MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:20:40
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9688 /2003.
Alföldi Zoltán
   Valaki már öl / Alföldi Zoltán. - Budapest : Sensus, cop. 2003. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-51-9 kötött : ár nélkül
791.9.097(439)(092)Alföldi_Z.(0:82-94)
[AN 991145]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2003.
   A média jövője : nem mind illik, ami szabad... / szerk. Csermely Ákos. - [Budapest] : [Média Hungária], 2001. - 282 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Média Hungária könyvek, ISSN 1587-3846 ; 3.)
ISBN 963-00-8428-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8427-9)
791.9.096/.097 *** 316.77 *** 681.324Internet *** 070
[AN 989758]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2003.
Tóth Györgyi
   Én és Györgyi : Györgyi feljegyzései. - Budapest : Sensus, cop. 2003. - 299 p. ; 20 cm
Szerző Tóth Györgyi
ISBN 963-9375-54-3 fűzött : ár nélkül
Tóth Györgyi
791.9.097(439)(092)TóthGy.(0:82-94)
[AN 991151]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9691 /2003.
   12 years : report on the activities of the Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary, 1991-2002 : published on the occasion of the 15th Anniversary of the SYLFF Program and for the conference "Partnership for the future", Debrecen, October 28, 2002 / [ed. by Mariann Tarnóczy] ; [publ. HAS - 'Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund']. - Budapest : HAS - SYLFF, 2002. - 54 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
001.89 *** 061.27(439) *** 061.27(520)
[AN 1031175]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2003.
Bokrosné Stramszky Piroska
   Herman Ottó, "az utolsó magyar polihisztor" : bibliográfia / [... összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi M. Kvt., 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: "Az utolsó magyar polihisztor" : Herman Ottó bibliográfia. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Herman Ottó (1835-1914)
001(439)(092)Herman_O.:016 *** 012Herman_O.
[AN 1030382]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2003.
   Come interpretare il Novecento? : una memoria per il futuro : atti del l° Seminario internazionale interdisciplinare : Pécs, 8-10 maggio 2000 / a cura di Eszter Rónaky e Beáta Tombi ; [org., pubbl.] Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Pécs Dipartimenti di Italianistica. - Pécs : Imago Mundi, 2001. - 255 p. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-6066-3 fűzött : ár nélkül
008(4)"19" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 912896]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2003.
Stone, Diane
   Policy research institutes and think tanks in Western Europe: development trends and perspectives / Diane Stone and Heidi Ullrich. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative : OSI, 2003. - 75 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 24.)
Bibliogr.: p. 64-68.
Fűzött : ár nélkül
001.89:323(4-62)
[AN 1030674]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2003.
   Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században : tanulmányok / [szerk. Vonyó József]. - [Budapest] : MTT ; [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 159 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9498-10-6 kötött : ár nélkül
008:323(439)"18/19" *** 351.85(439)"18/19" *** 316.7(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1031499]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9696 /2003.
Cheiro
Palmistry (magyar)
   A tenyér titkai : a sorsunk a "kezünkben" van / Cheiro ; [ford. Csákó Gabriella]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 180 p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806 ; 3.)
ISBN 963-528-675-9 fűzött : 1990,- Ft
133.6
[AN 1034226]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2003.
Lienert, Otto G.
Weltwanderung (magyar)
   Világvándorlás : Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken) 1876-1943 tanítása és életrajza / Otto G. Lienert. - Budapest : Püski, 2003. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-9906-23-9 fűzött : ár nélkül
Bô Yin Râ
133.25(430)(092)Bô_Yin_Râ
[AN 990661]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2003.
Lobsang Rampa, T.
The Rampa story (magyar)
   A harmadik szemtől a testelhagyásig : egy tibeti láma asztrális utazásai / Lobszang Rampa ; [ford. Kóta Hedvig]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 200 p. ; 21 cm. - (Régi korok üzenete, ISSN 1215-3818 ; 11.)
ISBN 963-528-678-3 fűzött : 1990,- Ft
Lobsang Rampa, T.
133 *** 294.321(515)
[AN 1035207]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2003.
Mark, Barbara
The angelspeake storybook (magyar)
   Beszélgetések : hogyan vesznek részt életünkben az angyalok / Barbara Mark, Trudy Griswold. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 107 p. ; 21 cm
Ford. Fehér Edina
ISBN 963-86351-6-9 fűzött : 1250,- Ft
133.25
[AN 1032333]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2003.
Morningstar, Sally
Divining the future (magyar)
   Nagy jóskönyv : ősi jóslási és önismereti módszerek : asztrológia, tenyérelemzés, sámánizmus, álomterápia, tarot / összeáll. Sally Morningstar ; [szerzők Sally Morningstar et al.] ; [fotók Don Last, John Freeman] ; [ill. Anna Koska, Giovanna Pierce, Garry Walton] ; [ford. Erdős Rita és Török Róbert]. - Budapest : Cser K., 2003. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9445-47-9 kötött : 6990,- Ft
133.3 *** 133
[AN 989632]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2003.
Palmer, Martin
Yin & yang (magyar)
   Jin és jang : egyensúly és harmónia a kínai bölcseletben, művészetben és hétköznapokban / Martin Palmer ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 165, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-672-4 fűzött : 1890,- Ft
133.25 *** 299.51
[AN 1034221]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2003.
Sandifer, Jon
Feng shui astrology (magyar)
   Feng shui asztrológia / Jon Sandifer ; [ford. Somogyvári Szabolcs]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-670-8 fűzött : 1990,- Ft
133.52(510)
[AN 1034216]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Az áldozat mágiája : szakrális beavatás / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-673-2 fűzött : 1790,- Ft
133.25
[AN 1034228]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2003.
Wilde, Stuart
Silent power (magyar)
   A csend hatalma ; Erő / Stuart Wilde ; [ford. Trethon Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 171 p. ; 20 cm
Egys. cím: Silent power ; The force
ISBN 963-528-676-7 fűzött : 1890,- Ft
133.25
[AN 1034795]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2003.
Wolf, Stacey
Love secrets of the signs (magyar)
   Szerelem a csillagokban : csillagképek szerelmi titkai / Stacey Wolf ; [ford. Lénárd Csilla]. - Budapest : Trivium, cop. 2003. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9367-32-X kötött : ár nélkül
133.52 *** 392.6
[AN 990568]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9706 /2003.
Fazekas István
   Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció / Fazekas István. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 963-472-636-4 fűzött : ár nélkül
European Union.
504.03(439) *** 504.03(4-62)
[AN 1034729]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9707 /2003.
Kovács László (1942-)
   Neumann János és magyar tanárai / Kovács László ; Arthur O. Stinner előszavával ; ... Wigner Jenő tanulmányával. - Szombathely : BDF, 2003. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physica Savariensia, ISSN 1219-2678 ; 10.)
Bibliogr.: p. 120. - Neumann János műveinek bibliográfiája: p. 83-94.
ISBN 963-9290-87-4 fűzött : ár nélkül
Neumann János (1903-1957)
51(73)(=945.11)(092)Neumann_J. *** 37(439)(092) *** 012Neumann_J.
[AN 989608]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9708 /2003.
   Dynamics and control of mechanical processing : 2nd Workshop : Technical University of Budapest Department of Applied Mechanics, ... June 15, 2001 : proceedings / org. by Working Group 2 Nonlinear Dynamics and Control in COST Action P4 ; [ed. by G. Stépán, T. Insperger]. - Budapest : Technical Univ., 2001. - 65 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-673-5 fűzött : ár nélkül
531/534 *** 681 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 912741]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2003.
Kovács László (1942-)
   Eötvös Loránd, a tudós-tanár = Loránd Eötvös - scientist-teacher / Kovács László ; [... ford. ... Mark Trotter]. - Szombathely : BDF, 2001. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physica Savariensia, ISSN 1219-2678 ; 8.)
Bibliogr.: p. 104. - Eötvös Loránd műveinek bibliográfiája: p. 95-103.
ISBN 963-9290-25-4 fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd (1848-1919)
53(439)(092)Eötvös_L. *** 012Eötvös_L.
[AN 989607]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2003.
Szabó Árpád (1933-)
   A fizika története / Szabó Árpád, Szabó Tímea. - Budapest : Akad. K., 2003. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 963-05-7942-1 kötött : ár nélkül
53(100)(091)
[AN 989917]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9711 /2003.
Gyuricza László (1962-)
   Természetföldrajzi megfigyelések Szlovéniában : földrajzi terepgyakorlati praktikum / Gyuricza László, Kopári László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2002. - 45 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-42. - Példányszám: 500
ISBN 963-641-917-5 fűzött : ár nélkül
911.2(497.12)(075.8)
[AN 988923]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9712 /2003.
Kereszturi Ákos
   Célpont a Föld? : kisbolygók a láthatáron / Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2003. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-774-6 * fűzött : 1801,- Ft (hibás ISBN 963-206-774-4)
523.44
[AN 1030491]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9713 /2003.
Fábián Tamás
   Folly-arborétum : Badacsonyörs / [írta és szerk. Fábián Tamás] ; [a fényképeket kész. Fábián Tamás, Molnár László]. - [Badacsonyörs] : Folly Gy., [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Folly-arborétum (Badacsonyörs)
58.006(439-2Badacsonyörs)(036)
[AN 990344]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2003.
Kosznai Norbert
   Nyomok a homokban / Kosznai Norbert. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2001 [!2002]. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 9.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-00-8845-2 fűzött : ár nélkül
591.9(439) *** 371.335.6
[AN 945713]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2003.
Schmidt Egon (1931-)
   Tollas énekművészek / Schmidt Egon ; Kalotás Zsolt fotóival. - Budapest : Új Ember K., cop. 2003. - 67 p. : ill., színes ; 19x21 cm
ISBN 963-9527-02-5 kötött : 1300,- Ft
598.81/.84(439) *** 77.04(439)(092)Kalotás_Zs. *** 77.042
[AN 990737]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9716 /2003.
Bakó Tihamér (1955-)
   Önkifejező és kreatív színházi műhely = The self-expression theatre workshop / Bakó Tihamér. - Budapest : Psycho Art, 2003. - 70 p. ; 20 cm. - (Pszichodráma és play back füzetek, ISSN 1589-5289 ; 1.)
Bibliogr.: p. 35-36., 69-70.
ISBN 963-206-495-X fűzött : ár nélkül
615.851.84 *** 792.01
[AN 990673]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2003.
Barna Erika, W.
   Beszél az írás : kézírásunk rejtett üzenetei / W. Barna Erika. - 3. bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2003. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-9466-32-8 fűzött : ár nélkül
159.925.6
[AN 1034436]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2003.
Berne, Eric
What do you say after you say hello? (magyar)
   Sorskönyv : az Emberi játszmák folytatása / Eric Berne ; [ford. Ehmann Bea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Háttér, [2003], cop. 1997. - 513 p. : ill. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Buda Béla előszavával. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9365-15-7 fűzött : 1900,- Ft
159.964 *** 615.851 *** 316.47
[AN 1035204]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2003.
Day, Laura
Practical intuition (magyar)
   A tudatos megérzés : hogyan sarkallhatjuk munkára ösztöneink erejét és hogyan érhetjük el, hogy nekünk dolgozzon? / Laura Day ; Demi Moore bevezetőjével. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 222 p. ; 21 cm
Ford. Lazaridisz Szotiriszné
ISBN 963-204-766-4 fűzött : 2480,- Ft
613.865 *** 615.851.111
[AN 1032339]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2003.
   Előhívott önarcképek : leszbikus nők önéletrajzi írásai / [fel.szerk. Borgos Anna] ; [szerk. Béres-Deák Rita et al.] ; [ford. Béres-Deák Rita et al.]. - Budapest : Labrisz Leszbikus Egyes., 2003. - 250 p. : ill. ; 22 cm. - (Labrisz könyvek, ISSN 1586-9369)
ISBN 963-206-651-0 fűzött : ár nélkül
613.885-055.2(0:82-94) *** 316.37-055.3(0:82-94)
[AN 1030470]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2003.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2002. - 159 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 152-156. - Összefoglalás német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9129-30-5)
159.922.6/.8
[AN 1034813]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2003.
Jávor Tibor (1926-)
   A gyógyítás etikája / Jávor Tibor. - [Budapest] : Golden Book, cop. 2003. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136. és a jegyzetekben
ISBN 963-9275-34-4 fűzött : 2800,- Ft
614.253 *** 174
[AN 990003]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2003.
Jung, Carl Gustav
Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft (magyar)
   A szellem jelensége a művészetben és a tudományban / C. G. Jung ; [ford. Szalai István]. - Budapest : Scolar, 2003. - 160 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; ; 15.)
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 963-9193-79-8 kötött : 3360,- Ft
159.964.26Jung,_C._G. *** 930.85(100)
[AN 989711]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2003.
Klausnitzer, Josef E.
Der IQ-Selbsttest (magyar)
   IQ-önteszt : intelligenciahányadosunk meghatározásának módja / J. E. Klausnitzer ; [ford. Gerner József]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2003, cop. 1997. - 143 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-539-431-4 fűzött : 1190,- Ft
159.95.072
[AN 1034441]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2003.
Kühlewind, Georg (1924-)
Sternkinder (magyar)
   Csillaggyerekek : gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak minket / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kláris, cop. 2003. - 127 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-86318-0-5)
159.922.7
[AN 1034274]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2003.
   Kulturális örökségünk : a patikák / [szerk. Szarvasházi Judit] ; [a képanyagot gyűjt. Kocsis János] ; [... a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ... kiadványa]. - Budapest : Galenus, 2003. - 171 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9307-95-5)
614.27(439) *** 930.85(439)
[AN 1030646]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2003.
Lampé László (1929-)
Szülészeti-nőgyógyászati műtéttan (angol)
   Operative obstetrics and gynaecology / László Lampé, Róbert Póka. - Budapest : Medicina, 2003. - 661 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-724-6 kötött : ár nélkül
618-089
[AN 990642]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2003.
Moris, Jill
The dream workbook (magyar)
   Álomfejtés : fedezd fel az álmaidban rejlő tudást és hatalmat / Jill Morris. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Gyökeres Tímea. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-513-0 fűzött : 1680,- Ft
159.963.38
[AN 1032336]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2003.
   Negyvenéves a szívsebészet Debrecenben, 1963-2003 : jubileumi évkönyv / [írta és szerk. Aranyosi János et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szívsebészeti Klinika. - Debrecen : DE Orvos- és Egészségtud. Centrum Szívsebészeti Klinika, 2003. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-104.
ISBN 963-9070-54-8 fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Szívsebészeti Klinika.
616.12-089(439-2Debrecen)(091) *** 378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 364.444.046.6(439-2Debrecen)
[AN 1030407]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2003.
Nikolics Károly (1918-)
   Csontritkulás és táplálkozás / ált. fejezetek Nikolics Károly és Pintér Anna, táplálkozási fejezet és receptek Gaálné Labáth Katalin. - 3. kiad. - Budapest : Anonymus, [2003], cop. 1996. - 72 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7966-62-5)
616.71 *** 641.563(083.12)
[AN 1034686]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2003.
   Orvostechnikai eszközök : gyakorlati útmutató / szerk. Forgács Lajos ; [írta Dárday Vilmos et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 1030460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 312 p. : ill.
ISBN 963-7152-41-5 fűzött : ár nélkül
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 1030463] MARC

