetlen napló] / Amy Ransom ; [ford. Béresi Csilla]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-582-183-9 kötött
anyaság - mentálhigiénia - életvezetés - nők egészsége - csecsemőgondozás - ajándékkönyv
613.99 *** 613.95 *** 613.865-055.26 *** 087.2
[AN 3885741]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2023.
Salinger Richárd (1975-)
   Hipnózis itt és most! : [a jelen és a jövő hipnózistechnikái avagy mi a hipnózis és hogyan használd?] / [Salinger Richárd] ; [ill. Ormay Viktória]. - 2. kiad. - [Biatorbágy] : Omyno Hipnózis Akadémia, 2023. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6175-7 fűzött : 9990,- Ft
hipnózis
615.851.2
[AN 3914805]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2023.
Soós István (1961-)
   Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő ("sedens") életvitel : kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok / Soós István ; [közread. a] Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 234, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-213.
ISBN 978-963-312-348-5 fűzött
egészséges életmód - ülő munka - testmozgás
613 *** 613.71 *** 651.4
[AN 3884793]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2023.
Soós István (1961-)
   Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő ("sedens") életvitel : kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok : MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya doktori mű összefoglalója (tézisei) / Soós István ... ; [közread. a] Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanárképző Intézet Pedagógia és Módszertani Tanszék. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 59 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 42-59.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-312-348-5)
egészséges életmód - ülő munka - testmozgás
613 *** 613.71 *** 651.4
[AN 3884835]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2023.
Szesny, Susanne (1965-)
Zähne putzen, Pipi machen (magyar)
   Pisilés, fogmosás, fürdés / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 31.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-542-7 fűzött : 3750,- Ft
tisztálkodás - személyi higiénia - képeskönyv - gyermekkönyv
613.4(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914355]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2023.
Szollár Szilvia Katalin
   Kiút : életveszély-elemzés mint az önmegvalósítás eszköze : generációkon átívelő életvédő mechanizmusok hatása hétköznapjainkra / Szollár Szilvia Katalin. - 2. átd. kiad. - [Balatonfűzfő] : Tensol Kft., 2023. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-7453-2 fűzött : 4500,- Ft
félelem - életvezetés
613.865 *** 159.942
[AN 3914869]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2023.
   Testtől lélekig : az autogén - bionóm terápiás szemléletmód jelentősége a krízis, a gyász és a trauma feldolgozásában : a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tematikus kiadványa a X. Országjáró Konferencia előadásai alapján / szerk. Horváthné Schmidt Ilona és Németh Marietta. - Győr ; [Budapest] : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., 2022. - 289 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Győrött, 2022. szept. 17-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6036-8 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3886090]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2023.
Trenton, Nick
Calm your thoughts (magyar)
   Ne agyald túl, engedd el / Nick Trenton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6455-03-1 kötött : 5490,- Ft
stresszkezelés - relaxáció - mentálhigiénia
612.06 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3884622]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2023.
Verdes Sándor (1949-)
   Vezetés szeretettel : életvitel, (élet)vezetés szeretettel = Management by love / Verdes Sándor. - Budapest : Zöld-S Studio, 2022. - 71 p. ; 18 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-82033-2-6 fűzött : 2600,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3885985]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2023.
Webb, Jonice
Running on empty (magyar)
   Ismeretlen érzelmek : gyógyulás a gyermekkori érzelmi elhanyagoltságból / Jonice Webb és Christine Musello ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-615-6455-18-5 fűzött : 5490,- Ft
érzelem - családi nevelés - gyermeknevelés
159.942 *** 37.018.1
[AN 3884559]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2023.
Widsell, Emma Karling
Ditt fertila liv (magyar)
   Csodás termékeny életed : minden, amit tudnod kell a pubertástól a klimaxig / Emma Karling Widsell & Carolina Tristen ; [ill. Christina Heistmann] ; [ford. Garam Katalin] ; [a ... kisszótárt Garam Katalin és Marton István állította össze]. - Budapest : Scolar, 2022. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-214.
ISBN 978-963-509-499-8 kötött : 5995,- Ft
nőgyógyászat - női nemi szerv - termékenység - nők egészsége
612.62 *** 618.1 *** 613.99 *** 612.663
[AN 3885218]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7890 /2023.
Deutsch, Libby
The everyday journeys of ordinary things (magyar)
   Hogyan működik a világ? : a csokitól a GPS-ig, a vécétől az internetig... / Libby Deutsch ; ill. Valpuri Kerttula ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-946-3 kötött : 5499,- Ft
technika - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 3913992]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2023.
   Szemelvények "Speciális térfogat-változtató forgógép létrehozása" projekt kutatási eredményeiből : kivonat a 2019-1.1.1-PIACI-KFI 2019-00429 azonosító számú projekt eredményeiből / [szerk. Bártfai Zoltán]. - [Nyíregyháza] : 4S-2000 Kft., 2021. - 145 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140-145.
ISBN 978-615-01-3995-1 kötött
szivattyú - géptervezés - műszaki fejlesztés
621.65 *** 621.01 *** 658.512.2
[AN 3884944]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7892 /2023.
Malatyinszki Szilárd (1978-)
   A digitalizáció hatása az emberi erőforrásra / Malatyinszki Szilárd ; [kiad. Kodolányi János Egyetem]. - Székesfehérvár : KJE, 2022. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-155.
ISBN 978-615-5075-65-0 fűzött
infokommunikáció - technikai kultúra - digitális technika - társadalmi hatás - 21. század
681.3.004.14 *** 316.4.063 *** 316.774
[AN 3884951]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2023.
Milton, Stephanie
Minecraft guide for beginners (magyar)
   Minecraft kezdőknek : [túlélési útmutató lépésről lépésre] / Mojang ; [írta Stephanie Milton] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-599-144-0 kötött : 4499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3884473]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2023.
Minecraft amazing bite-size builds (magyar)
   Minecraft : még érdekesebb építmények : több mint 20 elképesztő miniprojekt : [vadiúj építmények] / [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 93, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-599-000-9 kötött : 3599,- Ft
játékprogram - gyermekkönyv
681.3.004.14(02.053.2) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3884513]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2023.
   Minecraft : teljes gyűjtemény építészeknek. - Budapest : Kolibri, 2022. - 3 db : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
Főcím a közös tokról
Kötött : 7999,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3884499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Minecraft : blokkopédia zsebkönyv / [írta Craig Jelley] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - 23 p.
Minecraft : blockopedia (röv. kiad.)
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3884501] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Minecraft : érdekes építmények zsebkönyv / [írta Thomas McBrien] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - 31 p.
Minecraft bite-size builds (röv. kiad.)
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3884510] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Minecraft : a kreatív mód zsebkézikönyve / [írta Thomas McBrien] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - 31 p.
Minecraft creative handbook (röv. kiad.)
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3884511] MARC

ANSEL
UTF-87896 /2023.
   A technológia és a jog korrelációja / [szerk. Békési Gábor, Kiss Mátyás, Várallai Luca] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2022. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-987-5 fűzött
technikai kultúra - digitális technika - információs társadalom - technikai fejlődés - jogtudomány
681.3.004.14 *** 316.77 *** 34:681.3.004.14 *** 340.132
[AN 3884988]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7897 /2023.
Hranek, Matt
A man & his watch (magyar)
   Híres férfiak & híres órák : ikonikus karórák és viselőik története / Matt Hranek ; Stephen Lewis fotóival. - Pécs : Alexandra, 2022. - 215 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Tokban
ISBN 978-963-582-354-3 kötött
karóra - technikatörténet - híres ember - művelődéstörténet
681.114.8(091) *** 929(100) *** 930.85(100)
[AN 3885893]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2023.
Rivera Sonda, Addy
Tell the time (magyar)
   Mutasd az időt / [rajz. Addy Rivera Sonda] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Óraszerkezettel
ISBN 978-963-483-331-4 kötött : 2990,- Ft
óra - gyermekkönyv - képeskönyv
681.111(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3884936]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2023.
Tóth Sándor László (1943-)
   A fafeldolgozás : szemelvények : szemelvények a fa-, bútoripar és asztalosság 19., 20. és 21. századeleji történetéből Magyarországon / Tóth Sándor László. - Budapest : Inform K., 2022. - 220 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5666-55-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-55-1-0)
Magyarország - fafeldolgozó ipar - ipartörténet
674(439)(091) *** 630*83(439)(091)
[AN 3885932]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7900 /2023.
Széchy Károly Emlékkonferencia (27.) (2022) (Budapest)
   XXVII. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Koch Edina, Mahler András, Huszák Tamás] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tag., 2022. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2022. febr. 11-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Borítócím: 27. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5047-5 fűzött
geotechnika
624.13
[AN 3885375]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7901 /2023.
Erdősi Ferenc (1934-2022)
   Trieszt - Fiume : két szomszédos kikötő versengése az első világháborúig / Erdősi Ferenc ; [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Pécs : KRTK RKI, 2022. - 348 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-348.
ISBN 978-615-5949-12-8 fűzött
Adriai-tenger - Osztrák - Magyar Monarchia - Trieszt - Fiume - gazdaságtörténet - közlekedéstörténet - tengerhajózás - kikötő - külkereskedelem - vasúti közlekedés - 19. század - századforduló
656.61(262.3)"18/191" *** 627.2(436-2Trieszt)"18/191" *** 656.2(436/439)"18/191" *** 627.2(439-2Fiume)"18/191" *** 338.47(436/439)"18/191" *** 339.5(436/439)"18/191"
[AN 3885515]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-086-6 fűzött : 5975,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3913998]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Flughafen (magyar)
   Repülőtér / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 1.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-091-0 fűzött : 3750,- Ft
légi közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914337]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2023.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Schiffe (magyar)
   Hajók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 2.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-090-3 fűzött : 3475,- Ft
hajózás - gyermekkönyv - képeskönyv
656.6(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3914347]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7905 /2023.
Bárcziné Kapovits Judit (1964-)
   Premontrei gyógynövénykert, Zsámbék / [írta és szerk. Bárcziné Kapovits Judit, László-Bencsik Ábel] ; [közread. a] Premontrei Női Kanonokrend. - Zsámbék : Premontrei Női Kanonokrend, 2021. - 92, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-615-01-3691-2 fűzött
Zsámbék - kert - premontreiek - gyógynövény
712.27(439-2Zsámbék) *** 615.322 *** 271.792(439-2Zsámbék) *** 633.88
[AN 3885560]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2023.
Diószegi Kristóf
   Az orthopediai vizsgálat kézikönyve : a leggyakoribb klinikai esetek vizsgálata és kezelése / Diószegi Kristóf. - [Budapest] : Diószegi K., 2022
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4691-1 fűzött
állatorvostan - ortopédia - orvosi diagnosztika
619:617.3 *** 619-07
[AN 3885568]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2023.
   Erdővédelem alapfokon : erdészeti szempontból jelentős rovarok és kórokozók Északkelet-Magyarország síksági erdeiben / Hirka Anikó [et al.] ; a MERD és a SOE ERTI Erdővédelmi Osztályának ... kiadványa. - Nyíregyháza : MERD : SOE ERTI Erdővédelmi Oszt., 2022. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [25].
ISBN 978-615-01-4858-8 fűzött
Magyarország - erdővédelem - káros rovar - rovarkár
630*4(439) *** 595.7 *** 632.7
[AN 3885958]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2023.
Halász Gábor
   Siklók, boák és pitonok : amit a felelős állattartásról tudni kell / Halász Gábor. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 199 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Tenebris draco
Fűzött
kígyó - terrárium - állattartás
636.045 *** 598.12 *** 636.982
[AN 3914862]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2023.
Horváth Judit
   Fermentált konyha : több mint 100 recept erjesztett alapanyagokból a reggelitől a vacsoráig / Horváth Judit, Király Ágnes ; [fotó ... Kaunitz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 351 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-281-5 kötött : 7500,- Ft
fermentálás - konzerválás - szakácskönyv
663.15(083.12) *** 641.48(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3885094]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2023.
   Így neveld a kutyádat! : trükkök, képzés, ápolás és egyéb, kutyajó dolgok... / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter]. - Debrecen : Graph-Art, 2022. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-487-248-1 fűzött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3885891]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2023.
Kontschán Jenő (1975-)
   A parlagfű-olajosbogár Magyarországon : segítség a parlagfű elleni harcban / Kontschán Jenő, Kiss Balázs ; [közread. az] Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet. - Budapest : Inform : ELKH ATK Növényvédelmi Int., 2021. - 39 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5666-51-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-51-3-0)
Magyarország - parlagfű - biológiai gyomirtás - levélbogár
632.51(439) *** 632.937 *** 595.768.1
[AN 3885930]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2023.
   Landschaften, Weine, Mythen und Sie : wines of Hungary personally / [hrsg. von Ungarisches Tourismusamt]. - Budapest : Ungarisches Tourismusamt, [2022]. - 41 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
Csak német nyelven
Fűzött
Magyarország - szőlészet - borászat - borvidék
634.8(439) *** 663.2(439)
[AN 3884802]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2023.
   Merre tovább? : zöldfelület-kezelés aktuális kérdései és megoldási lehetőségei : szakmai nap előadásainak kivonata / [szerk. Kerényi-Nagy Viktor] ; [... kiad. Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat]. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 2022. - 78 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A szakmai napot Budapesten, 2021. nov. 16-án rendezték
ISBN 978-615-6082-02-2 fűzött
Budapest - közterület - zöld felület - városfejlesztés - kertépítés - városökológia - környezeti tudatosság
712.25(439-2Bp.) *** 711.4(439-2Bp.) *** 504.03
[AN 3885191]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2023.
Offringa, Hans (1956-)
A field guide to whisky (magyar)
   Nagy whisky kalauz : minden, amit tudni akartál a whiskyk világáról / Hans Offringa ; [ford. Takács Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 304-307.
ISBN 978-963-582-163-1 kötött
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
663.5 *** 930.85(100) *** 641.87
[AN 3885928]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2023.
   Az oszkói szőlőhegyi pincék hagyományvilága / [... szerk. és az előszót írta Illés Péter] ; [kiad. a Hegypásztor Kör]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2021. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81996-0-5 fűzött
Oszkó - szőlészet - borászat - magyar néprajz
634.8(439-2Oszkó) *** 663.2(439-2Oszkó) *** 39(=945.11)(439-2Oszkó)
[AN 3884836]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2023.
Roozen, Mark
Vleesvarkens (magyar)
   Hízók : gyakorlati tudnivalók a gyarapodásról, egészségről és a viselkedésről / Mark Roozen, Kees Scheepens ; [ford. Wekerle László]. - [Budapest] : Nedvet Bt., cop. 2022. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A sertés könyvek, ISSN 1785-6175)
keretcím: Jelez a sertés
ISBN 978-963-88602-6-2 fűzött
sertéstenyésztés
636.4
[AN 3885485]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2023.
   Tudományos eredmények összefoglalója : az AgriNatur AT-HU projekt keretében végzett kutatások és monitoring eredményei = Wissenschaftlicher Fachbericht : Ergebnisse der Forschung und Monitoring im Projekt AgriNatur AT-HU / [szerk. ... Takács Krisztina, Vér András] ; [kiad. ... Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar ...]. - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2022. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-6443-02-1 fűzött
Magyarország - Ausztria - biogazdálkodás - biológiai növénytermesztés - természetvédelem - ökoszisztéma - biodiverzitás - monitoring
631.147(439) *** 504.06 *** 574.24(436) *** 504.06(439) *** 631.147(436) *** 504.06(436) *** 574.24(439)
[AN 3885280]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2023.
   Utunk az indulástól céljaink eléréséig - megújuló vidék, megújuló agrárium, SAPARD20 : Budapest, Agrárminisztérium ... 2022. február 16. / [szerk. Zöldréti Attila] ; [... kiad. a Magyar Közgazdasági Társaság]. - Budapest : MKT, 2022. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8451-30-9 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - mezőgazdasági politika - statisztikai adatközlés - 21. század
338.43(439)"201/202"(083.41) *** 711.4(439)
[AN 3885950]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7919 /2023.
   Gasztrokunok szakácskönyve / [kiad. Szank Községi Önkormányzat]. - Szank : Önkormányzat, [2022]. - 103 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - Szerbia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(497.11)(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3884886]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2023.
Kiss József
   Pásztortűzön : 66 szatmári pásztorétel / Kiss József. - Nyíregyháza : Luby Társ., 2022. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Luby könyvtár, ISSN 2939-7111)
ISBN 978-615-01-4417-7 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.161)(083.12)
[AN 3884527]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7921 /2023.
Bellamy, François-Xavier (1985-)
Les déshérités ou L'urgence de transmettre (magyar)
   A kisemmizettek - avagy A tudásátadás nélkülözhetetlensége / François-Xavier Bellamy ; [ford. Király Béla]. - Budapest : Századvég, 2022. - 163 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
ISBN 978-615-6436-08-5 fűzött : 2490,- Ft
kultúrafilozófia - kultúraszociológia - tudásszociológia - francia irodalom
130.2 *** 316.7 *** 840-96=945.11 *** 316.344.3
[AN 3885717]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2023.
Holiday, Ryan (1987-)
Courage is calling (magyar)
   Hív a bátorság : bátraké a szerencse / Ryan Holiday ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 318 p. ; 19 cm. - (Sztoikus erények-sorozat)
ISBN 978-963-568-256-0 kötött : 4890,- Ft
bátorság - személyiségfejlesztés - önismeret
179.6 *** 159.947 *** 159.923.2
[AN 3885777]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2023.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Il segreto del dado dell' amore (magyar)
   A szeretet-dobókocka titka : Chiara Lubich a szeretet művészetéről beszél a kisgyerekeknek / Matthias Bolkart és Christiane Heinsdorff gondozásában ; [ford. Szabó Judit] ; [közread. az] Új Város. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Város Alapítvány, cop. 2023. - 45 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-86395-3-0 fűzött
szeretet - vallásos irodalom - gyermekkönyv
177.61(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3914738]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2023.
   Széljegyzetek Pszeudo Kierkegaard-hoz : tanulmányok Gyenge Zoltán 60. születésnapjára / szerk. Lamár Erzsébet. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 273 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-916-3 fűzött : 3490,- Ft
filozófia - etika - ismeretelmélet - emlékkönyv
1 *** 17 *** 165
[AN 3885373]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7925 /2023.
Berndt, Jodie
Praying the Scriptures for your children (magyar)
   Imádkozz Isten igéjével a gyermekedért : hogyan imádkozzunk Isten akarata szerint a gyermekeinkért / Jodie Berndt ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2023. - 356 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-62-3 fűzött : 4490,- Ft
imádkozás - gyermek
248.143 *** 316.37-053.2
[AN 3914661]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2023.
Biblia (magyar)
   A Könyvek / [a bevezetőket írta Pecsuk Ottó] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2022. - 4 db ; 24 cm
ISBN 978-963-558-520-5
22.04=945.11
[AN 3883345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Erőm és énekem. - 2022. - 791, [2] p.
ISBN 978-963-558-515-1 kötött : 7990,- Ft
[AN 3885858] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Így szól az Úr. - 2022. - 613, [2] p.
ISBN 978-963-558-516-8 kötött : 7490,- Ft
[AN 3885884] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Meghalt és feltámadott. - 2022. - 594 p.
ISBN 978-963-558-517-5 kötött : 7490,- Ft
[AN 3885887] MARC

