MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:22:56
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7696 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de l'éveil (magyar)
   Képes mindentudó gyerekeknek / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; [ford. Szalontai Ágnes] ; ill. S. Alloy [et al.]. - [Budapest] : Passage, 2004, cop. 2002. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-114-4 kötött : ár nélkül
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2502282]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7697 /2004.
Énekes Ferenc
   A kiadványszerkesztés / Énekes Ferenc. - Budapest : Novella, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-7953-94-9 *
655.53 *** 681.3.004.14
[AN 446617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nyomtatás. - 2004. - 250 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9442-18-6 kötött : 2990,- Ft
kiadványszerkesztés - nyomdai előkészítés
655.2/.3 *** 681.3.004.14
[AN 1083948] MARC

ANSEL
UTF-87698 /2004.
Köves József (1938-)
   Könyvhetek krónikája : az ünnepi könyvhét 75 éve / Köves József, Murányi Gábor ; [utószó Zentai Péter László] ; [közread. az] MKKE. - Budapest : MKKE : Vince K., 2004. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 963-9552-23-2 kötött : 2390,- Ft
Magyarország - könyvkiadás - könyvvásár - könyvbemutató - ünnepség - 20. század
655.41(439) *** 09(439) *** 061.7(439)"19"
[AN 1084240]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7699 /2004.
   "Igniculi Sapientiae" : Symposium und Ausstellung zum 400. Jahrestag des Erscheinens der Adagia von János Baranyai Decsi in der Széchényi Nationalbibliothek, 1998 : János Baranyai Decsi Festschrift / [... red. von Barna Gábor, Stemler Ágnes, Voigt Vilmos] ; [... Foto Hapák József]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2004. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
Bibliogr. az előadások végén. - Baranyai Decsi János munkáinak bibliográfiája: p. 273-288.
ISBN 963-200-481-7 kötött : 3900,- Ft
ISBN 963-389-652-5
Baranyai Decsi János (156?-1601)
Magyarország - tudós - 16. század - közmondás - konferenciakiadvány - kiállítási katalógus
001(439)(092)Baranyai_Decsi_J. *** 801.318 *** 061.3(439-2Bp.)"1998" *** 061.4(439-2Bp.)"1998"
[AN 1083447]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7700 /2004.
Goldberg, Bruce
Protected by the light (magyar)
   Energiavámpírok : a lelki önvédelem alapvető technikái / Bruce Goldberg ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-774-7 fűzött : 2190,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2501958]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2004.
Müller Péter (1936-)
   Kígyó és kereszt / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 291, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-781-X kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2508076]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2004.
Müller Péter (1936-)
   Lomb és gyökér / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 315 p. ; 20 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-776-3 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2508070]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2004.
Szilvásy Judit
   Feng shui kalauz : tippek irodára / Szilvásy Judit ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum Kft.]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum Kft., 2004. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-214-941-6 fűzött : ár nélkül
feng shui - munkahely
133.25 *** 331.4
[AN 1083658]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7704 /2004.
   Barangolások a Száraz-ér mentén / [szerk. Stirbiczné Dankó Katalin] ; [közread. a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület]. - 3. bőv. kiad. - [Tótkomlós] : Száraz-ér Társ. Természetkut. és Környezetvédő Egyes., [2004]. - 148 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-214-832-0 fűzött : ár nélkül
Száraz-ér - Békés (megye) - természeti környezet - helyismeret
502(439)(282Száraz-ér) *** 908.439.175
[AN 1083063]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2004.
   Eladó e táj? : a Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken / [szöveg Gadó György Pál és Kézdy Pál] ; [szerk. Gadó György Pál és Nagy Zita]. - Budapest : WWF Mo., 2003. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Budai-hegység füzetek, ISSN 1785-9638 ; 1.)
ISBN 963-206-445-3 fűzött : ár nélkül
Budai-hegység - természetvédelmi terület - fényképalbum - kiállítási katalógus
502.4(439Budai-hegység)(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1083457]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2004.
   A fenntartható fejlődés indikátorai és a magyarországi változások az EU-indikátorok tükrében / [Faragó Tibor et al.]. - Budapest : KVVM ; Gödöllő : SZIE, 2004. - 81 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés: társadalom, gazdaság, környezet, ISSN 1218-1587)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 963-85511-1-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - fenntartható fejlődés - statisztikai adatközlés
504.03(439)(083.41) *** 504.03(4-62)
[AN 1084003]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2004.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-627-897-0 kötött : 3299,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 1083784]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2004.
Nádudvari Zoltán
   Fenntartható fogyasztás / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr: p. 64-66.
ISBN 963-86517-0-9 fűzött : 3000,- Ft
környezetszennyezés - fogyasztás
504.03 *** 330.567
[AN 1084198]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2004.
Simon László (1963-)
   Fitoremediáció / Simon László. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 52-57.
ISBN 963-593-492-0 fűzött : 3000,- Ft
talajszennyeződés
504.5
[AN 1084196]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7710 /2004.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998-. - 24 cm
ISBN 963-18-9728-1 *
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 304448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Matematikai feladatok / szerk. Scharnitzky Viktor ; [a köt. Gy. Bartha Gyöngyike et al. ... munkája]. - 2004, cop. 1998. - 397 p.
ISBN 963-19-5349-1 fűzött : 2400,- Ft
matematika - példatár - egyetemi tankönyv
51(075.8)(076)
[AN 2502110] MARC

ANSEL
UTF-87711 /2004.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-18-9753-2 *
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 447350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Valószínűségszámítás és matematikai statisztika / Reimann József, Tóth Julianna. - 2004. - 268 p. : ill.
ISBN 963-19-5282-7 * fűzött : 1470,- Ft (hibás ISBN 963-5282-7)
valószínűségszámítás - matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.2(075.8)
[AN 2502179] MARC

ANSEL
UTF-87712 /2004.
Mészáros József (1958-)
   Játékelmélet / Mészáros József. - Budapest : Gondolat, 2003. - VI, 174, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-9567-04-3 fűzött : 2280,- Ft
játékelmélet
519.83
[AN 1083783]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7713 /2004.
Budó Ágoston (1914-1969)
   Kísérleti fizika / Budó Ágoston ; [az ábrákat rajz. Hornyák László]. - 16. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004-. - 24 cm
fizika - kísérlet - egyetemi tankönyv
53.03(075.8)
[AN 2502133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mechanika, hangtan, hőtan / ... közrem. Pócza Jenő. - 2004, cop. 1997. - 517 p. : ill.
ISBN 963-19-5313-0 kötött : 3450,- Ft
mechanika - akusztika - hőtan - kísérlet - egyetemi tankönyv
531/534.03(075.8) *** 536.03(075.8)
[AN 2502134] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7714 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des dinosaures et de la préhistoire (magyar)
   A dinoszauruszok és az első emberek / Émilie Beaumont ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Valérie Stetten ; [ford. Újvári Beáta ... és Rényi Ágnes]. - [Budapest] : Passage, 2004, cop. 2001. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-079-2 kötött : ár nélkül
paleontológia - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 569.9(02.053.2) *** 903(02.053.2)
[AN 2502281]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7715 /2004.
Bartha Dénes (1956-)
   Magyarország fa- és cserjefajai / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1999. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293.
ISBN 963-286-105-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - fa - cserje - növényhatározó
582(083.71) *** 581.412 *** 581.9(439)
[AN 2507744]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2004.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : animals (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : állatok / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2004. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-627-901-2 kötött : 3299,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 1083764]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7717 /2004.
Comparison of the new cardioselective beta-blocker nebivolol with bisoprolol in hypertension: the nebivolol, bisoprolol multicenter study (NEBIS) (magyar)
   Az új kardioszelektív béta-receptor-blokkoló nebivolol összehasonlítása a bisoprollal hypertoniában: a nebivolol, bisoprolol multicentrikus vizsgálat (NEBIS) / Czuriga István [et al.]. - Budapest : Literatura Medica, [2004]. - p. 257-263. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 262-263. - Különlenyomat-fordítás a Cardiovascular drugs and therapy, ISSN 0920-3206, 2003. évi 17. számából
ISBN 963-7715-77-0 fűzött : ár nélkül
magas vérnyomás - gyógyszer
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 1084431]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2004.
Csonka Mária
   Az egészségnevelési plakátok üzenete / Csonka Mária ; [kiad. Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelés]. - Budapest : XVII. ker. Önkormányzat Eü. Szolg., 2004. - 85 p. : ill., főként színes ; 17x20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-216-140-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségnevelés - plakát - 20. század
614 *** 769.91(439)"195/199"
[AN 1083968]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2004.
Czeizel Endre (1935-)
   A Czeizel ügy : pályám tükrében / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2004. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86336-7-0 fűzött : 2900,- Ft
Czeizel Endre (1935-)
Magyarország - orvos - örökbefogadás - per - 20. század - memoár
61(439)(092)Czeizel_E.(0:82-94) *** 343.919(439)(092)Czeizel_E. *** 347.633
[AN 1083609]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2004.
Estés, Clarissa Pinkola
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-780-1 kötött : 2900,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
159.964.26Jung,_C._G. *** 398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 1083263]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2004.
Horányi Ildikó (1967-)
   A látszatos halál : a magyarországi tetszhalál-fóbia története / Horányi Ildikó. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz. Kvt. és Lvt., 2003. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN 1588-7154)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7107-11-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - halál - félelem - történeti feldolgozás
616-036.884 *** 364.275(439)(091)
[AN 1084307]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2004.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat orvosoknak - medikusoknak / [szerk.] ... G. Herold [et al.] ; a m. kiad. ... főszerkesztője Romics László ; [ford. Benedek Szabolcs et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 832 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7746-35-8 kötött : 5980,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 2502271]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2004.
Jentschura, Peter
Gesundheit durch Entschlackung (magyar)
   Teljes megtisztulás : [a méregtelenítés kézikönyve] / Peter Jentschura, Josef Lohkämper ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [245].
ISBN 963-528-764-X fűzött : 2590,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés - természetgyógyászat
613.24 *** 615.89
[AN 1083232]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2004.
Lorius, Cassandra
101 nights of tantric sex (magyar)
   Tantrikus szex 101 éjszakája : hogyan éljünk át minden éjszakán újabb szexuális örömöt / Cassandra Lorius ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 221 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-063-1 kötött : 2190,- Ft
tantra - nemi élet
613.88 *** 294.55
[AN 1084207]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2004.
Métneki János
   Az egészségügyi felvilágosítástól az egészségfejlesztésig : magyarországi egészségnevelés rövid, vázlatos története, 1952-2002 / Métneki János ; [kiad. Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelés]. - Budapest : XVII. Ker. Önkormányzat Eü. Szolg., 2004. - 31 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 27-31. - Példányszám: 500
ISBN 963-216-141-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - egészségnevelés - 20. század
614(439)"195/200"
[AN 1083960]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2004.
   Modern sejtanalitikai módszerek : a IV. Magyar Sejtanalitikai Konferencia kiadványa : Budapest, 2004. május 6-8. / [szerk. Vereb György, Szöllősi János, Molnár Béla] ; [kiad. Debreceni Egyetem]. - [Debrecen] : DE, [2004]. - 179 p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Magyar Biofizikai Társaság Sejtanalitikai Szekciója és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Sejtanalitikai Laboratóriuma. - Előadáskivonatok. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-810-3 fűzött : ár nélkül
sejttan - sejt - konferenciakiadvány
612.014 *** 616-074/-078 *** 576.3 *** 577.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 1083957]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2004.
Nagy Ferencné Bíró Ilona
   10 év az életünkből az életünkért : "falra hányt (cukor) borsó!" / Nagy Ferencné Bíró Ilona. - Szeged : Bába, 2004. - 131, [50] p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9511-65-X fűzött : ár nélkül
Szeged és Térsége Diabetes Egyesület
cukorbetegség - egyesület - történeti feldolgozás
616.379-008.64 *** 061.2(439-2Gyál)(091)
[AN 1083247]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2004.
Suhajdáné Urbán Veronika
   Szövettani alapismeretek : ábragyűjtemény és önellenőrző feladatok / [írták Suhajdáné Urbán Veronika, ... Hruska Anett, ... Vargáné Sándor Andrea] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 1084490]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2004.
Szauder Ipoly
   Kardiológiai - hypertonologiai manuále : útmutató gyakorló orvosoknak EKG-elemző algoritmusokkal / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2004. - 387 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-925-7 kötött : ár nélkül
szív - betegség - magas vérnyomás - útmutató
616.12(036) *** 616.12-008.331.1(036)
[AN 1083689]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2004.
Szél Éva (1931-2004)
   Az egészséges gyermek fejlődése, táplálása, gondozása : főiskolai tankönyv / Szél Éva ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-7152-47-4 fűzött : ár nélkül
csecsemőgondozás - egyetemi tankönyv
613.95(075.8)
[AN 1083633]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2004.
   Vagabund IQ : intelligencia teszt / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: I.Q. : intelligencia teszt
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86005-6-X)
intelligenciavizsgálat
159.95.072
[AN 2502283]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7732 /2004.
   Programozzunk TURBO PASCAL nyelven! : 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 : objektum-orientált programozás : [kezdőknek, középhaladóknak] / Benkő Tiborné [et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2004, cop. 1999. - [4], X, 552 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 545-546.
ISBN 963-618-295-7 fűzött : 2900,- Ft
programnyelv
519.682TurboPascal
[AN 2502274]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2004.
Szirmay-Kalos László
   Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés / Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc. - Budapest : Computerbooks : Leonardo SNS Kft., 2004. - [4], XII, 494 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 465-472.
ISBN 963-618-303-1 kötött : 5496,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019
[AN 2502193]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7734 /2004.
Fonyó Zsolt (1943-)
   Vegyipari művelettani alapismeretek / Fonyó Zsolt, Fábry György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 1040 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5315-7 kötött : 6500,- Ft
vegyipari művelet - egyetemi tankönyv
66.02(075.8)
[AN 2502141]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7735 /2004.
Brown, David J.
Bridges (magyar)
   Hidak : háromezer éve harcban a természettel / David J. Brown ; [ford. Medved Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 176 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 170-171.
ISBN 963-09-4511-8 kötött : ár nélkül
építészettörténet - hídépítés - híd
624.21/.8(100)(091) *** 725.95(100)
[AN 1082994]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2004.
Fagyal Anikó
   Nem veszélyes hulladékok kezelése, hulladékhasznosítás komposztálással, rothasztással / Fagyal Anikó, Hartman Mátyás, Prém Krisztina. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 36 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-593-496-3 fűzött : 2800,- Ft
hulladékfeldolgozás - hulladékgazdálkodás
628.472.042
[AN 1084194]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2004.
   Hidak Zala megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [írták Bárdosi László et al.] ; [hídrajzok Hargitai Jenő és Hajós Bence]. - [Zalaegerszeg] : [Zala M. Áll. Közútkezelő Kht.], 2004. - 220 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Megj. Zalaegerszegen a 45. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Közread. a Zala Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-216-068-1 kötött : ár nélkül
híd - hídépítés - építészettörténet
624.21/.8(439.121)(084.1) *** 725.95(439.121)(084.1) *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1083557]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2004.
   Közműépítés, fenntartás 2004 : konferencia, szakmai nap : Békéscsaba, 2004. március 31. / [szerk. Bartos Sándor] ; [szervezők MTF Közműtechnológiákért, KÖVITE-Plussz Kft., Vegyesipari Szolgáltató Szövetkezet]. - Budapest ; Békéscsaba : [MTF], 2004. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
közmű - konferenciakiadvány
628.1/.2 *** 621.64 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 1083900]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2004.
   Maút 10 : tíz éves a Magyar Útügyi Társaság, 1994-2004 / [írta és összeáll. Petőcz Mária et al.]. - Budapest : Maút, [2004]. - 160 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-214-988-2 fűzött : ár nélkül
Magyar Útügyi Társaság
Budapest - útépítés - testület
625.7/.8 *** 061.2(439-2Bp.)MAÚT
[AN 1083512]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7740 /2004.
   A bélyeggyűjtés kézikönyve : útmutató a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége bélyeggyűjtő köreinek vezetői részére / összeáll. Vas István ; [... szerk. Somogyi Tamás] ; [... szerzői Dabóczy András et al. ] ; [közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]. - Budapest : Mabéosz, 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
bélyeggyűjtés
656.835.91
[AN 1084251]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2004.
Dancsó Béla
   Holdséta : a Holdra szállás története / Dancsó Béla. - [Budapest] : Novella, cop. 2004. - 591 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9442-24-0 kötött : 5990,- Ft
Hold - Egyesült Államok - űrhajózás - űrkutatás
629.78(73)"195/197" *** 523.34
[AN 1083137]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2004.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és értelmezésük / [szerk. Hack Emil]. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média Divízió, cop. 2004. - 220 p., [4] t. : ill., színes ; 16 cm
Lezárva: 2004. ápr.
ISBN 963-9518-04-2 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabálygyűjtemény
656.1.05(439)(094) *** 351.811(439)(094)
[AN 2507702]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2004.
Lindenbach Ágnes (1951-)
   Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben / Lindenbach Ágnes ; [közrem. Barsi Árpád ..., Lovas Tamás ...]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 166 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 963-460-019-0 fűzött : ár nélkül
közúti közlekedés - telematika
656.1 *** 681.3.004.14
[AN 1083518]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7744 /2004.
Alkonyi László
   Tokaj : dűlőmitológia = Tokaj : the myth of terrior / [Alkonyi László] ; [... ford. Lengyel Péter]. - [Budapest] : Spread Bt., cop. 2004. - 243, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Borbarát, ISSN 1588-4856 ; 3.)
Bibliogr.: p. [244-245].
ISBN 963-210-795-0 kötött : 10500,- Ft
Hegyalja - borászat - szőlőművelés
663.2(100) *** 634.8(100) *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj_Hegyalja)
[AN 1083691]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2004.
   Alternatív baromfitenyésztés és -tartás : ökológia, fenntarthatóság, hagyományok / szerk. Szalay István ; [írta Barna Judit et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 352 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 5.)
Bibliogr.: p. 323-325. - Példányszám: 2000
ISBN 963-286-057-8 kötött : ár nélkül
baromfitenyésztés - organikus mezőgazdaság - biogazdálkodás
636.5 *** 631.147
[AN 1083578]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2004.
   Bioszőlő, biobor : ökológiai szőlőtermesztés és borászat / szerk. Szőke Lajos ; [írta Kerényi Zoltán et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 193 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 184-190. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-043-8 kötött : ár nélkül
szőlészet - borászat - biogazdálkodás
634.8 *** 663.2 *** 631.147
[AN 1083649]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2004.
Cros Kárpáti Zsuzsa
   Kertségek és kertművelők : urbanizáció vagy vidékfejlesztés? / [szerzők Cros Kárpáti Zsuzsa, Gubicza Csilla, Ónodi Gábor] ; [közrem. Gyuró Ferenc et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 183 p., XXVIII t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 4.)
Bibliogr.: p. 182-[184]. - Példányszám: 2000. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 963-286-054-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kert - kertészet - urbanizáció - egyetemi tankönyv
635(075.8) *** 712.26/.28(075.8) *** 911.375(439)(075.8)
[AN 1083504]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2004.
Grimm, Hans-Ulrich
Die Suppe lügt (magyar)
   A leves hazudik : az ételek szép új világa / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Benda Judit]. - 2. jav. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2004, cop. 2001. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-86243-6-1 kötött : 2001,- Ft
élelmiszeripar
663.05
[AN 2508582]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2004.
Hessayon, David Gerald
The evergreen expert (magyar)
   Örökzöldek : kertünk téli-nyári díszei / D. G. Hessayon ; [ford. Preininger Éva]. - [Budapest] : Park, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-000-X kötött : 2900,- Ft
örökzöld
635.9 *** 582.475
[AN 1083600]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2004.
Hessayon, David Gerald
The garden diy expert (magyar)
   Építem a kertem / D. G. Hessayon ; [ford. Veszelák Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
Kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-530-531-1)
kertépítés
712.3/.7
[AN 2507819]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2004.
   Kertvarázslat. - Budapest : GE Fabbri Mo. Fióktelepe, 2004. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 32 cm
Fűzetlen : füzetenként 360,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 1083641]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2004.
   Környezetkímélő szőlőtermesztési technológia / [szerk. Cser János] ; [szerzők Benedek Pál et al.] ; [kiad. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet. - Mosonmagyaróvár : NYME Mosonmagyaróvári Agrártud. Centrum Szaktanácsadó és Továbbk. Int., 2004. - 93, [22] p., [6] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9364-42-8 fűzött : ár nélkül
szőlőművelés - integrált termelési rendszer - konferenciakiadvány
634.8 *** 631.151 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 1083529]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2004.
   Környezetkímélő szőlőtermesztési technológia a soproni borvidéken : zárókonferencia, 2004. május 28. Sopron / [szerk. Cser János] ; [szerzők Molnár Tibor, Vértes Tibor, Szőke Lajos] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet. - Mosonmagyaróvár : NYME Mosonmagyaróvári Agrártud. Centrum Szaktanácsadó és Továbbk. Int., 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron (megye) - szőlőművelés - integrált termelési rendszer - rendezvényszervezés
631.151 *** 634.8(439.114) *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 1083535]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2004.
Mihók Sándor (1950-)
   Lófajták / Mihók Sándor, Pataki Balázs. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 146 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-142. - Példányszám: 1800
ISBN 963-286-037-3 kötött : ár nélkül