ANSEL
UTF-89732 /2003.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-382-3 fűzött : 2500,- Ft
159.922.1 *** 613.865
[AN 989271]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2003.
Penthin, Rüdiger
Warum ist mein Kind so aggressiv? (magyar)
   Miért agresszív a gyermekem? : hogyan ismerjük fel az okokat, milyen módszereket alkalmazzunk a gondok megoldására? / Rüdiger Penthin ; [ford. Lőcze Judit]. - [Pápa] : Deák, [2003]. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-11-5 kötött : 1800,- Ft
159.922.7 *** 159.942 *** 37.018.1 *** 37.015.3
[AN 1030050]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2003.
Polcz Alaine (1922-)
   Kit siratok? Mit siratok? / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 222, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-676-324-0 fűzött : 1500,- Ft
616-036.88 *** 128
[AN 1031459]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2003.
Riemann, Fritz
Grundformen der Angst (magyar) (röv. kiad.)
   A félelem alaptípusai / Fritz Riemann ; [oktatási célra ford. és összefoglalta Somorjai Ádám]. A segítő beszélgetés / H. Faber, E. van der Schoot ; [az ismertetést kész. Fodor László]. Dibs keresi önmagát / Virginia M. Axline ; [ford. és összefoglalta Kónya Olga]. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2003. - 135 p. ; 25 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 1.)
Egys. cím: Grundformen der Angst (röv. kiad.). Het pastorale gesprek (röv. kiad.). Dibs in search of self (röv. kiad.). - Kézirat
ISBN 963-9129-51-8 kötött : ár nélkül
613.86 *** 159.9 *** 616.89
[AN 1031349]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2003.
Smith, Mike
The ultimate sex test (magyar)
   N°1. szex teszt : Megcsal? Átver? Mi kell neki az ágyban? Teszteld le... / Smith és Doe. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 143 p. ; 21 cm
Ford. Lazaridisz Szotiriszné
ISBN 963-202-716-7 fűzött : 1650,- Ft
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 1032323]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2003.
Svoboda, Robert
Tao and dharma (magyar)
   A tao és a tharma : a kínai orvoslásról és az ajurvédáról / Robert Svoboda, Arnie Lade ; előszó Michael Tierra. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bokor Erzsébet. - Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-204-144-5 fűzött : 1980,- Ft
615.89(510) *** 294.118.5 *** 61(510)
[AN 1032345]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2003.
   Tabularium chirurgiae / [főszerk. Weltner János] ; [szerzők Borsodi Marianna et al.]. - Budapest : Melania, 2003. - XIII, 162 p. : ill. ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 2100
ISBN 963-9106-71-2 fűzött : ár nélkül
617
[AN 1030393]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2003.
   Tabularium otorhinolaryngologiae / [főszerk. Z. Szabó László] ; [szerzők Balatoni Zsuzsa et al.]. - Budapest : Melania, 2002. - X, 183 p. ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 1100
ISBN 963-9106-66-6 fűzött : ár nélkül
616.21
[AN 1030384]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2003.
Tierney, Lawrence M.
Essentials of diagnosis and treatment (magyar)
   Diagnosztika és terápia tömören / Lawrence M. Tierney, Sanjay Saint, Mary A. Whooley ; [ford. Jancsó Ágnes]. - Budapest : Medicina, 2003. - XII, 516 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-242-835-8 fűzött : ár nélkül
616(035)
[AN 990741]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2003.
Varga Imre
   Anyagba zárva : drogos sorstörténetek / Varga Imre. - Budapest : Válasz, 2003. - 357 p. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 6.)
ISBN 963-9461-16-4 kötött : 2850,- Ft
613.83(0:82-94)
[AN 990084]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2003.
Wuh, Hank C. K.
Sexual fitness (magyar)
   Szexfitnesz : 7 módszer az érzékenység, a kielégülés és a jó közérzet fokozására / Hank C. K. Wuh és MeiMei Fox ; [ford. ... Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 333 p. ; 23 cm
ISBN 963-9437-51-4 fűzött : ár nélkül
613.88 *** 615.256.22 *** 392.6 *** 613.865
[AN 990836]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9743 /2003.
Chatfield, Carl S.
Microsoft Project version 2002 step by step (magyar)
   Microsoft Project 2002 : lépésről lépésre / Carl S. Chatfield, Timothy D. Johnson ; [ford. ... Böröczky Szabolcs et al.]. - Bicske : Szak K., 2003. - XIX, 487 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-54-7 fűzött : 7900,- Ft
519.688MS_Project_2002 *** 658.1.011.1
[AN 1030129]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2003.
Dewhurst, Stephen C.
C++ gotchas (magyar)
   C++ hibaelhárító / Stephen C. Dewhurst ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XVI, 352 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338.
ISBN 963-9301-53-1 fűzött : 3920,- Ft (hibás ISBN 963-9301-56-6)
519.682C++
[AN 1030776]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2003.
   Írások az internet és a média világáról, 2002 / szerk. Csermely Ákos ; ... társszerk. Sükösd Miklós. - [Budapest] : [Média Hungária], 2002. - 408 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Média Hungária könyvek, ISSN 1587-3846 ; 4.)
ISBN 963-00-8427-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8428-8)
681.324Internet *** 316.774 *** 659.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 989753]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2003.
   Kiegészítés a Hogyan használjam? c. könyvhöz / [szerk. Bártfai Barnabás] ; [szerzők ... Budavári Oszkár et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : BBS-E BT, [2001]. - 368 p. : ill. ; 23 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek sorozat,, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-03-7473-0 fűzött : 1490,- Ft
681.3 *** 519.68
[AN 911294]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2003.
Lovassy Zsolt
   Microsoft Exchange-kézikönyv : Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Share Point Portal Server / Lovassy Zsolt, Füzessy Tamás. - Bicske : Szak K., 2003. - [4], XI, 576 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-56-3 fűzött : 8000,- Ft
519.688Exchange *** 651.011.56 *** 681.324
[AN 1030131]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2003.
   Mozivarázs otthon. - Budapest : Vogel, [2003]. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm + CD-ROM. - (Chiptár, ISSN 1219-4522 ; 15.)
Fűzött : 2464,- Ft
681.3.019 *** 621.397 *** 681.3.004.14
[AN 990275]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2003.
Platt, David S.
Introducing Microsoft.NET (magyar) (2. kiad.)
   Bemutatkozik a Microsoft.NET : kiegészítő kötet a 2. kiadás változásaival és újdonságaival / David S. Platt ; [ford. Lengyel István et al.]. - Bicske : Szak K., 2003. - 221 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9131-53-9 fűzött : 3500,- Ft
681.324NET
[AN 1031373]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2003.
SuSE Linux 8.2 (magyar)
   SuSE Linux felhasználói kézikönyv / [szerzők Stefan Barth et al.] ; [ford. Breuer Péter et al.]. - 5. kiad. - Budapest : ULX Kft., 2003. - XXII, 456 p. : ill. ; 23 cm
SuSE Linux 8.2 felhasználói kézikönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-210-179-0 fűzött : ár nélkül
681.3.066Linux
[AN 1030024]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2003.
SuSE Linux 8.2 (magyar)
   SuSE Linux rendszerkézikönyv / [szerzők Frank Bodammer et al.] ; [ford. Baksa József et al.]. - 5. kiad. - Budapest : ULX Kft., 2003. - XVII, 597 p. : ill. ; 23 cm
SuSE Linux 8.2 rendszerkézikönyv (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 583-586.
ISBN 963-210-178-2 fűzött : ár nélkül
681.3.066Linux
[AN 1030029]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2003.
   Windows 2000. - Budapest : Vogel, [2003]. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Chiptár, ISSN 1219-4522 ; 16.)
Fűzött : 1960,- Ft
681.3.066Windows_2000
[AN 990279]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9753 /2003.
   100 éves az áramszolgáltatás Székesfehérváron / [írták Czifrik Imre et al.] ; [kiad. Magyar Elektrotechnikai Egyesület Székesfehérvári Szervezete]. - [Székesfehérvár] : MEE Székesfehérvári Szerv., 2003. - [6], 135, 9 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-210-031-X fűzött : ár nélkül
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (Győr)
621.31 *** 338.465(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.5(439-2Székesfehérvár)
[AN 1031347]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9754 /2003.
   A pápai Kluge-kékfestőműhely mintakönyvei, 18-19. század = Musterbücher der Blaudruckwerkstatt Kluge in Pápa, 18-19. Jahrhundert = The pattern books of the Kluge indigo resist dyeing workshop in Pápa, 18-19th century / szerk. ... Méri Edina ; a bevezetőt írta ... Domonkos Ottó ; [közread. a] Textilmúzeum Alapítvány. - [Budapest] : Textilmúz. Alapítvány, 2003. - 100 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-206-258-2 fűzött : ár nélkül
Kluge-kékfestőműhely (Pápa)
677.027.4/.5(439-2Pápa)"17/18"(083.76) *** 745.52(439-2Pápa)"17/18" *** 39(=945.11)(439-2Pápa) *** 061.5(439-2Pápa)
[AN 990009]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9755 /2003.
   Kerámia és szilikátipari kutatások és mérnökképzés a Miskolci Egyetemen : szakmai tudományos konferencia : Miskolc, 2003. május 20-21. / [rend. Miskolci Egyetem Nemfémes Anyagok Technológiája Tanszék, Szilikátipari Tudományos Egyesület] ; [fel. szerk. Gömze A. László]. - [Miskolc] : [Bíbor K.], [2003]. - 153, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-9466-02-6 fűzött : 5000,- Ft
666 *** 378.662(439-2Miskolc) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1030163]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9756 /2003.
   EU enlargement: what next in a Pan-European context? : 7th IRU East-West Road Transport Conference : Budapest, 15-16 May 2003 : final programme / hosted by ATRH ... - [Budapest] : ATRH, [2003]. - [172] p. ; 30 cm
Váltakozva magyar, angol, német, francia és orosz nyelven
Fűzött : ár nélkül
656.1.073(4-62)"200/201" *** 338.47(4-62) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 988996]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2003.
Golluch, Norbert
Ich weiss was vom Flughafen (magyar)
   A repülőtér / szöveg Norbert Golluch ; ill. Helmut Kollars ; [ford. Áprili András]. - [Miskolc] : Orlando Stúdió Kft., cop. 2003. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi fán terem?). (Fabula)
Gerinccím: Mi fán terem a repülőtér?
ISBN 963-204-640-4 kötött : ár nélkül
656.71(02.053.2) *** 629.7(02.053.2)
[AN 990911]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2003.
Horváth Ferenc (1924-)
   A nagykanizsai vasút pályagazdálkodási szolgálata, 1860-2000 / Horváth Ferenc. - [Nagykanizsa] : [MÁV Nagykanizsai Pályagazdálkodási Főnökség], 2001. - 169 p., [1] fol. : ill. ; 29 cm
Közread. a Magyar Államvasutak Nagykanizsai Pályagazdálkodási Főnökség. - Bibliogr.: p. 166-167.
Fűzött : ár nélkül
Magyar Államvasutak. Nagykanizsai Pályagazdálkodási Főnökség.
656.2(439.11)(091)
[AN 913007]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2003.
Kludas, Arnold
Schiffe (magyar)
   Hajók / írta Arnold Kludas ; ill. Guido Canestari [et al.] ; [ford. Frenkel Attila és Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 46.)
ISBN 963-9446-17-3 kötött : ár nélkül
629.12
[AN 1034733]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2003.
   A magyar műsorszórás 70 éve : kalauz a Rádió- és Televíziómúzeum kiállításához = 70 years of Hungarian broadcasting : guide to the Radio and Television Museum exhibition / [a kiadványt gond. ... Kovács Gergelyné, Krizsákné Farkas Piroska] ; [kiad. a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány]. - [Budapest] : Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány, [2003]. - 36 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Rádió- és Televíziómúzeum (Diósd)
654.19(439)(091) *** 791.9.096/.097(439)(091) *** 069(439-2Diósd)(036)
[AN 989365]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2003.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Békési István. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo.Kft., 2003. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2003. ápr.
ISBN 963-9518-00-X fűzött : 1690,- Ft
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 989422]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9762 /2003.
Czibulyás József (1928-)
   A japánfürj és tenyésztése / Czibulyás József, Tóth Sándor. - Budapest : Gazda, 2003. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-7445-45-5 fűzött : 1680,- Ft
636.59 *** 639.122
[AN 1031154]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2003.
   "A fiatal agrárértelmiség esélyei az Európai Úniós csatlakozás küszöbén" : ifjúsági agrár konferencia : SZIE Gödöllő, ... 2002. október 22. / [szerk. Mudri György] ; [rend., közread. a HÖOK]. - Budapest : HÖOK, [2003]. - 67 p. ; 22 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-206-109-8 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 339.923(4-62) *** 316.343.65(439) *** 316.37-053.6(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1030403]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2003.
Kovács Zsolt (1963-)
   A teknőstartás abc-je / Kovács Zsolt ; [a fotókat Kovács Zsolt kész.]. - Budapest : Gazda, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-7445-48-X kötött : 2800,- Ft
636.983
[AN 1031152]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2003.
Nagy József (1938-)
   Dinnye, uborka, tök : kabakosok / Nagy József. - Budapest : Szaktudás K., 1999 [!2003]. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
Bibliogr.: p. 123.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-356-258-9)
635.61/.63
[AN 1034740]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2003.
Novotni Péter (1964-)
   Lótartás a családban / Novotni Péter. - Budapest : Gazda, 2002. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-7445-43-9 kötött : 2520,- Ft
636.1
[AN 989401]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2003.
Stahl, Horst
Bonsai (magyar)
   Bonsai / Horst Stahl, Helmut Rüger ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2003]. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-8138-76-9 kötött : ár nélkül
635.9 *** 712.3/.7.032.12
[AN 1030920]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2003.
Szabó László Gy. (1942-)
   Gyógynövények = Medical plants / Szabó László Gy. ; ... ford. Farkas Ágnes. - Budapest : Jász Ny. és K., 2003. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9483-18-4)
633.88 *** 615.89:615.322
[AN 1030703]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2003.
Szent-Miklóssy Ferenc (1944-)
   Kertészkedjünk okosan! : tanácsok, ötletek, módszerek / Szent-Miklóssy Ferenc. - Budapest : Szaktudás K., 2000 [!2003]. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-356-266-X)
634
[AN 1034744]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2003.
   Útmutató magán erdőgazdálkodók részére / kiad. az Országos Erdészeti Egyesület. - Budapest : OEE, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-8251-44-1 *
630(036)
[AN 801239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az erdőgazda adózásáról egyszerűen / [szerk. Péti Miklós] ; [a szerkesztésben közrem. Szabó Lajos] ; [szerzők Ferenczy András et al.]. - 2003. - 92 p.
ISBN 963-388-400-4 fűzött : ár nélkül
630*6(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 1031187] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9771 /2003.
Burgwitz, Andreas
Selbst Elektroreparaturen ausführen (magyar)
   Elektromos szerelések a lakásban / Andreas Burgwitz ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2003. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-75-4 fűzött : 1698,- Ft
689 *** 696.6
[AN 989542]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2003.
   Lisztérzékenyek könyve / írta Banai János [et al.]. - Budapest : Anonymus, 2003. - 160 p. : ill. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
ISBN 963-7966-88-9 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 1031369]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2003.
   Mit? Mivel? Hogyan? : ételkészítési technológia és kolloidika / szerk. Bencsik Klára ; [szerző Bencsik Klára et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 353 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-38-5 fűzött : ár nélkül
641(075.8) *** 663/664(075.8)
[AN 1030455]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2003.
Das Strudel-Knödel-Palatschinkenkochbuch (magyar) (részlet.)
   Gyümölcsös, húsos és zöldséges rétesek / [ford. Miklósi Judit]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5257-9 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12)
[AN 989335]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2003.
Das Strudel-Knödel-Palatschinkenkochbuch (részlet.)
   Das Strudelkochbuch. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5277-3 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12)
[AN 989339]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2003.
   Sütemények / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-279-5 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 991108]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9777 /2003.
Eliot, Thomas Stearns
Notes towards the definition of culture (magyar)
   A kultúra meghatározása : jegyzetlapok / T. S. Eliot ; [ford. Lukácsi Huba]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 165 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-445-7 kötött : 1990,- Ft
130.2 *** 316.7 *** 008
[AN 990091]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2003.
Heidegger, Martin
Wegmarken (magyar)
   Útjelzők / Martin Heidegger ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Pongrácz Tibor] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 458 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Martin Heidegger művei)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-394-1 kötött : 3800,- Ft
1(430)Heidegger,_M.
[AN 989281]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2003.
Heller Ágnes (1929-)
   Filozófiai labdajátékok / Heller Ágnes. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2003. - 472 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-34-1 fűzött : 2600,- Ft
1
[AN 990600]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2003.
Locke, John
An essay concerning human understanding (magyar)
   Értekezés az emberi értelemről / John Locke ; [szerk. és az utószót írta Faragó-Szabó István] ; [ford. Vassányi Miklós, ... Csordás Dávid]. - Budapest : Osiris, 2003. - 889 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 855-857.
ISBN 963-389-427-1 kötött : 4500,- Ft
1(410)Locke,_J. *** 165
[AN 989283]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2003.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
Művek (vál.) (magyar)
   Friedrich Wilhelm Joseph Schelling fiatalkori írásai, 1794-1797 / [ford. Weiss János]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 206, [4] p. ; 23 cm. - (Zétémata, ISSN 1589-0589)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-316-X fűzött : 1400,- Ft
1(430)Schelling,_F._W._J. *** 1(430)(092)Schelling,_F._W._J.
[AN 1031454]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2003.
Várkonyi Dezső Hildebrand (1888-1971)
   Pascal-értelmezések / Várkonyi Dezső Hildebrand ; utószó Bolberitz Pál, Rókusfalvi Pál ; [lábjegyzetekkel ell. és az idézeteket ford. Timár Andrea és Baranyai Judit] ; [szöveggond. Matuszka Angéla]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 371 p. ; 21 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9373-40-0 fűzött : 2500,- Ft
Pascal, Blaise
1(44)(092)Pascal,_B.
[AN 1030717]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9783 /2003.
Arndt, Johann
De antiqua philosophia (magyar)
   Johann Arndt az ősi filozófiáról : szövegváltozatok Carlos Gilly tanulmányával / ford. és az utószót írta Hankó Péter. - Szeged : SZTE Régi M. Irod. Tansz. : SZTE Német Irodalomtud. Tansz., 2003. - 93 p. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor,, ISSN 1588-5135 ; 3.)
Bibliogr.: p. 88-89. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-593-1 fűzött : ár nélkül
23(430)(092)Arndt,_J. *** 284.1 *** 1(37/38)(091)
[AN 1030551]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2003.
Baumgartner, Isidor
Pastoralpsychologie (magyar)
   Pasztorálpszichológia / Isidor Baumgartner ; [ford. ... Zelenka Judit et al.]. - Budapest : SE TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : Híd Alapítvány, 2003. - 679 p. : ill. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 4.)
Bibliogr.: p. 655-679.
ISBN 963-206-509-3 kötött : ár nélkül
253(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 990186]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2003.
Beers, V. Gilbert
   My picture Bible : to see and share / V. Gilbert Beers ; [artists John Steel et al.] ; kiad. a TBL Magyarország Alapítvány. - Budapest : TBL Mo. Alapítvány, 2002. - 190 p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 963-204-366-9 kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 989363]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2003.
Biblia (angol)
   Holy Bible : new living translation / kiad. a TBL Magyarország Alapítvány. - Budapest : TBL Mo. Alapítvány, 2002. - 1037 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-2043-67-7)
22.04=20
[AN 989356]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2003.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
How to practice (magyar)
   Út az értékes élethez : lelki gyakorlatok / Őszentsége a dalai láma ; ford. és szerk. Jeffrey Hopkins. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 189 p. ; 21 cm
Magyar ford. Lazaridisz Szotiriszné
ISBN 963-86366-1-0 fűzött : 1650,- Ft
294.321(515)
[AN 1032308]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2003.
Érszegi Márk Aurél
   Boldog Aviánói Márk élete : hittel és diplomáciával a keresztény Magyarországért / Érszegi Márk Aurél. - Budapest : Új Ember K. : Márton Á. K., cop. 2003. - 104 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 963-9527-03-3 fűzött : 750,- Ft
Marco d'Aviano
235.3(092)Marcod'Aviano
[AN 989613]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2003.
Fónagy Miklósné
   Üvegfalak mögött.. : papnék könyve / írta és összeáll. Fónagy Miklósné. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2003. - 169 p. ; 20 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 5.)
A függelékben "Karácsonyi forgatókönyvek". - A címoldalon a megjelenés éve: 1999
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-2430-6)
253 *** 284.2
[AN 1034302]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2003.
Lubich, Chiara
Una via nuova (magyar)
   Új úton : az egység lelkiségében / Chiara Lubich ; [ford. Lisztovszki Tünde és Prokopp Katalin]. - Budapest : Új Város, 2003. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86311-8-X kötött : ár nélkül
242 *** 267
[AN 989122]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2003.
Magassy Katalin
   Keresztfa titka tündököl : bibliai olvasókönyv evangélikus családok részére / Magassy Katalin, id. Magassy Sándor ; [kiad. a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület]. - [Győr] : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker. : Fraternitás Lelkészegyes., 2003. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
23 *** 22.07 *** 244 *** 284.1
[AN 1030136]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2003.
Nagy András
   Kis angyaltan : kísérlet a leíró angelológiában / Nagy András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 345 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 335-344.
ISBN 963-9363-22-7 fűzött : 2200,- Ft
235.1 *** 930.85(100)
[AN 988727]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2003.
The New Jerome biblical commentary (magyar)
   Jeromos bibliakommentár / [a magyar kiad. főszerkesztője Thorday Attila] ; [szerk. Boros István] ; [... szerzői Barré, Michael L. et al.] ; [ford. Aranyi Erzsébet et al.] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002-2003. - 3 db ; 29 cm
Szerk. Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. és Murphy, Roland E.
ISBN 963-85980-9-3
22.07
[AN 949714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Biblikus tanulmányok. - 2003. - 698 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok élén
ISBN 963-86319-2-9 kötött : 7000,- Ft
Biblia
22 *** 22.07
[AN 990726] MARC

ANSEL
UTF-89794 /2003.
Pandit, Madhav Pundalik
The yoga of love (magyar)
   A szerelem jógája : előadások nyomán : Sri Aurobindo jógáról szóló szintézise alapján / M. P. Pandit. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 112 p. ; 21 cm
Ford. Csordás Dóra
ISBN 963-204-142-9 fűzött : 1200,- Ft
294.527 *** 392.6 *** 159.922.1
[AN 1032289]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2003.
Il Rosario secondo Giovanni Paolo II con i 20 misteri (magyar)
   Rózsafüzér II. János Pál gondolatai alapján : húsz titokkal / [ford. ... Somorjai Ádám]. - [Budapest] : Új Ember K. : Szt. István Társ., [2003]. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7688-91-9 fűzött : ár nélkül
262.131.22János_Pál,_II. *** 248.158
[AN 990268]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2003.
Sanders, Jim
   Alapvető tanítások a Bibliából / Jim Sanders ; [közread. a Krisztus Szeretete Egyház]. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, [2003]-. - 24 cm
Biblia
22.07
[AN 1034699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 118 p.
ISBN 963-210-165-0 fűzött : ár nélkül
225.07
[AN 1034702] MARC

