MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2024 - 28. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2024

Created at 2024/03/21 11:26:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2790 /2024.
   Formák : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-72-5 kötött
képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3925650]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2791 /2024.
   Balatonfüred város kitüntetettjei, 2014-2018 / [szerk.] Zatkalik András ; [a függeléket összeáll. Erdélyi Gyuláné]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2022. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 86.)
ISBN 978-615-6404-01-5 fűzött
Balatonfüred - helyi társadalom - híres ember - kitüntetés - 21. század - életrajzi lexikon
06.068(439-2Balatonfüred) *** 929(439-2Balatonfüred):030
[AN 3894425]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2024.
   A Baranta 25 éves története : [Baranta emlékkönyv] / [szerk. Fabriczy Mária Margit, Filipinyi Gergelyné Bakó Julianna] ; [közread. a] Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége. - [Zsámbék] : Baranta Hagyományos M. Harcműv. Orsz. Szövets., 2022. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6611-7 fűzött
Magyarország - küzdősport - sportegyesület - ezredforduló - 21. század - memoár
061.2(439)(0:82-94) *** 796.8(=945.11)
[AN 3894713]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2024.
Homer, Karen
Little book of Gucci (magyar)
   Gucci / Karen Homer ; [ford. Pataricza Eszter]. - Budapest : Helikon, 2023. - 156 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Divatikonok ; 1.)
ISBN 978-963-479-838-5 kötött : 4999,- Ft
Gucci
Olaszország - iparvállalat - divattervezés - divattörténet - 20. század - 21. század
061.5(45)Gucci *** 391 *** 391(100)"192/201"
[AN 3924297]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2024.
Vasvári Péter
   Magyar tervezőgrafika top 100 / Vasvári Péter. - Budapest : Scolar, 2022. - 158 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-509-653-4 kötött : 11775,- Ft
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - pályázat
06.063(439) *** 766(439)"200/202"
[AN 3894796]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2795 /2024.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - 2. rev. ed., 4. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2023. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-207.
ISBN 978-963-312-308-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3925125]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2796 /2024.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The divine hero (magyar)
   Az isteni hős : hogyan győzhetünk az élet csataterén / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 3. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2023. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6528-12-4 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3924742]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2024.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Love (magyar, angol)
   Szeretet = Love / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2023. - 209 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87174-7-4 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - szeretet
133.25 *** 177.61
[AN 3925262]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2024.
Rijckenborgh, Jan van (1896-1968)
Demasqué (magyar)
   Leleplezés / J. van Rijckenborgh ; [... kiad. a Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Egyesület]. - 2. kiad. - Úny : Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nk. Iskolája Egyes., 1991 [!2023]. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7420-76-4 fűzött
ezoterika - rózsakeresztesség
133.25 *** 061.236.5
[AN 3925082]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2024.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 158 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-507-283-5 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3925491]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2024.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - 6. kiad., utánny. - Eger : Viszlay A., 2023. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 4290,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3925033]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2801 /2024.
Mosóczi András
   A gondolkodás forradalma : hogyan alakítja a matematika a világot? / Mosóczi András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2023. - 274, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-263-5 fűzött : 4900,- Ft
matematikatörténet - gondolkodás
51(091) *** 159.955
[AN 3924141]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2024.
Neumann János (1903-1957)
   Neumann János válogatott írásai / vál. Ropolyi László. - Bőv. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2023. - 413 p. : ill. ; 21 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-273-4 fűzött : 6900,- Ft
matematika - számítástechnika
51 *** 681.3
[AN 3924812]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2803 /2024.
Csonka Péter (1974-)
Madárkalauz (angol)
   Bird guide : discover the bird habitats and birdlife of the city of Tata / [written and ed. by Péter Csonka] ; [ill. Szabolcs Kókay] ; [... transl. Gábor Papp]. - Tata : Platán, 2022. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81159-3-3)
Tata - madár - fauna - megfigyelés
598.2 *** 591.9(439-2Tata) *** 502.05
[AN 3894700]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2024.
Csonka Péter (1974-)
   Madárkalauz : ismerje meg Tata városának madárélőhelyeit és madárvilágát / [írta, szerk. Csonka Péter] ; [ill. Kókay Szabolcs]. - Tata : Platán, 2022. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81159-3-3)
Tata - madár - fauna - megfigyelés
591.9(439-2Tata) *** 598.2 *** 502.05
[AN 3894694]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2024.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Encounters with animals (magyar)
   Vadak a vadonban / Gerald Durrell ; [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Európa, 2023. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-685-0 fűzött
etológia - vadbefogás - memoár
591.5 *** 591.611(0:82-94)
[AN 3925301]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2024.
Fazekas György (1940-2014)
   Biológia / Fazekas György, Szerényi Gábor ; [... rajz. Daday E. Hedvig]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 2 db : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-464-6
biológia
57
[AN 3924243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Molekulák, élőlények, életműködések. - XIV, [2], 591 p.
ISBN 978-963-509-465-3 kötött : 12475,- Ft
[AN 3924246] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ember, bioszféra, evolúció. - XVI, [2], 573 p.
ISBN 978-963-509-466-0 kötött : 12475,- Ft
[AN 3924250] MARC

ANSEL
UTF-82807 /2024.
Molnár Márton
   Pirkadattól alkonyatig : a Kincsem-tavak faunája / Molnár Márton, Füzér Zsolt, Jakab Tibor ; [közread. az] Öko-Plan Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület. - Hatvan : Öko-Plan Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyes., 2022. - 215 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-01-6045-0 kötött
Hatvan - fauna - tó
591.9(439-2Hatvan)(285.2Kincsem-tavak)
[AN 3894559]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2808 /2024.
   Abortusztörténetek / [szerk. Erdődi-Juhász Ágnes, Mérő Vera]. - [Kisoroszi] : Felhő Café Kv., 2022. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6475-5 fűzött : 4990,- Ft
művi abortusz - memoár
618.39-089.888.14(0:82-94)
[AN 3894576]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2024.
   Anonim alkoholisták : az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., 2023. - XXVII, 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80371-6-7 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3925103]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2024.
Bálint Piroska
   A varázskert : [szorongásoldás és képzeletfejlesztés] / Bálint Piroska ; [a ... gyakorlatokat Jennifer Day ... ötlete nyomán átd. és kibőv. Bálint Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : [Bálint P.], 2023. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-615-00-6346-1 fűzött : 3990,- Ft
stresszkezelés - relaxáció - képzelőerő - képességfejlesztés - gyermek
612.06 *** 613.865-053.2 *** 159.954 *** 37.025
[AN 3925104]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2024.
Buettner, Dan (1960-)
The blue zones (magyar)
   A hosszú élet titkai : kék zónák, ahol az emberek a legtovább élnek / Dan Buettner ; [ford. Tóth Katalin]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 308, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (On the spot books, ISSN 2786-4243)
Bibliogr.: p. 303-[309].
ISBN 978-963-572-285-3 fűzött : 4999,- Ft
öregkor higiénéje - gerontológia - élettani öregedés
613.98 *** 616-053.9 *** 612.67
[AN 3925328]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2024.
   Claves de la educación Pikler-Lóczy : compilación de 20 artículos escritos por sus creadoras / ed. Elena Herrán ; [dib. Klára Pap] ; [trad. Elena Herrán, Timea Juhász] ; [publ. Asociación Pikler - Lóczy de Hungría]. - 2. ed. - Budapest : Asoc. Pikler - Lóczy de Hungría, 2022. - 444 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5951-04-6 fűzött
csecsemőgondozás - gyermeki fejlődés - csecsemő - fejlődéslélektan - nevelési rendszer - csecsemőotthon
613.95 *** 612.65 *** 159.922 *** 371.4Pikler *** 364.65-053.2
[AN 3894748]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2024.
   A cukorbetegség és az inzulinrezisztencia megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2023. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 4.)
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-615-82102-0-1 fűzött : 3000,- Ft
cukorbetegség - betegségmegelőzés - természetgyógyászat
616.379-008.64-08 *** 615.89
[AN 3925006]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2024.
Dispenza, Joe (1962-)
Evolve your brain (magyar)
   Fejleszd a gondolkodásod : változtasd meg a gondolkodásod a tudomány segítségével / Joe Dispenza ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - 488 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-486.
ISBN 978-963-507-079-4 kötött : 6490,- Ft
agykutatás - gondolkodás
159.955 *** 612.82
[AN 3925493]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2024.
Duhigg, Charles (1974-)
The power of habit (magyar)
   A szokás hatalma : miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta? / Charles Duhigg ; [ford. Rézműves László]. - 5. kiad. - [Solymár] : Casparus, 2023. - XVIII, 385, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5835-45-2 fűzött : 4900,- Ft
lélektan - szokás - viselkedés
159.943.7
[AN 3924144]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2024.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 14 életmentő lecke : [Edie családi receptjeivel] / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika és Bíró Júlia]. - Díszkiad. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 242, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-391-1 kötött : 5999,- Ft
lélektan - lelki trauma - életvezetés
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3925628]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2024.
   Életveszélyes állapotok elhárítása a fogorvosi rendelőben : fogorvosi elsősegélynyújtás / szerk. Felkai Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2023. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-895-8 kötött : 4300,- Ft
elsősegélynyújtás - fogászat
614.88 *** 616.314
[AN 3924497]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2024.
Jakes, Thomas Dexter (1957-)
Woman, thou art loosed! (magyar)
   Asszony, szabad vagy! : a múlt sebeinek gyógyulása / T. D. Jakes ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - 228 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-41-3 fűzött : 4290,- Ft
életvezetés - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 244
[AN 3894505]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2024.
Kálló Éva (1956-2015)
The origins of free play (magyar)
   Az önálló, szabad játék kezdete / Kálló Éva, Balog Györgyi ; Reismann Marian fotóival ; az eredeti, csecsemőotthonok számára írt módszertani útmutató alapján átd. Hevesi Katalin és Majoros Mária ; [... ford. Baraksó Szidónia] ; [közread. a] Magyarországi Pikler - Lóczy Társaság. - 2. kiad. - Budapest : Mo. Pikler - Lóczy Társ., 2023. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5951-06-0 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - játékpszichológia - játék - gyermeklélektan
613.95 *** 371.382 *** 159.922.7
[AN 3924544]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2024.
Mann, Sandi
Why do I feel like an imposter? (magyar)
   Miért érzem magam kevésnek? : küzdd le az imposztorszindrómát! / Sandi Mann ; [ford. Bereiné Bolega Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-243-3 fűzött : 3700,- Ft
személyiség-lélektan - önbizalom - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3894583]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2024.
Meyer, Joyce (1943-)
The power of thank you (magyar)
   A köszönöm ereje : fedezd fel a háládatosságban rejlő örömöt! / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2022. - VII, 188, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-40-6 fűzött : 3290,- Ft
hála - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 177.77 *** 244
[AN 3894511]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2024.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   Babzsák : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / [Pappné Gazdag Zsuzsanna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2023. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-615-5278-81-5 fűzött : 1480,- Ft
óvodai nevelés - mozgásos játék - testnevelés - mozgásfejlesztés - gyermek
615.825 *** 372.363 *** 372.4:796(072) *** 613.71-053.2
[AN 3925342]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2024.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   Utánzó gyakorlatok : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / [Pappné Gazdag Zsuzsanna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2023. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-5278-87-7 fűzött : 1480,- Ft
óvodai nevelés - mozgásos játék - testnevelés - mozgásfejlesztés - gyermek
615.825 *** 372.363 *** 372.4:796(072) *** 613.71-053.2
[AN 3925340]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2024.
Peterson, Jordan B. (1962-)
12 rules for life (magyar)
   12 szabály az élethez : így kerüld el a káoszt! / Jordan B. Peterson ; [Norman Doidge előszavával] ; [Ethan Van Scriver[!Sciver] illusztrációival] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5759-36-9 kötött : 6490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3925434]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2024.
Sullivan, Bill (1970-)
Pleased to meet me (magyar)
   Bemutatlak önmagadnak : gének, baktériumok és más titokzatos erők, melyektől te te leszel / Bill Sullivan ; [ford. Vágó Nándor]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 350, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-343.
ISBN 978-963-509-788-3 kötött : 6750,- Ft
pszichofiziológia - viselkedés - genetika
159.91 *** 316.62 *** 575
[AN 3924455]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2024.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of thinking (magyar)
   A gondolkodás szabályai / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2023. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-227-7 fűzött : 3750,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3924719]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2024.
   Az ultrahang-képalkotás alapelemei és összefüggései : a képalkotó-ultrahangtechnika kultúrtörténete / Richter Péter [et al.]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2023. - 319 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 978-615-6491-21-3 kötött
ultrahang - orvosi diagnosztika
616-073.432.19
[AN 3925106]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2024.
