MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:16:24
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

11419 /2003.
   Magyarországi magánkönyvtárak / a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. - Budapest : MTAK, 1986-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Scriptum Kft., a 3. kötetet az Országos Széchényi Könyvtár és a Scriptum Rt.
ISBN 963-7302-33-6 * (hibás ISBN 963-481-882-X)
Könyvtártörténet -magyar - Magánkönyvtár
017.2(439)
[AN 223256]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A bányavárosok olvasmányai : Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, 1533-1750 / sajtó alá rend. Viliam Čičaj [et al.] ; [szerk. Monok István] ; [a mutatót összeáll. Viskolcz Noémi]. - 2003. - XXII, 570 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 13/3.)
ISBN 963-200-468-X fűzött : ár nélkül
017.2(439.22)"153/175"
[AN 1036672] MARC

ANSEL
UTF-811420 /2003.
   Régiségek, ritkaságok pécsi családi könyvtárakból : kiállítási katalógus : [kiállítás a Csorba Győző Megyei Könyvtárban, 2001. november 29 - december 14.] / [szerk. Boda Miklós, Horváth Eszter, Surján Miklós]. - Pécs : Csorba Gy. M. Kvt., 2001. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
017.2(439-2Pécs) *** 09 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 912808]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11421 /2003.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Csak az ember olvas : az olvasás tanítása és lélektana : tanulmányok / A. Jászó Anna. - Budapest : Tinta, 2003. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 20.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-58-7 fűzött : 1960,- Ft
028
[AN 1038995]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2003.
   Könyvtártörténeti füzetek / kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. - Szeged : JATE, 1981-. - 15x21 cm
A 8. kötettől kiad. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézet, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézet. - A 10. kötettől kiad. a Scriptum Rt.
ISBN 963-481-233-3
026/027(439)(091) *** 082.1
[AN 263300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája / [összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók Attila]. - 2001. - XI, 257 p.
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-8335-76-9 fűzött : ár nélkül
017.1(439.21)(=30)"157/175" *** 017.2(439.21)(=30)"157/175"
[AN 907921] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11423 /2003.
Sitkei Béla (1948-)
   Újságíró éveim / Sitkei Béla. - Kunszentmiklós : Nexus BT, cop. 2003. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-336-X kötött : ár nélkül
Sitkei Béla (1948-)
070(439)(092)Sitkei_B.(0:82-94) *** 894.511-821
[AN 1036953]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2003.
Vig György
   Ellenségek közt / Vig György. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 165, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Interjú Halász Gáborral és Konta Barbarával
ISBN 963-547-844-5 fűzött : ár nélkül
Halász Gábor
Konta Barbara (1981-)
791.9.097(439)"200"(047.53)
[AN 1037890]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11425 /2003.
Csetri Elek (1924-)
   A köz hasznára - az ég kegyelmével : Fridvalszky János a jezsuita, tudós és feltaláló, 1730-1784 / Csetri Elek, id. Frivaldszky János. - Budapest : METEM : Közp. Bányászati Múz., 2003. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669)
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 963-8472-80-4 fűzött : ár nélkül
Fridvaldszky János (1730-1784)
001(439)(092)Fridvaldszky_J. *** 271.5(439)(092)Fridvaldszky_J. *** 012Fridvaldszky_J.
[AN 1038765]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2003.
   "Pillangók, cincérek és más csodabogarak" : kiállítások, kutatások, gyűjtemények a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályán / [a ... fotókat kész. Dénes Andrea et al.] ; [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., 2001. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7211-70-5 * fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Természettudományi Osztály.
5 *** 069(439-2Pécs)
[AN 912073]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11427 /2003.
Castañeda, Carlos
The fire from within (magyar)
   Belülről izzó tűz : az indián varázsló beavat a látás rejtelmeibe / Carlos Castañeda ; [ford. Boreczky Elemér]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 352 p. ; 21 cm. - (Természetfeletti megnyilvánulások, ISSN 1215-5462)
ISBN 963-528-712-7 fűzött : 2290,- Ft
133
[AN 1036257]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2003.
Castañeda, Carlos
A separate reality (magyar)
   Másik világ kapujában : további beszélgetések Don Juannal / Carlos Castañeda ; [ford. Mahler Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1994. - 285 p. ; 21 cm. - (Természetfeletti megnyilvánulások, ISSN 1215-5462)
ISBN 963-528-713-5 fűzött : 2290,- Ft
133
[AN 1037275]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2003.
Chinmoy, Sri
My life's soul-journey (magyar)
   Életem lélek-utazása : mindennapi meditációk / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest ; M. Kvklub, 2003. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-975-1 kötött : 2290,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 1037445]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2003.
Dubravszky László (1905-1999)
   A Megismerés titka : okkultizmus és beavatás napjainkban / Dubravszky László. - [Budapest] : Altair Kft., 2003-. - 25 cm
133 *** 133.23
[AN 1038234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 442 p. : ill.
ISBN 963-210-711-X kötött : ár nélkül
133 *** 133.23
[AN 1038236] MARC

ANSEL
UTF-811431 /2003.
Menyhárt Edit, N.
   Egyszerűen feng shui / N. Menyhárt Edit ; [fotók Iklódy János]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-596-073-5 kötött : ár nélkül
133.25 *** 643/645
[AN 1038027]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 2 db ; 20 cm
133.25 *** 613.865
[AN 1037496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az önismeretről. - 205 p.
ISBN 963-528-702-X fűzött : 1990,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 1037497] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A meditációról. - 161 p.
ISBN 963-528-703-8 fűzött : 1990,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 1037499] MARC

ANSEL
UTF-811433 /2003.
Pátkai Pál (1845-1885)
   Az utolsó óra munkásaihoz : szellemi tanítások Pál beszélő médium útján. - Budapest : Konstantin, 2002-. - 20 cm
Írta Pátkai Pál
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-902-1)
133.9
[AN 1037882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Hatások és viszonthatások. - 2. kiad. - 2002. - 267 p.
Fűzött : ár nélkül
133.9
[AN 1037886] MARC

ANSEL
UTF-811434 /2003.
Steiner, Rudolf
Das Rätsel des Menschen (magyar)
   Az ember talánya : az emberi történelem szellemi háttere : 15 előadás : Dornach, 1916. július 29 - szeptember 3. / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Új Mani-fest K., 2003. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-568-0 kötött : ár nélkül
133.25
[AN 1038973]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Dimenzió-tarot : a sorsalakítás művészete / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm + 22 db kártyalap
ISBN 963-528-487-X fűzött : 2990,- Ft
133.25
[AN 911317]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2003.
Szilvásy Judit
   Feng shui : út a boldogsághoz / Szilvásy Judit ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum Kft.]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum Kft., 2003. - 167, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-210-716-0 kötött : ár nélkül
133.25 *** 643/645
[AN 1038237]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2003.
Szőke Lajos
   Az emberiség égi eredetű abc jelrendszere / Szőke Lajos. - Csömör : Faktor BT, 2001. - 97 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-6585-1 fűzött : ár nélkül
133
[AN 911169]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11438 /2003.
   Before and after Johannesburg / ed. by Ferenc Glatz ; [transl. by Vera Gáthy]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2003. - 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-637-7 fűzött : ár nélkül
504.03(4) *** 008.2(4) *** 061.3(680-2Johannesburg)
[AN 1037136]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2003.
Csutora Mária
   A környezetvédelmi projektek pénzügyi elemzésének módszertana / Csutora Mária. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 73 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 2.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963-503-266-8 fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 338.26 *** 657
[AN 916912]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2003.
   DG ENV-NGO Dialogue Group : summary of the seventh meeting : Brussels, ... November 17-19, 2002 / [ed. Robert Atkinson and Steven Graning] ; [phot. Robert Atkinson] ; [org., publ. by the] Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, [2003]. - 62 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9424-25-0 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 1038217]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2003.
Gruiz Katalin
   A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag-csökkenés összefüggései / Gruiz Katalin. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 963-420-756-1 fűzött : 2400,- Ft
504.064
[AN 1038219]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2003.
   Highlights of the regional environmental reconstruction programme for South Eastern Europe / ed. by Grazyna Krzywkowska ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe . - Szentendre : REC, cop. 2003. - 101 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9424-34-X fűzött : ár nélkül
504.03(4-12)
[AN 1038255]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2003.
International Workshop on Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment, (2000) (Szentendre)
   Proceedings of International Workshop on Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment : convened to support the development of the UN/ECE Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Espoo Convention : November 23-24, 2000, Szentendre ... / ed. by Jiri Dusik ; [org., publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 147 p. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8454-99-7 fűzött : ár nélkül
504.03(4) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 912286]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2003.
Kovács Eszter
   Környezeti jelentések értékelése a nemzetközi gyakorlat tükrében / Kovács Eszter. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 53 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 3.)
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 963-503-267-6 fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 658.1
[AN 916913]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2003.
Lettnerné Berta Gabriella
   Felszín alatti vizek és területhasználatok / Lettnerné Berta Gabriella. - 2. kiad. - Budapest : KVVM, 2003. - 24 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési füzetek, ISSN 1417-9385 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.43.054 *** 556.3
[AN 1037376]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2003.
Markóné Monostory Bernadett
   Különböző forrású, levegőben szuszpendált részecskék vizsgálata és hatásai / Monostory Bernadett. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 963-420-754-5 fűzött : 2000,- Ft
504.3.03 *** 541.182.4/.6 *** 614.71
[AN 1038218]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2003.
Nádor Tamás
   Jelentés a dorogi környezeti állapotokról / [kész. Nádor Tamás és Oszkó Gabriella] ; [közread. a] Dorogi Környezetvédelmi Egyesület. - Dorog : Dorogi Környezetvédelmi Egyes., 2002. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138.
Fűzött : ár nélkül
Dorog
504.03(439-2Dorog)
[AN 1037461]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2003.
   Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája / [a kiadv. szerkesztője Faragó Tibor]. - Budapest : FFB, 2002. - 70 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
A stratégia magyar és angol nyelvű szövegével. - Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-00-9433-9 fűzött : ár nélkül
504.03(4-62) *** 504.03(439)
[AN 1037464]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2003.
Odhiambo Moses
   Macroeconomic policy attitude structure and environmental agricultural ability of CEE countries / Odhiambo Moses. - Budapest : Research Centre of Ethno-regional Studies at the Inst. for Political Science of the HAS, 2001. - 289 p. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 12.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9218-60-X fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 338.2(4-11) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 338.43(4-11)
[AN 916914]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2003.
Rakonczai János (1950-)
   Globális környezeti problémák / Rakonczai János. - Szeged : Lazi, [2003]. - 190 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-9416-52-5 kötött : 2500,- Ft
504.75.05(100) *** 504.03(100)
[AN 1036818]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2003.
Schubert András (1946-)
   The literature aftermath of the Brundtland report "Our common future" : a bibliography based on citations in science and social science journals / András Schubert, István Láng eds. - Budapest : Herald, 2001. - 155 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-8454-6 fűzött : ár nélkül
504.06:016 *** 050(100)"1988/1997":014.3
[AN 916621]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2003.
   Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról / [szerk. Petrovickijné Angerer Ildikó, Tóth László] ; [megjelentette Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2002. - [62] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Dunaújváros
504.05(439-2Dunaújváros)(083.41) *** 614.7(439-2Dunaújváros)(083.41) *** 351.777.61(439-2Dunaújváros)(083.41)
[AN 1038283]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2003.
Viszló Levente
   Haraszt-hegyi tanösvény, Csákvár / [szöveg és fotók Viszló Levente]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., [2003]. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
502(439)(234.373.2)(036) *** 914.39(234.373.2)(036) *** 502(439-2Csákvár)(036)
[AN 1037525]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2003.
World Summit on Sustainable Development, (2002) (Johannesburg)
   Világtalálkozó a fenntartható fejlődésről : a találkozó programja, résztvevői, dokumentumai és értékelése / [... összeáll. és szerk. Faragó Tibor]. - [Budapest] : FFB, 2002. - 148 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés: társadalom, gazdaság, környezet,, ISSN 1218-1587)
Az ENSZ által rendezett világtalálkozót 2002. aug. 26 - szept. 4. között Johannesburgban tartották. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-206-900-5 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 008.2 *** 061.3(680-2Johannesburg)
[AN 1038755]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11455 /2003.
   Analízis : matematika közgazdászoknak : [főiskolai tankönyv] / szerk. Csernyák László ; [szerzők Albeker István et al.]. - 15. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1998. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-19-4147-7 fűzött : 1459,- Ft
517(075.8)
[AN 1037570]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2003.
   Analízis : példatár / szerk. Takács Miklós ; [szerzők Horváth Ferenc et al.] ; [közread. a] Dunaújvárosi Főiskola. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2003. - 706 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
517(075.8)(076)
[AN 1036780]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2003.
Hanka László
   Komplex függvénytan : példatár / Hanka László, Zalay Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 416 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-2816-7 fűzött : ár nélkül
517.53(075.8)(076)
[AN 1038690]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2003.
Róka Sándor
   Számoljunk ügyesen! / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, 2003. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-110-3 fűzött : ár nélkül
51(076) *** 372.851(076)
[AN 1036724]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11459 /2003.
European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (8.) (2002) (Barcelona)
   Proceedings of the 8th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : ESTAC 8 : Barcelona, Spain [August 25-29, 2002] / guest eds. R. Nomen, J. Sempere. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 3 db (1181 p.) : ill. ; 25 cm
Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN 0368-4466 ; Vol. 72. (2003). - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-8042-X kötött : ár nélkül
543.226 *** 536.6 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 1036942]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Theory and instrumentation inorganic chemistry ceramics, metallurgy geoscience. - 411, [4] p.
ISBN 963-05-8043-8
543.226 *** 536.6 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 1036945] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Organic chemistry and fine chemicals food, pharmaceuticals and life science polymer science. - p. 415-758.
ISBN 963-05-8044-6
543.226 *** 536.6 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 1036946] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Physical chemistry kinetics and properties of the matter, process safety and environment. - p. 761-1181.
ISBN 963-05-8045-4
543.226 *** 536.6 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 1036948] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11460 /2003.
Báldi Tamás (1935-)
   A történeti földtan alapjai / Báldi Tamás. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1978. - 308 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 963-19-4514-6 kötött : 2230,- Ft
551.7(075.8)
[AN 1037813]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2003.
   Geonómia az ezredforduló után / [szakszerk. Dudich Endre] ; [... szerzői Benkő Ferenc et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Geonómiai Albizottság. - Püspökladány : Uniconstant, 2003. - 199 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-386-6 kötött : ár nélkül
55 *** 523.31
[AN 1036667]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2003.
   Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management : the Stephan Mueller topical conference of the European Geophysical Society : ... Balatonfüred, ... September 22-26, 2001 : abstract book / ed. Gábor Bada. - [Budapest] : Malév Air Tours, [2001]. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8606-9 * fűzött : ár nélkül
550.34 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 912743]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11463 /2003.
   Biológia : minilexikon diákoknak / [összeáll. Sződy Róbert]. - [Budapest] : Diáktéka, [2003]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 11.)
ISBN 963-85873-8-5 fűzött : ár nélkül
57(075.3)
[AN 1037290]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2003.
Darwin, Charles
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2003. - XLIII, 449 p. : ill. ; 25 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-9132-60-9)
575.8
[AN 1037810]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2003.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-19-3905-7 kötött : ár nélkül
582(083.71)
[AN 1037567]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2003.
   Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei / [szerzők ... Haraszthy László et al.] ; [fotók Ványi Róbert et al.]. - Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2003. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az MME könyvtára, ISSN 1216-335X ; 21.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-675-8 fűzött : ár nélkül
598.2 *** 504.74.06
[AN 1038228]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11467 /2003.
   15 éve történt a Csernobili Atomerőmű balesete : tudományos ülésszak : Budapest, 2001. március 20-22. / a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága [etc.] rendezésében. - [Budapest] : [MTA], [2001]. - 44 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-508-330-0 * fűzött : ár nélkül
Černobylʹ
614.876(439)"1986/199" *** 616-006 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 913204]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2003.
Csiffáry Tamás
   EQ : érzelmi intelligencia tesztek / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9497-19-3 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 159.942
[AN 1037806]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2003.
Dobson, James
What wives wish their husbands knew about women (magyar)
   Amit a feleségekről tudni kell(ene) : férjek könyve / James Dobson ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2003. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-9734-4 fűzött : ár nélkül
613.89
[AN 1037369]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2003.
Fodor Erzsébet
   Gombafertőzések gyógyítása : hogyan gyógyulhat ki a kézköröm, a lábköröm, a bőrön levő és a belső szervezetében terjedő gombafertőzésből / Fodor Erzsébet. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2003]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-034-5 fűzött : ár nélkül
616-002.828
[AN 1038274]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2003.
Fogg, John Milton
Get rich slow (magyar)
   Gazdagodj meg lassan / [John Milton Fogg] ; [ford. Kiss Zsuzsa] ; [kiad. a Magyar Franchise Intézet Kft.]. - Budapest : M. Franchise Int. Kft., cop. 2001. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7766-3 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 658.846
[AN 1038252]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2003.
   Fogorvosipraxis-menedzsment : pénzügy, minőségügy, jog, marketing / [szakmai szerk. Gerle János] ; [szerzők Fejérdy Pál et al.]. - Budapest : Raabe, 2003. - Cserelapos mappa ; 23 cm
ISBN 963-86178-6-1 fűzetlen : ár nélkül
616.31 *** 614.2(439) *** 339.138(439) *** 364.444(439)(094) *** 658.1.011.1(439)
[AN 1036789]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2003.
   Gyermekgyógyászati vademecum / [főszerk.] Békefi Dezső ; [szerzők Fekete Márta et al.]. - Budapest : Melinda K., [2003]. - 385 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. máj. 23.
ISBN 963-85822-4-3 fűzött : ár nélkül
615.11 *** 616-053.2
[AN 1038243]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2003.
Herjavecz Irén (1945-)
   Az allergia rejtélye / Herjavecz Irén. - Budapest : SpringMed, 2003. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia,, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-26-8 fűzött : ár nélkül
616-056.43
[AN 1036760]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2003.
   "Az ifjúság egészségvédelme" : X. Primer Prevenciós Fórum : Budapest, 2003. május 22. ... : az előadások kivonatai / [rend., közread. a] Fodor József Országos Közegészségügyi Központ. - Budapest : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2003]. - [70] p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
616-084 *** 613.96 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1037583]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2003.
Igaz Ildikó Ida
   Fogyjunk le szellemi táplálékkal! / [írta Igaz Ildikó Ida]. - [Veszprém] : Skicc Reklámstúdió, 2003. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-764-0 fűzött : 2740,- Ft
613.24 *** 641.561 *** 613.865
[AN 1037690]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2003.
Jung, Carl Gustav
Über die Psychologie des Unbewussten (magyar)
   Bevezetés a tudattalan pszichológiájába / C. G. Jung ; [ford. Nagy Péter]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1990. - 161 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7436-4 fűzött : 1500,- Ft
159.964.26Jung,_C._G.
[AN 1037283]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2003.
   Környey István, 1901-2001 : centenáriumi emlékkönyv / szerk. Czopf József. - [Pécs] : [Alexandra], [2001]. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-160.
ISBN 963-368-103-0 kötött : ár nélkül
Környey István (1901-1988)
61(439)(092)Környey_I. *** 012Környey_I. *** 616.8
[AN 916607]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2003.
Magyar Immunológiai Társaság. Kongresszus (31.) (2001) (Eger)
   A Magyar Immunológiai Társaság XXXI. Kongresszusa : Eger, 2001. október 17-19. : előadás- és poszterkivonatok. - [Budapest] : [M. Immunológiai Társ.], [2001]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 963-408-216-5 * fűzött : ár nélkül
612.017.1 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 912072]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2003.
McClure, Vimala
Infant massage (magyar)
   Babamasszázs : gondos szülők kézikönyve / Vimala McClure ; [ford. Zameczné Lázár Tünde]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 275 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 251-270. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-976-X kötött : 2490,- Ft
613.95 *** 615.82
[AN 1037588]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2003.
Mohácsi Edit
   Allergia - iskola - sport / Mohácsi Edit, Mezei Györgyi. - Budapest : SpringMed, 2003. - 90 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia,, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-27-6 fűzött : ár nélkül
616-056.43 *** 371.7
[AN 1036756]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2003.
   Noni : morinda citrifolia : tények - vélemények - tapasztalatok / [szerk. Bognár Gusztáv]. - Budapest : MediProm K., 2002. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-204-049-X fűzött : 498,- Ft
615.89:615.322 *** 582.972
[AN 1038253]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2003.
Pogány Csaba
   A sikeres gondolkodás bevált módszerei / Pogány Csaba ; kiad. a Piarista Rendház és Noviciátus. - Vác : Piarista Rendház és Noviciátus, 2001. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9174-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9147-7)
613.865 *** 159.955 *** 37.025.7
[AN 917382]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2003.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (26.) (2001) (Balatonkenese)
   XXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam és IV. Magyar Nukleáris Találkozó : Balatonkenese, 2001. május 2-4. = 26 Annual Meeting on Radiation Protection 4 Meeting on Nuclear Energy & Technology : May 2-4., 2001, Balatonkenese ... / [rend., közread. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport, Magyar Nukleáris Társaság]. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop. : M. Nukleáris Társ., [2001]. - 50, 48 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-9097-X * fűzött : ár nélkül
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 912744]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2003.
   A transzkután elektromos idegstimuláció klinikai gyakorlata : a TENS alkalmazásának áttekintése fájdalomzónák és diagnózisok alapján : az alkalmazások részletes leírása / [közread. az Amed-Tech Orvosi Műszer Gyártó és Forgalmazó Kft.]. - Ajka : Amed-Tech Kft., [2001]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
615.844
[AN 912796]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11486 /2003.
Fisch, Klaus
Selbst Energiesparhilfen einbauen und nutzen (magyar)
   Energiatakarékos ház és lakás / Klaus Fisch ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2003. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-77-0 fűzött : 1698,- Ft
620.9.004.18 *** 628 *** 69 *** 643/645 *** 689
[AN 1036670]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2003.
Ladányi András (1945-)
   Tatabányai eocén bányászok : mányi bánya az eocén-tengerben / Ladányi András ; [kiad. Vértesi Erőmű Részvénytársaság]. - Tatabánya : Vértesi Erőmű Rt., 2003. - 507, [6] p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2003. máj. 1.
ISBN 963-210-718-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-718)
622.33(439-2Tatabánya)(091) *** 308(439-2Tatabánya) *** 061.5(439-2Tatabánya)
[AN 1038675]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2003.
   A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása / szerk. Magda Róbert ; [írta Magda Róbert et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 963-286-031-4 kötött : ár nélkül
620.91(439) *** 338.4(439) *** 911.3(439)
[AN 1037282]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2003.
Pénzes István (1927-)
   Mechwart András, 1834-1907 / Pénzes István. - Budapest : OMM ÖM, 2001. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 8.)
Bibliogr.: p. 68-72. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9186-0 * fűzött : ár nélkül
Mechwart András (1834-1907)
62(439)(092)Mechwart_A.
[AN 909971]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11490 /2003.
   Easy internet : családi kalauz az internethez / [főszerk. Einspach Csaba]. - Budapest : Silverback Books Kft., 2000-2001. - Bővíthető mappa (26 füz., [446] pag. var.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-86143-0-7 fűzetlen : füzetenként 299,- Ft
681.324Internet(036)
[AN 1036681]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2003.
Fodor Gábor Antal
   Esztétikus dokumentumok Worddel / Fodor Gábor Antal ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-971-6 fűzött : 1960,- Ft
519.688:655.2Word
[AN 1038246]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2003.
International PhD Student Workshop on Systems and Control (2.) (2001) (Balatonfüred)
   The 2 International PhD Student Workshop on Systems and Control - "Young generation's viewpoint" : Balatonfüred, ... 17-20 September, 2001 : proceedings / [org., publ. by the] Computer and Automation Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : HAS CAI, [2002]. - 58 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-311-354-7 fűzött : ár nélkül
681.5 *** 378.184 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 912284]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2003.
   Kulturális innováció és információkeresés: a finnugor örökség digitalizálása és automatizált tartalmi feltárása : konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban : 2001. szeptember 14. = Cultural innovation and information retrieval: the digitization and automated content exploration of Finno-Ugric cultural heritage : conference at the National Széchényi Library : September 14, 2001 / [... szerk. Darányi Sándor, Dominich Sándor]. - Budapest : OSZK, 2001. - 126 p. : ill. ; 21 cm
A konferencián elhangzott előadások rövidített változatai
ISBN 963-200-428-0 fűzött : ár nélkül
681.3.004.14 *** 930.85(=945) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 912080]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2002 : a program magyar és angol nyelvű változatához : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2003. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-396.
ISBN 963-577-337-4 fűzött : ár nélkül
519.688:744AutoCAD(075.8)
[AN 1036809]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2003.
Raffai Mária (1945-)
   Adatbázis-tervezés : modellezés - fizikai szint / Raffai Mária ; [az 5. rész szerzője Kovács János]. - 3. átd. kiad. - [Győr] : Novadat, 2003. - 315 p. : ill. ; 30 cm. - (Információrendszer-tervezés sorozat ; ; 3.). (Information engineering)
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-9056-34-0 fűzött : ár nélkül
681.3.016(078)
[AN 1037780]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2003.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-497-X fűzött : 2780,- Ft
681.3.004.14
[AN 1036861]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2003.
Szirmay-Kalos László
   Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés / Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc. - Budapest : Computerbooks : Leonardo SNS Kft., 2003. - [4], XII, 494 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 465-472.
ISBN 963-618-303-1 kötött : 5496,- Ft
681.3.019
[AN 1037122]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

