MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:26:04
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

11085 /2004.
   Mindenki könyve / [írta és szerk. Varga László] ; [Nevek, évfordulók 2004-re Halászi Aladár összeállítása]. - [Eger] : [MINSZ], 2004. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 78.)
ISBN 963-9253-12-X fűzött : 3000,- Ft
kalendárium
050.9
[AN 2527496]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11086 /2004.
Espmark, Kjell
Litteraturpriset (magyar)
   Az irodalmi Nobel-díj : száz év története / Kjell Espmark ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2004. - 419, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 387-403.
ISBN 963-07-7462-3 kötött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-07-7662-3)
Nobel-díj - világirodalom története - 20. század
061.27Nobel *** 82(091)"19"
[AN 2525134]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11087 /2004.
   10 éves a Szenci Molnár Társaság, 10 éves az ETO-Print Nyomda. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 102 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Misztótfalusi műhely, ISSN 1786-0067 ; 1.)
ISBN 963-250-080-6 fűzött : ár nélkül
Szenci Molnár Társaság
ETO-Print Nyomdaipari Kft. (Budapest)
Magyarország - könyvkiadás - nyomda
655.41(439)Szenci_Molnár_Társaság *** 655.1(439-2Bp.)
[AN 2527670]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2004.
   Az magar nipnek: ki ezt olvassa : [a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumának időszaki kiállítása, 2004. június 27 - december 31.] / [a kiállítást rend. Bán Magdolna, Fogarasi Zsuzsa, Szabó Zsuzsa] ; [a kiállítás vezetőjét összeáll. Bán Magdolna et al.]. - Kecskemét : Ráday Múz., [2004]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-705-8 fűzött : ár nélkül
egyházi könyvtár - református egyház - könyvritkaság - könyvtári katalógus - kiállítási katalógus
094 *** 026(439-2Kecskemét) *** 284.2 *** 017.1(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2524733]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2004.
Molnár Ferenc, A. (1942-)
   A Gyulafehérvári Sorok vizsgálatához / A. Molnár Ferenc. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 353-360. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 21. = 247.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-839-1 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - 14. század - nyelvemlék
091.14(439) *** 809.451.1-8"13"
[AN 2526401]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2004.
Nagy Attila (1942-)
   Az olvasásismeret alapjai / Nagy Attila. - Budapest : KI, 2004. - 35 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-608-4 fűzött : ár nélkül
olvasás - tanfolyami jegyzet
028(078)
[AN 2525838]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2004.
Nagy Júlia (1976-)
   Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei / [Nagy Júlia]. - Miskolc : Gradatio, cop. 2004. - 16 p. : ill. ; 15 cm. - (Zempléni panoráma, ISSN 1786-142X ; 1.)
ISBN 963-216-706-6 fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei
Sárospatak - könyvtár - levéltár - középfokú oktatási intézmény - református egyház
027.6(439-2Sárospatak) *** 930.253.2(439-2Sárospatak) *** 373.552(439-2Sárospatak) *** 284.2
[AN 2527518]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2004.
Ojtozi Eszter
   A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 1750-1775 közötti francia nyelvű könyvei és possessoraik / Ojtozi Eszter. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 377-385. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 24. = 250.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt.
ISBN 963-472-842-1 fűzött : ár nélkül
kéziratos bejegyzésekkel ellátott nyomtatvány - könyvtári katalógus
091.5 *** 017.1(439-2Debrecen) *** 013=40
[AN 2526407]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2004.
Pogány György (1952-)
   Bibliofília és könyvművészet / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2004. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-7615-39-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bibliofília - könyvművészet
090.1(439) *** 655.1(439)
[AN 2526793]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2004.
Pogány György (1952-)
   A magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 2.)
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 963-7615-40-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - könyvkereskedelem - történeti feldolgozás
655.4/.5(439)"14/19"
[AN 2526787]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11095 /2004.
   Csillagösvényen : a Duna Televízió első tizenkét éve, 1992-2004 / [szerk. Schmitt Péter] ; [közread. a] Duna Televízió. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 300 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-286-158-2 kötött : ár nélkül
Duna Televízió (Budapest)
Magyarország - televízióadó - történeti feldolgozás
791.9.097(439)Duna(091)
[AN 2526294]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Ide nekem a címlapot is! : a médiakapcsolatok művészete / Nógrádi Gábor. - Budapest : Presskontakt, 2004. - 209 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 206-209.
ISBN 963-9503-06-1 fűzött : 2940,- Ft
tömegkommunikáció - public relations - sajtó
070 *** 316.774 *** 659.3 *** 659.4
[AN 2523183]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2004.
Pajor András (1958-)
   Volt egyszer egy Pannon Rádió / Pajor András ; [közread. a] Prudencia Kör. - [Budapest] : Prudencia Kör, 2004. - 96 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9247-16-2)
Pannon Rádió (Budapest)
rádiószervezet - magyar irodalom - publicisztika
791.9.096(439)Pannon_Rádió *** 894.511-92
[AN 2524480]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11098 /2004.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Sajtó, szabadság : médiapolitikai alternatívák / Bajomi-Lázár Péter ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2004. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9558-10-9 fűzött : ár nélkül
tömegkommunikáció - kulturális politika - sajtó
008:32(100) *** 070 *** 791.9.096/.097
[AN 2522239]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2004.
Borbély Szilárd (1964-)
   Földi János: A' természet tudománya / Borbély Szilárd. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 449-478. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 28. = 254.)
A kézirat eredeti szövegével. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-846-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - természettudomány - tudós - 18. század
5 *** 001(439)(092)Földi_J.
[AN 2526354]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2004.
Faszinierende Forschung (magyar)
   Az emberiség megoldatlan rejtélyei : hol tart a tudomány? / [szerzők Beate Bühl et al.] ; [szerk. Csaba Emese] ; [ford. Balázs István et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., 2004. - 384 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9562-07-6 kötött : ár nélkül
jelenség - tudomány
001.89 *** 001.94
[AN 2526656]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2004.
Héjjas István (1938-)
   Buddha és a részecskegyorsító : párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között / Héjjas István. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-528-802-6 fűzött : 2290,- Ft
tudomány - világnézet - indiai vallás
001.35 *** 294 *** 140.8
[AN 2527344]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11102 /2004.
Ágota Ágnes
   Nagyra nőj, ha kevés is vagy! : a Galaxis üzenete - a paratanítás elmélete / Ágota Ágnes. - [Győr] : [Palatia], [2004]. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86305-4-X kötött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 2527239]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2004.
Christian, A. J.
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-820-4 kötött : 2980,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2530714]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2004.
Czanik Csaba (1964-)
   Könnyek útja / Czanik Csaba Árpád. - [Sopron] : Karaván, [2004]. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 963-216-076-2 kötött : ár nélkül
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2526674]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2004.
Parfitt, Will
The elements of the qabalah (magyar)
   A ragyogás könyve : a tudat térképe / Will Parfitt ; [ford. Boreczky Elemér]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806 ; 9.)
Kabbala (borító- és gerinccím)
ISBN 963-528-822-0 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2528687]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2004.
Rajneesh, Bhagwan
Courage (magyar)
   Bátorság : a veszélyes élet élvezete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 240 p. ; 21 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: A félelemnélküliség művészete
ISBN 963-528-773-9 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2521621]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2004.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope for 2005 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2005 - mit tartogat számunkra a Kakas éve? / Neil Somerville ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-528-818-2 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2526671]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2004.
   Tíz út Istenhez : a névtelen szellem tanításai a halál tíz fajtájáról Ágnes médium útján. - [Budapest] : Magánkiad., 2004. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-253-3 fűzött : 1700,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2525739]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11109 /2004.
Országos Környezetvédelmi Konferencia (18.) (2004) (Siófok)
   XVIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia : Siófok, 2004. szeptember 21-23. / [a konferencia szervezője MTESZ Veszprém és Fejér Megyei Szervezete]. - [Veszprém] : [Viza Kft.], [2004]. - 269 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86607-1-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - konferenciakiadvány
504.06(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2525801]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2004.
   A világörökség : az emberiség legféltettebb kulturális és természeti értékei / [... vál. és összeáll. Nagy Éva, Buris László, Domina István] ; [a fordításokat kész. Agócs Károly et al.]. - 2. kieg. kiad. - [Budapest] : Gulliver, [2004]. - 428 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
A ford. a "Patrimonio de la humanidad" c. sorozat felhasználásával kész.
ISBN 963-9232-41-6 * kötött : 7900,- Ft (hibás ISBN 963-8466-63-4)
világörökség
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2531028]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11111 /2004.
Róka Sándor
   Egyenletek / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2004]. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-596-142-1 fűzött : ár nélkül
egyenlet - példatár
511.5(076)
[AN 2524281]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2004.
Róka Sándor
   Oszthatósági feladatok / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2004]. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-140-5 fűzött : ár nélkül
algebrai alapművelet - példatár
511.125(076)
[AN 2524286]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2004.
Róka Sándor
   Prímszámok / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2004]. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-141-3 fűzött : ár nélkül
prímszám - példatár
511.31(076)
[AN 2524282]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2004.
Róka Sándor
   Skatulyaelv / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2004]. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-596-143-X fűzött : ár nélkül
kombinatorika - példatár
519.1(076)
[AN 2524284]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11115 /2004.
   Who is who in thermal analysis and calorimetry / ed. by György Liptay, Judit Simon. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - [6], 263, III p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-05-8163-9 kötött : ár nélkül
hőtan - tudós - adattár
536(100)(092):030
[AN 2522670]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11116 /2004.
Hollósi Miklós (1941-)
   A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai / Hollósi Miklós, Laczkó Ilona, Majer Zsuzsa. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-19-4959-1 fűzött : 3160,- Ft
sztereokémia - spektroszkópia - egyetemi tankönyv
541.63(075.8) *** 543.42(075.8)
[AN 2527464]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2004.
Várhegyi Győző (1929-)
   Világító kövek / Várhegyi Győző. - Budapest : Kőország, [2004]. - 11 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
ásvány - lumineszcencia
549.905 *** 535.37
[AN 2524324]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11118 /2004.
Bencze Ágnes
   Hogyan éljünk együtt a földsugárzásokkal? / Bencze Ágnes. - [Budapest] : Bencze Á., cop. 2004. - 144 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-460-248-7 kötött : ár nélkül
földsugárzás - radiesztézia
550.87 *** 133
[AN 2526597]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2004.
La fabuleuse histoire de la terre (magyar)
   A Föld csodálatos története : az ősrobbanástól az emberig / [szerzők Sylvain Adnet et al.] ; [ill. Christine Adam et al.] ; [ford. Gáldi Csaba et al.] ; [szerk. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest, 2004. - 319 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8475-71-4 kötött : ár nélkül
geológia - naprendszer - törzsfejlődés - embertan
551 *** 523 *** 575.8 *** 572.1/.4
[AN 2526668]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2004.
   Földtudományi tanulmányok : tiszteletkötet dr. Justyák János 75. születésnapjára / [szerk. Tar Károly] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék. - Debrecen : DE Meteorológiai Tansz., 2004. - 249, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Justyák János műveinek bibliográfiája: p. 13-20. - Példányszám: 100
ISBN 963-472-802-2 fűzött : ár nélkül
agrometeorológia - földtudomány - személyi bibliográfia
551.5 *** 63 *** 55 *** 012Justyák_J.
[AN 2527073]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2004.
Godrej, Dinyar
The no-nonsense guide to climate change (magyar)
   A klímaváltozás / Dinyar Godrej ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 168 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 963-7525-57-2 fűzött : ár nélkül
meteorológia - éghajlattan - környezetszennyezés
551.58 *** 504.32.054
[AN 2521505]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2004.
Gruber László
   Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti földrajza / Gruber László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 963-9310-98-0 kötött : 3980,- Ft
Ausztrália - Óceánia - Antarktisz - földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(9)(075.8)
[AN 2527625]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2004.
   A meteorológia és a társtudományok kapcsolata : Meteorológus TDK Iskola, Balatonalmádi, 2004. szeptember 6-9. / szerk. Weidinger Tamás és Kugler Szilvia. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2004. - 192 p. : ill. ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 19.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-711-6 fűzött : ár nélkül
meteorológia - konferenciakiadvány
551.51 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2527413]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2004.
Pálfai Imre (1936-)
   Belvizek és aszályok Magyarországon : hidrológiai tanulmányok / Pálfai Imre. - [Budapest] : Közdok, [2004]. - 492 p. : ill., részben térk. ; 25 cm + 2 térk.
Lezárva: 2004. júl. 31. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-552-382-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - hidrológia
556(439)
[AN 2525844]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2004.
Planet Earth and the universe (magyar)
   Bolygónk és a világegyetem / [... mtársai Justin Scroggie et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 963-9562-14-9 kötött : ár nélkül
geológia - vetélkedő
55 *** 793.7
[AN 2527651]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11126 /2004.
Ádám László (1957-)
   Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera) / Ádám László és Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2004. - 97 p. : ill. ; 23 cm. - (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, ISSN 1417-8400 ; 4.)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-216-622-1 fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország - állatföldrajz - bogár
595.76(439.13) *** 591.9(439.13)
[AN 2524720]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2004.
Arzuffi, Arturo
Gli animali di laghi e fiumi d'Europa (magyar)
   Az európai tavak és folyók állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-368-859-0 kötött : ár nélkül
Európa - fauna - tó - folyóvíz - gyermekkönyv
591.9(4)(285)(02.053.2) *** 591.9(282.24)(02.053.2)
[AN 2522222]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2004.
European Society for Chlamydia Research. Meeting (5.) (2004) (Budapest)
   Fifth Meeting of the European Society for Chlamydia Research : Budapest, ... September 1-4, 2004 : proceedings / ed. Judith Deák ; [publ. by the] University of Szeged. - [Szeged] : Univ. of Szeged, [2004]. - XXXI, 411 p. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-666-0 kötött : ár nélkül
bakteriológia - chlamydia - konferenciakiadvány
579.882 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2523216]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2004.
Kánnár Lászlóné
   Növényismereti atlasz / Kánnár Lászlóné. - Budapest : SYCA, [2004]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
növényhatározó
582(083.71)
[AN 2524651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fásszárú dísznövények : lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszó díszcserjék, fenyőfélék és örökzöld lomblevelű díszcserjék. - cop. 2004. - 91 p. : ill., színes
ISBN 963-8626-29-1 fűzött : 1980,- Ft
cserje - fa - növényhatározó
582(083.71) *** 581.412(083.71)
[AN 2524652] MARC

ANSEL
UTF-811130 /2004.
Márk Gergely (1923-)
   Magyar rózsák könyve / Márk Gergely ; [A rózsák növényvédelme c. fejezetet Márk Gergelyné írta] ; [a képeket a szerző és Móritz József kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 169 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Példányszám: 1800
ISBN 963-286-156-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - növénytermesztés - rózsa
582.734 *** 581.9(439) *** 635.9
[AN 2527672]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2004.
Rimóczi Imre (1947-)
88 színes oldal a leggyakoribb gombákról (új kiadása)
   Magyarország leggyakoribb gombái / írta és fényképezte Rimóczi Imre. - Átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963-286-126-4 kötött : ár nélkül
gomba
582.28
[AN 2525300]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2004.
Sveti mira (magyar)
   Varázslatos virágok / [... szerzői Natalja Andrejeva et al.] ; [a fotókat kész. M. Glazov et al.] ; [ford. Aczél Ferenc és Frickun János]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9471-54-2 kötött : 6490,- Ft
virág - művelődéstörténet - fényképalbum
582.4/.9(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2524699]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11133 /2004.
Atreya
Perfect balance (magyar)
   Ájurvéda, táplálkozás, testi-lelki egyensúly / Atreya. - [Budapest] : Saxum, 2004. - 220 p. ; 23 cm
Ford. Rákócza Richárd
ISBN 963-7168-03-6 kötött : 2500,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 2526670]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2004.
Csernus Valér (1948-)
   The avian pineal gland : a model of the biological clock / by Valér Csernus and Béla Mess. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-87.
ISBN 963-05-8140-X fűzött : ár nélkül
endokrinológia - állatélettan
612.826.33.015.22 *** 612.43 *** 591.147.5
[AN 2522624]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2004.
Feldmár András (1940-)
   Apró részletekben = Minute particulars / Feldmár András. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2004. - 200, [2] p. ; 20 cm
Ford. Révbíró Tamás. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-216-802-X kötött : 2780,- Ft
lélektan - pszichoterápia
159.9 *** 615.851
[AN 2525837]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2004.
   Foglalkozások vezetése mentálisan hanyatló idősek számára / Jitka M. Zgola "Doing things ..." c. munkája nyomán ... összeáll. Szabó Katalin, Szabó Lajos. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2004. - 75 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, ISSN 1785-2390 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
elbutulás - öregkor higiénéje - szociális gondozás
616.892-053.9 *** 364.65-053.9
[AN 2524539]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2004.
   Fontos, nem fontos : a nő, a család egészséges életmódjának karmestere szerint / [szerk. Bőcs Éva et al.] ; [írták Fekete Krisztina et al.] ; [közread. az] Országos Egészségfejlesztési Intézet. - Budapest : OEFI, 2004. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 963-86595-0-5 fűzött : ár nélkül
egészségügy - egészséges életmód
614(439) *** 613.71 *** 364.444(439)
[AN 2526966]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2004.
Gál Éva
   Aludj velem! / Gál Éva, Kemény János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-19-5085-9 fűzött : 1500,- Ft
csecsemőgondozás - alvás
613.95 *** 613.79-053.2
[AN 2527571]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2004.
Gillessen, Brigitte
Blockaden sanft lösen (magyar)
   Haramasszázs : a blokádok gyengéd oldása / Brigitte Gillessen ; [ford. Németh Mária]. - Budapest : Animus, 2004. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 963-9563-14-5 fűzött : 1190,- Ft
természetgyógyászat - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 2521624]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2004.
Hendrix, Harville
Getting the love you want (magyar)
   Pár-bajok és békés megoldások / Harville Hendrix ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2004], cop. 2002. - 347, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-003-4 fűzött : 2200,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.89
[AN 2530604]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2004.
Járainé Komlódi Magda (1931-)
   Pollenlavina : fáktól a gyomokig : allergiát okozó pollenforrások atlasza / Járainé Komlódi Magda és Nékám Kristóf ; [közread. a] Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság. - [Budapest] : MAKIT, [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7126-02-3 fűzött : ár nélkül
pollenallergia - virágpor
616-056.43 *** 616-022.854 *** 581.331.2
[AN 2522931]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2004.
   Jogaink betegségben - egészségben / szerk. Kismarton Judit, Vasváry Artúrné ; [szerzők Bánki Endre et al.] ; [ill. Zumpf Katalin] ; [kiad. Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület, Magyar Rákellenes Liga]. - [Budapest] : M. Betegjogi Közhasznú Egyes. : M. Rákellenes Liga, 2004. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-655-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-665-8)
Magyarország - betegjog
614.253.83(439) *** 364.444(439)
[AN 2526310]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2004.
Kasten, Hartmut
Pubertät und Adoleszenz (magyar)
   Hogyan válnak felnőtté a gyerekek? : a serdülő- és az ifjúkor / Hartmut Kasten ; [ford. Huba Judit]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 231 p. : ill. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 226-231.
ISBN 963-9429-30-9 fűzött : 798,- Ft
gyermeklélektan - higiénia - családi nevelés - serdülőkor
159.922.8 *** 612.661 *** 613.96 *** 37.018.1
[AN 2526610]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2004.
   Klinikai pszichológiai esettanulmányok / szerk. Bagdy Emőke, Safir Erika. - Budapest : Animula, [2004]. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9410-47-0 fűzött : ár nélkül
lélektan - elmegyógyászat
616.89 *** 616-08 *** 159.9
[AN 2521437]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2004.
Myers, Rob
Heart disease (magyar)
   Szívbetegségek / Rob Myers ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-97-5 fűzött : ár nélkül
szívbetegség
616.1
[AN 2526667]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2004.
Nábrády Mária
   Az érzelmek a tranzakcióanalitikus szemszögéből / Nábrády Mária. - Budapest : Akad. K., 2004. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [26.])
Bibliogr.: p. 109-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8145-0 fűzött : ár nélkül
érzelem
159.942
[AN 2522694]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2004.
Nagy Zsuzsanna
   Endotoxinok vizsgálata LAL módszerrel / kész. Nagy Zsuzsanna, Sebestyén Gyula. - Budapest : OKK-OKBI, 2004. - 18 p. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete, ISSN 1586-2941 ; 4.)
Bibliogr.: p. 16-18.
Fűzött : ár nélkül
méreg - láz - molekuláris biológia
612.017.4 *** 612.57 *** 615.372 *** 577.2
[AN 2521514]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2004.
   Nemzeti AIDS stratégia, 2004-2010 / kész. a Nemzeti AIDS Bizottság ; [közread. az] Országos Egészségfejlesztési Intézet. - Budapest : OEFI, 2004. - 18 p. ; 30 cm
ISBN 963-86595-1-3 fűzött : ár nélkül
AIDS - megelőzés
616.97:578.828:612.017.1 *** 613.88
[AN 2527008]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Rosszkedv, szomorúság, depresszió / Popper Péter, Rihmer Zoltán, Tringer László. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-7168-01-X fűzött : 980,- Ft
depresszió
616.895.4
[AN 2522658]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2004.
Rumpf, Joachim
Schreien, schlagen, zerstören (magyar)
   Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? : verekedés, veszekedés, rombolás / Joachim Rumpf ; [ford. Huba Judit]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2004. - 104 p. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 963-9429-31-7 fűzött : 798,- Ft
gyermeklélektan - viselkedés - agresszió - családi nevelés
159.922.7 *** 159.942 *** 316.647.3 *** 37.018.1
[AN 2526606]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2004.
Schobert Norbert (1971-)
   A Norbi titok : [az update módszer] / [írta Schobert Norbert] ; [közread. a] Norbi Welness és Média Kft. - Szentendre : Norbi Welness és Média Kft., cop. 2004. - 280 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-216-285-4 kötött : 2999,- Ft
fogyókúra - diéta
613.24 *** 641.561
[AN 2513541]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2004.
Sharamon, Shalila
Das Chakra-Handbuch (magyar)
   Rejtett energiák a csakra-tan fényében : gyógyítás a csakrák harmonizálásával / Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski ; [ford. László Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-824-7 fűzött : 2190,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2528684]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2004.
Sheldrake, Marianna
The crystal healer (magyar)
   Kristálygyógyító : útmutató a kristályok és gyógyító adományuk megértéséhez / Marianna Sheldrake ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 273 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-528-793-3 fűzött : 2490,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 2524456]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2004.
   Szociális történetek / [szerk. Balázs Anna, Kiss Gyöngyi, Vígh Katalin] ; írták Kiss Gyöngyi [et al.]. - Budapest : Kapocs, 2004-. - 29 cm
autizmus - pszichoterápia
616.89-008.45 *** 615.851
[AN 2524713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - 278 p. : ill.
ISBN 963-7723-17-X fűzött : ár nélkül
autizmus - pszichoterápia
616.89-008.45 *** 615.851
[AN 2524716] MARC

