MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:35:38
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6289 /2005.
   Tudósítások a Kalevala Baráti Körről / [szerk. Várady Eszter]. - Budapest : Kalevala Baráti Kör, 2004. - 54 p. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-217-312-0 fűzött : ár nélkül
Kalevala Baráti Kör
Budapest - finnek - kulturális egyesület - magyarság
061.2(439-2Bp.) *** 908.480
[AN 2564413]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2005.
Wichtl, Friedrich
Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik (magyar)
   Világszabadkőművesség, világforradalom, világköztársaság / Friedrich Wichtl ; [ford. Gigler Tamás]. - Budapest : Gede, 2005. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-60-3 fűzött : ár nélkül
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100) *** 94"171/191"(089.3)
[AN 2563180]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6291 /2005.
Barbier, Frédéric
Histoire du livre (magyar)
   A könyv története / Frédéric Barbier ; [ford. Balázs Péter]. - Budapest : Osiris, 2005. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 397-400. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-723-8 kötött : 3800,- Ft
könyvtörténet
09(100)(091) *** 02(100)(091) *** 655(100)(091)
[AN 2563891]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2005.
Bart István (1944-)
   A könyvkiadás mestersége / Bart István. - Budapest : Osiris, 2005. - 191 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 963-389-724-6 kötött : 3480,- Ft
könyvkiadás - kézikönyv
655.4/.5(035)
[AN 2563892]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2005.
Budiansky, Stephen
Battle of wits (magyar)
   Elmék harca : a második világháború kódfejtésének teljes története / Stephen Budiansky ; [ford. Montanus & Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : Vince K., 2005. - 483 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-472. és a jegyzetekben
ISBN 963-9552-36-4 kötött : 3995,- Ft
második világháború - hírszerzés - kriptográfia - kód
003.26 *** 94"1939/1945" *** 327.84(100)"1939/1945"
[AN 2563867]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6294 /2005.
Verstraete, Larry
Accidental discoveries (magyar)
   Véletlen felfedezések : a kéjgáztól a dinamitig / Larry Verstraete ; ill. John Etheridge ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 135 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
ISBN 963-368-865-5 fűzött : ár nélkül
találmány - művelődéstörténet - tudománytörténet
001(100) *** 001.894 *** 930.85(100)
[AN 2562858]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2005.
Verstraete, Larry
Whose bright idea was it? (magyar)
   Kinek a fejéből pattant ki? : igaz történetek feltalálókról / Larry Verstraete ; ill. John Etheridge. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Pétersz Tamás
ISBN 963-368-866-3 fűzött : ár nélkül
találmány - feltaláló - tudománytörténet - művelődéstörténet
001.894 *** 930.85(100) *** 001(100)
[AN 2562857]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6296 /2005.
Brown, Denise Whichello
Comprehensive guide to angel therapy (magyar)
   Angyalterápia / Denise Whichello Brown. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kutor Eszter
ISBN 963-368-571-0 kötött : ár nélkül
okkultizmus - angyal
133.25 *** 398.41
[AN 2563500]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2005.
   A hét teremtő sugár / [ford. Solymos Béláné és I. L.] ; [életrajz. ... Nagyiday Adrienne] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2005. - 302 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Tart.: A hét sugár / Ernest Wood. A hét emberi vérmérséklet / Geoffrey Hodson. - Egys. cím: The seven rays ; The seven human temperaments. - I. L. fordítását átd. Szabari János
ISBN 963-85807-1-2 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 2562375]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2005.
Szabó Mária (1959-)
   A magyarok csillagai / Szabó Mária. - Budapest : Cheiron Studio, cop. 2005. - 197 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 963-218-077-1 kötött : ár nélkül
asztrológia - magyar ősvallás - magyar néprajz - magyar történelem - mitológia - magyar őstörténet
133.52 *** 299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 398.3/.4(=945.11) *** 398.221(=945.11) *** 943.9(089.3)
[AN 2564573]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2005.
Too, Lillian
Creating abundance with feng shui (magyar)
   Bőségteremtés feng shuival / Lillian Too. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 188 p. : ill. ; 25 cm. - (Napsugár könyvek, ISSN 1785-6302)
Ford. Bondy István
ISBN 963-86474-8-5 kötött : 2600,- Ft
feng shui
133.25
[AN 2562170]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2005.
Virtue, Doreen
Eating in the light (magyar)
   Táplálkozás a fényben : útmutató a spirituális fejlődést elősegítő étrend kialakításához / Doreen Virtue és Becky Prelitz ; [ford. Kiss Adrien]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 120 p. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9436-37-2)
ezoterika - diéta
133.25 *** 613.2
[AN 2564226]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6301 /2005.
   Erdei kincseskönyv : a Mecseki Erdészeti Részvénytársaság területén és vonzáskörzetében található természeti értékek és kultúrtörténeti emlékek / [szerk. Turós László] ; [közread. a] Mecseki Erdészeti Rt. - Pécs : Mecseki Erdészeti Rt., 2005. - 239 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Baranya (megye) - Mecsek - természeti környezet - emlékmű - erdészet
502(439.127) *** 725.94(439.127) *** 630(439.127) *** 061.5(439.127)
[AN 2564697]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2005.
   Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete / [szerk. Faragó Tibor, Kerényi Attila] ; [írták Faragó Tibor et al.] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Debreceni Egyetem. - [Budapest] : KVVM ; [Debrecen] : DE, 2004. - 166 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 963-472-847-2 fűzött : ár nélkül
természeti környezet - környezetszennyezés - társadalom - ezredforduló
504.03(100) *** 504.05(100)
[AN 2563486]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6303 /2005.
Blum, Wolfgang
Die Grammatik der Logik (magyar)
   A logika nyelve : bevezetés a matematikába / Wolfgang Blum ; [Nadine Schnyder ... ill.] ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 122 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 3.)
A logika nyelvtana (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9542-70-9 fűzött : 1980,- Ft
matematika
51
[AN 2564635]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2005.
Hargittai Magdolna (1945-)
   Képes szimmetria / Hargittai Magdolna, Hargittai István. - Budapest : Galenus, 2005. - 215 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-7157-00-X kötött : ár nélkül
szimmetria
514.01 *** 7.011 *** 58 *** 59
[AN 2562323]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6305 /2005.
Bührke, Thomas
E=mc2 (magyar)
   E=mc2 : bevezetés a relativitáselméletbe / Thomas Bührke ; [Nadine Schnyder ... ill.] ; [ford. Nyáry Gusztáv]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 123 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 2.)
ISBN 963-9542-75-X fűzött : 1980,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 2564644]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2005.
Walpole, Brenda
Science lab (magyar)
   Mini kutatólabor : laboratóriumi kézikönyv : [a legklasszabb kísérleti készlet] / Brenda Walpole. - Pécs : Alexandra, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm + 2 mell.
Ford. Bank Szilvia. - A füzet és a készlet közös tokban
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-394-1)
kisérleti fizika - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2562596]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6307 /2005.
   Seminar on integrated water management in the Tisza river basin : Budapest, ... 20-21 November 2003 : seminar report / [... prepared by Karina Seeberg Kitnaes] ; [org., publ. by the] Sub-regional Office for Central and Eastern Europe Food and Agriculture Organization of the United Nations, Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of The Netherlands. - [Budapest] : FAO SEUR ; [Den Haag] : Min. of Agriculture, Nature and Food Quality, 2004. - 85 p. ; 30 cm + CD-ROM
Fűzött : ár nélkül
Tisza - vízrajz - vízgazdálkodás - konferenciakiadvány
556.51(1-924.55)(282.243.742) *** 556.18(4-191)(282.243.742) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2563534]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6308 /2005.
   A térkép a történelem szemüvege : térképészeti ritkaságok a Ráday Múzeumban : válogatás Dr. Irányi Béla a Kecskeméti Református Egyházközségnek adományozott gyűjteményéből : [a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumának időszaki kiállítása, 2005. március 20 - október 30.] / [szerkesztés, életrajzok Fogarasi Zsuzsa] ; [forgatókönyv és a kiállított művek leírása Plihál Katalin]. - Kecskemét : Ráday Múz., [2005]. - 40 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-218-016-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - kartográfia - 16. század - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
528.9(439)"15/17" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2564768]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6309 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali del deserto africano e del Madagascar (magyar)
   Az afrikai sivatagok és Madagaszkár állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Alessandra Razzi. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-157-5 kötött : ár nélkül
Afrika - Madagaszkár - fauna - sivatag - gyermekkönyv
591.9(6)(252.3)(02.053.2) *** 591.9(691)(02.053.2)
[AN 2564717]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali del Polo Nord e del Polo Sud (magyar)
   Az Északi- és a Déli-sark állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-033-1 kötött : ár nélkül
Arktisz - Antarktisz - állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(98)(02.053.2) *** 591.9(99)(02.053.2)
[AN 2562419]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali dell' Amazzonia (magyar)
   Amazónia állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Aldo Ripamonti. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-030-7 kötött : ár nélkül
Amazonas-medence - állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(8)(1-928.8)(02.053.2)
[AN 2562389]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali dell' Australia e delle sue isole (magyar)
   Ausztrália és Óceánia állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Sabrina Marconi. - Pécs : Alexandra, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-032-3 kötött : ár nélkül
Ausztrália - Óceánia - fauna - gyermekkönyv
591.9(94)(02.053.2) *** 591.9(9)(02.053.2)
[AN 2564722]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali dell'America del Nord (magyar)
   Észak-Amerika állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Alessandra Razzi. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-154-0 kötött : ár nélkül
Észak-Amerika - fauna - gyermekkönyv
591.9(7)(02.053.2)
[AN 2563917]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2005.
Arzuffi, Arturo
Gli animali delle Galapagos (magyar)
   A Galápagos-szigetek és az Andok / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Gianpaolo Faleschini. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-031-5 kötött : ár nélkül
Andok - Galápagos-szigetek - állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(866.28)(02.053.2) *** 591.9(8)(238.1)(02.053.2)
[AN 2562394]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2005.
Banfi, Cristina M.
Gli animali di fiumi, laghi, coste dell' America del Nord (magyar)
   Az észak-amerikai folyók, tavak és partok állatvilága / szöveg Cristina Maria Banfi és Cristina Peraboni ; ill. Aldo Ripamonti. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-156-7 kötött : ár nélkül
Észak-Amerika - fauna - tó - folyóvíz - gyermekkönyv
591.9(7)(285.2)(02.053.2) *** 591.9(7)(282.27)(02.053.2)
[AN 2565081]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2005.
Bardelli, Giorgio G.
Gli animali dell' Asia del Sud e delle Isole della Sonda (magyar)
   Dél-Ázsia és az Indonéz-szigetek állatvilága / szöveg Giorgio G. Bardelli ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-369-155-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-369-034-X)
Dél-Ázsia - fauna - gyermekkönyv
591.9(59)(02.053.2)
[AN 2564152]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2005.
Bloom, Steve
Untamed (magyar)
   Állatok / Steve Bloom. - Pécs : Alexandra, 2004. - 421 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Bank Szilvia és Gaál Kata
ISBN 963-367-787-4 kötött : ár nélkül
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2562607]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2005.
Eberhard-Metzger, Claudia
Das Molekül des Lebens (magyar)
   Az élet molekulája : bevezetés a genetikába / Claudia Eberhard-Metzger ; [ford. Draskóczi Piroska]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 1.)
ISBN 963-9542-76-8 fűzött : 1980,- Ft
genetika
575.1
[AN 2564669]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2005.
Rovira, Pere
Animales del mundo (magyar)
   Állatok a Földön / [szöveg Pere Rovira] ; [ill. Francisco Arredondo]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 173 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-367-198-1 kötött : ár nélkül
állattan - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2562348]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6320 /2005.
Andrews, Ted
How to do psychic readings through touch (magyar)
   Érints és láss! : [energialenyomatok érzékelése tapintással] / Ted Andrews ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-845-X fűzött : 2390,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 2564763]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2005.
Apáthy Ágnes
   Derékfájás, isiász : tanácsok fiataloknak és idősebbeknek / Apáthy Ágnes. - Budapest : SpringMed, 2005. - 102 p. : ill., színes ; 17 cm. - (SringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 963-9456-42-X fűzött : 1280,- Ft
mozgásszervi betegség - gerinc
616.711
[AN 2562488]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2005.
Arp, Dave
The second half of marriage (magyar)
   A házasság második fele : újra kettesben / David és Claudia Arp ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 300 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9390-28-3 fűzött : ár nélkül
házasság
613.89 *** 173.1 *** 265.5
[AN 2564699]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2005.
Borbély Katalin
   Az agyi működészavarok megjelenítése funkcionális képalkotó módszerekkel / Borbély Katalin. - Budapest : Medicina, 2005. - 431 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-942-7 kötött : 8900,- Ft
ideggyógyászat - elmegyógyászat - agyi betegség - orvosi diagnosztika
616.89-073 *** 616.831-073
[AN 2563164]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2005.
Cornides Ágnes
   Ami rajtunk múlik : hogyan csökkentsük a rák kialakulásának kockázatát? / Cornides Ágnes. - Budapest : SpringMed, 2005. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 963-9456-66-7 fűzött : 1280,- Ft
rákbetegség - megelőzés
616-006-084
[AN 2562523]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2005.
Crawford, Michael H.
Essentials of diagnosis and treatment in cardiology (magyar)
   Korszerű kardiológiai diagnosztika és terápia - tömören / Michael H. Crawford, Komandoor Srivathson ; [ford. Jancsó Ágnes]. - Budapest : Medicina, 2005. - XI, 219 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-242-968-0 fűzött : 3640,- Ft
szívgyógyászat
616.12
[AN 2563160]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2005.
Czuriga István
   Koszorúér-betegségek : angina, szívinfarktus - megelőzés, kezelés / Czuriga István. - Budapest : SpringMed, 2005. - 98 p. : ill., színes ; 17 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9456-61-6 fűzött : 1280,- Ft
verőér - infarktus - érbetegség - megelőzés
616.132.2-084
[AN 2562861]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2005.
Foster, Helen
The easy GI diet (magyar)
   Könnyű GI diéta : fogyjunk le, valamint csökkentsük a szívmegbetegedések és ráncok idő előtti kialakulásának kockázatát a glikémiás index segítségével! / Helen Foster. - Pécs : Alexandra, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 963-368-729-2 fűzött : 2499,- Ft
diéta - fogyókúra - étrend - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2563551]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2005.
Hárdi István (1922-)
   Visszapillantó tükröm : életemről, embereimről, munkámról / Hárdi István. - Budapest : Panoráma, 2005. - 331 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 319-[332].
ISBN 963-243-893-0 kötött : 2790,- Ft
Hárdi István (1922-)
Magyarország - pszichiáter - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár - személyi bibliográfia
159.9(439)(092)Hárdi_I.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 012Hárdi_I.
[AN 2563103]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2005.
Hay, Louise L.
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 234 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 8.)
ISBN 963-528-689-9 fűzött : 2190,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2560133]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2005.
   Hippocampus mint neuropszichiátriai betegségek közös nevezője / szerk. Halász Péter. - Budapest : Melinda K., [2005]. - 194 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2005. márc. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-85822-7-8 kötött : ár nélkül
agy - elmekórtan
616.89 *** 612.825
[AN 2564101]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2005.
Jamison, Kay Redfield
An unquiet mind (magyar)
   A nyughatatlan lélek : egy mániás depressziós pszichológus visszaemlékezései / Kay Redfield Jamison ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-530-059-X fűzött : 2500,- Ft
Jamison, Kay Redfield
Egyesült Államok - pszichológus - 20. század - ezredforduló - amerikai angol irodalom - depresszió - mánia - memoár
159.9(73)(092)Jamison,_K._R. *** 820-94(73)=945.11 *** 616.895.1(0:82-94)
[AN 2564540]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2005.
Kovács Ágota (1936-)
   Gyulladásos bélbetegségek : colitis ulcerosa és Crohn-betegség / Kovács Ágota. - Budapest : SpringMed, 2005. - 102 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (SringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 963-9456-48-9 fűzött : 1280,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 2562499]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2005.
Pin, Gonzalo
Durmiendo como un niño (magyar)
   Babánk édes álma : gyakorlati tanácsok gyermekünk jó alvási szokásainak kialakításához / Gonzalo Pin, Rosario Genís. - Pécs : Alexandra, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-369-006-4 fűzött : ár nélkül
alvás - csecsemő
613.79-053.3 *** 159.963.362.2 *** 613.95
[AN 2562649]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2005.
Rajneesh, Bhagwan
Awareness (magyar)
   Éberség : kulcs a kiegyensúlyozott élethez : [a létezés kilenc állapotának megtapasztalása] / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-851-4 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - meditáció
613.865 *** 133.25
[AN 2563606]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2005.
Rege Sándor
   Rákkönyv a gyógyulásról / Rege Sándor. - Budapest : Sirály!, 2005. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 963-7276-02-5 fűzött : 1780,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 2564391]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2005.
Rhyner, Hans H.
Yoga (magyar)
   Jóga / Hans H. Rhyner ; [fotók Ulli Seer, ... E. Kiel, ... H. H. Rhyner] ; [ábrák Pulluvila Sudarsan] ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 130 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9560-99-5 fűzött : 1498,- Ft
jóga
613.71 *** 615.851.86
[AN 2563065]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2005.
Rodríguez, Montse
Pronto seremos tres (magyar)
   Nemsokára hárman leszünk : kezdő szülőknek / Montse Rodríguez. - Pécs : Alexandra, 2005. - 88, [7] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Őriné Simonovics Andrea
ISBN 963-369-005-6 fűzött : ár nélkül
terhesség
618.2-083
[AN 2562647]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2005.
Rosztóczy András
   Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak / Rosztóczy András, Wittmann Tibor. - Budapest : SpringMed, 2005. - 106 p. : ill., színes ; 17 cm. - (SringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 963-9456-54-3 fűzött : 1280,- Ft
gyomorbetegség - gyomornedv
616.33-008.1 *** 616.329
[AN 2562494]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2005.
Shreeve, Caroline M.
Fat-burner foods (magyar)
   Zsírégető program : zsírégetést fokozó élelmiszereken alapuló étrend / Caroline M. Shreeve. - Pécs : Alexandra, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szabó Zsuzsa
ISBN 963-368-754-3 fűzött : 2999,- Ft
fogyókúra - diéta - étrend - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2563555]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2005.
Simón, Mercè
Masaje para bebés (magyar)
   Simogató babamasszázs : útmutató gyermekünk testi-lelki egészségéhez / Marcè Simón, Marián Sánchez, Queca Elizalde. - Pécs : Alexandra, 2005. - 92, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-369-004-8 fűzött : ár nélkül
csecsemő - masszázs
615.82-053.3 *** 613.95
[AN 2562644]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2005.
Tamási László
   Oszteoporózis : a csontritkulás megelőzése és kezelése / Tamási László. - Budapest : SringMed, 2005. - 138 p. : ill., színes ; 17 cm. - (SringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-9456-44-6 fűzött : 1280,- Ft
csontritkulás
616.71
[AN 2562483]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2005.
   "A Válóczi" : a hatvani gyógyító : kegyelmet kaptam, avagy menekülésem a rákból / [összeáll.] bajóti Balogh György. - Kiskunfélegyháza : Balogh Kft., [2005]. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-042-9 fűzött : 1500,- Ft
Válóczi József
tüdőbetegség - rákbetegség - memoár
616.24-006(0:82-94)
[AN 2564055]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2005.
Végh György
   Biztonságos szerelem : a nem kívánt terhesség és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése / Végh György, Zsirai László. - Budapest : SpringMed, 2005. - 143 p. : ill. ; 17 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
ISBN 963-9456-68-3 fűzött : 1280,- Ft
nőgyógyászat - nemi élet - nemi betegség
618 *** 613.88
[AN 2562522]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2005.
Verli Sándorné
   100 recept candidiasisban szenvedő betegek részére / írta Verli Sándorné. - 3. bőv. kiad. - Cegléd : [Magánkiad.], [2005]. - 115 p. ; 15x21 cm
ISBN 963-460-493-5 fűzött : ár nélkül
gombás megbetegedés - diéta - szakácskönyv
616-002.828 *** 641.563(083.12)
[AN 2563092]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2005.
Verstraete, Larry
Survivors! (magyar)
   Túlélők : visszatérés a halál torkából / Larry Verstraete. - Pécs : Alexandra, 2005. - 157 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 963-368-864-7 fűzött : ár nélkül
veszély - katasztrófa
614.8(100)(089.3)
[AN 2562847]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2005.
Virtue, Doreen
I'd change my life if I had more time (magyar)
   Megváltoztatnám az életem, ha volna rá időm : az idő-béklyó ciklus megszakítása : gyakorlati útmutató álmaink megvalósításához / Doreen Virtue ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-30-5 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2564223]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2005.
Virtue, Doreen
Losing your pounds of pain (magyar)
   Szabadulj meg fájdalomkilóidtól : az érzelmi sérülésekből eredő túlsúly leküzdése : a stressz és a kényszeres evés közti kapcsolat / Doreen Virtue ; [ford. Kiss Adrien]. - Budakeszi : Mandala-Veda, cop. 2005. - 258 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9436-31-3 fűzött : 2490,- Ft
stressz - mentálhigiénia - falánkság - diéta
613.865 *** 616.89-008.441.12 *** 613.24
[AN 2564225]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2005.
Vroon, Piet
Verborgen verleider (magyar)
   A rejtett csábító : a szaglás pszichológiája / Piet Vroon, Anton van Amerongen, Hans de Vries ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Korona, 2005. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-268.
ISBN 963-9589-48-9 fűzött : ár nélkül
szaglószerv - szag
159.933 *** 612.86 *** 612.825.56 *** 616.214
[AN 2563499]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2005.
Walters, J. Donald
The art and science of Raja Yoga (magyar)
   A rádzsa-jóga művészete és tudománya : tizennégy lépés a magasabb tudatosság felé Paramahansza Jogananda tanításai alapján / Swami Kriyananda (J. Donald Walters) ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 468 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9569-20-8 kötött : 3500,- Ft
jóga
159.962.7 *** 615.851.86
[AN 2563494]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2005.
Walterskirchen, Helene
Das Energie-Prinzip (magyar)
   Az energiaelv : koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen / Helene Walterskirchen ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253)
ISBN 963-7304-22-3 fűzött : ár nélkül
ezoterika - természetgyógyászat
615.89 *** 133.25
[AN 2562835]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2005.
Wells, Henrietta
Homeopathy (magyar)
   Homeopátia : gyógyulás mellékhatások nélkül / Henrietta Wells ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-839-5 fűzött : 2790,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 2563608]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2005.
Woolfson, Richard C.
Why do kids do that? (magyar)
   Szülők kézikönyve : gyakorlati útmutató a gyermekek viselkedésének megértéséhez / Richard Woolfson ; [ford. Bocz András]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-753-5 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2563496]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6353 /2005.
Csömöz Ferenc (1940-)
   Az első 50 év története : az OMBKE Fémkohászati Szakosztály Székesfehérvári Helyi Szervezetéről, 1955-2005 / [írta Csömöz Ferenc]. - [Székesfehérvár] : OMBKE Fémkohászati Szakoszt. Székesfehérvári Helyi Szervezete, [2005]. - 72 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59. - Példányszám: 300
ISBN 963-9038-17-2 fűzött : ár nélkül
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Fémkohászati Szakosztály. Székesfehérvári Helyi Szervezet
Székesfehérvár - fémkohászat - egyesület - történeti feldolgozás
669 *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 2563501]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2005.
   Fenntartható együttműködések a megújuló energiaforrások területén / [szerk. Kalcsú Zoltán, Pintérné Miglécz Erzsébet] ; [szerzők Farkas Károly et al.] ; [közread. a] Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. - Zalaegerszeg : Zala M. Vállalkozásfejleszt. Alapítvány, 2005. - 144 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-218-295-2 fűzött : ár nélkül
energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás
620.9 *** 504.03
[AN 2564433]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2005.
Joos Lajos (1935-)
Praxis der Gasanwendungstechnik in Haushalt und Gewerbe (magyar)
   Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál / Joos Lajos ; [ford. Vajda József]. - Pécs : Frohner Bt., 2005. - 475 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-217-856-4 fűzött : ár nélkül
gáztüzelés
662.95
[AN 2564461]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6356 /2005.
Bojár Gábor (1949-)
   Graphi-sztori : egy magyar mini-multi története / Bojár Gábor. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 259 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7525-69-6 kötött : 3800,- Ft
Graphisoft R&D Rt. (Budapest)
Magyarország - számítástechnika - vállalat - memoár
681.3 *** 061.5(439)Graphisoft
[AN 2564063]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2005.
Czenky Márta
   Adatmodellezés : SQL és Access alkalmazás : SQL Server és ADO / Czenky Márta. - Budapest : ComputerBooks, 2005. - 446 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 963-618-333-3 fűzött : 4552,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - rendszerszervezés - SQL
681.3.016Access *** 519.682SQL *** 65.012.1/.2
[AN 2563184]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2005.
Fajszi Bulcsú
   Üzleti tudás az adatok mélyén : adatbányászat alkalmazói szemmel / Fajszi Bulcsú, Cser László ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék]. - [Budapest] : BMGE GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2004. - VII, 260 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-421-558-0 fűzött : 2990,- Ft
információkeresés - üzleti szolgáltatás
681.3.004.14 *** 659.2 *** 658
[AN 2563183]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2005.
Kovalcsik Géza
   Az Excel programozása / Kovalcsik Géza. - Budapest : ComputerBooks, 2005. - 305, [6] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-332-5 fűzött : 4800,- Ft
programozás - táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel *** 519.68
[AN 2563473]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6360 /2005.
Themessl, Armin
Solaranlagen-Selbstbau (magyar)
   Napkollektoros berendezések / Armin Themessl, Werner Weiss ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-7418-14-8 fűzött : 1698,- Ft
napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 697.329 *** 620.91
[AN 2564676]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2005.
   Tungsram-(arc)képek / [szerk. biz. P. Szabó Gábor, Surguta László, Vígh Károly]. - [Budapest] : Vígh K., 2005. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-460-714-4 kötött : ár nélkül
Tungsram Rt. (Budapest)
Budapest - mérnök - vállalat - izzólámpa - vezető alkalmazott - 20. század
621.32 *** 62(439)(092)"19" *** 061.5(439-2Bp.)Tungsram
[AN 2564553]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6362 /2005.
Costantino, Maria
The knot handbook (magyar)
   Csomók kézikönyve / Maria Costantino. - Pécs : Alexandra, 2004. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Horváth Csaba
ISBN 963-368-756-X fűzött : ár nélkül
csomózás - kötél
679.725.58
[AN 2563632]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2005.
Frankl Aliona
   Kávézók kalauza : kávéházak, kávézók és presszók Budapesten a harmadik évezred küszöbén... / Frankl Aliona, Zeke Gyula. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-8477-90-3 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - kávéház - ezredforduló - útmutató
640.44(439-2Bp.)(036)
[AN 2563109]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6364 /2005.
Műszaki Kémiai Napok (2005) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '05 : Veszprém, 2005. április 26-28. = Days of Chemical Engineering '05 / [szerk. Filka Judit] ; [kiad. a Műszaki Kémiai Kutató Intézet]. - [Veszprém] : KE MKKI, [2005]. - [7], 330 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén. - Példányszám: 145. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9495-71-9 fűzött : ár nélkül
műszaki kémia - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2564405]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6365 /2005.
D'Alessio, Paolo
Fantastic Ferrari (magyar)
   A fantasztikus Ferrari / Paolo D'Alessio. - Pécs : Alexandra, 2004. - 189 p. : ill., főként színes ; 14x20 cm
Ford. Babics Péter és Méhes Károly
ISBN 963-369-003-X kötött : ár nélkül
Ferrari S. p. A. (Modena)
sportkocsi - fényképalbum
629.114.82(084.12)
[AN 2562681]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2005.
Kováts Miklós (1935-)
   Magyar motorkerékpárok : történeti áttekintés / Kováts Miklós. - Budapest : Maróti, 2005. - 216 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-9005-69-X kötött : 4900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - motorkerékpár - történeti feldolgozás
629.118.6(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 2564562]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2005.
Serafini, Flavio
Vele allo specchio (magyar)
   Versenyhajók és luxusjachtok : korabeli hajók belseje, részletei és felújításai / Flavio Serafini. - Pécs : Alexandra, 2004. - 436 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Wágner Péter
ISBN 963-367-725-4 kötött : ár nélkül
hajó - felújítás - fényképalbum
629.125(100)(084.12) *** 629.12.004.69
[AN 2563502]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2005.
Serafini, Flavio
Vintage yachts of the world (magyar)
   Klasszikus vitorlás jachtok : a világ legszebb vitorlásainak technikai és történeti adatai / Flavio Serafini ; [fotó James Taylor]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 435, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Horváth Csaba. - Bibliogr.: p. 432.
ISBN 963-367-731-9 fűzött : ár nélkül
vitorlás hajó
629.125.1
[AN 2563648]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6369 /2005.
Bacchella, Adriano
Gatti (magyar)
   Macskák = Cats / Adriano Bacchella. - Pécs : Alexandra, 2005. - 765 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-038-2 kötött : ár nélkül
macska - világirodalom - aforizma - fényképalbum
636.8(0:82-84) *** 82-84.02=945.11=20
[AN 2563616]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2005.
Basky Zsuzsa (1946-)
   Levéltetvek : leírás, életmód, kártétel, védekezés / Basky Zsuzsanna ; [... közrem. Andrásfalvy Pál et al.] ; [az ábrákat Konczné Benedicty Zsuzsanna, a fényképeket Basky Zsuzsanna kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 263 p., IV t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-257. - Példányszám: 1000
ISBN 963-286-152-3 fűzött : ár nélkül
levéltetű
632.752.2 *** 595.752.2
[AN 2564207]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2005.
Becherer, Franz
Kaktus & Co. (magyar)
   Kaktuszok és pozsgások : egzotikus hangulat a házban és a kertben / írta Franz Becherer ; fotós Franz Becherer [et al.] ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 963-684-241-8 kötött : ár nélkül
kertészet - dísznövény - kaktusz
635.9 *** 582.85
[AN 2564396]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2005.
Bradley, Steven
Spring in the garden (magyar)
   Tavasz a kertben : [20 kertészeti ötlet lépésről lépésre] / Steven Bradley ; fényképek Anne Hyde ; [ford. Erdős Zsolt]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-189-1 fűzött : 4900,- Ft
kertészet - kertépítés
635 *** 712.3/.7
[AN 2562516]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2005.
Brambilla, Maria
Il top dei giardini d'Europa (magyar)
   Európa legszebb kertjei / [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Kossuth, 2005. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
Szerzők Brambilla, Maria és Ferioli, Eliana
ISBN 963-09-4639-4 kötött : 7500,- Ft
Európa - kert - fényképalbum
712.3/.7(4)(084.12)
[AN 2564554]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2005.
Csomós Zoltán (1930-)
   A magyar holstein-fríz fajta : kialakulása, tenyésztése, tartása / Csomós Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 210 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 202-210. - Példányszám: 1800
ISBN 963-286-199-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - állattenyésztés - szarvasmarha
636.234.2.08(439)
[AN 2564210]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2005.
Davis, Caroline
Dog training in a weekend (magyar)
   Kutyanevelés hétvégén : néhány egyszerű módszer a kutyaidomításhoz / Caroline Davis és Keith Davis. - Pécs : Alexandra, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 20x27 cm
Ford. Bertók Gábor
ISBN 963-368-750-0 fűzött : ár nélkül
kutyatartás
636.7
[AN 2563449]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2005.
   Integrált agrárgazdasági modellek a XXI. század mezőgazdaságában : növénytermesztés / [szerk.] Pepó Péter, Sárvári Mihály. - Debrecen : DE ATC MTK, 2004. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtudomány : agrárgazdasági modellek, ISSN 1786-9544)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9274-74-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - növénytermesztés - takarmánynövény
633.3 *** 338.43(439)
[AN 2564801]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2005.
   Ismerd meg a gazdaság állatait. - Pécs : Alexandra, 2004. - [20] p. : ill., színes ; 17x18 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-368-884-1 kötött : ár nélkül
háziállat - gyermekkönyv - fényképalbum
636(02.053.2)(084.12)
[AN 2562456]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2005.
   Ismerd meg a háziállatokat és a vadállatokat. - Pécs : Alexandra, 2004. - [20] p. : ill., színes ; 17x18 cm
Ford. Nagy Katalin. - Ismerd meg a házi- és a vadállatokat (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-885-X kötött : ár nélkül
háziállat - vadon élő állat - gyermekkönyv - fényképalbum
636(02.053.2)(084.12) *** 59(02.053.2)(084.12)
[AN 2562454]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2005.
    tanácsok minden kerti munkához : gyors és szakszerű. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill, színes ; 30 cm
ISBN 963-369-076-5 kötött : ár nélkül
kertépítés - kertészet
634 *** 712.3/.7
[AN 2563548]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2005.
   Kiskertek csinosítása : zöld oázisok kis területen. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-077-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-369-076-5)
kertészet
635.9
[AN 2563527]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2005.
Lang, Amanda
The horse and pony care handbook (magyar)
   A ló- és pónigondozás kézikönyve / Amanda Lang ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-368-755-1 fűzött : ár nélkül
- póniló
636.16 *** 636.1
[AN 2562341]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2005.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (29.) (2005) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 29 : az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Vinczeffyné Jeney Klára ; [kiad. az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2005. - 82 p. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-611-423-4 fűzött : ár nélkül
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2565225]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2005.
Maier, Hans-Peter
Pflanzen vermehren (magyar)
   Növények szaporítása : vetéssel, dugványozással, bujtással és oltással / írta Hans-Peter Maier ; fotósok Henning Bornemann [et al.] ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 963-684-240-X kötött : ár nélkül
kertészet
635.9 *** 631.53
[AN 2564392]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2005.
Noordhuis, Klaas T.
Tuinieren het hele jaar (magyar)
   Kertészkedés egész évben : átfogó kalauz a kert kialakításához, beültetéséhez és gondozásához / [ford. Szép Wanda]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 487 p. : ill., színes ; 29 cm
Szerző Noordhuis, Klaas T.
ISBN 963-367-733-5 kötött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 2562269]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2005.
   Növények a szobában és az erkélyen : virágozza fel otthonát!. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-079-X kötött : ár nélkül
szobanövény
635.91
[AN 2563547]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2005.
   Pálinkafőzés / szerk. Békési Zoltán, Pándi Ferenc ; [írta Bikfalvi Istvánné et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 190 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-213-9 kötött : ár nélkül
pálinkafőzés
663.5
[AN 2564208]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2005.
   A praktikus kerti naptár : jó ötletek egész évre. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-078-1 kötött : ár nélkül
kertészet
634
[AN 2563446]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2005.
   Sustainable agriculture across borders in Europe : conference proceedings : Debrecen-Oradea, 6 May 2005 / [ed. András Jávor, János Kátai, János Tamás] ; [org. by the] University of Debrecen Centre of Agricultural Sciences, University of Oradea Faculty of Environmental Protection. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Fac. of Agriculture, [2005]. - 298 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9274-85-2 fűzött : ár nélkül
Európa - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
338.43(4) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2563034]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2005.
Takács Erika
   Kertünk növényei : [tippek és tanácsok a fajtakiválasztáshoz, ültetéshez, gondozáshoz] / Takács Erika. - Budapest : Fix, cop. 2005. - [96] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86654-4-0 kötött : ár nélkül
virágkertészet - dísznövény
635.9
[AN 2563006]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2005.
   Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben / szerk. Terbe István, Hodossi Sándor, Kovács András ; [írta Glits Márton et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1800
ISBN 963-286-204-X kötött : ár nélkül
zöldségtermesztés - agrotechnika - palánta - növényápolás
635.1/.8 *** 631.5 *** 631.344.5
[AN 2564108]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6391 /2005.
Das Auflauf- & Eintopfkochbuch (magyar) (részlet)
   Töltött és rakott ételek : zöldséges, húsos receptek és édességek / [ford. Horváth Piroska]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5373-7 kötött : 2500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2563918]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2005.
Barmans' A-Z guide to coctails (magyar)
   Koktélkalauz A-tól Z-ig : több mint 300 italkülönlegesség. - Pécs : Alexandra, 2004. - 316 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Sudár Balázs. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-367-734-3 fűzött : ár nélkül
koktél
641.87(083.12)
[AN 2562630]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2005.
Busso, Mario
Cioccolato, dolce et salato (magyar)
   Csokoládé : édes & sós / Mario Busso és Carlo Vischi ; [fotó Vincenzo Lorati, Christian Sappa]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 195, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Józsa Judit
ISBN 963-369-022-6 kötött : 5990,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 663.91 *** 641.55(083.12)
[AN 2562262]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2005.
Giorilli, Piergiorgio
Pane & pani (magyar)
   A kenyér és egyéb péksütemények / Piergiorgio Giorilli ; fotók Francesca Brambilla. - Pécs : Alexandra, 2004. - 194, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Józsa Judit
ISBN 963-368-919-8 kötött : ár nélkül
pékáru - kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 664.66
[AN 2563442]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2005.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Gundel's Hungarian cookbook / [transl. by Ágnes Kádár]. - 28. rev. ed. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5442-3 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2567175]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2005.
Horváth Ilona
Szakácskönyv (angol) (röv. kiad.)
   The traditional Hungarian kitchen / [rev. for the foreign language ed. by Anikó Gergely] ; [transl. by Hajnalka Csatorday] ; [photographs by Péter Primusz]. - [Budapest] : Vince K., [2005], cop. 2000. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
Szerző Horváth Ilona
ISBN 963-9552-45-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2560280]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2005.
Horváth Ilona
Szakácskönyv (német) (röv. kiad.)
   Traditionelle ungarische Küche / [... ausgew. und bearb. von Anikó Gergely] ; [... übers. von Ágnes Tasnádi und Winfried Schmidt] ; [Fotos Péter Primusz]. - [Budapest] : Vince K., [2005], cop. 2000. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
Szerző Horváth Ilona
ISBN 963-9552-46-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2560275]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2005.
The new colour book (magyar)
   Színek könyve. - Pécs : Alexandra, 2004. - 102 p. : ill., színes ; 24x25 cm
Ford. Mike Veronika. - Spirál fűzéssel, variálható oldalakkal
ISBN 963-367-386-0 fűzött : ár nélkül
lakásművészet - lakberendezés
643/645 *** 747
[AN 2562653]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2005.
Piccolo atlante dei funghi con le rícette (magyar)
   Kis gomba abc receptekkel / [összeáll. Silvana Franconeri] ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2005. - 100 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-9560-94-4 fűzött : 1498,- Ft
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 2563155]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2005.
Prokopp Róbert (1959-)
   Mediterrán kalandozás / [Prokopp Róbert és Vajda Péter] ; [fotó Rózsa Erika]. - [Budapest] : ProEurópa : Hangoskv. K., 2004. - 129 p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD. - (Ízek és dallamok)
ISBN 963-86619-1-7 kötött : 4990,- Ft
Mediterráneum - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2564314]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2005.
   Szeretetvendégség / [szerk. Thuróczy István et al.] ; [... ford. Kovács Péter et al.] ; [... kiad. a Református Egyházközség, Gyula]. - Gyula : Ref. Egyházközs., 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-218-315-0 fűzött : ár nélkül
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2564702]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6402 /2005.
Derrida, Jacques
   Esszé a névről / Jacques Derrida ; [ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1995. - 156, [3] p. ; 24 cm. - (Dianoia, ISSN 1218-4977)
Tart.: Szenvedések ; Kivéve a név ; Khóra. - Egys. cím: Passions ; Khôra ; Sauf le nom. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-369-0 kötött : 2500,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
1(44)Derrida,_J. *** 21
[AN 2558775]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2005.
Derrida, Jacques
   Ki az anya? / Jacques Derrida ; [ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán]. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1997. - 102, [3] p. ; 21 cm. - (Dianoia, ISSN 1218-4977)
ISBN 963-676-371-2 kötött : 2100,- Ft
filozófia
1(44)Derrida,_J.
[AN 2558772]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2005.
Derrida, Jacques
Le monolinguisme de l'autre (magyar)
   A másik egynyelvűsége avagy Az eredetprotézis / Jacques Derrida ; [ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán]. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1997. - 145, [4] p. ; 21 cm. - (Dianoia, ISSN 1218-4977)
Bibliogr.: p. 139-[146].
ISBN 963-676-370-4 kötött : 2500,- Ft
nyelvfilozófia
1(44)Derrida,_J. *** 800.1
[AN 2558774]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2005.
Reisinger János (1954-)
   A lelkiismeret / Reisinger János ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2005. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 963-7427-82-1 fűzött : ár nélkül
erkölcs
17.024.1 *** 241.1
[AN 2563871]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2005.
   A szépség története / szerk. Umberto Eco ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2005. - 438 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A "Bellezza : storia di un'idea dell'Occidente" c. CD-ROM (Motta on Line, 2002) kieg. és átd. változata. - Műjegyz.: p. 435-438.
ISBN 963-07-7804-1 kötött : 8900,- Ft
szépség - esztétika - művészetfilozófia - világirodalom - recepcióelmélet - idézetgyűjtemény - történeti feldolgozás
111.852 *** 7.01 *** 82-84=945.11
[AN 2563532]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6407 /2005.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2005. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 963-300-956-1 kötött : 1750,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2565416]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2005.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 1919 p., XIV. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-361-664-6 kötött : ár nélkül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2564579]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2005.
Birchwood, Maria
The first Christmas (magyar)
   Karácsony csillaga / [szöveg ... Maria Birchwood] ; [ill. ... Dudley Moseley]. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (44 p.) : ill., színes ; 16 cm
Ford. Deák Márta
ISBN 963-368-850-7 kötött : 1699,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
232.9(02.053.2)
[AN 2563613]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2005.
Bosch, David J.
Transforming mission (magyar)
   Paradigmaváltások a misszió teológiájában / David J. Bosch ; [ford. Boros Attila] ; [kiad. ... a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet]. - Budapest : Harmat : PMTI, 2005. - XV, 541 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 487-512.
ISBN 963-9564-35-4 fűzött : ár nélkül
misszió - kereszténység
266
[AN 2564206]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2005.
Choma Béla Kelemenné (1962-)
   A zalaegerszegi Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend története / Choma Béla Kelemenné. - Zalaegerszeg : Profi Stúdió, 2004. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Biblogr.: p. 102-114.
ISBN 963-217-460-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 632-217-460-7)
Congregatio a Domina Nostra Canonissarum Regularium Ordinis Sancti Augustini
Zalaegerszeg - apácarend - iskola - neveléstörténet
271.794-055.2(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 37(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 2565111]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2005.
Darqāwī, Muhammad al 'Arbī ibn Ahmad
   Az emlékezés rózsakertje : a lélekvezetés szúfí tudománya / Al-'Arabí ad-Darqáwí ; [ford. Buji Ferenc és Medve István] ; [szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Buji Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 408 p. ; 19 cm
A ford. a "Letters of a Sufi master" (Bedfont : Perennial Books, 1987) és a "The Darqawi way" (Norwich : Diwan Press, 1981) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 963-7510-03-6 kötött : 3800,- Ft
szufizmus
297
[AN 2563919]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2005.
   Énekek az andocsi szűzanya tiszteletére / [gyűjt.] Szabó Imre. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2005]. - 52 p. : ill., kotta ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
énekeskönyv - egyházi népének
245 *** 783.65 *** 248.159.4
[AN 2564228]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2005.
Fischbacher, Eric
Off the road (magyar)
   Az én öreg autóm / Eric Fischbacher ; [graf. Tóth Éva]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 56 p. : ill. ; 15x20 cm
ISBN 963-9434-89-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - személygépkocsi
244 *** 629.114.6
[AN 2562337]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2005.
Fischer, Engelbert
Die Menschen-Weihehandlung - was ist das? (magyar)
   Emberszentelő szertartás - mi is ez valójában? : egy bizonyos megközelítésben / Engelbert Fischer ; [ford. Strassenreiter József] ; [kiad. Keresztény Közösségért Alapítvány]. - Veresegyháza : Keresztény Közösségért Alapítvány, 2004. - 47 p. ; 22 cm
ISBN 963-214-888-6 fűzött : ár nélkül
szekta - kereszténység
289
[AN 2564911]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2005.
Föllmi, Olivier
Sagesses (magyar)
   Bölcsességek : 365 gondolat Indiából az év minden napjára / [Danielle és Oliver Föllmi]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [748] p. : ill., színes ; 15x23 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 963-367-788-2 kötött : ár nélkül
India - indiai vallás - világirodalom - helyismeret - idézetgyűjtemény - fényképalbum
294 *** 82-84=945.11 *** 908.540(084.12) *** 77(44)(092)Föllmi,_O.
[AN 2562665]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2005.
Galla Ferenc (1888-1977)
   Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században = Franciscan missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17th and 18 th centuries / írta Galla Ferenc ; sajtó alá rend. Fazekas István. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop., 2005. - XX, 404 p., [4] t., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 2.)
Bibliogr.: p. 363-367. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-89-9 fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum
Magyarország - franciskánusok - misszió - 17. század - 18. század
271.3(439)"16/17" *** 266.2
[AN 2564745]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2005.
God's promises for couples (magyar)
   Isten igéi házastársaknak. - Pécs : Alexandra, 2004. - 129 p. : ill, színes ; 14 cm
Ford. Hujber Szabolcs és Balázs Éva
ISBN 963-367-636-3 kötött : ár nélkül
házasság - Biblia - idézetgyűjtemény
22.046 *** 265.5
[AN 2562746]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2005.
God's promises for friends (magyar)
   Isten igéi barátoknak. - Pécs : Alexandra, 2004. - 129 p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Hujber Szabolcs és Balázs Éva
ISBN 963-367-656-8 kötött : ár nélkül
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2562739]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2005.
God's promises for mothers (magyar)
   Isten igéi anyáknak. - Pécs : Alexandra, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Hujber Szabolcs és Balázs Éva
ISBN 963-367-637-1 kötött : ár nélkül
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2562748]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2005.
Grün, Anselm
50 Engel für das Jahr (magyar)
   Angyalok könyve / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 169, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-301-0 fűzött : 1400,- Ft
erkölcs - vallásos irodalom
241.5 *** 244
[AN 2564710]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2005.
Hevenesi János
   A Jézus Szíve lelkiség - mai szemmel / Hevenesi János. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]. - 65, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-696-297-9 fűzött : 450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2563089]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2005.
Iványi Tamás (1944-)
   Égi utazás : szúfi szentek felemelkedése / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2005]. - 231, [3] p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 31.)
ISBN 963-217-644-8 fűzött : ár nélkül
iszlám - mohamedán vallás - misztika - egyetemi tankönyv
297(075.8)
[AN 2562381]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2005.
Joó Sándor (1910-1970)
   Kicsoda szabadít meg? : Joó Sándor igehirdetései. - Budapest : Ajtony A., 2004. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-464-1 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2564898]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2005.
Kerekes Károly (1918-)
   Örömforrások / Kerekes Károly. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]. - 78, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-298-7 * fűzött : 640,- Ft (hibás ISBN 963-696-280-4)
vallásos irodalom
244
[AN 2563080]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2005.
Kerényi Lajos (1927-)
   Mondom néktek.. / Kerényi Lajos. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]-. - 20 cm
prédikáció
252
[AN 2564725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2005]. - 192 p.
ISBN 963-696-302-9 fűzött : ár nélkül
prédikáció
252
[AN 2564719] MARC

