MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2024 - 28. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2024

Created at 2024/02/06 12:20:16
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
932 /2024.
My encyclopedia of very important things (magyar)
   Mindent tudni akarok mindenről! : tudásra szomjas felfedezők enciklopédiája / [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 224 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-304-917-4 kötött : 5900,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3889598]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2024.
Žeňuch, Vavrinec
   A Munkácsi Eparchia 1775-ben készített sematizmusa = Schematizmus Mukačevskej diecézy z roku 1775 / Vavrinec Žeňuch. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2022. - 284 p. : ill., színes ; 25 cm + 10 térk. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6201-22-5 kötött
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
görög katolikus egyház - egyháztörténet - 17. század - 18. század - egyházi sematizmus
050.8 *** 281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)"16/17"(058)
[AN 3888444]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

934 /2024.
   Avalanche 2022 : avalanche dynamics and precursors of catastrophic events : book of abstracts. - [Debrecen] : [DE], [2022]. - [86] p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Debreceni Egyetem. - A Debrecenben, 2022. aug. 29 - szept. 1. között rendezett konferencia előadáskivonatai. - Bibliogr.
Fűzött
geofizika - meteorológia - lavina - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 551.578.48 *** 550.3
[AN 3889346]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2024.
   Fókuszban a fiatalok : ágazati és ágazatközi jó gyakorlatok gyűjteménye / szerk. Bágy Petra [et al.] ; ... Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. megbízásából ... - [Budapest] : Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., [2022]. - 34 p. : ill., színes ; 30 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6198-10-5 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságvédelem - tehetséggondozás - egyesület
061.2(439) *** 376.545 *** 316.37-053.6/.81(439) *** 364.65-053.6/.81(439)
[AN 3890054]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2024.
   Megtalálás - összetalálkozás : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2021-2022 = Entdeckung und Begegnung : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2021-2022 / [szerk. ... Győrffy Sándor] ; [... ford. ... Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2022. - 63 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-6368-17-1 fűzött
Kárpát-medence - fotóművészet - határon túli magyarság - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
061.4(4-191) *** 061.4(439)"2021/2022" *** 77.04(=945.11)(4-191)"201/202"
[AN 3888888]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

937 /2024.
   Milyen jelrendszereket használunk? : jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége / szerk. Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : IKU, 2022. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 58.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1418-253X ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-22-0 fűzött
jel - szemiotika
003.62
[AN 3888800]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

938 /2024.
Kampis György (1958-)
   Tudományfilozófia / Kampis György. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 232 p. ; 21 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-205-5 fűzött : 4200,- Ft
tudományfilozófia - tudományelmélet
001
[AN 3889224]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2024.
   Örmény kisokos kezdőknek : örmények, örök élmények. - [Budapest] : [s.n.], 2022. - [30] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - örmények - kultúra - művelődéstörténet
008(=919.81) *** 930.85(=919.81)(439)
[AN 3888944]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

940 /2024.
   Beszélgessünk. - Budapest : Balloon World Hungary Kft., 2022. - [347] p. : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-82108-0-5 fűzött : 8990,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3888956]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2024.
Eva B.
   Csodák és hangok : III. kötet / írta Eva B. - [Mélykút] : [Magánkiad.], [2022]. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5729-0 fűzött
látomás - memoár
133(0:82-94)
[AN 3888899]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2024.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Elements of yoga (magyar)
   A jóga elemei / Sri Aurobindo ; [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - [Budapest] : Madal Bal, [2022], cop. 2020. - 139 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-97-2 fűzött : 1500,- Ft
jóga - ezoterika
133.25 *** 615.851.86 *** 294.527
[AN 3888806]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2024.
Gray, Kyle (1988-)
Raise your vibration (magyar)
   Emeld a rezgésed : a spirituális ébredés magas rezgésű eszköztára / Kyle Gray ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 275 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-350-4 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3888649]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

944 /2024.
   25 éves a Duna-Ipoly Nemzeti Park / [szerk. Rezneki Rita]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2022. - 50, [3] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5241-38-3 fűzött
Duna-Ipoly Nemzeti Park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park
[AN 3888887]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2024.
Bernáth István
   Rezervátumok Magyarországon / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-114-3 kötött
Magyarország - természetvédelmi terület - védett növény - védett állat
502.4(439) *** 504.73.06(439) *** 504.74.06(439)
[AN 3889288]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2024.
Bernáth István
   Természeti kincseink / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., [2022]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-113-6 kötött
Magyarország - természeti környezet
502(439)
[AN 3889289]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2024.
   "A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása" című, KEHOP--4.1.0-15-2016-00050 azonosítószámú projekt céljainak bemutatása / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2022. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hévízi-tó - természetvédelem
504.06(439Hévízi-tó)
[AN 3888882]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2024.
   "A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása" című, KEHOP--4.1.0-15-2016-00050 azonosítószámú projekt céljainak bemutatása / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2022. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hévízi-tó - természetvédelem
504.06(439Hévízi-tó)
[AN 3888900]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2024.
   Így még sosem láttuk a világot.. : a fenntartható környezettel kapcsolatos véleményklíma a fiatal és középkorú magyarországi lakosság körében / [szerk. Dabóczi Kálmán] ; [kész. a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány megbízásából]. - [Nyíregyháza] : 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány, [2022]. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-6185-3 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - attitűd - 21. század - statisztikai adatközlés
504.03 *** 316.653(439)"202"(083.41) *** 316.64
[AN 3890124]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2024.
Kerensa, Paul (1979-)
Planet protectors (magyar)
   Bolygóőrzők kézikönyve : 52 ötlet a teremtett világ megóvására / Paul Kerensa & Ruth Valerio ; Fay Austin illusztrációival ; [ford. Andrási Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2022. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-724-1 fűzött : 3200,- Ft
környezeti tudatosság - gyermekkönyv
504.03(02.053.2)
[AN 3888819]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2024.
   Moving towards health and resilience in the public realm : book of abstracts, 7th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning : Budapest, 30. June - 03. July 2022 / ed. Ákos B. Keszthelyi [et al.] ; org. by MATE, UMASS Amherst. - Budapest : Hung. Univ. of Agriculture and Life Sciences Institution of Landscape Architecture, Urban Planning and Garden Art Dep. of Landscape Planning and Regional Development, 2022. - 136 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-998-1 fűzött
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - közszolgálat - urbanisztika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 35.08 *** 711.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3890186]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2024.
Píro, Radka
Whose home is it? (magyar)
   Ki lakik itt? : segíts a kis csigának új otthont találni! / Radka Píro, Carmen Saldaña ; [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - [14] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-565-240-2. - Kihajtható képekkel
Kötött : 3600,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889889]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2024.
Píro, Radka
Whose track is it? (magyar)
   Ki járt erre? : segíts az őzikének megtalálni a mamáját! / Radka Píro, Carmen Saldaña ; [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - [14] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-565-241-9. - Kihajtható képekkel
Kötött : 3600,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889867]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2024.
Szinetár Csaba (1960-)
   A Vasi-Hegyhát Natúrpark növény- és állatvilága / Szinetár Csaba ; [... kiad. a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány]. - Szombathely ; [Vasvár] : Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány, 2022. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-01-5737-5 kötött
Vasi-Hegyhát - natúrpark - természeti környezet
502.4(439)Vasi-Hegyhát
[AN 3889451]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

955 /2024.
Kertész Viktor (1942-)
   Kiszámítható? Véletlen? Káosz? / Kertész Viktor. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 330 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-330.
ISBN 978-615-6439-02-4 fűzött : 4990,- Ft
matematika
51
[AN 3888415]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

956 /2024.
Supersimple chemistry (magyar)
   Kémia érthetően : átfogó és szemléletes segítség az önálló tanuláshoz : [középiskolásoknak] / [ford. ... Jánossy László]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-565-273-0 fűzött : 5900,- Ft
kémia - ifjúsági könyv
54(02.053.2)
[AN 3889923]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

957 /2024.
Brusatte, Stephen (1984-)
The rise and fall of the dinosaurs (magyar)
   A dinoszauruszok tündöklése és bukása : egy letűnt világ újraírt története / Steve Brusatte ; [ford. Főzy István és Vasvári Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 334, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-633-065-1 kötött : 5999,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3919323]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2024.
   Élet az ember előtt : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - [Debrecen] : Múzsa Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-6325-10-5 kötött
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 3888240]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

959 /2024.
Baur, Manfred (1959-)
Der Mond (magyar)
   A Hold : titokzatos útitársunk / Manfred Baur ; [ford. Frenkel Attila]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Babilon, cop. 2023. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-309-1 kötött : 3490,- Ft
Hold - űrkutatás - ifjúsági könyv
523.34(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3918850]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

960 /2024.
Balogh Boglárka
   Az orrszarvúk hajnala : [Gyöngyi Krisztián ökológus élete és küzdelme az ikonikus faj megmentéséért] / Balogh Boglárka, Bedő Orsolya. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : [Prím Film Bt.], 2023. - 271 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5585-2 kötött : 5950,- Ft
Gyöngyi Krisztián (1974-2017)
Magyarország - Afrika - Ruanda - ökológus - állatvédelem - állatökológia - orrszarvú - ezredforduló - 21. század - memoár
599.722 *** 504(439)(092)Gyöngyi_K.(0:82-94) *** 591.5(6) *** 504.74.06(675.98)
[AN 3919473]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2024.
Braun, Christina (1975-)
Greifvögel (magyar)
   Ragadozó madarak / Christina Braun ; [ill. Ruth Koch] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-730-3 kötött : 2790,- Ft
ragadozó madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3889340]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2024.
Galló Béla, F. (1954-)
   A bennünk kódolt jövő : sorsunk a pszichogenetika tükrében / F. Galló Béla. - Budapest : KF&T Kft., 2023. - 239 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-5487-7)
személyiség-lélektan - genetika
575 *** 159.923
[AN 3919517]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2024.
Halász Gábor
   Gekkók, agámák és leguánok : amit a felelős állattartásról tudni kell / Halász Gábor. - 3. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 196 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Tenebris draco
Fűzött
gyík - állattartás - terrárium
598.112 *** 636.045 *** 636.98
[AN 3889308]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2024.
Halász Gábor
   Mantiszok és botsáskák : amit a felelős állattartásról tudni kell / Halász Gábor. - 2. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2022. - 108, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Tenebris draco
Fűzött
fogólábú - állattartás - terrárium
595.7 *** 636.045 *** 636.98
[AN 3889307]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2024.
Lindo, David
The extraordinary world of birds (magyar)
   A madarak lenyűgöző sokszínűsége / írta David Lindo ; [ill. Claire McElfatrick] ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-565-272-3 kötött : 4200,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3889588]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2024.
Reményi Attila (1973-)
   Fehérjekinázok : funkció és szerkezet / Reményi Attila. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 166 p. : ill. ; 20 cm. - (Új tudományos zsebkönyvtár. Élettudományok, ISSN 2939-6131)
Bibliogr.: p. 157-166.
ISBN 978-963-493-198-0 fűzött : 3200,- Ft
fehérje - szerves kémia - orvosbiológia - biokémia
57 *** 547.96
[AN 3889223]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2024.
Szabóky Csaba (1950-)
   Sopron és környéke lepkéi / Szabóky Csaba, Ambrus András. - [Érd] : Orbiculosa : Európa Universitas Kft., 2022. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-324. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-81591-2-8 kötött
Sopron - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(439-2Sopron)
[AN 3888400]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2024.
Viczián Zsófia (1978-)
   Budapesti fák : kéregbe zárt történelem / Viczián Zsófia. - 2. kiad. - Budapest : Látóhatár K., 2023. - 317, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 312-314.
ISBN 978-615-5444-17-3 fűzött : 5450,- Ft
Budapest - fa - helyismeret - művelődéstörténet
581.412(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3919340]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

969 /2024.
Blueprint for progress (magyar)
   Vezérfonal a fejlődéshez : az Al-Anon negyedik lépés leltára / [közread. az] Al-Anon Családi Csoportok ; [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., 2022. - 96 p. ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-82123-0-4 fűzött
alkoholizmus - káros szenvedély - csoportterápia - példatár
613.81 *** 364.272 *** 615.851.6(076) *** 613.865(076)
[AN 3890350]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2024.
Combien dans mon assiette? (magyar)
   Mennyi van a tányéromon? : képes szénhidráttáblázat diabéteszes gyermekek családjainak / [... ford. Arnaud-Bali Ágnes] ; [ill. Baracsi Gabriella, Petrányi Réka] ; [közread. a] Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért. - Budapest : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, cop. 2022. - 119 p. : ill., színes ; 16 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81355-4-2 fűzött
diéta - táplálkozástudomány - szénhidrát - gyermekgyógyászat - cukorbetegség
616.379-008.64-053.2 *** 612.396 *** 613.2
[AN 3918792]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2024.
Conway, Rana
What to eat when you're pregnant (magyar)
   Kismamaétrend : ideális táplálkozás a várandósság és a szoptatás alatt / Rana Conway ; [ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-320-5 fűzött : 3995,- Ft
terhesség - szoptatás - egészséges táplálkozás
613.95 *** 618.63 *** 613.2
[AN 3919732]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2024.
Dudás Jenő Zsolt
   Védikus tudással Magyarországért / Dudás Jenő Zsolt. - 2. jav., átszerk. kiad. - [Baja] : [Dudás J. Zs.], 2022. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0899-5 fűzött
életvezetés - védizmus
613.865 *** 294.118
[AN 3888946]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2024.
   Edukáció stroke-on átesett betegek és hozzátartozóik számára / [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztály. - [Szeged] : SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Közp. Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Oszt., [2022]. - 149 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
agyvérzés - betegápolás - utógondozás
616-083 *** 364.048.6 *** 616.831-005.1-08
[AN 3888826]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2024.
   Euroguiderm : irányelvek az atópiás ekcéma kezelésében. - Budapest : Sanofi, [2022]. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-142.
Fűzött
ekcéma - gyógyítás
616.521-085
[AN 3888978]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2024.
   Fejezetek a Magyar Vöröskereszt történetéből : a rendszerváltás évei, 1987-1993 / [szerzők Jantsits Ágnes et al.]. - Budapest : M. Vöröskereszt, 2022. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7500-93-0 fűzött
Magyar Vöröskereszt
Magyarország - rendszerváltás
614.885(439)"198/199" *** 364.044.66(439)"198/199"
[AN 3889416]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2024.
Furka István (1935-2021)
   Ráadás / Furka István ; ... összeáll. és szerk. Mikó Irén. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 310 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-615-022-8 fűzött
Furka István (1935-2021)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - részvét - memoár
61(439)(092)Furka_I.(0:82-94)
[AN 3888425]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2024.
Garnsworthy, Phoebe
Daily rituals (magyar)
   Napi rituálék : teremts szépséget és bőséget a körülötted lévő világban / Phoebe Garnsworthy ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-368-9 fűzött : 4690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3888873]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2024.
Greger, Michael (1972-)
How not to diet (magyar)
   Egyél úgy, hogy ne halj meg : áttörés az egészség és a súlycsökkentés területén / Michael Greger ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 603, [3] p. : ill. ; 24 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-507-532-4 fűzött : 7990,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - diéta
613 *** 613.2
[AN 3919326]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2024.
   Gyermekgyógyászati propedeutika : fizikális vizsgálat és diagnosztikai ajánlások / szerk. Maródi László. - Budapest : Medicina, 2023. - 627 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-847-7 fűzött : 9700,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3889329]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2024.
   A hála nem pénz! / [közread. a Nemzeti Védelmi Szolgálat]. - Budapest : Nemz. Védelmi Szolgálat, [2022]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - hálapénz - 21. század
614.257(439)"202"
[AN 3888885]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2024.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Embrace your power (magyar)
   Élj az erőddel : útmutató nőknek, hogyan szeressék önmagukat és hozzanak jót az életükbe / Louise Hay ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-334-4 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3888648]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2024.
It can't be true! : human body! (magyar)
   Ezt nem hiszem el! : emberi test : [1000 érdekes tény az emberi testről] / [ford. Jánossy László]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-565-206-8 kötött : 5900,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3889823]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2024.
K. T. Bernadett
   Adj hálát azért, amid van! : és adj hálát azért, amid nincs! / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Kovács és Tóth Mérnök Iroda Bt.], 2022. - 180 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-5098-7 fűzött : 4190,- Ft
életvezetés - hála - példatár
613.865(076) *** 177.77
[AN 3889460]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2024.
Kaiser, Shannon
Return to you (magyar)
   Visszatérés önmagadhoz : 11 spirituális lecke a rendíthetetlen belső békéért / Shannon Kaiser ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-323-8 fűzött : 5490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3888646]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2024.
   "Katasztrófák és következmények, segítők és áldozatok" : tanulmánykötet / [szerk. Hábermayer Tamás, Varga István, Ackermann Zsuzsanna] ; kész. a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. - Szekszárd : Tolna M. Katasztrófavédelmi Ig., 2022. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82022-1-3 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - szociális gondoskodás
614.8(439) *** 364.4
[AN 3889462]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2024.
Kissné Szücs Anita
   Bátor vagyok, segítek! / Kissné Szücs Anita. - Szekszárd : Kerényi Ny., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8242-60-0 kötött
mentőszolgálat - tanmese - gyermekkönyv - képeskönyv
614.88(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3890128]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2024.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan tankönyve / Kmeth Sándor. - Szeged : Harmadik Évezred Kft., 2023. - 479 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021. - Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-615-80075-2-8 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3919180]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2024.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-196-8 kötött : 5690,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3919738]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2024.
Moravecz Marianna (1968-)
   Diákok sportja - hallgatók egészségtőkéje? : a mindennapos testnevelés jéghegy-modellje a hallgatói egészségtudatosság és eredményesség tükrében / Moravecz Marianna. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2022. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-254. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6060-62-4 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - testnevelés - egészségmagatartás - tudatosság - értékrend - általános iskolai tanuló - középiskolás - 21. század - statisztikai adatközlés
614(439)"201/202"(083.41) *** 372.879.6(439)"201/202"(083.41) *** 316.752(439)"201/202"(083.41) *** 316.37-053.5(439)"201/202"(083.41)
[AN 3889409]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2024.
Nagy Tímea
   Intő jelek / Nagy Tímea. - Hédervár : Publio, cop. 2023. - 116 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-526-6 fűzött : 2990,- Ft
személyiség-lélektan - memoár
159.923(0:82-94)
[AN 3919514]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2024.
Papp Lajos (1948-)
   Magyarok egészségkönyve : test-lélek-szellem harmóniája / Papp Lajos ; [alkotótársam Zana Diána]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szívvel-Lélekkel Szolgáltató Kft., [2023], cop. 2019. - 386 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7190-9 kötött
egészség - mentálhigiénia - spiritualizmus
613 *** 613.865 *** 141.135
[AN 3919535]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2024.
Pataki Panka
   Mondanám, de nem megy : autizmus testközelből / Pataki Panka, Pataki Klára. - Budapest : Jezsuita K., 2022. - 133 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-442-054-5 fűzött : 3700,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3888560]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2024.
Réz Anna (1985-)
   Mardos : a bűntudatról kilenc fejezetben / Réz Anna. - Budapest : Európa, 2022. - 204, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-708-6 kötött
bűntudat - szégyen - erkölcsfilozófia
159.942 *** 17
[AN 3887758]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2024.
Sade, Ram
   Life from its right side : your happiness is dependent on the distance between you and your true self / written by Ram Sade. - [Budapest] : Sade, R., 2022. - 285 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6054-2 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3890188]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2024.
Szentesi Éva (1985-)
   Hamvaimból / Szentesi Éva. - 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-159-3 kötött : 3999,- Ft
rákbetegség - méhnyak - magyar irodalom - memoár
618.146-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3919814]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2024.
Utnik-Strugała, Monika (1981-)
Brud (magyar)
   Kosz : a tisztálkodás színes-szagos története / [ill.] Piotr Socha ; [szöveg] Monika Utnik-Strugała ; [ford. Mócsai-Karaba Márta]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 195, [4] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-584-243-8 kötött : 8490,- Ft
tisztálkodás - személyi higiénia - művelődéstörténet - gyermekkönyv
613.4(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3889618]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2024.
Winkler Gábor (1949-)
   Amit a diabéteszről minden cukorbetegnek tudnia kell : 100 kérdés 100 felelet / Winkler Gábor, Kis János Tibor. - Budapest : SpringMed, cop. 2022. - 246 p. : ill. ; 19 cm. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
ISBN 978-615-6337-34-4 fűzött : 2980,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3890276]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2024.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Existential psychotherapy (magyar)
   Egzisztenciális pszichoterápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Adorján Zsolt]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 596 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-633-071-2 kötött : 8999,- Ft
pszichoterápia
615.851 *** 159.964.26Frankl,_V.
[AN 3919324]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2024.
Zahariades, Damon (1970-)
The art of letting go (magyar)
   Az elengedés művészete : hogyan engedd el a múltat, tekints a jövőbe és élvezd a megérdemelt érzelmi szabadságot / Damon Zahariades ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-356-6 fűzött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3888642]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1000 /2024.
   TLW, Trans Lex Work : 30 év tapasztalata a jövőhöz / [főszerk. Magyar Lajos]. - [Budapest] : Trans Lex Work Kft., [2022]. - 223 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-6203-4 kötött
Trans Lex Work Kft. (Budapest)
Magyarország - karbantartás - testülettörténet - vállalat
62-7 *** 658.581 *** 061.5(439)Trans_Lex_Work
[AN 3888792]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2024.
Träger Herbert (1927-2022)
   Pályafutásom emlékei, 1927-2022 / Träger Herbert ; [szerk. Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2022]. - 96 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 33.). (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 17.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - mérnök - hídépítés - 20. század - ezredforduló - memoár
62(439)(092)(0:82-94) *** 624.21/.8
[AN 3888566]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1002 /2024.
   A technológia fejlődés társadalmi kihívásai és hatása a jogi szabályozásra / [szerk. Homicskó Árpád Olivér]. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-84-7 fűzött
technikai kultúra - információs társadalom - internet - jogalkalmazás
681.3.004.14 *** 316.77 *** 340.132
[AN 3889968]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1003 /2024.
Andrássy György (1797-1872)
   Jelentés : gróf Andrásy György és gróf Széchenyi Istvánnak a' Budapesti Hid-egyesülethez irányzott jelentése, midőn külföldrül visszatérének, 1833 / [szerk. és a jegyzeteket írta Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2022]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 31.)
Fűzött
Budapest - Nagy-Britannia - hídépítés - tanulmányút - reformkor - úti jelentés
624.21/.8(410)"183"(047) *** 624.21/.8(100)".../18"(047) *** 725.95(439-2Bp.)"18"
[AN 3888492]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2024.
Bellai László (1971-)
   Híd a múltból a jövőbe : déli összekötő vasúti Duna-híd / [... szöveg ... Bellai László] ; [... kiad. Duna Aszfalt Zrt.]. - Budapest : Duna Aszfalt Zrt., 2022. - 172, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-5895-2 kötött
Budapest - vasúti híd - hídépítés
624.21(439-2Bp.) *** 625.1(439-2Bp.)
[AN 3888921]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2024.
Clark, William Tierney (1783-1852)
Detail calculations of the Suspension Bridge between Pesth and Buda (magyar)
   Első Lánchíd eredeti erőtani számítása / William Tierney Clark ; [közread. és jegyzetekkel ell. Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2022]. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 32.)
Az eredeti angol nyelvű kiadás fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-615-6508-02-7 fűzött
Budapest - hídépítés - reformkor - történelmi forrás
624.21/.8(439-2Bp.)"184"(093)
[AN 3888564]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2024.
   Geotechnika 2022 : 2022. október 10-12. ... Herceghalom ... / [a kiadv. szerkesztőbizottsága Móczár Balázs, Kádár István, Varga Gabriella]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2022. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-32-4 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Herceghalom)
[AN 3889425]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2024.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 16 : a XXIV. Bélyeges Tégla Napok előadásai ... : Velence, 2021. augusztus 27-29. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia Bélyegestégla-gyűjtők Egyesülete. - Baj : M.B.T.GY.E, 2022. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81500-2-6 fűzött
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
666.71(439)(091) *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3890134]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2024.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 17 : 15 éves a "Monarchia" Bélyegestégla-gyűjtők Egyesülete : bélyegestégla-gyűjtemények értéktárakban / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia Bélyegestégla-gyűjtők Egyesülete. - Baj : M.B.T.GY.E, 2022. - 101 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81500-3-3 fűzött
Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
691.42 *** 003.64(439) *** 666.71(439)(091)
[AN 3890135]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1009 /2024.
Commission du Danube. Session extraordinaire (12.) (2022) (Budapest)
   Proces-verbaux de la Commission du Danube : douxieme et treizieme sessions extraordinaires. - Budapest : Commiss. du Danube, 2022. - [6], 43 p. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2022. márc. 17-én és márc. 21-én rendezték
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5117-11-4)
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3889410]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2024.
Commission du Danube. Session extraordinaire (12.) (2022) (Budapest)
   Protokolle der Donaukommission : 12. und 13. Ausserordentliche Tagung. - Budapest : Donaukommiss., 2022. - [6], 45 p. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2022. márc. 17-én és márc. 21-én rendezték
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5117-10-7)
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3889404]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2024.
Commission du Danube. Session extraordinaire (12.) (2022) (Budapest)
   Protokoly Dunajskoj Komissii : dvenadcataâ i trinadcataâ vneočerednye sessii. - Budapest : Dunajskaâ komissiâ, 2022. - [6], 43 p. ; 26 cm
A konferenciákat Budapesten 2022. márc. 17-én és márc. 21-én rendezték
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5117-12-1)
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - vízi szállítás - nemzetközi szervezet - konferencia-kiadvány
656.62(282.243.7) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3889411]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2024.
   Ganz Holding : 178 év a történelem tükrében / [szerk. Gábor János ..., Papné Marjay Krisztina ...]. - Budapest : Ganz Holding, 2022. - Leporelló (40 p.) : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5753-5 kötött
Ganz Holding Zrt. (Budapest)
Budapest - Magyarország - ipartörténet - technikatörténet - gépipar - járműipar - gyártörténet - album - történeti kronológia
629(439)(091) *** 621(439)(091)(091) *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(0:930.24)
[AN 3890035]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2024.
Péter József
   Nemzeti értékünk a vasút : tisztelet az előző generációknak / írta Péter József. - Kisújszállás : [Péter J.], 2022. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-615-01-5209-7 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés
656.2(439)(091)
[AN 3889003]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1014 /2024.
   Barokk kertművészet : [Mőcsényi Mihály Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely és Konferenciasorozat : II. konferencia, 2021. szeptember 30 - október 1., Esterházy-kastély Orangerie, Fertőd ...] = Baroque garden art / [szerk. ... Sólyom Barbara, Szabó Patrícia, Herczeg Ágnes] ; [kiad. az ... Ormos Imre Alapítvány] ; [... szervezői ... Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék]. - [Budapest] : Ormos I. Alapítvány, 2022. - 292 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Gerinccím: Mőcsényi Mihály Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely és Konferenciasorozat II. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81628-3-8 fűzött
Európa - kert - kertépítés - barokk - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
712.3/.7 *** 930.85(4)"16/17"
[AN 3889111]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2024.
Domby Sámuel (1729-1807)
   De vino Tokaiensi = A tokaji borról, 1758 / Domby Sámuel ; Pető Gábor fordításában ; N. Kis Tímea jegyzeteivel és tanulmányával. - Budapest : L'Harmattan ; Sárospatak : Tokaj-Hegyalja Egy., 2022. - 216 p. ; 24 cm. - (Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - patrimonium culturale - fontes, ISSN 2939-5712 ; 3.)
A "Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de vino Tokajensi" címmel megjelent mű eredeti kiadásának fotómásolatával és magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-923-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - tokaji bor - gyógyhatás - orvostudomány - 18. század
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 61(439)"17" *** 615
[AN 3888858]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2024.
Hangodi László (1968-)
   Zsidó borászdinasztiák Tapolcán és szerepük a térség borkultúrája történetében, 1703-1944 / Hangodi László ; [... kiad. a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Tapolca : Tapolcai Értékmegőrző Egyes., 2023. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 65-69. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-01-4813-7 kötött
Tapolca - borász - zsidóság - családtörténet - borászat
663.2(439-2Tapolca) *** 316.347(=924)(439-2Tapolca) *** 929.52(439-2Tapolca) *** 663.2(439-2Tapolca)"17/19"
[AN 3919523]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2024.
Horses & ponies (magyar)
   Lovak és pónik : minden, amit tudnod kell a lófajtákról, a gondozásról, a felszerszámozásról és a lovaglásról / [ford. Magyar Dorottya]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-565-216-7 kötött : 4900,- Ft
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3889678]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2024.
Kampas, Doris
Das sensationelle Winterhochbeet (magyar)
   A szenzációs téli magaságyás : betakarítás novembertől márciusig / Doris Kampas ; ... ill. Ruth Veres ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 120 p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-544-672-8 fűzött : 4990,- Ft
zöldségtermesztés - konyhakertészet - emelt ágyás
631.543.3:634 *** 635.1/.8
[AN 3889443]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2024.
Lewis, Jo
What's my cat thinking? (magyar)
   Mi jár a macskám fejében? : érts szót a kedvenceddel! / Jo Lewis ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 191 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-565-153-5 kötött : 3900,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 3889998]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2024.
Oono Mayumi
Mi pequeño jardín (magyar)
   Én, a kis kertész : [150 matricával] / Óno Majumi ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - [25] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-565-247-1 kötött : 3800,- Ft
amatőr kertészkedés - gyermekkönyv - képeskönyv
635(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889881]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2024.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária. - 18. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária, 2023. - 79 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81963-2-1 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3919343]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1022 /2024.
Başan, Ghillie (1962-)
Mezze (magyar)
   Mezze : kis fogások, nagy társaságok : mártogatók, saláták, tészták, édességek / [Ghillie Başan] ; [fotók Jan Baldwin] ; [ford. Szkladányi András]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-565-165-8 kötött : 4200,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 3889921]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2024.
Borok Ildikó
   Amiről a kozmetikus nem mindig beszél / Borok Ildikó. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2022]. - 108, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [109].
ISBN 978-615-01-5857-0 fűzött
bőrápolás - bőr
646.75 *** 612.79
[AN 3889483]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2024.
   Főzés a világ körül : egészséges receptek az egészséges életmódért. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.56(083.12)
[AN 3888948]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2024.
Oono Mayumi
Mi pequeño restaurante (magyar)
   Én, a kis séf : [150 matricával] / Óno Majumi ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - [25] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-565-246-4 kötött : 3800,- Ft
konyhatechnika - gasztronómia - gyermekkönyv - képeskönyv
641.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889887]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2024.
Rubin Eszter
   Mit esztek ti otthon, mannát? : gasztroerotikus utazás / Rubin Eszter. - Budapest : Pesti Kalligram, 2022. - 496, [7] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-468-355-1 kötött : 9990,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - magyar irodalom - szakácskönyv - elbeszélés - regény
641.55(083.12) *** 641.568(=924)(083.12) *** 894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3889389]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2024.
Szabó-Kulcsár Marietta
   Életünk ízei : egyszerű ételek mindenkinek / Szabó-Kulcsár Marietta, Ngassa Alexandra ; [fotó Stiglincz Gábor]. - [S.l.] : Kulcsar and Co, [2023]. - 109, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5235-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3889431]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1028 /2024.
Hajdu Zoltán
   Rólad / Hajdu Zoltán. - [Győr] : Soltub Kft., 2022. - 308 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 307.
ISBN 978-615-01-5025-3 fűzött
szellemtudomány
13
[AN 3889112]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2024.
Mason, Mike (1952-)
The mystery of marriage (magyar)
   A házasság misztériuma : "vassal formálják a vasat" / Mike Mason ; [ford. Nóvé Béla és F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2023. - 204 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-708-1 kötött : 4990,- Ft
házasság
173.1 *** 265.5
[AN 3919407]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2024.
   A szabadság dimenziói vallás és politika összefüggéseiben / Fazakas Sándor, Kovács Krisztián szerk. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2022. - 198 p. : ill. ; 21 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5853-49-4 fűzött
szabadság - teológia - vallásszociológia - politikai filozófia - interdiszciplináris módszer
123 *** 261 *** 21 *** 321.01
[AN 3888426]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1031 /2024.
   52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 3 db ; 21 cm
oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3867714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Teológiai szimpózium : [Esztergom, 2021. szeptember 2-4.] / [... összeáll. Fábry Kornél] ; [... szerk. Bors Katalin]. - 286 p.
Gerinccím: 52. NEK - teológiai szimpózium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-992-8 fűzött
oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3889714] MARC

