MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2024 - 28. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2024

Created at 2024/03/07 11:39:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2173 /2024.
Cseh Valentin (1978-)
   ZAFI 70 : a Zalai Aszfaltgyártól a Zalai Finomítóig, 1952-2022 / Cseh Valentin ; [közread. a] Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2022. - 76 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-615-5706-09-7 fűzött
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Budapest). Feldolgozási és Kereskedelmi Üzletcsoport. Bitumen Üzletág. Zalai Finomító (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - kőolaj-feldolgozás - ipartörténet - iparvállalat - 20. század - 21. század
061.5(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 665.6/.7(439)"195/202"
[AN 3892790]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2024.
   Hadd küzdjek bátran! : az első 33 év a Magyar Speciális Olimpia Szövetség életében / [főszerk. Wisinger János] ; [szerk. Szőke Viktória, Végh Attila]. - [Törökbálint] : Branding K., cop. 2022. - 212 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6319-2 kötött : 8990,- Ft
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
Magyarország - sportoló - fogyatékos - olimpia - sportmozgalom - történeti feldolgozás
061.2(439)(091) *** 796-056.26 *** 796.032(439)(091)
[AN 3893274]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2024.
   Keresztes Zsófia: az álmok után - merek dacolni a károkkal : 59. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás - La Biennalae di Venezia, Magyar Pavilon : [2022. április 23 - november 27.] : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2022. december 15 - 2023. február 26.] / [szerk. Zsikla Mónika]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ludwig Múz., 2022. - 129, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum kiadványai, ISSN 2786-4375 ; 2022/4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-86-6 fűzött
Keresztes Zsófia (1985-)
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(45-2Venezia) *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023" *** 73/76(439)(092)Keresztes_Zs.
[AN 3893933]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2024.
Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége
   Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége : Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség : alapszabály. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2022. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - kecsketenyésztés - juhtenyésztés - szakmai szervezet - alapszabály
061.2(439)(060.13) *** 636.3
[AN 3892737]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2024.
   Nyisd meg, Uram! Zsoltárfesztivál 2022 : Szent István-bazilika, 2022. július 9. / [szerk. Negyela László Márk]. - Budapest : Re:Publikáció, 2022. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81838-5-7 fűzött
Budapest - zenei fesztivál - egyházi és vallásos zene - zsoltár
061.7(439-2Bp.)"2022" *** 783.27 *** 264-13
[AN 3892683]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2178 /2024.
Beniczky Péterné
   "Az égig érő létráktól a könyvtárig" : a Kodolányi János Főiskola Könyvtárának története, 1992-2009 : visszaemlékezések / [írta és összeáll. Beniczky Péter Pálné Miklós Zsuzsa]. - Székesfehérvár : Szerző, 2022. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5793-1 fűzött
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár). Könyvtár
Székesfehérvár - könyvtártörténet - egyetemi könyvtár - memoár
027.7(439-2Székesfehérvár)(091)(0:82-94)
[AN 3892890]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2024.
Gáncs Nikolasz
   Shodō : az ecset útja : a japán kalligráfia kézikönyve / Gáncs Nikolasz és Zsidákovits Judit. - Jav., újraszerk., átd. új kiad. - Budapest : A Tan Kapuja, 2023. - 660 p. : ill. ; 21 cm. - (Művészet és irodalom, ISSN 2939-7669 ; 2.)
Bibliogr.: p. 647-660.
ISBN 978-615-6408-07-5 fűzött : 8500,- Ft
Japán - díszírás
003.077(520)
[AN 3922792]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2180 /2024.
Preston, John (1953-)
Fall (magyar)
   Zuhanás : Robert Maxwell, a sajtómágnás rejtélyes élete és különös halála / John Preston ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 407 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 380-386.
ISBN 978-963-543-219-6 fűzött : 4999,- Ft
Maxwell, Robert (1923-1991)
Nagy-Britannia - vállalkozó - sajtó - 20. század - életrajz
070(410)(092)Maxwell,_R. *** 658.1(410)(092)Maxwell,_R.
[AN 3893497]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2181 /2024.
60 second science (magyar)
   60 másodperc tudomány / szerk. Brezvai Edit ; ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna. - 2. kiad. - Budapest : IQ Press, cop. 2023. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81327-5-6 fűzött : 3490,- Ft
természettudomány - alkalmazott tudomány - kísérlet - játék
5.001.4 *** 5 *** 6
[AN 3923282]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2024.
Book of amazing science (magyar)
   Csodálatos tudomány : [kalauz a környező világhoz] / ford. Sóskuthy György. - 2. kiad. - Budapest : IQ Press, cop. 2022. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86101-6-4)
természettudomány - alkalmazott tudomány
5 *** 6
[AN 3893251]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2024.
Huizinga, Johan (1872-1945)
Herfsttij der middeleeuwen (magyar)
   Őszi középkor : a tizennegyedik és tizenötödik századi élet- és gondolkodásformák Franciaországban és Németalföldön / Johan Huizinga ; [ford. és az utószókat írta Balogh Tamás] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Helikon, 2022. - 507, [3] p. : ill. ; 23 cm
Megj. "A középkor alkonya" címmel is. - Bibliogr.: p. 488-492.
ISBN 978-963-479-077-8 kötött : 6499,- Ft
Európa - Franciaország - Németalföld - művelődéstörténet - kultúratörténet - kultúrafilozófia - 14. század - 15. század
008(44)"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 130.2 *** 008(492-89)"13/14"
[AN 3894300]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2024.
Nemere István (1944-)
   Csaló tudósok / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2022. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-453-850-9 fűzött : 3499,- Ft
tudománytörténet - tudós - tudományos csalás
001.95(100) *** 001(100)(091)(092)(089.3)
[AN 3894138]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2024.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 10. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2023. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3923308]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2186 /2024.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation techniques of Sri Chinmoy (magyar)
   Meditációs technikák / Sri Chinmoy ; [ford. Rongits Gábor Maláya]. - [Budapest] : Madal Bal, [2023], cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-34-7 fűzött : 1300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9793-34-4)
meditáció
133.25
[AN 3922124]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2024.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   2022 Holdnaptár / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Székesfehérvár] : Guzsik R., 2022. - 382 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2259-5 kötött : 6490,- Ft
életvezetés - ezoterika - naptár
133.25 *** 050.9 *** 613.865
[AN 3892539]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2024.
Lengyel Zsuzsa Édua
   Bardo : kalandjaim életen innen, halálon túl / Lengyel Zsuzsa Édua ; [ill. Kókai Tímea]. - Debrecen : Vízió, 2023. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6586-13-1 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - túlvilág
133.25 *** 129.6
[AN 3922694]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2024.
Lenormant, François (1837-1883)
La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes (magyar)
   Káldeus mágia eredete és fejlődése / François Lenormant. - Budapest : Angyali Menedék K., 2022. - 360 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-54-6 fűzött : 7990,- Ft
Kaldea - mágia - okkultizmus - babilóniai vallás - összehasonlító vallástudomány
133(351) *** 299.219 *** 291
[AN 3893587]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2024.
Szabó Judit
   A vándor / [Szabó Judit]. - [Budapest] : Magánkiad., 2022. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80694-7-2 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3892900]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2024.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Létezés a teljességben / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2022. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-82014-2-1 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3892866]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2192 /2024.
Adams, Douglas (1952-2001)
Last chance to see: endangered places (magyar)
   Utoljára látható [elektronikus dok.] / Douglas Adams, Mark Carwardine ; [Szikszai Rémusz előadásában] ; [... ford. Gedeon Béla]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, cop. 2022. - 1 CD (8 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-945-3 : 3590,- Ft
állat - veszélyeztetett faj - hangoskönyv
504.74(100)(0:82-992)
[AN 3890862]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2024.
Delgado, Consuelo
Atlas de los océanos (magyar)
   Atlasz az óceánokról : a tengeri élővilág felfedezése / [írta Consuelo Delgado] ; [rajz. Lidia di Blasi] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 57, [4] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-483-324-6 kötött : 5990,- Ft
természeti környezet - tenger - vízi állat - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3892920]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2024.
   Írottkő-Geschriebenstein Naturpark kalauz / [... kiad. az Írottkő Natúrparkért Egyesület]. - [Kőszeg] : Írottkő Natúrparkért Egyes., [2022]. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Írott-kő - Kőszegi-hegység - természetvédelmi terület - útikönyv
502.4(439)(234.373Kőszegi-hegység)(036)
[AN 3892703]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2024.
Orbán Zoltán (1968-)
   Madármegfigyelők kézikönyve : alapismeretek és települési barangolások / Orbán Zoltán. - Budapest : Cser K., cop. 2023. - 173 p. : ill., színes ; 28 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-278-688-9 kötött : 5995,- Ft
ornitológia - madár - megfigyelés
502.05 *** 598.2
[AN 3923480]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2024.
Szmoradné Tóth Erika
   Tihany számtalan csodája : Lóczy Lajos tanösvény : élménygyűjtögető, nem csak gyerekeknek / [írta és szerk. Szmoradné Tóth Erika, Versné György Edit] ; [ill. Kiss Maja, Kókay Szabolcs] ; [közread. a] Balaton-felvidéki Nemzeti Park. - [Csopak] : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., [2022]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6038-06-7 fűzött
Tihany - tanösvény - természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(439-2Tihany)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3892081]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2024.
   Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot! / [szerk. Sztahura Erzsébet] ; [kiad. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - Budapest : NAK, 2022. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5307-93-5 fűzött
környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
504.03
[AN 3892168]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2024.
Williams, Rachel
Slow down (magyar)
   Láss csodát! : [50 természeti jelenség, 50 lenyűgöző történet!] / írta Rachel Williams ; ill. Freya Hartas ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, cop. 2022. - 121 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-294-664-1 kötött : 7990,- Ft
természeti jelenség - természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3922266]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2199 /2024.
Beckman, Milo (1995-)
Math without numbers (magyar)
   Matematika számok nélkül / Milo Beckman ; [M Erazo illusztrációival]. - Budapest : Libri, 2022. - 245, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-433-912-0 fűzött : 4499,- Ft
matematika
51
[AN 3892692]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2200 /2024.
Rovelli, Carlo (1956-)
La realtà non ècome ci appare (magyar)
   A valóság nem olyan, amilyennek látjuk : a dolgok elemi szerkezete / Carlo Rovelli ; ford. Balázs István. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 238, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-633-107-8 fűzött : 5999,- Ft
kvantumfizika - kvantummechanika - relativitáselmélet - tudománytörténet - fizika
530.145 *** 530.12 *** 53(100)(091)
[AN 3923810]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2201 /2024.
200 questions and answers : dinosaurs (magyar)
   200 kérdés és válasz : dinoszauruszok : 7-14 éveseknek / [ford. Pikó Stefánia]. - [Budapest] : Roland, [2022]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6196-56-9 fűzött : 2490,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3892068]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2202 /2024.
   Amatőrcsillagászok kézikönyve / szerk. Mizser Attila és Molnár Péter ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2023. - 616 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87597-9-5 fűzött
csillagászat
52
[AN 3923542]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2024.
Torrubiano, Paco
   Az űr enciklopédiája / írta Paco Torrubiano ; rajz. Toni Rodríguez ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 170, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-334-5 kötött : 6990,- Ft
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3892956]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2204 /2024.
200 questions and answers : animal kingdom (magyar)
   200 kérdés és válasz : állatok : 7-14 éveseknek / [ford. Pikó Stefánia]. - [Budapest] : Roland, [2022]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6196-57-6 fűzött : 2490,- Ft
vadon élő állat - etológia - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.5(02.053.2)
[AN 3892071]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2024.
Arrendondo, Francisco
Animales constructores (magyar)
   Az állatvilág építőmesterei / rajz. Francisco Arredondo ; [összeáll. Izabel Ortiz] ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 173 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-333-8 kötött : 5990,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3893152]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2024.
   Hihetetlen állatok : [szokás, mozgás, küllem] / [szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-286-3 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3893367]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2024.
   Magyarország védett pókjai = Protected spiders in Hungary / [szerk. ... Szinetár Csaba] ; [közread. a Szombathelyi Arachnológiai Műhely]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press Alapítvány, 2022. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 99-[100].
ISBN 978-615-6489-10-4 fűzött : 2960,- Ft
Magyarország - pók - védett állat - állathatározó
595.44(439)(083.71)
[AN 3893154]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2024.
   Projektzáró kiadvány : GINOP 2.3.2-15-2016-00034 Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel, 2017-2021. - Szeged : [s.n.], 2022. - 42 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 3-23.
Fűzött
molekuláris biológia - metabolit - gyógyszerkísérlet
577.2 *** 615.03
[AN 3892104]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2024.
   Vadállatok top 25 : különlegesek : [3D] / [szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-251-1 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3893392]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2210 /2024.
   Agykalandok : elő a nagyítókkal! / [ill. ... Gróf Péter] ; [kiad. Symbo Alapítvány]. - Budapest : Symbo Alapítvány, 2022. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6479-00-6 fűzött
személyiség-lélektan - önismeret - gyermekkönyv
159.923(02.053.2)
[AN 3892970]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2024.
   Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai szűréséhez, állapotmegismeréséhez : módszertani kézikönyv / [szerk. Csepregi András] ; [közread. a] Családbarát Magyarország Központ. - Utánny. - Budapest : Családbarát Mo. Közp., 2023. - 375 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-4-2 fűzött
gyermeki fejlődés - fejlődési rendellenesség - érzékszervi fogyatékos
612.65 *** 616-007 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3923161]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2024.
Asztalos Miklós (1935-)
   Második generációs értelmiségiek küzdelmei / Asztalos Miklós. - Budapest : NDP K., 2023. - 164 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-615-5719-97-4 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - nőgyógyászat - memoár
61(439)(092)Asztalos_M.(0:82-94) *** 618
[AN 3922262]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2024.
Bagdy Emőke (1941-)
   Az eltűnt remény nyomában : kapaszkodók nehéz időkre / Bagdy Emőke. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6471-06-2 fűzött : 3780,- Ft
lélektan - személyiség-lélektan - interperszonális kapcsolat - mentálhigiénia
159.9 *** 316.472.4 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3893189]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2024.
Bulsiewicz, Will
Fiber fueled (magyar)
   Éltető rostok : növényi alapú program a fogyáshoz és a bélrendszer egészségének helyreállításához / Will Bulsiewicz ; [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6455-42-0 fűzött : 5990,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.26 *** 641.564(083.12)
[AN 3892708]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2024.
Csomai Zita
   Egészséges hormonrendszer : a test hormonális működésének összefüggései / Csomai Zita. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 205 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 978-615-6455-33-8 kötött : 5990,- Ft
hormon - endokrinológia
612.018 *** 612.43 *** 616.43 *** 577.17
[AN 3892687]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2024.
Dehaene, Stanislas (1965-)
Apprendre! (magyar)
   A rugalmas agy : miért tanulunk hatékonyabban, mint a gépek? / Stanislas Dehaene ; ford. Jakabffy Éva, Jakabffy Imre. - Budapest : Typotex, cop. 2022. - 316 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-297.
ISBN 978-963-493-186-7 fűzött : 5500,- Ft
tanulás - agy
159.953.5 *** 612.82
[AN 3892719]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2024.
   Diabéteszes gyermek az óvodában, iskolában : a Szurikáta Diabétesz Tanoda tananyaga pedagógusoknak / [szerk. Tóbiás Lilla] ; [ill. Baracsi Gabriella] ; [graf. Petrányi Réka] ; [közread. a] Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért. - 2. kiad. - Budapest : Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, 2023. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81355-3-5 kötött
cukorbetegség - gyermek - útmutató
616.379-008.64-053.2(036)
[AN 3922786]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2024.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Filles et garçons (magyar)
   Lányok és fiúk / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., 2022. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-88-9 kötött : 2999,- Ft
nemek lélektana - nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
159.922.1(02.053.2) *** 613.88(02.053.2)
[AN 3893395]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2024.
Egoscue, Pete (1945-)
Pain free (magyar)
   Élj fájdalom nélkül : egyedülálló módszer a fájdalmak megszüntetésére / Pete Egoscue ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 297 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Fájdalom nélkül" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6455-66-6 kötött : 5990,- Ft
ízület - gyógytorna
615.825 *** 615.89 *** 616.72
[AN 3894081]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2024.
Gál Dóra Szabina
   Öntöző : így dolgozz önmagadon : Mélylevegő projekt / [szöveg .... Gál Dóra Szabina, Juhász Bettina, Pető Dorina] ; [ill. ... Pálovics László, Volf Petra Noémi]. - [Kiskunhalas] : Libertine Kvk., cop. 2022. - 287 p. : ill., színes ; 22 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6512-02-4 fűzött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - példatár
613.865(076) *** 159.923(076)
[AN 3893744]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2024.
Garnier, Stéphane (1974-)
Agir et penser comme James Bond (magyar)
   Élj úgy, mint James Bond / Stéphane Garnier ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-191. - Filmogr.: p. 184-189.
ISBN 978-963-609-002-9 fűzött : 3690,- Ft
Egyesült Államok - életvezetés - személyiségfejlesztés - irodalmi alak - filmművészet - kalandfilm - idézetgyűjtemény
159.923.2 *** 613.865 *** 791.43-311.3(73)(0:82-84) *** 820(092)Fleming,_I.
[AN 3892587]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2024.
Grósz Emil (1953-)
   Donitológia : túl a kineziológián : a stressz legyőzésének tökéletes módszere / Grósz Emil Mohan. - Győr : Metamorfózis, 2022. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5496-1 fűzött : 3990,- Ft
kineziológia - stresszkezelés - ezoterika
612.06 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3894315]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2024.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!Bors] Katalin]. - 10. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 5290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3922455]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2024.
   Hogyan látnak az emberek és az állatok?. - [Budapest] : Hoya Lens Hungary Zrt., [2022]. - [12] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
látás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
612.84(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893959]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2024.
...in all our affairs (magyar)
   ...életünk minden megnyilvánulásában avagy Hogyan fordítsd hasznodra a krízist / [kiad. a Felépülő Hozzátartozók Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülő Hozzátartozók Egyes., 2023. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2320-3 fűzött
Egyesült Államok - életvezetés - alkoholizmus - egyesület
613.865 *** 613.81 *** 364.272 *** 061.2(73)
[AN 3922678]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2024.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychologie und Alchemie (magyar)
   Pszichológia és alkímia / C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2023. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 12.)
Bibliogr.: p. 513-526.
ISBN 978-963-509-624-4 kötött : 9975,- Ft
lélektan - alkímia - jelkép
159.9 *** 133.5 *** 003.62
[AN 3893692]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2024.
Kay, Adam (1980-)
Kay's marvellous medicine (magyar)
   Testünk régen és most : a gyógyítás hajmeresztő története / Adam Kay ; Henry Parker rajz. ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 407, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-584-237-7 fűzött : 4990,- Ft
anatómia - emberi test - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3893300]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2024.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Létezz : szabadon / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica, 2022. - [159] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5546-58-7 kötött : 3300,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3894044]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2024.
Kovács József (1956-)
   A hidrogén-peroxid, az eltitkolt gyógyszer : a hidrogén-peroxid alkalmazása a nem konvencionális gyógyászatban és egyéb népi gyógymódok gyűjteménye : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 12. kiad. - Budapest : [Reménygyógyulás Kft.], 2023. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-6156-00-6 fűzött : 6900,- Ft
hidrogén-peroxid - természetgyógyászat
615.89:546.215
[AN 3922453]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2024.
Laar, Arnold van de (1969-)
Under the knife (magyar)
   Kés alatt : a sebészet történetének legemlékezetesebb műtétei / Arnold van de Laar ; [ford. és a jegyzeteket írta Kelemen László]. - Budapest : Helikon, 2022. - 339 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-963-479-661-9 kötött : 5499,- Ft
orvostörténet - sebészet - híres ember - művelődéstörténet
617(100)(091) *** 929(100) *** 930.85
[AN 3893685]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2024.
Lajkó Károly (1948-)
   Törekvéseink a bizonytalanságban / Lajkó Károly. - Pannonhalma : Bencés K., 2022. - 143 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-314-173-1 fűzött : 3200,- Ft
személyiség-lélektan - behaviorizmus - individuálpszichológia
159.923 *** 159.9.019.43
[AN 3894322]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2024.
Lakatos Péter
   Legyél te is biohacker! : hogyan lehetsz egészségesebb, erősebb és okosabb pár nap alatt / Lakatos Péter, Sáfrán Mihály. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-[238].
ISBN 978-963-475-198-4 fűzött : 4999,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3923594]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2024.
Leaf, Caroline (1963-)
Cleaning up your mental mess (magyar)
   Tisztítsd meg elméd zűrzavarát : fejleszd mentális szívósságod, méregtelenítsd magad a traumáktól és szabadulj meg a rossz szokásaidtól a napi elme-menedzsment rutin segítségével / Caroline Leaf ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Good Life Books, cop. 2022. - 308, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6455-51-2 fűzött : 5690,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3892684]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2024.
Logan, Megan
Be kind to yourself (magyar)
   Légy kedves önmagadhoz : munkafüzet az elme, a test és a lélek ápolásához / Megan Logan ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2022. - 238 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-397-9 fűzött : 6490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3893769]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2024.
Markway, Barbara
The self confidence workbook (magyar)
   Önbizalom munkafüzet : belső utazás az önbizalomhiánytól a magabiztosságig / Barbara Markway, Celia Ampel ; előszó Teresa Flynn ; [ford. Kiss Évi]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-963-507-383-2 fűzött : 5290,- Ft
mentálhigiénia - önbizalom
613.865 *** 159.96
[AN 3922461]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2024.
   Mit tehetünk magunkért? : a Nyitott Akadémia válogatott előadásai belső erőforrásainkról / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2022. - 284, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6471-13-0 fűzött : 4490,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret - stresszkezelés - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865 *** 612.06 *** 159.923.2
[AN 3893190]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2024.
Moyer, Melinda Wenner
How to raise kids who aren't assholes (magyar)
   Így neveld a gyereked, hogy ne legyen s*ggfej : a tudomány segítségével - óvodától kamaszkorig / Melinda Wenner Moyer ; [ford. Kántor Tamás]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 338, [1] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. 302-333.
ISBN 978-963-475-662-0 fűzött : 4499,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3894173]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2024.
Nasher, Jack (1979-)
Überzeugt! (magyar)
   Meggyőztél! : hogyan bizonyítsd be hozzáértésedet és nyerd meg az embereket / Jack Nasher ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2022. - 263, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6346-19-3 fűzött : 5490,- Ft
személyiségfejlesztés - munkalélektan - társadalmi viselkedés - kommunikáció
159.923.2 *** 65.013 *** 316.62 *** 316.77
[AN 3893635]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2024.
Pajalunga, Lorena Valentina
Dino mindfulness (magyar)
   Dinó meditáció : fedezd fel önmagad a kis dinókkal / Lorena Pajalunga ; ill. Láng Anna ; [ford. Sárkányné Molnár Krisztina]. - Budapest : Good Life Books, 2022. - [39] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6455-63-5 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - meditáció - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2)
[AN 3893999]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2024.
Shaw, William
Biological treatments for autism and PDD (magyar)
   Az autizmus és a pervazív fejlődési zavarok biológiai kezelései : [az autizmus és a PDD okai és biomedikális terápiái] / William Shaw ; [ford. Drabik-Papp Mónika] ; [kiad. Most Élsz Egyesület]. - Nyíregyháza : Most Élsz Egyes., 2022. - IX, 170 p. : ill. ; 30 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-81924-2-2. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 615-81924-2-2)
autizmus
616.89-008.45
[AN 3892966]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2024.
Silva, José (1914-1999)
You the healer (magyar)
   Gyógyíthatsz : [az öngyógyítás és gyógyítás döbbenetes módja] / José Silva és Robert B. Stone ; [ford. Domján László és Domján Andrea]. - Utánny. - Budapest : Agykontroll Kft., 2023. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-02-7825-1 fűzött : 2750,- Ft
természetgyógyászat - öngyógyítás - mentálhigiénia
613.865 *** 615.89
[AN 3922680]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2024.
Simonton, O. Carl (1942-2009)
Getting well again (magyar)
   A gyógyító képzelet : belső erőforrásainkkal a rák ellen / O. Carl Simonton, Stephanie Matthews-Simonton, James L. Creighton ; [ford. Ghimessy Csaba] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - Utánny. - [Budapest] : Egészségforrás Alapítvány, 2023. - [4], III, 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-224.
