MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:37:40
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7814 /2005.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Nem - Rab / [szerk. Élesztős László et al.] ; [mtársak Bálinger János, Fűzfa László]. - 2005. - 929 p. : ill., színes
ISBN 963-9556-23-8 kötött : ár nélkül
lexikon
030
[AN 2568855] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7815 /2005.
Szőnyegi Hajnalka
   A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Dévay-gyűjteménye / Szőnyegi Hajnalka. - Székesfehérvár : Vörösmarty M. Kvt., 2004. - 166, IX p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7591-17-8)
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár (Székesfehérvár). Dévay-gyűjtemény
Székesfehérvár - magángyűjtemény - könyvritkaság - régi nyomtatvány - könyvtári katalógus
017.2(439)Dévay_J. *** 017.1(439-2Székesfehérvár) *** 094/099:016
[AN 2570325]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7816 /2005.
   Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció : tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról / Boros János, András Ferenc szerk. - Pécs : Brambauer, cop. 2005. - 286 p. ; 21 cm. - (Kortárs magyar filozófusok, ISSN 1786-6766)
A Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola keretében 2004. nov. 8-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-938-2 fűzött : ár nélkül
Nyíri Kristóf (1944-)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - konferenciakiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 1(439)(092)Nyíri_K.
[AN 2569042]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2005.
   A világosság fiai : szemelvények a 135 éves szegedi szabadkőművesség történetéhez, 1870-2005 / [összeáll. ... Takács János et al.] ; [kiad. ... Árpád a Testvériséghez Páholy]. - Szeged : Bába : Árpád a Testvériséghez Páholy, 2005. - 156, [36] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963-7337-31-8 fűzött : ár nélkül
Szeged - szabadkőművesség - történelmi forrás
061.236.61(439-2Szeged)(093)
[AN 2569085]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7818 /2005.
Varga Róbert (1950-)
   A kaposvári Megyei Könyvtár története, 1945-1960 és a Somogy megyei járási könyvtárak megalakulása, valamint további történetük egy kronológia tükrében / Varga Róbert ; [... a kronológiát összeáll. Gerő Gyula]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 100, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Somogyi könyvtártörténeti füzetek, ISSN 1218-4470 ; 6.)
Bibliogr.: p. 55. - Példányszám: 300
ISBN 963-9286-05-2 fűzött : ár nélkül
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár)
Kaposvár - megyei könyvtár - könyvtártörténet
027.53(439-2Kaposvár)(091)
[AN 2569519]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7819 /2005.
Tóbiás Áron (1927-)
   Szélárnyékban : a Magyar Rádió regénye : emberek, történetek, dokumentumok, 1956-1990 / Tóbiás Áron ; [közread. a] Magyar Rádió Közalapítvány. - [Budapest] : MR Közalapítvány, [2005]. - 510 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-217-963-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - Kádár-korszak - magyar irodalom - memoár
791.9.096(439)"195/198"(0:82-94) *** 654.195(439)"195/198"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2569363]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7820 /2005.
Mikita Gyöngyi
   Kultúra és az Euro-mediterrán partnerség : tájékoztató kiadvány / Mikita Gyöngyi, Tóth Veronika. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2005. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 2.)
ISBN 963-86766-0-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Mediterráneum - Közel-Kelet - Észak-Afrika - kulturális politika
008:323(4-62) *** 008:323(4-015) *** 008:323(5-011) *** 008:323(61)
[AN 2570559]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2005.
Nagy Mihály
   Kohéziós poltika a kulturális fejlesztések szemszögéből : tájékoztató kiadvány / Nagy Mihály, Hannibál Zsolt. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2005. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 1.)
ISBN 963-218-260-X fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kulturális politika - pénzügyi támogatás
008:323(4-62) *** 339.96(4-62)
[AN 2570557]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2005.
Zongor Attila
   Az Európai Unió kulturális tevékenysége : tájékoztató kiadvány / Zongor Attila ; [közread. a KultúrPont Iroda]. - Budapest : KultúrPont Iroda, cop. 2005. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 963-86766-1-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - kulturális politika
008:323(4-62)
[AN 2570122]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7823 /2005.
Pocsai Tamás
   Úrkút, Csárda-hegy természetvédelmi terület : tanösvény-vezetőfüzet / írta Pocsai Tamás és Sasvári Ágoston. - [Pénzesgyőr] : Pangea Egyes., 2005. - [2], 50 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Pangea füzetek, ISSN 1419-8657)
Borítócím: Úrkút, Csárda-hegyi őskarszt természetvédelmi terület : földtani bemutatóhely és tanösvény : vezetőfüzet
ISBN 963-214-647-6 fűzött : ár nélkül
Bakony - Úrkút - természetvédelmi terület - kőzettan - környezeti nevelés - földtörténet
502.4(439-2Úrkút) *** 504.5(439)(234.373.1) *** 55(439)(234.373.1) *** 552(439)(234.373.1)
[AN 2570405]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7824 /2005.
Benedek Gábor
   Evolúciós gazdaságok szimulációja / Benedek Gábor. - Budapest : Akad. K., 2005. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [37.])
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 963-05-8234-1 fűzött : 2750,- Ft
matematikai modell - gazdaságtan - disszertáció
519.86 *** 330.4
[AN 2570019]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2005.
Prasolov, Viktor Vasilʹevič
Zadači i teoremy linejnoj algebry (magyar)
   Lineáris algebra / V. V. Praszolov. - [Budapest] : Typotex, 2005. - 247 p. ; 24 cm
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 963-9548-51-0 fűzött : 2700,- Ft
lineáris algebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8)
[AN 2570551]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7826 /2005.
Császár Géza (1943-)
   Magyarország és környezetének regionális földtana : egyetemi tankönyv / írta Császár Géza. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2005-. - 31 cm
Magyarország - Kárpát-medence - regionális földtan - egyetemi tankönyv
55(4-11)(075.8) *** 551.78(4-11)(075.8) *** 55(439)(075.8) *** 551.78(439)(075.8)
[AN 2570309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Paleozoikum-paleogén. - 2005. - 328 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 285-299.
ISBN 963-463-744-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - Kárpát-medence - regionális földtan - paleozoikum - egyetemi tankönyv
55(4-11)(075.8) *** 551.78(4-11)(075.8) *** 551.78(439)(075.8) *** 55(439)(075.8)
[AN 2570313] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7827 /2005.
Frei Zsolt
   Inflációs kozmológia / Frei Zsolt, Patkós András. - Budapest : Typotex, 2005. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9548-47-2 fűzött : 2400,- Ft
kozmológia - egyetemi tankönyv
524.8(078)
[AN 2570520]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7828 /2005.
Eisenreich, Wilhelm
BLV Handbuch Tiere und Pflanzen (magyar)
   Állatok és növények kézikönyve / Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer ; [ford. Imre Ferenc, ... Schmidt Egon]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 558 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-26-6 kötött : ár nélkül
Közép-Európa - állathatározó - növényhatározó
592/599(4-191)(083.71) *** 582(4-191)(083.71)
[AN 2569281]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2005.
Hernád István (1945-)
   Darwin, Skinner, Turing és az elme / Hernád István. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 10 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 9. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-457-9 fűzött : ár nélkül
Darwin, Charles
Skinner, Burrhus Frederic
Turing, Alan Mathison
Egyesült Államok - Anglia - természettudomány - tudós - pszichológus - matematikus - 19. század - 20. század - lélektan - székfoglaló
57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 159.9(73)(092)Skinner,_B._F. *** 51(410)(092)Turing,_A._M. *** 159.95
[AN 2569108]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2005.
   Levéltetű kalauz / [szerk. Timár András] ; [... összeáll. Sárospataki György és Nádudvari Éva]. - Budapest : Syngenta Kft., [2005]. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
levéltetű
595.752.2 *** 632.752.2
[AN 2569226]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2005.
   Nyíregyházi Állatpark : Sóstó Zoo / [szerk. Kalenda Zoltán] ; [fotó Petró Zsuzsa et al.]. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Állatpark, [2005]. - [34] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol, lengyel és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nyíregyházi Állatpark
Nyíregyháza - állatkert - útmutató
59.006(439-2Nyíregyháza)(036)
[AN 2570397]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7832 /2005.
   Balatonfüred-fürdő bencés kézben, 1743-1949 : kiállítás, 2005. május 13 - június 7. / [... közrem. Elek Miklós et al.] ; [rend., kiad. a Városi Helytörténeti Gyűjtemény]. - Balatonfüred : Vár. Helytört. Gyűjt., [2005]. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Balatonfüred - gyógyfürdő - bencések - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
615.838(439-2Balatonfüred)"17/19" *** 271.1(439) *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2569828]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2005.
Báló Ottília
   Czeizel Endre : a genetikus és világa : a magzatvédő-vitaminról: mindent amit tudni érdemes : interjú a professzorral: példaképekről, barátokról, önmagáról : gondolatok: zeneszerzők, költők, tudósok genetikájáról / Báló Ottília, Vincze Attila Tamás ; [ill. Szabó Ildikó]. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-804-3 fűzött : 1470,- Ft (hibás ISBN 963-86445-6-7)
Czeizel Endre (1935-)
Magyarország - orvos - genetika - 20. század - ezredforduló - életrajz
61(439)(092)Czeizel_E.(0:82-94) *** 575
[AN 2568887]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2005.
Brewer, Sarah
Energy boosters handbook (magyar)
   Energiafokozók kézikönyv / Sarah Brewer ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
ISBN 963-7304-09-6 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 2569312]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2005.
Chia, Mantak
Cosmic inner smile (magyar)
   A kozmikus belső mosoly : a mosoly gyógyító ereje / Mantak Chia ; szerk. Annette Derssken ; [ill. Juan Li, Udon Jandee] ; [ford. Erdei Edit]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Egyetemes tao zsebkönyvek)
ISBN 963-9219-45-2 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
615.89 *** 133
[AN 2568979]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2005.
Chia, Mantak
Cosmic orbit (magyar)
   A kozmikus pálya : kapcsoljuk össze a belső energiapályát a kozmosszal / Mantak Chia ; szerk. Annette Derssken ; [ill. Juan Li, Udon Jandee] ; [ford. Erdei Edit]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 52 p., [4] t. : ill., színes ; 17 cm. - (Egyetemes tao zsebkönyvek)
ISBN 963-9219-44-4 fűzött : 1100,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 2568981]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2005.
Chia, Mantak
Cosmic sounds (magyar)
   Kozmikus gyógyító hangok : a hang gyógyító ereje / Mantak Chia ; szerk. Annette Derssken ; [ill. Juan Li, Udon Jandee] ; [ford. Kovács Magdolna]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Egyetemes tao zsebkönyvek)
Borítócím: Gyógyító hangok : rezonanciában az univerzummal
ISBN 963-9219-46-0 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
615.89 *** 133
[AN 2568975]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2005.
Costain, Lyndel
Super nutrients handbook (magyar)
   Szupertápanyagok kézikönyv / Lyndel Costain ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Természetesen, ISSN 1786-0466)
ISBN 963-7304-11-8 fűzött : ár nélkül
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - tápanyag - növény
613.26 *** 612.392.7 *** 615.89
[AN 2569301]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2005.
   Együtt a drog ellen : Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Tiszaújváros, 2004-2005. - [Tiszaújváros] : [KEF], [2005]]. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44-47.
Fűzött : ár nélkül
Tiszaújváros - kábítószer - szenvedélybetegség
613.83 *** 364.272(439-2Tiszaújváros) *** 351.77(439-2Tiszaújváros)
[AN 2570198]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2005.
   Felnőtt elsősegélynyújtás és újraélesztés : react right first aid & CPR training : [tankönyv és útmutató] / [programkészítő Dennis Graver] ; [fényképek és ill. Greg Stauffer et al.] ; [... kiad. SSI Hungary Kft.]. - Budapest : SSI Hungary Kft., [2005]. - [158] p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-218-418-1 fűzött : ár nélkül
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2570376]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2005.
Gasztonyi Beáta (1971-)
   Krónikus hepatitis C a családorvosi gyakorlatban / Gasztonyi Beáta, Hunyady Béla ; [kiad. a Schering-Plough Central East AG.]. - Budapest : Schering-Plough Central East AG., 2005. - 38 p. ; 21 cm
A borítófedélen címadatként: Együtt az úton... - Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-218-417-3 fűzött : ár nélkül
májgyulladás
616.36-002
[AN 2568957]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2005.
Golnhofer Erzsébet (1946-)
   Gyermekkor: nézőpontok, narratívák / Golnhofer Erzsébet, Szabolcs Éva. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7338-24-1 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - egyetemi tankönyv
159.922.7(075.8)
[AN 2570489]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2005.
Heinzmann, Josef
Lieben ist dein Beruf (magyar)
   Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / Josef Heinzmann ; [ford. Kovács Gyula]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Agapé, 2005. - 233, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-458-294-X fűzött : ár nélkül
házasság - családi nevelés - vallási erkölcs
613.89 *** 37.018.1 *** 265.5
[AN 2569290]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2005.
Heller József (1841-1922)
   A harkányi gyógyfürdő és kénes hévvize : fürdészeti értekezés / írta Heller József. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 59, [5] p. : ill. ; 17 cm
Az 1911-ben Siklóson, Cserni és Krenhardt Könyvnyomdája kiadásában megjelent mű reprintje
Fűzött : ár nélkül
Harkány - gyógyfürdő - hasonmás kiadás
615.838(439-2Harkány) *** 094/097.07
[AN 2570250]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2005.
Hooper, Anne
Lover's weekend guide (magyar)
   Hétvégi szerelem / Anne Hooper ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 240 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7304-17-7 kötött : ár nélkül
nemi élet
613.88
[AN 2569279]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2005.
Kazda Tünde (1974-)
   Egy testben az ellenséggel / Kazda Tünde. - Budapest : Novella, cop. 2005. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9442-47-X fűzött : 1390,- Ft
Kazda Tünde (1974-)
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 2569375]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2005.
Lukács Ágnes (1974-)
   Language abilities in Williams syndrome / Ágnes Lukács. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 151 p. ; 24 cm. - (Neurocognitive development and impairments, ISSN 1786-2620)
Bibliogr.: p. 145-151.
ISBN 963-05-8239-2 fűzött : ár nélkül
fejlődési rendellenesség - elmegyógyászat - beszéd - magyar nyelv
616.89-008.434 *** 800.1 *** 809.451.1
[AN 2569959]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2005.
Lukács László (1936-)
   Csináld magad / Lukács László. - Budapest : Vigilia, 2005. - 157 p. ; 18 cm. - (Sapientia családpedagógiai füzetek, ISSN 1588-516X ; 3.)
ISBN 963-7964-73-8 fűzött : 1150,- Ft
önismeret
613.865
[AN 2569317]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2005.
Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete. Gyermek Fül-, Orr-, Gégészeti Szekció. Vándorgyűlés (2005) (Gyula)
   Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete Gyermek Fül-, Orr-, Gégészeti Szekciójának vándorgyűlése, Gyula : 2005. május 26-28. : absztrakt füzet / [kiad. Békés megyei Pándy Kálmán Kórház]. - Gyula : Pándy K. M. Kórház, [2005]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - konferenciakiadvány
616.21 *** 616-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2569817]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2005.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Dél-magyarországi Területi Szervezet. Tudományos ülés (2005) (Békéscsaba)
   Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi Területi Szervezetének 2005. évi tudományos ülése : Békéscsaba, 2005. május 27-28. : programfüzet & összefoglalók. - [Békéscsaba] : [MGYT Dél-mo. Területi Szerv.], [2005]. - [20], 53 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
gyermekgyógyászat - konferenciakiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2569821]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2005.
   Molecular genetics in paediatric haematology and immunology : European Society for Paediatric Haematology and Immunology : Biannual meeting : Budapest, 5-7 May 2005 : programme and book of abstracts. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 94 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
immunológia - hematológia - konferenciakiadvány
612.017 *** 616.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2569320]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2005.
Nyíri Kristóf (1944-)
   Hagyomány és képi gondolkodás / Nyíri Kristóf. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 20 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-461-7 fűzött : ár nélkül
gondolkodás - székfoglaló
159.955
[AN 2569101]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2005.
Weise, Otfried D.
Momordica charantia (magyar)
   A Momordica charantia : a csodálatos balzsamkörte : egy élmiszer, mely különösen cukorbetegség és akne ellen hatásos / írta Otfried D. Weise ; Sabine Stögerer közrem. ; [ford. Rédei Dóra] ; előszó ... Valló Ágnes, Michael Gindl. - [Budapest] : Conimex, 2005. - 112 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 963-218-326-6 fűzött : 1500,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - cukorbetegség - szakácskönyv
615.89 *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2570565]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2005.
Xu Ming-tang
Čžun Ûanʹ cigun (magyar)
   Csung Jüan csikung : a felemelkedés iskolája : első szint, megtalálni az utat / Hszü Ming-tang, Tamara Martinova ; [ford. Nagy Zsuzsanna]. - Budapest : 8 Kincs K., 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-216-214-5
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2569588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Elmélet és gyakorlat. - 140, [28] p.
ISBN 963-86731-0-9 fűzött : 1900,- Ft
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2569593] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyógyulás és gyógyítás. - 171, [4] p.
ISBN 963-86731-1-7 fűzött : 1900,- Ft
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2569594] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7855 /2005.
Becker István (1925-)
   Ifjan - éretten - öregen : 80 kérdés - válasz közel nyolc évtizedről / Becker István ; beszélgetőtárs Tóth László ; [kiad. a Technika Alapítvány]. - Miskolc : Technika Alapítvány, 2005. - [4], 80, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-248-0 fűzött : ár nélkül
Becker István (1925-)
Magyarország - mérnök - 20. század - életútinterjú
62(439)(092)Becker_I.(047.53)
[AN 2570359]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7856 /2005.
Parányi György (1923-)
   Folyamatok szabályozása és fejlesztése / [... szerk., szerző Parányi György]. - Budapest : Raabe, 2005. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Bibliogr.: p. 112-113.
Fűzött : ár nélkül
folyamatszabályozás
66.012
[AN 2569051]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7857 /2005.
Bíró Andor
   Kutyakiképzők kézikönyve : szoktatás, nevelés, kiképzés / Biró Andor, De Pott György. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2005, cop. 2002. - 214 p. : ill. ; 25 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 963-286-189-2 kötött : ár nélkül
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2569059]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2005.
Fischer, Christina
Christina Fischers Weinwissen (magyar)
   A bor világa : a külföld borai / Christina Fischer ; fényképezte Armin Faber és Thomas Pothmann ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 298 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-7304-04-5 kötött : ár nélkül
bor - borászat
663.2 *** 634.8(100)
[AN 2569274]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2005.
Fogle, Bruce
Cat owner's manual (magyar)
   A macskatartók kézikönyve / Bruce Fogle ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 288 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7304-10-X kötött : ár nélkül
állattartás - macska
636.8
[AN 2569277]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2005.
Galavics Géza (1940-)
   Az angolkert mint utópia / Galavics Géza. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 35 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-456-0 fűzött : ár nélkül
Anglia - Magyarország - kert - eszménykép - művelődéstörténet - székfoglaló
712.3/.7(410) *** 712.3/.7(439) *** 930.85(100)
[AN 2569133]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2005.
Hutchinson, Carolyn
The once-a-week gardener (magyar)
   A hétvégi kertész : alapvető tennivalók tavasztól őszig egyszer egy héten / Carolyn Hutchinson ; [ford. Ujfalussy Dóra]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-048-4 kötött : 3200,- Ft
kertészet
634
[AN 2568969]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2005.
Iburg, Anne
DuMonts kleines Käselexikon (magyar)
   Kis sajtlexikon : gyártásuk, származásuk, csoportosításuk, ízük / Anne Iburg ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 301 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-7304-05-3 kötött : ár nélkül
sajt - szaklexikon
637.3:030
[AN 2569196]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2005.
   Kalászos aktuális, 2005 tavasz / [szerk. Kamp János] ; [szerzők Beke Béla et al.]. - Budapest : Syngenta Kft., [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gabona - mezőgazdaság
633.1 *** 338.43(439) *** 338.43(4-62)
[AN 2569233]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2005.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (29.) (2005) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 29 : [Gödöllő, 2005. január 18-19.] / összeáll. Tóth László, Vinczeffyné Jeney Klára ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : SZIE Gépészmérnöki Kar : FVM MGI, 2005. - 3 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-429-3 fűzött : ár nélkül
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2570315]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 269 p.
ISBN 963-611-431-5
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2570319] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 174 p.
ISBN 963-611-432-3
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2570320] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 289 p.
ISBN 963-611-430-7
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 631.3 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2570322] MARC