ANSEL
UTF-81032 /2024.
Arnold, Matthieu (1965-)
Prier 15 jours avec Dietrich Bonhoeffer (magyar)
   15 nap imádság Dietrich Bonhoeffer gondolataival / Matthieu Arnold ; [ford. Bodroghi Csilla] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2022. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81843-4-2 fűzött : 2500,- Ft
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Németország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - elmélkedés - ima
242 *** 243 *** 284.1(430)(092)Bonhoeffer,_D.
[AN 3888530]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2024.
   Átfogó ökológia : párbeszéd hit és tudomány között a Laudato si' enciklika jegyében / szerk. Benedek József, Nevelős Gábor. - Budapest : JTMR Faludi Ferenc Akad. : Jezsuita K., 2022. - 409, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896)
A Budapesten, 2022. jan. 27 - jún. 9. között azonos címmel rendezett konferenciasorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-442-055-2 fűzött : 3000,- Ft
keresztény egyház - környezeti tudatosság - társadalmi ökológia
261.62 *** 504.03
[AN 3889052]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2024.
   Bahá'í imák / [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - 4. kiad. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség, 2023. - 200 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-81209-7-5 fűzött
bahaizmus - imakönyv
298.8
[AN 3919826]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2024.
Beller, Tilmann (1938-2012)
   A családi élet: küldetés és munka / Beller Tilmann ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002-. - 24 cm
vallási erkölcs - vallási szervezet - családi erkölcs
241 *** 267(436-2Schönstatt) *** 173
[AN 3725104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Családnapok előadásai, 1993-1997. - 2022. - 448 p.
ISBN 978-615-5149-92-4 fűzött
vallási erkölcs - vallási szervezet - családi erkölcs
241 *** 267(436-2Schönstatt) *** 173
[AN 3889057] MARC

ANSEL
UTF-81036 /2024.
Berndt, Jodie
Praying the scriptures for your marriage (magyar)
   Imádkozz Isten igéjével a házasságodért : bízd Istenre a legfontosabb kapcsolatodat / Jodie Berndt ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-92-0 fűzött : 4490,- Ft
házasság - imádkozás
265.5 *** 248.143
[AN 3918712]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2024.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / a Szent Pál Akadémia fordításában. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6108-91-3 fűzött : 4990,- Ft
225.04=945.11
[AN 3918714]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2024.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-612-057-3 fűzött
ISBN 978-963-612-058-0 fűzött
ISBN 978-963-612-059-7 fűzött
ISBN 978-963-277-497-8 kötött
225.04=945.11
[AN 3919787]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2024.
Cantalamessa, Raniero (1934-)
Due polmoni, un unico respiro (magyar)
   Két tüdő, egyetlen lélegzet : a hit nagy misztériumai keleten és nyugaton / Raniero Cantalamessa ; [ford. Karsai Nóra, Lugosi Szabó Krisztina ... és Gyurkovics Miklós]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2022. - 70 p. ; 20 cm. - (Keleti teológia, bizánci lelkiség. Mozaikok, ISSN 2939-5763 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5964-35-0 fűzött
hit - katolikus egyház - ortodox egyház
211 *** 282 *** 281.9
[AN 3888625]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2024.
Doherty, Catherine de Hueck (1896-1985)
Poustina (magyar)
   Pusztinya : találkozás Istennel a csöndben, a magányban és az imádságban / Catherine de Hueck Doherty ; [ford. Tamás D. Ignác]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2022. - 232 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 26.)
ISBN 978-963-414-920-0 fűzött : 3490,- Ft
aszketika - lelkigyakorlat - kereszténység - elmélkedés
248 *** 242 *** 23/28
[AN 3888874]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2024.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 21. kiad. - Budapest : Luther, 2023. - 808 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9979-60-4 vászon : 3600,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 3919782]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2024.
Finta József (1971-)
   Forrásom : amiből erőt meríthetsz a mindennapokhoz! : szentírási részletek, történetek, buzdítások / Finta József. - Szeged : Laudetur K., cop. 2022. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5988-15-8 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3888831]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2024.
   Források a magyar görögkatolikusok történetéhez / közread. Véghseő Tamás, Katkó Márton Áron ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014-. - 25 cm
A 4., 5., 6. kötetet szerk. Véghseő Tamás
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás
281.5.018.2(439)(091)(093)
[AN 3559512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 1926-1938. - 2022. - 702 p. : ill. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 4/5.)
Váltakozva magyar, latin és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-18-8 kötött
[AN 3888454] MARC

ANSEL
UTF-81044 /2024.
Gaál Botond (1946-)
   A keresztyén tanítás rendszere : a református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai / Gaál Botond ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2022. - 1054 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1013-1030. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-5909-08-5 kötött
dogmatika - református egyház
23 *** 284.2
[AN 3888449]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2024.
   A gyermekkeresztelés szertartása, a bérmálás szertartása a felnőttkeresztelés egyszerűbb szertartásával és az érvényesen megkereszteltek befogadásával a katolikus egyház teljes közösségébe : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, VI. Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituálé / [... ford. és összeáll. az Országos Liturgikus Tanács]. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 326 p. : ill. ; 25 cm
Egys. cím: Ordo baptismi parvulorum ; Ordo simplicior initiationis christianae adultorum ; Ordo admissionis valide iam baptisatorum in plenam communionem ecclesiae catholicae ; Ordo confirmationis. - borító- és gerinccím: A keresztelés és a bérmálás szertartásának rendje. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-273-8 kötött : 7200,- Ft
egyházi szertartás - katolikus egyház - keresztelő - bérmálás
264-16 *** 282 *** 265.1 *** 265.2
[AN 3919558]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2024.
   Hadd dicsérem a kegyes férfit! : tanulmánykötet Schweitzer József születésének centenáriumán : a "Schweitzer-lectures" - Magyar Hebraisztikai Konferenciák 2018-2022 közötti előadásaiból = Ahalalah na ʾyš hesed / szerk. Koltai Kornélia és Zsengellér József. - Budapest : M. Hebraisztikai Társ. : L'Harmattan, 2022. - 240 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-937-8 fűzött : 3990,- Ft
hebraisztika - bibliakutatás
296 *** 221.01
[AN 3888822]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2024.
Handbuch der Bibelhermeneutiken (magyar)
   A bibliai hermeneutikák kézikönyve : Órigenésztől napjainkig / szerk. Oda Wischmeyer ; [a m. kiad. szerkesztője Benyik György] ; [közread. a] Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány. - Szeged : Szegedi Nk. Biblikus Konf. Alapítvány, 2022. - XIII, 1104 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5401-5 kötött
bibliakutatás - hermeneutika - keresztény irodalom - irodalomtörténet - teológia - történeti feldolgozás
22.07 *** 22.01(100)(091) *** 82(091)-97 *** 21(100)(091)
[AN 3888471]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2024.
Hope, Stephen
   Ébredés / Stephen Hope. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5451-0 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3889564]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2024.
Horváth József
   "Egy szabad, mívelt és boldog Magyarországért." : Kunc Adolf (1841-1905) csornai premontrei prépost élete és működése / Horváth József, Molnár László ; [Hegyhátsál Községi Önkormányzat kiadványa]. - Hegyhátsál : Önkormányzat, 2022. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Kunc Adolf (1841-1905) csornai premontrei prépost élete és működése
ISBN 978-615-01-5717-7 kötött
Kunc Adolf (1841-1905)
Magyarország - katolikus pap - pedagógus - tudós - 19. század - századforduló
282(439)(092)Kunc_A. *** 37(439)(092)Kunc_A. *** 001(439)(092)Kunc_A.
[AN 3888409]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2024.
Hős Csaba (1974-)
   Hegyi beszéd (a Váli-völgyben) : 37 Felcsúton elhangzott igehirdetés / Hős Csaba. - Sárospatak : Hernád, 2022. - 115 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-615-5787-34-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3888373]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2024.
Hős Csaba (1974-)
   Kátémagyarázatos igehirdetések / Hős Csaba. - Sárospatak : Hernád, 2022. - 79 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5787-33-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3888375]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2024.
Jungbert Béla (1952-)
   A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus : történelmi visszatekintés a patriarkátus újjászervezésének 175. évfordulóján / Jungbert Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Jeruzsálemi füzetek, ISSN 1787-3185 ; 4.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-612-010-8 fűzött : 1900,- Ft
Patriarchatus Latinus Hierosolymitanus
középkori Palesztina - katolikus egyház - egyháztörténet - franciskánusok
271.3(569.4)(091) *** 282(569.4)(091)
[AN 3889475]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2024.
   A király lovagjai : tábori program 7-12 éves gyerekeknek / [szerk. Mihalkovics Zsófia] ; [graf. Doroszlai Boróka] ; [közread. a] Szentírás Szövetség. - Budapest : Szentírás Szövets., 2022. - 65 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80257-7-5 fűzött
vallásos nevelés - vallásoktatás - napközis tábor - játék - tanári segédkönyv
268(072) *** 371.382(072) *** 37.017.93(072)
[AN 3890119]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2024.
Kłoczowski, Jan Andrzej (1937-)
Drogi człowieka mistycznego (magyar)
   A misztikus ember útjai / Jan Andrzej Kłoczowski ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Vigilia, 2022. - 259, [4] p. ; 20 cm. - (Theologia polonica, ISSN 2939-7626 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-83-5 fűzött : 3800,- Ft
keresztény misztika
248.2
[AN 3888543]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2024.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - 9. utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-938-3 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom
244(0:82-822)
[AN 3919625]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2024.
Legeza László (1952-)
   Természettudománnyal Istenhez / Legeza László. - Budapest : Ecclesia Szöv., 2022. - 140 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-363-417-2 fűzött
vallás - kereszténység - tudomány
215 *** 261.6
[AN 3888766]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2024.
Louth, Andrew (1944-)
Modern Christian thinkers (magyar)
   Modern ortodox gondolkodók : a Filokáliától napjainkig / Andrew Louth ; [ford. Görföl Tibor]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2022. - 364 p. ; 24 cm. - (Keleti teológia, bizánci lelkiség. Áttekintések, ISSN 2939-5690 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5964-34-3 fűzött
egyháztörténet - ortodox egyház - teológia - teológus - egyházi személy
281.9(100)(091) *** 21 *** 281.9(100)(092)
[AN 3888397]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2024.
Meyendorff, John (1926-1992)
St Gregory Palamas and orthodox spirituality (magyar)
   Palamasz Szent Gergely és az ortodox lelkiség / John Meyendorff ; [ford. és szerk. Baán István]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2022. - 200 p. ; 21 cm. - (Metabyzantina, ISSN 2786-2356 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89530-3-2 fűzött
Palamas, Grīgorios (1296-1359)
ortodox egyház - szent - 13. század - 14. század - imádkozás
281.9 *** 235.3(092)Palamas,_G. *** 248.143
[AN 3888815]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2024.
Nagy Bálint (1979-)
   Dönts együtt Istennel! : tizenkét kérdés és egy jezsuita módszer / Nagy Bálint. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2022. - 105, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-442-050-7 fűzött : 2600,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3889115]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2024.
Ordo celebrandi matrimonium (magyar)
   A házasságkötés szertartásának rendje : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, VI. Pál pápa tekintélyével kiadott, és II. János Pál pápa rendeletére átdolgozott Római rituále / [... összeáll. az Országos Liturgikus Tanács és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 252 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-612-062-7 kötött : 2600,- Ft
esküvő - katolikus egyház - szertartáskönyv
265.5 *** 264-1 *** 282
[AN 3919551]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2024.
Prince, Derek (1915-2003)
Unshakable hope (magyar)
   Rendíthetetlen reménység : örömteli várakozás minden időben / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2022. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-18-1 fűzött
remény - vallásos irodalom
241.512 *** 244
[AN 3888616]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2024.
Robertson, Pat (1930-2023)
Ten laws for success (magyar)
   A siker tíz törvényszerűsége / Pat Robertson ; [ford. Morvay Péter]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 133, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-90-6 fűzött : 1990,- Ft
siker - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 3918709]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2024.
Sacks, Jonathan (1948-)
The great partnership (magyar)
   Kéz a kézben : Isten, tudomány és az értelemkeresés / Jonathan Sacks ; [ford. Thornton Júlia]. - [Budapest] : Könyv Népe K., 2022. - 404 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5637-24-7 fűzött : 4490,- Ft
vallás - tudomány - zsidó vallás - zsidó teológia
215 *** 261.6 *** 296 *** 296.1
[AN 3888555]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2024.
Szűcs Ferenc (1942-2020)
   Szabadság és megkötöttség : igehirdetések / Szűcs Ferenc ; [szerk. Bereczky Ildikó] ; [közread. a] Dunamelléki Református Egyházkerület. - Budapest : Dunamelléki Református Egyházker., 2022. - 249, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89654-9-3 kötött : 3500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3889476]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2024.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Jézus, a názáreti / Szunyogh Szabolcs. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2022. - 222, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 219-[223].
ISBN 978-615-6372-27-7 fűzött : 3800,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3888658]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2024.
Tatár Ilona Éva (1943-)
   "Aki engem lát, az látja az Atyát" : a hitélet tanúságtevői / Tatár Ilona Éva. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., cop. 2022. - 66 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5615-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - Kárpát-medence - püspök - református egyház - protestáns lelkész - határon túli magyarság - görög katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
281.5.018.2(439)(092)(047.53) *** 284.2(=945.11)(4-191)(092)(047.53) *** 284.2(439)(092)(047.53)
[AN 3888423]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2024.
   A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Lvt., 2022-. - 25 cm
Tiszántúli Református Egyházkerület
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - 16. század - 17. század - 18. század - zsinat - jegyzőkönyv
284.2(439-03Tiszántúi_Egyházkerület)"15/17"(093) *** 262.44(439-03Tiszántúli_Egyházkerület)"15/17"(093)
[AN 3888387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1578-1735 / sajtó alá rend. Dáné Veronka, Szabadi István. - 2022. - 473 p. : ill. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 24.)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8209-28-3 kötött
[AN 3888391] MARC

