MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:05:57
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

8975 /2002.
   Általános kislexikon / [szerk. Mózes István Miklós]. - Budapes : Horizont, 2000. - 472, XI p. ; 22 cm
Borítócím: Általános kis lexikon A-tól ZS-ig
ISBN 963-86136-9-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86012-1-3)
030
[AN 801482]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8976 /2002.
   A mi 40 évünk : az Alba Volán SC története / [szerk. Mezőszentgyörgyi László]. - Székesfehérvár : Alba Volán SC, [2001]. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6117-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5323-3)
Alba Volán Sportclub (Székesfehérvár)
061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 800310]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8977 /2002.
Singh, Simon
The code book (magyar)
   Kódkönyv : a rejtjelezés és rejtjelfejtés története / Simon Singh ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2002. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 963-530-539-7 kötött : ár nélkül
003.26(100)(091)
[AN 930210]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2002.
Skaliczki Judit (1945-)
   A hazai könyvtárügy az ezredfordulón / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2001. - 19 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-341-7 fűzött : ár nélkül
021(439)"199/200"
[AN 930430]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8979 /2002.
Horváth Petra (1978-)
   Anettka-jelenség avagy A szarba lépéstől az ondó ízéig / Horváth Petra. - Budapest : ADM K., [2002]. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 963-202-264-5 fűzött : ár nélkül
791.9.097(439)(092)Anettka
[AN 931079]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2002.
Lipták Dorottya
   Újságok és újságolvasók Ferenc József korában : Bécs - Budapest - Prága / Lipták Dorottya. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 963-9457-01-9 fűzött : ár nélkül
070(436/439) *** 316.7(436/439) *** 930.85(436/439)
[AN 931124]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8981 /2002.
Vedres András (1940-)
   Szellemforrás : géniuszok a huszadik században = Spring of spirit : geniuses in the 20 century / írta Vedres András ; rajz. Gál Lehel. - [Budapest] : Terc, cop. 2000. - 64, 64 p. : ill. ; 14x14 cm
Ford. Klekner Bíbor. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-5787-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 693-16-3082-X)
001(100)(=945.11)"19"(092) *** 929(=945.11)(100)
[AN 800313]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8982 /2002.
Chopra, Deepak
The path to love (magyar)
   A szeretet útja : a szerelem spirituális jelentősége / Deepak Chopra ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-578-7 fűzött : 1990,- Ft
133.25 *** 392.6
[AN 931152]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2002.
Császár Ottó
   Horoszkópok, parajelenségek, ufók és egyéb ámítások / Császár Ottó. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-877-X fűzött : 1200,- Ft
133.52 *** 159.961 *** 001.94
[AN 931094]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2002.
Cunningham, Scott
Earth power (magyar)
   Földmágia : a természeti elemek mágikus kézikönyve / Scott Cunningham ; [ford. Kis János]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 209, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-574-4 fűzött : 1590,- Ft
133.4
[AN 930439]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2002.
Krassa, Peter
Dein Schicksal ist vorherbestimmt (magyar)
   Az "Akasha-krónika" titka : Ernetti páter időgépe, avagy sorsunk meghatározott?! / Peter Krassa ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2000. - 261, [17] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-7570-84-5 kötött : ár nélkül
001.94 *** 115 *** 133.25
[AN 798548]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2002.
Sőregi Ottó
Repülhet-e az ember? (új kiadása)
   A bölcsek titka : [transzcendentális meditáció] / Sőregi Ottó. - 2. kiad. - [Budapest] : Magyar Kvk., 2002. - 280 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 963-86281-0-3 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 930342]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2002.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Gulyás Irén] ; [ill. Ingrid Riedel Karp]. - 3. mód. kiad. - Orosháza : Fény K., 2002. - 161 p., [47] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-85325-1-3 kötött : ár nélkül
133.25 *** 001.94(309)
[AN 930885]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8988 /2002.
Budayné Kálóczi Ildikó
   Élővilág a kisvasút mentén : a Hármashegyaljai Tanösvény : Zsuzsival a természetbe / [írta Budayné Kálóczi Ildikó, Gyarmathy István, Papp László] ; [fotó Buday Andrea et al.] ; [közread. a] Szerkő Egyesület, Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület. - 3. aktualizált kiad. - Debrecen : Szerkő Egyes. : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyes., [2002]. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
502(439-2Debrecen) *** 656.331(439)ZsuzsiKisvasút
[AN 930053]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2002.
   Fertő-Hanság Nemzeti Park / [szerk. Tolnai Krisztina] ; [fotó Ambrus András et al.] ; [kiad. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága]. - [Sarród] : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., [2001]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-6277-1 fűzött : ár nélkül
Fertő-Hanság Nemzeti Park.
502.4(439Fertő-Hanság)
[AN 906274]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2002.
Fertő-Hanság Nemzeti Park (angol)
   Fertő-Hanság National Park / [ed. Krisztina Tolnai] ; [photo András Ambrus et al.] ; [rubl.[!] Directorate of Fertő-Hanság National Park]. - [Sarród] : Directorate of Fertő-Hanság Nat. Park, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-3908-7 fűzött : ár nélkül
Fertő-Hanság Nemzeti Park.
502.4(439Fertő-Hanság)
[AN 799372]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2002.
Fertő-Hanság Nemzeti Park (német)
   Nationalpark Fertő-Hanság / [Red. Krisztina Tolnai] ; [Fotos András Ambrus et al.] ; [Verl. Nationalparkdirektion Fertő-Hanság]. - [Sarród] : Nationalparkdirektion Fertő-Hanság, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-3909-5 fűzött : ár nélkül
Fertő-Hanság Nemzeti Park.
502.4(439Fertő-Hanság)
[AN 799376]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2002.
Országos Agrár-környezetvédelmi Konferencia (8.) (2000) (Budapest)
   VIII. Országos Agrár-környezetvédelmi Konferencia : Magyar Állami Földtani Intézet ..., Budapest, 2000. november 8-9-10. : szakmai kiadvány / [rend., közread. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - [Budapest] : KVIK, [2000]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798274]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2002.
Szász Imre (1927-)
   Kisanna Kertországban / Szász Imre ; [Szenes Zsuzsa rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2002. - 146 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86206-3-3 kötött : 1490,- Ft
502(02.053.2) *** 894.511-93(02.053.2)
[AN 930823]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2002.
   Szennyezett területek kármentesítése / Filep György [et al.] ; szerk. Szabó Imre. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2002. - [2], VII, 483 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 740
Fűzött : ár nélkül
504.53.06(075.8)
[AN 930696]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2002.
   A világörökség : az emberiség legféltettebb kulturális és természeti értékei / [... vál. és összeáll. Nagy Éva, Buris László, Domina István] ; [a fordításokat kész. Agócs Károly et al.]. - 2. kieg. kiad. - [Budapest] : Gulliver, [2002]. - 423 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
A ford. a "Patrimonio de la humanidad" c. sorozat felhasználásával kész.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8466-63-4)
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 931035]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8996 /2002.
   Elemi matematika példatár az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára / [szerk. Csóka Géza] ; [szerzők Bende Imre et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3232-X fűzött : 1777,- Ft
51(075.8)(076) *** 51(072)
[AN 930221]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2002.
Hámori Miklós
   Arányok és talányok / Hámori Miklós ; [... a szerző rajz.]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : M. Világ, 2002. - 154, [5] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. [156-157].
ISBN 963-9075-14-0 kötött : ár nélkül
511.13 *** 7.013 *** 57.018.7
[AN 929839]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2002.
Németh József (1943-)
   Előadások a végtelen sorokról / Németh József. - Szeged : Polygon, 2002. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Bibliogr.: p. 209-210. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
517.55(075.8) *** 517.52(075.8)
[AN 930541]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2002.
Szenthe János (1933-)
   Bevezetés a sima sokaságok elméletébe : egyetemi tankönyv / Szenthe János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 963-463-544-X fűzött : ár nélkül
515.16(075.8)
[AN 930416]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9000 /2002.
Murguly György
   Az idő nem múlik : Albert Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata : gondolatok az emberről és a Mindenségről / Murguly György. - Békéscsaba : Új Kékszalag, 2002. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 963-86266-0-7 kötött : ár nélkül
530.12
[AN 931100]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2002.
Patkós András (1947-)
   Sugárzás és részecskék : bevezetés az elemi részek fizikájába : egyetemi tankönyv / Patkós András, Polónyi János. - Budapest : Typotex, 2002, cop. 2000. - 306 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9132-91-8 fűzött : 3300,- Ft
539.12 *** 530.145
[AN 930202]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9002 /2002.
Wooley, Alan
Rock & minerals (magyar)
   Kőzetek és ásványok / Alan Wooley ; fotók Mike Freeman ; ill. Christine Howes és Bob Hersey ; [ford. Váczi Tamás]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2000. - 62, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 1419-0559)
ISBN 963-9205-69-9 kötött : ár nélkül
549 *** 552
[AN 799116]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9003 /2002.
Juhász József (1927-)
   Hidrogeológia / Juhász József. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 1176 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1117-1139.
ISBN 963-05-7891-3 kötött : ár nélkül
556.3
[AN 930934]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2002.
Molnár Béla (1934-)
   A Föld és az élet fejlődése : [egyetemi tankönyv] / Molnár Béla. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1984. - 360 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-347.
ISBN 963-19-3202-8 kötött : 3600,- Ft
551.7(075.8) *** 56(075.8)
[AN 930201]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2002.
Norman, David
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok és más történelem előtti állatok / David Norman ; [ill. Bob Hersey] ; [ford. Langó Zsuzsanna]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2000. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 1419-0559)
ISBN 963-9205-68-0 kötött : ár nélkül
568.19
[AN 799121]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2002.
Taylor, Barbara
Arctic & Antarctic (magyar)
   Sarkvidékek / írta Barbara Taylor ; fényképezte Geoff Brightling ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Park, cop. 2000. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 44.)
ISBN 963-530-495-1 kötött : ár nélkül
Déli-sarkvidék - Északi-sarkvidék
911.2(98) *** 911.2(99) *** 591.9(211) *** 581.9(211)
[AN 800909]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2002.
Zubály Sándor (1968-)
   Képes dinoszauruszkalauz / [kész. Zubály Sándor]. - [Nyíregyháza] : Black & White, 2000. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9330-18-3 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-6260-18-5)
568.19(02.053.2)
[AN 799944]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9008 /2002.
   Amatőrcsillagászok kézikönyve / szerk. Mizser Attila ; [ill. Bakos Gáspár et al.] ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2002. - 536 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9427-4 fűzött : 1999,- Ft
52(035)
[AN 930815]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2002.
Husti György (1935- )
Global positioning system (magyar) (átd. kiad.)
   Globális helymeghatározó rendszer : bevezetés / [Husti György] ; [közrem. Ádám J. et al.] ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - Sopron : NyME, 2000. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7180-95-8 fűzött : ár nélkül
528(075.8)
[AN 800685]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9010 /2002.
Godet, Jean-Denis
Bäume und Sträucher (magyar)
   Fák és cserjék : [meglátni, meghatározni, védeni] / Jean-Denis Godet ; [ford. Horánszky András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina '96, 2001. - 216 p. : ill., színes ; 30 cm
A kötéstáblán címadatként: Godet-növénykalauz
ISBN 963-9026-81-6 kötött : 3450,- Ft
582(083.71) *** 581.412
[AN 930164]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2002.
Hamer, Dean
Living with our genes (magyar)
   Génjeink : miért fontosabbak, mint hinnénk? / Dean Hamer, Peter Copeland ; [ford. Puskás László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 318 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 291-310.
ISBN 963-389-229-5 fűzött : 1980,- Ft
575.1 *** 577.2 *** 631.526.321
[AN 931157]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2002.
Marian, A. J.
   Tudományos alapismeretek és molekuláris kardiológia / A. J. Marian, Robert Roberts. - Budapest : IMP Nk. Orvosi K., [2000]. - 48 p. : ill. ; 28 cm + mell. (7 p.). - (ACCSAP, ISSN 1418-2556 ; 12.)
ISBN 963-408-204-1 * fűzött : ár nélkül
577.21 *** 616.1
[AN 797793]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2002.
Warvasovszky Emil (1928-)
   Építmények madárlakói ; Madaras történetek / Warvasovszky Emil ; [... ill. Dömölki Lajos és König Róbert] ; [közread. a]... Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2002. - 138 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: Madarakról égen-földön
ISBN 963-9102-51-2 fűzött : 1400,- Ft
598.2
[AN 930422]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9014 /2002.
   123 kérdés és felelet az infektológiából / [szerk. Szalka András, Rókusz László] ; [szerzők Bán Éva et al.]. - Budapest : EOS Kft., 2002. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9892-X fűzött : ár nélkül
616.9
[AN 930346]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2002.
Bogdán Gusztáv
   Arctáji fájdalmak eredete és differenciáldiagnosztikája / Bogdán Gusztáv, Gyeney László. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-9212-61-X kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9242-61-X)
611.92 *** 616-009.7 *** 616-079.4
[AN 931150]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2002.
Brencsán János (1923-)
   Orvosi szótár / Brencsán ; szerk. Krúdy Erzsébet. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1998. - 719 p. ; 21 cm
ISBN 963-242-768-8 kötött : ár nélkül
61(038)
[AN 930027]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2002.
Carnegie, Dale
   Sikerkalauz / Dale Carnegie. - Budapest : Gladiátor, 2001-. - 18 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-8043-45-8
613.865
[AN 930135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hatásos beszéd módszerei : [a meggyőzés iskolája] / átd. Dorothy Carnegie ; [ford. Takács Viktória]. - 7. m. kiad. - 2001. - 251 p.
ISBN 963-8043-46-6 fűzött : ár nélkül
82.085
[AN 930137] MARC

ANSEL
UTF-89018 /2002.
Cassuto, Jill-Patrice
Les hépatites (magyar)
   A hepatitiszek / Jill-Patrice Cassuto, Brigitte Reboulot ; [ford. Hável János]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2000. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindennapi egészségünk, ISSN 1586-7706)
ISBN 963-09-4181-3 fűzött : ár nélkül
616.36-002
[AN 799115]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2002.
Csillik Bertalan (1927-)
Tájanatómia (német)
   Topographische Anatomie / geschrieben von Bertalan Csillik, Stefan Kubik, Teréz Tömböl ; Verf. von Teréz Tömböl ; [die Abbildungen wurden ... János Kálmánfi gezeichnet]. - Budapest : Medicina, 2000. - 248 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-241-824-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-463-0)
611
[AN 797337]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2002.
Darnel Christian
   Mit (t)akar a nő? : megoldások könyve férfiaknak! / Darnel Christian. - Budapest : Százszorszép, cop. 2002. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-7673-41-5 fűzött : 998,- Ft
159.922.1 *** 613.865
[AN 931082]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2002.
   A depresszió felismerése és az öngyilkosság megelőzése a háziorvosi gyakorlatban : Háziorvos Továbbképző Program, Kiskunhalas / szerk. Rihmer Zoltán és Kalmár Sándor ; [közread. az] Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. - [Budapest] : OPNI, 2000. - 120 p. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-4376-9 fűzött : ár nélkül
616.895.4-07 *** 616.89-008.441.44
[AN 801257]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2002.
Devics Józsefné
   Várandós kismamák életmódja, étrendje / Devics Józsefné. - Bőv., átd. kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 650,- Ft (hibás ISBN 963-550-008-4)
618.2-083 *** 641.55(083.12)
[AN 930024]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2002.
   Az emlőrák aktuális kérdései / szerk. Tóth József, Péter Ilona. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 249 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Szerzők Bak Mihály et al. - Lezárva: 2001. okt. 30. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-699-093-X kötött : ár nélkül
618.19-006
[AN 930641]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2002.
   Fogyókúra diétázás nélkül. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-8625-09-0 fűzött : ár nélkül
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 930474]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2002.
Gaálné Póda Bernadette
   Bélbetegek diétáskönyve : diéta vékonybél- és vastagbélbetegek számára : zsír- és fűszerszegény, pektingazdag étrend / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1990. - 153 p. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-242-657-6 fűzött : ár nélkül
616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 930026]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2002.
Gerő Zsuzsa (1940-1999)
   Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban / Gerő Zsuzsa. - [Budapest] : Flaccus, 2002. - 283 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9412-06-6 fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 372.3
[AN 930420]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Az étel a legjobb orvosság / Hargitai György ; [az orvosi részeket írta Romhányi Csaba] ; [... színes fotók Budaházi László]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Gladiátor, 2002. - 192 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A hagyományos és mai magyar konyha szakácskönyvei, ISSN 1586-1279)
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 963-8043-51-2 kötött : ár nélkül
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 930031]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2002.
Ignácz Piroska
   A rák visszafelé is haladhat : történetek rákos betegekről / Ignácz Piroska ; [előszó Bagdy Emőke, Kovács Lajos]. - Eger : Ignácz Kvk., 2000. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-86075-1-3 fűzött : 1150,- Ft
616-006 *** 613.865
[AN 799233]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2002.
Irinyi Tamás
   Pszichiátriai szakápolástan / Irinyi Tamás. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 2000. - 264 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000. - Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 963-242-360-7 fűzött : ár nélkül
616-083(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 930194]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2002.
Kornai János (1928-)
   Hidden in an envelope: gratitude payments to medical doctors in Hungary / János Kornai. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2000. - 28 p. ; 21 cm. - (Discussion papers / Collegium Budapest Institute for Advanced Study,, ISSN 1217-5811 ; 60.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 963-8463-95-3 fűzött : ár nélkül
614.257(439) *** 614.253
[AN 799483]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2002.
   A látótér vizsgálata / [szerk. Holló Gábor]. - Budapest : Semmelweis Egy. I. sz. Szemészeti Klinika, 2000. - 104 p. : ill. ; 28 cm. - (Tömő utcai füzetek, ISSN 1217-1824 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9129-31-3 * fűzött : ár nélkül
617.754-07
[AN 797731]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2002.
Mindell, Earl
Earl Mindell's herb bible (magyar)
   Gyógyfüvek bibliája / Earl Mindell ; [ford. Mányai Sándor]. - Budapest : Glória, [2002], cop. 1999. - 336 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 963-7495-77-0 fűzött : 1490,- Ft
615.89:615.322
[AN 930909]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2002.
Müller Éva
   Titkárnő ABC / Müller Éva. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86170-4-7 kötött : ár nélkül
613.865 *** 651.44
[AN 931173]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2002.
   Nonverbális pszichoterápiák / [... összeáll. Juhász Sándor] ; [szerk. Bíró Sándor és Juhász Sándor]. - Budapest : M. Pszichiátriai Társ., [2002]. - [4], 293 p. : ill. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 0237-2134)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7124-68-3 fűzött : ár nélkül
615.851.8(082)
[AN 930260]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2002.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A tornabot : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. - [Budapest] : Flaccus, 2002. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9412-09-0 fűzött : ár nélkül
615.825 *** 372.363(072) *** 613.71-053.2
[AN 930496]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2002.
Popper Péter (1933-)
   A tigris és a majom : Mihancsik Zsófia beszélget Popper Péterrel : [vallomások]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 272 p. ; 19 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-689-2)
Popper Péter (1933-)
159.9(439)(092)Popper_P.(047.53)
[AN 930656]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2002.
   Rövid dinamikus pszichoterápia / [szerk. Bakó Tihamér, Biró Sándor] ; [a fordításokat kész. Bakó Tihamér et al.]. - Budapest : Animula, [2002]. - 220 p. ; 24 cm
Klinikai interjúk és válogatás a Dinamikus Rövidterápia III. Nemzetközi Kongresszusa (1977. Los Angeles) előadásaiból. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7124-87-9)
615.851.13 *** 616.89-072.87
[AN 930191]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2002.
Schobert Norbert (1971-)
   100 kérdés a fitneszről / Schobert Norbi. - [Budapest] : Stardust, 2002. - 223 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-202-325-0 fűzött : 1990,- Ft
613.71 *** 641.561
[AN 931174]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2002.
Szécsi Märcz Ari
   Ételtől lélekig : makrobiotika avagy az öt elem szerinti táplálkozás, ételkészítés elmélete és fortélyai / Szécsi (Märcz) Ari. - [Budapest] : Lunarimpex, 1999 [!2002]. - 188 p., [8] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-11-8 fűzött : 1580,- Ft
613.261
[AN 930022]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2002.
Szentgyörgyi Zoltán
   Tér- és helyzetérzékelést fejlesztő gyakorlatok óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek részére : gyakorlatgyűjtemény / Szentgyörgyi Zoltán ; [ill. Ömböly Attila]. - Budapest : Flaccus, 2002. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9412-05-8 fűzött : ár nélkül
615.825 *** 372.363(072) *** 613.71-053.2
[AN 930532]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2002.
Zebroff, Kareen
The ABC of yoga (magyar)
   Jóga mindenkinek : [test- és légzőgyakorlatok lépésről lépésre] / Kareen Zebroff ; [ford. Balla Judit]. - 4. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1994. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-547-682-5 kötött : ár nélkül
613.71
[AN 930249]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9042 /2002.
International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research (7.) (2000) (Budapest)
   7th International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research : EMCR '2000 : Budapest, ... May 28 - June 1, 2000 : abstracts / [publ. by the Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences]. - [Budapest] : CRC of the HAS, 2000. - [2], XIII, 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7067-09-4 * fűzött : ár nélkül
620.197 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 800806]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2002.
Zörgő József (1930-)
   Térenergia, mint új energiaforrás = The space energy as a new energy source / [a leírás szerzője Zörgő József]. - Miskolc : Szerző, 2000. - 16 pag.var. : ill. ; 31 cm
Példányszám: 50
ISBN 963-440-100-7 * kötött : ár nélkül
620.91 *** 530.1 *** 001.94
[AN 799753]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9044 /2002.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? / Bártfai Barnabás. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-INFO, 2002. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-86232-6-8 fűzött : 1970,- Ft
681.3
[AN 930167]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2002.
Dunaújvárosi Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2000) (Dunaújváros)
   A 2000. évi őszi házi tudományos diákköri konferencia programja / [szerk. Gyarmati Imre, Mándicsné Bartha Jolán]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. K., 2000. - 29 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - A konferenciát a Dunaújvárosi Főiskola rend.
ISBN 963-00-5858-8 * fűzött : ár nélkül
681.3 *** 37 *** 33 *** 620.1 *** 669 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 800004]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2002.
Frye, Curtis
Office XP step by step (magyar)
   Office XP lépésről lépésre / Curtis Frye és Kristen Crupi ; [ford. ... Böröczky Szabolcs et al.]. - Bicske : Szak K., 2002. - XXVII, 712 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Borítócím: Microsoft Office XP lépésről lépésre
ISBN 963-9131-44-X fűzött : 10800,- Ft
681.3.066Windows *** 519.688Office
[AN 930490]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2000 : kézikönyv a program magyar nyelvű változatához / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [535].
ISBN 963-577-283-1 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word
[AN 799858]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2002.
   Safeprocess 2000 : 4th IFAC Symposium on fault detection supervision and safety for technical processes : Budapest, 14-16 June : preprints / ed. A. M. Edelmayer ; [org. by the Computer and Automation Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences]. - [Budapest] : [SZTAKI], 2000. - 2 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801037]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1/2. - XVI, 622 p.
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801042] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2/2. - XVI, 623-1233. p.
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801043] MARC