ANSEL
UTF-86427 /2005.
Kerényi Lajos (1927-)
   A tudomány Istenre talál : a megtérő tudomány / Kerényi Lajos. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2005]. - 92, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-280-4 fűzött : 750,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2563082]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2005.
   Ksiadz Wincenty Danek tisztelendő / Maciej Józefowicz [et al.] ; [... szerk. Jerzy Królikowski, Alicja Nagy] ; [... ford. Ábrán László]. - Budapeszt : PSK im. J. Bema na Węgrzech, 2005. - 100 p. : ill. ; 23 cm. - (Zeszyty historyczne PSK im. Józefa Bema na Węgrzech, ISSN 1786-8130 ; 2.)
Lengyel és magyar nyelven
ISBN 963-217-876-9 fűzött : ár nélkül
Danek, Wincenty
Lengyelország - katolikus pap - 20. század - magyarországi népcsoport - lengyelek - emlékkönyv
282(438)(092)Danek,_W. *** 282(439)(=84)"190/194"
[AN 2564537]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2005.
Lippert, Peter
   A szenvedő Jézus szavai / Peter Lippert ; [ford. Czakó István]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2005. - 169, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-460-504-4 fűzött : ár nélkül
krisztológia - prédikáció
252 *** 232
[AN 2563076]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2005.
Lutzer, Erwin W.
Who are you to judge? (magyar)
   Ki vagy te, hogy ítélkezel? : meg kell tanulni különbséget tenni igazságok, féligazságok és hazugságok között / Erwin W. Lutzer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 168 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9434-85-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2562333]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2005.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Oltal - Pneu. - 2005. - 1019 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-684-0 kötött : ár nélkül
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2564590] MARC