ANSEL
UTF-81068 /2024.
Várnai Péter (1958-)
   82 igaz történet 64 év örömeiből / Várnai Péter ; [kiad. a ... Papakör Egyesület]. - Budapest : Papakör Egyes. ; [Pomáz] : [Várnai P.], 2022. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6193-8 fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Várnai_P.(0:82-94)
[AN 3888553]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2024.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - Budapest : Szenzár : Helikon, 2023. - 355 p. : ill. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-479-981-8 kötött : 4999,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3919816]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1070 /2024.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before my child became a teenager (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt tinédzser lett a gyerekem / Gary Chapman ; [ford. Naszádi Kriszta és Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2022. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-717-3 fűzött : 3500,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - mentálhigiénia - serdülőkor
316.356.2 *** 613.865-053.6
[AN 3888941]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2024.
Erdei Éva (1942-)
   Kép-más / Erdei Kvasznay Éva ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2022. - 99 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6368-16-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
316.7(439-2Bp.XXI.)"200/202" *** 73/76(439)(092)Erdei_É.
[AN 3888953]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2024.
Farrar, Steve (1949-2022)
Point man (magyar)
   Családfő : miként vezesse egy férfi a családját? / Steve Farrar ; [ford. Surjányi Dávid]. - 2. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-73-9 fűzött : 4490,- Ft
család - családi szerep - férfi - életvezetés - családi nevelés
316.356.2 *** 613.865-055.1 *** 37.018.1 *** 37.017.93 *** 265.5
[AN 3919070]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2024.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   Olvasmányok a digitális társadalomról - jogászoknak / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Patrocinium, 2022. - 265 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-361-2 fűzött : 3900,- Ft
információs társadalom - internet - technikai kultúra - jogi szabályozás - jogalkalmazás
316.77 *** 681.3.004.14 *** 340.132 *** 34:681.3.004.14
[AN 3889167]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2024.
   HorizontON : aktuális kérdések a magyarországi fiatalok élethelyzetéről és életmódjáról / ... szerkesztője Székely Levente ; ... megrendelője Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. - [Budapest] : Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., [2022]. - 93 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6198-09-9 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - ifjúságszociológia - fiatalkorú - fiatal felnőtt - szociológiai vizsgálat - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.81(=945.11)(4-191)"200/202"(083.41) *** 316.37-053.6/.81(439)"200/202"(083.41)
[AN 3890058]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2024.
   In honorem Nikosz Fokasz / ed. Péter Bodor, Károly Bozsonyi, Aris Tsantiropoulos ; [publ. by the ELTE Faculty of Social Sciences]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2022. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, görög és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-514-5 fűzött
Görögország - társadalomtudomány - történelem - 1945 utáni időszak - személyi bibliográfia - emlékkönyv
30 *** 012Fokasz_N. *** 949.5"194/195"
[AN 3889180]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2024.
   Az internetes platformok kora / szerk. Török Bernát és Ződi Zsolt. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 423 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-816-2 kötött
információs társadalom - internet - digitális technika - technikai kultúra - nyilvánosság - jogi szabályozás - médiakutatás - médiapolitika
316.77 *** 659.3 *** 34:681.3.004.14
[AN 3888726]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2024.
Kelle, Birgit (1975-)
Noch normal? Das lässt sich gendern! (magyar)
   Még normális? Akkor gendereljük! : a genderpropaganda probléma, nem megoldás / Birgit Kelle ; [ford. Huszti Dávid] ; [közread. az] Alapjogokért Központ ..., [Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Alapjogokért Közp. : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2022. - 300 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6476-00-5 kötött : 2890,- Ft
genderkutatás - társadalmi nem - nemek szerinti különbség - nemi szerep
316.37-055 *** 316.346.2 *** 396
[AN 3889473]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2024.
Kováts Eszter (1983-)
   Genderőrületek Németországban és Magyarországon / Kováts Eszter ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - [Budapest] : Napvilág, 2022. - 400 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-400.
ISBN 978-963-338-484-8 fűzött : 3900,- Ft
Németország - Magyarország - társadalmi nem - genderkutatás - nemek szerinti különbség - politikai szociológia - jobboldali irányzat - 21. század
316.346.2 *** 316.334.3 *** 329.17 *** 316.37-055(430)"200/202" *** 316.37-055(439)"200/202"
[AN 3889047]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2024.
Maczák Viktória
   Asszertivitás a mindennapokban : az együttérző önérvényesítés zsebkönyve / Maczák Viktória. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-509-557-5 fűzött : 3499,- Ft
önérvényesítés - társadalmi viselkedés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3918829]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2024.
   Mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi inklúziójának és társadalmi szerepvállalásának erősítése a kortárs segítés erejével : [módszertani kiadvány] / [szerk. Bánfai Tamara] ; [közread. a] Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. - Budapest : MEOSZ, 2022. - 69 p. : ill., színes ; 27 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6350-09-1 fűzött
Magyarország - rokkant - társadalmi integráció - társadalmi részvétel - ifjúság
316.37-056.26(439) *** 364.65-056.26 *** 316.4.052 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3888928]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2024.
   V4 impact and influence / [ed. ... Attila Szabó] ; [organizers ... Nóra Margitta]. - Budapest : M. Műv. és Innovációs Közp., 2022. - 67, [2] p. : ill., főként színes ; 27x27 cm. - (Theater science review, ISSN 0133-9907 ; 44.)
A 2021. dec. 1-2-án rendezett online konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga
Fűzött
Közép-Európa - kulturális élet - kulturális politika - muzeológia - múzeumpedagógia - világjárvány - vesztegzár - 21. század
316.7(4-11)"202" *** 616.98(100)"202" *** 323:008(4-11)"202" *** 069
[AN 3890121]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1082 /2024.
   100 magyar népmese : a Magyar népmesék sorozat teljes kiadása. - Pécs : Alexandra, 2023. - 352 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-357-477-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3919779]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2024.
Bateman, George W. (1850-1940)
   Zanzibári mesék / George W. Bateman, Edward Steere ; [ford. Bujtor László] ; [... ill. Vaspöri Cintia]. - Budaörs : Digi-Book, 2022. - 240 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Zanzibar tales" (Chicago : A. C. McClurg & Co., 1901) és a "Swahili tales" (London : Bell & Daldy, 1870) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-559-687-4 kötött : 5490,- Ft
Zanzibár - népmese
398.21(=00)(678.1)
[AN 3889220]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2024.
Keményfi Róbert (1969-)
   Néprajztudomány : örökség és korszellem / Keményfi Róbert. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2022. - 368 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, ISSN 0239-1961 ; 38.)
Bibliogr.: p. 320-350.
ISBN 978-963-490-443-4 fűzött
néprajz - magyar néprajz - egyetemi tankönyv
39.001(075.8) *** 39(=945.11)(075.8)
[AN 3888438]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1085 /2024.
Csunderlik Péter (1985-)
Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták (új kiadása)
   A Galilei Kör története / Csunderlik Péter. - Átd., röv. vált. - [Budapest] : Napvilág, 2022. - 448 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 437-448.
ISBN 978-963-338-483-1 fűzött : 3900,- Ft
Galilei Kör
Magyarország - ifjúsági szervezet - diákegyesület - egyetemi hallgató - 20. század eleje
329.78(439)"190/191" *** 378.183(439)"190/191" *** 316.37-057.87(439)"190/191"
[AN 3889029]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2024.
   Ellenforradalomból népfelkelés : dokumentumok Pozsgay Imre irathagyatékából / szerk. Jónás Róbert. - Budapest : Retörki, 2022. - 274 p. ; 24 cm. - (Retörki források, ISSN 2939-7685 ; 1.)
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-615-81311-8-6 kötött : 3500,- Ft
Pozsgay Imre (1933-2016)
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikus - rendszerváltás - történelmi forrás
32(439)(092)Pozsgay_I.(093) *** 323(439)"1988/1989"(093)
[AN 3889193]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2024.
Gerő András (1952-2023)
   Liberális látószög / Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. - Budapest : Habsburg Történeti Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Alapítvány, 2022. - 367 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-48-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - liberalizmus
329.12 *** 329.12(439)
[AN 3889489]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2024.
Kovács István
   Making Hungary great again, 2010-2022 : integrity, courage, dignity / István Kovács, Balázs Molnár, Miklós Szánthó ; [publ. by the] Alapjogokért Központ ..., [Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Alapjogokért Közp. : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2022. - 537 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81467-8-4 kötött
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század
328.13(439)"201/202" *** 32(439)"201/202"
[AN 3889469]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2024.
Rosselli, Alessandro (1955-)
   Due interpretazioni del fascismo italiano degli anni '20: Sul fascismo (2011) di Ivo Andrić e La quarta Italia (2013) di Joseph Roth / Alessandro Rosselli ; [pubblicato da Università degli Studi di Szeged Dipartimento d'Italianistica]. - Szeged : Univ. degli Studi Szeged Dipartimento d'Italianistica, 2022. - 77 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 73-77.
ISBN 978-963-306-874-8 fűzött
Andrić, Ivo (1892-1975)
Roth, Joseph (1894-1939). Das vierte Italien
Olaszország - fasizmus - 1920-as évek - két világháború közötti időszak
329.18(45)"192"
[AN 3889424]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2024.
Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941)
   A nép bálványa : tanulmány a tömegmozgalom, népvezetés és parasztváros életéből : társadalmi korkép / Szeberényi Lajos Zsigmond. - Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2022. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Evangélikus kéziratok, ISSN 2063-7055 ; 7.)
Németh Csaba tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81074-1-9 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Békéscsaba - Magyarország - politikus - helytörténet - századforduló
32(439)(092)Áchim_L._A. *** 943.9-2Békéscsaba"190/191"
[AN 3890269]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1091 /2024.
Babós Lajos (1945-)
   Lacházi illetőségű hírességek / Szenttamási-Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2022. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6441-01-0 fűzött : 4990,- Ft
Kiskunlacháza - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Kiskunlacháza)
[AN 3888823]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2024.
Bagi Gábor (1960-)
   "Nemes Jászság, híres Kunság..." : tanulmányok a Jászkunság történetéhez / Bagi Gábor ; [kiad. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2022. - 614 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 551-604.
ISBN 978-615-6161-10-9 fűzött
Jászkun kerületek - helytörténet - gazdaságtörténet - társadalomtörténet
943.9Jászkunság *** 338(091)(439Jászkunság) *** 316.32(439Jászkunság)
[AN 3888385]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2024.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   A Kárpát-medence történelmi gasztronómiája : történelmi gasztronómia / Batár Zsolt Botond, Kanyó Terézia ; [kiad. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. - Nagykőrös : Teleki S. Kult. Egyes., 2021-2022. - 2 db : ill. ; 24 cm
Kárpát-medence - gasztronómia - művelődéstörténet - ételspecialitás - szakácskönyv
930.85(4-191) *** 641.5(4-191) *** 641.568(=00)(439)(083.12)
[AN 3888591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2022. - 175 p.
ISBN 978-615-81360-6-8 kötött : 3500,- Ft
[AN 3888593] MARC

ANSEL
UTF-81094 /2024.
Bereczki Zoltán (1977-)
   Régi kövek beszéde: az avasi templom építéstörténete. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2022. - 30 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 17.)
Szerző Bereczki Zoltán. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-615-81871-3-8 fűzött
Avas (Miskolc) - templom - régészet - építés
904(439-2Miskolc) *** 726.54(439-2Miskolc)(091)
[AN 3888225]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2024.
Brusznyai Árpádné Honti Ilona (1930-2004)
"Ne felejtsétek Édesapát" (új kiadása)
   "Ne sírj, édesanya, hazajön édesapa" : Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplója / [szerk. Imre Frigyesné, Kiss Réka, Nagy András] ; [közread. a] Brusznyai Árpád Alapítvány, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Veszprém : Brusznyai Á. Alapítvány ; Budapest : NEB, 2022. - 211 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-41-5 kötött : 3900,- Ft
Brusznyai Árpád (1924-1958)
Magyarország - forradalmár - magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - 20. század - mártír - megtorlás - napló
943.9"1956" *** 894.511-94 *** 323.282(439)"1957/1958"(0:82-94) *** 943.9"1956"(092)Brusznyai_Á.(093)
[AN 3888689]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2024.
   Egyiptom : a fáraók birodalma : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - [Debrecen] : Múzsa Kvk., [2022]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-6325-09-9 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3888235]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2024.
Erdődy Gábor (1951-)
   A polgári nemzetté válás útjai : tanulmányok a 19. századi belga és magyar történelemről / Erdődy Gábor. - Budapest : Line Design, 2022. - 325 p. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 303-316.
ISBN 978-963-480-030-9 fűzött : 3900,- Ft
Belgium - magyar történelem - történelem - politikatörténet - 19. század
943.9"18" *** 949.3"18" *** 323(439)"18" *** 323(493)"18"
[AN 3888377]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2024.
Fábián Évi (1977-)
   Nők Magyarországon III : portrégaléria = Women in Hungary III : portraitgallery / Fábián Évi ; szöveg ... Horváth Zsuzsanna ; [ford. Michael James Webb]. - [Budapest] : Fábián É. Zs., cop. 2022. - 190 p. : ill. ; 23x24 cm
ISBN 978-615-01-5918-8 kötött : 6800,- Ft : 18 EUR
Magyarország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
929-055.2(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fábián_É.
[AN 3889600]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2024.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   Rákoscsaba története az őskortól a hódoltság végéig / Gyöngyössy Márton ; [kiad. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem]. - Budapest : Erdős R. Ház Muzeális Gyűjt. és Kiállítóterem, 2022. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46-55.
ISBN 978-615-01-6238-6 fűzött
Rákoscsaba - Budapest. 17. kerület - helytörténet - régészet
943.9-2Rákoscsaba".../16" *** 904(439-2Bp.XVII.)
[AN 3888729]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2024.
Hiszek egy hazában (német)
   Ich verliess meine schöne Heimat : unsere Werte in der Welt / [Chefred. János Gadácsi] ; [Red. Andrea Antal, Imre Horváth] ; [hrsg. von Hungarikum-Kom., Min. für Landwirtschaft]. - Budapest : Hungarikum-Kom. : Min. für Landwirtschaft, 2022. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6446-02-2 fűzött
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - külföldön élő magyar személyiség
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 3888969]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2024.
Hiszek egy hazában (spanyol)
   De mi hermosa patria partí : nuestros valores en el mundo / [ed. en jefe János Gadácsi] ; [eds. Andrea Antal, Imre Horváth] ; [publ. por Comis. de Hungarikum Min. de Agricultura]. - Budapest : Comis. de Hungarikum : Min. de Agricultura, 2022. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6446-03-9 fűzött
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - külföldön élő magyar személyiség
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 3888966]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2024.
Horváth Géza (1958-)
   "A város alapításától" : Tatabánya várostörténeti kronológiája, 1947-2021 : legfontosabb dátumok, tények városunk múltjából / kép Dallos István ; [gyűjt. és összeáll. Horváth Géza] ; [fotók vál. Dallos István] ; [kiad. a József Attila Megyei és Városi Könyvtár]. - Tatabánya : József A. M. és Vár. Kvt., 2022. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329.
ISBN 978-963-7631-87-0 fűzött
Tatabánya - helytörténet - kronológia
943.9-2Tatabánya(0:930.24)
[AN 3889375]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2024.
Kiss Endre József (1951-)
   Visszatekintések / Kiss Endre József. - Debrecen : Szerző, 2022. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-01-6025-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - egyháztörténet - református egyház
943.9 *** 930.85(439) *** 284.2(439)(091)
[AN 3889420]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2024.
   Magyarságunk decretuma : 800 éves az Aranybulla, 1222-2022 = Decretum of our Hungarianness 800 years of the Golden Bull, 1222-2022 / [szerző, szerk. ... Merkler-Szántó Judit] ; [... ford. ... Sullivan Ferenc] ; [közread. a] Magyarország Barátai Alapítvány. - [Budapest] : Magyarország Barátai Alapítvány, [2022]. - 295 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 978-615-81674-3-7 kötött
Aranybulla
Magyarország - magyar történelem - államjog - hűbéri rendszer - 13. század - történelmi oklevél
943.9"12" *** 930.22(439)"12" *** 342.4(439)"122"
[AN 3888789]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2024.
   "A mi helyünk" : Petőfitelep első 100 éve / [... összeáll. Fári Irén] ; [... kiad. Szent-Györgyi Albert Agóra Petőfi-telepi Művelődési Háza]. - Szeged : Szent-Györgyi A. Agóra Petőfi-telepi Művel. Ház, [2022]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6277-5 fűzött
Szeged. Petőfitelep - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szeged.Petőfitelep *** 908.439-2Szeged
[AN 3890241]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2024.
Mi, magyarok (német)
   Wir Ungarn : unsere Schätze in der Welt / [Chefred. János Gadácsi] ; [Red. Andrea Antal, Imre Horváth] ; [hrsg. von Hungarikum-Komitee, Ministerium für Landwirtschaft]. - Budapest : Hungarikum-Kom. : Min. für Landwirtschaft, 2022. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6446-05-3 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - termék
930.85(439) *** 929(439) *** 658.62(439)
[AN 3888963]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2024.
Molnár Máté (1960-)
   Antoine Marini és Podjebrád György törökellenes európai egységterve / Molnár Máté. - [Budapest] : Line Design, 2022. - 256 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 241-254.
ISBN 978-963-480-032-3 fűzött : 3500,- Ft
Marini, Antoine (15. sz)
György (Csehország: király), I. (1420-1471)
Európa - Csehország - Franciaország - Oszmán-török Birodalom - eszmetörténet - európai integráció - diplomáciatörténet - politikatörténet - jogtörténet - politikai együttműködés - védelmi szövetség - hadtörténet - uralkodó - történelmi személy - 15. század - terv
944(092)Marini,_A. *** 327.51(4)"14" *** 943.71(092)György *** 327.39(4)"14" *** 355.48(560)"14" *** 949.502"14" *** 355.48(4)"14" *** 327(4)"14"
[AN 3888418]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2024.
Pap Gábor (1939-)
   A lélek magyar formái : műveltségünk hat alappillére / Pap Gábor. - [Nagypáli] : Faragószék Kft., 2022. - 6 db : ill., részben színes ; 25 cm
Főcím a tokról. - Közös tokban
ISBN 978-615-81994-1-4 kötött
magyarságkutatás - magyar néprajz - népművészet - népi díszítőművészet
930.8(=945.11)(089.3) *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3888398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az "Attila-kincs" vallomása : szemelvények a nagyszentmiklósi aranyedények képírásba foglalt üzeneteiből. - 267 p.
Bibliogr.: p. 249-258.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
Nagyszentmiklós - régészet - ötvösség - avarok területe - jelkép - magyarságkutatás
739.1(369.2) *** 904(439.21-2Nagyszentmiklós) *** 003.62 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3888402] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Angyali korona, szent csillag : a magyar Szent Korona. - 331 p.
Bibliogr.: p. 313-322.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
szentkoronatan - koronázási jelvény - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3888405] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A bölcsesség házat épít magának : a veleméri templom. - 203 p.
Bibliogr.: p. 191-194.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
Velemér - templom - 14. század - falfestmény
726.54(439-2Velemér) *** 75.052(439)"13"
[AN 3888408] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az ég mennyezeti : festett kazettás mennyezeteinkről. - 247 p.
Bibliogr.: p. 233-238.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
Közép-Európa - népi díszítőművészet - templom - jelkép - magyarságkutatás - falfestmény
726.54(4-191) *** 7.031.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 003.62
[AN 3888410] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Jó pásztorok hagyatéka : magyar népművészet. - 308 p.
Bibliogr.: p. 289-299.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
magyar néprajz - népművészet - jelkép - magyarságkutatás
7.031.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 003.62
[AN 3888411] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A Napút festője : Csontváry Kosztka Tivadar. - 248 p.
Bibliogr.: p. 232-236.
 (hibás ISBN 978-615-81994-1-4)
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3888412] MARC