ANSEL
UTF-811155 /2004.
Szokolszky Ágnes
   Kutatómunka a pszichológiában : metodológia, módszerek, gyakorlat / Szokolszky Ágnes. - Budapest : Osiris, 2004. - 660 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 620-641.
ISBN 963-389-682-7 kötött : 4480,- Ft
kísérleti pszichológia - egyetemi tankönyv
159.9.072(075.8)
[AN 2527486]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2004.
Tepperwein, Kurt
Jungbrunnen Entsäuerung (magyar)
   Savtalanítás - a fiatalság forrása : általános jó közérzet a harmonikus sav-bázis egyensúly segítségével : [holisztikus gyógyítás] / Kurt Tepperwein ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 202 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 963-9519-94-4 kötött : ár nélkül
egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89
[AN 2526080]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2004.
Uffelmann, Peter
Verzeih dir selbst (magyar)
   Bocsáss meg magadnak : küzdelem a belső cenzorral / Peter Uffelmann ; [ford. H. Reviczky Dóra]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 208 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 206-208.
ISBN 963-9471-52-6 kötött : 2480,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2527501]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2004.
Vingender István
   Egészségszociológia / Vingender István ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 963-7152-51-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7152-51-0)
szociológia - egészségügy - népjólét
614(075.8) *** 316(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2526965]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2004.
Yesudian, Selvarajan
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : LAZI, cop. 2004. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9416-72-X kötött : ár nélkül
jóga
615.851.86
[AN 2530743]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11160 /2004.
Bartos Csaba
   Bezárt a balinkai szénbánya : szociográfia, interjúk / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2004. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-027-1 fűzött : ár nélkül
Balinka Bánya
Balinka - szénbányászat
622.33(439-2Balinka)
[AN 2527368]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11161 /2004.
Bartos Csaba
   Elköltözött Székesfehérvárról az IBM gyár : szociográfia, interjúk / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2004. - 22 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-024-7 fűzött : ár nélkül
IBM Storage Products Kft. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - számítástechnika - iparvállalat
681.3 *** 061.5(439-2Székesfehérvár)IBM
[AN 2527372]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2004.
Bátfai Mária Erika
   Barát Virág naplója / Bátfai Mária Erika és Bátfai Norbert. - [Debrecen] : DEENK, 2004. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Fantasztikus programozás ; 1.)
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-472-826-X fűzött : ár nélkül
programozás - gyermekkönyv
519.681(02.053.2)
[AN 2525865]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2004.
Csala Péter
   Informatika alapjai : hardver alapok, szoftvertechnológia, informatikai rendszerek fejlesztése / Csala Péter, Csetényi Arthur, Tarlós Béla. - Utánny. - Budapest : Computerbooks, 2004. - VII, 443 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági informatika, ISSN 1586-9679)
Bibliogr.: p. 433-436.
ISBN 963-618-241-8 fűzött : 3999,- Ft
informatika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8) *** 65.012.1/.2(075.8)
[AN 2528621]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2004.
Design patterns (magyar)
   Programtervezési minták : újrahasznosítható elemek objektumközpontú programokhoz / Erich Gamma [et al.] ; [ford. Antal Ferenc, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - XXIV, 421 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-388.
ISBN 963-9301-77-9 fűzött : 5980,- Ft
programozás
519.683
[AN 2525954]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2004.
Dwivedi, Himanshu
Implementing SSH (magyar)
   SSH a gyakorlatban : módszerek biztonságos hálózati kapcsolatok kialakítására / Himanshu Dwivedi ; [ford. Rézműves László, Tóth László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - XXIV, 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-81-7 fűzött : 3850,- Ft
számítógép-hálózat - biztonságtechnika
681.324 *** 65.012.8
[AN 2525950]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2004.
Farkas Csaba
   Programozási ismeretek haladó felhasználóknak / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-86514-2-3 fűzött : 2415,- Ft
programozás - programnyelv - tanfolyami jegyzet
519.681(078) *** 519.682Visual_Basic.NET
[AN 2527492]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2004.
Illés Zoltán
   Programozás C# nyelven / Illés Zoltán ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2004. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86514-1-5 fűzött : 2730,- Ft
programnyelv
519.682C#
[AN 2527495]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2004.
   Linux otthonra / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-47-0 fűzött : 1490,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2522740]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2004.
Nyisztor Károly
   Gyakorlati C++ : rejtett lehetőségek, különleges megoldások / Nyisztor Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 401 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4645-9 fűzött : 3990,- Ft
programnyelv
519.682C++
[AN 2527467]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2004.
Pétery Kristóf (1955-)
   Információ és kommunikáció Windows XP-vel és Office 2003-mal : ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 4 alapján / Pétery Kristóf. - Szentendre : Mercator Stúdió, 2004. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-9430-57-9 fűzött : ár nélkül
internet - elektronikus posta - tankönyv
681.324Internet(078) *** 519.688Outlook(078) *** 651.7
[AN 2527675]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2004.
Petrezselyem Norbert
   Authorware 7 : felhasználói ismeretek / Petrezselyem Norbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 963-09-4575-4 fűzött : 3990,- Ft
multimédia-program - egyetemi tankönyv
681.3.019(075.8)
[AN 2524308]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2004.
   Szerverek / [szerk. Bányai Ferenc]. - Budapest : Vogel Burda, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Chip professzionális, ISSN 1786-2825)
ISBN 963-7639-48-9 fűzött : 990,- Ft
szerver
681.3
[AN 2524723]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2004.
Vállalati Informatika Konferencia (11.) (2004) (Balatonkenese)
   XI. Vállalati Informatika Konferencia : Balatonkenese, ... 2004. szeptember 27-29. / [szerv. A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.]. - Szeged : A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft., [2004]. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-216-610-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-10-8)
informatika - vállalatvezetés - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 658.1.011.1 *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 2525769]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2004.
Wettl Ferenc
   Latex kézikönyv : könnyen is lehet! / Wettl Ferenc, Mayer Gyula, Szabó Péter. - Budapest : Panem, 2004. - XIV, 768 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 701-702.
ISBN 963-545-398-1 fűzött : 6500,- Ft
program - nyomdatechnika
519.688:655.2Latex
[AN 2527348]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11175 /2004.
Fazekas András István
   Optimumszámítási feladatok a villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezésének területén / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 39 p. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 4.)
Bibliogr.: p. 31-34.
ISBN 963-210-853-1 fűzött : ár nélkül
villamosenergia-rendszer
621.31
[AN 2524553]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2004.
Fazekas András István
   Villamosenergia-termelési technológiák jellemzése a fajlagos területigény szempontjából / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2004. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 5.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-216-835-6 fűzött : ár nélkül
villamos energia - energiatermelés
621.31
[AN 2524551]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2004.
   Kommunikáció 2004 : nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2004. szeptember 15.] / [szerk. Sándor Miklós, Szűcs Gáspár, Fekete Károly]. - [Budapest] : ZMNE, 2004. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-86441-5-X fűzött : ár nélkül
híradástechnika - távközléstechnika - információtechnika - konferenciakiadvány
621.39 *** 623.61 *** 654 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2527560]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2004.
Sitkei Gyula
   A magyar villamosenergia-rendszer üzemirányításának története / Sitkei Gyula ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., 2004. - 47 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-8404-13-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - villamos hálózat - irányítástechnika - múzeum - ipartörténet
621.31(439) *** 681.5 *** 069(439-2Bp.)
[AN 2522749]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11179 /2004.
Fischer-Uhlig, Horst
Raumlkima & Lüftung der Wohnung (magyar)
   Házak, lakások mikroklímája : szigetelés, szellőztetés / Horst Fischer-Uhlig ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9560-69-3 kötött : ár nélkül
épületgépészet - klímatechnika - szellőzéstechnika - szigetelés
697.9 *** 699.2 *** 628.8
[AN 2522340]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11180 /2004.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához : [a legújabb KRESZ-módosításokkal] / főszerk. Koltai József ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, 2004. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2004. aug.
ISBN 963-9518-10-7 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2530317]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2004.
Baki Ádám
   Mountain bike rider : hegyikerékpározásról mindenkinek / Baki Ádám. - Budapest : Scolar, 2004. - 230 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9534-16-1 fűzött : 3780,- Ft
kerékpár - kerékpársport - kerékpártúra
629.118.3 *** 796.57 *** 796.6
[AN 2524306]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2004.
Bartos Csaba
   Bezárt a székesfehérvári Ikarus gyár : szociográfia, interjúk / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2004. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-026-3 fűzött : ár nélkül
Ikarus Járműgyártó Rt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - autógyártás - iparvállalat
629.113 *** 061.5(439-2Székesfehérvár)Ikarus
[AN 2527365]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2004.
Demeter Zsófia
   Nagypapa történelmi leckéi : Lengyel Károly, 1892-1968 / Demeter Zsófia. - Székesfehérvár : Lukács L., 2003. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Lengyel Károly (1892-1968)
Magyarország - vasutas - 20. század - életrajz
656.2(439)(092)Lengyel_K.
[AN 2526028]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2004.
Gelei Andrea
   Beszállító-típusok és azok alapvető képességei a hazai autóipari ellátási láncban : PhD kutatási terv / Gelei Andrea. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2004. - 21 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok [Műhelytanulmányok!] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék, ISSN 1786-3031 ; 55.)
Bibliogr.: p. 21-[22.]
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gépjárműipar - vállalkozás
629.113(439) *** 334.72(439)
[AN 2527656]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2004.
   Oldtimer katalógus : árak, műszaki adatok, típusazonosítás : 90 európai és amerikai autómárka / [a katalógus m. változatát szerk. Ocskay Zoltán] ; [a ... fordítást kész. Tóth László]. - Budapest : OldtimerMédia, 2004. - 216 p. : ill. ; 29 cm
A ford. az Oldtimer-Markt "Oldtimer Preise" c. különszáma alapján kész.
ISBN 963-216-326-5 kötött : ár nélkül
személygépkocsi - ipartörténet - termékkatalógus
629.114.6(100)(091)(084.12)
[AN 2527679]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11186 /2004.
   Agrártámogatások és -pályázatok / [... szerk. Halmai Péter, Galló Ferenc, Takácsné György Katalin]. - Budapest : Raabe, 2004. - Cserelapos mappa ; 23 cm
ISBN 963-9600-01-6 fűzetlen : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - támogatás - pályázat
338.43(439) *** 338.246.027(4-62) *** 06.063
[AN 2522921]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2004.
Container gardening for all seasons (magyar)
   Kertészkedjünk balkonon, teraszon! / [szerk. Brenda Houghton] ; [írta Richard Day et al.] ; [ford. Gyetvai Éva, Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-90-0 kötött : ár nélkül
kertészet
635.9
[AN 2526321]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2004.
Dlusztus Imre (1960-)
   Árvay János / Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2004. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-565-0 kötött : ár nélkül
Árvay János (1956-)
Magyarország - borászat - életrajz
663.2(439)(092)Árvay_J.
[AN 2525141]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2004.
   Dr. Kemenesy Ernő élete és kora / [szerk. Kótun Károlyné]. - Keszthely : [VE GMK], 2004. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 15.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Kemenesy Ernő műveinek bibliográfiája: p. 28-29.
ISBN 963-9096-89-X fűzött : ár nélkül
Kemenesy Ernő (1891-1985)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
63(439)(092)Kemenesy_E. *** 012Kemenesy_E.
[AN 2526152]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2004.
Gollmann, Birgit
Katzen (magyar)
   Macskák : tartás, táplálás, gondozás / Birgit Gollmann ; Regina Kuhn 35 színes fényképével és Siegfried Lokau 24 rajzával ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 963-9391-84-0 fűzött : 940,- Ft
macska
636.8
[AN 2522326]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2004.
   Gyümölcstermő növények a Kárpát-medencében / [szerk. Koháry Erzsébet] ; [szerzők Porpáczy Aladár et al.] ; [fotók Brózik Sándor et al.]. - [Budapest] : Zászlónk Stúdió, 2004. - 145 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 963-216-649-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-649)
Magyarország - gyümölcs
634.1(439)
[AN 2525764]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2004.
Koósné Török Erzsébet
   A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései : annotált bibliográfia, 1972-2004 / Koósné Török Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2004. - 97 p. ; 19 cm. - (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései, ISSN 0324-2714 ; 91.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8113-2 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - műszaki fejlesztés - ezredforduló - szakbibliográfia
631.17(439)"197/200":016
[AN 2524375]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2004.
Kovács András (1930-)
   Pratológia : a rétek ökológiai és cönológiai alapjai / Kovács András, Csízi István. - Karcag : [Magánkiad.], 2004. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-203.
ISBN 963-460-255-X fűzött : ár nélkül
legelőgazdálkodás
633.2.033 *** 631.585
[AN 2522767]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2004.
   Láng Géza, 1916-1980 / [írta és szerk. Kismányoky Tamás]. - Keszthely : [VE GMK], 2004. - 87, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 16.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Láng Géza műveinek bibliográfiája: p. 57-59.
ISBN 963-9096-90-3 fűzött : ár nélkül
Láng Géza (1916-1980)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
63(439)(092)Láng_G. *** 012Láng_G.
[AN 2526120]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2004.
Oroszi Sándor (1956-)
   Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2004. - 153, [36] p., [15] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 63.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8251-58-1 fűzött : ár nélkül
Erdély - gazdaságtörténet - erdészet - erdélyi szászok
630(=30)(439.21) *** 338(091)(439.21)
[AN 2526124]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2004.
   Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme / szerk. Izsáki Zoltán, Lázár László ; [írta Antal József et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 665 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 649-665. - Példányszám: 1000
ISBN 963-286-108-6 kötött : ár nélkül
szántóföldi növény - kereskedelem - vetőmag
633 *** 631.53.01 *** 339.166
[AN 2522348]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2004.
   Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban : XLVI. Georgikon Napok : Keszthely, 2004. szeptember 16-17. : tudományos konferencia kiadványa / [szerk. Gáborjányi Richard, Tóth Zoltán]. - [Keszthely] : [VE GMK], [2004]. - 165 p. ; 29 cm
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-9096-92-X fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63 *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2526212]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2004.
Zöldág László (1948-)
   A háziállatok öröklődő betegségei / Zöldág László. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 405 p., VIII. t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-396. - Példányszám: 1100
ISBN 963-286-063-2 kötött : ár nélkül
betegség - öröklődés - háziállat - egyetemi tankönyv
619:591.15(075.8) *** 636(075.8)
[AN 2522345]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11199 /2004.
Fast healthy food (magyar)
   Könnyen, gyorsan, egészségesen : elkészítési idő: fél óra vagy még kevesebb / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9562-04-1 kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2526662]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2004.
Fekete Krisztina
   A szív konyhájának receptkönyve / [szerzők Fekete Krisztina, Kishegyi Júlia, Monspart Sarolta] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : OEFI, [2004]. - 18 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-464-4 fűzött : ár nélkül
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2527470]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2004.
Hastings, John
ChangeOne : the breakthrough 12-week eating plan (magyar)
   Lépésről lépésre : fogyókúra kényelmesen és hatékonyan / [ford. Gál Dorottya, Gordos Judit, Szieberth Ádám]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2004. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerzők Hastings, John, Jaret, Peter és Hermann, Mindy G.
ISBN 963-9562-03-3 kötött : ár nélkül
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2526315]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2004.
Korpádi Péter
   A magyar konyha remekei / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 200 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Változatos konyhaművészet)
ISBN 963-368-606-7 kötött : ár nélkül
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2523134]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2004.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Mangalica (spanyol)
   El cerdo mangalica / Mihály Kútvölgyi, Péter Tóth. - Budapest : Timp, 2003. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Sabores conservados serie, ISSN 1786-2612 ; 4.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-212-866-4 kötött : ár nélkül
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2522221]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2004.
Péter Jánosné
   Házi tartósítás / Péter Jánosné. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 160 p. ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 1786-3074)
Befőzés (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7336-6)
befőtt - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 2527542]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2004.
Péter Jánosné
   Salátáskönyv / Péter Jánosné. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 160 p. ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 1786-3074)
Borítócím: Saláták
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7337-4)
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2527533]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11206 /2004.
   Értékválság - értékváltás : tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron, 2004. - 354 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9210-39-0 fűzött : 2660,- Ft
érték - értékrend - erkölcsi érték - konferenciakiadvány
17.022 *** 316.752 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2527345]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2004.
   For genuine business ethics : ten-year report 1993-2003 / [ed. Laszlo Zsolnai] ; [publ. by the] Business Ethics Center Budapest University of Economic Sciences. - Budapest : Business Ethics Center Budapest Univ. of Economic Sciences, cop. 2003. - 81 p. : ill. ; 27 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Gazdaságetikai Központ
Budapest - erkölcs - gazdaság - közintézmény
174 *** 658.1 *** 330.162 *** 061.14(439-2Bp.)
[AN 2522305]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2004.
   Irányzatok az etika történetében : szemelvénygyűjtemény / ... vál. és a magyarázatokat írta Hársing László. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-5482-X fűzött : 2053,- Ft
erkölcs - egyetemi tankönyv
17.03(075.8)
[AN 2528610]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2004.
Szendrei László
   Asbóth János szabadságértelmezése / Szendrei László. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 415-424. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 27. = 253.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-845-6 fűzött : ár nélkül
Asbóth János (1845-1911)
Magyarország - szabadság - újságíró - író - 19. század
123 *** 070(439)(092)Asbóth_J. *** 894.511(092)Asbóth_J.
[AN 2526413]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11210 /2004.
Bábel Balázs (1950-)
   "Az Isten országáért" : beszédek, interjúk, írások / Bábel Balázs. - Lakitelek : Antológia, 2004. - 263 p. ; 20 cm. - (Hazai műhely könyvek, ISSN 1589-8067 ; 3.)
ISBN 963-9354-35-X fűzött : ár nélkül
vallás
2
[AN 2524673]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2004.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
The opening of the wisdom-eye and the history of the advancement of Buddhadharma in Tibet (magyar)
   A bölcsességszem felnyitása / Őszentsége, a dalai láma Tenzin Gyaco ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-794-1 fűzött : 2390,- Ft
tibeti buddhizmus - Dharma
294.321(515)
[AN 2524695]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2004.
Bujtás László Zsigmond
   A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról szóló, magyar szerzőktől származó szövegek sorsa 17-18. századi holland kiadványokban / Bujtás László Zsigmond. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 115-157. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 13. = 239.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-831-6 fűzött : ár nélkül
Hollandia - Pozsony - protestáns egyház - művelődéstörténet - vallásüldözés - 17. század - 18. század
272(439.22-2Pozsony) *** 284(439) *** 930.85(492)"16/17"
[AN 2526344]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2004.
Crawley-Boevey, Mateo
Heure sainte (magyar)
   Egy óra a szentségi Jézussal : az esztendő tizenkét hónapjára és különböző alkalmakra / P. Mateo ; [ford. Bérces Mária] ; [... kiad. Jézus Szíve Család Országos Központja]. - 4. jav., bőv. kiad. - Érd : Jézus Szíve Család Orsz. Közp., [2004]. - 265 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7031-6)
oltáriszentség - szertartás - imakönyv
243 *** 264-04 *** 265.3
[AN 2530738]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2004.
De Mello, Anthony
A way to God (magyar)
   Úton Isten felé : a test és lélek gyakorlatai / Anthony de Mello ; [ford. Puskely Mária]. - Kecskemét : Korda, 2004. - 200 p. ; 20 cm
Megj. "Test és lélek imája" címmel is
ISBN 963-9554-23-5 fűzött : 680,- Ft
meditáció - imádkozás
242 *** 248.143
[AN 2522678]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2004.
   Életed forrása : bibliai gondolatok gyermekeknek minden napra / [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2003. - 408 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7427-83-X)
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2527333]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2004.
Fazakas Gergely Tamás
   Vitéz Zsuzsanna kéziratos imádságoskönyvének (1684) filológiai és retorikai elemzése / Fazakas Gergely Tamás. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 39-63. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 10. = 236.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-828-6 fűzött : ár nélkül
Vitéz Zsuzsanna (1630k.-1686k)
kézirat - imakönyv
243 *** 264-17 *** 091
[AN 2526333]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2004.
Fekete Csaba
   A pataki ágenda és a Praxis pietatis / Fekete Csaba. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 65-98. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 11. = 237.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-829-4 fűzött : ár nélkül
református egyház - szertartáskönyv
264-18 *** 284.2
[AN 2526338]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2004.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Egyháztörténet / Gárdonyi Máté. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2004-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-206-979-X
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 2525864]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Újkor, modernkor. - 2004. - 227 p. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Könyv sorozat, ISSN 1588-9947 ; 4.)
ISBN 963-216-803-8 fűzött : ár nélkül
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 2525866] MARC

