MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:58:23
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

4561 /2002.
   Első folyóirataink: Orpheus / sajtó alá rend. Debreczeni Attila. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 572 p. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források,, ISSN 1418-3242 ; 7.)
ISBN 963-472-577-5 fűzött : 1200,- Ft
Orpheus
050(439)Orpheus *** 894.511(091)"179"
[AN 917106]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2002.
   Párhuzamos dimenziók : válogatás a Szabadpart on-line folyóirat írásaiból, 1998-1999 / szerk. Rétfalvi Györgyi. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2001. - 108 p. ; 21 cm. - (Kodolányi füzetek, ISSN 1419-5836 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4993-7)
050(439)Szabadpart *** 681.324Internet
[AN 917791]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4563 /2002.
Bernáth László (1930-)
   Tanuljunk könnyen, gyorsan nyilatkozni! / Bernáth László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 136 p. ; 20 cm
A borítófedélen címadatként: Sajtóvilág
ISBN 963-9310-40-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9123-40-9)
070 *** 316.7
[AN 917303]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2002.
   Sajtótörténet : Rákosszentmihály, Mátyásföld, Cinkota, Sashalom, 1898-1945 / szerk. Benedek Ágnes. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 1999. - 56 p. : ill. ; 25 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 1.)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 963-00-3080-2 fűzött : ár nélkül
070(439-2Bp.XVI.)"190/194" *** 908.439-2Bp.XVI."190/194"
[AN 437373]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4565 /2002.
Gazda István (1948-)
   Magyar tudománytörténet : [a felsőoktatási intézmények hallgatói számára] / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2001. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9276-17-0 fűzött : ár nélkül
001(439)(091)(075.8) *** 5(439)(091)(075.8)
[AN 911461]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2002.
Horányi Gábor
   Magyar tudósok kalandjai / Horányi Gábor, Pivárcsi István. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 158 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 155-[159].
ISBN 963-9380-33-4 kötött : 3350,- Ft
001(439)(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 917881]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2002.
Huntington, Samuel P.
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2001. - 650 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7084-9 kötött : 2300,- Ft
008 *** 304 *** 327
[AN 911428]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4568 /2002.
Andrews, Ted
How to meet and work with spirit guides (magyar)
   Találkozás a szellemvilág lényeivel : kapcsolatfelvétel a láthatatlan dimenziókkal / Ted Andrews ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-547-7 fűzött : 1690,- Ft
133.9
[AN 917051]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2002.
Banzhaf, Hajo
Schlüsselworte zum Crowley-Tarot (magyar)
   Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz : napi és éves jóslatokra / Hajo Banzhaf, Brigitte Theler ; [ford. Márton Ferenc]. - Budapest : Bioenergetic, 1999. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8120-58-4 fűzött : 1400,- Ft
133.3
[AN 911340]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2002.
Fulcanelli
Le mystère des cathédrales (magyar)
   A katedrálisok misztériuma és a nagy mű hermetikus szimbólumainak ezoterikus magyarázata / Fulcanelli ; [ford. Vaik Dóra]. - Budapest : Arcticus, 2001. - 143 p., XLIV t. : ill. ; 24 cm. - (Libri artis, ISSN 1585-8871 ; 4.)
ISBN 963-00-8938-6 fűzött : 2450,- Ft
133 *** 54 *** 726.6(44)
[AN 917973]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2002.
Kolonics István (1955-)
   Élő mágia : mágia és természetfeletti a modern világban / Yliaster Daleth. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 234 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-36-6 fűzött : 1400,- Ft
133.4
[AN 917226]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2002.
Pál Erzsébet
   Az élet a halál tükrében ; A halál az élet tükrében / Pál Erzsébet. - Tiszalök : Pál E., cop. 1999. - 145, 123 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-550-848-4 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 443817]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2002.
Rákos Péter
Égi jelek könyve (új kiadása)
   Égi jelek : a lét tizenkét lépcsőfoka / Rákos Péter. - [2. bőv. kiad.]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-46-3 fűzött : 1250,- Ft
133.52
[AN 917038]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2002.
Révi Sándorné
   Égi üzenetek : Nostradamus tanításai 1998-ban Melina médiumon keresztül / [Révi Sándorné]. - Alsónémedi : Révi S.-né, [2000]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-761-4 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 449004]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2002.
Rohr, Wulfing von
Karma und freier Wille im Horoskop (magyar)
   Karma és szabad akarat a horoszkópban : az életfeladatok felismerése és beteljesítése : melyik házrendszer az igazi? / Wulfing von Rohr ; [ford. Márton Ferenc]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-44-7 fűzött : 1400,- Ft
133.52
[AN 917017]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2002.
Rudhyar, Dane
The astrological houses (magyar)
   Az asztrológiai házak : az egyéni tapasztalás szintjei / Dane Rudhyar ; [ford. Veress Kinga]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-9343-42-0 fűzött : 1400,- Ft
133.52
[AN 917235]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2002.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika : személyiségünk titkai a számok tükrében / Székelyhidi Ágnes. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9343-43-9 fűzött : 1400,- Ft
133 *** 51-78
[AN 917015]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2002.
Ulrich, Thomas
Dualseelen (magyar)
   Lélekpárok / Thomas Ulrich ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2000. - 154, [3] p. ; 21 cm. - (Úton önmagunkhoz, ISSN 1586-0027)
ISBN 963-528-456-X * fűzött : 1190,- Ft (hibás ISBN 963-528-456-1)
133.25
[AN 448414]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2002.
   A világ legnagyobb mágusai / [szerk. és összeáll. Bolyki Tamás] ; [közread. a] 2010 Alapítvány. - Budapest : 2010 Alapítvány, 2000. - 230 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85978-7-9 fűzött : ár nélkül
133.4
[AN 446124]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2002.
Walsch, Neale Donald
Communion with God (magyar)
   Egységben Istennel / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-543-4 fűzött : 1590,- Ft
133.25
[AN 917029]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4581 /2002.
Boros Tiborné
   A hulladékok újrahasznosítása az elektronikai iparban / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 44-47.
ISBN 963-593-429-7 fűzött : 1500,- Ft
504.064.45 *** 621.37/.39
[AN 451799]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2002.
Markóné Monostory Bernadett
   Védett természeti területek veszélyeztetése, természetkímélő gazdálkodási módszerek / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 2000. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 68-72.
ISBN 963-593-444-0 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-593-000-0)
504.7.03 *** 631.1
[AN 448993]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2002.
Mészáros Ernő (1935-)
   A környezettudomány alapjai / Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2001. - XII, 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 963-05-7829-8 fűzött : ár nélkül
504
[AN 916500]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2002.
Mueller Othmár (1932-)
   Robbanóanyagokkal szennyezett talajok mentesítése, remediációja / Mueller Othmar. - Budapest : OMIKK, 2000. - 28 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 21-28.
ISBN 963-593-434-3 fűzött : 1300,- Ft
504.53.05
[AN 451790]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2002.
Pataki György
   Vállalati környezettudatosság : a GEMS-HU, nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás helyzetéről Magyarországon, eredményeinek összefoglalója / a jelentést írta Pataki György és Tóth Gergely ; [kiad. a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4126-X * fűzött : ár nélkül
504.03 *** 658.1.011.1
[AN 457740]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2002.
Pataki György
Vállalati környezettudatosság (angol)
   Company environmental awareness : report on the findings of GEMS-HU, Global Environmental Management Survey in Hungary / written by György Pataki and Gergely Tóth ; [transl. Gergely Tóth] ; [publ. by Hungarian Association for Environmentally Aware Management]. - Budapest : Hung. Assoc. for Environmentally Aware Management, 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4127-8 * fűzött : ár nélkül
504.03 *** 658.1.011.1
[AN 457742]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2002.
Síkhegyi Ferenc
   Útmutató a felszín alatti vizeket és a földtani közeget károsító területhasználatok és szennyezőforrások távérzékelési módszerekkel történő számbavételéhez / Síkhegyi Ferenc, Tisza András, Unger Zoltán. - [Budapest] : KVM, 2001. - 100, [46] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4408-4)
504.43.05 *** 556.3
[AN 916460]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2002.
   A vadon világa / [szerk. Demeter László] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 91, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-16-3 kötött : ár nélkül
502(100)(02.053.2)
[AN 917334]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4589 /2002.
Főiskolák Matematika-, Fizika- és Számítástechnika-oktatóinak Országos Konferenciája (24.) (2000) (Kaposvár)
   Főiskolák Matematika-, Fizika- és Számítástechnika-oktatóinak XXIV. Országos Konferenciája : 2000. augusztus 24-26., Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CsVM PFK, [2000]. - 76 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-7172-86-6 * fűzött : ár nélkül
51 *** 53 *** 519.68
[AN 457820]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2002.
Katona Gyula Y. (1941-)
   A számítástudomány alapjai / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba. - Budapest : Typotex, 2002. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 963-9326-24-0 fűzött : 1900,- Ft
519.1(075.8) *** 511(075.8) *** 519.6(075.8)
[AN 917780]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4591 /2002.
   Reaktorta : nukleáris reaktorok és környezetünk / [... közrem. ... Ámon Ada et al.] ; [kiad. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Energia Klub, 2001. - 36 p., IV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-9365-0 fűzött : ár nélkül
621.039.5 *** 504.05
[AN 917796]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4592 /2002.
Kalydi György
   Fejezetek a kémia történetéből / Kalydi György ; [graf. Czibulya Balázs]. - Győr : [Magánkiad.], 2001. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-440-336-0 fűzött : ár nélkül
54(100)(091)
[AN 917736]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2002.
Kémikus Diákszimpózium (1.) (1999) (Pécs)
   I. Kémikus Diákszimpózium : Pécs, 1999. április 23-25 : előadáskötet / [szervezőbiz. Kilár Ferenc et al.] ; [kiad. a PTE TTK Analitikai Kémia Tanszéke]. - Pécs : PTE TTK Analitikai Kémia Tanszék, [2000]. - 377 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-761-X fűzött : ár nélkül
54 *** 061.3(439-2Pécs) *** 371.844
[AN 449766]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4594 /2002.
Barcsay László (1930-)
   Alcsútdoboz, Alcsúti arborétum / [összeáll. Barcsay László]. - 4. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 37.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-415-4 fűzött : ár nélkül
58.006(439-2Alcsútdoboz)(036)
[AN 911763]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2002.
Jurányi Róbert (1927-)
   Mikrobiológiai és parazitológiai gyakorlatok / Jurányi Róbert, Vogronics Péterné. - Budapest : Medicina, 2002. - 119, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-242-681-9 fűzött : ár nélkül
579(075.8) *** 576.8(075.8)
[AN 917888]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2002.
Szabó László Vilmos
   A Csákvári-rét rejtélyes madarai : madártani kutatások a Zámolyi-medencében / írta Szabó László Vilmos, Viszló Levente ; kiad. ... a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. - Csákvár : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2001. - 244 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-8771-5 fűzött : ár nélkül
598.2(439-2Csákvár)
[AN 917036]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4597 /2002.
   ADP-ribosylation and the myocardial cell injury / by Eszter Szabados [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 76 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 67-73.
ISBN 963-05-7697-X kötött : ár nélkül
616.127-091.8
[AN 443642]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2002.
Anatomy (magyar)
   Anatómia a gyakorlatban / Bhushan ... [et al.] ; [ford. Igazvölgyi Katalin]. - Budapest : Springer Orvosi K., 2000. - [116] p. ; 24 cm. - (Klinikai esetleírások medikusoknak, ISSN 1586-0590)
ISBN 963-699-115-4 fűzött : ár nélkül
616(078.7)
[AN 456534]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2002.
Barna István (1954-)
   ABPM zsebkönyv / Barna István. - [Törökbálint] : [AstraZeneca], 2000. - 30 p. ; 21 cm
Példányszám: 10000
ISBN 963-00-3897-8 fűzött : ár nélkül
616.12-008.331.1-07
[AN 448861]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2002.
Belső Nóra
   Depresszió a változó korban avagy A perimenopauzális depresszió felismerése és kezelésének lehetőségei / Belső Nóra, Paulin Ferenc, Rihmer Zoltán. - [Budapest] : Springer Orvosi K., 2000. - 23, [9] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-699-148-0 * fűzött : ár nélkül
618.173 *** 616.895.4-055.2
[AN 449460]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2002.
Dörnyei Sándor (1926-)
   A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei Sándor ; [az előszót írta Vizi E. Szilveszter] ; [... szerk. Gazda István]. - Piliscsaba ; Budapest : Mati : M. Orvostörténelmi Társ., 2002. - 455 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 29.)
ISBN 963-9276-21-9 kötött : ár nélkül
61(100)(091):016(075.8) *** 015(439)"1715/1944"
[AN 917757]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2002.
European Pharmacopoeia (3. ed.) (magyar)
   Az Európai Gyógyszerkönyv III. kiadásának magyar nyelvű fordítása / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. - Budapest : Orsz. Gyógyszerészeti Int., 1999-. - 20 cm
ISBN 963-00-3496-4 *
615.11(4)
[AN 457317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. füz. - 2000. - 116 p. : ill.
ISBN 963-00-4757-8 * fűzött : ár nélkül
615.11(4)
[AN 457323] MARC

ANSEL
UTF-84603 /2002.
Freud, Sigmund
Briefwechsel (magyar)
   Levelezés / Sigmund Freud, Ferenczi Sándor ; szerk. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tud. irányításával ; a kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája ; [közread. a] Thalassa Alapítvány. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Pólya, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-85809-6-8
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 797894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. köt., 1912-1914 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc, Kovács Anna] ; [ford. Berényi Gábor, Schulcz Katalin]. - 2002. - 325 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85809-9-2 kötött : 4200,- Ft
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 917068] MARC

ANSEL
UTF-84604 /2002.
Gyógy- és termálfürdők Nyugat-Magyarországon (német)
   Heil- und Thermalbäder in Westungarn / [Red. László Boda] ; [Text Gyula Bedécs, Imre Halász, Imre Söptei] ; [Fotos László Boda et al.] ; [... Übers. László Kovács]. - Szombathely : B.K.L. K., 2001. - 223 p. : ill., színes ; 18 cm. - Eredeti nyelven: Gyógy- és termálfürdők Nyugat-Magyarországon
ISBN 963-86193-2-5 kötött : ár nélkül
615.838(439.11) *** 914.391.1(036)
[AN 917079]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2002.
   Human mitochondrial ATP binding cassette transporter / by Péter Csere [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 54 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 45-50.
ISBN 963-05-7710-0 kötött : ár nélkül
616.34-091.8 *** 612.014
[AN 443641]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2002.
   Human population genetics in Europe / ed. by Charles Susanne and Éva B. Bodzsár. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2000. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Biennial books of EAA, ISSN 1586-3468 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-418-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9316-12-1)
572 *** 612.6.05
[AN 448693]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2002.
Karádi Oszkár (1967-)
   Surgical and chemical vagotomy on the gastrointestinal mucosal defense / by Oszkár Karádi and Gyula Mózsik. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-79.
ISBN 963-05-7698-8 kötött : ár nélkül
616.34-091.8
[AN 443640]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2002.
   Klinikai mikrobiológiai esetismertetések / szerk. Nagy Erzsébet, Deák Judit, Szénási Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2001. - 346 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
ISBN 963-242-684-3 kötött : ár nélkül
616-078 *** 579.61
[AN 917784]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2002.
Köhler, Gerhard
Lehrbuch der Homeopathie (magyar)
   A homeopátia tankönyve / Gerhard Köhler. - Budapest : Hippokrates-Hungary, 1999-2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-03-8236-9
615.015.32
[AN 424849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyakorlati útmutatás és gyógyszerválasztás / [ford. Vass Péter]. - 2000. - 478 p.
Bibliogr.: p. 471-472.
ISBN 963-03-8238-5 kötött : ár nélkül
615.015.32
[AN 449991] MARC

ANSEL
UTF-84610 /2002.
Magyar Dermatológiai Társulat. Vándorgyűlés (2000) (Pécs)
   Magyar Dermatológiai Társulat Vándorgyűlése, Pécs : 2000. június 1-3. : kreditpontos továbbképző : absztraktfüzet / Magyar Dermatológiai Társulat, PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika, PAB V. OTSZ rendezvénye. - [Budapest] : M. Dermatológiai Társ., [2000]. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 963-408-203-3 * fűzött : ár nélkül
616.5 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 449898]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2002.
Magyar Kemoterápiai Társaság. Konferencia (15.) (2000) (Hajdúszoboszló)
   A Magyar Kemoterápiai Társaság (a MOTESZ tagja) Hajdúszoboszlón, 2000. június 7-9. között rendezett XV. konferenciáján elhangzott előadások összefoglalói. - Hajdúszoboszló : M. Kemoterápiai Társ., 2000. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 963-408-200-9 * fűzött : ár nélkül
615.31 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 437722]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2002.
   A magyar laboratóriumi medicina és társaságának krónikája, 1946-2000 / összeáll. Jobst Kázmér ; [kiad. a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság]. - Pécs : MLDT, 2000. - 398, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 330-332. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-3981-8 kötött : ár nélkül
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság.
616-074/-078 *** 061.2(439)
[AN 443828]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2002.
Makai Rozália
   Drog / Makai Rozália. - Szeged : Gold Bridge, 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86086-2-5 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272
[AN 917670]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2002.
Máró Gábor (1940-)
   A hajdúnánási tűzoltóság 100 éves története / [Máró Gábor]. - Hajdúnánás : Máró G., 2000. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-640-554-9 fűzött : ár nélkül
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (Hajdúnánás)
614.842.83(439-2Hajdúnánás)
[AN 448130]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2002.
Maxwell, John C.
Failing forward (magyar)
   Kovácsoljunk a kudarcból sikert! / John C. Maxwell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 281 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-6-8 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 448199]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2002.
   A múlt magyar orvostörténészei / [a köt. szerzői Alexander Emedi et al.] ; az előszót írta Schultheisz Emil ; a bev. tanulmányt írta Kapronczay Károly ; ... sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba ; Budapest : Mati : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2002. - 387 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 19.)
Bibliogr.: p. 213-266. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-23-5 fűzött : ár nélkül
61(439)(092)
[AN 917768]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2002.
   Orosháza egészségügye, 1892-2000 / [szerk. Bacsur Imre et al.] ; [kiad. Orosháza Városi Önkormányzat Kórház Igazgatósága]. - Orosháza : Vár. Önkormányzat Kórház Ig., 2000. - 288 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A Kórház dolgozóinak szakirodalmi munkássága a kezdetektől napjainkig: p. 209-288.
ISBN 963-00-3873-0 * kötött : ár nélkül
614(439-2Orosháza)(091) *** 364.444(439-2Orosháza)(091)
[AN 438449]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2002.
Pusztaháziné Gazdag Ilona
   Más világ / Pusztaháziné Gazdag Ilona. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 171 p. : ill. ; 19 cm
Tart.: Egy anya naplójából ; Tükörcserepek : anya, ... engedj el!
ISBN 963-463-479-6 fűzött : ár nélkül
613.83-053.6(0:82-94)
[AN 917742]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2002.
Rihmer Zoltán (1947-)
   Depresszió és öngyilkosság férfiaknál / Rihmer Zoltán, Wolfgang Rutz. - [Budapest] : Springer Orvosi K., 2000. - 23, [9] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 20-23.
ISBN 963-699-147-2 * fűzött : ár nélkül
616.895.4-055.1(439) *** 616.89-008.441.44-055.1(439) *** 312.27-055.1
[AN 449459]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2002.
Surgery (magyar)
   Sebészet / Bhushan ... [et al.] ; [ford. Wagner Viola]. - Budapest : Springer Tud. K., 2000. - [152] p. : ill. ; 24 cm. - (Klinikai esetleírások medikusoknak, ISSN 1586-0590)
ISBN 963-699-119-7 fűzött : ár nélkül
616(078.7)
[AN 456582]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2002.
Székely, Edmond Bordeaux
   Természetes élet és gyógymód / írta Edmond Bordeaux Székely. - Érd : Living Earth - Élő Föld, 2002. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; ; 15.)
ISBN 963-86161-8-0 fűzött : ár nélkül
615.89 *** 133.25
[AN 917337]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2002.
   Weszprémi István emlékezete : halálának 200. évfordulóján / a bev. tanulmányt írta Schultheisz Emil ; ... sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba ; Budapest ; Debrecen : Mati : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. : DOTE, 2000. - 293 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 18.). (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-15-4 fűzött : ár nélkül
61(439)(092)Weszprémi_I.
[AN 917762]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4623 /2002.
   40 éves a meleghengermű / [szerk. Kesztyüs József]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-8238-27-5 * fűzött : ár nélkül
Dunaferr Acélművek Kft. (Dunaújváros)
621.771.06(439-2Dunaújváros) *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 442188]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2002.
Agg Géza (1949-)
   Műszaki alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agg Géza ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Utánny. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-486.
ISBN 963-577-264-5 fűzött : ár nélkül
62(075.8)
[AN 911390]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2002.
   A bucakemencétől az integrált acélgyártásig : a nemzetközi ipartörténeti konferencia előadás-gyűjteménye / [összeáll. és szerk. ... Ágh József et al.]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Rend. a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-4545-1 fűzött : ár nélkül
669.1(439)(091) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 449763]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2002.
   Gépészet 2000 : proceedings of Second Conference on Mechanical Engineering : Budapest University of Technology and Economics, May 25-26, 2000 / [ed. K. Molnár, Gy. Ziaja, G. Vörös] ; [org. by the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering]. - Budapest : Springer Orvosi K., 2000. - 2 db (811 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-699-117-0 fűzött : ár nélkül
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 438502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - XVI, 344 p.
ISBN 963-699-144-8 *
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 438509] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - XIII, 346-811. p.
ISBN 963-699-145-6 *
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 438515] MARC