ANSEL
UTF-89797 /2003.
Schaller, Thomas
Preparing to go (magyar)
   Indulásra készen / Thomas Schaller ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 39 p. ; 15 cm
ISBN 963-206-570-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 989573]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2003.
Schneider, Dieter
Der Geist, der Geschichte macht (magyar)
   A Lélek történelmet formál : a Lélekben való részesedés Lukácsnál / Dieter Schneider ; [ford. Szabó Csaba]. - Kecskemét : Korda, 2003. - 137 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 59.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-9332-79-8 fűzött : 1260,- Ft
226.4.07 *** 242
[AN 990515]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2003.
Somfai Béla (1932-)
   Szexuáletikai jegyzetek / Somfai Béla. - [Budapest] : Új Ember K., cop. 2003. - 168 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7688-89-7 fűzött : ár nélkül
241 *** 176
[AN 989162]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2003.
Szilháti Sándor
   Vigasztaló szó / Szilháti Sándor. - Budapest : Kálvin, 2003. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-939-1 fűzött : 320,- Ft
253
[AN 1035285]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2003.
Tóth Imre, H. (1932-)
Konstantin-Cirill és Metód élete és működése (új kiadása)
   Cirill-Konstantin és Metód élete, működése : bevezetés a szláv kultúrtörténetbe / H. Tóth Imre. - 3. átd. kiad. - Szeged : Bába, 2003. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 963-9347-93-0 fűzött : ár nélkül
Kurillos
Methodios
235.3(092)Kurillos *** 235.3(092)Methodios
[AN 1034281]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9802 /2003.
   A Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program. - Pécs : PTE BTK Romológia Tanszék, 2002. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X)
Borítócím: Baranya megyei roma stratégia. - Példányszám: 50
ISBN 963-641-930-2 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439.127)
[AN 1030190]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2003.
Berkovits György (1940-)
   Egy modern amodern : tíz esszé / Berkovits György. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 384 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9134-71-6 fűzött : 1990,- Ft
316.347(=924)(439) *** 943.9"19" *** 894.511-92
[AN 991083]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2003.
   Besorolások gyűjteménye : TEÁOR - SZJ / [szerk. Rónainé Györgyi Márta, Vető Istvánné] ; [közrem. Bácskay Gábor et al.]. - [Budapest] : KSH, 2001. - 417 p. ; 28 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
ISBN 963-215-407-X fűzött : 3800,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.46
[AN 911391]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2003.
Csepeli György (1946-)
   Emberek vetése : a XXI. század szociálpszichológiai kihívásai / Csepeli György. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg hiánypótló, ISSN 1417-913X)
Bibliogr.: p. 209-215.
Fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-9134-17-1)
316.63(4-11)"199/200" *** 323.1(4-11)"199/200" *** 316.7(100)"199/200"
[AN 991074]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2003.
Doyle, Laura
The surrendered single (magyar)
   Az igazi szingli avagy A hódítani akaró nő(k) / Laura Doyle ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2003. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-35-4 fűzött : 1990,- Ft
316.37-055.2 *** 316.472.4 *** 613.865-055.2
[AN 990122]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2003.
Erdélyi Ágnes (1944-)
   A társadalmi világ ideáltipikus felépítése : tanulmányok / Erdélyi Ágnes. - Budapest : Typotex, 2003. - 217 p. ; 20 cm
A függelékben Max Weber "A megértő szociológia néhány kategóriájáról" c. tanulmányával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-86-0 fűzött : 1900,- Ft
316(430)(092)Weber,_M. *** 316.32
[AN 1030739]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2003.
   Friss kutatások a romológia körében : konferenciakötet, Pécs 2002. november 15. / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2003. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 10.)
Példányszám: 100
ISBN 963-641-924-8 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439) *** 809.149.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 990020]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2003.
Gleick, James
Faster (magyar)
   Gyorsabban : arról, hogy szinte minden felgyorsul / James Gleick ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - [Budapest] : Göncöl, cop. 2003. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 963-9183-19-9 kötött : 2460,- Ft
316.728(100)"199/200" *** 115
[AN 1031336]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2003.
Klaniczay Gábor (1950-)
   Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években / Klaniczay Gábor. - Budapest : Noran, 2003. - 389 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9356-49-2 fűzött : 2500,- Ft
316.723(100)"197/198"
[AN 991038]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2003.
Makkai Béla
   Végvár vagy hídfő : "Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása" Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában, 1904-1920 / Makkai Béla. - Budapest : Lucidus, 2003. - 376 p. ; 22 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 365-374.
ISBN 963-9465-11-9 fűzött : 2400,- Ft
316.347(=945.11)(497.13)"190/192"(075.8) *** 316.347(=945.11)(497.15)"190/192"(075.8) *** 316.347(=945.11)(439.24)"190/192"(075.8) *** 316.347(=945.11)(439.5)"190/192"(075.8)
[AN 1030194]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2003.
Mason, Antony
The bluffer's guide to men (magyar)
   A pasik / írta Antony Mason ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 78 p. ; 18 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-63-8 fűzött : ár nélkül
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 1030736]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2003.
Muratore, Marina
The bluffer's guide to women (magyar)
   A nők / írta Marina Muratore ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 78 p. ; 18 cm. - (Tiszta őrület!, ISSN 1589-925X)
ISBN 963-9252-62-X fűzött : ár nélkül
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 1030763]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2003.
Rab Zoltán
   A kivezető út / Rab Zoltán ; "A Fény Földi Birodalma" Alapítvány kiadványa. - Pécs : "A Fény Földi Birodalma" Alapítvány, [2003]. - 43 p. ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-206-887-4 fűzött : ár nélkül
304.9 *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 316.7
[AN 990031]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2003.
Somogyi László
   "Az igazi roma hip-hop" : etnicitás és rapzene Magyarországon / Somogyi László. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2002. - 55 p. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 2.)
Bibliogr.: p. 54-55. - Példányszám: 50
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-641-918-3)
316.347(=914.99)(439) *** 78.067.26.036.7(439)Fekete_Vonat
[AN 1030859]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2003.
Szemenyei Mariann
   Mítosz és valóság: megjegyzések a skóciai cigányok történetéhez 1625-ig / Szemenyei Mariann. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 1.)
Bibliogr.: p. 54-59. - Példányszám: 50
ISBN 963-641-918-3 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(411)"14/16"
[AN 1030845]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2003.
   Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról / szerk. Sorbán Angella. - Budapest : Akad. K. ; Kolozsvár : Scientia, 2003. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Sapientia könyvek ; ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 963-05-7946-4 kötött : ár nélkül
316.346.3-053.6(498.4)"199" *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 990876]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9818 /2003.
Fuchs Richard
   Szex, valóság, videó : titkok és tények a magyar pornóvilágról / Fuchs Richard. - Budapest : Sensus, cop. 2003. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-55-1 fűzött : ár nélkül
392.6(439)"199"(047.53) *** 791.44(439)"199"(047.53) *** 176.5(439) *** 316.7(439)"199"(047.53)
[AN 991132]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2003.
Hankó Ildikó (1940-)
   Ozirisz birodalmában : hogyan mumifikáltak az ősi egyiptomiak? / Hankó Ildikó, Kiszely István. - Budapest : Kard és Jogar K., 2003. - 250 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 239-250.
ISBN 963-9335-14-2 fűzött : ár nélkül
393.3 *** 614.64 *** 904(32)
[AN 990955]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2003.
Jáki Sándor Teodóz (1929-)
   Csángókról, igaz tudósítások / P. Jáki Sándor Teodóz ; [közread. a] ValóVilág Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2003. - 254 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-210-262-2 fűzött : ár nélkül
39(=945.11csángók)(498.3) *** 809.451.1-087(498.3) *** 398.8(=945.11csángók)(498.3) *** 784.4(=945.11csángók)(498.3)
[AN 1034746]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2003.
Koszorús Ödön
   Díszített kovácsmunkák a Délnyugat-Dunántúl köz- és magángyűjteményeiben / Koszorús Ödön ; [a ... rajzokat a szerző kész.]. - Szombathely : Monsalvo Alapítvány : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2002. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Fenntartható kultúrák, ISSN 1589-9217 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-561-1 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.11) *** 739.4.031.4(439.11)
[AN 1031365]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2003.
   Magyar szólástár : szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára / főszerk. Bárdosi Vilmos ; [szerk. Balázs Géza et al.]. - Budapest : Tinta, 2003. - 947 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 5.)
ISBN 963-9372-47-1 kötött : 6860,- Ft
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 990857]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2003.
   Mondák Gilgames sumér királyról / [... szerk. és írta Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-256-6 kötött : ár nélkül
398.223(=921)(092)Gilgames(02.053.2)
[AN 1030075]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2003.
   Mondák Róma alapításáról / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-255-8 kötött : ár nélkül
398.223(37)(02.053.2)
[AN 1030076]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2003.
Nagy Mari
   A kosárkötés magyar hagyományai : szakajtókötés, szatyorkötés, gyékényszövés, dikó- és székkészítés, kópickötés, kaskötés, kosárfonás, hátikosár kötés / Nagy Mari, Vidák István ; [rajz. Burka Beáta, Remsey András, Vidák István] ; [a ... felvételeket Kunkovács László et al. kész.]. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 206 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-430-322-6 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 745.55 *** 677.54
[AN 1030376]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2003.
   Számadó : tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére / [szerk. Hála József, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós] ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézete. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2001. - 653 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 629-649. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-567-021-4 fűzött : ár nélkül
39(439) *** 39(=00)(100)
[AN 911302]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2003.
Szulovszky János (1962-)
   Füstfaragók : a kéményseprő mesterség kultúrtörténete / Szulovszky János. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Plusz + Kv., 2003. - 255 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 235-237. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-8257-04-0 kötött : ár nélkül
39(439) *** 662.922
[AN 1035301]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2003.
   Vallási néprajz / [kiad. az ELTE Folklore Tanszék]. - Budapest : ELTE, 1985 [1986]-. - 20 cm
Változó közreadóval. - Méretváltozata: 23 cm
ISBN 963-462-021-3
398:2 *** 398 *** 291
[AN 53649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Illyés Endre néprajzi tanulmányai / [szerk. Bartha Elek és P. Szalay Emőke]. - 2002. - 208 p. : ill.
ISBN 963-204-892-X fűzött : ár nélkül
392.1(=945.11) *** 392.5(=945.11) *** 284.2 *** 348.423.43(439)
[AN 990112] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9829 /2003.
   Baljós a menny felettem : vallomások a szombathelyi zsidóságról és a soáról / [sajtó alá rend., szerk., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Balázs Edit és Katona Attila] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszéke és a Magyar-Izraeli Baráti Társaság]. - Szombathely : BDF Tört. Tansz. : Magyar-Izraeli Baráti Társ., 2001. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9290-17-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439-2Szombathely)"1939/1945" *** 323.15(=924)(439-2Szombathely)(092)
[AN 911386]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2003.
Damaskin, Igorʹ
Semnadtcatʹ imën Kitti Kharris (magyar)
   Kitty Harris : a kém, akinek tizenhét neve volt / Igor Damaszkin és Geoffrey Elliott ; [ford. ... Tóth Zita]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 272 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-399-8 kötött : ár nélkül
Harris, Kitty
327.84(47)"193/194"Harris,_K. *** 355.40(47)"193/194"Harris,_K.
[AN 991171]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2003.
European Commission. Reflection Group.
   Az EU-bővítés politikai dimenziója : a csatlakozás utáni helyzet elemzése : a Reflexió Csoport jelentése / [ford. Parais Simon, ... Visy Mónika ...]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2003. - 199 p. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9290-97-1)
327.39(4-62)"200" *** 327(4-11)"200"
[AN 1030825]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2003.
Hahner Péter (1954-)
   XVI. Lajos a francia forradalomban ; Legenda és valóság az amerikai Nyugat történetében / Hahner Péter. - Pécs : PTE, 2002. - 46 p. ; 21 cm. - (Habilitációs füzetek, ISSN 1588-4171 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200. - A tartalomjegyzék angol, német és francia nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Lajos (Franciaország: király), XVI.
323.272(44)"1789" *** 944"1789"(092)Lajos,_XVI. *** 930.85(73)"17/19"(092) *** 973"17/19"
[AN 1030963]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2003.
Irsay György (1920-)
   Örökre száműzve.. : adatok 1500 száműzött magyar történetéhez / Irsay György. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 126 p. ; 29 cm
Bruhács János tanulmányával
ISBN 963-430-478-8 kötött : ár nélkül
325.25(=945.11)(100)"194/199"
[AN 1031324]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2003.
Juhász József
   "Rend, erő, becsület"? : beszélgetések politizáló szkinhedekkel és róluk másokkal / Juhász József. - Budapest : Szerző, 2003. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-321-8 fűzött : 1700,- Ft
323.12(=00)(439)(047.53) *** 316.647.5(047.53) *** 329.78(439)"199/200"
[AN 990681]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2003.
   Magyar Amerika : a tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben / [főszerk. Tanka László] ; [szerk. Balás Róbert]. - Salgótarján : Médiamix, 2002. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85202-1-3 kötött : 2950,- Ft
325.25(=945.11)(7)(0:82-92) *** 316.347(=945.11)(7)(0:82-92)
[AN 1034827]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2003.
Magyar Péter (1940-)
   Az Európai Unióról / [szerző Magyar Péter]. - Budapest : Saldo, 2003. - 108 p. ; 25 cm
ISBN 963-638-060-0 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62)
[AN 1030721]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2003.
   Magyar világháló : a világban élő magyarok ezredvégi üzenetei / [szerk. Hajduk Márta] ; [kész. Földvári Géza, Hajduk Márta, Szöllős István]. - [Budapest] : Omis, [2001]. - 233 p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-7677-2 fűzött : ár nélkül
323.15(=945.11)(100) *** 061.2(100)(=945.11)
[AN 912396]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2003.
Marton Frigyes (1928-2002)
   Gázláng : lágerfoglyok írásai / Marton Frigyes, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 163 p. ; 18 cm
ISBN 963-9308-66-8 fűzött : ár nélkül
323.282(439)"1939/1945"(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 990555]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2003.
Mesznéder Klára
   Jelentés Emesének / Mesznéder Klára. - Kecskemét : Kaláris BT, 2003. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-394-3)
323(439)"195/200" *** 943.9
[AN 1030482]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2003.
Nagy László, J. (1945-)
   Az európai integráció politikai története / J. Nagy László. - 2. bőv., jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2003. - 160 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-86130-3-3 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)(091)
[AN 1035312]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2003.
Woodward, Bob
Bush at war (magyar)
   Bush háborúja / Bob Woodward ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : Bookmark, cop. 2003. - 344 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-131-6 fűzött : 3200,- Ft
327(73)"200" *** 355.48(73)"2001" *** 327.5(5-011)"2003"
[AN 1030514]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9842 /2003.
   Árkádia peremén : írások a művelődés- és tudománytörténet köréből / [szerk. Kővágó Sarolta és Paál László] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2003. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7172-98-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7172-98)
930.85(439)"18/19" *** 001(439)"18/19"
[AN 989049]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2003.
Bartal György (1785-1865)
   A párthus és húnmagyar scythákról / Bartal György. A parthus, hun-magyar scythákról tanulmányai befejezéseül / írta Beleházi idősb Bartal György. A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után / írta Bihari János. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2001. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 5.)
A pártusok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-8271-3 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 939.51(089.3) *** 904(395.1) *** 094/099.07
[AN 912746]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2003.
Cawthorne, Nigel
The world's greatest royal scandals (magyar)
   Királyi házak botrányai / Nigel Cawthorne ; [ford. Polgár Judit]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 2.)
ISBN 963-86332-1-2 fűzött : 495,- Ft
941.0(092) *** 930.85(410)
[AN 990563]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2003.
Chapman, Colin
Whose promised land? (magyar)
   Kié az ígéret földje? : elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában / Colin Chapman ; [ford. Czapp Katalin]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 360 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-945-6 fűzött : 2200,- Ft
Izrael - Palesztina
956.94 *** 327(569.4(=924) *** 327(569.4)(=927)
[AN 1032282]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2003.
Csorba László (1952-)
   Magyar emlékek Itáliában / Csorba László ; [a fényképeket kész. Benda Iván et al.]. - [Budapest] : Benda Foto, 2003. - 261 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-206-540-9 kötött : ár nélkül
930.85(=945.11)(45) *** 725.945(45) *** 908.45
[AN 1031259]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2003.
Csorba László (1952-)
Magyar emlékek Itáliában (olasz)
   Ricordi ungheresi in Italia / László Csorba ; [foto Iván Benda et al.] ; [trad. Lavinia Sándor e László Sztanó]. - [Budapest] : Benda Foto, 2003. - 261 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-540-9)
930.85(=945.11)(45) *** 725.945(45) *** 908.45
[AN 1031277]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2003.
   Élő táj : válogatott írások természetről, térről, teremtésről / szerk. Buka László és Gyarmathy István ; [közread. a] Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 2002-. - ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 800667
ISBN 963-204-446-0 fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 911.2/.3(439) *** 903/904(439) *** 39(=945.11)
[AN 1031160]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 237 p.
ISBN 963-204-447-9
930.85(439) *** 911.2/.3(439) *** 903/904(439) *** 39(=945.11)
[AN 1031164] MARC

ANSEL
UTF-89849 /2003.
   Az Előadások Pécs történetéből 98', Előadások Pécs történetéből 99' és az Előadások Pécs történetéből 2000 című konferenciák válogatott előadásai / szerk. Varga Lajos és Vonyó József. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2001. - 306 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 10-11-12.)
Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Pécs
943.9-2Pécs *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 989186]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2003.
   Erdély Nagyfejedelemség aranybullás címereslevele, 1765 / [szerk., a címerleírásokat és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft., Magyar Országos Levéltár]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Kft. : MOL, 2001. - 48 p. : ill., részben színes ; 34 cm
A főcím a borítófedélről. - A címereslevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 46. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-00-7318-8 bársony : ár nélkül
Erdély
929.6(439.21)"17" *** 930.22
[AN 911449]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2003.
Erdődy Gyula (1956-)
   Jó szeretnivaló világban élni.. : Kozármisleny / Erdődy Gyula ; [közread.] Kozármisleny Önkormányzati Képviselőtestülete. - Kozármisleny : Önkormányzat, 2001. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7378-1 kötött : ár nélkül
Kozármisleny
943.9-2Kozármisleny
[AN 911785]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2003.
   A harmincéves háború prófétái és chiliasztái. - Szeged : [SZTE Régi M. Irod. Tansz.], 2003-. - 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor,, ISSN 1588-5135 ; 4.)
940"1618/1648" *** 133.3
[AN 1030556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok / összeáll. Juhász Levente és Viskolcz Noémi ; [szerk. Keserű Gizella]. - 2003. - 115 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-598-2 fűzött : ár nélkül
940"1618/1648" *** 133.3
[AN 1030561] MARC

ANSEL
UTF-89853 /2003.
   Hin zu neuen Zielen, 2000 / Hrsg. von Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2001. - 396 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; Bd. 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7315-3 fűzött : ár nélkül
Europa Institut Budapest.
943.9 *** 327.39(4-62) *** 316.347(=00)(439) *** 323.1(439) *** 930.85 *** 316.63
[AN 907073]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2003.
Historia augusta (magyar)
   Császárok története = Historia augusta / [a bev. tanulmányt írta Havas László] ; [... sajtó alá rend. Burai Erzsébet et al.] ; [a jegyzeteket ... kész. Takács Levente]. - Debrecen : Multiplex Media : DUP, 2003. - 633 p. ; 19 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 51-54.
ISBN 963-210-298-3 kötött : ár nélkül
937"01/02"(092) *** 871-94(082)=945.11
[AN 990271]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2003.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Képek a középkori Itália magyar emlékeiből = Immagini di testimonianze ungheresi nell'Italia medievale / ... a felvételeket kész. Horváth Zoltán György. - Budapest : Masszi : Romanika, 2003. - 168 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A bev. és a képaláírások magyar és olasz nyelven
ISBN 963-9454-31-1 kötött : 3500,- Ft
930.85(=945.11)(45)(084.12) *** 908.45(084.12) *** 7(45)"09/19"(084.12)
[AN 1031269]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2003.
Janos, Andrew C.
East Central Europe in the modern world (magyar)
   Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában / Andrew C. Janos ; [ford. Székely Dániel és Bohács Ákos] ; [a mutatót Baráth Katalin állította össze] ; [a térképeket Sasi Attila kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 473, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : politológia,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 421-454.
ISBN 963-208-797-6 kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 963-2088-68-9)
Kelet-Közép-Európa
940-11"18/19" *** 338(091)(4-11)"18/19"
[AN 1030201]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2003.
Király Béla (1912-)
   A forradalom folytatása Ázsiában, 1961 / Király Béla. - Budapest : ARP Atlanti Kut. és K. Közalapítvány, 2003. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliog.: p. 126-130.
ISBN 963-210-303-3 fűzött : ár nélkül
943.9"1956" *** 32.019.5(5-012)"196"
[AN 1031307]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
A korai Erdély, 895-1324 (angol)
   Early Transylvania, 895-1324 / Gyula Kristó. - Budapest : Lucidus, 2003. - 264 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-12-7 fűzött : 3400,- Ft
Erdély
943.921"08/13"
[AN 1030188]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2003.
   Magyar múlt nyomában Itáliában, olasz emlékek hazánkban : fotódokumentációs kiállítás katalógusa : Parma, Ravenna, Capestrano, Faenza, Roma, Budapest, 2002 = Le orme del passato ungherese in Italia e quelle italiane in Ungheria : mostra fotodocumentaria : catalogo / [... szerk. Tiner Tibor és Messik Miklós] ; [az ... emlékek felvételeit kész. Horváth Zoltán György et al.] ; [ford. Sárközy Péter, Kis Paula és Sármány Ágnes] ; [rend., közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. - Budapest : MEVE, [2003]. - 157 p., [40] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-206-456-9 fűzött : ár nélkül
930.85(=945.11)(45) *** 930.85(=50)(439) *** 725.945(45) *** 725.945(439)
[AN 1031379]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2003.
   Mindig Európában : Csongrád megye hozománya = In Europe, as ever : the 'dowry' of County Csongrád / [összeáll. és szerk. Marosvári Attila] ; [kiad. Csongrád Megyei Önkormányzat]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2003. - 54, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7193-38-3 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye)
930.85(439.181)
[AN 1030349]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2003.
   Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467-1706 / [gyűjt., és sajtó alá rend. Benda Kálmán et al.] ; [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Benda Kálmán] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 926 p. : ill. ; 29 cm
Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 963-86291-9-3 kötött : ár nélkül
949.83(=945.11)"14/17"(093) *** 282(498.3)"14/17"(093)
[AN 1034826]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2003.
Moravcsik Gyula (1892-1972)
   Bizánc és a magyarság / Moravcsik Gyula ; Makk Ferenc bev. tanulmányával. - Budapest : Lucidus, 2003. - XXI, 118, [18] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 109-117.
ISBN 963-9465-13-5 fűzött : 2800,- Ft
943.9"08/13" *** 949.502 *** 930.85(439)"08/13" *** 930.85(495.02)
[AN 1031374]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2003.
Mózer Ibolya
   Európa gyökerei / Mózer Ibolya. - Budapest : Holnap, 2003. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 963-346-494-3 fűzött : ár nélkül
937 *** 938 *** 930.85(3) *** 940".../05" *** 903(4)
[AN 1030392]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2003.
Nagy Sándor (1886-1973)
   A magyar nép kialakulásának története / Nagy Sándor. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2003. - 316 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Buenos Aires : Transsylvania K., 1968
ISBN 963-9298-50-6 fűzött : ár nélkül
943.9.011.3
[AN 1035272]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2003.
Niederhauser Emil (1923-)
   Magyarország és Európa : válogatott tanulmányok / Niederhauser Emil. - Budapest : Lucidus, 2003. - 308 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-14-3 fűzött : 2700,- Ft
943.9"18/19" *** 940"18/19" *** 316.347(=00)(4)"18/19"
[AN 1031375]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2003.
Poós Zoltán (1970-)
   Szivárvány Nagyáruház : egy letűnt kor kultikus tárgyai : rögtönzések, bagatellek, fogyasztási cikkek / Poós Zoltán ; [fotók Szabolcs László]. - Budapest : Stardust Publ., 2003. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-210-313-0 kötött : 2990,- Ft
930.85(439)"197"(089.3)(0:82-7)
[AN 988537]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2003.
Pósán László (1965-)
   Németország a középkorban / Pósán László. - Debrecen : Multiplex Media - DUP, 2003. - 413 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-413.
ISBN 963-210-299-1 fűzött : ár nélkül
Németország
943.0"08/14"(075.8)
[AN 989936]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2003.
Reston, James
Warriors of God (magyar)
   Isten katonái : Oroszlánszívű Richárd és Szaladin a III. keresztes hadjáratban / James Reston ; [ford. Gebula Judit]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 440 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-391-2 kötött : ár nélkül
Richard (Anglia: király), I., Oroszlánszívű.
Saladin (Arab Birodalom: szultán)
942.0"11"(092)Richard,_I. *** 956.94"11"(092)Saladin *** 355.48(569.4)"11"
[AN 991179]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2003.
Sipos Imre
   Zics története / Sipos Imre, Szalay János ; [kiad. a Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Szerzetesek]. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2003. - 283 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-283.
ISBN 963-206-847-5 kötött : ár nélkül
Zics
943.9-2Zics
[AN 989551]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2003.
   Sites and stones: Lengyel culture in Western Hungary and beyond : a review of the current research : [Lengyel'99 and IGCP-442 conference, Veszprém, 1999] / [szerk. ... Regenye Judit] ; [kiad. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2001. - 148 p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Laczkó Dezső Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7208-73-9 fűzött : ár nélkül
903"634"(439.11) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 912200]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2003.
Sugárné Koncsek Aranka
   Jász történelmi arcképcsarnok / Sugárné Koncsek Aranka. - 2. bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2003. - 263 p. : ill. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 32.)
ISBN 963-206-823-8 fűzött : ár nélkül
929(439Jászkunság)
[AN 1034163]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2003.
Udvari István (1950-)
   Vasvári Pál családjáról, életéről / Udvardi István ; [az előszót írta Takács Péter]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Középisk., Szakisk. és Koll., 2003. - 73 p. : ill. ; 16 cm. - (A Vasvári Pál Társaság füzetei, ISSN 0865-2767 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-371-8 fűzött : ár nélkül
Vasvári Pál (1826-1849)
943.9"1848/1849"(092)Vasvári_P. *** 929.52(439)Vasvári
[AN 989566]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2003.
Varga Lajos (1920-1982)
Művek (vál.)
   Varga Lajos összegyűjtött írásai / [... szerk. Tolnay Gábor] ; [Varga Lajos életrajzát írta Füstös Jenő]. - Mezőtúr : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2003. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (A Túri Fazekas Múzeum füzetei, ISSN 1585-4817 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-202-792-2 fűzött : ár nélkül
Varga Lajos (1920-1982)
930.85(439) *** 37(439)(092)Varga_L.
[AN 990045]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2003.
Vér Sándor (1955-)
   Életfa / Vér Sándor. - 2. jav. kiad. - Szeged : Bába, 2003. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 86.)
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 133-134.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-21-3)
930.85(439) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 1034288]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9875 /2003.
   Abádszalók helytörténetéből : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2003. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
Fűzött : ár nélkül
Abádszalók
908.439-2Abádszalók
[AN 1030154]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2003.
   Abádszalóki krónikából : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2003. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-147.
Fűzött : ár nélkül
Abádszalók
908.439-2Abádszalók
[AN 1030158]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2003.
Bagosi Imre Tibor (1969-)
   Nagyszalonta / Bagosi Imre Tibor ; [közread. a] Bocskai István Alapítvány. - [Salonta] : Bocskai István Alapítvány ; Békéscsaba : Typografika Kft., 2003. - [72] p. : ill., színes ; 24 cm
Fotóalbum
ISBN 963-210-228-2 kötött : ár nélkül
Nagyszalonta
908.498.4-2Nagyszalonta(084.12) *** 77.04(439)(092)Bagosi_I._T.
[AN 989194]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2003.
   Balatoni térképek avagy Hogy örökítették meg a Balatont a római kortól napjainkig a kartográfusok? / [összeáll. és szerk. Csongrádi Jenőné]. - Balatonfüred : Nők a Balatonért Egyes., 2002. - 32 p. : ill., részben színes, térk. ; 24 cm. - (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, ISSN 1588-4902 ; 4.)
Bibliogr.: p. 31-32.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9727-4)
912(439)(285.2Balaton)(091) *** 061.4(439-2Balatonfüred) *** 528.9
[AN 1030516]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2003.
Bánházy Ervin
   Debrecen, a találkozások városa / [a fotókat kész. Bánházy Ervin] ; [írta Tóth Pál] ; [szerk. Pozdora Zsuzsa] ; [... ford. Szilágyi Balázs..., Kardos Panni, Vass Borbála]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 107 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-5960-91-3 kötött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 989370]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2003.
Bennett, Lindsay
Turkish coast (magyar)
   A török tengerpart / [szerző Lindsay Bennett] ; [a Hol együnk, szálljunk meg... részek szerzője Kevin Gould] ; [ford. Szentpétery Mariann, Kerényi Katalin]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2003. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-13-X fűzött : ár nélkül
Törökország
915.60(262.2)(036)
[AN 1031274]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2003.
Cornel, Bob
Berlin (magyar)
   Berlin / Bob Cornel, Phil Cornel. - [Budapest] : Somos Ed., 2003. - 279 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Út-mutató)
Ford. Somos Róbert
ISBN 963-202-940-2 kötött : ár nélkül
Berlin
914.30-2Berlin(036)
[AN 990929]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2003.
Dalos György (1943-)
Die Reise nach Sachalin (magyar)
   Szahalin : Csehov szigete / Dalos György ; [ford. Dunai Andrea]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 221, [3] p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-808-5 fűzött : 2500,- Ft
Szahalin
908.571.6 *** 882(092)Čehov,_A._P.
[AN 990463]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2003.
Eyewitness travel guide : Paris (magyar)
   Párizs / főmtárs Alan Tillier ; [ford. Dunai Katalin et al.] ; [fényképek Max Alexander, Neil Lukas, Robert O'Dea]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-86-7 fűzött : ár nélkül
Paris
914.4-2Paris(036)
[AN 1035160]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2003.
Eyewitness travel guide : Rome (magyar)
   Róma / [főmtársak Olivia Ercoli, Ros Belford, Roberta Mitchell] ; [ford. Rózsa György, Vass Tamás] ; [fényképezte John Heseltine, Mike Dunning, Kim Sayer]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-84-0 fűzött : ár nélkül
Roma
914.5-2Roma(036)
[AN 1035159]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2003.
Fisher, Teresa
Paris (magyar)
   Párizs / [írta Teresa Fisher] ; [a ... Hol...? c. fejezetek szerzője Mario Wyn-Jones] ; [ford. Franczia Edit, Franczia Judit]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2003. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-09-1 fűzött : ár nélkül
Paris
914.4-2Paris(036)
[AN 1031290]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2003.
Forgács András (1936-)
   A görög szigetvilág / Forgács András ; [a fényképeket kész. Antal Béla et al.] ; [a térképeket rajz. Pakurár István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1998. - 378 p., [48] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
ISBN 963-243-877-9 kötött : 2680,- Ft
Görögország
914.95(210.7)(036)
[AN 1035143]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2003.
Hannigan, Des
Andalucia (magyar)
   Andalúzia / [írta Des Hannigan] ; [Hol... fejezetek Josephine Quintero] ; [ford. Bana Zsuzsanna]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2003. - 206 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-12-1 fűzött : ár nélkül
Andalucía
914.681(036)
[AN 1031287]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2003.
Hapák József (1945-)
   Debrecen, a cívisváros / [fotók] Hapák József ; [szövegek] Módy György, Gáborjáni Szabó Botond, Mazsu János. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 193, [6] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-547-939-5 kötött : 8500, - Ft
Debrecen
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 989396]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2003.
Kórósi Gábor (1928-)
   Kocs : múlt és jelen / Kórósi Gábor ; [kiad. Polgármesteri Hivatal]. - Kocs : Polgármesteri Hiv., 2003. - 280 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-293-2 fűzött : ár nélkül
Kocs
908.439-2Kocs
[AN 989940]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2003.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos. - Budapest : Cartographia, cop. 2003. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2003. máj. 1.
ISBN 963-352-850-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-352-850-8)
Roma
914.5-2Roma(036)
[AN 1030882]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2003.
Kulcsár Szilveszter
   Homokszentgyörgyi igaz mesék és az ezredforduló / Kulcsár Szilveszter ; [kiad. Homokszentgyörgy Önkományzata]. - Homokszentgyörgy : Önkormányzat, 2003. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-210-444-7 fűzött : ár nélkül
Homokszentgyörgy
908.439-2Homokszentgyörgy(084.12)
[AN 1030818]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2003.
   Látnivalók Pest megyében : [Pest megye útikönyve turisztikai információkkal] / [főszerk. Filip Gabriella] ; [szerzők Filip Gabriella et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2003. - 272 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2003. ápr. 15.
ISBN 963-9490-15-6 fűzött : ár nélkül
Pest (megye)
914.391.53(036)
[AN 1034187]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2003.
   Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza : egyetemi tankönyv / szerk. Perczel György ; [... szerzői Bartke István et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 633 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 623-633.
ISBN 963-463-611-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-588-1)
911.3(439)(075.8)
[AN 1034393]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2003.
Máy Péter
   Mohácsi album = Album of Mohács / [képek] Máy Péter ; [írta] Szökőcs Béla ; [ford. Appl Mária] ; [közread. a] Mohácsi Farostlemezgyár Rt. - Mohács : Mofa, 2002. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-204-745-1 kötött : ár nélkül
Mohács
908.439-2Mohács(084.12) *** 77.04(439)(092)Máy_P.
[AN 1031361]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2003.
McDonald, George
Cyprus (magyar)
   Ciprus / [írta George McDonald] ; [mtárs Sarah Catliff] ; [ford. Kerényi Katalin]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2003. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-10-5 fűzött : ár nélkül
Ciprus
915.643(036)
[AN 1031282]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2003.
Moldoványi Ákos (1943-)
   Hollandiai utazások / Moldoványi Ákos ; [a térképvázlatokat és grafikákat rajz. Pakurár István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1984. - 257 p., [24] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Lezárva: 1997. márc.
ISBN 963-243-878-7 kötött : 2140,- Ft
Hollandia
914.92(036)
[AN 1035149]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2003.
Müller György
   Izmény, eine ehemalig deutsche Gemeinde in der Tolnau / Georg Müller. - Pécs : Ingenierbüro Müller GmbH., 2002. - 2 db ; 25 cm
A bev. magyar és angol nyelven is. - Példányszám: 300
ISBN 963-202-630-6 kötött : ár nélkül
Izmény
908.439-2Izmény
[AN 988936]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1., Beiträge zur Dorfgeschichte. - 152 p. : ill., részben színes
ISBN 963-202-631-4
908.439-2Izmény
[AN 988947] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2., Familienbuch der evangelischen Gemeinde. - 822 p.
ISBN 963-202-632-2
929.5(439-2Izmény)(=30)
[AN 988972] MARC