ANSEL
UTF-87865 /2005.
   Metszés : almafák metszése a gyakorlatban / szerk. Pethő Ferenc és Takács Ferenc ; [szerzők Bubán Tamás et al.] ; [kiad. az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.]. - Újfehértó : Újfehértói Gyümölcstermesztési Kut. és Szaktanácsadó Kht., 2005. - 149 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-218-372-X fűzött : ár nélkül
növénymetszés - alma
634.11 *** 631.542
[AN 2569257]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2005.
Pénzes Bethen (1934-2005)
   Terrárium : hüllőknek, kétéltűeknek, kisemlősöknek / Pénzes Bethen. - 6. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 963-286-216-3 kötött : ár nélkül
kisállattenyésztés
636.045 *** 636.98
[AN 2569057]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2005.
Rausch, Andrea
DuMonts kleines Kräuterlexikon (magyar)
   Kis zöldfűszerlexikon : származásuk, ízük, felhasználásuk receptekkel / Andrea Rausch, Brigitte Lotz ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 301 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-7304-03-7 kötött : ár nélkül
gyógynövény - fűszernövény - lexikon
635.7:030 *** 633.88:030
[AN 2569271]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2005.
Viszló Levente
   A kaszálás hatása a természeti értékekre / [írta, szerk., az adatokat feldolg. Viszló Levente, Karsa Dóra] ; [kiad. Pro Vértes Közalapítvány]. - Csákvár : Pro Vértes Közalapítvány, 2005. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött : ár nélkül
mezőgazdasági munka - kaszálás - emberi ökológia
631.552 *** 504.03
[AN 2569791]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7869 /2005.
Prokopp Róbert (1959-)
   Spagetti és opera / [fotó Rózsa Erika]. - [Budapest] : ProEurópa : Szabad Föld, 2004. - 131 p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD. - (Ízek és dallamok)
Írta Prokopp Róbert és Vajda Péter
ISBN 963-214-843-6 kötött : 4990,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2569068]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2005.
Van Straten, Michael
Superfoods for children (magyar)
   Szuper ételek gyermekeknek / Michael van Straten & Barbara Griggs ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9519-85-5 fűzött : ár nélkül
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 641.5
[AN 2569282]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7871 /2005.
Habermas, Jürgen
Erkenntnis und Interesse (magyar)
   Megismerés és érdek / Jürgen Habermas ; [ford. Weiss János]. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 291, [3] p. ; 24 cm. - (Dianoia, ISSN 1218-4977)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-365-8 kötött : 3600,- Ft
filozófia - társadalomtudomány - elmélet - ismeretelmélet
1(430)Habermas,_J. *** 316 *** 165
[AN 2570102]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2005.
Platōn
Művek (magyar)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Phaidrosz / [Kövendi Dénes fordítását átd., a jegyzeteket és a kommentárt írta Simon Attila]. - 2005. - 123 p.
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 963-9165-80-8 kötött : 1895,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia - dialógus
875-83=945.11 *** 1(38)Platōn
[AN 2570604] MARC

ANSEL
UTF-87873 /2005.
Szabó Tibor (1945-)
   Életutak és életelvek Dantétól Derridáig : alkalmazott filozófiai tanulmányok / Szabó Tibor. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 267 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7338-22-5 fűzött : ár nélkül
filozófiatörténet
1(100)
[AN 2569842]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2005.
Szívós Mihály (1951-)
   A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete : előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok / Szívós Mihály. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-218.
ISBN 963-19-5696-2 fűzött : 3250,- Ft
Polányi Mihály (1891-1976)
Nagy-Britannia - filozófus - ismeretelmélet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - egyetemi tankönyv
1(410)(=945.11)(092)Polányi_M.(075.8) *** 165.0(075.8)
[AN 2570561]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2005.
Vajda Mihály (1935-)
   "Az aszketikus pap" / Vajda Mihály. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 19 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-464-1 fűzött : ár nélkül
filozófiatörténet - székfoglaló
1(091)
[AN 2569106]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2005.
Zarek, Otto
Moses Mendelssohn (magyar)
   Moses Mendelssohn / Otto Zarek ; [... ford. Horváth Zoltán]. - Budapest : Bábel, [2005]. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-85973-9-9 fűzött : 2350,- Ft
Mendelssohn, Moses
Németország - filozófus - 18. század - életrajz
1(430)(092)Mendelssohn,_M.
[AN 2569522]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7877 /2005.
   Barátom! : a gyergyószárhegyi plébánia históriája Török Sándor elbeszélésében / [sajtó alá rend.] Sávai János ; [kiad. Szegedi Hittudományi Főiskola]. - Szeged : Szegedi Hittud. Főisk., 2005. - 476, [2] p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-217-944-7 kötött : ár nélkül
Gyergyószárhegyi Római Katolikus Plébánia
Szárhegy - egyházközség - katolikus egyház - történelmi forrás
282(439.21-2Szárhegy)"16/18"(093)
[AN 2569292]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2005.
Barbarić, Slavko
Klanjajte se srcem mome Sinu (magyar)
   Imádkozzunk az Oltáriszentség előtt / [ford. Kalacsi János]. - Szeged : Agapé, 2005. - 175 p. ; 17 cm
Szerző Barbarić, Slavko
ISBN 963-458-291-5 fűzött : ár nélkül
imakönyv
243
[AN 2569285]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2005.
Beinert, Wolfgang
Das Christentum (magyar)
   A kereszténység : a szabadság lélegzete / Wolfgang Beinert ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Vigilia, 2005. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 338-341.
ISBN 963-7964-74-6 fűzött : 2600,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 2569390]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2005.
Birher Nándor (1973-)
   Az egyházi oktatás szabályozása : a Codex iuris canonici III. könyve / Birher Nándor. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-248.
ISBN 963-9318-81-7 fűzött : ár nélkül
Codex iuris canonici
vallásoktatás - egyházi iskola - kánonjog
268 *** 37.014.523 *** 348.17
[AN 2570454]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2005.
Farkas Zoltán
   Teleios logos : Eusebius-tanulmányok / Farkas Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2005. - 182, [3] p. ; 18 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 25.)
Bibliogr.: p. 176-[183].
ISBN 963-05-8268-6 fűzött : 2500,- Ft
Eusebios
patrológia
276(092)Eusebios
[AN 2569973]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2005.
Gacsári Kiss Sándor (1936-)
   A csongrádi Szent József templom és plébánia története / Gacsári Kiss Sándor kanonok plébános munkája alapján a kiadványt előkész. Felföldi Miklós [et al.] ; kiad. a Csongrád Szent József Plébánia Egyházközsége. - [Csongrád] : Csongrád Szent József Plébánia Egyházközsége, [2005]. - [2], 92-134. p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 123-126. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Szent József Plébánia (Csongrád)
Csongrád - katolikus egyház - templom
282(439-2Csongrád) *** 726.54(439-2Csongrád)
[AN 2570473]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2005.
Gáncs Aladár
   Élő víz / Gáncs Aladár. - Budapest : Luther, 2005. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 963-9571-31-8 fűzött : 840,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2569444]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2005.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Orvosság a fáradtságra / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2005]. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-696-299-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2568868]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2005.
Hézser Gábor (1946-)
   Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez : elméletek és gyakorlati lehetőségek / Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2005. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 963-300-989-8 fűzött : 1600,- Ft
lelkipásztorkodás - valláslélektan
25 *** 159.9
[AN 2569549]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2005.
Hieronymus, Sophronius Eusebius
   Levelek / Szent Jeromos ; [szerk. Takács László] ; [ford. Adamik Tamás, Puskely Mária, Takács László]. - Budapest : Szenzár, 2005. - 2 db ; 20 cm
A ford. a "Sancti Eusebii Hieronymi epistulae" (Vindobonae, 1996) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7014-03-9 kötött : 5990,- Ft
patrológia - latin irodalom - vallásos irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2570583]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 498 p.
ISBN 963-7014-04-7
patrológia - latin irodalom - vallásos irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2570586] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 579 p.
ISBN 963-7014-05-5
patrológia - latin irodalom - vallásos irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2570589] MARC

ANSEL
UTF-87887 /2005.
   Historia Domus Ecseriensis : anno 1738 / [... szerk. Aszódi Csaba András, Harazin Piroska] ; [kiad. az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör]. - [Ecser] : Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör : DZL K., 2005. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és szlovák nyelven. - Példányszám: 650
ISBN 963-217-888-2 kötött : ár nélkül
Ecseri Római Katolikus Egyházközség
Ecser - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Ecser)(091)
[AN 2569954]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2005.
   Ikonográfia ökumenikus megközelítésben / szerk. Xeravits Géza. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2005. - VIII, 143 p. ; 23 cm. - (Horizontok, ISSN 1786-2094 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-93-0 fűzött : 1800,- Ft
ikonográfia
246.5 *** 7.046.3
[AN 2569903]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2005.
Kara György (1935-)
   Hit, hatalom és írás a mongol világban / Kara György. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 15 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-450-1 fűzött : ár nélkül
Mongólia - írásrendszer - mongolok ősvallása - székfoglaló
299.4(=942) *** 003.335.6
[AN 2569109]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2005.
Karasszon István (1955-)
   Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana / Karasszon István. - 2. bőv. kiad. - Pápa : PRTA, 2005. - 171 p. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 1.). (Pápai teológiai kézikönyvek, ISSN 1587-463X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86458-0-6 fűzött : ár nélkül
Ószövetség - bibliamagyarázat
221.07
[AN 2569268]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2005.
Kék Emerencia
   Luther erkölcsi tanítása / Kék Emerencia. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 153 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 2.)
Bibliogr.: p. 133-139.
ISBN 963-9318-67-1 fűzött : ár nélkül
Luther, Martin
Németország - reformáció - egyházi személy - evangélikus egyház - 16. század
284 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2570457]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2005.
Kovács András
   Fénykeresők vagyunk : képek, tűnődések... / Kovács András. - Szeged : Agapé, 2005. - 105, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-458-295-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2569286]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2005.
Meyer, Joyce
Tell them I love them (magyar)
   Mondd el nekik: szeretem őket : [fogadd és add tovább Isten szeretetét] / Joyce Meyer ; [ford. Thompson Beatrix]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2005. - 75 p. ; 15 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 115.)
ISBN 963-9281-34-4 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2569391]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2005.
   Mezőváros, reformáció és irodalom, 16-18. század / szerk. Szabó András. - Budapest : Universitas, 2005. - 236 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-93-0 kötött : 2835,- Ft
Magyarország - reformáció - magyar irodalom története - mezőváros - 16. század - 17. század - 18. század - egyetemi tankönyv
284(439)"15/17"(075.8) *** 894.511(091)"15/17" *** 911.375(439)"15/17"
[AN 2569255]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2005.
Molnár Antal (1969-)
   Mezőváros és katolicizmus : katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században / Molnár Antal. - Budapest : METEM, 2005. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 49.)
Bibliogr.: p. 292-307.
ISBN 963-8472-94-4 fűzött : ár nélkül
Egri Egyházmegye
katolikus egyház - 17. század
282(439-03Egri_egyházmegye)"16"
[AN 2570549]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2005.
Németh Balázs
...Gott schläft nicht, er blinzelt uns zu... (magyar)
   "...Isten nem aloszik, rejánk pislong..." : református életforma kialakítása a folyamatosság és a változások közepette - a 16. századi Magyarország mint példa / Németh Balázs ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 348 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-344.
ISBN 963-558-026-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - reformáció - református egyház - kulturális hatás - 16. század
284.2(439)"15" *** 316.733(439)"15"
[AN 2569545]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2005.
Nigg, Walter
Grosse Heilige (magyar)
   Nagy szentek élete / Walter Nigg ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, [2003]-. - 20 cm
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 1069804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2005. - 133 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9318-81-7)
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 2570461] MARC

