MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:04:29
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7986 /2002.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Nyl - Pom / [szakszerk. Bor Ferenc et al.] ; [szerzők Abonyi Iván et al.]. - 2002. - [4], 930, XVII p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9257-11-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9257-12-5 velúr : ár nélkül
030
[AN 927496] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7987 /2002.
   Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti Ösztöndíj, 1988-1999 : [... Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2000. március 22 - május 28-ig] / [szerk. H. Bognár Zsuzsa]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., [2000]. - [146] p. : ill. ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Borítócím: Kozma Lajos ösztöndíjasok, 1988-1999
ISBN 963-7212-24-8 * fűzött : ár nélkül
061.4(439-2Kaposvár) *** 745(439)(092)
[AN 798346]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7988 /2002.
   Communication culture in transition / ed. by Nóra Schleicher. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 186 p. : ill. ; 24 cm. - (Erasmus books, ISSN 1586-5231)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7749-6 fűzött : ár nélkül
659.3(4-11)"199" *** 316.77(4-11)"199" *** 791.9.096/.097(4-11)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798052]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2002.
Gerbner, George
   A média rejtett üzenete : válogatott tanulmányok / George Gerbner ; [... ford. Nagy Zsolt] ; [... az előszót írta Terestyéni Tamás]. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 2002, cop. 2000. - 157 p. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-798-5 fűzött : 1480,- Ft
791.9.097 *** 316.77
[AN 927146]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7990 /2002.
Collins, Terah Kathryn
The western guide to feng shui (magyar)
   Feng shui : a térrendezés ősi kínai művészete : egyensúly, harmónia és fellendülés a környezetünkben / Terah Kathryn Collins ; [ford. Szabados Tamás és Rindó Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-528-529-4)
133.25 *** 643/645
[AN 927079]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2002.
Holland, Eileen
The wicca handbook (magyar)
   Boszorkánypraktikák : [a mágia ősi művészetének gyakorlása a modern világban] / Eileen Holland ; [ford. Béresi Csilla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-387.
ISBN 963-528-519-1 kötött : 2900,- Ft
133.25
[AN 927029]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2002.
Lin, Jami
The essence of Feng shui (magyar)
   Feng shui illatok : a test, a lélek, az otthon és az élet egyensúlya illatokkal / Jami Lin ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-582-5 kötött : 1890,- Ft
133.25
[AN 925637]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2002.
Marciniak, Barbara
Bringers of the dawn (magyar)
   Hajnalhozók : a Plejádok tanításai / Barbara Marciniak ; [ford. Mészfalvi Györgyi]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-564-7 fűzött : 1890,- Ft
133.25
[AN 927270]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2002.
Moss, Robert
Conscious dreaming (magyar)
   Tudatos álmodás : álomfejtő praktikák / Robert Moss ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 414 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-573-6 kötött : 2490,- Ft
133.25 *** 398.7
[AN 927279]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2002.
Steiner, Rudolf
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (magyar)
   Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? / Rudolf Steiner ; [műford. Biczó Iván]. - 4. kiad. - [Budapest] : Jáspis, [2002]. - 179, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-784-6 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 925896]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2002.
Webster, Richard
101 feng shui tips for the home (magyar)
   101 feng shui tipp a lakásban / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-506-X fűzött : 1250,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 927153]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7997 /2002.
   A fenntartható fejlődés felé : a Magyar Szocialista Párt környezetvédelmi programjának tervezete és korábbi környezetvédelemmel foglalkozó programok / [... szerk. Gulyás Mihály, Szili Katalin]. - Budapest : Szelén, 2000. - 55 p. ; 22 cm
ISBN 963-85255-4-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8255-4-1)
504.03(439)"200" *** 329(439)MSZP
[AN 456273]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2002.
Környezetvédelmi lexikon (új kiadása.)
   Környezet- és természetvédelmi lexikon / [főszerk. Láng István] ; [a szerkbiz. tagjai Bándi Gyula et al.] ; [szerzők Ádám József et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 2 db : ill., főként színes ; 29 cm
Lezárva: 2001. okt. 31.
ISBN 963-05-7847-6 kötött : ár nélkül
504.06:030
[AN 925730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - K. - 664 p.
ISBN 963-05-7848-4 * (hibás ISBN 963-05-7848-5)
504.06:030
[AN 925731] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., L - Z. - 588 p.
ISBN 963-05-7849-2
504.06:030
[AN 925738] MARC

ANSEL
UTF-87999 /2002.
Mészáros László (1939-)
Magyarország természeti kincsei (angol)
   Natural treasures of Hungary : Balaton, Danube, Tisza, mountains, puszta / László Mészáros. - 2. ed. - Budapest : Officina '96, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9026-87-5 kötött : 4500,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 925128]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2002.
Mészáros László (1939-)
   Magyarország természeti kincsei : Balaton, Duna, Tisza, hegyvidék, puszta / Mészáros László. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9026-86-7 kötött : 4500,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 925126]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2002.
Mészáros László (1939-)
Magyarország természeti kincsei (német)
   Naturschätze in Ungarn : Balaton, Donau, Theiss, Gebirge, Pussta / László Mészáros. - 2. Ausg. - Budapest : Officina '96, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum. - Ford. Hannelore Schmör-Weichenhain
ISBN 963-9026-88-3 kötött : 4500,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 925127]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2002.
Nagy Gy. György
   Emberlakta természet : élőhelyek, életközösségek / Nagy Gy. György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 77, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-2747-4 kötött : ár nélkül
504.75(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_Gy.Gy.
[AN 927278]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2002.
Rakonczay Zoltán (1929-)
   Természetvédelem / Rakonczay Zoltán. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2002. - 330 p. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 319-322.
ISBN 963-86170-7-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8617-7-1)
504.06(075.8)
[AN 927032]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2002.
   The Regional Environmental Reconstruction Program for South Eastern Europe (REReP) : building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 122 p. : ill., térk. ; 29 cm
ISBN 963-8454-87-3 fűzött : ár nélkül
504.03(4-12) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 798617]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8005 /2002.
Bárczy Barnabás
   Differenciálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 11. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3038-2)
517.2(076)
[AN 926100]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2002.
Fekete Zoltán
   Többváltozós függvények analízise : példatár / Fekete Zoltán, Zalay Miklós. - 3. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3069-2)
517.2/.3(076) *** 517.55(076)
[AN 926113]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2002.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Differenciálegyenletek : példatár / Scharnitzky Viktor. - 7. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 337 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3010-2)
517.91/.95(076)
[AN 926106]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2002.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Mátrixszámítás : példatár / Scharnitzky Viktor. - 8. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 339 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3060-9)
512.643(076)
[AN 926112]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2002.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 12. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3037-4)
519.21(076)
[AN 926102]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2002.
Takács Tibor
   Irányításelméleti módszerek a gazdaságelemzésben és a prognosztikában / [írta Takács Tibor]. - Budapest : KSH Gazdaságelemző és Informatikai Int., 2000. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2000/1.)
Bibliogr.: p. 66-72.
ISBN 963-215-366-9 fűzött : ár nélkül
519.86 *** 681.5 *** 65.012.12 *** 338.27
[AN 797509]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2002.
Urbán János
   Határérték-számítás : példatár / Urbán János. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 451 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3072-2)
517.382(076)
[AN 926108]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8012 /2002.
Marx György (1927-)
   Wigner Jenő / Marx György. - Budapest : Akad. K., 2002. - 203 p., [24] t., [1] t.fol. : ill. ; 14 cm. - (A múlt magyar tudósai, ISSN 0133-1884)
Bibliogr.: p. 201-[204].
ISBN 963-05-7906-5 kötött : ár nélkül
Wigner Jenő (1902-1995)
53(73)(=945.11)(092)Wigner_J.
[AN 927332]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8013 /2002.
Dunka Sándor (1926-)
   Hajdú-Bihar megye vízügyi múltja / Dunka Sándor ; [kiad. a Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete]. - Debrecen : M. Humánökológus Társ. Tiszántúli Képviselete, 2000. - 115 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 963-00-5633-X fűzött : ár nélkül
556.5(439.165)(091) *** 911.2(439.165) *** 628.1/.2(439.165)(091)
[AN 799568]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2002.
   A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / szerk. Somlyódy László ; [... szerzői Buzás Kálmán et al.]. - Budapest : MTA Vízgazd. Tud. Kutcsop., 2000. - 370 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-176-6 fűzött : ár nélkül
556.18(439)"199"
[AN 797932]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2002.
   Karsztvízvédelem a Közép-Dunántúlon : szimpóziumi és kiegészítő anyagok : Hévíz, Zalaegerszeg, 1994-2000 / [fel. szerk. Nagy Zsigmond] ; [... kiad. Hévízi Tóvédő Egyesület és Magyar Olajipari Múzeum ...]. - Hévíz : Hévízi Tóvédő Egyes. ; Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2000. - 498 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-03-4679-6 fűzött : ár nélkül
556.332.45(234.373.1) *** 504.43(439)(234.373.1)
[AN 456058]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2002.
Zimmermann István (1943-)
   Ember és időjárás / Zimmermann István. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-440-056-6 * fűzött : ár nélkül
551.509 *** 612 *** 930.85 *** 551.586
[AN 797240]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8017 /2002.
Csányi Vilmos (1935-)
   Kis etológia / Csányi Vilmos ; [... ábrákat kész. Dóka Antal]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 263 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4309-3 kötött : ár nélkül
591.5
[AN 927991]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2002.
McGavin, George C.
Insects (magyar)
   Rovarok : pókok és más szárazföldi ízeltlábúak / George C. McGavin ; fényképezte Steve Gorton ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000. - 255 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-44-1 kötött : ár nélkül
595.7(083.71)
[AN 799082]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2002.
Pintér Károly (1949-)
   Magyarország halai : biológiájuk és hasznosításuk / Pintér Károly ; [a színes ill. ... Lewit Péter ... munkája]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 222 p., [24] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: 207-211. és a fejezetek végén
ISBN 963-05-7831-X kötött : ár nélkül
597 *** 591.9(439)
[AN 925582]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2002.
Rékási József (1935-)
   Tanulmányok a madártan (ornitológia) területéről = Studies in ornithology / Rékási József. - Pannonhalma : Szt. Gellért Főisk., 2000. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (A pannonhalmi főiskola könyvei, ISSN 1219-3291 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A szerző műveinek bibliográfiája: p. 257-269.
ISBN 963-9053-44-9 fűzött : 1344,- Ft
598.2 *** 012Rékási_J. *** 598.2(439)(092)Rékási_J.
[AN 798003]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8021 /2002.
   Csodatevő gyógynövények. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-30-5 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 927337]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2002.
Czégé Zoltánné
   Egészséges táplálkozás - vegetáriánus konyha / Czégé Zoltánné. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes. : Vasutas Művel. Ház, 2000. - 18 p. ; 22 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4143-X fűzött : ár nélkül
613.24 *** 641.564
[AN 797190]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2002.
Daniels, Michael
Self-discovery the Jungian way: the watchword technique (magyar)
   Útjelző szavaink : önmagunk felfedezése a jungi úton / Michael Daniels ; [ford. Albert Ágnes, V. Komlósi Annamária]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 157, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-379-353-X fűzött : 1480,- Ft
159.923 *** 159.9.072 *** 159.964.26Jung,_C.G.
[AN 925921]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2002.
Dotte, Paul
Méthode de manutention manuelle des malades (magyar)
   A betegek mozgatása és aktivizálása / Paul Dotte. - Budapest : Springer Tud. K., 2000-. - 30 cm
ISBN 963-699-125-1
616-083
[AN 796777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 167 p. : ill.
Ford. Dotterweichné Józan Klára, Ladányi Pál
ISBN 963-699-123-5 fűzött : ár nélkül
616-083
[AN 796781] MARC

ANSEL
UTF-88025 /2002.
Farkas Benjáminné
   A testmozgás formái / Farkas Benjáminné, Kissné Prehoffer Andrea. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes. : Vasutas Művel. Ház, 2000. - 31 p. : ill. ; 22 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 3.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4144-8 fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 797195]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2002.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek új diétáskönyve : amit egy inzulin nélkül kezelt cukorbetegnek a diabéteszről és kezelési módjairól tudni kell / Fövényi József, Papp Rita ; [mtársak Hidas Anna, Papp Sándorné és Székely Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 1999 [!2002], cop. 1994. - 233 p., [4] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-242-606-1 fűzött : 780,- Ft
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 928776]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2002.
   Kardiológiai füveskönyv / [szerk. Tomcsányi János]. - Budapest : Tordas, 2000. - 178 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5389-6 fűzött : ár nélkül
616.12-009 *** 616.12-008
[AN 799824]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2002.
Komlósi Annamária
   Nem vagy egyedül : személyiség-lélektan mindenkinek, de legfőképpen a kamaszoknak és a velük élő felnőtteknek / V. Komlósi Annamária. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 963-379-688-1 fűzött : 1680,- Ft
159.923
[AN 925922]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2002.
László Ágnes
   A daganatos megbetegedésekről őszintén / László Ágnes, Olajos Judit. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes. : Vasutas Művel. Ház, 2000. - 15 p. ; 22 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 1.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4142-1 fűzött : ár nélkül
616-006
[AN 797179]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2002.
Leach, Penelope
The new baby & child (magyar)
   Picik és kicsik : a gyermeknevelés kézikönyve a születéstől az iskoláskorig / Penelope Leach ; [ford. Angster Mária]. - 6. kiad. - Budapest : Park, 2002. - 527 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-530-530-3 kötött : ár nélkül
613.95
[AN 925585]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2002.
Leiber, Bernfried
Das Baby-Lexikon (magyar)
   Új babalexikon : a csecsemőgondozás és kisgyermeknevelés ábécéje / [Bernfried Leiber, Michael Radke, Manfred Müller]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Cseh Ágnes et al.
ISBN 963-13-4564-5 kötött : 4200,- Ft
613.95:030 *** 37.018.1-053.3:030
[AN 927324]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2002.
The multi-orgasmic couple (magyar)
   A multiorgazmusos pár : minden szerelmespár számára nélkülözhetetlen szexuális titkok / Mantak Chia [et al.] ; [rajzok John Raynes] ; [ford. Kovács Magdolna]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2002. - XVI, 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-9219-17-7 fűzött : 1885,- Ft
613.88 *** 299.513
[AN 928076]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2002.
Mungeam, Frank
A guy's guide to pregnancy (magyar)
   Kispapakönyv : készüljünk együtt a szülésre! / Frank Mungeam ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-581-7 fűzött : 1590,- Ft
618.2-083
[AN 925689]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2002.
   Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására : [a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai]. - Budapest : ISM, 2001. - 120 p. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721)
ISBN 963-00-5850-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5850-1)
613.83 *** 343.575(439) *** 364.272(439)
[AN 927124]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2002.
   Onkológia : a géntől a betegágyig / szerk. Kopper László, Jeney András ; [írta Balogh Ádám et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 432 p. : ill ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-739-4 kötött : ár nélkül
616-006(075.8)
[AN 927412]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2002.
Piaget, Jean
La psychologie de l'enfant (magyar)
   Gyermeklélektan / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; [ford. Benda Kálmán] ; [... az utószót írta Vajda Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 155 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 963-379-625-3 fűzött : 1500,- Ft
159.922.7
[AN 927142]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2002.
Pósa Ferenc
   Földi boldogság avagy A gyógyulás útjának első lépései / Pósa Ferenc. - Szeged : LAZI, [2002]-. - 21 cm
613.865
[AN 927435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 268 p.
ISBN 963-9227-95-1 kötött : 1690,- Ft
613.865
[AN 927436] MARC

ANSEL
UTF-88038 /2002.
   Sebészet / szerk. Gaál Csaba ; [... szerzői Balázs György et al.]. - 5. aktualizált és bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - XXV, 1201 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-748-3 kötött : ár nélkül
617
[AN 925641]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2002.
   Sürgősségi (palliatív) onkológiai állapotok nem sebészi kezelése = Non-surgical management in emergency (palliative) oncology / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Közp., 2000. - 71 p. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4260-6 fűzött : ár nélkül
616-006
[AN 797848]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8040 /2002.
   Pécs-Baranya erőművei, 1894-2000 / [a szerkesztésben közrem. Halmos Gábor] ; [kiad. a Pécsi Erőmű Rt.]. - [Pécs] : Pécsi Erőmű Rt., [2000]. - [27] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Japán technikával. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-5495-7 * fűzött : ár nélkül
620.4(439.127)(091)(084.12)
[AN 797571]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8041 /2002.
Cawsey, Alison
The essence of artificial intelligence (magyar)
   Mesterséges intelligencia : alapismeretek / Alison Cawsey ; [ford. Rózsa Tamás]. - [Budapest] : Panem, 2002. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem információtechnológia, ISSN 1588-6050)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-545-285-3 fűzött : 2900,- Ft
681.3.01 *** 165.0.001.572
[AN 927596]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2002.
Demeter M. Ibolya
   Visual Basic 6.0 lépésről lépésre / Demeter M. Ibolya. - Budapest : Panem, 1999-2000. - 2 db : ill. ; 22 cm. - (Programozók könyvtára, ISSN 1417-0906)
ISBN 963-545-303-5 *
519.682VisualBasic
[AN 458012]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1999. - 567 p. : ill.
ISBN 963-545-304-3 * kötött : 2900,- Ft
519.682VisualBasic
[AN 796452] MARC

