MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2024 - 28. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2024

Created at 2024/01/18 11:17:17
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1 /2024.
Király Csaba József (1944-)
   Magyar szobrászok, éremművészek, ötvösök, fa- és kőfaragók, öntödék, 1920-2022 : szobrok, érmek, plakettek, domborművek, emléktáblák és néhány emlékmű : [II. rész, Délvidék (Szerbia, Horvátország, Szlovénia)] / Király Csaba József. - Budapest : Szerző, 2022. - 250 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 225-230.
ISBN 978-615-01-5979-9 kötött
Vajdaság - Szlovénia - Horvátország - szobrászat - iparművészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - névtár
050.8 *** 73(=945.11)(497.1)(092) *** 745(=945.11)(497.1)(092)
[AN 3887208]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2024.
   KOSZISZ 15 : a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet jubileumi évkönyve, 2007-2022 / [szerk. Keppel Dániel]. - Budapest : KOSZISZ, 2022. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-01-5629-3 kötött
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (Budapest)
Magyarország - keresztény egyesület és szervezet - testülettörténet
061.2(439)(091) *** 267.6(439)Kolping(091)
[AN 3886052]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2024.
   Ostrom : kalandozás pilisborosjenői végeken. - [Komárom] : Kompress Kft., 2022. - 100 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-6195-2 fűzött
Pilisborosjenő - alkotótábor
061.28(439-2Pilisborosjenő)
[AN 3886826]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2024.
   "Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?" : irodalmi intézményrendszer és kortárs kultúra a V4 országokban. - Budapest : M. Napló ; [Miskolc] : Tokaji Írótábor Egyes., 2022. - 213 p. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor tanácskozásai)
ISBN 978-963-541-089-7 fűzött : 2000,- Ft
kultúraszociológia - kulturális kapcsolat - világirodalom története - 20. század - 21. század - Visegrádi államok - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Tokaj) *** 82(4-11)(091)"19/202" *** 316.7(4-11)"19/202"
[AN 3885605]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5 /2024.
Gádor Ágnes (1942-)
   Zenetörténeteim : egy zenei könyvtáros életútkalandjai / Gádor Ágnes. - Budapest : Szerző, 2022. - 307 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 283-287.
ISBN 978-615-01-6037-5 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - Budapest - könyvtáros - zenei könyvtár - egyetemi könyvtár - 20. század - ezredforduló - memoár
02(439)(092)Gádor_Á.(0:82-94) *** 025.178 *** 027.7(439-2Bp.)"197/201"(0:82-94)
[AN 3886193]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2024.
Vallejo, Irene (1979-)
El infinito en un junco (magyar)
   Papirusz : a könyvek története az ókori világban / Irene Vallejo ; [ford. Boda Benjamin Gábor]. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 541, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 532-[542].
ISBN 978-963-419-958-8 fűzött : 5980,- Ft : 16,20 EUR
könyvtörténet - könyvkultúra - művelődéstörténet - ókor - papirusztekercs
09(3)(091) *** 930.85(3) *** 091.131(3)
[AN 3887095]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7 /2024.
Radnai Péter (1971-)
   A magyar televíziózás legendái : interjúk az első influenszerekkel / Radnai Péter ; [... fotókat Schumy Csaba kész.]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 291, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-543-230-1 kötött : 5699,- Ft
Magyarország - televíziózás - híres ember - 20. század - interjú
791.9.097(439)(092)(047.53)
[AN 3886763]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8 /2024.
Giglio, Louie (1958-)
How great is our God (magyar)
   Milyen hatalmas a mi Istenünk! : 100 újabb tudományos kaland Isten csodálatos világegyetemében / Louie Giglio és Tama Fortner ; ill. Nicola Anderson ; [ford. Nagyné Scholz Éva]. - Veresegyház : Encián, 2023. - 207 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80080-4-4 kötött : 5450,- Ft
természettudomány - vallásos irodalom - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3915618]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9 /2024.
Kadosh, Ben (1872-1936)
Den ny morgens gry Lucifer, Hiram (magyar)
   Lucifer Hirám / Ben Kadosh ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2022]. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-80-6 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3886219]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2024.
Osborne, Arthur (1906-1970)
The incredible Sai Baba (magyar)
   A csodálatos Száí Bábá : egy modern kori szent élete és csodái / Arthur Osborne ; [ford. Kasza Borbála]. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5309-4 fűzött
Sri Sai Baba (1836-1918)
ezoterika
133.25
[AN 3887256]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11 /2024.
Agócs Írisz (1977-)
   Tekla madarai : Mici megmenti a világot / Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-303-6 kötött : 3990,- Ft
környezeti tudatosság - gyermekkönyv - képeskönyv
504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3887205]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2024.
Meadows, Donella (1941-2001)
The limits to growth (magyar)
   A növekedés határai / Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows ; [ford. Déri Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - [2], XI, 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-903-3 fűzött : 5990,- Ft
fenntartható fejlődés - gazdasági előrejelzés - globalizáció
504.03 *** 338.27(100) *** 339.9
[AN 3886622]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

13 /2024.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2019-. - ill. ; 21 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3751153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Differenciálegyenletek : példák, feladatok, megoldások. - 2. kiad. - 2023. - 380 p.
A gerincen számozási adatként: 9. - Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 978-963-509-713-5 fűzött : 9999,- Ft
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv - példatár
517.91/.95(075.8)(076)
[AN 3915583] MARC

ANSEL
UTF-814 /2024.
Turing, Dermot (1961-)
Prof : Alan Turing decoded (magyar)
   Az igazi Alan Turing / Dermot Turing ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 305 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-493-201-7 fűzött : 5500,- Ft
Turing, Alan Mathison (1912-1954)
Nagy-Britannia - matematikus - informatika - 20. század
51(410)(092)Turing,_A._M. *** 681.3(410)(092)Turing,_A._M.
[AN 3886088]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

15 /2024.
Tímár Szabolcs
   Drágakövek / Tímár Szabolcs. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
ISBN 978-963-459-857-2 fűzött
drágakő
549.091
[AN 3886091]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

16 /2024.
Gábris Gyula (1942-)
   A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon [elektronikus dok.] / Gábris Gyula ; ... kiad. ... ELTE Természettudományi Kar ... - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 36.8 MB). - Budapest : ELTE TTK, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175823. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-352-3
Alföld - hidrológia - folyóvíz - geomorfológia - elektronikus dokumentum
556.52(439.14) *** 551.4(439.14)
[AN 3915863]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2024.
Vörös Attila (1944-)
   The late Jurassic and early Cretaceous (Kimmeridgian to Barremian) brachiopods of the Bakony Mountains (Hungary) / by Attila Vörös ; [publ. by the Hungarian Geological Society]. - Budapest : Hung. Geological Soc., 2022. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 115-123.
ISBN 978-963-8221-88-9 fűzött
Bakony - paleontológia - pörgekarú - jura - kréta
564.8(234.373.1)"615"
[AN 3886300]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

18 /2024.
Coombes, Allen J. (1951-)
Trees (magyar)
   Fák / Allen J. Coombes ; fényképek Matthew Ward ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Taramix, 2023. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87801-1-9 kötött : 5890,- Ft
fa - növényhatározó
581.412 *** 582(083.71)
[AN 3915690]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2024.
Csányi Vilmos (1935-)
   Levegőt [elektronikus dok.] : lélegzetelállító etológia / Csányi Vilmos. - Szöveg (epub : 738 KB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-572-166-5
etológia - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - elektronikus dokumentum
591.5 *** 316.62 *** 316.6
[AN 3914511]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2024.
Gfellner Máté
   Emlősök : [magyar vadvilág] / Gfellner Máté, Monoki Soma Károly. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természetbarátok zsebkönyve, ISSN 2786-0949)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-459-852-7 fűzött
Magyarország - emlős - vadon élő állat - állathatározó
599(439)(083.71)
[AN 3886086]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2024.
Hippel, William von (1963-)
The social leap (magyar)
   A nagy társas ugrás [elektronikus dok.] : kik vagyunk, honnan jövünk, és mitől leszünk boldogok? / William von Hippel. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Silberer Vera. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6818-5
törzsfejlődés - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - viselkedés - személyiség-lélektan - elektronikus dokumentum
575.8 *** 316.62 *** 159.923.2
[AN 3915878]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2024.
Kriska György (1964-)
   Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában : határozó videókkal / Kriska György. - [Budapest] : Flaccus, 2022. - 559 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 525-527.
ISBN 978-615-5278-77-8 kötött
Közép-Európa - gerinctelen - vízi állat - állathatározó
592(28)(4-11)(083.71)
[AN 3886099]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2024.
Laessøe, Thomas
Mushrooms (magyar)
   Gombák : [képes ismertető több mint 500 gombáról] / Thomas Laessøe ; fényképezte Neil Fletcher ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Taramix, 2023. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87801-3-3 kötött : 5890,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3916109]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2024.
Magyar Gábor (1963-)
   Madárkapitányok : fejezetek a hazai természetvédelem történetéből / Magyar Gábor és Bankovics Attila ; [kiad. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány]. - Budapest : Püski ; Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Alapítvány, 2022. - 112 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5598-19-7 kötött
Kiskunság - természetvédelem - madárvédelem
598.2(439) *** 504.73.06(439Kiskunság)
[AN 3886718]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2024.
Siegfried, Rachel
The flower book (magyar)
   Virágok nagykönyve : [minden virág teljes szépségében ragyogjon] : [természetes virágkompozíciók otthonunkban] / [Rachel Siegfried]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-582-284-3 kötött
virágos növény - virágkötészet - növényhatározó
582.4/.9(083.71) *** 745.93
[AN 3887180]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

26 /2024.
Amen, Daniel G. (1954-)
You, happier (magyar)
   A boldogság egy szokás : ismerd meg agytípusod és alkosd meg saját boldogságstratégiád / Daniel G. Amen ; [ford. Angi Emese]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 311 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-27-7 fűzött : 5990,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - agy
613.865 *** 159.942 *** 612.82
[AN 3887145]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2024.
Andrási Nóra
   Kóstolj bele a teljes értékű növényi étrendbe! / Andrási Nóra. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-5417-98-6 fűzött : 5490,- Ft
táplálkozástudomány - növényi eredetű élelmiszer - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.26 *** 641.564(083.12)
[AN 3887165]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2024.
Arató Györgyi
   Utazás a tányér körül [elektronikus dok.] : Bendő kapitány kalandjai / Arató Györgyi ; [mesemondó Albert Gábor ...] ; [zene és dalszövegek Vadady Attila Bálint]. - Hangoskönyv. - [Diósd] : A betegtájékoztatásért Kft., cop. 2022. - 1 CD (28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-01-4818-2 : 1900,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv - hangoskönyv
613.2(02.053.2)
[AN 3887423]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2024.
Barna István (1954-)
   Hypertonia az orvosi gyakorlatban [elektronikus dok.] / Barna István. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - (SpringMed orvosi kiskönyvtár, ISSN 2064-907X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175722. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-23-8
magas vérnyomás - elektronikus dokumentum
616.12-008.331.1
[AN 3914554]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2024.
Borch-Jacobsen, Mikkel (1951-)
Les patients de Freud (magyar)
   Freud páciensei [elektronikus dok.] : mítosz és valóság / Mikkel Borch-Jacobsen. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. N. Kiss Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6852-9
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - Európa - pszichológus - orvostörténet - pszichoanalízis - pszichoterápia - híres ember - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
159.964.2(436)(092)Freud,_S. *** 615.851.13 *** 929(4)"18/19"
[AN 3916391]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2024.
Bugát Pál (1793-1865)
   Bugát Pál pályarajza és kéziratos feljegyzései / szerk. Fülöp Lajos ; [a tanulmányok írói B. Gál Edit, Fülöp Lajos, Lovász Béláné] ; [... fordítói Babcsányi Judit ..., Menus Borbála, Vinkler Bálint] ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2022. - 254, [1] p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81941-1-2 kötött
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - nyelvújítás - 19. század
61(439)(092)Bugát_P. *** 37(439)(092)Bugát_P. *** 809.451.1-316.1"18"
[AN 3886554]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2024.
Cain, Susan (1968-)
Bittersweet (magyar)
   Keserédes [elektronikus dok.] : a bánat és a vágyakozás gyógyító ereje / Susan Cain ; ford. Farkas Nóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Open Books, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-101-6
lelkiállapot - bánat - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.942.5 *** 613.865
[AN 3916344]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2024.
Csáky László
   Somakönyv / Csáky László. - [Budapest] : [Pauker Holding Kft.], 2022. - 119 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5456-72-5 kötött
baleset - égési sérülés - memoár
616-001.17(0:82-94) *** 641.8(0:82-94)
[AN 3886085]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2024.
Csíki Mariann
   Érezd jól magad : gyermekjóga a testi-lelki egészségért / Csíki Mariann, Labádiné Józsa Mónika ; [fotó Hubai Orsolya]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 147, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-572-141-2 kötött : 5999,- Ft
jóga - torna - gyermekkönyv
615.851.86(02.053.2) *** 613.71(02.053.2)
[AN 3887161]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2024.
Czecz Fruzsina
   Terítéken a lélek : önismeret az ételeken keresztül : [gasztropszichológia testnek és léleknek] / Czecz Fruzsina. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 278, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-217-4 fűzött : 3900,- Ft
önismeret - étkezési szokás - gasztronómia - lélektan
159.923.2 *** 392.8 *** 641.5
[AN 3887123]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2024.
Fedor Anna
The baby sleep book (magyar)
   Mint a bunda : mit csináljunk, ha nem alszik a baba? / Fedor Anna ; [... ill. Czikkely Panni]. - Budapest : Park Kvk., 2022. - 213 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Dedinszky Zsófia. - QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 207-213.
ISBN 978-963-355-810-2 fűzött : 4499,- Ft
csecsemő - alvás - alvászavar - csecsemőgondozás
613.95 *** 616.8-009.836-053.2 *** 613.79-053.2
[AN 3887310]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2024.
Hari, Johann (1979-)
Stolen focus (magyar)
   Tönkretett figyelem : 12 ok, amiért nem tudunk koncentrálni / Johann Hari ; [ford. Kránicz Dorottya]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 400 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-566-377-4 kötött : 4990,- Ft
figyelem
159.952
[AN 3886832]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2024.
Hendriksen, Ellen
How to be yourself (magyar)
   Hogyan lehetsz önmagad : csendesítsd le belső kritikusod, és emelkedj felül a társadalmi szorongáson, hogy végre igazi, hiteles önmagad lehess / Ellen Hendriksen ; [ford. Szecskó Emese]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-299.
ISBN 978-615-6455-21-5 kötött : 5790,- Ft
kényszerneurózis - félelem - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
616.891.6 *** 159.942 *** 613.865
[AN 3886489]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2024.
Jakab Veronika
   Fényüzenetek : inspirációs könyv / Jakab Veronika. - [Szendehely] : Gajatri, 2022. - 118 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6492-00-5 fűzött : 3000,- Ft
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3887265]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2024.
Jones, Rachel
A brief theology of periods, yes, really (magyar)
   Gondolatok a női ciklusról : teológiai kaland azoknak, akiket érdekel a test, a nőiség, a fájdalom, a cél és hogy azokat a napokat miként élhetjük meg jobban / Rachel Jones ; [ford. Lengyel Aletta]. - Budapest : Harmat, 2022. - 151 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-288-683-1 fűzött : 2500,- Ft
menstruáció - nők egészsége - vallásos irodalom
613.99 *** 618.17-008.8 *** 244
[AN 3886955]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2024.
Kee, Joyce LeFever
Pearson's handbook of laboratory and diagnostic tests (magyar)
   Pearson : a laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatok kézikönyve : ápolói útmutatásokkal : nyolcadik kiadás / Joyce LeFever Kee ; [ford. Tóth Gábor, Sebestyén Enikő]. - Budapest : Medicina, 2023. - XXXIV, 697 p. ; 20 cm
Gerinccím: A laboratóriumi és diagnosztikus vizsgálatok kézikönyve
ISBN 978-963-226-852-1 fűzött : 12700,- Ft
labortechnika - orvosi diagnosztika - fiziológiai kémia - biokémia
612.015 *** 616-07
[AN 3886069]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2024.
Kienle, Dela (1976-)
Dein bester Freund? Bist du! (magyar)
   Ki a legjobb barátod? Te vagy az! / szöveg Dela Kienle ; ill. Horst Hellmeier ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-616-9 kötött : 4995,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 159.923.2(02.053.2)
[AN 3886932]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2024.
Kirby, Katie
Hurrah for gin (magyar)
   Szülők a pácban : a tökéletesen tökéletlen szülők kézikönyve / Katie Kirby ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 337, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-597-034-6 fűzött : 3999,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - humor
613.865-055.52(0:82-7) *** 37.018.1(0:82-7) *** 316.356.2(0:82-7)
[AN 3887149]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2024.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte (magyar)
   A nap, amikor apa egy kényes témáról akart beszélgetni / Marc-Uwe Kling ; Astrid Henn illusztrációival ; ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 60, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-583-4 kötött : 3999,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 3887212]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2024.
Kovács Eszter
   Köszi, jól : jóga, mindfulness, meditáció és extra sült krumpli a jobb napokért / Kovács Eszter ; [ill. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Libertine Kvk., 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 210-222.
ISBN 978-615-81895-8-3 kötött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3886499]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2024.
Krogerus, Mikael (1976-)
Machen (magyar)
   41 megvalósítási modell : hogyan kezdjük el, folytassuk és fejezzük be a feladatainkat? / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler ; [ill. Roman Tschäppeler] ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 181, [2] p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-963-565-199-3 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3886872]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2024.
Máté Gábor (1944-)
The myth of normal (magyar)
   Normális vagy : trauma, betegség és gyógyulás mérgező világunkban / Máté Gábor, Máté Dániel ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 590, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-087-3 kötött : 6999,- Ft
lelki trauma - stresszkezelés - pszichoszomatikus betegség - kóros lelkiállapot - szociálpszichológia
612.06 *** 616-02 *** 316.6 *** 616.89
[AN 3915610]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2024.
McGonigal, Kelly (1977-)
The joy of movement (magyar)
   A mozgás öröme : hogyan segít hozzá a boldogsághoz, a reményhez, a kapcsolatokhoz és a bátorsághoz / Kelly McGonigal ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2022. - 201, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5786-44-0 fűzött : 3900,- Ft
testmozgás - mentálhigiénia
613.71 *** 613.865
[AN 3886953]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2024.
McKeown, Patrick (1943-)
Atomic focus (magyar)
   Atomikus fókusz : aknázd ki az elméd erejét, válj ellenállóbbá a stresszel szemben, és javíts a fókuszodon egyszerű technikák segítségével! / Patrick McKeown ; [ill. Bex Burgess] ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 318 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 308-317.
ISBN 978-963-475-652-1 fűzött : 4999,- Ft
légzés - mentálhigiénia
612.2 *** 613.865
[AN 3886523]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2024.
Østby, Hilde (1975-)
Kreativitet (magyar)
   Kreativitás : az ötleteink mögött álló agytudomány, avagy miért az álmodozók mentik meg a világot / Hilde Østby ; ford. Domsa Zsófi. - Budapest : Park, cop. 2022. - 407 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-764-8 kötött : 4299,- Ft
kreativitás - emlékezés
159.928.238 *** 159.953
[AN 3886569]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2024.
   Pajzsmirigy-betegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2023. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 1.)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-00-5292-2 fűzött : 3000,- Ft
hypothyreosis - hyperthyreosis - természetgyógyászat
616.441 *** 615.89
[AN 3915576]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2024.
Pléh Csaba (1945-)
   Árnyak [elektronikus dok.] / Pléh Csaba. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Magvető, 2023. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4301-1
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
159.9(439)(092)Pléh_Cs.(0:82-94)
[AN 3916019]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2024.
Pókos Krisztián
   Lélekközpontú öngyógyítás [elektronikus dok.] / Io. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 783 KB) (pdf : 1.4 MB). - [Kaposvár] : Felébredés K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5346-9 (mobi)
ISBN 978-615-01-5347-6 (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-01-5159-5) (epub)
öngyógyítás - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3914504]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2024.
Rama Swami (1925-1996)
Path of fire and light (magyar)
   Tűz és fény útja / Szvámí Ráma. - Budapest : Danvantara, 2021-. - ill. ; 21 cm
jóga - meditáció
615.851.86 *** 294.527
[AN 3837795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyakorlati kézikönyv az I. kötethez / [ford. Jakab Ákos]. - 2022. - 183 p.
ISBN 978-963-9858-39-8 kötött : 4990,- Ft
jóga - meditáció
615.851.86 *** 294.527
[AN 3887590] MARC

