MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:27:05
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1047 /2004.
   Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]-. - 22 cm
A kiadó neve 2000-től: Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7 *
030
[AN 357704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Zene / Ulrich Michels ; graf. Ulrich Michels és Gunther Vogel ; [ford. Gádor Ágnes]. - 2. átd. kiad. - cop. 2003. - 560 p. : ill., részben színes, részben kotta
dtv-Atlas zur Musik
ISBN 963-9471-20-8 kötött : 5980,- Ft
78:030
[AN 1057930] MARC

ANSEL
UTF-81048 /2004.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Szp - Ung / [szakszerk. Böjthe László et al.] ; [szerzők Abonyi Iván et al.]. - 2003. - [4], 930, XVII p. : ill., részben színes
ISBN 963-9257-17-6 kötött : ár nélkülISBN 963-9257-18-4 velúr : ár nélkül
030
[AN 1057333] MARC

ANSEL
UTF-81049 /2004.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Klc - Ky / [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [mtársak Bálinger János, Fűzfa László]. - 2003. - 931 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9556-07-6 kötött : ár nélkül
030
[AN 1058572] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1050 /2004.
Horn János (1932-)
   A földtan és a bányászat Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjasai, 1948-1999 / Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2002. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9576-9 fűzött : ár nélkül
06.068(439)"194/199":050.8 *** 55 *** 622
[AN 926964]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2004.
   Intézetek, intézeti épületek, 2003 / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Harangi Andrea, Kovács Marcell] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 58 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-696-X fűzött : 600,- Ft
06(439)"200"(083.41) *** 640.5(439)"200"(083.41)
[AN 1057864]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1052 /2004.
Gazda István (1948-)
   Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből / összeáll. Gazda István. - Budapest : Akad. K., 2003. - 43 p. ; 20 cm
Közös borítóban a "Magyar helyesírás' és szóragasztás' főbb szabályai a' Magyar Tudós Társaság' különös használatára" c. mű hasonmásával
ISBN 963-05-8076-4 fűzött : ár nélkül
Akadémiai Kiadó (Budapest)
655.41(439)"18/19" *** 061.12(439) *** 094/097.07 *** 809.451.1-1 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 1058865]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1053 /2004.
   Intellectuals and the politics of the humanities / ed. by Anna Wessely. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, cop. 2002. - 238 p. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study,, ISSN 1416-227X ; 12.)
Tanulmányok váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9293-04-0 fűzött : ár nélkül
008 *** 1 *** 316.343.652 *** 061.3(439-2Bp.)"1999/2000"
[AN 924790]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1054 /2004.
Douval, H. E.
Magie und Astrologie (magyar)
   Mágia és asztrológia / H. E. Douval ; [ford. Fejessné Rieger Piroska]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyakorlati mágia könyvei)
ISBN 963-9231-53-3 fűzött : 1400,- Ft
133.4 *** 133.52
[AN 1056478]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2004.
Encausse, Gérard
Le Tarot des bohémiens (magyar)
   A cigányok tarotja / Papus ; [ford. Kássa László, Nádassy László, Padi Ferenc]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 320 p. : ill. ; 21 cm + kártyacsomag
ISBN 963-9231-54-1 kötött : 5100,- Ft
133.3 *** 316.347(=914.99)
[AN 1057647]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2004.
   A Golden Dawn : az Arany Hajnal Hermetikus Rend kabbalája / [... összeáll. és az előszót írta G. S. Frater P. A. X.] ; [ford. Borsos Mária, Ladányi Lóránd, Simon Lajos]. - Onga : Hermit, [2002]. - 106 p. ; 21 cm
A ford. a Golden Dawn kéziratos gyűjteményéből kész.
ISBN 963-9231-30-4 fűzött : 1300,- Ft
133 *** 296.65
[AN 936027]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2004.
Haziel
Notre ange gardien existe (magyar)
   Őrangyalunk létezik / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-732-1 fűzött : 1790,- Ft
133.25
[AN 1056662]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2004.
Kalo Jenő
   Asztrológiai útravaló, 2004 / Kalo Jenő. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-734-8 fűzött : 2190,- Ft
133.52
[AN 1057428]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2004.
Prophet, Elizabeth Clare
Violet flame to heal body, mind and soul (magyar)
   Az ibolya láng meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket : a felemelkedett mesterek tanításai / Elizabeth Clare Prophet. - Budapest : Paramatma, 2003. - 109 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-210-953-8 fűzött : 1200, Ft
133
[AN 1058261]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2004.
Sacharow, Boris
Das Öffnen des dritten Auges (magyar)
   A harmadik szem megnyitásának keleti módszere : elmélet és gyakorlat : a hermetikus hagyomány tanítása a harmadik szem működéséről / Yogiraj Boris Sacharow ; [ford. Baráth András]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 99 p. ; 21 cm
Megjelent "A harmadik szem megnyitásának gyakorlata" címmel is
ISBN 963-9231-51-7 kötött : 2400,- Ft
133
[AN 1057644]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2004.
Sheppard, Susan
A witch's runes (magyar)
   Boszorkányjóskönyv : hogyan készítsd el és használd saját jósköveidet? / Susan Sheppard ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 230, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-730-5 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-528-730-4)
133.3 *** 159.961.3
[AN 1054890]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2004.
Tolle, Eckhart
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-739-9 fűzött : 1990,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 1057340]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1063 /2004.
   Aarhus meets Kyoto : national case studies in Central and Eastern Europe on public participation in climate change related decision making / ed. by Francesco Rizzo [et al.] ; [publ. by the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe]. - Szentendre : REC, 2003. - 23 p. ; 30 cm
ISBN 963-9424-40-4 fűzött : ár nélkül
504.38.054 *** 504.06(4-11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 1059196]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2004.
Boros Tiborné
   Gázművek hátrahagyott szennyezésének remediációja / Boros Tiborné. - Budapest : BMGE OMIKK, 2003. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-420-761-8 fűzött : 2600,- Ft
504.03 *** 662.76
[AN 1057160]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2004.
   Felkészülés az Európai Unióra a környezetvédelem területén - vállalkozóknak / [szerk. Karcza Mariann] ; [szerzők Balásházy László et al.]. - Budapest : ITDH M. Befektetési és Kereskedelemfejl. Kht., 2003. - 190 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 963-212-509-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-212-509-6)
504(4-62) *** 504(439) *** 349.6(439) *** 628
[AN 1057788]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2004.
Fonyó Zsolt (1943-)
   A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban / Fonyó Zsolt, Szépvölgyi János, Harangozó Gábor. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 81 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-292-7 fűzött : ár nélkül
504.064.43 *** 628.4.038 *** 66
[AN 1057205]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2004.
Fülöp Sándor
   Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban : kézikönyv a közösségi részvételről környezetvédelmi és vízügyi hatóságok szakemberei részére / írta Fülöp Sándor ; [közread. a] Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. - Szentendre : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Közp., 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9424-07-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9427-07-2)
504.06(439) *** 349.6(439)
[AN 926593]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2004.
Galli Miklós
   A tisztább termelés lehetőségei a söriparban / Galli Miklós, Zilahy Gyula. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 16.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-503-293-5 fűzött : ár nélkül
504.064.43 *** 628.4.038 *** 663.4
[AN 1057211]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2004.
Hancsók Jenő
   A metil-tercier-butil-éter (MTBE) és a környezet / Hancsók Jenő, Magyar Szabolcs. - Budapest : BMGE OMIKK, 2003. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 71-83.
ISBN 963-420-760-X * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-421-760-X)
504.03 *** 665.733.038.3
[AN 1057141]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2004.
Kertész Ádám (1948-)
   Tájökológia / Kertész Ádám. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-160.
ISBN 963-346-590-7 fűzött : 2790,- Ft
504.54(075.8)
[AN 1056611]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2004.
Koloszár Miklós
   A környezetvédelem 10 éve : 1990-2000 / Koloszár Miklós. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 39 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 19.)
ISBN 963-503-296-X fűzött : ár nélkül
504.06(439)"199"
[AN 1057225]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2004.
McNab, Chris
Living off the land (magyar)
   Túlélés a természetben / Chris McNab ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9329-78-9 kötött : ár nélkül
504.75.03
[AN 1057384]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2004.
Szlávik János (1947-)
   A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban / Szlávik János. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 17.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-503-294-3 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 332.1
[AN 1057213]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2004.
Valkó László (1947-)
   Fenntartható/környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezeti tudata / Valkó László. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 55 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 18.)
ISBN 963-503-295-1 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 504.03(100)
[AN 1057215]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1075 /2004.
Introduction to algorithms (magyar)
   Új algoritmusok / Thomas H. Cormen [et al.] ; [ford. Benczúr András et al.]. - Budapest : Scolar, cop. 2003. - 992 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 951-964.
ISBN 963-9193-90-9 kötött : 9750,- Ft
510.51(075.8) *** 519.688(075.8)
[AN 1058250]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1076 /2004.
Greene, Brian
   Az elegáns univerzum : [szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívása] / Brian Greene ; [ford. Gergely Árpád László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 963-9429-32-5 kötött : 2990,- Ft
530.1 *** 524.8
[AN 1059601]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2004.
Nucleus (magyar)
   Az atommag : utazás az anyag szívébe / Ray Mackintosh [et al.] ; ford. Gácsi Zoltán és Simon Alíz. - Budapest : Akad. K., 2003. - 143 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-05-8021-7 kötött : ár nélkül
539.1
[AN 1057280]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2004.
Sólyom Jenő (1940-)
   A modern szilárdtestfizika alapjai / Sólyom Jenő. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2002-2003]. - 3 db (1740 p.) ; 24 cm
ISBN 963-463-538-5
538.9-405(075.8) *** 539.4(075.8)
[AN 923874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kölcsönhatás az elektronok között. - cop. 2003. - [4], XXIV, 1161-1740. p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-618-7 fűzött : ár nélkül
538.9-405(075.8) *** 539.124
[AN 1059619] MARC

ANSEL
UTF-81079 /2004.
Veres Árpád (1926-)
   Photoactivation of isomers of stable nuclei and recent applications / Árpád Veres. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-199.
ISBN 963-05-7865-4 fűzött : ár nélkül
539.144
[AN 932692]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1080 /2004.
   Energy modelling in minerals : university textbook / ed. by Carlo Maria Gramaccioli. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2002. - 425 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (European Mineralogical Union notes in mineralogy, ISSN 1417-2917 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-566-0 fűzött : ár nélkül
549(075.8) *** 541
[AN 1059930]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1081 /2004.
Cadbury, Deborah
The dinosaur hunters (magyar)
   Dinoszauruszvadászok : a tudományos rivalizálás és a történelem előtti világ felfedezésének igaz története / Deborah Cadbury ; [ford. Bihari Gábor]. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 366 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 366-367.
ISBN 963-368-590-7 kötött : ár nélkül
56(100)(091) *** 930.1(100) *** 902
[AN 1055098]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2004.
   Karsztfejlődés / [szerk. Veress Márton] ; [kiad. a BDTF Természetföldrajzi Tanszék]. - Szombathely : BDTF, 1998-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - A közeadó neve 2000-től Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7173-93-5
551.435.8
[AN 389431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2003. - 382 p. : ill.
A 2003. márc. 28-29-én Szombathelyen tartott 6. "Karsztfejlődés" konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9531-13-8 fűzött : ár nélkül
551.435.8 *** 556.332.46 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1058953] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1083 /2004.
Austrian - Hungarian Workshop on Trojans and Related Topics (3.) (2002) (Wien)
   Proceedings of the 3rd Austrian Hungarian Workshop on Trojans and Related Topics / ed. by Florian Freistetter, Rudolf Dvorak, Bálint Érdi. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2003. - VIII, 204 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2002. máj. 13-15-én Bécsben tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-633-0 fűzött : ár nélkül
523.4 *** 061.3(436-2Wien)
[AN 1059983]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2004.
Diacu, Florin
Celestial encounters (magyar)
   Égi találkozások : [a káosz és a stabilitás eredete] / Florin Diacu, Philip Holmes ; [ford. Csiszár Villő]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 247-261.
ISBN 963-9429-37-6 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9429-37-7)
52 *** 52(100)(091)
[AN 1059549]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2004.
Herrmann, Joachim
Welcher Stern ist das? (magyar)
   És ez melyik csillag? : csillagok és bolygók felfedezése és megfigyelése : csillagképek lexikonával / Joachim Herrmann ; [ford. Bognár Viktória]. - Budapest : Sziget, 2003. - 190 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-8138-83-1 kötött : 2700,- Ft
524.3 *** 521.9
[AN 1054873]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1086 /2004.
A biofizika alapjai (angol)
   An introduction to biophysics with medical orientation / ed. by G. Rontó and I. Tarján ; contributors L. Berkes [et al.] ; [transl. by Z. Morlin, M. Mátrai and J. Kerpel-Fronius]. - 4. ed. - Budapest : Akad. K., 2003. - 446 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8088-8 kötött : ár nélkül
577.3 *** 612(075.8)
[AN 1058672]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2004.
Seminar on Inulin (9.) (2002) (Budapest)
   Ninth Seminar on Inulin : Budapest ... April 18-19, 2002 : abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Faculty of Food Sciences, European Fructan Association, Hungarian Scientific Society for Food Industry. - Budapest : Szt. István Univ. Fac. of Food Sciences : Hungarian Sci. Soc. for Food Industry, [2002]. - 27 p. ; 30 cm
Fűzetlen : ár nélkül
577 *** 579 *** 63 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 932058]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1088 /2004.
   10 éves a Primer Prevenciós Fórum : jubileumi kiadvány / [összeáll. Major Jenő]. - Budapest : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., 2003. - 87 p., [4] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 2.)
Borítócím: Jubileumi, X. Primer Prevenciós Fórum : visszatekintő
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
Primer Prevenciós Fórum.
616-084 *** 061.3(439)"199/200"
[AN 1056926]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2004.
Ádám Zsolt (1967-)
   Felkészülés! Vigyázz! Mozgás! : tornagyakorlatok és praktikus tanácsok kismamáknak / Ádám Zsolt, Tápainé Bajnay Márta. - Budapest : M. Kvklub : Springer Tud. K., 2003. - 172 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-547-906-9 kötött : ár nélkül
618.2-083 *** 613.71
[AN 1058798]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2004.
Balogh Endre
   Sectiones articulationis genus = Sectional anatomy of the knee joint = Anatomie en coupes du genou = Schicht-Anatomie des Kniegelenkes = A térd metszetanatómiája / Balogh Endre. - Budapest : Melania, [2002]. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Anatomy of bones and cartridges)
Példányszám: 2000
ISBN 963-9106-55-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6106-55-0)
611.983(084.12)
[AN 932584]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2004.
Barna István (1954-)
   Hypertonia és nephropathia diabetesben / Barna István. - [Budapest] : Therapia, 2003. - 224 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86317-1-6 fűzött : ár nélkül
616.379-008.64 *** 616.12-008.331.1 *** 616.61-008.64
[AN 1058783]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2004.
Caldwell, J. Paul
Sleep (magyar)
   Alvászavar / J. Paul Caldwell ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-81-9 fűzött : ár nélkül
616.8-009.836 *** 612.821.7
[AN 1057546]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2004.
Cox, Tracey
Hot sex (magyar)
   Forró szex : ahogy művelnünk kellene... / Tracey Cox ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-36-2 kötött : 2290,- Ft
613.88 *** 392.6
[AN 1057350]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2004.
Csörgő Anikó
   Várjuk a babát! : táplálkozási útmutató, menüajánlat, receptek a terhesség 9 hónapjára / Csörgő Anikó, Csigó László, Pető Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2003. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9180-37-8 kötött : 2990,- Ft
618.2-083 *** 641.55(083.12)
[AN 1058576]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2004.
   Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja társadalmi vitája : nyílt nap, 2003. február 6. / [szerk. Ferenczi Éva, Hunya Éva] ; [rend., közread. az] Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága. - Budapest : Országgyűlés Eü. Biz., 2003. - 123 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
614(439) *** 364(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1059079]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2004.
   "Együtt egy szebb jövőért" : fogyatékkal élő személyek európai éve 2003 / [... szerk. Nagyné Kovács Ilona] ; [kiad. a Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és Vár. Ped. Int., [2003]. - 105, [3] p. : ill. ; 21 cm + mell. (10 p.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 963-212-862-1 fűzött : ár nélkül
616.89-008.45 *** 376.42 *** 616-053.2
[AN 1057371]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2004.
Ferenczi Zoltán
   Drogprevenció, pedagógus, iskola / Ferenczi Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-634-9 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272
[AN 1059903]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2004.
Forrai György (1930-)
   Gyógyítások könyve : lehet-e orvosi lexikon a Biblia? / Forrai György ; [... Gustav[!] Doré ill.]. - Budapest : Athenaeum : Makkabi, 2003. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7475-89-3 kötött : ár nélkül
61 *** 22
[AN 1057542]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2004.
Gitt, Werner
Faszination Mensch (magyar)
   A csodálatos ember / Werner Gitt. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 155 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-9209-82-1 kötött : ár nélkül
611 *** 612 *** 244
[AN 1058532]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2004.
Hirschberg Jenő (1928-)
   A foniátria és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság története : a kommunikáció, a hangképzés és a beszéd zavarainak kezelése / Hirschberg Jenő. - Budapest : Hirschberg J., 2003. - 226, [15] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-430-549-0 kötött : ár nélkülISBN 963-430-697-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság.
616.22-008.5 *** 616.89-008.434 *** 061.2(439)
[AN 1059198]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2004.
Lajos Péter (1964-)
   Dadogásról - mindenkinek / Lajos Péter. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-163.
ISBN 963-9312-82-7 fűzött : 2820,- Ft
616.89-008.434.35 *** 376.36
[AN 1057944]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2004.
McNab, Chris
The personal security handbook (magyar)
   Túlélési technikák : mindennapi vészhelyzetek / Chris McNab és Joanna Rabiger ; [ford. Lengyel Tamás]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 191 p. : ill. ; 26 cm. - (Survivor könyvek)
ISBN 963-9546-05-4 fűzött : 2490,- Ft
614.8
[AN 1058341]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2004.
   A modern sejtanalitika módszertana : a III. Magyar Sejtanalitikai Konferencia kiadványa : Budapest, 2002. május 16-18. / [szerk. Vereb György, Szöllősi János, Molnár Béla] ; [kiad. Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, [2002]. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Magyar Biofizikai Társaság Sejtanalitikai Szekciója és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Sejtanalitikai Laboratóriuma. - Előadáskivonatok. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-472-659-3 fűzött : ár nélkül
612.014 *** 616-074/-078 *** 576.3 *** 577.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 932070]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2004.
   Szárnyra kapva : gyógyítás, gyógyulás, népművészet / szerk. Pető Zoltán ; [a kötet elkészítésében részt vettek Miksi Sándorné et al.] ; [kiad. "Integritás" Pszichiátriai Rehabilitációs Közhasznú Egyesület]. - Szeged : "Integritás" Pszichiátriai Rehabilitációs Közhasznú Egyes., 2002. - 104 p., [24] t. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9681-1 fűzött : ár nélkül
615.851.82 *** 616.89 *** 745.031.4
[AN 925194]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2004.
Torgyán Atilla (1962-)
   A tisztulás ösvényén : önnön lényünk felszabadítása / Torgyán Atilla. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-720-8 fűzött : 1990,- Ft
615.89 *** 613.261 *** 133.25
[AN 1056668]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2004.
Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Tudományos kongresszus (7.) (2003) (Debrecen)
   Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány VII. Tudományos Kongresszusa : Debrecen, 2003. augusztus 28-29. / szerk. Szilágyi János és Csaba Béla. - Debrecen : TAIM Nk. Alapítvány, 2003. - 110 p. ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-843-4 fűzött : ár nélkül
612.017.1 *** 616.24 *** 616-056.43 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1056504]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2004.
Világi Ildikó
   Neurokémia / Világi Ildikó. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 270 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-68-9 kötött : 3480,- Ft
612.822.2.014(075.8) *** 612.816.7.014(075.8)
[AN 1058987]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1108 /2004.
Kovács Péter
   Számítógép-hálózatok : praktikus útmutató hálózatépítéshez, internet kapcsolatok beállításához, vezetékes és vezeték nélküli technológiákhoz / Kovács Péter. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 234 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-618-313-9 fűzött : 2994,- Ft
681.324.02
[AN 1056570]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2004.
Meloni, Julie C.
Sams teach yourself PHP, MySQL and Apache in 24 hours (magyar)
   A PHP, a MySQL és az Apache használata / Julie C. Meloni ; [ford. Vajda Szabolcs]. - Budapest : Panem, 2004. - 592 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Webvilág,, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-391-4 fűzött : 4800,- Ft
519.682PHP *** 681.3.016MySQL *** 519.688Apache
[AN 1058393]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2004.
   Otthoni hálózat : tények, titkok, tippek / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2003. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7639-32-2 fűzött : 1490,- Ft
681.324Internet
[AN 1058548]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1111 /2004.
Kvász Iván
   Miért nem bírjuk a pincéreket? / írta Kvász Iván. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-75-1 kötött : ár nélkül
640.432.007(089.3)
[AN 1054913]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2004.