11498 /2003.
Membrántechnikai Konferencia (11.) (2001) (Tata)
   XI. Membrántechnikai Konferencia : Tata, 2001. október 11-12. / [rend. szervek Magyar Kémikusok Egyesülete Membrántechnikai Szakosztálya, MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete]. - Tata : MTESZ Komárom-Esztergom M. Szerv., 2001. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 70
ISBN 963-8203-99-4 fűzött : ár nélkül
66.081.6 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 913877]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11499 /2003.
   Építőipari költségbecslési segédlet / [szerk. ... Szeredi Istvánné] ; [kész. a Magyar Építész Kamara közreműködésével] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2003. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-513-169-0 fűzött : ár nélkül
69.003.12(083.78)
[AN 1038288]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2003.
Erdős Antal
   Építmények tűzvédelmi követelményei. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 4.)
Írta Erdős Antal
ISBN 963-224-709-4 fűzött : ár nélkül
699.81(439)(094)(036)
[AN 1038978]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2003.
   Hidak Csongrád megyében : 44. Hídmérnöki Konferencia : Szeged, 2003. július 2-4. / [szerk. Tóth Ernő] ; [írták Gáll Imre et al.] ; [hídrajzok Hargitai Jenő nyomán Hajós Bence] ; [rend., közread. a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság]. - Szeged : [Csongrád M. Állami Közútkezelő Kht.], 2003. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 197-198. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás német és angol nyelven is
ISBN 963-210-501-X kötött : ár nélkül
624.21/.8(439.181)(084.1) *** 725.95(439.181)(084.1) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1038954]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2003.
   Javasolt M8-M4 TINA útvonal : nemzetközi konferencia, 2001. május 14., Budapest / rend. Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület [etc.]. - [Dunaújváros] : Híd Dunaújváros és Környéke Egyes., [2003]. - 39, [20] p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
625.711.3(4-11) *** 332.14(4-11) *** 625.711.3(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1038257]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2003.
   Kármentesítési technológiák / [összeáll. Csáki Ferenc et al.]. - Utánny. - [Budapest] : KVVM, 2003. - 170 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv, ISSN 1418-9445 ; 4.)
Bibliogr.: p. 151-163.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4604-4)
628(036)
[AN 1037393]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2003.
Reis Frigyes (1951-)
   Az épületakusztika alapjai : épületek akusztikai tervezésének gyakorlata / Reis Frigyes. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 276 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 272-276.
ISBN 963-86303-6-1 fűzött : ár nélkül
699.844(075.8) *** 628.517(075.8)
[AN 1037082]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2003.
Rosenheimer Fenstertage (29.) (2001)
   Rosenheimi Ablaknapok / [közread. a] Magyar Építőanyagipari Szövetség, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : MÉASZ : ÉTK, 2003. - 152 p. : ill. ; 22 cm
Az Institut für Fenstertechnik által 2001. okt. 18-19-én rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-513-170-4 fűzött : ár nélkül
692.82 *** 061.3(430-2Rosenheim)
[AN 1036852]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11506 /2003.
   Az Európai Unió távközlés-szabályozásának reformja : feladataink és lehetőségeink : konferencia és vitafórum : 2003. február 27., Margitszigeti Thermal Hotel : 2003. március 20., Hélia Thermal Hotel / [szerv. BME Távközlési és Telematikai Tanszék etc.]. - [Budapest] : [Hírközlési és Informatikai Tud. Egyes.], [2003]. - [8], 125 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - Prezentációk
Fűzött : ár nélkül
654(4-62) *** 654(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036926]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2003.
Irk Ferenc (1942-)
   Közlekedésbiztonság és bűnözéskontroll / Irk Ferenc. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 234 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. 31. - Bibliogr.: p. 219-230.
ISBN 963-224-717-5 fűzött : ár nélkül
656.08 *** 351.78 *** 351.81 *** 343.346(439)
[AN 1038946]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2003.
Pearson, Malcolm
Reed's skippers's handbook (magyar)
   Reed's hajóskapitányok kézikönyve / Malcolm Pearson ; [az eredeti rajzokat Sherrie Pearson, az illusztrációkat Barbara McGavin kész.] ; [ford. Horváth Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 170 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-368-576-1 fűzött : ár nélkül
656.61(035) *** 797.1(035)
[AN 1038682]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2003.
Planter, Daniel
   Taxis vagyok / Daniel Planter. - Budapest : D&B 2001, 2003. - 224 p. ; 21 cm. - (Ez a valóság sorozat, ISSN 1589-1747 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
656.131.2(439)(0:82-92)
[AN 1037060]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11510 /2003.
   Az élelmiszer garancia rendszer keretében forgalmazható friss zöldség-gyümölcs termékek előállításának általános követelményei / kész. ... a Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht. - Budapest : Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejleszt. Int. Magyarország Kht., 2001. - 83 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-7399-4 fűzött : ár nélkül
634(439)(036) *** 65.018
[AN 918230]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2003.
Fenyvesi László (1953-)
   Technológiai fejlesztések a sertéstartásban = Technological developments in pig husbandry / írták Fenyvesi László, Mátyás László, Pazsiczki Imre. - Gödöllő : FVM Műszaki Int., 2001. - 20 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-370-X fűzött : ár nélkül
631.17 *** 636.4
[AN 917695]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2003.
   Gazdasági állatok viselkedése. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 25 cm
636 *** 591.5 *** 591.6
[AN 913643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A lovak viselkedése / Gere Tibor ; [A választott csikók viselkedése c. fejezetet írta Pataki Balázs]. - 2003. - 127 p. : ill.
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-9422-81-9 kötött : ár nélkül
636.1 *** 591.5 *** 591.6
[AN 1036940] MARC

ANSEL
UTF-811513 /2003.
Győrfi Júlia
   Csiperketermesztés nemcsak vállalkozóknak / [írta Győrfi Júlia]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 963-9422-87-8 kötött : ár nélkül
635.82
[AN 1036937]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2003.
Halászati Tudományos Tanácskozás (24.) (2000) (Szarvas)
   XXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2000. május 24-25. / [szerk. Váradiné Kintzly Ágnes] ; [rend. a] Haltenyésztési Kutató Intézet. - Szarvas : Haki, 2000. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 24.)
Előadások, előadáskivonatok. - ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7120-19-X fűzött : ár nélkül
639.2 *** 639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 1037849]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2003.
   Kert-Tech 2002 : a versenyképes kertészeti termelésért : Kertészeti Technikai Szimpózium és Kiállítás : Kecskemét, 2002. február 28 - március 1. / kész. az MZGYT gondozásában. - [Budapest] : MZGYT, 2002. - 37 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
634 *** 635 *** 338.43(439)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 917448]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2003.
MTA Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (26.) (2002) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 26 : az előadások tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Benkóné Pongó Dóra ; [szerv. intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Műszaki Intézet]. - Gödöllő : FVM Műszaki Int. : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2002. - 66 p. ; 29 cm
A tanácskozást 2002. jan. 15-16-án tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-611-373-4 fűzött : ár nélkül
633 *** 631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 918215]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2003.
MTA Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (27.) (2003) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 27 / összeáll. Tóth László, Vinczeffy Zsoltné ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : SZIE, 2003. - 3 db : ill. ; 30 cm
A tanácskozást 2003. január 21-22-én Gödöllőn tartották. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-397-1 fűzött : ár nélkül
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1037533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 279 p.
ISBN 963-611-398-X
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1037534] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 248 p.
ISBN 963-611-399-8
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1037535] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 265 p.
ISBN 963-611-400-5
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1037537] MARC

ANSEL
UTF-811518 /2003.
Radványi Dorottya (1960-)
   Mindenem a kertem : sztárinterjúk a kertben / Radványi Dorottya. - Budapest : Magus Design Stúdió, cop. 2003. - 173 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-86347-6-6 kötött : 2990,- Ft
712.3/.7(047.53) *** 929(439)"199"(047.53)
[AN 1038235]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2003.
Rohály Gábor
   Terra benedicta : the land of Hungarian wine - Tokaj and beyond / Gábor Rohály, Gabriella Mészáros, András Nagymarosy ; [transl. ... by Péter Lengyel]. - Budapest : Akó K., 2003. - 247 p., [4] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 963-210-662-8 kötött : ár nélkül
634.85(439) *** 663.2(439)
[AN 1037026]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2003.
Szántó Matild
   Virágágyi és balkonnövények / Szántó Matild, Mándy Andrea, Fekete Szabolcs ; [fotó Dobay Imre et al.] ; [közread. a] Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete. - [Szombathely] : Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyes., [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 4.
ISBN 963-210-297-5 fűzött : ár nélkül
635.9
[AN 1036660]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2003.
Vahid Yousefi
   Korszerű tejtermelés és -feldolgozás : a takarmányozástól a tejtermékekig / Vahid Yousefi, Kóbori Judit. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 963-9422-77-0 kötött : ár nélkül
637.1
[AN 1036939]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2003.
Wöller István (1929-)
   Egykori vízimalmok Veszprém megyében / Wöller István ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-71-3)
664.7(439.117)(091) *** 338.45(439.117)(091) *** 725.42(439.117)(091) *** 621.223
[AN 911333]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11523 /2003.
   Budapest - Közép-Dunavidék Régió gasztronómiai hagyományai : német, szerb és zsidó ételek receptjei : turisztikai látnivalók / [szerk. Szigeti László] ; [a ... fotókat kész. Mészáros Attila]. - [Budapest] : Paginarium, 2002. - 82, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9392-13-8 kötött : ár nélkül
641.568(=30)(439)(083.12) *** 641.568(=924)(439)(083.12) *** 641.568(=861)(439)(083.12)
[AN 1037783]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2003.
Donhauser, Rose Marie
Braten auf dem heissen Stein (magyar)
   Sütögetés lávakövön / Rose Marie Donhauser ; [ford. Molnár Rita]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2003]. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9384-45-3 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1037527]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / von Károly Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 27. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 93 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5287-0 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1037400]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Gundel's Hungarian cookbook / [transl. by Ágnes Kádár]. - 26. rev. ed. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5286-2 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1037397]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par ... Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 20. éd. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 92 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 963-13-5289-7 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1037399]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (spanyol)
   La cocina húngara / Károly Gundel ; edición ampliada y reelaborada por ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. de Irma Agüero]. - 11. ed. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 95 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5288-9 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1037398]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2003.
Janssen, Mary Beth
Naturally healthy hair (magyar)
   Hajápolás természetes anyagokkal : gyógynövényes kezelések és napi hajápolás a gyönyörű hajért / Mary Beth Janssen ; [ford. Horváth Marianna]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9437-06-9)
646.72 *** 615.89:615.322
[AN 1036821]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2003.
Köves J. Julianna
Háztartási ABC (bőv. kiadása)
   Háztartás : A-Z / Köves J. Julianna ; [ill. Egyed Tibor]. - [Budapest] : K.u.K. K., 2003. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-9384-39-9 kötött : ár nélkül
64(083.13)
[AN 1036684]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2003.
Nagy Elvira
   Ételek mikrohullámon / Nagy Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 18.)
Fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12) *** 641.539
[AN 1036797]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2003.
Nagy Elvira
   Fűszerkalauz / Nagy Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 20.)
Borítócím: Fűszerkalauz receptekkel
Fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12):635.7 *** 641.885 *** 635.7
[AN 1036798]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2003.
Nagy Elvira
   Gyümölcsös ételek / Nagy Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 17.)
Fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12):634.1
[AN 1036796]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Kedvenc szakácskönyvem / [Pelle Józsefné, Nagy Elvira]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 736 p. ; 20 cm
ISBN 963-9523-53-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1038685]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2003.
Rácz-Kotilla Erzsébet
   Teáskönyv / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor ; [graf. Rácz-Kotilla Erzsébet]. - Pécs : Edenscript, 2003. - 143 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963-210-333-5 fűzött : ár nélkül
641.87:663.95 *** 663.95 *** 633.72 *** 930.85(100)
[AN 1038035]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2003.
Seres Attila
   Megkóstoltam Itáliát : gasztronómiai utazás időben és térben / Seres Attila ; [a köt. fotóit kész. Nagy Zoltán, ... Bán Kata]. - [Budapest] ; Palatinus, 2003. - 196, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9487-29-5 kötött : 3960,- Ft
641.568(45)
[AN 1037409]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2003.
   Tejcukorérzékenyek könyve / írta Bodánszky Hedvig [et al.]. - Budapest : Anonymus, 2003. - 154 p. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
Laktózérzékenyek könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7966-89-7 kötött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 1036677]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11538 /2003.
Fejtő Ferenc (1909-)
   Souvenirs de Raymond Aron : lecture given at Collegium Budapest: 5 October 2000 / François Fejtő. - Budapest : Collegium Budapest, 2001. - 25 p. ; 21 cm. - (Public lecture series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study,, ISBN 1217-582X ; ; 24.)
ISBN 963-8463-99-6 fűzött : ár nélkül
Aron, Raymond
1(44)(092)Aron,_R. *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 912574]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2003.
Szalay Benő
   "Feltárásaim" / Szalay Benő. - Budapest : Szerző, 2003. - 90 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
1(439)Szalay_B. *** 081
[AN 1036918]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11540 /2003.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [1998]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 301680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [9. kv.], Újszövetség. - [2002]. - [82] p.
ISBN 963-204-582-3 kötött : ár nélkül
225.046(02.053.2)
[AN 1037840] MARC

ANSEL
UTF-811541 /2003.
Bennett, Richard A.
Your quest for God (magyar)
   Isten keresése / Richard A. Bennett. - 4. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003], cop. 2000. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-45-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1037374]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2003.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2003, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Beck, Eleonore magyarázataival. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-8-5 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[AN 1037691]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2003.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Evangélium : a fontosabb fogalmak és nevek magyarázatával / [görög eredetiből ford., a jegyzeteket és magyarázatokat kész. G. Csalog Eszter et al.] ; [mtársak Flaisz Endre et al.] ; [közread. a] Hit Gyülekezete, Szent Pál Akadémia. - [Budapest] : Hit Gyülekezete : Szt. Pál Akad., 2001. - 324 p. ; 24 cm
ISBN 963-7453-80-6 kötött : ár nélkül
226.04=945.11
[AN 916626]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2003.
Bô Yin Râ
Das Buch der Liebe (magyar)
   A szeretet könyve / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly, 2003. - 168 p. ; 18 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-86222-7-X fűzött : ár nélkül
242 *** 241.513
[AN 1037119]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2003.
Bô Yin Râ
Die Weisheit des Johannes (magyar)
   János bölcsessége / Bô Yin Râ. - Budapest : Tarsoly, 2003. - 151 p. ; 18 cm
Ford. Zsók Ottó
ISBN 963-86222-8-8 fűzött : ár nélkül
226.5.07
[AN 1037118]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2003.
   A családok háziszentélye. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 4.)
ISBN 963-86278-2-4 fűzött : ár nélkül
249
[AN 1037893]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2003.
Danneels, Godfried
Pardonner (magyar)
   A bocsánat : a megbocsátás: emberi erőfeszítés + az Isten ajándéka : Godfried Danneels belga bíboros húsvéti körlevele, 1998. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 57 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 28.)
ISBN 963-9226-20-3 fűzött : ár nélkül
248.145.23
[AN 909966]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2003.
   Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása / [közzéteszi Kovács Béla]. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp. : Heves M. Lvt., 2001-. - 24 cm
Egri Egyházmegye.
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 915946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 369 p. - (Az egri egyházmegye történetének forrásai, ISSN 1417-5290 ; 7.)
ISBN 963-7242-37-6 fűzött : ár nélkül
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 1037079] MARC

ANSEL
UTF-811549 /2003.
   Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye / [szerk. és jegyzetekkel ell. Ravasz Levente András, Galik Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - [Budapest] : NKÖM, 2002. - 232 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 15.
Fűzött : ár nélkül
261(439)(094)
[AN 1038023]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2003.
   Az első tíz év története : Szentimrevárosi Egyesület / [szerk. Márialigeti Károly, Meszéna Zsolt, Szuhaj Eszter]. - [Budapest] : [Szentimrevárosi Egyes.], [2003]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-766-7 fűzött : ár nélkül
Szentimrevárosi Egyesület.
267(439-2Bp.XI.)(091) *** 061.2(439-2Bp.XI.)(091)
[AN 1037054]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2003.
Friedman, Richard Elliott
The hidden book in the Bible (magyar)
   A Biblia rejtett könyve : az első prózai mestermű felfedezése / rekonstruálta, ford. és bevezetővel ell. Richard Elliott Friedman... ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 343 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-60-3 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
22.07
[AN 1038689]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2003.
Ghazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-
al-Munqid min ad-ḍalāl (magyar)
   Megszabadulás a hibáktól ; A Vezetés kezdete / Abu Hamid Muhammad al-Ghazali ; [ford. Kiss Zsuzsanna]. - [Budapest] : Salam Alapítvány, 2003. - 151 p. ; 20 cm. - (Salam könyvek, ISSN 1785-0134)
Egys. cím: al-Munqid min ad-ḍalāl ; Bidāyat al-hidāyah
ISBN 963-206-484-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 966-206-484)
297(0:82-94)
[AN 1036745]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2003.
Grün, Anselm
Exerzitien für den Alltag (magyar)
   Hétköznapok lelkigyakorlata : meditációk, irányelvek a gyakorláshoz / Anselm Grün ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 107 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 27.)
ISBN 963-9226-19-X fűzött : ár nélkül
248.121
[AN 909798]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2003.
Gulyás István (1922-)
   Igaz beszéd Istennel / Gulyás István. - Budapest : Gulyás I., 2002-. - 20 cm
ISBN 963-430-114-2
244
[AN 946352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Isten az emberrel beszél. - 2002. - 93 p.
ISBN 963-430-115-0 fűzött : 798,- Ft
244
[AN 946353] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A megteremtett világ. - 2002. - 83 p.
ISBN 963-430-116-9 fűzött : 798,- Ft
244
[AN 1037908] MARC

ANSEL
UTF-811555 /2003.
Gulyás István (1922-)
   Isten a beszédről, a magyarságról, a teremtésről / Gulyás István. - Budapest : Gulyás I., 2003. - 69, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-430-582-2 fűzött : 798,- Ft (hibás ISBN 963-430-114-2)
244
[AN 1038225]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2003.
   A hit apostola : Dömötör Tibor püspök életútja / [szerk. Balás Róbert] ; [a szerkesztésben közrem. Kossányi Miklós, Szedenits Jenő]. - Budapest : Médiamix, [2003]. - 179 p. : ill. ; 30 cm. - (Panoráma könyvek, ISSN 1785-0312)
ISBN 963-85202-6-4 kötött : 2950,- Ft
Dömötör Tibor (1929-2000)
284.2(73)(=945.11)(092)Dömötör_T.
[AN 1036896]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2003.
Horwitz, Jonathan
   Minden élet összefügg : írások a sámánizmusról / Jonathan Horwitz ; [ford. Földes György, Hatfaludi Judit és Schmidt Sára]. - Budapest : Magánkiad., 2003. - 108 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-513-X fűzött : ár nélkül
291.612 *** 398.49
[AN 1036930]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
Newman's challenge (magyar)
   Newman kihívása / Jáki Szaniszló ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, cop. 2003. - VIII, 385 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-48-5 fűzött : ár nélkül
Newman, John Henry
282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 1036802]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2003.
Kárpáty Ágnes
   Buddhizmus Magyarországon avagy Egy posztmodern szubkultúra múltja és jelene / Kárpáty Ágnes. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2001. - 55 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 76.)
Bibliogr.: p. 48-51.
ISBN 963-9218-67-7 fűzött : ár nélkül
294.3(439)
[AN 916929]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2003.
Kecskés Pál (1895-1976)
   Az erkölcsi élet alapjai / Kecskés Pál. - 2. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 248 p. ; 20 cm. - (Keresztény bölcseleti írások, ISSN 1586-6432 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9318-50-7 fűzött : ár nélkül
241
[AN 1036805]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2003.
Keene, Michael
World religions (magyar)
   Világvallások / Michael Keene. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 192 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Ford. Sóvágó Katalin. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-918-2 kötött : 2500,- Ft
291
[AN 1036662]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2003.
Kentenich, Joseph
   A házastársi szerelem, mint az életszentség útja : Kentenich atya előadásai : USA, Milwaukee, 1961. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 39 p. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 13.)
ISBN 963-86278-4-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86278-3-2)
265.5 *** 244
[AN 1037896]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2003.
Lafrance, Jean
La prière du coeur (magyar)
   A szív imája / Jean Lafrance ; [ford. Fodor Zsuzsanna]. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 149 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 26.)
ISBN 963-9226-15-7 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 909797]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2003.
Locke, John
   A vallási türelemről / John Locke ; [a szövegeket vál., a kötetet szerk. Kontler László] ; [közread. a] Stencil Kulturális Alapítvány. - Budapest : Stencil Kult. Alapítvány, 2003. - 262 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 252-253. és a jegyzetekben
ISBN 963-210-505-2 * kötött : 2380,- Ft (hibás ISBN 903-210-505-2) Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 903-210-505-2)
261.7 *** 172.3 *** 1(410)Locke,_J. *** 342.731
[AN 1037646]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2003.
Markert, Christopher
Dantien (magyar)
   Titkos erőközpontunk, a Tantien / Christopher Markert ; [ford. Vida Andrea]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-9219-24-X fűzött : 1785,- Ft
299.51 *** 133.25
[AN 1036927]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2003.
Molnár Antal (1969-)
   Püspökök, barátok, parasztok : fejezetek a szegedi ferencesek török kori történetéből / Molnár Antal. - Budapest : METEM, 2003. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek,, ISBN 1217-2669 ; ; 41.)
Bibliogr.: p. 105-114.
ISBN 963-8472-79-0 fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum. Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház.
271.3(439-2Szeged)"16"
[AN 1037969]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2003.
Nagy Tibor
   Örök kérdések - mai válaszok / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2002. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-929-4 fűzött : 170,- Ft
244
[AN 1037904]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2003.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Krisztus-ikonok szóban és színben / Nagymihályi Géza. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9318-49-3 fűzött : ár nélkül
246 *** 73/76.046.3 *** 281.9 *** 232
[AN 1036834]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2003.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
23/28 *** 22
[AN 969798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A pünkösd céljai ; A kézrátétel. - 2003. - 250, [2] p.
ISBN 963-7453-85-7 fűzött : ár nélkül
232.975 *** 264-736
[AN 1038273] MARC