ANSEL
UTF-81109 /2024.
Pásztor Éva (1983-)
   Halmok könyve : fejezetek Hajdúnánás kurgánjainak történetéből / Pásztor Éva. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2022. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 34.)
Bibliogr.: p. 97-109.
ISBN 978-615-80741-9-3 fűzött
Hajdúnánás - kurgán - régészet - magyar nyelv - földrajzi név
903.53(439-2Hajdúnánás) *** 809.451.1-311(439-2Hajdúnánás) *** 904(439-2Hajdúnánás)
[AN 3888995]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2024.
Schmidt Mária (1953-)
   Látlelet az orosz - ukrán háborúról / [Schmidt Mária]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Alapítvány, 2022. - 226, [3] p. ; 19 cm. - (21, ISSN 2786-3867)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-54-9 fűzött : 2500,- Ft
Ukrajna - Oroszország - történelem - háború - politikatörténet - külpolitika - 21. század
947"200/201" *** 947.7"200/201" *** 355.48(477)"201/202" *** 327(47)"201/202" *** 327(477)"201/202"
[AN 3888547]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2024.
   Számolóczédulák. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2022]. - 159 p. : ill., főként színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-29-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - reklámeszköz - számolócédula
930.85(439) *** 657.4 *** 659.132.2
[AN 3890264]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2024.
Szecskó Károly (1939-2020)
   Felsőtárkány története / Szecskó Károly ; [közread. Felsőtárkány Község Önkormányzata ...]. - [Felsőtárkány] : Bükk Színtér Kult. és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. : Önkormányzat, [2022], cop. 2019. - 387 p. : ill., főként színes ; 12 cm
Bibliogr.: p. 335-341.
ISBN 978-615-01-5403-9 kötött
Felsőtárkány - helytörténet - helyismeret
943.9-2Felsőtárkány *** 908.439-2Felsőtárkány
[AN 3888482]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2024.
Tihányiová, Monika (1980-)
Páni zo Štítnika (magyar) (bőv., átd. kiad.)
   A Csetnekiek : kultúrtörténeti és gazdaságtörténelmi barangolások Felső-Gömörben / Monika Tihányiová ; [ford. Padlovics Ágnes]. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - [2], 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 978-615-6388-09-4 kötött : 7200,- Ft : 18 EUR
Csetneki család
Gömör vármegye - Magyarország - családtörténet - művelődéstörténet - középkor - újkor
929.52(439)Csetneki *** 930.85(439.22-35Gömör)"13/15"
[AN 3888895]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2024.
Tóth Eszter
   A zsidó Mád : tényfeltárás: 1734-1799 / ... írta Tóth Eszter ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2022. - 157 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-615-01-6082-5 fűzött
Mád - helytörténet - zsidóság - 18. század
943.9-2Mád"17" *** 316.347(=924)(439-2Mád)"17"
[AN 3888422]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2024.
   Váci arcképcsarnok IV. kötet / szerk. Székelyhidi Ferenc. - [S.l.] : Magánkiad., 2022. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Vác - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Vác):030
[AN 3889200]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2024.
   Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1490-1521 / [... szerk. Novák Ádám]. - Debrecen : DE "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2022. - [117] pag. var. : ill. ; 24 cm. - (Fontes memoriae Hungariae, ISSN 2732-0863 ; 4.)
A bev. tanulmány német nyelven, az oklevelek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű ismertetőkkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-438-0 fűzött
Varsó - magyar történelem - 15. század - 16. század - levéltári irat - oklevél
943.9"14/15"(093) *** 930.253(438-2Warszawa)
[AN 3889348]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1117 /2024.
Antonović, Danja
Montenegro (magyar)
   Montenegró / [szerzők Danja Antonović, Mirko Kaupat] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2023. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6920-5 fűzött : 3990,- Ft
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3918684]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2024.
   Értékünk Kisújszállás / [főszerk. Ducza Lajos] ; [szerk. Kovács Tibor, Tóth Veronika] ; [kiad. Kisújszállás Város Önkormányzata]. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2022. - 293, [18] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [298-311].
ISBN 978-615-6152-01-5 kötött
Kisújszállás - helyismeret
908.439-2Kisújszállás
[AN 3889005]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2024.
Fábián László
   Mesélő régi csengeri képek, képeslapok / [írta Fábián László, Fábián Béla] ; [kiad. a "Petőfi Sándor" KKIK ... Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény]. - Csenger : Petőfi S. KKIK Csengeri Helytört. Gyűjt., 2022. - 100 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5842-6 kötött
Csenger - helytörténet - helyismeret - album
908.439-2Csenger(084.1) *** 943.9-2Csenger(084.1)
[AN 3890346]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2024.
   Földedre hullva : szarvasiak Szarvasról / [szerk. Keserű Zsuzsa, Tatai László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2022. - 203, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5431-35-7 kötött
Szarvas (Békés megye) - helyismeret
908.439-2Szarvas
[AN 3889517]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2024.
Győri István (1956-)
   Pál apostollal Macedóniában : útikönyv / Győri István. - Sárospatak : Hernád, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5787-36-2 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
Macedónia - szent - apostol - 1. század - útikönyv
914.971.7(036) *** 235.3(092)Pál *** 281.2(092)Pál
[AN 3888525]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2024.
Harangi Attila (1992-)
   Debreceni cívisházak és lakóik nyomában / Harangi Attila, Löki Viktor ; [közread. a] Méliusz Juhász Péter Könyvtár. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2022. - 295 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-9946-15-6 fűzött
Debrecen - helyismeret - lakóépület - lakókörnyezet - szociográfia - városrendezés - album
908.439-2Debrecen(084.1) *** 308(439-2Debrecen) *** 711.4(439-2Debrecen) *** 728(439-2Debrecen)
[AN 3888311]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2024.
Hoppál Mihály (1942-)
   Vizuális antropológia a maharadzsa palotában : indiai képek és jegyzetek / Hoppál Mihály. - Budapest : EFI, 2022. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Anthropologia visualis / Európai Folklór Intézet ; 5.)
ISBN 978-615-5197-19-2 fűzött
India - helyismeret - vizuális antropológia - útleírás
908.540-2Jodhpur(0:82-992) *** 316.7
[AN 3888975]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2024.
Lekics Ferencné Kecse-Nagy Katalin (1941-)
   Gyermek- és ifjú éveim Szentesen, 1941-1964 / Lekics Ferencné Kecse-Nagy Katalin. - Szeged : Szerző, 2022. - 110 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5578-4 kötött
Lekics Ferencné Kecse-Nagy Katalin (1941-)
Szentes - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Szentes(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3889582]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2024.
   Mátészalka, a fény városa / [szerk. Cservenyák László] ; [kiad. Mátészalka Város Önkormányzata]. - Mátészalka : Önkormányzat, 2022. - 82, [1] p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-01-5579-1 kötött
Mátészalka - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mátészalka(084.12) *** 77.04(439)(092)Cservenyák_O.
[AN 3888329]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2024.
   Pétiek Pétfürdőről / [szerk. Angeli Katalin] ; [kiad. a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár]. - Pétfürdő : Pétfürdői Közösségi Ház és Kvt., 2022. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-6018-4 kötött
Pétfürdő - helyismeret - helyi társadalom - memoár
908.439-2Pétfürdő(0:82-94) *** 929(439-2Pétfürdő)(0:82-94)
[AN 3889457]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2024.
Rozgonyi Sarolta
   Magyarország / Rozgonyi Sarolta ; [ill. Kelemen Czakó Rita]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-732-7 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 3889338]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2024.
Scharek Ferenc
   Emberek, sorsok Szemeretelepen / Scharek Ferenc ; [közread. a] Szemeretelepiek Baráti Közössége. - [Budapest] : Szemeretelepiek Baráti Közössége, 2022. - 278 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-01-5367-4 fűzött
Pestszentlőrinc - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - 21. század
908.439-2Bp.XVIII.(092) *** 929(439-2Bp.XVIII.)"19/20"
[AN 3888685]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2024.
   Somogyország szíve-java : értékek, szépségek, élmények a megye településeiről 2. / szerk. Sári Andrea. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2022. - 260 p. : ill., főként színes ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81685-7-1)
Somogy megye - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439.123(084.12) *** 943.912.3(084.12)
[AN 3889387]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2024.
Steele, Philip (1948-)
The atlas of great journeys (magyar)
   Földrajzi felfedezések atlasza : [a világ legkiválóbb felfedezői] : [látványos interaktív térképek] / írta Philip Steele ; ill. Christian Gralingen ; [ford. ... Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 48 p. : ill., színes ; 35 cm
Okostelefonos alkalmazással
ISBN 978-963-565-252-5 kötött : 4990,- Ft
felfedező utazás - felfedező - gyermekkönyv
910.4(100)(092)(02.053.2)
[AN 3889585]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2024.
Sztranyovszky Béla (1953-2022)
   Namaszté, szahib! : Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain, kisebb-nagyobb kitérőkkel / Sztranyovszky Béla ; [szerk. Zmeskál Zoltán Tamás]. - Budapest : Zmeskál Z. G., 2022. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5994-2 fűzött
India - helyismeret - memoár
908.540(0:82-94)
[AN 3888903]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2024.
   Utánam, srácok a Népkertből a belvárosba! : városi túrák kezdőknek és haladóknak / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2022. - 56, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Miskolci útikalauz ; 3.)
Bibliogr.: p. [58].
ISBN 978-615-6383-03-7 fűzött
Miskolc - helyismeret - útikönyv
914.39-2Miskolc(036) *** 908.439-2Miskolc
[AN 3888539]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2024.
   Válogatott tanulmányok az Alföld történeti földrajzának kutatásához / [szerk. Kókai Sándor, Gulyás Katalin]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2022. - 247 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 62.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6161-16-1 fűzött
Alföld - történeti földrajz - helytörténet
911.3(439.14) *** 943.914
[AN 3888371]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2024.
Végh József (1953-)
   Petőfi emlékek Pencen : Penc értékei III. / Végh József ; [kiad. Penc Község Önkormányzata]. - Penc : Önkormányzat, 2022. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-615-01-5581-4 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Penc - Magyarország - helyismeret - író - emlékmű - magyar irodalom - 19. század - válogatott művek
908.439-2Penc *** 894.511(092)Petőfi_S.(0:82-821) *** 725.945(439-2Penc) *** 894.511-821
[AN 3889210]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1135 /2024.
Anka Tibor
   Öröklési jog : hagyatéki eljárás / Anka Tibor. - 3. bőv., aktualizált kiad. - Budapest : ORAC, 2023. - 520 p. ; 24 cm
Lezárva: 2023. márc. 31.
ISBN 978-963-258-581-9 kötött : 15000,- Ft
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Magyarország - öröklési jog - eljárásjog - hagyaték - törvény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3918849]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2024.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről, 2022-2023. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 114 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-352-2 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3889154]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2024.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról, 2022-2023. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 224 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-351-5 fűzött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3889141]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2024.
Dani
   Szürke zóna : történetek az árnyékos oldalról / [... írta Dani és Rezső]. - Budapest : Juniperus Publ., 2022. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5619-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - kriminológia - bűnüldözés - igazságszolgáltatás - kalandor - jogeset
34.096 *** 343.9 *** 347.9 *** 323.398
[AN 3889479]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2024.
   Az európai jog 21. századi kihívásai / szerk. Gombos Katalin. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-717-2 kötött
Európai Unió - jog - jogharmonizáció - jogalkalmazás - 21. század - esettanulmány
34(4-62)"200/202" *** 340.137.3(4-62) *** 340.132(4-62)"200/201"
[AN 3888706]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2024.
   Gazdasági bűnözés 2021 : konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 150 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2021. okt. 14-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-82-3 fűzött
Magyarország - gazdasági bűnözés
343.53(439)
[AN 3890009]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2024.
Hohmann Balázs
   Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében / Hohmann Balázs. - Budapest : Novissima, 2022. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - (Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből, ISSN 2939-5968 ; 3.)
Bibliogr.: p. 278-309.
ISBN 978-615-6484-02-4 kötött
Magyarország - közigazgatási eljárás - közigazgatási jog - átláthatóság
342.924(439) *** 352.077(439) *** 323.21
[AN 3889189]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2024.
Jogász Doktoranduszok Konferenciája (21.) (2021)
   XXI. Jogász Doktoranduszok Konferenciája 2021 / szerk. Miskolczi-Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 39.)
Az online konferenciát 2021. nov. 26-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-81-6 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3"2021"
[AN 3889971]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2024.
Jogász Doktoranduszok Konferenciája (22.) (2022)
   XXII. Jogász Doktoranduszok Konferenciája 2022 / szerk. Miskolczi-Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 283 p. : ill. ; 21 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 41.)
Az online konferenciát 2022. márc. 18-án tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-85-4 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3"2022"
[AN 3889986]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2024.
Jogász Doktoranduszok Konferenciája (23.) (2022) (Budapest)
   XXIII. Jogász Doktoranduszok Konferenciája 2022 / szerk. Miskolczi-Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 42.)
A konferenciát Budapesten, 2022. máj. 27-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-86-1 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3890005]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2024.
   Jogi technológiák : digitális jogalkalmazás / szerk. Ződi Zsolt. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 407 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-819-3 kötött : 5800,- Ft
jogalkalmazás - informatika - technikai kultúra - digitális technika
340.132 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3888715]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2024.
   A jogszolgáltatás története Debrecenben = History of justice in Debrecen = Geschichte der Judikatur in Debrecen / [szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán] ; [kiad. a Debreceni Törvényszék]. - Debrecen : Debreceni Törvényszék, 2022-. - ill., részben színes ; 34 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Debrecen - bíróság - igazságszolgáltatás - történeti feldolgozás
347.992(439-2Debrecen)(091) *** 725.15(439-2Debrecen)(091)
[AN 3888216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2022. - 128 p.
ISBN 978-615-01-5762-7 kötött
[AN 3888219] MARC