ANSEL
UTF-811219 /2004.
Hagin, Kenneth E.
Marriage, divorce & remarriage (magyar)
   Házasság, válás és újraházasodás / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2004. - 165 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 18.)
ISBN 963-86426-6-1 fűzött : ár nélkül
házasság - vallás
265.5 *** 173.1
[AN 2526722]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2004.
Haskell, Stephen N.
The cross and its shadow (magyar)
   A kereszt és árnyéka / Stephen N. Haskell ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2004. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 963-7427-84-8 fűzött : ár nélkül
zsidó szertartás - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
296.3 *** 222.12.07
[AN 2527331]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2004.
   Imakönyv / [... sajtó alá rend. Borsányi Schmidt Ferenc]. - Budapest : OR-ZSE, 2004. - 430, [2] p. ; 21 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 1.)
OR-ZSE imakönyv (borító- és gerinccím). - Magyar és héber nyelven. - Csak belső terjesztésre
ISBN 963-216-684-1 kötött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
zsidó vallás - imakönyv - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
296.3(075.8) *** 094/097.07
[AN 2527504]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2004.
Imre Mihály (1946-)
   A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében / Imre Mihály. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 159-177. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 14. = 240.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-832-4 fűzött : ár nélkül
Szőnyi Benjámin (1717-1794)
Magyarország - író - egyházi személy - latin irodalom - 18. század
284.2(439)(092)Szőnyi_B. *** 871(439)(092)Szőnyi_B.
[AN 2526348]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2004.
   Az isteni irgalmasság a te reményed és mentséged és kilenced az isteni irgalmassághoz : a kiadás alapjául szolgált Szent Faustyna Kowalska nővér Naplója / kiad. ... az Isteni Irgalmasság Alapítvány... - [Eger] : [Isteni Irgalmasság Alapítvány] ; [Kassa] : [Typopress], [2004]. - 31 p. ; 15 cm
ISBN 80-89089-13-5
Fűzött : ár nélkül
csoda - imakönyv
248.214 *** 243
[AN 2527476]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2004.
Juhász Éva
   Sója Miklós öröksége Hodászon / Juhász Éva. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2004. - 76, [42] p. : ill. ; 21 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 7.)
Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és cigány nyelven
ISBN 963-86566-1-1 fűzött : ár nélkül
Sója Miklós (1912-)
Magyarország - Hodász - katolikus pap - görög katolikus egyház - cigányság - 20. század
282(439)(092)Sója_M. *** 281.5.018.2(=914.99)(439-2Hodász)
[AN 2526783]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2004.
Kiss Sebestyén (1975-)
   Arnobius és a második szofisztika / Kiss Sebestyén. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 341-351. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 20. = 246.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-838-3 fűzött : ár nélkül
patrológia - hitvita
276(092)Arnobius *** 239
[AN 2526400]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2004.
Kowalska, Maria Faustyna
Dzienniczek (magyar) (vál.)
   Szent Fausztina nővér naplójából a haldoklókért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért mondott imáiról. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 30 p. ; 14 cm. - (Lélekmentő füzetek, ISSN 1786-2566 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
imádkozás
284.143
[AN 2525881]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2004.
Ladocsi Gáspár (1952-)
   A Jézus Krisztus-jelenség a gnosztikus irodalomban / Ladocsi Gáspár. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 137 p. ; 20 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671)
Bibliogr.: p. 133-137.
ISBN 963-9318-62-0 fűzött : ár nélkül
gnoszticizmus
273.1
[AN 2524678]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2004.
Mihalec Gábor
   Hinni félelem nélkül / Mihalec Gábor. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 31 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-20-8 fűzött : 180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2524681]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2004.
Oláh János
   Jóna (Jónás) könyve = Seper Yŵnåh / Oláh János. - Budapest : OR-ZSE, 2004. - 158 p. ; 30 cm. - (Zsidó történeti & irodalmi tár)
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 963-216-621-3 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve
zsidó vallás - Nebiim - bibliamagyarázat
221.235.07 *** 296
[AN 2526948]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2004.
Pascali, Giuseppe
   A "Három Üdvözlégy" imádság a mennyország kulcsa / Giuseppe Pascali. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 37 p. ; 14 cm. - (Lélekmentő füzetek, ISSN 1786-2566 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
imádkozás
284.143
[AN 2525882]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2004.
Patai János
   Luther-rózsa Kis Megyes pusztán : a Bodzás-ottlakai Evangélikus Gyülekezet története / Patai János. - Pusztaottlaka : Bodzásottlakai Evangélikus Gyülekezet, 2004. - 100 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-216-787-2 fűzött : ár nélkül
Bodzásottlakai Evangélikus Gyülekezet
Pusztaottlaka - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
284.1(439-2Pusztaottlaka)(091)
[AN 2526011]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2004.
   Puszták plébánosa : emlékkönyv / összeáll. a Riedel család csurgói Stockinger Gaysno Artúr halála 10. évfordulójára. - Budapest ; Nagydorog : M. Almanach, 2004. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Válogatással Stockinger Artúr műveiből
ISBN 963-85573-9-7 fűzött : ár nélkül
Stockinger Artúr (1926-1994)
Magyarország - egyházi személy - 20. század - magyar irodalom - vers
282(439)(092)Stockinger_A. *** 894.511-14
[AN 2523120]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2004.
   Régi templomi énekeink / az énekeket összegyűjt. és ... közreadja Nagy László. - Győr : Nagy L., 2004. - 85, [8] p. ; 15 cm
ISBN 963-460-222-3 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
egyházi énekeskönyv
245
[AN 2521610]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a gyógyításról / Reisinger János ; [közread. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2004]. - 16 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-93-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyógyítás
244 *** 61
[AN 2527429]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a halálról / Reisinger János. - Budapest : Bibliaisk. Közössége Kvk., [2004]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-90-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - halál
244 *** 236.1
[AN 2527428]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az angyalokról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2004]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-95-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - angyal
244 *** 235.1
[AN 2527427]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az istenismeretről / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2004]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-94-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - isten
244 *** 231
[AN 2527425]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az ökológiai válságról / Reisinger János. - Budapest : Bibliaisk. Közössége Kvk., [2004]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-83-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - emberi ökológia
244 *** 504.75
[AN 2527417]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2004.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia Sátánról / Reisinger János. - Budapest : Bibliaisk. Közössége Kvk., 2003. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 963-7427-81-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gonosz szellem
244 *** 235.2
[AN 2527422]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2004.
Samay László
   A Faddi Római Katolikus Egyházközség krónikája / Samay László ; [kiad. Római Katolikus Plébániahivatal]. - Fadd : Római Kat. Plébániahiv., 2004. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-214-866-5 fűzött : ár nélkül
Faddi Római Katolikus Egyházközség
Fadd - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Fadd)(091)
[AN 2523126]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2004.
Stevens, Carl H.
Categorical meditation: the one answer to all problems (magyar)
   Kategorikus elmélkedés: egyetlen válasz minden problémára / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. A Biblia Szól Egyház]. - Budapest : A Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 25 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-5-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2524729]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2004.
Stevens, Carl H.
Choices (magyar)
   Döntések / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. A Biblia Szól Egyház]. - Budapest : A Biblia Szól Egyh., cop. 2004. - 29 p. ; 15 cm
ISBN 963-86454-6-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2524719]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2004.
Szabó Zoltán József (1977-)
   A magyar református egyházszervezet első két százada / Szabó Zoltán József. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 138 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 10.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 963-250-095-4 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - református egyház
284.2(439)(091) *** 262
[AN 2527411]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2004.
Szécsi József (1948-)
   "Fölkél egy Csillag!" : néhány előadás / Szécsi József ; [közread. a] Keresztény - Zsidó Társaság. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2004. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-85378-1-7 kötött : ár nélkül
zsidó vallás
296
[AN 2524731]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2004.
   A szent atyák nyomdokait követve : in memoriam Vanyó László / [szerk. Baán István] ; [közread. a] Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2003. - 443 p. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, német és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Vanyó László műveinek bibliográfiája: p. 427-440.
ISBN 963-212-471-5 fűzött : ár nélkül
teológia - személyi bibliográfia
2 *** 012Vanyó_L.
[AN 2521364]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2004.
Szigeti Jenő (1936-)
   Az indulat elveszi a tisztánlátást / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 22 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-12-7 fűzött : 140,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2522297]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2004.
Tasi Réka
   "Trombita", "sáfár" vagy "mennyei kenyér osztogatója" : prédikátori szerepek egy 17. század végi kötetben / Tasi Réka. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 99-113. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 12. = 238.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-830-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - protestáns egyház - retorika - 17. század
251 *** 284(439)"16"
[AN 2526341]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2004.
Tóth Krisztina
   A Nagy-nógrádi főesperesség 17. századi katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvei / Tóth Krisztina ; [közrem. Galcsik Zsolt]. - Szécsény : Antal K. Honismereti Alapítvány, 2004. - 160 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
Nógrád (megye) - katolikus egyház - 17. század - jegyzőkönyv
282(439.131)"16"(093.2)
[AN 2525826]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2004.
   A vallomás szavai : Pátimókkha : a korai buddhizmus szerzetesi szabályzata / [ford. és a bevezetést írta Farkas László] ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - 2. kiad. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2004. - 103 p. ; 16 cm
A ford. Davids, T. W. Rhys és Oldenberg, Herman Patimokkha (The sacred books of the east, Vol. 13. Oxford, 1881) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-214-671-9 fűzött : ár nélkül
déli buddhizmus - Páli-kánon
294.311.8
[AN 2525973]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2004.
Várkonyi András
   A Filemonhoz írt levél / Várkonyi András ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2004. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 963-7427-88-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - apostoli levél
227.86.07
[AN 2527329]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11251 /2004.
Abonyi Nóra
   Szociológiai ismeretek / Abonyi Nóra. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 227 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 223-227. - Példányszám: 500
ISBN 963-86405-2-9 fűzött : ár nélkül
szociológia - tanfolyami jegyzet
316(078) *** 316.37-056.263
[AN 2523102]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2004.
Bartos Csaba
   Katasztrófahelyzet Magyarországon : [korrajzok, szociográfiák, kisprózák, jegyzetek, kritikák] / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2004. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-025-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szociográfia - válogatott művek
308(439-2Székesfehérvár)"200" *** 894.511-821
[AN 2527361]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2004.
   Békés megye területi jellemzői az Európai Uniós csatlakozáskor / [készítették Majláthné Dénesi Andrea et al.] ; [kész. ... a Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatóságán ...]. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2004. - 96 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-215-734-6 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439.175)"199/200"(083.41) *** 908.439.175
[AN 2526673]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2004.
Bíró Béla (1947-)
   Egyensúlykényszer / Bíró Béla ; kiad. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. - Budapest : A M. Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2004. - 275 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86579-1-X fűzött : 2490,- Ft
határon túli magyarság - publicisztika
316.347(=945.11)(4-11)(0:82-92)
[AN 2525814]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2004.
Csapó Tamás (1954-)
   Szombathelyi kistérség, 4808 : Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécsény, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye / írta Csapó Tamás és Horváth Sándor. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 252 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Nyugat-dunántúli régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7024-00-X kötött : ár nélkül
Szombathelyi kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.111)(083.41) *** 908.439.111
[AN 2522604]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2004.
Csizmazia Tamásné
   A fiatalok helyzetét befolyásoló főbb tényezők Szabolcs-Szatmár-Beregben / [kész. Csizmazia Tamásné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2004. - 25 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - nemzedék - fiatalkorú - statisztikai adatközlés
316.346.3-053.6(439.161)"197/200"(083.41)
[AN 2524734]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2004.
Dessewffy Tibor (1962-)
   Bevezetés a jelenbe : az információs kor szociológiája / Dessewffy Tibor. - Budapest : Nemz. Tankv., 2004. - 125, [2] p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
Bibliogr.: p. 125-[126].
ISBN 963-19-4489-1 fűzött : ár nélkül
információs társadalom
316.32(4)"199/200" *** 316.77(4)
[AN 2525276]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2004.
Erdmann Gyula (1943-)
   Bajai kistérség, 3301 : Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Vaskút / írta Erdmann Gyula. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 163 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Dél-alföldi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86298-9-4 kötött : ár nélkül
Bajai kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.155)(083.41) *** 908.439.155
[AN 2522613]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2004.
   Gyermek és Ifjúsági Konferencia : ifjúságszakmai koncepció / [... összeáll. Nagy Ádám]. - [Budapest] : GyIK Képviselete, [2004]. - 46 p. ; 22 cm
ISBN 963-216-894-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúságpolitika - társadalmi szervezet
316.37-053.6(439) *** 061.2(439)
[AN 2527507]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2004.
   Harminc év : Mannheim-előadások / [Kornai János et al.] ; [az előadások szövegét gond. Léderer Pál] ; [közread. az ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ]. - Budapest : ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Int. és Továbbképző Közp., 2003. - 192 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát 2002. nov. 20-21-én Budapesten tartották
ISBN 963-463-643-8 fűzött : ár nélkül
szociológia - konferenciakiadvány
316 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2522303]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2004.
Hermann István (1955-)
   Pápai kistérség, 4904 : Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár / írta Hermann István. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 296 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Közép-dunántúli régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86298-6-X kötött : ár nélkül
Pápai kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.117)(083.41) *** 908.439.117
[AN 2522590]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2004.
Horváth M. Ferenc
   Ráckevei kistérség, 4307 : Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl / írta Horváth M. Ferenc. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 171 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Közép-magyarországi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86298-8-6 kötött : ár nélkül
Ráckevei kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.153)(083.41) *** 908.439.153
[AN 2522577]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2004.
   KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat : több mint statisztika... / [összeáll. Nemes Erzsébet, Bátonyi Erzsébet Viola]. - Budapest : KSH Kvt. és Dokumentációs Szolg., [2004]. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-731-1 fűzött : ár nélkül
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat (Budapest)
Budapest - könyvtártörténet - szakkönyvtár - statisztika
31 *** 026(439-2Bp.)(091)
[AN 2524665]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2004.
Lang, Gregory E.
Why a son needs a dad (magyar)
   Miért is van egy fiúnak szüksége apára? : 100 szívből jövő érv / Gregory E. Lang ; Janet Lankford-Moran fotóival ; [ford. Garai Tibor]. - Budapest : Bolt Kft., cop. 2003. - [127] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9557-19-6 kötött : 1590,- Ft
család - fényképalbum
316.356.2(084.12) *** 77.04(73)(092)Lankford-Moran,_J.
[AN 2526305]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2004.
Mihalec Gábor
   Áspiskígyók és palimadarak : a magabiztos kommunikáció gyakorlati kézikönyve / Mihalec Gábor. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 124 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 963-9471-65-8 kötött : 1980,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 2527499]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2004.
Polyák Ildikó
   Cross-cultural communication / Polyák Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 963-394-574-7 fűzött : 1390,- Ft
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 316.72(075.8)
[AN 2527128]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2004.
Utry Attila (1949-)
   Szellemökológia : előadások, 1998-2002 / Utry Attila. - [Salgótarján] : Mikszáth, 2004. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudás - kultúra - társadalom, ISSN 1416-1664)
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 963-9126-79-9 fűzött : ár nélkül
kulturális élet - kommunikáció - szociálpszichológia
316.6 *** 316.7
[AN 2524367]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2004.
Vadász István (1953-)
   Hajdúböszörményi kistérség, 3904 : Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás / írta Vadász István. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 72 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Észak-alföldi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86298-5-1 kötött : ár nélkül
Hajdúböszörményi kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.165)(083.41) *** 908.439.165
[AN 2522598]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2004.
Varga István, Cs (1946-)
   Rokonföldön : szellemi utazás Erdélyben és Csángóföldön / Cs. Varga István. - Budapest : Xénia : Technet, 2004. - 365 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86532-0-5 fűzött : ár nélkül
Erdély - kisebbség - csángók - magyar irodalom története
316.347(=945.11csángók)(498.4) *** 894.511(091)
[AN 2526009]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2004.
Vonyó Anita
   Fonyódi kistérség, 4403 : Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Gamás, Látrány, Ordacsehi, Somogybabod, Somogytúr, Visz / írta Vonyó Anita. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 126 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Dél-dunántúli régió. - Angol nyelvű összefoglalóval
ISBN 963-86298-7-8 kötött : ár nélkül
Fonyódi kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.123)(083.41) *** 908.439.123
[AN 2522620]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2004.
   Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce : język, literatura, kultura = Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban : nyelv, irodalom, kultúra / red. tomu Éva Fórián ; [wyd.] Uniwersytet Debreczyński Instytut Slawistyki Katedra Języka i Literatury Polskiej. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 419 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-852-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Lengyelország - multikultúra - nemzettudat - kisebbség - konferenciakiadvány
316.347(=00)(439) *** 316.347(=00)(438) *** 316.63 *** 323.1 *** 316.7 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2526620]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2004.
Zarnóczki Attila
   Szécsényi kistérség, 4206 : Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsény, Szécsényfelfalu, Varsány / írta Zarnóczki Attila. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2004. - 128 p. ; 20 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Észak-magyarországi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-70240-1-8 kötött : ár nélkül
Szécsényi kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.131)(083.41) *** 908.439.131
[AN 2522584]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11273 /2004.
Arnold Éva (1960-)
   Szicília ünnepei = Feste in Sicilia = Feasts in Sicily / Arnold Éva. - [Budapest] : Argumentum, 2003. - 119 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 963-446-256-1 kötött : ár nélkül
Szicília - néprajz - ünnep - fényképalbum
398.33(=50)(450.82)(084.12) *** 061.7(450.82)(084.12) *** 77.04(439)(092)Arnold_É.
[AN 2524335]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2004.
Bellon Tibor (1941-2002)
   A Tisza néprajza : ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön / Bellon Tibor ; [a sajtó alá rendezést ... végezte ifj. Bellon Tibor és Szilágyi Miklós]. - Budapest : Timp, 2003. - 230 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-227.
ISBN 963-206-607-3 kötött : ár nélkül
Tisza - Alföld - magyar néprajz - ártér
39(=945.11)(439.14)(255)
[AN 2525787]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2004.
Frankovics György
   A gyöngyszemet hullató leány : Dráva menti népmesék / [a meséket lejegyezte és horvátból ford. Frankovics György] ; [Heinzelmann Emma ill.]. - Budapest : Móra, 2004. - 156, [4] p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7930-3 kötött : 1980,- Ft
néprajz - magyarországi horvátok - népmese
398.21(=862)(439.127)
[AN 2524460]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2004.
   Az idő rostájában : tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára / szerk. Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona ; ... munkatársai Landgraf Ildikó, Mikos Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-66-3 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - népzene
39(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 2524311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 513 p., [1] t.fol. + CD-ROM
Vargyas Lajos munkásságának jegyzéke: p. 13-42.
ISBN 963-9457-67-1
magyar néprajz - népzene - személyi bibliográfia
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 012Vargyas_L.
[AN 2524313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 508 p., [1] t.fol.
ISBN 963-9457-83-3
magyar néprajz - néphit - népzene - néptánc
398.3(=945.11) *** 793.31(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 2524318] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 406 p., [1] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9457-84-1
magyar néprajz - népköltészet
39(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2524320] MARC

ANSEL
UTF-811277 /2004.
   Korunk és tárgyaink - elmélet és módszer : fordításgyűjtemény / [vál., szerk. ... Fejős Zoltán, Frazon Zsófia] ; [ford. Árendás Zsuzsa et al.]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2004. - 134 p. : ill. ; 20x27 cm. - (MaDok-füzetek, ISSN 1589-4932 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9540-07-2 fűzött : ár nélkül
néprajz - elmélet
39.001
[AN 2524764]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2004.
Lukács László (1950-)
   A néprajzi látásmód az ezredfordulón / a Mindentudás főiskolája keretében Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában 2004. április 6-án elhangzott előadása alapján írta Lukács László. - Székesfehérvár : Demeter Zs., 2004. - 23 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18-23.
Fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - elmélet
39.001 *** 39(=945.11)
[AN 2526002]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2004.
Lükő Gábor (1909-2001)
   Hímfi és a szarvas : finnugor mítoszok és magyar emlékeik = Hímfi and the stag : Finno-Ugrian myths and their Hungarian relics / Lükő Gábor ; [a kötetet szerk. ... Pozsgai Péter]. - Budapest : Táton, 2003. - 397 p. : ill. ; 24 cm. - (Lükő Gábor művei ; 4.)
Bibliogr.: p. 337-356. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-210-671-7 kötött : ár nélkül
mitológia - magyar néprajz - finnugorok
398.221(=945) *** 39(=945.11) *** 291.13(=945)
[AN 2522328]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2004.
   Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 6 : konferencia Pápán, 2002. június / szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2004. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7208-80-1 fűzött : ár nélkül
népi vallásosság - vallás - magyar néprajz - konferenciakiadvány
398(=945.11) *** 2 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2522543]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 558 p.
népi vallásosság - vallás - magyar néprajz - konferenciakiadvány
398(=945.11) *** 2 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2522548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 444 p.
Összefoglalás német nyelven
népi vallásosság - vallás - magyar néprajz - konferenciakiadvány
398(=945.11) *** 2 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2522552] MARC