ANSEL
UTF-811570 /2003.
Rajneesh, Bhagwan
   Az ártatlanság bölcsessége : [a Dhammapáda] / Osho ; [ford. Yogabeej]. - [Budapest] : Amrita, cop. 2003. - 278 p. : ill. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-08-7 fűzött : 1700,- Ft
294.3 *** 133.25
[AN 1037146]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2003.
Salabī, Abd al-Wadūd
Islam, religion of life (magyar)
   Iszlám, az élet vallása / Abdul Wadoud Shalaby ; [ford. Kiss Zsuzsanna]. - [Budapest] : Salam Alapítvány, 2003. - 76 p. ; 20 cm. - (Salam könyvek, ISSN 1785-0134)
ISBN 963-206-483-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 966-206-483)
297
[AN 1036742]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2003.
   A szeretetszövetség. - 2. jav. kiad. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2001-. - 21 cm
267(436-2Schönstatt)
[AN 922973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nemzetközi schönstatti apostoli mozgalom alapításának története. - 2001. - 48 p. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
267(436-2Schönstatt)
[AN 922975] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Második és harmadik alapítás / ford. Csermák Kálmán. - 2002. - 52 p. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 3.)
ISBN 963-86278-1-6 fűzött : ár nélkül
267(436-2Schönstatt)
[AN 1037891] MARC

ANSEL
UTF-811573 /2003.
   Szervita szentek szellemisége. - [Budapest] : [Ecclesia], [2003]-. - 20 cm
ISBN 963-363-258-7
235.3(092) *** 271.45
[AN 1037161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szenvedés Istenben - Istennel a szenvedésben : Laziosi Szent Peregrin életpéldája / [összeáll. Lengyel Gyula]. - [2003]. - 72 p.
ISBN 963-363-259-5 fűzött : ár nélkül
Pellegrino Laziosi da Forli
235.3(092)Pellegrino_Laziosi_da_Forli *** 271.45(092)Pellegrino_Laziosi_da_Forli *** 248.159.7
[AN 1037162] MARC

ANSEL
UTF-811574 /2003.
Thieme, R. B.
A matter of life & death (magyar)
   Halálból az életre : a Jézus Krisztusról szóló örömhír / R. B. Thieme. - [Budapest] : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2001. - 18 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
244
[AN 1038271]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2003.
Thomas a Kempis
   De imitatione Christi = Krisztus követéséről / Thomas Kempis ; ford. Pázmány Péter. - Budapest : Jel, cop. 2003. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9318-51-5 fűzött : ár nélkül
248.1 *** 871-97.02(492)=945.11
[AN 1036808]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2003.
Vanier, Jean
   A szeretet szavai : Jean Vanier gondolatai, meglátásai az esztendő minden napjára / [... összeáll. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2003]. - 139 p. ; 17 cm
ISBN 963-696-133-6 fűzött : 680,- Ft
244 *** 242
[AN 1038154]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2003.
Virtue, Doreen
Angel visions (magyar)
   Angyal látomások : igaz történetek azokról, akik látják az angyalokat, s arról, miként láthatod Te is őket / Doreen Virtue ; [ford. Lakatos Anna]. - Budakeszi : Mandala-Séva, cop. 2003. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-14-3 fűzött : 1990,- Ft
235.1 *** 133.25
[AN 1038681]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2003.
White, Ellen Gould
The great controversy (magyar) (szemelv.)
   Amerika, a próféciák szuperhatalma : a jövő felfedezése 2001-ben és azon túl. - Budapest : Advent, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
Idézetek White, Ellen G. "A nagy küzdelem" c. művéből. - Kész. az "America, superpower of prophecy" c. kiad. alapján
Fűzött : ár nélkül
244
[AN 916867]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2003.
Wilts, Harm
Gezin naar Gods plan (magyar)
   Bibliai családok : házasság és családi élet a Bibliában / H. Wilts. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-48-5 fűzött : ár nélkül
241 *** 265.5 *** 173
[AN 1037370]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11580 /2003.
Dohlan, Lynda
Seducement academy (magyar)
   Csábítókönyv / Lynda & Mark Dohlan ; [ford. Üregi Éva]. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-19-X fűzött : 1590,- Ft
316.472.4 *** 392.6
[AN 1038157]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2003.
   Društvene nauke o Srbima u Mađarskoj : zbornik radova sa okruglog stola održanog 6-8. decembra 1998. / ured. Nikola Čobeljić [et al.] ; [izd. Samouprava Srba u Mađarskoj]. - Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj ; [Beograd] : SANU, 2003. - 292 p. ; 25 cm. - (Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti. Ode�e�e društvenih nauka,, ISSN 0354-4850 ; 22.)
A fősorozat számozási adata: 101. - Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-210-143-X fűzött : ár nélkül
316.347(=861)(439)(091) *** 061.3(497.11-2Beograd)
[AN 1037569]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2003.
Gálosfai Jenőné
   Német földről gyalogszerrel, tutajjal.. : Braunhaxlerek 300 éve Óbudán = Zu Wasser und zu Lande - aus Deutschland... : 300 Jahre Geschichte der Braunhaxler in Altofen / Gálosfai Jenőné ; [ford. ... Szimon Zsuzsa] ; [fotó... Sárospataki Györgyi]. - Budapest : Óbudai Múz., 2003. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 121.
Fűzött : ár nélkül
316.347(=30)(439-2Bp.)(091)) *** 908.439-2Óbuda *** 908.439-2Bp.III.
[AN 1038165]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2003.
Gyivicsán Anna (1940-)
   A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói / Gyivicsán Anna ; [kiad. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete]. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2003. - 2 db ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-589-3 fűzött : ár nélkül
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439) *** 316.63 *** 316.7
[AN 1038651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 388 p.
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439) *** 316.63 *** 316.7
[AN 1038657] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 296 p.
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439) *** 316.63 *** 316.7
[AN 1038659] MARC

ANSEL
UTF-811584 /2003.
Hajnal Béla (1948-)
   A 2001. évi népszámlálás főbb eredményei / [kész. Hajnal Béla] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2002. - 59 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
312(439.161)"2001"(083.41)
[AN 918194]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2003.
Kéri Henrik
   Franken und Schwaben in Ungarn : Aufsätze zur Geschichte und Siedlungsgeschichte der Tolnau und der Oberen Baranya / Heinrich Kéri. - Budapest : Neue-Zeitung-Stiftung, 2002. - 291 p. ; 24 cm. - (Neue-Zeitung-Bücher, ISSN 1416-2474 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2902-2 fűzött : ár nélkül
316.347(=30)(439.11) *** 908.439.11(=30)
[AN 1038285]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2003.
   New jewish identities : contemporary Europe and beyond / ed. by Zvi Gitelman, Barry Kosmin, András Kovács. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2003. - XV, 365 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-62-8 kötött : ár nélkül
316.347(=924)(100)"199/200" *** 316.63
[AN 1038939]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2003.
    a társadalomban / [... szerk. Gémes Balázs]. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 163 p. ; 21 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 4.)
Bibliogr.: p. 6-8. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-9337-5 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 1037967]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2003.
Országos Egészségstatisztikai Fórum (2.) (2002) (Budapest)
   II. Országos Egészségstatisztikai Fórum : 2002. október 29-30. : előadásanyagok. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [60] p. : ill. ; 30 cm
Rend. a "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ és a Központi Statisztikai Hivatal
Fűzött : ár nélkül
312.6 *** 614(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1037582]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2003.
   Prvé desaťročie Slovenského výskumného ústavu : 10 = A Szlovák Kutatóintézet első évtizede : 1990-2000 / [red. ... Anna Divičanová, Ján Chlebniczký] ; [vyd. ... Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku ...]. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku, 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-036-0 fűzött : ár nélkül
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Békéscsaba)
316.347(=854)(439) *** 061.6(439-2Békéscsaba)
[AN 1038644]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2003.
   Rendi társadalom - polgári társadalom / [szerk. Á. Varga László] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1987-. - 23 cm
Változó közreadóval, változó mérettel
ISBN 963-7243-02-X
301.18(439)"16/19"(061.3) *** 316.32(439)
[AN 30784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai / [szerk. Dobrossy István]. - 2003. - 456 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7241-97-3)
930.1 *** 93/99
[AN 1038713] MARC

ANSEL
UTF-811591 /2003.
Róbert Péter (1953-)
   Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra 1960 és 2000 között / [kész. Róbert Péter]. - Budapest : KSH, 2003. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-576-9 fűzött : 1000,- Ft
312.993.7(439)"196/199"(083.41) *** 331.5(439)"196/199"(083.41) *** 379.8(439)"196/199"8083.41)
[AN 1038009]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2003.
Simon István
   10 év "a nyugdíjasok szolgálatában", 1991-2001 : Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Érdekvédelmi Szövetsége története / [szerző ... Simon István]. - Szombathely : Vas M. és Szombathely M. Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Érdekvédelmi Szövetsége, 2001. - 116 p. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-00-9224-7 * fűzött : ár nélkül
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Érdekvédelmi Szövetsége.
316.37-057.75(439.111) *** 061.2(439-2Szombathely)(091)
[AN 912078]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2003.
Vág András
   Szabad hozzáférésű online statisztikai adatforrások és -elemzők előrejelzési hasznosítása / Vág András. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2003. - 40 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 11.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-503-316-8 fűzött : ár nélkül
311 *** 681.324Internet *** 681.3.016
[AN 1037427]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11594 /2003.
Harangozó Imre (1965-)
   Sokat gondolkoztam a régi atyákról : vázlat a magyar nép ősi hitvilágáról és világképéről / Harangozó Imre ; [előszó Bosnyák Sándor] ; [a dallamokat lejegyezte Domokos Mária]. - Budapest : M. Őstört. Kut. és K. Kft., 2003. - 139 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Turán könyvek, ISSN 1588-6174 ; 4.)
ISBN 963-86084-7-1 fűzött : ár nélkül
398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 1036964]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2003.
   Kisó kendői : kendők és asszonyok a huszadik század végén : kiállítás a Néprajzi Múzeumban : 2001. február 24 - április 29. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Fülöp Hajnalka]. - Budapest : Népr. Múz., cop. 2001. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7106-78-2 fűzött : ár nélkül
391.2(=945.11)(498.4-2Inaktelke) *** 745.52.031.4(498.4-2Inaktelke) *** 646.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 912622]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2003.
Lévi-Strauss, Claude
Tristes tropiques (magyar)
   Szomorú trópusok / Claude Lévi-Strauss ; [ford. Örvös Lajos] ; [gond. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2003. - 651 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7503-4 kötött : 3000,- Ft
39(=98)(81) *** 308(=98)(81)
[AN 1037689]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2003.
   Párizs és Budapest a divat tükrében, 1750-2003 : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2003. május 30 - szeptember 30. / [... rend. F. Dózsa Katalin, Catherine Join-Diéterle, Sophie Grossiord] ; [a katalógust szerk. F. Dózsa Katalin, Hegyiné Déri Erzsébet]. - Budapest : BTM, [2003]. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9340-21-9 fűzött : 3800,- Ft
391(44)"175/200" *** 391(439)"175/200" *** 646.1/.6(44)"175/200" *** 646.1/.6(439)"175/200" *** 930.85(44)"175/200" *** 930.85(439)"175/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1038259]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2003.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-11-7819-6 kötött : ár nélkül
398.221(38) *** 292.11
[AN 1037486]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2003.
Veres László (1950-)
   Magyar népi boros- és pálinkásüvegek / Veres László. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 32 p. : ill. ; 21x10 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Bibliogr.: p. 28-30. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9271-28-4 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.134) *** 748.031.4(439.134) *** 666.17 *** 663.2
[AN 1036746]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2003.
Veres László (1950-)
   A pincetokba való palack : egy elfelejtett üveg kultúrtörténete / Veres László. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 28 p. : ill. ; 21x10 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Bibliogr.: p. 26-27. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9271-29-2 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.134) *** 748.031.4(439.134) *** 666.17 *** 663.2 *** 930.85(439.134)
[AN 1036751]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11601 /2003.
Berecz János (1930-)
   Vállalom / Berecz János. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 504 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-695-118-7 kötött : ár nélkül
Berecz János (1930-)
323(439)"196/198"(0:82-94) *** 32(439)(092)Berecz_J.
[AN 1038941]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2003.
Csiffáry Tamás
   Minden, amit tudni kell az Unióról : [az Európai Unió és Magyarország] : [információk, adatok az Európai Unióról és Magyarország csatlakozásának feltételeiről, következményeiről] / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 397 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-9497-29-0 kötött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036) *** 327(439)(036)
[AN 1037951]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2003.
   Europa, Ungarn - heute und morgen / hrsg. von Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2003. - 376 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 19.)
A tanulmányok váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 316-339. és a tanulmányok végén
ISBN 963-210-636-9 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439) *** 061.27Europa_Institut_Budapest
[AN 1037135]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2003.
   Ezer kérdés - ezer válasz az Európai Unióról / [alkotó szerk. Izikné Hedri Gabriella, Hargita Árpádné] ; [szerk. Gerhardtné Rugli Ilona] ; [a köt. alkotói Bajtay Péter et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-19-4114-0 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 1038238]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2003.
Hegedüs János (1929-)
   Bajai leventék kálváriája : Dunától az északi sarkkörig / Hegedüs János. - [Baja] : [Magánkiad.], 2003. - 131 p. ; 23 cm
ISBN 963-430-526-1 fűzött : ár nélkül
Hegedüs János (1929-)
329.78(439-2Baja)"1944"(0:82-94) *** 943.9-2Baja"194"(0:82-94)
[AN 1037661]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2003.
Horváth Jenő (1941-)
Az európai integráció története napról napra, 1945-2000 (angol)
   A chronology of the history of European integration, 1945-2000 / Jenő Horváth ; ed. and pref. ... by Ferenc Glatz ; [transl. by Vera Gáthy]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2003. - 315 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 18.)
ISBN 963-210-635-0 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)"194/200"(035.5) *** 339.923(4-62)"194/200"(035.5)
[AN 1037127]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2003.
Inotai Edit
   Spanish conservative politics after general Franco's death : the People's Party's road to power / Edit Inotai. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2001. - 11 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 27.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
329.11(460)"197/199"
[AN 918212]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2003.
Kentenich, Joseph
   Dachau : pokol és mennyország : Kentenich atya beszédei a Családmozgalom alapításának 25. évfordulóján, 1967. július 16-án Dachauban. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 59 p. ; 21 cm. - (Küldetésünk titkai, ISSN 1585-2067 ; 10.)
ISBN 963-202-060-X fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(430)"194" *** 267(436-2Schönstatt)
[AN 1037894]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2003.
   Kinek a békéje? : háború és béke a volt Jugoszláviában / Juhász József [et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2003. - 328 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-363-3 kötött : 3200,- Ft
323(497.1)"199/200" *** 327.5(497.1)"199/200" *** 327(100)"199/200"
[AN 1036935]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2003.
Kontroll Csoport.
   Környezetszennyezés a médiában : a Kontroll Csoport kárbecslései. - [Budapest] : Kölcsey Int., cop. 2002. - 160 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 2.)
ISBN 963-206-191-8 fűzött : ár nélkül
324(439)"2002" *** 791.9.096/.097(439)"200" *** 070(439)"200" *** 659.3(439)"200"
[AN 1036666]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2003.
   Kortárs krónika, 1989 / [... vál. és szerk. Nóvé Béla]. - Budapest : Krónika Nova, 2002. - 283 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 271-282.
ISBN 963-9423-11-4 fűzött : ár nélkül
323(439)"1989"(093.2)
[AN 1037842]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2003.
Kulakowski, Jan
   Poland's negotiations with the EU - the current state and prospects for the Belgian and Spanish presidency : a lecture delivered at the Teleki László Institute on 18 September, 2001 / Jan Kulakowski. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2001. - 9 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 25.)
Fűzött : ár nélkül
327(438) *** 327.39(4-62)
[AN 918205]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2003.
   Magyarország és az Európai Unió / [... szerk. Papp Kornél]. - Budapest : Reformátusok a Közéletben Alapítvány : RPI, 2002. - 43 p. ; 24 cm. - (Református társadalomismereti füzetek, ISSN 1589-5041 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(439) *** 338.2(439)
[AN 1037861]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2003.
   Magyarországi pártprogramok, 1867-1998 / [... szerk. Gergely Jenő]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003-. - 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
329(439)(091)
[AN 1036706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1867-1919 / szerk. Mérei Gyula, Pölöskei Ferenc ; [a névmutatót kész. André Mónika]. - 2003. - 371 p.
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-463-619-5 fűzött : ár nélkül
329(439)"186/191"
[AN 1036710] MARC

ANSEL
UTF-811615 /2003.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   Az iraki válság / Rostoványi Zsolt. - Budapest : MH, 2003. - 31 p. ; 29 cm. - (Időszerű tájékoztató / Magyar Honvédség,, ISSN 1587-947X)
ISBN 963-327-358-7 fűzött : ár nélkül
327.5(567)"2003"
[AN 1038222]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2003.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   Az iszlám világ új fejezete / Rostoványi Zsolt. - Budapest : MH, 2001. - 23 p. ; 29 cm. - (Időszerű tájékoztató / Magyar Honvédség,, ISSN 1587-947X)
ISBN 963-327-357-9 fűzött : ár nélkül
323.285(100) *** 297
[AN 924382]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11617 /2003.
   Bethlen Gábor és a baptisták : alvinci kéziratok, 1623-1644 / szerk. Zágoni Jenő ; [a kézirat szövegét átírta és ford. Bartha Ildikó Katalin]. - Budapest : Mo. Baptista Egyh. : Baptista Lvt., 2003. - 186 p. : ill. ; 20 cm. - (Emléklapok, ISSN 0238-5961 ; 5.). (Baptista levéltári kiadványok, ISSN 1785-0606 ; 1.)
A kézirat fotómásolatával
ISBN 963-7116-60-5 fűzött : ár nélkül
943.921"160/162"(092)Bethlen_G. *** 286.15(439.21)"16" *** 091(439.21)"162/164"
[AN 1037608]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2003.
Bilkó István
   Tárkány község története a kezdetektől / Bilkó István, Magdics Erika, Némedi Györgyné ; [közread.] Tárkány Község Önkormányzata. - Tárkány : Önkormányzat, 2003. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
Fűzött : ár nélkül
Tárkány
943.9-2Tárkány *** 908.439-2Tárkány
[AN 1037116]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2003.
Blackhall, Sue
The world's greatest blunders (magyar)
   Tévedések / Sue Blackhall ; [ford. Kertész Kriszta]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125, [2] p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 6.)
ISBN 963-86332-5-5 fűzött : 495,- Ft
930.85(100)"19"(089.3) *** 001.94
[AN 1037443]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2003.
Bodoky Richárd (1908-1996)
   Jövevények és vándorok : családtörténeti töredékek / Bodoky Richárd. - Budapest : Bodoky R.-né, 1996-. - 21 cm
ISBN 963-650-753-8
Biberauer-Bodoky család
929.52(439)Biberauer-Bodoky *** 894.511-94
[AN 233957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Aranyhíd : 1926-1928. - 2001. - 249, [4] p. : ill.
ISBN 963-440-289-5 fűzött : ár nélkül
929.52(439)Biberauer-Bodoky *** 894.511-94
[AN 906595] MARC