ANSEL
UTF-86432 /2005.
   "Magyarország, mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája" : a Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak : cca 1214-1606 = "Hungary as propugnaculum of western christianity" : documents from the Vatican Secret Archives : ca 1214-1606 / összegyűjt. és kiadásra rend. Artner Edgár ; közread. Szovák Kornél, Török József és Tusor Péter. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop., 2004. - CCVI, 335 p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 1.)
Bibliogr.: p. 271-276. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-88-0 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Európa - Vatikán - kereszténység - magyar történelem - művelődés - levéltári irat - történelmi forrás
23/28(4-15)(093) *** 008(4-15)(093) *** 943.9"10/19"(093) *** 930.253(456.31) *** 930.253.4
[AN 2564753]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2005.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos missziói közgyűlés (2005) (Vác)
   A magyarországi baptisták 160. évi országos missziói közgyűlése : 2005. április 16., Vác : beszámoló-gyűjtemény / [szerk. ... Mészáros Kornél]. - [Budapest] : Mo. Baptista Egyh., 2005. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2005. márc. - Gerinccím: Országos missziói közgyűlés, 2005, Vác. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - baptista egyház - ezredforduló - konferenciakiadvány
286.15(439) *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2564561]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2005.
Medgyesi István
   Isten gyógyító ereje / Medgyesi István. - [Tapolca] : Medgyesi I., cop. 2004. - 116 p. ; 20 cm. - (Tudat könyvek)
ISBN 963-460-398-X fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2563996]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2005.
Nemes Ödön (1926-)
   Ima és élet : útmutató Szent Ignác lelkigyakorlatainak végzéséhez a mindennapi életben / Nemes Ödön ; [közread.] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. - Budapest : Jézus Társ. Mo. Rendtartománya ; Kecskemét : Korda, 2002-. - 21 cm
ISBN 963-9332-59-3
lelkigyakorlat
248.121 *** 271.5
[AN 936898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Életünk a feltámadt Krisztus Jézusban. - 2005. - 279 p.
Bibliogr.: p. 272-274.
ISBN 963-9554-31-6 kötött : ár nélkül
lelkigyakorlat
248.121 *** 271.5
[AN 2563506] MARC

ANSEL
UTF-86436 /2005.
Regényi Huba
   II. János Pál, Isten atlétája / Regényi Huba. - [Budapest] : Ringier Blikk Kv., cop. 2005. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 963-86629-9-9 kötött : 3290,- Ft
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - ezredforduló - életrajz
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 2564029]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2005.
Rieth József (ifj.)
   Újabb utak a szeretethez / Hozé. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 93, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-295-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2563087]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2005.
Ryden, Vassula
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben / Vassula. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993-. - 20 cm
A borítófedélen címadatként: Jézus beszélgetései Vassulával. - A 2. kötetet kiad. a Lélek és Élet Alapítvány. - A 11. kötettől kiad. a Két Szív Kiadó
ISBN 963-7878-23-8 *
csoda
248.214
[AN 109615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt. - 2004. - 168 p.
Fűzött : ár nélkül
csoda
248.214
[AN 2565239] MARC

ANSEL
UTF-86439 /2005.
La Sacra Bibbia narrata ai ragazzi (magyar)
   Biblia : bibliai történetek fiataloknak : Ószövetség. - Pécs : Alexandra, 2004. - 231, [4] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ford. Bartoss Réka és Kotsis Orsolya
ISBN 963-368-911-2 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség
Ószövetség - bibliai történet
221.046
[AN 2562378]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2005.
Sík Sándor (1889-1963)
   Így szeret az Isten! / Sík Sándor, Péteri Pál. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 81, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-293-6 fűzött : 520,- Ft
vallásos irodalom - szenvedéstörténet
244 *** 232.96
[AN 2563074]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2005.
Simon András (1958-)
   A nyolc boldogságról : elmélkedések rajzban és írásban / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2004. - 78 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-916-1)
vallásos irodalom - boldogság
244
[AN 2564856]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2005.
Teilhard de Chardin, Pierre
Le milieu divin (magyar)
   Benne élünk / Teilhard de Chardin ; [ford. Rezek Román] ; [a bevezetőt írta Szabó Ferenc] ; [sajtó alá rend. Gyorgyovich Miklós]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 233, [3] p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
ISBN 963-361-668-9 kötött : 1950,- Ft
vallásfilozófia
21 *** 840-96=945.11
[AN 2564744]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6443 /2005.
   Globalitás - lokalitás : etnoregionális nézőpontok Közép-Európában : konferencia-kötet / [szerk. Kupa László]. - [Pécs] : B&D Stúdió, 2005. - 253 p. : ill. ; 25 cm
A Magyar Szociológiai Társaság Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya által Pécsett 2004. dec. 10-11-én rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva magyar, angol és szerb nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-311-8 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - kultúra - kisebbség - nemzetiség - konferenciakiadvány
316.347(=00)(4-191) *** 316.7(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2563466]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2005.
Hankiss Elemér (1928-)
   Az ezerarcú én : emberlét a fogyasztói civilizációban / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2005. - 589 p. ; 20 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
Bibliogr.: p. 513-569.
ISBN 963-389-668-1 fűzött : 3480,- Ft
személyiség - fogyasztói társadalom - szocializáció - ezredforduló - magyar irodalom - esszé
316.6 *** 316.7"200" *** 894.511-4
[AN 2563878]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2005.
Némedi Dénes (1942-)
   Klasszikus szociológia, 1890-1945 / Némedi Dénes. - Budapest : Napvilág, 2005. - 581 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 563-576.
ISBN 963-9350-56-7 kötött : 6000,- Ft
szociológia - szociológiai irányzat - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
316(100)(091)(075.8) *** 316.2(075.8)
[AN 2563111]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2005.
Szőnyi Gábor
   Csoportok és csoportozók : a lélektani munkára építő csoportok vezetése / Szőnyi Gábor. - Budapest : Medicina, 2005. - 612 p., [1] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 589-605.
ISBN 963-242-891-9 kötött : 6200,- Ft
csoportelmélet - csoportszociológia - csoportterápia - egyetemi tankönyv
316.45(075.8) *** 615.851.6(075.8) *** 159.922.27(075.8) *** 331.103.244
[AN 2563167]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6447 /2005.
Berze Nagy János (1879-1946)
   Dunaisten keresztfia : dévai csángó népmese / Berze Nagy János ; rajz. Túriné Makoldi Gizella. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Hol volt, hol nem volt...", ISSN 1786-9641 ; 1.)
ISBN 963-7051-00-7 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - dévai csángók - népmese
398.21(=945.11csángók) *** 299.4(=945.11)
[AN 2564690]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2005.
Ékes László
   Fesztiválos szekszárdi pünkösdök / Ékes László, Gottvald Károly ; [kiad. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület]. - Szekszárd : Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyes., [2005]. - 198 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-218-225-1 kötött : ár nélkül
Szekszárd - társasági rendezvény - pünkösd - magyarországi németek
394.1(439-2Szekszárd) *** 398.332.16(439-2Szekszárd) *** 316.347(=30)(439-2Szekszárd)
[AN 2564594]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2005.
Matthews, Rupert
100 things you should know about gladiators (magyar)
   Gladiátorok / [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Matthews, Rupert
ISBN 963-9166-97-9 kötött : 1650,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - ókor - rabszolga - gyermekkönyv
394.23(37)(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 2562997]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2005.
Mózes István Miklós
   Magyar közmondások, szólások : több mint 3000 magyar közmondás és szólás / [szerk. Mózes István Miklós]. - Üllő : Regun, [2005]. - 197 p. ; 21 cm
Magyar szólások és közmondások (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86631-8-9 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2560042]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2005.
Pénovátz Antal
   Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út.. : Pacséron gyűjtött balladák és balladás történetek, 1970-1972 / Pénovátz Antal. - Túrkeve : Finta Múz. Alapítvány : Túrkevei Kult. Egyes., 2005. - 144 p. : ill., részben kotta ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 3.)
Bibliogr.: p. 141-142. - Összefoglalás szerb nyelven
ISBN 963-86540-5-8 fűzött : ár nélkül
Pacsér - magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)(439-2Pacsér)
[AN 2563511]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2005.
Propp, Vladimir Âkovlevič
Morfologiâ skazki (magyar)
   A mese morfológiája / Vlagyimir Jakovlevics Propp ; [ford. Soproni András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 213 p. : ill. ; 20 cm + mell. - (Osiris könyvtár. Antropológia, néprajz, ISSN 1589-4983)
Meletinskij, Eleazar Moiseevič "A mese strukturális-tipológiai kutatása" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 213-[214]. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-701-7 fűzött : 2480,- Ft
mesekutatás
398.21.001
[AN 2556916]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2005.
   "...szolgálatra ítéltél..." : Bálint Sándor emlékkönyv / [Szabó Ferenc és Szabó Magdolna közreműködésével szerk. Barna Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 404 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7138-43-9 fűzött : ár nélkül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század - emlékkönyv
39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 2564162]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2005.
Vitéz Annamária
   Játékos népek : ismeretterjesztő - foglalkoztató könyv 6-10 éveseknek / Vitéz Annamária ; rajz. Javorniczky Nóra [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 2 db : ill., színes ; 30 cm. - (Felfedező könyvek)
Kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - néprajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
39(=00)(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2564805]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 127 p. + 2 mell.
ISBN 963-368-955-4
művelődéstörténet - néprajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
39(=00)(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2564806] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 124 p., [2] t.fol. + 2 mell.
ISBN 963-368-956-2
művelődéstörténet - néprajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
39(=00)(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2564807] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6455 /2005.
   Az antiszemitizmus alakváltozatai : tanulmányok / [szerk. Paksy Zoltán] ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2005. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-56-7 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - Nyugat-Dunántúl - antiszemitizmus - Horthy-korszak - konferenciakiadvány
323.12(=924)(439)"192/194" *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2563851]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2005.
Hetényi Varga Károly (1932-2001)
   Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában / Hetényi Varga Károly. - 2. kiad. - Budapest : Új Ember : Márton Á. K., 2004-. - 24 cm
Magyarország - állami terror - katolikus pap - 20. század
323.282(439)"194/195" *** 282(439)"194/195"
[AN 2560183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az esztergomi, győri, pécsi, székesfehérvári, szombathelyi, váci, veszprémi, munkácsi (g. k.), eperjesi (g. k.), hajdúdorogi (g. k.) egyházmegyék üldözött papjai. - 2004. - 760 p. : ill.
ISBN 963-9527-45-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - állami terror - katolikus pap - 20. század
323.282(439)"194/195" *** 282(439)"194/195"
[AN 2560186] MARC