ANSEL
UTF-89049 /2002.
Spealman, Jill
Microsoft Windows 2000 directory services infrastructure readiness review (magyar)
   MCSE exam 70-217: Microsoft Windows 2000 directory services infrastructure : vizsgafelkészítő / Jill Spealman ; [a gyakorló feladatokat kész. Lángné Erdős Katalin] ; [ford. ... Hevesi Nelli et al.]. - Bicske : Szak K., 2002. - XXII, 373 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-42-3 fűzött : 7900,- Ft
681.324.066Windows
[AN 930482]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2002.
Young, Michael J.
XML step by step (magyar)
   XML lépésről lépésre / Michael J. Young ; [ford. ... Böröczky Szabolcs et al.]. - Bicske : Szak K., 2002. - XVIII, 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-43-1 fűzött : 7500,- Ft
681.324Internet *** 519.682XML
[AN 930487]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9051 /2002.
   Proceedings of the 2000 Mini-symposium / [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Electrical Engineering and Informatics Department of Measurement and Information Systems. - [Budapest] : Budapest Univ. of Technology and Economics, [2000]. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-661-1 * fűzött : ár nélkül
621.317 *** 53.08 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798218]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9052 /2002.
   A magyar pipa története - a magyar történelem a pipákon : Keszthely, Balatoni Múzeum, 2000. április - szeptember : Debrecen, Déri Múzeum, 2000. november - december : Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2001. február - április / [a forgatókönyvet írta és a kiállítást rend. Haider Edit, Ridovics Anna] ; [a katalógust szerk. Haider Edit, Orgona Angelika, Ridovics Anna] ; [... írták Balla Gabriella et al.]. - Budapest : MNM ; [Keszthely] : Balatoni Múz., 2000. - 251 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-9046-49-3 fűzött : ár nélkül
688.93(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.4(439)
[AN 801206]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9053 /2002.
   Épületgépészet 2000 / [... szerkbiz. Barna Lajos et al.]. - Budapest : Épületgépészet K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-03-9709-9
696/697(075.8)
[AN 800769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapismeretek / [az I. köt. szerkesztője Zöld András] ; [... szerzői Bajnóczy Gábor et al.]. - 2000. - XVI, 484 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-9710-2 kötött : ár nélkül
696/697(075.8)
[AN 800770] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9054 /2002.
Lázár László
   Közlekedj szabályosan! : ...amikor a földön kell járni... / Lázár László. - Budapest : EduSoft Kft., 2000. - 31 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-[32].
ISBN 963-00-5311-X fűzött : 480,- Ft
656.1.05(072) *** 372.3 *** 373.213
[AN 799784]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9055 /2002.
Albert Levente (1943-)
   Bencze Gergely, 1854-1925, élete és munkássága / Albert Levente. - Sopron : NyME Erdőmérnöki Kar, 2000. - 31, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 15.)
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 963-7180-98-2 fűzött : ár nélkül
Bencze Gergely (1854-1925)
630(439)(092)Bencze_G.
[AN 800266]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2002.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-9239-63-1 *
636(075.8)
[AN 411767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Baromfi, haszongalamb / [írta Bogenfürst Ferenc et al.]. - [2002]. - 428 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-54-1 kötött : ár nélkül
636.5(075.8)
[AN 931340] MARC

ANSEL
UTF-89057 /2002.
   Amit a vetőburgonyáról tudni kell.. / [szerk. Sárközi Ferenc] ; [... írták Adamovics Péter et al.]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Agroinform, 2002. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-759-1 fűzött : ár nélkül
635.21
[AN 930829]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2002.
Bányai József
   A vadászat a múzsák templomában : a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vadászati kiállításának és gyűjteményének története / Bányai József ; [a fényképeket kész. Papp Tibor et al.]. - Budapest : Szerző, cop. 2000. - 92 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-82. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 963-640-922-6 kötött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
639.1 *** 799.2 *** 069(439-2Bp.)MMM
[AN 797977]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2002.
Béres Klára
   Szirtfoknak lenni : Béres József életútja / Béres Klára ; [kiad. a Béres Rt.]. - 2. kiad. - Budapest : Béres Rt., 2002. - 145, [6] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-85523-9-5 fűzött : ár nélkül
Béres József (1920-)
63(439)(092)Béres_J. *** 615.241.3
[AN 930225]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2002.
Csapody István (1930-)
   Fehér Dániel, 1890-1955, élete és munkássága / Csapody István, Bartha Dénes. - Sopron : NyME Erdőmérnöki Kar, 2000. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 14.)
Bibliogr.: p. 17-28.
ISBN 963-7180-90-7 fűzött : ár nélkül
Fehér Dániel (1890-1955)
630(439)(092)Fehér_D.
[AN 800264]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2002.
   Fenntartható mezőgazdaság - minőségi termelés / szerk. Nagy János ; szerzők Dobos Attila [et al.] ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum MTK Földműveléstani Tanszék, MTA DE Földművelési Kutatócsoport]. - Debrecen : DE ATC : MTA DE Földműv. Kutcsop., 2000. - 180, [4] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7177-98-1 fűzött : ár nélkül
63 *** 65.018
[AN 797225]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2002.
Juhász Csaba
   Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára / Juhász Csaba, Koczor Tamás. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-188. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-27-4 fűzött : ár nélkül
631.152 *** 658.1 *** 504
[AN 931123]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2002.
Lajkó István
   Halászati alapismeretek / Lajkó István. - Budapest : [Agroinform], 2002. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-502-694-3 fűzött : ár nélkül
639.2(078)
[AN 930224]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2002.
Mélypatakiné Rottenstein Gertrud
   Kutyatartók és -tenyésztők kézikönyve / Mélypatakiné Rottenstein Gertrud. - Mezőkövesd : Rottenstein F., 2000. - 239 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-640-923-4 füzött : ár nélkül
636.7
[AN 797980]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2002.
   Mezőgazdasági zsebkönyv : termesztési ismeretek gazdálkodóknak / szerk. Vajdai Imre és Bujáki Gábor ; [... írták Vajdai Imre et al.]. - Budapest : Gazda, 2002. - 404 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2000
ISBN 963-7445-42-0 fűzött : 2200,- Ft
63(035)
[AN 930445]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2002.
MTA Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (25.) (2001) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 25 : az előadások tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Benkóné Pongó Dóra ; [kiad. az FVM Műszaki Intézet és Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2001. - 55 p. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-611-359-9 fűzött : ár nélkül
631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 801204]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2002.
Rácz Zoltánné
   Szobanövények otthonunkban : kézikönyv : mindaz, amit a 150 leggyakoribb szobanövényről tudni érdemes / Rácz Zoltánné ; [fényképezte Bartha Kálmán György]. - 3. kiad. - Nyíregyháza : Növényvarázs, [2002]. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Otthonunkban a természet" sorozat)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7988-75-0)
635.91
[AN 931045]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2002.
Szabó István (1950-)
   A hagymafélék termesztése / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9422-26-6 kötött : ár nélkül
635.25/.26
[AN 931154]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2002.
Szodfridt István (1930-)
   Babos Imre, 1901-1979, élete és munkássága / Szodfridt István. - Sopron : NyME Erdőmérnöki Kar, 2000. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 13.)
Bibliogr.: p. 26-31.
ISBN 963-7180-89-3 fűzött : ár nélkül
Babos Imre (1901-1979)
630(439)(092)Babos_I.
[AN 800259]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2002.
Törzsök Éva (1947-)
   Ausztria agrárgazdasága az Európai Unióban : egy integráció pillanatképei / Törzsök Éva ; [közread. a Budapesti Agrárkamara ...]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Budapesti Agrárkamara : Mezőgazda K., 2002. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-211.
ISBN 963-9358-56-8 fűzött : ár nélkül
338.43(436)"199" *** 338.43(4-62)"199"
[AN 931305]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2002.
   "Tudomány és gyakorlat az Észak-Alföldi Régió mezőgazdaságában" című konferencia kiadványa : Debrecen 2000. március 29. / [szerk. Nemessályi Zsolt, Sárvári Mihály] ; [rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság]. - [Debrecen] : MTA DAB, [2000]. - [6], 141 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-7064-15-X * fűzött : ár nélkül
63(439Észak-Alföldi_Régió) *** 378.663(439Észak-Alföldi_Régió) *** 001.89 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 797589]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2002.
Vadon termő és termesztett gyógynövények (új kiadása.)
   Gyógy- és aromanövények / szerk. Bernáth Jenő ; [írta Bernáth Jenő et al.] ; [a növényrajzokat Székely Judit kész.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 2000. - 667 p., XXVIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 593-599.
ISBN 963-9239-96-8 kötött : ár nélkül
633.88(035) *** 615.322
[AN 930932]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9073 /2002.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par ... Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 19. éd. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 92 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 963-13-5166-1 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 930127]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2002.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (magyar)
   Kis magyar szakácskönyv / Gundel Károly ; átd. ... Gundel Ferenc és Gundel Imre. - 7. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2002]. - 87 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5163-7 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 930126]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2002.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (spanyol)
   La cocina húngara / Károly Gundel ; edición ampliada y reelaborada por ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. de Irma Agüero]. - 10. ed. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 95 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5167-X kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 930129]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2002.
Lurz Gerda
   Mézzel nemcsak édesen / Lurz Gerda ; [... a rajzokat kész. Princz Mihály]. - Kistarcsa : Galanthus, [2000]. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Komatál, ISSN 1586-2100)
ISBN 963-03-9672-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):638.1
[AN 798815]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2002.
Miskey Csaba
Nyúlhús specialitások (olasz)
   Coniglio specialitá / [... scritte e preparate Csaba Miskey] ; [foto Lajos Czifra] ; [pubbl.] AMC. - Budapest : AMC, [2000]. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-4130-8 * fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 798778]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2002.
   Régi idők étkei : recepteskönyv : a Suliexpo pályázataiból / [szerk. Estók Gábor] ; [kiad. a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ]. - Nyíregyháza : M. Ped., Közműv. Int. és Továbbképző Közp., 2000. - 72 p. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7874-95-X fűzött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 800619]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9079 /2002.
Fehér Ferenc (1933-1994)
   Marx és a modernitás / Fehér Ferenc, Heller Ágnes ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - [Budapest] : Argumentum : Lukács Archívum, 2002. - 317 p. ; 20 cm. - (Alternatívák, ISSN 1216-1411)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-205-7 fűzött : ár nélkül
Marx, Karl
1(430)(092)Marx,_K. *** 330.85
[AN 930353]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2002.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Vorlesungen über die Religionsphilosophie (magyar)
   Vallásfilozófiai előadások / Hegel ; [Csikós Ella et al. ... ford. ...] ; [... a jegyzeteket és a fordítói előszót írta Zoltai Dénes]. - Budapest : Atlantisz, 2000. - 343 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-44-1 kötött : 1795,- Ft
1(430)Hegel,_G.W.F. *** 291.1
[AN 799090]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2002.
Hörcher Ferenc
   Prudentia iuris : towards a pragmatic theory of natural law / by Ferenc Hörcher. - Budapest : Akad. K., [2002], cop. 2000. - 176 p. ; 25 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 963-05-7933-2 fűzött : ár nélkül
141.7 *** 34.01 *** 340.12
[AN 931053]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2002.
Ratzsch, Del
Science & its limits (magyar)
   Miből lesz a tudomány? : rövid bevezetés a tudományfilozófiába / Del Ratzsch ; [ford. Boros Attila]. - Budapest : Harmat, 2002. - 229 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-64-4 kötött : ár nélkül
167 *** 001
[AN 930575]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2002.
Steiner, Rudolf
   Beavatás - megismerés : Penmaenmawr, 1923. augusztus 19-31.-i előadások : kivonatok Rudolf Steiner munkásságából / [ford.] Dubravszky László. - [Budapest] : "Tiszta - Gondolat" Alapítvány, 2000. - 88 p. ; 21 cm. - (Életmű sorozat ; ; 14.)
ISBN 963-03-9548-7 fűzött : ár nélkül
141.333 *** 133.25 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 797801]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9084 /2002.
   A bajai ferencesek háztörténete. - Baja : Türr Múz., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-5565-1
Ordo Fratrum Minorum. Bajai Rendház.
271.3(439-2Baja)(091)
[AN 800590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1694-1840 / ford. Kapocs Nándor ; az előszót és a jegyzeteket írta Kőhegyi Mihály ; [a mutatókat összeáll. Pajor Enikő]. - 2000. - 619, [2] p. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 12.)
Bibliogr.: p. 495-537.
ISBN 963-00-5566-X fűzött : 2500,- Ft
271.3(439-2Baja)"17/184"
[AN 800852] MARC

ANSEL
UTF-89085 /2002.
Beran Ferenc (1951-)
   Előttünk járnak : vallomások a lelkipásztori élet küzdelmeiről és szépségeiről / Beran Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-182-2 fűzött : 840,- Ft
282(439)(092) *** 254
[AN 798629]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2002.
Böszörményi Nagy Katalin
   Az aszkézis, mint liminális folyamat a jávai kultúrában / Böszörményi Nagy Katalin. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 75 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 75.)
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 963-9218-40-5 fűzött : ár nélkül
291.4(594.5) *** 299.9(594.5)
[AN 797646]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2002.
Déli harangszó (ita)
   La campana di mezzogiorno : saggi per il quinto centenario della bolla papale / red. da Zsolt Visy ; [traduzione italiana di Mihály Zöldi]. - Budapest : Mundus, 2000. - 325 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8033-88-6 v. : ár nélkül
247.3 *** 930.85(439) *** 235.3(092)Giovanni_daCapistrano *** 943.9"14"
[AN 798240]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2002.
   Én vagyok, ne féljetek! : Jézus Krisztus élete Márk evangéliumában / [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2000. - 64 p. ; 14 cm
ISBN 963-7427-57-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma.
226.3.04=945.11 *** 232.9
[AN 797261]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2002.
Fabiny Tibor (1924-)
   Az első kövek : a gyülekezetet, templomot és iskolát építő pesti evangélikusok története, 1787-1811 / [Fabiny Tibor] ; [kiad. a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség]. - [Budapest] : Pesti Ev. Egyh. Deák téri Egyhközs., 2000. - 108 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 963-00-5068-4 kötött : ár nélkül
284.1(439-2Bp.)"178/181"
[AN 800092]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2002.
Giussani, Luigi
All'origine della pretesa cristiana (magyar)
   A kereszténység kihívásának eredete / Luigi Giussani ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 155 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-796-453-3 fűzött : 900,- Ft
23/28 *** 242
[AN 931099]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2002.
Görbe József
   A valóság Krisztusban van : teológiai meditáció / Görbe József. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2000. - 161, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9137-48-0 fűzött : 1100,- Ft
248.146 *** 242
[AN 799451]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2002.
Hagin, Kenneth E.
Seven things you should know about divine healing (magyar)
   Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról / Kenneth E. Hagin ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2000. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5370-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 799369]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2002.
   Háló / [szerzők Kovács Péter et al.] ; [kiad. Háló Egyesület]. - [Budapest] : Háló Egyes., 2000. - 46 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-5754-9 * fűzött : ár nélkül
Katolikus Közösségek Hálózata.
267Háló *** 282
[AN 799641]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2002.
Hanzmann Károly (1884-1955)
   Helyzetrajz és adalékok a soproni ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 1900-1950. évi történetéhez / írta Hanzmann Károly ; [... sajtó alá rend. Szála Erzsébet] ; kiad. a Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára. - [Sopron] : Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-5385-3
Soproni Evangélikus Gyülekezet.
284.1(439-2Sopron)(091)
[AN 800771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A korszak krónikája. - 2000. - 275 p. : ill.
ISBN 963-00-5386-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5385-1)
284.1(439-2Sopron)"190/194"
[AN 800772] MARC

