MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2024 - 28. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2024

Created at 2024/02/23 09:45:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1530 /2024.
Hondromatidisz Rigasz (1943-1996)
   Visszatekintés '80 : Hondromatidisz Rigasz szobrászművész emlékkiállítás : Bényi Galéria, Debrecen, 2022. november 3-24. : kiállítási katalógus / szerk. Velényi Rudolf. - [Debrecen] : Magánkiad., [2022]. - 22 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-01-6497-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 73/76(439)(092)Hondromatidisz,_R.
[AN 3891405]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2024.
   Pálosok : kiállítási katalógus / szerk. Pető Zsuzsa ; a szakmai leírásokat gond. és az egyes részek bev. szövegeit írta Bojtos Anita és Pető Zsuzsa ; [közread. a] Magyar Pálos Rend, Magyar Nemzeti Múzeum. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Pálos Rend : MNM, 2023. - 302 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. jún. 15 - szept. 12. között rendezték. - Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-963-649-001-0 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - szerzetesség - pálosok - egyháztörténet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2021" *** 271.791(439)(091)
[AN 3921844]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1532 /2024.
Grób László
   A "füzetes regények" / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 150, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 11.)
ISBN 978-615-5601-04-0 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - könyvkiadás - magyar irodalom története - műfajtörténet - 19. század - két világháború közötti időszak - borítólap - ponyvairodalom - szakbibliográfia
655.41(439)"188/193" *** 894.511(091)-311.3"193/194":016
[AN 3891494]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2024.
   Petőfi-album / ... szerk. Bartók Lajos, Endrődi Sándor és Szana Tamás. - Repr. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - VI, 263 p. : ill. ; 30 cm + 9 mell.
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1898
ISBN 978-963-544-862-3 kötött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - antológia - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511(092)Petőfi_S.(0:82-822)
[AN 3891010]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2024.
Tóth Gyula (1938-)
   A könyvek generálisa : Szabó Ervin könyvtáros életútja / Tóth Gyula. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-317.
ISBN 978-615-6489-03-6 kötött : 3980,- Ft : 10 EUR
Szabó Ervin (1877-1918)
Magyarország - könyvtáros - századforduló
02(439)(092)Szabó_E.
[AN 3890835]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2024.
   XXI. századi iskolai könyvtári terek / szerk. Dömsödy Andrea. - Budapest : KTE, 2022. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81914-2-5 fűzött
iskolai könyvtár - belsőépítészet
027.8 *** 727.8
[AN 3890671]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1536 /2024.
Balázs Géza (1959-)
   A Magyar Nyelvőr viharos története, 1872-2022 / Balázs Géza. - Budapest : MNYKNT : Iku, 2022. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Jót s jól! Iku-kiskönyvtár, ISSN 2415-9204 ; 4.)
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 978-615-82068-1-5 fűzött
Magyar nyelvőr, ISSN 0025-0236
Magyarország - sajtótörténet - nyelvészet - szakfolyóirat
070.486(439)(091) *** 070(439)Magyar_nyelvőr(091) *** 80
[AN 3890677]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1537 /2024.
Huizinga, Johan (1872-1945)
Herfsttij der middleeuwen (magyar)
   Őszi középkor : a tizennegyedik és tizenötödik századi élet- és gondolkodásformák Franciaországban és Németalföldön / Johan Huizinga ; [ford. és az utószókat írta Balogh Tamás] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Helikon, 2023. - 507, [3] p. : ill. ; 23 cm
Megj. "A középkor alkonya" címmel is. - Bibliogr.: p. 488-492.
ISBN 978-963-479-077-8 kötött : 6499,- Ft
Európa - Franciaország - Németalföld - művelődéstörténet - kultúratörténet - kultúrafilozófia - 14. század - 15. század
008(44)"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 130.2 *** 008(492-89)"13/14"
[AN 3919974]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2024.
   "Közel, s távol" 10.2 : az Eötvös Collegium éves konferenciájának előadásaiból, 2020 / szerk. Doma Petra és Takó Ferenc. - Budapest : Eötvös Collegium, 2022. - 333 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-52-8 fűzött
Ázsia - Európa - keletkutatás - történelem - művelődéstörténet - történelmi kapcsolat
008(5) *** 95 *** 930.85(5) *** 930.85(4)
[AN 3891711]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1539 /2024.
Ben Byön Delou
   Aion / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2022. - 62 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 16.)
ISBN 978-615-80622-7-5 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3890582]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2024.
Campbell, Rebecca
Light is the new black (magyar)
   Lelked ragyogása : kövesd a benned rejlő fényt és ragyogd be a világot! / Rebecca Campbell ; [ford. Kováts Viktória]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-39-0 fűzött : 5790,- Ft
ezoterika - életvezetés - személyiségfejlesztés
133.25 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3892694]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2024.
Gāyat al-ḥakīm wa-aḥaqq an-natīǧatayn bi-'t-taqdīm (magyar)
   Picatrix : a bölcs célja : Ghāyat al-ḥakīm / [ford. Frazer-Imregh Monika, Hamvas Endre Ádám] ; [a tanulmányokat írta Frazer-Imregh Monika, Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - [Budapest] : Szenzár, 2022. - 629 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Bibliogr.: p. 608.
ISBN 978-963-479-665-7 kötött : 5999,- Ft
okkultizmus - mágia - asztrológia - arab irodalom
133.4 *** 133.52 *** 892.7-96=945.11
[AN 3890522]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2024.
Gunagriha
   A harmadik kívánság / Gunagriha. - Átd., bőv. kiad. - [Csömör] : [Discovery Bliss], 2023. - 279, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-615-81588-4-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3921786]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2024.
Purisaca Golenya Ágnes (1961-)
   A kék vér gyermekei / Golenya Ágnes Éva. - 4. jav. kiad. - [Ágasegyháza] : Kristály Kvt., 2023. - 3 db : ill. ; 20 cm
okkultizmus
133.25
[AN 3920326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Imhotep, a kékség papja. - 322 p.
ISBN 978-615-01-7691-8 fűzött : 4625,- Ft
[AN 3920327] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Isis-kód. - 378 p.
ISBN 978-615-01-7692-5 fűzött : 4625,- Ft
[AN 3920328] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Utazás az aranykorba : az emberi történelem metafizikája az ibolyaláng fényében. - 352 p.
ISBN 978-615-01-7690-1 fűzött : 4625,- Ft
[AN 3920329] MARC

ANSEL
UTF-81544 /2024.
Rijckenborgh, Jan van (1896-1968)
De alchemische bruiloft van Christian Rozenkruis (magyar)
   Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője : Christian Rosencreutz (anno 1459 - A.D. 1616) kémiai menyegzőjének ezoterikus elemzése / J. Van Rijckenborgh magyarázataival ; [közread. a] Lectorium Rosicrucianum. - Úny-Újtelep : Lectorium Rosicrucianum, 2023. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7420-71-9 kötött
ezoterika - rózsakeresztesség
133.25 *** 061.236.5
[AN 3919946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 311 p.
ISBN 978-963-7420-72-6
[AN 3919948] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 317 p.
ISBN 978-963-7420-73-3
[AN 3919949] MARC

ANSEL
UTF-81545 /2024.
Spiesberger, Karl (1904-1992)
Runenpraxis der Eingeweihten (magyar)
   A beavatottak rúnagyakorlatai : [a rúnajógától a rúnamágiáig] / Karl Spiesberger ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2023]. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6432-34-6 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3920534]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2024.
Tolle, Eckhart (1948-)
Stillness speaks (magyar)
   Megszólal a csend / Eckhart Tolle ; [ford. Domján László]. - Budapest : Agykontroll Kft., 2023. - 117 p. ; 17 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 963-7959-85-8)
ezoterika - agykontroll
133.25 *** 613.865
[AN 3920513]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1547 /2024.
Ertimo, Laura (1977-)
Aika matka! (magyar)
   Hová tűntek az állatok? : Lotti és Gáspár időutazása / Laura Ertimo & Mari Ahokoivu ; [ford. Bába Laura]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 55 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-294-741-9 kötött : 4390,- Ft
biodiverzitás - természeti környezet - természetvédelem - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 574.24(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3890317]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2024.
Gonda Tibor (1964-)
   Alternatív turizmus : környezettudatosság és felelősségteljesség a turizmusban / Gonda Tibor. - Budapest : Akad. K., 2022. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-963-454-769-3 fűzött : 5300,- Ft
turizmus - ökoturizmus - fenntartható fejlődés
504.03 *** 338.48(100)
[AN 3890579]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1549 /2024.
Rockenbauer Antal (1938-)
   Mikrovilág misztikumok nélkül és a harmadik kvantálás / Rockenbauer Antal. Három a magyar igazság / Kaslik Gyula. - Budapest : Scolar, 2022. - 259 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-655-8 kötött : 5995,- Ft
fizika - kvantumelmélet
530.145 *** 53
[AN 3891908]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1550 /2024.
Baur, Manfred (1959-)
Der Mars (magyar)
   A Mars : irány a vörös bolygó! / Manfred Baur ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-734-1 kötött : 3990,- Ft
Mars - ifjúsági könyv
523.43(02.053.2)
[AN 3890395]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2024.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2023. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi)
ISBN 978-963-599-459-5 kötött : 3499,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3921550]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1552 /2024.
Bagoly Ilona
   Lenyűgöző állatvilág : [pillanatképek a vadonból] : [kérdések és válaszok az állatokról] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-285-6 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3890700]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2024.
Gerhardt, Ewald
Der grosse BLV-Pilzführer für unterwegs (magyar)
   Gombászok kézikönyve : 1448 gombafaj leírásával, 1023 színes felvétellel / Ewald Gerhardt, Locsmándi Csaba, Vasas Gizella ; [a piktogramokat Daniela Farnhammer kész.] ; [... ford. Locsmándi Csaba]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cser K., cop. 2023. - 720 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Kötött : 11995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-278-520-2)
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3921321]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2024.
Grandpierre Attila (1951-)
   Bauer Ervin élete és munkássága : főműve, az Elméleti biológia teljes szövegével / Grandpierre Attila, Müller Miklós, Elek Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 504 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-935-4 kötött : 6990,- Ft
Bauer Ervin (1890-1938)
Magyarország - biológus - biológia - elmélet - 20. század
57(439)(092)Bauer_E. *** 573.2
[AN 3890686]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2024.
Hall, Tony (1959-)
The Kew Gardener's guide to growing roses (magyar)
   Rózsanevelés : házikertben szakszerűen, könnyedén / Tony Hall ; [ford. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-761-9 kötött : 5600,- Ft
rózsa - virágkertészet - amatőr kertészkedés - növényhatározó
582.734(083.71) *** 635.92
[AN 3892010]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2024.
Kirkham, Tony
The Kew Gardener's guide to growing trees (magyar)
   Fák a kertben : a szép és egészséges fák nevelésének művészete és tudománya / Tony Kirkham ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-544-762-6 kötött : 5600,- Ft
fa - dísznövény - amatőr kertészkedés - növényhatározó
581.412(083.71) *** 635.92
[AN 3892011]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2024.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Öregapó madarai / Lázár Ervin ; Bódi Kati illusztrációival. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-835-6 kötött : 3499,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3921341]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2024.
Molnár V. Attila (1969-)
   Növények és emberek : a szeretetre méltó tudomány története / Molnár V. Attila ; [közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék. - 2. jav. kiad. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2023. - 213, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-490-491-5 kötött
növénytan - botanikus - művelődéstörténet
58 *** 58(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3920174]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1559 /2024.
Babiak, Paul
Snakes in suits (magyar)
   Pszichopaták öltönyben : az üzleti világ lelkiismeretlen ragadozói / Paul Babiak, Robert D. Hare ; [ford. Nyuli Kinga]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2022. - 414 p. ; 24 cm
Megj. "Kígyók öltönyben" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-509-520-9 kötött : 7750,- Ft
kóros lelkiállapot - munkalélektan - vezetéslélektan - üzleti élet
159.97 *** 616.89 *** 65.013 *** 658.1.011.1
[AN 3891020]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2024.
Barnard, Neal (1953-)
Dr. Neal Barnard's program for reversing diabetes (magyar)
   Fordítsd vissza a cukorbetegséged : tudományosan bizonyított módszer a cukorbetegség gyógyszermentes visszafordítására / Neal Barnard ; receptek Bryanna Clark Grogan ; [ford. Balla Éva Magdolna]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 321 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-321.
ISBN 978-615-6455-45-1 fűzött : 5690,- Ft
cukorbetegség - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
616.379-008.64 *** 613.2
[AN 3890906]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2024.
Bódi Tesók
   Mindig minden 2 : lásd meg a lényeget! / Bódi Tesók. - [Putnok] : Bódi Tesók Kft., 2022. - 153, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5516-6 fűzött : 4870,- Ft
életvezetés - magyar irodalom - regény
613.865(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3891655]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2024.
Bódi Tesók
   Mindig minden 3 : mentsd meg, amíg lehet! / Bódi Tesók. - [Putnok] : Bódi Tesók Kft., 2022. - 153, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5517-3 fűzött : 4870,- Ft
életvezetés - magyar irodalom - regény
613.865(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3891659]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2024.
Bódi Tesók
   Mindig minden 4 : meg fogsz halni / Bódi Tesók. - [Putnok] : Bódi Tesók Kft., 2022. - 155, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-5557-9 fűzött : 4870,- Ft
életvezetés - magyar irodalom - regény
613.865(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3891660]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2024.
Bruce, Leslie
You are a f*cking awesome mom (magyar)
   Baromi jó anya vagy! : úgyhogy fogadd el a káoszt, felejtsd el a bűntudatot és légy hű önmagadhoz / Leslie Bruce ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 279 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-963-475-649-1 fűzött : 4499,- Ft
anyaság - nő - nemek lélektana - mentálhigiénia
613.865-055.26 *** 159.922.1-055.26 *** 159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3890492]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2024.
Cain, Susan (1968-)
Bittersweet (magyar)
   Keserédes : a bánat és a vágyakozás gyógyító ereje / Susan Cain ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 397 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-137-5 fűzött : 4999,- Ft
lelkiállapot - bánat - mentálhigiénia
159.942.5 *** 613.865
[AN 3890784]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2024.
Chapman, Gary D. (1938-)
Rising above a toxic workplace (magyar)
   Mérgező munkahelyek : hogyan óvjuk meg testi-lelki épségünket a negatív környezetben / Gary Chapman, Paul White, Harold Myra ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2023. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-765-4 fűzött : 3990,- Ft
munkalélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - stressz
613.865 *** 159.923.2 *** 612.06 *** 65.013
[AN 3920826]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2024.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries with kids (magyar)
   Gyerekhatárok : mikor mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek / Henry Cloud, John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-626-8 fűzött : 4500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3920089]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2024.
Covey, Sean (1964-)
The 6 most important decisions you'll ever make (magyar)
   Életed 6 legfontosabb döntése : tiéd a választás / Sean Covey ; [ford. Szőczi János]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-431-8 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés - serdülőkor
613.865-053.6
[AN 3921553]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2024.
Cron, Ian Morgan (1960-)
The road back to you (magyar)
   Úton önmagunkhoz : enneagram - térkép az önismerethez / Ian Morgan Cron és Suzanne Stabile ; [ford. Lisztes Gábor]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-457-8 fűzött : 4500,- Ft
személyiségtipológia - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3922016]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2024.
   Embert írásáról : grafológia nem csak grafológusoknak / Agárdi Tamás [et al.] ; [szerk. Podonyi Hedvig]. - [Budapest] : Kocsis K., cop. 2022. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6372-25-3 fűzött : 4990,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3890798]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2024.
Greene, Ross W.
Raising human beings (magyar)
   Emberi lények nevelése : hogyan teremtsünk együttműködésen alapuló kapcsolatot gyermekünkkel / Ross W. Greene ; [ford. Miholics Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 350, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-436-6 fűzött
gyermeklélektan - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3890727]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2024.
How Al-Anon works for families & friends of alcoholics (magyar)
   Így működik az Al-Anon az alkoholisták családtagjai és barátai életében / [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., 2023. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8963-3 fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom
613.81 *** 244
[AN 3920297]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2024.
Kishimi Ichirō (1956-)
Kirawareru yūki (magyar)
   Vállald fel bátran önmagad : a japán sikerkönyv, amely megmutatja, hogyan lehetsz valóban szabad és boldog / Ichiro Kishimi, Fumitake Koga ; [ford. Kovács Viktória]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 272, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-604-080-2 fűzött : 4299,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - dialógus
613.865(0:82-83)
[AN 3921773]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2024.
Kocsis-Hollai Eszter Glória
   Kész vagyok szülni! : dúlakönyv: kreatív, bátorító társ kismamáknak, fogantatástól gyermekágyig / Glória dúla. - [Csobánka] : Kocsis-Hollai E. G., 2022. - [193] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [189-191].
ISBN 978-615-01-5872-3 kötött
terhesség - szülés - album
618(084.1)
[AN 3890645]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2024.
Körner Anna (1948-)
   100 éves az inzulin : hogyan változtatta meg a diabéteszes gyerekek életét az inzulin felfedezése? / Körner Anna ; [ill. Megyeri Annamária] ; [közread. a] Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért. - Budapest : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, 2022. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-615-81355-6-6 kötött
inzulin - cukorbetegség - gyógyítás - tudománytörténet - ifjúsági könyv
615.245(091)(02.053.2) *** 616.379-008.64-085(100)(091)(02.053.2)
[AN 3891820]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2024.
Kovács-Magyar András (1960-)
A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódja (angol)
   Keys to prevent and solve seemingly incurable diseases / András Kovács-Magyar. - Budapest : Brilliant Water Kft., [2022]. - 269 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5365-0 kötött
alternatív gyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3890440]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2024.
Lakatos Péter
   Életmentő izom avagy Miért van szükséged izomra, főként 40 felett / Lakatos Péter. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 318, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 310-[319].
ISBN 978-963-475-663-7 fűzött : 4999,- Ft
egészséges életmód - edzés - táplálkozástudomány - izom
613.71 *** 796.015 *** 613.2 *** 611.73
[AN 3890505]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2024.
Lieberman, David J. (1966-)
Mindreader (magyar)
   Gondolatolvasó : mit gondolnak az emberek, mit akarnak, és kik is valójában / David J. Lieberman ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 249 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-326-9 kötött : 5990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés - kommunikáció
159.923.2 *** 316.77
[AN 3890795]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2024.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 14. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2023. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (35 p. ; 16 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 4920,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
613.865 *** 615.89
[AN 3920515]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2024.
Máté Gábor (1944-)
The myth of normal (magyar)
   Normális vagy : trauma, betegség és gyógyulás mérgező világunkban / Máté Gábor, Máté Dániel ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 590, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-087-3 kötött : 6999,- Ft
lelki trauma - stresszkezelés - pszichoszomatikus betegség - kóros lelkiállapot - szociálpszichológia
612.06 *** 616-02 *** 316.6 *** 616.89
[AN 3890903]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2024.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-373.
ISBN 978-963-572-373-7 fűzött : 4999,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.481 *** 616.89-008.47
[AN 3920607]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2024.
Mihalec Gábor (1974-)
   Viharálló szerelem : kapcsolatmentő felismerések és tanácsok krízishelyzetekre / Mihalec Gábor. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 246 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-620-6 fűzött : 4500,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - vesztegzár - kérdőíves felmérés
613.865 *** 316.472.4 *** 616.98(100)"202"
[AN 3922021]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2024.
   Mit? Mikor? Mennyit? : tájékoztató cukorbeteg gyermek étrendjéről / [kész. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Dietetikai Ellátó Központ]. - [Szeged] : SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Közp., [2022]. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. (22 p.)
melléklet címe: Cukorbeteg kisokos
Fűzött
cukorbetegség - diéta - táplálkozástudomány
616.379-008.64 *** 613.24
[AN 3891365]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2024.
Németh Balázs
   Nuad bo rarn : bevezetés a thai masszázsba / Németh Balázs. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2023. - 199 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 194-196.
Fűzött : 6200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-330-4)
masszázs
615.82
[AN 3922028]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2024.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós ; [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vági Zoltán]. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 366, [1] p. ; 20 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Bibliogr.: p. 345-354.
Fűzött : 4999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3465-1)
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3921571]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2024.
Óvári Enikő
   A VBAC-titok : kézikönyv császármetszés utáni hüvelyi szülésre készülőknek / Óvári Enikő. - Budapest ; [Fót] : Bellysoul Kft., 2022. - 157 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5521-0 fűzött
szülés - császármetszés
618.4 *** 618.5-089.888.61 *** 618.5
[AN 3891690]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2024.
Paulsen, Roland (1981-)
Tänk om (magyar)
   Mi van, ha...? : a szorongás kora / Roland Paulsen ; ford. Dobosi Beáta. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 290 p. ; 23 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-206-2 fűzött : 5500,- Ft
depresszió - félelem
616.895.4 *** 159.942
[AN 3890915]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2024.
Petővári Bence
   Integrál növénytan : a növényismeret és gyógynövényhasználat fizikain túli, holisztikus megközelítésének alapjai a tradicionális gyógyászati rendszerek tükrében / írta és szerk. Petővári Bence ; [... rajzok Nagy Julianna]. - Budapest : Agrologica Kft., 2022. - 286 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: Integrál növénytan: alapismeretek. - Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-615-01-5505-0 fűzött : 4200,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - alternatív gyógyászat - ezoterika
615.89:615.322 *** 133.25
[AN 3890429]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2024.
Petővári Bence
   Integrál növénytan : gyógynövénytár : [Európában honos vagy könnyen elérhető gyógynövények rövid leírása holisztikus megközelítésben] / írta és szerk. Petővári Bence ; [rajzok Selmeczi Ilka]. - Budapest : Agrologica Kft., 2022. - 418 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 415-418.
ISBN 978-615-01-5506-7 fűzött : 5800,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - alternatív gyógyászat - ezoterika
615.89:615.322 *** 133.25
[AN 3890432]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2024.
Polus Enikő
   Életünk forgatókönyvei / Polus Enikő. - Budapest : Jaffa, 2022. - 311 p. ; 21 cm. - (EQE-sorozat)
ISBN 978-963-475-660-6 kötött : 4999,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3890502]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2024.
Popper Péter (1933-2010)
   Mi az élet étterme? : Popper Péter beszélgető szakácskönyve, kétségekkel fűszerezett étel- és életreceptjei az Ájurvéda ősi indiai hagyománya alapján. - Budapest : Kulcslyuk K., 2023. - 300 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-6471-25-3 fűzött : 3990,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány - ezoterika
615.89 *** 613.2 *** 294.118.5 *** 133
[AN 3920601]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2024.
Porter, Tara
You don't understand me (magyar)
   Te nem értesz engem! : fiatal nők életkalauza / Tara Porter ; [ford. Barna Regina]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 329 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6455-48-2 fűzött : 5790,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3890911]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2024.
Reisman, Jonathan
The unseen body (magyar)
   Testünk láthatatlan világa : egy orvos utazása az emberi test rejtett csodáinak világába / Jonathan Reisman ; [ford. Gábor Nikoletta]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2022. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-438-125-9 fűzött : 4270,- Ft
emberi test - élettan
612
[AN 3890930]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2024.
Rudd, Richard
Gene keys : golden path (magyar)
   Génkulcsok : arany út : géniusz : útmutató hologenetikus profilod bejárásához, lépésről lépésre / [Richard Rudd] ; [ford. Nagy Katalin]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : [Nagy K.], [2023]. - 112 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-7892-9 fűzött
ezoterika - életvezetés - életcél
613.865 *** 133.25
[AN 3920511]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2024.
Schimmer Mária
   Paleomedicina gyógyító receptjei : paleo-ketogén kézikönyv / Schimmer Mária. - 3. bőv. kiad. - [Miskolc] : Eszkimó Konyha Kft. ; [Szigliget] : ICMNI Orvosi Rehabilitációs Centrum, 2022. - 100 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7034-6 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3920613]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2024.
Shepherd, Sue
Food intolerance management plan (magyar)
   FODMAP-étrend / Sue Shepherd és Peter Gibson ; food photography by Mark O'Meara ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 336 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329.
ISBN 978-963-475-650-7 fűzött : 5999,- Ft
táplálkozástudomány - étrend - ételrecept
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3890529]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2024.
Singh, Rajinder (1946-)
Detox the mind (magyar)
   Az elme méregtelenítése / [Rajinder Singh] ; [ford. Bertók András és Ládi Kati] ; [kiad. az SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2022. - 242 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81801-1-5 kötött
meditáció - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.865
[AN 3890486]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2024.
Snowden, Samantha
Anger management (magyar)
   Így kezeld a haragodat : munkafüzet gyerekeknek : 50 játékos feladat, hogy a gyerek megtanuljon uralkodni magán, és jobban kezelje a nehéz helyzeteket / Samantha Snowden ; ill. Sarah Rebar ; [ford. Megyeri Andrea]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-475-657-6 fűzött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - indulat - gyermeklélektan - gyermekkönyv - példatár
613.865(02.053.2)(076) *** 159.942(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3890430]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2024.
Steinhart, A. Hillary
Crohn's & colitis (magyar)
   Gyulladásos bélbetegségek : a Crohn-betegségről és a kólitisz ulcerózáról mindenkinek / A. Hillary Steinhart ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 270, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-963-544-685-8 fűzött : 5500,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 3891034]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2024.
Tamasi József (1960-)
   Böjtterápia avagy "Kés nélküli műtét" : a belső egyensúly visszaállítása a természet erejével / Tamasi József, Tamasi-Mohai Katinka. - 3. kiad. - Budapest : Tamasi Kft., 2023. - 263 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tamasi dr. gyógyít sorozat)
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-615-01-8181-3 fűzött : 7990,- Ft
böjt - méregtelenítés
613.24
[AN 3921271]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2024.
Teleki Szidalisz Ágnes
   Szív-ügyünk : a szívkoszorúér-megbetegedések bio-pszicho-szociális szempontjai, az elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzés lehetőségei / Teleki Szidalisz Ágnes ; [az illusztrációkat kész. Horváth Roland]. - Budapest : Akad. K., 2022. - 343 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-772-3 fűzött : 6000,- Ft
szívbetegség - szívgyógyászat - betegségmegelőzés
616.12-008-084
[AN 3890544]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2024.
Thomas, Shannon
Healing from hidden abuse (magyar)
   Gyógyulás a rejtett bántalmazásból : a pszichológiai bántalmazásból való felépülés 6 szakasza / Shannon Thomas ; [ford. Harasztos Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 280, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-508-7 fűzött : 4500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
615.851 *** 159.953 *** 159.942
[AN 3920244]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2024.
Törökné Tenk Dóra
   Gyógyító kalandok / Törökné Tenk Dóra. - [Veszprém] : Magánkiad., 2022. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Zimmezoom mesék)
ISBN 978-615-01-6135-8 kötött : 4990,- Ft
fogászat - mentőszolgálat - gyermekkönyv
616.31(02.053.2) *** 614.88(02.053.2)
[AN 3890853]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2024.
Tóth Sándor
   Vöröskeresztes önkéntesek Szabolcs vármegyében, 1880-1945 / Tóth Sándor ; [adatgyűjtés Szűcs István] ; [kiad. a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete]. - Nyíregyháza : M. Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szerv., 2022. - 269 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5375-9 kötött
Vöröskereszt
Szabolcs vármegye - karitatív tevékenység - testülettörténet - századforduló - két világháború közötti időszak
614.885(439.163)"188/194" *** 364.044.66(439.163)"188/194" *** 061.235(439.163)"188/194"
[AN 3890360]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2024.
Várnagy Andrea (1970-)
   A tízparancsolat projekt : [avagy művészetterápiás eszközök alkalmazása büntetés-végrehajtási keretek között] / Várnagy Andrea, Kovács Mihály, Katona Mónika. - Budapest : Duna-Mix Kft., 2022. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-615-01-6318-5 fűzött
művészetterápia - büntetés-végrehajtás
615.851.82 *** 343.8(439)
[AN 3891762]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2024.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - Ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   54. - 2022. - 302 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-93-6 fűzött
[AN 3890376] MARC