ANSEL
UTF-811621 /2003.
Boros Ferenc (1933-)
   Maďari a Slováci / napisal Ferenc Boros ; [... preložil Oldřich Kníchal]. - [Budapest] : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Meniaci sa svet, ISSN 1586-1325 ; 3.)
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-9001-81-3 fűzött : ár nélkül
943.9"184/199" *** 943.922"184/191" *** 943.76
[AN 1037598]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2003.
Csiffáry Tamás
   AQ : műveltségi intelligencia tesztek / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9497-18-5 fűzött : ár nélkül
930.85(100)(076)
[AN 1037804]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2003.
Hermann Róbert (1963-)
   Lajos Kossuth ve 1848-49 yıllarında Macar özgürlük savaşı / Róbert Hermann ; [Türkçesi Yılmaz Gülen] ; [yayim] ... Magyar - Török Baráti Társaság. - Budapest : Akad. K. : M. - Török Baráti Társ., 2003. - 143 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-05-8054-3 kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 1038937]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2003.
   Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája : Kaposvár, 2002. szeptember 4-6. : Budapest, Balassi Intézet, 2003. május 14. / szerk. Böőr László. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2003. - 253 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7323-42-2)
930.25(439) *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1037087]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2003.
Meylan, Vincent
La véritable Farah (magyar)
   Farah, iráni hercegnő : a perzsa sah feleségének titkai / Vincent Meylan ; [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 254 p. ; 23 cm
ISBN 963-9134-82-1 fűzött : 1990,- Ft
Farah (Irán: császárné)
929(55)Farah
[AN 1036823]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2003.
   Morgenrot der Kulturen : frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa : Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag / hrsg. von Erzsébet Jerem und Pál Raczky. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2003. - 569 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 15.)
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kalicz Nándor publikációinak jegyzéke: p. 9-22.
ISBN 963-8046-46-5 kötött : ár nélkül
903(4-11) *** 903(497) *** 012Kalicz_N.
[AN 1037624]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2003.
Nagy Péter
   Ez itt szem, a felemelkedőnek / Nagy Péter. - Győr : Nagy P., 2003. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-430-583-0 fűzött : ár nélkül
904(32) *** 930.85(32) *** 726.853(32) *** 7.032.2 *** 003.322
[AN 1037594]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2003.
Némäti Kálmán (1855-1920)
   Az óriás-szfinxnek hieroglif neve = hun / fölfedezte Némäti Kálmán. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, [2001]. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 4.)
Eredeti kiadása: Budapesten, 1912
ISBN 963-00-8391-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7404)
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.322
[AN 912747]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2003.
Nemere István (1944-)
   Háború Japán ellen : a második világháború a Csendes-óceán térségében / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-34-6 fűzött : ár nélkül
94"1939/1945" *** 952.0"1939/1945" *** 973"1939/1945" *** 355.49(265)"1939/1945"
[AN 1038226]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2003.
Nemere István (1944-)
   A XX. század titkai / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-22-2 fűzött : ár nélkül
930.9"19"(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 1036840]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2003.
Praschl-Bichler, Gabriele
"Gott gebe, dass das Glück andauere" (magyar)
   "Isten adjon tartós boldogságot" : szerelmi történetek és házassági históriák a Habsburg-házból / Gabriele Praschl-Bichler ; [ford. Mesko Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, [2003], cop. 1998. - 234 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Szerelmi történetek a Habsburg-házból (gerinccím). - Bibliogr.: p. 230-234.
ISBN 963-9421-97-9 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-8009-72-1)
Habsburg-ház
929.52(436)Habsburg(089.3)
[AN 1036774]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2003.
Prohászka Péter
   Tokod a rómaiak korában = Tokod in der Zeit der Römer / Prohászka Péter ; [kiad. ... Tokod Nagyközség Önkormányzata]. - Tokod : Önkormányzat, 2003. - 24 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
904(439-2Tokod) *** 904(398.6-2Gardellaca) *** 943.9-2Tokod"00/04"
[AN 1038951]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2003.
Ráth-Végh István (1870-1959)
   Csalók, tolvajok, kurtizánok / Ráth-Végh István. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2003. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-9391-63-8 kötött : 1980,- Ft
930.85(4)(089.3)
[AN 1038972]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2003.
Siklóssy László (1881-1951)
   A régi Budapest erkölcse / Siklóssy László ; [utószó Székely András]. - Budapest : Osiris, 2002. - 520 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-254-6 kötött : 4980,- Ft
930.85(439-2Bp.) *** 177 *** 908.439-2Bp.
[AN 1037852]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2003.
Soltész István
   Árpád-házi királynék : szentek és szeretők / Soltész István. - [Budapest] : Gabo, [2003], cop. 1999. - 223 p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 218-223.
ISBN 963-9421-98-7 kötött : 1990,- Ft
Árpád-ház
943.9(092)"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház *** 929-055.2(439)"10/12" *** 235.3(439)(092)
[AN 1036768]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2003.
   Sulilexikon : ki kicsoda? / [mtárs. Számadó László et al.]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-679-212-7 fűzött : ár nélkül
929(100):030(02.053.2)
[AN 1037173]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2003.
   Sulilexikon : történelem / [mtárs. Tóth Dóra et al.]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 266 p. ; 24 cm
ISBN 963-679-213-5 fűzött : ár nélkül
93/99:030(02.053.2)
[AN 1037178]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2003.
Szőnyi Eszter, T.
   Vezető a győri múzeum római kori lapidáriumában = Guide to the Roman stonework finds in the museum of Győr = Führer zum römischen Lapidarium des Museums in Győr / Szőnyi Eszter ; [ford. ... Scholtz Kinga, Keszthelyi Ágnes] ; [kiad. ... Xántus János Múzeum]. - Győr : Xántus Múz., 2003. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-7207-27-9 fűzött : ár nélkül
904(439-2Győr)"00/04" *** 904(398.6-2Arrabona)"00/04" *** 069.02(439-2Győr)(036)
[AN 1037593]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2003.
   Testis temporum : tanulmányok a magyar művelődés történetéből / [szerk. Závodszky Géza] ; [közread. az] ELTE TFK, Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány. - Budapest : ELTE TFK : Alapisk. Tanárképzésért Alapítvány, 2003. - 262, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-645-4 kötött : ár nélkül
930.85(439)
[AN 1036848]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2003.
Thoma, Helga
Vom Thron zum Schafott (magyar)
   A tróntól a vérpadig : koronás fők a vesztőhelyen / Helga Thoma ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, [2003], cop. 1999. - 307 p., [4] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9421-96-0 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-8009-89-6)
93/99(092)
[AN 1036779]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2003.
   Történelmi alapfogalmak / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-272-8 fűzött : ár nélkül
93/99:030
[AN 1038276]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2003.
Tóth Tamás
   Nagy Iván iratai / Tóth Tamás. - Balassagyarmat : Nagy Iván Tört. Kör : Nógrád M. Lvt., 2003. - 262 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-50-X fűzött : ár nélkül
Nagy Iván (1824-1898)
930.253(439-2Balassagyarmat)(083.8) *** 930.1(439)(092)Nagy_I.:016 *** 012Nagy_I.
[AN 1038717]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2003.
   Úton, útfélen : múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán / szerk. Szalontai Csaba ; [... ford. Miskolczy Lászlóné Portörő Edit] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum ...]. - Szeged : Móra Múz., 2003. - 284, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7217-61-4 fűzött : ár nélkül
903/904(439.181) *** 625.711.3(439.181) *** 069.8(439.181)
[AN 1038021]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11644 /2003.
Beretvás Mihályné
   Tét : Győr-Moson-Sopron megye nyolcadik városa / [kész. Beretvás Mihályné, Kása Katalin] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig., 2001. - 18 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9160-7 fűzött : 1000,- Ft
Tét
908.439-2Tét(083.41) *** 31(439-2Tét)
[AN 918200]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2003.
Budai Zoltán (1966-)
   Horvátország és a szlovén tengerpart / Budai Zoltán, Budai Ákos. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Ketzal Kft., [2002]. - 251 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 1589-1739)
ISBN 963-202-296-3 fűzött : 1980,- Ft
Horvátország
914.971.3(036) *** 914.971.2(036)
[AN 1037862]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2003.
Dakó Péter
   Vereb története / Dakó Péter, Vitek Gábor. - Vereb ; [Székesfehérvár] : [Fejér M. Lvt.], 2003. - 246, [2] p. : ill. ; 25 cm + térk. - (A Fejér Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0238-4116 ; 29.)
Bibliogr.: p. 203-210. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7233-31-8 * kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-7333-31-8)
Vereb
908.439-2Vereb
[AN 1038263]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2003.
Egri Kiss Tibor (1937-)
   A Bükk hegység kerékpártúrái / írta Egri Kiss Tibor. - Nyíregyháza : Nyír-Karta BT, 2003. - 60 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Bükk
914.39(234.373.4)(036) *** 796.57
[AN 1037462]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2003.
Fábián Erzsébet
   Zsadány nevezetességei / írta Fábián Erzsébet. - [Budapest] : Press Publica, [2003]. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 54.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-78-3 fűzött : 740,- Ft
Zsadány
908.439-2Zsadány *** 284.2(439-2Zsadány)(091)
[AN 1037603]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2003.
Gere László
   Szigliget az őskortól napjainkig / Gere László ; [kiad. a Szigliget "Váralapítvány"]. - [Szigliget] : Szigliget "Váralapítvány", 2003. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
Fűzött : ár nélkül
Szigliget
908.439-2Szigliget *** 904(439-2Szigliget)
[AN 1036669]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2003.
Hadobás Sándor
   A szülőföld vonzásában : válogatott írások / Hadobás Sándor. - Edelény : MKKM ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2003. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 31.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-359-9 fűzött : ár nélkül
908.439.134
[AN 1037425]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2003.
   Házak, kertek, emberek / [szerk. Baranyi Judit]. - Budapest : Nyék-Kurucles Egyes., [2003]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Budai polgár könyvek, ISSN 1586-8605 ; 2.). (Nyék-Kurucles Egyesület helytörténeti füzetek, ISSN 1589-6056 ; 1.)
ISBN 963-204-307-3 fűzött : ár nélkül
ISSN 1589-6056
908.439-2Bp. *** 72(439-2Bp.)
[AN 1038162]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2003.
   Kaposvár, a mi otthonunk : vitairat. - [Kaposvár] : [Önkormányzat], 2001. - 102 p. : ill. ; 29 cm
Közread. Kaposvár Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Kaposvár
908.439-2Kaposvár
[AN 912322]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2003.
   Kerületünk hajdan és ma : képek és leírások Budapest: Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó, Margitsziget városrészeinek múltjából és jelenéből = Unser Bezirk - ehemals und heute : Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart der Stadtteile Angyalföld, Újlipótváros und Vizafogó = Our discrit in times past and now : pictures from the past and present of Angyalföld (Angels' Land), Újlipótváros (New Lipót Town) and Vizafogó (Sturgeon fishing) quarters / [a képeket vál., a kötetet szerk. és a bevezetőt írta] Juhász Katalin ; [a mai fotókat kész.] Roboz László, [Holczer Gábor] ; [közread. a] József Attila Művelődési Központ Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteménye. - Budapest : József A. Művel. Közp. Angyalföldi Helytört. Gyűjt., 2001. - 95 p. : ill., részben színes ; 17x23 cm
A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-00-8765-0 kötött : ár nélkül
Budapest. XIII. kerület
908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 916762]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2003.
   Kiállítás Budapesten Tiszaigarról / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2001. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - A kiállítás "Tiszaigar, egy alföldi proletár falu 1744-1950" címmel 1950. december 16-án nyílt meg a Néprajzi Múzeumban
Fűzött : ár nélkül
Tiszaigar
908.439-2Tiszaigar *** 061.4(439-2Bp.)"1950"
[AN 913229]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2003.
Košice - Miskolc (angol, német)
   Kosice - Miskolc : common centuries in a region = Kaschau - Miskolc : gemeinsame Jahrhunderte in einer Region / [ed. Jozef Kirst, István Dobrossy, Lehel Somorjai] ; [auth. Ladislav Balogh et al.] ; [photos Marián Krlička, László Halmai] ; [transl. ... Tibor Mészáros et al.] ; [publ. by the ... City of Kosice, ... City Council of Miskolc etc.]. - [Košice] : City of Kosice ; [Miskolc] : City Council of Mickolc, 2001. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
Miskolc - Košice
908.439-2Miskolc(084.12) *** 908.437.6-2Košice(084.12)
[AN 912229]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2003.
   Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében : [Borsod-Abaúj-Zemplén megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [főszerk. Csörnök Mariann] ; [szerzők Csörnök Mariann et al.]. - 4. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2003. - 288 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2003. jún. 15. - Borsod-Abaúj-Zemplén megye (gerinccím)
ISBN 963-9490-16-4 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
914.391.34(036)
[AN 1037273]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2003.
   A legmakaibb makai : tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére / szerk. Marosvári Attila és Zombori István ; [kiad. a Csongrád Megyei Önkormányzat és Makó Város Önkormányzata]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat ; Makó : Önkormányzat, 2003. - 221, [8] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Tóth Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 203-215.
ISBN 963-7193-39-1 fűzött : ár nélkül
Makó
908.439-2Makó *** 012Tóth_F.
[AN 1037971]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2003.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét és a kiskunsági puszták = Kecskemét und die kleinkumanischen Pussten = Kecskemét and the puszta of the Kiskunság region / Lovas, Walter ; [a fotókat kész. Baranyai Antal et al.]. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 82 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7813-48-9 kötött : ár nélkül
Kecskemét - Kiskunság
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 908.439Kiskunság(084.12)
[AN 1037867]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2003.
Molnár Béla
   Baks község története / írta és szerk. Molnár Béla ; [kiad. Baks Község Önkormányzata]. - Baks : Önkormányzat, 2003. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-210-828-0 kötött : ár nélkül
Baks
908.439-2Baks
[AN 1037673]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2003.
   "Nagy utazók - híres utazások" : régi útleírások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2003. július 16 - október 15. / [a kiállítást rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet] ; [kiad. a Somogyi-könyvtár]. - Szeged : Somogyi-könyvtár, 2003. - 40 p., 20 t. : ill., főként színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-659-010-9 fűzött : ár nélkül
910.4(100)(092):016 *** 017.1(439-2Szeged) *** 930.85(100) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1037686]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2003.
Petneki Áron (1946-)
   Krakkó / Petneki Áron ; [... fotók Elżbieta Orman]. - Budapest : Enciklopédia, 2001. - 236 p., [11] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyarok nyomában külföldön, ISSN 1589-7826)
Bibliogr.: p. 199-216.
ISBN 963-8477-47-4 fűzött : 1800,- Ft
Kraków
914.38-2Kraków(036)
[AN 1036671]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2003.
   Révfülöp anno : révfülöpi életképek és fölvételek a XIX-XX. század fordulójáról / vál. P. Miklós Tamás, Müller Márton ; [kiad. a Révfülöpi Honismereti Egyesület]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2003. - 56 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-204-858-X fűzött : ár nélkül
Révfülöp
908.439-2Révfülöp"188/192"(084.12)
[AN 1037618]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2003.
Sós Judit
   Szlovákia : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Jel-Kép BT, 2003. - 298, [13] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-21-443-9)
Szlovákia
914.376(036)
[AN 1037395]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2003.
Szabó Barnabás (1959-)
   A Felvidék : Pozsonytól Kassáig / [fotók] Szabó Barnabás ; [a bev. tanulmányt és a képaláírásokat Rózsa Gyula kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum. - Példányszám: 3000
ISBN 963-549-000-3 kötött : 4290,- Ft
Felvidék
908.439.22(084.12) *** 908.437.6(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 1038037]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2003.
Szabolcsi József (1923-1997)
   Adalékok Nagykovácsi múltjából / Szabolcsi, B. Szatmári, Jablonkay. - Nagykovácsi : Önkormányzat, 2001. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagykovácsi honismereti könyvek, ISSN 1418-7647)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8131-8 fűzött : ár nélkül
Nagykovácsi
908.439-2Nagykovácsi
[AN 916693]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2003.
Szelényi Károly (1943-)
   Eger : hevesi képek / Szelényi Károly ; [a bevezető szöveget írta Bakó Ferenc]. - 4. átd. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2002. - 143 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9439-13-4 kötött : ár nélkül
Eger - Heves (megye)
908.439-2Eger(084.12) *** 908.439.133(084.12) *** 77.04(439)(092)Szelényi_K.
[AN 1038011]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2003.
Tóth József
   Bali : az istenek szigete : [Indonézia] / [szerző Tóth József] ; [társszerző Héda Tamás] ; [fotó Tóth József, Héda Tamás, Lendvai György]. - Budapest : LPI Produkciós Iroda, cop. 2003. - 114 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Odysseia útikönyvsorozat, ISSN 1785-0843)
Az istenek szigete : Bali, Lombok (gerinccím)
ISBN 963-210-387-4 fűzött : 2500,- Ft
Bali
915.946.1(036)
[AN 1038251]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2003.
Veér András (1939-)
   Nepál : a hallgatag hegyek között : [útikönyv] / Veér András. - Budapest : Budapest-Print, 2003. - 251 p., [48] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-695-118-7 fűzött : ár nélkül
Nepál
915.413.5(036)
[AN 1038943]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2003.
Venice (magyar)
   Velence / [átd. Teresa Fisher] ; [a Természet és környezet c. fejezet Paul Sterry munkája] ; [ford. Horváth Gabriella és Káldos Zsolt]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-352-881-XCM)
Venezia
914.5-2Venezia(036)
[AN 1037910]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2003.
Verne, Jules
Découverte de la Terre (magyar)
   A Föld felfedezése / Jules Verne ; [Brozik Károly fordítását átdolg. Szilágyi Edit] ; [... sajtó alá rend. Majtényi Zolán és Szilágyi Edit]. - Budapest : Unikornis, 2002-2003. - 4 db ; 20 cm
ISBN 963-427-478-1
910.4(100)".../17"
[AN 950509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A XVIII. század híres hajósai. - 2003. - 289 p. : ill. - (Jules Verne összes művei ; ; 66.)
ISBN 963-427-498-6 kötött : ár nélkül
910.4(100)"17"
[AN 1036675] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11671 /2003.
   A 2003. július 1-jétől hatályos munkaügyi jogszabályok : 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről : 1992. évi XXXII.[!XXXIII.] törvény a közalkalmazottak jogállásáról : 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról : 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről : a 2003. évi XX., XXIV. és XLV. törvények módosításai egységes szerkezetben. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2003. - 122 p. ; 30 cm. - (Lex compLex, ISSN 1589-1666 ; 2003/1.)
Fűzött : 995,- Ft
349.2(439)(094) *** 331(439)(094)
[AN 1038054]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2003.
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerk. Csillag Dezsőné] ; [szerzők Csillag Dezsőné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 1. - [Budapest] : Perfekt, 2003. - 220 p. ; 30 cm
ISBN 963-394-495-3 fűzött : ár nélkül
351.713(439)(075.8) *** 336.2(439)(075.8)
[AN 1038041]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2003.
Bankó Zoltán
   Munkajogi kézikönyv, 2003 / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2003. - 400 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. júl. 5. - Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-071-6 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(036)
[AN 1037287]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2003.
Bene János (1955-)
   A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945 / Bene János, Szabó Péter. - Nyíregyháza : Jósa Múz., 2003. - 566 p. : ill. ; 29 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 52.)
ISBN 963-7220-50-X kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség.
357.133(439)"193/194"(092) *** 355.332
[AN 1039006]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2003.
Borai Ákos
   Prostitúció / Borai Ákos. - Kecskemét : Print 2000 Ny., 2003. - 172 p. ; 25 cm
ISBN 963-210-656-3 kötött : ár nélkül
343.544(439)(036) *** 392.65(439)
[AN 1036943]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2003.
   A büntetőeljárásról. - Budapest : KJK-Kerszöv, [2003]. - 114 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. júl. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-719-1 fűzött : ár nélkül
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
343.1(439)(094)
[AN 1038970]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2003.
Burger Ferenc
   Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának előkészítése / Burger Ferenc, Rabóczki Laura, Szabó Sándor. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 1.)
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 963-503-265-X fűzött : ár nélkül
349.6(439) *** 349.6(100) *** 504.06(439) *** 504.06(100)
[AN 916911]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2003.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2003. - 607 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. jún. 30.
ISBN 963-210-623-7 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 1037748]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2003.
Dobrossy István (1946-)
   Szentpáli István élete és munkássága, 1861-1924 / Dobrossy István, Kapusi Krisztián ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadása]. - [Miskolc] : BAZ M. Keresk. és Iparkamara : BAZ M. Lvt., 2003. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9311-22-7 fűzött : ár nélkül
Szentpáli István (1861-1924)
352(439-2Miskolc)(092)Szentpáli_I. *** 908.439-2Miskolc(092)Szentpáli_I.
[AN 1038662]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2003.
   Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár : EU-konform tanácsadó üzleti szerződések elkészítéséhez : aktuális információk, szerződésminták, jogszabályok magyarázata, hazai és Európai Unió-s bírói gyakorlat / szerk. ... Wellmann György, Polányi Tamás ; szerzők Botond Gábor [et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2001. - [520] pag. var. ; 32 cm + CD-ROM
Lezárva: 2001. júl. - Kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-19-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9313-19)
347.44(439)(036) *** 347.44(4-62)(036)
[AN 907533]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2003.
   IPA International Police Association, Section Ungarn, Bezirk Veszprém. - Veszprém : IPA Magyar Szekció Veszprém M. Szerv., 2001. - 20 p. : ill. ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-00-7767-1 fűzött : ár nélkül
International Police Association. Magyar Szekció. Veszprém Megyei Szervezet.
351.74(439.117)
[AN 912742]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2003.
Kattári Vanessa
   Találtam egy bankrablót! : [az idegenlégiót megjárt bankrabló története] / Kattári Vanessa, Angyal Ildikó. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 167 p., VIII t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-368-462-5 fűzött : ár nélkül
Pardi János (1971-)
343.919(439)(092)Pardi_J.(047.53)
[AN 1036845]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2003.
Kis János (1943-)
   Vannak-e emberi jogaink? / Kis János ; [közread. a] Stencil Kulturális Alapítvány. - Budapest : Stencil Kult. Alapítvány, 2003. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-388-2 * kötött : 2380,- Ft (hibás ISBN 903-210-388-2) Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 903-210-388-2)
341.231.14 *** 342.7
[AN 1037647]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2003.
   A polgári perrendtartás. - Budapest : KJK-Kerszöv, [2003]. - 102 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. júl. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-720-5 fűzött : ár nélkül
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
347.9(439)(094)
[AN 1038971]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2003.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2003. - 173 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 1037741]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2003.
   Speciális társaságok : a társaságok különös formái / Bartha[!Barta] Judit [et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 382 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-224-711-6 fűzött : ár nélkül
347.72(439) *** 347.471(439)(094)
[AN 1037599]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2003.
   Személy- és vagyonvédelmi ABC / [szerk. Cserép Attila] ; [szerzők Cserép Attila et al.] ; [közread. a] Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. - Pécs : Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolg. Kft., 2003. - 344 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4452-8 fűzött : ár nélkül
351.746.3(036)
[AN 1037549]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2003.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-488-0 kötött : 580,- Ft (hibás ISBN 963-361-318-3)
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 1037739]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11689 /2003.
Daugherty, Leo J.
The Vietnam War: day by day (magyar)
   A vietnami háború napról napra / Leo Daugherty ; [ford. Eiben György]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-71-1 kötött : ár nélkül
355.48(597)"1945/1975"(0:930.24) *** 355.48(73)"1945/1975"(0:930.24)
[AN 1036933]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2003.
Földi Pál
   Különleges alakulatok a magyar hadszervezetben : a székely hadosztálytól a Szent László hadosztályig / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2003. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 963-375-273-6 fűzött : ár nélkül
355.318(439)(091) *** 355.486(439)"193/194"
[AN 1036838]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2003.
Ford, Roger
The world's great tanks (magyar)
   A világ híres harckocsijai : 1916-tól napjainkig / Roger Ford ; [ford. Halmai Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-72-X kötött : ár nélkül
623.438(100)
[AN 1036932]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2003.
Géczi Zoltán
   A legyőzhetetlen farkasfalka / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-17-0 fűzött : ár nélkül
Németország. Kriegsmarine.
355.49(430)"1939/1945"
[AN 1038229]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2003.
   Tanulmányok - cikkek az önkéntes haderőről és az áttérés előkészítéséről / [szerk. Horváth István, Kiss Jenő]. - Budapest : HM Okt. és Tudományszerv. Főoszt., [2003]. - 168 p. ; 23 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2003/1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
355.216(439)"200"
[AN 1036873]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11694 /2003.
   Az odaátra nyíló ajtó = The door onto the other side / [ed. László Majtényi] ; [transl. Péter Lengyel] ; [közread. az] Adatvédelmi Biztos Irodája. - Budapest : Adatvédelmi Biztos Irodája, 2001. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
659.2.012.8 *** 342.721(100)
[AN 1038748]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2003.
   Vezetéselméleti ismeretek / [szerk. Berde Csaba] ; [szerzők Berde Csaba et al.]. - Debrecen : Campus, 2003. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzserképzés, ISSN 1785-0940)
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 963-206-642-1 fűzött : ár nélkül
65.012.4(075.8)
[AN 1038762]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2003.
   Vezetési esettanulmányok módszertana / [szerk. Berde Csaba] ; [szerzők Berde Csaba et al.]. - Debrecen : Campus, 2003. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzserképzés, ISSN 1785-0940)
ISBN 963-206-643-X fűzött : ár nélkül
65.012.4(075.8)
[AN 1038761]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2003.
   Vezetéspszichológiai ismeretek / [szerk. Dienesné Kovács Erzsébet, Berde Csaba] ; [szerzők Dienesné Kovács Erzsébet et al.]. - 2. kiad. - Debrecen : Campus, 2003. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzserképzés, ISSN 1785-0940)
Bibliogr.: p. 141-145.
ISBN 963-206-640-5 fűzött : ár nélkül
65.013(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 1038763]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2003.
   Vezetői tréningek / [szerk. Dienesné Kovács Erzsébet, Berde Csaba] ; [szerzők Dienesné Kovács Erzsébet]. - Debrecen : Campus, 2003. - 81 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzserképzés, ISSN 1785-0940)
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 963-206-641-3 fűzött : ár nélkül
65.012.4 *** 658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 1038760]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11699 /2003.
   81. Nemzetközi Szövetkezeti Nap : 2003. július 4. / [közread. az] Országos Szövetkezeti Tanács. - Budapest : Orsz. Szöv. Tcs., 2003. - 16 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
334.73 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036732]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2003.
   2003. évben hatályos általános forgalmi adó állásfoglalások gyűjteménye / [... szerzői Csátaljay Zsuzsanna, Földi Yvett] ; [az átdolgozást összeáll. Csátaljai Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2003. - 465, [6] p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. máj. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2003 (keretcím)
ISBN 963-638-066-X fűzött : ár nélkül
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
336.223(439)(094)
[AN 1037289]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2003.
   Adóhatósági ellenőrzések rendszer és módszertana / [szerzők Csikós István et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 3. - Budapest : Perfekt, 2003. - 253 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 963-394-503-8 fűzött : ár nélkül
336.2.078.3(439)(075.8) *** 351.713(439)(075.8)
[AN 1038040]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2003.
Csanády András (1929-)
   A Homoród-vidéki falvak gazdasági viszonyairól / Csanády András. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2001. - 179 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 81.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-56-1 fűzött : ár nélkül
Homoród mente
332.1(498.4Homoród_mente) *** 316.344.2(498.4Homoród_mente) *** 314.6(498.4Homoród_mente)
[AN 916931]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2003.
Dajka János
   A nonprofit szervezetek száma, bevétele, működési költsége és foglalkoztatási szerepe a megyében / [kész. Dajka János] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2002. - 26 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
334.012.46(439.161) *** 31(439.161)
[AN 918197]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2003.
   Az Ecostat "Magyarország 2010-2015-ben" konferenciája, 2001. október 19-én : előadások / [szerk. Belyó Pál, Nyers József, Wiesel Iván]. - Budapest : ECOSTAT, 2001. - 87 p. : ill. ; 29 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 11.)
Borítócím: Magyarország 2010-2015-ben : gazdasági-társadalmi fejlődésünk : ECOSTAT konferencia, 2001. október 19. : előadások
ISBN 963-215-446-0 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 917437]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2003.
Ehrenberg, Ronald G.
Modern labor economics (magyar)
   Korszerű munkagazdaságtan : elmélet és közpolitika / Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith ; [ford. Gábor R. István és Tényi György]. - Budapest : Panem, 2003. - 672 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-340-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 9693-545-340-X)
331(075.8)
[AN 1038953]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2003.
   EU-kaleidoszkóp : Magyarország EU-érettsége és az EU fogadókészsége : magyar és német szakértők álláspontja = EU-Kaleidoskop : Ungarn EU-Reife und die Bereitschaft der Europäischen Union : Standpunkte von deutschen und ungarischen Experten / [szerk. Rácz Margit] ; [szerzők Dezséri Kálmán et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2003. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-722-1 fűzött : ár nélkül
338.2(439) *** 339.923(4-62)
[AN 1038945]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2003.
   Fogyasztói bizalom : Közgáz fogyasztói bizalom index, 1996-2002 / Agárdi Irma [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2003. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 963-9478-43-1 fűzött : ár nélkül
366.1(075.8) *** 338.27
[AN 1037141]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2003.
   Gazdaságunk fejlődése 2001-ben / [kész. Adorján Richárd et al.]. - Budapest : Ecostat, 2001. - 139, [26] p. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2001/3.)
ISBN 963-215-442-8 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200"
[AN 912170]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2003.
Hamar Judit
   Dual economy, the role of the MNC-s in Hungary and the EU-accession / Judit Hamar. - Budapest : Kopint-Datorg, 2001. - 39 p. : ill. ; 28 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 63.)
ISBN 963-7275-80-0 fűzött : ár nélkül
334.726(439)"199" *** 061.3(436-2Wien)
[AN 912179]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2003.
Hamar Judit
   A multinacionális vállalatok Magyarországon és az EU-hoz való csatlakozás várható hatásai / Hamar Judit. Európa a globalizálódó világban / Lányi Kamilla. - Budapest : ISM, 2001. - 218 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 81.)
Bibliogr. : p. 131-137., 203-209. - Összefoglalás angol nyelven
334.726(439) *** 339.923(4-62)
[AN 911490]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2003.
   Hogyan keressünk állást? = How to find a job / összeáll. Kalmár Elvira ; [az ábrákat rajz. Igor Lazin] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék, 2001. - 81 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8401-5 fűzött : ár nélkül
331.535 *** 802.0(078)=945.11
[AN 1037856]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2003.
Imre György
   Rehabilitációs tanműhely az Észak-Hajdúságban / Imre György, Molnár István, Szabó Miklós ; kiad. a Fehér Bot Alapítvány. - Hajdúdorog : Fehér Bot Alapítvány, 2001. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9277-8 fűzött : ár nélkül
331.582.2(439-2Hajdúdorog)
[AN 913873]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2003.
Juhász Géza
   Esettanulmány a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggésben : [2003] / [... szerzője Juhász Géza] ; [az átdolgozást összeáll. Gubányi Lászlóné]. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2003. - 100 p. ; 30 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-068-6 fűzött : ár nélkül
657(036) *** 336.61(439)(036)
[AN 1037096]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2003.
Kahulits Andrea
   Nonprofit jogi iratminták / Kahulits Andrea. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 426 p. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 4.)
Lezárva: 2003. márc. 31.
ISBN 963-224-715-9 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)(083.76) *** 347.72(439)(083.76)
[AN 1038980]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2003.
Kállóné Gallé Júlia
   Vámjogszabály változása a származási szabályok tükrében / kész. Kállóné Gallé Júlia ; [kiad. a Kopint-Datorg Rt.]. - [Budapest] : Kopint-Datorg, 2002. - [2], 90 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
336.41(4)(094)
[AN 916876]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2003.
   Ki kicsoda a magyar gazdasági életben / [szerk. biz. ... Kupa Mihály et al.] ; [fel. szerk. Czibulka Zoltán]. - Budapest : Humexim Kft., 2001. - 384 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-8960-2 kötött : ár nélkül
33(439)(092):030
[AN 916575]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2003.
Kuti Éva (1951-)
   Gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezetek / [írta Kuti Éva]. - Budapest : KSH, 2003. - 62 p. : ill. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 36.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-215-573-4 fűzött : 900,- Ft
334.012.46(439)"199"(083.41) *** 338.24(439)"199"(083.41) *** 330.34(439)"199"(083.41)
[AN 1038767]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2003.
Langer Katalin
   Üzleti kommunikáció / Langer Katalin, Raátz Judit. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4185-X fűzött : ár nélkül
658.1.012.63(078) *** 65.013(078)
[AN 1037920]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2003.
Lucz Zoltánné
   Kérdések és válaszok a reprezentáció és az üzleti ajándék témakörében / [kész. Lucz Zoltánné]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2001. - 32 p. ; 21 cm. - (Kamarai füzetek / Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.,, ISSN 1587-5237 ; 2.)
ISBN 963-00-7698-5 fűzött : 450,- Ft
336.272.7(439)(036)
[AN 912623]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2003.
Mohamed-Azizi Nárcisz
   Vállalatok humánerőforrás-gazdálkodási jellemzőinek vizsgálata az észak-alföldi régióban / [... szerzői Mohamed-Azizi Nárcisz, Wiedermann János, Erdei Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2003. - 115 p. ; 30 cm
ISBN 963-9382-68-X fűzött : ár nélkül
658.3 *** 332.1(439Észak-Alföld)(083.41)
[AN 1036929]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2003.
   A nevelés, oktatás, kutatás szolgálatában : [Menyhay Imrének tisztelői, barátai, pályatársai] / [...szerk. Balázs Judit] ; [kiad. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara]. - Sopron : NYME, 2001. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9364-10-X fűzött : ár nélkül
33 *** 082
[AN 916600]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2003.
Palotás László
   The Americas free trade project after Quebec / László Palotás. - Budapest : Inst. for Political Science of the HAS, 2001. - 28 p. ; 21 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 11.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-9218-57-X fűzött : ár nélkül
339.923(7/8)
[AN 912075]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2003.
   Példatár a pénzügyi számvitelhez / [szerk. Sztanó Imre] ; [szerzők Korom Erik et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-499-6 fűzött : 3100,- Ft
657(078)(076)
[AN 1036738]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2003.
   Példatár az Adótan tanulmányozásához / [szerk. Mészáros Gyuláné] ; [szerzők Boross Béláné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 2/P. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 78 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-514-3 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(075.8)(076)
[AN 1038043]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2003.
   A siker finanszírozása : a 3TS kézikönyve kis- és középvállalkozások számára = Funding for success : the 3TS handbook for Hungary's small and medium-sized enterprises / [ford. Gádor Krisztina, Kerényi András, Patyik Petra] ; [a 3TS Venture Partners etc. kiadványa]. - [Budapest] : 3TS Venture Partners, cop. 2003. - 65, 65 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
338.246.027(439)(036) *** 338.246.027(4-62)(036) *** 06.063
[AN 1036663]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2003.
   A számvitel időszerű kérdései : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : vállalkozási szakterület / Korom Erik [et al.] ; [fel. szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 193 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-508-9 fűzött : 2200,- Ft
657(439)(094)(078)
[AN 1036784]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2003.
Szántó Borisz (1936-)
   Az ezredforduló innovációs társadalma : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szántó Borisz ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2003. - [2], 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-268.
ISBN 963-577-339-0 fűzött : ár nélkül
330.341.1 *** 316.42 *** 327.39
[AN 1036811]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2003.
Sztanó Imre
   A konszern-számvitel alapjai / Sztanó Imre, Vörös Miklós. - [Budapest] : Perfekt, 2001. - 169 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-451-1 fűzött : 1850,- Ft
657(078)
[AN 911477]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2003.
   A termékdíj-szabályozás rendszere a bejelentkezéstől a bevallásig / Havasi Péter [et al.] ; [szerk. Vidra Árpád, Zara László] ; [közread. a] Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Greconomy Kft. - Budapest : M. Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Orsz. Egyesülete : Greconomy Kft., 2003. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-831-0 fűzött : ár nélkül
336.28(439)(036) *** 504.05(439)(036) *** 338.246(439)(036)
[AN 1037421]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2003.
   Turizmus történelmi városokban : tervezés és menedzsment / [... szerk. Puczkó László és Rátz Tamara] ; [közread. a] Turisztikai Oktató és Kutató Kkt. - Budapest : Turisztikai Oktató és Kut. Kkt., 2003. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-628-8 fűzött : ár nélkül
338.48(439-2) *** 379.85 *** 658.1 *** 908.439-2
[AN 1036923]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2003.
Umenhoffer Ferenc
   A számviteli törvény 2003-tól / [szerző Umenhoffer Ferenc] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 14. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 648 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. 28.
ISBN 963-394-515-1 kötött : ár nélkül
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)(036)
[AN 1037414]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2003.
   Vállalkozási praktikák. - Budapest : Média Team, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-00-5721-2
658.1(439)(036) *** 657(036)
[AN 908443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Adó(spóroló) 2001-2002 : újévi adóváltozások, magyarázatok, példák, üzleti fogások, adókímélő megoldások vállalkozóknak / [szerző Horváth Miklós]. - [2001]. - 168 p.
Lezárva: 2000. dec. 31.
ISBN 963-00-5722-0 fűzött : 1990,- Ft
336.2(439)(036)
[AN 908444] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Könyveld magad : járulékfizetés 2001-2002 : a pénztárkönyv és naplófőkönyv vezetése, a társadalombiztosítási jogszabályok változásai, adónaptár 2001 / [... szerzői Horváthné Szabó Beáta, Futó Gábor]. - [2001]. - 96, [10] p., [2] t.fol.
Lezárva: 2001. jan. 5.
ISBN 963-00-5723-9 fűzött : 1550,- Ft
657(036)
[AN 908446] MARC