ANSEL
UTF-89095 /2002.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 15. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 963-361-339-6 kötött : ár nélkül
245 *** 282
[AN 930151]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2002.
Kölnei Lívia
   In omni hora = Minden órában : a Tizennégy Segítőszent kultusza Magyarországon / Kölnei Lívia, Balázs Erzsébet. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 158 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 154-156. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9406-43-0 fűzött : 1900,- Ft
248.159.7(439) *** 235.3(092) *** 7.046.3
[AN 930650]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2002.
Madre, Philippe
Souffrance des hommes et compassion de Dieu (magyar)
   Az együttérzés iskolája : az ember szenvedése és az isteni együttérzés / Philippe Madre ; [ford. Richard Andrea] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2002. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9915-2 fűzött : 1390,- Ft
248.132 *** 241.513
[AN 931165]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2002.
   Magyar szentek tisztelete és ereklyéi : kiállítás a Keresztény Múzeumban, 2000. június 17 - október 1. / [a kiállítást rend. ..., a katalógust szerk. Cséfalvay Pál és Kontsek Ildikó] ; [fotó Mudrák Attila] ; [kiad. a Keresztény Múzeum ...]. - Esztergom : Keresztény Múz., 2000. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7129-08-1 fűzött : ár nélkül
235.3(092)(439) *** 246.7 *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 797579]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2002.
Mészáros István (1927-)
   Pannonia sacra : Mindszenty-tanulmányok / Mészáros István. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 273 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-62-7 fűzött : 2300,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 943.9"1945/1948"
[AN 930364]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2002.
Nagy Zoltán (1928-)
   Istenben gazdagodni : történetek gyerekeknek az A, B, C év vasárnapjaira / Nagy Zoltán ; [a rajzokat kész. Szecskó Ágnes]. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-167-9 fűzött : 1500,- Ft
22.046(02.053.2)
[AN 800821]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2002.
   Om mani padme hum : bevezetés a tibeti misztikába / [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Farkas L. I., 2000. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-7310-82-7 fűzött : ár nélkül
294.321 *** 248.2
[AN 799124]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2002.
Ozorai Imre (16. sz)
De Christo et eius ecclesia, item de Antichristo eiusque ecclesia (új kiadása)
   Az Christusrul és az ű egyházárul, ësmét az Antichrisztusrul és az ű egyházárul / Ozoray Imre pap szërzëtte ; [a szöveget gond. és az előszót írta Pusztai Tamásné] ; közread. a Kálvin János Társaság. - [Budapest] : Kálvin J. Társ., 2002. - 243 p. ; 21 cm
Az eredeti magyar nyelvű mű hangzáshű átírása. - Gerinccím: Ozoray Imre vitairata
ISBN 963-00-9265-4 kötött : ár nélkül
231 *** 894.511-97 *** 284.2
[AN 931386]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2002.
Püspöki Nagy Péter (1944-)
   Szent Gellért csanádi püspök-vértanú élete és műve : a Velencéből áthozott ereklye bemutatásának emlékére a Budapest-Belvárosi Római Katolikus Főplébánián, 2002. március 23. / Püspöki Nagy Péter. - Budapest : Belvárosi Róm. Kat. Főplébánia, 2002. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-9850-4 velúr : ár nélkül
Gellért, Szent (980-1046)
235.3(092)Gellért
[AN 931276]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
My way the way of the white clouds (magyar)
   Az én utam a bárányfelhők útja / Osho ; [ford. Sw. Shivanando]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, [2002], cop. 1997. - 303, [2] p. ; 21 cm. - (Osho books)
ISBN 963-85397-3-9 fűzött : ár nélkül
294.55
[AN 930065]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2002.
   Regio et religio : népek, kultúrák, egyházak Észak-Kelet Magyarországon : [Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2000. december 15 - 2001. március 31. / [a műveket vál. és a kiállítást rend. Kárpáti László] ; [bev. tanulmány Tamás Edit]. - Miskolc : Herman O. Múz., 2000. - 40 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9271-07-1 fűzött : ár nélkül
28(439)(091) *** 745.046.3(439)(091) *** 247 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 800414]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2002.
Sass Kálmán (1904-1958)
   Az érmelléki reformátusság nyomában / Sass Kálmán ; [jegyzetekkel ell., kieg. és szerk. Szíj Rezső] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 43 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-059-8 fűzött : 980,- Ft
284.2(439.21Érmellék)(091)
[AN 931182]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2002.
Schmidt József (1868-1933)
   Buddha és az ind filozófia / Schmidt József. - [Budapest] : Farkas L. I., 2000. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 963-7310-72-X fűzött : ár nélkül
Buddha
294.3 *** 294.11 *** 291.1
[AN 799213]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2002.
Schönborn, Christoph
Einheit im Glauben (magyar)
   Egység a hitben / Christoph Schönborn ; [... ford. Horváth Károly]. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, cop. 2000. - 127 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9302-31-7 fűzött : 1100,- Ft
261.8 *** 232 *** 244
[AN 799381]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2002.
Stott, John R. W.
Evangelical truth (magyar)
   Egy az Úr, egy a hit : az evangéliumi mozgalom hitvallása / John Stott ; [ford. Zámbóné Tóth Emese]. - Budapest : Harmat, 2002. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-156. és a jegyzetekben
ISBN 963-9148-60-1 fűzött : ár nélkül
231.3 *** 289
[AN 930429]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2002.
Török Tibor (1914-1999)
   Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit / Török Tibor ; Tóth Tibor előszavával. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 28 p. ; 15 cm
ISBN 963-9209-94-5 fűzött : ár nélkül
213 *** 215 *** 113
[AN 930060]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9111 /2002.
Aronson, Elliot
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - 12. átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-586-5 fűzött : ár nélkül
316.6(035)
[AN 930190]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2002.
Bärnkopf Zsolt
   A kommunikáció könyve / Bärnkopf Zsolt. - [Budapest] : Flaccus, 2002. - 197, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9412-10-4 fűzött : ár nélkül
316.77
[AN 930415]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2002.
   Business and intercultural communication / ed. István Bakonyi, Vilma Pápai ; [publ. by the] ... Department of Foreign Languages Széchenyi István College [etc.]. - Győr : Dep. of Foreign Lang. Széchenyi I. College, 2000. - VII, 111 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7175-15-6 * fűzött : ár nélkül
316.77 *** 33 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 798652]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2002.
   Ifjúságsegítés - az új évezred küszöbén / [rend. az] Ifjúsági és Sportminisztérium. - [Budapest] : ISM, 2000. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721)
Az 1999-ben Zánkán rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-5600-3 * fűzött : ár nélkül
304-053.2/.6(439) *** 323(439)"199/200"
[AN 799217]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2002.
Körösényi András (1959-)
   A magyar politikai rendszer / Körösényi András. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 391 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-326-2 kötött : 3280,- Ft
316.334.3(439)"199"(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 930219]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2002.
Lovinescu, Eugen
Istoria civilizaţiei române moderne (magyar)
   A modern román civilizáció története / E. Lovinescu ; [ford. András János] ; [a fordítást átd. Schütz István és Németi Rudolf] ; [szerk. és az utószót írta Farkas Jenő]. - [Budapest] : Palamart, cop. 2002. - 358 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86146-5-X fűzött : 2400,- Ft
316.7(498)(091) *** 008(498)(091) *** 949.8
[AN 931175]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2002.
   Egy műfaj válsága? : tanácskozás az írói szociográfia múltjáról és jövőjéről : Kolozsvár, 2001. október / gond. Beke György. - Budapest : M. Napló, cop. 2002. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Önképünk az ezredfordulón, ISSN 1585-6305)
Rend. a Magyar Írók Szövetsége Szociográfiai Szakosztálya
ISBN 963-202-084-7 fűzött : 1484,- Ft
308(439)(091) *** 894.511(091)"19" *** 061.3(498.4-2Kolozsvár)
[AN 930652]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2002.
Rácz Ferenc
   D.A.D.A oktatók kézikönyve : a kommunikáció elmélete és gyakorlata : drámapedagógiai módszerek az oktatásban / Rácz Ferenc ; [közread. az] ORFK Bűnmegelőzési Osztály. - Budapest : ORFK Bűnmegelőzési Oszt., 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 963-00-7705-1 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 371.383.1 *** 37.02 *** 343.85(439)-053.2
[AN 930659]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9119 /2002.
Faragó László (1880-19??)
   Kossuth-zarándokok útja Amerikába, 1928 / írta Faragó László ; [a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány kiadványa]. - Repr. kiad. - [Miskolc] : Kossuth L. Koszorúja Alapítvány, 2002. - 165, [3] p., [12] t.fol. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Békés : Petőfi Ny., 1928
ISBN 963-202-278-5 fűzött : ár nélkül
394.46(73)"1928" *** 394.944 *** 943.9(092)Kossuth_L.
[AN 930646]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2002.
Fedina Lídia
   Akikről a mesék szólnak : népszerű mesék csodálatos szereplői és varázslatos tárgyai / írta Fedina Lídia ; rajz. Garisa H. Zsolt. - Budapest : Csodaország, 2002. - 136 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9180-29-7 fűzött : ár nélkül
398.21.001
[AN 930545]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2002.
Jámborné Balog Tünde (1938-)
   Az én kalendáriumom / Jámborné Balog Tünde. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 266 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9373-20-6 kötött : 1600,- Ft
398.33(=945.11) *** 894.511-94 *** 930.85(100)
[AN 930339]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2002.
Katona Imre (1921-2001)
   Szépen szóló madárka : népdalaink szöveges üzenete / Katona Imre. - Budapest : Masszi, 2002. - 413 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2490,- Ft
398.8(=945.11)(091) *** 398(=945.11)
[AN 930636]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2002.
Lami István (1925-)
   Varázshegedű : magyarországi szlovák népmesék, mondák, legendák / Lami István ; [ill. Berényiné Lami Mónika és Lukoviczky Endre, Klbacs Mihály]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 291 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285.
ISBN 963-9280-71-2 fűzött : 1900,- Ft
398.2(=854)(439)
[AN 930336]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2002.
Márton László
   Bódizsné halma / [gyűjt. és fotózta Márton László]. - Békés : [Önkormányzat], [2001]. - 18 p. : ill. ; 27 cm
Közread. Békés Város Önkormányzata. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5608-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 463-00-5608-9)
398.21(=945.11)(439.175)
[AN 800697]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2002.
Moré Ákos
   Hej de jó viccek / [összeáll. Moré Ákos]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2000]. - 79 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 10.)
ISBN 963-9265-19-5 * fűzött : 129,- Ft (hibás ISBN 963-9077-17-8)
398.94
[AN 797163]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2002.
Moré Ákos
   Skót viccek / [összeáll. Moré Ákos]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2000]. - 78 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 9.)
Borítócím: A legjobb skót viccek
ISBN 963-9265-20-9 * fűzött : 129,- Ft (hibás ISBN 963-9077-16-X)
398.94
[AN 797168]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2002.
Nádasiné Balatoni Anna
   Adatok Lábatlan néprajzához / Nádasiné Balatoni Anna. - Lábatlan : Önkormányzat, 2000. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1417-5851 ; 2.)
Bibliogr.: p. 262-263.
ISBN 963-00-4488-9 fűzött : ár nélkül
Lábatlan
39(=945.11)(439-2Lábatlan)
[AN 799779]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2002.
   Végtisztesség : kézikönyv a kegyeleti gondoskodással összefüggő gyakorlati teendők végzéséhez / [írta és összeáll. Pintér Ferenc, Galló István]. - Budapest : Zrínyi, 2000. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9065-76-5 fűzött : 980,- Ft
393 *** 355.17(439)
[AN 801480]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9129 /2002.
Arday Lajos (1935-)
   Reformok és kudarcok : Jugoszlávia utolsó évtizedei és ami utána következett / Arday Lajos. - Budapest : BIP, 2002. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86244-5-0 fűzött : 2200,- Ft
Jugoszlávia
327(497.1)"197/199" *** 323(497.1)"197/199"
[AN 931266]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2002.
Bernáth Zoltán
A magyar kormányok mulasztási bűnei a fölbomlott békekötésekkel kapcsolatban (francia)
   Délits de néglience commis par les gouvernemets [!gouvernements] hongrois en ce qui concerne les taités de paix ayant échoué : responsabilité des vaiquers dans la ruine de cinq parties du monde / Zoltán Bernáth, Rezső Szíj. - Budapest : Assoc. Szenczi Molnár : Assoc. O. Herman, 2000. - 22 p. ; 20 cm. - (La serie de politique nationale de l'Association Ottó Herman,, ISBN 1416-0722 ; ; 3.)
ISBN 963-250-016-4 fűzött : ár nélkül
327.5(4)"1920" *** 327.5(4)"1947"
[AN 798030]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2002.
Cicero, Marcus Tullius
De re publica (magyar)
   Az állam / Cicero ; ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor ; a Somnium Scipionist ford. Havas László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1995. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-05-7938-3 fűzött : ár nélkül
321.01 *** 871-96=945.11
[AN 930828]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2002.
Császár Gyula (1928-)
   Négy év története, 1998-2002 / Császár Gyula. - Budapest : Császár Gy., 2002. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-922-9 fűzött : 1200,- Ft
323(439)"1998/2002"(0:82-94)
[AN 931169]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2002.
   Európai integrációs alapismeretek / szerk. Blahó András. - [Budapest] : Aula, 2002. - 705 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-73-3 kötött : 5300,- Ft
327.39(4-62)(075.8)
[AN 930744]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2002.
Fehst, Herman
Bolschewismus und Judentum (magyar)
   Bolsevizmus és zsidóság / Herman Fehst ; ford. és előszót írt Bosnyák Zoltán. A zsidóság világuralmi törekvései / Kmoskó Mihály. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 80, 57 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Mezőberény : Baltha J. Ny., 1936, ill. Budapest : Apostol Ny., 1921. - Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 963-9298-13-1 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(100)
[AN 800195]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2002.
Ferenczes István (1945-)
   Székely apokalipszis / Ferenczes István. - Budapest : M. Napló, cop. 2002. - 179, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Önképünk az ezredfordulón, ISSN 1585-6305)
Dokumentumriportok
ISBN 963-202-083-9 fűzött : 1988,- Ft
323.282(498.4Székelyföld)(=945.11)"1944"(047.53)
[AN 930333]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2002.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Az Orbán-jelenség / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-62-6 fűzött : 1000,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
323(439)"199/200"(092)Orbán_V. *** 329(439)Fidesz
[AN 931775]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2002.
Pesti Sándor (1966-)
   Az újkori magyar parlament / Pesti Sándor. - Budapest : Osiris, 2002. - 349 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-228-7 kötött : 3200,- Ft
328(439)"18/19" *** 342.53(439)"18/19"
[AN 931248]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2002.
Samu Mihály (1929-)
   Hatalomelmélet, különös tekintettel az államra / Samu Mihály. - Budapest : Korona, 2002, cop. 2000. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 963-9191-83-3 fűzött : ár nélkül
321.01
[AN 930212]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2002.
   Tájékoztató a pártok és független jelöltek részére az országgyűlési képviselők 2002. évi választásáról / [szerk. Rytkó Emília]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 110 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 77.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"1998"
[AN 929982]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2002.
   Ungarndeutsche und Ethnopolitik : ausgewählte Aufsätze = A magyarországi németek és az etnopolitika : válogatott tanulmányok / ... Red. Gerhard Seewann. - [Budapest] : Osiris : MTA Kisebbségkutató Műhely : Mo. Németek Orsz. Önkormányzata, cop. 2000. - 264 p. ; 24 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-030-6 * fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-379-852-3)
323.15(=30)(439)"17/19" *** 323.15(=00)(439)"19"
[AN 797135]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9141 /2002.
Ádám Sándor
   Trianon jogszerűsége / Ádám Sándor. - Budapest : Szerző, 2002. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 963-440-891-5 fűzött : 1500,- Ft
943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 931177]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2002.
Bodrossy Leo (1913-)
   A Balaton regénye : a Balaton- és a Bakony-vidék kultúrtörténeti fejlődése / Bodrossy Leo. - Budapest : Minerva, [2002]. - 612 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85826-5-0 kötött : ár nélkül
Bakony - Balaton
943.9(285.2Balaton) *** 930.85(439)(285.2Balaton)
[AN 930370]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2002.
   Élő táj : válogatott írások természetről, térről, teremtésről / szerk. Buka László ; [közread. a] Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 2000. - 305 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9415-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 904(439)
[AN 800667]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2002.
Fenyő István (1929-)
   Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia / Fenyő István. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2002. - 142, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-192-1 fűzött : 1600,- Ft
Fischhof, Adolf
943.6"184/186"(092)Fischhof,_A.
[AN 930475]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2002.
Ferrero, Guglielmo
   Újjáépítés : Talleyrand Bécsben, 1814-1815 / Guglielmo Ferrero ; [ford. Bibó Judit]. - Budapest : Osiris, 2002. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 963-389-207-4 fűzött : 1980,- Ft
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de
940"1814/1815" *** 944"1814/1815"(092)Talleyrand-Périgord,_Ch.M
[AN 931278]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2002.
Fraser, Angus
The gypsies (magyar)
   A cigányok / Sir Angus Fraser ; [ford. Béndek Péter, Vereckei Andrea, Zalotay Melinda] ; [a magyar vonatkozású jegyzeteket és kiegészítéseket kész. Derdák Tibor]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1996. - 335 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 297-320.
ISBN 963-379-157-X fűzött : 1980,- Ft
930.8(=914.99)
[AN 930034]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2002.
Görög Ferenc (1881-1970)
   A magyar nemzet története / írta Görög Ferenc. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9407-32-1 fűzött : ár nélkül
943.9(035)
[AN 930857]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2002.
Gyáni Gábor (1950-)
   Történészdiszkurzusok / Gyáni Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 303 p. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-08-6 fűzött : ár nélkül
930.1 *** 943.9"19" *** 316.343.62(439)"19"
[AN 931120]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2002.
   Győr szabad királyi város címeres kiváltságlevele / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft. ... , Győr Megyei Jogú Város Levéltára]. - Fakszimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2000. - 56 p. : ill., főként színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-00-4844-2 velúr : ár nélkül
Győr
943.9-2Győr"17"(093.2) *** 094/099.07 *** 929.6(439-2Győr)
[AN 797333]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2002.
   Hagyomány és történelem : ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára / [szerk. Gebei Sándor]. - Eger : [EKF Törttud. Int.], 2000. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézete. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Für Lajos műveinek bibliográfiája: p. 407-415. - Példányszám: 200
ISBN 963-7752-93-5 fűzött : ár nélkül
943.9"12/19" *** 012Für_L.
[AN 798939]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2002.
Hammond, Norman
Ancient Maya civilization (magyar)
   Az ősi maja civilizáció / Norman Hammond ; [ford. Gyarmati János] ; a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem kiadása. - Budapest : Vámbéry Á. Keleti Szabadegy., 2002. - X, 295 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 963-00-9952-7 fűzött : ár nélkül
930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 931300]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2002.
Historia mínima de México (magyar)
   Mexikó rövid története / Daniel Cosío Villegas [et al.] ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Eötvös Kvk., 2002. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9316-44-X fűzött : ár nélkül
Mexikó
972
[AN 930453]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2002.
Hricsovinyi Tamás
   Kelta vihar / Hricsovinyi Tamás ; [graf. és ill. Ócsai Gábor]. - 2. kiad. - [Zalaegerszeg] : Célprint Kft., [2002]. - 120 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
Kötött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-85793-2-3)
930.8(=916)
[AN 929832]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2002.
   Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére : tanulmányok = Festschrift zu Ehren von Csaba Csapodi / [szerk. ... Rozsondai Marianne ...]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2002. - 433 p. : ill. ; 23 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Csapodi Csaba műveinek bibliográfiája: p. 405-433. - Összefoglalás német, magyar és francia nyelven
ISBN 963-446-206-5 fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 943.9 *** 012Csapodi_Cs.
[AN 930675]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2002.
Kiss József Mihály
   A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára 1920-1980, 1990 : repertórium / Kiss József Mihály. - Gödöllő : [Szt. István Egy.], 2000. - 127 p. ; 23 cm
Közread. a Szent István Egyetem
ISBN 963-9256-21-8 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Levéltár.
930.253(439-2Gödöllő) *** 378.663(439-2Gödöllő)
[AN 797985]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2002.
Körmendi Lajos (1946-)
   Az együttleges szellem / Körmendi Lajos. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-17-6 fűzött : 1600,- Ft
Nagykunság
943.9Nagykunság *** 930.85(439Nagykunság)
[AN 930359]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2002.
   A középkori Dél-Alföld és Szer / szerk. Kollár Tibor ; a szerk. mtársai Bardoly István [et al.]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2000. - 654 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7237-45-3 kötött : ár nélkül
904(439.14)"10/15" *** 726(439.14)"10/15"
[AN 797685]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2002.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol)
   Hungary : a brief history / by István Lázár ; [transl. by Albert Tezla]. - 7. updated ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 247 p. : ill., térk. ; 19 cm
ISBN 963-13-5151-3 fűzött : 1650,- Ft
943.9(035)
[AN 930016]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2002.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (német)
   Kleine Geschichte Ungarns / István Lázár. - 6. neu bearb. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 1990. - 255 p. : ill., térk. ; 19 cm
Ford. Csongár Álmos
ISBN 963-13-5150-5 fűzött : 1650,- Ft
943.9(035)
[AN 930017]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2002.
   Levéltári mikrofilmezés : módszertani ajánlás. - Átd., jav. kiad. - Budapest : MOL, 2000. - 54 p. ; 29 cm. - (Levéltári módszertani és oktatási füzetek, ISSN 1416-0145 ; 5.)
Példányszám: 200
ISBN 963-631-111-0 fűzött : ár nélkül
930.251 *** 778.14
[AN 797642]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2002.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A legendák varázsa : Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar-román párbeszéd a 19. század derekán / Miskolczy Ambrus. - [Budapest] : Universitas, 2000. - 387 p. ; 23 cm. - (Mythologica)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-47-7 fűzött : ár nélkül
Michelet, Jules
930.1(44)(092)Michelet,_J. *** 943.9"18" *** 949.8"18"
[AN 800677]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2002.
Nagy Pál
   "Maradékainknak..." : Csobád, egy abaúji település története / Nagy Pál, Hajdú Imre ; [kiad. Csobád község Önkormányzata]. - Csobád : Önkormányzat, 2000. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-323.
ISBN 963-00-4411-0 fűzött : ár nélkül
Csobád
943.9-2Csobád
[AN 800676]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2002.
   A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája : Eger, 1998. szeptember 18-20. / [szerk. Petercsák Tivadar, Váradi Adél]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2000. - 534 p. : ill. ; 29 cm. - (Heves megyei régészeti közlemények, ISSN 1419-6840 ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7223-43-6 fűzött : ár nélkül
904(439) *** 904(37) *** 904(36) *** 943.9".../10" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 800201]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2002.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Római kori halomsírok a Dunántúlon / K. Palágyi Sylvia, Nagy Levente ; Csizmadia Gábor, Horváth László, Németh Péter Gergely közrem. ; [a mutatókat összeáll. Kerekes Gergő et al.] ; [graf. Trexlerné Szlezák Judit és Horváth László, Vári Ágnes] ; [közread. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2000. - 283 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 261-274. - Példányszám: 500
ISBN 963-7208-64-X fűzött : ár nélkül
904(439.11)"00/04" *** 904(398.6)"00/04"
[AN 797283]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2002.
   Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái : igazságszolgáltatási iratok. - Budapest : Pest M. Lvt., 1998-. - 20 cm
Igazságszolgáltatási iratok (gerinccím)
ISBN 963-7235-24-8 * (hibás ISBN 963-7235-24-X)
943.915.3(093.2) *** 353(439.153)(093.2)
[AN 375606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1721-1740 / Borosy András, Szabó Attila ; [... a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - 2000. - 434 p. : ill. + térk. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 32.)
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-7235-32-9 fűzött : 1000,- Ft
943.915.3(093.2) *** 353(439.153)(093.2)
[AN 800565] MARC