ANSEL
UTF-84627 /2002.
   A hideghengermű története : 35 év tényekben és élményekben / [szerk. a szerkbiz. Varga Lajos et al.]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-83., 158-159. - Példányszám: 2000
ISBN 963-8238-23-2 fűzött : ár nélkül
DWA Dunaferr-Voest Alpine Hideghengermű Kft. (Dunaújváros)
621.771.06(439-2Dunaújváros)"1965/2000" *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 442159]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4628 /2002.
   Ezredforduló : tanulmányok a dátumváltásról / szerk. Mojzes Imre ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal Évszámkezelési Kormánybiztos Titkársága]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv., 2000. - 225 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tanulmányok a dátumváltásról és az ezredfordulóról (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9284-40-8 fűzött : ár nélkül
681.3.004.68 *** 008.2
[AN 456411]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2002.
Farkas Csaba
   Bevezetés a Windows és Office XP használatába / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2001. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8822-3 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows *** 519.688Office_XP
[AN 917121]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2002.
Kónya László
   Mikrovezérlők alkalmazástechnikája : PIC mikrovezérlők / Kónya László ; [közread. a ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft.]. - Budapest : ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft., cop. 2000. - 251 p. : ill. ; 24 cm
PIC mikrovezérlők alkalmazástechnikája (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 243.
ISBN 963-00-3744-0 fűzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[AN 456504]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2000 : a program magyar és angol nyelvű változatához : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2001. - 640 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-274-2 fűzött : ár nélkül
519.688:744AutoCAD
[AN 915770]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2002.
Schwendiman, Blake
PHP 4 developer's guide (magyar)
   PHP 4 / Blake Schwendiman ; [ford. Bartók Péter]. - Budapest : Panem, 2001-. - 24 cm. - (Webvilág,, ISSN 1419-0958)
519.682PHP
[AN 917297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fejlesztők kézikönyve. - 2001. - 422 p. : ill.
ISBN 963-545-309-4 fűzött : 4500,- Ft
519.682PHP
[AN 917301] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4633 /2002.
Benkő Elek (1954-)
   Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi / Benkő Elek ; [graf. ... Árkay Lúcia, Dévai Nándorné, Ősi Sándor] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány... - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2002. - 559 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 195-215. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-8955-6 kötött : ár nélkülISBN 973-9267-94-7
673.5(439.21)"12/15" *** 247.1/.3(439.21)"12/15" *** 739(439.21)"12/15"
[AN 917043]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4634 /2002.
Csellár Ödön (1923-)
   Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez : [egyetemi segédkönyv] / Csellár Ödön, Szépe Ferenc. - 7. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-309-4 fűzött : ár nélkül
624.014.2(083.5)
[AN 915771]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2002.
   Az országos közúthálózaton végzett fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési beavatkozások, 1998-1999 / [közread. a] Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közúti Főosztály. - [Budapest] : KHVM, 2000. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7035-74-5 * fűzött : ár nélkül
625.7(439) *** 338.47(439)"199"
[AN 457728]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4636 /2002.
Békési Tihamér
   A térfigyelő rendszer / Békési Tihamér. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/34.)
ISBN 963-9295-62-0 * fűzött : ár nélkül
654.924(078)
[AN 457730]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2002.
   Közúti közlekedésorvostan / szerk. Derényi Gábor ; [szerzők Bálint Géza et al.] ; [kiad. az] Egészség Alapítvány. - Székesfehérvár : Egészség Alapítvány, [2000]. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-9909-1 fűzött : ár nélkül
656.1 *** 613
[AN 448576]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4638 /2002.
   Agrárátalakulás Magyarországon a kilencvenes években / szerk. Hamar Anna. - Szolnok : KGF, 1998. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-6645-2 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"199" *** 338.2(439)"199"
[AN 438613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 280 p. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 3.)
ISBN 963-03-6646-0
338.43(439)"199" *** 334.7(439)"199"
[AN 438617] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 205 p. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 4.)
ISBN 963-03-6647-9
338.43(439)"199" *** 631.115(439)"199" *** 334.7(439)"199"
[AN 438622] MARC

ANSEL
UTF-84639 /2002.
Domonkos Ottó (1928-)
   Méhészeti irodalmunk néprajza : XVII. sz. közepe - XIX. sz. közepe / Domonkos Ottó. - Sopron : [Soproni Múz.], 2000. - 90, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (A Soproni Múzeum kiadványai, ISSN 1219-011X ; 5.)
Megj. az 1952-ben, Budapesten készített szakdolgozat alapján. - Bibliogr.: p. 85-86. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-3714-9 * fűzött : ár nélkül
638.1(439)(091) *** 39(439)
[AN 437815]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2002.
Frank Norbert
   Roth Gyula, 1873-1961, élete és munkássága / Frank Norbert. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1998. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 3.)
Roth Gyula műveinek bibliográfiája: p. 11-25.
ISBN 963-7180-65-6 fűzött : ár nélkül
Roth Gyula (1873-1961)
630(439)(092)Roth_Gy.
[AN 438559]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2002.
Gál János (1928-)
   Fekete Zoltán, 1877-1962, élete és munkássága / Gál János. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1997. - 19 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 2.)
Fekete Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 13-19.
ISBN 963-7180-60-5 fűzött : ár nélkül
Fekete Zoltán (1877-1962)
630(439)(092)Fekete_Z.
[AN 438557]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2002.
Himmelhuber, Peter
Wassergarten (magyar)
   Vízikert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Bálint András és Fekete Szabolcs]. - Budapest : Cser K., 2002. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9327-60-3 fűzött : 998,- Ft
712.3/.7 *** 634
[AN 917801]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2002.
Horváth Béla (1949-)
   Káldy József, 1920-1983, élete és munkássága / Horváth Béla. - Sopron : Nyugat-Mo. Egy. Erdőmérnöki Kar, 2000. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 9.)
Káldy József műveinek bibliográfiája: p. 17-26.
ISBN 963-7180-77-X fűzött : ár nélkül
Káldy József (1920-1983)
630(439)(092)Káldy_J.
[AN 438577]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2002.
   "A hozamfokozó takarmánykiegészítők felhasználása a gazdasági haszonállatok takarmányozásában" : 8. Nemzetközi Takarmányozási Szimpózium, 1999. október 12. : az elhangzott előadások magyar nyelvű összefoglalói / [rend., közread. a] Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar. - Kaposvár : PATE ÁTK, 1999. - 14 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
636.085 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 456923]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2002.
Kovács Judit
   Látogass el hozzánk! : ismertető a Magyar Mezőgazdasági Múzeumról gyerekeknek / [írták Kovács Judit, Csók Márta]. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2000. - 24 p. : ill., főként színes ; 19x25 cm
ISBN 963-7092-46-3 * fűzött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
63 *** 069(439-2Bp.)(02.053.2)MMM(036)
[AN 437884]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2002.
   A magyar vadászat ezer éve : emlékülés / [szerk. Oroszi Sándor] ; [rend., közread. a] Millenniumi Vadászati Bizottság. - Budapest : Millenniumi Vadászati Biz., 2000. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-2597-3 fűzött : ár nélkül
639.1(439)(091) *** 799.2(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 449006]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2002.
Mastalírné Zádor Márta
   Divald Adolf, 1828-1891, élete és munkássága / Mastalírné Zádor Márta. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1999. - 33 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 7.)
Bibliogr.: p. 15-18. - Divald Adolf műveinek bibliográfiája: p. 19-27.
ISBN 963-7180-70-2 fűzött : ár nélkül
Divald Adolf (1828-1891)
630(439)(092)Divald_A.
[AN 438567]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2002.
Molnár Sándor (1944-)
   Török Béla, 1894-1934, élete és munkássága / Molnár Sándor. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1998. - 17 p., [7] fol. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 6.)
Török Béla műveinek bibliográfiája: p. 16-17.
ISBN 963-7180-67-2 fűzött : ár nélkül
Török Béla (1894-1934)
630(439)(092)Török_B.
[AN 438565]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2002.
Schandl Lajos (1938-)
   Radián / Schandl Lajos. - Visegrád : Szerző, 2000. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-522-0 fűzött : ár nélkül
630(439.153)(0:82-94)
[AN 451853]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2002.
Seitz, Wolfgang
Rosengarten (magyar)
   Rózsakert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Wolfgang Seitz ; [ford. Bálint András és Sinkó Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2002. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9327-50-6 fűzött : 998,- Ft
635.92 *** 582.734
[AN 917804]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2002.
   Sopron város erdei a XIX. század közepén. - Sopron : Frank N., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-640-006-7
630(439-2Sopron)
[AN 455518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Robert Micklitz és Friedrich Hollan szakvéleménye / közzéteszi Frank Norbert. - 1999. - 52 p.
ISBN 963-640-007-5 fűzött : ár nélkül
630(439-2Sopron)
[AN 455520] MARC

ANSEL
UTF-84652 /2002.
Szendrei Géza (1942-)
   A hazai talajtípusok mikromorfológiája / írta Szendrei Géza. - Budapest : Szerző, 2001. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-440-683-1 fűzött : ár nélkül
631.4(439)
[AN 916402]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2002.
Szendrei Géza (1942-)
   Talaj-mikromorfológia / írta Szendrei Géza. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2000. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-208.
ISBN 963-463-313-7 fűzött : ár nélkül
631.434
[AN 456557]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2002.
Szodfridt István (1930-)
   Koltay György, 1899-1961, élete és munkássága / Szodfridt István. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1999. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 8.)
Koltay György műveinek bibliográfiája: p. 26-28.
ISBN 963-7180-86-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7180-67-2)
Koltay György (1899-1961)
630(439)(092)Koltay_Gy.
[AN 438573]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2002.
Tamássy Lajos (1923-)
   Moór Arthur, 1923-1985, élete és munkássága / Tamássy Lajos. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1998. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 4.)
Moór Arthur műveinek bibliográfiája: p. 15-24.
ISBN 963-7180-61-3 fűzött : ár nélkül
Moór Arthur (1923-1985)
630(439)(092)Moór_A.
[AN 438561]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2002.
   Teakönyv. - Budapest : Abrafaxe, 2001. - 109, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-00-8598-4 fűzött : ár nélkül
663.95 *** 641.87(083.12)
[AN 916529]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2002.
   Use of growth promoters in animal nutrition : proceedings of the 8 International Symposium on Animal Nutrition : Kaposvár, ... 12 October 1999 / [ed. by L. Babinszky] ; [org., publ. by the Pannon University of Agriculture Faculty of Animal Science]. - Kaposvár : Pannon Univ. of Agriculture Fac. of Animal Science, 1999. - 103 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: 8 Int. Symp. on Animal Nutrition, Kaposvár ... - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-9096-64-4 fűzött : ár nélkül
636.085 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 456929]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2002.
Varga Ferenc (1936-)
   Haracsi Lajos, 1898-1978, élete és munkássága / Varga Ferenc. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar, 1998. - 17 p., [8] fol. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 5.)
Haracsi Lajos műveinek bibliográfiája: p. 13-17.
ISBN 963-7180-66-4 fűzött : ár nélkül
Haracsi Lajos (1898-1978)
630(439)(092)Haracsi_L.
[AN 438563]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2002.
Vass József
   A dorozsmai szélmalom / [Vass József]. - Kiskundorozsma : Új Dorozsmai Napló Egyes., 2000. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 1.)
ISBN 963-00-3289-9 fűzött : ár nélkül
664.7(439-2Kiskundorozsma)
[AN 450015]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4660 /2002.
Herwerth Miklós
   Behatolásjelző rendszerek tervezése / Herwerth Miklós. - Budapest : Secutex Kft., 2001. - 152, [6] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
645.396
[AN 917853]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2002.
   Hogyan készül a jó sütemény? Megmondja nekünk a világos fej! : [Dr. Oetker] / [szerk. Neulaender Márta]. - Budapest : Grafo, 2000. - 96 p. : ill. ; 17 cm + 6 színes t.
ISBN 963-8280-79-4 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 442527]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2002.
Ibbott, Selena
An English rose (magyar)
   Természetes szépítőszerek / Selene Ibbott ; [ford. Hevesi Mirtill]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-37-4 fűzött : 1250,- Ft
646.7
[AN 917053]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2002.
Lurz Gerda
   Jobbnál jobb hagymaételek / Lurz Gerda. - Kistarcsa : Galanthus, 2000. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Komatál, ISSN 1586-2100)
ISBN 963-03-9670-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 448270]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2002.
Lusztig Tamás
   Ünnepi ételek / [receptek] Lusztig ; [fotók] Csigó. - [Budapest] : Anno, 2000. - [46] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-375-097-0 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 449543]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Befőttek, dzsemek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-060-0 fűzött : ár nélkül
641.4(083.12)
[AN 457679]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Édes, sós finomságok / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-058-9 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 457681]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Édességek sütés nélkül / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-064-3 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 457682]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Egytálétel / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-050-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 457678]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Főzelékek és köretek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-054-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 457680]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Gyorsétel / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-051-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 457677]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Halból készült finomságok / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-057-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 457673]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Levesek és levesbetétek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-059-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 457671]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Marhajava / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-053-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 457668]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Nemzetek ételei / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-065-1 fűzött : ár nélkül
641.568(100)(083.12)
[AN 457676]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Saláták és mártások / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-055-4 fűzött : ár nélkül
641.83(083.12)
[AN 457674]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Savanyúságok, ízesítők, ecetek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-062-7 fűzött : ár nélkül
641.88(083.12)
[AN 457670]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Sertésjava / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-052-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 457669]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Szárnyas ízek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-056-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54
[AN 457675]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Tojásos és tejes ételek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-063-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.4
[AN 457672]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Zöldséges ételek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, 2000. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-237-061-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 457667]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2002.
   Régi ízek / [szerk. Fuchszné Benák Katalin]. - Mindszent : Nyugdíjas Klub : Keller Vár. Kvt., 2000. - 35 p. ; 21 cm. - (Mindszenti füzetek, ISSN 1585-938X ; 4.)
Példányszám: 300
ISBN 963-00-3709-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 448184]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2002.
Szakál László (1946-)
Terítéken a paprika... (angol)
   Paprika on the dinner table.. : old dishes, spiced with anecdotes / László Szakál ; [... transl. ... Etele Kovách] ; [photos László Schäffer]. - Budapest : Tax, 2000. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 963-86126-0-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3591-X)
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36=20
[AN 457769]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2002.
Szakál László (1946-)
Terítéken a paprika... (német)
   Wir servieren Ihnen den Paprika.. : alte Gerichte, mit Anekdoten gewürzt / László Szakál ; [Übers. Márta Morenon ...] ; [Fotos László Schäffer]. - Budapest : Tax, 2000. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 963-86126-1-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3591-X)
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36=30
[AN 457763]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2002.
Szakál László (1946-)
   Terítéken a paprika.. : régi ételek, anekdotákkal fűszerezve / Szakál László ; [a fényképeket kész. Schäffer László]. - Budapest : Tax, 2000. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 963-00-3591-X kötött : ár nélkül
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36
[AN 457756]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4685 /2002.
Hules Béla (1926-)
   Az Emberi Lényeg és a lelketlen Gép avagy Melyik lábunkra álljunk? / Hules Béla. - [Budapest] : Saluton, 2000. - 73, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4530-3 * fűzött : 580,- Ft (hibás ISBN 963-00-4590-3)
141.32
[AN 456489]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2002.
Jáki Szaniszló (1924-)
A treatise on truth (magyar)
   Eszközadta üzenet : értekezés az igazságról / Jáki Szaniszló ; [ford. Sághy Marianne]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - [6], 270 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9318-25-6 fűzött : ár nélkül
165
[AN 917867]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2002.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   A filozófiai gondolkodás fejlődése / Nyíri Tamás. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 601 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-285-3 kötött : 2600,- Ft
1(100)(091)
[AN 911329]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2002.
Pethő Bertalan (1935-)
   Határjárás a modern végei felé / Pethő Bertalan. - [Budapest] : Platon, [2002]-. - 24 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
ISBN 963-86061-2-6
1(439)Pethő_B.
[AN 917964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2002. - 415 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86061-1-8 kötött : ár nélkül
1(439)Pethő_B.
[AN 917990] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4689 /2002.
   Akik előttünk jártak / szerk. Benke György ; [kiad. a Tiszáninneni Református Egyházkerület]. - Miskolc : Tiszáninneni Ref. Egyhker., 2001. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-9051-1 fűzött : ár nélkül
284.2(439-03Tiszáninneniegyházkerület)(092)
[AN 917093]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2002.
Bajnai István (1954-)
   Gonzeczky János és az 1848/49-es szabadságharc : Gonzeczky János mezőhegyesi tábori lelkész emlékére, mártírhalála 150. évfordulójára / Bajnai Beke István. - Mezőhegyes ; Orosháza : Print Kódex, 1999. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85958-2-5 fűzött : ár nélkül
Gonzeczky János (1803-1849)
282(439-2Mezőhegyes)Gonzeczky_J. *** 943.9-2Mezőhegyes"1848/1849"
[AN 451786]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2002.
Beran Ferenc (1951-)
   A keresztény erkölcs alapjai / Beran Ferenc. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-246-2 fűzött : 880,- Ft
241
[AN 911322]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2002.
Bianco, Enzo
Lettera agli europei che il Papa non sa di avere scritto (magyar)
   Meg nem írt levél az európaiakhoz : íme egy antológia, kevés híján enciklika II. János Pál Európával kapcsolatos beszédeinek részleteiből / Enzo Bianco ; [... ford. Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 39 p. ; 19 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 17.)
ISBN 963-8456-59-0 fűzött : 200,- Ft
261.7 *** 327.39(4)
[AN 448282]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2002.
Bohatta, Ida
Die heilige Familie (magyar)
   A szent család / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-15-X kötött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 917760]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2002.
Bohatta, Ida
Salve Regina (magyar)
   Üdvözlégy Királynő! = Salve Regina / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9338-11-7 kötött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 917766]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2002.
Bohatta, Ida
Sternschnuppen (magyar)
   Hullócsillagok / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-16-8 kötött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 917763]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2002.
Boross Géza (1931-)
   Nem beszédben, hanem erőben : példák az egyház történetéből / Boross Géza. - Budapest : Harmat : Kálvin, 2000. - 189 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 176-183.
ISBN 963-9148-37-7 fűzött : 790,- FtISBN 963-300-830-1
27(100) *** 239
[AN 446170]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2002.
Buckingham, Jamie
Daughter of destiny (magyar)
   Isten szolgálóleánya : Kathryn Kuhlman élettörténete / Jamie Buckingham ; [ford. Petrőcz Katalin] ; [közread. a] Hit Gyülekezete. - [Budapest] : Hit Gyülekezete, 2000. - 283 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7453-72-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-72-X)
Kuhlman, Kathryn
286.15(73)(092)Kuhlman,_K.
[AN 436668]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2002.
Burckhardt, Titus
Chartres und die Geburt der Kathedrale (magyar)
   Chartres és a katedrális születése / Titus Burckhardt ; [ford. Palkovics Tibor ..., Nagy Csaba ...]. - Budapest : Arcticus, 2001. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri artis, ISSN 1585-8871 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8937-8 fűzött : 2450,- Ft
246.6 *** 726.6(44-2Chartres) *** 72.033.5(44)
[AN 917959]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2002.
Bütösi János (1919-)
   Missziológia mint teológiai tudomány / Bütösi János ; [kiad. a Bütösi Missziói Alapítvány és a Debreceni Református Kollégium]. - [2. kiad.]. - Debrecen : Bütösi Missziói Alapítvány : Debreceni Ref. Koll., 1999. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 963-85713-8-1 fűzött : ár nélkül
266.1 *** 284
[AN 449514]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2002.
Chavda, Mahesh
Watch of the Lord (magyar)
   Virrasztás az Úrral : [a végidők egyházának titkos fegyvere] / Mahesh Chavda ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Budapest : Amana7, 2000. - 248 p. ; 20 cm
Társszerző Chavda, Bonnie. - Bibliogr.: p. 248.
ISBN 963-85965-7-0 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 456533]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2002.
Colijn, Jos
   Egyetemes egyháztörténet / Jos Colijn. - [Gödöllő] : Iránytű, 2001. - 457 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9055-08-5 kötött : ár nélkül
27(100) *** 284
[AN 917100]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2002.
Csordás Eörs
   Párbeszéd az iszlámmal / Csordás Eörs. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 79 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-306-X fűzött : 580,- Ft
297
[AN 917083]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2002.
De Meester, Conrad
Les mains vides (magyar)
   Üres kézzel : Lisieux-i Teréz útja / Conrad De Meester ; [ford. Somorjai Gabriella]. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2001. - 273 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 963-00-8649-2 fűzött : ár nélkül
Thérèse de l'Enfant Jésus
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus
[AN 917889]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2002.
Fekete Károly (1930-)
   A Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata / Fekete Károly ; [közread. a Debreceni Református Kollégium]. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2001. - 215 p. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9322-06-7 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma.
226.4.07 *** 226.6.07
[AN 916513]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2002.
Frame, John M.
Worship in spirit and truth (magyar)
   Isten imádása lélekben és igazságban : az istentisztelet bibliai elvei és gyakorlata / John M. Frame ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2001. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-01-1 fűzött : ár nélkül
264
[AN 916507]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2002.
Gellért, Szent (980-1046)
   Deliberatio Gerardi Moresanae aecclesiae episcopi supra Hymnum trium puerorum = Elmélkedés : Gellért, a marosi egyház püspöke a Három fiú himnuszáról / ed. et transtulerunt Béla Karácsonyi et László Szegfű. - Szeged : Scriptum, 1999. - XII, 765 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 745-764.
ISBN 963-8335-71-8 kötött : ár nélkül
242 *** 871-97(439).02=945.11
[AN 439072]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A két középpont : az Újszövetség közepe: a Miatyánk, az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2000]. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 963-696-068-2 fűzött : 720,- Ft
244
[AN 448759]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2001. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 963-300-884-0 fűzött : 120,- Ft
243 *** 284.2
[AN 911321]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2002.
Hetényi Varga Károly (1932-2001)
   Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában / Hetényi Varga Károly. - 2. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9011-68-1 *
271(439)"193/198" *** 322(439)"193/198" *** 323.282(439)"193/198"
[AN 911371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Üldözött baziliták, bencések, ciszterciek, domonkosok, ferencesek és irgalmas rendiek szenvedéstörténete. - 2000. - 668 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9011-69-X * fűzött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-03-9224-0-1)
271(439)"193/198" *** 322(439)"193/198" *** 323.282(439)"193/198"
[AN 911372] MARC

