MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:15:13
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4841 /2003.
   Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]-. - 22 cm
A kiadó neve 2000-től: Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7 *
030
[AN 357704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Fizika / Hans Breuer ; rajz. Rosemarie Breuer ; [ford. Ungvárai János, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna]. - 2. átd. kiad. - cop. 2002. - 400 p. : ill., színes
dtv-Atlas zur Physik
ISBN 963-9261-99-8 kötött : 3980,- Ft
53:030
[AN 954995] MARC

ANSEL
UTF-84842 /2003.
   Minden napra egy kérdés / szerk. Dornbach Mária ; szerzők S. Tóth László ... [et al.] ; rajz. Hegyi Márta és Kacsán György. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7756-4 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 955023]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2003.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Tarján - Vár. - 2003. - [4], 788 p., [65] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-55-5 kötött : ár nélkül
030
[AN 953451] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4844 /2003.
Dán Krisztina (1942-)
   Iskolai könyvtári ismeretek / Dán Krisztina. - Budapest : Könyvtári Int., 2002. - 87 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr.: p. 75-82. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-525-8 fűzött : ár nélkül
027.8(078) *** 371.64(078)
[AN 953764]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2003.
   Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére / [összeáll. Ládi László, Tóthné Környei Márta] ; [a tárgyszógyűjtésben közrem. Babocsik Marianna et al.] ; [az előszót írta Dán Krisztina, Tari István] ; [az útmutatót írta Tóthné Környei Márta]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2002. - 180 p. ; 24 cm
ISBN 963-9412-11-2 fűzött : ár nélkül
025.48
[AN 951193]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2003.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Könyvtári információkeresés / Ungváry Rudolf, Vajda Erik. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2002. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-51-8 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9326-29-1)
025.4 *** 681.3.016
[AN 953053]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4847 /2003.
Bernáth László (1930-)
   Bevezetés az újságírásba avagy Tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni / Bernáth László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 963-9310-83-2 fűzött : ár nélkül
070(078)
[AN 955264]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2003.
   Médiagazdaságtan, médiaszabályozás : szöveggyűjtemény / szerk. Gálik Mihály ; [írták Földes Gábor et al.]. - [Budapest] : Aula, 2002. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9345-98-9 fűzött : 980,- Ft
791.9.096/.097(100)(094) *** 070(100)(094) *** 681.324Internet(100)(094) *** 338.47(100)
[AN 956001]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4849 /2003.
   Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei / szerk. Csák László. - Szeged : Szegedi Társtud. Szakkollégium ; Kecskemét : Librarius, 2000. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 1586-8036 ; 2.)
A 2000. október 13-14-én Szegeden tartott konferencia előadásai
ISBN 963-00-7953-4 * fűzött : 950,- Ft
008(4-191) *** 008(4-11) *** 316.63 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 903961]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2003.
Gazda István (1948-)
   Magyar tudománytörténet : [a felsőoktatási intézmények számára] / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2003. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9276-28-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8276-17-0)
001(439)(091)(075.8) *** 5(439)(091)(075.8)
[AN 953080]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2003.
Kuhn, Thomas S.
The structure of scientific revolutions (magyar)
   A tudományos forradalmak szerkezete / Thomas S. Kuhn ; [ford. Bíró Dániel] ; [az utószót írta Fehér Márta]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 261 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Filozófia,, ISSN 1219-8358)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-362-9 fűzött : 2180,- Ft
001 *** 167
[AN 951275]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2003.
Mester László
   Magyar tudósok : aforizmák / id. Mester László. - Gödöllő : Magánkiad., 2003. - 44, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-430-264-5 fűzött : 400,- Ft
001(100)(=945.11)(092) *** 061.27Nobel *** 894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 953726]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4853 /2003.
Gulyás Jenő István (1943-)
   A kéz titkai / [Jen Van Guy]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 146 p. : ill. ; 20 cm
Beszél a kéz (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-9117-07-2 fűzött : 798,- Ft
133.6
[AN 952995]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2003.
Illig, Heribert
   Kitalált középkor : a történelem legnagyobb időhamisítása / Heribert Illig. - Budapest : Allprint, cop. 2002. - 559 p. : ill. ; 20 cm
Pap Gábor bevezetőjével. - A ford. a "Das erfundene Mittelalter" és a "Wer hat an der Uhr gedreht?" (München : Econ-Verl., 2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 525-551.
ISBN 963-202-529-6 fűzött : 3449,- Ft
001.94
[AN 952247]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2003.
Johnson, Julie Tallard
I ching for teens (magyar)
   Jóskönyv nem csak felnőtteknek : irányítsd a sorsod a Ji csing segítségével! / Julie Tallard Johnson ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2003. - 232 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-528-601-5 fűzött : 2290,- Ft
133.3
[AN 954573]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2003.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Átkelés a határon : [az új évezred energiáinak megértése] / [ford. Ma-Sáry Mária]. - cop. 2003. - 323 p.
ISBN 963-9436-03-8 fűzött : 2490,- Ft
133.25
[AN 951898] MARC

ANSEL
UTF-84857 /2003.
Roberts, Jane
The nature of the psyche (magyar)
   A psziché természete és emberi kifejeződése : [Seth könyve VI.] / Jane Roberts ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 274 p. ; 24 cm. - (Seth könyvek)
ISBN 963-528-638-4 fűzött : 2190,- Ft
133
[AN 952881]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2003.
Sacharow, Boris
Das Öffnen des dritten Auges (magyar)
   A harmadik szem megnyitásának gyakorlata / Yogiraj Boris Sacharow ; [ford. Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-38-X fűzött : 1200,- Ft
133 *** 294.321(515)
[AN 955117]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2003.
Sang-e-Sitara
   Kő-követek : a kabala, a tarot és a kövek összefüggései / Sang-e-Sitara ; [átd. Molnár Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2003. - 266 p. : ill. ; 24 cm + 6 mell.
ISBN 963-528-615-5 kötött : 2190,- Ft
133.25
[AN 953450]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2003.
Steiner, Rudolf
Bilder okkulter Siegel und Säulen (magyar)
   Okkult pecsétek : mágikus szimbólumok / Rudolf Steiner ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 81 p., [17] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9231-39-8 kötött : 1790,- Ft
133.25
[AN 955122]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2003.
Tierney, Bil
Alive and well with Pluto (magyar)
   Békességben a Plútóval : a hatalom és a megújulás tranzitjai / Bil Tierney ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-637-6 kötött : 2490,- Ft
133.25
[AN 955295]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4862 /2003.
Bali József (1944-)
   Egy veszprémi kincses táj - Csatár-hegy / Bali József ; [fotó Andrónyi András, Bali József, Borbás János] ; [ill. B. Dancsó Irén]. - Veszprém : Viza Kft., 2003. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 963-206-423-2 fűzött : ár nélkül
Csatár-hegy
502(439)(234.373Csatár-hegy)(0:82-822) *** 591.9(439)(234.373Csatár-hegy) *** 581.9(439)(234.373Csatár-hegy) *** 908.439-2Veszprém
[AN 954668]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2003.
   Developing environmental assessments and comparing risks : a supplement to the guide to Implementing Local Environmental Action Programmes in Central and Eastern Europe / prepared by Ken Jones ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2002. - 69 p. : ill. ; 25 cm
Közös tokban az "Implementing Local Environmental Action Programmes in Central and Eastern Europe" c. kötettel
ISBN 963-9424-14-5 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 952315]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2003.
Dobos Tibor (1931-)
   A természet, védelme és vadászat / írta Dobos Tibor. - Sopron : MARKET-TRADE Kft., 2001. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 160-163.
ISBN 963-00-6921-0 fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 639.1(439)
[AN 903974]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2003.
   Implementing Local Environmental Action Programmes in Central and Eastern Europe : trainers' handbook / prepared by Paul Markowitz ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2002. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Közös tokban a "Developing environmental assesments and comparing risks" c. kötettel
ISBN 963-9424-15-3 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 955273]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2003.
Lazier, Christine
Nature : imagia (magyar)
   Természet : különleges jelenségek / szöveg Christine Lazier ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Passage, 2002, cop. 1995. - 124 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-072-5 kötött : ár nélkül
502(02.053.2)
[AN 951362]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2003.
   A "Nem védett területek természeti értékeinek feltárása" című pályázat 1999. évi díjnyertes műveinek ismertetése / KöM Természetvédelmi Hivatalának kiadványa. - [Budapest] : KöM Természetvédelmi Hiv., 2001. - 176 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-6897-4 * fűzött : ár nélkül
504(439) *** 06.063
[AN 806870]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2003.
Symposium on Analytical and Environmental Problems (8.) (2001) (Szeged)
   Proceedings of the 8 Symposium on Analytical and Environmental Problems : 1 October 2001 / ed. by Zoltán Galbács ; [org., publ. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : SZAB, 2001. - 234 p. : ill. ; 30 cm
Az előadások váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-548-6 fűzött : ár nélkül
504.064.3 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 911622]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2003.
Symposium on Analytical and Environmental Problems (9.) (2002) (Szeged)
   Proceedings of the 9 Symposium on Analitical and Environmental Problems : 30 September 2002 / ed. by Zoltán Galbács ; [org., publ. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : SZAB, [2002]. - 247 p. : ill. ; 29 cm
Az előadások váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-205-1 fűzött : ár nélkül
504.064.3 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 954836]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4870 /2003.
   Analízis : matematika közgazdászoknak : [főiskolai tankönyv] / szerk. Csernyák László ; [szerzők Albeker István et al.]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-19-3510-8 fűzött : 1459,- Ft
517(075.8)
[AN 953224]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2003.
Bárczy Barnabás
   Differenciálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 12. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3038-2)
517.2(076)
[AN 950986]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2003.
Jánossy Lajos (1912-1978)
   Vektorszámítás / Jánossy Lajos, Tasnádi Péter. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3957-X
514.742(075.8)
[AN 953235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vektor- és tenzoralgebra. - 2002, cop. 1980. - 287 p. : ill.
ISBN 963-19-3952-9 fűzött : 2800,- Ft
514.742(075.8) *** 514.743(075.8)
[AN 953238] MARC

ANSEL
UTF-84873 /2003.
Medvegyev Péter (1954-)
   Valószínűségszámítás : fejezetek a matematikai analízisből és a valószínűségszámításból / Medvegyev Péter. - [Budapest] : Aula, 2002. - 2 db (857 p.) ; 24 cm
ISBN 963-9345-97-0 fűzött : 4800,- Ft
519.21(075.8) *** 517(075.8)
[AN 953794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [4], XIV, 406 p.
519.21(075.8) *** 517(075.8)
[AN 953808] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 407-857.
Bibliogr.: p. 854-857.
519.21(075.8) *** 517(075.8)
[AN 953813] MARC

ANSEL
UTF-84874 /2003.
Szabó Tamás
   Kalkulus II. példatár / Szabó Tamás. - Szeged : Polygon, 2002. - [8], 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
517(075.8)(076)
[AN 952855]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2003.
Szelezsán János (1934-)
   Fejezetek a matematikából I-II : számítástechnikusoknak : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szelezsán János ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - [Budapest] : LSI OMAK, 2002. - 55, 78 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-078-2 fűzött : ár nélkül
51(078)
[AN 952979]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2003.
Taschenbuch der Mathematik (magyar)
   Matematikai kézikönyv : [egyetemi tankönyv] / J. N. Bronstejn [et al.] ; [ford. Bach Iván et al.] ; [a magyar bibliográfiát Scharnitzky Viktor állította össze]. - 8. jav., átd. kiad. - Budapest : Typotex, 2002. - XXXVIII, 1209 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 1182-1209.
ISBN 963-9326-53-4 kötött : 8800,- Ft
51(035)
[AN 953414]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4877 /2003.
   Elméleti fizikai példatár : [egyetemi segédkönyv]. - 3. kiad. - Budapest : Tankvk., 1990-2002. - 4 db ; 20 cm
A kiadó neve 1992-től Nemzeti Tankönyvkiadó
ISBN 963-18-2316-4
Egyetem
53(075.8)(076)
[AN 137562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002, cop. 1983. - 477, [3] p. : ill.
Szerzők Horváth Zalán, Tél Tamás. - Bibliogr.: p. [478-480].
ISBN 963-19-3947-2 fűzött : 3463,- Ft
53(075.8)(076)
[AN 953256] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002, cop. 1983. - 346 p. : ill.
Szerzők Gálfi László, Rácz Zoltán
ISBN 963-19-3948-0 fűzött : 2668,- Ft
53(075.8)(076)
[AN 953260] MARC

ANSEL
UTF-84878 /2003.
   Elméleti fizikai példatár : [egyetemi segédkönyv]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 20 cm
53(075.8)(076)
[AN 953252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002, cop. 1981. - 299 p. : ill.
Szerzők Gnädig Péter, Palla László
ISBN 963-19-3946-4 fűzött : 2333,- Ft
531/534(075.8)(076)
[AN 953253] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2002, cop. 1984. - 371 p.
Szerzők Patkós András et al.
ISBN 963-19-3949-9 fűzött : 2859,- Ft
53(075.8)(076)
[AN 953261] MARC

ANSEL
UTF-84879 /2003.
Nagy Károly (1926-)
   Elektrodinamika : a speciális relativitás elméletének rövid ismertetésével / Nagy Károly. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3954-5 fűzött : 2651,- Ft
537.8(075.8) *** 530.12(075.8)
[AN 951186]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2003.
Temporary International Collective for Joint Research into the Physics of WWER-type Reactors.
   Final report of TIC / Temporary International Collective (TIC) for Joint Research into the Physics of WWER-type Reactors. - Budapest : Akad. K., 1985-. - 25 cm
ISBN 963-05-4197-1
621.039.5
[AN 113789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Suppl., Additional data, amendments, reevaluations / Zoltán Szatmáry. - cop. 2001. - 388 p. : ill.
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 963-05-7768-2 kötött : ár nélkül
621.039.5
[AN 900249] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4881 /2003.
Burger Kálmán (1929-2000)
   Az analitikai kémia alapjai : kémiai és műszeres elemzés / írta Burger Kálmán ; [a Kromatográfia c. fejezetet Dombi András írta]. - 6. kiad. - Budapest : Alliter, 2002. - 642 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-202-767-1 kötött : ár nélkül
543
[AN 953019]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4882 /2003.
Barrett, Paul
National Geographic dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / Paul Barrett ; Raul Martín illusztrációival ; Kevin Padian bevezetőjével ; [ford. Főzy István]. - Budapest : Geographia, 2002. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86242-4-8 kötött : 5500,- Ft
568.19
[AN 951893]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2003.
   Guide groundwaters in Hungary / [comp. by Pál Liebe] ; [transl. by Endre Almássy] ; [publ. by the Ministry of Environment and Water]. - Budapest : Min. of Environment and Water, 2002. - 60 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
556.3(439)(083.41)
[AN 953768]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2003.
   A meteorológiai előrejelzések és alkalmazásaik : 28. Meteorológiai Tudmányos Napok, 2002. november 14-15. : az előadások összefoglalói / [kiad. az Országos Meteorológiai Szolgálat]. - [Budapest] : OMSZ, [2002]. - 32 p. ; 13x17 cm
Rend. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
ISBN 963-7702-85-7 fűzött : ár nélkül
551.509 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 954886]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcó (2001) (Pécs)
   XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : [Pécs, 2001. április 17-19.] / [szerk. Janszky József et al.] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Pécs : PTE TTK, 2001. - 249 p. ; 24 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-641-821-7 fűzött : ár nélkül
55 *** 53 *** 51 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 807418]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2003.
Péczely György (1929-1984)
   Éghajlattan / Péczely György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 336 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 963-19-3938-3 kötött : 3205,- Ft
551.58(075.8)
[AN 953141]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4887 /2003.
   Állatkölykök / [szerk. Dönsz Judit et al.] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 44 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-40-6 kötött : ár nélkül
599(02.053.2) *** 591.56(02.053.2)
[AN 952951]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2003.
Andrikovics Sándor (1947-)
   Az álkérészek (Plecoptera) kishatározója / Andrikovics Sándor és Murányi Dávid. - [Budapest] : Környezetgazd. Int., 2002. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Vízi természet- és környezetvédelem, ISSN 1219-5669 ; 18.)
Bibliogr.: p. 225-231. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-602-751-X fűzött : ár nélkül
595.735(083.71)
[AN 953043]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2003.
Bakonyi Gábor (1949-)
   A talaj élővilága / Bakonyi Gábor, Kiss István ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9450-12-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-28-3)
591.9(24)(02.053.2)
[AN 955741]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2003.
Behe, Michael J.
Darwin's black box (magyar)
   Darwin fekete doboza : az evolúcióelmélet biokémiai kihívása / Michael J. Behe ; [ford. Székács András]. - Budapest : Harmat, 2002. - 362 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-73-3 kötött : ár nélkül
575.8 *** 577.1
[AN 952089]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2003.
   A Bükk hegység növényvilága / szerk. Vojtkó András. - Eger : Sorbus, 2001-. - 25 cm
ISBN 963-00-7537-7 *
581.9(439)(234.373.4)
[AN 900180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.köt., A Bükk hegység flórája / [szerzők Less Nándor, Schmotzer András, Vojtkó András]. - 2001. - 340 p. : ill.
Bibliogr.: p. 55-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6629-7 fűzött : ár nélkül
581.9(439)(234.373.4)
[AN 900183] MARC

ANSEL
UTF-84892 /2003.
Csorba Gábor (1961-)
   Barlangok élővilága / Csorba Gábor ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9450-13-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-28-3)
591.9(24)(02.053.2)
[AN 955751]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2003.
Lanszki József (1967-)
   Magyarországon élő ragadozó emlősök táplálkozás-ökológiája = Feeding ecology of mammal predators living in Hungary / Lanszki József. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2002. - 177 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 4.)
Bibliogr.: p. 129-136. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-35-3 fűzött : ár nélkül
591.9(439.123) *** 599.74 *** 591.53
[AN 953102]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2003.
Simon Tibor (1926-)
   A magyarországi edényes flóra határozója : harasztok, virágos növények / Simon Tibor ; [a rajzokat kész. Csapody Vera, kieg. Széll Marianne]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 2000. - 976 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3482-9 kötött : 5600,- Ft
581.9(439)(083.71)
[AN 953300]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2003.
Végvári Zsolt
   A Hortobágy madárvilága = The birdlife of the Hortobágy = Die Vogelwelt der Hortobágy / [írta Végvári Zsolt és Lisztes László] ; [ill. Nagy Gyula] ; [ford. Hajdúné Lisztes Edit, Friderike Megyery és Végvári Zsolt]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2001. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
ISBN 963-00-7475-3 * fűzött : ár nélkül
Hortobágyi Nemzeti Park
591.9(439Hortobágy)(084.12) *** 598.2(439Hortobágy)(084.12) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 808263]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2003.
Vojnits András (1941-)
   Rétek, legelők élővilága / Vojnits András ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491)
ISBN 963-9450-14-6 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-28-3)
591.9(252.5)(02.053.2)
[AN 955728]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4897 /2003.
Atkins, Robert C.
Dr. Atkins' age-defying diet (magyar)
   Dacolj a koroddal! : Dr. Atkins élethosszabbító programja / Robert C. Atkins és Sheila Buff ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Maecenas ; [Debrecen] : Lap-ics, cop. 2002. - 322 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-203-071-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-679-188-0)
612.67 *** 615.89 *** 613.98 *** 613.865-053.9
[AN 951373]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2003.
   Békés város egészséges életmód- és drogtérképe : tájékoztató kiadvány / [összeáll. Daruné Kovács Eszter, ... Szilágyiné Szász Zsuzsanna] ; [... kiad. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ...]. - Békés : KEF, 2003. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
613-053.6(439-2Békés)(083.41) *** 613.83-053.6(439-2Békés)(083.41) *** 364.272-053.6(439-2Békés)(083.41)
[AN 955886]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2003.
Bekő Ferenc
   Az élővilág intelligenciája, az emberi gondolkozás és a számítógép : az intelligenciális - gondolkozó folyamat felépülése : pszichológiai következtetések / szerző ... b f. - Bőv. kiad. - Budapest : b f, 2003. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-309-9 fűzött : ár nélkül
159.955 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 952498]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2003.
Carper, Jean
The food pharmacy (magyar)
   Ételpatika : drámaian új tények, amelyek azt bizonyítják, hogy az étel a legjobb orvosság / Jean Carper ; [ford. Borodi Judit]. - Budapest : Best Books, 2001. - 414 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 393-414.
ISBN 963-85655-9-4 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 641.563 *** 615.89
[AN 806641]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2003.
Cochrane, Linda
Forgiven and set free (magyar)
   Megbocsátottan és szabadon : abortusz utáni bibliatanulmányozás nők részére / Linda Cochrane ; [ford. Kapocs Márta] ; [közread. a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága]. - Budapest : Keresztény Orvosok Mo. Társasága, 2002. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 963-204-973-X fűzött : ár nélkül
613.865 *** 22.07
[AN 954588]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2003.
Eating hints for cancer patients, before, during and after treatment (magyar)
   Diétás tanácsok rákbetegeknek / [ford. Igazvölgyi Katalin]. - Budaörs : SpringMed, cop. 2003. - 61, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
ISBN 963-9456-12-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9456-10-1)
616-006-083.2 *** 641.563
[AN 953736]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2003.
Ellis, Keith
The magic lamp (magyar)
   A csodalámpa : célkitűzési kézikönyv azoknak, akik utálnak célokat kitűzni / Keith Ellis. - 2. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2002. - 130, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-02-1 fűzött : 1450,- Ft
613.865
[AN 951263]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2003.
   Fülzúgás / szerk. Szalai László ; [írta Császár Noémi et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - 209 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-823-4 kötött : ár nélkül
616.28-008.12
[AN 955483]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2003.
Göllesz Viktor (1930-1999)
   A fejlődéstan alapjai : [főiskolai tankönyv] / Göllesz Viktor ; [a rajzokat Permay Vilmos kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1981. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-19-3943-X kötött : 2787,- Ft
611.013(075.8) *** 611.012(075.8)
[AN 954737]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2003.
Gulyás Jenő István (1943-)
   A szerelem fűszerei : afrodiziákumok, receptek a potencia növelésére, az orgazmus fokozására / Jen Van Guy. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 192-195.
Fűzött : 798,- Ft (hibás ISBN 963-253-659-2)
615.256.22 *** 615.89:615.322 *** 392.6
[AN 952993]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2003.
Heller, Richard F.
The carbohydrate addict's healthy heart program (magyar)
   A szénhidrátfüggők szívvédő programja : minden szénhidrátfüggőnek, akinek a szíve több veszélynek van kitéve / Richard F. Heller, Rachael F. Heller, Frederic J. Vagnini ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 332 p. ; 24 cm
ISBN 963-547-846-1 kötött : ár nélkül
613.2 *** 616.12-084 *** 616.39
[AN 952471]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2003.
Horváth Andrea
   Konfliktusok társas kapcsolatokban / Horváth Andrea. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-166.
Fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 952149]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2003.
Husztiné Hajdú Erika
   Az egészség pszichológiája / Husztiné Hajdú Erika. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes. : Vasutas Művel. Ház, 2001. - 19 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 4.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7035-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4144-8)
613.865
[AN 806825]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2003.
Jeszenszky Sándor (1935-)
   A röntgentechnika kezdetei Magyarországon = The first decades of X-ray technology in Hungary = Die ersten Jahrzehnte der Röntgentechnik in Ungarn / Jeszenszky Sándor ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., 2002. - 24 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8404-11-6 fűzött : ár nélkül
616-073.75(439)(091) *** 621.386(091)
[AN 952639]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2003.
Johari, Harish
Chakras (magyar)
   Csakrák : rejtett energiaközpontok / Haris Dzsohari ; [ford. Szendrei [!Szendrey] Jutka]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2003. - 164 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-528-614-7 fűzött : 1890,- Ft
615.89
[AN 954823]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2003.
   Klinikai farmakológia a gyakorlatban : [a humán klinikai gyógyszerfejlesztés módszertana] / Gachályi Béla, Lakner Géza, Borvendég János szerk. - [Budapest] : Springer Tud. K., 2003. - 510 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-809-7)
615.03(075.8)
[AN 952831]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2003.
   Lost childhood : international conference : Budapest, February 23-25, 2001 = Elveszett gyermekkor : nemzetközi konferencia, Budapest / [rend., közread. a] Ferenczi Sándor Egyesület. - [Budapest] : Ferenczi S. Egyes., cop. 2001. - 88 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-00-6474-X * fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 159.964.2 *** 061.3(439-2Bp)"2001"
[AN 804097]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2003.
Magyar Orvosfizikus Konferencia (9.) (2002) (Debrecen)
   IX. Hungarian Medical Physics Conference & Workshop : Debrecen, October 24-26, 2002. / org. by Hungarian Association of Medical Physicists in Hungarian Biophysical Society ; ed. P. Zaránd. - Budapest : M. Biofizikai Társ., [2003]. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 120
ISBN 963-206-351-1 fűzött : ár nélkül
615.849 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 956009]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2003.
Máté Gábor
   ELGO avagy Elvetemült Gondolataink, amelyek visszatartanak a sikertől / Máté Gábor. - Nagykanizsa : Mátrix Marketing Műhely, [2003]. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-450-X fűzött : ár nélkül
613.865 *** 159.923.2
[AN 952998]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2003.
Máté Gábor
ELGO avagy Elvetemült gondolataink, amelyek visszatartanak a sikertől (orosz)
   OKMY to estʺ OKaânnye MYsli, prepâtstvuûŝie našemu uspehu / Gabor Mate. - Nagykanizsa : Mátrix Marketing Műhely, 2003. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-451-8 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 159.923.2
[AN 953001]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2003.
Molnár Mária Judit
   Az izombetegségek alapjai és modern szemlélete / Molnár Mária Judit, George Karpati. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 271 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-141-3 kötött : ár nélkül
616.74
[AN 808160]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2003.
Popper Péter (1933-)
   A meghívott szenvedély : férfiak és nők titkai nyomában / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 2000. - 174 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-58-7 fűzött : ár nélkül
159.922.1
[AN 954705]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2003.
   Pszinapszis 2001 : határok mentén : V. Budapesti Pszichológus Napok : 2001. március 2-4., Almási Téri Szabadidőközpont. - [Budapest] : [Pszichodiák Alapítvány], [2001]. - 92 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Pszichodiák Alapítvány. - Előadáskivonatok
ISBN 963-00-6475-8 * fűzött : ár nélkül
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 804093]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2003.
Puskely Mária (1933-)
   Nyisd fel szemedet és láss! : Boldog Batthyány László élete / Puskely Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 48 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-361-419-8 fűzött : 200,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-StrattmannL. *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 954971]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2003.
Taraczközi István
   Adzsna : a bioenergetika nagykönyve / Taraczközi István. - Kecskemét : T. Orion BT, cop. 2003. - 440 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-202-798-1 kötött : ár nélkül
615.89 *** 133.25
[AN 953014]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2003.
Taylor, Terry Lynn
Angel wisdom (magyar)
   Mennyből az angyal vezesse léptedet / Terry Lynn Taylor, Mary Beth Crain ; [ford. Hársy Miklós, Zsengellér Annamária, Legéndyné Szabó Edit]. - Budapest : JLX, [2002], cop. 1995. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-012-X kötött : 1680,- Ft
613.865
[AN 953084]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2003.
   Útmutató a gyógyszer-mellékhatások helyes kezeléséhez = Manual for good handling of adverse drug reactions / [főszerk. Stankovics Lívia] ; [közread. a] Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága Farmakovigilancia Munkacsoport. - 2. kiad. - Budapest : Magyott, 2002. - 24, 23 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-00-9928-4)
615.06
[AN 953061]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2003.
Wlodarek, Eva
Mich übersieht keiner mehr (magyar)
   Az érvényesülés titkai : 10 lépés a személyes varázs kibontakoztatásához / Eva Wlodarek. - Miskolc : Z-Press, cop. 2003. - 236 p. ; 19 cm
Ford. Bíró Katalin, T. - Bibliogr.: p. 236.
ISBN 963-9493-01-5 fűzött : 1580,- Ft
613.865
[AN 954569]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4925 /2003.
Agg Géza (1949-)
   Műszaki alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : főiskolai tankönyv / Agg Géza ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - 5. átd. kiad. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-421.
ISBN 963-577-264-5 fűzött : ár nélkül
62(075.8)
[AN 952997]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2003.
   A légköri erőforrások hasznosításának meteorológiai alapjai : 27. Meteorológiai Tudományos Napok : 2001. november 15-16. : az előadások összefoglalói / [közread. az Országos Meteorológiai Szolgálat]. - [Budapest] : OMSZ, [2001]. - 29 p. ; 13x17 cm
ISBN 963-7702-75-X fűzött : ár nélkül
620.91 *** 621.311.24 *** 551.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 922967]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2003.
   Széchy Károly, 1903-1972 / [szerk. Szepesházi Róbert] ; [kiad. PMS 2000 Mérnöki Társaság]. - [Budapest] : PMS 2000 Mérnöki Társ., [2003]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Válogatással Széchy Károly magyar, angol, német és francia nyelvű tanulmányaiból. - Széchy Károly műveinek bibliográfiája: p. 52-63.
ISBN 963-206-438-0 fűzött : ár nélkül
Széchy Károly (1903-1972)
62(439)(092)Széchy_K. *** 624.21/.8
[AN 952821]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2003.
Szvircsek Ferenc (1945-)
   Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhely : történeti kiállítás, ipari skanzen, föld alatti bányamúzeum kiállításainak vezetője / [a vezetőt írta és szerk. Szvircsek Ferenc] ; [a fényképeket kész. Buda László]. - Salgótarján : [Nógrádi Tört. Múz.], 2003. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7224-71-8 fűzött : ár nélkül
Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján)
622.332(439.131)(091) *** 069(439-2Salgótarján)(036)
[AN 953700]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4929 /2003.
Farkas Csaba
   Windows és Office XP felhasználóknak / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-391-0 fűzött : 1876,- Ft
681.3.066Windows_XP *** 519.688Office_XP
[AN 952272]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2003.
Kőhalmi Éva
   CorelDRAW 11 / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [2], XVII, 785 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 761-762.
ISBN 963-618-292-2 kötött : 5500,- Ft
519.688:744CorelDRAW
[AN 953655]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2003.
Kristóf Tamás
   A mesterséges neurális hálók a jövőkutatás szolgálatában / Kristóf Tamás. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2002. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 9.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-503-299-4 fűzött : ár nélkül
681.3.001.572 *** 008.2
[AN 955445]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2003.
Meloni, Julie C.
Sams teach yourself MySQL in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt / Julie C. Meloni ; [ford. Gilicze Bálint, Tóth László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - [16], 384 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-49-3 fűzött : 4200,- Ft
681.3.016MySQL
[AN 952246]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2003.
Nicholson-Cole, David
Object making with ArchiCAD (német)
   Objekterstellung mit ArchiCAD : GDL für Anfänger / von David Nicholson-Cole. - Budapest [etc.] : Graphisoft, [2001]. - [4], II, 124 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4723-3 fűzött : ár nélkül
519.688:744ArchiCAD
[AN 806716]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2000 : a program magyar és angol nyelvű változatához : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2002. - 640 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-274-2 fűzött : ár nélkül
519.688:744AutoCAD
[AN 952975]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2003.
   Szemelvények az informatikából. - Budapest : MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1997-. - 30 cm. - (IT könyvek, ISSN 1417-3662)
ISBN 963-04-9567-8
681.3
[AN 267603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Költséghatékonyság, biztonság újabb elemei / [szerk. Molnár Bálint]. - 2001. - [4], 96 p. : ill.
ISBN 963-00-6891-5 fűzött : ár nélkül
681.3.003.2 *** 681.3.001.25
[AN 807905] MARC