ANSEL
UTF-811733 /2003.
   Vezetési esettanulmányok módszertana / [szerk. Berde Csaba] ; [szerzők Berde Csaba et al.]. - 2. kiad. - Debrecen : Campus, 2003. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzserképzés, ISSN 1785-0940)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-643-X)
658.1.012.4 *** 65.012.4 *** 378.147
[AN 1038764]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11734 /2003.
Bácskay Andrea
   Életkörülmények a szociális otthonokban / [kész. Bácskay Andrea] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - Budapest : KSH, 2002. - 54, [10] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 963-215-557-2 fűzött : 1000,- Ft
364.046.42(439)"200"(083.41)
[AN 1038025]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2003.
Deák Sándorné
   Vizsgálat a 2000. évben gyermekvédelmi szakellátásba került Komárom-Esztergom megyei gyermekekről / Deák Sándorné. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439.115)"199"
[AN 913188]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2003.
   Drogproblémák, ifjúsági problémák, etikai problémák : tudományos és civil szakmai tanácskozás szakmai anyagai : Szolnok, 2001. november 23. / [szerk. Veresné Péter Judit] ; [rend. a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Szolnoki Társadalomkutató Osztálya, VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat]. - Szentes : VE-GA Gyermek és Ifj. Szöv., 2002. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-9479-7 fűzött : ár nélkül
364.272 *** 364.65-053.6 *** 37.03 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 918237]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2003.
   Házon kívül : ifjúsági munka a társadalomban : Szeged, 2003. március 22-23. / [rend. a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése - Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda ...] ; [szerk. Tóth Krisztina és Vikor Csaba]. - [Szeged] : Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése - Alapítvány, [2003]. - 85, [9] p. : ill. ; 24 cm
Az azonos címmel rendezett konferencia anyaga
ISBN 963-210-660-1 fűzött : ár nélkül
364.65-053.6(439) *** 061.2(439):050.8 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1038003]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2003.
Moldova György (1934-)
   A tékozló koldus : riport az egészségügyről / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2003-. - 20 cm
364.444(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1038743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mentők csillaga. - 2003. - 254 p. : ill.
ISBN 963-9291-33-1 kötött : ár nélkül
364.444(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1038744] MARC

ANSEL
UTF-811739 /2003.
Neumark Tamás (1932-)
   Integrált helyi jóléti rendszerek : a közösségi gondozás közös érdekeltségű együttműködése / Neumark Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 131 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
Fűzött : ár nélkül
364.442(439) *** 364.442(4-62) *** 364.444(4-62) *** 364.444(439)
[AN 1038280]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2003.
Székely Ilona
   Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában / Székely Ilona. - Budapest : Animula, cop. 2003. - 204 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 10.)
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 963-9410-33-0 fűzött : ár nélkül
364.044.24 *** 615.851
[AN 1036833]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11741 /2003.
   25 éves a Munkásotthon utcai iskola / [... szerk. Banga Ferencné et al.] ; [kiad. Testnevelés Tagozatos Általános Iskola]. - Újpest : Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., cop. 2001. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7334-X fűzött : ár nélkül
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 912525]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2003.
   Alternativitás és pedagógusképzés : a pedagógusképzés szakmai megújításának lehetőségei - az alternatív pedagógiák gyerekképének és módszertanának felhasználása című III. munkakonferencia előadásai és hozzászólásai : 2001. április 2., Pilisborosjenő / [szerk. Papp László] ; [rend., közread. a] Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ. - Pilisborosjenő : PTMIK, 2001. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8577-1 fűzött : ár nélkül
371.13(439) *** 371.4 *** 061.3(439-2Pilisborosjenő)
[AN 911552]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2003.
Balázs Géza (1959-)
   Érettségi tételek : magyar nyelv : 500 gyakorlat megoldásokkal / [írta Balázs Géza]. - 7. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 963-13-5301-X fűzött : 1200,- Ft
372.880.945.11(079.1)
[AN 1037921]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2003.
Barsi Ernő (1920-)
   Szülőfalum, Sály község iskolája / Barsi Ernő ; [kiad. Sály Község Önkormányzata és a Ménfőcsanaki Népfőiskola]. - [Sály] : Önkormányzat ; [Ménfőcsanak] : Ménfőcsanaki Népfőisk., 2001. - 165, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Sály)
373.3(439-2Sály)(091)
[AN 912067]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2003.
   A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve, 1963-2003 / [szerk. Goda Éva, Suppné Tarnay Györgyi] ; [kiad. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - Debrecen : KFRTF, 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7288-41-4 fűzött : ár nélkül
378.637.4(439-2Debrecen)"196/200" *** 378.602(439-2Debrecen)"196/200"
[AN 1038683]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2003.
Dobó László
   Péterfy Sándor életútja és pedagógiai hitvallása / Dobó László. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2003. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-591-5 fűzött : ár nélkül
Péterfy Sándor (1841-1913)
37(439)(092)Péterfy_S.
[AN 1036673]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2003.
   Építészképzés : Pécs, 1998-2001 / [fotók Bachman Zoltán et al.]. - Pécs : [PTE], 2001. - 53 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 963-641-868-3 * fűzött : ár nélkül
378.662(439-2Pécs) *** 72(439)
[AN 912886]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2003.
Forrai Katalin (1926-)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [ill. Rogán Miklós]. - 5. kiad. - Budapest : EMB, [2003], cop. 1994. - 134 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [135].
ISBN 963-330-728-7 fűzött : ár nélkül
373.22 *** 37.036 *** 78
[AN 1037561]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2003.
Fruttus Hajnalka
   Játékos nyelvtanítás : 102 szórakoztató feladat a nyelvórán / Fruttus Hajnalka, Bede Zoltán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 103 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-2198-0 fűzött : ár nélkül
372.880(072) *** 371.382
[AN 1036728]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2003.
Fülöp Mária
   Tantárgyi program és útmutató : fogalmazás 3-4. osztály / Fülöp Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 72 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.464(072)
[AN 1036060]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2003.
Horváth Tihamér
   Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos testneveléshez / ... írta Horváth Tihamér. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 78 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 371.3
[AN 1037613]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2003.
   Iskolavezetés és élethosszig tartó tanulás : OECD/Magyarország szeminárium : Budapest, 2001. december 6-7. = OECD/Hungary Seminar on managing education for lifelong learning : 6-7 December 2001, Budapest / [szerk. Sapsál Júlia] ; [ford. Bihari Gábor, Nyirő Zsuzsanna] ; [rend., közread. az Országos Közoktatási Intézet]. - [Budapest] : OKI, cop. 2003. - 244 p. ; 24 cm
ISBN 963-682-508-4 fűzött : ár nélkül
371.11 *** 37.014 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1036849]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2003.
   Járdányi Pál Zeneiskola Tapolca, 1971-2001 : 30 év története / [főszerk. Őri Jenő]. - Tapolca : Járdányi P. Zeneiskola, 2001. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8345-0 fűzött : ár nélkül
Járdányi Pál Zeneiskola (Tapolca)
377.2:78(439-2Tapolca)(058)
[AN 912567]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2003.
Karlovitz János (1939-)
   Korszerű oktatástechnológia / Karlovitz János, Karlovitz János Tibor. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 217 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 963-9316-67-9 fűzött : ár nélkül
37.02(075.8) *** 371.68/.69(075.8)
[AN 1037695]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2003.
Kerékgyártó László
   Tények és lehetőségek a szakiskolákban / Kerékgyártó László ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, 2003. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 963-9382-69-8 fűzött : ár nélkül
377(439) *** 373.6(439)
[AN 1036850]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2003.
Keszei Sándor (1940-)
   Az érettségi vizsga szabályairól szülőknek : tájékoztató kiadvány / [szerző Keszei Sándor]. - Budapest : Mo. Szülők Orsz. Egyes., 2002. - 32 p. ; 20 cm. - (Szülők a gyermekekért sorozat,, ISSN 1418-1754)
Lezárva: 2002. ápr.
Fűzött : 196,- Ft
371.27(439)(036) *** 373.5(439)(036)
[AN 946290]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2003.
Keszei Sándor (1940-)
   Az érettségi vizsga szabályairól szülőknek : tájékoztató kiadvány / [szerző Keszei Sándor]. - Budapest : Mo. Szülők Orsz. Egyes., 2003. - 32 p. ; 20 cm. - (Szülők a gyermekekért sorozat,, ISSN 1418-1754)
Lezárva: 2003. márc.
ISBN 963-210-103-0 fűzött : 196,- Ft
371.27(439)(036) *** 373.5(439)(036)
[AN 1038279]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2003.
   Két évszázad gyermekei : a tizenkilencedik - huszadik század gyermekkorának története / szerk. Pukánszky Béla. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9316-65-2 fűzött : ár nélkül
37(439)"18/19"(075.8) *** 316.37-053.2(439)"18/19"(075.8)
[AN 1037180]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2003.
   "Kicsi, de ép" - kisiskoláknak a minőségirányításról : munkanapló és önképző / Trencsényi László és a Felsőzsolcai Közoktatási Ellátási Körzet kisiskolái. - Budapest : OKKER K., 2003. - 116 p. : ill. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539)
Bibliogr.: p. 96-109.
ISBN 963-9228-71-0 fűzött : 1500,- Ft
371 *** 65.018
[AN 1038223]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2003.
Köhler, Henning
Schwierige Kinder gibt es nicht (magyar)
   Rossz gyerekek pedig nincsenek : a pedagógiai gondolkodás megváltoztatásáért / Henning Köhler ; [ford. Hevesi Mihály, Illés Györgyné]. - [Budapest] : Szépnap Kv., 2003. - 170 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 963-430-432-X fűzött : 1690,- Ft
37.018.1 *** 37.03 *** 376.5
[AN 1038031]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2003.
Koósné Reha Valéria
   Integrált nevelés és óvodai ütemterv a kerecsendi óvodában / Koósné Reha Valéria, Kassa Mária, Molnár Katalin ; [kiad. a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület ...]. - [Miskolc] : M. Óvodaped. Egyes., 2003. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-526-3 fűzött : ár nélkül
376(439-2Kerecsend) *** 373.2(439-2Kerecsend)
[AN 1037637]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2003.
   Környezeti oktatási, nevelési módszerek a felsőoktatásban : az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium 2001-ben kiírt közös pályázati felhívására beérkezett pályamunkák / [szerk. Sapsál Júlia] ; [közread. a] Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda. - Budapest : Professzorok Háza, cop. 2003. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-071-7 fűzött : ár nélkül
378.147 *** 37.03 *** 504
[AN 1038278]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2003.
Kővári Istvánné
   Technika kézikönyv a 3-4. osztály tanítói számára / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 74 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
Fűzött : ár nélkül
371.381(072)
[AN 1037616]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2003.
Kováts György
   A Rónai Művelődési Központ 50 éve, 1951-2001 / [írta Kováts György, Utry Attila]. - Miskolc : Rónai Műv. Közp., 2001. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8518-6 fűzött : ár nélkül
Rónai Művelődési Központ (Miskolc)
374.07(439-2Miskolc)(091)
[AN 912592]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2003.
A learning Mall (magyar)
   A tanulás piactere = A learning Mall / [fel. szerk. Sz. Tóth János] ; [... ford. Varga Katalin] ; [kiad. a Magyar Népfőiskolai Társaság etc.]. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 2003. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86375-1-X fűzött : ár nélkül
374.7(4-11) *** 327.39(4-62)
[AN 1036919]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2003.
Lestár László
   Iskolánk története : diákok - tanárok - emlékek / Lestár László, Sólyom János. - [Lajosmizse] : Szerzők, cop. 2003. - 168 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-430-613-6 kötött : ár nélkül
Általános Iskola (Lajosmizse)
373.3(439-2Lajosmizse)(058)
[AN 1037941]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2003.
   Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 25 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Oroszné Garami Zsuzsanna]. - Dunaújváros : Lorántffy Zs. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 2001. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8481-3 fűzött : ár nélkül
Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (Dunaújváros)
373.6(439-2Dunaújváros)(058) *** 377.35(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 912580]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2003.
   A magyar nyelvi oktatás eredményességének országos szakmai vizsgálata : szakmai beszámoló az országos adatok alapján, 2001/2002 / [összeáll. Gelle István et al.] ; [kiad. az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont]. - [Budapest] : OKÉV, [2003]. - 76 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
371.263(439)"2002"(083.41) *** 372.880.945.11
[AN 1038254]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2003.
Maturáné Rátkai Rita
   School bus 1 : angol nyelvkönyv gyermekeknek : tanári kézikönyv / Maturáné Rátkai Rita, Szénásiné Steiner Rita ; [rajzok Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2001]. - 32 p. : ill. ; 21 cm + hangk.
ISBN 963-7693-19-X fűzött : 448,- Ft
372.880.20(072)
[AN 908920]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2003.
Maturáné Rátkai Rita
   Tanári kézikönyv a School bus 2-höz / Maturáné Rátkai Rita, Szénásiné Steiner Rita ; [rajzok Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2001]. - 32 p. : ill. ; 21 cm + hangk.
ISBN 963-9092-27-4 fűzött : 392,- Ft
372.880.20(072)
[AN 908923]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2003.
   Negyvenéves a közművelődési szakemberképzés Szombathelyen : elmélet és praxis : [válogatott tanulmányok] / [vál. és szerk. Török Gábor]. - Szombathely : Euroqualitas, 2003. - 333 p. : ill. ; 24 cm
A Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Karának Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszéke által 2002. nov. 22-23-án rendezett emlékülés és tudományos konferencia anyaga. - Borítócím: 40 éves a közművelődési szakemberképzés Szombathelyen. - Bibliogr.: p. 319-333. és a tanulmányok végén
ISBN 963-210-357-2 fűzött : ár nélkül
378.637.4(439-2Szombathely)(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1037439]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2003.
   Nemzeti szakképzés-fejlesztési kezdeményezés, 2001-2004 / [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiuma. - Budapest : MKIK, 2001. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
377(439)"199" *** 37.018.48(439)"199" *** 37.014.5(439)"199" *** 331.36(439)"199"
[AN 913173]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Társadalomtudományi Szekció (2001) (Piliscsaba)
   XXV. OTDK Társadalomtudományi Szekció : 2001. április 19-20-21. : tartalmi kivonatok / [szerk. Szilágyi Erzsébet, Rosta Gergely] ; [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2001. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 963-9296-46-5 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 3 *** 1 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 912074]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2003.
Rozgonyi Tibor
   A tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikai versenyei IV., 1986-2002 / Rozgonyi Tibor, Varecza Árpád. - Budapest : Typotex, 2003. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9326-79-8 fűzött : 2200,- Ft
378.147.84 *** 51(076)
[AN 1038047]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2003.
Schneider Izabella
   Marosvásárhelyi télforduló / Schneider Izabella ; [... ill. ... Schneider Izabella]. - Budapest : Könyv K. [!Szerző], 2003. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-573-3 fűzött : ár nélkül
378.661(498.4-2Marosvásárhely) *** 61(498)(=945.11)(092)(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 1038029]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2003.
Szabó Kálmán
   Osztályfőnöki kézikönyv : témavázlatok az általános iskolák felső tagozata és a középfokú iskolák számára / Szabó Kálmán. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1997. - 265 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-3937-5 fűzött : ár nélkül
371.213.3(072)
[AN 1037396]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2003.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazás feladatgyűjtemény felhasználásával : 7. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 80 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 1036782]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2003.
   Támogatásszervezés a felsőoktatásban : konferenciakötet : [Pécs, 2003] / [szerk. Dezső Krisztina, Fekete Szabolcs] ; [kiad. a Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány]. - Budapest : MFBA, [2003]. - 112 p. ; 24 cm
Rend. a Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 63-65. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-189-8 fűzött : ár nélkül
378(439)"199" *** 37.014.543(439)"199" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1037062]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2003.
   A tanulás kora : Felnőttoktatási Akadémia : Gyula, 2002. október 16-19. / [szerk. Majer József és Singer Péter] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ. - Budapest : OKI, 2003. - 247 p. : ill. ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 12. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-682-506-8 fűzött : ár nélkül
374.7(439) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 1036887]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2003.
   Tíz éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem / [szerk. Gombos Ildikó] ; [fotók Cser István et al.]. - Budapest : PPKE, 2002. - 162 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-59-7 kötött : ár nélkül
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest)
378.4(439-2Bp.)(058) *** 378.628.2(439-2Bp.)
[AN 1037845]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2003.
   Tradíció és kreativitás : képző- és iparművészeti tagozat a Gábor Áron Szakközépiskolában = Tradition and creativity : department of the fine and applied arts in Áron Gábor Secondary School / [szerk. Dutkó Lajosné, Aranyosi Zsuzsanna]. - Miskolc : Gábor Á. Szakközépisk., 2001. - [36] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Gábor Áron Szakközépiskola (Miskolc)
372.87 *** 373.6:73/76(439-2Miskolc)
[AN 912789]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2003.
   A váci Piarista Gimnázium jubileumi évkönyve az iskola újraindításának 10., fennállásának 286. esztendejében, az első piarista iskola megnyitásának 403. évfordulóján / [szerk. Nyeste Pál]. - Vác : Piarista Gimn., [2002]. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5973-8 fűzött : ár nélkül
Piarista Gimnázium (Vác)
373.54(439-2Vác)(058) *** 271.786(439-2Vác)
[AN 916855]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2003.
   Zoopedagógia és fenntarthatóságra nevelés / [szerk. Pintér Tibor és Nagy Irén, Märcz Éva közreműködésével] ; [graf. Dallos Jenő] ; [rend., közread. a] Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : Főv. Állat- és Növénykert, 2003. - 152 p. : ill. ; 24 cm
A 2002. aug. 23-25. között Budapesten azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-210-865-5 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 504.74 *** 59.006 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1038032]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11784 /2003.
Achilli, Justin
New York by night (magyar)
   New York éjszaka : [kiegészítő városleírás a Vámpír: a maszkabál szerepjátékhoz] / Justin Achilli ; [ill. Mike Danza, Michael Gaydos és Christopher Shy] ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 143 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9474-35-5 fűzött : 2990,- Ft
793.9
[AN 1037044]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2003.
Adámy István (1954-)
   Kyokushin karate / Adámy István. - [Budapest] : Lunarimpex, 2000-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-9219-08-8
796.853.26
[AN 796403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A nagy kata könyv : a tökéletességre törekvés. - cop. 2003. - 261 p. : ill. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-23-1 fűzött : 2200,- Ft
796.853.26
[AN 1036829] MARC