Wiking, Meik (1978-)
The little book of hygge, the Danish way to live well (magyar)
   Hygge : a dán életérzés, amely boldoggá tesz / Meik Wiking ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, 2023. - 287 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8875-9 kötött : 6800,- Ft
Dánia - életmód - életvezetés
613.865
[AN 3924783]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2829 /2024.
Fehér Krisztián
   Automatizált és manuális szoftvertesztelési alapismeretek / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 61 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-14-6 fűzött : 1900,- Ft
programellenőrzés - ellenőrző program
681.326.7 *** 681.3.069
[AN 3924466]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2024.
Fehér Krisztián
   CUDA programozási alapismeretek : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Átd. utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7627-0 fűzött : 1990,- Ft
programozás - programnyelv
519.688CUDA *** 519.682CUDA *** 681.3.06CUDA
[AN 3924470]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2024.
Fehér Krisztián
   JavaScript és AJAX fénysebességgel : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 45 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6184-30-6 fűzött : 1800,- Ft
weblapszerkesztés - adatbázis-kezelő rendszer
519.682JavaScript *** 681.3.016
[AN 3924468]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2024.
Fehér Krisztián
   Szupergyors rajzoló algoritmusok : raszterizáció a gyakorlatban : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - Utánny. - [Dunakeszi] : Szerző, 2023. - 34, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [35].
ISBN 978-615-00-6840-4 fűzött : 990,- Ft
számítógépes grafika - szoftver - algoritmus
681.3.019 *** 519.688:744
[AN 3924980]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2024.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2023-. - ill. ; 20 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3900384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei. - 2. kiad., utánny. - 2023. - 116 p.
ISBN 978-615-6184-19-1 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3924463] MARC

ANSEL
UTF-82834 /2024.
Toldi Bence (1996-)
   Kraftolók kézikönyve 4 : zsebedben a Minecraft / [írta Toldi Bence] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2023. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-021-0 fűzött
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3924973]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2835 /2024.
Leatherbarrow, Andrew
Chernobyl 01:23:40 (magyar)
   Csernobil 01:23:40 : a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának hiteles története / Andrew Leatherbarrow ; [ford. Sziklai István]. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 236, [3] p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-174-8 fűzött : 4499,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás
621.311.25(477-2Černobil') *** 614.876(477-2Černobil') *** 621.039.58(477-2Černobil')
[AN 3924109]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2836 /2024.
Baxter-Wright, Emma
Little book of Chanel (magyar)
   Chanel / Emma Baxter-Wright ; [ford. Pataricza Eszter]. - Budapest : Helikon, 2023. - 158, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Divatikonok ; 2.)
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-479-848-4 kötött : 4999,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Chanel
Franciaország - divattervező - divattörténet - 20. század - ezredforduló
687.01:745(44)(092)Chanel *** 391(100)"19/200" *** 391(44)"19/200"
[AN 3924300]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2024.
   Gazdaság és gasztronómia : ünnepi kötet Lugasi Andrea tiszteletére / szerk. Bánhegyi Mátyás, Fekete-Frojimovics Zsófia, Hámori Antal ; kiad. Budapesti Gazdasági Egyetem. - Budapest : BGE, 2022. - 301 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6342-26-3 kötött
vendéglátás - vendéglátóipar - emlékkönyv
640.4
[AN 3894605]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2838 /2024.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc mindent tud... (új kiadása)
   Segítség, kutyás lettem! : kutyanevelés kezdőknek / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, [2023], cop. 2021. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-572-387-4 kötött : 3499,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3925258]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2024.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (33.) (2022) (Kaposvár)
   33. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2022. szeptember 29. = 33rd Hungarian Conference on Rabbit Production / szerk. Gerencsér Zsolt ; [rend., közread. a] Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus. - Kaposvár : MATE Kaposvári Campus, 2022. - 81 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-95-8 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3894553]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2024.
Őry Barnabás
   A 3 órás kert : termeld meg saját zöldségeidet heti 3 órában / Őry Barnabás. - 6. utánny. - [Bér] : 3H Garden Kft., 2023. - 195 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-01-3664-6 kötött
amatőr kertészkedés - zöldségtermesztés - biogazdálkodás
635.1/.8 *** 631.147
[AN 3924453]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2024.
   Régi magyar kertek / [szerk. Géczi János és Stirling János] ; [... közrem. Alföldy Gábor]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram, 2022. - 629, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Séd-könyvek, ISSN 2732-2505 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-364-3 kötött
Magyarország - kertészet - kertépítés - tájalakítás - művelődéstörténet
712(439)(091)(093) *** 635(439)(091)(093) *** 930.85(439)
[AN 3894488]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2024.
Simon Katalin
   Bor mindenkor! : szőlőművelés, borkultúra a fővárosban a 17. század végétől napjainkig / írta és szerk. Simon Katalin ; [közread. Budapest Főváros Levéltára]. - Budapest : BFL, 2022. - 166 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 155-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5635-23-6 fűzött
Budapest - szőlőművelés - borászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
634.8(439-2Bp.)(091) *** 663.2(439-2Bp.)(091) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3894813]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2024.
Windsperger, Ulrike (1949-)
Handbuch Permakultur (magyar)
   Permakultúra kézikönyv : együttműködés a természettel / Ulrike Windsperger ; [ford. Divéky-Ertsey Anna]. - Budapest : Cser K., 2023. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-686-5 kötött : 5995,- Ft
amatőr kertészkedés - biogazdálkodás
635 *** 631.147
[AN 3924295]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2844 /2024.
Kimbell, Vanessa
The sourdough school (magyar)
   Kovásziskola : miért és hogyan süssünk egészségbarát kenyeret / Vanessa Kimbell. - 4. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2023. - 208 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-01-2 kötött : 6300,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3924861]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2024.
Kocsis Lilla
   Ultimate guide to gin : gin & tonik és egyéb koktélok / Kocsis Lilla, Nagy Zoltán ; [... ill. Németh Virág] ; [fotók Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Subarashi Tanácsadó Kft., 2022. - 181, [10] p. : ill., színes ; 26 cm
Gerinccím: Gin, gintonik
ISBN 978-615-01-6528-8 kötött : 9990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 3894490]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2024.
Segal Viktor (1968-)
   100 keksz, amit szeretsz / Segal Viktor, Szemere Katalin ; [fotó Sebestyén László]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 287 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-297-6 kötött : 8990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3894484]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2024.
Török Eszter
   100% egészség, 0% cukor! : cukormentes és rostban gazdag ételek / Török Eszter ; [ételfotó ... Csigó Zita]. - 5. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2023. - 174, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9837-6 kötött : 5900,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3924859]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2024.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 17. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2023. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 6000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3924862]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2849 /2024.
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
Ēthika Nikomacheia (magyar)
   Nikomakhoszi etika / Arisztotelész ; [... ford., a jegyzeteket és a bibliográfiát írta Simon Attila] ; [... az utószót írta Steiger Kornél]. - Budapest : Atlantisz, 2023. - 438 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 978-963-9777-71-2 kötött : 6295,- Ft
ókori Görögország - filozófus - 4. század (Kr. e.) - etika
1(38)(092)Aristotelīs *** 17
[AN 3924743]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2024.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Így szólott Zarathustra / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó]. - [Budapest] : Trubadúr Kv., 2023. - 581, [5] p. ; 21 cm
Részletekkel a szerző "Ecce homo" c. művéből, ford. Horváth Géza. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6490-86-5 kötött : 6999,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3925496]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2024.
Sell, John
Practical spirituality (magyar)
   Gyakorlati spiritualitás : John Sell válogatott írásai / szerk. Elisabeth Sell ; ford. Szabari János ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., 2022. - 331 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 322-325.
ISBN 978-615-5038-14-3 fűzött
teozófia
141.332
[AN 3894653]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2852 /2024.
Ablonczy Margit (1960-)
   Isten előbb szeretett minket : családi könyv keresztelőre / Fodorné Ablonczy Margit ; [az illusztrációkat kész. ... Michna Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Kálvin, 2023. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-558-240-2 kötött : 2500,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3924863]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2024.
A course in miracles (magyar)
   A csodák tanítása / [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2023. - [1443] pag. var. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-549-2 fűzött : 8990,- Ft
vallásos irodalom
244(089.3)
[AN 3925499]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2024.
Elliot, Elisabeth
Let me be a woman (magyar)
   Nőnek születtél / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Utánny. - [Budapest] : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, 2023. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86037-5-3 fűzött
vallási erkölcs - nő - házasság
265.5 *** 241.8-055.2
[AN 3925376]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2024.
Ferenc (pápa) (1936-)
Let us dream (magyar)
   Álmodjunk együtt : út egy jobb jövő felé : Ferenc pápa és Austen Ivereigh beszélgetései alapján / [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-568-014-6 fűzött : 4990,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3925267]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2024.
Gungor, Mark
Laugh your way to a better marriage (magyar)
   Férfiagy, női agy : Isten hozott egy jobb házasságban! / Mark Gungor ; [ford. Kriszt Éva]. - 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-416-5 fűzött : 4990,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3924818]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2024.
Kornfield, Jack (1945-)
The wise heart (magyar)
   A bölcs szív : buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára / Jack Kornfield ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2023. - 468 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 463-465.
ISBN 978-963-9718-94-4 fűzött : 5900,- Ft
buddhizmus - lélektan
294.3 *** 159.9
[AN 3925102]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2024.
Michie, David (1962-)
The Dalai Lama's cat (magyar)
   A dalai láma macskája / David Michie ; [ford. Kádár Tímea]. - Utánny. - [Budapest] : Totel Books, 2023. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81982-0-2 fűzött : 4990,- Ft
tibeti buddhizmus - ausztrál irodalom - regény
294.321(515)(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3924880]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2024.
Milad
Ce que croyait Charles de Foucauld (magyar)
   Szent Charles de Foucauld hite / írta Milad ... ; [ford. Takács Károlyné Sarbó Sári] ; [a fordítást átd. ... Németh Marietta] ; [közread. a] Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, cop. 2022. - 140, [3] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-80857-1-7 fűzött
Foucauld, Charles de (1858-1916)
Marokkó - misszió - szerzetes - szent
271 *** 266.2(64)(092)Foucauld,_Ch._de *** 235.3(092)Foucaud,_Ch._de
[AN 3894608]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2024.
Mireisz László (1950-)
   A taoizmus és a Ji King / [Mireisz László]. - 3. jav. kiad. - Budapest : A Tan Kapuja, 2023. - 456 p. : ill. ; 22 cm. - (Kelet kincsei, ISSN 2939-5135 ; 2.)
Bibliogr.: p. 454-455.
ISBN 978-615-6408-06-8 kötött
taoizmus
299.513
[AN 3925035]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2024.
Nagy István (1946-2015)
   Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből / Nagy István. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2023. - 568 p. ; 25 cm. - ("Szólj!" - homiletikai tankönyvek, ISSN 2416-2671 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6430-11-3 kötött
homiletika - református egyház - egyháztörténet - prédikáció - egyetemi tankönyv
284.2(4)(075.8) *** 252(075.8) *** 251(075.8)
[AN 3925059]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2024.
Solymári Dániel
   A Kelet és a diplomácia művészete : Vay Péter püspök világmissziója / Solymári Dániel, Pallós Tamás, Fajcsák Györgyi ; [a térképeket kész. Nemerkényi Zsombor] ; [közread. a] ... Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Szt. István Társ. : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2022. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 304-311.
ISBN 978-963-612-002-3 kötött : 9800,- Ft
Vay Péter (1864-1948)
Magyarország - katolikus pap - műgyűjtő - utazó - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
282(439)(092)Vay_P. *** 7.074(439)(092)Vay_P. *** 910.4(439)(092)Vay_P. *** 012Vay_P.
[AN 3894582]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2024.
Wangyal, Tenzin (1959-)
Awakening the sacred body (magyar)
   A szakrális test felébresztése : a légzés és mozgás tibeti jógája videomelléklettel / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2023. - 145 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Jakab Katalin. - Az internetről letölthető videóanyaggal
ISBN 978-963-291-421-3 fűzött : 3990,- Ft
tibeti buddhizmus - jóga - meditáció
294.527 *** 294.321(515)
[AN 3924207]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2864 /2024.
Domonkos László (1951-)
   Magyar Moldva : helyzetjelentés az erózió állásáról / Domonkos László ; [közread. a] Jogar Alapítvány. - Budapest : Jogar Alapítvány, 2022. - 223 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-223.
ISBN 978-615-01-6520-2 kötött
Moldva - Csángóföld - határon túli magyarság - moldvai csángók - szociográfia - helyismeret - album
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 908.498.3Csángóföld(084.1) *** 308(=945.11)(498.3Csángóföld)
[AN 3894459]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2024.