ANSEL
UTF-84936 /2003.
Zipper, Bernd
PDF + Print 2.0 (magyar)
   PDF + Print 2.0 / Bernd Zipper ; [ford. ... Ferenczy Gábor és Sütő Lajos]. - [Budapest] : Kék Kft., 2002. - 241 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-206-296-5 kötött : ár nélkül
519.688:655.2PDF+Print
[AN 952097]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4937 /2003.
Hollós Edit (1926-)
   Villamosságtan I-II-III : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Hollós Edit, Vágó István ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 256, 163, 179 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-327-7 fűzött : ár nélkül
621.3.011.7(078)
[AN 952986]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2003.
   A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk : egyetemi tankönyv / Hunyár Mátyás [et al.] ; szerk. Hunyár Mátyás. - Budapest : Műegyetemi K., 2001. - V, 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-339.
ISBN 963-420-670-0 fűzött : ár nélkül
621.311(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 909002]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2003.
   A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk : egyetemi tankönyv / Hunyár Mátyás [et al.] ; szerk. Hunyár Mátyás. - Budapest : Műegyetemi K., 2002. - V, 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-339.
ISBN 963-420-670-0 fűzött : ár nélkül
621.311(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 951975]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2003.
   Napenergia a mezőgazdaságban / szerk. Farkas István ; [írta Beke János et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-91-6 kötött : ár nélkül
621.311.243 *** 631.17
[AN 955101]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2003.
Sitkei Gyula
   A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története / Sitkei Gyula ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., 2002. - 24 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8404-11-6)
621.31 *** 338.465(439-2Bp.)(091)
[AN 952646]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4942 /2003.
Lengyelné Kiss Katalin
   Adalékok a soproni harangöntés történetéhez / Lengyelné Kiss Katalin. - Budapest : OMM ÖM, 2001. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 7.)
Bibliogr.: p. 40. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-6943-1 * fűzött : ár nélkül
673.5(439-2Sopron)(091) *** 930.85(439)
[AN 805756]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4943 /2003.
   Az 50 éves Maszer Rt. jubileumi kiadványa / [szerk. Hajós György]. - Budapest : Gyorsjelentés, 2001. - 61 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Borítócím: Maszer - Magyar Épületszerelő Rt.
ISBN 963-86032-3-2 * fűzött : ár nélkül
Magyar Épületszerelő Rt. (Budapest)
696/697(084.12) *** 061.5(439)Maszer
[AN 900136]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2003.
Direktor, Max
Selbst mauern, betonieren und verputzen (magyar)
   Falazás, betonozás, vakolás / Max Director ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2003. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-55-X fűzött : 1698,- Ft
693 *** 689
[AN 954965]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2003.
Korom Pál
   Falazatok / [szerzők Korom Pál ..., Székely László ...]. - Budapest : ÉTK, 2002. - 227, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 2.)
ISBN 963-513-161-5 fűzött : ár nélkül
624.012
[AN 952082]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2003.
   "Melyik kert végébe?" : radioaktív hulladékok és környezetünk / [közrem. ... Ámon Ada et al.] ; [kiad. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Energia Klub, 2001. - 36 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6682-3 fűzött : ár nélkül
628.4.047 *** 504.05
[AN 806822]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2003.
Póta Györgyné (1934-)
   Zajosak vagyunk / [összeáll. Póta Györgyné] ; [átd. Demeter Józsefné] ; [a rajzokat kész. Tersztyánszky Orsolya] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - 2., átd. kiad. - [Budapest] : KVVM, 2002. - 23 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
628.517.2 *** 504.03
[AN 954879]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2003.
Soltész Ilona
   Közérthetően az építésügyi szabványosításról és az európai jogharmonizációról / Soltész Ilona, Szakács György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 3.)
Lezárva: 2002. okt. 15. - Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 963-224-670-5 fűzött : ár nélkül
69 *** 351.785 *** 340.137.3(4-62) *** 006(4-62) *** 006.7/.9(4-62)
[AN 952989]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2003.
Temesvári Jenő (1937-)
   Építésgépesítés / [szerző Temesvári Jenő]. - Budapest : ÉTK, 2002. - 138 p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 3.)
Bibliogr.: p. [139].
ISBN 963-513-164-X fűzött : 2240,- Ft
69.002.5
[AN 952977]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4950 /2003.
Gunston, Bill
Aviation (magyar)
   A repülés 100 éve / Bill Gunston ; [ford. Hegedűs Miklós Mátyás]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9283-47-9 kötött : ár nélkül
656.7(100)(091) *** 629.7(100)(091) *** 623.7(100)(091) *** 797.5(100)(091)
[AN 952452]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4951 /2003.
   Agrárvilág Magyarországon, 1848-2002 / Estók János [et al.] ; [a kötetet szerk. és a képeket vál. Estók János] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - [Budapest] : Argumentum : M. Mezőgazd. Múz., cop. 2003. - 387, [5] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 387.
ISBN 963-446-242-1 kötött : 4900,- Ft
338.43(439)"184/200"
[AN 955212]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2003.
Arany Csaba
   A puli tartása, tenyésztése, kiképzése / Arany Csaba. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2003. - 192 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-239-4 kötött : ár nélkül
636.7
[AN 953018]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2003.
Csávossy György (1925-)
   Jó boroknak szép hazája, Erdély : hagyományok, hungarikumok az erdélyi borkultúrában / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 369 p., XVI t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német és román nyelven is
ISBN 963-9358-79-7 kötött : ár nélkül
Erdély
663.2(498.4) *** 634.8(498.4) *** 908.498.4
[AN 955269]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2003.
   Cseresznye és meggy / szerk. Hrotkó Károly ; [írta Andor Domokos et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 419 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 396-419.
ISBN 963-9358-65-7 kötött : ár nélkül
634.23
[AN 955267]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2003.
Diószegi Zoltán
   Ízületsebészeti technikák a kisállatpraxisban : továbbképzés haladóknak / [előadók Diószegi Zoltán, Kendik Zsolt, Sebestyén Zsolt] ; [közread. a] Magyar Országos Állatorvosi Kamara és a SZIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszéke. - [Budapest] : M. Orsz. Állatorvosi Kamara : SZIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék, [2001]. - 44 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
619:616.72-089
[AN 807894]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2003.
Das grosse Buch der Schokolade (magyar)
   Nagy csokoládé könyv : kakaó, csokoládé, cukrászat, bonbonkészítés, desszertek és italok / Karl Schuhmacher [et al.] ; Eckart Witzigmann desszertreceptjeivel, Sybil Schönfeldt történeti jegyzeteivel ; [ford. Balla Judit] ; [fényképek Christian Teubner et al.]. - [Budapest] : Aréna 2000, 2002. - 239 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-85515-3-4 kötött : 5980,- Ft
663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 953128]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2003.
Gulyás Csaba
   Pár kérdés a koktélokról és nemes párlatokról / [írta Gulyás Csaba]. - Budapest : D&B 2001, [2003]. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Recept klub kézikönyvek, ISSN 1589-0198 ; 2.)
Kötött : ár nélkül
663.87(100) *** 641.87(083.12)
[AN 954681]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2003.
   Gyommentesen Európába! / [összeáll. Szentey László et al.] ; [közread. a] Növényvédelmi és Talajvédelmi Központi Szolgálat. - [Budapest] : NTKSZ, 2002. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 8000
ISBN 963-00-3573-1 fűzött : ár nélkül
632.51 *** 632.954
[AN 954614]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2003.
   Halbiológia és haltenyésztés / szerk. Horváth László ; [írta Hancz Csaba et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 2000. - 439 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433.
ISBN 963-9358-83-5 kötött : ár nélkül
639.3(075.8) *** 597(075.8) *** 591.1(075.8)
[AN 951181]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2003.
   Hazai gyógynövényeink ismertetése : különös tekintettel a gyűjtésre, termesztésre, feldolgozásra és értékesítésre. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9452-07-6 fűzött : ár nélkül
633.88(035) *** 581.9(439) *** 615.322
[AN 950970]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2003.
Johnson, Hugh
Pocket wine book 2003 (magyar)
   Borzsebkönyv, 2003 / Hugh Johnson ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 288 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-368-313-0 kötött : ár nélkül
663.2(100) *** 634.8(100) *** 912(100) *** 641.87:663.2
[AN 951903]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2003.
   Könnyű-, és középnehéz univerzális traktorok kiválasztása / [... szerk. Körmendi Péter] ; [írták Hajdú József et al.]. - Gödöllő : MGBSZ, 2001. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Mezőgazdasági vállalkozók és szolgáltatók tanácsadó füzete, ISSN 1419-3280 ; 3.)
ISBN 963-00-7279-3 * fűzött : ár nélkül
631.372 *** 629.114.2
[AN 807724]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2003.
Köthe, Rainer
Katzen (magyar)
   Macskák / írta Rainer Köthe ; ill. Reiner Zieger és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba, Francz Magdolna]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 14.)
ISBN 963-9182-89-3 kötött : ár nélkül
636.8
[AN 951053]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2003.
Kovács Antal
   Pár kérdés a borról / [írta Kovács Antal]. - Budapest : D&B 2001, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Recept klub kézikönyvek, ISSN 1589-0198 ; 1.)
Kötött : ár nélkül
663.2 *** 641.87:663.2
[AN 954679]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2003.
Kovácsné Békefi Zsuzsanna
   Változatosság a szilva és mandula génbanki élőgyűjteményben = Diversity in the field germplasm collection of plum and almond / Kovácsné Békefi Zsuzsanna ; [... összeállításában részt vett Apostol János et al.] ; [közread. az] Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. - Budapest : Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., [2003]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
631.52 *** 634.55 *** 634.22 *** 581.169
[AN 955914]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2003.
   Kukoricatermelési technológia / [kész. Kiss Istvánné és az IKR Rt. gépkereskedelmi üzletágainak mtársai]. - Bábolna : IKR Termelésfejleszt. és Keresk. Rt., 2001. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
633.15
[AN 807893]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2003.
Malasics András
   Az erdő megragadása a hagyományos számviteli információs rendszerben / Malasics András. - Budapest ; [Székesfehérvár] : [Auditing Kft.], 2002. - 239 p. : ill. ; 30 cm
Közread. az Auditing Számviteli Szolgáltató Kft. - Gerinccím: Az erdő számvitele
ISBN 963-206-360-0 kötött : ár nélkül
630 *** 657
[AN 953875]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2003.
Mikulás Ildikó
   A szőlő-bor ágazat Európai Uniós csatlakozásának gyakorlati kérdései / Mikulás Ildikó, Müller István, Fórián Zoltán ; [közread. a] Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. - Budapest : Hegyközségek Nemz. Tanácsa, 2003. - 89, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-206-571-9 fűzött : ár nélkül
663.2(4-62)(094) *** 663.2(439)(094)
[AN 955447]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2003.
Neumann, Kerstin
Pferde (magyar)
   Lovak / írta Kerstin Neumann ; ill. Marta Hofmann ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 37.)
ISBN 963-9446-02-5 kötött : ár nélkül
636.1 *** 599.723 *** 798
[AN 951050]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2003.
Rácz József
   Hogyan termesszünk csiperkegombát? / Rácz József, Koronczy Imréné ; [közread. a] Korona Országos Gombaipari Egyesülés. - Eger : Korona Orsz. Gombaip. Egyesülés ; Kerecsend : Quality Champignons Kft., 2001. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: . 175-176. - Példányszám: 3000
ISBN 963-00-6863-X kötött : ár nélkül
635.82
[AN 904189]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2003.
Romány Pál (1929-)
   A nemzeti agrárpolitika alakulása és kilátásai / Romány Pál. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 338.2(439)
[AN 955969]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2003.
   Tóépítés : gyakorlati tanácsok dísztó és háztáji tó építőknek olcsón, egyszerűen a hazai viszonyokra alkalmazva / [szerk.] Váradi László ; [... írták Béres Tibor et al.]. - [Budapest] : Invictus, cop. 2001. - 231 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6836-2 fűzött : 2350,- Ft
712.5
[AN 955167]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2003.
Tóth Tibor
   Ellentét vagy kölcsönösség? : a magyar mezőgazdaság üzemi viszonyainak történeti háttere és problémái / Tóth Tibor. - Pécs : PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2002. - 126 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
631.1(439)(091) *** 338(091)(439)
[AN 953067]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2003.
Verhoef, Esther
De grote hondenencyclopedie (magyar)
   Nagy kutyaenciklopédia / Esther Verhoef ; [ford. Sóskuty György]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 544 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-52-5 kötött : 7980,- Ft
636.7(031)
[AN 952345]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2003.
Wood Tech Erdészeti Szakmai Konferencia (10.) (2002) (Sopron)
   X. Wood Tech Erdészeti Szakmai Konferencia : Sopron, 2002. szeptember 11-12 / [szerk. Péterfalvi József] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. - [Sopron] : NYME Erdőmérnöki Kar, [2003]. - [2], 182 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-9364-27-4 fűzött : ár nélkül
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 956024]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4976 /2003.
   A 100 legjobb bárány- és birkaétel. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 39.
ISBN 963-9266-24-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 952330]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2003.
   A 100 legjobb étel marhahúsból. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 60.
ISBN 963-9266-61-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 952332]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2003.
   A 100 legjobb étel sertéshúsból. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 55.
ISBN 963-9266-56-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 952327]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2003.
   A 100 legjobb gombás étel : mindennapi és különleges receptek nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 27.
ISBN 963-9266-41-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.8
[AN 954284]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2003.
   A 100 legjobb halétel : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 35.
ISBN 963-9266-10-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 954283]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2003.
   A 100 legjobb karácsonyi recept / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 58.
ISBN 963-9266-59-0 fűzött : ár nélkül
641.566(083.12)
[AN 952331]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2003.
   A 100 legjobb recept kirándulóknak / [szerk. Bártfai László]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 56.
ISBN 963-9266-57-4 fűzött : 298,- Ft
641.55(083.12)
[AN 952335]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2003.
Boda Zoltánné
   816 ízletes étel : [hagyományos és új ízek a konyhában] / Boda Zoltánné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 439, [9] p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-84-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 954281]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2003.
Dobi Ildikó
   Magyaros ízek / Dobi Ildikó. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-09-X fűzött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 944906]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2003.
   Édességek, csemegék / [szerk. Zsolnai Margit]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-17-0 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 952603]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2003.
Frank Júlia (1946-)
   Ízözön szakácskönyv : Frank Júlia konyhája / [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Interpress, 2002-. - ill., színes ; 29 cm
641.55(083.12)
[AN 940871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Tél. - [2003]. - 96 p.
ISBN 963-7540-64-4 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 955162] MARC

ANSEL
UTF-84987 /2003.
Gegelyné Varga Edit
   Finom egytálételek / Gergelyné Varga Edit. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-07-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 944832]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2003.
   Húsételek változatosan / [szerk. Zsolnai Margit]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-13-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 952615]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2003.
Járay Mari
   Ízletes palacsinták / Járay Mari. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-04-9 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 944909]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2003.
Járay Mari
   Kolbászos ételek / Járay Mari. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-08-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.523
[AN 944915]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2003.
Járay Mari
   Rakottas receptek / Járay Mari. - Budapest : Food Time, [2002]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-02-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 944905]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2003.
Járay Mari
   Sültek, pecsenyék / Járay Mari. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9467-01-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 944897]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2003.
Járay Mari
   Tésztából sosem elég! / Járay Mari. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-05-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):664.69
[AN 952649]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2003.
Kalla Kálmán
Gundel (angol)
   Gundel : new Hungarian cookbook / Kálmán Kalla ; with Zoltán Halász ; introd. by George Lang ; [photos by László Csigó]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2002], cop. 1998. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Goodbody, Mary
ISBN 963-9207-80-2 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 953026]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2003.
Kalla Kálmán
Gundel (angol)
   Gundel : new Hungarian cookbook / Kálmán Kalla ; with Zoltán Halász ; introd. by George Lang ; [photos by László Csigó]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2003], cop. 1998. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Goodbody, Mary
ISBN 963-9207-83-7 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 953107]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2003.
Kalla Kálmán
Gundel (német)
   Gundel : neues ungarisches Kochbuch / Kálmán Kalla ; hrsg. von Zoltán Halász ; mit einer Einf. von Georg Láng ; [Fotos László Csigó] ; [deutsche Übers. Hannelore Schmör]. - 2. Ausg. - Budapest : Pallas Stúdió, [2002]. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9207-81-0 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 953029]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2003.
   Levesek és főzelékek / [szerk. Zsolnai Margit]. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-14-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.82(083.12)
[AN 952593]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2003.
Murányi Kati (1942-)
   Családi receptek / Murányi Kati, Murányi Péter. - Budapest : Food Time, [2002]. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-9467-06-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 952650]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2003.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   Különleges konyha / F. Nagy Angéla. - Budapest : Sík, 2002. - 230 p. ; 22 cm
ISBN 963-9270-13-X kötött : 1900,- Ft
641.55(083.12)
[AN 953033]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2003.
Nagy Elvira
   Gyümölcsös ínyencségek : ételek, italok gyümölcsökből / Nagy Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-79-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):634.1 *** 641.87(083.12)
[AN 952253]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2003.
Oriskó Ferenc
   Halas finomságok / [írta Oriskó Ferenc]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-12-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 952584]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   77 tavaszi menü / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-9355-87-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 952251]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   77 téli menü / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-48-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 955232]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2003.
Puskás Ildikó, T. (1947-)
   Gyógyító ételek / [írta T. Puskás Ildikó]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9467-10-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 615.89
[AN 952611]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2003.
   Tojásos és gombás finomságok / [szerk. Zsolnai Margit]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-16-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.8 *** 641.55(083.12):637.4
[AN 952610]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2003.
Unger Károly (1939-)
   100 étel Farm Frites burgonyából : könnyen, gyorsan, ízesen / Unger Károly ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9497-04-5 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):635.21
[AN 952852]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2003.
Verő Juli
   Diétás receptek / [írta Verő Juli]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-11-1 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 952606]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2003.
Verő Juli
   Hús nélkül egészségesen / Verő Juli, Jámbor Zsóka. - Budapest : Food Time, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-03-0 fűzött : ár nélkül
641.564(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 944907]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2003.
Verő Juli
   Receptek hónapról hónapra / [írta Verő Juli]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-15-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 952617]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2003.
Verő Juli
   Vendégváró receptek / [írta Verő Juli]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-18-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 952588]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2003.
   Zöldséges ételek / [szerk. Zsolnai Margit]. - Budapest : Food Time, [2003]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9467-19-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 952601]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5012 /2003.
The concise encyclopedia of Western philosophy and philosophers (magyar)
   Filozófiai kisenciklopédia : a Nyugat filozófiája és filozófusai / [szerk. Bánki Dezső] ; [... szerzői Christopher J. Arthur et al.] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Sárosi Attila]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 359 p. ; 24 cm
A ford. az Urmson, J. O. és Rée, Jonathan által szerkesztett kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 359.
ISBN 963-09-4413-8 kötött : ár nélkül
1:030
[AN 953447]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2003.
Kalmár Zoltán
   Az enyészet dicsérete : modernitás és dinamizmus / Kalmár Zoltán ; [graf. König Róbert]. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001. - 223 p., [10] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Carmen saeculare, ISSN 1417-1120 ; 13.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-6056-6 fűzött : 1200,- Ft
111
[AN 903968]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2003.
Lao-ce
Tao te king (magyar, kínai)
   Tao te king / Lao-ce ; ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Q. E. D. K., [2002]. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Filozófiai költemény. - Megj. "Laoce életbölcselete" és "Az út és erény könyve" címmel is. - Magyar és kínai nyelven. - Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 963-204-648-X kötött : ár nélkül
1(510)Lao-ce *** 895.1-96.02=945.11 *** 299.513.82
[AN 951061]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2003.
   A szent család. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 55 p. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 11.)
ISBN 963-86278-3-2 fűzött : ár nélkül
173 *** 235.3(092) *** 241
[AN 953054]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5016 /2003.
Bajnai István (1954-)
   A battonyai római katolikus egyházközség története / Bajnai Beke István. - [Orosháza] : [Print-Kódex], [2001]. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85958-7-6 fűzött : ár nélkül
Battonyai Római Katolikus Egyházközség.
282(439-2Battonya)(091)
[AN 904210]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   Az irgalmas Atya : elmélkedések a mennyei Atyáról / Barsi Balázs. - Sümeg : Vágó L. G., 2001. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-161-9 fűzött : ár nélkül
231
[AN 806854]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2003.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
The power of compassion (magyar)
   A könyörület ereje : Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanításainak gyűjteménye / [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 189 p. ; 20 cm. - (Szabad szellemeknek, ISSN 1587-7051)
ISBN 963-9344-47-8 kötött : 1390,- Ft
294.321(515)
[AN 955521]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2003.
   Csak egyszer teszed meg ezt az utat. - Budapest : Evangéliumi K., [2003]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-9434-26-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 953017]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2003.
Csiffáry Tamás
   Vallások lexikona : [A - Z-ig] / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2002. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 963-9262-99-4 kötött : ár nélkül
291:030
[AN 952155]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2003.
   Cursillo munkatársak kézikönyve / összeáll. Beőthy Tamás ; [közrem. ... Arató Lászlóné et al.] ; [szerk. ... Arató Lászlóné]. - Budapest : Márton Á. K., 2003. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 963-9435-11-2 fűzött : ár nélkül
266.3 *** 282
[AN 952447]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2003.
   Egyháztörténeti életrajzok : "A magyar kereszténység 1000 esztendejéről" című országos egyháztörténeti vetélkedő pályamunkáiból / [szerk. Németh László] ; [kiad. Iván község Önkormányzata]. - Iván : Önkormányzat, 2001. - 127, [17] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-5690-9 fűzött : ár nélkül
28(439)(092) *** 06.063
[AN 804166]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2003.
   Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőkönyvei / [közzéteszi Kovács Béla]. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp., 1997-. - 24 cm
ISBN 963-03-7169-3 * fűzött : ár nélkül
Egri Főegyházmegye.
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 310274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Eger, 1780 ; Egri káptalan, 1780. - 2001. - 211 p. - (Az egri egyházmegye történetének forrásai, ISSN 1417-5290 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5646-1 fűzött : ár nélkül
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 807306] MARC

ANSEL
UTF-85024 /2003.
Fabinyi Gáborné
   Az orosházi katolikus egyházközség rövid története / Fabinyi Gáborné. - Orosháza : [Print Kódex], 2001. - 348 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85958-8-4 fűzött : ár nélkül
Orosházi Katolikus Egyházközség.
282(439-2Orosháza)(091)
[AN 904196]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2003.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor / ifj. Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2001. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-865-4 fűzött : 750,- Ft
Makkai Sándor (1890-1951)
284.2(439)(092)Makkai_S.
[AN 807987]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2003.
Freedman, David Noel
The nine commandments (magyar)
   A kilenc parancsolat : a bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában / David Noel Freedman ; [ford. Takács Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 268 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-9437-37-9 kötött : ár nélkül
Biblia
221.06 *** 221.122 *** 241.6
[AN 953115]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2003.
Galambos-Göller Ferenc (1917-)
   Im Licht Christi : Rundfunkpredigten / Franz Galambos-Göller ; [Hrsg.: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen ..., Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ..., Gemeinschaft Deutscher Organisationen in der Branau ...]. - Budapest : LdU : Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ; Pécs : Gemeinschaft Deutscher Organisationen in der Branau, 2002. - 318 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-202-611-X fűzött : ár nélkül
252 *** 264-04
[AN 953682]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2003.
Gosvāmi, Tamāla Krṣna
TKG's diary (magyar)
   TKG naplója : Prabhupāda utolsó napjai / Tamāla Krṣna Gosvāmī ; [ford. Guru-sevika devī dāsī]. - Somogyvámos : Lāl, cop. 2002. - 388 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bhaktivedanta Swami, A. C.
294.5(540)(092)BhaktivedantaSwami,A.C.(0:82-94)
[AN 952990]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2003.
Gots, Anton
   Kamilliánus mozgalom Magyarországon és Kelet Európában : a Kamilliánusok (A Betegek Szolgái), a Kamilliánus Nővérek (Szent Kamill Leányai), a Kamilliánus Családok tagjai : ... 1992-2002 / Gots Antal. - Nyíregyháza : [Szt. Kamill Rendház és Noviciátus], [2003]. - 33 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis.
Congregatio Filiarum Sancti Camilli.
Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület.
271.69(4-11)(091)
[AN 953847]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2003.
Guerrini, Mariarosa
   Boldogok vagytok! / [Mariarosa nővér]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., cop. 2001. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-696-111-5 fűzött : 580,- Ft
244(02.053.2)
[AN 805847]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2003.
Guerrini, Mariarosa
Un po' di lievito (magyar)
   Egy kis kovász / Mariarosa nővér. - [Budapest] : Szt. Gellért K., cop. 2001. - 97 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-696-110-7 fűzött : 480,- Ft
244(02.053.2)
[AN 805849]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2003.
   Imádság és ünneplés a családban : segédlet plébániai családfelelősök és minden család számára / [... kész. Földvári István et al.]. - Budapest : OLI : Világiak Koord. Tanácsa, [2002]. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Családpasztoráció a plébánián, ISSN 1586-6483 ; 2.)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-00-3471-9 fűzött : ár nélkül
253 *** 264-04 *** 394.2 *** 248.143
[AN 953250]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2003.
Johnson, Paul
The quest for God (magyar)
   Isten nyomában : zarándokút / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2003. - 253, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7270-1 kötött : 2200,- Ft
23/28 *** 231
[AN 952952]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2003.
Kentenich, Joseph
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Kentenich atya műveiből. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 55 p. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 1.)
ISBN 963-86278-0-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 953057]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2003.
Kenyon, Essek William
What happened from the cross to the throne (magyar)
   Mi történt a kereszttől a trónig? : 400 évvel ezelőtt meg kellett volna írni / E. W. Kenyon ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyh., cop. 2001. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-7427-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 903979]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2003.
Kerényi Károly (1897-1973)
   Az örök Antigoné : vallástörténeti tanulmányok / Kerényi Károly ; [... vál., a szövegeket gond. és az utószót írta Bodor Mária Anna]. - Budapest : Paidion, cop. 2003. - 516, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-204-896-2 v. : 5900,- Ft
292.11 *** 292.21 *** 930.85(37/38)
[AN 954940]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2003.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Luther K., 2002. - 111 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-7470-82-4 fűzött : ár nélkül
238.1 *** 284.1
[AN 953396]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2003.
Koning, M. G. de
Wenn Eltern leiden - was ist, wenn Kinder eigene Wege gehen? (magyar)
   Amikor a szülők szenvednek ...a gyermekek a maguk útját járják / Ger de Koning. Elfeledkezett-e könyörülni Isten? / Hans-Joachim Kuhley. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 64 p. ; 19 cm
Egys. cím: Wenn Eltern leiden - was ist, wenn Kinder eigene Wege gehen?. Hat Gott vergessen gnädig zu sein?
ISBN 963-9434-23-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 953024]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2003.
Küng, Hans
Was ist Kirche? (magyar)
   Mi az egyház? / Hans Küng ; ford. Tekus Ottó. - Győr : Fordító, 2001. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-055-8 fűzött : ár nélkül
260.1 *** 282
[AN 907695]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2003.
   Litterae principum ad papam, 1518-1578 = Fejedelmi levelek a pápának, 1518-1578 = Lettere di principi / transcr. et ed. József Bessenyei ; ... vertit Kulcsár Péter, ... Nagy Gábor. - Roma : Római M. Akad. Fraknói Vilmos Tört. Int. ; Budapest : OSZK, 2002. - XXV, 259 p. ; 24 cm. - (Fontes / Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma,, ISSN 1218-8832 ; 3.)
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 963-200-442-6 fűzött : ár nélkül
262.13"15"(044) *** 282(439)"15"(044)
[AN 952473]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2003.
Mackintosh, Charles Henry
Thou and thy house (magyar)
   Te és a házadnépe / C. H. Mackintosh. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-22-1 fűzött : ár nélkül
244
[AN 953021]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2003.
Mócsy Imre (1907-1980)
   Az evangéliumok hitelessége / Mócsy Imre. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2001. - 168 p. ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 5.)
ISBN 963-85980-5-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
226.1
[AN 805709]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2003.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Pipacsok dalolnak : teológiai és lelkiségi írások / Nemeshegyi Péter. - Kecskemét : Korda ; Budapest : Távlatok, 2003. - 188 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9332-71-2 * fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 963-9332-74-2)
244
[AN 952299]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2003.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Vissza a gyökerekhez : teológiai tanulmányok / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2003. - 402 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2002
ISBN 963-361-417-1 fűzött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-361-408-2)
23/28
[AN 952981]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2003.
The New Jerome biblical commentary (magyar)
   Jeromos bibliakommentár / [a magyar kiad. főszerkesztője Thorday Attila] ; [szerk. Boros István] ; [... szerzői Barré, Michael L. et al.] ; [ford. Aranyi Erzsébet et al.] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002-2003. - 2 db ; 29 cm
Szerk. Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. és Murphy, Roland E.
ISBN 963-85980-9-3
22.07
[AN 949714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Újszövetség könyveinek magyarázata. - 2003. - 668 p.
Bibliogr.: p. 17-28. és a fejezetek élén
ISBN 963-86319-1-0 kötött : 7000,- Ft
Biblia. Újszövetség.
225.07
[AN 955113] MARC