Molnár Alexandra
   Műkörömépítés = Nail art / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2002]. - 48 p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; 3.)
Írta Molnár Alexandra
ISBN 963-9440-05-1 fűzött : ár nélkül
687.54(078) *** 646.74(078)
[AN 935307]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2004.
Pach Zsigmond Pál (1919-2001)
   Szürkeposztó, szűrposztó, szűr : fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből / Pach Zsigmond Pál ; [sajtó alá rend. Csató Tamás]. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2003. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 31.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8312-88-2 fűzött : 1200,- Ft
687(439)"12/16" *** 338(091)(439)"12/16"
[AN 1057535]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1114 /2004.
Markóné Monostory Bernadett
   A kenőanyagok toxicitásának, biológiai lebonthatóságának és alkalmazási tulajdonságainak vizsgálata / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 963-593-476-9 fűzött : 1800,- Ft
665.76 *** 504.06
[AN 926271]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1115 /2004.
Póta Györgyné (1934-)
   Szabadban működő zajforrásokra vonatkozó irányelvek az Európai Unióban / Póta Györgyné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-593-477-7 fűzött : 1600,- Ft
628.517.2(4-62) *** 504.06
[AN 926261]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2004.
   Stability and ductility of steel structures : professor Ottó Halász memorial session, 2002, Budapest / ed. by M. Iványi. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - XIV, 858 p. : ill. ; 25 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-7950-2 kötött : ár nélkül
624.014.2 *** 624.04 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 936721]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1117 /2004.
Boros Péter
   NOHAB : a MÁV M61-es mozdonyainak története / Boros Péter, Kovács József, Novák András. - Budapest : Szerzők, 2002. - 316 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-440-879-6 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-873-6)
629.424
[AN 931699]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1118 /2004.
   Élelmiszer Szakma Napja : V. Szakma Napja Konferencia : 2003. szeptember 24-26., ... Lillafüred : 5 "Day of the Trade" Conference : 24-26 September 2003, ... Lillafüred. - [Budapest] : Élelmiszer szaklap szerk., [2003]. - 74 p. : ill. ; 30 cm
Prezentációk. - Gerinccím: Élelmizer[!] V. Szakma Napja Konferencia : 2003. szeptember 24-26.
Fűzött : ár nélkül
663/664 *** 339.3 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 1059176]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2004.
Gollmann, Birgit
Prachtfinken (magyar)
   Díszpintyek : gondozás, táplálás, viselkedés / Birgit Gollmann ; Regina Kuhn 49 fotójával és Siegfried Lokau 26 rajzával ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 963-9391-67-0 fűzött : 940,- Ft (hibás ISBN 963-9391-65-4)
636.68 *** 598.826
[AN 1056763]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2004.
Hajdu Ráfis János (1930-)
   Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd / [Hajdu Ráfis János]. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., [2002]. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Herman Ottó Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1587-5024 ; 3.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Mezőgazdasági Gépmúzeum (Mezőkövesd)
631.3 *** 069(439-2Mezőkövesd)(036)
[AN 934260]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2004.
Hübl, Markus
Kanarien (magyar)
   A kanári : gondozás, táplálás, viselkedés / Markus Hübl ; Regina Kuhn 57 színes fényképével és Siegfried Lokau 26 rajzával ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 963-9391-65-4 fűzött : 940,- Ft
636.68 *** 598.826.5
[AN 1056773]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2004.
Kecskés Csaba
   Biogazdálkodás Magyarországon 2000-2001. évben = Organic farming in Hungary, 2000-2001 / [kész. ... Kecskés Csaba, Kulcsár Rózsa] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 151 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-490-8 fűzött : 2000,- Ft
338.43(439)"2000/2001"(083.41) *** 631.147 *** 31(439)
[AN 932842]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2004.
   Magyar Tudomány Napja : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum Agrártudományi Szekció, Műszaki és Természettudományi Szekció, Neveléstudományi Szekció : [Kecskemét 2002. október 30 - november 5.] / [szerk. biz. Buchalla Botond et al.]. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2002. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
63 *** 62 *** 37 *** 5 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1058888]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2004.
Nagy Gyuláné
   Biokalendárium / Nagy Gyuláné. - Budapest ; Piliscsaba : Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, 2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 2.)
ISBN 963-206-664-2 fűzött : 750,- Ft
631.147 *** 050.9
[AN 1057016]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2004.
Veress István (1932-)
   Kutyatartás, nevelés : a 100 legfontosabb tudnivaló / Veress István. - Budapest : Barrus Kvk., cop. 2003. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-468-5 kötött : 1780,- Ft
636.7
[AN 1056177]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2004.
   World heritage expert meeting on vineyard cultural landscapes : 11-14 July 2001, Tokaj, Hungary / [edited by the UNESCO World Heritage Centre and the Secretariat of the Hungarian World Heritage Committee]. - Budapest : Secretariat of the Hungarian World Heritage Comm., 2002. - 83, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva angol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 663.2(4) *** 504.54.06 *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 932437]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1127 /2004.
1,001 DIY hints and tips (magyar)
   1001 fortély a ház körül / [ford. Gordos Judit et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 296 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8475-89-7 kötött : ár nélkül
64 *** 689
[AN 1054836]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2004.
   A 100 legjobb bajor fogás / [...szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2003]. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 66.
ISBN 963-9266-67-1 fűzött : ár nélkül
641.568(433)(083.12)
[AN 1059727]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2004.
   A 100 legjobb recept ínyenceknek / [...szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2003]. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 82.
ISBN 963-9444-10-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1059735]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2004.
   A 100 legjobb recept sörrel és borral / [... szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2003]. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 79
ISBN 963-9444-07-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):663.4 *** 641.55(083.12):663.2
[AN 1059729]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2004.
   A 100 legjobb reformdesszert / [szerk. Cserjés Panka]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2003]. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 70.
ISBN 963-9266-72-8 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 1059722]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2004.
Csemer Géza (1944-)
   A legfinomabb cigány ételek : a Kárpát-medencében elő[!] romák ételei, főzési szokásai, kultúrája / [írta] Csemer Géza ; [a receptúrákat és az ételeket kész.] Korpádi Péter ; [a fényképeket kész.] Patyi Árpád. - Budapest : Fantastico Moda, cop. 2003. - 159 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86221-0-5)
641.568(=914.99)(083.12) *** 392.8(=914.99)
[AN 1059723]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2004.
Frank Júlia (1946-)
   Ünnepi csemegék : Frank Júlia receptjeiből. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 79 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 963-549-048-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1057235]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2004.
Hargitai György (1963-)
   Cocina húngara / György Hargitai ; [fotografías András Gabula et al.] ; [trad. Zsuzsanna Komlódi]. - [Budapest] : Média Nova, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-012-X kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 931821]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2004.
László János
   Bio- és fűszerélmények az M5-ös mentén = Bio and spice adventures along the M5 / [írta és fényképezte László János] ; [rajz. Babos Krisztina] ; [... ford. Laza Sándor] ; [közread. az] AKA. - Budapest : AKA, 2003. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-212-180-5 kötött : ár nélkül
641.568(439.15) *** 641.885(439.15) *** 631.147
[AN 1058230]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2004.
Molnár Alexandra
   Gyógypedikür / Theodor Rössner. - Győr : Beato Angelico, [2002]. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; 2.)
ISBN 963-9440-02-7 fűzött : ár nélkül
646.74(078)
[AN 935306]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2004.
Segan, Francine
Shakespeare's kitchen (magyar)
   Shakespeare konyhája : reneszánsz receptek mai szemmel / Francine Segan ; Tim Turner fotóival. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 267 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szűr-Szabó Katalin. - Bibliogr.: p. 261-263. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-023-2 kötött : 6900,- Ft
641.55(083.12) *** 392.8(4)"15/16" *** 641(100)(091) *** 930.85(100)"14/16"
[AN 1058437]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2004.
Tamás Jenő (1932-)
   Tea : a világ legkedveltebb teafajtái / Tamás Jenő ; Tamás Ervin fotóival. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 118, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-609-1 kötött : ár nélkül
641.87:663.95 *** 930.85(100)
[AN 1055163]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1139 /2004.
   Bölcselet és analízis : [Kelemen János tiszteletére] / [szerk. Farkas Katalin és Orthmayr Imre]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2003. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kelemen János műveinek bibliográfiája: p. 343-353.
ISBN 963-463-629-2 fűzött : 2800,- Ft
1 *** 165 *** 800.1 *** 930.1 *** 012Kelemen_J.
[AN 1060044]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2004.
   Mélység és magasság / [szerk. Egresits Ferenc, Kovátsné Német Mária] ; [kiad. a NYME-ACSJTFK]. - Győr : NYME ACSJTFK, 2002. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9364-20-7 fűzött : ár nélkül
17 *** 37.034 *** 241
[AN 932702]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2004.
Nagy Edit
   Áramló tér és álló idő : Palágyi Menyhért tér- és időelmélete tükörként és/vagy tükröződésként: Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenőn át Ottlik Gézáig / Nagy Edit. - Miskolc : ME, 2002. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 3.)
Bibliogr.: p. 137-140. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
Posch Jenő (1859-1920)
Palágyi Menyhért (1859-1924)
1(439)(092)Palágyi_M. *** 1(439)(092)Posch_J. *** 114 *** 115
[AN 926472]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2004.
Schwendtner Tibor
   Szabadság és fenomenológia : tanulmányok Husserlről és Heideggerről / Schwendtner Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2003. - 171, [2] p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 163-171.
ISBN 963-9457-55-8 fűzött : ár nélkül
Husserl, Edmund
Heidegger, Martin
1(430)(092)Husserl,_E. *** 1(430)(092)Heidegger,_M. *** 130.121
[AN 1056991]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2004.
Tolnai Zsuzsa
   Én és a családom.. / Tolnai Zsuzsa. - Nyíregyháza : [Napfény Életmód Egyes.], 2003. - 23 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 10.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-746-3 fűzött : ár nélkül
173 *** 316.356.2
[AN 1055877]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1144 /2004.
Biblia (magyar)
   Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Átd. kiad / az Új nemzetközi bibliafordítás, NIV study Bible magyarázataival és mellékleteivel ; főszerk. Kenneth L. Barker ; szerk. Donald Burdick [et al. - Budapest : Veritas, [2002]. - XII, 2080 p., [14] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-85421-2-8 kötött : ár nélkül
22.04=945.11 *** 22.07
[AN 931946]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2004.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
The essence of happiness (magyar)
   A boldogság esszenciája : útmutató az élethez / Dalai Láma, Howard C. Cutler ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 120 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9367-37-0 fűzött : 1390,- Ft
294.321(515) *** 17.023.34
[AN 1057662]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2004.
Cawthorne, Nigel
The world's greatest cults (magyar)
   Szekták / Nigel Cawthorne ; [ford. Szekeres Márta, Szilágyi Diána, Lepp Tünde]. - [Budapest] : Ventus Libro, [2003]-. - 20 cm
289(100)
[AN 1055234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2003. - 124 p. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 9.)
ISBN 963-86332-8-X fűzött : 495,- Ft
289(100)(091) *** 061.236(100)(091)
[AN 1055248] MARC

ANSEL
UTF-81147 /2004.
   Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból : a Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben / [... szerk. és sajtó alá rend. Hudi József et al.]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2002. - 572 p. : ill. ; 24 cm + 6 mell. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések,, ISSN 1416-891X ; 5.)
Bibliogr.: p. 526-546.
ISBN 963-206-741-X kötött : ár nélkül
Dunántúli Református Egyházkerület.
284.2(439-03DunántúliEgyházkerület)"177"(093.2)
[AN 1058132]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2004.
Graves, Sue
What is the Bible? (magyar)
   Ismered a Bibliát? : [a keresztyénség könyvének bemutatása] / Sue Graves ; [ford. Nagy Lídia]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-300-959-6 kötött : 1900,- Ft
Biblia
22(02.053.2)
[AN 1058833]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A szeretet szimfóniája / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2003]. - 204, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-237-5 kötött : 1500,- Ft
244 *** 241.513
[AN 1054933]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2004.
Hansard, Christopher
The Tibetian art of positive thinking (magyar)
   A pozitív gondolkodás tibeti művészete : gyakorlati tanácsok az örömteli élethez / Christopher Hansard ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-39-7 fűzött : 1990,- Ft
294.321(515) *** 133.25
[AN 1057951]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2004.
Hislop, John
Seeking divinity (magyar)
   Az istenség keresése : dr. John S. Hislop beszédeiből / [ford. Túri Ágnes] ; kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Magyarországi Közp., 2002. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9891-1 fűzött : 1000,- Ft
Sathya Sai Baba
294.55
[AN 926416]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2004.
Hudi József (1956-)
   Fábián-emlékkönyv : Fábián József, 1761-1825, református esperes pályafutása / írta és szerk. Hudi József. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2002. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések,, ISSN 1416-891X ; 4.)
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 963-202-352-8 fűzött : ár nélkül
Fábián József (1761-1825)
284.2(439)(092)Fábián_J.
[AN 936309]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2004.
Juhász Judit
   "Hirdesd a háztetőkről" : a Magyar Katolikus Egyház kommunikációs programja / Juhász Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 19 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 10.)
ISBN 963-361-531-3 fűzött : ár nélkül
282(439)"200" *** 659.3 *** 070
[AN 1057025]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2004.
Knight, George R.
Reading Ellen White (magyar)
   Hogyan olvassuk Ellen White műveit? : segítség könyvei megértéséhez és alkalmazásához / George R. Knight ; [ford. Hegyes Csilla]. - [Budapest] : [Advent], [2002]
ISBN 963-9122-63-7 fűzött : ár nélkül
White, Ellen Gould
286.3(73)(092)White,_E.
[AN 926466]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2004.
   A kölcsönösség struktúrái : a kapcsolatokban megvalósuló egyház : 44. Magyar Pax Romana Kongresszus, 2002. április 3-6. / [rend., közread. a Magyar Pax Romana]. - Budapest : M. Pax Romana, [2002]. - [16] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
282 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 928113]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2004.
Lensi Orlandi Cardini, Giulio Cesare
Il bafometto dei Templari a Firenze (magyar)
   A templomosok Baphometje Firenzében / Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini ; [ford. Hegedűs Anna]. - Budapest : Camelot, 2003. - 67 p. : ill. ; 17 cm. - (Regulus kollekció, ISSN 1586-295X ; 5.)
ISBN 963-85682-6-7 fűzött : ár nélkül
271.024 *** 929.712
[AN 1056998]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2004.
Lepetit, Charles
Plus loin sur la piste, Charles de Foucauld (magyar)
   Párosan szép : Charles de Foucauld / Charles Lepetit ; [ford. Hagyó József]. - Biatorbágy : Krónikás Bt., cop. 2003. - 127 p. : ill., térk. ; 23 cm
ISBN 963-206-614-6 fűzött : ár nélkül
Foucauld, Charles de
266.2(64)(092)Foucauld,_Ch._de
[AN 1054968]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2004.
Marton Marcell
   Kolostori iskola a Kármelen / Marton Marcell ; [közread. a] Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány. - [Budapest] : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány : Szt. Gellért K., [2003]. - 295, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-233-2 kötött : ár nélkül
242
[AN 1058506]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2004.
Mize, Jackie
Supernatural childbirth (magyar)
   Gyermekszületés természetfeletti módon : Isten ígéreteinek megtapasztalása a fogamzásra és a szülésre vonatkozóan / [Jackie Mize] ; [ford. Hajekné Bolla Borbála]. - Győr : Adonai K., 2002. - 128 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-440-956-3 fűzött : ár nélkül
244 *** 618.2
[AN 934635]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2004.
Rizzi, Gimmi
6 gradini per pregare (magyar)
   Hat létrafok az imához / Gimmi Rizzi ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8456-96-5 fűzött : ár nélkül
248.143(02.053.2)
[AN 933183]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2004.
Rizzi, Gimmi
16 virtù per diventare grandi (magyar)
   A nagykorúság 16 erénye / Gimmi Rizzi ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A nagykorúság tizenhat erénye
ISBN 963-8456-97-3 fűzött : ár nélkül
241.5(02.053.2) *** 37.034(02.053.2)
[AN 933184]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2004.
Seregély István (1931-)
   A magyar katolikus egyház a harmadik évezred küszöbén / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 14 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 11.)
ISBN 963-361-535-6 fűzött : ár nélkül
282(439)"200"
[AN 1057037]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2004.
Spencer, John
The encyclopedia of the world's mystical and sacred sites (magyar)
   Misztikus és szent helyek : enciklopédikus gyűjtemény / John és Anne Spencer ; [ford. Orémuszné Kertész Timea]. - Debrecen : Gold Book, [2003]. - 302 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 963-9437-88-3 kötött : ár nélkül
291.35(100) *** 133
[AN 1055146]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2004.
Szarka Géza (1897-1974)
   A székesfehérvári belvárosi plébánia története / Szarka Géza ; [szerk. Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra, Mózessy Gergely] ; [közread.] Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár. - Székesfehérvár : Székesfehérvár Város Levéltára : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2003. - 447 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-353.
ISBN 963-212-871-0 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvári Belvárosi Plébánia.
282(439-2Székesfehérvár)(091) *** 726.54(439-2Székesfehérvár)
[AN 1057909]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1165 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A háztartások és családok adatai. - 2003. - 264 p.
ISBN 963-215-631-5 fűzött : 4000,- Ft
312.5(439)"2001"(083.41)
[AN 1057825] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A fogyatékos emberek helyzete / [szöveges elemzést írta Lakatos Miklós, Tausz Katalin]. - 2003. - 400 p. : ill.
ISBN 963-215-642-0 fűzött : 3800,- Ft
312.6-056.37(439)"2001"(083.41) *** 312.6-056.26(439)"2001"(083.41)
[AN 1057830] MARC

ANSEL
UTF-81166 /2004.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   The long journey of Gracia Mendes / Marianna D. Birnbaum. - Budapest ; New York : CEU Press, 2003. - 147 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-140.
ISBN 963-9241-67-9 kötött : ár nélkül
Nasi, Gracia
316.347(=924)(4)"15"
[AN 1057756]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2004.
Buchanan, Mark
Nexus (magyar)
   Nexus, avagy Kicsi a világ : a hálózatok úttörő tudománya / Mark Buchanan ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, 2003. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-77-1 kötött : 2900,- Ft
316.47 *** 519.179 *** 681.324
[AN 1058848]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2004.
Dobossy Imre
   Öregedés és társadalmi környezet / Dobossy Imre, S. Molnár Edit, Virágh Eszter. - Budapest : Népességtud. Kut. Int., 2003. - 167 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet,, ISSN 1589-0570 ; 3.)
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 963-7109-94-3 fűzött : ár nélkül
312.982-053.9(439)"200"(083.41) *** 316.37-053.9(439)
[AN 1057026]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2004.
Kamarás Ferenc (1943-)
Tíz évvel a házasságkötés után (angol)
   Ten years after the wedding : a longitudinal survey of marriages contracted in 1990 and 1991 : 2001 / [auth. Ferenc Kamarás, Klára Serfőző Szukics] ; [publ. by the] Central Statistical Office. - Budapest : Central Statistical Office, 2003. - 84 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-649-8 fűzött : 4300,- Ft
312.3(439)"2001"(083.41) *** 314.5(439)"2001"(083.41)
[AN 1057871]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2004.
Knight, George R.
Ellen White's world (magyar)
   Ellen White kora / George R. Knight ; [ford. Whitaker Beatrix]. - Budapest : Advent, 2002. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9122-83-1 fűzött : ár nélkül
White, Ellen Gould
316.32(73)"18" *** 283/289(73)"18" *** 286.3(73)(092)White,_E.
[AN 926468]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2004.
Moeller, Michael Lukas
Die Wahrheit beginnt zu zweit (magyar)
   Az igazság kettesben kezdődik : a pár-beszéd fontosságáról / Michael Lukas Moeller ; ... ford. Kornya István. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9312-74-6 fűzött : 2880,- Ft
316.472.4 *** 316.772.4 *** 159.922.1
[AN 1057937]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2004.
   Poverty, ethnicity and gender in transitional societies / ed. by Iván Szelényi. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7930-8 fűzött : ár nélkül
316.347(4-11)(083.41) *** 316.344.23(4-11)(083.41) *** 316.346.2(4-11)(083.41)
[AN 932693]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2004.
   A roma közösség kultúrája és iskolai pszichológiája / [szerk. László János, Forray R. Katalin] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete és Romológiai Tanszéke. - Pécs : PTE BTK Pszichológiai Int., 2002. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 926941]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2004.
Tóth István János (1960-)
   Előrejelzési kudarcok és kollektív tévedések: becsülhettek-e volna pontosan a közvéleménykutatók? / [... írta Tóth I. János] ; [közread. a] Wargo Közgazdasági Elemző- és Piackutató Intézet. - Budapest : Wargo Közgazd. Elemző- és Piackut. Int., 2003. - 53 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-212-603-3 fűzött : ár nélkül
303.425.6 *** 659.4.012.12
[AN 1057219]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2004.