   A hit közösséget teremt 2.0 = Glaube stiftet Gemeinschaft 2.0 / [szerk. Bozzai Attila] ; [... kiad. a ... Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum"]. - [Budaörs] : Bleyer J. Helytört. Gyűjt. Heimatmuseum, [2022]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80542-8-7 fűzött
magyarországi németek - közösségfejlesztés - hitélet
316.347(=30)(439) *** 316.45 *** 248.1
[AN 3894601]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2024.
   Komplex ifjúsági fejlesztések, 2015-2022 : EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-0001 kiemelt projekt zárókiadvány / [közread. az] Erzsébet Ifjúsági Alap. - [Budapest] : Erzsébet Ifjúsági Alap, [2022]. - 149 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6198-17-4 fűzött
Magyarország - ifjúság - közösségfejlesztés - 21. század
316.37-053.6(439)"201/202"(047.53) *** 316.45(439)"201/202"
[AN 3894548]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2024.
Mihalec Gábor (1974-)
   Házasság 2.0 : a kapcsolatot cseréld, ne a társad! / Mihalec Gábor. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 149 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-420-2 fűzött : 3500,- Ft
párkapcsolat - házasság - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3924107]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2024.
Olay Csaba (1970-)
   Regionális és nemzeti identitás : egy hermeneutikai megközelítés / Olay Csaba. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 185 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 175-185.
ISBN 978-963-414-928-6 fűzött : 2990,- Ft
identitás - patriotizmus - regionalizmus - hermeneutika
316.63 *** 801.73 *** 172.15 *** 323.1
[AN 3894486]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2024.
   Partnership without borders : project title: The cross-border culture art space (CBCAS) - HUSKROUA/1702/3.1/0052 : research report. - [S.l.] : [s.n.], [2022]. - 104 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Angol, magyar, szlovák és ukrán nyelven
Kötött
Kárpát-medence - Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna - határ menti kapcsolat - kulturális kapcsolat - helyismeret
316.7(4-191-04) *** 908.4-191-04
[AN 3894503]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2024.
Smith, Eliot R.
Social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2023. - 873 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2022. - Bibliogr.: p. 771-845.
ISBN 978-963-312-251-8 kötött
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 3925154]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2024.
Zalai Katalin (1951-)
   "Idegenbe szakadt hazánk lányai" : magyar nők szovjet emigrációban a két világháború között / Zalai Katalin. - Budapest : Napvilág, 2022. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-342.
ISBN 978-963-338-522-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - nőtörténet - emigráció - két világháború közötti időszak
316.37-055.2(=945.11)(47)"191/193" *** 396(=945.11)(47) *** 325.25(=945.11)(47)"191/193" *** 929-055.2(439)"19"
[AN 3894447]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2872 /2024.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka illusztrációival]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9560-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3924967]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2024.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó adventi mondókatára : ölbeli játékok, jeles napok / J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 52, [2] p. : ill., színes ; 19x19 cm
Bibliogr.: p. [54].
ISBN 978-963-603-039-1 kötött : 3499,- Ft
karácsonyi szokás - mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 398.332.41
[AN 3924594]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2024.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 2 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2023. - 158, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6188-31-1 fűzött : 1600,- Ft
diákélet - humor - vicc
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 3924984]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2024.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 3 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2023. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6188-29-8 fűzött : 1600,- Ft
diákélet - humor - vicc
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 3924449]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2024.
Lackfi János (1971-)
Százérintő (új kiadása)
   Kerekítő százérintő : mai mondókák, ölbeli játékok / Lackfi János, J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 47 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-486-746-3 kötött : 2999,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3925678]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2024.
Veszelszki Ágnes (1982-)
   Illemkalauz : protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre / Veszelszki Ágnes ; Czikkely Panni rajz. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 174, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-604-357-5 kötött : 4999,- Ft
illemtan - viselkedéskultúra
395
[AN 3924461]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2024.
Xili mama xizheng yingxiong chuanqi (magyar)
   Sirin mama nyugati hadjárata, avagy Egy istennő születésének csodás története / ... ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Sárközi Ildikó Gyöngyvér. - Budapest : ELKH BTK Néprajztud. Int. [etc.], 2022. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 29.)
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-414-905-7 fűzött : 2790,- Ft
Kína - sibék - kínai irodalom - monda
398.2(=941.18)(510) *** 316.347(=941.18)(510)
[AN 3894471]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2879 /2024.
Graziano, Ingrid
Josef Tiso e la questione ebraica in Slovacchia (magyar)
   Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt / Ingrid Graziano, Eördögh István. - 2. kiad. - Budapest : METEM : Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2023. - 128 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 58.)
Ford. Vígh Éva. - Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 978-615-5826-35-1 fűzött
Tiso, Jozef (1887-1947)
Szlovákia - politikus - államfő - történelem - holokauszt - zsidóság - második világháború - életrajz
32(437.6)(092)Tiso,_J. *** 943.76"1939/1945" *** 323.12(=924)(437.6)"1939/1945"
[AN 3924882]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2024.
Nagy Emil (1871-1956)
   A Kossuth-párttól a kitelepítésig : egy Horthy-miniszter emlékiratai / Nagy Emil ; vál., szerk. és az utószót írta Juhász József. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2022. - 499 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 495-496.
ISBN 978-615-5374-98-2 fűzött : 5990,- Ft
Nagy Emil (1871-1956)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - memoár
32(439)(092)Nagy_E.(0:82-94) *** 943.9"190/195"(0:82-94)
[AN 3894407]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2881 /2024.
   "Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is..." : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből / szerk. Kulcsár Valéria, Pintér-Nagy Katalin. - 2. jav. kiad. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2023. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-749-9 fűzött
Kárpát-medence - Szeged - régészet - egyetem - tanszék - gyűjtemény - lelet
903/904(4-191) *** 378.4(439-2Szeged).096 *** 069(439-2Szeged)
[AN 3924149]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2024.
Botlik József (1949-)
   Mindenkor a hazáért : fejezetek az Egán nemzetség történetéből 1809-től napjainkig / Botlik József. - Szeged : Négy Folyó, 2022. - 246 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-243.
ISBN 978-615-01-6373-4 fűzött
Egán család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Egán
[AN 3894424]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2024.
Cebrian Istvánné (1873-1960)
Rabságunk kezdetén (új kiadása)
   Örvényben, 1919 : napló a cseh megszállástól a kommün bukásáig / özv. Cebrian Istvánné Vécsey Magdolna ; [szöveggond. Bak Krisztián Sándor]. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár : Kárpátia Stúdió, 2022. - 246 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-96-8 kötött : 4490,- Ft
magyar történelem - Tanácsköztársaság - memoár
943.9"1919"(0:82-94)
[AN 3894412]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2024.
English, Otto
Ten great lies and how they shaped the world (magyar)
   Hamisított történelem : hogyan formálták a világot a múlt hazugságai? / Otto English ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : HVG Kv., 2022. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 978-963-565-225-9 fűzött : 5500,- Ft
történelemszemlélet - történettudomány - narratológia - politikai propaganda - politikai kommunikáció
930.1 *** 32.019.5 *** 316.658 *** 316.7
[AN 3894580]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2024.
   Fény és árnyék : a főváros 1000 éves története / [a vezetőt szerk. Perényi Roland, Végh András] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - 2. kiad. - [Budapest] : BTM, 2023. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Budapest - Fény és árnyék : a főváros 1000 éves története
ISBN 978-615-5341-03-8 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Budapest - Fény és árnyék
Budapest - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Bp. *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 3924012]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2024.
Fény és árnyék (angol)
   Light and shadow : the 1000 years of a capital / [ed. Roland Perényi, András Végh] ; [publ. by the Budapest History Museum]. - 2. ed. - [Budapest] : Budapest History Museum, 2023. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Budapest - Light and shadow : the 1000 years of a capital
ISBN 978-615-6667-01-4 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Budapest - Fény és árnyék
Budapest - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Bp. *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 3924013]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2024.
Hausel Sándor (1954-)
   Szendehely története / Hausel Sándor ; [kiad. Szendehely Község Önkormányzata]. - 2., függelékkel bőv. kiad. - Szendehely : Önkormányzat, 2023. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-615-01-8103-5 kötött
Szendehely - helytörténet
943.9-2Szendehely
[AN 3924273]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2024.
Kelemen Lajos (1877-1963)
   Kelemen Lajos levelezése / sajtó alá rend., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. - Budapest : Balassi, [2016]-. - 24 cm
Erdély - történész - levéltáros - határon túli magyarság - századforduló - 20. század - levelezés
930.1(498)(=945.11)(092)Kelemen_L.(044) *** 930.25(498)(=945.11)(092)Kelemen_L.(044)
[AN 3671336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1910-1919. - cop. 2022. - 1254 p. : ill.
ISBN 978-963-456-117-0 kötött : 6000,- Ft
[AN 3894479] MARC

ANSEL
UTF-82889 /2024.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   A teljesség szimbóluma / Palágyi Sylvia. - Veszprém : OOK-Press, 2022. - 106 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Séd-könyvek, ISSN 2732-2505 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-82012-4-7 fűzött
Baláca - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(398.6)"00/04" *** 904(439-2Baláca)
[AN 3894590]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2024.
Reznák Erzsébet (1957-)
   Éljen a magyar szabadság, éljen a Haza! : szemelvények Kossuth Lajos életéből, zenei örökségéről / Reznák Erzsébet, Terék József ; [... ford. Acsai György] ; [közread. a] Kossuth Múzeum. - Cegléd : Kossuth Múz., 2022. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-8317-23-0 kötött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - történelmi személy - magyar néprajz - folklorizáció - emlékezetpolitika - hagyomány - 19. század - népdal - auditív dokumentum
943.9(092)Kossuth_L. *** 784.4(=945.11)"18" *** 398.8(=945.11)"18" *** 316.63(439)
[AN 3894603]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2024.
Székely János (1964-)
   Coreth Mária Terézia, az aranyszívű feleség / Székely János. - Szombathely : Martinus, 2023. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-106.
ISBN 978-615-5091-58-2 fűzött : 3900,- Ft
Coreth Mária Terézia (1874-1951)
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - arisztokrácia - szent - nő - 19. század - 20. század
929(439)Coreth_M._T. *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 3924540]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2024.
Thoukudidēs (Kr. e. 460?-Kr. e 400?)
Suggrafē perí toū polémon tōn Peloponnēsiōn haí 'Athenaíōn (magyar)
   A peloponnészoszi háború / Thuküdidész ; [ford. Muraközy Gyula] ; [a jegyzeteket és az utószót írta ... Hegyi Dolores]. - Budapest : Osiris, 2023. - 657 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
A ford. a "Thucydidis Historiae" (Leipzig : Teubner, 1913) és a "Thucydide La guerre du Péloponnése" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 655-657.
ISBN 978-963-276-392-7 kötött : 5980,- Ft
ókori Görögország - hadtörténet - ókori görög irodalom - 5. század (Kr. e.)
938"-04"(0:82-94) *** 875-94=945.11
[AN 3925484]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2893 /2024.
   100 x szép Vas vármegye / [... szerk. Majthényi László] ; [... ill. Ferkovics József] ; [... kiad. a Vas Vármegyei Önkormányzat]. - [Szombathely] : Vas Várm. Önkormányzat, 2023. - 215 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7183-29-4 kötött
Vas vármegye (2023-tól) - Magyarország - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század - album - antológia
908.439.111(084.1) *** 76(439)(092)Ferkovics_J. *** 908.439.111(0:82-822)
[AN 3924856]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2024.
Harrer, Heinrich (1912-2006)
Sieben Jahre in Tibet: mein Leben am Hofe des Dalai Lama (magyar)
   Hét év Tibetben : [életem a Dalai Láma palotájában] / Heinrich Harrer ; [ford. Hensch Aladár] ; [a fordítást átd. ... Hendrey Tibor, Kéthelÿ Anna, Lukácsi Margit]. - Budaörs ; [Pécs] : Lux, 2023. - 431 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6610-00-3 fűzött
Tibet - német irodalom - útleírás
908.515(0:82-992) *** 830-992=945.11
[AN 3925393]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2024.
Kádár Éva
   Barcelona, Costa Brava / Kádár Éva, Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, [2023]. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2023. febr.
ISBN 978-963-352-729-0 fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3924939]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2024.
Kondricz Péter
   Kalandok Nigériában, a királyok, szultánok, emírek földjén / Kondricz Péter. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Czupi, 2023. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-83-9 fűzött
Nigéria - helyismeret - memoár
908.669(0:82-94)
[AN 3924542]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2024.
Mihovics József (1949-)
   Tengernyi nosztalgikus történet : esszék, útirajzok és publicisztikai írások = Još sve naše ni propalo : eseji, putopisi, autobiografske priče i novinarske crtice / Mihovics József. - Budapest : Croatica, cop. 2022. - 302 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6014-45-0 fűzött
Horvátország - Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - magyar irodalom - horvát irodalom - útleírás - válogatott művek
908.497.13(0:82-992) *** 930.85(497.13) *** 930.85(439) *** 894.511-821 *** 886.2-821(439)
[AN 3894726]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2024.