ANSEL
UTF-88043 /2002.
Máté Eörs
   Assembly programozás / Máté Eörs. - [Győr] : Novadat, [2000]. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 963-9056-27-8 fűzött : 1000,- Ft
519.682Assembly(075.8)
[AN 458913]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2002.
   Mit kell tudni? : a PC-ről az OKJ és ECDL vizsgákhoz : példatár / Kovács Tivadar [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2002. - XII, 535 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-618-255-8)
681.3(076)
[AN 927038]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2002.
Pintér Miklós
   AutoCAD tankönyv és példatár / Pintér Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2002-. - 24 cm
519.688:744AutoCAD
[AN 927304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Síkbeli rajzolás : AutoCAD 2002, AutoCAD LT 2002, angol és magyar nyelvű verzió. - 2002. - 341 p. : ill.
ISBN 963-618-282-5 fűzött : 3900,- Ft
519.688:744AutoCAD
[AN 927307] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8046 /2002.
Bastian, Hans-Werner
Wände, Böden und Decken aus Holz (magyar)
   Faburkolatok a lakásban / Hans-Werner Bastian ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 108 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9003-87-5 fűzött : ár nélkül
674 *** 689
[AN 925636]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2002.
Virágvölgyi Péter
   A tipográfia mestersége számítógéppel / Virágvölgyi Péter. - Budapest : Osiris, 2002. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-379-529-X kötött : 3280,- Ft
655.26 *** 681.3.004.14
[AN 927074]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8048 /2002.
   Novelties in enhanced oil and gas recovery / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - IX, 348 p. : ill. ; 25 cm. - (Progress in mining and oilfield chemistry, ISSN 1585-1176 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7724-0 kötött : ár nélkül
665.6/.7 *** 622.323/.324
[AN 798771]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8049 /2002.
Anderson, LeRoy Oscar
Wood-frame house construction (magyar)
   Amerikai családi ház építése faszerkezettel / [szerző L. O. Anderson] ; [átd. William Oberschulte] ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2002. - 251 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megj. éve: 1999. - Gerinccím: Családi ház építése faszerkezettel
ISBN 963-9003-55-7 kötött : 3496,- Ft
69.011.1 *** 728.3
[AN 927081]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2002.
   Építészet és vállalkozás : VI. Bajai Építészeti Triennálé előadásainak gyűjteménye / [szerk. Tigyi Zsuzsanna] ; [rend., kiad. Baja Város Polgármesteri Hivatala]. - [Baja] : Polgármesteri Hiv., 2000. - 96 p. ; 21 cm
A konferenciát 1994. okt. 24-25. között tartották. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-5479-5 * fűzött : ár nélkül
624 *** 72 *** 658 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 796892]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2002.
Meyer-Bohe Walter
Selbst Treppen planen und einbauen (magyar)
   Lépcsők tervezése és kivitelezése / Walter Meyer-Bohe ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2002. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-08-8 fűzött : 1698,- Ft
692.6 *** 689
[AN 927414]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2002.
   Statika / szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő ; [szerzők M. Csizmadia Béla et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1996. - 564 p. : ill. ; 25 cm + floppy. - (Mechanika mérnököknek, ISSN 1416-535X)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. [565].
ISBN 963-19-2850-0 kötött : 4330, Ft
624.04(075.8) *** 531.2(075.8)
[AN 925588]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2002.
Šubrt, Roman
Tepelné izolace domů a bytů (magyar)
   Hőszigetelés házban, lakásban / Roman Šubrt ; [ford. Lovász Petra]. - Budapest : Cser K., 2002. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
A címoldalon a megjelenés éve: 1999
ISBN 963-9003-57-3 fűzött : 1494,- Ft
699.86
[AN 925583]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2002.
   Tiszai krónika, 1999-2000 / [szerk. Hanga Valéria] ; [... összefoglalók ... Bakondi György et al.]. - [Budapest] : BM K., 2000. - 235, [4] p., [11] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8036-55-9 fűzött : ár nélkül
627.51(439)(282.243.742)"1999/2000" *** 504.05(439)(282.243.742)"2000"
[AN 798927]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8055 /2002.
Heller György (1922-)
   Magyar Vasúttörténeti Park született! : egy, évtizedeken át folytatott küzdelem története / Heller György ; [közread. a] Magyar Államvasutak Részvénytársaság. - [Budapest] : MÁV, 2000. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-3100-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest)
656.2(439)
[AN 799084]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2002.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... írták ... Duka Gyula et al.] ; [... szerk. Hack Emil]. - 8. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média Divízió, 2002. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2002. febr.
ISBN 963-86201-3-7 fűzött : 1590,- Ft
656.13.052(078)
[AN 927157]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2002.
Sárosi György
   Veszélyes áruk küldeménydarabos szállítása / írta Sárosi György. - Budapest : PublicPress, 2002. - 348 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: ADR kézikönyv, 2001. - Példányszám: 3500
Fűzött : 3980,- Ft
656.073.436
[AN 925917]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2002.
Tusnádi Csaba Károly
   Magyarországi kisvasutak / írta és fényképezte Tusnádi Csaba Károly ; szerk. Knausz Valéria. - 6. átd. kiad. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2002, cop. 1997. - [60] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pallas könyvek, ISSN 1219-8846)
Bibliogr.: p. [60].
ISBN 963-9207-69-1 kötött : 699,- Ft
656.331(439)(036)
[AN 925949]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8059 /2002.
   50 anniversary yearbook : Veterinary Medical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1950-2000 / ed. Béla Nagy [et al.] ; [transl. András Székely]. - Budapest : Veterinary Medical Research Inst. of the HAS, cop. 2000. - 188 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4428-5 kötött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Állatorvostudományi Kutatóintézet.
619 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 797574]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2002.
   Gyógynövények az óvoda- és az iskolakertben / [összeáll. Bihariné Krekó Ilona és Géczy Lászlóné] ; [graf. ... Fleckenstein Anna et al.] ; kiad. az Öko-Fórum Alapítvány. - [Budapest] : Öko-Fórum Alapítvány, [2000]. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-00-2773-9 fűzött : ár nélkül
633.88 *** 371.38 *** 372.362(072)
[AN 799486]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2002.
   Komposztálás az iskolakertben / összeáll. Darvas Katalin és Ruepp-Vargay Mária ; kiad. az Öko-Fórum Alapítvány. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, [2000]. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-2772-0 fűzött : ár nélkül
631.879.4 *** 371.38 *** 372.362(072)
[AN 799487]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2002.
   Növény- és talajtudomány a mezőgazdaságban : talaj, növény és környezet kölcsönhatásai : IV. Nemzetközi Tudományos Szeminárium, Debrecen, 2000 / [szerk.] Nagy János, Pepó Péter ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum MTK Földműveléstani Tanszék, MTK Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék, MTA-DE ATC Földművelési Kutatócsoport. - Debrecen : DE ATC MTK Földműveléstani Tansz., 2000. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7177-99-X kötött : ár nélkül
631.4 *** 631 *** 504.73 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 797760]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8063 /2002.
Bowling, Stella
The everyday diabetic cookbook (magyar)
   Cukorbetegek mindennapi szakácskönyve / Stella Bowling. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Lexáné Regéczi Márta
ISBN 963-547-685-X kötött : ár nélkül
641.563(083.12)
[AN 927271]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2002.
Frank Júlia (1946-)
   Ínyencek szakácskönyve : 204 különleges étel gourmand-oknak / Frank Júlia. - [Budapest] : Lucullus, cop. 2002. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-8379-17-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 927967]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Édességek és torták / Hargitai György ; [fényképezte Balogh Tamás és Kőszegi Gergely]. - [Budapest] : Média Nova, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-9889-X kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 927913]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Vegetáriánus ételek / Hargitai György ; [... a rajzokat kész. Princz Mihály]. - Budapest : Könyvkuckó, 2002. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Príma szakács sorozat, ISSN 1585-048X)
ISBN 963-9077-87-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9077-87-3)
641.564(083.12)
[AN 927148]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2002.
   Húsételek. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 2.)
ISBN 963-9355-54-2 fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 927365]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2002.
   Levesek. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 4.)
ISBN 963-9355-53-4 fűzött : 180,- Ft
641.82(083.12)
[AN 927378]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Édes, sós finomságok / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 7.)
ISBN 963-9450-00-6 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 927400]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Gyorsételek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 6.)
ISBN 963-9450-01-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 927397]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Sertés java / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 8.)
ISBN 963-9355-99-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 927406]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2002.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Szabadtűzön készült ételek és magyaros ízek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 5.)
ISBN 963-9450-02-2 fűzött : ár nélkül
641.526(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 927392]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2002.
Randé Jenő (1922-)
   A világ ételcsodái : [negyvenöt ország konyhája] / Randé Jenő ; [fotó Csigó László]. - Budapest : AS-B, 2000. - 247 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7880-83-6 fűzött : 345,- Ft
641.568(100)(083.12)
[AN 798360]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2002.
Römertopf - Dr. Oetker (magyar)
   Római tál - Dr. Oetker : új receptek és ötletek / [ford. Blaschtik Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-8280-94-8)
641.55(083.12) *** 641.542
[AN 927410]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2002.
   Saláták, köretek, mártások, főzelékek. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 3.)
ISBN 963-9355-10-0 fűzött : 180,- Ft
641.83(083.12) *** 641.8(083.12)
[AN 927369]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2002.
Schiffer Miklós (1965-)
   A stílusos nő / Schiffer Miklós ; [fényképezte Rózsa Erika]. - Budapest : Officina '96, 2002. - 261 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9026-83-2 kötött : 5990,- Ft
646.1/.6
[AN 927889]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8077 /2002.
Bazsányi Sándor (1969-)
   "Álnokul költött fabulák" : tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez / Bazsányi Sándor. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszék kiadványai, ISSN 1588-7596)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 963-9296-43-0 fűzött : ár nélkül
111.852(439)"15/16" *** 82.01(439)"15/16" *** 894.511(092)Bornemisza_P. *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 927517]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2002.
   Descartes, Kant, Husserl, Heidegger : tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére / [szerk. Schmal Dániel]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 380 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-55-7 kötött : 1695,- Ft
1(439)(092)Munkácsy_Gy.(047.53) *** 1(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 927358]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2002.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Üzenetek a XIX. századból / Tőkei Ferenc ; [kiad. a Lukács György Alapítvány]. - [Budapest] : Lukács Gy. Alapítvány, 2000. - 40 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4976-7 fűzött : ár nélkül
Marx, Karl
1(430)(092)Marx,_K.
[AN 799832]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2002.
Wallis, Richard T.
Neoplatonism (magyar)
   Az újplatonizmus / Richard T. Wallis ; [ford., a függeléket összeáll. Buzási Gábor]. - Budapest : Osiris, 2002. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 248-276.
ISBN 963-389-217-1 kötött : 2980,- Ft
141.131
[AN 927961]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8081 /2002.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   "Kezeket fel!" / írta Ágoston Sándor. - [Budapest] : [Ágoston S. Baráti Kör], [2000]-. - 22 cm
Közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör
ISBN 963-00-4820-5 *
Biblia. Újszövetség.
225.06
[AN 459061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2000]. - 379, a-g p.
ISBN 963-03-8977-0 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-03-8970-0)
225.06
[AN 459133] MARC

ANSEL
UTF-88082 /2002.
Borovi József (1917-)
   Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása : a besztercebányai-rozsnyói-szepesi püspökségek alapítása 1776-ban / Borovi József. - Budapest : METEM, 2000. - 218, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-49-9 fűzött : ár nélkül
Esztergomi Főegyházmegye.
282(439-03Esztergomifőegyházmegye)"17"
[AN 797146]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2002.
Calvo, Gabriel
Hand in hand (magyar)
   Kéz a kézben : kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2002. - 157 p. ; 25 cm
ISBN 963-202-214-9 fűzött : ár nélkül
265.5 *** 173 *** 613.89
[AN 927599]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2002.
Chavda, Mahesh
Only love can make a miracle (magyar)
   A szeretet csodákra képes / Mahesh Chavda és John Blattner ; [ford. Egri István]. - Budapest : Amana7, 2002, cop. 1994. - 141 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85965-4-6 fűzött : ár nélkül
248.152 *** 248.214
[AN 925679]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2002.
Csesznák Ildikó
   A tiszaszederkényi református egyház története / Csesznák Ildikó ; [fényképek Bartók István] ; [kiad. a Városi Könyvtár, Tiszaújváros]. - Tiszaújváros : Vár. Kvtár, 2000. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125-128. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3945-1 fűzött : ár nélkül
Tiszaszederkényi Református Egyház.
284.2(439-2Tiszaszederkény)(091)
[AN 798194]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2002.
Csorba Péter
   Nem a láthatókra nézünk.. : temetési prédikációk / Csorba Péter, Vad Zsigmond ; [kiad. a Nagytemplomi Református Egyházközség Könyvesboltbizottsága]. - Debrecen : Nagytemplomi Ref. Egyházközs., 2000-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 137694
ISBN 963-00-4493-5
252.9
[AN 796797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2000. - 140 p.
ISBN 963-00-4494-3 fűzött : ár nélkül
252.9
[AN 796798] MARC

ANSEL
UTF-88087 /2002.
De Mello, Anthony
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002, cop. 1997. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-49-6 fűzött : 580,- Ft
244
[AN 925937]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2002.
   Egyház és művelődés : fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből / [szerkbiz. G. Szabó Botond, Fekete Csaba, Bereczki Lajos] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Nagykvt., 2000. - 504 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német illetve angol nyelven
ISBN 963-00-3955-9 fűzött : ár nélkül
284.2(439)"15/18" *** 930.85(439)"15/18"
[AN 455909]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2002.
Eliade, Mircea
Histoire des croyances et des idées religieuses (magyar)
   Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 1998-2002. - 3 db ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
ISBN 963-379-406-4 *
291
[AN 287248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mohamedtől a reformációig / [az utószót írta Simon Róbert]. - 2002, cop. 1996. - 347 p.
Bibliogr.: p. 243-300., 324-330. és a jegyzetekben
ISBN 963-379-145-6 fűzött : 2480,- Ft
291
[AN 925655] MARC

ANSEL
UTF-88090 /2002.
Eliade, Mircea
Histoire des croyances et des idées religieuses (magyar)
   Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2002-. - 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
291
[AN 925923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kőkorszaktól az eleusziszi misztériumokig. - 2. jav. kiad. - 2002, cop. 1994. - 442 p.
Bibliogr.: p. 325-419. és a jegyzetekben
Fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-379-121-9)
291
[AN 925924] MARC

ANSEL
UTF-88091 /2002.
Eliade, Mircea
Occultism, witchcraft and cultural fashions (magyar)
   Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok : összehasonlító vallástörténeti tanulmányok / Mircea Eliade ; [ford. Benedek Mihály]. - Budapest : Osiris, 2002. - 159 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-189-2 fűzött : 1980,- Ft
291.3 *** 398.3/.4 *** 133
[AN 927946]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2002.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2002. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-300-910-3 kötött : 790,- Ft
245 *** 284.2
[AN 925935]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2002.
   Hitünk énekei : gyülekezeti énekeskönyv / [közread. a] Hetednapi Adventista Egyház. - 8. átd. kiad. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyház, 2002. - [574] p. ; 19 cm
ISBN 963-9122-79-3 kötött : ár nélkül
245 *** 286.3
[AN 925926]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2002.
Király Ernő (1930-)
   Szeretet és szabadság az életünkben : a személyiség fejlődésének családi és lélektani háttere / Király Ernő ; [közread. a] Szent Gellért Családsegítő és Oktatási Alapítvány. - Leányfalu : Szent Gellért Családsegítő és Okt. Alapítvány, [2002]. - 236, [6] p. ; 18 cm
ISBN 963-202-213-0 fűzött : ár nélkül
241
[AN 927988]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2002.
Kisari Sándorné
   Örökségünk : adatok a Csóri Református Egyház történetéhez és a gyülekezet vallási néprajza / Kisari Sándorné Pap Kovács Magda ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ. : Árgus, 2000. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-00-3390-9 fűzött : ár nélkül
Csóri Református Egyházközség.
284.2(439-2Csór)(091) *** 39(=945.11)(439-2Csór)
[AN 798929]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2002.
Közi Horváth József (1903-)
   Mindszenty bíboros / Közi Horváth József ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Mo. Mindszenty Alapítvány, 2002. - 127 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-00-9663-3 fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 928008]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2002.
Kulcsár György (?-1577)
   Postilla, az az Evangeliomoknac, mellieket esztendö által á keresztyénec gyöleközetibe szoktac olvasni es hirdetni, predicatio szerint valo magyarázattia ... / irattatott az Kultsár György ... által ; [a hasonmás kiad. szerkesztője Gerics Ferenc] ; [a mell. Hubert Ildikó tanulmánya] ; [közread. a Galéria-Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár]. - Hasonmás kiad. - Lendva : Galéria-Múzeum ; Budapest : OSZK, 2001. - 4, 560, [2] fol. : ill. ; 20 cm + mell. (80 p.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 114. sz. példánya alapján. - Gerinccím: Postillák. - Eredeti kiadása: Also Lyndvan : Hoffhalter, 1574. - Kétoldalas nyomással. - A mell. magyar és szlovén nyelven. - A mell. összefoglalása angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül
252 *** 284.1(439)(092)Kulcsár_Gy.
[AN 927621]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2002.
Marguerite
Message de l'amour miséricordieux aux petites âmes (magyar)
   Az irgalmas szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek / Margit asszony ; [ford. Eckhardt Ilona]. - Kecskemét : Korda, [2000]-. - 20 cm
A leírás a 4/1. köt. alapján kész.
ISBN 963-9332-09-7
248.214
[AN 796800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt./1. r., 1988-1991. - [2000]. - XVIII, 259 p.
ISBN 963-9332-12-7 fűzött : ár nélkül
248.214
[AN 796804] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt./2. r., 1992. - [2000]. - 305 p.
ISBN 963-9332-11-9 fűzött : ár nélkül
248.214
[AN 796825] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt./3. r., 1993-1995. - [2000]. - 309 p.
ISBN 963-9332-13-5 fűzött : ár nélkül
248.214
[AN 796837] MARC