ANSEL
UTF-81607 /2024.
Viszlay Anita
   A kegyelem zöld könyve : meghívó a kegyelembe / Viszlay Anita. - 3. kiad. - Eger : Viszlay A., 2022. - 274, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4646-1 fűzött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3920322]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2024.
Wangyal, Tenzin (1959-)
Healing with form, energy and light (magyar)
   Gyógyítás formával, energiával és fénnyel : az öt elem a tibeti sámánizmusban, tantrában és dzongcsenben / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [... ford. Jakab Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Püski, 2022. - 236, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-353-2 fűzött
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód
615.89(5)
[AN 3922025]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2024.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Staring at the sun (magyar)
   Szemben a nappal : a haláltól való rettegés legyőzése / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva] ; [a versbetéteket ford. Sajó László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 271, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-823-2 fűzött : 3999,- Ft
halál - haldoklás - pszichoterápia - amerikai angol irodalom - memoár
616-036.88 *** 615.851(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3921788]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1610 /2024.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2021. november 18., 26. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Vadászné Bognár Gabriella ..., Piller Imre ...]. - [Miskolc] : ME Rektori Hiv., 2022. - [4], 111 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-260-2 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3891637]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1611 /2024.
   A kőművész / [... írta Szűcs József] ; ... rajz. Farkasdi Tünde [et al.] ; [közread. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : Kuny D. Múz., 2022. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7110-80-1 fűzött
Fellner Jakab (1722-1780)
Magyarország - építőmester - építőmérnök - 18. század - képregény
69(439)(092)Fellner_J. *** 087.6:084.11 *** 72(439)(092)Fellner_J.
[AN 3891328]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1612 /2024.
Hornyák László
   A nyíregyházi villamos / írta Hornyák László. - 2. utánny. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2015 [!2023]. - 31 p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 26.)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5879-02-9 fűzött
Nyíregyháza - közlekedéstörténet - villamosközlekedés - közúti villamosvasút
629.434(439-2Nyíregyháza)(091) *** 656.346(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3920166]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1613 /2024.
Aszódi János
   Portrék : beszélgetések, riportok / Aszódi János. - [Fülöpjakab] : Aszódi J., 2022. - 323, [13] p. : ill., főként színes ; 25 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-5310-0 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - 21. század - interjú
63(439)(092)(047.53) *** 63(439)"200/202"(047.53)
[AN 3890279]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2024.
Eplényi Anna (1979-)
   Domborzat - szobrászat : a geomorfológia, a művészi földplasztikák és a kortárs tájépítészeti terepformálás összefüggéseinek alkotótára / Eplényi Anna ; [kiad. a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány]. - Budapest : GYIK-Műhely Alapítvány, 2022. - [54] fol. : ill., színes ; 21x30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-5795-5 fűzött
tájalakítás - tereprendezés - land art - 21. század
712 *** 73/76(439)"202" *** 7.037
[AN 3891295]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2024.
Fornády Elemér (1879-1952)
   A bor, sör, szeszesitalok előállítása és szakszerű kezelése / irták Fuchs Elemér és Szathmáry Arisztid. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Korvin, 1929
ISBN 978-615-6385-58-1 fűzött : 3900,- Ft
szőlészet - borászat - hasonmás kiadás
634.8 *** 663.2 *** 094/099.07
[AN 3891737]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2024.
Gates, Stefan (1967-)
Catology (magyar)
   Cicológia : a macskák furcsa és fantasztikus tudománya / Stefan Gates ; ford. Silberer Vera. - Budapest : Corvina, 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6873-4 kötött : 3990,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 3890572]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2024.
Gates, Stefan (1967-)
Dogology (magyar)
   Kutyológia : a kutyák furcsa és fantasztikus tudománya / Stefan Gates ; ford. Silberer Vera. - Budapest : Corvina, 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6874-1 kötött : 3990,- Ft
kutyatartás - kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3890577]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2024.
Kertész Edina (1976-)
   A fiú, aki kertész akart lenni : [Bálint György] / írta Kertész Edina ; rajz. Kőszeghy Csilla. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2022. - [42] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-062-7 kötött : 3990,- Ft
Bálint György (1919-2020)
Magyarország - kertész - agrármérnök - 20. század - 21. század - gyermekkönyv
63(439)(092)Bálint_Gy.(02.053.2)
[AN 3890702]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2024.
Nardozzi, Charlie
The complete guide to no-dig gardening (magyar)
   Ásásmentes kertészkedés : saját termesztésű, vegyszermentes zöldségek, fűszernövények és virágok - egyszerűen! / Charlie Nardozzi ; [ford. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-544-808-1 fűzött : 4990,- Ft
amatőr kertészkedés - talajjavítás
635.92 *** 631.51
[AN 3892006]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2024.
Panyik Gáborné (1951-2017)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., cop. 2023. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-278-571-4 fűzött : 4995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3920820]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2024.
Szilárd Gyula (1869-1925)
   Szőlőművelés és borkezelés könyve / írta Szilárd Gyula. - 2. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - [2], 279 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1903
ISBN 978-615-6385-59-8 fűzött : 3700,- Ft
szőlőművelés - borászat - pálinkafőzés - hasonmás kiadás
634.8 *** 663.2 *** 663.5 *** 094/099.07
[AN 3891878]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2024.
Vitkay Zsuzsanna
   Gyere ki a gyepre! : megmutatjuk, mi motoz a fű között! / [írta Vitkay Zsuzsanna] ; [rajz. Pintérné Tóth Viktória] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Herman O. Int. Nonprofit Kft., cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gyep - legelőgazdálkodás - flóra - fauna - gyermekkönyv
635.92(02.053.2) *** 631.585(02.053.2) *** 591.9(439)(02.053.2) *** 581.9(439)(02.053.2)
[AN 3891364]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1623 /2024.
Ambrus Éva
   Gyors, finom, egyszerű : 77 recept a mindennapokra / Ambrus Éva, Vágó Piros. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 197, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6488-04-6 fűzött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3890315]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2024.
Clearwater, Dahlia
Teatime at Grosvenor Square (magyar)
   Teadélután a Grosvenor Square-en : a Bridgerton család rajongóinak nem hivatalos szakácskönyve : 75 receptnyi bűnös élvezet / Dahlia Clearwater ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-566-351-4 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3891009]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2024.
Csonka Enikő
   30 perces receptek / Csonka Enikő, Varga Gergő. - [Debrecen] : GastroHobbi 2014. Kft., 2022. - 114, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: GastroHobbi
ISBN 978-615-82071-1-9 kötött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3891251]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2024.
Dragomán György (1973-)
   Főzőskönyv : írások főzésről és evésről / Dragomán György. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 417, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3864-2 kötött : 6999,- Ft
gasztronómia - magyar irodalom - próza - szakácskönyv
641.55(0:82-3) *** 894.511-3 *** 641.55(083.12)(0:82-3)
[AN 3919966]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2024.
   Jásdi hagyományos ételeink / [szerk. Hivekovics-Rapali Eszter] ; [kiad. Jásd Község Önkormányzata]. - Jásd : Önkormányzat, cop. 2022. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5097-0 fűzött
Jásd - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Jásd)(083.12)
[AN 3890831]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2024.
    gazda asszony, azaz jó gazda asszonyt illető, házi szükségre való, hasznos könyv, 18. század vége / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 224, [10] p. : ill. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-6173-59-1 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - gasztronómia - konyhatechnika - művelődéstörténet - sütemény - 18. század - szakácskönyv
641.5(439)"17" *** 641.55(083.12) *** 641.852(083.12) *** 930.85(439)"17"
[AN 3891589]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2024.
Kim, Angela Jia
Radical radiance (magyar)
   Belső kisugárzás : 12 hetes szépségprogram a külső és belső ragyogás megteremtéséhez / Angela Jia Kim ; [ford. Béres Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 293, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-353-5 fűzött : 5490,- Ft
kozmetika - életvezetés
646.7 *** 613.865
[AN 3890789]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2024.
Kiss Mona (1976-)
   A mentes sütiskönyv : 60 glutén-, tej-, tojás-, cukor-, szója-, mogyoró-, és élesztőmentes vegán recept / Kiss Mona. - Törökbálint : T.bálint K., 2023. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Mona konyhája
ISBN 978-615-5698-07-1 kötött : 4990,- Ft
sütemény - diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43 *** 641.852(083.12)
[AN 3921530]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2024.
Koszdercka Emmanuel
   Egy négy részből álló konyha- és házi könyv, 1782 / Koszdercka Emmanuel ; [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 198, [2] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 22.)
ISBN 978-615-6173-52-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gasztronómia - konyhatechnika - művelődéstörténet - 18. század - szakácskönyv
641.5(439)"17" *** 641.55(083.12) *** 930.85(439)"17"
[AN 3891667]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2024.
Linford, Jenny
Potatoes (magyar)
   A legfinomabb burgonyás ételek : 65 elkészítési mód a pürétől a pitéig / Jenny Linford ; fotók Clare Winfield ; [ford. Pap Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-565-298-3 kötött : 5990,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3891006]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2024.
Nemes Dóra
   Mentes anyu szakácskönyve 3 : a legjobb 50 mindenmentes recept / Nemes Dóra ; [fotók ... Kiss Marietta Panka] ; [az előszót írta Szarka Dorottya] ; [... a dietetikus tippjeit írta Szabó Lucia]. - Budapest : Dívány Kv. : Femina Média Kft., 2022. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5665-1 fűzött
allergia - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3890287]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2024.
   Norty sütik : az Intermas Eastern Europe Kft. csapatának desszertes könyve. - Albertirsa : Intermas Eastern Europe Kft., 2022. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6259-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3891458]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2024.
Pirner Alma (1981-)
   AW diet : egészség és szépség egy életen át : 40 könnyen elkészíthető recepttel / Pirner Alma. - Budapest : Midnighthot Kft., 2022. - 224 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal. - borító- és gerinccím: Absolutely woman-diéta. - Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-615-82117-0-3 kötött : 6990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3891720]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2024.
Puzsér Róbert (1974-)
   Gonzó szakácskönyv / Puzsér Róbert ; [fotók Fördős Péter]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 233, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-915-6 kötött : 8990,- Ft
gasztronómia - magyar irodalom - humor - szatíra - album
641.5(089.3) *** 894.511-7 *** 77.04(439)(092)Fördős_P.
[AN 3890541]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2024.
Rácz Karolina
   Fordított nap, avagy Főz a gyerek! : harmóniában az otthonteremtés és a főzés szeretete / Rácz Karolina ; [fotók Szendrei Barnabás]. - [Debrecen] : Magánkiad., [2022]. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
librAR képekkel
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8216-47-2)
terítés - szakácskönyv - ifjúsági könyv
642 *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3889938]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2024.
Saly Noémi (1956-)
   Semmiből is finomat / Saly Noémi. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2023. - 133, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-[134].
ISBN 978-615-5640-64-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - művelődéstörténet - 20. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.553(083.12) *** 641.558(083.12) *** 930.85(439)"19"
[AN 3920256]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2024.
Török Lajos (1863-1945)
   Kozmetika : a bőr ápolása és szépséghibáinak gyógyítása / Török Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dick, 1927. - Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-615-6385-62-8 fűzött : 2900,- Ft
kozmetika - testápolás - hasonmás kiadás
646.7 *** 094/099.07
[AN 3891698]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2024.
Vicenzino, Cettina
Toskana in meiner Küche (magyar)
   Toszkána ízei / Cettina Vicenzino ; [ford. Nimila Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-736-7 kötött : 8990,- Ft
Olaszország - Toszkána - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(45) *** 641.568(450.52)(083.23)
[AN 3890548]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2024.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : húsmentes kedvencek : [zöldséges ételek könyve] / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central K., cop. 2022. - 179 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-614-138-7 fűzött : 5490,- Ft
diéta - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3891014]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2024.
Wossala Rozina (1984-)
   Konyhakönyv / Wossala Rozina ; [... ill. Kavalecz Eszter] ; [étel- és hangulatfotók Erdőháti Áron] ; [borító- és image-fotók Szombat Éva]. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 283 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6488-03-9 kötött : 7490,- Ft
konyhatechnika - gasztronómia - szakácskönyv
641 *** 641.55(083.12)
[AN 3891011]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1643 /2024.
Béres András (1942-)
   Egy filozófus Székelyvárosból / lejegyezte, szerk. Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád ; [közread. a] ... Theatron Műhely Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : TMA, 2022. - 212 p. : ill. ; 23 cm
Szerző Béres András. - Bibliogr.: 199-203.
ISBN 978-963-414-929-3 fűzött : 3290,- Ft
Erdély - filozófus - esztéta - színházesztétika - egyetemi tanár - politikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
1(498)(=945.11)(092)Béres_A.(0:82-94) *** 111.852(498)(=945.11)(092)Béres_A.(0:82-94) *** 32(498)(=945.11)(092)Béres_A.(0:82-94) *** 792.01
[AN 3890681]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2024.
Eilenberger, Wolfram (1972-)
Feuer der Freiheit (magyar)
   A szabadság tüze : a filozófia menedéke zord időkben, 1933-1943 / Wolfram Eilenberger ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2022. - 398, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 388-398.
ISBN 978-963-509-561-2 kötött : 7750,- Ft
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Arendt, Hannah (1906-1975)
Weil, Simone (1909-1943)
Rand, Ayn (1905-1982)
Franciaország - Németország - Egyesült Államok - filozófiatörténet - filozófus - 20. század - két világháború közötti időszak
1(44)(092)Beauvoir,_S. *** 1(430)(092)Arendt,_H. *** 1(44)(092)Weil,_S. *** 1(73)(092)Rand,_A. *** 1(100)(091)"193/194"
[AN 3890781]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2024.
Farrell, Tracie
   The kinetic method : a playbook for solving problems / [authors Tracie Farrell, Karolina Iwa, Zora Csalagovits] ; [publ. by the TE IS Foundation]. - [Pilisborosjenő] : TE IS Found., 2022. - V, 264 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6001-6 kötött
problémamegoldás - kreativitás - mentálhigiénia
167.7 *** 65.012.12 *** 613.865 *** 159.928.238
[AN 3891786]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2024.
Ford, Martin R.
Rule of the robots (magyar)
   Jövőnk a robotok korában : hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket? / Martin Ford ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-177-1 kötött : 5500,- Ft
mesterséges intelligencia - információs társadalom - prognosztika
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 008.2 *** 316.77
[AN 3890513]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2024.
Halle, Judith von (1972-)
Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum (magyar)
   Találkozás Krisztussal a jelenkorban és a Goetheanum szelleme / Judith von Halle ; [ford. ... Barta Tamás]. - [Budapest] : Barta T., [2022]. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-82168-0-7 kötött
antropozófia - krisztológia
141.333 *** 232
[AN 3891519]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2024.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Sämtliche Briefe (magyar) (részletek)
   Levelek Richard Wagnerhez, Georg Brandeshez és Jacob Burckhardthoz / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 111, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-62-1 fűzött : 2400,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század - levelezés
1(430)(092)Nietzsche,_F.(044)
[AN 3881780]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1649 /2024.
   Agendarius Strigoniensis : 1583, 1596 / [szövegkiadás, bev. tanulmány és mutatók] Varga Benjámin ; [a források magyar nyelvű szövegeit gond és a szokatlan szavak, szókapcsolatok szótárát kész. Lovas Borbála] ; [közrem. ... Földváry Miklós István]. - Budapest : Argumentum : ELTE BTK Vallástud. Közp. Liturgiatört. Kutcsop., 2022. - CXXV, 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, ISSN 2064-9991 ; 8.)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. CI-CIX.
ISBN 978-963-489-435-3 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - 16. század - szövegkiadás - szertartáskönyv
264-1(439)"15" *** 282(439)"15"
[AN 3890688]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2024.
Alfeev, Ilarion (1966-)
Katehizis (magyar)
   Katekizmus : rövid útmutató az ortodox hithez : a keresztelésre készülőknek, a megkeresztelteknek és mindazoknak, akik jobban meg szeretnék ismerni hitüket / Hilarion ; [ford. Zimonyi Irina ..., Sipos Barnabás ...]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2023. - 275 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-514-175-3 fűzött : 5990,- Ft
ortodox egyház - katekizmus
281.9 *** 238.1
[AN 3922042]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2024.
Bercot, David (1950-)
Let me die in Ireland (magyar)
   Hadd haljak meg Írországban! / David Bercot ; [kiad. az Evangéliumi Karitatív és Könyvterjesztő Alapítvány]. - Dévaványa : Evangéliumi Karitatív és Kvterjesztő Alapítvány, [2022]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82190-0-6 fűzött
Magonus Sucatus Patricius (373?-463?)
vallásos irodalom - szent - 5. század - regény
235.3(092)Magonus_Sucatus_Patricius(0:82-31) *** 244(0:82-31)
[AN 3890207]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2024.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   A keresztény Európa szentjei / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, cop. 2023. - 124, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9956-41-4 kötött
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 3920670]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2024.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Magyar szentek élete / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Don Bosco, cop. 2023. - 121, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9956-39-1 kötött
Magyarország - szent - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3920665]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2024.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Névnapok és szentek könyve / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Czékla Stúdió Kft., cop. 2022. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6230-0 kötött : 5700,- Ft
szent - névnap - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2) *** 394.268.2(02.053.2)
[AN 3891042]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2024.
Blackaby, Tom (1962-)
7 steps to knowing, doing and experiencing the will of God (magyar)
   7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését : fiataloknak / [Tom Blackaby, Mike Blackaby, Daniel Blackaby] ; [ford. Szőczy János] ; [közread. a] ... KIA. - Utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2023. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-352-6 fűzött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - ifjúsági irodalom
244(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3920755]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2024.
Böjte Csaba (1959-)
   Az élet jó oldala : értékek keresése az ingatag világban / Böjte Csaba, Csák János. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 470, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-159-7 kötött : 5999,- Ft
Erdély - Magyarország - franciskánusok - szerzetes - határon túli magyarság - politikus - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 32(439)(092)Csák_J.(047.53)
[AN 3891252]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2024.
Diriczi Tibor
   Őrizkedjetek tőlük! / Diriczi Tibor ; [kiad. az Evangéliumi Karitatív és Könyvterjesztő Alapítvány]. - Dévaványa : Evangéliumi Karitatív és Kvterjesztő Alapítvány, 2022. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82190-2-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3890205]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2024.
Farkas József (1914-1999)
   A világ tele van Istennel : három evangelizáció / Farkas József. - Budapest : Kálvin, 2022. - 203, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar református igehirdetők, ISSN 2064-9614)
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-525-0 fűzött : 2500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3890936]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2024.
Forgione, Francesco (1887-1968)
   Sebekből fakadó élet : vallomások, tanácsok Pio atyától / [vál. és szerk. Székács Miklós]. - Budapest : Ecclesia, [2023], cop. 2015. - 65 p. : ill. ; 15 cm. - (Ecclesia füzetek, ISSN 2062-8404)
ISBN 978-963-363-424-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3920146]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2024.
Fried, Johannes (1942-)
Aufstieg aus dem Untergang (magyar)
   Hány nap még a világ? : a modern tudomány születése : a mai természettudományok kialakulása a középkori apokaliptikus gondolkodásból / Johannes Fried ; [ford. Lénárt Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2022. - 211 p. : ill. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-70-5 kötött : 4595,- Ft
eschatologia - világvége - tudománytörténet - természettudomány
236 *** 5(100)(091) *** 001(100)(091)
[AN 3890578]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2024.
Gallatz Ágota
   Zarándokfüzet : Tata - Esztergom : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [... összeáll. és írta Gallatz Ágota, Gáll Zsófia, Katona Ildikó] ; [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], 2023. - 104 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
242 *** 248.153.8(439)(036)
[AN 3920255]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2024.
Grün, Anselm (1945-)
Die Firmung (magyar)
   A bérmálás : felelősség és erő / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. átd. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2023. - 90 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-178-6 kötött : 2900,- Ft
bérmálás - vallásos irodalom
244 *** 265.2
[AN 3920747]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2024.
Grün, Anselm (1945-)
Die Taufe (magyar)
   A keresztség : az élet ünnepe / Anselm Grün ; [ford. Somorjai Gabi] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. átd. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2023. - 97 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-176-2 kötött : 2900,- Ft
keresztség - vallásos irodalom
265.1 *** 244
[AN 3920743]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2024.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Buddha beszédei [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (1 h 2 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7501-8 : 2490,- Ft
buddhizmus - hangoskönyv
294.3
[AN 3921247]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2024.
   Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében / [... sajtó alá rend. Pecsuk Ottó]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-305-8 fűzött
imakönyv
243
[AN 3920142]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2024.
   Islam, regions, and politics in historical perspective: past & present / ed. by Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Zoltán Prantner ; [publ. by the ... Eötvös Loránd University ... Faculty of Humanities, Department of Modern and Contemporary History]. - Cairo : EIA ; Budapest : Eötvös L. Univ. Fac. of Humanities Dep. of Mod. and Contemporary History, 2022. - 210 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva angol és arab nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és arab nyelven
ISBN 978-963-489-498-8 fűzött : 2999,- Ft : 147 EGP
Közel-Kelet - Magyarország - iszlám - arab ország - történelem - nemzetközi kapcsolat - könyvismertetés
297 *** 95-011(0:82-95) *** 327(5-011) *** 327(439)"19"
[AN 3891865]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2024.
Janiga Emese
   Zarándokfüzet : Márianosztra - Mátraverebély - Szentkút : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [... összeáll. és írta Janiga Emese ..., Gáll Zsófia, Balogh-Illyés Erika] ; [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], 2023. - 104 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
242 *** 248.153.8(439)(036)
[AN 3920253]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2024.
   Jézus hív : első imakönyvem. - Szeged : Agapé, 2023. - 47 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-458-391-2 fűzött
katolikus egyház - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 282
[AN 3920144]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2024.
Joób Olivér (1940-)
   Közösség : írások, előadások, énekfordítások / Joób Olivér ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2022. - 291 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81809-2-4 kötött
evangélikus egyház - közösség - közösségfejlesztés - teológia
284.1 *** 316.45 *** 260.1 *** 21
[AN 3890864]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2024.
   A katakombák mártírja : [elbeszélés az ókori Rómából] / [kiad. az Evangéliumi Karitatív és Könyvterjesztő Alapítvány]. - Dévaványa : Evangéliumi Karitatív és Kvterjesztő Alapítvány, 2022. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-82190-4-4 fűzött
Római Birodalom - vallásos irodalom - vallásüldözés - kisregény
244(0:82-31) *** 272(37)(0:82-31)
[AN 3890206]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2024.
Kelley, Ruth Edna (1893-1982)
The book of Hallowe'en (magyar)
   Halloween : mindenszentek könyve / Ruth Edna Kelly[!Kelley] ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6432-23-0 fűzött : 2700,- Ft
kelta vallás - ünnep
299.16 *** 264-041.75
[AN 3891674]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2024.
Késmárki László (1968-)
   Angyali imák és kéztartások / Késmárki László. - 2. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2023. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260.
ISBN 978-615-81422-0-5 fűzött : 4400,- Ft
imádkozás - mudra
248.143 *** 615.82
[AN 3920172]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2024.
   "Kölesdről indultam..." : születésnapi emlékkötet prof. dr. Oláh János z"l tiszteletére / szerk. Balogné Tóth Katalin. - Budapest : Gabbiano Print, 2022. - 450, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és héber nyelven
ISBN 978-615-5346-51-4 kötött
Magyarország - judaisztika - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
296 *** 37(439)(092)Oláh_J.
[AN 3890839]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2024.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Atyjafiáért számot ad..." : tűnődések napjainkban II. / Korzenszky Richárd ; [sajtó alá rend. Présingné Baracskai Erika, Tátrai Zoltán] ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2022. - 311 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9983-43-4 kötött
elmélkedés - prédikáció
242 *** 252
[AN 3890260]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2024.
Kovács Gergely (1974-)
   Novéna : kilenc imanap Mindszenty bíborossal / [írta és szerk. Kovács Gergely] ; [közread. a Mindszenty Alapítvány]. - Budapest : Mindszenty Alapítvány, cop. 2022. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6176-08-0 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - ájtatosság - érsek - 20. század - ima
243 *** 248.1 *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3891303]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2024.
   Közelítések a Miatyánkhoz : értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében. - [Szekszárd] : Schöck ArtPrint Kft., 2022. - 463 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Szerk. Schöck Gyula. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81343-9-2)
ökumené - keresztény egyház - egyháztörténet - ima
226.91 *** 261.8 *** 28(100)(091)
[AN 3891906]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2024.
Kránitz Mihály (1959-)
   Karácsonyi ragyogás : adventi útikönyv Ferenc pápával : 2022. november 27 - december 24. : "A" év / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 63 p. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-612-029-0 fűzött : 850,- Ft
lelkigyakorlat - advent
242 *** 264-041.1
[AN 3890659]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2024.
Lane, Tony
The Lion concise book of Christian thought (magyar)
   A keresztyén gondolkodás rövid története : teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig / Tony Lane ; [ford. Pásztor Péter]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : Kálvin, 2023. - 277, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [279-280].
ISBN 978-963-558-338-6 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-288-343-4
keresztény teológia - történeti feldolgozás
23(091)
[AN 3922022]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2024.
Lénard Jenő (1878-1924)
   Dhammó / Lénard Jenő. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 2 db ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin Ny., 1912-1913
buddhizmus - hasonmás kiadás
294.3 *** 094/099.07
[AN 3891883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bevezetés a Buddhó tanába. - [2], XII, 352 p.
ISBN 978-615-6432-21-6 fűzött : 3600,- Ft
buddhizmus - hasonmás kiadás
294.3 *** 094/099.07
[AN 3891885] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Negyedik alapigazság ; A buddhista modernismus ; Adalékok a buddhista tanítás fejlődésének történetéhez. - 357 p.
ISBN 978-615-6432-22-3 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus - hasonmás kiadás
294.3 *** 094/099.07
[AN 3891887] MARC

