Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között – díjazott kötet