ISBN 978-963-7440-11-3 fűzött : 4500,- Ft
rákbetegség - öngyógyítás
615.851.11 *** 616-006
[AN 3922682]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2024.
   Skatulyák nélkül az osztályban : kortárs szemléletformáló program / Cseh Judit [et al.] ; [ill. ... Gróf Péter] ; [kiad. Symbo Alapítvány]. - Budapest : Symbo Alapítvány, 2022. - 129 p. : ill., részben színes ; 30 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-6479-02-0 fűzött
személyiség-lélektan - viselkedés - interperszonális kapcsolat - közösségfejlesztés - tolerancia
159.923.2 *** 316.472.4 *** 316.45 *** 316.647.5
[AN 3892968]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2024.
Solter, Aletha Jauch (1945-)
The aware baby (magyar)
   A bölcs baba : útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig / Aletha J. Solter ; [ford. Domján Eszter]. - Utánny. - Budapest : Agykontroll, 2023. - 259 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-257.
ISBN 978-963-7491-25-2 fűzött : 2900,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeknevelés
613.95 *** 649.1 *** 37.018.1
[AN 3922687]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2024.
Stipkovits Erika, L.
   Közelebb önmagunkhoz : az önismeret útján a teljesebb életig / L. Stipkovits Erika. - [Budapest] : HVG Kv., cop. 2022. - 351 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-328-7 kötött : 4600,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés
159.923
[AN 3893733]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2024.
Szabó Vivien
   Fény az alagút végén / Szabó Vivien. - [Budapest] : Trivium, cop. 2022. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6346-26-1 fűzött : 4290,- Ft
ezoterika - életvezetés - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3893638]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2024.
Tolle, Eckhart (1948-)
A new earth (magyar)
   Új föld : ébredj rá életed céljára! / Eckhart Tolle ; [ford. Hegedűs Péter]. - Átd., jav., új kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-507-247-7 kötött : 5990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3922457]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2024.
   Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a rágcsálók agykérgében : GINOP-2.3.2-15-2016-00018 / [közread. az SZTE]. - Szeged : SZTE, [2022]. - 6 p. ; 22 cm
Fűzött
agykutatás - neuron - agykéreg
612.822 *** 612.825
[AN 3892107]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2024.
Vajta Gábor (1952-)
   Sobre oócitos e embriões : um guia não muito convencional para jovens embriologistas : pessoas mais velhas não vão ouvir de qualquer maneira / Gábor Vajta, Mariana De Nadai. - [Vác] : [Molnár L.], 2022. - 199, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 978-615-01-6159-4 kötött
embriológia - mesterséges megtermékenyítés
611.013 *** 618.177-089.888.11
[AN 3893044]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2024.
Vitale, Joe (1953-)
Zero limits (magyar)
   Hoponoponó : a titkos hawaii módszer, amivel bőséget, egészséget és békét teremthetsz / Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Agykontroll Kft., 2023. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-7491-26-9 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3922685]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2024.
Vitti, Alisa
Woman code (magyar)
   Női kód : tökéletesítse a menstruációs ciklusát, javítsa a termékenységét, legyen soha nem látott libidója, és váljon energiaforrássá! / Alisa Vitti ; [ford. Sóskuthy György]. - Utánny. - [Budapest] : [Agykontroll Kft.], 2023. - [10], 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-963-7491-45-0 kötött : 3900,- Ft
nők egészsége - életvezetés - nő
613.865-055.2 *** 613.99
[AN 3922688]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2024.
Weinhold, Barry K.
Get real (magyar)
   Vedd le a maszkod! : út az önazonos élethez / Barry K. Weinhold ; [ford. Bratinané Lazányi Krisztina]. - [Solymár] : Casparus, 2022. - 247 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5835-33-9 fűzött : 4900,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - önérvényesítés
159.923 *** 613.865
[AN 3894229]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2024.
Whitaker, Holly (1979-)
Quit like a woman (magyar)
   Józan lázadás : hogyan törj ki nőként az alkohol rabságából / Holly Whitaker ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Libri, 2022. - 350 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-604-026-0 fűzött : 4499,- Ft
alkoholizmus - amerikai angol irodalom - memoár
613.81(0:82-94) *** 820-94(73)(=945.11)
[AN 3893533]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2024.
Wiking, Meik (1978-)
My hygge home (magyar)
   A hygge otthon : meghitt lakás skandináv módra / Meik Wiking ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 270, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-853-1 kötött : 6800,- Ft
Dánia - életvezetés - életmód
613.865 *** 316.728(489)
[AN 3894207]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2024.
William, Anthony
Medical medium thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 305 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-507-533-1 fűzött : 6490,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3923063]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2024.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The theory and practice of group psychotherapy (magyar)
   A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata / Irvin D. Yalom és Molyn Leszcz ; ford. Nagy Mónika Zsuzsanna. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 835 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-633-109-2 kötött : 9999,- Ft
pszichoterápia - csoportterápia
615.851.6
[AN 3923591]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2257 /2024.
   Anyagtudomány és anyagtechnológia Magyarországon : pillanatfelvétel, nemzetközi kontextus és lehetőségek = Materials science and materials technology in Hungary : snapshot, international context and opportunities / [közread. az SZTE]. - [Szeged] : SZTE, 2022. - 38, 38 p. : ill., színes ; 30 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
anyagtudomány - szerkezeti anyag
620.1 *** 620.22
[AN 3892860]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2024.
   A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Robotika Tehetséggondozó Műhelyének 10 éves jubileumi emlékkönyve / [szerk. Oláh Tibor, Oláhné Flinta Marianna] ; [... kiad. ... "Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek" (Gárdonyi) Alapítvány]. - Hajdúböszörmény : Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek (Gárdonyi) Alapítvány, 2022. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-5057-4 fűzött
Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény - gimnázium - szakkör - robotika
621.865.8 *** 371.844 *** 373.54(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3893852]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2259 /2024.
Ipacs Dávid
   Biztonságban az interneten : kattints okosan! : munkafüzet / [kész. Ipacs Dávid] ; [kiad. az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége]. - Budapest : ÉFOÉSZ, 2022. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
internet - információs társadalom - digitális technika - adatvédelem - adatbiztonság - tudatosság - példatár
681.3.004.14(076) *** 659.2.012.8(076) *** 681.324Internet(076)
[AN 3894253]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2024.
   Kezünkben a világ : könnyen érthető füzet digitális eszközök alkalmazásához / [közread. az ÉFOÉSZ]. - Budapest : ÉFOÉSZ, [2022]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
okostelefon - számítógép - digitális technika - információs társadalom
681.3 *** 621.396.218 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3893687]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2261 /2024.
Perko, Marko
Tesla (magyar)
   Tesla bámulatos és gyötrelmes élete / Marko Perko, Stephen M. Stahl ; [ford. Makovecz Benjámin]. - Budapest : Helikon, 2022. - 423 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 409-416.
ISBN 978-963-479-890-3 fűzött : 4999,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - életrajz
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.
[AN 3893693]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2262 /2024.
Symposium on Polyurethane Innovation (2022) (Miskolc)
   SPI : Symposium on Polyurethane Innovation 2022 : conference booklet / [org., publ. by the] University of Miskolc Advanced Materials and Intelligent Technologies Higher Education and Industrial Cooperation Centre ..., Institute of Chemistry. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc, [2022]. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-254-1 fűzött
poliuretán - konferencia-kiadvány
678.66 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3892878]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2263 /2024.
   Világűr 2023 : [az univerzum kutatásának legújabb fejleményei] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2022. - 127, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197 ; 2022/4.)
ISBN 978-615-6344-24-3 fűzött : 2990,- Ft
világűr - csillagászat - űrkutatás
629.78 *** 524
[AN 3893243]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2264 /2024.
Carlin, Kasey
The miraculous life of Maggie the wunderdog (magyar)
   Maggie, a csodakutya rendkívüli élete / Kasey Carlin ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 358 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-818-1 fűzött : 5499,- Ft
kutya - állat-ember kapcsolat - állatvédelem - memoár
636.7(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94) *** 179.3(0:82-94)
[AN 3893627]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2024.
Herriot, James (1916-1995)
   Az állatorvos is ember 2 [elektronikus dok.] / James Herriot ; Hevér Gábor előadásában ; [... ford. Szász Imre, Árokszállásy Zoltán]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, cop. 2022. - 1 CD (5 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-877-7 : 3590,- Ft
állatorvos - angol irodalom - memoár - hangoskönyv
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3890869]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2024.
Lorey, Heidi
Wintergemüse (magyar)
   Téli zöldségeskert : saját termés a leghidegebb évszakban is / Heidi Lorey ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., [2022]. - 142, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-708-4 fűzött : 4495,- Ft
zöldségtermesztés - konyhakertészet
635.1/.8
[AN 3894393]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2024.
Schötz, Susanne (1965-)
Die geheime Sprache der Katzen (magyar)
   A macskák titkos nyelve / Susanne Schötz ; [ill. Anja Moritz] ; [ford. Fónagy Zsófia]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-963-475-574-6 fűzött : 4999,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.51
[AN 3894078]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2024.
Szmoradné Tóth Erika
   Erdei mentőakció : erdőismereti foglalkoztatófüzet kisiskolásoknak = Rettungsexpedition in den Wald : Beschäftigungsheft über den Wald für Schulkinder / [szöveg és játékötletek ... Szmoradné Tóth Erika] ; [... ill. ... Kiss Maja]. - [Budapest] : Frigoria, 2022. - 8, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
erdő - természeti környezet - környezeti nevelés - foglalkoztatókönyv
630*1(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 37.033 *** 087.5
[AN 3892163]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2024.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Magyar fűszeres növények termelése, gyűjtése, alkalmazása / írta Varró A. Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2023]. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6603-37-1 fűzött : 3100,- Ft
fűszer - fűszernövény - amatőr kertészkedés
664.5 *** 635.7
[AN 3923288]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2270 /2024.
Andrejszky Zoltán
   Halimádók konyhája 2 / Andrejszky Zoltán ; [ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [hangulat- és természetfotók Kaszás Gergely] ; [kiad. a ... Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2022. - 154, [5] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6488-00-8 kötött : 5990,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3892799]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2024.
Borbás Marcsi (1968-)
   Édes békeidők II : édes-krémes művészet / Borbás Marcsi ; [fotók Emmer László, Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2022. - 270, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80576-5-3 kötött : 9900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3892817]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2024.
Fry, Stephen (1957-)
Fry's ties (magyar)
   Egy úriember nyakkendői / Stephen Fry ; ill. Stephanie von Reiswitz ; fkép Clare Winfield ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 254, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-544-849-4 kötött : 5990,- Ft
nyakkendő - öltözködés - férfi - divattörténet
646.1/.6-055.1 *** 391(100)(091)
[AN 3894188]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2024.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája : családi receptek egyszerűen / Gáspár Bea ; [étel- és portréfotók Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6488-05-3 kötött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3892805]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2024.
   Gasztro ünnep : [örök kedvencek, laktató fogások, mentes receptek, sós falatok] / főszerk. Sándor Adrienn ; ford. Nimila Ági. - Budapest : IQ Press, [2022]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2022/5.)
ISBN 978-615-6344-27-4 fűzött : 2990,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 3893255]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2024.
Gedda, Gui
The Provençal cookbook (magyar)
   Provence ízei : a piactól a terített asztalig / Gui Gedda és Marie-Pierre Moine ; [ford. Nimila Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 304 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-740-4 kötött : 7500,- Ft
Provence - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(449.1/.3) *** 641.568(449.1/.3)(083.12)
[AN 3892042]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2024.
Hermé, Pierre (1961-)
Macaron (magyar)
   Macaron / Pierre Hermé. - Pécs : Alexandra, 2022. - 260, [3] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Ford. Józsa-Tóth Annamária
ISBN 978-963-582-451-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3893824]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2024.
Kövérné Kalmár Mónika
   Mónisüti : mentesen / [szöveg Kövérné Kalmár Mónika] ; [fotó Fényes Gábor]. - [Gyenesdiás] : Balatoni Tortamanufaktúra Kft., 2022. - 106, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-01-6547-9
Kötött : 5490,- Ft
sütemény - diéta - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.56(083.12)
[AN 3893757]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2024.
Lovatt, Lauren
Mind food (magyar)
   Mind food : növényi alapú receptek a testi-lelki egészségért / Lauren Lovatt ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-810-4 kötött : 6500,- Ft
növényi eredetű élelmiszer - táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 3892025]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2024.
Mautner Zsófia (1974-)
   Budapest bites : [spicy & sweet Hungarian home cooking] / Zsófia Mautner ; [transl. ... Richard Robinson] ; [photographs Áron Erdőháti, Bálint Trunkó]. - 2. ed. - Budapest : Libri, 2023. - 194, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-702-7 kötött : 9999,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3922109]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2024.
Polgár Tünde (1971-)
   Terítéken / Polgár Tünde. - [Budapest] : Boook K., 2022. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6488-08-4 kötött : 6990,- Ft
terítés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 642.6
[AN 3892794]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2024.
Rosenthal, Patrick
Kaiserin Sisi - das Kochbuch (magyar)
   Sisi császárné - a szakácskönyv : bécsi szelet, gulyás, almás rétes, palacsinta és még sok egyéb / Patrick Rosenthal ; [ford. Medgyesy-Töreky Flóra]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-906-4 kötött : 6500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(436/439)(083.12)
[AN 3894249]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2024.
Snoop Dogg (1971-)
From crook to cook (magyar)
   A kutya vacsorája : [meghökkentő receptek egy rapsztár konyhájából] / írta Snoop Dogg és Ryan Ford ; [fotók ... Antonis Achilleos és Heather Gildroy]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-582-457-1 kötött
Egyesült Államok - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(73)(083.12)
[AN 3893760]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2283 /2024.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Forgiveness (magyar)
   Megbocsátás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018 [!2023]. - 97 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-59-0 fűzött : 1300,- Ft
emberszeretet - életvezetés
177.7 *** 248.145.23 *** 613.865
[AN 3922126]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2024.
Denworth, Lydia (1966-)
The friendship (magyar)
   Barátság : életünk egyik legfontosabb kapcsolatának evolúciója, biológiája és rendkívüli ereje / Lydia Denworth ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : Park, 2022. - 387, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-805-8 fűzött : 4999,- Ft
barátság
177.63 *** 316.647.2
[AN 3893736]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2024.
Horváth Gábor
   A szabadság élet / Horváth Gábor. - Fertőszentmiklós : Horváth G. Környezetmérnöki Kft., 2022. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-6222-5 fűzött
szabadság - emberi ökológia - esszé
123(0:82-4) *** 504.75.05(0:82-4)
[AN 3894427]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2024.
Lee Kai-Fu (1961-)
AI 2041 (magyar)
   Mesterséges intelligencia 2041 : tíz vízió a technológia és az ember kapcsolatáról / Li Kaj-Fu, Csen Csiu-Fan ; [ford. Kozma Dániel]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 512 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-288-4 kötött : 5900,- Ft
mesterséges intelligencia - információs társadalom - technikai kultúra - prognosztika - kínai irodalom - fantasztikus elbeszélés
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 008.2 *** 316.77 *** 895.1-322.9=945.11
[AN 3894261]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2024.
Oláh János (1942-)
   Öröklét : tudományköltemény : létünk valósága rímek ritmusába zárva / Oláh János ; fényképek ifj. Oláh János ..., Gilles Vinçon. - Budapest : Kairosz, 2022. - 222, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-514-145-6 kötött : 5900,- Ft
természetfilozófia - természetkép - album
113 *** 77.047 *** 77.04(439)(092)Oláh_J.,_ifj. *** 77.04(44)(092)Vinçon,_G.
[AN 3892814]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2024.
   Püthagorasz Aranyversei : a püthagoreusok / [... összeáll. és szerk. Kássa László] ; [ford. Huszka Balázs, Kássa László, Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2023]. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6432-36-0 fűzött : 2500,- Ft
Pythagoras (Kr. e. 570 körül - Kr. e. 495)
ókori Görögország - ezoterika - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 6. század (Kr. e.) - matematika
141.339 *** 1(37)(092)Pythagoras *** 133.5(37) *** 51
[AN 3923577]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2289 /2024.
Bibel (magyar)
   Biblia : a katolikus egyház ifjúsági Bibliája / Ferenc pápa előszavával ; [... ill. ... Alexander von Lengerke] ; [... Kerényi Dénes ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2023. - 423 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-662-833-8 kötött : 5500,- Ft
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3923608]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2024.
   A Biblia lelkipásztori konkordanciája : a Biblia lelkipásztori szempontból fontos szavainak és fogalmainak elemző és összehasonlító szótára / [... szerk. Keresztes Szilárd]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 1351 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-612-053-5 kötött
Biblia
konkordanciajegyzék
22.03
[AN 3923516]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2024.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, cop. 2023. - 33 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-401-7 fűzött : 400,- Ft
226.5.04=945.11
[AN 3922130]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2024.
Bíró Lajos (1961-)
Magyar mitológia (angol)
   Hungarian mythology / by Lajos Bíró ; [transl. by László Sami]. - [Hajdúhadház] : Priv. publ., cop. 2022. - 433 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5416-9 kötött
mitológia - magyar ősvallás - magyar néprajz - táltos - magyarságkutatás
299.4(=945.11) *** 398.49(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3893922]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2024.
Bodhi, Bhikkhu (1944-)
The noble eightfold path (magyar)
   A nemes nyolcrétű ösvény : út a szenvedés megszüntetéséhez / Bhikkhu Bodhi ; [ford. Farkas Anikó]. - 3. kiad. - Budapest : Filosz, [2023]. - 205 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-9841-16-1 kötött : 3800,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3922675]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2024.
Bogárdi Szabó István (1956-)
   Megfordította sorsát : prédikációk Jób könyvéről / Bogárdi Szabó István ; [kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület]. - [Budapest] : Dunamelléki Reform. Egyházker., 2022. - 319, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82339-0-3 kötött
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
223.1.07 *** 252
[AN 3923525]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2024.
Bunge, Gabriel (1940-)
Akedia (magyar)
   Akédia : Evagriosz Pontikosz lelki tanítása az akédiáról / Gabriel Bunge ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pannonhalma : Bencés K., 2022. - 171 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 978-963-314-172-4 fűzött : 3100,- Ft
Eyagrios, o Pontikos (345?-399)
patrológia - 4. század - erkölcsteológia - bűn - aszketika - depresszió
276(092)Euagrios_P. *** 241.4 *** 616.895.4 *** 248
[AN 3894329]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2024.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A tökéletes szeretet : adventi gondolatok a szeretetről / Cseri Kálmán ; [kiad. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2022. - 20 p. ; 15 cm
keretcím: Pasaréti prédikációk
ISBN 978-615-81968-3-3 fűzött
szeretet - elmélkedés
242 *** 248.145.13
[AN 3893176]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2024.
   Az egyiptomi Halottak könyve : Ani papirusza / [ford. Bartos Fruzsina, Egedi Barbara]. - Budapest : Szenzár, 2022. - 242, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-735-7 kötött : 4999,- Ft
egyiptomiak ókori vallása - óegyiptomi irodalom - vallásos irodalom - túlvilág
299.31 *** 893.1-97=945.11 *** 291.23
[AN 3894211]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2024.
   Ezt cselekedjétek! : tanulmányok az úrvacsoráról / szerk. Hafenscher Károly, Isó M. Emese, Zászkaliczky Zsuzsanna. - Budapest : Luther, 2022. - 255 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Credo-könyvek, ISSN 2786-4073 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-241-0 kötött : 7200,- Ft
úrvacsora
265.3
[AN 3894277]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2024.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   Két percben : ige, gondolat, fohász / Fekete Károly. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 237, [8] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-450-5 kötött : 3500,- Ft
elmélkedés - rádióműsorszám
242 *** 791.9.096(439)
[AN 3922413]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2024.
   A fény felé : lelki útravaló az év minden napjára / szerk. Galambos Ádám ; [közread. a] Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály ... - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Gyülekezeti és Missziói Oszt. : Luther, 2022. - 543 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-380-238-0 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - ima - elmélkedés
244 *** 242 *** 243
[AN 3893738]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2024.
Gams, Birgit (1964-)
Eine Vision von Liebe (magyar)
   Útikalauz szerelmeseknek : [II. János Pál pápa A test teológiája a gyakorlatban] / Birgit és Corbin Gams ; [ford. Sallai Gábor]. - [Nagykovácsi] : Színes Hírszolgálat Kft., [2022]. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-5698-9 fűzött : 2790,- Ft
vallási erkölcs - család
241 *** 265.5
[AN 3893185]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2024.
Horváth Béla (1954-)
   Hit pajzsa-díjasok a Mária Rádióban / Horváth Béla, Nagy Viktória Angelika. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 366 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-619-003-3 fűzött : 2680,- Ft
Magyarország - katolikus pap - szerzetes - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
271(439)(092)(047.53) *** 282(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3893211]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2024.
   Imakilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért / [szerk. Kálmán Peregrin] ; [kiad. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - 4. utánny. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2023. - 134, [1] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5273-05-6 fűzött
Magyarország - franciskánusok - szerzetes - imakönyv
271.3(439)(092) *** 243
[AN 3922763]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2024.
   Isten és a világ : vendégségben az Ige asztalánál : ökumenikus konferencia / [szerk. Dejcsics Konrád] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2022. - 124 p. : ill. ; 23 cm
A Pannonhalmán, 2021. jún. 8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-174-8 fűzött : 3500,- Ft
kereszténység - ökumené
23/28 *** 261.8
[AN 3894355]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2024.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Európai szentek színező / ill. Kállai Nagy Krisztina ; szöveg Bethlenfalvy Gábor. - Budapest : Czékla Stúdió, cop. 2022. - 16 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6104-4 fűzött : 990,- Ft
szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
235.3(092)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893561]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2024.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Jézus barátai színező / ill. Kállai Nagy Krisztina ; szöveg Bethlenfalvy Gábor. - Budapest : Czékla Stúdió, cop. 2022. - 16 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6102-0 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom - kifestőkönyv - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893555]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2024.
Kort, Kees de (1934-2022)
   Így szól hozzám a Biblia / Kees de Kort képeivel ; [m. szöveg Miklya Zsolt]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2022. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5772-34-4 kötött : 7900,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3893325]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2024.
   Küzdj és ébredj : 208 zen kóan: önvalónk élménye a nem-gondolkodás és a tiszta éberség tapasztalatával / [... szerk. Virágh Szabolcs] ; [közread. az] Eredeti Fény Zen Templom. - 4. kiad. - [Esztergom] : Eredeti Fény Zen Templom, 2023. - 254, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80654-5-0 kötött
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3923065]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2024.
Mótyán Tibor (1950-)
   A Tranoscius : Cithara et phiala sanctorum : gondolatok a cseh, lengyel és szlovák evangélikusok ének- és imádságos könyvéről : myšlienky o knihe piesní a modlitieb českých, slovenských a pol'ských evanjelikov / Mótyán Tibor ; [kiad. ... Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre ...]. - 2. bőv., jav. kiad. - Szarvas : Szarvasi Szlovákok Kult. Köre, 2022. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-615-01-7699-4 kötött
Tranovský, Juraj (1592-1637). Cithara sanctorum
Közép-Európa - evangélikus egyház - művelődéstörténet - szlávok - 17. század - könyvritkaság - egyházi énekeskönyv - imakönyv
245 *** 243 *** 094(439)"16" *** 930.85(=81)(4-11) *** 284.1(=81)(4-11)
[AN 3922670]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2024.
Muzslai Gábor
   Életre szóló igen / Muzslai Gábor és M. N. Etelka. - 2. kiad. - [Őrbottyán] : [2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány], 2022. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Közread. a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány
ISBN 978-615-01-5455-8 fűzött
házasság - életvezetés
265.5 *** 613.865
[AN 3892700]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2024.
   Nyilak az erős kezében : bibliai szövegválogatás fiataloknak / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 84, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-337-9 fűzött : 950,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény - bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3922129]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2024.
Ódor Fanna
   Szívöltöztetés : adventi visszaszámláló / Ódor Fanna ; Bódi Kati illusztrációival. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2022. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5772-16-0 kötött
vallásos irodalom - advent - karácsony - gyermekirodalom
244(02.053.2) *** 264-041.1(0:82-93) *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3894220]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2024.