ANSEL
UTF-84710 /2002.
Horrobin, Peter J.
Healing through deliverance (magyar)
   Gyógyulás és szabadulás : a bibliai alapok / Peter J. Horrobin ; [ford. Lukács Tibor] ; [kiad. a] Magyar Keresztény Kultúráért Alapítvány. - Budapest : M. Keresztény Kultúráért Alapítvány, 2000. - 264 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 963-00-3647-9 fűzött : ár nélkül
235.2 *** 248.1
[AN 446820]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2002.
Horváth Barna (1936-)
   Kegyeleti ügyelet / Horváth Barna ; [kiad. a Borsod-Gömöri Egyházmegye]. - [Sajószentpéter] : Borsod-Gömöri Egyházmegye, [2001]. - 240 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7201-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-92) *** 284.2
[AN 917082]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2002.
Isépy Gábor (1952-)
   Második diagnózis avagy Tíz év az idő mérlegén : a Magyarországi Református Egyház ezredvégi évtizede, 1990-2000 / Isépy Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2001]. - 100 p. ; 24 cm
Borítócím: Tíz év az idő mérlegén
Fűzött : ár nélkül
Magyarországi Református Egyház.
284.2(439)"199"
[AN 917749]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2002.
Kaiser László (1953-)
   Magyar Ferenc : életinterjú / Kaiser László. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 151, [5] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-30-3 fűzött : 890,- Ft
Magyar Ferenc (1916-2000)
282(439)(092)Magyar_F.(047.53)
[AN 911284]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2002.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Kik vagyunk, és mit akarunk? : válogatott írások református diákoknak / Karácsony Sándor. - Budapest : SDG Diákmozgalom, 2000. - 249 p. ; 21 cm. - (SDG füzetek, ISSN 1586-4472 ; 1.)
ISBN 963-00-3550-2 fűzött : ár nélkül
244 *** 159.953.5
[AN 447097]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2002.
Lubich, Chiara
Il grido (magyar)
   A kiáltás : a megfeszített és elhagyott Jézus a Fokoláre Mozgalom életében és történetében, a mozgalom születésétől, 1943-tól kezdve a harmadik évezred hajnaláig / Chiara Lubich ; [ford. Tóth Pál] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2001. - 140 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6573-8 fűzött : ár nélkül
267Fokoláre
[AN 917315]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2002.
Mácz István (1934-)
   Egészen szép vagy / Mácz István ; [ill. Mácz Lea]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-696-071-2 fűzött : ár nélkül
244 *** 241-055.2
[AN 448915]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2002.
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár : vezető az állandó kiállításhoz (német)
   Jüdisches Museum und Archiv Ungarn : die Dauerausstellung. - [Budapest] : [M. Zsidó Múz. és Lvt.], 2000. - 20 p. ; 21 cm. - Eredeti nyelven: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
ISBN 963-00-3696-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (Budapest)
296 *** 943.9(=924) *** 745(100) *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum(036)
[AN 448662]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2002.
Maximos Omologētēs
   Isten a szeretet : válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből / [a bevezetőket írta, ford. és jegyzetekkel ell. Orosz Athanáz]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - [6], II, 287 p. ; 20 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588)
Bibliogr.: p. 270-287.
ISBN 963-9318-26-4 fűzött : ár nélkül
241.513 *** 242 *** 871-97=945.11
[AN 917903]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2002.
Nemere István (1944-)
   Mitológiai kislexikon / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2000]. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-094-6 fűzött : ár nélkül
292.21(031) *** 292.11(031)
[AN 446156]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2002.
Palumbieri, Sabino
Ma liberaci dalla solitudine (magyar)
   De szabadíts meg a magánytól.. : keresztény gondolatok századunk betegségéről / Sabino Palumbieri ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 31 p. ; 19 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 19.)
ISBN 963-8456-63-9 fűzött : ár nélkül
244 *** 316.6
[AN 448290]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2002.
   A rákoskeresztúri református templom építése, 1995-2000 / [kiad. a Rákoskeresztúri Református Egyházközség]. - Rákosliget : Rákoskeresztúri Ref. Egyházközs., 2000. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-3666-5 fűzött : ár nélkül
284.2(439-2Bp.Rákoskeresztúr)
[AN 449972]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2002.
Sándor Endre
   Örömben és bánatban : imakönyv / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2001. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-889-1 kötött : 720,- Ft
243
[AN 911275]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2002.
Schweizer, Eduard
Heiliger Geist (magyar)
   Szentlélek / Eduard Schweizer ; ford. Koczó Pál. - Szentendre : Tillinger P., 2000. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-639-1 fűzött : ár nélkül
231.3
[AN 448249]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2002.
Śivarāma Swami
   Krṣna in Vrndāvana / Śivarama Swami. - [Budapest] : [Bhaktivedanta Kult. és Tud. Int.], [1999]-. - 22 cm
Közread. a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet. - A 2. kötetet kiad. a Lal Kiadó
ISBN 963-03-7652-0 *
294.55
[AN 368034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Na Pāraye 'ham = I am unable to repay you : commentaries on Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth canto, chapter 32, verses 16-22, based on the writings of the previous ācāryas. - cop. 2000. - XIX, 407 p.,[8] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 403-407.
ISBN 963-86034-5-3 kötött : ár nélkül
Bhāgavata-purāna
294.55
[AN 455214] MARC

ANSEL
UTF-84725 /2002.
Tegez Lajos (1930-2000)
   Derék asszonyt, derék férfit kicsoda találhat? : segítség házasulandóknak / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2000. - 29 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-834-4 fűzött : 190,- Ft
265.5
[AN 448879]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2002.
   A teremtett világ megőrzése : a keresztyén hit és az ökológiai válság / [szerk. Fazakas Sándor]. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2000. - 2 db ; 20 cm. - (Szociáletikai füzetek, ISSN 1586-3530 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-8429-25-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9322-01-6)
21 *** 504.03
[AN 456429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok. - 115 p. : ill.
ISBN 963-8429-26-7 * (hibás ISBN 963-9322-02-4)
21 *** 504.03
[AN 456439] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szakdolgozatok. - 169 p.
ISBN 963-8429-27-5 * (hibás ISBN 963-9322-03-2)
21 *** 504.03
[AN 456444] MARC