ANSEL
UTF-87927 /2023.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (héber, magyar)
   Seper t hiliym / [... fordítását ... Simon Tamás László kész. ...] ; [a héber kalligráfiákat és illusztrációkat Magyar Sára kész.]. - [Pannonhalma] : [Pannonhalmi Főapátság], 2022. - 188 p. : ill., színes ; 32 cm
Közread. a Pannonhalmi Főapátság
Kötött
zsoltár
223.2.04=945.11
[AN 3884876]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2023.
Cameroni, Pierluigi (1955-)
Stefano Sándor (magyar)
   Boldog Sándor István : az örömhír vértanúja / Pierluigi Cameroni ; [ford. Gyurácz-Németh László]. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2022. - 190 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9956-91-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9956-32-2)
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - mártír - boldog - szerzetes - Don Bosco rend - koncepciós per - Rákosi-korszak - 20. század
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195" *** 235.3(092)Sándor_I.
[AN 3885202]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2023.
Dufour, Gérard (1927-2018)
Sainte Marie-Marguerite (magyar)
   Egy eucharisztikus élet : Alacoque Szent Margit-Mária, Jézus Szent Szíve tiszteletének apostola / Gérard Dufour ; [ford. Mézner Mariann]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2022. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-546-031-1 fűzött : 1990,- Ft
Alacoque, Marguerite-Marie (1647-1690)
szent - 17. század
235.3(092)Alacoque,_M.-M.
[AN 3885209]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2023.
   Engesztelők imafüzete V. - [Budapest] : Bata M., [2022]. - 70, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4378-4)
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3885622]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2023.
Érsek Lajos
   Egyetlen : kalandozások a pálos rend világában : Pálosok rendtörténeti kiállítás : felfedezőfüzet 10-14 éveseknek / [kész. Érsek Lajos, Kenesei Zsófia Orsolya] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2021. - [10] p. : ill., részben színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5978-40-1 fűzött
Magyarország - pálosok - egyháztörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
271.791(439)(091) *** 069(439-2Bp.)MNM *** 087.5
[AN 3884813]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2023.
Falvay Dávid (1971-)
   Vernacular hagiography and meditation literature in late medieval Italy : essays / Dávid Falvay. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studi di italianistica all'ELTE, ISSN 2939-600X ; 1.)
Bibliogr.: p. 129-150.
ISBN 978-963-489-456-8 fűzött
Itália - Magyarország - hagiológia - irodalomtörténet - vallásos irodalom - kultusz - történelmi kapcsolat - művelődéstörténet - középkor - újkor
235.3 *** 394.944(4) *** 930.85(439) *** 930.85(45) *** 82(091)-97
[AN 3884804]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2023.
Farkas Ferenc (1962-)
   "Tenyerembe írtalak" (Iz 49, 16) : elbeszélem, mit tett velem Isten... / Farkas Ferenc. - Budapest : Marana Tha, 2022. - 210 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 245.)
ISBN 978-615-5259-64-7 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3885205]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2023.
Gaál Botond (1946-)
   Presbiterek kiskátéja : magyar református gyülekezetek használatára / írta Gaál Botond. - 4. jav. kiad. - Debrecen : Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, 2023. - 48 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-615-80844-3-7 fűzött
református egyház - presbitérium
259 *** 284.2
[AN 3914740]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2023.
Gaál Botond (1946-)
   Református vagyok / Gaál Botond. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Nagytemplomi Református Egyházközs. Könyvesboltja, 2023. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80844-4-4 fűzött
református egyház
284.2
[AN 3914742]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2023.
Gál Zoltán (1948-)
   Ki Istenben hisz, lelke örökké él : [keresztény gondolatok] / [szerző Gál Zoltán]. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 183 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6031-77-8 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3885224]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2023.
Gish, Ira M.
Madison: God's beautiful farm (magyar)
   Isten csodálatos tanyája : a Madison College története / Ira M. Gish, Harry K. Christman ; [ford. Blénessy Éva]. - Felsőörs : Hetedik K., cop. 2022. - 214 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5485-02-2 fűzött : 1950,- Ft
Sutherland, Edward Alexander (1865-1955)
Madison College (Madison, Tenn)
Egyesült Államok - Nashville (Tennessee) - adventista egyház - egyházi iskola - pedagógus - vezető alkalmazott - iskolatörténet - 20. század
286.3(73)"190" *** 37(73)(092)Sutherland,_E._A. *** 373(73-2Nashville)(091)
[AN 3885998]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2023.
   Hűséggel a hitben, 1772-2022 : szemelvények a makói Szent István Király Plébániatemplom 250 évéből / [szerk. Halmágyi Pál]. - Makó : Szt. István Plébánia, 2022. - 233, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-01-5377-3 kötött
Szent István Király Római Katolikus Plébánia (Makó)
Makó - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Makó)(091) *** 726.54(439-2Makó)(091)
[AN 3885671]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2023.
   In the presence : studies in the theory, training and practice of pastoral counselling / ed. by Máté Joób & Zsófia Mucsi ; [publ. by the] Antropos Mentálhygiénés Egyesület. - Budapest : Antropos Mentálhygiénés Egyes., 2022. - 411 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5325-4 fűzött
lelkipásztorkodás - pasztorális teológia - tanácsadás - lélektan
253 *** 159.9
[AN 3885646]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2023.
Kaposvári Egyházmegye
   A Kaposvári Egyházmegye zsinati könyve. - Kaposvár : Kaposvári Egyházmegye, 2022. - 187 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-89592-5-6 fűzött
Kaposvári Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - 21. század - zsinat
282(439-03Kaposvári_egyházmegye)"201/202" *** 262.44(439-03Kaposvári-egyházmegye)"201/202"
[AN 3884509]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2023.
Kereszty Rókus (1933-2022)
The church of God in Jesus Christ (magyar)
   Isten egyháza Jézus Krisztusban : katolikus ekkléziológia / Kereszty Rókus ; [ford. Kék Emerencia]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-612-007-8 fűzött : 3400,- Ft
katolikus egyház - ekkléziológia
282 *** 260.1
[AN 3884432]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2023.
László Emőke (1972-)
   Kiválasztás Krisztusban : az arminiánus vita teológiai háttere / László Emőke. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 162, [1] p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 157-[163].
ISBN 978-963-414-852-4 fűzött : 2790,- Ft
predesztináció - akaratszabadság - megváltás - hitvita - református egyház
234.9 *** 234.115 *** 232.3 *** 239 *** 284.2 *** 284.91
[AN 3885339]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2023.
Lőrincz Sándor (1965-)
   A kegyelem erőterében / Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2021. - 328, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-121-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - vallásos irodalom - 21. század - interjú
244(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3885086]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2023.
Nyáry Pál (1879-1955)
   "Nincs már szívem félelmére..." : drága szeretteiket gyászolók és siratók vigasztalására és lelki építésére ; Az Úr az én vigasztalóm : elmélkedések és imák, szenvedő és szomorkodó keresztyének számára / Nyáry Pál. - Budapest : Kálvin, 2023. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-957-4 fűzött : 900,- Ft
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 3914837]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2023.
Oravecz Ignác (1767-1843)
   Experto crede - higgy a tapasztaltnak : Tárnok 1817-1818-ban Oravecz Ignác szemével / [... szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Bednárik János] ; [... ford. Bednárik György]. - Tárnok : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2021. - 187 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Néprajzi és helytörténeti füzetek Tárnokról, ISSN 2939-6441 ; 5.)
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-615-01-3444-4 fűzött
Tárnok - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
282(439-2Tárnok)"181"(093) *** 943.9-2Tárnok"181"(093)
[AN 3885092]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2023.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Congregatio Generalis
48o capítulo general de la Orden de las Escuelas Pías (magyar)
   A Szentlélek vezetésével : a 48. egyetemes káptalan dokumentuma / Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Fórizs Judit]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2022. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 27.)
Gerinccím: A 48. egyetemes káptalan dokumentuma. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5934-02-5 fűzött
piaristák - szerzetesség
271.786 *** 271-1
[AN 3885629]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2023.
Phillipps, Marilyn
First aid for a wounded marriage (magyar)
   Elsősegélynyújtás megsebzett házasságok számára, és azoknak, akik bensőségesebb szintre szeretnének kerülni a házasságukban / Marilyn Phillipps ; [... kiad. a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány]. - 3. kiad. - [Őrbottyán] : 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, 2022. - 51 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5457-2 fűzött
házasság
265.5
[AN 3885190]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2023.
Scheller, Gustav (1929-)
Operation Exodus (magyar)
   Exodus : beteljesedett próféciák / Gustav Scheller ; [a kiadásért felel Ebenezer Operation Exodus Magyarországi Egyesület ...]. - Budapest : Ebenezer Operation Exodus Mo. Egyes., 2022. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4870-0 fűzött
Biblia. Ószövetség
Izrael - zsidóság - hazatelepülés - diaszpóra - ezredforduló - 21. század - bibliamagyarázat
221.07 *** 325.14(569.4) *** 316.347(=924)(100) *** 325.272(=924)(569.4)"199/201"
[AN 3885200]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2023.
Schmidberger, Franz (1946-)
Die Zeitbomben des Zweiten Vatikanischen Konzils (magyar)
   A II. Vatikáni Zsinat időzített bombái / Franz Schmidberger ; [ford. Belinszki Edina]. - Budapest : Ős-Kép K., 2022. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6418-08-1 fűzött
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
egyháztörténet - zsinat - katolikus egyház - társadalmi hatás - 20. század
262.5Vat.II. *** 282(100)"196/198" *** 261 *** 261.6
[AN 3885672]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2023.
Somorjai Ádám (1952-)
   Civilizációról civilizációra : hitéleti írások, 1988-2021 / Somorjai Ádám ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2022. - 221, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-167-0 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - hitélet - katolikus egyház - publicisztika
244(0:82-92) *** 248.1
[AN 3885937]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2023.
Szabó József László (1953-)
   Füveskönyv : kavics a bakancsban, pogácsa a tarisznyában / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, cop. 2022. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-133-3 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - memoár
244 *** 894.511-94
[AN 3885082]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2023.
   Szemelvények Szent II. János Pál pápa életútjából : konferenciakötet Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából / ... szerkesztője Kis Attila. - Budapest : Kairosz, 2021. - 212 p. : ill. ; 20 cm. - (Jánospálos könyvek, ISSN 2939-7014)
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-036-7 fűzött : 2900,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3885066]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2023.
Szűcs Ferenc (1942-2020)
   Az imago Dei értelme a barthi és a Barth utáni teológiában / Szűcs Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 119-127.
ISBN 978-963-414-896-8 fűzött : 2690,- Ft
Barth, Karl (1886-1968)
Svájc - vallásantropológia - teológia - teológus - református egyház - 20. század
233 *** 21 *** 21(494)(092)Barth,_K. *** 284.2(494)(092)Barth,_K. *** 284.2(494)(092)Brunner,_E.
[AN 3885337]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7954 /2023.
   Budaörs nagyjai : kultúra 1855-1985 között : a Heimatmuseum 2021-2022-es időszaki kiállítása : kiállításvezető / [... összeáll. Muskovics Andrea Anna] ; [kiad. a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budaörs : Bleyer J. Helytört. Gyűjt., 2021. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-615-80542-6-3 fűzött
Budaörs - híres ember - helyi társadalom - kulturális élet - magyarországi németek - kiállításvezető
316.347(=30)(439-2Budaörs) *** 061.4(439-2Budaörs) *** 929(439-2Budaörs) *** 316.7(439-2Budaörs)
[AN 3884982]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2023.
   Hajtás vagyunk, belőlünk sarjad a jövő : válogatás a Magyar Kultúra napja tiszteletére meghirdetett tanulmányírói pályázat dolgozataiból, 2020-2021. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 412 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 16.)
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6031-64-8 fűzött
Magyarország - kultúra - művelődéstörténet - tanuló - tanulmánygyűjtemény - pályázat
316.7(439) *** 930.85(439) *** 371.385 *** 06.063(439)
[AN 3885303]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2023.
   Kompetencia alapú pályaorientáció : MTMI szakok és szakmák iránti érdeklődés a Dél-Dunántúlon / Nemeskéri Zsolt szerk. ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2022. - 163 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-155.
ISBN 978-963-626-013-2 kötött
Dél-Dunántúl - felsőoktatás - információs társadalom - technikai kultúra - pályaorientáció - műszaki tudomány - 21. század
316.774 *** 37.048.4 *** 378(439Dél-Dunántúl)"201/202"
[AN 3884985]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2023.
Kopátsy Sándor (1922-2020)
   A magyar marslakók titka / Kopátsy Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2023. - 222, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-573-180-0 kötött : 4299,- Ft
Magyarország - tudós - külföldön élő magyar személyiség - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 001(100)(=945.11)"19"(092)
[AN 3914873]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2023.
Maczák Viktória
   Asszertivitás a mindennapokban : az együttérző önérvényesítés zsebkönyve / Maczák Viktória. - Budapest : Scolar, 2022. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-557-5 fűzött : 3499,- Ft
önérvényesítés - társadalmi viselkedés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3885728]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2023.
Novák Géza (1970-)
   Merjünk változtatni! : fórumszínház-alapú részvételi akciókutatás / Novák Géza Máté, Kunt Zsuzsanna, Horváth Zsuzsanna ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-121.
ISBN 978-615-6410-00-9 fűzött
Magyarország - drámapedagógia - hátrányos helyzetű - kvalitatív vizsgálat - 21. század
303.022 *** 371.383.1(439)"201" *** 376.63(439)
[AN 3884809]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2023.
Soh, Debra (1990-)
The end of gender (magyar)
   A gender vége : nemek és identitások mítoszai társadalmunkban, valamint leleplezésük / Debra Soh ; [ford. Horváth Judit]. - Budapest : Századvég, 2022. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6436-09-2 fűzött : 3490,- Ft
genderkutatás - társadalmi nem - nemi szerep
316.37-055
[AN 3885693]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2023.
   Szíves kalauz a Bethlen Gábor Alapítványhoz / [... szerk. Bakos István]. - Budapest : Bethlen G. Alapítvány : Kairosz, 2021. - 80 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-514-131-9 fűzött
Bethlen Gábor Alapítvány
Magyarország - magyarság - nemzettudat - alapítvány - történeti feldolgozás
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 061.27(439)Bethlen_Gábor_Alapítvány(091)
[AN 3885070]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2023.
   Women, work and activism : chapters of an inclusive history of labor in the long twentieth century / Eloisa Betti [et al.]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - X, 354 p. : ill. ; 24 cm. - (Work and labor: transdisciplinary studies for the 21st century, ISSN 2732-1118 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-441-8 kötött
társadalomtörténet - nőmozgalom - nők a társadalomban - munkaerőpiac - munkásmozgalom - 20. század
316.32(100)"19" *** 396(100)"19" *** 316.37-055.2(100)"19" *** 329.14(100)"19" *** 331.5-055.2(100)"19"
[AN 3885615]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2023.
   Z Ukraïnoû v serì : 30 rokìv dìâlʹnostì Tovaristva ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugoršinì y svìtlinah / [red. ... Âroslava Hortânì, Vìktorìâ Rudnik]. - Budapešt : Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugoršinì, 2021. - 198 p. : ill., színes ; 21x29 cm
ISBN 978-615-01-4226-5 kötött
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület
Magyarország - ukránok - kulturális egyesület - testülettörténet - fényképalbum
316.347(=83)(439) *** 061.2(439)(091)(084.12)
[AN 3884858]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7964 /2023.
Csupor István (1952-2020)
   Népi kerámia a Rozsnyai-gyűjteményben / Csupor István ; [szerk. Bihar-Horváth László] ; [kiad. a Vértesi Református Egyházközség és a Bihari Muzeológiai Szakszolgálat]. - Létavértes : Vértesi Református Egyházközség ; Debrecen : Bihari Muzeológiai Szakszolgálat, 2022. - 496 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 491-492.
ISBN 978-615-01-4800-7 kötött
népi kerámia - magyar néprajz - múzeumi gyűjtemény
39(=945.11) *** 069(439-2Létavértes) *** 738.031.4(=945.11)
[AN 3885894]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2023.
   Egy, kettő, ébresztő! : számolós mondókák / [... ill. Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-755-1 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3885030]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2023.
Hámor Vilmos (1949-)
   Nekemnyóc : a Mosolyszün/ret 8. porciója : vidám, búröptető, gondűző, elgondolkodtató, szíveket megérintő történetek, morzsákok és hantapalinták... hámorgásokkal itt-ott / Hámori Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2022. - 335, [5] p. : ill. ; 18 cm + mell.
ISBN 978-963-89248-7-2 fűzött : 2900,- Ft
vicc
398.94
[AN 3885934]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2023.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó adventi mondókatára : ölbeli játékok, jeles napok / J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 52, [2] p. : ill., színes ; 19x19 cm
Bibliogr.: p. [54].
ISBN 978-963-603-039-1 kötött : 2999,- Ft
karácsonyi szokás - mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 398.332.41
[AN 3885143]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2023.
Kozma László (1949-2021)
   Triptichonok : Árpád-házi szent királyok és királylányok / Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2021. - 120, [1] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-514-097-8 kötött : 2500,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - magyar irodalom - vallásos irodalom - szent - uralkodócsalád - uralkodó - nő - kultusz
394.944(439) *** 235.3(439)(092)"10/13"(0:82-14) *** 894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3885077]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2023.
Nagy Tibor
   Gyí, paci, paripa / [rajz. Nagy Tibor]. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-194-5. - keretcím: Dúdoló
Kötött : 1499,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3884587]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2023.
Sőregi János (1892-1982)
   Kilátás a panyolai Zsarókertből : egy régész néprajzi jegyzetei a 20. század első feléből / Sőregi János ; [szöveggondozás és jegyzetek Magyari Márta]. - Debrecen : Déri Múz., [2022]. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (A debreceni Déri Múzeum közleményei, ISSN 2498-6976 ; 2.)
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-5560-50-7 fűzött
Panyola - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Panyola)
[AN 3885548]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7971 /2023.
   The 55 years of ASEAN : unity in diversity / eds. György Iván Neszmélyi, Marianna Kovács-Gergely ; [publ. by the] Oriental Business and Innovation Center Budapest Business School. - Budapest : OBIC BBS, cop. 2022. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6342-34-8 fűzött
Association of Southeast Asian Nations
Délkelet-Ázsia - nemzetközi szervezet - geopolitika - történeti feldolgozás
327(5-12)"196/202" *** 327.51(5-12)ASEAN(091) *** 339.923(5-12)
[AN 3884938]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2023.
   Az 1956-os forradalom és hatása az Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában őrzött KGB-dokumentumok tükrében / szerk. Váradi Natália ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2022. - 631 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 588-594.
ISBN 978-615-5635-20-5 fűzött
Kárpátalja - Ungvár - magyar történelem - 1956-os forradalom - deportálás - levéltári irat - határon túli magyarság - történelmi forrás
325.254(=945.11)(477.87)"1956"(093) *** 323.272(439)"1956"(093) *** 943.9"1956"(093) *** 930.253(477.87-2Ungvár)
[AN 3885564]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2023.
Deák Máté
   Német szárnyak Latin-Amerika felett / Deák Máté. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., cop. 2022. - 189 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-189.
ISBN 978-615-81822-2-5 fűzött
Németország - Latin-Amerika - külpolitika - repüléstörténet - légierő - légügy - két világháború közötti időszak
327(430)"191/193" *** 327(8=6)"191/193" *** 656.7(430)"191/193" *** 358.4(430)"191/193"
[AN 3885563]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2023.
Egységben Magyarországért Szövetség
   Az Egységben Magyarországért Szövetség közjogi és alapjogi programja, 2022. - [Budapest] : ORAC K., [2022]. - 16, [3] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-258-560-4 fűzött
Magyarország - ellenzék - politikai együttműködés - közjog - emberi jog - politikai program - 21. század
323.382 *** 328.123(439)"202"(083.9) *** 342(439)
[AN 3884850]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2023.
   Eurasia: an emerging concept? / eds. György Iván Neszmélyi, Marianna Kovács-Gergely ; [publ. by the] Oriental Business and Innovation Center Budapest Business School. - Budapest : OBIC BBS, cop. 2022. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6342-27-0 fűzött
Eurázsia - geopolitika - 21. század
327(4/5)"20"
[AN 3884939]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2023.
Fenwick, Gallagher
Volodymyr Zelensky (magyar)
   Zelenszkij és a vérző Ukrajna / Gallagher Fenwick ; [ford. Fáber András]. - Budapest : Corvina, 2022. - 237, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6858-1 fűzött : 3990,- Ft
Zelensʹkij, Volodimir Oleksandrovič (1978-)
Ukrajna - államfő - 21. század
32(477)(092)Zelensʹkij,_V._O.
[AN 3884721]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2023.
Gecse Géza (1962-)
   Orosz nagyhatalmi politika, 1905-2021 / Gecse Géza. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 366 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-359.
ISBN 978-963-9950-05-4 kötött
Oroszország - Szovjetunió - külpolitika - történelem - 20. század - 21. század
327(47)"190/202" *** 947"190/202"
[AN 3885425]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2023.
   Határ/esetek : Magyarország és Ausztria kapcsolatai 1945-1990 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Gecsényi Patrícia. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. és Lvt. : M. Napló, 2022. - 511 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 23.)
Bibliogr.: p. 441-454.
ISBN 978-963-541-069-9 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - Ausztria - külkapcsolat - diplomáciatörténet - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - történelmi forrás
327(439)"1945/1990"(093) *** 327(436)"1945/1990"(093)
[AN 3885561]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2023.
Hodosán Róza (1954-)
   Szamizdat történetek / Hodosán Róza. - Budapest : Kalligram, 2023. - 243, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-387-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 20. század - illegálisan terjesztett dokumentum - memoár - történelmi forrás
323.22(439)"197/198"(093) *** 070.18(439)"197/198" *** 894.511-94
[AN 3914736]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2023.
Kacziba Péter (1985-)
   Konfliktus és békeépítés Cipruson / Kacziba Péter. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., cop. 2022. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-246.
ISBN 978-615-81822-5-6 fűzött
Ciprus - politikai válság - belpolitika - biztonságpolitika - béke - 20. század - ezredforduló
323(564.3)"195/200" *** 355.02(569.4) *** 327.36
[AN 3885565]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2023.
   Kiberdiplomácia / szerk. Molnár Anna, Molnár Dóra. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-649-6 kötött
diplomácia - internet - biztonságpolitika
327 *** 681.324Internet *** 355.02
[AN 3885453]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2023.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Országgyűlési beszédek, 1939-1944 : [nemzeti, keresztény és szociális] / Közi Horváth József ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2022. - 554, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81649-4-8 kötött
Magyarország - politikus - országgyűlési képviselő - katolikus pap - 20. század - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Közi_Horváth_J.(042.5) *** 342.53(439)(092)Közi_Horváth_J.(042.5) *** 282(439)(092)Közi_Horváth_J.
[AN 3885220]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2023.
Magyar Bálint (1952-)
   A concise field guide to post-communist regimes: actors, institutions and dynamics / Bálint Magyar, Bálint Madlovics. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - 251 p. : ill. ; 23 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-587-3 fűzött
politikatörténet - demokrácia - totalitarizmus - populizmus - politikai szociológia - tranzitológia - posztszocialista ország - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
321.6(100)"199/201" *** 316.334.3(100)"199/201" *** 330.342(100)"20/21" *** 321.7(100)"199/201" *** 316.42(100)"199/201"
[AN 3885612]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2023.
Marshall, Tim (1959-)
The power of geography (magyar)
   A földrajz hatalma : tíz térkép, amely rávilágít világunk jövőjére / Tim Marshall ; [ford. Máté Frigyes]. - Budapest : Park, 2022. - 423 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-406.
ISBN 978-963-355-830-0 fűzött : 4999,- Ft
geopolitika - 21. század
327(100)"20"
[AN 3884683]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2023.
Scalfarotto, Emilio
Fiume e il suo porto (magyar)
   Fiume: a magyar idill : az adriai partvidék geopolitika és integráció között / Emilio Scalfarotto ; [ford. Szomráky Béla] ; [közread. a] CÖKA Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2022. - 106, [1] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 91-104.
ISBN 978-615-6284-30-3 kötött
Fiume - külpolitika - geopolitika - helytörténet - gazdaságpolitika - gazdaságföldrajz - 19. század - 20. század
327(439.25)"18/192" *** 943.925"18/192" *** 911.3(439.25)"18/192" *** 338(439.25)"18/192"
[AN 3886263]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2023.
Trauner, Karl Josef (1932-2015)
   Das Wilhelminische Reich : die Einzelstaaten und ihre Höfe / Karl J. Trauner. - Szentendre : TPM, 2022. - 2 db (1027 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81978-3-0 kötött
Poroszország - Németország - történelem - politikatörténet - 19. század - századforduló
323(430)"18/191" *** 943.0"18/191" *** 943.1"18/191" *** 323(431)"18/191" *** 327(431)"18/191" *** 327(430)"18/191"
[AN 3883242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 525 p.
[AN 3883245] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - p. 530-1027.
[AN 3883246] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7987 /2023.
   30 éve szabadon Közép-Európában / szerk. Simon János. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 616 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-582-6 kötött
Közép-Európa - Magyarország - történelem - politikatörténet - biztonságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
940-11"199/201" *** 32(439)"199/201" *** 355.02(4-11)"199/201"
[AN 3885429]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2023.
   Aranybulla 800 / szerk. Zsoldos Attila. - Budapest : Országház Kvk., 2022. - 317 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
ISBN 978-615-5948-80-0 kötött
Aranybulla
Magyarország - magyar történelem - államjog - hűbéri rendszer - történetírás - 13. század - 14. század - történelmi oklevél
930.22(439)"12" *** 930.1(439) *** 943.9"12" *** 342.4(439)"12/13"
[AN 3885844]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2023.
   Archaeological activities and scientific projects of the Hungarian National Museum / ed. P. Barna Judit, Szalontai Csaba. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2022. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5978-69-2 fűzött
Magyarország - Budapest - régészet - múzeum - múzeumi kiadvány
904(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3885904]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2023.
   The archaeology of the Raparin region of Iraqi Kurdistan : a review of results from the field and directions of further research / ed. by Tamás Dezső and Gábor Kalla. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 12.). (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-453-7 kötött
Irak - Asszír Birodalom - régészet
904(352) *** 903/904(567)
[AN 3884855]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2023.
Bajor Tibor (1955-)
   Záhony a XIX. században : a révtől a hídig / Bajor Tibor ; [kiad. Záhony Város Önkormányzata]. - Záhony : Önkormányzat, 2022. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-312.
ISBN 978-615-01-5005-5 kötött
Záhony - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
943.9-2Záhony"18"(093)
[AN 3885543]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2023.
Budaörs nagyjai (német)
   Persönlichkeiten von Budaörs : Kultur zwischen 1855-1985 : temporäre Ausstellung des Heimatmuseums 2021/2022 : Austellungsführer / [Red. Andrea-Anna Muskovics] ; [Übers. Gabriella Jaszmann] ; [Hrsg. Jakob Bleyer Heimatmuseum]. - Budaörs : J. Bleyer Heimatmuseum, 2021. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-615-80542-7-0 fűzött
Budaörs - híres ember - helyi társadalom - magyarországi németek - kulturális élet - kiállításvezető
929(439-2Budaörs) *** 316.347(=30)(439-2Budaörs) *** 316.7(439-2Budaörs) *** 061.4(439-2Budaörs)
[AN 3884984]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2023.
Csoma József (1848-1917)
   A magyar heraldika korszakai / ... írta Csoma József. - Onga : Nemz. Örökség K., [2023]. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1913. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6603-17-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - címertan - címer - történeti feldolgozás - hasonmás kiadás
929.6(439)(091) *** 094/099.07
[AN 3914867]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2023.
   "Élőknek öröksége..." : tanulmányok V. Székely György emlékére / [szerk. Somogyvári Ágnes]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2022. - 459 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Archaeologia Cumanica, ISSN 2061-2931 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9815-61-2 kötött
Kárpát-medence - régészet - emlékkönyv
904(4-191)
[AN 3885100]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2023.
Győri Tibor
   Kézzelfogható történelem / Győri Tibor. - Tököl ; [Magánkiad.], 2022. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-615-01-5318-6 fűzött
magyar történelem - régészet
904(439) *** 943.9
[AN 3885486]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2023.
Hajagos Csaba (1985-)
   Helvécia históriája / írta és szerk. Hajagos Csaba ; [kiad. Helvécia Nagyközség Önkormányzata]. - Helvécia : Önkormányzat, 2022. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-615-01-4992-9 kötött
Helvécia - helytörténet
943.9-2Helvécia
[AN 3884826]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2023.
Hajdu-Németh Lajos (1938-2002)
   Sorsdöntő évek : történetek a Hajdu-Németh család életéből / [Hajdu-Németh Lajos] ; [szerk. Petrás Éva, Soós Viktor Attila] ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2022. - 132, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81649-5-5 fűzött
magyar történelem - Horthy-korszak - második világháború - 1945 utáni időszak - magyar irodalom - memoár
943.9"193/194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3885213]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2023.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Unstoppable us (magyar)
   A világ urai / Yuval Noah Harari ; Ricard Zaplana Ruiz illusztrációival ; [ford. Torma Péter]. - [Budapest] : Lampion, 2022-. - ill., színes ; 23 cm
művelődéstörténet - történelem - ifjúsági könyv
930.85(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 3885148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Így hódítottuk meg a Földet. - 2022. - 160, [7] p.
ISBN 978-963-614-040-3 fűzött : 3999,- Ft
ősrégészet - ősembertan - életmód - művelődéstörténet - őskor - ifjúsági könyv
903(02.053.2) *** 572(02.053.2) *** 930.85"63"(02.053.2)
[AN 3885151] MARC