Petró László (1983-)
   Emlékezés és reménység között : múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában / Petró László. - Pápa : PRTA, 2022. - 175 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 21.)
Bibliogr.: p. 165-171.
ISBN 978-963-9779-29-7 fűzött
úrvacsora
265.3
[AN 3894370]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2024.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
The mark of the Christian (magyar)
   Ismertetőjelük a szeretet : [a keresztények küldetése] / Francis A. Schaeffer ; [ford. Gellénné Kálmánchey Márta] ; [közread. a] ... KIA. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2023. - 61 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-344-1 fűzött : 1500,- Ft
szeretet
241.513
[AN 3922257]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2024.
A special promise (magyar)
   Egy különleges ígéret / [... kiad. ... a Vasárnapi Iskolai Szövetség Gyermek-Evangélizációs Közösség]. - Pécel : VISZ Gyermek-Evangélizációs Közösség, [2022]. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6371-16-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3893163]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2024.
Sproul, R. C. (1939-2017)
The prince's poison cup (magyar)
   A herceg méregpohara / írta R. C. Sproul ; ill. Justin Gerard ; [ford. Kovács Sára]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., cop. 2022. - 35, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5063-23-7 kötött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3893285]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2024.
   Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása / [ford. és a jegyzeteket összeáll. Hidász Ferenc]. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2023. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Keleti teológia, bizánci lelkiség. Mozaikok, ISSN 2939-5763 ; 2.)
A ford. a "Žizneopisaliâ dostopamâtnyh lûdej zemli Russkoj X-XX. vv." (Moskva, 1992) és a "Žitie starca Serafima" (Murom, 1893) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-615-5964-36-7 fűzött : 2500,- Ft
Szerafim, Szent, Szárovi
szent - 18. század - 19. század
235.3(092)Szerafim
[AN 3922696]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2024.
Szikszai Béni (1908-1985)
   Mivé formálhat Isten keze? : Ezékiel könyvének üzenete / Szikszai Béni. - Budapest : Kálvin, 2022. - 468 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-530-4 fűzött : 3900,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ezékiel könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.4.07
[AN 3893754]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2024.
   Üss vagy fuss : a Dharma küzdelem kézikönyve zen kóanok és magyar népmesék alapján / [... szerk. Virágh Szabolcs] ; [közread. az] Eredeti Fény Zen Templom. - 2. utánny. - [Esztergom] : Eredeti Fény Zen Templom, 2023. - 207 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80654-4-3 kötött
zen buddhizmus - magyar néprajz - népmese
294.321(520) *** 398.21(=945.11)
[AN 3923067]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2024.
   Virágvasárnapi városi keresztút a békéért / [a keresztút elmélkedései Kocsis Fülöp ...] ; [kiad. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Debrecen : Debrecen MJV Önkormányzata, 2022. - 18 p. : ill., kotta ; 15x21 cm
Fűzött
szenvedéstörténet - elmélkedés
248.159.23 *** 242
[AN 3892695]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2024.
Zurcher, Jean (1918-2003)
Le Christ manifesté en chair (magyar)
   Testvérünk lett : a hetednapi adventista krisztológia 150 esztendeje, 1844-1994 / Jean Zurcher ; [ford. Csabai Tamás]. - Felsőörs : Hetedik K., [2022]. - 246, [7] p. : ill. ; 25 cm. - (Drágakövek, ISSN 2939-5372)
Bibliogr.: p. [247-249].
ISBN 978-963-9780-09-5 kötött : 4500,- Ft
adventista egyház - krisztológia
286.3 *** 232
[AN 3894397]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2322 /2024.
   Csecsemőkor Magyarországon : jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2. hullámáról / Veroszta Zsuzsanna [et al.] ; [közread. a] KSH Népességtudományi Kutatóintézet. - Budapest : KSH NKI, 2022. - 133 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-64-8 fűzött
Magyarország - demográfiai kutatás - csecsemőkor - szülés - születési kohorsz - családszociológia - statisztikai adatközlés - 21. század
312.1(439)"201"(083.41) *** 314-053.3(439)"201"(083.41) *** 314.3(439)"201"(084.31)
[AN 3892031]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2024.
Csernus Imre (1966-)
   Én és te / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-665-1 kötött : 5999,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - individuálpszichológia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 159.923
[AN 3894166]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2024.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Ça fait mal la violence (magyar)
   Az erőszak rossz / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., 2022. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-89-6 kötött : 2999,- Ft
erőszak - agresszív magatartás - gyermekkönyv
316.647.3(02.053.2)
[AN 3893391]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2024.
   "Ellenállni a gonosznak" : tanulmányok a 70 éves Karsai László tiszteletére / [szerk. Margittai Linda] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszék. - Szeged : SZTE Jelenkortört. Tansz., 2022. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-826-7 kötött
Kárpát-medence - zsidóság - magyar történelem - antiszemitizmus - holokauszt - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak - második világháború - 20. század - emlékkönyv
316.347(=924)(100)"19" *** 329.18(439)"193/194" *** 943.9(=924)"19"
[AN 3892867]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2024.
   Kalendárium. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 75 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bodony - Mátraballa - közösségfejlesztés - hagyományőrzés - magyar néprajz - palócok
316.45(439-2Bodony) *** 316.45(439-2Mátraballa) *** 39(=945.11palócok)(439-2Bodony) *** 39(=945.11palócok)(439-2Mátraballa)
[AN 3893913]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2024.
Kásler Miklós (1950-)
   Prof. Dr. Kásler Miklós előadása az európai és a magyar identitásról : Budapest, 2019. november 23. / [... kiad. Emberi Erőforrások Minisztériuma]. - [Budapest] : EMMI, 2022. - 52 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Európa - identitás - nemzettudat - művelődéstörténet - magyarság
316.63 *** 316.63(=945.11) *** 930.85(4)
[AN 3892838]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2024.
Klemperer, Victor (1881-1960)
LTI : Notizbuch eines Philologen (magyar)
   LTI : a Harmadik Birodalom nyelve : egy filológus feljegyzései / Victor Klemperer ; ford. Lukáts János ; [... szerk., sajtó alá rend., az illusztrációkat vál., az utószót írta, ... jegyzetekkel ell. ... Kiss Barnabás]. - 3. kiad. - Budapest : &, cop. 2022. - 462, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6402-03-5 fűzött : 4950,- Ft
Németország - német nyelv - nyelvhasználat - nyelvpolitika - fasiszta párt - politikai propaganda
301.153.2(430)"193/1945" *** 342.725(430)"193/1945" *** 803.0-06(430)"193/1954" *** 930.85(430)"193/1945" *** 32.019.5(430)"193/1945"
[AN 3923545]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2024.
Krekó Péter (1980-)
   Tömegparanoia 2.0 : összeesküvés-elméletek, álhírek és dezinformáció / Krekó Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 343 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-043-7 kötött : 4699,- Ft
szociálpszichológia - összeesküvés-elmélet - közvélemény-alakítás
316.6(100) *** 316.658(100)(089.3) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3922784]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2024.
Lowe, Keith (1970-)
Prisoners of history (magyar)
   A történelem foglyai : [mit árulnak el rólunk és történelmünkről a II. világháborús emlékművek?] / Keith Lowe ; [ford. Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 366 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 358-362.
ISBN 978-963-582-347-5 kötött
emlékezetpolitika - emlékmű - emlékhely - második világháború
316.63(100)"19/201" *** 725.945(100) *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3893676]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2024.
   A nógrádi szlovák kultúra lámpásai : nógrádi szlovák gyökereink VI. = Slovenské novohradské kultúrne lampáše : naše novohradské slovenské korene VI. / összeáll. Végh József ; mtárs. Debreceniné Králik Tünde ; kiad. Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. - [Nógrád] : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2022. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az előszó szlovák nyelven is
ISBN 978-615-01-6165-5 fűzött
Nógrád - magyarországi szlovákok - kulturális élet - hagyományőrzés
316.347(=854)(439-2Nógrád) *** 316.7(=854)(439-2Nógrád) *** 39(=854)(439-2Nógrád)
[AN 3893188]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2024.
Shotton, Richard
The choice factory (magyar)
   Döntésgyár : 25 viselkedéstorzító hatás, amely befolyásolja vásárlási döntéseinket / Richard Shotton. - Budapest : Firehouse, 2022. - XIII, 202 p. ; 22 cm. - (Reklámtörténet könyvek, ISSN 2559-8244)
Ford. Kovács Levente. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81079-3-8 fűzött : 6990,- Ft
magatartástudomány - döntés - szociálpszichológia - marketing - reklám
316.6 *** 159.947.2 *** 65.012.22 *** 658.8 *** 659.1
[AN 3894391]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2024.
Sianos Tamás (1942-)
   Tessera chronia sto koinovoylio : mia zōī sto pleyro tōn Ellīnōn tīs Oyggarias / Athanasios Sianos ; eyggrafī Fekete-Karydī[!Fekete-Karydīs] Klára ; fōtografia Iōannīs Karydīs. - [Budaörs] : A. Sianos, [2022]. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - országgyűlési képviselő - magyarországi görögök - nemzetiségi politika - belpolitika - 21. század
316.347(=774)(439) *** 342.53(439)(092)Sianos_T. *** 323(439)"201/202"
[AN 3893060]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2024.
   Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről / szerk. Deme Andrea, Kuna Ágnes. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-520-6 fűzött
nyelvhasználat - magyar nyelv - beszéd - kommunikáció
316.77 *** 809.451.1-06 *** 801.42
[AN 3893194]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2024.
Váradi Tibor (1975-)
   Lélektől lélekig : a harmonikus párkapcsolat titkai / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2022. - 265 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a kiadás éve: 2018. - Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-80379-4-5 kötött : 3000,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3893978]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2336 /2024.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kék mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 255 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-913-5 kötött : 5995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3922787]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2024.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 6490,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.964.26 *** 159.922.1-055.2
[AN 3922458]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2024.
Jankovics Marcell (1941-2021)
   A népmesék és a csillagos ég / Jankovics Marcell ; [szerk. Rubovszky Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2022. - 87 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-615-6284-31-0 kötött : 5900,- Ft
folklorisztika - mesekutatás - mitológia - csillagkép - asztrológia - művelődéstörténet - népmese
39.001 *** 398.221(=00) *** 133.52 *** 524.3 *** 930.85 *** 398.21(100)
[AN 3893802]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2024.
   A mi nagy napunk : esküvőtervezés lépésről lépésre / [összeáll. Orosz Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2022. - 93, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6407-05-4 kötött : 2990,- Ft
esküvő - rendezvényszervezés
392.5 *** 649.9
[AN 3892550]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2024.
Miralles, Nina-Sophia
Glossy (magyar)
   A Vogue története / Nina-Sophia Miralles ; [ford. Kocsis Alexandra]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 350, [1] p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-544-738-1 kötött : 6500,- Ft
Condé Nast Publications (New York [N.Y.])
Vogue
Egyesült Államok - divat - sajtótörténet - folyóirat - képes magazin - testülettörténet - vállalat
391 *** 050(100)Vogue *** 061.5(73)Condé_Nast_Publications
[AN 3894214]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2024.
Práder Éva, D.
   A fáraó fejdíszétől a reformruháig : történelmi viseletek mini modelleken / D. Práder Éva. - [Sopron] : [Magánkiad.], [2022]. - 123 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-01-6293-5 kötött
viselettörténet - játék baba - foglalkoztatókönyv
391(100)(091) *** 087.5 *** 688.72
[AN 3894341]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2024.
Szathmári Ibolya, V. (1950-)
   Debreceni gyöngyös párta / V. Szathmári Ibolya ; [kiad. a Cívis Hagyományőrző Népművészeti Egyesület]. - Debrecen : Cívis Hagyományőrző Népműv. Egyes., 2022. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött
Debrecen - női ruházat - népi díszítőművészet - gyöngyfűzés - hímzés - magyar néprajz - népviselet
391(=945.11)(439-2Debrecen) *** 746.5 *** 746.3.031.4(439-2Debrecen)
[AN 3893911]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2024.
Wass Albert (1908-1998)
   Válogatott magyar mondák és népmesék / Wass Albert ; [... Mór József és Petry Béla grafikái illusztrálják]. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2002 [!2023]. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; 19.)
ISBN 963-9195-76-6 fűzött : 1880,- Ft
magyar néprajz - monda - népmese
398.223(=945.11) *** 398.21(=945.11)
[AN 3922695]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2344 /2024.
Biró Endre
   Mint cseppben a tenger.. : a demokrácia és jogállam felszámolása, a korrupció intézményesülése Orbán évtizedeiben : publicisztikák - mai utóiratokkal, 1999-2022 / Bíró Endre. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-5846-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - korrupció - demokrácia - jogállam - ezredforduló - 21. század - publicisztika
323(439)"199/202"(0:82-92) *** 328.185(439)"199/202"(0:82-92) *** 321.7(439)"199/202"(0:82-92) *** 340.134(439)"199/202"(0:82-92)
[AN 3894328]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2024.
Felföldi Zoltán
   Radikálisan konzervatív / Felföldi Zoltán. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 269 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-92-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - belpolitika - konzervativizmus - politológia - 21. század - publicisztika - vitairat
32.001 *** 329.11 *** 323(439)"201/202"(0:82-92)
[AN 3893207]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2024.
Ferguson, Niall (1964-)
The square and the tower (magyar)
   A tér és a torony : a szabadkőművességtől a Facebookig : hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit, ... Vancsó Éva ...]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 606 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 550-581.
ISBN 978-963-509-783-8 kötött : 9975,- Ft
világtörténelem - világpolitika - társadalmi kapcsolathálózat
327(100)(091) *** 930.9 *** 316.47
[AN 3923587]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2024.
Kalász Zoltán
   Gaal Gaston : "Az igazság, a bátorság és szeretet harcosa..." / Kalász Zoltán. - [Balatonboglár] : Kalász Z., 2022. - 264, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6115-0 kötött
Gaál Gaszton (1868-1932)
Magyarország - politikus - politikatörténet - belpolitika - századforduló - forradalmak kora - Horthy-korszak
323(439)"190/193" *** 32(439)(092)Gaál_G.
[AN 3892812]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2024.
Mearsheimer, John J. (1947-)
The great delusion (magyar)
   A nagy téveszme : liberális álmok és nemzetközi realitások / John J. Mearsheimer ; [ford. Szalay Péter]. - Budapest : Századvég, 2022. - 410 p. ; 22 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Bibliogr.: p. 367-410.
ISBN 978-615-6436-12-2 fűzött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - liberalizmus - nacionalizmus - politikai filozófia - külpolitika
329.12 *** 321.01 *** 327(100) *** 327(73) *** 329.17
[AN 3894330]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2024.
Orbán Viktor (1963-)
   Csillagfordulás : Orbán Viktor beszédei, 2021-2022. - Budapest : Artamondo, 2022. - 344 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80619-5-7 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - miniszterelnök - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Orbán_V.(042.5)
[AN 3893788]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2024.
   Struggle for survival the Transcarpathian Hungarians, 1944-2022 / Erzsébet Molnár D. [et al.] ; [transl. by Boróka Prohászka Rád] ; [publ. by the] Platform of European Memory and Conscience. - Budapest : Méry Ratio ; Prague : Platform of Europ. Memory and Conscience, cop. 2022. - 238, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-80-907355-9-0
Kötött
Kárpátalja - határon túli magyarság - magyar nyelv - nyelvhasználat - nemzetiségi kérdés - kisebbségi politika - 20. század - 21. század
323.15(=945.11)(477.87) *** 316.347(=945.11)(477.87)"19/20" *** 809.451.1-06(477.87)
[AN 3893789]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2024.
Szalay Károly (1929-)
   A lakiteleki sátor és a Hungarikum Liget / Szalay Károly. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 978-615-5862-91-5 fűzött : 3150,- Ft
Lakitelek - Magyarország - politikatörténet - belpolitika - ellenzék - konferencia - szabadegyetem - helyismeret - Kádár-korszak - rendszerváltás
323.22(439)"197/198" *** 908.439-2Lakitelek *** 061.3(439-2Lakitelek)"197/198" *** 374.72(439-2Lakitelek)
[AN 3893208]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2352 /2024.
Andersen, Jens (1955-)
Et liv med Lego (magyar)
   Lego egy életen át : egy család és egy cég története / Jens Andersen ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Európa, 2022. - 461, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-460.
ISBN 978-963-504-679-9 kötött
Kirk Kristiansen család
Lego Group (Billund)
Dánia - családtörténet - játékipar - iparvállalat
929.52(489)Kirk_Kristiansen *** 796.11(489)(091) *** 061.5(489)Lego
[AN 3893817]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2024.
Arany László (1962-)
   Ausztrália, Óceánia és Antarktisz tiltott magyar régészete / Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., 2022. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6115-68-3 fűzött : 6990,- Ft
Ausztrália - Óceánia - Antarktisz - régészet - magyarságkutatás - művelődéstörténet
904(94) *** 904(9) *** 904(99) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(94) *** 930.85(9) *** 930.85(99)
[AN 3893584]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2024.
Balogh Gábor
   Mende : emlékek és hagyományok / [szerző Balogh Gábor] ; [közread.] Mende Község Önkormányzata. - Mende : Önkormányzat, 2022. - 19 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Mende - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mende *** 908.439-2Mende
[AN 3893603]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2024.
Bartal Csaba (1973-)
   365 apropó, amiért jó magyarnak lenni : [felemelő pillanatok a magyar történelemből] / Bartal Csaba, Bartal Tamás ; [közread. a] Múlt-kor Kulturális Alapítvány. - Budapest : Múlt-kor Kult. Alapítvány, 2022. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6116-7 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - jubileum
930.85(439) *** 06.091(439)
[AN 3892894]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2024.
Brickell, Francesca Cartier
The Cartiers (magyar)
   A Cartier család / Francesca Cartier Brickell ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 687 p., [16] t : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 656-664.
ISBN 978-963-566-251-7 kötött : 8990,- Ft
Cartier család
Franciaország - családtörténet - ékszerészet - művelődéstörténet
929.52(44)Cartier *** 739.2 *** 930.85
[AN 3893698]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2024.
   Dokumentumok a brit Balkán Bizottság tevékenységéről, 1903-1919 / ford. és a bev. tanulmányt írta Balatoni Balázs. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2022. - 104 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 104.)
Bibliogr.
Fűzött
Balkán - Európa - Nagy-Britannia - történelem - külpolitika - diplomáciatörténet - egyesület - századforduló - első világháború - történelmi forrás
949.7"190/191"(093) *** 327(4)"190/191"(093) *** 061.2(410)"190/191"(093)
[AN 3892863]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2024.
   Észkombájn / Egri János előszavával ; [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Fillér Máté, Somogyi Péter]. - [Budapest] : Van Másik Kft., 2022. - 286 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-5144-1 kötött : 5999,- Ft
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3)
[AN 3894284]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2024.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-509-521-6 kötött : 9975,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3923486]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2024.
Gulyás Martin (1991-)
   "Szocializmust akarunk, de magyar úton" : munkástanácsok 1956-1957-ben / Gulyás Martin. - Budapest : Corvina, 2022. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-13-6860-4. - Bibliogr.: p. 281-294.
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-6860-4)
Magyarország - magyar történelem - munkástanács - szocialista gazdaság - gazdaságpolitika - 1956-os forradalom - 1950-es évek
943.9"1956/1957" *** 331.107(439)"1956/1957" *** 338.2(439)"195" *** 330.342.15(47-62)"195"
[AN 3892752]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2024.
Gyulai József
   Az Anker család és a Symons-törzs története : egy elkötelezett tenyésztő tollából / Gyulai József. - [Sárospatak] : Gyulai J., [2022]. - 64 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-6479-3 kötött
Anker család
Anker Alfonz (1925-1979)
Magyarország - galambtenyésztés - postagalambsport - családtörténet - 20. század - memoár
929.52(439)Anker *** 636.596(439) *** 798.9(439)"19" *** 636.596(439)(092)Anker_A.(0:82-94)
[AN 3893129]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2024.
Jones, Dan (1981-)
Powers and thrones (magyar) (részlet)
   Birodalmak és trónok : a Római Birodalomtól a Jeruzsálemi Királyságig : a középkor új története / Dan Jones ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 413 p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-812-8 kötött : 7500,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor
94"04/12" *** 930.85(4)"04/12"
[AN 3894251]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2024.
   Kajászó : település a Váli-víz völgyében / [közread.] Kajászó Község Önkormányzata. - Kajászó : Önkormányzat, 2022. - 183 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-6079-5 kötött
Kajászó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kajászó *** 908.439-2Kajászó
[AN 3893217]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2024.
Kudelász Nóbel (1975-)
   Országházi legendárium : családi mesekönyv / [írta Kudelász Nóbel]. - [Budapest] : Országház Kvk., 2023. - 103 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5948-78-7 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - országház - monda - falfestmény - gyermekkönyv
943.9(0:82-343) *** 725.11(439-2Bp.)(02.053.2) *** 75.052(439-2Bp.) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3922965]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2024.
Livingstone, Natalie
The women of Rothschild (magyar)
   A Rothschild család asszonyai / Natalie Livingstone ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2022. - 527, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-546-4 kötött : 5499,- Ft
Rothschild család
Németország - családtörténet - nő - híres ember
929.52(430)Rothschild *** 929-055.2(100)"17/19"
[AN 3893141]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2024.
Matyszak, Philip
24 hours in ancient Rome (magyar)
   Az ókori Róma : egy nap a városban / Philip Matyszak ; [ford. Böröczki Tamás] ; [... graf. Patrick Knowles]. - [Budapest] : Kossuth, 2022. - 294, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 978-963-544-815-9 kötött : 5800,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 2. század
930.85(37) *** 937"01"
[AN 3894182]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2024.
Mesterházy József
   Enese évszázadai / Mesterházy József ; [kiad. az Enese Sport Club]. - Enese : Enese SC, 2022. - 240 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6198-3 kötött
Enese - helytörténet - helyismeret
943.9-2Enese *** 908.439-2Enese
[AN 3894340]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2024.
Mészáros Márta (1969-)
   Kun képes lexikon / Mészáros Márta, Nagy Molnár Miklós. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-619-005-7 kötött : 1922,- Ft
Magyarország - kunok - nemzettörténelem - művelődéstörténet
930.8(=943.46)(439) *** 930.85(=943.46)(439)
[AN 3893222]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2024.
   Mindszent : Omnium Sanctorum Villa : [történet, nevezetes mindszentiek, látnivalók] / [összeáll. Zsumbera Árpád] ; [közread. a] Mezőörsi Római Katolikus Plébánia. - [Mezőörs] : Római Katolikus Plébánia, 2022. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-615-01-6570-7 fűzött
Mindszentpuszta (Mezőörs) - helytörténet
943.9-2Mezőörs
[AN 3893150]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2024.
Queen Elizabeth II and the royal family (magyar)
   II. Erzsébet királynő élete és a királyi család. - Pécs : Alexandra, 2022. - 344 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-582-439-7 kötött
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-2022)
Windsor-ház
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - történelem - uralkodó - 20. század - 21. század
941.0(092)Erzsébet,_II. *** 929.52(410)Windsor *** 941.0
[AN 3893321]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2024.
   A rendszerváltás mérföldkövei : források / szerk. Házi Balázs, Juhász-Pintér Pál, Marschal Adrienn. - Budapest : Retörki, 2022. - 582 p. ; 24 cm. - (Retörki források, ISSN 2939-7685 ; 2.)
Bibliogr.: p. 571-582.
ISBN 978-615-81311-7-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - rendszerváltás - belpolitika - történelmi forrás
943.9"1988/1992"(093) *** 323(439)"1988/1992"(093)
[AN 3893239]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2024.
Romsics Ignác (1951-)
   Trianon másodszor : az 1947-es párizsi békeszerződés / Romsics Ignác. - Budapest : Helikon, 2022. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-324.
ISBN 978-963-479-952-8 kötött : 5499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - békeszerződés - külpolitika - második világháború - 1945 utáni időszak
943.9"194" *** 341.382"1946/1947" *** 327(439)"194"
[AN 3894324]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2024.
   Szarvas város kitüntetettjei, 2018-2023 / [a bevezetőt írta, ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2023. - 288 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6360-03-8 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3922673]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2024.
Tóth Ferenc (1967-)
   Souvenir français : magyarok és franciák Szent Márton földjén : tanulmányok / Tóth Ferenc. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2022. - 201 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-58-2 kötött : 3000,- Ft
Vas megye - Franciaország - művelődéstörténet - helytörténet - történelem - kulturális kapcsolat - történelmi kapcsolat
930.85(439.111) *** 930.85(44) *** 943.911.1 *** 944
[AN 3894314]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2024.
Tóth László
   Sajóvelezd : itt születtem, ez a hazám / Tóth László. - [Sajóvelezd] : [Magánkiad.], [2022]. - 364, [19] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-360.
ISBN 978-615-01-4948-6 kötött
Sajóvelezd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sajóvelezd *** 908.439-2Sajóvelezd
[AN 3893887]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2024.
Valentyik Ferenc (1956-)
   A dabasi Halász család történetének válogatott bibliográfiája : 2500+6 bibliográfiai adattal / Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 243 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-93-9 fűzött : 3500,- Ft
Halász család
Magyarország - Dabas - családtörténet - helytörténet - szakbibliográfia
943.9-2Dabas:016 *** 929.52(439)Halász:016
[AN 3893210]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2024.
Végh József (1953-)
   Kisbágyon értékei / Végh József ; [kiad. Kisbágyon Község Önkormányzata]. - Kisbágyon : Önkormányzat, 2022. - 164 p. : ill., részben színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Kisbágyon község értéktára. - Bibliogr.: p. 162-164.
ISBN 978-615-01-5832-7 kötött
Kisbágyon - helytörténet
943.9-2Kisbágyon
[AN 3893165]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2378 /2024.
Bocsi János
   150 év Füzesabonyban / Bocsi János. - Füzesabony : Magánkiad., 2022-. - 24 cm
Füzesabony - helyismeret - helytörténet
908.439-2Füzesabony *** 943.9-2Füzesabony
[AN 3884271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Füzesabony történetében milyen változásokat hozott a vasút megjelenése : Füzesabony és környékének vasúttörténete korabeli források alapján. - 2022. - 402 p. : ill.
Bibliogr.: p. 400.
ISBN 978-615-82144-1-4 fűzött
Füzesabony - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - vasútvonal
656.2(439-2Füzesabony)(091)
[AN 3893042] MARC