ANSEL
UTF-84727 /2002.
   Ujjongj az Úrnak! : zsoltárok és imák magyar népi dallamokra / [összeáll. Kerekes Károly, SzePi - szegedi piarista tanárok]. - Budapest : Márton Á. K., 1998. - 103 p. : ill., kotta ; 15x20 cm
ISBN 963-9011-51-7 fűzött : 360,- Ft
245
[AN 452257]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2002.
   A vallási élet emlékei a Kiskunságban / [a kiállítást rend. Bereznai Zsuzsanna] ; [a fotókat kész. Kis László]. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2000. - 72 p. : ill ; 24 cm. - (A Kiskun Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1585-7484 ; 1.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 963-03-9797-8 fűzött : ár nélkül
28(439Kiskunság)(091) *** 398(439Kiskunság) *** 247 *** 061.4(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 436973]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2002.
Varga László
   "Idő többé nem lészen!" : vitatott eszkatológiai kérdések bibliai alapja / Varga László ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium]. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2000. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 963-9322-04-0 fűzött : ár nélkül
236 *** 22.07
[AN 456630]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4730 /2002.
   Beszámolók a Statisztikatörténeti Szakosztály vándorüléseiről, 1963-1999 : a Statisztikai Szemlében 1963 és 1999 között megjelent beszámolók gyűjteménye / [összeáll. Lakatos Miklós] ; [szerk. Szűcs Zoltán] ; [mtársak Árvay Jánosné et al.] ; [közread. a] Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztály. - Budapest : M. Statisztikai Társ. Statisztikatört. Szakoszt., 2000. - 355 p. ; 24 cm
ISBN 963-215-288-3 fűzött : ár nélkül
311(439)(091) *** 061.3(439)
[AN 438455]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2002.
   A család értékei és lehetőségei az ezredfordulón : Családpedagógiai Kongresszus : Budapest, 1999. december 2. : kongresszusi kötet / [szerk. Csizmadia Ferencné Nemes Márta] ; [rend., kiad. a Családpedagógiai Egyesület]. - [Budapest] : Családped. Egyes., [2000]. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4319-X * fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 37.034 *** 173 *** 37.018.1 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 448537]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2002.
Für Lajos (1930-)
   Magyar sors a Kárpát-medencében : népesedésünk évszázadai, 896-2000 / Für Lajos. - Budapest : Kairosz, 2001. - 472 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-472.
Fűzött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-9406-20-1)
314.18(439)(091) *** 943.9
[AN 917115]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2002.
Stalder, Felix
   Digitális identitás = Digital identity / [Felix Stalder, Alan Sondheim ...] ; [szerk. Sugár János] ; [ford. Zsadon Béla]. - Budapest : Media Research Alapítvány, 2000. - 28, 28 p. ; 21 cm. - (Informational cultures, ISSN 1586-2712 ; 1.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-3554-5 fűzött : 700,- Ft
316.77 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 450040]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2002.
Tapscott, Don
Growing up digital (magyar)
   Digitális gyermekkor : az internetgeneráció felemelkedése / Don Tapscott ; [ford. Bódi Szilvia et al.] ; [ill. ... Szűcs Édua] ; [közread. az] ... Informatikai Érdekegyeztető Fórum. - [Budapest] : Kossuth : Inforum, cop. 2001. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4304-2 fűzött : ár nélkül
316.7-053.6(100-15) *** 681.3.004.14 *** 316.346.3-053.6(100-15)
[AN 917120]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2002.
   A vidéki társadalom változásai / szerk. Kárpáti Zoltán. - Szolnok : KGF, 1999. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 7.)
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 963-03-9342-5 fűzött : ár nélkül
316.4(439)"199" *** 316.334.55(439)"199" *** 338.43(439)"199" *** 332.1(439)"199"
[AN 438651]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4736 /2002.
Ecsedy Ildikó (1938-)
   Álom és álomfejtés a régi Kínában / Ecsedy Ildikó. - Budapest : Eötvös Kvk., 2001. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 46.
ISBN 963-9316-25-3 fűzött : ár nélkül
398.7(315)
[AN 917954]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2002.
Grin Igor (1943-)
   Szerb népi énekek / Grin Igor. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 310 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 43.)
Bibliogr.: p. 276-281.
ISBN 963-472-525-2 fűzött : ár nélkül
398.8(=861)(439.14)
[AN 917016]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2002.
Hoppál Mihály (1942-)
   Shaman traditions in transition / Mihály Hoppál ; [publ. by the] International Society for Shamanistic Research. - Budapest : Intern. Soc. for Shamanistic Research, 2000. - 110 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 99-110. - Filmogr.: p. 95-97.
ISBN 963-00-2706-2 fűzött : ár nélkül
398.49 *** 291.612
[AN 457735]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2002.
Okeke, Peter Onyi
   Polygamiepastoral : ein Beitrag zur afrikanischen Ehepastoral : eine quaestio disputata : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien / vorgelegt von Peter Onyi. Okeke ; [hrsg. von Phöbe Sozial-, Rehabilitations- und Dienstleistungs-KG]. - Piliscsaba : Phöbe Sozial-, Rehabilitations- und Dienstleistungs-KG, 1999. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-147.
ISBN 963-03-9306-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9306-6)
392.544(=6) *** 265.5(6)
[AN 449937]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2002.
Raffai Judit
   A mesélő ember : Szűcs László bácskai parasztember meséi / Raffai Judit. - Budapest : Osiris, 2001. - 164, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463)
Bibliogr.: p. 108-111.
ISBN 963-389-156-6 kötött : 1350,- Ft (hibás ISBN 963-861-591-5)
Szűcs László (1922-)
398.21(=945.11)(497.11)
[AN 917346]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2002.
Schmidtné Holló Erzsébet
   Babonások és kártyavetők kézikönyve / Schmidtné Holló Erzsébet. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 207 p. : ill. ; 16 cm + 42 színes kártya
ISBN 963-367-941-9 fűzött : ár nélkül
398.3(089.5) *** 133.3/.6(089.5) *** 159.961.3(089.5)
[AN 917062]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2002.
Scotto, Raimondo
Le declinazioni dell'amore sessualità e vita di coppia (magyar)
   A szerelem ezer arca : szexualitás és párkapcsolat / Raimondo Scotto ; [ford. Barlay Tamás és Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2001. - 155 p. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7620)
ISBN 963-00-8591-7 fűzött : ár nélkül
392.6
[AN 916433]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4743 /2002.
   Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2000-ben = Anti-semitic discourse in Hungary in 2000 / szerk. Gerő András, Varga László, Vince Mátyás ; kiad. a B'nai B'rith Első Budapesti Közösség. - Budapest : B'nai B'rith Első Bp-i Közösség, 2001. - 232 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7650-0 fűzött : 840,- Ft
323.12(=924)(439)"200" *** 316.77(439)"200"
[AN 917754]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2002.
Dobos Ferenc
   Az autonóm lét kihívásai kisebbségben : kisebbségi riport / Dobos Ferenc ; [... közrem. ... Csata Zsombor et al.]. - Budapest : Balázs F. Int. : Books in Print : Osiris, 2001. - 394, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313)
Bibliogr.: p. 388-394.
ISBN 963-389-063-2 fűzött : 2400,- Ft
323.15(=945.11)(4-11)
[AN 917311]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2002.
   Európa - Magyarország - biztonság : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kommunikációs és Kulturális Főosztálya által 2001. szeptember 29-én rendezett országos konferencia előadásai. - Budapest : MTT Tanári Tag., 2001. - 90 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 23.)
ISBN 963-463-528-8 fűzött : ár nélkül
327(4-62) *** 061.3(439-2Budapest)"2001" *** 355(439)
[AN 918011]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2002.
Kárpáti Sándor (1930-)
   Ellenszélben a baloldalon : egy értékrend vonzásában / Kárpáti Sándor. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 503, [10] p. ; 21 cm
ISBN 963-440-499-5 fűzött : ár nélkül
323(439)"199/200" *** 329.15 *** 894.511-92
[AN 917021]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2002.
Keller Krisztina
   Németország növekvő világpolitikai jelentősége, különös tekintettel a boszniai rendezésben való részvételére / Keller Krisztina. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 7.)
Bibliogr.: p. 38-41.
ISBN 963-9218-26-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9098-26-X)
Németország
327.5(479.15)"199" *** 327(430)"199"
[AN 449413]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2002.
Kende Péter (1952-)
   A Viktor / Kende Péter. - Budapest : KendeArt, [2001]. - 318, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9037-6 kötött : ár nélkül
Orbán Viktor (1963-)
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 917739]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2002.
Kozma László (1902-1983)
   Egy Kossuth-díjas börtönévei / Kozma László. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9336-46-7 fűzött : 2500,- Ft
Kozma László (1902-1983)
323.282(439)"195"(092)Kozma_L.
[AN 917738]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2002.
Kunfi Zsigmond (1879-1929)
Művek (vál.)
   Kunfi Zsigmond / vál., sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Agárdi Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 401 p. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 12.)
Bibliogr.: p. 389-400.
ISBN 963-9336-38-6 kötött : 3000,- Ft
Kunfi Zsigmond (1879-1929)
32(439)(092)Kunfi_Zs.
[AN 917840]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2002.
   A magyar úttörőmozgalom történeti kronológiája, 1945-1998 / összeáll. Nádházi Lajos ; [szerk. P. Miklós Tamás] ; [közread. a] Magyar Úttörők Szövetsége. - Budapest : MÚSZ, 1999. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 963-7077-06-5 * fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 9637-7077-06-5)
Magyar Úttörők Szövetsége.
329.78(439)MÚSZ(0:930.24)
[AN 436651]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2002.
Mussolini, Benito
Művek (vál.) (magyar)
   Benito Mussolini Fasizmus doktrínája és egyéb világnézeti munkája : Gondolatok, A korporatív állam. - Budapest : Gede, 2000. - [479] pag. var. ; 20 cm
A fasizmus doktrínája (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9298-03-4 fűzött : ár nélkül
321.64 *** 323(45)"192/194"
[AN 450657]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2002.
Orbán József Gyula (1942-)
   Katolikus papok békemozgalma Magyarországon, 1950-1956 / Orbán József Gyula. - Budapest : METEM, 2001. - 307 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 33.)
Bibliogr.: p. 267-282.
ISBN 963-8472-51-0 fűzött : ár nélkül
322(439)"195" *** 282(439)"195"
[AN 917063]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2002.
Puja Frigyes (1921-)
   A Battonya-szindróma : képviselőválasztásom története / Puja Frigyes. - Battonya : [Helytört. Egyes.], 1999. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a battonyai Helytörténeti Egyesület. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3764-5 * fűzött : 350,- Ft
Puja Frigyes (1921-)
323(439-2Battonya)(092)Puja_F.
[AN 437862]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2002.
Sersli, Stephanie
   A határon átnyúló együttműködések irányvonalai = Trends of trans-frontier co-operations = Trendy cezhraničných spoluprác = Liniile principale a cooperărilor transfrontiere / Stephanie Sersli, Kiszel Vilmos ; [kiad. az] Ipoly Unio. - Balassagyarmat : Ipoly Unio, 2000. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Csomó Angéla et al.
ISBN 963-03-9746-3 fűzött : ár nélkül
327.33(439) *** 327.33(437.6) *** 327.33(100) *** 332.1
[AN 442303]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2002.
   Ünnepeljünk: Csillebérc 50 éves! 1948-1998 / [... összeáll. ... Döbrösi Terézia, Hosszú Pál, Nagy Júlia] ; kiad. a Magyar Úttörők Szövetsége és a Múltunk Öröksége Alapítvány. - [Budapest] : MÚSZ : Múltunk Öröksége Alapítvány, [2000]. - 41 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Csillebérci jubileumi emlékkönyv
ISBN 963-7077-04-9 fűzött : ár nélkül
Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ (Budapest)
329.78(439)MÚSZ(091) *** 908.439-2Csillebérc
[AN 437776]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4757 /2002.
Bánffy Eszter (1957-)
   A unique prehistoric figurine of the Near East / Eszter Bánffy. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2001. - 106 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor,, ISSN 1216-6847 ; 15.)
Bibliogr.: p. 89-101.
ISBN 963-8046-36-8 fűzött : ár nélkül
903.26"637"(5-011)
[AN 917019]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2002.
Bobula Ida (1900-1981)
   A magyar nép eredete, valamint a Sumir műszaki tudományok : ősi mezopotámiai régészeti leletek vizsgálata, 2000 magyar név szumír eredete és más rövidebb tanulmányai / Bobula Ida ; [ford. Oláh Béla, Imre Kálmán]. - [Budapest] : Anahita-Ninti, 2000. - 201, [49] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 103-110.
ISBN 963-00-4129-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11) *** 903/904(358) *** 930.85(358)
[AN 447013]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2002.
Brachfeld F. Olivér (1908-1967)
Violante de Hungría, reina de Aragón (magyar)
   Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja / Brachfeld F. Olivér ; [ford. Csikós Margit] ; [... a jegyzeteket kész. Anderle Ádám]. - 3. kiad. - Szeged : Hispánia, 2001. - 108 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85660-2-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 85660-2-7)
Jolánta, Árpád-házi (121?-125?)
946.0"12"(=945.11)(092)Jolánta
[AN 911754]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2002.
Csanády Márton
   A[!] Jugoszlávia és nagyhatalmak a XX. században / Csanády Márton. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 52 p. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 8.)
Bibliogr.: p. 46-50.
ISBN 963-9218-28-6 fűzött : ár nélkül
Jugoszlávia
949.71"19" *** 327(100)"19"
[AN 449424]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2002.
Dietz Ferenc
   Szentendre, 1914-1918 : a hadikórház / Dietz Ferenc, Dietz László. - Szentendre : Hírmondó Kft., 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Szentendrei füzetek, ISSN 0237-2185 ; 4.)
Példányszám: 600
ISBN 963-03-9998-9 fűzött : ár nélkül
Tartalék Hadikórház (Szentendre)
943.9(439-2Szentendre)(0:82-94) *** 355.721(439-2Szentendre)(0:82-94)
[AN 448230]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2002.
Ecsedy István (1947-)
   Zók - Várhegy : egy szőlőhegy évezredei / Ecsedy István ; [fényképek ... Ecsedy István és Kőhegyi Zoltán] ; [tárgyrajz. ... Zsoldos Ferenc]. - [Zók] : [Pogármesteri Hiv.], 1999. - 27 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Közread. a zóki Polgármesteri Hivatal. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-8865-0 fűzött : ár nélkül
Zók
903(439-2Zók) *** 908.439-2Zók
[AN 437482]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2002.
Erdődy Gyula
   Fazekasboda : a község története a kezdetektől napjainkig / Erdődy Gyula ; [kiad.] Fazekasboda község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Fazekasboda : Önkormányzati Képviselőtest., 1996. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4075-1 * fűzött : ár nélkül
Fazekasboda
943.9-2Fazekasboda
[AN 447255]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2002.
Fancsali János
   A Buşiţia-levelek története / Fancsali János. - [Budaörs] : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2001. - 162, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 4.)
Példányszám: 200. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 963-00-6869-9 fűzött : ár nélkül
Buşiţia, Ioan
929(498)Buşiţia,_I.(044) *** 930.85(498)
[AN 917962]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2002.
Horváth László
   Barangolás a benei szőlőhegy múltjában / Horváth László ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8294-61-2 fűzött : 690,- Ft
943.923 *** 908.477.87
[AN 450202]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2002.
Hunnivári Zoltán
   Anti-Kristó : a "kettős honfoglalás" elméletének tudatalatti bebizonyítója Kristó Gyula professzor : gondolatok a "Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok" elolvasása kapcsán / Hunnivári Zoltán. - [Budapest] : Szerző, 2001. - 323 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-380-8 fűzött : 1595,- Ft
Kristó Gyula (1939-)
930.1(439)(092)Kristó_Gy. *** 943.9".../12"
[AN 917741]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2002.
Jakus Lajos
   A török hódoltság emlékei Vácon / Jakus Lajos. - [Vác] : Magánkiad., 2001. - 67 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
Fűzött : ár nélkül
Vác
943.9-2Vác"15/16"
[AN 917847]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2002.
Kovalcsik András
   Arcok Balassagyarmat múltjából / Kovalcsik András. - Balassagyarmat : [Kovalcsik A.], 2001. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
929(439-2Balassagyarmat)(091) *** 930.85(43.9-2Balassagyarmat)(092)
[AN 917042]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2002.
   Magyarbóly régen és ma / [szerk. Gilbert Csaba] ; [kiad. a Magyarbólyi Községi Önkormányzat]. - Magyarbóly : Önkormányzat, 2000. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3335-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963000-3335-6)
Magyarbóly
943.9-2Magyarbóly *** 908.439-2Magyarbóly
[AN 447069]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2002.
Móricz Kálmán
   Kárpátalja sorsfordulói / Móricz Kálmán ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány, 2001. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 963-8294-71-X fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja
943.923 *** 943.77 *** 947.787
[AN 917773]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2002.
Pethő András
   Százhúsz percek : beszélgetések / Pethő András ; [beszélgetőtársak Hász Róbert et al.]. - Szeged : Bába, 2001. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-9347-63-9 fűzött : ár nélkül
929(439-2Szeged)"199/200"(047.53)
[AN 917335]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2002.
Puskás Péter
   Boronkay Lajos, Kossuth honti kormánybiztosa / Puskás Péter. - Kemence : [Magánkiad.], 2001. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-322. - Összefoglalás szlovák nyelven
Kötött : ár nélkül
Boronkay Lajos (1810-1863)
943.9"1848/1849"Boronkay_L.
[AN 916533]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2002.
Ráth-Végh István (1870-1959)
   Kalandorok és titkos társaságok / Ráth-Végh István. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2000. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9205-52-4 kötött : ár nélkül
930.85(100)(089.3)
[AN 454611]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2002.
Ripp Zoltán (1952-)
   1956 : forradalom és szabadságharc Magyarországon / Ripp Zoltán. - Budapest : Korona, 2002. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-364.
ISBN 963-9376-26-4 kötött : ár nélkül
943.9"1956"
[AN 917764]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2002.
Szabó Tibor (1945-)
   Elementi di storia della cultura italiana : temi, correnti e personaggi / a cura di Tibor Szabó. - Szeged : JGYF K., 2001. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-9167-47-9 fűzött : ár nélkül
930.85(45)
[AN 916494]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2002.
Szilas László (1927-)
Der Jesuit Alfonso Carrillo in Siebenbürgen, 1591-1599 (magyar)
   Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben, 1591-1599 / Szilas László ; [ford. Ötvös Péter]. - Budapest : METEM, 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 34.)
Bibliogr.: p. 145-151. - A függelék magyar és latin nyelven is
ISBN 963-8472-70-7 fűzött : ár nélkül
Carrillo, Alfonso
943.921"159"
[AN 917026]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2002.
Tál Gizella
   "Jászkunságban születtem..." / Tál Gizella. - Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 2000. - 221, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Jászkunság füzetek, ISSN 0865-7211 ; 14.)
Interjúk
ISBN 963-00-4168-5 * fűzött : ár nélkül
929(439Jászkunság)(047.53)
[AN 448711]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2002.
   Tura története / [szerk.] Asztalos István ; társszerzők Cserháti István [et al.] ; [kiad. Tura Nagyközség Önkormányzata]. - Tura : Önkormányzat, 2000. - 2 db : ill. ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-3377-1 fűzött : ár nélkül
Tura
943.9-2Tura
[AN 446480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 589 p.
ISBN 963-00-3378-X
943.9-2Tura
[AN 446484] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 460 p.
Bibliogr.: p. 445-454.
ISBN 963-00-3379-8
943.9-2Tura
[AN 446485] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4779 /2002.
Bán János (1887-1971)
   Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története / Bán János ; [... sajtó alá rend., a mutatókat kész., az utószót írta Dominkovits Péter]. - Fertőrákos : Önkormányzat : Fertőrákosi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 160 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fertőrákosi füzetek, ISSN 1585-8685 ; 1.)
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 963-03-9470-7 fűzött : ár nélkül
Fertőrákos
908.439-2Fertőrákos
[AN 442258]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2002.
Briber József
   Sopronhorpács / írta Briber József és Pájer Imre ; szerk. Jászberényi Ferenc és Néma Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 214, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 176-183. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-13-X kötött : ár nélkül
Sopronhorpács
908.439-2Sopronhorpács
[AN 457720]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2002.
   Évezredek öröksége: Pécs = Historic millenary heritage of Pécs / [szerk. ... Tamás Aknai, Zsuzsa Katona Győr] ; [fotók ... Károly Csonka, István Panyik]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Molnár, 2001. - 62 p. : ill., főként színes ; 43 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
Kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 917070]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2002.
Eyewitness travel guide : London (magyar)
   London / főmtárs Michael Leapman ; [ford. Veronica Garami-Burger, Szilágyi Péter] ; [rajzolók Brian Delf, Trevor Hill, Robbie Polley] ; [fényképezte Philip Enticknap, John Heseltine, Stephen Oliver]. - 3. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2001. - 430 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-51-4 fűzött : ár nélkül
London
914.10-2London(036)
[AN 917654]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2002.
Eyewitness travel guide : New York (magyar)
   New York / főmtárs Eleanor Berman ; [ford. Magyarics Tamás] ; [rajzolók Richard Draper, Robbie Polley, Hamish Simpson] ; [fényképezte Max Alexander, Dawe King, Michael Moran]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 1999. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-23-9 fűzött : ár nélkül
New York (N.Y)
917.3-2New_York(036)
[AN 917660]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2002.
Eyewitness travel guide : Paris (magyar)
   Párizs / főmtárs Alan Tillier ; [ford. Dunai Katalin, Rózsa György, Szabó Klára] ; [ill. Stephen Conlin, Stephen Gyapay] ; [fényképek Max Alexander, Neil Lukas, Robert O'Dea]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-38-7 fűzött : ár nélkül
Paris
914.4-2Paris(036)
[AN 917647]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2002.
Füvessy Anikó (1944-)
   Nagyiván / írta Füvessy Anikó és Vadász István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 186 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 153-159. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-18-0 kötött : ár nélkül
Nagyiván
908.439-2Nagyiván
[AN 457721]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2002.
Glósz József (1950-)
   Kölesd / írta Glósz József ; szerk. Gaál Attila. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 208, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 187-190. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-17-2 kötött : ár nélkül
Kölesd
908.439-2Kölesd
[AN 457719]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2002.
   Győr, az európai fejlődés városa / [szerk. Csiszka Antal] ; [a fotókat kész. Matusz Károly] ; [... az adatokat gyűjt. Balogh László et al.] ; Győr Megyei Jogú Város Városépítési Irodájának kiadványa. - Győr : Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda, 2002. - 98 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Győr
908.439-2Győr
[AN 917158]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2002.
Hadobás Pál (1953-)
   Ormosbánya : epizódok egy bányatelep múltjából / Hadobás Pál. - Edelény : [Művel. Közp. Könyvt. és Múz.], 2000. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 21.)
Bibliogr.: 78. p.
ISBN 963-00-3604-5 fűzött : ár nélkül
Ormosbánya
908.439-2Ormosbánya *** 622(439-2Ormosbánya)(091) *** 943.9-2Ormosbánya
[AN 449072]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2002.
Ignácz Ferenc
   Pápuaföld : sang-guma tanga-nam / Ignácz Ferenc ; [közread. a] Gödöllői Városi Múzeum. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2001. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-8759-6 fűzött : ár nélkül
Pápua Új-Guinea
908.95(0:82-992) *** 39(=995.71)
[AN 917059]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2002.
   "Így együtt voltunk valami" : Hajdú-Bihar az idők sodrában / [szerkbiz. Bényei József et al.] ; [fotók Oláh Tibor] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2000. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112-119.
ISBN 963-7194-11-8 kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar
908.439.165
[AN 456518]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2002.
   Komló / [... szerk. Harnóczy Örs] ; [a képeket kész. Árgyelán György et al.] ; [a bevezetőt és a képaláírásokat írta ... Tüskés Tibor] ; [kiad. Komló Város Önkormányzata]. - Komló : Önkormányzat, 2000. - 92 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm + mell. (48 p. : ill., színes ; 18 cm)
Fotóalbum. - A mell. tanulmányát Bóka Róbert írta. - Példányszám: 5000
ISBN 963-00-2538-8 kötött : ár nélkül
Komló
908.439-2Komló(084.12)
[AN 446983]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2002.
Lele Ferenc
   Dóc története és monográfiája / írta és szerk. Lele Ferenc ; [kiad. Dóc Község Önkormányzata]. - Dóc : Önkormányzat, 2000. - 487 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-4112-X fűzött : ár nélkül
Dóc
908.439-2Dóc
[AN 443818]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2002.
Marjanucz László (1954-)
   Magyarcsanád / írta Marjanucz László ; szerk. Blazovich László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 217 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 200-205. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-14-8 kötött : ár nélkül
Magyarcsanád
908.439-2Magyarcsanád
[AN 457715]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2002.
Nagy Attila
   A láthatatlan Debrecen / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath Bt., 1999. - 103, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-03-8568-6 fűzött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen
[AN 449710]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2002.
Nagy Attila
   A láthatatlan Debrecen / Nagy Attila. - 2. kiad. - Debrecen : Uropath Bt., 2000. - 105, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3701-7 fűzött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen
[AN 449711]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2002.
Nagy Attila
   Tények terítéken / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath Bt., 2000. - 85 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-3339-9 fűzött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen(0:82-92)
[AN 449708]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2002.
   Nemzeti kincsünk a Balaton : lakossági összefogással a Balatonért! : 1900-2001 / összeáll. és szerk. Koltay József ; [... közrem. Basa István et al.]. - Budapest : K&K-Pro BT, 2001. - [4], 356 p., 57 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-354.
ISBN 963-00-9233-6 fűzött : 2800,- Ft
Balaton
911(439)(285.2Balaton) *** 556.55(439)(285.2Balaton) *** 504.4.06(439)(285.2Balaton) *** 338.48(439)(285.2Balaton)
[AN 917747]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2002.
Pap Norbert (1969-)
   Törésvonalak Dél-Európában / Pap Norbert ; [közread. a] PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2001. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-181. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-853-5 fűzött : ár nélkül
Dél-Európa
911.3(4-13) *** 32(4-13) *** 940-13
[AN 917067]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2002.
Soós Ferenc (1935-)
   Magas-Tátra / Soós Ferenc. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 230 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9103-68-3)
Magas-Tátra
914.37(234.372.43.03)(036) *** 796.5(234.372.43.03)(036)
[AN 917788]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2002.
Szabó Attila
   Tápióbicske / írta Szabó Attila ; szerk. Egey Tibor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 188, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 159-164. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-16-4 fűzött : ár nélkül
Tápióbicske
908.439-2Tápióbicske
[AN 457718]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2002.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   A keszői vár és környéke : a romok a múltat idézik / H. Szabó Lajos. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2000. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 28.)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-00-4346-7 * fűzött : ár nélkül
908.439-2Várkesző
[AN 449857]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2002.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 1782-1785 / [szerk., a bev. tanulmányt írta és ford. Pók Judit]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 124, [7] p. : ill., térk. ; 26x36 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. Közlemények,, ISBN 0866-3920 ; ; 20.)
Példányszám összesen: 1500, ebből 100 számozott. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7240-37-3 kötött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg
912(439.163) *** 943.916.3 *** 355.47(439.163)"178"(084.3)
[AN 455026]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2002.
Szalai László
   Kazsok, 1150-2000 : a két bölcső gyermekei / Szalai László ; [kiad. Kazsok Község Önkormányzat Képviselő Testülete]. - Kazsok : Önkormányzat, [2000]. - 255 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-00-3684-3 kötött : ár nélkül
Kazsok
908.439-2Kazsok
[AN 443819]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2002.
Szepesi Ádám
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzők Bódis Bernadett et al.]. - Budapest : Totem, 2001. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-173-9 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 917884]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2002.
Szita János László
   Nagyszakácsi : királyi szakácsok földje / [írták Szita János László ..., Paál László ...] ; [kiad. a Nagyszakácsi Polgármesteri Hivatal]. - Nagyszakácsi : Polgármesteri Hiv., 2000. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 700. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-3140-X fűzött : ár nélkül
Nagyszakácsi
908.439-2Nagyszakácsi *** 943.9-2Nagyszakácsi
[AN 448792]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2002.
Tarjánné Tajnafői Anna
   Somogy megye természeti értékei: Zselic / Tarjánné Tajnafői Anna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2001. - 94 p., [8] t. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-9358-29-0 kötött : ár nélkül
Zselic
914.391.23Zselic *** 908.439.123
[AN 918382]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2002.
Terra-X (magyar)
   Terra-X : az ismeretlen Föld / [szerk.] Gottfried Kirchner. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-547-162-9 * (hibás ISBN 963-547-030-4)
910.4(100) *** 908.100(089.3) *** 930.85(100)(089.3) *** 001.94
[AN 417794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kincskeresők, lovagok, kihalt népek / [ford. Farkas Tünde]. - 261 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 963-547-165-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-077-0)
930.85(100)(089.3)
[AN 445307] MARC