ANSEL
UTF-85046 /2003.
Pem László (1952-)
   Didaktika : a vallásoktatás didaktikája / Pem László. - Szombathely : [Szombathelyi Püspökség], 2002. - 2 db : ill. ; 30 cm
Közread. a Szombathelyi Püspökség
ISBN 963-204-320-0 kötött : ár nélkül
268 *** 371.3
[AN 952341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 310 p.
ISBN 963-204-321-9
268 *** 371.3
[AN 952343] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 329 p.
Bibliogr.: p. 321-324.
ISBN 963-204-322-7
268 *** 371.3
[AN 952344] MARC

ANSEL
UTF-85047 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Alázatosság : a büszkeség ostora / Peresztegi Sándor. - Budapest : Jelenlét 2000', 2003. - 24 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-86328-1-X fűzött : 700,- Ft
241.531
[AN 955434]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Becsületesség és békeszeretet : a legjobb ajánlólevél / Peresztegi Sándor. - Budapest : Jelenlét 2000', 2003. - 33 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 963-86328-2-8 fűzött : 700,- Ft
241.513.054.42 *** 241.521 *** 177.16
[AN 955439]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2003.
Petz György (1955-)
   Kérdések és válaszok a Bibliáról - az Újszövetség / Petz György. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 208 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-870-4 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
225(076)
[AN 955185]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2003.
Röck Gyula
   Zsidó volt-e Jézus? / Röck Gyula. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 1.)
ISBN 963-00-6180-5 fűzött : ár nélkül
Jézus
232.99 *** 291(091)(089.3)
[AN 805654]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2003.
Schmidt-Eller, Berta
Hannelores weiter Weg (magyar)
   Hannelore útja folytatódik / Berta Schmidt-Eller. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-19-1 fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)(02.053.2) *** 830-32(02.053.2)=945.11
[AN 953047]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2003.
   Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye, 2002 / [fel. szerk. Baranyay Csaba] ; [a ... fotókat Baksa Ferenc kész.]. - Kaposvár : Somogy-Zalai Evangélikus Egyházm. Esperesi Hiv., [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-202-329-3 fűzött : ár nélkül
Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye.
284.1(439-03Somogy-ZalaiEvangélikusEgyházmegye)
[AN 952984]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2003.
Spurgeon, Charles Haddon
Christ's words from the cross (magyar)
   Elvégeztetett! : Krisztusnak hét szava a kereszten / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-20-5 fűzött : ár nélkül
232.963 *** 252
[AN 953036]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2003.
Szalay Szilárd
   Lukács passió : elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján : Lukács 22,1 - 24,53 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2002. - 289 p. ; 24 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; ; 10.)
A függelékben: "Jézus hét szava a kereszten"
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-185-1)
252 *** 226.4.07
[AN 952958]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2003.
Szőke János (1927-)
   Isten házába megyünk : templomról a gyermekeknek / [Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, [2001]. - 47 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-8456-81-7 kötött : ár nélkül
247(02.053.2)
[AN 903697]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2003.
Tatford, Frederick A.
The sons of Jacob (magyar)
   Jákób fiai : az Izráel törzseinek adott áldások / F. A. Tatford. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-11-6 fűzött : ár nélkül
222.1.07
[AN 953030]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2003.
Trausch Liza (1917-1999)
   "És az ő életüket nem kímélték mindhalálig" : Liza néni életrajza. - Budapest : Borsós R., 2001. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-440-139-2 fűzött : ár nélkül
Trausch Liza (1917-1999)
244 *** 894.511-94
[AN 805759]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2003.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [1998]-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 145348
ISBN 963-9012-98-X *
244(02.053.2)
[AN 334427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2003. - 186 p.
ISBN 963-9434-28-0 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 953040] MARC

ANSEL
UTF-85059 /2003.
   A zsidóság szerepe Veszprém polgárosodásában : tanulmányok / [összeáll. Máthé Éva]. - Veszprém : Veszprémi Zsidó Hitközs., 2002. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Fejezetek a veszprémi zsidó közösség történetéből, ISSN 1588-3302)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-220-5 fűzött : ár nélkül
296(439-2Veszprém)(091) *** 943.9-2Veszprém(=924)
[AN 955656]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5060 /2003.
   Az 1598. évi házösszeírás / [bev.] Dávid Zoltán ; [előszó Kápolnai Iván] ; [a bevezetőt sajtó alá rend. és kieg. Dávid Géza] ; [szerk. Jeney Andrásné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. - Budapest : KSH Levéltára, 2001. - VII, 756 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-215-381-2 kötött : 4500,- Ft
312(439)"1598"(083.41)
[AN 807916]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2003.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6.14/1. köt., Területi adatok. Pest megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-543-2 fűzött : a 6.14/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Pest (megye)
312(439.153)"2001"(083.41)
[AN 952478] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.8/1. köt., Területi adatok. Győr-Moson-Sopron megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-537-8 fűzött : a 6.8/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Győr-Moson-Sopron
312(439.114)"2001"(083.41)
[AN 952486] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.12/1. köt., Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-541-6 fűzött : a 6.12/2. kötettel együtt 5500,- Ft
Komárom-Esztergom
312(439.115)"2001"(083.41)
[AN 952493] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.12/2. köt., Területi adatok. Komárom-Esztergom megye. - 2002. - 225 p.
ISBN 963-215-541-6 fűzött : a 6.12/1. kötettel együtt 5500,- Ft
Komárom-Esztergom
312(439.115)"2001"(083.41)
[AN 952504] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.1/2. köt., Területi adatok. Budapest. - 2002. - 651 p.
ISBN 963-215-530-0 fűzött : a 6.1/1. kötettel együtt 7800,- Ft
Budapest
312(439-2Bp.)"2001"(083.41)
[AN 952518] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.9/1. köt., Területi adatok. Hajdú-Bihar megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-538-6 fűzött : a 6.9/2. kötettel együtt 5500,- Ft
Hajdú-Bihar
312(439.165)"2001"(083.41)
[AN 952525] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.20/1. köt., Területi adatok. Zala megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-549-1 fűzött : a 6.20/2. kötettel együtt 7000,- Ft
Zala (megye)
312(439.121)"2001"(083.41)
[AN 952529] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.17/1. köt., Területi adatok. Tolna megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-546-7 fűzött : a 6.17/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Tolna (megye)
312(439.125)"2001"(083.41)
[AN 952532] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.16/1. köt., Területi adatok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-545-9 fűzött : a 6.16/2. kötettel együtt 7000,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg
312(439.161)"2001"(083.41)
[AN 952535] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.19/1. köt., Területi adatok. Veszprém megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-548-3 fűzött : a 6.19/2. kötettel együtt 7000,- Ft
Veszprém (megye)
312(439.117)"2001"(083.41)
[AN 952536] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.11/1. köt., Területi adatok. Jász-Nagykun-Szolnok megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-540-8 fűzött : a 6.11/2. kötettel együtt 5500,- Ft
Jász-Nagykun-Szolnok
312(439.169)"2001"(083.41)
[AN 952538] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.11/2. köt., Területi adatok. Jász-Nagykun-Szolnok megye. - 2002. - 223 p.
ISBN 963-215-540-8 fűzött : a 6.11/1. kötettel együtt 5500,- Ft
Jász-Nagykun-Szolnok
312(439.169)"2001"(083.41)
[AN 952539] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.15/1. köt., Területi adatok. Somogy megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-544-0 fűzött : a 6.15/2. kötettel együtt 7000,- Ft
Somogy (megye)
312(439.123)"2001"(083.41)
[AN 952564] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.18/1. köt., Területi adatok. Vas megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-547-5 * fűzött : a 6.18/2. kötettel együtt 7000,- Ft (hibás ISBN 963-215-547-7)
Vas (megye)
312(439.111)"2001"(083.41)
[AN 952569] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.13/1. köt., Területi adatok. Nógrád megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-542-4 fűzött : a 6.13/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Nógrád (megye)
312(439.131)"2001"(083.41)
[AN 952575] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.13/2. köt., Területi adatok. Nógrád megye. - 2002. - 283 p.
ISBN 963-215-542-4 fűzött : a 6.13/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Nógrád (megye)
312(439.131)"2001"(083.41)
[AN 952583] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.10/2. köt., Területi adatok. Heves megye. - 2002. - 285 p.
ISBN 963-215-539-4 fűzött : a 6.10/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Heves (megye)
312(439.133)"2001"(083.41)
[AN 952589] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.7/2. köt., Területi adatok. Fejér megye. - 2002. - 307 p.
ISBN 963-215-536-X fűzött : a 6.7/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Fejér (megye)
312(439.118)"2001"(083.41)
[AN 953791] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.20/2. köt., Területi adatok. Zala megye. - 2002. - 481 p.
ISBN 963-215-549-1 fűzött : a 6.20/1. kötettel együtt 7000,- Ft
Zala (megye)
312(439.121)"2001"(083.41)
[AN 953796] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.8/2. köt., Területi adatok. Győr-Moson-Sopron megye. - 2002. - 375 p.
ISBN 963-215-537-8 fűzött : a 6.8/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Győr-Moson-Sopron
312(439.114)"2001"(083.41)
[AN 953805] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.19/2. köt., Területi adatok. Veszprém megye. - 2002. - 403 p.
ISBN 963-215-548-3 fűzött : a 6.19/2. kötettel együtt 7000,- Ft
Veszprém (megye)
312(439.117)"2001"(083.41)
[AN 953811] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.5/2. köt., Területi adatok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. - 2002. - 581 p.
ISBN 963-215-534-3 fűzött : a 6.5/1. kötettel együtt 7800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén
312(439.134)"2001"(083.41)
[AN 953818] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.3/2. köt., Területi adatok. Baranya megye. - 2002. - 515 p.
ISBN 963-215-532-7 fűzött : a 6.3/1. kötettel együtt 7800,- Ft
Baranya (megye)
312(439.127)"2001"(083.41)
[AN 953820] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.10/1. köt., Területi adatok. Heves megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-539-4 fűzött : a 6.10/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Heves (megye)
312(439.133)"2001"(083.41)
[AN 953824] MARC

ANSEL
UTF-85062 /2003.
Andorka Rudolf (1931-1997)
   Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 662 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 605-627.
ISBN 963-389-402-6 kötött : 4180,- Ft
316(075.8)
[AN 953134]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2003.
Dessewffy Tibor (1962-)
   A kocka el van veszve : kockázat, káosz és média az információs korban / Dessewffy Tibor. - [Budapest] : Infonia : Aula, 2002. - 212 p. : ill. ; 20 cm. - (Infonia szakkönyvek. Információs társadalom szakkönyvtár,, ISSN 1588-5062)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9345-84-9 fűzött : 1950,- Ft
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 953778]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2003.
   Diversity in action : local public management of multi-ethnic communities in Central and Eastern Europe / ed. by Anna-Mária Bíró and Petra Kovács. - Budapest : LGI OSI, cop. 2001. - XIV, 390 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 359-383.
ISBN 963-7316-70-1 fűzött : ár nélkül
316.347(4-11) *** 352(4-11)
[AN 805606]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2003.
   A gazdasági élet szociológiája / Lengyel György, Szántó Zoltán szerk. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-13-X fűzött : 1990,- Ft
316.334.2(075.8)
[AN 954821]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2003.
   A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása : TEÁOR '03 / [szerk. Rónainé Györgyi Márta] ; [kész. Bablina Erzsébet et al.]. - [Budapest] : KSH, 2002. - 190 p. ; 29 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
A függelékben a gazdasági tevékenységek szabványos angol megnevezésével
Fűzött : 2200,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.4
[AN 955029]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2003.
Gyáni Gábor (1950-)
   Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig / Gyáni Gábor, Kövér György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 395 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-389-5 kötött : 2980,- Ft
316.32(439)"184/194"(075.8)
[AN 953137]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2003.
Harcsa István (1948-)
   A népesség időfelhasználása 1986/1987-ben és 1999/2000-ben / [kész. Harcsa István, Sebők Csilla]. - Budapest : KSH, 2002. - 503 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
Fűzött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-215-47-7)
312.5(439)"198/2000"(083.41) *** 316.728(439)"198/2000"(083.41)
[AN 932592]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2003.
Harcsa István (1948-)
A népesség időfelhasználása 1986/1987-ben és 1999/2000-ben (angol) (röv. kiad.)
   Time use changes in Hungary, 1986/1987, 1999/2000 / [comp. István Harcsa, Csilla Sebők]. - Budapest : HCSO, 2002. - 140 p. ; 29 cm. - (Way of life - time use,, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-529-7 fűzött : 1800,- Ft
312.5(439)"198/2000"(083.41) *** 316.728(439)"198/2000"(083.41)
[AN 952342]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2003.
Harrach Péter (1947-)
   A család jövője a magyar társadalomban / Harrach Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 14 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-379-5)
316.356.2(439)
[AN 949486]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2003.
   Jövő mint egész : mit látunk a jövőből? : Balatonföldvár, 2000. november 17-19. / [szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre]. ; [kiad. a Friedrich Ebert Alapítvány]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2001. - 191 p. ; 20 cm
A tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-7132-0 fűzött : ár nélkül
304(439) *** 008.2 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 905177]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2003.
Karády Viktor (1936-)
   Túlélők és újrakezdők : fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után / Karády Viktor. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2002. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-267.
ISBN 963-9171-87-5 fűzött : 2600,- Ft
316.347(=924)(439)"194/199"
[AN 955175]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2003.
Mátay Melinda (1964-)
   Fiatal budapesti elit értelmiségiek szocializációja : esettanulmány két korosztály metszetében / Mátay Melinda. - Budapest : OI, 2002. - 77 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 236.)
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 963-404-366-6 fűzött : 500,- Ft
316.736-053.8(439-2Bp.) *** 316.343.65(439) *** 316.344.42(439)
[AN 951938]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2003.
Réger Zita (1944-2001)
   Utak a nyelvhez : nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány / Réger Zita ; [közread. a] Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet. - 2. kiad. - Budapest : Soros Alapítvány : MTA Nyelvtud. Int., 2002. - 166 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 963-9074-32-2 fűzött : ár nélkül
316.736 *** 809.451.1-085.5
[AN 953401]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2003.
Révész Béla
   Források a politikai pszichológia tanulmányozásához : szöveggyűjtemény / Révész Béla. - Szeged : JATEPress, 2001. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-231. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-530-3 * fűzött : ár nélkül
316.6 *** 32.001
[AN 806914]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5076 /2003.
   20 éves a Népművészeti Egyesületek Szövetsége = The 20 anniversary of the Association of Folk Art Unions / [szerk. Bánszky Pál]. - Budapest : NESZ, 2003. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-366-X fűzött : ár nélkül
Népművészeti Egyesületek Szövetsége.
39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 061.2(439)
[AN 953052]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2003.
Cox, George William
Tales from Greek mythology (magyar)
   Görög regék / Cox György ; [ford. Komáromy Lajos]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 344 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9497-14-2 kötött : ár nélkül
398.221(38) *** 820-34=945.11 *** 292.11
[AN 954881]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2003.
   Derűtabletták. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 952459]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2003.
Devecsery László (1949-)
   Ünnepelő : szokások, hagyományok : versek, mesék, dalok / Devecsery László ; [... Kalmár István ill.]. - Budapest : Ciceró, 2002, cop. 2000. - 201, [3] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-539-304-0 fűzött : ár nélkül
394.26(0:82-14) *** 394.26(0:82-34) *** 398.33
[AN 950971]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2003.
   Gyermek mondókák / összeáll. Pittlikné Kurucz Csilla ; F. Tóth Zsuzsa rajz. ; szerk. L.imi. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9117-95-1 kötött : ár nélkül
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 953299]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2003.
   Humortarisznya. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 952455]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2003.
   Kedvcsináló. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 952456]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2003.
   A kékfestőinas ; A papucsszaggató királykisasszonyok ; A szegény ember hegedűje / [... szerk. Neuberger Gizella]. - Kecskemét : Kecskemétfilm Kft. ; Budapest : Szaktudás K., cop. 2002. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Magyar népmesék ; ; 1.)
ISBN 963-9422-66-5 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 952864]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2003.
   Kész téboly!. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 952458]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2003.
   Kéve : ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére / [szerk. S. Lackovits Emőke és Viga Gyula]. - Debrecen ; Veszprém : Ethnica, 2003. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Selmeczi Kovács Attila műveinek válogatott bibliográfiája: p. 387-390.
ISBN 963-472-703-4 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 73/76.031.4(439) *** 745.031.4(439) *** 012SelmecziKovácsA.
[AN 954624]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2003.
   Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [... vál. és szerk. Bálint Péter]. - Debrecen : Didakt, 2003. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-273-6 kötött : ár nélkül Fűzött : ár nélkül
398.001 *** 398.21 *** 82.01-34
[AN 953715]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2003.
Markója László (1924-)
   Kihalt nemesrádói népszokások / Markója László ; kiad. Nemesrádó Község Önkormányzata, Nemesrádói Templomért Közalapítvány. - [Nemesrádó] : Önkormányzat : Nemesrádói Templomért Közalapítvány, 2001. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8444-9 * fűzött : ár nélkül
398.33(=945.11)(439.121)
[AN 904312]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2003.
Nemere István (1944-)
   Római regék / Nemere István. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 348, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9497-15-0 kötött : ár nélkül
398.223(37)
[AN 952172]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2003.
   Népi építészet : Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas : harmadik közös jelentés, Alpok-Adria Munkaközösség Kultúra és Társadalom Bizottság Történeti Központok Projektcsoport = Folk architecture : third joint report, Alps-Adriatic Working Community Culture and Society Committee Historical Centers Projectgroup / kész. a projektcsop. magyar tagjai ... Tihanyi Csaba [et al.] ; [szerk. Horváth Balázsné] ; [kiad. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal]. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv., [2003]. - 37, [2] p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Népi építészet. A magyar megyék monográfiája = Folk architecture. The Hungarian counties monograph
ISBN 963-00-9237-9 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.11) *** 72.031.4(439.11)
[AN 954610]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2003.
Ore, Tristan
   Prosti vagyok / [írta Tristan Ore]. - Budapest : D&B 2001, 2002. - 215 p. ; 21 cm. - (Ez a valóság sorozat, ISSN 1589-1747 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
392.65(0:82-92)
[AN 954674]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2003.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Tárgyunk az időben : néprajzi kihívások és válaszok / Paládi-Kovács Attila. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-704-2 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 39.001
[AN 954658]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2003.
Papp József
   Hortobágy-puszta néprajza / [írta Papp József]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, [2001]. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
ISBN 963-00-7472-9 * fűzött : ár nélkül
Hortobágy
39(=945.11)(439Hortobágy) *** 908.439Hortobágy
[AN 808267]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2003.
Papp József
Hortobágy-puszta néprajza (angol)
   The ethnography of the Hortobágy-puszta / [auth. József Papp] ; [transl. László Bakos]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemzeti Park, [2001]. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
ISBN 963-00-7473-7 * fűzött : ár nélkül
Hortobágy
39(=945.11)(439Hortobágy) *** 908.439Hortobágy
[AN 808275]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2003.
Papp József
Hortobágy-puszta néprajza (német)
   Die Volkskunde der Puszta Hortobágy / [Text József Papp] ; [Übers. Friderike Megyery]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemzeti Park, [2001]. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
ISBN 963-00-7474-5 * fűzött : ár nélkül
Hortobágy
39(=945.11)(439Hortobágy) *** 908.439Hortobágy
[AN 808272]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2003.
Pivárcsi István
   Székelyföldi legendárium : tájak, emberek, valóság és képzelet / Pivárcsi István. - Budapest : Palatinus, 2002. - 364 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-83-0 kötött : 2970,- Ft (hibás ISBN 963-9380-87-3)
398.223(=945.11)(498.4Székelyföld)
[AN 952823]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2003.
   Politics and folk religion : [papers of the 3rd Symposium of SIEF Commission of Folk Religion] : [Szeged, 24-26 September 1999] / ed. by Gábor Barna. - [Szeged] : Dep. of Ethnology Univ. of Szeged, 2001. - 174, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 6.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-400-5 fűzött : ár nélkül
398.3/.4 *** 261.7 *** 322 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 806852]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2003.
Romsics Imre
   Élő népművészet Kalocsán / Romsics Imre ; [kiad. a Viski Károly Múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre]. - Kalocsa : Viski K. Múz. : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2002. - 39 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Megj. a kalocsai Viski Károly Múzeumban 2001. október 26. - 2002. szeptember 23. között megrendezett azonos című kiállítás alkalmából. - Példányszám: 800
ISBN 963-204-984-5 kötött : ár nélkül
Kalocsa
39(=945.11)(439-2Kalocsa) *** 746.3.031.4(439-2Kalocsa)
[AN 953055]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2003.
Szóda Kelemen Klára (1916-)
   Hármas lakodalom, 1908 / lejegyezte Bogácsiné Szóda Kelemen Klára. - Pásztó : Mikszáth, 2001. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9126-53-5 fűzött : ár nélkül
392.51(=945.11)(439-2Pásztó)
[AN 904049]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2003.
Takács Erika
   Farsangi mulatságok / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 46, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9497-07-X fűzött : ár nélkül
398.332.47
[AN 952201]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2003.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-9358-93-2 kötött : ár nélkül
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 953077]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2003.
Turner, Victor
The ritual process (magyar)
   A rituális folyamat : struktúra és antistruktúra : a Rochesteri Egyetemen (Rochester, New York) 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások / Victor Turner ; [ford. Orosz István]. - Budapest : Osiris, 2002. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia, néprajz,, ISSN 1589-4983)
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 963-389-286-4 fűzött : 1980,- Ft
39 *** 291.37
[AN 952847]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2003.
   Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára / [szerk. Deáky Zita]. - Budapest : Györffy Néprajzi Egyes., 2002. - 381 p. : ill. ; 20 cm. - (A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-204-485-1 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 398.001
[AN 952527]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2003.
Winkler Ferenc (1954-)
   Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szenna / [Winkler Ferenc]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2002. - [30] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Somogy megyei múzeumok kiskönyvtára, ISSN 1589-5262 ; 1.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7212-33-7 fűzött : ár nélkül
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény (Szenna)
39(=945.11)(439.123) *** 069(439-2Szenna)(036)
[AN 953825]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5104 /2003.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Szerző, 2002. - 219 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-440-890-7)
323.1(=945.11)
[AN 953095]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2003.
The Blackwell encyclopaedia of political thought (magyar)
   Politikai filozófiák enciklopédiája / [a szócikkeket írták Aziz Al-Azmeh et al.] ; [ford. Bánki Dezső et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Sárosi Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 567 p. ; 25 cm
Szerk. Miller, David. - Bibliogr.: p. 529-567.
ISBN 963-09-4416-2 kötött : ár nélkül
32.001:030
[AN 953448]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2003.
Blahó András (1946-)
   Epilógus : az Európai Unió és a tíz csatlakozó ország közötti bővítési tárgyalások folyamata, 2002. április - 2002. december 31. / Blahó András. - [Budapest] : Aula, 2003. - 60 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-24-5 fűzött : 200,- Ft
327.39(4-62) *** 327(4-11)
[AN 952963]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2003.
Endre László (1895-1946)
   "A zsidókról" : a berni per tanulságai / Endre László ; [az utószót írta ifj. Tompó László]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2003. - 106, V p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1942
ISBN 963-9298-42-5 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)
[AN 952826]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2003.
   Hajszálgyökerek / [összeáll. Vadász Anna] ; [szerk. Vadász Anna, Horváth Judit] ; [közread. a] Domus Hungarica Egyesület. - Győr : Domus Hungarica Egyes., 2001. - 154, [2] p., 1 t.fol. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-00-7186-X fűzött : ár nélkül
323.15(=945.11) *** 316.63 *** 894.511-822 *** 061.2(439-2Győr)
[AN 903097]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2003.
Kardos Klára (1920-1984)
   Auschwitzi napló / Kardos Klára ; [szerk. ... Nemeshegyi Péter]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2001]. - 105, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-696-105-0 fűzött : 430,- Ft
Kardos Klára (1920-1984)
323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 805762]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2003.
Kárpát Dániel, Z.
   EU-tanázia / Z. Kárpát Dániel. - [Budapest] : Kárpátia Műhely BT, [2003]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-064-4 fűzött : 1000,- Ft
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 952323]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2003.
   Kossuth Lajos törökországi napjai = Lajos Kossuth'un Türkiye günleri / [ford. Yilmaz Gülen] ; [... kiad. a Török Köztársaság Nagykövetsége]. - Budapest : Török Köztársaság Nagykövetsége, 2002. - 73, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-763-9 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
325.25(=945.11)(460)"1849/1851" *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 952282]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2003.
Kun József (1922-)
   Testvérem, politizálj velem! / Kun József. - Miskolc : Szerző, 2003. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-268-8 fűzött : 1300,- Ft
323(439)"195/200" *** 943.9"195"
[AN 954621]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5113 /2003.
   1848-1849-es szabadságharcunk német szemmel : válogatás Iserlohn korabeli újságaiból / vál. és szerk. Galambos Sándor ; [ford. Jenei Grethe Enikő, Tóth Zsolt, Galambos Sándor]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szamár-Bereg M. Lvt., 2001. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 25.)
Példányszám: 400. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7240-43-8 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849" *** 070(430-2Iserlohn)"1848/1849"
[AN 904131]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2003.
   Antológia / [szerk. Fekete Gábor, Fromann Richárd, Sipos Gyula]. - Törökbálint : Mérővessző K., 2002. - 769, [2] p. : ill. ; 15 cm
Magyar örökség (borító- és gerinccím)
ISBN 963-206-186-1 kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 894.511-14(082)
[AN 952103]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2003.
Bachman Zoltán (1945-)
   Szarkofág / Bachman Zoltán. - [Pécs] : [PTE PMMFK], 2002. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
Márton László "Látogatóban Szarkofágéknál" c. tanulmányával. - Bachmann Bálint közreműködésével. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
Fűzött : ár nélkül
904(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopianae)"00/04" *** 726.82(439-2Pécs) *** 72.033.1
[AN 954591]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2003.
   Bámulám a Visztulát.. : Krakkó a magyar művelődés történetében / szerk. Kovács István, Petneki Áron. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 223 p., VIII t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-506-488-8 * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-506-448-8)
Kraków
943.8-2Kraków *** 930.85(439)
[AN 952464]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2003.
   Barangolás ősi kultúrák világában / [szerk. Pozdora Zsuzsa] ; [a szöveget összeáll. Rózsa Péter]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 119 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 3.
ISBN 963-9269-38-7 kötött : ár nélkül
903/904(100) *** 930.85(100) *** 930.85(3)
[AN 808162]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2003.
   Békés megye képes krónikája / [szerk. Erdmann Gyula és Havassy Péter] ; [... szerzői ... Daróczyné Leiszt Emma et al.] ; [kiad. Békés Megye Közgyűlésének Millenniumi Emlékbizottsága]. - [Békéscsaba] : Békés M. Közgyűlésének Millenniumi Emlékbiz., 2001. - 407 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 383-388.
ISBN 963-7195-32-7 kötött : ár nélkül
Békés (megye)
943.917.5(084.12) *** 930.85(439.175)(084.12)
[AN 905607]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2003.
Bor György (1924-)
   A halmaji, gibárti és szikszói Bor családok története / írta Bor György és Bor Dezső. - 2. bőv., mód. kiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - XII, 306 p., [22] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 261-267. - Példányszám: 25. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-440-549-5 * kötött : ár nélkül
Bor család
929.52(439)Bor
[AN 905604]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2003.
Boyle, David
World War II in photographs (magyar)
   A II. világháború képekben / David Boyle ; [ford. Földes Gábor]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 600 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-9283-54-1 kötött : 7490,- Ft
94"1939/1945"(084.12) *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12)
[AN 952448]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2003.
Ceram, C. W.
Götter, Gräber und Gelehrte (magyar)
   A régészet regénye / C. W. Ceram ; [ford. Gottschlig Ferenc]. - Budapest : Háttér, [2002]. - 336 p., XXXII t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9365-10-6 fűzött : 2700,- Ft
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 952968]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Európa és a gyarmatbirodalmak kora 1525/26-ban avagy Világrészek közötti párhuzamok és kereszteződések a XVI. század első negyedében a magyar történelem tükrében / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2001. - 22, [3] fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 8-20.
ISBN 963-440-383-2 * fűzött : ár nélkül
943.9"1525/1526" *** 930.9"1525/1526"
[AN 808104]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2003.
Dobos Marianne (1942-)
   Akkor is karácsony volt, 1944 / Dobos Marianne ; [közrem. Itamár Jáoz-Keszt et al.]. - Miskolc : Bíbor K., [2003]. - 334, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-9466-22-0 kötött : ár nélkül
943.9"1944"(047.53)
[AN 955451]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2003.
   Építménytől az épületig - ásatástól a rekonstrukcióig : őskori, római kori és népvándorlás kori épület rekonstrukciók és makettek : időszaki kiállítás a BTM Aquincumi Múzeumában : 2002. június 25 - október 31. = From hut to building - from excavation to reconstruction : prehistoric, Roman and migration age building reconstructions and models : temporary exhibition in the BHM Aquincum Museum / [szerk. Zsidi Paula, ... Endrődi Anna] ; [szövegek Zsidi Paula et al.]. - Budapest : BTM, 2002. - 62 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bevezetőt Istvánfi Gyula írta. - Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött : ár nélkül
904(398.6) *** 904(439)"00/08" *** 72(398.6) *** 72(439)"00/08" *** 061.4(439-2Bp.)"2002" *** 903"634"(439) *** 72(439)"634"
[AN 952955]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2003.
Font Márta (1952-)
Könyves Kálmán és kora (angol)
   Koloman the Learned, King of Hungary / Márta Font ; [transl. by Monika Miklán] ; [publ. by Szegedi Középkorász Műhely]. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2001. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 963-482-521-4 fűzött : ár nélkül
Kálmán (Magyarország: király), Könyves (1068-1116)
943.9"109/111"(092)Kálmán,_I.,_Könyves
[AN 900139]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2003.
Gazda István (1948-)
   Magyar kultúratörténet : [a felsőoktatási intézmények számára] / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2003. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 963-9276-27-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9276-16-2)
930.85(439) *** 001(439)(091)
[AN 953081]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2003.
Lendvai, Paul
Die Ungarn (magyar)
   Magyarok : kudarcok győztesei / Paul Lendvai ; [ford. Dunai Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2003, cop. 2001. - 544, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-208-816-6 fűzött : 2800,- Ft
943.9
[AN 955009]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2003.
   Magyar kódex / [főszerk. Szentpéteri József] ; [a Kossuth Kiadó Rt. és az Enciklopédia Humana Egyesület közös alkotása]. - Budapest : Kossuth : Enciklopédia Humana Egyes., 2002-. - ill., színes ; 29 cm
A leírás az 5. köt. alapján kész.
930.85(439)(035)
[AN 953453]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az Osztrák-Magyar Monarchia : Magyarország művelődéstörténete, 1867-1918 / [szerk. Hargitai György] ; [szerzők Császtvay Tünde et al.]. - 2002. - 481, [7] p. + CD-ROM
Bibliogr. a CD-ROM mellékletben
ISBN 963-09-4214-3 kötött : ár nélkül
930.85(439)"1867/1918"(035)
[AN 953454] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Magyarok a 20. században : Magyarország művelődéstörténete, 1918-2000 / [szerk. Hargitai György, Stemler Gyula] ; [szerzők Estók János et al.]. - 2002. - 501, [10] p. : ill., részben színes + CD-ROM
Bibliogr.: p. 464-478.
ISBN 963-09-4261-5 kötött : ár nélkül
930.85(439)"1918/2000"(035)
[AN 953455] MARC