ANSEL
UTF-82379 /2024.
   Dél-Zala. - Budapest : OEE, 2022. - 25 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zalai-dombság - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
908.439.121 *** 914.391.21(036) *** 796.51(439.121)(036)
[AN 3893680]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2024.
Ducsai Attila (1971-)
   Fényes értékeink / [... írta, szerk. Ducsai Attila] ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2022. - 39 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81876-1-9 fűzött
Sátoraljaújhely - helyismeret - épített környezet
908.439-2Sátoraljaújhely *** 72(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3892734]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2024.
   Győr-Pannonhalma / [kiad. Magyar Turisztikai Ügynökség]. - Budapest : M. Turisztikai Ügynökség, [2022]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron vármegye - helyismeret
908.439.114
[AN 3892522]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2024.
Győr-Pannonhalma (angol)
   Treasures of Győr and Pannonhalma / [publ. by the Magyar Turisztikai Ügynökség]. - Budapest : M. Turisztikai Ügynökség, [2022]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron vármegye - helyismeret
908.439.114
[AN 3892527]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2024.
Győr-Pannonhalma (német)
   Schätze in Győr und Pannonhalma / [Hrsg. Ungarisches Tourismusamt]. - Budapest : Ungarisches Tourismusamt, [2022]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron vármegye - helyismeret
908.439.114
[AN 3892529]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2024.
Harmincz Rita
   Keleti mesék / Harmincz Rita ; [... ill. Trinkl Ferenc]. - [Letkés] : [Magánkiad.], cop. 2022. - 229, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6415-1 kötött : 4990,- Ft
Indonézia - Malajzia - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.59(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3894143]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2024.
Horváth M. Ferenc (1953-)
   Vác / [... írta Horváth M. Ferenc] ; [a fotókat kész. Fekete István, Gerengay Gusztáv ...]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 157, [3] p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-6449-45-0 kötött
Vác - helyismeret - album
908.439-2Vác(084.1)
[AN 3923411]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2024.
Kankimäki, Mia (1971-)
Naiset joita ajattelen öisin (magyar)
   A nők, akikről éjjel álmodom / Mia Kankimäki ; [ford. Bajsz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 415 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 411-[416].
ISBN 978-963-544-694-0 fűzött : 5500,- Ft
nők a társadalomban - híres ember - felfedező - nő - 19. század
910.4(100)"18" *** 910.4(100)(091)(092) *** 316.37-055.2(100) *** 929-055.2(100)"18/19"
[AN 3891046]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2024.
Koniorczyk Borbála (1986-)
   Hosszúlépés a körúton túl : séták, titkok, történetek / Koniorczyk Borbála, Merker Dávid. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 255 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 242-254.
ISBN 978-963-568-244-7 kötött : 7490,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - helyismeret - épített környezet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 3891333]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2024.
Körmendy Gál
   Rábavidéki szellemjárás / [szerző Körmendy Gál] ; [ill. Salfai Éva] ; [kiad. ... Apátistvánfalva Község Önkormányzata]. - Apátistvánfalva : Önkormányzat, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Vendvidék - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
908.439Vendvidék(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3893670]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2024.
Körmendy Gál
Rábavidéki szellemjárás (szlovén)
   Sprehodi z duhovi v Porabju / [ured. Gál Körmendy] ; [il. Éva Salfai] ; [izd. ... Samouprava naselja Števanovci]. - Števanovci : Samouprava, 2022. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Vendvidék - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
908.439Vendvidék(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3893674]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2024.
   Magyar tájakon : Hungarian lands : Békés megye. - Nyíregyháza : Magyar Tájakon K. Kft., 2022. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Békés megye - helyismeret
908.439.175
[AN 3892740]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2024.
   Nézzük meg együtt... Vasvár értékeit! : városnéző séták, 2017-2022 / [szerk. Zágorhidi Czigány Balázs] ; [... kiad. ... Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány]. - Vasvár : Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány, 2022. - 27 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-5695-8 fűzött
Vasvár - helyismeret - helytörténet
908.439-2Vasvár *** 943.9-2Vasvár
[AN 3894247]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2024.
Sütő Linda
   Értékmentő emlékezet : [Lakitelek értékei] / [szerk., ... szöveg Sütő Linda] ; [közread.] Lakitelek Önkormányzata, Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság. - Bőv. kiad. - Lakitelek : Önkormányzat : Lakiteleki Települési Értéktár Biz., 2022. - 269 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-4797-0 kötött
Lakitelek - helyismeret - kulturális örökség - érték - helyi társadalom
908.439-2Lakitelek *** 008(=945.11)(439-2Lakitelek) *** 316.752(439-2Lakitelek) *** 929(439-2Lakitelek)
[AN 3893213]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2024.
   Több mint érték : örökségszálló Baján / [szerk. ... N. Kovács Zita] ; [... ford. ... Osztrogonácz Edit]. - Baja : Türr I. Múz., 2022. - 107 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 41.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81988-4-4 kötött
Baja - helyismeret - kulturális örökség - múzeumi gyűjtemény
908.439-2Baja *** 069(439-2Baja)
[AN 3892964]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2024.
   Törtel község értékei / [szerk. Erdei László] ; [közread. a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Törtel : Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyes. ; [Budapest] : [Agrárminisztérium Hungarikum Főoszt.], 2023. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-8303-9 fűzött
Törtel - helyismeret
908.439-2Törtel
[AN 3922127]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2395 /2024.
Czine Ágnes (1958-)
   Büntetőjog I : általános rész / Czine Ágnes, Domokos Andrea. - [Budapest] : Novissima, 2022. - 319 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga sorozat, ISSN 2732-1940)
QR-kóddal. - Lezárva: 2022. aug. 30.
ISBN 978-615-5499-99-9 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3893252]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2024.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2019. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-309-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3923310]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2024.
Maksymowicz, Lidia
La bambina che non sapeva odiare (magyar)
   A kislány, aki képtelen gyűlölni : tanúságtételem: hogyan éltem túl Mengelét és Auschwitz poklát / Lidia Maksymowicz, [Paolo Rodari] ; [ford. Folland Laura]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 192 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-582-375-8 fűzött
olasz irodalom - koncentrációs tábor - népirtás - második világháború - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3893139]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2024.
McDonough, Frank (1957-)
The Gestapo (magyar)
   A Gestapo : Hitler titkosrendőrsége / Frank McDonough ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2022]. - 297 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-287.
ISBN 978-963-426-658-7 kötött : 4499,- Ft
Németország. Geheime Staatspolizei
Németország - politikai rendőrség - történelem - állami terror - második világháború
351.746.1(430)"193/194" *** 323.282(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3893712]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2024.
Pánczél Hegedűs János (1974-)
   Nekünk királyság kell : évezred eleji monarchista gondolatok / Pánczél Hegedűs János ; [közread. a] Pro Regno Hungariae Alapítvány. - 3. jav. kiad. - Budapest : Pro Regno Hungariae Alapítvány, 2023. - 385 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-385.
ISBN 978-615-01-7807-3 fűzött
Magyarország - királyság - hatalom - magyar történelem
342.36(439) *** 321(439) *** 943.9
[AN 3922122]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2024.
   A pénzügyi jog alapintézményei / szerk. Kálmán János. - Budapest : ORAC, 2022. - 751 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-567-3 kötött : 9000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi jog - pénzügy - számvitel - jogi szabályozás
347.73(439) *** 347.73(4-62) *** 657(439)(094) *** 657(4-62)(094) *** 336(439)(094) *** 336(4-62)(094)
[AN 3893307]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2024.
Sianos Tamás (1942-)
   Négy év a Parlamentben : egy élet a magyarországi görögségért / Sianos Tamás. - [Budaörs] : Sianos T., [2022]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - országgyűlési képviselő - magyarországi görögök - belpolitika - nemzetiségi politika - 21. század
342.53(439)(092)Sianos_T. *** 316.347(=774)(439) *** 323(439)"201/202"
[AN 3893041]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2024.
   Sokszínű Kar Konferencia IV : 2022. szeptember 14. : [absztrakt füzet] / szerk. Ürmösné Simon Gabriella, Kudar Mariann ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus. - Budapest : NKE RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, 2022. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9543-91-1 fűzött
rendészet - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
351.74 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2022"
[AN 3892868]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2403 /2024.
Brzezinski, Zbigniew (1928-2017)
The choice (magyar)
   A választás : globális dominancia vagy globális vezető szerep / Zbigniew Brzezinski ; [ford. Forgács Ildikó] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2022. - 435 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-91-4 kötött : 4950,- Ft
Egyesült Államok - világpolitika - biztonságpolitika - geopolitika - 20. század - ezredforduló
355.02(73)"19/200" *** 327(100)"19/200"
[AN 3894105]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2024.
   Fehér gyász : erdész- és vadászsorsok a történelmi Magyarország alkonyán / [... vál., összeáll. és szerk. Kertész Sándor] ; [szerk. Horváth Borbála és Gellér Tibor]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 559 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6449-31-3 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - katonaélet - első világháború - vadászkaland - elbeszélés - antológia - képes levelezőlap
355.1(439)"191"(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 799.2(0:82-94) *** 769.5(439)
[AN 3894269]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2024.
Gabidullin, Marat (1966-)
Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner (magyar)
   Orosz zsoldosok : Putyin szolgálatában / Marat Gabidullin ; ford. Ádám Péter. - Budapest : Corvina, 2022. - 270, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6861-1 fűzött : 5990,- Ft
Gruppa Vagnera
Oroszország - Szíria - Ukrajna - zsoldos - katonai magánvállalat - háború - polgárháború - 21. század - memoár
355.216(47)"201/202"(0:82-94) *** 355.426(569.1)"201"(0:82-94) *** 355.48(477)"201/202"(0:82-94) *** 355.318(47)"201/202"
[AN 3893671]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2024.
Skalietska, Yeva (2010-)
You don't know what war is (magyar)
   Nem tudod, mi a háború : egy ukrán kislány naplója / Jeva Szkaliecka ; [ford. Kustos Júlia]. - Budapest : Európa, 2022. - 260 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-504-711-6 fűzött
Ukrajna - Harkiv - háború - ostrom - 21. század - napló
355.48(477)"202"(0:82-94) *** 355.44(477-2Harkiv)"2022"(0:82-94)
[AN 3893778]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2024.
Számvéber Norbert (1975-)
   A vándorló katlan : a német 1. páncéloshadsereg küzdelme a túlélésért, 1944. március - április / Számvéber Norbert. - [Keszthely] : [Peko K.]., 2022. - 416 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 413-415.
ISBN 978-615-5583-64-3 kötött : 5990,- Ft
Németország. Wehrmacht. Panzerarmee (1.)
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - hadtest - második világháború
355.48(47)"1944" *** 355.486(430)"1944" *** 358.118/.119(430)"1944" *** 355.48(430)"1944"
[AN 3894291]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2024.
Szebenyi István (1969-)
   Sírjaik hol domborulnak : a Vértes katonasírjai / Szebenyi István ; [fotók Radisics Milán]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 221, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6449-23-8 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - Vértes (hegység) - helyismeret - hadtörténet - hősi halott - katonasír - második világháború - természetkép
355.293(439)"1941/1945" *** 726.825(439)(234.373.2) *** 908.439(234.373.2) *** 77.047 *** 355.48(439)"1944/1945"
[AN 3894260]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2024.
Utvrda Novi Zrin na Muri (magyar)
   Zrínyi-Újvár a Mura mentén a legújabb kutatások tükrében / [összeáll. Kovácsné Kővágó Anna] ; [ford. Blazsetin Bernadett és Turul István] ; [közread. a] Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülete. - Murakeresztúr : Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyes., 2022. - 174, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát, magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-85518-1-8 kötött
Újzrínyivár - Őrtilos - Magyarország - hadtörténet - végvári rendszer - végvár - 17. század - török hódoltság - régészet
355.48(439)"16" *** 355.457.1(439)"166" *** 728.81(439Újzrínyivár) *** 904(439-2Őrtilos)
[AN 3893317]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2024.
Weale, Adrian (1964-)
Army of evil (magyar)
   A gonosz serege : az SS története / Adrian Weale ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2022]. - 394 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-382.
ISBN 978-963-426-657-0 kötött : 4499,- Ft
Németország. Schutz-Staffel
Németország - katonai egység története - különleges alakulat - népirtás - második világháború
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945" *** 323.12(=00)(430)"193/194"
[AN 3893686]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2411 /2024.
Green, William
Richer, wiser, happier (magyar)
   Gazdagabb, bölcsebb, boldogabb : hogyan nyernek a világ legjobb befektetői a piacokon és az életben / Willian[!William] Green ; [ford. Lénárt Szabolcs, Lénárt Hanna]. - Budapest : A4C Books, 2022. - 343 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6088-03-1 kötött : 5990,- Ft
tőkebefektetés - vállalkozó
336.76 *** 658.1(100)(092) *** 658.152
[AN 3894200]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2024.
Magyar Zoltán (1977-)
   Vadászati turizmus / Magyar Zoltán. - Budapest : Szaktudás K., 2022. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-575-095-5 kötött
Magyarország - vadászat - vadgazdálkodás - turizmus - 21. század
338.48(439) *** 639.1.03/.04(439) *** 799.2(439)
[AN 3893122]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2024.
   Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése : mérlegképes könyvelői képzés tankönyve. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Saldo, 2023. - 331 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 978-963-638-672-6 fűzött : 6900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3923471]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2024.
   Szakmaiság, minőség, közös felelősség / [szerk. Mátésné Horváth Mónika] ; [közread. a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége]. - [Budapest] : MSZKSZ, [2022]. - 33, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-6395-6 fűzött
Magyarország - kamara - szakmai szervezet
334.788(439) *** 061.231(439)
[AN 3893214]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2024.
   A Támogatáskezelő 10 éve / [közread. az] Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. - [Budapest] : Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, [2022]. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Budapest)
Magyarország - állami támogatás - 21. század
338.246.027(439)"201/202"
[AN 3893948]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2416 /2024.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
L'hôpital (magyar)
   A kórházban / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., 2022. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-86-5 kötött : 2999,- Ft
kórházi ellátás - kórház - gyermekkönyv
364.444.046.6(02.053.2)
[AN 3893401]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2024.
Murkoff, Heidi Eisenberg
The what to expect pregnancy journal & organizer (magyar)
   Az a kilenc hónap : kismamanapló / Heidi Murkoff és Sharon Mazel. - Pécs : Alexandra, 2022. - 288 p. ; 19 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-582-374-1 fűzött
terhesség - terhesgondozás - napló
369.223.41 *** 050.9 *** 618.2
[AN 3892552]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2024.
Szilágyi Béla (1974-)
A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás alapjai (angol)
   The basics of international humanitarian assistance / Béla Szilágyi, Boglárka Horváthné Angyal, Dávid Gál ; [publ. Óbuda University, Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering]. - Budapest : Óbuda Univ. Bánki D. Fac. of Mechanical and Safety Engineering, 2022. - 132 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 124-130.
ISBN 978-963-449-249-8 fűzött
humanitárius segítség - nemzetközi szociális munka - történeti feldolgozás - tankönyv
364.2(078) *** 364.2(100)(091)(078)
[AN 3893264]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2419 /2024.
Brooking-Payne, Kim
The soul of discipline (magyar)
   Melegszívű fegyelmezés : kisgyerekkortól kamaszkorig / Kim John Payne ; [ford. Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2023. - 338 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-54-9 fűzött : 3780,- Ft
családi nevelés - fegyelem - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7/.8
[AN 3923599]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2024.
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-)
Qui commande? (magyar)
   Ki parancsol? / Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée ; Robin illusztrációival ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., 2022. - [29] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most már tudom!)
ISBN 978-615-5781-87-2 kötött : 2999,- Ft
gyermeknevelés - gyermekvédelem - gyermeklélektan - gyermekkönyv
37.018.1(02.053.2) *** 364.65-053.2(02.053.2) *** 37.018.2(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3893362]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2024.
   Az értelmileg akadályozott felnőttek gyógypedagógiai kísérése: múlt, jelen, jövő : konferenciakötet Dr. Hatos Gyula 85. születésnapja tiszteletére / [... szerk. Barthel Betty] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2022. - 64 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. nov. 16-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6410-04-7 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - emlékkönyv
376 *** 376.4
[AN 3893156]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2024.
Fekete Andrea
   Amit a buzogányok fénye nem világít meg / Fekete Andrea. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2022. - 136 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Budapest. 3. kerület - művészi torna - gimnázium - memoár
373.54(439-2Bp.III.)(0:82-94) *** 796.412(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3893897]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2024.
Huba Judit
   A kisgyermek ép és eltérő fejlődése : ismeretterjesztő könyv szülőknek, nevelőknek mozgásérzékelési nehézségek, beszédhibák, tanulási és magatartási zavarok, beilleszkedési problémák esetén / Huba Judit. - Budapest : Good Life Books, 2022. - 241 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6455-36-9 kötött : 5690,- Ft
gyógypedagógia - tanulási nehézség - érzékszervi fogyatékos - beilleszkedési zavar
376.3/.4 *** 371.322.9 *** 616.89-008.4-053.2
[AN 3894098]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2024.
Kovács Áron
   Mesélő tárgyak a Sárospataki Református Kollégiumban / Kovács Áron, P. Kusnyír Éva. - 2. kiad. - Sárospatak : Hernád K., 2022. - 108 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-5787-30-0 fűzött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - Magyarország - egyházi iskola - iskolatörténet - művelődéstörténet - református egyház - múzeumi gyűjtemény
373.552(439-2Sárospatak)(091) *** 930.85(439-2Sárospatak) *** 069(439-2Sárospatak) *** 284.2(439)
[AN 3923443]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2024.
   Lépések : módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára / [szerk. Kereki Judit és Tóth Anikó] ; [közread. a] Családbarát Magyarország Központ. - Utánny. - Budapest : Családbarát Mo. Közp., 2023. - 2 db ; 24 cm
keretcím: Gyermekút
ISBN 978-615-81119-6-6 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan - módszertan - családi nevelés - fejlődéslélektan
37.025 *** 372.3 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3923152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 316 p.
Bibliogr.
[AN 3923157] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 390 p. : ill.
Bibliogr.: p. 386-390.
[AN 3923158] MARC