ANSEL
UTF-84808 /2002.
Veress D. Csaba (1933-)
   Ugod / írta Veress D. Csaba ; szerk. Hermann István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 175, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 147-155. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-15-6 kötött : ár nélkül
Ugod
908.439-2Ugod
[AN 457717]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4809 /2002.
   Békési ügy-ész : Dr. Tóth Tamás emlékkönyv / [szerk. ... Fazekas Géza] ; [kiad. az Ügyészek Országos Egyesületének Békés Megyei Tagozata]. - Gyula : Ügyészek Orsz. Egyes. Békés M. Tagozata, 2000. - 195 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 250
ISBN 963-00-4042-5 fűzött : ár nélkül
34(439) *** 34(439)(092)Tóth_T.
[AN 449783]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2002.
Bólyai János
   Közösségi rendőrség / Bólyai János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 18 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/39.)
ISBN 963-9295-68-X * fűzött : ár nélkül
351.74(078)
[AN 457733]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2002.
Fogarasi Mihály
   Rendőrség és korrupció / Fogarasi Mihály. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 34 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/35.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 963-9295-63-9 * fűzött : ár nélkül
351.74(078) *** 343.35(078)
[AN 457731]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2002.
Gálocsy Zoltán (1855-1929)
   Ung vármegye főispánjai és tisztviselői a legrégibb kortól 1867-ig / Gálocsy Zoltán ; szerk. és a bevezetőt írta Csatáry György ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 95 p. ; 21 cm + térk.
ISBN 963-8294-62-0 fűzött : 690,- Ft
353.073.5(439.23-35Ung)
[AN 450206]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2002.
Geiger József (1953- )
   Olaj és vér : likvidálás, korrupció, szervezett bűnözés, maffia, olajbizottság / Geiger József. - Baja : Aiax Kft., [2000]. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-3852-8 fűzött : 1187,- Ft
343.53(439)"199" *** 343.974(439)"199" *** 343.919(439)"199"
[AN 448888]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2002.
   Ius humanum : ember alkotta jog : műhelytanulmányok / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 306 p. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9103-75-6 fűzött : ár nélkül
340.12(100)(075.8)
[AN 917846]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2002.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2001. - 649 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-157-4 kötött : 3880,- Ft
347.9(439)(075.8)
[AN 911388]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2002.
László Éva
   Városmarketing / László Éva. - Szolnok : KGF, 1998. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 2.)
ISBN 963-03-6644-4 fűzött : ár nélkül
352 *** 658.8
[AN 438606]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2002.
Lenkovics Barnabás
   A személyi jog vázlata / Lenkovics Barnabás, Székely László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 141 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Borítócím: Magyar polgári jog : a személyi jog vázlata. - Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-9316-32-6 fűzött : ár nélkül
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 914928]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2002.
   Magyar katolikus egyházjogi bibliográfia, 1917-1998 / az anyagot gyűjt. Fülöp Tibor ; szerk. Rihmer Zoltán. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 99 p. ; 21 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 22.)
ISBN 963-9011-60-6 fűzött : 800,- Ft
348.1/.7:016
[AN 448903]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2002.
   Munkajogi tanácsok munkaadóknak / [sorozatszerk. Csapó Éva]. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., 2000-. - 20 cm
ISBN 963-9221-15-5
349.2(439)(036) *** 082.1
[AN 436677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A munkáltató és a kártérítés : az igényérvényesítés és a felelősség / Handó Tünde. - 2000. - 159 p.
ISBN 963-9221-19-8 fűzött : 1680,- Ft
349.233(439)(036)
[AN 450245] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A munkáltató jogai és kötelezettségei : munkavégzés, munka- és pihenőidő, szabadság, bérezés / Horváth István. - 2000. - 118 p.
ISBN 963-9221-18-X fűzött : 1204,- Ft
349.2(439)(036)
[AN 450721] MARC

ANSEL
UTF-84820 /2002.
Nádudvari Zoltán
   Környezeti adózás változásai Európában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2000. - 52 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-593-431-9 fűzött : 1500,- Ft
349.6(4-62) *** 336.2(4-62)
[AN 448995]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2002.
   A nemzetközi humanitárius jog : kérdések és válaszok / [szöveg Bernard Oberson] ; [mtársak François Bugnion et al.] ; [ford. Fórizs Judit] ; [közread. a] Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, [Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága]. - [Budapest] : M. Vöröskereszt Orsz. Titkársága, [2000]. - 46 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 45-46. - Példányszám: 5000
Fűzött : ár nélkül
341.33 *** 341.321
[AN 437830]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2002.
   A nők és férfiak közötti hátrányos megkülönböztetésről / [kész. Albert Levente, Gyulavári Tamás, Kardos Gábor] ; [... az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ (Indok) gondozásában ...]. - Budapest : Indok, 2000. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4265-7 * fűzött : ár nélkül
342.7-055.2(036)
[AN 449001]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2002.
   Rendőrségi krónika, 1900-1945 : válogatás a Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum újságcikk-archívumából / ... szerk. Sági Zoltán ; [kiad. az] Országos Rendőr-főkapitányság. - [Budapest] : ORFK, 2000. - 121 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-4636-9 * fűzött : ár nélkül
351.74(439)"1900/1945"(093)
[AN 450901]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2002.
   Rendszerváltó önkormányzók, 1990-2000 / [szerk. Zongor Gábor, Agg Zoltán] ; [kiad. a ... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolg. Iroda, 2001. - 228 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7185-31-3 fűzött : ár nélkül
353(439.117)"199"(092) *** 352(439.117)"199"(092)
[AN 917198]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2002.
Sugár Balázs
   Kidolgozott témakörök a jogi alkalmassági vizsgára készülőknek / Sugár Balázs, Széles Zoltán. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 173 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-00-2766-6 fűzött : ár nélkül
34(079.1) *** 943.9(079.1)
[AN 442235]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2002.
   Személy- és vagyonvédelmi ABC / [szerk. Cserép Attila] ; [szerzők Cserép Attila et al.] ; [közread. a] Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. - Pécs : Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolg. Kft., 2000. - 307 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-00-4452-8 fűzött : ár nélkül
351.746.3(036)
[AN 456549]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2002.
Tóth Sándor (1924-)
   Rendőri vezetők felkészítése a tömegdemonstrációk kezelésére Németországban / Tóth Sándor, Vajda András. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 26 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/38.)
Bibliogr.: p. [27]. - Alsorozata: Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249
ISBN 963-9295-67-1 * fűzött : ár nélkül
351.752.2(078)
[AN 457732]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2002.
Váradi László
   Kultúra és képzés jogi szabályozása : különös tekintettel a felnőttek oktatására-képzésére / Váradi László, Várnagy Péter. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 448 p. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Lezárva: 2001. szept. 15. - Bibliogr.: p. 445-448.
Fűzött : ár nélkül
351.85(439) *** 374.7(4)
[AN 917143]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2002.
Vassné Varga Edit
   Teljesítményértékelés a közigazgatásban / Vassné Varga Edit. - Budapest : Századvég, 2001. - 108 p. ; 20 cm. - (Közpolitikai tanulmányok, ISSN 1586-5789 ; 3.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 963-9211-29-X fűzött : 1120,- Ft
354(439) *** 331.101.6
[AN 917032]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2002.
Visegrády Antal (1950-)
   Jog- és állambölcselet / Visegrády Antal ; [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 2. átd. és bőv. kiad. - Pécs : PTE ÁJK, 2000. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 963-641-775-X * fűzött : ár nélkül
34.01(075.8) *** 342(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 446981]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2002.
Zétényi Zsolt (1941-)
   Magyarország Szent Koronája : múlt, jelen, jövő / Zétényi Zsolt. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 229 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 130-139.
ISBN 963-9406-28-7 fűzött : ár nélkül
342.519.8(439)(091) *** 342.22(439) *** 943.9
[AN 917086]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4832 /2002.
Gál Attila
   Armis et litteris : a pécsi M. Kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola történetéből, 1898-1944 / Gál Attila ; [közrem. Farkas Gyöngyi]. - Budapest : Petit Real, 2001. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-9267-15-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Királyi Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola (Pécs)
355.231(439-2Pécs)"189/194" *** 373.6:355(439-2Pécs)"189/194"
[AN 917022]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2002.
Györkei Jenő (1929-)
   Vae victis : tábornokok meghurcolása, 1945-1948 / Györkei Jenő. - Budapest : Accordia, 2002. - 220, [2] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Tábornokok meghurcolása, 1945-1948
ISBN 963-9242-70-5 fűzött : 2000,- Ft
355(439)(092) *** 943.9"194" *** 323.282(439)"1945/1948"
[AN 917775]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2002.
   A légvédelem : Nyíregyháza - Kecskemét - Szeged, 1939-1945 / [összeáll. Papp János] ; [szerk. Bene János] ; [kiad. a Magyar Huszár Alapítvány]. - Nyíregyháza : M. Huszár Alapítvány, 2000. - 69, [11] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: "Szép hazám, te érted él a légvédelem". - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2826-3 fűzött : ár nékül
355.486(439)"1939/1945" *** 358.116(439)
[AN 448147]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2002.
Sorosy Tamás
   A Jugoszlávia elleni légi háború alapvető tapasztalatai / Sorosy Tamás. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2001. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Kodolányi füzetek, ISSN 1419-5836 ; 11.)
ISBN 963-00-7740-X fűzött : ár nélkül
355.489(497.1)"199" *** 355.356(100-15)"199" *** 949.71"199"
[AN 917787]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4836 /2002.
Dankó Imre (1922-)
   Írások, nyomdászok, nyomdák / Dankó Imre. - [Debrecen] : Méliusz, 2002. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8216-33-6 fűzött : ár nélkül
655.1(439)(091)
[AN 917320]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2002.
Szintay István (1944-)
   Vezetéselmélet / Szintay István ; [közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. - Miskolc : Bíbor K., 2000. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
65.012.4(078)
[AN 917740]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4838 /2002.
Andrási Jánosné
   Adómentes "bevételek", adókedvezmények, 2000 / Andrási Jánosné, Pölöskei Pálné ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2000. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-48-4 fűzött : 2800,- Ft
336.2.027.55(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 446379]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2002.
Bobály Erzsébet
   Általános forgalmi adó ellenőrzése, 1993-1998 / [szerzők Bobály Erzsébet, Gábor Attila, Kovács József] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa 219/c. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-37-9 fűzött : 2000,- Ft
336.223(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 444716]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2002.
Csillag Dezsőné (1950-)
   Az adózás rendjéről szóló törvény '99 / Csillag Dezsőné, Nánai Györgyné ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-36-0 fűzött : 1800,- Ft
336.2(439)(094)(036) *** 351.713(439)(094)(036)
[AN 446378]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2002.
Dettné Légrády Ilona
   Magyar vámtörténet röviden / Dettné Légrády Ilona. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 12 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/40.)
ISBN 963-9295-69-8 * fűzött : ár nélkül
336.41(439)(091)(078)
[AN 457734]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2002.
   Deutsche Direktinvestitionen in Ungarn : Motive, Erfahrungen, Zukunftsperspektiven / [Hrsg.] Deutsch - Ungarische Industrie- und Handelskammer. - 3. Aufl. - Budapest : Deutsch - Ungarische Industrie- und Handelskammer, 2000. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3584-7 fűzött : ár nélkül
339.727.22(439) *** 339.727.24(430)
[AN 449843]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2002.
Fehér Károly
   Jövedéki áruk az Európai Unión belül és kívül / [szerzők Fehér Károly, Mózs Elek] ; [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - Budapest : Saldo, 2000. - 101 p. ; 24 cm
ISBN 963-621-950-8 fűzött : ár nélkül
336.126.3(4)(036)
[AN 456639]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2002.
   Foglalkoztatás 2000 : Munkaügyi Tanácsok Országos Konferenciája : Szeged, 1999. november 9-11. / [rend., közread. a] Munkáért Alapítvány. - Szeged : Munkáért Alapítvány, 2000. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-3972-9 * fűzött : ár nélkül
331.5(439)"200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 449970]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2002.
   A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány szerepe a foglalkoztatásfejlesztési célok megvalósításában / [szerk. Széles Katalin]. - [Budapest] : OFA Kht., 1999. - 103 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek, ISSN 1586-2372 ; 1.)
Borítócím: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány I. OFA Konferencia, Budapest, 1999. május 12. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9622-X * fűzött : ár nélkül
331.5(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 436951]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2002.
   Fordítás és tolmácsolás a világban : oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára / Horváth Ildikó, Szabari Krisztina, Volford Katalin szerk. ; [a szemelvényeket ford. Horváth Ildikó, Volford Katalin, Gulyás Róbert] ; [kiad. az] ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központ. - Budapest : ELTE BTK Ford. és Tolmácsképző Közp., 2000. - 214, [3] p. ; 23 cm
ISBN 963-463-375-7 fűzött : ár nélkül
651.926(078)
[AN 443825]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2002.
Francsovics Anna
   Vállalati gazdaságtan / Francsovics Anna, Kadocsa György. - Budapest : Amicus K., 2001. - 242 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 963-8026-07-3 fűzött : ár nélkül
658
[AN 917797]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2002.
Gadócziné Fekete Éva (1960-)
   Bevezetés az alulról vezérelt (bottom-up) vidékfejlesztés elméletébe és módszertanába / G. Fekete Éva. - Szolnok : KGF, 1998. - 128 p. ; 24 cm. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 6.)
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 963-03-6876-5 fűzött : ár nélkül
332.1(439)
[AN 438643]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2002.
Harsányi Istvánné
   Fiktív számlák feltárása, a bizonyítás gyakorlata / [szerzők Harsányi Istvánné, Ficzeréné Pelyhe Márta] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa. I.4. - Budapest : Kompkonzult, [1999]. - 145 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-62-X * fűzött : ár nélkül
336.2.043(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 444715]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2002.
Hideg Éva (1950-)
   Evolúciós gazdaságelméleti alapvetés és előrelátás / Hideg Éva, Martinás Katalin. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Tanszék, 2000. - 46 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 4.)
ISBN 963-503-250-1 fűzött : ár nélkül
330.83 *** 330 *** 001.89
[AN 440288]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2002.
Hideg Éva (1950-)
   Hazai szolgáltató vállalatok/vállalkozások jövőorientáltsága / Hideg Éva, Nováky Erzsébet. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Tanszék, 2000. - 29 p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 16.)
ISBN 963-503-247-1 fűzött : ár nélkül
338.46(439) *** 316.334.2 *** 334.72(439)(083.41)
[AN 440278]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2002.
Horzsa Sándor
   Az operatív ellenőrzés módszertana / [szerzők Horzsa Sándor, Polgár Péter, Széles Imre] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 106. - Budapest : Kompkonzult, [1999]. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-54-9 * fűzött : ár nélkül
336.2.06(439) *** 351.713(439)(036)
[AN 444728]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2002.
Jánossy Ferenc (1914-1997)
   Mérés, trend, evolúció : válogatott írások / Jánossy Ferenc ; a válogatást, a bev. tanulmányt és utószót kész. Bekker Zsuzsa. - [Budapest] : Aula, 2001. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 19-21. - Jánossy Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 161-163.
ISBN 963-9345-24-5 * fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9345)
330
[AN 916499]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2002.
Józsa László (1960-)
   Marketing / Józsa László. - Veszprém : VE K, 2000. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-317.
ISBN 963-9220-28-0 kötött : ár nélkül
658.8(075.8)
[AN 438555]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2002.
Jurányi Benedekné
   Közhasznú szervezetek számviteli, adózási és társadalombiztosítási kérdései / [szerzők Jurányi Benedekné, Ácsné Molnár Judit, Gódor Sándorné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa 237. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 162 p. ; 24 cm
ISBN 963-7842-99-3 fűzött : 2000,- Ft
334.012.46(439) *** 657(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036) *** 369(439)(036)
[AN 444724]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2002.
Kerékgyártó Györgyné (1939-)
   Képletek és táblázatok a Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben című könyvhöz / Kerékgyártó Györgyné, Sugár András ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - [Budapest : Aula, 2001. - 55 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-10-5 fűzött : 620,- Ft
330(083.4)(075.8) *** 519.24(083.4)(075.8) *** 658.1.012.12(083.4)(075.8)
[AN 917045]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2002.
   Marketing az új évezred küszöbén : Marketingoktatók Klubja VI. konferencája[!] : Veszprém, 2000. augusztus 28-29. : előadáskötet / szerk. Józsa László ; [rend. a] Magyar Marketingszövetség, Veszprémi Egyetem Közgazdasági Intézet Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék. - Veszprém : VE K., 2000. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9220-43-4 * fűzött : ár nélkül
339.138 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 448551]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2002.
   A mezőgazdasági őstermelők adózása, támogatása, járulékai / [szerzők Angyal Andrea et al.] ; [szerk. Szikora János] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa 240. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 147 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-40-9 fűzött : 1800,- Ft
336.2(439)(036) *** 63 *** 631.115.1(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 444722]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2002.
Mohácsi László
   Agrárjövőnk nemzeti intézménye a termékpályás szövetkezet / Mohácsi László, Szabó Zoltán, Szeremley Béla ; szerk. Szeremley Béla. - Budapest : Agroinform, 2000. - 206 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 5.)
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 963-502-709-5 fűzött : ár nélkül
334.73(439)(036) *** 631.115.8(439)(036)
[AN 438864]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2002.
   Nemzet és gazdaság : jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2000. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely, ISSN 1585-8421 ; 5.)
A Kossuth Klubban 2000. ápr. 29-én azonos címmel rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 963-7908-91-9 fűzött : ár nélkül
338(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 446188]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2002.
Nováky Erzsébet (1945-)
   Tuzsér település és a felső-szabolcsi kistérség jövője / Nováky Erzsébet. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Tanszék, 2000. - 44, [8] p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 18.)
ISBN 963-503-249-8 fűzött : ár nélkül
338(439-2Tuzsér)"199/200" *** 332.1(439.161)
[AN 440282]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2002.
Pálinkás Jenő
   Piacfejlesztés : a marketing elmélete és gyakorlata informatikai vonatkozásokkal : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlet : felsőoktatási tankönyv / Pálinkás Jenő ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2002. - [2], 369, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-328.
ISBN 963-577-256-4 fűzött : ár nélkül
339.138 *** 658.8
[AN 915793]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2002.
Pete Péter
   Bevezetés a monetáris makroökonómiába / Pete Péter. - Budapest : Osiris, 2001. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-379-133-2 kötött : 2480,- Ft
336.741.2(075.8) *** 330.101.541(075.8)
[AN 911350]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2002.
   Piackutatás / szerk. Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 398 p., [24] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 391-393.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3064-1)
339.138
[AN 915798]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2002.
Rábel Attila
   Személyi jövedelemadó ellenőrzése, 1993-1998 / [szerzők Rábel Attila, Szőke Ágnes, Üveges János] ; Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa 146/c. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 340 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-39-5 fűzött : 2000,- Ft
336.272(439)(036) *** 336.223(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 444710]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2002.
Rechnitzer János (1952-)
   Die Charakteristiken des Übergangs in der Regionalstruktur Ungarns / János Rechnitzer. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 1999. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Bernsteinstrasse, ISSN 1218-6317)
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 963-8275-80-4 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 449935]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2002.
Ribizsár Zoltán
   ISO 9001-2000 : értelmezés és megvalósítás : hogyan készüljünk fel az alkalmazásra? / Ribizsár Zoltán, Győri Pál. - Budapest : IMSYS Vezetési Tanácsadó Kft., 2000. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (A menedzsment technikái, ISSN 1419-2756)
ISBN 963-00-3350-X fűzött : ár nélkül
658.562 *** 006.7/.8(100) *** 65.018
[AN 438451]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2002.
Sulok Zoltán
   Gazdasági forgatókönyvek az ezredfordulón / Sulok Zoltán. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Tanszék, 2000. - 33 p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 17.)
ISBN 963-503-248-X fűzött : ár nélkül
330.35(439) *** 338.2(439)"199/200"
[AN 440280]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2002.
   Tájékoztató a Magyarországon befektető külföldieknek a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói kötelezettségekről, illetve az igényelhető támogatásokról : informations for foregin [!foreign] investors... : Information für ausländische Investoren... / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp., 2000. - 64 p. ; 23 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-4627-X * fűzött : ár nélkül
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 449885]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2002.
   Tanulmányok a kézműipar történetéből / [szerk. Csiffáry Gergely, Dóka Klára] ; [közread. a Veszprémi Akadémiai Bizottság]. - Veszprém : Veab, 1999. - 472 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német, illetve magyar nyelven
ISBN 963-7385-54-1 * fűzött : ár nélkül
334.712(439)(091)
[AN 446470]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2002.
Varga Csaba (1946-)
   Vidékfejlesztés az információs korban avagy A lokalitás esélyei / Varga Csaba. - Budapest : Agroinform, 2000. - 149 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 4.)
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-502-711-7 fűzött : ár nélkül
332.1 *** 316.323.64 *** 330.342.143
[AN 438859]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4872 /2002.
   Családpedagógiai módszertan : prevenciós, családpedagógiai ismeretek : a családi életre nevelés és a családfejlesztés, a prevenció és a probléma megoldás szemlélete és módszerei / [... szerk. Cs. F. Nemes Márta] ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2002. - 252 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
364.044.24 *** 37.03
[AN 917781]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2002.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 1999 : a biztosítási kötelezettség, a járulékfizetés, az egészségügyi hozzájárulás, a társadalombiztosítási nyilvántartás, a magánnyugdíj, a társadalombiztosítási ellátások és a családi támogatások áttekintése / Futó Gábor ; [közrem. ... Asztalos Gézáné, Jónás Csaba] ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 294 p. ; 24 cm
Lezárva: 1999. jan. 5.
ISBN 963-9142-35-2 fűzött : 2700,- Ft
369(439)(036)
[AN 446380]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2002.
   Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához / [szerk. Somorjai Ildikó] ; [közread. a Szociális Szakmai Szövetség]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2001. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-8342-6 fűzött : ár nélkül
364.442
[AN 911324]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2002.
   A szociális munka elmélete és gyakorlata. - [Budapest] : [Semmelweis], [1998-1999]. - 3 db ; 21 cm
Szöveggyűjtemény
ISBN 963-9214-00-0 * fűzött : ár nélkül
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános szociális munka / [szerk. Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin]. - [1998]. - 208 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9214-29-9 * (hibás ISBN 963-8154-57-8)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911393] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szociális munka egyénekkel és családokkal - esetmunka / [szerk. Tánczos Éva]. - [1999]. - 183 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9214-01-9 * (hibás ISBN 963-8154-58-6)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911394] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Közösségi szociális munka / [szerk. Gosztonyi Géza]. - [1999]. - 224 p.
ISBN 963-9214-02-7 * (hibás ISBN 963-8154-58-6)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911395] MARC