ANSEL
UTF-811281 /2004.
Neumann Fridman, Eva Jane
   Sacred geography: shamanism among the buddhist peoples of Russia / Eva Jane Neumann Fridman. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - 324 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliotheca shamanistica, ISSN 1218-988X ; 12.)
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 963-05-8114-0 kötött : ár nélkül
Független Államok Közössége - néprajz - sámánizmus - buddhizmus
398.49(47) *** 291.612 *** 294.3
[AN 2524417]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2004.
   Az Őrségi Nemzeti Park építészeti emlékei / [szerk. Markovics Tibor, Márkus Rita, Szentendreyné Havas Márta] ; [kiad. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság]. - Őriszentpéter : Őrségi Nemz. Park Ig., 2003. - 82 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-212-376-X kötött : ár nélkül
Őrség - népi építészet
39(=945.11)(439Őrség) *** 72.031.4(439Őrség)
[AN 2519809]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2004.
   Rediscovery of shamanic heritage / ed. by Mihály Hoppál and Gábor Kósa. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - X, 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca shamanistica, ISSN 1218-988X ; 11.)
A 2000. áprilisában Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8085-3 kötött : ár nélkül
néprajz - sámánizmus - konferenciakiadvány
398.49 *** 291.612 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 2524527]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2004.
Romvári, Jakob
   Das Leben und die Sitten der Deutschen in Alsónána bis 1946 / Jakob Romvári ; Übertr. von Katharina Fehér. - Szekszárd : Kerényi, [2004]. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8242-31-0 fűzött : ár nélkül
Alsónána - magyarországi németek - néprajz
39(=30)(439-2Alsónána)
[AN 2526585]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2004.
Szikszai Zsuzsa
   Gyermekáldás Taktaharkányban, Taktakenézen, Kocsordon és Nyírmeggyesen / Szikszai Zsuzsa. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2004. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 6.)
Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és cigány nyelven
ISBN 963-86566-0-3 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - magyar néprajz - cigányság - születési szokás
392.1(=945.11)(439.161) *** 392.1(=945.11)(439.134) *** 392.1(=914.99)(439.161) *** 392.1(=914.99)(439.134)
[AN 2526776]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2004.
   Színes néprajzi fotók : autokróm felvételek a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből / [szerk.] Fogarasi Klára. - Budapest : Néprajzi Múz., 2004. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 1.)
Megj. a Néprajzi Múzeumban Budapesten 2004. január 22 - szeptember 26. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-9540-06-4 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - fényképalbum - kiállítási katalógus
39(=945.11)(084.12) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2527562]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2004.
Szűcs Irén, B.
   Békési népi gyermekjátékok / B. Szűcs Irén. - Békés : [Jantyik Múz.], 2004. - 41, [15] p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 28.)
ISBN 963-216-435-0 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - magyar néprajz - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)(439.175)
[AN 2524549]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2004.
   V službách etnografie : zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu = A néprajztudomány szolgálatában : köszöntő könyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére / zost. Anna Divičanová, Eva Krekovičová, Alžbeta Uhrinová ; [prekl. Albertiné Kozsuch Ilona] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav etnológie SAV v Bratislave]. - [Békéscsaba] : Mo. Szlovákok Kutint. ; [Bratislava] : Úst. etnológie SAV, [2004]. - 583 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28-60. és a jegyzetekben
ISBN 963-86573-1-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Kelet-Európa - néprajz - szlovákok
39(=854)(439) *** 39(=00)(4-11) *** 012Krupa_A.
[AN 2526755]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11289 /2004.
Ament Andor
   Pionírok : Elek benépesítése a törökvész után, 1724-1800 : genealógiai tanulmány / Ament Andor. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 52 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-460-234-7 fűzött : ár nélkül
Elek - betelepítés - családtörténet - németek - 18. század
325.14(=30)(439-2Elek)"17" *** 929.52(439-2Elek)(=30)"17"
[AN 2525196]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2004.
Borhi László (1961-)
   Hungary in the Cold War, 1945-1956 : between the United States and the Soviet Union / by László Borhi. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - IX, 352 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-346.
ISBN 963-9241-80-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - Egyesült Államok - Szovjetunió - hidegháború - külpolitika
327.54(100)"194/196" *** 327(439)"194/195" *** 327(47)"194/195" *** 327(73)"194/195"
[AN 2521717]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2004.
Community participation in local health and sustainable development (magyar)
   Közösségi részvétel a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlődésben : megközelítések és módszerek / [ford. Nagy Zsuzsanna] ; [kiad. ... Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége]. - [Pécs] : Egészséges Városok Mo. Szövets., cop. 2004. - [6], 81 p. ; 25 cm
Az eredeti kiadás megjelenési és sorozati adataival. - Bibliogr.: p. 72-76.
Fűzött : ár nélkül
érdekérvényesítés - lakóhelyi közösség - fenntartható fejlődés - egészségügy
323.21 *** 504.03 *** 614
[AN 2527669]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2004.
Győri Enikő (1968-)
   A nemzeti parlamentek és az Európai Unió / Győri Enikő. - Budapest : Osiris, 2004. - 547 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 533-547.
ISBN 963-389-644-4 fűzött : 4200,- Ft
országgyűlés
327.39(4-62) *** 328(4-62)
[AN 2524360]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2004.
   A hortobágyi kényszermunkatáborok, 1950-1953 : [az áldozatok emlékére] / [szerkbiz. W. Balassa Zsuzsa, Hajdú Mária, Vecsernyés Jolán] ; [a fotókat kész. Szántó Zsolt] ; [kiad. a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete]. - Budapest : Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyes., [2004]. - 26, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [31]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-216-496-2 fűzött : ár nélkül
Hortobágy - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak
323.282(439Hortobágy)"1950/1953"
[AN 2526322]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2004.
Horváth Cecília
   A magyar zsidóság és a holokauszt / Horváth Cecília. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2004. - 140 p. ; 18 cm. - (Ismerd meg, ISSN 1785-3818)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-9578-00-2 fűzött : 960,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2526232]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2004.
Isakiewicz, Elżbieta
Czerwony ołówek (magyar)
   Vörös ceruza / Elżbieta Isakiewicz ; [ford. Keresztes Gáspár]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2004. - 274 p., [15] t. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 963-9512-05-2 fűzött : 1500,- Ft
Sławik, Henryk
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése
323.12(=924)(439)"194"(092)Sławik,_H.
[AN 2526634]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2004.
Kende Péter (1952-)
   Titkos magyar szolgálatok : rege róka rejtem / Kende Péter. - [Budapest] : Hibiszkusz, [2004]. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-8233-11-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - rendszerváltás - ezredforduló
327.84(439)"198/200" *** 355.40(439)"198/200"
[AN 2522665]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2004.
Krausz Tamás (1948-)
   Antiszemitizmus, holokauszt, államszocializmus / Krausz Tamás. - Budapest : Nemz. Tankv., 2004. - 151 p. ; 20 cm. - (Európai iskola, ISSN 1589-7508)
Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 963-19-4487-5 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Szovjetunió - antiszemitizmus - holokauszt
323.12(4-11)"19/200" *** 323.12(47)
[AN 2525286]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2004.
   Magyar hozomány : Magyarország az EU-csatlakozás küszöbén / [szerk. és összeáll. Ágh Attila] ; [írták Ágh Attila et al.]. - Budapest : BM K., 2004. - 259 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 51-52., 211-213.
ISBN 963-8036-82-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - integráció - gazdaságpolitika - helyismeret
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327(439) *** 338.2(439) *** 908.439
[AN 2526208]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2004.
   Medgyessy / Perger István [et al.] ; [grafikák Jókó Csaba]. - [Budapest] : Ringier : M. Hírlap Kv., 2004. - 255 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-86629-5-6 fűzött : 1900,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - 21. század
32(439)(092)Medgyessy_P. *** 323(439)"2004"
[AN 2526228]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2004.
Mezei András (1930-)
   Holocaust, 1944-2004 : remember! : emlékezz! / Mezei András, Sós László, Kemény Éva. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2004. - 213 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A köt. a 2004. márc. 22-én New Yorkban megrendezett plakátkiállítás képi anyagát tartalmazza. - Borítócím: Remember! = Emlékezz!
ISBN 963-9114-74-X kötött : ár nélkül
Magyarország - holokauszt - zsidóság - magyar irodalom - grafikus - plakát - 20. század - vers - kétnyelvű dokumentum - kiállítási katalógus
323.12(=924)(439)"194" *** 76(439)(092)Sós_L. *** 76(439)(092)Kemény_É. *** 769.91(439) *** 894.511-14.02=20 *** 061.4(73-2New_York)
[AN 2521573]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2004.
Molnár Tamás (1921-)
   A jobb és a bal : tanulmányok / Molnár Tamás. - [Szentendre] : Kairosz, 2004. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-9568-09-0 kötött : 2200,- Ft
politológia - esszé
32.001(0:82-4)
[AN 2526719]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2004.
   The non-constituents : rights deprivation of Roma in post-genocide Bosnia and Herzegovina. - Budapest : ERRC, 2004. - 221 p. : ill. ; 22 cm. - (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; 13.)
Bibliogr.: p. 211-216. - Összefoglalás cigány nyelven
ISBN 963-214-510-0 fűzött : ár nélkül
Bosznia-Hercegovina - faji egyenjogúság - rasszizmus - kisebbség - cigányság
323.12(=914.99)(497.15) *** 342.724(=914.99)(497.15)
[AN 2522335]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2004.
   Olasz - spanyol kapcsolatok a második világháború idején / ford. és a bev. tanulmányt írta Katona Eszter. - Szeged : JATEPress, 2004. - 65 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 65.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Spanyolország - Olaszország - külpolitika - második világháború - történelmi forrás
327(45)"1939/1945"(093) *** 327(460)"1939/1945"(093)
[AN 2526785]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2004.
Suskind, Ron
The price of loyalty (magyar)
   A hűség ára : Paul O'Neill iskolája George W. Bush Fehér Házában / Ron Suskind ; [ford. Avar János]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 372 p. ; 24 cm
ISBN 963-9574-16-3 kötött : 3990,- Ft
O'Neill, Paul
Egyesült Államok - belpolitika - politikus - életrajz
323(73)"200" *** 32(73)(092)O'Neill,_P.
[AN 2526960]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11305 /2004.
Bakonyi István (1952-)
   Vendégeim voltak, 2 : válogatott interjúk / Bakonyi István ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - [Miskolc] : Felsőmagyarország ; [Székesfehérvár] : KJF, 2004. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 963-9530-07-7 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - audiovizuális műsorfolyam - interjú
929(439)(047.53) *** 791.9.096/.097(439)
[AN 2524338]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2004.
Bánffy Eszter (1957-)
   The 6th millennium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European neolithic transition : the Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement / Eszter Bánffy ; [transl. Magdaléna Seleanu et al.] ; [photos Róbert Fenyvesi, Krisztina Pálfay] ; [ill. Eszter Bánffy et al.]. - Budapest : Archaeological Institute of the HAS, 2004. - 451 p. : ill. ; 30 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 15.)
Bibliogr.: p. 399-451.
ISBN 963-7391-85-1 kötött : ár nélkül
Dunántúl - Közép-Európa - régészet - újabb kőkor - lelet
903"634"(439.11) *** 903"634"(4-191)
[AN 2521602]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2004.
Benedek András, S. (1947-)
   A gens fidelissima: a ruszinok / [S. Benedek András] ; [... kiad. Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat]. - [Budapest] : Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2003. - 75, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 963-214-115-6 fűzött : ár nélkül
kárpátukránok - történelem
930.8(=875)
[AN 2525190]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2004.
Bényei Miklós (1943-)
   Március 15. vagy/és április 11 : 1848 ötvenedik évfordulója Debrecenben / Bényei Miklós. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 397-414. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 26. = 252.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-844-8 fűzött : ár nélkül
Debrecen - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - nemzeti ünnep - 19. század
943.9-2Debrecen"1898" *** 943.9-2Debrecen"1848" *** 394.46
[AN 2526412]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2004.
   Birtok, festészet, törvény / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
Fűzött : ár nélkül
Abádszalók - helytörténet
943.9-2Abádszalók
[AN 2527500]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2004.
Borbola János
   Tutanhamon, a számadó / Borbola János. - [Budapest] : reCELL Kft., cop. 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-967-0 fűzött : ár nélkül
epigráfia - hieroglifa - magyar nyelv - ókori Egyiptom - magyarságkutatás
930.271 *** 932(092)Tutanhamon *** 809.451.1(089.3) *** 003.322 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2527357]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2004.
Dékány Ágoston (1948-)
   Történelmi lapozó / Dékány Ágoston, Lacza Márta. - Budapest : delacon, 2003. - 48 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-430-158-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - régészet - gyermekkönyv
903/904(439)(02.053.2)
[AN 2527446]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2004.
Demeter Zsófia
   Hárman elmentek : Demeter János 1919-2004, Havay Sándor 1926-2004, Miloszerni Pálné Lengyel Jolán 1923-2004 / Demeter Zsófia. - Székesfehérvár : Lukács L., 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Demeter János (1919-2004)
Havay Sándor (1926-2004)
Miloszerni Pálné Lengyel Jolán (1923-2004)
Magyarország - családtörténet - életrajz
929.52(439)Lengyel *** 929(439)(092)
[AN 2526031]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2004.
   Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből : a Magyar Történelmi Társulat gyöngyösi konferenciája / szerk. Katona Csaba. - Budapest : MTT, 2004. - 131 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-922-308-5 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - konferenciakiadvány
943.9"1703/1711" *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2526750]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2004.
   Fegyveres nomádok, nomád fegyveresek : III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia : Szeged, 2002. szeptember 9-10. / szerk. Balogh László, Keller László. - Budapest : Balassi, 2004. - 174 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 21.)
Rend. a Szegedi Tudományegytem Középkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-506-554-X fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - Ázsia - művelődéstörténet - hadtörténet - konferenciakiadvány
930.85(4-11) *** 930.85(5) *** 355.48(4-11) *** 355.48(5) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2527424]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2004.
   Genesia : tanulmányok Bollók János emlékére / szerk. Horváth László [et al.]. - Budapest : Typotex, 2004. - 799 p., XVI t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bollók János műveinek bibliográfiája: p. 787-795.
ISBN 963-9548-24-3 kötött : ár nélkül
Bollók János (1944-2001)
művelődéstörténet
930.85 *** 012Bollók_J.
[AN 2526676]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2004.
Hobsbawm, Eric J.
The age of empire (magyar)
   A birodalmak kora : [1875-1914] / Eric Hobsbawm ; [ford. Baráth Katalin]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-375.
ISBN 963-9252-92-1 kötött : 3990,- Ft
világtörténelem - 19. század - századforduló
930.9"187/191"
[AN 2527607]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2004.
   "Hogy a hála érzete feledésbe ne menjen..." : gróf Széchényi Ferenc emlékére / [összeáll. Kelemenné Torma Erzsébet] ; [bibliogr. Horváth Csaba] ; [kiad. a Széchenyi István Városi Könyvtár ...]. - Sopron : Széchenyi Vár. Kvt., [2004]. - 57, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49-57.
ISBN 963-216-249-8 fűzött : ár nélkül
Széchényi Ferenc (1754-1820)
Magyarország - magyar történelem - politikus - családtörténet - 18. század - 19. század - életrajz
943.9"178/181"(092)Széchényi_F. *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 2521406]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2004.
Köpeczi Béla (1921-)
   Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből / Köpeczi Béla. - Budapest : Akad. K., 2004. - 384 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8137-X kötött : 3945,- Ft
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - uralkodó - 17. század - 18. század
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"167/168" *** 943.9"1703/1711"
[AN 2524300]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2004.
   A magyar történelem képes atlasza / [szerk. Kész Barnabás] ; [ill. Bera Károly, Nagy Attila, Szendrei Tibor]. - Debrecen : Graph-Art, 2004. - 46 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
ISBN 963-9325-75-9 kötött : ár nélkül
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2524326]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2004.
Makkay János (1933-)
   A néger Athéna / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2004. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 36.)
ISBN 963-430-286-6 fűzött : ár nélkül
afrikai népek - őstörténet
930.8(=96)
[AN 2524471]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2004.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 6. kötettől kiad. a Magyar Országos Levéltár. - A 8. kötettől összeáll. Borsa Iván és Tóth Norbert, C. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
943.9"13/14"(093.2)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., 1422. - 2004. - 526 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 41.)
Példányszám: 550
ISBN 963-631-162-5 kötött : ár nélkül
magyar történelem - Zsigmond-kor - 15. század - oklevél
943.9"14"(093.2)
[AN 2521556] MARC

ANSEL
UTF-811322 /2004.
   Mondák az ókorból / [összeáll. Zima Szabolcs]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-5961-84-7 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - ókor - elbeszélés - gyermekkönyv
930.85(3)(0:82-32)(02.053.2)
[AN 2525883]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2004.
Páll Lajos (1934-)
   Mecsekfalu / Páll Lajos ; [kiad. a Mecsekfaluért Alapítvány]. - [Komló] : Mecsekfaluért Alapítvány, [2004]. - 183, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Kötött : ár nélkül
Komló. Mecsekfalu - helytörténet
943.9-2Mecsekfalu
[AN 2525186]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2004.
Samay László
   Fejezetek az egykori mezőváros Fadd történetéből az őskortól napjainkig / Samay László. - Fadd : [Samay L.], 2004. - 321 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 294-300.
ISBN 963-214-216-0 fűzött : ár nélkül
Fadd - helytörténet
943.9-2Fadd
[AN 2523201]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2004.
The seventy great mysteries of ancient Egypt (magyar)
   Hetven rejtély az ókori Egyiptomból : [fáraók titkai, piramisok rejtélyei, mitikus csodák] / szerk. Bill Manley. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2004. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Fejérvári Boldizsár. - Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 963-9471-56-9 kötött : 6990,- Ft
történelem - régészet - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - lelet
904(32) *** 932 *** 930.85(32)
[AN 2524692]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2004.
Steinbach, Günther
Schicksalstage Europas (magyar)
   Európa sorsfordító napjai / Günther Steinbach ; [ford. Jakab Judit]. - Budapest : General Press, [2004]. - 292 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek sorozat, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9459-90-9 kötött : 2300,- Ft
Európa - történelem
940
[AN 2526728]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2004.
Szabadi István
   Németalföldi neolatin költők (Grudius, Fleming) magyar vonatkozású versei a Sinai-hagyatékban / Szabadi István, Bozzay Réka. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 361-370. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 22. = 248.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-840-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - németalföldi irodalom - levéltári irat - hagyaték - vers
930.253.2(439)Sinai-hagyaték *** 871-14(492-89) *** 871(492-89)(091)
[AN 2526404]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2004.
   A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig ; Deák Ferenc emlékezete : a Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben / [szerk. Béres Katalin] ; [közread. a] Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2004. - 147 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciákat 2003. márc. 21-én Zalaegerszegen, ill. 2003. okt. 28-29-én Kehidán tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7205-37-3 fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
magyar történelem - politikus - 19. század - konferenciakiadvány
943.9"18"(092)Deák_F. *** 061.3(439-2Zalaegerszeg) *** 061.3(439-2Kehida)
[AN 2523115]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2004.
Szoboszlai Zoltán
   Emlékezés a két világháború és az 1956-os forradalom biharugrai áldozataira / Szoboszlai Zoltán. - [Biharugra] : [Önkormányzat], 2004. - 59 p. ; 24 cm
Közread. Biharugra Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Biharugra - helytörténet - mártír
943.9-2Biharugra
[AN 2525148]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2004.
   Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről : a Szapolyaiak a magyar történelemben című, 2002. november 22-i és az Erdély története a 15-17. században című, 2001. november 30-i Miskolcon rendezett konferenciák előadásai / [szerk. Bessenyei József et al.]. - Miskolc : ME BTK, 2004. - 303 p. : ill. ; 30 cm. - (Studia Miskolcinensia, ISSN 1217-9140 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-661-633-7 fűzött : ár nélkül
János (Magyarország: király), I. (1487-1540)
Erdély - magyar történelem - uralkodó - 15. század - 16. század - 17. század - konferenciakiadvány
943.9"15"(092)János *** 943.921"14/16" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2521612]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2004.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1712-1715 / Tóth Krisztina ; [fotó Mudrák Attila]. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2003. - 209 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 9.)
Bibliogr.: p. 18. - Példányszám: 300
ISBN 963-7234-14-4 fűzött : ár nélkül
Esztergom - helytörténet - történelmi forrás - önkormányzati irat - jegyzőkönyv
943.9-2Esztergom"171"(093.2) *** 353(439-2Esztergom)"171"(093.2)
[AN 2525281]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2004.
Udvarhelyi András (1944-)
   Napoleon, a hősSzerelmes : a szerelemben és a politikában mindent szabad : Napoleon a szerelemről, a nőkről, a családról : 500 szórakoztató napoleonság, napoforizma és napofátlanság / Udvarhelyi András. - [Budapest] : Udvarhelyi A., 2004. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-441-5 fűzött : ár nélkül
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Franciaország - uralkodó - 18. század - aforizma
944"179/1821"(092)Napoleon,_I.(0:82-84)
[AN 2525719]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2004.
Vázsonyi Varga Béla (1958-1996)
   Kinizsi Pál : [vázsonyi olvasókönyv] / Vázsonyi Varga Béla. - Veszprém : Viza Kft., 2004. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86607-0-8 fűzött : ár nélkül
Kinizsi Pál (?-1494)
Magyarország - Nagyvázsony - híres ember - 15. század - helytörténet
943.9"14"(092)Kinizsi_P. *** 943.9-2Nagyvázsony
[AN 2525795]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2004.
   Velemér múltja és jelene / [szerk. Horváth Sándor] ; [... szerzői Horváth Sándor et al.] ; [a verset Kapornaky Gyula írta] ; [kiad. Velemér Község Önkormányzat ... - Velemér : Önkormányzat, [2004]. - 233 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-722-1)
Velemér - helytörténet - helyismeret
943.9-2Velemér *** 908.439-2Velemér
[AN 2521699]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2004.
Vértessy Sándor (1929-)
   A szó elszállt?.. / Vértessy Sándor. - [Budapest] : Axel-Springer Mo. K., 2004. - 206 p. ; 24 cm
ISBN 963-7880-98-4 fűzött : 2350,- Ft
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - interjú - válogatott művek
929(439)(047.53) *** 894.511-821
[AN 2522682]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2004.
Világhíres magyarok (angol)
   World famous Hungarians / [... ed. István Gazda and András Gervai] ; [auth. Mária Albert et al.] ; [transl. Edna Rauth]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 167 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4585-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 2527547]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2004.
Világhíres magyarok (francia)
   Hongrois célèbres / [... réd. István Gazda et András Gervai] ; [aut. Mária Albert et al.] ; [trad. ... Louis Márton]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 167 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4584-3 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 2527540]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2004.
Világhíres magyarok (német)
   Weltberühmte Ungarn / [zsgest. und red. István Gazda und András Gervai] ; [Autoren Mária Albert et al.] ; [... Übers. Piroska Draskóczy]. - Budapest : Kossuth, cop. 2004. - 167 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4586-X kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 2527553]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2004.
Weber, Jürgen
Kleine Geschichte Deutschlands seit 1945 (angol)
   Germany, 1945-1990 : a parallel history / by Jürgen Weber ; [transl. by Nicholas T. Parsons]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 289 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-289.
ISBN 963-9241-70-9 kötött : ár nélkül
Németország - történelem - 20. század
943.0"1945/199"
[AN 2521705]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11340 /2004.
Ács László
   Peru, Bolívia / Ács László. - Pécs : Alexandra, 2004. - 395 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 392-393.
ISBN 963-368-792-6 kötött : ár nélkül
Peru - Bolívia - útikönyv
918.4(036) *** 918.5(036)
[AN 2523178]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2004.
Arnold Éva (1960-)
   Hutong / Arnold Éva. - Budapest : Argumentum, 2004. - 117, [2] p. : ill. ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-446-283-9 kötött : ár nélkül
Beijing - helytörténet - fényképalbum
908.510-2Beijing(084.12) *** 77.04(439)(092)Arnold_É.
[AN 2524343]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2004.
   Az Atlantikum világa : [őstermészet és kultúra Izlandtól a Kanári-szigetekig] / [szerk.] Pap Norbert ; [fotók] Mánfai György [et al.] ; [szerzők Csapó János et al.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 167 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-660-1 kötött : ár nélkül
Nyugat-Európa - helyismeret - fényképalbum
908.4-15(084.12) *** 77.04(439)(092)Mánfai_Gy.
[AN 2523138]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2004.
Ávedik Lukács (1847-1909)
   Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája / Ávedik Lukács ; [szerk. és az utóhangot írta Issekutz Sarolta]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2004. - [10], 320, CXXXVI, [10] p. : ill. ; 23 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 9.)
Eredeti kiadása: Szamosujvártt : Aurora, 1896
ISBN 963-216-489-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-489)
Erzsébetváros - helyismeret
908.439-2Erzsébetváros
[AN 2525863]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2004.
Bajomi-Lázár Dávid (1975-)
   Málta : útikönyv és térkép, 2004-2005 / Bajomi-Lázár Dávid, Simek Zuzana, Dezső András ; [fotó Brian Marshal[!Marshall], Csorba Szilvia, Dezső András] ; [térk. Rémai Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Tábla és Penna, cop. 2004. - 236 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-214-032-X fűzött : 2990,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2527051]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2004.
Bajomi-Lázár Dávid (1975-)
   Párizs : útikönyv és térkép, 2003-2004 / Bajomi-Lázár Dávid ; [fotó Csizmadia Krisztina, Esteban, Konkoly-Thege György] ; [térk. Rémai Csaba]. - Budapest : Tábla és Penna, cop. 2003. - 269 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-204-850-4 fűzött : 2790,- Ft
Paris - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2527070]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2004.
   Barangolások Magyarországon a kastélyok körül a monarchia hangulatában. - Budapest : M. Almanach, [2004]. - 140, [20] p. : ill., színes ; 23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-85573-6-2 fűzött : ár nélkül
Dunántúl - kastély - útikönyv
914.391.1(036) *** 728.82(439.11)
[AN 2525849]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2004.
   Bátaszék egykor és ma / [szerk. Rudolf László] ; [kiad. a Vicze János Sport Közalapítvány]. - Bátaszék : Vicze J. Sport Közalapítvány, 2004. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-32-9)
Bátaszék - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Bátaszék(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2526696]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2004.
Bodó Gábor
   India : istenek gyermekei : children of the gods / [fotók] Bodó Gábor, Kallus György ; [szöveg] Hidas Gergely, Kiss Csaba, Zentai György. - Budapest : Magus, 2004. - 275 p. : ill., színes ; 24x34 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 963-9433-25-X kötött : 8990,- Ft
India - országismeret - fényképalbum
908.540(084.12) *** 77.04(439)(092)Bodó_G. *** 77.04(439)(092)Kallus_Gy.
[AN 2524319]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2004.
Csorba Dávid
   A "halcyon madár" : Debrecen különleges metaforája / Csorba Dávid. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 371-376. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 23. = 249.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-841-3 fűzött : ár nélkül
Debrecen - helyismeret - jelkép
908.439-2Debrecen *** 929.6(439-2Debrecen)
[AN 2526406]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2004.
Czetz János (1822-1904)
   Utazás Spanyolországban / Czetz János ; [a szöveget gond., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kedves Gyula]. - Budaörs : Örmény Kisebbségi Önkormányzat : Pro Artis Alapítvány, 2004. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 11.)
Ford. Meleg Gáborné Ruttkay Teréz. - Számozott példány: 200. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-216-728-7 fűzött : ár nélkül
Czetz János (1822-1904)
Spanyolország - helyismeret - útleírás
908.460(0:82-992)
[AN 2523261]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2004.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Helytörténeti kalászat : érdekességek Budakalász történetéből / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2004. - 18 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Budakalász - helytörténet
908.439-2Budakalász
[AN 2524371]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2004.
Feketéné Kordé Katalin
   Bács-Kiskun megye képes útikönyve / írta és összeáll. Feketéné Kordé Katalin ; [fotó Fekete János, Kiss András, Walter Péterné]. - Kecskemét : Via Tours, 2004. - 307, [4] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Képes útikönyvek sorozat)
A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-216-392-3 kötött : ár nélkül
Bács-Kiskun (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.155(084.12)
[AN 2524390]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2004.
Filip Gabriella
   The Hegyköz / [authors Gabriella Filip, Dániel Kováts] ; [phot. János Vajda] ; [... transl. Szilvia Rédey, Michael Webb] ; [publ. by ... The Hegyköz Regional Development Association]. - [Füzérkomlós] : Hegyközi Területfejlesztési Szöv., [2004]. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-638-8 fűzött : ár nélkül
Hegyköz - helyismeret - útikönyv
908.439Hegyköz(036)
[AN 2526613]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2004.
Hajdú Zoltán (1952-)
   Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra / Hajdú Zoltán. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2003. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 1.)
Bibliogr.: p. 47-54. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-886-1 fűzött : ár nélkül
Balkán - Magyarország - politikai földrajz - külpolitika - kutatóintézet
911.3(497) *** 32 *** 327(439) *** 061.6(439)
[AN 2527545]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2004.
Hansson, Lennart
Dänemark (magyar)
   Dánia / Lennart Hansson ; [aktualizálás Tim Schulz] ; [ford. Bogár Edit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2004. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-20-1 fűzött : ár nélkül
Dánia - útikönyv
914.89(036)
[AN 2525268]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2004.
Hunfalvy János (1820-1888)
   Budapest és környéke / ... írta Hunfalvy János ; rajz. Rohbock Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - [4], 243 p., [28] fol. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Buda-Pest és környéke. - Az 1859-ben Budapesten, Lauffer és Stolp kiadásában megjelent mű hasonmása
ISBN 963-09-4583-5 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - hasonmás kiadás - metszetkép
908.439-2Bp. *** 741(430)(092)Rohbock,_L. *** 76.047 *** 094/097.07
[AN 2527634]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2004.
   Az integrálódó Európa politikai földrajza : III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2002. november 7-8. / [szerk. Reményi Péter] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2004. - 347 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-987-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Európa - politikai földrajz - integráció - konferenciakiadvány
911.3(4) *** 327(4) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2524644]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2004.
   Jászágó a Duflex Fotográfia Stúdió szemével, 2003-2004 / [a .... kiállítást rend. Remsey András, ... Kecskés József]. - [Gödöllő] : [Duflex Fotográfiai Stúdió Egyes.], [2004]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Jászágó - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Jászágó(084.12)
[AN 2527673]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2004.
Kádár Tímea (1976-)
   Madrid : útikönyv és térkép, 2004-2005 / Kádár Tímea ; [fotó Kádár Tímea, Konkoly-Thege György] ; [térk. Rémai Csaba]. - Budapest : Tábla és Penna, cop. 2004. - 209 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-214-502-X fűzött : 2490,- Ft
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2527027]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
   Szerelmem, Budapest / [fotó ...] Kaiser Ottó ; [szöveg ...] D. Szabó Ede. - Pécs : Alexandra, 2004. - 155, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-611-3 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2527335]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Szerelmem, Budapest (angol)
   My love, Budapest / [foto ...] Ottó Kaiser ; [text ...] Ede D. Szabó ; [transl. ... Ágnes Csonka]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 155, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-970-8 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2527336]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Szerelmem, Budapest (német)
   Geliebtes Budapest / [Foto ...] Ottó Kaiser ; [Text ...] Ede D. Szabó ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 155, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-971-6 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2527338]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2004.
Kugler Péter (1968-)
   Amerika másként : az Újvilág, ahogy magyar feketemunkások látták / Baller, Sziklai. - [Budapest] : Kugler Kv., 2004. - 130 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-460-160-X fűzött : 2289,- Ft (hibás ISBN 963-430-160-X)
Egyesült Államok - helyismeret - vendégmunkás
908.73 *** 331.556.442(73)
[AN 2526285]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2004.
   Maradjon örök emlékezetben : tanulmányok Lak népéletéből és művelődéstörténetéből / Laki-Lukács László, Varga Gábor gyűjtése ; [szerk. Leskó Jánosné] ; [kiad. Lak község Önkormányzata]. - Lak : Önkormányzat, 2004. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-270.
ISBN 963-216-776-7 fűzött : ár nélkül
Lak - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Lak *** 39(=945.11)(439-2Lak)
[AN 2526675]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2004.
Nagy Jenő (1955-2000)
   Kaszó 600 éve tényekben, anekdotákban és képekben .. / Nagy Jenő, Nagy Eszter Dóra ; [fotók Bágyi Ferenc et al.] ; [kiad. HM Kaszó Erdőgazdaság Rt.]. - Kaszó : HM Kaszó Erdőgazd. Rt., 2004. - 139 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-216-663-9 kötött : ár nélkül
Kaszó - helyismeret
908.439-2Kaszó
[AN 2523278]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2004.
   Nagykanizsa és régiója az EU-s csatlakozáskor : vállalkozások, intézmények, 2004. - Nagykanizsa : Kanizsa-Info Lapk., 2004. - 234 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Az előszó és a mutató angol és német nyelven is
ISBN 963-216-790-2 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsai kistérség - helyismeret - regionális gazdaság
908.439-2Nagykanizsa *** 908.439.121 *** 332.1(439-2Nagykanizsa)
[AN 2527014]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2004.
Normantas, Paulius
   Wars and peace : in memoriam Robert Capa = Háborúk és béke : Robert Capa emlékére / Paulius Normantas. - Budapest : Pytheas & St. Paulius, 2004. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Misiunas, Audroné L. és Káli Diána
ISBN 963-7483-54-3 fűzött : ár nélkül
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.04(474.5)Normantas,_P.
[AN 2524408]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2004.
Pálinkás József
   Uradalmi pusztákból vasúti csomópont / Pálinkás József. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2004. - 61 p. : ill. ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 8.)
Példányszám: 450
ISBN 963-216-418-0 fűzött : ár nélkül
Pusztaszabolcs - helyismeret - vasút - történeti feldolgozás
908.439-2Pusztaszabolcs *** 656.2(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 2521465]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2004.
Pernat, Maria
Kroatien (magyar)
   Horvátország / Maria Pernat ; [ford. Vajda Ágnes]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2004. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-945-822-8 fűzött : ár nélkül
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2525273]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2004.
Rajnics Viktória (1977-)
   Budapest környéke : útikönyv, 2004-2005 / Rajnics Viktória ; [fotó Konkoly-Thege György] ; [térk. Rémai Csaba]. - Budapest : Tábla és Penna, cop. 2004. - 167 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-214-502-X)
Pest (megye) - útikönyv
914.391.53(036)
[AN 2527005]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2004.
Simonyi Erika (1971-)
   Finnország : útikönyv és térkép, 2004-2005 / Simonyi Erika, Torontáli Zoltán ; [fotó Konkoly-Thege György et al.] ; [térk. Rémai Csaba]. - Budapest : Tábla és Penna, cop. 2004. - 351 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk. - (Útikönyv.com, ISSN 1587-1770)
ISBN 963-210-308-4 fűzött : 3990,- Ft
Finnország - útikönyv
914.80(036)
[AN 2527022]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2004.
Sós Judit
   Kárpátalja : Lemberg és Csernovic : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán] ; [... fényképek Szajkó Tibor et al.] ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2004. - 200 p., [32] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Kelet-Nyugat)
ISBN 963-216-708-2 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - útikönyv
914.778.7(036)
[AN 2527589]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2004.
Tóth József
   Toszkána : Európa bölcsője / [szerző Tóth József] ; [fotók Tóth József, Nagyistván Károly]. - Budapest : LPI Produkciós Iroda, cop. 2004. - 119 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Odysseia útikönyvsorozat, ISSN 1785-0843)
ISBN 963-216-586-1 fűzött : 2500,- Ft
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2524413]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2004.
Vitéz Attila
   Üdvözlet Szegzárdról! / Vitéz Attila, V. Kápolnás Mária. - Szekszárd : [Magánkiad.], 2004. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 87. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-460-224-X kötött : ár nélkül
Szekszárd - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Szekszárd(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2525267]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2004.
   "Volt egyszer egy millennium..." : Iván község millenniumi ünnepségei és rendezvényei / [szerk. Németh László] ; [fotók Horváth Endre et al.] ; [kiad. Iván Község Önkormányzata]. - [Iván] : Önkormányzat, 2004. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-133-5 fűzött : ár nélkül
Iván - helyismeret - megemlékezés - honfoglalás - fényképalbum
908.439-2Iván(084.12) *** 394.46(439-2Iván)"2000"
[AN 2521387]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11376 /2004.
   Büntetőjog : általános rész / Bárd Károly [et al.] ; [szerk. Wiener A. Imre]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 357 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 30. - Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 963-224-726-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 2528617]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2004.
   Combating conflict of interest in local governments in the CEE countries / ed. by Barbara Kudrycka. - Budapest : LGI OSI, 2004. - 332 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-50-8 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - helyi önkormányzat - költséggazdálkodás
352.073.5(4-11)
[AN 2524369]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2004.
Csontos Tibor
   Miért nem bírjuk a rendőröket? / írta Csontos Tibor. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 76, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-88-3 kötött : 1290,- Ft
szatíra
351.74(089.3)
[AN 2525257]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2004.
Czeglédi János (1946-)
   Competitiveness : the eadministration factor / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet Books, 2004. - 9, [31] p. : ill. ; 30 cm + CD-ROM
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 963-86611-1-9 fűzött : ár nélkül
számítógépes ügyviteltechnika
35.077(439) *** 681.3.004.14
[AN 2524525]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2004.
Erdősy Emil (1925-)
   Magyar büntetőjog : különös rész / Erdősy Emil, Földvári József, Tóth Mihály ; szerk. Tóth Mihály. - Budapest : Osiris, 2004. - 543 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-580-4 kötött : 4180,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2527449]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2004.
Géczi Zoltán (1975-)
   Kínzások és kivégzések Magyarországon / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2004. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-32-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kínzás - kivégzés - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
343.25(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 2522632]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2004.
Juhász Géza
   A helyi önkormányzatok és intézményeik számlarendje : mintaszabályzat / [szerző Juhász Géza]. - Budapest : Saldo, 2004. - 179 p. ; 29 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-090-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - számvitel
352.073.52(439) *** 657.4
[AN 2522308]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2004.
   Közbeszerzési kézikönyv / [szerk. Csányi István] ; [... szerzői ... Lukács Andrea et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 387, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [388].
ISBN 963-9535-20-6 kötött : 7600,- Ft
Magyarország - közbeszerzés
351.712.2(439)
[AN 2526289]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2004.
   A köztisztviselők etikai értékorientációja egy felmérés, valamint a nemzetközi kitekintés tükrében. - Budapest : BM KKH, 2003. - 114 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Módszertani füzetek / BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal, ISSN 1785-1580 ; 1.)
ISBN 963-212-401-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - köztisztviselő - foglalkozási erkölcs - statisztikai adatközlés
35.08(439)(083.41) *** 174
[AN 2527658]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2004.
   Local government borrowing: risks and rewards : a report on Central and Eastern Europe / ed. by Pawel Swianiewicz. - Budapest : LGI OSI, 2004. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-51-6 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - helyi önkormányzat - költséggazdálkodás
352.073.5(4-11)
[AN 2524373]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2004.
Sáry Pál (1970-)
   Bűnvádi eljárások az Újszövetségben / Sáry Pál. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-[240].
ISBN 963-361-629-8 fűzött : 1850,- Ft
Biblia. Újszövetség
Izrael - Római Birodalom - jogtörténet - büntetőeljárás - ókori állam - szenvedéstörténet - bibliamagyarázat
34(37) *** 34(33) *** 343.1(37) *** 232.96 *** 281.2(092)Pál_apostol
[AN 2528679]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2004.
Szabó Krisztián (1978-)
   A kábítószerekkel kapcsolatos magyar büntetőjogi szabályozás változásának egyes kérdései - különös tekintettel a rendszerváltást követő időszak drogpolitikájára / Szabó Krisztián. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 321-340. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 19. = 245.)
Bibliogr.: p. 339-340. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-837-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - kábítószer - kábítószer-rendészet
343.575(439) *** 351.761(439)
[AN 2526397]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2004.
Szabó Zoltán Attila
   Miért nem bírjuk az ügyvédeket? / írta Szabó Zoltán Attila. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-87-5 kötött : 1290,- Ft
ügyvéd - szatíra
347.965(089.3)
[AN 2525236]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2004.
   Tanulmányok az európai magánjog köréből / [szerk. Nemessányi Zoltán] ; [... szerzői Benke József et al.]. - Pécs : Krónika K., 2004. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(4-62)(075.8)
[AN 2525961]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2004.
Varga Norbert
   Az első állampolgárság törvényünk (1879:L. tc.) rövid bemutatása, különös tekintettel a megszerzés és az elvesztés eseteire / Varga Norbert. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 267-293. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 17. = 243.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-835-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - állampolgárság
342.71(439)
[AN 2526393]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2004.
Werbőczy István (1460-1541)
Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (latin, magyar)
   Decretum latino-hungaricum juris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae & Transylvaniae, azaz Magyar és Erdély országnak törvénykönyve / Werbőczi István. - Reprint [kiad.]. - Budapest : Pytheas, 2003. - [818] p. ; 20 cm
Decretum tripartitum latino-hungaricum juris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae & Transylvaniae azaz Magyar és Erdély országnak törvénykönyve (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Leutschoviae : Typis Laurentij Breveri, 1637
ISBN 963-748-325-X kötött : ár nélkül
Magyarország - 16. század - jogszabálygyűjtemény - hasonmás kiadás
34(439)"15"(094.4) *** 094/097.07
[AN 2525885]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11392 /2004.
   Az 1848-49-es I. Magyar Hadtest iratai. - Eger : [Heves M. Lvt.], 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7242-34-1
355.486(439)"1848/1849"(093.2) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 959094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , A januári újjászervezés és az első sikerek / a bev. tanulmányt írta, az iratokat vál. és sajtó alá rend. Dér Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. - 2004. - 362 p. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 10.)
Bibliogr.: p. 301-304. - Példányszám: 500
ISBN 963-7242-39-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonai egység története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
355.486(439)"1848/1849"(093.2)
[AN 2527594] MARC