ANSEL
UTF-87999 /2023.
   Helytörténeti fotókönyv : Mezőhék, Mesterszállás, Örményes, Öcsöd, Kuncsorba. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [109] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.916.9(084.12) *** 908.439.169(084.12)
[AN 3884810]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2023.
Hirst, John (1942-2016)
The shortest history of Europe (magyar)
   Európa legrövidebb története / John Hirst ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-191-5 fűzött : 4299,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet
930.85(4) *** 940
[AN 3885865]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2023.
Ladányi János (1949-2023)
   Rossz időben, rossz helyen : családom és családtalanságom története / Ladányi János. - [Budapest] : Aura, cop. 2022. - 111 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7913-60-0 fűzött : 2800,- Ft
Ladányi János (1949-2023)
Újpest - Magyarország - családtörténet - helytörténet - szociológus - 20. század - 21. század - memoár
929.52(439)Ladányi(0:82-94) *** 316(439)(092)Ladányi_J.(0:82-94) *** 943.9-2Újpest(0:82-94)
[AN 3885584]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2023.
Long, David
We are the ancient Egyptians (magyar)
   Mi vagyunk az ókori egyiptomiak : ismerd meg az embert a történelem mögött / írta David Long ; ill. Allen Fatimaharan ; [ford. Kabdebó Flórián]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-964-5 kötött : 3499,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3884447]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2023.
Long, David
We are the Romans (magyar)
   Mi vagyunk az ókori rómaiak : ismerd meg az embert a történelem mögött / írta David Long ; ill. Allen Fatimaharan ; [ford. Kabdebó Flórián]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-965-2 kötött : 3499,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3884446]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2023.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi a reformok korából / Lőrinc László ; [ill. Rátkai Kornél]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-945-4 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - ifjúsági könyv
930.85(439)"18"(02.053.2) *** 943.9"18"(02.035.2)
[AN 3885154]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2023.
   Mária Terézia váci látogatása / [szerk. ... Horváth M. Ferenc] ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - Vác : Önkormányzat, 2022. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-88026-5-1 fűzött
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Vác - uralkodó - helytörténet - művelődéstörténet - 18. század - történelmi forrás
943.9(092)Mária_Terézia *** 930.85(439-2Vác) *** 943.9-2Vác"176"(093)
[AN 3884851]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2023.
Márkusz László
   Koszovó története : Dardániától a brüsszeli dialógusig / Márkusz László. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 512 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 493-512.
ISBN 978-963-531-761-5 kötött
Koszovó - történelem - albánok
949.711-32Koszovó *** 949.61-32Koszovó *** 323.1(=919.83)(497) *** 930.8(=00)(497.1)
[AN 3885440]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2023.
Miskolczy Ambrus (1947-2023)
   A román középkor időszerű kérdései : régi-új viták és közelítések / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 631 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 34.)
Bibliogr.: p. 587-631.
ISBN 978-615-6117-41-0 kötött
Románia - románok - őstörténet - nemzettörténelem - középkor - történettudomány
930.1 *** 930.8(=590) *** 949.8".../15"
[AN 3885173]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2023.
Molnár Pál (1952-)
   Gyöngyös : a Mátra kapuja / Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2021. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 22.)
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 978-963-514-047-3 fűzött : 1500,- Ft
Gyöngyös - művelődéstörténet
930.85(439-2Gyöngyös)
[AN 3885061]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2023.
   The political geography of Western Anatolia in the late Bronze Age : proceedings of the EAA Conference, Bern, 7 September 2019 / ed. by Ivo Hajnal, Eberhard Zangger and Jorrit Kelder. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2022. - 407 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-54-1 kötött
Kis-Ázsia - őstörténet - ősrégészet - politikai földrajz - bronzkorszak
903(56)"637" *** 930.8(=00)(56)"-16/-11" *** 939.2"-16/-11" *** 930.8(=919.99) *** 911.3(392)"637"
[AN 3885651]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2023.
Sandbrook, Dominic (1974-)
Alexander the Great (magyar)
   Nagy Sándor / Dominic Sandbrook ; ill. Edward Bettison ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 341 p. : ill. ; 21 cm. - (Kalandozások a történelemben)
ISBN 978-963-572-186-3 fűzött : 4499,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - történelem - uralkodó - hadvezér - 4. század (Kr. e.) - ifjúsági könyv
938(092)Sándor,_Nagy(02.053.2) *** 355(38)(092)Sándor,_Nagy(02.053.2) *** 938"-03"(02.053.2)
[AN 3885825]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2023.
Stone, Norman (1941-2019)
World War One (magyar)
   Az első világháború rövid története / Norman Stone ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : MCC Press, 2022. - 200, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-36-4 fűzött : 4450,- Ft
Európa - történelem - hadtörténet - első világháború
94"1914/1918" *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 3885765]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2023.
Szálkai Tamás
   Címeres nemeslevelek a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában / Szálkai Tamás. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : [MNL Hajdú-Bihar M. Lvt.], 2022. - 121 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 34.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-7238-62-8 kötött
Bihar vármegye - levéltári irat - nemesi oklevél - címer
929.6(439.173)"153/181" *** 930.253.4(439-2Debrecen)
[AN 3914725]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2023.
   A szőlőtő népe : szemelvények Soltvadkert történetéből / [szerk. Pájer Ildikó] ; [... kiad. Soltvadkert Város Önkormányzata]. - Soltvadkert : Önkormányzat, cop. 2022. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5382-7 kötött
Soltvadkert - helytörténet - helyismeret
943.9-2Soltvadkert *** 908.439-2Soltvadkert
[AN 3885537]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2023.
Troiano, Rosalba
20 bambine straordinarie che hanno cambiato il mondo (magyar)
   20 rendkívüli lány, aki megváltoztatta a világot / [szöveg Rosalba Troiano] ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Rendkívüli történetek. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-584-155-4 kötött : 3990,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - tudománytörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 001.894(100)(091)(02.053.2)
[AN 3884946]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2023.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Kiugrás a történelemből : Horthy Miklós a világpolitika színpadán / Ungváry Krisztián. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 334, [1] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Befejezetlen múlt, ISSN 2786-362X)
Bibliogr.: p. 310-318.
ISBN 978-963-572-228-0 kötött : 5999,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - diplomáciatörténet - magyar történelem - második világháború - államfő - 20. század
943.9"194" *** 943.9(092)Horthy_M. *** 327(439)"1944"
[AN 3914671]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2023.
   Válságtól válságig : válogatott tanulmányok az észak-afrikai és közel-keleti régió országaiból az "arab tavasz" és a COVID-19 pandémia közötti időszakban / szerk. Dudlák Tamás, Tóth Zoltán Balázs ; [közread. a] Külügyi Műhely Alapítvány. - Budapest ; Pécs : Külügyi Műhely Alapítvány, [2022]. - 201 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5709-2 fűzött
Észak-Afrika - Közel-Kelet - történelem - biztonságpolitika - 21. század
961"201" *** 95-011"201" *** 355.02(100)"201"
[AN 3885501]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2023.
Várnai Gergely
   Két állam, két modell : az 1904-1905-ös orosz - japán háború / Várnai Gergely. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., [2022]. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 978-615-81822-3-2 fűzött
Oroszország - Japán - Kelet-Ázsia - történelem - geopolitika - 19. század - századforduló - orosz-japán háború (1904-1905)
952.0"187/1905" *** 327(520)"187/1905" *** 947"187/1905" *** 327(5-11)"187/190" *** 355.48(47)"1904/1905" *** 355.48(520)"1904/1905" *** 327(47)"187/1905"
[AN 3885556]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2023.
Visy Zsolt (1944-)
   Morsa archaeologica et historica : selected papers : tanulmánykötet / Zsolt Visy ; [közread. a] Rippl-Rónai Múzeum ... - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz. ; Pécs : GeniaNet, 2022-. - 29 cm
Pannonia - régészet - ókor - hadtörténet - római birodalom kora
904(398.6) *** 939.86 *** 355.48(398.6)
[AN 3885406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2022. - 416 p. : ill., részben térk. - (Vivarium fontium, ISSN 1588-4422 ; 10.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5687-05-1 kötött
[AN 3885408] MARC

ANSEL
UTF-88019 /2023.
Vörös Győző (1972-)
   Magyar régészeti misszió a Szentföldön : Pallós Tamás beszélgetései Vörös Győző ókorkutatóval. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2022. - 106, [3] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-546-034-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - középkori Palesztina - régész - történész - 20. század - 21. század - régészet - interjú
902(439)(092)Vörös_Gy.(047.53) *** 904(569.4)
[AN 3885271]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2023.
Zelenák István (1941-)
   Az 1945-ben "málenkíj robotra" elhurcolt tokajiak emlékére / Zelenák István ; [... kiad. a Tokajért Alapítvány]. - Budapest ; [Tokaj] : Tokajért Alapítvány, 2022. - 34 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4949-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-4949-3-0)
Tokaj - Szovjetunió - helytörténet - deportálás - kényszermunka - 1945 utáni időszak - második világháború - adattár - memoár - történelmi forrás
943.9-2Tokaj"194"(093) *** 343.819.5(47)"194/195"(=945.11)(093) *** 325.254(439-2Tokaj)"1945/1946"(093)
[AN 3885927]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8021 /2023.
Belán Tibor
   Kisnémedi anno : Kisnémedi fényképalbuma / [szerző Belán Tibor] ; [kiad. Kisnémedi Község Önkormányzata]. - [Kisnémedi] : Önkormányzat, [2022]. - 122 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5551-7 kötött
Kisnémedi - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - fényképalbum - emberábrázolás
908.439-2Kisnémedi(084.12) *** 929(439-2Kisnémedi)(084.12) *** 77.041
[AN 3884848]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2023.
Boór Béla
   Többek közt a Zsuzsiról.. : pillanatképek a modern Szatmárnémeti születéséről / Boór Béla ; [kiad. a ... Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza ; Szatmárnémeti : Jósa A. Múz., 2022. - 138 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-615-5619-26-7 fűzött
Szatmárnémeti - helytörténet - helyismeret - 19. század - századforduló
908.439.21-2Szatmárnémeti"18/191" *** 943.921-2Szatmárnémeti"18/191"
[AN 3885000]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2023.
Borbély Balázs (1972-)
   Szatmári kalandozások / Borbély Balázs. - Nyíregyháza : Luby Társ., 2022. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Luby könyvtár, ISSN 2939-7111)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-01-4418-4 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - helytörténet
908.439.161 *** 943.916.1
[AN 3884529]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2023.
The bucket list (magyar)
   Bakancslista : 1000 kihagyhatatlan úti cél a nagyvilágból / szerk. Kath Stathers ; [ford. Farkas Melinda, Sziklai István]. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 496 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-811-4 kötött : 8950,- Ft
helyismeret - természetjárás
908.100 *** 796.5(100)
[AN 3913985]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2023.
Csontos Judit
   Hungarikumok gyerekeknek / [a szócikkeket Csontos Judit írta] ; [ill. Mészáros Lúcia] ; [kiad. az Olvasás a Gyerekekért Alapítvány]. - Pécs : Olvasás a Gyerekekért Alapítvány, 2022. - 158, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - természeti környezet - kulturális örökség - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 502(439)(02.053.2) *** 658.62(439)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3885906]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2023.
   Gyenesdiás nagyközség monográfiája. - [Gyenesdiás] : [Önkormányzat], 2007-. - 25 cm
Közread. Gyenesdiás Önkormányzata. - A 3. kötet közreadója a gyenesdiási Napközi Otthonos Óvoda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4617-8
Gyenesdiás - helyismeret
908.439-2Gyenesdiás
[AN 2785071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Gyenesdiás művelődéstörténete / Hársfalvi György. - 2022. - 608 p.
ISBN 978-963-89275-9-0 kötött
Gyenesdiás - művelődéstörténet
930.85(439-2Gyenesdiáa)
[AN 3885668] MARC

ANSEL
UTF-88027 /2023.
Horváth Gábor (1973-)
   A magyar katolicizmus reménységei : egy korszak szimbóluma: a szegedi székesegyház és Dóm tér üzenete / Horváth Gábor. - Szeged : Gerhardus, 2023. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Dél-Alföld szellemi öröksége, ISSN 2786-1945 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6531-04-9 kötött : 9990,- Ft
Szeged - helyismeret - templom
908.439-2Szeged *** 726.54(439-2Szeged)
[AN 3914726]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2023.
Kim Soo
How to live Korean (magyar)
   Élj úgy, mint egy koreai = Hangug-in-ui saenghwal bangsig / [Soo Kim] ; [ford. Bartók Imre]. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar, 2022. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-509-228-4 kötött : 5995,- Ft
Korea - helyismeret - életvezetés
908.519 *** 613.865(519)
[AN 3914145]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2023.
Kiss Judit
   Izrael színei : kalandos kóborlásaim krónikája / Kiss Judit (Tilli). - 2. kiad. - Budapest : Ad Librum, 2023. - 296, [7] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6439-19-2 fűzött : 4990,- Ft
Izrael - helyismeret - útleírás
908.569.4(0:82-992)
[AN 3914819]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2023.
Scholtz Róbert Gergely
   Hagyományok határok nélkül / Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. Szerep Községi Önkormányzat]. - Szerep : Önkormányzat, 2022. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 978-615-01-5165-6 fűzött
Szerep (Hajdú-Bihar megye) - helyismeret - helytörténet
908.439-2Szerep *** 943.9-2Szerep
[AN 3884807]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2023.
Stefanovszky András (1960-)
   A feladat : Erdély 1982-83-ban, és gondolatok a jövőről / Stefanovszky András. - [Budapest] : Stefanovszky A., cop. 2022. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5162-5 fűzött
Erdély - 1980-as évek - útleírás
908.498.4"198"(0:82-992)
[AN 3885369]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2023.
Szabó Éva
   "Félreeső völgy ölében" : Vál rövid helytörténete képekben / [Szabó Éva, Takács Zsuzsanna] ; [kiad. Vál Község Önkormányzat]. - Vál : Önkormányzat, 2022. - 167 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 166.
Kötött
Vál - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Vál(084.12) *** 943.9-2Vál(084.12)
[AN 3884842]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2023.
   Szank lépten-nyomon / [szerk. Kollarics Gábor] ; [... kiad. Szank Község Önkormányzata]. - Szank : Önkormányzat, 2022. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5296-7 kötött
Szank - helyismeret - érték
908.439-2Szank *** 316.752(439-2Szank)
[AN 3884833]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2023.
   Szank lépten-nyomon : [munkafüzet] / [... kiad. Szank Község Önkormányzata]. - Szank : Önkormányzat, 2022. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szank - helyismeret - példatár - gyermekkönyv
908.439-2Szank(02.053.2)(076)
[AN 3885127]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2023.
Trogmayer Éva
   Frida és Gubanc Budapesten / írta Trogmayer Éva ; ill. Egervölgyi Lilla. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 62, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-565-274-7 kötött : 5990,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3885215]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8036 /2023.
   The achievements of the Hungarian presidency : our presidency in pictures / [ed. Tamás Péter Baranyi] ; [publ. Institute for Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2021. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7039-73-7 fűzött
Európa - Magyarország - nemzetközi szervezet - rendezvény - 21. század - fényképalbum
341.176(4) *** 061.7(439)"2021"(084.12)
[AN 3884814]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2023.
Badó Attila (1965-)
   Ülnök a bíróságon : jogszociológiai vizsgálat / Badó Attila, Feleky Gábor, Lőrinczi János. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-295.
ISBN 978-963-414-919-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - jogszociológia - laikus bíró - szociológiai vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
340.125(439)"201"(083.41) *** 340.114 *** 343.161 *** 316
[AN 3885351]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2023.
   Demokrácia-dilemmák : alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon / szerk. Chronowski Nóra, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Szilágyi Emese ; [... kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 375 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-476-6 kötött
Európai Unió - Magyarország - demokrácia - jogállam - alkotmányjog - emberi jog
342(439) *** 321.72 *** 342(4-62) *** 342.7(4-62) *** 342.7(439)
[AN 3884822]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2023.
   Emlékkötet Kengyel Miklós tiszteletére : ius est ars boni et aequi / szerk. Hideg Milán István, Simon Károly László. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-773-8 kötött
Magyarország - jogász - polgári jog - 20. század - 21. század - memoár - emlékkönyv
347 *** 34(439)(092)Kengyel_M.(0:82-94)
[AN 3885444]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2023.
   Három börtön összeérő története : Közép-Dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet / [összeáll. Gaál Béla, Gaál Etelka]. - Vác : Duna-Mix Kft., 2022. - 96 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország. Belügyminisztérium. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Budapest). Közép-dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet (Baracska, Martonvásár, Székesfehérvár)
Baracska - Martonvásár - Székesfehérvár - börtön - büntetés-végrehajtó intézet
343.81(439-2Baracska) *** 343.81(439-2Martonvásár) *** 343.81(439-2Székesfehérvár)
[AN 3884948]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2023.
Holcomb, Justin S. (1973-)
God made all of me (magyar)
   Isten teremtett engem tetőtől talpig : egy könyv, amely segít a gyermekeinknek megőrizni a saját testüket / Justin S. Holcomb & Lindsey A. Holcomb ; ill. Trish Mahoney ; [ford. Petrőcz Katalin]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2022. - [31] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6108-67-8 kötött : 3990,- Ft
szexuális bántalmazás - vallásos irodalom - gyermekkönyv
343.541(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3884603]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2023.
Kelemen Miklós (1978-)
   Az igazgatás szolgálata : hivatalviselésben korlátozott tisztviselők a Római Birodalomban / Kelemen Miklós. - Budapest : Menedzser Praxis, 2022. - 170 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-170.
ISBN 978-615-5554-25-4 fűzött : 2490,- Ft
Római Birodalom - államigazgatás - közszolgálat - tisztségviselő - 3. század - 4. század
35(37)"02/03" *** 35.08(37)"02/03" *** 324.019.5(37)"02/03"
[AN 3884972]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2023.
   Kontextus által világosan: a Sólyom-bíróság antiformalista elemzése / szerk. Győrfi Tamás, Kazai Viktor Zoltán, Orbán Endre. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 329 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-667-4 fűzött : 3990,- Ft
Sólyom László (1942-2023)
Magyarország. Alkotmánybíróság
Magyarország - alkotmánybíróság - alkotmányjog - jogtörténet - alkotmánybíró - bírósági eljárás - alkotmánybírósági határozat - rendszerváltás - ezredforduló
342.4(439)"199/201" *** 34(439)(092)Sólyom_L. *** 342.565.2(439)"199"(094.92)
[AN 3885344]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2023.
   A közigazgatási eljárás szabályai. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : ORAC, 2023. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2023. márc. 1.
Magyarország - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény - útmutató
342.924(439)(094)(036)
[AN 3914799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata / szerk. Orbán Szabolcs. - 423 p.
ISBN 978-963-258-577-2 fűzött : 15000,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
[AN 3914800] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A közigazgatási perrendtartás magyarázata / szerk. Szupera Péter. - 573 p.
ISBN 978-963-258-578-9 fűzött : 15000,- Ft
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
[AN 3914801] MARC