ANSEL
UTF-81680 /2024.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Mere Christianity (magyar)
   Keresztény vagyok / C. S. Lewis ; [... Várhidy Gyula ... fordításának átdolgozásával kész.]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 239, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-579-7 fűzött : 4990,- Ft
hitvita - kereszténység
239
[AN 3919963]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2024.
Lončar, Josip (1964-)
Možda bi ti Isus govorio upravo ovako (magyar)
   Szeretném, hogy élj : Jézus talán ezeket mondaná neked... / Josip Lončar ; [ford. Mester Imre]. - 2. jav. kiad. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Alapítvány, cop. 2022. - 307 p. : ill. ; 18 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 23.)
ISBN 978-615-81331-5-9 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3891516]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2024.
Meyer Henrik (1842-1919)
   Önéletrajzom = Meine Autobiographie / Meyer Henrik ; [szövegazonosítás ... Szabadi F. Gusztáv] ; [... ford. ... Fejér Gyula] ; [... jegyzetekkel ell. Szebeni Olivér] ; [... kiad. Almási Mihály] ; [kiad. a Jó Pásztor Alapítvány]. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2022. - XX, [167] p. ; 24 cm
A ford. a "Meine Autobiographie" c. kézirat alapján kész. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-82004-1-7 fűzött
Németország - Magyarország - protestáns lelkész - baptista egyház - misszió - egyháztörténet - 19. század - századforduló - önéletrajz - gépirat - fényképmásolat
266(439)(092)Meyer_H.(0:82-94) *** 286.15(439)"187/190"(0:82-94) *** 286.15(430)(092)Meyer_H.(0:82-94) *** 094/099.07
[AN 3891119]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2024.
Meyer, Joyce (1943-)
Be joyful (magyar)
   Az örvendező élet titka : győzd le te 50 nap alatt, ami téged próbál legyőzni / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - IX, 200, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-39-0 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3892039]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2024.
   Misszió a rácsok mögött / szerk. és a fotókat kész. Gránitz Miklós ; [közread. a] Magyar Református Presbiteri Szövetség. - Budapest : M. Református Presbiteri Szövets., 2022. - 271 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-556-252-7 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - misszió - lelkipásztorkodás - büntetés-végrehajtó intézet - művészetterápia
253 *** 343.81(439) *** 266.4-058.56 *** 615.851.84
[AN 3890621]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2024.
Pálosok (angol)
   Pauline fathers : exhibition catalogue / ed. Zsuzsa Pető ; the text of cat. entries was ed. and the introductory texts to he chapters were written by Anita Bojtos and Zsuzsa Pető ; [transl. ... Bálint Kormos-Mayer] ; [publ. by the] Hungarian Order of Saint Paul the First Hermit, Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Order of St. Paul the First Hermit : Hung. Nat. Museum, 2022. - 302 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Budapesten, 2021. jún. 15 - szept. 12. között rendezték. - Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-615-5978-54-8 kötött : 15900,- Ft
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - szerzetesség - egyháztörténet - kiállítási katalógus
271.791(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3891273]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2024.
   Pálosok, építészet, régészet / szerk. Balatincz Anna, Nagy Anna. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 208 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 4/5.)
A Balatonszemesen, 2016. okt. 19-20-án, a Nagyvázsonyban, 2018. ápr. 27-én és a Budapesten, 2019. ápr. 24-27. között rendezett konferenciák előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-612-019-1 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - egyháztörténet - pálosok - kolostor - középkor - régészet
271.791(439)(091) *** 726.7(439)"12/15" *** 904(439)
[AN 3890284]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2024.
Rokay Zoltán (1947-)
   Imádkozzunk Szűz Máriával májusban : bibliai elmélkedések a lorettói litániáról / Rokay Zoltán. - 2. kiad. - Szeged : Agapé, 2023. - 255 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-351-6 fűzött
mariológia - ájtatosság
248.159.4 *** 232.931
[AN 3920150]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2024.
Sajben Klára
   Bibliai rejtvények : felnőtteknek, gyerekeknek / Sajben Klára ; [kiad. a Jó Pásztor Alapítvány]. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2022. - 153, [3] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-82004-2-4 fűzött
bibliakutatás - rejtvény
22.01 *** 793.7
[AN 3891098]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2024.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Az Istennel való egyesülés útja : élő szeretetláng szeminárium / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : [Sipos Gy.] : Szeretet Földje Szolgálat, 2022. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81273-9-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3891616]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2024.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Próféciák és magánkinyilatkoztatások Magyarországról : jelentősen bővített új kiadás, szöveggyűjteménnyel / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Sipos Gy. : Szeretet Földje, 2022. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-4692-8 fűzött
kinyilatkoztatás - magyarság
248.215 *** 323.1(=945.11)
[AN 3891627]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2024.
Varga László (1956-)
   Igazságban szeretni / Varga László ; [... fotók Fábry Kornél]. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Alapítvány, 2022. - 187 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 29.)
ISBN 978-615-81331-6-6 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3891515]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2024.
   Zarándokfüzet : Tihany - Pannonhalma : zarándoktábor : a lélek ott fúj, ahol akar / [térk. ... Katona Pál, Gáll Zsófia]. - 4. kiad. - [Budapest] : [Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája], 2023. - 104 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fűzött
Magyarország - zarándoklat - lelkigyakorlat - útikönyv
248.153.8(439)(036) *** 242
[AN 3920254]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2024.
   A zirci Dubniczay-ház története / szerk. Vida Beáta. - Zirc : Reguly A. Múz. és Népi Kézműves Alkotóház, 2022. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Zirc története, ISSN 2786-3433 ; 3.)
Bibliogr.: p. 54-57.
ISBN 978-615-82207-0-5 kötött
Dubniczay István (171?-1766)
Zirc - épület - építészettörténet - katolikus pap - múzeum - művésztelep - művelődéstörténet - 18. század - történeti feldolgozás - album
282(439)(092)Dubniczay_I. *** 930.85(439-2Zirc) *** 061.28(439-2Zirc) *** 069(439-2Zirc)(091) *** 72(439-2Zirc)(091)
[AN 3891444]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1694 /2024.
Balogh Klára (1949-)
   A szerelemtől az érett párkapcsolatig : kapcsolati krízisek és megoldásuk / Balogh Klára, Koltai Mária ; [ill. Balogh Klára]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-280-8 fűzött : 3700,- Ft
párkapcsolat - válság - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3890537]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2024.
Bozóki András (1959-)
   Rolling transition and the role of intellectuals : the case of Hungary, 1977-1994 / András Bozóki ; [... transl. ... by Bálint Madlovics]. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - XVI, 602 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 551-581.
ISBN 978-963-386-478-4 kötött
Magyarország - politikatörténet - politikai szociológia - értelmiség - ellenzék - rendszerváltás
316.343.652(439)"198/199" *** 316.334.3(439)"198/199" *** 323.22(439)"198" *** 323(439)"198/199"
[AN 3875660]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2024.
Buday-Sántha Andrea
   Kommunikáció, etika, jog : a kommunikáció etikai és jog alapjai / Buday-Sántha Andrea ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar ...]. - Pécs : PTE KPVK ; Budapest : B. SWAN Partners Kft., 2022. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-259.
ISBN 978-615-01-6171-6 fűzött
kommunikáció - információs társadalom - etika - emberi jog - infokommunikációs jog
316.77 *** 342.7 *** 177
[AN 3891269]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2024.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - 13. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 146 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 3500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.89
[AN 3920246]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2024.
Debord, Guy (1931-1994)
La société du spectacle (magyar)
   A spektákulum társadalma ; Kommentárok A spektákulum társadalmához / Guy Debord ; ford. Erhardt Miklós. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 266, [1] p. ; 19 cm. - (Bázis könyvek, ISSN 2939-7766 ; 1.)
Egys. cím: La société du spectacle ; Commentaires sur La société du spectacle. - Bibliogr.
ISBN 978-963-572-253-2 fűzött : 3600,- Ft
társadalmi viselkedés - politika - 20. század
316.64(100)"19" *** 316.325(100)"19" *** 32(100)"19"
[AN 3890603]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2024.
Gaddis, Jayson
Getting to zero (magyar)
   Érd el a zéró szintet! : konfliktuskezelés az élet minden területén / Jayson Gaddis ; [ford. Kaufmann Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 335 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 978-963-544-847-0 fűzött : 5990,- Ft
párkapcsolat - konfliktuskezelés - életvezetés
316.472.4 *** 316.48 *** 613.865
[AN 3891090]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2024.
Grimm, Sandra (1974-)
Warum gibt es eigentlich Streit? (magyar)
   Vajon miért veszekszünk? / Sandra Grimm, Lena Ellermann ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2022. - [32] p. : ill., színes ; 29x29 cm
ISBN 978-963-509-632-9 kötött : 4999,- Ft
veszekedés - gyermekkönyv
316.48(02.053.2)
[AN 3890737]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2024.
   Janovics Jenő - egy élet a magyar kultúra szolgálatában, a színháztól a mozivászonig / szerk. Kollarik Tamás, Zágoni Bálint. - Budapest : FilmHungary, cop. 2022. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ruritánia könyvsorozat, ISSN 2939-8177)
Filmogr.: p. 266-268. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6229-12-0 kötött : 7900,- Ft
Janovics Jenő (1872-1945)
Magyarország - Erdély - színháztörténet - filmtörténet - színész - színházi rendező - vezető alkalmazott - filmrendező - producer - kulturális élet - századforduló - két világháború közötti időszak - 20. század
316.7(439)"190/192" *** 792.027.2(439)(092)Janovics_J. *** 791.43.071.1(439)(092)Janovics_J. *** 792.028(439)(092)Janovics_J. *** 316.7(498.4)(=945.11)"192/194" *** 791.43(439)"191"
[AN 3890517]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2024.
Mirga-Kruszelnicka, Anna
   Mobilizing Romani ethnicity : Romani political activism in Argentina, Colombia, and Spain / Anna Mirga-Kruszelnicka ; ... forew. by Ethel Brooks. - Budapest ; Vienna ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2022. - XXI, 296 p. ; 24 cm. - (Critical Romani studies book series, ISSN 2786-2925)
Bibliogr.: p. 265-294.
ISBN 978-963-386-449-4 kötött
Spanyolország - Latin-Amerika - cigányság - kisebbségi kérdés - nemzetiségi mozgalom
316.347(=914.99)(460) *** 316.347(=914.99)(8=6) *** 323.15(=914.99)
[AN 3891575]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2024.
Newport, Cal (1982-)
A world without email (magyar)
   E-mailek nélküli világ : hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül / Cal Newport ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 328 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-174-0 kötött : 4900,- Ft
információs társadalom - társadalmi kommunikáció - elektronikus posta - hatékonyság - munkaszervezés
316.77 *** 681.3.004.14 *** 65.011.4 *** 65.014 *** 331.103
[AN 3890518]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2024.
Okányi Andrea
   A megcsalást jogod van tudni! / Okányi Andrea. - Békés : Okányi A., 2022. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5449-7 fűzött : 10000,- Ft
párkapcsolat - hűtlenség
316.472.4
[AN 3890381]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2024.
Osgyániné Rákos Ilona
   Három évtized : a Kisterenyei Kastélykerti Nyugdíjas Klub története / [szöveg Osgyániné Rákos Ilona]. - [Bátonyterenye] : Bátonyterenyei Közműv. Nonprofit Kft., 2022. - 56 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Kisterenyei Kastélykerti Nyugdíjas Klub
Kisterenye - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Kisterenye)
[AN 3890222]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2024.
Soma (1966-)
   Szakrális új nő / Soma Mamagésa. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2022. - 374, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 370-[375].
ISBN 978-963-475-666-8 kötött : 5499,- Ft
nők a társadalomban - nemek lélektana - nő - mentálhigiénia - feminizmus
316.37-055.2 *** 396 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3890773]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2024.
   Társadalmi problémák innovatív megoldásai : innovációs kutatások az ELTE-n / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központ]. - Budapest : ELTE Innovációs Közp., [2022]. - [49] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött
társadalmi probléma - innováció
304 *** 330.341.1
[AN 3891959]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2024.
   A társadalmi változások indítékai és fékjei : a 80 éves Hunyady György tiszteletére / [szerk. Faragó Klára, Dúll Andrea, Nguyen Luu Lan Anh]. - Budapest : Akad. K., 2022. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-836-2 fűzött : 5800,- Ft
szociálpszichológia - szociológia - politológia - emlékkönyv
316.6 *** 316 *** 32.001
[AN 3890576]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1709 /2024.
   Csínykódex / [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-487-279-5 fűzött
vicc - gyermekkönyv
398.94(02.053.2)
[AN 3890435]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2024.
   Hévízgyörki népmesék, élettörténetek, hiedelmek : hévízgyörki mesekönyv / [sajtó alá rend., szerk. Terék József] ; [rajz. Basa Györgyi] ; [közread.] Hévízgyörk Község Önkormányzata. - Hévízgyörk : Önkormányzat, 2022. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-4817-5 kötött
Hévízgyörk - magyar néprajz - hiedelem - népmese
398.21(=945.11)(439-2Hévízgyörk) *** 398.3/.4(=945.11)(439-2Hévízgyörk)
[AN 3891094]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2024.
   Hipp-hopp, halihó! : mondókák apróságoknak / ill. Jámbor Lajos ; összeáll. Gönczöl Andrea. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2022. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-53-0 kötött : 2990,- Ft
mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3890418]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2024.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő évkerék : bölcsődéseknek és óvodásoknak / J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 103, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
Letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. [106-107].
ISBN 978-963-603-372-9 kötött : 4999,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás - gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
398.831(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3920163]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2024.
Lendvai Diána
   Állatos Dinna dalok / Lendvai Diána ; rajz. Jambrich Réka. - [Dombóvár] : Lendvai D., 2022. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-01-6346-8 kötött : 4190,- Ft
népdal - mondóka - gyermekkönyv
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3891754]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2024.
   Öltözetek : anyanyelvi pályázat / [szerk. Fábiánné Szenczi Ibolya] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. - 168 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5735-25-7 fűzött
magyar néprajz - népviselet - magyar nyelv - szókincs - archaizmus - terminológia
391(=945.11) *** 809.451.1-316.2 *** 809.451.1-316.4
[AN 3891525]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2024.
   Pehelykönnyű ünnepek : mesék, receptek, játékok / szerzők Berg Judit [et al.] ; receptek és fotók Harmath Eszter ; játékok Lovász Andrea ; Mándi-Kövesdi Dóra illusztrációival ; [szerk. Lovász Andrea]. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-74-6 kötött : 4990,- Ft
ünnep - szakácskönyv
398.33 *** 641.55(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3891811]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2024.
Podhorányi Zsolt (1965-)
   A bordély hercege : budapesti éjszakák a Monarchia korában / Podhorányi Zsolt. - Balatonalmádi ; Göd : Szobek Kv., 2022. - 191 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 978-963-89907-3-0 kötött : 6990,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - prostitúció - bordély - éjszakai mulató - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló
392.65(439-2Bp.)"186/191" *** 930.85(439-2Bp.)"186/191" *** 343.544(439-2Bp.)"186/191"
[AN 3891012]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2024.
Szántó Szilvia
   Beszélgetések a valódi BDSM-ről : ismét tabumentesen a nem szokványos szexualitásról / Szántó Szilvia (Király Lea). - Utánny. - [Újlengyel] : Motivation K., 2023. - 295 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2021
ISBN 978-615-01-3568-7 fűzött : 4390,- Ft
Magyarország - nemi élet - szexuális magatartás - interjú
392.6(439)(047.53) *** 613.88(439)(047.53)
[AN 3920076]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2024.
   Sző, fon, nem takács. Mi az? : találós kérdések gyerekeknek / [vál. és összeáll. Varga Ferencné] ; [Bálint Endre rajz.]. - 11. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 131 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-603-404-7 kötött : 3499,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3921311]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2024.
   Wicca : a modern boszorkányság könyve / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Hermit, [2022]. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5032-83-7 fűzött : 2300,- Ft
mágia
398.47 *** 133.4
[AN 3891691]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1720 /2024.
Bueno de Mesquita, Bruce (1946-)
The dictator's handbook (magyar)
   Diktátorok kézikönyve : miért jó politika a rossz viselkedés? / Bruce Bueno de Mesquita és Alastair Smith ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 399 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-566-488-7 fűzött : 4990,- Ft
politikai filozófia - hatalom - diktatúra - történelem - 20. század
321.01 *** 321.6 *** 94"19"
[AN 3921035]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2024.
Csonka Emil (1923-1982)
   Szálasi Ferenc országjárása / Csonka Emil. - Budapest : [s.n.], 2022. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - politikus - jobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - 20. század - második világháború
32(439)(092)Szálasi_F. *** 329.18(439)"194"
[AN 3890861]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2024.
   Demokratikus Koalíció, 2016-2021 : ötévkönyv 2 / [szerk. Mihancsik Zsófia] ; [kiad. az Új Köztársaságért Alapítvány]. - Budapest : Új Köztársaságért Alapítvány, [2022]. - 336 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81284-1-4 fűzött
Demokratikus Koalíció
Magyarország - párt - belpolitika - politikatörténet - testülettörténet - 21. század - történeti kronológia - újsághír
329(439)DK"201/202"(0:930.24) *** 323(439)"201/202"(047.6)
[AN 3890521]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2024.
Desmet, Mattias (1976-)
De psychologie van totalitarisme (magyar)
   A totalitarizmus pszichológiája / Mattias Desmet ; [ford. ifj. Szabó János]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2022. - 360 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-87-6 fűzött : 5790,- Ft
totalitarizmus - szociálpszichológia
321.6 *** 316.6
[AN 3890832]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2024.
Gibelin, Thibaud
Pourquoi Viktor Orbán joue et gagne (magyar)
   Orbán Viktor győzelemre játszik / Thibaud Gibelin ; [ford. Urbán Ágnes]. - [Budapest] : MCC Press, 2022. - 223 p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-615-6351-28-9 kötött : 4450,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - Közép-Európa - Európa - politikus - politikatörténet - külpolitika - 20. század - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 32(439)"198/202" *** 327(4)"200/202"
[AN 3890500]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2024.
   A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában = National service, churches, constitutionality, and freedom in the careers of the two counts Gyula Andrássy / [ford. Török Attila] ; [közread. az] Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány. - Budapest : Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, 2022. - 221 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2021. szept. 20-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5239-4 fűzött
Andrássy Gyula (1823-1890)
Andrássy Gyula (1860-1929)
Magyarország - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - alkotmányjog - magyar történelem - politikus - 19. század - 20. század
322(439)"18/19" *** 342.4(439)"18/19" *** 943.9"18/19" *** 32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 32(439)(092)Andrássy_Gy.,_ifj.
[AN 3890265]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2024.
Hubay Kálmán (1902-1946)
   Két forradalom / Hubay Kálmán. - Budapest : [s.n.], 2022. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Mussolini, Benito (1883-1945)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - Olaszország - fasizmus - történelem - két világháború közötti időszak
329.18(430)"192/193" *** 329.18(45)"192/193" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 945(092)Mussolini,_B.
[AN 3890858]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2024.
Kásler Miklós (1950-)
   Életközelben : interjúk a miniszterrel, 2020.05.28 - 2022.03.26. / [szerk.] Balogh Andrea Johanna, Gazsó L. Ferenc ; [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma. - [Budapest] : EMMI, 2022. - 187 p., [44] t. : ill., színes ; 25 cm
QR-kóddal
Kötött
Kásler Miklós (1950-)
Magyarország - politikus - orvos - világjárvány - 20. század - 21. század - interjú
32(439)(092)Kásler_M.(047.53) *** 61(439)(092)Kásler_M.(047.53) *** 616.98(100)"202"
[AN 3890972]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2024.
Medgyesi Konstantin (1975-)
   Apagyilkosság : Kádár János és Grósz Károly küzdelme / Medgyesi Konstantin. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (Befejezetlen múlt, ISSN 2786-362X)
Bibliogr.: p. 238-253.
ISBN 978-963-572-064-4 kötött : 5999,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Grósz Károly (1930-1996)
Magyarország - politikus - belpolitika - Kádár-korszak - 20. század
323(439)"196/198" *** 32(439)(092)Kádár_J. *** 32(439)(092)Grósz_K.
[AN 3891173]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2024.
Orbán Viktor (1963-)
   Orbán Viktor előadása a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban : 2023. július 22., Tusnádfürdő. - Budapest : Miniszterelnöki Kabinetiroda, [2023]. - 34 p. ; 24 cm. - (Miniszterelnöki különnyomat ; 12.)
Fűzött
Magyarország - politikus - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Orbán_V.(042.5)
[AN 3911565]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2024.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Magyar jelenség : hazánk a hit, remény és szeretet fényében / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : [Sipos Gy.] : Szeretet Földje Szolgálat, 2022. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82176-0-6 fűzött
magyarság - magyarságtudat - vallásos irodalom
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 244
[AN 3891592]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2024.
Szimeonov Todor (1947-)
   Halljad, világ : a Változó Világ Mozgalom OS-közleményei, 2012-2021 / írta Szimeonov Todor. - Budapest : VVMA, cop. 2022. - 152 p. ; 21 cm. - (Változó világ extra, ISSN 2560-2160 ; 13.)
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-5179-31-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - társadalom - 21. század
323(439)"201" *** 316.32(439)"201"
[AN 3890667]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2024.
Szurmay Zoltán
   A szabadság hologramja : egy megvalósíthatatlan eszme a hatalom szolgálatában / Szurmay Zoltán. - Békéscsaba : Kopirex-Ker Kft., 2022. - 136 p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6594-3 fűzött
hatalom - szociálpszichológia - közgondolkodás
321.01 *** 316.6
[AN 3891625]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2024.
Taieb, Karen (1969-)
Je vous écris d'Auschwitz (magyar)
   Auschwitzból írok nektek : levelek, sorsok és igaz történetek a haláltáborból / a kutatásokat elvégezte, a könyvet szerk. Karen Taieb ; [ford. ... Till Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 978-963-565-182-5 fűzött : 4200,- Ft
holokauszt - második világháború - levelezés
323.12(=924)(4)"1939/1945"(044)
[AN 3890539]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2024.
Tápay-Szabó László (1874-1941)
   A bolsevizmus Magyarországon : a proletárdiktatúra okirataiból / Tápay-Szabó László. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2022. - 239 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-85-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - bolsevizmus - történelmi forrás
329.15(439)"1919"(093) *** 943.9"1919"(093)
[AN 3890847]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1735 /2024.
Áldásy Antal (1869-1932)
   Magyar czimeres emlékek : III. füzet = Monumenta Hungariae heraldica / közli Áldásy Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 92, [1] p., [31] t.fol. : ill., színes ; 26 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1926. - A címeres levelek szövege latin nyelven, a címerek leírása magyar nyelven. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6385-57-4 fűzött : 9300,- Ft
Magyarország - címertan - magyar történelem - családtörténet - 15. század - 16. század - hasonmás kiadás
929.6(439)"14/15"(093) *** 943.9"14/15"(093) *** 094/099.07
[AN 3891622]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2024.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Szent életű magyarok a viharos XX. században / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Czékla Stúdió, cop. 2023. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-01-2683-8 kötött : 5700,- Ft
Magyarország - híres ember - boldog - gyermekkönyv
929(439)"19"(02.053.2) *** 235.3(092)(02.053.2)
[AN 3920738]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2024.
Bodó Márton (1971-)
   Tények Magyarországról gyerekeknek / [szöveg Bodó Márton] ; [kiad. a Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2023. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7038-70-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3920179]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2024.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
   Választott nemzet : Marczali Henrik élete és munkássága / Dénes Iván Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 535 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-477.
ISBN 978-963-456-113-2 kötött : 4800,- Ft
Marczali Henrik (1856-1940)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - történetírás - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Marczali_H. *** 012Marczali_H. *** 930.1(439)"18/19"
[AN 3890837]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2024.
Éble Gábor (1843-1923)
   A szamosujvári Verzár család / ... irta Éble Gábor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 74, [9] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1915
ISBN 978-615-6385-65-9 fűzött : 2300,- Ft
Verzár család
Szamosújvár - családtörténet - magyarországi örmények - hasonmás kiadás
929.52(439.21-2Szamosujvár)Verzár *** 929.52(439)Verzár *** 929.52(=919.81)(439) *** 094/099.07
[AN 3891682]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2024.
   Elképesztő, de igaz : megdöbbentő emberi rekordok / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-487-283-2 fűzött
híres ember - extrém sport - képesség - művelődéstörténet - kuriózum - gyermekkönyv
930.85(100)(089.3)(02.053.2) *** 929(100)(089.3)(02.053.2) *** 796(089.3)(02.053.2)
[AN 3890601]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2024.
Geais, Pierrick
Prince William (magyar)
   Vilmos herceg : a trónörökös / Pierrick Geais ; [ford. Bittner Gábor]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 170, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 169-[171].
ISBN 978-963-543-254-7 kötött : 4699,- Ft
William, Duke of Cambridge (1982-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - ezredforduló - 21. század
929(410)William,_Duke_of_Cambridge
[AN 3890491]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2024.
Ghafari, Zarifa (1994-)
Zarifa (magyar)
   Zarifa : egy nő harca a férfiak világában / Zarifa Ghafari, Hannah Lucinda Smith ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 277, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-572-220-4 fűzött : 4999,- Ft
Ghafari, Zarifa (1994-)
Afganisztán - híres ember - nő - nők a társadalomban - 21. század - memoár
929-055.2(581)Ghafari,_Z.(0:82-94) *** 316.37-055.2(581)(0:82-94)
[AN 3891081]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2024.
Glázer Tamás
   Így karácsonyoztunk a 80-as években / Glázer Tamás. - [Bag] : Glázer T., cop. 2022. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Tó-retró könyvtár)
ISBN 978-615-01-6256-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - karácsony - 1980-as évek
930.85(439)"198" *** 398.332.416
[AN 3891234]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2024.
Guénon, René (1886-1951)
Orient et occident (magyar)
   Kelet és nyugat / René Guénon ; [... ford. Mikich András]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2023. - 210, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-69-0 fűzött : 4200,- Ft
történetfilozófia - civilizáció - francia irodalom
930.1 *** 008 *** 840-96=945.11
[AN 3891848]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2024.
   Hat évtized a régióban : ünnepi kötet Dr. Rémiás Tibor 60. születésnapjára / [szerk. Mohácsi Endre]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2022. - 259 p. : ill. ; 29 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 83.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5619-29-8 kötött
Magyarország - Északkelet-Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - emlékkönyv
943.9 *** 930.85(439) *** 930.85(439-18)
[AN 3891596]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2024.
History of the world map by map (magyar)
   Az emberiség történelme térképeken / Peter Snow előszavával. - Pécs : Alexandra, 2022. - 360 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-582-392-5 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - térkép
930.9 *** 912(100) *** 930.85(100)
[AN 3890561]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2024.
Jaivin, Linda (1955-)
The shortest history of China (magyar)
   Kína legrövidebb története / Linda Jaivin ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 334, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 978-963-543-189-2 fűzött : 4299,- Ft
Kína - történelem
951.0
[AN 3891325]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2024.
   Jezsuiták a Tanácsköztársaságban : emlékképek a vörös terror időszakából / [előszó, szöveggond., lábjegyzetek ifj. Tompó László]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2022. - 250 p. ; 23 cm
Tart.: Vörös naplóm / Lányi Ede. Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből / Bernhard Zsigmond. - Meszlényi Antal: Vértanúink a proletárdiktatúra alatt c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-86-9 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - jezsuiták - memoár
943.9"1919" *** 271.5(439)(092)(0:82-94) *** 329.15(439)"1919"
[AN 3890850]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2024.
Kershaw, Ian (1943-)
Roller-coaster (magyar)
   Európa globális története, 1950-2017 / Ian Kershaw ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 671 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 595-624.
ISBN 978-963-544-035-1 kötött : 9990,- Ft
Európa - történelem - európai integráció - globalizáció - 20. század - hidegháború - rendszerváltás - 21. század
940"195/201" *** 327(4)"195/201" *** 327.39(4-62)(091)
[AN 3890450]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2024.
   A levél mint történeti forrás / szerk. Kincses Katalin Mária. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 272, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-911-8 fűzött : 3790,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - műfajtörténet - levelezés - történettudomány
930.1 *** 82-6(091) *** 894.511-6(091)
[AN 3890653]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2024.
   Magyarország címeres könyve I = Liber armorum Hungariae / ... szerk. Alapi Gyula [et al.] ; bev. Andrássy Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 144 p., 176, [4] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Grill, 1913
ISBN 978-615-6385-56-7 fűzött : 14500,- Ft
Magyarország - címertan - nemesség - hasonmás kiadás
929.6(439) *** 316.343.32(439) *** 094/099.07
[AN 3891727]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2024.
Mocsáry Lajos (1826-1916)
   A régi magyar nemes : észrevételek Grünwald Béla "A régi Magyarország" czimü munkájára / irta Mocsáry Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - [4], 347 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1889
ISBN 978-615-6385-60-4 fűzött : 3800,- Ft
Grünwald Béla (1839-1891). A régi Magyarország
Magyarország - magyar történelem - nemesség - vármegye - államigazgatás - történetírás - 18. század - 19. század - századforduló - vitairat - hasonmás kiadás
943.9"171/182" *** 35(439)"17/18" *** 094/099.07 *** 930.1(439)"188" *** 316.343.32(439)"17/18"
[AN 3891747]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2024.
Monok István (1956-)
   A Bibliotheca Corvina : egy könyvtár sorsa, küldetése és végzete / Monok István. - Budapest : L'Harmattan ; Sárospatak : Tokaj-Hegyalja Egy., 2022. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - patrimonium culturale - dissertatione, ISSN 2939-6484 ; 1.)
Bibliogr.: p. 142-199.
ISBN 978-963-414-924-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - könyvkultúra - könyvtártörténet - könyvtörténet - kultusz - uralkodó - magánkönyvtár - művelődéstörténet - 15. század - újkor
930.85(439)"14/17" *** 394.944(439) *** 09(439)"14/17" *** 091.14(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 027.1(439)"14"
[AN 3891438]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2024.
Moore, Jonathan J. (1964-)
Boats, blisters and frostbite (magyar)
   A felfedezések története / Jonathan J. Moore ; [ford. Pál Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 207 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-806-7 fűzött : 5990,- Ft
felfedezések kora - felfedező utazás - művelődéstörténet
930.85 *** 910.4(100)(091)
[AN 3891992]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2024.
Moore, Jonathan J. (1964-)
Secret societies and crazy cults (magyar)
   Szélsőséges szekták, titkos társaságok / Jonathan J. Moore ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 220 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-807-4 fűzött : 5990,- Ft
titkos társaság - művelődéstörténet
930.85 *** 061.236(100)(091)
[AN 3891997]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2024.
Németh László (1956-)
   Magyar emlékek római temploma : a Santo Stefano Rotondo ábrázolásai / Németh László Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 200 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 193-197. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-612-023-8 kötött : 6500,- Ft
Róma - Magyarország - templom - művelődéstörténet - katolikus egyház - metszetkép
930.85(439) *** 76.047 *** 726.54(45-2Roma)(084.1) *** 282(439)
[AN 3890654]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2024.
Pergel Antal (1958-)
   Arany a tűzben : magyar - török katonai és politikai kapcsolatok, 1918-1944 / Pergel Antal. - [Érd] : Magánkiad., 2022. - 301 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 298-300.
ISBN 978-615-01-5493-0 fűzött
Törökország - Magyarország - magyar történelem - történelem - katonapolitika - diplomáciatörténet - külkapcsolat - két világháború közötti időszak - második világháború
943.9"1918/1944" *** 956.0"191/194" *** 355.02(439)"191/194" *** 355.02(560)"191/194" *** 327(439)"1918/194" *** 327(560)"191/194"
[AN 3890624]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2024.
   Siófok : XX. századi történetek / szerk. Bognár Zoltán. - Siófok ; [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 698 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 592-681.
ISBN 978-615-01-6155-6 kötött : 4900,- Ft
Siófok - helytörténet - helyismeret - 19. század - 20. század
930.85(439-2Siófok) *** 908.439-2Siófok *** 943.9-2Siófok"18/19"
[AN 3890833]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2024.
Sümegi György (1947-)
   A nagy vihar : művek, alkotók 1956 képtárából / Sümegi György. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 222 p., [40] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-123-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - művészeti élet - műkritika
943.9"1956" *** 77.04(100)"195" *** 316.7(439)"195/198" *** 73/76(439)"195/198"
[AN 3890366]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2024.
Szabó Géza (1959-)
   Különleges királyi parancsra / Szabó Géza ; [kiad. a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület]. - Szakály : Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyes., 2022. - 28 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-615-01-5274-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Tolna vármegye (1949-ig) - Szakály - Csernyéd - helytörténet - megyei igazgatás - törvényhatóság - középkor - újkor
943.9-2Csernyéd"13/15" *** 353.2(439.125)"13/15" *** 943.9-2Szakály"13/17"
[AN 3891884]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2024.
Szász Károly (1865-1950)
Emlékezés a vörös uralomra (új kiadása)
   A vörös rémuralom napjai : [1919] / Szász Károly. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2022. - 175 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-84-5 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - bolsevizmus
943.9"1919" *** 329.15(439)"191"
[AN 3890939]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2024.
Szentpály-Juhász Miklós
   A Budavári Palotanegyed története / [... írta Szentpály-Juhász Miklós] ; [ill. Korognai Dávid] ; [... kiad. ... Hauszmann Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hauszmann Alapítvány, 2023. - 123 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-7328-3 fűzött
Budapest. Vár - Buda - helytörténet - királyi palota - album
943.9-2Buda *** 725.17(439-2Bp.)(091)(084.1)
[AN 3922036]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2024.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Kiugrás a történelemből : Horthy Miklós a világpolitika színpadán / Ungváry Krisztián. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 334, [1] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Befejezetlen múlt, ISSN 2786-362X)
Bibliogr.: p. 310-318.
ISBN 978-963-572-228-0 kötött : 5999,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - diplomáciatörténet - magyar történelem - második világháború - államfő - 20. század
943.9"194" *** 943.9(092)Horthy_M. *** 327(439)"1944"
[AN 3891255]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2024.
Viney, William
Twins (magyar)
   Ikrek : a mítoszoktól a tudományig / William Viney. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 271 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-687-2 kötött : 5500,- Ft
művelődéstörténet - iker
930.85 *** 316.37-055.76(100) *** 314.37 *** 618.25
[AN 3890455]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1765 /2024.
Drevenka Antal (1929-)
   Emlékképek Piliscsaba múltjából / Drevenka Antal ; [... kiad. Piliscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat]. - Budapest ; Piliscsaba : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - 280 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-5815-0 fűzött
Piliscsaba - helyismeret - memoár
908.439-2Piliscsaba(0:82-94)
[AN 3890557]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2024.
Faria, Almeida (1943-)
O murmúrio do mundo (magyar)
   A világ suttogása / Almeida Faria ; ford. Lukács Laura ; [ill. Rózsa Luca Sára]. - Budapest : Scolar, 2022. - 141, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-509-626-8 fűzött : 5995,- Ft
India - helyismeret - útleírás
908.540(0:82-992)
[AN 3891815]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2024.
Hivekovics-Rapali Eszter
   Fénnyel írt történelemkönyv : Jásd a XX. században / [... lejegyezte Rapali Eszter és Bartal Laura ...] ; [közread.] Jásd Község Önkormányzata. - Jásd : Önkormányzat, [2022]. - 272 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5572-2 kötött
Jásd - helyismeret - helyi társadalom - album
908.439-2Jásd(084.1) *** 929(439-2Jásd)(084.1)
[AN 3890873]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2024.
Kienle, Dela (1976-)
Europa (magyar)
   Európa : országok, emberek, érdekességek / Dela Kienle ; Mieke Scheier rajz. ; [ford. Miklós Katalin]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 46, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-642-8 kötött : 2975,- Ft
Európa - Európai Unió - országismeret - gyermekkönyv
908.4(02.053.2) *** 908.4-62(02.053.2)
[AN 3890437]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2024.
Lehmkuhl, Kristen
Mallorca (magyar)
   Mallorca / [szerző Kristen Lehmkuhl, Petra Rossbach, Christiane Sternberg] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2023. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6931-1 fűzött : 3990,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 3921332]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2024.
Lóczy Lajos (1849-1920)
   "...ismét keresztezték egymást leveleink" : id. Lóczy Lajos levelei Laczkó Dezsőhöz, 1894-1920 / összeáll. Rainer Pál és Katona Lajos ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2022. - 272 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-9938-28-1 fűzött
Lóczy Lajos (1849-1920)
Laczkó Dezső (1860-1932)
Magyarország - geológus - geográfus - egyetemi tanár - pedagógus - szerzetes - piaristák - muzeológus - századforduló - levelezés
91(439)(092)Lóczy_L.(044) *** 55(439)(092)Laczkó_D.(044) *** 271.786(439)(092)Laczkó_D.(044) *** 55(439)(092)Lóczy_L.(044)
[AN 3890859]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2024.
Somogyi Zoltán
   Tapolcafő : kirándulásvezető-füzet / [szerző Somogyi Zoltán] ; [kiad. a Tapolcafői Tanácsadó Testület]. - [Pápa] : Tapolcafői Tanácsadó Test., 2022. - 22 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6487-8 fűzött
Tapolcafő - helyismeret
908.439-2Tapolcafő
[AN 3881835]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2024.
   Történetek Veszprémről : 100 szóban Veszprém / Dióssy László és Wéber László szerkesztésében. - [Veszprém] : Chianti 3D Kft., 2022. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-6197-6 fűzött : 4499,- Ft
Veszprém - helyismeret - karcolat
908.439-2Veszprém)(0:82-43)
[AN 3890854]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2024.
Tóth Enikő
   Zalaszentbalázs, Magyarszerdahely közösségi történeti feltárás tanulmánya / Tóth Enikő, Sinkovics Norbert ; [kiad. Zalaszentbalázs Község Önkormányzata]. - Zalaszentbalázs : Önkormányzat, [2022]. - 56 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-01-6133-4 fűzött
Zalaszentbalázs - Magyarszerdahely - helyismeret
908.439-2Zalaszentbalázs *** 908.439-2Magyarszerdahely
[AN 3890384]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1774 /2024.
Blaskó Béla (1950-)
   Magyar büntetőjog : általános rész : tankönyv / Blaskó Béla. - 9. átd., bőv. kiad. - Budapest ; Debrecen : Rejtjel, 2023. - 672 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2023. jan. 15. - Bibliogr.: p. 665-672.
ISBN 978-615-5737-11-4 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3919943]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2024.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2021. november 18. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Róth Erika ...]. - [Miskolc] : ME Rektori Hiv., 2022. - [4], 121 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-259-6 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3891649]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2024.
Gaál Jenő (1846-1934)
Élmények és tanulságok (szemelv.)
   Kataklizma 1918-1919-1920 / Gávai Gaal Jenő ; [szerk. Szakács Árpád]. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2022. - 330 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5374-93-7 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - forradalmak kora - trianoni békeszerződés - memoár
341.382"1920" *** 943.9"1918/1920"(0:82-94) *** 323(439)"1918/1920"(0:82-94)
[AN 3890825]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2024.
Juhász Balázs (1984-)
   Hadifoglyok, dezertőrök : magyar katonák az olasz hátországban, 1915-1920 / Juhász Balázs. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 517 p., [19] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-477.
ISBN 978-963-327-889-5 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Olaszország - hadtörténet - hadifogoly - internálás - fogolytábor - nemzetiségi kérdés - első világháború - történelmi forrás
341.34(45)(=00)"191/192"(093) *** 323.15(=00)(436/439)"191" *** 355.257.7(45)(=945.11)"191"(093) *** 343.819.5(450)"191"(093)
[AN 3891456]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2024.
Kozmáné Váradi Katalin (1946-)
   Iustitia szolgálatában : Fázsi László beszélgetése dr. Kozmáné dr. Váradi Katalinnal ; [... kiad. Nyíregyházi Törvényszék ...]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Törvényszék, 2022. - 210 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6239-3 kötött
Kozmáné Váradi Katalin (1946-)
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - bíró - megyei bíróság - 20. század - 21. század - életútinterjú
347.962(439)(092)(047.53) *** 347.992(439.161)"197/202"(047.53)
[AN 3891832]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2024.
Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága. Kongresszus (17.) (2022) (Szeged)
   A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XVII. Kongresszusa : Szeged, 2022. augusztus 25-27 : program. - Budapest : MIOT, [2022]. - 66 p. ; 21 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézet. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-5915-7 fűzött
igazságügyi orvostan - konferencia-kiadvány
340.66 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3891304]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2024.
Marcziányi György (1844-1898)
   Nemesség : kézi könyv nemesi ügyekben / Marcziányi György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 239 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1886
ISBN 978-615-6385-64-2 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - nemesség - előjog - társadalmi szervezet - lovagrend - társadalomtörténet - hasonmás kiadás
347.174 *** 094/099.07 *** 316.343.32(439)(091) *** 929.7(439) *** 929.71 *** 061.2-058.22(439)
[AN 3891704]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2024.
Palotás Gergely
   A bírósági ügyvitel gyakorlati kérdései / Palotás Gergely, Virág Csaba, Völcsey Balázs. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022. - 283 p. ; 21 cm
Lezárva: 2022. jún. 30.
ISBN 978-963-594-118-6 fűzött
Magyarország - bíróság - polgári eljárásjog - ügyvitel
347.964(439) *** 347.9(439) *** 651.5
[AN 3890354]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2024.
Turbucz Dávid (1984-)
   Horthy Miklós, a haditengerésztiszt / Turbucz Dávid. - Budapest : Jaffa, 2022. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 192-206.
ISBN 978-963-475-659-0 kötött : 4999,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - katonatiszt - haditengerészet - 19. század - 20. század
359(439)(092)Horthy_M.
[AN 3890497]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2024.
   Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2021 évben tartott online tudományos tanácskozásán elhangzott előadásokból / [... szerk. Kiss Tibor, Dornfeld László]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2022. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 82.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-32-4 fűzött
kriminológia
343.9
[AN 3890828]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2024.
   Visegrád 19.0 : a XIX. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai / szerk. Pál Lajos, Petrovics Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2022. - 335 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Visegrádon, 2022. okt. 11-13. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-594-111-7 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3890351]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1785 /2024.
Botlik József (1949-)
   Egy ifjú önfeláldozása Magyarországért : Egán Iván Pál (1927-1944) élete és hősi halála / Botlik József ; [... kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : M. Patrióták Közössége, 2022. - 96 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81736-8-1 kötött
Egán Iván Pál (1927-1944)
Magyarország - katona - hősi halott - második világháború - 20. század
355(439)(092)Egán_I._P. *** 355.293(439)"1944"
[AN 3890934]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2024.
Goodarzy, Alexandre
Guerrier de la paix (magyar)
   Segélykiáltás a dzsihadista pokolból : egy önkéntes a fenyegetett keresztények oldalán : Irak, Szíria, Jordánia, Etiópia, Örményország, Pakisztán / Alexandre Goodarzy ; [Csiby Károly ... fejezeteit felhasználva ford. Cseh Erzsébet]. - [Budapest] : Kárpátia Stúdió, [2022]. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5374-88-3 fűzött : 4490,- Ft
Közel-Kelet - polgárháború - kereszténység - vallásüldözés - riport - 21. század
355.426(569.1)"201"(0:82-92) *** 323.285(5-011)"201/202" *** 272(100)"201/202"
[AN 3890950]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2024.
Horváth Csaba
   Visszatértek : a magyar királyi 3. honvéd hadsereg a Délvidéken (1941. április) / Horváth Csaba ; [az ábrákat és a térképeket Csákvári Kristóf és Földházi Gyula kész.] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2022. - 199 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-519-013-3 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 3. Honvéd Hadsereg
Délvidék - hadtörténet - második világháború - történelmi forrás
355.48(439.2-13)"1941"(093) *** 355.48(497.11)"1941"(093)
[AN 3890292]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2024.
   A közigazgatás történeti változásai Észak(kelet)-Magyarországon a modern korban / szerk. Gál Máté, Gyebnár Kristóf, Stefán Antal Krisztián. - Eger : Líceum K., 2022. - 350 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Régiónk története, ISSN 2732-1452 ; 3.)
A Miskolcon, 2021. okt. 20-21-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-237-3 fűzött
Északkelet-Magyarország - közigazgatás - történeti feldolgozás
355(439-18)(091)
[AN 3890256]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2024.
   Nagykanizsán szolgáltunk : a bajtársiasság szellemében / [összeáll. Pintér Ferenc] ; [közread. a] Nagykanizsai Honvéd Egyesület. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Honvéd Egyes., 2022. - 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-6228-7 fűzött
Magyarország. Honvédség. 14. Thury György Gépesített Lövészdandár
Nagykanizsa - laktanya - gépesített gyalogság - katonai egység története - memoár
355.71(439-2Nagykanizsa) *** 356.116(439-2Nagykanizsa)(0:82-94) *** 355.486(439)
[AN 3890631]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2024.
Reviczky Ádám (1921-1993)
   Vesztes háborúk, megnyert csaták : emlékezés Reviczky Imre ezredesre / Reviczky Ádám. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 558, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6449-43-6 fűzött : 6490,- Ft
Reviczky Imre (1896-1957)
Magyarország - katonatiszt - magyar történelem - 20. század
355(439)(092)Reviczky_I. *** 943.9"191/195"
[AN 3920176]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2024.
Willink, Jocko (1971-)
Leadership strategy and tactics (magyar)
   Vezetési stratégiák és taktikák / Jocko Willink ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., cop. 2022. - 272 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-293-5 kötött : 5490,- Ft
harcászat - parancsnokság - vezetés
355.133.4 *** 355.4
[AN 3891343]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1792 /2024.
Dewar-Czegledy, Carolyn
CEO excellence (magyar)
   CEO : vezetés felsőfokon : a hat vezérelv, amelyet be kell tartanod, ha a legjobbak közé akarsz kerülni / Carolyn Dewar-Czegledy, Vikram Malhotra, Scott Keller ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 381 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-266-9 kötött : 4990,- Ft
vezetés - üzleti élet - vezető alkalmazott
65.012.4 *** 658.1(100)(092)
[AN 3891340]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2024.
Persovits József (1951-)
   Modernkori valcolás : a PNYME vándorgyűlések krónikája, 1993-2021 / Persovits József, Pesti Sándor. - Budapest : PNYME : Optima Téka, 2022. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8271-64-8 kötött
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
Magyarország - nyomdaipar - egyesület - testülettörténet - ezredforduló - 21. század - konferencia
655.1(439) *** 061.2(439)Papír-és_Nyomdaipari_Műszaki_Egyesület *** 061.3(439)"199/200"
[AN 3890797]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2024.
Szabó, Peter
   Rövid és tartós coaching : megoldásközpontú beszélgetések / Peter Szabó, Daniel Meier, Hankovszky Katalin ; [közread. a SolutionSurfers Magyarország Kft.]. - 5. kiad. - Budapest : SolutionSurfers Mo., cop. 2023. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-80268-1-9 fűzött : 5000,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3921706]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1795 /2024.
   Aki ad, az nyer! : 301-es Elit üzleti csoport : kihoztuk a piros Porschét a garázsból... / ... szerk. Bohnné Keleti Katalin ; ... előszó Kormány Tamás. - [Budapest] : Fabich E., 2022. - 114 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-01-5953-9 fűzött
Magyarország - vállalkozó - üzleti élet - kapcsolati tőke - szervezet - 21. század - interjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 061.2(439)Elit
[AN 3890321]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2024.
   EPIC : oktatási csomag a kkv-k számára az innovációs képességük és termelékenységük növelése érdekében. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., [2022]. - 221 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 212-220.
ISBN 978-615-81373-6-2 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - innováció - vállalkozásmenedzsment - útmutató
330.341.1 *** 658.1.012.4 *** 334.722(439)(036)
[AN 3890425]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2024.
   Kidolgozott szóbeli tételek vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítő vizsgára / Veress Attila [et al.] ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest : Penta Unió Okt. Centrum, 2022. - 320 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5249-88-4 fűzött
számvitel - vizsgakövetelmény - tankönyv
657(078)(079.1)
[AN 3890877]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2024.
   Közfoglalkoztatási értéktár / [szerk. Antal Zsolt] ; [közread. a] Békés Megyei Kormányhivatal. - [Békéscsaba] : Békés M. Kormányhiv., 2022. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5768-9 fűzött
Békés megye - foglalkoztatás - kisvállalkozás - 21. század
334.722(439.175) *** 331.5(439.175)"201/202"
[AN 3890589]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2024.
   Külhon is magyar : kárpát-medencei magyarok gazdasági-kulturális erősödése / [közread. a] Bodrogközi Értékmentő Közösségi Egyesület. - [Tiszacsermely] : Bodrogközi Értékmentő Közösségi Egyes., [2022]. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-6356-7 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - határon túli magyarság - állami támogatás - pénzügyi támogatás - 21. század - album
338.246.027(439)"200/201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"20"
[AN 3891773]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2024.
Lenkey Gábor (1981-)
   A Sátoraljaújhelyi járás településeinek társadalmi-gazdasági és turisztikai sajátosságai a vidékfejlesztés szemszögéből / Lenkey Gábor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet]. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2022. - 206, [176] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-201. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-596-979-1)
turizmus - társadalomstatisztika - regionális kutatás - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés - Sátoraljaújhelyi járás
338.48(439Sátoraljaújhelyi_kistérség) *** 314(439Sátoraljaújhelyi_kistérség)"199/201"(083.41)
[AN 3890266]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2024.
   Management consultancy in Central and Eastern Europe / ed. by József Poór [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2022. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-752-5 fűzött : 6800,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - vállalatirányítás - tanácsadás
658.1.011.1 *** 65.012.4 *** 659.2(4-11)
[AN 3890573]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2024.
Nyikos Györgyi (1970-)
   Fenntartható finanszírozás és fejlesztés : stratégia és szabályozás: átállás a fenntartható finanszírozási modellekre / Nyikos Györgyi. - Budapest : Akad. K., 2022. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-315.
ISBN 978-963-454-820-1 fűzött : 5800,- Ft
pénzügy - finanszírozás - fenntartható fejlődés
336.7 *** 658.14 *** 504.03
[AN 3890626]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2024.
Oláh Tamás
   A kifogáskezelés mestere / Oláh Tamás. - Budapest : OT-Tréning Kft., cop. 2023. - 76 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-4093-1 fűzött
hálózati értékesítés - kommunikáció
658.846 *** 316.77
[AN 3920153]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2024.
   Speciális esetek a számvitelben 2 : cash flow-kimutatás esettanulmányok. - Budapest : HVG K., 2022. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085 ; 2022/2.)
Fűzött : 4990,- Ft
számvitel
657
[AN 3891374]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2024.
Szamkó Józsefné
   Költségvetési szervek kontírozása A-tól Z-ig / [szerző Szamkó Józsefné]. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2023. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-671-9 fűzött
Magyarország - számvitel - költségvetési szervezet - útmutató
657(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 3920332]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2024.
Tények Magyarországról: hungarikumok gyűjteménye (angol)
   Fact sheets on Hungary : collection of Hungarikums / [ed. Gyöngyi Komlóssy] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2023. - 24 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7038-83-9 fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3920178]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2024.
   Trendek és töréspontok III : a felzárkózás alternatívái / szerk. Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes és Török Ádám. - Budapest : Akad. K., 2022. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-824-9 fűzött : 5500,- Ft
gazdasági helyzet - világgazdaság - gazdaságpolitika - gazdaságtörténet - környezeti politika
339.9(100) *** 338.2(100) *** 504.03
[AN 3890586]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1808 /2024.
    gyakorlatok : "végtelen lehetőség - komplex fejlesztés a Cigándi járásban" / [közread. a] Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. - Budapest : M. Református Szeretetszolgálat Alapítvány, 2022. - [2], 133, [17] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - szociális program - 21. század
364.65-053.2/.6(439.134)"201/202" *** 364.46(439)"201/202"
[AN 3891274]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1809 /2024.
David, Myriam (1917-2004)
Lóczy ou le meternage insolite (angol)
   Lóczy : an unusual approach to mothering / by Myriam David, Geneviève Appell ; with the coop. of Emmi Pikler [et al.] ; [transl. by Jean Marie Clark] ; [publ. ... by the Pikler - Lóczy Association Hungary]. - 3. ed. - Budapest : Pikler, 2023. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-202.
ISBN 978-615-5951-05-3 fűzött
Budapest - gyermekotthon - csecsemőgondozás - hátrányos helyzetű
376.64-053.3(439-2Bp.)
[AN 3920258]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2024.
   A Gépészmérnöki Kar jeles professzorai a Vicinális dugóhúzó tükrében / [... szerk. Penninger Antal]. - [Budapest] : [BME], 2022. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
Fűzött
Magyarország - Budapest - gépészmérnök - egyetemi tanár - mérnökképzés - egyetem - diákélet - humor - századforduló - 20. század - diáklap - karikatúra - szemelvény
37(439)(092)(0:82-7) *** 378.662(439-2Bp.)"189/197"(0:82-7) *** 621 *** 741.5 *** 378.18(439-2Bp.) *** 62(439)(092)(0:82-7) *** 050(439-2Bp.)Vicinális_Dugóhúzó(091)
[AN 3891542]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2024.
Hollins, Peter
Super learning (magyar)
   Szupertanulás / Peter Hollins ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-12-3 kötött : 5690,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
37.025 *** 371.322 *** 159.953.5
[AN 3890532]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2024.
Köhler, Henning (1951-2021)
Schwierige Kinder gibt es nicht (magyar)
   Rossz gyerekek pedig nincsenek : a pedagógiai gondolkodás megváltoztatásáért / Henning Köhler ; [ford. Hevesi Mihály, Illés Györgyné]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Szépnap Kv., [2023]. - 177 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-430-432-X fűzött : 3890,- Ft
családi nevelés
37.018.1 *** 37.03 *** 376.5
[AN 3920090]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2024.
Kovács Ágnes
   Beszédépítő : beszédindító, beszédfejlesztő játékok 2-4 éves gyerekek számára : fülelj! mozogj! beszélj! játssz! / Kovács Ágnes ; [ill. Steiner Anita]. - [Ajka] : Játékliget, [2022]. - 73 p. : ill., színes ; 30 cm + 33 mell.
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. [75].
ISBN 978-615-01-5696-5 fűzött
logopédia - anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - példatár
372.41/.45(076) *** 376.36(076) *** 37.025(076)
[AN 3891835]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2024.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 32. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [39] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 2499,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3922058]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2024.
   "Semmibôl ... egy világot" : jubileumi évkönyv az iskola fennállása 30. évfordulója alkalmából, 1991-2021 : Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium / [szerk. Vigváryné Németh Katalin]. - Ajka : Veszprémi SZC Szent-Györgyi A. Technikum és Kollégium, 2022. - 170, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5123-6 kötött
Veszprémi Szakképzési Centrum. Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium (Ajka)
Ajka - iskolatörténet - technikum - kollégium
373.6(439-2Ajka)(091) *** 37.018.3(439-2Ajka)(091)
[AN 3890307]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2024.
Tóth József (1942-)
   Pókos tanár úr : kor- és életrajz egy lelkész-tanárról / Tóth József. - Zalaegerszeg : Magánkiad., 2022. - 282 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-615-01-5541-8 kötött
Pókos Ferenc (1913-1986)
Csurgó - pedagógus - 20. század - életrajz - memoár
37(439-2Csurgó)(092)Pókos_F.(0:82-94)
[AN 3890209]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2024.
Varga Attila (1974-)
   Iskolák a fenntartható jövőért / szerző Varga Attila. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2022. - 233 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.: p. 193-224.
ISBN 978-963-414-894-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - környezeti nevelés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - közoktatás - környezethez való viszonyulás - 21. század
37.033 *** 504.03 *** 37.014.5(439)"201/202" *** 159.922.2
[AN 3890663]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1818 /2024.
   Balaton-felvidék. - [Budapest] : OEE, 2022. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Balaton-felvidék - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Balaton-felvidék)(036) *** 908.439Balaton-felvidék *** 914.39Balaton-felvidék(036)
[AN 3891367]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2024.
   Chelsea : küldetés teljesítve / [szerk. Dénes Tamás, Fűrész Attila, Privacsek András]. - [Budapest] : Inverz Media, 2022. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [224].
ISBN 978-615-5901-16-4 kötött : 6490,- Ft
Chelsea Football Club
London - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(410-2London)(091) *** 061.2(410-2London)(091)
[AN 3890479]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2024.
   Egri Majorette, 1992-2022. - [Eger] : [Egri Majorette Egyes.], [2022]. - [60] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Egri Majorette Egyesület
Eger - mazsorett - táncegyüttes - album
796.411 *** 793.3(439-2Eger)
[AN 3891415]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2024.
Fodor Donát
   Kanyarvadászat : biztonságos közúti motorozási technikák / [Dodor] ; [fotók Gadnai Szabina, Balogh Sára Borbála, Kajtor Tibor]. - Budapest : Magánkiad., 2022 [!2023]. - 264 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-5801-3 kötött
motorkerékpár-közlekedés - motorkerékpársport
796.72 *** 629.118.6 *** 656.18
[AN 3922056]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2024.
   Gyöngyhalászok : történetek, mesék, rajzok az Igazgyöngyből / [szerk. L. Ritók Nóra, Kiss-Karácsony Krisztina]. - [Berettyóújfalu] : Igazgyöngy Alapítvány ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 103 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-6489-07-4 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermekszegénység - amatőr művészet - magyar irodalom - antológia - gyermekrajz
379.825-053.2/.6 *** 741.071-053.2/.6(439) *** 364.22-053.2/.6(439)(0:82-822) *** 376.6(439)(0:82-822)
[AN 3890855]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2024.
Horváth Tamás
   Zalakaros Európa sakktérképén : négy évtized versenyei a fürdővárosban / Horváth Tamás ; [kiad. a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár]. - Zalakaros : Zalakarosi Közösségi Ház és Kvt., 2022. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5859-4 fűzött
Kötött
Zalakaros - sakk - sportesemény - sporttörténet
794.1.093(439-2Zalakaros)(091)
[AN 3886350]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2024.
Molnár Béla
   Hadi történetek : apró mesék a háborúk idejéből : WW II : különkiadás / writer, photographer ... Molnár Béla. - [Békés] : [Molnár B.], [2022]. - 6 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5992-8 fűzött
modelltárgy - képregény
379.826 *** 7.021.2 *** 087.6:084.11
[AN 3891685]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2024.
Molnár Béla
   Hadi történetek : apró mesék a háborúk idejéből : WW II : vol. 5 / writer, photographer ... Molnár Béla. - [Békés] : [Molnár B.], [2022]. - 20 p. : ill. ; 30 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-6170-9
Fűzött
modelltárgy - képregény
379.826 *** 7.021.2 *** 087.6:084.11
[AN 3891681]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2024.
   Shihan Furkó Kálmán ezredes : életút / [alkotószerk. Boda József]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 143 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 142-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-898-7 kötött
Furkó Kálmán (1947-2021)
Magyarország - karate - edző - katonatiszt - 20. század
796.853.26.071.4(439)(092)Furkó_K. *** 355(439)(092)Furkó_K.
[AN 3891460]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2024.
Sykes, Herbie
Juve! (magyar)
   Juve! : sztárok, dopping, bunda - egy európai futballdinasztia története / Herbie Sykes ; [ford. Takács Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-423-6 fűzött
Juventus Football Club
Torino - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(45-2Torino)Juventus(091)
[AN 3890719]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2024.
   Szuper GM-ek Czebe Attila GM ellen / [... szerk. Czebe Iván ...]. - Budapest : [Czebe I.], 2022. - [31] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Iratsínben
ISBN 978-615-01-6682-7 fűzetlen
sakk
794.1
[AN 3891287]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2024.
Teller Katalin (1973-)
   Show és business Pest-Budán : kötéljárók, önmozgányok és más világszámok : kiállítási katalógus / Teller Katalin, Molnár Dániel ; [közread. a] BTM Kiscelli Múzeum. - Budapest : BTM Kiscelli Múz., 2022. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2022. febr. 10 - máj. 1. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-80-9 fűzött
Budapest - Magyarország - cirkusz - mutatványos - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
791.83(439-2Bp.)(091) *** 796.413.2(4)(092)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3890302]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2024.
Teller Katalin (1973-)
Show és business Pest-Budán (német)
   Show und business in Pest-Ofen : SeilgängerInnen, Automaten und andere Kunststücke von Weltruf : Ausstellungskatalog / Dániel Molnár, Katalin Teller ; [... Übersetz. Anita Guth, Anna Ledó] ; [Hrsg. von] BHM Kiscell Museum. - Budapest : BHM Kiscell Mus., 2022. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2022. febr. 10 - máj. 1. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-86-1 fűzött
Budapest - Magyarország - cirkusz - mutatványos - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
791.83(439-2Bp.)(091) *** 796.413.2(4)(092)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3890309]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2024.
Wernicke, Luciano
Historias insólitas de los mundiales de fútbol (magyar)
   A leghihetetlenebb vb-történetek / Luciano Wernicke ; [ford. ... Dénes Tamás]. - [Budapest] : Inverz Media, 2022. - 287, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 978-615-5901-14-0 kötött : 5990,- Ft
labdarúgás - sporttörténet - világbajnokság
796.332.093(100)(091)
[AN 3890475]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2024.
Zakar Denisz
   Kraftkalandorok / [írta Zakar Denisz] ; [ill. Varga Zsigmond ...]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-284-9 fűzött
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3890693]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1833 /2024.
   65 éves a Mecseki Fotóklub / [... szerk. Dékány Zsolt]. - Pécs : Mecseki Fotóklub, [2022]. - 72, [5] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6142-6 kötött
Mecseki Fotóklub (Pécs)
Magyarország - Pécs - fotóművészet - 20. század - 21. század - egyesület
77.04(439)"195/202" *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3891302]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2024.
   "Atyai szívvel" és a "Talpra magyar" : XVII-XVIII. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás képeinek válogatása : Hatvan, Mátraverebély-Szentkút 2021-2022 / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [szerk. Prokopp Mária, Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a] Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány. - Hatvan : Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány, 2022. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-2292-2)
Magyarország - Európa - kereszténység - vándorkiállítás - gyermekrajz
741.071-053.2(439) *** 23/28 *** 061.4(4)
[AN 3891960]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2024.
Balla András (1945-)
   Ballada : Balla András fotográfus kiállítása : [Műcsarnok ... 2022. október 12 - november 27.] = Ballad : exhibition of András Balla photographer : [... Kunsthalle Budapest] / [kurátor ... Mayer Marianna]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2022. - 64 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5695-51-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Balla_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3890657]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2024.
   Barlang, grotta + : egy kis világ maga : a small world in itself : [időszakos képzőművészeti kiállítás ..., Tata, Kuny Domokos Múzeum ..., 2022. szeptember 25.] / [... kurátora ... Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika] ; [... szerk. ... Molnár Eszter]. - Tata : Kuny D. Múz., 2022. - [20] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-83-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3891305]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2024.
   Barlang, grotta X : egy kis világ maga : a small world in itself : [időszakos képzőművészeti kiállítás ..., Tata, Kuny Domokos Múzeum ..., 2022. szeptember 10.] / [... kurátora ... Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika] ; [ford. Csikós Gábor]. - Tata : Kuny D. Múz., 2022. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-82-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3891322]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2024.
Benczúr Gyula (1879-1961)
   Benczúr Gyula / írta fia, Benczúr Gyula ; [kiad. a Jósa András Múzeumért Alapítvány ...]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múzeumért Alapítvány, 2022. - 103 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5619-27-4 fűzött
Benczúr Gyula (1844-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Benczúr_Gy.
[AN 3891598]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2024.
Bodnár Boglárka
   A pécsi Havas Boldogasszony templom története, 1697-2022 : 325 éves jubileumi kiadvány / [... írta Bodnár Boglárka ..., Lantosné Imre Mária ..., Schmelczer-Pohánka Éva]. - Pécs : Havas Boldogasszony Templomig., 2022. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-615-01-5622-4 fűzött
Pécs - templom - búcsú - történeti feldolgozás
726.54(439-2Pécs)(091) *** 248.153.8(439-2Pécs)(091)
[AN 3891900]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2024.
Buda Ferenc (1936-)
   Csontváry / Buda Ferenc ; [... Varga Zsófia ill.]. - Budapest : Holnap, cop. 2023. - 45, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 978-963-346-963-7 fűzött : 3500,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3920659]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2024.
   Bükkszék művésztelep, 2022 / [szerk. ... Csetneki József] ; [kiad. Új Art Ért Alapítvány]. - Sárospatak : Új Art Ért Alapítvány, 2022. - [34] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-01-6349-9 fűzött
Magyarország - Bükkszék - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439)"202" *** 061.28(439-2Bükkszék)
[AN 3891281]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2024.
Dobai Attila Marcelián (1980-)
   Szakrális terek Budapesten a rendszerváltozás után / szerző Dobai Attila Marcelián. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2022. - 177 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-886-9 fűzött : 3490,- Ft
Budapest - közterület - társadalomföldrajz - valláslélektan - szociálpszichológia - urbanisztika - ezredforduló - 21. század - interdiszciplináris módszer
711.61(439-2Bp.) *** 711.61 *** 911.375 *** 291 *** 159.9 *** 316.6 *** 711.4(439-2Bp.)"199/201"
[AN 3890658]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2024.
Erőss István (1964-)
Test a tájban (angol)
   Body in the landscape / István Erőss ; [transl. by Katalin Balázs] ; [publ. by the] Society Mamű. - [Budapest] : Society Mamű, cop. 2022. - 122, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4965-3 fűzött
művészetelmélet - emberi test - szituatív művészet - képzőművész - 20. század - 21. század - emberábrázolás
7.041(100)"19/20"
[AN 3890303]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2024.
Füzi Izabella (1976-)
   A vurstlitól a moziig : a magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása, 1896-1914 / Füzi Izabella. - Szeged : Pompeji, 2022. - 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256)
Bibliogr.: p. 275-285.
ISBN 978-963-89000-6-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - vizuális kultúra - tömegkultúra - kultúratörténet - filmszínház - századforduló
7.017 *** 316.7(439)"189/191" *** 791.45(439)"189/191"
[AN 3890715]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2024.
Hartmann Gergely
   Salgótarján modern építészete, 1945-1990 / Hartmann Gergely ; Gulyás Attila fotóival. - Budapest : Kedves L. Kvműhelye, 2022. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-82191-0-5 fűzött : 5480,- Ft
Salgótarján - építészet - 1945 utáni időszak - modern építészet
72(439-2Salgótarján)"194/198" *** 72.036(439)
[AN 3891017]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2024.
Kisvarga Szilvia
   Green city : zöldebb, egészségesebb városokért / [szerzők Kisvarga Szilvia, Horotán Katalin] ; [közread. a] Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. - [Budapest] : M. Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, 2022. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49.
Fűzött
városfejlesztés - közterület - zöld felület - kertépítés - városökológia - környezeti tudatosság
711.4 *** 712.25 *** 504.03
[AN 3890391]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2024.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista : kastélyok, várak, kúriák : titkok, tárgyak, történetek / Kocsis Noémi. - Budapest : Scolar, 2022. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-625-1 kötött : 8999,- Ft
Magyarország - vár - kastély - helyismeret - művelődéstörténet
728.81/.82(439) *** 930.85(439) *** 908.439
[AN 3891031]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2024.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista : kastélyok, várak, kúriák : titkok, tárgyak, történetek / Kocsis Noémi. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-625-1 kötött : 8999,- Ft
Magyarország - vár - kastély - helyismeret - művelődéstörténet
728.81/.82(439) *** 930.85(439) *** 908.439
[AN 3921592]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2024.
   A létező szocializmus = Socialism living with us / [... kurátorai Nagyné Batári Zsuzsanna, Sári Zsolt, Szegedy Kloska Tamás] ; [... ford. Borbély Bartis Katalin, Andrikó Katalin] ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2022]. - 100 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Szentendrén 2022-ben, "A vidéki milliók rendszerváltása" címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6044-93-8 fűzött
Magyarország - építészettörténet - településfejlesztés - településtervezés - Kádár-korszak - 20. század - 21. század - településszociológia - kiállítási katalógus
72(439)"195/198" *** 711.4(439)"195/201" *** 316.334.55/.56(439)"195/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3890312]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2024.
   Március 15-e emlékérem, 1981-2010 / [szerk. Hoppál Mihály] ; [az életrajzokat és az interjúkat kész., szerk. Csörgő Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : EFI, 2022. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mítosz és történelem könyvek, ISSN 2676-8038 ; 3.)
ISBN 978-615-5197-17-8 fűzött
Magyarország - kulturális élet - híres ember - kitüntetés - ezredforduló - interjú
737.2(439)"198/200" *** 316.7(439)"198/200" *** 929(439)"198/200"(047.53) *** 06.068(439)
[AN 3890729]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2024.
Az Országház növény- és állatmotívumai (angol)
   Decorative plant and animal motifs of the Parliament building / [written by Zsolt Bálint ..., Norbert Bauer ...] ; [photographs György Bencze-Kovács]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2022. - 123 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-5948-84-8 fűzött
Budapest - országház - épületdíszítés - művészeti motívum - állat - növény
72.04(439-2Bp.) *** 7.042 *** 725.11(439-2Bp.) *** 7.043
[AN 3891261]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2024.
Polgár Árpád (1955-)
Polgársors (új kiadása)
   Egy Polgár sorsa / Polgár Árpád. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 455 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6488-09-1 kötött : 5990,- Ft
Polgár Árpád (1955-)
Magyarország - műgyűjtő - híres ember - 20. század - 21. század - memoár
7.074(439)(092)Polgár_Á.(0:82-94)
[AN 3892023]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2024.
Ruzsa György (1947-)
   A częstochowai Madonna : a Madonna częstochowai ikonjának négy ismeretlen vagy alig ismert 18. századi másolata budapesti gyűjteményekben / Ruzsa György. - Budapest : Panorama Rossica, 2022. - 60 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6043-6 kötött
Czȩstochowa - Közép-Európa - Budapest - keresztény művészet - festészet - mariológia - kolostor - 18. század - magángyűjtemény - ikon - reprodukció
75.046.3 *** 232.931 *** 069.017(439-2Bp.) *** 726.7(438-2Częstochowa) *** 7.026(4-11)"15/17"
[AN 3890385]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2024.
Ruzsa György (1947-)
   Jankilevszkij és a moszkvai nonkonformista művészek : különös tekintettel a hetvenes évekre / Ruzsa György. - Budapest : Panorama Rossica, 2022. - 504 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A függelékben orosz nyelvű szövegekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5217-2 kötött
Ânkilevskij, Vladimir Borisovič (1938-2018)
Szovjetunió - Oroszország - képzőművész - művészeti élet - neoavantgárd - 20. század - 21. század
73/76(47)(092)Ânkilevskij,_V._B. *** 7.037(47) *** 73/76(47)"19/20"
[AN 3890423]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2024.
Ruzsa György (1947-)
   A Szoloveckij-sziget szentjei : Szent Zoszima és Szent Szavvatyij hagiográfiája és ikonográfiája különös tekintettel a fémikonokra / Ruzsa György. - Budapest : Panorama Rossica, 2022. - 76 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6042-9 kötött
Zosima, Szent (1?-1478)
Savvatij, Szent (1?-1435)
Szoloveckij-szigetek - keresztény művészet - ötvösség - szentek kultusza - orosz ortodox egyház - kolostor - ikonográfia
7.046.3 *** 247.3 *** 739(47) *** 281.93 *** 726.7(470.116) *** 235.3(47)
[AN 3890394]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2024.
Sajó Dávid (1988-)
   Backstage : 10 éves a Budapest Park : igaz történetek a kulisszák mögül. - Budapest : Libri, 2022. - 223 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Szerző Sajó Dávid
ISBN 978-963-604-100-7 kötött : 11999,- Ft
Budapest Park
Budapest. 9. kerület - Magyarország - zenei élet - szórakozóhely - könnyűzenei koncert - 21. század - album - memoár - interjú
725.823(439-2Bp.)"201/202" *** 78.067.26.036.7(439)"201/202" *** 78.05(439-2Bp.)"201/202"(0:82-94)
[AN 3891016]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2024.
A Szarvasi Arborétum (angol)
   The Arboretum of Szarvas : the legacy of count Pepi / [ed.] Gusztáv Jakab ; [transl. by Gabriella Nagy] ; [publ. by the] MATE. - Gödöllő : MATE, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-623-000-5 kötött
Szarvas (Békés megye) - Szarvasi arborétum - botanikus kert - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 58.006(439-2Szarvas)
[AN 3890887]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2024.
   Útkereső : kutatások az Észak-Magyarország régió felemelkedéséért / szerk. K. Nagy Emese, Szabó-Tóth Kinga. - Miskolc-Egyetemváros : Miskolci Egy. K., 2022. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-72-2 fűzött
Észak-Magyarország - területfejlesztés - regionális fejlesztés - hátrányos helyzet - felzárkóztatás
711.1(439.13) *** 332.1(439.13) *** 316.4.052(439.13) *** 376.6(439.13)
[AN 3882041]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2024.
   Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban / szerk. Jászberényi Melinda, Boros Kitti, Miskolczi Márk. - Budapest : Akad. K., 2022. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus és mobilitás, ISSN 2732-1495)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-821-8 fűzött : 5800,- Ft
turizmus - vidékfejlesztés
711.4 *** 338.48(439)
[AN 3890567]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2024.
   "We should not, however, think that we are pioneers" : museums on troubled waters inthe past and today, 2021. - Nyíregyháza : Jósa A. Museum ; Szeged : Dep. of Archaeology of the Univ. of Szeged, 2022. - 539 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Publications of the Jósa András Museum, ISSN 0133-8110 ; 81.). (Monographs from the Department of Archaeology of the University of Szeged, ISSN 2062-9877 ; 10.)
A 2021. nov. 10-11-én online rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5619-25-0 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - Kelet-Európa - muzeológia - múzeum - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás
069(439)(091) *** 069(4-11)(091) *** 069(100) *** 727.7(439)
[AN 3891757]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1861 /2024.
Alapi István (1962-)
   Álmodtam egy világot magamnak...?! / Alapi István ; Szilágyi Norbert és Kiss I. Krisztina közrem. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 373, [26] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6488-01-5 kötött : 5990,- Ft
Alapi István (1962-)
EDDA Művek
Magyarország - könnyűzenei előadó - rockzenekar - zenei élet - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)EDDA_Művek(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Alapi_I.(0:82-94) *** 78.05(439)"199/201"(0:82-94)
[AN 3890370]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2024.
Bálint Csaba
   Radics Béla a rockkorszakban / Bálint Csaba ; [közread. a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület]. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., 2022. - 561 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6314-01-7 fűzött
Radics Béla (1946-1982)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenei élet - Kádár-korszak - rockzene - memoár - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Radics_B.(0:82-94) *** 78.05(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 3891781]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2024.
Bodon Pál (1884-1953)
   Muzsikusok, barátok, példaképek : M. Bodon Pál zenei írásaiból / [a szövegeket vál. és gond., a kötetet szerk. Pusztai Tamásné és Tátrai Lilla] ; [... ill. Boroszlói Andrea]. - Kecskemét : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, cop. 2021. - 146 p : ill. ; 25 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek, ISSN 2498-6763 ; 10.)
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-615-80612-4-7 fűzött
Kecskemét - zenetudomány - zenei élet - 20. század - kamarazene
78.01 *** 785.7 *** 78.05(439-2Kecskemét)"19"
[AN 3890362]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2024.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató - piros könyv : hetvenhét magyar népdal : [online zenei melléklettel] / [vál.] Gróh Ilona ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival ; [a néprajzi szövegeket írta Kustánné Hegyi Füstös Ilona]. - [Szekszárd] : Ringató, 2022. - 93, [10] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-6218-06-3 kötött : 4499,- Ft
magyar néprajz - gyermekdal - népdal - gyermekkönyv
784.67(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3891063]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1865 /2024.
Kilmer, Val (1959-)
I'm your huckleberry (magyar)
   Én vagyok az embered / Val Kilmer ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-802-9 kötött : 5500,- Ft
Kilmer, Val (1959-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Kilmer,_V.(0:82-94)
[AN 3890458]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2024.
Medgyessy Éva (1953-)
   Kamerapárbaj : Vitézy László pályája / Medgyessy Éva ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Alapítvány, 2022. - 392 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 347-354. - Filmogr.: p. 337-339.
ISBN 978-615-6200-49-5 fűzött : 4700,- Ft
Vitézy László (1940-2024)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Vitézy_L.
[AN 3891517]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2024.
Newman, Paul (1925-2008)
The extraordinary life of an ordinary man (magyar)
   Egy hétköznapi ember különleges élete / Paul Newman ; Stewart Stern által kész. interjúkból ; összeáll. David Rosenthal ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 317, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-668-2 kötött : 5499,- Ft
Newman, Paul (1925-2008)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - ezredforduló - memoár
791.43.071.2(73)(092)Newman,_P.(0:82-94)
[AN 3890510]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2024.
Pintér Judit (1950-)
Tények Magyarországról : magyarok a világ filmművészetében (angol)
   Fact sheets on Hungary : Hungarians in the world's cinematography / [text Judit Pintér] ; [publ. Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, 2023. - 24 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7038-86-0 fűzött
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - külföldön élő magyar személyiség
791.43(439)(091) *** 791.43(=945.11)(100)(092)
[AN 3920177]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1869 /2024.
Antalffy Enikő
   Tanuljunk gyorsan angolul! : hasznos információk, részletes nyelvtani magyarázatok, átfogó szókincs / [... írta Antalffy Enikő]. - 2. kiad. - Szeged : Maxim, [2023]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-648-4 fűzött : 3880,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3921576]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2024.
Csefkó Gyula (1878-1954)
   Szállóigék, szólásmódok : tanulmányok szóláskészletünk köréből / Csefkó Gyula. - Budapest : Tinta, 2023. - 176, [2] p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 2.)
ISBN 978-963-409-382-4 fűzött : 5990,- Ft
magyar nyelv - magyar néprajz - szólás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3920509]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2024.
Goto Fumiyo
   Hiragana és katakana : japán írás munkafüzet = Hiragana - katakana renshūchō / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2022. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81417-4-1 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3891839]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2024.
Martonné Lányi Anikó
   Tanuljunk gyorsan németül! : hasznos információk, részletes nyelvtani magyarázatok, átfogó szókincs / [... írta Martonné Lányi Anikó] ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. kiad. - Szeged : Maxim, [2023]. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-499-649-1 fűzött : 3880,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3921577]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2024.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - német tematikus szókincstár : thematischer Wortschatz Ungarisch / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2023. - 287 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9463-9 fűzött : 4250,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3920331]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2024.
Pomázi Bence
   A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/-nek esetrag kapcsán / írta Pomázi Bence. - Budapest : Akad. K., 2022. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 171.)
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-454-805-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - alaktan - nyelvtani eset
809.451.1-55
[AN 3890392]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2024.
   Sokszínű beszédtudomány / szerk. Csárdás László és Bóna Judit. - Budapest : Akad. K., 2022. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-454-823-2 fűzött : 4000,- Ft
fonetika
801.4
[AN 3890625]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2024.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Akad. K., 2023. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-145.
ISBN 978-963-454-862-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
809.451.1"17/19" *** 809.451.1-53
[AN 3920505]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2024.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - 2. kiad. - Budapest : Pons K. : Klett, 2023. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-578-095-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3920518]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1878 /2024.
   Kulturális transzferek, irodalmi diskurzusok : [a Narratív világok és a Szövegek és poétikák konferencia előadásainak szerkesztett változata] / [szerk. Kőrösi Ferenc, Ludmán Katalin]. - Miskolc : [ME], 2022. - 137 p. : ill. ; 21 cm. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-75-3 fűzött
irodalomtudomány - műfordítás - kultúrakutatás
82.01 *** 316.7 *** 82.03
[AN 3891634]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2024.
Lanszki Anita (1977-)
   Digitális média és történetmesélés a felsőoktatásban / Lanszki Anita. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-228.
ISBN 978-963-414-915-6 fűzött : 3490,- Ft
információs társadalom - médiakutatás - narratológia - technikai kultúra - digitális technika - internet - interdiszciplináris módszer
82.01-3 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3890640]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2024.
   Mathéma : ókortudományi és recepciótörténeti tanulmányok I. : test, lélek, saját, idegen / szerk. Juhász Daniella, Kárpáti Bernadett, Kerti Anna Emese ; [közread. az] ELTE BTK Ókortudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Ókortud. Int., 2022. - 220 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2022. szept. 18-19-én és 2021. jún. 4-5-én online rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-454-4 fűzött
ókori latin irodalom története - klasszika-filológia - ókor - irodalmi hatás
871(091) *** 82.091 *** 930.85(37)
[AN 3891702]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2024.
Tóth-Izsó Zsuzsanna
   Egy lehetséges pszichoszintézis alapú irodalomelemzési módszertan alapjai : magyar, olasz, illetve világirodalmi műveken szemléltetve, és Giovanni Papini kiemelt példáján keresztül / Tóth-Izsó Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 306 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-872-2 fűzött : 4990,- Ft
irodalomesztétika - hermeneutika - individuálpszichológia - személyiségtipológia - magyar irodalom története
82.01 *** 801.73 *** 159.923 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3890655]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2024.
Tuba Márta
   "Cégére egy tündér" : szövegtípusok az oktatásban és a kutatásban / Tuba Márta. - Budapest : Iku, 2022. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6224-08-8 fűzött
szövegnyelvészet - stilisztika - mesekutatás
82.08 *** 801.73 *** 398.21.001
[AN 3890697]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1883 /2024.
Göncz Árpád (1922-2015)
   Életem / Göncz Árpád ; [... szerk. Illés Andrea] ; [... a Göncz Árpád Alapítvány megbízásából ...]. - Budapest : Scolar, 2022. - 207 p., [16] t. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-509-593-3 kötött
Göncz Árpád (1922-2015)
Magyarország - író - műfordító - politikus - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - előadóbeszéd
894.511(092)Göncz_Á.(047.53) *** 32(439)(092)Göncz_Á.(047.53)
[AN 3890596]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2024.
Szörényi László (1945-)
   Memoria Hungarorum : tanulmányok a régi magyar irodalomról / Szörényi László. - [Budapest] : Nap K., 2023. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-184-3 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom története - újkor
894.511(091)"15/18"
[AN 3920158]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1885 /2024.
Adams, Douglas (1952-2001)
The ultimate hitchhiker's guide to the galaxy (magyar)
   Galaxis útikalauz stopposoknak : [a világ leghosszabb trilógiája öt részben] / Douglas Adams. - [Budapest] : Gabo, [2023], cop. 2021. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Vendéglő a világ végénÞ; Az élet, a világmindenség meg mindenÞ; Viszlát, és kösz a halakat!Þ; Jobbára ártalmatlanÞ; Galaxis útikalauz stopposoknak ; The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless ; The hitchhiker's guide to the galaxy
ISBN 978-963-566-524-2 kötött : 7990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3921334]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2024.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Natrium chlorid (magyar)
   Nátrium-klorid / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2022. - 391 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-068-7 fűzött : 4690,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3890800]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2024.
   Állati dolgok! [elektronikus dok.] : versek 1-99 éves gyerekeknek / Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6946-8 : 2490,- Ft
világirodalom - vers - hangoskönyv
82-14=945.11
[AN 3921099]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2024.
Alpsten, Ellen (1971-)
The tsarina's daughter (magyar)
   A cárnő lánya / Ellen Alpsten ; [ford. Czagányi Anikó]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2022. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-127-3 fűzött : 4970,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3890799]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2024.
Archer, Jeffrey (1940-)
Honour among thieves (magyar)
   Tolvajbecsület / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2023. - 435 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-776-3 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3921598]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2024.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Myrkrið veit (magyar)
   A mélység titka / Arnaldur Indriðason ; [ford. Kiskádár Tamás]. - Budapest : Animus, 2022. - 295 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-154-7 fűzött : 3990,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3892027]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2024.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Foundation's edge (magyar)
   Az Alapítvány pereme : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 6. kötete] / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 567 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-577-8 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921305]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2024.
Asimov, Isaac (1920-1992)
I, Robot (magyar)
   Én, a robot / Isaac Asimov ; [ford. Békési József és Vámosi Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-561-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921300]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2024.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Second Foundation (magyar)
   Második Alapítvány : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 5. kötete] / [ford. Sámi László]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-576-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921302]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Silas und Rick (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Silas és Rick / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - Budapest : Babilon, 2023. - 196, [11] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-294-494-4 kötött : 3590,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3920531]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Licht aus! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A kísértetfolyosó / [írta Margit Auer] ; [ill. Nina Dulleck] ; [ford. Nádori Lídia]. - 5. kiad. - Budapest : Babilon, 2023. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-294-337-4 kötött : 3590,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3920529]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voll das Chaos! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Tiszta káosz! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, 2023. - 248, [1] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 12
ISBN 978-963-294-719-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3920527]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voll verknallt! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Totál bezúgva / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 4. kiad. - Budapest : Babilon, 2023. - 197, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-294-406-7 kötött : 3590,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3920530]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2024.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 292 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-375-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921769]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2024.
Bain, Donald (1935-2017)
Manhattans and murder (magyar)
   Manhattan : Gyilkos sorok / Jessica Fletcher és Donald Bain regénye ; Peter S. Fischer, Richard Levinson és William Link televíziós sorozata alapján ; [ford. Sinka Erika]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2022. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-80-3 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3891123]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2024.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The fourth monkey (magyar)
   A negyedik majom / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-433-0 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3920598]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2024.
Bast, Eva-Maria (1978-)
Die aufgehende Sonne von Paris (magyar)
   Mata Hari, Párizs felkelő napja / Eva-Maria Bast ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [382].
ISBN 978-963-544-813-5 fűzött : 4800,- Ft
Mata Hari (1876-1917)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3892032]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2024.
Berry, Steve (1955-)
The third secret (magyar)
   A harmadik titok / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 478, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-979-9 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3921339]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2024.
Blackwood, Algernon (1869-1951)
   A holtak erdeje és más titokzatos történetek / Algernon Blackwood ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 184, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-48-5 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3891692]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2024.
Blackwood, Algernon (1869-1951)
   A kárhozottak : Hihetetlen kalandok II. / Algernon Blackwood ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 192, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-56-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3891653]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2024.
Blackwood, Algernon (1869-1951)
   Ősi boszorkányságok : John Silence történetei II. / Algernon Blackwood ; [...szerk. és ford. Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 190, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-64-5 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3891671]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2024.
Blackwood, Algernon (1869-1951)
   A tűz nemezise : John Silence történetei I. / Algernon Blackwood ; [... szerk. és ford. Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 211, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-63-8 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3891661]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2024.
Blackwood, Algernon (1869-1951)
   Az újjászületés : Hihetetlen kalandok I. / Algernon Blackwood ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 167, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-54-6 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3891646]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2024.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - 11. utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 367 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 5699,- Ft
meseterápia - gyermeklélektan - világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3919969]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2024.
Bond, Michael (1926-2017)
A bear called Paddington (magyar)
   A medve, akit Paddingtonnak hívnak [elektronikus dok.] : [a legsötétebb Peruból jött medve igaz története] / Michael Bond ; [Tandori Dezső fordításának felhasználásával átd. Till Katalin] ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9337-1 : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3921098]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2024.
Bonsels, Waldemar (1880-1952)
Die Biene Maja und ihre Abenteuer (magyar)
   Maja, a méhecske [elektronikus dok.] / Waldemar Bonsels ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (5 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Terényi István. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5982-7 : 3990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - hangoskönyv - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3921249]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2024.
Bowen, Rhys (1941-)
The Venice sketchbook (magyar)
   A velencei vázlatfüzet / Rhys Bowen. - [Budapest] : Central K., 2022. - 466, [4] p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-614-131-8 fűzött : 4790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891088]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2024.
Brackston, Paula
The witch's daughter (magyar)
   A boszorkány lánya / Paula Brackston ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 438, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-99-6 fűzött : 4980,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3892038]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2024.
Brontë, Emily (1818-1848)
   Brontë minden napra : Emily, Charlotte, Anne / [vál. és az előszót írta ... Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [144] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-190-5 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3890545]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2024.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Feldmár Terézia]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 445 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-109-7 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921711]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2024.
Brooks, Terry (1944-)
The elf queen of Shannara (magyar)
   Shannara elf királynője : a Shannara öröksége harmadik része / Terry Brooks ; [ford. Barsiné Gál Erika]. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 578, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-388-4 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3891860]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2024.
Brown, Dan (1964-)
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - 6. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 708 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-298-2 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3921294]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2024.
Brown, Pierce (1988-)
Dark age (magyar)
   A sötétség kora / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-419-510-8 fűzött : 7480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3920589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 432 p. : ill.
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5.
[AN 3920590] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 460 p.
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5.
[AN 3920591] MARC