ANSEL
UTF-82426 /2024.
   A Nap visszasüt / [összeáll.] Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2022. - 68 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon és a borítófedélen számozási adatként: 9
ISBN 978-615-81721-1-0 fűzött
Penyige - pedagógus - levelezés - 21. század
37(439-2Penyige)(092)(044)
[AN 3893121]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2024.
   Pedagógiai változások - a változás pedagógiája IV / szerk. Juhász Márta, Karainé Gombocz Orsolya, Mongyi Norbert ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE : Szaktudás K., 2022. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-575-099-3 fűzött
pedagógia
37
[AN 3893128]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2024.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Minden gyerek számít / L. Ritók Nóra. - [Budapest] : Kocsis, cop. 2022. - 295 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6372-32-1 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - művészeti nevelés - vizuális nevelés - hátrányos helyzetű - didaktika - 21. század
376.63(439) *** 371.3 *** 37.036(439)"201/202" *** 376.7(439)"201/202"
[AN 3894325]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2024.
Szőke-Milinte Enikő (1972-)
   Óvodapedagógia : kommunikáció és anyanyelvi nevelés az óvodában / Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE : Szaktudás K., 2022. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-132.
ISBN 978-963-575-043-6 fűzött
óvodai nevelés - anyanyelvi nevelés - szociális kompetencia
372.3 *** 372.46 *** 37.035
[AN 3893125]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2024.
   Taksonyi beszélgetések a pedagógiáról / szerk. Gál Ferenc ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2022. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-83-2 fűzött
pedagógia - oktatásügy
37 *** 37.014
[AN 3893158]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2024.
   Tanúhegyek 2 : újabb portrék, emlékezések, interjúk mintaadó pedagógusokról : a Tani-tani online (a szabad pedagógiai gondolkodás fóruma) oldalain megjelent írások, 2018-2021 / [szerk. Trencsényi László] ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2022. - 330 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7123-81-8 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógia
37 *** 37(439)(092)
[AN 3893149]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2024.
Töreky Zsuzsi (1978-)
   Édesanya simogat : fejezetek a kisgyermekkori zenei nevelésről / Töreky Zsuzsi. - Győr : Palatia, 2022. - 56 p. : ill., színes ; 19x22 cm
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-615-5904-56-1 kötött
gyermeknevelés - kisgyermekkor - zenepedagógia - képességfejlesztés - mondóka
37.018.1 *** 398.831(=945.11) *** 37.036-053.2 *** 37.025
[AN 3894337]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2024.
   Vadonleső : értékké tenni az élményt! / [kiad. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Herman O. Int. Nonprofit Kft., [2022]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - környezeti nevelés - természeti környezet - fauna - flóra
37.033 *** 502(439) *** 591.9(439) *** 581.9(439)
[AN 3892707]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2434 /2024.
Bartha Álmos
   A nagy fotelkvíz : otthoni bajnokság / Bartha Álmos. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 334 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-122-8 fűzött : 4490,- Ft
vetélkedő
793.7
[AN 3893710]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2024.
Dénes Tamás (1963-)
   A tüzes trón - Fradi-edzők mennybemenetele és pokoljárása / Dénes Tamás, Lakat T. Károly. - [Budapest] : Inverz Media, 2022. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 978-615-5901-15-7 kötött : 5490,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
labdarúgás - sportegyesület - edző - sporttörténet
796.332.071.4(439)(092) *** 061.2(439-2Bp.)(091) *** 796.332(439-2Bp.)FTC(091)(092)
[AN 3894288]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2024.
Gray, James
Max Verstappen (magyar)
   Max Verstappen : belső íven a világbajnok nyomában : az első Verstappen-életrajz / James Gray ; [ford. Nácsa László]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-371-0 fűzött
Verstappen, Max (1997-)
Hollandia - autósport - sportoló - 21. század
796.71(492)(092)Verstappen,_M.
[AN 3893147]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2024.
Hesp József (1941-)
   A Magyar Derby : 99 telivér, 99 történet / Hesp József, Krebs András. - [Budapest] : I.A.T. K., 2022. - 219 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-615-5068-78-2 kötött : 14990,- Ft
Magyarország - ügetőverseny - lótenyésztés - történeti feldolgozás
798.4(439)(091) *** 636.1(439)(091)
[AN 3892787]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2024.
Humphrey, Jake (1978-)
High performance (magyar)
   Csúcsteljesítmény : tanuld meg a legjobbaktól, hogyan leszel a legjobb / Jake Humphrey, Damian Hughes ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-268-3 kötött : 4990,- Ft
sportteljesítmény - edzés - teljesítménysport - teljesítménymenedzsment
796.015.8 *** 159.944 *** 796.034.6
[AN 3892746]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2024.
Korbán Krisztián (1977-)
   Telitalálat : a tanulható sörétlövés / Korbán Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Korbán K., 2023. - 246, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-4195-4 fűzött : 9990,- Ft
sportlövészet
799.312.5
[AN 3922693]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2024.
Lantos Gábor (1972-)
   We are the champions : emlékalbum a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának Euroliga-győzelme alkalmából, 2022 / [... írta Lantos Gábor]. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2022. - 156, [3] p. : ill., színes ; 24x31 cm
ISBN 978-615-81440-8-7 kötött
Sopron Basket
Európa - Sopron - sporttörténet - sportesemény - kosárlabda - sportegyesület - 21. század - fényképalbum
796.323(439-2Sopron)(091)(084.12) *** 061.2(439-2Sopron)(091)(084.12) *** 796.323.093(4)"2022"(084.12)
[AN 3894350]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2024.
   Ötven vadász +5 emlékeiből / [szerk. Gergely Imre] ; [kiad. a Nimród Alapítvány, ... Vadász Könyvklub Egyesület]. - Budapest : Nimród Alapítvány : Hunor Vadászmagazin [Szerk.] ; Dömsöd : Vadász Kvklub Egyes., 2022. - 225, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9027-45-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland - antológia
799.2(0:82-992)
[AN 3894267]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2024.
Szabó Christophe
   Olvasd a játékot! : hogyan nézzünk focimeccset? / Szabó Christophe, Szabó "Peet" Péter, Soós Márk. - Budapest : G-Adam, cop. 2022. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-303.
ISBN 978-615-6345-18-9 fűzött : 5990,- Ft
labdarúgás - edzés - módszertan - sporttaktika
796.332.015 *** 796.332.052
[AN 3896799]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2024.
Szabó József
   Harangszó : novellák / Szabó József ; [ill. Valaczkai Erzsébet ...]. - [Pétervására] : [Szabó J.], [2023]. - 143, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5481-8 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3922454]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2024.
Szekeres Pál (1964-)
   Kilőve a Holdra : Szekeres Pál, a háromgyermekes vívó / [riporter] Antal-Ferencz Ildikó. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-5862-98-4 kötött : 7892,- Ft
Szekeres Pál (1964-)
Magyarország - olimpikon - vívás - paralimpia - életútinterjú - 20. század - 21. század
796.032(439)(092) *** 796-056.26(439) *** 796.86(439)(092)Szekeres_P.(047.53)
[AN 3893209]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2445 /2024.
   8AK+ : Hatvani Galéria, Arcis Galéria, Zichy Major Galéria / [a kiáll. kurátora Koppány Attila]. - [Budapest] : [Artézi Galéria], 2022. - [38] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. az Artézi Galéria. - A Hatvanban, 2022. szept. 3-17. között, a Sárváron, 2022. okt. 9 - nov. 6. között és a Budaörsön, 2022. nov. 11-25. között rendezett kiállítások katalógusa
ISBN 978-615-6425-04-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.28(439)8AK *** 061.4(439)"2022"
[AN 3892076]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2024.
Ács Zoltán (1953-)
   Border (hi)stories, 1914-2022 : 100 év határtörténete(i) : 100 Jahre Grenzgeschichte(n) : 100 years of border (hi)stories / [szerzők Ács Zoltán, Gerhard Baumgartner] ; [kiad. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal]. - Szombathely : Vas M. Önkormányzat, [2022]. - 133 p. : ill., részben színes ; 30 cm
QR-kódokkal. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-7183-25-6 fűzött
Ausztria - Magyarország - Burgenland - magyar történelem - helytörténet - határ menti terület - 20. század - emlékhely
725.94(439) *** 943.9-04"19" *** 943.63 *** 725.94(436.3)
[AN 3892957]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2024.
Aknai Tamás (1945-)
   Silaro ösvényein : Szilágyi Szilárd festőművész = On Silaro's paths : Szilárd Szilágyi, the painter / Aknai Tamás. - Pécs : Duplex Rota, 2022. - 221, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-615-80413-3-1 kötött
Szilágyi Szilárd (1959-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szilágyi_Sz.
[AN 3893119]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2024.
Alexay Zoltán (1937-)
   Csendes vadászat / Alexay Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2022. - 104 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5725-31-9 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - vadon élő állat - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Alexay_Z. *** 77.047 *** 59(439)(084.12)
[AN 3894353]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2024.
Buczkó Imre (1936-)
   Így jöttem / Buczkó Imre. - Budapest : [Magánkiad.], 2022. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Buczkó I.
ISBN 978-615-01-5562-3 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Buczkó_I. *** 76(439)(092)Buczkó_I.
[AN 3893136]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2024.
   Fiatal Tehetségek Program : kiállításaink, 2019-2021 / [... szerk. Nagy Dóra és Hágen Ádám] ; [rend. az IKON Ifjú Konzervatívok a Nemzetért]. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 102 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-619-000-2 kötött : 2385,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítás
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439)
[AN 3893233]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Notre-Dame (magyar)
   Notre-Dame : a katedrális története / Ken Follett ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2022. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-403-0 kötött : 3790,- Ft
Párizs - templom
726.54(44-2Paris)
[AN 3893981]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2024.
Forrásy Csaba (1943-)
   A Természet vendége voltam / Forrásy Csaba. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2022. - 159 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-81191-5-3 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Forrásy_Cs. *** 77.047
[AN 3893228]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2024.
Frey Krisztián (1929-1997)
   {script : abstract} : Frey úr ír : Herr Frey frei / [kurátorok ... Einspach Gábor, Rieder Gábor]. - Budapest : Ludwig Múz., 2022. - 343 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum kiadványai, ISSN 2786-4375 ; 2022/1.)
A Budapesten, 2022. jan 21 - márc. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-83-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Frey_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3893833]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2024.
   Honismereti vártúrák 2021 / Bíró István, Pécseli Anna, Hégen Ádám szerk. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-619-006-4 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - vár - helyismeret
728.81(439) *** 908.439
[AN 3893226]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2024.
   Keresztes Zsófia: az álmok után - merek dacolni a károkkal : 59. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás - La Biennalae di Venezia, Magyar Pavilon : [2022. április 23 - november 27.] / [szerk. Zsikla Mónika]. - Budapest : Ludwig Múz., 2022. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum kiadványai, ISSN 2786-4375 ; 2022/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-84-2 fűzött
Keresztes Zsófia (1985-)
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Keresztes_Zs. *** 061.4(45-2Venezia) *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3893901]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2024.
Keresztes Zsófia: az álmok után - merek dacolni a károkkal (angol)
   Zsófia Keresztes: after dreams - I dare to defy the damage : 59th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion : [23 April - 27 November 2022] / [ed. Mónika Zsikla]. - Budapest : Ludwig Mus., 2022. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Publications by the Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, ISSN 2786-4375 ; 2022/3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-85-9 fűzött
Keresztes Zsófia (1985-)
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Keresztes_Zs. *** 061.4(45-2Venezia) *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3893949]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2024.
Keresztes Zsófia: az álmok után - merek dacolni a károkkal (angol)
   Zsófia Keresztes: after dreams - I dare to defy the damage : 59th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion : [23 April - 27 November 2022] : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest, 15 December 2022 - 26 February 2023] / [ed. Mónika Zsikla]. - 2. extended ed. - Budapest : Ludwig Mus., 2022. - 129, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Publications by the Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, ISSN 2786-4375 ; 2022/5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-87-3 fűzött
Keresztes Zsófia (1985-)
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Keresztes_Zs. *** 061.4(45-2Venezia) *** 061.4(439-2Bp.)"2022/2023"
[AN 3893958]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2024.
Lugosi Lugo László (1953-2021)
   Graffiti : read the signs / Lugo ; [főszerk. Kurdy Fehér János]. - Budapest : Equibrilyum Kvk., 2022. - 366, [1] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-82046-6-8 kötött
Magyarország - Budapest - fényképész - 20. század - 21. század - falfirka - album
77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L. *** 75.052(439-2Bp.)
[AN 3892048]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2024.
   Művészek a kamera fókuszában : magyar fotósok és filmesek fényképei : [2022. május 16 - június 5.] / [kurátor Szegő György] ; [társkurátor Gelencsér Gábor] ; [kiad. a Magyar Művészeti Akadémia, ... Műcsarnok]. - [Budapest] : MMA : Műcsarnok, 2022. - 11 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
A Kolozsvárott rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművész - fotóművészet - 20. század - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)"18/201" *** 77.041.5 *** 061.4(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3893550]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2024.
Művészek a kamera fókuszában (román)
   Artişti în focusul camerei : fotografii realizate de fotografi şi cineaşti maghiari : [16 mai - 5 iunie 2022] / [curator György Szegő] ; [co-curator Gábor Gelencsér] ; [ed. Magyar Művészeti Akadémia, ... Műcsarnok]. - [Budapest] : MMA : Műcsarnok, 2022. - 11 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
Megj. a Kolozsvárott rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 20. század - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 77.041.5 *** 061.4(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3893556]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2024.
   Nap és Hold szerelme : Szervátiusz Tibor művészetéről / szerk. Szervátiusz Klára ; [közread. a] Szervátiusz Alapítvány. - [Budapest] : Szervátiusz Alapítvány, 2022. - 119 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-82160-0-5 fűzött
Szervátiusz Tibor (1930-2018)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szervátiusz_T.
[AN 3892809]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2024.
   NYUTO 35 : válogatott közlemények / szerk. Jóna László, Nárai Márta ; [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály. - Győr : KRTK RKI NYUTO, 2022. - 317, [38] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5754-47-0 kötött
urbanisztika - regionális fejlesztés - gazdaságtan
711.4 *** 332.1 *** 33
[AN 3894327]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2024.
Révész Emese (1967-)
   Hol készül a művészet? : művészettörténeti böngésző / ... szöveg Révész Emese ; ill. Grela Alexandra. - Budapest : Csimota, 2022. - 81, [5] p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-615-6472-06-9 kötött : 9990,- Ft
művészettörténet - képzőművészet - gyermekkönyv - album
73/76(100)(091)(02.053.2)
[AN 3892820]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2024.
Sal Endre (1972-)
   Hősök és kalandorok : mesél a Fiumei úti sírkert / Sal Endre. - Budapest : Libri, 2022. - 223 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-604-163-2 kötött : 6999,- Ft
Magyarország - Budapest. 8. kerület - temető - síremlék - művelődéstörténet - történelmi személy - híres ember
718(439-2Bp.VIII.) *** 726.82(439-2Bp.VIII.) *** 929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 3894299]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2024.
Szokolay Sándor (1922-1999)
   Szokolay 100 / [kiad. ... a Tótkomlós - Slovensky Komlós Barátainak Köre Egyesület ...]. - [Tótkomlós] : Tótkomlós Barátainak Köre Egyes., [2022]. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm
A Tótkomlóson, 2022. dec. 2-án nyílt vándorkiállítás katalógusa. - Magyar és szlovák nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - iparművész - fafaragás - 20. század - vándorkiállítás
75(439)(092)Szokolay_S. *** 745.51(439)(092)Szokolay_S. *** 061.4(439)
[AN 3893181]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2024.
   V. Itt. Most. Tárlat : 18. Kerületi Művészeti Egyesület, 2018-2022. - [Budapest] : XVIII. Ker. Műv. Egyes., [2022]. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2022. nov. 3 - dec. 1. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-6226-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2022"
[AN 3893124]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2467 /2024.
Berki Tamás (1946-)
   Hangszálak / Berki Tamás. - [Budapest] : Kocsis, cop. 2022. - 216, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6372-31-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - dzsesszzenész - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.5(439)(092)Berki_T.(0:82-94)
[AN 3893768]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2024.
Hegedüs Gyula
   Tamási zenei élete a XX. században és a XXI. század elején, 2004 / Hegedüs Gyula ; [kiad. Tamási Helytörténeti Alapítvány]. - Tamási : Tamási Helytört. Alapítvány, 2022. - [4], 95 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-81443-2-2 fűzött
Tamási (Tolna megye) - zenei élet - történeti feldolgozás
78.05(439-2Tamási)(091)
[AN 3892884]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2024.
Lotoro, Francesco (1964-)
Un canto salverà il mondo (magyar)
   Egy dal fogja megmenteni a világot : 1933-1953 : a zene, amely túlélte a deportálásokat / Francesco Lotoro ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Európa, 2022. - 371, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-719-2 kötött
Európa - Németország - Szovjetunió - zeneszerző - zenei élet - koncentrációs tábor - Gulag - holokauszt - zsidóság - második világháború - 1945 utáni időszak
78.071.1(4)(092) *** 78(430)"193/194" *** 78(47)"193/195" *** 343.819.5(430)"193/194" *** 343.819.5(47)"193/195" *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 3893828]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2470 /2024.
Andrási Attila (1956-)
   Anjou : a liliom útvesztői / írta és rend. Andrási Attila ; [közread. az Udvari Kamaraszínház]. - Budapest : Udvari Kamaraszínház, [2022]. - 39 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Budapest - 21. század - magyar történelem - 14. század - színielőadás
792.091(439-2Bp.)"202" *** 943.9"13"
[AN 3892693]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2024.
Gross, Edward
Secrets of the force (magyar)
   Az erő titkai : a Csillagok háborúja teljes, cenzúrázatlan története az alkotók, a színészek és a rajongók tolmácsolásában / Edward Gross és Mark A. Altman ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 718 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-824-6 kötött
Lucas, George (1944-)
Egyesült Államok - filmtörténet - filmrendező - 20. század - 21. század - fantasztikus film - többrészes film
791.43.01-312.9(73) *** 791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 3893127]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2024.
   Színháztechnikai kézikönyv / [szerk. Lakatos Gergely, Szabó-Jilek Iván] ; [közread. a] Magyar Színháztechnikai Szövetség. - Budapest : MSZTSZ, 2022-. - ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
színháztechnika
792.02
[AN 3893224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2022. - 344 p.
ISBN 978-615-01-4533-4 fűzött
[AN 3893227] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2473 /2024.
Buda Ferenc (1936-)
   550 kazak szólás és közmondás : műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel / Buda Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2022. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-619-004-0 kötött : 2859,- Ft
kazah nyelv - szólás - közmondás
809.434.2-318=945.11 *** 398.9(=943.42)
[AN 3893275]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2024.
Csontos Pál
   Nem csak gyerekdalok és .. : tematikus gyakorlókönyv / Csontos Pál. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2022. - 140 p. : ill., főként színes ; 28 cm
keretcím: Hungaro lingua. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-615-008-2 fűzött
magyar nyelv - népdal - mondóka - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20 *** 784.4(=945.11) *** 398.831(=945.11)
[AN 3893477]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2024.
Gerő Ildikó
   Színesen magyarul : Hungarian for beginners / Gerő Ildikó, Kovács Judit. - Utánny. - [Debrecen] : Szerző, 2023. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-12-9477-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3923440]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2024.
Kerekesné Agárdi Noémi
   Vágd és játszd! : nyelvtani, nyelvhelyességi gyakorlatok játékos kedvű gyermekeknek / Kerekesné Agárdi Noémi. - [Tahitótfalu] : Tengelice Kft., 2022. - 47 fol. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-3873-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség - nyelvi játék
809.451.1-06 *** 793.72
[AN 3893545]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2024.
Kolosné Csesznák Orsolya
   One elephant : music book : songs, games and activities for young learners of English / [szerző Kolosné Csesznák Orsolya] ; [... ill. ... Fekete Éva]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2022. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-4780-2 fűzött
angol nyelv - példatár - foglalkoztatókönyv
802.0(076)=00 *** 087.5
[AN 3892207]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2024.
   A nyelvfejlődés folyamata koragyermekkortól kamaszkorig / szerk. Bóna Judit, Murányi Sarolta. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-525-1 fűzött
nyelvelsajátítás - nyelvfejlődés - gyermek - nyelvhasználat
800.6/.7-053.4/.6 *** 800.6
[AN 3893232]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2024.
Zsupos Zoltán (1959-)
   Kik voltak a késő avar kor lovagjai a Kárpát-medencében? = Wer waren die Ritter der späten Awarenzeit im Karpatenbecken? / Zsupos Zoltán ; [ford. ... Tuza Csilla]. - Budapest : Szerző, 2022. - 80 p., [2] fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-615-01-5834-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - személynév - földrajzi név - avar-kor
809.451.1-313"07" *** 809.451.1-311"07"
[AN 3892872]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2480 /2024.
Carroll, Jennifer
Feasts & festivities (magyar)
   Varázspartik és lakomák a Harry Potter filmekből : hivatalos könyv, benne a varázslatos ceremóniák, kézműves foglalkozások és partisnackek, amelyeket a varázslók világából ismerünk / Jennifer Carroll ; [ford. Goretity Franciska]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-568-278-2 fűzött
játékfilm - irodalmi alak - vendéglátás - gyermek - szakácskönyv
820(092)Rowling,_J._K. *** 791.43(73) *** 398.4 *** 640.4 *** 642 *** 641.562(083.12)
[AN 3893312]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2024.
Fábián László (1940-)
   Az irodalom mint nagy életjáték / Fábián László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6489-05-0 fűzött : 2980,- Ft : 8 EUR
irodalomesztétika - regény
82.01-31
[AN 3894445]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2024.
Proust, Marcel (1871-1922)
Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites (magyar)
   A titokzatos levélíró és más kiadatlan novellák / Marcel Proust ; Luc Fraisse szöveggondozásában, jegyzeteivel, bevezetőjével és utószavával ; [ford. Jancsó Júlia] ; [az előszót és az utószót ford. Moldvay Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2022. - 120 p. ; 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-68-2 kötött : 3695,- Ft
francia irodalom - elbeszélés - kritikai kiadás
840(092)Proust,_M. *** 840-32=945.11
[AN 3894111]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2483 /2024.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Egész lényeddel / Polcz Alaine. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 174, [3] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 3.)
ISBN 978-963-518-338-8 fűzött : 3299,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Mészöly_M.(0:82-94)
[AN 3922411]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2024.
   Prózára hangolva : a 20-21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban / szerk. Bónus Tibor és Molnár Gábor Tamás ; [közread. az ELTE BTK]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2022. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-518-3 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - narratológia - próza
894.511(091)-3 *** 82(091)-3 *** 82.01-3
[AN 3893245]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2485 /2024.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Eldvittnet (magyar)
   A tűz tanúja / Lars Kepler ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Animus, 2023. - 398, [1] p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-282-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3922690]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2024.
Ai Weiwei (1957-)
1000 years of joys and sorrows (magyar)
   1000 év öröm és bánat / Ai WeiWei ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 365, [16] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-518-192-6 kötött : 5999,- Ft
Ai Weiwei (1957-)
Ài Qīng (1910-1996)
Kína - művész - emigráns - történelem - angol nyelvű irodalom - 20. század - 21. század - memoár
820-94(100)=945.11 *** 951.0"19/201"(0:82-94) *** 7(100)(=951)(092)(0:82-94)
[AN 3893134]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2024.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Louisa May Alcott's Christmas treasury (magyar)
   A valóra vált álom : karácsonyi történetek / Louisa May Alcott ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 231, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-584-234-6 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3892451]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2024.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2007]-. - 24 cm
ISBN 978-963-9165-39-7
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 2640476]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 779-946. éjszaka. - cop. 2022. - 507 p.
ISBN 978-963-9165-19-9 vászon
[AN 3893096] MARC