ANSEL
UTF-88045 /2023.
   Kriminalisztika / szerk. Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 624 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-531-557-4 kötött
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 3885435]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2023.
Petrétei József (1958-)
   A tagállami státus alkotmányjogi következményei / Petrétei József ; [kiad. a Kodifikátor Alapítvány]. - Pécs : Kodifikátor Alapítvány, 2022. - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89912-9-4 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - európai integráció - jogharmonizáció
342.4(439) *** 327.39(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3885483]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2023.
Pintér Attila
   A kockázati tőkebefektetési szerződések alapjai magyar, amerikai és német összehasonlításban / Pintér Attila. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 267 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 58.)
Bibliogr.: p. 242-254.
ISBN 978-963-489-487-2 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - Németország - szerződés - tőkebefektetés - kockázati tőke - összehasonlító jog
347.74(439) *** 347.74(73) *** 347.74(430) *** 658.152(439) *** 658.152(73) *** 658.152(430) *** 330.322 *** 340.5
[AN 3884747]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2023.
Sulyok Katalin (1986-)
   A természettudomány szerepe a bírói érvelésben : a nemzetközi bíróságok gyakorlata környezeti jogvitákban / Sulyok Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 501 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 59.)
Bibliogr.: p. 471-492.
ISBN 978-963-312-356-0 kötött
nemzetközi bíráskodás - nemzetközi jog - környezetvédelmi jog - bizonyítási eljárás - szakértői vélemény - természettudomány - bírósági ítélet
341.64 *** 349.6 *** 340.69 *** 5 *** 341
[AN 3884780]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2023.
Talia, Antonio (1977-)
Statale 106 (magyar)
   A 106-os főút : a calabriai maffia nyomában / Antonio Talia ; [ford. Mátyus Norbert]. - Budapest : 444 : Cser K., cop. 2022. - 317, [2] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A 106-os út
ISBN 978-963-278-648-3 fűzött : 4495,- Ft
Calabria - maffia - 20. század - 21. század
343.341.2(457.8)"198/201"
[AN 3886000]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2023.
   A titokzatos kastély : ünnepi tanulmányok Mádl Ferenc emlékére / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 236 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 60.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-358-4 kötött
Magyarország - jogtudomány - nemzetközi magánjog - jogalkotás - jogász - 20. század - 21. század
34 *** 34(439)(092)Mádl_F. *** 341.9 *** 340.134
[AN 3884756]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2023.
   A trianoni békediktátum ratifikációja külföldön / szerk. Illik Péter, Vizi László Tamás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 223 p. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-31-1 kötött
Közép-Európa - Magyarország - trianoni békeszerződés - külpolitika - történelem - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 327(439)"192" *** 940-11"192"
[AN 3885171]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2023.
   Világűrjog / szerk. Bartóki-Gönczy Balázs, Sulyok Gábor ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrjog és Politika Kutatóintézet]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 352 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-345.
ISBN 978-963-531-591-8 kötött
világűrjog - egyetemi tankönyv
347.85(075.8) *** 341.229(075.8)
[AN 3885452]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8053 /2023.
Luby Lajos (1919-2005)
   Luby Lajos huszárévei visszaemlékezései tükrében / [vál. és a szöveget gond. Kiss Kálmán] ; [az előszót és a tanulmányt írta, a jegyzeteket kész. Bene János]. - Nyíregyháza : Luby Társ., 2022. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Luby könyvtár, ISSN 2939-7111)
ISBN 978-615-01-4419-1 fűzött
Magyarország - katonatiszt - huszár - 20. század - hadtörténet - második világháború - memoár
355(439)(092)Luby_L.(0:82-94) *** 355.48(439)"194"(0:82-94)
[AN 3884531]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2023.
   Az ókori hadtörténettől a modern fegyveres konfliktusokig : a Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciájának anyagai. - Pécs ; Budapest : MHTT, 2021. - 358 p. : ill. ; 21 cm. - (Fejezetek a hadtörténelemből, ISSN 2062-9788 ; 9.)
A Pécsett, 2018. dec. 3-4 között rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék magyar, angol, német és francia nyelven is
ISBN 978-615-5954-10-8 fűzött
hadtörténet
355.48(100)(091)
[AN 3885461]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2023.
Winkler Gusztáv (1952-)
   Harcjármű-képeskönyv : válogatás brit és német lánctalpas harcjárművekből : 225 típus, altípus / Winkler Gusztáv. - [Budapest] : Winkler, cop. 2022. - [107] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-01-5443-5 fűzött
Nagy-Britannia - Németország - páncélozott harci jármű - 20. század - ezredforduló - ifjúsági könyv
623.438(430)"193/201"(02.053.2) *** 623.438(410)"19/200"(02.053.2)
[AN 3885503]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2023.
   Zrínyi Miklós és öröksége / szerk. Hausner Gábor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 255 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-658-8 kötött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadtudomány - hadtörténet - hadvezér - 17. század - katonai iskola - 20. század - 21. század
355 *** 355.48(439)"16" *** 355.23(439)"19/201" *** 355(439)(092)Zrínyi_M.
[AN 3885421]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8057 /2023.
Krzyzewski, Mike (1947-)
Leading with the heart (magyar)
   Vezetni szívvel-lélekkel : Coach K sikeres stratégái kosárlabdához, vállalkozásokhoz és az élethez / Mike Krzyzewski és Donald T. Philips ; [... ford. Sterbenz László]. - [Sopron] : Darazsak Sportakadémia Kft., cop. 2021. - 299 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4586-0 fűzött
vezetés - coaching
65.012.4 *** 659.2
[AN 3885009]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8058 /2023.
Asztalos Zsuzsa
   Átalányadó / [szerző Asztalos Zsuzsa ..., Rosenfeld Anita]. - Budapest : Saldo, 2022. - 92 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-649-8 fűzött
Magyarország - adózás - jövedelemadó - útmutató
336.215(439)(036)
[AN 3885687]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2023.
Bertalanné Danó Katalin
   Ellenőrzések, önellenőrzések elszámolása : számvitel, Tao, ÁFA, KIVA : példák, esettanulmányok / [szerzők Bertalanné Danó Katalin, Vincze Péter]. - Budapest : Saldo, 2022. - 212 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-646-7 fűzött
Magyarország - adózás - számvitel - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3885685]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2023.
Csath Magdolna (1943-)
   Fejlődési csapdaveszély a pandémia után / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2021. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-514-116-6 fűzött : 2800,- Ft
Európa - Magyarország - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - statisztikai adatközlés - innováció - 21. század
330.341.1 *** 338.1(4)"201"(083.41) *** 338.2(439)"201/202"
[AN 3885072]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2023.
   A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése / [közread. a] Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : Slachta M. Nemz. Szociálpol. Int., 2021. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - testi fogyatékos - 21. század
331.582.2(439)"201/202" *** 364.65-056.26(439)"201/202"
[AN 3885149]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2023.
   Hungarikumok gyűjteménye 79. - [Budapest] : [Agrárminisztérium] : [Hungarikum Biz.], 2021. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Agrárminisztérium, Hungarikum Bizottság
Fűzött
Magyarország - termék - kulturális örökség - hagyománytisztelet - művelődéstörténet - érték
658.62(439) *** 008(=945.11) *** 398(=945.1) *** 930.85(439) *** 316.752(439)
[AN 3884837]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2023.
   Kincset érő közösség : a Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régészeti Programjának eredményei / szerk. Vida István. - Budapest : MNM, 2022. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
Megj. a Budapesten, 2022. márc. 17 - szept. 4. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5978-48-7 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - régészet - önkéntes munka - társadalmi részvétel - múzeumi gyűjtemény
331.102.2(439) *** 904(439) *** 323.21 *** 069(439)
[AN 3885166]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2023.
   Kincset érő közösség : a Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régészeti Programjának eredményei : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2022. március 17 - szeptember 4. / szerk. Vida István. - 2. kiad. - Budapest : MNM, 2022. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5978-49-4 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - régészet - önkéntes munka - társadalmi részvétel - múzeumi gyűjtemény
331.102.2(439) *** 904(439) *** 323.21 *** 069(439)
[AN 3886482]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2023.
Kiss Gábor Dávid (1984-)
   A nemzetközi pénzügyek elmélete és annak ökonometriai eszköztára / Kiss Gábor Dávid, Mészáros Mercédesz, Rácz Tamás. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 304 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Makropénzügyek. - Bibliogr.: p. 282-304.
ISBN 978-963-493-191-1 fűzött : 4900,- Ft
nemzetközi pénzügy - ökonometria
339.7 *** 330.43
[AN 3884761]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2023.
   Management, innovation and development goal for socio-economic change : [monograph] / eds. Zsuzsanna Tóth-Naár, Emese Tatár. - Budapest : Inform, 2021. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-49-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-49-0-0)
gazdaságtan - vezetés
330 *** 65
[AN 3885970]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2023.
Nagy Róbert
   Az angliai magyarok igaz története / Nagy Róbert. - Budapest : BBS-Info, 2022. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6364-04-3 fűzött : 2990,- Ft
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - memoár
331.556.46(410)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3885360]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2023.
Raeste, Juha-Pekka
Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä (magyar)
   A világ ötven legveszélyesebb vállalata / Juha-Pekka Raeste, Hannu Sokala ; [ford. Panka Erzsébet]. - Budapest : Scolar, 2022. - 550, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 493-530.
ISBN 978-963-509-542-1 kötött : 9950,- Ft
nagyvállalat - multinacionális vállalat - globalizáció - társadalmi felelősség - hatékonyság - gazdasági érdek - kizsákmányolás - környezeti politika
334.726(100) *** 339.9 *** 316.6 *** 504.03 *** 330.13 *** 330.16
[AN 3885870]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2023.
Somogyi Ferenc (1945-)
   A hitványság kora : a globalokrata libertinus technotársadalmak végnapjai és a helyi közösségek újjászületése / Somogyi Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2022. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-324.
ISBN 978-963-514-125-8 fűzött : 4200,- Ft
gazdaságtan - gazdaságfilozófia - politológia - nemzeti irányzat
330 *** 32.001 *** 330.8 *** 329.17
[AN 3885128]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2023.
Szücs Imre
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2022 : regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése / [szerző és szerk. Szücs Imre] ; [közread. a] Sirona Oktatási Központ Kft. - Budapest : Sirona Okt. Közp. Kft., 2022. - 256 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5192-2 fűzött
Magyarország - számvitel - adózás - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3885519]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2023.
   Time of changes : digitalization from economic and cultural perspectives / eds. György Iván Neszmélyi, Gabriella Kovács ; [publ. by the] Oriental Business and Innovation Center Budapest Business School. - Budapest : OBIC BBS, cop. 2021. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6342-17-1 fűzött
Ázsia - geopolitika - globalizáció - világgazdaság - innováció - digitális technika - 21. század
339.9(100)"20" *** 330.341.1(5) *** 681.3.004.14 *** 327(5)"20"
[AN 3884935]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2023.
   Turizmusbiztonság, járvány, geopolitika / szerk. Michalkó Gábor, Németh József, Birkner Zoltán ; [közread. a] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. - Budapest : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közhasznú Nonprofit Kft., 2022. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88122-6-1 fűzött
turizmus - világjárvány - 21. század - rendészet
338.48 *** 616.98(100)"202" *** 351.74
[AN 3884458]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2023.
Zseli Csaba
   A szabadság eszköze : hogyan törhet ki egy átlagember a pénz és idő rabságából? / Zseli Csaba. - [Csehbánya] : S4F Megoldás Kft., 2022. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-5094-9 fűzött : 3490,- Ft
vállalkozásismeret - szabadidő
658.1 *** 379.8
[AN 3885393]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8074 /2023.
   A Montázs projekt eredményei : a fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése, EFOP 1.9.2. - VEKOP-16-2016-00001 / [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2021. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6312-04-4 fűzött
Magyarország - fogyatékos - esélyegyenlőség - közszolgáltatás - 21. század
364.65-056.26(439)"201/202" *** 342.722(439) *** 35
[AN 3885167]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8075 /2023.
   Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása / [szerk.] Vokony Éva ; [közread. a Bölcsődei Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Bölcsődei Múz. Alapítvány, 2022-. - 23 cm
Magyarország - bölcsődei nevelés - pedagógus - életrajz
373.22(439)(092)
[AN 3885225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Akikre büszkék vagyunk!. - 2022. - 166 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-4814-4 fűzött
[AN 3885230] MARC

ANSEL
UTF-88076 /2023.
Bruckner Anita
   "Négy vándor jár körbe-körbe..." : játék- és tanulási tevékenységek komplex tervezése azonos és vegyes életkorú csoportokban / Bruckner Anita, Gállné Rabatin Edit, Perge Zsoltné. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2022. - 2 db ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Fűzött
óvodapedagógia - módszertan - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3885518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősz - tél. - 119 p.
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-615-6043-58-0
[AN 3885523] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tavasz - nyár. - 104 p.
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-615-6043-59-7
[AN 3885525] MARC

ANSEL
UTF-88077 /2023.
Elekes-Szentágotai András
   Daru a tizediken : fejezetek a Kodolányi János Egyetem történetéből, 1992-2002 / Elekes-Szentágotai András. - Székesfehérvár : KJE, 2022. - 372 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 978-615-5075-64-3 fűzött
Kodolányi János Egyetem (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - egyetem - ezredforduló - történeti feldolgozás
378.6(439-2Székesfehérvár)"199/200"
[AN 3885003]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2023.
   Az életpálya-modul oktatásának módszertani megfontolásai a szakképzést előkészítő évfolyamon : összefoglaló kiadvány / [szerk. Török Réka] ; [kiad. a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ. - [Vác] : Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejl., Módszt. Közp., 2022. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-01-5590-6 fűzött
pályaorientáció - szakképzés - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
377 *** 37.048.4 *** 37.025(072)
[AN 3885491]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2023.
Főnix Versmondókör
   A költészet varázsa : a Főnix Versmondókör műsorai a Kulturális Központban 2015. március 8 - 2021. október 30-ig, 27 műsor / [összeáll. ... Bieliczkyné Buzás Éva] ; [kiad. Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért]. - Hajdúszoboszló : Emlékszoba Alapítvány - a zene és költészet ápolásáért, 2022. - 287 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81725-5-4 fűzött : 2000,- Ft
Hajdúszoboszló - művelődési ház - kulturális élet - rendezvény - 21. század
374.07(439-2Hajdúszoboszló) *** 316.7(439-2Hajdúszoboszló)"201/202" *** 061.7(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3885863]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2023.
Hajdú Dezsőné
   Más szempontú tervezés : segédanyag az óvodai dokumentációhoz, kiemelten a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztéséhez / Hajdú Dezsőné, Kendrella Ágnes Klára. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2022. - 104 p. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-615-6043-57-3 fűzött
óvodapedagógia - különleges csoportok nevelése - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - tervezés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 376.2/.5(072) *** 371.321 *** 65.018 *** 331.101.3
[AN 3885527]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2023.
Hajdú Dezsőné
   Több szempontú tervezés : segédanyag a pedagógiai minősítések dokumentációjához / Hajdú Dezsőné, Kendrella Ágnes Klára. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2022. - 110 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-615-6043-56-6 fűzött
pedagógiai munka - képesség - minőségbiztosítás - munkavégzés - tervezés - útmutató
371.321 *** 65.018 *** 331.101.3(036)
[AN 3885531]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2023.
   Keresni az újat szüntelen.. : tanulmánykötet Halász Gábor tiszteletére / szerk. Rónay Zoltán [et al.]. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2022. - 467 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-918-7 fűzött : 5990,- Ft
oktatáskutatás - felsőoktatás - emlékkönyv
37 *** 378
[AN 3885356]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2023.
Kolozsvári Anna
   Mesés zenei nevelés : éves zenei program óvodapedagógusoknak / Kolozsvári Anna. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2022. - 104 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-615-6043-60-3 fűzött
óvodapedagógia - zenepedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 372.878(072)
[AN 3885534]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2023.
Kovacs, Charles (1907-2001)
Muscles and bones (magyar)
   Élet a testben : olvasókönyv hetedik, nyolcadik osztályosoknak / Charles Kovacs ; [m. nyelvre átültette Galli Andrea & Tolnai Antal]. - [Miskolc] : C. Kovacs Kv., 2022. - 200 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4002-5 kötött
emberi test - élettan - biológia - alternatív iskola - gyermekkönyv - tankönyv
372.857(078) *** 371.4Waldorf *** 612(02.053.2)
[AN 3884582]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2023.
Langerné Buchwald Judit (1971-)
   Alternativitás és pluralizmus a magyar közoktatásban és pedagógusképzésben a rendszerváltozástól napjainkig / Langerné Buchwald Judit ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-225.
ISBN 978-963-489-446-9 fűzött
Magyarország - közoktatás - alternatív iskola - pedagógusképzés - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
37.014.(439)"199/201" *** 371.4(439) *** 371.13(439)
[AN 3884869]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2023.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - életútinterjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt. - 2022. - 144 p. : ill.
ISBN 978-615-81481-3-9 fűzött
[AN 3885274] MARC

ANSEL
UTF-88087 /2023.
Manxhuka Afrodita
   Mit olvas(s)unk irodalomórán? : a populáris irodalomban rejlő pedagógiai lehetőségek / Manxhuka Afrodita. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2022. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-126.
ISBN 978-615-6043-61-0 fűzött
módszertan - magyar irodalom - világirodalom - tantárgy-pedagógia - olvasáspedagógia
372.889.451.1 *** 028.6 *** 372.882 *** 371.3
[AN 3885557]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2023.
   Nyelvtanulással a boldogulásért : az EFOP 3.2.14-17-2017-00006 projekt zárókiadánya : ELTE-DELP - ELTE-DEAL / [szerk. Divéki Rita, Farkas Árpád, Pereszlényi Anna] ; [közread. az] ELTE BTK. - [Budapest] : ELTE BTK, [2021]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-489-349-3 fűzött
nyelvtanulás - középiskolás - pedagógusképzés - pedagógiai munka - egyetemi hallgató - gyakorlati képzés - önkéntes munka - 21. század - memoár
372.880(439)"200/201"(0:82-94) *** 371.133.2 *** 331.102.2 *** 371.844 *** 373.5
[AN 3885138]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2023.
   Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaedukáció : felsőoktatási tankönyv / szerk. Borbély-Pecze Tibor Bors ; [közread. a] ... Magyar Pedagógiai Társaság ... ; [... kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K. : M. Pedagógiai Társ. : Wesley Kv., 2022. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-70-8 fűzött
pályaorientáció - pályaválasztás - tanácsadás - egyetemi tankönyv
37.048(075.8)
[AN 3884806]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2023.
   PotePillars: tanulási kultúra koncepció : bizonyítékon alapuló, az oktatásban alkalmazható stratégiák a stressz és a szorongás kezelésére : egy workshop tanulságai / [közread. az] OOKT. - [Pécs] : PTE ÁOK Magatartástud. Int. OOKT, 2022. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
A Pécsett, 2022. jún. 2-án rendezett workshop anyaga
ISBN 978-963-429-996-7 fűzött
pedagógiai lélektan - felsőoktatás - stresszkezelés
37.015.3 *** 378.147 *** 612.06
[AN 3884993]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2023.
Schweitzer Gábor (1964-)
   A mezítlábas ügyvédtől a legitimista professzorig : válogatott közjog- és tudománytörténeti tanulmányok / Schweitzer Gábor. - [Budapest] : Novissima : TK, 2022. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport kiadványai, ISSN 2560-0850 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6484-01-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - jogtörténet - közjog - jogászképzés - két világháború közötti időszak
378.634(439)"191/194" *** 342(439) *** 34(091)(439)"191/194"
[AN 3884782]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2023.
   Vallomások Sopronról : pedagógusok mesélnek / [könyvszerk. ... Horváth József] ; [közread. a] Pedagógusok Soproni Művelődési Háza. - Sopron : Pedagógusok Soproni Művel. Háza, 2022. - 174 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-4761-1 kötött
Sopron - pedagógus - helyismeret - 20. század - 21. század - memoár
37(439-2Sopron)(092)(0:82-94) *** 908.439-2Sopron(0:82-94)
[AN 3885024]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2023.
Veréb Edina Katalin
   Az első évünk : anyanapló, babanapló, babakalauz / [Veréb Edina Katalin]. - [Szeged] : Veréb E. K., 2022. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-164.
ISBN 978-615-01-4375-0 kötött
családi nevelés - csecsemőgondozás
37.018.1 *** 613.95
[AN 3884947]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2023.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-510-2 fűzött : 5490,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3914680]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8095 /2023.
   Bükk. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Bükk hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.4)(036) *** 908.439(234.373.4) *** 914.39(234.373.4)(036)
[AN 3884543]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2023.
Érsek-Obádovics Mercédesz (1982-)
   Bakancslista párban : [életre szóló kalandok szerelmeseknek, volt szerelmeseknek és leendő szerelmeseknek] / [... szöveg ... Érsek-Obádovics Mercédesz ...]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - [205] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-509-389-2 fűzött : 4475,- Ft
szabadidő-felhasználás - párkapcsolat
379.8 *** 316.472.4
[AN 3914729]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2023.
Fodor Donát
   Kanyarvadászat : biztonságos közúti motorozási technikák / Dodor ; [fotók Gadnai Szabina, Balogh Sára Borbála, Kajtor Zoltán]. - Budapest : Magánkiad., 2022. - 300 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5801-3 kötött
motorkerékpár-közlekedés - motorkerékpársport
796.72 *** 629.118.6 *** 656.18
[AN 3885087]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2023.
Harka Ákos (1941-)
   Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak / Harka Ákos, Wilhelm Sándor ; [kiad. a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Magyar Haltani Társaság]. - 2. mód. kiad. - [Ráckeve] : Ráckevei Dunaági Horgász Szövets. ; Budapest : M. Haltani Társ., 2022. - 87 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-4883-0 fűzött
Magyarország - hal - horgászat - állathatározó - útmutató
799.1(439)(036) *** 597(439)(083.71)
[AN 3885902]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2023.
Hauleitner, Franz (1944-)
Dolomiten (magyar) (szemelv.)
   Nyugati-Dolomitok : 85 válogatott kirándulás és túra / Franz Hauleitner ; [ford., aktualizálta Major Judit, Nagy Ferenc]. - Budapest : Eurographics Alpin, 2022. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-615-82079-0-4 fűzött : 5890,- Ft : 17,40 EUR
Dolomitok - gyalogtúra - alpinizmus - útikönyv
796.52(45)(234.3Dolomitok)(036) *** 914.5(234.3Dolomitok)(036)
[AN 3885667]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2023.
Hollósy Réka
   Játékok a Rozmaring kunyhóból : kreatív foglalkoztató füzet az M2 Gyerekcsatorna Rozmaring kunyhó című bábsorozatához 5 éves kortól / alkotók Hollósy Réka ..., Trömböczky Napsugár ..., Sipos Katalin. - [Budapest] : [MTVA], cop. 2021. - 11 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3885123]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2023.
   Horgász tanösvény útikalauz / [szerk. Udvari Zsolt] ; [közread. a] Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség. - Ráckeve : Ráckevei Dunaági Horgász Szövets., 2022. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5482-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-5482-4-0)
Soroksári-Duna - Ráckeve - horgászat - természeti környezet
799.1(439-2Ráckeve) *** 502(439.153)
[AN 3885908]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2023.
Koczkás László
   25 horgász : horgász örökség I. / Koczkás László. - 2. jav., bőv. kiad. - Makó : Szerző, 2023. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 30
ISBN 978-615-01-7655-0 fűzött
Magyarország - horgászat - 19. század - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
799.1(439)(092) *** 012
[AN 3914359]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2023.
Laws of the game 2022/23 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2022/23 / [ford. Hegyi Péter] ; [közread. az] IFAB..., Magyar Labdarúgó Szövetség... - [Budapest] : MLSZ, [2022]. - 213 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3884727]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2023.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Guests of the Beggar King. - [2022]. - 52 p.
ISBN 978-615-5902-59-8 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3885390] MARC

ANSEL
UTF-88105 /2023.
McBrien, Thomas
Minecraft epic bases (magyar)
   Minecraft : lenyűgöző bázisok : inspiráló építmények / [írta és szerk. Thomas McBrien] ; [ill. Ryan Marsh] ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 93 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-599-195-2 kötött : 4999,- Ft
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3884496]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2023.
Németh Zoltán (1978-)
   Gondolatok a lövészetvezetésről / Németh Zoltán. - [Leányfalu] : Németh Z., cop. 2022. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5627-9 fűzött
sportlövészet
799.3
[AN 3884877]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2023.
Olsberg, Karl (1960-)
Das Dorf (magyar)
   A falu : [kalandos történet a Minecraft világából] / [írta] Karl Olsberg ; [ill.] Philipp Ach ; [ford. Borosnyay-Miklós Katalin]. - Budapest : Scolar Kid, 2022-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - játékprogram - gyermekregény
793/794 *** 830-31(02.053.2)=945.11 *** 681.3.004.14
[AN 3885798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hajótörés a Smaragd-szigeten. - 2022. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-509-587-2 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - játékprogram - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3885808] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Veszély az alvilágban. - 2022. - 154, [5] p.
ISBN 978-963-509-588-9 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - játékprogram - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3885813] MARC