ANSEL
UTF-81147 /2024.
Kajtár Gábor (1978-)
   Betudás a nemzetközi jogban : a másodlagos normák szerepe a beruházásvédelemtől a humanitárius jogig / Kajtár Gábor. - Budapest : ORAC, 2022. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-315.
ISBN 978-963-258-566-6 kötött : 7000,- Ft
nemzetközi jog - jogalkalmazás
341 *** 340.132
[AN 3889178]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2024.
   Kérészállamok : átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén, 1918-1921 / szerk. Szeghy-Gayer Veronika, Zahorán Csaba. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 416 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2020. febr. 25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-692-2 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - magyar történelem - történelem - új állam elismerése - nemzetiségi elszakadás - forradalmak kora - két világháború közötti időszak
341.218(439.2)"1918/192" *** 943.9"1918/192" *** 940-191"1918/192" *** 323.17(=00)(439)"191/192"
[AN 3888723]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2024.
Király Miklós (1960-)
   Nemzetközi adásvétel és jogegységesítés : kollíziós és anyagi jog : kölcsönhatás, verseny, együttélés / Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 325 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 61.)
Bibliogr.: p. 297-313. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-312-357-7 kötött
Európai Unió - szerződés - kötelmi jog - nemzetközi magánjog - adásvétel - jogharmonizáció
347.4(4-62) *** 347.751(100) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3889122]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2024.
Kövér Tibor Ferenc
   Töprengések az emberi teljességről a jogban : holisztikus jog : jogi esszé / Kövér Tibor Ferenc. - Budapest ; Üllő : Cégért Bt., 2022. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5349-0 fűzött
jogelmélet - jogfilozófia
34.01 *** 340.12
[AN 3889501]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2024.
   A polgári perrendtartás és kiegészítő jogszabályok : a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról és egyéb kiegészítő jogszabályok / szerk. Varga István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 256 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-342-3 fűzött
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3889148]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2024.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2022-2023. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 234 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-354-6 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3889160]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2024.
Rácz-Antal Ildikó
   A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire / Rácz-Antal Ildikó. - Budapest : KRE ÁJK, 2022. - 280 p. ; 22 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 40.)
Bibliogr.: p. 246-278. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5961-83-0 fűzött
munkavégzés - munkajog - digitális technika - információs társadalom
349.2 *** 331.101.3 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3889979]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2024.
Rékasiné Adamkó Adrienn
   Az örökbefogadás a modern magyar családjogban 1861-től napjainkig / Rékasiné Adamkó Adrienn. - Budapest : Novissima, 2022. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből, ISSN 2939-5968 ; 2.)
Bibliogr.: p. 269-291. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6484-03-1 kötött
Magyarország - családjog - örökbefogadás - jogtörténet
347.6(439)"186/202" *** 347.633(439)
[AN 3889181]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2024.
Sasvári Róbert
   Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata jogalkalmazói szempontból / Sasvári Róbert. - Budapest : Novissima, 2022. - 207 p. ; 21 cm. - (Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből, ISSN 2939-5968 ; 1.)
Bibliogr.: p. 194-204.
ISBN 978-615-6484-04-8 kötött
Magyarország - népszavazás - jogi szabályozás
342.57(439)(094)
[AN 3889179]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2024.
Szabó Imre Szilárd (1990-)
   A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban / Szabó Imre Szilárd. - Budapest : Novissima, 2022. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Doktori értekezések a jog- és államtudományok köréből, ISSN 2939-5968 ; 4.)
Bibliogr.: p. 242-259.
ISBN 978-615-6484-05-5 kötött
Magyarország - munkajog - szakszervezet
349.2(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3889194]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2024.
Tóth András (1979-)
   Kortárs magyar versenyjog / Tóth András. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 264 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-264.
ISBN 978-963-531-783-7 kötött
Magyarország - versenyjog - jogalkalmazás - 21. század
347.776(439)"200/202" *** 340.132
[AN 3888718]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1158 /2024.
Csikány Tamás (1958-)
   Vécsey Károly honvédtábornok, az igaz s céltudatos férfiú / Csikány Tamás. - [Budapest] : Line Design, 2022. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat)
Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-963-480-031-6 fűzött : 3900,- Ft
Vécsey Károly (1803-1849)
Magyarország - tábornok - hadtörténet - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)(092)Vécsey_K. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3888379]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2024.
Fleisz János (1951-)
   Nagysándor József tábornok, "A magyar függetlenségi gondolat egyik legkövetkezetesebb híve" / Fleisz János. - [Budapest] : Line Design, 2022. - 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat)
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-480-028-6 fűzött : 3900,- Ft
Nagysándor József (1804-1849)
Magyarország - katonatiszt - tábornok - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)(092)Nagysándor_J. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3888383]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2024.
Kántás Balázs (1987-)
   Héjjas Iván : vázlat egy magyar radikális jobboldali katonatiszt-politikus életrajzához és kapcsolatrendszeréhez / Kántás Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 321 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-321. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-534-139-9 fűzött : 2900,- Ft
Héjjas Iván (1890-1950)
Magyarország - katonatiszt - politikus - félkatonai szervezet - politikai merénylet - szélsőjobboldali irányzat - fehérterror - Horthy-korszak
355(439)(092)Héjjas_I. *** 355.318(439)"192" *** 32(439)(092)Héjjas_I. *** 343.611.6(439)"192" *** 323.285(439)"192" *** 329.18(439)"192/193"
[AN 3889007]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2024.
Szabó Zsuzsi
   Túsz voltam Ádenben : jemeni napló / Szabó Zsuzsi. - Budapest : Személyes Történelem, 2022. - 177, [2] p., [4] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6439-06-2 fűzött : 3490,- Ft
Dél-Jemen - polgárháború - memoár
355.426(534)"198"(0:82-94)
[AN 3888532]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1162 /2024.
Passmore, Jonathan
   Így lehetsz coach : a nélkülözhetetlen ICF-kézikönyv / Jonathan Passmore, Tracy Sinclair, Ábri Judit ; [ford. és ... aktualizálta Ábri Judit]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2022. - 352 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A ford. kész. a "Becoming a coach" (Cham : Springer, 2020) c. kiad. alapján. - Bibliogr.: p. 342-352.
ISBN 978-963-573-158-9 fűzött : 6799,- Ft
coaching - vezetés
659.2 *** 65.012.4
[AN 3889495]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2024.
Szabó Endre Győző (1978-)
   A védelmi lépcső elmélete : a GDPR védelmi szintjének elemzése / Szabó Endre Győző. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-240.
ISBN 978-963-531-777-6 kötött
adatvédelem - személyi adat - jogvédelem
659.2.012.8 *** 342.721
[AN 3888702]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1164 /2024.
Alterné Kiss Olga
   Szelídítsd meg a networkinget! : kézikönyv az ajánlási rendszered kiépítéséhez / [Alterné Kiss Olga]. - Kecskemét : AB Holding Kft., 2022. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6048-1 fűzött
vállalkozásfejlesztés - kapcsolati tőke
658.1.012.4 *** 316.47
[AN 3889963]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2024.
Brealey, Richard
Principles of corporate finance (magyar)
   Modern vállalati pénzügyek / Brealey, Myers. - Budapest : Panem, [2023]. - XXXII, 1175 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.
Fűzött : 14900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-545-528-7)
pénzügy - vállalat
658.15
[AN 3919181]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2024.
Kormos Csaba
   Vagyonépítés kriptovalutákkal : hogyan százszorozd meg a pénzed a kriptovaluták segítségével? / Kormos Csaba. - [Szécsény] : Kormos Cs., cop. 2022. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5735-1 fűzött
digitális pénz - pénzpiac - tőkebefektetés
336.76 *** 681.3.004.14
[AN 3890062]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2024.
Lux Iván (1946-)
   Tyrolean thaler type coins of archduke Ferdinand II / Iván Lux. - Rev. and extended ed. - Budapest : I. Lux, 2022. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5564-7 kötött
Ausztria - numizmatika - pénzverés - 16. század - fémpénz
336.746(436)"15" *** 737.1(436)"15"
[AN 3888337]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2024.
Stein, Ben (1944-)
The little book of bulletproof investing (magyar)
   A golyóálló befektetés kiskönyve : mit tegyünk és mit ne megtakarításaink védelmében / Ben Stein, Phil DeMuth ; [ford. Kaszás Fanni]. - Törökbálint : T.bálint K., [2022]. - 198 p. : ill. ; 17 cm. - (Pénzügyekről egyszerűen mindenkinek, ISSN 2939-5313)
ISBN 978-615-5698-13-2 kötött : 4490,- Ft
pénzügy - beruházás
336.7 *** 658.152
[AN 3889324]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2024.
   Tárgyalkotás = Designer making / [fel. szerk. ... Ráthonyi Kinga] ; [szerk. ... Gáspár György] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Médiaművészeti Intézet]. - Pécs : PTE MK DMI, 2022. - 79 p. : ill., részben színes ; 19x30 cm
ISBN 978-963-626-018-7 fűzött
Magyarország - Pécs - képzőművészet - formatervezés - egyetem - tanszék - vándorkiállítás
658.512.2 *** 378.67(439-2Pécs).096 *** 73/76(439)"202" *** 061.4(439)"2022"
[AN 3890103]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2024.
Vecsenyi János (1945-)
   Vállalkozz okosan! : az ötlettől a piacra lépésig / Vecsenyi János, Petheő Attila. - Átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2023. - 406 p. : ill. ; 20x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-287-7 fűzött : 6500,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3919307]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1171 /2024.
   30 év 30 történet : a Református Kórházlelkészi Szolgálat hétköznapjaiból / [szerk. Gál Judit, Michna Krisztina] ; [közread. a] Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. - Budapest : M. Református Szeretetszolgálat Alapítvány, 2022. - 114 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-615-01-6058-0 fűzött
Magyar Református Kórházlelkészi Szolgálat
Magyarország - kórházi ellátás - beteg - lelkipásztorkodás - református egyház
364.444.046.6 *** 284.2(439) *** 253 *** 316.37-056.24
[AN 3888652]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1172 /2024.
Bagi Péter
   Hogyan maradjon a Te gyereked is mintagyerek 0-3 éves kor között? : gyakorlati kézikönyv egy apuka tollából és arról, miként válhatsz tudatosan nevelő szülővé / Bagi Péter. - [Gödöllő] : [Professional Sales Group Bt.], [2022]. - 103 p. ; 21 cm
Borítócím: Gyakorlati gyereknevelés 0-3 éves koban : tapasztalatok szülőktől szülőknek
ISBN 978-615-01-4105-3 fűzött
szülők nevelése - csecsemőgondozás - családi nevelés
37.018.26 *** 37.018.1 *** 613.95
[AN 3889019]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2024.
Balla Tibor (1965-)
   A honvédtisztképzés irányítóinak arcképcsarnoka : a magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia igazgatói és parancsnokai, 1872-1945 / Balla Tibor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2022. - 230, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-531-810-0 kötött
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország - katonatisztképzés - katonai akadémia - oktatási intézmény vezetője - tábornok - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - Horthy-korszak - történeti feldolgozás
378.635.5(439-2Bp.)"187/194"(092) *** 355.232(439)"187/194"(092) *** 355(439)(092) *** 378.11(439)(092)
[AN 3888704]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2024.
Bozzay Réka (1977-)
   Intézménytörténeti kapcsolatok : Debrecen és Hollandia / Bozzay Réka. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Közgyűjt., 2022. - 269 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 205-234.
ISBN 978-615-81564-5-5 kötött
Hollandia - Magyarország - Debrecen - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - tanulmányút - egyetem - újkor
378.18(492)(=945.11)"17" *** 378.4(439-2Debrecen)(091) *** 930.85(492) *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 3889316]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2024.
A Debreceni Egyetem titkai (magyar)
   Hidden treasures of the University of Debrecen / [ed. by Mónika Rőfi, Judit Szabóné Rózsa] ; [transl. by Balázs Venkovits]. - Debrecen : DE, 2022. - 119 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-490-321-5)
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - építészettörténet - történeti feldolgozás - album
378.4(439-2Debrecen)(091) *** 727.3(439-2Debrecen)(091)
[AN 3889352]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2024.
   "Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban" EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 : konzorciumi eredmények / szerk. Pepó Péter ; [kiad. Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, 2022. - 78 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: EFOP "Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban". - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-456-4 kötött
Magyarország - agrártudomány - egyetem - felsőoktatás - doktori képzés - kutatócsoport - kutatási terv - 21. század - statisztikai adatközlés
378.663(439)"201/202"(083.41) *** 061.28(439)"201/202"(083.41) *** 63(439)"201/202"(083.41)
[AN 3889344]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2024.
   A nemzeti lélek ébresztője : az "Édes anyanyelvünk" verseny fél évszázada / [szerk. Kováts Dániel] ; [kiad. ... Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2022. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81876-2-6 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvhelyesség - tanulmányi verseny
371.384 *** 06.063(439)(091) *** 809.451.1-06 *** 800.6
[AN 3888372]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2024.
Punk Mária (1971-)
   Testábécé a rituálpedagógiában / Punk Mária. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli könyvek. Jegyzet, ISSN 2677-1071)
QR-kóddal
ISBN 978-963-414-914-9 fűzött : 1500,- Ft
drámapedagógia - mozgásos játék - testnevelés
371.383.3 *** 796.1 *** 372.879.6
[AN 3888868]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2024.
   Roma nemzetiségi szakirányos óvodapedagógus hallgatók számára elméleti és módszertani segédanyag / szerk. Pálfi Sándor. - Debrecen ; [Hajdúböszörmény] : DE GYGYK Lippai B. Roma Szakkollégium, 2022. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-444-1 fűzött
Magyarország - óvodapedagógia - pedagógusképzés - nemzetiségi oktatás - cigányság
373.24 *** 371.13(439) *** 372.3 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 3888429]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2024.
Seldin, Tim (1946-)
Montessori for every family (magyar)
   A Montessori-szemlélet a mindennapokban : gyakorlati útmutató önálló, kreatív és boldog gyerekek neveléséhez / Tim Seldin, Lorna McGrath ; [ill. ... Yeji Kim] ; [ford. ... Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-565-186-3 kötött : 4990,- Ft
családi nevelés - nevelési rendszer
37.018.1 *** 371.4Montessori
[AN 3889945]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2024.
   Tervezés és fejlesztés az óvodában / szerk. Toma Kornélia. - Sárospatak : Tokaj-Hegyalja Egy., 2022. - 362 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-4785-7 kötött
Magyarország - Sárospatak - pedagógusképzés - óvodapedagógus - 20. század - 21. század - óvodapedagógia - képességfejlesztés - óravázlat
372.3 *** 373.24 *** 371.13(439)"19/20" *** 371.13(439-2Sárospatak)"19/20" *** 37.025 *** 371.214
[AN 3888458]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2024.
   Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület : Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány = Scientific and Social Advisory Board of the Count István Tisza Foundation for the University of Debrecen / [szerk. Jenei Zsuzsa]. - Debrecen : Gróf Tisza I. Debreceni Egyetemért Alapítvány, 2022. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány. Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület
Magyarország - Debrecen - tudós - egyetem - tanácsadó testület - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
378.4(439-2Debrecen) *** 001(439)(092) *** 37(439-2Debrecen)(092) *** 06.049(439-2Debrecen)(092) *** 378.112
[AN 3889310]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1183 /2024.
Bailey, David
The Magical Magyars (magyar)
   Az Aranycsapat története / David Bailey ; [ford. Illés Róbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Helikon, 2023. - 534, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-531.
ISBN 978-963-620-233-0 kötött : 7999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - Rákosi-korszak
796.332(439)"195"
[AN 3919584]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2024.
Bartha Álmos
   A nagy kocsmakvízkönyv / Bartha Álmos. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 5490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5955-6)
vetélkedő
793.7
[AN 3918956]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2024.
   Budapest környékének legszebb túrái : 50 túra a Budai-hegységből, a Pilisből, a Visegrádi-hegységből és a Gödöllői-dombságból részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [szerk. Lévai Zsuzsa, Szabó Eszter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2022. - 230 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 12.)
QR-kódokkal. - Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81848-9-2. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 3990,- Ft
Pilis (hegység) - Visegrádi-hegység - Budai-hegység - természetjárás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(234.373.25)(036) *** 796.51(439)(234.373.21)(036) *** 796.51(439)(234.373.27)(036)
[AN 3890166]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2024.
Escandell, Víctor (1971-)
Enigmas : desafía tu mente con 25 enigmas de la ciencia (magyar)
   Rejtélyes történetek : 25 tudományos fejtörő : [játék, fantázia, logika] / szöveg Ana Gallo ; ill. Victor Escandell ; [ford. ... Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-565-219-8 kötött : 4500,- Ft
rejtvény - gyermekkönyv
793.73(02.053.2)
[AN 3889741]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2024.
Escandell, Víctor (1971-)
Enigmas : desafía tu mente con 25 historias de misterio (magyar)
   Rejtélyes történetek : 25 furfangos fejtörő : [játék, fantázia, logika] / [ill.] Victor Escandell ; a történeteket vál. és átd. Ana Gallo ; [ford. ... Pethő Dóra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-565-022-4 kötött : 4500,- Ft
rejtvény - gyermekkönyv
793.73(02.053.2)
[AN 3889735]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2024.
Főző Péter (1975-)
   Judó képes album / Főző Péter. - Budapest : Főző P. K., 2022. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1536-8 fűzött : 10000,- Ft : 81 ILS : 23 EUR
cselgáncs
796.853.23
[AN 3890343]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2024.
Hawkins, Emily
Frozen mountain (magyar)
   Havas kaland : pörgess a túlélésért! : [bízd a szerencsédet a mindent eldöntő pörgettyűre!] : [könyv+játék] / írta Emily Hawkins ; ill. R. Fresson ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 63 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-963-565-195-5 kötött : 5700,- Ft
alpinizmus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.52(02.053.2) *** 087.5
[AN 3889811]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2024.
Mitrovits Miklós (1978-)
   Magyar labdarúgóedzők Lengyelországban, 1921-1975 / Mitrovits Miklós. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 351 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 343-348.
ISBN 978-963-625-005-8 fűzött : 3600,- Ft
Lengyelország - Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - edző - 20. század
796.332(438)"192/197" *** 796.332.071.4(439)(092)"19"
[AN 3890184]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2024.
Moshe, Amít
City of Mist : master of ceremonies' toolkit (magyar)
   Ködváros : nyomozós szerepjáték az átlagos emberek és a legendás képességek városában : ceremóniamester (cm) eszköztár / [... író Amít Moshe] ; [ill. ... Ario Murti, Carlos Gomes Cabral]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., cop. 2022. - 293, [11] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5994-14-2 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3889382]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2024.
Moshe, Amít
City of Mist : player's guide (magyar)
   Ködváros : nyomozós szerepjáték az átlagos emberek és a legendás képességek városában : játékosok kézikönyve / [... író Amít Moshe] ; [ill. ... Ario Murti, Carlos Gomes Cabral]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., cop. 2022. - 312 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5994-13-5 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3889380]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2024.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Vadásznapló, 1939-1941 / Nadler Herbert. - Szeged : Lazi, 2022. - 238, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-551-0 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3889353]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2024.
Pápai-Vonderviszt Anna (1984-)
   Japán kendőcsomagolás : furosiki / Pápai-Vonderviszt Anna. - Budapest : Cser K., 2023. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 64.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-278-332-1 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - textilanyag - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 677 *** 745.55
[AN 3918847]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2024.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 7. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2023. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött
body building
796.894
[AN 3919781]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2024.
Somogyi Péter
   Strandkézilabdázás másként / Somogyi Péter. - Sokadik átd., jav., aktualizált verzió. - [Érd] : [Somogyi P.], [2022]-. - 25 cm
Fűzött
kézilabda
796.322
[AN 3889566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A strandkézilabdázás ismereteiről. - cop. 2022. - 137 p.
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-01-5986-7
[AN 3889569] MARC

ANSEL
UTF-81197 /2024.
Tamás Rita (1973-)
   Koló : egy kenus legendája / Tamás Rita. - Budapest : G-Adam, cop. 2022. - 257, [5] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6345-17-2 fűzött : 4990,- Ft
Kolonics György (1972-2008)
Magyarország - sportoló - kajaksport - 20. század - ezredforduló
797.122.3(439)(092)Kolonics_Gy.
[AN 3889427]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1198 /2024.
   10 éve a tudomány szolgálatában = Ten years of commitment and dedication in the service of science / [szerk. ... Gáspár Adrienn] ; [közread. a] Szentágothai János Kutatóközpont. - Pécs : Szentágothai J. Kutatóközp., 2022. - 61 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-626-006-4 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Szentágothai János Kutatóközpont
Pécs - agykutatás - orvosbiológia - környezettudomány - kutatóintézet
727.57(439-2Pécs) *** 061.6(439-2Pécs) *** 612.82 *** 504 *** 57
[AN 3890099]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2024.
The art book (magyar)
   A képzőművészet nagykönyve / [ford. Bojtár Péter]. - [Budapest] : HVG Kv., cop. 2022. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-565-270-9 kötött : 7500,- Ft
képzőművészet - művészettörténet
73/76(100)(091)
[AN 3889864]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2024.
Babós Lajos (1945-)
   A lacházi Mózsi-féle néprajzi ház / Szenttamási-Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2022. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6441-02-7 fűzött : 3490,- Ft
Kiskunlacháza - magyar néprajz - tárgyi néprajz - falumúzeum
069(439-2Kiskunlacháza) *** 39(=945.11)(439-2Kiskunlacháza)
[AN 3888834]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2024.
Ballonyi Pál Margit (1939-)
   Rákoshegy így és másképp : Ballonyi Pál Margit képei / [kiad. Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság]. - Budapest-Rákoshegy : Vigyázó F. Művel. Társ., 2022. - 68 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81342-4-8 kötött
Magyarország - Rákoshegy - festőművész - helyismeret - 20. század - 21. század - látkép
75(439)(092)Ballonyi_Pál_M. *** 75.047 *** 908.439-2Bp.XVII.(084.1)
[AN 3888733]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2024.
Buczkó József (1955-)
   Kockaházak Hajdúnánáson : a családi ház, amely átformálta a városképet / Buczkó József. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2022. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 35.)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-615-82150-0-8 fűzött
Hajdúnánás - Magyarország - családi ház - lakásépítés - lakásviszonyok - Kádár-korszak
728.12(439)"196/197" *** 728.3(439-2Hajdúnánás) *** 332.82(439)"196/197"
[AN 3889016]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2024.
Czentár László
   A pátyi kastély és lakóinak története / Czentár László ; [kiad. Páty Faluközösségért Alapítvány]. - Páty : Páty Faluközösségért Alapítvány, 2022. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 978-615-01-5901-0 kötött
Splény család
Várady család, dicskei
Páty - kastély - családtörténet - nemesség
728.82(439-2Páty) *** 929.52(439)Splény *** 929.52(439)Várady *** 316.343.32(439-2Páty)
[AN 3888231]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2024.
   Épületeink és műemlékeink 2022 (2021) : 2022. szeptember 22-23., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2022. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5831-31-7 fűzött
műemlékvédelem - épületvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4 *** 699.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3889423]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2024.
   Európai műemlékvédelmi tendenciák, különös tekintettel a Kárpát-medencére : nemzetközi tudományos konferencia III-IV. : Fehérvárcsurgó, 2019/2021 : a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Művészettörténet Tanszéke oktatóinak és vendégeinek műhelykonferenciái, 2021 = The current European heritage preservation trends with focus on the Carpathian Basin : workshop conferences for lecturers and guests of the Department of Art History, Faculty of Music and Visual Arts, University of Pécs / [szerk. Raffay Endre, Tüskés Anna]. - [Pécs] : PTE MK Művészettört. Tansz., 2022. - 486 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-626-022-4 fűzött
Európa - Kárpát-medence - műemlékvédelem
72.025.3/.4(4) *** 72.025.3/.4(4-191)
[AN 3889059]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2024.
Fábián Zoltán (1976-)
   Metafizikai tárgyiasság = Metaphysical objecthood / Fábián Zoltán ; [... ford. ... Thomas Sneddon]. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 63.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5456-71-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fábián_Z.
[AN 3888891]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2024.
Galánfiné Schmidt Teréz
   A kézi szövés rejtelmei : fonalak, szőttesek, minták, ruhák / Galánfiné Schmidt Teréz, Lőrincz Péter. - Hajdúszoboszló ; Pápa : Magánkiad., 2022. - 217 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5787-0 fűzött
szövés
746.1
[AN 3889388]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2024.
Groys, Boris (1947-)
Art power (magyar)
   A művészet ereje / Boris Groys ; [ford. Pálfalusi Zsolt]. - Budapest : MMA K., 2022. - 231 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-43-1 fűzött : 4200,- Ft
művészetfilozófia - politikai filozófia
7.01 *** 321.01
[AN 3888849]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2024.
Kányási Holb Margit (1950-)
   Keresztpontok : pályakép / Kányási Holb Margit. - Debrecen : Kányási Holb M., 2022. - 177 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5327-8 fűzött
Magyarország - textilművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Holb_M.
[AN 3889356]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2024.
Kiss Erika (1966-)
   ...az mi kevés ezüst marhácskám vagyon.. : ötvösművek a három részre szakadt Magyarországon / Kiss Erika. - Budapest : Martin Opitz K., 2022. - 270 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 246-270.
ISBN 978-615-6388-29-2 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - ötvösség - ezüstáru - 16. század - 17. század
739.1(439)"15/16" *** 671.1
[AN 3888909]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2024.
Kiss Ilona Mária (1948-)
   Lepketánc : grafikák, rajzok, alkalmazott grafikák, dokumentumok, 1968-2020 / Kiss Ilona Mária. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5437-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kiss_I._M
[AN 3888712]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2024.
Kovács György (1985-)
   L'altare al confine fra l'Antico e il Nuovo Testamento : estratto della dissertazione per il dottorato in Beni Culturali della Chiesa dal titolo Introibo ad Altare Dei, Teofanie, apparizioni e presenza angelica presso l'altare nelle miniature occidentali 1130-1515 : difesa presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana / György Kovács. - Budapest : Jezsuita K., 2022. - 219, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-218.
ISBN 978-963-442-051-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Nyugat-Európa - művészettörténet - miniatúra - keresztény művészet - kinyilatkoztatás - középkor
75.056"11/15" *** 248.215 *** 7.046.3(4-15)
[AN 3889023]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2024.
Lantos Györgyi (1953-)
   Lakitelek anno, 2022 / Lantos Györgyi és Máté István. - [Budapest] : Kairosz, 2022. - 17, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-514-153-1 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Lantos_Gy. *** 73(439)(092)Máté_I.
[AN 3888683]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2024.
Nagy Molnár Miklós (1959-)
   "Minket az évszázados hagyományok köteleznek" : Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekasmester és tanítványainak (ifj. F. Szabó Mihály és Sz. Nagy István) munkássága / Nagy Molnár Miklós ; [a fényképeket kész. Gecse Annabella és Nagy Molnár Miklós] ; [kiad. Karcag Városi Önkormányzat]. - Karcag : Önkormányzat, 2022. - 190 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 111-114.
ISBN 978-963-89349-3-2 kötött
Kántor Sándor (1894-1989)
Szabó Mihály, F. (1944-2009)
Nagy István, Sz (1949-2012)
Magyarország - Karcag - fazekasság - keramikus - népi kerámia - 20. század - 21. század
738.031.4(439)Kántor_S. *** 738.031.4(439)(092)Szabó_M.,_F. *** 738.031.4(439)(092)Nagy_I.,_Sz. *** 738.031.4(439-2Karcag)
[AN 3889040]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2024.
   National Hauszmann Program. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 57 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Fűzött
Budapest. 1. kerület - építészeti örökség - felújítás - 21. század - album
72.025.3/.4(439-2Bp.I.)"201/202"
[AN 3890365]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2024.
Pápai-Vonderviszt Anna (1984-)
   Japán kendőtáskák : furosiki / Pápai-Vonderviszt Anna. - Budapest : Cser K., 2023. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 97.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-278-437-3 fűzött : 1195,- Ft
textilművészet - táska - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 677 *** 379.826
[AN 3918848]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2024.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   "Hit hüség kegyeség tzimere..." : a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának szövött, nyomott, gyöngyös és flitteres úrasztali terítői a 18-19. századból / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - Sárospatak : Hernád K., 2022. - 215 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 6.)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-615-5787-32-4 kötött
Sárospatak - Magyarország - népi textilművészet - templomi berendezés - református egyház - múzeumi gyűjtemény - 18. század - 19. század
745.52.031.4(439)"17/18" *** 247.264(439) *** 284.2(439) *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3888334]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2024.
Sajdik Ferenc (1930-)
   Vivát Petőfi! : élet-rajzok / Sajdik Ferenc. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2023. - [88] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-397-7 kötött : 4900,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - grafikus - 19. század - 21. század - karikatúra - válogatott művek - idézetgyűjtemény - anekdota
741.5(439)(092)Sajdik_F. *** 894.511(092)Petőfi_S.(0:82-822)
[AN 3919629]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2024.
Serényi H. Zsigmond (1937-)
   Plasztikus geometria = Sculptural geometry / Serényi H. Zsigmond ; [... ford. ... Thomas Sneddon]. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2022. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 62.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5456-70-1 kötött
Magyarország - 20. század - 21. század - festőművész
75(439)(092)Serényi_H._Zs.
[AN 3888883]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2024.
Sümegi György (1947-)
   A kecskeméti alkotóház, 1957-2000 / Sümegi György ; [közread. a] Kecskeméti Városszépítő Egyesület. - Kecskemét : Kecskeméti Városszépítő Egyes., 2022. - 234 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5960-7 fűzött : 3500,- Ft
Kecskeméti Művésztelep
Magyarország - Kecskemét - képzőművészet - művésztelep - 20. század
73/76(439)"195/199" *** 061.28(439-2Kecskemét)
[AN 3888802]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2024.
Szerdahelyi Márk
   Szobrok és szobrászok a 19. századi Magyarországon / Szerdahelyi Márk, Borovi Dániel. - Budapest : Holnap, 2022. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 978-963-349-367-0 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - szobrász - művészet technikája - szobrászat - szobor - 19. század
73.02 *** 73(439)(092)"18" *** 73(439)"18" *** 725.942(439)
[AN 3888701]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2024.
   Találkozások / [a kiállítás kurátora ... D. Udvary Ildikó, Sárkány Győző] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2022. - 169 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Balatonfüreden, 2022. aug. 15-18., Veszprémben, 2022. aug. 19-22., Balatonalmádiban, 2022. aug. 23-25. között rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5630-16-3)
Magyarország - képzőművészet - vándorkiállítás - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 061.4(439)"2022"
[AN 3888226]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2024.
Terdik Szilveszter (1976-)
   Roskovics Ignác festőművész : egy elfeledett életmű / Terdik Szilveszter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2022. - 239 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Collectanea Athanasiana. VI., Ars sacra Byzantino-Carpathiensis, ISSN 2416-0326 ; 3.)
Bibliogr.: p. 227-235. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6201-20-1 kötött
Roskovics Ignác (1854-1915)
Magyarország - festőművész - keresztény művészet - 19. század - századforduló
75(439)(092)Roskovics_I. *** 75.046.3
[AN 3888211]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2024.
Udvary Ildikó, D. (1958-)
   Gaál Imre festőművész (1922-1964) / D. Udvary Ildikó. - Budapest : Pesterzsébeti Múz., 2022. - 94, [1] p. : ill., főként színes ; 20x27 cm. - (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei, ISSN 1788-5523 ; 13.)
Bibliogr.: p. 92-93. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88077-7-9 kötött
Gaál Imre (1922-1964)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
76(439)(092)Gaál_I. *** 75(439)(092)Gaál_I.
[AN 3888744]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2024.
Vajdainé Mikó Judit (1975-)
   Teremtett világ - teremtő színek / Vajdainé Mikó Judit festményeivel illusztrálva. - Szombathely : Martinus, 2022. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5091-57-5 fűzött
Magyarország - festőművész - vallásos irodalom - magyar irodalom - 20. század - 21. század - akvarell - vers - antológia
75.021.322 *** 244(02:82-822) *** 75(439)(092)Vajdainé_Mikó_J. *** 894.511-14(082)
[AN 3889480]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2024.
Varró Dániel (1977-)
   Jelentkezz a Miskolci Egyetemre! : továbbtanulási toborzódalok : Varró Dániel verseivel és Rékassy Eszter illusztrációival. - [Miskolc] : ME, [2022]. - [18] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Miskolc - magyar irodalom - diákdal - diákélet - egyetem - alkalmi költemény - karikatúra
741.5(439)(092)Rékassy_E. *** 894.511-193 *** 378.18 *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3890122]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2024.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (68.) (2022) (Hódmezővásárhely)
   68. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Alföldi Galéria ..., Hódmezővásárhely, 2022. 10. 9 - 12. 4.] = 68. Autumn Exhibition of Vásárhely / [... rendezője Képiró Ágnes] ; [szerk. Miklós Péter, Képiró Ágnes] ; [... kiad. ... a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., 2022. - 123 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-80-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3889407]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1228 /2024.
Cattaneo, Hernan (1965-)
El sueño del DJ (magyar)
   Egy DJ álma : emlékek / Hernan Cattaneo ; [ford. Vida Andrea]. - 2. jav., kieg. kiad. - [Budapest] : Set Match Bt., 2023. - 287, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-8199-8 fűzött : 8490,- Ft
Argentína - lemezlovas - 20. század - 21. század - elektronikus zene - memoár
78.067.26(82)(092)Cattaneo,_H.(0:82-94)
[AN 3919537]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2024.
Lantos Tiborné Terjéki Anna Mária (1948-)
   Emlékek könyve, 2010-2020 : Déryné Vegyes Kar Jászberény / Lantos Tiborné Terjéki Mária Anna ; [kiad. Déryné Vegyes Kar Közhasznú Egyesület Jászberény]. - [Jászberény] : Déryné Vegyes Kar Közhasznú Egyes. Jászberény, 2022. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8340-7 fűzött
Déryné Vegyes Kar
Jászberény - énekkar
784.087.68.071(439-2Jászberény)
[AN 3888419]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2024.
Nagy György
   Most kezdődik a tánc : 333 magyar nóta magyarul és angolul kottával = Now commences the dance : 333 Hungarian songs in English and Hungarian with musical notes / összeáll. és ford. Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., [2022]. - 498 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nótakincs ; 1.)
ISBN 978-963-409-356-5 fűzött : 7990,- Ft
magyar irodalom - magyar nóta - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum - fordítás
784.4(=945.11) *** 894.511-192(082).02=20
[AN 3889147]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1231 /2024.
Kollár Árpád (1980-)
   A nagy lötty, avagy Szülinap a bábszínházban : 75 éves a Szegedi Bábszínház / [írta Kollár Árpád] ; [ill. Grela Alexandra]. - Szeged : Kövér B. Bábszínház, 2022. - [65] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5718-4 kötött
Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
Szeged - bábszínház - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
792.97(439-2Szeged)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3888217]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2024.
Szenes János (1957-)
   Teátrumi vigasságok : morzsák Szarvas színháztörténetéből / Szenes János ; [kiad. a Cervinus Teátrum]. - Szarvas : Cervinus Teátrum, 2019-. - ill. ; 17 cm
Szarvas (Békés megye) - színháztörténet
792(439-2Szarvas)(091)
[AN 3762874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2022. - 61 p.
Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-615-01-5397-1 fűzött
[AN 3889662] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2022. - 57, [2] p.
Bibliogr.: p. [59].
ISBN 978-615-01-5398-8 fűzött
[AN 3889664] MARC