Tóth Károly (1935-)
   Ki látta őket? : adatok a hajdúhadházi zsidóság történetéhez / Tóth Károly ; [a fotókat kész. Kádár Dánielné] ; [kiad. a Mocsár Gábor Irodalmi és Baráti Kör]. - Hajdúhadház : Mocsár G. Irod. és Baráti Kör, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9963-2 fűzött : 1200,- Ft
316.347(=924)(439-2Hajdúhadház)(091)
[AN 930122]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2004.
   A zsidó nő : [kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban, 2002. április 25 - 2002. szeptember 2.] / [szerk. Toronyi Zsuzsanna] ; [írta Toronyi Zsuzsanna et al.]. - [Budapest] : M. Zsidó Múz. és Lvt., [2002]. - 173, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-517-2 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2(=924)(439) *** 930.85(439)(=924) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 932568]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1177 /2004.
Alföldi Fazekas Triennálé (9.) (2003) (Karcag)
   IX. Alföldi Fazekas Triennálé : Karcag, 2003. augusztus 15 - szeptember 20. / [rendező szervek Magyar Művelődési Intézet, Karcag Város Önkormányzata, Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ] ; [a katalógust kiad. a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ]. - Karcag : Déryné Művel. és Ifj. Közp., [2003]. - [24] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.14) *** 738.3.031.4(439) *** 061.4(439-2Karcag)
[AN 1059157]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2004.
Cavelius, Alexandra
Ess-Knigge (magyar)
   Az étkezés illemtana : jó modor - à la carte : magabiztos fellépés az étteremben és vendégségben : hogyan étkezzünk helyesen? - válasz a legfontosabb kérdésekre / [Alexandra Cavelius, Antje Brudereck] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9519-30-8 kötött : ár nélkül
395 *** 642
[AN 1058448]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2004.
Fashion (magyar)
   A divat története a 18-20. században : a Kyoto Costume Institute gyűjteménye / [főszerk. Akiko Fukai] ; [... szerzői Akiko Fukai et al.] ; [ford. Gabos Erika]. - Budapest : Taschen : Vince, 2003. - 735 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 729-731.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2583-2
Kyoto Costume Institute.
391(100)"17/19" *** 646.1/.6 *** 930.85(100)"17/19" *** 069(520-2Kyoto)(036)
[AN 1057650]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2004.
Fehér Zoltán
   Boszorkány a forgószélben : Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata / Fehér Zoltán. - [Budapest] : EFI : L'Harmattan, 2003. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
ISBN 963-9457-58-2 fűzött : ár nélkül
398.3(=945.11)(439-2Szank) *** 398.3(=945.11)(439-2Móricgát) *** 615.89
[AN 1056997]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2004.
   Folk ballads, ethics, moral issues : [papers of the 31st International Ballad Conference Budapest, 21-23 April 2001] / ed. by Gábor Barna and Ildikó Kríza. - Budapest : Akad. K. : Inst. of Ethnology HAS ; [Szeged] : Dep. of Ethnology Univ. of Szeged, cop. 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7989-8 fűzött : ár nélkülISBN 963-482-561-3
398.87(=00) *** 061.3(439-2Bp)"2001" *** 398.8(=00)
[AN 1056331]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2004.
Kunt Ernő (1948-1994)
   Az antropológia keresése : válogatott tanulmányok / Kunt Ernő. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutint., 2003. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 20.)
Bibliogr.: p. 231-240.
ISBN 963-9457-54-X fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 316.7
[AN 1056985]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2004.
   Ritualisierung, Zeit, Kommunikation / hrsg. von Gábor Barna. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 101 p. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8009-8 fűzött : ár nélkül
398(=00)(4) *** 316.7(4) *** 28(4)"18/19" *** 39(=00)(4)
[AN 1056377]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2004.
Takács Erika
   A legendák földjén / Angelica Ralphsone[!Ralphstone]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: A legendák és történelmi mítoszok földjén
ISBN 963-9497-35-5 kötött : ár nélkül
398.221(100) *** 291.13(100) *** 930.85(100)
[AN 1059704]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2004.
Veresegyházi Béla
   Történelmi emlékhelyek A-Z-ig / Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 287 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-9308-79-X kötött : 2980,- Ft
394.46 *** 930.9:030 *** 72(100)
[AN 1056840]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1186 /2004.
Bayer Zsolt (1963-)
   A Kárpátok Cicerója : a szellemi hagyaték : mondta: Medgyessy Péter / lejegyezte és jegyzetekkel ell. Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 190 p. ; 17 cm
ISBN 963-9484-96-2 fűzött : 1800,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
32(439)(092)Medgyessy_P.(0:82-7)
[AN 1059273]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2004.
Bela Györgyi
   Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban : döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása / Bela Györgyi, Pataki György, Valené Kelemen Ágnes. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 94 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 20.)
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 963-503-298-6 fűzött : ár nélkül
323.21 *** 504.03
[AN 1057230]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2004.
   From liberal values to democratic transition : essays in honor of János Kis / ed. by Ronald Dworkin ; ed. board Viktor Bőhm [et al.]. - Budapest ; New York : CEU Press, 2004. - 293 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kis János műveinek vál. bibliográfiája: p. 285-287.
ISBN 963-9241-77-6 kötött : ár nélkül
321.7 *** 329.12 *** 330.821 *** 32(439)"1989/199" *** 34 *** 012Kis_J.
[AN 1057705]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2004.
   Legislation on church-state relations in Hungary / ed. by Balázs Schanda ; [publ. by the] Ministry of Cultural Heritage. - Budapest : Min. of Cultural Heritage, 2002. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-00-9629-3 fűzött : ár nélkül
322(439)(094) *** 261.7(439)(094)
[AN 927046]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2004.
   A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, 1945-1948 : visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok / szerk. Szarka László ; [a gyűjtőmunkát koordinálta Nemes Andrásné és Monostori Éva] ; [a ... visszaemlékezéseket, interjúkat kész. Árendás Zsuzsa et al.]. - [Budapest] : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int. ; Komárom : Kecskés László Társ., 2003. - 303 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez, ISSN 1785-0983)
Bibliogr.: p. 299-303. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-392-0 fűzött : ár nélkül
325.254(=945.11)(437.6)"194"(093) *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948"
[AN 1055694]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2004.
Ungváry Zsolt (1969-)
   Jobbra át / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Szerző, [2003]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-485-0 fűzött : 1400,- Ft
323(439)"200"(0:82-92) *** 323(439)"200"(0:82-7)
[AN 1055048]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2004.
Ungváry Zsolt (1969-)
   Jobbszél / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Simon K., [2003]. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 963-9338-29-X fűzött : 1280,- Ft
323(439)"200"(0:82-92) *** 323(439)"200"(0:82-7)
[AN 1055039]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1193 /2004.
Bryant, Mark
Casanova's parrot and other tales of the famous and their pets (magyar)
   Casanova papagája és más történetek hírességekről és kedvenceikről / [Mark Bryant] ; [... ford. E. Gábor Éva] ; [ill. ... Kotnyek Flóra]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - 238 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9379-31-X kötött : 1790,- Ft
929(100) *** 636.045
[AN 1057760]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2004.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
1986-tól szerk. Rácz István. - A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei (cvált.)
ISBN 963-471-275-4
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [25.], 1597/1598 / ... ford. és sajtó alá rend. Balogh István. - 2002. - 213 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 34.)
A bev. német nyelven is. - Példányszám: 400
Fűzött : 400,- Ft (hibás ISBN 963-7238-241)
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 925615] MARC

ANSEL
UTF-81195 /2004.
   Életünk Kelet-Európa : tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára / [szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula] ; [kész. az ELTE Ruszisztikai Központ és az MTA Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport műhelyében]. - [Budapest] : Pannonica : M. Ruszisztikai Egyes., cop. 2003. - 326, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Niederhauser Emil műveinek bibliográfiája: p. 309-326.
ISBN 963-7730-33-8 kötött : ár nélkül
93/99 *** 012Niederhauser_E.
[AN 1055181]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2004.
Eutropius
Breviarium ab urbe condita (magyar)
   Róma rövid története / Eutropius ; [ford. Teravágimov Péter] ; [... az utószót írta Ferenczi Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 119, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-836-0 kötött : 1500,- Ft
Római Birodalom
937 *** 871-96=945.11
[AN 1058875]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2004.
Fónagy Zoltán (1962-)
   Széchenyi és Kossuth / Fónagy Zoltán, Dobszay Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 298 p. ; 20 cm. - (Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból)
Bibliogr.: p. 288-292.
ISBN 963-09-4462-6 fűzött : 1490,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Széchenyi István (1791-1860)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 943.9"18"(092)Széchenyi_I.
[AN 1057376]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2004.
Gasparini, Juan
Mujeres de dictarodes (magyar)
   Diktátorok asszonyai : Fidel Castro, Augusto Pinochet, Ferdinand Marcos, Alberto Fujimori, Jorge Rafael Videla, Szlobodan Milosevics / Juan Gasparini ; [ford. Dornbach Mária ..., Csikós Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 308 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9237-07-8 kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9237-07-08)
929-055.2(100) *** 94"19"(092)
[AN 1060045]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2004.
   "A halál árnyékának völgyében járok..." : a középkori templom körüli temetők kutatása : Magyar Nemzeti Múzeum, 2003. május 13-16. - [Budapest] : [MNM], [2003]. - 25 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
904(439)"04/14" *** 718(439) *** 726.8(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1059105]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2004.
Johnson, Paul
The civilization of ancient Egypt (magyar)
   Az ősi Egyiptom civilizációja / Paul Johnson ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2003. - 277 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 963-07-7485-2 fűzött : 4500,- Ft
Egyiptom
930.85(32) *** 904(32) *** 7(32)
[AN 1056861]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2004.
Kazinczy István
   Nadány : Körösladány története a kezdetektől az Árpád-házi királyok uralkodásáig / Kazinczy István ; [kiad. Körösladány Nagyközség Önkormányzata]. - Körösladány : Önkormányzat, 2002. - 215 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2000. - Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 963-202-596-2 fűzött : ár nélkül
Körösladány
943.9-2Körösladány *** 903/904(439-2Körösladány)
[AN 932442]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2004.
Keegan, John
The Second World War (magyar)
   A második világháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2003. - 1031 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7489-5 kötött : 3800,- Ft
94"1939/1945"
[AN 1057238]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2004.
Kurucz János
   A Nagykunságon "lakozott" Laczka család / Kurucz János. - Karcag : [Magánkiad.], 2002. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 963-440-842-7 fűzött : ár nélkül
Laczka család
929.52(439)Laczka
[AN 928460]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2004.
Lever, Evelyne
Madame de Pompadour (magyar)
   Madame de Pompadour / Evelyne Lever ; [ford. Nagy Nóra] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2003. - 489, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 461-469.
ISBN 963-07-7472-0 kötött : 2500,- Ft
Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, marquise de.
944"17"(092)Pompadour._J._A._P.,_marquise_de(0:82-94)
[AN 1058598]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2004.
Millenniumi magyar történet (francia)
   Mil ans d'histoire hongroise : histoire de la Hongrie de la conquête jusqu'à nos jours / édité par István György Tóth ; [auteurs Gábor Ágoston et al.] ; [bibliogr. et chronologie Gabriella Kocsis] ; [trad. par Réka Csepeli et Patrick Royer]. - [Budapest] : Corvina : Osiris, 2003. - 730, [64] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 699-703.
ISBN 963-13-5232-3 kötött : 7900,- Ft
943.9
[AN 1057603]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2004.
Miller, J. Maxwell
A history of ancient Israel and Judah (magyar)
   Az ókori Izrael és Júda története / J. Maxwell Miller, John H. Hayes ; ford. Erdős Ágnes. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 498 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia orientalia, ISSN 1418-2831 ; 3.)
Bibliogr.: p. 455-468.
ISBN 963-9296-77-5 fűzött : ár nélkül
Izrael
933 *** 221
[AN 1059651]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2004.
Nemere István (1944-)
   Szerelmes királynők / Daniel Florion. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-19-0 kötött : 1980,- Ft
929-055.2(100)(089.3) *** 930.9(092)(089.3)
[AN 1055158]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2004.
   Őfelsége a japán Császár és Császárné / [közread. a] Külügyminisztérium. - [Budapest] : Külügymin., 2002. - 51, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Akihito (Japán: császár)
Michiko (Japán: császárné)
952.0(092)Akihito *** 929(520)Michiko
[AN 932567]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2004.
Polian, Pavel
Ne po svoej vole (angol)
   Against their will : the history and geography of forced migrations in the USSR / by Pavel Polian ; [transl. by Anna Yastrzhembska]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2003. - XVI, 425 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-398.
ISBN 963-9241-68-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-73-3 fűzött : ár nélkül
947"191/195" *** 325.254(=00)(47)"193/195" *** 323.282(47)"193/195"
[AN 1059193]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2004.
Sövényházyné Sándor Judit (1920-)
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : egy családfa levelei és virágai / Sövényházyné Sándor Judit ; [rajz. Hámosné Sándor Margit]. - Szeged : Bába, 2002. - 131, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9347-83-3 fűzött : ár nélkül
929.52(439)
[AN 932975]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2004.
Szalai Miklós
   Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája / Szalai Miklós ; [kiad. az] MTA Történettudományi Intézete. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-8312-89-0 fűzött : 1200,- Ft
Andrássy Gyula (1860-1929)
943.9"186/192"(092)Andrássy_Gy.,_ifj.
[AN 1057400]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2004.
Szidiropulosz Archimédesz (1944-)
   Trianon utóélete : házból-hazából kirekesztett : irodalmi szemle / Szidiropulosz Archimédesz ; [ill. Veszeli Lajos] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-57-1 kötött : 4000,- Ft (hibás ISBN 963-9406-37-6)
943.9"192/195" *** 341.382"1920"
[AN 1056320]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2004.
Takács Erika
   A világ 103 csodája / Angelica Ralphstone. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-51-7 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 1059884]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2004.
Torbágyi Novák József Lajos (1884-19??)
   Uralkodók és főemberek : történelmi segédkönyv / összeáll. Torbágyi Novák József Lajos. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Pán, 2003. - 418 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Centrum, 1928
ISBN 963-7965-48-3 kötött : ár nélkül
929.52(100) *** 929(100) *** 930.9(092)
[AN 1058757]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2004.
Tringli István (1960-)
   Az újkor hajnala : Magyarország története, 1440-1541 / Tringli István. - Budapest : Vince K., 2003. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : magyar történelem,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 168-174.
ISBN 963-9323-92-6 kötött : 2495,- Ft
943.9"144/154"
[AN 1056459]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2004.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   A hun-magyar őstörténelem : uj szempontok a magyar őstörténet feltárásához / írta Zajti Ferenc ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, cop. 2002. - 63 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1928. - Eredetileg az "Aveszta-könyvtár" c. sorozat 16. tagjaként jelent meg
ISBN 963-86182-4-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-861182-4-8)
930.8(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 936075]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1217 /2004.
Ács László
   Burma (Mianmar), Thaiföld, Kambodzsa / Ács László. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 387 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-368-493-5 kötött : ár nélkül
Thaiföld - Kambodzsa - Burma
915.93(036) *** 915.91(036) *** 915.96(036)
[AN 1056845]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2004.
   Agglomerációk, településegyüttesek / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 21 db ; 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai. - Egyes kötetek közös főcím nélkül
ISBN 963-215-670-6
911.375.453(439)(083.41)
[AN 1052270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [18], Nyíregyházi településegyüttes / [kész. Dajka János et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága . - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2003. - 56 p. : ill.
ISBN 963-215-664-1 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Nyíregyháza)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Nyíregyháza)"200"(083.41)
[AN 1055895] MARC

ANSEL
UTF-81219 /2004.
Bagi Éva (1948-)
   Kövek zenéje : örményországi barangolások / Bagi Éva. - Budapest : Pronett Invest Kft., 2003. - 179 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 963-206-697-9 kötött : ár nélkül
Örményország
914.792.5(036)
[AN 1056531]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2004.
Danzuso, Giuseppe Lazzaro
Sicilia (magyar)
   Szicília / Giuseppe Lazzaro Danzuso ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Gabo, [2003]. - 136 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 963-9237-74-4 kötött : ár nélkül
Szicília
908.450.82
[AN 1057113]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2004.
Feiler, Bruce
Walking the Bible (magyar)
   Bibliai tájak : utazás Mózes öt könyve nyomán / Bruce Feiler ; [ford. Daróczi Enikő]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 963-9437-73-5 kötött : ár nélkül
908.33(0:82-992) *** 222.1.07 *** 820-992(73)=945.11
[AN 1056760]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2004.
Gaussen, Frédéric
Paris des peintres (magyar)
   A festők Párizsa / Frédéric Gaussen ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Vince K., 2003. - 191 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-9323-90-X kötött : 6495,- Ft
Paris
908.44-2Paris(084.1) *** 75(100)"18/19" *** 930.85(44-2Paris)"18/19"
[AN 1057654]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2004.
Horváth Sándor (1950-)
   Senyétől Zsennyéig avagy Miről mesélne az "Ezeréves" tölgy : Zsennye község története / Horváth Sándor ; [fotó Bonta Zoltán et al.] ; [kiad. Zsennye község Önkormányzata]. - [Zsennye] : Önkormányzat, [2003]. - 286 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 963-212-193-7 fűzött : ár nélkül
Zsennye
908.439-2Zsennye
[AN 1056893]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2004.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Szigetvilág : a Föld 18 legszebb nyaralószigete : térképekkel, hasznos tanácsokkal / [írta és szerk. L. Kelemen Gábor] ; [fotók L. Kelemen Gábor, Gombos Gyöngyi ...]. - Budapest : LKG, 2003. - 112 p. : ill., színes ; 15 cm. - (LKG útikönyvek, ISSN 1585-7239)
ISBN 963-212-313-1 fűzött : 1700,- Ft
914/919(210.7)(036)
[AN 1058271]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2004.
   Miskolc az ezredfordulón / [Sáray László és Üveges Tamás közreműködésével szerk. Dobrossy István] ; [fotó Kaderják Csilla et al.] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadványa]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2002. - 402 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9311-15-4 kötött : ár nélkül
Miskolc
908.439-2Miskolc
[AN 933001]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2004.
Pénzes Tímea (1976-)
   Madagaszkári napló / Pénzes Tímea. - Budapest : FISZ, 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 24.)
ISBN 963-86368-6-6 fűzött : 1200,- Ft
Madagaszkár
908.691(0:82-992)
[AN 1059676]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2004.
   "Pusztán város" : [Bábolna nagyközség várossá nyilvánítási pályázata, 2003]. - Bábolna : [Önkormányzat], 2003. - 97, [31] p. : ill. ; 22 cm
Közread. Bábolna Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Bábolna
908.439-2Bábolna *** 06.063
[AN 1059168]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2004.
Szutorisz Gyula
   Hegyek és virágok : Erdély, a Magas-Tátra és az Alpok túravidékén / Szutorisz Gyula. - Budapest : Kornétás, cop. 2003. - 198 p., XVI t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-9353-22-1 kötött : 3990,- Ft
908.4(234.3) *** 908.437.6(234.372.43) *** 908.498.4(234.421) *** 796.51 *** 581.9(4)(234.3) *** 581.9(437.6)(234.372.43) *** 581.9(498.4)(234.421
[AN 1058525]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2004.
Takács Erika
   Metropoliszok / Angelica Ralphstone. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Monumentális metropoliszok
ISBN 963-9497-52-5 kötött : ár nélkül
911.375(100) *** 711.433(100) *** 930.85(100)
[AN 1059857]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2004.
   Tiszalök 10 éve város / [szerk. Görbedi Miklós]. - Tiszalök : Önkormányzat, 2002. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszalöki füzetek, ISSN 1419-9254 ; 14.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9666-8 fűzött : ár nélkül
Tiszalök
908.439-2Tiszalök
[AN 926315]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2004.
   Tiszaszalka a millenium évében : [2000-2001] / [szerk. ... Miklós Elemér] ; [kiad. Tiszaszalka község Önkormányzata]. - Tiszaszalka : Önkormányzat, [2002]. - 79, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 963-00-6568-1 fűzött : ár nélkül
Tiszaszalka
908.439-2Tiszaszalka *** 943.9-2Tiszaszalka
[AN 924639]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1232 /2004.
   50 éves a polgári perrendtartás : tanulmánykötet / szerk. Kengyel Miklós ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK : Dialóg Campus, 2003. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9123-90-0 fűzött : ár nélkül
347.9(439)"195/200"
[AN 1058828]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2004.
   Államigazgatási eljárás. - Budapest : Árboc, [2003]. - 16 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. szept. 1.
Fűzött : 360,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
35.077(439)(094)
[AN 1059187]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2004.
Baranyi Béla (1946-)
   Before Schengen - ready for Schengen : euroregional organisations and new interregional formations at the Eastern borders of Hungary / by Béla Baranyi. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2002. - 38 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 0238-2008 ; 38.)
Bibliogr.: p. 36-38.
Fűzött : ár nélkül
351.756(4-62) *** 351.756(439)
[AN 932696]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2004.
   Betekintés a jogrendszerek világába / szerk. Badó Attila, Loss Sándor. - Budapest : Nyitott Kv., 2003. - 452 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86445-0-8 fűzött : ár nélkül
340.15(100)(075.8) *** 340.5(075.8)
[AN 1057087]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2004.