ANSEL
UTF-88099 /2002.
Popper Péter (1933-)
   666 : a sátán a XXI. században : modern ezoterikus tanítások a gonoszról és a sötét szurdokáról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 122 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-45-5 kötött : ár nélkül
291.1 *** 235.2 *** 133.25 *** 159.9
[AN 927980]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2002.
Spinoza, Benedictus de
Tractatus theologico-politicus (magyar)
   Teológiai-politikai tanulmány / Benedictus de Spinoza ; [Szemere Samu fordítását átd. Boros Gábor és Szalai Judit] ; [a bevezetőt, az utószót s a jegyzeteket írta Boros Gábor, Szalai Judit, Visi Tamás]. - Budapest : Osiris, 2002. - 428 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
A szerző és Blyenbergh, Willem van levelezésével. - Bibliogr.: p. 425-428.
ISBN 963-379-875-2 kötött : 3800,- Ft
22.06 *** 21 *** 1(492)Spinoza,_B.
[AN 927985]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2002.
Sungsan
Dropping ashes on the Buddha (magyar)
   Hamut a Buddhára / Szung Szán ; [ford. Szigeti György et al.] ; [közread. a Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége]. - [Budapest] : Kvanum Zen Isk. Mo. Közössége., [2002]. - 259 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7310-46-0)
294.321(520)
[AN 927458]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8102 /2002.
Almási Miklós (1932-)
   Korszellemv dászat / Almási Miklós. - Budapest : Helikon, 2002. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-776-3 fűzött : 1980,- Ft
316.6(439)"199/200" *** 316.7(439)"199/200" *** 008(100)"199/200" *** 894.511-92
[AN 927907]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2002.
   Egészségügy, kommunikáció, cigányság / [szerk.] Ambrus Péter, Csépe Péter, Forrai Judit. - Budapest : Új-Aranyhíd, 2002-. - 24 cm
Borítócím: Kommunikáció, egészségügy, cigányság : oktatási és módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére
314.144(439)(=914.99)(072) *** 316.2(439)(=914.99)(072)
[AN 928121]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 186 p.
Bibliogr.: p. 184-186.
ISBN 963-85499-4-7 fűzött : ár nélkül
314.144(439)(=914.99)(072) *** 316.2(439)(=914.99)(072)
[AN 928125] MARC

ANSEL
UTF-88104 /2002.
Gazda József (1936-)
   Az Istennel még magyarul beszélgetünk : magyar szórványok a Kárpát-medencében / Gazda József. - Budapest : Püski, 2002. - 544 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9337-68-4 kötött : 3360,- Ft
308(=945.11)(4-11) *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 927424]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2002.
Havas Henrik (1949-)
   Szeretők / Havas Henrik. - Pécs : Alexandra Média Iroda, [2002]. - 262 p. ; 20 cm. - (Tények és titkok, ISSN 1587-7337)
Interjúk
ISBN 963-368-111-1 fűzött : ár nélkül
316.472.4-055.2(047.53) *** 159.922.1-055.2(047.53) *** 392.6-055.2(047.53)
[AN 928073]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2002.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika / Hunyadi László, Mundruczó György, Vita László. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 883 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 859-862. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-9215-56-2)
311(075.8)
[AN 927041]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2002.
Merton, Robert K.
Social theory and social structure (magyar)
   Társadalomelmélet és társadalmi struktúra / Robert K. Merton ; [ford. Berényi Gábor ..., Balogh Zoltán ...]. - Budapest : Osiris, 2002. - 729 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-197-3 kötött : 4800,- Ft
316 *** 316.34
[AN 927708]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2002.
   Süsü a társadalomban : társadalomismereti olvasókönyv / ... összeáll. és szerk. Bauer Béla. - Budapest : Új Mandátum : ELTE TÓFK, 2000. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-341. és a jegyzetekben
ISBN 963-9336-00-9 fűzött : 1800,- Ft
316.7(075.8)
[AN 799210]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2002.
   Szociálpszichológia : szöveggyűjtemény / vál. Lengyel Zsuzsanna. - Budapest : Osiris, 2002. - 532 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-379-183-9 kötött : 3500,- Ft
316.6
[AN 927706]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2002.
Wolfe, Tom
Hooking up (magyar)
   Amerikai kapcsolat : esszék, kisregény / Tom Wolfe ; [... ford. Magyarics Tamás, ... Reviczky Béla]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 292 p. ; 22 cm
ISBN 963-9261-72-6 kötött : 2790,- Ft
308(73)(0:82-4) *** 820-31(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 927463]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8111 /2002.
Ámi Lajos (1886-1963)
   Az aranyifjítószóló madár : Ámi Lajos meséi / [átd.] Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 154, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-379-796-9 kötött : 1680,- Ft
398.21(=945.11)(498.4) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 927234]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2002.
Bitó Józsefné Gera Eszter (1922-)
   Régi paraszti életünkre emlékezem : néprajzi szöveggyűjtemény / Bitó Józsefné Gera Eszter ; [közread. az] ÁMK. - Balástya : ÁMK, 2000. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4219-3 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439-2Balástya) *** 316.343.64(439-2Balástya)
[AN 797751]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2002.
Faggyas István (1912-)
   A megberetvált vaddisznó : keleméri adomák, történetek / lejegyezte és ill. Faggyas István. - Debrecen : [DE BTK], 2002. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 57.)
ISBN 963-472-598-8 fűzött : ár nélkül
398.23(=945.11)(439-2Kelemér)
[AN 927418]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2002.
   Görög mondák / [... vál. és írta Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2002. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-227-2 kötött : ár nélkül
398.22(38)(02.053.2)
[AN 927910]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2002.
Luby Margit (1885-1976)
   A parasztélet rendje : népi szokások, illendő magatartás, babonák Szatmár vármegyében : Szamoshát, Tiszahát, Nyírség / írta Benedekfalvi Luby Margit ; [sajtó alá rend. Mohay Tamás]. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 380 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Luby Margit korábban kötetben meg nem jelent írásaival. - A függelékben Luby Margit javításai, kiegészítései és a második kiadáshoz írt előszava. - Eredeti kiadása: Budapest : Centrum, 1935
ISBN 963-9402-07-9 kötött : 4900,- Ft
39(=945.11)(439.161)
[AN 927493]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2002.
Moré Ákos
   A legjobb anyósviccek / [összeáll. Moré Ákos]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 78 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 2.)
Fűzött : 129,- Ft
398.94
[AN 925948]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2002.
Moré Ákos
   A legjobb rendőrviccek / [összeáll. Moré Ákos]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 79 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 1.)
Fűzött : 129,- Ft
398.94
[AN 925947]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2002.
Nagy Jenőné
   Adventtől a bagi búcsúig : az asszonyok templomi viselete Bagon / Nagy Jenőné ; [megj. Bag Község Önkormányzata gondozásában]. - Bag : Önkormányzat, 2000. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-5710-7 * fűzött : ár nélkül
391.2(=945.11)(439-2Bag) *** 398.33(=945.11)(439-2Bag)
[AN 798770]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8119 /2002.
Balas, Egon
Will to freedom (magyar)
   A szabadság vonzásában : veszélyes utazás fasizmuson és kommunizmuson át / Egon Balas ; [ford. Kertész Balázs Montanus és Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : Vince K., 2002. - 443 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9323-56-X kötött : 3295,- Ft
Balas, Egon
323(498)"194/196"(0:82-94) *** 51(73)(=945.11)(092)Balas,_E.(0:82-94)
[AN 928063]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2002.
De Jasay, Anthony
The state (magyar)
   Az állam / Anthony De Jasay ; [ford. Orosz István]. - Budapest : Osiris, 2002. - 389 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-225-2 fűzött : 2480,- Ft
321.01
[AN 927260]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2002.
Debreczeni József (1955-)
   Orbán Viktor / Debreczeni József. - Budapest : Osiris, 2002. - 570 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-223-6 kötött : 2980,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
323(439)"198/200"(092)Orbán_V.
[AN 927871]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2002.
   Európai politikai rendszerek / szerk. Kardos József, Simándi Irén ; [... szerzői Barabás Balázs et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 910 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-226-0 kötött : 4980,- Ft
323(4)"19" *** 342(4)"19" *** 321(4)"19":030
[AN 928260]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2002.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 2002. - 224, [8] p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 963-379-956-2 fűzött : 1580,- Ft
European Union.
327(4-62)(091) *** 355.02(4-62)(091)
[AN 927137]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2002.
Gergely Jenő (1944-)
   Századformáló magyarok : arcképek a XX. századból / Gegely Jenő, Izsák Lajos, Pölöskei Ferenc. - Budapest : Gesta, 2002. - 390 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 385-388.
ISBN 963-8229-74-8 kötött : 2800,- Ft
32(439)(092) *** 943.9"19"(092)
[AN 928069]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2002.
Góralczyk, Bogdan
Węgierski pakiet (magyar)
   Magyar törésvonalak / Bogdan Góralczyk ; [ford. Dávid Csaba]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 265, [3] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : politológia,, ISBN ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 963-208-715-1 kötött : 2400,- Ft
323(439)"195/199"
[AN 928222]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2002.
   Gyűlölet és politika / szerk. Csepeli György, Örkény Antal. - Budapest : Minoritás Alapítvány, 2002. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Minoritás könyvek, ISSN 1218-2540)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9321-9 fűzött : ár nélkül
323.12(4)"19" *** 323.12(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 927432]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2002.
Kielar, Wiesław
Anus mundi (magyar)
   Az auschwitzi halálgyár rémtettei : egy túlélő vallomásai. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 309 p. ; 20 cm
Szerző Kielar, Wiesław. - Ford. Murányi Beatrix. - Megj. "A 209. számú auschwitzi fogoly" címmel is
ISBN 963-9407-33-X fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(438)"193/194"(0:82-94) *** 884-94=945.11
[AN 927994]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2002.
Kováts Árpád
   A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre : világpolitikai tanulmány / irta Chaldeus Simon. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 239, [2] p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Titán, 1934
ISBN 963-9298-11-5 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(100) *** 327.88(=924)(100)
[AN 798209]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2002.
   Magyar békekötések, 1381-1959 : kiállítás a Magyar Országos Levéltárban : katalógus / [összeáll. Érszegi Géza et al.]. - Budapest : MOL, 2001. - [2], 45 p. ; 25 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-631-117-X * fűzött : ár nélkül
327.5(439)"138/195" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 799392]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2002.
Novák Attila
   Theodor Herzl / Novák Attila. - Budapest : Vince K., 2002. - 192 p. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : történeti életrajzok,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-9323-48-9 kötött : 1995,- Ft
Herzl Tivadar (1860-1904)
323.1(=924)(100)(092)Herzl_T.
[AN 928166]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2002.
Pallagi Ferenc (1954-)
   Tízezer perc / Pallagi Ferenc. - [Budapest] : B.U.S. Press, 2002. - 276 p. ; 20 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-86231-2-8 fűzött : 1790,- Ft
323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 927513]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2002.
Rainer M. János (1957-)
   Nagy Imre / Rainer M. János. - Budapest : Vince K., 2002. - 184 p. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : történeti életrajzok,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 963-9323-47-0 kötött : 1995,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
32(439)(092)Nagy_I. *** 943.9"1956"(092)Nagy_I.
[AN 928169]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2002.
Rákosi Mátyás (1892-1971)
   Visszaemlékezések, 1892-1925 / Rákosi Mátyás ; [sajtó alá rend. Baráth Magdolna et al.] ; [szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 2 db (976 p.) ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9082-90-2 kötött : 6600,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 927339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - LXIII, 451 p.
ISBN 963-9082-88-0
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 927348] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 457-976.
ISBN 963-9082-89-9
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 927353] MARC

ANSEL
UTF-88134 /2002.
   Roma migráció / [... szerk. Kováts András] ; [a fotómell. Hajnal László Endre munkássága] ; [az ábrákat rajz. Kiss István]. - Budapest : Sík, 2002. - 184 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Stewart, Michael előszavával. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9827-X fűzött : 1200,- Ft
325.25(=914.99)(439)"199/200" *** 323.15(=916.2)(410)
[AN 928024]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2002.
Salamon Konrád (1941-)
   A harmadik út küzdelme : népi mozgalom, 1947-1987 / Salamon Konrád. - Budapest : Korona, 2002. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9376-50-7 fűzött : ár nélkül
329.73(439)"194/198" *** 316.343.64(439)"194/198"
[AN 927420]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2002.
Szita Szabolcs (1945-)
   Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában / Szita Szabolcs ; [kiad. a Magyarországi Zsidó Kulturális Örökség Közalapítvány]. - Budapest : Mo. Zsidó Kult. Örökség Közalapítvány, 2000. - 362, [5] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-4611-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 343.819.5(436)"1944/1945"
[AN 798918]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2002.
Tarr Ágnes
   Az Internet hatása a politikai nyilvánosságban / Tarr Ágnes. - Budapest : Credit, 2002. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-7433-06-6 fűzött : ár nélkül
323(439)"200" *** 316.77 *** 681.324Internet
[AN 928173]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8138 /2002.
Ábel András
   Ábel a rengeteg országban : ismerkedés Kleopátrától, Noétól Hruscsovig - a "rengeteg" országban található - civilizációnkhoz vezető jóval és rosszal / Ábel András. - Budapest : Püski, 2002. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 963-9337-36-6 fűzött : 1250,- Ft
930.85(100)
[AN 927510]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   A magyar nép multja és jelene / írta Benedek Elek. - Repr. kiad. - Budapest : Alter-Natív, [2001]-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1898
943.9 *** 39(=945.11)
[AN 927110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szolgaságtól a szabadságig. - [2001]. - 558 p. : ill.
ISBN 963-9189-17-0 kötött : ár nélkül
943.9"08/1848"
[AN 927111] MARC

ANSEL
UTF-88140 /2002.
   Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára / szerk. Angi János és Barta János. - Debrecen : Multiplex Media - DUP, 2000. - 563 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyezetekben
ISBN 963-472-452-3 kötött : ár nélkül
940"14/19" *** 943.9"14/19"
[AN 797636]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2002.
Földesi Margit (1961-)
   A megszállók szabadsága / Földesi Margit. - Budapest : Kairosz, 2002. - 480 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-56-2 kötött : 4000,- Ft
943.9"1945/1947"
[AN 928050]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2002.
Giscard d'Estaing, Valéry
Les français (magyar)
   A franciák : reflexiók egy nép sorsáról / Valéry Giscard d'Estaing ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7134-9 kötött : 2200,- Ft
944"18/19" *** 32(44)(092)Giscardd'Estaing,_V.
[AN 927340]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2002.
Hafner, German
Bildlexikon antiker Personen (magyar)
   Ókori hírességek képes lexikona / German Hafner ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 241 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9391-30-1 kötött : ár nélkül
929(3)(084.1):030 *** 73/76(3) *** 73/76.041.5
[AN 927316]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2002.
   Kiskunhalas története / [... szerkesztőbizottsága Bácskai Vera et al.] ; [Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-3641-X
Kiskunhalas
943.9-2Kiskunhalas
[AN 459058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig / szerk. Ö. Kovács József, Szakál Aurél ; [a köt. szerzői Gallina Zsolt et al.]. - 2000. - 416 p., [16] t., [4] t.fol. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-3642-8 kötött : ár nélkül
943.9-2Kiskunhalas
[AN 459137] MARC

ANSEL
UTF-88145 /2002.
Láng Péter (1941-)
   Az agrárizmus és viszonya az iparfejlődéshez, a véderőhöz : gazdaság- és hadtörténeti adalékok a dualizmus korához / Láng Péter ; [közread. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - [Budapest] : ZMNE, [2000]. - 137 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-134. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-3284-8 fűzött : ár nélkül
943.9"1867/1918" *** 355.02(439)"1867/1918" *** 338.43(439)"1867/1918" *** 338.45(439)"1867/1918"
[AN 797235]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2002.
Marschalek Ákos
   Történelem írástudók árulása : magyar eredetmondák / Marschalek Ákos. - Budapest : Westprodukt, 2002. - 245 p., [4] t.fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-208-4 kötött : ár nélkül
930.8(=945.11) *** 930.1(439)(091) *** 398.221(=945.11)
[AN 927429]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2002.
   Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2002. - 406 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-208-2 fűzött : 2480,- Ft
943.9"19" *** 316.63
[AN 928267]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2002.
Morton, Andrew
Diana, her true story (magyar) (bőv. kiad.)
   Diana igaz története - saját szavaival / Andrew Morton ; [ford. ... Szabó Réka et al.]. - [Budapest] : Gabo, [2002], cop. 1991. - 285, [2] p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9421-07-3 kötött : 1990,- Ft
Diana, Princess of Wales.
929(410)Diana,_Princess̲ofWales
[AN 925589]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2002.
Morton, Frederic
The Rothschilds (magyar)
   A Rothschildok : egy család története / Frederic Morton ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 207 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5195-5 fűzött : 2600,- Ft
Rothschild család
929.52(430)Rothschild
[AN 928252]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2002.
Szabó Péter (1957-)
   Erdély képes története / írta Szabó Péter. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 110 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-678-7 kötött : ár nélkül
Erdély
943.921(084.1)
[AN 927881]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2002.
   A történettudomány kézikönyve. - Budapest : Osiris, 2001-. - 25 cm
930.1(075.8)
[AN 925721]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A történelem segédtudományai / szerk. Bertényi Iván ; [szerzők Bak Borbála et al.]. - 2001. - 320 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-145-0 kötött : 2880,- Ft
930.2(075.8)
[AN 925722] MARC