ANSEL
UTF-89898 /2003.
Nádasdy Lajos
   Kis-Czell fejlődése és színikultúrája a 19. században / Nádasdy Lajos ; [közread. a] Kemenesaljai Művelődési Központ. - Celldömölk : Kemenesaljai Művel. Közp., 2003. - 132 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107-108., 131-132.
ISBN 963-210-037-9 fűzött : ár nélkül
Celldömölk
908.439-2Celldömölk *** 792(439-2Celldömölk)"18"
[AN 1030122]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2003.
Németh Adél (1935-)
   Burgenland / Németh Adél. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2003. - 235 p., [32] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 963-243-867-1 kötött : 2100,- Ft
Burgenland
914.363(036)
[AN 1035157]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2003.
Németh Adél (1935-)
   Kárpátalja / Németh Adél ; [térk.rajzoló Bodor Zoltán] ; [a fotókat kész. Németh Adél]. - 4. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 2000. - 161 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-243-876-0 kötött : 2130,- Ft
Kárpátalja
914.392.3(036)
[AN 1035139]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2003.
   Pécsi Márton munkássága / szerk. Kókai Sándor. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test. : Nyíregyházi Főisk. Földrajz Tansz., 2003. - 160 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 1.)
Bibliogr.: p. 130-137. - Pécsi Márton műveinek bibliográfiája: p. 139-160.
ISBN 963-9385-63-8 kötött : ár nélkül
Pécsi Márton (1923-2003)
91(439)(092)Pécsi_M. *** 012Pécsi_M.
[AN 989913]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2003.
   Región Moldavy nad Bodvou = Szepsi Régió / [aut. Ladislav Iván et al.] ; [vyd. mesto Moldava nad Bodvou v spolupráci s Tokaj-hegyaljai Borút Egyesület, B-A-Z M. Fejlesztési Ügynökség ...]. - [Moldava nad Bodvou] : Mesto Moldava nad Bodvou ; Tarcal : Tokaj-hegyaljai Borút Egyes. ; Miskolc : BAZ M. Fejleszt. Ügynökség, [2003]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 80-968769-0-2 fűzött : ár nélkül
Moldava nad Bodvou
914.376-2Szepsi(036)
[AN 990384]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2003.
Sárközi János
   Mihálytelek - Jásztelek története / Sárközi János. - Jásztelek : Szerző, 2003. - 272 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224-229. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-430-437-0 kötött : ár nélkül
Jásztelek
908.439-2Jásztelek *** 943.9-2Jásztelek
[AN 989623]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2003.
Sebő József
   A királyi régió : Szigligettől Esztergomig / Sebő József ; Láng Tibor fotóival ; [... az utószót írta Rechnitzer János]. - Veszprém : Új Horizont, 2003. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 963-8246-15-4 fűzött : ár nélkül
908.439.11
[AN 1030117]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2003.
Szarka Sándor
   A horvát tengerpart / Szarka Sándor ; [a fotókat kész. Somfai Sándor] ; [térképvázlatok és grafikák Olgyay Gézáné]. - 4. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1998. - 205 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Lezárva: 1998. jan. 10.
ISBN 963-243-880-9 kötött : ár nélkül
Horvátország
914.971.3(262.3)(036)
[AN 1035146]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2003.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   Szlovákiai utazások / Szombathy Viktor, Németh Adél ; [a térképeket rajz. Pakurár István] ; [a fotókat kész. Németh Adél]. - 6. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1999. - 280 p., [24] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Lezárva: 1999. febr.
ISBN 963-243-879-5 kötött : 2130,- Ft
Szlovákia
914.376(036)
[AN 1035136]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2003.
   Társadalomföldrajz-területfejlesztés / [szerk. Süli-Zakar István] ; [közread. a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 2 db (666 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-748-4 fűzött : ár nélkül
911.3 *** 332.1 *** 316
[AN 990735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Társadalomföldrajz. - 422 p.
ISBN 963-472-746-8
911.3 *** 316 *** 332.1
[AN 990745] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Területfejlesztés. - 427-666, [3] p.
ISBN 963-472-747-6
911.3 *** 332.1 *** 316
[AN 990751] MARC

ANSEL
UTF-89908 /2003.
Taylor, Hugh
Scotland (magyar)
   Skócia / [szerzők Hugh Taylor és Moira McCrossan] ; [a "Hol...?" fejezeteket Elizabeth Carter írta] ; [ford. Wirthné Papp Mónika]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2003. - 206 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 963-9490-11-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-949-11-3)
Skócia
914.11(036)
[AN 1031284]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2003.
Thullner István
   Lébény / írta Thullner István ; szerk. Jászberényi Ferencné és Néma Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 210, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 175-185. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-55-5 kötött : ár nélkül
Lébény
908.439-2Lébény
[AN 911358]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2003.
Tölgyesi József (1940-)
   Devecser társadalma a polgári korban, 1867-1948 / írta és szerk. Tölgyesi József ; [kiad. Devecser Város Önkormányzata]. - Devecser : Önkormányzat, 2002-. - 25 cm
Devecser
908.439-2Devecser *** 316.7(439-2Devecser)"186/195" *** 316.32(439-2Devecser)"186/195"
[AN 1031351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Polgári Olvasóegylet története. - 2002. - 309 p. : ill.
Borítócím: A Polgári Olvasókör története
ISBN 963-204-393-6 kötött : ár nélkül
Polgári Olvasóegylet (Devecser)
374 *** 028 *** 061.2(439-2Devecser)(091)
[AN 1031352] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9911 /2003.
Bankó Zoltán
   Munkajog / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György. - Pécs : Penta Unió Okt. Centrum, 2003. - 164 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2003. máj. 1.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6642-4)
349.2(078)(083.4)
[AN 1034713]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2003.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 652 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 651-652.
ISBN 963-9404-52-7 fűzött : 6384,- Ft
343.3/.7(035)
[AN 1034400]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2003.
Crume, Jeff
Inside Internet security (magyar)
   Az internetes biztonság belülről : ...amit a hekkerek titkolnak / Jeff Crume ; [ford. Hevesi Nelli, Lengyel István, Michnay Andrea]. - Bicske : Szak K., 2003. - XVIII, 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-51-2 fűzött : 5500,- Ft
343.721 *** 681.3.004.14
[AN 990958]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2003.
Drábik János (1938-)
   Miért kellett meghalnia a három Kennedynek? / Drábik János. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (9 eurós különleges könyvek, ISSN 1589-7125)
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 963-206-706-1 kötött : ár nélkül
Kennedy, John Fitzgerald
Kennedy, Robert Francis
Kennedy, John Fitzgerald (Jr.)
343.919(73)"1963" *** 973"196"(092)Kennedy,_J._F.
[AN 1030691]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2003.
Faragó Ottó (1950-)
   Emberfarkasok : [felderítetlen bűnügyek] / Faragó Ottó. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-468-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-468-4)
343.919 *** 343.611(439)"199"
[AN 1030095]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2003.
Finta István (1967-)
   Közigazgatási alapok / [szerzők Finta István, Pálné Kovács Ilona, Pfeil Edit] ; szerk. Pálné Kovács Ilona. - Budapest : Unió, 2001. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-388-336-9 fűzött : ár nélkül
35(439)
[AN 911419]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2003.
Kecskés Lajos
   Cece község első földkönyve : a birtokosok és birtokaik kimutatásával, 1818-ből : helytörténeti tanulmány / Kecskés Lajos. - Pécs : Kecskés L., 2002. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Cece
347.235.11(439-2Cece)"1818" *** 908.439-2Cece
[AN 1030862]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2003.
Kertész István (1925-)
   Munkajogi kézikönyv / Kertész István, Pál Lajos, Radnay József. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 361 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-9404-59-4 fűzött : 6384,- Ft
349.2(439)(036)
[AN 1034747]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2003.
Kisfaludi András
   Az adásvételi szerződés / Kisfaludi András. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 371 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 1.)
Lezárva: 2003. febr. 28. - Bibliogr.: p. 369-371.
ISBN 963-224-712-4 fűzött : ár nélkül
347.451(439)(036)
[AN 1034385]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2003.
Kovács Lajos
   A halálnak élve : az elmúlt évtized hírhedt gyilkosságai / Kovács Lajos. - Budapest : Korona, 2003. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-83-3 fűzött : ár nélkül
343.611(439)"199" *** 34.096 *** 343.919
[AN 990719]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2003.
Labanc Ferenc (1959-)
   Egy zsaru bőréért : a Cattani kommandó egykori operatív nyomozótisztjének életrajzi történetei / Labanc Ferenc. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-210-362-9 fűzött : 1900,- Ft
Labanc Ferenc (1959-)
351.741(439)"198/199"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 1031973]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2003.
   Önkormányzati vízügyi kézikönyv / kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - [Budapest] : KVVM, [2003]. - [196] pag. var. : ill., részben színes ; 22 cm
Kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
Kötött : ár nélkül
351.79(439)(036)
[AN 1030152]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2003.
Sárközi Sándor
   Tiszta égbolt : a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozatának története, 1978-2003 / [szerző Sárközi Sándor] ; [közread. a] Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület. - Budapest : Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyes., 2003. - 94 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9065-90-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja. Repülő és Légvédelmi Tagozat.
358.116-057.75 *** 358.4-057.75 *** 061.2(439)(091)
[AN 989351]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2003.
   Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Vass János]. - [Budapest] : ELTE ÁJTK, 2003. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum,, ISSN 1587-1509 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Domé Györgyné műveinek jegyzéke: p. 193-203.
Fűzött : ár nélkül
347.726 *** 334.73 *** 349.41 *** 012Domé_Gy.
[AN 1030886]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2003.
Tercsák Tamás
   A joggal való visszaélés / Tercsák Tamás. - Budapest : ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék, 2003. - XIV, 15-435 p. ; 24 cm. - (A Szladits Szeminárium kiadványai, ISSN 1586-8257 ; 2.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum,, ISSN 1586-8265 ; 6.[!])
Bibliogr.: p. 428-435.
Fűzött : ár nélkül
343.366(075.8)
[AN 1030892]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2003.
Timofeev, Andrej
   Determinants of decentralization within Russian regions / Andrey Timofeev. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative : OSI, 2003. - 51 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 23.)
Bibliogr.: p. 43-46.
Fűzött : ár nélkül
353(47)
[AN 1030665]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2003.
   Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében / [szerk.] Bársony István, Papp Klára, Takács Péter ; [az Erdély-történeti Alapítvány kiadása]. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány, 2001-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. az Erdély-történeti Alapítvány és a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
ISBN 963-00-8545-3
Bihar (vármegye)
347.268(439.173)"17"
[AN 920784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Szalontai és a Váradi járás. - 2003. - 345 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8546-1)
347.268(439.173)"17"(093) *** 338(091)(439.173)"17"(093)
[AN 990060] MARC

ANSEL
UTF-89928 /2003.
Várday György
   A magyar közbeszerzés az uniós csatlakozás után / írta és összeáll. Várday György. - Budapest : M. Közbeszerzési Társ. : OVI, [2003]. - 32 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények ; ; 1.)
Lezárva: 2003. ápr. 22.
Fűzött : 2000,- Ft
351.712.2(439) *** 351.712.2(4-62)
[AN 990616]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2003.
Várday György
   Segédlet az "ajánlatok" elkészítéséhez : a versenyképes ajánlatok kidolgozása / írta Várday György. - Budapest : M. Közbeszerzési Társ. : OVI, [2003]. - 32 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények ; ; 2.)
Lezárva: 2003. jún. 10.
Fűzött : 2000,- Ft
351.712.2(439)(036) *** 339.137.2(439) *** 347.751(439)
[AN 990632]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9930 /2003.
Frigyik Katalin
   Typis Számmerianis : a Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794-1920 / Frigyik Katalin. - Székesfehérvár : Fejér M. Múz. Ig., 2003-. - 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat,, ISSN 1216-7967 ; 38.)
ISBN 963-9279-25-0
Szammer család
655.1(439-2)Szammer *** 015(439)"17/19" *** 929.52(439)Szammer
[AN 1030362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A család története. - 2003. - 259 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 233-241. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9279-26-9 fűzött : ár nélkül
929.52(439)Szammer *** 655.1(439-2)Szammer
[AN 1030367] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./1. r., A nyomtatványok bibliográfiája : könyvek, évkönyvek, aprónyomtatványok, hírdetmények, újságok. - 2003. - 373 p.
Bibliogr.: p. 361-373.
ISBN 963-9279-27-7 fűzött : ár nélkül
015(439)"17/19" *** 655.1(439-2)Szammer
[AN 1030372] MARC

ANSEL
UTF-89931 /2003.
Varga János
   Információs jogok / Varga János. - Zalaegerszeg : Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolgáltató Közp., 2003. - 36 p. ; 22 cm. - (Nonprofit képzési füzetek, ISSN 1587-2491)
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
659.2.012.8(439) *** 316.77(439)(094) *** 347.77(439)
[AN 1030414]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2003.
   "Versenyképesség és az életminőség fejlesztése a sikeres EU-csatlakozásért" : XXII. Országos Minőség Konferencia : Budapest, 2002. december 5. / [szerk. Kristyák Ernő] ; [rend., közread. az] MTESZ Központi Minőségügyi Bizottsága. - [Budapest] : MTESZ Központi Minőségügyi Bizottsága, [2003]. - 68 p. ; 21 cm
Előadások. - ISSN 0231-3057 = Országos Minőségügyi Konferencia. - Példányszám: 120
Fűzött : ár nélkül
65.018(439) *** 65.018(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 989524]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9933 /2003.
   "10 éves" a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ : [1991-2001] : jubileumi kiadvány / [szerk. Kovácsné Szigligeti Judit, Gyergyák Gáborné, Montli Gábor]. - [Veszprém] : Veszprém M. Munkaügyi Közp., 2001. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Veszprém Megyei Munkaügyi Központ (Veszprém)
331.5(439.117)
[AN 911423]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2003.
Balog Károly
   Az ökocímkézés támogatása az EU-ban és a tagállamokban / Balog Károly. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-420-738-3 fűzött : 2600,- Ft
366.64(4-62) *** 504.06(4-62) *** 658.62(4-62)
[AN 1031292]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2003.
Belbin, Meredith
Management teams (magyar)
   A team avagy Az együttműködő csapat / Meredith Belbin ; [ford. Szalai Judit] ; [az előszót írta ... Klein Sándor] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 4. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 217 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
A team avagy Az együttműködő csoport (borító- és gerinccím)
ISBN 963-206-899-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-899-X)
331.103.244 *** 65.013
[AN 1035293]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2003.
   Bevezetés a pénzügyekbe / Balogh László [et al.]. - Tatabánya : Tri-Mester, 2003. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 963-86290-7-X fűzött : ár nélkül
336(078)
[AN 990426]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2003.
Bognár Károly
   Felügyeletvezetői nézőpontok : a hazai pénzügyi felügyeletek tizenhat éve / Bognár Károly. - Budapest : Tas K., 2003. - 262 p. : ill. ; 23 cm
Interjúk
ISBN 963-210-442-0 kötött : ár nélkül
336.7.078.3(439)"198/200"
[AN 1032533]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2003.
Forgács Zoltán
   Gépjárművek biztosítása és vámszabályai : [2003] / [szerzők Forgács Zoltán, ... Fekete Attila]. - Budapest : Saldo, 2003. - 141 p. ; 24 cm
Vám és biztosítás (keretcím). - Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-638-061-9 fűzött : ár nélkül
368.212(439)(094) *** 336.41(439)(094)
[AN 1030449]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2003.
   Globalizáció - gazdasági versenyképesség és oktatás : tudományos konferencia : Eger, 2002 : konferenciakötet / [szerk. Zám Éva, Kádek István] ; [rend. az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Gazdaságtudományi Intézet]. - [Eger] : EKF Líceum K., 2003. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 339.137 *** 378 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 1030422]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2003.
Horváth Katalin (1951-)
   Számvitel a gyakorlatban : kiegészítés, 2003 / Horváth Katalin. - Budapest : Saldo, 2003. - 35 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-046-5 fűzött : 1100,- Ft
657(036)
[AN 1030853]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2003.
Kállai Lajos
   Adók, illetékek, járulékok és vámok 2003. évi változásai : kiegészítés a 2002. évi kiadványhoz / Kállai Lajos, Sztanó Imréné. - Budapest : Saldo, 2003. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 963-638-053-8 fűzött : 2100,- Ft
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 1030729]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2003.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre : [2003] / [szerzők Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 205 p. ; 25 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-043-0 fűzött : ár nélkül
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 1030724]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2003.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata / Lomnici Zoltán. - 3. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 351 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-9404-55-1 fűzött : 4816,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
336.28(439)(094)(036)
[AN 1034748]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2003.
   Magyarország fehérjegazdálkodásának helyzete és a fejlesztés stratégiája / szerk. Babinszky László ; írták Babinszky László [et al.]. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2002. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 193-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-376-9 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199" *** 636.085.13 *** 577.112
[AN 990894]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2003.
   A munkavédelem országos programja, 2001 / [fel szerk. Jablonkay Gábor] ; [közread. a] Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - Budapest : Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, 2002. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9673-0 fűzött : ár nélkül
331.45(439)
[AN 1030423]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2003.
Országos Reklámkonferencia (9.) (2000) (Debrecen)
   IX. Országos Reklámkonferencia : Debrecen, 2000. április 13-15. / [... szerk. Hamburger Béla] ; [rend., közread. a] Magyar Reklámszövetség. . - Budapest : M. Reklámszövets., [2003]. - 59 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
659.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1030693]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2003.
Palánkai Tibor (1938-)
   Az európai integráció gazdaságtana / Palánkai Tibor ; [közrem. ... Kende Tamás, Szűcs Tamás ..., Kengyel Ákos ...]. - 7. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-44-X kötött : ár nélkül
339.923(4-62)
[AN 1034381]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2003.
   Pénzügyek alapjai / Madár Péter [et al.] ; [szerk. Szebellédi István] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteki Főiskolai Kar. - 3. jav., aktualizált kiad. - Budapest : Unió, 2002. - 638 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-388-374-1 fűzött : ár nélkül
336(075.8)
[AN 945487]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2003.
Pernyéz István
   Turizmus / Pernyéz István. - Miskolc : Perfekt-Books, 2003. - 377 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 376-377.
ISBN 963-206-941-2 fűzött : ár nélkül
338.48(078)
[AN 989058]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2003.
Smith, J. Walker
Rocking the ages (magyar)
   Generációk, márkák, célcsoportok : marketingeseknek a nemzedékek célpiacairól : a Yankelovich-riport / J. Walker Smith, Ann Clurman ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Geomédia, 2003. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Piac és elemzés,, ISSN 1585-6666)
ISBN 963-9508-03-9 fűzött : 4400,- Ft
339.138 *** 658.8 *** 316..37-053
[AN 1031122]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2003.
Szabó Andrea
   Fordulópont? Növekvő bizonytalanság és romló üzleti helyzet : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet (MKIK GVI) 2003. áprilisi vállalati konjunktúra felvételének eredményei = Turning point? Increasing uncertainty and deteriorating business climate / [... írta és szerk. ... Szabó Andrea, Tóth István János]. - Budapest : MKIK GVI, 2003. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatok, ISSN 1589-3847 ; 2003/1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-502-8 fűzött : ár nélkül
334.72(439)"200" *** 338.2(439)"200"
[AN 989535]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2003.
Tésits Róbert (1972-)
   A válságtól a szerkezetátalakításig : baranyai foglalkoztatás az ezredforulón / Tésits Róbert. - Pécs : PTE Egy. K., 2003-. - 25 cm
ISBN 963-641-931-0
331.5(439.127)"1999/2000"
[AN 1031359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 134 p. : ill., főként térk.
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 963-641-932-9 kötött : ár nélkül
331.5(439.127)"1999/2000"
[AN 1031363] MARC