ANSEL
UTF-87898 /2005.
Pánczél, László
   Kötelékünk a Mindenhatóval : az ember és Istene közötti kapcsolat egy új szemszögből / László Pánczél. - Budapest : Unisher, 2005. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-7375-21-X fűzött : 950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2569336]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2005.
Qalŵ, S°lŵmŵ
Wȩhiṅeh hẇ ḃå' (magyar)
   Hamarosan eljön az a nap / Shlomo Kalo. - Szeged : Agapé, 2005. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Szabó Katalin
ISBN 963-458-296-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2569284]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2005.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   29., Újraindulás Krisztustól : a megszentelt élet megújult elköteleződése a harmadik évezredben : instrukció / a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja ; [ford. Tőzsér Endre]. - 2005. - 56 p.
A ford. a "Ripartire da Cristo" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-691-3 fűzött : 400,- Ft
krisztológia - hitélet
232 *** 248.1
[AN 2569280] MARC

ANSEL
UTF-87901 /2005.
Sándor Endre (1945-)
   Eszter : a népét megmentő asszony / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2005. - 163 p. ; 17 cm
ISBN 963-558-018-5 fűzött : 490,- Ft
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve
bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.9.07
[AN 2569539]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2005.
Spangenberg, Peter
Staunen über Gott (magyar)
   Hódolat Isten előtt / Peter Spangenberg ; [ford. és jegyzetekkel ell. Huszár Pál]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 95 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-027-4 fűzött : 630,- Ft
isten - vallásos irodalom
231 *** 244
[AN 2569570]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2005.
Szegheő József
   Ő a szeretet : keresztút gyermekeknek / [szöveg Szegheő József]. - Szeged : Agapé, 2005. - 30, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-458-293-1 fűzött : ár nélkül
szenvedéstörténet - gyermekkönyv
232.96(02.053.2)
[AN 2569288]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2005.
Thích Nhât Hạnh
Trái tim mat tr`ói (magyar)
   Szívem, a Nap : az éber tudatosságtól a szemlélődésből fakadó felismerésekig / Thich Nhat Hanh ; [ford. Szabó Zsigmond]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 149 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86634-7-2 fűzött : 1600,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2569477]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2005.
Vermes Géza (1924-)
The authentic gospel of Jesus (magyar)
   Jézus hiteles evangéliuma / Vermes Géza ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2005. - 474 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-733-5 fűzött : 2480,- Ft
krisztológia
232.9
[AN 2569393]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2005.
Zádori Zoé
   Három vallástörténeti rejtély / Zádori Zoé. - Budapest : Accordia, 2005. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-95-2 fűzött : 790,- Ft
vallástörténet
291
[AN 2569468]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2005.
Zeindler, Matthias
Gott der Richter (magyar)
   Az ítélő Isten : a keresztyén hit egyik nélkülözhetetlen eleméről / Matthias Zeindler ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 134 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-019-3 fűzött : 790,- Ft
eschatologia - világvége
236.93
[AN 2569540]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7908 /2005.
Balogh Balázs (1966-)
   Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen : fejezetek a regionális csoportképzés történeti folyamatairól / Balogh Balázs, Fülemile Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2004. - 273 p, [3] fol., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm + 2 db térk. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 244-260.
ISBN 963-05-8216-3 fűzött : 2400,- Ft
Kalotaszeg - társadalmi csoport - házassági szokás - határon túli magyarság
316.45(498.4-2Kalotaszeg) *** 392.5(=945.11)(498.4-2Kalotaszeg)
[AN 2569387]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2005.
Bourdieu, Pierre
Science de la science et réfléxivité (magyar)
   A tudomány tudománya és a reflexivitás : a Collège de France 2000-2001. évi előadás-sorozata / Pierre Bourdieu ; [ford. Házas Nikoletta, Simon Vanda]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164-170.
ISBN 963-9567-92-2 kötött : 1980,- Ft
tudománytan - szociológiai irányzat
316.2 *** 001
[AN 2569536]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2005.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   M-kormányzat - m-demokrácia : mobilkommunikáció a közigazgatásban, a politikában és a nonprofit szektorban / Budai Balázs Benjámin, Sükösd Miklós ; [közrem. Tózsa István et al.]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-396.
ISBN 963-05-8217-1 kötött : 4350,- Ft
Magyarország - kommunikáció - mobiltelefon - közigazgatás - nonprofit szervezet
316.77 *** 621.396.218 *** 352(439) *** 334.012.46(439)
[AN 2569786]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2005.
Demény Pál (1932-)
   Európa népességpolitikai dilemmái a 21. század kezdetén / Demény Pál. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 34 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-465-X fűzött : ár nélkül
Európa - népességfogyás - 21. század - székfoglaló
314.83(4)
[AN 2569121]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2005.
Gábor Kálmán (1948-)
   Fesztiválok ifjúsága és a drog / Gábor Kálmán ; szerk. Jancsák Csaba, Tarnay István. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2005. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
ISBN 963-9573-08-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - társadalmi kérdés - ifjúság - kábítószer - ezredforduló
316.346.3-053.6(439)"200" *** 613.83 *** 364.272
[AN 2569225]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2005.
Hunyady György (1942-)
   A kontraszelekció pszicológiája / Hunyady György. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 19 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-458-7 fűzött : ár nélkül
tudat - csoportviselkedés - székfoglaló
316.64 *** 316.452
[AN 2569099]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2005.
   Internet.hu : a magyar társadalom digitális gyorsfényképe / szerk. Dessewffy Tibor, Fábián Zoltán, Z. Karvalics László ; [közread. az] ... Infonia Alapítvány. - Budapest : Gondolat : Infonia Alapítvány, 2005-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1043171
Magyarország - társadalom - ezredforduló - internet
316.32(439)"199/200" *** 681.324Internet
[AN 2569919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 244 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-74-4 * fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9567-73-6)
Magyarország - társadalom - ezredforduló - internet
316.32(439)"199/200" *** 681.324Internet
[AN 2569921] MARC

ANSEL
UTF-87915 /2005.
Janky Béla (1972-)
   Szolidaritás és jóléti preferenciák / Janky Béla. - Budapest : Akad. K., 2005. - 162 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [38.])
Bibliogr.: p. 151-162.
ISBN 963-05-8236-8 fűzött : 2750,- Ft
társadalomtudomány - szolidaritás - életszínvonal - disszertáció
303 *** 364
[AN 2569986]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2005.
   Kommunikáció az egyén és a szervezet tükrében : szöveggyűjtemény / szerk. Szilágyi Barnabás ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Gazd. és Társadalomtudományi Kar, 2004. - 253 p. ; 24 cm
Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
kommunikáció - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
316.77(075.8)
[AN 2570208]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2005.
   Kulturális örökség - társadalmi képzelet / szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István ; [a konferenciát rend. Országos Széchényi Könyvtár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma]. - Budapest : OSZK : Akad. K., 2005. - 139 p. ; 24 cm
A 2004. nov. 22-23. között Budapesten tartott "Kulturális örökség, kulturális közvagyon" c. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-495-7 fűzött : 2200,- Ft
kultúra - művelődéstörténet - hagyomány - örökség - konferenciakiadvány
316.7 *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2569334]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2005.
   Egy öngyilkosság.. / [összeáll.] Horváth Imre ; [szerk. Szecsődy Péter]. - [Budapest] : Garbo K., [2005]. - 259 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86797-0-0 fűzött : ár nélkül
Horváth Eszter (1988-2004)
Magyarország - öngyilkosság - serdülőkor - ezredforduló - napló
316.37-053.6(0:82-94) *** 364.65-053.6(0:82-94) *** 179.7
[AN 2569368]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2005.
   A siker fénytörései / Székelyi Mária [et al.]. - Budapest : Sík K., 2005. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 963-9270-17-2 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - társadalmi rétegződés - cigányság - siker - ezredforduló
316.344(439)"199/200" *** 316.347(=914.99)(439)"199/200"
[AN 2569701]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2005.
Sipos Domokos
   Különvélemény / Sipos Domokos. - [Budapest] : Szerző, 2005. - 63 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-460-684-9 fűzött : 2006,- Ft
Magyarország - szociológia - politológia - ezredforduló
308(439)"200"(089.3) *** 32.001(089.3)
[AN 2569371]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2005.
Sipos Lászlóné
   Segédanyag a kommunikáció területeinek tanulmányozásához / írta Sipos Lászlóné. - Szarvas : Szerző, 2005. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-82.
Fűzött : ár nélkül
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2570366]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2005.
Székely András Bertalan (1952-)
   Határhártyák : interetnikus folyamatábrák és pillanatképek a Kárpát-medencéből / Székely András Bertalan ; [kiad. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület]. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2005. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86754-0-3 fűzött : ár nélkül
Kárpát-medence - kisebbség - multikultúra
316.347(=00)(4-11) *** 316.7
[AN 2569238]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2005.
Verebics Antal
   A harmadik út megvalósítása : modern társadalmi utópia : gondolatok egy olyan társadalmi rendről, ahol az emberek egyenrangúak, valódi demokráciában élhetnek, nincsenek alárendelve egymásnak, és ami nem a pénzszerzésen alapul / Verebics Antal. - Budapest : Verebics A., 2005. - 124, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-460-785-3 fűzött : 990,- Ft
utópia
304.9
[AN 2569337]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7924 /2005.
   Az aranyréce : mesék Moldvából / Iancu Laura gyűjtése ; [a bevezetőt írta Nyisztor Tinka] ; [a kísérőtanulmányt írta Dala Sára, Puskás Katalin]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Népmesetár, ISSN 1785-6442)
Bibliogr.: p. 101-111.
ISBN 963-7363-01-7 fűzött : ár nélkül
Moldva - magyar néprajz - moldvai csángók - népmese
398.21(=945.11)(498.3)
[AN 2569927]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2005.
Békefi Antal (1926-1982)
   Munkaritmus, munkarigmus, munkadal / Békefi Antal ; [szerk. Békefi Antal Attila] ; [a szerk. mtársa Antalné Oszvald Zsuzsanna] ; [graf. ... Masszi Ferenc] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005-. - 24 cm
magyar néprajz - népdal - rigmus
39(=945.11) *** 398.85(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2569298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Állatartás : szarvasmarhatartás, sertéstartás / [a tárgyfotókat Dénes Nóra kész.]. - 2005. - 688 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86437-8-1 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - sertéstartás - szarvasmarhatartás - népdal - rigmus
39(=945.11) *** 398.85(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 636.4 *** 636.2
[AN 2569294] MARC