ANSEL
UTF-85129 /2003.
Makkay János (1933-)
   Neolithic prelude to the Indo-Europeanization of Italy : an old theory in a new perspective / J. Makkay. - Budapest : Author, 2001. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; ; 26.)
Bev. olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-440-238-0 fűzött : ár nélkül
903"634"(439) *** 7.031.12(439)
[AN 806820]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2003.
Matuz Edit, D.
   Spätbronzezeitliche, früheisenzeitliche Erdwälle in Nordungarn / Edit D. Matuz, Gyula Nováki ; [Übers. von Katalin H. Simon] ; [Zeichnungen von Frau Gyuláné Nováki, Judit Bánsághi]. - Budapest : MNM, 2002. - 189 p. : ill. ; 29 cm. - (Inventaria praehistorica Hungariae, ISSN 0865-0381 ; 10.)
Bibliogr.: p. 65-73.
ISBN 963-9046-69-8 fűzött : ár nélkül
903"637"(439.13) *** 903"638"(439.13)
[AN 952495]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2003.
   Megfogyva bár, de törve nem : Kerkáskápolna története / [szerk. Horváth Sándor] ; [... szerzői Benczik Ernőné et al.]. - [Kerkáskápolna] : [Önkormányzat], 2002. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Kerkáskápolna Önkormányzata
ISBN 963-204-079-1 fűzött : ár nélkül
Kerkáskápolna
943.9-2Kerkáskápolna
[AN 952287]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2003.
Mesterházy Zsolt
   A magyar ókor / Mesterházy Zsolt. - Budapest : Kárpáti Ház, 2002-. - 25 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-206-036-9
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 952856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nagy ókori világháború és a "Róma-szindróma" avagy Az indoeurópai történetírás cáfolata. - 2002. - 448 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-206-037-7 kötött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 952858] MARC

ANSEL
UTF-85133 /2003.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   Vörös bar-Átok : történelmi irodalom / Mikolai Bertics Mihály. - [Vásárosnamény] : Szerző, cop. 2001. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-325-5 fűzött : ár nélkül
943.9"1944" *** 894.511-94
[AN 903980]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2003.
   Mille ans de contacts : relations franco-hongroises de l'an mil à nos jours : actes du colloque millénaire organisé par le Département de français de l'École supérieure Dániel Berzsenyi, Szombathely, les 18-19 avril 2000 / textes réunis par Marie Payet et Ferenc Tóth. - Szombathely : Dép. français de l'École supérieure D. Berzsenyi, 2001. - 338 p. ; 21 cm. - (Études françaises de Szombathely, ISSN 1586-927X ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9290-51-3 fűzött : ár nélkül
943.9 *** 944 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 955700]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2003.
   Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2003. - 406 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-390-9 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-389-269-4)
943.9"19" *** 316.63
[AN 953003]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2003.
Monostory Imre
   Tököl története a honfoglalástól a XX. század közepéig / Monostory Imre ; kiad. Tököl Nagyközség Önkormányzata. - Tököl : Önkormányzat, [2001]. - 99 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-7160-6 * fűzött : ár nélkül
Tököl
943.9-2Tököl
[AN 807431]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2003.
   Nemesborzova : tanulmányok a község múltjáról / [szerk. Galambos Sándor] ; [kiad. Nemesborzova Község Önkormányzata]. - Nemesborzova : Önkormányzat, 2001. - 166 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-7581-4 fűzött : ár nélkül
Nemesborzova
943.9-2Nemesborzova *** 908.439-2Nemesborzova
[AN 904030]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Meddig várjunk? : számvetés az új évezred küszöbén / Nemeskürty István. - 2. kiad. - Budapest : Szabad Tér, cop. 2003. - 173, [5] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [175].
ISBN 963-206-085-7 kötött : ár nélkül
943.9 *** 894.511-4
[AN 954257]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Mi történt velünk? : haldoklásunk évszázada / Nemeskürty István. - Budapest : Szabad Tér, [2003]. - 282 p. ; 16 cm
ISBN 963-204-511-4 kötött : ár nélkül
943.9"19"
[AN 955731]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2003.
Noszlopi Németh Péter (1907-1971)
   Az Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben / Noszlopi Németh Péter ; [dok. Bradák Károly]. - 2. kiad. - Budapest : Püski, 2003, cop. 1998. - 127 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-9906-02-6 fűzött : 980,- Ft
904(439)(234.373.25) *** 904(439-2Óbuda) *** 904(439-2Vetus_Buda)
[AN 953297]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2003.
   Patak nagyasszonya: Zrínyi Ilona : nemzetközi tudományos ülés : Sárospatak, 2000. szeptember 6. / [szerk. Halász Magdolna, Noszályné Bodnár Ágnes]. - Sárospatak : Zrínyi I. Vár. Kvt., 2003. - 63, [6] p. : ill. ; 28 cm. - (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5342 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-62. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-215-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963206-21579)
Zrínyi Ilona (1643-1703)
943.9"16"(092)Zrínyi_I. *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 954843]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2003.
Perrudin, Françoise
Civilisations anciennes (magyar)
   Ősi kultúrák / szöveg Françoise Perrudin ; ill. Marie-Christine Lemayeur ; [ford. Schneider Katalin]. - [Budapest] : Passage, 2002, cop. 1999. - 122, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-176-4 kötött : ár nélkül
931/936(02.053.2)(084.1) *** 930.85(3)(02.053.2)(084.1) *** 930.85(399.7)(02.053.2)(084.1)
[AN 951365]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2003.
Pintér Zoltán
   Íme az ember! : az emberiség képes kultúrtörténete / [írta Pintér Zoltán] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - Leporelló (13 p.) : ill., színes ; 44 cm
History of the world (keretcím)
ISBN 963-9450-17-0 kötött : ár nélkül
930.85(100)(02.053.2)
[AN 955430]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2003.
Sarolea, Charles
Impressions of Soviet Russia (magyar)
   Szovjet-Oroszország / Charles Sarolea. - Budapest : Gede, 2003. - 235 p. ; 21 cm
Szovjet Oroszország (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9298-41-7 fűzött : ár nélkül
Oroszország
947"1917" *** 323(47)"1917/1921" *** 316.334.5(47)
[AN 952828]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2003.
Somogyi Harold (1970-)
   Orgovány : 100 éves település / Somogyi Harold ; [közread. a] Magyar Csodaszarvas Egyesület. - Budapest : M. Csodaszarvas Egyes., 2001. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 963-00-5761-1 fűzött : ár nélkül
Orgovány
943.9-2Orgovány *** 908.439-2Orgovány
[AN 805661]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2003.
   Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái. - Szombathely : [Önkormányzat], 1993-. - 22 cm
ISBN 963-03-3534-4
Szombathely
943.9-2Szombathely(093.2) *** 352(439-2Szombathely)(093.2)
[AN 70540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], 1604-1605 / Benczik Gyula, Dominkovits Péter. - 2002. - 97 p. - (Acta Savariensia, ISSN 1216-4038 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-572-6 fűzött : ár nélkül
943.9-2Szombathely"160"(093.2) *** 352(439-2Szombathely)"160"(093.2)
[AN 952117] MARC

ANSEL
UTF-85147 /2003.
Szűcs Jenő (1928-1988)
   Az utolsó Árpádok / Szűcs Jenő. - Budapest : Osiris, 2002. - 515 p. : ill. ; 20 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Engel Pál utószavával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-271-6 kötött : 3500,- Ft
943.9"12"
[AN 953045]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2003.
Takács Erika
   A világ 102 csodája / Angelica Ralphsone [!Ralphstone.]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-05-3 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 955018]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2003.
Takáts Sándor (1860-1932)
   A régi Magyarország jókedve / Takáts Sándor ; [... a magyarázó jegyzeteket kész. Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2002. - 261 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-389-255-4 kötött : 2480,- Ft
930.85(439)(089.3)
[AN 953149]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2003.
Tilhof Endre (1934-)
   Ajkai életrajzi lexikon : Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósok és Tósokberénd neves személyiségei / Tilhof Endre ; [kiad. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége]. - Ajka : Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövets., 2003. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva 2002. okt. 31.
ISBN 963-206-459-3 fűzött : ár nélkül
929(439-2Ajka):030
[AN 953010]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2003.
Tóth Ferenc
   Le département de Vas et la France dans l'histoire = Vasiak és franciák a történelemben / Ferenc Tóth. - 2. éd. corrigée. - Szombathely : Dép. de français de l'École supérieure D. Berzsenyi, 2002. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Études françaises de Szombathely, ISSN 1586-927X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-9290-81-5 fűzött : ár nélkül
944 *** 943.911.1
[AN 955670]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2003.
The Usborne internet-linked encyclopedia of World history (magyar)
   A világ története : Földünk őstörténetétől napjainkig : a tudás képes enciklopédiája / [főszerk. Jane Chisholm] ; [mtársai Jane Bingham et al.] ; [ford. Kopházi Erzsébet, Németh Anikó, Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2002. - 414 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-684-039-3 kötött : ár nélkül
930.9(02.053.2)
[AN 955396]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2003.
Vadnay Zsuzsa (1924-)
Róma mesélő kövei (angol)
   Tales of Roman stones / by Susan Vadnay ; [draw. by Torsten Arheim]. - Budapest : Nóra Press ; München : Herp-Fonda, [1998?]. - 91 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-922587-96-8
Roma
930.85(45-2Roma) *** 930.85(37-2Roma)
[AN 953834]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2003.
   Weitschawar : Bajcsa-vár : egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében : kiállítás a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban, 2002. május 31 - 2002. október 31. : kiállítás a budapesti Hadtörténeti Múzeumban 2002. november 21 - 2004. január 31. / [... rend. Vándor László, Kőfalvi Csilla] ; [a katalógust szerk. Kovács Gyöngyi]. - Zalaegerszeg : [Zala M. Múz. Ig.], 2002. - 257 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Közread. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-621-8 fűzött : ár nélkül
904(439-2Bajcsa) *** 943.9-2Bajcsa *** 728.81(439-2Bajcsa) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg) *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2004"
[AN 954683]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2003.
Wittner Mária (1937-)
   "Ellenőrizve" / Wittner Mária ; [szerk., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Tamáska Péter]. - Budapest : M. Ház, 2002. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9335-13-4 fűzött : ár nélkül
Wittner Mária (1937-)
943.9"1956"(092)Wittner_M.
[AN 952328]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2003.
Zsidi Paula (1952-)
   Aquincum polgárvárosa az Antoniusok és Severusok korában / Zsidi Paula. - [Budapest] : Enciklopédia, 2002. - 165, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mouseion sorozat, ISSN 1419-1997 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8477-70-9 fűzött : 1800,- Ft
Aquincum
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036) *** 930.85(398.6-2Aquincum)
[AN 952123]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5157 /2003.
Arthus-Bertrand, Yann
La Grèce vue d'en haut (magyar)
   Görögország madártávlatból / fotók Yann Arthus-Bertrand ; szöveg Janine Trotereau ; [ford. Hotya Hajnalka]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 157 p. : ill., színes ; 37 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9283-42-8 kötött : 7980,- Ft
Görögország
908.496.5(084.12) *** 77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y.
[AN 952401]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2003.
Arthus-Bertrand, Yann
New York vue d'en haut (magyar)
   New York madártávlatból / fotók Yann Arthus-Bertrand ; szöveg John Tauranac ; [ford. Borsi Éva, Jelinek Balázs]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 154, [6] p. : ill., színes ; 37 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9283-46-0 kötött : 7980,- Ft
New York (N.Y)
908.73-2New_York(084.12) *** 77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y.
[AN 952446]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2003.
Barthel, Manfred
Lissabon (magyar)
   Lisszabon / ... Manfred Barthel ... írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-856-9 fűzött : ár nélkül
Lisboa
914.69-2Lisboa(036)
[AN 952567]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2003.
Bódis Istvánné
   Aggtelek : a magyar állam alapításának ezredik évében / [szerzők Bódis Istvánné, Dénes György, Jakucs László] ; [kiad. Aggtelek Község Önkormányzata]. - Aggtelek : Önkormányzat, 2001. - 250 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-00-7476-1 fűzött : ár nélkül
Aggtelek
908.439-2Aggtelek
[AN 904191]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2003.
Bötig, Klaus
Malta (magyar)
   Málta, Gozo / ... Klaus Bötig írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-547-851-8 fűzött : ár nélkül
Málta
914.582(036)
[AN 952560]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2003.
Džaksybekov, Adilbek
Zažečʹ zvezdu - stolicu (angol)
   Shining like a star : the mayor of Astana remembers / Adilbek R. Jaxybekov ; [transl. by Tatjana M. Ryazanova] ; [publ. by the] "BARS" Kazakh - Hungarian Foundation. - Budapest : "BARS" Kazakh - Hungarian Found., 2001. - 140 p., [20] t. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-097-3)
Astana
908.574-2Astana
[AN 931443]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2003.
Džaksybekov, Adilbek
Zažečʹ zvezdu - stolicu (magyar)
   Gyújtsunk csillagot - építsünk fővárost! : az akim feljegyzései / Adilbek Jaxybekov ; [ford. Katona Erzsébet] ; [közread. a] "BARSZ" Magyar - Kazah Alapítvány. - Budapest : "BARSZ" Magyar - Kazah Alapítvány, 2001. - 151 p., [20] t. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-096-5)
Astana
908.574-2Astana
[AN 931441]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2003.
   Európa politikai földrajza / [szerk.] Pap Norbert, Tóth József. - [2. kiad.]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 271 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-368-309-2 fűzött : ár nélkül
Európa
911.3(4)(075.8) *** 32
[AN 951072]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2003.
   Fejezetek Csincse múltjából : helyismereti olvasókönyv / [szerk. Fata Edina] ; [írták Bodnár Tamás et al.] ; [... kiad. a Mezőkeresztesi Általános Iskola]. - Csincse ; [Mezőkeresztes] : Mezőkeresztesi Ált. isk., 2001. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-110.
ISBN 963-00-7357-9 fűzött : ár nélkül
Csincse
908.439-2Csincse
[AN 903978]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2003.
Gergely Ernő (1920-)
   Régi magyarországi bányavárosok / Gergely Ernő ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet]. - Budapest : MTA FKI, 1998-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Napvilág Kiadó. - Méretváltozata 21 cm
ISBN 963-7395-82-2 *
908.439-2 *** 622(439-2)(091)
[AN 283449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A szepesi bányavidék. - 2002. - 148 p. : ill.
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 963-9350-11-7 fűzött : 800,- Ft
Szepesség
908.439.22-35Szepes *** 622(439.22-35Szepes)(091)
[AN 953750] MARC

ANSEL
UTF-85167 /2003.
Guth, Elisabeth
Madrid (magyar)
   Madrid / ... Elisabeth Guth ... írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-843-7 fűzött : ár nélkül
Madrid
914.60-2Madrid(036)
[AN 952573]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2003.
Hábel János (1964-)
   Kreuz und quer durch Baranya / [Text János Hábel] ; [ins Deutsche übers. von Vata Vágyi] ; [... Hrsg.: Kultur- und Tourismuszentrum des Komitates Baranya]. - [Pécs] : Kultur- und Tourismuszentrum des Komitates Baranya, [2001]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Baranya (megye)
914.391.27(036)
[AN 806805]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2003.
   Hidvégardó : fejezetek a község történetéből / [szerk. Koleszár Krisztián] ; [... írták Béres Gábor et al.] ; [megj. Hidvégardó község Önkormányzatának és a Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Alapítvány közös kiadásában]. - Hidvégardó : Önkormányzat : Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Alapítvány, 2001. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-123. és a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7303-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6221-1)
Hidvégardó
908.439-2Hídvégardó *** 943.9-2Hídvégardó
[AN 806956]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2003.
Imre Béla (1921-)
   Városomról - városunkról : válogatás Imre Béla újságíró írásaiból / [szerk. Ivánné Sélley Erzsébet, Zakar Klára]. - Győr : Hazánk, 2001. - 236 p. : ill ; 24 cm
ISBN 963-7586-66-0 fűzött : ár nélkül
Győr
908.439-2Győr(0:82-92)
[AN 900135]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2003.
   Maglód a harmadik évezred küszöbén / Gürtler Magda [et al.] ; [a fényképfelvételeket kész. Móczár István, Vémi Zoltán] ; [kiad. a Maglód Újság Közalapítvány ...]. - Maglód : Maglód Újság Közalapítvány, 2002. - 158 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-206-193-4 kötött : 5500,- Ft
Maglód
908.439-2Maglód
[AN 951953]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2003.
   Martoni millennium / [szerk. Orbán András] ; [kiad. a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület]. - [Martonvásár] : Martonvásári Nyár Kulturális Egyes., 2001. - 18 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
908.439-2Martonvásár
[AN 807898]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2003.
Nagy Géza
   Az ezeréves Karcsa krónikája / Nagy Géza. - Karcsa : [Önkormányzat], 2002. - 565 p. : ill. ; 25 cm
Közread. Karcsa Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 543-555.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-8737) (hibás ISBN 963-440-8745)
Karcsa
908.439-2Karcsa
[AN 952269]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2003.
Orosz Károly (1948-)
   Dombrádi olvasókönyv : helytörténet / [Orosz Károly & Sipos Kálmán]. - [Vecsés] : Szerzők, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-550-981-2 *
Dombrád
908.439-2Dombrád
[AN 370848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2001. - 187 p. : ill.
Példányszám: 500
ISBN 963-440-382-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-550-674-0)
908.439-2Dombrád
[AN 807975] MARC

ANSEL
UTF-85175 /2003.
Pintér Pál
   Séta Körmenden / Pintér Pál ; [a fényképeket kész. Pintér Pál et al.] ; [közread. a] Csaba József Honismereti Egyesület. - 2. jav., bőv., átd. kiad. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2002. - 105 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-00-9415-0 fűzött : ár nélkül
Körmend
914.39-2Körmend(036)
[AN 954278]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2003.
   Salgótarjáni új almanach / [kiad. a Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre]. - Salgótarján : Nógrádi Tört. Múz. Baráti Köre, 2002-. - ill. ; 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 251222
Salgótarján
908.439-2Salgótarján *** 943.9-2Salgótarján
[AN 952334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 345 p.
Szerk. Szvircsek Ferenc. - Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 963-204-528-9 fűzött : ár nélkül
908.439-2Salgótarján *** 943.9-2Salgótarján
[AN 952337] MARC

ANSEL
UTF-85177 /2003.
Szigeti Ernő (1941-)
   Község, város, jogállás : a magyar településhálózat közigazgatási térszerkezetének néhány kérdése / Szigeti Ernő ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - [Budapest] : M. Közig. Int., 2002. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 963-9395-10-2 fűzött : ár nélkül
911.37(439)(083.41) *** 352(439)(083.41)
[AN 952982]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2003.
Takács Erika
   Mesés Kelet csodái / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 142 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-02-9 kötött : ár nélkül
908.5 *** 72(5)
[AN 952236]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2003.
Tillai Gábor
   Zsebemben Pécs : sétálókönyvecske a városban barangolóknak / Tillai Gábor ; [a rajzokat Kardos István kész.]. - Pécs : Héthatár BT, [2003]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 9.)
Fűzött : ár nélkül
Pécs
914.39-2Pécs(036) *** 725.945(439-2Pécs)
[AN 954585]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2003.
   Utcák, terek, emberek : Zalaegerszeg régi képeken = Streets, squares and people : Zalaegerszeg in old pictures = Strassen, Plätzen, Menschen : Zalaegerszeg auf alten Bildern / [a képeket vál., a magyarázó szövegeket írta és a kötetet szerk. Megyeri Anna] ; [a bev. tanulmányt írta Németh József] ; [kiad. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - 2. kiad. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2001. - 104 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 104. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7205-23-3 kötött : ár nélkül
Zalaegerszeg
908.439-2Zalaegerszeg(084.12)
[AN 953138]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2003.
Váradi Iván Attila
   Vác zsidó emlékei / [Váradi Iván Attila]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2003. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 722.)
Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és héber nyelven
ISBN 963-554-521-5 fűzött : ár nélkül
914.39-2Vác(036) *** 72(439-2Vác)(=924)(036) *** 930.85(439-2Vác)(=924)
[AN 954520]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2003.
Weimer, Alois
Portugal (magyar)
   Portugália / ... Alois Weimer és Britta Weimer-Langer írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-855-0 fűzött : ár nélkül
Portugália
914.69(036)
[AN 952578]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2003.
Wöbcke, Manfred
Mexiko (magyar)
   Mexikó / ... Manfred Wöbcke írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 172 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-859-3 fűzött : ár nélkül
Mexikó
917.2(036)
[AN 953776]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2003.
Yamashita, Michael
Marco Polo (magyar)
   Marco Polo / Michael Yamashita ; [... bev. Gianni Guadalupi] ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Geographia, 2002. - 503 p. : ill., színes ; 26x26 cm
Fotóalbum
ISBN 963-86242-7-2 kötött : 7950,- Ft
Polo, Marco
908.5(084.12) *** 910.4(45)(092)Marco,_P. *** 77.04(73)Yamashita,_M.
[AN 951894]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5185 /2003.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2001-2003. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-185-X *
342(439)(075.8)
[AN 901708]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapfogalmak, alkotmányos intézmények / Dezső Márta [et al.] ; szerk. Kukorelli István. - 2003. - 573 p.
Bibliogr.: p. 531-549.
ISBN 963-389-413-1 kötött : 4180,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 953449] MARC

ANSEL
UTF-85186 /2003.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 556 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-335-6 kötött : 3800,- Ft
349.6(439)(075.8)
[AN 951189]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2003.
   Consolidation or fragmentation? : the size of local governments in Central and Eastern Europe / ed. by Pawel Swianiewicz. - Budapest : LGI OSI, 2002. - 329 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-45-1 fűzött : ár nélkül
352(4-11)
[AN 951955]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2003.
   Emberi jogi kiadványok bibliográfiája / [összeáll. Demeter Réka] ; [kiad. az Indok Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ]. - [Budapest] : Indok, 2001. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6896-6 * fűzött : ár nélkül
342.7:016 *** 341.231.14:016
[AN 806773]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2003.
   Az ENSZ és a NATO / [szerk. Gömbös Ervin] ; [rend., kiad. a] Magyar ENSZ Társaság. - Budapest : M. ENSZ Társ., 2002. - 67 p. : ill. ; 24 cm
A Magyar ENSZ Társaság által 2002. okt. 28-án azonos címmel rendezett konferencia anyaga
ISBN 963-86322-0-8 fűzött : ár nélkül
United Nations Organization.
North Atlantic Treaty Organization.
341.123 *** 355.356(100-15)
[AN 953687]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2003.
Ernyes Mihály
   Pécs város rendőrsége / Ernyes Mihály. - [Pécs] : Pécsi James és James BT, [1999]-. - 21 cm
ISBN 963-03-8037-4
Pécs
351.74(439-2Pécs)(091)
[AN 407881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az államosítás. - cop. 2000. - 301, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 287-297.
ISBN 963-00-7397-8 * kötött : 1200,- Ft
351.74(439-2Pécs)(091)
[AN 913130] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], 1963-ig. - cop. 2002. - 371 p.
Bibliogr.: p. 365-368.
Kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-03-8038-2-1)
351.74(439-2Pécs)"1956/1963"
[AN 952182] MARC

ANSEL
UTF-85191 /2003.
   Európai társasági jog / szerk. Miskolczi Bodnár Péter ; [szerzők Berke Barna et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 345 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. szept. 1. - Bibliogr.: p. 341-[346].
ISBN 963-224-562-8 fűzött : ár nélkül
341.9 *** 347.72(4-62)
[AN 952971]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2003.
Farkas Ákos (1954-)
   Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban / Farkas Ákos. - Budapest : Osiris, 2002. - 121 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 963-389-341-0 fűzött : 1680,- Ft
341.4(4-62)"199" *** 341.17(4-62)
[AN 953168]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2003.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Európai integrációs intézmények / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 2002. - 287 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 963-389-337-2 kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-389-336-4)
341.17(4-62)
[AN 953002]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2003.
   Magyar jogtörténet / [szerk. Mezey Barna] ; [írta Bódiné Beliznai Kinga et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 440 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 413-417.
ISBN 963-389-437-9 kötött : 3480,- Ft
34(439)(091)(075.8)
[AN 953136]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2003.
Mankó Mária (1950-)
   "Sorsom a bűn" : tanulmányok a bűnről, a börtönről, a büntetésről / Mankó Mária. - Sopron : Euroqualitas Kvk., 2002. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-306-6 fűzött : ár nélkül
343.97(439)
[AN 952242]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2003.
Nagy Éva
   Polgári jog / Nagy Éva, Pecze Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
347(439)(075.8)
[AN 954602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 428 p.
Lezárva: 2002. ápr. 30. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-45-X fűzött : 2980,- Ft
347(439)(075.8)
[AN 954599] MARC

ANSEL
UTF-85197 /2003.
   Önkormányzati képviselők kézikönyve : az önkormányzati gazdálkodásról / [szerzők Dorner Egyed et al.]. - Budapest : Saldo, 2003. - 119 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 33.)
Lezárva: 2003. jan. 15.
ISBN 963-638-042-2 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439)
[AN 953452]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2003.
Ruszoly József (1940-)
   Európa jogtörténete : az "újabb magánjogtörténet" Közép- és Nyugat-Európában / Ruszoly József. - 3. utánny. - Budapest : Püski, 2002. - 436 p. : ill. ; 20 cm. - (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; ; 8.)
A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-9337-87-0 fűzött : 1960,- Ft
34(091)(4)
[AN 951271]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2003.
Shaw, Malcolm N.
International law (magyar)
   Nemzetközi jog / Malcolm N. Shaw ; [szerk. Valki László] ; [a 10-11. és a 14-15. fej. szerkesztésében közrem. Nagy Boldizsár] ; [ford. Dunay Pál et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 832 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-348-8 kötött : 4980,- Ft
341(075.8)
[AN 953005]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2003.
Somfai Balázs
   Családjog / Somfai Balázs. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 172 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
ISBN 963-9310-65-4 fűzött : 2980,- Ft
347.6(439)(075.8)
[AN 954593]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2003.
   A státustörvény : dokumentumok, tanulmányok, publicisztika / szerk. Kántor Zoltán ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 682 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 659-680.
ISBN 963-85774-8-7 kötött : ár nélkül
341.234(=945.11)(4-11) *** 342.724(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 952825]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2003.
Teke András
   Az őrzés mint rendészeti alaptevékenység / Teke András. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000-. - 25 cm
ISBN 963-9295-47-7 *
351.746.3(036)
[AN 444816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2001. - 19 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/5.)
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 963-9295-86-8 * fűzött : ár nélkül
351.746.3(036)
[AN 807849] MARC