ANSEL
UTF-89953 /2003.
   Tudásbázisú karbantartás / szerk. Gaál Zoltán. - Veszprém : VE K., 2003. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9495-19-0 fűzött : ár nélkül
658.58
[AN 1030127]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9954 /2003.
Benke László (1943-)
   És hirtelen leszáll az este : öregek menedéke / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 963-8250-84-4 fűzött : 1180,- Ft
364.65-053.9(047.53) *** 364.442.046.6(439-2Kaposvár)
[AN 1030515]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2003.
   Európa a hely, ahol élünk : [így látjuk mi ...] / [... szerk. Csongrádi Judit] ; [a fotókat kész. Förster Tamás] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - [Budapest] : Kézenfogva Alapítvány, [2003]. - 55 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-206-845-9 fűzött : ár nélkül
364.65-056.37(439) *** 061.27(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2003"
[AN 990412]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2003.
Hurton Júlia
   Az Európai Unió és a társadalombiztosítás : összefoglaló áttekintés / Hurton Júlia, Futó Gábor ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 65 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. máj.
ISBN 963-9427-23-3 fűzött : 1800,- Ft
369(4-62)"200" *** 349.3(4-62)(094)
[AN 990574]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2003.
   Telefonos lelki segítés : tanulmánygyűjtemény / szerk. Kálmánchey Albert, Rénes László. - Debrecen : Kállai, 2003. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8260-05-X fűzött : ár nélkül
364.27.048.4 *** 364.044.42 *** 615.851
[AN 989598]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2003.
Varga Éva
   Magánnyugdíjpénztári rendszer, 2003 : gyakorlati tudnivalók a foglalkoztatói és pénztártagi kötelezettségek teljesítéséhez : a tagdíjbevallás-befizetés, önellenőrzés és adatszolgáltatás szabályai / Varga Éva ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 134 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-22-5 fűzött : 2000,- Ft
369.542(439)(094)(036)
[AN 990576]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9959 /2003.
   50 éves a Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszéke, 1951-2001 / [a kiadvány elkészítésében részt vettek Balogh András et al.]. - Veszprém : VE Ásványolaj- és Széntechnológiai Tansz., 2001. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-100.
Fűzött : ár nélkül
Veszprémi Egyetem. Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék.
378.4(439-2Veszprém)(058)
[AN 911389]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2003.
1010 Spiel- und Übungsformen für Behinderte und Nichtbehinderte (magyar)
   1010 játék és gyakorlat fogyatékkal élőknek : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek, gyógytestnevelőknek] / szerk. Ruth Schucan-Kaiser [et al.] ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 211 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
ISBN 963-9310-63-8 fűzött : 3480,- Ft
376.2(072) *** 796
[AN 1030733]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2003.
1020 Spiel- und Übungsformen im Kinderfussball (magyar)
   1020 gyerekfutball játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak] / Ernst Hasler [et al.] ; Bernhard Bruggmann szerk. ; Werner Birchmeier ábrák ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 304 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
ISBN 963-9310-86-7 fűzött : 3480,- Ft
372.879.6(072) *** 796.332
[AN 1030735]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2003.
   "Alamisna képpen conferáltam..." : a szatmárnémeti református gimnázium alapítványai, 1667-1918 / [szerk., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Lengyel Katalin]. - Debrecen : [Tiszántúli Ref. Egyhker. Múz. és Lvt.], 2002. - 292 p. ; 21 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 11.)
ISBN 963-8209-14-3 kötött : ár nélkül
373.552(439-2Szatmárnémeti) *** 061.27(439)
[AN 1030824]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2003.
Balázsné Szűcs Judit
   Szabadon, játékosan, örömmel : a komplex foglalkoztatás kézikönyve / Balázsné, Szaitzné. - 2. kiad. - Budapest : Szort BT, 2003. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5582-5)
371.38 *** 372.3
[AN 1035308]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2003.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-667-0 fűzött : ár nélkül
372.41(072)
[AN 938253]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2003.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-667-0 fűzött : ár nélkül
372.41(072)
[AN 1033650]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2003.
Burai Lászlóné
   Magyar irodalom kézikönyv az Apáczai Kiadó 3. osztályos "Hétszínvirág" olvasókönyve és munkafüzete használatához / [szerzők Burai Lászlóné, Faragó Attiláné]. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 66 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet használatához
ISBN 963-464-642-5 * fűzött : ár nélkül
372.416.2=945.11(072)
[AN 912264]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2003.
Burai Lászlóné
   Magyar irodalom kézikönyv az Apáczai Kiadó 3. osztályos "Hétszínvirág" olvasókönyve és munkafüzete használatához / [szerzők Burai Lászlóné, Faragó Attiláné]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 66 p. : ill. ; 28 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet használatához
Fűzött : ár nélkül
372.416.2=945.11(072)
[AN 1033702]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2003.
   Dr. Molnár László tanító, 1903-1987 / [szerk. Olajos Istvánné] ; [kiad. a Polgár Városáért Alapítvány Kuratóriuma]. - [Polgár] : Polgár Városért Alapítvány Kuratóriuma, [2003]. - 58 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-113-8 fűzött : ár nélkül
Molnár László (1903-1987)
37(439)(092)Molnár_L.
[AN 988990]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2003.
   Együttnevelés-együttoktatás elősegítése Baranyában : Pécs, 2002. május 15. / szerk. Hoffmann Judit, Tihanyvári Eszter ; [... a Barasai[!Baranyai] Pedagógiai Szakszolgáltatók és Szakmai Szolgáltatások Központja ... megbízásából kész.]. - Pécs : [Baranyai Ped. Szakszolgálatok és Szakmai Szolg. Központja], [2003]. - 91 p. : ill. ; 24 cm
A "Bejöhetek? - Együttnevelés-együttoktatás elősegítése Baranyában" című szakmai konferencia anyaga. - Rend. a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja etc. - Bibliogr.: p. 78-87. és az előadások végén
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
376.2/.4.043.2(439.127) *** 376.013.82
[AN 989085]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2003.
   Európa keresztútjain : az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 33 éve / szerk. Szöllősy Pál, Balla Bálint. - Basel ; Budapest : EPMSZ, 2003. - 471 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338-339. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-210-422-6 fűzött : ár nélkül
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.
374.72(494-2Basel)(058) *** 284.2
[AN 1030113]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2003.
Foki Tamás
   Tanári kézikönyv a Képes történelmi atlasz használatához / Foki Tamás. - Budapest : Cartographia, 2003. - 104 p. ; 28 cm
ISBN 963-352-569-1 fűzött : ár nélkül
372.893(072) *** 912(072) *** 93/99
[AN 1030879]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2003.
Kentenich, Joseph
Grundriss einer neuzeitlichen Pädagogik für den katolischen Erzieher (magyar) (szemelv.)
   Egy újkori pedagógia alapvonásai : szemelvények / Kentenich József ; [vál. és ford. Csermák Kálmán és Alice] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2003. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-86371-0-2 fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 371.4Schönstatt *** 267 *** 37.017.93
[AN 1030119]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2003.
   Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5-8. osztályok részére : a helyi tervezéstől a tantervi tartalmak feldolgozásáig / Rétsági Erzsébet szerk. ; [... szerzői Rétsági Erzsébet et al.] ; [rajzok Bense Zsolt et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-16-6 fűzött : 2980,- Ft
372.879.6(072)
[AN 911425]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2003.
Kocsis Mihály (1933-)
   A tanárképzés megítélése / Kocsis Mihály. - Pécs : Iskolakultúra, 2003. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 18.)
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 963-641-947-7 fűzött : 1500,- Ft
371.13(439)
[AN 1031505]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2003.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Lukács Károly, a Balaton tudósa / Matyikó Sebestyén József. - Balatonfüred : Nők a Balatonért Egyes., 2002. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, ISSN 1588-4902 ; 5.)
Bibliogr.: p. 11-14. - Példányszám: 300
ISBN 963-206-189-6 fűzött : ár nélkül
Lukács Károly (1882-1954)
37(439)(092)Lukács_K. *** 012Lukács_K. *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 1031010]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2003.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 2. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-666-2 fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 938252]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2003.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 2. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-666-2 fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 1033700]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7809-9 kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11
[AN 1035209]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2003.
   Mozaikok a Magyar Táncművészeti Főiskola első ötven évéről / összeáll. Fodor Antal. - Budapest : Planétás, 2001. - 132 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9014-90-7 kötött : ár nélkül
Magyar Táncművészeti Főiskola (Budapest)
378.679.33(439-2Bp.)(091)
[AN 911347]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2003.
   Az oktatás autonómiája - autonómia az oktatásban : VII. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok : országos szakmai konferencia : Sopron, 2001. március 29-31. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás] ; [kiad. a "Fogjuk a kezed" Egyesület]. - Sopron : "Fogjuk a kezed" Egyes., [2001]. - 206 p. ; 24 cm
Előadások. - Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 963-00-9344-8 * fűzött : ár nélkül
37 *** 376.36 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 911476]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2003.
   Az oktatás, mint befektetés / [szerk. Gocsál Ákos] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Pedagógiai Tanszék. - [Pécs] : PTE PMMFK Ped. Tansz., 2002. - 243 p. : ill. ; 24 cm
A Harkányban 2002. május 31. és június 1. között azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-887-X fűzött : ár nélkül
377(075.8) *** 374.7(075.8)
[AN 989106]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Humántudományi Szekció (Veszprém)
   XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció : Veszprém, 2003. április 22-23. : összefoglalók / [főszerk. Lengyel Zsolt] ; [szerk. Szentgyörgyi Szilárd] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar]. - Veszprém : VE, [2003]. - 356 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1030125]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2003.
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Földtudományok Doktori Iskola.
   Almanach, 1994-2002 : a Pécsi Földtudományok Doktori Iskola kiadványa / szerk. Tésits Róbert, Tóth József ; [... összeállításában részt vettek Aubert Gábor et al.]. - Pécs : Egy. K., 2002. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
378.4(439-2Pécs).096 *** 91 *** 55 *** 378.22
[AN 988804]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2003.
Radó Péter
   The role of Hungarian county public education funds in the development of the primary and secondary education of roma pupils / Péter Radó. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative : OSI, 2003. - 43 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 25.)
Fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439) *** 061.27(439)
[AN 1030680]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2003.
   The role of higher education and training in preparing the Visegrad countries for EU accession : collection of studies related to international higher education conference of the Visegrad countries May 2002 / [ed. by Tamás Berky et al.] ; [publ. by the Tempus Public Foundation]. - Budapest : Tempus Publ. Found., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
378(4-11)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 1030572]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2003.
Szabó Helga (1933-)
   Japán közelről : a Kodály módszer eredményei Japánban / írta Szabó Helga. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 105 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
372.878(520) *** 908.520
[AN 911480]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2003.
Takács Viola
   Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái / Takács Viola. - Pécs : Iskolakultúra, 2003. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 20.)
Közrem. Géczi János és Szigeti Márton. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 963-641-948-5 fűzött : 1500,- Ft
371.26(075.8) *** 37.031(439.127)
[AN 1031511]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2003.
   Tanulmányok a képességfejlesztés témaköréből / [szerk. Sztanáné Babits Edit] ; [... szerzői Bálint Ágnes et al.] ; [közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : Eötvös J. Főisk., 2002. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-7290-19-2 fűzött : ár nélkül
37.025(075.8)
[AN 1030401]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9989 /2003.
   Az angol csapatok nemzetközi kupamérkőzései, 1955-2003 / [szerk. Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2003. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-315-7 fűzött : ár nélkül
796.332(410) *** 796.093.42(100)"195/200"
[AN 1030684]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2003.
Bihon Tibor (1968-)
   Tűzevő : fantasztikus játékkönyv / Alex R. Wermin ; [... ill. Zubály Sándor és Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - [182] p. : ill. ; 19 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 49.)
ISBN 963-9346-90-X fűzött : 798,- Ft
793.9
[AN 1030496]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2003.
Claxton, Annette
The step by step art of making jewelry (magyar)
   Ékszerkészítés lépésről - lépésre / [írta ... Annette Claxton és Cheryl Owen] ; [fényképezte Steve Tanner] ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 103 p. : ill., főként színes ; 25x28 cm
ISBN 963-305-186-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-305-185-X)
379.826 *** 739.2
[AN 990846]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2003.
Harrer, Heinrich
Die weisse Spinne (magyar)
   A fehér Pók : az Eiger krónikája / Heinrich Harrer ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 406 p. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-617-2 kötött : 2900,- Ft
796.52(436)(092)Harrer,_H. *** 910.4(234.312.5) *** 830-992(436)=945.11
[AN 989395]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2003.
Hettinger, Gudrun
Fröhliche Gesellen aus Tontöpfen (magyar)
   Vidám figurák virágcserepekből / Gudrun Hettinger ; [ford. Sámoly Emília]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-097-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 688.72 *** 745.5 *** 745.55
[AN 1030509]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2003.
   Judo kyu vizsgák / [... szerk. Nagy György, Ősze Attila] ; [... összeáll. Keserű József, Vági Miklós] ; [közread. a] Delta SE. - Mosonmagyaróvár : Delta SE, 2002. - 94 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-210-253-3 kötött : ár nélkül
796.853.23.015.865
[AN 990637]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2003.
Klimke, Reiner
Grundausbildung des jungen Reitpferdes (magyar)
   A fiatal hátasló alapkiképzése / Reiner Klimke ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1996. - 203 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 1.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-286-001-2)
798.2
[AN 1035295]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2003.
Moras, Ingrid
Figuren & Tiere mit Tontöpfen (magyar)
   Állat- és mesefigurák virágcserepekből / Ingrid Moras ; [ford. Sámoly Emília]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-098-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 688.72 *** 745.55
[AN 1030513]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2003.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Mobiles für Kinder (magyar)
   Mobilok a gyerekszobába : papírból, üvegmatricából, fémből és filcből / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Sámoly Emília]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-093-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.5 *** 688.72
[AN 1030506]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2003.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Denaturált Afrika : feleségemmel a fekete földrészen / Széchenyi Zsigmond ; [Széchenyi Zsigmondné felvételeivel]. - 3. kiad. - Budapest : Mérték K., 2003. - 424 p., [40] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-05-7 kötött : ár nélkül
799.2(676)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 1030134]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2003.
   Újra itt vagyunk! / [szerk. Kővári Józsefné] ; [írták ... Csikós Klaudia et al.] ; [kiad. a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány]. - [Budapest] : Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2003. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7580-37-9 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 990513]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2003.
Walter, Inge
Bezaubernde Papierblumen aus Krepp-Papier (magyar)
   Krepp-papír virágok / Inge Walter ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/73.)
ISBN 963-9445-70-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 990732]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10001 /2003.
   AKT 2000 / [közread. az AKT Képzőművészeti Társaság]. - Debrecen : AKT Képzőműv. Társ., [2002]. - [28] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
AKT Képzőművészeti Társaság.
73/76(439.165)(092) *** 061.28(439-2Debrecen)
[AN 990290]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2003.
   Angol akvarell magyar ecsettel II : Újpest Galéria, 2001. március 30 - április 15. : Kecskeméti Képtár, 2001. május 4 - június 17. / [... szerk. Légrády Viktor, Szily Géza] ; [rend., közread. a] Magyar Vízfestők Társasága. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., [2001]. - [30] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-8540-2 * fűzött : ár nélkül
75(439) *** 75.021.322(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 912898]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2003.
   Anyag és jelentés : Finn Üvegművészet, Tampere Régió Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2003. június 10 - augusztus 24. : Vapriikki Múzeumközpont, Tampere, 2003. október 9 - 2004. január 18. = Material & message / [a kiállítást rend. ... Varga Vera] ; [a katalógust szerk. ... Pataki Judit]. - [Pirkanmaa] : Pirkanmaan taidetoimikunta, [2003]. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar, finn és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
ISBN 951-53-2526-9
748(480)"197/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003" *** 061.4(480-2Tampere)"2003/2004"
[AN 990057]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2003.
   Ásztai Csaba. - Pomáz : A3 BT, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bev. Bálványos Anna. - Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [32].
ISBN 963-00-7746-9 fűzött : ár nélkül
Ásztai Csaba (1948-)
75(439)(092)Ásztai_Cs.
[AN 912901]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2003.
Czigány Magda (1935-)
   Magyar néző Albionban : írások a modern művészetről / Czigány Magda. - Budapest : Kortárs, 2003. - 222 p. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 963-9297-81-X fűzött : 2200,- Ft
7(4)"18/19" *** 7(439)"18/19"
[AN 1030785]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2003.
Fehér Ferenc, C. (1946-)
   Az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István : a világ első "Oscar-díjas" fotográfusának élettörténete / C. Fehér Ferenc. - Cegléd : Fehér F., 2003. - 139 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-430-383-8 kötött : ár nélkül
Tóth István (1923-)
77.04(439)(092)Tóth_I.
[AN 1030490]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2003.
Fejér Zoltán (1951-)
   A fény szerelmese : Dulovits Jenő fotóművész, feltaláló munkássága / Fejér Zoltán. - Budapest : HOGYF Editio, 2003. - 205, XXXII p., [16] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 183-188. - Számozott példány: 700
ISBN 963-8484-58-6 kötött : 4500,- Ft
Dulovits Jenő (1903-1972)
77.04(439)(092)Dulovits_J.
[AN 989654]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2003.
Gravett, Christopher
Castle (magyar)
   Várak / írta Christopher Gravett ; fényképezte Geoff Dann [et al.] ; [ford. Makovecz Benjamin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 30.)
ISBN 963-530-648-2 kötött : 2500,- Ft
728.81(100) *** 930.85(100)"08/14"
[AN 1034155]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2003.
   Kortárs japán üvegművészet : [Üvegpiramis Galéria, Budapest ...] : [2003. május 24-október 1.] = Contemporary glassart in Japan : [Glass Pyramid Gallery] : [24th May - 1st October 2003] / [szerk. ... Kozák Csaba]. - [Budapest] : [Üvegpiramis Galéria], [2003]. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-210-125-1 fűzött : ár nélkül
748(520)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1030170]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2003.
Műemlékvédelem törvényi keretek között (angol)
   Heritage protection within the compass of legal regulation : from law to law : stories from 120 years of institutional heritage protection / [ed. Judit Tamási] ; [ed. ass. István Bardoly] ; [auth. Ádám Arnóth et al.] ; [transl. Nicholas Jenkins] ; [publ. by the] Ministry of National Cultural Heritage, National Board for the Protection of Historic Monuments. - Budapest : Min. of Nat. Cultural Heritage : Nat. Board for the Protection of Historic Monuments, 2001. - 198 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7143-93-9 fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(439)
[AN 911799]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2003.
   Nagy-Magyarország-emlékmű, Nagykanizsa / ... írta és összeáll. Mészáros József. - 3. kiad. - Budapest : M. Szellemi Örökség Műhely, 2003. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Örökségünk ; ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-8248-2)
725.945(439-2Nagykanizsa)(093) *** 908.439-2Nagykanizsa
[AN 1034314]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2003.
   Paloznak népművészete, 1993-2003 / [összeáll. Szuper Miklósné] ; [fotókat kész. Borbás János, Szuper Miklósné]. - Paloznak ; [Veszprém] : Viza Kft., 2003. - 81 p., [38] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-171-5 fűzött : ár nélkül
746.3.031.4(439-2Paloznak) *** 39(=945.11)(439-2Paloznak) *** 061.2(439-2Paloznak)
[AN 1030907]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2003.
   Plastica dreams : [szobrászat az installáció után] : [sculpture after installation art] : [2003. június 17 - augusztus 3.] / [a katalógust szerk. ... Készman József, Százados László] ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - [Budapest] : Műcsarnok, cop. 2003. - [120] p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten tartott kiállítás katalógusa
ISBN 963-9115-84-3 fűzött : ár nélkül
73(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1031346]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2003.
Polgár Árpád
   Csók István, 1865-1961 : kiállítás: 2001. november 2-15., Polgár Galéria és Aukciósház, ... Budapest / Polgár Árpád. - [Budapest] : Polgár Galéria és Aukciósház, [2001]. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
Borítócím: A múzsa csókja. - Bibliogr.: p. 47.
Kötött : ár nélkül
Csók István (1865-1961)
75(439)(092)Csók_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 912680]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2003.
Sándor Edit (1949-)
Művek (vál.)
   Sándor Edit. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2002. - [20] p. : ill. ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Katalógus. - A bev. magyar és angol nyelven
ISBN 963-204-703-6 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Sándor_E.
[AN 1030200]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2003.
   Száz éve született Ormos Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár, 1903-1979 / [szerk. Csemez Attila] ; [... szerzői Baloghné Ormos Ilona et al.] ; [kiad. a SZIE Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar]. - Budapest : SZIE Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, 2003. - 149 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-9483-26-5 fűzött : ár nélkül
72(439)(092)Ormos_I. *** 712
[AN 1030728]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2003.
   Településtervezés / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2003-. - 24 cm
711.4(075.8)
[AN 1031483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész, a tervezés dokumentumai, nemzetközi kitekintés / Tóth Zoltán, Hübner Mátyás, Gömöry János ; [... szerk. és a közölt fotókat kész. Tóth Zoltán]. - 2003. - 177 p. : ill., részben színes térk.
Bibliogr.: p. 174-175.
Fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-86360-0-9)
711.4(075.8)
[AN 1031486] MARC