ANSEL
UTF-84876 /2002.
   A szociális munka elmélete és gyakorlata / [közread. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., [2001]. - 3 db ; 21 cm
Szöveggyűjtemény
ISBN 963-00-9216-6 * fűzött : ár nélkül
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános szociális munka / [szerk. Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin]. - 208 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9217-4 * (hibás ISBN 963*8154-57-8)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911397] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szociális munka egyénekkel és családokkal - esetmunka / [szerk. Tánczos Éva]. - 183 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9218-2 * (hibás ISBN 963-8154-58-6)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911399] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Közösségi szociális munka / [szerk. Gosztonyi Géza]. - 224 p.
ISBN 963-00-9219-0 * (hibás ISBN 963-8154-58-6)
364 *** 364.442 *** 364.62
[AN 911400] MARC

ANSEL
UTF-84877 /2002.
   A városmajori klinika 10 éves tevékenysége / [szerk. Szabolcs Zoltán et al.] ; [kiad. az Ér- és Szívsebészeti Klinika]. - [Budapest] : Ér- és Szívsebészeti Klinika, [2000]. - 53 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3795-5 * fűzött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Ér- és Szívsebészeti Klinika.
364.444.046.6(439-2Bp.)"199"(083.41)
[AN 437879]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4878 /2002.
Bruckner Adrienne
   Énekelni jó(l)! / írta Bruckner Adrienne ; [kiad. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 1999. - 75 p. : ill., kotta ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7295-20-8 fűzött : ár nélkül
372.878(072)
[AN 455178]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2002.
Campbell, Ross
How to really love your teenager (magyar)
   Nehéz évek : hogyan szeressük kamasz gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2001, cop. 1992. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-18-0 fűzött : ár nélkül
37.018.1-053.6
[AN 911278]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2002.
   Emlékezés Barla Gyulára / [szerk. Ungvári János] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület. - [Balmazújváros] : Hajdú-Bihar M. Neveléstört. Egyes., 2000. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Barla Gyula műveinek bibliográfiája: p. 123-126.
ISBN 963-00-3261-9 fűzött : ár nélkül
Barla Gyula (1925-1977)
37(439)(092)Barla_Gy.
[AN 449978]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2002.
Fekete Istvánné
   A Sebes György Általános Iskola története, 1953-1995 / Fekete Istvánné, Boruzs Sándor. - Szeghalom : [Polgármesteri Hiv.], 2000. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a szeghalmi Polgármesteri Hivatal
ISBN 963-00-3765-3 * fűzött : ár nélkül
Sebes György Általános Iskola (Szeghalom)
373.3(439-2Szeghalom)(091)
[AN 437866]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2002.
Feketéné Moldován Mária
   A szentesi kisdedóvás története, 1876-2001 / Feketéné Moldován Mária. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2001. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8746-4 fűzött : ár nélkül
373.24(439-2Szentes(058)
[AN 917064]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2002.
Ferrero, Bruno
I nostri figli e la televisione (magyar)
   Gyermekeink és a televízió : mi a tv? Gyermekfaló szörny, vagy jó eszköz, csak éppen meg kell tanulnunk használni? / Bruno Ferrero ; [... ford. Nagy Ákos]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 38 p. ; 19 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 16.)
ISBN 963-8456-58-2 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 791.9.097 *** 244
[AN 448276]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2002.
Gönczöl Enikő
   A történelem tananyag változásai Magyarországon az elmúlt száz évben / Gönczöl Enikő. - Budapest : ELTE BTK, 1999. - 51 p. ; 24 cm. - (Jegyzet a társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú továbbképzéshez, ISSN 1586-2232)
Bibliogr.: p. 45-50.
ISBN 963-463-373-0 * fűzött : ár nélkül
372.893(439)(091)(072)
[AN 435540]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2002.
Gordon, Thomas
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása : [a gyereknevelés aranykönyve] / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Assertiv, 2001. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 963-85850-9-9 fűzött : 1900,- Ft
37.018.1
[AN 911312]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2002.
Gordon, Thomas
Teaching children self-discipline (magyar)
   Tanítsd gyermeked önfegyelemre! : a "kézi vezérlés" helyett - otthon és az iskolában / Thomas Gordon ; [ford. Megyes Andrea]. - [Budapest] : Assertiv, 2001. - [10], 307 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 963-86210-1-X fűzött : 1900,- Ft
37.018.1 *** 371.5
[AN 911309]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2002.
International Conference on Chemical Education (16.) (2000) (Budapest)
   16th International Conference on Chemical Education : 16th ICCE : Budapest, ... August 5-10, 2000 : book of abstracts / ed. by M. Riedel. - Budapest : [MKE], 2000. - 351, [7] p. ; 24 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Gerinccím: 16th ICCE, 2000 - Budapest : book of abstracts
ISBN 963-9319-02-3 fűzött : ár nélkül
378.4(100).096 *** 54 *** 66 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 443826]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2002.
Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Törökszentmiklós)
   A Kölcsey Ferenc Általános Iskola millenniumi évkönyve / [szerk. Ferencz Jánosné]. - Törökszentmiklós : Kölcsey F. Ált. Isk., 2000. - 73 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-3273-2 fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Törökszentmiklós)
373.3(439-2Törökszentmiklós)(058)
[AN 449957]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2002.
Koltai Dénes (1947-)
   A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái / Koltai Dénes. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 223-233.
Fűzött : ár nélkül
374.7(100)
[AN 917135]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2002.
Kovács Magda (1931-)
   Tanácsok műszaki diplomamunka készítéséhez : nyitott rendszerű képzés, távoktatás, oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - [Budapest] : LSI OMAK, 2002. - [132] pag. var. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-200-9 fűzött : ár nélkül
378.244.2 *** 001.81
[AN 915778]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2002.
Lovász Gabriella (1933-)
   Útmutató az első osztályos Lovász-tankönyvekhez / Lovász Gabriella ; [az írástanításra vonatkozó fejezeteket Barkó Endre kész.]. - [Budapest] : General Press, cop. 2000. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 963-9282-33-2 * fűzött : ár nélkül
372.41/.45(072)
[AN 448948]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2002.
   A Pálmonostori Általános Iskola emlékkönyve. - [Pálmonostora] : [Pálmonostori Ált. Isk.], 2000. - 90 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4119-7 * fűzött : ár nélkül
Pálmonostori Általános Iskola.
373.3(439-2Pálmonostora)(058)
[AN 449959]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2002.
Takács László (1933-)
   A battonyai gimnázium alapítása / Takács László ; [... utószót írta Karsai József]. - Battonya : [Helytört. Egyes.], 2000. - 49 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a battonyai Helytörténeti Egyesület. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3763-7 * fűzött : 400,- Ft
Mikes Kelemen Gimnázium, Ipari-Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Battonya)
373.54(439-2Battonya)(091)
[AN 437864]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2002.
   A tanári pálya : szöveggyűjtemény / szerk. Papp János. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-575-9 fűzött : ár nélkül
371.12(439)(075.8)
[AN 916516]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2002.
   A történelemtanítás eszközei, 2001-2002 : a társadalomtudományok tanítása / [összeáll. Kárpáti Andrea]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2001. - 120 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 22.)
ISBN 963-463-522-9 fűzött : ár nélkül
372.893:016(072)
[AN 917825]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4896 /2002.
   321 lottóvariáció a Skandináv lottóhoz / [szerk., vál. ... Derzsényi István]. - [Albertirsa] : Deis Kvk., cop. 2000. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9535-5 fűzött : 495,- Ft
794.93
[AN 437746]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2002.
Hárs József (1925-)
   Az oroszlán elfordítja a fejét.. : soproni filmtörténet, 1896-1948 / Hárs József. - Sopron : Edutech, 2000. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Várhely könyvek, ISSN 1419-273X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85907-2-6 fűzött : 900,- Ft
791.45(439-2Sopron)(091)
[AN 448305]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2002.
   Játékoskönyv / [... összeáll. Szilvácsku Zsolt, Tereza Worowska, Szabó Árpád, valamint a Szentjánosbogarak Közössége] ; [kész. a Szív Szerkesztőségében]. - Dobogókő : Manréza, 2000. - 146 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-2942-1 fűzött : ár nélkül
793/794
[AN 443021]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2002.
   Olvasgató : válogatás az Ács Kató Irodalmi Alapítvány "A madarak és én" című pályázatának díjnyertes írásaiból és rajzaiból / [összeáll. Marék Veronika és Kovács Rózsa Mária] ; [szerk. ... Kovács Rózsa Mária]. - Budapest : Ács K. Irod. Alapítvány, 2001. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9238-7 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 917802]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2002.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Alaszkában vadásztam : 1935. augusztus - október / Széchenyi Zsigmond. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 303 p., [64] t. : ill. ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-593-4)
799.2(798)(0:82-94) *** 910.4(798)
[AN 917550]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2002.
Tóth József
   Táborozási-turisztikai ABC : [útmutató és felkészülési anyag gyalogos, kerékpáros és vízi túrák, táborok szervezéséhez] / írta és szerk. Tóth József, Varga János ; a Magyar Úttörők Szövetségének kiadványa. - Budapest : MÚSZ, 2000. - 188 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7077-02-2 fűzött : ár nélkül
796.5
[AN 436664]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2002.
Verbényi József (1924-)
   Vitázom önmagammal : válogatott írások / Verbényi József ; [ill. Simon Zoltán]. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2000. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 3.)
ISBN 963-03-9390-5 fűzött : ár nélkül
796.323(439)(092)Verbényi_J.
[AN 448842]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2002.
Vizkelety László (1923-)
   A budapesti tájékozódási szövetség 50 éve : 1951-2000 / Vízkelety László, Schell Antal ; kiad. a Budapesti Tájfutók Szövetsége. - Budapest : BTFSZ, 2001. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Tájfutók Szövetsége.
796.562 *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 917753]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4904 /2002.
Buzás Gergely (1965-)
   A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye / Buzás Gergely, Lővei Pál ; [rajzok Buzás Gergely et al.]. - Visegrád : Mátyás Király Múz., 2001. - 68 p. : ill. ; 30 cm. - (Visegrád régészeti monográfiái, ISSN 1218-8352 ; 4.)
Bibliogr.: p. 35-38.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9046-078)
728.81(439-2Visegrád) *** 904(439-2Visegrád)
[AN 917047]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2002.
Finta József (1935-)
   Rajzoskönyv : úti emlékek, 1967-1999 / Finta József ; [kiad. a Finta és Társai Építész Stúdió]. - [Budapest] : Finta Stúdió, cop. 2000. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bev. Dobai Péter
ISBN 963-00-3173-6 fűzött : ár nélkül
741(439)(092)Finta_J. *** 72(4)(084.1) *** 910.4(4)(084.1)
[AN 446472]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2002.
Garami Erika
   A Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjteménye / [írta Garami Erika] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Emissziós főosztálya]. - Budapest : MNB, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9057-86-X * fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Bank. Bankjegy- és Éremgyűjtemény (Budapest)
737.1(439) *** 336.747(439) *** 069(439-2Bp.)
[AN 449933]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2002.
Garami Erika
A Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjteménye (angol)
   The Banknote and Coin Collection of the National Bank of Hungary / [written by Erika Garami] ; [issued by the Department of Issue of the National Bank of Hungary]. - Budapest : MNB, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9057-87-8 * fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Bank. Bankjegy- és Éremgyűjtemény (Budapest)
737.1(439) *** 336.747(439) *** 069(439-2Bp.)
[AN 449934]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2002.
Harangozó Márta (1941-)
   Varga Imre műhelyében, 1990-2001 / Harangozó Márta ; [a fotókat kész. Ruska Judit et al.]. - [Budapest] : Argumentum : Aspy Stúdió, cop. 2001. - 73, [10] p. : ill., színes ; 31 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-446-184-0 kötött : ár nélkül
Varga Imre (1923-)
73(439)(092)Varga_I.
[AN 917765]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2002.
Hornyákné Sebestyén Éva
   Farsangi papír álarcok / Hornyákné Sebestyén Éva, Hornyák Dóra. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/37.)
ISBN 963-9327-82-4 fűzött : 598,- Ft
745.54 *** 391.8
[AN 917823]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2002.
Köpöczi Rózsa
   A grafikus Szőnyi : rézkarcok / Köpöczi Rózsa ; [megj. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága ... és a Szőnyi István Alapítvány ... közös kiadásában]. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig. ; Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, 2000. - 128 p. : ill. ; 30x42 cm
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 26. - Műjegyz.: p. 126-128.
ISBN 963-7215-72-7 fűzött : ár nélkül
Szőnyi István (1894-1960)
76(439)(092)Szőnyi_I.
[AN 455037]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2002.
Massenkeil, Angelika
Seidenmalerei mit Kindern (magyar)
   Selyemfestés / Angelika és Gesa Massenkeil ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/36.)
ISBN 963-9327-79-4 fűzött : 598,- Ft
745.522.2
[AN 917820]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2002.
Mészáros Júlia, N. (1956-)
   Győri ötvösség / N. Mészáros Júlia. - Győr : Vár. Műv. Múz., 1998-2001. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-03-6935-4 *
739(439-2Győr)
[AN 372348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1700-1800. - 2001. - 211 p. : ill. - (Győri művészettörténet, ISSN 1419-6948 ; 2.)
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6244-9)
739(439-2Győr)
[AN 917034] MARC

ANSEL
UTF-84913 /2002.
Mező István (1951-)
   Hajrá magyarok! : Mező István karikatúrái. - Miskolc : Budai Nyomdaip. Kft., 2000. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3997-4 fűzött : ár nélkül
741.5(439)(092)Mező_I. *** 796(084.1)
[AN 449463]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2002.
Mihucz Ildikó, Sz
   Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / [írta és összeáll. Szatmáriné Mihucz Ildikó] ; [fotók Balázs Attila et al.] ; [ford. Vraukó Tamás, ... Tóth-Loesti Heidi ...]. - Nyíregyháza : Kelet Press, 2000. - 141 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: 139 p. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-85241-1-1 * kötött : ár nélkül
726.54(439.161)
[AN 449009]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2002.
   Papír : anyag, felület, tömeg / [kiad. a Magyar Papírművészeti Társaság]. - [Budapest] : M. Papírművészeti Társ., 1999. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-87. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-8347-0 fűzött : ár nélkül
745.54(439)"199"
[AN 449976]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2002.
Pereházy Károly
   A kovácsoltvasművességről.. / Pereházy Károly. - Budapest : OMM ÖM, cop. 2000. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 6.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4420-X * fűzött : ár nélkül
739.4(439)(091) *** 739.4(4)(091)
[AN 447052]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2002.
Prohászka László (1953-)
   Ligeti Miklós / Prohászka László ; [előszót írta és a képanyagot szerk. Ligeti Gábor] ; [közread. a] Kapoli Múzeum & Galéria. - Balatonlelle : Kapoli Múz. & Galéria, 2001. - 148 p., [80] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6082-5 kötött : 2900,- Ft
Ligeti Miklós (1871-1944)
73(439)(092)Ligeti_M.
[AN 917075]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2002.
Rácz Kálmánné Ducza Mária
   A túrkevei népi díszítőművészeti szakkör / [írta és összeáll. Rácz Kálmánné Ducza Mária] ; [kiad. Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Túrkeve]. - Túrkeve : Vár. Művel. Intézmény és Kvt., 2000. - 24 p. : ill., főként színes ; 23 cm + 4 mell.
ISBN 963-00-2543-4 fűzött : ár nélkül
746.3.031.4(439-2Túrkeve) *** 374.184.4(439-2Túrkeve)
[AN 437887]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2002.
Roskó Gábor (1958-)
Művek (vál.)
   Roskó Gábor : Budapest Galéria, 1999 / [szerk. ... Nagy Mercedes] ; [bev., ford. ... Bálint István]. - [Budapest] : [BG], 1999. - [48] p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-03-8569-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Roskó_G. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 456909]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2002.
Szinyei Béla
   Épített környezet Magyarországon / Szinyei Béla. - Szolnok : KGF, 1998. - 93 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon, ISSN 1419-211X ; 5.)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-03-6875-7 fűzött : ár nélkül
711.4(439) *** 711.582(439)
[AN 438638]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2002.
Tasnádi Attila (1937-)
   Csekovszky Árpád szobrász - kerámikus / Tasnádi Attila. - [Budapest] : Orpheusz, 2001. - 64 p., [24] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9377-16-3 fűzött : ár nélkül
Csekovszky Árpád (1931-1997)
738(439)(092)Csekovszky_Á.
[AN 918069]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2002.
Vajda Miklós
   Ferenczy Béni estéje / Vajda Miklós. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1999. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
ISBN 963-8498-20-X * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
Ferenczy Béni (1890-1967)
73(439)(092)Ferenczy_B.
[AN 458019]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4923 /2002.
Fancsali János
   Zsizsmann Rezső / Fancsali János. - [Budaörs] : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2001. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 2.)
ISBN 963-00-3032-2 fűzött : ár nélkül
Zsizsmann Rezső (1885-1941)
786.6.071.2(498)(=945.11)(092)Zsizsmann_R.
[AN 917997]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4924 /2002.
   Csikvári István, 1957-1999 / [szerk. Horváth Lajosné] ; [ill. Csécsei Tibor, Kelemen Gábor, Szabó Kornél] ; [kiad. ... a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola]. - Marcali : Mikszáth K. Utcai Ált. Isk., 2000. - 64, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-2731-3 fűzött : ár nélkül
Csikvári István (1957-1999)
793.31.02(439)(092)Csikvári_I.
[AN 437812]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2002.
   Domján Edit / [közread. a Domján Edit Alapítvány]. - Budapest : Domján Edit Alapítvány, [2001]. - 47 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
792.028(439)(092) *** 061.27(439)Domján_Edit
[AN 917795]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2002.
Fellini, Federico
Carissimo Simenon, mon cher Fellini (magyar)
   Carissimo Simenon, mon cher Fellini : Georges Simenon és Federico Fellini levelezése / [ford. Ádám Péter]. - Budapest : Osiris, 2001. - 123 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Risset, Jacqueline előszavával, Gauteur, Claude bevezetésével
ISBN 963-379-311-4 fűzött : 1500,- Ft
791.43.071.1(45)(092)Fellini_F.(044) *** 840(493)(092)Simenon_G.(044)
[AN 917364]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2002.
Szilágyi Erzsébet (1940-)
   "Tükör/tükrök által homályosan"? : a film, a rádió és a televízió a kutatások tükrében : válogatott tanulmányok / Szilágyi Erzsébet ; kiad. a Kodolányi János Főiskola. - Budapest ; Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2001. - 216 p. : ill. ; 24 cm
A film, a rádió és a televízió a kutatások tükrében (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6031-0 fűzött : ár nélkül
791.43.01 *** 791.9.097.01 *** 791.9.096.01
[AN 917924]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4928 /2002.
Borszéki Judit
   Új (?) utak a nyelvtanításban / Borszéki Judit. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9295-64-7 * fűzött : ár nélkül
80 *** 371.3
[AN 457736]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 16 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/36.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-9295-65-5 *
80 *** 371.3
[AN 457737] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 18 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/37.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 963-9295-66-3 *
80 *** 371.3
[AN 457741] MARC