ANSEL
UTF-86457 /2005.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az Európai Unió : Rómától Budapestig / Losoncz Miklós. - 2. bőv., átd. kiad. - Tatabánya : Tri-Mester, 2005. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9561-09-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2558725]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2005.
Mészáros Margit
   Bevezetés az európa-politikai ismeretekbe / Mészáros Margit ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Jogtudományi és Politikaelmélet Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2004. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-248. - Példányszám: 300
ISBN 963-7060-04-9 fűzött : ár nélkül
Európa - integráció - politikatörténet - egyetemi tankönyv
327.39(4)(075.8) *** 32(4)(091)(075.8)
[AN 2563956]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2005.
Neizvestnaâ černaâ kniga (magyar)
   Az ismeretlen fekete könyv : szemtanúk vallomásai a szovjet zsidók tragédiájáról, 1941-1944 : egyetemi segédkönyv / a magyar változatot szerk. Krausz Tamás ; ford. Székely Ervin. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 389, [9] p. ; 24 cm
ISBN 963-7319-05-0 kötött : ár nélkül
Szovjetunió - holokauszt - történelmi forrás
323.12(=924)(47)"194"(093)
[AN 2564693]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2005.
Tálas Péter
   Az "új Európa" és a nemzetközi Irak-vita / Tálas Péter. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 100 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 59.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-9517-07-0 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Európai Unió - Irak - külpolitika - háború - ezredforduló
327(4-11) *** 327.39(4-62) *** 355.48(73)"200" *** 327.5(567)"200"
[AN 2564742]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2005.
Tomka Ferenc (1942-)
   Halálra szántak, mégis élünk! : egyházüldözés 1945-1990 és az ügynök-kérdés / Tomka Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 487 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 466-474.
ISBN 963-361-692-1 kötött : 2300,- Ft
Fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - állami terror - egyházpolitika - római katolikus egyház - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198"
[AN 2564549]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6462 /2005.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Teleki Pál / Ablonczy Balázs. - Budapest : Osiris, 2005. - 547 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 511-527.
ISBN 963-389-731-9 kötött : 3480,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - Horthy-korszak - életrajz
943.9(092)Teleki_P. *** 32(439)(092)Teleki_P. *** 943.9"192/194"
[AN 2563847]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2005.
   Bosznia-Hercegovina a harmadik Balkán-háború után / Nagy Róbert [et al.]. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2005. - 84 p. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 2.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-997-3 fűzött : ár nélkül
Bosznia-Hercegovina - történelem - helyismeret
949.715 *** 908.497.15
[AN 2565047]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2005.
Komáromi János (1890-1937)
   A nagy háború anekdotái, 1914-1920 / Komáromi János ; [... szerk. Pap Krisztián]. - [Budapest] : N.R.G.-COM, 2005. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-217-966-8 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - első világháború - 20. század - anekdota
943.9"1914/1918"(0:82-36)
[AN 2564565]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2005.
Lukacs, John (1923-)
At the end of an age (magyar)
   Egy nagy korszak végén / John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7785-1 kötött : 2300,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 2564051]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2005.
Meikle, Marg
Funny you should ask (magyar)
   Kíváncsi vagy? : meglepő válasz 114 és fél érdekes kérdésre / Marg Meikle ; [ford. Morvay Krisztina] ; [ill. Tina Holdcroft]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
ISBN 963-368-867-1 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet
930.85(100)(089.3)
[AN 2562855]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2005.
Meikle, Marg
You asked for it! (magyar)
   Tudni akarod? : meglepő válasz 94 érdekes kérdésre / Marg Meikle ; [ill. Tina Holdcroft]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 963-368-868-X fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet
930.85(100)(089.3)
[AN 2562841]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2005.
Molnár László (1953-)
   Páka : Páka és Dömefölde évszázadai / írta Molnár László ; [kiad. Páka Értékeiért Egyesület]. - Páka : Páka Értékeiért Egyes., 2005. - 519 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 421-428. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-217-737-1 kötött : ár nélkül
Páka - helyismeret - helytörténet
943.9-2Páka *** 908.439-2Páka
[AN 2563037]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2005.
   "Orosz arcképcsarnok" : konferenciakötet, 2003. március 12. / [szerk. Csibi Norbert, Miszler Tamás]. - Pécs : PTE Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kut. Közp., 2004. - 149 p. ; 21 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-642-008-4 fűzött : ár nélkül
Oroszország - történelem - uralkodó - történelmi személy - életrajz - konferenciakiadvány
947(092) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2562525]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2005.
Tamasi Mihály (1931-)
   Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939-1949 között / Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2004. - 192 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 34.)
Bibliogr.: p. 181-185.
ISBN 963-9511-72-2 fűzött : ár nélkül
Szeged - helytörténet - társadalom - 20. század
943.9-2Szeged"194" *** 316.32(439-2Szeged)"194"
[AN 2563689]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2005.
Tell me about (magyar)
   Mondd meg, hogy...? : [érdekességek a történelem, a biológia, az űrkutatás és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-368-848-5 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - élettan - természettudomány - történelem - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 612(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 2564778]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2005.
Tell me how (magyar)
   Mondd meg, hogyan...? : [érdekességek a biológia, a csillagászat, az őslénytan, a történelem és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-368-846-9 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - természettudomány - élettan - műszaki tudomány - történelem - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2564790]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2005.
Tell me what (magyar)
   Mondd meg, mi...? : [érdekességek a földrajz, a biológia, a csillagászat, a történelem és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Mike Veronika
ISBN 963-368-843-4 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - történelem - természettudomány - élettan - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 612(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 2564782]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2005.
Tell me when (magyar)
   Mondd meg, mikor...? : [érdekességek a tudomány- és technikatörténet, a biológia, a csillagászat, a történelem és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-368-847-7 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - természettudomány - műszaki tudomány - élettan - történelem - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 930.9(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2564818]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2005.
Tell me where (magyar)
   Mondd meg, hol...? : [érdekességek a történelem, a biológia, a földrajz, a csillagászat és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Bárdos Éva
ISBN 963-368-845-0 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - történelem - élettan - természettudomány - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 930.9(02.053.2) *** 612(02.053.2) *** 5(02.053.2)
[AN 2564820]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2005.
Tell me why (magyar)
   Mondd meg, miért...? : [érdekességek a biológia, a földrajz, a csillagászat, a történelem és az általános műveltség köréből]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Izgalmas kérdések - meglepő válaszok)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-368-844-2 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - történelem - természettudomány - műszaki tudomány - élettan - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 5(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 612(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 2564793]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2005.
Tusor Péter (1967-)
   Magyar történeti kutatások a Vatikánban = Hungarian historical researches in the Vatican / írta Tusor Péter. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutatócsop., 2004. - CCXXIX p., [8] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; exc. ex vol. 1.)
Bibliogr.: p. CXCI-CCIV. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-91-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Vatikán - történettudomány - levéltári irat - történetíró - történelmi forrás
930.1(439)(093) *** 930.253(456.31)
[AN 2564766]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2005.
Vékony Gábor (1944-2004)
   Magyar őstörténet - magyar honfoglalás / Vékony Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Nap, 2005. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
Kötött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-9402-16-8)
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
943.9".../10" *** 930.8(=945.11) *** 809.451.1(091)
[AN 2558776]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6479 /2005.
Arthus-Bertrand, Yann
365 jours pour réfléchir à notre Terre (magyar)
   365 nap : életképek Földünkről / fotók Yann Arthus-Bertrand ... Helen Hiscock [et al. közreműködésével] ; képaláírások Isabelle Delannoy ... ; közrem. Christian Balmes [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [790] p. : ill., színes ; 17x25 cm
Ford. Józan Judit és Csatay Erika
ISBN 963-368-913-9 kötött : ár nélkül
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2562656]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2005.
Bilkay Ruth (1933-)
   Faluszemináriumi kéziratok a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Adattárában / Bilkay Ruth, Laczkó Gabriella ; [... Győri Elek illusztrációival]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2005. - VIII, 143 p. : ill. ; 30 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 17.)
Az előszót Pocsainé Eperjesi Eszter írta
ISBN 963-218-007-0 fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. Adattár
Sárospatak - népművelés - helyismeret - levéltári repertórium - szakbibliográfia
908.439-2Sárospatak:016 *** 374:016 *** 930.253(439-2Sárospatak)(083.8) *** 930.253.4
[AN 2563872]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2005.
   Dr. Tóth József geográfus szakirodalmi munkássága, 1964-2004 / szerk. Tésits Róbert és Bugya Titusz ; [szerzők Bugya Titusz et al.] ; [közread. a] PTE TTK Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2005. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Tóth József (1940-)
Magyarország - földrajz - tudós - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
91(439)(092)Tóth_J. *** 91:016 *** 012Tóth_J.
[AN 2564489]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2005.
Feketéné Kordé Katalin
   A Balaton és környéke / Feketéné Kordé Katalin ; [térk. Pakurár István]. - Budapest : Panoráma, 2005. - 787 p., [64] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 963-243-841-8 kötött : 5420,- Ft
Balaton - Dunántúl - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.391.1(036)
[AN 2563068]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2005.
Göncz József
   Sopron vármegye ipara dokumentumokon és képeslapokon : a sorozat hatodik albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Szép Sopronunk K., cop. 2005. - 135 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-217-820-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 96321782-0-2)
Sopron (vármegye) - helyismeret - ipar - album - képes levelezőlap - történelmi forrás
908.439.114(084.12) *** 338.45(439.114)(093) *** 769.5(439)
[AN 2564067]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2005.
Middleton, Nick
Surviving extremes (magyar)
   Extrém élőhelyek / Nick Middleton ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2005]. - 317 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9598-28-3 kötött : 2800,- Ft
felfedező utazás - angol irodalom - helyismeret - útleírás
910.4(100) *** 908.100 *** 820-992=945.11
[AN 2564277]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2005.
Sós Judit
   Erdély : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán ; [fényképek Farkas Zoltán, Sós Judit] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - 5. kiad. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2002 [!2004]. - 338, [13] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-411-7)
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2560266]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2005.
Szőke Sándor (1932-)
   Szülőföldem Füzesgyarmat : életképek, események az 1930-as és 1940-es évekből / Szőke Sándor emlékei ; [szerk. Szabóné Szőke Zsuzsanna]. - Dombóvár : Szecsox Nyip. Kft., 2005. - 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-708-X fűzött : ár nélkül
Füzesgyarmat - helyismeret - Horthy-korszak - memoár
908.439-2Füzesgyarmat"193/194"(0:82-94)
[AN 2565114]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2005.
   Tükörcserepeink : történelmi olvasó- és képeskönyv a XX. század Komlójáról / [szerk. Jakab Józsefné] ; [megj. a komlói Helytörténeti Múzeum kiadásában]. - Komló : Városi Helytört. Múz., 2004. - 479 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-217-422-4 kötött : ár nélkül
Komló - helyismeret
908.439-2Komló
[AN 2564518]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6488 /2005.
   Államigazgatási eljárás : iratmintákkal / [szerk. Császár László] ; [kiad. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2004. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-556-X fűzött : ár nélkül
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.924(439)(094)(036)
[AN 2564979]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2005.
Apró Antal Zoltán
   Szegregáció, munkaerőpiac, foglalkoztatási esélyegyenlőség / Apró Antal Zoltán. - Utánny. - Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2004. - 116 p. ; 20 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 7.)
A borítófedélen megjelenési évként: 2002. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-642-020-3)
Baranya (megye) - foglalkoztatáspolitika - cigányság - egyenlőség
342.734(439.127) *** 331.5(439.127) *** 316.347(=914.99)(439.127)
[AN 2564712]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2005.
Bencsik Péter (1971-)
   A magyar úti okmányok története, 1945-1989 / Bencsik Péter, Nagy György. - Budapest : Tipico Design, 2005. - 275 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 963-7623-35-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - 20. század - útlevél - történeti feldolgozás
351.755.61(439)"194/198"
[AN 2564551]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2005.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2003-2005]. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 1060272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Balogh Ágnes ; [az 56-63., 80-84. fejezeteket Kőhalmi László írta]. - cop. 2005. - 497, [2] p.
Lezárva: 2005. jan. 1. - Bibliogr.: p. [499].
ISBN 963-9542-50-4 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2563509] MARC

