MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:41:36
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

9228 /2005.
Takács Lajos, M. (1940-)
   Még : cikk, tanulmány, fordítás / M. Takács Lajos. - Edelény : MKKM, 2005. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 33.)
Példányszám: 210
ISBN 963-218-177-8 fűzött : ár nélkül
összegyűjtött művek
081
[AN 2574826]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9229 /2005.
Kovács István
   A gyulai atlétika története / Kovács István ; [... közrem. Szigeti István, Vincze Zoltán] ; [kiad. Gyula Város Önkormányzata]. - Gyula : Önkormányzat, 2005. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-217-943-9 fűzött : ár nélkül
Gyulai Atlétikai Club
Gyula - sporttörténet - sportegyesület - atlétika
061.2(439-2Gyula) *** 796.42/.43(439-2Gyula)(091)
[AN 2574772]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9230 /2005.
   Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban / [a kitüntetések leírását Pandula Attila kész.]. - Budapest : Europa Inst. Budapest : MTA Törttud. Int., 2005. - 337 p., LII t. : ill., színes ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 24.)
Írta Harkai Attila et al.
ISBN 963-218-512-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - művelődéstörténet - jelkép
003.62(4-62) *** 930.85(4-62)
[AN 2575226]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9231 /2005.
Herczeg Zsolt (1975-)
   Presszárium : gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak / Herczeg Zsolt ; [graf. Csákovics Lajos Zsolt] ; [közread. a] Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. - Budapest : DUE, 2005. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-314-2 fűzött : ár nélkül
újságíró
070
[AN 2574324]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9232 /2005.
Fésű József György
   Kultúra és fenntarthatóság : tájékoztató kiadvány / Fésű József György, Nagy Mihály. - Budapest : Kultúrpont Iroda, cop. 2005. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 4.)
ISBN 963-86766-3-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - örökség - kultúra - fenntartható fejlődés
008(439) *** 504.03 *** 930.85(439)
[AN 2574239]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9233 /2005.
Ankh az Örök Élet Egyháza
   Ankh könyve, 2004 : 1.0 verzió / [összeáll.] I. Ankh. - Budapest : Gladiátor, 2004. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8043-63-6 * kötött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-8043-63-b)
ezoterika
133.25
[AN 2574808]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2005.
Bardon, Franz
Der Weg zum wahren Adepten (magyar)
   Az igazi beavatás útja : tanfolyam tíz fokozatban : elmélet és gyakorlat / [Franz Bardon] ; [ford. Dubrovszky László]. - [S.l.] : Palotai Publ., cop. 2005. - 260 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0374-161)
okkultizmus
133.4
[AN 2571357]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2005.
Erdélyi Judit (1946-)
   Az okkultizmus - tudomány vagy vallás? / Erdélyi Judit ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2005. - 36 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 963-86518-3-0 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133
[AN 2574157]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9236 /2005.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la nature (magyar)
   A titokzatos természet / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Vivienne Bray, N. Le Guillouzic, F. Guiraud ; [ford. Szalontai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-228-056-3)
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2576833]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2005.
   "Kisvízfolyások rehabilitációja és fenntartható használata - kutató, információs program a Galga vízgyűjtőjére" : kutatási jelentés / [szerk. Kovács József] ; [szerzők Jakab Roland Ákos et al.] ; [közread. az] EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2005. - 177 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-86712-4-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86712-3-8)
Galga - folyóvíz - vízrendezés - vízgazdálkodás - vízrajz - környezetvédelem
504.45.06(439)(282.243.742.5Galga) *** 556.51(439)(282.243.742.5Galga) *** 626/627 *** 556.18
[AN 2574792]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2005.
Marjainé Szerényi Zsuzsa
   A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon / Marjainé Szerényi Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2005. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [40.])
Bibliogr.: p. 177-189.
ISBN 963-05-8235-X fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - természeti környezet - gazdasági mutató - értékelés - disszertáció
504.03(439) *** 330.13
[AN 2574800]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2005.
   Perzisztens szerves szennyezők, szlovákiai és magyarországi helyzetkép : kutatási jelentés / [szerk. Lengyel Zsuzsanna, Sándor Csaba] ; [szerzők Kontár Roland et al.] ; [közread. az] EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-86712-2-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Szlovákia - Európai Unió - környezetszennyezés - környezetvédelem - veszélyes anyag - felmérés - statisztikai adatközlés
504.06(4-62) *** 504.064.3(439)(083.41) *** 504.064.3(437.6)(083.41) *** 620.26
[AN 2574793]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2005.
Rakonczay Zoltán (1929-)
   Környezetvédelem / Rakonczay Zoltán. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-24-7 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - egyetemi tankönyv
504.06(075.8)
[AN 2574189]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2005.
   Science supporting environmental protection : Florida Tech - BME partnership programme yearbook, 2004 / ed. by Gordon Nelson, Imre Hronszky. - Budapest : Arisztotelész, 2005. - 238 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86670-1-X fűzött : ár nélkül
környezetvédelem
504.06
[AN 2575156]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2005.
Szerényi Gábor (1947-)
   Természetismereti, ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok terepen és laboratóriumban / Szerényi Gábor ; [ill. Daday Hedvig]. - Budapest : Korona, 2005. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9589-26-8 fűzött : ár nélkül
természeti környezet - vizsgálat - példatár
502.05(076)
[AN 2575173]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9243 /2005.
Kornelius, Martin
Einstein light (magyar)
   Einstein light : a relativitáselmélet játszi könnyedén / Martin Kornelius ; [ford. Gerner József]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 124-[128].
ISBN 963-208-950-2 fűzött : 1690,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 2573316]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2005.
Matolcsi Tamás (1941-)
   Ordinary thermodynamics / Tamás Matolcsi. - Budapest : Akad. K., cop. 2004. - XVI, 390 p. ; 25 cm
Nonequilibrium homogeneous processes (keretcím)
ISBN 963-05-8170-1 kötött : ár nélkül
termodinamika - egyetemi tankönyv
536.7(075.8)
[AN 2574958]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9245 /2005.
Barcza Lajos (1932-)
   A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve / Barcza Lajos. - Budapest : Medicina, 2005. - 299 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-961-3 fűzött : 3600,- Ft
mennyiségi analízis
543.062
[AN 2574704]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9246 /2005.
Dinosaurus (magyar)
   Dinoszauruszok / [ford. Hujber Szabolcs]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D expedíció, ISSN 1787-1468)
ISBN 963-369-044-7 fűzött : ár nélkül
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 2575288]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2005.
Nagy Eszter
   Palynological evidence for neogene climatic change in Hungary = A magyarországi neogén éghajlati adatai palinológiai kutatások alapján / Eszter Nagy ; [transl. Miklós Kázmér]. - [Budapest] : Geological Inst. of Hungary, 2005. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa, ISSN 0230-452X ; 205.)
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 963-671-250-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - éghajlattan - neogén
551.58 *** 551.782(439)
[AN 2573550]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2005.
   Proceedings of the workshop on "Application of GPS in plate tectonics, in research on fossil energy resources and in earthquake hazard assessment" : Geological Institute of Hungary, August 2002. Budapest / ed. László Fodor and Károly Brezsnyánszky. - Budapest : MÁFI, 2005. - 86 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa, ISSN 0230-452X ; 204.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-671-249-2 fűzött : ár nélkül
földtudomány - konferenciakiadvány
55 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 2573558]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9249 /2005.
Duhem, Pierre
Sōxein ta fainomena (magyar)
   A jelenségek megőrzése : értekezés a fizikaelmélet fogalmáról Platontól Galileiig = Sōxein ta fainomena / Pierre Duhem ; [ford. Nemes Krisztina] ; [... szerk. Heidl György]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 270, [7] p. ; 19 cm. - (Hit és tudomány, ISSN 1787-1727 ; 1.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7510-40-0 fűzött : 3200,- Ft
filozófiatörténet - elméleti fizika - csillagászat
52 *** 53 *** 1(100)".../16"
[AN 2572919]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9250 /2005.
   A jövő növényei : 6. keretprogram : [a növénygenomika és a biotechnológia jövője Európában 2025-ig] / [főszerk. Dudits Dénes] ; [szerk. Szepesszentgyörgyi Ádám] ; [ford. Fejes Erzsébet és Seregélyes Csaba] ; [kiad. a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület]. - Szeged : Barabás Z. Biotechnol. Egyes : Tisza Press, [2005]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 27. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - növénygenetika - növénynemesítés - biológiai technológia - 21. század
581.169 *** 631.52 *** 633(4-62)
[AN 2574595]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2005.
Kerner von Marilaun, Anton
Das Pflanzenleben der Donauländer (részlet) (magyar)
   A Duna menti országok növényvilága : a magyar Alföld és a Bihar-hegység / Anton Kerner ; [ford. Madas László] ; [szerk. Oroszi Sándor]. - Budapest : Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska Alapítvány : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 62.)
ISBN 963-8251-57-3 fűzött : ár nélkül
Alföld - Bihar-hegység - növényföldrajz
581.9(439.14) *** 581.9(498.4)(234.421.3)
[AN 2575088]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2005.
Münker, Bertram
Wildblumen Mitteleuropas (magyar)
   Közép-Európa vadvirágai / Bertram Münker ; ill. Fritz Wendler ; [ford. és a magyarországi viszonyokra alkalmazta Lászay György]. - Budapest : Mérték, 2005, cop. 1998. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
ISBN 963-7304-15-0 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - virág - vadon termő növény - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(4-191)
[AN 2571383]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2005.
Reichholf-Riehm, Helgard
Schmetterlinge (magyar)
   Lepkék / Helgard Reichholf-Riehm ; [ford. és a kárpát-medencei viszonyokra alk. Bálint Zsolt] ; ill. Fritz Wendler. - Budapest : Mérték, 2005, cop. 1996. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Bibliogr: p. 276.
ISBN 963-7304-14-2 fűzött : ár nélkül
lepke - állathatározó
595.78(083.71)
[AN 2571381]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2005.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / [írta és fényképezte] Rimóczi Imre. - Budapest : Szépia, 1993-. - 20 cm
A 3. kötetet a Tudomány Kiadó, a 4. kötetet a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, az 5. kötetet a Szaktudás Kiadó Ház adta ki. - Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 28508
ISBN 963-7849-10-6 *
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 51896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2004. - 132 p. : ill., színes
ISBN 963-9553-58-1 fűzött : ár nélkül
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2574586] MARC

ANSEL
UTF-89255 /2005.
Strauchgehölze (magyar)
   Cserjék / Bolliger [et al.] ; ill. Hans Held ; [... m. vonatkozásokkal kieg. Borhidi Attila] ; [ford. B. Thúry Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, 2005, cop. 1998. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
ISBN 963-7304-12-6 fűzött : ár nélkül
cserje - növényhatározó
582(083.71) *** 581.412
[AN 2571382]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2005.
Szemesi György (1930-)
   Putyi csibe és a többiek : [kedves állat-történetek] / Szemesi György ; [a rajzokat, fotókat ... kész. a szerző] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2004. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-03-5 fűzött : 950,- Ft
állatirodalom - memoár
59(0:82-94)
[AN 2574889]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9257 /2005.
   25 éves az MPT - a pszichiátria negyedszázada : a Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlése : előadáskivonatok. - Budapest : M. Pszichiátriai Társ., [2005]. - 154 p. ; 29 cm
A vándorgyűlést 2005. január 26-29. között rendezték Budapesten. - Psychiatria Hungarica, ISSN 0237-7896 ; 19. évf. Suppl. (2004)
Fűzött : ár nélkül
elmegyógyászat - konferenciakiadvány
616.89 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2563451]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2005.
   Apáink jönnek velünk szembe / [... Herzka Ferenc és Szabó László ... filmsorozata alapján ...] ; [a fotókat Szabó László kész.]. - Budapest : Semmelweis, 2005-. - 20 cm
Magyarország - orvos - életútinterjú
61(439)(092)(047.53)
[AN 2574479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Magyar Kálmán akadémikus, professor emeritus. - 2005. - 99 p. : ill.