ANSEL
UTF-82489 /2024.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2021]-. - 24 cm
 (hibás ISBN 963-9165-12-3)
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3845861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-145. éjszaka. - cop. 2022. - 759 p.
ISBN 978-963-9165-14-4 vászon
[AN 3893126] MARC

ANSEL
UTF-82490 /2024.
Allain, Suzanne (1972-)
Mr. Malcolm's list (magyar)
   Mr. Malcolm lajstroma / Suzanne Allain ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 217, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-369-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892516]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2024.
Alward, Donna
Summer escape with the tycoon (magyar)
   Életre szóló utazás / Donna Alward ; [... ford. Bakay Dóra]. Titkos záradék / Sandra Marton ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 755-756.)
Egys. cím: Summer escape with the tycoon. The Spanish prince's virgin bride
ISBN 978-963-540-517-6 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3892903]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere ermittelt : Der grüne Glibber-Brief (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Kinyomoztuk! : levélrejtély / Margit Auer ; rajz. Nina Dulleck ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2022. - 51, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-294-670-2 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892826]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2024.
Bach, David
The latte factor (magyar)
   A latte faktor : miért nem kell gazdagnak lenned ahhoz, hogy gazdagként élj! / David Bach, John David Mann ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-25-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - pénzügy - tudatosság - regény
820-31(73)=945.11 *** 658.15(0:82-31)
[AN 3894331]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2024.
Bacteria
Nithā phạn dāw (magyar)
   A tale of the thousand stars 1 : megszámolok veled ezer csillagot / Bacteria ; [... ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 219 p. ; 20 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-963-580-132-9 fűzött : 4490,- Ft
thai irodalom - regény
895.23-31=945.11
[AN 3894338]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2024.
Bärfuss, Lukas (1971-)
Hundert Tage (magyar)
   100 nap / Lukas Bärfuss ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2022. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-581-0 kötött : 4995,- Ft
Ruanda - svájci német irodalom - népirtás - ezredforduló - regény
830-31(494)=945.11 *** 341.485(675.98)"199"(0:82-31)
[AN 3894136]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2024.
Barinova, Lûbovʹ
Eva (magyar)
   Bosszú avagy Egy moszkvai gyerekrablás krónikája / Ljubov Barinova ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2022. - 338, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-128-0 fűzött : 4570,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3893633]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2024.
Bay, Louise
Mr. Smithfield (magyar)
   Mr Milliomos : Londoni nagymenők : Gabriel / Louise Bay ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-407-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3892557]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2024.
Bentley, Sue (1951-)
Magic kitten : star dreams (magyar)
   Varázslatos kiscica : csillagos álmok / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2022]. - 109 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-875-3 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892135]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2024.
Bertman, Jennifer Chambliss
The Alcatraz escape (magyar)
   Szökés az Alcatrazból : [Könyvvadászok 3] / Jennifer Chambliss Bertman ; Sarah Watts illusztrációival ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Pagony, 2022. - 288, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-305-0 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3892231]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2024.
Black, Holly (1971-)
The queen of nothing (magyar)
   The queen of nothing : a semmi királynője / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 324, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-366-3 fűzött : 3899,- Ft
ISBN 978-963-399-663-8 fűzött : 4899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922304]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2024.
Blake, Melanie (1976-)
Guilty women (magyar)
   Bűnös nők / Melanie Blake ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Next21, 2022. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6414-30-4 kötött : 5490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3893677]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2024.
Bomann, Corina (1974-)
Sophias Träume (magyar)
   Sophia álmai : A szépség színei / Corina Bomann. - [Budapest] : Central K., 2022. - 493 p. ; 21 cm
Ford. Péntek Eszter
ISBN 978-963-614-139-4 fűzött : 4590,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3893516]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2024.
Boozan, Glenn
There are moms way worse than you (magyar)
   Vannak nálad sokkal rosszabb anyák : íme a bizonyíték, hogy fantasztikus szülő vagy / Glenn Boozan ; ill. Priscilla Witte ; [ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
ISBN 978-963-572-211-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - családi nevelés - szülő - etológia - ivadékgondozás - humor - vers
820-13(73)=945.11 *** 613.865-055.5(0:82-7) *** 591.56(089.3) *** 37.018.1(0:82-7)
[AN 3894149]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2024.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : renaissance (magyar)
   Assassin's creed : reneszánsz / Oliver Bowden ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 12. utánny. - Budapest : Fumax, 2023. - 484, [4] p. : ill., térk. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9861-34-3 fűzött : 5995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3922465]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2024.
Burton, Rachel
A bookshop Christmas (magyar)
   Könyvesbolti karácsony / Rachel Burton ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, 2022. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-663-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3892725]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2024.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Bailey's story (magyar)
   Egy kutya négy élete: Bailey / W. Bruce Cameron ; [ill. by Richard Cowdrey] ; [ford. Palásthy Ágnes]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-482-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3922280]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2024.
Casalis, Anna
Aldin magico orsetto (magyar)
   Aldin, a bűvös mackó / szöveg Anna Casalis ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2022. - 59, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-584-246-9 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3894019]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2024.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   A szerelemről és más történetek / Anton Pavlovics Csehov ; [vál. és ford. Morcsányi Géza]. - Budapest : Magvető, 2022. - 330, [5] p. ; 19 cm
A ford. a "Polnoe sobranie sočinenij v tridcati tomah" (Moskva : Nauka, 1974-1982) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-4228-1 kötött : 4499,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3893016]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Midwinter murder (magyar) (részletek)
   Adventi krimik [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, cop. 2022. - 1 CD (4 h 51 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-908-8 : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-322.4=945.11
[AN 3890804]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2024.
Clancy, Tom (1947-2013)
Tom Clancy's target acquired (magyar)
   Küldetés újratöltve / Tom Clancy, Don Bentley ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2022. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-93-5 fűzött : 5299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3892615]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2024.
Cole, Martina (1959-)
Betrayal (magyar)
   Árulás / Martina Cole ; [ford. Molnár Anna]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 478 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-582-322-2 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3893173]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2024.
Collins, Suzanne (1962-)
Catching fire (magyar)
   Futótűz : [Az éhezők viadala-trilógia 2. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-72-9 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3923184]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2024.
Collins, Suzanne (1962-)
Mockingjay (magyar)
   A kiválasztott : [Az éhezők viadala-trilógia 3. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-085-7 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3923189]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2024.
Corey, James S. A.
Leviathan falls (magyar)
   Leviatán bukása : a Térség kilencedik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2022. - 496 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-230-6 fűzött : 5495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3893526]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2024.
Crouch, Blake (1978-)
Upgrade (magyar)
   Géncsapda / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-081-9 fűzött : 4980,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - utópia - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892549]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2024.
Cudmore, Katrina
Their baby surprise (magyar)
   Édes meglepetés / Katrina Cudmore ; [... ford. Kiss Klára]. A legnagyobb kincs / Dani Collins ; [... ford. Gaáli István]. Sose bízz egy testőrben! / Cara Colter ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 112.)
Egys. cím: Their baby surprise. A virgin to redeem the billionaire. One night with her brooding bodyguard
ISBN 978-963-540-521-3 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
írországi angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3892899]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2024.
Davis, Siobhan
Losing Kyler (magyar)
   Ne veszíts el Kyler : Kennedy boys 2. / Siobhan Davis. - Budaörs : Pioneer Books, 2022. - 398 p. ; 21 cm
Ford. Bótyik Bettina Zora
ISBN 978-615-6187-13-0 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3893097]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2024.
Dennard, Susan (1984-)
Truthwitch (magyar)
   Truthwitch : igazságboszorka : Boszorkafölde 1. / Susan Dennard ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 495 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-960-0 fűzött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922294]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2024.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Lies, Inc. (magyar)
   Kamu Rt / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2022. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-063-5 fűzött : 3880,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892546]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2024.
Donald, Robyn
By royal demand (magyar)
   Tolvaj menyasszony ; Hamis kép ; Szeplőtelenek / Robyn Donald ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 36.)
Egys. cím: By royal demand ; The rich man's royal mistress ; The prince's convenient bride
ISBN 978-963-540-525-1 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3892931]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2024.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
Case book of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes esetnaplója [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Fekete Ernő ; [ford. Cserna György]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, [2022-2023]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-322.4=945.11
[AN 3890878]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2022. - 1 CD (4 h 55 min)
ISBN 978-615-5157-77-6 : 4990,- Ft
[AN 3890882] MARC

ANSEL
UTF-82522 /2024.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
His last bow (magyar)
   Sherlock Holmes : az utolsó meghajlás [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; előadja Fekete Ernő ; [ford. Ferencz Anna és Takácsy Gizella]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2022. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - hangoskönyv
820-322.4=945.11
[AN 3890884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (3 h 57 min)
ISBN 978-615-5157-75-2 : 4800,- Ft
[AN 3890888] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (4 h 27 min)
ISBN 978-615-5157-76-9 : 4800,- Ft
[AN 3890890] MARC

ANSEL
UTF-82523 /2024.
Drogell, Jennifer
Married for his one-night heir (magyar)
   Váratlan viszontlátás / Jennifer Hayward ; [... ford. Szabó Júlia]. Végre otthon! / Jennifer Faye ; [... ford. Kiss Klára]. Lépésről lépésre / Louise Fuller ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 58.)
Egys. cím: Married for his one-night heir. Consequences of a hot Havana night. Claiming the drakos heir
ISBN 978-963-540-493-3 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3892906]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2024.
Dunlop, Barbara
Thunderbolt over Texas (magyar)
   Égzengés Texasban / Barbara Dunlop ; [... ford. Czárán Judit]. Pincérnő a feleségem / Victoria Chancellor ; [... ford. Várnai Péter]. Kétbalkezes őrangyal / Mary McBride ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 36.)
Egys. cím: Thunderbolt over Texas. Moonglow, Texas. The prince's Texas bride
ISBN 978-963-540-545-9 fűzött : 2599,- Ft : 15.32 EUR : 59,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892877]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2024.
Easton, B. B.
Suit (magyar)
   Az öltönyös : Ken könyve : 44 fejezet-sorozat #2 / BB Easton ; [ford. Bótyik Bettina Zóra]. - Budaörs : Pioneer Books, 2022. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-28-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3893132]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2024.
Eekhout, Anne (1981-)
Mary (magyar)
   Mary : egy kivételes nő, aki mindennel dacolva megalkotja Frankenstein szörnyének történetét / Anne Eekhout ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2022. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-989-2 fűzött : 4499,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3893534]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2024.
English, Rachael
The paper bracelet (magyar)
   Papír karkötő / Rachael English ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Next21, 2022. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6414-46-5 fűzött : 4890,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3893683]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2024.
Estienne d'Orves, Nicolas d' (1974-)
Eiffel (magyar)
   Eiffel / Nicolas d'Estienne d'Orves ; [ford. Kaló Krisztina]. - Budapest : General Press, 2022. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-662-9 fűzött : 3990,- Ft
Eiffel, Gustave (1832-1923)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3892736]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2024.
Falk, Rita (1964-)
Kaiserschmarrndrama (magyar)
   Császármorzsa-dráma / Rita Falk ; [ford. Balla Judit]. - [Budapest] : Magistra, 2022. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6147-29-5 fűzött : 3790,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3894364]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2024.
Ferrante, Elena (1943-)
La vita bugiarda degli adulti (magyar)
   A felnőttek hazug élete / Elena Ferrante ; ford. Király Kinga Júlia. - 2. átd. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 398, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-993-2 fűzött : 4499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3923177]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2024.
Freedman, Dan (1977-)
Jamie Johnson #1 : the kick off (magyar)
   Jamie, a focicsoda : kezdőrúgás / Dan Freedman ; [ford. Cselleng Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 164, [1] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-603-170-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892138]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2024.
Freedman, Dan (1977-)
Jamie Johnson #2 : shoot to win (magyar)
   Jamie, a focicsoda : góóól! / Dan Freedman ; [ford. Cselleng Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2022. - 151 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-603-171-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892141]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2024.
Frieda, Leonie (1956-)
Catherine de Medici (magyar)
   Medici Katalin, a reneszánsz királynő / Leonie Frieda ; [ford. Vadász Márton]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 606 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 579-586.
ISBN 978-963-582-441-0 fűzött
Katalin (Franciaország: királyné ; II. Henrik felesége) (1519-1589)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3893518]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2024.
Fuller, Louise
Proof of their one-night passion (magyar)
   Izlandi szép napok / Louise Fuller ; [... ford. Gaáli István]. Ámor nyílvesszeje / Cara Colter ; [... ford. Gaáli István]. Minden seb begyógyul / Donna Alward ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 113.)
Egys. cím: Proof of their one-night passion. Matchmaker and the Manhattan millionaire. Wedding reunion with the best man
ISBN 978-963-540-539-8 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3892887]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2024.
Gardner, Bonnie
Sergeant Darling (magyar)
   Mr. Darling / Bonnie Gardner ; [... ford. Kiss Gábor]. Kifogtam az aranyhalat / Claire Baxter ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. Szappanopera / Crystal Green ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 345.)
Egys. cím: Sergeant Darling. The single dad's patchwork family. Mummy and the millionaire
ISBN 978-963-540-541-1 fűzött : 2499,- Ft : 57,1 RON : 14,73 EUR
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3892950]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Rubinrot (magyar)
   Rubinvörös : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 333, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-339-2 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922308]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Rubinrot (magyar)
   Rubinvörös : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 333, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-748-2 fűzött : 4999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922309]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 357, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-395-8 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922306]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 357, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-716-1 fűzött : 4999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922307]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-682-9 fűzött : 4799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922310]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2024.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-717-8 fűzött : 5599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922311]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2024.
Goldstein Imre (1938-)
   Salamon fája és más novellák / Goldstein Imre ; [ford. Koltai Gábor, Margitta Nóra és Tamás Dénes]. - Budapest : Múlt és Jövő, cop. 2022. - 206, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5480-93-5 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - kisregény
820-32(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3886762]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2024.
Gorman, Amanda (1998-)
Call us what we carry (magyar)
   Ne kérdezd, kik vagyunk : versek / Amanda Gorman. - [Budapest] : Open Books, 2022. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-572-030-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3893755]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2024.
Graves, Tracey Garvis (1968-)
The girl he used to know (magyar)
   Az a régi lány / Tracey Garvis Graves ; [ford. Hrabovszky Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 302 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-597-105-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892498]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2024.
Green, Abby
Redeemed by his stolen bride (magyar)
   Mámorító kaland / Abby Green ; [... ford. Scheer Katalin]. A boldogság színe / Carole Mortimer ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 176 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 757-758.)
Egys. cím: Redeemed by his stolen bride. Pregnant by the millionaire
ISBN 978-963-540-533-6 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3892955]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2024.
Gregory, Philippa (1954-)
Dark tides (magyar)
   Sötét vizeken / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Libri, 2022. - 607 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 603-607.
ISBN 978-963-433-991-5 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3893098]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2024.
Gregory, Philippa (1954-)
The red queen (magyar)
   A vörös királyné / Philippa Gregory. - Budapest : Libri, 2023. - 415 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Todero Anna. - Bibliogr.: p. 413-415.
ISBN 978-963-604-245-5 fűzött : 5299,- Ft
Beaufort, Margaret, Countess of Richmond and Derby (1443-1509)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3923734]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2024.
Hallett, Janice (1969-)
The appeal (magyar)
   A színjáték / Janice Hallett ; [ford. Endreffy Kata]. - Budapest : Next21, 2022. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-291-1 fűzött : 4890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - levélregény
820-312.4=945.11
[AN 3893681]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2024.
Heath, Lorraine (1954-)
Scoundrel of my heart (magyar)
   A kitaszított / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 320 p. ; 18 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-540-528-2 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892915]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2024.
Heaton, Louisa
Saving the single dad doc (magyar)
   Szerelmem az utódom / Louisa Heaton ; [... ford. Gaáli István]. Egy régi nyár / Maggie Kingsley ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 688-689.)
Egys. cím: Saving the single dad doc. A baby for Eve
ISBN 978-963-540-523-7 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 50,2 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3892962]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2024.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (magyar)
   Diótörő és Egérkirály [elektronikus dok.] / E. T. A. Hoffmann ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Leányfalu] : Mojzer, cop. 2022. - 1 CD (2 h 27 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-910-1 : 3590,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3890801]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
All your perfects (magyar)
   All your perfects : minden tökéletesed / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 299 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-425-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892497]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
Without Merit (magyar)
   Without Merit : Merit nélkül / Colleen Hoover ; [ford. Szarvas Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 326, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-791-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3922293]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2024.
Hub, Ulrich (1963-)
Lahme Ente, blindes Huhn (magyar)
   Sánta kacsa, vak tyúk / Ulrich Hub ; Jörg Mühle képeivel ; ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Budapest : Scolar Kid, 2022. - 82, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-654-1 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3894049]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2024.
Hudson, Melanie (1971-)
The night train to Berlin (magyar)
   Éjszakai vonat Berlinbe / Melanie Hudson ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : Next21, 2022. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6414-36-6 kötött : 4890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3892504]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2024.
Hunter, Cara
Hope to die (magyar)
   Így görbüljek meg / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 494 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-274-4 fűzött : 4890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3894113]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2024.
Hunter, Teagan
Can't text this (magyar)
   Can't text this : nehogy megírd! / Teagan Hunter ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-372-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3892491]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2024.
Hvorecký, Michal (1976-)
Tahiti (magyar)
   Tahiti utópia : Trianon után - a szlovákok (és persze a magyarok) alternatív történelme / Michal Hvorecký ; [ford. György Norbert]. - Budapest : Európa, 2022. - 213, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-717-8 kötött
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3893023]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2024.
Ireland, Justina
A test of courage (magyar)
   A bátorság próbája / Justina Ireland ; Petur Antonsson illusztrációival ; [ford. Földi Bence]. - Budapest : Kolibri, 2022. - 239, [8] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-437-838-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3892127]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2024.
Jackson, Holly (1992-)
Good girl, bad blood (magyar)
   Jó kislányok, rossz viszonyok / Holly Jackson ; [ford. Horváth M. Zsanett] ; [ill. ... Priscilla Coleman]. - Budapest : Kolibri, 2023. - 427, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-992-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3922297]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2024.
Jacobs, Anne (1941-)
Das Gutshaus : glanzvolle Zeiten (magyar)
   Az úriház : ragyogó idők / Anne Jacobs ; ford. Péntek Eszter. - [Budapest] : Central, 2023. - 540, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-614-007-6 fűzött : 4790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3922790]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2024.
Jordan, Robert (1948-2007)
The dragon reborn (magyar)
   Az újjászületett sárkány / Robert Jordan ; [ford. Radnóti Alíz, Varga Csaba Béla ...]. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2022. - 2 db (1088 p.) ; 18 cm. - (Az idő kereke ; 3.)
ISBN 978-963-395-400-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3922767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 487, [4] p. : ill.
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-395-401-0 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
[AN 3922770] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. [5], 489-1088.
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-395-402-7 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
[AN 3922777] MARC