ANSEL
UTF-86492 /2005.
   Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója, BOT - 2004 : tudományos ülés, Budapest, 2004. szeptember 24. / [szerk. Hollán Miklós] ; [rend. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KGRE ÁJK, 2005. - 68 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8392-71-1 fűzött : ár nélkül
büntetőjog - konferenciakiadvány
343(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564017]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2005.
Farkas Sándorné
   Önkormányzati rendelet minták, költségvetési- és zárszámadási rendelet : érvényes 2004. évtől / [szerző Farkas Sándorné]. - Budapest : Saldo, [2005]. - 62 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-111-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - iratminta - költségvetés - éves beszámoló
352.077.6(439)(083.76) *** 352.073.521(439)(083.76)
[AN 2564438]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2005.
Henczi Lajos
   Az intézményakkreditáció ABC-je : gyakorlati kézikönyv / [kész. Henczi Lajos]. - Budapest : Saldo, 2005. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2005. ápr. 18. - Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-638-127-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - minőségbiztosítás - felnőttoktatás - oktatáspolitika
35.071.1 *** 374.7(439)
[AN 2564417]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2005.
   Honvédelmi, polgári védelmi igazgatás a települési önkormányzatoknál / [szerk. Császár László] ; [kiad. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Közigazgatási Iroda Kft., 2004. - 351 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. júl. 5.
ISBN 963-216-479-2 fűzött : ár nélkül
1993. évi CX. törvény a honvédelemről
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről
Magyarország - honvédelem - polgári védelem - helyi önkormányzat - jogszabálygyűjtemény
342.742(439)(094) *** 355.58(439)(094) *** 351.86(439) *** 352(439)
[AN 2564964]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2005.
   Jaj, hol a múltunk? : a Trianon-jelenség / [szerk., a kronológiát összeáll. Száraz Miklós György]. - Budapest : Helikon, 2005. - 180, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Paletta, ISSN 1786-3619)
ISBN 963-208-926-X fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés - 20. század
341.382"1920" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 2563886]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2005.
Kabódi Csaba
   Büntetéstani alapfogalmak / Kabódi Csaba, Lőrincz József, Mezey Barna. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 963-7255-11-7 fűzött : ár nélkül
büntetőjog - büntetés - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
343.24(100)(091)(075.8) *** 343.8(100)(091)(075.8)
[AN 2563882]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2005.
Maczonkai Mihály (1960-)
   Jogszociológia / Maczonkai Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 190 p. ; 25 cm. - (Studia sociologica, ISSN 1786-4887). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 963-9542-33-4 kötött : 3280,- Ft
jogszociológia - egyetemi tankönyv
340.114(075.8) *** 316(075.8)
[AN 2564804]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2005.
Magyar Péter (1940-)
   Az Európai Unió alkotmánya / [szerző Magyar Péter]. - Budapest : Saldo, 2004. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 963-638-091-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - alkotmány
342.4(4-62) *** 341.17(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 2564419]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2005.
   A mi jogunk / [alkotószerk.] Kondorosi Ferenc. - Budapest : Urbis, 2005. - 225, [3] p. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Szerzők Kondorosi Ferenc et al.
ISBN 963-9291-75-7 kötött : ár nélkül
jogtudomány
34
[AN 2564668]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2005.
Nagy Henrietta
   Holtomiglan? : a családon belüli erőszak / Nagy Henrietta. - [Nyíregyháza] : Tanítómester Kft., 2005. - 206 p. ; 20 cm
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-8342-19-5) (hibás ISBN 963-83421-9-6)
Magyarország - család - erőszak
343.54(469)(0:82-92)
[AN 2564119]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2005.
Nochta Tibor
   A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban / Nochta Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 234 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-9542-98-9 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - polgári jog - gazdasági társaság - felelősség
347.72(439) *** 347.72.036.2
[AN 2563054]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2005.
Pántya Julianna
   Értekezés a kettészakított Biharról, benne az Érmellék hazai szegélyéről / Pántya Julianna ; [kiad. Érmellékért Közhasznú Egyesület]. - Debrecen : Érmellékért Közhasznú Egyes., 2004. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-158. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-217-404-6 fűzött : ár nélkül
Bihar (vármegye) - magyar történelem - trianoni békeszerződés
341.382"1920" *** 943.917.3
[AN 2564052]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2005.
Spiegel István
   Külső munkavállalók biztonsága különböző foglalkoztatási jogviszony esetében / [írta Spiegel István]. - Budapest : Népszava, 2004. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött : ingyenes
Magyarország - munkajog - munkavédelem
349.2(439) *** 331.45
[AN 2562518]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2005.
Szabadfalvi József (1961-)
   Jogbölcseleti töredékek : elmélettörténeti írások / Szabadfalvi József. - Miskolc : Bíbor K., 2004. - 109 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-68-9 fűzött : ár nélkül
filozófia - jogtudomány
340.12
[AN 2564158]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2005.
Szijártó M. István (1965-)
   A diéta : a magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792 / Szijártó M. István. - Budapest : Osiris, 2005. - 614 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-568. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-389-732-7 kötött : 4980,- Ft
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - rendi szervezet - 18. század
342.53(439)"17" *** 943.9(439)"17"
[AN 2563913]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2005.
Szőnyei Tamás (1957-)
   Nyilván tartottak : titkos szolgák a magyar rock körül, 1960-1990 / Szőnyei Tamás. - [Budapest] : M. Narancs : Tihany-Rév K., cop. 2005. - 831 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-078-X fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - besúgó - megfigyelés - Kádár-korszak - rockzene
351.746.1(439)"196/198" *** 78.067.26.036.7(439)"196/198"(092)
[AN 2564601]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2005.
   A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás : tudományos konferencia, Budapest, 2004. március 19. / [szerk. Kosza Yvette] ; [rend. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KGRE ÁJK, 2005. - 137 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 6.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8392-70-3 fűzött : ár nélkül
temetkezés - polgári jog - konferenciakiadvány
351.776(439) *** 393.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2563999]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6509 /2005.
Bányai Kornél
   Vissza a civil életbe: a logisztikai tisztek példája / Bányai Kornél. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 58.)
Bibliogr.: p. 111-115. - Példányszám: 500
ISBN 963-9517-04-6 fűzött : ár nélkül
logisztika - munkaerőgazdálkodás - honvédelem
355.41 *** 658.286 *** 658.78 *** 331.5
[AN 2564735]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2005.
   A cardboard castle? : an inside history of the Warsaw Pact, 1955-1991 / ed. by Vojtech Mastny and Malcolm Byrne ; ed. ass. Magdalena Klotzbach. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2005. - 726 p. ; 25 cm. - (National Security Archive cold war readers, ISSN 1587-2416)
Bibliogr.: p. 693-704.
ISBN 963-7326-08-1 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-07-3 fűzött : ár nélkül
Varšavskij dogovor o družbe, sotrudničestve i vzaimnoj pomoŝi
történelmi forrás
355(4-11)(093.2) *** 327.51(4-11)(093.2)
[AN 2563043]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2005.
Goldsworthy, Adrian Keith
The complete Roman army (magyar)
   A római hadsereg története / Adrian Goldsworthy. - Pécs : Alexandra, 2004. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Ford. Endreffy Loránd. - Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 963-368-748-9 kötött : ár nélkül
Római Birodalom - hadtörténet - haderő
355(37) *** 937
[AN 2563605]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2005.
Hannig, Norbert
Luftwaffe fighter ace (magyar)
   A Luftwaffe szolgálatában : harcaim a keleti fronttól a szülőföld védelméig / Norbert Hannig ; sajtó alá rend. John Weal ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 233 p., [20] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-7054-09-X kötött : 2998,- Ft
Hannig, Norbert
Németország - hadtörténet - légi háború - 20. század - második világháború - memoár
355.489(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2564681]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2005.
Modern military aircraft anatomy (magyar)
   Katonai repülőgépek szerkezete : 118 repülőgép metszetrajza 1945-től napjainkig / összeáll. Paul Eden és Soph Moeng ; [graf. Mike Badrocke]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Kárpáti Endre
ISBN 963-367-732-7 kötött : 7990,- Ft
katonai repülőgép
623.746
[AN 2562353]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6514 /2005.
Block, Peter
Flawless consulting (magyar)
   Makulátlan tanácsadás : útmutató a szervezeti változtatásokhoz tanácsadóknak, ügyfeleknek, vezetőknek / Peter Block ; ford. Hulesch Bors ; [ill. Janis Nowlan]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - XXVII, 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 372-374.
ISBN 963-7525-73-4 kötött : 5100,- Ft
vezetés - tanácsadás - szervezés
65.014 *** 659.2
[AN 2564098]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6515 /2005.
Brealey, Richard
Principles of corporate finance (magyar)
   Modern vállalati pénzügyek / Brealey, Myers ; [ford. Csóka Péter et al.]. - Budapest : Panem, 2005. - 1175 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-422-8 kötött : 7900,- Ft
pénzügy - vállalat
658.15
[AN 2558779]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2005.
   "Az ember a középpontban" : Budapest, ... 2004. október 13. : konferencia kiadvány / [rend., közread. a] Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, [2005]. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-028-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - humánerőforrás-menedzsment - konferenciakiadvány
658.3 *** 334.7(100) *** 334.7(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564534]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2005.
Erhart Szilárd
   Az egynapos bankközi kamatszint alakulását befolyásoló tényezők : a magyarországi tapasztalatok / Erhart Szilárd. - Budapest : MNB, 2004. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 34.)
Bibliogr.: p. 48.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzeti bank - kamat
336.781 *** 336.711(439)
[AN 2564765]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2005.
   For a competitive Hungary in a competitive Europe : the report of the Hungarian European Business Council = Versenyképes Magyarországért a versenyképes Európában : a Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 82 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdasági verseny
339.137.2(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2564342]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2005.
   A globalizáció hatása a hazai és a nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokra : a BME Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola I. országos konferenciájának konferencia előadásai : Budapest, 2004. november 9. / [... szerk. Perényi Áron]. - [Budapest] : BMGE GTK, [2005]. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-824-X fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - globalizáció - gazdaságpolitika - társadalmi változás - konferenciakiadvány
339.9(100) *** 338.2 *** 316.44 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2563182]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2005.
   Innovációk a térben : a társadalmi kommunikációtól az intézmények megújulásáig / szerk. Tésits Róbert, Tóth József ; [közread. a] PTE Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE Földtudományok Doktori Isk., 2004. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerőgazdálkodás - gazdaságpolitika - regionális gazdaság - ezredforduló
331.5(439) *** 332.1(439) *** 338.2(439)"200"
[AN 2564471]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2005.
   A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztés[!] Tanács tevékenysége a megyei területfejlesztési források felhasználására 1996-2004 között / [szerk. Petrikné Molnár Erika, Hardiné Szabó Anita]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Területfejleszt. Tcs., 2005. - 132 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-218-336-3 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom (megye) - regionális gazdaság - területfejlesztés - ezredforduló
332.1(439.115) *** 711.4(439.115)
[AN 2564706]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2005.
Kornai János (1928-)
   A gondolat erejével : rendhagyó önéletrajz / Kornai János. - Budapest : Osiris, 2005. - 426, [2] p., [32] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 415-426.
ISBN 963-389-738-6 kötött : 3980,- Ft
Kornai János (1928-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
330(439)(092)Kornai_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2563915]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2005.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre : [2005] / [szerzők Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2005. - 206 p. ; 29 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-117-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államháztartás - számvitel - főkönyvi számla
657.4.012.2 *** 336.12(439)
[AN 2564523]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2005.
Micserics József
   Vakvágányon? / Micserics József ; [közread. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége]. - [Budapest] : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövets., 2005. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 919768
Magyarország - foglalkoztatottság - vak - ezredforduló
331.5-056.262(439)"199/200"
[AN 2563062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A látássérült munkavállalók helyzete az Unióhoz való csatlakozás időszakában. - 2005. - 111 p.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatottság - vak - ezredforduló
331.5-056.262(439)"199/200"
[AN 2563063] MARC