ANSEL
UTF-84929 /2002.
Havas István
   "Mettez-vous à mon école ..." : guide pédagogique / István Havas ; [édité par] l'Université Károli Gáspár de l'Église réformée de Hongrie. - Budapest : Univ. Károli Gáspár de l'Église réformée de Hongrie, 2001. - 43 p. ; 24 cm
ISBN 963-8392-49-5 fűzött : ár nélkül
804.0(072)=00 *** 2
[AN 918056]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2002.
Havas István
   "Mettez-vous à mon école ..." : manuel de français religieux en contexte chrétien / Havas István, Nádor Petra ; [édité par] l'Université Károli Gáspár de l'Église réformée de Hongrie. - Budapest : Univ. Károli Gáspár d l'Église réformée de Hongrie, 2001. - 207, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [209].
ISBN 963-8392-41-X fűzött : ár nélkül
804.0(078)=00 *** 2
[AN 918046]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2002.
Lukács Gábor
   Selected readings in business English : with exercises and a self study reference / Lukács Gábor. - Budapest : Prime Oktatóház, 2000. - 111 p. ; 24 cm. - (Prime nyelvkönyvek, ISSN 1586-619X)
ISBN 963-00-2468-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00 *** 658.1.011.1
[AN 456585]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2002.
Mollay Erzsébet
   Németalföldi - magyar közmondásszótár bevezető tanulmányokkal = Nederlands-hongaars spreekwoordenboek met inleidende studies / Mollay Erzsébet. - Budapest : ELTE Néderlandisztikai Közp., 2000. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Néderlandisztikai füzetek, ISSN 1585-3489 ; 7.)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-463-413-3 fűzött : ár nélkül
803.931-318=945.11 *** 803.932-318=945.11 *** 398.9(=393.1) *** 398.9(=393.2)
[AN 448798]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2002.
   Nyelvteremtő bányászok / [kiad. a Pécsi Erőmű Részvénytársaság]. - Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2000. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-00-4702-0 * fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.4(439-2Komló) *** 622.33 *** 809.451.1-086.6
[AN 456603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szóalkotó lelemények / [Ónozó Lajos és Sík Lajos gyűjteményének felhasználásával kész. Bóka Róbert]. - 51 p. : ill.
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 963-00-4704-7 *
809.451.1-316.4(439-2Komló) *** 622.33 *** 809.451.1-086.6 *** 621.771
[AN 456616] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mecseki bányász zsargonszótár / [Sík Lajos szógyűjteményét Ónozó Lajos és Szeőke Imre gyűjteményének felhasználásával szerk. Szirtes Béla]. - 51 p.
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 963-00-4705-5 *
809.451.1-316.4(439-2Komló) *** 622.33 *** 809.451.1-086.6
[AN 456624] MARC

ANSEL
UTF-84934 /2002.
Princz Oszkár
   Felkészülés az eszperantó nyelvvizsgára : minták és megoldások = Sinpreparo por esperanto-lingvoekzameno : modeloj kaj solvoj / szerk. Princz Oszkár ; írták Princz Oszkár, Vizi László ; [kiad. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - Budapest : Mo. Eszperantó Szöv., [2000]. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-571-460-2 fűzött : ár nélkül
800.892(079.1)=945.11
[AN 449508]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2002.
Szincsok György (1933-)
   Komlóšsky slovenský výkladový nárečový slovník = Komlósi szlovák értelmező tájszótár / Juraj Synčok. - Tótkomlós : [Magánkiad.], 2000. - [6], 322 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-640-762-2 kötött : ár nélkül
808.54-087(439-2Tótkomlós) *** 808.54-321.1
[AN 456687]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4936 /2002.
Adamik Tamás (1937-)
   Római irodalom az ezüstkorban / Adamik Tamás ; [szerk., a név- és tárgymutatót összeáll. Monostori Martina]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1994. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-547-562-4 kötött : ár nélkül
871(091)
[AN 917641]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2002.
   Lectures de Zola / [Tivadar Gorilovics et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy., 1999. - 126 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria,, ISSN 1216-3260 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-472-454-X fűzött : ár nélkül
Zola, Émile
840(092)Zola_E.
[AN 444072]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2002.
   A Sálas csomagjából = Uit het pak van Sjaalman / [szerzők ... Balogh Tamás et al.] ; [szerk. és vál. ... Gera Judit]. - Budapest : ELTE Néderlandisztikai Közp., 2000. - 191 p. ; 21 cm. - (Néderlandisztikai füzetek, ISSN 1585-3489 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-412-5 fűzött : ár nélkül
839.31(091)"19"
[AN 448799]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4939 /2002.
Ács Pál (1954-)
   "Az idő ósága" : történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban / Ács Pál. - Budapest : Osiris : 2000 [Szerk.], 2001. - 337 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-093-4 fűzött : 1980,- Ft
894.511(091)"15/16" *** 809.451.1-085.3"15/16"
[AN 917837]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2002.
Blénesi Éva (1959-)
   Szőcs Géza / Blénesi Éva. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2000. - 214 p. : ill. ; 18 cm. - (Tegnap és ma)
Bibliogr.: p. 188-195.
ISBN 963-00-3426-3 * fűzött : 1100,- FtISBN 80-7149-309-0
Szőcs Géza (1953-)
894.511(498)(092)Szőcs_G.
[AN 445507]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2002.
Büky László (1941-)
   Egy vers szóhasználati háttere : Füst Milán: Szellemek utcája / Büky László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : Szegedi Tudegy., 2000. - 311 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-468-4 fűzött : ár nélkül
Füst Milán (1888-1967). Szellemek utcája.
894.511(092)Füst_M. *** 894.511.08
[AN 456645]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2002.
Busa Margit, V. (1914-)
   Egy életmű a bibliográfia mérlegén : Barlay Ö. Szabolcs irodalmi és előadói munkásságának adatai / összeáll. Busa Margit. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-527-1 fűzött : ár nélkül
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
894.511(091)"15":016 *** 930.85(439)"15":016 *** 012Barlay_Ö._Sz.
[AN 449958]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2002.
   Húsz éves az Espersit-ház, 1979-1999 / [szerk. Halmágyi Pál] ; [fotók Dömötör Mihály]. - Makó : Önkormányzati Képviselőtest., 2001. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 97.)
Az 1999. ápr. 25-én megtartott irodalomtörténeti emlékülés anyaga. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-7130-4 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 061.4(439-2Makó)
[AN 917326]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az én iskolatársaim / Jókai Mór. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2000. - 63 p. ; 18 cm. - (Pápai diákok, ISSN 1419-6689 ; 6.)
ISBN 963-03-9481-2 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Jókai_M. *** 894.511-84
[AN 455163]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2002.
Szőcs Zoltán
   Szabó Dezső életének áttekintő kronológiája / Szőcs Zoltán ; [kiad. a] Szabó Dezső Emléktársaság. - Budapest : Szabó Dezső Emléktárs., 2000. - 64 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-00-3762-9 fűzött : 290,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
894.511(092)Szabó_D.(0:930.24)
[AN 449152]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4946 /2002.
Abbey, Lynn
Planeswalker (magyar)
   Síkok vándora : Ereklyék-ciklus II. kötet / Lynn Abbey ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Delta Vision Kft., [2000]. - 320 p. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-00-3741-6 fűzött : ár nélkül
820-312.9=945.11
[AN 448451]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2002.
Adams, Scott
The Dilbert-principle (magyar)
   A Dilbert-elv / Scott Adams ; [ford. Klein Balázs]. - Budapest : SHL, cop. 2001. - [12], 321 p. : ill. ; 22 cm. - (SHL,, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-00-8550-X kötött : ár nélkül
820-7(73)=945.11
[AN 916615]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2002.
Baxter, Mary Lynn
Slow talkin' Texan (magyar)
   Tisztességes ajánlat / Mary Lynn Baxter ; [... ford. Olasz György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 115.)
Kisregény
ISBN 963-536-710-4 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450151]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2002.
Bonet, Blai
El mar (magyar)
   A tenger / Blai Bonet ; [ford. Székely Ervin] ; [közread. a] Palimpszeszt. - Budapest : Palimpszeszt, 2001. - 191, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-8747-2 fűzött : ár nélkül
860-31=945.11
[AN 917808]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2002.
Busch, Wilhelm
Max und Moritz (német, magyar)
   Max und Moritz : eine Bubengeschichte in sieben Streichen = Max és Móricz : gézengúz történet hét csínyben / Wilhelm Busch ; [Gyimóthy Gábor fordítása]. - 4. ed. - Budapest : epl, [2001]. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/18.)
Megj. "Marci és Miska" címmel is
ISBN 963-86177-0-5 fűzött : ár nélkül
830-93.02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 917630]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2002.
Clair, Daphne
Something less than love (magyar)
   Bizalmas kapcsolat / Daphne Clair ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 62 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2000. ápr.)
Kisregény
ISBN 963-536-771-6 fűzött : 167,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 438099]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Eine ungeliebte Frau (magyar)
   Egy boldogtalan asszony / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 174 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-513-2 fűzött : 696,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 917319]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2002.
Darcy, Lilian
Making babies (magyar)
   A hótündér / Lilian Darcy ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 161.)
Kisregény
ISBN 963-536-754-6 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447885]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2002.
Diamond, Jacqueline
Sandra and the scoundrel (magyar)
   Fele sem igaz / Jacqueline Diamond ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 113.)
Kisregény
ISBN 963-536-708-2 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 448813]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2002.
Ferguson, Janet
A surgeon to trust (magyar)
   A nagymama háza / Janet Ferguson ; [... ford. Schaufler Andrea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 157.)
Kisregény
ISBN 963-536-750-3 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447704]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2002.
Firth, Susanna
Prince of darkness (magyar)
   Mondd még egyszer! / Suzanna [!Susanna] Firth ; [... ford. Németh Mária]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 62 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. ápr.)
Kisregény
ISBN 963-536-777-5 fűzött : 167,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 438093]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2002.
Gordon, Victoria
The sugar dragon (magyar)
   Tündéri házisárkány / Victoria Gordon ; [... ford. Halasi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2000. szept.)
Kisregény
ISBN 963-536-775-9 fűzött : 189,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 457775]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2002.
Griffin, Eric
Tzimisce (magyar)
   Tzimisce / Eric Griffin ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Camelot, [2000]. - 217 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 2.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-00-2745-3 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 448773]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2002.
Grubb, Jeff
The brothers' war (magyar)
   Testvérháború : Ereklyék-ciklus I. kötet / Jeff Grubb ; [ford. Mészáros Péter]. - Budapest : Camelot, [2000]. - 341 p. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-85682-3-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9903-2)
820-312.9=945.11
[AN 445495]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2002.
Harrison, Stuart
The snow falcon (magyar)
   A fehér sólyom / Stuart Harrison ; [ford. Boross Anna]. - Budapest : Európa, 2002. - 446 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7102-0 kötött : 1900,- Ft
820-31=945.11
[AN 917743]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2002.
Kafka, Franz
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Szabó Ede] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2001], cop. 1968. - 187 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Regény
ISBN 963-645-107-9 fűzött : 598,- Ft
830-31(437.1)=945.11
[AN 911341]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2002.
Kingsley, Maggie
Daniel's dilemma (magyar)
   Helikopteres angyal / Maggie Kingsley ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 158.)
Kisregény
ISBN 963-536-751-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447708]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2002.
Kirst, Hans Hellmut
Die Nacht der Generale (magyar)
   Tábornokok éjszakája / H. H. Kirst ; [ford. Hajdú Miklós]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 403 p. ; 21 cm. - (Híres háborús regények, ISSN 1418-0065)
Regény
ISBN 963-547-538-1 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 917642]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2002.
Koontz, Dean R.
Intensity (magyar)
   Végsőkig / Dean R. Koontz ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Animus, 2001. - 507 p. ; 18 cm
Bűnügyi regény
ISBN 963-9307-32-7 fűzött : 1190,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 911280]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2002.
Lamb, Charles
Tales from Shakespeare (magyar)
   Képes Shakespeare-mesék / Charles és Mary Lamb ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9391-13-1 kötött : 3490,- Ft
820-34=945.11
[AN 917759]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2002.
Leigh, Jo
Husband 101 (magyar)
   Biztosra megyek / Jo Leigh ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 114.)
Kisregény
ISBN 963-536-709-0 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 449915]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2002.
London, Jack
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Regény
ISBN 963-9370-39-8 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 916488]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2002.
MacAllister, Heather
Long southern nights (magyar)
   Perzselő éjszakák / Heather MacAllister ; [... ford. Kiss Borbála]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 129.)
Kisregény
ISBN 963-536-765-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450145]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2002.
Macomber, Debbie
Norah (magyar)
   Pimasz páciens / Debbie Macomber ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 159.)
Kisregény
ISBN 963-536-752-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447711]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2002.
Massie, Allan
Nero's heirs (magyar)
   Néró örökösei / Allan Massie ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2000. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9205-58-3 kötött : ár nélkül
820-312.6=945.11
[AN 454705]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2002.
Matthews, Jessica
A heart of gold (magyar)
   Aranyszívű doktornő / Jessica Matthews ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 156.)
Kisregény
ISBN 963-536-749-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447632]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2002.
May, Karl
Am Jenseits (magyar)
   Túlvilágon : úti elbeszélés / Karl May ; [ford. Stark Ferenc]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 377 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 25.)
Kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 917793]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2002.
Nagy Alexandra
   Minden napunk a szeretet ünnepe / [... összeáll. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2001]. - 145, [3] p. ; 14 cm
Aforizmák
ISBN 963-696-042-9 kötött : 980,- Ft
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 911283]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2002.
Pelevin, Viktor
Čapaev i Pustota (magyar)
   Az agyag géppuska / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - Budapest : Európa, 2001. - 456 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7100-4 kötött : 2200,- Ft
882-31=945.11
[AN 917809]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2002.
Pozzessere, Heather Graham
Triumph (magyar)
   Diadal / Heather Graham ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9329-34-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 917054]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2002.
Semprun, Jorge
Adieu, vive clarté... (magyar)
   Tündöklő nyaraink gyors tüze.. / Jorge Semprun ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2000. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 963-7853-86-3 kötött : ár nélkül
840-94=945.11
[AN 442141]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2002.
Shakespeare, William
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / Shakespeare ; [ford. Arany János] ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2001]. - 148 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Tragédia
ISBN 963-645-051-X fűzött : 398,- Ft
820-2=945.11
[AN 911342]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2002.
Shelton, Helen
A matter of practice (magyar)
   Csak én tehetlek boldoggá / Helen Shelton ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 160.)
Kisregény
ISBN 963-536-753-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 447806]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2002.
Stone, Katherine
Island of dreams (magyar)
   Álomsziget / Katherine Stone ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 238 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-61-8 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 917023]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2002.
Strugackij, Arkadij Natanovič
Grad obrečennyj (magyar)
   A kárhozott város / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 420 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-589-6 kötött : ár nélkül
882-312.9=945.11
[AN 917306]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2002.
Thang Dao Ngoc
   Trăng : truyên tho / Đào Ngoc Thăng. - Budapest : Indochina, 2000. - 188 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-2556-6 fűzött : ár nélkül
895.2-13
[AN 436591]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2002.
Thompson, Vicki Lewis
Manhunting in Montana (magyar)
   A tizenharmadik / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 128.)
Kisregény
ISBN 963-536-764-3 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450142]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2002.
Wibberley, Mary
The dark warrior (magyar)
   Álom a kastélyban / Mary Wibberley ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 63 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. szept.)
Kisregény
ISBN 963-536-781-3 fűzött : 189,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 457776]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2002.
Wieck, Stewart
Toreador (magyar)
   Toreador / Stewart Wieck. - Budapest : Camelot, [2000]. - 228 p. ; 19 cm. - (Klán regények ; ; 1.)
World of darkness (keretcím) ; Vampire: the masquerade (keretcím)
ISBN 963-00-2744-5 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 448768]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4985 /2002.
Ágh István (1938-)
   Gianicolo fehér virága / Ágh István. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 33 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-66-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 437875]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2002.
András Sándor (1934-)
   Franciska könyve / András Sándor. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 38 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-68-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 437869]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2002.
Babay Bernadette
   Mandulalápi mendemondák : [szentendrei marcipánmesék] / Babay Bernadette ; Giuliano Rosio rajz. - [Budapest] : Lucullus 2000, 2001. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8379-16-2 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 917778]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2002.
Baksa Katalin
   Szeretet nélkül semmi vagyok / Baksa, Bakos, Vékony. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2000. - 43 p. ; 21 cm
Versek. - Közread. a Bibó István Gimnázium. - Példányszám: 100
ISBN 963-00-3235-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 448242]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2002.
Balázs Csaba
   Tévedések / Balázs Csaba. - Budapest : Szerző, 2001. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-8961-0 fűzött : 950,- Ft
894.511-14
[AN 917870]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2002.
Bálintné Hegyesi Júlia
   Bistey András írói-újságírói munkássága : bibliográfia / Bálintné Hegyesi Júlia ; [közread. a] Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. - Szolnok : Verseghy M. Kvt., 2000. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 1999. dec. 31. - Példányszám: 250
ISBN 963-7613-44-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7613-4)
Bistey András (1942-)
894.511-1/-9:016 *** 012Bistey_A.
[AN 448169]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2002.
Banner Zoltán (1932-)
   Edzés az öröklétre / Banner Zoltán. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 33 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-69-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 437873]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2002.
Békés József (1923-)
   Kiskarácsony : regény / Békés József ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 86 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-440-675-0 fűzött : 900,- Ft
894.511-31
[AN 917770]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2002.
Bezdekné Reisenbach Sarolta (1908-1977)
   Három mese a szeretetről / Ruttka ; [rajz. Fábián Zita]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 1999. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-060-7 * fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 963-696-029-1)
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 433875]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2002.
Bodnár István (1962-1994)
   Üzenet a titokról / Bodnár István. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2000. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-3187-6 fűzött : 699,- Ft
894.511-14
[AN 449878]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2002.
Bodor Pál (1930-)
Művek (vál.)
   Diurnus : Bodor Pál 365 jegyzete a régi Magyar Nemzetből, 1985-1990 / [vál. és szerk. Szigethy András] ; [előszó Lengyel László] ; [utószó Csiki László]. - [Budapest] : HQD BT, [2002]. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8974-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 917745]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2002.
Bognár János
   Örök-körök / Bognár János. - [Almásfüzitő] : Bognár J., [2000]. - 108 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-732-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 449713]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2002.
Boór Vilmos
   Az én millenniumom : egy elégedetlen polgár megnyilatkozásai / Boór Vilmos. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 46 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-695-5 fűzött : 390,- Ft
894.511-92
[AN 917777]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2002.
Busa Margit, V. (1914-)
   Kazinczy Ferenc prózai kéziratainak bibliográfiája / [összeáll. és szerk. Busa Margit] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2001. - 138 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85293-7-7 fűzött : ár nélkül
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
894.511-1/-9:016 *** 091Kazinczy_F.:016 *** 012Kazinczy_F.
[AN 917025]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2002.
Csépán Dániel
   Igazi neve: barátság : kor-regény / Csépán Dániel. - Budapest : Tinta Kvk., 2001. - 126 p. ; 21 cm. - (Kalamáris könyvek, ISSN 1587-2742 ; 4.)
ISBN 963-9372-11-0 fűzött : 700,- Ft
894.511-31
[AN 917310]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2002.
Cserei Szász László (1915-1995)
   Várok igaz sárkányt : válogatott versek / Cserei Szász László ; [... ill. Háló László]. - [Budaörs] : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2001. - 186 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 3.)
ISBN 963-00-6677-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 917816]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2002.
Csókás Ferenc
   Köszöntöm az életet / Csókás Ferenc. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2000. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-2774-7 fűzött : 699,- Ft
894.511-14
[AN 449881]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2002.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Versek / Csokonai Vitéz Mihály ; [utószó Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2000. - 144 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 70.)
ISBN 963-07-6776-7 kötött : 590,- Ft
894.511-14
[AN 445514]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2002.
Dávid Csaba (1943-)
   Történetjátékok / Dávid Csaba. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2001. - 248 p. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 4.)
Miłosz, Czesław verseivel
ISBN 963-00-7782-5 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 917761]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2002.
Déri Balázs (1954-)
   Az utolsó sziget : versek 2000-ből / [Déri Balázs]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2001. - 94, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-446-187-5 fűzött : 1700,- Ft
894.511-14
[AN 917752]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2002.
Fabiny Tamás (1959-)
   Ajtórésnyi zsoltár / Fabiny Tamás ; [kiad. a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya]. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 147 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-7470-75-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244
[AN 917848]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2002.
Fazekas István (1967-)
   Diáknaplóm, 1981-1985 / Fazekas István ; [... ill. Stefán Tamás]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-57-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-94
[AN 916491]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2002.
Ferenczi Tihamér (1941-)
   Vízjel / Ferenczi Tihamér ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 95 p. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-8294-60-4 fűzött : 490,- Ft
894.511-14
[AN 450198]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2002.
Gálfalvi György (1942-)
   Egy áruló monológja : monológok, párbeszédek, naplójegyzetek / Gálfalvi György. - Lakitelek : Antológia, 2000. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 963-7908-88-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92(498) *** 894.511-94(498)
[AN 446165]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : regény / Gárdonyi Géza ; [utószó H. Bagó Ilona] ; [a szöveget gond. Z. Szalai Sándor]. - Budapest : Európa, 2000. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-07-6765-1 kötött : 1180,- Ft
894.511-31
[AN 445522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 261 p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 55.)
ISBN 963-07-6766-X
894.511-31
[AN 445533] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 251 p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 56.)
ISBN 963-07-6767-8
894.511-31
[AN 445544] MARC