ANSEL
UTF-810018 /2003.
Tomorszky Istvánné (1937-)
   Tiszaújváros és peremkerületeiben elhelyezett képzőművészeti alkotások : szobrok, emlékművek, kisplasztikák / [... írta és szerk. Tomorszky Istvánné] ; [a fotókat kész. Pap Valéria] ; [... kiad. a Derkovits Művelődési Központ, Városi Könyvtár]. - Tiszaújváros : Derkovits Művel. Közp. és Vár. Kvt., 2003. - 50 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-2890-5 fűzött : ár nélkül
725.945(439-2Tiszaújváros)
[AN 990263]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2003.
Várady József
   Dunántúl református templomai / Várady József. - Diósgyőr : Várady J., 2000-. - ill., részben színes ; 29 cm
Az 1/1-1/3. r. közös tokban
ISBN 963-640-840-8 fűzött : ár nélkül
Dunántúli Református Egyházkerület.
726.54(439.11) *** 246(439.11) *** 284.2(439-03)
[AN 1031211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. r., A mezőföldi egyházmegye. - 2000. - 192 p.
ISBN 963-640-841-6
726.54(439.11) *** 246(439.11) *** 284.2(439-03Mezőföldiegyházmegye)
[AN 1031222] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. r., A tatai egyházmegye. - 2001. - p. 197-432.
ISBN 963-640-842-4
726.54(439.11) *** 246(439.11) *** 284.2(439-03Tataiegyházmegye)
[AN 1031229] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/3. r., A pápai egyházmegye. - 2002. - p. 437-704.
ISBN 963-640-843-2
726.54(439.11) *** 246(439.11) *** 284.2(439-03Pápaiegyházmegye)
[AN 1031231] MARC

ANSEL
UTF-810020 /2003.
Virág Zsolt
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 4. kötetet a Fo-Rom Invest Kft. adta ki
ISBN 963-00-4248-7
728.82(439)
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái / [a látnivalókat és a település leírásokat Varga Zsuzsanna állította össze] ; [... fotók Komjáti János]. - 2001. - 191 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 159-168.
ISBN 963-00-6679-3 kötött : 3800,- Ft
728.82(439.155)
[AN 916763] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái / [... fotók Bánhidy László et al.]. - 2003. - 234 p. : ill., színes
Lezárva: 2002. okt. 1. - Bibliogr.: p. 188-200.
ISBN 963-206-894-7 kötött : ár nélkül
728.82(439.115)
[AN 1030484] MARC

ANSEL
UTF-810021 /2003.
Zsákovics Ferenc
   A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929 : a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után = The etching generation, 1921-1929 : the revival of the art of etching after world war I. / Zsákovics Ferenc. - [Miskolc] : MG, 2001. - 222 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar sokszorosított grafika száz éve, ISSN 1417-801X ; 3. A Miskolci Galéria könyvei,, ISBN 1219-0594 ; ; 21.)
A Miskolci Galériában 2001. nov. 3 - dec. 2. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 185-196. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-8573-9 fűzött : ár nélkül
762.2(439)"192"
[AN 911381]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10022 /2003.
Cavanagh, David
The world's greatest rock'n'roll scandals (magyar)
   Rockbotrányok / David Cavanagh ; [ford. Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 4.)
ISBN 963-86332-3-9 fűzött : 495,- Ft
78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 990566]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2003.
Csoóri Sándor (ifj.) (1956-)
   Varázsjelek : út a magyar ősműveltséghez a zenetanulás alapján / ifj. Csoóri Sándor. - [Budapest] : Süss Fel Nap K., 2003. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-210-396-3 fűzött : ár nélkül
78.031.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 1031530]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10024 /2003.
Gelencsér Gábor
   Filmolvasókönyv : írások filmművészeti kötetekről / Gelencsér Gábor. - Pécs : Iskolakultúra, 2003. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 19.)
ISBN 963-641-946-9 fűzött : 1500,- Ft
791.43.01
[AN 1031509]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2003.
Pacskovszky József (1961-)
   A boldogság színe : játékfilm forgatókönyv / Pacskovszky József ; [dramaturg Prekop Gabriella] ; [közread. a] Filmart. - [Budapest] : Filmart, 2002. - 57 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
791.43.071.1(439)(092)Pacskovszky_J. *** 894.511-293.7
[AN 989518]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2003.
Révész Renáta
   Műfaja: Paudits : rivaldafényből a nyomorba / Révész Renáta. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 253 p., VIII t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-368-488-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-488-9)
Paudits Béla (1949-)
792.028(439)(092)Paudits_B.
[AN 991155]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2003.
Zenker Katalin
   Heltai Jenő múzsája / Zenker Katalin. - [Budapest] : Papirusz Book, 2003. - 180 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9263-12-5 fűzött : ár nélkül
Hámori Eta
792.028(439)(092)Hámori_E.(0:82-94)
[AN 989594]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10028 /2003.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk németül? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna, Tamássyné Bíró Magda. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 251 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3816-6 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1034330]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2003.
Bíró Anett
   Learn about the countries of the European Union : test your English vocabulary / Bíró Anett. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2003]. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-5-1 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 989842]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2003.
Boda István Károly (1958-)
   A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében / Boda István Károly, Porkoláb Judit. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2003. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 81.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-765-4 fűzött : ár nélkül
801.73 *** 82.07 *** 681.3.004.14
[AN 1031370]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2003.
Budai László (1934-)
   English grammar : theory and practice / Budai László. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1999. - 640 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 620-622.
ISBN 963-19-4421-2 kötött : 3278,- Ft
802.0-5(078)=00
[AN 1034410]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2003.
Davies, William
   Magyar - francia társalgás : guide de conversation / William Davies, Gulyás Rozália. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-76-2 fűzött : 896,- Ft
804.0(078)=945.11
[AN 1034432]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2003.
Davies, William
   Magyar - olasz társalgás / William Davies, Szabó Erzsébet Mária. - Székesfehérvár : Lexika, [2003], cop. 2001. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-84-3 fűzött : 896,- Ft
805.0(078)=945.11
[AN 1034433]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2003.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-75-1 fűzött : ár nélkül
805.0-552(078)=945.11
[AN 990582]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2003.
Domonkosi Ágnes
   Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban / Domonkosi Ágnes. - Debrecen : [DE M. Nyelvtud. Int.], 2002. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 79.)
Bibliogr.: p. 221-231.
ISBN 963-472-717-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1-318 *** 800.1 *** 316.7
[AN 989907]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2003.
Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
   Német társalgás / Fülei-Szántó Endre, Meláth Ferenc. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 173 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3819-0 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1034353]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2003.
Gáborján Lászlóné
   Német feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához / Gáborján Lászlóné. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-37-2 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 990440]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2003.
Gyepes Judit (1937-)
   Útitárs : angol társalgási zsebkönyv / Siórétiné Gyepes Judit, Zoltán Erika ; [a rajzokat kész. Tényi Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3821-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1034684]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2003.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Vocabulario : español - húngaro, húngaro - español / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 262 p. ; 15 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar kisszótár (gerincím)
ISBN 963-09-4443-X fűzött : 1980,- Ft
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 990137]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2003.
Hoffmann István (1953-)
   Magyar helynévkutatás, 1958-2002 / Hoffmann István. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003. - 281 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 7.)
Bibliogr.: p. 229-274.
ISBN 963-472-720-4 fűzött : ár nélkül
80.001(439)"195/200" *** 809.451.1-311
[AN 1031378]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2003.
Káprály Mihály
   Ukrán és Ruszin Filológia Tanszék : kiadványok, 1993-2003 = Lehrstuhl für Ukrainistik und Russinistik : Publikationen, 1993-2003 = Kafedra ukrainskoj i rusinskoj filologii : publikacii, 1993-2003 / Káprály Mihály, Pischlöger Christian, Abonyi Andrea. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2003. - 172 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 13.)
ISBN 963-9385-68-9 fűzött : ár nélkül
808.3:016 *** 883(091):016 *** 808.75:016 *** 887.5(091):016 *** 378.637(439-2Nyíregyháza).096:013
[AN 989585]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2003.
   Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár. - Nagykanizsa : Canissa, [2003]. - 160 p. ; 14 cm
ISBN 963-9379-27-1 fűzött : 750,- Ft
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 1030492]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2003.
Magyarics Péter (1948-)
   Angol nyelvvizsga : középfok : írásbeli és szóbeli / Magyarics Péter. - 5. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003, cop. 1996. - 115 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5217-X fűzött : 880,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 1034695]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2003.
Molnár Judit
   Szóbeli feladatok: német : 420 kérdés és válasz középfokú szakmai nyelvvizsgára készülőknek / Molnár Judit, Pintér Márta, Polakovits Sarolta. - Budapest : Akad. K., 2003. - 131 p. ; 19 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-8046-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-1587-4699)
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 1031376]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2003.
Müller József (1946-)
   Nyelvtani gyakorlókönyv / Müller József. - Szeged : Mozaik, 2003-. - 23 cm
803.0(078)=945.11
[AN 1031309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vonzatok a mai német nyelvben. - 2003. - 399 p.
Bibliogr.: p. [400].
ISBN 963-697-384-9 kötött : ár nélkül
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 1031294] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A prepozíciók használata és a szenvedő szerkezet a mai német nyelvben. - 2003. - 331, [5] p.
Borítócím: A prepozíciók, a szenvedő szerkezet a mai német nyelvben. - Bibliogr.: p. [332-333].
ISBN 963-697-388-1 kötött : ár nélkül
803.0-282(078)=945.11
[AN 1031312] MARC

ANSEL
UTF-810046 /2003.
   Password : English - Hungarian learner's dictionary : angol - magyar tanulói szótár / [alkotó szerk. Magay Tamás] ; [m. ford. Mozsárné Magay Eszter] ; [graf. Sárkány Roland]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. ; [Tel Aviv] : K Dictionaries, cop. 2003. - [16], 1129 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-19-2217-0 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 802.0-321.1
[AN 990569]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2003.
Radácsy László
   Magyar - héber nagyszótár = Miylŵn gådŵl hẇngariy - 'ibriy / Radácsy László ; nyelvi bevezetővel ell. Raj Tamás. - Budapest : Akad. K. : Makkabi, 2003. - 469 p. ; 24 cm
ISBN 963-7475-75-3 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=924
[AN 988595]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2003.
Székely András
   Šag za šagom : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3840-9 fűzött : ár nélkül
808.2(078)=945.11
[AN 1034694]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2003.
Szentgyörgyi Róbert
   Table tennis dictionary in 5 languages / comp. and ed. by Róbert Szentgyörgyi. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 185 p. : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 963-9292-62-1 fűzött : ár nélkül
801.323=00 *** 796.386
[AN 1035377]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2003.
Timár György (1929-)
   Szleng-szó-szedet / Timár György, Fazakas István. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 179 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-9352-51-9 fűzött : 1000,- Ft
809.451.1-086.2-3
[AN 990580]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2003.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2141-7 fűzött : ár nélkül
808.2(076)=945.11
[AN 990312]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2003.
Varga Csaba (1945-)
   A kőkor élő nyelve / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2003. - 459 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 963-210-191-X kötött : ár nélkül
809.451.1(089.3) *** 930.85(100)(089.3) *** 001.94 *** 801.53
[AN 1030768]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10053 /2003.
   Antropológia és irodalom : egy új paradigma útkeresése / [szerk. Biczó Gábor és Kiss Noémi]. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-180-7 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 316.7 *** 39
[AN 1030798]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2003.
   Antropológiai irányzatok a második világháború után / [szerk. Biczó Gábor]. - Debrecen : Csokonai, [2003]. - 283 p. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 279-283.
ISBN 963-260-173-4 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 316.7 *** 39
[AN 1030808]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2003.
   Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / szerk. Imre László és Gönczy Monika ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-250-072-7)
Barta János (1901-1988)
82.01(439)(092)Barta_J.
[AN 1035259]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2003.
Guardini, Romano
Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins (magyar)
   "Sehol világ, csak belül..." : Rainer Maria Rilke Duinói Elégiáiról / Romano Guardini ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Új Ember, 2003. - 331 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7688-98-6 kötött : ár nélkül
Rilke, Rainer Maria. Duineser Elegien.
830(436)(092)Rilke,_R._M.
[AN 989908]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2003.
   Kánon és kanonizáció : tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, Finnország, 2001) kánon - szimpóziumának az anyagából / szerk. Dobos István és Szegedy-Maszák Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-172-6 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 894.511(091) *** 316.7 *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[AN 989929]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2003.
Mazal, Tomáš
Spisovatel Bohumil Hrabal (magyar)
   Bohumil Hrabal zajos magánya / Tomáš Mazal ; [ford. Kocsis Péter és Svoboda Róbert]. - Budapest : Sziget, 2003. - 374 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8138-77-7 kötött : 2800,- Ft
Hrabal, Bohumil
885.0(092)Hrabal,_B.
[AN 990116]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2003.
Thomka Beáta (1949-)
   Glosszárium / Thomka Beáta. - Debrecen : Csokonai, cop. 2003. - 145 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-174-2 fűzött : ár nélkül
82.01-31 *** 894.511(091)-31"197/199"
[AN 989924]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2003.
Vass György
   Kommunikáció - retorika a közszolgálatban / Vass György. - Budapest : Unió, [2001]. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-388-337-7 fűzött : ár nélkül
82.08 *** 316.77
[AN 911420]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10061 /2003.
Alföldy Jenő (1939-)
   Halandó kézzel halhatatlanul : elemzések és tanulmányok Illyés Gyula verseiről / Alföldy Jenő ; Csoóri Sándor előszavával. - Budapest : Orpheusz, 2003. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-35-X fűzött : 1600,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 1030504]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály levelezése, 1911-1912 / sajtó alá rend. Sáli Erika. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 562 p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.: p. 487-493.
ISBN 963-547-969-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-696-7)
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 1032806]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2003.
Bécsy Tamás (1928-)
   Magyar drámákról : 1920-as, 1930-as évek / Bécsy Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 223 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Theatrology, ISSN 1418-1282)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-87-5 fűzött : 2980,- Ft
894.511(091)-2"192/193"
[AN 1030740]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2003.
Böröndi Lajos (1954-)
   A macska lazíthat, az egér nem : esszék / Böröndi Lajos. - Mosonmagyaróvár : BmegB, 2003. - 195 p. ; 18 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-462-1)
894.511(091)"18/19"
[AN 1030439]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2003.
Csapody Miklós (1955-)
   "Budapest, életem akadémiája" : emléksorok Páskándi Gézáról, 1933-2003 / Csapody Miklós. - Budapest : Korona, 2003. - 52 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9376-84-1 fűzött : ár nélkül
Páskándi Géza (1933-1995)
894.511(092)Páskándi_G.
[AN 990656]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2003.
Földényi F. László (1952-)
   A gömb alakú torony / Földényi F. László. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 292 p. ; 22 cm
Esszék. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-676-293-7)
894.511(091)"18/19" *** 791.43(100) *** 930.85(4)"18/19" *** 908.430-2Berlin
[AN 1031464]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2003.
Gál István (1912-1982)
   Babits Mihály : tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek / Gál István ; [összeáll. Gál Ágnes és Gál Julianna] ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2003. - 913 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 811-842. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-249-9 kötött : 4200,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)"19" *** 894.511-821
[AN 1030750]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2003.
Gerencsér Miklós (1932-)
   Így lopott meg Lezsákia / Gerencsér Miklós. - [S.l.] : Szerző, 2003. - 267 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511(092)Gerencsér_M.(044) *** 894.511-94
[AN 989956]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2003.
Károlyi Csaba (1962-)
   Non finito : irodalmi beszélgetések / Károlyi Csaba. - Budapest : Palatinus, 2003. - 197, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9487-35-X fűzött : 1990,- Ft
894.511(092)"199/200"(047.53) *** 82.01(047.53)
[AN 990597]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2003.
Knapp Éva (1956-)
   Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században : tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez / Knapp Éva. - Budapest : Universitas, 2003. - 368 p. : ill. ; 25 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-76-0 kötött : 2240,- Ft
894.511(091)"15/17" *** 871(439)(091)"15/17" *** 801.52
[AN 1030759]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kedves Tibor! : Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése, 1969-1989. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 250 p. ; 21 cm
Korábban "Lieber Tibor" címmel Németországban jelent meg
ISBN 963-208-810-7 kötött : 2800,- Ft
894.511(092)Márai_S.(044)
[AN 990507]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2003.
Poszler György (1931-)
   Kié ez a történelem? / Poszler György. - Debrecen : Csokonai, cop. 2003. - 159 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 13.)
ISBN 963-260-178-5 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"19" *** 894.511(498)(091)"19" *** 943.9"19"
[AN 990133]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2003.
   Radnóti Miklós és kora : előadások az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában / szerk. Gordon Győri János, Kiss Zsuzsanna. - Budapest : ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóisk., 2003. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-637-3 kötött : ár nélkül
Radnóti Miklós (1909-1944)
894.511(092)Radnóti_M. *** 930.85(439)"192/193" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1030124]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2003.
Szász László (1950-)
   A bizarr valóság írója : esszék Páskándi Gézáról / Szász László. - Budapest : Kortárs, 2003. - 154 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9297-77-1 fűzött : 1200,- Ft
Páskándi Géza (1933-1995)
894.511(498)(092)Páskándi_G.
[AN 1030518]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10075 /2003.
Adams, Douglas
Mostly harmless (magyar)
   Jobbára ártalmatlan / Douglas Adams ; [ford. Kollárik Péter]. - [Budapest] : Gabo, [2003], cop. 2000. - 255 p. ; 19 cm
A "Galaxis : útikalauz stopposoknak" ötödik része. - Regény
ISBN 963-9421-88-X fűzött : 1290,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1034351]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2003.
Adams, Douglas
So long and thanks for all the fish (magyar)
   Viszlát, és kösz a halakat! / Douglas Adams ; [ford. Németh Attila]. - [Budapest] : Gabo, [2003], cop. 1997. - 200 p. ; 19 cm
Regény. - A "Galaxis : útikalauz stopposoknak" negyedik része
ISBN 963-9421-87-1 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1034347]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2003.
Alexi, Marion
Ein Herz und eine Kaiserkrone (magyar)
   Álomesküvő Bécsben / Marion Alexi ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 68 p. ; 22 cm. - (Sissi, ISSN 1587-5113 ; 1.)
Kisregény
ISBN 963-296-492-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911522]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2003.
Alexi, Marion
Sie war ja nur ein Wäschermädel (magyar)
   Csak egy kis mosónő volt / Marion Alexi ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 70 p. ; 22 cm. - (Sissi, ISSN 1587-5113 ; 2.)
Kisregény
ISBN 963-296-493-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911523]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2003.
Andrews, Virginia
Eye of the storm (magyar)
   Vihar / Virginia C. Andrews ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 333 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-917-4 kötött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 990129]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2003.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma / [ford. Baranyi Gyula et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2002]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
ISBN 963-9393-39-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 935964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2003. - 685, [4] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 4.)
ISBN 963-9441-57-0 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 989906] MARC

ANSEL
UTF-810081 /2003.
Balzac, Honoré de
Le père Goriot (magyar)
   Goriot apó / Balzac ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Európa, 2003. - 286 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7413-5 fűzött : 700,- Ft
840-31=945.11
[AN 1034652]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2003.
Baricco, Alessandro
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2003. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-817-4 fűzött : 1180,- Ft
850-27=945.11
[AN 990560]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2003.
Baricco, Alessandro
Senza sangue (magyar)
   Vértelenül / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2003. - 86, [5] p. ; 20 cm
Kisregény
ISBN 963-208-820-4 fűzött : 1180,- Ft
850-31=945.11
[AN 990559]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2003.
Begley, Louis
About Schmidt (magyar)
   Schmidt története / Louis Begley ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 297 p. ; 21 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9441-58-9)
820-31(73)=945.11
[AN 1030774]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2003.
Bernhard, Susanne
Das Geheimnis des Verführers (magyar)
   Add a szavad és a szíved! / Susanne Bernhard ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 88 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 129.)
Kisregény
ISBN 963-296-472-1 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911677]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2003.
Brezina, Thomas
Mehr Pep für Mam! (magyar)
   Legyen anyu a legmenőbb! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2003. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-841-5 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 989409]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2003.
Bridget del Salvador
Roses have thorns (magyar)
   Tövisek a rózsán / Sr. Bridget ; [ford. Kaposi Tamás]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2003. - 96 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Dráma
ISBN 963-210-007-7 fűzött : 320,- Ft
820-2(680)=945.11
[AN 989115]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2003.
Büchner, Georg
Művek (magyar)
   Georg Büchner összes művei / [szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Halasi Zoltán] ; ford. Halasi Zoltán [et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 387 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A ford. a "Sämtliche Werke" (Frankfurt am Main : Insel, 2002) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-366-6 kötött : 3800,- Ft
830-821=945.11
[AN 989333]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2003.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A szerelmes hercegnő. - 2003. - 221 p.
ISBN 963-539-415-2 fűzött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 991112] MARC