Németh János (1937-)
   Kőszeg tollal és ecsettel : Németh János kőszegi festőművész képeivel / [... szerk. Gy. Lovassy Klára, Giczy József]. - Kőszeg : Szülőföld Kvk., 2022. - 142 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-6449-10-8 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - Kőszeg - helyismeret - festőművész - 20. század - 21. század
908.439-2Kőszeg *** 75(439)(092)Németh_János
[AN 3894390]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2024.
Paládi-Kovács Krisztina
   Görögország / Paládi-Kovács Krisztina. - Budapest : Cartographia, [2023]. - 276 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2023. febr.
ISBN 978-963-352-756-6 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 3924937]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2024.
Pápai Tamás László
   Pestszentlőrinci villatelep / Pápai Tamás László ; [a Tomory Lajos Múzeum kiadványa]. - [Budapest] : Tomory L. Múz., cop. 2022. - 103 p. : ill., főként színes ; 25 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-615-80455-6-8 fűzött
Budapest. 18. kerület - helyismeret - villa
908.439-2Bp.XVIII. *** 728.8(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3894578]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2901 /2024.
   Alapjogi tanok / Somody Bernadette [et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : ORAC, 2023. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2021. nov. 30. - Méretváltozata: 29 cm
Fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - emberi jog - jogeset - egyetemi tankönyv
342.7(075.8) *** 34.096(439)(075.8)
[AN 3925213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 173 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-549-9
[AN 3925214] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogi esetek. - 188 p.
ISBN 978-963-258-550-5
[AN 3925216] MARC

ANSEL
UTF-82902 /2024.
   Alkotmányos alapok / szerk. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Somody Bernadette. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : ORAC, 2023. - 261, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. okt. 31.
ISBN 978-963-258-293-1 fűzött : 5300,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3925203]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2024.
   Alkotmányos tanok / szerk. Bodnár Eszter, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : ORAC, 2023. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2021. júl. 31. - Méretváltozata: 29 cm
Fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - közjog - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.4(439)(075.8)
[AN 3925237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 233 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-532-1
[AN 3925241] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szemelvények és kommentárok. - 268 p.
ISBN 978-963-258-533-8
[AN 3925242] MARC

ANSEL
UTF-82904 /2024.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Bérces Viktor. - Budapest : ORAC, 2023. - 818 p. ; 24 cm
Lezárva: 2023. jún. 1. - Bibliogr.: p. 814-818.
ISBN 978-963-258-587-1 fűzött : 8900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3924944]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2024.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog II : különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál. - 9. hatályosított kiad. - Budapest : ORAC, 2023. - 1034 p. ; 24 cm
Lezárva: 2023. aug. 1.
ISBN 978-963-258-588-8 fűzött : 16000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 3924943]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2024.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) : 2023. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : ORAC, 2023. - 183 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2023. szept. 11.
ISBN 978-615-6484-28-4 fűzött : 1990,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3925053]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2024.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : [2023-2024]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 128 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Lezárva: 2023. aug. 4. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-375-1 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3925175]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2024.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : [2023-2024]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 256 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Lezárva: 2023. aug. 4. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-374-4 fűzött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3925179]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2024.
   Az ember a pulpitus mögött : interjúk a Miskolci Törvényszék nyugalmazott polgári fellebbviteli bíráival. - Miskolc : Miskolci Törvényszék, 2022. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm + mell. - (Bírói portrék ; 1.)
ISBN 978-615-01-5101-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Miskolc - bíró - polgári eljárás - 20. század - 21. század - életútinterjú
347.962(439-2Miskolc)(092)(047.53)
[AN 3894587]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2024.
Fedinec Csilla (1968-)
   Romantikus jog - fapados gyakorlat: a magyar - ukrán szerződéses viszony / Fedinec Csilla, Tóth Norbert ; [közread. a] TK Kisebbségkutató Intézet ... - Budapest : TK Kisebbségkutató Int. : L'Harmattan, 2022. - 224 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-963-414-922-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Ukrajna - nemzetközi egyezmény - kisebbségi politika - külkapcsolat - ezredforduló - 21. század - alapszerződés
341.234(439)"199/201" *** 341.24(439)"199/201" *** 341.24(477)"199/201" *** 341.234(477)"199/201" *** 327(439)"199/201" *** 327(477)"199/201"
[AN 3894432]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2024.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Kártérítési jog / Fuglinszky Ádám. - Budapest : ORAC, 2015 [!2023]. - 904 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 7.)
Lezárva: 2015. jan. 1. - Bibliogr.: p. 889-902.
ISBN 978-963-258-268-9 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - kártérítés
347.513(439)
[AN 3925431]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2024.
Gellér Balázs (1968-)
   A magyar büntetőjog általános tanai I / Gellér Balázs, Ambrus István. - 2. jav., hatályosított kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021 [!2023]. - 529 p. : ill. ; 25 cm + 1 füz. (30 p.). - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.)
melléklet címe: Változások és kiegészítések Gellér Balázs - Ambrus István A magyar büntetőjog általános tanai I. című tankönyvéhez. - Bibliogr.: p. 493-514.
ISBN 978-963-312-305-8 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3925454]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2024.
Gombos Katalin (1966-)
   Kérdések és válaszok a jogról : bevezetés a magyar jog alapjaiba / Gombos Katalin, Simon Károly László, Strihó Krisztina. - Budapest : ORAC, 2021 [!2023]. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-531-4 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - jog
34(439)
[AN 3925198]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2024.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 3. átd., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 488 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Lezárva: 2022. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-365-2 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3925192]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2024.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 6. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 560 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-371-3 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3925146]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2024.
   A polgári perrendtartás és kiegészítő jogszabályok : a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról és egyéb kiegészítő jogszabályok : [2023-2024] / szerk. Varga István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 252 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Lezárva: 2023. aug. 4. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-376-8 fűzött
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3925169]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2024.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : [2023-2024]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2023. - 264 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jogszabálygyűjtemények, ISSN 2786-2593)
Lezárva: 2023. aug. 4. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-312-377-5 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3925161]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2024.
Vágovits Károly (1886-1959)
   Utazásom leírása : Vágovits Károly útinaplója : [1907-1910] / ... közread. Fogarassy Zoltán. - Debrecen : Magánkiad., 2022. - 120 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Kötött
Ázsia - Magyarország - katonatiszt - haditengerészet - helyismeret - útleírás
359(439)(092)Vágovits_K.(0:82-992) *** 908.5(0:82-992)
[AN 3894510]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2919 /2024.
Molnár László, V. (1952-)
   Fények és árnyak II. Katalin államában : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2022. - 69 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Az életr. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-27-3 fűzött
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Oroszország - uralkodó - történelem - hadtörténet - haditengerészet - 18. század
355.48(47)"17" *** 947(092)Katalin,_II. *** 947"17" *** 359(47)"17"
[AN 3894613]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2920 /2024.
Havass Norbert
   Könyvvezetés és beszámolókészítés példatár : [a közgazdasági szakgimnáziumoknak és a pénzügyi-számviteli ügyintézői képzéshez] / [Havass Norbert, Veress Attila, Weiser Attila]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2023. - 196 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-673-3 fűzött : 4700,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3925101]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2024.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   Válság és infláció : a globális pénzügyi rendszer / Pogátsa Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-544-852-4 fűzött : 4500,- Ft
gazdaságpolitika - globalizáció - gazdasági válság - világgazdaság - nemzetközi pénzügy - infláció
336.7(100) *** 338.2(100) *** 339.9 *** 338.124.4(100) *** 339.7(100) *** 336.748.12
[AN 3894543]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2024.
Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária
   Székesfehérvár ipari helytörténetéből, szövetkezetek / Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária ; [közread. a Szent István Király Múzeum]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2022. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-49-0 fűzött
Székesfehérvár - ipartörténet - ipari szövetkezet
334.713(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 3894671]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2923 /2024.
Bogár Zsuzsa
   Válásterápia : hogyan segítsünk önmagunknak és gyermekeinknek válás előtt, közben és után? / Bogár Zsuzsa ; [kiad. Mozaikcsalád Alapítvány]. - [Budapest] : Mozaikcsalád Alapítvány, 2022. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-615-80853-1-1 fűzött
válás - szülő-gyermek kapcsolat - lélektan - gyermeklélektan
364.286 *** 316.356.2 *** 159.922.7 *** 159.9
[AN 3894727]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2024.
Dr. Bob and the good oldtimers (magyar)
   Dr. Bob és a derék öregfiúk : az amerikai Közép-Nyugat korai A.A.-s emlékeivel megtűzdelt életrajz / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - Utánny. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes. Kht., [2023]. - 345 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89020-1-6 fűzött
Smith, Robert Holbrook (1879-1950)
Alcoholics Anonymous World Services
Egyesült Államok - alkoholizmus - híres ember - egyesület - 20. század
364.272 *** 613.81 *** 929(73)Smith,_R._H. *** 061.2(73)
[AN 3925105]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2925 /2024.
   Betűk : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-67-1 kötött
írás- és olvasástanítás - képes szótár - gyermekkönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3925638]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2024.
   Billenések : tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből / szerk. Szvatkó Anna. - Budapest : Oriold, 2023. - 568 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-36-7 kötött : 7800,- Ft
gyógypedagógia - gyermekpszichiátria - pszichoterápia - gyógytorna - fejlődéslélektan - képességfejlesztés
376.013.82 *** 615.851-053.2 *** 615.825 *** 159.922.6/.8 *** 37.025
[AN 3924198]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2024.
Doucleff, Michaeleen
Hunt, gather, parent (magyar)
   Hogyan neveljünk önálló és kedves felnőtteket? : a gyereknevelés elfeledett, ősi módszerei / Michaeleen Doucleff ; [ford. Szabó Olimpia]. - 2. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 414 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6122-66-7 fűzött : 5490,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés
37.018.1
[AN 3925308]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2024.
Herrmann, Ève
100 activités d'éveil Montessori (magyar)
   100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól : a gyermek támogatása az első felfedezések időszakában : [kreatív feladatok] / írta és fényképezte Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 218, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [222-223].
ISBN 978-963-486-076-1 fűzött : 3999,- Ft
képességfejlesztés - gyermeklélektan - családi nevelés - csecsemőgondozás - nevelési rendszer
37.025 *** 159.922.7 *** 37.018.1 *** 613.95 *** 371.4Montessori
[AN 3925336]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2024.
   Prof. Dr. Sárközy Péter / [szerk. Solti Gábor]. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2022. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 12.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-82012-3-0)
Sárközy Péter (1919-2000)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Sárközy_P. *** 63(439)(092)Sárközy_P. *** 012Sárközy_P.
[AN 3894420]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2024.
Tatárné Nagy Ágnes
   FejlesztÉsjáték : népi játékok a fejlesztés tükrében : [prevenció, néphagyomány, fejlesztés] / Tatárné Nagy Ágnes. - Budapest : Új Helikon Bt., 2022. - 137 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. [138].
ISBN 978-615-82105-0-8 fűzött
fejlesztő játék - képességfejlesztés - népi játék - példatár
371.382(076) *** 394.3(=945.11) *** 793/794(02.053.2)
[AN 3879894]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2931 /2024.
Apponyi Henrik (1885-1935)
   Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalájából, 1930 / Apponyi Henrik. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2023. - 431 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6502-32-2 fűzött : 6590,- Ft
India - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(540)(0:82-94)
[AN 3925636]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2024.
   A Bakony legszebb túrái : 40 bakonyi túra részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : MTSZ, cop. 2023. - 186 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 3.)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-6643-01-8. - Spirál fűzéssel
Fűzött : 3490,- Ft
Bakony - gyalogtúra - természetjárás
796.51(439)(234.373.1)(036)
[AN 3925224]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2024.
McCallum, Jack (1949-)
Dream Team (magyar)
   Dream Team : hogyan hódította meg a világot és változtatta meg a kosárlabdát minden idők legjobb csapata / Jack McCallum ; [... ford. Szabó Mihály István, Szabó György András]. - Budapest : G-Adam, cop. 2022. - 335 p., [8] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6345-12-7 fűzött : 5990,- Ft
Egyesült Államok - sporttörténet - kosárlabda - sportoló - 20. század
796.323(73)(091) *** 796.323(73)(092)
[AN 3894513]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2024.
Smullyan, Raymond M. (1919-2017)
What is the name of this book? (magyar)
   Mi a címe ennek a könyvnek? : Drakula rejtélye és más logikai feladványok / Raymond Smullyan. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2023. - VII, 219 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 978-963-279-867-7 fűzött : 3500,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 510.6-8
[AN 3924804]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2024.