ANSEL
UTF-81918 /2024.
Brown, Pierce (1988-)
Red rising (magyar)
   Vörös lázadás / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 423 p. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-871-0 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3920592]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2024.
Cantrell, Christian
Scorpion (magyar)
   Hatáseffektus : egyetlen apró lökés elhozhatja a világvégét / Christian Cantrell ; [ford. Fehér Fatime]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 476, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-852-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890738]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2024.
Carty-Williams, Candice (1989-)
Queenie (magyar)
   Queenie / Candice Carty-Williams ; [ford. Szalisznyó Edina]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-433-5 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3890030]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2024.
Chabon, Michael (1963-)
Telegraph Avenue (magyar)
   Telegraph Avenue / Michael Chabon ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-299-7 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3891151]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2024.
Chizmar, Richard (1965-)
Chasing the boogeyman (magyar)
   A rémkirály nyomában / Richard Chizmar ; [ford. Schultz Judit]. - Budapest : Európa, 2022. - 333, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-607-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890772]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2024.
Chrétien de Troyes (113?-1185?)
Le conte du Graal ou le Roman de Perceval (magyar)
   Perceval, avagy A Szent Grál története / Chrétien de Troyes ; [Tótfalusi Ágnes fordításában]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2022. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5436-16-1 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - verses regény
840-13=945.11
[AN 3890710]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2024.
Coben, Harlan (1962-)
The match (magyar)
   Egyezés / Harlan Coben ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 391 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-673-6 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890490]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2024.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The man in the high castle (magyar)
   Az ember a Fellegvárban / Philip K. Dick ; [ford. Gerevich T. András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-51-2 fűzött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921579]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2024.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2021. november 18. : Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Ludmán Katalin ...]. - [Miskolc] : ME Rektori Hiv., 2022. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-261-9 fűzött
bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3891641]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2024.
Douglas, John (1945-)
Mindhunter (magyar)
   Mindhunter : sorozatgyilkosok : [az FBI különleges egységének kulisszatitkai] / John Douglas, Mark Olshaker ; ford. Komáromy Rudolf. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 531 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-486-3 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3920833]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2024.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Az ezüstszekerce és a végső rejtelmes történetek / Arthur Conan Doyle ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-66-9 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3891725]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2024.
Druart, Ruth
The last hours in Paris (magyar)
   Az utolsó órák Párizsban / Ruth Druart ; [ford. Szieberth Ádám]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 474, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-101-1 fűzött : 4690,- Ft
Franciaország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(44)=945.11
[AN 3891057]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2024.
Dugin, Aleksandr (1962-)
Evrazijskaâ missiâ (magyar)
   Eurázsiai küldetés / Alekszandr Dugin ; [ford. Szári Norbert]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2022. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5374-80-7 fűzött : 4990,- Ft
Eurázsia - orosz irodalom - politikai filozófia - geopolitika - 21. század
882-96=945.11 *** 327(4/5)"20"
[AN 3890944]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2024.
Duncan, Francis (1918-1988)
Murder for Christmas (magyar)
   Gyilkosság karácsonyra / Francis Duncan ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, 2022. - 308, [1] p. ; 21 cm. - (Krimikönyvtár, ISSN 2939-6352)
ISBN 978-963-452-664-3 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3890637]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Edge of eternity (magyar)
   Az örökkévalóság küszöbén : Évszázad-trilógia 3. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 1218, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-498-6 kötött : 8990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921295]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Paper money (magyar)
   Papírpénz / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-550-1 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921280]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Whiteout (magyar)
   Az ördög műve / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 442 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-551-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3921279]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Winter of the world (magyar)
   A megfagyott világ : Évszázad-trilógia 2. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 930, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-497-9 kötött : 8990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921094]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2024.
Follett, Ken (1949-)
World without end (magyar)
   Az idők végezetéig : Kingsbridge-trilógia II. / Ken Follett ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 1061 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-413-9 kötött : 7990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921298]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2024.
Gaiman, Neil (1960-)
Stardust (magyar)
   Csillagpor / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-191-5 fűzött : 3680,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3921696]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2024.
Gemmell, David (1948-2006)
Knights of dark renown (magyar)
   Kétes hírű lovagok / David Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 561 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-397-6 fűzött : 5490,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3891863]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2024.
Gibney, Patricia (1962-)
Little bones (magyar)
   Apró csontok : Lottie Parker tizedik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Insomnia, 2022. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-947-2 fűzött : 4499,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3891311]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2024.
Greaney, Mark (1968-)
On target (magyar)
   Célpont / Mark Greaney ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-027-7 fűzött : 4680,- Ft : 12,60 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3891915]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2024.
Griffis, Gigi
The empress (magyar)
   A császárné / Gigi Griffis ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2022. - 254 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-693-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890868]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2024.
Guśniowska, Marta (1979-)
A niech to gęś kopnie (magyar)
   Ha lúd, legyen kövér! / Marta Guśniowska ; [ill. Robert Romanowicz] ; Pászt Patrícia fordítása ; [... kiad. Wonderland Alapítvány]. - Budapest : Wonderland Alapítvány, 2022. - 91 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-82158-0-0 kötött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - gyermekirodalom - mese
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890415]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2024.
Haig, Matt (1975-)
Evie and the animals (magyar)
   Evie és az állatok / Matt Haig ; Emily Gravett rajz. ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-657-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3890684]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2024.
Hale, Jenny (1975-)
Christmas at Fireside Cabins (magyar)
   Karácsony a Kandalló Vendégházban / Jenny Hale ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-864-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3890734]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2024.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Guilty pleasures (magyar)
   Bűnös vágyak / Laurell K. Hamilton ; [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 327 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-598-033-8 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921691]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2024.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Pack up your troubles (magyar)
   Félre a gondokkal : otthon és a fronton, 1919 / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 439 p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-809-9 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3890803]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2024.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Across the river and into the trees (magyar)
   A folyón át a fák közé / Hemingway ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-270-6 kötött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890780]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2024.
Herbert, Frank (1920-1986)
God emperor of Dune (magyar)
   A Dűne istencsászára : [Dűne 04] / Frank Herbert ; [ford. Horváth Norbert]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 407 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-547-1 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921092]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2024.
Herrndorf, Wolfgang (1965-2013)
Tschick (magyar)
   Csikk / Wolfgang Herrndorf ; [ford. Bán Zoltán András]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 317 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-509-760-9 fűzött : 3995,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921698]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2024.
Hierteis, Eva (1972-)
Insel der Sturmpferde : eine Freundschaft aus Wind und Magie (magyar)
   A viharlovak szigete : a szél és a bűvölet barátsága / Eva Hierteis ; Bente Schlick illusztrációival ; ford. Izsó Zita. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 209, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-509-633-6 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3890660]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2024.
Hodgson, William Hope (1877-1918)
   Carnacki, a szellemvadász / William Hope Hodgson ; [... ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 176, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-58-4 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3891703]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2024.
Hodgson, William Hope (1877-1918)
   X álma és más különös történetek / William Hope Hodgson ; [... szerk. és ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-44-7 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3891722]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2024.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (magyar)
   Diótörő és Egérkirály / E. T. A. Hoffmann ; Sárközy György fordítása ; [ill. ... Przibislawszky Renáta]. - Budapest : Scolar, 2022. - 125, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-608-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890696]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
Layla (magyar)
   Layla / Colleen Hoover ; [ford. Sereg Judit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 359 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-416-0 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3920271]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2024.
Iliffe, Glyn
Hero of Olympus (magyar)
   Az Olümposz hőse : [Héraklész-trilógia III.] / Glyn Iliffe ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 440 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-392-1 fűzött : 5490,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3891868]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2024.
Inusa, Manuela (1981-)
Die Chocolaterie der Träume (magyar)
   Álmok csokoládéboltja : [A Valerie Lane álmodozói 2.] / Manuela Inusa ; [ford. Medgyesy-Töreky Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 283, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-814-2 fűzött : 4200,- Ft
német irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3891823]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2024.
Jackson, A. L.
Pieces of us (magyar)
   A szív választása : Összetört szívek III. : Mack / A. L. Jackson ; [ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-346-3 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3890329]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2024.
Jacobs, Anne (1950-)
Rückkehr in die Tuchvilla (magyar)
   Visszatérés a villába / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central K., 2022. - 517, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-614-133-2 fűzött : 4790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3891076]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2024.
James, Marlon (1970-)
Black leopard, red wolf (magyar)
   Fekete leopárd, vörös farkas / Marlon James ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 684, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-582-079-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890722]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2024.
Jerome, Jerome K. (1859-1927)
   Éjfél utáni történetek / Jerome K. Jerome ; [ford. Borz Alexandra]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 201, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-50-8 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3891730]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2024.
Jonas, Julia May (1981-)
Vladimir (magyar)
   Vladimir / Julia May Jonas ; ford. Merényi Ágnes. - Budapest : Park, 2022. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-770-9 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890636]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2024.
Jordan, Robert (1948-2007)
The great hunt (magyar)
   A nagy hajtóvadászat / Robert Jordan ; [ford. Würth Attila]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 2 db (1115 p.) : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-395-382-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3891851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 571, [4] p.
ISBN 978-963-395-383-9 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
[AN 3891854] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 573-1115.
ISBN 978-963-395-384-6 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
[AN 3891859] MARC