ISBN 963-9214-70-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Kálmán (1933-)
Magyarország - orvos - gyógyszerészet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Magyar_K.(047.53) *** 615
[AN 2573585] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Lapis Károly akadémikus, professor emeritus. - 2005. - 104 p. : ill.
ISBN 963-9214-71-X fűzött : ár nélkül
Lapis Károly (1926-)
Magyarország - orvos - kórtan - onkológia - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Lapis_K.(047.53) *** 616 *** 616-006
[AN 2573589] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Fonyó Attila nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, professor emeritus. - 2005. - 80 p. : ill.
ISBN 963-9214-73-6 fűzött : ár nélkül
Fonyó Attila (1927-)
Magyarország - orvos - élettan - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Fonyó_A.(047.53) *** 612
[AN 2573591] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Halász Béla akadémikus, professor emeritus. - 2005. - 92 p. : ill.
ISBN 963-9214-72-8 fűzött : ár nélkül
Halász Béla (1927-)
Magyarország - orvos - anatómia - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Halász_B.(047.53) *** 611
[AN 2573597] MARC

ANSEL
UTF-89259 /2005.
Chopra, Deepak
The seven spiritual laws of yoga (magyar)
   A jóga hét törvénye / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-841-7 fűzött : 2290,- Ft
jóga
159.962.7 *** 615.851.86
[AN 2574122]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2005.
   Daganatok és daganatmegelőző állapotok molekuláris epidemiológiája / szerk. Ember István, Kiss István. - Budapest : Medicina, 2005. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Boncz Imre et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-242-983-4 fűzött : 2650,- Ft
daganat
616-006
[AN 2574714]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2005.
   A dohányzás egészségpszichológiája / Urbán Róbert [et al.] ; [fel. szerk. Török Tivadarné]. - Budapest : Orsz. Addiktológiai Int., 2005. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Dohányzás ; 1.)
Bibliogr.: p. 205-231.
Fűzött : ár nélkül
dohányzás - szenvedélybetegség - egészségnevelés
613.84 *** 364.272 *** 616.89-008.441.33
[AN 2574922]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2005.
   Élelmezés- és táplálkozás-egészségtan / szerk. Rodler Imre ; [szerzők Antal Magda et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 548 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-819-6 kötött : 5600,- Ft
táplálkozástudomány - élelmezés-egészségügy - egyetemi tankönyv
616-022.7(075.8) *** 614.31(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 612.39(075.8)
[AN 2574817]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2005.
   Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza / szerk. Acsády György, Nemes Attila. - Budapest : Medicina, 2005. - 382 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-975-3 kötött : 8900,- Ft
sebészet - érbetegség - fényképalbum - egyetemi tankönyv
616.13-089(084.12)(075.8)
[AN 2574820]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2005.
Erdei Anna (1951-)
Immunbiológia (német)
   Immunbiologie in Bildern / Aut. Anna Erdei, János Gergely ; [Übers. Noémi Lukács]. - Budapest : Medicina, 2005. - 417 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-825-0 fűzött : 7200,- Ft
mikrobiológiai immunológia
612.017.1 *** 577.27
[AN 2574865]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2005.
   Fémmentes fogpótlások / szerk. Hajdu Zoltán ; [szerzők Aki Yoshida et al.]. - Budapest : Dental Press Hungary, [2005]. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
ISBN 963-86809-2-X kötött : ár nélkül
fogtechnika - protézis - implantáció
616.314-089.28
[AN 2574463]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2005.
Fermie, Peter
Family health encyclopedia (magyar)
   Családi egészségkönyv : összefoglaló enciklopédia az egészségmegőrzéshez / Peter Fermie, Stephen Shepherd ; orvosszerk. Robert F. Kelly ; [ill. Samantha Elmhurst]. - Budapest : B+V K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Székely Gábor
ISBN 963-9536-25-3 kötött : 7490,- Ft
betegség - egészséges életmód
616 *** 613
[AN 2574403]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2005.
Gaál Zsolt
   Mit egyen a cukorbeteg? : cukorbetegség, kezelés, diéta / írta Gaál Zsolt, Kicsák Marian, Sági Katalin. - 9. bőv. kiad. - Budapest : Anonymus, 2005. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-796-90-0)
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2576996]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2005.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat orvosoknak - medikusoknak / [szerk.] ... G. Herold [et al.] ; a m. kiad. ... főszerkesztője Romics László ; [ford. Benedek Szabolcs et al.]. - 5. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2005. - 919 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9536-34-2 kötött : 6980,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 2577271]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2005.
Johnson, Spencer
Who moved my cheese? (magyar)
   Ki vitte el a sajtomat? / Spencer Johnson ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TentyOne, [2005], cop. 2000. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-2-5 fűzött : ár nélkül
mentálhigiénia
613.865
[AN 2571401]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2005.
   Katasztrófák a Földön / szerk. Simon Ákos, Vass Péter. - Budapest : HVG Rt., 2005. - 215 p. : ill., részben térk. ; 12 cm
A Zsebvilág, ISSN 1417-5533, 2005. évi száma. - Lezárva: 2005. márc. 28.
Fűzött : ár nélkül
katasztrófa
614.8(100)
[AN 2562571]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2005.
Kellermann Aranka
   A sokarcú allergia : segíthetsz magadon a test-lélek-szellem egységében : homeomoxa, új felfedezés / Kellermann Aranka Terézia. - [Budapest] : Bellresearch Kft., 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-302.
ISBN 963-217-237-X fűzött : 1995,- Ft
allergia - természetgyógyászat - ezoterika
616-056.43 *** 615.89 *** 133.25
[AN 2574742]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2005.
   Klinikai onkológia a gyakorlatban / szerk. Szántó János ; [... szerzői Altorjay István et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 480 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-973-7 fűzött : 3940,- Ft
onkológia
616-006
[AN 2574867]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2005.
Lakatos Péter
   Rossz csontok, avagy Mit tegyünk, hogy csontjaink egészségesek maradjanak / Lakatos Péter ; [a gyógytorna-gyakorlatokat összeáll. Nagyné Zeller Zsuzsanna]. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9214-50-7 fűzött : ár nélkül
csontbetegség - gyógytorna
616.71 *** 615.825
[AN 2574746]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2005.
Lux Elvira (1929-)
   Anyának születtem? / Lux Elvira. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 186 p. ; 25 cm
ISBN 963-9553-21-2 kötött : ár nélkül
nemek pszichológiája - anyaság
159.922.1-055.26
[AN 2574396]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2005.
Magyar Pszichológiai Társaság. Nagygyűlés (16.) (2004) (Debrecen)
   A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése : 2004. május 27-29., Debrecen : előadás-kivonatok / [szervezőbiz. ... Tóth László et al.]. - Debrecen : [M. Pszichológiai Társ.], 2004. - 267 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
lélektan - konferenciakiadvány
159.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2573570]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2005.
McNab, Chris
How to survive anything, anywhere (magyar)
   Nagy túléléskönyv : [túlélési kézikönyv a legkülönfélébb helyzetekre és terepviszonyokra] / Chris McNab ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 511 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7054-11-1 kötött : 3150,- Ft
természetjárás - elsősegélynyújtás - önvédelem
614.8(035)
[AN 2573381]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2005.
   Monoamine oxidase inhibitors and their role in neurotransmission : drug development / T. L. Török & I. Klebovich eds. - Budapest : Medicina, 2004. - 403 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-242-901-X kötött : ár nélkül
depresszió - nyugtató
615.214.32
[AN 2574611]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2005.
   A nem erozív reflux betegség (NERD) : interdiszciplináris konferencia / főszerk. Lonovics János [et al.] ; [rend., közread. a] Magyar Gasztroenterológiai Társaság, AstraZeneca. - Budapest : Lumiere Budapest ; København : Lumiere København, 2005. - 194, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát 2004. november 5-6-án Budapesten tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-656-7 kötött : ár nélkül
gyomorbetegség - gyomornedv - konferenciakiadvány
616.33-008.1 *** 616.329 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2574754]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2005.
   A neurológiai intenzív ellátás főbb kérdései / szerk. Futó Judit ; [írta Bede Antal et al.] ; [az ábrákat rajz. Olgyay Gézáné]. - Budapest : Medicina, 2005. - 453 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-843-9 kötött : 3680,- Ft
ideggyógyászat - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616.8-08-039.76(075.8)
[AN 2574607]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2005.
Popper Péter (1933-)
   Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek / Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2005. - 191 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-27-3 fűzött : 980,- Ft
gyermeklélektan - szülő - családi nevelés
159.922.7 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 2574837]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2005.
   Preparatív és klinikai transzfuziológia / szerk. Vezendi Klára ; [írták Borbényi Zita et al.]. - 2. jav. kiad. - Szeged : C & T Hungary Szeged Kft., 2005. - 251 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
vérátömlesztés - tankönyv
615.38(078)
[AN 2573684]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2005.
   Preventív pediátria : válogatott fejezetek / szerk. Szamosi Tamás ; [írta Brunner Péter et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 286 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-974-5 kötött : 2890,- Ft
gyermekgyógyászat - betegségmegelőzés
616-084-053.2
[AN 2574603]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2005.
   Pulmonológiai tesztkérdések, magyarázatok : egyetemi tankönyv / szerk. Magyar Pál, Lantos Ákos ; [szerzők ... Appel Judit et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 674 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-957-5 fűzött : 5600,- Ft
tüdőgyógyászat - egyetemi tankönyv - példatár
616.24(075.8)(079.1)
[AN 2574871]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2005.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1998. - 213, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 963-19-2700-8 fűzött : ár nélkül
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan
616.89-053.2 *** 159.922.7
[AN 2571358]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2005.
Rauland, Marco
Chemie der Gefühle (magyar)
   Az érzelmek kémiája / Marco Rauland ; [ford. Babay Mária]. - [Budapest] : Gladiátor, 2004. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 963-8043-62-8 kötött : 2500,- Ft
érzelem - élet kémiai alapjai - idegrendszer - hormon
159.942 *** 612.018 *** 577.1
[AN 2574852]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2005.
Rigó János (1926-)
   Az egészséges fogyókúra / Rigó János, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : Medicina, 2005. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-242-964-8 fűzött : 1260,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2574870]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2005.
Rigó János (1926-)
   A HACCP-ről röviden, kitölthető nyomtatványokkal [elektronikus dok.] : a HACCP, az élelmiszer-biztonság lételeme / kész. Rigó János. - Szöveg. - Budapest : Saldo, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Lezárva: 2005. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; MS WinWord
ISBN 963-638-137-2 : 3000,- Ft
élelmiszer-vizsgálat - iratminta - elektronikus dokumentum
614.31(439)(083.76) *** 663/664.017
[AN 2574882]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2005.
Takács Ilona
   Pszichológia a mindennapokban / Takács Ilona. - Budapest : Medicina, 2005. - 201 p. ; 23 cm
ISBN 963-242-948-6 fűzött : 1790,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2574612]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2005.
   Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje : a Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve / Rózsa Sándor [et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 170-181.
ISBN 963-242-947-8 fűzött : 2200,- Ft
személyiségtipológia - idegbiológia
159.923 *** 159.019Cloninger,_R.
[AN 2574873]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2005.
Tepperwein, Kurt
Was dir deine Krankheit sagen will (magyar)
   Mit árul el a betegséged? : lélek és test harmóniája / Kurt Tepperwein. - Budapest : Budapest-Print : Hungalibri, [2005], cop. 1992. - 237 p. ; 21 cm. - (Hunga-pszicho, ISSN 1216-1667)
Ford. Szalay Marianne
ISBN 963-695-114-4 kötött : ár nélkül
természetgyógyászat - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 2571400]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2005.
Török Szilveszter (1931-)
   Allergia pajzs avagy Az immunrendszer bástyái / Török Szilveszter, Horváth István, Fajcsák Zsuzsanna. - [Fót] : Akvapol Kft., cop. 2005. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85833-5-5)
ellenálló-képesség - allergia - természetgyógyászat
612.017.1 *** 616-056.43 *** 615.89
[AN 2574779]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2005.