636.1
[AN 1083243]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2004.
Rácz Zoltánné
   Szobanövények otthonunkban : kézikönyv : mindaz, amit a 150 leggyakoribb szobanövényről tudni érdemes / Rácz Zoltánné ; [fényképezte Bartha Kálmán György]. - 4. kiad. - Nyíregyháza : Növényvarázs, 2004. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Otthonunkban a természet" sorozat)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7988-75-0)
szobanövény
635.91
[AN 2508505]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2004.
Sóvári Mihály
   Kertészkedő : a kertészkedés alapjai : kézikönyv / [írta Sóvári Mihály] ; [kiad. a Jövőnkért Alapítvány]. - Nyíregyháza : Jövőnkért Alapítvány, [2004]. - 135 p., [24] t. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-607-7 fűzött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 1083523]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2004.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2003)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalója : Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Jászberényi Főiskolai Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar / [... szerk. Bihercz Gábor, Kakuk Gyula, Pék Lajos]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2003. - [12], 217 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - gazdaság - tanuló - konferenciakiadvány
63 *** 33 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1084185]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7758 /2004.
   100 sztárrecept : [...ahogy ők szeretik] / [szerk. Kun Mónika] ; [ételfotók Szaka József] ; [sztárfotók Németh Gabriella et al.] ; [közread. a] Híd Rádió Rt. - Budapest : Híd Rádió Rt., 2004. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-214-874-6 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1083662]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2004.
365 quick recipes (magyar)
   Percek alatt finomságok / [ford. Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 332 p. ; 10x10 cm. - (Ötletek, gondolatok, ISSN 1785-4261)
ISBN 963-9308-89-7 fűzött : 1490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1083490]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2004.
Das Apfel-Kochbuch (magyar)
   Almás szakácskönyv : előételek, húsok, sütemények / [ford. Horváth Piroska]. - Budapest : Corvina, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5327-3 kötött : 2500,- Ft
alma - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.11 *** 641.852(083.12)
[AN 1083250]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2004.
   Das Apfel-Kochbuch : Vorspeisen, Hauptgerichte, Süssspeisen. - Budapest : Corvina, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5328-1 kötött : 2500,- Ft
alma - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.11 *** 641.852(083.12)
[AN 1083254]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb saláta / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-55-2 fűzött : ár nélkül
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 1083077]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2004.
Cserős Irén
   A 100 legfinomabb szabad tűzi étel / [írta Cserős Irén]. - Debrecen : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9499-54-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1081995]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2004.
Korpádi Péter
   Vegetáriánus ételek / [a könyvet írta és az ételeket kész.] Korpádi Péter ; [fényképezte] Patyi Árpád. - Budapest : Medicina, 2004. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-242-923-0 kötött : ár nélkül
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 1083696]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2004.
Mode-waffeln - Dr. Oetker (magyar)
   Ostyasütés - Dr. Oetker / [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9485-11-X kötött : 1500,- Ft
ostya - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 1083646]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2004.
Monspart Éva (1944-)
   Főzni jó! : szakácskönyv gyerekeknek / Monspart Éva ; [Molnár Iscsu István rajz.]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 119 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 963-286-131-0 kötött : ár nélkül
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2507486]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2004.
Stahl Judit (1968-)
   Gyorsan, valami finomat! : 35 perces ételek / Stahl Judit. - Budapest : Park, cop. 2004. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-530-677-6 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2508588]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7768 /2004.
Wittgenstein, Ludwig
Tractatus logico-philosophicus (magyar)
   Logikai - filozófiai értekezés = Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; [ford. Márkus György] ; [... a jegyzeteket és a tanulmányt írta Mekis Péter, Polgárdi Ákos]. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 131 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9165-74-3 kötött : 1995,- Ft
filozófia - logika
1(430)Wittgenstein,_L.
[AN 2508480]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7769 /2004.
Biblia. Apokrifek (magyar)
   Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján / [a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett kiad.]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 180, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-300-974-X v. : 1500,- Ft
deutero-kanonikus könyv - bibliamagyarázat
229.04=945.11
[AN 2502308]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2004.
   Bibliai történetek. - Budapest : Pro Junior, 2003. - 12 db (CXCII p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9533-00-9 fűzött : ár nélkül
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1085529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A világ teremtése. - XVI p.
ISBN 963-9533-01-7
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083103] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Izrael népe. - p. XVII-XXXII.
ISBN 963-9533-02-5
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083106] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az ígéret földje. - p. XXXIII-XLVIII.
ISBN 963-9533-03-3
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083107] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Bírák és királyok. - p. XLIX-LXIV.
ISBN 963-9533-04-1
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083109] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Az Úr prófétái. - p. LXV-LXXX.
ISBN 963-9533-05-X
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083111] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Próféták küldetése. - p. LXXXI-XCVI.
ISBN 963-9533-06-8
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083115] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Jézus születése. - p. XCVII-CXII.
ISBN 963-9533-07-6
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083116] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Jézus gyermekkora. - p. CXIII-CXXVIII.
ISBN 963-9533-08-4
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083118] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Jézus, a prédikátor. - p. CXXIX-CXLIV.
ISBN 963-9533-09-2
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083121] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Jézus csodái. - p. CXLV-CLX.
ISBN 963-9533-10-6
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083124] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Bibliai példázatok. - p. CLXI-CLXXVI.
ISBN 963-9533-11-4
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083125] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], A passió. - p. CLXXVII-CXCII.
ISBN 963-9533-12-2
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1083129] MARC

ANSEL
UTF-87771 /2004.
Crossing ten seas (magyar)
   Tíz tengeren át : "hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek", Jn 10,10 : Református Világszövetség 24. Nagygyűlés : Accra, 2004. július 30 - augusztus 13. : tanulmányok. - Budapest : Kálvin, 2004. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-300-980-4 fűzött : ár nélkül
református egyház - konferenciakiadvány
284.2 *** 061.3(667-2Accra)
[AN 1084037]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2004.
De Mello, Anthony
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-20-0 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 2507942]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2004.
De Mello, Anthony
Wellsprings (magyar)
   Forrás fakad : lelkigyakorlatok könyve / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9554-19-7 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 2507936]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2004.
   Egyházakkal az Európai Unióba : a 2003. április 28-án Esztergomban tartott konferencia előadásai / szerk. Bárdos István ; [... rend. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, 2004. - 44 p. : ill. ; 23 cm. - (Párbeszéd, ISSN 1785-7430 ; 1.)
Példányszám: 200. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7190-63-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - egyház - integráció - konferenciakiadvány
28(439)"200" *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 1083471]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2004.
Fazakas Sándor (1965-)
   Emlékezés és megbékélés : a múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai / Fazakas Sándor. - Budapest : Kálvin, 2004. - 180 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-176. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-300-975-8 fűzött : 1350,- Ft
erkölcs - egyház - társadalom
241.4 *** 261 *** 316.3
[AN 1083930]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2004.
Glauben nach Ground Zero (magyar)
   Hit a terroron túl : Isten hatalmáról, mindenhatóságáról és erőtlenségéről / szerk. Margot Kässmann ; [ford. Ódor Balázs]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-979-0 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1083923]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2004. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-986-3 fűzött : 210,- Ft
lelkigyakorlat - evangélium - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 2508837]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2004.
Hagin, Kenneth E.
The name of Jesus (magyar)
   Jézus neve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004, cop. 1989. - 241 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-94-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7453-94-0)
Jézus
krisztológia
232 *** 231.2
[AN 2507666]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2004.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 17. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 963-361-593-3 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallásos ének
245 *** 282
[AN 2502383]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2004.
   Keresztyén bibliai lexikon / szerk. Bartha Tibor ; [szerzők ... Bajusz Ferenc et al.]. - Budapest : Kálvin, 2000-2004. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-300-870-0 * (hibás ISBN 963-300-529-9)
bibliamagyarázat - vallási lexikon
22:030
[AN 798539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., K - Zs. - 2004. - [6], 723 p.
ISBN 963-300-978-2 kötött : 3900,- Ft
bibliamagyarázat - vallási lexikon
22:030
[AN 2502484] MARC

ANSEL
UTF-87781 /2004.
Lexikon der katholischen Dogmatik (magyar)
   A katolikus dogmatika lexikona / szerk. Wolfgang Beinert ; [... a m. kiadást szerk. Görföl Tibor, Lukács László] ; [ford. Gáspár Csaba László et al.]. - Budapest : Vigilia, 2004. - 677 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 14-26. és a jegyzetekben
ISBN 963-7964-69-X kötött : 3600,- Ft
dogmatika - katolikus egyház - lexikon
23:030 *** 282
[AN 1084049]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2004.
   Mariazell és Magyarország : egy zarándokhely emlékezete : vezető a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának kiállításához, 2004. május 28 - szeptember 12. / [a kiállítást rend. és a vezetőt ... szerk. Farbaky Péter, Prékopa Ágnes és Serfőző Szabolcs]. - Budapest : BTM, 2004. - 35 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9340-35-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9341-35-9)
Mariazell - zarándoklat - szent hely - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
248.153.8(436-2Mariazell) *** 930.85(436-2Mariazell) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1083881]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2004.
Nagy Gyula (1918-)
   Az egyház mai tanítása : evangélikus dogmatika / Nagy Gyula. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 2000-. - 21 cm
2004-től kiad. a Luther K.
ISBN 963-7470-67-0 *
dogmatika - evangélikus egyház
23 *** 284.1
[AN 802943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. köt., A bűn lényege, eredete és következményei : hamartiológia. - 2004. - 159 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9571-19-9 kötött : 950,- Ft
dogmatika - evangélikus egyház - jó és rossz
233.14 *** 284.1
[AN 1083284] MARC