ANSEL
UTF-81963 /2024.
Kacenberg, Mala (1927-2017)
Mala's cat (magyar)
   Mala és a remény macskája : igaz történet egy kislányról, aki túlélte a holokausztot / Mala Kacenberg ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Budapest : Libri, 2022. - 340, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-918-2 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - önéletrajzi regény - holokauszt
820-312.6=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3890788]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2024.
Kaufmann, Georgia
The dressmaker of Paris (magyar)
   A párizsi divatszabó / Georgia Kaufmann ; [ford. Bódi Zsófia]. - [Budapest] : Central K., 2022. - 462, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-099-1 fűzött : 4590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891066]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2024.
Kealey, Darby
Liberation (magyar)
   Az ellenálló / Imogen Kealey ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Európa, 2022. - 448, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-497-9 fűzött
Wake, Nancy (1912-2011)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3891278]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2024.
Keeland, Vi
The summer proposal (magyar)
   Érzéki játék / Vi Keeland. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 377 p. ; 20 cm
Ford. Márton Andrea
ISBN 978-963-570-472-9 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3891150]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2024.
Kelly, Julia (1986-)
The last dance of the debutante (magyar)
   Az elsőbálozó utolsó tánca / Julia Kelly ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Next21, 2022. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6414-28-1 kötött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890787]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2024.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Om høsten (magyar)
   Ősz / Karl Ove Knausgård ; Vanessa Baird illusztrációival ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2023. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-14-4112-3 kötött : 4499,- Ft
norvég irodalom - esszé
839.6-4=945.11
[AN 3921784]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2024.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Om sommeren (magyar)
   Nyár / Karl Ove Knausgård ; Anselm Kiefer képeivel ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2022. - 408, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-14-4167-3 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - esszé - memoár
839.6-4=945.11 *** 839.6-94=945.11
[AN 3890516]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2024.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben : regény : az eredeti német kézirat alapján / Arthur Koestler ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Magvető, 2023. - 298, [3] p. ; 20 cm
Fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3828-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921573]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2024.
Läckberg, Camilla (1974-)
Fyrvaktaren (magyar)
   A toronyőr / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Budapest : Animus, 2023. - 375 p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-280-3 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3920816]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2024.
Läckberg, Camilla (1974-)
Stenhuggaren (magyar)
   A kőfejtő / Camilla Läckberg ; ford. Moldova Júlia. - Budapest : Animus, 2023. - 399 p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-281-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3920802]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2024.
Lagioia, Nicola (1973-)
La città dei vivi (magyar)
   Az élők városa / Nicola Lagioia ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Corvina, 2022. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6856-7 fűzött : 5490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3890927]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2024.
Lang Owen, Luisa (1935-)
Casualty of war (magyar)
   A bennünk élő falu / Luisa Lang Owen ; [ford. Tax Ágnes] ; [a versbetétet ford. Nagy Gabriella] ; [közread. a] Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár. - Solymár : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - XX, 307 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5852-5 kötött : 4100,- Ft
Jugoszlávia - nemzetiségi tisztogatás - állami terror - deportálás - dunai svábok - amerikai angol irodalom - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
820-94(73)=945.11 *** 325.254(=30)(497.1)"194"(0:82-94) *** 323.12(=30)(497.1)"1944/1948"(0:82-94) *** 316.347(=30)(497.11)"194"(0:82-94) *** 323.282(497.1)"194"(0:82-94)
[AN 3891543]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2024.
Lee, Geneva
Conquer me (magyar)
   Igázz le : Royal saga 2. / Geneva Lee ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-93-5 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3891579]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Francis Drake, Pirat der Königin (magyar)
   Drake kapitány, a királynő kalóza / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 157 p. : ill. ; 19 cm. - (Idődetektívek ; 5.)
ISBN 978-963-509-752-4 fűzött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921347]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Leonardo da Vinci und die Verräter (magyar)
   Leonardo da Vinci és az árulók / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 157 p. : ill. ; 19 cm. - (Idődetektívek ; 20.)
ISBN 978-963-509-753-1 fűzött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921345]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Mozart und der Notendieb (magyar)
   Mozart és a kottatolvajok / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Idődetektívek ; 17.)
ISBN 978-963-509-754-8 fűzött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921350]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Verschwörung in der Totenstadt (magyar)
   Összeesküvés a Holtak Városában / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 153 p. : ill. ; 19 cm. - (Idődetektívek ; 1.)
ISBN 978-963-509-755-5 fűzött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921348]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2024.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Wunder von Bern (magyar)
   A berni csoda / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Idődetektívek ; 15.)
ISBN 978-963-509-751-7 fűzött : 2975,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921344]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2024.
Lewycka, Marina (1946-)
The Lubetkin legacy (magyar)
   Cseresznyéskert Londonban : a Lubetkin-hagyaték / Marina Lewycka ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2022. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-516-028-0 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3891249]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2024.
Lindgren, Minna (1963-)
Ehtoolehdon pakolaiset (magyar)
   Menekülés az Alkony-pagonyból : helsinki nagyik akcióban / Minna Lindgren ; [ford. Makra Hajnalka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-854-8 fűzött : 4800,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3892036]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2024.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; [ford. Mikó Bálint]. - Budapest : Holnap, 2023. - 89 p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-418-9 kötött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3921541]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2024.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Howard Phillips Lovecraft összes művei / [vál. és szerk. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2023. - 3 db ; 25 cm
A 2. kötetet szerk. Galamb Zoltán, Kornya Zsolt és Tézsla Ervin, a 3. kötetet szerk. Tézsla Ervin és Galamb Zoltán
ISBN 963-9393-41-X
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-1/-9(73)=945.11
[AN 3919314]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 569, [3] p.
ISBN 963-497-010-9 kötött : 7990,- Ft
[AN 3921919] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 549, [4] p.
ISBN 963-497-061-3 kötött : 7990,- Ft
[AN 3921921] MARC