ANSEL
UTF-87926 /2005.
   Erdély-(de)konstrukciók : tanulmányok / [szerk. Feischmidt Margit]. - Budapest : Néprajzi Múz. ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2005. - 209 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9540-10-2 fűzött : 1980,- Ft
Erdély - magyar néprajz
39(=945.11)(439.21)
[AN 2569757]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2005.
Halász Péter (1939-)
   A moldvai csángó magyarok hiedelmei / ... gyűjt. és összeáll. Halász Péter. - Budapest : General Press, [2005]. - 451 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 28-33.
ISBN 963-9598-68-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar néprajz - hiedelem - határon túli magyarság - moldvai csángók
398(=945.11)(498.3)
[AN 2569489]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2005.
   A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században : tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról / szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2005. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7376-42-9 fűzött : ár nélkül
Dunántúl - Észak-Magyarország - néprajz - népi építészet - életmód
39(=00)(439.11)"18/19" *** 72.031.4(439.13)"18/19" *** 39(=00)(439.13)"18/19" *** 72.031.4(439.11)"18/19" *** 643/645
[AN 2568956]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2005.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Merre tart az európai néprajztudomány? / Paládi-Kovács Attila. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 25 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-508-454-4 fűzött : ár nélkül
Európa - néprajz - székfoglaló
39.001(4)
[AN 2569138]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2005.
Pávai István (1951-)
   Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben : tanulmányok, interjúk / Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005. - 236 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-236.
ISBN 963-86437-9-X fűzött : ár nélkül
Moldva - magyar néprajz - moldvai csángók - nemzettudat - népdal
39(=945.11)(498.3) *** 398.8(=945.11)(498.3) *** 323.1(=945.11)(498.3) *** 316.63(=945.11)(498.3)
[AN 2569074]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2005.
Polcz Alaine (1922-)
   Együtt az eltávozottal / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 147, [4] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 2.)
ISBN 963-676-379-8 fűzött : 1900,- Ft
halál - halotti szokás
393 *** 128
[AN 2570082]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2005.
Szulovszky János (1962-)
   P. Szalay Emőke tudományos munkássága, 1971-2004 / [összeáll., szerk. ... Szulovszky János]. - Budapest ; Veszprém : MTA Veab, 2004. - 19 p. ; 21 cm. - (Kutatói életművek, ISSN 1786-6162 ; 2.)
ISBN 963-7385-70-3 fűzött : ár nélkül
Szalay Emőke, P. (1944-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - ezredforduló - szakbibliográfia - életrajzi bibliográfia
39.001(439)(092)Szalay_E.,_P.:016 *** 012Szalay_E.,_P.
[AN 2569031]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7933 /2005.
Aron, Raymond
Démocratie et totalitarisme (magyar)
   Demokrácia és totalitarizmus / Raymond Aron ; ford. és jegyzetekkel ell. Kende Péter. - Budapest : L'Harmattan : SZTE Filozófia Tanszék, 2005. - 242 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 963-7343-07-5 fűzött : ár nélkül
államelmélet - demokrácia - diktatúra
32.001 *** 321.6.01 *** 321.7.01
[AN 2569929]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2005.
Bartis Ferenc (1936-)
   Üzenet Baranyi Ferencnek és Péter Lászlónak, de nemcsak nekik / Bartis Ferenc ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 43 p. ; 22 cm
Fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-250-003-2)
nemzettudat - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2569645]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2005.
Bartosné Stiasny Éva
   Háborúban békességben : a Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése / Bartosné Stiasny Éva. - Budapest : Luther, 2005. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9571-35-0 fűzött : 980,- Ft
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Budapest - holokauszt - gyermekotthon - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Sztehlo_G. *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G. *** 364.65-053.2(439-2Bp.)
[AN 2569443]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2005.
Drakulić, Slavenka
They would never hurt a fly (magyar)
   A légynek sem ártanának / Slavenka Drakulić ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 168, [5] p. ; 21 cm. - (Kiseurópa, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-376-3 fűzött : 1500,- Ft
Jugoszlávia - háborús bűnös - belpolitika - háború - ezredforduló
323(497.1)"199" *** 355.48(497.1)"199" *** 949.71"199" *** 343.337.4.096(497.1)"199"(092)
[AN 2570212]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2005.
   Kétnyelvűség fejlesztési lehetőségei Magyarországon : műhelybeszélgetés, 2004. október 25., Fővárosi Közgyűlés ... / [szerk. Ispánovity Márton, Magyarné Braunsteiner Márta] ; [rend. a NEKH]. - [Budapest] : Croatica, [2005]. - 79, [52] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9314-83-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiségi kérdés - kétnyelvűség - konferenciakiadvány
323.1(=00)(439) *** 316.347(=00)(439) *** 376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2569699]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2005.
Köpeczi Béla (1921-)
   Kuruc diplomaták Európa Keletén / Köpeczi Béla. - Budapest : Akad. K., 2005. - 135 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8210-4 fűzött : 1950,- Ft
magyar történelem - külképviselet - politikus - Rákóczi-szabadságharc - életrajz
327(439)(092) *** 943.9"170/171"
[AN 2569953]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2005.
Körösényi András (1959-)
   Vezér és demokrácia : politikaelméleti tanulmányok / Körösényi András. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 238 p. ; 20 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-27-X fűzött : 2100,- Ft
politológia - demokrácia
32.001 *** 321.7
[AN 2568930]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2005.
Leonard, Thomas M.
Fidel Castro (magyar)
   Fidel Castro élete / Thomas M. Leonard ; [ford. Kincse Szabolcs]. - [Budapest] : Sirály! K., cop. 2005. - 182, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7276-08-4 kötött : 2780,- Ft
Castro, Fidel
Kuba - politikus - államfő - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(729.1)(092)Castro,_F. *** 972.91"195/200"
[AN 2569203]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2005.
   Megközelítések.. : tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához / [szerk. Szép Ágnes]. - Budapest : [Történelemtanárok Egylete], 2005. - 138, [5] p. ; 30 cm
Közread. a Történelemtanárok Egylete. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-604-4 fűzött : ár nélkül
antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - történelem - tanári segédkönyv
323.12(=924)"100"(072) *** 930.8(=924)(100)(072)
[AN 2569397]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2005.
Mészáros István (1927-)
   Mindszenty és Barankovics : adalékok a "keresztény párt" problematikájához / írta Mészáros István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 114 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7338-16-0 fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
Barankovics István (1906-1974)
Magyarország - kereszténydemokrácia - konzervatív párt - 20. század
329.3(439)"194"
[AN 2570491]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2005.
Pataki Ferenc (1928-)
   A Nékosz-legenda / Pataki Ferenc. - Budapest : Osiris, 2005. - 515 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 510-513.
ISBN 963-389-727-0 fűzött : 2980,- Ft
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége
Magyarország - ifjúsági mozgalom - 20. század
329.78(439)NÉKOSZ *** 37.018.3(439)"1939/194"
[AN 2569394]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2005.
Szabó Pál, B.
   A láthatatlan Mohács : két tanulmány / B. Szabó Pál. - Eger : Gonda Kvk., 2005. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-7254-10-2 fűzött : 2310,- Ft
nemzettudat - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2569528]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2005.
Váczy Péter (1904-1994)
   A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon / Váczy Péter ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 182 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-25-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - államjog - Árpád-kor
321.17(439)"10/13" *** 943.9"10/13" *** 342(439)"10/13"
[AN 2569062]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7946 /2005.
Áldásy Antal (1869-1932)
   Címertan / Áldásy Antal ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 199, 6 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9580-27-9 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - címertan
929.6(439)
[AN 2569065]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2005.
Babits István (1895-197?)
   "Áll az idő és máll a tér" : Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból, 1915-1920 / [a kötetet összeáll., a szöveget gond., ... ford., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Buda Attila]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 737, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 13.)
Bibliogr.: p. 721-725.
ISBN 963-05-8256-2 fűzött : 3200,- Ft
Babits István (1895-197?)
Magyarország - első világháború - levelezés - életrajz
929(439)Babits_I.(044)
[AN 2569384]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2005.
Bálint Csanád (1943-)
   Analógiák a nagyszentmiklósi kincsen "kívül" és "belül" / Bálint Csanád. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-455-2 fűzött : ár nélkül
Nagyszentmiklós - régészet - ötvösség - avarok területe - lelet - székfoglaló
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(369.2) *** 739.1(439)"08/10"
[AN 2569166]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2005.
Blazovich László (1943-)
   Szeged rövid története / Blazovich László ; [a bibliográfiát és a mutatót kész. Szántó Tiborné]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2005. - 317 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 21.)
Bibliogr.: p. 237-276. - Példányszám: 500
ISBN 963-7237-64-X kötött : ár nélkül
Szeged - helytörténet
943.9-2Szeged
[AN 2569293]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2005.
Budai György
   Felhők között ébren álmodva : egy pilóta emlékei a délszláv háborúról / Budai György. - Budapest : General Press, [2005]. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 963-9598-49-6 fűzött : 2500,- Ft
Budai György
Vajdaság - Jugoszlávia - történelem - háború - ezredforduló - határon túli magyar irodalom - memoár
949.71"199"(0:82-94) *** 894.511-94(497.1)
[AN 2569445]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2005.
Csernohorszky Vilmos (1929-)
   Hogyan készítette elő Anglia, Franciaország és az USA az I. és a II. világháborút, a világ mai katasztrofális helyzetét / Csernohorszky Vilmos ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 106 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-008-3 fűzött : 1900,- Ft
világtörténelem - történetfilozófia - 20. század
930.9"1914/1945" *** 930.1(100)"1914/1945"
[AN 2569694]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2005.
Font Márta (1952-)
   A keresztény nagyhatalmak vonzásában : Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században / Font Márta. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 326 p., [15] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-323.
ISBN 963-506-610-4 fűzött : 2600,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem
940-11"09/11" *** 940"09/11"
[AN 2569537]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2005.
   Iz hrvatske baštine u Mađarskoj / [urednica ... Janja Prodan]. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2005. - 223 p. ; 21 cm. - (Biblioteka nova, ISSN 1786-9099)
Az előzéklapon párhuzamos címként: Fejezetek a magyarországi horvátok örökségéből. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7118-15-2)
Magyarország - művelődéstörténet - magyarországi horvátok
930.85(439)(=862)
[AN 2569933]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2005.
Kaiser László (1953-)
   Éri István : egy apróhirdetésen vett régész emlékezései : életinterjú / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 127 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7504-00-1 fűzött : 1400,- Ft
Éri István (1929-)
Magyarország - történész - régészet - 20. század - életútinterjú
902(439)(092)Éri_I.(047.53)
[AN 2569504]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2005.
Kiss Margit (1932-)
   Emlékezés-töredékek / Kiss Margit ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny., 2005. - p. 7-226. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-403-3 fűzött : ár nélkül
Simontornya - 20. század - életrajz
929(439-2Simontornya)
[AN 2569263]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2005.
   Kossuth és az egyházak : tanulmányok / szerk. Kertész Botond. - Budapest : Luther K., 2004. - 191 p. ; 24 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok, ISSN 1786-1543 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9571-24-5 fűzött : 1240,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 19. század - egyház
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9"18" *** 28(439)
[AN 2569704]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2005.
Kőszegi János
   Tiszaigar földjéről, gazdáiról / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2005. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Tiszaigar - helytörténet
943.9-2Tiszaigar
[AN 2570449]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2005.
Kubinyi András (1929-)
   A királyi udvar kormányzati szerepe Mohács előtt / Kubinyi András. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 28 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-459-5 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 16. század - székfoglaló
943.9"15"
[AN 2569124]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2005.
Laklia Tibor (1928-)
   Szülőfalunk Bolhó : emlékkönyv a régi faluról és régi lakóiról / Laklia Tibor. - Bolhó ; Budapest : Datagas Bt., 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
Fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-460-798-5)
Bolhó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bolhó *** 908.439-2Bolhó
[AN 2570363]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2005.
Romsics Ignác (1951-)
   A magyar birodalmi gondolat / Romsics Ignác. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 34 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-462-5 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - székfoglaló
943.9
[AN 2569131]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2005.
Selmeczi László (1942-)
   A jászok eredete és középkori műveltsége / Selmeczi László. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2005. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 37.)
Bibliogr.: p. 165-186. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-7113-16-9 fűzött : ár nélkül
nemzettörténelem - jászok
930.8(=915.6) *** 943.9(=915.6)
[AN 2569957]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2005.
Szabó Miklós (1940-)
   A haeduusok és Róma / Szabó Miklós. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-508-463-3 fűzött : ár nélkül
Bibracte - Franciaország - régészeti feltárás - római birodalom kora - székfoglaló
904(364-2Bibracte) *** 904(44)
[AN 2569141]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2005.
Szilvási Endre
   Házassztárok / Szilvási Endre. - Budapest : Unimind Books, 2005. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-352-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - híres ember - házastárs - interjú
929-058.833(439)(092)(047.53)
[AN 2569248]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2005.
Szulovszky János (1962-)
   Dóka Klára tudományos munkássága, 1970-2004 / [összeáll., szerk. ... Szulovszky János]. - Budapest ; Veszprém : MTA Veab, 2004. - 28 p. ; 21 cm. - (Kutatói életművek, ISSN 1786-6162 ; 1.)
ISBN 963-7385-69-X fűzött : ár nélkül
Dóka Klára (1944-)
Magyarország - levéltáros - 20. század - ezredforduló - szakbibliográfia - életrajzi bibliográfia
930.25(439)(092)Dóka_K.:016 *** 012Dóka_K.
[AN 2569026]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2005.
Táncsics Mihály (1799-1884)
   Munkások újsága, 1848 / Táncsics Mihály ; [szerk. Simor András, Szentgáli Zsolt]. - [Budapest] : [Táncsics M. Gimn.], 2005. - 337 p. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 21.)
ISBN 963-217-592-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - Munkások újsága, 1848 - hírlap - publicisztika
943.9"1848"(0:82-92) *** 070(439)Munkások_újsága"1848"
[AN 2569392]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2005.
Tekes Sándorné (1910-)
   Ez volt a múlt : Pestszentlőrinc, 1944. november - 1945. július ; A II. világháború áldozatai, Pestszentlőrinc, Pestszentimre / Tekes Sándorné Zsebők Nelli. - [Budapest] : XVIII. Ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata : Bp. XVIII. Ker. Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2005. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökségünk sorozat, ISSN 1787-0429 ; 1.)
ISBN 963-218-434-3 fűzött : ár nélkül
Budapest. XVIII. kerület - helytörténet - második világháború - történelmi forrás - memoár
943.9-2Pestszentlőrinc"1944/1945"(093)(0:82-94) *** 943.9-2Pestszentimre"1944/1945"(093)(0:82-94) *** 355.48(439-2Pestszentlőrinc)"1944/1945"(092) *** 355.48(439-2Pestszentimre)"1944/1945"(092)
[AN 2569913]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2005.
Wohlfart Zoltán
   Az újholdas nyári napforduló pogánykori emlékei Felcsíkon ; Kopjafa helyett / Wohlfart Zoltán. - [Budapest] : M. Ház, 2005. - 188 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 963-9335-15-0 fűzött : 2500,- Ft
Felcsík - magyar őstörténet - magyar néprajz - naptári szokás - magyar nyelv
930.8(=945.11) *** 398.33(=945.11)(498.4Felcsík) *** 809.451.1
[AN 2569205]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2005.
Zimonyi István (1956-)
   Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról : a Ğayhānī-hagyomány magyar fejezete / Zimonyi István. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 347 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 22.)
Bibliogr.: p. 277-294.
ISBN 963-506-627-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar őstörténet - arab irodalom - történelmi forrás
930.8(=945.11)(093.3) *** 943.9"04/08"(093.3) *** 892.7-96=945.11"04/08"
[AN 2569769]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7969 /2005.
   Boldog, Jászfényszaru, Tura / fényképezte Ács Irén [et al.] ; [bevezetőt írta Szuhay Péter] ; [képszerk. Fejér Gábor]. - [Budapest] : Sikerx Bt., [2005]. - 271 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7082-05-0 kötött : ár nélkül
Boldog - Jászfényszaru - Tura - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Boldog(084.12) *** 908.439-2Jászfényszaru(084.12) *** 908.439-2Tura(084.12)
[AN 2569596]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2005.
Brown, Mick
The spiritual tourist (magyar)
   A spirituális turista : személyes kalandozások a vallásosság peremvidékein / Mick Brown ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 425 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 421-425.
ISBN 963-86634-5-6 fűzött : 2850,- Ft
országismeret - összehasonlító módszer - vallástudomány
908.100 *** 291(100)
[AN 2569481]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2005.
   Eleink öröksége : a Dunakanyar és az Ipoly-vidék zsidó emlékhelyei = Forefathers' heritage : Jewish memorial sites in the Danube band and in the Ipoly river region / [szerk. Turai Sándor] ; [szerzők ... Elek Tamás et al.]. - Budapest : Ex Libris, 2005. - 211 p., [44] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 963-86490-1-1 fűzött : ár nélkül
Ipoly-vidék - Dunakanyar - emlékhely - zsidóság - útikönyv
914.39Dunakanyar(036) *** 914.39Ipoly-vidék(036) *** 316.347(=924)(439) *** 930.8(=924)
[AN 2569328]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2005.
Gyócsi László (1947-)
   Hitük hajlékai : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2005. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-460-623-7 fűzött : 980,- Ft
Erdély - helyismeret - útleírás
908.498.4(0:82-992)
[AN 2569956]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2005.
Hajdu Imre (1947-)
   Az irigyelt város : Tiszaújváros, 1997-1998 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2005. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 963-86226-9-5 fűzött : ár nélkül
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2569077]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2005.
   Hogyan épüljön Budapest? : tanulmánygyűjtemény / [... szerk. ... Juharos Róbert] ; [a szerkesztésben közrem. Bodnár Mária]. - Budapest : Vertigo, 2005. - 415 p. : ill. ; 24 cm. - (Octogon könyvek, ISSN 1588-7650 ; 6.)
Bibliogr.: p. 411-413.
ISBN 963-217-926-9 fűzött : 2400,- Ft
Budapest - urbanizáció - településügy - ezredforduló
911.375(439-2Bp.) *** 711.432(439-2Bp.)
[AN 2569403]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2005.
Molnár Mihály (1962-)
   Csengele lexikon / összeáll. Molnár Mihály. - Csengele : Csengelei Krónika Szerk., 2005. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Számozott példány: 150
Fűzött : ár nélkül
Csengele - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Csengele:030
[AN 2570249]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2005.
Soós László (1952-)
   Szkíta Golgota : vallomások prózában és lírában / Baksafalvi Soós László. - Budapest : Soós L., 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-715-2 fűzött : 1500,- Ft
Szólád - magyar irodalom - helyismeret - vers
908.439-2Szólád *** 894.511-14
[AN 2569955]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2005.
Tóth Imre
   Kárpátalja, a rahói járás honismereti olvasókönyve / Tóth Imre ; [közread. a Geo-Environ]. - Szeged : Geo-Environ, 2004. - 114 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 963-216-461-X fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - helyismeret
908.477.87
[AN 2570495]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7978 /2005.
Council directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (magyar)
   Az Európai Unió Tanácsának irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról / [közread. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FMM, 2005. - 60, [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-86523-4-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - esélyegyenlőség - foglalkoztatottság - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos
342.734(4-62) *** 331.5(439) *** 331.5(4-62) *** 364.26 *** 342.734(439)
[AN 2569502]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2005.
   Gyámügyi ügymenetmodellek : cselekvőképességet érintő gondnokság : zárgondnokság : ideiglenes gondnokság / [összeáll. Molnár Gyula Árpádné] ; [közread. a] Közigazgatási Információs Iroda. - [Budapest] : KII, [2005]. - [4], 102 p. ; 30 cm
Lezárva: 2004. nov. 30.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyámügy - ügyvitel - útmutató
347.64(439)(094)(036) *** 35.077(439)
[AN 2568959]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2005.
Gyergyák Ferenc
   Az önkormányzatok polgári jogi szerződéseinek (megállapodásainak) mintagyűjteménye / szerző Gyergyák Ferenc. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2004. - 2 db ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 27.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 28.)
Lezárva.: 2004. okt. 15.
ISBN 963-217-235-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - szerződés - iratminta - önkormányzati irat
352.077.7(439)(083.76) *** 347.44(439)(083.76)
[AN 2569413]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 179 p.
Magyarország - polgári jog - szerződés - iratminta - önkormányzati irat
352.077.7(439)(083.76) *** 347.44(439)(083.76)
[AN 2569416] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 166 p.
Magyarország - polgári jog - szerződés - iratminta - önkormányzati irat
352.077.7(439)(083.76) *** 347.44(439)(083.76)
[AN 2569417] MARC