ANSEL
UTF-855 /2024.
   A rehabilitációs és fizikális medicina módszertana / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna [et al.] ; [az ábrákat rajz. Olgyay Géza]. - Budapest : Medicina, 2023. - XII, 692 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-856-9 kötött : 17200,- Ft
egészségügyi rehabilitáció
615.851.3 *** 616-036.82 *** 364.048.6
[AN 3886271]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2024.
Schiappa-Burdet, Carla
Agir et penser comme Harry Potter (magyar)
   Élj úgy, mint Harry Potter / Carla Schiappa-Burdet ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 174, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-174. - Filmogr.: p. 174-[175].
ISBN 978-963-609-003-6 fűzött : 3690,- Ft
Nagy-Britannia - életvezetés - fiatal felnőtt - személyiség-lélektan - irodalmi alak - író - 20. század - 21. század
613.865-053.81 *** 820(092)Rowling,_J._K. *** 159.923
[AN 3886996]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2024.
Sockolov, Matthew
Practicing mindfulness (magyar)
   A tudatosság gyakorlása : 75 meditáció a stressz csökkentésére, a mentális egészség javítására és a mindennapi béke megteremtésére / Matthew Sockolov ; [ford. Kustos Júlia]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-615-6455-24-6 fűzött : 5290,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - stressz
615.851.86 *** 613.865 *** 159.94
[AN 3887130]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2024.
Solden, Sari
A radical guide for women with ADHD (magyar)
   Útmutató ADHD-val élő nőknek : fogadd el a különbözőséget, élj merészen és törj át a korlátokon! : [(ön)segítő munkafüzet-napló] / Sari Solden és Michelle Frank ; [ford. Béres Edina]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 237, [2] p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-475-648-4 fűzött : 4999,- Ft
hiperaktivitás - figyelemzavar - pszichoterápia - nők egészsége - példatár
616.89-008.481 *** 615.851-055.2(076) *** 616.89-008.47
[AN 3886524]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2024.
Sumedho, Ajahn (1934-)
   Meditációs tanítások : a tudás, a jelen, itt és most / Ajahn Sumedho. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 132 p. ; 21 cm
Tart.: A tudás, a jelen, itt és most. Éberség - út a haláltalanba : meditációs tanítások. - Egys. cím: Mindfulness, the path to the deathless ; Now is the knowing
ISBN 978-615-6432-12-4 fűzött : 2900,- Ft
meditáció - buddhizmus
615.851.86 *** 294.3
[AN 3886209]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2024.
Szekanecz Zoltán (1964-)
   A köszvény és a húgysavszintcsökkentés kézikönyve [elektronikus dok.] / Szekanecz Zoltán, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Budapest : SpringMed, 2022. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175820. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6337-31-3
köszvény - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
616.72-002.78 *** 641.563(083.12)
[AN 3915840]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2024.
   Titokzatos agyunk : [ismerje meg a világ legösszetettebb számítógépének működését!] / szerk. Mátyás Lara ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2022/3.)
ISBN 978-615-6344-15-1 fűzött : 2490,- Ft
agy - tudat - agykutatás
159.922 *** 612.82
[AN 3886911]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2024.
Trenchi, Cinzia
Detox (magyar)
   Méregteleníts! : praktikus tanácsok és receptek a tiszta táplálkozáshoz / Cinzia Trenchi ; [ford. Medgyesy-Töreky Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-801-2 kötött : 6500,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3886508]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2024.
Trenton, Nick
The science of being lucky (magyar)
   A szerencse tanulható : vedd kezedbe a sorsod, lásd meg a lehetőségeket, hogy rád találjon a boldogság és a siker / Nick Trenton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-15-4 fűzött : 5490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3887134]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2024.
Vinall, Deborah
Gaslighting (magyar)
   Gázlángozás : útmutató a felépüléshez : gyógyulj ki az érzelmi bántalmazásból, és alakíts ki egészséges kapcsolatokat! / Deborah Vinall ; [ford. Mörk Leonóra]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-963-475-654-5 fűzött : 4499,- Ft
mentálhigiénia - befolyásolás - pszichoterápia
615.851 *** 613.865 *** 316.475
[AN 3886469]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2024.
   Viszlát, lámpaláz! : [25+ bejárt út lámpaláz ellen] / Parák András [et al.]. - Üröm : DrPrezi Books, cop. 2022. - 174 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5864-8 fűzött
stresszkezelés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
612.06 *** 159.923.2 *** 613.865 *** 616.89-008.441.14
[AN 3886393]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

66 /2024.
   A magyar földgázszektor működése és szabályozása II / szerk. Fazekas Orsolya. - Budapest : ORAC K., 2022. - 600 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-562-8 kötött : 18000,- Ft
Magyarország - energiagazdálkodás - szénhidrogénipar - gázellátás - földgáz - jogi szabályozás
662.76(439) *** 665.6(439)(094) *** 620.9(439) *** 622.324
[AN 3886682]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2024.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Aknatorony, bányaló, szénlapát és altáró : bányászatról gyerekeknek : [kivágható makettel!] / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2022. - 159 p. : ill. ; 29 cm + 4 mell.
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-5445-87-3 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - bányászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - ifjúsági könyv
622(100)(091)(02.053.2) *** 622(439)(091)(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3886528]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2024.
Zelenai István (1938-)
   A Pilisi-medence bányászatának története, 1850-1990 / Zelenai István. - Pilisvörösvár : Önkormányzat, 2022. - 384 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. - (Otthon a világban, ISSN 2677-0008)
Bibliogr.: p. 322-326. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-81333-1-9 kötött
Pilisi szénmedence - bányászat - ipartörténet
622(439)(234.373.25)(091)
[AN 3887428]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

69 /2024.
Fodor János (1969-)
   Útmutató könyvtáralapításhoz 2 : a digitalizálás fejlődéstörténete, a személyes adatok és a szerzői jogok védelme a könyvtárakban / Fodor János és Tószegi Zsuzsanna ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2022. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-468-1 fűzött
digitális technika - könyvtárügy - adatvédelem - személyi adat - szerzői jog - jogvédelem - tankönyv
681.3.004.14 *** 659.2.012.8(078) *** 02(078) *** 342.721(078) *** 347.77/.78(100)(078)
[AN 3886532]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2024.
Kettner, Henry
   Gyengeségeim : az ember a filter mögött / Henry Kettner. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 285, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-536-8 fűzött : 4499,- Ft
Magyarország - internet - közvélemény-alakítás - 21. század - memoár
681.324Internet *** 681.3.004.14(439)(092)(0:82-94) *** 316.658
[AN 3887031]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

71 /2024.
Cappelletti, Mara
Lo stile del tempo (magyar)
   Legendás karórák : a leghíresebb modellek története a kezdetektől napjainkig / Mara Cappelletti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2022. - 266, [6] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. [268-269].
ISBN 978-963-13-6847-5 kötött : 19990,- Ft
karóra - technikatörténet
681.114.8(091)
[AN 3886904]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2024.
Gerencsér Kinga (1949-)
   Sikertörténetek / Gerencsér Kinga. - Sopron : Soproni Egy. K., 2022. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-334-435-4 kötött
Magyarország - faipar - bútoripar - vállalat
674(439) *** 684.4(439) *** 061.5(439)
[AN 3887207]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

73 /2024.
Dubovitz Hugó (1883-1935)
   A szappangyártás / írta Dubovitz Hugó. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1923
ISBN 978-615-6385-49-9 fűzött : 3100,- Ft
szappanipar - szappan - hasonmás kiadás
661.187 *** 094/099.07
[AN 3886283]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

74 /2024.
Cséfalvay Attila
   A megtartott folyó / [írta Cséfalvay Attila]. - [Győr] : Press & PR Kft., 2022. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5102-1 kötött
Mosoni-Duna - Győr-Moson-Sopron vármegye - vízrendezés - vízépítés - építőmérnök - tisztségviselő - 21. század - interjú - album
626/627(439)(282.243.73)"201/202" *** 62(439)(092)(047.53) *** 352.075.3(439.114)(092)(047.53)
[AN 3886162]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

75 /2024.
City Rail Tudományos Konferencia (2022) (Balatonfenyves)
   City Rail 2022 Tudományos Konferencia együttműködésben a XXII. Városi közlekedés aktuális kérdései konferenciával : Balatonfenyves, 2022. szeptember 7-8. - [Budapest] : [KTE], [2022]. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Közlekedéstudományi Egyesület. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8121-97-4 fűzött
Magyarország - közlekedésügy - városi közlekedés - tömegközlekedés
656.025(439) *** 338.48(439)
[AN 3886333]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

76 /2024.
Elek Mária
   Doromboló / Elek Mária, Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-520-095-5 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 3886942]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2024.
   "Lábassy"-féle mezőgazdasági gépgyár története képekben 1848-tól napjainkig / [szerk. Lőrinczi László] ; [kiad. a Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány]. - Törökszentmiklós : Lábassy J. Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány, 2022. - 320 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5697-2 fűzött
CLAAS Hungária Kft. (Törökszentmiklós)
Törökszentmiklós - ipartörténet - gépgyártás - gyártörténet - mezőgazdasági gép - album
631.3 *** 621(439-2Törökszentmiklós)(091) *** 061.5(439-2Törökszentmiklós)(091)
[AN 3887164]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2024.
Mátray Árpád (1945-)
   Kutyabajok [elektronikus dok.] : az állatorvos gyakorlati tanácsai / Mátray Árpád. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175822. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-20-7
kutyatartás - állategészségügy - rádióműsorszám - elektronikus dokumentum
619 *** 636.7 *** 791.9.096(439)
[AN 3915861]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2024.
Mátray Árpád (1945-)
   Macskabajok [elektronikus dok.] : az állatorvos gyakorlati tanácsai / Mátray Árpád. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175821. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-21-4
állategészségügy - állattartás - macska - elektronikus dokumentum - rádióműsorszám
619 *** 636.8 *** 791.9.096(439)
[AN 3915856]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2024.
Őry Barnabás
A 3 órás kert (angol)
   The 3-hour garden : grow your own vegetables in 3 hours a week / Barnabás Őry ; [transl. Katalin Abrudan]. - [Bér] : 3H Garden Kft., 2022. - 195 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-615-01-5667-5 kötött
amatőr kertészkedés - zöldségtermesztés - biogazdálkodás
635.1/.8 *** 631.147
[AN 3886541]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2024.
Pettenkoffer Sándor (1868-1946)
   A jó pincegazda / írta Pettenkoffer Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 78, [1] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1930
ISBN 978-615-6385-51-2 fűzött : 2900,- Ft
borászat - hasonmás kiadás
663.2 *** 094/099.07
[AN 3886215]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

82 /2024.
   30 perces receptek / főszerk. Sándor Adrienn ; ford. Nimila Ági. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2022/3.)
ISBN 978-615-6344-21-2 fűzött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3886908]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2024.
   Apicius de re coquinaria : receptek és szakácsfortélyok az ókorból / [szerk. Kirchhof Anita] ; [társszerk. Zsidi Paula] ; [... kiad. ... Pro Aquinco Alapítvány]. - Budapest : Pro Aquinco, 2022. - 287 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A forrásszöveg eredeti latin nyelven, magyar nyelvű fordítással. - Bibliogr.: p. 268-279.
ISBN 978-615-82075-0-8 kötött : 15000,- Ft
Római Birodalom - gasztronómia - ókor - művelődéstörténet - ételrecept
641.5(37) *** 930.85(37)
[AN 3886057]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2024.
Döbrönte Zoltán (1944-)
   Epebetegségek és diéta [elektronikus dok.] / Döbrönte Zoltán, Takátsné Kádár Sarolta. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : SpringMed, [2022]. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175719. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6337-19-1
epebetegség - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616.361/.366
[AN 3914541]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2024.
Kiss Mona (1976-)
   Az ünnepek mentes ételei : 60 glutén-, tej-, tojás-, cukor-, szója-, élesztő-, és kész lisztkeverékmentes vegán recept / Kiss Mona. - Törökbálint : T.bálint K., 2022. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Mona konyhája
ISBN 978-615-01-5733-7 kötött : 4990,- Ft
diéta - allergia - vegetáriánus étrend - sütemény - ünnep - ételspecialitás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43 *** 641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3886853]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2024.
   Megúszós sütik / [receptek Szilágyi Nóri et al.] ; [fotók Fördős Peti]. - [Budapest] : Street Kitchen K., 2022. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81921-2-5 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3886135]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2024.
Mullaney, Colleen
Gin Austen (magyar)
   Gin Austen : 50 koktélrecept Jane Austen regényeihez / Colleen Mullaney ; Christopher Bain fképeivel ; [ford. Vallasek Júlia]. - Budapest : General Press, cop. 2022. - 144 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-452-661-2 kötött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - koktél - író - 19. század - ételrecept
641.87(083.12) *** 820(092)Austen,_J.
[AN 3886488]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2024.
Thorisson, Mimi (1975-)
A kitchen in France (magyar)
   Francia ízek : egy év a vidéki konyhámban / Mimi Thorisson ; Oddur Thorisson fotóival ; [ford. Rattner Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 304 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-296-9 kötött : 8500,- Ft
Franciaország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(44)(083.12)
[AN 3886697]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2024.
Tóth-Kalmár Margit
   A pillanat íze : re-vízió : 15 recepttel / Tóth-Kalmár Margit és Tóth József. - [Alattyán] : Tóth-Kalmár M. : Tóth J., 2022. - 84 p. : ill., színes ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-01-5997-3 kötött : 3690,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3886558]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

90 /2024.
Emberson, Paul
Von Gondishapur bis Silicon Valley (magyar) (részlet)
   Párhuzamos világok / Paul Emberson ; [ford. Frisch Mihály]. - [Budapest] : Szabad Gondolatok Háza Alapítvány, 2022. - 31 p. ; 26 cm. - (Szabad Gondolatok Háza füzetek, ISSN 2939-7359 ; 1.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-01-5642-2 fűzött
kvantumfizika - antropozófia
141.333 *** 530.145
[AN 3886768]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

91 /2024.
   Canonica visitatio 1841, Vecsés : a Váci Egyházmegyében, Pest Vármegyében, Pesti Főesperességben, Soroksári Alesperesi Kerületben fekvő Vecsési Plébánia canonica visitatio-ja (egyházlátogatása) 1841. október 22-én : Kirchenbesuch der Pfarr in Vecsés, liegend in der Vácer Diözese, im Pester Erzdiakonat, im Soroksárer Diakonat am 22. Oktober 1841 / [szerk. ... Frühwirth Mihály] ; [kiad. ... Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Vecsés : Német Nemzetiségi Önkormányzat, [2022]. - 164 p. : ill. ; 27 cm
Az eredeti dokumentum fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-615-01-6106-8 kötött
Vecsés - katolikus egyház - 19. század - egyházlátogatási jegyzőkönyv
282(439-2Vecsés)"184"
[AN 3886758]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2024.
Choquette, Sonia (1957-)
Ask your guides (magyar)
   Kérdezd a lelki vezetőd : isteni gondviselés az élet minden területén / Sonia Choquette ; [ford. Hadarics Piroska]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Good Life Books, 2022. - 315, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Kérdezd az angyalt!" címmel is
ISBN 978-615-6455-30-7 kötött : 5690,- Ft
ezoterika - angyal
235.1 *** 133.25
[AN 3886707]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2024.
Cymbala, Jim (1943-)
   Több, mint amiről valaha is álmodtál : ismerd fel, mi Isten terve az életeddel! / Jim Cymbala ; [ford. Ádámkó Erzsébet] ; [kiad. Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, 2022. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6521-00-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3887266]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2024.
Duffield, Ron
The return of the latter rain (magyar)
   A kései eső visszatérése : kétféle reménység, kétféle egyház: hetednapi adventista perspektívák, 1844-1891 / Ron Duffield ; [ford. Egervári Tivadar]. - Felsőörs : Hetedik K., 2022. - 365, [10] p. : ill. ; 24 cm. - (Drágakövek, ISSN 2939-5372)
Bibliogr.: p. [368-373].
ISBN 978-963-9780-08-8 kötött : 4950,- Ft
Egyesült Államok - adventista egyház - egyháztörténet - 19. század
286.3(73)"18"
[AN 3886131]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2024.
   Esti imák / [fel. szerk. Benke András] ; [kiad. a Szendrői Református Egyházközség]. - Szendrő : Szendrői Református Egyházközség, 2022. - 276 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3887249]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2024.
Lizik Zoltán (1952-)
   Kettesben Istennel / Lizik Zoltán. - Budapest : Lizik Z., 2022. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-5674-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 3886391]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2024.
   "...Minden a tiétek" : [püspökszentelés Dunamelléken] / [... szerk. Dizseri Ágnes] ; [közread. a] Dunamelléki Református Egyházkerület. - Budapest : Dunamelléki Református Egyházker., 2022. - 167, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Balog Zoltán (1958-)
Magyarország - püspök - beiktatás - református egyház - 20. század - 21. század
264-79 *** 284.2(439)(092)Balog_Z. *** 265.426
[AN 3886278]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2024.
Nydahl, Ole (1941-)
The four foundational practices of the Diamond Way (magyar)
   A Gyémánt Út négy alapgyakorlata : a nagy pecsét előkészítő gyakorlatai / Ole Nydahl ; [közread. a Gyémánt Út Buddhista Közösség]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2022. - 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87868-6-9 kötött
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3886237]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2024.
Peterson, Eugene H. (1932-2018)
The contemplative pastor (magyar)
   A lelkipásztori hivatás művészete / Eugene H. Peterson ; [ford. Borsos-Pintér Nóra] ; [a verseket ford. Molnár Illés] ; [közread. a] ... KIA. - Budapest : Harmat : KIA, 2022. - 210 p. ; 20 cm
A versek magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-288-685-5 fűzött : 3200,- Ft
lelkipásztorkodás
253
[AN 3886945]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2024.
Rády Zsolt András
   Missziológiai paradigmaváltások a svájci és a magyarországi evangéliumi kisegyházak között és ezek jövőbeli lehetőségei / Rády Zsolt András. - Budapest ; [Kisvárda] : Rády Zs. A., 2022. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-615-01-5628-6 fűzött
Svájc - Magyarország - misszió - szabadegyház
266 *** 285/288(494) *** 285/288(439)
[AN 3886339]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2024.
   Regnum Marianum : az eszme története, jelentősége és hatása / szerk. Klima Gyula. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 291 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-59-5 kötött
mariológia - magyar történelem - eszmetörténet
232.931 *** 943.9
[AN 3887419]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2024.
Sproul, R. C. (1939-2017)
What is the gospel? (magyar)
   Mi az evangélium? / R. C. Sproul ; [ford. ... Vásárhelyi Bálint Márk]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., cop. 2022. - 91 p. ; 21 cm
keretcím: Fontos kérdések
ISBN 978-615-5063-11-4 fűzött
krisztológia - kereszténység
23/28 *** 232
[AN 3887593]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2024.
Timm, Alberto R.
On death, dying, and the future hope (magyar)
   Mi tudható a halálról és a reménységről? / írta Alberto R. Timm ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-82-7 fűzött
vallásoktatás - halál - remény - bibliamagyarázat - tankönyv
22.07(078) *** 268(078) *** 241.512 *** 236.1
[AN 3887151]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2024.
Timm, Alberto R.
On death, dying, and the future hope (magyar)
   Mi tudható a halálról és a reménységről? : tanítói meléklet / írta Alberto R. Timm ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2022. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119)
Spirál fűzéssel
Fűzött
vallásoktatás - halál - remény - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
236.1 *** 268(072) *** 241.512 *** 22.07(072)
[AN 3887155]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2024.
   A türjei premontrei prépostsági templom felszentelése. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Türje - templom - megszentelés
265.9 *** 726.54(439-2Türje)
[AN 3886354]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2024.
Varga Gyöngyi (1971-)
   Élők földje / Varga Gyöngyi. - 3. kiad. - Budapest : Luther, 2023. - 204, [3] p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-380-151-2 kötött : 2600,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3915689]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

107 /2024.
Ábrahám Vera
   Szegedtől Jeruzsálemig : a Löw könyvtár története / Ábrahám Vera ; [a héber könyvekről szóló fejezetet írta Bányai Viktória]. - Szeged : Szerző, 2022. - 268 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-3829-9 fűzött
Szeged - magánkönyvtár - zsidóság - történeti feldolgozás - könyvtári katalógus
316.347(=924)(439-2Szeged)(091) *** 027.1(439-2Szeged)(083.8)
[AN 3887427]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2024.
Belton, Catherine
Putin's people (magyar)
   Putyin emberei [elektronikus dok.] : hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot / Catherine Belton. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bujdosó István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-604-091-8
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Oroszország - politikai rendszer - hatalom - titkosszolgálat - politikai szociológia - politikatörténet - politikai elit - politikus - államfő - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
316.344.4(47)"199/201" *** 355.40(47)"199/201" *** 316.334.3(47)"199/201" *** 32(47)(092)Putin,_V._V. *** 321.01(47)"199/201"
[AN 3914522]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2024.
Bocsi Veronika (1978-)
   Értelmiségképzés és felsőoktatás [elektronikus dok.] / Bocsi Veronika. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-54-9
Magyarország - értelmiség - felsőoktatás - szocializáció - oktatásszociológia - elektronikus dokumentum
316.344.3(439) *** 37.015.4 *** 316.343.652(439) *** 378(439) *** 316.736
[AN 3914057]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2024.
   A dualizmus kori emlékezetőrzés : az emlékezet forrásai / szerk. Fabó Edit. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-55-7 kötött
Magyarország - emlékezetpolitika - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
316.63(439)"186/191" *** 930.85(439)"186/191"
[AN 3887409]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2024.
Eigner Bernadett
   Szülő születik : teremtsd meg azt a családot, amire mindig is vágytál! / Eigner Bernadett. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 175 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-603-198-5 fűzött : 3999,- Ft
szülő - mentálhigiénia - szülő-gyermek kapcsolat - szülők nevelése - családi nevelés
316.356.2 *** 613.865-055.5 *** 37.018.26
[AN 3887580]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2024.
   Magyarország-kép Franciaországban / szerk. Bodó Márton. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2022. - 401 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 49.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-615-6117-63-2 kötött
Magyarország - Franciaország - nemzetkép - magyarság - történelmi kapcsolat - kulturális kapcsolat
316.356.4(=945.11) *** 316.65(44) *** 008(439) *** 008(44)
[AN 3887416]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2024.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - 7. kiad. - [Budapest] : Pintér T., 2023. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3915676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3915677] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3915681] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2024.
Solymosi László (1944-)
   Szakrális rendeltetésű szolgálónépek az Árpád-kori Magyarországon / Solymosi László ; [térk. Nagy Béla]. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A forrásszövegek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű fordítással. - Bibliogr.: p. 12-36. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6388-22-3 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - egyházi hivatás - katolikus egyház - Árpád-kor
316.32(439)"12/13" *** 262.1(439)"12/13" *** 282(439)"12/13"
[AN 3886110]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2024.
Szajlai Csaba
   Bankárok grófja : [Batthyány Ádám életrajza] / [Szajlai Csaba]. - Budapest : Noran Libro, cop. 2022. - 126 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-517-477-5 kötött : 3990,- Ft
Batthyány Ádám (1942-)
Ausztria - Magyarország - bankár - közgazdász - arisztokrácia - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló
316.343.322(439) *** 330(436)(092)Batthyány_Á. *** 330(439)(092)Batthyány_Á.
[AN 3886806]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