ANSEL
UTF-85010 /2002.
Gazsó Mária
   12 vers / Gazsó Mária. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2000]. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 963-696-069-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 448921]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2002.
Györke Zoltán (1939-)
   Határsáv / Györke Zoltán ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8294-64-7 fűzött : 980,- Ft
894.511-31(477.87)
[AN 450144]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2002.
   A halál színháza : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 390 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 47.)
ISBN 963-9346-45-4 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 918062]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2002.
Halmosi Sándor
   A démonokkal flancoló / Halmosi Sándor. - Budapest : Littera Nova, 2001. - 74 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9212-56-3 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 917750]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2002.
Haypál Tibor
   Sej, szellők.. : regény / Haypál Tibor. - Budapest : Szerző, [2002]. - 51 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 90.)
Példányszám: 500
ISBN 963-440-500-2 fűzött : 90,- Ft
894.511-31
[AN 917826]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2002.
Horváth Gábor
   A végítélet gyermeke / Ricardo Crosa. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 218 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-44-6 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 917357]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2002.
Hurea-Matust Katalin (1971-)
   Más szemmel : naplójegyzetek, 1987-97 / Hurea-Matust Katalin. - Kerekegyháza : [Magánkiad.], 2001. - 189 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-440-714-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 894.511-14 *** 316.37-056.266
[AN 917783]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2002.
Jankovics Marcell (1941-)
   Ének a csodaszarvasról / Jankovics Marcell. - [Debrecen] : Csokonai, 2001. - 75 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 963-260-166-1 kötött : ár nélkül
894.511-34
[AN 918007]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2002.
Jókai Anna (1932-)
   Mennyből az ember / Jókai Anna. - Budapest : Belvárosi Kvk., 2000. - 270, [3] p. ; 20 cm
Esszék
ISBN 963-9114-29-4 fűzött : 1200,- Ft
894.511-4
[AN 456568]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2002.
Kaffka Margit (1880-1918)
   A gép mellett / Kaffka Margit. - Budapest : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1999. - 12 p. ; 24 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
Elbeszélés. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-21-8 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-32
[AN 458004]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2002.
Kánya Éva
   Kő-kövi versek / Kánya Éva ; a fotókat a szerző kész. - Orosháza : Helios, 1998. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Lírai barangoló, ISSN 1216-3953 ; 10.)
ISBN 963-8211-24-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 943-8211-24-5)
894.511-14
[AN 448728]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2002.
Karádiné Györgyi
   Életturmix humorosan - csecsemőktől aggastyánokig / Karádiné Györgyi. - Budapest : Karádi J., 2001. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-592-4 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 917911]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2002.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kakastavi szívkirályok : kisregények / Kárpáti Kamil. - [Budapest] : Stádium, cop. 2001. - 182 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: A kakastavi szívkirály ; A kaffer bivaly fia ; Az utolsó kakastavi szívkirály
ISBN 963-9156-24-8 kötött : ár nélkül
894.511-32(02.053.2)
[AN 917338]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2002.
Kenéz Ferenc (1944-)
   Még a belvárosi iskolából sem akart senki költő lenni / Kenéz Ferenc ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2001. - 71, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 23.)
Versek
ISBN 963-9212-46-6 kötött : 790,- Ft
894.511-14(498)
[AN 917737]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2002.
Kerülő Balázs (1978-)
   A nullák éve / Kerülő Balázs. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 56 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9242-69-1 fűzött : 690,- Ft
894.511-14
[AN 917744]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2002.
Koltai Horváth György (1928-)
   Szédület : versek, 1947-2000 / Koltai Horváth György. - Budapest : Uránusz, 2001. - 197 p. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-9304-29-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 917799]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2002.
Kovács Fanny
   Aquarius avagy Pinek 90-szer - az embernek, a férfinak, a költőnek / Kovács Fanny ; [a grafikákat Novák András ... kész.]. - [Budapest] : Kovács F., 2000. - 84 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-724-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 448882]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2002.
Kukorelly Endre (1951-)
A Memória-part (lengyel)
   Skraj pamięci / Endre Kukorelly ; [przeł. Zofia Kujawska-Köllő]. - Budapest : Pont, cop. 2000. - 136, [2] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Elbeszélések
ISBN 963-9312-02-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32=84
[AN 449871]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2002.
Laboda Kálmán (1938-)
   Örök vőlegény : válogatott versek / Laboda Kálmán ; [kiad. a Városi Könyvtár]. - Mezőkövesd : Vár. Kvt., 2001. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8971-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 917756]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2002.
László Ruth
   A gyermekkor öble : misztériumjáték / László Ruth. - Budapest : Alterra, 2001. - 57 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-23-X * fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-0324-23X)
894.511-2
[AN 916456]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2002.
Makai József
   A nap, amikor hadat üzentünk a Kajmán-szigeteknek / Makai József. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 963-9336-31-9 fűzött : 2280,- Ft
894.511-92
[AN 917755]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2002.
Makovics János (1963-)
   Átélhető szabadság : novellák / Makovics János. - Budapest : Uránusz, 2002. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-9304-40-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 917836]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2002.
Montorffy Nicolette
   Lélek-ének / Montorffy Nicolette. - Budapest : Littera Nova, 2001. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 963-9212-42-3 kötött : 999,- Ft
894.511-14
[AN 917751]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2002.
Nádasdy Nikolits Andrea
   Nektek könnyű volt / Nádasdy Nikolits Andrea. - Budapest : Serdián, [2001]. - 314 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/37.)
Regény
ISBN 963-86199-7-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 917039]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2002.
Nagy Attila
   A létrontás dicsérete : szelidített filippika / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath Bt., 1999. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-6941-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 449709]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2002.
Nagy Cili (1977-)
   Fénylés foglya : versek / Nagy Cili. - [Budapest] : Stádium, cop. 2001. - 115 p. ; 21 cm
Kárpáti Kamil utószavával
ISBN 963-9156-23-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 917066]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2002.
Nagy Csaba (1948-)
   Szerb Antal bibliográfia / Nagy Csaba. - Budapest : PIM, 2001. - 92 p. ; 20 cm. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. XX. századi magyar írók bibliográfiái,, ISSN 0865-5251)
Példányszám: 500
ISBN 963-9401-02-1 fűzött : ár nélkül
Szerb Antal (1901-1945)
894.511-1/-9:016 *** 82.01(439)(092)Szerb_A.:016 *** 894.511(092)Szerb_A.:016 *** 012Szerb_A.
[AN 917857]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2002.
Németh Ervin
   Morcogi vitéz karácsonya : [színdarab gyermekszínjátszóknak] / ... írta Németh Ervin. - [Pápa] : [Jókai Vár. Kvt.], [2000]. - 32 p. ; 21 cm
Kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár
ISBN 963-00-4345-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-25 *** 371.383.3
[AN 448962]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2002.
Németh István Péter (1960-)
   Koldus és királyfi : meseopera Mark Twain nyomán : [Németh István Péter versei] / [ill. Szencz Lívia]. - Balatonfüred ; Tapolca : Szerző : Aranyhíd Kult. Szolg. Int., 2000. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-03-9779-X fűzött : ár nélkül
894.511-293
[AN 449010]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2002.
Polgár Jutka
   A Jóságos Erdei Varázsló : mesék kicsinyeknek / Polgár Jutka ; Buzay István rajz. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-539-343-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 917895]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2002.
Radnai Gáborné
   Édes bűnbeesés / Mary King. - Budapest : Bíró, 2000. - 90 p. ; 19 cm. - (Ámor ; ; 2.)
Regény
ISBN 963-9289-00-0 fűzött : 229,- Ft
894.511-312.5
[AN 450255]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2002.
Radnai Gáborné
   Végzetes találkozás / Mary King. - Budapest : Bíró, 2000. - 87 p. ; 19 cm. - (Ámor ; ; 1.)
Regény
ISBN 963-8363-99-1 fűzött : 229,- Ft
894.511-312.5
[AN 450250]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2002.
Raffai Kata
   Áradat / Raffai Kata. - Miskolc : Hajdu-Vinpress, 2000. - 62 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-85936-4-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 445190]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2002.
Ross Károly (1954-)
   Futás éji mezőn : elbeszélések / Ross Károly. - Sopron : Edutech, 2000. - 167 p. ; 20 cm. - (Várhely könyvek, ISSN 1419-273X ; 7.)
ISBN 963-85907-4-2 fűzött : 670,- Ft
894.511-32
[AN 448311]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2002.
Rott József
   Álmokon átfénylő valóság / Rott József. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 32 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Elbeszélések. - Japán technikával
ISBN 963-7141-67-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 437871]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2002.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Irgalmatlanul : [oratórium Radnóti Miklós életéről öt tételben] / Sárközy Vendel Gergely. - Budapest : Sárközy V. G., 2000. - 74, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-550-695-3 fűzött : ár nélkül
894.511-1
[AN 451496]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2002.
Sarusi Mihály (1944-)
   Csavargó ének : válogatott költemények, 1965-2000 / Sarusi Mihály ; Schéner Mihály rajz. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 143 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8062-6)
894.511-14
[AN 917113]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2002.
Schneider Izabella
   A tizenegyedik parancsolat / Ïsa Schneider. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 183 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-09-4305-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 917442]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2002.
Serdián Miklós György (1954-)
   Havannai napló / Serdián Miklós György. - 3. ed. - Budapest : Serdián, [2001]. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/25.)
A fotókat Balatoni György kész.
ISBN 963-86199-0-2 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 917551]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2002.
Somos Béla
   A világ én vagyok? Nem. Te vagy / Somos Béla. - Budapest : Szerző, 2000. - 78 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-493-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 449936]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2002.
Szabó Magda (1917-)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2001. - 212 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7036-9 kötött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 917845]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2002.
Szécsi Antal
   Öt évszak : porcpoetika : egy kiállítás versei / Szécsi Antal. - Budapest : Püski, 2001. - 115, [4] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9337-28-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 738.1(439)(092)Szécsi_A. *** 061.4(439-2Kapolcs)
[AN 918004]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2002.
Szekeres Endre (1921-)
   Egy századnyi élet.. / Szekeres Endre. - [Székesfehérvár] : [Szekeres E.], [2000]. - 172 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-640-804-1 fűzött : 890,- Ft
Szekeres Endre (1921-)
894.511-94
[AN 449499]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2002.
Szente Ottó
   Megjött a papír / Szente Ottó. - Veszprém : Forrás, 2001. - 180 p. ; 19 cm
Publicisztika
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-551-7)
894.511-92
[AN 917109]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2002.
   A szív földrajza : zuglói irodalmi antológia / összeáll. és szerk. Turczi István ; [a fotókat Várnagy Tibor kész.] ; [kiad. Budapest Zugló Önkormányzata]. - Budapest-Zugló : Önkormányzat, 2001. - 182 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-8371-X fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 917328]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2002.
Szomjas-Schiffert György (1910-)
   Virrasztó : színmű három felvonásban / Szomjas-Schiffert György. - Budapest : Püski, 2001. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 963-9337-55-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-55-6)
894.511-2
[AN 917776]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2002.
   Thaly Kálmán, 1839-1909 : írások és konferencia. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2000. - 60 p. ; 18 cm. - (Pápai diákok, ISSN 1419-6689 ; 5.)
ISBN 963-03-9464-2 fűzött : ár nélkül
Thaly Kálmán (1839-1909)
894.511-821 *** 894.511(092)Thaly_K.
[AN 455155]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2002.
Tömörkény István (1866-1917)
   A buczkai születése / Tömörkény István. - [Szeged] : Délmagyarország, [2000]. - 16 p. ; 20 cm
Elbeszélés
ISBN 963-7258-38-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 449071]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2002.
Tóth Norbert (1972-)
   Terra Mithica : a legendák földje : regény a Káosz Világán / Allen Newman. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 277 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 88.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-43-8 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 917288]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2002.
   Új versek : a középnemzedék antológiája / [... szerk. Serdián Miklós György]. - Budapest : Masszi, 2001. - 177 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/27.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-86208-5-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 917187]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2002.
Varróné Labancz Julianna
   Szállj, fekete madár : versek / Varróné Labancz Julianna ; [graf. Labanczné Milák Brigitta]. - Békés : Szerző, 2001. - 64 p. : ill. ; 17 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-440-696-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916475]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2002.
Vezényi Pál (1935-)
   Pápai emlékek / Vezényi Pál ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2000. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2462-4 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 448954]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2002.
Virág Mária
   Igaz szerelem / Virág Mária. - Budapest : Szerző, 2001. - 48 p. ; 20 cm
Elbeszélés
ISBN 963-440-606-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 917028]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2002.
Virt László (1954-)
   Égtájak metszéspontja / Virt László. - Budapest : Accordia, 2000. - 132, [3] p. ; 19 cm
Esszék
ISBN 963-9242-31-4 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9242-11-X)
894.511-4
[AN 448163]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese az erdőről / Wass Albert. - [Budapest] : Ráday, 2001. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-34(498)(02.053.2)
[AN 917031]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   Összegyűjtött versek / Wass Albert ; szerk. Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2001. - 167 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 15.)
ISBN 963-9195-63-4 kötött : 1480,- FtISBN 963-9195-62-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-14(498)
[AN 917060]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5066 /2002.
Ausflug mit Hindernissen (magyar)
   Óratúra / [ford. Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-624-2 kötött : 1039,- Ft
087.5(084.1)
[AN 918003]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2002.
Bohatta, Ida
Doktor Allesgut (magyar)
   Doktor Sebaj / [ill.] Ida Bohatta ; vers Margarete Seemann ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-14-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 917772]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2002.
Bohatta, Ida
Eisbärli (magyar)
   Jeges Maci / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-13-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 917769]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2002.
Bohatta, Ida
Piep und Maus im Winter zu Haus (magyar)
   Törpi téli kuckója / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-12-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 917771]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2002.
Gyárfás Endre (1936-)
   Cimborák : babakönyv / Gyárfás Endre versei ; [rajz. Kalmár István]. - Budapest : Ciceró, [2002]. - Plasztik leporelló (8 p.) : ill., színes ; 12 cm
ISBN 963-539-351-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-53-351-2)
087.5(084.1)
[AN 917913]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2002.
Juhász Magda
   Csuda jó a piacon / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 12x24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9244-11-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449823]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2002.
Monchaux, Marie-Claude
Aurélien : je suis un enfant adopté (magyar)
   Nekem két születésnapom van / Marie-Claude Monchaux ; a szerző rajz. ; [ford. Káldor Kinga]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2001. - 38 p. : ill, színes ; 22 cm
ISBN 963-11-7649-5 kötött : ár nélkül
087.5
[AN 915805]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Mi van a ház körül? / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9244-06-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449829]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Mi van a házban? / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9244-04-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449832]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2002.
Worrall, Linda
Guck mal, ich bade (magyar)
   Nini, fürdik a kicsi! / Linda Worrall ; [ford. Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-627-627-7 kötött : 459,- Ft
087.5(084.1)
[AN 918041]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2002.
Worrall, Linda
Guck mal, ich esse (magyar)
   Nini, eszik a kicsi! / Linda Worrall ; [ford. Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-627-625-0 kötött : 459,- Ft
087.5(084.1)
[AN 918055]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2002.
Worrall, Linda
Guck mal, ich geh bade (magyar)
   Nini, alszik a kicsi! / Linda Worrall ; [ford. Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-627-628-5 kötött : 459,- Ft
087.5(084.1)
[AN 918028]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2002.
Worrall, Linda
Guck mal, ich spiele (magyar)
   Nini, játszik a kicsi! / Linda Worrall ; [ford. Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-627-626-9 kötött : 459,- Ft
087.5(084.1)
[AN 918049]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5079 /2002.
   Próbálkozások / [szerk. Bertalan Péter] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Társadalomtudományi Tanszéke. - Kaposvár : KE CSVM Ped. Főisk. Kar, 2000. - 193 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7172-84-X fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 378.184
[AN 449536]
MARC

ANSEL
UTF-8