ANSEL
UTF-89166 /2002.
Pezenhoffer Antal
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
ISBN 963-8283-00-9 *
943.9"15/18" *** 322(439)"15/18" *** 282 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2002. - 387 p.
ISBN 963-8283-05-X fűzött : ár nélkül
943.9"15/19"
[AN 930355] MARC

ANSEL
UTF-89167 /2002.
Pilinyi Péter
   Józsefvárosi kódex 2000 / [... írta és szerk. Pilinyi Péter és Sarkady Sándor]. - Budapest : Quint Reklámügynökség, 2000. - 164, [4] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [165].
ISBN 963-9033-06-5 * velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-9033-05-7)
929(439-2Bp.VIII.)
[AN 801081]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2002.
Scarpari, Maurizio
Antica Cina (magyar)
   Az ősi Kína : a kínai civilizáció a kezdetektől a Tang-dinasztia végéig, i. sz. 10. századig / Maurizio Scarpari ; [... ford. Székely András]. - Budapest : Officina '96, cop. 2000. - 291 p. : ill., színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 290.
ISBN 963-9026-53-0 kötött : 7500,- Ft
Kína
930.85(510)".../09" *** 951".../09"
[AN 801077]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2002.
Si-ma Qian
Shi ji (magyar, kínai) (részlet)
   A hunok legkorábbi története : a Shi Ji 110. kötete / írta Sima Qian ; [... ford. Du Yaxiong és Horváth Izabella]. - [Budapest] : M. Ház, [2002]. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Magyar és kinai nyelven. - Bibliogr.: p. 123.
ISBN 963-9335-06-1 kötött : ár nélkül
936.91 *** 895.1-94.02=945.11
[AN 930507]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2002.
   Szöveggyűjtemény a magyar művelődéstörténet tanulmányozásához / összeáll., szerk. és a bevezetőket írta Agárdi Péter. - Pécs : PTE, 2002. - [2], 507 p. ; 23 cm. - (Humánszervező (munkaügyi) menedzser sorozat,, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-366-5 fűzött : ár nélkül
930.85(439)(078)
[AN 930223]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2002.
Tempfli Imre
   A Báthoryak valláspolitikája / Tempfli Imre. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 25.)
Bibliogr.: p. 122-129.
ISBN 963-9011-81-9 fűzött : ár nélkül
Báthory család
943.921"157/160" *** 322(439.21)"157/160"
[AN 798645]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2002.
   Történelem - kép : szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2000. március 17 - szeptember 24. = Geschichte - Geschichtsbild : die Beziehung von Vergangenheit und Kunst in Ungarn : Ausstellung der Ungarischen Nationalgalerie, 17. März - 24. September 2000 / [a katalógust szerk., a kiállítást rend. Mikó Árpád és Sinkó Katalin] ; [... szerzői Ács Pál et al.]. - Budapest : MNG : Pannon GSM, [2000]. - 851 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2000/3.). (Veröffentlichungen der Ungarischen Nationalgalerie, ISSN 0864-7283 ; 2000/3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7432-78-7 * kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 7(439)(091) *** 943.9
[AN 797690]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2002.
Zalán Magda (1936-)
   Négykezes : arcok közelből és távolról / Zalán Magda. - Budapest : Tertia, 2002. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9387-05-3 fűzött : 1650,- Ft
929(=945.11)(100)(047.53)
[AN 931186]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9174 /2002.
   Barangolások Bakonyszentkirály múltjában / szerk. Jánni Ottó ; [a kötet szerzői Törőcsik Zoltán et al.] ; [közread. a Községi Önkormányzat ...]. - Bakonyszentkirály : Önkormányzat, 2000. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5935-5 * fűzött : ár nélkül
Bakonyszentkirály
908.439-2Bakonyszentkirály
[AN 800686]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2002.
Bezerédy Győző (1934-)
   Hosszúhetény / írta Bezerédy Győző ; szerk. Füzes Miklós. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 148, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 119-126. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-23-7 kötött : ár nélkül
Hosszúhetény
908.439-2Hosszúhetény
[AN 798222]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2002.
Dobos Gyula (1944-)
   Ozora / írta Dobos Gyula ; szerk. Gaál Attila. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 229, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 189-193. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-24-5 kötött : ár nélkül
Ozora
908.439-2Ozora
[AN 798225]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2002.
Erdős Ferenc
   Lovasberény / írta Erdős Ferenc ; szerk. Dakó Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 170, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 145-148. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-21-0 kötött : ár nélkül
Lovasberény
908.439-2Lovasberény
[AN 798200]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2002.
   Ezredvégi helyzetkép : Heves megye / [szerk. Dobróka Zita] ; [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Heves Megyei Igazgatósága. - Eger : KSH Heves M. Ig., 2000. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2000. okt. 18.
ISBN 963-00-4849-3 fűzött : 4590,- Ft
Heves (megye)
908.439.133(083.41) *** 31(439.133)
[AN 797296]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2002.
Fermor, Patrick Leigh
Between the woods and the water (magyar)
   Erdők s vizek közt : Esztergomtól Brassóig gyalogszerrel 1934-ben / Patrick Leigh Fermor ; [ford. és az utószót írta Vajda Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 323 p. ; 21 cm. - (Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
ISBN 963-07-7205-1 kötött : 1900,- Ft
910.4(439)"1934"(=20)(092)Fermor,_P.L. *** 910.4(498.4)"1934"(=20)(092)Fermor,_P.L. *** 908.439"193" *** 908.498.4"193"
[AN 928557]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2002.
Hárs József (1925-)
   Fertőrákos / írta Hárs József ; szerk. Jászberényi Ferencné és Néma Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 207, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 182-188. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-22-9 kötött : ár nélkül
Fertőrákos
908.439-2Fertőrákos
[AN 798187]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2002.
   Kiskunfélegyháza : képeskönyv : Bilderbuch : picture-book : livre illustré / [szerk. Borbélyné Szabó Katalin] ; [kiad. ... Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Móra Ferenc Gimnázium]. - Kiskunfélegyháza : Önkormányzat : Móra Gimn., 2000. - 68 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-5059-5 fűzött : ár nélkül
Kiskunfélegyháza
908.439-2Kiskunfélegyháza
[AN 800005]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2002.
Kumpf Antal (1879-1955)
   Moson és Magyaróvár régi fotográfiákon : válogatás Kumpf Antal fotóanyagából / [vál., szerk.] Szentkuti Károly, Thullner István ; [közread. a] Hansági Múzeum és Alapítványa. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., 2000. - 69 fol. : ill. ; 21x30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-4400-5 fűzött : ár nélkül
Mosonmagyaróvár
908.439-2Mosonmagyaróvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Kumpf_A.
[AN 797362]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2002.
Mukicsné Kozár Mária (1952-)
   Felsőszölnök / írta Kozár Mária ; szerk. Gyurácz Ferenc. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 164 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 146-152. - Összefoglalás magyar, szlovén, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-20-2 kötött : ár nélkül
Felsőszölnök
908.439-2Felsőszölnök
[AN 798186]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2002.
   Múltidéző, 1945-2000 : Hort / [... kiad. Hort Község Önkormányzata]. - Eger [!Hort] : Önkormányzat, 2000. - 56 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Szerk. Tánczos Istvánné
ISBN 963-00-4880-9 kötött : ár nélkül
Hort
908.439-2Hort
[AN 799788]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2002.
Szakál Aurél (1959-)
   Üdvözlet Kiskunhalasról : kiskunhalasi képeslapok, 1898-2000 = Greetings from Kiskunhalas : picture postcards of Kiskunhalas, 1898-2000 = Grüsse aus Kiskunhalas : Ansichtskarten aus Kiskunhalas, 1898-2000 / Szakál Aurél ; [kiad. ... Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2000. - 126 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-00-4205-3 kötött : ár nélkül
Kiskunhalas
908.439-2Kiskunhalas(084.12) *** 769.5(439)
[AN 800199]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2002.
Wellner István (1924-1991)
   Itália / Wellner István ; [térk. ... Pakurár István] ; [fotók Fehér István et al.]. . - 6. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2002], cop. 1993. - 449 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1991. febr. 1.
ISBN 963-243-852-3 kötött : ár nélkül
Olaszország
914.5(036)
[AN 929905]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9187 /2002.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 643 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 642-643.
Fűzött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-9203-85-8)
343.3/.7(035)
[AN 930892]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2002.
Bíró Endre (1955-)
   Jogalkalmazás, joghasználat : eligazodás a jogállamban / Bíró Endre ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2002. - 253 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 963-00-9649-8 fűzött : 2500,- Ft
340.132(439)"199" *** 340.15(439)"199" *** 340.114(439)"199"
[AN 930531]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2002.
   E-government avagy Kormányzati és önkormányzati kihívások az on-line demokrácia korában / [szerk.] Budai Balázs Benjamin ; [írta Gálik Zoltán et al.]. - [Budapest] : Aula, 2002. - 366 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-366.
ISBN 963-9345-75-X kötött : ár nélkül
342.51(439) *** 352(439) *** 681.324
[AN 930476]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2002.
   Egyetemes állam- és jogtörténet : polgári kor / Kisteleki Károly [et al.] ; [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-30-6 fűzött : 3700,- Ft
342(100)(091)(075.8) *** 321.01(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 931160]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2002.
   Egyetemes jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
34(100)(091)(075.8)
[AN 930798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 620 p.
ISBN 963-19-2849-7 fűzött : 3696,- Ft
34(100)(091)(075.8)
[AN 930800] MARC

ANSEL
UTF-89192 /2002.
   Hegytörvények forrásközléseinek gyűjteménye, 1470-1846 / összegyűjt., jegyzetekkel ell. és sajtó alá rend. Égető Melinda. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 335 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szőlőhegyek történetének forrásai, ISSN 1588-4112 ; 2.)
Váltakozva magyar, német, horvát és szlovák nyelven
ISBN 963-9457-05-1 fűzött : ár nélkül
349.422.3(439)"147/184"(094) *** 634.8(439)"147/184"(094) *** 352.9(439)"147/184"(094)
[AN 931272]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2002.
   A jogi kultúrák fejlődéstörténete / szerk. Horváth Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 335 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Historiae Juris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae, ISSN 1418-6489)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-1219-1 fűzött : 2408,- Ft
34(100)(091)
[AN 799943]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2002.
Kaiser Ferenc
   A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között / Kaiser Ferenc. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 159-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9079-82-0 kötött : ár nélkül
Magyarország. Csendőrség.
351.742(439)"1919/1945"
[AN 930480]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2002.
Kisida Erzsébet
   Diákok jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - [Budapest] : OBMT, 2002. - 77 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
ISBN 963-00-9462-2 fűzött : ár nélkül
34(439)(036)
[AN 930943]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2002.
   A köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos munkaügyi jogszabályok, tárgymutatóval : a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény A munka törvénykönyvével egységes szerkezetben és más, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kormányrendeletek / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2001. - 257 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. aug. 10.
ISBN 963-00-7719-1 fűzött : ár nélkül
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 921816]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2002.
Magyarország. Legfelsőbb Bíróság.
   A Legfelsőbb Bíróság polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi jogegységi határozatai, irányelvei, elvi döntései, állásfoglalásai / [szerk. Cserni János, Réczey Katalin] ; [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2002. - 464 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 31.
Fűzött : ár nélkül
347(439)(094.92) *** 349.2(439)(094.92) *** 351.95(439)(094.92)
[AN 930797]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2002.
   Nyilvántartási kódex. - Budapest : Saldo, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-621-975-3 *
352.073.5(439) *** 657
[AN 798769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Pénzügyi és számviteli nyilvántartás az önkormányzati költségvetési szerveknél / [szerzők Papp János et al.]. - 2000. - 156 p. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 21.)
ISBN 963-621-952-4 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439) *** 657
[AN 798782] MARC