ANSEL
UTF-82563 /2024.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 133, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-406-6 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922119]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2024.
Kawaguchi Toshikazu (1971-)
Coffee ga samenai uchini (magyar)
   Történetek a kávézóból / Kavagucsi Tosikadzu ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2023. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-636-172-3 fűzött : 4500,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3923304]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2024.
Keene, Carolyn
Mystery of the midnight rider (magyar)
   Éjfél lovasának titka / Carolyn Keene ; [ford. Kolontár Elvira]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2022. - 207 p. ; 20 cm. - (Nancy Drew naplói ; 3.)
ISBN 978-615-5716-45-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3892124]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2024.
Kennedy, Elle (1982-)
Broken prince (magyar)
   Megtört herceg : a Royal család 2. / Erin Watt. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 344, [7] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-246-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3922287]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2024.
Kennedy, Elle (1982-)
The play (magyar)
   The play : Briar U : a játszma / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 460, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-950-4 fűzött : 4899,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3892493]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2024.
Kennedy, Elle (1982-)
Tarnished crown (magyar)
   Megkopott korona : a Royal család 3.5 / Erin Watt ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-721-8 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3922288]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2024.
Kenney, Daniel
The case of the Christmas caper (magyar)
   A karácsonyi rablás esete / Daniel Kenney és Emily Boever ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 144, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Mateknyomozók ; 3.)
ISBN 978-963-597-433-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3893976]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2024.
Kidd, Sue Monk (1948-)
The secret life of bees (magyar)
   A méhek titkos élete / Sue Monk Kidd ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-411-3 fűzött : 5690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3923071]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2024.
King, Stephen (1947-)
Night shift (magyar)
   Éjszakai műszak / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2023. - 515, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-307-1 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3922399]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2024.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Diper överlöde (magyar)
   Egy ropi naplója : kibörul a bili / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-770-5 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3893374]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2024.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : hard luck (magyar)
   Egy ropi naplója : pechszéria / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-399-127-5 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922463]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2024.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of an awesome friendly kid : Rowley Jefferson's journal (magyar)
   Egy bitang jó fej srác naplója : Rowley Jefferson emlékiratai / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-669-3 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922281]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2024.
Koontz, Dean R. (1945-)
The other Emily (magyar)
   A másik Emily / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Next21, 2022. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6414-34-2 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3892507]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2024.
Korman, Gordon (1963-)
The Medusa plot (magyar)
   A Medusa-terv : Cahillek a Vesperek ellen : [első könyv] / Gordon Korman ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 240 p. ; 19 cm. - (A 39 kulcs)
ISBN 978-963-597-344-6 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3893386]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2024.
Kundera, Milan (1929-2023)
Un Occident kidnappéou la tragédie de l'Europe centrale (magyar)
   Az elrabolt Nyugat, avagy Közép-Európa tragédiája / Milan Kundera ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 105, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-608-9 kötött
francia irodalom - előadóbeszéd - esszé
840-4=945.11
[AN 3893032]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2024.
Kundera, Milan (1929-2023)
Ptakovina (magyar)
   Hecc / Milan Kundera ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2022. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-698-0 kötött
cseh irodalom - dráma
885.0-2=945.11
[AN 3893036]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2024.
Läckberg, Camilla (1974-)
Box (magyar)
   A doboz : Mina & Vincent 1. / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2022. - 446 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-129-5 fűzött : 5590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3893521]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2024.
Landon, Sydney
Fractured (magyar)
   Pierced, fractured : összetörve / Sydney Landon ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 249, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-035-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892486]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2024.
Lauren, Christina
The soulmate equation (magyar)
   A lelkitárs-egyenlet / Christina Lauren ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-283-6 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3893702]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2024.
Laws, David
The Fuhrer's orphans (magyar)
   A Führer árvái / David Laws ; [ford. Komjáthy Barna]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-343-7 fűzött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3893182]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2024.
Lee, Stephan
K-pop confidential (magyar)
   K-pop : szigorúan bizalmas! / Stephan Lee ; [ford. Horváth Vivien]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 367 p. ; 20 cm. - (#POV, ISSN 2939-676X)
ISBN 978-963-599-460-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3923062]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2024.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Mästerdetektiven Blomkvist (magyar)
   Kalle nyomozni kezd / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Németh Gyula illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-363-4 fűzött : 2999,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3922984]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2024.
Littler, Jamie (1986-)
Rise of the world eater (magyar)
   Zúzmaraszív 3 : a világfaló ébredése / Jamie Littler ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 503 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-597-419-1 fűzött : 4699,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3892132]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2024.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2023. - 236, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-750-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3923070]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2024.
Macsovszky Péter (1966-)
   Lomha apáca : válogatott versek / Peter Macsovszky ; ford. Mészáros Tünde. - Dunaszerdahely ; Pozsony ; Budapest : Kalligram, 2022. - 100, [3] p. ; 20 cm. - (Bázis-könyvek ; 19.)
ISBN 978-80-8267-005-2
Kötött
szlovák irodalom - vers
885.4-14=945.11
[AN 3894303]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2024.
March, Meghan
Luck of the devil (magyar)
   Ördögi szerencse : Forge-trilógia 2. / Meghan March. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 270 p. ; 20 cm
Ford. Goitein Veronika
ISBN 978-963-570-423-1 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3892577]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2024.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések : [Cassius Dio Cocceianus Marcus-életrajzával] / Marcus Aurelius ; [Huszti József fordításának tekintetbevételével ford., a jegyzeteket és az utószót írta Steiger Kornél]. - Budapest : Atlantisz, 2023. - 290 p. ; 20 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
borító- és gerinccím: Marcus Aurelius elmélkedései. - Bibliogr.
Fűzött : 4450,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9777-39-2)
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Római Birodalom - ókori görög irodalom - filozófia - uralkodó - 2. század
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius *** 937(092)Marcus_Aurelius
[AN 3922121]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2024.
Marple : twelve new stories (magyar)
   12 új Miss Marple-sztori / Agatha Christie [alapján]. - Budapest : Helikon, 2022. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-573-5 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73)=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3892283]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2024.
Mayer, Shannon (1979-)
A court of honey and ash (magyar)
   Méz & hamu udvara : Méz & jég 1. / Shannon Mayer & Kelly St. Clare ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-562-7 fűzött : 4999,- Ft
kanadai angol irodalom - új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11 *** 820-312.9(931)=945.11
[AN 3892744]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2024.
McMillan, Sue
Ballerina stories (magyar)
   Balerina a barátnőm : [mesék nem csak táncosoknak] / [írta Sue McMillan] ; [rajz. Kimberly[!Kimberley] Scott] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-483-338-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3892916]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2024.
Mezrich, Ben (1969-)
Bitcoin billionaires (magyar)
   Az első bitcoin milliárdosok : igaz történet árulókról, zsenikről és jóvátételről / Ben Mezrich ; [ford. Marczali Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-582-393-2 fűzött
amerikai angol irodalom - pénzpiac - digitális pénz - tőkebefektetés - spekuláció - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 174.5 *** 336.76(0:82-31) *** 681.3.004.14
[AN 3893180]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2024.
Michaels, Corinne
A moment for us (magyar)
   Te vagy a minden / Corinne Michaels ; [ford. Farkas Nóra]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-395-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes elbeszélés
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3892554]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2024.
Midwood, Ellie
Auschwitz syndrome (magyar)
   A lelkem Auschwitzban maradt / Ellie Midwood ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 442, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-401-9 kötött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - koncentrációs tábor - holokauszt - második világháború - regény
820-31(73)=945.11 *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31)
[AN 3892751]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2024.
Morán, José (1956-)
Los mejores relatos de caballos (magyar)
   Történetek lovakról / írta José Morán ; ill. Ana Campos ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2022]. - 508, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Olvassatok velünk!
ISBN 978-963-483-200-3 kötött : 6990,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3893157]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
Et après (magyar)
   És azután.. / Guillaume Musso ; ford. Tótfalusi Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 356, [3] p. ; 21 cm
Megj. "Szerelem életre-halálra" címmel is
ISBN 978-963-633-115-3 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3923809]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
Que serais-je sans toi? (magyar)
   Mi lesz velem nélküled? / Guillaume Musso ; ford. Domonkos Eszter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 325, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-633-041-5 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3923176]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2024.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; ford. Petrikovics Edit. - Budapest : Animus, 2023. - 430, [1] p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-975-8 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3923223]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2024.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; ford. Pék Zoltán. - Budapest : Animus, 2023. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-807-2 fűzött : 4590,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3923770]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2024.
Nesbø, Jo (1960-)
Kakerlakkene (magyar)
   Csótányok / Jo Nesbø ; ford. Petrikovics Edit. - Budapest : Animus, 2023. - 334, [1] p. ; 18 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-614-050-2 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3923225]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2024.
Nesbø, Jo (1960-)
Kongeriket (magyar)
   A birodalom / Jo Nesbø ; ford. Sulyok Viktória. - Budapest : Animus, 2023. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-793-8 fűzött : 5290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3923731]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2024.
Ness, Patrick (1971-)
Burn (magyar)
   Égj! / Patrick Ness ; m. szöveg Illés Róbert. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2022. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5347-44-3 fűzött : 4800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3893730]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2024.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   S tudjátok-e, mi nekem a világ? : Friedrich Nietzsche füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, 2022. - 214, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-553-4 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - filozófia - idézetgyűjtemény - aforizma
830-84=945.11 *** 1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3893238]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2024.
Nordqvist, Sven (1946-)
Findus flyttar ut (magyar)
   Findusz elköltözik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-278-2 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923475]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2024.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettson tältar (magyar)
   Pettson sátorozik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-212-6 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923479]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2024.
Nordqvist, Sven (1946-)
Tuppens minut (magyar)
   Ki az úr a háznál? / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 6. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-31-5 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923478]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2024.
Oates, Joyce Carol (1938-)
Blonde (magyar)
   Szöszi / Joyce Carol Oates ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2022. - 914, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-701-7 kötött
Monroe, Marilyn (1926-1962)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3893813]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2024.
Obertone, Laurent (1984-)
Guerilla (magyar)
   Gerilla : Franciaország utolsó napjai / Laurent Obertone ; [ford. Ofella Balázs]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2023. - 438, [1] p. ; 22 cm
Borítócím: Gerilla : Franciaország végnapjai
ISBN 978-963-7010-17-0 fűzött : 5490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3923438]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2024.
Older, Daniel José (1980-)
Midnight horizon (magyar)
   Éjféli horizont / Daniel José Older ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2022. - 378 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a köztársaság fénykora
ISBN 978-963-497-708-7 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892126]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2024.
O'Neil, Annie
Tempted by the bridesmaid (magyar)
   Tökéletes terápia / Annie O'Neil ; [... ford. Gaáli István]. Szemed fénye / Margaret McDonagh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 690-691.)
Egys. cím: Tempted by the bridesmaid. Dr Devereux's proposal
ISBN 978-963-540-537-4 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 50,2 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3893020]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2024.
Otsuka, Julie (1962-)
The Buddha in the attic (magyar)
   Buddha a padláson / Julie Otsuka ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Magvető, 2022. - 142, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4243-4 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - nőtörténet - japánok - századforduló - 20. század - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11 *** 316.37-055.2(=956)(73)"19"(0:82-31)
[AN 3892608]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2024.
Owens, Delia (1949-)
Where the crawdads sing (magyar)
   Ahol a folyami rákok énekelnek / Delia Owens ; [ford. Csonka Ágnes]. - 6. kiad., 2. utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 459 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-185-4 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3922464]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2024.
Petch, Angela
The Tuscan house (magyar)
   A toszkán ház / Angela Petch ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 408 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 404.
ISBN 978-963-543-266-0 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3893494]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2024.
Picasso, Pablo (1881-1973)
Poèmes (magyar)
   Versek / Pablo Picasso ; szerk. Androula Michaël ; [ford. Bognár Róbert, Gulyás Adrienn, Imreh András]. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 162, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-475-653-8 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - prózaköltemény - szabadvers
840-14=945.11 *** 840-3=945.11
[AN 3894157]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2024.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A fekete macska / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Trubadúr, 2022. - 115 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 10.)
ISBN 978-615-6490-18-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73).02=945.11
[AN 3894046]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2024.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy]. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3923058]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2024.
Proby, Kristen (1974-)
Loving Cara (magyar)
   Szerelmem, Cara : Égben írt szerelem 1. rész / Kristen Proby ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 303 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-530-5 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892918]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2024.
Prose, Nita
The maid (magyar)
   A szobalány / Nita Prose ; [ford. Nagy Szilvia]. - Pécs : Alexandra, 2022. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-328-4 fűzött
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3893183]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2024.
Rautiainen, Petra (1988-)
Tuhkaan piirretty maa (magyar)
   Hamuba rajzolt föld / Petra Rautiainen ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Európa, 2022. - 346, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-674-4 kötött : 4599,- Ft
finn irodalom - történelmi regény
894.541-311.6=945.11
[AN 3893019]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2024.
Reynolds, Anthony
Ruination (magyar)
   Romlás : regény a League of legends világából / Anthony Reynolds ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Fumax Gaming, 2022. - 406, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-266-5 kötött : 6495,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3893528]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2024.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Vergers (magyar)
   Gyümölcsöskertek / Rainer Maria Rilke ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2022. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-509-635-0 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 3893739]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2024.
Riordan, Rick (1964-)
The burning maze (magyar)
   Apollón próbái : A lángoló labirintus, harmadik könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 421, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-789-0 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922296]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2024.
Riordan, Rick (1964-)
The dark prophecy (magyar)
   Apollón próbái : A sötét prófécia, második könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 406, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-560-0 kötött : 4799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922295]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2024.
Roberts, Nora (1950-)
Abandoned in death (magyar)
   Halálos magány / J. D. Robb ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2022]. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-656-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3893622]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2024.
Roberts, Nora (1950-)
Night tales (magyar)
   A hold árnyéka 3-4 / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Vinton, 2022. - 527 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Tűznél forróbbÞ; Acélos rózsa ; Night smoke ; Night shade
ISBN 978-963-540-532-9 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3892911]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2024.
Rose, Karen (1964-)
Every dark corner (magyar)
   Minden sötét szeglet / Karen Rose ; [ford. Weisz Böbe]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 693, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-597-314-9 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3892155]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2024.
Roth, Philip (1933-2018)
I married a communist (magyar)
   Kommunistához mentem feleségül / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Helikon, 2023. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-097-6 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3922388]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2024.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922282]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2024.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 9. (magyar)
   Egy zizi naplója : szerepcsere : egy nem-túl-zizi drámakirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 338, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-457-151-3 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3922462]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2024.
Ryder, Lucy
Caught in a storm of passion (magyar)
   Pokoli pilóta / Lucy Ryder ; [... ford. Kiss Klára]. Hoztam neked egy kisbabát / Sue MacKay ; [... ford. Czárán Judit]. Az új családtag / Alison Roberts ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 76.)
Egys. cím: Caught in a storm of passion. The Italian surgeon claims his bride. The Italian surgeon's secret baby
ISBN 978-963-540-543-5 fűzött : 2599,- Ft : 15,32 EUR : 59,3 RON
dél-afrikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.9(680)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3893014]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2024.
Scarrow, Simon (1962-)
The honour of Rome (magyar)
   Róma becsülete / Simon Scarrow ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2022]. - 332 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-649-5 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3893704]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2024.
Setterfield, Diane (1964-)
Once upon a river (magyar)
   A hattyú meséje / Diane Setterfield ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 485 p. : ill. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-821-1 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3893631]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2024.
Shen, L. J.
The monster (magyar)
   A szörnyeteg : Bostoni bikák 3. / L. J. Shen ; [ford. Ladányi Klára]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 474 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-387-6 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3893449]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2024.
Silva, Daniel (1960-)
The cellist (magyar)
   A csellista / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Vinton, 2022. - 383 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-403-2 fűzött : 5280,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3892919]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2024.
Silvera, Adam (1990-)
The first to die at the end (magyar)
   Az első, aki meghal a végén / Adam Silvera ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 605 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-272-8 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3893734]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2024.
Steel, Danielle (1947-)
The wedding dress (magyar)
   Az esküvői ruha / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2022. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-435-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3893038]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2024.
Stiefvater, Maggie (1981-)
All the crooked saints (magyar)
   All the crooked saints : tökéletlen szentek / Maggie Stiefvater ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 300, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-335-4 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3892492]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2024.
Stilton, Tea
Tesori perduti : la bussola di stelle (magyar)
   Elveszett kincsek nyomában : a királynő kincse / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, cop. 2022. - 320, [59] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-983-6 fűzött : 4999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3892467]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2024.
Stone, Emily
Always, in December (magyar)
   Mindig december / Emily Stone ; [ford. Kalapos Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-873-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3893691]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2024.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 3699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3922118]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2024.
Swan, Karen
Midnight in the snow (magyar)
   Éjfélkor a hóban / Karen Swan ; [ford. Simonyi Ágnes, Vándor Judit]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-289-8 fűzött : 4890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3893695]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2024.
Taylor, Emily J.
Hotel Magnifique (magyar)
   Hotel Magnifique / Emily J. Taylor ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 399 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-143-1 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3892545]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2024.
Thalassa, Laura
Rhapsodic (magyar)
   Rhapsodic : az éjszaka királya / Laura Thalassa ; [ford. Kéri Andrea]. - [Budapest] : Anassa Kv., 2022. - 355, [8] p. ; 21 cm. - (Alkusz-sorozat)
ISBN 978-615-6507-00-6 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892511]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2024.
Thompson, Gill
The lighthouse sisters (magyar)
   Háborgó emlékek / Gill Thompson ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 494, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-502-3 kötött : 4699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3894194]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2024.
Tolkien, Royd (1969-)
There's a hole in my bucket (magyar)
   Lyukas bakancslista : [a Tolkien testvérek váratlan utazása] / Royd Tolkien ; [ford. Berényi Irén]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2022. - 427, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-849-9 kötött
angol irodalom - önéletrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3893095]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2024.
Turnbull, Bryn
The last grand duchess (magyar)
   Az utolsó nagyhercegnő / Bryn Turnbull ; [ford. Zoltán Dominika]. - Budapest : Helikon, 2022. - 406, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-855-2 fűzött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3893714]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2024.
Urquhart, Alaina
The butcher and the Wren (magyar)
   A mészáros és az ökörszem / Alaina Urquhart ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-295-9 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3893748]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2024.
Vichayawannakul, Orawan
Rạk nī bạngxeiy khūx khun (magyar)
   Love by chance : My accidental love is you 1. / MAME. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 427 p. ; 20 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
Címváltozat: My accidental love is you 1. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-6022-79-0 fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6022-25-7)
thai irodalom - homoszexualitás - szerelmes regény
895.23-312.5=945.11 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3894344]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2024.
Wallace, Barbara (1964-)
One night in Provence (magyar)
   Virágzó levendulamezők / Barbara Wallace ; [... ford. Várnai Péter]. Tűz és víz / Jennie Adams ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 747-748.)
Egys. cím: One night in Provence. Passionate chef, ice queen boss
ISBN 978-963-540-535-0 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320,- RSD : 50,2 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3892875]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2024.
Walliams, David (1971-)
The midnight gang (magyar)
   Az éjféli banda / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 470, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-599-453-3 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3923060]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2024.
Wallis de Vries, Mel (1973-)
Wreed (magyar)
   Bestia / Mel Wallis de Vries ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Scolar, 2022. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-552-0 kötött : 3999,- Ft
holland irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
839.31-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3893746]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2024.
White, Kiersten (1983-)
Now I rise (magyar)
   Now I rise : felemelkedés : A hódító legendája 2. / Kiersten White ; [ford. Gergely-Péch Éva]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 518, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-597-375-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3892500]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2024.
Wild, Meredith (1982-)
On my knees (magyar)
   Megperzselve : Bridge-sorozat második rész / Meredith Wild ; [ford. Papp Fruzsina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 332, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-031-5 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3893393]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2024.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : draghi (magyar)
   Mesél az erdő a sárkányokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-403-585-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923648]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2024.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : folletti (magyar)
   Mesél az erdő a manókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-403-571-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923647]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2024.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : il piccolo dinosauro (magyar)
   Mesél az erdő a kis dinoszauruszról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-403-189-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923650]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2024.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : maghi (magyar)
   Mesél az erdő a varázslókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 86, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 7
ISBN 978-963-403-614-2 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923649]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2024.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [... Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 11. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3923643]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2024.
Yates, Maisey
Crowning his convenient princess (magyar)
   Feleség sürgősséggel / Maisey Yates ; [... ford. Bosnyák Edit]. Ameddig a takaród ér.. / Patricia Thayer ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Vinton K., 2022. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 745-746.)
Egys. cím: Crowning his convenient princess. The cowboy's adopted daughter
ISBN 978-963-540-519-0 fűzött : 2199,- Ft : 12,96 EUR : 1320 RSD : 50,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3893028]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2024.
Zevin, Gabrielle (1977-)
Tomorrow and tomorrow and tomorrow (magyar)
   Világépítők / Gabrielle Zevin ; [ford. Varga Krisztina]. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-078-9 fűzött : 5980,- Ft : 16,20 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3892503]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2662 /2024.
Bagdi, Berti M.
   Lelkek tánca 2 : Leonardo szüleinek titkai / Berti M. Bagdi ; [közread. a] Lelkek Tánca Alapítvány. - [Budapest] : Lelkek Tánca Alapítvány, 2022. - 211, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6271-3 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893468]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2024.
Baginé Lugosi Diána
   Tomi kalandjai : beszélgetős mesekönyv / Baginé Lugosi Diána ; rajz. Felföldi Anna. - [Páty] : Szilvia és Társa Kft. : Zimber Kv., 2022. - [116] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81639-5-8 kötött : 4490,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - autóbusz-közlekedés - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Bp.(02.053.2) *** 656.132(439-2Bp.)(0:82-34)
[AN 3892144]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2024.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Kukori és Kotkoda : a legvidámabb történetek / írta Bálint Ágnes és Németh Ágnes ; rajz. Mata János. - Budapest : Móra, 2022. - 109, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-997-9 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3893965]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2024.
Baráth Viktória (1989-)
   Bűnösök közt / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-484-2 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3893451]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2024.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : csengettyűk / Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2022. - 234, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-6494-28-3 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3922300]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2024.
Bauer Barbara (1974-)
   Bíborbetűk / Bauer Barbara. - Budapest : Jaffa, 2022. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-661-3 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3894190]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2024.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi : mesék a bátorságról / Benedek Elek ; [vál. Kormos István] ; [ill. Szecskó Tamás]. - 11. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 306, [5] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Benedek Elek meséi
ISBN 978-963-603-391-0 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3922115]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2024.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony : a magyar mesék színe-java / Benedek Elek ; [vál. és a szöveget gond. Kormos István] ; [K. Lukáts Kató illusztrációival]. - 14. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 308, [3] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Benedek Elek meséi
ISBN 978-963-603-390-3 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3922117]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2024.
Benkő László (1952-)
   Nagy Lajos / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2022]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3881254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kígyófészek. - cop. 2022. - 404, [3] p.
ISBN 978-963-267-574-9 kötött : 4799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3893241] MARC

ANSEL
UTF-82671 /2024.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., A birodalom ura. - Utánny. - 2023. - 373 p.
Bibliogr.: p. 365-373.
ISBN 978-963-543-114-4 kötött : 5499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3923737] MARC

ANSEL
UTF-82672 /2024.
Böröndi Lajos (1954-)
   Feljegyzések a Hold túlsó oldaláról : napló, 2007-2010 / Böröndi Lajos. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Kvk., 2022. - 382 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81764-4-6 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3894287]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2024.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szókincsrablás / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 147, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-352-6 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3922979]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2024.
Böszörményi Gyula (1964-2022)
   Lopotnyik / Böszörményi Gyula ; [Szőnyi Gergely illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-603-395-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3923600]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2024.
Cooper, Carrie
   Viszlát, józan ész! : Nem csak egy szerelmes történet 1. / Carrie Cooper. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 537 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-518-4 fűzött : 4899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3893366]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2024.
Csáti Géza
   Éld az életed : versek / Csáti Géza. - [Tarcal] : [Csáti G.], 2022. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-6366-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3893456]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2024.
Cure, John (1977-)
   Az ártatlanság vámszedői : Medúza-krónikák 2. / John Cure. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-448-4 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3893387]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2024.
Déri Ákos
   Időutazó : Déri Ákos versei / [illusztrációkat ... kész. Béres Gyula Tamás]. - Miskolc : Déri Á., 2023. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-8487-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3923573]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2024.
Dobrosi Andrea (1970-)
   Négy szirom / Dobrosi Andrea. - Badacsonytördemic : Kortárs M. Irod. Bt., 2022. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6511-04-1 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - aforizma
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-84
[AN 3894294]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2024.
   Erdély advent idején : karácsonyi novellák / vál. és szerk. Papp Sándor Zsigmond. - Budapest : Athenaeum, 2022. - 307, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-244-8 kötött : 3490,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-32(498)(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3893017]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2024.
Eszes Rita (1981-)
   Illangók / Eszes Rita. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 395, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-152-0 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3923595]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2024.
Fable, Vavyan
   Az élet ócska örömei / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2022. - 298 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6522-00-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3893474]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2024.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi : válogatott művek / Fazekas Mihály ; [vál. és a jegyzeteket írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2023. - 171 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-481-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - verses epika - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 3922925]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2024.
Fejős Éva (1967-)
   Hotel Bali ; Eper reggelire / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2022, cop. 2014. - 685 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-52-2 fűzött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893385]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2024.
Fejős Éva (1967-)
   Szélhámos szereposztás / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2022. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-47-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893381]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2024.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-831-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3923056]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2024.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 18. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-832-3 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3923055]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2024.
Felcser Attila (1956-)
   Baltazár Szamosháton : klassziszákos történetek : novellánc / Felcser Attila. - [Budapest] : [Felcser A.], 2019-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3803728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2022. - 233 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7218-0)
[AN 3893930] MARC