116 /2024.
Afanasʹev, Aleksandr Nikolaevič (1826-1871)
   A tűzmadár [elektronikus dok.] : orosz varázsmesék : Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev mesegyűjteményéből / vál., szerk. és az utószót írta Hermann Zoltán ; ford. Hermann Zoltán, Kornél Emília, Molnár Angelika. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2023
A ford. a "Narodnye russkie skazki v treh tomah" (Moskva : Gos. izd-vo hudožestvennoj literatury, 1957) c. kiad. alapján kész. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4299-1
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=82)(02.053.2) *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3914956]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2024.
Bateman, George W. (1850-1940)
   Zanzibári mesék [elektronikus dok.] / George W. Bateman, Edwad Steere ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi 6.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2022
Főcím a címképernyőről. - A ford. a "Zanzibar tales" (Chicago : A. C. McClurg & Co., 1901) és a "Swahili tales" (London : Bell & Daldy, 1870) c. kiad. alapján kész. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-688-1 (epub)
ISBN 978-963-559-689-8 (mobi)
Zanzibár - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=00)(678.1)
[AN 3916360]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2024.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   "Hogyan segítsek én terajtad?" [elektronikus dok.] : segítő kapcsolatok a mesékben / Boldizsár Ildikó. - Szöveg (epub : 827 KB). - Budapest : Magvető, 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4283-0
meseterápia - világirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(100) *** 398.21.001 *** 615.851.82
[AN 3915044]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2024.
   Boldog ünnepeket! : inspiráló ajándékkönyv. - [Budapest] : Roland, [2022]. - [63] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-6196-54-5 kötött : 2490,- Ft
karácsony - világirodalom - idézetgyűjtemény
398.332.416(0.82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3887117]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2024.
   Ha szárnyal az eszed! : vidám, furfangos népmesék / [... vál. Veres István] ; [... szerk. Szávai Géza]. - Budapest : Pont, cop. 2022. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-85-5 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3886860]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2024.
Komáromy Andor (1861-1931)
   Magyarországi boszorkányperek oklevéltára / szerk. Komáromy Andor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 2 db (783 p.) ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1910. - Bibliogr.
Magyarország - boszorkányper - boszorkányhit - démonológia - újkor - történelmi forrás - hasonmás kiadás
398.47(439)"15/17"(093) *** 343.429(439)"15/17"(093) *** 094/099.07
[AN 3886182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXIII, 364 p.
ISBN 978-615-6385-53-6 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3886183] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 365-783.
ISBN 978-615-6385-54-3 fűzött : 4100,- Ft
[AN 3886185] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2024.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - 4. átd. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2023. - 164 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6188-27-4 fűzött : 1600,- Ft
vicc
398.94
[AN 3915611]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2024.
Nádor Judit (1953-)
   Neosámánság: újraéledő szellemiség / Nádor Judit. - [Pécs] : Nádor J., [2022]. - 454 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5238-7 fűzött
sámánizmus - ezoterika
398.49 *** 133.25
[AN 3886347]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2024.
Summers, Montague (1880-1948)
Vampire and vampirism (magyar)
   Vámpírok és vámpirizmus / Montague Summers ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 570 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 555-569.
ISBN 978-615-6432-17-9 fűzött : 5300,- Ft
démonológia - vámpír - művelődéstörténet
398.4(100) *** 392.28(100) *** 133.4(100) *** 930.85
[AN 3886188]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2024.
Varga János (1844-1881)
   A babonák könyve / írta Varga János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6385-55-0 fűzött : 3300,- Ft
babona - néphit - magyar néprajz
398.3/.4(=945.11)
[AN 3886284]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

126 /2024.
Apor Balázs (1976-)
The invisible shining (magyar)
   Láthatatlan tündöklés : Rákosi Mátyás kultusza a sztálinista Magyarországon, 1945-1956 / Apor Balázs ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Jaffa, 2022. - 407 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 381-403.
ISBN 978-963-475-559-3 kötött : 4499,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - személyi kultusz - magyar történelem - 20. század
32(439)(092)Rákosi_M. *** 943.9"1945/1956"
[AN 3886665]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2024.
Au service du dialogue interjurassien (magyar)
   A svájci Jura kanton autonómiája, harca önrendelkezéséért / [ford. Tolnay István] ; [közread. az] ... Erdélyi Szövetség. - Pomáz : Kráter, 2022. - 174 p. : ill., főként színes ; 23 cm
B. Szabó Péter tanulmányaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-298-282-3 fűzött
Svájc - Jura kanton - föderalizmus - nemzetiségi önrendelkezés - franciák - autonómia elnyerése - politikatörténet
323.17(=40)(494)(091) *** 342.24(494) *** 325.85(494-43Jura)
[AN 3886805]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2024.
   "Egy ezredév néz ránk ítélő szemmel..." : a Százak Tanácsa. - [Budapest] : Százak Tanácsa ; [Keszthely] : [Balaton Akad. K.], 2022. - 277 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-26-6 fűzött
magyarság - magyarságtudat - kulturális örökség - kereszténység
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 008(=945.11) *** 261
[AN 3887146]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2024.
Für Lajos (1930-2013)
   Az én történelmem / Für Lajos. - [Budapest] : Kairosz, [2003]-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Püski Kiadó
Magyarország - politikus - belpolitika - 20. század - memoár
323(439)"1989/199" *** 32(439)(092)Für_L.(0:82-94) *** 355.356(47-62)
[AN 1041967]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Fórum : a mozgalom tündöklése, 1988. január - 1990. április / [szerk. Biró Friderika]. - 2022. - 343 p.
ISBN 978-963-514-138-8 kötött : 3800,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Magyarország - politikus - párt - ellenzék - politikatörténet - rendszerváltás - memoár
323(439)"198/199" *** 32(439)(092)Für_L.(0:82-94) *** 329(439)MDF"198/199"
[AN 3886850] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2024.
Hirsi Ali, Ayaan (1969-)
Prey (magyar)
   Préda : bevándorlás, iszlám és a női jogok hanyatlása / Ayaan Hirsi Ali ; [ford. Lancz Edina]. - Budapest : MCC Press, 2022. - 411 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6351-45-6 fűzött : 4950,- Ft
Európa - bevándorlás - iszlám - nők a társadalomban - női egyenjogúság - társadalmi dezintegráció - 21. század
325.1(4)"201" *** 316.758(4) *** 297 *** 316.37-055.2(4)"201"
[AN 3887582]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2024.
   Inside Russia's manipulative efforts in Hungary / Patrik Szicherle [et al.] ; [publ. by the] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2022. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9607-29-3 fűzött
Oroszország - Magyarország - Egyesült Államok - politikai propaganda - más állam politikai befolyásolása - közvélemény-alakítás - közbeszéd - tömegtájékoztatási eszköz - nemzetkép - külpolitika - közvélemény - 21. század
327.8(47)"201/202" *** 659.3(439)"201/202" *** 791.9.096/.097(439)"201/202" *** 32.019.5(439)"201/202" *** 316.65(439) *** 327(73)"20"
[AN 3886199]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2024.
Koncz Éva
   Vizes Világbajnokság : Magyarország, 2022 : "Írj történelmet" : Budapest, Debrecen, Sopron, Szeged / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2022. - 52 p. ; 30 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 8.)
Spirál fűzéssel
Fűzött
sporttörténet - vízi sport - világbajnokság - sportpolitika - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - 21. század
323(439)"195"(089.3) *** 796(439)"195"(089.3) *** 797.2.093(439-2Bp.)"202"(089.3)
[AN 3886198]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2024.
Kónya Imre (1947-)
   Rendszerváltozás belülről : személyes történelem / Kónya Imre. - Budapest : MCC Press, 2022. - 247 p. : ill. ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6351-40-1 fűzött : 4450,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikus - 20. század - rendszerváltás - 21. század - memoár
323(439)"198/199"(0:82-94) *** 32(439)(092)Kónya_I.(0:82-94)
[AN 3887584]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2024.
   Országgyűlési választások, 2022 : statisztikai visszatekintéssel 2010-ig / ... összeáll., szerk. Németh György. - [Budapest] : Nap K., 2022. - 122 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-332-215-4 fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - politikai szociológia - belpolitika - 21. század - statisztikai adatközlés - publicisztika
323(439)"202"(0:82-92) *** 324(439)"201/202"(083.41) *** 316.334.3(439)"201/202"
[AN 3886785]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2024.
Pénzváltó Nikolett (1992-)
   Törökország orosz rulettje : versengés és együttműködés Európa peremén / Pénzváltó Nikolett. - Budapest : MCC Press, 2022. - 304 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-268.
ISBN 978-615-6351-41-8 kötött : 4950,- Ft
Törökország - Oroszország - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - biztonságpolitika - 21. század
327(560)"200/202" *** 327(47)"200/202" *** 355.02(560)"200/202" *** 355.02(47)"200/202"
[AN 3886899]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

136 /2024.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg. - Változó mérettel
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Krassó-Szörény megye = Judeţul Caraş-Severin / összeáll. Babeu Ana Carina [et al.] ; [... ford. Főcze János]. - 2022. - 174, 159 p. : ill.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-307-4 kötött
Fűzött
Erdély - Krassó-Szörény vármegye - magyar történelem - levéltár - fondjegyzék
943.921 *** 930.253(498-35Krassó-Szörény)(083.8)
[AN 3886765] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2024.
   1971, egy tipikus kádári év? / szerk. Papp István. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2022. - 282 p. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
A Budapesten, 2021. nov. 10-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6339-67-6 kötött
magyar történelem - Kádár-korszak - 1970-es évek
943.9"197" *** 930.85(439)"197"
[AN 3886820]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2024.
Ágoston Gábor (1960-)
The last Muslim conquest (magyar)
   Az oszmán hódítás és Európa / Ágoston Gábor ; [ford. Varga Krisztina] ; [térk. Nagy Béla] ; [közread. a] Rubicon Intézet. - [Budapest] : Rubicon Int., cop. 2022. - 528 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-517.
ISBN 978-615-6280-12-1 kötött : 6990,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Európa - történelem - hadtörténet - diplomáciatörténet
956.0"13/17" *** 355.48(560)"13/17" *** 327(560)"13/17" *** 327(4)"13/17"
[AN 3886149]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2024.
Andersen, Christopher (1949-)
Brothers and wives (magyar)
   Fivérek és feleségek : Vilmos, Katalin, Harry és Meghan magánélete / Christopher Andersen ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 328 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 978-963-566-371-2 fűzött : 4990,- Ft
Windsor-ház
William, Duke of Cambridge (1982-)
Catherine, Duchess of Cambridge (1982-)
Harry, Duke of Sussex (1984-)
Meghan, Duchess of Sussex (1981-)
uralkodócsalád - ezredforduló - 21. század
929(410)William,_Duke_of_Cambridge *** 929(410)Harry,_Duke_of_Sussex *** 929(410)Meghan,_Duchess_of_Sussex *** 929(410)Catherine,_Duchess_of_Cambridge *** 929.52(410)Windsor"200/201"
[AN 3886836]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2024.
Bede Béla (1948-)
   Emlékhelyek Magyarországon / Bede Béla. - Budapest : Corvina, 2022. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6799-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - híres ember - emlékhely - emlékmű
929(439) *** 725.94(439)
[AN 3887138]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2024.
Berend T. Iván (1930-)
   Az Óperenciás-tengeren innen és túl : világunkról nyitott szemmel : esszék / Berend T. Iván. - Budapest : Noran Libro, 2022. - 447 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-517-429-4 fűzött : 4990,- Ft
Európai Unió - magyar történelem - világpolitika - magyar irodalom - esszé - publicisztika - memoár
943.9 *** 894.511-821 *** 327.39(4-62) *** 327(100)
[AN 3886822]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2024.
Browne, Charlotte
The little book of Bridgerton (magyar)
   A Bridgertonok kiskönyve : föltárul a régenskor világa / Charlotte Browne ; [ford. Dávid Krisztina]. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2022. - 199, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-89-9 kötött : 4490,- Ft
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - művelődéstörténet - 19. század - ifjúsági könyv - televíziós sorozat
930.85(410)"18"(02.053.2) *** 791.9.097(73)
[AN 3886474]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2024.
   Diana : egy hercegnő öröksége / szerk. Palcsek Zsuzsanna ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2022. - 127, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2022/3.)
ISBN 978-615-6344-25-0 fűzött : 2990,- Ft
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - nő - 20. század
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 3886906]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2024.
Dobos Gyula (1944-)
   A Perczelek / Dobos Gyula ; [kiad. Bonyhád Város Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Bonyhád : Önkormányzat, 2023. - 527, XVI p. : ill., részben színes ; 25 cm
A borítófedélen a megjelenés helye: Szekszárd. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-7353-5 kötött
Perczel család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Perczel
[AN 3915042]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2024.
Forró, Tomáš (1979-)
Donbas (magyar)
   Donbasz : nászutas lakosztály a Háború Hotelben / Tomáš Forró ; [ford. ... Mészáros Tünde] ; [a végjegyzeteket ford. Böszörményi Péter]. - Budapest : Lábnyom Kvk. ; Somorja : Vydav. Zelený kocúr, 2022. - 334, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bázis-könyvek ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81115-6-0 fűzött : 4450,- Ft
Ukrajna - Oroszország - történelem - háború - kisebbségi kérdés - oroszok - külpolitika - 21. század - interjú
947.7"199/201" *** 355.48(477)"201"(047.53) *** 323.1(=82)(477)"199/201"(047.53) *** 327(47)"199/201" *** 327(477)"199/201"
[AN 3887522]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2024.
Iványosi-Szabó Tibor (1933-2021)
   Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája : Kecskemét a kora újkorban / Iványosi-Szabó Tibor ; [... kiad. a MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára]. - Kecskemét : MNL Bács-Kiskun M. Lvt., 2022. - 727 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 707-718.
ISBN 978-963-7236-78-5 kötött
Kecskemét - helytörténet - társadalomtörténet - mezőváros - gazdaságtörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század
943.9-2Kecskemét"15/16" *** 911.375.4(439-2Kecskemét)"15/16" *** 316.32(439-2Kecskemét)"15/16" *** 338(091)(439-2Kecskemét)"15/16"
[AN 3886791]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2024.
Kinczer József
   Acsalag, Bősárkány, Maglóca és Barbacs története / Kinczer József ; [kiad. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata]. - Bősárkány : Önkormányzat, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-00-5581-3 *
943.9-2Barbacs *** 943.9-2Acsalag *** 943.9-2Bősárkány *** 943.9-2Maglóca
[AN 798364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A 18. századtól az 1960-as évekig. - 2022. - 701 p. : ill., részben színes + térk.
Bibliogr.: p. 698-701.
ISBN 978-615-01-5672-9 kötött
Acsalag - Barbacs - Maglóca - Bősárkány - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Barbacs"17/196" *** 943.9-2Bősárkány"17/196" *** 943.9-2Maglóca"17/196" *** 943.9-2Acsalag"17/196"
[AN 3886170] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2024.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Egy város titkai : budapesti legendák, legendás budapestiek / Kordos Szabolcs ; [Huszár Dávid fotóival]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-082-5 fűzött : 6990,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3887600]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2024.
Lacey, Robert (1944-)
The crown (magyar)
   A korona : a hivatás / Robert Lacey. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2021-. - 24 cm
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-2022)
Windsor-ház
Nagy-Britannia - uralkodó - uralkodócsalád - 20. század - 21. század - televíziós sorozat
941.0(092)Erzsébet,_II. *** 929.52(410)Windsor *** 791.9.097(410)
[AN 3859789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Politikai botrányok és személyes küzdelmek a királynő személyiségét és uralkodását meghatározó években : [1956-1977] / [ford. Vitéz Ágnes]. - 2022. - 296 p., [16] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5186-86-8 kötött : 5900,- Ft
[AN 3882019] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2024.
Lecomte, Bernard (1949-)
KGB (magyar)
   KGB [elektronikus dok.] : a szovjet titkosszolgálatok története / Bernard Lecomte. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Corvina, 2022
Ford. Barabás József. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6802-4
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Szovjetunió - Oroszország - titkosszolgálat - politikai rendőrség - történelem - politikatörténet - belpolitika - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
947"19/201" *** 351.746.1(47)"191/201" *** 323(47)"191/201"
[AN 3915882]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2024.
   Levelek a Kner család életéből, 1938-1949 [elektronikus dok.] / vál., az utószót és a jegyzeteket írta Erdész Ádám. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Magvető, 2023. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4298-4
Kner család
Magyarország - családtörténet - nyomdászattörténet - művészeti élet - Horthy-korszak - második világháború - 1945 utáni időszak - levelezés - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
929.52(439)Kner(044) *** 655.1(439)"193/194"(093) *** 316.7(439)"193/194"(093)
[AN 3916058]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2024.
Buwei (Kr. e. 291 k.-235)
Lü shi chun qiu (magyar)
   Lü uraság Tavasz-ősz kalendáriuma / Lü Pu Vej ; [ford. Dobos László]. - Budapest : Európa, 2022. - 429, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-596-9 kötött : 5499,- Ft
Kína - történelem - 3. század (Kr. e.) - művelődéstörténet - filozófia
930.85(510)"-02" *** 1 *** 951.0"-02"
[AN 3887621]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2024.
   Makó anno.. : képek, emlékek a XX. századból / [szerk.] Halász Tamás. - Makó : H.B.A., 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-82138-0-6 kötött
Makó - helytörténet - helyismeret - 20. század - fényképalbum
943.9-2Makó"19"(084.12) *** 908.439-2Makó(084.12)
[AN 3887154]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2024.
Malam, John (1957-)
Flags of the world sticker book (magyar)
   A világ zászlói : matricáskönyv / John Malam ; [ford. Keszler Barbara]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 48 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-303-1 fűzött
nemzeti zászló - országismeret - gyermekkönyv
929.921(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3886191]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2024.
   Mongol invázió Európa ellen, 1236-1242 / szerk. B. Szabó János és Uhrin Dorottya. - Budapest : Corvina, 2022. - 440 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6814-7 fűzött : 4990,- Ft
Európa - Mongol Birodalom - történelem - hadtörténet - hadviselés - 13. század
940"123/124" *** 355.48(4)"12" *** 951.7"12"
[AN 3887139]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2024.
Nógrádi György (1949-)
   Bonntól Berlinig : a Német Szövetségi Köztársaság és vezetői, 1949-2022 / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-[302].
ISBN 978-963-544-803-6 kötött : 3990,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - Németország - történelem - állami vezető - külpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század - 21. század
943.0(092) *** 943.01(092) *** 32(430)(092) *** 327(430)"194/202"
[AN 3886683]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2024.
   Pannonia underground : proceedings of the international conference held at Szombathely, 25-26 November 2021 / ed. by Szilvia Bíró ; [publ. Savaria Museum]. - Szombathely : Savaria Mus., 2022. - 329 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 324-329.
ISBN 978-963-9827-42-4 fűzött
Pannonia - Közép-Európa - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 904(4-11)"00/04"
[AN 3886171]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2024.
Szenthe Gergely (1980-)
   Hortobágy-Árkus kora középkori temetője : egy elit csoport hagyatéka a 8-10. századi Észak-Tiszántúlról = The early medieval cemetery at Hortobágy-Árkus : the heritage of an elite group from the 8th-10th century Northern Transtisza Region / Szenthe Gergely, Gáll Erwin ; Bajnóczi Bernadett [et al.] közrem. - Budapest : MNM, 2022. - 471 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Archaeologia Hungarica, ISSN 0066-5916 ; 52.)
Bibliogr.: p. 405-427.
ISBN 978-615-5978-51-7 kötött : 25000,- Ft
Hortobágy (település) - régészet - temető - avar-kor - honfoglalás
904(439-2Hortobágy)"07/09" *** 718(439-2Hortobágy)"07/09"
[AN 3886529]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2024.
Tarbay János Gábor (1989-)
   Twin hoards : metals and deposition in the Buda Hills, the Pilis and the Visegrád Mountains during the late Bronze Age / János Gábor Tarbay. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2022. - 358 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Archaeologia Hungarica, ISSN 0066-5916 ; 53.)
Bibliogr.: p. 227-256.
ISBN 978-615-5978-64-7 kötött : 18500,- Ft
Budakeszi - Pest megye - Visegrádi-hegység és környéke - Kárpát-medence - ősrégészet - fémművesség - bronzkorszak
903(439-2Budakeszi)"637" *** 903(439)(234.373.21/.27)"637" *** 739(4-191)"637" *** 903(439.153)"637"
[AN 3886533]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2024.
Tarsolylemezek (angol)
   Sabretache plates : treasures of the Hungarian conquerors of the Carpathian Basin : exhibition catalogue / ed. by Gábor Virágos ; [... transl. Vera Gyárfás] ; [publ. by the] Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2022. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2022. jún. 28 - 2023. márc.17. között rendezték. - Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 978-615-5978-62-3 fűzött : 4500,- Ft
Kárpát-medence - régészet - tarsoly - ötvösség - honfoglalás - kiállítási katalógus
904(4-191)"08/09" *** 739.1(439)"08/09" *** 685.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3886025]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2024.
Vörös Győző (1972-)
Machaerus (angol)
   Machaerus : the golgotha of John the Baptist : the herodian royal city overlooking the Dead Sea in Transjordan, where princess Salome danced, archaeological excavations of the Hungarian Academy of Arts, 2009-2021 / Győző Vörös. - Budapest : MMA K., 2022. - 411 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 402-405.
ISBN 978-615-6192-91-2 kötött : 9200,- Ft
Machaerus - régészet - művelődéstörténet - erőd - palota - szent - 1. század
904(569.5-2Machaerus) *** 930.85(569.5-2Machaerus) *** 235.3(092)János,_Keresztelő
[AN 3886249]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