ANSEL
UTF-88152 /2002.
Tyldesley, Joyce
Judgement of the pharaoh (magyar)
   A fáraó ítélete : bűn és bűnhődés az ókori Egyiptomban / Joyce Tyldesley ; [ford. Varga Attila]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 255 p., [4] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 963-9437-08-5 kötött : ár nélkül
932
[AN 927315]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2002.
Varga Ottó (1853-1917)
   Magyarország története / fiataloknak és öregeknek elbeszéli Varga Ottó. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2000. - 864 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1895
ISBN 963-9272-23-X kötött : ár nélkül
943.9(035) *** 094/099.07
[AN 799081]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2002.
Veresegyházi Béla
   Magyar uralkodók : királyok, királynők, fejedelmek és kormányzók : rövid életrajzok Álmos fejedelemtől Horthy Miklósig / Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Anno, 2002. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-220-5 fűzött : ár nélkül
943.9(092)
[AN 927909]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8155 /2002.
Balogh Gábor
   Kerékpártúrák a Bakonyban és a Balaton körül / Balogh Gábor, Bodor Péter, Szokoly Miklósné ; [fotók Cs. Nagy Alice et al.]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2002. - 168 p., [22] t. : ill., részben térk. ; 17 cm
Lezárva: 2001. dec. 31.
ISBN 963-86150-2-8 fűzött : ár nélkül
Bakony - Balaton
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.39(234.373.1)(036) *** 796.57
[AN 925936]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2002.
Baranyai Lenke
   Kultúrtörténeti böngésző a Rábaköz és Beled történetéhez / Baranyai Lenke. - Sopron : Baranyai L., 2000. - 303 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 290-293.
ISBN 963-640-950-1 fűzött : ár nélkül
Beled - Rábaköz
908.439-2Beled *** 908.439Rábaköz
[AN 798925]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2002.
Élő Dezső
   Sarród monográfiája / írta Élő Dezső. - [Sarród] : [Fertő-Hanság Nemz. Park Ig.], [2000]. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. - Az 1937-ben Budapesten, az Országos Széchenyi Szövetség könyvtára c. sorozat 2. tagjaként megjelent mű hasonmása. - Bibliogr.: p. 167.
ISBN 963-00-3402-6 fűzött : ár nélkül
Sarród
908.439-2Sarród
[AN 797921]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2002.
Ember Mária (1931-2001)
   London / Ember Mária ; [fotók Hegedűs B. András et al.]. - 4. bőv., jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Panoráma, [2002], cop. 1996. - 437 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Külföldi városkalauzok, ISSN 0231-2646)
ISBN 963-243-843-4 kötött : ár nélkül
London
914.10-2London(036)
[AN 925715]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2002.
   Erdély természeti és történeti földrajza : a Nyírségi Földrajzi Napok előadásai : Nyíregyháza, 1999. október 20-22. / szerk. Boros László ; [... a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc. ... rend.]. - Nyíregyháza : [Bessenyei], 2000. - 404 p. : ill., főként térk. ; 24 cm. - (Észak- és kelet-magyarországi földrajzi évkönyv, ISSN 1218-4926 ; 8.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9130-88-5 * fűzött : ár nélkül
Erdély
911.3(439.21) *** 911.2(439.21) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 798774]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2002.
Erky-Nagy Tibor
   100 év Dombóváron, 1900-2000 / Erky-Nagy Tibor ; [kiad. a Dombóvári Városi Könyvtár]. - [Dombóvár] : Dombóvári Vár. Kvt., 2000. - 119 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
ISBN 963-00-2762-3 kötött : ár nélkül
Dombóvár
908.439-2Dombóvár(084.12)
[AN 797955]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2002.
   Eufória : irodalmi bedekker / [szerk. Nagy Gabriella] ; [... szerzői Bárdos Miklós et al.] ; [közread. a] József Attila Kör ... - Budapest : JAK : Palatinus, 2002. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-77-6 fűzött : 2960,- Ft
914-2(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 928080]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2002.
   Ezer év a Tisza mentén : "A Tiszavölgy: fajtánk bölcsője" = A millennium in the Tisza region : 'the Tisza valley: the cradle of our race' / [szerkbiz. ... Bellon Tibor et al.] ; [közread. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2000. - 519 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A köt. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága millenniumi kiállításához kapcsolodóan jelent meg. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9273-11-2 fűzött : ár nélkül
908.439Tiszavölgy *** 556.53(439)(282.243.742) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 799239]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2002.
Firon András (1928-)
   Csehországi utazások / Firon András. - 3. jav., bőv. kiad. / közrem. Bottlik Zsolt. - [Budapest] : Panoráma, 2002. - 284 p., [32] t. : ill. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Lezárva: 2001. jan.
ISBN 963-243-855-8 kötött : ár nélkül
Csehország
914.371(036)
[AN 925633]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2002.
Hankiss Elemér (1928-)
   Új diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2002. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-389-245-7 fűzött : 1780,- Ft
908.439"199/200" *** 316.32(439)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 928082]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2002.
   Kazári évszázadok / [szerk. Szvircsek Ferenc] ; [a szerkbiz. tagjai Czecze László et al.] ; [kiad. Kazár Község Önkormányzata]. - Kazár : Önkormányzat, 2000. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4208-8 fűzött : ár nélkül
Kazár
908.439-2Kazár
[AN 455891]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2002.
Locsmándi Gábor
   Urban planning and capital investment financing in Hungary / Gábor Locsmándi, Gábor Péteri, Béla Varga Ötvös. - 2. ed. - Budapest : LGI : OSI, 2001. - 110 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-9419-22-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3798-X)
911.375(439) *** 352.073.5(439)
[AN 925720]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2002.
Marton Jenő
   Balatonudvari története / Marton Jenő ; [kiad. a Balatonudvari Önkormányzat]. - Balatonudvari : Önkormányzat, [2000]. - 285, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-9494-4 kötött : ár nélkül
Balatonudvari
908.439-2Balatonudvari
[AN 798969]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2002.
Nagy László János
   Öröm utak : [gyalog, autón, buszon, vonaton, hajón Európában] / Nagy László János ; [a fényképek szerzői Varga Tibor et al.]. - Debrecen : Fábián Nyip. BT, 2002-. - 20 cm
908.4
[AN 927480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 276 p. : ill., részben színes
ISBN 963-86105-4-9 fűzött : ár nélkül
908.4
[AN 927482] MARC

ANSEL
UTF-88169 /2002.
Palágyi Klára
   Hosztót - Hosszútót / írta Palágyi Klára. - Hosztót : [Önkormányzat], 2000. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Hosztót Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 963-00-3655-X fűzött : ár nélkül
Hosztót
908.439-2Hosztót
[AN 798979]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2002.
   Sáránd : fejezetek a település múltjából és jelenéből / [szerk. Baranyi Béla] ; [szerzők Baranyi Béla et al.] ; [kiad. Sáránd Község Önkormányzata]. - Sáránd : Önkormányzat, 2000. - 133 p., [12] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5268-7 fűzött : ár nélkül
Sáránd
908.439-2Sáránd
[AN 799572]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8171 /2002.
   Alkotmányjog : jogszabálygyűjtemény / [szerk. Kukorelli István] ; [... közrem. Lőrik Erzsébet]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 916 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2002. márc. 15.
ISBN 963-389-220-1 kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-379-220-1)
342.4(439)(094)(075.8)
[AN 925584]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2002.
   Békés Imre ünnepi kötet / szerk. Gellér Balázs. - Budapest : ELTE ÁJTK, 2000. - 414 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum,, ISSN 1587-1509 ; 1.)
A tanulmányok váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 13-14. és a jegyzetekben
ISBN 963-463-429-X kötött : 2480,- Ft
343 *** 34(439)(092)Békés_I.
[AN 798963]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2002.
Biztonsági Konferencia, (1999. december 6) (Budapest)
   Biztonsági Konferencia : [Budapest, 1999. december 6.] : esettanulmányok és következtetések / [szerk. Jármerné Baka Erzsébet] ; [rend., közread. a] Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság. - Budapest : M. Posta Rt., 2000. - 35 p. ; 24 cm
ISBN 963-7055-48-7 * fűzött : ár nélkül
343.919(439)"1999" *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 799390]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2002.
Biztonsági Konferencia, (1999. november 13) (Miskolc)
   Biztonsági Konferencia a Miskolc l5. - Egyetemváros posta előtt elkövetett rablótámadásról : 1999. november 13. : tájékoztató anyag / [szerk. Oláh Balázs] ; [rend., közread. a] Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság. - Budapest : M. Posta Rt., 2000. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7055-47-9 * fűzött : ár nélkül
343.919(439-2Miskolc)"1999" *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 799391]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2002.
Csanádi Ágnes
   Az önkormányzatok pénzügyei / Csanádi Ágnes, Tóth József. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 963-394-474-0 fűzött : 2990,- Ft
352.073.5(439)
[AN 928198]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2002.
   A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása. A büntető jogpolitika kérdései, különös tekintettel a kodifikációra. A korrupció és az ellene való fellépés Magyarországon / [szerk. Róth Erika]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2000. - 116 p. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 58.)
A Magyar Kriminológiai Társaság 1999. május 28-án rendezett tudományos ülésének anyaga
ISBN 963-8016-14-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8016-04-3)
343.915 *** 343.352
[AN 797979]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2002.
Finkey Ferenc (1870-1949)
   A magyar büntetőperjogi tudomány háromszázados fejlődéstörténete, 1619-1914 / írta Finkey Ferenc ; [szerk. Szathmáry Béla] ; [a Jogászok a Kultúráért Alapítvány kiadványa]. - [Sárospatak] : Jogászok a Kultúráért Alapítvány, 2000. - 217 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-4496-X fűzött : ár nélkül
343.1(439)(091)
[AN 458434]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2002.
   Forradalom és tanácsok : adalékok Veszprém megye közigazgatástörténetéhez, 1956, 1982-1990 / [szerk. Zongor Gábor] ; [szerzők Agg Zoltán et al.] ; [kiad. a .... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, 2000. - 162 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7185-25-9 fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye)
352(439.117)"1956"(035.5) *** 352(439.117)"198"(035.5)
[AN 798745]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2002.
   Government and environment : a directory of governmental institutions with environmental responsibilities in Central and Eastern Europe / ed. by Emese Gal and Grazyna Krzywkowska ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - 6. ed. - Szentendre : REC, 2001. - 168 p. : ill., térk. ; 30 cm
ISBN 963-9424-01-3 fűzött : ár nélkül
351.777(4-11):050.8 *** 351.853(4-11):050.8 *** 504.06(4-11)
[AN 927239]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2002.
Marčenko, Anatolij
Moi pokazaniâ (magyar)
   Tanúvallomás : a Hruscsov-korszak lágereiről / Anatolij Marcsenko ; [ford. Szántó Gábor András] ; [... a bev. tanulmányt írta Závodszky Géza]. - Budapest : Korona, 2002. - 222 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-52-3 fűzött : ár nélkül
343.819.7(47)"196"(0:82-94) *** 323.282(47)"196"(0:82-94)
[AN 927434]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2002.
Nemere István (1944-)
   A brit titkosszolgálat története / Stuart Harrington. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 963-9320-86-2 fűzött : ár nélkül
351.746.1(410)(091) *** 327.84(410)(091)
[AN 927911]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2002.
Szalay Tamás Lajos
   Magyar lányok a háremben : konzumnők a világban / Szalay Tamás Lajos. - [Budapest] : B.U.S. Press, 2002. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 963-86231-1-X fűzött : 1590,- Ft
343.544(100) *** 176.5(100)
[AN 928023]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8183 /2002.
Spector, Ronald H.
At war at sea (magyar)
   Háború a tengereken : tengerészek és tengeri csaták a 20. században / Ronald H. Spector ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 363 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354-361.
ISBN 963-09-4347-6 kötött : ár nélkül
355.49(100)"19"
[AN 927459]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8184 /2002.
Komáromi László
   Minőségmenedzsment / Komáromi László. - [Budapest] : Számalk K., 2000. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-553-412-4 * fűzött : ár nélkül
65.018(078)
[AN 799343]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8185 /2002.
Barancsi Éva
   Vállalkozásgazdaságtan / Barancsi Éva, Horváth Judit, Szennyessy Judit. - Tatabánya : Tri-Mester, 2001. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 963-86224-5-8 fűzött : ár nélkül
658.1(075.8)
[AN 927342]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2002.
Beck Lajos
   A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kialakítása és működtetése : a vállalatirányítók felkészítése / [írta Beck Lajos és Haubert Gábor] ; [közread. a] Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - Budapest : Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, 2000. - 77 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-00-4524-9 fűzött : ár nélkül
331.45
[AN 797817]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2002.
Blahuth Jánosné
   Foglalkoztatói közteherfizetés a közszférában : járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettség / [szerző Blahuth Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2000. - 79 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 20.)
ISBN 963-621-951-6 fűzött : ár nélkül
336.61(439) *** 352(439) *** 352.073.5(439) *** 369.044(439)
[AN 797057]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2002.
Érsek Zsolt
   Bevezetés a devizapiacokra / Érsek Zsolt. - 2. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 291 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-224-636-5 fűzött : ár nélkül
339.7 *** 336.74 *** 339.9"199"
[AN 925928]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2002.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 2002. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 123 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-459-7 fűzött : 1165,- Ft
657.34(036) *** 336.61(439)
[AN 927035]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2002.
Hagstrom, Robert G.
The Warren Buffet portfolio (magyar)
   Warren Buffett-portfólió : a fokuszált befektetési stratégia kézikönyve / Robert G. Hagstrom ; [ford. Barna Gergő]. - Budapest : Panem ; [New York, N. Y.] : Wiley, 2000. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem modern gazdasági ismeretek, ISSN 1586-345X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-260-8 kötött : 3600,- Ft
336.767 *** 336.763
[AN 799254]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2002.
Jó Dobronya László
   "Isten óvja a tisztes ipart" : kereskedelem és vendéglátás Esztergomban a két világháború között / [írta Jó Dobronya László] ; [közread.] Esztergom Város Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakmunkásképző Iskolája. - [Esztergom] : Keresk. és Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5351-9 * fűzött : ár nélkül
658.6(439-2Esztergom)(091) *** 640.4(439-2Esztergom)(091)
[AN 797394]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2002.
   A K+F és a technológia ágazatközi áramlásának mérése ÁKM segítségével / [összeáll. Belyó Pál, Lóránt Károly, Nyers József] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - [Budapest] : OM, 2000. - 84 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4857-4 fűzött : ár nélkül
330.341.1 *** 339.166.5
[AN 797514]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2002.
Katits Etelka
Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak (új kiadása)
   Üzleti ismeretek nemcsak közgazdászoknak : cégalapítás, működés, megszűnés / Katits Etelka ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2002. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-431.
ISBN 963-638-013-9 fűzött : 4300,- Ft
658.1(075.8) *** 347.72(439)(075.8)
[AN 927402]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2002.
Kemenszky Sándor
   Az önkormányzati adók és ellenőrzésük / [szerző Kemenszky Sándor]. - Budapest : Saldo, 2000. - 62, [27] p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 22.)
ISBN 963-621-953-2 fűzött : ár nélkül
336.2.023(439) *** 352(439) *** 336.2.027(439)
[AN 797063]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2002.
   Kereskedő dinasztiák a környezetemben : pályázat : a kereskedelmi iskolák növendékei által alkotott 21 pályamű / [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, [2000]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5528-7 * fűzött : ár nélkül
339(439)(092)(047.53) *** 929.52(439)
[AN 797081]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2002.
   Ki legyen a mi könyvvizsgálónk? : könyvvizsgálat és könyvvizsgálók Magyarországon / [szerk. Törő András és Vámos Mária]. - Budapest : Számvitelkut. és Fejleszt. Rt. : Könyvkontroll Kft., 2002. - 253 p. ; 25 cm. - (Ügyfelek könyve, ISSN 1588-8169)
Hogyan válasszunk könyvvizsgálót? (borító- és gerinccím)
ISBN 963-202-002-2 kötött : ár nélkül
657.6(439)
[AN 927498]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2002.
Koháriné Papp Edit
   Államháztartási ismeretek / Koháriné Papp Edit. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 358 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 353-354.
ISBN 963-394-455-4 fűzött : 3990,- Ft
336.12(439)(075.8)
[AN 927095]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2002.
Magyar Gábor
   Pénzügyi navigátor : [rendhagyó kézikönyv] / Magyar Gábor. - Budapest : Invent, 2000. - 263, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [264-265].
ISBN 963-00-4618-0 fűzött : 1960,- Ft
336(036)
[AN 797716]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2002.
Misz József
   Mikroökonómia gazdasági informatikusoknak / Misz József. - Budapest : Számalk K., 2000. - 326 p. ; 24 cm
ISBN 963-553-413-2 * fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)
[AN 799344]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2002.
Monetáris politika Magyarországon (angol )
   Monetary policy in Hungary / [ed. by Ilona Bozó] ; [publ. by the Secretariat of the National Bank of Hungary]. - [Budapest] : Secretariat of the NBH, 2000. - 132 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-9057-92-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9057-72-X)
336.74(439)"199" *** 336.7(439)"199"
[AN 798589]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2002.
Paróczai Péterné
   Adó, vám, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - Budapest : Unió, [2000]. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-304-0 fűzött : 1400,- Ft
336.2(439)(078) *** 336.41(439)(078)
[AN 798081]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2002.
   Számviteli törvény, 2001 : részletes tárgymutatóval : indokolással egybeszerkesztve : a mérleg és az eredménykimutatás nyomtatvány-szerkezetben is / [összeáll. Erős József]. - [Budapest] : Verzál Konzult Pressz, [2000]. - 257 p. ; 30 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-12-8 fűzött : 3200,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)(036)
[AN 798823]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2002.
   A tanulószerződés / [szerk. Dávid László, Soós Adrianna] ; [közread. az Oktatási Minisztérium]. - Budapest : OM, 2000. - 151 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-5613-5 * fűzött : ár nélkül
331.106.26(439)(091) *** 377.35(439)(091) *** 331.36(439)(091) *** 656.2(439)
[AN 799078]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2002.
   A technológia színvonalának és diffúziójának mérése a rendszeres statisztikai adatszolgáltatás másodlagos feldolgozása alapján / [összeáll. Belyó Pál et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 136 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4640-7 fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 330.322(439)"199" *** 331(439)"199" *** 311(439)
[AN 799308]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2002.
   Az új adójog magyarázata, 2002 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - XXI, 674 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. dec. 31.
ISBN 963-9404-12-8 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(094)(036)
[AN 927143]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2002.
   A vállalkozások technikai színvonala és korszerűsége, 1995-1998 / [... szerzői ... Gyenes Edina et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 175 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4639-3 fűzött : ár nélkül
330.322(439)"199" *** 658.152(439)"199" *** 338(439)"199"
[AN 799309]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2002.
   Vezetői összefoglaló a vállalatok technológiai színvonaláról és korszerűségéről, 1995-1998 / [... kész. Belyó Pál et al.] ; [közread. az Oktatási Minisztérium]. - Budapest : OM, 2000. - 32 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-4638-5 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439)"199"
[AN 797516]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8208 /2002.
   Akadálymentes építészet ; Akadálymentesítés és adaptáció / Fischl Géza [et al.] ; [... a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Épített Környezet Tanszékének ... gondozásában ...]. - Budapest : SZIE YMMFK, [2001]. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 963-7169-08-3 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26 *** 721.05
[AN 925723]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2002.
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
   Vallomások a válásról : esettanulmányok / Nanszákné Cserfalvi Ilona. - Debrecen : Pedellus Novitas, 2002. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-9216-34-8 fűzött : ár nélkül
364.286
[AN 927328]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2002.
Sugárné Koncsek Aranka
   A szegénygondozás, az orvoslás és a közegészségügy története Jászberényben / Sugárné Koncsek Aranka ; [előszó Rigó János]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2000. - 126 p., [3] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 29.)
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 963-03-9654-8 fűzött : ár nélkül
364.44(439-2Jászberény)
[AN 797013]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8211 /2002.
   Ballagás / [szerk. ... Gégény Csaba] ; [ill. Lengyel Tibor]. - [Nyíregyháza] : Gégény Cs., [2002]. - 59 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-440-757-9 velúr : ár nélkül
371.383 *** 894.511-822
[AN 927236]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2002.
Csendes Éva
   Véleményem szerint.. : a kritikai gondolkodásra, önálló véleményalkotásra nevelés programja : tanári kézikönyv 12-16 évesek nevelőinek / Csendes Éva ; [közread. a] Necc Önismereti Kamasziroda. - [Budapest] : Necc Önismereti Kamasziroda, cop. 2000. - 101 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [102].
ISBN 963-00-3599-5 kötött : ár nélkül
37.03(072) *** 159.922.7
[AN 799299]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2002.
   Érettségi tételek : magyar nyelv / [szerk. Balázs Géza] ; [írta Balázs Géza et al.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 268, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-13-5201-3 fűzött : 1300,- Ft
372.880.945.11(079.1)
[AN 925649]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2002.
   Etűdök módszertanra : válogatás a Soros Alapítvány Roma programjának díjnyertes írásaiból. - Budapest : Önkonet, 2000. - 189 p. ; 24 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
ISBN 963-00-3201-5 fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439) *** 316.344.7(439)"199"
[AN 799083]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2002.
   Húsz év krónikája : emlékkönyv a Koszta József Általános Iskola fennállásának 20. évfordulójára / főszerk. Takács Lászlóné ; [mtársak Almási Jánosné et al.]. - Szentes : Koszta J. Ált. Isk., 2000. - 102 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-4415-3 fűzött : ár nélkül
Koszta József Általános Iskola (Szentes)
373.3(439-2Szentes)(058)
[AN 797026]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2002.
   Jubileumi emlékkönyv a Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium fennállásának 25. évfordulója alkalmából a millennium évében : 1975-2000 / [... szerk. Ujváriné Kovács Magdolna]. - Zalaegerszeg : Teleki B. Középisk. Leánykollégium, 2000. - 167 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-4616-4 fűzött : ár nélkül
Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium (Zalaegerszeg)
37.018.3(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 797511]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2002.
   Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközép-, és Szakképző Iskola és Kollégium ... jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 20. évfordulójára / [a szerk. biz. Matúzné Nagy Ildikó et al.] ; [kiad. a ... Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány]. - Eger : Keresk., Vendéglátóip. Szakközép-, és Szakképző Isk. és Kollégium : Keresk. és Vendéglátóip. Szakképzésért Alapítvány, 2000. - 133 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5260-1 * fűzött : ár nélkül
Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközép-, és Szakképző Iskola és Kollégium (Eger)
373.6:640.4(439-2Eger)(058 *** 377.5(439-2Eger)(058) *** 373.6:339(439-2Eger)(058)
[AN 797066]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2002.
Mayer József
   Realitások és lehetőségek régióközpontokban : szakképzés Győrött és Nyíregyházán : kutatási tanulmány, 1999 / Mayer József ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2000. - 41 p. ; 24 cm
ISBN 963-7627-95-2 * fűzött : ár nélkül
377(439-2Győr)"1989/199" *** 377(439-2Nyíregyháza)"1989/199" *** 316.344.3(439-2Győr)"1989/199" *** 316.344.3(439-2Nyíregyháza)"1989/199"
[AN 797959]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2002.
Mészáros István (1927-)
   Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe / Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Osiris, 2002. - 479 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-461.
ISBN 963-379-997-X kötött : 3880,- Ft
37(100)(091)(075.8) *** 37(439)(091)(075.8)
[AN 927040]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2002.
   Szombathelyi tudós tanárok / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi M. Kvt., 2002-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 321853
37(439-2Szombathely)(092)
[AN 927487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 218 p. : ill.
Bibliogr.: p. 169-205. és a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7621-73-3 kötött : ár nélkül
37(439-2Szombathely)(092)
[AN 927491] MARC