ANSEL
UTF-87784 /2004.
Philippe, Jacques
La liberté intérieure (magyar)
   A belső szabadság : a hit, a remény és a szeretet ereje / Jacques Philippe ; [ford. ... Kisdi Klára és Romhányi Virág] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2004. - 172 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-890-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1084076]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2004.
Puskely Mária (1933-)
   A keresztény Európa szellemi gyökerei : az öreg földrész hagiográfiája / Puskely Mária ; a történeti bevezetőket írta Vörös Károly ; [... a földrajzi névtárat összeáll. Zsidi Vilmos]. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 736 p., [56] t. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 701-704. és a fejezetek végén. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-9568-18-X kötött : 6500,- Ft
Európa - szent
235.3(4)
[AN 1083425]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2004.
Sándor Endre (1945-)
   Ruth : az Úrhoz hűséges móábita asszony / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2004. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 963-300-976-6 fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1083910]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2004.
Schweizer, Eduard
Theologische Einleitung in das Neue Testament (magyar)
   Teológiai bevezetés az Újszövetségbe / Eduard Schweizer ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-977-4 fűzött : 1200,- Ft
Biblia. Újszövetség
biblikus teológia - református egyház
225.01 *** 284.2
[AN 1083929]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2004.
Sólyom Jenő (1904-1976)
   Tanuljunk újra Luthertől! : Dr. Sólyom Jenő (1904-1976) válogatott írásai / ... összeáll. Sólyom Jenő. - Budapest : Luther, 2004. - 435 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9571-15-6 fűzött : 2300,- Ft
teológia - evangélikus egyház
23/28 *** 284.1
[AN 1084155]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2004.
Spangenberg, Peter
Warum Glaube gut tut (magyar)
   Miért jó hinni? / Peter Spangenberg ; [ford. Lukács Ilona]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-995-2 fűzött : 690,- Ft
kereszténység - vallás - világnézet - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 1083925]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2004.
Szabó Lajos (1953-)
   Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában / Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2004. - 88 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-9571-18-0 fűzött : 690,- Ft
teológia
24 *** 25
[AN 1084038]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2004.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Bajkó Ágnes et al.] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaiskolák Közössége, 2004. - 813 p. ; 21 cm
ISBN 963-7427-89-9 kötött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2508943]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2004.
Xeravits Géza (1971-)
   Tanulmányok az ókori Izrael kultuszáról / Xeravits Géza. - Pápa : PRTA, 2004. - 116 p. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 2.)
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 963-86458-1-4 fűzött : ár nélkül
zsidó szertartás - ókori Izrael
296.3(33)
[AN 1083489]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2004.
Zink, Jörg
Der grosse Gott und unsere kleinen Dinge (magyar)
   A nagy Isten és a mi kis ügyeink : hétköznapi gondolatok / Jörg Zink ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2004, cop. 1996. - 50 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-985-5 fűzött : 360,- Ft
isten
248.146
[AN 2508563]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2004.
Zsengellér József (1966-)
   Az "igazi" izraeliták : tanulmányok a samaritánus közösség ókori történetéről és irodalmáról / Zsengellér József. - Pápa : PRTA, 2004. - 278, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 3.)
Bibliogr.: p. 243-254.
ISBN 963-86458-2-2 fűzött : ár nélkül
szamaritánusok
296.61
[AN 1083485]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7795 /2004.
Birkenbihl, Vera F.
Signale des Körpers (magyar)
   Testbeszéd : a testbeszéd megértése / Vera F. Birkenbihl ; [ford. Nagy Imre] ; [rajzok Zádor László]. - [Budapest] : Trivium, [2004], cop. 2001. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7570-98-5 kötött : 2490,- Ft
testbeszéd
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 2502182]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2004.
   A cigányok Magyarországon / [összeáll. Kemény István "A roma népesség helyzete" címmel 1997. nov. 19-én rendezett konferencia előadásai alapján]. - 2. utánny. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-084-0 fűzött : 1800,- Ft
magyarországi cigányok - rasszizmus - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"199" *** 323.12(=914.99)(439)"199"
[AN 2502125]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2004.
Granasztói György (1938-)
   A barokk győzelme Nagyszombatban : tér és társadalom, 1579-1711 / Granasztói György. - Budapest : Akad. K., 2004. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Város- és társadalomtörténet (keretcím). - Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 963-05-8098-5 fűzött : ár nélkül
Nagyszombat - városszociológia - helyismeret - 16. század - 17. század - 18. század
316.334.56(439.22-2Nagyszombat)"15/17" *** 908.439.22-2Nagyszombat"15/17"
[AN 1084425]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2004.
Hankiss Elemér (1928-)
   Társadalmi csapdák és diagnózisok : tanulmányok a hetvenes évekből / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2004. - 333 p. ; 21 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
ISBN 963-389-362-3 fűzött : 2480,- Ft
társadalmi változás - érték
316.4 *** 316.752
[AN 1083461]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2004.
Hidasi Judit (1948-)
   Interkulturális kommunikáció / Hidasi Judit. - Budapest : Scolar, 2004. - 167 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-9534-13-7 fűzött : 2575,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 1083192]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2004.
Šaḥar, Šẇlamiyt
M?'umåd har?biy'iy (magyar)
   A negyedik rend : nők a középkorban / Shulamith Shahar ; [ford. Pukánszkyné Király Katalin]. - Budapest : Osiris, 2004. - 371 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-601-0 fűzött : 2480,- Ft
Nyugat-Európa - művelődéstörténet - nő - középkor
316.37-055.2(4-15)"11/14" *** 930.85(4-15)"11/14"
[AN 1084424]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7801 /2004.
   Álmoskönyv, álomfejtés. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-97-1 fűzött : ár nélkül
álmoskönyv
398.7
[AN 1083142]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2004.
Antal Mária
   A gyimesvölgyi csángó magyarok hitvilága / ... gyűjt. és összeáll. Antal Mária. - Budapest : General Press, [2004]. - 317 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9459-87-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar néprajz - hiedelem - gyimesi csángók
398.3/.4(=945.11csángók)(498.4Gyimes)
[AN 1084248]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2004.
   Múlt és jelen : tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001. szeptember 17-18-án / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2004. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9457-71-X fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - konferenciakiadvány
39(=945.11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1084303]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7804 /2004.
Andor László (1966-)
   Irak - háborúra ítélve / Andor László, Tálas Péter, Valki László. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-377-3 kötött : 3280,- Ft
Egyesült Államok - Irak - külpolitika - háború
327(73)"199/200" *** 355.48(567)"2003"
[AN 1083636]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2004.
Bíró Gáspár (1958-)
   Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején / Bíró Gáspár. - Budapest : Rejtjel, 2003. - 128 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 19.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9149-89-6 fűzött : ár nélkül
politológia - demokrácia
32.001 *** 321.72
[AN 1084502]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2004.
Bölöny József (1903-1990)
   Magyarország kormányai, 1848-2004 / Bölöny József, Hubai László. - 5. bőv., jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - 549 p., [1] t.fol. ; 25 cm
ISBN 963-05-8106-X kötött : 3600,- Ft
Magyarország - kormány - 19. század - 20. század
328.13(439)"1848/1992"
[AN 2508936]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2004.
Fábián György
   Parlamenti választások az Európai Unió országaiban, 1945-2002 / Fábián György, Kovács László Imre. - Budapest : Osiris, 2004. - 478 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 469-475.
ISBN 963-389-645-2 fűzött : 3500,- Ft
Európai Unió - Európa - politikatörténet - országgyűlési választás
324(4-62) *** 324(4)"1945/199"
[AN 1083769]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2004.
Keane, John
Civil society (magyar)
   A civil társadalom : régi képzetek, új látomások / John Keane. - [Budapest] : Typotex, 2004. - 174 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 1.)
Ford. Vág András. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-17-0 fűzött : 2400,- Ft
civil társadalom
323.21 *** 321.72
[AN 1083469]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2004.
Lengyel László (1950-)
   Szorongás és remény / Lengyel László. - Budapest : Osiris, 2004. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-389-582-0 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - Európai Unió - belpolitika - rendszerváltás - integráció
327.39(4-62) *** 323(439)"198/200"
[AN 1083162]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2004.
   Magyarország öt éve a NATO-ban / [szerk. ... Szenes Zoltán] ; [írták Almási Ferenc et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-327-376-5 kötött : ár nélkül
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - külpolitika
327(439)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 1083639]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2004.
   Mondjátok el, mi történt! : a magyarországi holokausztról : dokumentumok, tanulmányok, elbeszélések, emlékezések / [vál. és szerk. Rákos Imre, Szita Szabolcs és Verő Gábor]. - Budapest : Ex Libris, 2004. - 480 p., [6] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86490-0-3 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 1084062]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2004.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon / Schlett István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2004-. - 24 cm
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 1083892]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől a polgári átalakulásig. - 2004. - 712 p. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 20.)
Bibliogr.: p. 699-712.
ISBN 963-9149-92-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
32.001(439)(091) *** 342(439)(091)
[AN 1083888] MARC

ANSEL
UTF-87813 /2004.
   Az út szélén / összeáll. Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2004. - 192 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Holokauszt-életek, ISSN 1785-962X ; 1.)
Tart.: A körgyógynapszámos / Kádár Pál. Az út szélén / Terner Kornélia. "...ezekből az emlékekből fogok élni" / Fodor-Wieg Julia
ISBN 963-9171-99-9 fűzött : 2200,- Ft
Kádár Pál
Terner Kornélia (1929-)
Fodor-Wieg Julia
Magyarország - holokauszt - zsidóság - 20. század - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1083484]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7814 /2004.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   A gondolkodás mesterei : Európa szellemtörténete / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 384, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9568-26-0 kötött : 3200,- Ft
Európa - művelődéstörténet - szellemtörténet
930.85(4)
[AN 1083152]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Káldeától Ister-Gamig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003-. - 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről)
ISBN 963-210-127-8
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1032023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sumir - magyar nyelvazonosság bizonyítékai. - 2004. - 479 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-336-0 kötött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 2502092] MARC

ANSEL
UTF-87816 /2004.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Pusztaszeriek : Bagiak, Dávidok, Makrák / Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2004. - 108 p., [6] fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 963-9511-66-8 fűzött : ár nélkül
Bagi család
Dávid család
Makra család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Bagi *** 929.52(439)Dávid *** 929.52(439)Makra
[AN 1083234]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2004.
Bánó Attila (1945-)
   Régi magyar családok - mai sorsok / Bánó Attila. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2004. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9471-47-X kötött : 2980,- Ft
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 2502284]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2004.
   Európa ezer éve: a középkor / szerk. Klaniczay Gábor ; szerzők Engel Pál [et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 2 db : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-493-X kötött : 4980,- Ft
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"04/14"(075.8)
[AN 1083205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 368 p.
ISBN 963-389-585-5
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"04/14"(075.8)
[AN 1083206] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 584 p.
ISBN 963-389-586-3
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"12/14"(075.8)
[AN 1083207] MARC

ANSEL
UTF-87819 /2004.
Heka László
   Horvátország kúltúrális[!] és művészettörténete : bevezetés a kroasztikába / Heka László. - Szeged : Bába, 2004. - 400, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 398-400.
ISBN 963-9511-63-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-63-3)
Horvátország - történelem - művelődéstörténet - horvát irodalom története - horvát irodalom - kroatika - vers - antológia
930.85(497.13) *** 949.713 *** 886.2(091) *** 808.62 *** 886.2-14(082)=945.11
[AN 1083240]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2004.
   "Itt ringatták bölcsőm,..." : híres magyarok szülőházai / [szerk.] Kapocsy György. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-9484-97-0 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - híres ember - emlékház - életrajz
929(439) *** 069(4-191)
[AN 1083455]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2004.
Lukacs, John (1923-)
Historical consciousness the remembered past (magyar)
   A történelmi tudat avagy A múlt emlékezete / John Lukacs ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2004. - 507 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7495-X kötött : 2800,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 1083134]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2004.
Péter Katalin (1937-)
   A reformáció: kényszer vagy választás? / Péter Katalin. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 124, [3] p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
ISBN 963-19-5245-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - reformáció - protestáns egyház - egyháztörténet - 16. század
943.9"15" *** 284(439)"15"
[AN 1082987]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2004.
   A Rákóczi-szabadságharc / szerk. R. Várkonyi Ágnes, Kis Domokos Dániel ; [a térképeket ... kész. Sebők László] ; [ford. Kis Elemérné et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 812 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 774-807.
ISBN 963-389-602-9 kötött : 8980,- Ft
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
943.9"1703/1711"
[AN 1083858]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2004.
   Regards croisés : recherches en lettres et en histoire, France et Hongrie / textes publiés sous la responsabilité de Jean-Luc Fray et Tivadar Gorilovics. - Debrecen : Kossuth Egy. K. ; [Clermont-Ferrand] : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003. - 288 p : ill. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Bibliothèque française, ISSN 1217-923X ; 5.)
Az Université Blaise Pascal etc. által 2001. szeptember 27-29. között Clermont-Ferrandban rendezett tanácskozás anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 280
ISBN 963-472-757-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Franciaország - művelődéstörténet
930.85(439) *** 930.85(44)
[AN 1083947]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2004.
Romsics Ignác (1951-)
   Múltról a mának : tanulmányok és esszék a magyar történelemről / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2004. - 466 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 456-457. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-596-0 fűzött : 2480,- Ft
Kelet-Európa - magyar történelem - történetfilozófia - nacionalizmus - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 930.1 *** 323.1(4-11)"18/19"
[AN 1084277]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2004.
Senker, Cath
Everyday life in ancient Greece (magyar)
   Így éltek az ókori görögök / Cath Senker ; ill. Manuela Cappon [et al.] ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 46 p., [4] t. : ill., színes ; 31 cm. - (Pillantás a múltba, ISSN 1785-4776)
ISBN 963-9446-25-4 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - ókori Görögország
930.85(38)
[AN 1084270]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2004.
Szepesi Attila (1942-)
   Az elsüllyedt várkastély : barangolás a magyar múltban Pázmány Pétertől Hamvas Béláig / Szepesi Attila. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 352 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-208-881-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)(089.3)
[AN 1082989]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2004.
Szesztay Ádám (1971-)
   Ma�ine u Mađarskoj : revolucija 1956. i doba konsolidacije / Adam Sestai ; [urednik Pera Lastić]. - Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj : Srpska samouprava Budimpešta XIV kvart, 2004. - 119 p. ; 20 cm. - (Biblioteka "Srbi u Mađarskoj", ISSN 1589-9551 ; 4.)
Bibliogr.: p. 70-72.
ISBN 963-214-705-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar történelem - nemzetiségi politika - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
943.9"1956" *** 323.15(=00)(439)"195/196"
[AN 1084289]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2004.
Visy József (1911-1988)
   A klasszikus embereszmény : válogatott tanulmányok / Visy József ; [vál., a szöveget gond. Visy Zsolt] ; [szerk. Péter László] ; [kiad. a Baross Öregdiákok Szövetsége ...]. - Szeged : Baross Öregdiákok Szövets. : Bába, 2004. - 384 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-364. és a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-212-985-7 fűzött : ár nélkül
görög-római kultúra - eszménykép - ókori filozófia - ókori görög irodalom története - személyi bibliográfia
930.85(37/38) *** 1(38)(091) *** 875(091) *** 012Visy_J.
[AN 1083306]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2004.
Zsikó János (1944-)
   Ariadné fonala a kultúraközvetítés elméleti és történeti kérdéseinek egyetemi, főiskolai tanulmányozásához / Zsikó János. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2004. - 238 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 235-237.
Fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - történetfilozófia - egyetemi tankönyv
930.1(075.8) *** 930.85(100)(075.8)
[AN 1084529]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7831 /2004.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Hajdú-Bihar megye = Hajdú-Bihar county = Hajdú-Bihar Bezirk / [Bagyinszki Zoltán] ; [fotográfusok Nagy Mary-Anna et al.]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-596-254-1 kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.165(084.12)
[AN 1084182]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2004.
Barber, Annabel
   Budapest : a city guide / by Annabel Barber & Emma Roper-Evans ; [phot. Hadley Kincade et al.]. - 3. ed. - Budapest : Somerset Kft., cop. 2004. - 263 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-212-986-5 fűzött : ár nélkül
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2507828]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2004.
Bindloss, Joseph
Kenya (magyar)
   Kenya / Joseph Bindloss, Tom Parkinson, Matt Fletcher ; [ford. Damokos Kata, Janáky István és Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 396 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 963-530-645-8 fűzött : 6500,- Ft
Kenya - útikönyv
916.762(036)
[AN 1083179]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2004.
Csonka Károly
   Győr / Csonka Károly, Demjén Ferenc, Sz. Koncz István ; [az angol nyelvű fordítást Csonka Ágnes, a németet Vágyi Vata kész.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 121 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A város mindörökre)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-368-791-8 kötött : ár nélkül
Győr - Magyarország - helyismeret - fényképész
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Csonka_K.
[AN 1084206]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2004.
   Kor-képek, 1945-1947 / [szerk. Féner Tamás] ; [a szerkesztésben közrem. Jászai Csaba et al.] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda. - Budapest : MTI, 2004. - 363 p. : ill. ; 30 cm
Az előszó és a kronológia angol és német nyelven is
ISBN 963-214-672-7 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - életkép
908.439(084.12) *** 77.041.7
[AN 1083654]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2004.
Korniss Péter (1937-)
   Fényes Magyarország / [fotó] Korniss Péter ; szöveg Száraz Miklós György. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-870-0 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 1083502]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2004.
Mészáros György
   Budapest teljes utcanévlexikona / [az adattárat összeáll. Mészáros György] ; szerk. Ráday Mihály ; [az utcanévtörténeteket Buza Péter és Prusinszki István írta]. - [Budapest] : Sprinter, [2004]. - 592 p. ; 25 cm
Lezárva: 2003. okt. 31. - Bibliogr.: p. 584-592.
ISBN 963-9469-06-8 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - utcanév - lexikon
908.439-2Bp.:030 *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.):030
[AN 2501959]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2004.
Nemere István (1944-)
   Híres szigetek / Nemere István. - Budapest : Szabad Föld, 2004. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-8473-40-1 fűzött : 2590,- Ft
helyismeret - sziget
908.100(210.7)
[AN 1084010]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2004.
Oliver, Jeanne
Croatia (magyar)
   Horvátország / Jeanne Oliver ; [ford. Damokos Kata, Janáky István, Sóskuthy György]. - 2. jav., frissített kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 319 p., [19] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 963-530-698-9 fűzött : 4900,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2507854]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2004.
Örsi Julianna (1950-)
   Művészeti értékek a Nagykunságon = Valori artistici nella Nagykunság / Örsi Julianna ; [kiad. a Keviföld Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Túrkeve : Keviföld Alapítvány : Túrkevei Kulurális Egyes., 2004. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-86540-0-7 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - helyismeret - képzőművészet
908.439Nagykunság *** 73/76(439.169)
[AN 1083019]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2004.
Örsi Julianna (1950-)
Művészeti értékek a Nagykunságon (francia)
   Les valeurs artistiques de Nagykunság = Artistic treasures in Great Cumania / Örsi Julianna ; [kiad. a Keviföld Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Túrkeve : Keviföld Alapítvány : Túrkevei Kulturális Egyes., 2004. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-86540-2-3 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - helyismeret - képzőművészet
908.439Nagykunság *** 73/76(439.169)
[AN 1083024]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2004.
Örsi Julianna (1950-)
Művészeti értékek a Nagykunságon (lengyel)
   Wartości sztuki w Nagykunság = Kunstwerte in Grosskumanien / Örsi Julianna ; [kiad. a Keviföld Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Túrkeve : Keviföld Alapítvány : Túrkevei Kulturális Egyes., 2004. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-86540-1-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86540-0-7)
Nagykunság - helyismeret - képzőművészet
908.439Nagykunság *** 73/76(439.169)
[AN 1083025]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2004.
Sós Judit
   Bolgár tengerpart : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán] ; [... fénykép Farkas Zoltán] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2004. - 176 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-214-920-3 fűzött : ár nélkül
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 1083626]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2004.
Stein Aurél (1862-1943)
   Ázsia halott szívében : válogatott írások / Stein Aurél ; [vál., szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Szörényi László]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 437 p., [20] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-884-0 kötött : 2290,- Ft
Belső-Ázsia - felfedező utazás
910.4(5-191)
[AN 2502307]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2004.
Széchenyi István (1791-1860)
   Feleselő naplók : egy barátság kezdetei / Széchenyi István, Wesselényi Miklós ; [vál., szerk., a tanulmányt, a szó- és névmagyarázatokat írta Maller Sándor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 285 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Jékely Zoltán et al. - A vál. a "Gróf Széchenyi István naplói I-IV." (Budapest : M. Tört. Társ., 1925-1939), a "Napló" (Budapest : Gondolat, 1978) és a "Báró Wesselényi Miklós útinaplója, 1821-1822" (Cluj-Kolozsvár : Concordia, 1925) c. kiadások alapján kész.
ISBN 963-208-875-1 kötött : 2290,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Wesselényi Miklós (1796-1850)
Nyugat-Európa - Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - politikus - 19. század - útinapló - történelmi forrás
910.4(4-15)"182"(093.3) *** 943.9"18"(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"(092)Wesselényi_M. *** 930.85(4-15)"182"(093.3)
[AN 2508759]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2004.
   Szeghalmi események, 1994-2003 / [szerk. Horváth László]. - [Szeghalom] : [Önkormányzat], 2004. - 72 p. ; 21 cm. - (Sárréti füzetek, ISSN 0237-1014 ; 12.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-214-896-7 fűzött : ár nélkül
Szeghalom - helyismeret - folyóirat - eseménynaptár
908.439-2Szeghalom(059.3) *** 070(439-2Szeghalom)"199/200"
[AN 1083695]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2004.
Várnai Vera
   Festői Budapest : grafikák és festmények a reformkortól napjainkig / Várnai Vera ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Corvina, 2004. - 187 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 963-13-5313-3 kötött : 9900,- Ft
Budapest - Magyarország - helyismeret - festészet - 19. század - 20. század - városkép
908.439-2Bp.(084.1) *** 75(439)"18/19"(092) *** 7.047
[AN 1083265]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7848 /2004.
   Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés / [vál., szerk. ... a bibliográfiát és a mutatókat kész. Paczolay Péter] ; [ford. Bánfalvi András ... et al.]. - Budapest : Rejtjel, 2003. - 212 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 15.)
Bibliogr.: p. 201-202. és a jegyzetekben
ISBN 963-9149-82-9 fűzött : ár nélkül
alkotmánybíróság
342.565.2
[AN 2502195]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2004.
Balásházy Mária
   Kötelmi jog / Balásházy Mária. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2004. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 963-9585-16-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 2502263]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2004.
Benedict, Helen
Safe, strong & streetwise (magyar)
   Csak okosan! : önvédelem kamaszoknak / Helen Benedict ; [ford. Drixler Ildikó] ; [ill. Ritter Szilvia]. - Budapest : Háttér : NANE Egyes., 2004. - 185, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
ISBN 963-9365-24-6 fűzött : 1998,- Ft
emberi jog - nemi erkölcs elleni bűntett - ifjúságvédelem - önvédelem - ázsiai küzdő- és védősport - fiatalkorú
343.54 *** 342.7-053.6 *** 796.85
[AN 1084018]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2004.
   A büntetőeljárási jog alapvonalai / Cséka Ervin [et al.] ; [szerk. Cséka Ervin]. - Szeged : Bába, 2004-. - 24 cm
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 1083464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 400 p.
ISBN 963-9511-64-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 1083467] MARC