Treben, Maria
Maria Treben : Kurzbiographie der Erfolgsautorin des Buches "Gesundheit aus der Apotheke Gottes" (magyar)
   Maria Treben új receptjei és élete / [összeáll. ... Kurt Treben, ... Elisabeth Mayr-Treben és Werner Treben] ; [ford. Villányi György] ; [versford. Kulinyi Ferenc]. - Budapest : Budapest-Print, [2005], cop. 1994. - 134 p., [16] t. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-695-128-4 kötött : ár nélkül
Treben, Maria
Ausztria - természetgyógyász - 20. század - természetgyógyászat - gyógynövény - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.55(083.12) *** 615.89(436)(092)Treben,_M.
[AN 2571370]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2005.
Tringer László (1939-)
   A gyógyító beszélgetés / Tringer László. - Budapest : Medicina, 2005. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-239.
ISBN 963-242-935-4 kötött : 1670,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 2577233]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2005.
   A várandós nő gondozása / szerk. Rigó János Jr. és Papp Zoltán ; [szerzők Ádám Zsolt et al.] ; [az ábrákat Ángyán Gergő rajz.]. - Budapest : Medicina, 2005. - XXXVIII, [2], 669 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-939-7 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - terhesség - anyavédelem
618.2-083 *** 364.65-056.26 *** 351.77(439)
[AN 2574608]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2005.
Vértes András
   A hypertónia epidemiológiája és kezelése nők esetében / [szerző Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, 2005. - 32 p. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-86768-3-3 fűzött : ár nélkül
magas vérnyomás - nők egészsége
616.12-008.331.1-055.2
[AN 2574716]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2005.
Wilber, Ken
Grace and grit (magyar)
   Áldás és állhatatosság : spiritualitás és gyógyulás : Treya Killam Wilber élete és halála / Ken Wilber ; [ford. Bojtár Tamás, Ujlaki Ildikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 472 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 467-[473].
ISBN 963-86634-6-4 fűzött : 3200,- Ft
Wilber, Treya Killam
Wilber, Ken
rákbetegség - ezoterika - memoár - napló
616-006(0:82-94) *** 133.25
[AN 2574601]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9297 /2005.
   Az Almásfüzitői Timföldgyár története életrajzokban / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitő Barátainak Köre kiadványa]. - [Almásfüzitő] : Füzitő Barátainak Köre, 2003-. - 25 cm
Almásfüzitői Timföldgyár
Almásfüzitő - ipartörténet - iparvállalat - timföldgyártás - 20. század - életrajz
669.712 *** 061.5(439-2Almásfüzitő)(092)
[AN 950083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 152 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-845-8)
Almásfüzitői Timföldgyár
Almásfüzitő - ipartörténet - iparvállalat - timföldgyártás - 20. század - életrajz
669.712 *** 061.5(439-2Almásfüzitő)(092)
[AN 2573648] MARC

ANSEL
UTF-89298 /2005.
Schulz, Heinz
Biogas-Praxis (magyar)
   Biogázgyártás / Heinz Schulz, Barbara Eder ; [ford. Lakatos Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-[172].
ISBN 963-7418-47-4 kötött : 2998,- Ft
biogáz - gázgyártás
662.767.2 *** 504.7.064.45
[AN 2574173]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9299 /2005.
Geier, Jim
Wireless networks first step (magyar)
   Vezeték nélküli hálózatok / Jim Geier ; [ford. Harangozó Gábor]. - Budapest : Panem, 2005. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-437-6 fűzött : 2590,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 2573617]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2005.
Gottdank Tibor
   Webszolgáltatások : XML alapú kommunikáció az Interneten / Gottdank Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2005, cop. 2003. - 544 p. : ill. ; 25 cm + 2 CD-ROM
Bibliogr.: p. 509-510.
Fűzött : 4995,- Ft (hibás ISBN 963-618-305-8)
internetszolgáltatás - XML
681.324Internet *** 519.682XML
[AN 2577008]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2005.
   Nero 6 Reloaded : amit a Nero 6.6-ról tudni érdemes / [... szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Vogel Burda Communications Kft., [2005]. - 160 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 963-86704-3-6 fűzött : 1990,- Ft
lemezírás
681.327.28 *** 681.327.68
[AN 2573630]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2005.
Ozsváth Miklós
   Windows XP : 12-18 éveseknek / Ozsváth Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatika örömmel)
ISBN 963-16-4017-5 fűzött : ár nélkül
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2573628]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2005.
Pluhár Emese
   Internet kisszótár / [írta és összeáll. Pluhár Emese]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 208 p. ; 18 cm
ISBN 963-09-4717-X fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-09-4723-4)
internet - szakszótár - értelmező szótár
681.324Internet:030
[AN 2577122]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9304 /2005.
Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (8.) (2005) (Sopron)
   8th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems : April 13-16, 2005 Sopron ... : proceedings / org. by Institute of Informatics University of West Hungary ; [... ed. Géza Takách et al.]. - Sopron : Inst. of Informatics Univ. of West Hungary, cop. 2005. - XII, 270 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop : Sopron, 13-16 April, 2005. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9364-48-7 fűzött : ár nélkül
elektronikus áramkör - konferenciakiadvány
621.37/.39.049 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2575064]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9305 /2005.
Nagy László
   Könyvkötés / Nagy László, Türk Péter, Kelemen Eörs ; [... illusztrációkat ... Nagyistók István kész.]. - Budapest : Pytheas, 2005. - 186 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7483-75-6 kötött : ár nélkül
könyvkötészet - iparművészet
686.1 *** 745.5
[AN 2573680]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2005.
Wild, Gerhard
Selbst Öfen und Kamine bauen (magyar)
   Cserépkályhák és kandallók / Gerhard Wild ; [ford. Gertheis Antal]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2005. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-7418-37-7 fűzött : 1998,- Ft
cserépkályha - kályha - barkácsolás
683.943 *** 689
[AN 2576998]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9307 /2005.
   Beton- és vasbetonépítési műszaki irányelv, BV-MI 01:2005 (H) : betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával ; [... kidolg. ... Balázs L. György et al.] ; kidolg. a FIB (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának Műszaki Irányelv Bizottsága. - Budapest : FIB M. Tag., [2005]. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 963-420-846-0 fűzött : ár nélkül
beton - vasbeton - nyersanyag-hasznosítás - hulladékfeldolgozás
666.972 *** 666.982
[AN 2574519]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2005.
   Melyik kert végébe? : radioaktív hulladékok és környezetünk / kiad. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : Energia Klub, 2005. - 46 p. ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-218-104-2 fűzött : ár nélkül
veszélyes hulladékok kezelése - radioaktív anyag
628.4.047 *** 504.05
[AN 2576990]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9309 /2005.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Koltai József ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. április
ISBN 963-9518-22-0 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2577106]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2005.
Bancsi Péter
   Sportautók / írta Bancsi Péter ; szerk. Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-86188-7-6 kötött : ár nélkül
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2575391]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2005.
Bancsi Péter
   Terepjárók / írta Bancsi Péter ; szerk. Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 70 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-01-1 kötött : ár nélkül
terepjáró - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2575387]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2005.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 16. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. márc.
ISBN 963-9518-21-2 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2577101]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2005.
Space race (magyar)
   Űrverseny / [ford. Hujber Szabolcs]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D expedíció, ISSN 1787-1468)
ISBN 963-369-043-9 fűzött : ár nélkül
űrhajózás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 2575250]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2005.
Starke, John
Flying machines (magyar)
   Repülő gépezetek / [írta ... John Starke] ; [ford. Tomka Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D expedíció, ISSN 1787-1468)
ISBN 963-369-045-5 fűzött : ár nélkül
repülőgép - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.73(02.053.2) *** 087.5
[AN 2575294]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2005.
Starke, John
Speed machines (magyar)
   A sebesség megszállottjai / [írta ... John Starke] ; [ford. Hujber Szabolcs]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (3D expedíció, ISSN 1787-1468)
ISBN 963-369-042-0 fűzött : ár nélkül
gépjármű - sebesség - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656.13.052.4(02.053.2) *** 087.5
[AN 2575279]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2005.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Békési István. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2005. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2005. júl.
ISBN 963-9518-19-0 fűzött : ár nélkül
motorkerékpár - közlekedési szabály - tankönyv
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 2577105]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9317 /2005.
   Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás / szerk. Ángyán József, Menyhért Zoltán ; [szerzők Aleksza László et al.]. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-442.
ISBN 963-9553-14-X fűzött : ár nélkül
mezőgazdaság - biológiai növénytermesztés - egyetemi tankönyv
338.43(075.8) *** 631.147(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 2574400]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2005.
Bencze Lajos (1912-)
   A tudás bölcsőjénél : a vadgazdálkodási kutatások kezdeti eredményei Sopronban / Bencze Lajos ; szerk. Faragó Sándor ; [közread. a Vadgazdálkodási Intézet]. - Sopron : Vadgazdálkodási Int., [2005]. - [4], 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
vadgazdálkodás
639.1.03/.04
[AN 2575062]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2005.
Böő István (1944-)
   Juhegészségügy gazdáknak / Böő István. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2004. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-9553-29-8 fűzött : ár nélkül
állategészségügy - állatbetegség - juh
636.32/.38 *** 619
[AN 2574218]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2005.
Dronin, Nikolaj M.
   Climate dependence and food problems in Russia, 1900-1990 : the interaction of climate and agricultural policy and their effect on food problems / by Nikolai M. Dronin and Edward G. Bellinger. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press : 2005. - XIII, 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-360.
ISBN 963-7326-10-3 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-09-X fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - Oroszország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - 20. század
338.43(47)"19" *** 338(091)(47)"19"
[AN 2575042]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2005.
   Az Európai Unió mezőgazdasága : hasznos információk fiataloknak / szerk. Juhász Csaba, Zsembeli József ; [írta Zsembeli József et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-9553-42-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság
63(4-62)
[AN 2574171]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2005.
   Gazdasági állatok viselkedése. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 25 cm
állattenyésztés - ökológia
636 *** 591.5 *** 591.6
[AN 913643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A sertések viselkedése : részletes etológia / Gere Tibor és Gere Zsolt. - 2004. - 107 p. : ill.
Bibliogr.: p. 103-107. - Példányszám: 1200
ISBN 963-9553-23-9 fűzött : ár nélkül
sertés - etológia
636.4 *** 591.5
[AN 2574259] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A juhok viselkedése : részletes etológia / Gere Tibor. - 2004. - 115 p. : ill.
Bibliogr.: p. 111-115. - Példányszám: 1200
ISBN 963-9553-35-2 fűzött : ár nélkül
juh - etológia
636.32/.38 *** 591.5
[AN 2574263] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A baromfi viselkedése : részletes etológia / Gere Tibor. - 2005. - 206 p. : ill.
Bibliogr.: p. 205-206. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9553-43-3 fűzött : ár nélkül
etológia - baromfi
591.5 *** 636.5
[AN 2574267] MARC

ANSEL
UTF-89323 /2005.
   Hagymafélék : vörös-, fok-, póré-, téli sarjadék-, metélő- és salottahagyma / [szerk. Mártonffy Béla] ; [írta Füleki László et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2000. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-286-188-4 fűzött : ár nélkül
növénytermesztés - hagyma
635.25/.26
[AN 2576933]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2005.
Himmelhuber, Peter
Obstgarten (magyar)
   Gyümölcsöskert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Gyenge László]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2005. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-7418-41-5 fűzött : 1298,- Ft
gyümölcstermesztés - kertépítés
634.1 *** 712.3/.7
[AN 2571284]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2005.
Kleiner, Ewald
Kakteen drinnen und draussen (magyar)
   Kaktuszok a lakásban és a kertben / Ewald Kleiner ; [ford. Nádosy Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 1993. - 72 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-095-5 fűzött : 1590,- Ft
kertészet - kaktusz - dísznövény
635.9 *** 582.852
[AN 2577056]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2005.
Kocsis István (1951-)
   Komposztálás / Kocsis István. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-37-9 fűzött : ár nélkül
komposztálás
631.879.4
[AN 2574384]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2005.