ANSEL
UTF-88221 /2002.
   Tehetséggondozás Sárospatakon az ezredfordulón / [szerk. Velkey László] ; [kiad. a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium]. - Sárospatak : Árpád Vezér Gimn., 2000. - 65 p. ; 24 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-00-3756-4 fűzött : ár nélkül
376.545 *** 373.3(439-2Sárospatak)
[AN 458424]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8222 /2002.
Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - Budapest : Park, cop. 2000. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Regény
ISBN 963-530-591-5 kötött : ár nélkül
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[AN 799249]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2002.
Arriens, Sabine
Window color - Jugendstilmotive (magyar)
   Üvegfestés : szecessziós motívumok : [mintaívekkel] / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/44.)
ISBN 963-9445-07-X fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 75.023.15 *** 748
[AN 927401]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2002.
Beregszászi György (1928-)
   Pernye / Beregszászi György. - Budapest : Terraprint, 2002. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9186-41-4 fűzött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 928143]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2002.
Bernauer, Elisabeth
Fingerpuppen (magyar)
   Ujjbábok : vidám ötletek : [mintaívekkel] / Elisabeth Bernauer ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/45.)
ISBN 963-9445-05-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 792.97
[AN 927399]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2002.
Dávid Sándor (ifj.) (1979-)
   Michael Schumacher / ifj. Dávid Sándor. - Bőv. kiad. - Budapest : Hungalibri, [2001]. - 239 p., 8, 31 t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9163-43-0 fűzött : ár nélkül
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 927118]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2002.
Gallai Rezső (1939-)
   A felsőgallai Széchenyi T.S.E. krónikája, 1984-1999 / Gallai Rezső. - Tatabánya : [Széchenyi T.S.E.], 2000. - 199, [2] p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Krónikás könyv : Széchenyi István Tömegsportegyesület Felsőgalla, 1984-1999
ISBN 963-00-5751-4 * fűzött : ár nélkül
Széchenyi István Tömegsport Egyesület.
796.332(439-2Felsőgalla)"198/199" *** 796.034(439-2Felsőgalla)"198/199" *** 061.2(439-2Felsőgalla)
[AN 799302]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2002.
Hofmann Péter
   Mundial krónika : a világbajnokságok története, 1930-2002 / Hofmann Péter, Lovász Tamás István. - Budapest : Futball '93 Kft., cop. 2002. - 736 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. 23.
ISBN 963-202-228-9 fűzött : 2996,- Ft
796.332.093.1(100)(091)
[AN 927292]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2002.
Januschkowetz, Herbert
Windspiele aus Holz (magyar)
   Széljátékok : [mintaívekkel] / Herbert Januschkowetz ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fajátékok,, ISSN 1588-7278 ; 2.)
ISBN 963-9327-99-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.51 *** 688.724
[AN 927405]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2002.
   Magyar Autóklub : 100 : 1900-2000 / [írta és szerk. Katona András]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MAK, [2001]. - 143 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-00-7920-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4418-8)
Magyar Autóklub.
796.7(439) *** 061.2(439)MAK
[AN 925719]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2002.
Mess Béla (1927-)
   Erdőzúgás, olykor puskalövéssel / Mess Béla. - Budapest : Terraprint, 2002. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9186-40-6 fűzött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 928136]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8232 /2002.
   40 + 10 / [kész. Kunczéné Fellegi Katalin gyűjteménye alapján] ; [a karikatúrákat kész. Ballner Péter et al.]. - [Budapest] : Krónika Nova, 2000. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-9128-68-6 * fűzött : ár nélkül
Kuncze Gábor (1950-)
741.5(439) *** 32(439)(092)Kuncze_G.
[AN 797914]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2002.
   Alkotó emberek : amatőr művészetek az ezredfordulón / [főszerk. Kovácsné Bíró Ágnes] ; [szerk. Tóth Zsuzsanna] ; [társszerk. Kiss László] ; [kiad. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya]. - [Budapest] : NKÖM Közművel. Főoszt., cop. 2001. - 398 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9324-3 fűzött : ár nélkül
7.077(439)"199/200"
[AN 927421]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2002.
   Andráskó. - [Esztergom] : [Magánkiad.], [2000]. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm
Az írásokat Nagyfalusi Tibor vál.
ISBN 963-440-067-1 * fűzött : ár nélkül
Andráskó István (1930-)
75(439)(092)Andráskó_I.
[AN 797963]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2002.
Anna Margit (1913-1991)
Művek (vál.)
   Anna Margit / [a bevezetőt írta Turai Hedvig] ; [rend., közread. a] Gallery Erdész & Design. - Szentendre : Gallery Erdész & Design, 2001. - [72] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kiállítási katalógus. - A kiállítást 2001. jún. 6-19. között Szentendrén rendezték
ISBN 963-00-7062-6 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Anna_M. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 927600]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2002.
Artell, Mike
Cartooning for kids (magyar)
   Rajzoljunk a gyerekkel / Mike Artell ; [ford. Nagy Anna]. - Budapest : Sensus, [2002]. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9375-08-X kötött : ár nélkül
741.02(02.053.2)
[AN 927874]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2002.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Művek (vál.)
   Csontváry / a bevezetőt írta és a képeket vál. Németh Lajos. - 8. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 1974. - 35 p., [80] t. : ill., színes reprod. ; 33 cm
Művészi album. - A bevezető és a képaláírások angol, francia és német nyelven is
ISBN 963-13-5162-9 kötött : 6200,- Ft
75(439)(092)Csontváry_Kosztka�.
[AN 925739]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2002.
   A debreceni grafika két évszázada : XIX-XX. századi grafika Debrecenben : [Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kortárs képzőművészeinek grafikai kiállítására] / [a katalógust ... szerk. Tamus István] ; [írta Sz. Kürti Katalin, Selmeczi László, Fodor Éva]. - Debrecen : [Déri Múz.], 2000. - 90 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Közread. a Déri Múzeum
ISBN 963-7218-30-0 * fűzött : ár nélkül
76(439-2Debrecen)"18/19" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 797713]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2002.
   A kiemeléstől a bemutatásig : [nemzetközi kollokvium a római kori falfestményekről, 1999. 05. 17-18., Veszprém] = De la fouille à la presentation = Von der Ausgrabung bis zur Präsentation / [szerk. ... K. Palágyi Sylvia] ; [rend., közread. az] MTA - VEAB. - Veszprém : MTA Veab, 2000. - [2], III, 193 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7385-56-8 fűzött : ár nélkül
75.052(37) *** 904(37) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 797879]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2002.
Klein Rudolf (1955-)
   Kortárs magyar építészeti kalauz / Klein Rudolf, Lampel Éva, Lampel Miklós. - Budapest : Vertigo, 2001. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Octogon könyvek, ISSN 1588-7650 ; 1.)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 963-00-8707-3 fűzött : 3600,- Ft
72(439)"199/200"
[AN 927093]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2002.
Kricskovics Zsuzsanna
   Origami / kész. Kricskovics Zsuzsanna. - Budapest : Aranyhal, [2000]-. - 29 cm. - (Állatok kertje)
ISBN 963-9268-20-8 *
745.54(02.053.2) *** 371.381
[AN 459060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Malacka. - [2000]. - [8] p. : ill., színes
ISBN 963-8366-65-6 fűzött : ár nélkül
745.54(02.053.2) *** 371.381
[AN 459135] MARC