ANSEL
UTF-811393 /2004.
Edwards, Bernard
Beware raiders! (magyar)
   Vigyázz, kalózhajó! : német segédcirkálók a II. világháborúban / Bernard Edwards ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 207 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-9329-93-2 kötött : ár nélkül
Németország - hadihajó - második világháború
355.49(430)"1939/1945" *** 359(430)"1939/1945" *** 623.8/.9(430)"1939/1945"
[AN 2525296]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2004.
Frank, Norman
Under the guns of the kaiser's aces (magyar)
   Császári sasok karmai közt : Böhme, Müller, Von Tutschek és Wolff légi győzelmei és áldozatai / Norman Frank, Hal Giblin ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-91-6 kötött : ár nélkül
Böhme, Erwin
Müller, Max
Tutschek, Adolf von
Wolff, Kurt
Németország - hadtörténet - légi harc - pilóta - első világháború - életrajz
355.489(430)"1914/1918"(092)
[AN 2527340]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2004.
   Hungarian Defence Forces : arsenal, 2004 / [ed. by István Tőrös] ; [weapon descriptions by János Egerszegi et al.] ; [photos by György Sárközi and István Tőrös] ; [transl. by Péter Bilik]. - [Budapest] : Skybear Bt., [2004]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-980-5)
Magyarország. Honvédség
Magyarország - haditechnika - ezredforduló
623(439)"199/200"
[AN 2529172]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11396 /2004.
   Adók a csatlakozás után / Beszteri [et al.] ; [szerk. Lucz Zoltánné] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2004. - 219 p. ; 23 cm
Lezárva: 2004. ápr.
ISBN 963-86511-2-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2527530]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2004.
   Adótan : adózási ismeretek a hatályos jogszabályok alapján, példákkal 2004 / Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 548 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-571-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - példatár - tanfolyami jegyzet
336.2(439)(078)(076)
[AN 2524701]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2004.
Baja Sándor
   Marketingkalandok : márkák a gyakorlatban Budapesttől Párizsig / Baja Sándor. - Budapest : Geomédia, 2004. - 260, [16] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Piac és elemzés, ISSN 1585-6666)
ISBN 963-9508-05-5 kötött : 4000,- Ft
marketing
658.8
[AN 2527067]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2004.
Baricz Rezső (1941-)
   Könyvviteltan / Baricz Rezső, Róth József ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli Tanszék. - Utánny. - [Budapest] : Aula, 2004. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9585-38-6 fűzött : ár nélkül
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2528606]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2004.
Cservenyák Tamás
   Váltani kell!? : álláskeresés és karrierváltás Magyarországon / Cservenyák Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4616-5 kötött : 2490,- Ft
munkaközvetítés - karrier
658.353.5
[AN 2520494]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2004.
Fodor László (1950-)
   Marketing és üzleti kommunikáció / Fodor László, Vályogos Győző. Számítástechnikai ismeretek / Laczkó Krisztina. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 963-394-580-1 fűzött : 2900,- Ft
marketing - kommunikáció - számítástechnika - egyetemi tankönyv
659.1(075.8) *** 681.3(075.8)
[AN 2527133]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2004.
   Gondolatok a magyar iparpolitikáról: alkalmazkodás és útkeresés / szerk. ... Nagy Katalin ; [... kész. ... Ádám Zoltán et al.]. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 43 p. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg, ISSN 0866-3653 ; 39.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7275-95-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - iparügy
338.45.01(439)
[AN 2525869]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2004.
Hamar Judit
   Productivity gap and restructuring : mapping the technology structure of branch plants and technology integration of CEECs / by Judit Hamar. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 37 p. : ill. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 65.)
ISBN 963-7275-96-7 fűzött : 20 ?
Európai Unió - gazdaságpolitika - gazdasági helyzet
338.2(4-62)
[AN 2525938]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2004.
Horváth Katalin (1951-)
   Számvitel a gyakorlatban, 2004 / Horváth Katalin. - Budapest : Saldo, 2004. - 118 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-106-2 fűzött : 4950,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2526312]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2004.
Iván Gizella
   Feketén, fehéren a turizmusról / Iván Gizella. - [Budapest] : Iván G., [2004]. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-704-X kötött : 3000,- Ft
Magyarország - turista-idegenforgalom - életrajz - interjú
338.48(439)(092)(047.53)
[AN 2527448]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2004.
Kiss M. Norbert
A makrogazdasági hírek hatása a pénzpiacra (angol)
   The effects of macroeconomic news on money markets / Norbert Kiss M. - Budapest : MNB, 2004. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (MNB occasional papers, ISSN 1585-566X ; 30.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzpiac - gazdaság
336.7 *** 338(439)
[AN 2524528]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2004.
Kohut Zsófia
   A visszutas logisztika: egy fogalmi keret / Kohut Zsófia, Nagy Adrienn. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2004. - 15 p. ; 30 cm. - (Műhelytanumányok [Műhelytanulmányok!] / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék, ISSN 1786-3031 ; 54.)
Bibliogr.: p. 15.
Fűzött : ár nélkül
logisztika - hulladékgazdálkodás
658.286 *** 658.567
[AN 2527654]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2004.
Kovács Zoltán Ákos
   Is there any convergence in trade structures following EU accession? : some trade related aspects of enlargement / by Zoltán Ákos Kovács. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 50 p. : ill. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 66.)
ISBN 963-7275-98-3 * fűzött : 20 ? (hibás ISBN 963-7275-96-7)
Európai Unió - Kelet-Európa - külkereskedelem - statisztikai adatközlés
339.5(4-62)(083.41) *** 339.5(4-11)(083.41)
[AN 2525944]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2004.
Kroehnert, Gary
103 additional training games (magyar)
   103 játékos tréninggyakorlat / Gary Kroehnert ; [ford. Murovszki Magdolna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2004. - 198 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9493-11-2 fűzött : 5250,- Ft
csoportmunka
331.103.244
[AN 2527337]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2004.
Naszódi Anna
A sávmódosítások árfolyamhatásának vizsgálata opciós modell keretei között (angol)
   Target zone rearrangements and exchange rate behaviour in an options-based model / Anna Naszódi. - Budapest : MNB, 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2004/2.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-9383-51-1 fűzött : ár nélkül
árfolyam - devizapolitika
336.748 *** 339.743
[AN 2525831]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2004.
   Next stop: sustainable transport : a survey of public transport in six cities of Central and Eastern Europe / ed. Grazyna Krzywkowska ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2004. - 123 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9424-48-X fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - közlekedésügy - környezetvédelem
338.47(4-11) *** 504.05
[AN 2527565]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2004.
Pilát Gábor (1971-)
   Adj el mindenáron?! / Pilát Gábor, Bűdi Gábor. - [Biatorbágy] : [Magánkiad.], 2004. - [4], 98 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-460-219-3 fűzött : ár nélkül
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2526034]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2004.
   Sokszínű kapitalizmus : pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából / szerk. Sebők Marcell ; [... szerzői Bácskai Vera et al.] ; [az illusztrációkat vál. Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 256 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 963-7525-61-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - kapitalista rendszer - életrajz
338(091)(439)"186/190"(092)
[AN 2526302]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2004.
Szörfi Béla
   Gazdasági növekedés és felzárkózás: elméletek és tanulságok / kész. Szörfi Béla. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 24 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg, ISSN 0866-3653 ; 41.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-7275-99-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7275-95-9)
gazdasági növekedés
330.35
[AN 2525933]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2004.
   Tanári kézikönyv : Sikeres életpálya megalapozása "diákvállalkozásokkal" című Phare projekt / [kész. Benkőné Fehér Éva et al.] ; [konzorciumvez. intéz. Surányi Endre Szakképző Iskola]. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
658(072)
[AN 2527100]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2004.
   Tőke- és pénzpiacok / Bakonyi Zoltán [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-582-8 fűzött : 3390,- Ft
pénzpiac
336.76
[AN 2527145]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2004.
   A transzformáció végén / szerk. Veress József. - Nyíregyháza : Stúdium, cop. 2004. - 402 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9505-26-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - marketing - vállalatvezetés
338(091)(439) *** 338.2(439) *** 339.138 *** 658.1.011.1
[AN 2523209]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2004.
   Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon : a nemzetközi tendenciák és empirikus felmérések tükrében / szerk. ... Palócz Éva ; [a tanulmányt kész. ... Palócz Éva et al.]. - Budapest : Kopint-Datorg, 2004. - 35 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg, ISSN 0866-3653 ; 40.)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 963-7275-97-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szolgáltatás - statisztikai adatközlés
338.46(439)(083.41)
[AN 2525929]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2004.
Végh Ágnes
   Mindennapok közgazdaságtana / Végh Ágnes ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2004. - 116 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-49-0 fűzött : ár nélkül
üzemgazdaságtan - nemzetgazdaság - egyetemi tankönyv
658(075.8) *** 330.5(075.8)
[AN 2527033]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2004.
Vigvári András (1955-)
   Pénzügy(rendszer)tan / Vigvári András. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 333, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-815-5 fűzött : ár nélkül
pénzügy - egyetemi tankönyv
336(075.8)
[AN 2521712]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11421 /2004.
   Dr. Pálos Károly Konferencia : Szombathelyen, 2003. május 12-13-án megtartott konferencia anyaga / szerk. Vass Péter ; kiad. Regionális Szociális Forrásközpont Kht. - Szombathely : Regionális Szociális Forrásközp., [2004]. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
szociálpolitika - konferenciakiadvány
364 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2525167]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2004.
Keresztessy Éva
   Bevezetés a hallássérültek habilitációjába, rehabilitációjába / Keresztessy Éva, Kovács Zsuzsanna, Perlusz Andrea. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 66 p. : ill. ; 23 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 55-56. - Példányszám: 500
ISBN 963-86404-7-2 fűzött : ár nélkül
nagyothalló - szociális gondozás - szociális rehabilitáció - tanfolyami jegyzet
364.65-056.263 *** 364.442.048.6 *** 376.33(078)
[AN 2523096]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2004.
   Szükség van-e a csecsemőotthonra? : a CSOSZ VI. Országos Konferenciáján elhangzott előadások és hozzászólások : Budapest, 2003. június 10. / [szerk. Tóthné Sere Márta]. - Budapest : CSOSZ, 2004. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-821-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - csecsemőotthon
364.65-053.3(439)
[AN 2525770]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11424 /2004.
   10 éves a Felső-Szabolcsi Iskolaszövetség, 2003-2004. - Pátroha : Felső-Szabolcsi Iskolaszövets., [2004]. - [28] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Felső-Szabolcsi Iskolaszövetség
Szabolcs-Szatmár (megye) - általános iskola - egyesület
373.3(439.161) *** 061.2(439.161)
[AN 2525806]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2004.
Bábosik István (1940-)
   Neveléselmélet : nevelés az Európai Unióban / Bábosik István. - Budapest : Osiris, 2004. - 616 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-655-X kötött : 4980,- Ft
Európai Unió - nevelés - személyiségfejlesztés - egyetemi tankönyv
37.03(075.8) *** 37.03(4-62)(075.8)
[AN 2527346]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2004.
   A balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola jubileumi kiadványa / [... szerk. Mihalik Istvánné, Tar Erzsébet]. - [Balmazújváros] : [Kalmár Z. Ált. Isk.], 2004. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Kalmár Zoltán Általános Iskola (Balmazújváros)
Balmazújváros - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Balmazújváros)(058)
[AN 2524676]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2004.
Bánki István
   Tanári kézikönyv az Irodalom 8. tankönyvhöz / Bánki István. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 55 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-747-2 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - felső tagozat - tantárgy - irodalom - tanterv - tanári segédkönyv
372.889.451.1(072)
[AN 2524653]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2004.
Dehelán Éva
   Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról / Dehelán Éva, Szász Balázsné, Sárossy Györgyné. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 60 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 22.)
Bibliogr.: 27-28.
Fűzött : ár nélkül
pályaválasztás - iskolai értékelés - képességfejlesztés
37.048 *** 37.026.9 *** 371.264 *** 371.321.8
[AN 2529516]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2004.
Dobos Zoltánné
   Napközis foglalkozások tervezése : tanítói kézikönyv : általános iskola 1-2. osztály : ötletek, tervek a kisiskolások tanórán kívüli szabad idejének szervezéséhez / Dobos Zoltánné ; [rajz. Dombi Tibor, Rogán Ágnes]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 963-19-4164-7 fűzött : ár nélkül
napközi otthon - tanári segédkönyv
37.018.54(072)
[AN 2527490]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2004.
   Erkölcs, ember, társadalom : tanulmányok az etika tanár továbbképzéshez / [szerk. Ferencz Antal, Marosi Szilvia, Trosits András]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2004. - 309 p. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Könyvsorozat, ISSN 1588-9947 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-247-1 fűzött : ár nélkül
nevelés - kereszténység - erkölcs
37.017.93 *** 37.034 *** 17 *** 241
[AN 2526926]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2004.
   Iskola a Horváth Mihály téren / szerk. Tóth László ; [közread. a] Fazekas Öregdiákok Társasága. - [Budapest] : Fazekas Öregdiákok Társ., 2004. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Bp.VIII.) *** 373.54(439-2Bp.VIII.) *** 37.063
[AN 2524685]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2004.
   Jubileumi évkönyv a Batthyány Lajos ének-zenei tagozatú Általános Iskola 30. évfordulójára / [szerk. Bense György, Polner Tiborné, Szemerédi Józsefné]. - Kiskunfélegyháza : [Batthyány L. Ének-zene Tagozatú Ált. Isk.], 2003. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Batthyány Lajos Ének-zene Tagozatú Általános Iskola (Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyháza - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 2526626]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2004.
Kézi Erzsébet
   Egy megvalósult klebelsbergi koncepció : a sárospataki Angol Internátus / Kézi Erzsébet. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-9316-89-X fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Főiskola
Sárospatak - szakközépiskola - angol nyelv - iskolai évkönyv
373.552(439-2Sárospatak)(058) *** 373.6:802.0(439-2Sárospatak)(058)
[AN 2527403]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2004.
   Közszolgálat - pedagógushivatás : Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításáért / [... összeáll. Donáth Péter et al.] ; [... szerk. Szövényi-Lux Endréné, Rozsondai Zoltán, Rozsondai Zsolt] ; [... a bev. tanulmányt és a köt. jegyzeteit írta Donáth Péter]. - Budapest : Trezor, 2004. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9088-88-9 fűzött : ár nélkül
Rozsondai Zoltán (1902-1996)
Magyarország - pedagógusképzés - pedagógus - 20. század - életrajz
377.8(439) *** 378.637(439) *** 37(439)(092)Rozsondai_Z.
[AN 2526692]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2004.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-)
   Az iskolapszichológia néhány alapkérdése / Porkolábné Balogh Katalin, Szitó Imre. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 42 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2529404]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2004.
Simonné Zachár Anna
   Ovis leszek? : szülők és gyerekek a Tegyél le! korszakban : segítő ötletek óvodába indulóknak / Simonné Zachár Anna. - Budapest : Assertiv, 2004. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-86210-6-0 kötött : 1900,- Ft
családi nevelés - óvodai nevelés
37.018.1 *** 373.24
[AN 2525230]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2004.
   Stigmata : segregated schooling of Roma in Central and Eastern Europe / [publ. by the] European Roma Rights Center. - [Budapest] : ERRC, cop. 2004. - 121 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 963-216-159-9 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - nemzetiségi kérdés - oktatás - kisebbség - cigányság
376.7(=914.99)(4-11) *** 323.1(=914.99)(4-11)
[AN 2522236]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2004.
Szirmák Szilárdné
   Az iskolarendszerű szakképzés gyakorlati oktatásának szintvizsga szabályzata és dokumentumai : kézikönyv / [kész. Szirmák Szilárdné, Krisztián Béla, Szabó Bálint] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2004. - 67 p. ; 21 cm + CD-ROM
Borítócím: Gyakorlati szintvizsga kézikönyv
ISBN 963-9008-78-8 fűzött : ár nélkül
vizsga - szakképzés
377.127(035)
[AN 2526985]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2004.
Váradi László
   A felnőttképzés jogszabályai, támogatási rendszere / Váradi László ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Nemzeti Felnőttképzési Intézet]. - Budapest : KIT : NFI, 2004. - 300 p. ; 23 cm
Lezárva: 2004. jún. 22.
ISBN 963-637-231-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - jogszabálygyűjtemény
374.7(439)(094)
[AN 2524705]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2004.
Vásárhelyi Judit (1944-)
   Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében : módszertani kalauz műhelyek számára / írta Vásárhelyi Judit és Nagy Tamásné ; [közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : MKNE, 2004. - 47 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-516-X fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés
37.03 *** 504.03
[AN 2527386]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11441 /2004.
Bóc István (1955-)
Gondolkodom, tehát nyerek (új kiadása)
   A szerencse titkai / Bóc István ; Kaján Tibor rajz. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2004. - 194, [4] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [197-198].
ISBN 963-9548-28-6 kötött : 1500,- Ft
szerencsejáték
794.9
[AN 2526771]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2004.
Cordell, Bruce R.
   Az Éjkarom-torony szíve : kalandmodul 10. szintű karaktereknek / Bruce R. Cordell ; [... ill. Dennis Cramer] ; [ford. Gyurkó M. Dávid]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 32 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-7041-15-X fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2525848]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2004.
   Euro 2004 : a 12. Európa-bajnokság krónikája : [Portugália, 2004. június 12 - július 4.] / [a mérkőzésekről Beregi Zoltán és Margay Sándor tudósított] ; [mtársak Dévényi Zoltán et al.] ; [a történeti rész Rochy Zoltán munkája]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 202 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-08-9 kötött : 5980,- Ft
labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332.093(4)"2004"
[AN 2522899]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2004.
Hettinger, Gudrun
Window color Weihnachtsfenster (magyar)
   Karácsonyi ablakok üvegfestéssel / Gudrun Hettinger ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-188-8 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2527407]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2004.
   Jávor György, 1921-1990 / [szerk. Váczi Ernő]. - [Gyöngyös] : M. Fogathajtósport Baráti Köre Egyes., 2004. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Fogathajtás Emlékbizottsága, ISSN 1416-7514 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
Jávor György (1921-1990)
Magyarország - sportoló - fogathajtás - 20. század - életrajz
798.64(439)(092)Jávor_Gy.
[AN 2521500]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2004.
Jittenmeier, Karin
Weihnachts-Deko mit Samtpuder (magyar)
   Karácsonyi díszek bársonyporral / Karin Jittenmeier ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-187-X fűzött : ár nélkül
üvegművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2527402]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2004.
Juhosné Szőrfi Ágnes
   Préseltvirág-díszítések / Juhosné Szőrfi Ágnes. - Budapest : Cser K., 2004. - 28, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/109.)
ISBN 963-9560-67-7 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - virágkötészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.94
[AN 2522280]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2004.
Kaune, Manuela
Makramee (magyar)
   Makramé / Manuela Kaune és Anni Lützner ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2004. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 15. ksz.)
ISBN 963-9560-72-3 fűzött : 998,- Ft
kézimunka - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 2522272]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2004.
Kleinhoff István
   "Az Úrmelegtől a Lakógyöpig" : a börcsi foci 50 éves története / [írta és szerk. Kleinhoff István] ; [kiad. Börcs községi Sportkör és Börcs község Önkormányzata]. - Börcs : Sportkör : Önkormányzat, 2004. - 93 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-216-365-6 fűzött : ár nélkül
Sportkör (Börcs)
Börcs - labdarúgás - sportegyesület - történeti feldolgozás
796.332(439-2Börcs)(091) *** 061.2(439-2Börcs)
[AN 2521599]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2004.
Moras, Ingrid
Window color - festliche Weihnachten (magyar)
   Boldog karácsony üvegmatrica-festéssel / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-189-6 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2527410]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2004.
Moras, Ingrid
Window color - Winter-Weihnacht (magyar)
   Karácsonyi díszek üvegfestéssel / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-191-8 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2527405]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2004.
Nagy Mari
   Hímzett nemezzsákok / Nagy Mari, Vidák István ; Burka Beáta [et al.] rajz. - Kecskemét : Szerzők, 2003. - 38 p. : ill. ; 27 cm. - (Tanulmányok a nemezkészítésről ; 1.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-223-8 fűzött : ár nélkül
textilművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 677.026.24
[AN 2522242]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2004.
Neal, Moira
Creativ glass painting (magyar)
   Az üvegfestés titkai / Moira Neal ; [fotó Tony Neal és Amanda Heywood] ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Aréna 2000, 2004. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Praktika könyvek)
ISBN 963-7046-09-7 fűzött : 2390,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2524567]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2004.
   Nemzetközi kosárlabda játékszabályok : [elfogadta a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 2004. június 12-én] / [ford. Bodnár Péter, Hartyáni Zsolt] ; [közread. a] Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. - Budapest : MKOSZ, 2004. - 115 p. : ill. ; 19 cm
Érvényes 2004. szeptember 1-jétől visszavonásig. - Példányszám: 2000
ISBN 963-216-540-3 fűzött : ár nélkül
kosárlabda - játékszabály
796.323.063
[AN 2523265]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2004.
Róka Sándor
   Újabb logi-sztorik / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2004]. - 124, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 4-6.
ISBN 963-596-112-X kötött : ár nélkül
matematikai logika - találós kérdés - példatár
793.7 *** 510.6(076)
[AN 2524277]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2004.
Steinmeyer, Martha
Satinieren (magyar)
   Szatinálás : karácsonyi minták üvegre / Martha Steinmeyer ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-190-X fűzött : ár nélkül
üvegművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 2527396]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2004.
Stöcklin-Meier, Susanne
Falten und Spielen (magyar) (átd. kiad.)
   100 játék gyerekeknek / Susanne Stöcklin-Meier ; [a verseket és a dalokat vál.] Gulázsi Aurélia, Lelkes Ágnes. - Budapest : Cser K., 2004. - 94 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9560-68-5 kötött : 1990,- Ft
gyermekjáték - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 688.72
[AN 2525168]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2004.
   Strandkézilabdázás játékszabályok / [összeáll. Bonifert Ferenc et al.] ; [kiad. a Magyar Kézilabda Szövetség]. - [Budapest] : M. Kézilabda Szövets., 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
kézilabda - játékszabály
796.322.063
[AN 2527474]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2004.
   A szalma, gyékény, csuhé felhasználása játszóházakban / [az illusztrációkat kész. Kocsis Klára] ; [fotó Pap István, Bakula János] ; [közread. Békés Megye Képviselő-testülete Megyei Művelődési Központja és Kézműves Szakiskolája]. - Békéscsaba : Békés M. Képviselőtestülete M. Művel. Közp. és Kézműves Szakisk., [2004]. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: A szalmafonás hagyománya, játszóházi alkalmazása / Bencsik Márta. A kádárgyékény és a mogyorógyékény feldolgozása és alkalmazása a népi játszóházban / Hodoroga Péter. A kukorica mint a játszóházak sokoldalú alapanyaga / Sindelné Ábrahám Erika
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-3929-8)
iparművészet - szalmafonás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2527330]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2004.
Szekeres Éva
   Festett minták textilanyagokra / Szekeres Éva. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/108.)
ISBN 963-9560-66-9 fűzött : 698,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2522277]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2004.
Vöröss Endre
   25 sikeres év : [az Atomerőmű SE jubileumi kiadványa ...] / [írta és szerk. Vöröss Endre]. - [Paks] : ASE, 2004. - 40 p. : ill., színes ; 26 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Atomerőmű Sportegyesület
Paks - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Paks)(091) *** 061.2(439-2Paks)
[AN 2523189]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11462 /2004.
Barla-Szabó László
   A Vastagh művészcsalád : Ernst Múzeum, Budapest, 2004. szeptember 5 - október 3. / [a katalógust írta Barla-Szabó László]. - Budapest : Ernst Múz., [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7032-05-3 fűzött : ár nélkül
Vastagh család
Magyarország - képzőművészet - családtörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"18/19" *** 929.52(439)Vastagh *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2524376]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2004.
Campbell, James W. P.
Brick (magyar)
   A tégla világtörténete / James W. P. Campbell ; Will Pryce fotóival ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 320 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 314-318.
ISBN 963-09-4566-5 kötött : 8990,- Ft
építészettörténet - tégla - művelődéstörténet - fényképalbum
72(100)(084.12) *** 72.023 *** 691.421 *** 666.71 *** 77.04(410)(092)Pryce,_W. *** 930.85(100)
[AN 2523124]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2004.
Dalí íntim (magyar)
   Dalí közelről : rajzok, feljegyzések és gondolatváltások kortárs alkotók között / André Breton [et al.] ; előszó Montse Aguer ; [... gond. Joan Tarrida és Nilda Echarri] ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Helikon : [Figueres] : Fundació Gala-Salvador Dalí, 2004. - 137, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-208-882-4 kötött : 4990,- Ft
Dalí, Salvador
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2524364]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2004.
   Gádor Magda / [... szerk. Csák Ferenc] ; [az utószót írta Szabó Júlia] ; [a fényképfelvételeket kész. Takács Ágnes et al.]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2004. - 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest, ISSN 1219-4506 ; 24.)
Bibliogr.: p. 128. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-214-953-X kötött : ár nélkül
Gádor Magda (1924-)
Magyarország - szobrász - életrajz
73(439)(092)Gádor_M.
[AN 2527158]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2004.
   Galimberti emlékkiállítás : Galimberti Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából : Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2003. május 23 - augusztus 31. / [a kiadványt szerk., a kiállítást rend. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2003. - [82] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Magyar, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. [80-81.]
ISBN 963-7212-37-X fűzött : ár nélkül
Galimberti Alajos (1847-1897)
Galimberti Sándor (1883-1915)
Dénes Valéria (1877-1915)
Galimberti Lanow Mária (1880-1950)
75(439)(092)Galimberti_S. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2525200]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2004.
Keserue Zsolt (1968-)
Művek (vál.)
   Keserue Zsolt, 1995-2003. - [Dunaújváros] : [Magánkiad.], 2004. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-905-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Keserue_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2527362]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2004.
Kolba Judit, H. (1937-)
   Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum : 14-17. Jahrhundert / Judit H. Kolba ; [Übers. Éva Moskovszky und Eszter Aczél] ; [Photos András Dabasi] ; [Zeichnungen Katalin Bodnár]. - Budapest : Mus. Nat. Hung., 2004. - 236 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series mediaevalis et moderna, ISSN 1786-2663 ; 1.)
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 963-7061-02-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ötvösség - középkor - múzeumi katalógus
739.1(439)"13/16" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2525856]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2004.
Kovács Sándor (1954-)
   Bús düledékeiden.. : Kárpátalja középkori várépítészeti emlékei / írta és a fényképeket kész. Kovács Sándor. - Budapest : Minerva Műhely, 2004. - [44] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-214-461-9 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - vár
728.81(477.87)
[AN 2525766]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2004.
Kurucz István András (1960-)
   Alföldi ikon : Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria, 2004 / Kurucz István András ; [közread. az] Alföldi Galéria. - Hódmezővásárhely : Alföldi Galéria, 2004. - [24] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Kurucz. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kurucz István András (1960-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kurucz_I._A. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2527409]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2004.
   A magyar festészet remekei : hetvenöt mester száz képe / [az életrajzokat és a képmagyarázatokat írta Vadas József]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, cop. 2004. - 201 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-13-5375-3 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - festészet
75(439)
[AN 2529318]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2004.