162 /2024.
Atlas of the world sticker book (magyar)
   Világatlasz : matricás könyv / [ford. Keszler Barbara]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 48 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-582-302-4 fűzött
helyismeret - gyermekkönyv
908.100(02.053.2)
[AN 3886184]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2024.
Chochol Károly (1935-2023)
   A budapesti rakpart / Chochol Károly. - Budapest : Abcdekor Kft., 2022. - 116 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-6039-9 fűzött : 4900,- Ft
Budapest - helyismeret - rakpart - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Chochol_K.
[AN 3886054]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2024.
Cséfalvay Attila
   Ez is a mi 50 évünk : fejezetek Győr utolsó fél évszázadából : 2. kötet / Cséfalvay Attila, Laczó Balázs, Sudár Ágnes. - [Győr] : Press & PR Kft., 2022. - 228 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-615-01-5673-6 kötött : 4500,- Ft
Győr - helyismeret - 20. század - 21. század
908.439-2Győr"197/202"
[AN 3886047]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2024.
   Egyházi múzeumok, látogatóközpontok és gyűjtemények Magyarországon. - Szombathely : B.K.L. K., 2022. - [163] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok, ISSN 2732-1363)
ISBN 978-615-5725-30-2 fűzött
Magyarország - múzeum - keresztény egyház - útikönyv
914.39(036) *** 069(439)(036) *** 28
[AN 3886058]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2024.
Gesztesi Enikő
   Félévtized 2017/2018 - 2022 : mozaikok a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület életéből / írta és szerk. Gesztesi Enikő és Zsámboki Árpád István. - Szekszárd : [Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes.], 2022. - 67 p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-615-01-6131-0 fűzött
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Tolna megye - Szekszárd - helyismeret - művelődéstörténet - egyesület
908.439.125 *** 061.2(439-2Szekszárd) *** 930.85(439.125)
[AN 3886773]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2024.
Nemere István (1944-)
   Balaton / Nemere István ; [átd. és a kiegészítő szövegeket írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2022. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Országjárók zsebkönyve, ISSN 2939-5925)
ISBN 978-963-459-850-3 fűzött
Balaton (környék) - helyismeret - útikönyv
908.439(285.2Balaton)(036) *** 914.39Balaton(036)
[AN 3886076]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2024.
Németh Attila
   Kalandos év a Föld körül : kamerával és vadászpuskával / Németh Attila ; [fotók Bakonyi Andrea] ; [kiad. a Szent László Ifjúsági Szövetség]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. László Ifj. Szövets., 2023. - 349, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-7653-6 kötött
helyismeret - útleírás - vadászkaland
908.100(0:82-992) *** 799.2(0:82-94)
[AN 3915614]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2024.
   Our Hungary. - Budapest : Szecskay Attorneys at Law, cop. 2022. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Szecskay Ügyvédi Iroda
ISBN 978-615-01-6008-5 fűzött
Magyarország - helyismeret - szabadidő - ajándékkönyv
908.439 *** 379.8 *** 087.2
[AN 3886560]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2024.
Somlay Gizella (1936-)
   Világszirmok / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2019-. - 20 cm
Európa - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.4(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3801233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2022. - 152 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-298-281-6 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3887434] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2024.
Técsi Zoltán
   Erdélyi tájak / Técsi Zoltán, Illyés Csaba. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Természetjárók zsebkönyve)
ISBN 978-963-459-847-3 fűzött
Erdély - helyismeret
908.498.4
[AN 3886083]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2024.
   Tési értékek / [szerk. Czoma László] ; [kiad. Tés Község Önkormányzata]. - Tés : Önkormányzat, 2022. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5830-3 fűzött
Tés - helyismeret - kulturális örökség - érték
908.439-2Tés *** 316.752(439-2Tés) *** 008(=945.11)(439-2Tés)
[AN 3886218]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2024.
   Thirring Gusztáv emlékkönyv, 1861-1941 / [szerk., ... sajtó alá rend., ... képeket vál. ... Dominkovits Péter] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2022. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-56-7 kötött
Thirring Gusztáv (1861-1941)
Magyarország - statisztikus - geográfus - egyetemi tanár - 19. század - 20. század
91(439)(092)Thirring_G. *** 311(439)(092)Thirring_G. *** 37(439)(092)Thirring_G.
[AN 3886066]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2024.
Tokody Klára
   Csodák tava : mondák és legendák a Balatonról / Tokody Klára ; [ill. Ivák Dávid és Tokody Klára]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tokody K., 2023. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-3396-6 kötött
Balaton - magyar néprajz - folklór - helyismeret - legenda - monda
908.439(282.2Balaton)(0:82-343) *** 398.223(439)(282.2Balaton)
[AN 3915620]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2024.
   Történetek, szokások Hárskúton / [írta ... Heblinger Józsefné] ; [kiad. a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút]. - Hárskút : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - 180 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Történetek és szokások Hárskúton
ISBN 978-615-01-6013-9 kötött
Hárskút - helyismeret - néprajz - magyarországi németek - album
908.439-2Hárskút(084.1) *** 316.347(=30)Hárskút(084.1) *** 39(=30)(439-2Hárskút)(084.1)
[AN 3887406]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

176 /2024.
Czebe András (1990-)
   Adalékok a daktiloszkópiai azonosítás elméletéhez [elektronikus dok.] / Czebe András. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175644. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-64-9
daktiloszkópia - elektronikus dokumentum
343.982.34
[AN 3914028]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2024.
   From the shadow to the limelight : the value of civil society policy monitoring knowledge in Roma equality struggles / ed. by Marek Hojsik, Georgeta Munteanu, Violetta Zentai ; [publ. by the] Center for Policy Studies Central European University, CEU Democracy Institute. - Budapest : CEU CPS : CEU Democracy Inst., 2022. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5547-08-9 fűzött
Európa - cigányság - esélyegyenlőség - 21. század
342.722(4) *** 316.347(=914.99)(4)"20"
[AN 3886342]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2024.
Holec, Roman (1959-)
Trianon (magyar)
   Diadal és katasztrófa : Trianon egy szlovák történész szemével / Roman Holec ; [ford. Marosz Diána]. - Budapest : Lábnyom Kvk. ; Somorja : Vydav. Zelený kocúr, 2022. - 407 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 382-390.
ISBN 978-615-81115-5-3 kötött : 5450,- Ft
Magyarország - Csehszlovákia - Közép-Európa - magyar történelem - asszimilációs politika - külpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 943.9"186/192" *** 940-11"191/192" *** 323.15(=00)(439)"18/191" *** 341.234(439)"18/191" *** 327(439)"191/192"
[AN 3886514]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2024.
Horváth Tibor (1963-)
   Magyarország akna- és lőszermentesítésének története napjainkig / Horváth Tibor. - Budapest : Aposztróf, 2022. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-625-004-1 fűzött
Magyarország - akna - tűzszerészet - katonai egység története
358.232(439)(091) *** 358.134(439)(091) *** 623.36(439)(091) *** 623.454.3
[AN 3886329]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2024.
Kovács Viktória
   A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben [elektronikus dok.] : doktori értekezés / Kovács Viktória. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. febr. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-76-2
szállítmányozás - gazdasági jog - felelősség - jogtörténet - vízi szállítás - elektronikus dokumentum
347.463(100) *** 347.763(100)(091) *** 347.447(100) *** 656.62
[AN 3914030]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2024.
   A magyar villamosenergia-szektor működése és szabályozása II / szerk. Fazekas Orsolya. - Budapest : ORAC K., 2022. - 813 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-561-1 kötött : 18000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - villamosenergia-ipar - jogi szabályozás - energiapolitika - energiaellátás
347.7(439) *** 621.31(439)(094) *** 620.9(4-62) *** 347.7(4-62) *** 621.31(4-62)(094) *** 620.9(439)
[AN 3886520]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2024.
Mérő Vera (1984-)
   Lúg [elektronikus dok.] / Mérő Vera. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Kisoroszi] : [Felhő Café Kv.], [2022]
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175724. - Működési követelmények: Adobe Reader
Renner Erika
Magyarország - híres bűneset - személy elleni bűncselekmény - partnerbántalmazás - nők elleni erőszak - jogeset - 21. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.6(439)"201"(0:82-31) *** 34.096(439)"201/202"(0:82-31) *** 343.54-055.2(0:82-31)
[AN 3914556]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2024.
Papp János Tamás (1990-)
   A közösségi média szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében [elektronikus dok.] / Papp János Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-062-2
médiapolitika - jogi szabályozás - tömegtájékoztatási eszköz - nyilvánosság - közérdek - elektronikus dokumentum
34:791.9.096/.097 *** 351.751 *** 659.3 *** 347.777 *** 323.21 *** 342.7 *** 316.774(100)
[AN 3915768]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2024.
   Rendészet, tudomány, aktualitások [elektronikus dok.] : a rendészettudomány a fiatal kutatók szemével : absztraktkötet / szerk. Baráth Noémi Emőke, Mezei József ; [közread.] a Doktoranduszok Országos Szövetsége Rendészettudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 787 KB). - Budapest : DOSZ K., 2022
Az online konferenciát 2022. ápr. 21-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175707. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-82054-6-7
rendészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
351.74 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3914500]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2024.
Talia, Antonio (1977-)
Statale 106 (magyar)
   A 106-os főút [elektronikus dok.] : a calabriai maffia nyomában / Antonio Talia ; ford. Mátyus Norbert. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : 444 : Cser K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: A 106-os út. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-707-7
Calabria - maffia - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
343.341.2(457.8)"198/201"
[AN 3915876]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

186 /2024.
Anderson, Thomas
   Elephant paths : combat history of Sturmgeschütz-Abteilung 203 / Thomas Anderson. - Keszthely : Peko Publ. Kft., 2022. - 190 p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5583-75-9 kötött
Németország - hadtörténet - páncélozott harci jármű - rohamlöveg - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1940/1944"(084.12)
[AN 3886548]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2024.
Boutland, Craig
New generation vehicles (magyar)
   Új generációs harci járművek : drónok, akna- és bombamentesítők / Craig Boutland. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Katonai járművek a terrorizmus elleni harcban)
ISBN 978-963-520-100-6 kötött
katonai jármű - repülő szerkezet - légi felderítés
623.74 *** 629.73 *** 623.746.2 *** 355.413
[AN 3886883]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2024.
Story of the Eastern Front (magyar)
   A keleti front története / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Hungary Kft., 2022. - 130 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-62-5 fűzött : 2200,- Ft
Szovjetunió - Németország - hadtörténet - második világháború
355.48(47)"1941/1945" *** 355.48(430)"1941/1945"
[AN 3886195]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2024.
Számvéber Norbert (1975-)
   Páncélosok a Dunántúlon : az utolsó páncélosütközetek Magyarországon 1945 tavaszán / Számvéber Norbert. - 2. kiad. - Keszthely : Peko K., 2023. - 510 p., [52] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 467-472.
ISBN 978-615-6602-00-8 kötött : 6990,- Ft
Dunántúl - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború - történelmi forrás
355.48(439.11)"1945"(093) *** 358.119
[AN 3915048]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

190 /2024.
Bluckert, Peter (1953-)
Gestalt coaching (magyar)
   Gestalt-coaching : 30 egyedi jellemző az elméletben és gyakorlatban / Peter Bluckert ; [ford. Jeviczki Tamás]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2022. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-6167-09-5 fűzött : 5900,- Ft
coaching - vezetéstudomány - személyiségfejlesztés
659.2 *** 65.012.4 *** 159.923.2
[AN 3886517]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2024.
Dive, Brian
Mission mastery (magyar)
   Küldetés mesteri szinten : egy százéves vezetői titok feltárása / Brian Dive ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : MCC Press, 2022. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 543-554.
ISBN 978-615-6351-18-0 kötött : 8950,- Ft
vezetés - vezetéstudomány - vállalatirányítás - szervezetfejlesztés
65.012.4 *** 65.011.1 *** 65.014
[AN 3887604]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2024.
Nagoski, Emily (1977-)
Burnout (magyar)
   Érzelmi kiégés : a stresszkezelés gyakorlati titkai nőknek / Emily Nagoski, Amelia Nagoski ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Libri, 2022. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 288-307.
ISBN 978-963-433-986-1 fűzött : 4299,- Ft
kiégés - stressz - munkalélektan - nők egészsége
65.013 *** 613.865-055.2 *** 159.94
[AN 3887125]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

193 /2024.
Asztalos Zsuzsa
   Átalányadó [elektronikus dok.] / szerző Asztalos Zsuzsa ..., Rosenfeld Anita. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 855 KB). - Budapest : Saldo, 2022. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2022. július. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-638-650-4 (epub)
ISBN 978-963-638-651-1 (mobi)
Magyarország - adózás - jövedelemadó - útmutató - elektronikus dokumentum
336.215(439)(036)
[AN 3916380]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2024.
Bezos, Jeff (1964-)
Invent & wander (magyar)
   Találd fel és engedd el : Jeff Bezos összegyűjtött írásai / Walter Isaacson előszavával ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-575-3 kötött : 4999,- Ft
Bezos, Jeff (1964-)
Egyesült Államok - vállalkozó - üzleti élet - innováció - vezetéstudomány - ezredforduló - 21. század - válogatott művek
658.1(73)(092)Bezos,_J.(047) *** 330.341.1 *** 65.012.4
[AN 3886466]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2024.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - 4. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-717-3 kötött : 9975,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
336.7(100)(091) *** 930.85(100) *** 338(091)(100)
[AN 3915045]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2024.
Harford, Tim (1973-)
The next fifty things that made the modern economy (magyar)
   A gazdaság rejtett logikája : 50 dolog, amely meghatározza világunk működését / Tim Harford ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-004-0 fűzött : 4500,- Ft
innováció - találmány - tudománytörténet - technikatörténet - társadalmi fejlődés - technikai kultúra - gazdaságtan
330.341.1 *** 001.894(100)(091) *** 62(100)(091) *** 316.422 *** 330
[AN 3886492]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2024.
   A holnap világa : [minden, amit a jövőről tudni kell] : [a szállítás jövője, nanotechnológia, űrutazás] / szerk. Brezvai Edit ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2022/2.)
ISBN 978-615-6344-14-4 fűzött : 2490,- Ft
technikai fejlődés - műszaki fejlesztés
330.341.1 *** 621.01
[AN 3886909]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2024.
Horváth Gergely
   A logisztikai jog kihívásai a 21. században [elektronikus dok.] / Horváth Gergely, Vermes Attila. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175785. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-80-9
Magyarország - logisztika - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
658.286(439)(094) *** 658.286(100)(094) *** 658.78(439)(094) *** 658.78(100)(094)
[AN 3915366]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2024.
   Innovatív kutatások a logisztikában, 2022. c. konferencia kiadvány / [szerk. biz. Cservenák Ákos, Szentesi Szabolcs] ; kiad. a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete. - Miskolc : ME Logisztikai Int., 2022. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-250-3 fűzött
logisztika - innováció
658.78 *** 330.341.1
[AN 3886359]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2024.
Matolcsy György (1955-)
   On the edge of times : the rerun of the 1940s and the 1970s / György Matolcsy. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., 2022. - 184 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 158-175.
ISBN 978-963-573-160-2 kötött : 5349,- Ft
világgazdaság - gazdaságfilozófia - 21. század - publicisztika - vitairat
339.9(100)"201/202"(0:82-92) *** 330.1(045)
[AN 3887163]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2024.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   A globális elit [elektronikus dok.] / Pogátsa Zoltán. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
gazdaságpolitika - globalizáció - elit - gazdasági viselkedés - kapitalista rendszer - gazdag - társadalmi egyenlőtlenség - elektronikus dokumentum
338.2(100) *** 339.9 *** 316.344.42 *** 330.16 *** 330.342.14 *** 316.334.23(100)
[AN 3915873]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2024.
Székely Gábor (1948-)
   Elszakadás és visszafordulás / Székely Gábor. - Budapest : Magvető, 2022. - 285, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-4230-4 kötött : 5499,- Ft
Székely Gábor (1948-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Székely_G.(0:82-94)
[AN 3886761]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2024.
Szücs Imre
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2022 [elektronikus dok.] : regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése / szerző és szerk. Szücs Imre ; [közread. a] Sirona Oktatási Központ Kft. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Sirona Okt. Közp. Kft., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175706. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5193-9
Magyarország - számvitel - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3914495]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2024.
Szücs Imre
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2022 [elektronikus dok.] : regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése / szerző és szerk. Szücs Imre ; [közread. a] Sirona Oktatási Központ Kft. - Szöveg (pdf : 703 KB). - Budapest : Sirona Okt. Közp. Kft., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175705. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-5195-3
Magyarország - számvitel - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3914490]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2024.
Vermes Attila
   A szállítmánybiztosítási szerződés [elektronikus dok.] / Vermes Attila. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2022]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175647. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-78-6
szállítmányozás - logisztika - biztosítási jog - elektronikus dokumentum
658.78 *** 656.025 *** 368(100)(094)
[AN 3914049]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

206 /2024.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Kettészakadt világ / L. Ritók Nóra. - Budapest : Tea K., 2022. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-82047-2-9 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - szociográfia - mélyszegénység - társadalmi szegregáció - hátrányos helyzetű - gyermekjóléti rendszer - cigányság - szociális ellátás - közösségi szociális munka - 21. század - memoár
364.22(439) *** 308(439)"201/202" *** 364.4(439) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 364.46(439)"201/202"(0:82-94) *** 316.37-058.38(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 3886676]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

207 /2024.
Edelényi István (1913-1995)
   A mennyei Atya szeret minket = Le cheresko Dad kamel amen / [... szerzői Edelényi István, Katona József, Lukács István] ; [a rajzokat kész. Kis Mária] ; [... ford. Oláh Dezső]. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 67 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-277-999-7 fűzött : 1300,- Ft
katolikus egyház - hittankönyv
372.82(078) *** 282
[AN 3886653]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2024.
   GRL 30 : [legyen világosság!] / [szerk. Bajusz Árpádné, Hamza Alexandra, Heltai Zsófia]. - [Gödöllő] : Gödöllői Református Líceum Gimn., [2022]. - [4], 175, [61] p. : ill., főként színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-01-6031-3 fűzött
Gödöllői Református Líceum Gimnázium
Gödöllő - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Gödöllő)(091)
[AN 3886684]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2024.
Hanti Mirtill Adrienn
   A falu 225 éves iskolája : 1. számú Általános Iskola - Központi Általános Iskola, Falusi Általános Iskola - Dorfshule Wetschesch, Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola - Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch / Hanti Mirtill Adrienn. - Vecsés : Grassalkovich A. Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk., 2022. - 203 p. : ill., részben színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. 200-203.
ISBN 978-615-01-5764-1 kötött
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola (Vecsés)
Vecsés - iskolatörténet - általános iskola - nemzetiségi iskola - magyarországi németek - fényképalbum
373.3(439-2Vecsés)(091)(084.12) *** 376.7(=30)(439-2Vecsés)(091)(084.12)
[AN 3886756]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2024.
Müller Zsuzsa
   Földre csöppent istenek / Müller Zsuzsa ; [a rajzokat Kovács Ani kész.] ; [kiad. a Morzsu Egyesület]. - Bátaszék : Morzsu Egyes., 2022. - 86 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5885-3 kötött
gyermeknevelés - életvezetés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 37.018.2 *** 613.865 *** 244
[AN 3886747]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2024.
   A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára / szerk. Mesterházi Zsuzsa és Szekeres Ágota ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : ELTE BGGYK, 2023. - 636, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 523-589. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-6410-10-8 fűzött
tanulási nehézség - egyetemi tankönyv
371.322.9(075.8)
[AN 3915037]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2024.
   Schola in signo columbae : a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium évkönyve a kettős jubileum esztendejében / [szerk. Kisfaludyné Balogh Fruzsina]. - Budapest : Budapesti Egyetemi Katolikus Gimn. és Koll., 2022. - 327 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5779-5 kötött
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Budapest. 1. kerület - iskolatörténet - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Bp.I.)(091) *** 37.018.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3887701]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2024.
Szűcs József
   "A legszilárdabb talapzat" : a Tata-Tóvárosi Izraelita Elemi Népiskola története, 1851-1944 / Szűcs József. - Tata : Kuny D. Múz., 2022. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 7.)
Bibliogr.: p. 309-321.
ISBN 978-963-7110-79-5 kötött
Tata-Tóvárosi Izraelita Elemi Népiskola
Tóváros - Tata - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Tóváros)(091) *** 373.3(439-2Tata)"18/194"
[AN 3886330]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

214 /2024.
Csapó Zoltán
   Újpesti sportkrónika / Csapó Zoltán, Laszip Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, [2020-2022]. - 3 db ; 24 cm
Újpesti Torna Egylet
Budapest - sporttörténet - sportegyesület
796(439)(091) *** 061.2(439-2Bp.)UTE(091)
[AN 3812322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Diadalúttól az Újpesti Dózsa feloszlatásáig, 1977-1991. - cop. 2022. - 544 p. : ill.
Bibliogr.: p. 543-544.
ISBN 978-615-5992-99-5 kötött : 6900,- Ft
[AN 3886392] MARC