Laczkó Tibor (1935-)
   Családi gazdaságokból az Unióba : káposztafélék, spárga és görögdinnye exportra / Laczkó Tibor. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-175. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9553-30-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - külkereskedelem - export - keresztesvirágú
635.3 *** 635.615 *** 339.166(439) *** 339.564.2(439) *** 339.564.4(4-62)
[AN 2574202]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2005.
   Magyar erdők : a magyar erdőgazdálkodás / [szerk. Kovácsevics Pál] ; [szerzők Czirok István et al.] ; [... kiad. Ipoly Erdő Rt.]. - [Budapest] : Ipoly Erdő Rt., [2005]. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-217-889-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - erdészet - természeti környezet
630(439) *** 504.75(439)
[AN 2574649]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2005.
   Mezőgazdasági traktorok elmélete és szerkezete / [szerk.] Szente Márk, Vas Attila ; [írták Fenyvesi László et al.]. - Gödöllő : FVM MGI, 2004. - 667 p. : ill. ; 24 cm. - (MGI könyvek, ISSN 1589-794X ; 2.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-59-X kötött : ár nélkül
traktor
631.372
[AN 2574320]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2005.
Németh Tamás (1952-)
   Talajvédelem : Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere : tájékoztató : [kármentesítési program] / [szerzők Németh Tamás, Stefanovits Pál, Várallyay György] ; [közrem. Berényi Üveges Judit et al.] ; [fel. kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - [Budapest] : KVVM, 2005. - 76 p. : ill., színes térk. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
Magyarország - talajvédelem - ezredforduló
631.6.02 *** 504.53.06(439)
[AN 2574744]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2005.
Ochsenbein, Urs
Der Rottweiler (magyar)
   A rottweiler / Urs Ochsenbein ; [ford. Gabrovszky Gábor]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005, cop. 1996. - 77 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-7314-79-2 fűzött : ár nélkül
kutya
636.7
[AN 2576923]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2005.
   Ökológiai szemléletű állatitermék-előállítás / szerk. Radics László, Seregi János ; [írta Abayné Hamar Enikő et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 495 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 478-486. - Példányszám: 1500. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9553-32-8 fűzött : ár nélkül
állattenyésztés - biogazdálkodás
631.147 *** 636
[AN 2574195]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2005.
   Paprika : hajtatott, szabadföldi és fűszerpaprika / [szerk. Mártonffy Béla] ; [írta Farkasné Márton Katalin et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1999. - 121 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-286-186-8 fűzött : ár nélkül
paprika - növénytermesztés
635.64
[AN 2576950]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2005.
Popp József (1955-)
   Főbb mezőgazdasági ágazatok várható kilátásai az EU-csatlakozás után / Popp József, Potori Norbert, Udovecz Gábor. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-174. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-53-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdaság - ágazati gazdaságpolitika - statisztikai adatközlés
338.43(4-62) *** 338.43(439)(083.41) *** 338.2(4-62)
[AN 2574167]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2005.
Šrytr, Petr
Druhé, přpracovanné vydaní (magyar)
   Fürdőmedencék / Petr Šrytr ; [ford. Böszörményi Péter és Mészáros Tünde]. - Budapest : Cser K., 2005. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-7418-28-8 fűzött : 1698,- Ft
úszómedence - fürdő - uszodatechnika
712.5 *** 725.73 *** 696.144
[AN 2574303]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2005.
Steidl, Robert
Kellerwirtschaft (magyar)
   Borosgazdák könyve / Robert Steidl ; [ford. és a magyar viszonyokra alkalmazta Edelényi Miklós]. - Budapest : Mezőgazda, [2005]. - 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-286-192-2 kötött : ár nélkül
borászat
663.2
[AN 2571398]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2005.
Szabó István (1950-)
   Növények ápolási munkái, betakarításuk és tárolásuk / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 73 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-28-X fűzött : ár nélkül
növényápolás - betakarítás
631.5
[AN 2574222]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2005.
Takácsné Hájos Mária
   Gyógynövények termesztése / Takácsné Hájos Mária. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p.145-146. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-51-4 fűzött : ár nélkül
növénytermesztés - gyógynövény
633.88 *** 615.89:615.322
[AN 2574213]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2005.
Talajtani Vándorgyűlés (2004) (Kecskemét)
   Talajtani Vándorgyűlés : Kecskemét, 2004. augusztus 24-26. / [szerk. Antal Kristóf, Michéli Erika, Szabóné Kele Gabriella] ; [... szerv. MAE Talajtani Társaság, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar]. - Budapest : Talajvédelmi Alapítvány, 2005. - 281 p. : ill. ; 25 cm
A Talajvédelem, ISSN 1216-9560, 2005. évi kszáma. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
talajvédelem - konferenciakiadvány
631.6.02 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2562844]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2005.
Tamás János (1959-)
   Környezetinformatika az agrár-környezetvédelemben / Tamás János. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-166. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-36-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - mezőgazdaság - térinformatika
338.43(439) *** 504.06 *** 681.3.004.14 *** 911
[AN 2574207]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2005.
Tanács Lajos (1944-)
   Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret / Tanács Lajos. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 387 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-387.
ISBN 963-9553-47-6 fűzött : ár nélkül
élelmiszeripar - anyagismeret - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8)
[AN 2574210]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2005.
   Termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) a zöldség-gyümölcs ágazatban / [szerk.] Felföldi János ; [írták Apáti Ferenc et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-143. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-54-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - zöldségtermesztés - gyümölcstermesztés - értékesítési szövetkezet
633/635 *** 334.732.4(439)
[AN 2574200]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2005.
Tůma, Jan
Zavlažujeme zahradu (magyar)
   Öntözőrendszerek / Jan Tůma ; [ford. Böszörményi Péter és Mészáros Tünde]. - Budapest : Cser K., 2005. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-7418-27-X fűzött : 1698,- Ft
barkácsolás - kertépítés - öntözőberendezés
712.5 *** 689
[AN 2575122]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9344 /2005.
Bártfai László
   Hátizsákosoknak : [Bártfai Laci bácsi receptjei]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 20.)
ISBN 963-679-347-6 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2574670]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2005.
Grillen mit Spass (magyar)
   Grillezés / [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-02-6 kötött : ár nélkül
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 2573606]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2005.
Gyürky Mária
   Elixír szakácskönyv a fehérjék és a szénhidrátok szétválasztásával / [írta és a recepteket szerk. Gyürky Mária, Léder Ferencné]. - Budapest : Magellán, cop. 2004. - 162, [6] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-216-628-0 fűzött : ár nélkül
vegetáriánus étrend - táplálkozástudomány - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 2574845]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2005.
Hunyaddobrai Csaba
   Szabadtűzön & grillen / [írta és összeáll.] Hunyaddobrai Csaba ; [fényképezte Gabula András]. - [Budapest] : Média Nova, 2005, cop. 2001. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6960-1)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2571183]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2005.
Sharp, Michele
The migraine cookbook (magyar)
   Szakácskönyv migrénesek számára / összeáll. Michele Sharp ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Medicina, 2005. - 175, [8] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-242-969-9 fűzött : 1890,- Ft
fejfájás - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.857
[AN 2575222]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2005.
Sommerobst (magyar)
   Nyári gyümölcsök / [ford. Barna Judit]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Haspók, ISSN 1786-7142)
ISBN 963-7053-03-4 kötött : ár nélkül
gyümölcs - sütemény - szakácskönyv
641.853(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2573607]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2005.
Sós Károlyné (1933-)
   Egy világlátott házvezetőnő feljegyzései / [Sós Károlyné kéziratát sajtó alá rend. és közread. Gaján Éva]. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2004. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-579-4 fűzött : 1500,- Ft
háztartás - háztartási alkalmazott - szakácskönyv
64 *** 647.211 *** 641.55(083.12)
[AN 2573655]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2005.
Szabó Sándorné (1948-)
   Motorosoknak : [Bártfai Laci bácsi receptjei] / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 116 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 21.)
ISBN 963-679-348-4 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2572690]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2005.
Üregi Éva
   Édeni régi ételek / Üregi Éva. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-95-5 fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2574758]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2005.
Vlk, Václav
Pece na pizzu a chleba (magyar)
   Pizza- és kenyérsütő kemencék : receptekkel / Václav Vlk, Nevenka Vlková ; [ford. Benyo Iván]. - Budapest : Cser K., 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-7418-57-1 fűzött : 1698,- Ft
kenyér - pizzakemence - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 66.041
[AN 2574292]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9354 /2005.
Csizmadia Ferencné (1939-)
   Boldogságreceptek : konfliktusfeloldó módszerek, önértékelő képességek és szeretetkészség fejlesztése / szerző és szerk. Cs. F. Nemes Márta ; a grafikák Révész Napsugár munkái ; közrem. Dorogi László és Blahó Miklós ; ... kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány. - [Utánny.]. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2005. - [6], 175 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 954-2144-35-0)
család - erkölcs - boldogság - konfliktuskezelés
173 *** 17.022.133.2 *** 316.48
[AN 2571282]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2005.
   Folyamat és kaland : tanulmányok Whitehead filozófiájáról / szerk. Csikós Ella, Karsai Gábor ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005. - 392 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-809-8 fűzött : ár nélkül
Whitehead, Alfred North
Nagy-Britannia - filozófus - 19. század - 20. század
1(410)(092)Whitehead,_A._N.
[AN 2574801]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2005.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Schelling élete és filozófiája : A német idealizmus legrégebbi rendszerprogramjának fordításával / Gyenge Zoltán. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2005. - 252 p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 1.)
Bibliogr.: p. 250-252. és a jegyzetekben
ISBN 963-9580-35-X kötött : 3600,- Ft
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
Németország - filozófus - 19. század - életrajz
1(430)(092)Schelling,_F._W._J.
[AN 2573574]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9357 /2005.
Armstrong, Karen
Islam (magyar)
   Az iszlám rövid története / Karen Armstrong ; [ford. Péri Benedek]. - Budapest : Európa, 2005. - 319, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Áttekintések, ISSN 1785-3966)
Az iszlám (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7833-5 kötött : 2600,- Ft
iszlám
297
[AN 2573335]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2005.
Atkinson, David
The message of Job (magyar)
   Jób könyve : szenvedés és kegyelem / David Atkinson ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2005. - 142 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. [143].
ISBN 963-9564-02-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.1.07
[AN 2573333]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2005.
Benedek (pápa), XVI.
Auf Christus schauen (magyar)
   Krisztusra tekintve : a hit, a remény és a szeretet gyakorlása / Joseph Ratzinger ; [... ford. Klemm László]. - Utánny. - Budapest : Vigilia, 2005, cop. 1993. - 95 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-07-X fűzött : 1200,- Ft
erkölcs - vallási erkölcs
241.51
[AN 2571380]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2005.
Biblia. Ószövetség (magyar) (vál.)
   Biblia, Ótestamentum : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [vál., sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2005. - 394 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7816-5 fűzött : 800,- Ft
Ószövetség
221.04=945.11
[AN 2576743]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2005.
Burns, Jim
The youth builder (magyar)
   Ifjúságépítők : ifjúsági vezetők kézikönyve / Jim Burns ; [ford. Kovács Júlia és Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2005. - 380, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86507-2-9 fűzött : ár nélkül
lelki gondozás - ifjúság
253 *** 267.6
[AN 2573336]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2005.
Dillow, Linda
Calm my anxious heart (magyar)
   Akinél a szív lecsendesül / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2005. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-06-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2573373]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2005.
Erdélyi László (1927-)
   Prófécia és saját magyarázat, avagy Jelenések könyve új üzenete? / Erdélyi László. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 19 p. ; 20 cm. - (Visszhang, ISSN 1785-2587)
ISBN 963-9577-28-6 fűzött : ár nélkül
Biblia
pápaság - bibliamagyarázat
22.07 *** 262.13
[AN 2573625]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2005.
Fekete Sándor Pál (1921-)
   A haladék lejár / Fekete Sándor Pál. - [Budapest] : Zarándok Kvk., 2005. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-86778-0-5 fűzött : 1100,- Ft
kereszténység - jövendőmondás
248.215
[AN 2574395]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2005.