ANSEL
UTF-81233 /2024.
   Tánc - tananyag - módszer : módszertani jegyzet / [szerk. Bihari Nagy Éva]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2022. - 182 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 87.). (Tradíció és edukáció, ISSN 2939-7634 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-453-3 kötött
táncelmélet - muzeológia - oktatásügy - folklorisztika
793.3.01 *** 069.01 *** 37.014 *** 39.001
[AN 3888341]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2024.
Timár Tibor
   Míves bohóckodásaink : az Ascher Oszkár Irodalmi Színpadtól az Ascher Oszkár Színházig vezető út dokumentumok és fotók alapján, 1964-2021 / szerk., író Timár Tibor ; [kiad. Vigyázó Sándor Művelődési Központ]. - Budapest : Vigyázó S. Művel. Közp., 2022. - 466, [2], IX p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-5806-8 kötött
Ascher Oszkár Színház (Budapest)
Budapest - színháztörténet - 20. század - 21. század - színielőadás - album
792.091(439-2Bp.)"196/202" *** 792(439-2Bp.)Ascher_Oszkár_Színház(091)(084.1)
[AN 3888750]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1235 /2024.
Bagmut, Ìrina
   Lépcsőfok I : ukrán nyelvkönyv kezdők részére : szlavisztika, ukrán szakos hallgatók részére = Shodinka I. : ukraïnsʹka mova dlâ počatkìvcìv : pìdručnik dlâ studentìv-slavìstìv ukraïnsʹkogo vìddìlennâ / Bahmut Irina, Stefuca Viktória. - 3. kieg. kiad. - [Budapest] : Magánkiad. : [Ukrán Orsz. Önkormányzat], 2022. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Kiad. az Ukrán Országos Önkormányzat. - Bibliogr.: p. [230].
ISBN 978-615-01-6613-1 fűzött
ukrán nyelv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 3919822]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2024.
Bagmut, Ìrina
   Lépcsőfok II : ukrán nyelvkönyv : alapkurzus : szlavisztika, ukrán szakos hallgatók részére = Shodinka II. : ukraïnsʹka mova : bazovij kurs : pìdručnik dlâ studentìv-slavìstìv ukraïnsʹkogo vìddìlennâ / Bahmut Irina, Stefuca Viktória. - [Budapest] : Magánkiad. : [Ukrán Orsz. Önkormányzat], 2022. - 245 p. : ill. ; 25 cm
Kiad. az Ukrán Országos Önkormányzat
ISBN 978-615-01-6614-8 fűzött
ukrán nyelv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 3919825]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2024.
Booth, Thomas
English for everyone : English grammar guide : practice book (magyar)
   English for everyone : vizuális angol nyelvtan : gyakorlókönyv / [... szerző Tom Booth ...] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-565-255-6 fűzött : 6900,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3889819]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2024.
Booth, Thomas
English for everyone : English vocabulary builder (magyar)
   English for everyone : angol nyelvi szókincsfejlesztés / [ill. Edward Byrne, Michael Parkin, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 360 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel. - Szerző Booth, Thomas
ISBN 978-963-565-275-4 fűzött : 7900,- Ft
angol nyelv - szókincs - példatár
802.0-3(076)=945.11
[AN 3889778]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2024.
English for everyone junior : 5 words a day (magyar)
   English for everyone junior : minden napra 5 szó / [ill. Amy Child, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-565-226-6 fűzött : 5900,- Ft
angol nyelv - szókincs - példatár - gyermekkönyv
802.0-3(076)=945.11
[AN 3889846]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2024.
French for everyone junior : 5 words a day (magyar)
   Francia mindenkinek junior : minden napra 5 szó / [ill. Amy Child, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-565-229-7 fűzött : 5900,- Ft
francia nyelv - példatár - gyermekkönyv
804.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3889767]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2024.
German for everyone junior : 5 words a day (magyar)
   Német mindenkinek junior : minden napra 5 szó / [ill. Amy Child, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-565-228-0 fűzött : 5900,- Ft
német nyelv - példatár - gyermekkönyv
803.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3889774]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2024.
Honti László (1943-)
   Az ősi uráli tárgyragok története és vesszőfutása : accusatum et expulsum / Honti László. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 283 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 226.)
Bibliogr.: p. 237-279. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-409-353-4 fűzött : 2490,- Ft
uráli nyelvek - ragozás - nyelvtörténet
809.44/.45-555.4
[AN 3889055]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2024.
Italian for everyone junior : 5 words a day (magyar)
   Olasz mindenkinek junior : minden napra 5 szó / [ill. Amy Child, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-565-227-3 fűzött : 5900,- Ft
olasz nyelv - szókincs - példatár - ifjúsági könyv
805.0-3(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3889775]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2024.
Kocán Béla (1981-)
   A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára / Kocán Béla. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 479 p. : ill., színes térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 55.)
ISBN 978-963-490-426-7 fűzött
Ugocsa vármegye - magyar nyelv - etimológiai szótár - földrajzi név
809.451.1-311(439.23-35Ugocsa) *** 809.451.1-321.2
[AN 3888388]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2024.
Rubinyi Mózes (1881-1965)
   Általános nyelvtudomány / Rubinyi Mózes ; [utószó Szépe György, Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 120 p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-362-6 fűzött : 2490,- Ft
nyelvészet
80
[AN 3889018]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2024.
Spanish for everyone junior : 5 words a day (magyar)
   Spanyol mindenkinek junior : minden napra 5 szó / [ill. Amy Child, Gus Scott] ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-565-230-3 fűzött : 5900,- Ft
spanyol nyelv - példatár - gyermekkönyv
806.0(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3889772]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2024.
   A szótár az oktatásban : a lexikográfiától a szótárhasználatig / szerk. Eőry Vilma és Tóth Ágoston. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-342-8 fűzött : 3990,- Ft
lexikográfia - nyelvoktatás - pedagógusképzés - közoktatás - oktatástörténet - taneszköz - szótár
801.3 *** 371.67 *** 372.880 *** 371.13
[AN 3889032]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2024.
Tóth Szergej (1955-2023)
   Tünettan és identitás : szemiotikaközeli albumkönyv / Tóth Szergej. - Szeged : AJ Téka K., 2022. - 321 p. : ill. ; 21 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 301-316.
ISBN 978-615-81294-7-3 fűzött : 3990,- Ft
szemiotika - urbanisztika - művelődéstörténet - néprajz - oroszok
801.73 *** 003.62 *** 711.4 *** 930.85 *** 39(=82)
[AN 3888764]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1249 /2024.
Draskóczy Eszter (1985-)
   Alvilágjárások és pokolbeli büntetések : Dante Komédiájának antik és középkori forrásai / Draskóczy Eszter ; [az ill. ... Boldog Vince kész.]. - Szeged : Lazi, cop. 2022. - 378, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041 ; 8.)
Bibliogr.: p. 349-378.
ISBN 978-963-267-567-1 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Itália - író - 13. század - 14. század - irodalomelmélet - irodalmi kölcsönhatás
850(092)Dante_A. *** 82.091 *** 82.01
[AN 3889321]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2024.
   Fordításba rejtett teológia : nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetség nyelvéről, szövegéről és kultúrájáról / szerk. Oláh Zoltán és Papp György ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2022. - 323 p. : ill. ; 21 cm
A Kolozsváron, 2019. dec. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-612-017-7 fűzött
ISBN 978-606-064-021-9
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - művelődéstörténet
82.03 *** 930.85 *** 221.07
[AN 3889657]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2024.
   Műértelmezés, fordításkritika, transzmedialitás / [szerk. Zoltán Dominika ..., Bali-Farkas Péter, Tóthpál Sarolta Krisztina]. - Budapest : ELTE Orosz Irod. és Irodalomkut. Összehasonlító Tanulm. Doktori Program, 2022. - 372 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Olvasatok, ISSN 2062-1140 ; 7.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-499-5 fűzött
orosz irodalom története - műfordítás - hermeneutika
882(091) *** 82.03 *** 801.73
[AN 3888804]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1252 /2024.
Bakó Endre (1938-)
   Művek, mesterek, kapcsolatok : irodalmi dolgozatok / Bakó Endre. - Debrecen : META-95 Bt., 2022. - 279 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81761-3-2 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3889312]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2024.
   Emlékkönyv a Dsida Jenő Baráti Kör negyedszázados jubileumára : tanulmányok, emlékezések és dokumentumok / szerk. Lisztóczky László. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2022. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80953-9-6 kötött
Dsida Jenő (1907-1938)
Dsida Jenő Baráti Kör
Erdély - Magyarország - író - határon túli magyarság - 20. század - egyesület
894.511(498)(092)Dsida_J. *** 061.2(439)Dsida_Jenő_Baráti_Kör
[AN 3888609]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2024.
Garajszki Margit (1983-)
   Young adults with issues : 11+ plays : [new Hungarian young adult drama] / [... written by Margit Garajszki] ; [transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the Petőfi Cultural Agency]. - Budapest : Petőfi Cultural Agency, 2022. - 46 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-26-0 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - színháztörténet - 21. század - dráma
894.511(091)-2"201/202" *** 792.091(439)"201/202"
[AN 3888924]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2024.
Nádas Péter (1942-)
   Egy teljes év : beszélgetések Nádas Péterrel / Károlyi Csaba. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 459, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-518-156-8 kötött : 5999,- Ft
Nádas Péter (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Nádas_P.(047.53)
[AN 3889333]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1256 /2024.
   99 híd vers / [írta és gyűjt. Tóth Ernő] ; [... illusztrációkat Imre Lajos kész.]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2022. - 91 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-6508-00-3 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - híd - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 725.95(0:82-822)
[AN 3888533]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2024.
Afanasʹev, Aleksandr Nikolaevič (1826-1871)
   A tűzmadár : orosz varázsmesék : Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev mesegyűjteményéből / [vál., szerk. és az utószót írta Hermann Zoltán] ; [ford. Kornél Emília, Molnár Angelika]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - 434, [11] p. ; 24 cm
A ford. a "Narodnye russkie skazki v treh tomah" (Moskva : Gos. izd-vo hudožestvennoj literatury, 1957) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-4244-1 kötött : 6499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
882-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=82)(02.053.2)
[AN 3919596]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2024.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opal (magyar)
   Opal : opál : Luxen 3. / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-063-6 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919506]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2024.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opposition (magyar)
   Opposition : ellenállás : Luxen 5. / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 380, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-328-6 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919510]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2024.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Origin (magyar)
   Origin : eredet : Luxen 4. / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 428, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-064-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919508]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2024.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Shadows (magyar)
   Shadows : árnyak : Luxen előzménynovella / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 202, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-329-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919504]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2024.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 111, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3918954]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2024.
Beinert, Claudia (1978-)
Marilyn und die Sterne von Hollywood (magyar)
   Marilyn Monroe és Hollywood csillagai / Claudia és Nadja Beinert ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 511 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 511.
ISBN 978-963-544-811-1 fűzött : 4990,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3889514]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2024.
Berrow, Gillian M.
The spring filly! (magyar)
   Szilaj : a makrancos lovacska : [Lovak és fruskák 2.] / írta G. M. Berrow ; ill. Maine Diaz ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, [2023]. - 139, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-603-040-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3919627]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2024.
Butcher, Jim (1971-)
Turn coat (magyar)
   Palástforgató : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 627 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 11.)
ISBN 978-963-395-378-5 fűzött : 5990,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3888109]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2024.
Clark, P. Djèlí (1971-)
A master of djinn (magyar)
   Dzsinnek ura / P. Djèlí Clark ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2022. - 545 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-45-1 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3888460]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2024.
Clayborn, Kate
Love lettering (magyar)
   Szerelmi betűvetés / Kate Clayborn ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 398 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-043-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3888565]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2024.
Coulmann, Jennifer (1988-)
Von kleinen und grossen Geschenken (magyar)
   Az igazi ajándék / Jennifer Coulmann ; [ford. Boczán Bea]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-584-245-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3889297]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2024.
Dawnay, Gabby
5 minute nature stories (magyar)
   5 perces kis csodák / írta Gabby Dawnay ; rajz. Mona K ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 91, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-294-718-1 kötött : 6200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - természeti környezet - verses mese - gyermekkönyv
820-13(02.053.2)=945.11 *** 502(0:82-13)(02.053.2)
[AN 3888985]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2024.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   Sherlock Holmes : a négyek jele / Arthur Conan Doyle ; [ford. Mikes Lajos]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 158, [3] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 42.)
Megj. "A dilettáns detektív" és "Az Agra kincse" címmel is
ISBN 978-615-6490-61-2 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3919403]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2024.
Enger, Cecilie (1963-)
Det hvite kartet (magyar)
   A fehér térkép / Cecilie Enger ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 271 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Bibliogr.: p. 270.
ISBN 978-963-493-187-4 fűzött : 3700,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3889227]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2024.
Ernaux, Annie (1940-)
Mémoire de fille (magyar)
   Lánytörténet / Annie Ernaux ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 146, [1] p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3904-5)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3919745]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2024.
Faulkner, Katherine
Greenwich Park (magyar)
   A betolakodó : az én házam, az én ellenségem / Katherine Faulkner ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 395, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-454-5 fűzött : 4699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3889343]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2024.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nuovo cognome (magyar)
   Az új név története : Nápolyi regények második kötet / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 488, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-633-069-9 fűzött : 4999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3919438]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The burning bridge (magyar)
   A lángoló híd / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 278, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 2.)
ISBN 978-963-245-487-0 kötött : 5499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918320]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The burning bridge (magyar)
   A lángoló híd / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 278, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 2.)
ISBN 978-963-399-597-6 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918322]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The icebound land (magyar)
   Jégföldje / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 278, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 3.)
ISBN 978-963-245-488-7 kötött : 5499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918509]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The icebound land (magyar)
   Jégföldje / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 278, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 3.)
ISBN 978-963-399-607-2 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918510]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2024.
Flanagan, John (1944-)
Oakleaf bearers (magyar)
   A tölgylevelesek / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 291, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 4.)
ISBN 978-963-399-132-9 kötött : 5499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918329]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2024.
Flanagan, John (1944-)
Oakleaf bearers (magyar)
   A tölgylevelesek / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 291, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 4.)
ISBN 978-963-399-608-9 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918330]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The ruins of Gorlan (magyar)
   Gorlan romjai / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 255 p. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 1.)
ISBN 978-963-245-368-2 kötött : 5499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918323]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The ruins of Gorlan (magyar)
   Gorlan romjai / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 255 p. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 1.)
ISBN 978-963-399-596-9 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918326]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The sorcerer in the north (magyar)
   Észak varázslója / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 5.)
ISBN 978-963-399-386-6 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918506]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2024.
Flanagan, John (1944-)
The sorcerer in the north (magyar)
   Észak varázslója / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 5.)
ISBN 978-963-457-123-0 kötött : 5499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3918504]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2024.
   A folyó : egy másfajta Duna-antológia / szerk. Király Edit és Olivia Spiridon ; a fejezetek bev. esszéit Kurdi Imre ford. - Budapest : Kalligram, 2022. - 516, [7] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 505-512.
ISBN 978-963-468-336-0 kötött : 4999,- Ft
Duna - Európa - világirodalom - helyismeret - művelődéstörténet - antológia
82-822(4)=945.11 *** 908.4(282.243.7)(0:82-822) *** 930.85(4)(282.243.7)(0:82-822)
[AN 3888430]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2024.
Fowles, John (1926-2005)
The French lieutenant's woman (magyar)
   A francia hadnagy szeretője / John Fowles ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2023. - 461 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-692-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3919600]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2024.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
North and South (magyar)
   Észak és Dél : regény / Elizabeth Gaskell ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 691 p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-302-5 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3919433]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2024.
Han, Jenny (1980-)
We'll always have summer (magyar)
   Örökké nyár lesz : Nyár-trilógia 3. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 275, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-411-5 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3919827]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2024.
Hawking, Lucy (1969-)
George's cosmic treasure hunt (magyar)
   George kozmikus kincsvadászata / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Marczali Ferenc]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2023. - 271, [6] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-168-8 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - világegyetem - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3919633]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2024.
King, Stephen (1947-)
Full dark, no stars (magyar)
   Minden sötét, csillag sehol : kisregények / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2023. - 410, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-769-7 kötött
amerikai angol irodalom - horror - kisregény
820-32(73)=945.11
[AN 3919604]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2024.
Kristoff, Jay (1973-)
Aurora rising (magyar)
   Aurora rising : Aurora felemelkedése : Aurora_ciklus 0.1 / Jay Kristoff, Amie Kaufman ; [ford. Sereg Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 393, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-007-0 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3888554]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2024.
Kulikov, Roman (1976-)
Svâzannye Zonoj 2 (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : a végzet markában / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszkij ; [műford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 494, [1] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-096-2 fűzött : 5490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3888521]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2024.
Kundera, Milan (1929-2023)
Kniha smíchu a zapomnění (magyar)
   A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2023. - 332, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-756-7 kötött
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3919617]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2024.
Kundera, Milan (1929-2023)
Směšné lásky (magyar)
   Nevetséges szerelmek / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2023. - 265, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-715-4 kötött
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3919615]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2024.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   A nagyravágyó béka : állatmesék kicsiknek és nagyoknak / La Fontaine ; Zsidányi Lilla átiratában ; Demény Andrea illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2022. - [31] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-509-566-7 kötött : 4995,- Ft
francia irodalom - állatmese - verses mese
840-35=945.11 *** 840-13=945.11
[AN 3888665]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2024.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Howard Phillips Lovecraft legjobb művei / [vál. és szerk. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2023. - 478, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-215-0 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3919441]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2024.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Howard Phillips Lovecraft összes művei / [vál. és szerk. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2023]-. - 25 cm
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-1/-9(73)=945.11
[AN 3919314]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2023. - 414, [2] p.
ISBN 963-9393-42-8 kötött : 7990,- Ft
[AN 3919316] MARC