ANSEL
UTF-87981 /2005.
   In search of happy Gypsies : persecution of pariah minorities in Russia. - [Budapest] : ERRC, 2005. - 252 p. : ill. ; 22 cm. - (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; 14.)
Bibliogr.: p. 235-241. - Összefoglalás cigány nyelven
ISBN 963-218-338-X fűzött : ár nélkül
Oroszország - kollektív jogok - cigányság
342.724(=914.99)(47) *** 316.347(=914.99)(47) *** 323.12(=914.99)(47)
[AN 2569303]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2005.
   Ismerd meg jogaidat, és ne engedj belőlük : kézikönyv roma aktivisták számára / [közread. a] European Roma Rights Center. - Budapest : ERRC, [2005]. - 298 p. : ill. ; 27 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 281-283.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - emberi jog - cigányság - útmutató
342.724(=914.99)(439)(036) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2569185]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2005.
Kállai Ernő (1969-)
   Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / Kállai Ernő. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemz. Kisebbségkut. Int., 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarországi cigány népesség helyzete, ISSN 1786-5786)
Bibliogr.: p. 174-180.
ISBN 963-9567-82-5 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - kisebbségi önkormányzat - cigányság - ezredforduló
352(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 2568942]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2005.
The Madrid declaration "Non discrimination plus positive action results in social inclusion" (magyar)
   Madridi Nyilatkozat : a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés / [közread. a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FMM, 2005. - 37, [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-86523-4-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - emberi jog - esélyegyenlőség - foglalkoztatottság - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos
342.734(4-62) *** 364.26 *** 331.5(4-62) *** 331.5(439) *** 342.734(439)
[AN 2569498]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2005.
   Magyar társasági jog : egyetemi tankönyv / Fazekas Judit [et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem ÁJK. - [Budapest] : Unió, cop. 2005. - 375 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. ápr. 1. - Bibliogr.: p. 367-375.
ISBN 963-388-476-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalati jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2570603]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2005.
Nyakó László
   Sportévkönyv : [a modern intézkedéstaktika és edzéselmélet alapjai] / Nyakó László. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 58 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - rendőrség - edzés - tankönyv
351.74.078.1(439)(078) *** 796.015.1.(078)
[AN 2569852]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2005.
Sólyom László (1942-)
   Alkotmányértelmezés az új alkotmánybíróságok gyakorlatában / Sólyom László. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 22 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-467-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - alkotmánybíróság - székfoglaló
342.565.2(439)
[AN 2569105]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2005.
Stipta István (1952-)
   Die vertikale Gewaltentrennung : Verfassungs- und rechtsgeschichtliche Studien / István Stipta. - Budapest : Gondolat, 2005. - 332 p. ; 20 cm. - (Ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1785-6353)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-99-X fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - államjog - 19. század - 20. század
342(439)"18/19"
[AN 2568890]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2005.
Szabó Miklós (1942-)
   "Historia est magistra vitae" - felkiáltó - avagy kérdőjellel? / Szabó Miklós. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 11 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-468-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - légierő - második világháború - ezredforduló - székfoglaló
358.4(439)"1938/1945" *** 358.4(439)"199/200"
[AN 2569162]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2005.
Szalma József (1948-)
   Ingatlan-nyilvántartás : telekkönyvi jog és eljárás / Szalma József. - Budapest : ELTE ÁJK, 2005. - 198 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172 ; 14.)
Bibliogr.: p. 176-188. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-749-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - ingatlan - nyilvántartás - tulajdonjog - telekkönyv
347.235.11(439) *** 347.235.11(4)
[AN 2568947]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2005.
Tamási Erzsébet
   Bűnös áldozatok : a családon belüli erőszak férfi szereplői / Tamási Erzsébet. - [Budapest] : BM K., 2005. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 963-8036-88-5 fűzött : 1280,- Ft
erőszak - család - férfi
343.54-055.1
[AN 2569617]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2005.
Tilk Péter (1976-)
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény : példákkal, magyarázatokkal / szerző Tilk Péter. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2005. - 2 db ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 29.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 30.)
Lezárva.: 2005. máj. 20.
ISBN 963-218-128-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2569406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 241 p.
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2569407] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 181 p.
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2569409] MARC

ANSEL
UTF-87993 /2005.
Vincze Ferenc
   A polgármesteri hivatal (kistérségi) összehangolt minőségirányítási, pályázatkezelő és informatikai rendszer dokumentumai / szerző Vincze Ferenc. - Pécs : Közig.-Módszt. Bt., 2005. - 263 p. ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 28.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 29.)
Lezárva.: 2005. jan. 25.
ISBN 963-217-707-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-217-707-X)
Magyarország - önkormányzati igazgatás - minőségbiztosítás - pályázat - informatika
352.077(439) *** 65.018 *** 659.2 *** 06.063
[AN 2569411]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7994 /2005.
Sáringer Gyula (1928-)
   A Somogy megyei Nagybajomból elhurcolt levente háborús élményei, 1944-1945 / írta Sáringer Gyula. - Keszthely : Szerző, 2004. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - magyar irodalom - második világháború - memoár
355.48(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2569604]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7995 /2005.
Meves, Christa
Das ABC der Lebensberatung (magyar)
   Tanácsadó ábécé az élethez : hogyan adjunk tanácsot a keresőknek? / Christa Meves ; [ford. Bata János]. - Szeged : Agapé, 2005. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-292-3 fűzött : ár nélkül
tanácsadás
659.2
[AN 2569291]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7996 /2005.
Antalóczy Györgyné
   Adózási ismeretek, 2005 / Antalóczy Györgyné ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2005. - 240 p. ; 23 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
ISBN 963-637-244-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2569874]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2005.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2004-. - 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2546731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Makroökonómia. - 2005. - [6], 244 p. : ill.
Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2568966] MARC