ANSEL
UTF-811786 /2003.
Armstrong, Lance
It's not about the bike (magyar)
   Bicikli életre-halálra / Lance Armstrong ; társszerző Sally Jenkins ; [ford. Földváry Kinga]. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-575-3 kötött : ár nélkül
Armstrong, Lance
796.6(73)(092)Armstrong,_L.(0:82-94)
[AN 1037590]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2003.
Arriens, Sandra
Window color - Bordüren im Jugendstil (magyar)
   Üvegfestés : bordűrök / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2003. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/76.)
ISBN 963-9445-85-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 748
[AN 1036678]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2003.
Baskett, Mickey
Tranquility fountains (magyar)
   Csobogók : a derűs élet titkai / Mickey Baskett ; [ford. Szabó Antalné]. - Budapest : Cser K., 2003. - 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9445-72-X kötött : 2998,- Ft
379.826 *** 712.5
[AN 1036657]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2003.
Csiffáry Tamás
   IQ : intelligencia tesztek / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9497-20-7 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 1037808]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2003.
Fáczányi Ödön
   Egy hajdani vadásztársaság : a Székesfehérvári (Csákvári) Nimród Vadásztársaság története, 1967-1997 / Fáczányi Ödön. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2003]. - 155 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-9369-37-3 kötött : 2500,- Ft
Székesfehérvári Nimród Vadásztársaság.
799.2(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 1038950]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2003.
   Játékszertár / [szerk. Zavaczki Gabriella] ; [Devecsery László et al. gyűjtése alapján]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 599 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9371-23-8 kötött : ár nélkül
379.826 *** 688.72 *** 371.381
[AN 1037592]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2003.
Nagy Imre
   Háromszázhatvan kérdés szigetekről / Nagy Imre. - [Izsák] : Magánkiad., [2003]. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-548-2 kötött : ár nélkül
793.7 *** 911.2/.3(210.7) *** 908.100(210.7)
[AN 1037152]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2003.
Nagy Mari
   Illa berek / Nagy Mari, Vidák István ; [... rajz. Burka Beáta, Fekete Hajnal, Vidák István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 32 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Tündér berek sorozat, ISSN 1589-9160 ; 1.)
ISBN 963-19-2511-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 371.381 *** 745.55
[AN 1038245]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2003.
Nagyváthy János
   50 újabb hegymászótúra : a Bécsi-erdőtől a Svájci-Alpokig / Nagyváthy János ; [fotók Borsos András et al.] ; [a Természetjáró Fiatalok Szövetsége ... kiadása]. - Budapest : TFSZ : Szerző : Next Door BT, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-210-213-4 kötött : ár nélkül
796.52(234.3)(036) *** 914(234.3)(036)
[AN 1037155]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2003.
Palkó Emília
   Quilling : papírcsíktechnika / Palkó Emília. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/77.)
ISBN 963-9445-84-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 1036679]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2003.
Redman, Rich
   A hit védelmezői : papok és lovagok útmutatója / Rich Redman és James Wyatt ; ... ill. Dennis Cramer ; ford. Habony Gábor. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 112 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-48-7 fűzött : 2490,- Ft
793.9
[AN 1037052]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11797 /2003.
   50 éves a Tokaji Művésztelep / [szerk. Bánszky Pál] ; [kiad. Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány]. - Budapest : Műv. és Szabadművel. Alapítvány, 2003. - 36 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Tokaji Művésztelep.
73/76(439)"195/200" *** 061.28(439-2Tokaj)
[AN 1036934]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2003.
Anderson Barbata, Laura
   Laura Anderson Barbata : Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum Templomtér, 2003. június 25 - augusztus 31. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Lorányi Judit]. - [Budapest] : Főv. Képtár, [2003]. - 42 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 124.)
A bev. és a képaláírások magyar és spanyol nyelven. - Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-210-145-6 fűzött : ár nélkül
73(72)(092)Anderson_Barbata,_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1038718]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2003.
   Art Flexum Nemzetközi Művésztelep Mosonmagyaróvár : 1998-1999-2000-2001-2002 / [kiad. a Hansági Múzeum]. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., [2003]. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-210-829-9 fűzött : ár nélkül
Art Flexum Nemzetközi Művésztelep (Mosonmagyaróvár)
73/76(100)"199/200" *** 061.28(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 1038250]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2003.
Association internationale pour la peinture murale antique. Colloque international (8.) (2001) (Budapest ; Veszprém)
   Résumés du VIII Colloque international de l'Association internationale pour la peinture murale antique sur "Plafonds et voûtes à l'époque antique" tenu à Budapest et Veszprém, 15-19 mai 2001 / org. par l'Université Eötvös Loránd, Budapest et la Direction des musées départementaux, Veszprém ; réd. László Borhy et Sylvia Palágyi. - [Budapest] : [MNM], [2001]. - 47 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Nemzeti Múzeum. - Borítócím: Plafonds et voûtes à l'époque antique : résumés du VIII Colloque international de l'Association internationale pour la peinture murale antique : Budapest et Veszprém, 15-19 mai 2001. - Az előadáskivonatok váltakozva francia, angol, német, olasz és spanyol nyelven
ISBN 963-9046-63-9 * fűzött : ár nélkül
75.052(37/38) *** 061.3(439-2Bp.)"2001" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 909488]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2003.
BeBeau, René
Medieval castles in Hungary (magyar)
   Középkori magyar várak és várromok : magyarországi várak útikönyve / írta és fényképezte René BeBeau ; [ford. Halász Katalin]. - Budapest : Glória, [2003], cop. 2001. - 262 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 963-9283-14-2 kötött : ár nélkül
728.81(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 1037865]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2003.
Boros László (1935-)
   A pécsi bazilika és a város ókeresztény emlékei : a világörökség rangján / [szöveg] Boros László ; [fotó] Kalmár Lajos. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 142, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-368-548-6 kötött : ár nélkül
Pécs
726.54(439-2Pécs)(084.12) *** 7.033.1(439-2Pécs)"03"(084.12) *** 7.033.1(398.6-2Sopiane)"03"(084.12) *** 904(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopiane) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 1037604]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2003.
Budahelyi Tibor (1945-)
Művek (vál.)
   Budahelyi Tibor. - Budapest : Budahelyi T., 2001. - 44, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-440-450-2 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Budahelyi_T.
[AN 917447]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2003.
   Budapest templomai : III. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Sárospataki Györgyi]. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2002. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2002/1.). (Templomtörténeti sorozat ; ; 1.)
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.III.) *** 246
[AN 1038174]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2003.
Caputo, Robert
National geographic photography field guide : landscapes (magyar)
   National geographic fotóiskola : tájak és képek / Robert Caputo ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2003. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86334-3-3 fűzött : 3500,- Ft
77 *** 77.047
[AN 1036967]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2003.
Chagall, Marc
   Les paysages de la mémoire / Chagall ; [org. par] Musée et archives juifs de Hongrie, Institut français de Budapest, Musée national Message biblique Marc Chagall de Nice ; [trad. par Anna Köböl] ; [éd. par MAZSIHISZ ..., Musée et archives juifs de Hongrie]. - [Budapest] : Mazsihisz : Musée et archives juifs de Hongrie, [2001]. - 135 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bev. tanulmányok Turán Róbert, B. et al. - A 2001. július 11. és október 14. között Budapesten bemutatott kiállítás katalógusa
ISBN 963-00-7253-X fűzött : 2500,- Ft
Chagall, Marc
75(44)(092)Chagall,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 912748]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2003.
Debreceni Tavaszi Tárlat, (2001)
   Tavaszi Tárlat : 2001. március 15 - április 15. / [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : Önkormányzat, 2001. - [31] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-9253-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 912751]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2003.
   Emléklapok a felújított pápai vasútállomás átadása alkalmából 2001. június 17-én / [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - [Pápa] : Önkormányzat, [2001]. - 14 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-9099-6 * fűzött : ár nélkül
725.31(439-2Pápa) *** 656.2(439-2Pápa)
[AN 912076]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2003.
   "Érdemét idézzed...", Náray: Lyra coelestis 1695 : millenniumi zárókiadvány / [Ferenczyné Molnár Valéria és tanítványai] ; [közread. a] Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola. - Solymár : Hunyadi M. Német Nemzetiségi Ált. és Műv. Alapisk., 2001. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
741.071-053.2 *** 379.825-053.2
[AN 918189]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2003.
Hajdu István (1949-)
   Gedő Ilka művészete, 1921-1985 : oeuvre katalógus és dokumentumok / Hajdu István, Bíró Dávid ; [a ... fotókat kész. Lugosi Lugó László et al.]. - Budapest : Gondolat, 2003. - 255 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
Kötött : 7900,- Ft (hibás ISBN 963-9500-13-5)
Gedő Ilka (1921-1985)
75(439)(092)Gedő_I.
[AN 1037032]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2003.
Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, (2001) (Debrecen)
   Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat : 2001. november 9 - december 2., Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Kortárs Képzőművészeti Galériája Debrecen... / [rend. szervek Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Kölcsey M. Közművel. Int.], [2001]. - 31 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439.165)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 918438]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2003.
Hervé, Lucien
Művek (vál.)
   Lucien Hervé / [szerk. ... Batár Attila, Sasvári Edit] ; [tanulmány ... Batár Attila] ; [ford. Cserba Veronika]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2001. - 98 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 279.)
A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, 2001. szept. 15 - dec. 31. között és a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban, 2002. ápr. 28 - máj. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 963-9279-13-7 fűzött : ár nélkül
77.04(44)(=945.11)(092)Hervé,_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 916927]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2003.
   Hol tartunk? : magyar belsőépítészet, 2003 / [rend., ... kiad. Magyar Építész Kamara]. - [Budapest] : MÉK, [2003]. - 134 p. : ill., színes ; 30 cm
Az Iparművészeti Múzeumban 2003. júl. 3 - aug. 16. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és az életrajzok angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
747(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1038267]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2003.
Holler László (1938-)
   Rajzok, írások / Holler László. - [Szeged] : Bába, cop. 2001. - 112 p. : ill. ; 29 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 963-9347-64-7 fűzött : ár nélkül
Holler László (1938-)
741(439)(092)Holler_L. *** 894.511-94 *** 894.511-43
[AN 917456]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2003.
   In memoriam Somogyi József / [fotók ... Tahin Gyula, ... Kolozs Ágnes]. - [Budapest] : ["Négyes" Bt.], cop. 2001. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Gerinccím: Somogyi József. - Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 963-00-9050-3 kötött : ár nélkül
Somogyi József (1916-1993)
73(439)(092)Somogyi_J.
[AN 916791]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2003.
Kaiser Ottó (1953-)
   Kastélyok, várak, paloták / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Lipp Tamás. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 156, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-364-5 kötött : ár nélkül
728.82(439)(084.12) *** 728.81(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1037775]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2003.
Kazinczy Gábor (1942-)
   Cantata profana : sokszorosítógrafikai sorozatok, 1965-2000 / Kazinczy Gábor. - [Orfű] : [Szerző], cop. 2001. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Kazinczy_G.
[AN 912256]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2003.
   Kis és nagy remekművek, 1921-1972 : MűvészetMalom, Szentendre, 2001. május 10 - június 24. / [a kiállítást rend. és a képeket vál. Novotny Tihamér] ; [a katalógust szerk. Bodonyi Emőke]. - [Szentendre] : [Szentendrei MűvészetMalom és Teátrum], 2002. - [63] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Szentendrei képzőművészet évszázada,, ISBN 1589-9330 ; ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
75(439)"19" *** 061.4(439-2Szentendre) *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 1037542]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2003.
Kovács Péter (1943-)
   Rajzok Pet'R / Kovács Péter. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - [36] p. : ill. ; 30 cm
Kész. a budapesti Ernst Múzeum Dorottya Galériájában 2001. szept. 24-én megnyított "Állapotrajz" c. kiállítás alkalmából
Fűzött : ár nélkül
741(439)(092)Kovács_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 918224]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2003.
Legéndy Péter (1948-)
   Izmusdúlás : kötetlen gondolatok a 20. századi izmusok értékeléséhez / Legéndy Péter. - [Budapest] : Művészet és Valóság [!Magánkiad.], 2001. - 87 p. ; 20 cm
Kész. a Pannon Rádió "Művészet és valóság" c. műsora alapján
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-536-3)
7.036/.037 *** 82.015.19
[AN 912068]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2003.
Lőrincz Zoltán (1951-)
Szent Márton, Savaria szülötte (francia)
   Saint Martin, dans l'art en Europe / Zoltán Lőrincz. - Szombathely : B.K.L., 2001. - 111 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tóth Ferenc, Kuklis Erika és Holló Zsuzsa. - Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 2-85443-397-1 kötött : ár nélkül
Martin de Tours
75.046.3(439) *** 75.046.3(4) *** 235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 911866]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2003.
Ludwig Emil
   Felvidéki műemlékkalauz / Ludwig Emil ; [a rajzokat a szerző kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 209 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-203-084-2 fűzött : ár nélkül
Felvidék
72(437.6)(036)
[AN 1037918]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2003.
   A magyarok bejövetele : a nemzet Árpád vezénylete alatt elfoglalja ezt a hazát : Feszty Árpád körképe / [... kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht., 2003. - 24 p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Körkép-társaság, 1895
Fűzött : ár nélkül
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 1037968]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2003.
Milanesi, Enza
Tappeti (magyar)
   A szőnyeg / Enza Milanesi. - 3. kiad. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2003. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Műkincshatározó, ISSN 1218-697X)
Ford. Jeney Margit
ISBN 963-9464-18-X kötött : 3990,- Ft
745.522(5)(091) *** 645.13
[AN 1037565]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2003.
Montenegro, Riccardo
Mobili (magyar)
   A bútor / Riccardo Montenegro. - 4. kiad. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2003. - 192 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Műkincshatározó, ISSN 1218-697X)
Ford. Pataki Judit és Prékopa Ágnes
ISBN 963-9464-17-1 kötött : 3990,- Ft
749.1(100)(091) *** 645.4(100)(091)
[AN 1037566]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2003.
Murádin Jenő (1937-)
   Gyergyó művészeti topográfiája / Murádin Jenő. - Győr : Regió Art, 2003. - 119 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 83-86. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-210-042-5 kötött : ár nélkül
Gyergyó
7(498.4Gyergyó)(091) *** 7(439.21Gyergyó)(091)
[AN 1037596]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2003.
Németh Miklós (1967-)
   Mesélő grafikák / Németh Miklós. - [Zalaegerszeg] : Magánkiad., [2002]. - 47 p. : ill. ; 30 cm
A képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Németh_M.
[AN 918233]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2003.
Országos Népi Építészeti Tanácskozás (13.) (2002) (Békés)
   XIII. Országos Népi Építészeti Tanácskozás : 2002. szeptember 17-18. / [szerk. Monárné Tarkovács Márta, Apáti Nagy Lajos] ; [... rendezői Békés Város Önkormányzata, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Békés : Önkormányzat, [2003]. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
72.031.4(439) *** 72.025.3 *** 061.3(439-2Békés)
[AN 1037581]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2003.
   Papageorgiu Szteliosz grafikus. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Papageorgiu Szteliosz (1950-)
76(439)(=774)(092)Papageorgiu_Sz. *** 681.3.019
[AN 912544]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2003.
   Egy pomázi iparművész képes feljegyzései : Szilárdfyné Szalai Margit, 1902-1989 / [szerk.] Szilárdfy Zoltán ; [fotó] Juhász István ; [kiad. Pomáz Város Önkormányzata]. - Pomáz : Önkormányzat, 2001. - 88 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7204-1 fűzött : ár nélkül
Szilárdfyné Szalai Margit (1902-1989)
73/76(439)(092)SzilárdfynéSzalai_M. *** 061.4(439-2Pomáz)
[AN 916872]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2003.
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat (27.) (2003)
   27. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat : Nógrádi Történeti Múzeum, 2003. április 26 - augusztus 30. / [... rend. Kelemenné Peák Ildikó] ; [a katalógust összeáll. Bagyinszky Istvánné]. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Múz. Ig.], [2003]. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISSN 0230-1970 = Salgótarjáni Tavaszi Tárlat. - Közread. a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 963-7224-75-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 1037538]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2003.
   A sokarcú kép : válogatott tanulmányok a képek logikájáról / szerk. Horányi Özséb. - 2. mód. kiad. - Budapest : Typotex, 2003. - 447 p., [14] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-447.
ISBN 963-9326-76-3 fűzött : 3800,- Ft
7.01 *** 111.852 *** 316.77
[AN 1036858]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2003.
Story, Derrick
Digital photography (magyar)
   Digitális fényképezés dióhéjban / Derrick Story ; [ford. Huszár Barbara]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 150 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-09-4485-5 fűzött : 1200,- Ft
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 1037442]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2003.
Szécsényi Őszi Tárlat (10.) (2001)
   X. Szécsényi Őszi Tárlat : Művelődési és Művészetoktatási Központ, Szécsény, 2001. október 26 - 2001. december 21. / [... rend. Bakos Ferenc]. - [Szécsény] : Művel. és Művészetokt. Közp., [2001]. - [20] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-9096-1 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szécsény)
[AN 912750]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2003.
   Szent István emlékezete falikárpitokon, 1938-2000 / szerk. Zombori István ; [a fotókat kész. Dömötör Mihály] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum...]. - Szeged : Móra Múz., 2001. - 51 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7217-46-0 fűzött : ár nélkül
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
745.521(439)"19" *** 7.041 *** 943.9"10"(092)István,_I. *** 061.4(439)"2000"
[AN 916863]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2003.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - 7. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 2 db ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3059-5)
72(100)(091)
[AN 1037572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 249 p.
72(100)(091)
[AN 1037573] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 455 p. : ill.
72(100)(091)(084.1)
[AN 1037574] MARC