ANSEL
UTF-81298 /2024.
Luceno, James (1947-)
Darth Plagueis (magyar)
   Darth Plagueis / James Luceno ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2023]. - 462, [1] p. ; 21 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-746-9 kötött : 6490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919448]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2024.
MacLean, Sarah (1978-)
A rogue by any other name (magyar)
   Hozományvadászok kíméljenek! : A szerencsejáték szabályai 1. / Sarah MacLean ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 475, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-602-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3919516]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2024.
Massarani, Eva (1910-2015)
Finis Transilvaniae (magyar)
   Finis Transilvaniae : egy hang az időből / Eva Mairovitz Massarani ; [sajtó alá rend. Silvia Massarani Callow] ; [ford. Lukácsi Margit] ; [közread. a] Magyar PEN Club ... - Budapest : M. PEN Club : Martin Opitz K., 2022. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6388-23-0 fűzött : 2900,- Ft
Olaszország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - olasz irodalom - 20. század - memoár
850-94=945.11 *** 75(=945.11)(45)(092)Massarani,_E.(0:82-94)
[AN 3888837]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2024.
Mo, Johanna (1976-)
Skuggliljan (magyar)
   Árnyékliliom / Johanna Mo ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2022. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-122-6 fűzött : 4590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3889491]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2024.
Moser, Annette (1978-)
Glöckchen, das Weihnachtspony : der Zauber des Nordsterns (magyar)
   Csengettyű, a karácsonyi póni : a Sarkcsillag varázsa / Annette Moser ; [ill. Marina Krämer] ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 130, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-584-241-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3889342]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2024.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; Mike Lowery rajz. ; [ford. Petrikovics Edit]. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-599-436-6 fűzött : 3999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3919729]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2024.
Novak, Kristian (1979-)
Ciganin, ali najljepši (magyar)
   Cigány létére / Kristian Novak ; [műford. Bognár Antal és Virág Bognár Ágota]. - Budapest : Metropolis Média, 2022. - 458, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-102-0 fűzött : 4990,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3890102]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2024.
Nygårdshaug, Gert (1946-)
Mengele Zoo (magyar)
   Mariposa mozgalom : egy ökoterrorista története / Gert Nygårdshaug ; [műford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 420, [6] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Latte
ISBN 978-963-551-104-4 fűzött : 4990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3888919]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2024.
Orwell, George (1903-1950)
Down and out in Paris and London (magyar)
   Csavargóként Párizsban, Londonban / George Orwell ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 300 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 44.)
ISBN 978-615-6490-63-6 fűzött : 2999,- Ft
Párizs - London - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 908.44-2Paris(0:82-992) *** 908.410-2London(0:82-992)
[AN 3919405]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2024.
Paige, Helena S. (1974-)
Impossible (magyar)
   Mert boldogan éltek, amíg? / Sarah Lotz ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 544 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-90-3 fűzött : 4980,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.5(680)=945.11 *** 820-312.9(680)=945.11
[AN 3889499]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2024.
Patterson, James (1947-)
The noise (magyar)
   A zaj / James Patterson, J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-018-5 fűzött : 4980,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3888542]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2024.
Peter Rabbit : Tales from the countryside (magyar)
   Mesék minden évszakra : [játékos ötletek a közös időtöltéshez] / [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
Beatrix Potter alapján. - keretcím: Nyúl Péter világa
ISBN 978-963-584-181-3 kötött : 6490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3889625]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2024.
Piercey, Rachel
If you go down to the woods today (magyar)
   Kerek erdő, esztendő : verses böngésző : [járd az erdőt Mackóval és fedezd fel a sok apró részletet!] / írta Rachel Piercey ; ill. Freya Hartas ; versek Fenyvesi Orsolya ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - 3. utánny. - [Budapest] : Babilon, cop. 2023. - [40] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-294-663-4 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - gyermekvers - képeskönyv
820-14(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3918818]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2024.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-887-5 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3918499]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2024.
Raspail, Jean (1925-2020)
Le camp des saints (magyar)
   Szentek tábora : regény / Jean Raspail ; [ford. Sáfár Marianna] ; [közread. az] Alapjogokért Központ ..., [Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Alapjogokért Közp. : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2022. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81467-9-1 kötött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3889478]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2024.
Reaves, Michael (1950-)
Darth Maul, shadow hunter (magyar)
   Darth Maul, a vadászó árnyék / Michael Reaves ; [ford. Dinya Tamás]. - [Szeged] : Szukits, [2023]. - 402 p. ; 21 cm
James Luceno elbeszéléseivel. - keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-745-2 kötött : 6490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3919495]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2024.
Richardson, Steve
Paisley rabbit and the treehouse contest (magyar)
   Sári nyuszi és a gyógyító szeretet / Steve Richardson, Chris Dunn ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 44, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-584-235-3 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3889330]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2024.
Rio, M. L.
If we were villains (magyar)
   Mintha gonoszok volnánk / M. L. Rio ; [ford. Metz Ferenc]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-597-413-9 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3919828]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2024.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts : the crimes of Grindelwald (magyar)
   Legendás állatok : Grindelwald bűntettei : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus, 2023. - 292 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-271-1 fűzött : 4980,- Ft
angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7=945.11
[AN 3918277]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2024.
Sáenz, Benjamin Alire (1954-)
Aristotle and Dante discover the secrets of the universe (magyar)
   Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában / Benjamin Alire Sáenz ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 380, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-325-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3919498]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2024.
Sawyer, Robert J. (1960-)
Quantum night (magyar)
   Kvantuméj / Robert J. Sawyer ; [műford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 373, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Bibliogr.
ISBN 978-963-551-100-6 fűzött : 4990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3890153]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2024.
Ségur, Sophie de (1799-1874)
Nouveaux contes de fées pour les petits enfants (magyar)
   Régi francia tündérmesék / Comtesse de Ségur ; [... ill. Vaspöri Cintia] ; [ford. Bujtor László]. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-559-581-5 kötött : 5490,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3889249]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2024.
Slatter, Angela (1967-)
All the murmuring bones (magyar)
   A csonthárfa dala / A. G. Slatter ; [műford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 315, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-083-2 fűzött : 4890,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3890149]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2024.
Smith, Alex T. (1985-)
How Winston came home for Christmas (magyar)
   A kisegér, aki karácsonyra hazatalált : [Fülöp legújabb kalandjai 24 és fél fejezetben] / Alex T. Smith ; [ford. Schmiedl Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-584-244-5 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3889395]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2024.
Steinhöfel, Andreas (1962-)
Es ist ein Elch entsprungen (magyar)
   A karácsonyi jávorszarvas kalandjai / Andreas Steinhöfel ; ill. Katja Gehrmann ; ford. Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 92, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-610-7 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3889540]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2024.
Stilton, Geronimo
Undicesimo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   Sárkányok szigete : tizenegyedik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 313, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-982-9 kötött : 4999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3889291]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2024.
Taylor, Jodi
Lies, damned lies, and history (magyar)
   Átkozott hazugságok és a történelem : [St. Mary-krónikák 7] / Jodi Taylor ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2022. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-085-6 fűzött : 4890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3890144]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2024.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit, ... Bonácz Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2023. - 536, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3753-9 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3919821]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2024.
Wadensjö, Måns (1988-)
Förlossningen (magyar)
   Szülészet / Måns Wadensjö ; [ford. Vekerdy Panni]. - Budapest : Ø, 2022. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5819-8 fűzött
svéd irodalom - kisregény
839.7-31=945.11
[AN 3888528]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2024.
Weil, Simone (1909-1943)
   Simone Weil : Pilinszky János fordításai és cikkei / [szerk., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Bende József]. - Budapest : Vigilia, 2022. - 240, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-82-8 fűzött : 3700,- Ft
Weil, Simone (1909-1943)
Franciaország - francia irodalom - vallásos irodalom - filozófus - 20. század - idézetgyűjtemény
840-84=945.11 *** 244 *** 1(44)(092)Weil,_S.
[AN 3888535]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2024.
Yeats, William Butler (1865-1939)
Irish fairy tales (magyar)
   Ír tündérmesék / William Butler Yeats ; [... ill. Vaspöri Cintia] ; [ford. Bujtor László]. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-559-375-0 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - írek - mese - népmese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=916.2)(02.053.2)
[AN 3889273]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2024.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Schachnovelle (magyar)
   Sakknovella / Stefan Zweig ; [ford. Fónagy Iván]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 73 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 41.)
ISBN 978-615-6490-50-6 fűzött : 2499,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3919400]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1330 /2024.
Acsádi Rozália (1957-)
   Kvintesszenciák : Porlepte paksaméták 6. / Acsádi Rozália. - [Paks] : Magánkiad., 2022. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4315-6 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3888265]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2024.
Ambrus József (1966-)
   Levegő vére / Ambrus József ; [... graf. Körmendi Rita]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5992-98-8 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890181]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2024.
   Antológia a Szekszárdi Garay János Gimnázium alapításának 125. évfordulójára : válogatás a gimnázium egykori és jelenlegi diákjainak, tanárainak munkáiból / [szerk. Rajos Judit, Mészáros Ferenc]. - Szekszárd : Szekszárdi Garay J. Gimn., 2022. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Szekszárd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Szekszárd)
[AN 3888194]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2024.
Apor Kata
   Medvelélek / Apor Kata ; [... graf. Kaliczka Gabriella]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6500-00-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889568]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2024.
B. D. Alíz
   Éget a nap : a trilógia 1. része / B. D. Alíz. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 160 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6440-20-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888601]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2024.
Baka Györgyi (1951-)
   Rózsaszirmok / Baka Györgyi ; László Bandy rajz. ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2022. - 104, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6368-20-1 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3888916]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2024.
Bakos Péter
   Tudattestek / Bakos Péter. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2022. - 232, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-586-126-2 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3889099]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2024.
Balázs Anita (1987-)
   Meseköntösben a 21. század / Balázs Anita ; [... ill. Buzgó Sándor]. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6440-24-2 kötött : 3490,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - tanmese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3888205]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2024.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Krétarajzok, gázgyár falára / Bátyi Zoltán ; [kiad. az Areión Kulturális Egyesület]. - Szeged : Areión Kv., 2022. - 218, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81663-6-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3889415]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2024.
Bencsik Ferenc Pál (1933-)
   Töredékek : 89 év 29 fejezetben / Bencsik Ferenc Pál. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 207, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6440-16-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3888526]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2024.
Benedek Ágota (1986-)
   Állva maszturbálok : szorongásnapló / Benedek Ágota. - Utánny. - Budapest : Libri, 2022. - 261, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-878-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3919463]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2024.
Benedek Ágota (1986-)
   Állva maszturbálok : szorongásnapló / Benedek Ágota. - 2. utánny. - Budapest : Libri, 2022. - 261, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-878-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3919466]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2024.
Benedek István Gábor (1937-2022)
Bergeni keringő (angol)
   Bergen waltz : [short stories] / István Gábor Benedek ; transl. by Elizabeth Szász [et al.]. - Budapest : Vince Books, 2022. - 211, [2] p. ; 21 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-114-8 fűzött : 4995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3888562]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Maszat karácsonya / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2022. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 12.
ISBN 978-963-587-304-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3889527]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2024.
Borda Réka (1992-)
   Égig érő csalán : r_g_ny / Borda Réka. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-462-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918950]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2024.
Borda Réka (1992-)
   Hoax : v_rs_k / Borda Réka. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 80, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-822-0 fűzött : 2975,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3918949]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2024.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - 7. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 486, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919749]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2024.
Brown, Borsa (1975-)
   A szárd szikla / Borsa Brown. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-04-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3919747]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2024.
Buday Anikó (1955-)
   Amazonok és más novellák / Buday Anikó ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Zsámbék ; Miskolc : Irod. Rádió, 2022. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-57-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3889109]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2024.
Buzási Sándor (1953-)
   Az élet csoda / Buzási Sándor ; [... Kalácska Sári ill.]. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-133-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889104]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2024.
Csákvári Katalin
   Lélekfonalak / Csákvári Katalin. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-625-007-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890175]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2024.
Csapó Ádám
   Hotel California / Csapó Ádám. - [Kecskemét] : Smaragd K., cop. 2022. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81622-5-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889467]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2024.
Csapó Miklós
   Erdei-tóparti lő-dörgések / Csapó Miklós. - Kaposfő ; [Debrecen] : Magánkiad., 2022. - 232 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5702-3 fűzött
magyar irodalom - memoár - vadászkaland
894.511-94 *** 799.2(0:82-94)
[AN 3888572]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2024.
Csőke Kitti (1988-)
   Tejfehér és a porcicák / [szöveg és graf.] Csőke Kitti. - [Debrecen] : Magánkiad., cop. 2022. - 61 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5447-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3888208]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2024.
Csukás István (1936-2020)
   Sün Balázs : gyerekversek / Csukás István ; rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2023. - 52, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-518-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3919182]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2024.
Czakó Andrea, B.
   A csend árnyéka / B. Czakó Andrea. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2022. - 464 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 459-462.
ISBN 978-963-559-584-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889287]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2024.
Czakó Zsófia (1987-)
   Szívhang / Czakó Zsófia. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 172, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-544-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919736]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2024.
Déssy András
   Életem könyve / Déssy András. - [Hegyeshalom] : Ad-Vill Kft., cop. 2022. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5868-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888687]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2024.
Dörfler Katalin (1954-)
   Belenéztem a napba / Dörfler Katalin. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 320, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6440-18-1 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3888599]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2024.
Dumas, Dee
   Játszma / Dee Dumas & Takács J. Mátyás. - Farmos : Soraya K., 2022. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5586-9 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3890190]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2024.
Eszterhai Katalin (1949-)
   Angyalok pórázon : illúziók, álmok, titkok és remények gyűjteménye / Eszterhai Katalin ; [... ill. Borbás Beáta]. - [Tatabánya] : Több Mint Marketing Kft., cop. 2022. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5215-8 fűzött : 4950,- Ft
magyar irodalom - kutya - állat-ember kapcsolat - állatirodalom
894.511-35 *** 591.557.2 *** 636.7(0:82-35)
[AN 3889448]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2024.
Fábián Janka (1973-)
   Emma fiai / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 331 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-247-9 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918515]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2024.
Fábián Janka (1973-)
   Emma lánya / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 460, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-270-7 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918683]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2024.
Fábián Janka (1973-)
   Emma szerelme / Fábián Janka. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 393 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-269-1 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918514]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2024.
Fekete Dávid
   Villanások / Fekete Dávid. - Farmos : Soraya K., 2022. - 128, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4097-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3890189]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2024.
   Felhőszárnyak : nyárváró magazin 1-2. osztályosoknak / [szerk. Miklya Zsolt] ; [ill. Sásdi Laura, Séllei Nóra Valéria]. - Budapest : Kálvin, [2022]. - 27, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-524-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - foglalkoztatókönyv
894.511-822(02.053.2) *** 087.5
[AN 3888705]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2024.
   A fény az időben : vak és gyengénlátó költők és írók antológiája 2. / [ill. Gadó Klára] ; [kiad. a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövetsége, 2022. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5919-02-2 fűzött
magyar irodalom - vak - csökkent látású - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 364.65-056.262(0:82-822)
[AN 3889001]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2024.
Földi László (1956-)
   Vérnarancs és vodka : színészregény a szenvedélyről / Nomád Földi László. - Budapest : Kalligram, 2022. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-339-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888537]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2024.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Fekete Horka / Fonyódi Tibor. - Szeged : Lazi, [2021]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3854231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ármány éneke. - cop. 2022. - 283, [2] p.
Bibliogr.: p. [285].
ISBN 978-963-267-544-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3888996] MARC

ANSEL
UTF-81369 /2024.
Fróna Zsófia
   A fegyverforgató : baljós szövetségek / Fróna Zsófia. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 481 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-6373-52-6 kötött : 4190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3890097]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2024.
Gallay-Nagy Krisztina
   Boszorkányos hírnév / Gallay-Nagy Krisztina. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, [2022]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-44-4 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3888172]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2024.
Győri Andor (1945-)
   Magasföldszint : novellák, elbeszélések / Győri Andor. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-135-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3889119]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2024.
Győri Katalin (1982-)
   Felhők szigete : ifjúsági regény / Győri Katalin ; [ill. Aureole]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 212, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-070-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3918280]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2024.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Akcentus : Lugosi Amerikában : regény / Gyurkovics Tamás. - Budapest : Kalligram, 2022. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-359-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3889573]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2024.
Hercz Júlia (1981-)
   Arany és ónix / Hercz Júlia. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 375 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-770-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3919176]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2024.
   Hogy mondjam el? : magyar költők szerelmes versei / [... összeáll. és szerk. Halász Csilla] ; [... vál. Halász Csilla és Tóth Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Látóhatár K., cop. 2023. - 121, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5444-18-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 3919592]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2024.
Holéczi Zsuzsa
   Sorsfordítók / Holéczi Zsuzsa. - 3. kiad. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2023. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6511-18-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919467]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2024.
Hoppál Mihály (1942-)
   ZENgedelem / HOMI a szerzetes rajzolatait és szövegeit közread. Hoppál Mihály. - Budapest : [EFI], 2022. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Európai Folklór Intézet. - Bibliogr.: p. [112].
ISBN 978-615-5197-16-1 fűzött
magyar irodalom - zen buddhizmus - haiku
894.511-14 *** 294.321(520)
[AN 3888796]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2024.
Ici
   Improbus : szívtelen / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-64-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3890100]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2024.
Ici
   Te vagy a mai napom és minden holnapom : egy TikToker a barátom / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-97-7 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3890090]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2024.
Izsó Zita (1986-)
   Bekerített erdő : v_rs_k / Izsó Zita. - Budapest : Scolar, 2022. - 62, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-622-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3888548]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2024.
Jakab Krisztina Franciska (1983-)
   Van, hogy mégis / Jakab Krisztina Franciska. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6438-08-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889114]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2024.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó utazásai : mesék óvodásoknak / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 39, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-603-373-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3918502]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2024.
Jeles Ági
   Vágyak és könnyek / Jeles Ági. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2022. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-80-9 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3889102]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2024.
Jenei Tamás (1965-)
   A Don Quijote-emlékverseny / Jenei Tamás. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2022. - 476 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80803-7-8 fűzött : 4700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-31
[AN 3889039]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2024.
Kalocsa Zsuzsa
   Egy asszony élete : Angéla álma / Kalocsa Zsuzsa. - [Kaposvár] : Szerző, 2023. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81149-2-9 fűzött
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 3919179]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2024.
Karády Anna
   A füredi földesúr / Karády Anna. - Balatonfüred ; [Budapest] : Gamma, 2023. - 448 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-570-075-2 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919419]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2024.
Karády Anna
   A füredi lány / Karády Anna. - Balatonfüred ; [Budapest] : Gamma, 2023. - 448 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-570-029-5 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919409]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2024.
Kasza Béla (1955-)
   Ahol tapsolni fognak a nyírfák : regény / Kasza Béla. - [Baja] : Kasza B., 2022. - [539] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5417-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888930]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2024.
Kenéz Péter
   Végtelen az út, amelyen te jársz : kalandregény napjainkból / Kenéz Péter. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3874139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 476, [3] p.
ISBN 978-615-6440-12-9 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3888179] MARC