Bratán Mária (1936-)
   50 éves a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 1953-2003 / írta Bratán Mária, Stelczer Károly, Szabó Mátyás ; szerk. Szabó Mátyás. - Székesfehérvár : Viza Kft., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-212-750-1 fűzött : ár nélkül
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Székesfehérvár)
351.79(439.11)"195/200" *** 626/627
[AN 1057038]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2004.
   Bűnmegelőzési ismeretek : társadalom - önkormányzat - állam / [fel. szerk. Kratkóczki Ferenc] ; [... szerzői ... Balázsfalvi Gusztávné et al.] ; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány közös szakmai kiadványa. - Miskolc : BAZ M. Rendőr-főkapitányság : BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány, 2003. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejeztek végén
ISBN 963-212-208-9 fűzött : ár nélkül
343.85(439.134) *** 351.741(439.134)
[AN 1057192]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2004.
   A büntetés-végrehajtás helyzete Magyarországon : az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottságának a Budapesti Fegyház és Börtönben megtartott kihelyezett ülése : 2003. március 4. / [szerk. Kubovicsné Borbély Anett, Baneth András]. - Budapest : Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Biz., 2003. - 53 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
343.8(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1059029]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2004.
   Ellenőrzési kiskáté kereskedőknek, vendéglősöknek / [szerk. Horváthné Halász Magdolna] ; [írták Magyar István et al.]. - [Zalaegerszeg] : ZMKIK Szolgáltató Kht., [2002]. - 71 p. ; 21 cm. - (Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiskönyvtára, ISSN 1416-2954 ; 4.)
Fűzött : 1500,- Ft
351.078.3(439)(036) *** 366.5(439)(036)
[AN 924634]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2004.
   Európai alkotmányjog : tanulmányok az európai integráció alkotmányossági kérdései köréből / szerk. Chronowski Nóra ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - 102 p. : ill. ; 29 cm. - (Európajogi füzetek, ISSN 1589-4649)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
342(4-62)
[AN 931836]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2004.
   A fizetésképtelenségről szóló törvénytervezet koncepciója és vitája : [országos szakmai tanácskozás] : [Budapest, 2001. december 12.] / [szerk. Erdős Károly] ; [rend., közread. a Felszámolók Országos Egyesülete]. - Budapest : FOE, 2001[!2002]. - [130] pag. var. ; 29 cm
ISBN 963-00-9567-X fűzött : ár nélkül
347.736(439) *** 347.736(100)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 932051]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2004.
Gajduschek György (1962-)
   Civil service training assistance projects in the former communist countries: an assessment / György Gajduschek and György Hajnal. - Budapest : OSI : LGI, 2003. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 963-9419-67-2 fűzött : ár nélkül
352(4-11)"199/200" *** 351.743(439)"199/200"
[AN 1057837]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2004.
Gáspár Károly
   Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv : a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok alkalmazói része : a törvényt módosító 2002. évi IX. törvénnyel és a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a módosított végrehajtási jogszabályokkal egybeszerkesztett változat / Gáspár Károly. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 210 p. ; 28 cm
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-224-700-0 fűzött : ár nélkül
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 1057508]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2004.
   Holló András hatvanadik születésnapjára / ... szerk. Bragyova András. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 469 p. : ill. ; 22 cm. - (Ünnepi tanulmányok, ISSN 1215-5764)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Holló András műveinek jegyzéke: p. 13-22.
ISBN 963-9466-28-X kötött : ár nélkül
34 *** 012Holló_A.
[AN 1056744]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2004.
   Ius et iustitia : a Szent Ignác Szakkollégium diákjainak tanulmányai / szerk. Hencz János és Tóth András. - Budapest : Jézus Társasága Alapítvány Szt. Ignác Szakkollégiuma, 2002. - 273 p. ; 21 cm. - (Studia Ignatiana, ISSN 1588-9513 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-152-5 fűzött : ár nélkül
34(439) *** 082 *** 378.184
[AN 935319]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2004.
Képes György
   A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya / Képes György. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 176 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 30.)
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 963-9500-84-4 fűzött : 1480,- Ft
Egyesült Államok. Congress. Constitution.
342.4(73)
[AN 1058433]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2004.
Kincses Ildikó
   Szabálysértési jog / Kincses Ildikó, Kántás Péter. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 271 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2002. máj.
ISBN 963-224-658-6 fűzött : ár nélkül
343.791(439)(094)(036)
[AN 1058342]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2004.
   Közigazgatási bírósági döntések gyűjteménye / [szerk. Csiba Tibor László]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 362 p. ; 24 cm. - (Bírósági döntések, ISSN 1589-5319)
Lezárva: 2003. jún. 15.
ISBN 963-224-737-X fűzött : ár nélkül
342.9(439)(094.92)
[AN 1057470]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2004.
   Közigazgatási jog. Különös rész : egyetemi tankönyv / [szerk Torma András] ; [szerzők Bistei Attila et al.]. - [Budapest] : Virtuóz, 2002. - 418 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
342.9(439)
[AN 932448]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2004.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2003]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
Fűzött : 480,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 1059184]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2004.
Pajor-Bytomski, Magdalena
   A kereskedelmi ügynöki szerződés / Pajor-Bytomsky Magdalena. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 242 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 12.)
Lezárva: 2003. aug. 7. - Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 963-224-725-6 fűzött : ár nélkül
347.732.3(439)(036)
[AN 1058386]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2004.
   Polgári perjog általános rész / Gáspárdy László [et al.] ; [szerk. Wopera Zsuzsa]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 379 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-723-X fűzött : ár nélkül
347.9(439)(075.8)
[AN 1057557]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2004.
   Szemelvények az ókori kelet jogforrásaiból : válogatás az ókori Irán, India és Kína jogemlékeiből / szerk. Jany János ; ford., a bev. tanulmányokat és a jegyzeteket kész. Dezső Csaba, Jany János, Salát Gergely. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 140 p. ; 24 cm. - (Studia orientalia, ISSN 1418-2831 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek elején
ISBN 963-9296-76-7 fűzött : ár nélkül
34(35)(094) *** 34(34)(094) *** 34(315)(094)
[AN 1059662]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2004.
   Tanulmányok Horváth Tibor professzor emeritus 75. születésnapjára / [szerk. Lévay Miklós, Farkas Ákos]. - Miksolc : Bíbor K., 2002. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Horváth Tibor műveinek jegyzéke: p. 199-209.
ISBN 963-9103-91-8 fűzött : ár nélkül
343(439) *** 343(100) *** 012Horváth_T.
[AN 932363]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1255 /2004.
   3 years in NATO / [ed. Magdi Egri, Csaba Kis] ; [authors Péter Horváth et al.]. - [Budapest] : Zrínyi Communication Servicing PUC, [2002]. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Honvédelmi Minisztérium Sajtó és Tájékoztató Főosztálya
Fűzött : ár nélkül
355(439)"199/200" *** 355.356(100-15)
[AN 932060]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2004.
Horváth Csaba
   A délvidéki hadművelet : 1941. április / Horváth Csaba, Lengyel Ferenc ; [a fotókat gond. és vál. Bánffyné Kalavszky Györgyi]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-9477-41-9 kötött : ár nélkül
355.48(439)"1941" *** 355.48(497.1)"1941"
[AN 1058589]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2004.
Horváth Miklós (1953-)
   1956 hadikrónikája / Horváth Miklós. - Budapest : Akad. K., 2003. - 482 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 459-461.
ISBN 963-05-8026-8 kötött : ár nélkül
355.48(439)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 1057578]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2004.
Kedves Gyula (1962-)
   Szabolcs a hazáért : a 48. honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban / Kedves Gyula. - Budapest : Heraldika, 2002. - 301, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 963-85853-3-1 kötött : 2240,- Ft
Magyarország. Honvédség. 48. Honvédzászlóalj.
355.486(439.163)"1848/1849"
[AN 926400]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2004.
Mészáros Vilmos (1880-?)
   Emlékeim az I. világháborúból : Prezmysl[!Przemysl] ostroma : toloncúton Szibériában / Mészáros Vilmos ; [a szöveget gond., a bevezetőt írta ... Szakál Gyula]. - Győr : Műhely Kht. : Palatia, 2003. - 434 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86305-1-5 fűzött : 2500,- Ft
355.48(437.4-2Przemysl)"1914/1915"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 1055915]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2004.
Szmetana György
   "...csak meghalni lehet..." : a Magyar Királyi "Görgey Arthúr" 13. Honvédgyalogezred a keleti hadszíntéren, 1942-1943 / Szmetana György. - [Budapest] : Magánkiad., [2002]. - 284 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-440-750-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Görgey Arthúr" 13. Honvédgyalogezred.
355.486(439-2Miskolc)"1942/1943" *** 894.511-94
[AN 931698]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1261 /2004.
Abonyiné Palotás Jolán (1942-)
   Infrastruktúra / Abonyiné Palotás Jolán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 174 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 963-9310-88-3 kötött : 2480,- Ft
338.4(439)(075.8) *** 911.3.372.7(075.8)
[AN 1058949]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2004.
Báthori Zsuzsa
   A társasági adó, a számvitel és a könyvvizsgálat a kis- és középvállalkozásoknál / Báthory[!Báthori] Zsuzsa, Czipszer Károlyné. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 225 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-224-735-3 fűzött : ár nélkül
336.271.5(439)(036) *** 657.6
[AN 1057495]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2004.
Belinszki Zoltán (1972-)
   Miért nem bírjuk a vállalkozókat? / írta Belinszki Zoltán. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-76-X kötött : ár nélkül
658.1.011.1(089.3)
[AN 1057382]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2004.
Beluszky Pál (1936-)
   The spatial differences of modernisation in Hungary at the beginning of the 20 century / by Pál Beluszky. - Pécs : Centre for Reg. Studies of HAS, 2002. - 43 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 0238-2008 ; 37.)
Bibliogr.: p. 42-43.
Fűzött : ár nélkül
332.1(439)"190/191" *** 330.341(439)"190/191" *** 911.3(439)"190/191"
[AN 932695]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2004.
Belyó Pál (1949-)
   A vállalkozások és a rejtett gazdaság : a magyarországi vállalatok véleménye alapján / [írta és szerk. Belyó Pál]. - Budapest : Ecostat, 2003. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet,, ISSN 1419-4309 ; 21.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 963-215-612-9 fűzött : ár nélkül
334.72(439)"200"(083.41) *** 336.2.043(439)"200"(083.41)
[AN 1057794]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2004.
Bóc Imre (1923-)
   A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban / Bóc Imre, Klauber Mátyás. - Budapest : Kopint-Datorg, 2003. - 46 p. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 38.)
ISBN 963-7275-93-2 fűzött : ár nélkül
339.56(439)"199/200"(083.41) *** 339.565(100)"199/200"
[AN 1056935]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2004.
   Deutsch - ungarisches Symposium für berufliche Bildung : 25.-26. Oktober 2001, Haus der Deutsch - Ungarischen Wirtschaft = Német - magyar szimpózium a szakképzésről : 2001. október 25-26., a Német - Magyar Gazdaság Háza / [Hrsg. ... Deutsch - Ungarische Industrie- und Handelskammer.]. - Budapest : Deutsch - Ungarische Industrie- und Handelskammer, cop. 2002. - 108 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9945-4 fűzött : ár nélkül
331.108.38(439)"199/200" *** 331.108.38(430)"199/200" *** 377(439)"199/200" *** 377(430)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 932598]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2004.
   Együtt a szociális Európáért : nemzetközi szakszervezeti konferencia Magyarország uniós csatlakozásáról / [szerk. Csurgó Sándor, Fogarasi László] ; kiad. a Vasas Szakszervezeti Szövetség. - [Budapest] : Vasas Szakszerv. Szöv., 2002. - 35 p. : ill. ; 21 cm
A 2001. máj. 30-án Budapesten tartott konferencia jegyzőkönyve
Fűzött : ár nélkül
331.2(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 331.105.44(439) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 934318]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2004.
   Előrejelzések rövid, közép- és hosszú távra : [készült az országgyűlési képviselők számára] / [szerk. Belyó Pál, Nyers József] ; [közrem. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : Ecostat, 2002. - 68 p. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet,, ISSN 1419-4309 ; 14.)
ISBN 963-215-515-7 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"200/201"
[AN 932982]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2004.
   Az első tíz év, 1993-2003 / [szerkbiz. Jánossy Dániel et al.] ; [közread. az] Országos Betétbiztosítási Alap. - [Budapest] : Orsz. Betétbiztosítási Alap, [2003]. - 122 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Országos Betétbiztosítási Alap: 1993-2003
ISBN 963-212-745-5 kötött : ár nélkül
Országos Betétbiztosítási Alap.
368.811(439) *** 336.717.3(439) *** 061.5(439)Országos_Betétbiztosítási_Alap
[AN 1059497]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2004.
   Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 : adatok, tendenciák, elemzések / szerk. Tóth István János. - Budapest : MKIK GVI, 2003. - 156 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2003/3.)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 963-9008-65-6 fűzött : ár nélkül
338(439.13)"199"(083.41)
[AN 1057170]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2004.
   Az Európai Unióról közérthetően. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 270 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 251-259.
ISBN 963-9497-43-6 kötött : ár nélkül
Európai Unió
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 1060106]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2004.
   A gazdasági növekedés esélyei : a nemzetgazdaság helyzete 2003 második felében és a várható növekedés / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : Ecostat, 2003. - 171, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2003/3.)
ISBN 963-215-611-0 fűzött : ár nélkül
330.35(439)"2003" *** 338.27(439)"2003"
[AN 1057777]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2004.
   Hogyan tovább magyar gazdaság? : globalizáció, integráció, modernizáció : tudományos, szakmai konferencia : Budapest, 2002. május 30. / [rend., közread. a] Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége. - [Budapest] : Gazdálkodási és Tud. Társaságok Szövetsége, [2002]. - 73 p. : ill. ; 30 cm
Előadások, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 932069]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2004.
   Kockázatfelmérő és -elemző rendszer : EU-trend munkabiztonság / [közread. az EU-trend Munkabiztonsági Kft.]. - Veszprém : EU-trend Munkabiztonsági Kft., [2002]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
331.45(439)"199"
[AN 932072]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2004.
   A munkahelyre utazás Budapesten és a megyei jogú városokban = Mobility to work in Budapest and the towns of county rank / [szerk. ... Páll Szilárd, Kapitány Gabriella] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 42 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-629-3 fűzött : 1500,- Ft
331-057.62(439)"2001"(083.41)
[AN 1057843]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2004.
   A Phare HU9606-02 regionális kísérleti program alap projekt és programszintű értékelése : záró jelentés / [szerk. Máthé Péter] ; [... írták Ambrovics Andrea et al.] ; [közread. a] Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., 2002. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
332.1(439Dél-Alföld) *** 332.1(439Dél-Dunántúl) *** 339.96(4-62)
[AN 931837]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2004.
   The region : regional development, policy, administration, e-government / ed. by György Enyedi and István Tózsa. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 480 p. : ill. ; 25 cm. - (Transition, competitiveness and economic growth, ISSN 1419-3159 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8037-3 kötött : ár nélkül
332.1(439)"200" *** 351.74(439)"200" *** 353(439)"200" *** 351.74(4-11)"200"
[AN 1058658]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2004.
   Reklámélet Pest-Budán és Budapesten, 1845-1945 / szerk. Csapó Katalin és Karner Katalin ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : FSZEK : Geomédia Szakkv., 2003. - 272 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-9508-04-7 kötött : 7390,- Ft
659.1(439-2Bp.)"184/194"(084.1) *** 930.85(439-2Bp.)"184/194"
[AN 1057273]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2004.
Schweitzer Iván (1938-)
   A hazai beruházások alakulása, aránya a GDP-ben és szerkezete / Schweitzer Iván. - Budapest : Kopint-Datorg, 2002. - 76 p. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 35.)
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 963-7275-90-8 fűzött : ár nélkül
330.322(439)"199"(083.41)
[AN 932056]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2004.
Srágli Lajos (1951-)
   Magyar olajosok Ausztriában = Ungarische Erdölarbeiter in Österreich / [írta és szerk. Srágli Lajos] ; [... ford. Simonkay Piroska]. - Zalaegerszeg ; Wien : M. Olajip. Múz., 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei = Veröffentlichungen des Museums der Ungarischen Ölindustrie,, ISBN 0238-3195 ; ; 18.)
Fűzött : ár nélkül
339.92(439) *** 339.92(436) *** 665.6/.7 *** 622.323/.324 *** 553.98
[AN 1057894]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2004.
Sugar, Steve
Games that teach teams (magyar)
   Csapatépítő gyakorlatok : 21 játék saját csapata felépítéséhez / Steve Sugar, George Takacs ; [ford. Szili Orsolya]. - [Budapest] : CC92 Press, cop. 2003. - 195 p. ; 30 cm
ISBN 963-210-984-8 fűzött : 7000,- Ft
658.512.624 *** 331.874 *** 658.312
[AN 1057062]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2004.
Szemán Attila (1960-)
   In necessitate.. : a Rákóczi-szabadságharc időszakának "labanc" szükségpénzei / Szemán Attila. - Budapest : Martin Opitz K., 2003. - 106 p : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68-72. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-424-3 fűzött : ár nélkül
336.747.3(439)"170" *** 737.1(439)"170"
[AN 1056170]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2004.
   A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény magyarázatokkal, állásfoglalásokkal, 2003 / [szerk. Kristóf Andrásné] ; [szerzők Ácsné Molnár Judit et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.3. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 464 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. aug. 31.
ISBN 963-394-526-7 kötött : ár nélkül
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
336.271.5(439)(094)
[AN 1058130]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2004.
   Távmunka tanácsadó / [szerk. Paál Kálmán] ; [szerzők Bankó Zoltán et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-727-2 fűzött : ár nélkül
334.714 *** 681.3.004.14
[AN 1057270]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2004.
Umenhoffer Ferenc
   A számviteli törvény 2002-től / [szerző Umenhoffer Ferenc] ; [közread. az] Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. - Budapest : APEH Oktatási Ig., [2002]. - 618 p. ; 30 cm
Lezárva: 2002. febr. 28.
ISBN 963-00-9982-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-9982-9)
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(036)
[AN 932430]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2004.
Zeller Gyula (ifj.) (1954-)
   A pénzügyek alapjai / ifj. Zeller Gyula. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2003. - 290 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
336.7(075.8)
[AN 1059715]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1288 /2004.
Csákiné Király Lívia
   Addiktológiai konzultáció a segítés gyakorlatában / [Csákiné Király Lívia]. - Budapest : NCSSZI, 2003. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (Kapocs füzetek, ISSN 1589-8814 ; 3.)
ISBN 963-212-367-0 fűzött : 800,- Ft
364.442.22 *** 364.044.24 *** 364.272
[AN 1056279]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2004.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Kétsebességű Magyarország / Ferge Zsuzsa. - Budapest : ELTE Tátk Szociális Munka és Szociálpol. Tansz., 2003. - 38 p. ; 23 cm. - (Társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, ISSN 1785-1394 ; 1.)
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 963-463-676-4 fűzött : ár nélkül
364.22(439)"199/200" *** 316.647.5 *** 316.344.23(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1055665]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2004.
Kiss Sándor
   Járulékfizetők kézikönyve : kiegészítő füzet / Kiss Sándor, Varga Éva. - [Budapest] : HVG-ORAC, [2002]. - 59 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
369.044(439)(036)
[AN 926944]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2004.
Methodological manual for pension funds statistics (magyar)
   Módszertan az üzleti statisztikához : a nyugdíjpénztári statisztika módszertani kézikönyve / [... szerk. Petra Sneijers, Anne-Elisabeth Petit, Christiane Gengler] ; [a nyersfordítást kész. Balló Anikó]. - Budapest : KSH, 2003. - 113 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 12.)
ISBN 963-215-638-2 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-215-669-2)
369.5(4-62)(036) *** 311(4-62)(036)
[AN 1057813]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2004.
Monostori Judit
   Szociális segélyezés, 1997-2000 / [kész. Monostori Judit]. - Budapest : KSH, 2002. - 43 p. ; 30 cm. - (Szociális statisztikai közlemények, ISSN 1588-2489 ; 4.)
ISBN 963-215-388-X * fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-215-388)
364.422(439)"199"(083.41) *** 352(439) *** 31(439)
[AN 931480]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2004.
   Az ORFI ötven éve, 1951-2001 / szerk. Poór Gyula ; [szerzők Bálint Géza et al.]. - [Budapest] : ORFI, 2002. - 216 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-202-523-7 kötött : ár nélkül
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616.72-002.77 *** 615.81/.84
[AN 932847]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2004.
   A Területi Kórház története, 1928-2003 / szerk. Nagy Gábor ; [... írta Nagy Gábor et al.]. - Berettyóújfalu : Területi Kórház, 2003. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-212-119-8 kötött : ár nélkül
Területi Kórház (Berettyóújfalu)
364.444.046.6(439-2Berettyóújfalu)(091)
[AN 1055857]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2004.