ANSEL
UTF-88242 /2002.
   Magyar Természettudományi Múzeum / [szerk. Matskási István] ; [... írták Bajzáth Judit et al.]. - Budapest : M. Termtud. Múz., 2000. - 130 p. : ill., részben színes ; 20x29 cm
ISBN 963-7093-66-4 fűzött : ár nélkül
Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
069(439-2Bp.)MTM *** 5
[AN 799305]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2002.
Makovecz Imre (1935-)
Művek (vál.)
   Tervek, épületek, írások, 1959-2001 / Makovecz Imre ; szerk. Gerle János. - Budapest : Serdián, 2002. - 367 p. : ill., főként színes ; 34 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X)
ISBN 963-9431-03-6 kötött : ár nélkül
Makovecz Imre (1935-)
72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 927884]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2002.
   Múzsák kertje : a magyar múzeumok születése / [a szöveget gond. Holló Szilvia Andrea, Gali Ágnes] ; [közread. a] Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. - Budapest : Pulszky Társ. - Magyar Múz. Egyes., 2002. - 228 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. az Országos Széchényi Könyvtárban 2002. febr. 15 - ápr. 30. között megrendezett, azonos c. kiállítás alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-253-X fűzött : ár nélkül
069(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 927518]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2002.
Nyilas Kálmánné
   Kreatív otthon : foltvarrás / Nyilas Kálmánné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kreatív iskola, ISSN 1587-8252)
ISBN 963-9355-85-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-79-8)
746.41
[AN 927603]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2002.
Polgár Csaba (1942-)
   Szabadfestés : [Szombathelyi Képtár, 2000. december 7 - január 7. ...] = Free-plain-air / Polgár Csaba. - [Budapest] : [Magánkiad.] : [2000]. - [43] p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. : p. [14-15.]
ISBN 963-640-968-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Polgár_Cs.
[AN 797966]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2002.
Roma Képzőművészek Országos Kiállítása (3.) (2000) (Budapest)
   Roma Képzőművészek III. Országos Kiállítása : Pataky Művelődési Központ, 2000. július 7 - augusztus 7. = The 3 National Exhibition of Roma Artists in Hungary / [a kiállítást rend. Daróczi Ágnes, Kerékgyártó István, Péntek Ágnes] ; [... szerk. Daróczi Ágnes, Kalla Éva, Kerékgyártó István] ; [... kiad. Magyar Művelődési Intézet]. - [Budapest] : M. Művel. Int., [2000]. - 64 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-651-435-6 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(=914.99) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 797311]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2002.
Szabó György (1932-)
   Mácsai / Szabó György ; [... szerk. Csák Ferenc] ; [a fordítást kész. Annabel Barber]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2002. - 174 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest,, ISBN 1219-4506 ; ; 14.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 123-131. - Műjegyzék: p. 132-145.
ISBN 963-00-9958-6 kötött : ár nélkül
Mácsai István (1922-)
75(439)(092)Mácsai_I.
[AN 927409]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2002.
   Születtem.. : magyar képzőművészek önéletrajzai / [a kötetet összeáll., a jegyzeteket és a névmutatót írta Csiffáry Gabriella]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 633, [4] p. ; 23 cm. - (Curriculum vitae, ISSN 1585-6895)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9380-37-7 kötött : 4500,- Ft
73/76(439)(092)"18/19"(0:82-94)
[AN 927426]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2002.
Tatabányai Őszi Tárlat (5.) (2000)
   V. Millenniumi Tatabányai Őszi Tárlat : [Tatabányai Múzeum, A Közművelődés Háza Kortárs Galéria, 2000. október 12 - november 26.] / [a kiállítást rend. Varga Bencsik József, Varkoly László] ; [rend., közread.] Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2000. - 58, [2] p. : ill. ; 21x30 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-4642-3 fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Tatabánya)(092) *** 77.04(439-2Tatabánya)(092) *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 798765]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2002.
Wehner Tibor (1948-)
   A hazugság és a hiány emlékművei : előadások, tanulmányok, cikkek, röpiratok, feljegyzések a magyar szobrászatról, 1986-1999 / Wehner Tibor. - [Budapest] : Új Művészet, cop. 2001. - 306 p. : ill. ; 24 cm. - (Kortárs művészeti tanulmányok, ISSN 1419-5267 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7792-34-1 fűzött : ár nélkül
73(439)"194/199" *** 725.945(439)"1945/199"
[AN 927433]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2002.
   Women's art in Hungary, 1960-2000 : Ernst Museum, September 20 - October 11, 2000, Budapest / [the auth. Katalin Keserü et al.]. - Budapest : Ernst Museum, [2000]. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4379-3 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"196/199" *** 316.37-055.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 458830]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8253 /2002.
Bacon, Tony
The ultimate guitar book (magyar)
   Nagy gitárkönyv / Tony Bacon ; [fényképek ... Matthew Chattle et al.] ; [ford. Schmidt Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-9090-62-X kötött : ár nélkül
681.817.61
[AN 927102]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2002.
Oliver, Paul
The story of the blues (magyar)
   A blues története / Paul Oliver ; [ford. Jávorszky Béla]. - [Pusztazámor] : DNM, cop. 2002. - 211 p., [64] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-9369-18-7 kötött : 4199,- Ft
78.067.26.036.5(73)(091)
[AN 927506]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8255 /2002.
   Hofi : pusszantás mindenkinek / [összeáll. és az interjúkat kész. Furdy Mária]. - [Budapest] : B.U.S. Press, 2002. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-86231-4-4 fűzött : 1490,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
792.73(439)(092)Hofi_G.
[AN 928029]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2002.
   A magyar színház születése : az 1997. évi egri konferencia előadásai / [szerk. Demeter Júlia]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000. - 426 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi magyar színház, ISSN 1586-6866 ; 1.)
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete által 1997. aug. 27-30. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 395-417. - Példányszám: 280
ISBN 963-661-407-5 fűzött : ár nélkül
792(439)"15/18" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 797942]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8257 /2002.
Ajkay Eszter
   Német nyelvvizsga : középfok : írásbeli és szóbeli / Ajkay Eszter. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2002, cop. 1996. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5175-0 fűzött : 850,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 925647]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2002.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002. - XXVIII, 1147 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7779-8 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 925632]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2002.
Balázs Géza (1959-)
   Lehetséges nyelvi szabványok / Balázs Géza. - Budapest : A-Z K., 2000. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-195., 202.
ISBN 963-85880-2-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06
[AN 799306]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2002.
Balogh Veronika
   Szituációs helyzetek alapfokon német nyelvből : [kulcs a nyelvvizsgához] / Balogh Veronika. - [Veszprém] : Translator '98, 2000. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4604-0 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 798335]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2002.
Dorogman György (1951-)
   Spanyol - magyar kéziszótár = Diccionario español - húngaro / Dorogman György. - [Jav., bőv. kiad.]. - Szeged : Grimm, 2002. - XV, 896 p. ; 21 cm
ISBN 963-9087-53-X kötött : ár nélkül
801.323=60=945.11
[AN 925687]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2002.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - [16], 688 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7861-1)
801.323=945.11=60
[AN 928181]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2002.
Gyepes Judit (1937-)
   Útitárs : angol társalgási zsebkönyv / Siórétiné Gyepes Judit, Zoltán Erika ; [a rajzokat kész. Tényi Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-1969-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 927136]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2002.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Tóth Ákos]. - Budapest : Akad. K., 2002. - LII, 967 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7873-5 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 928090]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2002.
Horváth Krisztina
   Hospitality English : angol közép- és felsőfokon / írta Horváth Krisztina. - Budapest : KIT Képzőműv. K., cop. 2000. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 963-336-687-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 455881]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2002.
   Idegen szavak és kifejezések szótára / [szerk. Pintér Zoltán et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2002. - 507 p ; 25 cm
ISBN 963-9355-63-1 kötött : 3490,- Ft
809.451.1-316.3=00
[AN 927935]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2002.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 2000. - XV, 1115 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7636-8 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=50
[AN 925639]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2002.
   A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerkbiz. Hajdú Mihály et al.] ; [szerzők Alexa Károly et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 693 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-547-680-9 kötött : ár nélkül
809.451.1(035) *** 894.511(091)(035)
[AN 927508]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2002.
   Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból / a kötetet szerk. Csengery Kinga és Ittzés Nóra ; a szerkesztési szabályzatot írta Ittzés Nóra ; [a szócikkeket írták Bánki Judit et al.] ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2002. - 154, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [156-157]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9074-31-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1-321.1 *** 801.321.1
[AN 927904]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2002.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-6843-8 kötött : ár nélkül
809.451.1-314.1
[AN 927078]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2002.
   Orosz sajtónyelvi szöveggyűjtemény : orosz nyelvű oktatási segédanyag / szerk. Laczik Mária és Répási Györgyné. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, 2000. - 336 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9130-77-X fűzött : ár nélkül
808.2(078)=00
[AN 799450]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2002.
Patthy Miklós
   Essentials : angol nyelvtani összefoglaló újrakezdők és haladók részére / Patthy Miklós, Szilasi Szilárd. - Budapest : Krónika Nova, 2002. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 963-9423-10-6 kötött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 927289]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2002.
   Quattro passi in italiano : olasz nyelvkönyv kezdőknek / Franca Bosc [et al.] ; [a rajzokat kész. Kováts Borbála, Török Tamás] ; [... felvételek Turi László, Nyitrai Tamás] ; a Ponte Alapítvány ... kiadása. - 2. kiad. - Budapest : Ponte Alapítvány : Librotrade Kft., 2002, cop. 1994. - 240 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9328-39-1 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 927030]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2002.
Tassy Sándor
   Vidám angol nyelvtan és tanulási módszer / Tassy Sándor. - [Budapest] : Tassy S., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-640-672-3
802.0-5(078)=945.11
[AN 796785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdők könyve. - 2000. - 119 p. : ill.
ISBN 963-640-673-1 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 796788] MARC

ANSEL
UTF-88275 /2002.
Varga Zsigmond (1886-1956)
   Ötezer év távolából / írta Varga Zsigmond. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 428 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Debrecen : Pannónia Ny., 1942. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-10-7 fűzött : ár nélkül
809.211.9-5(078)=945.11 *** 809.451.1(089.3)
[AN 798236]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2002.
Wardhaugh, Ronald
An introduction to sociolinguistics (magyar)
   Szociolingvisztika / Ronald Wardhaugh ; [ford. Pap Mária] ; [a magyar példákat, feladatokat és a magyar irodalmat kész. Kontra Miklós, Pléh Csaba]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1995. - 364 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 337-359.
ISBN 963-379-046-8 kötött : 2680,- Ft
800.1(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 927039]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2002.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2002, cop. 1997. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 963-05-7414-4 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 925716]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8278 /2002.
Bahtin, Mihail Mihajlovič
Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaâ kulʹtura srednevekovʹâ i renessansa (magyar)
   François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája ; Rabelais és Gogol : a szó művészete és a népi nevetéskultúra. ; Szatíra / Mihail Bahtyin ; [ford. Könczöl Csaba, ... Raincsák Réka] ; [szerk. és a jegyzeteket írta Szőke Katalin]. - Budapest : Osiris, 2002. - 567 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Mihail Bahtyin művei)
Egys. cím: Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaâ kulʹtura srednevekovʹâ i renessansa ; Rable i Gogol ; Satira. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-191-4 kötött : 3800,- Ft
Rabelais, François
840(092)Rabelais,_F. *** 39(4)"15"
[AN 928017]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2002.
Chvatík, Květoslav
Svět románů Milana Kundery (magyar)
   Milan Kundera regényeinek világa / Květoslav Chvatík ; [ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [a kötetben idézett Kundera-műveket ford. Bába Iván et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7152-7 kötött : 1500,- Ft
Kundera, Milan
885.0(092)Kundera,_M.
[AN 927293]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2002.
Hoffmann Béla (1946-)
   A látóhatár mögött : olasz irodalmi tanulmányok / Hoffmann Béla. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-03-0 fűzött : 1480,- Ft
850(091)
[AN 927352]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2002.
Madas Edit (1949-)
   Középkori prédikációirodalmunk történetéből : a kezdetektől a XIV. század elejéig / Madas Edit. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 25.)
Bibliogr.: p. 223-241.
ISBN 963-472-629-1 fűzött : 950,- Ft
871(091)-52(439)"10/13" *** 809.451.1-82"11" *** 251(439)"10/13"
[AN 927302]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2002.
Szerb Antal (1901-1945)
   Hétköznapok és csodák : összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák / Szerb Antal. - Budapest : Magvető, 2002-. - 22 cm
82(091)
[AN 927465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Világirodalom / [szerk., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Papp Csaba] ; [... közrem. Duró Gábor]. - 2002. - 651 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2243-7 kötött : 2990,- Ft
82(091)
[AN 927467] MARC

ANSEL
UTF-88283 /2002.
Sztankóné Stryjniak Elżbieta
   Składnia i styl staropolskich apokryfów pasyjnych / Elżbieta Stryjniak Sztankóné. - Pécs : [PTE], 2000. - 134 p. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 963-641-793-8 * fűzött : ár nélkül
884(091)"14/15" *** 229(438)
[AN 456098]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2002.
Végh Károly
   Czine Mihály / Végh Károly ; [közread. a] Pro Literatúra Alapítvány. - Budapest : Pro Litaratúra Alapítvány : Agroinform, 2002. - 304 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9890-3 kötött : ár nélkül
Czine Mihály (1929-1999)
82.01(439)(092)Czine_M.
[AN 927964]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8285 /2002.
Fazekas Valéria
   A hűséges asszony : beszélgetések Szabó Magda írónővel / Fazekas Valéria ; [graf. László Ákos]. - [Debrecen] : Szersző[!], [2002]. - 79 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-440-777-3 fűzött : 700,- Ft
894.511(092)Szabó_M.(047.53)
[AN 927383]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2002.
   Hajnali részegség : in memoriam Kosztolányi Dezső / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 398 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-10-9 kötött : 2200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
894.511(092)Kosztolányi_D.(0:82-822)
[AN 927359]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2002.
Kozma Dezső (1935-)
   Ady Endre / Kozma Dezső. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 90, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-88-2 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E.
[AN 928084]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2002.
Kozma Dezső (1935-)
   Arany János / Kozma Dezső. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-87-4 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J.
[AN 928087]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2002.
Lőrinczy Huba (1940-)
   Világkép és regényvilág : újabb Márai-tanulmányok / Lőrinczy Huba. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 246 p. ; 20 cm. - (Isis-könyvek, ISSN 1219-0322)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-04-9 fűzött : 1980,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S.
[AN 927367]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2002.
Németh Attila
   József Attila pszichiátria betegsége(i) : változatok egy témára / Németh Attila ; [az illusztrációkat Nagy Frigyes ... kész.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 121 p. : ill. ; 19 cm
József Attila pszichiátriai betegségei (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 119-120.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-8347-86-4)
József Attila (1905-1937)
894.511(092)József_A. *** 616.89
[AN 927139]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2002.
   A pátriárka : Veres Péter emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Tüskés Tibor]. - Budapest : Nap, 2002. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-09-5 kötött : 1800,- Ft
Veres Péter (1897-1970)
894.511(092)Veres_P.
[AN 927415]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2002.
   A természetbúvár Fekete István : tanulmányok egy ismerős íróról / szerk. Sánta Gábor ; [... szerzői Fintha István et al.]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-10-X kötött : 1700,- Ft
Fekete István (1900-1970)
894.511(092)Fekete_I. *** 502(439)(092)Fekete_I.
[AN 927356]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8293 /2002.
   111 híres külföldi regény / [a regényismertetéseket írták Ambrus Éva et al.]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 2 db (917 p.) ; 21 cm
ISBN 963-11-7652-5 kötött : ár nélkül
82-31.05
[AN 925837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 445 p.
ISBN 963-11-7650-9
82-31.05
[AN 925838] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 449-917., [11] p.
ISBN 963-11-7651-7
82-31.05
[AN 925839] MARC

ANSEL
UTF-88294 /2002.
Akunin, Boris
Azazel' (magyar)
   Azazel / Borisz Akunyin ; [ford. Bagi Ibolya]. - Budapest : Európa, 2002. - 263 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7133-0 kötött : 1500,- Ft
882-31=945.11
[AN 928094]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2002.
Auster, Paul
Timbuktu (magyar)
   Timbuktu / Paul Auster ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2002. - 190 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7151-9 kötött : 1600,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 928002]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2002.
Benzoni, Juliette
Le boiteux de Varsovie (magyar)
   A varsói sánta / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002]. - 4 db ; 19 cm
Regényciklus
840-31=945.11
[AN 922552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A spanyol rubin. - cop. 2002. - 411 p.
ISBN 963-9093-48-3 fűzött : 1490,- Ft
840-31=945.11
[AN 927398] MARC

ANSEL
UTF-88297 /2002.
Brezina, Thomas
Der Mann ohne Gesicht (magyar)
   Az arc nélküli ember / Thomas Brezina ; [ford. Havas Zsuzsanna] ; [rajz. Mohó Virág]. - Pápa : Deák, [2002]. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9420-02-6 kötött : 1350,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 927997]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2002.
   Bronzpillák : az új bolgár líra 125 éve / [vál. és szerk. Szondi György]. - Budapest : Masszi, 2002. - 414 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9454-03-6 fűzött : 2790,- Ft
886.7-14(082)=945.11
[AN 928234]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2002.
Brown, Sandra
Sweet anger (magyar)
   Édes düh / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-052-4 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 927373]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2002.
Brussolo, Serge
Peggy Sue et les fantômes (magyar)
   Peggy Sue és a szellemek / Serge Brussolo ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Passage, 2002-. - 23 cm
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 928195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kék kutya napja. - cop. 2002. - 278 p.
ISBN 963-228-312-0 fűzött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 928196] MARC

ANSEL
UTF-88301 /2002.
Capriolo, Paola
Vissi d'amore (magyar)
   Híven szerettem / Paola Capriolo ; [ford. Sermann Eszter]. - Budapest : Noran, 2002. - 132 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9356-43-3 kötött : 2000,- Ft
850-31=945.11
[AN 927942]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2002.
Čehov, Anton Pavlovič
   Ványa bácsi és válogatott novellák / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 199 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-676-0 fűzött : ár nélkül
882-32=945.11 *** 882-2=945.11
[AN 927389]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2002.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9261-78-5 kötött : 1790,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 928020]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Dein ist mein Herz (magyar)
   Kettős vonzásban / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 251 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-514-0 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 925938]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Entflohene Braut (magyar)
   Menyasszony szökésben / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 219 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-530-2 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 925946]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Lena Warnstetten (magyar)
   Vezeklés / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 189 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-524-8 fűzött : 696,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 925939]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2002.
   A csodálatos kutyák! : különös kutyatörténetek / [... vál. és szerk. Veress István]. - [Budapest] : Saxum, [2002]. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9308-41-2 kötött : ár nélkül
82-32=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 927427]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2002.
DeMille, Nelson
Cathedral (magyar)
   A katedrális foglyai / Nelson DeMille ; [ford. Gebula Judit]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 554 p. ; 18 cm
Regény. - Megj. "Túszok a katedrálisban" címmel is
ISBN 963-368-212-6 fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 927380]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2002.
Dickens, Charles
   Karácsonyi történetek : három kisregény = Christmas stories / Charles Dickens ; ford. Szinnai Tivadar, Geréb Béláné, Benedek Marcell. - [Budapest] : Pollux, 2001. - 528 p. ; 21 cm
Tart.: Harangszó ; A kísértetlátó ember ; Tücsök szól a tűzhelyen. - Egys. cím: The chimes ; The haunted man ; The cricket on the hearth
ISBN 963-00-8431-7 kötött : 1790,- Ft
820-31.02=945.11
[AN 927228]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2002.
Doch Dr. Frank vollbrachte das Wunder (magyar)
   Áldatlan állapotban : egy várandós asszony menekülése önmaga elől / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 120.)
Kisregény
ISBN 963-296-405-5 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797679]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2002.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-368-180-4 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A torony titka. - [2002]. - 139 p.
ISBN 963-368-134-0 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 928274] MARC