ANSEL
UTF-85203 /2003.
   Választáspolitológiai szöveggyűjtemény / [szerk. Fábián György, Kovács László Imre] ; [ford. Fábián György] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék. - Szeged : JATEPress, 2001. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-531-1 * fűzött : ár nélkül
342.8(439) *** 324
[AN 806909]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2003.
Várnay Ernő (1951-)
   Az Európai Unió joga / [szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 679 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. nov. - Bibliogr.: p. 669-679.
ISBN 963-224-622-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
34(4-62)
[AN 954729]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2003.
Vigh József (1930-)
   Kriminológiai alapismeretek / Vigh József. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 232 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3509-4 fűzött : 1624,- Ft
343.9(075.8)
[AN 953139]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5206 /2003.
Bencze László (1933-)
   Solferino / Bencze László. - Budapest : Hadtörténelmi Lvt. : Paktum, 2001. - 239 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9605-6 fűzött : ár nélkül
355.48(45-2Solferino)"1859" *** 355.48(4)"1859"
[AN 930609]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2003.
Galló István
   Obsitos : hasznos tudnivalók a nyugállományú katonák és hozzátartozóik részére / [írta és összeáll. Galló István, Pintér Ferenc] ; a Magyar Honvédség kiadványa. - Budapest : HM Honvéd Vezérkar, 2002. - 107, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9065-86-2 fűzött : ár nélkül
355.257.3(439)(094)
[AN 952126]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2003.
Györkei Jenő (1929-)
   Idegen bírák előtt : Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése / Györkei Jenő ; [a periratokat ford. Radenkovits György]. - Budapest : Zrínyi, 2002. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-327-351-X fűzött : 1980,- Ft
Szombathelyi Ferenc (1887-1946)
355(439)(092)Szombathelyi_F. *** 343.301.096(439)"194"
[AN 952133]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2003.
Szabó János (1953-)
   Kisebbségek a haderőben : nők - romák - vallásgyakorlók / Szabó János. - Budapest : Zrínyi, 2002. - 407 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 394-407.
ISBN 963-327-360-9 fűzött : 2500,- Ft
355.3(439) *** 316.347(439)
[AN 952143]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2003.
   Új kihívások a Prágai Csúcstalálkozó után : szeminárium : Budapest, 2002. december 12-13. / [rend., közread. a] Belügyminisztérium NATO és EU Koordinációs Főosztály. - Budapest : BM NATO és EU Koordinációs Főoszt., [2002]. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
355.356(100-15) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 954882]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5211 /2003.
Dorbayani, Seyed Mustafa
   Successful leadership / S. M. Dorbayani ; [publ. by the] International Further Studies Institute. - [Kecskemét] : IFSI, 2003. - [3], III, 49 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-204-821-0 kötött : ár nélkül
65.012.4
[AN 952946]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2003.
   Építőipari szabványok az európai uniós csatlakozás tükrében / [szerk. Nagy János] ; [szerzők Soltész Ilona et al.] ; [közread. az] Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. - [Budapest] : ÉVOSZ, [2003]. - 104 p. ; 22 cm
Lezárva: 2002. dec. 31.
Fűzött : ár nélkül
006.7/.8(4-62) *** 69 *** 65.018(4-62)
[AN 952324]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2003.
Gáspár Imre
   Elektromágneses összeférhetőség : EMC / [szerző Gáspár Imre, Dag Björklöf]. - 2., jav. kiad. - Budapest : ITDH Euro Info Közp., 2002. - 24 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 4.)
ISBN 963-202-330-7 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(4-62) *** 621.3
[AN 955639]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2003.
   Az ISO 9000:2000 szabványsorozat tartalmi ismertetése és összehasonlító elemzése : "Az ISO 9001:2000-es szabvány bevezetésének gyakorlati kérdései" szakmai konferencia kiadványa : Budapest, 2001. március 21. / [közread. az] Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság. - Budapest : EOQ MNB, [2001]. - 40 fol. ; 30 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-6305-0 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 808106]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2003.
   Minőségfejlesztés : a folyamatos fejlesztés módszerei a minőségirányítási rendszerekben. - Budapest : Raabe, 2001. - [470] pag. var : ill. ; 23 cm
Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86123-5-5 fűzött : ár nélkül
65.018 *** 006.7/.8(100)
[AN 807572]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2003.
Raffai Mária (1945-)
   Információrendszerek fejlesztése és menedzselése / Raffai Mária. - [Győr] : Novadat, 2003. - [4], XII, 997 p. : ill. ; 24 cm. - (Information engineering)
Bibliogr.: p. 955-970.
ISBN 963-9056-35-9 kötött : ár nélkül
659.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 65.011.1(075.8) *** 519.68(075.8)
[AN 953722]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2003.
Roóz József (1944-)
   Vezetésmódszertan / Roóz József. - Budapest : Perfekt, 2001. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-428-7 kötött : 2780,- Ft
65.012.4
[AN 807421]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2003.
Szabó Endre
   Problémamegoldás és kreatív gondolkodás / Szabó Endre. - Sopron : Euroqualitas Kvk., 2002. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-005-9 fűzött : ár nélkül
65.012.4 *** 159.955.624
[AN 952240]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5219 /2003.
Abegg, Birgit
100 Briefe Deutsch (magyar)
   100 német üzleti levél / Birgit Abegg munkája ; [ford. Janssen Kristóf]. - [Budapest] : Interbooks, 2002. - 163 p. ; 21 cm. - (Export-import, ISSN 1219-0195). (Külkereskedelmi levélminták)
ISBN 963-86292-1-5 fűzött : ár nélkül
651.7(083.76) *** 803.0(078)=945.11 *** 339.5
[AN 951958]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2003.
   Amit az egyszerűsített vállalkozói adóról - EVA - tudni kell. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 51 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
336.271.5(439)(036)
[AN 955960]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2003.
   Bizonytalanság és borúlátó várakozások : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet (MKIK GVI) 2002. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei. = Uncertainty and pessimistic expectations. - Budapest : MKIK GVI, 2002. - 77 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatok ; ; 2002/2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-368-6 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"200" *** 658.1.012.12
[AN 953007]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2003.
Bod Eszter
   Bőr- és cipőipar / [szerző Bod Eszter, Várszegi Árpád]. - Budapest : Ipgazd. Kut. és Tanácsadó Kft., 2001. - 78 p. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
ISBN 963-00-5555-4 fűzött : ár nélkül
338.45(439) *** 685.34 *** 675
[AN 804393]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2003.
   Economics of European integration / ed. by Tibor Palánkai. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 459 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7990-1 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)
[AN 952790]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2003.
   The enlargement of the European Union toward Central Europe and the role of the Japanese economy / ed. János Hoós, Kumiko Haba and Tibor Palánkai. - [Budapest] : Aula, 2002. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9345-76-8 kötött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 323(4-11)"1989/199" *** 339.727.24(520) *** 339.727.22(4-11) *** 061.3(520-2Tōkyō)
[AN 952973]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2003.
   Az észak-alföldi régió az EU-csatlakozás kapujában : konferenciaanyag. - Debrecen : [s.n.], [2002]. - 64 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát 2002. márc. 6-7-én Debrecenben tartották. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
332.1(4-62) *** 332.1(439Észak-Alföld) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 928712]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2003.
Farkas, Charles M.
Maximum leadership (magyar)
   Született vezetők : az öt legsikeresebb vezetői stratégia / Charles M. Farkas és Philippe de Backer ; [ford. Makrai Judit és Terdik Zoltán]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 242 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-672-1 fűzött : ár nélkül
658.1.012.4
[AN 952983]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2003.
Farkas Péter (1944-)
   A globalizáció és fenyegetései : a világgazdaság és a gazdaságelméletek zavarai / Farkas Péter. - [Budapest] : Aula, 2002. - 283 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-283.
ISBN 963-9478-10-5 fűzött : 1990,- Ft
339.9 *** 330
[AN 953770]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2003.
Garai László (1935-)
   Identitásgazdaságtan : gazdaságpszichológia másképpen / Garai László. - Budapest : Tas, 2003. - 348 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 963-206-449-6 kötött : ár nélkül
330.16(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 955627]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2003.
Gedeon Péter (1949-)
   Piac és demokrácia / Gedeon Péter. - [Budapest] : Aula, 2002. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 963-9478-05-9 * fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9478-051)
338.2(439)"196/199" *** 330
[AN 953677]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2003.
Gyenizse Péter
   Néhány DK-dunántúli táj mezőgazdasági célú relatív minősítése / Gyenizse Péter, Kovács Gábor. - Pécs : PTE Földrajzi Int., 2002. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 21.)
Bibliogr.: p. 14-16. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
332.3(439.11) *** 631.474(439.11) *** 338.43(439.11)
[AN 954578]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2003.
   Hogyan kereskedjünk Szlovákiával? : kézikönyv kis- és középvállalkozóknak, 2002 / [szerk. Kovács Krisztián] ; [kész. ... Varga Tibor et al.]. - [Budapest] : ITD Hungary, cop. 2002. - 99 p., [1] t.fol. : ill., színes térk. ; 24 cm
Lezárva: 2002. okt.
Fűzött : ár nélkül
339.5(439) *** 339.5(437.6)
[AN 952347]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2003.
Hoós János (1938-)
   A közösségi döntési rendszer / Hoós János. - [Budapest] : Aula, 2002. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-289.
ISBN 963-9478-08-3 fűzött : 1900,- Ft
330.1(075.8) *** 519.816
[AN 953785]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2003.
Hornstein, Helmut
So funktioniert: Börsenpsychologie für Anleger (magyar)
   Így működik: tőzsdepszichológia befektetőknek : nyereséget elérni, veszteséget elkerülni / Helmut Hornstein ; [ford. Lipták Miklós]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2003. - 276 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9490-07-5 kötött : 2960,- Ft
336.76
[AN 952843]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2003.
Hoványi Gábor (1929-)
   Menedzsmentmeditációk / Hoványi Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-251. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-224-686-1 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 658.8
[AN 952985]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2003.
International Forum on Tourism Statistics (6.) (2002) (Budapest)
   Proceedings of the Sixth International Forum on Tourism Statistics : [Budapest, ... 25-27 September 2002] / [ed. István Gether] ; [elab. at the Services Statistics Department of the Hungarian Central Statistical Office ...]. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office, 2002. - 719 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-215-528-9 kötött : ár nélkül
338.48(100) *** 379.85 *** 311 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 953850]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2003.
Kaposi Zoltán
   Magyarország gazdaságtörténete, 1700-2000 / Kaposi Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 431 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-22-0 kötött : 3980,- Ft
338(091)(439)"17/19"
[AN 951183]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2003.
Kökényesiné Pintér Ilona
   A kettős adóztatást kizáró egyezményeink alkalmazása : jövedelem és vagyonadók / [szerző Kökényesiné Pintér Ilona, Takács Beáta]. - Budapest : Saldo, 2002. - 450 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. okt. 15.
ISBN 963-638-031-7 fűzött : ár nélkül
336.2.032(100)(036) *** 336.2.032(439)(036)
[AN 954869]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2003.
   A költség-haszon, a költség-hatékonyság és az értékelemzés alkalmazása a kármentesítés során / Dócsné Balogh Zsuzsanna [et al.]. - [Budapest] : KVVM, 2002. - 104 p. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 4.)
Bibliogr.: p. 59-61.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4408-4)
330.322.5 *** 349.6(439)
[AN 953008]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2003.
   A külföldi munkavállalók nyilvántartása az Eurostatban / [szerk. Sárosi Annamária] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 62 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-553-X fűzött : 1700,- Ft
331.556.442(4-62)
[AN 952857]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2003.
Lepsényi Mária
   Az egyszerűsített vállalkozói adó, 2003 / [szerzők Lepsényi Mária, ... Győri Éva, ... Csátaljay Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, [2002]. - 89, [16] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 3. - Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-035-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-638-032-5)
336.271.5(439)(036)
[AN 952517]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2003.
Malhotra, Naresh K.
Marketing research (magyar)
   Marketingkutatás / Naresh K. Malhotra ; [alkotó szerk. Berács József] ; [ford. Agárdi Irma et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 904 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-647-0 kötött : ár nélkül
658.8 *** 339.138
[AN 951375]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2003.
Matolcsy György (1955-)
   Élő emlékeink : a Széchenyi-terv világa / Matolcsy György. - Budapest : Válasz, 2002. - 221 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 963-9461-09-1 v. : 3000,- Ft
338.2(439)"200"
[AN 952830]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2003.
Medveczky Tünde
   A külkereskedelmi ügyletek sajátosságairól / [szerző Medveczky Tünde]. - Budapest : Saldo, 2002. - 63 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-638-028-7 fűzött : ár nélkül
339.5(439)(036) *** 347.71(439)(036)
[AN 953020]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2003.
Mitró Magdolna
   Hitelintézetek számviteli sajátosságai : példatár és feladatgyűjtemény / [szerző Mitró Magdolna] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 183 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-036-8 fűzött : 2500,- Ft
336.7(076) *** 657(076)
[AN 955785]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2003.
   Modernizáció és jólét a magyar gazdaságban és társadalomban : a Magyar Közgazdasági Társaság 40. közgazdász-vándorgyűlése / [szerk. Halm Tamás] ; [a kötet szerzői Kádár Béla et al.]. - Budapest : Zöld Újság, [2002]. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-303-1 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 954924]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2003.
Neményiné Gyimesi Ilona
   Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? / Neményiné Gyimesi Ilona. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Buda Béla előszavával. - Ill. Farkas Tamás, F. - Bibliogr.: p. 127-[128].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-222-977-0)
658.1.012.63 *** 316.77
[AN 953173]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2003.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi ismeretek mérlegképes könyvelői és okleveles könyvvizsgálói vizsgára készülők számára / Paróczai Péterné. - Budapest : Unió, [2003]. - 589 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 579-580.
ISBN 963-388-377-6 fűzött : 7900,- Ft
336(078) *** 657(078)
[AN 951946]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2003.
   Példák számvitelből / Korom Erik [et al.] ; [szerk. Sztanó Imre]. - [Budapest] : Perfekt, [2001]. - 394 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-429-5 fűzött : 2980,- Ft
657(076)
[AN 806755]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2003.
Quain, Bill
Pro-sumer power! (magyar)
   Kattints és gazdagodj! / Bill Quain ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 963-9333-04-2 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 366.1 *** 65.013
[AN 903971]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2003.
Ruszin Emil (1926-)
   Közép-Kelet-Európa regionális gazdasági kapcsolata, különös tekintettel a Magyar Köztársaság és az Ukrán Köztársaság közötti kapcsolatok lehetőségeire : tudományos kutatás, monográfia / Ruszin Emil. - Budapest : [Mo. Ukrán Értelmiség Egyes.], 2002. - 147 p. ; 20 cm
Közread. a Magyarországi Ukrán Értelmiség Egyesülete. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-204-900-4 fűzött : ár nélkül
339.9(4-11) *** 339.9(439) *** 339.9(477)
[AN 955242]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2003.
   Számviteli kézikönyv / [szerzők Harangozóné Tóth Judit et al.]. - Budapest : Unió, [2003]. - 750 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-382-2 fűzött : 7700,- Ft
657(036)
[AN 954726]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2003.
   Számviteli politika és értékelési szabályzat / [szerzők] Nagy Gábor [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2001]. - 149, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-394-427-9 fűzött : 1780,- Ft
657(439)(094) *** 657:323(439)"199"(078)
[AN 806752]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2003.
Szemes László (1935-)
   Személyügyi feladatok rendszere / Szemes László, Világi Rudolf. - Pécs : PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 397 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 393-397.
ISBN 963-641-825-X * fűzött : ár nélkül
658.3
[AN 806558]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2003.
Tasnádi József (1938-)
   A turizmus rendszere / Tasnádi József. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 280 p. : ill ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-263.
ISBN 963-9345-93-8 kötött : 2960,- Ft
338.48(075.8)
[AN 953039]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2003.
   Tizenegy falu, ötvenöt család : kisgyermekes, munkanélküli családok hátrányos munkaerőpiaci térségekben / szerk. Simonyi Ágnes. - [Budapest] : Struktúra-Munkaügy K., 2001. - 286 p. ; 21 cm. - (Munkatudományi tanulmányok, ISSN 1419-8541)
ISBN 963-00-7718-3 * fűzött : ár nélkül
331.56(439)"199" *** 316.334.55(439)"199" *** 308(439)"199"
[AN 903004]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2003.
Veress Péter (1928-)
   International economic relations - European Union / Veress Péter ; [közread. a] Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola. - 4. kiad. - [Budapest] : Hunfalvy Főv. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szakközépisk., [2001]. - 180 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. okt. - A bev. magyar nyelven
ISBN 963-00-7086-3 * fűzött : ár nélkül
European Union.
Szakközépiskola
339.923(4-62) *** 339.9
[AN 903088]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2003.
   Viking : ÉN-ÉNK költségvetés-készítő program : felhasználói kézikönyv. - Budapest : Terc Kft., 2001. - III, 83 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-6399-9 * fűzött : ár nélkül
336.12 *** 658.15 *** 519.688VIKING *** 658.15(036)
[AN 804390]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2003.
Zeller Gyula (ifj.) (1954-)
   Bevezetés a származékos értékpapírpiacokba / ifj. Zeller Gyula ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE Közgazdtud. Kar, 2001. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-239.
ISBN 963-641-749-0 fűzött : ár nélkül
336.76(075.8)
[AN 952965]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5259 /2003.
   Baranya megye bentlakásos szociális intézményei / [szerk. Kovács Antalné, Arany Orsolya Virág] ; [... kiad. ... Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona]. - Görcsöny : Baranya M. Önkormányzat "Kastélypark" Módszt. Otthona, 2002. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7187-24-3 kötött : ár nélkül
364.442.046.6(439.127):050.8
[AN 952239]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2003.
   Betegápolás: szanatóriumi hagyományoktól az országos ellátásig : centenáriumi emlékkönyv, 1901-2001 / szerk. Lengyelné Egyed Julianna, Mátyási Erika ; [közread. az] Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. - [Budapest] : OKTPI, 2001. - 116 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-6482-0 kötött : ár nélkül
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616.24
[AN 807121]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2003.
   Az Erzsébet Királyné Szanatóriumtól az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetig : centenáriumi emlékkönyv, 1901-2001 / szerk. Ajkay Zoltán, Böszörményi Nagy György. - [Budapest] : OKTPI, 2001. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-6481-2 kötött : ár nélkül
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616.24
[AN 807125]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2003.
Freeman, Dorothy R.
Couples in conflict : inside the counseling room (magyar)
   Házassági krízisek : a házassági tanácsadás gyakorlata / Dorothy R. Freeman ; [... ford. Barát Katalin, Biró Sándor, Grynaeusz Eszter] ; [a magyar kiad. utószavát Buda Béla írta] ; [... kiad. az ... Animula Egyesület]. - Budapest : Animula, 1994 [!2002]. - [8], 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-8089-42-3 fűzött : ár nélkül
364.286 *** 364.044.42
[AN 951067]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2003.
Gergely Tamás (1943-)
   Minőség az egészségügyben / Gergely Tamás, Szőts Miklós. - Budapest : Medicina, 2001. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-317. és a fejezetek végén
ISBN 963-242-688-6 fűzött : ár nélkül
364.444(439) *** 65.018 *** 351.77(439)
[AN 806656]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2003.
Gyene Piroska
   Az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi jogai : nemzeti jelentés, Magyarország : az Európai Bizottság "Az értelmi fogyatékossággal élő emberek emberi jogainak előmozdítása a civil társadalomban" című projektje keretében / [szerző Gyene Piroska, Babolcsay Dorottya, Horváth Péter] ; [közread. az] Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. - Budapest : ÉFOÉSZ, 2002. - 35 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
364.65-056.37(439) *** 342.7(439)
[AN 952460]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2003.
Kárpáti Zsuzsa (1961-)
   A házi ápolásról nem csak ápolóknak / Kárpáti Zsuzsa, Krasznai Éva. - Budapest : Medicina, 2001. - 149 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-242-702-5 fűzött : ár nélkül
364.444-031.84 *** 649.8
[AN 806654]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2003.
   Lakóotthonok Magyarországon : a fogyatékos személyeknek és a pszichiátriai betegeknek fenntartott lakóotthonokról / [... összeáll. Turcsik László et al.]. - Budapest : ESZCSM : NCSSZI, 2002. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Periferia seria, ISSN 1216-8157 ; 9.)
ISBN 963-202-686-1 fűzött : 868,- Ft
364.444.046.44(439)
[AN 952311]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2003.
   Tájkép csata közben / [szerk. a szerkbiz. ... Chikán Csaba et al.] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MEOSZ, 2001. - 221 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6744-7 fűzött : ár nélkül
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.
364.65-056.26 *** 061.2(439) *** 316.37-056.26
[AN 806900]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5268 /2003.
   Alapozó terápia : gondolatok a dyslexia okairól : a dyslexiás gyermekek fejlesztése idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával, 1994-1999 / Marton-Dévényi Éva [et al.] ; [közread. az Alapozó Terápiák Alapítvány]. - [Átd., bőv. kiad.]. - Budapest : Alapozó Terápiák Alapítvány, 2002. - 68 p. : ill ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-68.
ISBN 963-03-7383-1 fűzött : ár nélkül
376.36 *** 615.851-053.2
[AN 954066]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2003.
Bagolyné Szűcs Andrea
   Óvodás lett a gyermekem / Bagolyné Szűcs Andrea ; [közrem. Béres Istvánné, Krisán Rita] ; [kiad. a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ]. - Békéscsaba : Békés M. Humán Fejleszt. és Inf. Közp., 2003. - 54 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-54. - Példányszám: 600
ISBN 963-206-382-1 fűzött : ár nélkül
372.3(0:82-94)
[AN 955444]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2003.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 7. és 8. osztályos történelmkönyvéhez[!] és munkafüzetéhez / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 107, 98 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-630-1 * fűzött : ár nélkül
372.893(072)
[AN 808105]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Jogi segédlet az óvodai, iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítéséhez, módosításához és törvényességi felülvizsgálatához / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2001. - 88 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-6725-0 fűzött : 1500,- Ft
371.512(439)(036)
[AN 807668]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2003.
Bittera Tiborné
   A megkésett beszédfejlődés terápiája : tanári segédanyag az Én is tudok beszélni 1 című munkatankönyvhöz / Bittera Tiborné, Juhász Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1991. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-19-3196-X fűzött : ár nélkül
376.36(072) *** 372.46(072)
[AN 953430]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2003.
Czeizer Zoltán
   Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon / Czeizer Zoltán. - Budapest : OI, 2002. - 51 p. : ill. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 237.)
ISBN 963-404-367-4 fűzött : 500,- Ft
37.014(439) *** 681.3.004.14 *** 371.68
[AN 951941]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2003.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Falus Iván et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 539 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3492-6 kötött : 4060,- Ft
37.02(075.8)
[AN 953140]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2003.
   Életvilágok találkozása : az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata / szerk. Perjés István, Kovács Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2002. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolaképek, ISSN 1589-522X ; 1.)
Bibliogr.: p. 161-164. és a tanulmányok végén
ISBN 963-9345-86-5 kötött : ár nélkül
37.015.4 *** 37.06
[AN 953707]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2003.
   Emlékkönyv a keszthelyi Szendrey Júlia Általános Iskola fennállásának 120. évfordulójára / [szerk. Balázsné Tuboly Gyöngyi, Böcskey Zsuzsanna] ; [fotók Koczor Péterné]. - Keszthely : Szendrey J. Ált. Isk., [2003]. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-206-331-7 fűzött : ár nélkül
Szendrey Júlia Általános Iskola (Keszthely)
373.3(439-2Keszthely)(058)
[AN 955140]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2003.
   Emlékkönyv, évkönyv : Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, 1967-2002. - [Budapest] : Bláthy O. T. Műszaki Szakközépisk. és Gimn., [2002]. - 115 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)
373.6:62(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 952507]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2003.
Fisher, Robert
Games for thinking (magyar)
   Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal / Robert Fisher ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2589-3 fűzött : ár nélkül
37.025.7 *** 371.382
[AN 954872]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2003.
Fisher, Robert
Stories for thinking (magyar)
   Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel / Robert Fisher ; [ford. Mész Lászlóné]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 110 p. ; 24 cm
ISBN 963-16-2592-3 fűzött : ár nélkül
37.025.7
[AN 954878]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2003.
Foki Tamás
   Múltidéző : a kilenc évtized történetét bemutató írások, szemelvények / [írták Foki Tamás, Hunyadi Zoltán, Kozák Zsuzsanna] ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - Budapest : FPI, 2002. - 80 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
37 *** 061.6(439)FPI(091)
[AN 952522]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2003.
Gesztesy Zsuzsa
   Szentlőrinci pedagógiai technikák gyűjteménye / Gesztesy Zsuzsa, Kocsis József. - [Szentlőrinc] : Kemény G. Iskolaszöv., 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Az embernevelés kiskönyvtára, ISSN 1219-5979)
ISBN 963-00-7954-2 * fűzött : ár nélkül
37.02
[AN 902925]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2003.
   Az iskola mint asszimilációs gépezet : muravidéki kétnyelvű oktatás, rábavidéki nemzetiségi iskolák = Šola kot asimilacijski mehanizem : dvojezično šolstvo v Prekmurju, narodnoste šole v Porabju / szerk. ... Ruda Gábor ; [... ford. ... Alenka Kovač, Zágorec-Csuka Judit] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2002. - 177, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-177. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-755-9 fűzött : ár nélkül
376.7(=945.11)(497.12Mura-vidék) *** 376.7(=863)(439Rába-vidék)
[AN 952524]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2003.
   Iskolahigiéné, gyermek- és ifjúságegészségügy : szakmai segédanyag / kész. ... az ÁNTSZ Békés Megyei Intézete. - [Békéscsaba] : ÁNTSZ Békés M. Int., 2002. - 24 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
371.7 *** 613.96 *** 613.95
[AN 953692]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2003.
Küronya Pálné
   Osztályfőnöki kézikönyv : 5-8. osztály / Küronya Pálné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 76 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
Fűzött : ár nélkül
371.213.3(072) *** 37.03
[AN 953096]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2003.
Légrádi László
   Az ember, mint olyan : kis gondolkodók könyve / Légrádi László. - [Szentlőrinc] : Kemény G. Iskolaszöv., 2001. - 118, [2] p. ; 21 cm. - (Az embernevelés kiskönyvtára, ISSN 1219-5979)
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 963-00-7957-7 * fűzött : ár nélkül
37.03
[AN 902941]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2003.
Liskó Ilona (1944-)
   A közoktatás és a szakképzés illeszkedése / Liskó Ilona. - Budapest : OI, 2002. - 80 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 239.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-369-0 fűzött : 670,- Ft
37.014(439) *** 377(439)
[AN 951944]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2003.
   A magyar polgári repülőmérnök-képzés története itthon és külföldön / [szerkbiz. Zalka András et al.] ; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és Hajók Tanszék kiadványa. - Budapest : BMGE Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és Hajók Tanszék, 2002. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9295-6 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Repülőgépek és Hajók Tanszék.
378.662.9(439).096 *** 378.662.9(47-2Kiev).096 *** 629.73
[AN 953856]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2003.
Makai Zsolt László (1969-)
   A székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1920-2000 / [szerk., írta ... Makai Zsolt László]. - Székesfehérvár : II. Rákóczi F. Ált. Isk., 2001. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A 80 éves székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1920-2000. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7461-3 * fűzött : ár nélkül
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Székesfehérvár)
373.3(439-2Székesfehérvár)(058)
[AN 808047]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2003.
Montessori, Maria
La scoperta del bambino (magyar)
   A gyermek felfedezése / Maria Montessori ; [ford. Balassa Sándorné et al.] ; [... az előszót írta és a lábjegyzeteket kész. B. Méhes Vera]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 298, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9303-43-7 kötött : 2700,- Ft
371.4Montessori
[AN 950933]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2003.
Nagy Gyula
   Kézikönyv az anyanyelv tantárgy tanításához : [módszertani ajánlások és gyakorlóanyag az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű tanulók pedagógiai gondozását végző nevelők számára] / [írta és szerk. Nagy Gyula]. - Békéscsaba : Ipszilon, 2002. - 116 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
Fűzött : ár nélkül
371.398 *** 372.46(072)
[AN 953659]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2003.
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
   A napközis munka tervezése : korszerű megoldások az egész napos nevelés tervezésében, különös tekintettel a napközire és tanulószobára / Nanszákné Cserfalvi Ilona. - Békéscsaba : Ipszilon, [2003]. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Nevelőtárs, ISSN 1589-4851 ; 1.)
Bibliogr.: p. 98-101.
Fűzött : ár nélkül
37.018.54
[AN 952350]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2003.
   Oktatásmenedzser zsebkönyv / [szerk. Korányi Margit, Vizi György] ; [szerzők Varga Mária Beáta et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 207 p. ; 19 cm
Lezárva: 2002. szept. 1. - Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 963-224-674-8 fűzött : ár nélkül
371.11(078)
[AN 952992]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2003.
   Projektmódszer / [szerk. Hegedűs Gábor]. - Kecskemét : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998]-. - 25 cm
Közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
ISBN 963-7294-24-4
371.314.6
[AN 334737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 112 p.
A 2001-ben "Hírös Akadémia" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7294-35-X fűzött : ár nélkül
371.314.6
[AN 807794] MARC