ANSEL
UTF-89199 /2002.
   A Polgári törvénykönyv. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 579 p. ; 15 cm. - (Kis jogszabály sorozat, ISSN 0134-0964)
Lezárva: 2002. márc. 1.
ISBN 963-224-642-X kötött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 930153]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2002.
   A szerződés : Trianon - a békediktátum hiteles szövege / [... szerk., bev. Szalai Csaba]. - Repr. kiad. - [Hajdúszoboszló] : Migan Kvk., [2000]. - 94 p. : ill., részben térk. ; 39 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Budapesti Közlöny, 168. sz. (1921). - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 963-00-4992-9 fűzött : ár nélkül
341.382"1920"(094) *** 943.9"1920"(094)
[AN 797656]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2002.
   Szomszédok Egymásért Mozgalom : módszertani segédlet / [... kész. Vincze Lajos] ; a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megelőzési Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kiadványa. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Megelőzési Alapítvány : Jász-Nagykun-Szolnok M. Rendőr-főkapitányság, 2001. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5776-X fűzött : ár nélkül
343.85
[AN 800319]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2002.
   Társasági törvény, cégtörvény : jogszabály, jogelemzés / Farkas József [et al.] ; szerk. Sárközy Tamás. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 699 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-9404-10-1 fűzött : 5400,- Ft
347.72(439)(094)
[AN 930896]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9203 /2002.
Csapody Tamás (1960-)
   Landmines in Hungary = A gyalogsági aknák Magyarországon / Tamás Csapody. - Budapest : Inst. for Political Science of the HAS, 2000. - 53 p. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-39-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9098-39-1)
623.454.3(439)
[AN 797635]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2002.
   "A magyar védelmi ipar / szolgáltatás és a katonai minőségügyi követelmények néhány aktuális kérdése" című konferencia : 2000. június 8. / [szerk. Füredi László, Neumann Emese] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság és a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet. - Budapest : MMT, [2000]. - 28 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8032-67-7 * fűzött : ár nélkül
623.4(439)"199" *** 65.018(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798347]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2002.
   Mária Terézia hadvezére : válogatás Hadik András táborszernagy Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Farkas Gyöngyi] ; [az iratokat ford. Bőhm Jakab]. - Budapest : Petit Real, 2000. - 488 p. : ill. ; 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 963-9267-05-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85827-05-8)
Hadik András (1710-1790)
355(439)(092)Hadik_A.(093) *** 930.253(439-2Bp.)Hadtörténelni_Levéltár(083.8)
[AN 800896]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2002.
Székely Dénes
   A lőpor és a töltény / Székely Dénes. - [Fűzfőgyártelep] : Székely D., cop. 2000. - 130 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-640-394-5 kötött : ár nélkül
623.451 *** 623.44
[AN 800311]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9207 /2002.
   Amit a mérleg mutat : vállalkozások és költségvetési szervek részére / [szerk. Sztanó Imre, Korom Erik] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 190 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-638-016-3 fűzött : 3500,- Ft
657.37(036) *** 334.722(439) *** 336.61(439)
[AN 930590]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2002.
Bártfai Andrea
   Ingatlan az adóztatásban : szabályozás, jogalkalmazás, ellenőrzési tapasztalatok / [szerzők Bártfai Andrea, Bártfainé Ostorházi Éva, Jóczik Adrienn] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 18. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 270 p. ; 24 cm
ISBN 963-9427-07-1 fűzött : 3000,- Ft
336.211(439)(036)
[AN 931356]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2002.
   Belépés a XXI. századba : a gyors növekedés és a vállalatok : [ECOSTAT konferencia 2000. október 13.] : [előadások] / [szerk. Belyó Pál, Nyers József, Wiesel Iván]. - Budapest : ECOSTAT, 2000. - 93 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 9.)
ISBN 963-215-368-5 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200" *** 334.7(439)"199/200"
[AN 800672]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2002.
Borsellino, Lewis J.
The day trader (magyar)
   A day trader : a parkettől a PC-ig / Lewis J. Borsellino és Patricia Commins. - Budapest : NET Média Kft., cop. 2000. - XIV, 280 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4215-0 kötött : ár nélkül
336.76(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 797968]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2002.
Eszterhainé Daruka Magdolna
   Mikroökonómia feladatgyűjtemény / Daruka Magdolna, Simanovszky Zoltán. - 3. bőv. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2001. - 162 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7915-1 fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)(076)
[AN 929842]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2002.
   Felzárkózás és EU-csatlakozás : az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága a VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferenciájának előadásai : Budapest, 2000. október 30-31. / [szerk. Román Zoltán]. - Budapest : MTA Ipar- és Vállalatgazd. Biz., 2000. - 398 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-508-179-0 fűzött : ár nélkül
658.1(439)"199" *** 334.72(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798266]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2002.
   Gazdaságunk helyzete, kitekintés 2001-re / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2000. - 136, [26] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2000/4.)
ISBN 963-215-369-3 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200" *** 339.9(100)"199/200"
[AN 800674]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2002.
   Az Industria Nemzetközi Ipari Szakkiállítás alkalmából rendezett Kis- és középvállalkozások (KKV-k) minőségirányításának stratégiai kérdései című rendezvény előadásai : [2000. május 25.] / szerk. Róth András, Jancsovics Imréné ; kiad. a Magyar Minőség Társaság. - Budapest : MMT, [2000]. - 22 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8032-68-5 * fűzött : ár nélkül
658.1 *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798358]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2002.
Kapásiné Buza Mária
   A számviteli törvény változásai : a 2000. évi C. és az 1991. évi XVIII. törvény előírásainak összevetése tematikus szerkesztésben / Kapásiné Buza Mária. - Budapest : Perfekt, 2000. - 448 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-407-4 fűzött : 2968,- Ft
1991. évi XVIII. törvény a számvitelről
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)
[AN 796942]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2002.
Kiss Endre (1947-)
   Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás : társadalomfilozófiai tanulmányok / Kiss Endre. - Budapest : Ferenczi, 2002. - 454 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 451-454. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-9900-4 fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 336.7 *** 323(439)"199"
[AN 931210]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2002.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Szerencsés ember : Börcsök Mária kérdezi Kopátsy Sándort. - [Budapest] : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 112 p., [28] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-9114-59-6 fűzött : 1500,- Ft
330(439)(092)Kopátsy_S.(047.53)
[AN 931194]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2002.
Kostolany, André
Kostolanys beste Geldgeschichten (magyar)
   Kedvenc történeteim a pénzről : hasznos ötletek befektetőknek és spekulánsoknak / André Kostolany ; [ford. Svéda Dóra]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2002. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-475-9 kötött : 2490,- Ft
336.76
[AN 931218]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2002.
Lévai Zoltán
   A személyügyi tevékenység gyakorlata / Lévai Zoltán, Bauer János ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szókratész, 2000. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7163-16-6)
658.3
[AN 929827]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2002.
   Local and regional tax administration in transition countries / ed. by Mihály Hőgye. - Budapest : LGI : OSI, 2000. - 490 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7316-67-1 fűzött : ár nélkül
336.2(4-11)"199" *** 352(4-11)
[AN 797917]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2002.
   Oktatás és gazdaság / szerk. Polónyi István ; ... mtársa Illés Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 236 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 6.)
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 963-472-625-9 fűzött : ár nélkül
330 *** 37 *** 658.3
[AN 930639]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2002.
Pintér Emil (1929-)
   Globalizáció pró és kontra : gondolatok a kettős gazdaságról / Pintér Emil. - Budapest : Accordia, 2002. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-79-9 fűzött : 1200,- Ft
339.9(100)
[AN 931076]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2002.
Rabár Ferenc (1929-1999)
   A kötéltáncos magányossága : válogatott írások / Rabár Ferenc ; [szerk. és az előszót írta Bácskai Tamás] ; [sajtó alá rend. Juhász Angéla]. - Budapest : Osiris, 2002. - 322 p. ; 24 cm
Rabár Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 321-[323].
ISBN 963-389-250-3 fűzött : 2480,- Ft
330
[AN 931143]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2002.
Rapcsák János
   Phare-kézikönyv : érdeklődőknek, kezdőknek és haladóknak / Rapcsák János, Heil Péter. - Budapest : Osiris, 2000. - 167 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
ISBN 963-379-725-X fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-379-925-X)
339.96(4-62)
[AN 799109]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2002.
   A számviteli törvény : a 2000. évi C. törvény a számvitelről. - [Budapest] : Perfekt, [2000]. - 98 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-411-2 fűzött : 398,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)
[AN 796912]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2002.
   Vezetéspszichológiai sarokpontok / Balogh László [et al.] ; [alkotószerk. Koncz István] ; [bibliogr. Koncz András] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2001. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-221.
ISBN 963-7163-50-6 fűzött : ár nélkül
658.1.013 *** 658.1.012.4
[AN 929828]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2002.
Went, Robert
Grenzen aan de globalisering? (magyar)
   Globalizáció : neoliberális feladatok, radikális válaszok / Robert Went ; [ford. Pálvölgyi Balázs, Rövid Márton László]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2002. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 231-243.
ISBN 963-394-465-1 fűzött : 1490,- Ft
339.9(100)
[AN 931077]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9228 /2002.
   100 éves a miskolci - Erzsébet - Semmelweis Kórház : [jubileumi évkönyv] / [szerk. Sallai Zsolt] ; [szerzők Dobrossy István et al.]. - [Miskolc] : Semmelweis Kórház, 2000. - 206 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-00-5805-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86137-0-X)
Semmelweis Kórház és Rendelőintézet (Miskolc)
364.444.046.6(439-2Miskolc)(058)
[AN 799755]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2002.
Családvédelmi Szolgálat. Országos konferencia (1.) (2000) (Budapest)
   A Családvédelmi Szolgálat I. Országos Konferenciája : Budapest, 2000. 04. 25. / [rend., közread. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal]. - Budapest : Orsz. Tisztifőorvosi Hiv., [2001]. - 47 p. ; 22 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-00-5859-6 * fűzött : ár nélkül
364.65-058.8(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 800356]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2002.
   Kézikönyv szociális munkásoknak / szerk. Kozma Judit ; [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - [Budapest] : Szociális Szakmai Szövets., 2002. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9972-1 fűzött : ár nélkül
364.04 *** 364.62
[AN 931044]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2002.
Szabó Gyula
   ÖTA 70 éve a tagság szolgálatában / [írta Szabó Gyula] ; [megj. a Vasutas ÖTA Egyesület gondozásában]. - Budapest : Vasutas ÖTA Egyes., 2000. - 106 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-5807-3 * fűzött : ár nélkül
Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület.
364.44(439)"193/199"
[AN 799781]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2002.
   A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, 1997. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelettel, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal, 2002 / [szerk. Walchné Kremlicska Katalin] ; [szerzők Faragóné Korpássy Anita et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 10. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 279 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. ápr. 30.
ISBN 963-9427-06-3 kötött : ár nélkül
369(439)(094)(036)
[AN 930796]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9233 /2002.
Galánfi Ede
   Tanítás és nevelés : negyven év a katedrán / Galánfi Ede ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-250-048-2 fűzött : 890,- Ft
371.321 *** 37.015.3
[AN 931351]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2002.
Győri Pál
   Óvodások biológiai fejlettsége és fizikai aktivitása : tanulmányok, 1983-2000 / Győri Pál. - Veszprém : [OOK-Press], 2002. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Óvodások biológiai fejlődése és fizikai aktivitása. - Bibliogr.: p. 279-284. és a jegyzetekben
ISBN 963-202-294-7 fűzött : ár nélkül
372.363 *** 373.213
[AN 930513]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2002.
   Intézményrendszer-fejlesztés a Tempusban : a magyarországi tapasztalatok bemutatása / [... szerk. Holczheim Valéria] ; [szerzők Besze Szilvia et al.] ; [kiad. Tempus Közalapítvány Tempus Magyarországi Iroda]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Mo. Iroda, cop. 2000. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4874-4 fűzött : ár nélkül
378(439)"199" *** 303.424(439)"199" *** 37.014.24(439)"199"
[AN 798094]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2002.
   Jubileumi évkönyv, 1990-2000 : Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza = The 10th anniversary report, 1990-2000 : University of Debrecen the Health College Faculty, Nyíregyháza / [a szerkbiz. tagjai Lampé László et al.]. - Nyíregyháza : DE Eü. Főisk. Kar, 2000. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-9070-46-7 fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Egészségügyi Főiskolai Kar (Nyíregyháza)
378.661(439-2Debrecen).096(058)
[AN 798214]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2002.
Kapturné Bíró Beáta
   Becsengetéstől vakációig : ünnepi műsorfüzet az általános iskola alsó tagozatának / Kapturné Bíró Beáta. - Debrecen : Pedellus, 2000. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Ünnepi műsorfüzet az általános iskola alsó tagozatának (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9224-47-2 fűzött : ár nélkül
371.383(072)
[AN 799862]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2002.
Kisida Erzsébet
   Pedagógusok jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - [Budapest] : OBMT, 2002. - 109 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
ISBN 963-00-9460-6 fűzött : ár nélkül
371(439)(036)
[AN 930942]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2002.
Kovács Barbara
   A zenei fejlesztő játékokról : a szakszerű óvodai zenei nevelés tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciókat és a különböző nevelési területeket is fejlesztő hatásairól / [írta Kovács Barbara]. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 120 p. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-9334-28-6 fűzött : ár nélkül
372.3:78(072)
[AN 930556]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2002.
   Közoktatás statisztikai kézikönyv, 2000 / [közread. az] Oktatási Minisztérium. - [Budapest] : OM, [2000]. - 204 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 963-00-5395-0 * fűzött : ár nélkül
37.014(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 798142]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2002.
Living word curriculum (magyar)
   Reménység magjai : tananyag kisiskolásoknak : 2. év - 1. félév : tanári kézikönyv / [ford. Bálint Sándor] ; [közread. a] Reménység Magjai Alapítvány. - Budapest : Reménység Magjai Alapítvány, 2000. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4149-9 fűzött : ár nélkül
372.82(072) *** 268
[AN 797712]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2002.
   Matematika : 6. osztály / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata]. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 2 db ; 30 cm
ISBN 963-464-605-0 * fűzött : ár nélkül
372.851(072)
[AN 798792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Tanári kézikönyv : számelmélet, műveletek törttekkel[!]. - . - 161 p. : ill.
ISBN 963-464-576-3
372.851(072)
[AN 798802] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tanári kézikönyv a Hány eset van, Műveletek egész számokkal és Tükrözés című fejezeteihez. - . - 182, [2] p. : ill., részben színes
ISBN 963-464-574-7
372.851(072)
[AN 807533] MARC

ANSEL
UTF-89243 /2002.
Petrukovič, Nikolaj
   Social sciences and higher education in Belarus: need and potential for reform / by Nikolai Petroukovich. - Budapest : CEP, cop. 2000. - 18 p. ; 30 cm. - (Discussion series / Civic Education Project,, ISSN 1585-3675 ; 1/5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4018-2 * fűzött : ár nélkül
378(476)"199"
[AN 800981]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2002.
Pléh Csaba (1945-)
   Nyelvfejlődési szűrővizsgálat : PPL / Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József. - Budapest : Akad. K., 2002. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 14 kártya
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 963-05-7869-7 fűzött : ár nélkül
376.36 *** 372.46 *** 159.946.072
[AN 931155]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2002.
Popov, Nikolaj
   A review of the system of higher education in Bulgaria / by Nikolay Popov. - Budapest : CEP, cop. 2000. - 14 p. ; 30 cm. - (Discussion series / Civic Education Project,, ISSN 1585-3675 ; 1/4.)
ISBN 963-00-4017-4 * fűzött : ár nélkül
378(497.2)"199"
[AN 800979]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2002.
   Szakképzési tájékoztató : a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzéséért / [szerzők Farkas Péter et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium, [Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI : OM, 2000. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 963-7627-93-6 * fűzött : ár nélkül
376.63 *** 377.018.48(439)
[AN 798806]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2002.
   Zárójelentések a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok VI. általános képzési-kutatási infrastruktúra fejlesztési pályázati fordulójában támogatott projektekről / [szerk. Patthy Éva] ; [közread. a] FEFA Iroda. - Budapest : FEFA Iroda, 2000. - 297 p. ; 30 cm
Gerinccím: FEFA VI. pályázati forduló
ISBN 963-00-4690-3 * fűzött : ár nélkül
378.014.543.3(439)
[AN 800657]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2002.
   Zárójelentések a felsőoktatási intézmények FEFA-támogatással működő integrációs célú projektjeiről, 1994-1997 / [szerk. és a bevezetőt írta Patthy Éva] ; [a szerkesztésben közrem. Farkas Mária Magdolna] ; [közread. a] FEFA Iroda. - Budapest : FEFA Iroda, 2000. - 558 p. ; 30 cm
Gerinccím: FEFA integrációs pályázatok, 1994-1997
ISBN 963-00-4691-1 * fűzött : ár nélkül
378.014.543.3(439)
[AN 800654]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2002.
   Zárójelentések a III. pályázati fordulóban támogatott projektekről / [közread. a] Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap. - [Budapest] : FEFA, [2000]. - 6 db ; 29 cm
ISBN 963-00-4667-9 * fűzött : ár nélkül
378.014.543.3(439)
[AN 800576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Idegennyelv-oktatási programok. - 706 p.
ISBN 963-00-4668-7 *
378.014.543.3(439)
[AN 800577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Egyetemek természettudományi képzés-fejlesztési programjai. - [4], 424 p.
ISBN 963-00-4669-5 *
378.014.543.3(439)
[AN 800578] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Egyetemek társadalomtudományi képzés-fejlesztési programjai. - [4], 442 p.
ISBN 963-00-4670-9 *
378.014.543.3(439)
[AN 800579] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Egyetemek orvostudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 392 p.
ISBN 963-00-4671-7 *
378.014.543.3(439)
[AN 800580] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Egyetemek műszaki és agrártudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 506 p.
ISBN 963-00-4672-5 *
378.014.543.3(439)
[AN 800581] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Főiskolák, főiskolai karok általános képzés-fejlesztési programjai. - [4], 341 p.
ISBN 963-00-4673-3 *
378.014.543.3(439)
[AN 800582] MARC

ANSEL
UTF-89250 /2002.
   Zárójelentések a IV. pályázati fordulóban támogatott projektekről / [közread. a] Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap. - [Budapest] : FEFA, [2000]. - 6 db ; 30 cm
ISBN 963-00-4675-X * fűzött : ár nélkül
378.014.543.3(439)
[AN 800642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Idegennyelv-oktatási programok. - [2], 395 p.
ISBN 963-00-4676-8 *
378.014.543.3(439)
[AN 800644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Egyetemek természettudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 339 p.
ISBN 963-00-4677-6 *
378.014.543.3(439)
[AN 800647] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Egyetemek társadalomtudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 467 p.
ISBN 963-00-4678-4 *
378.014.543.3(439)
[AN 800648] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Egyetemek orvostudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 312 p.
ISBN 963-00-4679-2 *
378.014.543.3(439)
[AN 800649] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Egyetemek műszaki és agrártudományi képzés-fejlesztési programjai. - [2], 566 p.
ISBN 963-00-4680-6 *
378.014.543.3(439)
[AN 800650] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Főiskolák, főiskolai karok általános képzés-fejlesztési programjai. - [2], 527 p.
ISBN 963-00-4681-4 *
378.014.543.3(439)
[AN 800653] MARC