   Záródokumentum a "Kényszerű változások, korszerű változtatások" című 2002. április 18-19-én tartott konferenciáról / [szerk. Kocsis Emília, Mengyi Írisz] ; [rend., közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja. - Salgótarján : NCSSZI Képzési Közp., 2003. - 62 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-212-595-9 fűzött : ár nélkül
364.442(439)"200" *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 1057641]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1296 /2004.
Albertné Balogh Márta
   Útmutató a Harmadik daloskönyvem (a 3. osztályos ének-zene tankönyv) használatához / Albertné Balogh Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 27 p. ; 21x29 cm
ISBN 963-464-653-0 fűzött : ár nélkül
372.4:78(072)
[AN 932446]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2004.
   "Barátunk a természet" : XV. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2002. június 8-9. / [szerk. Koleszár Márta] ; a rendezv. szervezői MNE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Katona József Könyvtár. - [Kecskemét] : MNE Bács-Kiskun M. Szervezete, [2002]. - 29, XIII, [2] p. : ill. ; 30 cm
Válogatás az írásbeli fordulók megoldásaiból
Fűzött : ár nélkül
372.850.4 *** 372.48 *** 371.384
[AN 932449]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2004.
Bordács Margit
   Kedveskönyv : módszerek, gyakorlatok a Kedvesház-pedagógia tapasztalatai alapján : roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára / Bordács Margit, Lázár Péter. - Nyírtelek : Gyerekekért SOS '90 Alapítvány ; Budapest : Dinasztia, 2002. - 184, XXXI p. : ill., főként színes ; 29 cm + 8 mell. - (Kedveskönyv-sorozat ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-657-349-2 fűzött : ár nélkül
371.4Kedvesház-pedagógia *** 371.3(072) *** 376.7(439)
[AN 1058306]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2004.
   A Brennbergbányai Általános Iskola - Grundschule 75 éves jubileumára : [1927-2002]. - [Brennbergbánya] : [Brennbergbányai Ált. Isk.], 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Brennbergbányai Általános Iskola.
373.3(439-2Sopron)(058)
[AN 932691]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2004.
   Budapesti Rendészeti Szakközépiskola, 1957-2002 : tények és képek az iskola múltjából és jelenéből / [szerk. Babus László ... vezetésével a Szerkesztő Bizottság]. - Budapest : Bp-i Rendészeti Szakközépisk., 2002. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Rendészeti Szakközépiskola.
373.6:351.74(439-2Bp.)(058)
[AN 932054]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2004.
   Comenius élő pedagógiai öröksége : szemelvénygyűjtemény / [szerk. Ködöböcz József]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2003. - 400 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 10.)
Bibliogr.: p. 391-398. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7299-04-1)
Komenský, Jan Amos
371.4Komensky,_J._A.
[AN 1055867]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2004.
Csapó Benő (1953-)
   A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése / Csapó Benő. - Budapest : Akad. K., 2003. - 283 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 266-[284].
ISBN 963-05-8013-6 kötött : ár nélkül
371.3.025 *** 159.928
[AN 1058834]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2004.
Csoma Gyula (1932-)
   Mesterség és szerep : a nevelési-tanítási szerep a pedagógusok és az andragógusok munkájában / Csoma Gyula. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2003. - 212 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 196-203.
Fűzött : ár nélkül
371.321(075.8) *** 374
[AN 1059699]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2004.
Dietrich, Jürgen
Theorie der Schule (magyar)
   A modern iskola kialakulása és működése / Jürgen Dietrich, Heinz-Elmar Tenorth ; [ford. Baktay Miklós]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 263 p. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 249-263.
ISBN 963-16-2757-8 kötött : ár nélkül
37.014(100)"17/19"
[AN 1055682]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2004.
   "docete" : bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában, 1802-2002 : a 2002. október 29. és 31. között Pannonhalmán rendezett nemzetközi konferencia előadásainak és korreferensi hozzászólásainak írásos anyaga / szerk. Varga Mátyás ; [ford. Sellei Iván János, Szántó Tamás, Juhász-Laczik Albin] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2003. - 339 p. ; 25 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9053-59-7 kötött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae.
37.014.521(439)"180/200" *** 271.1(439)"180/200" *** 061.3(439-2Pannonhalma)
[AN 1059669]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2004.
Education policy analysis 2001 (magyar)
   Oktatáspolitikai elemzés 2001 / Oktatáskutatási és Innovációs Központ Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet OECD ; [szerk. Radácsi Imre] ; [ford. Kiss Barbara, Vég Adrienn] ; [közread. az] Oktatáskutató Int. - Budapest : OI, 2003. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-404-376-3 fűzött : ár nélkül
37.014.5(4-62)
[AN 1056547]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2004.
   Emlékkönyv a budapesti II. kerület Áldás Utcai Általános Iskola fennállásának 90. évfordulójára, 1912-2002 / [összeáll. és szerk. Bihary Ferencné]. - [Budapest] : [Áldás Utcai Ált. Isk.], [2002]. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: 90 éves az Áldás Utcai Iskola
ISBN 963-202-275-0 fűzött : ár nélkül
Áldás Utcai Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 934111]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2004.
   Emlékkönyv a pécsi Urológiai Klinika fennállásának 50. évfordulójára / [főszerk. Farkas László] ; [szerk. Villányi Kinga]. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 158 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Borítócím: 50 éves a pécsi Urológiai Klinika, 1952-2002 : jubileumi emlékkönyv
Kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika.
378.661(439-2Pécs).096(058) *** 616.6
[AN 934052]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2004.
Fabóné Nagy Andrea
   Zöld napok a környezeti nevelésben : tervezéstől a megvalósításig / Fabóné Nagy Andrea, Faggyas Jánosné. - Szarvas : Fabóné Nagy A. : Faggyas Jné, 2002. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-440-951-2 fűzött : ár nélkül
372.3:504(072)
[AN 932445]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2004.
   Felsőoktatási akkreditáció Európában / Fekete Szabolcs [et al.] ; [szerk. Kozma Tamás, Rébay Magdolna]. - Budapest : OI, 2003. - 95 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 242.)
Bibliogr.: p. 89-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-373-9 fűzött : 670,- Ft
378(4) *** 37.014.256(100)
[AN 1056583]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2004.
   A Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola 10 éve : Békéscsaba, 1992-2002 / [a fotókat kész. Ilovszky Béla et al.] ; [kiad. Jókai Színház]. - Békéscsaba : Békés M. Jókai Színház, 2002. - 89 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-202-485-0 fűzött : 500,- Ft
Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola (Békéscsaba)
373.6:792(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 935300]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2004.
Forgács András (1936-)
   Az Európai Unió és az oktatás / [írta Forgács András és Loboda Zoltán]. - Budapest : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 55.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
ISBN 963-9001-82-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
37.014(4-62) *** 37.014(439)
[AN 1055856]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2004.
Forgács Zsóka
   Oviból a suliba! : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - Budapest : Dinasztia, cop. 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-657-352-2 fűzött : ár nélkül
372.367 *** 37.048
[AN 1057080]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2004.
Forray R. Katalin (1942-)
   A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez, 1990-2000 = Adaptation of vocational training schools to social and economic conditions / Forray R. Katalin, Híves Tamás. - Budapest : OI, 2003. - 54 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 249.)
Bibliogr.: p. 50-52. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-380-1 fűzött : 670,- Ft
377(439)"199" *** 37.014(439)"199"
[AN 1056644]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2004.
   Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban : neveléstörténeti konferenciák 2000 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 2002. - 128 p. ; 21 cm. - (Neveléstörténeti füzetek, ISSN 0238-3241 ; 19.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9315-34-6 fűzött : 450,- Ft
37(439)(091) *** 37.017.93 *** 061.3(439)
[AN 936074]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2004.
   Hallgatói élet egykor és ma : [a hallgatói önkormányzás 80 éve] / [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ÁJK, [2003]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Szerk. Molnár Andrea
Fűzött : ár nélkül
378.18(439)(091) *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 1054977]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2004.
   Hivatás és mesterség : Óvodapedagógusok Konferenciája : [2002] / [főszerk. Janurik Tamás] ; [a kiadást végző kar KFTFK]. - [Kecskemét] : KFTFK, [2003]. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-7294-45-7 fűzött : ár nélkül
373.213 *** 372.3 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1058464]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2004.
Hrubos Ildikó (1943-)
   A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken / Hrubos Ildikó, Szentannai Ágota, Veroszta Zsuzsanna. - Budapest : OI, 2003. - 72 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 246.)
Bibliogr.: p. 69-71. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-377-1 fűzött : 670,- Ft
378(439) *** 378(4-62) *** 37.014.54(439) *** 37.014.54(4-62)
[AN 1056626]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2004.
   Időfelhasználás és felnőttoktatás : az időfelhasználás társadalmi változásainak felnőttoktatási tanulságai Magyarországon / [szerk. Mayer József] ; [szerzők Csoma Gyula et al.]. - Budapest : OKI, 2003. - 205 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
374.7(439) *** 316.728(439)"196/200"(083.41)
[AN 1055322]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2004.
   A jogászképzés múltja, jelene és jövője : ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal beszélgetések / szerk. Takács Péter. - Budapest : ELTE ÁJK, 2003. - [4], IX, 452 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum,, ISSN 1587-8821 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-675-6 fűzött : ár nélkül
378.634(439-2Bp.)(091)
[AN 1058355]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2004.
   Jubileumi emlékkönyv : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 1993-2003 / [... szerk. Csorba Péter, Nanszákné Cserfalvi Ilona, Kiss Sándor]. - Debrecen : KFRTKF, 2003. - [4], 222 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-7288-42-2 fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Debrecen)
378.637.333(439-2Debrecen)(058)
[AN 1058118]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2004.
   Jubileumi évkönyv : Széchenyi István Gimnázium, 1953-2003 : [Dunaújváros] / [szerk. ... Trencséniné Berzai Zsuzsanna et al.] ; [kiad. Széchenyi Iskolafejlesztési Alapítvány]. - [Dunaújváros] : Széchenyi Iskolafejlesztési Alapítvány, 2003. - 333, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-987-2 kötött : ár nélkül
Széchenyi István Gimnázium (Dunaújváros)
373.54(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 1058192]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2004.
   Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában / szerk. Vastagh Zoltán ; kiad. a JPTE Tanárképző Intézete. - Pécs : JPTE Tanárképző Int., 1996-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 174110. - A 4. köt. szerk. nélkül. - A közreadó neve 2000-től Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet
ISBN 963-641-498-X
37.015.4 *** 37.064.2
[AN 220420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2003. - 236 p. : ill. + CD-ROM
Szerzők Bárdossy Ildikó et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-959-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-641-959)
371.311.4 *** 371.322.6
[AN 1048481] MARC

ANSEL
UTF-81324 /2004.
   A környezeti nevelési program, a környezetpedagógiai szakértői tevékenység megalapozása / szerk. Gulyás Pálné ; [a tanulm. összeállításában részt vettek Bálint Józsefné et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2003. - 272 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
ISBN 963-210-819-1 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504 *** 372.850.4(072)
[AN 1058375]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2004.
   Kósa György Városi Zeneiskola jubileumi évkönyve, 1991/1992 - 2001/2002. - [Balatonalmádi] : [Kósa Gy. Zeneisk.], [2002]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kósa Gyögy Zeneiskola (Balatonalmádi)
377.2:78(439-2Balatonalmádi)(058)
[AN 934281]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2004.
Kozma Tamás (1939-)
   Kisebbségi oktatás Közép-Európában = Minority schooling in the CEE countries / Kozma Tamás. - Budapest : OI, 2003. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 248.)
Bibliogr.: p. 67-71. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-379-8 fűzött : 670,- Ft
376.7(4-191)
[AN 1056638]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2004.
Liskó Ilona (1944-)
   A szakmai előkészítő oktatás bevezetése / Liskó Ilona. - Budapest : OI, 2003. - 83 p. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 247.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-378-X fűzött : 670,- Ft
373.6(439)"199/200" *** 377(439)"199/200"
[AN 1056631]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2004.
   A másság érték / [szerk. Pollághné Rózsa Ildikó] ; [kiad. a Humánus Iskoláért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Humánus Iskoláért Alapítvány, 2003. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
376.42 *** 371.383 *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 1059174]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2004.
   A megértés felé / szerk. Fűzfa Balázs. - [Budapest] : Pont, cop. 2003. - 148 p. ; 24 cm. - (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei,, ISBN 1589-0538 ; ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9312-73-8 fűzött : 2460,- Ft
372.882(072)
[AN 1057970]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2004.
   Mindenki középiskolája : középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán / szerk. Nagy Mária ; [írták Balázs Éva et al.]. - Budapest : OKI, 2003. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-514-9 fűzött : ár nélkül
373.5(439)"199"
[AN 1055529]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2004.
Minker Emil (1929-)
   Szeged egyetemének elődei / Minker Emil ; a Szegedi Tudományegyetem kiadványa. - Szeged : SZTE, 2003. - 138, [4] p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-126. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-648-2 fűzött : ár nélkül
378.4(439.21-2Kolozsvár)(091) *** 378.4(439-2Szeged)
[AN 1054959]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2004.
Óbudai Közoktatási Konferencia (8.) (1999) (Budapest)
   VIII-IX-X. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2002. - VII, 221 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciákat 1999. aug. 24-25., 2000. aug. 22-23. ill. 2001. aug. 28-29. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-4560-5 fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Bp.)"1999/2001"
[AN 1058124]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2004.
Óbudai Közoktatási Konferencia (11.) (2002) (Budapest)
   XI. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2002. - 164 p. : ill. ; 21 cm
A 2002. aug. 27-28-án rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-210-970-8 fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1059085]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2004.
   A Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1883-1983-2003 / [szerk. Cseh Rozália, Németh István]. - Szombathely : Puskás T. Fém- és Villamosipari Szakképző Isk., 2003. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-202-X fűzött : ár nélkül
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola (Szombathely)
377(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:621.7/.9(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:621.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 1058450]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2004.
Radácsi Imre
   Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon / Radácsi Imre. - Budapest : OI, 2003. - 67 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 245.)
Bibliogr.: p. 36-37. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-372-0 fűzött : 670,- Ft
37.014.5(4-62) *** 37.014.5(439) *** 332.1(439)"199/200"
[AN 1056622]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2004.
Róna-Tas András (1931-)
   A magyar doktori iskolák helyzete és jövője / kész. Róna-Tas András ... ; [közread. a] MAB. - Budapest : MAB, 2003. - 64 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-293-3 fűzött : ár nélkül
378.21(439)
[AN 1055031]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2004.
   Sárospataki Népfőiskola, 1986-2001 / [szerk. Balázsi Károly, Bolvári-Takács Gábor] ; [írták Balázsi Károly et al.] ; [közread. a] Sárospataki Népfőiskolai Egyesület. - Sárospatak : Sárospataki Népfőiskolai Egyes., 2002. - 171, [2] p. ; 20 cm
A Sárospataki Népfőiskola tizenöt éve, 1986-2001 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 105-130.
ISBN 963-04-6634-1 fűzött : ár nélkül
Sárospataki Népfőiskola.
374.72(439-2Sárospatak)"198/200"
[AN 936076]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2004.
Schultheisz Emil (1923-)
   Az európai orvosi oktatás történetéből : stúdiumok a középkorban és koraújkorban / Schultheisz Emil. - [Piliscsaba] : Mati ; [Budapest] : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2003. - 201 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 40.)
Bibliogr.: p. 189-190. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-35-9 fűzött : ár nélkül
378.661(4)"13/15" *** 378.167.11(4)"13/15"
[AN 1060286]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2004.
   Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola / [szerk. Csonka György, Surányi Ferencné]. - Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta : Széchenyi Zs. Szakközépisk. és Szakisk., 2002. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 280
ISBN 963-00-9842-3 fűzött : ár nélkül
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola (Somogyzsitfa)
373.6:630(439-2Szőcsénypuszta)(058) *** 799.2(439)(092)Széchenyi_Zs.
[AN 927977]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2004.
   A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete / Bíró Ferenc [et al.] ; [... összeáll. Trencsényi László]. - [Budapest] : OKKER, [2002]. - 187 p. : ill. ; 28 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539. Módszertani füzetek,, ISBN 1586-7455 ; ; 7.)
Bibliogr.: p. 143-187.
ISBN 963-9228-52-4 fűzött : 2200,- Ft
37.014 *** 65.018
[AN 931944]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2004.
Tompa Anna (1945-)
   Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód / Tompa Anna és Jakab Mátyás. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2003]. - 83 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 1589-7060 ; 1.)
Borítócím: Az ifjúság egészségvédelme : megelőzés. - Bibliogr.: p. 73.
ISBN 963-210-038-7 fűzött : ár nélkül
371.7 *** 613.96
[AN 1056777]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2004.
Turcsányi Ildikó, S.
   A 450 éves békési gimnázium története : vezető a Jantyik Mátyás Múzeum Békési Galériája időszaki kiállításához, 2001. november 22 - 2002. április 30. / S. Turcsányi Ildikó. - [Békés] : [Jantyik Múz.], [2002]. - 14, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 19.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-5804-7)
Szegedi Kis István Református Általános Iskola és Gimnázium (Békés)
373.54(439-2Békés)(091) *** 061.4(439-2Békés)
[AN 926312]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2004.
Ujhelyiné Pető Éva
   Tanítói kézikönyv a Technika és életvitel című 1. és 2. osztályos munkatankönyvek használatához : tanmenetjavaslattal, óravázlatokkal / kész. Ujhelyiné Pető éva és Mesterházy Ferenc. - Budapest : Dinasztia, 2002. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-657-348-4 fűzött : ár nélkül
372.862(072) *** 372.864(072)
[AN 1057121]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2004.
   Útmutató a felzárkóztatás szakiskolai kerettantervének alkalmazásához / [szerk. Mirkné Halász Gyöngyi] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI, 2003. - 206 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-9382-26-4 fűzött : ár nélkül
371.214.14(439) *** 377(439) *** 376.42(439)
[AN 1059042]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2004.
Venter György (1951-)
   A tanári mesterség alapozása : európai változatok a kilencvenes évekből / Venter György. - Budapest : OI, 2003. - 2 db ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
371.13(4)
[AN 1056595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 88 p. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 243.)
ISBN 963-404-374-7 fűzött : 670,- Ft
371.13(4)
[AN 1056604] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 91 p. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 244.)
Bibliogr.: p. 75-89.
ISBN 963-404-375-5 fűzött : 670,- Ft
371.13(4)
[AN 1056616] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1346 /2004.
Beckham, David
My side (magyar)
   Futball, család, hírnév / David Beckham ; Tom Watt közreműködésével ; [ford. Odze György és Dénes Tamás]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 309 p., [40] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9308-83-8 fűzött : 1980,- Ft
Beckham, David
796.332(410)(092)Beckham,_D.(0:82-94)
[AN 1058892]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2004.
   Deák Ferenc Szakképző Iskola művészeti tagozatának kiállítása / [szerk. Ruszkay Sándorné]. - Kazincbarcika : Deák F. Szakképző Isk., 2002. - [38] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.6 *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 916977]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2004.
Ferenczy Dénes
   A magyar horgászat kézikönyve / [szerző és fotók Ferenczy Dénes]. - [Budapest] : Fish Kvk., 2003. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-86085-8-7 fűzött : ár nélkül
799.1 *** 639.2.081.4(439)
[AN 1056162]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2004.
Gattyán Ágnes
   Ha eljő szent karácsony : egy puttonyravaló karácsonyi ötlet / Gattyán Ágnes ; [fotók Illyés Csaba, ... Gabula András]. - Kisújszállás : Szalay, [2003]. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9523-11-9 kötött : ár nélkül
379.826 *** 745.5 *** 398.332.416
[AN 1055715]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2004.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás a császári Kína és Japán díszítő motívumaiból : Kína és Japán / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2003. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; ; 3.)
ISBN 963-86423-2-7 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 745.032.1
[AN 1056428]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2004.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás a letűnt civilizációk és az ősi Európa díszítő motívumaiból : Afrika, Ausztrália, Észak- és Dél-Amerika, Kis-Ázsia, Európa / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2003. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; ; 1.)
ISBN 963-86423-0-0 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 745.031.2
[AN 1056406]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2004.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás bizánci, perzsa és iszlám díszítő motívumokból : Közel-Kelet, Észak-Afrika és Belső-Ázsia / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2003. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; ; 2.)
ISBN 963-86423-1-9 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 745.033.2 *** 745.033.3
[AN 1056418]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2004.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás európai díszítő motívumokból, a X. századtól a XIX. század elejéig : Európa / Halzer Györgyi. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2003. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; ; 4.)
ISBN 963-86423-3-5 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 745(4)"09/18"
[AN 1056444]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2004.
Kollár Zsolt
   Játékok könyve : játékok a szobában / Kollár Zsolt. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2003]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-[184].
ISBN 963-696-242-1 kötött : 1600,- Ft
793/794
[AN 1054893]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2004.
Kuffner, Trish
The children's busy book (magyar)
   Játéktippek : 365 játék és tevékenység 6-10 éveseknek / Trish Kuffner ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : Animus, 2003. - 336 p. : ill. ; 18 cm
Ill. Aiello, Laurel
ISBN 963-9307-97-1 kötött : 2290,- Ft
793/794 *** 379.826
[AN 1058445]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2004.