ANSEL
UTF-85294 /2003.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   Az agrár szaktanárképzés története az 1930-as évektől napjainkig / Rakaczkiné Tóth Katalin ; [kiad. a SZIE GTK Tanárképző Intézet]. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2002. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-184.
ISBN 963-9483-09-5 fűzött : ár nélkül
371.13(439)(091) *** 63
[AN 953786]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2003.
   A szem a lélek tükre : játékos látásfejlesztő program 3-7 éves gyermekek részére / szerk. Fazekasné Baksi Piroska, Flaskó Judit. - Pomáz : Comenius, 2002. - 106 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86200-5-6 fűzött : ár nélkül
376.352 *** 372.3 *** 371.382 *** 371.7 *** 612.84
[AN 954829]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2003.
   Szemelvények a nevelés történetéből : [oktatási segédanyag] / [szerk. Horváth László és Pornói Imre]. - Nyíregyháza ; Hajdúhadház : Élmény '94, 2002. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógusmesterség ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-85333-6-6 fűzött : ár nélkül
37 *** 37(100)(091)
[AN 952263]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2003.
Szuhaj Eszter
   Örömteli tanulás : súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra / Szuhaj Eszter. - Budapest : Nikol, [2001]. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 963-85205-6-6 fűzött : ár nélkül
376.42 *** 371.322.9
[AN 804407]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2003.
Török Balázs (1962-)
   Távoktatás a határon túli magyarok képzésében / Török Balázs. - Budapest : OI, 2002. - 82 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 238.)
Bibliogr.: p. 68-69. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-368-2 fűzött : 670,- Ft
37.018.43 *** 376.7(=945.11)(4-11) *** 374.7
[AN 951943]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2003.
Török József
   Porlódi vitairatok : a városról, kultúrájáról, közművelődéséről / Török József ; [közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - Szeged : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2003. - 50 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-298-1 fűzött : ár nélkül
374(439-2Szeged)"199"
[AN 952860]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2003.
   A tünékeny moralitás : a kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és -Nevelési Konferencia előadásai : 2001. augusztus 29-31. = Die flüchtige Moralität / [szerk. Czirják József et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola Kar. - Kaposvár : KE CSVM Ped. Főisk. Kar, 2002. - 645 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az előadások váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-025-3 fűzött : ár nélkül
37.034 *** 37.036 *** 17 *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 7.01
[AN 954918]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2003.
   Új kihívások a nyelvoktatásban : nemzetközi tudományos konferencia a Budapesti Gazdasági Főiskolán / [rend., kiad. a Budapesti Gazdasági Főiskola]. - Budapest : BGF, 2002. - [4], 171 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva magyar, francia, német és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
378.147 *** 802/809 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 953737]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2003.
   "University and society" : current problems of regional co-operation : [proceedings of the Alps-Adriatic Scientific Conference ... held in Pécs, 21-23 April 2002] / [ed. by László Kozma and István Tarrósy] ; [publ. by the] University of Pécs. - Pécs : Univ. of Pécs, 2002. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-935-3 fűzött : ár nélkül
378.4(4-62) *** 332.1(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 954915]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5303 /2003.
704 Spiel- und Übungsformen im Handball (magyar)
   704 játék- és gyakorlatforma a kézilabdában : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, pályaedzőknek, versenyzőknek] / szerk. Jürg Baumberger ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001 [!2002]. - 179, [2] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
704 kézilabda játék és gyakorlat (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. [181].
ISBN 963-9123-86-2 fűzött : ár nélkül
796.322 *** 372.879.6(072)
[AN 953439]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2003.
Baum, Heike
Tasten, Riechen, Schmecken (magyar)
   Tapintás, szaglás, látás, hallás : érzékelésen alapuló játékok / Heike Baum ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 2998,- Ft (hibás ISBN 963-9327-31-2)
793/794 *** 394.3(=945.11)
[AN 955107]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2003.
Bock, Erika
Dekorative Ostereier für Gross & Klein (magyar)
   Dekoratív húsvéti tojások kicsiknek és nagyoknak / Erika Bock ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-076-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 951900]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2003.
Braun, Sylvia
Floristik für Frühling & Ostern (magyar)
   Virágdíszek tavaszra és húsvétra / Sylvia Braun ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-080-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.93
[AN 952462]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2003.
Fittkau, Ernestine
Lustige Hühner & freche Hasen (magyar)
   Vidám csibék és pimasz nyuszik : húsvéti dekoráció színes papírokból / Ernestine Fittkau ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-075-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54 *** 398.332.12
[AN 951902]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2003.
Gerencsér Kinga
   Babajátékok : [alkatrészrajzokkal] / Gerencsér Kinga ; [rajz. Nagy Gábor József]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek. Fajátékok,, ISSN 1588-7278 ; 3.)
ISBN 963-9445-26-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 688.721.2
[AN 954959]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2003.
Hettinger, Gudrun
Moosgummi Motive für drinnen & draussen (magyar)
   Dekorgumi a gyerekszobában és a kertben / Gudrun Hettinger ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-073-3 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55
[AN 953727]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2003.
Hettinger, Gudrun
Window color - Hasenglück (magyar)
   Nyuszik az ablakban üvegfestéssel / Gudrun Hettinger ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-077-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748 *** 398.332.12
[AN 952853]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2003.
Jittenmeier, Karin
Servietten-Technik - Oster-Ideen (magyar)
   Húsvéti ötletek szalvétatechnikával / Karin Jittenmeier ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-064-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54 *** 398.332.12
[AN 951901]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2003.
Kellermann-Rietl, Hilda
Window color - Bauernhof (magyar)
   Tanyai életképek üvegfestéssel / Hilda Kellermann-Rietl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-062-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 952468]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2003.
Kellermann-Rietl, Hilda
Window color - Blumenwelt (magyar)
   Virágos ablakok üvegmatrica-festékkel / Hilda Kellermann-Rietl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-061-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 952469]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2003.
Kemper, Barbara
Serviettentechnik 3-D-Effekt (magyar)
   Térbeli szalvétatechnika / Barbara Kemper ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/64.)
ISBN 963-9445-46-0 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 954952]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2003.
Krause, Regina
Mandalas (magyar)
   Mandalafestés papírra, üvegre, porcelánra / Regina Krause ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/65.)
ISBN 963-9445-54-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.5
[AN 954956]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2003.
   Lovaglótanárok a lovaglásról / a bevezetőt írta és a tanulmányokat vál. Ernst József ; [szerk. Krecz Ildikó]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 195 p., [12] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-9422-69-X kötött : ár nélkül
798.2
[AN 951948]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2003.
Milan, Kornelia
Ostereier dekorieren mit verschiedenen Materialen (magyar)
   Húsvéti tojások / Kornelia Milan ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/63.)
ISBN 963-9445-51-7 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 954947]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2003.
Moras, Ingrid
Osterschmuck für Gross und Klein (magyar)
   Húsvéti díszek papírból kicsiknek és nagyoknak / Ingrid Moras ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-078-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54 *** 398.332.12
[AN 952850]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2003.
Moras, Ingrid
Perlenträume (magyar)
   Saját készítésű ékszerek : gyöngyfűzés tiniknek / Ingrid Moras ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-074-1 fűzött : ár nélkül
379.826(02.053.2) *** 739.2(02.053.2) *** 746.5(02.053.2)
[AN 952851]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2003.
Moras, Ingrid
Window color - Ostereier (magyar)
   Húsvéti tojások üvegmatrica-festéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-079-2 füzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.12 *** 745.55
[AN 953718]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2003.
   Ötletes évszakok / [összeáll.] Forrai Ildikó ; [rajz. Kiresné Vincze Ilona] ; [fotók Illyés Csaba]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, [2003]-. - 28 cm
379.826(02.053.2)
[AN 955234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősz - tél. - [2003]. - 48 p. : ill., főként színes
ISBN 963-9450-42-1 fűzött : ár nélkül
379.826(02.053.2)
[AN 955237] MARC

ANSEL
UTF-85322 /2003.
Pálinkás István (1966-)
   Fölmerülés : [Gurisatti Gyuláról] / Pálinkás István. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, [2001]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5485-X fűzött : ár nélkül
Gurisatti Gyula (1966-)
797.215(439)(092)Gurisatti_Gy.
[AN 807036]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2003.
Pálkövi József
   Two knights' defence and Traxler Counter-Gambit / József Pálkövi ; [transl. by Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Chess Books, 2001. - 253, [5] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 902968]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2003.
Sáry Gyula
   Az elveszett erdőről és a megtalált időről : elbeszélések / Sáry Gyula ; [a ... grafikákat Budai Tibor kész.]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2003]. - 165 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-28-4 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 955473]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2003.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye horgászvizei / ... közrem. Virág Imre. - Nyíregyháza : Zéta Sport BT, 2003. - 89 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86239-1-8 CM fűzött : ár nélkül
799.1 *** 914.391.61(036)
[AN 952258]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2003.
Thurn-Rumbach István
   Erdélyi szarvasok és medvék nyomában / Thurn-Rumbach István. - [Pusztazámor] : DNM K., 2003. - 251 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 11.)
ISBN 963-9369-26-8 kötött : 2600,- Ft
799.2(498.4)(0:82-94)
[AN 951897]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2003.
Wagener, Angelika
Window color - zauberhafte Blüten (magyar)
   Varázslatos virágok üvegmatricából / Angelika és Sascha Wagener ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-058-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 951899]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5328 /2003.
Baker, Fiona
20th century furniture (magyar)
   A 20. század bútorai / Fiona & Keith Baker ; [ford. Acsay Judit]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 256 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 963-9283-48-7 kötött : ár nélkül
749.1(100)"19" *** 684.4(100)"19"
[AN 952451]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2003.
Biró-Sey Katalin (1934-)
   Bevezetés a római pénzek gyűjtésébe : császárkor / Bíró-Sey Katalin ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] : MÉE, 2002. - 143, [21] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 130-142. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7122-14-1 fűzött : ár nélkül
737.1(37)
[AN 955171]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2003.
Bohus Zoltán (1941-)
   Terek és áramlások : Bohus Zoltán és Lugossy Mária kiállítása : 2002. március 22 - április 30., Üvegpiramis Galéria ... = Spaces and streams : Zoltán Bohus and Mária Lugossy exhibition : 22 March - 30 April 2002., Glasspyramid Gallery ... - [Budapest] : [Üvegpiramis Galéria], [2002]. - [16], [16] p. : ill., színes ; 20x25 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. [12]., [11].
Fűzött : ár nélkül
748(439)(092)Bohus_Z. *** 748(439)(092)Lugossy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 955977]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2003.
Corneille, Guillaume Beverloo
Művek (vál.)
   Corneille visszatér : Szépművészeti Múzeum, 2002. május 16 - szeptember 1. = Corneille is back : 16 may - 1 september, 2002 / [szerk. ... Tóth Ferenc]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2003]. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7441-85-9 fűzött : ár nélkül
Corneille, Guillaume Beverloo
75(492)(092)Corneille *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 954547]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2003.
   Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub / [... szerk. Tüske István] ; [kiad. a Csepeli Munkásotthon Alapítvány]. - [Budapest] : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, [2003]. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Csepeli Munkásotthon (Budapest). Réti Pál Fotóklub.
77.04(439-2Bp.XXI.) *** 061.2(439-2Bp.XXI.)(091)
[AN 955935]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2003.
Csokai László
Művek (vál.)
   Csokai László / [kész. ... a Petőfi Sándor Művelődési Központban]. - Kiskunlacháza : [Petőfi S. Művel. Közp.], [2001]. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6470-7 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Csokai_L.
[AN 804095]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2003.
   Debreceni óvodások rajzai / [Karsai Ágota és Láposi Terka rajzértelmezésével ...]. - Debrecen : Debreceni Bibliofil Műhely Baráti Köre, 2002. - 22 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Debreceni Bibliofil Műhely, ISSN 1585-7255 ; 19.)
Japán technikával. - Számozott példány: 100
Fűzött : ár nélkül
741-053.2(439-2Debrecen)
[AN 952964]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Pató Róza éremművészete : éremkatalógus / Demény-Dittel Lajos. - Budapest : Pató R., 2003. - 24 p. : ill. ; 20x21 cm
Műjegyzék: p. 8-10.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-444-5)
Pató Róza (1934-)
737(439)(092)Pató_R.
[AN 952284]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2003.
Dercsényi Balázs (1940-)
Magyar várak (német)
   Ungarische Burgen / Balázs Dercsényi, Ottó Kaiser, Tibor Koppány ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - [Budapest] : Officina '96, [2001]. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-50-6 kötött : 4500,- Ft
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 808161]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2003.
Dömötör János (1922-)
   Vásárhely szobrai / Dömötör János ; [fotó Dömötör Mihály] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2002. - 154 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-206-033-4 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely
725.945(439-2Hódmezővásárhely) *** 73(439)
[AN 955543]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2003.
Dulovits Jenő (1903-1972)
Művek (vál.)
   Dulovits Budapestje : emlékkiállítás a fotóművész születésének 100. évfordulója alkalmából a Mai Manó Házban, 2003. április-június. = The Budapest of Jenő Dulovits : centennial exhibition of the photographer (1903-1972) in Mai Manó House, April-June, 2003. - [Budapest] : Hogyf Editio, cop. 2003. - XXXII t. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8484-59-4 fűzött : ár nélkül
Budapest
77.04(439)(092)Dulovits_J. *** 908.439-2Bp."193/194"(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 955512]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2003.
Gerő László (1909-1995)
   Az építészeti stílusok / Gerő László ; [a rajzokat kész. Sedlmayr János et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-273-8)
72.03
[AN 953004]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2003.
Harangtörténeti Ankét (3.) (2001) (Sopron)
   3. Harangtörténeti Ankét : Sopron, 2001. április 19-21. / az Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeuma és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közös rendezésében ; [szerk. Lengyelné Kiss Katalin, Hajnalné Simonyi Eszter]. - Budapest : OMM Öntödei Múz., [2001]. - [40] p. : ill. ; 21x21 cm
Az előadások szövege német nyelven is
ISBN 963-00-6311-5 fűzött : ár nélkül
739.5(439) *** 673.5(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 806807]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2003.
   A Hodossyak : egy edelényi kovácsdinasztia történetéből / [összeáll., szerk. Laki-Lukács László]. - Edelény : [Művel. Közp., Kvt. és Múz.], 2001. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 24.)
ISBN 963-00-6039-6 fűzött : ár nélkül
Hodossy család
739.4.031.4(439-2Edelény) *** 39(=945.11)(439-2Edelény) *** 929.52(439)Hodossy
[AN 806753]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2003.
Katafai-Németh József
   Vas megye kastélyai és kúriái / Katafai-Németh József ; [fotók Horváth István ... et al.] ; [... kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2003. - 496, [6] p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-206-007-5 kötött : ár nélkül
Vas (megye)
728.82(439.111) *** 728.84(439.111)
[AN 952340]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2003.
Kőhegyi Orsolya
   A herendi porcelán / Kőhegyi Orsolya. - [Budapest] : TKM Egy., 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 678.)
Példányszám: 10000
ISBN 963-554-500-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-429-4)
738.1(439-2Herend)(091)
[AN 807703]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2003.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (angol)
   The Herend porcelain / Orsolya Kőhegyi ; [ford. Brian McLean]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 678/A.)
Példányszám: 10000
ISBN 963-554-431-6 fűzött : ár nélkül
738.1(439-2Herend)(091)
[AN 807700]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2003.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (német)
   Das Herender Porzellan / Orsolya Kőhegyi ; [ford. Rainer Ackermann]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 678/B.)
Példányszám: 10000
ISBN 963-554-429-4 fűzött : ár nélkül
738.1(439-2Herend)(091)
[AN 807699]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2003.
Kozák Csaba (1954-)
   Alátét : válogatott kiállítás-megynyitók és írások kortárs magyar művészekről, 2002 = Coaster : selected opening speeches and writings on contemporary Hungarian artists, 2002 / Kozák Csaba ; [vál., szerk. ... Deák László]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2002. - 218 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 963-9377-29-5 fűzött : 2500,- Ft
73/76(439)"199" *** 061.4(439)"198/200"
[AN 952505]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2003.
   A lélek mélységei : belga szimbolisták : Szépművészeti Múzeum, 2001. október 12 - 2002. január 6. = Les passions de l'âme : les symbolistes belges : Musée des beaux-arts de Budapest, du 12 octobre 2001 au 6 janvier 2002 / [a művész életrajzok szerzői Catherine De Croës, Jean-David Jumeau-Lafond, Michel De Reymacker] ; [ford. Suba Zsuzsanna, Sümegi Laura]. - Budapest : Hungarofest Kht., [2003]. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 152. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-7808-2 fűzött : ár nélkül
73/76(493)"188/192" *** 73/76.035.7 *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 954550]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2003.
   A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei / [szerk. Csorba Géza, Szücs György] ; [szerzők Bakó Zsuzsanna et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : MNG, 2001. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2001/2.)
ISBN 963-7432-80-9 * fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 904107]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2003.
A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei (angol)
   The collections of the Hungarian National Gallery / [ed. by Géza Csorba, György Szücs] ; [authors Zsuzsanna Bakó et al.] ; [... transl. Judit Pokoly]. - 2. rev. ed. - Budapest : Hung. Nat. Gallery, 2001. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2001/1.)
ISBN 963-7432-82-5 * fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 904113]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2003.
A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei (német)
   Die Sammlungen der Ungarischen Nationalgalerie / [Red. Géza Csorba, György Szücs] ; [Autoren Zsuzsanna Bakó et al.] ; [Übers. Ulrich Luft, Orsolya Hessky]. - 2. überarb. Aufl. - Budapest : Ung. Nationalgalerie, 2001. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Veröffentlichungen der Ungarischen Nationalgalerie, ISSN 0864-7283 ; 2001/1.)
ISBN 963-7432-81-7 * fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 904114]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2003.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm + mell. (ill. ; 23x256 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád és Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-464-463-5 fűzött : 1200,- Ft
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 954812]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2003.
McIntosh, Jane
Treasure seekers (magyar)
   Kincsvadászok : a világ legértékesebb kincsei: eltűntek és megkerültek / Jane McIntosh ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 963-9283-49-5 kötött : ár nélkül
7(100) *** 745(100) *** 930.85(100)
[AN 952449]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2003.
   Mesterecsetek / [szerk. Feledy Balázs] ; [fotó Módos Gábor]. - [Budapest] : EastinWest, [2002]. - [106] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9138-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"19" *** 73/76.022
[AN 921626]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2003.
Mesterecsetek (angol)
   Master's brush / [text by Balázs Feledy] ; [transl. by Jade Niklai] ; [photos Gábor Módos, János Flohr]. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - [72] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"19" *** 73/76.022
[AN 954875]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2003.
Mitchell, John G.
National geographic, the wildlife photographs (magyar)
   A vadon képekben : National geographic / [John G. Mitchell] ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2002. - 304 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-86242-8-0 kötött : 9500,- Ft
77.042
[AN 951895]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2003.
   Nagy origamisuli : papírhajtogatás gyerekeknek / [összeáll. Kricskovics Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9450-45-6 kötött : ár nélkül
745.54
[AN 955223]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2003.
Olley, Michelle
Venus - masterpieces of erotic photography (magyar)
   Vénusz : az erotikus fényképészet remekei / Michelle Olley ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 223 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9283-41-X kötött : ár nélkül
77.04(100)"19" *** 77.041.3 *** 392.6(084.12)
[AN 952453]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2003.
Országos Kisplasztikai Biennálé (17.) (2001) (Pécs)
   XVII. Országos Kisplasztikai Biennálé : Pécsi Galéria ..., 2001. március 25 - április 15. = 17 Hungarian Small Sculpture Biennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József] ; [rendező szervek ... Janus Pannonius Múzeum, DeForma Alapítvány]. - [Pécs] : [JPM], [2001]. - [118] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 94.)
ISBN 963-7211-63-2 fűzött : ár nélkül
73(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 807006]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2003.
Peck, George
   Időrétegek - festékrétegek : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum, Budapest, ... 2002. szeptember 27 - október 27.] / George Peck ; [a kiállítást rend. Fitz Péter] ; [a katalógust szerk. András Edit]. - [Budapest] : [BTM], [2003]. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 117.)
ISBN 963-9340-13-8 fűzött : ár nélkül
75(73)(092)Peck,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 954517]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2003.
Péter László (1958-)
Művek (vál.)
   Péter László : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum Oratórium ..., Budapest ..., 2003. február 26 - április 27.] / [a kiállítást rend. ..., a katalógust szerk. ... Mattyasovszky Zs. Péter]. - [Budapest] : [BTM], [2003]. - 51 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 121.)
ISBN 963-9340-17-0 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Péter_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 954505]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2003.
Pósfai János (1934-)
   Isten ecsetjének árnyéka.. : árnyékrajz Csonka Ernő festőművészről / Pósfai János ; [... ford. Horváth Magdolna] ; [fotók Budai István et al.]. - [Szombathely] : Magánkiad., 2002. - 108 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-430-173-8 kötött : ár nélkül
Csonka Ernő (1921-)
75(439)(092)Csonka_E.
[AN 952113]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2003.
Prihel, Drahomír
   Égbetörő fények : [Üvegpiramis Galéria, Budapest, ... 2000. december 1-jétől - 2001. január 31-éig] = Skybraking lights : [Glass Pyramid Galery, Budapest ... 1. December 2000 - 31. January 2001] / Drahomír Prihel. - [Budapest] : [Üvegpiramis Galéria], [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
748(437.6)(092)Prihel,_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 955987]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2003.
   "A puszták metropolisza" : Kecskemét városképének alakulása a 19. század végén, a 20. század elején a tervrajzok tükrében / a kiállítást rend., a katalógust összeáll. Péterné Fehér Mária ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
72.011(439-2Kecskemét) *** 930.253.2(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 954912]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2003.
   A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény / [... szerk. Horváth János] ; [megj. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2002. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Rockenbauer Zoltán bevezetőjével. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7212-32-9 fűzött : ár nélkül
Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár). Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény.
75(439)"188/194" *** 75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 7.074(439)Rippl-Rónai_Ö. *** 069.017(439)Rippl-Rónai_Ödön_Gyűjtemény
[AN 953109]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2003.
   Rövid történetek : a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kiállítása : Budapest Galéria Kiállítóháza, 2001. február 8 - március 18. = Short stories / a katalógus szerkesztője Molnár Annamária. - Budapest : Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyes., 2001. - 44 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6037-X fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 807453]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2003.
Steiner, Reinhard
Egon Schiele (magyar)
   Egon Schiele : 1890-1918 : a művész éjféli lelke / Reinhard Steiner ; [... ford. Adamik Lajos]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2003. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1009-6
Schiele, Egon
75(436)(092)Schiele,_E.
[AN 954748]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2003.
Szabó Krisztina
   Szépművészeti Múzeum = Museum of Fine Arts / [írta és szerk. Szabó Krisztina] ; [... ford. Gerendás János]. - Budapest : Szépműv. Múz. : Szenzus Kht., 2001. - 31 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Vezető
ISBN 963-7441-78-6 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 807645]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2003.
Szécsényi Őszi Tárlat (9.) (2000)
   IX. Szécsényi Őszi Tárlat, 2000 : Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, 2000. október 27 - 2001. január 5. / [... a szécsényi Művelődési és Művészetoktatási Központ rendezése]. - [Szécsény] : [Művel. és Művokt. Közp.], [2001]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-6466-9 * fűzött : ár nélkül
73/75(439)"199" *** 061.4(439-2Szécsény)
[AN 804092]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2003.
Tallum Eszter Mária (1958-1996)
Művek (vál.)
   Tallum Eszter Mária művészete, 1984-1996 / [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 1997-. - 24 cm
A 3. kötet magánkiadásban jelent meg
ISBN 963-250-100-4 *
76(439)(092)Tallum_E._M.
[AN 275183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mesék, álmok, történetek : válogatás a Naplóból. - 2001. - 39 p. : ill., részben színes
ISBN 963-640-925-0 fűzött : ár nélkül
7(100) *** 76(439)(092)Tallum_E._M. *** 894.511-821
[AN 808369] MARC

ANSEL
UTF-85370 /2003.
Tóth Éva, M. (1962-)
   Jelenések és más történetek : [Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2003 január - február] = Revelations and other stories / M Tóth Éva. - Budapest : [Magánkiad.], cop. 2003. - [20] p. : ill. ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Bev. Wilheim András
ISBN 963-430-238-6 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Tóth_É.,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 953674]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2003.
   Vertel József, a bélyegtervező grafikus, 1922-1993 / [... szerk. Vertel Beatrix] ; [a bev. tanulmányt írta, a szövegeket gond. Wehner Tibor] ; [... ford. Perei Éva] ; [fotó Gadányi György, Horváth József, Püspöki István] ; [kiad. a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány ... és az Árgyélus Grafikai Stúdió ...]. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány ; Budapest : Árgyélus Graf. Stúdió, 2002. - 72 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven. - Műjegyz.: p. 68-69.
ISBN 963-204-815-6 kötött : ár nélkül
Vertel József (1922-1993)
76(439)(092)Vertel_J. *** 656.835.91(439)
[AN 952110]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5372 /2003.
   Fejezetek Csermák Antal életéből / [vál. és szerk. Csiszár Miklósné] ; [kiad. a Csermák Antal Zeneiskola és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : Csermák A. Zeneisk. : EKMK, 2001. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Csermák legendárium. - Bibliogr.: p. 108-112.
ISBN 963-7199-89-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-683)
Csermák Antal (1771-1822)
78.071.1(439)(092)Csermák_A.
[AN 900120]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2003.
   "...hogy itt is legyen muzsika" : fejezetek Dunaújváros zenei életéből / [szerk. Nyulasi Zsolt] ; [szerzők Kurucz Gergely et al.]. - [Dunaújváros] : Önkormányzat : József A. Kvt., 2002. - 118, [24] p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Dunaújvárosi téka, ISSN 1589-5017)
ISBN 963-204-965-9 kötött : ár nélkül
Dunaújváros
78.05(439-2Dunaújváros)"19" *** 78.071(439-2Dunaújváros)(092)
[AN 951999]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2003.
Paksa Katalin (1944-)
   Magyar népzenetörténet / Paksa Katalin. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 286 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-236. - Diszkogr.: p. 237-240. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-506-503-5 kötött : 2400,- Ft
78.031.4(=945.11)(035) *** 398.8.001(=945.11)
[AN 953016]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2003.
Trunkos András
   20 év Bikiniben / Trunkos András ; [fotó Zétényi Zoltán, Lengyel P. László, Németh Szabolcs]. - [Budapest] : Teuro, cop. 2002. - 167 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Diszkogr.: p. 146-165.
ISBN 963-86284-4-8 fűzött : ár nélkül
Bikini.
78.067.26.036.7(439)Bikini
[AN 952969]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2003.
   Voiceprint : Hungarian National Choir / [publ. by Hungarian National Philharmonic Orchestra and Choir] ; [photos by Gábor Zsigmond]. - Budapest : Hung. Nat. Philharmonic Orchestra and Choir, 2002. - [24] p. : ill. ; 37 cm
Fűzött : ár nélkül
Nemzeti Filharmónikus Zenekar, Énekkar és Kottatár.
784.087.68.071(439)NemzetiÉnekkar
[AN 954931]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5377 /2003.
   Diákszínjátszók városi találkozója : 1991-2001 : [jubileumi évkönyv] / [szerk. Kormányosné Makai Eszter és Rónyai Ibolya] ; [kiad. a Vásárhelyi Pál Általános Iskola]. - Kecskemét : Vásárhelyi P. Ált. Isk., 2001. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5915-0 fűzött : ár nélkül
792.077(439) *** 371.383(439) *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 804409]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2003.
Pavis, Patrice
L'analyse des spectacles (magyar)
   Előadáselemzés / Patrice Pavis ; [ford. Jákfalvi Magdolna]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-[290].
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-506-449-3)
792.01
[AN 952467]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2003.
Pesovár Ernő (1926-)
   A magyar nép táncművészete : néptánciskola / Pesovár Ernő, Lányi Ágoston ; [kiad. a Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza Népműv. Műhely, 2002. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 52-56. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-562-321-6)
793.31(=945.11) *** 394.3(=945.11)
[AN 954733]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5380 /2003.
Abegg, Birgit
100 Briefe Englisch (magyar)
   100 angol üzleti levél / Birgit Abegg és Michael Benford munkája ; [ford. Janssen Kristóf]. - [Budapest] : Interbooks, 2002. - 160 p. ; 22 cm. - (Export-import, ISSN 1219-0195). (Külkereskedelmi levélminták)
ISBN 963-86292-0-7 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 651.7(036)
[AN 954903]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2003.
Balkovitzné Cynolter Magda (1938-)
   Szövegértelmezések : tankönyveink népmeséi, állatmeséi / Balkovitzné Cynolter Magda. - Szeged : Mozaik, 2002. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-697-377-6 fűzött : ár nélkül
801.73 *** 371.671.1(439) *** 398.21(=945.11) *** 894.511(091)-343
[AN 954827]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2003.
Bellers, Robin
   News-speak : közép- és felsőfokú szaknyelvi vizsgaelőkészítő / Robin Bellers, Gönczy Barnabás. - [Budapest] : Aula, 2002. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-91-1 fűzött : 1900,- Ft
802.0(075.8)=945.11 *** 35 *** 33
[AN 952978]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2003.
Bereczki Gábor (1928-)
   A cseremisz nyelv történeti alaktana / Bereczki Gábor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 290 p. ; 24 cm. - (Studies in linguistics of the Volga-region. Supplementum,, ISSN 1589-5009 ; 1.)
Bibliogr.: p. 267-287. - Összefoglalás orosz nyelven
Fűzött : ár nélkül
809.452.1-531 *** 809.452.1-55
[AN 953006]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2003.
Bognár József (1933-)
   Guidelines / Bognár József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998-2001. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
ISBN 963-9123-66-8 *
802.0(078)=945.11
[AN 351442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2-3., Az angol igei struktúrák, feladatok, gyakorlatok. - 2001. - 321 p.
ISBN 963-9310-34-4 fűzött : 2280,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 807874] MARC