ANSEL
UTF-81985 /2024.
Łoziński, Mikołaj (1980-)
Stramer (magyar)
   Stramer / Mikołaj Łoziński ; [ford. Hermann Péter]. - Dunakeszi : Poligráf, 2022. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6467-00-3 fűzött : 3000,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3890359]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2024.
Lucado, Max (1955-)
Best of all (magyar)
   A legnemesebb / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2023. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-74-4 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3920636]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2024.
Lucado, Max (1955-)
If only I had a green nose (magyar)
   Zöld orr / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2023. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-68-3 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3920647]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2024.
Lucado, Max (1955-)
Punchinello and the most marvelous gift (magyar)
   A legszebb ajándék / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2023. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-82-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3920640]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2024.
Lucado, Max (1955-)
You are mine (magyar)
   Az enyém vagy! / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2023. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-59-1 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3920649]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2024.
Lucado, Max (1955-)
Your special gift (magyar)
   Különleges ajándék / Max Lucado ; ill. David Wenzel ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2023. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-54-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3920637]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2024.
Lunde, Maja (1975-)
Przewalskis hest (magyar)
   Az utolsó vadlovak / Maja Lunde ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., 2022. - 381 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-[382].
ISBN 978-963-278-712-1 kötött : 4995,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3890534]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2024.
Mafi, Tahereh (1988-)
Shatter me (magyar)
   Ne érints / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-463-4 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3921020]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2024.
Mann, Thomas (1875-1955)
Joseph und seine Brüder (magyar)
   József és testvérei / Thomas Mann ; [ford. Sárközi György]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 3 db ; 22 cm
A 3. kötetet ford. Sárközi György és Káldor György
ISBN 978-963-566-266-1 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3921025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Jákob történetei ; A fiatal József. - 462 p.
Egys. cím: Der junge Joseph
[AN 3921029] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., József Egyiptomban. - 414 p.
[AN 3921031] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., József, a kenyéradó. - 395 p.
[AN 3921033] MARC