ANSEL
UTF-87852 /2004.
   Magyar közigazgatási jog : különös rész : európai uniós kitekintéssel / szerk. Ficzere Lajos, Forgács Imre. - Budapest : Osiris, 2004. - 450 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
ISBN 963-389-614-2 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.95(439)(075.8) *** 351(439)(075.8)
[AN 2501946]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2004.
Phillips, Roderick
Untying the knot (magyar)
   Amit Isten összekötött.. : a válás rövid története / Roderick Phillips ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2004. - 341 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-603-7 fűzött : 2480,- Ft
művelődéstörténet - válás - történeti feldolgozás
347.627.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 1084294]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2004.
   Szabálysértési jogszabályok gyűjteménye, 2004 / [szerk. Tóth Ákos] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2004. - 251 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. máj. 5.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 1083520]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2004.
Várkonyi Rita
   Arcok, arcélek : interjúk XIII. kerületi díszpolgárokkal / Várkonyi Rita. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 180 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-83-4 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. XIII. kerület - híres ember - életútinterjú - díszpolgárság
352.084.98(439-2Bp.XIII.)(092)(047.53) *** 929(439-2Bp.XIII.)(047.53)
[AN 1083918]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7856 /2004.
Dömötör Csaba
   Légiparádé = Airshow / [a fotókat kész. Dömötör Csaba, Veres Viktor]. - Budapest : Zrínyi, 2003. - 157, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-327-373-0 kötött : 4680,- Ft
katonai repülőgép - bemutató - fényképalbum
623.746(084.12) *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 1083640]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2004.
Donnelly, Chris
   Nations, alliances, and security / a coll. of writings by C. N. Donnelly. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 199, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-05-8127-2 kötött : ár nélkül
honvédelem - külpolitika - ezredforduló
355.02(100)"200" *** 327(100)"200"
[AN 1083195]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2004.
Hall, Anthony
Operation Overlord (magyar)
   D-nap : az Overlord hadművelet napról napra / Anthony Hall ; [ford. Eiben György]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 192 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-88-6 kötött : ár nélkül
Normandia - második világháború - hadtörténet - partraszállás
355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1944"
[AN 1084127]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2004.
Nagy Lajos (1943-)
   Eggy ajkai hadfi a XVIII-XIX. században : Lakos János generál, aki hadi vitézségéért bárói rangra emeltetett, a hadi tudományok kiműveléséért a Magyar Tudós Társaság tagjává választotta / ... innen-onnan összve szedegette Nagy Lajos ; [kiad. Ajka Város Önkormányzata]. - Ajka : Önkormányzat, 2004. - 157, [7] p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Lakos János élete és munkái. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-663-8 fűzött : ár nélkül
Lakos János (1774-1843)
Magyarország - katonatiszt - író - 19. század - életrajz
355(439)(092)Lakos_J. *** 894.511(092)Lakos_J.
[AN 1083625]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2004.
Parliamentary oversight of the security sector (magyar)
   A biztonsági és védelmi szektor parlamenti felügyelete : elvek, mechanizmusok és a gyakorlat / [főszerk. Philipp Fluri és Anders B. Johnsson] ; [szerk. és fő szerző Hans Born] ; [ford. Panajotu Kosztasz, Zentai Andrea] ; [közread. a Fegyveres Erők Demokratikus Kontrolljának Genfi Központja, Interparlamentáris Unió]. - Budapest : Mágustúdió, 2004. - 208 p. ; 23 cm
ISBN 963-214-458-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - külpolitika - honvédelem - parlamenti ellenőrzés - ezredforduló
355.02(439)"200" *** 328(439)"200" *** 351.96(439)"200"
[AN 1083163]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2004.
Zachar József (1943-)
   Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság, 1683-1972 / Zachar József. - Budapest : Zrínyi, 2004. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 334-351.
ISBN 963-327-378-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Ausztria - hadtörténet - 17. század - 18. század
355(439)"168/179" *** 355(436)"168/179"
[AN 1083635]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7862 /2004.
Csőszné Seres Ilona
   Munkanélküliek, munkát keresők a Dél-Alföldön / [kész. Csőszné Seres Ilona] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 23 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Dél-Alföldi Régió - munkanélküliség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
331.56(439Dél-Alföld)"2001"(083.41) *** 31(439Dél-Alföld)
[AN 1083610]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2004.
   A Dráva és Mura vidékének újjáéledése a régiók Európájában = Revitalizacija obmocja Drave in Mure v Evropi regij = Ođivljavanje pokrajina uz rijeke Dravu i Muru u Kapiji regija / [kiad. Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége]. - Zalaegerszeg : Társadalmi Egyesülések Zala M. Szövets., 2003. - 62 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Zala (megye) - Somogy (megye) - Lendva-vidék - Muraköz - regionális gazdaság - együttműködés - régió
332.1(439.121) *** 332.1(439.123) *** 332.1(497.12) *** 332.1(497.13)
[AN 1083819]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2004.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Európa közlekedése és a regionális fejlődés / Erdősi Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 640 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 11.)
Bibliogr.: p. 615-632.
ISBN 963-9542-28-8 kötött : 4980,- Ft
Európa - közlekedésügy - regionális gazdaság
338.47(4) *** 656(4) *** 332.1(4)
[AN 2501950]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2004.
   A gazdasági versenyképesség és az emberi jogok átalakulása a globális folyamatokban / [fel. szerk. Bernek Ágnes]. - Budapest : Harsányi J. Főisk., 2004. - 102 p. ; 24 cm. - (Tudományos közlemények / Harsányi János Főiskola, ISSN 1785-9646 ; 1.)
Bibliogr.: p. 42-43. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-955-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tőkebehozatal - globalizáció - emberi jog
339.727.22(439)"200" *** 339.9 *** 342.7(100)
[AN 1083516]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2004.
   Hajdú-Bihar megye kistérségei / szerk. Gazdag István ; [szerzők Balcsók István et al.]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 963-596-263-0 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar (megye) - kistérség - helyismeret
332.1(439.165) *** 908.439.165
[AN 1084190]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2004.
Hajnal István
   Az ingatlan-értékelés Magyarországon / Hajnal István. - Bőv., átd. utánny. - Budapest : BME Mérnöktovábbképző Int., 2004. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (BME Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5353.)
Bibliogr.: p. 354-359.
ISBN 963-431-812-6 fűzött : 2336,- Ft
ingatlan - vagyonértékelés - egyetemi tankönyv
332.64(078)
[AN 2502261]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2004.
   Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : nemzetközi tudományos konferencia, 2003. november 10-11. / szervezők a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke ; szerk. Süli-Zakar István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kárpát-medence - munkaerő - nemzetközi együttműködés - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
331.101.262(4-191) *** 341.24(4-191) *** 332.1(4-191) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1083921]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2004.
   A Magyar Nemzeti Bank története / [szerkbiz. Balogh Sándor et al.] ; [az előszót írta Bod Péter Ákos]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993-2004. - 3 db ; 25 cm
A 2. kötetet a Presscon Kiadó, a 3. kötetet a Tarsoly Kiadó adta ki
ISBN 963-222-666-6
Magyar Nemzeti Bank
Magyarország - nemzeti bank - történeti feldolgozás
336.711(439)(091)
[AN 58976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A jegybank útja rendszerváltozástól rendszerváltozásig, 1948-1989 / [szerző Botos János, Botos Katalin ...]. - 2004. - 735 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9570-04-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti bank - 20. század - történeti feldolgozás
336.711(439)"1948/1989"
[AN 1083230] MARC

ANSEL
UTF-87870 /2004.
Móricz Éva
   Kreatív tervezés a reklámban / Móricz Éva, Téglássy Tamás ; [kiad. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszék, Marketingkommunikáció Alapítvány]. - Budapest : BKÁE : Marketingkommunikáció Alapítvány, 2004. - 169 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 963-9585-23-8 fűzött : ár nélkül
reklám - kreativitás - egyetemi tankönyv
659.1(075.8) *** 37.026.9
[AN 2501952]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2004.
   Regional politics and economics of EU enlargement : East European regions and small states in the changing architecture of European and global integration / ed. by István Hülvely and Imre Lévai. - Budapest : Budapest Forum : Inst. for Political Science HAS, 2003. - 284 p. ; 20 cm. - (European studies, ISSN 1218-9251 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-86-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - oktatásügy - ezredforduló
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 338(439)"200" *** 37.014(439)"200"
[AN 1084239]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2004.
Szabó D. Tamás
   Médiatervezés a reklámban / Szabó D. Tamás ; [kiad. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszék, Marketingkommunikáció Alapítvány]. - Budapest : BKÁE : Marketingkommunikáció Alapítvány, 2004. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 963-9585-22-X fűzött : ár nélkül
reklám - média - egyetemi tankönyv
659.1(075.8) *** 659.3(075.8)
[AN 2501953]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2004.
Szabó Mária
   Költségvetési szervek számvitele / Szabó Mária, Szamkó Józsefné. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 368 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-564-X fűzött : 4100,- Ft
számvitel - költségvetési szerv - tankönyv
657(078) *** 336.61(078)
[AN 2502379]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2004.
   Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek : tanulmányok Chikán Attila tiszteletére = Enterprise competitiveness, logistics, inventories : papers in honor of Attila Chikán / [szerk. Czakó Erzsébet ..., Dobos Imre ..., Kőhegyi Anita ...] ; [kiad. BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék]. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 328 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Chikán Attila műveinek bibliográfiája: p. 319-328.
ISBN 963-503-326-5 kötött : ár nélkül
gazdasági verseny - logisztika - személyi bibliográfia
339.137 *** 658.286 *** 658.78 *** 012Chikán_A.
[AN 1083085]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2004.
Vasvári György
   Bankbiztonság / Vasvári György ; [közread. a] BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2003. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 963-421-557-2 fűzött : ár nélkül
bank - biztonságtechnika - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 659.2.012.8(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 1083706]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2004.
   Világgazdasági régiók / Bassa Zoltán [et al.] ; [szerk. Majoros Pál]. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-394-562-3 fűzött : 3200,- Ft
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 1084132]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2004.
Wimmer Ágnes
   Teljesítménymérés a stratégia szolgálatában : iparági tapasztalatok / Wimmer Ágnes, Tarcali Eszter, Pecze Krisztina. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2004. - 52 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék, ISSN 1588-7189 ; 47.)
Bibliogr.: p. 52.
Fűzött : ár nélkül
teljesítménymenedzsment - teljesítmény - vállalat
658.1.011.1 *** 334.72
[AN 1082390]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2004.
Zugorné Rácz Éva
   Gazdasági kislexikon és képletgyűjtemény / összeáll. Zugorné Rácz Éva. - Budapest : Képzőművészeti K., cop. 2003. - 168 p. ; 20 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-336-941-X fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - lexikon - tankönyv
33:030(078)
[AN 1084429]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7879 /2004.
   25 éves az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola / [szerk. Hadfiné Böjthe Gabriella, Rutainé Fodor Edit, Hevesi Tiborné]. - Ásotthalom : Kiss F. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., 2004. - 104 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve
Fűzött : ár nélkül
Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Ásotthalom)
Ásotthalom - általános iskola - művészeti oktatás - iskolai évkönyv
373.3(439-2Ásotthalom)(058)
[AN 1083224]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2004.
Barakonyi Károly (1938-)
   Rendszerváltás a felsőoktatásban : Bologna-folyamat, modernizáció / Barakonyi Károly. - Budapest : Akad. K., 2004. - 349 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 330-337.
ISBN 963-05-8118-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - felsőoktatás - ezredforduló
37.014(439)"199/200" *** 378(439)
[AN 1083931]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2004.
   A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileumi évkönyve : [iskolánk alapításának 145. évfordulójára, 2002-2003] / [szerk. Bondor Erika]. - Budapest : Berzsenyi D. Gimn., 2004. - 228, [40] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-214-882-7 fűzött : ár nélkül
Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 1083975]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2004.
Boruzs János (1964-)
   Teszteld magad! : 1000 kérdés általános iskolásoknak / Boruzs János, Jacsmenik Erika ; [ill. Tamasi Kinga, Gorzsás András]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9396-60-5 fűzött : ár nélkül
felső tagozat - tantárgy - példatár
372.8(075.2)(079.1)
[AN 1084485]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2004.
Briggs, Freda
Development of personal safety skills in children with disabilities (magyar) (ádt. kiad.)
   Az önismerettől a biztonságig / [átd. és adaptálta Csató Zsuzsa] ; [ford. Ruttkay Veronika és Csató Zsuzsa] ; [ill. Monica Love]. - Budapest : NCSSZI : Csupaszívek Társ., 2004. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 3.)
Szerző Briggs, Freda. - Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 963-214-460-0 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos
376.2/.4 *** 364.65-056.26 *** 364.65-056.37
[AN 1084278]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2004.
Clarke, Jean Illsley
Growing up again (magyar)
   Felnövekedni újra : hogyan válhatunk jó szüleivé gyermekeinknek és saját magunknak / Jean Illsley Clarke & Connie Dawson ; [ford. Földes Annamária]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2004. - 282 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 963-9493-09-0 kötött : 3360,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 1083268]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2004.
   Didaktika szöveggyűjtemény / vál., szerk. és a bevezetőket írta Szabó László Tamás. - Átd. [kiad.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 2.)
Bibliogr.: p. 291-303.
ISBN 963-472-807-3 fűzött : ár nélkül
didaktika - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2507822]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2004.
Dömsödy Andrea
   Könyvtár-pedagógia / Dömsödy Andrea ; [közread. a] Könyvtárostanárok Egyesülete. - Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete : Flaccus, 2003. - 120 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 963-9412-18-X fűzött : ár nélkül
könyvtár - pedagógia - tanári segédkönyv
371.385.1(072)
[AN 1083141]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2004.
   Évkönyv a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola fennállásának 40. évfordulójára / szerk. Kozma Edit és Kovács Attila. - Szentes : Pollák A. Műsz. Szakközépisk., 2004. - 93 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 220
Fűzött : ár nélkül
Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola (Szentes)
Szentes - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Szentes)(058)
[AN 1083915]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2004.
   Iskola-alternatívák a huszadik században : szöveggyűjtemény / szerk. Brezsnyánszky László ; a szerk. mtársai Holik Ildikó, Vincze Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 233 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 9.)
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 963-472-678-X fűzött : ár nélkül
alternatív iskola - 20. század - egyetemi tankönyv
371.4(075.8)
[AN 2502138]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2004.
Kiss Ágnes
   Megművelt kőbalták : így felvételiztek ők! : diákbakik, aranyköpések / [... gyűjt. Kiss Ágnes és Kabódi Csaba]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Novella, [2004]. - 127 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9442-36-4 fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9442-3-6)
diákélet - humor
371.8(0:82-7)
[AN 2507727]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2004.
   Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképző Intézet évkönyve : [1983-2003] / [szerk. Ádámné Koós Erzsébet, Kádár István]. - Debrecen : Könnyűipari Szakközépisk. és Szakképző Int., 2004. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-214-904-1 fűzött : ár nélkül
Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképző Intézet (Debrecen)
Debrecen - szakközépiskola - szakiskola - könnyűipar - iskolai évkönyv
373.6:67/68(439-2Debrecen)(058) *** 377(439-2Debrecen)(058)
[AN 1083507]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2004.
Samu Ágnes
   Kreatív írás : az ötlettől a kész írásműig : a fogalmazás tanítása másképp / Samu Ágnes. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-346-646-6 fűzött : 2300,- Ft
fogalmazástechnika - retorika - tanári segédkönyv
372.882(072) *** 82.08(072)
[AN 1084422]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2004.
Sándor Éva (1947-)
   Közelebb az úton : tanári kézikönyv / Sándor Éva, Sólyom Anikó. - Budapest : Luther, 2004. - 50 p. ; 29 cm
ISBN 963-9571-14-8 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 1084031]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2004.
Sólyom Anikó
   Közelebb az Újszövetséghez : tanári kézikönyv / Sólyom Anikó. - Budapest : Luther, 2004. - 32 p. ; 29 cm
ISBN 963-9571-17-2 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 1084035]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2004.
Villányi Attila (1958-)
   Ötösöm lesz kémiából / Villányi Attila. - 10. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-16-2380-7 fűzött : ár nélkül
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2501954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Megoldások. - 497, [3] p.
ISBN 963-16-2382-3
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2501955] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Példatár. - 231 p.
ISBN 963-16-2381-5 (hibás ISBN 963-16-2382-3)
kémia - tantárgy - példatár
372.854(076)
[AN 2501956] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7895 /2004.
Arriens, Sandra
Window color - Jugendstilmotive (magyar)
   Üvegfestés : szecessziós motívumok / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Varga Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/44.)
ISBN 963-9560-55-3 fűzött : 698,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.023.15 *** 748
[AN 2507461]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2004.
Békés Sándor (1940-)
   Emlékekbe kapaszkodva : másféle vadásztörténetek / Békés Sándor. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2004]. - 134 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9369-41-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 1083604]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2004.
Boulle, Philippe R.
Mexico City by night (magyar)
   Mexikóváros éjszaka : [kiegészítő városleírás a Vámpír: A maszkabál szerepjátékhoz] / Philippe R. Boulle, Dean Shomshak, Lucien Soulban ; [ill. Lief[!Leif] Jones et al.] ; [ford. Sára Zoltán]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 126 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9474-94-0 fűzött : 2990,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1083634]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2004.
Heim, Gisela
Spielereien mit Samtpulver (magyar)
   Díszítés bársonyporral / Gisela Heim ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/98.)
ISBN 963-9560-37-5 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 1083621]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2004.
Hettinger, Gudrun
Marmorieren leicht gemacht (magyar)
   Márványozás könnyedén / Gudrun Hettinger ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-158-6 fűzött : ár nélkül
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 1081514]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2004.
Hettinger, Gudrun
Modellier-Filz (magyar)
   Modellezőfilc : mókás figurák és dekorációk / Gudrun Hettinger ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-160-8 fűzött : ár nélkül
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 1084017]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2004.
Hettinger, Gudrun
Servietten-Technik - Pluster-Pen (magyar)
   Szalvétatechnika habfestékkel / Gudrun Hettinger ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-157-8 fűzött : ár nélkül
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1083073]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2004.
Hornyákné Sebestyén Éva
   Gyöngyfűzés / Hornyákné Sebestyén Éva, Hornyák Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/31.)
ISBN 963-9560-51-0 fűzött : 698,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2507459]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2004.
Krause, Regina
Mandalas (magyar)
   Mandalafestés papírra, üvegre, porcelánra / Regina Krause ; [ford. Cser Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/65.)
ISBN 963-9560-57-X fűzött : 698,- Ft
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2507481]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2004.
Kunkel, Annette
Kerzen giessen und formen (magyar)
   Gyertyaöntés / Annette Kunkel ; [ford. Varga Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/55.)
ISBN 963-9560-52-9 fűzött : 698,- Ft
gyertya - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 665.14
[AN 2507470]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2004.
Lazell, Marguerite
Tour de France (magyar)
   Tour de France : a verseny száz éves története / Marguerite Lazell ; [ford. Németh Dorottya, Dezső Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4526-6 kötött : 5990,- Ft
Franciaország - sporttörténet - kerékpársport - nemzetközi verseny
796.6(100)(091)
[AN 1083013]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2004.
   Magyarország futballtörténete / [szerk. Nagy Zoltán] ; [munkatársak Bánki Habán Gábor et al.]. - Balatonalmádi : Stadion, 2003-. - 21 cm
796.332(439)(091)
[AN 1040155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1958. - [2004]. - 115 p.
ISBN 963-216-017-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439)"195"
[AN 1084074] MARC