ANSEL
UTF-86525 /2005.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2005 / [szerző Nagy Emil]. - Budapest : Saldo, 2005. - 226 p. ; 24 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-119-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 2564526]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2005.
Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia (2004) (Budapest)
   Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia : Budapest, ... 2004. november 18. / [szerk. Soltész Anikó és Mihály András] ; [rend., közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány. - Budapest : FMM : OFA, [2005]. - [2], 112 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-217-882-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564402]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2005.
   Szolidaritás a kibővített Európai Unióban : igények és realitások : 10. Osztrák - Magyar Konferencia : 2004. május 12-14., Szombathely = Solidarität in einer erweiterten Europäischen Union : Anspruch und Realität : 10. Österreichisch - Ungarische Konferenz : 12-14. Mai 2004, Szombathely / a konferencia szervezői Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium [etc.] ; [szerk. Éder Géza] ; [ford. Mizda Krisztina, Szatmári Enikő, Szatmári József]. - Szombathely : Vas M. Tudományos Ismeretterjesztő Egyes., [2004]. - 120, 124 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-216-462-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - szolidaritás - gazdasági együttműködés - gazdaságpolitika - konferenciakiadvány
338.2(439) *** 338.2(436) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2564442]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2005.
Sztanó Imréné
   Adók, illetékek, járulékok és vámok : kiegészítés, 2005 / [szerző Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, [2005]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2005. márc.
ISBN 963-638-124-0 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - adó - vámügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 2564241]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2005.
   Térségfejlesztés és kulturális turizmus : tanulmányok / [szerk. Papné Kovács Éva, Tóth Csaba]. - Salgótarján : Nógrád M. Közművel. és Turisztikai Int., 2004. - 80 p. ; 21 cm. - (Nógrád megyei közművelődési és turisztikai füzetek)
Fűzött : ár nélkül
Nógrád (megye) - idegenforgalom - területfejlesztés - művelődésügy
338.48(439.131) *** 374(439.131) *** 332.1(439.131)
[AN 2563714]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6530 /2005.
   Pályázati tapasztalatok : monitoring / [szerk. Korintus Mihályné]. - Budapest : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., 2004. - 71 p. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 6.)
ISBN 963-86501-4-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 347.64(439)
[AN 2565136]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2005.
   Szupervízió : egyén, csoport, szervezet / szerk. Bagdy Emőke, Wiesner Erzsébet ; ... szerzői Aristu, Jesus Hernandez [et al.] ; [ford. Gromon András, Meszléry Katalin, Donga Katalin]. - [Budapest] : Print-X Budavár, cop. 2005. - 372 p. : ill. ; 26 cm. - (Supervisio Hungarica sorozat, ISSN 1416-7220 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86545-5-4 fűzött : 2600,- Ft
tanácsadás - munkalélektan - mentálhigiénia
364.62.001.8 *** 65.013 *** 331.101
[AN 2562517]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6532 /2005.
   50 éves a győri logopédia : jubileumi kiadvány / [szerk. Író Béláné] ; [kiad. Radó Tibor Általános Iskola ...]. - Győr : Radó T. Ált. Isk., 2005. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-407-6 fűzött : ár nélkül
Győr - logopédia - gyógypedagógia - évkönyv
376.36(439-2Győr)(058)
[AN 2563861]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2005.
   Angol, francia, német nyelvű általános iskolai ének, rajz, technika, testnevelés tantervfordítások / szerk. H. Szabó Sára ; [... ford. Csizmadia Gábor et al.] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar]. - Kaposvár : KE CSVMPFK, 2004. - 346 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-9541-05-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - általános iskola - kétnyelvű iskola - nyelvoktatás - vokális zene - technika - testnevelés - tantárgy - rajz - tanterv - tanári segédkönyv
371.214.2(439) *** 372.878(072) *** 372.874(072) *** 372.862(072) *** 372.879.6(072) *** 372.880(072)
[AN 2563474]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2005.
Bácskai Júlia
   Önismereti csoportok céljai és módszerei : alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában / Bácskai Júlia. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 55 p. ; 21 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 19.)
Bibliogr.: p. 53-[56].
Fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - önismeret
37.015.3 *** 159.922.8 *** 165.242.1
[AN 2560143]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2005.
   Barcsa-tükör : Hajdúnánás, 1994-2004 / [szerk. Czinegéné Daróczi Julianna]. - Hajdúnánás : Barcsa J. Számítástechnika Tagozatos Ált. Isk., 2005. - 172 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-366-5 fűzött : ár nélkül
Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola (Hajdúnánás)
Hajdúnánás - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Hajdúnánás)(058)
[AN 2565105]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2005.
   Emlékkönyv, 1981-2005 : a 130 éves Kiss Árpád Általános Iskola elmúlt 25 éve / [szerk. Görög Imréné, Halmosi István, Péterné Muzsik Edit]. - Balassagyarmat : [Kiss Á. Ált. Isk.], 2005. - 80 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Kiss Árpád Általános Iskola (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Balassagyarmat)(091)
[AN 2563179]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2005.
Gabnai Katalin (1948-)
   Drámajátékok : bevezetés a drámapedagógiába / Gabnai Katalin ; [a ... fényképeket Koncz Zsuzsa kész.]. - 4. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 333 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : színháztudomány, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 314-326.
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-208-753-4)
drámapedagógia
371.383.1 *** 37.036
[AN 2559887]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2005.
Kálmán Anikó (1959-)
   A felnőttoktatók kompetenciái : andragógiai módszertan / Kálmán Anikó. - [Budapest] : Okker K., [2005]. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Lifelong learning füzetek, ISSN 1588-9572)
Borítócím: Andragógiai módszertan : a felnőttoktatók kompetenciái. - Bibliogr.: p. 88-130.
ISBN 963-9228-96-6 fűzött : 2200,- Ft
felnőttoktatás
374.7 *** 37.04-053.8
[AN 2562520]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2005.
Kalmár Hajnalka
   A CAT bemutatása és használati lehetőségei az iskolában / Kalmár Hajnalka. A JEPQ személyiségkérdőív ismertetése / Sziszik Erika. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 55 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - személyiség-lélektan - vizsgálat
37.015.3 *** 371.264 *** 159.922.7 *** 159.9.072 *** 159.923
[AN 2560137]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2005.
Kemp, Jane
Brain games for preschoolers (magyar)
   Agytorna kettőtől ötéves gyermekek számára : több mint 200 szórakoztató, fejlesztő játék / Jane Kemp és Clare Walters. - Pécs : Alexandra, 2004. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Bocz András. - Agytorna : játékos intelligenciafejlesztés gyerekeknek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-752-7 fűzött : 2499,- Ft
képességfejlesztés - intelligencia - családi nevelés
37.025 *** 37.018.1
[AN 2563635]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2005.
Márkusné Hardi Gabriella
   Eredmények és tapasztalatok az európai nyelvoktatás útján / szerzők Márkusné Hardi Gabriella, Snóbliné Lép Izabella ; [közread. a Fekete István Általános Iskola]. - Mosonmagyaróvár : Fekete I. Ált. Isk., 2005. - 186 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182-185.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86699-1-8)
nyelvoktatás - német nyelv - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 803.0
[AN 2564711]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2005.
   Matematika 5 : kalandozások a matematikában : hogyan tanítsam? / Békéssy Szilvia [et al.] ; [szerk. Füleki Lászlóné, Szloboda Tiborné] ; [graf. Juhász Lehel et al.]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2004. - 237, XI p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-4540-5 fűzött : ár nélkül
tantárgy - matematika - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2563716]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2005.
   Matematika 5. osztály : tanári kézikönyv : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Stark Gábor és Katona Kata]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 222, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-514-3)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2562321]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2005.
   A mi iskolánk : Kuncsorba település történelmének áttekintése, különös tekintettel az általános iskola múltjára / szerk. Sallai Károlyné ; [szerzők Antal Árpád et al.] ; [kiad. az[!] Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2005. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-218-176-X fűzött : ár nélkül
Arany János Általános Oktatási Központ (Kuncsorba)
Kuncsorba - általános iskola - helyismeret - neveléstörténet
373.3(439-2Kuncsorba)(091) *** 908.439-2Kuncsorba
[AN 2563470]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2005.
   A Páterdombi Szakképző Iskola és Kollégium Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi Székhely Iskola évkönyve az iskola fennállásának 50. évében. - Zalaegerszeg : [Páterdombi Szakképző Isk. és Koll. Báthory I. Keresk. és Vendéglátóip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk.], 2004. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A bev. tanulmányt Bogár Imre írta. - Borítócím: Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 1954-2004
Fűzött : ár nélkül
Páterdombi Szakképző Iskola és Kollégium Báthori István Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi Székhely Iskola (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6:339(439-2Zalaegerszeg)(058) *** 373.6:640.4(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2564919]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2005.
   Pest megyei közművelődési kalauz : kultúra, közművelődés, információ / [... Szádváriné Kiss Mária írta és szerk.] ; [a fotókat Virágh László ... és Gallai Máté kész.] ; [kiad. a Pest Megyei Közművelődési Információs Központ]. - Budapest : Pest M. Közműv. Inf. Közp., 2004. - 100, [10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-950-6 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - művelődésügy - adattár
374(439.153):050.8
[AN 2564333]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2005.
   Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred jubileumi évkönyve, 1935-2005 / [szerk. Fülöp Lajos]. - Balatonfüred : Széchényi F. Kertészeti Szakképző Isk. és Kollégium, 2005. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 963-218-236-7 fűzött : ár nélkül
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium (Balatonfüred)
Balatonfüred - szakközépiskola - szakképzés - kollégium - kertészet - iskolai évkönyv
377(439-2Balatonfüred)(058) *** 373.6:634(439-2Balatonfüred)(058) *** 634 *** 37.018.3(439-2Balatonfüred)(058)
[AN 2563481]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2005.
   Tanulás, kommunikáció, nevelés : IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2004. október 20-22. : program, tartalmi összefoglalók / [szerk. Lehmann Magdolna és Nikolov Marianne] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2005]. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564502]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2005.
   Tessedik öröksége a XXI. században : tudományos tanácskozás, Szarvas 2004. december 10. / [rend., közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola, Tessedik Sámuel Emlékbizottság. - Szarvas : TSF : Tessedik Sámuel Emlékbiz., [2005]. - [58] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86746-4-4 fűzött : ár nélkül
Tessedik Sámuel (1742-1820)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - pedagógus - 18. század - 19. század - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
37(439)(092)Tessedik_S. *** 284.1(439)(092)Tessedik_S. *** 63 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2564059]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2005.
   A tiszafüredi Nyitnikék Óvoda (II. sz. Óvoda) jubileumi évkönyve, 1975-2005 / [... Gulyás Lajosné et al.] ; [szerk. Mihály Sándorné]. - Tiszafüred : Nyitnikék Óvoda, [2005]. - 397 p. : ill., színes ; 21 cm
Óvodánk 30 éve, 1975-2005 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 963-218-387-8 fűzött : ár nélkül
Nyitnikék Óvoda (Tiszafüred)
Tiszafüred - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Tiszafüred)(058)
[AN 2563187]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6551 /2005.
   Álomkapu : gyermekírók antológiája, 2005 / [szerk. Pósfai János] ; [... vál. Balogh József et al.] ; [kiad. az Oladi Művelődési Központ és a Simon István Utcai Általános Iskola]. - Szombathely : Oladi Műv. Közp. : Simon I. Utcai Ált. Isk., 2005. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-040-2 fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - gyermek - antológia
379.825-053.2
[AN 2564456]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2005.
Compton, Nic
Sailing solo (magyar)
   Magányos vitorlások : legendás hajósok és nagyszerű versenyek / Nic Compton. - [Pécs] : Alexandra, [2005]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Ford. Horváth Csaba
ISBN 963-367-258-9 * kötött : ár nélkül
vitorlázás - verseny
797.14(100)"196/200"
[AN 2563490]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2005.
Dickhuth, Hans-Hermann
Einführung in die Sport- und Leistungsmedizin (magyar)
   Sportélettan, sportorvostan : bevezetés / Hans-Hermann Dickhuth ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 319 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 963-9542-48-2 kötött : 3980,- Ft
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 612.76(075.8)
[AN 2564707]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2005.
   Hungarocellfigurák és -díszek / Fajd Krisztina [et al.]. - Budapest : Cser K., 2005. - 28, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/125.)
ISBN 963-7418-23-7 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2563029]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2005.
Kálló László
   A profi boksz nagyjainak lexikona / Kálló László. - Budapest : Barrus, cop. 2005. - 405, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-216-915-8 kötött : 4350,- Ft
ökölvívás - szaklexikon
796.83:030
[AN 2564400]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2005.
Misur Tamás
   Sevcsenko és az aranylabda csillagai / Misur Tamás, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2005. - 271, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 20.)
ISBN 963-7046-31-3 fűzött : 1990,- Ft
Ševčenko, Andrìj Mikolajovič
labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(100)(092)
[AN 2564487]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2005.
Moras, Ingrid
Pfui Spinne (magyar)
   Egzotikus állatok gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-244-2 fűzött : ár nélkül
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2564214]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2005.
Nagy Béla (1944-)
   Csak fradistáknak! / Nagy Béla. - Budapest : Framy Kft., [2005]. - 98 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fradi futballmúzeum, ISSN 0238-5848 ; 47.)
Lezárva: 2004. dec. 3.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6002-431-6)
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - ezredforduló
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2563516]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2005.
Nagyiván Gábor
   Bridzsiskola / Nagyiván Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Nagyiván G., [2005], cop. 1995. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-735-3 kötött : ár nélkül
bridzs
794.4
[AN 2558720]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2005.
Pieper, Anne
Servietten-Bilder (magyar)
   Szalvétaképek / [Anne Pieper, Gaby és Markus Wiedemann] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/123.)
ISBN 963-7418-16-4 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2563020]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2005.
Puzzelraadsels (magyar)
   Rejtvények és fejtörők : 7-től 10 éves korig. - Pécs : Alexandra, 2004. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Bajusz Judit
ISBN 963-367-836-6 fűzött : ár nélkül
fejtörő játék - rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2562682]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2005.
Senewald, Karl-Heinz H.
Aquarell-Malerei (magyar)
   Akvarellfestés : állatportrék lépésről lépésre / Karl-Heinz H. Senewald ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-243-4 fűzött : ár nélkül
akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322
[AN 2564213]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2005.
Szűcs Béla Albert
   A siker éve : az ácsi kézilabdázók nagy menetelése, 2003/2004 / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : Büki és Társai Kereskedelmi és Szállítási Kft., 2005. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Ácsi Kinizsi Sport Club
Ács - kézilabda - sportegyesület
796.322(439-2Ács) *** 061.2(439-2Ács)
[AN 2563978]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2005.
Vincze Eszter
   Ékszerek gyöngyből / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2005. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/124.)
ISBN 963-7418-22-9 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - ékszer - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2563023]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2005.
Vogelsang, Christel
Window color - Gärtner-Glück (magyar)
   Kerti motívumok üvegmatricával / Christel Vogelsang ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-247-7 fűzött : ár nélkül
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2564217]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2005.
Window color - Deko-Blumen (magyar)
   Üvegmatrica-virágok / [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/122.)
ISBN 963-7418-15-6 fűzött : 698,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2563017]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2005.
Young, Jay
The amazing magic fact machine (magyar)
   Varázskéz : mágneses ismeretterjesztő könyv / Jay Young. - Pécs : Alexandra, 2004. - 30 p. : ill., színes ; 29x29 cm + mágneses mutató
Ford. Babits Péter
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-840-4)
vetélkedő
793.73
[AN 2562626]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6568 /2005.
   Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása : kastélyok nyara - 2002 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2002. augusztus 17 - december 22.] / [tanulmány ... Soós István, Papp Seremetyeff János] ; [a kiállítást rend. ... Illyés Endréné Ötvös Tünde, F. Petres Éva, Papp Seremetyeff János]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2005. - 44 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 285.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2002. - Példányszám: 500
ISBN 963-9279-23-4 fűzött : ár nélkül
Habsburg-ház
Alcsútdoboz - Magyarország - kastély - uralkodó család - kiállítási katalógus
728.82(439-2Alcsút) *** 929.52(439)Habsburg *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2560231]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2005.
   Árnyékkötők : copy art, fax art, computer art = Shadow weawers / [szerk. ... Zsuzsa Dárdai] ; [kiad. ... Árnyékkötők Foundation]. - Budapest : Árnyékkötők Found., cop. 2005. - 365 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-268-X fűzött : ár nélkül
fotóművészet - fénymásolás - ezredforduló
77.04(100) *** 77.02
[AN 2563181]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2005.
Benkő Imre (1943-)
   Arcok : Budapest, 1993-2004, Hajógyári-sziget : [... Csokonai Galéria, Kaposvár ... 2005. május 2-től május 20-ig...] / Benkő Imre. - Kaposvár : KE Műv. Főisk. Kar, 2005. - [44] p. : ill. ; 18x21 cm. - (A fotóriporter és képszerkesztő szak kiállítási katalógusai, ISSN 1786-2949 ; 4.)
Bibliogr.: p. [38-41].
ISBN 963-218-369-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - életkép - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Benkő_I. *** 77.041.7 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2562864]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2005.
Cargill, Katrin
Simple cushions (magyar)
   Párnavarázs : 20 dekorációs ötlet lépésről lépésre / Katrin Cargill ; fényképek James Merrell ; [ford. Erdős Zsolt]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-192-1 fűzött : 4900,- Ft
textilművészet - kézimunka - párna
745.52 *** 645.47
[AN 2562514]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2005.
Families with love (magyar)
   Szeretteink : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2004. - [60] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Balázs Éva
ISBN 963-367-118-3 kötött : 1699,- Ft
világirodalom - családi élet - aforizma - fényképalbum
77.04(100) *** 82-84=945.11 *** 392.3(0:82-84)
[AN 2562684]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2005.
Fathers with love (magyar)
   Szerető édesapák : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2004. - [60] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Balázs Éva
ISBN 963-367-125-6 kötött : 1699,- Ft
világirodalom - családi élet - aforizma - fényképalbum
77.04(100) *** 392.3(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2562730]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2005.
Geddes, Anne
Miracle (magyar)
   Miracle : a születés csodája, az új élet ünneplése / [Anne Geddes & Celine Dion]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [184] p. : ill., főként színes ; 33 cm + CD, DVD
Ford. Csonka Ágnes, Hatvani Emese
ISBN 963-367-591-X kötött : ár nélkül
Ausztrália - fényképész - 20. század - 21. század - csecsemő - fényképalbum
77.04(94)(092)Geddes,_A. *** 77.041-053.3 *** 316.37-053.3(084.12)
[AN 2562612]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2005.
Grasreiner, Wolfgang
Das Buch vom ökologischen Hausbau (magyar)
   Ökoházak : energiatakarékos tervezés - olcsó építkezés : anyagok, ötletek, példák / Wolfgang Grasreiner ; [ford. Lakatos Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 155 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7418-10-5 kötött : 3498,- Ft
energiagazdálkodás - megtakarítás - környezetbarát - építés - lakóépület
721.004.18 *** 728.3 *** 620.9
[AN 2562976]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2005.
Hager Ritta (1931-)
Művek (vál.)
   Hager Ritta / [szerk. Gelley András, Gelley Dávid]. - [Budapest] : Hager R., [2005]. - 129 p. : ill., színes ; 32 cm
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 963-460-648-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Hager_R.
[AN 2564568]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2005.
Häufler, Joseph Vincenz
   Visegrád albuma / magyarázata Häufler J. ; rajz. ... Szerelmey Miklós. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, 2005. - 16 p. [10] fol. : ill. ; 22x30 cm
Eredeti kiadása: Pest : Szerelmey Kőny., 1847
ISBN 963-7377-00-X kötött : ár nélkül
Magyarország - Visegrád - grafikus - 19. század - helytörténet - hasonmás kiadás - tájkép
741(439)(092)Szerelmey_M. *** 943.9-2Visegrád *** 73/76.047 *** 094/099.07
[AN 2563864]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2005.
Horváth Dávid
Művek (vál.)
   Horváth Dávid fotóművész "Mágikus szemek" című kiállítása : [... Csokonai Galéria Kaposvár, ... 2005. április 4-től április 25-ig...]. - Kaposvár : KE Műv. Főisk. Kar, 2005. - 38 p. : ill. ; 23 cm. - (A fotóriporter és képszerkesztő szak kiállítási katalógusai, ISSN 1786-2949 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Horváth_D. *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2563521]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2005.
Horváth Péter (1945-)
   Rétegek = Layers / Horváth Péter ; [szerk. és írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2005. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 27.)
ISBN 963-86661-5-3 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - sajtófotó
77.04(439)(092)Horváth_P.
[AN 2562524]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2005.
Johannsen, Rolf H.
Gemälde (magyar)
   50 híres festmény : a művészettörténet legfontosabb festményei / [Rolf H. Johannsen] ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - [Pécs] : Alexandra, [2005]. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547)
ISBN 963-368-869-8 kötött : ár nélkül
festészet - festőművész - életrajz
75(100) *** 75(100)(092)
[AN 2563545]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2005.
Józsa Lajos (1944-)
Művek (vál.)
   Józsa Lajos, a megszállott művész = Józsa Lajos the fanatic artist / [szöveg ... Árvai Magdolna et al.]. - [Budapest] : Józsa L. Stúdió, cop. 2005. - 119 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-218-002-X kötött : ár nélkül
Józsa Lajos (1944-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Józsa_L.
[AN 2564387]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2005.
   Kivetítés : Országos Vizuális Művészeti Kiállítás : Vaszary Képtár, Kaposvár 2004. május 21 - június 19. : a SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület meghívásos kiállítása / [szerk. Gyenes Zsolt, Papp László]. - [Kaposvár] : SoBaBu Vizuális Műv. Egyes., 2005. - [68] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-218-193-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2564347]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2005.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Munkácsy Mihály és a fotográfia / Sz. Kürti Katalin. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. ; [Békéscsaba] : Békés M. Múz. Ig., 2004. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 34.)
Bibliogr.: p. 162-167. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 963-8383-47-X kötött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - fotóművészet - 19. század - életrajz
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 77.04(439)"186/189"
[AN 2563541]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2005.
Mothers with love (magyar)
   Édesanyák : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2004. - [60] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Balázs Éva. - Szerető édesanyák (borító- és gerinccím)
ISBN 963-367-127-2 kötött : 1699,- Ft
világirodalom - családi élet - aforizma - fényképalbum
77.04(100) *** 82-84=945.11 *** 392.3(0:82-84)
[AN 2562734]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2005.
Nagyváradi Nóra
   Rumi Rajki István / [összeáll. Nagyváradi Nóra]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2004. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Vasi életrajzi bibliográfiák, ISSN 0139-4452 ; 39.)
Lezárva: 2004. nov. 15. - Példányszám: 120
ISBN 963-7621-82-2 fűzött : ár nélkül
Rumi Rajki István (1881-1941)
Magyarország - szobrász - 20. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
73(439)(092)Rumi_Rajki_I.:016 *** 012Rumi_Rajki_I.
[AN 2564774]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2005.
North, John
The ambassadors' secret (magyar)
   A követek titka : Holbein és a reneszánsz világa / John North. - Budapest : Typotex, 2005. - 364 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr.: p. 329-338.
ISBN 963-9548-46-4 kötött : 3600,- Ft
Holbein, Hans (der Jüngere)
Németország - festőművész - reneszánsz - tudománytörténet - művelődéstörténet - 16. század
75(430)(092)Holbein,_H.ifj. *** 7.034(4) *** 001(4)"15" *** 930.85(4)"15"
[AN 2563868]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2005.
Orsós Teréz (1956-)
   "Az én világom..." : Orsós Teréz festmények =  : "Ame lumecárám...". - [Pécs] : [Bornus Kft.], [2004]. - 22 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Orsós_T.
[AN 2564335]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2005.
Reader's Digest complete drawing course (magyar)
   Mindenki rajziskolája : 60 feladat, gyakorlati leckék, szakmai útmutatások és tanácsok. - Pécs : Alexandra, 2004. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Foster, Colin
ISBN 963-367-838-2 kötött : ár nélkül
rajz - tankönyv
741.02
[AN 2562343]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2005.
Sassi Perino, Angìa
Ponti (magyar)
   Hidak / [szöveg] Angìa Sassi Perino, Giorgio Faraggiana. - Pécs : Alexandra, 2004. - 184 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Dienes István
ISBN 963-367-727-0 kötött : 6990,- Ft
híd - hídépítés - fényképalbum
725.95(100)(084.12) *** 624.21/.8(100)
[AN 2563458]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2005.
Smiles with love (magyar)
   Nevetés : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2004. - [60] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Balázs Éva
ISBN 963-367-148-5 kötött : 1699,- Ft
világirodalom - családi élet - aforizma - fényképalbum
77.04(100) *** 82-84=945.11 *** 392.3(0:82-84)
[AN 2562685]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2005.
Szegő Dóra
Zsinagógák (angol)
   Synagogues / Dóra Szegő, György Szegő ; [transl. by Ákos Farkas]. - [Budapest] : City Hall, 2004. - 84 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 963-9170-84-4 fűzött : 600,- Ft
Budapest - zsinagóga
726.3(439-2Bp.)
[AN 2562526]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2005.
Tibbles, Nikki
Table flowers (magyar)
   Asztali virágdíszek : 20 dekorációs ötlet lépésről lépésre / Nikki Tibbles ; fényképek Simon Brown. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kreatív kézikönyvek, ISSN 1786-1659)
Ford. Erdős Zsolt. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-549-193-X fűzött : 4900,- Ft
virágkötészet - barkácsolás
745.93 *** 689
[AN 2562515]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2005.
Varga László (1930-)
   Hommage à Franz Kafka / Varga László. - [Budapest] : Varga L., 2005. - 36 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2004. október 6 - november 18. között, a budapesti Cseh Centrumban tartott kiállítás katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Kafka, Franz
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Varga_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564469]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2005.
   Városépítészet, tájépítészet 2003 = Urban design, landscape design 2003 / [főszerk. S. Vasi Ildikó] ; [szerk. Vargha Mihály] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2004. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm + CD-ROM
Az országos vándorkiállítást a Magyar Építész Kamara és a Magyar Urbanisztikai Társaság rendezte. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-216-871-2 fűzött : ár nélkül
településtervezés - területfejlesztés - kiállítási katalógus
711(439) *** 061.4(439)
[AN 2563543]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2005.
Vereczkey Szilvia (1955-)
Művek (vál.)
   Vereczkey Szilvia, textile designer / [fotó ... Antal Szabolcs et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Vereczkey_Sz.
[AN 2562519]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2005.
Wieherdt, Eva
Pastell-Malerei (magyar)
   Pasztellrajzok : tájképek - lépésről lépésre / Eva Wieherdt ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-246-9 fűzött : ár nélkül
művészet technikája - rajz - tájkép - foglalkoztatókönyv
741.02 *** 741.047 *** 379.826
[AN 2564727]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2005.
Wonders of architecture (magyar)
   Az építészet csodái : ókortól napjainkig / [szerk. Alessandra Capodiferro] ; [írta Flaminia Bartolini et al.]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 319 p. : ill., színes ; 36 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-367-726-2 kötött : ár nélkül
építészet - fényképalbum
72(100)(084.12)
[AN 2563503]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2005.
Zimmer, Wolfram
Zeichnen (magyar)
   Rajzolás : óvárosi hangulatok lépésről lépésre / Wolfram Zimmer ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2005]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-245-0 fűzött : ár nélkül
rajz - foglalkoztatókönyv
741.02 *** 379.826
[AN 2564215]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6599 /2005.
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet / Frank Oszkár. - 3., átd. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi, [2005]. - 318 p. : ill., kotta ; 25 cm + 2 CD
ISBN 963-86238-6-1 kötött : 3980,- Ft
zeneelmélet
781
[AN 2564061]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6600 /2005.
Schröder, Nicolaus
Filmregisseure (magyar)
   50 híres filmrendező : a filmművészet legnagyobb mesterei / [Nicolaus Schröder]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547)
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 963-368-870-1 kötött : ár nélkül
filmrendező - életrajz
791.43.071.1(100)(092)
[AN 2563549]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2005.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Tarantino mozija / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 262 p. ; 20 cm. - (Kultfőkönyvek, ISSN 1786-9676)
Bibliogr.: p. 258-262.
ISBN 963-86548-9-9 kötött : 2580,- Ft
Tarantino, Quentin
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.1(73)(092)Tarantino,_Q.
[AN 2564606]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6602 /2005.
   Állattenyésztési szótár : magyar - angol - francia - német - orosz = Dictionary of animal breeding : Hungarian - English - French - German - Russian = Dictionnaire de zootechnie : hongrois - anglais - français - allemand - russe = Slovarʹ po životnovodstvu : na vengerskom - anglijskom - francuzkom - nemeckom - russkom âzykah = Wörterbuch der Tierzucht : ungarisch - englisch - französisch - deutsch - russisch / [szerk. Farkas József] ; [összeáll. Cseresnyés Natália et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - VIII, 728 p. ; 25 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-286-058-6 kötött : ár nélkül
állattenyésztés - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=00=945.11 *** 636
[AN 2563171]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2005.
Athanasioy, Christoforos
   Magyar - görög kéziszótár = Epitomo oyggro - ellīniko lexiko / Athanasiou, Skevis. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Euro Books, [2005]. - 552 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-184-0 kötött : 6900,- Ft
magyar nyelv - újgörög nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=774
[AN 2564524]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2005.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - román szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6786-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 2565217]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2005.
Bencze Ildikó (1940-)
   Practical Hungarian grammar for beginners and non-beginners = Gyakorlati magyar nyelvtan kezdőknek és nem kezdőknek / Bencze Ildikó. - Budapest : Aula, 2005. - 188 p. ; 24 cm + 2 CD
ISBN 963-9585-29-7 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 2564307]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2005.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Französisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : francia : [kezdő] / Anne Braun, Patrice Julien ; [ford. Lipkovics Edit] ; [ill. Zaü]. - Budapest : Klett, 2005. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-01-2 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2564475]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2005.
Csiffáry Tamás
Nyelvi gyorssegély (új kiadása)
   4 nyelvű zsebszótár : angol - német - francia - magyar / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Titán Computer, [2005], cop. 2001. - 239 p. ; 15 cm
ISBN 963-86743-1-8 fűzött : ár nélkül
többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 2563040]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2005.
Dzsotjánné Krajcsir Piroska
   Örmény utónevek = Hajkakan anunner / összeáll., a bevezetőt és az utószót írta Dzsotján-Krajcsir Piroska. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 103 p. ; 24 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9353-21-3)
örmény nyelv - személynév
809.198.1-313.1
[AN 2563857]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2005.
   Európai uniós terminológiai szótár [elektronikus dok.] : angol - francia - német - magyar. - Szöveges adatbázis. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MS Windows 98/ME/NT/2000/XP operációs rendszer; 166 MHz vagy nagyobb teljesítményű processzor; 64 MB memória; 200 MB szabad lemezterület; MS Explorer 6.0 vagy magasabb verziószámú Web-böngésző
ISBN 963-05-8207-4 papírtokban : ár nélkül
Európai Unió - jog - szakszótár - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=00=945.11 *** 34(4-62)
[AN 2562092]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2005.
   Helyesírási segédkönyv / [szerk.] Lehel Károly. - 2. jav. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2004]. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-01-7461-8)
magyar nyelv - helyesírás - tankönyv
809.451.1-1(078)
[AN 2563554]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2005.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2005, cop. 2003. - 688 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7876-X kötött : ár nélkül
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2565937]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2005.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2005, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7877-8 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2565945]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2005.
Laczkó Krisztina (1967-)
   Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. - Budapest : Osiris, 2005. - 1539 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 1.)
Kötött : 5980,- Ft (hibás ISBN 963-389-541-3)
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2557094]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2005.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 963-05-6437-8 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2565979]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2005.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8117-5 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2565949]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2005.
Mózes Huba (1941-)
   Itt flóta, okarína : a rím mint versszerkezeti alakzat / Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2005. - 50 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-9466-95-6 fűzött : ár nélkül
verstan
801.66
[AN 2564159]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2005.
Nagy György (1942-)
   Magyar - angol idiómaszótár = Hungarian - English dictionary of idioms / Nagy György. - Budapest : Akad. K., 2005. - 845 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-8226-0 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - angol nyelv - nyelvi jellegzetesség - szótár
809.451.1-318=20
[AN 2563489]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2005.
   Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében / szerk. Kiss Jenő. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2004. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 221.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 963-7530-57-6 fűzött : ár nélkül
Moldva - moldvai csángók - magyar nyelv - nyelvjárás - konferenciakiadvány
809.451.1-087(498.3) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2564530]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2005.
   Olasz - magyar műszaki-tudományos szótár = Vocabolario tecnico-scientifico italiano - ungherese / szerk. Fóris Ágota ; [szerzők ... Biernaczky Adrienne et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 466 p. ; 25 cm. - (Studia linguistica, ISSN 1419-5402). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-9310-28-X kötött : 8980,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11 *** 62
[AN 2563072]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2005.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Konjunktív I, II / Olaszy Kamilla, Zimányi Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 109 p. ; 24 cm. - (Tesztet öltött feladatok)
ISBN 963-346-658-X fűzött : 1500,- Ft
német nyelv - ige - teszt - nyelvvizsga
803.0-559.34(079.1)=945.11
[AN 2564348]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2005.
   Onomasticon provinciarum Europae Latinarum (OPEL) / composuit et correxit Barnabás Lőrincz. - Ed. nova aucta et emendata. - Budapest : Martin Opitz K., 2005-. - 29 cm
latin nyelv - személynév - névmutató
807.1-313(083.86)
[AN 2560528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Aba - Bysanus / ex materia ab András Mócsy [et al.] collecta. - 2005. - 153 p.
A bev. német nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-946-3 kötött : ár nélkül
latin nyelv - személynév - névmutató
807.1-313(083.86)
[AN 2560564] MARC