Szabó Christophe
   Olvasd a játékot! : hogyan nézzünk focimeccset? / Szabó Christophe, Szabó "Peet" Péter, Soós Márk. - 2. jav. kiad. - Budapest : G-Adam, cop. 2023. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-303.
ISBN 978-615-6345-18-9 fűzött : 5990,- Ft
labdarúgás - edzés - módszertan - sporttaktika
796.332.052 *** 796.332.015
[AN 3924219]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2936 /2024.
Czóbel Béla (1883-1976)
   Párizs levegőjét hozta : Czóbel Béla (1883. szeptember 4., Budapest - 1976. január 30., Budapest) festőművész kiállítása : [2022. augusztus 26 - december 4., Szent István Király Múzeum - Deák Gyűjtemény ..., Székesfehérvár] / [... kurátora ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2022. - 87 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697)
ISBN 978-615-5413-48-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Czóbel_B. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3894683]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2024.
Ferenczi Edina
   Hobbifestőknek : használható gyakorlati tanácsok / Ferenczi Edina és Beck Ákos. - [Budapest] : Feedbeck Consulting Kft., [2023]. - 90, [1] p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-8634-4 fűzött
művészet technikája - festészet
75.02
[AN 3924005]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2024.
Gottdank Tibor (1972-)
   Vidor Emil, a műépítész / Gottdank Tibor. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-307.
ISBN 978-963-456-124-8 fűzött : 5800,- Ft
Vidor Emil (1867-1952)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Vidor_E.
[AN 3894607]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2024.
Molnár Antal (1969-)
A Falconieri-palota, Róma (olasz)
   Palazzo Falconieri, Roma / Antal Molnár, Tamás Tóth. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-111-8 kötött
Pápai Magyar Intézet
Római Magyar Akadémia
Róma - Magyarország - művelődéstörténet - építészet - palota - kulturális politika - papképzés - századforduló - 20. század - 21. század
728.82(45-2Roma) *** 323:008(439)"189/201 *** 930.85(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma) *** 72(45-2Roma)"15/16"
[AN 3925063]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2024.
Orbók Ildikó
   Fényfestmények = Lightpaintings / Orbók Ildikó. - [Budapest] : Aposztróf, [2022]. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-625-010-2
Kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Orbók_I.
[AN 3894781]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2024.
   Picto/graphy : calligraphies, signs, gestures and letter images = Al-kitāba al-taṣwīriyya : lawhāt fann al-khaṭṭ wa-al-ishārāt wa-al-īmāʾāt wa-al-ḥurūf / [curators ... Katalin Keserü, ... Anna Ida Orosz, Márton Orosz] ; [ed. Anna Bagyó]. - Budapest : MNB Ingatlan Kft., cop. 2022. - 61 p. : ill., színes ; 26 cm
Főcím a borítófedélről. - Az Abu-Dzabiban, 2022. nov. 15 - dec. 4. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-6544-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - animációs film - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
778.534.66 *** 73/76(439)"19/20" *** 791.43(439) *** 061.4(536.2-2Abú_Dzabi)
[AN 3894806]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2024.
Simon János (1945-)
   50 év válogatás : Galéria Arcis, Sárvár, 2022 / Simon János ; [szerk. Lobler Ferenc]. - [Sárvár] : Magánkiad., cop. 2022. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2022. nov. 12 - dec. 12. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-01-6350-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Simon_J. *** 061.4(439-2Sárvár)
[AN 3894614]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2024.
Slézia József (1960-)
   Kortárs magyar ékszer design / Slézia József ; [kiad. Magyar Design Kulturális Alapítvány]. - Budapest : M. Design Kult. Alapítvány, 2022. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-5662-0 fűzött
Magyarország - ékszerészet - iparművész - 21. század
739.2(439)(092) *** 739.2(439)"201/202"
[AN 3894660]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2944 /2024.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató - zöld könyv : ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok / [vál.] Gróh Ilona ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2023. - 154, [11] p. : ill., színes ; 20x21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. [164-165].
ISBN 978-615-6218-00-1 kötött : 4999,- Ft
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3924793]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2024.
Vásáry Tamás (1933-)
   A zenén túl.. : Vásáry Tamás zenés beszélgetései a Zeneakadémián. - 4 bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2023. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-221-5 kötött : 4500,- Ft
zeneszerző
78.071.1(100)(092)
[AN 3924813]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2946 /2024.
   A hongkongi film : válogatott tanulmányok: történetek, műfajok, szerzők / Pólya Tamás, Stőhr Lóránt szerk. ; [filmogr. Werner Luca és Pólya Tamás]. - Budapest : L'Harmattan, 2022. - 292 p. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 279-292. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-879-1 fűzött : 3990,- Ft
Hongkong - filmtörténet - filmművészet
791.43(512.317)(091)
[AN 3894454]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2024.
Winkler Gábor (1949-)
   Opera : koronás fők, csaták, forradalmak : történelem az operaszínpadon / Winkler Gábor ; Dani Orsi rajz. - Budapest : Holnap, 2022. - 290, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-398-4 fűzött : 3900,- Ft
opera - zenetörténet - műfajtörténet
792.54(100)(091) *** 782.1(100)(091)
[AN 3894495]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2948 /2024.
   Angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsga : C1 / [szerk. Dezsényi István, Kovács Éva, Salánki Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2023. - 125 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-9892-7 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3925201]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2024.
Argaz Éva
   Biztos út a sikeres francia nyelvvizsgához : középfok : tanulás egyedül, könnyedén és gyorsan : [A2, B1, B2] / Argaz Éva. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : [Argaz É.], 2023. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88369-9-1 fűzött : 4500,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3925209]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2024.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2023]. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött : 3680,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 3924148]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2024.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol felsőfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2023. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9752-4 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3924296]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2024.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2023. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3924445]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2024.
Schőn Mária
   A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben : földrajzi és történeti olvasókönyv / Schőn Mária. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2022. - 592 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 2 mell. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 22.)
Bibliogr.: p. 545-555.
ISBN 978-615-81642-1-4 kötött
Hajós - magyar nyelv - német nyelv - földrajzi név - helytörténet - magyarországi németek
809.451.1-311(439-2Hajós) *** 803.0-311(439-2Hajós) *** 943.9-2Hajós *** 316.347(=30)(439-2Hajós)
[AN 3894597]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2024.
Szénásiné Steiner Rita
   TTT vocabulary activator : gyakorlókönyv az érettségi és a nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részéhez : [B1, B2] / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Székesfehérvár : Lexika, 2023-. - ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
angol nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3924883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Jav. utánny. - 173 p.
ISBN 978-615-5200-58-8 fűzött : 3890,- Ft
[AN 3924884] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2955 /2024.
Göncz Árpád (1922-2015)
   Életem / Göncz Árpád ; [... szerk. Illés Andrea] ; [... a Göncz Árpád Alapítvány megbízásából ...]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 207 p., [16] t. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-593-3 kötött : 3999,- Ft
Göncz Árpád (1922-2015)
Magyarország - író - műfordító - politikus - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - előadóbeszéd
894.511(092)Göncz_Á.(047.53) *** 32(439)(092)Göncz_Á.(047.53)
[AN 3903887]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2024.
Németh István Péter (1960-)
   A völgy költője : régi és új írások Bodosi Györgyről / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2022. - 89 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 84.)
ISBN 978-615-5898-25-9 fűzött
Bodosi György (1925-2022)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Bodosi_Gy.
[AN 3894610]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2024.
   Nyugat-képeskönyv : fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből / [vál., összeáll., szerk. Kelevéz Ágnes és Szilágyi Judit] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - 2. kiad. - Budapest : PIM, 2022. - 279, [5] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5517-82-2 fűzött : 6900,- Ft
Nyugat, ISSN 0201-0305
Magyarország - magyar irodalom története - folyóirat - 20. század - fényképalbum
894.511(091)"190/194"(084.12) *** 070(439)Nyugat(084.12)
[AN 3924016]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2024.
Veres András (1945-)
   És megint elölről.. : Ady, Kosztolányi, József Attila : [válogatott tanulmányok 1.] / Veres András. - Budapest : Balassi, cop. 2022. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-127-9 fűzött : 3800,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - magyar irodalom története - századforduló - Horthy-korszak - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)József_A. *** 894.511(091)"190/193"
[AN 3894496]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2959 /2024.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 11. kiad. - Budapest : Babilon, 2023. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 3590,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924392]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2024.
Baier, Hiltrud
Ein Wombat im Schnee (magyar)
   Vombat a hóban : karácsonyi mese 24 fejezetben / Hiltrud Baier ; Stefanie Jeschke illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-603-162-6 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3924870]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2024.
Bailey, Susanna
Snow foal (magyar)
   Hópehely / Susanna Bailey. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 319 p. ; 20 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-599-437-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925477]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2024.
Bedtime favorites (magyar)
   Kedvenc esti meséim / Disney ; [ford. Horváth Vivien]. - Budapest : Kolibri, 2023. - 302, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-599-434-2 kötött : 5999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3924866]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2024.
Berrow, Gillian M.
Apple adventure (magyar)
   Szilaj : az almakaland : [Lovak és fruskák] / írta G. M. Berrow ; ill. Maine Diaz ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, [2023]. - 122, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-851-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3925578]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2024.
Boie, Kirsten (1950-)
Mittwochs darf ich spielen (magyar)
   Szerdán végre játszhatok! / Kirsten Boie ; Philip Waechter rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2022. - 146, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-363-0 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3894552]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2024.
Bowen, Kelly
Paris apartment (magyar)
   Egy párizsi lakás / Kelly Bowen ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : Lettero, cop. 2022. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-96-5 fűzött : 4990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3894562]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2024.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Helikon, 2023. - 203 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 77.)
ISBN 978-963-620-333-7 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3925686]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2024.
Carter, Chris (1965-)
The caller (magyar)
   A hívás / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-575-2 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3924816]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2024.
Carter, Chris (1965-)
Gallery of the dead (magyar)
   A holtak csarnoka / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Utánny. - Budapest : General Press, cop. 2023. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-657-5 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3924837]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2024.
Carter, Chris (1965-)
Hunting evil (magyar)
   A gonosz nyomában / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2023
ISBN 978-963-452-778-7 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3924840]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Helikon, 2023. - 291, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-299-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925284]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
The big four (magyar)
   A nagy négyes / Agatha Christie ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : Helikon, 2023. - 239, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-301-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925295]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Helikon, 2023. - 269 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-300-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925298]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death on the Nile (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Helikon, 2023. - 381 p. ; 18 cm
Megj. "Poirot kéjutazáson" címmel is
ISBN 978-963-620-313-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925290]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hallowe'en party (magyar)
   Halloween és a halál / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Helikon, 2023. - 314 p. ; 18 cm
Megj. "Ellopott gyilkosság" címmel is
ISBN 978-963-620-252-1 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925291]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
The hollow (magyar)
   Hétvégi gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Helikon, 2023. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-100-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925299]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Helikon, 2023. - 292, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-620-296-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925408]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Peril at End House (magyar)
   Ház a sziklán / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Helikon, 2023. - 264, [1] p. ; 18 cm
Megj. "A vörös sál" és "Ház a világ végén" címmel is
ISBN 978-963-620-302-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925287]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sparkling cyanide (magyar)
   Gyöngyöző cián / Agatha Christie ; [ford. Köves Erzsébet]. - Budapest : Helikon, 2023. - 309, [2] p. ; 18 cm
Megj. "Valaki hiányzik..." címmel is
ISBN 978-963-620-298-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925404]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2024.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Mert többen nincsenek / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Helikon, 2023. - 281 p. ; 18 cm
Megj. "A láthatatlan hóhér" és "Tíz kicsi néger" címmel is
ISBN 978-963-620-297-2 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3925293]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2024.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 7. utánny. - Budapest : Fumax, 2023. - 581, [2] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3925390]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2024.
Czerwińska-Rydel, Anna (1973-)
Wszystko gra (magyar)
   Minden stimmel / Anna Czerwińska-Rydel, Marta Ignerska ; Vas Viktória ford. - Budapest : Csirimojó, 2022. - [35] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6323-04-0 kötött : 4990,- Ft
lengyel irodalom - gyermekirodalom - szimfonikus zenekar - hangszeres zene
884-93=945.11 *** 785.11.071(0:82-93)
[AN 3894789]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2024.
Dale, Elizabeth
Bedtime stories for girls (magyar)
   Álomtündér a barátnőm : [20 bűbájos mese] / [írta Elizabeth Dale] ; [ill. Helen Poole] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2023]. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-483-429-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3924996]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2024.
Defoe, Daniel (1660 k.-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Helikon, 2023. - 407 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 112.)
ISBN 978-963-620-338-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3925694]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2024.
Du Maurier, Daphne (1907-1989)
Rebecca (magyar)
   A Manderley-ház asszonya / Daphne du Maurier ; [ford. Ruzitska Mária]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-578-5 fűzött : 4890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3924972]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2024.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2023. - 374, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-325-5 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3925489]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2024.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Európa, 2023. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-835-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3925412]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2024.