ANSEL
UTF-88108 /2023.
Szűcs István
   XX. századi bringás történetek / Szűcs István ; [közread. a] ... Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány. - [Budapest] : L'Harmattan ; [Miskolc] : Salkaházi S. Miskolc Program Alapítvány, 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-414-890-6 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - kerékpársport - sportoló - 20. század - interjú
796.6(439)(092)(047.53)
[AN 3885414]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2023.
Tenczer Gábor
   Budapest outdoor : [a legszebb 100 túra a fővárosban és környékén] / Tenczer Gábor. - Budapest : Corvina, 2022. - 253 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6768-3 fűzött : 3990,- Ft
Budapest - Pest megye - Komárom-Esztergom megye - természetjárás - útikönyv
796.51(439-2Bp.)(036) *** 796.51(439.153)(036) *** 796.51(439.115)(036)
[AN 3884726]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2023.
   Vértes. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Vértes (hegység) - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.2)(036) *** 908.439(234.373.2) *** 914.39(234.373.2)(036)
[AN 3884545]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2023.
   Zselic. - Budapest : OEE, 2021. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zselic - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Zselic)(036) *** 908.439Zselic *** 914.39Zselic(036)
[AN 3884546]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2023.
Zubor Ferenc
   140 év a magyar postagalambsportban / [szerzők Zubor Ferenc és Ferenczi Igor] ; [... kiad. Magyar Postagalamb Sportszövetség]. - Budapest : M. Postagalamb Sportszövets., [2022]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-615-82095-0-2 fűzött
Magyarország - sporttörténet - postagalambsport
798.9(439)(091)
[AN 3884819]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8113 /2023.
   Apródok nyomában : a Drégelyvár Alapítvány harminc éve / [szerk. Végh József]. - Drégelypalánk : Drégelyvár Alapítvány, 2022. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3639-4 fűzött
Drégelyvár Alapítvány
Drégelypalánk - Drégely (vár) - vár - régészet - felújítás - alapítvány
728.81(439-2Drégelypalánk) *** 904(439-2Drégelypalánk) *** 72.025.4(439-2Drégelypalánk) *** 061.27(439-2Drégelypalánk)
[AN 3884881]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2023.
   Árapály tényezők = Tidal factors / [kurátor ... Kovács Krisztina] ; [szerk. ... Koczkás Marcella, Kovács Krisztina, Tóth Anna] ; [kiad. ... a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum ...]. - Esztergom : M. Környezetvédelmi és Vízügyi Múz., 2022. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
Az Esztergomban, 2022. jún. 25 - szept. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-5818-1 fűzött
Magyarország - Franciaország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/202" *** 73/76(44)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3885275]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2023.
Bakó Tihamér (1955-)
   Psychographics / Tihamér Bakó. - [Budapest] : Psycho Art, 2005-. - 23 cm
A 2. köteten alcímként: grimasks, a 3. köteten alcímként: the executive, a 4. köteten alcímként: inspirations, az 5. köteten alcímként: mother-child relationship. - Angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, orosz, görög, japán és kínai nyelven
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2022. - [123] p. : ill.
ISBN 978-615-80697-5-5 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3884888] MARC

ANSEL
UTF-88116 /2023.
Bánfi József (1936-)
   Visszhangok / Bánfi József, Taizs Gergő ; [közread. a Tatabányai Múzeum]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2022. - 89 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-82103-0-0 fűzött : 1823,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
76(439)(092)Bánfi_J. *** 894.511-14
[AN 3885105]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2023.
Bernáth Csilla
   Horgolt mesék Afrikából : 12 horgolt játék és egy fejezeteken átívelő történet : Horgolt mesék sorozat 2. / Bernáth Csilla. - [Mohács] : FabriCar Kft., cop. 2022. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-82109-0-4 fűzött
díszítőművészet - magyar irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv - mese
746.43 *** 379.826 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3885542]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2023.
   Emotions : [2021. szeptember - 2023. október] / [kurátor, ... szerk. German Kinga] ; [... kiad. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ...]. - Budapest : Moholy-Nagy Műv. Egy. Alapítvány : Mome, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5134-33-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Cseke_Sz. *** 73/76(439)(092)Benczúr_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2023"
[AN 3885155]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2023.
   Entropy & cosmos : [Museum Vasarely, Budapest, 14. 5. 2022 - 21. 8.] : [Gallery Z. Bratislava, 14. 9. 2022 - 28. 10.] = Entrópia & kozmosz : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2022. május 14 - augusztus 21.] : [Z Galéria, Pozsony, 2022. szeptember 14 - október 28.] / [curators ... Pia Jardi, N. Mészáros Júlia] ; [publ. by the] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2022. - 39 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-6026-08-8 fűzött
Európa - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(4)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2022" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 3885995]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2023.
Földényi F. László (1952-)
   Múzeumi séták, 1992-2019 / Földényi F. László. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 337 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
ISBN 978-963-493-184-3 fűzött : 5500,- Ft
festészet - művészetesztétika - művészettörténet - esszé
75.01(0:82-4) *** 75(100)(091)(0:82-4)
[AN 3884775]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2023.
Forgó Árpád (1972-)
   Nyolc = Eight / Forgó Árpád. - Budapest : [Tóth Á.], 2022. - [18] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-4550-1 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Forgó_Á.
[AN 3884805]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2023.
Gaál Kata (1984-)
   Gaál Kata / [szerző Mészáros Zsolt]. - Budapest : Várfok Galéria, 2022. - 33 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 28.)
A Budapesten, 2021. szept. 17 - nov. 6. között "Kibillent harmónia" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5323-12-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gaál_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3885477]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2023.
Komlós Attila
   A Nagyharsányi Szoborpark / Komlós Attila ; [kiad. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, 2022. - 47 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-963-88992-6-2 fűzött
Nagyharsányi Szoborpark
Magyarország - Nagyharsány - szobrászat - szoborpark - 20. század - 21. század
73(439)"196/201" *** 069(439-2Nagyharsány)
[AN 3885497]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2023.
   Kötelék : [Honti Kulturális Napok, Ipolyság ... 2022] / [... szerk. ... Németh Géza]. - [Budapest] : [Artézi Galéria], 2022. - [35] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Közread. az Artézi Galéria. - A 2022. szept. 9 - okt. 9. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6425-05-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/202" *** 061.4(437.6-2Ipolyság)
[AN 3884477]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2023.
Madarász-Lang Brigitta
   Rajzolj bátran! : [a szabadkézi térábrázolás alapjai] / [szerző ... Madarász-Lang Brigitta]. - [Budapest] : BrigiDraw, 2022-. - ill. ; 30 cm
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3885924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kockától a házig : [1. szint]. - 2022. - 64 p.
ISBN 978-615-01-5498-5 fűzött
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3885926] MARC

ANSEL
UTF-88126 /2023.
Melkovics Tamás (1987-|)
   Panta rhei / Melkovics Tamás ; [kurátor ... Iberhalt Zsuzsa] ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2022. - [13] p. : ill., színes ; 18 cm
Megj. a Szentendrén, 2022. márc. 18 - jún. 26. között rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrász - 21. század
73(439)(092)Melkovics_T.
[AN 3885161]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2023.
   Oázis : Nagykáta-Erdőszőlő Nemzetközi Művésztelep = Oasis : International Artcamp Nagykáta-Erdőszőlő / [közread. a Block Art Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Block Art Kult. Egyes., 2021. - [39] p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2021. aug. 13-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Nagykáta-Erdőszőlő Nemzetközi Művésztelep
Nagykáta - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(100)"202" *** 73/76(439)"202" *** 061.28(439-2Nagykáta)
[AN 3885136]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2023.
Persányi Miklós (1950-)
   A legszebb majom : állat, kert, művészet / Persányi Miklós. - Budapest : EX-BB, cop. 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-325-196-6 kötött : 3950,- Ft
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
Budapest - állatkert - felújítás - magyar irodalom - memoár
72.025.4 *** 59.006(439-2Bp.) *** 894.511-94
[AN 3885206]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2023.
   SASMob - Szeged : smart alliance for sustainable mobility : let's move together! : good practices / [text, ed. ... Faculty of Economics and Business Administration University of Szeged]. - [Budapest] : Mobilissimus Kft. ; Szeged : Fac. of Economics and Business Administration Univ. of Szeged, 2021. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Szeged - városfejlesztés - közlekedésügy - 21. század
711.4(439-2Szeged) *** 338.47(439-2Szeged)"201/202"
[AN 3885131]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2023.
   Soproni Múzeum Központi Bányászati Múzeum : kiállításvezető / [szerk. Szemán Attila és Németh Ildikó]. - Sopron : Soproni Múz., cop. 2021. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6374-02-8 fűzött
Soproni Múzeum. Központi Bányászati Múzeum
múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető - bányászat
069(439-2Sopron) *** 622
[AN 3885249]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2023.
Szabados Árpád (1944-2017)
   Fotóművek, 1971-2015 / Szabados Árpád ; [szerk. Jurecskó László és Kishonthy Zsolt] ; [rend., közread. a] MissionArt Galéria. - Budapest : MissionArt Galéria, 2022. - 167 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A Budapesten, 2022. márc. 29 - ápr. 25. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-8074-48-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szabados_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3885323]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2023.
Szabó Magdolna, T.
   Sorspercek 4 : válogatás grafit és diófapác grafikáiból valamint haiku, tanka verseiből / T. Szabó Magdolna ; [vendégköltő Kanizsai József]. - Budapest : Szerző, 2022. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5607-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
76(439)(092)Szabó_M.,_T. *** 894.511-14
[AN 3885290]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2023.
Szirtes János (1954-)
   Szirtes János / [... az interjút Kovács Krisztina kész.]. - Budapest : Várfok Galéria, 2022. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 29.)
A Budapesten, 2022. ápr. 21 - máj. 28. között "Oxigén" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5323-13-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - interjú - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szirtes_J.(047.53) *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3885480]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2023.
Takácsné Ambrus Éva (1939-)
   Takácsné Ambrus Éva csuhévilága : karácsonytól karácsonyig / [összeáll. Angster Mária]. - Budaörs : Könyvesműhely ; Székesfehérvár : Fejér M. Múzeumegyes., 2022. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai, ISSN 0237-5346 ; 9.)
Bibliogr.: p. 69-70. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6347-02-2 fűzött
Takácsné Ambrus Éva (1939-)
Magyarország - Székesfehérvár - népművészet - csuhéfonás - iparművész - népi díszítőművészet - 20. század - 21. század - múzeumi kiadvány
746.7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 746.7031.4(439)(092)Takácsné_Ambrus_É. *** 069(439-2Székesfehérvár)
[AN 3885663]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2023.
   A Te arcodat keresem, Uram : Ozsvári Csabával az egyház megújulásáért : megemlékezések, imakilenced. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2022. - 117, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-546-032-8 fűzött : 3590,- Ft
Ozsvári Csaba (1963-2009)
Magyarország - ötvösség - iparművész - ötvös - 20. század - 21. század
739(439)(092)Ozsvári_Cs.
[AN 3885193]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2023.
Thorma János (1870-1937)
   Thorma 150+2 : Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2022 : Thorma János kiállítás születése 152. és halála 85. évfordulója alkalmából : [Thorma János Múzeum, Kiskunhalas, 2022. szeptember 1 - december 4.] / [kurátor Kollarics Gábor] ; [szerk. Szakál Aurél, Kollarics Gábor]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2022. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 52.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-31-7 fűzött
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Thorma_J. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 3884709]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2023.
Tóth Csaba (1959-)
   A mi Sziklás Madonnánk : esszék, tanulmányok / Tóth Csaba. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 645 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-92-3 fűzött : 4980,- Ft : 14 EUR
Magyarország - Vas megye - képzőművészet - művészetesztétika - ezredforduló - 21. század
73/76(439.111)"199/202" *** 7.01 *** 73/76(439)"199/202"
[AN 3884823]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2023.
Ujházi Péter (1940-)
   Ujházi Péter / [szerző ... Mészáros Flóra]. - Budapest : Várfok Galéria, 2022. - 27 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 27.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5323-11-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Ujházi_P.
[AN 3885479]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2023.
   A velünk élő Petőfi / [szerk. Petri Anikó] ; [... kurátora, Sipos Tünde ...] ; [közread. a] MANK Nonprofit Kft. - [Szentendre] : MANK, [2022]. - 139 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A Szentendrén, 2022. márc. 16 - ápr. 23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6217-03-5 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - képzőművészet - 21. század - író - 19. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3885115]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8140 /2023.
Budai Ervin (1957-)
   A bika jegyében : Radics emlékkönyv / Budai Ervin. - [Budapest] : Staen Hungária Kft., 2021. - 309 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Diszkogr.: p. 271-276. - Filmogr.: p. 277.
ISBN 978-615-81787-0-9 fűzött
Radics Béla (1946-1982)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenei élet - Kádár-korszak - 20. század - beatzene - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Radics_B.(0:82-94) *** 78.05(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 3885681]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2023.
Gittins, Ian
Depeche Mode (magyar)
   Depeche Mode : hit és rajongás / Ian Gittins ; [ford. Fehér Tamás]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2022. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-963-479-913-9 kötött : 7999,- Ft
Depeche Mode (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(410)Depeche_Mode
[AN 3884596]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2023.
Jánosi András (1951-)
   Rozsnyói farsang, 1730 : válogatás a Zay-ugróci kézirat, valamint más korabeli magyar kéziratos zenei gyűjtemények anyagából = Rozsnyó carnival, 1730 : selection from the Zay-ugróci manuscript, and other hand-written Hungarian musical collections / Jánosi András ; [közrem.] Hungaricus Együttes. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2021. - 44, [2] p.ill., részben színes ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-5746-18-5 kötött
Magyarország - zenetörténet - 18. század - hangszeres zene - tánczene
78.085.1(439)"17" *** 78(439)"17"
[AN 3885332]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2023.
Lemaire, Frans C. (1927-2021)
Le destin juif et la musique (magyar)
   A zsidó sors és a zene : háromezer év történelem / Frans C. Lemaire ; [ford. Schneller Dóra]. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 549 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 978-963-414-066-5 fűzött : 5990,- Ft
zsidó vallás - zenetörténet - zsidóság - egyházi és vallásos zene - művelődéstörténet
78(=924)(091) *** 296 *** 783(100)(091) *** 930.85(=924)(100) *** 316.347(=924)(100)
[AN 3885361]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2023.
Nagy Tibor
   Házasodik a tücsök / [rajz. Nagy Tibor]. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-193-8. - keretcím: Dúdoló
Kötött : 1499,- Ft
gyermekdal - képeskönyv
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3884590]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2023.
   Nyisd meg, Uram! Zsoltárfesztivál 2021.v.02 : Budapest-Pesterzsébet Főplébániatemplom, 2021. november 19. / [szerk. Negyela László Márk]. - Budapest : Re:Publikáció, 2021. - 21 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81838-3-3 fűzött
Budapest - zenei fesztivál - egyházi és vallásos zene - zsoltár
783.27 *** 264-13 *** 061.7(439-2Bp.)"2021"
[AN 3884832]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2023.
Sapszon Ferenc (ifj.) (1952-)
   Lássam, hogy kezdhetünk! : Feri bácsi összegyűjtött aranyköpései / [ötlet és gyűjtőmunka Sapszon Borbála] ; [graf. Fabók Anna, Illés Ágnes, Szakál Andrea] ; [közread. a] Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola. - [Budapest] : Kodály Z. Magyar Kórusisk., 2022. - 55 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
karvezetés - énekkar - humor - idézetgyűjtemény
784.087.68(0:82-84)
[AN 3885189]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8147 /2023.
Bray, Adam
Marvel Studios (magyar)
   Marvel Studios : kérdések és válaszok / írta Adam Bray ; [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-599-143-3 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - 21. század - fantasztikus film
791.43.01-312.9(73)
[AN 3884475]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2023.
Cameron, James (1954-)
The world of Avatar (magyar)
   Az Avatar világa : Pandora felfedezése / a történet, a szereplők és a világ megálmodója James Cameron ; összeáll. Joshua Izzo ; [ford. Habony Gábor és Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-599-054-2 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film - album
791.43.071.1(73)(092)Cameron,_J. *** 791.43.01-312.9(73)
[AN 3884444]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2023.
Lichter Péter (1984-)
   52 humoros film : a Gyalog-galopptól a Die Hard 3-ig / Lichter Péter. - Budapest : Scolar, 2022. - 255 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-574-2 fűzött : 4975,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - humor
791.43.01 *** 791.43-7(100)(091)
[AN 3885776]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2023.
Margulies, Julianna (1966-)
Sunshine girl (magyar)
   Napsugárlány : egy rendkívüli élet / Julianna Margulies ; [... ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Partvonal, 2022. - 252, [4] p., [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6058-89-8 fűzött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Margulies,_J.(0:82-94)
[AN 3881683]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2023.
McConaughey, Matthew (1969-)
Greenlights (magyar)
   Zöldlámpa / Matthew McConaughey ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 297, [7] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-303-1 fűzött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)McConaughey,_M.(0:82-94)
[AN 3884716]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2023.
   National Film Institute Film Archive / [ed. in chief György Ráduly] ; [transl. James Stewart]. - Budapest : NFI Hungary Film Archive, [2022]. - 156 p. : ill., részben színes ; 17x21 cm
Fűzött
Magyarország - filmrendező - filmtörténet - 20. század - ezredforduló
791.43.071.1(439)(092) *** 791.43(439)"191/200"
[AN 3885221]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2023.
Paraszkay György (1954-)
   Egy szelet teátrum : Szentendrei Teátrum 2012-2018 / Paraszkay György fotóival ; Sándor Erzsi szövegeivel. - Csobánka : Paraszkay Gy., 2022. - 127 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-01-5691-0 kötött : 7890,- Ft
Magyarország - színházművészet - 21. század - fényképalbum
792(439)"201"(084.12) *** 77.04(439)(092)Paraszkay_Gy.
[AN 3885284]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2023.
Star wars character encyclopedia (magyar)
   Star wars szereplők nagykönyve / írta Simon Beecroft [et al.]. - Frissített, bőv. kiad. - Budapest : Kolibri, 2022. - 284, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-599-023-8 kötött : 6999,- Ft
Egyesült Államok - fantasztikus film
791.43.01-312.9(73) *** 791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 3884476]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2023.
Végvári Zsófia (1974-)
   Csontváry titokzatos múzsája: Isadora Duncan / Végvári Zsófia. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2023. - 50 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-00-6492-5 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Duncan, Isadora (1877-1927)
Magyarország - Egyesült Államok - Budapest - festőművész - táncművész - művészeti élet - 19. század - századforduló - 20. század
792.8(73)(092)Duncan,_I. *** 75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 316.7(439-2Bp.)"189/190"
[AN 3914737]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8156 /2023.
Barics Ernő (1945-)
   Rječničko blago i pučka kultura Martinaca = Felsőszentmárton szókincse és népi kultúrája / Ernest Barić ; [izd.] Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2021. - 343 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-963-89731-6-0 kötött
Felsőszentmárton - horvát nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
808.62-087(439-2Felsőszentmárton) *** 801.323=862=945.11
[AN 3884752]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2023.
Ciani, Giovanni
Alltagstauglich Italienisch (magyar)
   Beszéljünk bátran olaszul! : a legfontosabb mondatok tematikusan : [közös európai referenciakeret A1-A2] / Giovanni Ciani ; [m. átd.] Bulinszky Marianna ; [ill. Adrian Sonnberger]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-499-205-9 fűzött : 3280,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3884560]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2023.
   Klasse! A2 : Deutsch für Jugendliche : Kursbuch mit Audios und Videos online / Sarah Fleer [et al.] ; [Ill. Andrea Naumann]. - Budapest : Klett, cop. 2021. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-77-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3884723]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2023.
   Klasse! A2 : Deutsch für Jugendliche : Übungsbuch mit Audios online / Sarah Fleer [et al.] ; [Ill. Andrea Naumann]. - Budapest : Klett, cop. 2021. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6079-78-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3884715]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2023.
Korchmáros Valéria, M.
   A magyar nyelv alaktana : elméleti leírás gyakorlatokkal / M. Korchmáros Valéria. - Budapest : Tinta Kvk., 2023. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 221.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-963-409-316-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar nyelv - nyelvi alaktan
809.451.1-55
[AN 3914784]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2023.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar orvosi szótár : 12000 angol orvosi szó és kifejezés magyar megfelelője, valamint latin tudományos neve / Magay Tamás, Horváth Barnabás. - Budapest : Tinta Kvk., 2023. - 235, [3] p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Internetes hozzáféréssel. - A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.: 9 p.
ISBN 978-963-409-087-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - orvostudomány - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 61
[AN 3914781]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2023.
   A nyelv mint lelkünk tükre : szavak, szövegek, gondolatok / szerk. Nagy Sándor István ; [közread. az] MTA Modern Filológiai Társaság. - Budapest : MTA Modern Filológiai Társ., 2022. - 341 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-983-3 fűzött
nyelvészet - filológia
80 *** 82.07
[AN 3885301]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2023.
Romológus Konferencia (8.) (2019) (Pécs)
   8-9-10. Romológus Konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Cserti Csapó Tibor, Lakatos Szilvia]. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Romológiai Kutatóközp., 2021. - 437 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-778-9 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság - 21. század
809.149.9 *** 316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3884989]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2023.
Schwarzkopf Boglárka
   Német ugródeszka : nyelvkönyv külföldi munkavállalóknak / Schwarzkopf Boglárka, Judit Haubner. - Budapest : Tinta Kvk., 2023. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-409-217-9 fűzött : 6990,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3914787]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8165 /2023.
   Bonsai-tanulmányok / szerk. Miklós Laura és Balázs-Piri Péter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-458-2 fűzött
hispanológia
860(100)(091) *** 806.0
[AN 3884856]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2023.
Karamzin, Nikolaj Mihajlovič (1766-1826)
   A levélíró Karamzin : irodalmi magánlevelek történelmi háttérrel, 1787-1826 / [... ford. Horváth Iván] ; [az előszót írta Dukkon Ágnes] ; [a lábjegyzeteket összeáll. Szaniszló Orsolya]. - Budapest : Kairosz, 2022. - 374 p. ; 20 cm
A ford. az "N. M. Karamzina k I. I. Dmitrievu" (Sanktpeterburg : Tip. Imperatorskoj Akad. Nauk, 1866) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-514-140-1 fűzött : 3500,- Ft
Karamzin, Nikolaj Mihajlovic (1766-1826)
Dmitriev, Ivan Ivanovič (1760-1837)
Oroszország - író - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - levelezés - történelmi forrás
882(092)Karamzin,_N._M.(044) *** 930.85(47)"178/182"(093)
[AN 3885088]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2023.
Lapis József (1981-)
   Elég : közelítések a kortárs irodalomkritikához / Lapis József. - Debrecen : Alföld Alapítvány : Méliusz Juhász P. Kvt., 2022. - 391 p. : ill. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-17-0 fűzött : 3000,- Ft
irodalomtudomány - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 21. század - irodalomkritika
82.01-95 *** 894.511-95 *** 894.511(091)-14"200/201"
[AN 3885745]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2023.
   "Örvendj az ünnepeden!" : írások Bollobás Enikő tiszteletére / [szerk. Cristian Réka M. és Hegyi Pál]. - Budapest : Cser K. : ELTE Eötvös K., 2022. - 217 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-464-3 kötött
Fűzött
Bollobás Enikő (1952-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - amerikanisztika - emlékkönyv
82.01(439)(092)Bollobás_E. *** 820(73)(091)
[AN 3884910]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2023.
Rákóczy Anita (1980-)
   Samuel Beckett's Endgame and Hungarian opening gambits / Anita Rákóczy. - Budapest : Károli G. Univ. of the Reformed Church in Hungary : L'Harmattan ; Paris : L'Harmattan, 2021. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection Károli. Monograph, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.
Fűzött : 3990,- Ft : 19 EUR
ISBN 978-2-343-25166-0
Beckett, Samuel (1906-1989). Fin de partie
Beckett, Samuel (1906-1989). En attendant Godot
Franciaország - Írország - Magyarország - író - 20. század - recepcióelmélet - színháztörténet
820(417)(092)Beckett,_S. *** 840(092)Beckett,_S. *** 82.091 *** 792(439)(091)
[AN 3885328]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8170 /2023.
Demeter Szilárd (1976-)
   Társalgókönyv : a magyar irodalompolitika tíz éve, 2010-2020 / Demeter Szilárd, Szőcs Géza, Szentmártoni János ; összeáll. Urbán Péter ; [fotó ifj. Bősze Balázs]. - Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2022. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-81824-3-0 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - irodalompolitika - kulturális politika - irodalmi élet - 21. század - interjú
894.511(091)"201"(047.53) *** 323:008(439)"201"(047.53)
[AN 3885207]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2023.
Gion Nándor (1941-2002)
   Minden leírt betű hitvallás : az író mint közéleti ember / Gion Nándor ; [szerk., a szövegeket vál. és gond. Kurcz Ádám István] ; [a szövegek összegyűjtésében közrem. Horváth Futó Hargita és Paraczky László]. - Budapest : Napkút K., 2022. - 555, [12] p. ; 21 cm. - (Gion Nándor-életműkiadás ; 9.)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6409-67-6 kötött : 4990,- Ft
Vajdaság - író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - interjú
894.511(497.11)(092)Gion_N.(047.53) *** 894.511-821(497.11)
[AN 3885439]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2023.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Antigoné gyűrűi : kézjelek Kreón árnyékára / Jánosi Zoltán. - Budapest : M. Napló, 2022. - 716 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-541-034-7 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomesztétika - személyi bibliográfia
894.511(091)"18/19" *** 82.01 *** 012Jánosi_Z.
[AN 3885575]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2023.
Konkoly Dániel (1990-)
   A hang kísértetei : a hangot reprodukáló technikai eszközök és a lírai hang konstellációi a 20. század első harmadának magyar költészetében / Konkoly Dániel. - Budapest : FISZ, 2022. - 259 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-79-9 fűzött : 3000,- Ft
irodalomtudomány - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - motívumtörténet - technikatörténet - hangtechnika - híradástechnika - századforduló - 20. század
894.511(091)-14"190/193" *** 681.8 *** 654 *** 82.01
[AN 3884929]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2023.
Móser Zoltán (1946-)
   Olvasatok / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2020-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5746-12-3 kötött
Magyarország - magyar irodalom története - író - műelemzés - ifjúsági könyv
894.511(091)(02.053.2) *** 894.511(092)(02.053.2)
[AN 3829222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Magyar írókról, költőkről, versekről. - 2022. - 174 p.
ISBN 978-615-5746-21-5
[AN 3885338] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Magyar írókról, költőkről, versekről. - 2022. - 197 p.
ISBN 978-615-5746-22-2
[AN 3885341] MARC