ANSEL
UTF-86622 /2005.
Oroszi Sándor (1948-)
   Közgazdasági fogalomtár ; Közgazdasági angol - magyar szótár / Oroszi Sándor. - Pécs : PTE FEEFI, 2005. - 80 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár - értelmező szótár - egyetemi tankönyv
801.323=20=945.11(075.8) *** 330(031)(075.8)
[AN 2563059]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2005.
Szabó Beáta
   Így beszéltek ti : nyelvtani és nyelvhelyességi hibák a kereskedelmi és közszolgálati rádióban, televízióban és az írott sajtóban / Szabó Beáta ; [közread. a] Pannónia Rádió Kft. - Budapest : Pannónia Rádió Kft., 2005. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 963-218-174-3 fűzött : 2890,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - retorika - tömegtájékoztatási eszköz
809.451.1-06 *** 82.085 *** 070 *** 659.3
[AN 2563177]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2005.
Tegyey Imre (1930-)
   Magyar - latin diákszótár / Tegyey Imre. - Budapest : Akad. K., 2005. - [8], 481 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-8227-9 fűzött : ár nélkül
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=71
[AN 2562964]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2005.
Thyll Szilárd (1934-)
   Pocket dictionary of environmental studies : English - Hungarian, Hungarian - English = Környezettani kisszótár : angol - magyar, magyar - angol / ed. and comp. by Szilárd Thyll. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 268 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-268. - Példányszám: 1000
ISBN 963-286-184-1 fűzött : ár nélkül
ökológia - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 504
[AN 2564230]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6626 /2005.
Bentley, Eric
The life of the drama (magyar)
   A dráma élete / Eric Bentley ; [ford. Földényi F. László]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 289, [5] p. ; 21 cm. - (Theatrum mundi, ISSN 1419-1989)
ISBN 963-676-366-6 kötött : 2600,- Ft
drámaelmélet
82.01-2
[AN 2560014]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2005.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Előadói és tanítói képességek fejlesztése / Peresztegi Sándor. - Enying : Jelenlét 2000', 2005. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 5.)
ISBN 963-7040-07-2 kötött : 3000,- Ft
retorika - didaktika
82.085 *** 371.3
[AN 2564038]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2005.
Szathmári István (1925-)
   Stílusról, stilisztikáról napjainkban / Szathmári István. - Budapest : Tinta, cop. 2005. - 102 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95-102.
ISBN 963-7094-15-6 fűzött : 990,- Ft
stilisztika
82.08
[AN 2559877]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6629 /2005.
Garamvölgyi László (1956-)
   Hogyan halt meg József Attila? / Garamvölgyi László. - 2. bőv., jav. kiad. - Gyöngyös : Pallas, 2005, cop. 2001. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 963-9504-91-2 kötött : 2005,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2560176]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2005.
Honffy Pál (1932-)
   "Ha rámfigyelsz..." : Radnóti Miklós verseinek elemzése / Honffy Pál. - Budapest : Krónika Nova, 2005. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9423-54-8 kötött : ár nélkül
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - vers
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 2563101]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2005.
   Idesereglik, ami tovatűnt : [József Attila összes fényképe] / [... szerk. és az utószót írta Kovács Ida] ; [előszó Beney Zsuzsa] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9401-24-2 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - fényképalbum
894.511(092)József_A.(084.12)
[AN 2563174]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2005.
Irányi István (1918-)
   Gárdonyi Géza erkölcsvilága / Irányi István. - [Balatonfüred] : Szerző, cop. 2005. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 10
ISBN 963-460-644-X kötött : ár nélkül
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 2564570]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2005.
Kabán Annamária (1953-)
   Szövegek színeváltozása : szórend és értékszerkezet / Kabán Annamária. - Miskolc : Bíbor K., 2005. - 170 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-168.
ISBN 963-9466-93-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - magyar nyelv - műelemzés - vers
894.511(091)-14 *** 82.01-14 *** 809.451.1-561.8
[AN 2564156]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2005.
Laczkó András (1943-)
   Versvilágok : szabálytalan értelmezések / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2005. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7050-06-X fűzött : 1285,- Ft
magyar irodalom története - műelemzés - vers
894.511(091)-14
[AN 2563849]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6635 /2005.
Anderson, Catherine
Only by your touch (magyar)
   Csak egy érintés / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 404 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-21-6 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564271]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2005.
Averčenko, Arkadij Timofeevič
   Figurák / Arkagyij Avercsenko ; [ford. Roboz Andor] ; [ill. Bátki Nóra]. - Budapest : Eri, 2005. - 165 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-69-3 kötött : 2310,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2563097]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2005.
Baird, Jacqueline
Wife: bought and paid for (magyar)
   Egy Penny foglaló / Jacqueline Baird ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 332.)
ISBN 963-537-371-6 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564478]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2005.
Baricco, Alessandro
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-817-4 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-27=945.11
[AN 2567154]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2005.
Baricco, Alessandro
Senza sangue (magyar)
   Vértelenül / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 86, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-208-820-4 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2567153]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2005.
Benzoni, Juliette
Marianne (magyar)
   Marianne / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2005-. - 19 cm
ISBN 963-9574-34-1
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Napóleon szerencsecsillaga / [ford. Miklódi Dóra]. - 2005. - 690, [2] p.
ISBN 963-9574-42-2 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562528] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az ismeretlen toszkánai / [ford. Kovalik Deák Szilvia]. - 2005. - 468, [3] p.
ISBN 963-9574-43-0 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2565232] MARC

ANSEL
UTF-86641 /2005.
Boissard, Janine
Recherche grand-mère désespérément (magyar)
   Nagymamát keresek / Janine Boissard. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2005. - 275 p. ; 19 cm
Ford. Paller Éva
ISBN 963-7437-09-6 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562590]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2005.
Breuer, Alexander
haḤayåyl ha-151 (magyar)
   A 151-es számú katona / Alexander Breuer ; ford. Tóth Elemér ; [kiad. a "Dunatáj" Magyar-Izraeli Baráti Kör]. - [Budapest] : "Dunatáj" Magyar-Izraeli Baráti Kör, [2005]. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Breuer, Alexander
Szlovákia - Magyarország - héber irodalom - holokauszt - memoár
892.4-94=945.11 *** 323.12(=924)(437.6)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2561648]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2005.
Brooks, Helen
A spanish affair (magyar)
   Spanyol vér : Helen Brooks ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 331.)
ISBN 963-537-370-8 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564481]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2005.
Brown, Pam
Happy day! (magyar)
   Sok boldogságot! / írta Pam Brown ; összeáll. Helen Exley ; Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Justin Éva
ISBN 963-368-761-6 kötött : ár nélkül
világirodalom - boldogság - aforizma
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84)
[AN 2562767]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2005.
Ciencin, Scott
Shadowdale (magyar)
   Árnyasvölgy / Scott Ciencin ; [ford. Hoppán Eszter és Kornya Zsolt]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 367 p. ; 18 cm. - (Avatár sorozat ; 1.)
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-39-7 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2564794]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2565381]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2005.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2566075]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2005.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2565375]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2005.
Coelho, Paulo
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-75-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2566056]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2005.
Collins, Max Allan
Sin city (magyar)
   A bűnös város / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 315 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : Las Vegas)
ISBN 963-305-215-7 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2563130]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2005.
Dahl, Roald
   Roald Dahl meghökkentő élete / [ford. Benda Péter]. - [Budapest] : Sirály K., cop. 2005. - 359, [5] p. ; 20 cm
A ford. a "Boy" és a "Going solo" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7276-07-6 fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-00-8583-6)
Dahl, Roald
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2564132]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2005.
DeNosky, Kathie
Lonetree ranchers: Morgan (magyar)
   Mindenórás menyasszony / Kathie DeNosky ; [... ford. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 187.)
ISBN 963-537-424-0 : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564486]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2005.
DiTerlizzy, Tony
The Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2004-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2539002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Törpekirály fogságában. - cop. 2005. - IX, [5], 111 p.
ISBN 963-539-490-X kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2564037] MARC

ANSEL
UTF-86654 /2005.
Ende, Michael
Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch (magyar)
   A sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka / Michael Ende ; [ford. Lázár Magda] ; [... az ill. Regina Kehn munkái]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1993. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-7758-4 kötött : 2000,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2565384]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2005.
Friend (magyar)
   Barátság / összeáll. Helen Exley ; Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Etédi Péter
ISBN 963-368-764-0 kötött : ár nélkül
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2562770]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2005.
Heath, Lorraine
Hard lovin' man (magyar)
   Szerelemből kitűnő / Lorraine Heath. - Pécs : Alexandra, 2005. - 382 p. ; 18 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna
ISBN 963-369-167-2 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564231]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2005.
Herries, Anne
A spanish practice (magyar)
   Angol hidegvér? / Anne Herries ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 275.)
ISBN 963-537-347-3 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564482]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2005.
Hooper, Mary
At the sign of the Sugared Plum (magyar)
   Édességek kicsiny boltja / Mary Hooper ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2005. - 169, [8] p. ; 20 cm
ISBN 963-86640-6-1 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2564104]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2005.
Hope! Dream! (magyar)
   Álmodj, remélj! / összeáll. Helen Exley ; Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Etédi Péter
ISBN 963-368-762-4 kötött : ár nélkül
világirodalom - álom - aforizma
82-84=945.11 *** 159.963.3(0:82-84)
[AN 2562762]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2005.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az apró csoda / [ford. Zsilinszky Fanni]. - cop. 2004. - 119 p.
ISBN 963-286-215-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2564211] MARC

ANSEL
UTF-86661 /2005.
Littizzetto, Luciana
La principessa sul pisello (magyar)
   Szex, sziporkák, zöldségek / Luciana Littizzetto ; [ford. Mezey Róbert] ; [graf. Dénes Attila]. - Budapest : Studio Libri Kvműhely, 2004. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Szex és Itália)
ISBN 963-217-048-2 fűzött : 1850,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 2563537]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2005.
Love (magyar)
   Szerelem / összeáll. Helen Exley ; Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Etédi Péter
ISBN 963-368-765-9 kötött : ár nélkül
világirodalom - szerelem - aforizma
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2562759]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2005.
Lowder, James
Prince of lies (magyar)
   Cyric / James Lowder ; [ford. Vitális Szabolcs]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 306 p. ; 18 cm. - (Avatár sorozat ; 4.)
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-62-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2564797]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2005.
Mann, Heinrich
Professor Unrat (magyar)
   Ronda tanár úr / Heinrich Mann ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Magvető, 2005. - 214 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2445-6 kötött : 2590,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2564023]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2005.
Mayle, Peter
A good year (magyar)
   Bor, mámor, Provence : regény / Peter Mayle ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-46-7 kötött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2564751]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2005.
McInerney, Jay
Story of my life (magyar)
   Életem története / Jay McInerney ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005. - 208, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7782-7 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2564046]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2005.
Morpurgo, Michael
Private Peaceful (magyar)
   Peaceful közlegény / Michael Morpurgo ; [Nagy Nóra ford.]. - Budapest : Móra, 2005. - 168, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8015-8 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2564760]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2005.
Mullins, Debra
A necessary bride (magyar)
   Vonakodó menyasszony / Debra Mullins. - Pécs : Alexandra, 2005. - 382 p. ; 18 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-168-0 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564236]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2005.
Niemi, Mikael
Populärmusik från Vittula (magyar)
   Popzene Vittulából / Mikael Niemi ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2005. - 300 p. ; 18 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-217-903-X fűzött : ár nélkül
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2562521]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2005.
Orwell, George
Coming up for air (magyar)
   Légszomj / George Orwell ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2003. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7739-8 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2553869]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2005.
Orwell, George
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2005. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7915-3 kötött : 2100,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2566803]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2005.
Parsons, Tony
The family way (magyar)
   A családban marad / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2005. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7777-0 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2562328]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2005.
Pierres, Marianne de
Nylon angel (magyar)
   Nejlonangyal : az első Parrish Plessis-könyv / Marianne de Pierres ; [ford. Káli Dia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-38-6 fűzött : 2480,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2563975]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2005.
Pressburger, Giorgio (1937-)
L'orologio di Monaco (magyar)
   A müncheni óra / Giorgio Pressburger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2005. - 297, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7707-X kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2564732]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2005.
Redfield, James
The tenth insight (magyar)
   A tizedik felismerés : őrizni a látomást : A mennyei prófécia hősének újabb kalandjai / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, [2005], cop. 1997. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-384-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2565448]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2005.
Richardson, V. A.
The house of Windjammer (magyar)
   Windjammer-ház / V. A. Richardson ; [ford. Endreffy Júlia]. - [Budapest] : Orlando, [2005]-. - 20 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2564244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2005. - 313, [4] p.
ISBN 963-86640-5-3 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2564264] MARC

ANSEL
UTF-86677 /2005.
Rimbaud, Arthur
Művek (vál.) (magyar)
   Arthur Rimbaud összes művei / [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Somlyó György] ; [ford. Babits Mihály et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 341 p. ; 19 cm
Gerinccím: A részeg hajó : Arthur Rimbaud összes művei
ISBN 963-208-953-7 kötött : 2990,- Ft
Rimbaud, Arthur
Franciaország - francia irodalom - író - 19. század - összegyűjtött művek
840-821=945.11 *** 840(092)Rimbaud,_A.
[AN 2567146]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2005.
Roberts, Alison
A perfect result (magyar)
   A tökéletes pillanat / Alison Roberts ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 274.)
ISBN 963-537-346-5 : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2564485]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2005.
Rosen, Maria von
Tre dagböcker (magyar)
   Három napló / összeáll. Maria von Rosen és Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2005. - 308 p. ; 19 cm
Rosen, Ingrid von, Bergman, Ingmar és Rosen, Maria von naplói
ISBN 963-07-7803-3 kötött : 2200,- Ft
Rosen, Maria von
Bergman, Ingmar
Rosen, Ingrid von
Svédország - svéd irodalom - filmrendező - 20. század - ezredforduló - napló
839.7-94=945.11 *** 791.43.071.1(485)(092)Bergman_I.(0:82-94)
[AN 2565099]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2005.
Salvatore, R. A.
The hunters blades trilogy (magyar)
   Vadászpengék trilógia / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2003-2005]. - 3 db ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 955259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Két kard. - [2005]. - 436 p.
ISBN 963-7041-18-4 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9474-18-4)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2563468] MARC

ANSEL
UTF-86681 /2005.
Singer, Isaac Bashevis
   Kafka barátja : elbeszélések / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Benedek Mihály et al.]. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 303 p. ; 21 cm
A ford. az "A friend of Kafka and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9442-28-3 kötött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - jiddis irodalom - elbeszélés
830-088-32=945.11
[AN 2564129]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2005.
Sisters, wonderful sisters (magyar)
   Ti csodálatos nővérek : Helen Exley ajándékkönyv / [... vál., szerk. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Sziklai István
ISBN 963-367-621-5 kötött : ár nélkül
angol irodalom - testvér - aforizma - miniatűr dokumentum
820-84(082)=945.11 *** 316.37-055.71-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2562773]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2005.
Smile (magyar)
   Mosoly / összeáll. Helen Exley ; Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2004. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Justin Éva
ISBN 963-368-763-2 kötött : ár nélkül
világirodalom - nevetés - aforizma
82-84=945.11 *** 159.942.32(0:82-84)
[AN 2562765]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2005.
Spencer, Scott
A ship made of paper (magyar)
   Papírhajó / Scott Spencer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-36-8 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2565084]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2005.
Too soon for a mid-life crisis (magyar)
   Korai még a klimax nekem : Helen Exley ajándékkönyv / Rowan Barnes-Murphy rajz. ... - Pécs : Alexandra, [2005]. - [72] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Sóvágó Katalin
ISBN 963-368-819-1 kötött : ár nélkül
világirodalom - öreg - aforizma
82-84=945.11 *** 159.922.63(0:82-84)
[AN 2562750]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2005.
Watson, Ian
Hard questions (magyar)
   Nehéz kérdések / Ian Watson ; [ford. Serflek Szabolcs]. - Budapest : Beholder, 2005. - 294 p. ; 19 cm
ISBN 963-8428-00-7 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2564242]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2005.
White, Stephen
Blinded (magyar)
   Feltétlen bizalom / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 420 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-33-X kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2562481]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2005.
Winston, Lolly
Good grief (magyar)
   Te jó ég! / Lolly Winston ; [ford. Barta Judit]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2005. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-86-9 kötött : 2570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2563922]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2005.
Wolf, Klaus-Peter
Felix und die Kunst des Lügens (magyar)
   Félix és a hazugság művészete / Klaus-Peter Wolf ; [ford. Túri Cecília]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2005]-. - 21 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2564032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hogyan tegyünk mindenki kedvére, miközben mégis azt csináljuk, amit akarunk. - cop. 2005. - 106 p.
ISBN 963-86484-9-X * kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-86484-9-5)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2564033] MARC