Follett, Ken (1949-)
Code to zero (magyar)
   Zérókód / Ken Follett ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 404, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-553-2 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3924202]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2024.
Follett, Ken (1949-)
The Modigliani scandal (magyar)
   A Modigliani-botrány / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 330 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-552-5 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3924204]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2024.
Gatti, Alessandro (1975-)
Cinque misteri per Natale (magyar)
   Öt karácsonyi rejtély / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; [ill. Lisa K. Weber] ; ford. Todero Anna. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 226, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-890-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925684]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2024.
Giampaglia, Corinne
Ella, l'orso e la neve (magyar)
   Ella és a téli varázs / Corinne Giampaglia ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [39] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-884-9 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3924001]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2024.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
The prophet (magyar)
   A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 94 p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 46.)
ISBN 978-615-6490-79-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - életvezetés
820-96(73)=945.11 *** 613.865
[AN 3924457]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2024.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   100 Grimm-mese : [a világhírű mesegyűjtők legszebb történetei] / [ill. Bosnyák Mihály]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 302, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Csonka Ágnes és Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-582-385-7 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3925502]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2024.
Han, Jenny (1980-)
It's not summer without you (magyar)
   Nincs nyár nélküled : Nyár trilógia 2. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 259, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-674-9 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3923999]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2024.
Hannah, Kristin (1960-)
Winter garden (magyar)
   Téli kert / Kristin Hannah ; [ford. Gergely-Péch Éva]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 396, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-889-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3923985]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2024.
Herbert, Frank (1920-1986)
Dune Messiah (magyar)
   A Dűne messiása : [Dűne 02] / Frank Herbert ; [ford. Gáspár András] ; [a versbetéteket ford. Körmendi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 344 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-608-9 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924205]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
All your perfects (magyar)
   All your perfects : minden tökéletesed / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 299, [4] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-425-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3924020]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
Maybe not (magyar)
   Maybe not : talán mégsem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 140, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-597-011-7 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3923978]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
Point of retreat (magyar)
   Point of retreat : visszavonuló : Szívcsapás 2. / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 276, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-664-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3923983]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2024.
Hoover, Colleen (1979-)
This girl (magyar)
   This girl : ez a lány : Szívcsapás 3. / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 293 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-877-9 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3923980]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2024.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Peer Gynt (magyar)
   Peer Gynt / Henrik Ibsen ; Kúnos László és Rakovszky Zsuzsa ford. ; [az utószót és a jegyzeteket írta Kúnos László]. - Budapest : Magvető, 2023. - 219 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-4321-9 fűzött : 2499,- Ft
norvég irodalom - drámai költemény
839.6-23=945.11
[AN 3924080]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2024.
Jin, Ha (1956-)
Waiting (magyar)
   Várakozás / Ha Jin ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Európa, 2023. - 354, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-754-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3925444]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2024.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Fiskarnir hafa enga fætur (magyar)
   A halaknak nincs lábuk / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Typotex, cop. 2023. - 368, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-213-0 fűzött : 4500,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3924878]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2024.
King, Stephen (1947-)
The dark tower : the drawing of the three (magyar)
   A setét torony : a hármak elhívatása / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2023. - 455, [4] p. ; 23 cm
A regényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-504-808-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3925428]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2024.
King, Stephen (1947-)
The dark tower : the gunslinger (magyar)
   A setét torony : a harcos / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2023. - 259, [2] p. ; 23 cm
A regényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-504-807-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3925425]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2024.
King, Stephen (1947-)
Salem's Lot (magyar)
   Borzalmak városa / Stephen King ; [ford. Gecsényi Györgyi]. - Budapest : Európa, 2023. - 620, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-945-5 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3925486]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2024.
Kundera, Milan (1929-2023)
Život je jinde (magyar)
   Az élet máshol van / Milan Kundera ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2023. - 385, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-772-7 kötött
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3925335]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2024.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Körkarlen (magyar)
   A halál kocsisa / Selma Lagerlöf ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Luther, 2023. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-259-5 kötött : 3900,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3925264]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2024.
Lauren, Christina
The soulmate equation (magyar)
   A lelkitárs-egyenlet / Christina Lauren ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : 21. Század K., 2023. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-283-6 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3925304]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2024.
   A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek / [ford. Szabadi István] ; [szerk. és a szövegeket vál. Győri Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2023. - 156, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-570-4 kötött : 4500,- Ft
angol nyelvű irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
820-32(100)(082)=945.11 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3924992]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2024.
Liu Cixin (1963-)
San ti (magyar)
   A háromtest-probléma, 3/1 / Cixin Liu ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2023. - 403, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-384-2 fűzött
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3925492]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2024.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Árnyék Innsmouth fölött / H. P. Lovecraft ; [ford. Kornya Zsolt]. - Budapest : Helikon, 2023. - 237, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 87.)
Tart.: Cthulhu hívásaÞ; Árnyék Innsmouth fölöttÞ; A dolog a küszöbön. - Egys. cím: The call of Cthulhu ; The shadow over Innsmouth ; Thing on the doorstep
ISBN 978-963-620-335-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3925691]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2024.
Luhn, Usch (1959-)
Das Pferd der Prinzessin (magyar)
   A hercegnő lova / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 118, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 4.)
ISBN 978-963-244-922-7 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924409]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2024.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz und das grosse Turnier (magyar)
   Póniszív és a nagy díjugrató verseny / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2023. - 114, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 3.)
ISBN 978-963-244-921-0 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924442]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2024.
Maas, Sarah J. (1986-)
House of sky and breath (magyar)
   Crescent City 2 : ég és lélegzet háza / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 865, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-597-119-0 fűzött : 6499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3923970]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2024.
Mafi, Tahereh (1988-)
Ignite me (magyar)
   Ne félts / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - 4. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-605-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924960]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2024.
Mafi, Tahereh (1988-)
Restore me (magyar)
   Ne hazudj / Tahereh Mafi ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-595-2 fűzött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924965]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2024.
Mafi, Tahereh (1988-)
Restore me (magyar)
   Ne hazudj / Tahereh Mafi ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - 3. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2023. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-604-1 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924969]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2024.
Maly, Beate (1970-)
Ein Traum von Schönheit (magyar)
   Estée Lauder és a szépség álma / Laura Baldini ; [ford. Hatvani Patricia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2022. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-805-0 fűzött : 4800,- Ft
osztrák irodalom - történelmi regény
830-312.6(436)=945.11
[AN 3894570]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2024.
Mayer, Gina (1965-)
Reise nach Snowfields (magyar)
   Utazás Snowfieldsbe : Lósuttogó akadémia 1. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-070-9 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924628]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2024.
McQuiston, Casey (1991-)
Red, white & royal blue (magyar)
   Red, white & royal blue : vörös, fehér, királykék / Casey McQuiston ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 438, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-994-3 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3925561]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2024.
Mead, Richelle (1976-)
Shadow kiss (magyar)
   A halál csókja / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 375, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-598-167-0 fűzött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924118]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2024.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Ingleside (magyar)
   Anne családja körében / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-605-0 fűzött : 3690,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3925673]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2024.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne's house of dreams (magyar)
   Anne férjhez megy / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2023. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-604-3 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3925674]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
Central Park (magyar)
   Central Park / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-633-103-0 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3924004]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2024.
Musso, Guillaume (1974-)
Demain (magyar)
   Holnap / Guillaume Musso ; ford. V. Detre Zsuzsa. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-633-105-4 fűzött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3924074]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2024.
Ng, Celeste (1980-)
Little fires everywhere (magyar)
   Kis tüzek mindenütt / Celeste Ng ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2023. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-350-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3925487]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2024.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. M. Nagy Miklós] ; [versbetéteket ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Helikon, 2023. - 119 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 98.)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-620-257-6 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3925692]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2024.
Perrin, Valérie (1967-)
Changer l'eau des fleurs (magyar)
   Másodvirágzás / Valérie Perrin ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Európa, 2023. - 598, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-648-5 kötött
francia irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3925448]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2024.
Potter, Ellen (1963-)
Big Foot and Little Foot (magyar)
   Nagyláb, Kisláb / Ellen Potter ; Felicita Sala illusztrációival ; [ford. Demény Eszter]. - Budapest : Pagony, 2022. - 142, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-362-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3894549]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2024.
Powers, Richard (1957-)
The overstory (magyar)
   Égig érő történet / Richard Powers ; ford. Barabás András. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2023. - 619, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-633-095-8 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3924117]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2024.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Neues vom Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz újabb gaztettei : még egy paprikajancsis és vitézlászlós történet Otfried Preusslertől / ... összefirkálta F. J. Tripp ; ford. Nádori Lídia. - 6. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2023. - 121, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-599-521-9 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924961]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2024.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 9. kiad. - Budapest : Kolibri, 2023. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-599-084-9 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3924952]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2024.
Puzo, Mario (1920-1999)
The Sicilian (magyar)
   A szicíliai / Mario Puzo ; [ford. Schéry András ... és Falvay Mihály ...]. - [Budapest] : Geopen, 2023. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-137-9 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3925327]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2024.
Redfield, James (1950-)
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia : itt az idő, hogy felismerd a véletlenekben rejlő lehetőségeket! / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Új, bőv. kiad., utánny. - Budapest : Partvonal, 2023. - 303 p. ; 20 cm
Fűzött : 4699,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5783-49-4)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3924112]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2024.
Rix, Megan (1962-)
The hero pup (magyar)
   Folti, a hős : egy kiskutya, aki segít a bajban / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 287, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-269-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925525]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2024.
Rix, Megan (1962-)
The paw house (magyar)
   Scott és Goldie : egy állatotthon megmentésének izgalmas története / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 310, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-698-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925526]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2024.
Ron, Mercedes (1993-)
Culpa mía (magyar)
   Az én hibám / Mercedes Ron. - 2. kiad. - Budapest : Menő Kv., 2023. - 478, [2] p. ; 22 cm
Ford. Sermann Eszter
ISBN 978-963-584-159-2 fűzött : 4990,- Ft
spanyol irodalom - szerelmes regény
860-312.5=945.11
[AN 3925564]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2024.
Rothfuss, Patrick (1973-)
The wise man's fear (magyar)
   A bölcs ember félelme : a királygyilkos krónikája : második nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - 3. kiad. - Budapest : Gabo, cop. 2023. - 996 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-513-6 kötött : 8990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924201]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2024.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus, 2023. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-614-054-0 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925675]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2024.
Şafak, Elif (1971-)
Three daughters of Eve (magyar)
   Éva három lánya / Elif Shafak ; [ford. Csáki-Sipos Kata, Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2023. - 477, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-592-1 fűzött
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3925325]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2024.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; a szerző rajz. ; [ford. Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Libertine Kvk., 2023. - 150 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Aranylétrás könyvek, ISSN 2939-5232 ; 4.)
ISBN 978-615-6512-08-6 kötött : 4999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3924525]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2024.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Kácsor Zsolt]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 118, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-582-634-6 kötött
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3925440]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2024.
Scalzi, John (1969-)
Old man's war (magyar)
   Vének háborúja / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2023. - 252 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-629-7 fűzött : 3880,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3924139]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2024.
Stine, R. L.
Goosebumps : ghost beach (magyar)
   Libabőr : kísértet-part / R. L. Stine. ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 135 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-597-302-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3925552]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2024.
Stine, R. L.
Goosebumps (magyar)
   Libabőr / R. L. Stine. ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 240, [24] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Tart.: Váljunk láthatatlanná!Þ; A Láz-mocsár vérfarkasa ; Let's get invisible! ; The werewolf of Fever Swamp. - Az 1. mű megj. "Válj láthatatlanná!", a 2. mű "A Láz-mocsár farkasa" címmel is
ISBN 978-963-597-317-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3925604]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2024.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 27. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3924790]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2024.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a mermaid (magyar)
   A kiskutya, aki sellő akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 154, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-584-146-2 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925680]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2024.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a reindeer (magyar)
   A kiskutya, aki rénszarvas akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2023. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-887-0 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3925679]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2024.
Szimeonov Todor (1947-)
   Angel Todorov / ot Todor Simeonov. - Varna ; Budapeŝa : VVMA, cop. 2022. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Svetʺt v promâna ekstra, ISSN 2631-164X ; 7.)
ISBN 978-615-5179-32-7 fűzött : 18 BGN
Todorov, Angel (1897-1984)
Bulgária - író - 20. század - bolgár irodalom - dráma
886.7092)Todorov,_A. *** 886.7-2
[AN 3894638]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2024.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2023. - 281, [5] p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Húrin gyermekei
ISBN 978-963-14-3853-6 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3924084]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2024.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Tales from the perilous realm (magyar)
   J. R. R. Tolkien meséi / [ill. Alan Lee]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2023. - 228 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Kóborló és a varázslóÞ; A sonkádi Egyed gazdaÞ; A levélÞ; A woottoni kovácsmester ; Leaf by Niggle ; Roverandom ; Farmer Giles of Ham ; Smith of Wootton Major
Fűzött : 4499,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5783-10-4)
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3924536]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2024.