ANSEL
UTF-88175 /2023.
Térey János (1970-2019)
   Szükséges fölösleg : összegyűjtött interjúk / Térey János ; [szerk. Darvasi Ferenc]. - Budapest : Jelenkor, cop. 2022. - 818, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-518-023-3 kötött : 7999,- Ft
Térey János (1970-2019)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Térey_J.(047.53)
[AN 3885691]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2023.
Udvarhelyi András (1944-)
   "Magadon túl kezdődöl" : Faludy-fogalomtár és szótár / Udvarhelyi András. - Budapest : [s.n.], 2022. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 380-389.
Fűzött
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Faludy_Gy.
[AN 3884986]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2023.
   Valóság - elkötelezettség - közéletiség : mai irodalmunk társadalmi presztizse : a Tokaji Írótábor tanácskozása 1986 / [szerk., sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Kákay Viola és Soltész Márton]. - Budapest : M. Napló ; [Miskolc] : Tokaji Írótábor, 2022. - 605 p. ; 21 cm
Gerinccím: A Tokaji Írótábor tanácskozása 1986. - Bibliogr.: p. 569-586.
ISBN 978-963-541-065-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - társadalmi szerep - nyilvánosság - Kádár-korszak - konferencia
894.511(091)"198" *** 061.3(439-2Tokaj) *** 316.7(439)"198"
[AN 3885578]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2023.
Vasvári Zoltán
   "Csillagom, emlék: tégy tökéletessé..." : Rónay György-tanulmányok / Vasvári Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2021. - 201 p. : ill. ; 20 cm. - (Katolikus írók és gondolkodók, ISSN 2939-7022)
ISBN 978-963-514-111-1 fűzött : 3000,- Ft
Rónay György (1913-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Rónay_Gy.
[AN 3885074]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2023.
Weiner Sennyey Tibor (1981-)
   Weöres Sándor kozmikus költészete és titkos világai : esszék / Weiner Sennyey Tibor ; [kiad. az Areión Kulturális Egyesület]. - Szeged : Areión, 2022. - 149 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81663-5-5 fűzött
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század - esszé
894.511(092)Weöres_S.(0:82-4)
[AN 3886027]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8180 /2023.
Ai Qing (1910-1996)
   Elvesztett évek / Aj Csing ; [ford. ... Yu-Barta Erika]. - [Budapest] : Jelenkor, 2022. - 93, [3] p. ; 21 cm
A ford. a "Selected poems" c. kötet (New York : Crown, 2021) alapján kész.
ISBN 978-963-518-202-2 fűzött : 1999,- Ft
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 3885990]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2023.
Anderson, Rachael
The rise of Miss Notley (magyar)
   Miss Notley nem hagyja magát / Rachael Anderson. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 280, [8] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Dobó Zsuzsanna
ISBN 978-963-597-118-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3884631]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2023.
Andrić, Ivo (1892-1975)
Na Drini ćuprija (magyar)
   Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [ford. Csuka Zoltán]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2023. - 416 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 36.)
Utószó Baráth Katalin, hídleírás Hajós Bence. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6508-04-1 vászon
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3914732]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2023.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Torn (magyar)
   Torn : szétszakítva / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 394, [1] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-297-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3885806]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2023.
Aston, Jana
Good time (magyar)
   Mindent egy lapra! / Jana Aston ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-297-8 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3884744]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2023.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere ermittelt : Der Hausschuh-Dieb (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Kinyomoztuk! : papucstolvajok / Margit Auer ; rajz. Nina Dulleck ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2023. - 47, [9] p. : ill., színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-294-671-9 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3914730]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2023.
Baier, Hiltrud
Ein Wombat im Schnee (magyar)
   Vombat a hóban : karácsonyi mese 24 fejezetben / Hiltrud Baier ; Stefanie Jeschke illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-603-162-6 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3885179]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2023.
Bay, Louise
Mr. Knightsbridge (magyar)
   Mr Szépfiú : Londoni nagymenők : Dexter / Louise Bay ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-409-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3884648]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2023.
Beer, Jade
The last dress from Paris (magyar)
   Az utolsó ruha Párizsból / Jade Beer ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2022. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-649-0 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3884642]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2023.
Bell, Catherine
Jane Austen und die Kunst der Worte (magyar)
   Jane Austen és a szavak művészete / Catherine Bell ; [ford. Kiss Orsolya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-804-3 fűzött : 4500,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3885134]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2023.
Benavent, Elísabet (1984-)
En los zapatos de Valeria (magyar)
   Valeria bőrében / Elísabet Benavent ; [ford. Kiss Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 412, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-597-111-4 fűzött : 4299,- Ft
spanyol irodalom - erotikus irodalom - regény
860-31=945.11 *** 860-993=945.11
[AN 3886167]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2023.
Brennan, Sarah Rees (1983-)
Fate: the Winx saga : The fairies' path (magyar)
   Végzet: a Winx saga : tündérösvény / Ava Corrigan ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 291, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-293-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3884574]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2023.
Brett, Peter V. (1973-)
The core (magyar)
   A mag : Démon-ciklus ötödik kötete / Peter V. Brett ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 804, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-597-121-3 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3885789]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2023.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Post office (magyar)
   Posta / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter és Bajtai Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 269 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 37.)
ISBN 978-615-6490-56-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3914769]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2023.
Card, Orson Scott (1951-)
Earth unaware (magyar)
   Gyanútlanul : Az első hangy háború I. / Orson Scott Card, Aaron Johnston. - Fót : Unio Mystica, 2022. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5546-57-0 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3885746]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2023.
Carter, Ally (1974-)
Perfect scoundrels (magyar)
   Perfect scoundrels : tökéletes gazemberek / Ally Carter ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 342 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-124-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3885797]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2023.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Čajka (magyar)
   Sirály : komédia négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Morcsányi Géza fordítása. - Budapest : Magvető, 2022. - 100 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4220-5 fűzött : 1499,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3884708]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2023.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Dâdâ Vanâ (magyar)
   Ványa bácsi : jelenetek a falusi életből, négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Morcsányi Géza fordítása. - Budapest : Magvető, 2022. - 89 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4219-9 fűzött : 1499,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3884706]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2023.
Cercas, Javier (1962-)
Terra Alta (magyar)
   Terra Alta / Javier Cercas ; [ford. Eőry Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 400, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-853-8 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3885809]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2023.
Chainani, Soman
The school for good and evil : one true king (magyar)
   Jók és rosszak iskolája : egy igaz király / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 715 p. : ill. ; 22 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 6. - Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-584-167-7 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3885759]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2023.
Cleeves, Ann (1954-)
White nights (magyar)
   Fehér éjszakák / Ann Cleeves ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Next21, 2022. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6414-20-5 fűzött : 4690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3885921]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2023.
De la Peña, Matt
Superman : dawnbreaker (magyar)
   Superman : reménysugár / Matt de la Peña ; [ford. Benkő Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 323, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: DC icons
ISBN 978-963-597-232-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3885803]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2023.
Despentes, Virginie (1969-)
Vernon Subutex (magyar)
   Vernon Subutex / Virginie Despentes ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2022. - 3 db ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4222-9 fűzött : 7999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3885788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 366, [1] p.
ISBN 978-963-14-4223-6
[AN 3885815] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 356, [1] p.
ISBN 978-963-14-4224-3
[AN 3885832] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 374, [1] p.
ISBN 978-963-14-4225-0
[AN 3885836] MARC

ANSEL
UTF-88203 /2023.
Diamond, Lucy (1970-)
Anything could happen (magyar)
   Bármi megtörténhet / Lucy Diamond ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2022. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6414-22-9 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3885879]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2023.
Díaz, Hernán (1973-)
Trust (magyar)
   Bizalom / Hernán Díaz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 397, [2] p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-236-2 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3885989]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2023.
Dippel, Julia (1984-)
Izara : Sturmluft (magyar)
   Izara : viharos lég / Julia Dippel ; [ford. Péntek Eszter]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2022. - 445 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6340-09-2 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3885840]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2023.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2023. - 548, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-438-0 fűzött : 4999,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3914678]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2023.
Einar Már Guðmundsson (1954-)
Englar alheimsins (magyar)
   A mindenség angyalai / Einar Már Guðmundsson ; [ford. Egyed Veronika] ; [a versbetéteket ford. Kerber Balázs] ; [a jegyzeteket írta Veress Dávid]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ø, 2023. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6572-04-2 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3914739]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2023.
Evans, Lissa
Wished (magyar)
   Bárcsak! / Lissa Evans ; [ill. Bec Barnes] ; [Demény Eszter fordítása]. - Budapest : Pagony, 2022. - 240, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-297-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3885156]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2023.
Frank, Ella
Priest (magyar)
   Priest : Vallomások 3. / Ella Frank ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 306, [5] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-597-014-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3884591]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2023.
Funnell, Pippa (1968-)
Free Spirit, the mustang (magyar)
   Fergeteg : családi kötelékek / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 96, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-584-186-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3884621]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2023.
Garber, Stephanie
Once upon a broken heart (magyar)
   Volt egyszer egy összetört szív / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 375 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-437-887-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3885828]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2023.
Grant, Pippa
The last eligible billionaire (magyar)
   Az utolsó facér milliárdos / Pippa Grant ; [ford. Tóbiás Csenge]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 412, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-861-6 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3885130]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2023.
Grisham, John (1955-)
A time for mercy (magyar)
   Ha itt a kegyelem ideje / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 671 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-071-6 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3885762]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2023.
Haley, Guy (1973-)
Perturabo (magyar)
   Perturabo : Olympia pörölye / Guy Haley ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 285 p. ; 21 cm
keretcím: The Horus heresy : primarchs ; keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-589-049-1 kötött : 4990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3884576]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2023.
Halls, Stacey (1989-)
The familiars (magyar)
   Familiárisok : a Pendle-dombi boszorkányok / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-568-306-2 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3885951]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2023.
Han, Jenny (1980-)
We'll always have summer (magyar)
   Örökké nyár lesz : Nyár-trilógia 3. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 275, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-411-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3884664]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2023.
Haratischwili, Nino (1983-)
Das achte Leben (für Brilka) (magyar)
   A nyolcadik élet : Brilkának / Nino Haratisvili ; [ford. Fekete Ágnes]. - Budapest : Európa, 2022. - 965, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-514-3 kötött : 5999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3885831]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2023.
Harrison, Ava
Ruthless monarch (magyar)
   A vétkes : Matteo / Ava Harrison ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-363-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3885194]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2023.
Hawkins, Paula (1972-)
Blind spot (magyar)
   Vakfolt / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-212-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - kisregény - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3885874]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2023.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Men without women (magyar)
   Férfiak nők nélkül : novellák / Hemingway. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-262-1 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3886064]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2023.
Herzog, Werner (1942-)
Das Dämmern der Welt (magyar)
   Dereng a világ / Werner Herzog ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 112 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-260-7 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3885936]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2023.
Hill, Will
After the fire (magyar)
   After the fire : a tűz után / Will Hill ; [ford. Lankovits Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 389, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-865-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3884669]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2023.
Jackson, Holly (1992-)
Good girl, bad blood (magyar)
   Jó kislányok, rossz viszonyok / Holly Jackson ; [ford. Horváth M. Zsanett] ; [ill. ... Priscilla Coleman]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 427, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-992-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3885188]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2023.
Kabler, Jackie (1966-)
Happy family (magyar)
   Boldog család / Jackie Kabler ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Next21, 2022. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6414-06-9 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3884651]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2023.
Kaukonen, Martta (1976-)
Terapiassa (magyar)
   Kövesd a pillangót! / Martta Kaukonen ; [ford. Divinyi Anna]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-609-000-5 fűzött : 4299,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3884646]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2023.
Kon'kova, Anna Mitrofanovna (1916-1999)
Skazki babuški Annè (magyar)
   Anne anyó meséi / Anna Konykova ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Katalin]. - Budapest : Napkút, 2021. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6283-65-8 kötött : 4500,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - manysik - mese - népmese
882-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=945.12)
[AN 3885343]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2023.
LaManna, Gina
Three single wives (magyar)
   Szingli feleségek / Gina Lamanna ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2022. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-650-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3884690]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2023.
Lavrík, Silvester (1964-)
Nedeľné šachy s Tisom (magyar)
   Vasárnapi sakkpartik Tisóval : történelmi regény, melyet történelmi események és az azokat megélni kénytelenek történetei ihlettek / Silvester Lavrík ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2022. - 459, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-868-5 fűzött : 4990,- Ft
szlovák irodalom - történelmi regény
885.4-311.6=945.11
[AN 3885399]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2023.
Le Carré, John (1931-2020)
Silverview (magyar)
   Ezüstfény / John le Carré ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 231, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-039-0 fűzött : 3680,- Ft : 9,90 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3884619]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2023.
Lee, Mackenzi
Gamora and Nebula (magyar)
   Gamora és Nebula : fegyvernővérek / Mackenzi Lee ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 402 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-599-004-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3885876]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2023.
Lenhardt, Melissa
Heresy (magyar)
   Kőkemény nők / Melissa Lenhardt ; [ford. Gergely-Péch Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 462, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-051-3 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3886155]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2023.
Leonardi Hartley, Stefania
   101 mese az elvarázsolt erdőből / szöveg Stefania Leonardi Hartley ; ill. Sara Ugolotti ; [ford. Balássy Fanni]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-584-188-2 kötött : 4490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3884918]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2023.
Mañas, Pedro (1981-)
Un monstruo en la bañera (magyar)
   Anna Kadabra : Szörnyeteg a fürdőkádban / [szöveg ... Pedro Mañas] ; [ill. ... David Sierra Listón] ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest : Carta Teen, cop. 2022. - 124, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-6340-32-0 fűzött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3885845]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2023.
Manning, Sarra
London, with love (magyar)
   Londonból szeretettel / Sarra Manning ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 479 p. ; 20 cm. - (Global Athenaeum, ISSN 2939-5623)
ISBN 978-963-543-229-5 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3885792]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2023.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszti József]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 162, [3] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417)
ISBN 978-615-6490-46-9 fűzött : 2499,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 3914777]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2023.
McConaghy, Charlotte (1988-)
Once there were wolves (magyar)
   Egykor farkasok éltek ezen a tájon : mit teszel, ha hív a vadon? / Charlotte McConaghy ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-350-5 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3885769]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2023.
McNeill, Graham (1971-)
Fury of Magnus (magyar)
   Magnus dühe / Graham McNeill ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 301 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: The Horus heresy : siege of Terra
ISBN 978-963-589-039-2 kötött : 4890,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3884573]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2023.
McNeill, Graham (1971-)
Sons of the Selenar (magyar)
   A Selenar fiai / Graham McNeill ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 205 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: The Horus heresy : siege of Terra
ISBN 978-963-589-041-5 kötött : 4690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3884569]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2023.
Meine bunte Märchenwelt (magyar)
   Hétszerszép : válogatás a világ legszebb meséiből / ill. Verena Körting. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 199, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-603-164-0 kötött : 6999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3885139]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2023.
Merchant, Tamzin (1987-)
The mapmakers (magyar)
   A térképészek / Tamzin Merchant ; Paola Escobar illusztrációival ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 487, [22] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-189-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3885871]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2023.
Monninger, Joseph (1953-)
Seven letters (magyar)
   Hét levél / J. P. Monninger ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 396 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-802-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3885763]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2023.
Mull, Brandon (1974-)
Crystal keepers (magyar)
   Kristályőrzők : Öt királyság harmadik könyv / Brandon Mull ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 502, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-961-0 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886217]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2023.
Munda, Rosaria
Fireborne (magyar)
   A tűz szülötte / Rosaria Munda ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2021]. - 446, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-288-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3884735]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2023.
Nordqvist, Sven (1946-)
Kackel i grönsakslandet (magyar)
   Csetepaté a kiskertben / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-277-5 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3914549]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2023.
Nordqvist, Sven (1946-)
Rävjakten (magyar)
   Tűzijáték a rókának / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 4. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-021-4 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3914550]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2023.
Özoğuz, Can (1956-)
Madame Conche'nin pansiyonu (magyar)
   Madame Conche panziója / Can Özoğuz ; Tasnádi Edit ford. - Budapest : Napkút K., 2022. - 95, [4] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6409-64-5 fűzött : 2490,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3885434]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2023.
Paget János (1808-1892)
Hungary and Transylvania (magyar)
   Magyarország és Erdély / John Paget ; [... szerk. Rácz Árpád] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa et al.] ; [utószó Pellérdi Márta] ; [közread. a] Rubicon Intézet. - [Budapest] : Rubicon Int., cop. 2022. - 671 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6280-11-4 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - Erdély - angol irodalom - helyismeret - 19. század - memoár
820-94=945.11 *** 908.439"18"(0:82-94) *** 908.439.21"18"(0:82-94)
[AN 3884969]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2023.
Payne, Angel
Misadventures with a super hero (magyar)
   Szuperhős extrákkal : Gyötrődések 3. / Angel Payne ; [ford. Benkő Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 244, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-032-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3884584]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2023.
Pearse, Sarah
The retreat (magyar)
   A pihenőhely / Sarah Pearse ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 336 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-238-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3885843]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2023.
Randel, Weina Dai
The last rose of Shanghai (magyar)
   Sanghaj utolsó rózsája / Weina Dai Randel ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 427 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-805-1 kötött : 5690,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3885747]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2023.
Rees, Tracy (1972-)
The rose garden (magyar)
   A rózsakert / Tracy Rees ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-659-9 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3885767]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2023.
Ricci, Roberto (1970-)
The red harlequin : of masks and chromes (magyar)
   A vörös harlekin : maszkokról és föstenyekről / Roberto Ricci ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2022. - 199 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-82-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3885775]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2023.
Riley, Lucinda (1971-2021)
The olive tree (magyar)
   Helena titka / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2022. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-653-7 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3884677]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2023.
Rio, M. L.
If we were villains (magyar)
   Mintha gonoszok volnánk / M. L. Rio ; [ford. Metz Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-597-242-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3884636]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2023.
Rio, M. L.
If we were villains (magyar)
   Mintha gonoszok volnánk / M. L. Rio ; [ford. Metz Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-597-413-9 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3884645]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2023.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts : the secrets of Dumbledore (magyar)
   Legendás állatok : Dumbledore titkai : a teljes forgatókönyv / J. K. Rowling, Steve Kloves ... ; J. K. Rowling ... alapján ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 279, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-614-065-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7=945.11
[AN 3885830]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2023.
Sandrel, Julien (1980-)
Vers le soleil (magyar)
   A Nap felé / Julien Sandrel ; [ford. Kaló Krisztina]. - Budapest : General Press, 2022. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-652-0 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3884732]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2023.
Sarr, Mohamed Mbougar (1990-)
La plus secrète mémoire des hommes (magyar)
   Az emberek legtitkosabb emlékezete / Mohamed Mbougar Sarr ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, 2022. - 461, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-848-5 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3884686]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2023.
Senior, Suzy
The best ever hug (magyar)
   A legeslegnagyobb ölelés / írta Suzy Senior ; rajz. Dubravka Kolanovic ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, cop. 2022. - 29 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-288-718-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - tanmese - képeskönyv
820-342(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3885676]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2023.
Senior, Suzy
Fox and the king (magyar)
   Róka és király / írta Suzy Senior ; rajz. Dubravka Kolanovic ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, cop. 2022. - 29 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-288-719-7 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - tanmese - képeskönyv
820-342(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3885680]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2023.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časogramma (magyar)
   Az órakép : Óramágusok V. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2022. - 546, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-710-9 fűzött
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3885861]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2023.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Richard II. (magyar)
   II. Richárd / Shakespeare ; Spiró György fordítása. - Budapest : Magvető, 2022. - 122, [1] p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4221-2 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3884710]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2023.
Shen, L. J.
The villain (magyar)
   A szégyentelen : Bostoni bikák 2. / L. J. Shen ; [ford. Ladányi Klára]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-385-2 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3884641]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2023.
Shukri, Laila
Byłam kochanką arabskich szejków (magyar)
   Arab paloták szolgálója voltam / Laila Shukri ; [ford. Wolosz Vera]. - [Budapest] : Kossuth, 2023. - 445 p. ; 21 cm
Megj. "Az arab bordély foglyai" címmel is
ISBN 978-963-544-690-2 fűzött : 4990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3914806]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2023.
Shukri, Laila
Uciekłam z arabskiego burdelu (magyar)
   Szökés az arab bordélyból / Laila Shukri ; [ford. Wolosz Vera]. - [Budapest] : Kossuth, 2023. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-533-2 fűzött : 4990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3914818]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2023.
Simenon, Georges (1903-1989)
Le fou de Bergerac (magyar)
   Maigret és az éjjeli utas / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-737-9 fűzött : 2980,- Ft : 8,10 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3884625]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2023.
Smith, Luanne G.
The vine witch (magyar)
   The vine witch : a szőlő boszorkánya / Luanne G. Smith ; [ford. Boros Csilla Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 318, [2] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-127-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3884616]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2023.
Spitteler, Carl (1845-1924)
Das Bombardement von Åbo (angol)
   The bombardment of Åbo : a novella based on a historical event in modern times / Carl Spitteler ; transl. and with an introduction by Marianna D. Birnbaum. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - XXV, 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-573-6 fűzött
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=20
[AN 3885664]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2023.
Stilton, Tea
Incanto : il soffio dell'inverno (magyar)
   Varázslatok földje : jeges fuvallat / Tea Stilton ; [... ill. Silvia Bigolin ..., Christian Aliprandi ...]. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 117, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Varsányi Szabolcs. - A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-437-949-2 kötött : 2599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3884618]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2023.
Strauss, Gwen (1963-)
The nine (magyar)
   A kilencek / Gwen Strauss ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 424, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 413-422.
ISBN 978-963-635-801-3 kötött : 5999,- Ft
Franciaország - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(44)=945.11
[AN 3885760]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2023.
Tales from the Shadowhunter Academy (magyar)
   Történetek az Árnyvadász Akadémiáról / Cassandra Clare [et al.] ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 542, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-357-6 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3884736]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2023.
Taylor, Mary Ellen
Winter cottage (magyar)
   Téli lak / Mary Ellen Taylor ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 389, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-914-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3885793]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2023.
Tucci, Stanley (1960-)
Taste: my life through food (magyar)
   Életem az ételeken át / Stanley Tucci ; [ford. Papp Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 300.
ISBN 978-963-565-289-1 kötött : 4900,- Ft
Olaszország - amerikai angol irodalom - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.5(45) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3885761]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2023.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Hummingbird salamander (magyar)
   Kolibri szalamandra / Jeff Vandermeer ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-024-6 fűzött : 4980,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3885689]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2023.
Vichayawannakul, Orawan
TharnType story : kelīyd nạk mā pĕn th̀īrạk kạn sa dī (magyar)
   TharnType story 2 : gyűlöletből szerelem / MAME. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2021. - 286 p. ; 21 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-615-6186-35-5 fűzött : 3850,- Ft
thai irodalom - erotikus irodalom
895.23-993=945.11
[AN 3885263]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2023.
Vichayawannakul, Orawan
TharnType story : kelīyd nạk mā pĕn th̀īrạk kạn sa dī (magyar)
   TharnType story 3 : gyűlöletből szerelem / MAME. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 316 p. ; 21 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-963-580-039-1 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-580-037-7)
thai irodalom - erotikus irodalom
895.23-993=945.11
[AN 3885266]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2023.
Vichayawannakul, Orawan
TharnType story : kelīyd nạk mā pĕn th̀īrạk kạn sa dī (magyar)
   TharnType story 5 : gyűlöletből szerelem / MAME. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 201 p. ; 21 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-963-580-100-8 fűzött : 3690,- Ft
thai irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
895.23-993=945.11 *** 895.23-312.5=945.11
[AN 3885625]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2023.
Winnie the Pooh : five-minute stories (magyar)
   Micimackó : 5 perces történetek / Disney ; [ford. Wohl Anita]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Alan Alexander Milne és Ernest Howard Shepard alapján
ISBN 978-963-599-442-7 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3914552]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2023.
Winters, Willow
Heartless (magyar)
   Szívtelen : A bűn szívében II. / Willow Winters ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-311-1 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3884739]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2023.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Spinoza problem (magyar)
   A Spinoza-probléma : regény / Irvin D. Yalom ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 443, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-633-006-4 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3914731]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2023.
Young, Samantha (1986-)
Moonlight on Nightingale Way (magyar)
   Nightingale Way / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 411, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-597-126-8 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3884633]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8282 /2023.
Andrássy László
   A Miród kincse / [írta Andrássy László] ; [ill. ... Somogyi Tekla]. - [Szombathely] : [Andrássy L.], [2022]. - [2], 92, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5774-0 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3884503]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2023.
Antal György Bálint (1944-)
   Világító tűz : versek / Antal György Bálint ; [ill. Berta Bence]. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-80-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885350]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2023.
Balázsné Tőkés Mária (1939-)
   Egyszerű gondolatok / Balázsné Tőkés Mária ; [kiad. a Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör]. - Ózd : Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irod. Kör, 2022. - [4], 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81219-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885371]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2023.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 19. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2023. - 75, [3] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-306-9 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914509]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2023.
Baranyai Miklós (1966-)
   Megverselt idők III / Baranyai Miklós. - Budapest : Inform K., 2022. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5666-53-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-53-7-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885900]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2023.
Bari Krisztián (1981-)
   Afrodité szirmocskái / Bari Krisztián ; [a könyvben Nagy Gábor ... képei szerepelnek]. - [Jobbágyi] : [Bari K.], [2022]. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4895-3 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3885288]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2023.
Bari Krisztián (1981-)
   Keresztutak / Bari Krisztián ; [... Nagy Gábor ... művei láthatók illetve Kerekes Andrea ... alkotása]. - [Budapest] : Biró, 2022. - 149 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-63-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885287]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2023.
Bari Krisztián (1981-)
   A múzsa könnye / Bari Krisztián ; [... festmények és grafikák Marosvölgyi Marianna, Bartók Éva Mária, Kovácsné Évike ...]. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 85 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-75-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885292]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2023.
Bella László (1951-)
   A lelkem tengerében : versek / Bella László. - Budapest ; Kiskőrös : 3BT K., 2022. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-69-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884976]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2023.
Benedek Elek (1859-1929)
   Csodalámpa : mesék a világ minden tájáról / Benedek Elek ; Horváth Ildi rajz. ; [... vál. Illés Andrea]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 156, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-578-0 kötött : 4950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3885210]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2023.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Lampion, 2023-. - Ill., színes ; 23 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2023. - 94, [7] p.
ISBN 978-963-614-193-6 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914563] MARC