Magyar Klára (1949-)
   Sikoly a természetért : fák, madarak, virágok / Magyar Klára. - [Budapest] : Szerző, 2004. - 73 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-460-297-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Magyar_K.
[AN 2527502]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2004.
Márton László (1928-2003)
   Falvak, tanyák, puszták népi építészete : fotóalbum / Márton László ; [szerk. B. Szűcs Irén]. - Békés : [Jantyik Múz.], 2004. - 103 p. : ill. ; 16x23 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 29.)
ISBN 963-216-436-9 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - népi építészet - fényképalbum
72.031.4(439.175)(084.12) *** 77.04(439)(092)Márton_L.
[AN 2524547]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2004.
   Mucsi András emlékkönyv / [szerk. Kaposi Endre]. - Esztergom : Esztergom és Vidéke [Szerk.], 2004. - 102 p. ; 22 cm. - (Esztergomi füzetek, ISSN 1416-7425 ; 6.)
Bibliogr.: p. 99-102. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
Mucsi András (1929-1994)
Magyarország - művészettörténész - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz
7.072.2(439)(092)Mucsi_A. *** 012Mucsi_A.
[AN 2523161]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2004.
   Művészet határtalanul : ... Aradon, a Delta Galériában 2004. április 2-án és Orosházán, a Városi Képtárban 2004. május 7-én kiállító művészek bemutatkozó albuma / [kiad. a] Kulturális Kapcsolatok Egyesülete. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2004. - 51 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar, román és angol nyelven
ISBN 963-216-324-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Románia - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(498)"200" *** 061.4(439-2Orosháza) *** 061.4(498-2Arad)
[AN 2525990]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2004.
Nagy Mari
   Nemezkészítés Tusetiában / Nagy Mari, Vidák István. - Kecskemét : Szerzők, 2003. - 42 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Tanulmányok a nemezkészítésről ; 6.)
Bibliogr.: p. 39. - Példányszám: 250
ISBN 963-430-789-2 fűzött : ár nélkül
Grúzia - textilművészet - nemez - helyismeret
745.52 *** 677.026.24 *** 908.479.22
[AN 2522262]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2004.
   Naiv festmények a Saphier gyűjteményben : Szombathelyi Képtár, 2004. július 29 - augusztus 31. / [a kiállítást rend. ... Gálig Zoltán és Saphier Dezső]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2004]. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-8368-56-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - festészet - naiv festészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 75.036.031.2(439) *** 069.017(439)Saphier-gyűjtemény *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2524647]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2004.
Nemcsics Antal (1927-)
   Színdinamika : színes környezet tervezése / Nemcsics Antal. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2004. - 509 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 356-379.
ISBN 963-05-8027-6 kötött : 6000,- Ft
színtan - építészet
72.017.4
[AN 2530673]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2004.
   Nemzedékek, 1903-2003 : id. Szabó István szobrászművész és alkotó családtagjainak kiállítása a JAMK üvegcsarnokában, 2003. május 9 - június 29-ig / [a kiállítást rend. Kelemenné Peák Ildikó] ; [a kiadványt szerk. Gálné Horváth Mária] ; [a József Attila Művelődési Központ ... kiadványa]. - [Salgótarján] : JAMK, [2004]. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 2527388]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2004.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (2.) (2003) (Vöröstó)
   II. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Vöröstó, 2003. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - [31] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül
szobrászat - konferenciakiadvány
73(100)"199" *** 73.023.2 *** 061.3(439-2Vöröstó)
[AN 2527354]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2004.
Pedrocco, Filippo
L'arte di Venezia (magyar)
   Velence művészete / Filippo Pedrocco ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2004. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5315-X kötött : 5990,- Ft
Venezia - művészettörténet
7(45-2Venezia)"11/18"
[AN 2524353]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2004.
Péreli Zsuzsa (1947-)
Művek (vál.)
   Péreli Zsuzsa / előszó ... Michèle Giffault ; [... ford. ... Horváth Lia, ... Marcel Saché] ; [fotók ... Szelényi Károly et al.] ; [közread. a] Kovács Gábor Művészeti Alapítvány. - [Budapest] : Kovács G. Műv. Alapítvány : M. Képek, [2004]. - 126 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 963-9439-30-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Péreli_Zs.
[AN 2525217]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2004.
La pittura moderna (magyar)
   A modern festészet / Stefano Zuffi gondozásában ; [ford. Balázs Zsuzsanna]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 399 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-596-152-9 kötött : 12000,- Ft
festészet - 19. század - 20. század
75(100)"18/19"
[AN 2524238]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2004.
Sárkány József (1955-)
   Geszler Mária Garzuly / Sárkány József. - Budapest : Ernst Múz., 2004. - [2], 107, [2] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm. - (Dorottya könyvek, ISSN 1785-6140 ; 3.)
Magyar, angol és japán nyelven
Fűzött : ár nélkül
Geszler Mária (1941-)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Geszler_M.
[AN 2524565]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2004.
Sisa József (1951-)
   A nádasdladányi Nádasdy-kastély / Sisa József ; [a Nádasdy család családfáját összeáll. Gudenus János József] ; [fotók Hajdi Márta et al.]. - Budapest : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2004. - 167 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Épített örökségünk, ISSN 1786-0903)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-879-7 fűzött : ár nélkül
Nádasdladány - kastély
728.82(439-2Nádasladány)
[AN 2525878]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2004.
Stróbl Mihály (1906-1996)
   A gránitoroszlán : egy magyar szobrász élete a Magyar-Osztrák Monarchiában : Strobl Alajos életútja / Stróbl Mihály ; [kiad. a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány]. - Budapest : Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, 2004. - 299 p. : ill. ; 25 cm
Műjegyzék: p. 279-299.
ISBN 963-216-895-X fűzött : ár nélkül
Strobl Alajos (1856-1926)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Stróbl_A.
[AN 2526953]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2004.
Szász Endre (1926-2003)
Művek (vál.)
   Szász Endre : 1926. január 7. Csíkszereda - 2003. augusztus 18. Mosdós : emlékkiállítás : Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2004. január 7 - február 28. / [a kiadványt szerk., a kiállítást rend. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2004]. - [47] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-7212-38-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szász_E. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2525192]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2004.
   Száz éve a tóért : a Balatoni Szövetség centenáriumára / [szerk. Buza Péter] ; [írta Elek Miklós et al.] ; [kiad. a Balatoni Szövetség]. - Balatonfüred : Balatoni Szövets., 2004. - 74 p. : ill., színes ; 22 cm + képeslap
ISBN 963-216-510-1 kötött : ár nélkül
Balaton - területfejlesztés - regionális tervezés - társadalmi szervezet
711.2(439)(285.2Balaton) *** 061.2(439)
[AN 2522578]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2004.
   A vajai Vay-várkastély és múzeum / összeáll. Molnár Sándor ; [fotó Boros György, Helge Lindau]. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 2004. - 28 p. : ill., színes ; 18 cm. - (A Vay Ádám Múzeum Baráti Kör kiadványa, ISSN 0133-8471)
Borítócím: Vay-kastély. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-216-044-4 fűzött : ár nélkül
Vay Ádám Múzeum (Vaja)
Vaja - kastély - múzeumi kiadvány
069(439-2Vaja)(036) *** 728.82(439-2Vaja)(036)
[AN 2529757]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2004.
   Változó világ-képek : nemzetközi kiállítás : Rippl-Rónai Múzeum, ... Kaposvár, ... 2004. június 3 - július 15. = Changing world image : international exhibition / [... rend., a katalógust szerk. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., [2004]. - [88] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-7212-40-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(4)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2525206]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2004.
Várkonyi György (1951-)
   Gyarmathy Tihamér : festmények / [... írta Várkonyi György]. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, 2004. - 317, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest, ISSN 1219-4506 ; 22.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és francia nyelven
ISBN 963-214-954-8 kötött : ár nélkül
Gyarmathy Tihamér (1915-)
Magyarország - festőművész - életrajz
75(439)(092)Gyarmathy_T.
[AN 2527165]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2004.
Vencsellei István (1934-)
   Kortársaim / Vencsellei István. - Debrecen : [Magánkiad.], 2004. - 95 p. : ill. ; 28 cm
Kész. a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban 2004. jún. 18 - aug. 8. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - portré - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Vencsellei_I. *** 77.041.5 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2525823]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2004.
Vörös Géza (1897-1957)
Művek (vál.)
   Vörös Géza (1897-1957) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2004. október 16-tól november 13-ig / [... vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Haas János et al.]. - Budapest : Haas Galéria, [2004]. - 12 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vörös_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2526941]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11494 /2004.
According to the Rolling Stones (magyar)
   According to the Rolling Stones : az igaz történet / Mick Jagger [et al.] ; szerk. Dora Loewenstein és Philip Dodd ; [ford. Lehoczki Bernadett, Mozsik Imre, Wierdl Sára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 360 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Diszkogr.: p. 348-353.
ISBN 963-09-4565-7 kötött : 8500,- Ft
Rolling Stones
Anglia - zenetörténet - könnyűzene - együttes
78.067.26.036.7(410)Rolling_Stones
[AN 2523255]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2004.
Cserményi Virág
   Fújhatjuk : az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület története, 1924-2004 / Cserményi Virág. - [Ajka] : Ajka Vár. Bányász Fúvószenekar Egyes., [2004]. - 104 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-216-413-X fűzött : ár nélkül
Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület
Ajka - zenetörténet - fúvószenekar
785.11.071(439-2Ajka) *** 788
[AN 2526157]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2004.
Forrai Katalin (1926-)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, 2004. - 84, [3] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 20 cm
ISBN 963-346-144-8 kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-265-7)
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 394.3-053.2(=945.11)
[AN 2528688]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2004.
Gould, Glenn
   Tiltsuk be a tapsot! : válogatott írások / Glenn Gould ; [vál. és az utószót írta Wilheim András] ; [ford. Barabás András, Csuhai István]. - Budapest : Európa, 2004. - 417, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7554-9 kötött : 2900,- Ft
zeneelmélet
78.01
[AN 2527468]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2004.
Nógrádi Gergely
   Hogyan csináljunk Pavarottit? : a sztármenedzselés kézikönyve / Nógrádi Gergely. - Budapest : Presskontakt, 2004. - 181 p. ; 22 cm
A függelékben Sándor András interjúi a magyar könnyűzenei élet topmenedzsereivel. - Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 963-9503-11-8 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - könnyűzene - könnyűzenei előadó - támogatás - interjú
78.075(439)(047.53) *** 78.071.2(439) *** 78.067.26.036.7(439)
[AN 2523204]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2004.
Zimmermann, Anton
   Four symphonies / Anton Zimmermann ; ed. by János Bali and Péter Halász ; introd. by Péter Halász ; [... ford. Bánfalvi Judit]. - Budapest : MTA ZTI, 2004. - 301 p. : ill., kotta ; 29 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 20.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-7074-87-2 fűzött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia - zeneszerző - 18. század - szimfónia
78.071.1(436)(092)Zimmermann,_A. *** 78.082.1
[AN 2524464]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11500 /2004.
   A Békés Megyei Jókai Színház 50 éve / [szerk. Józsa Mihály] ; [anyaggyűjtés ... Simon József] ; [fotók Demény Gyula et al.]. - Békéscsaba : Békés M. Jókai Színház, 2004. - [295] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-216-822-4 kötött : ár nélkül
Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba)
Békéscsaba - színház
792(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 2526957]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2004.
Homoki-Nagy István (1914-1979)
   Cimborák / Homoki-Nagy István ; a szerző eredeti felvételeivel ; [... szerk. Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Mercurius, 2004. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Tart.: Nádi szélben ; Hegyen-völgyön
ISBN 963-86469-2-6 kötött : 2980,- Ft
természetfilm
791.43.071.1(439)(092)Homoki-Nagy_I. *** 791.43.042 *** 591.5(0:82-31)
[AN 2522688]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11502 /2004.
Balogh Ágnes
   Német építőipari szakmai nyelvkönyv / Balogh Ágnes ; [a szakmai fejezetek m. változatát összeáll. Szerényi Attila] ; [a ... rajzokat kész. Botos Andrea]. - Pécs : Szega Books, 2004. - 261, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86470-0-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - szaknyelv - építőipar - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 69
[AN 2525966]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2004.
Balogh Lajos (1933-)
   Büki tájszótár / írta Balogh Lajos. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2004. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-216-002-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-0002-9)
Bük - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Bük) *** 809.451.1-321.1
[AN 2526330]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2004.
Berta Árpád (1951-)
   Szavaimat jól halljátok.. : a türk és ujgur rovásírásos emlékek kritikai kiadása / Berta Árpád. - Szeged : JATEPress, 2004. - XIII, 323 p. ; 23 cm
Ótörök nyelvemlékek transzliterációja, transzkripciója és magyar nyelvű fordítása. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-682-2 fűzött : ár nélkül
török nyelv - 8. század - 9. század - rovásírás - nyelvemlék
809.438.9-82"07/08" *** 003.335.4
[AN 2526788]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2004.
Bevka, Oleksa
   Slovnik-pam'âtnik : dìalektnij slovnik sela Polâni Maramorošsʹkogo komìtatu = Emlékszótár : a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / Oleksa Bevka ; redaguvav ta peredmovu napisav Ìštvan Udvarì ; zamìstʹ pìslâmovi Žìgmond Bodzej. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 15.)
Az előszó magyar nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9385-79-4 fűzött : ár nélkül
ukrán nyelv - nyelvjárás - kétnyelvű szótár
808.75-087(498.4-2Havasmező) *** 801.323=875=83
[AN 2521417]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2004.
Büttner, Peter
   Német - magyar társalgás = Deutsch - ungarisches Konversationsbuch / Peter Büttner. - Székesfehérvár : Lexika, 2004. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-26-X fűzött : 896,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)
[AN 2525138]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2004.
Czifra Éva
   Három hónap alatt középfokú! : hogyan tanuljunk nyelveket? / Czifra Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2004. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 204.
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-214-185-7)
nyelvvizsga - nyelvoktatás
802/809 *** 371.27 *** 372.880
[AN 2529752]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2004.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Kissné Lénárd Csilla. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-214-2 kötött : 1500,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2529118]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2004.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-346-219-3)
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 2529115]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2004.
Egry J. Anna
   Ich spreche deutsch : német beszédgyakorlatok : [a legfontosabb tudnivalók németül] / Egry J. Anna. - Nyíregyháza : Black & White, [2004], cop. 1999. - 141 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9260-30-4)
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2527676]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2004.
   Entre culturas y negocios : kultúraközi kommunikáció és menedzsment spanyol nyelven / [szerk. Győri Anna] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - Budapest : BGF Külker. Főisk. Kar, 2004. - 164 p. : ill. ; 25 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 164. - Példányszám: 110
Fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - szaknyelv - kommunikáció - egyetemi tankönyv
806.0(075.8)=945.11 *** 316.77
[AN 2527475]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2004.
Farkas Józsefné
   Unsere Feste : im Kindergarten, in der Schule, zu Hause : [didaktische und praktische Anleitungen] / Farkas Józsefné ; [Ill. Hajnalka György]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1997. - 128 p. : ill., részben kotta ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 963-19-4927-3 fűzött : ár nélkül
német nyelv - iskolai ünnepély - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11 *** 371.383
[AN 2530999]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2004.
   Felkészülés a francia gazdasági nyelvvizsgára / Balogh Katalin [et al.] ; [szerk. Olach Edit]. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 326 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-575-5 fűzött : 3490,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - nyelvkönyv
804.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2527139]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2004.
Hegymegi Éva
   Műszaki angol = Technical English / Hegymegi Éva. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 367 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9536-13-X fűzött : 4980,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - műszaki tudomány - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 62
[AN 2526929]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2004.
Henger Krisztina
   A jelnyelvi tolmácsolás alapismeretei / Henger Krisztina, Kovács Zsuzsanna. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 121-122. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86404-8-0)
nagyothalló - beszéd - jel - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.952(078) *** 82.03(078)
[AN 2523109]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2004.
Konrád Miklós
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - Budapest : Akad. K., 2004. - 649, [16] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8176-0 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2525982]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2004.
Kossa János (1907-1980)
   Kettős idegenségben : válogatott nyelvművelő írások / Kossa János ; [a sajtó alá rendezést ... Szeli István végezte]. - Budapest : Timp, 2003. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-510-9 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvhelyesség
809.451.1-06
[AN 2525807]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2004.
Laczkó Krisztina (1967-)
   Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. - Budapest : Osiris, 2004. - 1539 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára)
Kötött : 5980,- Ft (hibás ISBN 963-389-541-3)
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2521496]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2004.
Mikola Tibor (1936-2000)
   Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen / Tibor Mikola ; aus dem Nachlass hrsg. von Beáta Wagner-Nagy. - Szeged : SZTE Finnisch-Ugrisches Inst., 2004. - 175 p. ; 25 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 45.)
Bibliogr.: p. 133-142., 169-175.
ISBN 963-482-679-2 fűzött : ár nélkül
szamojéd nyelv
809.44
[AN 2521627]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2004.
Multilingual glossary of language testing terms (magyar) (röv. kiad.)
   Nyelvtudásmérési terminológiai szótár / kész. az ALTE-tagok közreműködésével ; [szerk. Fekete Hajnal, Óvári Valéria] ; [ford. Balla Ildikó]. - Budapest : ITK, 2004. - [2], 76 p. ; 20 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 963-216-476-8 fűzött : ár nélkül
nyelvvizsga - magyar nyelv - értelmezőszótár
802/809 *** 371.27 *** 809.451.1-321.1
[AN 2521509]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2004.
Nyírő Zsoltné
   A jelnyelvi tolmácsolás elmélete és gyakorlata / Nyírő Zsoltné, Szabó M. Helga. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 86 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 81-86. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-577-X fűzött : ár nélkül
nagyothalló - beszéd - jel - fordítás - tanfolyami jegyzet
800.952(078) *** 82.03(078)
[AN 2523106]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2004.
Pollmann Teréz
   Olasz - magyar fordítóiskola / Pollmann Teréz. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 177 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-9316-77-6 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - műfordítás - egyetemi tankönyv
805.0(075.8)=945.11 *** 82.03
[AN 2527678]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2004.
Takács Mari (1971-)
   Beszél a kéz / Takács Mari, Vincze Tamás. - Budapest : Csimota, 2004. - [44] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 963-86350-3-7 fűzött : 1750,- Ft
nagyothalló - képeskönyv - gyermekkönyv
800.952 *** 376.33 *** 087.5(084.1)
[AN 2526922]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2004.
Zsilák Mária (1949-)
   Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku : štúdie / Mária Žiláková. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera slavica Budapestinensia. Linguae slavicae, ISSN 1785-9816)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-706-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - szlovák nyelv - nyelvjárás
808.54-087(439)
[AN 2525874]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11525 /2004.
Bahtin, Mihail Mihajlovič
Avtor i geroj (magyar)
   A szerző és a hős / Mihail Bahtyin ; [ford. Patkós Éva]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2004. - 350 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-135-1 fűzött : 1950,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 2526672]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2004.
Bors Edit
   Az idő poétikája az önéletírásban : Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti-pragmatikai elemzése / Bors Edit. - Budapest : Akad. K., 2004. - 160 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [27.])
Bibliogr.: p. 151-160.
ISBN 963-05-8128-0 fűzött : ár nélkül
Rousseau, Jean-Jacques
Gide, André
Sartre, Jean-Paul
irodalomtudomány
82.01
[AN 2522735]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2004.
Cokely, Dennis
Interpretation: a sociolinguistic model (magyar)
   A tolmácsolás szociolingvisztikai modellje / Dennis Cokely ; [ford. Vándorffyné Lancz Edina]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 179 p. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat)
Bibliogr.: p. 162-179. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86404-0-5)
fordítás - tanfolyami jegyzet
82.03(078) *** 651.926(078)
[AN 2523091]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2004.
Havas László (1939-)
   Ianus Pannonius történelemkoncepciója / Havas László. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 7-37. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 9. = 235.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-472-827-8 fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - latin irodalom - 15. század
871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2526351]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2004.
   Kenyeres Zoltán-emlékkönyv : értés, megértés / szerk. Szabó B. István ; [kész. az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézetében, a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken]. - [Budapest] : Anonymus, 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kenyeres Zoltán műveinek vál. bibliográfiája: p. 531-542.
ISBN 963-7966-95-1 kötött : ár nélkül
irodalomtörténész - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01(439)(092)Kenyeres_Z. *** 894.511(091)"18" *** 012Kenyeres_Z.
[AN 2527358]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2004.
Lukács István (1958-)
   Térközök : horvát-magyar irodalomtörténeti tanulmányok / Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004. - 193 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Opera slavica Budapestinensia. Litterae slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-707-8 fűzött : ár nélkül
horvát irodalom története
886.2(091)
[AN 2525877]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2004.
Mansfield, Katherine
   Naplók, levelek / Katherine Mansfield ; [vál., ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Mesterházi Mónika]. - Budapest : Európa, 2004. - 760, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7638-3 kötött : 2800,- Ft
Mansfield, Katherine
író - angol irodalom - 19. század - 20. század - levelezés - memoár
820(092)Mansfield,_K.(044) *** 820-94=945.11
[AN 2523117]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2004.
Simor András (1938-)
   7 tanulmány a hispán-amerikai költészetről / Simor András. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 150 p. ; 24 cm
Gerinccím: Hét tanulmány a hispán-amerikai költészetről
ISBN 963-9316-85-7 fűzött : ár nélkül
Amerika - spanyol nyelvű irodalom története - egyetemi tankönyv
860(091)-1(7/8)(075.8)
[AN 2527677]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2004.
Varga Imre (1912-)
   Voltaire "Oreste" című tragédiájának ismeretlen magyar fordítása / Varga Imre. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 387-396. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 25. = 251.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-472-843-X fűzött : ár nélkül
Voltaire. Oreste
Franciaország - író - 18. század
840(092)Voltaire
[AN 2526409]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11534 /2004.
Bakó Endre (1938-)
   Németh László debreceni fogadtatása és kapcsolatai, 1938-1944 / Bakó Endre. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 295-319. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 18. = 244.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-836-7 fűzött : ár nélkül
Németh László (1901-1975)
Debrecen - Magyarország - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 908.439-2Debrecen
[AN 2526395]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2004.
Bartos Csaba
   Szent Varecza portréja : prózák, interjú, versek / Bartos Csaba. - [Székesfehérvár] : Bartos Cs., 2003. - 185, [7] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-460-108-1 fűzött : ár nélkül
Varecza Laci (1936-)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers
894.511(092)Varecza_L. *** 894.511-14
[AN 2527376]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2004.
Debreczeni Attila (1959-)
   Az irodalom mint életminta a 18. század végének magyar irodalmában / Debreczeni Attila. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 249-265. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 16. = 242.)
Bibliogr.: p. 264-265. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-834-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 18. század
894.511(091)"17"
[AN 2526362]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2004.
Horváth György
   A gyönki Helikon hegyének poétái / Horváth György. - [Gyönk] : [Önkormányzat], [2004]. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Gyönk Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 963-216-713-9 kötött : ár nélkül
Gyönk - író - életrajz
894.511(439-2Gyönk)(092)
[AN 2523214]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2004.
Horváth Iván (1948-)
   Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben / Horváth Iván. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - 355 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-340.
ISBN 963-05-8116-7 kötött : ár nélkül
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század
894.511(092)Balassi_B.
[AN 2529132]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2004.
Jókai Mór (1825-1904)
   Jókai Mór levelezése, 1886-1890 / összegyűjt. és sajtó alá rend. Győrffy Miklós. - Budapest : Argumentum : Akad. K., 2004. - 577 p. ; 20 cm. - (Jókai Mór összes művei. Levelezés ; 4.)
ISBN 963-446-271-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Jókai_M.(044)
[AN 2524707]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2004.
Knapp Éva (1956-)
   Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András, a vándorpoéta és könyvárus / Knapp Éva. - Debrecen : DEENK, 2003. - p. 179-247. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 15. = 241.)
Bibliogr.: p. 236-247. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 25. köt.
ISBN 963-472-833-2 fűzött : ár nélkül
Farkas András (1770-1832)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Farkas_A.
[AN 2526357]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2004.
Milosevits Péter (1952-)
   Az emberiségkölteménytől a trükkregényig : irodalmi tanulmányok / Milosevits Péter. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004. - 216 p. ; 20 cm. - (Opera slavica Budapestinensia. Litterae slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-705-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - szerb irodalom története - horvát irodalom története - irodalomtudomány - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 886.1(091)"18/19" *** 886.2(091)"18/19" *** 82.01
[AN 2525872]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11542 /2004.
Ajvaz, Michal
Návrat starého varana (magyar)
   Az öreg varánusz visszatér / Michal Ajvaz ; [ford. és az utószót írta Benyovszky Krisztián]. - Budapest : JAK : Kijárat, 2004. - 119 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 40.)
ISBN 963-9529-17-6 fűzött : 1200,- Ft
cseh irodalom - próza
885.0-31=945.11
[AN 2524672]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2004.
Akunin, Boris
Leviafan (magyar)
   Leviathan / Borisz Akunyin ; [ford. Bagi Ibolya]. - Budapest : Európa, 2004. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7636-7 kötött : 1980,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2526076]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2004.
Ambrose, Elissa
Journey of the heart (magyar)
   Teljes gyógyulás / Elissa Ambrose ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 165.)
ISBN 963-537-189-6 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527079]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2004.
Anderson, Catherine
Sweet nothings (magyar)
   Édes semmiségek / Catherine Anderson ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2004]. - 375 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-80-1 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2526773]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2004.
Baird, Jacqueline
Husband on trust (magyar)
   Férj a világ körül / Jacqueline Baird ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 316.)
ISBN 963-537-252-3 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2522690]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2004.
Barnett, Jill
Wonderful (magyar)
   Szerelemkastély / Jill Barnett ; [ford. Pap Viola]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-15-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2526940]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2004.
Black, Jonah
The black book (magyar)
   Jonah Black fekete naplója : egy "szépreményű bika" feljegyzései / [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2522563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Csaj, csaj, csaj. - 2004. - 195 p.
ISBN 963-539-378-4 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2522567] MARC

