MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek


Betűméret [+] | [0] | [-]
   

© OSZK &  Softing 1997-2008

Created at 2024/03/21 11:26:30
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A kurrens magyar nemzeti bibliográfia a könyvek számbavételével hatvan éves múltra tekint vissza. Története során többször változott a megjelenési formája, és a nyomtatott folyóiratot fokozatosan felváltották a bibliográfia elektronikus formái, amelyek egyike ez az elektronikus folyóirat.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája - WWW (MNB KB) fél havonként, évente huszonnégyszer jelenik meg. A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező könyvek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai tételeit tartalmazza, a mindenkor érvényben lévő hazai és nemzetközi katalogizálási szabályzatok szerint. Tárgyi feltárásra az Egyetemes Tizedes Osztályozás mellett az OSZK Tezaurusz/Köztaurusz c. tágyszójegyzéket használjuk.

Nem tartoznak a bibliográfia gyűjtőkörébe az alap- és középfokú tankönyvek, a felsőoktatási jegyzetek, a különlenyomatok (kivéve, ha sorozat keretében jelentek meg), a gyártmányismertetők és -katalógusok, a szabványok (kivéve, ha gyűjteményként jelentek meg), a szabadalmi dokumentumok, a propaganda és efemer kiadványok.

A bibliográfiai tételeket szakrendben közöljük, amelynek használatát A szakcsoportok betűrendes jegyzéke és az ETO jelzetek és szakcsoportok konkordancia táblázata segíti.

A kiadvány karakterhű megjelenítéséhez az MS Explorer 7 és Mozilla Firefox 2 böngészők használatát, valamint a Times New Roman 3.0. betűkészlet beállítását javasoljuk.

A magyar nemzeti bibliográfia teljes adatbázisa az OSZK katalógusában kereshető a nektar.oszk.hu címen.