Lázár, Stefan
   A vereség forradalma : egy sporttudósító feljegyzéseiből / Stefan Lázár. - Budapest : Válasz, 2003. - 172, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi tár, ISSN 1589-763X ; 2.)
ISBN 963-9461-18-0 kötött : 2800,- Ft
796.332(439)"195"
[AN 1055192]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2004.
Poór Gyula
   A kézilabdázás története Várpalotán / Poór Gyula. - Várpalota : Szindbád, 2002. - 391 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-86192-4-4 fűzött : ár nélkül
kézilabda
796.322(439-2Várpalota) *** 061.2(439-2Várpalota)
[AN 1058245]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2004.
Varnusz Egon (1933-)
   Végjátékiskola : futó a huszár ellen nehéztisztekkel és anélkül / Varnusz Egon. - [Budapest] : Varnusz Á. Fordító és Tolmács Bt., [2003]. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
794.127
[AN 1055021]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2004.
Vizkelety László (1923-)
   A vasutas természetjárás 50 éve, 1952-2002 / [írta és szerk. Vizkelety László és Rósa László] ; [fotómunkák Józsa Sándor, Szentpétery Tibor] ; kiad. a Vasutas Természetjárók Szövetsége. - [Budapest] : VTSZ, 2003. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Vasutas Természetjárók Szövetsége.
796.5(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 1055010]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2004.
Wick, Jennifer
7 sea (magyar)
   7 tenger : játékosok könyve, 1668 / [... író Jennifer Wick és John Wick] ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Delta Vision, [2003]. - 277, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9474-60-6 kötött : 5900,- Ft
793.9
[AN 1056866]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1361 /2004.
   Arcok : művészet és pszichoanalízis Triesztben a két világháború között : a Revoltella Múzeum és magángyűjtők anyagából : [kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben, 2003. november 7 - december 12.] = Faces : art and psychoanalysis in Trieste between the Two World Wars from the collection of the Revoltella Museum and collectors = Volti : arte e psicanalisi a Trieste tra le due guerre mondiali dalla collezione del Museo Revoltella e da collezioni private / [szerk. Vaszócsik Crista] ; [rend., közread. a Közép-európai Kulturális Intézet]. - Budapest : Közép-európai Kult. Int, cop. 2003. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-212-618-1 fűzött : ár nélkül
75(45-2Trieste)"192/193" *** 73/76.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1056315]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2004.
Árendás József (1946-)
   Művek : filmplakátok, színházi plakátok, logók, arculattervek, csomagolás... = Works : movie and theatrical posters, logos, corporate identities, package design... / Árendás József. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 95 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-640-855-6 kötött : ár nélkül
76(439)(092)Árendás_J. *** 766
[AN 1057194]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2004.
Bálind István (1953-)
   Nő kutyával - egy tiszta jelkép : Budapest Galéria Kiállítóterem, 2002. május 30 - július 7. / Bálind István ; [előszavak Beke László et al.]. - [Budapest] : [Budapest Galéria], [2002]. - 19 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
75(497.1)(=945.11)(092)Bálind_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 932073]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2004.
Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás (21.) (2003) (Kaposvár)
   XXI. Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás : Kaposvár, 2003 ... : 45 éves a Somogyi Fotóklub, 1958-2003 = XXI. The Bridge of Friendship International Exhibition of Photography : Kaposvár, 2003 ... = XXI. Brücke der Freundschaft Internationaler Fotoausstellung : Kaposvár, 2003 ... / rend. ... a Somogyi Fotóklub ; [a katalógust szerk. Csonka Béla]. - Kaposvár : Somogyi Fotóklub, [2003]. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
77.04(100)"199/200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 1059192]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2004.
Csörgő Attila (1965-)
   Fél-tér : [Budapest Galéria Kiállítóháza, ... 2002. január 24 - február 24.] / Csörgő Attila ; [előszó Peternák Miklós]. - [Budapest] : BG, 2002. - [16] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Csörgő_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 932043]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2004.
Czére Andrea (1946-)
   L'eredità Esterházy : disegni italiani del Seicento dal Museo di belle arti di Budapest : [Istituto nazinale per la grafica, Palazzo di Fontana di Trevi, Roma 18 giugno - 15 settembre 2002] / di Andrea Czére ; [direzione e lavoro organizzativo Maria Mihály, Vilmos Tátrai]. - Budapest : Akad. K., [2002]. - 235 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Katalógus. - Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 963-05-7940-5 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Esterházy Gyűjtemény .
741(45)"16" *** 069.017(439)Esterházy-gyűjtemény *** 061.4(45-2Roma)
[AN 931479]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2004.
   Dobó István Vármúzeum, Eger / [szerk. Petercsák Tivadar, Veres Gábor] ; [fényképezte Csintalan András, Lónyainé Nagy Éva, Sedlmayr János] ; [kiad. a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Dobó István Vármúzeuma]. - Eger : Dobó Vármúz., 2003. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7223-46-0 fűzött : ár nélkül
Dobó István Vármúzeum (Eger)
728.81(439-2Eger)(036) *** 943.9"15" *** 355.48(439)"15" *** 069(439-2Eger)(036)
[AN 1059609]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2004.
   Dunai vázlatok : 19. századi rajzolók táj- és városképei : kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben, 2001. szeptember 20 - október 20. = Sketches on the Danube : vedutas by 19th century artists : exhibition in the Central European Cultural Institute 20 September - 20 October 2001 / szerk. ... Gellér Katalin ; [ford. Pokoly Judit]. - Budapest : Közép-európai Kult. Int, [2003]. - 43 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7987-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7987-0)
763(4)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2003" *** 73/76.047 *** 908.4(282.243.7)(084.1)
[AN 1056450]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2004.
Eitel, Beatrix
Művek (vál.)
   Beatrix Eitel / [szöveg Dagmar Hummel] ; [kiad. a Városi Művészeti Múzeum]. - Győr : Városi Művészeti Múzeum, cop. 2002. - 35 p. : ill. ; 29 cm
A győri Városi Művészeti Múzeumban 2002. jún. 21 - aug. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
73/76(430)(092)Eitel,_B.
[AN 932067]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2004.
   Ékszertől a plasztikáig : kortárs magyar ötvösművészeti kiállítás, Iparművészeti Múzeum, 2003 / [szerk. Katona Katalin]. - [Budapest] : [MAOE], 2003. - 79 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Rend., közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - A bev. angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-427-7 fűzött : ár nélkül
739(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1057204]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2004.
Fejérvári Zsolt (1971-)
   Az illúzió jövője : [2002. február 5 - március 20.] = The future of illusion / [Fejérvári Zsolt] ; [tanulmány Erhardt Miklós]. - [Budapest] : Fejérvári Zs., [2002]. - 20 p. : ill., színes ; 32 cm
Budapesten, a Lengyel Intézetben és a Platán Galériában tartott kiállítás katalógusa
ISBN 963-440-824-9 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Fejérvári_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 931477]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2004.
   "Felezőidő" : romániai magyar művészet, 1965-75 : 2002. július 14 - augusztus 25., Ernst Múzeum, Budapest / [a katalógust írta Vécsi Nagy Zoltán]. - Budapest : Ernst Múz., 2002. - 148 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-202-751-5 fűzött : ár nélkül
73/76(498)(=945.11)"196/197" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 936315]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2004.
   Gödöllői Iparművészeti Műhely : 1998-2003 = The Applied Arts Workshop of Gödöllő / [... szerk. ... Katona Szabó Erzsébet et al.] ; [ford. ... Klukon Beatrix] ; [kiad. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2003. - [120] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-196-1 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Iparművészeti Műhely.
745(439)"199/200" *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)
[AN 1059098]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2004.
György Péter (1954-)
   Az eltörölt hely - a Múzeum : a múzeumok átváltozása a hálózati kultúra korában : New York, Természettörténeti Múzeum - egy példa / György Péter. - Budapest : Magvető, 2003. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-227.
ISBN 963-14-2343-3 kötött : 2290,- Ft
069(73-2New_York) *** 681.324Internet
[AN 1055053]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2004.
Ioan, Augustin
   Place and placelessness : reinventing post-totalitarian environments / Augustin Ioan. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2002. - 90 p. ; 21 cm. - (Discussion paper series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study,, ISBN 1217-5811 ; ; 62.)
Bibliogr.: p. 76-81.
ISBN 963-8463-97-X fűzött : ár nélkül
72.01 *** 721.05 *** 911.375
[AN 924785]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2004.
   Képek : a bécsi Freud Múzeum Gerald Zugmann fotóin : Közép-európai Kulturális Intézet, 2003. november 7 - december 12. - Budapest : Közép-európai Kult. Int., [2003]. - [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-629-7 fűzött : ár nélkül
Sigmund Freud-Museum (Wien)
069(436-2Wien) *** 77.04(436)(092)Zugmann,_G. *** 159.964.26(092)Freud,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1056390]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2004.
Küssel, Claudia
Corneille, het Hongaarse avontuur, 1947 (magyar)
   Corneille, a magyar kaland, 1947 / Claudia Küssel ; [Marjet den Bieman előszó] ; [ford. ... Balogh Tamás et al.]. - Budapest : Szenzus Kht. ; Amsterdam : Galerie E. den Bieman de Haas, cop. 2002. - 111 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 108-109. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7441-86-7 fűzött : ár nélkül
Corneille, Guillaume Beverloo
75(492)(092)Corneille
[AN 931835]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2004.
A magyar festészet remekei (angol)
   Hungarian masterpieces : one hundred paintings by seventy-five masters / [the accompanying texts were written by József Vadas] ; [... transl. by Godfrey Offord]. - Budapest : Corvina, cop. 2003. - 201 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-13-5304-4 kötött : 9800,- Ft
75(439)
[AN 1054949]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2004.
   A magyar festészet remekei : hetvenöt mester száz képe / [az életrajzokat és a képmagyarázatokat írta Vadas József]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 201 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-13-5296-X kötött : 9800,- Ft
75(439)
[AN 1054927]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2004.
   Megmentett műkincsek : Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2003. 06. 27-07. 27. : [diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures : Hungarian National Museum, ... 27. 06-27. 07. 2003. : [exhibition of diploma works, Hungarian Academy of Fine Arts] / [szerk. ... Kovács Petronella] ; [a kiállítást rend. ... Görbe Katalin et al.]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 45 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
7.025.4(439)"200" *** 73/76(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1058992]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2004.
   Nayg István. - [Budapest] : Nayg I., [2002]. - [40] p. : ill., főként színes ; 22x27 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-261-5 fűzött : ár nélkül
Nayg István (1951-)
73/76(439)(092)Nayg_I.
[AN 932825]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2004.
   Nyeregtakarók : 2002. április 19 - szeptember 10. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Fülöp Hajnalka]. - Budapest : Népr. Múz., 2002. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 6.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-7106-86-3 fűzött : ár nélkül
745.522(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 930136]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2004.
   A Püspökladányi Képzőművészeti Kör, 1961-2002 / [szerk. Szilágyi Imre] ; [kiad. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ]. - [Püspökladány] : Dorogi M. Vár. Művel. Közp., 2002. - 15 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Püspökladányi Képzőművészeti Kör.
73/76(439) *** 061.28(439-2Püspökladány)
[AN 930124]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2004.
   Sásköpeny és aranycsipke : 19. századi rajzolók közép-európai viseletképei a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből : kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben, 2003. január 16 - február 21. = Sedge cloak and gold lace : pictures of Central European costumes by 19th century artists from the collection of the Hungarian National Museum : exhibition in the Central European Cultural Institute 16 January - 21 February 2003 / szerk. ... Gellér Katalin. - Budapest : Közép-európai Kult. Int., [2003]. - 55 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-206-175-6 fűzött : ár nélkül
76(4)"18" *** 391(4-11)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1056481]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2004.
Stattner Richárd
   Zsolnay : a magyar szecesszió mesterművei : masterpieces of Hungarian art nouveau / [írta Stattner Richárd és Csiba Mónika] ; [fotózta Stattner Richárd]. - [Budapest] : Elite Design Gallery, 2003. - 152 p. : ill., színes ; 33 cm
Fotóalbum
ISBN 963-212-386-7 kötött : ár nélkül
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
738(439)Zsolnay *** 73/76.035.93(439) *** 666.5(439-2Pécs) *** 061.5(439-2Pécs)
[AN 1057656]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2004.
Száraz Miklós György (1958-)
   Emléklapok a régi Magyarországról : várak / [a kv. szövegeit írta, összeáll.] Száraz Miklós György ; [a kötetet tervezte, díszeit kész.] Tóth Zoltán. - Budapest : Mérték K., 2003. - 285, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9519-12-X kötött : ár nélkül
728.81(439)(084.1) *** 77.047
[AN 1058392]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2004.
Szegő György (1947-)
   111 év - 111 híres ház / Szegő György, Haba Péter. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 248 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-7746-93-5 kötött : 5980,- Ft
72(439)"186/200" *** 72(439-2Bp.)
[AN 1057245]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2004.
Székelyhidi Attila (1942-)
Művek (vál.)
   Székelyhídi Attila / [a katalógus szerkesztője Gyarmati Gabriella]. - Gyula : [Önkormányzat], 2002. - 25 p., [52] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Közread. Gyula Város Önkormányzata. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9657-9 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Székelyhídi_A. *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 935293]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2004.
   Szöllősi Máté művésztanár. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 20 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
Szöllősi Máté (1935-)
73/76(439)(092)Szöllősi_M.
[AN 932590]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2004.
Takács Erika
   Antikvitások képes enciklopédiája / Dorothy Millson. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-54-1 kötött : ár nélkül
745.074(036)
[AN 1059895]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2004.
Takács Erika
   Az építészet krónikája : [az őskortól napjainkig] / Angelica Ralphstone. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 159 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9497-50-9 kötött : ár nélkül
72(100) *** 7.03 *** 930.85(100)
[AN 1059843]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2004.
Thury Levente (1941-)
   Szagos mozgó micsodák, tér és gondolat tákolmányok : [Budapest Galéria Kiállítóterme, ... 2002. március 1 - április 07.] / Thury Levente. - [Budapest] : BG, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 32 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Thury_L.
[AN 932044]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2004.
   Tisztelet a fehérnek : Tóth Menyhért emlékezetére : országos képzőművészeti kiállítás : Csepel, Nagy Imre Általános Művelődési Központ : [2003. szeptember 15 - 2003. október 3.] / [rend. Erdei Éva, Geisbühl Tünde] ; [a katalógust kiad. a ... Csepeli Alkotó Fórum]. - Budapest : Csepeli Alkotó Fórum, 2003. - 20 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1059056]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2004.
Vértes László
   Dr. Fodor József tiszteletére - az emlékállításokból / Vértes László. - Budapest : [s.n.], 2003. - 32 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Fodor József (1843-1901)
725.945(439) *** 61(439)(092)Fodor_J.
[AN 1059179]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2004.
   Visegrádi építésztáborok, 1981-2001 = The architects' camp Visegrád, 1981-2001 / [szerk. ... Salamin Ferenc, Álmosdi Árpád] ; [mtársak ... Cseh Kálmán et al.] ; [... ford. Frank Orsolya] ; [kiad. ... Kós Károly Alapítvány]. - [Budapest] : Kós Károly Alapítvány, cop. 2002. - 251 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-00-9646-3 fűzött : ár nélkül
72(439)"198/199"(084.12) *** 378.184.4(439) *** 061.28(439-2Visegrád)
[AN 932438]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1396 /2004.
Cross, Charles R.
Heavier than heaven (magyar)
   A mennyeknél súlyosabb : Kurt Cobain életrajza / Charles R. Cross ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-77-1 * kötött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9303-67-4)
Cobain, Kurt
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.
[AN 1057722]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1397 /2004.
   A Győri Nemzeti Színház 25 éve : 1978-2003 / [főszerk. ... Korcsmáros György] ; [szerkbiz. Bana József et al.] ; [fotók Benda Iván et al.]. - Győr : [Győri Nemz. Színház], 2003. - 405 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-212-184-8 fűzött : ár nélkül
Győri Nemzeti Színház.
792(439-2Győr)(091)(083.97)
[AN 1055796]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2004.
   " éjt, nagyságos Fejedelem!" : emlékkönyv Sinkovits Imréről / [összeáll., szerk. Siklós Endre]. - Budaörs : Siklós E., 2003. - [2], 103 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-447-8 kötött : ár nélkül
Sinkovits Imre (1928-2001)
792.028(439)(092)Sinkovits_I.
[AN 1057746]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1399 /2004.
   A 20. századi magánlevelek nyelvi világa : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Budapest : NKÖM, 2003. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-121-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-086"19" *** 395.7
[AN 1058277]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2004.
   Altaica Budapestinensia MMII : proceedings of the 45 Permanent International Altaistic Conference (PIAC) : Budapest, ... June 23-28, 2002 / ed. by Alice Sárközi and Attila Rákos ; [org., publ. by the] Research Group for Altaic Studies Hungarian Academy of Science, Department of Inner Asian Studies Eötvös Loránd University. - Budapest : Research Group for Altaic Studies, HAS : Dep. of Inner Asian Studies, Eötvös L. Univ., 2003. - [6], 414 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva angol, orosz és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-508-388-2 fűzött : ár nélkül
809.41/.43 *** 930.8(=941/=943) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1056678]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2004.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-82-4 fűzött : ár nélkül
805.0-5(078)=945.11
[AN 1055966]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2004.
Berry, Darcy Bruce
Pons Grammatik Englisch kurz & bündig (magyar)
   Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Darcy Bruce Berry ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-79-4 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 1055922]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2004.
Budai László (1934-)
   Érettségi angol : kulcsszavak / Budai László. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5240-4 fűzött : 1180,- Ft
802.0(079.1)=945.111
[AN 1059117]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2004.
Fábián Gyöngyi
   An advance in your production in English / Fábián Gyöngyi. - Veszprém : Kredit, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-212-142-2
802.0(078)=945.11
[AN 1049190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Us in the world. - 2003. - 146 p.
ISBN 963-212-143-0 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1049193] MARC

ANSEL
UTF-81405 /2004.
   "das gueth von alten Lern" : Jugend-Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag / hrsg. von Ulrich Langanke. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2002. - 272 p. ; 25 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 40.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-555-5 kötött : ár nélkül
803.0
[AN 931948]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2004.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - francia, francia - magyar = Petit dictionnaire : hongrois - français, français - hongrois / [összeáll. Hargitai György] ; [a francia szóanyagot ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 413 p. ; 15 cm
Magyar - francia, francia - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4505-3 kötött : 1980,- Ft
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 1057240]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2004.
Herman József (1924-)
   Vulgáris latin : az újlatin nyelvek kialakulásának útja / Herman József. - Budapest : Tinta Kvk., 2003. - 107 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 21.)
Bibliogr.: p. 95-107.
ISBN 963-9372-63-3 fűzött : 1680,- Ft
807.32-53 *** 804-53
[AN 1057422]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2004.
Láng Viktória
   Geography and the institutions of Great Britain and Ireland : a coursebook on cultural studies / Láng Viktória. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 116 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-9466-13-1 fűzött : ár nélkül
Írország - Nagy-Britannia
802.0(078)=00 *** 908.410
[AN 1056521]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2004.
   Language and language-processing : 38 Linguistic Colloquium : 38 Colloque Linguistique : 27-29. August 2003 : programme and abstracts = Sprache und Sprachverarbeitung : 38. Linguistisches Kolloquium : Programm und Abstract / [Org., Hrsg.:] Katholische Péter-Pázmány-Universität Germanistisches Institut. - Piliscsaba : Katholische Péter-Pázmány Univ., [2003]. - 108 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
80 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 1059950]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2004.
Magnuczné Godó Ágnes
   Oral communication: presentation skills / Magnuczné Godó Ágnes. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-08-5 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 1056569]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2004.
Magnuczné Godó Ágnes
   Presentation skills : a training course for effective professional communication / Magnuczné Godó Ágnes. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-43-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 1056496]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2004.
Magnuczné Godó Ágnes
   Project work / Magnuczné Godó Ágnes. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 60 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-11-5 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 1056576]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2004.
Magnuczné Godó Ágnes
   Written communication from a cross-cultural perspective / Magnuczné Godó Ágnes. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 84 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-09-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00 *** 316.77 *** 651.7
[AN 1056509]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2004.
   Magyar helyesírás' és szóragasztás' főbb szabályai a' Magyar Tudós Társaság' különös használatára. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2003. - 32 p. ; 20 cm
Közös borítóban a "Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből" c. kötettel. - Eredeti kiadása: Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I., 1832
ISBN 963-05-8081-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1-55 *** 809.451.1-1(083.133) *** 094/097.07
[AN 1061679]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2004.
Molnár Erzsébet
   Education in Britain / Molnár Erzsébet. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 95 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9466-14-X fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00 *** 37.014(410)
[AN 1056515]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2004.
Sándor Zsuzsa (1953-)
   A vizuális nyelv képi világa / Sándor Zsuzsa. - Sárospatak : ME K., 2003. - 102 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-661-584-5 fűzött : ár nélkül
800.954 *** 7.01
[AN 1054991]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2004.