ANSEL
UTF-89251 /2002.
   Zárójelentések az I-II. pályázati fordulóban támogatott projektekről / [közread. a] Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap. - [Budapest] : FEFA, [2000]. - 4 db ; 30 cm
ISBN 963-00-4656-3 * fűzött : ár nélkül
378.014.543.3(439)
[AN 800573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   l. köt., Idegennyelv-oktatási programok. - 473 p.
ISBN 963-00-4657-1 *
378.014.543.3(439)
[AN 800571] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Főiskolák általános felsőoktatásfejlesztési programjai. - 238 p.
ISBN 963-00-4658-X *
378.014.543.3(439)
[AN 800572] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Egyetemek általános felsőoktatásfejlesztési programjai : Budapest. - 536 p.
ISBN 963-00-4659-8 *
378.014.543.3(439)
[AN 800574] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Egyetemek általános felsőoktatásfejlesztési programjai : vidék. - 347 p.
ISBN 963-00-4660-1 *
378.014.543.3(439)
[AN 800575] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9252 /2002.
Dénes Tamás (1963-)
   VB kalauz, 2002 : a XVII. Labdarúgó Világbajnokság könyve / Dénes Tamás, Rochy Zoltán. - Budapest : Poligráf, cop. 2002. - 297 p. ; 23 cm
ISBN 963-85855-5-2 fűzött : 1700,- Ft
796.332.093(100)"2002"
[AN 931270]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2002.
Magyar Labdarúgó Szövetség.
   Alapszabály / Magyar Labdarúgó Szövetség. - [Budapest] : MLSZ, [2000]. - 41 p. ; 21 cm
Elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség közgyűlése 2000. február 12-én
Fűzött : ár nélkül
796.332 *** 061.2(439)
[AN 798596]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2002.
Magyar Labdarúgó Szövetség. Amatőr Labdarúgó Alszövetség.
   Alapszabály / Amatőr Labdarúgó Alszövetség. - [Budapest] : MLSZ ALSZ, [2000]. - 38 p. ; 21 cm
Elfogadta az Amatőr Labdarúgó Alszövetség alakuló közgyűlése 2000. máj. 11-én
Fűzött : ár nélkül
796.332 *** 061.2(439)
[AN 798597]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2002.
   A magyar vasutassport aranykönyve : 100 éves a magyar vasutassport / [szerk. Magyar László] ; [kiad. Vasutas Sportközpont]. - Budapest : Vasutas Sportközp., 2000. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó angol, francia és német nyelven. - Példányszám: 1200
ISBN 963-03-6790-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-026-790-4)
796(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 799766]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2002.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1 : minden, amit a 2002-es világbajnokságról tudni kell / [írta és szerk. Méhes Károly]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2002. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2002. márc. 1.
ISBN 963-368-199-5 kötött : ár nélkül
796.71
[AN 930208]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2002.
Molnárné Kovács Márta
   Arrabona olimpikonjai Tokiótól Atlantáig : [25 győri olimpikon életrajzi adataival, eredményeivel, eddig nem publikált egyéni megvilágításból...] / Molnárné Kovács Márta ; [... kiad. Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága]. - [Győr] : Győr M. Jogú Város Sportig., [2000]. - 165 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 963-00-3929-X * kötött : 3450,- Ft (hibás ISBN 963003929)
796(439-2Győr)(092) *** 796.032(100)
[AN 797697]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2002.
Montini, Beatrice
   Egyiptom virága / Beatrice Montini. - Budapest : Accordia, 2002. - 145 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9242-85-3 fűzött : 798,- Ft
379.825-053.6
[AN 931181]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2002.
Nádai Réka
   A liliom királylány / Nádai Réka ; [Nádai Tamás rajz.]. - Budapest : Accordia, 2002. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9242-87-X fűzött : 690,- Ft
379.825-053.2 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 931179]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2002.
   Rallye mesterek, 2000 : a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által kiírt MOL I. Osztályú Rallye Bajnokság évkönyve / [szerk. Murányi Ottó] ; [fotók Nagy Zoltán Péter et al.]. - Budapest : Totem, 2000. - 203, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-590-141-0 kötött : ár nélkül
796.71(439)
[AN 800192]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2002.
   Sporthajózás : a vitorlás és motoros kishajóvezetés elmélete és gyakorlata / Overschmidt [et al.] ; [... szerk. Futász Dezső]. - 2. kiad. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, cop. 2002. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar kiad. a "Sportbootführerschein Binnen - Segel, Motor" és a "Sportbootführerschein Binnen - Motor" c. művek alapján kész.
ISBN 963-8002-31-X fűzött : ár nélkül
797.1(035)
[AN 930222]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2002.
Szerémy Szabolcs
   A teljesség töredékei : amikor az Ég a hegyre húz... : hegymászónapló 1997-2000 / Szerémy Szabolcs. - Budapest : Szerző, 2000. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-640-662-6 fűzött : ár nélkül
796.52(0:82-94)
[AN 800306]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2002.
Ueshiba Morihei
Budō (magyar)
   Budo : az aikido alapítójának technikai kézikönyve / Uesiba Morihei ; [ford. Borbély Tamás, Kárpáti Gábor]. - Budapest : Szenzár, 2002. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
ISBN 963-86151-1-7 fűzött : ár nélkül
796.853
[AN 930681]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9264 /2002.
   20x20 kisképek fesztiválja, Fony 1997-2000 = 20x20 small picture's festival : Fony, Hungary / [szerk. ... Gubis Mihály]. - [Budapest] : Galéria '13, [2000]. - 92, [3] p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Patak Csoport és a Kertalja Művésztelep
ISBN 963-00-5046-3 * fűzött : ár nélkül
73/76(100) *** 061.4(439-2Fony)
[AN 797335]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2002.
Aknai Tamás (1945-)
   Vasarely Múzeum / Aknai Tamás, Sárkány József ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, cop. 2000. - 90 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-7211-55-1 fűzött : ár nélkül
Vasarely, Victor
Vasarely Múzeum (Pécs)
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 797649]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2002.
Almási Tibor (1952-)
   Mattis János / Almási Tibor. - Győr : Régió Art, 2002. - 59 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 57-59. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 963-202-198-3 kötött : ár nélkül
Mattis János (1913-1988)
75(498)(=945.11)(092)Mattis_J.
[AN 931261]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2002.
Almási Tibor (1952-)
   A Patkó Imre Gyűjtemény / Almási Tibor ; [közread. a] Xántus János Múzeum. - Győr : Xántus J. Múz., 2000. - [628] p. : ill. ; 22x22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7207-22-8 kötött : ár nélkül
Xántus János Múzeum (Győr). Patkó Imre Gyűjtemény.
73/76(439)(092) *** 069.017(439-2Győr)Patkó_gyűjtemény
[AN 801227]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2002.
   Budapest Art Expo Friss 2000 : Fiatalok Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítása : International Exhibition of Young Visual Artists : Szentendre, MűvészetMalom, 2000. július 21-30. / [a katalógust szerk. Gergely Mariann] ; [a kiállítást rend. Bodonyi Emőke] ; [rend., közread. a] Budapest Art Expo Alapítvány, MűvészetMalom és Teátrum. - Budapest : Budapest Art Expo Alapítvány, [2000]. - 111 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-00-5056-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(4) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 797452]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2002.
Burai István (1951-)
Művek (vál.)
   Burai / [kiad. Art du Monde Gallery]. - Budapest : Art du Monde Gallery, 2000. - 63 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-00-5058-7 * fűzött : ár nélkül
Burai István (1951-)
75(439)(092)Burai_I.
[AN 797316]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2002.
Csáky Lajos (1950-)
Művek (vál.)
   Csáky Lajos / [reprod. Walter Péter]. - Kecskemét : Médium BT, 2000. - 24 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-3825-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Csáky_L.
[AN 797381]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2002.
Csíkszentmihályi Róbert (1940-)
Művek (vál.)
   Csíkszentmihályi Róbert. - Pécs : Művészetek Háza ; Szentendre : Csíkszentmihályi R., 2002. - [40] p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Pécsi Művészetek Házában 2002. márc. 14 - ápr. 7. között rendezett kiállítás alkalmából. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-00-9640-4 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Csíkszentmihályi_R. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 931037]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2002.
   Csiszár Elek. - [Siófok] : [Kálmán I. Múz.], 2002. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Pogány Gábor tanulmányával. - Közread. a Kálmán Imre Múzeum. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Csiszár Elek (1932-)
75(439)(092)Csiszár_E. *** 061.4(439)
[AN 930285]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2002.
Grund-Thorpe, Heidi
Freundschaftsbänder (magyar)
   Indián fonatok / Heidi Grund-Thorpe, Natascha Sanwald. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1999. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Falvay Dóra
ISBN 963-547-692-2 kötött : ár nélkül
746.1 *** 746.5
[AN 930936]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2002.
Halmy Miklós (1931-)
   A motívum működése : Halmy Miklós Munkácsy Mihály díjas festőművész munkássága, 1960-2000. - Budapest : Püski, 2002. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9337-54-4 kötött : ár nélkül
Halmy Miklós (1931-)
75(439)(092)Halmy_M. *** 73/76.01
[AN 931184]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2002.
   Hová viszel, folyó? : virrasztás a Dunáért / [szerk. Fecske András] ; Vecsési Sándor festményei ; Ágh István [et al.] versei ; Fábián Gyula, Szakonyi Károly írásai ; [fotók Bábel László et al.]. - [Budapest] : [Hollósy Galéria], 2002. - 162 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Hollósy Galéria
ISBN 963-202-040-5 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Vecsési_S. *** 894.511-822
[AN 931085]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2002.
Kecskeméti Sándor (1947-)
Művek (vál.)
   Kes / [publ. by ... AD Stúdió]. - Budapest : AD Stúdió, [2001]. - 23 p. : ill. ; 30 cm
Angol és német nyelven
ISBN 963-03-9502-9 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Kecskeméti_S.
[AN 800020]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2002.
Komiszár János (1949-)
   Debreceni paraván : műterem mikrofonközelből / Komiszár János ; [a fotókat kész. H. Csongrády Márta et al.] ; [kiad. a Cívis Hotel és Gasztronómia Rt.]. - Debrecen : Cívis Hotel és Gasztronómia Rt., 2000. - 226 p., [23] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Szóla Rádió "Paraván" c. interjúsorozata alapján
ISBN 963-00-5432-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Debrecen)(092)(047.53)
[AN 800377]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2002.
   Körképek : Vigadó Galéria, 2000. december 7 - 2001. január 2. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2001]. - 107 p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4944-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 800206]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2002.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Első házam vala.. / Kútvölgyi Mihály, Péterfy László. - Budapest : Timp, 2002. - 128, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-9929-2 kötött : ár nélkül
745.51.031.4(439.21) *** 726.825(439.21) *** 725.961(439.21) *** 39(=945.11)(498.4)
[AN 931328]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2002.
   Lakodalom : Kocsis Imre festménye / [a műhöz kapcsolódó tanulmányok szerzői Fábián László, Bárdosi József, Károlyi Zsigmond]. - [Szentendre] : [Magánkiad.], 2000. - 43 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 42-43. - Példányszám: 500
ISBN 963-640-772-X fűzött : ár nélkül
Kocsis Imre (1940-). Lakodalom.
75(439)(092)Kocsis_I.
[AN 801229]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2002.
Lammel Ilona (1950-1998)
Művek (vál.)
   Lammel Ilona életműkiállítása : Múzeumi Galéria, Pécs, 2001. január 5 - március 4. / [a kiállítást rend., ... a katalógust szerk. Sárkány József]. - Pécs : [JPM], [2000]. - [80] p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 93.)
ISBN 963-7211-60-8 fűzött : ár nélkül
738(439)(092)Lammel_I. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 801278]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2002.
Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár). Huszárgyűjtemény.
   A Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárgyűjteménye / [szerk. Söptei István]. - Sárvár : Huszár Múz. Baráti Kör, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-3940-0
739(439) *** 623.444 *** 75(439) *** 357.133(439) *** 069(439-2Sárvár)(036)
[AN 798786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fegyverek, serlegek, festmények. - 2000. - 183 p. : ill. - (Huszártörténeti tanulmányok, ISSN 0866-2592 ; 5.)
ISBN 963-00-3941-9 fűzött : ár nélkül
739(439) *** 623.444 *** 75(439) *** 357.133(439) *** 069(439-2Sárvár)(036)
[AN 798788] MARC

ANSEL
UTF-89283 /2002.
Orbán Attila (1958-)
Művek (vál.)
   Orbán Attila : Műcsarnok, Kisgaléria, 2000. október 13 - október 29. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Gelencsér Rothman Éva]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2001]. - [15] p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [15].
ISBN 963-9115-55-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Orbán_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 800715]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2002.
Országos Pasztell Biennálé (4.) (2000) (Esztergom)
   Történelmi veduták : IV. Országos Pasztell Biennálé : az Esztergomi Összművészeti Fesztivál képzőművészeti rendezvénye : Esztergom, 2000. szeptember 22 - október 22., Vármúzeum - Rondella ... / [kiállításrend. Pogány Gábor, Ölveczky Gábor] ; [... a katalógus szerkesztője Virág Jenő] ; [rend., közread. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat etc.]. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, [2000]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. német nyelven is
ISBN 963-7190-55-4 fűzött : ár nélkül
75(439)"199" *** 741(439)"199" *** 75.021.342 *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 797198]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2002.
   Pécs testvérvárosai művészeinek kiállítása : Pécsi Galéria 2000. 09. 01 - 10. 01. - [Pécs] : [Pécsi Galéria], [2000]. - [58] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Román, német, lengyel, török, finn, horvát, angol és olasz nyelvű párhuzamos címmel
ISBN 963-00-5057-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(100) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 797227]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2002.
Stress Judit (1964-)
   A fényképészeti dokumentumok anyagai, készítési technikái és a technikák felismerése; károsodásuk, megelőző védelmük és restaurálásuk alapjai / Stress Judit. - [Budapest] : OSZK, 2000. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (A könyv- és papírrestaurátor tanfolyam jegyzetei)
77.02(078) *** 77.025(078)
[AN 800408]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2002.
Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé (8.) (2000)
   VIII. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé : Móra Ferenc Múzeum Képtára, 2000. július 22 - szeptember 10. / [a kiállítást rend. Nagy Imre] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, [2000]. - 49 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISSN 0231-4010 = Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé. - A bev. angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4086-7 * fűzött : ár nélkül
75(439) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 797376]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2002.
Tarnay Tünde
   Az érdi minaret / Tarnay Tünde ; [kiad. az Érd Városi Művelődési Központ]. - Érd : Vár. Művel. Közp., 2000. - 23 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 22-23. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-5789-1 * fűzött : ár nélkül
726.2(439-2Érd)(091)
[AN 800312]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2002.
   Történeti ablakok, ajtók és kapuk kutatása és megóvása : szeminárium, 1999. május 27-29. : [a Porta Speciosa Egyesület tanulmánykötete] = Forschung und Erhaltung historischer Fenster, Türen und Tore = The research and the protection of historical windows and doors / [szerk. Vukov Konstantin, ... Kovács Erzsébet, Vizi György]. - Budapest : Gyorsjelentés, 2000. - [184] p. : ill. ; 29 cm
Az előadások váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-86032-2-4 * fűzött : ár nélkül
7.025.3/.4(439) *** 692.81 *** 692.82 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 797327]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2002.
Vasarely, Victor
Művek (vál.)
   Victor Vasarely : M. K. Ciurlions National Museum of Art, M. Zilinskas Art Gallery, Lithuania, Kaunas, 26. 10. 2000 - 26. 11. 2000. : Pärnu Art Centre, Museum of New Art, Estonia, Pärnu, 2. 12. 2000 - 7. 1. 2001. : Foreign Art Museum, Latvia, Riga, 13. 1. 2001 - 20. 2. 2001. : Aboa Vetus & Ars Nova Museum, Finland, Turku, 1. 3. 2001 - 22. 4. 2001. / [exhib. cat. Tamás Aknai, József Sárkány] ; [publ. of Hungarian Cultural and Scientific Centre in Helsinki and Janus Pannonius Museum, Pécs]. - Helsinki : Hung. Cultural and Sci. Centre ; Pécs : JPM, [2000]. - 90 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-7211-57-8 fűzött : ár nélkül
Vasarely, Victor
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(480)"2000" *** 061.4(474) *** 061.4(480-2Turku)
[AN 797658]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2002.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (47.) (2000) (Hódmezővásárhely)
   47. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2000. október 8 - november 26. = 47th Autumn Exhibition of Vásárhely : October 8 - November 26, 2000 / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógus szerk. és angol ford. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], [2000]. - 131 p.ill., részben színes ; 29 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7379-16-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 797043]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2002.
Wrobel-Jandó Péter (1955-)
   Raszter - munkák = Raszter - works / Wrobel-Jandó Péter. - [Budapest] : Wrobel J. P., 2001. - [29] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-440-020-5 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Wrobel-Jandó_P.
[AN 800669]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9293 /2002.
   "A cigányzene és a magyar nóta társadalmi presztízse" tanácskozás, 1999-2000 képes kiadványa / [szerk. Ráduly József] ; [rend., kiad. 100 Tagú Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : 100 Tagú Budapest Cigányzenekar Kult. Egyes., [2000]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-5150-8 * fűzött : ár nélkül
78.067.26(=945.11) *** 316.752 *** 061.3(439-2Bp.)"1999/2000"
[AN 797422]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2002.
Péterfy Jenő (1850-1899)
Művek (vál.)
   Péterfy Jenő zenekritikái / [összeáll., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Wilheim András] ; [a német szövegeket ford. Grossmann-Vendrey Zsuzsa]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 240, [6] p. ; 19 cm
ISBN 963-9297-36-4 fűzött : 1950,- Ft
78.05(439-2Bp.)"187/188"
[AN 930426]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2002.
Szakács Gábor (1951-)
   Black Sabbath, Ozzy Osbourne és a Fekete Mágia / Szakács Gábor. - Budapest : Szakács G., 2000. - 221 p., [4] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-202. - Diszkogr.: p. 118-139.
ISBN 963-640-896-3 fűzött : ár nélkül
Osbourne, Ozzy
Black Sabbath.
78.067.26.036.7(410)Black_Sabbath *** 78.067.26.036.7(410)(092)Osbourne,_O. *** 235.2
[AN 800309]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9296 /2002.
Kertész Péter (1937-)
   A Komlós / Kertész Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 472 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9348-82-1 fűzött : 1980,- Ft
Komlós János (1922-1980)
792.075(439)(092)Komlós_J. *** 791.9.097(439)(092)Komlós_J. *** 070(439)(092)Komlós_J.
[AN 931352]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2002.
Kovács András Bálint (1959-)
   A film szerint a világ : tanulmányok / Kovács András Bálint. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 339, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9380-69-5 kötött : 3200,- Ft
791.43.01
[AN 930645]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2002.
Novák Ferenc (1931-)
   Elmondtam én... Novák Ferenc, Tata / összeáll. Farkas László. - Budapest : Planétás, cop. 2000. - 244 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9014-81-8 kötött : 1500,- Ft
Novák Ferenc (1931-)
793.31.02(439)(092)Novák_F. *** 894.511-94
[AN 799378]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2002.
Pásztor Vera (1924-)
   Az én kék madaram / Pásztor Vera ; [a szöveget gond. Kutszegi Csaba] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Balett Alapítvány]. - [Budapest] : M. Nemz. Balett Alapítvány, 2002. - 98 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-00-9857-1 kötött : ár nélkül
Pásztor Vera (1924-)
792.82(439)(092)Pásztor_V. *** 894.511-94
[AN 930653]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2002.
Végh Attila (1962-)
   Fényérték / Végh Attila. - [Budapest] : M. Ház, cop. 2000. - 163 p. ; 19 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426 ; 27.)
Filmkritikák
ISBN 963-86089-4-3 * fűzött : 780,- Ft (hibás ISBN 963-04-6572-8)
791.43(100) *** 894.511-92
[AN 799088]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9301 /2002.
Bagossi Edit
   Olasz nyelv nem csak énekeseknek és zenészeknek / Bagossi Edit ; [a rajzokat Subicz Gábor és Palotai Erzsébet kész.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
805.0(078)=945.11
[AN 931244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 236 p. : ill.
ISBN 963-9024-54-6 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 931245] MARC

ANSEL
UTF-89302 /2002.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - román szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6786-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=590
[AN 930926]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2002.
Biró Pál (1944-)
   English : questions for candidates preparing for examination : nyelvvizsgára felkészítő kérdéssor és szókincs. ; English : user's grammar : nyelvtani összesítő alapfokra és középfokra / by Paul Biró ; [közread. az] Élő Nyelvek Szemináriuma. - [Budapest] : Élő Nyelvek Szemináriuma, [2001]. - 33, 47 p. ; 29 cm
A két mű hátlapjával egybekötve.
Fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 800251]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2002.
Csörgő Anikó
   Csodaország : képes szótár foglalkoztató feladatokkal : magyar - angol - német / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2002. - 120 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-9180-26-2 kötött : ár nélkül
801.321.19=945.11=20=30(02.053.2)
[AN 930410]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2002.
Dávid Gyula
   Spatiality underlying the conceptual system of figurative English / Gyula Dávid. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 15.)
Bibliogr.: p. 167-174.
ISBN 963-472-621-6 fűzött : ár nélkül
802.0 *** 800.1:165.194
[AN 930473]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2002.
Ferenczi Attila
   Latin nyelvkönyv / Ferenczi Attila, Monostori Martina. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3133-1 fűzött : ár nélkül
807.1(078)=945.11
[AN 930941]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2002.
Gáldi László (1910-1974)
   Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / szerk. Gáldi László ; [főmtárs Fernando Barral] ; [mtársak Gergely Imre, Weinerné Vajda Judit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1958. - 800 p. ; 15 cm. - (Kisszótár sorozat, ISSN 0324-7562)
ISBN 963-05-7806-9 kötött : ár nélkül
801.323.2=60=945.11
[AN 930925]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2002.
   Idegen szavak szótára. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-01-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.3
[AN 930459]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2002.
Kozmács István (1954-)
   Udmurt kyl = Udmurt nyelvkönyv / Ištvan Kozmač ; [rajz. Palik Eszter]. - Szeged : JATEPress, 2002. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-572-9 fűzött : ár nélkül
809.453.3(075.8)
[AN 930635]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2002.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-1510-7 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 931337]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2002.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László . - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002. - XXI, 816 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7632-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 929829]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2002.
Pálfy Gyula
   Fiúnevek : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-84-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 930028]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2002.
Pálfy Gyula
   Lánynevek : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-85-8 fűzött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 930029]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2002.
   Spanyol nyelvkönyv. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-2001. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-18-9751-6 * fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 264 p. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 963-19-0437-7
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931063] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 263 p. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Orenga Portolés, Ana
ISBN 963-19-1879-3
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931336] MARC

ANSEL
UTF-89315 /2002.
   Spanyol nyelvkönyv. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 264 p. : ill. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 963-19-1583-2 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931331] MARC

ANSEL
UTF-89316 /2002.
   Spanyol nyelvkönyv. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 264 p. : ill. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 963-19-2694-X fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931335] MARC