ANSEL
UTF-85385 /2003.
Csiffáry Tamás
   Magyar - olasz kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2002. - 574 p. ; 23 cm
ISBN 963-9497-01-0 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=50
[AN 952190]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2003.
Csiffáry Tamás
   Olasz - magyar kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2002. - 574 p. ; 23 cm
ISBN 963-9497-00-2 kötött : ár nélkül
801.323=50=945.11
[AN 952198]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2003.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-213-4 kötött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 953103]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2003.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-220-7 kötött : ár nélkül
809.451.1(078)=20
[AN 953087]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2003.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Kissné Lénárd Csilla. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-214-2 kötött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 953090]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Abbas Youssef ; ill. John Sheckell[!Shackell] ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-560-5 kötött : ár nélkül
809.27(078)=945.11 *** 801.321.19=927=945.11
[AN 955493]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők dán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kinga Szebeni ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving ; [ford. Soós Anita, Szebeni Kinga]. - Budapest : Holnap, 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-558-3 kötött : ár nélkül
803.98(078)=945.11 *** 801.321.19=398=945.11
[AN 955501]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-365-3 kötött : ár nélkül
803.97(078)=945.11
[AN 953092]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2003.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies und Lajos Adamik ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-221-5 kötött : ár nélkül
809.451.1(078)=30
[AN 953105]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2003.
Finály Henrik (1825-1898)
   A latin nyelv szótára : a kútfőkből a legjobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva / összeáll. Finály Henrik. - Repr. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - X p., 2134 col. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1884
ISBN 963-05-7863-8 kötött : ár nélkülISBN 963-05-7937-5 b. : ár nélkül
801.323.2=734=945.11
[AN 952961]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2003.
Juhász Zsuzsanna
   Tematikus szó- és kifejezésgyűjtemény az olasz gazdasági nyelvvizsgához = Glossario tematico italo - ungherese per gli esami di linguaggio economico / Juhász Zsuzsanna. - [Budapest] : Aula, 2002. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-11-3 fűzött : 1900,- Ft
801.323=50=945.11 *** 33
[AN 952523]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2003.
   A kalocsai pota nyelvjárássziget : tanulmányok / szerk. Romsics Imre. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2002. - 102, [6] p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 7.)
Tart.: A pota nyelvjárásról / Kuczy Károly. A Kalocsa környéki (az ún. pota) nyelvjárás / H. Tóth Tibor. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-166-7 kötött : ár nélkül
809.451.1-087(439-2Kalocsa)
[AN 953062]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2003.
Kniezsa István (1898-1965)
   Helynév- és családnévvizsgálatok / Kniezsa István ; Kiss Lajos bev. tanulmányával. - Budapest : Lucidus K., 2003. - 349 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 963-9465-08-9 fűzött : 3400,- Ft
809.451.1-311 *** 808.54-311 *** 809.451.1-313.2 *** 808.54-313.2
[AN 952357]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2003.
Magay Tamás (1928-)
Angol - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Angol - magyar diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XV, 787, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7969-3 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 953156]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2003.
Magyar László
   Játszva angolul / írta Magyar László. - 8. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 186 p. ; 18 cm
Az 1946-ban Budapesten, a "Korda nyelvkönyvek" c. sorozatban megjelentetett mű reprintje
ISBN 963-9332-73-9 fűzött : 390,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 954254]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2003.
   Mondd és írd! : válogatott nyelvművelő cikkek / [szerk. Kemény Gábor és Szántó Jenő] ; [a mutatót összeáll. Balázs Géza]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Auktor, 2002. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 963-7780-85-8 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 809.451.1-1
[AN 950935]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2003.
   Nagy utónévkönyv / [összeáll. Győri Erika]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 344 p. ; 24 cm
ISBN 963-9450-43-X kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 955219]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2003.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XX, 1779 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7774-7 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 951378]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2003.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XIX, 1583 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7775-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 951381]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2003.
   Oxford - Duden képes szótár : magyar - angol / [a magyar változatot Ányos László szerk. ...] ; [az angol szöveget John Pheby ... szerk. Roland Breitsprecher et al. közreműködésével] ; [az ill. Jochen Schmidt ... munkája]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1994. - 677, 85, 93 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Oxford - Duden magyar - angol képes szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6660-5 kötött : ár nélkül
801.321.19=945.11=20
[AN 953023]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2003.
Póra Ferenc (1844-1908)
   A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve : tartalmaz harmincezer szinonim szót és szólást nyolcszáz logikai csoportban / írta Póra Ferenc. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 396 p. ; 25 cm
ISBN 963-9452-30-0 kötött : ár nélkül
809.451.1-314.1
[AN 951218]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2003.
Radványi Tamás
   English for business and everyday use : középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Székács Györgyné ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341.
ISBN 963-224-566-0 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 339.5
[AN 951191]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2003.
   Szépen, jól, meggyőzően magyarul : a 11. Egyetemi Anyanyelvi Napok az ELTE-n / szerk. Bolla Kálmán. - Budapest : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 50 p. ; 24 cm. - (Egyetemi fonetikai füzetek, ISSN 0238-549X ; 29.)
ISBN 963-463-491-5 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 82.085 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 900141]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2003.
Takács Erika
   Angol - amerikai szlengszótár / Takács Erika. - [Röv. kiad.]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 157 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Gerinccím: Szlengszótár
ISBN 963-9262-92-7 fűzött : ár nélkül
802.0-086.2-3 *** 802.0(73)-086.2-3 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=20(73)=945.11
[AN 951282]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2003.
Tilley, Robert
Fit for business English - Präsentationen (magyar)
   Bemutatók, előadások / [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2003. - 159 p. ; 19 cm. - (Fit for business English, ISSN 1588-4562)
Szerző Tilley, Robert
ISBN 963-9445-14-2 fűzött : 1494,- Ft
802.0(078)=945.11 *** 658.8
[AN 954982]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2003.
Tilley, Robert
Fit for business English - Verkaufsgespräche (magyar)
   Értékesítés, üzletkötés / [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 160 p. ; 19 cm. - (Fit for business English, ISSN 1588-4562)
Szerző Tilley, Robert
ISBN 963-9445-20-7 fűzött : 1494,- Ft
802.0(078)=945.11 *** 658.8
[AN 954976]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2003.
Unger Tamás
   Német gyakorló nyelvtan kezdőknek = Übungsgrammatik / Unger Tamás. - Székesfehérvár : Lexika, 2002-. - 20 cm
803.0-5(076)=945.11
[AN 953849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 255 p.
ISBN 963-9357-18-9 fűzött : 980,- Ft
803.0-5(076)=945.11
[AN 953848] MARC

ANSEL
UTF-85412 /2003.
Zakankyzy, Raušangül
   Kazakša - mažarša tíldeskíš = Kazah - magyar társalgási könyv / Raušangül Zakankyzy, Laslo Karoj ; [fel. kiad. Magyarországi Kazah Nagykövetség]. - Szeged ; Budapest : Mo. Kazah Nagykövetség, 2001. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7020-0 fűzött : ár nélkül
809.434.2(078)=945.11
[AN 904095]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5413 /2003.
Fried István (1934-)
   A közép-európai szöveguniverzum / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2002. - 182 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 963-9465-05-4 fűzött : 2200,- Ft
82(4-11)(091) *** 82.07 *** 801.73
[AN 952352]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2003.
   Introduzione alla letteratura italiana / Loredana Chines [et al.] ; a cura di Luigi Tassoni. - Pécs : Imago Mundi, cop. 2003. - 194 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-206-108-X fűzött : ár nélkül
850(091)
[AN 955127]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2003.
Köpeczi Béla (1921-)
   Erdélyi történetek / Köpeczi Béla. - Budapest : Lucidus, 2002. - 203 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-07-0 fűzött : 2400,- Ft
859.0(091) *** 805.90 *** 398(=590)(439.21) *** 316.347(=590)(439.21)
[AN 952353]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2003.
Magyar Miklós (1938-)
   Hagyomány és modernség : a személyiség kalandja Gide, Proust és Malraux regényeiben / Magyar Miklós. - [Budapest] : Aula, 2002. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9345-96-2 kötött : 3390,- Ft
Proust, Marcel
Gide, André
Malraux, André
840(092)Gide,_A. *** 840(092)Proust,_M. *** 840(092)Malraux,_A.
[AN 952976]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5417 /2003.
   Bitskey István publikációi, 1970. január 1 - 2000. december 31. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 60 p. ; 21 cm
Borítócím: Bitskey István bibliográfia
ISBN 963-472-548-1 * fűzött : ár nélkül
Bitskey István (1941-)
894.511(091):016 *** 82.01(439)(092)BitskeyI.:016 *** 012Bitskey_I.
[AN 806867]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2003.
   Konok idő : Fodor András emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás, Lakatos András]. - Budapest : Nap, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-28-1 kötött : 2200,- Ft
Fodor András (1929-1997)
894.511(092)Fodor_A.
[AN 955463]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2003.
Mekis D. János (1970-)
   Az önéletrajz mintázatai : a magyar irodalmi modernség hagyományában / Mekis D. János. - Budapest : FISZ, 2002. - 190 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86279-8-0 fűzött : 1500,- Ft
894.511(091)-94 *** 82.07 *** 82.01-94
[AN 952338]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2003.
   Mi tilt jobbakká válnotok? : Vörösmarty és kora / [összeáll.] Lukácsy Sándor. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 375 p. ; 24 cm
ISBN 963-506-510-8 kötött : 2600,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
894.511(092)Vörösmarty_M.(093) *** 894.511-822 *** 930.85(439)"19"(0:82-822)
[AN 952466]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Tinódi Sebestyén Bibliából magyarrá költött énekei / Nemeskürty István. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 17 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 4.)
ISBN 963-361-413-9 fűzött : ár nélkül
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
894.511(092)Tinódi_S. *** 22
[AN 954664]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2003.
Orczy Lőrinc (1718-1789)
Művek (vál.)
   Orczy Lőrinc és leveleskönyve / közzéteszi H. Kakucska Mária. - Budapest : Universitas, 2003. - 199 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9104-74-4 fűzött : 1120,- Ft
Orczy Lőrinc (1718-1789)
894.511(092)Orczy_L.(044) *** 82.01(439)(092)Orczy_L.(044)
[AN 955153]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2003.
Poszler György (1931-)
   Az angyal és a kard / Poszler György. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 193 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9363-05-7)
894.511(091)"18/19"
[AN 953689]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2003.
Rónay László (1937-)
   Az őrszem tekintetével : magatartásváltozatok a 30-as, 40-es és 50-es évek magyar irodalmában / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 37 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 2.)
ISBN 963-361-411-2 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"193/195"
[AN 949491]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2003.
Sipos Lajos (1939-)
   Írások Babitsról / Sipos Lajos. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2002. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 7.)
Bibliogr.: p. 209-217. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-9139-9 fűzött : ár nélkül
Babits Mihály (1883-1941)
894.511(092)Babits_M. *** 37(439)(092)Sipos_L. *** 012Sipos_L.
[AN 955225]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2003.
Sipos Lajos (1939-)
   Új klasszicizmus felé.. / Sipos Lajos. - Budapest : Argumentum, 2002. - 256 p. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-241-3 fűzött : 2200,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
894.511(092)Babits_M.
[AN 955719]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2003.
Szepes Erika (1946-)
   Anakreón-variációk: vágyott életminőség avagy Sorsközösség? : gondolatok Géher István: Anakreóni dalok című kötete kapcsán / Szepes Erika. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2002. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-32-5 fűzött : 1800,- Ft
Anakreōn
894.511.091 *** 894.511(092)Géher_I. *** 875(092)Anakreōn
[AN 952502]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2003.
   Szerelmes levelek, 1526-1944 / [vál., az előszót, az összekötő szöveget és a jegyzeteket írta Kozocsa Sándor] ; [... kieg. és szöveget gond. Kozocsa Sándor Géza]. - [Budapest] : Sprinter, [2003]. - 288 p. ; 21 cm. - (Híres emberek nagy mondásai, ISSN 1589-5092)
Bibliogr.: p. 272-283.
ISBN 963-9469-12-2 kötött : ár nélkül
894.511(092)(044) *** 929(439)(044) *** 392.6(044)
[AN 953708]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2003.
   Weöres és Pécs : vallomások, dokumentumok, emlékek / [vál., szerk., összeáll. Tüskés Tibor] ; [közread. a] Csorba Győző Megyei Könyvtár. - Pécs : Csorba Gy. M. Kvt., 2003. - 179, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9043-04-4 fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor (1913-1989)
Pécs
894.511(092)Weöres_S. *** 908.439-2Pécs *** 894.511-821
[AN 952349]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5430 /2003.
   Aforizmák könyve : 6722 gondolat az életről, az üzletről, a politikáról, a nagyvilágról / vál. és szerk. Alexander Oakwood ; [... ford. Doubravszky Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2002, cop. 1998. - 2 db (767 p.) ; 20 cm
ISBN 963-9447-01-3 fűzött : 3850,- Ft
82-84=945.11
[AN 950944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 390 p.
82-84=945.11
[AN 950948] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 391-767.
82-84=945.11
[AN 950951] MARC

ANSEL
UTF-85431 /2003.
Altman, John
A game of spies (magyar)
   Kémek játéka / John Altman ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 260 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-12-7 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 953120]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2003.
Andrews, Virginia
Heaven (magyar)
   Apa és lánya / V. C. Andrews ; [ford. Balog Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 445 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A regénysorozat 2. része
ISBN 963-635-242-9 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 953152]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2003.
Antalfy István (1924-)
   Boldog mesevilág : mesék, gyermekversek és fordítások / Antalfy István ; [az illusztrációkat kész. Pálnagy Balázs]. - Kecskemét : Planéta Ny., [2003]. - 154, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-087-3 fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 82-14(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 953664]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2003.
Apuleius
   A világról : szónoki és filozófiai művek / Apuleius ; [... ford. Böröczki Tamás, Détshy Mihály, Kendeffy Gábor] ; [... az utószót írta Kendeffy Gábor] ; [szerk. és a Jegyzetszótárt összeáll. Teravagimov Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 346, [3] p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-847-X kötött : ár nélkül
871-96=945.11 *** 871-5=945.11 *** 1(37)Apuleius
[AN 952834]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2003.
Baxendale, Martin
Your birthday (magyar)
   Boldog szülinapot! : túlélési útmutató érett korúaknak / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9307-74-2 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 954708]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2003.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2003, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-87-8 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 954713]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2003.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2003, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-86-X fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 954716]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2003.
Boswell, Barbara
Bachelor doctor (magyar)
   Bálvány a műtőben / Barbara Boswell ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 221.)
Kisregény
ISBN 963-537-121-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952625]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2003.
Brown, Dale
Dale Brown's dreamland (magyar)
   Dreamland. A bázis / Dale Brown, [Jim DeFelice] ; [ford. Vajda Péter]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 349 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9441-44-9 fűzött : 1590,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 952470]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2003.
Chastain, Sandra
Baring it all (magyar)
   A bűnök palotája / Sandra Chastain ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 160.)
Kisregény
ISBN 963-537-160-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952621]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2003.
Cheng ping me (magyar)
   Szép asszonyok egy gazdag házban : ismeretlen kínai szerző regénye a XVI. század végéről / [ford. Mátrai Tamás] ; [a verseket Pór Judit ford.] ; [az utószót Tőkei Ferenc írta]. - Budapest : Tercium, cop. 2002. - 2 db ; 21 cm
A ford. Kuhn, Franz: "Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen" c. kiad. alapján kész. - Regény
ISBN 963-8453-59-1 kötött : 3570,- Ft
895.1-31=945.11
[AN 950954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 437, [3] p.
ISBN 963-8453-63-X
895.1-31=945.11
[AN 950957] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 405 p.
ISBN 963-8453-65-6
895.1-31=945.11
[AN 950959] MARC

ANSEL
UTF-85442 /2003.
Cook, Robin
Terminal (magyar)
   Haláltusa / Robin Cook ; [ford. Feldmár Teréz]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-239-9 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 953148]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Harald Landry, der Filmstar (magyar)
   A filmcsillag / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, [2002]. - 69 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 195.)
ISBN 963-9480-19-3 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 954282]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Harald Landry, der Filmstar (magyar)
   Harald Landry házassága : "A filmcsillag" című regény folytatása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 69 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 196.)
ISBN 963-9480-22-3 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952218]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich darf dich nicht lieben (magyar)
   Nem szerethetlek : az "Aranybilincs" című regény folytatása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 71 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 194.)
ISBN 963-9480-15-0 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952215]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2003.
Čtvrtek, Václav
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (magyar)
   Moha és Páfrány / írta Václav Čtvrtek ; ill. Zdeněk Smetana ; [ford. Lőrincz Emőke és Balázs Andrea]. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2003. - 133, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Mese
ISBN 963-11-7742-4 kötött : ár nélkül
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 955030]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2003.
Cunningham, Elaine
Songs & swords (magyar)
   Dal és kard / Elaine Cunningham. - Budapest : Delta Vision, [2002]-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 940804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elfdal / [ford. Vitális Szabolcs]. - [2003]. - 272 p. : ill.
ISBN 963-9474-20-7 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 952457] MARC

ANSEL
UTF-85448 /2003.
Darcy, Lilian
Her passion for Dr. Jones (magyar)
   Hűvös nappalok, forró éjszakák / Lilian Darcy ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 220.)
Kisregény
ISBN 963-537-120-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952628]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2003.
Duane, Diane
   Csillaghajnal trilógia / Diane Duane. - Budapest : Delta Vision, [2001]-. - 18 cm
Regény. - Star drive (keretcím)
ISBN 963-00-6149-X
820-312.9(73)=945.11
[AN 807774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Corrivale csillaga / [ford. Tóth Zsolt és Domján Annamária]. - [2001]. - 336 p.
ISBN 963-00-6150-3 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 807782] MARC

ANSEL
UTF-85450 /2003.
Eck, Lore
Süsse kleine Bonny (magyar)
   Bonny, te drága! / Lore Eck ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 143.)
Kisregény
ISBN 963-9480-21-5 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952204]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2003.
Fehérvári Győző (1946-)
   "Dalnak új utat mutattam..." : a Kalevala és a Kalevipoeg összehasonlító elemzése, magyarországi fogadtatása és hatása / Fehérvári Győző. - Budapest : Lucidus, 2002. - 287 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-06-2 fűzött : 2800,- Ft
Kalevala
Kalevipoeg
894.541.091-13 *** 894.545.091-13 *** 894.511.091 *** 398.87(=945.11)
[AN 952354]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2003.
Fletcher, Aaron
Outback (magyar)
   Vad vidék / Aaron Fletcher ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 478 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-246-1 fűzött : 1400,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 953015]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2003.
Die Fremde, die sein Herz berührte (magyar)
   A rokonszenves idegen - avagy Jasmin pótpapát keres / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 146.)
Kisregény
ISBN 963-9480-26-6 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952230]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2003.
Gemmell, David
Waylander (magyar)
   Árnyjáró / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 336 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9474-22-3 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 952841]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2003.
Geyer, Anne
   Kazimír, a hóember, aki életre kelt = Kasimir, der Schneemann, der lebendig wurde / kigondolta, elmesélte és ill. Anne Geyer ; [... ford. ... Misch Ildikó]. - [Budapest] : Hanga K., cop. 2002. - 20, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Szamárfül sorozat, ISSN 1589-5157)
Mese. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-204-980-2 fűzött : ár nélkül
830-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 953713]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2003.
   Gondolatok a zenéről / összeáll. Fagler Erika. - Szeged : Pro Musica K., 2001. - 71 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-7159-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-168-6)
82-84=945.11 *** 78
[AN 807448]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2003.
Gordon, Lucy
Be my girl! (magyar)
   Szélvész kisasszony / Lucy Gordon ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 243.)
Kisregény
ISBN 963-536-805-4 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807060]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2003.
Gordon, Lucy
Farelli's wife (magyar)
   Utóirat / Lucy Gordon ; [... ford. Ágoston Szabina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 231.)
Kisregény
ISBN 963-536-847-X fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807057]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2003.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái : ... és asszonyaik, akiket szerettek / W. E. B. Griffin. - Budapest : Bastei Budapest, 1996-. - 21 cm
Regényciklus. - A 3-4. köt. alcím nélkül. - Változó mérettel
ISBN 963-296-100-5 *
820-31(73)=945.11
[AN 208761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Zöldsapkások / [ford. Würth Attila]. - cop. 2002. - 381 p.
ISBN 963-9437-47-6 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 955390] MARC

ANSEL
UTF-85460 /2003.
Hagan, Patricia
Race to the altar (magyar)
   Célegyenesben / Patricia Hagan ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 145.)
Kisregény
ISBN 963-537-145-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952295]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2003.
Hannay, Barbara
The pregnancy discovery (magyar)
   Palackposta / Barbara Hannay ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 277.)
Kisregény
ISBN 963-537-077-6 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-077-6)
820-312.5(73)=945.11
[AN 952631]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2003.
Hrabal, Bohumil
Taneční hodiny prostarši a pokročile (magyar)
   Táncórák idősebbeknek és haladóknak / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2003. - 89 p. ; 19 cm
Kisregény
ISBN 963-07-7347-3 kötött : 1000,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 954245]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2003.
Jordan, Robert
The path of daggers (magyar)
   A tőrök útja / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2003. - 651 p. : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-30-2 fűzött : 2198,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 954553]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2003.
Kästner, Erich
Pünktchen und Anton (magyar)
   Pötyi és Anti : meseregény gyerekeknek / Erich Kästner ; [ford. Szabó Mária] ; [Walter Trier rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2002, cop. 1998. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-383-0 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 951279]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2003.
King, Stephen
Desperation (magyar)
   Rémület a sivatagban / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1997. - 636, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7350-3 fűzött : 1700,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 954289]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2003.
King, Stephen
The regulators (magyar)
   A rendcsinálók / Richard Bachman ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1997. - 377 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7355-4 fűzött : 1500,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 954290]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2003.
King, Tabitha
Book of Reuben (magyar)
   Reuben könyve / Tabita King ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 397 p. ; 22 cm
Regény. - A címoldalon számozási adatként tévesen: 1.
ISBN 963-368-104-9 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 955303]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2003.
Lawrence, Kim
The engagement deal (magyar)
   Ügyeletes menyasszony / Kim Lawrence ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 288.)
Kisregény
ISBN 963-537-053-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952291]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2003.
Lindsey, Johanna
A pirate's love (magyar)
   Kalózszerelem / Johanna Lindsey ; [ford. Somló Ágnes]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 371 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-860-7 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 952833]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2003.
Lőkös István (1933-)
   Nemzettudat, nyelv és irodalom : horvát - szlovén - magyar irodalom és művelődéstörténeti interferenciák / Lőkös István. - Budapest : Lucidus, 2002. - 250 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-04-6 fűzött : 2600,- Ft
886.2.091 *** 886.3.091 *** 894.511.091 *** 316.63 *** 323.1(4-11) *** 930.85(4-11)
[AN 952356]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2003.
London, Jack
   A büszkeség háza / Jack London ; [ford. Bartos Zoltán, ... Viktor János, ... Határ Győző]. - Budapest : Sensus, 2002. - 235 p. ; 18 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9375-17-9 fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 950974]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2003.
Mankell, Henning
Skuggorna växer i skymningen (magyar)
   Alkonyatkor nőnek az árnyak : Joel Gustafson története folytatódik / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 188 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7757-2 kötött : ár nélkül
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 954562]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2003.
Mather, Anne
All night long (magyar)
   Korszakváltás / Anne Mather ; [... ford. G. Korda Edit]. Elveszett emlékek szállodája / Michelle Reid ; [... ford. Farkas Judit]. Hegyek-völgyek között / Meagan McKinney ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/1.)
Egys. cím: All night long. The unforgettable husband. The cowboy meets his match. - Kisregények
ISBN 963-537-105-5 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 952283]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2003.
Mather, Anne
Dishonorable intend (magyar)
   Hiányzol, kedves / Anne Mather ; [... ford. Rácz Beatrix]. A varázsló / Karen van der Zee ; [... ford. Németh Mária]. Szerelemdal / Carole Mortimer ; [... ford. Darvas Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2001/2. (nyári ksz.))
Egys. cím: Dishonorable intend. Making magic. Wish for the moon. - Kisregények
ISBN 963-536-919-0 fűzött : 649,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 903009]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2003.
Mensáros László (1926-1993)
   Mit is akartam mondani? : önéletrajz helyett / Mensáros László ; [szerk. és a jegyzeteket írta Balatoni Monika]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 177, [22] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar Thália, ISSN 1587-950X ; 3.)
Mensáros László utolsó, pódiumon már el nem hangzott előadóestjének szerkesztett változata. - Bibliogr.: p. 169-177.
ISBN 963-9484-21-0 kötött : 3200,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
82-822=945.11 *** 792.028(439)(092)Mensáros_L.
[AN 955613]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2003.
Miler, Zdeněk
Krtek ve Městě (magyar)
   Vakond a városban / [Zdeněk Miler, J. A. Novotný] ; [ford. Cséfalvay Eszter]. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7738-6 kötött : ár nélkül
885.0-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 951006]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2003.
Millman, Dan
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 286, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-528-639-2 fűzött : 1790,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 951260]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2003.
   Modern katalán színház / ... ford. Déri Balázs [et al.] ; [vál. Montserrat Bayà, Déri Balázs és Faluba Kálmán]. - Budapest : Íbisz, 2001-. - 20 cm
ISBN 963-9294-13-6 *
849.9-2(082)=945.11
[AN 806414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tűnékeny boldogság / Santiago Rusiñol. Hegyek alján / Àngel Gumierà. Hogyan maradjunk civilizáltak? / Carles Soldevila. Kávézó a tengerparton / Josef M. de Sagarra. - 2002. - 218 p. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 4.)
L'alegria que passa
Terra baixa. Civilitzats, tanmateix. El cafè de la Marina
ISBN 963-9294-20-9 fűzött : ár nélkül
849.9-2(082)=945.11
[AN 952815] MARC

ANSEL
UTF-85479 /2003.
Monty Python's flying circus (magyar)
   Monty Python repülő cirkusza : csak a szöveg / kitalálta és írta Graham Chapman [et al.] ; [ford. Galla Miklós]. - Budapest : Cartaphilus, 2002-. - 20 cm
820-7(082)=945.11
[AN 951224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 297 p.
ISBN 963-9303-66-6 kötött : ár nélkül
820-7(082)=945.11
[AN 951232] MARC

ANSEL
UTF-85480 /2003.
Mortimer, Carole
Love unspoken (magyar)
   Rabod vagyok / Carole Mortimer ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 287.)
Kisregény
ISBN 963-537-052-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952288]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2003.
   Nők egy fedél alatt : mai kínai kisregények / [vál., ford. és az életrajzi jegyzeteket írta Zombory Klára]. - Budapest : Európa, 2003. - 393, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Nők egy fedél alatt / Szu Tung. Linék hétköznapja / Liu Csen-jün. Az élet mint a füst / Jü Hua. Fabrikált történet / Ma Jüan. Papapa / Han Sao-kung. - Egys. cím: Qi qie chengqun ; Yidi jimao ; Shishi ru yan ; Xugou ; Bababa
ISBN 963-07-7314-7 kötött : 2000,- Ft
895.1-31(082)=945.11
[AN 955531]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2003.
Notruf am Silvestermorgen (magyar)
   Egy felejthetetlen szilveszteréjszaka / [ford. Végh József]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 70 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 145.)
Kisregény
ISBN 963-9480-20-7 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952228]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2003.
Orloff, Wera
Das grosse Abenteuer Liebe (magyar)
   Aki mer, az nyer / Wera Orloff ; [ford. Makáry Katalin]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 144.)
Kisregény
ISBN 963-9480-23-1 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952205]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2003.
   Óvodások mesekönyve / összeáll. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó ; szerk. L.imi. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 270 p. ; 24 cm
ISBN 963-9117-96-X kötött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 953298]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2003.
Parsons, Tony
Man and wife (magyar)
   Férj és feleség / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2003. - 359 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7318-X kötött : 1700,- Ft
820-31=945.11
[AN 952948]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2003.
Poe, Edgar Allan
Művek (vál.) (angol, magyar)
   Edgar Allan Poe összes versei = The complete poems / [a köt. fordítói Babits Mihály et al.]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 276 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9416-33-9 kötött : 1500,- Ft
820-14.02(73)=945.11
[AN 953116]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2003.
Proust, Marcel
Contre Sainte-Beuve (magyar)
   Álmok, szobák, nappalok = Contre Saint-Beuve [!Sainte-Beuve] / Marcel Proust ; [ford. Lóránt Zsuzsa]. - 2. kiad. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 245, [2] p. ; 20 cm
Esszék. - Csak magyar nyelven
Kötött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-8347-24-4)
840-4=945.11 *** 840(091)"18"
[AN 951286]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2003.
Red Jacket
The wisdom of the great chiefs (magyar)
   Törzsfőnökök bölcsessége : Red Jacket, Joseph és Seattle törzsfőnökök beszédei / [a bev. szövegeket írta Kent Nerburn] ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2003. - 108 p. : ill. ; 17 cm. - (Megcsappant bölények mezeje, ISSN 1588-4260 ; 3.)
ISBN 963-86151-6-8 kötött : 1500,- Ft
820-84(73)=945.11 *** 39(=97)(73)(0:82-84)
[AN 955556]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2003.
Roberts, Nora
Night tales (magyar)
   A hold árnyéka / Nora Roberts. - Budapest : Harlequin, [2003]-. - 18 cm
Regénysorozat
820-312.5(73)=945.11
[AN 948775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Acélos rózsa ; Tűznél forróbb / [... ford. Hanny Norbert]. - cop. 2003. - 495 p. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-172-1 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952846] MARC

ANSEL
UTF-85490 /2003.
Sade, Donatien Alphonse François de
La nouvelle Justine, suivie de L'histoire de Juliette, sa soeur (magyar) (részletek)
   Juliette története avagy A bűn virágzása / Sade márki ; [... ford. Sóvágó Katalin] ; [utószó Balogh Tamás]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 194 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9416-31-2 kötött : 1600,- Ft
840-31=945.11
[AN 953145]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2003.
Salvatore, R. A.
The cleric quintet (magyar)
   A pap ciklus / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-00-4394-7
820-312.9(73)=945.11
[AN 796875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Éjmaszkok / [ford. Sziklai Péter]. - [2001]. - 238 p.
ISBN 963-00-4397-1 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 807705] MARC

ANSEL
UTF-85492 /2003.
Salvatore, R. A.
The hunters blades trilogy (magyar)
   Vadászpengék trilógia / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 955259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ezer ork / [ford. Sziklai István]. - [2003]. - 444 p.
ISBN 963-9474-24-X fűzött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 955260] MARC