Ganzfried, Slajmo
Qiyṡẇr Šulḥån 'årẇk (magyar)
   A zsidó vallás törvényei : a Sulchan aruch dióhéjban / [írta és összeáll. Rosenberg Leopold]. - Budapest : Makkabi, [2005]. - [4], 110, [14] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Ganzfried, Slajmo
ISBN 963-7088-09-1 kötött : ár nélkül
Halacha
296.5
[AN 2571408]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2005.
Gyűrű Géza (1931-)
   Kirándulók tízparancsolata / Gyűrű Géza. - [Veszprém] : Gyűrű G., [2005]. - 44, [3] p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - kirándulás
244
[AN 2574112]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2005.
Hagin, Kenneth E.
The spirit within & the spirit upon (magyar)
   A kútfő és a folyamok : a Szent Szellem kettős munkája a hívőben / Kenneth E. Hagin ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2005. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 963-9617-00-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2574830]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2005.
Hagin, Kenneth E.
What faith is (magyar)
   Mi a hit? = What faith is? / Kenneth E. Hagin. - 4. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2005, cop. 1996. - 44 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 1.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86409-3-6 fűzött : ár nélkül
vallás
234.2
[AN 2571415]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2005.
Heinz, Daniel
Ludwig Richard Conradi (magyar)
   L. R. Conradi a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezője Európában / Daniel Heinz ; [ford. Kovács Tibor]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 128 p. ; 21 cm
Adventtörténelem (keretcím). - Bibliogr.: p. 114-119.
ISBN 963-9577-06-5 fűzött : ár nélkül
Conradi, Ludwig Richard
Egyesült Államok - protestáns lelkész - adventista egyház - 19. század - 20. század
286.3(73)(092)Conradi,_L._R.
[AN 2574648]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2005.
Hidasi József
   A nagybetűs élet : versek / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2005. - [13], 136 p. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 1.)
ISBN 963-460-799-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2573586]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2005.
Hidasi József
   Sem dobok, sem trombiták / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2005. - [10], 145 p. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 2.)
ISBN 963-460-834-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-824)
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2573588]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2005.
Kecser István (1938-)
   Az idők ködén túl vannak a fény örök hajlékai / Kecser István. - [Budapest] : Szerző, [2005]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-862-0 fűzött : 600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2574163]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2005.
   A könyvek hídja : emlékfüzér Scheiber Sándorról / [szerk.] Kertész Péter. - Budapest : Urbis, 2005. - 336 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9291-79-X fűzött : 2000,- Ft
Scheiber Sándor (1913-1985)
Magyarország - judaisztika - tudós - 20. század
296(439)(092)Scheiber_S.
[AN 2574116]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2005.
Lucado, Max
A love worth giving (magyar)
   Ahogy szeretni érdemes / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-29-1 fűzött : ár nélkül
szeretet
241.513
[AN 2573375]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2005.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2005. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-951-0 fűzött : 310,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 2571393]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2005.
Stevens, Carl H.
Just present the blood (magyar)
   Krisztus vére / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2005. - 21 p. ; 15 cm
ISBN 963-86717-7-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2573365]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2005.
Stevens, Carl H.
Prepare for war (magyar)
   Készülj a háborúra! / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2005. - 21 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2573694]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2005.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - 11. átd. kiad. - Budapest : Kálvin, 2005. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-558-032-0 fűzött : 560,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 2571392]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2005.
   "Virrasszatok..." : körkérdés a Vigilia 70 éves jubileuma alkalmából : neves magyar írók, költők, irodalomtörténészek, teológusok, művészek és tudósok válaszai. - Budapest : Vigilia, 2005. - 208 p. ; 24 cm
Vigilia, ISSN 0426-0242 ; 70. évf. 2. sz. (2005. febr.). - A tartalomjegyzék francia, német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
kereszténység
23/28
[AN 2563478]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2005.
Wick Béla (1873-1955)
   Szent Ferenc rendjének története Kassán / Wick Béla ; sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Sas Péter ; [a fényképeket kész. Felicides Ildikó]. - Budapest : Múz. Antikvárium : Bookmaker, 2005. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Antikvár leletek, ISSN 1787-2103 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86642-2-3 fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum
Kassa - egyháztörténet - franciskánusok
271.3(439.22-2Kassa)
[AN 2573608]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2005.
Zundel, Maurice
À l'écoute du silence (magyar)
   A csend egyedülálló mester : Maurice Zundel írásai / összeáll. France du Guérand ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Jel, cop. 2005. - 153 p. : ill. ; 17 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 963-9318-78-7 fűzött : ár nélkül
Svájc - vallásos irodalom - katolikus pap - 20. század - életrajz
244 *** 282(494)(092)Zundel,_M.
[AN 2573590]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9382 /2005.
Annus Irén (1964-)
   Social realities in the making : the structuration of society and the constitution of American identity / Irén Annus. - Szeged : JATEPress, 2005. - 173 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 11.). (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 3.)
Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 963-482-724-1 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - társadalom - identitás
316.32(73) *** 316.63 *** 323.1(73)
[AN 2574811]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2005.
Diggele, Els van
Een volk dat alleen woont (magyar)
   Egy nép, amely külön lakik : zsidó identitás a mai Izraelben / Els van Diggele ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-281.
ISBN 963-7525-67-X fűzött : 3300,- Ft
Izrael - nemzettudat - zsidóság
316.356.4(=924)(569.4) *** 316.63
[AN 2573524]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2005.
Dobszay Károly
   A társadalomfejlődés matematikai módszertana, a nagy francia forradalom modellrendszere / Dobszay Károly ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2005. - [4], 75 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7050-08-6 fűzött : ár nélkül
társadalmi változás - matematikai modell
316.43 *** 519.86
[AN 2574995]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2005.
   Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből / [szerk., vál., bev., helynévmutató ... Füzes Miklós et al.]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2005. - 263 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 13.)
A bev. és tartalomjegyzék német nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8100-48-6)
Baranya (megye) - cigányság - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - levéltári irat - történelmi forrás - önkormányzati irat
316.347(=914.99)(439.127)"195/198"(093.2) *** 930.253(439-2Pécs)
[AN 2574281]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2005.
Dudás Katalin
   A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra (mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban / Dudás Katalin, Hunyadi Zsuzsa. - Budapest : M. Művel. Int., 2005. - 124 p. ; 20 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 6.)
Borítócím: A hagyományos és a modern tömegkultúra helye és szerepe a kulturális fogyasztásban
ISBN 963-651-453-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kultúra - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.7(439)"200"(083.41)
[AN 2574584]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2005.
Kiss József Mihály
   Szerencsi kistérség, 3509 : Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos / írta Kiss József Mihály és Zarnóczki Attila. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2005. - 150 p. ; 21 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Észak-magyarországi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7024-10-7 kötött : ár nélkül
Szerencsi kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.134)(083.41) *** 908.439.134
[AN 2574582]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2005.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2005]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [533]-539.
ISBN 963-394-520-8 kötött : 3990,- Ft
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2576927]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2005.
   Kultúra és az Európai Unió : tanulmánykötet / szerk. Zongor Attila ; [közread. a] KultúrPont Iroda. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2005. - 190 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. márc. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86766-2-0 fűzött : 3400,- Ft
Európai Unió - Magyarország - kultúra
316.7 *** 008(4-62) *** 008(439)
[AN 2574245]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2005.
   Salgótarjáni zsidótörténet : általános és középiskolások számára / [... összeáll. és szerk. Pásztor Cecília]. - 2. kiad. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2004. - 90 p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 42.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7243-49-6)
Salgótarján - zsidóság - holokauszt
316.347(=924)(439-2Salgótarján)(091) *** 323.12(=924)(439-2Salgótarján)"1939/1945"
[AN 2556925]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2005.
Szabó Bence
   Monori kistérség, 4305 : Bénye, Csévharaszt, Ecser, Gomba, Gyömrő, Káva, Maglód, Mende, Monor, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, Úri, Vasad / írta Szabó Bence. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2005. - 147 p. ; 21 cm. - (Kincses könyvek)
A gerincen címadatként: Közép-magyarországi régió. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7024-18-2 kötött : ár nélkül
Monori kistérség - demográfia - helyismeret - statisztikai adatközlés
312(439.153)(083.41) *** 908.439.153
[AN 2574583]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2005.
Varga Bálint (1970-)
   Magándetektívek : oknyomozás valóság és fikció területén / Varga Bálint. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 324, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [328-329].
ISBN 963-7118-13-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,95 ?
magánnyomozó - nyomozás - műfajelmélet - bűnügyi regény
308-057.1 *** 351.746.2 *** 343.98 *** 82.01-312.4
[AN 2574199]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9393 /2005.
   A hétszer hét királyfi : meseválogatás / [a meséket vál. és a dialógusokat írta] Trencsényi László ; [graf. Szűcs Édua]. - Budapest : SuliNova, 2004. - 263 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Komp könyvek, ISSN 1787-2952)
7x7 királyfi (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86562-2-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86562-0)
néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2573616]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2005.
Kiskéri László
   Negyedszázad, fél világ : a sárvári Nemzetközi Folklór Napok első 25 évének története / Kiskéri László. - Sárvár : [Önkormányzat], 2005. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-86821-0-8 fűzött : ár nélkül
Nemzetközi Folklór Napok (Sárvár)
Sárvár - folklór - néptánc - fesztivál - 20. század - ezredforduló
398(=00) *** 793.31(=00) *** 061.7(439-2Sárvár)"198/200"
[AN 2574181]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2005.
   Magyar népballadák / [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Vargyas Lajos]. - Budapest : Európa, 2005. - 207 p. : ill., kotta ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7813-0 fűzött : 700,- Ft
magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)
[AN 2576748]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2005.
   Nemezművészet : hagyomány és újrafelfedezés : tanulmánykötet / [összeáll.] Nagy Mari és Vidák István ; [kiad. Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület Nemezművészeti Műhely]. - [Kecskemét] : Duna-Tisza Közi Népműv. Egyes. Nemezműv. Műhely, cop. 2005. - 255 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 963-218-388-6 kötött : ár nélkül
nemez - textilművészet - iparművészet - néprajz
39(=00)(100) *** 677.026.24 *** 745.52.031.4(100)
[AN 2574150]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2005.
   Népek lexikona [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Wolf Studio, [2005]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Optimális IBM kompatibilis Pentium II vagy III számítógép; MS Win 9x/ME/NT/2000/XP; 64 MB RAM; CD-ROM; 800x600 true color felbontású monitor; 32 MB videokártya; hangkártya; egér
Műanyag tokban : ár nélkül
néprajz - nép - elektronikus dokumentum
39(=00)(100) *** 572.9(100)
[AN 2573289]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2005.
Szilágyi Gyula (1946-)
   Tiszántúli Emanuelle / Szilágyi Gyula. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 145 p. ; 24 cm
ISBN 963-389-753-X fűzött : 1980,- Ft
Tiszántúl - nemi élet - szociográfia
392.6(439.16) *** 316.647.2(439.16) *** 308(439.16)
[AN 2571384]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2005.
   Szólások és közmondások. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 79 p. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-362-X fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - alapfokú oktatás - felső tagozat - szólás - közmondás - oktatási segédlet
398.9(=945.11)(031)(075.2)
[AN 2573536]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2005.
Tóthné Litovkina Anna
   Magyar közmondástár : közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve / T. Litovkina Anna ; [a latin szövegeket ... ford. Gesztesi Enikő] ; [a szómutatót összeáll. Hidalmási Anna, Temesi Viola]. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - XXVI, 818 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 10.)
Bibliogr.: p. XXI-XXVI., 809-816.
ISBN 963-7094-37-7 kötött : 6860,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - értelmező szótár - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 809.451.1-321.1
[AN 2575009]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9401 /2005.
Áder János (1959-)
   Visszaszámlálás / Áder János. - Budapest : XXI. Század Int., 2005. - 332, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Polgári jövő könyvek)
ISBN 963-218-511-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - 21. század
323(439)"200" *** 32(439)(092)Áder_J.