ANSEL
UTF-88293 /2023.
Berkeiné T. Petra
   Különleges barátok : Zoárd lovagol / [írta Berkeiné T. Petra] ; [rajz. Demeter Bella]. - [S.l.] : Berkei K., [2022]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 3190,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5904-55-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - empátia - hátrányos helyzetű - tanmese
894.511-34(02.053.2) *** 316.647.2(0:82-34) *** 376
[AN 3886125]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2023.
Berkes József (1946-)
   Versek : "in pulverem reverteris" : [kettő az egyben] / Berkes József & Nagy M. Katalin. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-74-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885345]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2023.
Birken, Marianna von (1979-)
   Ego sum resurrectio et vita : [rátalálni és belefúlni az élet vizébe] / Marianna von Birken. - Budapest : Berecz M., 2022-. - ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2022. - 253, XIV p.
ISBN 978-615-01-4929-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3885522] MARC

ANSEL
UTF-88296 /2023.
Bodnár László (1970-)
   Dalfestő : [versek] / Bodnár László. - Budapest : Rím Kvk., 2022. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6352-05-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885610]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2023.
Bödőcs Tibor (1982-)
Mulat a manézs (angol)
   Luigi the last / Bödőcs Tibor ; [transl. by Katalin Rácz]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2022. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-929-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor - szatirikus regény - fordítás
894.511-313.1=20 *** 894.511-7=20
[AN 3884667]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2023.
Bodroghy Papp István (1796-1859?)
   Faragószék / Bodroghy Papp István ; [közread. és a bevezetőt írta Nemesné Matus Zsanett]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2022. - 235 p. ; 24 cm. - (Források, ISSN 1216-5948 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7207-77-8 fűzött
magyar irodalom - vers - alkalmi költemény
894.511-14 *** 894.511-193
[AN 3886116]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2023.
Bogár László (1951-)
   Egy Bogár naplója : [gondolatok a háttérből] / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - világjárvány - politológia - 21. század - napló
894.511-94 *** 616.98(100)"202"(0:82-94) *** 32.001
[AN 3885095]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 2020. április - 2021. március. - 2021. - 530, [4] p.
ISBN 978-963-514-109-8 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3885096] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 2021. március - 2021. szeptember. - 2021. - 301, [3] p.
ISBN 978-963-514-130-2 fűzött : 3300,- Ft
[AN 3885097] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 2021. szeptember - 2022. március. - 2022. - 264, [2] p.
ISBN 978-963-514-144-9 fűzött : 3400,- Ft
[AN 3885098] MARC

ANSEL
UTF-88300 /2023.
Bognár Papp Irén (1951-)
   Az ég felé nyújtózkodó város : versek Pécsről / Bognár Papp Irén. - [Pécs] : Szerző, [2022]. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5222-6 fűzött
Pécs - magyar irodalom - helyismeret - vers
894.511-14 *** 908.439-2Pécs(0:82-14)
[AN 3885359]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2023.
Bojti Anna
   Csend apó kertje : [kaland, játék, matek] / Bojti Anna ; Fülöp-Ferth Tímea rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 241, [12] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-138-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerepjáték - gyermekregény - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 793.9(02.053.2)
[AN 3914565]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2023.
Böszörményi Gyula (1964-2022)
   A hullaházi skandalum : Ambrózy báró esetei VII. / Böszörményi Gyula ; Kinczer Kitti ... alapján. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-412-2 kötött : 4399,- Ft
ISBN 978-963-597-006-3 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3885778]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2023.
Both Balázs (1976-)
   Üres ég alatt : versek / Both Balázs ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2022. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6419-00-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885587]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2023.
Brooks, Kate
   Amer és az áldozat / Kate Brooks, Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2022. - 73 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-51-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3884902]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2023.
Csató József (1946-)
   Pandémia, vagy amit akartok / Csató József ; [kiad. a Cserhát Művész Társaság]. - Székesfehérvár ; [Budapest] : Cserhát Művész Társ., 2022. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-78-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3886009]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2023.
   Csikófogat : antológia 2022 a Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó tehetséggondozó program hallgatóinak munkáiból / [szerk. Ekler Andrea]. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 95, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5886-76-8 fűzött : 2000,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822(4-191) *** 379.825-053.6
[AN 3885670]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2023.
Czeglédi Csilla
   Szívhez szóló versek / Czeglédi Csilla ; [ill. Baksa Katalin]. - [Budapest] : Czeglédi Cs., 2022. - 76 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-01-5616-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3885583]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2023.
Czernák Eszter
   Sárkányovi / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - 59, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-415-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914543]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2023.
Devecsery László (1949-)
   Fényidő / [versek] Devecsery László ; [fotó] Farkasréti György. - Budapest : Croatica, 2022. - 79, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6014-41-2 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 21. század - vers - űrfelvétel
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Farkasréti_Gy.
[AN 3884874]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2023.
Domonkos László (1951-)
   Feltámadás után : írások a Magyar Hírlapban, 2010-2021 / Domonkos László. - Budapest : Inform, 2022. - 226 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-45-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-45-2-0)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3885944]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2023.
Dömös Margit
   Karcolatok / Dömös Margit. Emlékszilánkok / Kajtár Sándor. - Budapest : [Kajtár S.], 2022. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5613-2 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3884973]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2023.
Durica Katarina (1983-)
   A rendes lányok csendben sírnak / Durica Katarina. - 10. kiad. - [S.l.] : Piros Hó K., 2023. - 320 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-7784-7 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3914843]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2023.
Ecsédi Orsolya (1976-)
   A baj nem jár egyedül : Pokkernapló 2. / Ecsédi Orsolya ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-597-001-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3886208]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2023.
Ecsédi Orsolya (1976-)
   Juli vagyok, könyvmoly / Ecsédi Orsolya. - Budapest : Kolibri, 2022. - 321 p. ; 20 cm. - (#POV, ISSN 2939-676X)
ISBN 978-963-599-236-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885897]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2023.
Élő Renáta
   Lelkem hangja / Élő Renáta (Angel). - Fertőszentmiklós ; Fertőszéplak : Élő R., 2022. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5400-8 kötött
magyar irodalom - ezoterika - vers
894.511-14 *** 133.25(0:82-14)
[AN 3885006]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2023.
Erberling Judit (1986-)
   Szirmok / Erberling Judit. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6454-15-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885590]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2023.
Farkas Ervin (1976-)
   Felemelsz : ER-MA-Art / Farkas Ervin & Klotz Mária. - [Budapest] : Biró, 2022. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-81-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - ezredforduló - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Farkas_Ervin
[AN 3885367]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2023.
Fejes Krisztina
   Hullámtánc : amíg élsz, tanulsz : [hogyan lettem átlagos lányból a maffia titkos embere] / Fejes Krisztina. - [Iklódbördőce] : Fkart Kvk., 2022. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5119-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3885474]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2023.
Fitó Ica (1950-)
   Csendembe takarlak / Fitó Ica Tóth Lászlóné Filus Ilona ; [grafikai munkák Tóth Nikolett]. - [Kecskemét] : Wing K., 2022. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-8-4 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3885227]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2023.
Fodor-Nemes Erzsébet
   Boszorkalandok / Fodor-Nemes Erzsébet ; rajz. Barták Andrea. - [Siófok] : [Magánkiad.], 2022-. - ill., színes ; 21 cm
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Boszorkányság. - 2022. - 112 p.
ISBN 978-615-01-5439-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-3730-8)
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885198] MARC