ANSEL
UTF-810090 /2003.
Caesar, Caius Iulius
Commentarii de bello civili (magyar)
   A polgárháború / Iulius Caesar ; ford. Ürögdi György. - Szeged : Lectum, 2003. - 193 p. ; 19 cm
ISBN 963-86258-3-X fűzött : 1490,- Ft
871-94=945.11 *** 937"-004"(0:82-94)
[AN 990807]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2003.
Camus, Albert
L'étranger (magyar)
   Közöny ; A bukás / Albert Camus ; [ford. Gyergyai Albert, Szávai Nándor] ; [a jegyzeteket írta Pap Éva]. - Budapest : Európa, 2003. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: L'étranger ; La chute. - Regények
ISBN 963-07-7409-7 fűzött : 620,- Ft
840-31=945.11
[AN 1034625]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2003.
Chopra, Deepak
The angel is near (magyar)
   Az angyal eljövetele / Deepak Chopra és Martin Greenberg ; [ford. ... Varga Ferenc]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 318 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-368-421-8 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11 *** 133.25
[AN 991176]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2003.
Denn ich geh dir nur ein Stück voraus.. (magyar )
   Az elszalasztott lehetőség / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 79 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 131.)
Kisregény
ISBN 963-296-473-X fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911640]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2003.
Diamond, Jacqueline
More than the doctor ordered (magyar)
   A motoros fiú / Jacqueline Diamond ; [... ford. Bittera Dóra]. Ég és pokol / Anne Mather ; [... ford. Andai Ernőné]. Válaszút Cipruson / Elizabeth Hunter ; [... ford. Kissné Schaefer Éva]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2003/2.)
Egys. cím: More than the doctor ordered. Hell or high water. Tree of idleness. - Kisregények
ISBN 963-536-941-7 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989482]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2003.
Donald, Robyn
The paternity affair (magyar)
   Ki fia-borja? / Robyn Donald ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 283.)
Kisregény
ISBN 963-537-083-0 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-083-0)
820-312.5(73)=945.11
[AN 989904]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2003.
Eco, Umberto
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7433-X kötött : 2400,- Ft
850-31=945.11
[AN 1034791]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2003.
Eddings, David
The diamond throne (magyar)
   A gyémánt trón : az Elenium trilógia első könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 410 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-41-8 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-40-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1030501]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2003.
Esch, Ursula von
Das Geheimnis der schönen Hofdame (magyar)
   A szép udvarhölgy titka / Ursula von Esch ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 71 p. ; 22 cm. - (Sissi, ISSN 1587-5113 ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-296-494-2 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911526]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2003.
Esenin, Sergej Aleksandrovič
   Testem viaszgyertyája : versek / Szergej Jeszenyin ; ford., vál. és az utószót írta Erdődi Gábor. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 139 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9352-50-0 kötött : 1820,- Ft
882-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 990594]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2003.
Faludy György (1910-)
   Reneszánsz költészet / [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-9283-82-7 kötött : 4200,- Ft
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1030087]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2003.
Ferdinandy György (1935-)
   Naufrages : nouvelles / Georges Ferdinandy. - Budapest : Orphéus, 2003. - 345 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-34-1 fűzött : ár nélkül
840-32
[AN 1030533]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2003.
Ferguson, Janet
Falling for a stranger (magyar)
   Több mint vigasz / Janet Ferguson ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 228.)
Kisregény
ISBN 963-537-128-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989473]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2003.
Golding, William
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2003. - 244 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7412-7 fűzött : 680,- Ft
820-31=945.11
[AN 1034610]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2003.
Gordon, Lucy
For the sake of his child (magyar)
   Hallgass rám, kicsim! / Lucy Gordon ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 294.)
Kisregény
ISBN 963-537-059-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989733]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2003.
Greene, Jennifer
Rock solid (magyar)
   Edzés közben / Jennifer Greene ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 163.)
Kisregény
ISBN 963-537-163-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989900]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2003.
Holten, Lore von
Florentines Flucht aus der Ehe (magyar)
   Az erdei ház titka / Lore von Holten ; [ford. Csokonay Nóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 85 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 130.)
Kisregény
ISBN 963-296-487-X fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911674]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2003.
Holten, Lore von
Das Geständnis des einsamen Grafen (magyar)
   Irány Velence! / Lore von Holten ; [ford. Váry Aliz]. - [Budapest] : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 147.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Kisregény
ISBN 963-9480-36-3 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 989871]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2003.
Hornby, Nick
High fidelity (magyar)
   Pop, csajok, satöbbi / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1998. - 284 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7431-3 kötött : 1700,- Ft
820-31=945.11
[AN 1034789]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2003.
Huelle, Paweł
Mercedes-Benz (magyar)
   Mercedes-Benz : levelek Hrabalnak / Paweł Huelle ; [ford. Kertész Noémi]. - Budapest : Európa, 2003. - 148 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7334-1 kötött : 1300,- Ft
884-31=945.11
[AN 990491]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2003.
Jacq, Christian
Le juge d'Égypte (magyar)
   Az egyiptomi bíró / Christian Jacq. - Budapest : Európa, 2002-. - 24 cm
Regénytrilógia
840-31=945.11
[AN 937169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sivatag törvénye / [ford. Vaszócsik Crista]. - 2003. - 385 p.
ISBN 963-07-7338-4 kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 989413] MARC

ANSEL
UTF-810111 /2003.
James, Henry
Washington Square (magyar)
   Washington Square / Henry James ; [ford. Kádár Melinda]. - Szeged : LAZI, 2003. - 200 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-50-9 kötött : 1500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 990956]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2003.
Kaplinski, Jaan
Jää ja Titanic (magyar)
   A jég és a Titanic ; A jég és a hanga / Jaan Kaplinski ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Korona, 2003. - 165 p. ; 20 cm
Egys. cím: Jää ja Titanic ; Jää ja kanarbik. - Esszéregények
ISBN 963-9376-82-5 fűzött : ár nélkül
894.545-4=945.11
[AN 990722]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2003.
Kaut, Ellis
Meister Eder und sein Pumuckl (magyar)
   Eder mester és Pumukli / Ellis Kaut ; [ford. Kincses Edit] ; [a verseket ford. Gyárfás Endre]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 153 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 963-539-363-6 kötött : 1600,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 991118]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2003.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7418-6 fűzött : 780,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1034675]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2003.
Lysias
Művek (vál.) (magyar)
   Lysias beszédei / szerk. Bolonyai Gábor ; [ford. Adamik Tamás et al.]. - Budapest : Osiris : Balassi, 2003. - 559 p. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 522-530.
ISBN 963-389-381-X kötött : 3500,- Ft
875-5=945.11
[AN 989286]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2003.
Malone, Nancy
Revenge (magyar)
   Fájdalommentes bosszú : [romantikus regény] / Nancy Malone ; [ford. Kartag Nándor]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 1.)
ISBN 963-9528-02-1 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1031322]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2003.
Mann, Thomas
Tonio Kröger (magyar)
   Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor, Sárközy György]. - Budapest : Európa, 2003. - 220, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Tonio Kröger ; Der Tod in Venedig ; Mario und der Zauberer. - Kisregények
ISBN 963-07-7420-8 fűzött : 650,- Ft (hibás ISBN 963-07-7412-7)
830-32=945.11
[AN 1034606]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2003.
Ein Märchenprinz für Julia (magyar)
   Erkölcstelen ajánlat : a pénz, a hírnév és a szerelem harca / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 88 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 133.)
Kisregény
ISBN 963-296-497-7 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911662]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2003.
Martin, George R. R.
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : a Tűz és Jég dalának első könyve / George R. R. Martin ; [ford. ... Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 510 p. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-368-380-7 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 991175]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2003.
Marton, Sandra
More than a mistress (magyar)
   Szüret előtt / Sandra Marton ; [... ford. Olasz György]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 286.)
Kisregény
ISBN 963-537-086-5 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-086-5)
820-312.5(73)=945.11
[AN 989471]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2003.
Mayle, Peter
A dog's life (magyar)
   Kutyaélet / Peter Mayle ; Edward Koren rajz. ; [ford. Nemes Anna]. - [Budapest] : Novella, [2003]. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutyatörténetek, ISSN 1587-2696)
ISBN 963-9442-10-0 kötött : 1390,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 989404]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2003.
Metcalfe, Josie
Courting Dr. Cade (magyar)
   Végszükségben / Josie Metcalfe ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 229.)
Kisregény
ISBN 963-537-129-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989476]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2003.
Michaels, Leigh
Marrying the boss (magyar)
   Mindent vagy semmit / Leigh Michaels ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 164.)
Kisregény
ISBN 963-537-164-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989465]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2003.
Molière
   Hat színmű / Moliere ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2003. - 419 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvény ; Kényeskedők ; Képzelt beteg ; Tudós nők ; Dandin György vagy A megcsúfolt férj. ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 963-07-7421-6 fűzött : 780,- Ft
840-2=945.11
[AN 1034676]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2003.
   Nők, kezdőknek és haladóknak : hét lengyel költőnő / Zsille Gábor fordításai. - Budapest : Tipp-Cult, 2003. - 224, [6] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró,, ISSN 1589-9276 ; 1.)
ISBN 963-206-750-9 fűzött : 980,- Ft
884-14(082)=945.11 *** 884(092)"18/19"
[AN 1030730]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2003.
Nolle, Heinrich
Parergi philosophici speculum (magyar)
   A filozófiai parergon tüköre : Henricus Nollius hermetikus-rózsakeresztes regénye / ford. Kasza Péter ; a jegyzeteket és a mutatót kész. Fazekas Sándor. - Szeged : SZTE Régi M. Irod. Tansz. : SZTE Neolatin Tanszéki Csop., 2003. - 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor,, ISSN 1588-5135 ; 2.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-592-3 fűzött : ár nélkül
871-31(430)=945.11 *** 061.236.5
[AN 1030545]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2003.
Orwell, George
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2003. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-7417-8 fűzött : 580,- Ft
820-31=945.11
[AN 1034673]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2003.
Pressfield, Steven
Tides of war (magyar)
   A háború hullámai / Steven Pressfield ; [ford. Vargáné Csatári Tünde]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 447 p. ; 21 cm. - (Krónikás könyvek, ISSN 1419-7154)
Regény
ISBN 963-679-192-9 kötött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 991015]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2003.
Procházková, Iva
Únos domù (magyar)
   Hazaszökés / Iva Procházková ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 149, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
Regény
ISBN 963-9492-14-0 kötött : 1390,- Ft
885.0-31(02.053.2)=945.11
[AN 1030184]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2003.
Reid, Michelle
A Sicilian seduction (magyar)
   Csábítás szicíliai módra / Michelle Reid ; [... ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 284.)
Kisregény
ISBN 963-537-084-9 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-084-9)
820-312.5(73)=945.11
[AN 989905]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2003.
Richmond, Emma
The reluctant tycoon (magyar)
   A kolostor virága / Emma Richmond ; [... ford. Tagai Imre]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 293.)
Kisregény
ISBN 963-537-058-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989723]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2003.
Ritter, Ina
Vergiss, dass ich dich liebe! (magyar)
   Felejtsd el, hogy szeretlek! / Ina Ritter ; [ford. Végh Ildikó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 85 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 131.)
Kisregény
ISBN 963-296-496-9 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911671]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2003.
Robbins, Harold
Never enough (magyar)
   Vágyak / Harold Robbins ; [ford. Legány Zsófia]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 364 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-191-0 kötött : 1598,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 991010]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2003.
Roberts, Nora
Night tales (magyar)
   A hold árnyéka / Nora Roberts. - Budapest : Harlequin, [2003]-. - 18 cm
Regénysorozat
820-312.5(73)=945.11
[AN 948775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Fekete Sólyom ; [... ford. Melegh Erika]. - cop. 2003. - 287 p. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-173-X fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1030503] MARC

ANSEL
UTF-810135 /2003.
Rŵtȩm, Yhẇdiyt
'Ahabtiy kål-kåk (magyar)
   Oly nagyon szerettem / Jehudit Rotem ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., cop. 2003. - 389 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9171-93-X fűzött : 2700,- Ft
892.4-31=945.11
[AN 988790]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2003.
Schiller, Friedrich
Kabale und Liebe (magyar)
   Ármány és szerelem ; Don Carlos ; Tell Vilmos / Friedrich Schiller ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket Györffy Miklós állította össze]. - Budapest : Európa, 2003. - 593 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Kabale und Liebe ; Don Carlos ; Wilhelm Tell. - Három dráma (borító- és gerinccím)
ISBN 963-07-7411-9 fűzött : 880,- Ft
830-2=945.11
[AN 1034672]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2003.
Shakespeare, William
Sonnets (magyar)
   Szonettek / Shakespeare ; [ford. Keszthelyi Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2003]. - 158, [6] p. ; 19 cm
ISBN 963-9344-13-3 kötött : 1290,- Ft
820-193.3=945.11
[AN 1034819]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2003.
Smith, Dean Wesley
The core (magyar)
   A mag / Cooper Layne és John Rogers forgatókönyve alapján írta Dean Wesley Smith ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 235 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-59-7 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1031371]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2003.
Steel, Danielle
Answered prayers (magyar)
   Meghallgatott imádságok / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-083-4 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 991091]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2003.
Steel, Danielle
No greater love (magyar)
   Erősebb a szeretetnél / Danielle Steel ; [ford. Simó György]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 348 p. ; 21 cm
Megj. "Erősebb a szerelemnél" és "A legdrágább kincs" címmel is. - Regény
ISBN 963-203-078-8 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 991087]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2003.
Steel, Danielle
A perfect stranger (magyar)
   Egy tökéletes idegen / Danielle Steel ; [ford. Vadász Gyula]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 319 p. ; 20 cm
Megj. "Váratlan szerelem" címmel is. - Regény
ISBN 963-203-077-X fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 991096]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2003.
Steinberg Guzmán, Delia
Los juegos de Maya (magyar)
   Mája játékai / Delia Steinberg Guzmán ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Új Akropolisz, 2003. - 216 p. ; 21 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
Példányszám: 1000
ISBN 963-85860-5-2 fűzött : 1200,- Ft
860-4=945.11
[AN 1030444]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2003.
Stone, Katherine
Illusions (magyar)
   Illúziók / Katherine Stone ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, [2003]. - 391 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-48-8 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1034223]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2003.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1991. - 379, [3] p. : ill. ; 21 cm
Regény, elbeszélések. - Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 963-07-7427-5 kötött : 1800,- Ft
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 1034406]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2003.
Und jeder glaubt, es sei dein Kind (magyar )
   Testvérek közt - avagy Tiltott szerelem / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 86 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 132.)
Kisregény
ISBN 963-296-488-8 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 911651]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2003.
   Útravaló : válogatott latin bölcsességek / [szerk. Gerlefalvi-Nagyné Szarka Monika, Arató Ferenc] ; [ill. Bobály Katalin]. - 5. utánny. - Szeged : Minerva Nova, 2003, cop. 1997. - 94 p. : ill. ; 14 cm
Latin és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-8135-9)
871-84.02=945.11
[AN 1035269]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2003.
Die verbotene Liebesnacht (magyar)
   Keserű pirulák avagy Hűség rendelésre / [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 149.)
Kisregény
ISBN 963-9480-35-5 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 989883]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2003.
Villon, François
Művek (magyar)
   Villon összes versei / [ford. Illyés Gyula et al.] ; [a jegyzeteket Szegi Pál írta]. - Budapest : Európa, 2003. - 189, [6] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7416-X fűzött : 600,- Ft
840-14=945.11
[AN 1034670]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2003.
Waller, Robert James
A thousand country roads (magyar)
   Ezernyi út porából : a Madison megye hídjainak folytatása / Robert James Waller ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 224 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-368-445-5 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 991165]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2003.
Weis, Margaret
Well of darkness (magyar)
   A sötétség kútja / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Hoppál Eszter]. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 20 cm. - (A fantasy nagymesterei, ISSN 1587-8880)
Regény. - Sovereign stone (keretcím)
ISBN 963-9393-84-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 1030054]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 270 p.
ISBN 963-9441-14-7 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1030058] MARC

ANSEL
UTF-810151 /2003.
Wellershoff, Dieter
Der Liebeswunsch (magyar)
   A szerelmi vágy / Dieter Wellershoff ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Európa, 2003. - 375 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7335-X kötött : 1900,- Ft
830-31=945.11
[AN 990114]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2003.
Weston, Sophie
The sheikh's bride (magyar)
   Ássunk mélyebbre! / Sophie Weston ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 285.)
Kisregény
ISBN 963-537-085-7 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-085-7)
820-312.5(73)=945.11
[AN 989469]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2003.
Yeats is dead! (magyar)
   Yeats halott! : [tizenöt kortárs ír szerző regénye] / Roddy Doyle [et al.] ; szerk. Joseph O'Connor ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-187-8 fűzött : 1790,- Ft
820-31(417)=945.11
[AN 990843]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10154 /2003.
Bacsó Péter (1928-)
   Hamvadó cigarettavég : filmregény / Bacsó Péter ; [fotók Kende Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-09-4422-7 kötött : ár nélkül
Karády Katalin (1912-1990)
894.511-31 *** 791.43.071.1(439)(092)Bacsó_P. *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.(0:82-31)
[AN 990509]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2003.
Balázs Attila (1955-)
   A meztelen folyó : folyópróza / Balázs Attila. - Budapest : Árkád : Palatinus, 2003. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-36-8 kötött : 2190,- Ft
894.511-31
[AN 990589]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2003.
Bartha Richard
   Farkastörvények / Bartha Richard. - Budapest : Orpheusz, cop. 2003. - 145, [5] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9377-38-4 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 990029]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2003.
Beneda Károly
   Ki a ködből : versek / Beneda Károly. - Balatonfüred : Beneda L., 2003. - 42, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-051-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1030902]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2003.
Béres Melinda
   Széllelbélelt mesék : Nikkóról, Firifuráról és páratlan kalandjaikról / Béres Melinda ; Béres Merse rajz. - Budapest : Akovita, 2003. - 150 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-210-098-0 kötött : 1995,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 989341]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2003.
Bezerédj Zoltán (1922-)
   Egy diák naplója / Bezerédj Zoltán. - Budapest ; Kőszeg : [Magánkiad.], 2003. - 157 p. ; 17 cm
ISBN 963-430-416-8 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1031328]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2003.
Bódis Kriszta (1967-)
   Kemény vaj / Bódis Kriszta. - Budapest : Magvető, 2003. - 372 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-14-2323-9 kötött : 1990,- Ft
894.511-31
[AN 990079]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2003.
Bodor Béla (1954-)
   Városablak / Bodor Béla. - Budapest : Noran, 2003. - 242 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9356-82-4 fűzött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 991027]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2003.
Bokor Levente (1941-)
   Aranylázálom : egykönyv, 1958-2000 / Bokor Levente. - Budapest : Hét Krajcár, cop. 2003. - 312 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8250-82-8 fűzött : 1280,- Ft
894.511-14
[AN 1030512]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2003.
Bratka László (1949-)
   Hétpecsétes város levéltáraiban.. : válogatott és új írások, versek, 1970-2002 / Bratka László. - Budapest : Kortárs, 2003. - 255, [7] p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-78-X fűzött : 1960,- Ft
894.511-821 *** 894.511-14
[AN 1030494]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2003.
Csengey Dénes (1953-1991)
   Szegényen, szabadon, szeretetben : válogatás Csengey Dénes írásaiból / Csengey Dénes ; [szerk. és vál. E. Román Kata]. - Budapest : Válasz, 2003. - 377, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9461-14-8 kötött : 2450,- Ft
894.511-821 *** 323(439)"1989/199"
[AN 990107]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2003.
Cser Magdolna
   Aranykulcs : Magdus néni versei felnőtteknek / Cser Magdolna. - Almásfüzitő : Magánkiad., 2003. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-284-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1030856]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2003.
   Cserkészek verseskönyve : irodalmi és népi versgyűjtemény / [gyűjt. és szerk.] Arató László. - Budapest : Új Ember K. : Márton Á. K., 2003. - 2 db : ill. ; 16 cm
894.511-14(082) *** 061.213cserkészet
[AN 989064]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 212 p. - (Cserkészvezetők kiskönyvtára, ISSN 0866-3599 ; 5.)
ISBN 963-7688-92-7 fűzött : 780,- Ft
894.511-14(082) *** 061.213cserkészet
[AN 989070] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 195 p. - (Cserkészvezetők kiskönyvtára, ISSN 0866-3599 ; 19.)
ISBN 963-7688-93-5 fűzött : 780,- Ft
894.511-14(082) *** 061.213cserkészet
[AN 989074] MARC

ANSEL
UTF-810167 /2003.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Félelem és reszketés Nagyhályogon / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2003. - 205 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-14-2322-0 kötött : 1690,- Ft
894.511-32
[AN 990500]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2003.
Csongor Rózsa (1920-)
   Fekete hárászkendő : novellák / Csongor Rózsa. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-88-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 1030475]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2003.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás : magánállamok / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - Budapest : Boldog Salamon Kör, 2003. - 241 p. ; 20 cm
Esszék
ISBN 963-430-431-1 fűzött : ár nélkül
894.511-4
[AN 989515]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2003.
Czigány György (1931-)
   Álmot, gyönge leánykát : Czigány György hatvan verse / [... rajzok Borsos Miklós munkái]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-06-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1031354]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2003.
Darvasi László (1962-)
   Összegyűjtött szerelmeim : dzsessznovellák, elbeszélések, tárcák / Szív Ernő. - Budapest : Magvető, cop. 2003. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2325-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 990494]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2003.
Erdélyi Margit
   A pénz bűvöletében : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-275-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 991105]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2003.
Erdős Virág (1968-)
   Másmilyen mesék / Erdős Virág ; Roskó Gábor rajz. - Budapest : Magvető, 2003. - 104, [3] p. : ill. ; 18x23 cm
ISBN 963-14-2338-7 kötött : 1990,- Ft
894.511-34
[AN 1031127]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2003.
Esterházy Péter (1950-)
   A szabadság nehéz mámora : válogatott esszék, cikkek, 1996-2003 / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2003. - 452 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2326-3 kötött : 2490,- Ft
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 1031097]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2003.
Fábián László (1940-)
   1876 vagy Az elrejtett ember : nagyapám regénye / Fábián László. - Budapest : Kortárs, 2003. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-70-4 fűzött : 1960,- Ft
894.511-31
[AN 989591]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2003.
Faludi Ádám (1951-)
   Angyalbérlő patakot keres / Faludi Ádám. - Budapest : Kortárs, 2003. - 141, [3] p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9297-79-8 fűzött : 1300,- Ft
894.511-32
[AN 989509]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2003.
Faludy György (1910-)
Pokolbeli víg napjaim (angol)
   My happy days in hell / George Faludy ; transl. by Kathleen Szász. - 6. ed. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 410 p. ; 20 cm
Önéletrajz
ISBN 963-206-584-0 fűzött : 3500,- Ft
Faludy György (1910-)
894.511-94=20
[AN 1032279]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2003.
Fazekas László, P. (1949-)
   Szerepjátékok : válogatás P. Fazekas László verseiből. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 142 p. ; 19 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-547-981-6 kötött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 990098]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Emberpor / Fekete István ; [összeáll., a szöveget gond. és a bevezetőt írta Kelényi István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 204 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-361-441-4 kötött : 1480,- Ft
894.511-32
[AN 990103]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2003.
Fischer Mária
   Álomház : versek / Fischer Mária. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-08-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1031366]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2003.
Földváry Györgyi (1954-)
   Emberkert : egy epilepsziás kamaszlány naplója / Földváry Györgyi. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2001 [!2003]. - 197, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9472-41-7 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1034822]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2003.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Ármány éneke / Fonyódi Tibor. - Budapest : Kalandor, 2003. - 303 p. ; 21 cm. - (A Kalandor világa. Hadak útja,, ISSN 1588-5968)
Regény
ISBN 963-86370-1-3 kötött : 1690,- Ft
894.511-31
[AN 990954]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2003.
Füst Milán (1888-1967)
   Füst Milán összegyűjtött elbeszélései / [sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta Petrányi Ilona]. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-9352-61-6 kötött : 3960,- Ft
894.511-32
[AN 1031368]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Öröktüzek. - 521 p. : ill.
ISBN 963-9352-48-9
894.511-32
[AN 1031043] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy nap története Dídó leányom életéből. - 350 p.
ISBN 963-9352-49-7
894.511-32
[AN 1031059] MARC