[AN 2573626]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2005.
Borhi László (1961-)
   Magyarország a hidegháborúban : a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956 / Borhi László. - Budapest : Corvina, 2005. - 360 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-355.
ISBN 963-13-5412-1 fűzött : 3500,- Ft
Szovjetunió - Egyesült Államok - Magyarország - hidegháború - külpolitika
327.54(100)"194/196" *** 327(73)"194/195" *** 327(439)"194/195" *** 327(47)"194/195"
[AN 2574858]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2005.
   Magyarként Európában / [... Ördögh Szilveszter szerk.] ; [közread. a XXI. Század Társaság]. - [Budapest] : Kossuth : XXI. Század Társ., cop. 2005. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4740-4 fűzött : 1600,- Ft
Európai Unió - Magyarország - integráció
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 2574862]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2005.
Monnet, Jean
Mémoires (magyar)
   Emlékiratok / Jean Monnet ; [ford. Konrád Márta] ; [a kísérő tanulmányt írta Vándor János]. - Budapest : BGF KKFK, 2004. - 566 p. ; 25 cm. - (Az európai integráció klasszikusainak könyvtára, ISSN 1787-209X)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 963-7163-77-8 kötött : 4900,- Ft
Monnet, Jean
Franciaország - történelem - politikus - 20. század - életrajz
32(44)(092)Monnet,_J.(093) *** 944"19"
[AN 2573638]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2005.
   V poiskah sčastlivyh cygan : presledovanie otveržennyh menʹšinstv v Rossii. - Budapest : ECPC, 2005. - 272 p. : ill. ; 22 cm. - (Doklády po stranam, ISSN 1416-7409 ; 14.)
Bibliogr.: p. 255-261. - Összefoglalás cigány nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-338-X)
Oroszország - kollektív jogok - cigányság - ezredforduló
323.12(=914.99)(47) *** 342.724(=914.99)(47) *** 316.347(=914.99)(47)
[AN 2573670]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9406 /2005.
Beretzky Ágnes (1974-)
   Scotus Viator és Macartney Elemér: Magyarország-kép változó előjelekkel, 1905-1945 / Beretzky Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2005. - 138 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [39.])
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-05-8246-5 fűzött : ár nélkül
Seton-Watson, Robert William
Macartney, Carlile Aylmer
Nagy-Britannia - történész - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - disszertáció
943.9"190/194" *** 930.1(410)(092)Macartney,_C._A. *** 930.1(410)(092)Seton-Watson,_R._W.
[AN 2574797]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2005.
   Bocskai bihari várai. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2004-. - 24 cm. - (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója, ISSN 1786-1446 ; 1.)
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - Bihar (vármegye) - uralkodó - magyar történelem - 17. század - vár
943.9"160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 728.81(439.173)
[AN 2573405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagykereki / Csorba Csaba. - 2004. - 24 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-7194-16-9 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - Nagykereki - uralkodó - magyar történelem - 17. század - vár
943.9"160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 728.81(439-2Nagykereki)
[AN 2573406] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szentjobb / Csorba Csaba. - 2004. - 24 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-7194-15-0 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - Szentjobb - uralkodó - magyar történelem - 17. század - vár
943.9"160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 728.81(439-2Szentjobb)
[AN 2573407] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sólyomkő-Mezőtelegd / Csorba Csaba, Nyakas Miklós. - 2004. - 28 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-7194-14-2 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - Sólyomkő (|) - magyar történelem - 17. század - uralkodó - vár
943.9"160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 728.81(439-2Sólyomkő)
[AN 2573409] MARC

ANSEL
UTF-89408 /2005.
Boulay, Cyrille
Légendes royales (magyar)
   Királyi legendák : az európai királyi udvarok közelről / Cyrille Boulay ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M. Kvklub, [2005]. - 119 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-547-931-X kötött : 3490,- Ft
Európa - uralkodó család - 19. század - 20. század - életrajz
940"18/19"(092) *** 929.52(4)"18/19"
[AN 2577110]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2005.
Erdődy Gyula (1956-)
   Kisnyárád község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Kisnyárád Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Kisnyárád : Önkormányzat, 2005. - 174 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250
ISBN 963-218-644-3 fűzött : ár nélkül
Kisnyárád - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kisnyárád *** 908.439-2Kisnyárád
[AN 2574790]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2005.
   Európa ezer éve: a középkor / szerk. Klaniczay Gábor ; szerzők Engel Pál [et al.]. - Budapest : Osiris, 2005. - 2 db : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-819-6 kötött : 5500,- Ft
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"04/14"(075.8)
[AN 2577258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 368 p.
ISBN 963-389-820-X
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"04/14"(075.8)
[AN 2577260] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 584 p.
ISBN 963-389-821-8
Európa - történelem - középkor - egyetemi tankönyv
940"12/14"(075.8)
[AN 2577261] MARC

ANSEL
UTF-89411 /2005.
Gelfert, Hans-Dieter
Kleine Kulturgeschichte Grossbritanniens (magyar)
   Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete : a Stonehenge-től a Millennium-dómig / Hans-Dieter Gelfert ; [ford. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Corvina, [2005]. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-13-5369-9 fűzött : 3300,- Ft
Nagy-Britannia - művelődéstörténet
930.85(410)
[AN 2574856]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2005.
Halász Iván (1971-)
   A tábornokok diktatúrái - a diktatúrák tábornokai : fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban, 1917-1920 / Halász Iván. - Budapest : M. Ruszisztikai Int., cop. 2005. - 295 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 15.)
Bibliogr.: p. 285-291.
ISBN 963-7730-36-2 fűzött : ár nélkül
Oroszország - történelem - hadtörténet - diktatúra - 20. század - forradalom
947"1917/1922" *** 355.48(47)"1917/1922"
[AN 2574840]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2005.
   Hermelin és tonzúra : oktatási segédanyag / szerk. és a bevezetőket írta Drabancz M. Róbert. - [Nyíregyháza] : [Kiss Ny.], 2005. - 352 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-525-0 fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
930.85(100)(075.8)
[AN 2574514]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2005.
   Ki kicsoda?. - [Budapest] : Aquila, 2005. - 2 db ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
felső tagozat - ki kicsoda? - oktatási segédlet
929(031)(075.2)
[AN 2573540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 76 p.
ISBN 963-679-358-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felső tagozat - ki kicsoda? - oktatási segédlet
929(439)(031)(075.2)
[AN 2573541] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 78 p.
ISBN 963-679-359-X fűzött : ár nélkül
felső tagozat - ki kicsoda? - oktatási segédlet
929(100)(031)(075.2)
[AN 2573542] MARC

ANSEL
UTF-89415 /2005.
Köthe, Rainer
Tessloffs grosses superschlaues Antwortbuch - Geschichte (magyar)
   Történelembúvár : világtörténelem / írta Rainer Köthe ; ill. Hauke Kock és Thies Scwarz ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9446-50-5 fűzött : ár nélkül
világtörténelem
93/99
[AN 2573611]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2005.
Lever, Evelyne
Madame de Pompadour (magyar)
   Madame de Pompadour / Evelyne Lever ; [ford. Nagy Nóra] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 383 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 364-370.
ISBN 963-7318-69-0 kötött : 1990,- Ft
Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, marquise de
Franciaország - híres ember - nő - 18. század - történelem
929(44)Pompadour,_J._A._P. *** 944(092)Pompadour,_J._A._P. *** 944"17"
[AN 2574481]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2005.
   A Magyar Nemzeti Múzeum új szerzeményei, 2004 : időszaki kiállítás : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. május 19 - szeptember 25.] / [... összeáll. ... Pallos Lajos] ; [... szerzői Aczél Eszter et al.] ; [fotó Dabasi András et al.]. - Budapest : MNM, 2005. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2004
ISBN 963-7061-12-6 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - kiállítási katalógus
943.9 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2574768]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2005.
Millenniumi magyar történet (német)
   Geschichte Ungarns / Hrsg. von István György Tóth ; [Verf. Gábor Ágoston et al.] ; [Bibliogr. und Chronologie Gabriella Kocsis] ; [Übers. Éva Zádor]. - Budapest : Corvina : Osiris, 2005. - 895 p. [60] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 860-865.
ISBN 963-13-5268-4 kötött : 7900,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2573363]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2005.
   Mōmōs[!mōmos] III : halottkultusz és temetkezés : Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete : Szombathely - Bozsok, 2002. október 7-9. / [szerk. Ilon Gábor]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2004. - 543 p. : ill. ; 29 cm. - (A debreceni Déri Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8080)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 600. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-7206-93-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészet - őstörténet - konferenciakiadvány
903(439) *** 061.3(439-2Szombathely) *** 061.3(439-2Bozsok)
[AN 2574441]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2005.
Pálinkó György
   A 2. világháború / írta Pálinkó György ; ill. Sváb József ; szerk. Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 110 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-21-6 kötött : ár nélkül
történelem - második világháború - gyermekkönyv
94"1939/1945"(02.053.2)
[AN 2575386]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2005.
Pálinkó György
   Napóleon / írta Pálinkó György ; ill. Sváb József ; szerk. Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 71 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-02-X kötött : ár nélkül
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Franciaország - uralkodó - 18. század - 19. század - gyermekkönyv
944(092)Napoleon,_I.(02.053.2) *** 944"179/182"(02.053.2)
[AN 2575384]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2005.
Prohászka Péter
   Tokod a rómaiak korában = Tokod in der Zeit der Römer / Prohászka Péter ; [kiad. ... Tokod Nagyközség Önkormányzata]. - Tokod : Önkormányzat, 2005. - 24 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Tokod - régészet - helytörténet - római birodalom kora
904(439-2Tokod) *** 904(398.6-2Gardellaca) *** 943.9-2Tokod"00/04"
[AN 2577052]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2005.
Renfrew, Colin
Before civilization (magyar)
   A civilizáció előtt : a radiokarbon-forradalom és Európa őstörténete / Colin Renfrew ; [ford. Dezső Tamás] ; [... az utószót írta Raczky Pál]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1995. - 319 p., 8 t. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 295-310.
ISBN 963-389-695-9 fűzött : 2480,- Ft
Európa - őstörténet
903(4)
[AN 2571368]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2005.
   Sisi & Diana / szerk. Szabó Margit. - Budapest : Aquincum, 2005. - 103 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-86615-1-8 fűzött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Diana, Princess of Wales
Magyarország - Nagy-Britannia - uralkodó család - nő - 19. század - 20. század
943.9(092)Erzsébet *** 929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 2573372]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2005.
Szabó Miklós (1940-)
   A keleti kelták : a késő vaskor a Kárpát-medencében / Szabó Miklós. - Budapest : ELTE BTK Régészeti Int. : L'Harmattan, 2005. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca archaeologica, ISSN 1786-7460)
Bibliogr.: p. 202-211.
ISBN 963-7343-18-0 fűzött : 2600,- Ft
Közép-Európa - történelem - régészet - kelták - vaskorszak
936.4 *** 904(364) *** 904(4-191)"-04/00"
[AN 2575295]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2005.
   Szekszárd a XX. század első évtizedeiben : [tanulmányok és képek] / szerk. Dobos Gyula ; [... mtársai Aradi Gábor et al.] ; kiad. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. - [Szekszárd] : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2005. - 519 p. : ill. ; 24 cm + 4 térk.
Bibliogr.: p. 66-68. - Példányszám: 600. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7230-24-6 kötött : ár nélkül
Szekszárd - helytörténet - 20. század
943.9-2Szekszárd"190/192"
[AN 2574412]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2005.
Szentgróthy Mária, A.
   Zánkai füzér : monografikus, valóságalapú családregények / A. Szentgróthy Mária ; [fotók Szentgróti László] ; [közread. a Nap Alapítvány]. - Dunaharaszti : Nap Alapítvány, cop. 2005. - 243 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: Zánka-Monoszló és a Sifferek monográfiája ; Isten balkezén. - Példányszám összesen: 200, ebből számozott: 50
ISBN 963-7050-04-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - Monoszló - Zánka - helyismeret - helytörténet - családtörténet
929.53(439) *** 908.439-2Zánka(092) *** 908.439-2Monoszló(092)
[AN 2575251]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2005.