ANSEL
UTF-87998 /2005.
   ECTAA-jelentés az Európai Unió turizmust érintő politikájáról, 2002 / ECTAA Európai Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége ; [közread. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM Sajtó és Protokoll Főosztály, 2004. - 282 p. ; 29 cm
Borítócím: Éves jelentés az Európai Unió turizmust érintő politikájáról, 2002. - Gerinccím: ECTAA éves jelentés, 2002
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - idegenforgalom - gazdaságpolitika
338.48(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 2570431]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2005.
Hegedüs Miklós (1937-)
   Az integráció hatásai kiemelt gazdasági ágazatokban : ingatlanszektor, szállítás-logisztika, élelmiszeripar / kész. Hegedűs Miklós, Pichovszky Kristóf, Vanicsek Mária ; szerk. Viszt Erzsébet. - [Budapest] : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 104.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - Magyarország - integráció - logisztika - ingatlanpiac - élelmiszeripar
339.923(4-62) *** 658.286(439)"200" *** 332.72(439)"200" *** 663/664(439)"200"
[AN 2570422]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2005.
   Hogyan? Tovább! : szervezetfejlesztés civileknek / [szerk. Móra Veronika] ; [közread. az] Ökotárs Alapítvány. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2005. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Szervezetfejlesztés civileknek. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-217-999-4 fűzött : ár nélkül
nonprofit szervezet - útmutató
334.012.46(036)
[AN 2569367]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2005.
Honvári János (1953-)
   Magyarország gazdaságtörténete Trianontól a rendszerváltásig / Honvári János. - [Budapest] : Aula, 2005. - 819 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 795-819.
ISBN 963-9585-57-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"191/198"(075.8)
[AN 2570493]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2005.
Kádár Béla (1934-)
   Globalizálódás és kisországi stratégia / Kádár Béla. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 18 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-466-8 fűzött : ár nélkül
globalizáció - világgazdaság - gazdaságpolitika - székfoglaló
339.9(100) *** 338.2
[AN 2569118]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2005.
Kennedy, Tom
   Pénzr?ngés : [riportregény] / Tom Kennedy ; [... ford. Náfradi Attila, Magyar Tamás]. - [Budapest] : M. Ház, 2005. - 134 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-23-1 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - belpolitika - pénzügy - korrupció - ezredforduló
336.1/.5(439)"199/200" *** 343.7(439)"199/200" *** 328.185(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 2568985]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2005.
   A kereskedelmi tevékenység elemzési és ellenőrzési sajátosságai / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - [Budapest] : Perfekt, [2005]. - 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-358.
Fűzött : 4000,- Ft
kereskedelem - egyetemi tankönyv
339(075.8)
[AN 2568961]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2005.
Lundin, Stephen C.
Fish! (magyar)
   Fish! : hogyan tegyük kellemesebbé és hatékonyabbá munkánkat? / Stephen C. Lundin, Harry Paul és John Christensen ; [ford. Kiss-Dózsai András]. - Budapest : Interpress, [2005]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-282-0 fűzött : ár nélkül
munkaszervezés - munkalélektan - hatékonyság
331.101.3 *** 331.103 *** 65.013
[AN 2568873]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2005.
   Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből : tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. - [Pécs] : Pro Pannonia : Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 2005. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9498-39-4 kötött : 3000,- Ft
Pécs - Baranya (megye) - gazdaságtörténet
338(091)(439.127) *** 338(091)(439-2Pécs)
[AN 2570291]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2005.
Török Ádám (1952-)
   Támogatásara szorul-e a "szervetlen" vállalatfejlődés? / Török Ádám. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 15 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 14-15.
ISBN 963-508-469-2 fűzött : ár nélkül
vállalat - állami támogatás - gazdasági verseny - gazdasági egyesülés - székfoglaló
658.1 *** 338.246.027 *** 339.137
[AN 2569117]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8008 /2005.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához / Ferge Zsuzsa. - Budapest : ELTE Tátk Szociális Munka és Szociálpol. Tansz. : Sík K., 2005. - 51 p. ; 23 cm. - (Társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, ISSN 1785-1394 ; 2.)
Bibliogr.: p. 46-51.
ISBN 963-463-764-7 fűzött : 350,- Ft
Magyarország - társadalom - egyenlőtlenség - ezredforduló
364.144(439)"199/200"
[AN 2569518]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2005.
Horváthné Zsani Magdolna
   Sorsok : életutak, interjúk, segítő beszélgetések / Horváthné Zsani Magdolna ; [közread. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye ...]. - Külsővat : Veszprém M. Önkormányzat Idősek Otthona és Módszt. Intézménye, 2005. - 83 p. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-7185-40-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális gondozás - memoár
364.442(439)(0:82-94)
[AN 2569299]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8010 /2005.
   10évkönyv : "Bajai Őszök" (1991-2000) üzenete az általános művelődési központokról / [összeáll. Trencsényi László ; [... szerzői Bálványosiné Gelencsér Katalin et al.] ; [kiad. az ÁKM Országos Egyesülete]. - [Budapest] : ÁMK Orsz. Egyes., [2005]. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: ÁMK 10évkönyv : az általános művelődési központokról
ISBN 963-217-220-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - népművelés - művelődési ház - konferenciakiadvány
374.07(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2569626]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2005.
   20 years in internationalisation of higher education : IEC, International Education Center / [ed. in chief Péter Mészáros] ; [publ. by the Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : BUTE, [2005]. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Egyes szövegrészek francia, német és orosz nyelven is
ISBN 963-420-820-7 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ
Budapest - egyetem - műszaki tudomány - ezredforduló
378.662(439-2Bp.)BME"200" *** 378.662(100)"200"
[AN 2570441]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2005.
   Barangolás a zene világában / [a kötet szerzői Balázs Gabriella et al.]. - Budapest : Szort Bt. : Ovizuál Kreatív Műhely, 2005. - 103 p. : ill. ; 25 cm. - (Nevelés ötlet(l)esen, ISSN 1787-0488)
ISBN 963-218-090-9 fűzött : 1250,- Ft
művészeti nevelés - zeneoktatás
37.036 *** 78
[AN 2569896]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2005.
   A Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium jubileumi emlékkönyve. - [Budapest] : Bolyai J. Főv. Gyakorló Műsz. Szakközépisk. és Kollégium, 2005. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - műszaki tudomány - kollégium - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Bp.)(058) *** 37.018.3(439-2Bp.)
[AN 2569583]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2005.
   Életreform és reformpedagógia - nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója / szerk. Németh András, Mikonya György, Skiera Ehrenhard. - Budapest : Gondolat, 2005. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; [6.])
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9567-95-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - pedagógia - reform
37.014.3(439) *** 371.4reformpedagógia
[AN 2568949]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2005.
   Fifteen years of the ISC, 1990-2005 / [ed. József Berács, Ilona Tóth]. - Budapest : ISC Corvinus Univ. of Budapest, 2005. - 111 p. : ill. ; 24 cm + mell. (20 p. ; 15 cm)
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Corvinus Egyetem. International Studies Center
Budapest - gazdaságtan - egyetem - egyetemi évkönyv
378.633(439-2Bp.)
[AN 2570616]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2005.
Havas Gábor, F. (1944-)
   Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában = Segregation of Roma students in primary schools / Havas Gábor, Liskó Ilona. - Budapest : Felsőokt. Kutint., 2005. - 97 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 266.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-398-4 fűzött : 670,- Ft
Magyarország - oktatás - általános iskola - szegregáció - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(439) *** 373.3(439) *** 37.06(439)
[AN 2569621]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2005.
   Hetvenöt korinthusi szó : a 75 éves Cserháti Sándor professzor köszöntése / [szerk. Fabiny Tamás]. - Budapest : Luther, 2005. - 86 p. ; 18 cm
ISBN 963-9571-36-9 fűzött : ár nélkül
Cserháti Sándor (1930-)
Magyarország - pedagógus - evangélikus egyház - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
37(439)(092)Cserháti_S. *** 284.1(439)(092)Cserháti_S.
[AN 2569442]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2005.
   Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / [szerk. Venter György] ; [írták Baracsi Ágnes et al.]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Neveléstudományi és Szociálped. Tansz., 2005. - 225 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány üzenőfüzet-sorozat)
Bibliogr.: p. 197-203.
ISBN 963-218-348-7 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - tanulási nehézség - oktatásügy
371.212.73 *** 37.014(439.161)
[AN 2570243]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2005.
Kaptay György (1933-)
   Beiratkozástól a diplomáig : a Miskolci R.M. Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karának nappali tagozatára 1952-ben beiratkozott évfolyam statisztikája / Kaptay György ; [kiad. a ME Műszaki Anyagtudományi Kara]. - [Miskolc] : ME Műszaki Agyagtudományi Kar, 2005. - [4], 33 p. ; 24 cm
ISBN 963-661-667-1 fűzött : ár nélkül
Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc). Kohómérnöki Kar
Miskolc - egyetem - kohászat - statisztikai adatközlés
378.666.9(439-2Miskolc)"1952"(083.41)
[AN 2570343]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2005.
Kis Boáz (1944-)
   Társadalom és Népfőiskola : a népfőiskola, mint a társadalmat, személyiséget formáló tényező / írta Kis Boáz. - Budapest : MNC, 2004. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 14.)
Bibliogr.: p. 153-155. - Példányszám: 300
ISBN 963-217-799-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Népfőiskolai Collegium
Magyarország - szabadegyetem
374.72(439)
[AN 2569261]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2005.
   Központi Általános Iskola, 1905-2005 / [szerk. Apró Mária et al.] ; Dózsa-telepi Általános Iskola, 1930-2005 / [szerk. Gyovai Lászlóné, Nagy Margit, Szécsényi Aranka] ; [fotók Tóth Ilona et al.] ; [kiad. a Mindszenti Általános Iskola]. - Mindszent : Mindszenti Ált. Isk., [2005]. - 96, 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Az előszó német és angol nyelven is. - Példányszám: 1000
ISBN 963-218-178-6 fűzött : ár nélkül
Mindszenti Általános Iskola
Mindszent - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Mindszent)(058)
[AN 2570257]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2005.
Mewaldt, Andrea
Practical handbook for youth leaders (magyar)
   Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve / Andrea Mewaldt, Žilvinas Gailius ; [a rajzokat kész. Galuska László Pál] ; [közread. a] Nagyító Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Szeged : Nagyító Alapítvány, 2005. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-504-8 fűzött : ár nélkül
iskolán kívüli oktatás - ifjúság - útmutató
374.3(036)
[AN 2570515]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2005.
   Pataki tanáraink : 1931-1952 / szerk. Benke György, Pólos László, Szabó Csaba. - Sárospatak : For You Bt., 2005. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86632-3-5)
Sárospatak - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439-2Sárospatak)"193/195"(092)
[AN 2569080]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2005.
Polónyi István (1953-)
   A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete = How was the structure of the first-year students' number formed in the Hungarian higher education? / Polónyi István. - Budapest : Felsőokt. Kutint., 2005. - 59 p. : ill. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 265.)
Bibliogr.: p. 57-58. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-399-2 fűzött : 670,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - foglalkoztatáspolitika
378.141.224(439)"199/200" *** 331.5(439)
[AN 2569618]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2005.
Rosenberg, Marshall B.
Life-enriching education (magyar)
   Így is lehet nevelni és tanítani : erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon / Marshall B. Rosenberg ; [ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2005. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-7491-03-1 fűzött : 1490,- Ft
didaktika
371.3
[AN 2569258]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2005.
Sáska Géza (1947-)
   A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái : a gyermekközpontú ideológiák társadalomképe = Alternative theories of socialist and bourgeois education : social images of child-centered ideologies / Sáska Géza. - Budapest : Felsőokt. Kutint., 2005. - 66 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 267.)
Bibliogr.: p. 55-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-397-6 fűzött : 670,- Ft
nevelés - politika - polgári radikális mozgalom - szocializmus
37.035.4 *** 371.4
[AN 2569624]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2005.
Steklács János (1970-)
   Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében / Steklács János. - Budapest : Akad. K., 2005. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [35.])
Bibliogr.: p. 115-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8214-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - analfabetizmus - disszertáció
37.014.22(439)
[AN 2570013]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2005.
   A szigetújfalui óvoda története / [... írta és ... szerk. Engert Mária et al.] ; [kiad. Német Nemzetiségi Óvoda]. - Szigetújfalu : Német Nemzetiségi Óvoda, 2005. - 101 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-93. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-218-389-4 fűzött : ár nélkül
Német Nemzetiségi Óvoda (Szigetújfalu)
Szigetújfalu - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Szigetújfalu)(091)
[AN 2569260]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2005.
   A tarpai iskola története / [összeáll.] Óbis Éva, Vachter Péter. - Tarpa : Óbis É., 2005. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-825-6 fűzött : ár nélkül
Esze Tamás Általános Iskola (Tarpa)
Tarpa - általános iskola
373.3(439-2Tarpa)
[AN 2570554]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2005.
   Az újdombovári iskola története a kezdetektől napjainkig, 1920-2005. - Dombóvár : [József A. ÁMK], 2005. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Tart.: Az első negyven év, 1920-1960 / Mészárosné Fodor Klára. A másik negyvenöt év, 1960-2005 / szerk. Juhász Csilla et al. - Közread. a József Attila Általános Művelődési Központ. - Példányszám: 1000
ISBN 963-218-506-4 fűzött : ár nélkül
József Attila Általános Iskola (Dombóvár)
Dombóvár - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Dombóvár)(091)
[AN 2569309]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8031 /2005.
Horváth Piroska
   Első kenderezős könyv / Horváth Piroska ; [közread. a] Kenderfonó és Zsineggyártó Kft. - Szeged : Kenderfonó és Zsineggyártó Kft., [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-467-9 fűzött : 689,- Ft
kender - zsineg - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 633.522 *** 745.55
[AN 2569517]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2005.
Mező László (1956-)
   Abaújszántói sportkrónika, 1934-2004 / Mező László ; [kiad. Abaújszántó Város Önkormányzata, Abaújszántóért Közalapítvány, Abaújszántó Községi Sportegyesület]. - [Abaújszántó] : Önkormányzat : Abaújszántóért Közalapítvány : Abaújszántó Közs. Sportegyes., [2005]. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-218-474-2 fűzött : ár nélkül
Abaújszántó - sporttörténet
796(439-2Abaújszántó)(091)
[AN 2570244]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8033 /2005.
Arnold Éva (1960-)
   Fekete-fehér képek, 1994-2005 = Black & white photographs, 1994-2005 / Arnold Éva. - Budapest : SCIU Stúdió, cop. 2005. - 53, [2] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 963-218-218-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Arnold_É.
[AN 2570409]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2005.
Baranyay András (1938-)
   Európai turné : F-B-D-A juillet 2003 = Tournée européenne / [András Baranyay et László Haris] ; [texte Jeno Detvay]. - Budapest : Bolt Fotógaléria, 2004. - [64] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Bolt Galéria kiadványai, ISSN 1218-456X ; 63.). (The outside series, ISSN 1787-1972 ; 17.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9009-49-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Baranyay_A. *** 77.04(439)(092)Haris_L.
[AN 2569220]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2005.
Boros György (1958-)
   Photographs about black : analoque photoshop : 11 May - 06 June 2004, Gallery Óbudai Pince, Budapest ... = Fényképek a feketéről : analóg photoshop / György Boros ; ... text by Frigyes Karinthy. Oliver Thieffry : 11 May - 06 June 2004, Gallery Óbudai Társaskör, Budapest ... / text by Jean-Louis Godefroid. - Budapest : Bolt Fotógaléria, 2004. - [24] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (The outside series, ISSN 1787-1972 ; 18.). (A Bolt Galéria kiadványai, ISSN 1218-456X ; 64.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9009-50-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Franciaország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Boros_Gy. *** 77.04(44)(092)Thieffry,_O. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2569224]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2005.
Detvay Jenő (1956-)
   Je fais voler la photo : Galerie Hegyeshalom Hongrie, Galerie Inconnue Autriche, Galerie Roch Allemagne, Galerie Contretype Belgique, Galerie Thierry Marlat France = Röptetem a képet / Jeno Detvay. - Budapest : Bolt Fotógaléria, 2004. - [32] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (The outside series, ISSN 1787-1972 ; 19.). (A Bolt Galéria kiadványai, ISSN 1218-456X ; 65.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9009-51-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Detvay_J. *** 061.4(4-62)
[AN 2569229]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2005.
   Dolná zem = Alföld / [szerk. Csuta György, Lonovics László, Szereday Ilona] ; [közread. a] Békéstáji Művészeti Társaság. - [Békéscsaba] : Békéstáji Műv. Társ., 2005. - [28] p. : ill., színes ; 17 cm
A bev. szlovák nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - képzőművészet - művésztelep
73/76(439)"200" *** 061.28(439.175)
[AN 2569801]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2005.
Dragon Zoltán
   Id. Markó Károly rajzai az esztergomi Keresztény Múzeumban [elektronikus dok.] = Drawings of Károly Markó the Elder in the Christian Museum, Esztergom : checklist and study / szerzők Dragon Zoltán, Kenéz Ildikó Emese ; ford. Jarecsni Anita, Dragon Zoltán. - Szöveg és képek. - Esztergom : Keresztény Múz., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Bibliográfiai adattárral
ISBN 963-7129-15-4 műanyag tokban : ár nélkül
Markó Károly (id.) (1791-1860)
Magyarország - grafikus - 19. század - múzeumi katalógus - elektronikus dokumentum
741(439)(092)Markó_K. *** 069(439-2Esztergom)
[AN 2570314]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2005.
Erős Ágost Koppány (1973-)
Művek (vál.)
   Erős Ágost Koppány. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [19] p. : ill. ; 21x23 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Erős_Á._K.
[AN 2570340]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2005.
Gilot, Françoise
Dans l'arène avec Picasso (magyar)
   Picassóval az arénában : beszélgetések Annie Maïllisszal / Françoise Gilot ; [ford. Győrfi Réka]. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8477-93-8 fűzött : 2200,- Ft
Picasso, Pablo
Gilot, Françoise
Franciaország - Spanyolország - festőművész - 20. század - interjú
75(460)(092)Picasso,_P. *** 75(44)(092)Gilot,_F.(047.53)
[AN 2569437]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2005.
Gróf Ferenc (1972-)
   Tour de Paris / Gróf Ferenc. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2005. - 237 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7343-16-4 fűzött : 2100,- Ft
Párizs - képzőművészet - ezredforduló - publicisztika
73/76(44)"200"(0:82-92)
[AN 2568897]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2005.
Herendi Péter (1953-)
   Mask = Maszk = Masque / Herendi ; [text by Júlia N. Mészáros]. - Budapest : Bolt Fotógaléria, 2004. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (The outside series, ISSN 1787-1972 ; 16.). (A Bolt Galéria kiadványai, ISSN 1218-456X ; 62.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9009-44-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Herendi_P.
[AN 2569217]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2005.
Kincses Károly (1954-)
   Hazai anyag : fotónapló : André Kertész és a magyarok = Pictures from home : photo diary : André Kertész and Hungarians / Kincses Károly, Kolta Magdolna ; [közread. a] Magyar Fotográfusok Háza. - [Budapest] : M .Fotográfusok Háza, 2005. - 271 p. : ill. ; 27 cm
Ford. Danó Orsolya és Hoover, Tom. - A bev., a tartalomjegyzék és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 241-266.
ISBN 963-86589-2-4 fűzött : ár nélkül
Kertész, André (1894-1985)
Egyesült Államok - fényképész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
77.04(73)(=945.11)(092)Kertész,_A.
[AN 2569380]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2005.
Kocsis András Sándor (1954-)
   Szép órák.. / Kocsis András Sándor ; [közread. a "Társalgó" Galéria]. - [Budapest] : "Társalgó" Galéria, 2005. - 109 p. : ill., színes ; 17x18 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 2568859]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2005.
Koronczi Endre (1968-)
   Bianco project 04 collection / [design Koronczi Endre]. - Budapest : Limanova, 2005. - [40] p. : ill., színes ; 16x47 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-217-913-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Koronczi_E.
[AN 2570410]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2005.
Le Mené, Marc
   La chambre mentale : voyage autour de ma chambre : 15 Avril - 8 Mai 2005, Institut français de Budapest ... / Marc Le Mené ; texte Raymond Viallon. New places - new codes : same tales of an expatriate : 15 Avril - 8 Mai 2005 : Institut Français de Budapest ... / Mari Mahr ; [texte Tibor Déry, Judit Hangyál ...]. - Budapest : Bolt Fotógaléria, 2005. - [32] p. : ill. ; 15x21 cm. - (A Bolt Galéria kiadványai, ISSN 1218-456X ; 66.). (The outside series, ISSN 1787-1972 ; 20.)
ISBN 963-9009-53-9 fűzött : ár nélkül
Franciaország - Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(44)(092)Le_Mené,_M. *** 77.04(439)(092)Mahr_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2569232]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2005.
Lőrincz Etel
   Bukovinai székelyek festékes szőnyegei : hagyományos és új szőnyegek mintakincse, szövésmódja / Lőrincz Etel. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-7363-06-8 fűzött : ár nélkül
Bukovina - szőnyeg - magyar néprajz - székelyek - művészeti nevelés
745.522.031.4(498.6) *** 39(=945.11)(498.6) *** 37.036
[AN 2568893]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2005.
Marosi Ernő (1940-)
   Historizmus az 1200 körüli művészetben Magyarországon / Marosi Ernő. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-460-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művészettörténet - historizmus - 13. század - székfoglaló
73/76(439)"12" *** 73/76.044
[AN 2569123]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2005.
   A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében : lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19-20. század fordulójáról = The beginnings of modernism in the Central European architecture : Polish, Czech, Slovak and Hungarian architectural writings at the turn of the 20th century / [... szerk. Keserü Katalin és Haba Péter] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - [Budapest] : Ernst Múz., 2005. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7032-14-2 fűzött : 3500,- Ft
Közép-Európa - építészet - művészetelmélet - századforduló
72.01 *** 72(4-191)"189/190"
[AN 2569171]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2005.
   Molnár József / [az ismertetőt írta Borbély László]. - Budapest : Molnár J., 2005. - 56 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ágoston Julián "Parasztmadonna" c. versével. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Molnár József (1922-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Molnár_J.
[AN 2569253]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2005.
Molnár László (1953-)
   A pákai templom és plébánia története / Molnár László ; [kiad. Plébánia Hivatal, Páka]. - Páka : Plébánia Hiv., [2005]. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-84. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-920-X fűzött : ár nélkül
Páka - templom - katolikus egyház - egyházközség
726.54(439-2Páka) *** 282(439-2Páka)
[AN 2569082]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2005.
   Munkácsy-emlékkönyv, 1844-2004. - Békéscsaba : Munkácsy M. Emlékház, 2004. - 61 p., [10] t. : ill. ; 24 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 6.)
Mészáros Zsuzsanna bevezetőjével
ISBN 963-217-280-9 fűzött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2569297]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2005.
   Műterem Galéria 2004. évi kiállítási katalógusa / [szerk.] Skoda Éva. - [Budapest] : [Műterem Galéria], [2004]. - 16 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2569881]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2005.
Országos Mafosz Szalon (22.) (2005) (Pécs)
   XXII. Mafosz Szalon : Pécs, 2005 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mafosz, 2005. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-483-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2569835]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2005.
Podonyi Hedvig
   Zsinagógák Magyarországon = Synagogues in Hungary / írta Podonyi Hedvig ; fényképezte Tóth József. - Budapest : Viva Média Holding, [2005]. - 200 p. : ill., színes ; 28 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 963-7619-72-0 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - zsinagóga - fényképalbum
726.3(439)(084.12)
[AN 2570446]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2005.
   Pollack Mihály, 1773-1855 : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2005 június 10 - augusztus 30. / [a kiállítást rend. és a katalógus szövegét írta Basics Beatrix] ; [mtársak Balla Loránd, Branczik Márta, B. Nagy Anikó]. - [Budapest] : BTM, [2005]. - 48 p : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9340-47-2 fűzött : ár nélkül
Pollack Mihály (1773-1855)
Magyarország - építész - 19. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Pollack_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2569249]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2005.
   Tanulmányok Rózsa György tiszteletére / [szerk. Basics Beatrix] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - [Budapest] : MNM, 2005. - 173 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Rózsa György műveinek bibliográfiája: p. 7-18. - Példányszám: 600
ISBN 963-7061-09-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
73/76(439)"16/18" *** 012Rózsa_Gy.
[AN 2570141]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2005.
Weston, Chris
Digital photography (magyar)
   Digitális fényképezés : 500 tipp és trükk / Chris Weston ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 127 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 963-09-4685-8 fűzött : 2490,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2570255]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8059 /2005.
Erdős János (1922-)
   Hetven éves a szegedi Éneklő Ifjúság / Erdős János ; [közread.] Szeged Városi Kórusegyesülete. - Szeged : Szeged Vár. Kórusegyesülete, 2005. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-304-5 fűzött : ár nélkül
Szeged Városi Kórusegyesület
Szeged - énekkar
784.087.68.071(439-2Szeged)
[AN 2570521]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2005.
Marczis Demeter (1931-)
   Életem az éneklés / Marczis Demeter. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 182 p., [34] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7504-02-8 fűzött : 2000,- Ft
Marczis Demeter (1931-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Marczis_D.(0:82-94)
[AN 2569512]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2005.
Martin György (1932-1983)
A botoló tánc zenéje (angol)
   The music of the stick dance / György Martin ; [ed. Katalin Kovalcsik and Zsuzsa Kubínyi] ; [... transl. by Gedeon P. Dienes] ; [publ. by the] Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, Hungarian House of Heritage. - Budapest : Inst. of Musicology of the HAS : Hung. House of Heritage, 2005. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-370.
ISBN 963-7074-86-4 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - néptánc - népzene - cigányság
78.031.4(=914.99)(439.161) *** 793.31(=914.99)(439.161) *** 394.3(=914.99)(439.161)
[AN 2569075]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2005.
Polner Zoltán (1933-)
   Hangversenyélet Szegeden : 1950-1975 / Polner Zoltán. - Szeged : Bába, 2005. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-23-7 fűzött : ár nélkül
Szeged - zenei élet - hangverseny - 20. század
78.05(439-2Szeged)"195/197" *** 78.091(439-2Szeged)"195/197"
[AN 2569088]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2005.
Szendrei Janka (1938-)
   A "mos patriae" kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásainak tükrében / Szendrei Janka. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 370 p., 16 t. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 11-38.
ISBN 963-506-633-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - hangjegyírás - Árpád-kor - szertartáskönyv
781.24(439)"10/13" *** 264-1(439)"10/13"
[AN 2570448]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2005.
   A zenei köznevelés történetéből : dokumentumok és pedagógus portrék a XX. század második feléből / közread. Kontra István ; sajtó alá rend. és szerk. Balás Endre ; [közread. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 2005. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7295-31-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - zeneoktatás - pedagógus - 20. század
78.071.4(439)"19" *** 372.878(439)"19"
[AN 2569494]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8065 /2005.
Bíró Yvette (1930-)
   Időformák : a filmritmus játéka / Bíró Yvette. - Budapest : Osiris, 2005. - 247 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 235-238. - Filmogr.: p. 239-244.
ISBN 963-389-749-1 fűzött : 2480,- Ft
filmesztétika
791.43.01
[AN 2569395]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8066 /2005.
Csiszár Rita
   Angolul a Beatlesszel : gyakorló feladatok a közép- és felsőfokú írásbeli angol nyelvvizsgára : [fordítás, szövegértés, tömörítés] / Császár Rita, Fábián Ildikó ; [a könyv ábráit Szalay Péter kész.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-05-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2569839]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2005.
Csúcs Sándor (1943-)
   Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache / Sándor Csúcs ; [übers. ... von Dóra Falvai[!Falvay], Katalin Mády]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 409 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Uralica, ISSN 0138-9009 ; 13.)
Bibliogr.: p. 401-405.
ISBN 963-05-8184-1 kötött : ár nélkül
permi nyelvek
809.453
[AN 2569958]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2005.
Dókus Tünde
   Nyelvvizsgakalauz / Dókus Tünde, Fábián Gyöngyi. - Veszprém : Kredit, 2005-. - 24 cm
ISBN 963-86648-0-0
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2570347]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Feladatok az angol középfokú nyelvvizsgákhoz. - 2005. - 133 p. : ill. + CD-ROM
Gerinccím: Nyelvvizsgakalauz : angol : középfok. - Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-86648-1-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2570419] MARC