Simigné Fenyő Sarolta
   Britain and the European Union : translation practice / Simigné Fenyő Sarolta. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 101 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
ISBN 963-9103-92-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00 *** 327.39(4-62) *** 327(410)
[AN 1056502]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2004.
   Sportnyelvünk a 21. század elején : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Budapest : NKÖM, 2003. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-122-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-086.6 *** 796 *** 06.063
[AN 1058285]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2004.
Szabó Péter
   ESOL intermediate : a guide to Pitman qualifications English for speakers of other languages examinations / Szabó Péter ; [publ. by the] Pitman Hungary City & Guilds Ltd. - Budapest : Pitman Hungary City & Guilds Ltd., [2002]. - 123, [14] p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Pitman intermediate
ISBN 963-00-9927-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 932071]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2004.
Tar Károly (1935-)
   Svédországi magyarító szószedet / Tar Károly ; [kiad. A Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : LSZM, [2003]. - 52 p. ; 19 cm
ISBN 963-212-824-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06(485)
[AN 1060004]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2004.
   Ünnepi kötet Honti László tiszteletére / szerk. Bakró-Nagy Marianne, Rédei Károly ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2003. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Honti László műveinek jegyzéke: p. 11-25.
ISBN 963-9074-34-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 012Honti_L.
[AN 1057451]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2004.
   Uráli TÁRGYaló : 2002. január 10-12. / [szerk. Oszkó Beatrix, Sipos Mária]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2003. - 177, [2] p. ; 23 cm. - (Budapesti Uráli Műhely, ISSN 1588-712X ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9074-33-0 fűzött : ár nélkül
809.44/.45-251 *** 809.44/.45-555.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1057510]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2004.
Urbán Anna
   Modern British history : history of Great Britain after World War II / Anna Urbán. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 104 p. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-9466-10-7 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia
802.0(078)=00 *** 941.0"194/199"
[AN 1056530]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2004.
Vámos Ágnes (1952-)
   Metafora a pedagógiában / Vámos Ágnes. - Budapest : Gondolat K. Kör : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 4.)
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 963-9500-60-7 fűzött : 750,- Ft
801.541.251 *** 809.451.1-541.251 *** 371.3
[AN 1057009]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2004.
Vass Antal
   Nem is nehéz a helyesírás : szabályok, feladatok, megoldások / Vass Antal. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 963-9471-40-2 fűzött : 1980,- Ft
809.451.1-1(078)
[AN 1059130]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1426 /2004.
   Mozgó világ : tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére / [szerk. Hansági Ágnes et al.]. - Budapest : Ráció, 2003. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kulin Ferenc műveinek vál. bibliográfiája: p. 325-331.
ISBN 963-86272-3-9 fűzött : 1480,- Ft
82.01 *** 082 *** 012Kulin_F.
[AN 1059653]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2004.
Orosz Magdolna
   "Az elbeszélés fonala" : narráció, intertextualitás, intermedialitás / Orosz Magdolna. - Budapest : Gondolat K. Kör : BIP, 2003. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-299.
ISBN 963-9500-80-1 fűzött : 1680,- Ft
82.07 *** 801.73 *** 82.01-3
[AN 1056876]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2004.
Parragh Szabolcs
   Betűkbe zárt világ : poszt-literalitás az irodalomelméletben / Parragh Szabolcs. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 91 p. ; 20 cm. - (Irodalomtörténeti tanulmányok, ISSN 1785-3761)
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 963-9466-25-5 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 82.07 *** 801.73
[AN 1056936]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Ők - én vagyok : 33 legfontosabb könyvem / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 963-9308-81-1 kötött : 1980,- Ft
82(091)(0:82-92)
[AN 1054986]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2004.
Thomas Bernhard und seine Lebensmenschen - der Nachlass (magyar)
   Thomas Bernhard élete és "életemberei". A hagyaték / [szerk.] Martin Huber, Manfred Mittermayer, Peter Karlhuber ; [ford. Adamik Lajos] ; [közread. a] Közép-európai Kulturális Intézet. - Budapest : Közép-európai Kult. Int., 2003. - 206, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2001-ben Bécsben ill. Linzben rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-235-5 fűzött : ár nélkül
Bernhard, Thomas
830(436)(092)Bernhard,_Th. *** 061.4(436-2Wien)
[AN 1056422]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1431 /2004.
Somos Béla
   Magunk keresése : Beke György pályaképe 2000-ig / Somos Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2002. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9280-63-1 fűzött : 1900,- Ft
Beke György (1927-)
894.511(498)(092)Beke_Gy.
[AN 930517]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2004.
Tarján Tamás (1949-)
   Csendestárs : tanulmányok, esszék, bírálatok / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-83-5 fűzött : 2240,- Ft
894.511(091)"19/200"
[AN 1057931]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1433 /2004.
Allende, Isabel
La ciudad de las bestias (magyar)
   A vademberek nyomában : ifjúsági regény / Isabel Allende ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2003. - 249 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7487-9 kötött : 2100,- Ft
860-31(02.053.2)(83)=945.11
[AN 1055107]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2004.
Alten, Steve
Goliath (magyar)
   A lázadó Góliát / Steve Alten ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 395 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-15-1 kötött : 1500,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1057487]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2004.
   Angyalok és ördögök? / [szerk. Bánki Judit]. - [Budapest] : Új Világ : A. Liehm Alapítvány, 2003. - 92, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Európai kulturális füzetek, ISSN 1785-3729 ; 11.)
Fűzött : 1400,- Ft
82-822=945.11
[AN 1057134]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2004.
Arnau, Tanja von
Die Nacht nach dem Maskenball (magyar)
   Meglepetések éjszakája / Tanja von Arnau ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 154.)
Kisregény
ISBN 963-9480-78-9 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1059901]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2004.
Brauns, Axel
Buntschatten und Fledermäuse (magyar)
   Cifraárnyak és denevérek : élet egy másik világban / Axel Brauns ; [... ford. Erdélyi Z. János]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 338 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9526-31-2 kötött : 1990,- Ft
830-31=945.11
[AN 1060034]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2004.
Buzzati, Dino
   A colombre : elbeszélések / Dino Buzzati ; [ford. Barna Imre, Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2003. - 221, [2] p. ; 19 cm
A ford. az "Il colombre e altri cinquanta racconti" c. kiad alapján kész.
ISBN 963-07-7475-5 kötött : 2200,- Ft
850-32=945.11
[AN 1054947]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2004.
Cauvin, Patrick
E = mc² mon amour (magyar)
   E = mc² szeretlek / Patrick Cauvin ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-419-5 fűzött : 1790,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1059015]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2004.
Clinton, Hillary Rodham
Living history (magyar)
   Élő történelem / Hillary Rodham Clinton ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 593, [5] p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9093-87-4 kötött : 3990,- Ft
Clinton, Hillary Rodham
820-94(73)=945.11 *** 973"195/200"(0:82-94)
[AN 1057531]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2004.
Colfer, Eoin
Artemis Fowl (magyar)
   Artemis Fowl : sarkvidéki incidens / Eoin Colfer ; [ford. Sepsei Gergely]. - [Budapest] : Passage, cop. 2003. - 320 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-228-359-7 fűzött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1060071]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2004.
Davies, Vanessa
Women's club (magyar)
   Gyönyörök háza / Vanessa Davies ; [ford. Láng Viola]. - Budapest : iXmédia, 2003. - 248 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 8.)
Regény
ISBN 963-86313-7-6 fűzött : 1470,- Ft
820-993=945.11
[AN 1058541]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2004.
Fielding, Liz
And mother makes three (magyar)
   Anyának született / Liz Fielding ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 273.)
Kisregény
ISBN 963-536-956-5 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 932601]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2004.
Fowles, John
Daniel Martin (magyar)
   Daniel Martin / John Fowles ; [ford. Feig András]. - Budapest : Európa, 2003. - 821 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7294-9 kötött : 4000,- Ft
820-31=945.11
[AN 1056751]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2004.
Frydman, René
Lettre à une mère (magyar)
   Levél egy anyához / René Frydman ; Judith Perrignon közrem. ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : ArtNexus Kft., cop. 2003. - 77 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-212-632-7 fűzött : 1490,- Ft
840-4=945.11
[AN 1057399]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2004.
Gordon, Lucy
Rico's secret child (magyar)
   Pénz nem akadály! / Lucy Gordon ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 255.)
Kisregény
ISBN 963-536-972-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927385]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2004.
Graham, Lynne
Contract baby (magyar)
   Az élő inkubátor / Lynne Graham ; [... ford. Feketéné Kósa Annamária]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 263.)
Kisregény
ISBN 963-536-980-8 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936124]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2004.
Graham, Lynne
Married to mistress (magyar)
   Betűről betűre / Lynne Graham ; [... ford. Kóbor Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 261.)
Kisregény
ISBN 963-536-978-6 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 932607]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2004.
Green, Grace
His unexpected family (magyar)
   Filmszakadás / Grace Green ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 274.)
Kisregény
ISBN 963-536-957-3 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 932604]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2004.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fegyverbe! / [ford. Bally István]. - cop. 2003. - 378 p.
ISBN 963-9437-81-6 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1055207] MARC

ANSEL
UTF-81451 /2004.
Gutiérrez, Pedro Juan
Trilogía sucia de La Habana (magyar)
   Piszkos havannai trilógia / Pedro Juan Gutiérrez ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2003. - 400 p. ; 22 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9471-19-4 fűzött : 2290,- Ft
860-32(729.1)=945.11
[AN 1057361]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2004.
Hannay, Barbara
The wedding countdown (magyar)
   Életfa / Barbara Hannay ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 264.)
Kisregény
ISBN 963-536-981-6 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936123]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2004.
Harris, Joanne
Five quarters of the orange (magyar)
   Ötnegyed narancs / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 397 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-58-0 fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 1057596]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2004.
Hart, Jessica
The convenient fiancée (magyar)
   Az álmenyasszony / Jessica Hart ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 258.)
Kisregény
ISBN 963-536-975-1 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927382]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2004.
Herbert, Zbigniew
Labirynt nad morzem (magyar)
   Labirintus a tengerparton / Zbigniew Herbert ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2003. - 331, [5] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Esszék. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7469-0 fűzött : 1500,- Ft
884-4=945.11 *** 930.85(37/38)
[AN 1058568]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2004.
Highsmith, Patricia
Ripley under ground (magyar)
   Ripley a mélyben / Patricia Highsmith ; [ford. Jász István]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 375 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9093-84-X fűzött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1056651]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2004.
Història de Jacob Xalabín (magyar)
   Jakub cselebi története / ... ford. Tomcsányi Zsuzsanna ; [az utószót írta Mezősi Erika]. - [Budapest] : Íbisz, cop. 2003. - 88 p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 6.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-9294-22-5 fűzött : ár nélkül
849.9-31=945.11
[AN 1058418]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2004.
   Hogyan viselkedjünk másokkal rendesen? : társasági fortélyok A-tól Z-ig / [vál. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - Budapest : Kassák, 2003. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 16.)
ISBN 963-9100-81-1 kötött : 990,- Ft
82-84=945.11 *** 395(0:82-84)
[AN 1055732]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2004.
Holt, Victoria
Voices in haunted room (magyar)
   A titokzatos hang / Victoria Holt ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-266-6 fűzött : 1300,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 1055772]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2004.
Idle Eric
The road to Mars (magyar)
   Hakni az űrben : egy poszt-modern regény / Eric Idle ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 335 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9526-12-6 kötött : 2500,- Ft
820-31=945.11
[AN 1060024]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2004.
Jamison, Kelly
The wedding contract (magyar)
   Látszatházasság / Kelly Jamison ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Képtelen történet / Cindy Gerard ; [... ford. Kánya Krisztina]. Olajozottan / Anne Mather ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/6.)
Egys. cím: The wedding contract. Marriage, outlaw stile. The waterfalls of the moon. - Kisregények
ISBN 963-537-110-1 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1059908]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2004.
Janus Pannonius, (1434-1472)
   Janus-irka : Janus Pannonius félszáz epigrammája Németh István Péter fordításában. - Zánka : Szerző, 2002. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 963-440-793-5 fűzött : ár nélkül
871-14.02(439)=945.11
[AN 924632]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2004.
Jensen, Muriel
Gift-wrapped dad (magyar)
   A szerelem világítótornya / Muriel Jensen ; [... ford. Bilik Péter]. Karácsonyra téged kérlek / Marilyn Pappano ; [... ford. Kálló András]. - Budapest : Harleqiun, 2003. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2003/3. (karácsonyi ksz.))
Egys. cím: Gift-wrapped dad. Holiday reunion. - Kisregények
ISBN 963-537-143-8 fűzött : 799,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1059325]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2004.
Jordan, Penny
The hard man (magyar)
   Hazatérés / Penny Jordan ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 307.)
Kisregény
ISBN 963-537-072-5 fűzött : 359,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1059189]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2004.
   Karácsonyi legendáskönyv / [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 222, [2] p. ; 21 cm
Ford. Gyergyai Albert et al.
ISBN 963-361-519-4 kötött : 1500,- Ft
82-32=945.11 *** 398.332.416(0.82-32)
[AN 1057283]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2004.
Kendrick, Sharon
Casuality of passion (magyar)
   Vigyázó szemek / Sharon Kendrick ; [... ford. Pappné Benedek Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 208.)
Kisregény
ISBN 963-537-006-7 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936121]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2004.
Lee, Miranda
The playboy in pursuit (magyar)
   Szerep, nem szerep.. / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 308.)
Kisregény
ISBN 963-537-073-3 fűzött : 359,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1059191]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2004.
Lee, Miranda
The wedding-night affair (magyar)
   Különös nászéjszaka / Miranda Lee ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 275.)
Kisregény
ISBN 963-536-958-1 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936130]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2004.
L'Engle, Madeleine
A swiftly tilting planet (magyar)
   Csillagvágta / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2003. - 284, [3] p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9307-98-X kötött : 1890,- Ft
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1058156]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2004.
Logan, Leandra
Oh, baby! (magyar)
   Gyámolatlanul / Leandra Logan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 154.)
Kisregény
ISBN 963-537-023-7 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936748]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2004.
Ludlum, Robert
Janson directive (magyar)
   Janson küldetése / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 638 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-265-8 fűzött : 2300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1055745]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2004.
Maclay, Charlotte
The hitchin' time (magyar)
   Ki akad horogra? / Charlotte Maclay ; [... ford. Szalontai Éva]. A kis mákvirág / Sara Wood ; [... ford. Juhász Erika]. Fűben-fában / Kim Lawrence ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2002/4.)
Egys. cím: The hitchin' time. The innocent mistress. Wild and willing!. - Kisregények
ISBN 963-536-936-0 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936735]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2004.
Marceau, Sophie
Menteuse (magyar)
   Apró hazugságok / Sophie Marceau ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : ArtNexus Kft., cop. 2003. - 109 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-210-882-5 fűzött : 1890,- Ft
840-31=945.11
[AN 1057410]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2004.
Martin, Carola
Erst mit dir beginnt mein Leben (magyar)
   Melletted újra szép az élet / Carola Martin ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 153.)
Kisregény
ISBN 963-9480-64-9 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1059892]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2004.
Mather, Anne
The baby gambit (magyar)
   Mondd már ki! / Anne Mather ; [... ford. Kollár Emese]. Gyógyító ölelés / Kathleen Korbel ; [... ford. Erdélyi Margit]. Bosszú, vágy / Lee Wilkinson ; [... ford. Zsidó Mónika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2002/4.)
Egys. cím: The baby gambit. Sail away. The marriage takeover. - Kisregények
ISBN 963-537-043-1 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936125]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2004.
Mather, Anne
Sinful pleasures (magyar)
   Korhatár nélkül / Anne Mather ; [... ford. Szabó Júlia]. Lóvá tett vőlegény / Carrie Alexander ; [... ford. Csató Gabriella]. A boldogság útjai / Lindsay Armstrong ; [... ford. Zalai Ervin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2002/1.)
Egys. cím: Sinful pleasures. Custom-built cowboy. The unexpected husband. - Kisregények
ISBN 963-537-040-7 fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 922338]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2004.
McAllister, Anne
Gibson's girl (magyar)
   Villanófényben / Anne McAllister ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 276.)
Kisregény
ISBN 963-536-959-X fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936128]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2004.
McAllister, Anne
The playboy and the nanny (magyar)
   Túlkoros csecsemő / Anne McAllister ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 266.)
Kisregény
ISBN 963-536-983-2 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936739]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2004.
Monty Python's flying circus (magyar)
   Monty Python repülő cirkusza : csak a szöveg / kitalálta és írta Graham Chapman [et al.] ; [ford. Galla Miklós]. - Budapest : Cartaphilus, 2002-2003. - 2 db ; 20 cm
820-7(082)=945.11
[AN 951224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 297 p.
ISBN 963-9303-79-8 kötött : 2800,- Ft
820-7(082)=945.11
[AN 1058166] MARC

ANSEL
UTF-81480 /2004.
Napier, Susan
The revenge affair (magyar)
   Keserédes bosszú / Susan Napier ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 257.)
Kisregény
ISBN 963-536-974-3 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927381]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2004.
   Ókeresztény latin írók = Scriptores Christiani Latini antiquiores / ... red. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey ; contribuentibus Ladislao Havas [et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 448 p. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 10.)
Bibliogr. a bev. végén
ISBN 963-472-755-7 fűzött : ár nélkül
871-822(075.8) *** 871(091)-97"01/04"(075.8)
[AN 1056686]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2004.
Papuček, Gregor
   Konvalinky : básničky pre deti / Gregor Papuček ; [... il. Eva Konczošová] ; [publ. Celoštátnej slovenskej samosprávy]. - Budapešt' : Zoro, 2003. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-133-3 fűzött : ár nélkül
885.4-14(439)(02.053.2)
[AN 1056289]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2004.
Park, Linda Sue
A single shard (magyar)
   Min mester inasa / Linda Sue Park ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : Animus, 2003. - 143 p. ; 18 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-96-3 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1058150]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2004.
Parker, T. Jefferson
Red light (magyar)
   Red light / T. Jefferson Parker. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 463 p. ; 18 cm
Ford. Lászlai Noémi
ISBN 963-368-681-4 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1057981]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2004.
Pessoa, Fernando
   Ódák / Pessoa/Ricardo Reis ; [a verseket vál., a nyersfordításokat kész. és ... szerk. Pál Ferenc] ; [... ford. Somlyó György et al.]. - Budapest : Íbisz, 2003. - 150 p. ; 20 cm
Kész. az "Edição crítica de Fernando Pessoa Vol. III. Poems de Ricardo Reis" (Lisboa : Impr. Nacional-Casa da Moeda, 1994) c. kiad. alapján
ISBN 963-9294-21-7 fűzött : ár nélkül
869.0-14=945.11
[AN 1057958]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2004.
   Rasuto biserje : antologija hrvatske poezije u Mađarskoj, 1945-2000 / [uredio] Stjepan Blažetin ; [nakladnik] Hrvatski znanstveni zavod. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2002. - 254 p. ; 22 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9698-6 kötött : ár nélkül
886.2-14(439)(082)
[AN 934638]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2004.
Rawlings, Louisa
Scarlet woman (magyar)
   Cselszövések hálójában / Louisa Rawlings ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2002/1.)
Kisregény
ISBN 963-536-922-0 fűzött : 795,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 930117]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2004.
Rennison, Louise
It's OK, I'm wearing really big knickers! (magyar)
   Semmi gáz, elég nagy bugyi van rajtam! / Louise Rennison ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 185 p. ; 18 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9526-20-7 fűzött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1060094]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2004.
Robert, Denis
Le bonheur (magyar)
   Boldogság / Denis Robert. - [Budapest] : Litkey, cop. 2003. - 206 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-210-763-2 fűzött : 2490,- Ft
840-993=945.11
[AN 1057421]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2004.
Roszel, Renee
Boardroom bridegroom (magyar)
   Postafordultával / Renee Roszel ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 262.)
Kisregény
ISBN 963-536-979-4 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 932608]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2004.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Order of the Phoenix (magyar)
   Harry Potter és a Főnix Rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 963-9307-88-2 kötött : 3690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1055221]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2004.
Rushton, Rosie
Melissa (magyar)
   Melissa új élete / Rosie Rushton ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 181, [2] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-282-6 fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-539-386-5)
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1058965]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2004.
Sangster, Jim
24. : the unofficial guide (magyar)
   24 óra : nem hivatalos kalauz / Jim Sangster ; [ford. Bíró Ildikó]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 963-9546-04-6 fűzött : 1800,- Ft
820-293.7=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 1054872]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2004.
Saramago, José
O homem duplicado (magyar)
   Az embermás / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2003. - 372 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7493-3 kötött : 2300,- Ft
869.0-31=945.11
[AN 1058844]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2004.
Shaw, Irwin
Mixed company (magyar)
   Sebesülten / Irwin Shaw ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 271 p. ; 22 cm
Elbeszélések. - Megj. "Vegyes páros" címmel is
ISBN 963-9497-45-2 kötött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 1060082]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2004.
Shennan, Christopher
The toymaker's dream (magyar)
   Jonatán mester álma / Christopher Shennan ; [ford. Kornisné Tanos Cecília] ; [ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, 2003. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-9148-97-0 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1054881]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2004.