ANSEL
UTF-811837 /2003.
   Takáts Márton = Márton Takáts. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2002]. - [12] p. : ill. ; 15x21 cm
Katalógus. - Magyar és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Takáts Márton (1971-)
76(439)(092)Takáts_M.
[AN 912482]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2003.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Művészettörténeti ismeretek / Tatai Erzsébet. - 2. utánny. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-8477-65-2 kötött : ár nélkül
7(100)(091)(078) *** 7.01
[AN 1037812]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2003.
Varkoly László (1960-)
   Polikróm márványszobrok : Tatabányai Múzeum, 2001 / Varkoly László ; [kész. a Tatabányai [!Tatabánya] Alkotó Művészeiért Alapítvány ...]. - [Tatabánya] : Tatabányai [!Tatabánya] Alkotó Művészeiért Alapítvány, [2001]. - [28] p. : ill., színes ; 27 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. [27.]
ISBN 963-00-8878-9 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Varkoly_L. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 917691]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2003.
Végh Katalin, K. (1938-)
   A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig = Das Budapester Historische Museum von der Gründung bis zur Jahrtausendwende / K. Végh Katalin ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : BTM, 2003. - 240 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 11.)
Bibliogr.: p. 225-231. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9340-22-7 fűzött : ár nélkül
Budapesti Történeti Múzeum.
069(439-2Bp.)BTM(091) *** 943.9-2Bp.
[AN 1037628]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2003.
Zalavári József
   Designökológiai kislexikon : sok képes illusztrációval = Design ecology encyclopedia : with visual illustrations / Zalavári József ; [... transl. by Borbála Cseh]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 963-389-484-0 fűzött : 1880,- Ft
745.01 *** 504.75
[AN 1037279]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2003.
Zsemlye Ildikó (1969-)
Művek (vál.)
   Zsemlye Ildikó : [Múzeum Galéria ... 2003. március 9-30.] / [a katalógust szerk. ... Nagy T. Katalin]. - Pécs : JPM, 2003. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 97.)
Képaláírások és életrajzi adatok angol és német nyelven is
ISBN 963-7211-73-X fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Zsemlye_I. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1038710]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11843 /2003.
   A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : [tanulmánykötet] / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. a SZTE JGYTF Kar Ének-zene Tanszék]. - Szeged : JGYTF, 2001. - 95 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden 2000. nov. 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9167-54-1 fűzött : ár nélkül
Bach, Johann Sebastian
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S. *** 78.034.7 *** 930.85(4)"16/175" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 913872]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2003.
Bizet, Georges
Carmen (magyar, francia)
   Carmen / Georges Bizet ; [szövegét Prosper Merimée elbeszélése alapján Henri Meilhac és Ludovic Halévy írta] ; [ford. Baranyi Ferenc]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 65 p. ; 24 cm. - (Kétnyelvű operaszövegkönyvek, ISSN 1586-9318 ; 6.)
Oktatási segédanyag. - Magyar és francia nyelven
ISBN 963-9316-62-8 fűzött : ár nélkül
782.1.089.1 *** 840-293.1.02=945.11
[AN 1038315]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2003.
Bizet, Georges
Les pêcheurs de perles (magyar, francia)
   A gyöngyhalászok / Georges Bizet ; [szöveg Eugène Cormon és Michel Carré] ; [ford. Baranyi Ferenc]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 55 p. ; 24 cm. - (Kétnyelvű operaszövegkönyvek, ISSN 1586-9318 ; 7.)
Oktatási segédanyag. - Magyar és francia nyelven
ISBN 963-9316-63-6 fűzött : ár nélkül
782.1.089.1 *** 840-293.1.02=945.11
[AN 1038319]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2003.
Csajághy György (1950-)
   A magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről : három tanulmány / Csajághy György. - Budapest : M. Őstört. Kut. és K., 2001. - 159 p. : ill., részben kotta ; 24 cm. - (Turán könyvek, ISSN 1588-6174 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86084-4-7 fűzött : ár nélkül
78.031.4(=945.11)(091)
[AN 923550]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2003.
Farkas Leventéné
   Marica, rožica.. : koljnofske pjesmice i brojalice za djecu / [kész. Farkas Leventéné és Baloghné Kelemen Zita] ; [gyűjt. Grubits Ferencné]. - Kópháza : [Önkormányzat], [2001]. - 18 p. : ill., színes ; 29 cm
Közread. Kópháza Önkormányzata
ISBN 963-00-8640-9 fűzött : ár nélkül
784.67(=862)(439-2Kópháza)(02.053.2) *** 398.831(=862)(439-2Kópháza)(02.053.2)
[AN 912274]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2003.
Kovács Sándor (1949-)
Bartók Béla útján (francia)
   Sur la route de Bela Bartok : epilogue pour le film Racines / Sándor Kovács. ; phot. Istvan Gaal ; directrice de réd. et préf. Judit Varbiro. - Budapest : Holnap, 2001. - 68, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-346-484-6 kötött : ár nélkül
Bartók Béla (1881-1945)
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 921752]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2003.
Rossini, Gioacchino
Il barbiere di Siviglia (magyar, olasz)
   A sevillai borbély / Gioacchino Rossini ; [szövegét Beumarchais[!Beaumarchais] nyomán Cesare Sterbini írta] ; [ford. Harsányi Zsolt, Blum Tamás] ; [kieg. Csákovics Lajos Zsolt]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 83 p. ; 24 cm. - (Kétnyelvű operaszövegkönyvek, ISSN 1586-9318 ; 5.)
Oktatási segédanyag. - Magyar és olasz nyelven
ISBN 963-9316-61-X fűzött : ár nélkül
782.6.089.1 *** 850-293.21.02=945.11
[AN 1038321]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2003.
Vásáry Tamás (1933-)
   A zenén túl.. : Vásáry Tamás zenés beszélgetései. - Budapest : Nap, cop. 2003. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-38-9 kötött : 2800,- Ft
78.071.1(100)(092)
[AN 1036968]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11851 /2003.
Majoros József (1944-)
   Szabad Tér : Koltay Gábor színháza : a Királydombtól a Margitszigetig / Majoros József. - Budapest : Válasz, 2003. - 343 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9461-12-1 kötött : ár nélkül
Koltay Gábor (1950-)
Szabad Tér Színház (Budapest)
792.027.2(439)(092)Koltay_G. *** 792.051(439)"198/200" *** 792(439-2Bp.)Szabad_Tér_Színház
[AN 1036692]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11852 /2003.
Angelini, Maria Teresa
   Gyakorlati olasz nyelvtan / Maria Teresa Angelini, Móritz György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1987. - 356 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3820-4 fűzött : ár nélkül
805.0-5(078)=945.11
[AN 1037749]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2003.
Budai László (1934-)
   English phrasal and clausal syntax : workbook / László Budai. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9495-12-3 fűzött : ár nélkül
802.0-56(075.8)(076)=00
[AN 1036726]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2003.
Csernusné Tóth Annamária
   1000 francia tesztkérdés / [szerző Csernusné Tóth Annamária]. - Szeged : Maxim, 2003. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-9-2 fűzött : ár nélkül
804.0(076)=945.11
[AN 1036733]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2003.
Dialektológiai Szimpozion (4.) (2001) (Szombathely)
   IV. Dialektológiai Szimpozion : Szombathely, 2001. augusztus 23-25. / [szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós]. - Szombathely : BDF M. Nyelvészeti Tanszék, 2002. - 377 p. : ill. ; 24 cm. - (Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai,, ISBN 1588-4759 ; ; 5.)
Rend. a Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék etc. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-9290-52-1 fűzött : ár nélkül
809.451.1-087 *** 800.87 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1037853]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2003.
Duplaissy, Nathalie
   Gyakorlókönyv a francia írásbeli nyelvvizsgákhoz : közép- és felsőfok / Nathalie Duplaissy, Staub Valéria. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 158 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-3860-3 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 1037811]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2003.
Forgács Tamás (1959-)
   Magyar szólások és közmondások szótára : mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve / Forgács Tamás. - Budapest : Tinta, 2003. - 821 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 6.)
ISBN 963-9372-57-9 kötött : 6860,- Ft
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 398.91(=945.11)
[AN 1038976]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2003.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 360 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-224-710-8 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 1038944]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2003.
Gyárfás Edit
   Grammatik - Morphologie : ein Übungsbuch für Fortgeschrittene / Edit Gyárfás, György Scheibl. - Szeged : JATEPress, 2003. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-303.
Fűzött : ár nélkül
803.0-5(075.8)(076)=945.11 *** 803.0-55(075.8)(076)=945.11
[AN 1037190]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2003.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, 2003. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-86130-5-X fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 1036734]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2003.
Héra István (1943-)
   Magyar - német szótár = Handwörterbuch Ungarisch - Deutsch / Héra István. - Budapest : Aquila, 2003. - XII, 708 p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
ISBN 963-679-198-8 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 1037165]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2003.
Héra István (1943-)
   Német - magyar szótár = Wörterbuch Deutsch - Ungarisch / Héra István. - Budapest : Aquila, 2003. - XII, 671 p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
ISBN 963-679-199-6 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 1037167]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2003.
Holczer József
   "Emberítő csodánk" : válogatott cikkek anyanyelvünkről / Holczer József. - Kecskemét : Korda, 2003. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9332-89-5 fűzött : 1800,- Ft
809.451.1-06
[AN 1037447]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2003.
   Issues on language cultivation / ed. by Klára Sándor. - Szeged : JGYF K., 2001. - 98 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9167-45-2 fűzött : ár nélkül
800.6(100)"199"
[AN 916550]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2003.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol szóbeli nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - 13. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 167 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4226-0 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1037568]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2003.
   Kedves hallgatóim! : válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából / Balázs Géza [et al.] ; [vál. és szerk. Kövesdy Zsuzsa]. - Budapest : Tinta, 2003. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 963-9372-52-8 fűzött : 2520,- Ft
809.451.1-06 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1038936]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2003.
Kelemen Béla (1865-1944)
   Német - magyar zsebszótár ; Magyar - német zsebszótár / Kelemen Béla. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 112, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-31-2 fűzött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 1037950]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2003.
Kiss Judit
   Lerne gerne Deutsch!-3 : segédkönyv német írásbeli nyelvvizsgákhoz-2 / Kiss Judit, Papp László. - Próbakiad. - Debrecen : Panoráma Nyelvstúdió, 2003. - 192 p. ; 24 cm. - (Nyelvkönyvek sorozat, ISSN 1217-1093)
ISBN 963-7748-22-9 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 1037169]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2003.
Krausz Piroska
   Schritte 1 : alapfokú német feladatgyűjtemény / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 146 p. : ill. ; 24 cm + 3 mell
ISBN 963-19-3857-3 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1037556]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2003.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3835-2 kötött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1037933]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2003.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XXI, 816 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7780-1 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 1037484]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2003.
   Magyar - német - magyar jogi szakszótár. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 963-224-713-2 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 34
[AN 1036941]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2003.
Nagy György (1942-)
   Angol - magyar idiómaszótár : angol és amerikai szókapcsolatok = English - Hungarian dictionary of idioms : British and American English / Nagy György. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - 822 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7881-6 fűzött : ár nélkül
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11
[AN 1037159]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2003.
Némethné Hock Ildikó
   Angol levelezés : [segédkönyv a "B" típusú alap és középfokú nyelvvizsgákhoz] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 174 p. ; 30 cm
ISBN 963-9092-26-6 fűzött : 1400,- Ft
802.0(079.1)=945.11 *** 651.7(036) *** 395.7(036)
[AN 1038019]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2003.
Némethné Hock Ildikó
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2003], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 963-9092-92-4 fűzött : 1456,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 1038017]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2003.
Reinhart Erzsébet
   Útiszótár : magyar - román, román - magyar = Dicţionar pentru turişti maghiar - român, român - maghiar / [szerk. Reinhart Erzsébet]. - [Budapest] : Akad. K., 2003. - 669 p. ; 14 cm
ISBN 963-05-8063-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7882-4)
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 1037530]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2003.
Róka Jolán (1949-)
   Media & linguistics : language and media politics in Hungary since 1990 / Jolán Róka and Géza Balázs ; [közread. az] ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Mai M. Nyelvi Tanszék, 2002. - 106 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
809.451.1-086.1 *** 791.9.096/.097(439) *** 32
[AN 1036654]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2003.
Somló Katalin
   Schritte 2 : német feladatgyűjtemény középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-3863-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1037558]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2003.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2000. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3862-X fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1037934]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2003.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2003. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 963-86211-6-8 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)(076)=945.11
[AN 1036737]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2003.
   Spanyol nyelvkönyv. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-2003. - 2 db ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 931333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 263 p. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Orenga Portolés, Ana
ISBN 963-19-3742-9 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 1037930] MARC

ANSEL
UTF-811882 /2003.
   Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas / hrsg. von Ferenc Glatz ; [übers. von Péter Lieber]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2003. - 272 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 21.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-638-5 fűzött : ár nélkül
800.6(4-11) *** 342.725(4-11) *** 316.347(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1037138]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2003.
Takács Erika
   Angol - magyar zsebszótár ; Magyar - angol zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 109, [3], 111 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-32-0 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 1037948]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2003.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Szólások és közmondások nagy könyve : 3000 szólás és közmondás magyarázattal / Ujváry Zoltán. - Debrecen : TKK, [2003]. - 689, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-5961-11-1 kötött : ár nélkül
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 398.91(=945.11)
[AN 1038935]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2003.
Unseld, Dieter Werner
   Német - magyar, magyar - német orvosi szótár = Medizinisches Wörterbuch : deutsch - ungarisch, ungarisch - deutsch / Dieter Werner Unseld ; [ford. Jávor Tibor]. - Budapest : Medicina, 2003. - IX, 935 p. ; 20 cm
ISBN 963-242-666-5 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 61
[AN 1036655]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11886 /2003.
   Irodalmi alapfogalmak / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-274-4 fűzött : ár nélkül
82.01:030
[AN 1036832]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2003.
Thomas, Chantal
Sade (magyar)
   Sade / Chantal Thomas ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [az előszót írta és a képeket vál. Kovács Ilona]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250-255. és a jegyzetekben. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-893-3 kötött : 2490,- Ft
Sade, Donatien Alphonse François de
840(092)Sade,_D._A._F.
[AN 1036955]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11888 /2003.
Alexa Károly (1945-)
   A magyar polgár - és a magyar író : álmok, tények, rögeszmék / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs, 2003. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-83-6 kötött : 2100,- Ft
894.511(091)"18/19" *** 316.343.62(439)"18/19"
[AN 1036661]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2003.
   Az élet álom : in memoriam Krúdy Gyula / [vál., szerk., összeáll. Fábri Anna]. - [Budapest] : Nap, 2003. - 334 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-39-7 kötött : 2200,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
894.511(092)Krúdy_Gy.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 1038948]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11890 /2003.
26 nights (magyar)
   26 éjszaka : erotikus kalandok / [a Penthouse magazin szerkesztőitől] ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 322 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9441-67-8 fűzött : 1490,- Ft
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 1036795]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2003.
Ariosto, Ludovico
Cinque canti (olasz, magyar)
   Öt ének = Cinque canti / Ludovico Ariosto ; [ford., bev. Simon Gyula]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 226 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 59.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-68-7 fűzött : ár nélkül
850-131.02=945.11
[AN 1036847]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2003.
Behrendt, Leni
Es kam das Glück, das ohne Reu' (magyar)
   Szerelem megbánás nélkül / Leni Behrendt ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 78 p. ; 22 cm. - (Románc ; ; 7.)
Kisregény
ISBN 963-9480-45-2 fűzött : 325,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1037977]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2003.
Behrendt, Leni
Ich will dich nicht lieben (magyar)
   Nem akarlak szeretni.. / Leni Behrendt ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - Budapest : Elektra Kiadóház, [2002]. - 80 p. ; 23 cm. - (Románc ; ; 2.)
Kisregény
ISBN 963-9391-31-X fűzött : 279,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 940481]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2003.
Behrendt, Leni
Müde gekämpft (magyar)
   Vergődő szerelem / Leni Behrendt ; [ford. Váry Aliz]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 78 p. ; 22 cm. - (Románc ; ; 8.)
Kisregény
ISBN 963-9480-49-5 fűzött : 325,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1037976]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2003.
Bell, Malcolm
The last goodbye (magyar)
   Végső búcsú / Malcolm Bell ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2003]. - 301 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-11-9 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1037972]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2003.
Benzoni, Juliette
Les Treize vents (magyar)
   A forgószelek háza / Juliette Benzoni ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 4 db ; 19 cm
Regény
840-31=945.11
[AN 968574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A száműzött. - 2003. - 510 p.
ISBN 963-9093-83-1 fűzött : 1990,- Ft
840-31=945.11
[AN 1038261] MARC

ANSEL
UTF-811897 /2003.
Brandenburg, Barbara
Corinnas Inselsommer (magyar)
   Egy nyár a szerelem szigetén / Barbara Brandenburg ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 149.)
Kisregény
ISBN 963-9480-46-0 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038758]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2003.
Bration, Sela
Back to Argentina (magyar)
   A tangó bűvöletében / Sela Bration ; [ford. Bosznai Timea]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-9528-06-4 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1038735]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2003.
Brezina, Thomas
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-851-2 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1038720]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2003.
Buzzati, Dino
Un amore (magyar)
   Egy szerelem története / Dino Buzzati ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2003. - 355 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7376-7 kötött : 1900,- Ft
850-31=945.11
[AN 1037092]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2003.
Buzzati, Dino
Il deserto dei Tartari (magyar)
   A Tatárpuszta / Dino Buzzati ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2003. - 285 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7377-5 kötött : 1900,- Ft
850-31=945.11
[AN 1037093]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2003.
Cabot, Meg
Safehouse (magyar)
   Veszélyes terepen : mindenhol lesnek rájuk / Jenny Carroll ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 205 p. ; 20 cm. - (Hívószám 1-800). (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-414-4 fűzött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1036794]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2003.
Cartland, Barbara
A hazard of hearts (magyar)
   Játék a szívvel / Barbara Cartland ; [ford. Viczián Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 285 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9437-52-2 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 1036836]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2003.
Chinmoy, Sri
The life-illumining traveller's companion (magyar)
   Az életmegvilágosító útitárs / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, [2002]-. - 14 cm
820-84.02=945.11 *** 820-14.02=945.11
[AN 948415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Utánny. - [2003], cop. 2001. - 109 p. : ill., részben színes
ISBN 963-00-8929-7 kötött : 890,- Ft
820-84.02=945.11 *** 820-14.02=945.11
[AN 1038080] MARC

ANSEL
UTF-811905 /2003.
Christie, Agatha
The ABC murders (magyar)
   Az ABC-gyilkosságok / Agatha Christie ; [ford. Vermes Magda]. - Budapest : Európa, 2003. - 281 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Regény. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7439-9 kötött : 1300,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1037571]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2003.
Clark, Carol Higgins
Twanged (magyar)
   Az átok / Carol Higgins Clark ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2003. - 256 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-627-868-7 kötött : 2299,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1038678]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2003.
Connelly, Michael
City of bones (magyar)
   Csontok városa / Michael Connelly ; [ford. Salamon János]. Három hét Párizsban / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Molnár Katalin]. A bitófa árnyékában / Bernard Cornwell ; [ford. Barkóczi András]. A köztisztviselő / Brian McGrory ; [ford. Hetzer Zita]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2003. - 575 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: City of bones. Three weeks in Paris. Gallows thief. The incumbent. - Regények
ISBN 963-8475-96-X kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 1037694]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Das Erbe der Rodenberg (magyar)
   A Rodenbergek öröksége / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 300 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046 ; 12.). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-38-X fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1036866]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Heide Rodenau kämpft um ihr Glück (magyar)
   Harc a boldogságért / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 3.)
ISBN 963-9480-48-7 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038775]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Mit dir bis in den Tod (magyar)
   Veled mindhalálig / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 4.)
ISBN 963-9480-51-7 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1037981]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Nur aus Liebe, Marlies (magyar)
   A szívedre hallgass! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Erdélyi Renáta]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 2.)
ISBN 963-9480-42-8 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038774]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Des Schicksals Wellen (magyar)
   Minden út összefut / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 254 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046 ; 13.). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-44-4 fűzött : 850,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1036869]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2003.
Cséby Géza (1947-)
   Eltékozolt ajándék : lengyel költők antológiája = Zmarnowane dary : antologia poetów polskich / [ford.] Cséby Géza ; [kiad. a Kaposvári Magyar - Lengyel Baráti Társaság]. - Kaposvár : Kaposvári Magyar - Lengyel Baráti Társ., 2003. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-210-669-5 fűzött : ár nélkül
884-14(082).02=945.11
[AN 1038247]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2003.
Cunningham, Elaine
Songs & swords (magyar)
   Dal és kard / Elaine Cunningham. - Budapest : Delta Vision, [2002]-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 940804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ezüst árnyak / [ford. Sziklai István]. - [2003]. - 373 p.
ISBN 963-9474-46-0 fűzött : 1690,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1037056] MARC

ANSEL
UTF-811915 /2003.
Dante Alighieri
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; [ford. Babits Mihály] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2003]. - 543 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: La divina commedia ; La commedia. - Függelékként: Kardos Tibor "Kommentár az Isteni színjátékhoz"
ISBN 963-8396-36-9 fűzött : 698,- Ft (hibás ISBN 963-645-013-7)
850-131=945.11
[AN 1037293]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2003.
Davies, Vanessa
Lottery lovers (magyar)
   Erotikus kalandok / Vanessa Davies ; [ford. Láng Viola]. - Budapest : iXmédia, 2003. - 256 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 6.)
Regény
ISBN 963-86313-5-X fűzött : 1470,- Ft
820-993=945.11
[AN 1038265]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2003.
Dimitrakis, Lena
Aegian rhapsody (magyar)
   Égei rapszódia / Léna Dimitrakisz ; [ford. Kartag Nándor]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 1.)
Kisregény
ISBN 963-9528-01-3 fűzött : 249,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 1031333]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2003.
Dr. Frank und die Frau mit Vergangenheit (magyar)
   Akinek nem lehet nemet mondani / [ford. Végh József]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 150.)
Kisregény
ISBN 963-9480-41-X fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038770]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2003.
Dr. Frank und die Tragödie einer Nacht (magyar)
   Versenyben a halállal : Frank doktor és a végzetes éjszaka / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 152.)
Kisregény
ISBN 963-9480-47-9 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1037954]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2003.
Duane, Diane
   Csillaghajnal trilógia / Diane Duane. - Budapest : Delta Vision, [2001-2003]. - 3 db ; 18 cm
Regény. - Star drive (keretcím)
ISBN 963-00-6149-X
820-312.9(73)=945.11
[AN 807774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Vihar Eldalánál / [ford. Tóth Zsolt]. - [2002]. - 319 p.
ISBN 963-00-6151-1 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 936759] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Alkony az Algemronon / [ford. Tóth Zsolt]. - [2003]. - 320 p.
ISBN 963-00-6152-X fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1037059] MARC

ANSEL
UTF-811921 /2003.
Eddings, David
The ruby knight (magyar)
   A rubin lovag : az Elenium trilógia második könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 362 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-46-9 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-40-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1037586]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2003.
Ellis, Bret Easton
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1994. - 567 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7445-3 fűzött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1037684]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2003.
Foster, Lori
Sawyer (magyar)
   Mézesmadzag / Lori Foster ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 166.)
Kisregény
ISBN 963-537-166-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037452]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2003.
Fraser, Laura
An Italian affair (magyar)
   Itáliai affér / Laura Fraser ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 301 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-8453-69-9 kötött : 2170,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1036659]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2003.
Freer, Echo
Magenta in the pink (magyar)
   Magenta a bombázó : egy tini démon kalandjai / Echo Freer ; ford. Juhász Viktor. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 231 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-871-7 fűzött : 1399,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1038719]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2003.
Freer, Echo
Magenta Orange (magyar)
   Magenta Orange : egy tini démon kalandjai / Echo Freer ; ford. Juhász Viktor. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 207 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-877-6 fűzött : 1399,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1038036]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2003.
Graham, Lynne
Damiano's return (magyar)
   Váratlan-várt visszatérés / Lynne Graham ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 289.)
Kisregény
ISBN 963-537-089-X * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-089-X)
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037450]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2003.
Griffin, Eric
Widow's walk (magyar)
   Özvegyek menedéke / Eric Griffin ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2003. - 283 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304 ; 1.)
A Tremere-trilógia 1. kötete. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-41-X fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036877]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2003.
Grubb, Jeff
Liberty's crusade (magyar)
   Tűzkeresztség / Jeff Grubb ; [... ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 242 p. ; 20 cm
Regény. - StarCraft (keretcím)
ISBN 963-9441-65-1 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1037564]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2003.
Herter, Lori
Me? Marry you? (magyar)
   Apu-kém / Lori Herter ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 290.)
Kisregény
ISBN 963-537-090-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037451]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2003.
Hobb, Robin
Ship of magic (magyar)
   Bűvös hajó / Robin Hobb. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 20 cm. - (A fantasy nagymesterei, ISSN 1587-8880)
Regény
ISBN 963-9441-74-0
820-312.9(73)=945.11
[AN 1038241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 355, [4] p. : ill., térk.
ISBN 963-9441-75-9 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1038242] MARC