ANSEL
UTF-8215 /2024.
Franco, Alejandro (1982-)
   Defensa nimzoindia : el arquero legendario / Alejandro Franco. - Budaörs : Chess Evolution, 2022. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-32-5 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3886327]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2024.
A vadászat választott engem (angol)
   Hunting chose me : writings by Zsolt Semjén, short stories by Zsolt Bayer, installations by Zsolt Vasáros, sculptures by Gábor Miklós Szőke / [... transl. Michael Mansell]. - [Budapest] : Egy a Természettel Nonprofit Kft., [2022]. - 116, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nimród books ; 1.)
ISBN 978-615-81946-5-5 kötött
Magyarország - vadászat - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 799.2(439)
[AN 3886486]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2024.
A vadászat választott engem (német)
   Gewählt hat mich die Jagd : Werke von Zsolt Semjén, Novellen von Zsolt Bayer, Installationen von Zsolt Vasáros, Skulpturen von Gábor Miklós Szőke / [... Übers. Péter Sulányi]. - [Budapest] : One with Nature Nonprofit GmbH, [2022]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nimród Bücher ; 1.)
ISBN 978-615-81946-6-2 kötött
Magyarország - vadászat - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439) *** 799.2(0:82-94)
[AN 3886477]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

218 /2024.
   10. Jubileumi Tavaszi Tárlat : a Keszi-Art Egyesület képző- és iparművészeti kiállítása. - [Budakeszi] : Keszi-Art Egyes., 2022. - [36] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Budakeszin, 2022. máj. 15 - jún. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-5569-2 fűzött
Budakeszi - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Budakeszi)"201/202" *** 061.4(439-2Budakeszi)
[AN 3886227]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2024.
   101 csoda : világörökségi helyszínek / szerk. Brezvai Edit ; ford. Szarvas Tímea. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-6344-13-7 fűzött : 2490,- Ft
világörökség - építészet - természeti környezet - művelődéstörténet
72.025.3/.4(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 3886912]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2024.
Gál Sándor Zoltán
   A világ, ahogy én látom [elektronikus dok.] / Gál Sándor Zoltán. - Szöveg (epub : 16.9 MB). - Hédervár : UGK, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-574-235-6)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Gál_S._Z.
[AN 3914534]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2024.
   Időfázisok : az Év Grafikája díjazottjai XXV, 1996-2021 = Time phases : graphic art of the year award winners XXV, 1996-2021 / [kurátor ... Stefanovits Péter] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2022. - 109 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
A Budapesten, 2022. szept. 14 - okt. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5695-48-3 fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092) *** 76(439)"199/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3886039]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2024.
Iványi-Bitter Brigitta (1976-)
   Kovásznai : festészet és animáció : 1960-1970-es évek / Iványi-Bitter Brigitta ; Hegyi Lóránd, Paul Wells, Sarah Wilson előszavával. - 3. kiad. - London ; Budapest : Kovásznai D., 2022. - [4], 335 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 315-318. - Filmogr.: p. 313-314.
ISBN 978-615-01-5856-3 fűzött
Kovásznai György (1934-1983)
Magyarország - festőművész - filmrendező - animációs film - 20. század
75(439)(092)Kovásznai_Gy. *** 791.43.071.1(439)(092)Kovásznai_Gy.
[AN 3886153]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2024.
   Kalocsa Art, 2022 : Kalocsa és a Kalocsai járás képzőművészeinek tárlata / szerk. Budai Viktória ; kiad. a Viski Károly Múzeum. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2022. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Kalocsán, 2022. szept. 2 - okt. 23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81642-2-1 fűzött
Kalocsa - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kalocsa)"200" *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 3886343]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2024.
Kovács Judit (1941-)
   Képekbe zárt világ / Kovács Judit. - [Budapest] : Kovács J., [2022]. - [40] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-5893-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kovács_Judit
[AN 3886043]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2024.
   Magyar kolostorok / szerk. Vida Péter. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-520-112-9 kötött
Magyarország - kolostor - album
726.7(439)(084.1)
[AN 3886941]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2024.
Márkus Rita
   Az őrségi fazekasok / Márkus Rita, Markovics Tibor. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 199 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-615-6449-14-6 kötött
Őrség - népi kerámia - magyar néprajz
738.031.4(439Őrség) *** 39(=945.11)(439Őrség)
[AN 3886552]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2024.
Marosfalvi Antal (1931-)
   Mestereim dícsérete / Marosfalvi Antal. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 271 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6449-11-5 kötött : 10990,- Ft
Marosfalvi Antal (1931-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Marosfalvi_A.
[AN 3886546]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2024.
   Mastering light / [ed. Edina Bugár] ; [publ. by the] LumoConcept. - Budapest : LumoConcept Kft., 2022. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5782-5 kötött
Magyarország - lámpa - belsőépítészet - iparművészet - tervezés
749.25 *** 628.9(439)"201/202"
[AN 3886246]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2024.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Bányászati műemlékek / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2022. - 211 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 978-615-5445-86-6 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - bányászat - ipartörténet - műemlék
72.025.3/.4(439) *** 622(439)(091)
[AN 3886538]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2024.
   Memento Park Budapest : i monumenti giganteschi della dittatura comunista / [ed. Judit Holp, Ákos Réthly]. - Budapest : Premier Press, 2022. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86881-2-5 fűzött
Memento Park (Budapest)
Budapest - Magyarország - emlékmű - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)Memento_Park
[AN 3886247]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2024.
Mészáros István
   Három kalocsai érsek szakrális műkincsei a XIX. század második feléből / Mészáros István. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2022. - 23, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi közlemények, ISSN 0238-8251 ; 6.)
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 978-963-87451-7-0 fűzött
Kalocsai Érsekség
Magyarország - keresztény művészet - ötvösség - liturgikus tárgy - kehely - múzeumi gyűjtemény - 19. század
7.046.3 *** 739.1(439)"18" *** 069(439-2Kalocsa) *** 247 *** 282(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"18"
[AN 3886345]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2024.
Molnár Sándor (1936-2022)
   Festőjóga : [Műcsarnok, 2022. szeptember 30 - 2023. február 5.] = Painter's yoga : [Kunsthalle Budapest, 30 September 2022 - 5 February 2023] / Molnár Sándor ; [kurátor ... Sulyok Miklós]. - Budapest : Műcsarnok, 2022. - 71 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5695-50-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Molnár_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3886144]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2024.
Olejnyik Ágnes (1954-)
   Táj : kószáló vonalak : Olejnyik Ágnes rajzai. - [Budapest] : Olejnyik Á., cop. 2022. - 79 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5914-0 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Olejnyik_Á.
[AN 3886713]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2024.
Olejnyik Ágnes (1954-)
   Űr : kószáló vonalak : Olejnyik Ágnes rajzai. - [Budapest] : Olejnyik Á., cop. 2022. - 71 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5913-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Olejnyik_Á.
[AN 3886712]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2024.
Ország László (1952-)
   Más vidék / Ország László. - [Budapest] : Stádium, 2022. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-64-9 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép
77.04(439)(092)Ország_L. *** 77.047
[AN 3886754]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2024.
   The Renaissance studiolo in Europe = Le studiolo en Europe à la Renaissance = Lo studiolo rinascimentale in Europa / ed. by Sabine Frommel, Mária Prokopp, Zsuzsanna Wierdl ; [publ. by the] Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2022. - 421 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva angol, francia és olasz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5978-55-5 fűzött : 14000,- Ft
Esztergom - Európa - művészettörténet - építészettörténet - reneszánsz - falfestmény
75.034(439-2Esztergom) *** 72(439-2Esztergom)"14/15" *** 7(4)"14/15" *** 72(4)"14/15" *** 721.058(439-2Esztergom)"14/15" *** 75.034(4) *** 721.058(4)"14/15" *** 7(439-2Esztergom)"14/15"
[AN 3886890]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2024.
Sajdik Ferenc (1930-)
   Vivát Petőfi! : élet-rajzok / Sajdik Ferenc. - Budapest : Holnap, 2022. - [88] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-397-7 kötött : 4700,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - grafikus - 19. század - 21. század - karikatúra - válogatott művek - idézetgyűjtemény - anekdota
741.5(439)(092)Sajdik_F. *** 894.511(092)Petőfi_S.(0:82-822)
[AN 3886526]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2024.
Sipeki Gyula (1945-2013)
   STB csoport 1973-2013 = STB Team / Sipeki Gyula, Tamási Péter, Balla András ; vál. és szerk. Juhász Márton és Balla Gergely. - [Dömös] : [Balla A.], [2022]. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a 2021-2023 között rendezett vándorkiállításhoz kapcsolódóan. - borító- és gerinccím: STB csoport emlékkönyv
ISBN 978-615-01-5389-6 fűzött
STB csoport
Magyarország - Esztergom - fotóművészet - művészcsoport - 20. század - 21. század
77.04(439)"197/202" *** 061.28(439-2Eszergom)
[AN 3886120]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2024.
Stefanovits Péter (1947-)
   Felülnézet : Szeged, REÖK Palota, 2022. október 15 - 2023. január 7. / Stefanovits Péter. - Budapest : MMA K., 2022. - 62, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Egyes szövegrészek angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Stefanovits_P. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3886029]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2024.
Sztálin csizmái árnyékában (spanyol)
   A la sombra de las botas de Stalin : guía de visita al Parque Memento / [... red. ... Ákos Réthly] ; [trad. Julio Zavaleta]. - Budapest : Private Planet Kv., cop. 2022. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-1-9 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - emlékmű - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)
[AN 3886062]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2024.
Tüskés Anna (1981-)
   Bazsonyi Arany grafikái / Tüskés Anna ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszék. - Pécs : PTE MK Művészettört. Tansz., 2022. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, francia és olasz nyelven
ISBN 978-963-429-951-6 kötött
Bazsonyi Arany (1928-2011)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Bazsonyi_A.
[AN 3886714]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2024.
Váradi Levente (1981-)
   Fényösvény hagyaték : néprajzi fotóalbum / Váradi Levente, Kocsán László ; [közread. az] Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület. - Jászberény : Orsz. Néptánc Baráti Kör Egyes., 2022. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5550-0 kötött
Kárpát-medence - magyar néprajz - határon túli magyarság - népművészet - népzene - néptánc - ünnep - fényképalbum
7.031.4(=945.11)(4-191) *** 77.04(439)(092)Váradi_L. *** 793.31(=945.11)(4-191)(084.12) *** 394(=945.11) *** 77.04(439)(092)Kocsán_L.
[AN 3887199]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2024.
   Velünk élő történetek : válogatás a Somlói-Spengler gyűjteményből = Stories we live with : selection from the Somlói-Spengler collection / [szerk., ... kurátor Zsikla Mónika]. - [Budapest] : [Hír-Média Kft.], [2022]. - 219 p. : ill., színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2022. ápr. 8 - szept. 17. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-01-5929-4 fűzött
Magyarország - Európa - képzőművészet - magángyűjtemény - ezredforduló - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 73/76(4)"199/201" *** 069.017(439)Somlói-Spengler
[AN 3886114]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

244 /2024.
Grohl, David (1969-)
The storyteller (magyar)
   A történetmondó : emlékek életről és zenéről / Dave Grohl ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Trubadúr, 2022. - 325 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-858-3 fűzött : 4999,- Ft
Grohl, David (1969-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Grohl,_D.(0:82-94)
[AN 3887666]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2024.
Purvis, Georg
Pink Floyd in the 1970s (magyar)
   Pink Floyd a '70-es években / Georg Purvis ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Corvina, 2022. - 203, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [206-207].
ISBN 978-963-13-6859-8 kötött : 3990,- Ft
Pink Floyd (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - zenei élet - 20. század - 1970-es évek - rockzene
78.067.26.036.7(410)Pink_Floyd *** 78.05(410)"197"
[AN 3886481]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

246 /2024.
   A Garas / [... szerk. Balatoni Mónika]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 263 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 56.)
ISBN 978-615-6384-13-3 fűzött
Garas Dezső (1934-2011)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Garas_D.
[AN 3887407]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2024.
   A gyomaendrődi Kállai hagyaték : Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész a Nemzet Színésze Gyomaendrőd díszpolgára / [szerk. Szonda István]. - Gyomaendrőd : Szt. Antal Népház és Művel. Ház, 2022. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5202-8 fűzött
Kállai Ferenc (1925-2010)
Magyarország - Gyomaendrőd - színész - 20. század - 21. század - helyismeret
792.028(439)(092)Kállai_F. *** 791.43.071.2(439)(092)Kállai_F. *** 908.439-2Gyomaendrőd
[AN 3886950]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2024.
Iványi-Bitter Brigitta (1976-)
Kovásznai (angol)
   Kovásznai : painting and animation : 1960's-1970's / Brigitta Iványi-Bitter ; prefaces by Lóránd Hegyi, Paul Wells, Sarah Wilson ; [transl. Andrea Ágnes Szekeres]. - 3. ed. - London ; Budapest : D. Kovásznai, 2022. - [4], 335 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 315-318. - Filmogr.: p. 313-314.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-5856-3)
Kovásznai György (1934-1983)
Magyarország - festőművész - filmrendező - animációs film - 20. század
791.43.071.1(439)(092)Kovásznai_Gy. *** 75(439)(092)Kovásznai_Gy.
[AN 3886161]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2024.
Kollarik Tamás (1974-)
   Csupó Gábor : a Pannónia Stúdiótól a hollywoodi csillagig / Kollarik Tamás, Takó Sándor. - Budapest : FilmHungary, 2022. - 351 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarok Hollywoodban könyvsorozat, ISSN 2732-3447)
Diszkogr.: p. 344. - Filmogr.: p. 345-347.
ISBN 978-615-6229-10-6 kötött : 9800,- Ft
Csupó Gábor (1952-)
Egyesült Államok - filmrendező - animációs film - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
791.44.071.1(73)(=945.11)(092)Csupó_G. *** 791.43.071.1(73)(=945.11)(092)Csupó_G.
[AN 3886513]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2024.
   Paravánon innen és túl : a Nemzeti Művelődési Intézet Bűvös Bábos Programja, 2017-2021 között / [szerk. Erdélyi Erzsébet, Farkas Rebeka, Szedlacsek Emília]. - Lakitelek : NMI, 2022. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-651-544-7 kötött
Magyarország - bábművészet - amatőr művészet - gyermek - 21. század - bábjáték
792.97(439)"201/202" *** 379.825-053.6
[AN 3886927]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2024.
Pintér Judit (1950-)
   Mesterek és hazák : írások a magyar és olasz film/kultúráról / Pintér Judit. - Budapest : MMA K., 2022. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6434-38-8 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Olaszország - filmtörténet - 20. század - 21. század - filmesztétika
791.43(439)"194/201" *** 791.43(45)"194/201" *** 791.43.01
[AN 3886094]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2024.
Spencer, Bud (1929-2016)
   És megint dühbe jövök / Bud Spencer ; Lorenzo De Luca közreműködésével ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 398 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-572-140-5 fűzött : 5999,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3887587]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

253 /2024.
   Anya - nyelv - kvíz : 150 nyelvi és műveltségi feladatsor 1500 idegen és jövevényszóval tematikus elrendezésben / szerk. Kiss Gábor, Mandl Orsolya. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 187 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 87.)
ISBN 978-963-409-357-2 fűzött : 2990,- Ft
szókincs - magyar nyelv - fejtörő játék - példatár
809.451.1-3(076) *** 793.7
[AN 3886176]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2024.
Kiss Gábor (1955-)
   Top 2000 magyar főnév : a leggyakoribb 2000 magyar főnév magyar - angol szótára példamondatokkal = Top 2000 Hungarian nouns : Hungarian - English dictionary of the 2000 most frequent Hungarian nouns with example sentences / Kiss Gábor, Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 172, [3] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 14.
ISBN 978-963-409-360-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3887252]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2024.
Lackfi János (1971-)
   Hogyan írjunk verset? : kreatív gyakorlatok / Lackfi János ; P. Szathmáry István rajz. - Budapest : Helikon, 2023. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-620-235-4 kötött : 4499,- Ft
költészet - művészet technikája - magyar nyelv - verstan
809.451.1-6 *** 82.08 *** 82.01-14
[AN 3915602]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2024.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 91, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's best word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-9761-7 kötött : 4999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - német nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=945.1=20=30
[AN 3915535]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2024.
Tancer, Jozef (1975-)
Rozviazané jazyky (magyar)
   A soknyelvű Pozsony nyomában : beszélgetések a régi város lakóival / Jozef Tancer ; [... jegyzetekkel ell. Korpás Árpád] ; [ford. Balogh Magdolna]. - Budapest : Lábnyom Kvk., 2022. - 350, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 316-319.
ISBN 978-615-81115-4-6 kötött : 5450,- Ft
Pozsony - többnyelvűség - szociolingvisztika - helyi társadalom - 20. század - interjú
800.73 *** 316.7 *** 316.347(=00)(439.22-2Pozsony)(092)(047.53) *** 316.347(=00)(437.6-2Pozsony)(092)(047.53)
[AN 3886402]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

258 /2024.
Adamik Tamás (1937-)
   Latin irodalom az érett középkorban, 12-13. század : a keresztény Európa virágkora / Adamik Tamás. - Budapest : Kalligram, 2022. - 635 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-318-6 kötött : 5990,- Ft
Európa - középkori latin irodalom története - 12. század - 13. század
871(4)(091)"11/12"
[AN 3886784]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2024.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Kličky na kapesníku (magyar)
   Zsebcselek : interjúregény / Bohumil Hrabal ; kérdező Szigeti László ; fot. Hrapka Tibor ; előszó Fehér Renátó. - 4. kiad. - Budapest : Kalligram, 2022. - 207 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-317-9 kötött : 3990,- Ft
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Csehország - író - 20. század - interjú
885.0(092)Hrabal,_B.(047.53)
[AN 3886692]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2024.
Rozanov, Vasilij Vasilʹevič (1856-1919)
Legenda o velikom inkvizitore F. M. Dostoevskogo (magyar)
   Dosztojevszkij - a nagy inkvizítor legendája : egy kritikai kommentár kísérlete / Vaszilij Rozanov ; [ford. és az utószót írta Patkós Éva]. - Budapest : Osiris, 2022. - 227 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-457-3 kötött : 5980,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - irodalomesztétika - orosz irodalom története - műfajtörténet - író - 19. század - regény
82.01-31 *** 882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 882-31(091)"18"
[AN 3886913]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

261 /2024.
Ablonczy László (1945-)
   Tamási Áron sorsjátékai / Ablonczy László. - Budapest : MMA K., 2022. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6434-40-1 kötött : 4800,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - 20. század - drámaesztétika - színházesztétika - színháztörténet - határon túli magyarság
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 82.01-2 *** 792.01 *** 792(498.4)(=945.11)"19"
[AN 3886093]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2024.
   Egy nap ünnepe : Mikszáz75 : Mikszáth Kálmán 1847-2022 / [... gyűjt. és szerk. Pásztor Éva]. - Balassagyarmat ; [Salgótarján] : Mikszáth K. Társ. ; [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövets., 2022. - 141, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Mikszáth könyves téka, ISSN 1785-718X ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89048-8-1 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - rendezvény
894.511(092)Mikszáth_K. *** 061.7(439)
[AN 3887422]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2024.
   Szeretettel élni : 90 éves Fülöp Lajos, a palóc tudós / [szerk. Lovász Béláné, Farkas István] ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2022. - 182, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81941-2-9 kötött
Fülöp Lajos (1932-)
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - nyelvész - pedagógus - emlékkönyv
894.511(091) *** 930.85(439) *** 37(439)(092)Fülöp_L.(0:82-94) *** 80.001(439)(092)Fülöp_L.(0:82-94)
[AN 3886534]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