ANSEL
UTF-81390 /2024.
Kirsch Ákos
   A hegy árnyékában és más novellák / Kirsch Ákos. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2022. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-79-3 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3889107]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2024.
Kiss Gerda, M.
   Lujzi és Zénó : varázslatos december / M. Kiss Gerda. - [Újlengyel] : MXR Financial Kft., 2022. - 57 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-5863-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889561]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2024.
Kolozsi László (1970-)
   A bejrúti járat / Kolozsi László. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 424 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-477-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918955]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2024.
Kopácsi Krisztina
   Hóvihar / Kopácsi Krisztina. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6454-11-9 fűzött : 4250,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3890093]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2024.
Kopor Tihamér
   Vonatok és állomások : emlékek, kalandok Kárpátaljától Budapestig / Kopor Tihamér. - [Érd] : Kopor T., cop. 2022. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6144-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3888855]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2024.
   Korán sötétedik : elbeszélés, karc, vers / Nagy István [et al.]. - Facsimile kiad. - Sárospatak : Hernád, cop. 2022. - 159 p. ; 24 cm
Dienes Dénes és Szatmári Emília tanulmányával. - Utószó Lapis József. - Eredeti kiadása: Sárospatak : Kisfaludy L. a Ref. Főisk. betűivel, 1932
Sárospatak - magyar irodalom - önképzőkör - lelkészképzés - irodalmi élet - 1930-as évek - Horthy-korszak - antológia - fényképmásolat
894.511-822 *** 894.511(091)"193" *** 094/099.07 *** 378.628.42(439-2Sárospatak)"193" *** 378.184(439-2Sárospatak)"193"
[AN 3888416]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2024.
Kothenc Mária
   A jövődből jöttem / Kothenc Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-89-9 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889563]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2024.
Kovács Fanni
   Emésztő mohóság / Kovács Fanni. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6500-01-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3889562]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2024.
Lackfi János (1971-)
Milyenek a magyarok? (angol)
   Homo hungaricus : magyar man / János Lackfi ; [transl. Ralph Berkin] ; [ill. István P. Szathmáry]. - [Budapest] : Helikon, [2023]. - 141, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-620-224-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3918827]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2024.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2023. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-620-237-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3918825]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2024.
Lakatos István (1980-)
   Dobozváros / Lakatos István. - Bőv., jav. kiad. - [Kiskunhalas] : Nimue, 2023. - 311 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6512-7 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3918853]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2024.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Sámuel : kezdetek / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., 2022. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80678-9-8 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3888268]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-02-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919980]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2024.
Léka Géza (1957-)
   Dzsó! : versek / Léka Géza ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2022. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6158-03-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890272]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2024.
Lőrincz Miklós
   Bagolytanoda / Lőrincz Miklós ; Vargáné Kertész Melinda rajz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2022. - 62, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6438-09-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3889096]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2024.
Ludányi Bettina (1994-)
   Kisujjeskü : [Egyezség I.] / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-440-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3889341]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2024.
Majzik Ilona
   Sündörgő : meséskönyv / írta Majzik Ilona. - [Debrecen] : Magnusz, 2022. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6519-02-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-14(02.053.2)
[AN 3888234]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2024.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2023. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-620-197-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3919631]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2024.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2023. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-620-150-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919739]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2024.
Medveczky Balázs (1969-)
   Válasszatok! : demokritikai irrealista regény / Medveczky Balázs. - Göd : Olvasni Menő Kft., 2022. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6094-23-0 kötött : 4390,- Ft
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3889217]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2024.
Mester Györgyi (1954-)
   44 / Mester Györgyi ; [... ill. Keglovich T. Milán]. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 209, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6439-04-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3888529]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2024.
Mester Györgyi (1954-)
   Sugi / Mester Györgyi. - Budapest : Ad Librum, 2022. - 117, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-6439-09-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3888170]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2024.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   A kamasz király udvarában / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Pagony, cop. 2023. - 343 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-345-6 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3918327]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2024.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [életrajzi jegyzet Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2023. - 219, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-477-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918284]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2024.
   Mimó és Csipek : túl a Kacat-hegyen / Gál Noémi [et al.]. - [Budapest] : [Bábozd Zöldre Egyes.], cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 17x25 cm + mell. (18 p.)
Közread. a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület
ISBN 978-615-01-5800-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3888690]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2024.
Molnár T. Eszter (1976-)
   Hidegkút : regény / Molnár T. Eszter. - Budapest : Kalligram, 2022. - 230, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-343-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888536]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2024.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Boltosmesék / Mosonyi Aliz. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 82, [5] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 9.)
ISBN 978-963-14-3903-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3918947]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2024.
Nagy Alex
   Lelkek harca : hogy hívják az elvtársnőt? / Nagy Alex. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-98-4 fűzött : 4390,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3890089]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2024.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   Naplemente : versek / Lászki Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-136-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889108]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2024.
Nala, B. B. (1978-)
   Álom-tánc ezüst boltív alatt / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5664-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889559]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2024.
Nemere István (1944-)
   A Triton-gyilkosságok / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2023. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-805-9 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3918845]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2024.
Nemere István (1944-)
   Ütött az órád : krimi az encsencsi szeszgyárban / Nemere István. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 278, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6440-10-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888604]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2024.
Ónodi Lídia
   Nala otthonra talál : első rész / írta Ónodi Lídia ; ill. Bozsikné Kovács Kriszta. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 36 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5780-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889567]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2024.
Örkény István (1912-1979)
   Lágerek népe ; Emlékezők / Örkény István ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Helikon, 2023. - 471 p. : ill. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
A 2. mű megj. "Amíg idejutottunk" címmel is
ISBN 978-963-479-114-0 kötött : 5499,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - hadifogoly - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3918821]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2024.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 2023. - 548, [9] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 1.)
ISBN 978-963-14-3596-2 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918944]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2024.
Pais István (1932-)
   Az igazság nem tűr meg semmi álnokságot.. / Pais István. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2022. - 109 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 30.)
Fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - olvasói levél - vallásfilozófia - publicisztika
894.511-92 *** 21
[AN 3890246]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2024.
Pálfy Gyula
   Jerikó utolsó napjai : történet az idők végéről / Pálfy Gyula ; [ill. ... Sztankovics Jázmin Kincső]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2023. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6108-88-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3918906]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2024.
Park, Susanna
   Tüskehegy / Susanna Park. - Budapest : Könyv Guru, 2022-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3888192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Amyta. - 2022
ISBN 978-615-6440-08-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3888195] MARC

ANSEL
UTF-81428 /2024.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és a Mikulás / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-342-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889538]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2024.
Péczely Dóra (1968-)
   Issues with young adults : 12+ books : [new Hungarian young adult fiction] / [written by Dóra Péczely] ; [transl. Thomas Cooper] ; [publ. by the Petőfi Cultural Agency]. - Budapest : Petőfi Cultural Agency, 2022. - 47 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6244-25-3 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - műfajtörténet - ifjúsági irodalom - 21. század - könyvismertetés
894.511-95 *** 894.511(091)-93"201/202"(0:82-95)
[AN 3888922]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2024.
Pelesz Alexandra
   Olyan ízű, mint az életem : ifjúsági novellák / Pelesz Alexandra ; [ill. Cserfő Betty] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Nagykanizsa ; Miskolc : Irod. Rádió, 2022. - 199, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-56-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3889101]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2024.
Perei Bóni György (1947-)
   Hetvenen túl : versek / Perei Bóni György ; [közread. a] Taktaharkányi Romatűz Egyesület. - [Taktaharkány] : Taktaharkányi Romatűz Egyes., 2022. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81685-8-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889317]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2024.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Arany Lacinak / Petőfi Sándor ; Békés Rozi illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 19, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-244-551-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3919305]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2024.
Pilizota Szandra (1976-)
   Hát érjen utol haragja : kisregény / Murron Skeats. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-625-008-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3890172]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2024.
Reed, Zachary
   Phoenix : a bandavezér / Zachary Reed. - Miskolc : Kvműhely K. ; [Alsózsolca] : [Magánkiad.], 2022. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5981-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889570]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2023. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-802-8 fűzött : 1199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3918846]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2024.
Répa Jenő (1955-)
   Városszéli blues / Répa Jenő. - [Tiszafüred] : Répa J., 2022. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5567-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889051]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2024.
   Rókaerdő : "A természet poétája, piktora és tollnoka 2022" pályázat helyezett és sikeresen szerepelt alkotásai : [természetről szóló versek, prózai munkák és képzőművészeti alkotások az Irodalmi Rádió szerzőitől] / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2022. - 349, [8] p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-62-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - természeti környezet - antológia
894.511-822 *** 502(0:82-822)
[AN 3889095]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2024.
Sáfrán Judit
   Az írisz emlékei : Örökölt királyság I. / Sáfrán Judit. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 621 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-91-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890096]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2024.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Bodobács : [történetek útközben] / Schäffer Erzsébet. - [Budapest] : Central, 2023. - 228, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-264-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919623]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2024.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Pipacsvirágom : [történetek útközben] / Schäffer Erzsébet. - [Budapest] : Central, 2023. - 228, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-263-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919624]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2024.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A szőlővirág illata : [történetek útközben] / Schäffer Erzsébet. - [Budapest] : Central, 2023. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-262-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919621]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2024.
Shero, Berill
   A net csodái, avagy Mese habbal / Berill Shero, Bankó Magda. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6390-88-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3889574]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2024.
Stone, Amira (1984-)
   Kitaszítottak : A mágia rabjai I. / Amira Stone. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 390, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-772-0 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3918958]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2024.
Szabó Márton István (1993-)
   Betonszféra : v_rs_k / Szabó Márton István. - Budapest : Scolar, 2022. - 53, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-565-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3888550]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2024.
Szabó Zsolt (1978-)
   Télapó, Télapó : karácsonyi versike / Szabó Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-745-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3888191]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2024.
Szendrei Mikó Zoltán
   Pusztai keresztút : szétszakadt álmok / Szendrei Mikó Zoltán. - [Vizslás] : [Magánkiad.], 2022. - 472 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5741-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3889558]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2024.
Szenes János (1957-)
   In cervino monte : Szarvas regénye / Szenes János ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2022. - 162 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-6360-01-4 kötött
Szarvas (Békés megye) - magyar irodalom - helytörténet - történelmi elbeszélés
894.511-322.6 *** 943.9-2Szarvas(0:82-32)
[AN 3889667]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2024.
Szerb Antal (1901-1945)
   Szerelem a palackban / Szerb Antal ; [szerk. Poszler György]. - 6. kiad., jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 387, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2522-2 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919820]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2024.
Szerencsés Károly (1960-)
   Magyarország világviharban : halk párbaj az idővel / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2022. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-163-0 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3888546]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2024.
Szilasi Katalin (1949-)
   A nyúl / Szilasi Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2022. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6500-02-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3889571]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2024.
Szőllősi Imréné
   Mint puzzle darabok : versek / Szőllősi Imréné Tóth Vilma. - [Derecske] : [Szőllősi I.-né], 2022. - 81 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-4699-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3889315]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2024.
Szurcsik Benedek
   Jegyzetek a valósághoz és a matematika abszurda / Szurcsik Benedek. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 55 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-5577-7 fűzött
magyar irodalom - axióma - vers
894.511-14 *** 164.04
[AN 3889120]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2024.
Takács Viktória
   Karácsonyi mese / Takács Viktória ; a szerző rajz. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-631-2 kötött : 2775,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889332]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2024.
Takács Viktória
   Regölős mese / Takács Viktória ; a szerző rajz. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-630-5 kötött : 2775,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3889335]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2024.
Tarnócziné Barabás Irén (1948-)
   Őszidő / Tarnócziné Barabás Irén ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - [Érd] : Poly-Art Alapítvány, 2022. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-82188-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3888853]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2024.
Tillensen, Mika (1981-)
   Ideges úr élete / Mika Tillensen. - Budapest : Könyv Guru, 2022. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6440-14-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3888605]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2024.
Tóth Ágnes
   Mosoly, könny és toll : Tóth Ágnes szösszenetei. - [Pécs] : Tóth Á., cop. 2022. - 190 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-5200-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3890095]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2024.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Pásztázó üzenőfüzér : barangolás szövegemlékek között : válogatott írások (esszé, kritika, tanulmány) / Sz. Tóth Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 392, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-134-4 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3888997]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2024.
Tóth János, H. (1939-)
   H. Tóth János válogatott művei. - Karcag : Szerző, 2022-. - 30 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3887242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2022. - 196 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-6317-8 kötött
[AN 3890345] MARC

ANSEL
UTF-81460 /2024.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 165, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919818]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2024.
Vámos Miklós (1950-)
   Sánta kutya : egy élet / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 350, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-305-6 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919632]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2024.
Varga Emese
   Zsebszöveg II : kivirágzás / Varga Emese. - [Budapest] : [Sivák-Varga E.], 2022. - 126 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-01-5503-6 fűzött
magyar irodalom - karcolat - kisepika
894.511-3
[AN 3890036]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2024.
Varga Gy. Brian
   A kék orchidea / Varga Gy. Brian. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-78-6 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890088]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2024.
Vedres Ferencné (1947-)
   Holdfényes úton / Vedres-Nagy Ibolya, Vedres Ferenc ; [kiad. a Boróka Művészeti Csoport]. - [Kiskunmajsa] : Boróka Műv. Csop., [2022]. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-82187-0-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3889417]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2024.
Viola Judit (1982-)
   Sasok a viharban V : királyok és koronák / Viola Judit. - Sárospatak : Hernád K., 2022. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-5787-31-7
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3888461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 496 p.
Kötött : 4990,- Ft
[AN 3888462] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 504 p.
Kötött : 4990,- Ft
[AN 3888465] MARC

ANSEL
UTF-81466 /2024.
Visky András (1957-)
   Kitelepítés / Visky András. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-308-1 fűzött : 4599,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3919032]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2024.
Visky András (1957-)
   Kitelepítés / Visky András. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-308-1 fűzött : 4599,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3919035]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2024.
Visky András (1957-)
   Kitelepítés / Visky András. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-308-1 fűzött : 4599,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3919038]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2024.
Winter, Abby
   Miami ál(ar)ca / Abby Winter, Veda Sylver. - Bakháza : NewLine K., 2022. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6373-75-5 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3890091]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2024.
Zámboriné Laskai Ildikó
   Állati történetek / Zámboriné Laskai Ildikó ; ill. Ráczné Enzsöl Katalin. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2022. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-625-001-0 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890185]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1471 /2024.
Baretti, Sonia
Les oiseaux du jardin (magyar)
   Madarak a kertben / [rajz. Sonia Baretti]. - Budapest : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-705-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888967]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2024.
Baretti, Sonia
Qui habite ici? (magyar)
   Ki lakik itt? / [rajz. Sonia Baretti]. - Budapest : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Húzd és mondd!
ISBN 978-963-294-704-4 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888943]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2024.
Behl, Anne-Kathrin (1983-)
Countryside (magyar)
   Mező : csúszkák minden oldalon! / [ill.] Anne-Kathrin Behl. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Tipegő figyelő
ISBN 978-963-294-713-6 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888973]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2024.
Behl, Anne-Kathrin (1983-)
River (magyar)
   Folyó : csúszkák minden oldalon! / [ill.] Anne-Kathrin Behl. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Tipegő figyelő
ISBN 978-963-294-714-3 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888981]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2024.
Choux, Nathalie (1967-)
Bonjour, bébé chat! (magyar)
   Szép napot, kiscica! / [írta és rajz. Nathalie Choux]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-715-0 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888952]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2024.
Choux, Nathalie (1967-)
Bonjour, bébé chien! (magyar)
   Szép napot, kiskutya! / [írta és rajz. Nathalie Choux]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-716-7 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888964]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2024.
Choux, Nathalie (1967-)
Bonjour, petit ourson! (magyar)
   Szép napot, kismackó! / [írta és rajz. Nathalie Choux]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-717-4 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888960]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2024.
Darvas Flóra
   Karácsony az erdőben : mini mese / Darvas Flóra. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-746-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888184]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2024.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / Wolfram Hänel történetét Anna Döring meséli újra ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 10.)
ISBN 978-615-5028-15-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918685]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2024.
Dowsett, Elizabeth
Hogwarts at Christmas (magyar)
   Karácsony a Roxfortban : [Harry Potter minifigurával] / írta Elizabeth Dowsett ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Lego Harry Potter
ISBN 978-963-565-205-1 kötött : 5900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1) *** 820(092)Rowling,_J._K.
[AN 3889872]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2024.
   A farm állatai / [szerk. ... Bóka Fruzsina Mercédesz]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-764-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888203]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2024.
   Foglalkozások : Móki és barátai / [szerk. ... Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-741-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888178]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2024.
   Formák : Oli és barátai / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-739-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888176]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2024.
   Hangszerek : Trombi és barátai / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
QR-kódokkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-740-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888173]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2024.
Ho, Jannie
Bunny Boo has lost her teddy! (magyar)
   Nyuszó Muszó elvesztette a maciját : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-445-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3919394]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2024.
Ho, Jannie
Pookie Pop plays hide-and-seek (magyar)
   Cicó Micó bújócskázik : [tili-toli könyv] / Jannie Ho ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-359-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3919345]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2024.
Ho, Jannie
Snuggly Puppy looks for the perfect hug (magyar)
   Bujszi kutya ölelésre vágyik : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-447-0 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3919398]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2024.
Ho, Jannie
Teeny Weeny looks for his mummy! (magyar)
   Inci Finci keresi a mamáját : tili-toli könyv / Jannie Ho ; [m. szöveg Babai Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-444-9 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918814]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2024.
Innes, Shona
The playground is like the jungle (magyar)
   A játszótér olyan, mint a dzsungel / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - Budapest : Pagony, 2023. - [31] p. : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-587-473-6 kötött : 2790,- Ft
szocializáció - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 316.736(02.053.2)
[AN 3918511]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2024.
   Itt van a tél! / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Okoskák ovija mini
ISBN 978-963-459-748-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888187]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2024.
   Járművek : Korgi és barátai / [szerk. ... Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
QR-kódokkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-738-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888174]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2024.
    éjszakát, Muki! : napi rutin / [szerk. ... Erneszt Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-743-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888168]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2024.
    reggelt, Muki! : napi rutin / [szerk. ... Erneszt Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-742-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888175]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2024.
Joyce, Melanie
Little bear's magical Christmas (magyar)
   Rosszcsont Maci karácsonya / írta Melanie Joyce ; ill. Gabi Murphy ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - [21] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-483-337-6 fűzött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888215]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2024.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc az iskolában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-664-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3919256]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2024.
   Kedves állatok : Cini és barátai / [szerk. ... Komendát Zsuzsanna Fruzsina]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-736-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888171]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2024.
   Kiskarácsony, nagykarácsony : karácsonyi versikék / [szerk. ..., ill. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-771-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888259]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2024.
Lundie, Isobel
Find my favorite things (magyar)
   Kedvenc dolgaim : kövesd a szereplőket oldalról oldalra! : böngéssz velünk! / Isobel Lundie illusztrációival ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - Lapozó (13 p.) : ill., színes ; 26 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-565-187-0. - keretcím: Találd meg!
Kötött : 3600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889892]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2024.
   Mesék hasznos mozdonyokról / W. Awdry ... alapján ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-603-161-9 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889294]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2024.
   Mit csinálnak a gépek? / [szerk. ... Erneszt Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-765-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888197]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2024.
   Óvodások ballagási emlékkönyve / [ill. Kohánszky Kinga]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, 2023. - 48 p. : ill., főként színes ; 15 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-510-218-1)
óvoda - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 373.24(02.053.2)
[AN 3919589]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2024.
Przygoda na ranczo (magyar)
   Merész Danny, a cowboy ; A nagy koncert ; Az elsüllyedt bárka : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 1.)
Egys. cím: Morska przygoda ; Wielki koncert. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-555-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918852]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni besucht Oma und Opa (magyar)
   Bori a nagyszülőknél alszik / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 47.)
ISBN 978-963-403-953-2 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918780]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918756]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918758]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Kinderturnen (magyar)
   Bori és az ovis torna / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 50.)
ISBN 978-963-584-239-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888656]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918784]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist wütend (magyar)
   Bori mérges / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 45.)
ISBN 978-963-403-759-0 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918778]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Rácz Julianna]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918786]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Conni streitet sich mit Julia (magyar)
   Bori és Julcsi összevesznek / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 39.)
ISBN 978-963-403-248-9 fűzött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918771]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2024.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918755]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2024.
Schuld, Kerstin M. (1964-)
Hurra, es ist Winter! (magyar)
   Hurrá, itt a tél! / [ill. Kerstin M. Schuld]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-584-206-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3889636]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2024.
Schuld, Kerstin M. (1964-)
Die Weihnachtsgeschichte (magyar)
   Az első karácsony / [ill. Kerstin M. Schuld]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
keretcím: Kukucs könyvek. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-584-207-0 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3889639]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2024.
Stwór z bagien (magyar)
   A mocsári szörny megmentése ; A nagy fagy ; A pizzatorony megmentése : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Magyari Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 76 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 3.)
Egys. cím: Pieski i wielki mróz ; Wieża z pizzy. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-896-5 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3918851]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2024.
Szabó Zsolt (1978-)
   Ho-ho-hó! : vidám karácsonyi mondókák és versek / Szabó Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-757-5 fűzött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3888241]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2024.
Szabó Zsolt (1978-)
   Zúzmarafalva karácsonya : mini mese keresgélős játékkal / Szabó Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-760-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - foglalkoztatókönyv - mese
087.5(084.1) *** 087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3888244]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2024.
   Számold meg! : Kloé és barátai / [szerk. ... Duzs Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-737-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888177]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2024.
Tielmann, Christian (1971-)
Max feiert Geburtstag (magyar)
   Berci, a szülinapos / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 21.)
ISBN 978-963-584-240-7 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888653]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2024.
Veres László (1956-)
   Az erdők lakói : keresd meg az állatokat! / [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-767-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888198]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2024.
Veres László (1956-)
   A tanyavilág lakói : keresd meg az állatokat! / [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-766-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3888201]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1521 /2024.
   A bűn városa / Donny Cates író ; Niko Henrichon, Frazer Irving, Chip Zdarsky rajzolók ... ; [ford. Kóbor Róbert]. - Pécel : Tálosiné Kiss T., [2022]. - [112] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Doktor Strange
ISBN 978-615-01-5940-9 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3888691]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2024.
Csörnyei Márk
   Idegen földrész / [sztori és szöveg Csörnyei Márk és Henézi Katalin] ; [rajz és színek Csörnyei Márk]. - [Keszthely] : Szerző, [2021]-. - ill., színes ; 21 cm
A leírás a 2. rész alapján kész.
Fűzött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3888990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az Akadémia. - cop. 2022. - [20] p.
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3888991] MARC

ANSEL
UTF-81523 /2024.
Davis, Jim (1945-)
   Álompár : [Garfield-poénok 2009-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2022]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 164.)
ISBN 978-615-5425-78-3 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3890227]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2024.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: House Atreides (magyar)
   Dűne : Atreides-ház / írta Brian Herbert & Kevin J. Anderson ; rajz. Dev Pramanik ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2021-. - ill., színes ; 27 cm
A 3. kötetet ill. Dev Pramanik és Mariano Taibo
képregény
087.6:084.11
[AN 3853196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2022. - [111] p.
ISBN 978-963-566-354-5 kötött : 6490,- Ft
[AN 3889465] MARC

ANSEL
UTF-81525 /2024.
   A hetedik! : a Mozaikok (2018), a Fogaskerekek (2019) és az Online-tanulmányok (2022) hallgatói konferenciák válogatott anyaga / szerk. Balázs Géza, Herbst Rebeka. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2022. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-82140-0-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3888798]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2024.
Márok Attila (1975-)
   Toldi : a malomkő árnyéka / Márok Attila ; [Ilosvai Selymes Péter és Arany János ... alapján ...]. - [Szeged] : Szerző, 2022-. - ill., részben színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3888708]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2022. - 83 p.
ISBN 978-615-01-5504-3 kötött : 7990,- Ft
[AN 3888711] MARC

ANSEL
UTF-81527 /2024.
Petersen, David (1977-)
Mouse guard : the black axe (magyar)
   Egérőrség : fekete fejsze / írta és rajz. David Petersen ; [ford. Tamás Gábor] ; [a verseket ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, 2022. - [216] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-432-171-2 kötött : 6990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3889456]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2024.
Pozsgay Gyula
   Az öreg tigris : egy igaz történet korabeli dokumentumok és a repülőszemélyzet naplója alapján / Pozsgay Gyula. - [Szabadszállás] : Képes Krónikák, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-81527-6-1 kötött : 4900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3889592]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2024.
Stevenson, Noelle (1991-)
Nimona (magyar)
   Nimona / ND Stevenson ; [ford. Márton Zsófia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2023. - 266 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-432-227-6 fűzött : 5990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3918501]
MARC

ANSEL
UTF-8