ANSEL
UTF-811549 /2004.
Cooper, James Fenimore
The red rover (magyar)
   A vörös kalóz : regény / James Fenimore Cooper ; ford. Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2004]. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-596-050-6 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2524246]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2004.
Delinsky, Barbara
Flirting with Pete (magyar)
   Szeretőm, Pete / [Barbara Delinsky] ; [ford. Ligety Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 529 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-80-0 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9421-04-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2526617]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2004.
Fielding, Helen
Olivia Joules and the overactive imagination (magyar)
   Olivia Joules és a túlfűtött képzelet / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2004. - 396 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7643-X kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2527469]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2004.
Finnamore, Suzanne
Otherwise engaged (magyar)
   Különös eljegyzés / Suzanne Finnamore ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-22-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2526630]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2004.
Fischer, Erica
Aimée & Jaguar (magyar)
   Aimée & Jaguár : szerelmi történet, Berlin, 1943 / Erica Fischer. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 295, [23] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Földes Zsuzsanna. - Bibliogr.: p. 291-295.
ISBN 963-86486-5-1 fűzött : 2480,- Ft
Wust, Elisabeth
Schragenheim, Felice
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2526236]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2004.
Forsythe, Patricia
The runaway princess (magyar)
   Államérdek / Patricia Forsythe ; [... ford. Bilik Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 179.)
ISBN 963-537-200-0 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2522662]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2004.
Foster, Lori
Treat her right (magyar)
   Ébresztő, fel! / Lori Foster ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 259.)
ISBN 963-537-276-0 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2522677]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2004.
Gifford, Barry
Wild at heart (magyar)
   Veszett a világ : Sailor és Lula története / Barry Gifford ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-43-4 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2527465]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2004.
Gold, Kristi
Dr. Dangerous (magyar)
   Testközelben / Kristi Gold ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 258.)
ISBN 963-537-275-2 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2522669]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2004.
Green, Grace
His potential wife (magyar)
   Tavirózsa / Grace Green ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 328.)
ISBN 963-537-229-9 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527082]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2004.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   A Grimm testvérek legszebb meséi : gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában / rajz Felicitas Kuhn, Anny Hoffmann és Carl Benedek ; [ford. Sz. Elek Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-069-X kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2530609]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2004.
Güntekin, Reşat Nuri
Çalikuşu (magyar)
   Madárka / Reşat Nuri Güntekin ; [... ford. Puskás László]. - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2004. - 403, [2] p. ; 20 cm. - (A török irodalom könyvtára, ISSN 1218-8603)
ISBN 963-214-542-9 fűzött : ár nélkül
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2523219]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2004.
Hearn, Lian
Tales of the Otori (magyar)
   Az Otoriak története / Lian Hearn. - Budapest : Európa, 2003-. - 19 cm
Regénytrilógia
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 1069103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fűpárna / [ford. Tábori Zoltán]. - 2004. - 376 p. : ill.
ISBN 963-07-7639-1 kötött : 2100,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2525306] MARC