ANSEL
UTF-87907 /2004.
Massenkeil, Angelika
Serviettentechnik rund ums Jahr (magyar)
   Szalvétatechnika a négy évszakra / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Lakner Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/50.)
ISBN 963-9560-53-7 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2507465]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2004.
Menz, Nicole
Acryl-Malerei (magyar)
   Akrilfestés : fantáziavirágok lépésről lépésre / Nicole Menz ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-159-4 fűzött : ár nélkül
akrilfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.02
[AN 1084013]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2004.
Mikulka Ferenc
   Csomózott karkötők / Mikulka Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/49.)
ISBN 963-9560-54-5 fűzött : 698,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2507462]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2004.
Moras, Ingrid
Dekorative Flaschen-Figuren (magyar)
   Dekoratív üvegfigurák / Ingrid Moras ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-161-6 fűzött : ár nélkül
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1083072]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2004.
Müseler, Wilhelm
Reitlehre (magyar)
   A lovasoktatás kézikönyve / Wilhelm Müseler ; [... ford. Agócs Mónika]. - [Budapest] : Mezőgazda, [2004], cop. 2000. - 149 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 7.)
ISBN 963-286-100-0 kötött : ár nélkül
lovaglás - tanári segédkönyv
798.2(072)
[AN 2508113]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2004.
Pedevilla, Pia
Lustige Dschungeltiere aus Tonkarton und Wellpappe (magyar)
   Papírállatkák / Pia Pedevilla ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 28, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/99.)
ISBN 963-9560-36-7 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1083618]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2004.
Schramm, Ulrik
Das verrittene Pferd (magyar)
   Az elrontott ló utóidomítása / Ulrik Schramm ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2004], cop. 1998. - 131 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 3.)
ISBN 963-286-101-9 kötött : ár nélkül
lovaglás - idomítás - ló
798.2 *** 636.1.088
[AN 2507488]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2004.
Szacsky Mihály
   Történelmi, európai, katonai és népi sportok / Szacsky Mihály, Pálinkás Gábor ; [ill. Somfai Zsuzsanna] ; [kiad. a Sárkányos Lovagrend]. - [Budapest] : Sárkányos Lovagrend, [2004]. - 208, [20] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [227-228].
ISBN 963-216-022-3 fűzött : ár nélkül
Európa - sporttörténet - küzdősport
796(4)(091) *** 796.8(4)(091)
[AN 1083542]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2004.
   Tanulmányút a kimondhatatlanba / [szerk. Detrich Viktorné] ; [előszó Szövényi Balázs] ; [kiad. az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola]. - [Fonyód] : II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Isk., [2004]. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-822
[AN 1083895]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2004.
Window color - Meereswelten (magyar)
   Üvegfestés : tengeri minták / [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 14. ksz.)
ISBN 963-9560-39-1 fűzött : 1098,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1083608]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2004.
Zákonyi Botond
   Balaton és vidéke / Zákonyi Botond ; [a Borok, borászatok, Vendéglátás, Túrák, Történelmi emlékek és Látnivalók fejezeteket írta Kovács András István]. - [Budapest] : Tudex, cop. 2004. - 392 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm. - (Horgász.kul.túra : Magyarország másként)
Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 963-8002-35-2 fűzött : ár nélkül
Balaton - horgászat - útikönyv
799.1 *** 914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 1083157]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2004.
Zoltán János (1921-)
   Hatvan év vadászpuskával / Zoltán János. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2004]. - 204 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9369-47-0 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 1083694]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7919 /2004.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Munkácsy / Bakó Zsuzsanna, Sz. Kürti Katalin, Ónody Magdolna ; [a fotókat Bánházy Ervin ..., Mester Tibor ... és Szántó Zsolt ... kész.] ; [... ford. Kosztyu Jánosné, ... George Seel]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 95 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [96].
ISBN 963-596-255-X kötött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 1083003]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2004.
Benkő Imre (1943-)
   Blues : Budapest, 2000-2003 / Benkő Imre ; [közread. a] Városháza. - Budapest : Városháza, cop. 2003. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9170-75-5 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - fotóművészet - 21. század - szociofotó - fényképalbum
77.04(439)(092)Benkő_I. *** 308(439-2Bp.)"200"(084.12)
[AN 1083479]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2004.
Fejes László (1935-)
   Néma kiáltás = Silent cry / Fejes László. - [Budapest] : Folpress, 2004. - 98 p. : ill. ; 23 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 23.)
ISBN 963-214-348-5 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Fejes_L.
[AN 1083474]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2004.
   Feszl Frigyes / vál. és szerk. Gerle János. - Budapest : Holnap, 2004. - 230 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-346-639-3 * kötött : 9900,- Ft (hibás ISBN 963-346-655-5)
Feszl Frigyes (1821-1884)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Feszl_F.
[AN 1083637]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2004.
Forgács Éva (1947-)
Bauhaus (angol)
   The Bauhaus idea and Bauhaus politics / Éva Forgács ; transl. by John Bátki. - Budapest ; London ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2004], cop. 1995. - IX, 237 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-230. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 1-85866-012-2
Németország - bauhaus - művészeti iskola - 20. század
7.036.3 *** 378.67(430)"192/193"
[AN 2508855]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2004.
Kungl György (1955-)
Művek (vál.)
   Kungl György képzőművész kiállítása, 2004. április 22 - május 23 : Budapest Kiállítóterem, Budapest ... = Exhibition of György Kungl from 22 April to 23 May, 2004 : Exhibition Hall of the Budapest Gallery / [előszó ... Szegő György] ; [kiad. ... Budapest Galéria]. - [Budapest] : Budapest Galéria, [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Japán technikával
ISBN 963-214-849-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - porcelánművészet - szobrász - ezredforduló - kiállítási katalógus
738.1(439)(092)Kungl_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1084165]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2004.
Lord, James
A Giacometti portrait (magyar)
   Egy Giacometti portré / [James Lord] ; [ford. Zalán Magda]. - [Budapest] : Háttér, 2004. - 145 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9365-26-2 fűzött : 1600,- Ft
Giacometti, Alberto
Svájc - szobrász - 20. század - memoár
73(494)(092)Giacometti,_A.(0:82-94)
[AN 1084027]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2004.
Németh Géza (1944-)
   Próféciák : Budapest Galéria Kiállítóháza, 2004. május 20 - július 4. = Prophecies : Budapest Galéria Kiállítóháza, May 20 - July 4 2004 / Németh Géza ; [esszé Szepesi Attila]. - [Budapest] : BG, cop. 2004. - [27] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-216-000-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Németh_G.
[AN 1084176]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2004.
Prohászka László (1953-)
Szoborsorsok (új kiadása)
   Szoborhistóriák / Prohászka László ; [fotók Barka Gábor et al.] ; [közread. a] Városháza. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Városháza, 2004. - 243, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-9170-76-3 kötött : 2800,- Ft
Budapest - szobor - útmutató
725.945(439-2Bp.)(036)
[AN 1083577]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2004.
   Restaurálási tanulmányok : Timár-Balázsy Ágnes emlékkönyv / szerk. Éri István ; kiad. a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes., 2004. - 199 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 193-197. és a jegyzetekben
ISBN 963-214-294-2 fűzött : ár nélkül
restaurálás
7.025.4
[AN 1084006]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2004.
Szunyoghy András (1946-)
   Az ember művészeti anatómiája / rajz. Szunyoghy András ; írta Fehér György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 315 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-09-4556-8 kötött : 6500,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 1083269]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2004.
   Egy talált táj fölmutatása : Endrefalva, Karancsság, Ludányhalászi, Piliny, Szalmatercs, Szécsényfelfalu / [képszerk. Fejér Gábor] ; [fényképezte Ács Irén et al.] ; [a bev. tanulmányt írta Valachi Anna]. - [Budapest] : Nap, [2004]. - 223 p. : ill. ; 28 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Gerinccím: Endrefalva, Karancsság, Ludányhalászi, Piliny, Szalmatercs, Szécsényfelfalu
ISBN 963-9402-55-9 kötött : ár nélkül
Nógrád (megye) - fotóművészet - fényképész - ezredforduló - helyismeret - szociofotó - életkép - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 77.041.7 *** 908.439.131(084.12)
[AN 1083564]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2004.
Varga Lászlóné
   A balatonfüredi zsidó temető / Varga Lászlóné ; [... kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2004. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-129-7 fűzött : ár nélkül
Balatonfüred - temető - zsidóság - útmutató
718(439-2Balatonfüred)(036) *** 296
[AN 1083629]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2004.
Zamarovský, Vojtěch
Za siedmimi divmi sveta (magyar)
   A világ hét csodája / Vojtech Zamarovský ; [ford. Hideghéty Erzsébet]. - Átd. kiad. - Budapest : General Press, [2004]. - 301 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 963-9459-60-7 kötött : 4300,- Ft
művelődéstörténet - építészeti örökség - ókor
72(3) *** 930.85(3)
[AN 1083679]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7933 /2004.
Cobain, Kurt
Journals (magyar)
   Naplók / Kurt Cobain ; [ford. Andersen Dávid és Nádori Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2004. - [8], 288 p. : ill. ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8453-75-3 kötött : 4570,- Ft
Cobain, Kurt
Egyesült Államok - zenész - 20. század - napló
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.
[AN 1083267]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2004.
Davis, Miles
The autobiography (magyar)
   Miles : önéletrajz / Miles Davis, Quincy Troupe ; ford. Szentgyörgyi József. - Budapest : Park, cop. 2004. - 409 p., 32 t. : ill. ; 24 cm
Diszkogr.: p. 393-398.
ISBN 963-530-001-8 fűzött : 4950,- Ft
Davis, Miles
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Davis,_M.
[AN 1084326]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2004.
Faddi Istvánné
   10 éves a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar, 1993-2003 / [írta és szerk. Faddi Istvánné]. - [Kiskunhalas] : [Faddi I.né], [2004]. - 22 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kiskunhalasi Városi Vegyeskar
Kiskunhalas - énekkar
784.087.68.071(439-2Kiskunhalas)
[AN 1083008]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2004.
Hegedűs Ákos (1972-)
   Csak a zene van : világsztárok Budapesten / [fotó Hegedűs Ákos] ; [szöveg Hetesi Péter Pál]. - [Budapest] : Kultmédia, 2004. - 275 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-216-090-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - együttes - zenekar - hangverseny - fényképalbum
78.067.26.036.7(100)(084.12) *** 061.7(439-2Bp.)"199/200"
[AN 1084020]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2004.
Sárosi Bálint (1925-)
   A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében, 1776-1903 / Sárosi Bálint ; [a kötet anyaga Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtésén alapszik]. - Budapest : Nap, 2004. - 477 p. : ill. ; 25 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-41-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - zenetörténet - cigányzenekar - sajtótörténet - 18. század - 19. század
78.067.26(=945.11)"177/190"(093) *** 785.16.071(=914.99)
[AN 1083674]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2004.
Sting
Broken music (magyar)
   Széttört zene / Sting ; [ford. M. Nagy Miklós ..., Gy. Horváth László ...]. - Budapest : Európa, 2004. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7667-7 kötött : 2900,- Ft
Sting
Anglia - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Sting(0:82-94)
[AN 1084052]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2004.
Udvardi István (1926-)
   Zenei miniatűrök / Udvardi István ; [Udvardi Erzsébet képeivel]. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 215 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
zeneművészet - publicisztika
78(0:82-92)
[AN 1083627]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7940 /2004.
   Ahogyan mi látjuk!.. : ajándék-sorok Huszti Péternek / ... összeáll. és a riportokat kész. Simándi Péter ; kiad. a "Pro Patria, Pro Musica 1997." Hangversenyszervező Bt. - Budapest : "Pro Patria, Pro Musica 1997." Hangversenyszervező Bt., 2004. - 208 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Egyes szövegrészek angol nyelven is
ISBN 963-214-949-1 fűzött : 1950,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Huszti_P.
[AN 1084065]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2004.
Gervai András (1948-)
   A tanúk : film - történelem / Gervai András. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 351, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9308-98-6 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - filmművészet - 20. század - életrajz - interjú
791.44.07(439)(092)(047.53)
[AN 1084243]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2004.
Jelot-Blanc, Jean-Jacques
Louis de Funès (magyar)
   Louis de Funès, a színészlegenda / Jean-Jacques Jelot-Blanc ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Katalizátor, 2004. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 963-86396-1-X fűzött : 2300,- Ft
Funès, Louis de
Franciaország - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(44)(092)Funès,L._de
[AN 1083951]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7943 /2004.
Ádász Edina
   Funny stories and anecdotes at intermediate level = Tréfás történetek és anekdoták középfokon / Ádász Edina, Kerekes Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004, cop. 2000. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-86-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2502083]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2004.
Agócs Károly
   Español de los negocios : [manual preparatorio para el examen escrito de lenguaje económico] = Spanyol üzleti nyelv : feladatgyűjtemény gazdasági szaknyelvi írásbeli vizsgához / Agócs Károly. - [Budapest] : Aula, 2004. - 170 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-96-2 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - gazdaság - példatár
806.0(075.8)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 1084258]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2004.
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Országh [et al.] ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1999. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-7631-7 kötött : ár nélkül
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2508891]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2004.
Bajczi Tünde
   Funny stories and anecdotes at elementary level = Tréfás történetek és anekdoták alapfokon / Bajczi Tünde. - 3. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004, cop. 2000. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-85-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2502259]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2004.
Bán Zsuzsanna
   Belkereskedelem, külkereskedelem : gyakorlókönyv : angol középfok, B2 / Bán Zsuzsanna, Botár Klára, Lukács Júlia ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2003. - 178 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-216-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 1076541]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2004.
Botár Klára
   Vendéglátás, idegenforgalom : gyakorlókönyv : angol középfok, B2 / Botár Klára, Lukács Júlia ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2003. - 182 p., [12] t. : ill., színes ; 23 cm
Kitex szakmai nyelvvizsga (keretcím)
ISBN 963-637-217-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - idegenforgalom - vendéglátás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 1076545]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2004.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Adamik Lajos. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-212-6 kötött : 1500,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 2508394]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2004.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-220-7)
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2508366]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2004.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-211-8 kötött : 1500,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2508363]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők arab nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Abbas Youssef ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Sheckell[!Shackell]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-560-5 kötött : 1900,- Ft
arab nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=927=945.11
[AN 2508397]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők héber nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Gábor Mónika ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 147 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-597-4 kötött : 1900,- Ft
héber nyelv - nyelvkönyv
809.24(078)=945.11
[AN 2508375]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-217-7 kötött : 1500,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 2508400]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Horváth Csaba] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 145 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-598-2 kötött : 1900,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 2508369]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2004.
Davies, Helen
   Ungarisches Wörterbuch für Anfänger / Helen Davies und Lajos Adamik ; Hrsg. Nicole Irving ; Ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-221-5)
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 2508510]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2004.
Deák Heidrun
   Tesztek a nyelvvizsgán : német 1 : középfok / [szerzők Deák Heidrun, Gáborján Lászlóné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2004, cop. 1998. - 142 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5729-9)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2502207]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2004.
   Fordítás magyarra és szövegértés : német 5 : középfok / [szerk. Horváth Balázs] ; [szerzők Gáspár Irma et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2004, cop. 1998. - 109 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 963-05-7572-8 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2502204]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2004.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Magyar - latin kéziszótár = Dictionarium Hungarico - Latinum / Györkösy Alajos. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1960. - 1158 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6781-4 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - latin nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=71
[AN 2502101]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2004.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - szerb kisszótár = Mađarsko - srpski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2000. - 770 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7713-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szerb nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=861
[AN 2502275]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2004.
Hernádi Sándor (1927-)
   Helyesírási önképző / Hernádi Sándor. - [Budapest] : Holnap, cop. 2004. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-346-614-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - tankönyv
809.451.1-1(078)
[AN 1083595]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2004.
Hoberg, Rudolf
Deutsche Grammatik (magyar)
   Német nyelvtan / ... szerzői Rudolf és Ursula Hoberg ; alkotó szerk. Földes Csaba ; [ford. F. Horváth Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2002. - 434 p. : ill. ; 14 cm
Duden (keretcím). - Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 963-05-7809-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7809-0)
német nyelv - nyelvtankönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 2502087]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2004.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1992. - 491 p. ; 14 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6303-7)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 2508639]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2004.
Kiss Lajos (1922-2003)
   Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet / Kiss Lajos ; vál. és szerk. Gerstner Károly és Kiss Gábor. - Budapest : Tinta, 2004. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 27.)
Bibliogr.: p. 363-380.
ISBN 963-9372-84-6 fűzött : 2940,- Ft
nyelvtörténet - lexikológia - személyi bibliográfia
801.3 *** 801.54 *** 012Kiss_L.
[AN 1084299]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2004.
Körmendy Mariann
   Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás : francia 6 : középfok / [szerzők Körmendy Mariann, Staub Valéria]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2004. - 221 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 963-05-7639-2 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2502200]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2004.
   A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására / [szerk.] Radics Géza ; [közrem.] Pecze László [et al.] ; [kiad. Magyar Szabadságharcos Szövetség]. - [Budapest] : Anahita-Ninti Bt., 2004. - 141 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-86558-0-1 fűzött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1083551]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2004.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar szlengszótár / Kövecses Zoltán. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1998. - XXXVI, 360 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. XXXV-XXXVI.
ISBN 963-05-7604-X kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szlengszótár
809.451.1-086.2-318
[AN 2508865]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2004.
Kuznecova, Margarita
   Mari - magyar szótár = Marla - vengrla muter / Margarita Kuznecova. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 272 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 963-9438-19-7 fűzött : ár nélkül
mari nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.21=945.11
[AN 1083169]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2004.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7780-1)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2508898]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2004.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1995. - 411, [11] p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - angol szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6943-4 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2507699]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2004.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 963-05-6437-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2508640]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2004.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-6843-8 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2508930]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2004.
   Négynyelvű területfejlesztési szószedet : négynyelvű (magyar, angol, német, francia) szószedet a területfejlesztés Európai Unióban használt munkanyelvének szókapcsolataiból és rövidítéseiből, magyar nyelvű fogalommagyarázatokkal / [a Regionális Fejlesztési Holding Rt. kiadványa]. - Budapest : Regionális Fejleszt. Holding Rt., [2004]. - 433 p. ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-214-465-1 fűzött : ár nélkül
területfejlesztés - regionális gazdaság - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00=945.11 *** 711.1 *** 332.14
[AN 1084011]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2004.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7514-0)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2502487]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2004.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1998. - XIX, 1583 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7515-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2502489]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2004.
Pusztay János (1948-)
   Nyenyec - magyar szótár = Nenecâ' vadi'', vengr' vadi'' slovarʹ / Pusztay János. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 387 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 963-9438-20-0 fűzött : ár nélkül
szamojéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=944.11=945.11
[AN 1083173]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2004.
   Salve!. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 1999-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9024-90-2 *
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 371859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/B., Olasz kezdőkönyv tinédzsereknek és felnőtteknek / Bernátné Vámosi Judit. - 2003. - 224 p. : ill.
ISBN 963-9316-78-4 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 1084464] MARC