ANSEL
UTF-89317 /2002.
Sztanó Klára
   Gyakorlókönyv az olasz szóbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Sztanó Klára. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-1863-7 fűzött : ár nélkül
805.0(079.1)=945.11
[AN 931056]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9318 /2002.
   Danilo Kiš : pályarajz és breviárium / [szerk.] Radics Viktória. - Budapest : Kijárat, cop. 2002. - 450 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 446-450.
ISBN 963-9136-80-8 fűzött : 2100,- Ft
Kiš, Danilo
886.1(092)Kiš,_D.
[AN 931275]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2002.
Szalay Edina
   A nő többször : neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben / Szalay Edina. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 205 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 10.)
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 963-472-633-X fűzött : 950,- Ft
820(091)-31(7)"19" *** 316.37-055.2
[AN 930477]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2002.
Szalay Krisztina
   The obstinate muse of freedom: on the poetry of Sir Thomas Wyatt / Krisztina Szalay. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 101 p. : ill. ; 20 cm. - (Studies in modern philology, ISSN 0236-9591 ; 15.)
Bibliogr.: p. 92-95.
ISBN 963-05-7753-4 fűzött : ár nélkül
Wyatt, Thomas
820(092)Wyatt,_T.
[AN 798637]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9321 /2002.
Balogh Piroska
   "Szavakban fölfejteni" : tanulmányok, esszék, kritikák / Balogh Piroska. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 159, [2] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9079-85-5 kötött : ár nélkül
894.511(091)
[AN 930341]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2002.
Beke Albert (1934-)
   Márai Sándor a magyarságról és a zsidóságról / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 251 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 226-230.
ISBN 963-250-062-8 fűzött : 1900,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S. *** 323.12(=924) *** 323.1(=945.11)
[AN 931108]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2002.
Hopp Lajos (1927-1996)
   A fordító Mikes Kelemen / Hopp Lajos ; [szerk. Tüskés Gábor] ; [a névmutatót összeáll. Tóth Magdolna]. - Budapest : Universitas, 2002. - 438 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-63-9 kötött : ár nélkül
Mikes Kelemen (1690-1761)
894.511(092)Mikes_K. *** 894.511.032
[AN 930745]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2002.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Fehér könyv Gérecz Attila, 1929-1956, utóéletéről / Kárpáti Kamil. - Budapest : Stádium, 2002. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-9156-26-4 fűzött : ár nélkül
Gérecz Attila (1929-1956)
894.511(092)Gérecz_A.
[AN 931118]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2002.
   A két Arany : összehasonlító tanulmányok : a Csonka-toronybeli Arany János Múzeum centenáriumára rendezett nagyszalontai konferencia (1999. augusztus 27-29.) anyagából / szerk. Korompay H. János. - Budapest : Universitas, 2002. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200-209.
ISBN 963-9104-67-1 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
Arany László (1844-1898)
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(092)Arany_L. *** 061.3(498-2Nagyszalonta)
[AN 930489]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2002.
Krizsán László (1929-)
   A magyar irodalom történelmi forrásai / Krizsán László. - Budapest : BIP, 2002. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9450-05-7 fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 963-9450-06-5)
894.511(091) *** 930.85(439) *** 943.9
[AN 931098]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2002.
Lengyel Balázs (1918-)
   Origo : korai írások, 1938-1948 / Lengyel Balázs. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-61-8 fűzött : 1000,- Ft
894.511(091)"18/19" *** 894.511-4
[AN 931213]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2002.
   Megyery Sári (Sacy von Blondel) : Balassagyarmat 1897 - Párizs 1983 / [az anyagot vál., ... szerk. ... Kovalcsik András]. - Balassagyarmat : Kovalcsik A., 2000. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-440-057-4 * fűzött : ár nélkül
Megyery Sári (1897-1983)
894.511(092)Megyery_S.
[AN 798600]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2002.
Nagy Ibolya, Cs. (1946-)
   Kérdez az idő : tanulmányok, kritikák, cikkek / Cs. Nagy Ibolya. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 514 p. ; 20 cm
ISBN 963-9280-70-4 fűzött : 1700,- Ft
894.511(091)
[AN 930481]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2002.
Schéda Mária (1941-)
   A líra és a Tragédia párbeszéde : Madách élménytípusai alapján / Schéda Mária ; [közread. a] ... Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2002. - 147 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 147-[148].
ISBN 963-9102-46-6 fűzött : 1100,- Ft
Madách Imre (1823-1864)
894.511(092)Madách_I.
[AN 930349]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2002.
Szirtes Gábor (1946-)
   "A folyton mardosó titok" : tanulmányok, esszék, kritikák / Szirtes Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 251 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9079-87-1 kötött : ár nélkül
894.511(091)
[AN 930344]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2002.
Tüskés Tibor (1930-)
   Illyés Gyula pályaképe / Tüskés Tibor. - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 337 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9079-86-3 kötött : ár nélkül
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 930340]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2002.
Varga István, Cs. (1946-)
   Adósságtörlesztés : tanulmányok, esszék, recenziók, vitacikkek / Cs. Varga István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 550, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-68-2 fűzött : 2000,- Ft
894.511(091)
[AN 930508]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2002.
Vasy Géza (1942-)
   A Kilencek : az Elérhetetlen föld alkotói / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-61-5 fűzött : 1700,- Ft
894.511(091)"196/200"
[AN 930432]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9335 /2002.
Abraham, Pearl
The romance reader (magyar)
   A rabbi lánya / Pearl Abraham ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 288 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-67-8 fűzött : 1780,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 931103]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2002.
Aristofanēs
Művek (magyar)
   Arisztophanész vígjátékai / ford. Arany János ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Bolonyai Gábor] ; [utószó Kövendi Dénes]. - Budapest : Osiris, 2002. - 866 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-196-5 kötött : 4200,- Ft
875-22=945.11
[AN 931058]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2002.
Barnes, Julian
A history of the world in 10 1/2 chapters (magyar)
   A világ története 10 és 1/2 fejezetben / Julian Barnes ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 361 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-71-6 fűzött : 1780,- Ft
820-31=945.11
[AN 931185]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2002.
Bayer Béla (1951-)
   Opalkugel der Liebe / Béla Bayer. - Budapest ; Stuttgart : Rara Avis, 2000. - 32 p. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-00-4568-0 fűzött : ár nélkül
830-14(439)
[AN 798016]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2002.
Bleasdale, Faith
Pinstripes (magyar)
   Dühös csajok / Faith Bleasdale ; [ford. Vásárhelyi Maja]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 487 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-83-X fűzött : 1880,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931074]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2002.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9261-85-8 kötött : 1690,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 930841]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Prinzess Lolo (magyar)
   Lolo hercegnő / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 77 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 189.)
ISBN 963-296-539-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 930078]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Vergib, Lori! (magyar)
   Bocsáss meg, Lore! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 85 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 187.)
ISBN 963-296-525-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 930077]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Was ist mit Rosemarie? (magyar)
   Titkos kézfogó / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 86 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 188.)
ISBN 963-296-531-0 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 930075]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2002.
Crace, Jim
Being dead (magyar)
   Halottnak lenni / Jim Crace ; [ford. Kemenes Inez]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 210 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-76-7 fűzött : 1680,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 931347]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2002.
Dalí, Salvador
   Gondolatok és adomák / Salvador Dalí ; [ford. Lóránt Zsuzsa]. - Budapest : Glória, [2002]. - 159 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Pensées et anecdotes" (Paris : Le Cherche Midi, 1995) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7495-58-4 fűzött : 1390,- Ft
840-84=945.11
[AN 930907]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2002.
Daniels, Lucy
   Jess, a skót juhász / Lucy Daniels ; ill. Trevor Parkin ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]-. - 20 cm. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a kutyák)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A szökés. - [2002]. - 128 p. : ill.
ISBN 963-9418-12-9 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 930519] MARC

ANSEL
UTF-89347 /2002.
Doyle, Roddy
The Commitments (magyar)
   A Commitments / Roddy Doyle ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 187 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7160-8 kötött : 1400,- Ft
820-31(417)=945.11
[AN 931178]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2002.
Eco, Umberto
Il pendolo di Foucault (magyar)
   A Foucault-inga / Umberto Eco ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Barna Imre. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1992. - 785, [11] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7156-X kötött : 2200,- Ft
850-31=945.11
[AN 930043]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2002.
   Esti állatmesék / összeáll. Boldizsár Ildikó ; rajz. Elek Lívia. - Budapest : Novella, 2002. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Esti mesék, ISSN 1587-5091)
ISBN 963-7953-99-X kötött : 1990,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 930406]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2002.
   Félszáz mondat ballagóknak / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Csanádi Zita, Kulcsár-Szabó Sára és Szabó Lilla vál.]. - 4. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - [4], 50 p., [25] t.fol. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9384-21-6 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 930140]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2002.
   Félszáz mondat édesanyámnak / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Harangi Anna vál.]. - 3. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - [4], 50 p., [25] t.fol. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9384-18-6 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 75.041-055.2
[AN 930146]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2002.
Forster, Edward Morgan
A room with a view (magyar)
   Szoba kilátással / E. M. Forster ; [ford. Kádár Melinda]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 229 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9227-99-4 kötött : 1690,- Ft
820-31=945.11
[AN 930443]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2002.
Galeotto Marzio
De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Mathiae regis (magyar)
   Galeotto Marzio könyve Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről / [ford. Császár Mihály] ; [graf. Halász Ambrus]. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 152 p. : ill. ; 18 cm. - (Dekameron könyvek, ISSN 1585-9436)
Ráadásként Ujkéry Csaba et al. írásai
ISBN 963-9331-18-X fűzött : ár nélkül
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
871-36(45)=945.11 *** 943.9"14"(092)Mátyás,_I.
[AN 930649]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2002.
Goethe, Johann Wolfgang von
   Maximák és reflexiók : [Goethe bölcsességeinek könyve] / Johann Wolfgang Goethe ; [ford. Gedő Simon]. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 158 p. ; 18 cm. - (Dekameron könyvek, ISSN 1585-9436)
ISBN 963-9331-03-1 fűzött : ár nélkül
830-84=945.11
[AN 930644]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2002.
Haran, Maeve
Scenes from the sex war (magyar)
   A nemek háborúja / Maeve Haran ; [ford. M. Szász Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 456 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-75-9 fűzött : 1880,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 931109]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2002.
Heath, Lorraine
The outlaw and the lady (magyar)
   Vak végzet / Lorraine Heath ; [ford. Boldizsár Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 378 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-257-6 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 931259]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2002.
Hornby, Nick
About a boy (magyar)
   Egy fiúról / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 306 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7136-5 kötött : 1800,- Ft
820-31=945.11
[AN 929007]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2002.
Hrabal, Bohumil
   Macska-maszkabál, avagy Gyónás feloldozás nélkül / Bohumil Hrabal ; [vál. V. Detre Zsuzsa] ; [ford. Kiss Szemán Róbert, Körtvélyessy Klára, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1999. - 280, [3] p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-07-7115-2 kötött : 1500,- Ft
885.0-32=945.11
[AN 930256]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2002.
Kay, Jackie
Trumpet (magyar)
   Trombita / Jackie Kay ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 261 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-73-2 fűzött : 1680,- Ft
820-31=945.11
[AN 931159]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2002.
Lamb, Kathryn
More of everything according to Alex (magyar)
   Egy tini nő kalandjai / Kathryn Lamb ; [ford. Bárdos Péter]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-216-9 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 930431]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2002.
Lamb, Kathryn
The world according to Alex (magyar)
   Napló-szörny : kinyitni tilos! / Kathryn Lamb ; [ford. Bárdos Péter]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-215-0 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 930434]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2002.
Lin Yü-tang
The importance of living (magyar)
   Az élet sója, avagy Az élet megélésének fontosságáról / Lin Yutang ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, [2002], cop. 2000. - 558 p. ; 21 cm
Megj. "A bölcs mosoly" címmel is
ISBN 963-8453-49-4 kötött : 2770,- Ft
820-4(73)=945.11 *** 820-96(73)=945.11 *** 930.85(510)(0:82-4)
[AN 930827]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2002.
Ludlum, Robert
The road to Omaha (magyar)
   Az omahai út / Robert Ludlum ; [ford. Süle Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2000], cop. 1993. - 502 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Indián kommandó" címmel is
ISBN 963-635-188-0 fűzött : 990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 799258]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2002.
McKenna, Juliet E.
The swordsman's oath (magyar)
   Kegyetlen eskü : Einarinn második legendája / Juliet E. McKenna ; [ford. Nyikos Eszter és Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2002. - 604 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-17-5 fűzött : 1898,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
820-312.9=945.11
[AN 930456]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2002.
Neurotica (magyar)
   Buja zsidók : [zsidó írók a szexről] / vál. Melvin Jules Bukiet ; [ford. Csáki Judit et al.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 369 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9348-69-4 fűzött : 1980,- Ft
82-32=945.11 *** 82-993=945.11
[AN 931145]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2002.
Pessoa, Fernando
Livro do desassossego (magyar)
   A kétségek könyve / Fernando Pessoa ; ford. Pál Ferenc. - Utánny. - Budapest : Íbisz, 2002-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-85852-0-X
869.0-31=945.11
[AN 930824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002, cop. 1998. - 270, [9] p.
ISBN 963-85852-1-8 fűzött : ár nélkül
869.0-31=945.11
[AN 930825] MARC

ANSEL
UTF-89367 /2002.
Potok, Chaim
The gift of Asher Lev (magyar)
   Asher Lev öröksége / Chaim Potok ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 404 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-81-3 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 931148]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2002.
   Rókazugi mesék : nyúlfarknyi és hosszabb mesék kicsiknek és nagyoknak / [a meséket vál. és szerk. Timkóné Sebestyén Izabella] ; [... rajz. Havasi Tamás et al.]. - Nyíregyháza : Tim-Weld Kft., 2002. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Oktatási segédlet
ISBN 963-00-9664-1 fűzött : 1500,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 930372]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2002.
Schreiber, Christian
   Isten kalandora / Christian Schreiber ; [kiad. a Segítség Határok Nélkül Alapítvány]. - [Hajdúsámson] : Segítség Határok Nélkül Alapítvány, 2000. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5447-7 fűzött : ár nélkül
Schreiber, Christian
830-94=945.11
[AN 799106]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2002.
Schuster, Gaby
Nina & Nicki (magyar)
   Nina & Nicki / Gaby Schuster. - Budapest : Móra, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-6964-2 *
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 903418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Merész tervek / [ford. Schleicher Dóra] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2002. - 114, [4] p. : ill.
ISBN 963-11-7698-3 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 930515] MARC