ANSEL
UTF-810184 /2003.
Gaál Áron (1952-)
   Bukó/forduló / Gaál Áron ; [a kollázsokat kész. Danka Attila]. - [Budapest] : [Ámon], 2003. - 90, 82 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mithrasz könyvek)
Tart.: Morzsák, az urak asztaláról ; Ovidius fecskéi. - Versek. - A két r. hátlapjával egybekötve
ISBN 963-206-768-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 990166]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2003.
Germanus Gyula (1884-1979)
   A félhold fakó fényében / Germanus Gyula. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 209 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
Útirajz. - Az utószót írta Kubassek János
ISBN 963-9487-22-8 kötött : 2500,- Ft
894.511-992
[AN 1035286]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2003.
Göncz Árpád (1922-)
   Sarusok / Göncz Árpád. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 157 p. ; 20 cm. - (Életmű sorozat ; ; 1.)
Regény
ISBN 963-9475-33-5 fűzött : 1780,- Ft
894.511-31
[AN 1035361]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2003.
Gyárfás Endre (1936-)
   Hófehérke / a Grimm testvérek történetét versben elmeséli Gyárfás Endre ; Pállay Szilvia rajz. - [Budapest] : Lucullus, cop. 2003. - [30] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8379-22-7 kötött : 1290,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 1030064]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2003.
Hadházi László
   Nekem 8 / Hadházi László, Litkai Gergely ; Lehoczki Károly rajz. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9283-77-0 fűzött : 1888,- Ft
894.511-7
[AN 1030123]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2003.
Halász Péter (1944-)
   Gázóra : félálomszínház / Halász Péter. - Budapest : Noran, 2003. - 253, [2] p. ; 19 cm
Tart.: A sisakkészítő gyönyörű felesége ; Nosferatu ORG. 1998 ; A lejtő alján ; "Egy őrült naplója" avagy Az aknaszedő feljegyzései. ; Gyerekünk
ISBN 963-9356-93-X fűzött : 2000,- Ft
894.511-2
[AN 991020]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2003.
Hans, Krysto
   Sörben az igazság / Kristo Hans. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 246 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 103.)
Regény. - Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-91-8 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 1030499]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2003.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 181, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9487-39-2 kötött : 2200,- Ft
894.511-31
[AN 990583]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2003.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Száz fabula : magyarul - cigányul / Heltai Gáspár ; [... átd. és ... ford. Szőcsi Anna] ; [ill. Varga László] ; [közread. a Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete]. - [Budapest] : Mo. Cigányok Nyelvőrző Egyesülete, [2003]. - 288 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-202-591-1 kötött : ár nélkül
894.511-34.02=914.99
[AN 1030477]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2003.
Hornyánszky Simon (1983-)
   Átszellemülés / Simon Redcoon. - [Miskolc] : [Magánkiad.], [2003]. - 262 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-430-434-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 989005]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2003.
Jáger Ferenc (1928-)
   Nászút a Balatonba / Jáger Ferenc ; [... a grafikákat kész. Jáger István] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2003. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9510-02-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 989948]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2003.
Jónás Tamás (1973-)
   Ő / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, 2003. - 99, [4] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-14-2286-0 kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-14-2313-1)
894.511-14
[AN 1030871]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2003.
Juhász Mihály
   Rózsa voltál, tüske vagy / Juhász Mihály. - [Neszmély] : Szerző, [2003]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-881-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1030873]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2003.
Kányádi Sándor (1929-)
   Halottak napja Bécsben = Allerseelen in Wien = Ziua morţilor la Viena / Kányádi Sándor ; [... ill. Részegh Botond] ; [... Paul Drumaru, ... Paul Kárpáti ford.]. - Szentendre : Vincze L. Papírmerítő Műhelye, 2003. - 83, [3] p. : ill. ; 40 cm
Vers. - Merített papíron. - Számozott példány: 70
Fűzött : ár nélkül
894.511-14.02(498)=30=590
[AN 1030604]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2003.
   Karcok a Szentföldről : magyar írók jeruzsálemi novellái / [gyűjt. Gantner Brigitta Eszter] ; [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 145, [2] p. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
ISBN 963-9356-91-3 kötött : 1800,- Ft
894.511-32(082) *** 908.569.4(0:82-32)
[AN 991056]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2003.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2003. - 157 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Dráma, tanulmány
ISBN 963-07-7419-4 fűzött : 580,- Ft
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 1034657]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2003.
Kellei György (1947-)
   Szelídítések : elbeszélések, novellák / Kellei György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2003. - 178 p. ; 18 cm
ISBN 963-9510-03-3 fűzött : 700,- Ft
894.511-32
[AN 989945]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2003.
Kemsei István (1944-)
   Zsánerképek az autóbuszon / Kemsei István. - Budapest : Orpheusz Kv., 2003. - 86 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9377-40-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1030527]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2003.
Kiss Tibor (1955-)
   Testamen : Leonardo evangéliuma / Kiss Tibor, Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2003. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1217-3460)
Kötött : ár nélkül
894.511-31 *** 741(439)(092)Kiss_T.
[AN 991126]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2003.
Konrád György (1933-)
   Fenn a hegyen napfogyatkozáskor : önéletrajzi regény / Konrád György. - Budapest : Noran, 2003. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 963-9356-83-2 kötött : 2500,- Ft
Konrád György (1933-)
894.511-94
[AN 991023]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2003.
Kőrössi P. József (1953-)
   Nem ezt találtam : történetek az emberbarlangból / Kőrössi P. József. - [Pécs] : Jelenkor ; [Budapest] : Noran, cop. 2003. - 239, [4] p. : ill. ; 17 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9356-89-1 fűzött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 991066]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2003.
Köves L. Imre (1922-)
   Ezredvégi karrier / Köves L. Imre. - Pécs : [Magánkiad.], 2003. - 138 p. ; 21 cm
Kisregény
ISBN 963-430-331-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 990037]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Asszony, aki szőlőfürt lett : Krúdy Gyula minden írása a borról / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 142 p. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-9356-61-1 kötött : 1600,- Ft
894.511-32 *** 663.2(0:82-32)
[AN 991048]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2003.
Láng Zsolt (1958-)
   Bestiárium Transylvaniae / Láng Zsolt. - Pécs : Jelenkor, 2003-. - 21 cm
Regény. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 232434
894.511-31(498)
[AN 1031430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A tűz és a víz állatai. - 2003. - 402, [3] p.
ISBN 963-676-318-6 kötött : 2900,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1031436] MARC

ANSEL
UTF-810208 /2003.
Lángh Júlia (1942-)
   Egy budai úrilány / Lángh Júlia. - Budapest : Magvető, 2003. - 256 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-14-2336-0 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 990504]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2003.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   Valami más / Lászlóffy Csaba. - Budapest : Napkút K., 2003. - 159 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-86365-2-1 fűzött : 1290,- Ft
894.511-32(498)
[AN 989349]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   Tüskés varabin : állattörténetek / Lázár Ervin ; [Szunyoghy András rajz.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 84, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-365-8 kötött : 1680,- Ft
894.511-35(02.053.2) *** 598.2(02.053.2)
[AN 989456]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2003.
Lenhardtné Bertalan Emma (1927-)
   Évtizedek sodrásában : egy bakonyaljai parasztcsalád és egy evangélikus iskola a XX. században : életrajzi ihletésű regény / Lenhardtné Bertalan Emma ; [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Czupi K., 2003. - 317 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86289-1-X fűzött : ár nélkül
Lenhardtné Bertalan Emma (1927-)
894.511-94
[AN 1034231]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2003.
Lukács László
   Morcoknak belépni tilos! / Lukács László. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Mesék
ISBN 963-9477-28-1 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 991111]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2003.
   A magyar költészet antológiája / vál. és szerk. Ferencz Győző. - Budapest : Osiris, 2003. - 1067 p. ; 25 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-363-1 kötött : 5200,- Ft
894.511-14(082)
[AN 989328]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2003.
Malvina, Ghita (1920-)
   Az élet futószalagján : versek / Ghita Malvina. - Debrecen : Litográfia, 2003. - 314 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-85550-1-7 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1031246]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2003.
Maros András (1971-)
   Neveket akarok hallani : novellák / Maros András. - Budapest : Palatinus, 2003. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-37-6 fűzött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 990585]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2003.
Marosi Károly (1947-)
   Befejezetlen múlt / Marosi Károly ; Győrffy Sándor grafikáival ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2003. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-335-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1030714]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2003.
Márton László (1959-)
   Testvériség / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2001-. - 22 cm
Regény
ISBN 963-676-299-6 *
894.511-31
[AN 805881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A követjárás nehézségei. - 2003. - 278, [3] p.
ISBN 963-676-328-3 kötött : 2100,- Ft
894.511-31
[AN 1031521] MARC

ANSEL
UTF-810218 /2003.
Mészáros Tamás (1947-)
   Rendkívüli állapot, 1998-2002 / Mészáros Tamás. - Budapest : M. Kvklub : Közszereplők Európai Akadémiája, 2003. - 373, [2] p. ; 21 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-547-915-8 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 990512]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2003.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   A negyedik út : esélyek és kockázatok az ezredvég küszöbén : történeti-politikai esszék, tanulmányok / Mészöly Miklós ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - [Szombathely] : Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány, cop. 2003. - 306, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-02-7966-5 fűzött : 1800,- Ft
894.511-4 *** 930.85(439)"198"
[AN 1034335]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2003.
Miklya Luzsányi Mónika
   Frontvonal : Sztehlo Gábor élete / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2003. - 115 p. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 963-9148-87-3 fűzött : ár nélkül
Sztehlo Gábor (1909-1974)
894.511-312.6 *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G.(0:82-31)
[AN 989173]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2003.
Molnár Géza (1923-)
   Lángoktól ölelve / Molnár Géza. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 515 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-87-9 fűzött : 1400,- Ft
894.511-94
[AN 1030507]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az ezüstkirály sípja : mesék / Móricz Zsigmond ; Faltisz Alexandra rajz. ; [... vál. Lázár Ervin]. - Budapest : Osiris, 2003. - 157, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)
ISBN 963-389-371-2 kötött : 2480,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 989260]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2003.
   Múzsák tükre : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2003. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-39-6 fűzött : 2900,- Ft
894.511-822
[AN 989741]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2003.
Muzslay István (1923-)
   Tallózás a magyar költészetben / Muzslay István. - Budapest : Márton Á. K., 2003. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 963-7688-94-3 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14(082)
[AN 989618]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2003.
Nagy Gábor (1972-)
   Átok, balzsam : napló, 2000-2002. / Nagy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2003. - 95, [3] p. ; 23 cm
ISBN 963-9297-72-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1030451]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2003.
Nagy Gabriella (1964-)
   Idegen : regény / Nagy Gabriella. - Budapest : Palatinus, 2003. - 347 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-38-4 kötött : 2200,- Ft
894.511-31
[AN 990610]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2003.
Nemere István (1944-)
   Várd meg az esőt : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2003. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-278-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 991100]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2003.
Németh Tibor (1938-)
   Csupaszív : válogatott versek / Németh Tibor ; [... ill. Bor István Iván] ; [megj. a miskolci JEL-KÉP irodalmi és társművészeti asztaltársaság gondozásában]. - Miskolc : HAT JEL-KÉP ; Tokaj : Rím, 2003. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-57-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 989021]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2003.
Oláh-István László
   Riportok a turizmusról / Oláh-István László. - Baks : Szerző, 2001-. - 21 cm
A 2. köt. címe: Riportok a turizmusról, avagy Nyitott ablak a szexturizmus forgószínpadára. - A 2. kötetet kiad. a Bába Kiadó
ISBN 963-440-345-X
894.511-92 *** 338.48(439)(0:82-92) *** 379.85(0:82-92)
[AN 990658]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 93 p. : ill.
ISBN 963-440-346-8 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 338.48(439)(0:82-92) *** 379.85(0:82-92)
[AN 990664] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 120 p. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9347-62-0 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 379.85(0:82-92) *** 392.6(0:82-92)
[AN 1034567] MARC

ANSEL
UTF-810230 /2003.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 7. print. - Budapest : Corvina, 2003, cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5267-6 fűzött : 1600,- Ft
894.511-32=20
[AN 1034404]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2003.
Ottlik Tivadar (1936-)
   Az arcom mögött / Ottlik Tivadar. - Budapest : Orpheusz, cop. 2003. - 91 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9377-37-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 990039]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2003.
Páll Szilárd (1959-)
   A bolondok hatalma / Páll Szilárd. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 156 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Regény
ISBN 963-9498-04-1 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1031525]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2003.
Para-Kovács Imre (1965-)
   A horror vakui / Para-Kovács Imre. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-499-4 fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 1030107]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2003.
Paulinyi Zsuzsa (1969-2001)
   Egyetlen : versek / Paulinyi Zsuzsa ; [vál., szerk. és utószóval ell. Zsille Gábor] ; [ill. Szemethy Imre]. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2003. - 109 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9377-33-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1030520]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2003.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Feltétlen emberek / Podmaniczky Szilárd. - Budapest : Noran, 2003. - 174, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9356-81-6 kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 991045]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2003.
Radnai Gáborné
   Hűség / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 269 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-210-160-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1030040]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2003.
Radnai Gáborné
   Operáció / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-210-159-6 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1030036]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2003.
Rónay György (1913-1978)
   A párduc és a gödölye / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 296 p. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
Regény
ISBN 963-361-446-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-31
[AN 990067]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2003.
   Sakk-matt : magyar írók novellái a sakkról / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 68 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-90-5 kötött : 1500,- Ft
894.511-32(082) *** 794.1(0:82-32)
[AN 991060]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2003.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Levelek Zugligetből / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2003. - 186 p. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 963-9297-71-2 fűzött : 2200,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
894.511-94
[AN 1030434]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2003.
Schein Gábor (1969-)
   (retus) / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 68, [4] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-319-4 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1031501]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2003.
Simon Balázs (1966-2001)
   Halálgondola / Simon Balázs ; [... szerk. Murányi Yvett]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 83, [4] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-321-6 kötött : 1100,- Ft
894.511-14
[AN 1031527]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2003.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Emlékezések és publicisztikai írások / Szabó Lőrinc ; [a szöveggondozást végezte, a jegyzeteket kész. és az utószót írta Kemény Aranka]. - Budapest : Osiris, 2003. - 863 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-364-X kötött : 3980,- Ft
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 989330]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Freskó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1958. - 209 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7434-8 kötött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 1034816]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2003.
Szalay Károly (1929-)
   Fintorgások : válogatás a Szókimondó sorozat 2001-2002 évfolyamából / Szalay Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-83-6 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1030481]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2003.
Szántó Ágnes
   Dominó / Szántó Ágnes. - Budapest : Holnap, 2003. - 173 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-346-569-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1030388]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2003.
Szécsi Margit (1928-1990)
   Vadak jegyében : összegyűjtött versek / Szécsi Margit ; [a kötetet Nagy László ... rajzai díszítik]. - Budapest : Holnap, 2003. - 537 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-346-589-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 989446]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2003.
Szenti Ernő (1939-)
   Kőben csöndbuborék / Szenti Ernő ; [az ill. Szenti Ernő munkája]. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2003. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9377-39-2 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1030498]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2003.
Szoliva János (1936-)
   Vásott utakon : versek / Szoliva János. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2003. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9379-26-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 989037]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2003.
Tamás Klára (1946-)
   Szempontok : versek, 2001. május - 2002. november / Tamás Klára. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2003. - 136 p. ; 15 cm
ISBN 963-86257-3-2 kötött : ár nélkül
894.511-14(498)
[AN 1030421]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2003.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Lyuk a tetőn / [Tatay Sándor]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 321, [2] p. ; 20 cm. - (Tatay Sándor művei ; ; 2.)
Regény
ISBN 963-9373-43-5 fűzött : 2200,- Ft
894.511-32
[AN 989776]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2003.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Az ékköves melltű / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2003. - 511 p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei)
Kisregények
ISBN 963-346-583-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1030395]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2003.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Apasorban / Toót H. Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2003. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86365-0-5 fűzött : 1290,- Ft
894.511-92 *** 37.018.1(0:82-92)
[AN 989346]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2003.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Miként a csillagok : négy történelmi regény / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : Méliusz, 2001. - 570, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Isten trombitája ; "Megszámlálta futásodat..." ; Élet zsoltárhangra ; A szabadság nótáriusa
ISBN 963-8216-32-8 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 911408]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2003.
   Tovább, tovább.. : versek ballagóknak / [szerk. Aratóné Katona Ildikó, Szirányi Gyuláné] ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. utánny. - Szeged : Minerva Nova, 2003, cop. 2000. - 95 p. : ill. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0028-86-7)
894.511-14(082) *** 371.89
[AN 1035266]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2003.
   Ünnepeljünk együtt! : [válogatott strófák jeles napokra] / [szerk. Nemes Jánosné, Pamukné Szirányi Ilona] ; [ill. Titi Mária]. - 6. kiad. - Szeged : Minerva Nova, 2003, cop. 1998. - 431 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-9864-2)
894.511-14(082) *** 82-14=945.11
[AN 1035279]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna]. - Szada : Kassák, [2002]. - 100 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-78-1 kötött : 990,- Ft
894.511-84
[AN 947141]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna]. - Szada : Kassák, cop. 2003. - 100 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-78-1 kötött : 990,- Ft
894.511-84
[AN 1035275]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2003.
Varga Rudolf (1950-)
   Csak ez a giccses, gagyi élet / Varga Rudolf. - Szolnok : Szépírás K., cop. 2003. - 173 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86330-7-7 fűzött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 1030420]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Az Antikrisztus és a pásztorok : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003, cop. 2001. - 227 p. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 21.)
ISBN 963-9472-32-8 kötött : 1780,- FtISBN 963-9472-33-6 fűzött : 1280,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1035200]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Átoksori kísértetek / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003, cop. 2001. - 259 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 22.)
Regény
ISBN 963-9472-35-2 kötött : 1980,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1035202]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   A költő és a macska : elbeszélések, 1945-1989. ; Te és a világ : tanítások - útravalóul / Wass Albert ; [vál. és az előszót írta Dunai Ákos]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003, cop. 2001. - 179, [3] p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 15.)
ISBN 963-9472-11-5 kötött : 1780,- FtISBN 963-9472-14-X fűzött : 1280,- Ft
894.511-32 *** 894.511-84
[AN 1035194]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2003.
Zarándy Bertalan (1938-)
   A kisharang terólad énekel / Zarándy Bertalan. - [Debrecen] : Zarándy B., [2003]. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-402-8 fűzött : ár nélkül
Zarándy Bertalan (1938-)
894.511-94
[AN 990081]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2003.
   Zene : magyar írók novellái / [gyűjt., vál. és összeáll. Aradi Péter és Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 320, [4] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-87-5 kötött : 2200,- Ft
894.511-32(082) *** 78(0:82-32)
[AN 991050]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2003.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság / Zrínyi Miklós ; [a szöveggondozás, a magyarázatok Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája]. - Budapest : Európa, 2003. - 371 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Eposz, röpirat
ISBN 963-07-7410-0 fűzött : 700,- Ft
894.511-131 *** 894.511-92
[AN 1034655]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2003.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Jimmy visszatér : regény / Zsávolya Zoltán ; [... az illusztrációk Borbély Károly munkája]. - Budapest : Crampas Kv., 2003. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-079-2 fűzött : 1950,- Ft
894.511-31
[AN 1030443]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10267 /2003.
Amusement park adventures (magyar)
   Vidámparki kalandok : kirakójátékos könyv / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x18 cm
ISBN 963-627-806-7 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1) *** 794.54
[AN 1030647]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2003.
Ben the bee (magyar)
   Marci, a méhecske / [írta és szerk. Takács Viola]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Bogaras könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-627-789-3 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030625]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2003.
Blaskovits Zsuzsanna
   Az én apukám benzinkutas / Blaskovits Zsuzsanna ; graf. Mosbacher Melinda. - Budapest : C & C, 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 963-86374-1-2 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 990601]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2003.
Blaskovits Zsuzsanna
   Az én apukám hajóskapitány / Blaskovits Zsuzsanna ; graf. Mosbacher Melinda. - Budapest : C & C, 2003. - 24 p. : ill. részben színes ; 15 cm
ISBN 963-86374-3-9 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 990625]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2003.
Blaskovits Zsuzsanna
   Az én apukám mozdonyvezető / Blaskovits Zsuzsanna ; graf. Mosbacher Melinda. - Budapest : C & C, 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 963-86374-2-0 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 990638]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2003.
Blaskovits Zsuzsanna
   Az én apukám tűzoltó / Blaskovits Zsuzsanna ; graf. Mosbacher Melinda. - Budapest : C & C, 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 963-86374-0-4 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 990644]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2003.
Disney, Walt
The great flood (magyar)
   Simba és az özönvíz / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - [Budapest] : [Disney Kvklub], [2003]. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-828-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1030655]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2003.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Walt Disney. - Átd. utánny. - Budapest : Egmont, 2003-. - ill., színes ; 30 cm
Képes mese
087.5(084.1)
[AN 1035306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Simba büszkesége / [ford. Tóth Tamás]. - 2003. - 96 p. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 26.)
ISBN 963-627-859-8 kötött : 2399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1035307] MARC

ANSEL
UTF-810275 /2003.
Disney, Walt
Two best buddy tales (magyar)
   Két jóbarát-mese / Walt Disney ; [ford. Márton Andrea]. - [Budapest] : Egmont Hungary, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-861-X fűzött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030636]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2003.
Farmyard friends (magyar)
   Barátok a tanyán : kirakójátékos könyv / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x18 cm
ISBN 963-627-801-6 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1) *** 794.54
[AN 1030645]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2003.
Juhász Magda
   Tavaszi tánc / Juhász Magda ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-73-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 989343]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2003.
Let's go shopping (magyar)
   Menjünk vásárolni! : kirakójátékos könyv / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x18 cm
ISBN 963-627-792-3 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1) *** 794.54
[AN 1030640]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2003.
Loiseau, Anne-Françoise
La merveilleuse Sissi (magyar)
   Sissi / írta Anne-Françoise Loiseau ; az illusztrációkat Pierre Couronne kész. ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: A szeleburdi hercegnő ; A szerelmes hercegnő ; Une jeune fille espiegle ; Une jeune fille amoureuse. - Elbűvölő Sissi : a szeleburdi hercegnő (borító- és gerinccím)
ISBN 963-627-860-1 kötött : 1299,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1034371]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2003.
Lucy the ladybird (magyar)
   Lili, a katica / [írta és szerk. Takács Viola]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Bogaras könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-627-787-7 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030620]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2003.
Playtime at the zoo (magyar)
   Szünidő az állatkertben : kirakójátékos könyv / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x18 cm
ISBN 963-627-796-6 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1) *** 794.54
[AN 1030652]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2003.
Radvány Zsuzsa
   "Elszaladt a kemence..." : dalok és mondókák ovisoknak / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-69-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 989345]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2003.
Radvány Zsuzsa
   Mi van az erdőben? / rajz. Radvány Zsuzsa. - Budapest : Santos, [2001]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9244-33-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 907674]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2003.
Sally the snall (magyar)
   Csilla, a csiga / [írta és szerk. Takács Viola]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Bogaras könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-627-786-9 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030617]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2003.
Spike the spider (magyar)
   Peti, a pók / [írta és szerk. Takács Viola]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13 cm. - (Bogaras könyvek)
Figuratív alakú
ISBN 963-627-788-5 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030608]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2003.
Surányi Mária
   Takarítás Elefántéknál / Surányi Mária ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-74-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 989342]
MARC

ANSEL
UTF-8