ANSEL
UTF-811932 /2003.
Horowitz, Anthony
South by South-East (magyar)
   Titkos szolgálat / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 189 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
Regény
ISBN 963-9307-86-6 kötött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1037591]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2003.
Kafka, Franz
Der Verschollene (magyar)
   Az elkallódott fiú : regény / Franz Kafka ; [ford. és az utószót írta Györffy Miklós]. - [Budapest] ; Palatinus, 2003. - 254 p. ; 20 cm. - (Franz Kafka életmű)
Megj. "Amerika" címmel is
ISBN 963-9487-30-9 kötött : 2500,- Ft
830-31(437.1)=945.11
[AN 1037415]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2003.
King, Stephen
The green mile (magyar)
   A halálsoron / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2003. - 465 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7437-2 fűzött : 1600,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1037101]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2003.
Koontz, Dean R.
The house of thunder (magyar)
   Amnézia / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - [Budapest] : Animus, 2003. - 443 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-87-4 fűzött : 1390,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1036954]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2003.
Lasal, Lavinia
Sweet nut (magyar)
   Édes mandula / Lavinia Lasal ; [ford. Bosznai Timea]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-9528-08-0 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1038741]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2003.
Leclaire, Day
The twenty-four-hour bride (magyar)
   Jégtörő szerelem / Day Leclaire ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 300.)
Kisregény
ISBN 963-537-065-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037448]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2003.
Lindgren, Astrid
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Björn Berg kész. - Utánny. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-873-3 kötött : 1199,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1037488]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2003.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump går ombord (magyar)
   Harisnyás Pippi hajóra száll / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Utánny. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-879-2 kötött : 1199,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1037491]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2003.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Utánny. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-876-8 kötött : 1199,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1037489]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2003.
MacGregor, Kinley
Born in Sin (magyar)
   A kitaszított / Kinley MacGregor ; [ford. ... Baumann Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 381 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-540-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1038687]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2003.
MacGregor, Kinley
Claiming the highlander (magyar)
   Lángoló szenvedély / Kinley MacGregor ; [ford. Szabó Kata]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 380 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-487-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1038688]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2003.
Marshall, Alan
I can jump puddles (magyar)
   Én is versenyt futok a széllel / Alan Marshall ; [ford. Karig Sára]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 343 p. ; 21 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Regény
ISBN 963-9384-46-1 kötött : ár nélkül
820-31(94)=945.11
[AN 1036872]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2003.
Meredith, Astrid
Andreas and his vice (magyar)
   Andreas megbánása / Astrid Meredith ; [ford. Nagy Georgina]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-9528-07-2 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1038738]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2003.
Merle, Robert
L'idole (magyar)
   A bálvány / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1994. - 553, [4] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7442-9 kötött : 2300,- Ft
840-31=945.11
[AN 1037487]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2003.
Merle, Robert
L'île (magyar)
   A sziget / Robert Merle ; [ford. Justus Pál]. - Budapest : Európa, 2003. - 613 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7443-7 kötött : 2500,- Ft
840-31=945.11
[AN 1037483]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2003.
Nosov, Nikolaj Nikolaevič
   Az mind semmi! / Noszov ; [ford. Nikodémusz Elli és Balassa Anna] ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 60, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
A vál és ford. a "Fantazëry" és "Vesëlye rasskazy" c. kiad. alapján kész. - Mesék
ISBN 963-11-7823-4 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 1037587]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2003.
Orloff, Wera
Auch wenn du die andere Küsst (magyar)
   Ha mást ölelsz is.. / Wera Orloff ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 148.)
Regény
ISBN 963-9480-40-1 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038773]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2003.
Orloff, Wera
Auch wenn du gehst, werd ich dich lieben (magyar)
   Románc a világ végén / Wera Orloff ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 150.)
Kisregény
ISBN 963-9480-50-9 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1037978]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2003.
Perry, Stephani
Caliban cove (magyar)
   Az iszonyat foka / Stephani Perry ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 259 p. ; 20 cm
Regény. - Resident evil (keretcím)
ISBN 963-9441-66-X fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036841]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2003.
Phillips, Susan Elizabeth
The heart of mine (magyar)
   Törékeny szív / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 357 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-188-6 kötött : 1890,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1036844]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2003.
Roberts, Nora
Charmed (magyar)
   Tündérvarázs / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 349 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
ISBN 963-537-175-6 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037974]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2003.
Roberts, Nora
Witness in death (magyar)
   A halál szemtanúi / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 383 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-58-1 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1036843]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2003.
Sándor András (1932-)
   A döglött kandúr bizakodása : [versek] / Sándor András ; [Vitray Tamás előszavával]. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 99, [4] p. ; 21 cm
Kész. a "Zuversicht des toten Katers" c. kiad. felhasználásával
ISBN 963-695-122-5 kötött : ár nélkül
830-14(494)=945.11 *** 894.511-14
[AN 1038940]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2003.
Die Schwester, die Schlagzeilen machte (magyar)
   Claudia nővér és az álomlovag / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 151.)
Kisregény
ISBN 963-9480-43-6 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1038772]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2003.
Sheldon, Charles Monroe
His brothers keeper (magyar)
   Ki az én testvérem? : [regény] / Charles M. Sheldon ; átd. Jim Reimann ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2001. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-00-3 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 911744]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2003.
Shelton, Helen
The best man (magyar)
   Illik a képbe / Helen Shelton ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 232.)
Kisregény
ISBN 963-537-132-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037453]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2003.
Spencer, Catherine
The marriage experiment (magyar)
   Második nekifutás / Catherine Spencer ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 233.)
Kisregény
ISBN 963-537-133-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037455]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2003.
Steel, Danielle
Remembrance (magyar)
   Emlékezés / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 389 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Míg a halál el nem választ" címmel is
ISBN 963-203-082-6 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1036856]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2003.
Szabics Imre (1942-)
   De Peire Vidal à Bálint Balassi : études sur les contacts poétiques franco-hongrois du Moyen Âge et de la Renaissance / Imre Szabics. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94-95. és a jegyzetekben
ISBN 963-9316-66-0 fűzött : ár nélkül
840.091"10/15" *** 894.511.091"10/15"
[AN 1037696]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2003.
Thackeray, William Makepeace
Vanity fair (magyar)
   Hiúság vására / W. M. Thackeray ; [ford. Vas István] ; [a jegyzeteket írta Ruttkay Kálmán]. - Budapest : Európa, 2003. - 2 db ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7458-5 fűzött : 1200,- Ft
820-31=945.11
[AN 1037097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 493 p.
ISBN 963-07-7374-0
820-31=945.11
[AN 1037099] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 487, [4] p.
ISBN 963-07-7457-7
820-31=945.11
[AN 1037100] MARC

ANSEL
UTF-811962 /2003.
Weinberg, Robert
   Horizont-háború : [trilógia] / Robert Weinberg. - Budapest : Delta Vision, [2000-2001]. - 3 db ; 18 cm
MAGE (keretcím)
ISBN 963-00-4900-7 * (hibás ISBN 963-00-4907)
820-312.9(73)=945.11
[AN 798948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Háború a mennyekben. - [2001]. - 250 p.
ISBN 963-00-5955-X fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 907918] MARC

ANSEL
UTF-811963 /2003.
Williams, Cathy
The baby scandal (magyar)
   Vidéki kislány / Cathy Williams ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 299.)
Kisregény
ISBN 963-537-064-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1037449]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2003.
Williams, John Tyerman
Pooh and the psychologists (magyar)
   Micimackó és a pszichológusok / John Tyerman Williams ; [ford. Galamb Zoltán] ; [ill. E. H. Shepard]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 199, [2] p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9441-77-5 kötött : ár nélkül
820-7=945.11 *** 159.9(0:82-7)
[AN 1038981]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11965 /2003.
   500 találós kérdés SMS. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 17.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7 *** 398.6
[AN 1038691]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2003.
Ágh István (1938-)
   Semmi sem úgy : versek / Ágh István. - Budapest : Nap, 2003. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-9402-33-8 kötött : 1950,- Ft
894.511-14
[AN 1036806]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2003.
   Ákombák tanár úr : magyar írók novellái a tanárokról, diákokról, az iskoláról / [... vál. és összeáll. D. Szabó Mária]. - [Budapest] ; Palatinus, 2003. - 377 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9487-13-9 kötött : 2690,- Ft
894.511-32(082) *** 371.8(0:82-32)
[AN 1037433]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2003.
András Krisztina
   Oroszlánok a vízben / András Krisztina. - [Budapest] : Filum, [2003]. - 159 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-8347-89-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8347-85-6)
894.511-31(02.053.2)
[AN 1037154]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2003.
   Balatoni almanach / [Ágh István et al. versei a Balatonról] ; [szerk. Ács Anna, Géczi János] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., 2001. - [72] kézirat hasonmás : ill. ; 23 cm
Papírtokban
ISBN 963-7208-76-3 fűzetlen : ár nélkül
894.511-14(082) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-14)
[AN 916792]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2003.
Bartalos Mária (1951-)
   Szenvedés lángja / Szőnyi Bartalos Mária. - Budapest : Variant-Média, cop. 2003. - 164 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-210-351-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1036804]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2003.
Bóc István
   5+1 perces krimik / Bóc István ; [... ill. Kaján Tibor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 115 p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9441-78-3 kötött : ár nélkül
894.511-322.4
[AN 1038990]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2003.
Boga István
   Mohammed, a mekkai Abdallah fiának története / Boga István. - Casablanca ; [Budapest] : [KCST], [2001]-. - 21 cm
Közread. a Kőrösi Csoma Társaság
ISBN 963-8378-07-7
Mohamed (próféta)
894.511-312.6
[AN 1037927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 362, [49] p., [16] t.fol. : ill.
A címoldalon megjelenési évként: 1986. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-8378-08)
894.511-312.6
[AN 1037929] MARC

ANSEL
UTF-811973 /2003.
Bogdán Szabolcs
   Sindzse zabszeme : [paródia] / Lesbie L. Lowkupec ; [ferdítette Bogdán Szabolcs]. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-695-121-7 fűzött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 1038942]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2003.
Bükkösdi László (1939-)
   Szeressétek a macskát! : egy öregember emlékiratai / Bükkösdi László. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2003. - 357 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-09-2 kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1037065]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2003.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   A méla Tempefői ; Válogatott versek / Csokonai Vitéz Mihály . - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 329, [3] p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-968-9 fűzött : 690,- Ft
894.511-2 *** 894.511-14 *** 894.511-132
[AN 1038270]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2003.
Darvas Ferenc (1936-)
   Egy szerelem története és 1956 / Darvas Ferenc ; [ill. Bor István Iván] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2001-. - 21 cm
Regény
ISBN 963-8082-29-1
894.511-31
[AN 908127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 186 p. : ill.
ISBN 963-8082-30-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 908128] MARC

ANSEL
UTF-811977 /2003.
Deák László (1946-)
   Fojtatás / Deák László. - Budapest : Nap, 2003. - 145 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9402-34-6 kötött : 1950,- Ft
894.511-14
[AN 1036800]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2003.
Egerszegi Ferenc (1921-)
   A pálya szélén : válogatott versek / Egerszegi Ferenc. - Veszprém : OOK-Press Kft., 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-86156-0-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86153-0-5)
894.511-14
[AN 911426]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7817-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1037278]
MARC

ANSEL
UTF-811980 /2003.
Főző Péter
   Fény és árnyék.. : válogatott versek, 1998. május 1-jétől 2002. december 15-éig / Főző Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 44 p. ; 16 cm
ISBN 963-430-597-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1036925]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2003.
Friedrich Ádám (1937-)
   Réz-metszetek / Friedrich Ádám. - Budapest : Eurovoce, cop. 2003. - 131, [28] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-212-6 fűzött : ár nélkül
Friedrich Ádám (1937-)
894.511-94 *** 788.41.071.2(439)(092)Friedrich_Á.(0:82-94)
[AN 1037632]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2003.
Gábor Miklós (1919-1998)
   Nyomozok magam után : naplók / Gábor Miklós ; [... Vass Éva ... közreműködésével sajtó alá rend. és az utószót írta Kelecsényi László]. - Budapest ; Palatinus, 2003. - 309 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9487-33-3 kötött : 2990,- Ft
Gábor Miklós (1919-1998)
894.511-94 *** 792.028(439)(092)Gábor_M.(0:82-94)
[AN 1037419]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2003.
Halmosi Sándor
   Babérliget / Halmosi Sándor. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 50, [4] p. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-9212-79-2 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1037960]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2003.
   Harcsa a hegyen : vizek, halak, hajósok : magyar írók novellái / [... vál. és összeáll. Urbán László] ; [... szerzői Aszlányi Károly et al.]. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd Ny., 2003. - 330, [3] p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9487-26-0 kötött : 2600,- Ft
894.511-32(082) *** 799.1(0:82-32)
[AN 1037435]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2003.
Határ Győző (1914-)
   Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája melyben merészségén boldogságot nyer : Tururu és Türürü első meséjének folytatása - harminc felmondásban / Határ Győző ; [Gyulai Líviusz rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 30.)
ISBN 963-9212-77-6 kötött : 1200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1037962]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2003.
Hegedüs Gyula
   Az első pofon / Hegedüs Gyula ; [ill. Kuczora Vilmos]. - [Tamási] : Hegedüs Gy., [2003]. - 106, [2] p. : ill. ; 21 cm
Elbeszélések, versek
ISBN 963-430-571-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1038661]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2003.
Hegedüs Gyula
   A magyarok története / írta Hegedüs Gyula ; [ill. Kuczora Vilmos]. - [Tamási] : Hegedüs Gy., [2001]. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-313-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 909968]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2003.
Hüse Lajos (1970-)
   Bajnokok kardja / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 212, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 106.)
Regény. - A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-98-5 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 1038715]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7822-6 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 1037985]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermektörténetek
ISBN 963-11-7816-1 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 1037284]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2003.
Jété
   Te voltál.. : vallomás(ok) / Jété. - Budapest : Manu Art, [2003]. - [20] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-212-051-5 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1037939]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2003.
   József császár : Madách Imre utolsó drámája? / ismeretlen szerző ; [... sajtó alá rend., a magyarázó jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Bene Kálmán]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 252, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9416-51-7 kötött : 1990,- Ft
894.511-2 *** 894.511(091)-2"186"
[AN 1036842]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2003.
Kárpáti Csaba
   Vágyom és álmodom / Kárpáti Csaba ; [... ill. Dudás Sándor]. - Eger ; [Szerencs] : [H. A. T.], 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Közread. a Hegyaljai Alkotók Társulása
ISBN 963-206-476-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1037074]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2003.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Az Isten háta fekete : regény / Kárpáti Kamil. - Budapest : Stádium, 2002-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 912767
894.511-31
[AN 928629]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2003. - 336 p.
ISBN 963-9156-31-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1038711] MARC

ANSEL
UTF-811995 /2003.
Kertész Imre (1929-)
Sorstalanság (eszperantó)
   Sensorteco / Imre Kertész ; [tradukis ... István Ertl]. - Budapest : Aranygolyó 2000 Kft., [2003]. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Serio Oriento-Okcidento ; ; 37.)
Regény
ISBN 963-206-217-5 kötött : ár nélkül
894.511-31=089.2
[AN 1037163]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2003.
Kis Károly (1915-)
   Egy orvos élete, kora, hihetetlen, de igaz történetekkel, 1915-2000 / Kis Károly. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 425 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-424-3 fűzött : ár nélkül
Kis Károly (1915-)
894.511-94
[AN 911626]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2003.
Kiss Irén (1947-)
   Asteroth Budapesten / Kiss Irén. - Budapest : Kortárs, 2003. - 70, [2] p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9297-68-2 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1037459]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2003.
Kiss László
   Szindbád nem haza megy / Kiss László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 147 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Elbeszélések
ISBN 963-8496-29-0 kötött : 1850,- Ft
894.511-32
[AN 1037678]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2003.
Kodolányi János (1899-1969)
   Julianus barát / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 2 db ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
Regény
ISBN 963-361-278-0 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 911631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 419 p.
894.511-311.6
[AN 911634] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 376, [3] p.
894.511-311.6
[AN 911635] MARC

ANSEL
UTF-812000 /2003.
   Macskaiskolában : mesék kisiskolásoknak / Karácsonyi György illusztrációival. - Debrecen : TKK, [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-596-081-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1036961]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2003.
Méhes Károly (1965-)
   Weingruber vendége / Méhes Károly. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 340 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-368-489-7 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1037066]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák ; Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 336 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Regények. - Példányszám: 4000
Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-547-943-3)
894.511-31
[AN 1038269]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-1/-9
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   47., Novellák : folytatás. - 2001. - p. 7391-7544.
ISBN 963-9272-32-9 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 909108] MARC

ANSEL
UTF-812004 /2003.
Nádasi Katalin
   Mint préselt virágok.. : emlékek, álmok, élet / Nádasi Katalin. - Üröm : Daska Kv., 2003. - 198, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-430-435-4 fűzött : 1800,- Ft
894.511-94
[AN 1036665]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2003.
Nyíri Balázs (1983-)
   Muszájdzseki : szatírák, paródiák, hacsekéssajók / Nyíri Balázs. - Budapest : Accordia, 2003. - 60 p. ; 18 cm
ISBN 963-9502-06-5 fűzött : 890,- Ft
894.511-7
[AN 1038256]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2003.
Ocsenás Gábor
   A farkas és a kutya : állatmesék / [írta és szerk. Ocsenás Gábor] ; [rajz. Verebélyi Tibor]. - Miskolc : Ex-Imp Kft., 2003. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-590-7 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 1037068]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2003.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Babaóvoda / Osvát Erzsébet ; Karácsonyi György ill. - Debrecen : TKK, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-596-108-1 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 1036960]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2003.
Papp Tibor (1936-)
   Egy kisfiú háborús mozaikja / Papp Tibor. - Budapest : Európa, 2003. - 285 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7293-0 kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 1036959]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [Róna Emy rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
Elbeszélő költemény
ISBN 963-11-7818-8 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 1037286]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 78 p. ; 20 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-9320-09-9 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 1037295]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2003.
Radó Tamás
   Útközben : versek / Radó Tamás ; [graf. Széphelyi Petra]. - [Érd] : Szerző, 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-430-334-X fűzött : 850,- Ft
894.511-14
[AN 1038249]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2003.
Romhányi Gyula
   Ködben : összegyűjtött versek / Romhányi Gyula ; [... illusztrációit Csikász István rajz.] ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2003. - 157, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-372-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1037456]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2003.
Romhányi József (1921-1983)
   Doktor Bubó / Romhányi József ; Ternovszky Béla rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7821-8 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1037740]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1987. - 261 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7440-2 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 1037394]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2003.
   Szellőfalva / [ill. Őszi Zoltán] ; [kiad. Életút Alapítvány]. - [Kaposvár] : Életút Alapítvány, [2003]. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék. - Írta Máté Mártonné et al.
ISBN 963-210-712-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1038231]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : eleven képeskönyv / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 58, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-682-1 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 1038013]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2003.
Szirtes Zoltán
   Hévízi mesék / írta Szirtes Zoltán. - Hévíz ; Tisztaforrás Ingatlanok Ec., [2003]. - 41 p. ; 30 cm
Példányszám: 50
ISBN 963-00-8889-4 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1037412]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2003.
Szőcs Géza (1953-)
   A magyar ember és a zombi : drámás történetek / Szőcs Géza. - Budapest : Kortárs, 2003. - 403, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9297-82-8 fűzött : 2600,- Ft
894.511-2(498)
[AN 1036947]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2003.
Szundy Gizella (1914-)
   Versek / Szundy Gizella. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 72 fol. ; 20 cm
ISBN 963-440-680-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 910201]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2003.
Tarné Lévay Pálma (1935-2002)
   Istent faragtam : versek, vallomások a költőtől és a költőről / Tarné Lévay Pálma. - Eger : Szíki K., 2002. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1037072]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2003.
Vágó Csaba
   Hisztéria / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-18-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1038230]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2003.
Vass Henrik (1915-)
   Egy életút a XX. században : találkozásom a történelemmel / Vass Henrik ; [közread. az] MTA Történettudományi Intézet. - [Budapest] : MTA Törttud. Int. : Glória Press, cop. 2003. - 357 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8312-87-4 fűzött : 1200,- Ft
Vass Henrik (1915-)
894.511-94
[AN 1036837]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2003.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Széchenyi / Vekerdy Tamás. - Budapest : Holnap, 2002. - [6], XVI, 703 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-346-552-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 951347]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2003.
Vietórisz István (1879-1965)
   Tirpákok : életkép egy város hőskorából / írta Vietórisz István. - Hasonmás kiad. - [Nyíregyháza] : Kelet Press, [2001]. - [2], 109, [5] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Nyíregyháza : Orosz K. Ny., 1939
ISBN 963-85241-2-X * fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 912077]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2003.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Szirmok csókolóznak.. : Vitéz Ferenc versei, Komiszár János virágcsendéletei. - Debrecen : Komiszár J., 2003. - 76, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-430-561-X fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 75(439)(092)Komiszár_J.
[AN 1037457]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2003.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 183 p. ; 20 cm
Drámai költemény
ISBN 963-9320-18-8 fűzött : ár nélkül
894.511-121
[AN 1037294]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2003.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 18. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
Gyermekversek
ISBN 963-11-7820-X kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 1037285]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2003.
Zsúnyi Illés (1926-)
   Nehéz idők / Zsúnyi Illés. - [Nagydorog] : Zsúnyi I., 2001. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-426-X fűzött : ár nélkül
Zsúnyi Illés (1926-)
894.511-94
[AN 912069]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12029 /2003.
Busquets, Jordi
Mis primeras 1000 palabras (magyar)
   Az első 1000 szó piciknek / [rajz. Jordi Busquets és José Manuel Veiga] ; [ford. Csöndes Zoltán]. - [Budapest] : Officina Junior, [2003]. - 96 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9464-09-0 kötött : 2250,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1037094]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2003.
Patience, John
   Nagy-Brumm Brunó és Kis-Brumm Brumi : térbeli oktató- és foglalkoztatókönyv / írta és rajz. John Patience ; [ford. Csöndes Zoltán]. - 3. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, 2003. - 4 db : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9464-20-1
087.5(084.1)
[AN 1037557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ellentétek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9464-21-X kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1037559] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Formák és színek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9464-24-4 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1037560] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Szavak. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9464-22-8 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1037562] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Számok. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9464-23-6 kötött : 590,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1037563] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12031 /2003.
Disney, Walt
Monsters, Inc. (magyar)
   Szörny Rt / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
Képregény
ISBN 963-627-705-2 fűzött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 917432]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2003.
   A kilencedik művészet vagy Európai látkép : [nemzetközi képregénykiállítás] : [Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros ..., 2003. április 13 - május 16.] = The ninth art or European view : [international comics exhibition] : [Institute of Contemporary Art, Dunaújváros ..., April 13 - May 16, 2003] / [a katalógust szerk. ... Fehérvári Tamás] ; [kiadó ... Modern Művészetért Közalapítvány]. - [Dunaújváros] : Modern Művészetért Közalapítvány, cop. 2003. - [72] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-210-287-8 fűzött : ár nélkül
087.6:084.11(100) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 1036971]
MARC

ANSEL
UTF-8