ANSEL
UTF-88312 /2002.
Dr. Frank und der gefallende Engel (magyar)
   Bukott angyal : a szép Beate bűne / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 68 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 121.)
Kisregény
ISBN 963-296-416-0 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797681]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2002.
Ende, Michael
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (magyar)
   Gombos Jim és Lukács, a masiniszta / Michael Ende ; [ford. Tapodi Rika] ; [Kelemen István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 262, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7686-X kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 925836]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2002.
Faludy György (1910-)
   Középkori költészet / [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-9283-65-7 kötött : 3990,- Ft
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 928048]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2002.
Feist, Raymond E.
Krondor (magyar)
   Krondor / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2002-. - 19 cm
ISBN 963-9399-15-9
820-312.9=945.11
[AN 927325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Árulás / [ford. Lhotsky Barbara]. - 2002. - 411 p. : ill., térk.
ISBN 963-9399-16-7 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 927329] MARC

ANSEL
UTF-88316 /2002.
Fleming, Gherbod
Predator & Prey: Werewolf (magyar)
   Vadász és Préda: A vérfarkas / Gherbod Fleming ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 189 p. ; 18 cm
Regény. - A gerincen számozási adatként: 3/6. - World of darkness (keretcím) ; Werewolf: the apocalypse (keretcím)
ISBN 963-86280-0-6 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 927984]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2002.
George, Dan
My heart soars (magyar)
   Repül a szívem / Dan George és Helmut Hirnschall. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 93, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-368-046-8 kötött : ár nélkül
820-84(73)=945.11 *** 316.347(=97)(73)(0:82-84)
[AN 927441]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2002.
Heim, Heide
Einsame kleine Grafentochter (magyar)
   Mint édesgyermekemet.. / Heide Heim ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 77 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 118.)
Kisregény
ISBN 963-296-406-3 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797609]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2002.
Holten, Lore von
Das Mädchen mit dem zweifelhaften Ruf (magyar)
   A hírnév átka / Lore von Holten ; [ford. Szájer József]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 117.)
Kisregény
ISBN 963-296-402-0 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797607]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2002.
Konsalik, Heinz G.
Der Hypnose-Arzt (magyar)
   Dr. Hipnózis / Heinz G. Konsalik. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 343 p. ; 21 cm. - (Új orvosregények, ISSN 1586-3905)
Ford. Boda András
ISBN 963-9384-19-4 kötött : ár nélkül
830-312.4=945.11
[AN 928193]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2002.
Kundera, Milan
Kniha smíchu a zapomnění (magyar)
   A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1993. - 287, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7142-X kötött : 1600,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 925669]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2002.
Larsen, Viola
Die Liebe des Blinden (magyar)
   Trópusi csillagok / Viola Larsen ; [ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 119.)
Kisregény
ISBN 963-296-408-X fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797612]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2002.
Lendvai, Paul
Auf schwarzen Listen (magyar)
   Határátlépés : az Üllői útról a nagyvilágba / Paul Lendvai ; [ford. Glavina Zsuzsa és Mohi Zsolt]. - [2. kibőv., átd. kiad.]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 368, [4] p., XVI t. : ill. ; 21 cm
Megj. "Feketelistákon" címmel is. - Bibliogr.: p. 365-368.
ISBN 963-208-767-4 kötött : 2700,- Ft
830-94(436)=945.11
[AN 928106]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2002.
London, Jack
Michael, brother of Jerry (magyar)
   Az éneklő kutya / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 386 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-346-491-9 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 925925]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2002.
Markas, Jenny
Crossroads (magyar)
   Álmok útján / Shonda Rhimes forgatókönyve alapján írta Jenny Markas ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 154 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9441-00-7 fűzött : 990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 927417]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2002.
Mather, Anne
Castles of sand (magyar)
   Mesés keleti randevú / Anne Mather ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 64 p. ; 22 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. nov.)
Kisregény
ISBN 963-536-791-0 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797180]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2002.
Maugham, William Somerset
Catalina (magyar)
   Catalina / W. Somerset Maugham ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 329 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-346-497-8 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 927151]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2002.
Maugham, William Somerset
Then and now (magyar)
   Akkor és most / Somerset Maugham ; [ford. Vas István]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 298 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-346-498-6 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 927152]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2002.
McSkimming, Geoffrey
Cairo Jim and the secret sepulchre of the sphinx (magyar)
   Cairo Jim és a szfinx titokzatos sírkamrája : történet a kiszámíthatatlan fordulatokról / Geoffrey McSkimming ; [ford. Császár László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 250 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-05-0 fűzött : ár nélkül
820-311.3(94)=945.11
[AN 927439]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2002.
Molière
Művek (vál.)
   Molière összes drámái / [ford. Devecsei Gábor et al.] ; [szerk. és Süpek Ottó jegyzetei alapján a jegyzeteket kész. Lackfi János]. - Budapest : Osiris, 2002. - 2 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-247-3 kötött : 6500,- Ft
840-2=945.11
[AN 927965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 741 p.
ISBN 963-389-195-7
840-2=945.11
[AN 927968] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 893 p.
ISBN 963-389-248-1
840-2=945.11
[AN 927970] MARC

ANSEL
UTF-88331 /2002.
A month of Sundays (magyar)
   Majd ha fagy / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2002. - 227 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-6730-9 kötött : 1600,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 927290]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2002.
Mourad, Kénizé
De la part de la princesse morte (magyar)
   Szultána : [az utolsó török hercegnő élete] / Kenize Mourad ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2002. - 765 p. ; 19 cm. - (Asszonysorsok, ISSN 1219-2007)
Regény
ISBN 963-9093-14-9 fűzött : ár nélkül
Selma (török hercegnő)
840-312.6=945.11
[AN 927130]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2002.
Mourad, Kénizé
Le jardin de Badalpour (magyar)
   Álomkert : [Szultána II.] / Kenize Mourad ; [ford. Mihály Ildikó, Lakatos Tibor]. - [Budapest] : Geopen, 2002. - 717 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9093-25-4 fűzött : ár nélkül
Mourad, Kénizé
840-312.6=945.11
[AN 927135]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2002.
   Német drámák / [vál., az életrajzi jegyzeteket és az utószót írta Kajtár Mária] ; [ford. Déry Tibor et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 512 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Tart.: Körtánc / Arthur Schnitzler. Henschel fuvaros / Gerhart Hauptmann. Kurázsi mama és gyermekei / Bertolt Brecht. Az öreg hölgy látogatása / Friedrich Dürrenmatt. Heldenplatz / Thomas Bernhard. - Egys. cím: Reigen ; Fuhrmann Henschel ; Mutter Courage und ihre Kinder ; Der Besuch der alten Dame ; Heldenplatz
ISBN 963-547-677-9 fűzött : ár nélkül
830-2=945.11 *** 830-2(436)=945.11 *** 830-2(494)=945.11
[AN 927346]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2002.
Oufkir, Malika
La prisonnière (magyar)
   A hercegnők útja : húsz év börtön / Malika Ufkir, Michèle Fitoussi ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Európa, 2002. - 461 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7200-0 kötött : 1900,- Ft
Oufkir, Malika
840-31=945.11
[AN 927154]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2002.
Pattison, Eliot
The skull mantra (magyar)
   A tibeti démon / Eliot Pattison ; [ford. Zsembery Péter]. - Budapest : Lektűr, cop. 2002. - 432 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86216-4-8 kötött : 1780,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 928190]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2002.
Pelzer, David J.
The lost boy (magyar)
   Az árva fiú : egy kisfiú vágyódása a család és a szeretet után / Dave Pelzer ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, cop. 2001. - 286 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 963-9367-17-6 fűzött : ár nélkül
820-312.6(73)=945.11
[AN 928237]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2002.
Petrie, John
Le scribe (magyar)
   Az írnok / John Petrie. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001-. - 22 cm
Regény
ISBN 963-9391-12-3 *
840-311.6=945.11
[AN 901154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Abüdosz titka / [ford. Balázs Mari]. - 2002. - 132 p. : ill.
ISBN 963-9391-20-4 kötött : ár nélkül
840-311.6=945.11
[AN 927524] MARC

ANSEL
UTF-88339 /2002.
Pitigrilli
Dolicocefala bionda (magyar)
   Szőke végzet / Pitigrilli ; [Gáspár Miklós műford.]. - Békéscsaba : Pixprint, 2002. - 220 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86261-0-0 fűzött : ár nélkül
850-31=945.11
[AN 927318]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2002.
Poe, Edgar Allan
Művek (magyar)
   Edgar Allan Poe összes művei / [szerk. és az előszót írta Nemes Ernő] ; [ford. Babits Mihály et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-9344-01-X
820-821(73)=945.11
[AN 927113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 623, [4] p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9344-02-8 kötött : ár nélkül
820-32(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 927114] MARC

ANSEL
UTF-88341 /2002.
   Prosas de mareo : antología del cuento experimental hispanoamérico / sel. por László Scholz. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2000. - 211 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9024-87-2 fűzött : 1680,- Ft
860-32(8)(082)
[AN 799211]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2002.
Rasker, Maya
Met onbekende bestemming (magyar)
   Tartózkodási helye ismeretlen / Maya Rasker ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Noran, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9356-42-5 kötött : 2000,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 927313]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2002.
Roberts, Nora
The MacGregors (magyar)
   A MacGregor család / Nora Roberts ; [... ford. Haiman Ani]. - Budapest : Harlequin, [2002]-. - 18 cm
Regénysorozat
820-312.5(73)=945.11
[AN 928207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sors megkísértése. - cop. 2002. - 398 p.
Tart.: Szerencsejátékosok ; Aki mer, az nyer. - Egys. cím: Playing the odds ; Tempting fate
ISBN 963-536-927-1 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 928214] MARC

ANSEL
UTF-88344 /2002.
Roberts, Nora
Rapture in death (magyar)
   Mámoros halál / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9248-98-3 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 927310]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2002.
Rushton, Rosie
Just don't make a scene, Mum! (magyar)
   Ne cirkuszolj, anyu! / Rosie Rushton ; [ford. Nemes László] ; [az ... illusztrációkat Zsoldos Vera kész.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2002], cop. 1998. - 231, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-190-0 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 925931]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2002.
Sachar, Louis
The boy who lost his face (magyar)
   David nem hagyja magát / Louis Sachar. - Budapest : Animus, 2002. - 212 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-55-6 kötött : 1390,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 927275]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2002.
Salvatore, R. A.
The cleric quintet (magyar)
   A pap ciklus / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-00-4394-7
820-312.9(73)=945.11
[AN 796875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kantáta / [ford. Hoppán Eszter]. - [2000]. - 247 p. : ill.
ISBN 963-00-4395-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3741-6)
820-312.9(73)=945.11
[AN 796878] MARC

ANSEL
UTF-88348 /2002.
Sandford, John
Easy prey (magyar)
   Könnyű préda / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 432 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-161-4 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 928022]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2002.
Santarcangeli, Paolo
Conversazioni con Satana (magyar)
   Beszélgetések a Sátánnal / Paolo Santarcangeli ; [ford. Boldog Gyöngyi]. - Budapest : Könyvfakasztó, 2002. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-9028-7 kötött : 1690,- Ft
850-83=945.11
[AN 925950]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2002.
Sontag, Susan
In America (magyar)
   Amerikában / Susan Sontag ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2002. - 511 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7155-1 kötött : 2300,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 927286]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2002.
   Sötét fenyő-árny : 276 japán haiku : Kulcsár F. Imre fordításai. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-51-1 kötött : ár nélkül
895.6-14(082)=945.11
[AN 928128]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2002.
Stevenson, Robert Louis
   Gyermekkert : Viktória korabeli gyerekversek angol és magyar nyelven / Robert Louis Stevenson ; [ford. Papp Gábor Zsigmond] ; [Tóth István rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 107 p. : ill. ; 24 cm
A vál. és a ford. az "A child's garden of verses" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-11-7694-0 kötött : ár nélkül
820-14.02(02.053.2)=945.11
[AN 927423]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2002.
Szirtes, George
   The Budapest file / George Szirtes. - Budapest : Corvina ; Newcastle : Bloodaxe, [2000]. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-13-4914-4 fűzött : 1800,- FtISBN 1-85224-531-X fűzött : £ 9.95
820-14
[AN 797487]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2002.
Tabucchi, Antonio
   Fonák játék / Antonio Tabucchi ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Noran, 2002. - 173, [4] p. ; 19 cm
Elbeszélések. - A ford. az "Il gioco del rovescio" és a "Piccoli equivoci senza importanza" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9356-06-9 kötött : 1800,- Ft
850-32=945.11
[AN 927334]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2002.
   A tavitündér és más mesék / Füzesi Zsuzsa rajz. - Nyíregyháza : Black & White, 2002. - 93, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9407-14-3 kötött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 925798]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2002.
Träume, die der Wind verweht (magyar)
   Mi lesz veled, Viktoria? avagy Egy fiatal nő vágyai / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 119.)
Kisregény
ISBN 963-296-403-9 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 797669]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2002.
Verne, Jules
Les naufragés du Jonathan (magyar)
   A Jonathan hajótöröttei / Jules Verne ; [ford. Ertl István]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 2 db : ill. ; 20 cm
Regény
Kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 925683]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 233 p. - (Jules Verne összes művei ; ; 52.)
ISBN 963-427-451-X
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 925684] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 231 p. - (Jules Verne összes művei ; ; 53.)
ISBN 963-427-450-1
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 925686] MARC