264 /2024.
Alston, B. B.
Amari and the night brothers (magyar)
   Amari és a sötét erők / B. B. Alston ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 398, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-268-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886928]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2024.
Andersen, Rolf Magne G. (1983-)
Kokosbananas og forte-seg-roboten (magyar)
   Kókuszbanán és a szuper-robot / írta Rolf Magne G. Andersen ; rajz. Victoria H. Hamre ; ford. Stahl Judit. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-624-002-8 kötött : 3990,- Ft
norvég irodalom - gyermekirodalom - mese
839.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 3886605]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2024.
Atwood, Margaret (1939-)
Burning questions (magyar)
   Égető kérdések : esszék és alkalmi írások, 2004-2021 / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 601 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-216-9 kötött : 6499,- Ft
kanadai angol irodalom - esszé
820-4(71)=945.11
[AN 3886564]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2024.
Aubert, Marie (1979-)
Kan jeg bli med deg hjem (magyar)
   Ha történne valami : novellák / Marie Aubert ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 126, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-498-1 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 3915590]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voll das Chaos! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Tiszta káosz! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, 2022. - 248, [1] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 12
ISBN 978-963-294-719-8 kötött : 3790,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886502]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2024.
Babelʹ, Isaak Èmmanuilovič (1894-1941)
   Odesszai történetek és más elbeszélések / Iszaak Babel ; [ford. Elbert János, Wessely László]. - Budapest : Magvető, 2022. - 158, [3] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 21.)
ISBN 978-963-14-4217-5 fűzött : 2499,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3886563]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2024.
Backman, Fredrik (1981-)
Vinnarna (magyar)
   Győztesek / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2022. - 623 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-066-3 kötött : 5990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3886663]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2024.
Backman, Fredrik (1981-)
Vinnarna (magyar)
   Győztesek [elektronikus dok.] / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-067-0
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3916337]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2024.
Baldacci, David (1960-)
Mercy (magyar)
   Végállomás : [Atlee Pine 4.] / David Baldacci ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, 2022. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-655-1 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3887092]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2024.
Barbusse, Henri (1873-1935)
L'enfer (magyar)
   A pokol [elektronikus dok.] / Henri Barbusse ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 169 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-01-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3916399]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2024.
Becker, Thomas (1980-)
Durch die Hölle (magyar)
   Akik megjárták a poklot : igaz történet alapján : Lengyel, 1945 : kisregény / Becker Tamás ; [a grafikákat kész. György Helga Krisztina] ; [ford. Lohn Zsuzsanna]. - [Kismányok] : [Német Önkormányzat], cop. 2022. - 161 p. : ill. ; 22 cm
Közread. Kismányok Német Önkormányzata
ISBN 978-615-01-6046-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyarországi német irodalom - regény
830-31(439)=945.11
[AN 3886746]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2024.
Bennett, Claire-Louise
Pond (magyar)
   Tó : elbeszélések / Claire-Louise Bennett ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Magvető, 2022. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4245-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3887109]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2024.
Berry, Steve (1955-)
The Omega factor (magyar)
   Az Omega faktor / Steve Berry ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 464 p., [2] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-566-365-1 kötött : 5990,- Ft
ISBN 978-963-566-386-6 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3886780]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2024.
Brooks, Helen (1950-)
Dark oasis (magyar)
   Afrika csillaga / Helen Brooks ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Esküvő a Níluson / Jane Porter ; [... ford. Bosnyák Edit]. Afrikai esküvő / Liz Fielding ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 35.)
Egys. cím: Dark oasis. King of desert, captive bride. A wedding at Leopard Tree Lodge
ISBN 978-963-540-495-7 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3887289]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2024.
Büchner, Georg (1813-1837)
Dantons Tod (magyar)
   Danton halála [elektronikus dok.] / Georg Büchner ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 60 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-06-7
német irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
830-2=945.11
[AN 3916409]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2024.
Bussell, Darcey (1969-)
Delphie and the masked ball (magyar)
   Bűbájos balerina : Delphie és az álarcosbál / Darcey Bussell ; [ill. Katie May] ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2022. - 94 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Megj. "Dorka és az álarcosbál" címmel is
ISBN 978-615-5716-50-8 fűzött : 2390,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886948]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2024.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Beppo (magyar)
   Beppo [elektronikus dok.] ; Mazeppa / Georg Gordon Noel Byron ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 37 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek) ; Mazeppa
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-07-4
angol irodalom - verses elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-13=945.11
[AN 3916413]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2024.
Callen, Gayle
A most scandalous engagement (magyar)
   Botrányos eljegyzés / Gayle Callen ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 336 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
keretcím: Gátlástalan hölgyek
ISBN 978-963-540-499-5 fűzött : 4790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887290]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2024.
Cambron, Kristy
The Paris dressmaker (magyar)
   A párizsi ruhakészítő [elektronikus dok.] / Kristy Cambron ; ford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-544-865-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3914154]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2024.
Carlisle, Susan
Redeeming the rebel doc (magyar)
   A káprázatos dr. Maxwell / Susan Carlisle ; [... ford. Gaáli István]. Csigaház a tengerparton / Josie Metcalfe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 686-687.)
Egys. cím: Redeeming the rebel doc. Sheikh surgeon claims his bride. - keretcím: Cornwalli történetek
ISBN 978-963-540-508-4 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 50,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887309]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2024.
Casey, Jan
Women at war (magyar)
   Nők a háborúban / Jan Casey ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 410, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-848-7 fűzött : 4500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886699]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2024.
Cass, Kiera (1983-)
The betrayed (magyar)
   Elárulva / Kiera Cass ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 328 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-246-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3887262]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2024.
Chase, Emma
Getting played (magyar)
   Játssz a szívemen! [elektronikus dok.] : Lakeside love / Emma Chase. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Ford. Kiss Viktória. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-479-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3916351]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2024.
Chase, Emma
Getting played (magyar)
   Játssz a szívemen! : Lakeside love / Emma Chase. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 317 p. ; 20 cm
Ford. Kiss Viktória
ISBN 978-963-570-478-1 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3886875]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2024.
Clayton, Meg Waite (1959-)
The postmistress of Paris (magyar)
   A párizsi postamesternő / Meg Waite Clayton ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-272-0 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887508]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2024.
Cohen, Julie (1970-)
Louis & Louise (magyar)
   Louis és Louise / Julie Cohen ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-934-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3887291]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2024.
   A csillapíthatatlan csörgődob : válogatás a XIX-XX. század fordulójának orosz kisprózájából / [... vál., ... szerk. Goretity József] ; [a szerzőkről szóló ismertetőket írta Alipova Alekszandra és Medvegyeva Marina]. - Budapest : Kairosz, 2022. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-150-0 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - kisepika
882-3=945.11
[AN 3886744]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2024.
Darkins, Ellie
Falling again for her island fling (magyar)
   Múlt, jelen, jövő / Ellie Darkins ; [... ford. Várnai Péter]. Az elveszett levél / Fiona Harper ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 176 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 743-744.)
Egys. cím: Falling again for her island fling. The bridesmaid's secret
ISBN 978-963-540-504-6 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3887277]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2024.
Darkins, Ellie
From best friend to fiancée (magyar)
   Volt egyszer egy barátság / Ellie Darkins ; [... ford. Gaáli István]. Tanulmányút Granadában / Emmy Grayson ; [... ford. Kovács Ágnes]. A szíved nincs biztonságban / Donna Alward ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 112.)
Egys. cím: From best friend to fiancée. His billion-dollar takeover temptation. The heiress's pregnancy surprise
ISBN 978-963-540-506-0 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3887317]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2024.
Darvay Nagy Adrienne (1958-)
   Hamlet neked / Darvay Nagy Adrienne ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 139, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Irány a színház!, ISSN 2939-5917)
ISBN 978-963-349-380-9 fűzött : 3100,- Ft
Anglia - angol irodalom - író - 16. század - 17. század - tartalmi tömörítvény - dráma - műelemzés
820-2.05=945.11 *** 820(092)Shakespeare,_W. *** 82.01
[AN 3886568]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2024.
David, Peter (1956-)
Halo : hunters in the dark (magyar)
   Halo : vadászok a sötétségben / Peter David ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, [2022]. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-80-2 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3886954]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2024.
De la Motte, Anders (1971-)
Döden går på visning (magyar)
   A halál színre lép : Österleni gyilkosságok 1. / Anders de la Motte, Måns Nilsson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : General Press, 2022. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-656-8 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3887091]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2024.
Dimitrov, Nikolas (1971-)
Diler realnostiʹ (magyar)
   Valóságok dílere [elektronikus dok.] / Nikolasz Dimitrov ; műford. Egri Zsuzsa. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2022. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-080-1
bolgár irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
886.7-312.4=945.11
[AN 3915825]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2024.
Do, Anh (1977-)
Ninja kid : flying ninja! (magyar)
   Nindzsa kölyök : repülő nindzsa / Anh Do ; [ill. Jeremy Ley] ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-847-0 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3886931]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2024.
Donoghue, Emma (1969-)
Haven (magyar)
   Menedék / Emma Donoghue ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-254-6 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3887437]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2024.
Dukey, Ker
Pretty broken dolls (magyar)
   Pretty broken dolls : tönkretett babácskák : Csinos játék babák 4. / Ker Dukey & K Webster ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 260, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-597-050-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3886672]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2024.
Dukey, Ker
Pretty new doll (magyar)
   Pretty new doll : csinos új babácska : Csinos játék babák 3. / Ker Dukey & K Webster ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 274, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-944-3 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3886503]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2024.
Elias, Nora
Der Schönheitssalon : der Triumph der Schwestern (magyar)
   A szépségszalon : a nővérek diadala / Nora Elias. - [Budapest] : Central K., 2022. - 436, [1] p. ; 21 cm
Ford. Hámori Iván
ISBN 978-963-614-112-7 fűzött : 4590,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3886651]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2024.
Elias, Nora
Der Schönheitssalon : der Triumph der Schwestern (magyar)
   A szépségszalon [elektronikus dok.] : a nővérek diadala / Nora Elias. - Szöveg (epub : 994 KB). - [Budapest] : Central K., 2022
Ford. Hámori Iván. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-113-4
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3916342]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2024.
Enríquez, Mariana (1973-)
Los peligros de fumar en la cama (magyar)
   Ágyban dohányozni veszélyes / Mariana Enríquez ; [ford. Pávai Patak Márta]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 249, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-179-5 fűzött : 4499,- Ft
argentin irodalom - horror - elbeszélés
860-32(82)=945.11 *** 860-322.4(82)=945.11
[AN 3886470]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2024.
Ernaux, Annie (1940-)
La place (magyar)
   A hely [elektronikus dok.] ; Egy asszony / Annie Ernaux ; ford. Szávai János. - Szöveg (epub : 713 KB). - Budapest : Magvető, 2023
Egys. cím: La place ; Une femme. - Főcím a címképernyőről. - Az 1. mű megj. "Árulás" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4293-9
francia irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3916098]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2024.
Eve, Jaymin (1984-)
Annihilate (magyar)
   Annihilate : pusztulás : Kaptár-trilógia 3. kötet / Jaymin Eve, Leia Stone ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 273, [6] p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-365-1 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3887090]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2024.
Ewan, C. M.
The interview (magyar)
   Az interjú / C. M. Ewan ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-419-4 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3886874]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2024.
Faring, Sara
The tenth girl (magyar)
   A tizedik lány / Sara Faring ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 463 p. ; 21 cm. - (Pulse válogatás, ISSN 2786-1236)
ISBN 978-963-499-290-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887473]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2024.
Fielding, Liz
A secret, a safari, a second chance (magyar)
   Lánghajú lány / Liz Fielding ; [... ford. Scheer Katalin]. Az ördög ölelése / Jacqueline Baird ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 753-754.)
Egys. cím: A secret, a safari, a second chance. The billionaire's blackmailed bride
ISBN 978-963-540-502-2 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3887315]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2024.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 11. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 389, [2] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-633-067-5 kötött : 5499,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - napló - történelmi forrás
839.31-94=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(093)
[AN 3915591]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2024.
Frank, Ella
Julien (magyar)
   Julien : Vallomások 2. / Ella Frank ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 316, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-974-0 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3886500]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2024.
Galvin, Lindsay
My friend the octopus (magyar)
   Barátom, az oktopusz / Lindsay Galvin ; [ford. Skaliczki József]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 407 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-229-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886994]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2024.
Garlando, Luigi (1962-)
Il grande ritorno (magyar)
   A nagy visszatérés / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. ; [ford. Hevesi-Czakó Rita]. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2022. - 145, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Gól! ; 9.)
ISBN 978-615-5186-90-5 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886573]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2024.
Garmus, Bonnie (1957-)
Lessons in chemistry (magyar)
   Minden kémia / Bonnie Garmus ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 435 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-614-103-5 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886627]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2024.
Golden, Christie (1963-)
Sylvanas (magyar)
   Sylvanas / Christie Golden ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 544 p. ; 22 cm
keretcím: World of Warcraft
ISBN 978-963-497-716-2 kötött : 5490,- Ft
ISBN 978-963-497-715-5 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887118]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2024.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Kinder- und Hausmärchen (magyar)
   Családi mesék / Jacob & Wilhelm Grimm ; [ford. Adamik Lajos ... és Márton László ...]. - Budapest : Kalligram, 2022. - 667, [7] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-468-340-7 kötött : 5990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3886787]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2024.
Guymer, David
Gotrek & Felix : slayer (magyar)
   Gotrek és Felix : vadász : [Gotrek Gurnisson végzetének második kötete] / David Guymer ; [ford. Szántai Zita, Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 412 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Warhammer : the end times ; keretcím: Warhammer chronicles
ISBN 978-963-589-047-7 fűzött : 5690,- Ft : 14,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3886952]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2024.
Gyuris Adalbert (1953-)
   Doar trei cuvinte : poezii bilingve = Csak három szó : kétnyelvű versek / Gyuris Adalbert. - Gyula : Cronica, 2022. - 73 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81712-1-2 fűzött
Németország - román irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
859.0-14(430).02=945.11
[AN 3887281]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2024.
Hadfield, Chris (1959-)
The Apollo murder (magyar)
   Az Apollo-gyilkosságok / Chris Hadfield ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 562 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-282-1 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3886783]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2024.
   Hangos szöveggyűjtemény az általános iskolák 1. osztálya számára: az új NAT szerint [elektronikus dok.] : akadálymentesített pendrive hangoskönyv / [előadók Albert Adrienn és Tóth Mátyás]. - Hangzóanyag. - Budaörs : Amtak Bt., 2022. - 1 pendrive (58 min) ; 9 cm
Főcím a tokról. - Működési követelmények: személyi számítógép
ISBN 978-615-6028-56-3 műanyag tokban : 4500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - szöveggyűjtemény - hangoskönyv
82-93=945.11 *** 894.511-93
[AN 3887438]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2024.
Harmel, Kristin (1979-)
The winemaker's wife (magyar)
   A borász felesége / Kristin Harmel ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 414 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-514-2 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887022]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2024.
Harpman, Jacqueline (1929-2012)
Moi qui n'ai pas connu les hommes (magyar)
   Én, aki férfit nem ismertem [elektronikus dok.] / Jacqueline Harpman ; műford. Mézner Mariann. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2022. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-078-8
vallon irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
840-312.9(493)=945.11
[AN 3915875]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2024.
Harris, Neil Patrick (1973-)
The magic misfits : the minor third (magyar)
   A mágikus muzsikus / Neil Patrick Harris ; [ill. Lissy Marlin, Kyle Hilton] ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 284 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-499-284-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886946]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2024.
Harris, Zakiya Dalila
The other black girl (magyar)
   A másik fekete lány / Zakiya Dalila Harris ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 486 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-167-1 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3886870]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2024.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the blue moon (magyar)
   George és a kék hold / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 262, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-597-300-2 kötött : 4399,- Ft
angol irodalom - csillagászat - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 524.8(02.053.2)
[AN 3886926]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2024.
Hazelwood, Ali
The love hypothesis (magyar)
   A szerelem képlete / Ali Hazelwood ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 398 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-843-2 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887015]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2024.
Helle, Merete Pryds (1965-)
Nora (magyar)
   Nora / Merete Pryds Helle ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2022. - 191 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-20-3 kötött : 4550,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3886814]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2024.
Hill, Teresa
Countdown to the perfect wedding (magyar)
   Cukormáz / Teresa Hill ; [... ford. Kovács Vera]. Higgy a csodákban! / Stella Bagwell ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Hab a tortán / Dorien Kelly ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton, 2022. - 271 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 344.)
Egys. cím: Countdown to the perfect wedding. The Christmas she always wanted. The littlest matchmaker
ISBN 978-963-540-510-7 fűzött : 2499,- Ft : 57,1 RON : 14,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887320]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2024.
Hinks, Darius (1972-)
Ghoulslayer (magyar)
   Gúlvadász : Gotrek Gurnisson-regény / Darius Hinks ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, cop. 2022. - 365 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-963-589-035-4 fűzött : 5690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3886984]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
Layla (magyar)
   Layla / Colleen Hoover ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 359 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-416-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887085]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2024.
Hoţopan, Ana (1960-)
   Din trecut / Ana Hoţopan. - Giula : Ed. Cronica, 2022. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81712-3-6 fűzött
magyarországi román irodalom - memoár
859.0-94(439)
[AN 3887284]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2024.
Iggulden, Conn (1971-)
The gates of Athens (magyar)
   Athén kapui / Conn Iggulden ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 439 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-287-6 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3886775]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2024.
Irwin, Sophie
A lady's guide to fortune-hunting (magyar)
   Hozományvadász hölgyek kézikönyve / Sophie Irwin ; [ford. Novák Petra]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 343 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-614-097-7 kötött : 5490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886631]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2024.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The buried giant (magyar)
   Az eltemetett óriás / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - [Budapest] : Helikon, 2023. - 459 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-820-0 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3915603]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2024.
Jackson, A. L.
All of me (magyar)
   A szív törvénye : Összetört szívek II. : Ian / A. L. Jackson ; [ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 537 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-344-9 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3886501]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2024.
Jackson, A. L.
More of you (magyar)
   A szív vallomása [elektronikus dok.] : Összetört szívek I. : Jace / A. L. Jackson ; ford. Farkas Sylvia. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-343-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3915815]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2024.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Snarkið í stjörnunum (magyar)
   Csillagok sercegése / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 186, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-210-9 fűzött : 3500,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3887137]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2024.
Joy, Amanda
A river of royal blood (magyar)
   Vörös viadal / Amanda Joy ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-233-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887018]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2024.
Karika, Jozef (1978-)
Strach (magyar)
   Félelem [elektronikus dok.] : misztikus thriller / Jozef Karika ; ford. Böszörményi Péter. - Szöveg (epub : 950 KB). - [Budapest] : Animus, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-614-077-9
szlovák irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
885.4-312.9=945.11
[AN 3916340]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2024.
Karika, Jozef (1978-)
Strach (magyar)
   Félelem : [misztikus thriller] / Jozef Karika ; [ford. Böszörményi Péter]. - Budapest : Animus, 2022. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-076-2 fűzött : 3980,- Ft
szlovák irodalom - horror - regény
885.4-312.9=945.11
[AN 3886658]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2024.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Morgenstjernen (magyar)
   Hajnalcsillag [elektronikus dok.] / Karl Ove Knausgård ; ford. és a jegyzeteket írta Kúnos László ; a ... zsoltárokat ford. Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4285-4
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3916111]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2024.
Koenig, Tabea (1992-)
Die Maskenbildnerin von Paris (magyar)
   A párizsi maszkkészítő / Tabea Koenig ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-689-6 fűzött : 4500,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3886690]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2024.
Korelitz, Jean Hanff (1961-)
The plot (magyar)
   A cselekmény / Jean Hanff Korelitz ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-225-8 fűzött : 4390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3886849]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2024.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
   Löwensköld-trilógia / Selma Lagerlöf ; [ford. Leffler Béla] ; [... szerk. Kúnos László]. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2023. - 751 p. ; 21 cm
Tart.: Charlotte LöwensköldÞ; A generális gyűrűjeÞ; Anna Svärd. - Egys. cím: Löwensköldska ringen ; Charlotte Löwensköld ; Anna Svärd. - A Charlotte Löwensköld c. regény "A Löwensköld lány" címmel is megj.
ISBN 978-963-380-231-1 kötött : 5500,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3915646]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2024.
Lay, Annalisa
Il ritorno di Robinson (magyar)
   Robinson visszatér / Peter Holeinone írásait átd. Annalisa Lay ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 56, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-403-753-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3916107]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2024.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Le bouchon de cristal (magyar)
   Arsène Lupin : az üvegdugó / Maurice Leblanc ; [ford. Bittner Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-275-3 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3886871]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Aufruhr in der Ritterburg (magyar)
   Zűrzavar a lovagvárban / Fabian Lenk ; ill. Jan Sasse ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (1000 veszély junior ; 2.)
ISBN 978-963-509-554-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - szerepjáték - gyermekregény - gyermekkönyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793.9(02.053.2)
[AN 3886650]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Böses Spiel im Dinopark (magyar)
   Gonosz játék a Dinóparkban / Fabian Lenk ; ill. Jan Sasse ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (1000 veszély junior ; 1.)
ISBN 978-963-509-553-7 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - szerepjáték - gyermekregény - gyermekkönyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 793.9(02.053.2)
[AN 3886646]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2024.
Lockhart, E. (1967-)
Family of liars (magyar)
   A hazudósok családja / E. Lockhart ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Ciceró, 2022. - 306, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-432-176-7 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3886774]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2024.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz auf Schatzsuche (magyar)
   Póniszív és a kincskeresés / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 115, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 15.)
ISBN 978-963-509-590-2 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3887072]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2024.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz findet einen Freund (magyar)
   Póniszív barátra lel / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 112, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 16.)
ISBN 978-963-509-591-9 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3887079]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2024.
Lunde, Maja (1975-)
Bienes historie (magyar)
   A méhek története / Maja Lunde ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., 2023. - 334 p. ; 24 cm
Fűzött : 4995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-278-532-5)
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3915055]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2024.
Mackintosh, Clare (1976-)
The last party (magyar)
   Az utolsó meghívás / Clare Mackintosh ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 559 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-427-9 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3887056]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2024.
Mai, Manfred (1949-)
100 neue 1-2-3 Minutengeschichten von Wolkenschafen, Zauberern und schlauen Kindern (magyar) (vál.)
   1-2-3 perces mesék bárányfelhőkről, varázslókról és csintalan gyerekekről / Manfred Mai ; [vál. és ford. Perczel Enikő]. - [Budapest] : Móra, 2022. - 126, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Ill. Betina Gotzen-Beek
ISBN 978-963-603-163-3 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3887219]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2024.
Majling, Daniel (1980-)
Ruzká klazika (magyar)
   Oroz klazzika / összeáll. Daniel Majling ; [ford. György Norbert]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 127 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-197-3 fűzött : 2900,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3886750]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2024.
Malak, Henryk Maria (1912-1987)
Zapomniane serce Kingi (magyar)
   Egy elfelejtett szív : Árpád-házi Szent Kinga élete / Henryk Maria Malak ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Kairosz, 2022. - 162, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-514-122-7 kötött : 2900,- Ft
Kinga, Szent, Árpád-házi (1224-1292)
szent - 13. század - lengyel irodalom - életrajzi regény
884-312.6=945.11 *** 235.3(092)Kinga(0:82-31)
[AN 3886236]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2024.
Mallery, Susan (1958-)
Not quite over you (magyar)
   Nem vagyok túl rajtad / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 368 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Happily Inc sorozat
ISBN 978-963-540-515-2 fűzött : 4790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887305]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2024.
March, Meghan
Deal with the devil (magyar)
   Ördögi egyezség : Forge-trilógia 1. / Meghan March. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 252, [1] p. ; 20 cm
Ford. Goitein Veronika
ISBN 978-963-570-421-7 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3886495]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2024.
Maynard, Joyce (1953-)
Count the ways (magyar)
   Ez az élet / Joyce Maynard ; [... ford. Kaul Éva]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 447 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-497-1 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887288]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2024.
McCreight, Kimberly
A good marriage (magyar)
   Jó kis házasság / Kimberly McCreight ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-995-9 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3887343]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2024.
Michaels, Corinne
Could have been us (magyar)
   Egy érzés ide csábít / Corinne Michaels ; [ford. Bohák Ildikó]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-393-7 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887059]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2024.
Michaels, Maddison
The devilish duke (magyar)
   A gyalázatos herceg : Szentek & szélhámosok 1. / Maddison Michaels ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-532-0 fűzött : 4799,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3887026]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2024.
Miles, Ava
The chocolate garden (magyar)
   A csokoládékert / Ava Miles ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 429, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-392-7 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887080]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2024.
Miller, Holly
What might have been (magyar)
   Ha volna két életem / Holly Miller ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-462-0 fűzött : 4799,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3887042]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
L'inconnue de la Seine (magyar)
   A szajnai ismeretlen / Guillaume Musso ; ford. Király Katalin. - Budapest : Park, cop. 2022. - 306, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-845-4 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3887122]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2024.
Nadin, Joanna (1970-)
The worst class in the world goes wild! (magyar)
   A világ legrosszabb osztálya begolyózik / Johanna Nadin ; Rikin Parekh rajz. ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Lampion, 2022. - 120, [23] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-036-6 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3887186]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2024.
Ollikainen, Aki (1973-)
Kontti (magyar)
   Cargo [elektronikus dok.] / A. M. Ollikainen ; ford. Kovács Ottilia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Animus, 2022. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-992-5
finn irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.4=945.11
[AN 3915865]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2024.
Ollikainen, Aki (1973-)
Nälkävuosi (magyar)
   Éhségév / Aki Ollikainen ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2022. - 136, [1] p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-19-7 kötött : 4350,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3886818]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2024.
O'Roark, Elizabeth
Waking Olivia (magyar)
   Waking Olivia : Olivia ébredése / Elizabeth O'Roark ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 397, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-332-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887076]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2024.
Pacat, C. S.
Prince's gambit (magyar)
   Hercegi csel : [A rab herceg 2.] / C. S. Pacat ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-329-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887087]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2024.
Perutz, Leo (1882-1957)
Der schwedische Reiter (magyar)
   A svéd lovas / Leo Perutz ; [ford. Tatár Sándor]. - Budapest : Múlt és Jövő, cop. 2022
ISBN 978-615-5480-92-8 fűzött : 3400,- Ft
osztrák irodalom - történelmi regény
830-312.6(436)=945.11
[AN 3886764]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2024.
Peterson, Andrew (1974-)
North! or be eaten (magyar)
   The Wingfeather saga : észak vagy halál! : Hajnalszárnya-sorozat 2. könyv / Andrew Peterson ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2022. - XIII, [3], 388 p. : ill. ; 24 cm
Ill. Joe Sutphin
ISBN 978-963-288-720-3 kötött : 4900,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886863]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2024.
Poiendan, Vasile (1940-2019)
   Versuri / Vasile Poiendan. - Giula : Ed. Cronica, 2022. - 100 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-615-81712-2-9 fűzött
magyarországi román irodalom - vers
859.0-14(439)
[AN 3887274]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2024.
Power, Rory
Wilder girls (magyar)
   Vadak szigete / Rory Power ; [ford. Németh Anikó]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-287-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887014]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2024.
Rath, Robert
The infinite and the divine (magyar)
   Örökkévaló és csillagjós / Robert Rath ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 426 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-589-054-5 fűzött : 5690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3886974]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2024.
Rindell, Suzanne
The other typist (magyar)
   A másik gépírónő / Suzanne Rindell ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-151-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3887347]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2024.
Riordan, Rick (1964-)
Demigods and magicians (magyar)
   Félvérek és mágusok : Percy, Annabeth és a Kane testvérek / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 171, [4] p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-597-130-5 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886978]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2024.
Robert, Katee
Neon gods (magyar)
   Neon gods : alvilági szerelem / Katee Robert ; [ford. Németh Anikó]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 431 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-173-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887120]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2024.
Roberts, Nora (1950-)
Night tales (magyar)
   A hold árnyéka 1-2 / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Vinton, 2022. - 527 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Éjszakai műszakÞ; Oltalmazó árnyék ; Night shift ; Night shadow
ISBN 978-963-540-514-5 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887294]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2024.
Roberts, Sue
Greece actually (magyar)
   Igazából Görögország [elektronikus dok.] / Sue Roberts ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-867-8
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3914153]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2024.
Rodenberg, Margaret
Finding Napoleon (magyar)
   Napóleon nyomában / Margaret Rodenberg ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 430 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-810-5 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3887606]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2024.
Rylance, Ulrike (1968-)
Das magimoxische Hexenhotel (magyar)
   A varázslatos boszihotel : a boszorkáknak is jár a pihenés! / Ulrike Rylance ; Lisa Hänsch rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 207 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-695-7 kötött : 4200,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886628]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2024.
Sabbat war (magyar)
   Sabbat háború : Sabbat világok novelláskötet / szerk. Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 492 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-589-040-8 fűzött : 5290,- Ft : 13,8 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11
[AN 3886989]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2024.
Sager, Riley (1974-)
The house across the lake (magyar)
   Egy ház a tónál / Riley Sager ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-93-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3886654]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2024.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Maladie i inne opowiadania (magyar)
   Maladie és más történetek / Andrzej Sapkowski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-366-8 fűzött : 4490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus elbeszélés
884-322.9=945.11
[AN 3886777]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2024.
Scheller, Anne (1980-)
Warum ist Weihnachten nicht jeden Tag? (magyar)
   Miért nincs mindennap karácsony? : mesék kíváncsi gyerekeknek / Anne Scheller ; Lena Heger rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-298-5 kötött : 4490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - karácsonyi szokás - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3887167]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2024.
Schellhammer, Silke (1967-)
School of talents : Erste Stunde: Tierisch laut! (magyar)
   Tehetségek tanodája : Belső óra: állati hangos! : lépd át a határaidat! / Silke Schellhammer ; Simona M. Ceccarelli rajz. ; [ford. Fülöp Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 228, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-584-142-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3886507]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2024.
Schwab, Victoria (1987-)
Gallant (magyar)
   Gallant / V. E. Schwab ; [... ill. Manuel Šumberac] ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 311 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-598-066-6 fűzött : 3980,- Ft : 10,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886673]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2024.
Scott, Cavan (1973-)
Tempest runner (magyar)
   A fergeteghajtó / Cavan Scott ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 553 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-705-6 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887112]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2024.
Seeck, Max (1985-)
Kauna (magyar)
   Harag / Max Seeck ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Animus, 2022. - 383 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-108-0 fűzött : 3980,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3886661]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2024.
Ségur, Sophie de (1799-1874)
Nouveaux contes de fées pour les petits enfants (magyar)
   Régi francia tündérmesék [elektronikus dok.] / Comtesse de Ségur ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-582-2 (epub)
ISBN 978-963-559-583-9 (mobi)
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3916362]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2024.
Skåber, Linn (1970-)
Til oss (magyar)
   A szél most a legigazabb : időskori monológok / Linn Skåber ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2022. - 247 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-594-0 kötött : 5995,- Ft
norvég irodalom - prózaepika
839.6-3=945.11
[AN 3886925]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2024.
Slatter, Angela (1967-)
All the murmuring bones (magyar)
   A csonthárfa dala [elektronikus dok.] / A. G. Slatter ; műford. F. Nagy Piroska. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2022. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-084-9
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(94)=945.11
[AN 3915760]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2024.
Smith, Ali (1962-)
Spring (magyar)
   Tavasz / Ali Smith ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2022. - 273, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4229-8 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3886509]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2024.
Stilton, Tea
Inseguimento tra i ghiacci (magyar)
   Detektívek Izlandon / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 180, [43] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-981-2 kötött : 3599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3886515]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2024.
Strickland, AdriAnne (1984-)
Beyond the black door (magyar)
   A fekete ajtó / A. M. Strickland ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 415 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-258-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3887012]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2024.
Tanabe, Karin
A woman of intelligence (magyar)
   Egy kém/nő titkos élete [elektronikus dok.] / Karin Tanabe ; ford. Boross Anna. - Szöveg (epub : 683 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175672. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-871-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3914150]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2024.
Taube, Anna (1976-)
Der kleine Traumsegler : 33 Gutenachtgeschichten zum Vorlesen (magyar)
   Összebújós esti mesék : 33 történet elalváshoz / Anna Taube, Barbara Rose, Betina Gotzen-Beek ; [ford. Müller Brúnó, Müller Péter Sziámi és Rózsa Melinda]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 74, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: A kis álomkapitány
ISBN 978-963-584-134-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3886973]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2024.
   A Terra szeme : a császár őrszemei / [szerk. Bajer-Zalán Ivett] ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 428 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-589-050-7 fűzött : 5490,- Ft : 13,5 EUR
világirodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
82-322.9(082)=945.11
[AN 3887020]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2024.
Thomas, Rachael
A shocking proposal in Sicily (magyar)
   Sürgősségi férjvadászat / Rachael Thomas. Tízmillió dolláros fogadás / Jennie Lucas. Szöktetés a templomból / Caitlin Crews ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 29.)
Egys. cím: A shocking proposal in Sicily. Baby of his revenge. The bride's baby of shame
ISBN 978-963-540-512-1 fűzött : 2599,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3887314]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2024.
Todd, Anna (1989-)
Nothing less (magyar)
   Semmi egyéb / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-185-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3886851]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2024.
Trail, Valentine
   Brahma átka / Valentine Trail ; [ford. Balogh Barna]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-20-9 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3886318]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2024.
Uthaug, Maren (1972-)
Hvor der er fugle (magyar)
   A világítótorony / Maren Uthaug ; [ford. Csúr Gábor Attila]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2022. - 304 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-18-0 kötött : 4850,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3886813]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2024.
Villamont, Viviane (1942-)
La Guêpiot (magyar)
   Kisdarázs / Viviane Villamont ; [ford. Bognár Róbert]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 407 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 38.)
ISBN 978-615-6490-57-5 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3914951]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2024.
Walsh, Jenni L.
Side by side (magyar)
   Bonnie és Clyde [elektronikus dok.] : egymás mellett bűnben és szerelemben / Jenni L. Walsh ; ford. Balogh-Auer Zita. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-569-2)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3914152]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2024.
War without end (magyar)
   Végtelen háború : az árulás megtorlást szül / szerk. Laurie Goulding ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 524 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-589-032-3 fűzött : 5290,- Ft : 15 EUR
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11
[AN 3887028]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2024.
Watson, Tom (1962-)
Stick Dog crashes a party (magyar)
   Pálcikakutya és a torta / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 253 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-241-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886924]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2024.
Die Weihnachtsvilla (magyar)
   Karácsony a villában : történetek álmodozáshoz / Hanna Caspian [et al.]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 253 p. ; 21 cm
Ford. Kalapos Éva Veronika
ISBN 978-963-614-114-1 kötött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény - kisregény
830-312.5=945.11 *** 830-31=945.11
[AN 3886634]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2024.
Wicks, Becky (1979-)
From doctor to daddy (magyar)
   Az álmok tengerén / Becky Wicks ; [... ford. Kiss Klára]. A sivatag virága / Olivia Gates ; [... ford. Fürst Anna]. A tenger zúgása / Margaret Baker [!Barker] ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 75.)
Egys. cím: From doctor to daddy. A family worth waiting for. The sheikh surgeon's proposal
ISBN 978-963-540-491-9 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3887313]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2024.
Williams, Cathy (1957-)
Expecting his billion-dollar-scandal (magyar)
   Viszontlátásra Toscanában! / Cathy Williams ; [... ford. Kis Z. Margit]. Nyár a szigeten / Michelle Douglas ; [... ford. Várnai Péter]. Tökéletes pillanat / Cara Colter ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 57.)
Egys. cím: Expecting his billion-dollar-scandal. Tempted by the single dad. The maid, the millionaire and the baby
ISBN 978-963-540-614-2 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3887316]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2024.
Williams, Tia (1975-)
The perfect find (magyar)
   Telitalálat / Tia Williams ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 477 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-552-8 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3887038]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2024.
Winters, Willow
Breathless (magyar)
   Féktelen : A bűn szívében III. / Willow Winters ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-313-5 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3887029]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2024.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Nothing serious (magyar)
   Semmi komoly / P. G. Wodehouse ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Ciceró, cop. 2022. - 260, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-181-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 3887297]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2024.
Wood, Charlotte (1965-)
The children (magyar)
   A gyerekek [elektronikus dok.] / Charlotte Wood ; ford. Morcsányi Júlia. - Szöveg (epub : 905 KB). - Budapest : Magvető, 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4300-4
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3916032]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2024.
Wraight, Chris
The carrion throne (magyar)
   Rothadó trón : a Terra titkai / Chris Wraight ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2022. - 317 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-589-048-4 fűzött : 4990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3886962]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2024.
Yishai-Levi, Śarit (1947-)
Malkat ha-yofi shel Yerushalayim (magyar)
   Jeruzsálem szépségkirálynője / Sarit Yishai-Levi ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 574, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-700-8 fűzött : 4990,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3886666]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2024.
Yoon, Nicola (1972-)
Instructions for dancing (magyar)
   Útmutató tánchoz / Nicola Yoon ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 298, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-258-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3886839]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