ANSEL
UTF-82689 /2024.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Küszöbön a karácsony / Fésüs Éva ; Rékassy Eszter rajz. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-612-024-5 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3893331]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2024.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Széllelbélelt mesekönyv / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - [Vác] : Arcus, 2023. - [64] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5402-35-7 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3923279]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2024.
Földvári-Oláh Csaba (1973-)
   Apály / Földvári-Oláh Csaba. - Budapest : Scolar, 2022. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-629-9 kötött : 4995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893743]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2024.
Garamvölgyi László (1956-)
   A monacói kapcsolat : a szabadság vámszedői : [humanista krimi] / Garamvölgyi László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2022. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-580-153-4 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3894362]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2024.
Gecsei Ádám
   Acca és Zokni adventi kalendáriuma : 24 nap, 24 történet / Gecsei Ádám és Gondár Flóra ; Szert-Szabó Dorottya rajz. - [Mosonmagyaróvár] : Gecsei Á., 2022. - [51] p. : ill., színes ; 23x23 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-01-6279-9 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3894333]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2024.
Grósz Emil (1953-)
   A tenger hercegnője és a pilóta : [tisztelgés Antoine de Saint-Exupery és A kis herceg előtt] / Emile de Saint-Attrayant ; [ill. Mező Imre Zsolt]. - [Győr] : Metamorfózis, 2022. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6480-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3894308]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2024.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Szívdédelgető mesék : ... ha nagyon elfáradtál / B. Habarics Kitty. - [Pécel] : [Habarics K.], 2022. - 52, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-6145-7 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3893968]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2024.
Háy János (1960-)
   Völgyhíd : felnőttek ellen / Háy János. - Budapest : Európa, 2022. - 184 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-695-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893029]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2024.
Hercz Júlia (1981-)
   Arany és ónix / Hercz Júlia. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 375 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-770-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3923596]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2024.
Herczeg Szonja (1984-)
   Szeretlek, mégsem szeretlek / Herczeg Szonja. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-510-0 fűzött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3923597]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2024.
   A huszárból lett király : 22 mese a huszárokról / [vál. és szerk. Nagy Zsuzsanna] ; [... ill. Pap Adrien]. - Szeged : Lazi, 2022. - 122, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-546-6 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - huszár - mese
894.511-34(02.053.2) *** 357.133(0:82-34)
[AN 3893334]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2024.
   Irodalmi-képzőművészeti antológia 2021 : Magyar Orvos Írók és Képzőművészek Köre 46. évi konferenciájára készített művekből : MOÍKK konferencia, Vác, 2021. szeptember 10-12 / [... szerk. Misz Írisz]. - [Budapest] : MOÍKK, 2022. - 277, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Vírusok és változások 2021 : antológia
ISBN 978-615-01-5461-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"201/202"
[AN 3894302]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2024.
Iványi Orsolya
   Toszkán love story avagy Van élet 40 felett is / Iványi Orsolya. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-588-3 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3894168]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2024.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 229, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-68-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3922298]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2024.
József Attila (1905-1937)
   József Attila huszonöt legszebb verse / [összeáll. Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2022. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-363-3 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3892952]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2024.
   Karácsonynak ünnepe : 24 mese és vers adventre / szerk. Lovász Andrea. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2022. - 110, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5808-72-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - karácsonyi szokás - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 82-822(02.053.2)=945.11 *** 398.332.41(0:82-822)
[AN 3892804]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2024.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János illusztrációival]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-938-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3922990]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2024.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Váláshelyzet : ember tervez, szomszéd végez / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-732-4 fűzött : 5799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3923447]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2024.
Kemény Zsófi (1994-)
   Az aranykor fénykora : Au / Kemény Zsófi. - Budapest : Cser K., cop. 2022. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-710-7 fűzött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894336]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2024.
Keszthelyi Gréta Kata (2005-)
   Vékony jégen / Keszthelyi Gréta Kata. - Budapest : Menő Kv., 2022. - 324, [9] p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-584-238-4 fűzött : 3490,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(436)
[AN 3892387]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2024.
Kilián Sanna (1978-)
   Egy képen sem voltál rajta / Kilián Sanna. - Budapest : XTC Invest Kft., cop. 2022. - 262, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-6426-7 kötött : 4590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893462]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2024.
Kis Szabó Judit
   Kimarkolt szavak / Kis Szabó Judit. - Nemesvámos : Magánkiad., 2022. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6567-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3894444]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2024.
Kiss Noémi (1974-)
   Karácsony a Dunán : novellák / Kiss Noémi. - Budapest : Magvető, 2022. - 115, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4251-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3893523]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2024.
Kollár Betti (1998-)
   Kosársuli / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2022. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-048-2 fűzött : 4480,- Ft : 12,10 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3892125]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2024.
Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   A Thaino : [kígyó a szemében] / Elinor Welles. - Budapest : K.u.K. K., 2022. - 765, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6188-23-6 kötött : 7900,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3894305]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2024.
   Kőszentek kora : a Váci Költők Baráti Társaságának antológiája / [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - Vác : Önkormányzat, 2022. - [79] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-88026-6-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3893268]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2024.
Kováts Róbert (1988-)
   A másik út / Kováts Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2022. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6401-06-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893519]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2024.
Laár András (1955-)
   Laáramlás / Laár András ; [a ... riportokat kész. és leírta Laár-Sramkó Kata]. - Budapest : Helikon, 2022. - 198, [5] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-954-2 fűzött : 4999,- Ft
Laár András (1955-)
Magyarország - magyar irodalom - zenész - humorista - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 792.73(439)(092)Laár_A.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Laár_A.(0:82-94)
[AN 3893711]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! ; Ez is remek! / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, 2023. - 276, 330, [2] p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5872-15-0 fűzött : 6990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3922391]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2024.
   Lélekbazár : [Korkép folyóirat antológia 2022] / fel. szerk. Ilku Imre ; szerk. Barta Andrea [et al.] ; kiad. a Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány. - Mezőkeresztes : Borsodi Mezőség Kult. Alapítvány, 2022. - 140, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6482-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3893903]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2024.
Lengyel András (1950-)
   Minerva baglya : a későmodern gondolkodás történetéhez / Lengyel András. - Budapest ; [Szeged] : [Magánkiad.], 2022. - 530 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-6320-8 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom - kultúrafilozófia - író - 20. század - esszé
894.511-4 *** 316.7 *** 894.511(092)József_A.
[AN 3893235]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2024.
Lőrincz L. László (1939-)
   Bolondok kolostora / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2022. - 502, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-815-0 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3893479]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2024.
Makai Imre (1978-)
   Nekem elég! : válogatott versek / Makai Imre. - Debrecen : [Magánkiad.], 2022. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-4030-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3893927]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2024.
Marton Mária (1953-)
   A gyónás ideje / Marton Mária. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2023. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-70-8 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3923535]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2024.
Medvegyné Skorka Anna (1953-)
   Hazafelé : szabálytalan memoár / Annie Swan. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2023. - 216, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5431-43-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3922671]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2024.
Ménes Attila (1961-)
   Amerre járok védtelen / Ménes Attila. - Budapest : Jelenkor, 2022. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-152-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894318]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2024.
Mészáros Dorka (1992-)
   Mimézis / Mészáros Dorka. - Budapest : General Press, 2022. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-699-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3892733]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2024.
   A mezei és a házi egér : tanulságos mesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-78-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3893992]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2024.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   A kamasz király udvarában / Miklya Luzsányi Mónika. - [Budapest] : Pagony, 2022. - 343 p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-963-587-345-6 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3892238]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2024.
Mikó Csaba (1980-)
   A mutatványos : történelmi kalandregény / Mikó Csaba ; [... ill. Gilicze Gergő]. - [Budapest] : Lampion, 2022. - 586, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-324-956-7 fűzött : 5299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3893718]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2024.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   Kisvakond és a nagy kalandok : verses képeskönyv / Zdeněk Miler ; [versek] Lackfi János. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-214-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3922960]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2024.
Miller, Marilyn
   Bűnös érintés / Marilyn Miller. - Budapest : Álomgyár K., 2022. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-556-6 fűzött : 4799,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3892749]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2024.
   Mint az erdők csendje.. : kőbányai írók, költők antológiája, 2022 / [szerk. Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., [2022]. - 156 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-85518-2-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3893171]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2024.
Moldova György (1934-2022)
   Ha elhagysz, veled mehetek? / Moldova György ; [szerk. Szunyogh Szabolcs]. - [Budapest] : Kocsis, cop. 2022. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6372-33-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3893759]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2024.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Liliom ; Az üvegcipő ; Játék a kastélyban / Molnár Ferenc ; [vál. és a jegyzeteket írta Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2023. - 251 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-483-2 fűzött : 2280,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3922929]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2024.
Nagy Éva
   Kicsi kék mozdony nagy utazása Lengyelországban / írta Nagy Éva ; rajz. Jámbor Lajos. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2022. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-51-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3893964]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2024.
Nagy Zoltánné Csilla
   Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé : olvasónapló / összeáll. Nagy Zoltánné Makkos Csilla ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 39 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-372-4 fűzött : 1700,- Ft
Bálint Ágnes (1922-2008). Mazsola és Tádé
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893350]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2024.
Nagy Zoltánné Csilla
   Bálint Ágnes: Mazsola : olvasónapló / összeáll. Nagy Zoltánné Makkos Csilla ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 39 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-371-7 fűzött : 1700,- Ft
Bálint Ágnes (1922-2008). Mazsola
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893349]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2024.
Nagy Zoltánné Csilla
   Bálint Ágnes: Megint Mazsola : olvasónapló / összeáll. Nagy Zoltánné Makkos Csilla ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 39 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-373-1 fűzött : 1700,- Ft
Bálint Ágnes (1922-2008). Megint Mazsola
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3893351]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2024.
Nemere István (1944-)
   A turul nemzetsége : én, a király / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2022. - 333 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-662-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3893707]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2024.
Németh Ákos (1964-)
   Apám kertje : novellák / Németh Ákos ; Spiró György utószavával. - Budapest : Kalligram, 2022. - 254, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-368-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3894435]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2024.
Németh Tamás
   Erdei pillanatok / Németh Tamás. - [Borsodszentgyörgy] : Kuna L., 2022. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-5336-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3893917]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2024.
Peller Mariann (1983-)
   Szerelemszövetség / Peller Mariann. - [Kiskunhalas] : Libertine Kvk., cop. 2022. - 356, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6512-03-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893741]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2024.
Pilinszky János (1921-1981)
   Wiener Pálnak / Pilinszky János ; [kézirat-előkészítő Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2022. - 154, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-14-4254-0 kötött : 6499,- Ft
magyar irodalom - kézirat - vers - fényképmásolat
894.511-14 *** 094/099.07 *** 091
[AN 3894321]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2024.
Pollágh Péter (1979-)
   Régi voltam : versek, 2010-2014 / Pollágh Péter. - Veszprém : Művészetek Háza, 2022. - 233, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 70.)
ISBN 978-615-5762-37-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3894395]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2024.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Afrika királyai : Vandálok [5.] / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2022. - 429, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-04-5 fűzött : 4699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3893735]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2024.
Pósfai György (1956-)
   Hihető történetek / Pósfai György. - Budapest : Kortárs, 2022. - 221 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-115-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3894368]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2024.
Radosza Sándor (1959-)
Dúlt hitek katedrálisa (új kiadása)
   Heten voltunk a szélben avagy Dúlt hitek katedrálisa : regény kézirat / Radosza Sándor. - Mód. vált. - [S.l.] : [Radosza S.], 2022. - 448, [5] p. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3893819]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2024.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2023. - 254, [1] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-035-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3922914]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2024.
Rudik Dóra
   Varázsfészek : képeskönyv / írta Rudik Dóra ; ill. László Dóra. - [Nyíregyháza] : [Szolépker], cop. 2022. - [57] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-01-5611-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3892040]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2024.
Sándor Anikó
   Összezárva / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, 2022. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-667-5 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894073]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2024.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Levelek Zugligetből / Sárközi Mátyás. - 4. kiad. - Budapest : Kortárs, 2023. - 322, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-128-3 fűzött : 4000,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - memoár
894.511-94(410)
[AN 3923142]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2024.
Shelley, Duncan (1969-)
   Fagypont : Amnézia II. / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., [2023], cop. 2014. - 231 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5310-11-9)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3923406]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2024.
Steel, Ella
   Sors-döntő : sorsunk adott, de a döntéseket mi hozzuk! / Ella Steel. - 3. bőv. kiad. - Debrecen : Lakatos T.-né, 2023. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82250-4-5 fűzött : 5390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3923179]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2024.
Steel, Ella
   Sors-fordulat : sorsunk tele van fordulatokkal, csak vedd észre a lehetőségeket! / Ella Steel. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Lakatos T.-né, 2023. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-82250-6-9 fűzött : 5390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3923182]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2024.
Szabó Borka (1978-)
   Egy igen-zet története : emlékkönny 1920-2020 / Robin O'Wrightly. - Balassagyarmat : Talentum House, 2022. - 275, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-82118-0-2 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894332]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2024.
Szabó Judit, G. (1925-2010)
   A macskát visszafelé simogatják / G. Szabó Judit. - 8. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 225, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-603-370-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3922981]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2024.
Szabó Zsófia (1988-)
   Zümmögés a tányér körül : Bolyhos kedvenc mézes receptjei : +2 új mesével / Szabó Zsófi és Vida József ; [a mesék szerzője Várszegi Adél] ; [... ill. Szert-Szabó Dorottya] ; [ételfotók Szabó József Bendegúz] ; [portréfotók Kaszás Gergely] ; [közread. a] Pannon Értéktár Zrt. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2022. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5417-97-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - méz - mese - szakácskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12):638.16
[AN 3892780]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2024.
Szakács Eszter (1964-)
   Füstmágus / Szakács Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2022. - 484, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-587-347-0 fűzött : 5690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3892122]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2024.
Szántó Dániel (1989-)
   Dorian : tündekard / Szántó Dániel. - Pécs : Alexandra, 2022. - 424, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-398-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3893178]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2024.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Szamár a hegyen : sírjak vagy nevessek? / Szentmiklósi Tamás. - Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2022. - 175, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82148-2-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3894400]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2024.
Szijj Ferenc (1958-)
   Ritka események / Szijj Ferenc. - Budapest : Magvető, 2022. - 146, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4238-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3892596]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2024.
Szilágyi Zsófia Emma (1995-)
   Szonja / Szilágyi Zsófia Emma. - [Budapest] : Helikon, 2022. - 327 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-845-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892779]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2024.
Szűcs Ádám (1981-)
   A játék neve: Budapest / Szűcs Ádám. - [Budapest] : Lampion, 2023. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-955-0 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3923221]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2024.
Tavi Kata (1984-)
   Nincs több titok / Tavi Kata. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2022. - 316, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-771-2 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3892506]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2024.
Tisza Kata (1980-)
   A legjobb hely a városban te vagy : terápiás versek / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 212, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-875-6 kötött : 4475,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3923602]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2024.
Tófalvy Éva (1947-)
A diktátor arcképe (magyar, eszperantó)
   Portreto de la diktatoro = A diktátor arcképe / Tófalvy Éva. - 2. kiad. - Pécs : Akvila & Priscilla, cop. 2023. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-7925-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=089.2
[AN 3923402]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2024.
Války István
   Csicsó macska kalandjai : a nagy veszedelem! / Války István. - [Győr] : [Magánkiad.], [2022]. - [50] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-01-6301-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3894335]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2024.
Vetési Tamás Csaba
   Győzelem a felhők felett / Vetési Tamás. - [Berettyóújfalu] : Vetési T., 2022. - 224, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6330-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3892822]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2024.
Vig Balázs (1984-)
   A rettegő fogorvos / Vig Balázs ; [Ritter Ottó rajz.]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 56 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-603-367-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3923144]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2024.
Winkler Gábor (1938-)
   A nagy medve újra támad : a baltikumi hadjárat / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2022. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-050-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3894399]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2024.
Zsolnai Tamás
   Elfojtott szavak / Zsolnai Tamás ; [ill. Becsei Dalma]. - [Kistelek] : Magánkiad., 2022. - 164, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-6618-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3894433]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2024.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Az ég tartja a királyt / Zsuffa Tünde. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : TZS. Com, 2022. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82093-3-5 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3894225]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2772 /2024.
Alan Grant's mission (magyar)
   Alan Grant hihetetlen kalandjai : képregény, feladványok, minifigura / [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Móra Fun, 2022. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lego Jurassic world. - 8 db Lego elemmel
ISBN 978-963-603-089-6 fűzött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3893418]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
The Gruffalo (magyar)
   A graffaló / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-587-240-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3923631]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
The smartest giant in town (magyar)
   A legcsinosabb óriás / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 19 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-587-239-8
Kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3923633]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2024.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Magyar szentek színező / ill. Kállai Nagy Krisztina ; szöveg Bethlenfalvy Gábor. - Budapest : Czékla Stúdió, cop. 2022. - 16 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-6103-7 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 235.3(439)(02.053.2)
[AN 3893558]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2024.
Molnár Rebeka
   Vidámparki böngésző / Molnár Rebeka, Gilicze Gergő. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-544-692-6 kötött : 5500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3892053]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2024.
Norbury, James (1976-)
The journey (magyar)
   Az utazás : Nagy Panda és Kicsi Sárkány / James Norbury ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2022. - 159 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-568-285-0 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - buddhizmus - tanmese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 294.3 *** 820-342=945.11
[AN 3893407]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2024.
Rath, Tessa (1978-)
Eine fantastische Wimmelreise durchs Abenteuerland (magyar)
   Böngéssz! : fantasztikus utazás Kalandországban / [ill.] Tessa Rath ; [a szöveget írta Elena Bruns] ; [ford. ... Tóth Emese]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 33 cm. - (Süni könyvek)
ISBN 978-615-6407-03-0 kötött : 4500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3892062]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2024.
Rath, Tessa (1978-)
Die schönsten Wimmelmärchen der Brüder Grimm (magyar)
   Böngéssz! : a Grimm testvérek legszebb meséiben / [ill.] Tessa Rath ; [a szöveget írta Elena Bruns] ; [ford. ... Tóth Emese]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2022. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 33 cm. - (Süni könyvek)
ISBN 978-615-6407-02-3 kötött : 4500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3892057]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2024.
Wechterowicz, Przemysław (1975-)
Wielkie marzenia (magyar)
   Nagy álmok / írta Przemysław Wechterowicz ; ill. Marta Ignerska ; ford. Éles Márta. - [Budapest] : Diófa Books, 2022. - [42] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-01-5970-6 kötött : 4500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3893998]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2781 /2024.
Blabey, Aaron (1974-)
The bad guys (magyar)
   A rosszfiúk / Aaron Blabey ; [ford. Rehova Kata]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, [2022]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3870810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A szőrpamacs visszavág. - cop. 2022. - 142, [1] p.
ISBN 978-615-6340-15-3 fűzött
[AN 3893059] MARC

ANSEL
UTF-82782 /2024.
Dini, Paul (1957-)
   Batman : őrült szerelem és más történetek / Paul Dini, Bruce Timm írók ; Sepsi László ford. - [Budapest] : Fumax, cop. 2022. - 201, [7] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A ford. a "The Batman adventures : Mad love" etc. c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-470-269-6 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3893304]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2024.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az előretolt helyőrség / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 5. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2023. - 81 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-42-1 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3923812]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2024.
Moore, Alan (1953-)
The League of Extraordinary Gentlemen (magyar)
   Különleges Úriemberek Szövetsége / [szöveg] Alan Moore ; [képek] Kevin O'Neill ; [Kodaj Dániel ... ford. ...]. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3764808]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2022. - [216] p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-252-8 kötött : 8995,- Ft
[AN 3893303] MARC

ANSEL
UTF-82785 /2024.
Moore, Alan (1953-)
The League of Extraordinary Gentlemen (magyar)
   Különleges Úriemberek Szövetsége / ... Alan Moore író ; ... Kevin O'Neill rajz. ; Kodaj Dániel ... ford. - [Budapest] : Fumax, 2022-. - 28 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3893291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2022. - [224] p. : ill., főként színes
Bőr
 (hibás ISBN 978-963-470-252-8)
[AN 3893288] MARC

ANSEL
UTF-82786 /2024.
OwnMcKendry
   HallenWell / OwnMcKendry. - [Debrecen] : ViharFlotta Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
Méretváltozata: 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3893890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az elfeledett produkció. - 2022. - [44] p.
ISBN 978-615-01-4969-1 kötött
[AN 3893894] MARC

ANSEL
UTF-82787 /2024.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : bone machine (magyar)
   Orgyilkos osztály : [csontdaráló, 1989] / Rick Remender író ; Wes Craig rajzoló ; Rusznyák Csaba ford. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [119] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 9
ISBN 978-963-470-256-6 kötött : 6495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3893984]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2024.
   Tavaszi Szél, 2018 : tanulmánykötet = Spring wind, 2018 / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2022. - 3 db : ill., részben színes ; 31 cm
Főcím a borítófedélről. - A konferenciát Győrben, 2018. máj. 4-6. között tartották. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6457-04-2 kötött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3893138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Agrártudomány, állam- és jogtudomány, biológiatudomány, földtudomány, hittudomány, irodalomtudomány / [szerk. Szabó Csaba]. - 572 p.
[AN 3893140] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kémia- és környezettudomány, kommunikáció- és médiatudomány, közgazdaságtudomány, közigazgatás-tudomány, matematika- és informatikai tudomány / [szerk. Keresztes Gábor]. - 563 p.
[AN 3893143] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Műszaki tudomány, művészet és művészettudomány, nyelvtudomány, orvos- és egészségtudomány, pszichológia- és neveléstudomány, rendészettudomány, szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudomány, történelem- és politkatudomány / [szerk. Keresztes Gábor, Szabó Csaba]. - 762 p.
[AN 3893146] MARC

ANSEL
UTF-82789 /2024.
War of the bounty hunters companion (magyar)
   Fejvadászok háborúja : alvilág / ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2022]. - [136] p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Boushh / írta Alyssa Wong ; rajzok David Baldeón. 4-LOM és Zuckuss / írta Daniel José Older ; rajzok Kei Zama. IG-88 / írta Rodney Barnes ; rajzok Guiu Vilanova. Jabba, a hutt / írta Justina Ireland ; rajzok ... Ibraim Roberson. - Egys. cím: Jabba the Hutt ; Boushh ; 4-LOM & Zuckuss ; IG-88. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-707-0 kötött : 5790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3893114]
MARC

ANSEL
UTF-8