ANSEL
UTF-89371 /2002.
Shakespeare, William
A Midsummer Night's Dream (magyar)
   Szentivánéji álom / William Shakespeare ; ford. Arany János. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 77 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Vígjáték
ISBN 963-9388-81-5 fűzött : ár nélkül
820-2=945.11
[AN 930080]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2002.
Smith, Wilbur
Warlock (magyar)
   A mágus / Wilbur Smith. Halálos hegycsúcs / Matt Dickinson. 24 óra / Greg Iles. Az ezermester / Linda Nichols ; [ford. Révbíró Tamás et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 543 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Warlock. High risk. Handyman. 24 hours. - Regények
ISBN 963-8475-78-1 kötött : ár nélkül
820-31(689.4)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 930472]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2002.
   Szerelmes gondolatok : a szerelem könyve / [vál., ford. és szerk. György Edit]. - Szada : Kassák, 2002. - 156 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-71-4 kötött : 990,- Ft
82-84=945.11 *** 392.6
[AN 930471]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2002.
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič
   Napló / Andrej Tarkovszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - Budapest : Osiris, 2002. - 611, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 593-595. - Filmogr.: p. 591-592.
ISBN 963-389-234-1 fűzött : 2980,- Ft
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič
882-94=945.11
[AN 931163]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2002.
Tranströmer, Tomas
Minnena ser mig (magyar)
   Az emlékek látnak / Tomas Tranströmer ; ford. Mervel Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 43 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9373-25-7 kötött : 1000,- Ft
839.7-32=945.11
[AN 930448]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2002.
Wieck, Stewart
Malkavian (magyar)
   Malkán / Stewart Wieck ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 207 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 9.)
World of darkness (keretcím) ; Vampire: the masquerade (keretcím)
ISBN 963-86180-7-8 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 930450]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2002.
Yehôsua, Avraham B.
Mar Mani (magyar)
   Apáról fiúra / A. B. Yehoshua ; [ford. Báti Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 370 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-77-5 fűzött : 1980,- Ft
892.4-31=945.11
[AN 931246]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2002.
Zigman, Laura
Animal husbandry (magyar)
   Új tehén, régi tehén? avagy A szomszéd nője zöldebb! / Laura Zigman ; [ford. Szémanné Pintér Annamária]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2000. - 270 p. ; 20 cm
A szomszéd nője mindig zöldebb! (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7570-95-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7570-56-X)
820-31(73)=945.11
[AN 799330]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9379 /2002.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János balladái. - Budapest : Sziget, 2002. - 157, [3] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-68-8 kötött : ár nélkül
894.511-144
[AN 930133]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2002.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János balladái / Zichy Mihály rajz. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 155 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9407-45-3 fűzött : ár nélkül
894.511-144
[AN 930251]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2002.
Asaf, Uri
   Szándékos lassúsággal / Uri Asaf. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 62 p. ; 20 cm
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-9114-56-1 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 931096]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2002.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Hol nem volt bújócska : versek gyermekeknek / Balajthy Ferenc ; [... ill. Verebics Kata] ; [közread. a] ... Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2002. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9102-47-4 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 930547]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Labdarózsa / Bálint Ágnes ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 86, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
Meseregény
ISBN 963-346-508-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 930805]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Labdarózsa lámpája / Bálint Ágnes ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 110, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
Meseregény
ISBN 963-346-509-5 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 930804]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   A repülő dívány / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7699-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 930913]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2002.
Bartalis Imre (1931-)
   Üzenet a harmadik évezred emberének : életmozaikok / Bartalis Imre. - Budapest : Accordia, 2002. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-86-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9212-86-1)
894.511-94
[AN 931205]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2002.
Bobory Zoltán (1946-)
   Értékeink vonzásában : [emlékezések, publicisztikák] / Bobory Zoltán ; [közread. a] ... Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Árgus : Vörösmarty Társ., cop. 2002. - 128 p. ; 18 cm
ISBN 963-9102-52-0 fűzött : 800,- Ft
894.511-92
[AN 930478]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2002.
Bozsik Péter (1963-)
   Csantavéri Orlandó : regény / Karácsonyi Petra ; [!]közread. Bozsik Péter. - [Budapest] : Pufi Pressz, 2002. - 299, [5] p. ; 20 cm. - (Abakusz könyvek, ISSN 1588-3337)
ISBN 963-202-220-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931299]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2002.
Bujdosó Alpár (1935-)
   Csigalassúsággal / Bujdosó Alpár. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 141 p. ; 22 cm
Versek, esszék
ISBN 963-446-212-X fűzött : 1700,- Ft
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 930743]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   Napló, 1912-1913 / Csáth Géza ; [az 1913-as új naplórészleteket közread. és a kísérő tanulmányt írta Dér Zoltán]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 156, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9416-09-6 kötött : 1290,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
894.511-94
[AN 930047]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2002.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás : az eldobható Föld / Czakó Gábor ; [közread. a Boldog Salamon Kör]. - Budapest : Szerző : Boldog Salamon Kör, 2002. - 313, [2] p. ; 20 cm
Esszék
ISBN 963-440-898-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 316.7
[AN 930361]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2002.
Czigány Lóránt (1935-)
   Talpalatnyi senkiföldjén / Czigány Lóránt. - Budapest : Kortárs, 2002. - 352 p. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 963-9297-56-9 fűzött : 2100,- Ft
894.511-92 *** 894.511(091)
[AN 930514]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2002.
Czímer Istvánné (1929-)
   Részletek az Ó-Év-Könyvből / Czímer Istvánné. - Tiszaalpár : [Szerző], 2000. - 35 p. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 30
ISBN 963-440-078-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798653]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2002.
Deák Júlia
   A jólismert ajtó : novellák / Deák Júlia. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-33-0 kötött : 1400,- Ft
894.511-32
[AN 930566]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2002.
Dragomán György
   A pusztítás könyve / Dragomán György. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 297 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-506-473-X fűzött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 931138]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2002.
Ébert Tibor (1926-)
   Kaleidoszkóp / Ébert Tibor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-60-X fűzött : 990,- Ft
894.511-821
[AN 931142]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2002.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy nő / Esterházy Péter. - 9. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1995. - 173 p. ; 19 cm
Regény
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2085-X)
894.511-31
[AN 930879]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2002.
Esze Dóra (1969-)
   Legyünk barátok : regény / Esze Dóra. - Budapest : Park, cop. 2000. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-530-584-2 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 801008]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2002.
Fábri Péter (1953-)
   Titkos könyv : 49 nap : történet / Fábri Péter. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 214 p. ; 17 cm
ISBN 963-9352-34-9 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 930462]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2002.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; ill. Róna Emy. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2002, cop. 1993. - [20] p. : ill., színes ; 32 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-539-346-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 930266]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2002.
Féja Géza (1900-1978)
   Bölcsődal : életregény / Féja Géza ; [az utószót írta Grendel Lajos]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 249 p. ; 21 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063)
ISBN 963-9280-75-5 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 930428]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2002.
Ferenczes István (1945-)
   Bacchatio Transsylvanica : versek / Ferenczes István. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2002. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 963-8633-01-8 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14(498)
[AN 931070]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2002.
Fésüs Éva (1926-)
   Nyúl a cilinderben / Fésűs Éva. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2000]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Mese
ISBN 963-696-073-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 799087]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2002.
Ficsku Pál (1967-)
   Szakbarbárok : magyar RAPszódia / Ficsku Pál. - [Budapest] : Pufi Pressz, cop. 2002. - 122, [4] p. ; 20 cm. - (Abakusz könyvek, ISSN 1588-3337)
ISBN 963-202-218-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 931262]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2002.
Gabnai Katalin (1948-)
   A mindenlátó : három színpadi játék / Gabnai Katalin. - [Budapest] : Neoprológus, 2002. - 138 p. ; 20 cm
Tart.: A mindenlátó ; A macskacicó ; A láperdő szelleme
ISBN 963-7932-41-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-2
[AN 930488]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2002.
Gál Sándor (1937-)
   A megérintett / Gál Sándor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 164 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9280-64-X fűzött : 1500,- Ft
894.511-31(437.6)
[AN 930330]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2002.
Gyöngy Anna
   Panka naplója : [két év Katalóniában] / Gyöngy Anna. - [Budapest] : Dinasztia, cop. 2002. - 188 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-657-345-X fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 931313]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2002.
Győry Attila (1967-)
   Kerékkutya / Győry Attila ; [... Eszes Attila ill.]. - Budapest : Ister ; Pozsony : Kalligram, 2002. - 174 p. : ill. ; 23 cm
Regény
Kötött : 1600,- Ft
ISBN 80-7149-468-2
894.511-31(437.6)
[AN 931249]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2002.
Hajnal Géza
   Harminchárom / Hajnal István, Szőnyi Szilárd ; [Baják Gábor fényképeivel] ; [kiad. az IGEN Katolikus Kulturális Egyesület]. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2002. - 83 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-9967-5 kötött : 1033,- Ft
894.511-32
[AN 931126]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2002.
Halászi Aladár (1940-)
   A ki-be fordult igazság : aforizmák / Halászi Aladár. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-65-8 fűzött : 1000,- Ft
894.511-84
[AN 930354]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2002.
Harcos Bálint (1976-)
   Harcos Bálint összes. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 79, [2] p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9380-73-3 kötött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 930484]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2002.
Határ Győző (1914-)
   Tururu és Türürü : a testvérpár első, szerencse-próbáló világjárása : mesekönyv huszonnégy felmondásban / Határ Győző ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 79 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 25.)
ISBN 963-9212-62-8 kötött : 1200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 931263]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2002.
Holbay László (1923-)
   Költő a Grand Canyonnál / Holbay László. - Budapest : Accordia, 2002. - 86 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9242-88-8 fűzött : 897,- Ft
894.511-31(437.6)
[AN 931195]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2002.
Hubai Gruber Miklós
   Ünneplőruhában : kistörténetek és fordítások / Hubai Gruber Miklós ; [... rajz. Madár Eszter]. - [Budapest] : MR ; Eger : Gonda Kvk., 2002. - 185 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7058-36-2 kötött : 1480,- Ft
894.511-32 *** 885.4-32=945.11
[AN 931083]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2002.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 260, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-7695-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 930250]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2002.
Jenei László
   Ikerszobrok : a de Leónok, I. / Jenei László. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2002. - 257 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 123.)
Regény
ISBN 963-9136-82-4 fűzött : 1390,- Ft
894.511-31
[AN 930411]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2002. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7185-3 fűzött : 800,- Ft
894.511-31
[AN 930014]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2002.
Kapitány Gábor (1948-)
   Tizenkét evangélium / Kapitány Gábor. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 712 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9282-97-9 fűzött : 3000,- Ft
894.511-31
[AN 931084]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2002.
Kemenczky Judit (1948-)
   Templomszáj : a bűnbánat és a vigasztalások könyvei, amelyeket Assisi Szent Ferenc világi követője a Szentlélek ösztönzésére és sugalmazásának eleget téve 1998 nyarán és őszén lelkéből átmásolt / Kemenczky Judit. - Budapest : Masszi, 2002. - 159 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9454-06-0 fűzött : 1790,- Ft
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 930667]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2002.
Kenneth, Claire
   Holdfény Hawaiiban / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2002], cop. 1979. - 298 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Regény
ISBN 963-9418-32-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 930807]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2002.
Kéri György
   A dudás legendája / Kéri György. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-83-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931229]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2002.
Kiszely Gábor (1949-)
   Éltető / Kiszely Gábor. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 394 p. ; 20 cm
Elbeszélések, kisregények, drámák
ISBN 963-9406-61-9 fűzött : 2900,- Ft
894.511-31 *** 894.511-32 *** 894.511-2
[AN 930559]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 203 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-70-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 930082]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2002.
Lajta Erika
   A törpeóriás : regény / Lajta Erika ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2002. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9922-5 fűzött : 1484,- Ft
894.511-31
[AN 930447]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   A manógyár / Lázár Ervin ; [Faltis[!] Alexandra rajz.]. - 2. új mesékkel bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 83, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-106-X kötött : 1680,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 930921]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2002.
Lovas István (1945-)
   Èŝë raz : visszajöttek : írások a Horn-kurzus idejéből / Lovas István. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-44-9 fűzött : 1980,- Ft
894.511-92
[AN 930602]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2002.
Mandl Péter
   Mákonypersely / Mandl Péter ; [ill. Dénes Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 107 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9348-78-3 kötött : 1480,- Ft
894.511-7 *** 894.511-35
[AN 931294]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2002.
Mándy Iván (1918-1995)
   A csőszház ; Egy festő ifjúsága / Mándy Iván. - Budapest : Holnap, 2002. - 175 p. ; 21 cm. - (Mándy Iván művei)
Kisregények
ISBN 963-346-513-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 930882]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2002.
Méhes Károly (1965-)
   Lassan minden titok / Méhes Károly. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 263 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-368-217-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 930334]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2002.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Vengerskaâ novella : povesti / Mikloš Mesej ; [per. Ûrij Gusev]. - Budapest : Pont, cop. 2000. - 157 p. ; 16 cm. - (Konflûks = Conflux,, ISSN 1219-5677)
Kész. az "Oh, che bella notte" c. kiad. alapján
ISBN 963-8336-97-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32=82
[AN 797564]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2002.
Mezey Katalin (1943-)
   Párbeszéd : új versek / Mezey Katalin. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-73-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 930414]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2002. - 387 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Kisregények
ISBN 963-07-7188-8 fűzött : 700,- Ft
894.511-31
[AN 930013]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2002.
Nagy Atilla Kristóf (1963-1998)
   A fájdalom felszíne : válogatott és hátrahagyott írások / Nagy Atilla Kristóf ; [szerk. ...Nyilas Attila]. - [Budapest] : Pufi Pressz, cop. 2002. - 161, [2] p. ; 20 cm. - (Abakusz könyvek, ISSN 1588-3337)
Elbeszélések
ISBN 963-202-219-X fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 931260]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2002.
Neményi Zsolt (1968-)
   Fekete könyv / Neményi Zsolt ; [a köt. rajzait Ujházi Péter kész.]. - [Budapest] : Fekete Sas, 2002. - 117 p. : ill. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9352-36-5 kötött : 1640, Ft
894.511-32
[AN 930362]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2002.
Nemes István (1961-)
   A klórok [!klónok] tántorgása avagy A Pajzs a résen akció! / Jeffrey Stone & John Caldwell & Benjamin Rascal. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 313 p. ; 18 cm
Regény. - Sztárt wársz? (keretcím)
ISBN 963-9346-56-X fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 930454]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2002.
Nyerges András (1940-)
   Voltomiglan / Nyerges András. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2002. - 152 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-446-207-3 fűzött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 930335]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2002.
Oláh János (1942-)
   Por és hamu : versek, 1991-2002. - Budapest : M. Napló, cop. 2002. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-86274-0-9 kötött : 1988,- Ft
894.511-14
[AN 930486]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2002.
Parker, Cynthia
   Nem mind arany.. / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Jánosi L., 2002. - 207 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-831-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 930253]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2002.
Penckófer János (1959-)
   Hamuther : regény / Penckófer János ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2002. - 89 p. ; 18 cm
ISBN 963-202-136-3 fűzött : 1120,- Ft
894.511-31(477.87)
[AN 930343]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2002.
Péntek Imre (1942-)
   Vi(g)aszkereskedés : válogatott és még újabb versek / Péntek Imre ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2002. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9475-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930331]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2002.
Petőcz András (1959-)
   Majdnem minden : összegyűjtött és új versek, 1984-2002 / Petőcz András. - Budapest : Ister, 2002. - 590 p. ; 24 cm
ISBN 963-9243-56-6 kötött : 2900,- Ft
894.511-14
[AN 931191]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 231 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9388-65-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930131]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2002.
Rákos Sándor (1921-1999)
   Féljelen : Rákos Sándor hátrahagyott jegyzőfüzeteiből / [... szerk. Szentpál Monika]. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 117 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9212-63-6 kötött : 1490,- Ft
894.511-84 *** 894.511-94 *** 894.511-14
[AN 931147]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2002.
Rátz Ferenc (1933-)
   Tétova ráadás / Rátz Ferenc. - Budapest : Accordia, 2002. - 102, [5] p. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-9242-77-2 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 931171]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2002.
Salamon Pál (1930-)
   Sorsolvasó / Salamon Pál. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 494 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-84-8 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 931332]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2002.
Salinger Richárd
   Apám beájulna / Salinger Richárd. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 226 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-79-1 fűzött : 1580,- Ft
894.511-31
[AN 931078]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2002.
Sarkady Béla (1907-1981)
   Jó Pásztor / Sarkady Béla. - Budapest : Accordia, 2002. - 151 p., [8] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-9242-82-9 fűzött : 700,- Ft
Sarkady Béla (1907-1981)
894.511-94 *** 282(439)(092)Sarkady_B.(0:82-94)
[AN 931251]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2002.
Sárkány Márta
   Nénje és más történetek : kisregény, novellák / Sárkány Márta. - Székesfehérvár : Árgus, 2002. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9102-49-0 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 930345]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2002.
Shelton, David
   Fekete halál / David Shelton. - [Nyíregyháza] : Black & White, cop. 2002. - 242 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9407-49-6 fűzött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 930338]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2002.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2000. - 157, [3] p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-11-7552-9 fűzött : 898,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 799086]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2002.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Tücsökzene : rajzok egy élet tájairól, 1945-1957 : válogatás Szabó Lőrinc azonos című kötetéből, a költő születésének 100. évfordulója alkalmából / [összeáll. ... Pasqualetti Zsófia]. - [Budapest] : [PIM KIK], [2001]. - 10, [2] p. : ill. ; 30 cm
Kész. a Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központban a 2000. nov. 30-án nyílt kiállításhoz
ISBN 963-7412-89-1 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801212]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2002.
Szabó Magda (1917-)
   Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1999. - 243 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-07-7150-0 kötött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 930852]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2002.
Szabó Miklós (1935-2000)
   Viszonylag békésen / Szabó Miklós. - [Budapest] : Helikon : Mozgó Világ, 2000. - 240, [3] p. ; 20 cm
Esszék, kritikák
ISBN 963-208-681-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-92 *** 32(100)"19"
[AN 799112]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2002.
Szabó Zoltán (1912-1984)
   A magyarság Európában, Európa a magyarságban / Szabó Zoltán ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta András Sándor]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2002. - 237 p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9297-57-7 fűzött : 1600,- Ft
894.511-4 *** 943.9
[AN 930483]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2002.
Szalai József
   A dalnok : Jala Siz dalai / Szalai József. - Kiskunhalas : Szalai J., 2000. - 87 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-640-941-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 800307]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2002.
Szamos Rudolf (1929-)
   Vérző város : napló : Budapest, 1956 / Szamos Rudolf ; [... graf. Veszeli Lajos]. - Veszprém : Viza Kft., 2002. - 300 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7667-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 943.9-2Bp."1956"(0:82-94)
[AN 931316]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2002.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9242-71-3 *
894.511-1/-9 *** 082.1
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Árnyéklovaglás : gondolatok lírai köntösben, 1985-2002. - cop. 2002. - 142 p.
Versek
ISBN 963-9242-80-2 fűzött : 1250,- Ft
894.511-14
[AN 931264] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Dr. Egyszerű Családorvos (Dr. E. Cs.) elmélkedései : a Kör című családorvosi havilap rovata, 1995-2002 ; [a szerző rajz.]. - 164 p. : ill.
ISBN 963-9242-81-0 fűzött : 2500,- Ft
894.511-32
[AN 931267] MARC

ANSEL
UTF-89458 /2002.
Szécsi Noémi
   Finnugor vámpír / Szécsi Noémi. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2002. - 196 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 122.)
Regény
ISBN 963-9136-81-6 fűzött : 1190,- Ft
894.511-31
[AN 930337]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2002.
Székelyhidi Ágoston (1935-)
   Magyar századvég / Székelyhidi Ágoston. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-67-4 fűzött : 1900,- Ft
894.511-92 *** 32(439)"199" *** 323.15(=945.11)(498)"1945/199"
[AN 930512]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : Harkály anyó / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 60, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-528-0 kötött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-538-528-0)
894.511-32(02.053.2)
[AN 930931]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : zsákbamacska / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-511-6 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 930930]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2002.
Szepesi Attila (1942-)
   Tündérek és katonák / Szepesi Attila. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 223 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Esszék, publicisztikai írások
ISBN 963-8496-20-7 kötött : 1800,- Ft
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 930631]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2002.
Szilvási Csaba
   Pongpingvinek : gyermekversek kicsiknek és nagyoknak / Szilvási Csaba ; [... rajzok Sánta Balázs] ; [kiad. az Együtt Tatabányáért Egyesület]. - [Tatabánya] : Együtt Tatabányáért Egyes., 2002. - 50 p. : ill., színes ; 27 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-202-392-7 fűzött : 798,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 931180]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2002.
Tandori Dezső (1938-)
   Az Oceánban : versek / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 183 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-19-3 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 930629]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2002.
Tódor János (1952-)
   Szkander : novellák, tárcák / Tódor János. - Székesfehérvár : Árgus, cop. 2002. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 963-9102-50-4 fűzött : 1700,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 930332]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2002.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Törött cselló : Tóth Árpád tizenkét verse / [szerk. és az előszót írta Juhász Béla] ; [az illusztrációkat kész. Burai István et al.] ; [kiad. Tóth Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre]. - Utánny. - Debrecen : Tóth Á. Gimn. Öregdiákok Baráti Köre, 2002. - 61 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-04-6445-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930826]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2002.
Tóth Judit (1936-)
   Összegyűjtött versek / Tóth Judit. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 355 p. ; 24 cm
ISBN 963-9114-55-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 931170]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2002.
Türke Ildikó Judit
   Ében-éjben : versek, dalszövegek, novellák / Türke Ildikó Judit. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 102 p. : 19 cm
ISBN 963-9242-84-5 fűzött : 790,- Ft
894.511-192 *** 894.511-14 *** 894.511-32
[AN 930438]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2002.
Usztics Mátyás (1949-)
   Isten tenyerén / Usztics Mátyás. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 210 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9406-60-0 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 930366]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2002.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Neondélibáb : B-filmek / Vágvölgyi B. András. - Budapest : JAK : Kijárat, 2002. - 122, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 124.)
ISBN 963-9136-84-0 fűzött : 1400,- Ft
894.511-32 *** 894.511-293.7
[AN 930412]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2002.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 35. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék, versek
ISBN 963-11-7683-5 kötött : 1150,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 930162]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2002.
Vasadi Péter (1926-)
   A zendülés vízszaga : versek, 1999-2000 / Vasadi Péter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 87, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-18-4 kötött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 930357]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2002.
Vasi Ferenc Zoltán (1966-)
   Gyógyulás kertje : versek / Vasi Ferenc Zoltán ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2002. - 84, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-202-137-1 fűzött : 1120,- Ft
894.511-14
[AN 930316]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2002.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Monpti / Vaszary Gábor ; [a szerző illusztrációival]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 322 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-642-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 930035]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2002.
Willnerné Takács Margit
   A költészet szerelmese / Willnerné Takács Margit. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 111, [12] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9242-78-0 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 931201]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9476 /2002.
Awdry, Christopher
Thomas and Diesel (magyar)
   Thomas és Diesel / Christopher Awdry ; Robin Davies rajz. ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Budapest] : Új Ex Libris, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-77-1 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797229]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2002.
Awdry, Christopher
Thomas and the hurricane (magyar)
   Thomas és a hurrikán / Christopher Awdry ; Robin Davies rajz. ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Budapest] : Új Ex Libris, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-74-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797527]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2002.
Awdry, Wilbert
   Thomas és Gordon csetlik-siklik / ... W. Awdry ; Robin Davies rajz. ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Budapest] : Új Ex Libris, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Képes mese
ISBN 963-9031-75-5 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797531]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2002.
Bampton, Bob
Wer wohnt auf dem Bauernhof? (magyar)
   Tíz kicsi csibe / Bob Bampton ; [szöveg Gisela Fischer] ; [ford. Kovács Andrea]. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-486-X kötött : 1199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 800819]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2002.
Bérczi Ottó
   A három kisnyúl gondja / írta és rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-53-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930527]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2002.
Bérczi Ottó
   Jelmezverseny / írta és rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-52-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930528]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2002.
Bérczi Ottó
   Rókapapa rendet teremt / írta és rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-54-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930536]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2002.
Busquets, Carlos
   Alice Csodaországban / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-39-1 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799827]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2002.
Busquets, Carlos
   Bambi / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-37-5 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799831]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2002.
Busquets, Carlos
   Csipkerózsika / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-36-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799837]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2002.
Busquets, Carlos
   Csizmás Kandúr / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-41-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799838]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2002.
Busquets, Carlos
   Hamupipőke / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-38-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799840]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2002.
Busquets, Carlos
   Hófehérke és a hét törpe / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-35-9 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799842]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2002.
Busquets, Carlos
   Hüvelyk Matyi / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-32-4 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799843]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2002.
Busquets, Carlos
   Jancsi és Juliska / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-33-2 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799844]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2002.
Busquets, Carlos
   Pán Péter / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-31-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799845]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2002.
Busquets, Carlos
   Pinokkió / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-42-1 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799846]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2002.
Busquets, Carlos
   Piroska és a farkas / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-48-0 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799847]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2002.
Busquets, Carlos
   A rút kiskacsa / [Carlos Busquets illusztrációival] ; [... szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 13 cm. - (A leggyönyörűbb tündérmesék, ISSN 1586-2402)
ISBN 963-9305-40-5 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799848]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2002.
Busy farm (magyar)
   A dolgos farm / [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2000. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Hangutánzó melléklettel
ISBN 963-627-458-4 kötött : 2599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 800822]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2002.
Disney, Walt
The 101 Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Walt Disney ; [ford. Székely Tamás]. - Utánny. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 8.)
ISBN 963-627-485-1 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 930270]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2002.
Disney, Walt
Aristocats (magyar)
   Macskarisztokraták / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-714-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930632]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2002.
Disney, Walt
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-715-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930628]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2002.
Disney, Walt
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Walt Disney ; [ford. Kun Lászlóné]. - 6. kiad. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 3.)
Kötött : 2145,- Ft (hibás ISBN 963-627-472-X)
087.5(084.1)
[AN 930267]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2002.
Disney, Walt
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Walt Disney ; [ford. Gergely Erzsébet]. - Utánny. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 4.)
ISBN 963-627-471-1 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 930276]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2002.
   Füles születésnapja. - Budapest : Lizzy Card, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-00-4655-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 962-0-4655-5)
087.5(084.1)
[AN 797853]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2002.
   Az igazi Télapó. - Budapest : Lizzy Card, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-00-4100-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797861]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2002.
Juhász Magda
   Manószálló / írta Juhász Magda ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9244-57-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930540]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Golden treasure (magyar)
   Kincsvadászat / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-704-4)
087.5(084.1)
[AN 930373]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2002.
   Micimackó álma. - Budapest : Lizzy Card, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-00-4099-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797860]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2002.
   Micimackó daloskönyve : kis karácsony, nagy karácsony... - Budapest : Lizzy Card, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-00-4098-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797859]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2002.
Surányi Mária
   Maci Laci névnapja / írta Surányi Mária ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-58-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 930522]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2002.
   A tigrisek nem szeretnek fára mászni. - Budapest : Lizzy Card, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x23 cm
ISBN 963-00-4097-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4097-1)
087.5(084.1)
[AN 797855]
MARC

ANSEL
UTF-8