Skiftesvik, Joni
Pystyyn haudattu (magyar)
   Akit állva temettek el / Joni Skiftesvik ; [ford. Pap Éva]. - [Budapest] : Valo-Art Bt., cop. 2003. - 203 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Regény
ISBN 963-210-561-3 kötött : ár nélkül
894.541-31=945.11
[AN 1059286]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2004.
Smith, Deborah
A place to call home (magyar)
   A hely, amit otthonnak hívnak / Deborah Smith ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : M-érték K., 2003. - 367 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9519-29-4 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1057460]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2004.
Sterling, Donna
Intimate stranger (magyar)
   Árnyékasszony / Donna Sterling ; [... ford. Kocsis Tamás]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Agatha, ISSN 1588-404X ; 6.)
Kisregény
ISBN 963-536-916-6 fűzött : 448,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 936744]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2004.
Süskind, Patrick
Die Geschichte von Herrn Sommer (magyar)
   Sommer úr története / Patrick Süskind ; Sempé ... ill. ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : M. Világ, cop. 2003. - 134, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9075-25-6 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 1057569]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2004.
Ulickaâ, Lûdmila
Kazac Kukockogo (magyar)
   Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit, Goretity József]. - Budapest : Európa, 2003. - 561 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7326-0 kötött : 2300,- Ft
882-31=945.11
[AN 1058883]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2004.
Vas Zoltán (1969-)
   Minden nap egy tanítómester : halhatatlanok aforizmái / [... vál. és szerk. Vas Zoltán]. - Budapest : Papirusz Book : Papirusz Duola, 2003. - 187, [11] p. ; 20 cm
ISBN 963-9263-16-8 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 1054956]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2004.
Venclova, Tomas
   Litvánok és.. : válogatott esszék / Tomas Venclova ; [vál., ... a jegyzeteket és az utószót írta Bojtár Endre] ; [ford. Bojtár Endre et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 266, [3] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
A ford. a "Vilties formos" (Vilnius : Lietuvos, 1991.) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7460-7 fűzött : 1500,- Ft
888.2-4=945.11
[AN 1058558]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2004.
Verleumdet, verstossen - von keinem geliebt? (magyar)
   Ha már senkiben sem bízhatsz.. : mitől vált pokollá a szép Marina élete / [ford. Végh József]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 156.)
Kisregény
ISBN 963-9480-69-X fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1059882]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2004.
Wagner, Richard
Die Muren von Wien (orosz)
   Venskaâ lavina : roman / Rihard Vagner ; per. N. Bakši. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 136 p. ; 19 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-80-0 fűzött : ár nélkül
830-31=82
[AN 1058191]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2004.
Weaver, Ingrid
Big-city bachelor (magyar)
   Reklám helyett / Ingrid Weaver ; [... ford. Petricsák Judit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 139.)
Kisregény
ISBN 963-537-035-0 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936131]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2004.
Wilson, Jacqueline
Sleepovers (magyar)
   Aludj nálunk! / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2003. - 112 p. : ill. ; 23 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9563-00-5 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1057964]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2004.
Wodehouse, Pelham Grenville
The mating season (magyar)
   Nászidőszak / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán] ; [... ill. Zsoldos Vera]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 309, [2] p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-422-5 fűzött : 1890,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 1058501]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2004.
Das Wunder auf der Intensivstation (magyar)
   Csoda az intenzív osztályon / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 155.)
Kisregény
ISBN 963-9480-61-4 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1059870]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2004.
York, Rebecca
Life line (magyar)
   Zárt ajtók között / Rebecca York ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Agatha, ISSN 1588-404X ; 5.)
Kisregény
ISBN 963-536-915-8 fűzött : 448,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 936742]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1511 /2004.
Ady Endre (1877-1919)
   Új s új lovat : Ady-versek / [a szöveget Bíró Katalin vál. és gond.] ; [az illusztrációkat Takáts Márton kész.]. - Budapest : Tiara, 2003. - 114, [6] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-86256-5-1 v. : 5200,- FtISBN 963-86256-4-3 kötött : 2200,- Ft
894.511-14
[AN 1059194]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2004.
Benke Rita
   Köztedállapotok : ikerversek / Benke Rita, Göbölyös N. László ; Benke Rita rajz. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1055831]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2004.
Bernáth László (1930-)
   A fehér csík rejtélye : [eltüntetett történelem] / Bernáth László. - Budapest : Coldwell Kv., 2003. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-428-6 kötött : 1980,- Ft
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 1057454]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2004.
Bródy János (1946-)
   Filléres emlékeim Földvár felé félúton, avagy Kockázatok és mellékhatások Az utca másik oldalán : Bródy János összes dalszövege, 1965-2003 / [... összeáll., szerk. ... Gittinger Tibor és Molnár Bálint] ; [az előszót írta Mentler Krisztina]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., 2003. - 631 p. : ill. ; 22 cm
Lezárva: 2003. okt. 31. - Gerinccím: Bródy János összes dalszövege, 1965-2003. - Diszkogr.: p. 619-631.
ISBN 963-212-730-7 velúr : ár nélkül
894.511-192 *** 78.067.26.036.7(439)"1965/2003"
[AN 1057612]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2004.
Csányi Vilmos (1935-)
   A lény és az őrző : elbeszélések / Csányi Vilmos ; [a ... fotografikák a szerző munkái]. - [Budapest] : Alibi, cop. 2003. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1950,- Ft
894.511-32
[AN 1057877]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2004.
Cseres Tibor (1915-1993)
Hideg napok (angol)
   Cold days / Tibor Cseres. - Budapest : Corvina, cop. 2003. - 121 p. ; 22 cm
Ford. Bernard Adams
ISBN 963-13-5283-8 fűzött : 2500,- Ft
894.511-31=20
[AN 1057523]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2004.
Egedi-Kovács Melinda
   Átman dala : lélek-mandalák / [Egedi-Kovács Melinda]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2003. - 108, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
Versek
ISBN 963-9436-15-1 kötött : 1890,- Ft
894.511-14
[AN 1054905]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2004.
Esterházy Péter (1950-)
   Kalauz / Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter ; Bojtár Endre kísérő írásaival. - Budapest : Magvető, 2003. - 230 p. ; 20 cm
Publicisztikai írások. - Bibliogr.: p. 224-226. és a jegyzetekben
ISBN 963-14-2351-4 kötött : 2290,- Ft
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(092)Esterházy_P. *** 894.511(092)Kertész_I. *** 894.511(092)Nádas_P.
[AN 1057590]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2004.
Eszes Máté (1941-)
   A hindu herceg : elbeszélések / Eszes Máté. - Budapest : Curiosa Nova, 2003. - 106 p. ; 18 cm
ISBN 963-86093-8-9 fűzött : 880,- Ft
894.511-32
[AN 1054965]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Barangolások / Fekete István ; [... szerk. ... Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2003]. - 244, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-245-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1054973]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2004.
Fodor Helga
   Esti galéria / Fodor Helga. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2002. - 67 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7278-77-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 935298]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2004.
Gömöri György (1934-)
   A tél illata : versek / Gömöri György. - Budapest : Ister, 2003. - 85 p. ; 20 cm. - (Ister kortárs írók, ISSN 1419-0893)
ISBN 963-9243-80-9 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 1058406]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2004.
Hámori István Péter (1945-)
   Tiborc örök : versek / Hámori István Péter ; [ill. Wächter Dénes]. - [Budapest] : Nyomdacoop, 2002. - 92, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85689-6-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930356]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2004.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A vég könyve = Buch der Ende / Hodonyi. - [Debrecen] : [Szerző], 2003. - 64 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
A párh. cím tipográfiai címváltozata: Buch der Erde. - Az életrajz és az utószó német nyelven is
ISBN 963-430-534-2 fűzött : ár nélkül
894.511-994 *** 133.25 *** 73/76(439)(092)Hodonyi_M.
[AN 1056947]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2004.
Horváth Dezső (1936-)
   Parasztpassió / Horváth Dezső. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 160 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9280-66-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 930520]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2004.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Lovagias ügy : válogatott drámák / Hunyady Sándor ; [vál., szerk. és az utószót írta Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2003. - 528 p. ; 20 cm
Tart.: Júliusi éjszaka ; Feketeszárnyú cseresznye ; Bakaruhában ; A három sárkány ; Lovagias ügy ; Kártyázó asszonyok
ISBN 963-07-7477-1 fűzött : 2600,- Ft
894.511-2
[AN 1056743]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2004.
Juszt Balázs
   Gyakornok voltam Washingtonban / Juszt Balázs. - [Budapest] : [Clin-line Bt.], [2003]. - 151, [17] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-825-7 fűzött : 1990,- Ft
894.511-94 *** 908.73-2Washington(0:82-94)
[AN 1058479]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2004.
Kántor János Kurszán (1941-)
   Haikuk / Kántor János Kurszán. - Keszthely : Szerző, cop. 2002. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-828-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926439]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2004.
   Kézírás : a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár fennállásának 50. évfordulójára. - Paks : [Pákolitz István Vár. Kvt.], 2003. - 72 p. : ill. ; 25 cm
Kéziratos versek antológiája. - Szerk. Gutai István. - Számozott példány: 500
ISBN 963-212-148-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 091.5(439)
[AN 1056624]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2004.
Kőrösi Zoltán (1962-)
Romkert (orosz)
   Tajny nad ruinami : roman / Zoltan Kërëši ; per. Ûriâ Guseva. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 188, [6] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-79-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31=82
[AN 1058178]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2004.
László Lajos (1925-)
   Perelj perlőimmel / László Lajos. - Szekszárd : Babits, 2003. - 237 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9556-06-8 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1054904]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2004.
Litkai Gergely (1976-)
   Buhera mátrix : összegyűjtött humoreszkek és publicisztikai írások / Litkai Gergely. - Budapest : Delta Vision, cop. 2003. - 251, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9474-61-4 kötött : 1590,- Ft
894.511-7 *** 894.511-92
[AN 1055134]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   A sámán átka / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2003. - 403 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
Kisregény, elbeszélések
ISBN 963-8229-92-6 kötött : ár nélkül
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 1055084]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   Siva újra táncol / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2003. - 2 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-96-9 fűzött : 1498,- Ft
894.511-312.4
[AN 1054996]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 391 p.
ISBN 963-8229-94-2
894.511-312.4
[AN 1055000] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 344 p.
ISBN 963-8229-95-0
894.511-312.4
[AN 1055012] MARC

ANSEL
UTF-81535 /2004.
Lupsa Józsefné
   Csendes áhitat / Lupsa Józsefné. - Kótaj : Signatura Bt., 2002. - 148 p. : ill. ; 20 cm
A szerző rajzaival. - Versek
ISBN 963-00-9995-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926464]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2004.
Malota László
   Halott kis szerelmesem : elbeszélések / [Malota László]. - Budapest : Totem, cop. 2003. - 231 p. ; 20 cm
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-430-082-0)
894.511-32
[AN 1058493]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 384, [3] p. ; 19 cm
Regények
ISBN 963-208-827-1 kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 1058594]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2004.
Mezey Jenő (1886-1973)
   Bajomi emlékeim / Mezey Jenő ; [szerk. Gombos Ferenc, Kocsis Csaba]. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 19.)
ISBN 963-212-447-2 fűzött : ár nélkül
Mezey család.
894.511-94 *** 908.439-2Biharnagybajom(0:82-94)
[AN 1056499]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2004.
Mirabáj
   Hát nem elég, ha jó vagyok? / Mirabáj. - Pécel : God Bless Kkt., 2003. - 338 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-212-991-1 fűzött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 1059531]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2004.
Nemes István (1961-)
   Mokhara démona : fantasy regény / John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 383 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 54.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9566-02-0 kötött : 1698,- Ft
894.511-312.9
[AN 1056667]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2004.
Pál Sándor
   A béke szigete / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2002. - 26 p. ; 21 cm
Versek. - A borítófedélen számozási adatként: 7.
ISBN 963-440-794-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 935296]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2004.
Papp Kálmán
   Nemcsak gyógyítottam.. / [Papp Kálmán]. - [Eger] : Egri Ny., [2003]. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9060-26-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1057924]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2004.
Robotkay Rita (1970-)
   Világok / Robotkay Rita. - Budapest : Consulteam Bt., 2003. - 61 p. : ill., színes ; 13x15 cm
Versek
ISBN 963-212-404-9 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1057129]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2004.
Rónay György (1913-1978)
   Lázadó angyal / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 158 p. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
Regény
ISBN 963-361-518-6 kötött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 1058858]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2004.
Shelley Éva
   Élet - szerelem / Shelley Éva. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2003. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-494-4 kötött : 2200,- Ft
894.511-94
[AN 1057244]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2004.
Simon László, L. (1972-)
   Nem lokalizálható / L. Simon László. - Budapest : Orpheusz : M. Műhely, 2003. - 40, [3] p. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-9377-42-2 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 1059985]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2004.
Soós Anikó
   Érzések / Soós Anikó. - Megyaszó : Szerző, 2002. - 38 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-430-012-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 936069]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2004.
Szabó Géza
   Mikulás Papa nyári úti kalandjai / [írta Szabó Géza] ; [ill. Paál Tímea]. - [Nyíregyháza] : B&B Press Kft., [2003]. - 88 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-430-702-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1057467]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2004.
Szabó Pálma
   Új cseppek / Szabó Pálma. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 75, [2] fol. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-669-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931448]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2004.
Szávai Géza (1950-)
Séta gramofonzenére (lengyel)
   Przechadzka z kobietami i kozłami : powieść / Géza Szávai ; przeł. Zofia Kujawska-Köllő ; posł. Feliks Netz. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 356 p. : ill. ; 19 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-65-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31=84
[AN 1058186]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2004.
Szentjánosi Csaba (1965-)
   Vers a versben / Szentjánosi Csaba. - Budapest : FISZ, 2003. - 75, [3] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 19.)
ISBN 963-86368-1-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1059686]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2004.
Turcsány Péter (1951-)
   Emelkedj, Atlantisz! : Turcsány Péter hármaskönyve. - Pomáz : Kráter, 2003. - 307 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Emelkedj, Atlantisz! ; A jóság könyörtelensége ; Talán a szív marad ; The invisible palace = A láthatatlan palota. - Versek, versfordítások
ISBN 963-9472-31-X kötött : 2200,- Ft
894.511-14 *** 82-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1055050]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2004.
Vágó Csaba
   Haláltusa / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 214 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-21-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1058510]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2004.
Vajnai László
   A múlt szupernóvái : tulipánfa : idegen idők előtt : az idő szederindái : úz Vajnai László versei / [közread. a] Körösi Műhely Alapítvány. - [Gyomaendrőd] : Körösi Műhely Alapítvány, 2003. - 328, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-611-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1058529]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2004.
Várady Szabolcs (1943-)
   A rejtett kijárat : versek, fordítások, próza, egyebek / Várady Szabolcs. - Budapest : Európa, 2003. - 564 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7482-8 kötött : 3200,- Ft
894.511-821 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1057243]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Elvittem a balhét : vádirat versfolyó, 2002 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Magánkiad., [2002]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-969-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 936133]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2004.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Budapest : Magvető, 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2348-4 kötött : 2290,- Ft
894.511-13(02.053.2)
[AN 1055062]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2004.
   A vér öröksége : fantasy antológia : [A vér városa 2.] / Raoul Renier és barátai ; [... szerk. Raoul Renier]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 963-9566-03-9 fűzött : 1498,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 1056700]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2004.
   Világnak világa : kisalföldi énekek II. : tizennyolc költő versei / [szerk. Baráti Molnár Lóránt] ; [grafikák Frick Zoltán, L. Burda Zsuzsa] ; [közread. az] Arrabona Irodalmi Társulás. - Győr : Arrabona Irod. Társ., 2002. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-00-9156-6)
894.511-14(082)
[AN 935325]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2004.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : különkiadás : Benjamin könyve / Vujity Tvrtko ; [fotók Talán Csaba et al.]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-626-1 kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1058348]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2004.
Waters, Violet G.
   Prupedy-Ayna, a hüllősziget / Violet G. Waters. - [Budapest] : Mokry G. Gyné, [2003]-. - 21 cm
Ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1055045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A zordkristály. - cop. 2003. - 270 p.
ISBN 963-430-687-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1055069] MARC

ANSEL
UTF-81562 /2004.
Zollman, Peter
   Kész a leltár : egy évszázad félszáz magyar verse angolul = The audit is done : a taste of 20 century Hungarian poetry / Zollman Péter. - [Budapest] : Új Világ : A. Liehm Alapítvány, 2003. - 295 p. : ill. ; 23 cm. - (Európai kulturális füzetek, ISSN 1785-3729 ; 9-10.)
Fűzött : 2630,- Ft : 10
894.511-14.02(082)=20
[AN 1058258]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1563 /2004.
   Aladdin és a csodalámpa. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 10.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056072]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2004.
   Ali Baba és a negyven rabló. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 11.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056077]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2004.
   Aliz Csodaországban. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 15.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056094]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2004.
   Aranytoll, a kiskacsa, aki nem félt a vadászoktól. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 6.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056970]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2004.
   Artúr király. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 16.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056102]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2004.
   Atlantisz, az elsüllyedt város. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 31.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056280]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2004.
   Benjamin az elefánt kincset talál / Elfie Donnelly nyomán ; [ford. Balassa Anna]. - Budapest : Móra, 2003. - [44] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7859-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1057445]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2004.
   Benjamin az elefánt : Ottó, hol vagy? / Elfie Donnelly nyomán ; [ford. Balassa Anna]. - Budapest : Móra, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7858-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1055121]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2004.
   A brémai muzsikusok. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 33.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056271]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2004.
   Bumm-bumm, a falánk medvebocs, aki mézre vadászik. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 5.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056966]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2004.
   A császár új ruhája. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 21.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056123]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2004.
   Csipkerózsika. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 22.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056126]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2004.
   Csizmás Kandúr. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 2.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1055991]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2004.
   A Diótörő. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 19.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056116]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2004.
   A dzsungel könyve. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 18.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056109]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2004.
   Felhőcske, az égből jött cica. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 4.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056960]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2004.
   Hamupipőke. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 4.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1055999]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2004.
   A három kismalac. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 17.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056105]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2004.
   A hercegnő mesetára / [... ford. Csörögi István] ; ill. Fernando Guell et al.]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 572 p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: Hófehérke és a hét törpe / ... Jim Razzi. Csipkerózsika / ... A. L. Singer. Hamupipőke / ... Zoë Lewis. A kis hableány / ... A. L. Singer. Aladdin / ... A. L. Singer. A Szépség és a Szörnyeteg / ... A. L. Singer. - Egys. cím: Walt Disney's Snow White and the seven dwarfs ; Walt Disney's Sleeping Beauty ; Walt Disney's Cinderella ; Disney's The Little Mermaid ; Disney's Aladdin ; Disney's Beauty and the beast
ISBN 963-596-151-0 kötött : 8000,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1054910]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2004.
   Herkules, a legyőzhetetlen hős. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 30.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056277]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2004.
   Hófehérke. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 1.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1055979]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2004.
   A Hókirálynő. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 13.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056086]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2004.
   A kis gyufaárus lány. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 9.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056069]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2004.
   A kis hableány. - Budapest : Media Service Zawada Kft.[2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 8.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056066]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2004.
   Mogyi, a huncut mókus. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 2.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056950]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2004.
   Mulan legendája. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : il., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 29.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056273]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2004.
   A Notre-Dame-i toronyőr. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 28.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056160]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2004.
   Az önző óriás. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 24.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056139]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2004.
   Öt vidám dinoszaurusz. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 26.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056151]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2004.
   Óz, a nagy varázsló. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 32.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056282]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2004.
   Pán Péter. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 14.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056089]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2004.
   Péter és a farkas. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 34.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056275]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2004.
   Pézsmaillatú, az ifjú szarvaskirály története. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 3.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056954]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2004.
   Pinokkió. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 7.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056062]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2004.
   Piroska és a farkas. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 3.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1055996]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2004.
   Pocahontas. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 25.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056147]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2004.
   Pöttöm Panna. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 5.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056002]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2004.
   A rendíthetetlen ólomkatona. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 23.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056133]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2004.
   A rút kiskacsa. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 6.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056005]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2004.
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 12.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056080]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2004.
   Tommy, a dzsungel fia. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 27.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056156]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2004.
   A vadhattyúk. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa kiskönyvtár, ISSN 1589-3359 ; 20.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056118]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2004.
   Vakkancs, a kutyus, aki nem szeretett vadászni. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék,, ISSN 1785-0959 ; 1.)
Fűzött : 185,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1056943]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1606 /2004.
International Conference of PhD Students (4.) (2003) (Miskolc)
   4 International Conference of PhD Students : University of Miskolc, ... 11-17 August 2003 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [org., publ. by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, 2003-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-585-3
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1045177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.]/1., Engineering sciences 1. - 2003. - 481 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-590-X fűzött : ár nélkül
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1055301] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.]/2., Engineering sciences 2. - 2003. - 416 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-591-8 fűzött : ár nélkül
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1055307] MARC

ANSEL
UTF-8