ANSEL
UTF-87978 /2004.
Szabó Katalin (1949-)
   Wer? Was? Wo? Wie? : német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok : szófajok / Szabó Katalin ; [a rajzokat kész. Svoboda Róbert]. - 11. kiad. - [Budapest] : Librotrade : Szabó, 2004. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 963-9328-84-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvtankönyv - példatár
803.0-5(078)=945.11
[AN 2502265]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2004.
Szabó Zoltánné
   Language for business studies = Angol üzleti nyelv / Szabó Zoltánné. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-563-1 fűzött : 1690,- Ft
angol nyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=00 *** 33
[AN 1084147]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2004.
Tiszárovits Nóra
   Geschichten mit Humor = Humoros történetek középfokon / Tiszárovits Nóra. - 2. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2004. - 176 p. ; 20 cm
Geschichten mit Humor in Mittelstufe (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9328-83-9 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2502267]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2004.
Vadász Iván
   Angol - magyar adózási fogalomtár / Vadász, Ragula. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 322 p. ; 24 cm
ISBN 963-9404-82-9 kötött : 8000,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - adóügy - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 336.2
[AN 1083906]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2004.
Végh Béla
   Magyar - francia, francia - magyar útiszótár = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2004, cop. 1992. - 593 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6304-5)
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2508636]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7983 /2004.
   Álarc nélkül : négyszemközt nyugat álprófétáival : világnézeti figyelő / szerk. Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Pohászka K., 2004-. - 17 cm
világirodalom - filozófia - életrajz
82(092) *** 1(100)(092)
[AN 1084478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jean Jaques Rousseau. - 2004. - 22 p.
ISBN 963-86447-2-9 fűzött : ár nélkül
Rousseau, Jean-Jacques
Franciaország - író - 18. század - életrajz
840(092)Rousseau,_J._J.
[AN 1084482] MARC

ANSEL
UTF-87984 /2004.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
   Sárba taposva : naplók, levelek, 1917-1940 / Mihail Afanaszjevics Bulgakov ; [összeáll. és ford. Kiss Ilona]. - Budapest : Magvető, 2004. - 536 p. ; 19 cm
A vál. és a ford. a "Dnevnik, pisʹma, 1914-1940" (Moskva : Sovremennyj pisatelʹ, 1997) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-14-2331-X kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2378-6)
Szovjetunió - orosz irodalom - író - levelezés - 20. század - életrajz - memoár
882(092)Bulgakov,_M._A.(044) *** 882-94=945.11
[AN 1084230]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2004.
Eco, Umberto
Sulla letteratura (magyar)
   La Mancha és Bábel között : irodalomról / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre, Gecser Ottó]. - Budapest : Európa, 2004. - 499 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7544-1 kötött : 2900,- Ft
irodalomelmélet
82.01 *** 82.07
[AN 1084233]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2004.
Martinez, Michael
Visualizing Middle-earth (magyar)
   Középfölde életre kel : [A Gyűrűk Ura, A hobbit és A szilmarilok világának háttere] / Michael Martinez ; [ford. Büki Gabriella, Füzessy Tamás] ; [a verseket ford. Ábrahám Zsófia]. - Budapest : Bestline : Cinema, 2004. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-755-0 fűzött : 2490,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 1083235]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7987 /2004.
Csordás Lajos
   Molnár Ferenc / Csordás Lajos. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 156, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-9391-70-0 kötött : 1750,- Ft
Molnár Ferenc (1878-1952)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Molnár_F.
[AN 1083576]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2004.
Horváth János (1878-1961)
Művek (vál.)
   Horváth János verstani munkái / [szerk. Korompay H. János, Korompay Klára] ; [utószó és tárgymutató Kecskés András]. - Budapest : Osiris, 2004. - 960 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006). (Horváth János összegyűjtött művei)
ISBN 963-389-622-3 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom története - verstan - egyetemi tankönyv
894.511(091)-14(075.8) *** 82.01-1(075.8) *** 809.451.1-6(075.8)
[AN 1083168]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2004.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Tükörfolyosó : magyar írókról / Kosztolányi Dezső ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Réz Pál]. - Budapest : Osiris, 2004. - 778 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-620-7 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - publicisztika
894.511(092) *** 894.511-92
[AN 1083190]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2004.
Kulcsár Szabó Ernő (1950-)
   Szöveg, medialitás, filológia : költészettörténet és kulturalitás a modernségben / Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Akad. K., 2004. - 273 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8119-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom története - költészet - irodalomelmélet - hermeneutika - 20. század
894.511(091)-14"19" *** 82.01 *** 82.07
[AN 1083148]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2004.
Pomogáts Béla (1934-)
   A költészet szigettengere / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 296, [5] p. ; 24 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 3.)
ISBN 963-9212-85-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 1084029]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2004.
   Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban / [... összeáll. Bitskey István]. - Debrecen : DE M. és Összehasonlító Irodalomtud. Int., 2003. - 178 p. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 41.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás olasz, német és angol nyelven
ISBN 963-472-752-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - irodalomtudomány - 16. század - 17. század
894.511(091)"15/16" *** 82.01
[AN 1084436]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2004.
   Szeretném, ha szeretnének : Ady Endre szerelmei / szerk. Borbély Sándor. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 309, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 963-346-640-7 fűzött : 2100,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E.
[AN 1084265]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2004.
Szörényi László (1945-)
   "Álmaim is voltak, voltak..." : tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról / Szörényi László. - Budapest : Akad. K., 2004. - 261 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8121-3 kötött : 3780,- Ft
magyar irodalom története - 19. század
894.511(091)"18"
[AN 1083149]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2004.
   Tengertánc : in memoriam Örkény István / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - [Budapest] : Nap, 2004. - 315, [8] p. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-51-6 kötött : 2490,- Ft
Örkény István (1912-1979)
magyar irodalom - író - 20. század - antológia
894.511(092)Örkény_I. *** 894.511-822
[AN 1083404]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7996 /2004.
Ajtmatov, Čingiz
Proŝaj Gulʹsary (magyar)
   A versenyló halála / Csingiz Ajtmatov ; [ford. Láng Anikó]. - Budapest : Európa, 2004. - 283 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7666-9 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2501948]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2004.
Austen, Jane
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-84-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2502279]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2004.
Baird, Jacqueline
Marriage at his convenience (magyar)
   A szív részvényei / Jacqueline Baird ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 320.)
ISBN 963-537-221-3 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1083096]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2004.
Bourdain, Anthony
Kitchen confidential (magyar)
   A konyhafőnök vallomásai : mi zajlik a kulisszák mögött? / Anthony Bourdain ; [ford. Csillag János és Gimes Katalin]. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-77-X kötött : 2570,- Ft
amerikai angol irodalom - vendéglátás - főzés - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.4 *** 641.5
[AN 1083201]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2004.
Brontë, Charlotte
Shirley (magyar)
   Shirley / Charlotte Brontë ; [ford. Szepessy György] ; [a versbetéteket ford. Takács Ferenc]. - [Budapest] : Palatinus, 2004, cop. 1974. - 822, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-97-X kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2502231]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2004.
Brosche, Heidemarie
Computergeschichten (magyar)
   Kedvenc számítógépes történeteim / Heidemarie Brosche ; Christian Zimmer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 963-86484-0-6 kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 1083432]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2004.
Card, Orson Scott
Prentice Alvin (magyar)
   Kovácsinas / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Bolt Kft., 2004. - 375 p. ; 21 cm. - (Teremtő Alvin meséi)
ISBN 963-9557-13-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1083258]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2004.
Eddings, David
Pawn of prophecy (magyar)
   A prófécia gyermeke : a Belgariad ciklus első könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 269 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-69-8 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-68-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1084253]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2004.
Farah (Irán: császárné)
Mémoires (magyar)
   Őfelsége Farah Pahlavi, a sah felesége : az utolsó iráni királyné emlékiratai / [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 2 db. ; 21 cm
ISBN 963-9475-87-4 fűzött : 3480,- Ft
Farah (Irán: császárné)
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 1083210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 286 p. : ill.
ISBN 963-9475-92-0
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 1083211] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 303 p.
ISBN 963-9475-93-9
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 1083212] MARC