ANSEL
UTF-81994 /2024.
Marly, Michelle
White Christmas (magyar)
   White Christmas : a legszebb karácsonyi dal története / Michelle Marly ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-741-1 fűzött : 4500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3891039]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2024.
Martin, Madeline
The last bookshop in London (magyar)
   Az utolsó könyvesbolt Londonban : regény a II. világháború idejéből / Madeline Martin ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 212 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-813-6 kötött : 6999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3890802]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2024.
Mo Xiang Tong Xiu
Tian guan ci fu (magyar)
   Az égi hivatalnok áldása / Mo Xiang Tong Xiu ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2021-2023]. - 6 db ; 20 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3861910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2022. - 458 p.
ISBN 978-615-6186-54-6 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3891233] MARC

ANSEL
UTF-81997 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
Seras-tu là? (magyar)
   Ott leszel? / Guillaume Musso ; ford. Domonkos Eszter. - Budapest : Park, 2023. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-850-8 fűzött : 4299,- Ft
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 3921703]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2024.
Otkrovennye rasskazy strannika duhovnomu svoemu otcu (magyar)
   A zarándok elbeszélései / [ford. Korzenszky Richárd] ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Utánny. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2023. - 216 p. ; 20 cm
Az utószót Orosz Athanáz írta
ISBN 963-86294-0-1 fűzött
ISBN 978-963-86294-0-1 fűzött
orosz irodalom - vallásos irodalom
882-97=945.11 *** 244
[AN 3920330]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2024.
Parry, Ambrose
The art of dying (magyar)
   A halál művészete / Ambrose Parry ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 445, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-054-4 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3890940]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2024.
Pearson, Mary E. (1955-)
The beauty of darkness (magyar)
   Az árulás szépsége : A fennmaradottak krónikái harmadik könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-469-6 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921328]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2024.
Pearson, Mary E. (1955-)
The beauty of darkness (magyar)
   Az árulás szépsége : A fennmaradottak krónikái harmadik könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-543-3 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921329]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2024.
Pearson, Mary E. (1955-)
The heart of betrayal (magyar)
   Az árulás szíve : A fennmaradottak krónikái második könyv / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 404, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-468-9 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-566-542-6 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3921307]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2024.
Pinborough, Sarah (1972-)
Insomnia (magyar)
   Inszomnia / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 310 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-200-3 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3891337]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2024.
Platina, Bartholomaeus (1421-1481)
De honesta voluptate et valetudine libri decem (magyar)
   A tisztességes gyönyörről és az élvezetről : az első nyomtatott szakácskönyv / Bartholomaeus Platina ; [ford. Darida Benedek] ; [szerk. Cserna-Szabó András]. - Budapest : Helikon, 2022. - 267 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Bartholomaeus Platina reneszánsz receptjei
ISBN 978-963-479-874-3 kötött : 5499,- Ft
Itália - Európa - gasztronómia - újkori latin irodalom - művelődéstörténet - 15. század - reneszánsz - szakácskönyv
871-96(45)=945.11 *** 641.55(083.12) *** 930.85(45)"14" *** 641.5(4)"14"
[AN 3890504]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2024.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A Morgue utcai kettős gyilkosság : [három novella a krimi műfajának atyjától] / Edgar Allan Poe ; [ford. Pásztor Árpád, ... Balabán Péter ...]. - Budapest : General Press, 2022. - 212, [3] p. ; 21 cm. - (Krimikönyvtár, ISSN 2939-6352)
ISBN 978-963-452-697-1 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890553]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2024.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Good omens (magyar)
   Elveszett próféciák / Terry Pratchett & Neil Gaiman ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-189-2 fűzött : 3980,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3921695]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2024.
Raake, John Kåre
Isen (magyar)
   Jég / John Kåre Raake ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2022. - 366, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-580-3 fűzött : 4775,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3890783]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2024.
Rice, Luanne
The shadow box (magyar)
   Az igazság doboza / Luanne Rice ; [ford. Takács Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-597-378-1 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3890747]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2024.
Riordan, Jane
Once there was a bear (magyar)
   Volt egyszer egy mackó : mielőtt minden elkezdődött... / szerző Jane Riordan ; ill. Mark Burgess ; A. A. Milne és E. H. Shepard nyomán ; [ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-603-180-0 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3891054]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2024.
Roberts, Nora (1950-)
The pride of Jared MacKade (magyar)
   Törvényes úton : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2023. - 256 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-686-9 fűzött : 5680,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3920576]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2024.
Rothfuss, Patrick (1973-)
Name of the wind (magyar)
   A szél neve : a királygyilkos krónikája : első nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 811 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-512-9 kötött : 7990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3921338]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2024.
Rowling, J. K. (1965-)
The Christmas pig (magyar)
   A karácsonyi malac / J. K. Rowling ; ill. Jim Field ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2022. - 317, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-614-135-6 fűzött : 4899,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3891069]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2024.
Rowling, J. K. (1965-)
Lethal white (magyar)
   Halálos fehér / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 639 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-479-5 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3921091]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2024.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019[!2020]-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Tűzkeresztség / [ford. Kellermann Viktória]. - 2. kiad. - 2023. - 422, [1] p.
ISBN 978-963-566-574-7 fűzött : 4490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3920840] MARC

ANSEL
UTF-82015 /2024.
Sarr, Mohamed Mbougar (1990-)
La plus secrète mémoire des hommes (magyar)
   Az emberek legtitkosabb emlékezete / Mohamed Mbougar Sarr ; ford. Bognár Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 461, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-633-024-8 fűzött : 4999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3899845]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2024.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Hörnchen & Bär (magyar)
   Mókus és Medve : erdei kalandok, húsz mesés történet / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 188, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-584-212-4 kötött : 4290,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890613]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2024.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2023. - 195 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4312-7 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3921561]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2024.
Shakespeare, William (1564-1616)
The tempest (magyar)
   A vihar / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2023. - 114, [1] p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4313-4 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3921568]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2024.
Shehadi, Muna (1961-)
Hidden truths (magyar)
   Eltitkolt igazságok : A szerencse lányai 2. / Muna Shehadi ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-835-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890740]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2024.
Shipstead, Maggie (1983-)
The great circle (magyar)
   A nagy kör / Maggie Shipstead ; [ford. Getto Katalin]. - Budapest : Libri, 2022. - 626 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-940-3 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890512]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2024.
Shriver, Lionel (1957-)
We need to talk about Kevin (magyar)
   Beszélnünk kell Kevinről / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 440 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-485-6 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3921310]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2024.
Smith, Wilbur (1933-2021)
Storm tide (magyar)
   Vihardagály / Wilbur Smith ..., Tom Harper ; [ford. Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, cop. 2022. - 437, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-70-7 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3890986]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2024.
Springer, Nancy (1948-)
Enola Holmes and the black barouche (magyar)
   Enola Holmes : a fekete batár esete / Nancy Springer ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Carta Teen, cop. 2022. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6340-21-4 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3890679]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2024.
Stoker, Bram (1847-1912)
   Napnyugatföldek / Bram Stoker ; [ford. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 168, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6173-49-2 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - mese
820-32=945.11 *** 820-34=945.11
[AN 3891642]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2024.
Stoltzfus, Nicholas
Worth dying for (magyar)
   Amiért érdemes meghalni : a valdensek története / Nicholas Stoltzfus ; [kiad. az Evangéliumi Karitatív és Könyvterjesztő Alapítvány]. - Dévaványa : Evangéliumi Karitatív és Kvterjesztő Alapítvány, 2022. - 218, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82190-1-3 fűzött
amerikai angol irodalom - valdensek - vallásos irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11 *** 273.9(0:82-31) *** 244(0:82-31) *** 284-1(44)(0:82-31)
[AN 3890204]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2024.
Strid, Jakob Martin (1972-)
Den utrolige historie om den kæmpestore pære (magyar)
   Hihetetlen történet az óriás körtéről avagy Hiteles históriája annak, hogyan került vissza Jeronimus Baltazar Severin Olsen az őt megillető, jogos hivatalába, Napváros polgármesteri székébe, a város összes lakójának örömére - egyvalakit kivéve / írta és rajz. Jakob Martin Strid ; [ford. Petrikovics Edit]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 98, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-599-478-6 kötött : 6999,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3920624]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2024.
Stronk, Cally (1977-)
Achtung, Raubritter! (magyar)
   Kincsvadászat / Cally Stronk ; Patrick Fix illusztrációival ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 100, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A mágikus detektívbőrönd nyomában ; 4.)
ISBN 978-963-509-641-1 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890445]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2024.
Stronk, Cally (1977-)
Hühnerdieb gesucht! (magyar)
   A tollas tolvaj / Cally Stronk ; Patrick Fix illusztrációival ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 99, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A mágikus detektívbőrönd nyomában ; 3.)
ISBN 978-963-509-640-4 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890443]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2024.
Taylor, Mary Ellen
Spring house (magyar)
   Kikelet ház / Mary Ellen Taylor ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 401, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-110-7 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890754]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2024.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Ted Nasmith ; [ford. Gálvölgyi Judit, ... Bonácz Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2023. - 459, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3852-9 kötött : 9999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3921325]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2024.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót [elektronikus dok.] / P. L. Travers ; Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (6 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8742-4 : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921243]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2024.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn / Mark Twain ; Kass János rajz. ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Holnap, 2023. - 290 p. : ill. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
Megj. "Huckleberry Finn kalandjai" címmel is
ISBN 978-963-349-216-1 kötött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3921532]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2024.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
La fiesta del chivo (magyar)
   A kecske ünnepe / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Helikon, 2023. - 573 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-894-1 fűzött : 5299,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3921599]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2024.
Verne, Jules (1828-1905)
Les enfants du capitaine Grant (magyar)
   Grant kapitány gyermekei / Jules Verne ; [ford. Vázsonyi Endre]. - Jav. utánny. - Budapest : Holnap, 2023. - 697, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-350-2 kötött : 4500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3921536]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2024.
Webb, Catherine (1986-)
Ithaca (magyar)
   Ithaka : Pénelopé királysága / Claire North ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-490-3 fűzött : 4799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3890326]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2024.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   Az árnyak és különféle nyugat-indiai históriák / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 169, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-55-3 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3891628]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2024.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   A hóhércsomó és egyéb nyugat-indiai históriák : Gerald Canevin történetei 4. / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2022. - 167, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-6173-53-9 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3891632]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2024.
Whitney G. (1988-)
Forget you, Ethan (magyar)
   Utálattal: Ethan ; Utálattal: Rachel / Whitney G. ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 308, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Egys. cím: Forget you, Ethan ; Forget you, Rachel
ISBN 978-963-597-341-5 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3890742]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2024.
Yanagihara, Hanya (1974-)
To paradise (magyar)
   A paradicsomba / Hanya Yanagihara ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 706 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-139-1 kötött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3890965]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2040 /2024.
Andrási Adél
   Új nemzedék : Boszorkánydinasztia 5. / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 457 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-54-5 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
894.511-312.9 *** 894.511-312.5
[AN 3891522]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2024.
Bakonyi István (1952-)
   Mozaikok : tanulmányok, recenziók / Bakonyi István. - Budapest : Fekete Sas, 2022. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-48-1 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3890961]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2024.
Bendl Vera (1980-)
   Sanel Amerikába megy / Bendl Vera ; Remsey Dávid rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-355-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3891801]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2024.
Bene Zoltán (1973-)
   Teremt, és : novellák / Bene Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2022. - 257 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-120-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3890958]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2019-. - Ill., színes ; 24 cm
A 4-6. kötetet ill. Takács Viktória. - A 2-3. kötetet kiad. a Teknős Könyvek, a 4-6. kötetet a Lampion
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vilkó útra kel. - 2022. - 101, [2] p.
ISBN 978-963-614-107-3 kötött : 3899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891812] MARC