417 /2024.
   3-5-8 perces ovis mesék / Baranyai (b) András rajz. ; [... szerk. Kovács Eszter]. - Budapest : Pagony, 2022. - 115, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-301-2 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3887204]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2024.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   33 retorikai elemzés : novellák, esszék, levelek, versek, imádságok, beszédek, regények feldolgozása / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 237 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 86.)
ISBN 978-963-409-354-1 fűzött : 2990,- Ft
retorika - műelemzés
894.511-95 *** 82.085
[AN 3886179]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2024.
Balassa Krisztián (1980-)
   Marionett fenomenál [elektronikus dok.] : novellafüzér / Balassa Krisztián. - Szöveg (epub : 999 KB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-330-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3915764]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2024.
Balázsy Panna (1967-)
   Nagy levegőt! / Balázsy Panna ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Öko banda ; 2.)
ISBN 978-963-584-228-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - környezetvédelem - gyermekkönyv - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 504.06(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3886995]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2024.
Bán Zsófia (1957-)
   Vagánybagoly és a negyedik Á avagy Mindenki láthat mást / Bán Zsófia ; Nagy Norbert rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 117, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-251-0 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886656]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2024.
Bánlaky László (1932-)
   Ragyogva fénylik a nap / Bánlaky László ; [... graf. Bánlaky Anna ...]. - Budapest : Bánlakyné Moravetz E., 2022. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5739-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886749]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2024.
Bauer Barbara (1974-)
Vakrepülés (új kiadása)
   Fény a dombok mögött / Bauer Barbara. - [Bőv., átd. kiad.]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-638-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886467]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2024.
Bendl Vera (1980-)
   Majdnem negyven : regény / Bendl Vera. - Budapest : Kalligram, 2022. - 189, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-333-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886657]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a látóüveg / Berg Judit ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-145-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3886597]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2024.
Bikácsy Gergely (1941-)
   Vad Mecsek, 1944 : cserépregény / Bikácsy Gergely. - Budapest : Múlt és Jövő, 2022. - 166 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5480-94-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886855]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2024.
Bordásné Váradi Mariann Krisztina
   Szívemre hangolva / Bordásné Váradi Mariann Krisztina. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 103 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-625-002-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886328]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2024.
Böszörményi-Nagy Gergely (1984-)
   Nonkonform : a jövő olvasókönyve / Böszörményi-Nagy Gergely. - Budapest : MCC Press, 2022. - 295, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6351-46-3 kötött : 7950,- Ft
magyar irodalom - könyvismertetés - publicisztika
894.511-95 *** 894.511-92
[AN 3886527]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2024.
Brown, Borsa (1975-)
   Párban Nápolyban [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-412-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3915813]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2024.
Cholnoky László (1879-1929)
   Fekete szárnyak : kisregények, novellák / Cholnoky László ; [vál. Géczi János] ; [utószó ... Egressy Zoltán] ; [közread. a] ... Művészetek Háza. - Budapest : Pesti Kalligram ; Veszprém : Művészetek Háza, 2022. - 238, [1] p. : ill. ; 25 cm
keretcím: A veszprémi Cholnokyak
ISBN 978-963-468-348-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3887400]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2024.
Csáth Géza (1887-1919)
   Ópium / Csáth Géza. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 219, [2] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 39.)
ISBN 978-615-6490-58-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3915034]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2024.
Csikós Attila (1969-)
   Öszvér [elektronikus dok.] : egy becstelen férfi története / Csikós Attila. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-699-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3915415]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2024.
Czigány Ildikó (1961-)
   Létra a levegőben / Czigány Ildikó. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-132-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3886782]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2024.
Dévényi István (1973-)
   Egy vérből valók [elektronikus dok.] / Dévényi István. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Cser K., cop. 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-278-697-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3915414]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2024.
Farkasházi Réka (1977-)
   Társasjáték : családi mesekönyv : Farkasházi Réka és a Tintanyúl új CD-jével! / Farkasházi Réka ; [Szimonidesz Hajnalka illusztrációival]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 86, [7] p. : ill., színes ; 24x24 cm + CD
ISBN 978-963-584-231-5 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886893]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2024.
   A félig olvasott könyv és más történetek / [szerk. Haász János] ; [ill. Fillér Máté]. - [Budapest] : Van Másik Kft., 2022. - 199, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5544-9 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - antológia
894.511-43(082)
[AN 3886468]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2024.
Fischer Botond (1982-)
   Buddha jazz / Fischer Botond. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. ; Budapest : FISZ, 2022. - 53 p. ; 19 cm. - (Hervay könyvek ; 6.)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5729-70-6 fűzött
ISBN 978-606-8118-78-9
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3887447]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2024.
Fliszár Károly György (1950-)
   Százszorszép : [versek és virágok] / Fliszár Károly György ; [... ill. Al-Ashraf Basel]. - Kiskunfélegyháza : [Fliszár K. Gy.], 2022. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5817-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886196]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2024.
Forgács Bernadett
   Csillaggyermek : Csillagfiú az eltűnt színek nyomában : [spirituális tündérmese] / Forgács Bernadett ; [ill. Nikovics Era]. - Győr : Siker 2021 Bt., 2022. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5862-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886073]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2024.
Gáncs Kristóf (1981-)
   Lajos kutya buszra száll / Gáncs Kristóf ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Libertine Kvk., 2022. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81895-7-6 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886570]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2024.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Én, Mátyás király / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2022. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5156-53-3 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886796]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2024.
Gősi Vali (1954-)
   Emlékkönyv / Gősi Vali. - [Budapest] : BlueCyg., cop. 2022. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5891-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3886107]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2024.
Gurubi Ágnes (1977-)
   Másik Isten : regény / Gurubi Ágnes. - Budapest : Helikon, 2022. - 217, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-987-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3885929]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2024.
Györffy Miklós (1942-)
   Egy emigráns vallomásai [elektronikus dok.] : regény / Györffy Miklós. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-309-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3914477]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2024.
   Hangos szöveggyűjtemény az általános iskolák 2. osztálya számára: az új NAT szerint [elektronikus dok.] : akadálymentesített pendrive hangoskönyv / [előadók Albert Adrienn és Tóth Mátyás]. - Hangzóanyag. - Budaörs : Amtak Bt., 2022. - 1 pendrive (1 h 53 min) ; 9 cm
Főcím a tokról. - Működési követelmények: személyi számítógép
ISBN 978-615-6028-57-0 műanyag tokban : 4500,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - szöveggyűjtemény - hangoskönyv
894.511-93 *** 82-93=945.11
[AN 3887452]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2024.
Hegedűs Péter (1976-)
   Szilíciumbörtön avagy Az ember mint villáskulcs / Hegedűs Péter. - Budapest : Atlantic Press, 2022. - 384 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-557-048-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886660]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2024.
Hétvári Andrea (1975-)
   Ari Bari, a földönkívüli kisfiú / író Hétvári Andrea ; Takács Eszter rajz. ; ötletgazdák ... Körmendi Roland és Kovács Norbert. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2022. - 84, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Tart.: Ari Bari a nevemÞ; Ari Bari űrhajója. - QR-kóddal
ISBN 978-615-01-5621-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3886233]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2024.
Hidas Judit (1976-)
   Nem vagy többé az apám / Hidas Judit. - Budapest : Park, 2022. - 339 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-828-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886923]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2024.
Hidasi Judit
   Apró bolt a sétányon [elektronikus dok.] / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-072-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3915831]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2024.
Holmes, K. M. (1981-)
   Megtévesztő szerelem / K. M. Holmes. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-415-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3887039]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2024.
Horányi Hanna Zelma (1999-)
   Most először / Horányi Hanna Zelma. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 339 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-584-227-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3886992]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2024.
Izmindi Katalin
   Mesél az állatkert : 150 állatmese / [szerző Izmindi Katalin] ; [ill. Dorin Damaschin]. - Budapest : Roland, [2022]. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-23-1 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3887044]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2024.
Izmindi Katalin
   Mesél az erdő : 150 állatmese / [szerző Izmindi Katalin] ; [ill. Dorin Damaschin]. - Budapest : Roland, [2022]. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-59-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3887040]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2024.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (angol)
   Be glad it's a boy! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 3. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8833-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3915615]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2024.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (angol)
   Be glad it's a girl! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 3. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8832-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3915616]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2024.
Jeney Zoltán (1973-)
   Balatoni kacsavész : szörnyek és sellők / Jeney Zoltán ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Lampion, 2022. - 58, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-614-061-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886633]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2024.
Kányádi Sándor (1929-2018)
   Az okos kos / Kányádi Sándor ; [... vál. és ... szerk. Miklya Zsolt]. - [Budapest] : Móra, 2022. - 92, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Ill. Tuza Edit
ISBN 978-963-603-033-9 kötött : 3999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2)(498) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3886867]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2024.
Kaszás György
   A mi kutyánk zseni : és mi is azok vagyunk / Kaszás György ; Elek Lívia rajz. - Budapest : Corvina, 2022. - 149 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6862-8 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3886607]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2024.
Kecöli K. Gergő (1981-)
   Könnyű álmok utcája : novellák / Kecöli K. Gergő. - Budapest : Kalligram, 2022. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-338-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886831]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2024.
Kékesi Dóra
   Együtt veled [elektronikus dok.] / Kékesi Dóra. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-447-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3915874]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2024.
Kemény Gabi
   A konkrét hiúz, avagy Két és fél nap kaland öcsémmel és egyéb állatfajtákkal / Kemény Gabi ; [... rajzok Radványi Maja]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-134-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3886964]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2024.
Kerékgyártó István (1953-)
   Emma, aki Leó Kabrióval megmentette a Földet / Kerékgyártó István ; Metzing Eszter rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 127, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-302-9 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3887201]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2024.
Konrád György (1933-2019)
   Elutazás és hazatérés [elektronikus dok.] : önéletrajzi regény / Konrád György. - Szöveg (epub : 799 KB). - Budapest : Magvető, 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4284-7
Konrád György (1933-2019)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3916124]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2024.
Kónya Lilla (1945-)
   Fölszáll a köd : válogatott versek / Kónya Lilla. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-130-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886798]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2024.
Kormos Noémi, K.
   Roxi kutya naplója [elektronikus dok.] / K. Kormos Noémi. - Szöveg (epub : 11.4 MB) (mobi : 9.1 MB) (pdf : 8.3 MB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - Borítócím: Roxy kutya naplója. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6424-53-2 (epub)
ISBN 978-615-6424-54-9 (mobi)
ISBN 978-615-6424-52-5 (pdf)
magyar irodalom - kutya - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35 *** 636.7(0:82-35)
[AN 3914539]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2024.
Körner Tamás
   Egy hályogkovács emlékei / Körner Tamás. - [Budapest] : Arktisz, cop. 2022. - 226 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-8189-29-5 fűzött : 3600,- Ft
Budapesti Fesztiválzenekar
Magyarország - Budapest - zenetörténet - komolyzene - zenei élet - komolyzenei előadó - szimfonikus zenekar - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 78.05(439)(091)(0:82-94) *** 78.071.2(100)(092)(0:82-94) *** 785.11.071(439-2Bp.)"199/201"(0:82-94)
[AN 3886854]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2024.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Április bolondja [elektronikus dok.] : jellemrajzok / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 155 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6620-99-6)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3916401]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2024.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranyfonál [elektronikus dok.] : elbeszélések / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 118 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6620-99-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3916400]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2024.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Béla, a buta [elektronikus dok.] : elbeszélések / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 52 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-02-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3916398]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2024.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Bölcsőtől a koporsóig [elektronikus dok.] : jellemrajzok / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-04-3
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3916411]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2024.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Boszorkányos esték [elektronikus dok.] : novellák / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 92 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6632-03-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3916412]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2024.
Kővári Mária (1949-)
   A Nagy-Hársas ölelésében / Kővári Mária. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2022. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-52-7 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3886769]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2024.
Kutyifa Anikó
   Szeder barátokra lel Kiskőrösön / [szerző] Kutyifa Anikó ; [ill. Kutyifa Ágnes] ; [közread. a] Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület. - Kiskőrös : Kiskőrös Kultúrájáért Egyes., [2022]. - 90, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5501-2 fűzött
Kiskőrös - magyar irodalom - helyismeret - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 908.439-2Kiskőrös(0:82-31)
[AN 3886250]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2024.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A fázóművész : mesék minden évszakra / Lázár Ervin ; Kismarty-Lechner Zita illusztrációival ; [... vál. és ... szerk. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, 2022. - 84, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-780-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3887088]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2024.
Légrádi Gergely (1975-)
   Alkalomadtán : regény / Légrádi Gergely. - Budapest : Kalligram, 2022. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-321-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886473]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2024.
   Levélszárnyak : irodalmi szöveggyűjtemény 1-2. évfolyam / [szerk. Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt] ; [ill. Pap Kata]. - Budapest : Kálvin, 2022. - 246 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Református tananyagtár. - Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 978-963-558-511-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3886610]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2024.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1943-1944 / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2023. - 474, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-071-8 kötött : 5999,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3915599]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2024.
Maros András (1971-)
   Sorsolják a kaszinótojást / Maros András. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 286, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-252-2 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3887462]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2024.
Márton László (1959-)
   A kárpótlás [elektronikus dok.] : regény / Márton László. - Szöveg (epub : 964 KB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-327-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3915410]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2024.
   Másképp antológia : a megváltozott világról, a gyűlöletről, a szeretetről... / [szerk. Komáromi János]. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2022. - 259 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Másképp : irodalmi antológia
ISBN 978-615-5539-51-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3886766]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2024.
Matuscsák Tamás
   Én vagyok Szent-Györgyi : életregény / Matuscsák Tamás ; [közread. a] Goodwill Pharma Zrt. - Szeged : Goodwill Pharma Zrt., 2022-. - 21 cm
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - magyar irodalom - tudós - biokémia - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 57(439)(092)Szent-Györgyi_A.(0:82-31)
[AN 3887129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2022. - 495 p.
ISBN 978-615-01-5668-2 kötött : 5800,- Ft
[AN 3887131] MARC