ANSEL
UTF-88005 /2004.
Faulkner, William
Light in August (magyar)
   Megszületik augusztusban / William Faulkner ; [ford. Déri György]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 462 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2381-6 kötött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1083855]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2004.
Flynn, Christine
Royal protocol (magyar)
   A herceg testőre / Christine Flynn ; [... ford. Szabó Zsigmond]. A gyászév után / Karen Rose Smith ; [... ford. Haiman Ani]. Száguldj velem! / Ryanne Corey ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám ; 2004/3.)
Egys. cím: Royal protocol. Tall, dark & true. The sheriff & the amnesiac
ISBN 963-537-206-X fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1083098]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2004.
Goethe, Johann Wolfgang von
Die Wahlverwandschaften (magyar)
   Vonzások és választások / Johann Wolfgang Goethe ; [ford. Vas István]. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 276 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2384-0 kötött : 2290,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1083683]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2004.
Green, Roland
The wayward knights (magyar)
   Önfejű lovagok / Roland Green ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 365 p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; 7.)
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-81-9 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1083670]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2004.
Grimwood, Jon Courtenay
Lucifer's dragon (magyar)
   Lucifer sárkánya / Jon Courtenay Grimwood ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-94-7 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1083214]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2004.
Grisham, John
The last juror (magyar)
   Az utolsó esküdt / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-09-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1083066]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2004.
Halldór Laxness
Kristnihald undir jökli (magyar)
   Kereszténység a Gleccser aljában / Halldór Laxness ; ... ford. Schütz J. István. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 168, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-506-568-X fűzött : 2000,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 1084257]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2004.
Hesse, Hermann
Rosshalde (magyar)
   Rosshalde : regény / Hermann Hesse ; [ford. Korányi Judit]. - Budapest : Cartaphilus, 2004. - 225 p. ; 20 cm
Megjelent "Csillagsors" címmel is
ISBN 963-85486-2-2 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2502081]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2004.
Horowitz, Anthony
Stormbreaker (magyar)
   Az első bevetés / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 189 p. : ill. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9563-11-0 kötött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 1083146]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2004.
Hugo, Victor
Le dernier jour d'un condamné (magyar)
   Egy halálraítélt utolsó napja = Le dernier jour d'un condamné / Victor Hugo ; [ford. Csillay Kálmán]. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 159 p. ; 20 cm. - (Dekameron könyvek sorozat, ISSN 1585-9436)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9331-42-2 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1083078]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2004.
Jones-Gorlin, Nicolas
Rose bonbon (magyar)
   Pedofíling / Nicolas Jones-Gorlin ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 963-9475-28-9 kötött : 2480,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1083213]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2004.
Jong, Erica
Parachutes & kisses (magyar)
   Ejtőernyők & csókok : [regény] / Erica Jong ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2004. - 560 p. ; 20 cm
ISBN 963-8453-78-8 kötött : 2970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1083261]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2004.
Jordan, Penny
The tycoon's virgin (magyar)
   Megrabolt tisztaság / Penny Jordan ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 319.)
ISBN 963-537-220-5 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1083099]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2004.
Kenson, Stephen
Crossroads (magyar)
   Keresztutak / Stephen Kenson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 217 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-74-4 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1084007]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2004.
Kezele, Adrian Predrag
Dolphin's dream (magyar)
   A delfin álma : [az emberiség és a delfinek közös küldetése] / Adrian Predrag Kezele ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 165, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-753-4 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 1084213]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2004.
King, Stephen
   Titkos ablak, titkos kert : 1 és 2 perccel éjfél után / Stephen King ; [ford. Gecsényi Györgyi, Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1996. - 502, [3] p. ; 21 cm
Tart.: A langolierek ; Titkos ablak, titkos kert. - Egys. cím: The Langoliers ; Secret window, secret garden. - A ford. a "Four past midnight" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7610-3 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2502280]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2004.
Kishont Ferenc (1924-)
Ein Apfel ist an allem schuld (magyar)
   Alma a fa alatt : a Tízparancsolat használati utasítása / Ephraim Kishon. - Budapest : Akad. K., 2004. - 368 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Zalán Péter
ISBN 963-05-8125-6 kötött : 3850,- Ft
német irodalom - humoreszk
830-7=945.11
[AN 1083396]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2004.
Kishont Ferenc (1924-)
Wer's glaubt, wird selig (magyar)
   Hiszi a piszi : fejesugrás a magas politika pocsolyájába / Ephraim Kishon. - Budapest : Akad. K., 2004. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-05-8124-8 kötött : 3650,- Ft
német irodalom - humoreszk
830-7=945.11
[AN 1083389]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2004.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kínai és japán költők / [ford. Kosztolányi Dezső]. - 2. kiad. - Budapest : Sziget, 2004. - 207 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-88-2 kötött : 1480,- Ft
kínai irodalom - japán irodalom - vers - antológia
895.1-14(082)=945.11 *** 895.6-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2502256]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2004.
Kurland, Roger
Lekestue (magyar)
   Játszótér / Roger Kurland ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Scolar, 2004. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 963-9534-07-2 fűzött : ár nélkül
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 1084229]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2004.
Lawrence, David Herbert
Lady Chatterley's lover (magyar)
   Lady Chatterley szeretője / David Herbert Lawrence ; [ford. Falvay Mihály]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 385 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2380-8 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1083822]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2004.
Legátová, Květa
Jozova Hanule (magyar)
   Szégyenlős szerelem : Želary / Květa Legátová ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - [Budapest] : Novella, [2004]. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-21-6 fűzött : 1490,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1083944]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2004.
Loe, Erlend
Fisken (magyar)
   A nagy fogás / Erlend Loe ; Kim Hiorthøy rajz. ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, 2004. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9534-06-4 kötött : 1750,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 1083167]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2004.
Ludlum, Robert
The Matarese circle (magyar)
   A Matarese klán / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 606 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-276-3 fűzött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1083688]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2004.
MacLaine, Shirley
Out on a leash (magyar)
   Póráz nélkül : a világ egy kutya szemével / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 202 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-528-785-2 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - állat-ember kapcsolat - memoár
820-94(73)=945.11 *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 1083249]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2004.
Maupassant, Guy de
Une vie (magyar)
   Egy asszony élete / Guy de Maupassant ; [ford. Illés Endre]. - 11. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 251 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2382-4 kötött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1083862]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2004.
Mayle, Peter
Chasing Cézanne (magyar)
   Hajsza a Cézanne-ért / Peter Mayle ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 963-9475-89-0 kötött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1083655]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2004.
Monaldi, Rita
Imprimatur (magyar)
   Imprimatur : egy inas naplója / Monaldi, Sorti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 567 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-089-5 kötött : 4490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 1084214]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2004.
Mrożek, Sławomir
Dziennik powrotu (magyar)
   Hazatérésem naplója / Sławomir Mrożek ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2004. - 252, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7570-0 kötött : 2200,- Ft
lengyel irodalom - hírlapi tárca
884-43=945.11
[AN 1083104]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2004.
Nietzsche, Friedrich
Unzeitgemässe Betrachtungen (magyar)
   Korszerűtlen elmélkedések / Friedrich Nietzsche ; [ford. Bognár Bulcsú et al.]. - Budapest : Atlantisz, 2004. - 360 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-73-5 kötött : 2995,- Ft
német irodalom - esszé
830-4=945.11
[AN 1083545]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2004.
Páral, Vladimír
Milenci & vrazi (magyar)
   Gyilkosok és szeretők : a szenvedélyek és a kielégülés magazinja a 2000 előtti évekből / Vladimír Páral ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9475-90-4 fűzött : 3980,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1083698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 338 p.
ISBN 963-9475-98-X
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1083700] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 281 p.
ISBN 963-9475-99-8
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1083704] MARC

ANSEL
UTF-88036 /2004.
Perrottet, Tony
Pagan holiday (magyar)
   Ókori vakáció : a római turisták nyomában / Tony Perrottet ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2004. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 505-[507].
ISBN 963-8453-76-1 kötött : 2970,- Ft
Római Birodalom - amerikai angol irodalom - művelődéstörténet - turista-idegenforgalom - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 930.85(37) *** 379.85(37)
[AN 1083290]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2004.
Samarakīs, Antōnīs
To lathos (magyar)
   A hiba / Antonisz Szamarakisz ; [ford. Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2004. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 963-9232-36-X kötött : 1490,- Ft
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 2507489]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2004.
Seneca, Lucius Annaeus
Művek (vál.) (magyar)
   Seneca prózai művei / [ford. Bollók János et al.] ; [az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. Takács László]. - Budapest : Szenzár, 2002-2004. - 2 db ; 19 cm. - (S.P.Q.R., ISSN 1589-0945)
ISBN 963-86151-8-4
Római Birodalom - ókori latin irodalom - filozófia - filozófus - római birodalom kora
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 950631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 742 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86151-9-2 kötött : 4178,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - filozófus - filozófia - római birodalom kora
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 950585] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2004. - 849, [3] p.
ISBN 963-86369-3-9 kötött : 4600,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - filozófia - filozófus - római birodalom kora
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 1083651] MARC

ANSEL
UTF-88039 /2004.
Shields, Carol
Unless (magyar)
   Norah, gyere haza! / Carol Shields ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-9574-07-4 kötött : 2490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 1083128]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2004.
   Silappadiháram és Maduraikándzsi : két tamil eposz prózafordításban. - Budapest : General Press, [2004], cop. 1978. - 268, [3] p. : ill. ; 20 cm
Az első mű fordítása Holström, Lakshmi "Kannagi, a modern version of Silappadikaram" (Bombay : Sangam Books, 1980) c. kiad. alapján kész. - Ill. Kádár Katalin. - Az eredeti művek szerzői Ilankovatikal és Marudanar, Mangudi. - Ford. Gáthy Vera, Major István és Tótfalusi István
ISBN 963-9459-94-1 kötött : 2500,- Ft
tamil irodalom - eposz - prózai átírás
894.811-13(082)=945.11
[AN 1083593]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2004.
Sofoklīs
Művek (vál.) (magyar)
   Szophoklész drámái / ford. Babits Mihály [et al.] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Bolonyai Gábor]. - Budapest : Osiris, 2004. - 471 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Bibliogr.: p. 468-470.
ISBN 963-389-619-3 kötött : 3680,- Ft
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 1083185]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2004.
Sorokin, Vladimir
Goluboe salo (magyar)
   Kékháj / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Bratka László és Kiss Ilona ...] ; [... az előszót írta Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : Jaffa, 2004. - 368 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
ISBN 963-9604-04-6 fűzött : 1990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 1084200]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2004.
   Szerelemidéző : gondolatok a szerelemről / [összeáll. Libor Kriszta] ; [a képeket vál. Libor Kriszta, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
világirodalom - szerelmi irodalom - vers
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2501960]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2004.
Thompson, Hunter S.
Fear and loathing in Las Vegas (magyar)
   Félelem és reszketés Las Vegasban : őrült utazás az amerikai álom fellegvárában / Hunter S. Thompson ; [Ralph Steadman ill.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Vágvölgyi B. András
ISBN 963-86486-1-9 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2502431]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2004.
Toombs, Jane
Wild mustang (magyar)
   A sámán meséi / Jane Toombs ; [... ford. Kálló András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 161.)
ISBN 963-537-185-3 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1083092]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2004.
Trigiani, Adriana
Big Stone Gap (magyar)
   Életünk legszebb nyara / Adriana Trigiani ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 963-9093-95-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1083126]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2004.
Turgenev, Ivan Sergeevič
Otcy i deti (magyar)
   Apák és fiúk / Ivan Szergejevics Turgenyev ; [ford. Áprily Lajos]. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 237 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2383-2 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 1083847]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2004.
Varga András
   Märchen über des Dichters Liebe : Epos über die Unsterblichkeit der Liebe : dramatisches Gedicht in zwei Akten / András Varga. - Szeged : Bába, 2004. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 963-9511-60-9 fűzött : ár nélkül
német irodalom - drámai költemény
830-121
[AN 1083231]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2004.
Walser, Martin
Ein springender Brunnen (magyar)
   Szökőkút / Martin Walser ; [ford. Györffy Miklós] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2004. - 428 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7582-4 kötött : 2600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1084218]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2004.
Welsh, Irvine
Porno (magyar)
   Pornó / Irvine Welsh. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 510 p. ; 21 cm
Ford. Pordán Ferenc
ISBN 963-86486-2-7 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1083209]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2004.
Wilde, Oscar
   Sebastian Melmoth paradoxonjai / Oscar Wilde ; [ford. Cserna Andor]. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 963-9331-72-4 kötött : 2350,- Ft
angol irodalom - aforizma
820-84=945.11
[AN 1083645]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8052 /2004.
Ács Gábor (1953-)
   Szól a kakas már, majd megvirrad tán.. / Ács Gábor. - Budapest : Bábel, 2004. - 162 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85973-7-2 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - zsidóság - elbeszélés
894.511-32 *** 316.347(=924)(439)(0:82-32)
[AN 1084246]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2004.
   Ámortól pszichénkig : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2003. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-42-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 1083176]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2004.
Árgyelán Zsuzsa (1957-2003)
   Testamentum / Árgyelán Zsuzsa ; [a verseket kötetbe rend. és szerk. Takács Zoltán és Halas János] ; [versill. Balázs Balázs Kolos és Jakabos Dénes]. - Nyíregyháza : IMI Print, cop. 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-211-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1083524]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2004.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Pirkad / Bakacsi Ernő. - Eger : Gonda Kvk., 2004. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 963-86412-9-0 * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-86212-9-0)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 1084072]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2004.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Epiprológus : válogatott versek az 1954 és 2004 közötti termésből, magyarul és különféle európai nyelveken / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-190.
ISBN 963-9292-81-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - többnyelvű dokumentum - személyi bibliográfia
894.511-14.02=00 *** 012Baranyi_F.
[AN 1084291]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2004.
Bárdos Pál (1936-)
   Emlékkönyv / Bárdos Pál. - Budapest : Aura, 2004. - 204 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7913-21-1 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)(=924)Bárdos *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1084039]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2004.
Bayer Zsolt (1963-)
   Újabb erdélyi történetek : legendás históriák a régi Hazából / Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 119 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9484-71-7)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1083110]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   A jégpáncélos vitéz : képzeletbeli utazás Erdélyben három tucat rege és monda segítségével / Benedek Elek ; [vál. és szerk. Kemény András] ; [Rohbock metszeteivel ...]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 128 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9484-92-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2507483]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2004.
Benedek István Gábor (1937-)
   A lovag napjai : talált és kitalált történetek Bródy Sándorról / Benedek István Gábor. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9261-36-X fűzött : 1490,- Ft
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - magyar irodalom - író - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32 *** 894.511(092)Bródy_S.
[AN 1084204]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2004.
Csizmadia Éva
   Véges és végtelen / Csizmadia Éva. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-645-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084259]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2004.
Csoóri Sándor (1930-)
   Elkártyázott köpeny / Csoóri Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 373, [11] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-883-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1083271]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2004.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - Szeged : Jonatán Könyvmolyképző, 2004. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-27-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2508643]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2004.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi / Csukás István, Sajdik Ferenc. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gesta, cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9591-02-5 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2502473]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2004.
Csurka István (1934-)
   Magyar szemmel : válogatás a cikksorozatból / Csurka István. - Budapest : M. Út Alapítvány, 2002-. - 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
A 3. és a 4. kötetet a B-Média Kft. adta ki. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 807989
894.511-92
[AN 932763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2004. - 348 p.
ISBN 963-216-047-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1084427] MARC

ANSEL
UTF-88066 /2004.
Dalos László (1924-)
   Nemecsek a Lánchídon / Dalos László. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 249, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-346-627-X fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19"
[AN 1084261]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2004.
Diósszilágyi Ibolya, F. (1918-)
   Buksi / F. Diósszilágyi Ibolya ; [... ill. Benczik Judit ...] ; [közread. a] Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány. - [Makó] : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2004. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-783-9 fűzött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 2502185]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2004.
Domokos Kázmér
   Picurka meséi / Domokos Kázmér ; Egyházi Tünde rajz. - Budapest : Accordia, 2004. - 28, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-42-1 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 1084268]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2004.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
894.511-43
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Ifjúkor : merre, hová...?. - 2004. - 128 p. : ill.
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-430-871-6 fűzött : ár nélkül
lélektan - higiénia - serdülőkor
159.922.8 *** 613.96
[AN 1084193] MARC