   Treta antologiâ na bʺlgarskata apeva, 2022 / Rammadan L. K., Todor Simeonov i mnogo drugi. - Varna ; Budapeŝa : VVMA, 2022. - 71 p. : ill. ; 18 cm. - (Svetʺt v promâna ekstra, ISSN 2631-164X ; 5.)
ISBN 978-615-5179-29-7 fűzött : 16 BGN
bolgár irodalom - vers - antológia
886.7-14(082)
[AN 3895096]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2024.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Helikon, 2023. - 310 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 82.)
ISBN 978-963-620-332-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3925688]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2024.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - Budapest : Helikon, 2023. - 260 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 48.)
ISBN 978-963-620-337-5 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3925685]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2024.
Wake, Jules
Notting Hill in the snow (magyar)
   Hóesés Notting Hillben / Jules Wake ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2023. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-373-5 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3925619]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2024.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs]. - [Budapest] : Trubadúr, 2023. - 184, [1] p. ; 18 cm. - (Trubadúr zsebkönyvek, ISSN 2939-6417 ; 45.)
ISBN 978-615-6490-64-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3924302]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2024.
Wimpy Steve : A ruff adventure! (magyar)
   Egy kocka naplója : Wimpy Steve - kutyavilág : [Minecraft család, harmadik rész] / [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2023. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-221-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3924451]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2024.
Winnie the Pooh storybook collection (magyar)
   Mesegyűjtemény / [ford. Wohl Anita]. - Budapest : Kolibri, 2023. - 303 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-599-433-5 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3924868]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3059 /2024.
   100 mese Mátyás királyról : [a bölcs és igazságos uralkodó, aki móresre tanítja az urakat, és megvédi a szegényeket] / [a történeteket átd. és szerk. Keresztesi József] ; [ill. Bosnyák Mihály]. - Pécs : Alexandra, 2023. - 278 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-582-637-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3925494]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2024.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Soha ne add fel : mese arról, hogyan győzd le az akadályokat / Al Ghaoui Hesna ; Bertóthy Ágnes rajz. - [Budapest] : Open Books, 2023. - 124, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Holli varázskönyve
ISBN 978-963-572-111-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mentálhigiénia - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3924978]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2024.
Bakos László
   Micc macska kalandjai Grönlandon és a Balatonnál / Bakos László ; Somogyi Tekla illusztrációival. - [Budapest] : Minerva, [2022]. - 52, [1] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5637-29-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3894773]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2024.
Baley Endre (1962-)
   Gülü és Lülü kalandjai : micsoda cirkusz! / Baley Endre ; ill. Dusza Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6449-30-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3894595]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2024.
Bartos Erika (1974-)
   Együtt lenni jó! / Bartos Erika. - Budapest : Szerző, 2023. - 108, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6494-32-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3924571]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2024.
Bauer Barbara (1974-)
   A fekete rózsa / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 311 p. ; 20 cm
Fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-475-418-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924750]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2024.
Bauer Barbara (1974-)
   A leggazdagabb árva / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, 2023. - 337 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-818-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924935]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Teknős Kv., 2021-. - Ill., színes ; 24 cm
Az 1., a 4. és 5. kötetet ill. Takács Viktória. - Az 1., a 4. és 5. kötetet kiad. a Lampion
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - 2023. - 99, [4] p.
ISBN 978-963-614-105-9 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3924711] MARC

ANSEL
UTF-83067 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Az őrzők / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2023. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89888-8-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3924626]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2023. - 214, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-587-153-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925671]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és az elsüllyedt világ / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 448, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 10.)
ISBN 978-963-587-496-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3924625]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Tükör-szigeten / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 284, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 9.)
ISBN 978-963-587-495-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3924624]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2024.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 2.)
ISBN 978-963-587-519-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3924623]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2024.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Elveszett csillagok : egy kalandos egri nyár / Bíró Szabolcs ; [Horváth Ildikó rajz.]. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-308-7 fűzött : 4299,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3924000]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2024.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs ; [Várai Artúr illusztrációival]. - 4. átd., ill. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 2 db : ill. ; 21 cm
A kötetcímek a borítófedélről. - Közös tokban
ISBN 978-963-543-183-0 kötött : 11990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3924006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kelet oroszlánja. - 446 p.
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3924008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az utolsó vörös barát. - 383 p.
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3924010] MARC

ANSEL
UTF-83074 /2024.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királyfi születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2023. - [35] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-476-066-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3923967]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2024.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2023. - [35] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-476-067-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3923963]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2024.
   Budapest off : kortárs novellák / Kárpáti Tibor rajz. ; [szerk. Péczely Dóra]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2023. - 228, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-508-5 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3924988]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2024.
Drajkó-Sárosi Kinga (1976-)
   Lórika kalandjai Magyarországon / Drajkó-Sárosi Kinga ; [ill. Drajkó Tibor, Drajkó-Sárosi Kinga]. - Budapest : Diversitas, 2023. - 214, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-7376-4 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925212]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2024.
   Erdély advent idején : karácsonyi novellák / vál. és szerk. Papp Sándor Zsigmond. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2023. - 307, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-244-8 kötött : 3490,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-32(498)(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3924803]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2024.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Libri, 2023. - 400, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-604-003-1 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924111]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2024.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Az ezüsthegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 15. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2023. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-361-574-4 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3925509]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2024.
   A fukusimai búvár és más novellák / [szerk. Haász János] ; [ill. Fillér Máté, Rostás Bianka ...]. - 2. kiad. - [Budapest] : Van Másik Zrt., 2023. - 194, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-2266-3 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - antológia
894.511-43(082)
[AN 3924456]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2024.
Gaál Zsuzska
   Mérhetetlen / Gaál Zsuzska. - [Zalaegerszeg] : [Magánkiad.], 2022. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-6709-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3894758]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2024.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 70, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-890-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3924598]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2024.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Mikecs Anna: Altató : Gerlóczy Márton regénye. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-799-5 kötött : 5995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924018]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2024.
Halász Rita (1980-)
   Mély levegő / Halász Rita. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 194, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-350-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924459]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2024.
Hász Róbert (1964-)
   Fábián Marcell és a Hét nővér / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2022. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-121-4 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3894418]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2024.
Igaz Dóra (1970-)
   Nyár, nagyi, net / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 124, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-587-491-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925026]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2024.
Illés György (1950-)
   Egy magyar a Gulágon / Illés György. - [Budapest] : Hefa Invest Kft., 2022. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-6508-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3894723]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2024.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó minimeséi / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina illusztrációival. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 53 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-486-569-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3924592]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2024.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 17. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 92, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-800-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925668]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2024.
Kányádi Sándor (1929-2018)
   Sörény és koponya / Kányádi Sándor. - Budapest : Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2023. - 182, [1] p. ; 20 cm. - (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978-963-455-036-5 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3925472]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2024.
Kaszás István
   Kinőtt ifjúkor : novellák / Kaszás István ; Kőnig Frigyes rajz. - 3. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2023. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-183-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3924873]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2024.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Híven szeretni a jót.. : válogatott írások / Kazinczy Ferenc ; [... vál. Fehér József és Kováts Dániel] ; [a szövegeket gond. Stumpfné Braun Zsuzsanna] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - 2. átd. kiad. - Budapest : PIM, 2022. - 290 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5517-78-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3925204]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2024.
Kelényi Angelika, R. (1970-2023)
   Egy hajszálon múlt : amikor a feleség megőrül / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2023. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-764-5 fűzött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924629]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2024.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 2 : a küldetés / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-509-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925022]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2024.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 3 : a párduc hazatér / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 409, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-510-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925021]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2024.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 4 : a jégmadár útja / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, 2023. - 381, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-511-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925024]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2024.
Kishont Ferenc (1924-2005)
   Ige-mige / Efrajim Kishon ; a szerző rajz. ; [a jegyzeteket és a szövegmagyarázatokat írta Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2023. - 333, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4323-3 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3924076]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2024.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-571-3 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3924699]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2024.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-614-7 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3924702]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2024.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 118, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-038-1 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3924446]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2024.
   Lehetnék bárki : kortárs és kortalan versek / [vál. és szerk. Péczely Dóra] ; Locsmándi Mátyás rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2023. - 290, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-587-512-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3925029]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2024.
Leiner Laura (1985-)
   Random / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L : Laulin Kft., 2023. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-12-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925522]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2024.
Lengyel Géza (1941-)
   Ermitage pandémia idején : versek és F. I. Tyutcsev (1803-1873) verseinek fordítása, 2019-22 / Lengyel Géza ; [ill. Rehorovics Anita]. - [Budapest] : Nagy L. K., 2022. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81412-1-5)
magyar irodalom - orosz irodalom - vers
894.511-14 *** 882-14=945.11
[AN 3894765]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2024.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli 1 / Maros Edit. - Budapest : Menő Kv., cop. 2023. - 333 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-584-430-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925541]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2024.
Marton Gyula András
   Katonavégzet : Don-kanyar, 1943 / Marton Gyula András ; [közread. a] Tiszazugi Földrajzi Múzeum. - Tiszaföldvár : Tiszazugi Földrajzi Múz., 2023. - 369, [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6648-02-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924185]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2024.
Marton Gyula András
   Katonavégzet : Don-kanyar, 1943 / Marton Gyula András. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2023. - 369, [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-114-2 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924196]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2024.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Magyarmesék / Mosonyi Aliz ; Medve Zsuzsi rajz. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - [193] p. : ill. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 26.)
ISBN 978-963-14-4314-1 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3924372]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2024.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Mesék Budapestről / [szöveg] Mosonyi Aliz ; [rajz.] Háy Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2023. - [47] p. : ill. ; 23x24 cm
ISBN 978-963-14-4328-8 kötött : 3499,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret
894.511-93 *** 908.439-2Bp.(0:82-93)
[AN 3925609]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2024.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában : [apa, gyere vissza!] / Nógrádi Gábor. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 239, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-405-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925480]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2024.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-162-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925524]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2024.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott egyperces novellák / Örkény István ; [vál. Radnóti Zsuzsa és Reményi József Tamás]. - Budapest : Helikon, 2023. - 255, [12] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 80.)
ISBN 978-963-620-334-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3925690]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2024.
Papp László (1977-2009)
   Vég-játék / [Papp László] ; [szerk. Udvarhelyi András, Kajtár Sándor]. - 2. kiad. - [Tököl] : [Weszelowszky K.], [2023]. - 220, [12] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-8592-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3924473]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2024.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang születésnapja / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2023. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-587-520-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3924612]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2024.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa : hősköltemény négy énekben : Petőfi Sándor verse / Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, 2023. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-422-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3925593]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2024.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Mosolygó Sándor és Somolygó János : Petőfi Sándor és Arany János versei / Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, 2023. - 46, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-423-3 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3925590]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2024.
Principe, Rodnas (1974-)
   Az idős hölgy : Evita ajándéka / Rodnas Principe. - 2. kiad. - [Budapest] : Papirusz Book, 2023. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6105-45-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3925247]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2024.
Salinger Richárd (1975-)
   Az élet megoldóképlete / Salinger Richárd. - 3. átd. kiad. - [Biatorbágy] : Omyno, 2023. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6308-9 fűzött : 6990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924751]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2024.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Indián nyár : [belső utakon] / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central, 2022. - 179, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-614-160-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3894560]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2024.
Shelley, Duncan (1969-)
   Válaszreakció / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Branding Marketing Kft., [2023]. - 385 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5310-30-0)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3925042]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2024.
Szabadfi Szabolcs
   Labi és a nagy találkozás : új receptek az erdei pékségből / Szabadfi Szabolcs, Trogmayer Éva ; Baracsi Gabi rajz. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2022. - 141, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-565-299-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - péksütemény - mese - ételrecept
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12):664.68(02.053.2)
[AN 3894567]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2024.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 285 p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-291-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925511]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2024.
Szabó Magda (1917-2007)
   Születésnap / Szabó Magda. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 260, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-772-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925515]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2024.
Száraz Miklós György (1958-)
   Lovak a ködben / Száraz Miklós György. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2023. - 476 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-759-3 fűzött : 5995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3924115]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2024.