ANSEL
UTF-82045 /2024.
Berze-Nagy Ilona (1892-1992)
   Lábuk nyomát elmosta a víz / Berze-Nagy Ilona ; [a szöveget gond., átd. Kamarás István] ; [Józsa Pál rajz.] ; [közread. a] Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár. - 2. kiad. - [Dunaföldvár] : Dunaföldvári Művel. Közp. és Kvt., cop. 2022. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6961-3 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919964]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2024.
Bihari Beatrix-Renáta (1975-)
   Egyszer volt Budán kutyavásár : mesék Mátyás királyról / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-77-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890413]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2024.
Bihary Péter (1973-)
   Para bellum / Bihary Péter. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-474-3 fűzött : 4599,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3890325]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2024.
Bognár József
   Amalfi tengerpartján / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2022. - 224 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 28.)
Fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3891770]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2024.
Borenszki-Gutási Éva
   Puha cica és kíváncsi kismacska kalandjai / Borenszki-Gutási Éva ; Sárosi Fanni illusztrációival. - [Budapest] : Bakter Könyves Kft., 2022. - 60, [1] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-81419-3-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3891146]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2024.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Jó éjszakát, kisszívem! / Bosnyák Viktória és Dudás Győző. - Budapest : Tintató, 2022. - [29] p. : ill., színes ; 19x21 cm
ISBN 978-615-6437-03-7 kötött : 3099,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3890449]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2024.
Brown, Borsa (1975-)
   Álszemérem / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 457, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-482-8 kötött : 4799,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3890794]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2024.
Corell, S. E.
   Vágyak pórázon : életmesék a mai Rómeókról és Júliákról / S. E. Corell. - [Dunaújváros] : [Magánkiad.], [2022]. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6296-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3890211]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2024.
Csató József (1946-)
   Pandémia, vagy amit akartok / Csató József ; [kiad. a Cserhát Művész Társaság]. - 2. bőv. kiad. - Székesfehérvár ; [Budapest] : Cserhát Művész Társ., 2023. - 220 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-83-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3920740]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2024.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Végl/zetasszony / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2022. - 151 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81630-7-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890540]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2024.
Csohány Domitilla
   Bendegúz és a gyermekvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - 3. kiad. - Pécs : Beszédírók, 2023. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-6354-6 kötött : 2800,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - kisvasút - gyermekvasút - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.331(439)Széchenyi-hegyi_Gyermekvasút(0:82-34)
[AN 3921443]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2024.
Darvasi László (1962-)
   Az év légiutas-kísérője / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2023. - 241, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4239-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919968]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2024.
Deliága Éva
   Újratervezés : megküzdést segítő könyv az 1-es típusú diabétesz világához szülőknek és gyerekeknek / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Baracsi Gabi rajz. ; [közread. Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért]. - 2. kiad. - [Kistarcsa] : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, cop. 2023. - 86, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81355-0-4 kötött
cukorbetegség - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 616.379-008.64(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3920656]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2024.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2023. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919972]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2024.
Durica Katarina (1983-)
   Mennyit adtál érte? / Durica Katarina. - [Budapest] : Piros Hó K., 2022. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-5938-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890570]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2024.
Fancsikai Eszter
   Banán és a cserebere / Fancsikai Eszter ; Walla Fanni rajz. - Budapest : Konstrum Kft., 2022. - [36] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-01-5993-5 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3890454]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2024.
Farkas Eleonóra (1967-)
   Versek dallamán : életeseményekből született versek / Farkas Eleonóra. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2022. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7573-65-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3891235]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2024.
Fazekas-Nagy Ildikó
   Nézz madárnak! : a nagy gyülekező / Fazekas-Nagy Ildikó ; [... ill. Böröcz Krisztián]. - [Budapest] : Fazekas-Nagy I., 2022. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6076-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890456]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2024.
Fekete András
   Kuty Kutyi és a sárkányfa / Fekete András ; Felvidéki Miklós rajz. - Budapest : Pagony, 2022. - 23, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-307-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3891803]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2024.
Felföldi József (1954-)
   Élet öröm : 365 inspiráló gondolat a 21. század emberének : Felföldi ajándék füveskönyv. - Budapest : Kék Európa Stúdió, 2022. - 160 p. : ill., színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81440-9-4 kötött : 3880,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3891080]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2024.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Az ötpettyes katica [elektronikus dok.] / Fésüs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8908-4 : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3921253]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2024.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Nagyapó 100 tréfája : unatkozó gyermekeknek mulatságul, tanulságul, hallásból, tudásból, maga-kitalálásból összeírta Gárdonyi Géza / Révész Kornél rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1940
ISBN 978-615-6385-61-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fejtörő játék - mese - anekdota - adoma - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-36(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3891828]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2024.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Nevető könyv / Gárdonyi Géza ; Mühlbeck Károly rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2022]. - 77, [3] p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1929
ISBN 978-615-6385-63-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés - mese - hasonmás kiadás
894.511-321.5 *** 894.511-34 *** 894.511-845 *** 094/099.07
[AN 3891688]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2024.
Geresits Gizella
   Fölmerülő tükör-arcok : válogatott versek / Geresits Gizella ; [graf. Buzás Boglárka]. - [Lenti] : Magánkiad. : [GentleWood Kft.], [2022]. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-6413-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3891647]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2024.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Dalok négy évszakra / Gryllus Vilmos ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - Budapest : Lampion, 2022. - 49, [4] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-614-082-3 kötött : 4899,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3891817]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2024.
Gyócsi Zoltán
   Hetven év a csodák földjén / Gyócsi Zoltán ; [... ill. ... Garai Anna ...]. - Gyál : Szerző, cop. 2022. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6067-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3890923]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2024.
Győri Katalin
   Varázs : szín jóga = Magic : colour yoga / [írta ... Győri Katalin] ; [rajz. ... Hasenstaub Lívia]. - Budapest : Magánkiad., 2022. - [35] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-5704-7 fűzött
jóga - torna - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2) *** 613.71(02.053.2)
[AN 3890403]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2024.
Harencsár László (1959-)
   Mesél az erdő [elektronikus dok.] / Harencsár László ; Bencze Ilona [et al.] előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2023. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7500-1 : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3921241]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2024.
Hatvani Csaba
   Parányi talányok 2 : nyelvi rejtvényekkel, meglepő tényekkel / Hatvani Csaba ; Sebők Orsolya rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 67, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-597-381-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3890465]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2024.
Honfi Gyöngyi
   Csöpi és a fák titkos ereje / Honfi Gyöngyi ; Koronkai Dorottya rajz. - [Pusztazámor] : DNM K., 2022. - 70, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-6243-35-5 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890213]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2024.
Imre Ferenc (1933-)
   Megtaláltam a szépet és a jót / Imre Ferenc. - Balatonkenese : Antikvárium, cop. 2022. - 248 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-82130-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890399]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2024.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 277, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-963-403-229-8 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3922302]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2024.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   A tolvaj ajándéka / M. Kácsor Zoltán ; Igor Lazin illusztrációival. - [Budapest] : Lampion, 2022. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-979-6 kötött : 3850,- Ft
magyar irodalom - meseregény - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3891130]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2024.
Kálmán Zsolt
   Az ezeregyedik alakmás / Kálmán Zsolt. - [Szeged] : [Kálmán Zs.], [2022]. - 56, [2] fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-5370-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3891650]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2024.
Kantor, Istvan (1949-)
   Utálok írni / Kántor István. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2022. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 20.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81780-5-1 fűzött
Kanada - magyar irodalom - neoavantgárd - válogatott művek
894.511-821(71) *** 7.037
[AN 3890648]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2024.
Karády Anna
   Cigányélet grófi módra : A füredi lány-sorozat szereplőinek előzménytörténete / Karády Anna. - Balatonfüred ; [Budapest] : Gamma, 2023. - 40 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-191-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3921265]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2024.
   Karaffa : drámák : [Karaffa drámapályázat, Pannon Várszínház, Veszprém, 2022-2023] / Darvasi László [et al.] ; [szerk. Géczi János] ; [előszó Nánay István] ; [utószó Vándorfi László, Géczi János]. - Budapest : Pesti Kalligram ; Veszprém : Pannon Várszínház, 2022. - 564, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-365-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - átdolgozás - pályázat - dráma
894.511-2(082) *** 06.063(439-2Veszprém) *** 894.511-2.04
[AN 3890844]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2024.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Az ártatlan : a grófnő árnyékában / R. Kelényi Angelika. - 6. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-19-2 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3921596]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2024.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Manna Marina / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-488-0 kötött : 4699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890796]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2024.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Zsálya és a mélyvölgyi utazás / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 125, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-354-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891813]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2024.
Kolozsi László (1970-)
   Áram nélkül / Kolozsi László. - Budapest : Pagony, 2022. - 193, [4] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-306-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3891807]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2024.
Krasznahorkai László (1954-)
   Háború és háború : regény / Krasznahorkai László. - Jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - 227, [8] p. ; 25 cm + mell. (leporelló (23 p.) ; 23 cm)
melléklet címe: Megjött Ézsaiás
ISBN 978-963-14-3165-0 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919976]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2024.
Kun Árpád (1965-)
   Takarító férfi / Kun Árpád. - Budapest : Magvető, 2023. - 366, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4172-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3919971]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2024.
Lackfi János (1971-)
   Karácsonyváró : verses adventi családi naptár / Lackfi János ; Lackfi Johanna illusztrációival. - Budapest : Harmat, 2022. - [56] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-288-726-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - karácsonyi szokás - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3890472]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2024.
Lakatos Levente (1986-)
   Nem szabadott volna beléd szeretnem, mert tönkreteszlek : [a Nem szabadott volna... sorozat 1. kötete] / Lakatos Levente. - Budapest : Dopamin, 2022. - 338, [1] p. ; 20 cm
Gerinccím: Tönkreteszlek
ISBN 978-615-81910-8-1 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3891127]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2024.
Lantos László (1955-)
   Zanzák és glifák : ifjúkori versek, 1974-88 / Lantos László ; [... ill. Kerekes László]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2022. - 90, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 19.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81780-6-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-994
[AN 3890647]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2024.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-627-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3921342]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   Maradj velem : [Iskolák versenye második kötet] / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023. - 462, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-43-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919978]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
2020-tól kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - Bőv. kiad. - 2023. - 463 p.
ISBN 978-615-5653-17-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919984] MARC

ANSEL
UTF-82094 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020-. - 20 cm
2021-től kiad. a Carta Teen
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807361]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 2023. - 416 p.
ISBN 978-615-5653-29-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919986] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 2023. - 360 p.
ISBN 978-615-5653-32-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919987] MARC

ANSEL
UTF-82095 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2023-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - Bőv. kiad. - 2023. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3919982] MARC

ANSEL
UTF-82096 /2024.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2023. - 190, [1] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-211-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3920831]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2024.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor ; [az utószót írta Szávai János]. - Budapest : Helikon, 2023. - 289, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-971-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3921701]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2024.
Marth P. Ildikó
   Hajdú rege : zenés történelmi játék a hajdútelepítés 400. évfordulója tiszteletére tanulmánnyal, képekkel / Marth P. Ildikó. - Hajdúnánás : Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., 2022. - 120 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-6218-8 fűzött
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 3891277]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2024.
Marton Attila Paul (1944-)
   Kutyalélek : [versek] / Marton Attila Paul ; [a rajzokat kész. Kalina Rebeka]. - [Csévharaszt] : [Pál A.], 2022. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6122-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890297]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2024.
Mechler Anna (1974-)
   Repülős mesék nagykönyve / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 102, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-584-247-6 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891824]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2024.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 245, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-703-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3921547]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2024.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai ; Dióbél királyfi / Móra Ferenc. - Budapest : Holnap, 2023. - 205, [2] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-419-6 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3921544]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2024.
Murray, Mason (1969-)
   Rossz hold : valami van odabent / Mason Murray. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2022. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6170-57-6 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3891520]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2024.
Nagy Rozália Erzsébet
   A boszorkánymester három gyűrűje : forgatókönyv / [Nagy Rozália Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [27] p. ; 11x16 cm
QR-kódokkal
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3890235]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2024.
Nagy Rozália Erzsébet
   A sisakok hercege / Nagy Rozália Erzsébet. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [27] p. : ill., színes ; 11x16 cm
QR-kódokkal
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890229]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2024.
Nagy Rozália Erzsébet
   Sisakok hercege : forgatókönyv / [Nagy Rozália Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [7] p. ; 11x16 cm
QR-kóddal
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3890236]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2024.
Nagy Rozália Erzsébet
   Az unatkozó boszorkány meséje / Nagy Rozália Erzsébet. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [11] p. ; 16 cm
QR-kódokkal
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890231]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2024.
Nagy Rozália Erzsébet
   Az unatkozó boszorkány meséje / [Nagy Rozália Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - [12] p. : ill., színes ; 16 cm
QR-kódokkal
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890233]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2024.
Nagy-Németh Ágnes
   Medvendel és a Szunya Fesztivál / Nagy-Németh Ágnes ; Endrődi Kata rajz. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - [28] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Süni könyvek)
ISBN 978-615-640-710-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891809]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2024.
Nánási Erzsébet
   Az én mesém : [titkos tanítások] / ... írta, ill., ... Nánási Erzsébet. - Pátka : Nánási E., 2022. - [60] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891283]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2024.
Nemere István (1944-)
   Időhajó / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2023. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-806-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3921258]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2024.
Németh Pákolicz Tamás (1973-)
   Pasztell szavak : verseskönyv / Németh Pákolicz Tamás. - [Budakalász] : Kalandoor : OKMK Bt., 2022. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6283-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890628]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2024.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Chat-szerelem : levélregény / Noth Zsuzsánna ; [ill. Hollai Krisztina]. - [Budapest] : Noth Zs. M., cop. 2022. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5871-6 fűzött
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3890288]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2024.
Novák Vica (1989-)
   Minka és Szélvész nagy kalandja / Novák Vica ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 50, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-561-387-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890470]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2024.
Orvos Erzsébet (1965-)
   Hajdú-Bihar vármegye legendáriuma : a hajdú hagyományok nyomában / Szendiné Orvos Erzsébet ; [graf. Király Nikolett] ; [kiad. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata]. - Debrecen : Hajdú-Bihar Várm. Önkormányzata, 2023. - 186 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7194-30-6)
Hajdú-Bihar vármegye - magyar irodalom - legenda - helytörténet - anekdota
894.511-343 *** 943.916.5(0:82-343) *** 943.916.5(0:82-36) *** 894.511-36
[AN 3921446]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2024.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Hősöm tere : a Tisztabúza éjszakája / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2023. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4318-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3921559]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2024.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Sárbogárdi Jolán: a test angyala : habszódia / Parti Nagy Lajos. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - 110, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4319-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3921555]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2024.
Petrusák János (1970-)
   Kopogtatók 3 : egymásra csúszott világok / Petrusák János. Pegazus könyvek antológia, 2022. - [Nyíregyháza] : Pegazus Tv Média és Okt. Kft., [2022]. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6341-04-4 fűzött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3891390]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2024.
   Piros orr mesék : nevetésben a remény / [ill. Rippl Renáta] ; [fel. szerk. Csapody Kinga] ; [szerk. Szabó Attila]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 66, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-584-232-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyógyulás - mese - antológia - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)(082) *** 616-036.82(0:82-34)(02.0.53.2)
[AN 3890467]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-64-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3920132]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 141 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-39-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3920125]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Halálsziget / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2022. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-801-1 fűzött : 1199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3890547]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 172, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-69-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3920138]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 140, [1] p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-40-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3920133]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-15-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3920134]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-16-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3920137]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2024.
Rojik Tamás (1988-)
   A generális talizmánja / Rojik Tamás. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 303, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-344-9 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3890675]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2024.
Salánki Anikó (1955-)
   Piros szemüveg / Salánki Anikó. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2023. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-11-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3919973]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2024.
   Sétáljunk együtt Dunakeszin! : [Dunakeszi helytörténeti mesekönyv 1.] / szerk. Kerekes Dóra ; [rajz. Csavajda Dóra] ; [közread.] Dunakeszi Város Önkormányzata. - 2. átd. kiad. - Dunakeszi : Önkormányzat, 2023. - 72, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80823-9-6 kötött
Dunakeszi - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - helytörténet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Dunakeszi(0:82-34)(02.053.2) *** 943.9-2Dunakeszi(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3920263]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2024.
Shael, Ami
   Közelről végig / Ami Shael. - [Budapest] : Mészáros Zs., cop. 2022. - 602 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6291-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890643]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2024.
Simon Réka Zsuzsanna
   Hagymakontyi küldetés / Simon Réka Zsuzsanna ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Lampion, 2022. - 195, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-614-039-7 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891108]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2024.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Napi firka : 100 rajz, 100 rövid történettel / [szöveg Sípos (S) Gyula] ; [rajz. ifj. Sipos Gyula] ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Szerzők : Szeretet Földje, 2022. - 200 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-82176-1-3 fűzött
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3891617]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2024.
Szabó Borbála (1978-)
   Lenke Babó, Lenke Mamó / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 42, [6] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-343-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891808]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2024.
Szentkirályi Attila
   Kanizsai boszorkányok / Szentkirályi Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 267 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6489-02-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3890836]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2024.
Tamási Áron (1897-1966)
   Bölcső és bagoly : regényes életrajz / Tamási Áron. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2022. - 230, [1] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-012-9 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3890793]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2024.
Tolnai Panka
   Elzárkózás / Tolnai Panka. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 377 p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-396-9 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - utópia - regény
894.511-31
[AN 3891875]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2024.
Tóth Dóra (1972-)
   Mesél a téli erdő : hangulatos ünnepváró történetek / [írta Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Dráviczki Péter, Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 70, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-282-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3890708]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2024.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Mindörökké Balaton : Édesvízi mediterrán 5. / Tóth Gábor Ákos. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-78-5 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3920572]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2024.
Urbán Mara
   Június 16 / Mara (I.) Urban. - Szeged : Szerző, 2022. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0061-6 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3875663]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2024.
Vadász Bence (1964-)
   Szeretett építészeink versben és rajzban - É1 / [versek] Vadász Bence ; [rajz.] M. Miltényi Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2022. - 44 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5445-91-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - építész - magyar irodalom - alkalmi költemény - karikatúra
894.511-193 *** 72(439)(092)"18/20" *** 741.5(439)(092)Miltényi_M.
[AN 3890526]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2024.
Vajda Péter
   Mozaikdarabok : válás - családdá válás - család : versek azoknak, akik ebben valahol / Vajda Péter ; [Andi Liza illusztrációival] ; [kiad. Mozaikcsalád Alapítvány]. - [Budapest] : Mozaikcsalád Alapítvány, cop. 2022. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3890620]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2024.
   Vérző Magyarország : magyar írók Magyarország területéért / ... Kosztolányi Dezső szerk. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2022. - 338, [5] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-011-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - antológia
894.511-822 *** 341.382"1920"(0:82-822)
[AN 3890786]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2024.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [az előszót és a lábjegyzeteket írta, a szöveget gond. Szigethy Gábor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2023. - 182 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-210-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3920829]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2024.
Zalán Tibor (1954-)
   Királylányok nagykönyve : Habakuk király 40 meséje / Zalán Tibor ; Kürti Andrea illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2022. - 303, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-73-9 kötött : 7990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3891814]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2145 /2024.
Aubert, Dany
Non! Je veux pas y aller! (magyar)
   Oviba megyek! / Dany Aubert, Catherine Leblanc ; Eve Tharlet rajz. ; [ford. Dragomán Pali, Szabó T. Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-288-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3921523]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2024.
Barker, Vicky
Under the sea (magyar)
   A tenger mélyén / írta Vicky Barker és Ste Johnson ; ford. Nagy Ágnes. - Budapest : Móra, cop. 2022. - 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Agypörgető
ISBN 978-963-603-013-1 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3891973]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2024.
   A családfakutatás rejtelmei : foglalkoztatófüzet 7-14 éves tanulóknak ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - [Budapest] : OH, 2022. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 31.
Fűzött
családtörténet - rokonság - foglalkoztatókönyv - családfa - gyermekkönyv
087.5 *** 929.52(02.053.2)
[AN 3891844]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2024.
Elnbogen, Amos
I'm not a bubble-wrap boy! (magyar)
   Nem vagyok törékeny : egy ITP-s kisfiú igaz története / [ill. Amos Elnbogen] ; [ford. Gerbovits Emma]. - [Budapest] : Novartis Hungária Kft., 2023. - 36, [1] p. : ill., színes ; 18x22 cm
Kötött
vérzékenység - immunbetegség - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 616.151.5(020.53.2)
[AN 3921850]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2024.
   Első lapozóim. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 4 db : ill., színes ; 11 cm
Főcím a közös tokról. - keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-584-257-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Egy baba estéje. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891064] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Egy baba napja. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891070] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Játsszunk, baba!. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891072] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Öltözz fel, baba!. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891074] MARC

ANSEL
UTF-82150 /2024.
Keleti Ildikó
   A király lovagjai : munkafüzet / [írta Keleti Ildikó] ; [graf. Doroszlai Boróka] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., 2022. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80257-9-9 fűzött
vallásos nevelés - vallásoktatás - napközis tábor - példatár - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 37.017.93(076) *** 268(076) *** 371.382(076)
[AN 3890098]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2024.
Leblanc, Catherine (1956-)
Here she is! (magyar)
   Megérkezett! / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-388-2 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3921527]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2024.
Leblanc, Catherine (1956-)
Too big or too small? (magyar)
   Elég nagy vagyok már? / Catherine Leblanc ; Eve Tharlet illusztrációival ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-434-6 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3921517]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2024.
Mašek, Vojtěch (1977-)
Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček (magyar)
   Fajankó, avagy Egy nagyotmondó fabábu vidám históriája / [írta Vojtěch Mašek] ; [rajz. Chrudoš Valoušek] ; [ford. J. Hahn Zsuzsanna]. - Budapest : Csirimojó, 2022. - 91 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-615-6323-03-3 kötött : 6990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - meseregény - linóleummetszet - képeskönyv
087.5(084.1) *** 761 *** 76(437.1)(092)Valoušek,_C. *** 885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890239]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2024.
Parent, Nancy
   Első jóéjtmeséim / [szöveg Nancy Parent] ; [ill. Jerrod Maruyama] ; [ford. Skaliczki Alíz]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - [66] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Első kalandok)
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-584-254-4 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890408]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2024.
Przygoda na festynie (magyar)
   Karneváli kalamajka ; Az elveszett polipbébi : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás] ; Pamacskák a szélben. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 2.)
Egys. cím: Na ratunek ośmiornicy ; Kociaki w kąpieli. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-592-6 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3921466]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2024.
Pups save the sports day! (magyar)
   A sportnap megmentése ; A méhek megmentése ; A hercegnő barátainak megmentése : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 4.)
Egys. cím: Pups save the bees! ; Pups save the royal friends!. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-974-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3921494]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2024.
Seidel, Stefan (1971-)
Was passiert auf der Baustelle? (magyar)
   Mi történik az építkezésen? : olvassuk el együtt! / [szöveg Stefan Seidel, Igor Langew [!Lange]] ; [ill. Stefan Seelig]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-584-217-9 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891102]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2024.
Sundin, David (1976-)
Boken som verkligen inte ville bli läst (magyar)
   A könyv, amelyik tényleg nem akarta, hogy elolvassák / David Sundin ; ford. Papolczy Péter. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2022. - [35] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-432-194-1 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 839.7-93=945.11
[AN 3891822]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2024.
Sváb József (1963-)
   Angyalok a Bibliában / Sváb József rajz. - [2. kiad.]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2023]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-15-7 fűzött : 495,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3920264]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2024.
Sváb József (1963-)
   Árpád-házi szentjeink / Sváb József rajz. ; Szauer Ágoston verseivel. - [3. kiad.]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2023]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-14-0 fűzött : 495,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3920267]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2024.
Sváb József (1963-)
   Márton, a mi szentünk / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2023]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-16-4 fűzött : 495,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
kifestőkönyv
087.5
[AN 3920268]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2024.
   Toppancs első lapozói. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 4 db : ill., színes ; 11 cm
Főcím a közös tokról. - keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-584-253-7 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891043] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891047] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ellentétek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891050] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3891055] MARC

ANSEL
UTF-82163 /2024.
Verdick, Elizabeth
Bye-bye time (magyar)
   Ovi-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Makó] : Pontit Kft., 2023. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-6582-02-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3920532]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2024.
Verdick, Elizabeth
Mealtime (magyar)
   Hami-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Makó] : Pontit Kft., 2023. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-6582-03-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3920533]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2165 /2024.
Baldelli, Leonardo
Il bordello di New Orleans (magyar)
   Az ördög jobb és bal keze : new orleans-i kaland / írta Leonardo Baldelli ; rajz. Alberto Baldisserotto ; [ford. Ciuti Sara és Farkas Ábel]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2022]. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5891-40-3 fűzött : 4200,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3890639]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2024.
Bonelli, Giovanni Luigi (1908-2001)
   Két zászló között / írta Gian Luigi Bonelli ; rajz. Aurelio Galleppini ; ford. Nagy-Mihály Ágnes. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2022]. - 332, [1] p. : ill. ; 26 cm. - (Tex classic ; 1.)
Tart.: Két zászló közöttÞ; Amikor az ágyú eldördül..Þ; Vérvörös naplemente. - Egys. cím: Tra due bandiere ; Quando tuona il cannone.. ; Tramonto rosso
ISBN 978-615-5891-41-0 fűzött : 5999,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3890593]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2024.
Duggan, Gerry (1973-)
Hawkeye vs. Deadpool (magyar)
   Deadpool Sólyomszem ellen / Gerry Duggan író ; Matteo Lolli ... és Jacopo Camagni ... rajzolók ; Holló-Vaskó Péter ford. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [120] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-265-8 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3890422]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2024.
Gaiman, Neil (1960-)
Norse mythology (magyar)
   Északi mitológia / történet és szöveg Neil Gaiman ; adaptáció ... P. Craig Russell ; [Pék Zoltán fordítását képregényre alk. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, 2022-. - ill., főként színes ; 28 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - A 3. kötetben Pék Zoltán fordítását képregényre alk. Beke Péter
skandináv népek ősvallása - képregény
087.6:084.11
[AN 3890424]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2022. - [144] p.
ISBN 978-963-470-262-7 kötött : 6995,- Ft
[AN 3890427] MARC

ANSEL
UTF-82169 /2024.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2022. - 100 p.
ISBN 978-615-5891-38-0 fűzött : 4200,- Ft : 10 EUR
[AN 3890641] MARC

ANSEL
UTF-82170 /2024.
Il re del terrore (magyar)
   A rémület királya / [író Alfredo Castelli, Mario Gomboli, Angela Giussani] ; [rajzok Giuseppe Palumbo, Sergio Zaniboni] ; [ford. Ferencz Judit]. - [Budapest] : Anagram, [2022]. - 156 p. : ill. ; 25 cm. - (Diabolik extra ; 3.)
ISBN 978-615-5947-27-8 fűzött : 3900,- Ft : 9,70 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3890635]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2024.
Spiegelman, Art (1948-)
Maus (magyar)
   Maus : egy túlélő története / Art Spiegelman. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Apám eret vág a történelmen. És itt kezdődtek az én megpróbáltatásaim. - Egys. cím: My father bleeds history ; And here my troubles began. - Ford. Feig András. - borító- és gerinccím: A teljes Maus
ISBN 978-963-604-332-2 fűzött : 5999,- Ft
holokauszt - képregény
087.6:084.11 *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"
[AN 3920750]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2024.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Paper girls (magyar)
   Paper girls : újságoslányok / Brian K. Vaughan író ; Cliff Chiang rajz. ; [ford. Szép Eszter]. - [Budapest] : Ciceró, [2021]-. - Ill., színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3845691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2022. - 125 p.
ISBN 978-963-432-200-9 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3891911] MARC

ANSEL
UTF-8