ANSEL
UTF-88070 /2004.
Erdődi Attila
   Versek / Erdődi Attila. - Budapest : Magánkiad., 2004. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-058-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084117]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2004.
Erdős Renée (1879-1956)
   Sába királynője : regény / Réz Bálint. - Budapest : Dekameron, [2004]. - 158 p. ; 20 cm. - (Dekameron könyvek sorozat, ISSN 1585-9436)
ISBN 963-9331-38-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1083080]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2004.
Esterházy Péter (1950-)
   Bevezetés a szépirodalomba : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1986. - 724, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-14-2368-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2502395]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2004.
Esterházy Péter (1950-)
   A halacska csodálatos élete / Esterházy Péter. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1991. - 306, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2369-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2502303]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2004.
Evanics Béla László
   Nászút a Marsra / Evanics Béla László. - Szeged : Bába, 2004. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-45-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1083237]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2004.
Fábián Zoltán (1926-1983)
   Íme, Európa : napló helyett / Fábián Zoltán ; [... szerk. Maróti István] ; [közread. a] Fábián Zoltán Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Fábián Z. Alapítvány, 2004. - 261 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-072-X fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 1084068]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2004.
Fáklya Endre
   Antgavarde / Fáklya Endre. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 73 p. ; 21 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 11.)
ISBN 963-9212-84-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084203]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Csí / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-7920-6 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2507736]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7917-6 kötött : 1080,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2502428]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2004.
Fenákel Judit (1936-)
   Hajtogatós / Fenákel Judit, Gergely Ágnes. - Budapest : Novella, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9442-23-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1083119]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2004.
Fráter Zoltán (1956-)
   Mesék az operaházból / Fráter Zoltán ; Szegedi Katalin rajz. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 75 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9391-93-X kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1083592]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2004.
Görgey Guidó (1920-)
   Két Görgey / Görgey Guidó ; [átd. és sajtó alá rend. Mikó Krisztina] ; [szerk. és a jegyzeteket írta Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 347, [4] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-208-852-2 kötött : 3290,- Ft
Görgey Guidó (1920-)
Görgey István (1919-2000)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1083158]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2004.
Groó Diana
   Csoda Krakkóban : forgatókönyv, vegyes dialóggal / írta Groó Diana, Szekér András ; [közread. a] Katapult Film, Cinema Film. - [Budapest] : Katapult Film : Cinema Film, 2003. - 120 fol. ; 30 cm + videokazetta
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 1083953]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2004.
Gulyás Imre (1945-)
   Teljes árú élet : [költemények] / Gulyás Imre ; [... ill. Tamus István]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2004. - 126, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9145-35-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084225]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2004.
Gúth Zoltán Károly (1929-)
   A tajga hárfahangjai : a legifjabb gulágos magyar versei / Gúth Zoltán Károly. - Budapest : Accordia, 2004. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9502-59-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084219]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2004.
Harmos Jenő (1914-)
   Naplemente előtt : [versek, prózák gyűjteménye] / Harmos Jenő. - Kiskunhalas : Modok, 2003. - 303 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-210-152-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1083007]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2004.
Heller Ágnes (1929-)
   Bicikliző majom / Heller Ágnes, Kőbányai János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2004. - XVI, 483 p., [32] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9512-00-1 fűzött : 3400,- Ft
Heller Ágnes (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2501949]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2004.
Hódos Mátyás (1933-)
   A mostohafiak : tematikus elbeszélésfüzér / Hódos Mátyás. - Budapest : Bábel, 2004. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-85973-5-6 fűzött : 1270,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - antiszemitizmus - 20. század - elbeszélés
894.511-32 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-32)
[AN 1084244]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2004.
Hubay Miklós (1918-)
   Összegyűjtött drámák / Hubay Miklós. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1083622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kívül magamon : modern drámák az antik világból. - 2004. - 502 p.
Tart.: Nero játszik ; A Szphinx, avagy Búcsú a kellékektől ; Nyomkeresők ; Búcsú a csodáktól ; Túszszedők
ISBN 963-9391-72-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1083623] MARC

ANSEL
UTF-88089 /2004.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.] ; [... a köt. meséit Banó István et al. vál.]. - 18. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7921-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2502104]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Jó nekem! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7918-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2507717]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (angol)
   Happiness! / Éva Janikovszky ; pict. by László Réber ; [... transl. by Caroline Bodoczky]. - 2. ed. - Budapest : Móra, cop. 2004. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7919-2 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2507710]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2004.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila költeményei / [a szöveggond. Stoll Béla munkája]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 543 p. ; 19 cm. - (A magyar líra klasszikusai, ISSN 0865-3593)
ISBN 963-208-865-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2502385]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2004.
Kabai Nagy Lajos Márton
   II. Rákóczi fejedelem kalandos élete : harc és szerelem : történeti regény a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója tiszteletére / Kabai Nagy Lajos Márton. - 2. kiad. - Budapest : Accordia, cop. 2004. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-55-3 fűzött : 1990,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-311.6
[AN 2507721]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2004.
Kabar Vivien (1981-)
   Kígyóbőrben / Kabar Vivien ; [a ... képeket Kabar Vivien festette]. - Budapest : Garbo K., 2004. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-214-864-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1083940]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2004.
Kaiser László (1953-)
   Összes ajtómat kitárom / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 76 p. ; 17 cm
ISBN 963-9292-82-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084070]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2004.
Kányádi Sándor (1929-)
Művek (vál.)
   Kányádi Sándor válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 176 p. ; 19 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-374-2)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2508499]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2004.
Kányádi Sándor (1929-)
   Zümmögő / Kányádi Sándor ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 118, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-631-8 kötött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 1083624]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2004.
Károlyiné Baka Gyöngyi
   Hengerbucska és hátraszaltó : családi mesekönyv / Károlyiné Baka Gyöngyi. - [Budapest] : M. Kvklub, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-549-094-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1082998]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2004.
Kenneth, Claire (1923-2000)
   Felhők felett / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 296 p. ; 21 cm. - (Romantikus klasszikusok)
ISBN 963-9418-63-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2502189]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2004.
Kéri György (1961-)
   Akiért a duda szól / Kéri György. - Budapest : Accordia, 2004. - 249, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-56-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084256]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2004.
Kikli Tivadar (1921-)
   Tódorka úr történetei és más elbeszélések / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2004. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-56-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1083236]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2004.
Király Gábor
   100 lapos kaMPány / Király Gábor ; [ill. Lehoczki Károly]. - Budapest : Bolt Informatikai Kft., cop. 2004. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9557-14-5 fűzött : 1490,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
Magyarország - politikus - magyar irodalom - ezredforduló - szatíra
894.511-7 *** 32(439)(092)Medgyessy_P.(0:82-7)
[AN 1083200]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2004.
Kornis Mihály (1949-)
   Napkönyv : történetünk hőse / Kornis Mihály. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 316 p. ; 19 cm
ISBN 963-8453-79-6 kötött : 2570,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2508833]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2004.
Kőszegi György
   A bölcsesség kora : versek / Kőszegi György. - [Dombóvár] : Kőszegi Gy., 2004. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-098-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084184]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2004.
Krasznahorkai László (1954-)
   Rombolás és bánat az Ég alatt / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2004. - 297, [4] p. ; 25 cm
ISBN 963-14-2378-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084222]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2004.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az urgai fogoly / Krasznahorkai László. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1992. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2360-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2502375]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szigeti séták / Krúdy Gyula ; [vál. és ... szerk. Kelecsényi László]. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 222 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-346-636-9 kötött : 3900,- Ft
Margitsziget - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Bp.Margitsziget(0:82-32)
[AN 1083647]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2004.
Machovich Raymund (1936-)
   Egy korty idő : [regény] / Machovich Raymund. - Budapest : Accordia, 2004. - 129, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9502-57-X fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084273]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2004.
Maczkay Zsaklin
   Kallódás / Maczkay Zsaklin. - Budapest : Accordia, 2004. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-60-X fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084216]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2004.
Markovics Botond
   Erdőhold urai : science fiction regény / Brandon Hackett. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 453 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 30.)
ISBN 963-9566-11-X kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1084223]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2004.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Az én Pannoniám / Mészöly Miklós. - Szekszárd : Babits, 2004. - 339, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
ISBN 963-9556-10-6 kötött : ár nélkül
Dunántúl - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439.11(0:82-821)
[AN 2502477]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2004.
Morgan, Roland
   Árnyak földje / Roland Morgan. - [Budapest] : Inomi, cop. 2004. - 314 p. : ill. ; 18 cm. - (Távoli világok, ISSN 1588-6077 ; 4.)
ISBN 963-86435-8-7 fűzött : 1590,- Ft : 6,3 ?
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1084247]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2004.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Az élők mértana : prózai írások / Nemes Nagy Ágnes ; [szerk. és az utószót írta Honti Mária]. - Budapest : Osiris, 2004. - 2 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-599-5 kötött : 6500,- Ft
magyar irodalom - író - 20. század - életrajz - interjú - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Nemes_Nagy_Á.(047.53)
[AN 1083175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 715 p.
ISBN 963-389-621-5
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1083178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 585 p.
ISBN 963-389-598-7
magyar irodalom - író - 20. század - életrajz - interjú - válogatott művek
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.(047.53) *** 894.511-821
[AN 1083182] MARC

ANSEL
UTF-88114 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! / Nógrádi Gábor ; [Molnár Gyula rajz.]. - Budapest : Presskontakt, 2004. - 169 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9503-05-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1083131]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2004.
Nógrádi Gergely
   Vau! / Nógrádi Gergely ; [ill. Kutner László]. - Budapest : Presskontakt, cop. 2004. - 112, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9503-07-X kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1083138]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2004.
Orgona Vilmos
   Boszorkánytánc / Orgona Vilmos. - [Budapest] : Minerva, [2004]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-85826-7-7 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084060]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2004.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   Mese, mese, móka / Osvát Erzsébet ; vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : General Press, [2004]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-83-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1083570]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2004.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Válogatott prédikációk / Pázmány Péter ; [sajtó alá rend. és az életrajzi jegyzeteket írta Hargittay Emil]. - Budapest : Osiris, 2004. - 197 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-626-6 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - prédikáció
894.511-52 *** 252
[AN 1084287]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2004.
Rákócza Richárd (1963-)
   Fekete narancs / Mordechai Schoenfeld. - Budapest : Bolt Kft., cop. 2004. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-12-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1083253]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2004.
Rákoss Péter (1958-)
   Mumus a padláson / Rákos[!Rákoss] Péter ; [Dániel András rajz.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 120, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-549-108-5 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2502366]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2004.
Rendek Viktória, É
   Boldog asszony / É. Rendek Vikória, Rendek Magdolna. - Kiskunhalas : Modok, 2003. - 221 p., [3] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-162-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - elbeszélés
894.511-32 *** 39(=945.11)
[AN 1083012]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2004.
Ross Károly (1954-)
   Klausz mérnök kicsapongásai / Ross Károly. - Budapest : Balassi, cop. 2004. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-593-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1084254]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2004.
Rubin Szilárd (1927-)
   Csirkejáték / Rubin Szilárd. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1963. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2370-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2507803]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2004.
Sára Péter
   Szindbád emlékkönyvéből : azok a felejthetetlen nők / Sára Péter. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 96 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 963-460-011-5 fűzött : 420,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1084236]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2004.
Sohonyai Edit
   Macskaköröm / Sohonyai Edit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 156 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7922-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2501951]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1970. - 387 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7590-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2502306]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2004.
Szecsődy Péter
   Örömlány / Szecsődy Péter. - Budapest : Garbo K., cop. 2004. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-026-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1083937]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2004.
Szepes Mária (1908-)
   Örök pillanat : a benső fény krónikája / Szepes Mária. - Budapest : Aranykor, cop. 2004. - 250, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-528-788-7 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1084211]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2004.
Szerb Antal (1901-1945)
   Szerelem a palackban / Szerb Antal. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2004. - 245 p. ; 22 cm
Az utószót írta Poszler György
ISBN 963-14-2379-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2502277]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2004.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 11. kiad. - Budapest : Magvető, [2004]. - 326 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2392-1 v. : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2502464]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2004.
Temesi Ferenc (1949-)
   Pest : regény / Temesi Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2004. - 363 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9593-02-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2502311]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2004.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Két történet / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2004. - 233, [2] p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei)
Tart.: Egy kézikocsi története ; Egy biciklifék története
ISBN 963-346-638-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1083573]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2004.
Tóth Tibor (1935-)
   Rekviem a tanyákért / Tóth Tibor. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2003. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 963-212-922-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1083062]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2004.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Négy vándor és más mesék / Zelk Zoltán ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Sinka Erzsébet] ; [ill. Biczó András és Mészáros Márta rajzainak a felhasználásával ...]. - Budapest : Unikornis, 2004. - 191 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (Nagy magyar mesemondók, ISSN 1219-4328 ; 16.)
ISBN 963-427-520-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1083711]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8135 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin runs away (magyar)
   Franklin világgá megy / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-77-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083579]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin snoops (magyar)
   Franklin kíváncsiskodik / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-78-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083591]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2004.
Bukovics Andrea
   Ellentétek könyve / [rajz. Bukovics Andrea]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-21-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083677]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2004.
Bukovics Andrea
   Számoljunk 1-től 10-ig / [rajz. Bukovics Andrea]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9266-80-9 kötött : 370,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083684]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2004.
Bukovics Andrea
   Színes világ / [rajz. Bukovics Andrea]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-16-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083675]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2004.
Érsek Rózsa
   Első nap az iskolában / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - Budapest : Scolar, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9534-01-3 fűzött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1084159]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2004.
Félicité, Annabelle
   Az oktondi kis veréb / Annabelle Félicité de Valois, Karssay Natália Constancia. - 3. bőv. kiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2004, cop. 2002. - [64] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő dallamok)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-981-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2507955]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2004.
Félicité, Annabelle
Az oktondi kis veréb (spanyol)
   El gorrioncito presumido / Annabelle Félicité de Valois, Natália Constancia de Karssay ; [trad. Julio F. Zavaleta]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - [64] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Melodías narrativas ; 1.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-981-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083497]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2004.
Hunt, Roderick
The broken roof (magyar)
   A beszakadt tető / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 7. szint ; 9.)
ISBN 963-9595-28-4 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083390]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2004.
Hunt, Roderick
Castle adventure (magyar)
   Kaland a kastélyban / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 5.)
ISBN 963-9595-18-7 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083301]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2004.
Hunt, Roderick
The dragon tree (magyar)
   A sárkányfa / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 3.)
ISBN 963-9595-16-0 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083313]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2004.
Hunt, Roderick
Egyptian adventure (magyar)
   Egyiptomi kaland / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 8. szint)
ISBN 963-9595-32-2 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083414]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2004.
Hunt, Roderick
The flying carpet (magyar)
   A repülő szőnyeg / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 8. szint)
ISBN 963-9595-30-6 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083424]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2004.
Hunt, Roderick
Gran (magyar)
   Nagymami / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 4.)
ISBN 963-9595-17-9 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083312]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2004.
Hunt, Roderick
House for sale (magyar)
   Az eladó ház / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 4. szint ; 1.)
ISBN 963-9595-08-X fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083297]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2004.
Hunt, Roderick
In the garden (magyar)
   A kertben / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 3.)
ISBN 963-9595-22-5 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083371]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2004.
Hunt, Roderick
Kipper and the giant (magyar)
   Öcsi és az óriás / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 2.)
ISBN 963-9595-21-7 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083376]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2004.
Hunt, Roderick
Land of the dinosaurus (magyar)
   Az ősgyíkok világában / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 4.)
ISBN 963-9595-23-3 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083368]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2004.
Hunt, Roderick
Lost in the jungle (magyar)
   Az őserdőben / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 7. szint ; 8.)
ISBN 963-9595-27-6 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083400]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2004.
Hunt, Roderick
The lost key (magyar)
   Az elveszett kulcs / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 7. szint ; 10.)
ISBN 963-9595-29-2 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083386]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2004.
Hunt, Roderick
The magic key (magyar)
   A varázskulcs / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 1.)
ISBN 963-9595-14-4 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083316]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2004.
Hunt, Roderick
The new house (magyar)
   Költözés / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 4. szint ; 2.)
ISBN 963-9595-09-8 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083295]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2004.
Hunt, Roderick
The outing (magyar)
   A kirándulás / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 1.)
ISBN 963-9595-20-9 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083380]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2004.
Hunt, Roderick
Pirate adventure (magyar)
   Kalózkaland / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 2.)
ISBN 963-9595-15-2 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083315]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2004.
Hunt, Roderick
Red planet (magyar)
   A vörös bolygó / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 7. szint ; 7.)
ISBN 963-9595-26-8 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083407]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2004.
Hunt, Roderick
Robin Hood (magyar)
   Robin Hood erdejében / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 5.)
ISBN 963-9595-24-1 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083362]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2004.
Hunt, Roderick
Storm castle (magyar)
   Az elvarázsolt kastély / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 9. szint)
ISBN 963-9595-33-0 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083452]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2004.
Hunt, Roderick
Superdog (magyar)
   A csodakutya / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 9. szint)
ISBN 963-9595-34-9 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083443]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2004.
Hunt, Roderick
Survival adventure (magyar)
   Vadnyugati kaland / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 9. szint)
ISBN 963-9595-35-7 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083438]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2004.
Hunt, Roderick
The treasure chest (magyar)
   A kincsesláda / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 6. szint ; 6.)
ISBN 963-9595-25-X fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083318]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2004.
Hunt, Roderick
Viking adventure (magyar)
   Kaland a vikingeknél / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Aranyfa sorozat. 8. szint)
ISBN 963-9595-31-4 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083430]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2004.
Hunt, Roderick
Village in the snow (magyar)
   Falu a havason / Roderick Hunt, Alex Brychta ; [ford. Melocco János]. - [Budapest] : Preticon Kft., 2004. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Aranyfa sorozat. 5. szint ; 6.)
ISBN 963-9595-19-5 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083299]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2004.
Papp Anikó Míra
   Állatábécé / [rajz. Papp Anikó Míra]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-24-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083678]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2004.
Papp Anikó Míra
   Esik eső, fúj a szél / [rajz. Papp Anikó Míra]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-25-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083680]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2004.
Papp Anikó Míra
   Formás világ / [rajz. Papp Anikó Míra]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-23-5 kötött : 370,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083685]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2004.
Papp Anikó Míra
   Mintáskönyv / [rajz. Papp Anikó Míra]. - Kistarcsa : STB Kv., [2004]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 963-9444-22-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083673]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2004.
Scarry, Richard
Richard Scarry's busiest people ever (magyar)
   Tesz-vesz város élő adásban / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2004. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9166-76-6 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1083571]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2004.
Scarry, Richard
Richard Scarry's busy, busy world (magyar)
   Tesz-vesz a világ : [33 izgalmas történet] / Richard Scarry. - [Budapest] : Lilliput, [2004]. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Rákosi Ferenc
ISBN 963-9166-68-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2508844]
MARC

ANSEL
UTF-8