Szeghy Karolina (1978-)
   Nagy szupererőkönyvem : mesék az udvariasságban és a helyes viselkedésben rejlő erőről / Szeghy Karolina ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2023]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-82-8 kötött : 5490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv - tanmese
894.511-342(02.053.2) *** 159.923(02.053.2)
[AN 3925642]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2024.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Fénylő fekete kő : dokumentum regény / Székely Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Biró Family, [2023]. - 325 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6031-73-0 fűzött
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3925046]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2024.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Goromba förgeteg : pályázat nyertes kisregény ; Lánya pálfordulása : pályázat nyertes kisregény / Székely Gábor Attila ; [festmények Korsi (Korsós Julianna)]. - 3. kiad. - [Budapest] : Biró Family, 2023. - 74, 42, [8] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-011-1)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3925038]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2024.
Székely Gábor Attila (1947-)
   Goromba förgeteg : pályázat nyertes kisregény ; Lánya pálfordulása : pályázat nyertes kisregény / Székely Gábor Attila ; [graf. Fazekas Attila]. - 2. kiad. - [Budapest] : Biró Family, 2023. - 74, 42, [4] p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-647-010-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3925036]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2024.
   Széphalmi irodalmi herbárium / [... összeáll. Nyiri Péter] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2022. - 54, [2] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5517-80-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3925205]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2024.
Tar Sándor (1941-2005)
   A térkép szélén / Tar Sándor. - Budapest : Magvető, 2023. - 300, [3] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 25.)
ISBN 978-963-14-4317-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3924303]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2024.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza / Tasnádi István. - Budapest : Pagony, 2023. - 121, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-587-500-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3925027]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2024.
Térey János (1970-2019)
   Paulus / Térey János. - Budapest : Jelenkor, 2023. - 269, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-294-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3925333]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2024.
Tisza Kata (1980-)
   Hipnózis 6-kor : abszurd terápiák az utcán, a konyhában és a hálószobában : semi-fiction / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2023. - 283, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-582-7 kötött : 5995,- Ft
pszichoterápia - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 615.851(0:82-32)
[AN 3924715]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2024.
   Tízig aludni : 25 kortárs és kortalan novella / [vál. és szerk. Péczely Dóra] ; Jásdi Juli rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2022. - 331, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-350-0 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3894556]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2024.
Tófalvy Éva (1947-)
   A szabadulás : regény / Tófalvy Éva. - 2. kiad. - Pécs : Akvila & Priscilla K., cop. 2023. - 242, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-7924-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3925047]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2024.
Törökné Tenk Dóra
   Téli kalandok / [szöveg és ill.] Törökné Tenk Dóra. - [Veszprém] : Törökné Tenk D., [2022]. - [48] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Zimmezoom mesék ; 3.)
ISBN 978-615-01-6665-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3894386]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2024.
Tóth János, H. (1939-)
   H. Tóth János válogatott művei. - Karcag : Szerző, 2022-. - 30 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3887242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2022. - 192 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-01-6533-2 kötött
[AN 3894809] MARC

ANSEL
UTF-83138 /2024.
Tóth Krisztina (1967-)
   Várjuk a karácsonyt! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2023. - [53] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-584-036-6 kötött : 2690,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3924948]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2024.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje : az élet ismeretének kézikönyve / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kassák, cop. 2023. - 127 p. : ill. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 55.)
ISBN 978-963-9757-81-3 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3924104]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2024.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 56. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3923961]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2024.
Váry Rezső (1875-1927)
   A Rittmeister-család / Váry Rezső ; [közread. a] Perkovátz-Ház Baráti Köre. - Sopron : Perkovátz-Ház Baráti Köre, cop. 2022. - VI, 247 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-01-6355-0 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894574]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2024.
Vívó Zoé
   Az út = The way / Vívó Zoé ; [ford. ... Magyar Márk, Reha Krisztián]. - [Domonyvölgy] : Anehoo, cop. 2022. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-6417-5 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(02.053.2).02=20 *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3894774]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2024.
Weaver, Andrea (1969-)
   Angyalom?! / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2023. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-866-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3925078]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2024.
Weaver, Andrea (1969-)
   Calumnia / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2023. - 304 p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-88831-5-5
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-1970-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3925073]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2024.
Weaver, Andrea (1969-)
   A fényhozó / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2023. - 360, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88831-6-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3925075]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2024.
Weaver, Andrea (1969-)
   Az udvarház : a bátorság könyve / Andrea Weaver. - [Budapest] : Enzír, 2022. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6029-08-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3894405]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2024.
Zágoni Balázs (1975-)
   A gömb / Zágoni Balázs. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 352, [5] p. ; 20 cm. - (Fekete fény ; 1.)
ISBN 978-963-415-837-0 fűzött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3925449]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2024.
Zágoni Balázs (1975-)
   Karácsonyi kitérő : családi kisregény / Zágoni Balázs ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 114, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-900-9 fűzött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3925664]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2024.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Dermesztő Balaton / Zajácz D. Zoltán. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-658-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3924003]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2024.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Haragos Balaton / Zajácz D. Zoltán. - 3. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-579-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3925051]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2024.
Zajácz D. Zoltán (1966-)
   Véres Balaton / Zajácz D. Zoltán. - 4. utánny. - Budapest : General Press, 2023. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-524-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3924002]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2024.
Zsuffa Tünde (1975-)
   Az ég tartja a királyt / Zsuffa Tünde. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : TZS. Com, 2022. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-82093-3-5 kötött : 5499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3906256]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3153 /2024.
   Állatábécé : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-66-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925637]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2024.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca az óvodában (angol)
   Berry and Dolly at kindergarten / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - 2. ed. - [Budapest] : Self-publ., 2023. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: The big spiderÞ; A day at kindergarten ; A barlangi pók ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-6494-35-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925030]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2024.
Carle, Eric (1929-2021)
The very hungry caterpillar (magyar)
   A telhetetlen hernyócska / Eric Carle ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
ISBN 978-963-587-199-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924496]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
Fox's socks (magyar)
   A róka zoknija / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-587-233-6. - Kihajtható képekkel
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924500]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
Hide-and-seek pig (magyar)
   Malacbújócska / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-587-235-0. - Kihajtható képekkel
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924507]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
Postman Bear (magyar)
   Mackó levelei / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-587-234-3. - Kihajtható képekkel
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924504]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2024.
Donaldson, Julia (1948-)
Rabbit's nap (magyar)
   Nyuszi álmos / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2022. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-587-236-7. - Kihajtható képekkel
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924509]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2024.
   Dzsungel : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-68-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925662]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2024.
Fenyő Ágnes
   Szó-ta-go-ló : nép-me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 27, [5] p. : ill. ; 21x21 cm
Kész. Fenyő Ágnes
ISBN 978-963-603-168-8 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3925500]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2024.
Fenyő Ágnes
   Szó-ta-go-ló : rö-vid me-sék szí-nez-he-tő raj-zok-kal. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 26, [6] p. : ill. ; 21x21 cm
Kész. Fenyő Ágnes
ISBN 978-963-603-167-1 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
087.5 *** 372.416.2=945.11
[AN 3925501]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2024.
   Háziállatok : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-73-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925661]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2024.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 2. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-525-4 kötött : 2999,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3924609]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2024.
   Járművek : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-74-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925657]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2024.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a hóban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-665-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925570]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2024.
Kozłowska, Urszula (1958-2018)
Kolory (magyar)
   Színek / [... Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga ...]. - 4. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-650-0 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925069]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2024.
Kozłowska, Urszula (1958-2018)
Kształty (magyar)
   Formák / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga]. - 2. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-649-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925065]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2024.
Kozłowska, Urszula (1958-2018)
Liczby (magyar)
   Számok / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga]. - 3. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-651-7 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925066]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2024.
Kozłowska, Urszula (1958-2018)
Pory roku (magyar)
   Évszakok / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga]. - 2. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-652-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925067]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2024.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-415-274-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925517]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2024.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (angol)
   Boribon the teddy bear / Veronika Marék ; [... transl. Andrew C. Rouse]. - 4. ed. - Budapest : Móra, cop. 2023. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9282-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925520]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2024.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (német)
   Boribon der Teddybär / Veronika Marék. - 3. Aufl. - Budapest : Móra, 2023. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9281-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925519]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2024.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon utazik / Marék Veronika rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-294-7 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924512]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2024.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon vendégei / Marék Veronika rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2022. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-587-295-4 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924515]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2024.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   A kíváncsi kutyus kalandjai / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Iva Hercíková ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 98, [1] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Tart.: A kutyus és a napÞ; A kutyus és a lépes mézÞ; A kutyus kölykei. - Egys. cím: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu ; Jak štěňátko dostalo chuť na med ; Jak štěňátko chtělo malé pejsky
ISBN 978-963-415-537-9 kötött : 4499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925506]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2024.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 34, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-133-3 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925503]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2024.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a vánoce (magyar)
   A vakond és a karácsony / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - 34, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-804-2 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925504]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2024.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's bedtime stories (magyar)
   Esti mesék : nem csak estére / Richard Scarry. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2023. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Réz András
ISBN 978-963-415-771-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924786]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2024.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's what do people do all day? (magyar)
   Még több sürgés-forgás Tesz-vesz Városban : [hat új történettel] / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2023. - 89, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-034-1 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3924448]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2024.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: oh du schöne Weihnachtszeit! (magyar)
   Alma Magdi : karácsonyi varázslat / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-584-379-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925665]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2024.
Simonyi Cecília (1977-)
   Noé bárkája / Simonyi Cecília. - [Budapest] : Lampion, 2022. - [47] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-614-125-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - bibliai történet
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3894739]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2024.
   Számok : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-75-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925653]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2024.
   Színek : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-76-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925639]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2024.
   Vízi világ : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2023]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5612-77-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925655]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2024.
Zwierzęta (magyar)
   Állatok. - 3. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2023. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby ; keretcím: Kontrasztok
ISBN 978-963-584-160-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3925072]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3187 /2024.
Baron, Mike (1949-)
   A megtorló : a kezdetek / [író Mike Baron] ; [rajz. ... Klaus Janson] ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-270-2 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894732]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2024.
Brubaker, Ed (1966-)
Winter soldier (magyar)
   A tél katonája : a teljes gyűjtemény / Ed Brubaker ; [ceruzarajz Butch Guice, ... Michael Lark] ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [328] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-264-1 kötött : 10995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894651]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2024.
Forrest, Robert (1907-1968)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe : Oscar Wilde nyomán / [... átd. Leonard Matthews] ; [rajz. Robert Forrest] ; [... ford. és szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-72-1 fűzött : 1900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894738]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2024.
Fortnite X Marvel: zero war (magyar)
   Fortnite X Marvel: zéró háború / írók Christos Gage és Donald Mustard ; ceruzarajz Sergio Dávila ... és José Luis ... ; ford. Urbán Richárd és Németh Levente. - [Budapest] : Fumax, 2022. - [160] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-268-9 kötött : 7995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894679]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2024.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A 14 karátos autó / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 5. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2023. - 73, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-41-4 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3923939]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2024.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elátkozott part / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. ... Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 5. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2023. - 82, [4] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-43-8 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3923892]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2024.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 2. kiad. - [Solymár] : Képes K., cop. 2023. - 95, [6] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-615-5835-40-7 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3923937]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2024.
Koska Zoltán (1991-)
   Castitas / [írta és rajz. Koska Zoltán]. - Budapest : Szebeni P., 2022. - 28 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-5752-8 fűzött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894786]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2024.
Kőszegi Bella (1905-1931)
   Lehetett volna egy mesevilág : Kőszegi Bella képregényei, 1928-1931 / [... vál. és szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - [24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-70-7 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894731]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2024.
Lee, Stan (1922-2018)
Fantastic Four (magyar)
   Fantasztikus Négyes / [írta] Stan Lee ; [rajz.] Jack Kirby ; [ford. Pusztai Dániel]. - Dunaharaszti : Frike Comics Kft., 2021-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3843861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2022. - 99 p.
ISBN 978-615-5891-42-7 fűzött : 4500,- Ft : 11,5 EUR
[AN 3894606] MARC

ANSEL
UTF-83197 /2024.
   Robin Hood : klasszikus képregények a sherwoodi erdő uráról és vidám cimboráiról / [... vál., ford. és szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-69-1 fűzött : 3900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894565]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2024.
Too many crooks (magyar)
   Harry Lime : befuccsolt budapesti bankrablás / [... ford. és szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - [26] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-68-4 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894717]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2024.
   Az Új Nemzeti Kiválóság Program tanulmánykötete : Károli Gáspár Református Egyetem 2021/2022 / szerk. Furkó Péter, Pénzes Martin. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2022. - 114 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-943-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3894462]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2024.
Wazem, Pierre (1970-)
En coulisse (magyar) (szemelv.)
   A kulisszák mögött / Pierre Wazem ; [... vál. és ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2022. - [40] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-74-5 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894616]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2024.
Zograf, Aleksandar (1963-)
Tv addicts (magyar)
   Tv-függők, tv-álmok / Aleksandar Zograf ; [ford. és szerk. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2022]. - [24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-71-4 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3894669]
MARC

ANSEL
UTF-8