ANSEL
UTF-88321 /2023.
Fogarasy Attila (1957-)
   Hol lakik Künikosz? : versek, táncszók, szótáncok / Fogarasy Attila (Künikosz). - Pilisvörösvár : Szerző, 2021. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2860-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884975]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2023.
Galgóczi István (1971-)
   A selyemutak meséi / Galgóczi István. - Budapest : Napkút K., 2022. - 252, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-615-6409-42-3 fűzött : 2990,- Ft
Ázsia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.5(0:82-992)
[AN 3885392]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2023.
Green, Anne L. (1982-)
   Keserűen édes : Perzselő románc Provence-ban 2. / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-337-1 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3885785]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2023.
Gregus Gábor
   A gyilkos tündérek városa / Gregus Gábor. - Göd : Olvasni Menő Kft., 2022. - 375, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6094-20-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3885620]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2023.
Gyöngyösi Szabó Katalin
   Versek az asztalfiókból / Gyöngyösi Szabó Katalin ; [graf. Antalffy Yvette]. - [Kecskemét] : Wing K., 2022. - 112, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-7-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885244]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2023.
Györgyi Béla (1941-)
   Álmaim, emlékeim / Györgyi Béla. - [Budapest] : Biró, 2022. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-65-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885233]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2023.
Györgypál Katalin (1949-)
   Ágas-bogas kapcsolataink : áttekintő esszé / Györgypál Katalin ; [... ill. Rehorovics Anita]. - Budapest : Uránusz, 2022. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-615-5066-89-4 fűzött
erkölcs - szociáletika - társadalmi kapcsolat - családi erkölcs - barátság - magyar irodalom - könyvismertetés
894.511-95 *** 17 *** 316.47
[AN 3885241]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2023.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Bizánc : színmű ; Az élet kapuja : regény / Herczeg Ferenc. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2022. - 245, [2] p. ; 21 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-009-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - dráma - történelmi regény
894.511-2 *** 894.511-311.6
[AN 3885766]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2023.
Holéczi Zsuzsa
   Sorsfordítók / Holéczi Zsuzsa. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2022. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88392-5-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886096]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2023.
Horváth Piroska (1945-)
   Hívatlan látogatók : elbeszélések / Horváth Piroska. - Budapest : Biró, 2022. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-67-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3885347]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2023.
Horváth-Tóth Éva (1984-)
   Bennem a világ / Horváth-Tóth Éva. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2022. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88392-9-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886008]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2023.
Izmindi Katalin
   Nagy iskoláskönyvem : mesék az iskolakezdéshez / Izmindi Katalin ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2023]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-65-1 kötött : 5490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914677]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2023.
Izmindi Katalin
   Nagy óvodáskönyvem : mesék az óvodai beilleszkedés megkönnyítéséhez / Izmindi Katalin ; [ill. Ráduly Csaba]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Roland, [2023]. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-64-4 kötött : 5490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914674]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2023.
Józsa Attila
   Gyermekláncfű : 77 mese Hetedhétországból / Józsa Attila ; Nagy Ilka Uzonka illusztrációival. - Budapest : Romanika, 2022. - 190, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 24.)
ISBN 978-615-5037-85-6 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3885529]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2023.
Juhász Erika
   Hegyre fel! / Juhász Erika. - [Óhíd] : Magánkiad., 2022. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4902-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3885473]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2023.
Kabdebon János (1967-)
   Falusi legendák / Kabdebon János. - [Boldva] : [Kabdebon J.], cop. 2022. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5314-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3885203]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2023.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Bizsúr király csapdájában : Berci és a koboldok 2. rész / M. Kácsor Zoltán ; [Oravecz Gergely rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 61, [3] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-603-112-1 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3885835]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2023.
Kajtár Sándor (1953-)
   A bölcs ökör : verses állatmesék, versek, fabulák / Kajtár Sándor. - Budapest : [Kajtár S.], 2022. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5917-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3884983]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2023.
Kajtár Sándor (1953-)
   Éber álom : versek / Kajtár Sándor. - Budapest : [Kajtár S.], 2022. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5612-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884980]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2023.
Kanizsai József (1955-)
   Mesék innen-onnan : mesék, versek, rajzok, kifestő... / Kanizsai K. József. - Nagykanizsa : Szerző, 2022. - 18, [6] p. : ill. ; 30 cm
Ill. Takács Mária
ISBN 978-615-01-4259-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3885299]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2023.
Kauppinen, Tarja (1987-)
   A rendszer ellensége / Tarja Kauppinen ; [... ill. Szabó Borka]. - Budapest : Napkút K., 2022. - 371, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6409-27-0 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3885397]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2023.
Kemendy Júlia Csenge (1994-)
   Az időlátók balladája / Kemendy Júlia Csenge. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2022. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5378-42-3 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885593]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2023.
Király Anikó (1993-)
   Jó a vége! / Király Anikó. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 303, [4] p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-584-213-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885856]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2023.
Király Lajos (1947-2021)
   Otthon vagyok : válogatott versek, vallomások a hazáról, a hazaszeretetről és hazánk tájairól / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2021. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-71-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3885236]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2023.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Cirka és Firka / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 121, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-299-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885162]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2023.
Kollár Árpád (1980-)
   Mesekalendárium : Nagy Zoárd karácsonya : hódolat Lázár Ervinnek : Várkert Bazár déli panorámaterasz, 2021. 12. 01 - 2022. 01. 15. / [... Kollár Árpád író] ; [Győri Eszter ill.]. - [Budapest] : [Várkapitányság Nonprofit Zrt.], [2021]. - [2], 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Várkapitányság Nonprofit Zrt.
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - kiállításvezető - mese
894.511-34(02.053.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2021/2022"
[AN 3884834]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2023.
Kondor Vilmos (1954-)
   Második magyar köztársaság / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 578, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-104-7 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3885787]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2023.
Koós László geleji (1946-)
   Én már csak a dalban élek / Koós László geleji. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-76-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885243]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2023.
Koós László geleji (1946-)
   Nem láthatod a bánatom / Koós László geleji. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 160, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-79-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885240]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2023.
Kormányos Ákos (1992-)
   Légzéstechnikák / Kormányos Ákos ; [Csizmadia Molli illusztrációival]. - Budapest : FISZ ; Újvidék : Forum, 2022. - 47, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 62.)
ISBN 978-615-5729-71-3 fűzött : 2500,- Ft : 690 RSD
ISBN 978-86-323-1151-0
ISBN 615-5729-71-9
ISBN 86-323-1151-4
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884922]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2023.
Koronczi Zsolt
   Szénpor és szerelem / Koronczi Zsolt. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2022. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5378-41-6 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885613]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2023.
Kutasi Horváth Katalin (1968-)
   Turbéklyó / Kutasi Horváth Katalin. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2022. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88392-7-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886021]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2023.
Lőrincz Andrea
   Égi megbízás : Az ember tragédiája : kalandkönyv / Lőrincz Andrea, Nagy Ádám. - Budapest : Athenaeum, 2022. - [577] p. ; 21 cm. - (Kötelezők újratöltve, ISSN 2939-5941)
ISBN 978-963-543-150-2 fűzött : 4699,- Ft
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
magyar irodalom - átdolgozás - ifjúsági irodalom - drámai költemény
894.511-121.04(02.053.2)
[AN 3884730]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2023.
Magyary Hunor (1967-)
   Amikor új lapokat oszt a sors / Magyary Hunor. - [Budapest] : Marlas Quality Kft., [2022]. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4457-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3885254]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2023.
Meggyesi Éva
   Lélekcseppek / Meggyesi Éva. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 120, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-70-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885297]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2023.
Meggyesi Éva
   Óvodások mesekönyve / Meggyesi Éva. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-69-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3885222]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2023.
Meleg Mária
   Gesztenyelevél : történetek egy falu és egy család életéből / Meleg Mária. - Hédervár : Underground, cop. 2023. - 484 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-574-383-4 fűzött
Meleg család
Csallóközkürt - Felvidék - helyismeret - határon túli magyar irodalom - hétköznapi élet - verses epika
894.511-13(437.6) *** 908.439.22-2Csallóközkürt(0:82-13)
[AN 3914882]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2023.
   Mesés advent : meglepetés mesék karácsonyig / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - [97] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-263-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3886001]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2023.
Mészáros Erzsébet
   Dundi Rozália : történetek egy bűbájos tacskólánytól / ugatásom fordította Mészáros Erzsébet. - Győr : Mészáros E., 2022. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5738-2 kötött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3886002]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2023.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Léna és a huszonhárom herceg / Mészöly Ágnes ; [Maros Krisztina rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 47 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-603-113-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3885837]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2023.
Miller, Marilyn
   Hozzád tartozva : Birtoklás 2 / Marilyn Miller. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-436-1 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3885192]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2023.
Milosevits Péter (1952-2021)
   Ta/lányok : igaz és hamis történetek / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2021. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87217-9-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3884974]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2023.
Molnár T. Eszter (1976-)
   Szafari az Ábránd-lakótelepen / Molnár T. Eszter ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 236, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-300-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885164]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2023.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A hunok hazát keresnek : mondák a magyar történelemből / Móra Ferenc. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2022. - 207 p. ; 21 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-007-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3885768]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2023.
Nagy Cynthia
   Aranyfényű csillag galaxis : versek / Nagy Cynthia ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2022. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-75-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885247]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2023.
Nagy Kiril
   Sárgaházi etűdök / Nagy Kiril ; [közread. a] ... Kalota Művészeti Alapítvány. - Budapest : Napkút K. : Kalota Műv. Alapítvány, 2022. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6409-57-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885426]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2023.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - 29. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2023. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9643-2 kötött : 7500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3914728]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2023.
Nagy Szabolcs (1969-)
   A csillagszerű Juhász / Nagy Szabolcs ; [ill. ... Szabó Gergely]. - Budapest : Cser K., 2022. - 168, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-278-705-3 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886023]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2023.
   Nagy télkönyvem : mesék a télre és a téli ünnepekre való ráhangolódáshoz / [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2022]. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-42-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3884617]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2023.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Nézőpont : jegyzetek a Mária Rádióban / Náray-Szabó Gábor. - Budapest : Kairosz, 2021. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-106-7 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439)
[AN 3885081]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2023.
Németh Péter Mikola (1953-)
   Mysterium carnale : hommage à Pilinszky = Misterium ciała : hommage à Pilinszky / Németh Péter Mikola ; Németh Zoltán Pál fotográfiáival és Csorba Simon átrajzolásaival ; [ford. Aleksander Nawrocki, Konrad Sutarski]. - 3. kiad. - Budapest : Napkút, 2021. - 99, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6283-57-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=84
[AN 3885349]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2023.
NErzsi
   Életmesék / NErzsi. - Szeged : [Limpek J.-né], 2022. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5641-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3884535]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2023.
Őrfi Réka Aidin
   Az elme hálószobája ; Bedroom of the mind : for thinking at night / Őrfi Réka Aidin. - [Pécs] : Szerző, 2022. - 26, 68 p. ; 18 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-01-4126-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14(439)
[AN 3885400]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2023.
Orosz Margit (1956-)
   Ágoston dala / Orosz Margit ; [... ill. készítője Gór Mihály ...]. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-68-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3885380]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2023.
Pálinkás Szilvia
   Genomba zárt örökség : vajon te mindent tudsz a családodról? / Pálinkás Szilvia. - Göd : Olvasni Menő K., 2022. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6094-17-9 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884906]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2023.
Petres Katalin (1959-)
   Ajándék : Petres Katalin összegyűjtött versei. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2022. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6511-02-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886026]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2023.
Radovits László
   Kedd nélkül nincs jövő / Radovits László. - [Nagykovácsi] : Radovits L., cop. 2022. - 270, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5166-3 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885627]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2023.
   Recenziók : válogatás mások és általam írt recenziókból / [szerk.] Király Lajos. - Budapest : Biró, 2021. - 288 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-72-3 fűzött
Király Lajos (1947-2021)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - recenzió
894.511-95 *** 894.511(092)Király_L.(0:82-95)
[AN 3885283]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2023.
Sáfrán Zoltán
   Edzőcucc / Sáfrán Zoltán ; [... ill. Nagy-Kali Boglárka]. - Budapest : Sáfrán Z., 2022. - 62, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5489-3 kötött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3885595]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2023.
Santone
   Isteni novellák / Santone. - Szentendre : Marysol, cop. 2022. - 146 p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6367-14-3 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3885588]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2023.
Stanislav, Lione
   Csillagom / Lione Stanislav. - Szentendre : Vision Spring K., 2022. - 356, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5205-9 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3885597]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2023.
Steel, Ella
   Hullámok foglyai / Ella Steel. - Debrecen : Lakatos T.-né, 2022. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81955-2-2 fűzött : 4690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886145]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2023.
Szabó Borbála (1978-)
   A János vitéz-kód : a négy Einstein és az irodalom / Szabó Borbála. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2023. - 315 p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-409-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3914566]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2023.
Szabó Tamás
   Michael / Szabó Tamás ; [fejezetgrafikák ... Balogh Gabriella]. - Budapest : Napkút K., 2022. - 189, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6409-49-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3885394]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2023.
Szakolczay Lajos (1941-)
   A táj lélekarca : képzőművészeti tanulmányok, esszék, kritikák, 2005-2020 / Szakolczay Lajos ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 1031, [24] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6283-37-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - műkritika
894.511-95 *** 73/76(439)"201/202"(0:82-95)
[AN 3885448]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2023.
Szakonyi Balázs (1981-)
   Erdők, mezők, nádak, erek, a sziklák nem felejtenek : ...csak az emberek / [írta Szakonyi Balázs] ; [ill. Kiss Csenge és Szakonyi Balázs]. - Pécs : Pazirik Kft., cop. 2022. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-01-1220-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3885481]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2023.
Szalay Károly (1929-)
   Halogatom a halálomat : memoár-regény / Szalay Károly. - Budapest : Orpheusz, 2022. - 357, [6] p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5886-72-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3885656]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2023.
   Számadás : a Montázsmagazin antológiája. - Kecskemét : Wing K., 2022. - 168 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-9-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3885245]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2023.
Szántó Lóránt (1927-2019)
   Örökség : Szántó Lóránt emlékére, 1927-2019 / Szántó Lóránt ; [szerk. Zsíros István]. - [Aszód] : Magánkiad., 2022. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-01-5434-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884865]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2023.
Szedő Tibor (1979-)
   Lélekbogáncs / Szedő Tibor ; [ill. Szűcs-Völgyesi Ildikó]. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-66-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885256]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2023.
Szűcs Csaba (1966-)
   Összegyűjtött írások / Szűcs Csaba. - [Balmazújváros] : Magánkiad., [2022]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Debrecen anzixÞ; Orpheusz bluesÞ; 2 nő 1 férfi
ISBN 978-615-01-5547-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - próza - összegyűjtött művek
894.511-3
[AN 3885472]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2023.
Takács László
   Mélyemben az ember / Takács László. - [Budapest] : Biró, [2022]. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6031-78-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885252]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2023.
Temesi Ferenc (1949-)
   Miért nem lettem...? / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2023. - 195, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-680-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 3914764]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2023.
Téti István (1978-)
   Időtlen rend / Téti István. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2022. - 661 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81723-7-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884565]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2023.
Tófalvy Éva (1947-)
   Ólomcukor / Tófalvy Éva. - Pécs : Akvila és Priscilla K., 2022. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3511-3 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3884862]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2023.
Török Ábel (1999-)
   A gonosz erdő meséi / Török Ábel. - Budapest : Animus, 2022. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-021-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3885914]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2023.
Tóth György
   Bolond szél fújt.. : válogatott versek / Tóth György ; [... kiad. Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete]. - Szeged : Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete, 2022. - 157, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5730-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3884465]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2023.
   Új tavasz : antológia : készült a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 30. évfordulójára : válogatás a folyóirat 2017/2 - 2022/1. számaiból / [szerk. Györgypál Katalin]. - Budapest : Uránusz, 2022. - 165 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 17.)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3885226]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2023.
Váczi Zoltán
   Földbe ér az ég / Váczi Zoltán. - [Töltéstava] : Váczi Z., [2022]. - 140, [12] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4458-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885250]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2023.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kicsimackó a Balatonon / Vadadi Adrienn ; Egri Mónika rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - 44, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-177-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3914535]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2023.
Vadas Gyula
   Zúgjatok, harangok! : tanköltélyek édes hazámnak / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2022. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6141-15-6 fűzött
magyar irodalom - magyarságtudat - vers
894.511-14 *** 316.63(=945.11)(0:82-14)(089.3)
[AN 3885528]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2023.
Vajda János (1827-1897)
   Vajda János huszonöt legszebb verse / [összeáll. Kiss Bernadett]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-352-7 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3885101]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2023.
Váradi Anna
   Idővándor : török idők / Váradi Anna ; [ill. Gegő Lajos, Kárpáthegyi István]. - [Verőce] : Arcus, 2022. - 442, [5] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [447].
ISBN 978-615-5402-31-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3884907]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2023.
Várfalvy Emőke (1983-)
   Artúr király fesztiválja / Várfalvy Emőke ; [Tuza Edit rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 31 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-603-053-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3885834]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2023.
Varga Zoltán Zsolt (1962-)
   Kerekerdei mesék / Varga Zoltán Zsolt ; Benedek Virág rajz. - Budapest : M. Napló, [2021]. - 55 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-541-061-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3885514]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2023.
Vészits Andrea (1956-)
   Boszorkánysziget 28 73 : [Időfutár+] / Vészits Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2022. - 307, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-285-5 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885868]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2023.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : drámai költemény öt felvonásban / Vörösmarty Mihály ; a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2021. - 234, [3] p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4227-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3884702]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2023.
Wéber Anikó (1988-)
   A gondolatolvasó / Wéber Anikó. - Budapest : Pagony, 2022. - 230, [1] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-296-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3885177]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2023.
Wesz Péter (1983-)
   A bálnák tudják, de nem mondják el, csak énekelnek : regény / Wesz Péter. - Budapest : Napkút K., 2022. - 151, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6409-73-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885432]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8410 /2023.
   Állatok és kicsinyeik : ismerd meg a háziállatokat! / [... ill. Mészáros Alexandra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-751-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885035]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2023.
Aranyi Fruzsina
   Büdösbogár : játékfüzet 5-10 éveseknek / [írta és összeáll. Aranyi Fruzsina] ; [közread. a Déri Múzeum Debreceni Irodalom Háza]. - Debrecen : Déri Múz., [2021]. - 16 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5560-41-5 fűzött
Debrecen - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3884760]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2023.
At the Zoo (magyar)
   Állatkerti állatok : 10 állati hang / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Hallgasd meg a hangomat!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-328-4 kötött : 4490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884883]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2023.
Bajzáth Mária
   Az állatok karácsonya / Bajzáth Mária, Probojcsevity Iván ; Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-437-583-8 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884592]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2023.
   Boci, boci tarka : gyerekdalok / [rajz. Őszi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-772-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884994]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2023.
Bordin, Claudia
Christmas is coming! (magyar)
   Közeleg a karácsony : adventi kalendárium 24 ablak mögött megbújó varázslattal / Claudia Bordin illusztrációival ; [szöveg Giada Francia] ; [ford. Skaliczki Alíz]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 36 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-584-182-0 kötött : 7490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884875]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2023.
Busquets, Jordi
El pequeño unicornio en el colegio (magyar)
   A kis unikornis és az iskola / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
keretcím: Gumipocakok
ISBN 978-963-483-336-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884889]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2023.
Busquets, Jordi
El pequeño unicornio en verano (magyar)
   A kis unikornis és a nyár / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
keretcím: Gumipocakok
ISBN 978-963-483-335-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884884]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2023.
Cars 3 (magyar)
   Verdák 3 / Disney, Pixar ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2022. - [68] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Disney, Pixar mozis könyvgyűjtemény)
ISBN 978-963-599-039-9 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884517]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2023.
Colas des Francs, Nicole (1963-)
Les saisons de l'arbre (magyar)
   A fa és az évszakok / [ill. Nicole Colas des Francs] ; [ford. Krivánszky Emőke]. - [Budapest] : Kolibri, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-907-2
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884523]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2023.
Colas des Francs, Nicole (1963-)
Le voyage de l'eau (magyar)
   A víz útja / [ill. Nicole Colas des Francs] ; [ford. Krivánszky Emőke]. - [Budapest] : Kolibri, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-437-908-9
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884519]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2023.
Cüppers, Dorothea
Sachen suchen - frohe Ostern (magyar)
   Vidám húsvét / [ill. Dorothea Cüppers] ; [szöveg Sabine Cuno]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Zirnstein Zita. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-455-0 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914246]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2023.
Darvas Flóra
   Édes kis unikornisom : mini mese / Darvas Flóra ; [... ill. ..., szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-747-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885054]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2023.
Darvas Flóra
   Mesél az erdő : egy kedves kis könyvecske / Darvas Flóra ; [... ill. Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-749-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885014]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2023.
Darvas Flóra
   Plüsik a farmon / [írta Darvas Flóra, Markót-Zsarnai Zsófi] ; [... ill. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-756-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884990]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2023.
Darvas Flóra
   Pupi kutya a farmon : mini mese / Darvas Flóra. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-763-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885005]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2023.
Darvas Flóra
   Sellőcske szülinapja : mini mese / [írta Darvas Flóra, Szabó Zsolt] ; [... ill. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-752-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885012]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2023.
Dino search (magyar)
   Kicsi Dínó kalandjai : 3D mesekönyv. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szabó Csilla, M. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-160-0. - Kihajtható és mozgatható képekkel
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884484]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2023.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914350]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2023.
Eberhard, Irmgard
Was kriecht und krabbelt da? (magyar)
   Mi csúszik, mi mászik itt? / [ill. és szöveg Irmgard Eberhard]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 9.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-243-3 fűzött : 3975,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 502(02.053.2)
[AN 3914317]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2023.
   Erdei barátaink / [... ill. Bóka Fruzsina Mercédesz, Erneszt Anna ...]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-459-784-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885075]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2023.
Gernhäuser, Susanne (1966-)
Wir entdecken die Riesenfahrzeuge (magyar)
   Fedezd fel az óriásjárműveket! / [szöveg Susanne Gernhäuser] ; [ill. Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 44.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-729-2 fűzött : 5975,- Ft
jármű - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629(02.053.2)
[AN 3914099]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2023.
   A három kismalac : kedvenc meséim / [... átd. Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-774-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884996]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2023.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Kindergarten (magyar)
   A mi óvodánk / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-663-9 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914277]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2023.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Winter (magyar)
   Télen / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-010-5 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914249]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2023.
   Ki a legvidámabb? / [szerk. ... Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-459-783-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885076]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2023.
Kisné Hamar Mária
   Fedezd fel a járműveket! : gépek úton, útfélen : keresgélős játékkal / Kisné Hamar Mária ; [... ill. Nagy Mária ...]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-759-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885002]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2023.
Kisné Hamar Mária
   Unikornisok kalandjai : ismerd meg az évszakokat! : mini mese keresgélős játékkal / Kisné Hamar Mária. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-758-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884992]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2023.
Láng Anna
How to teach your dragon to say hello (magyar)
   Hogyan tanítsd a sárkányodat köszönni / Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Márton Zsófia. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-035-1
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884572]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2023.
Láng Anna
How to teach your dragon to say please (magyar)
   Hogyan tanítsd a sárkányodat szépen kérni / Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Márton Zsófia. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-036-8
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884570]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2023.
Láng Anna
How to teach your dragon to say sorry (magyar)
   Hogyan tanítsd a sárkányodat bocsánatot kérni / Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Márton Zsófia. - ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-034-4
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884542]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2023.
Láng Anna
How to teach your dragon to say thank you (magyar)
   Hogyan tanítsd a sárkányodat köszönetet mondani / Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Márton Zsófia. - ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-037-5
Kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884525]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2023.
Lemay, Aline
Star wars : the Mandalorian (magyar)
   Star wars : the Mandalorian : 5 kirakóssal / Disney ; [írta Aline Lemay] ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Budapest : Kolibri, 2022. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-046-7. - keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3884460]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2023.
Little chick (magyar)
   Kicsi Csibe a tanyán : 3D mesekönyv. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szabó Csilla, M. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-161-7. - Kihajtható és mozgatható képekkel
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884485]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2023.
Lloyd, Susannah
Here be dragons (magyar)
   Itt sárkány lészen / Susannah Lloyd, Paddy Donnelly ; [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2022. - [34] p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-437-930-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884445]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2023.
   Maci és barátai / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Hangos cimborák. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-314-7 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884896]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2023.
   Malacka és barátai / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Hangos cimborák. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-315-4 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884895]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2023.
Martínez, Liliana (1964-)
Magical moments (magyar)
   Varázslatos évszakok / [írta Liliana Martinez és Virginia Pérez Salgado] ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 31 cm + 10 mell.
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-437-904-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884449]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2023.
McLeod, Valerie
Batman (magyar)
   Batman : 5 kirakóssal / [írta Valerie McLeod] ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Budapest : Kolibri, 2022. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-048-1. - keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3884452]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2023.
Menzies, Lucy
We'll be together again (magyar)
   Újra együtt leszünk : két fél, egy egész / Lucy Menzies, Maddy Vian ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 12, 12 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-929-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884456]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Polizei (magyar)
   Rendőrség / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p., 1 fol.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 48.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-790-2 kötött : 5975,- Ft
rendőrség - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 351.74(02.053.2)
[AN 3914135]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Sachen suchen - meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
Kötött : 2995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-509-366-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914257]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2023.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Traktor (magyar)
   Traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 33.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-548-9 fűzött : 3750,- Ft
traktor - képeskönyv
087.5(084.1) *** 629.114.2(02.053.2)
[AN 3914356]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2023.
   Miért olyan szuperek a háziállatok? : simogass meg! / [... ill. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-735-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885037]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2023.
   Miért olyan szuperek az állatok? : simogass meg! / [... ill. Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-734-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885038]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2023.
   Mókás szafari / [szerk. ... Mészáros Alexandra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-459-785-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885080]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2023.
Nagy Tibor
   Hónapsoroló / [rajz. Nagy Tibor]. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-192-1. - keretcím: Dúdoló
Kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884580]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2023.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Müllabfuhr (magyar)
   Jön a kukásautó! / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-369-0 fűzött : 3475,- Ft
szemétgyűjtés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 628.46(02.053.2)
[AN 3914334]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2023.
Nieländer, Peter (1969-)
Was macht der Astronaut? (magyar)
   Mit csinál az űrhajós? / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 39.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-072-3 fűzött : 3975,- Ft
űrhajózás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3914358]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2023.
   A part alatt : gyerekdalok / [... ill. ..., szerk. ... Mészáros Alexandra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-754-4 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67
[AN 3885053]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2023.
Payne, Kevin
Tie my laces (magyar)
   Kösd meg a cipőd! : gyakorló cipőfűzővel, leírással és mesével / [rajz. Kevin Payne és Samantha Meredith] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-332-1 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884920]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2023.
Penelope Pony (magyar)
   Kicsi Póni a réten : 3D mesekönyv. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szabó Csilla, M. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-162-4. - Kihajtható és mozgatható képekkel
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884479]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2023.
   Piroska és a farkas : kedvenc meséim / [... átd. Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-773-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885001]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2023.
   Répamese : mini mese : kedvenc meséim / [rajz. Őszi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-762-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884998]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2023.
Rübel, Doris (1952-)
Ängstlich, wütend, fröhlich sein (magyar)
   Örülök, félek, haragszom / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 16.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-342-3 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914325]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2023.
Rübel, Doris (1952-)
Ich komme in die Schule (magyar)
   Iskolás leszek / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 49.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-835-0 fűzött : 5975,- Ft
általános iskola - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 373.3(02.053.2)
[AN 3914137]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2023.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-497-0 fűzött : 3975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914353]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2023.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was machen die Fahrzeuge? (magyar)
   Mit csinálnak a járművek? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - Gerinccím: Első ablakos könyvem - járművek. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-886-2 kötött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914285]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2023.
Rupp, Dominik (1989-)
Mein Klappenbuch - was machen die Tiere? (magyar)
   Mit csinálnak az állatok? : első ablakos könyvem / [ill. Dominik Rupp] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - Gerinccím: Első ablakos könyvem - állatok. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-887-9 kötött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914282]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2023.
Schargan, Constanze (1963-)
Sonne, Wind und Regen (magyar)
   Nap, szél, eső / [ill. Constanze Schargan] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 27.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-419-2 fűzött : 3975,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914352]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2023.
Seidel, Stefan (1971-)
Sachen suchen - Einsatzfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Stefan Seidel] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2023. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-841-1 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914252]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2023.
Senner, Katja (1972-)
Ich brauche keinen Schnuller mehr! (magyar)
   Nekem már nem kell cumi! / [ill. Katja Senner] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva ford. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-817-6 kötött : 2775,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914294]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2023.
Storytime collection (magyar)
   Vigyázz, kész, mancs! : fergeteges mesetár. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 126, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-603-139-8 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885212]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2023.
Strong, Belinda
El patito y sus amigos (magyar)
   A kis kacsa és barátai : rázd, csörögj és játssz! / [rajz. Belinda Strong] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Csörgős poci. - Csörgős labdával
ISBN 978-963-483-329-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884892]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2023.
Strong, Belinda
El ranita y sus amigos (magyar)
   Breki béka és barátai : rázd, csörögj és játssz! / [rajz. Belinda Strong] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Csörgős poci. - Csörgős labdával
ISBN 978-963-483-330-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884894]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2023.
Suess, Anne
Sachen suchen - auf dem Bauernhof (magyar)
   A gazdaságban / [ill. Anne Suess] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-547-6 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914231]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2023.
Suetens, Clara (1951-)
Der kleine Klo-König (magyar)
   A kis klotyókirály / [ill. Clara Suetens] ; [szöveg Sandra Grimm]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-968-5 kötött : 2475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914491]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2023.
Suetens, Clara (1951-)
Unser Baby (magyar)
   Kisbaba születik / [ill. Clara Suetens] ; [szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 37.)
Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-823-7 fűzött : 3750,- Ft
terhesség - szülés - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 618.4(02.053.2) *** 618.2(02.053.2)
[AN 3914357]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2023.
Świat dzidziusia (magyar)
   Játékok. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby ; keretcím: Kontrasztok
ISBN 978-963-584-225-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3884914]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2023.
Szabó Zsolt (1978-)
   Csihu és a szállító járművek / [... szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 11x15 cm
QR-kódokkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-744-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885073]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2023.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dinórajongók kis könyve / [... szöveg Szabó Zsolt] ; [... ill. Oros Vivien Edit ...]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-733-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885052]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2023.
Szabó Zsolt (1978-)
   Gépmesterek kis könyve / [... szöveg Szabó Zsolt] ; [... ill. Erneszt Anna ...]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-732-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885055]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2023.
Szabó Zsolt (1978-)
   Na, ki a király? : mini mese / Szabó Zsolt ; [... ill. ... Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-750-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885034]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2023.
   Színes dinók / [... ill. Bóka Fruzsina Mercédesz ...]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-459-782-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885079]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2023.
   Vidám nap Kormival : mini mese / [szerk. ... Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-761-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885007]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2023.
Weller, Ursula (1996-)
Autos und Laster (magyar)
   Autók, teherautók / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 4.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-153-5 fűzött : 3475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3914348]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2023.
Weller, Ursula (1996-)
Mein grosses Sachen suchen: Viele, viele Fahrzeuge (magyar)
   Járműves nagy böngésző / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-879-4 kötött : 3995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3913986]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2023.
White, Erika
Masha and the Bear (magyar)
   Masha és a Medve : 5 kirakóssal / [írta Erika White] ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Budapest : Kolibri, 2022. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-599-047-4. - keretcím: Az első kirakós könyvem
Kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3884462]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2023.
   Zöld erdőben jártam : húsvéti versek / [... ill. Oros Vivien Edit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-753-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3885032]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8489 /2023.
B.P.R.D. : plague of frogs (magyar)
   Paranormális Kutató- és Védelmi Hivatal : békapestis / ... Mike Mignola [et al.] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2022]-. - ill., színes ; 29 cm
Borítócím: P.K.V.H. : békapestis
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3885977]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2022. - [400] p.
Egys. cím: Plague of frogs ; Hollow Earth and other stories ; The soul of Venice and other stories
[AN 3886078] MARC

ANSEL
UTF-88490 /2023.
Cates, Donny (1984-)
   A mágia istene / Donny Cates író ; Gabriel Hernandez Walta rajzoló ; [ford. Kóbor Róbert]. - Pécel : Tálosiné Kiss T., [2022]. - [116] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Doktor Strange
ISBN 978-615-01-4715-4 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885658]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2023.
Davis, Jim (1945-)
   Meddig tart egy csoportos ölelés? : [Garfield-poénok 2009-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2022]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 163.)
ISBN 978-615-5425-77-6 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885851]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2023.
Ellis, Warren (1968-)
James Bond 007 : eidolon (magyar)
   James Bond 007 : [eidolon] / Ian Fleming [alapján] ; [Warren Ellis történet] ; [Jason Masters rajz] ; [ford. Szabó András és Kovács János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [151] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-595-025-6 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885961]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2023.
Ellis, Warren (1968-)
James Bond 007 : vargr (magyar)
   James Bond 007 : [vargr] / Ian Fleming [alapján] ; [Warren Ellis történet] ; [Jason Masters rajz] ; [ford. Szabó András és Kovács János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [152] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-595-024-9 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885960]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2023.
Ellis, Warren (1968-)
James Bond 007 (magyar)
   James Bond 007 : [a teljes Warren Ellis-omnibus] / Ian Fleming [alapján] ; [Jason Masters rajz] ; [ford. Szabó András és Kovács János]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [326] p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3885955]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2023.
Hollow Earth and other stories (magyar)
   P.K.V.H : üreges Föld és más történetek / Mike Mignola [et al.] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [128] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-595-026-3 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885971]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2023.
Legends (magyar)
   Legendák / [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 5 db : ill. ; 19 cm
keretcím: Warcraft
képregény
087.6:084.11
[AN 3874529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - [206] p.
ISBN 978-963-497-686-8 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3884626] MARC

ANSEL
UTF-88497 /2023.
Liss, David (1966-)
   Betondzsungel / David Liss író ; Francesco Francavilla, Jefte Palo rajzolók ; [ford. Kóbor Róbert]. - Pécel : Tálosiné Kiss T., [2022]. - [148] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Fekete Párduc
ISBN 978-615-01-4719-2 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885655]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2023.
Mignola, Mike (1960-)
Plague of frogs (magyar)
   P.K.V.H : békapestis / Mike Mignola, Guy Davis ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [144] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-595-028-7 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885976]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2023.
Miller, Frank (1957-)
The kingpin must die! (magyar)
   Halál a vezérre! / Frank Miller író és rajzoló ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Pécel : Tálosiné Kiss T., [2022]. - 148 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Fenegyerek
ISBN 978-615-01-4718-5 fűzött : 6500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885654]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2023.
The soul of Venice and other stories (magyar)
   P.K.V.H : Velence lelke és más történetek / [Mike Mignola alkotása] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, cop. 2022. - [127] p. : ill., színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-595-027-0 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3885975]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2023.
   Tudományt művelni és tanítani : tanulmányok, 2021-2022 / [szerk. Horváthné Molnár Katalin, Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 274 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Határsávok, ISSN 1788-2532)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-96-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - oktatási módszer
082 *** 371.3
[AN 3884839]
MARC

ANSEL
UTF-8