ANSEL
UTF-811562 /2004.
Hohlbein, Wolfgang
Drachental (magyar)
   Sárkányvölgy / Wolfgang és Heike Hohlbein ; [ford. Zachar Viktor]. - Budapest : Egmont, 2004-. - 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2524656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A felfedezés. - 2004. - 159 p.
ISBN 963-628-064-9 kötött : 1499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2524659] MARC

ANSEL
UTF-811563 /2004.
Holt, Victoria
Pool of Saint Branok (magyar)
   Szent Branok tava / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2004. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-277-1 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2524363]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2004.
Hurley, Graham
The take (magyar)
   Rejtély a tengerparton / Graham Hurley ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 339 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-901-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2525313]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2004.
Kafka, Franz
Brief an den Vater (magyar)
   Levél apámhoz / Franz Kafka ; [ford. Szabó Ede]. - Budapest : Noran, 2003. - 120 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9539-02-3 kötött : 1800,- Ft
Csehország - német irodalom - irodalmi levél
830-6(437.1)=945.11
[AN 2524561]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2004.
Knight, Bernard
The sanctuary seeker (magyar)
   Nincs menedék : John koroner nyomoz / Bernard Knight ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-9557-17-X kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2526950]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2004.
Lain, T. H.
Oath of Nerull (magyar)
   Nerull esküje / T. H. Lain ; [ford. Zaránd Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 234 p. : ill. ; 18 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-7041-13-3 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2525862]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2004.
Lazányi Zoltán
   Adventures of ideas / [Zoltán Lazányi]. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 79 p. ; 15 cm
Angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - angol irodalom - német irodalom - elbeszélés
820-32(439) *** 830-32(439)
[AN 2525157]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2004.
L'Engle, Madeleine
Many waters (magyar)
   Özönvíz / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2004. - 236, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-31-5 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2526063]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2004.
Lowell, Elizabeth
Die in plain sight (magyar)
   A Savoy átok / Elizabeth Lowell ; [ford. Medgyessy[!] Zsófia]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 963-9526-68-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2526619]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2004.
Ludva, Roman
Jezdci pod slunečníkem (magyar)
   Lovasok a napernyő alatt / Roman Ludva ; [ford. Csoma Borbála]. - Budapest : JAK : Kijárat, 2004. - 327 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 39.)
ISBN 963-9529-18-4 fűzött : 1600,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2524666]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2004.
Mansfield, Katherine
   Elbeszélések / Katherine Mansfield ; [vál. Gy. Horváth László] ; [ford. Gy. Horváth László et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 677 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7637-5 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2523119]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2004.
Marton, Sandra
Cole Cameron's revenge (magyar)
   A gyűlölet vége / Sandra Marton ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 327.)
ISBN 963-537-228-0 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527092]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2004.
Mlodinow, Leonard
Feynman's rainbow (magyar)
   Feynman szivárványa : szépség a fizikában és az életben / Leonard Mlodinow ; [ford. Seres Iván]. - Budapest : Park, cop. 2004. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 963-530-627-X fűzött : 2200,- Ft
Feynman, Richard Phillips
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2527334]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2004.
Nordqvist, Sven
Kackel i grönsakslandet (magyar)
   Csetepaté a kiskertben / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2004]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9598-05-4 kötött : 1900,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2525193]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2004.
Nordqvist, Sven
När Findus var liten och försvann (magyar)
   Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2004]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9459-84-4 kötött : 1900,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2525195]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2004.
O'Brien, Kevin
Make them cry (magyar)
   Csak sírjanak / Kevin O'Brien ; [ford. Kamper Gergely]. - Budapest : Bolt Kft., cop. 2004. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 963-9557-18-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2526282]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2004.
P., Melissa
100 colpi di spazzola prima di andare a dormire (magyar)
   Minden este 100-szor, kefével : a szicíliai Lolita naplója / Melissa P. ; [ford. Ézsiás Zsófia]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-69-0 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - erotikus irodalom
850-993=945.11
[AN 2525278]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2004.
Parker, Barbara
Suspicion of malice (magyar)
   A végzetes gyanú : a gyilkos tenger rejtélye / Barbara Parker ; [ford. Bárdos Éva]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 406 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-821-3 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2526621]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2004.
Parker, T. Jefferson
Black water (magyar)
   Fejlövés : összetört emlékek a sötét oldalról / T. Jefferson Parker ; [ford. Szabó Kitty]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 414 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-825-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2524697]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2004.
Porter, Margaret Evans
The proposal (magyar)
   Szerelmek kertje / Margaret Evans Porter ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 379, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-368-900-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2526216]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2004.
Potok, Chaim
The chosen (magyar)
   A kiválasztott / Chaim Potok ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2004, cop. 2001. - 289 p. ; 25 cm
ISBN 963-9602-46-9 kötött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2530748]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2004.
Pratchett, Terry
Small gods (magyar)
   Kisistenek : korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Sohár Anikó]. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 310 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 112.)
ISBN 963-9566-16-0 fűzött : 1390,- Ft
fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2525304]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2004.
Radiguet, Raymond
Le diable au corps (magyar)
   A test ördöge / Raymond Radiguet ; [ford. Zigány János]. - Budapest : Eri, 2004. - 128 p. ; 18 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 1.)
ISBN 963-8090-37-5 kötött : 2520,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2528598]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2004.
Rees, Gwyneth
Fairy treasure (magyar)
   Tündérkincs / Gwyneth Rees ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2004. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 963-628-020-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2521633]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2004.
Rennison, Louise
Dancing in my nuddy-pants (magyar)
   Meztelenül táncolok : Georgia Nicolson legújabb vallomásai / Louise Rennison ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 211 p. ; 18 cm
ISBN 963-9526-78-9 fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9526-13-4)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2526698]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2004.
Rice, Anne
The tales of the body thief (magyar)
   A testtolvaj meséje : vámpírkrónikák 4. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin 2000, cop. 2004. - 408 p. ; 24 cm
ISBN 963-86140-9-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2522660]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2004.
Ridland, John
   Ballada Brahms névjegyére : válogatott versek / John Ridland ; [vál. és az utószót írta Kodolányi Gyula] ; [ford. Imreh András et al.]. - Budapest : Európa, 2004. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7695-2 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2527466]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2004.
Ryan, Kathleen
Setite (magyar)
   Középkor. Szetita / Kathleen Ryan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 348 p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 4.)
Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-14-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2525854]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2004.
Singer, Isaac Bashevis
   Mesüge / Isaac Bashevis Singer ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2004. - 239 p. ; 21 cm
A ford. a "Meshugah" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-530-011-5 kötött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - jiddis irodalom - regény
830-088-31(73)=945.11
[AN 2530718]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2004.
Summers, Essie
The house on Gregor's brae (magyar)
   Legénykérés / Essie Summers ; [... ford. Asztalos Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 315.)
ISBN 963-537-251-5 fűzött : 369,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2522685]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2004.
   Szeretem az állatot : világhírű állattörténetek / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2004. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-9375-75-6 kötött : ár nélkül
világirodalom - elbeszélés - állatirodalom
82-32=945.11 *** 59(0:82-32)
[AN 2527412]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2004.
   Thalia Savariában : a Karneválszínház három éve, 2002-2004 / [szerk. Duró Győző] ; [közread. a] Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány. - Szombathely : Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, 2004. - 207 p. ; 20 cm
Tart.: Szent Márton-játék / Duró Győző ; versek Bella István. Játék az isteni Claudiusról / Hamvai Kornél. Szombathelyi pajzánságok / Hamvai Kornél ; versek Varró Dániel. A molnár, akinek a lelkét az ördög pokolra viszi / André de la Vigne ; ford. Képes Júlia. - Egys. cím: La farce du meunier de qui le diable emporte l'âme en enfer
ISBN 963-216-595-0 fűzött : ár nélkül
világirodalom - magyar irodalom - ünnepség - dráma
82-2=945.11 *** 894.511-2 *** 061.7(439-2Szombathely)
[AN 2522331]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2004.
Thompson, Vicki Lewis
Pure temptation (magyar)
   Hajnali lovaglás / Vicki L. Thompson ; [... ford. Koltai Györgyné]. Egy ütemre / Jamie Denton ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 288 p. ; 18 cm. - (Tiffany szexi, ISSN 1786-223X)
Egys. cím: Pure temptation. The seduction of Sydney
ISBN 963-537-311-2 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2527528]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2004.
Thurston, Robert
Falcon rising (magyar)
   A sólyom felemelkedése / Robert Thurston ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 279 p. ; 19 cm. - (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 8.). (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-9399-85-X fűzött : 1698,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2524400]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2004.
   Vidám elmék, elmés bölcseségek[!] / [Petz József és György Edit gyűjtései nyomán ford. és szerk. György Edit]. - 2. kiad. - Szada : Kassák, 2004. - 107 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 17.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-86-2)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2528595]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2004.
Zane, Carolyn
Tex's exasperating heiress (magyar)
   A szerencsemalac / Carolyn Zane ; [... ford. Fejes Júlia]. Bizalmi állás / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Haiman Ani]. Csőre töltve / Annette Broadrick ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2004/5.)
Egys. cím: Tex's exasperating heiress. The playboy's office romance. Hard to forget
ISBN 963-537-208-6 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2527096]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11598 /2004.
Acsádi Rozália (1957-)
   Tükröződések / Acsádi Rozália. - Szekszárd : Kerényi Ny., 2004. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8242-29-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - szobrász - 21. század - vers
894.511-14 *** 73(439)(092)Acsádi_R.
[AN 2526689]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2004.
Áprily Lajos (1887-1967)
   Apa és fiú : Áprily Lajos és Jékely Zoltán erdélyi versei / összeáll. és bevezetéssel ell. Pomogáts Béla. - [Budapest] : Közdok, [2004]. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 963-552-366-1 fűzött : ár nélkül
Erdély - magyar irodalom - helyismeret - vers
894.511-14 *** 908.439.21(0:82-14)
[AN 2521722]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2004.
Bárány Tamás (1922-)
   Az évszázad vándora : két dráma / Bárány Tamás. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2004. - 211 p. ; 20 cm
Tart.: Az évszázad vándora ; Brutus
ISBN 963-9114-76-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2521404]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2004.
Bartos Csaba
   Világvége : prózák : kolligátum / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2004. - [38] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-460-334-3 fűzött : 100,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3 *** 894.511-994
[AN 2527380]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Bolondos mesék / Benedek Elek ; [szerk. Zavaczki Gabriella] ; [ill. Őszi Zoltán]. - [Debrecen] : TKK, [2004]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9371-50-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2523272]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Katalin / Benedek Elek. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 175 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-26-7 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2522285]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szülőföldem : erdélyi történetek a szeretetről / Benedek Elek. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2004. - 147 p. ; 19 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 963-9488-22-4 kötött : 1890,- Ft
ISBN 963-9488-25-9 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2524396]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2004.
Beney Zsuzsa (1930-)
   Tél : versek / Beney Zsuzsa. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2004. - 81 p. ; 14x14 cm
ISBN 963-9114-75-8 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521391]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2004.
Berkes Imre (1878-1949)
Bülbül hadnagy (új kiadása)
   Lipiboki : néhány drága nap Galíciából / Berkes Imre. - Budapest : Eri, 2004. - 94 p. ; 17 cm. - (Kis szerelmes irodalom, ISSN 1785-671X ; 5.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-71-5 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2525847]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2004.
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve (magyar, angol)
   Jónás próféta könyve : Biblia - Ószövetség = The Book of Jonah : Jonah's prayer = The Book of Jonah : Holy Bible - Old Testament / [szerk. ... Bíró Katalin] ; [ill. ... Takáts Márton]. Jónás könyve : Jónás imája / Babits Mihály ; [... ford. ... Tótfalusi István]. - Budapest : Tiara, cop. 2004. - 69, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86256-6-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum - ószövetségi prófétai könyv
894.511-13.02=20 *** 224.92.04=945.11=20
[AN 2526222]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2004.
Bíró László
   Szezon : filmregény / Török Ferenc azonos című filmje alapján írta Bíró László. - Budapest : Jaffa, 2004. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 963-9604-07-0 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2524374]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2004.
Csomós Róbert (1930-)
   A mosolygó oroszlán esete és még 32 krimi / Robert Pescador. - Budapest : Villon, cop. 2004. - 228 p. ; 21 cm
Gerinccím: 33 krimi
ISBN 963-216-936-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.4
[AN 2526308]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2004.
Devecsery László (1949-)
   A kék pék meséi / Devecsery László ; Karácsonyi György illusztrációival. - Debrecen : TKK, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-596-059-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2524294]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2004.
Donászy Magda (1911-1988)
   Csóka, róka, móka / Donászy Magda ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-346-629-6 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2522343]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2004.
drMáriás
   Lomtalanítás / drMáriás ; a ... képeket Bácsi Róbert kész. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2004. - 133, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86486-6-X fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2526298]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2004.
Ecseki András (1953-)
   Szisszenések és sikolyok / Ecseki András ; ill. Imre Lajos ; [kiad. a Keller Lajos Városi Könyvtár]. - Mindszent : Keller L. Vár. Kvt., 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-216-463-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2524730]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2004.
   Erdőország meséi. - Pécs : Alexandra, 2004. - 85, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Tart.: Málnaszüret / [... Tóth Teodóra]. Süni Dini nagy napja / [... Eszes Hajnal]
ISBN 963-368-886-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2527371]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2004.
   Egy felejthetetlen irodalmi műsor emlékére : Bodnár István költő, Csókás Ferenc költő, Lakó János költő, műfordító, Peresztegi Sándor költő, tudományos cikkíró, tankönyvíró, Szabadi Zoltán költő, műfordító. - [Budapest] : Jelenlét 2000', [2004]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmi, művészeti díjas alkotók bemutatása sorozat, ISSN 1786-2728 ; 1.)
A 2002. december 13-án rendezett szerzői est műsora
ISBN 963-86328-9-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2525852]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2004.
Félicité, Annabelle
   Berci, az időjós kiscsacsi és más történetek / Annabelle Félicité de Valois, Karssay Natália Constancia. - Budapest : Pro Educatio, 2004. - 60, [4] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Közel a természethez)
ISBN 963-86600-0-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2527173]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2004.
Félicité, Annabelle
Berci, az időjós kiscsacsi és más történetek (spanyol)
   Barto el borriquito que adivinaba el tiempo y otros cuentos / Annabelle Félicité de Valois, Natália Constancia de Karssay ; [trad. Julio F. Zavaleta]. - Budapest : Pro Educatio, 2004. - 60, [4] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Cerca de la naturaleza)
ISBN 963-86600-1-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2)=60 *** 087.5(084.1)
[AN 2527181]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2004.
Feuerabend Zoltán
   Kaktuszvirág / Feuerabend Zoltán ; [graf. Szabados István]. - [Nyíregyháza] : Feuerabend Z., 2004. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-852-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2524359]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ugri meg Bugri és más mesék / Gárdonyi Géza ; [összeáll. Zima Szabolcs] ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-191-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2524289]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2004.
Goldman Júlia
   Pokoli balhé / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2004. - 283 p. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-86-8 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2526226]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2004.
Gyertyán Ervin (1925-)
   Értékek csapdája : esszék, tanulmányok / Gyertyán Ervin. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2004. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-77-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2521400]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2004.
Hámor Vilmos (1949-)
   Szanálás : jegyzetlapok és... / Hámor Vilmos. - [Győr] : Szerző, cop. 2004. - 192 p. ; 18 cm
ISBN 963-460-036-0 fűzött : 901,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2527112]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2004.
Harcsás Judit
   Boldogságkeresők / Harcsás Judit, Vida Melinda. - Győr : Harcsás J., 2004. - 301 p. : ill ; 21 cm
ISBN 963-460-267-3 fűzött : 1620,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2526727]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2004.
Horváth György Viktor
   A báró / Harold Barouche. - [Budapest] : Inomi, cop. 2004. - 317 p. : ill. ; 18 cm. - (Távoli világok, ISSN 1588-6077 ; 5.)
Fűzött : 1590,- Ft : 6,3 ? (hibás ISBN 963-86435-8-7)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2524377]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2004.
Jeles András (1945-)
   József és testvérei : jelenetek egy parasztbibliából : irodalmi forgatókönyv / Jeles András ; [közread. a] Panoráma Film. - Budapest : Panoráma Film, [2004]. - 67, [10] fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2522673]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2004.
Kajtár Sándor
   Struccolás / az életből elleste, néhol ford., ferdítette, értelmezte Kajtár Sándor ; saját kriksz-krakszait hozzá mellékelte Kapitány József. - Budapest : Papp-Ker, [2004]. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9418-75-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526715]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2004.
Kardos András (1953-)
   A véletlen tekintet : esszék, kritikák / Kardos András. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2004. - 591 p. ; 21 cm. - (Cura metaphysicae)
ISBN 963-216-560-8 kötött : 2001,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 2527674]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2004.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Ünnepély a nagy üvegverandán / Kárpáti Kamil ; [... ill. Rátkay Endre ...]. - Budapest : Stádium, 2004. - 208, [4] p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)
ISBN 963-9156-42-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2525274]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2004.
Keresztury Dezső (1904-1996)
   Szétbogozhatatlan : válogatott versek a szerelemről, 1930-1995 / Keresztury Dezső ; [vál. és szerk. a költő, feleségével] ; [ill. Kass János] ; [kiad. a József Attila Városi Könyvtár]. - Zalaegerszeg : JAVK, 2004. - 61 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám összesen: 500, ebből 100 számozott
ISBN 963-216-472-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526915]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2004.
Kertész Mihály (1888-1945)
   Így éltünk mi.. : Kertész Mihály szolnoki tárcái / [vál. és szerk. Kósa Károly] ; [ill. Meggyes László Vendel]. - Szolnok : Verseghy Kör : Verseghy F. Kvt., 2004. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Verseghy kiskönyvtár, ISSN 1786-2906 ; 1.)
Bibliogr.: p. 90-91. - Példányszám: 250
ISBN 963-7613-47-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2527515]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2004.
Kovács Barbara
   A legszebb varázslat / Kovács Barbara ; rajz. Tényi Katalin. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-336-981-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2526314]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2004.
László Noémi (1973-)
   Százegy / László Noémi. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2004. - 127 p. ; 21 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 6.)
ISBN 973-8045-63-0
ISBN 963-86368-9-0 kötött : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2513643]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2004.
László Szilvia, K.
   Miri, a manólány / K. László Szilvia. - Debrecen : TKK, [2004]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 963-596-057-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2524555]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2004.
   A legnagyobb magyar : magyar történelmi mondák, XVII-XIX. század / [összeáll. Zima Szabolcs] ; [ill. Sz. Havasi Gyopár]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-094-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - monda
894.511-343 *** 398.223(=945.11)
[AN 2525884]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2004.
Lengyel Andor (1977-)
   Kistestvér : forgatókönyv / írta Lengyel Andor, Moharos György, Schilling Zoltán ; [közread. a] Schilling-Moharos Film. - [Budapest] : Schilling-Moharos Film, 2003. - 71 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2524736]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
   Zsengék / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat és szövegmagyarázatokat összeáll. Bene Kálmán]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2004. - 242 p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 37.). (Madách Imre művei. Drámák ; 1.)
Tart.: Commodus ; Nápolyi Endre
ISBN 963-9386-22-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2527352]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2004.
Majoros Sándor (1956-)
   Meghalni Vukovárnál / Majoros Sándor. - Budapest : Timp, 2003. - 159 p. ; 22 cm. - (Timp széptár ; 1.)
ISBN 963-210-056-5 kötött : ár nélkül
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 2525833]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 292, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-208-833-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2529400]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *
ISBN 963-8318-13-9
894.511-1/-9
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   64., Novellák : folytatás. - 2004. - p. 10111-10264.
ISBN 963-9556-02-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2525819] MARC

ANSEL
UTF-8


   65., Novellák : folytatás. - 2004. - p. 10271-10424.
ISBN 963-9556-03-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2525822] MARC

ANSEL
UTF-811640 /2004.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött : ár nélkül
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 235 p.
ISBN 963-9291-62-5
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522159] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 206 p.
ISBN 963-9291-63-3
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522160] MARC

ANSEL
UTF-811641 /2004.
Nyirő József (1889-1953)
   Halhatatlan élet / Nyirő József. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-92-4 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2530587]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2004.
Ördögi Roy Slade
   Cápakaka / Ördögi Roy Slade. - Budapest : Bestline, 2004. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-804-2 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2527382]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2004.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott novellák / Örkény István ; [... összeáll. Fráter Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 362 p. ; 18 cm
ISBN 963-9578-15-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2523210]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2004.
Parker, Cynthia
   Házitündér / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-45-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2522642]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2004.
Rott József (1964-)
   Csaposok, cselédek, csavargók : válogatott novellák és elbeszélések / Rott József. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2004. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-9145-33-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2522341]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2004.
Sári László (1950-)
   Az ifjú Lin-csi vándorlásai / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Írás, 2004. - 242, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-8417-07-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásfilozófia
894.511-96
[AN 2526963]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2004.
Sonn, Susanne
   Halálos téboly / Susanne Sonn. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2004. - 190 p. ; 14 cm. - (Orvoskrimi)
ISBN 963-9557-16-1 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2527364]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2004.
Szakonyi Károly (1931-)
   A szép hadnagyné : novellák / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2004. - 350, [2] p. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 3.)
ISBN 963-9156-43-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2525710]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2004.
Szántai Edina
   Tündérrege : az Éj Erdeje / Szántai Edina. - Debrecen : TKK, [2004]. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 963-5960-55-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2524560]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2004.
Szekeres Endre (1921-)
   Pacsirtaszót hallok.. / Szekeres Endre. - [Székesfehérvár] : [Magánkiad.], 2004. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-155-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2522573]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2004.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Az aranyvonat füstje / Szőcs Zoltán. - [Szentendre] : Kairosz, [2004]. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-33-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2526683]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2004.
Takács Tibor (1927-)
   Magyar csillag Palermo egén : regény a Magyar Légióról, Tüköry Lajos életéről és haláláról / Takács Tibor. - Budapest : Stúdió-Pé, cop. 2004. - 222 p. ; 21 cm
Fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-7843-91-4)
Tüköry Lajos (1830-1860)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2525184]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2004.
Takács Zsuzsa (1938-)
   Üdvözlégy, utazás! / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2004. - 80, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2365-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2527042]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2004.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel : trilógia / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 1999. - 595 p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegben ; Ábel az országban ; Ábel Amerikában
ISBN 963-539-352-0 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2529748]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2004.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2004, cop. 1994. - 152, [3] p. ; 20 cm
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-539-242-7)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2529395]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2004.
Togay, Can
   Fénykutya és vonat : versek, 1974-2004 / Can Togay. - Budapest : Édesvíz, cop. 2004. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-752-6 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526143]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2004.
Tordon Ákos (1924-)
   Az utolsó oroszlán / Tordon Ákos ; [ill. Katarina Ševellová-Šuteková]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2004. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-361-549-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2525271]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2004.
Törő István (1949-)
   Szándékok : válogatott novellák / Törő István. - [Budapest] : Petit, 2004. - 468 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86283-6-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2526168]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2004.
   Utolsó versek, utolsó képek / [szerk. Tóth Péter Pál] ; [kiad. az IGEN Katolikus Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : IGEN Katolikus Kult. Egyes., cop. 2004. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-216-183-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2524571]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2004.
Vágó Csaba
   Farkashajsza / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-34-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2522654]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Felnyerített a csikóm : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 121 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-156-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526093]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Kivirágzott a gallyam : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-117-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526084]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   A nagy órás : nagy magyar vádirat, 2003 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2003. - 98 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-164-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526097]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Piros-novella : nagy magyar vádirat, 2004 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2004. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-169-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526117]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Üvöltő szelek : nagy magyar vádirat, 2004 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2004. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-460-165-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2526114]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2004.
Varga András
   Clairvoyance : versek és novellák / Varga András ; [graf. Vadi Károly]. - [Sarkad] : [Magánkiad.], 2004. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-294-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2526685]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2004.
Varga Lajos (1946-)
   Bohémek és remeték : szellemek álruhában / Varga Lajos ; [közread. a] Patrónus Közalapítvány. - Győr : Patrónus Közalapítvány, 2004. - 457, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-700-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2527318]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2004.
Végel László (1941-)
   Időírás, időközben : naplójegyzetek, 2000-2002 / Végel László. - Újvidék : Családi Kör ; Budapest : Noran, 2003. - 300 p. ; 21 cm
Példányszám: 800
Fűzött : ár nélkül
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - aforizma
894.511-84(497.1)
[AN 2524351]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2004.
Winkler András (1942-)
   Záróvizsga / Winkler András ; [... ill. Mészáros György]. - Sopron : Winkler I., 2004. - 126, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-120-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2521374]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11670 /2004.
Beer, Hans de
Kleiner Eisbär komm bald wieder! (magyar)
   Pihe, siess haza! : egy kis jegesmedve története / Hans de Beer rajz. ; [ford. Janikovszky János]. - Budapest : Móra, 2004. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7964-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2527341]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2004.
Disney, Walt
Aladdin (magyar)
   Aladdin / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 9.)
ISBN 963-627-988-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2529066]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2004.
   A farkas és a hét kecskegida és más mesék / [ill. Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-216-9 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2524272]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2004.
Heller, Sarah E.
Disney's animal stories (magyar)
   Állatmesék / [ford. Makayné Forgács Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004, cop. 2002. - 204 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E.
ISBN 963-628-012-6 kötött : 3299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2530662]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2004.
   Holle anyó / [ill. Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-183-9 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2524252]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2004.
   A holló és a róka és más mesék / [ill. Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-215-0 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2524261]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2004.
   A kis gömböc és más mesék / [ill. Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-210-X fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2524265]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2004.
Kürti Kovács Sándor
   Vidám erdei mesék / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - 69 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-368-785-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2526628]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2004.
   Piroska és a farkas / [ill. Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2004]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-182-0 fűzött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2524268]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2004.
Tóthné Pánya Marianna
   Esik eső, fúj a szél : mondókák az időjárásról, időjóslásról / Tóthné Pánya Marianna. - Debrecen : TKK, [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-596-288-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv - gyermekkönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2522152]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11680 /2004.
Davis, Jim
   Várt és váratlan vendégek / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 60.)
ISBN 963-9233-55-2 fűzött : 445,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2526748]
MARC

ANSEL
UTF-8