ANSEL
UTF-85493 /2003.
Smith, Wilbur
Seventh scroll (magyar)
   A hetedik tekercs / Wilbur Smith ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Delej, [2003], cop. 1995. - 667 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-32-X fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 955735]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2003.
Spencer, LaVyrle
Hummingbird (magyar)
   Kolibri / LaVyrle Spencer ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2002. - 426 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-184-8 kötött : 1990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 950939]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2003.
Steel, Danielle
Family album (magyar)
   Családi album / Danielle Steel ; [ford. Szaffkó Péter]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 383 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Szerelmem Hollywood" és "Halhatatlan szerelem" címmel is
ISBN 963-203-068-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 951290]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2003.
Steele, Jessica
A business engagement (magyar)
   Csábító munkaerő / Jessica Steele ; [... ford. Feketéné Kósa Annamária]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 278.)
Kisregény
ISBN 963-537-078-4 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-078-4)
820-312.5(73)=945.11
[AN 952635]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2003.
Stellas Weg zum Leben (magyar)
   Egy lány nem adja fel.. / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 69 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 144.)
Kisregény
ISBN 963-9480-14-2 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952219]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2003.
Stone, Katherine
   Laura / Katherine Stone. Ardath / Anne Stuart. Dinah / Donna Julian. Yardley / Jodie Larsen ; ford. Németh Anikó, Gieler Gyöngyi. - Budapest : General Press, [2003]. - 366 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
A ford. a "Sisters and secrets" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9459-17-8 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 954559]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2003.
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Művek (vál.) (latin, magyar)
   Szenci Molnár Albert naplója / közzéteszi Szabó András. - Budapest : Universitas, 2003. - 317 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 13.)
Bibliogr.: p. 279-315.
ISBN 963-9104-73-6 kötött : ár nélkül
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
871-94(439)=945.11 *** 894.511-94 *** 284(439)(092)SzencziMolnár_A.(0:82-94)
[AN 955236]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2003.
Téglás Csaba (1930-)
   Budapest exit : a memoir of fascism, communism, and freedom / Csaba Teglas ; [drawings ... by Lajos Szalay]. - 2. ed. - [Salgótarján] : Médiamix, [2002]. - [12], 164 p. : ill. ; 22 cm. - (Eastern European studies ; ; 7.)
ISBN 963-85202-3-X fűzött : 2950,- Ft
820-94(73) *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 953381]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2003.
Updike, John
Rabbit is rich (magyar)
   Nyúlháj / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1984. - 599 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7348-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 954238]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2003.
Vargas Llosa, Mario
Elogio de la madrastra (magyar)
   Szeretem a mostohámat / Mario Vargas Llosa ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Európa, 2003. - 167 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7352-X kötött : 1800,- Ft
860-31(85)=945.11
[AN 954111]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2003.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar) (vál.)
   Kámaszútra / [a szöveget Baktay Ervin fordítása alapján vál., szerk. és a képaláírásokat ford. Résch Éva]. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2002. - 2 db : ill., színes ; 23 cm
Közös tokban
ISBN 963-9464-00-7 kötött : 3990,- Ft
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 951905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szerelmes férfi. - 63 p.
ISBN 963-9464-01-5
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 952676] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az érzéki nő. - 63 p.
ISBN 963-9464-02-3
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 952679] MARC

ANSEL
UTF-85504 /2003.
Verne, Jules
L'ecole des Robinsons (magyar)
   A Robinsonok iskolája / Jules Verne ; [ford. Sulyok Katalin] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán] ; [... grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 59.)
Regény
ISBN 963-427-473-0 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 955095]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2003.
Vonnegut, Kurt
Jailbird (magyar)
   Börtöntöltelék : regény / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket Orbán Ottó ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-074-5 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 951242]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2003.
Warden, Ruth von
Wer ist die rechte Braut für mich (magyar)
   Melyiket válasszam? / Ruth von Warden ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 142.)
Kisregény
ISBN 963-9480-13-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 952203]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2003.
Wilkinson, Lee
The right fiancé? (magyar)
   Az ősök szava / Lee Wilkinson ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 232.)
Kisregény
ISBN 963-536-848-8 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807058]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2003.
Wodehouse, Pelham Grenville
Jeeves in the offing (magyar)
   Jeeves szabadságon / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán] ; [... ill. Zsoldos Vera]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-385-7 fűzött : 1890,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 952454]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2003.
Woods, Stuart
L.A. times (magyar)
   A filmgyártó / Stuart Woods ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-248-8 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 955179]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5510 /2003.
Ács Gábor (1953-)
   Fésűzene / Ács Gábor. - [Budapest] : PolgART, 2001. - 53, [2] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9306-12-6 fűzött : 480,- Ft
894.511-14
[AN 903967]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2003.
Albert Gábor (1929-)
   Az Öreg Kutya vedleni készül : esszék és eszmélések / Albert Gábor. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2001. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-67-8 fűzött : 1900,- Ft
894.511-4
[AN 903969]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2003.
Apor Elemér (1907-2000)
   Feje fölött a pallos árnyéka : Dobó István regényes életrajza / Apor Elemér ; [szerk. és utószó Cs. Varga István] ; [az illusztrációkat Hundt Zsolt kész.]. - 2. bőv., jubileumi kiad. - Eger : Gonda, 2002. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-204-021-X kötött : 1800,- Ft
Dobó István (1500?-1572)
894.511-312.6
[AN 953161]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2003.
   Arany-ima az én anyámnak : válogatás a magyar irodalomból / [vál. és szerk. Ambrus Éva] ; [... az illusztrációkat Sárkány Roland kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 153, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-876-3 kötött : ár nélkül
894.511-822
[AN 955011]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2003.
Asbóth János (1845-1911)
Művek (vál.)
   Asbóth János válogatott művei / a szöveget vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit ; a szöveg gondozásában közrem. Bogár Judit [et al.]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. - 305 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 3.)
ISBN 963-9296-64-3 fűzött : ár nélkül
894.511-821 *** 894.511(091)"18"
[AN 953011]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2003.
Baán Csaba
   Mindenki verse : gondolatok, egy végtelen utazásról / Baán Csaba. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 82, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-430-179-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 952506]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2003.
Balázs János (1905-1977)
   Versek, vallomások / Balázs János ; [vál. és szerk. Kovács Anna] ; [a szerk. mtársa Bagyinszky Istvánné]. - Salgótarján : [Nógrádi Tört. Múz.], 2002. - 193 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7224-74-2 fűzött : ár nélkül
Balázs János (1905-1977)
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 952348]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2003.
Bálint György (1919-)
   Keserédes éveim / Bálint György. - 2. kiad. - Budapest : Minerva, cop. 2002. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86237-9-9 kötött : ár nélkül
Bálint György (1919-)
894.511-94
[AN 953065]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek válogatott meséi. - [Nagykovácsi] : Puedlo, 2002-. - ill. ; 30 cm
894.511-34(02.053.2)
[AN 951043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szélike királykisasszony. - [2002]. - 119 p.
ISBN 963-9477-10-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 951046] MARC

ANSEL
UTF-85519 /2003.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi mint detektív / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - Budapest : Holnap, 2002. - 138, [6] p. : ill. ; 20 cm
Meseregény
ISBN 963-346-465-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 953108]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2003.
Bokrétás András
   Életről, halálról, mindenről, semmiről.. : édesanyám emlékének / Bokrétás András ; [... a rajzokat Nőt Béla kész.]. - Pécs : Héthatár BT, 2003. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 954583]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2003.
Boros Bálint (1932-)
   Közéleti igazmesék / Boros Bálint ; [... a rajzokat kész. Boros Judit és Boros Emese]. - Győr : Vár. Kvt., 2003. - 254 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-206-120-9 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 952320]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2003.
Buda Zsuzsanna
   Felragyog az Éden : [versek] / Buda Zsuzsanna ; [rajz. V. Horváth Anna]. - Kiskunhalas : [Magánkiad.], 2003. - 140, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-430-215-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 955449]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2003.
Csáth Géza (1887-1919)
   Válogatott elbeszélések / Csáth Géza ; [vál. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2003. - 266, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7313-9 fűzött : 650,- Ft
894.511-32
[AN 952475]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2003.
Csuka Zoltán (1901-1984)
   Egy égbolt alatt / Csuka Zoltán ; [szerk. Harmat Béla és Páll Sándor]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2001. - 219 p. ; 20 cm. - (Érdi újság könyvek, ISSN 1587-2289)
Versek és versfordítások
ISBN 963-00-8088-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11
[AN 952351]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2003.
Deák Ferenc (1938-)
   Bolygótűz : irodalmi forgatókönyv / írta Deák Ferenc ; rend. Vicsek Károly ; dramaturg Csiki László ; [közread. az] Új Budapest Filmstúdió. - [Budapest] : Új Budapest Filmstúdió, 2002. - 48 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 954525]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2003.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Két műsor : műhelytanulmánnyal, dramaturgiai jegyzettel és rendezői tanáccsal kiegészítve / Debreczeni Tibor ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Budapest Tanítóképző Főiskolai Kar. - Nagykőrös : Károli Ref. Egy. Tanítóképző Főisk. Kar, 2002. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Egy huszadik századi krónikás ének ; Húsvétkarácsony
Fűzött : ár nélkül
894.511-254.2 *** 371.383.3
[AN 952293]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2003.
Dobos Edit
   Mókás állatmesék / [írta Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 45 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-39-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 953022]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2003.
Dóka Péter
   Az ellopott zsiráf / Dóka Péter ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 122, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin 2000, ISSN 1585-7425)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7758-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 955288]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2003.
Dolák-Saly Róbert
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Budapest : Európa, 2003. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-07-7393-7 kötött : 2300,- Ft
894.511-7
[AN 954761]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2003.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
894.511-43
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ovikönyv szülőknek, nevelőknek / [ill. Drexler Tamás]. - 2002. - 111 p. : ill.
ISBN 963-430-104-5 fűzött : ár nélkül
372.3 *** 37.018.1
[AN 953864] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Viselkedjünk, emberek...! / [ill. Drexler Tamás]. - 2002. - 88, [2] p. : ill.
ISBN 963-440-955-5 fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 953869] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kedvcsináló / [ill. Drexler Tamás]. - 2002. - 108, [2] p. : ill.
ISBN 963-440-774-9 fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 953872] MARC

ANSEL
UTF-85531 /2003.
Esterházy Péter (1950-)
   Biztos kaland : Esterházy Péter és Czeizel Balázs könyve. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1989. - [96] p. : ill. ; 16x23 cm
ISBN 963-14-2311-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-3 *** 77.04(439)(092)Czeizel_B.
[AN 953441]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2003.
Fáy András (1786-1864)
   A Bélteky-ház / Fáy András ; a jegyzeteket és az utószót írta T. Erdélyi Ilona ; sajtó alá rend. Horváth Zsuzsa ; a szöveg gondozásában közrem. Nógrádi Cecília. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. - 393 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 1.)
Regény
ISBN 963-9296-62-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 953009]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2003.
Fehér Béla (1949-)
   Fültől fülig : fürdőregény / Fehér Béla. - Budapest : Európa, 2003. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7289-2 kötött : 1700,- Ft
894.511-31
[AN 951896]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2003.
Fehér Ferenc (1933-1994)
   Magatartások : bírálatok a hatvanas évekből / Fehér Ferenc ; [... vál. és az utószót írta Radnóti Sándor] ; [szerk. Zsámboki Mária] ; [a bibliográfiát összeáll. Lakatos András]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : BIP, 2001. - 381 p. ; 20 cm. - (Fehér Ferenc művei ; ; 2.)
Fehér Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 373-377.
ISBN 963-00-6100-7 fűzött : 1850,- Ft
894.511-95
[AN 900695]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Aranymálinkó : Fekete István hátrahagyott versei / [... a rajzokat kész. Csabai Tibor] ; kiad. Fekete István Irodalmi Társaság. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., [2003]. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-6159-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 953210]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Zsellérek / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 265 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-9416-32-0 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 953534]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2003.
Flerkó Béla (1924-)
   Egy oktató-kutató orvos emlékei / Flerkó Béla. - Pécs : Alexandra, 2002. - 208 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-368-299-1 kötött : ár nélkül
Flerkó Béla (1924-)
894.511-94 *** 61(439)(092)Flerkó_B.(0:82-94)
[AN 952967]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2003.
Gallai Rezső (1939-)
   Életutak, arcvonások / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2001]. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8103-25-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94(082) *** 908.439-2Tatabánya(0:82-94)
[AN 806861]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2003.
Garden, Sarah
   A játék neve / Sarah Garden. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 240 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-067-0 kötött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 953705]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2003.
Géher István (1940-)
   Esztendők éve : versek, 1999-2002 / Géher István. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 62 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-17-0 fűzött : 920,- Ft
894.511-14
[AN 953745]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2003.
Germanus Gyula (1884-1979)
   Bengáli tűz / G. Hajnóczy Rózsa ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kubassek János] ; [a képeket Germánusz Gyula eredeti fotóanyagából vál. Puskás Katalin]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 703 p., [30] t. : ill. ; 20 cm
Visszaemlékezések. - A valódi szerző: Germanus Gyula
ISBN 963-9380-84-9 kötött : 2970,- Ft
894.511-992 *** 908.54(0:82-992)
[AN 950969]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2003.
Görgey Gábor (1929-)
   Megírhatatlan történet / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 253, [3] p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9391-44-1 kötött : 2200,- Ft
894.511-32
[AN 951236]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2003.
Grey, Anthony
   Kung-fu életre - halálra : regény / Anthony Grey. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 214 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-81-1 fűzött : 890,- Ft
894.511-312.4
[AN 952959]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2003.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Örök szerelem / [írta Gyimóthy Gábor]. - [Budapest] : Sprinter, [2003]. - 76, [4] p. ; 20 cm. - (Híres emberek gondolatai,, ISSN 1589-5092)
Versek. - A köt. korábban megj. Tillárom-versek címmel is
ISBN 963-9469-10-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 953732]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2003.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A láthatatlan történet, 1943 ; Sziget : esszék, 1935-1936 / Hamvas Béla. - [Budapest] : Medio, [2001]. - 327 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; ; 18.)
ISBN 963-9240-12-5 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 807878]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2003.
Handi Péter (1937-)
   Félteke / Handi Péter. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 168 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Elbeszélések
ISBN 963-9363-20-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 953711]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2003.
   Idő a művészetben : a 70 éves Szabó Ferenc köszöntése / [szerk. Gyorgyovich Miklós]. - Szeged : Agapé, 2001. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-458-235-4 fűzött : ár nélkül
Szabó Ferenc, (1931-)
894.511-822 *** 282
[AN 903970]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Regények / Illyés Gyula ; [szerk. Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2003. - 2 db ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-361-5 * kötött : 6500,- Ft (hibás ISBN 963-389-361)
894.511-31
[AN 955147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Puszták népe ; Kora tavasz ; Beatrice apródjai. - 813 p.
ISBN 963-389-359-3
894.511-31
[AN 955152] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Szentlélek karavánja ; Lent és fönt - bányák és kohók ; Hunok Párisban ; Bátyám regénye ; Franciaországi változatok ; Ebéd a kastélyban. - 851 p.
ISBN 963-389-360-7
894.511-31
[AN 955156] MARC

ANSEL
UTF-85549 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
Jó nekem! (angol)
   Happiness! / Éva Janikovszky ; pict. by László Réber ; [... transl. by Caroline Bodoczky]. - Budapest : Móra, cop. 2003. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermektörténetek
ISBN 963-11-7755-6 kötött : ár nélkül
894.511-93=20
[AN 953798]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2003.
Jenei Gyula (1962-)
   Grafitnap / Jenei Gyula. - Budapest : Kortárs, 2002. - 78, [3] p. ; 19 cm. - (Új látószög, ISSN 1418-3676 ; 13.)
Versek
ISBN 963-9297-64-X * fűzött : 650,- Ft (hibás ISBN 962-9297-64-X)
894.511-14
[AN 955190]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2003.
Jókai Anna (1932-)
   Ember a harmadik évezredben : a művész felelőssége / Jókai Anna. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 31 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 5.)
ISBN 963-361-435-X fűzött : ár nélkül
894.511-4 *** 82.01 *** 7.071.1 *** 174
[AN 954661]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2003.
Kányádi Sándor (1929-)
   Virágon vett vitéz / Kányádi Sándor ; [Heinzelmann Emma rajz.]. - Budapest : Holnap, 2002. - 225 p. : ill., színes ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-346-399-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 953097]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2003.
Kéki Kálmám
   A pizsamaember / Kéki Kálmán ; [... az illusztrációkat Gáspár Boldizsár kész.]. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., [2001]. - 142 p. ; 21 cm
Kisregények. - Borítócím: A pizsamaember és a doktorúr
ISBN 963-8193-11-5 fűzött : 590,- Ft
894.511-311.5
[AN 904307]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2003, cop. 1990. - 167 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2281-X)
894.511-31
[AN 954275]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 13. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 954273]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 954274]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2003.
   Ki is írta...? : elfelejtett versek könyve / összeáll. és a szöveget gond. Havas Katalin. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 205 p. ; 21 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-38-1 kötött : 1700,- Ft
894.511-14(082)
[AN 951253]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2003.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Országgyűlési írások / Kölcsey Ferenc. - Budapest : Universitas, 2000-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
ISBN 963-9104-41-8 *
894.511-94 *** 328(439)"183"(093) *** 943.9"183"(093)
[AN 420061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Országgyűlési naponkénti jegyzések / sajtó alá rend. Pajkossy Gábor. - 2002. - 401 p.
ISBN 963-9104-72-8 kötött : ár nélkül
328(439)"183"(093) *** 943.9"183"(093) *** 894.511-94
[AN 955278] MARC

ANSEL
UTF-85559 /2003.
Koréh Ferenc (1909-1997)
Művek (vál.)
   Koréh Ferenc beszél New Yorkból.. / [szerk. M. Szabó Imre]. - Veszprém : Viza Kft., 2001. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7003-0 fűzött : ár nélkül
Koréh Ferenc (1909-1997)
894.511-94
[AN 903015]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2003.
Kozma László (1949-)
   Vetni kell! : a haza és a magyarság témája nemzeti ünnepeinken, iskolai megemlékezéseinken / Kozma László. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 160 p. ; 24 cm
ISBN 963-9332-72-0 fűzött : 1000,- Ft
894.511-822 *** 371.383.2 *** 394.46(439) *** 394.2(439) *** 371.239
[AN 952321]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2003.
Kulcsár Balázs
   Hűbele kolesz avagy Fociztál már borsóval jégen? : regény / Kulcsár Balázs. - [Budapest] : Szerző, cop. 2002. - 212 p. ; 18 cm
ISBN 963-430-152-5 fűzött : 800,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 953698]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2003.
Kun József (1922-)
   Bohémtanya : diákregény / Kun József. - Miskolc : Kun J., 2001. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-379-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 904218]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-389-432-8 kötött : 1880,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 953060]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 166, [3] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-389-433-6 kötött : 1880,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 953063]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2003.
   Lélektől lélekig : [a magány versei a magyar irodalomban] / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-19-7 kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 955227]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2003.
Leszkai András (1907-1988)
   Moha bácsi meséi / ... szerk. Süveges Gergő. - [Budapest] : Új Ember K., [2002]-. - 21 cm
Szerző Leszkai András
894.511-34(02.053.2)
[AN 955047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Valami mindig szép! / [ill. Rudan Mária]. - cop. 2002. - 127 p. : ill., színes
ISBN 963-7688-79-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 955055] MARC

ANSEL
UTF-85567 /2003.
Levendel Júlia (1944-)
   A sérült tintahal / Levendel Júlia, Horgas Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 205 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-18-9 fűzött : 1500,- Ft
894.511-4
[AN 953721]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2003, cop. 2000. - 635 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-85-3 fűzött : 1198,- Ft
894.511-311.3
[AN 954125]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2003.
Maison, Syndie
   Érzelmek labirintusában / Syndie Maison. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 111 p. ; 21 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 1.)
Regény
ISBN 963-86136-3-7 fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 805830]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 124 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-803-4 kötött : 1150,- Ft
894.511-31
[AN 950976]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2003.
Méhes György (1916-)
   Őseinkről, hőseinkről : igaz mesék a magyarság történetéből / Méhes György ; [ill. Szentes Zágon]. - 2. kiad. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : Századvég, 2002. - 394, [4] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9211-28-1 kötött : ár nélkülISBN 973-8045-29-0
894.511-343(02.053.2) *** 943.9(02.053.2)
[AN 952289]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2003.
Mohl Hajnal (1976-)
   Az árvaság létrái / Mohl Hajnal. - Budapest : Kortárs, 2002. - 55, [3] p. ; 19 cm. - (Új látószög, ISSN 1418-3676 ; 14.)
Versek
ISBN 963-9297-63-1 * fűzött : 650,- Ft (hibás ISBN 962-9297-63-1)
894.511-14
[AN 955194]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2003.
Molnár Edit
   Fényből szőtt szerelem / Joanna Christen. - [Szombathely] : Szefirot, 2000-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-00-2653-8
894.511-31
[AN 443902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2001]. - 344 p.
ISBN 963-00-2655-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 808007] MARC

ANSEL
UTF-85574 /2003.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A kékszemű / Molnár Ferenc ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Mese
ISBN 963-346-543-5 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 953113]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2003.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Boltosmesék / Mosonyi Aliz ; Pintér József rajz. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1997. - [87] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-14-2315-8 kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2098-1)
894.511-34
[AN 953435]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2003.
Nagy Beáta
   Összetartó álmok / Nagy Beáta. Sínek belül / Benkő Gábor ; Pusztai Zsolt fotóival és grafikáival ; [közread. a] III. Béla Szakképző Iskola. - Szentgotthárd : III. Béla Szakképző Isk., 2001. - 57, 57 p. : ill. ; 20 cm
Versek. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-7944-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 952115]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2003.
Némethné Benkő Erzsébet (1927-)
   Simogató fénysugarak : válogatott versek, prózák / N. Benkő Erzsébet ; [... grafikákat Kardos István kész.] ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Pécs : Krúdy Irod. Kör, 2003. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 9-36430252-1)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 955143]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2003.
   Novelláskönyv : szavalóknak, szülőknek, nevelőknek : 42 rövidpróza a 20. századi magyar irodalomból / Debreceni Tibor válogatása és szerkesztése. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 147, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-32(082)
[AN 952304]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2003.
   Nyelvében él-hal a nemzet / Bánffy György. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 39 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 3.)
A Bánffy György színművész előadásában elhangzott irodalmi szemelvények
ISBN 963-361-416-3 fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 949495]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2003.
Oláh András
   Csapda : [novellák] / Oláh András. - Mátészalka : Bolaned BT, [2001]. - 59 p. ; 21 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-00-7176-2 fűzött : 500,- Ft
894.511-32
[AN 903985]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2003.
Paál Zoltán (1913-1982)
   Arvisura - igazszólás : regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 2. jav., bőv., átszerk. kiad. - Budapest : Püski, 2003. - 2 db (1511 p.) : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9337-94-3 kötött : 7000,- Ft
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 955090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9337-95-1
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 955120] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 709-1511.
ISBN 963-9337-96-X
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 955124] MARC

ANSEL
UTF-85582 /2003.
Petri Csathó Ferenc (1945-)
   Kődoboz : válogatott versek / Petri Csathó Ferenc. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 198 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-25-8 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 952941]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2003.
Porkoláb Gábor
   Fájdalmas földrajz, avagy Aurópa / [szöveg Porkoláb Gábor] ; [graf. Takáts Zoltán]. - Budapest : Twins Factory BT, [2003]. - 43 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-206-092-X kötött : 798,- Ft
894.511-7
[AN 955573]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2003.
Rácz Zsuzsa
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2003. - 287, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-528-644-9 kötött : 2290,- Ft
894.511-31
[AN 954068]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2003.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2002. - 467 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2288-7)
894.511-31
[AN 955599]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2003.
Szabó Pálma
   Cseppek / Szabó Pálma. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 103, [4] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-111-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 804114]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2003.
   Százszorszép : antológia : [Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének XXIV. találkozója] : [1999. szeptember 10-12., Balatonszárszó] / [szerk. Fodor Etelka]. - [Budapest] : MOKK, [2001]. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9778-1 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 73/76(439)"199" *** 379.825 *** 061.7(439-2Balatonszárszó)
[AN 805750]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2003.
Széchenyi István (1791-1860)
Művek (vál.)
   Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye / [vál. és az utószót írta Környei Attila] ; [az előszót írta Kosáry Domokos]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 181 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Kész. a "Napló" és a "Diszharmónia és vakság" c. kötetek felhasználásával. - A címoldalon az 1999-es kiad. megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-9117-94-3 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 953567]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2003.
Székács Barbara
   Színpötty, avagy Au pair voltam Angliában / Székács Barbara ; [az ... illusztrációkat Székács Gyöngyvér kész.]. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 136 p. : ill. ; 16 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 952836]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2003.
Takáts Gyula (1911-)
   Emlékek életrajza : esszék, visszaemlékezések / Takáts Gyula. - [Kaposvár] : Berzsenyi Kvk., 2002. - 153 p. ; 21 cm
Példányszám: 950
ISBN 963-202-357-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-357)
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 953755]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2003.
Toldy István (1844-1879)
Művek (vál.)
   Toldy István válogatott művei / a szöveget vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Kiczenko Judit ; a szöveg gondozásában közrem. Bogár Judit [et al.]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. - 303 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 4.)
ISBN 963-9296-65-1 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 953012]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2003.
Tolnay Ferenc
   Jégkirály / Tolnay Ferenc. - Miskolc : Szerző, 2003. - 118 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-430-256-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 953075]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2003.
Udud István (1937-)
   Aranyeső : válogatott versek / Udud István ; [kiad. Fehérgyarmat Város Önkormányzata]. - Fehérgyarmat : Önkormányzat, 2002. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-204-344-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 952318]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; [ill. Takács Antal]. - 2. bőv. kiad. - Szada : Kassák, 2003. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9100-70-6 kötött : 990,- Ft
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 954702]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2003.
Varga Rudolf (1950-)
   Okulásul, Frédinek / Varga Rudolf. - Szolnok : Szépírás, cop. 2002. - 80 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-86330-4-2 kötött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 952279]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2003.
Várhelyi András (1953-)
   Bocsánat! / Várhelyi András. - [Budapest] : Minerva, [2003]. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-86237-8-0 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 952108]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2003.
Viczai Henrietta (1981-)
   Hajnali kárhozat / Viczai Henrietta ; [ill. Kulcsár Gábor]. - [Szerencs] : H. A. T., [2003]. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Irka, ISSN 1418-0057)
Versek
ISBN 963-00-9980-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 953775]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2003.
Víghné Németh Ilona
   Egy szót hagyok emlékül / Víghné Németh Ilona. - [Szeged] : Szerző, 2003. - 153, [2] p. ; 19 cm
Versek
Kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 955587]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2003.
Voit Pál (1909-1988)
   Hét nemzedék szilvafa nélkül : a soproni toronyzenésztől Bartók Béláig : családi krónika / Voit Pál. - [Budapest] : Argumentum, [2003]. - 194 p., [24] t. : ill. ; 21 cm + 5 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-238-3 * v. : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-446-048)
Voit család
894.511-94 *** 929.52(439)Voit
[AN 955187]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2003.
Wernke Bernát
   Villanások / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2002. - 103, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-202-918-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 952511]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2003.
   XIX. századi magyar fantasztikus regények / vál., a jegyzeteket és az utószót írta Tarjányi Eszter ; a szöveg gondozásában közrem. Benczik Mónika. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. - 455 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 2.)
Tart.: Két élet / Jósika Miklós. Magyarország nem volt, hanem lesz / Privigyey Pál. Az új világ / Tóvölgyi Titusz
ISBN 963-9296-63-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9(082) *** 894.511(091)-312.9"18"
[AN 953013]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5602 /2003.
Borsos Erika
   Hófehérke : Grimm világhírű meséjének nyomán / [átd. Borsos Erika és Polgár András]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9262-45-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 793/794(0:82-34)(0.053.2)
[AN 952234]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2003.
Brunhoff, Jean de
Babar en famille (magyar)
   Babar otthon / Jean de Brunhoff ; a szerző rajz. ; [ford. Bálint Ágnes]. - Budapest : Móra, 2003. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-11-7750-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 953296]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2003.
Busquets, Carlos
   Alice Csodaországban / rajz. Carlos Busquets ; [szöveg Laura Garcia Corella] ; [ford. Csányi Dóra]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 32 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Képes mese
ISBN 963-367-973-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 905244]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2003.
Busquets, Carlos
   Pinokkió / rajz. Carlos Busquets ; [szöveg Laura Garcia Corella] ; [ford. Csányi Dóra]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 32 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Képes mese
ISBN 963-367-974-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 905249]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2003.
Juhász Magda
   Békanóta / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-27-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806722]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2003.
Juhász Magda
   Macska és a verebek / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9244-28-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806723]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Birds (magyar)
   Madarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-421-5)
087.5(084.1)
[AN 952960]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2003.
Patience, John
   Térbeli dinó-mesekönyv / [John Patience rajz.] ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - [Budapest] : Officina '96, [2003]. - 4 db : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9464-04-X
087.5(084.1)
[AN 952355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Hát én miféle dinó vagyok?. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9464-06-6 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 952358] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Úgyse félek tőled!. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9464-08-2 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 952359] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Pterri első repülése. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9464-07-4 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 952360] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nagy bajban a dinók. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9464-05-8 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 952361] MARC

ANSEL
UTF-85610 /2003.
Rigó Béla (1942-)
   Ludas Matyi : Rigó Béla verse / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-24-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806724]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2003.
Siwek, Jan Kazimierz
   Cirmi nagy kalandja / [... szöveg Jan Kazimierz Siwek] ; [rajz. Krzysztof Wiśniewski] ; [m. szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-367-936-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 903809]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2003.
Siwek, Jan Kazimierz
   Füles, az oktondi / [... szöveg Jan Kazimierz Siwek] ; [rajz. Krzysztof Wiśniewski] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-367-938-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 903808]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2003.
Siwek, Jan Kazimierz
   Hápi, a kis tekergő / [... szöveg Jan Kazimierz Siwek] ; [rajz. Krzysztof Wiśniewski] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-367-937-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 903805]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2003.
Siwek, Jan Kazimierz
   Tappancs, a szeleburdi / [... szöveg Jan Kazimierz Siwek] ; [rajz. Krzysztof Wiśniewski] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-367-939-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 903807]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2003.
Sörös W. Klára
   Vöröske / Sörös W. Klára ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9407-40-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 951371]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5616 /2003.
   A tudás könyve / [ford. Kocsis G. István]. - [Érd] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-288-2 kötött : ár nélkül
082(089.3)
[AN 955238]
MARC

ANSEL
UTF-8