ANSEL
UTF-88069 /2005.
Erdélyi József (1896-1978)
   Árdeli szép hold / Erdélyi József. - Budapest : M. Ház, 2005. - 203 p. ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-7317-01-5)
nyelvtörténet - magyar nyelv
809.451.1-54(089.3)
[AN 2569216]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2005.
   Észt - magyar összevetés IV / szerk. Marju Ilves és Pusztay János. - Savariae : BDF, 2005. - 170 p. ; 24 cm. - (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 12.). (Folia Estonica, ISSN 1216-1160 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és észt nyelven
ISBN 963-9531-44-8 fűzött : ár nélkül
észt nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.454.5-52 *** 809.451.1-52
[AN 2569305]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2005.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar, magyar - német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan ; [... mtárs Kriston Renáta] ; [ill. Tóth Péter]. - Szeged : Grimm, 2005. - XIX, 1364 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9087-98-X fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2570270]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2005.
   Jelentés a magyar nyelvről, 2000-2005 / szerk. Balázs Géza ; [közread. a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 188 p. ; 19 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8270-8 fűzött : 1950,- Ft
nyelvfilozófia - magyar nyelv
809.451.1 *** 800.1
[AN 2569946]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2005.
Kertész András (1956-)
   A nyelvészet metaforái / Kertész András. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 19 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-451-X fűzött : ár nélkül
nyelvészet - székfoglaló
801
[AN 2569103]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2005.
Kiss Jenő (1943-)
   Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség / Kiss Jenő. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 20 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 963-508-452-8 fűzött : ár nélkül
nyelvjárás - székfoglaló
800.87 *** 800.1
[AN 2569100]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2005.
Kiss Lajos (1922-2003)
   A hegyek és hegységek nevei / Kiss Lajos. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 20 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 18-20.
ISBN 963-508-453-6 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - földrajzi név - hegy - székfoglaló
809.451.1-311.3
[AN 2569143]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2005.
   Nyelvészeti tanulmányok : Simonyi-emlékülés, 2003 / [szerk. Révay Valéria]. - Pécs : Iskolakultúra, 2005. - 202 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 27.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86745-1-2 fűzött : 2000,- Ft
Simonyi Zsigmond (1853-1919)
Magyarország - magyar nyelv - nyelvész - névtan - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 80.001(439)(092)Simonyi_Zs. *** 809.451.1-311/313 *** 012Simonyi_Zs. *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2570224]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2005.
Péntek Bernadett
   Szóbeli feladatok a német emeltszintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra : [pro und kontra Themen, Bilder und Statistiken mit Wortlisten] / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, [2005]. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-217-602-2 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2569844]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2005.
   Tanulmányok nyelvről, kultúráról : a finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből : Budapest, 2003. május 7-8. = Tutkielmia kielestä ja kulttuurista : fennougristiikan laitosten ensimmäisen valtakunnallisen opiskelijakonferenssin satoa : Budapest, 7-8. 5. 2003 / szerk. ... Kubínyi Kata, Yrjö Lauranto. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2005. - 119 p. : ill. ; 23 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 15.)
Váltakozva magyar és finn nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-761-2 fűzött : ár nélkül
finn nyelv - kultúra - szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
809.454.1 *** 008(480) *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2570398]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8079 /2005.
Borbély Judit
   The reality of the unreal : the city as metaphor in Henry James and his contemporaries / Judit Borbély. - Budapest : Akad. K., 2005. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [34.])
Bibliogr.: p. 158-162.
ISBN 963-05-8199-X fűzött : ár nélkül
James, Henry
angol irodalom története - epika - századforduló - disszertáció
820(091)-31"188/191"
[AN 2569996]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2005.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Szíj Rezső köszöntése / Hegedűs Lóránt, Kádár Zsolt, Bernáth Zoltán ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 46 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-006-7 fűzött : 920,- Ft
Szíj Rezső (1915-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - életrajz
82.01(439)(092)Szíj_R.
[AN 2569637]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2005.
Horváth Rita
   "Never asking why build - only asking which tools": confessional poetry and the construction of the self / Rita Horváth. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 135 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [36.])
Bibliogr.: p. 125-133.
ISBN 963-05-8232-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom története - költészet - 20. század - disszertáció
820(091)-14"19"
[AN 2570021]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2005.
   Pomogáts-változatok / [Angyalosi Gergely et al.]. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 179, [4] p. ; 24 cm
Pomogáts Béla műveinek vál. bibliográfiája: p. 173-179.
ISBN 963-9212-97-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom története - emlékkönyv - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Pomogáts_B. *** 894.511(091) *** 012Pomogáts_B.
[AN 2569487]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2005.
Scholz László (1948-)
   A spanyol-amerikai irodalom rövid története / Scholz László. - [Budapest] : Gondolat, 2005. - 312 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 278-300.
ISBN 963-9567-97-3 fűzött : 2980,- Ft
Amerika - spanyol nyelvű irodalom története
860(7/8)(091)
[AN 2568898]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8084 /2005.
Bagi Zsolt (1975-)
   A körülírás : Nádas Péter: Emléiratok könyve / Bagi Zsolt. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 157, [2] p. ; 21 cm. - (Sensus füzetek, ISSN 1419-5070)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-383-6 fűzött : 1600,- Ft
Nádas Péter (1942-). Emlékiratok könyve
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Nádas_P.
[AN 2570110]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2005.
Bori Imre (1929-2004)
   Szenteleky Kornél / Bori Imre. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 18 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-448-X fűzött : ár nélkül
Szenteleky Kornél (1893-1933)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - székfoglaló
894.511(497.1)(092)Szenteleky_K.
[AN 2569102]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2005.
Borza Tünde
   Irodalmunk nagyjai emberközelben / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-460-214-2
Magyarország - magyar irodalom története - író - életrajz
894.511(091) *** 894.511(092)
[AN 2527869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 80 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 80. és a jegyzetekben
ISBN 963-460-216-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - író - 19. század - 20. század - életrajz
894.511"18/19" *** 894.511(092)
[AN 2569230] MARC

ANSEL
UTF-88087 /2005.
Csizmadia Éva
   Barátság a távolból : levelezés Tűz Tamással, 1984-1991 / Csizmadia Éva. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 233, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-693-8 fűzött : 1200,- Ft
Tűz Tamás (1916-1992)
Csizmadia Éva
Kanada - író - katolikus pap - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
894.511(71)(092)Tűz_T.(044) *** 282(71)(=945.11)(092)Tűz_T.(044) *** 929(439)Csizmadia_É.(044)
[AN 2569440]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2005.
Furkó Zoltán (1940-)
   Cseres Tibor és kora / Furkó Zoltán ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 139 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Furkó Zoltán Cseres Tiborról
ISBN 963-250-007-5 fűzött : 2400,- Ft
Cseres Tibor (1915-1993)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Cseres_T.
[AN 2569643]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2005.
Görömbei András (1945-)
   Irodalom és a nemzeti önismeret / Görömbei András. - [Budapest] : MTA, [2005]. - 15 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-449-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század - nemzettudat - magyarság - székfoglaló
894.511(091)"19" *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2569111]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2005.
Jószay Zsoltné
   Kalász László : válogatott bibliográfia / összeáll. Jószay Zsoltné ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2005. - 35 p. ; 21 cm
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Kalász László (1933-1999)
Magyarország - író - 20. század - szakbibliográfia
894.511(092)Kalász_L.:016
[AN 2570174]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2005.
Péter László (1926-)
   14 írás József Attiláról / Péter László. - Szeged : Bába, 2005. - 132 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7337-35-0 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2569246]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2005.
Porkoláb Tibor (1965-)
   "Nagyjainknak pantheonja épűl" : közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd / Porkoláb Tibor. - [Budapest] : Anonymus, 2005. - 184 p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7966-96-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - irodalomelmélet - retorika - 19. század
894.511(091)-14"19" *** 82.01 *** 82.085
[AN 2568933]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2005.
Yoo Jin-Il
   Áprily Lajos költészete : a halál motívumai / Yoo Jin-Il, Yi Jin-Min. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 105, [2] p. ; 20 cm. - (Studia Hungarica, ISSN 1589-4460 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9212-96-2 fűzött : 1490,- Ft
Áprily Lajos (1887-1967)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Áprily_L.
[AN 2569707]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8094 /2005.
Ali, Monica
Brick lane (magyar)
   A muszlim asszony / Monica Ali ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-7253-56-4 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2568937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 287 p.
ISBN 963-7253-57-2
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2568938] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301 p.
ISBN 963-7253-58-0
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2568939] MARC

ANSEL
UTF-88095 /2005.
Benzoni, Juliette
Marianne (magyar)
   Marianne / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2005-. - 19 cm
ISBN 963-9574-34-1
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2562527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Válaszúton / [ford. Kovalik Deák Szilvia]. - 2005. - 524, [3] p.
ISBN 963-9574-45-7 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2570079] MARC

ANSEL
UTF-88096 /2005.
Bradford, Barbara Taylor
Emma's secret (magyar)
   Emma titka / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2005. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7596-4 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2569197]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2005.
Cortázar, Julio
   Játékok / Julio Cortázar ; [ford. Blastik Margit et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2005. - 365 p. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 963-7343-33-4 fűzött : 2700,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 2568895]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2005.
Defoe, Daniel
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson kalandjai / Daniel Defoe ; [átd.] Benedek Elek. - Budapest : Eri, 2005. - 78, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 4.)
Példányszám: 800
ISBN 963-8090-70-7 kötött : 2520,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2568633]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2005.
Heath, Lorraine
Love with a scandalous lord (magyar)
   Egy botrányhős hálójában / Lorraine Heath. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 382 p. ; 18 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna Ágnes
ISBN 963-369-249-0 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2568841]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2005.
Kerouac, Jack
The subterraneans (magyar)
   Senkiháziak / Jack Keruac[!Kerouac] ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-98-4 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2568791]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2005.
Preston, Douglas
The codex (magyar)
   A kódex / Douglas Preston ; [ford. Barkóczi András]. Szerelmem, Pete / Barbara Delinsky ; [ford. Szabó Olimpia]. A futónő / Peter May ; [ford. Gy. Horváth László]. Az őrület határa / Rose Connors ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 574 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The codex. Flirting with Pete. The runner. Temporary sanity
ISBN 963-9562-28-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2569095]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2005.
Rothfuss, Uli
Leila lacht (magyar)
   Leila nevet : a történetük kezdet és vég : regény / Uli Rothfuss ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Gondolat, 2005. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-9567-86-8 fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9567-73-6)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2568881]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2005.
Saga of the gray death legion (magyar)
   A szürke halál légió. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-8428-11-2
világirodalom - fantasztikus regény
82-312.9=945.11
[AN 2569399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mennydörgés / William A.[!H.] Keith Jr. ; [ford. Novák Gábor]. - 2005. - 313 p.
Decision at thunder rift
ISBN 963-8428-01-5 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2569401] MARC