Tilhof Endre (1934-)
   Padrag, anno.. : történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig / Tilhof Endre ; [kiad. Ajka Város Önkormányzata]. - Ajka : Önkormányzat, 2005. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 963-218-548-X fűzött : ár nélkül
Ajka - helytörténet - kronológia
943.9-2Ajka(0:930.24)
[AN 2574778]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9429 /2005.
Bagyinszki Ferenc
   Kétbodony története / Bagyinszki Ferenc, Bagyinszki Ferencné. - Kétbodony : Önkormányzat, 2005. - [2], 431 p., [1] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Kétbodony Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 963-217-583-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-217-584-0)
Kétbodony - helyismeret
908.439-2Kétbodony
[AN 2574861]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2005.
   Emlékét múltnak homálya ne fedje.. : helytörténeti antológia / [szerk. és a jegyzeteket írta Fuchszné Benák Katalin] ; [kiad. a Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Mindszent : Keller L. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2005. - 208 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm + mell.
Példányszám: 500
ISBN 963-218-479-3 fűzött : ár nélkül
Mindszent - helyismeret
908.439-2Mindszent
[AN 2575037]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
   Balaton / [fotó] Kaiser Ottó ; szöveg Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-341-1 kötött : ár nélkül
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574784]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
   Balaton / [fotó] Kaiser Ottó ; szöveg Dlusztus Imre. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-344-6 fűzött : ár nélkül
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574785]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
Balaton (angol)
   Balaton / [photos] Ottó Kaiser ; text Imre Dlusztus ; [transl. Anna Kovács]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-342-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-369-342-2)
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574786]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
Balaton (angol)
   Balaton / [photos] Ottó Kaiser ; text Imre Dlusztus ; [transl. Anna Kovács]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-345-4 fűzött : ár nélkül
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574787]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
Balaton (német)
   Balaton / [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; Text Imre Dlusztus ; [Übers. Csaba Glóver]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-343-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-369-343-2)
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574788]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2005.
Kaiser Ottó (1953-)
Balaton (német)
   Balaton / [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; Text Imre Dlusztus ; [Übers. Csaba Glóver]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 161 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-346-2 fűzött : ár nélkül
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2574789]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2005.
Nagy Péter (1874-1938)
   Ó, kedves Kolozsvár! : lírai városkalauz / Nagy Péter (Grandpierre Emil) ; Reményik Sándor előszavával ; ill. Tóth István ; [szerk. és az utószót írta Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2005. - 233 p. : ill. ; 19 cm. - (Kincses Kolozsvár)
ISBN 963-7416-31-5 fűzött : 1800,- Ft
Kolozsvár - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.439.21-2Kolozsvár(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2574681]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2005.
Sebestyén Árpád
   Montenegró / Sebestyén Árpád ; [az Építészet és képzőművészet" c. alfejezetet írta Cvijin Kátya] ; [a térképeket kész. Olgyay Géza] ; [a fotókat kész. Sebestyén Árpád et al.]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2005. - 242 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-243-919-8 fűzött : 2630,- Ft
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 2575184]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2005.
Szirtes Gábor (1946-)
   Pécsi panteon : portrék a millennium korából / Szirtes Gábor ; [az illusztrációkat összegyűjt. és vál. a szerző]. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Pro Pannonia, cop. 2005. - 214 p. : ill. ; 21x22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 203-205. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9498-48-3 kötött : 3000,- Ft
Pécs - helyismeret - fényképalbum - életrajz
908.439-2Pécs(084.12) *** 929(439-2Pécs)
[AN 2571375]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2005.
Sztaricskai Tibor (1971-)
   London : útikönyv / Sztaricskai Tibor ; [fotók Bevíz Mihály et al.]. - [Debrecen] : Sztaricskai T., cop. 2005. - XIV, 290 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-460-590-7 fűzött : 2990,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2574780]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2005.
Takács Ferenc (1938-)
   Mesélő Mátyásföld / Takács Ferenc. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2004. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 7.)
ISBN 963-218-515-3 fűzött : ár nélkül
Budapest. 16. kerület - Mátyásföld (|) - helytörténet - helyismeret
908.439-2Bp.XVI. *** 943.9-2Mátyásföld
[AN 2571919]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2005.
Takáts József (1962-)
A határtalan város (angol)
   Borderless city : European capital of culture - Pécs, 2010 / [text József Takáts] ; [... transl. András Bocz] ; [photos András Pesti et al.] ; [publ. by the ... Europe Centre Pbc.]. - Pécs : Europe Centre, [2005]. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-923-X kötött : ár nélkül
Pécs - Európai Unió - helyismeret - kulturális élet - pályázat
908.439-2Pécs *** 316.7(4-62) *** 06.063 *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2573649]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2005.
Takáts József (1962-)
   A határtalan város : Európa kulturális fővárosa - Pécs, 2010 / [szöveg Takáts József] ; [fotó Pesti András et al.] ; [kiad. az Európa Centrum Kht.]. - Pécs : Európa Centrum, [2005]. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-884-5 kötött : ár nélkül
Pécs - Európai Unió - helyismeret - kulturális élet - pályázat
908.439-2Pécs *** 06.063 *** 061.7(439-2Pécs) *** 316.7(4-62)
[AN 2573647]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9444 /2005.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2577388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János. - 3. átd. kiad. - 2005. - 358 p.
A bibliográfiát kész. Balázs Ágota, Somody Bernadette, Szabó Máté. - Bibliogr.: p. 343-358. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-811-0 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2577382] MARC

ANSEL
UTF-89445 /2005.
   Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja : tanulmánykötet = Lohngarantie im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers und das Reform des Konkurs- und Aflösungsprozesses [!Auflösungsprozesses] / szerk. Miskolczi Bodnár Péter, Prugberger Tamás ; kiad. a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2005. - 366 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9360-35-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - munkajog - pénzügyi jog - csőd - bér
347.736(439) *** 347.736(4-62) *** 349.232(439)
[AN 2573682]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2005.
Blahó András (1946-)
   Nemzetközi szervezetek és intézmények / Blahó András, Prandler Árpád ; szerk. Prandler Árpád. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2005. - 700 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 687-693.
ISBN 963-9585-56-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9478-56-4)
nemzetközi szervezet - egyetemi tankönyv
341.1(100)(075.8)
[AN 2571177]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2005.
Erdősy Emil (1925-)
   Magyar büntetőjog : különös rész / Erdősy Emil, Földvári József, Tóth Mihály ; szerk. Tóth Mihály. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 549 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-769-6 kötött : 4180,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2577252]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2005.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 10. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1996. - XXXIX, 715 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXIV. és a fejezetek élén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-5723-3 kötött : 5786,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2577248]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2005.
Gál Judit
   A végelszámolási eljárás / Gál Judit, Kiss Gábor, Zara László. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 336 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jan. 31.
ISBN 963-7490-00-0 fűzött : 5200,- Ft
Magyarország - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036) *** 658.1.016.8
[AN 2571412]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2005.
Imregh Géza
   Az igazságügyi ügyvitel a polgári eljárásban / Imregh Géza ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2004. - 212 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004 szept. 30.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9360-28-7)
Magyarország - polgári jog - ügyvitel
347(439) *** 651.5
[AN 2573599]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2005.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 7. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 661 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-768-8 kötött : 4580,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2577149]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2005.
   Kézikönyv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól / [kiad. a] Figyelő-Info 2000. Közigazgatási Bt. - Juta : Figyelő-Info 2000. Közigazgatási Bt., 2005. - 259 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. júl. 25.
ISBN 963-218-870-5 fűzött : ár nélkül
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036)
[AN 2573367]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2005.
Kiss Erzsébet, F. (1940-)
   Igazgatástörténeti tanulmányok 1848-1849 / Fábiánné Kiss Erzsébet. - [Budapest] : Fábiánné Kiss E., 2005. - 560 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 268-279.
ISBN 963-460-759-4 fűzött : ár nélkül
államigazgatás - törvényhozás - magyar történelem - 19. század
35(439)"180/184" *** 340.134(439)"180/184" *** 342(439)"180/184" *** 943.9"180/184"(094)
[AN 2574120]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2005.
   Közbeszerzési kézikönyv nem csak pályázóknak / [szerk. Tátrai Tünde] ; [szerzők Bozzay Erika et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963-9553-57-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - közbeszerzés
351.712.2(4-62) *** 351.712.2(439)
[AN 2574397]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2005.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az alapítványok és a közalapítványok : az alapítványok nyilvántartásba vétele, a közalapítványok működése, az alapítványok gazdálkodása, adózása / Lomnici Zoltán. - 4. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 405 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. márc. 30.
ISBN 963-7490-05-1 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - alapítvány - jogrendszer - útmutató
347.19(439)(036) *** 061.27(439)(036)
[AN 2571285]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2005.
Samu Mihály (1929-)
   Jogi alapismeretek / Samu Mihály, Tóth János. - Sopron ; Budapest : Arisztotelész, 2005. - [2], 196 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86670-2-8 fűzött : ár nélkül
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34(075.8)
[AN 2575355]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2005.
   Szerződéskötési kiskáté. - Budapest : Cégvezetők Klubja, 2005. - 46 p. ; 29 cm
Lezárva: 2004. dec. 14. - Cégvezetés. Különszám, ISSN 1417-121X ; 2005/1. ksz.
Fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - útmutató
347.4(439)(036)
[AN 2563553]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2005.
Várady László (1926-)
   Studies in historico-political culture of antiquity and humanism / László Várady. - Budapest : Akad. K., 2005. - 135 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-05-8262-7 kötött : ár nélkül
jogtudomány - összehasonlító módszer - ókori Görögország - humanizmus - politikai filozófia - 16. század - 17. század - 18. század - történettudomány
34(38) *** 340.5 *** 930.1(100)"15/17" *** 32.001(4)"15/17"
[AN 2574476]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9459 /2005.
Bishop, Chris
SS: Hitler's foreign divisions (magyar)
   Idegenlégiósok a Harmadik Birodalom szolgálatában : külföldi önkéntesek a Waffen-SS soraiban, 1940-1945 / Chris Bishop ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 160 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 963-7054-14-6 kötött : 3800,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - hadtörténet - második világháború - különleges alakulat
355.318(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2574812]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9460 /2005.
Tenner, Arthur R.
Total quality management (magyar)
   TQM : teljes körű minőségmenedzsment / Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro ; [ford. Zilahi Judit]. - 4. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2005. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3043-9)
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2571189]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9461 /2005.
Boda György
Vezetői kontrolling (új kiadása)
   Kontrolling rendszerek / Boda György, Szlávik Péter. - 3. bőv. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 498 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 495-498.
ISBN 963-224-842-2 kötött : ár nélkül
kontrolling
657 *** 658.1.011.1
[AN 2576929]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2005.
Endrey Antal (1922-)
   A disznófejű Nagyúr : a Wall Street világuralmi törekvései és hazánk / Endrey Antal. - 2. bőv. kiad. - [Hódmezővásárhely] : Boldogasszony Kv., cop. 2004. - 143 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - bankár - világgazdaság - gazdasági irányítás
336.7(100) *** 338(439)"199"
[AN 2576920]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2005.
   ERP : átlátni a vállalatot : gyakorlati útmutató kis- és középvállalkozásoknak / [... közrem. Bende Magdolna et al.]. - Budapest : Vogel Burda, [2005]. - 66 p. : ill., színes ; 27 cm. - (IT-business source books, ISSN 1787-2251)
ISBN 963-86704-2-8 fűzött : 850,- Ft
vállalkozásismeret
658.1.011.1
[AN 2575814]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2005.
Fodor Lóránt (1956-)
   Tőzsdei ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak / Fodor Lóránt. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-129. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9553-26-3 fűzött : ár nélkül
tőzsde - mezőgazdasági üzem
336.76 *** 631.1
[AN 2574221]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2005.
Francsovics Anna
   Controlling : elmélet és módszertan / Francsovics Anna ; [közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar. - Budapest : BMF KKGFK, 2005. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-200.