ANSEL
UTF-86690 /2005.
Wrede, Patricia C.
Star wars : the revenge of the sith (magyar)
   Star wars III. rész : a sithek bosszúja / George Lucas története és forgatókönyve alapján írta Patricia C. Wrede ; [ford. Nemes István]. - Budapest : Egmont, 2005. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-628-247-1 kötött : 1649,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2565071]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6691 /2005.
Acsai Roland (1975-)
   Alagútnapok / Acsai Roland. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 89 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-51-7 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9487-51-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564585]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2005.
Balázs Ágnes (1967-)
   Feladó: Fekete Szivárvány / Balázs Ágnes ; Borogdai Zsuzsanna rajz. - Budapest : Móra, 2005. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 963-11-8011-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2564238]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2005.
Balázs Attila (1955-)
   Vágyak gyűjteménye / Balázs Attila. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 253 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9578-52-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2564587]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2005.
Balogh Elemér (1938-)
   A rátóti királytalálkozó : pannóniai állatmesék / Balogh Elemér. - [Balatonalmádi] : Szerző : M. Kéziratok, [2005]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Bognár Zoltán illusztrációival
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86607-4-0)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2564558]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2005.
Bayer Zsolt (1963-)
   Kertek és egyéb tűnődések / Bayer Zsolt. - Budapest : Kairosz, [2005]. - 201 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7510-04-4 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2564020]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2005.
Békés Pál (1956-)
   A Bölcs Hiánypótló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 112, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8007-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2562382]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2005.
Bencsik György
   A Tajmir pokla / Bencsik György ; [ill. Rácz Brigitta és Kravjánszki Marianna]. - Budapest : Bencsik Gy., 2004. - 230, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-360-2 fűzött : 2480,- Ft
Bencsik György
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2565158]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2005.
Benedek István Gábor (1937-)
   Harmadik háború / Benedek István Gábor, Berta Pál. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4682-3 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2564569]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2005.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Jegyzetek a szerelemről / Bródy Sándor. - Budapest : Fekete Sas, 2005. - 143, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9352-78-0 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2564582]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2005.
Cseres Tibor (1915-1993)
   Hideg napok / Cseres Tibor. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1964. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2455-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2567130]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2005.
Csizmadia Éva
   Volt egyszer egy nyírfa seprű : in memoriam Szőke Julianna : regény / Csizmadia Éva. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-346-676-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2564691]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2005.
Csoóri Sándor (1930-)
   Futás a ködben / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap, 2005. - 118 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-63-X kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564729]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2005.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 2002. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-14-2308-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2567160]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2005.
Földi Mária
   Az "Utak és sorsok" mozaikjai / Komlós Lászlóné Földi Mária ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2005. - 112 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-218-192-1 fűzött : 1000,- Ft
Földi Mária
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2563186]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2005.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   A szerelmes ágyfestő / Gelléri Andor Endre ; [szerk. Gelléri Ágnes]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 306 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9578-40-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2564589]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2005.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Váróterem / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2005. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-37-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2564756]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2005.
Imre Flóra (1961-)
   Nem tart soká : Imre Flóra versei. - [Békéscsaba] : Tevan, 2004. - 67, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-7278-83-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2562450]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2005.
József Attila (1905-1937)
   Húsz esztendőm hatalom : válogatás József Attila verseiből / [szerk. Hámori Zoltán] ; [ill. Bodri Ferenc ...]. - [Kecskemét] : Alföldi Lapok, 2005. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564535]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2005.
Kántor Péter (1949-)
   Kétszáz lépcső föl és le / Kántor Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - Budapest : Móra, 2005. - 44, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-11-8013-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2564889]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2005.
Keményfi Gábor
   Missa solemnis : szívből jött - jusson el hát a szívekbe / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 963-460-692-X kötött : 2840,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2564563]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2005.
Kőbányai János (1951-)
   A holokauszt mint elbeszélés ; A hazugság helye / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 249 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9512-12-5 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - esszé
894.511-4 *** 323.12(=924)(439) *** 930.85(439)(=924)
[AN 2564332]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2005.
Kocsis József (1937-)
   Kopog az őz / Kocsis József ; [... illusztrációit Kóta Dénes kész.]. - Szentlőrinc : [Magánkiad.], 2004. - 204, [30] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-473-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2564545]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2005.
Köves L. Imre (1922-)
   Nyolcvan év emlékei / Köves L. Imre. - Pécs : [Köves L. I.], 2005. - 132, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-531-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2564533]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2005.
Lackfi János (1971-)
   Hőveszteség / Lackfi János. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-50-9 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564577]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2005.
Ladányi Mihály (1934-1986)
   Ének a Jóistenhez : válogatott versek / Ladányi Mihály ; [... vál. és az utószót írta Simor András] ; [az előszót írta Moldova György]. - Budapest : Urbis Kvk., 2005. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-9291-76-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564731]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2005.
Lana Gyjos
   Egy magán nyomozó magánnyomozó / Lana Gyjos ; [közread. a Végre Valaki Kft.]. - [Székesfehérvár] : "Végre Valaki" Kft., 2005. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-218-293-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2564458]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2005.
Lénárd József (1938-)
   A kezek hatalma / Lénárd József ; a képzőművészeti alkotások Áldozó László [et al.] ... munkái. - Pécs : [Magánkiad.], 2004. - 97, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-460-363-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 73/76(439)"200"
[AN 2564527]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A felakasztott indián szigetén : Bob McKinley története / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2005. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 963-9591-12-2 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2563610]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2005.
   Magánkozmosz : a Barátok verslista novelláskötete / sorozatszerk. Baranyai Attila, Fuchs Éva. - [Nyúl] : [VPM], 2005. - 2 db ; 20 cm
Közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2562809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 60 p.
ISBN 963-218-085-2
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2562812] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 60 p.
ISBN 963-218-086-0
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2562821] MARC

ANSEL
UTF-86720 /2005.
Márton László (1959-)
   Jacob Wunschwitz igaz története / Márton László. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005, cop. 1997. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 963-676-364-X kötött : 2100,- Ft
Wunschwitz, Jacob
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2558735]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2005.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött : ár nélkül
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 296, [2] p.
ISBN 963-9291-70-6
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2564890] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2005. - 226 p.
ISBN 963-9291-74-9
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2564896] MARC

ANSEL
UTF-86722 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 42. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8058-1 kötött : 1180,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2566781]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 43. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-8059-X fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2566784]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2005.
Nagy Gabriella, H.
   Szerelmes levelek / H. Nagy Gabriella ; [ill. Horváth Csaba]. - [Szeged] : [Szegedi Amatőr Alkotók Köre], 2005. - 79, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szegedi Amatőr Alkotók Köre
ISBN 963-86771-2-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564863]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2005.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Ahogy a Kisnyúl elképzelte / Podmaniczky Szilárd ; [... rajz. Csemniczky Dávid]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 136 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9578-55-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2564592]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2005.
Reszneki Terkovics György
   Gréta versek : 108 érzelmi költemény / Reszneki Terkovics György. - [Resznek] : Reszneki Terkovics Gy., 2004. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-113-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564958]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2005.
Sárközi Sándor
   A költemények hangján / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 115, [5] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 963-9353-26-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2563856]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2005.
Simán Endre
   Ajándék szerelem / Simán Endre. - Budapest : Rózsaméz, 2004. - 187 p. ; 21 cm + CD
ISBN 963-216-215-3 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564423]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2005.
Sohonyai Edit
   Engem szeress! / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2005. - 158 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-8018-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2565124]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2005.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Sok a csinos lány / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajzaival]. - Budapest : Móra, 2005. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-8017-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2564049]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2005.
Szabó Magda (1917-)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1987. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7914-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2566052]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2005.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2005, cop. 1997. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-528-660-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2565984]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2005.
   szigliget.alkotohaz.hu : ügynökök az Alkotóházban...? / [szerk.] ... Bátki Mihály ... - [Budapest] : Héttorony, [2005]. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7855-72-6 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94(082) *** 894.511(091)"196"
[AN 2564410]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2005.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Két szép szék kell : [versek] / Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 87, [2] p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9578-44-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2564580]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2005.
Új Péter (1969-)
   Hatalmas álkérész / Uj Péter. - Budapest : Népszabadság Rt., 2005. - 253 p. ; 19 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-85600-6-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2564268]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2005.
Varnus Xaver (1964-)
   Átváltozások : regény / Varnus Xaver. - [Budapest] : Aquincum Archive, cop. 2005. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-218-272-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2564566]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2005.
Wass Albert (1908-1998)
Művek
   Wass Albert összes munkái [elektronikus dok.]. - Szöveg és hangzóanyag. - Budapest : Arcanum ; Pomáz : Kráter, 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Arcanum életműsorozat, ISSN 1589-9691)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/ME/2000/XP
ISBN 963-7374-02-7 műanyag tokban : ár nélkül
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - összegyűjtött művek - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
894.511-1/-9(498) *** 012Wass_A. *** 894.511(498)(092)Wass_A.:016
[AN 2563699]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2005.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-11-8022-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2566773]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6739 /2005.
365 historias de animales (magyar)
   365 történet az állatokról / [ill. Christian Ortega]. - Pécs : Alexandra, 2004. - 188, [12] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Seres Krisztina
ISBN 963-368-976-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562459]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2005.
Animals far and wide (magyar)
   Vadon élő és más állatok. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + 26 mágnesfigura. - (Használd a mágnesfigurákat)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-485-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2564861]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2005.
Animals on the go! (magyar)
   Állatkavalkád. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 29 cm. - (Varázslatos zsebek)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-362-3 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563450]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2005.
   Aquapark. - [Pécs] : Alexandra, 2004. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 32 cm. - (Keresd meg a 100 különbséget)
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-368-973-2 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2564845]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2005.
Art with animals! (magyar)
   Rajzoljunk állatokat!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával. - Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-274-0 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2563587]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2005.
Autos, camions & tracteurs (magyar)
   Autók, kamionok és munkagépek. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-684-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564833]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2005.
Baxter, Nicola
My secret fairy spells (magyar)
   Titkos tündér varázsigéim / írta Nicola Baxter ; az illusztációkat kész. Cathie Shuttleworth. - Pécs : Alexandra, 2004. - 28 p. : ill., színes ; 20x26 cm
Füzettel, ceruzával és 64 matricával. - Ford. Hollósi Éva
ISBN 963-368-852-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562376]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2005.
Birkinshaw, Linda
   Tanulj a mackókkal! / [ill. ... Linda Birkinshaw]. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (50 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-368-851-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563583]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2005.
Bug mania (magyar)
   Bogármánia. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 29 cm. - (Varázslatos zsebek)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-371-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563453]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2005.
Busquets, Carlos
12 cuentos clásicos (magyar)
   12 klasszikus mese / [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2004. - [192] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-367-388-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562377]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2005.
Busquets, Carlos
   Csahos, a csavargó kiskutya / [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-368-786-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563600]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2005.
Chotomska, Wanda
Kto zna słowa na kra...?! (magyar)
   Oszkár, a varjú. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Vidám történetek)
Szerző Chotomska, Wanda. - Ford. Koncz Éva
ISBN 963-368-871-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564808]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2005.
Christmas song (magyar)
   Karácsonyi dallamok : olvass és zenélj! / Deborah Borgo [et al.] illusztrációival. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 33 cm
Elemes dallamlejátszóval
ISBN 963-368-766-7 kötött : ár nélkül
karácsony - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - dal
087.5 *** 398.831(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2564598]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2005.
Comments se déplacent les animaux? (magyar)
   Hogyan mozognak az állatok?. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-087-X kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564826]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2005.
Drawing on the go! (magyar)
   Rajzoljunk járműveket!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával. - Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-298-8 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2563592]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2005.
Farmyard friends (magyar)
   Élet a tanyán. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + 23 mágnesfigura. - (Használd a mágnesfigurákat)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-484-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2564857]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2005.
La ferme (magyar)
   A gazdaság. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-661-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564828]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2005.
First words (magyar)
   Játékos szavak. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + 24 mágnesfigura. - (Használd a mágnesfigurákat)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-482-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2564866]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2005.
Fredo, Aleksander
Malpa w kapieli (magyar)
   A kelekótya majom. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Vidám történetek)
Szerző Fredo, Aleksander. - Ford. Koncz Éva
ISBN 963-368-873-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564809]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2005.
Fun with faces (magyar)
   Játék az arcokkal. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával. - Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-303-8 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2563586]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2005.
   Ismerd meg Cincogival a játékokat!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-368-881-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564822]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2005.
   Ismerd meg Cincogival az állatokat!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-368-882-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564853]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2005.
Jouer à cache-cache, Bambou à la ferme (magyar)
   Hol rejtőznek az állatok? : Bambo, a segítő kiselefánt. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-809-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562683]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2005.
Kern, Ludwik Jerzy
Mistrz (magyar)
   Rosszcsont Lackó. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Vidám történetek)
Szerző Kern, Ludwik Jerzy. - Ford. Koncz Éva
ISBN 963-368-872-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564811]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2005.
Konopnicka, Maria
Stefek Burczymucha (magyar)
   A bátor Pisti. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Vidám történetek)
Szerző Konopnicka, Maria. - Ford. Koncz Éva
ISBN 963-368-874-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564810]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2005.
Learn to write (magyar)
   Tanulj meg írni!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 32 cm
Mágneses tollal és rajztáblával. - Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-260-0 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2563594]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2005.
Lewis, Edwina
Who eats? (magyar)
   Ki eszik? : [térbeli mesekönyv] / Edwina Lewis & Ant Parker. - Pécs : Alexandra, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Sirbik Sándor. - Mozgatható képekkel
ISBN 963-367-724-6 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562671]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2005.
Lewis, Edwina
Who jumps? (magyar)
   Ki ugrik? : [térbeli mesekönyv] / Edwina Lewis & Ant Parker. - Pécs : Alexandra, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Sirbik Sándor. - Mozgatható képekkel
ISBN 963-367-702-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562676]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2005.
Lewis, Edwina
Who plays? (magyar)
   Ki játszik? : [térbeli mesekönyv] / Edwina Lewis & Ant Parker. - Pécs : Alexandra, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Sirbik Sándor. - Mozgatható képekkel
ISBN 963-367-723-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562680]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2005.
Lewis, Edwina
Who swims? (magyar)
   Ki úszik? : [térbeli mesekönyv] / Edwina Lewis & Ant Parker. - Pécs : Alexandra, 2004. - [12] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Sirbik Sándor. - Mozgatható képekkel
ISBN 963-367-697-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562677]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2005.
Martín, Manuela
Primeras palabras (magyar)
   Szavakba öntött világ : az első szavak megtanulása gyurmaképek segítségével / kész. Manuela Martín. - Pécs : Alexandra, [2005]. - [42] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-367-167-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563463]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a parapličko (magyar)
   A vakond ernyője / ill. Zdeněk Miler ; ötlet és szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra ; Praha : Albatros, 2005. - 39 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-11-7989-3 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564462]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2005.
Moore, Clement C.
The night before Christmas (magyar)
   Karácsony éjjelén.. / írta Clement C. Moore ; rajz. Dudley Mosely. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (46 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Deák Márta
ISBN 963-368-849-3 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562453]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2005.
Morvay Zsófi
   A hétpettyes katica / [szöveg Morvay Zsófi] ; [ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-367-476-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563603]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2005.
La nature (magyar)
   Természet. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-681-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564831]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2005.
Numbers (magyar)
   Játékos számok. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + 23 mágnesfigura. - (Használd a mágnesfigurákat)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-480-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2564870]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2005.
logent les animaux? (magyar)
   Hol laknak az állatok?. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-088-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564824]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2005.
Pateto
   Kisoroszlán autója. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2004. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
Kész.: Pateto és Zlatina, Galina. - Figuratív alakú
ISBN 963-368-854-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562778]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2005.
Pateto
   Kutyus teherautója. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2004. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
Kész.: Pateto és Zlatina, Galina. - Figuratív alakú
ISBN 963-368-855-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562789]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2005.
Pateto
   Mackó autószállítója. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2004. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
Kész.: Pateto és Zlatina, Galina. - Figuratív alakú
ISBN 963-368-856-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562783]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2005.
Pateto
   Malacka és a traktorok. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2004. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
Kész.: Pateto és Zlatina, Galina. - Figuratív alakú
ISBN 963-368-857-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2562786]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2005.
Playful pets (magyar)
   Játékos állatok. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 29 cm. - (Varázslatos zsebek)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-373-9 kötött : 1698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563520]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2005.
Que disent les animaux? (magyar)
   Mit mondanak az állatok?. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-106-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564821]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2005.
Que mangent les animaux? (magyar)
   Mit esznek az állatok?. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-099-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564825]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2005.
   Sátortábor. - Pécs : Alexandra, 2004. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 32 cm. - (Keresd meg a 100 különbséget)
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-368-975-9 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2564842]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2005.
Świȩcicka, Justyna
Przygody misia Maćka (magyar)
   Bence mackó kalandjai : négy évszak mókái. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 31 cm
Szerző Świȩcicka, Justyna. - Ford. Koncz Éva
ISBN 963-367-111-6 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563484]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2005.
   Szafaripark. - Pécs : Alexandra, 2004. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 32 cm. - (Keresd meg a 100 különbséget)
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-368-972-4 fűzött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2564851]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2005.
   Tanuld meg Cincogival a betűket!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-368-880-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5
[AN 2564835]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2005.
   Tanuld meg Cincogival a számokat!. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-368-883-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564841]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2005.
Things that go! (magyar)
   Csodás járművek. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 29 cm. - (Varázslatos zsebek)
Ford. Lelkes Gyöngyi
ISBN 963-367-342-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2563452]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2005.
Tracteurs, autos & camions (magyar)
   Járművek : autók és kamionok. - Pécs : Alexandra, 2004. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Apró lépések sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-367-683-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2564839]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2005.
   Vidámpark. - [Pécs] : Alexandra, 2004. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 32 cm. - (Keresd meg a 100 különbséget)
Ford. Berkics Erika
ISBN 963-368-974-0 fűzött : 399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2564847]
MARC

ANSEL
UTF-8