ANSEL
UTF-8482 /2024.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Hanga és Várkony / Mészöly Ágnes ; [ill. ... Horváth Ildi]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 564, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-70-8 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3886929]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2024.
   Miért vagyok gyerek? : vagány versek iskolásoknak / [... vál. Szekeres Niki] ; [Klement Csaba illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, 2022. - 96, [7] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-603-029-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3887217]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2024.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Vérvonal : Étienne könyve / Miklya Luzsányi Mónika ; [... versek Miklya Zsolt ...]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 338, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-051-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3887114]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2024.
Molnár Julianna
   Hogyan mondjam el neked? / Molnár Julianna ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2022. - 124, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-60-3 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886790]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2024.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Négy apának egy leánya [elektronikus dok.] ; Véreim : elbeszélések / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 337 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6549-60-0
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3916408]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2024.
Mund László
   A Kövér és a Sovány / Mund László ; [... ill. Héthy Zsófia]. - [Budapest] : Metropolis Media, cop. 2022. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-551-087-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886521]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2024.
Murányi Zita (1982-)
   Freedom / Murányi Zita. - Budapest : M. Napló, 2022. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-084-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886772]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2024.
Nádas Péter (1942-)
   Berlini szürke / Nádas Péter. - Budapest : Libri : Jelenkor, 2022. - 108, [3] p. ; 18 cm + mell. (ill.)
ISBN 978-963-518-289-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3887113]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2024.
Nagy Gerzson (1975-)
   Ablak az Ontario-tóra [elektronikus dok.] : regény / Nagy Gerzson. - Szöveg (epub : 927 KB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-308-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3914065]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2024.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Csak úgy... 2 : önéletrajzi jegyzetek / S. Nagy Katalin. - [Szigetszentmiklós] : Arnolfini Archívum, 2022. - 106 p. ; 21 cm. - (Arnolfini books)
ISBN 978-615-01-6095-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3887258]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2024.
Nagy-Németh Anita
   Bubi nyuszi naplója : hétvégi kalandok / Nagy-Németh Anita ; Endrődi Kata rajz. - [Nyúl] : Nagy-Németh A., [2022]. - 39 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-5526-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3886077]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2024.
Németh Erzsébet (1944-)
   Eliziádok : a létezés káprázata / Németh Erzsébet. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-94-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886326]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2024.
Pálinkás Szilvia
   Genomba zárt örökség [elektronikus dok.] : vajon te mindent tudsz a családodról? / Pálinkás Szilvia. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Göd] : Olvasni Menő K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6094-18-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3914148]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2024.
Péntek Orsolya (1974-)
   Vénusz jegyében : Pécs regénye / Péntek Orsolya. - Budapest : Kalligram, 2022. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-337-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3883978]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2024.
Pilizota Szandra (1976-)
   AmszterDáma / Pepe Canalejo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-625-003-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3886323]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2024.
Polgár József (1946-)
   Mesélő fényképek / Polgár József. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2022. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82080-0-0 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3887260]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2024.
Puskás Panni (1987-)
   Megmenteni bárkit [elektronikus dok.] / Puskás Panni. - Szöveg (epub : 780 KB). - Budapest : Magvető, 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4294-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3916074]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 175 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6620-94-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3916405]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vér és mahagóni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 30 KB). - Budaörs : Amtak Bt., 2023. - (Amtak e-könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6620-95-8
magyar irodalom - kalandregény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3916402]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2024.
Réthy László (1851-1914)
Disznólkodni szabad (angol) (szemelv.)
   Permissive piggery / Árpád Lőwy ; [... transl., introd. texts and dedicatory verse ... Andrew C. Rouse] ; [ill. ... Gita Horváth]. - Martonfa : Spechel, [2022]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4743-7 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers - fordítás
894.511-993=20 *** 894.511-14=20
[AN 3887259]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2024.
Rigó Béla (1942-2017)
   A Mézga család : képernyőképes krónika / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - 4. kiad. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - 137, [2] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 57.)
ISBN 978-615-6384-15-7 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3887408]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2024.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Mulatság a farkasveremben / Rubin Szilárd. - Budapest : Magvető, 2022. - 192, [1] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 22.)
ISBN 978-963-14-4218-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3886566]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2024.
Ruszkáné Márton Éva
   Egy tucat mese az Óramanóról [elektronikus dok.] / Ruszkáné Márton Éva ; ... Sándor Erzsébet ill. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.2 MB) (pdf : 4.9 MB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-6466-17-4 (epub)
ISBN 978-615-6466-18-1 (mobi)
ISBN 978-615-6466-16-7 (pdf)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3916395]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2024.
Ruszkáné Márton Éva
   Hová, hová Manócska? [elektronikus dok.] / Ruszkáné Márton Éva ; ill. Sándor Erzsébet. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.1 MB) (pdf : 4.4 MB). - Balatonboglár : Helma K., 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobr Reader
ISBN 978-615-6466-21-1 (epub)
ISBN 978-615-6466-22-8 (mobi)
ISBN 978-615-6466-20-4 (pdf)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3916393]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2024.
Sárközi Judit
   Rendőr Robi és Rézi / Sárközi Judit. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2022. - 112 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5378-43-0 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3887211]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2024.
Simon Réka Zsuzsanna
   Égből pottyant idegen / Simon Réka Zsuzsanna ; Bogdán Viki illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 76, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: A doboztorony lakói
ISBN 978-963-584-119-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3887097]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2024.
Szabó Pál (1974-)
   Hegymagasság, tengermély : versek, 2019-2022 / Diószegi Szabó Pál. - Budapest ; Szeged ; Hódmezővásárhely : Coldwell Art Bt., 2022. - 109, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-51-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886752]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2024.
Szafián Zsuzsanna (1948-)
   Janus-arcok / Szafián Zsuzsanna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-625-000-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3886286]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2024.
Szeifert Natália (1979-)
   Örökpanoráma [elektronikus dok.] : regény / Szeifert Natália. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Kalligram, 2022
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-175650. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-315-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3914061]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2024.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Szabad : válogatott és új versek / Szöllősi Mátyás. - Budapest : Helikon, 2022. - 179, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-946-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3886662]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2024.
Szűcs Ádám (1981-)
   A játék neve: Budapest / Szűcs Ádám. - [Budapest] : Lampion, 2022. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-955-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3887152]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2024.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen : pszichoprózák / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 225, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-725-4 kötött : 4475,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3915593]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2024.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Krétapor / Toldi Zsuzsanna. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-131-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3886751]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2024.
Török Sándor (1904-1985)
   Halk magyar szavak : kiadatlan, elfeledett, betiltott írások Edélyről / Török Sándor ; [szerk. Bíró-Balogh Tamás, Fejér Tamara]. - Budapest : Jaffa, 2022. - 325, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-524-1 kötött : 3999,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyarság - hétköznapi élet - két világháború közötti időszak - regény
894.511-31 *** 949.84(=945.11)"192"(0:82-31)
[AN 3886465]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2024.
Tóth János, H. (1939-)
   H. Tóth János válogatott művei. - Karcag : Szerző, 2022-. - 30 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3887242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2022. - 164 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-6176-1 kötött
[AN 3887244] MARC

ANSEL
UTF-8517 /2024.
Tóth Krisztina (1967-)
   Világpuszi : mesék embereknek / Tóth Krisztina ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Magvető, 2022. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-4235-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3887099]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2024.
Tóth Tímea
   Ha végre elhagynád.. / Tímea Tóth. - Budapest : Toma 2000 Bt., 2022. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5304-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886280]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2024.
Tóth Zoltán (1968-)
   Virágoskert a vasfüggöny mögött : mókus a kertben / Tóth Zoltán. - [Budapest] : Toma 2000 Bt., cop. 2022. - 5 db (1884 p.) ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1289-3
 (hibás ISBN 978-963-01-1289-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3886313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kártevők a télikertben. - 419 p.
ISBN 978-615-01-1290-9 kötött
 (hibás ISBN 978-963-01-1290-9)
[AN 3886315] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyilkos porzók, harcos bibék. - p. 423-742.
ISBN 978-615-01-1291-6 kötött
 (hibás ISBN 978-963-01-1291-6)
[AN 3886316] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Darazsak, méhek, hangyák, férgek. - p. 745-1054.
ISBN 978-615-01-1292-3 kötött
 (hibás ISBN 978-963-01-1292-3)
[AN 3886317] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hüvelyesek, pillangósok, lágyszárúak, kemény makkok. - p. 1059-1419.
ISBN 978-615-01-1293-0 kötött
[AN 3886319] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gyomirtó gyomok. - p. 1423-1884.
ISBN 978-615-01-1294-7 kötött
[AN 3886324] MARC

ANSEL
UTF-8520 /2024.
   Túléltem : 55 trauma/írás / [szerk. Erdődi-Juhász Ágnes]. - [Kisoroszi] : Felhő Café Kv., 2022. - 366, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5671-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - lelki trauma - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 159.942(0:82-32) *** 159.953(0:82-32)
[AN 3886496]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2024.
Turbuly Lilla (1965-)
   Pestre (f)el! / Turbuly Lilla ; Bertóthy Ágnes rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 205, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-054-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3886969]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2024.
Vámos Miklós (1950-)
   Palackposta : üzenetek a múltból / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 196, [2] p. ; 19 cm
keretcím: Karcsú könyvek
ISBN 978-963-543-231-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3886545]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2024.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Györffy Anna rajz.]. - 44. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-766-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3915575]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2024.
Vasadi Péter (1926-2017)
   Vasadi Péter összes verse / [szerk. és a szöveget gond. Zsille Gábor] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021-2022. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 2006-2017. - 2022. - 658, [3] p.
ISBN 978-963-541-092-7 kötött : 3800,- Ft
[AN 3886771] MARC

ANSEL
UTF-8525 /2024.
Vasy Géza (1942-)
   Művek fogadtatása : esszék, tanulmányok / Vasy Géza. - Budapest : Nap K., 2022. - 249 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-186-7 kötött : 4515,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány - magyar irodalom - 20. század - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3886827]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2024.
Veres Attila (1985-)
   A valóság helyreállítása / Veres Attila. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-072-7 fűzött : 4980,- Ft : 13,50 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3886667]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2024.
Vibók Ildi (1970-)
   IX. szimfónia / Ludwig van Beethoven és Friedrich Schiller zeneműve alapján írta Vibók Ildi ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 79, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-396-0 kötött : 3500,- Ft
Németország - magyar irodalom - gyermekirodalom - író - zeneszerző - 18. század - 19. század - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 830(092)Schiller,_F.(02.053.2) *** 78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van(02.053.2)
[AN 3886846]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2024.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese / Wéber Anikó ; [... graf. Horváth Ildi]. - Budapest : Pagony, 2023. - 172, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-389-0 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3915619]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2024.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A holdbeli csónakos / Weöres Sándor ; Berg Judit átd. ; ill. Keresztes Dóra. - Budapest : Trubadúr Kv., 2023. - 82 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6490-59-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
894.511-34(02.053.2).04
[AN 3915617]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2024.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Dermesztő Balaton / Zajácz D. Zoltán. - Budapest : General Press, 2022. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-658-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3887094]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2024.
Zalai Károly (1953-)
   Mindenképpen novella / Zalai Károly. - Budapest : Scolar, 2022. - 220, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-532-2 kötött : 5995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3886659]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

532 /2024.
5 minute horse stories (magyar)
   5 perces lovas történetek / [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 203, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-599-208-9 kötött : 6999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3886889]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2024.
Barsotti, Eleonora
Five minutes Christmas stories (magyar)
   Ötperces karácsonyi mesék / [ill. és szöveg Eleonora Barsotti]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2022. - 32 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek ; keretcím: Hurrá! Tudok olvasni!
ISBN 978-963-520-118-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3886895]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile : este a Nádtengeren / Berg Judit. - Budapest : Central K., 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-614-081-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3886599]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2024.
Devecseri Gábor (1917-1971)
   Állatkerti útmutató / Devecseri Gábor ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2022. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-349-392-2
Kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3887436]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2024.
Doyle, Bill
Escape this book! (magyar)
   Éld túl ezt a könyvet! : a Titanic / szerző Bill Doyle ; ill. Sarah Sax ... ; [ford. Őri Péter]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 189 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-558-5 kötött : 2999,- Ft
tengeri katasztrófa - századforduló - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 656.61.08(261)"1912"(02.053.2)
[AN 3886939]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2024.
Lengyel Orsolya
   Kókusz kutya kalandjai / Lengyel Orsolya ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2022]. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-6196-51-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3886997]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2024.
Tan, Shaun (1973-)
The arrival (magyar)
   Érkezés / Shaun Tan. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2022. - [133] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 55.)
ISBN 978-615-6384-14-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3887404]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2024.
Tóth Krisztina (1967-)
   Ezt jól kifőztük! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [57] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-584-230-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3886897]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2024.
Verdick, Elizabeth
Pacifiers are not forever (magyar)
   Pá-pá cumi! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2023. - [35] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1076-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3916102]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

541 /2024.
Ewing, Al (1977-)
Loki, agent of Asgard (magyar)
   Loki, Asgard ügynöke / [író Al Ewing] ; [rajz. Lee Garbett, ... Nolan Woodard] ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2021-. - Ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nem hazudhatok. - 2022. - [264] p.
ISBN 978-963-470-258-0 kötött : 9495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3886601] MARC

ANSEL
UTF-8542 /2024.
Goscinny, René (1926-1977)
L'anniversaire d'Astérix & Obélix (magyar)
   Asterix és Obelix születésnapja / írta René Goscinny és Albert Uderzo ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 53, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 34.)
ISBN 978-963-603-132-9 fűzött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3886602]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2024.
Hamby, Priscilla (1982-)
Devil's Candy (magyar)
   Devil's Candy : Pandora szerencséje / rajz. Rem ; írta Bikkuri ; [ford. ... Tót Barbara]. - [Budapest] : Fumax, 2023-. - ill. ; 21 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 3916068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2023. - 204 p.
ISBN 978-963-470-251-1 fűzött : 3495,- Ft
[AN 3916070] MARC

ANSEL
UTF-8544 /2024.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Az eskü. - 2022. - [184] p.
ISBN 978-963-470-259-7 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3886705] MARC

ANSEL
UTF-8545 /2024.
Oseman, Alice (1994-)
Heartstopper 3 (magyar)
   Heartstopper : fülig beléd zúgtam : 3. rész / Alice Oseman ; [ford. Riesenberger Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - [389] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-431-3 fűzött : 3899,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3886993]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2024.
Pas de quartier pour le latin! (magyar)
   Latinok kíméljenek! / írta M. Choquet, Y. Coulon, J. Erbin ; rajz. J. Bastide, P. Fenech ; Goscinny és Uderzo ... [alapján] ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ideafix és a rebellisek ; 1.)
ISBN 978-963-603-131-2 fűzött : 2999,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3886617]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2024.
Rembiś, Jacek
The witcher : a grain of truth (magyar)
   Vaják : egy csepp igazság / Andrzej Sapkowski [alapján] adaptálta Jacek Rembiś ; rajz. Jonas Scharf ; [ford. Kolozsvári Zsófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - [55] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-497-709-4 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3886998]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2024.
Ross, Alex (1970-)
Full circle (magyar)
   Fantasztikus Négyes : a kör bezárult / írta és festette Alex Ross ; [megalkotta Stan Lee és Jack Kirby] ; [ford. Markó István]. - Budapest : Kingpin, [2022]. - [64] p. : ill., színes ; 31 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-5090-28-8 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3887048]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2024.
War of the bounty hunters (magyar)
   Fejvadászok háborúja / írta Charles Soule ; rajzok Steve McNiven ..., Luke Ross és David Messina ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [159] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-706-3 kötött : 5790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3887025]
MARC

ANSEL
UTF-8