ANSEL
UTF-88104 /2005.
Szilágyi Ernő (1898-1973)
   Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakból / Szilágyi Ernő ; [ford. Ábrahám Zoltán] ; [... gond., kísérő tanulmányokkal és jegyzetekkel ell. Novák Attila]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 236, [2] p. ; 20 cm
A ford. az "Aus der Geschichte eines Unbekannten" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8261-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - német irodalom - holokauszt - 20. század - memoár
830-94(439)=945.11 *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2569331]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2005.
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
Nienasycenie (magyar)
   Telhetetlenség / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; [ford. Körner Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 540, [3] p. ; 21 cm. - (Kiseurópa, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-277-5 fűzött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2570221]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8106 /2005.
   '56-os olvasókönyv : válogatás a korabeli békéscsabai sajtóból / [szerk. Szuromi Tímea és Jenei Éva]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Emlékház, 2004. - 85, [3] p. ; 24 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 5.)
ISBN 963-216-938-7 fűzött : ár nélkül
Békéscsaba - helytörténet - 1956-os forradalom - magyar irodalom - sajtó - publicisztika
894.511-92 *** 943.9-2Békéscsaba"1956"(0:82-92) *** 070(439-2Békéscsaba)"1956"
[AN 2569296]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2005.
Ágoston Julián (1909-1969)
   Kiadatlan versek / Ágoston Julián ; [vál., szerk., a ... tanulmányt írta Kilián István] ; [gyűjtőmunka, szöveggond. Oláh Gyula] ; [a költő életrajzát összeáll. Ágoston Zsolt]. - Eger : Gonda Kvk., 2005. - 351 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7254-11-0 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569526]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2005.
Antalffy Tibor (1933-)
   Irány Ausztrália / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 963-9442-49-6 fűzött : 2490,- Ft
Ausztrália - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.94(0:82-992)
[AN 2569377]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2005.
Árpás Károly (1955-)
   Venus játszadozása in hortis és szíved(mk)ben / minuscula-apocrif carolus arpas ; picturae ludovicus bacacsi. - Szeged : Bába, 2005. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-32-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Bakacsi_L.
[AN 2569244]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2005.
Babits Mihály (1883-1941)
   Zsoltár férfihangra : hit és szenvedés Babits műveiben / Babits Mihály ; Nemes Nagy Ágnes [et al.] kísérő tanulmányával ; [szerk. Reisinger János]. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2004. - 391 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves" galaxis, ISSN 1786-1357 ; 1.)
ISBN 963-216-601-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 2568971]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2005.
Balogh Márta
   Tükörlabirintus : válogatott írások - műfajok nélkül / Balogh Márta. - Budapest : Accordia, 2005. - 98, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-98-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2569471]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2005.
Baranyi Ferenc (1937-)
   A hiány kalodája : új és újjászült versek / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-01-X fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569509]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2005.
Barcsa Dániel (1957-)
   Üstökös Demeter : negyedszáz csíki székely népmese / Barcsa Dániel ; Barcsa Dániel és Kovács Dániel rajz. - Pomáz : Kráter, 2005. - 206, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7329-35-8 kötött : 1980,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 2569580]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2005.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony : Benedek Elek legszebb meséi / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-226-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2568990]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2005.
Bertók László (1935-)
   Hazulról haza : ősök, műhelyek, élet / Bertók László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-9498-44-0 kötött : 2600,- Ft
Bertók László (1935-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2570241]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2005.
Csordás Nagy Dezső (1913-1993)
   Elnyílt a barack : Csordás Nagy Dezső válogatott versei / [szerk., bev. Kőszegfalvi Ferenc] ; [előszót írta Zsoldos Sándor]. - Hódmezővásárhely ; Szeged : Bába, 2005. - 148, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-36-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569240]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2005.
Czóbel Minka (1855-1947)
   Hullámzó fény / Czóbel Minka ; Kertész Zoltánné elemzéseivel ; [... a bevezetőt írta Madár János] ; [... kiad. Anarcs Község Önkormányzata]. - Anarcs : Önkormányzat, 2005. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 963-218-471-8 fűzött : ár nélkül
Czóbel Minka (1855-1947)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - életrajz - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Czóbel_M.
[AN 2569250]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2005.
Dudás Irén, G. (1919-)
   Utazásaim legszebb emlékei : diavetítéses úti élménybeszámolóim szöveggyűjteménye / Gimesiné Dudás Irén. - Szeged : Bába, 2005. - 286, [2] p., [16] t. ; 20 cm
ISBN 963-7337-28-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2569092]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2005.
Eötvös József (1813-1871)
Művek (vál.)
   Eötvös József összes versei és novellái / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Kováts Dániel]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2005. - 255 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 68.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-11-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2570465]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2005.
Farkas Csaba (1965-)
   Tenger a telefonban : tárcanovellák / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2005. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 963-9502-94-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-32
[AN 2570447]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2005.
Földváry Györgyi (1954-)
   A Kapu mögött / Földváry Györgyi ; [az illusztrációkat Gyurkovics Gertrud kész.] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2005. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86784-0-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2569492]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2005.
Furkó Béla (1920-)
   1944-1948 : egy magyar hadifogoly emlékei a szovjet lágerekben élőkről és holtakról / Furkó Béla. - [Budapest] : Ajtósi Dürer K., [2005]. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8314-28-1 fűzött : ár nélkül
Furkó Béla (1920-)
Szovjetunió - magyar irodalom - hadifogoly - 20. század - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 2569340]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2005.
Garaczi László (1956-)
   Gyarmati nő / Garaczi László. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 289, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-676-382-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2570091]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Gyémántországban : Gárdonyi Géza legszebb versei és meséi / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-227-2 fűzött : ár nélkül
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2569018]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2005.
Géczi János (1954-)
   Az egyetlen tőr balladája : új versek / Géczi János ; [Szabados Árpád grafikáival]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2005. - 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-42-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570203]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2005.
Gemer György (1927-)
   Egy nyár emlékei.. / Gemer György. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 171 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Gemer György (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2569439]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2005.
German, Gil
   Üveghegy : szép kis széphistória / Gil German (Joó Zsuzsa). - Szeged : Bába, 2005. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-33-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - színjáték
894.511-2
[AN 2569096]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2005.
Gutai István
   Gyönyörű szibériai erdő : vallomások, szociográfiák / Gutai István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 270 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9498-46-7 kötött : 2400,- Ft
Szovjetunió - Paks - Sárpilis - magyar irodalom - szociográfia - hadifogoly - második világháború - 1956-os forradalom - publicisztika - memoár
894.511-92 *** 308(439-2Sárpilis) *** 355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 308(439-2Paks) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2570240]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2005.
Horváth Dezső (1936-)
   Cseremalac voltam / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2005. - 299, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-29-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7327-29-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2569091]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2005.
Husz Mariann (1945-)
   Tükörvilágom / Husz Mariann. - Budapest : Háttér, [2004]-. - 21 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2529927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bolyongtam a Föld nevű bolygón : Mediterráneum és Afrika / [graf. Dános Judit]. - 2005. - 433 p. : ill.
ISBN 963-9365-41-6 kötött : 2998,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2569474] MARC

ANSEL
UTF-88131 /2005.
István
   Lottón nyertem : a magyar lottómilliárdos igaz története / [...István]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-32-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2568876]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2005.
Iván Magda
   Tündértánc : gyermekversek / Iván Magda. - Szeged : Bába, 2005. - 158, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-37-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2569083]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2005.
   Józanság és önuralom / [szerk. Szabó Sándor] ; [megj. a Magyar Alkotók Internetes Társulása (MAIT) gondozásában]. - Miskolc : MAIT, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Árnyak és sugarak : válogatott versek, prózák és festmények / Mohácsi Józsefné Zsóka. Egy új élet felé : válogatott versek, prózák és festmények / Popity Vargáné Mohácsi Kinga
ISBN 963-217-675-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569321]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2005.
Kajlik-Békési Márta
   Kutyaszem, macskaszem / Kajlik-Békési Márta ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2005. - 74, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8341-06-8 fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-8341)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2569447]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2005.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kaláka - Kosztolányi / [... ill. Szalma László, ... Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-961-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569251]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2005.
Kovács Zoltán (1952-)
   Első oldal / Kovács Zoltán, Megyesi Gusztáv, Váncsa István ; [az Irodalom Kft. kiadása]. - Budapest : Irod. Kft., 2001-. - 20 cm
Vál. az Élet és irodalom, ISSN 0424-8848, azonos c. rovatának cikkeiből. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 240032
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2569360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 519 p.
A 2001. ápr. - 2005. ápr. között megjelent cikkek
ISBN 963-86526-2-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2569362] MARC

ANSEL
UTF-88137 /2005.
Kowalsky Balázs Gyula (1971-)
   Holnap előtt / Kowalsky & Le Renard. - [Budapest] : Trajan, cop. 2005. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-86624-6-8 fűzött : 1870,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569324]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2005.
Kürti Kovács Sándor
   Igaz, ami igaz : hétszer száz aforizma / Kürti Kovács Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 111 p. ; 19 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-50-5 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2570239]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2005.
Lechky, Dushan
   Álomküzdők / Dushan Lechky. - [Pécs] : Magánkiad., 2005. - 298 p. ; 21x10 cm
ISBN 963-460-716-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - álom - elbeszélés
894.511-32 *** 159.963.3(0:82-32)
[AN 2569300]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2005.
   Légyott : Bartók + Belkántó randevúja : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2005. június 21. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2005. - [156] fol. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Bel canto : Bellini, Donizetti, Rossini. - Számozott példány: 100
ISBN 963-218-642-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2570279]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2005.
   Létidő-beszéd : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 106, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-11-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569738]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2005.
Lukács Imre, Sz (1934-)
   Tábor a pusztán ; A halál színpadán / Sz. Lukács Imre. - Szeged : Bába, 2005. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-24-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569094]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2005.
   Mégse légyott : egy szerelmi háremszög íméljei : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2004. június 23. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2004. - [81] fol. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Csajkovszkij. - Számozott példány: 100
ISBN 963-216-354-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2570285]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2005.
Miklós Péter
   Állandóan / Miklós Péter. - Szeged : Bába, 2005. - 95, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-27-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569243]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2005.
Miszlai Gyula (1955-)
   Minótaurosz sír / Miszlai Gyula. - Budapest : Accordia, 2005. - 76, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-8341-02-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569448]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2005.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király : Móra Ferenc legszebb versei és meséi / [szerk. Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2005. - 95 p. ; 29 cm. - (Egyszer volt, hol nem volt, ISSN 1787-0526)
ISBN 963-684-225-6 fűzött : ár nélkül
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2569022]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2005.
Nagy Sári Attila
   Az utolsó kérdés : novellák, jegyzetek, vallomások / Nagy Sári Attila. - Budapest : Accordia, 2005. - 147, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-8341-03-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2569446]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2005.
Nemes László (1920-)
   Menekülők / Nemes László. - Budapest : Háttér, 2005. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 963-9365-42-4 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2569335]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2005.
   Nyárezüst-szavak : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 152, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-08-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569744]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2005.
Orosz István (1951-)
   Útvesztők / Orosz István. - Szentendre : Vincze Műhely, 2003-. - 31 cm
Merített papíron. - Japán technikával
magyar irodalom - válogatott művek - bibliofil kiadás
894.511-1/-9 *** 094.3
[AN 2548909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Három filmnovella és egy negyedik. - 2004. - 53, [4] p. : ill.
Tart.: Ezredforduló ; Gurges mirabilis ; Rec/Play ; A legutolsó állomás. - Számozott példány: 100
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - bibliofil kiadás
894.511-32 *** 094.3
[AN 2568864] MARC

ANSEL
UTF-88151 /2005.
Orosz Nóra, L.
   Köszönöm Uram / L. Orosz Nóra ; [közread. az] Olvasó Nemzet Alapítvány. - Eger : Gonda Kvk. : Olvasó Nemzet Alapítvány, 2005. - 95 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-7254-04-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569531]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2005.
Pásztor Gyula
   Hajóhanem / Pásztor Gyula. - [Budapest] : Unimind Books, 2005. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-353-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2569247]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2005.
Polcz Alaine (1922-)
   Asszony a fronton : egy fejezet életemből / Polcz Alaine. - 5. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 196, [3] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-676-365-8)
Polcz Alaine (1922-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2570084]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2005.
Pollágh Péter (1979-)
   Fogalom / Pollágh Péter. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2005. - 83, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 135.)
ISBN 963-7343-32-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569254]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2005.
Pozsgai Györgyi
   A szenvedély peremén : 75 vers / Pozsgai Györgyi ; [ill. Ingrida Liutkeviciuté]. - Eger : Gonda Kvk., 2005. - 129 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7254-05-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569533]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2005.
Pusztai Éva (1961-)
   Fogadó a két lélekhez / Pusztai Éva, Zsóka Marianna ; [ill. Laposa Zsuzsanna]. - Budapest : Accordia, 2005. - 71, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8341-05-X fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569472]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2005.
   Rejtjelenések : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 75, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-09-2 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569729]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Sárga Garnizon ; Az ellopott század / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 128 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-125-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2568846]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2005.
Sajó László (1956-)
   Evangélium szerintem / Sajó László. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2005. - 121, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-86445-8-3 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2568885]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2005.
Sáska Árpád (1948-)
   Táncolj még! : [versek] / Sáska Árpád ; [... ill. Dulity Tibor]. - Komló : Sáska Á., 2005. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-468-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569267]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2005.
Schein Gábor (1969-)
   Panaszénekek / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 77, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-380-1 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570095]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2005.
Schmidt Ádám
   Nagy dobások / Schmidt Ádám. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-586-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2570128]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2005.
Sebestyén Lajos (1926-|)
   Tisztelet Tatabányának, tisztelet a bányászoknak : Sebestyén Lajos válogatott írásai, az esélyegyenlőség mögötti gödörből. - [Tatabánya] : Sebestyén L., cop. 2005. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-640-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2569651]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2005.
Simai Mihály (1935-)
   Az eltévedt világítótorony / Simai Mihály. - Szeged : Bába, 2005. - 110, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-30-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569242]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2005.
Sislay József (1911-)
Művek
   Sislay József amerikai magyar költő költeményei. - Budapest : Háttér, [1999]-. - 20 cm
Főcím az 5. kötettől: Sislay József amerikai magyar költő művei
ISBN 963-8128-70-4 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9
[AN 394755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Válogatott versek, balladák és elbeszélések. - cop. 2005. - 359 p.
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9365-40-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2569706] MARC

ANSEL
UTF-88166 /2005.
Somlyó György (1920-)
   Talizmán : 138 szonett / Somlyó György. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 175 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-8477-86-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2569435]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2005.
Szabó Árpád (1914-)
   Gondolatok az életemből / Szabó Árpád. - Szeged : Bába, 2005. - 60, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-43-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569241]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2005.
Szabó Z. Tamás
   Kékebb volt : elbeszélések / Szabó Z. Tamás. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 63, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9212-95-4 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2569483]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2005.
Szalay Károly, B. (1847-)
   Életképek : válogatott versek / B. Szalay Károly ; [... az illusztrációkat kész. ... Szalay Gábor]. - Budapest : Szerző, 2005. - 75 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-820-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570487]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2005.
   Szavak délkörei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 94, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-10-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569732]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2005.
   Szavak fényrajzolatai : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 143, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-13-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569751]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2005.
   Szavak fénysuhanása : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 154, [4] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-07-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2569750]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2005.
   Szavak világtükörben : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2005. - 136, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 963-8341-14-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2569742]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2005.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Felőlünk az idő szól majd : válogatott versek és írások, kiadatlan kéziratok / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2005. - 234 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves" galaxis, ISSN 1786-1357 ; 2.)
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 963-218-380-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2568974]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2005.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Kizökkent idő / Szentmihályi-Szabó Péter. - Budapest : M. Ház, 2004. - 168 p. ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-7317-02-3)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2569396]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2005.
Takács Tibor (1927-)
   Otthonom anyanyelvem : versek 1945-2005 / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2005. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-25-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2569245]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2005.
Videcz Ferenc
   Tucatversek / Videcz Ferenc. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 118 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-47-5 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570288]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2005.
Vörös István (1964-)
   Gregorián az erdőn / Vörös István. - Pécs : Jelenkor, 2005. - 250, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-381-X kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2570100]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2005.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese az erdőről / Wass Albert ; [ill. Gábor Emese]. - [Pomáz] : Kráter, [2005]. - [34] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 1.)
ISBN 963-7329-37-4 kötött : 1600,- Ft
gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2568986]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2005.
Zathureczky Gyula (1907-1987)
   Az úton végig kell menni : regény / Zathureczky Gyula. - Pomáz : Kráter, 2005. - 253 p. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 4.)
ISBN 963-7329-29-3 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2569657]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2005.
Zsuga Miklós (1921-)
   Harmat Peti csodálatos élete / Zsuga Miklós ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2005. - 145, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8341-00-9 fűzött : 1200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2569473]
MARC

ANSEL
UTF-8