ANSEL
UTF-88358 /2002.
Wickham, Madeleine
Sleeping arrangements (magyar)
   Titkok, hazugságok / Madeleine Wickham ; [ford. Alföldi Zsófia]. - [Budapest] : Lektűr, cop. 2002. - 294 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9451-01-0 fűzött : 1380,- Ft
820-31=945.11
[AN 927344]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2002.
Wodehouse, Pelham Grenville
Coctail time (magyar)
   Koktéltájm / P. G. Wodehouse ; [ford. Pór Bálint]. - Budapest : Geopen, 2002. - 247 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-44-0 fűzött : ár nélkül
820-311.5=945.11
[AN 927156]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8360 /2002.
   Állatmesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-348-005-1 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927936]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2002.
   Anyának lenni : magyar írók novellái / [vál. és ... összeáll. D. Szabó Mária] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 362 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-61-X kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9380-60-1)
894.511-32(082)
[AN 927288]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2002.
   Arcok : a Kanizsa Műhely költőinek, íróinak antológiája / [vál. és szerk. Bakonyi Erzsébet] ; [... graf. Károlyi Zsófia]. - Nagykanizsa : Erkel Olajip. Művel. Ház, 2002. - 103, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Kanizsai füzetek, ISSN 1588-4155)
ISBN 963-00-9871-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 927476]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2002.
Babay Bernadette
   Szerelmes kamaszok / Babay Bernadette ; [... ill. Giuliano Rosio]. - Budapest : Cicero, 2002. - 124, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-358-X fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 928215]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2002.
Babits Mihály (1883-1941)
   Barackvirág / Babits Mihály ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Mese
ISBN 963-9407-13-5 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927766]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2002.
Bezdekné Reisenbach Sarolta (1908-1977)
   A borostyánkőbe zárt szöcske / Ruttka (Bezdekné Reisenbach Sarolta) ; Lukács Albert rajz. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék
ISBN 963-9406-31-7 fűzött : 1900,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 927396]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2002.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1992. - 157 p. ; 20 cm
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2156-2)
894.511-31
[AN 925840]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2002.
Bodor Béla (1954-)
   Ragtime a vérnősző barommal : versek a huszadik századból / Bodor Béla. - Budapest : Orpheusz, 2002. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 963-9377-24-4 fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 929566]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2002.
   A boldogság legendája : szolnoki költők a két világháború között. - Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 2002. - 69, [3] p. ; 21 cm. - (Pelikán könyvek, ISSN 1585-8588 ; 3.)
ISBN 963-508-336-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 927461]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2002.
Budavári Gábor (1924-)
   Egy mozaik kis kövei / Budavári Gábor. - Budapest ; Hága : Budavári G., 2000. - 142, [2] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Budavári Gábor (1924-)
894.511-94
[AN 797916]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2002.
Cselenyák Imre (1957-)
   Reggelek / Cselenyák Imre. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 80 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9320-87-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927394]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2002.
Csukás István (1936-)
   Tükörbohócok / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2002. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-8229-75-6 kötött : 1960,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 927333]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2002.
Darvasi László (1962-)
   A lojangi kutyavadászok : kínai novellák / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2002. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2293-3 kötött : 1890,- Ft
894.511-32
[AN 927287]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2002.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Vajúdó feltámadás / Döbrentei Kornél. - Budapest : Püski, 2002. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm
Publicisztikai írások, versek
ISBN 963-9337-64-1 kötött : 1250,- Ft
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 927483]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2002.
   Édesanyámnak. - [Debrecen] : Aquila, [2002]. - [79] p. : ill., színes ; 16 cm
Versek
ISBN 963-679-168-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 394.268.2(0:82-14)
[AN 927604]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2002.
Eörsi István (1931-)
   Ismerős úr a csúzdán : publicisztikai írások / Eörsi István. - Budapest : Noran, 2002. - 348, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9356-38-7 kötött : 2500,- Ft
894.511-92 *** 323(439)"199/200"
[AN 927898]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2002.
Esterházy Péter (1950-)
   Javított kiadás : melléklet a Harmonia caelestishez / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 281 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2298-4 kötött : 1990,- Ft
894.511-31
[AN 927516]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2002.
   Esti mesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-348-008-6 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927932]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2002.
Fenákel Judit (1936-)
   A fénykép hátoldala / Fenákel Judit. - [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 302 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7953-98-1 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 927320]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2002.
Fodor Ákos (1945-)
   Kis Éji Zen / Fodor Ákos. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 38 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-73-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798655]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2002.
Garaczi László (1956-)
Mintha élnél (angol)
   Lemur, who are you? / László Garaczi ; transl. from the Hungarian by Ildikó Noémi Nagy. - Budapest : Noran, cop. 2002. - 219 p. ; 19 cm. - (Written in Hungary, ISSN 1419-1946)
ISBN 963-9356-26-3 fűzött : 2200,- Ft
894.511-31=20
[AN 928111]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2002.
Gyurkó László (1930-)
   A Halasi Veres Köztársaság csudálatos történetje / Gyurkó László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 220 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-09-4320-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 927978]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2002.
   A hajdani hangos Budapest : magyar írók novellái Budapestről / [vál. és ... összeáll. Erki Edit] ; [... szerzői Ambrus Zoltán et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 443 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-54-7 kötött : 2690,- Ft
894.511-32(082) *** 908.439-2Bp.(0:82-32)
[AN 927285]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2002.
Hegyi Erika
   Elveszett gondolat / Hegyi Erika. - [Budapest] : B.U.S. Press, 2002. - 101 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-86231-3-6 kötött : 1400,- Ft
894.511-32
[AN 927341]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2002.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   Préda : versek / Horkay Hörcher Ferenc. - Budapest : FISZ, 2002. - 83, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 9.)
ISBN 963-86038-8-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 927338]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2002.
Horváth Elemér (1933-)
   Menestral : versek 1998-2001 / Horváth Elemér. - Budapest : Present : Noran, 2002. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 963-9356-52-2 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 927996]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2002.
Horváth Imre (1906-1993)
   Alkony Várad felett : válogatott versek / Horváth Imre ; [vál. és az előszót írta Balázs Imre József]. - Budapest : Noran, 2002. - 198 p. ; 19 cm. - (Várad, villanyváros, ISSN 1419-7405)
ISBN 963-9356-36-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14(498)
[AN 928031]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2002.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Szerelmes unokatestvérek : kisregény és elbeszélések / Hunyady Sándor ; [összeáll. és az utószót írta Fráter Zoltán]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 155 p. ; 20 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
ISBN 963-9384-13-5 kötött : ár nélkül
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 928041]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7682-7 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 925693]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2002.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila összes versei / [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2002. - 638 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-379-290-8 kötött : 3200,- Ft
894.511-14
[AN 925631]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2002.
Kálnay Adél (1952-)
   Törött tükör : válogatott és új novellák / Kálnay Adél. - Budapest : Kortárs, 2002. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 963-9297-54-2 kötött : 1900,- Ft
894.511-32
[AN 927277]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2002.
Kecskeméti György (1901-1944)
   Philippos és Demosthenes : Kecskeméti György válogatott írásai / [vál., szerk. Kozmáné Kecskeméti Márta, Ferge (Kecskeméti) Zsuzsa, Kecskeméti Károly] ; [a Pester-Lloyd-cikkeket ford. Kozmáné Kecskeméti Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-65-1 fűzött : 2380,- Ft
894.511-2 *** 894.511-92
[AN 927619]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2002.
Keresztury Tibor (1962-)
   A vaddisznó rokona : publicisztikai írások / Keresztury Tibor. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 364 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-68-7 kötött : 2500,- Ft
894.511-92
[AN 928026]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2002.
Kiss Ottó (1963-)
   Az elmerült kert : prózaciklus-töredék / Kiss Ottó. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 36 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Japán technikával. - Példányszám: 200
ISBN 963-7141-72-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 798656]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2002.
Kocsis István (1940-)
   Széchenyi : a magyarságtudat regénye / Kocsis István. - Budapest : Püski, 2002. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 963-9337-62-5 kötött : 1960,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
894.511-94 *** 894.511-4 *** 943.9"18"(092)Széchenyi_I.(0:82-94)
[AN 927403]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2002.
Kornya Zsolt (1971-)
   Acél és oroszlán / Raoul Renier. - 2. kiad. - Budapest : Valhalla Páholy, 2002. - 316 p. ; 19 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-9238-48-1 fűzött : 1190,- Ft
894.511-312.9
[AN 925701]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2002.
Kornya Zsolt (1971-)
   Korona és kehely / Raoul Renier. - 2. kiad. - Budapest : Valhalla Páholy, 2002. - 287 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-9238-49-X fűzött : 1190,- Ft
894.511-312.9
[AN 925695]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2002.
Kőrösi Zoltán (1962-)
   Télidő : párhuzamos történetek / Kőrösi Zoltán ; [Grencsó István fényképeivel]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 173, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-67-9 fűzött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 928071]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2002.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Magyar király-idyllek / Krúdy Gyula. - Budapest : Noran, 2002. - 73 p. : ill. ; 15 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-9356-09-3 kötött : 1200,- Ft
894.511-322.6
[AN 928057]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 120, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-379-274-6 kötött : 1680,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 927230]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Hét szeretőm : válogatott novellák / Lázár Ervin ; [vál. és szerk. Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2002. - 273, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalom,, ISSN 1218-9863)
ISBN 963-379-029-8 fűzött : 2480,- Ft
894.511-32
[AN 927235]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Kisangyal / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2002. - 222, [4] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalom,, ISSN 1218-9863)
Elbeszélések
ISBN 963-379-284-3 fűzött : 2280,- Ft (hibás ISBN 963-379-371-8)
894.511-32
[AN 925658]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 166, [3] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
Kötött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-379-256-8)
894.511-34(02.053.2)
[AN 925674]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
Meseregény
Kötött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-379-007-1)
894.511-34(02.053.2)
[AN 925675]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2002.
Lengyel László (1950-)
   Fortinbras-ügy / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 251, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-208-765-8 kötött : 2000,- Ft
894.511-92 *** 323(439)"1998/2002"(0:82-92)
[AN 927959]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2002.
Lőrincz L. László (1939-)
   Csöd : két sápadt szerzetes / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2002. - 476 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-76-4 fűzött : 1198,- Ft (hibás ISBN 963-8229-74-8)
894.511-312.4
[AN 927395]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2002.
   A magyar irodalom gyöngyszemei. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 3 db ; 18 cm
ISBN 963-86250-4-X fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 927972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A Halotti beszédtől 1800-ig. - 160 p.
ISBN 963-86250-5-8
894.511-822
[AN 927974] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1800-tól 1900-ig. - 131 p.
ISBN 963-86250-6-6
894.511-822
[AN 927975] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A közelmúlt. - 109 p.
ISBN 963-86250-7-4
894.511-14(082) *** 398.8(=945.11) *** 398.9(=945.11)
[AN 927976] MARC

ANSEL
UTF-88407 /2002.
   Magyar népmesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-348-010-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 927929]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2002.
Maison, Syndie
   Az életrekelt legenda / Syndie Maison. - Budapest : Horizont, [2002]. - 109 p. ; 21 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-9408-11-5 fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 928051]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Bébi vagy Az első szerelem. ; A nővér / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 420 p. ; 19 cm
Regények
ISBN 963-208-761-5 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 929006]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Bébi vagy Az első szerelem. ; A nővér / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 420 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
Regények
ISBN 963-208-777-1 v. : 2100,- Ft
894.511-31
[AN 928194]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Tájak, városok, emberek / Márai Sándor ; [... összeáll. és a jegyzeteket kész. Urbán László]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 298, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-762-3 kötött : 1600,- Ft
894.511-992
[AN 929009]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Tájak, városok, emberek / Márai Sándor ; [... összeáll. és a jegyzeteket kész. Urbán László]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 298, [5] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-778-X v. : 1900,- Ft
894.511-992
[AN 928186]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Válás Budán / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 149 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-781-X kötött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 925932]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2002.
Marno János (1949-)
   A fénytervező : versek / Marno János. - [Budapest] : Árkád : Palatinus, 2002. - 99, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-72-5 fűzött : 1960,- Ft
894.511-14
[AN 928078]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2002.
Márton Imre
   Mondd! Hideg van idebenn? / Márton Imre. - [Szeged] : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2000. - 61, [2] p. ; 22 cm. - (Ius primae noctis, ISSN 1585-8944)
Versek
ISBN 963-03-9365-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797147]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 487 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-40-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 925933]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 495 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-66-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 925929]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2002.
Millet, Helen
   Doris házassága / Helen Millet. - Budapest : Horizont, [2002]. - 90 p. ; 21 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 3.)
Regény
ISBN 963-9408-15-8 fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 928229]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2002.
Müller Péter (1936-)
   A lélek színpada / Müller Péter. - [Budapest] : Jonathan Miller [Kft.] : Doctor Herz BT, 2002. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-00-9751-6 kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 927460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Drámák. - 428 p.
Tart.: Márta ; Szemenszedett igazság ; A vihar kapujában ; Lugosi ; Dávid király
ISBN 963-00-9752-4
894.511-2
[AN 927462] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Zenés játékok. - 474 p.
Tart.: Búcsúelőadás ; Szomorú vasárnap ; Doctor Herz ; Mária evangéliuma ; Isten pénze ; Beszterce ostroma
ISBN 963-00-9753-2
894.511-2
[AN 927464] MARC

ANSEL
UTF-88420 /2002.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A rend, amit csinálok : versek, 1998-2001 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2002. - 74, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2289-5 kötött : 1390,- Ft
894.511-14
[AN 927411]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2002.
Nagy Bandó András (1947-)
   Úton-útfélen / Nagy Bandó András. - Szűkített-bővített kiad. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 410 p. ; 22 cm
Humoreszkek
ISBN 963-367-890-0 kötött : ár nélkül
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 927120]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2002.
   Nagymama legszebb meséi / [rajzok ... Zubály Sándor]. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Nagymama kedvenc meséi (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86250-8-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 927873]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2002.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Művek (vál.)
   Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei / [a szöveggondozás Lengyel Balázs munkája]. - Budapest : Osiris, 2002. - 332 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-379-251-7 kötött : 2800,- Ft
894.511-14
[AN 927147]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2002.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Ostromgyűrűben : versek / Orbán Ottó. - Budapest : Magvető, 2002. - 64, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2277-1 kötött : 1290,- Ft
894.511-14
[AN 927284]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2002.
Papp Tibor (1936-)
   A Hinta-palinta szöveghordalékából / Papp Tibor. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 30 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-71-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798657]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2002.
Pásztohy Domokos (1925-)
   Fedetlen fejjel : új versek / Pásztohy Domokos ; [közread. a] Vörösmarty Társaság, Polgárdiért Közalapítvány. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2000. - 116 p. ; 22 cm
ISBN 963-00-3813-7 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 797856]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2002.
Patik László
   Apás szülés és egyéb viszontagságaim hiteles története / Patik László ; [... ill. Rita Bakradze]. - Budapest : Print-X, [2002]. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-9520-3 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927597]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2002.
Petőcz András (1959-)
   Egykor volt házibarátaink : fejezetek egy családregényből / Petőcz András ; [a szerző rajz.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-632-9 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 927950]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi költeményei / [a szöveggondozás Kiss József munkája]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 1238 p. ; 19 cm. - (A magyar líra klasszikusai, ISSN 0865-3593)
Gerinccím: Petőfi Sándor költeményei
ISBN 963-208-774-7 kötött : 2900,- Ft
894.511-14
[AN 925951]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes verse. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 963-9407-48-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 928277]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2002.
Pilinszky János (1921-1981)
Művek (vál.)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 350 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-379-470-6)
894.511-14
[AN 925591]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2002.
Radnai Gáborné
   Koldusszív / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2002. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9385-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 927955]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2002.
Radnai Gáborné
   A megszállott / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2002. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9386-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 927900]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2002.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2002. - 467 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2288-7 kötött : 2490,- Ft
894.511-31
[AN 928243]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2002.
Serfőző Simon (1942-)
   Gyerekidő : a kis vadóc : nyulak a hurokban : nincs maradás / Serfőző Simon. - Budapest : Püski, 2002. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9337-57-9 * kötött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9337-57-2)
894.511-31
[AN 927488]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2002.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Virágzik a mandula.. / Somogyváry Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Auktor, cop. 2002. - 330 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7780-80-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 925842]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2002.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Művek (vál.)
   Szabó Lőrinc válogatott versei : a költő versmagyarázataival / vál. Tarján Tamás. - Budapest : Holnap, 2002. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-346-496-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 927388]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2002.
Szabó T. Anna (1972-)
   Fény / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2002. - 85, [6] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-14-2284-4 kötött : 1390,- Ft
894.511-14
[AN 927512]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2002.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Keleti pályaudvar, végállomás / Szántó T. Gábor. - Budapest : Magvető, 2002. - 489 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2290-9 kötött : 2490,- Ft
894.511-31
[AN 928208]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2002.
Szécsi Margit (1928-1990)
Művek (vál.)
   Szécsi Margit válogatott versei / vál. Nagy András és Tarján Tamás. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-346-503-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 927386]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2002.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Barokk Róbert : regény / Szentkuthy Miklós ; [... az utószót írta Tompa Mária]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2002. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2263-1 kötött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 927155]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : eleven képeskönyv / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 58, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-451-9 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 925578]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : furfangos szerszámok / Szepes Mária ; [Bakos Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 61, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-449-7 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 925577]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2002.
   Tanulságos mesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-348-002-7 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927923]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2002.
Tarcsai Szabó Tibor
   A jajszárnyú fecskerigó : újabb kalandok az Össze-Vissza Erdőből : meseregény / Tarcsai Szabó Tibor ; Kalmár István rajz. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-539-376-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927919]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2002.
Tömörkény István (1866-1917)
   Nehéz emberek és más elbeszélések / Tömörkény István ; [a szöveget gond. és az utószót írta Csűrös Miklós]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 92.)
ISBN 963-427-456-0 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927393]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2002.
Tóth Imre (1927-)
   Mesél a palóckirály / Tóth Imre ; Rényi Krisztina rajz. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 142 p. : ill., színes ; 25 cm
Pintér Sándor meséinek átdolgozása
ISBN 963-539-364-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(439Palócföld)(02.053.2)
[AN 928265]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2002.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; [ill. Takács Antal]. - 2. bőv. kiad. - Szada : Kassák, 2002. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9100-70-6 kötött : 990,- Ft
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 927237]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2002.
Vámos Miklós (1950-)
   Öt kis regény / Vámos Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, 2002. - 475, [4] p. ; 22 cm
Tart.: Borgisz ; Én és én ; Emily néni szakálla ; Hanyatt-homlok ; Jaj
ISBN 963-9378-09-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 927301]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2002.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2159-7)
894.511-14
[AN 925841]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2002.
   Vidám mesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-348-001-9 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 927926]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2002.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Válogatott versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 219 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-674-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 927343]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2002.
Walter Béla
   Unom a politikát / Walter Béla ; [graf. Sajdik Ferenc]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9368-11-3 fűzött : 1690,- Ft
894.511-7
[AN 927893]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   Halálos köd - Holtember partján / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2002. - 114 p. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 17.)
Regény. - Eredetileg "Deadly fog at Dead man's landing" címmel jelent meg. - Dunai Ákos utószavával
ISBN 963-9195-72-3 fűzött : 1180,- Ft
894.511-31(73)
[AN 927128]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8455 /2002.
Awdry, Wilbert
Thomas comes to breakfast (magyar)
   Thomas beállít reggelire / ... W. Awdry ; Robin Davies rajz. ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Budapest] : Új Ex Libris, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-76-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797230]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2002.
Barbie and the puppy (magyar)
   Barbie és a kutyakölyök. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-426-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798847]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2002.
Barbie as a supermodel (magyar)
   Barbie a szupermodell. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-424-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798846]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2002.
Barbie rollerskates (magyar)
   Barbie görkorcsolyázik. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-512-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798849]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2002.
Barbie the cowgirl (magyar)
   Barbie a farmon. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-513-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798852]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2002.
   Csizmás Kandúr / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2000]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-89-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798944]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2002.
Disney, Walt
Chip & Dale's baby sitting service (magyar)
   Chip és Dale óvodája / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-511-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798895]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2002.
Disney, Walt
Donald as a mailman (magyar)
   Postakacsa / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-423-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798897]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2002.
Disney, Walt
Mickey and the bean-stalk (magyar)
   Mickey és az égig érő paszuly / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-510-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798902]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2002.
Disney, Walt
Tarzan & the jungle olympics (magyar)
   Tarzan és a dzsungelolimpia / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-428-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798905]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2002.
Disney, Walt
Uncle Antoine the great adventurer (magyar)
   Antoine bácsi, a kalandor kandúr / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-584-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-422-2)
087.5(084.1)
[AN 798893]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2002.
   A három kismalac / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2000]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-88-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798943]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2002.
   Hófehérke és a hét törpe / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2000]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-90-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798945]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2002.
   Piroska és a farkas / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2000]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-87-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 798966]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Mi van az állatkertben? / rajz. Radvány Zsuzsa. - Budapest : Santos, [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9244-18-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799480]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2002.
Scarry, Richard
Richard Scarry's funniest storybook ever (magyar)
   Balfogások, nyafogások Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - [42] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9166-24-3 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 928005]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2002.
Schultheis, Ulrike
Maximilian, das Gespensterkind (magyar)
   Lebbencs, a szellem-csemete / Ulrike Schultheis, Sophie Schmid ; [ford. Toronyi Gyöngyi]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9166-25-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 927928]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2002.
Toldiné Tölgyvári Rita
   Répa, retek, mogyoró / Toldiné Tölgyvári Rita ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 58, [6] p. : ill., színes ; 29 cm
Mondókák, versek
ISBN 963-9355-44-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 927802]
MARC

ANSEL
UTF-8