Fűzött : ár nélkül
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2571372]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2005.
   Globalizáció és innováció : [tanulmánykötet] / szerk. Molnár László, Tóth Attiláné. - Budapest : Arisztotelész, 2005. - [2], 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86670-3-6 fűzött : ár nélkül
innováció - globalizáció
658.1.011.8 *** 339.9(100)
[AN 2575347]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2005.
Hanmstra, Geert
   A magyarországi faiskolai szektor áttekintése / Geert Hanmstra, Wilco van den Berg ; [a fordítást Szafián Zsolt kész.]. - Szombathely : Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, 2005. - 38 p. : ill. ; 21 cm
A Faiskolai értesítő 26. száma (2005)
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - külkereskedelem - gyümölcstermő növény - fa
339.5(4-62) *** 339.166 *** 581.412
[AN 2562587]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2005.
Koncz János
   Európai Unió: térség-, terület- és régiófejlesztés - elvek, struktúrák és módszerek / Koncz János. - [Budapest] : MEH : Nemz. Fejleszt. Hiv., 2005. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 106.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9284-90-4)
Európai Unió - regionális gazdaság - területfejlesztés - ezredforduló
332.14(4-62)
[AN 2574959]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2005.
Langer Katalin
   Üzleti kommunikáció / Langer Katalin, Raátz Judit. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5419-6 fűzött : ár nélkül
kommunikáció - üzleti élet - tankönyv
658.1.012.63(078) *** 65.013(078)
[AN 2577150]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2005.
   Logisztikai Szimpózium, 2005 / [rend., közread. a] Linde, Magyar Logisztikai Egyesület. - Budapest : MLE ; Dunaharaszti : Linde, [2005]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
logisztika - konferenciakiadvány
658.286 *** 061.3(439)"2005"
[AN 2574594]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2005.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata / Lomnici Zoltán. - 4. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 507 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. máj. 31.
ISBN 963-7490-07-8 fűzött : 5200,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2571409]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2005.
Lukács Éva (1974-)
   Munkavállalási szabályok az EU tagállamaiban az átmeneti időszak alatt / Gellérné Lukács Éva, Szigeti Borbála. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 320 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2005. jan. 1. - Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 963-224-834-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - külföldi munkavállalás - munkajog
331.556.46(4-62) *** 349.2(4-62)
[AN 2575359]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2005.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A vidékfejlesztés kézikönyve / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-50-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
332.1(439) *** 338.2(439) *** 911.37
[AN 2574192]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2005.
   Magyarország jövője : Hungaria in aeternum : [tanulmánykötet] / szerk. Gidai Erzsébet ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME KTK, 2005. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9364-52-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - világgazdaság - ezredforduló
338.2(439)"199/200" *** 339.9(100)"199/200"
[AN 2575312]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2005.
   Magyarország pénzügyi számlái : adatok, elemzések, módszertani leírások / [kész. a Magyar Nemzeti Bank Statisztikai Főosztálya]. - Budapest : MNB, 2005. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2005. június
ISBN 963-9383-66-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügyi nyilvántartás - statisztika - számvitel - módszertan
657.4.012.2(439) *** 311.2(439)
[AN 2574248]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2005.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmusföldrajz és humánökológia : fejezetek a természet, a társadalom és az ember turizmushoz fűződő viszonyáról / Michalkó Gábor. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : MTA Földrajztud. Kutint., 2005. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 2.)
Bibliogr.: p. 199-215.
ISBN 963-9558-41-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - idegenforgalom - kulturális földrajz - ökológia
338.48 *** 504.75 *** 911.3(439) *** 379.85
[AN 2574123]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2005.
Renner Péter
   Adózási alapfogalmak, a vállalkozásokat érintő legfontosabb adók, adó jellegű terhek / Renner Péter. - Budapest : Euro-Midi Kft., 2005. - 52 p. ; 21 cm. - (Vállalkozásgazdaságtani füzetek, ISSN 1786-8009)
ISBN 963-218-167-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - útmutató
336.271.5(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2573603]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2005.
   Vállalkozási ismeretek, 2005 / szerk. Kárpáti László. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 291 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 963-9553-65-4 fűzött : ár nélkül
vállalkozásismeret - tankönyv
658.1(078)
[AN 2574268]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2005.
Virányi Péter
   A reklám fogalomtára / írta és szerk. Virányi Péter. - Budapest : Gondolat, 2005. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [145].
ISBN 963-9610-14-3 fűzött : 2490,- Ft
hirdetés - marketing - szaklexikon
659.1:030
[AN 2574187]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9480 /2005.
Bakó Tihamér (1955-)
   Töréspontok mentén : fejezetek a szupervíziós munkából / Bakó Tihamér. - 2. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2005. - 115 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 4.)
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 963-218-303-7 fűzött : 1600,- Ft
tanácsadás - mentálhigiénia
364.62.001.8
[AN 2571365]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2005.
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvosi Kar Idegsebészeti Klinika, 1984-2004 : jubileumi kiadvány / [szerk. Barzó Pál, Piri Mária, Szalóky Ágnes]. - Szeged : SZTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, 2005. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 48-73.
Fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Idegsebészeti Klinika
Szeged - idegsebészet - kórház - évkönyv - szakbibliográfia
364.444.046.6(439-2Szeged):013 *** 616.8-089:016
[AN 2574096]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2005.
   A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól / [szerk. Balogh Emese]. - Budapest : Nemz. Család- és Szociálpol. Int., 2004. - 128 p. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 7.)
ISBN 963-86644-0-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364(439)"199/200"(083.41)
[AN 2573334]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2005.
   Változások az egészségügyi ellátásban - a változások menedzselése : az egészségügyi alapellátás aktuális kérdései = Changes in health care - management of change. - Budapest : Medicina, 2005-. - 24 cm
egészségügyi szolgáltatás - szervezés
364.444 *** 65.012.4
[AN 2574802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az egészségügyi alapellátás aktuális kérdései : válogatás a British Council és a brit kormány Know-How Alapítványa által támogatott továbbképző konferenciák anyagából = Issues in primary health care services today : a selection from the materials of a series of postgraduate training courses supported by the British Council and the British Goverment's (!Government's) Know-How Fund / szerk. Pető Éva, Gaye Heathcote ; [... fordításokat végezte Pálos Ildikó]. - 2005. - 386 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az előszó, a bevezetés és a fejezetcímek angol nyelven is
ISBN 963-242-707-6 fűzött : 3240,- Ft
egészségügyi szolgáltatás - szervezés
364.444 *** 65.012.4
[AN 2574806] MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9484 /2005.
3 I Akadémia (2004) (Gyula)
   3 I Akadémia : innováció, integráció, inklúzió : Gyula, 2004. szeptember 21-24. / [szerk. Mayer József] ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2005. - 126 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-552-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
374.7(439)"200" *** 37.018.48(439)"200" *** 331.363(439)"200" *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2574658]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2005.
   30 év képekben, 1975-2005 : visszapillantás a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet elmúlt 30 évére = 30 years in pictures, 1975-2005 : a glimpse into the past 30 years of the Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music / [a fényképeket kész. Ferenczi Erika et al.]. - Kecskemét : Kodály Int., 2005. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7295-34-8 kötött : ár nélkül
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (Kecskemét)
Kecskemét - zeneoktatás - továbbképzés
372.878 *** 37.018.46
[AN 2573370]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2005.
Baksa Brigitta
   Tanári kézikönyv az Élet a házban hon-és népismeret 6. évfolyam című tankönyvhöz [elektronikus dok.] / Baksa Brigitta. - Szöveg. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2004. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címvált.: Tanári kézikönyv az Élet a faluban hon-és népismeret 6. évfolyam című tankönyvhöz. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
Magyarország - helyismeret - magyar néprajz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.839(072) *** 372.890.8(072)
[AN 2573075]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2005.
   Biológia. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 63 p. : ill. ; 17 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-354-9 fűzött : ár nélkül
biológia - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.857(031)(075.2)
[AN 2573533]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2005.
Csordás Lajos
   Campus Budapest : univerzitás a város szövetében / írta Csordás Lajos, Locsmándi Gábor, Vargha Mihály ; fotók Ágg Károly, Szikszay Ágnes ; szerk. Buza Péter ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - [Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., 2004. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 123.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7024-02-6)
Budapest - egyetem
378.4(439-2Bp.) *** 727.3(439-2Bp.)
[AN 2574376]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2005.
   Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar : [1965-2005] : jubileumi évkönyv : 40 év / [szerk. Zeke Éva Anita]. - Debrecen : DE MFK, 2005. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Műszaki Főiskolai Kar
Debrecen - főiskola - műszaki tudomány - egyetemi évkönyv
378.662(439-2Debrecen)(058)
[AN 2574782]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2005.
   Egyetemes történelem. - [Budapest] : Aquila, 2005. - 79 p. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-357-3 fűzött : ár nélkül
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.893(031)(075.2)
[AN 2573537]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2005.
   Esély az együttnevelésre : integráció versus szegregáció / [... szerk. Németh Szilvia] ; [írták Hermann Zoltán et al.] ; [ford. Nyirő Zsuzsanna] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2004. - 270 p. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Chance for integration. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-547-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatáspolitika - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(439) *** 37.014.5(439)
[AN 2574330]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2005.
Felsőoktatási Marketing Konferencia (2.) (2005) (Pécs)
   II. Felsőoktatási Marketing Konferencia [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. Kuráth Gabriella ; [rend.], kiad. a Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg. - Pécs : PTE, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A 2005-ben Pécsett rendezett konferencia előadásai. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér; MS WinWord
ISBN 963-642-044-0 * : ár nélkül (hibás ISBN 963-462-044-0)
Magyarország - felsőoktatás - marketing - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
37.014.5(439) *** 378(439) *** 658.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2572714]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2005.
   Földrajz. - [Budapest] : Aquila, 2005. - 62 p. : ill. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-353-0 fűzött : ár nélkül
földrajz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.891(031)(075.2)
[AN 2573539]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2005.
   A Gödöllői Premontrei Gimnázium és az Öregdiákok Egyesületének 3. emlékkönyve / [... szerkesztői Fejéregyházi Sándor et al.]. - [Gödöllő] ; Budapest : Gödöllői Premontrei Gimn. : Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyes., 2005. - 2 db : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete
Gödöllő - gimnázium - premontreiek
373.54(439-2Gödöllő) *** 271.792
[AN 2573579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tanáraink. - 240 p.
Bibliogr.: p. 195-239.
Gödöllő - gimnázium - premontreiek - pedagógus
373.54(439-2Gödöllő)(058) *** 37.014.521 *** 271.792 *** 37(439-2Gödöllő)(092)
[AN 2573581] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Diáktársaink. - 253 p.
Bibliogr.: p. 229-251.
Gödöllő - gimnázium - premontreiek - memoár
373.54(439-2Gödöllő)(058) *** 37.014.521 *** 271.792 *** 061.2(439-2Gödöllő) *** 37.063
[AN 2573582] MARC

ANSEL
UTF-89495 /2005.
   Hatékonysági problémák a közoktatásban / [szerk. Hermann Zoltán] ; [írták Hermann Zoltán et al.]. - Budapest : OKI, 2005. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: a tanulmányok végén
ISBN 963-682-545-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - finanszírozás - hatékonyság - ezredforduló
37.014.54(439)"199/200" *** 330.13
[AN 2574728]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2005.
   "Híd" - gyakorlati környezeti oktatási hálózat : összefoglaló tanulmány és oktatási modul ajánlás a hálózati tagok részére / [szerk. Kovács József] ; [szerzők Berghold Brigitta et al.] ; [közread. az] EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2005. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 963-86712-3-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezeti nevelés - oktatásügy
37.03 *** 504 *** 37.014(439)
[AN 2574791]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2005.
   Hogyan neveljünk demokráciára? / [szerk. Falus Katalin, Jakab György, Vajnai Viktória] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2005. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - demokrácia - nevelés
37.035.4(4-62) *** 321.7
[AN 2574618]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2005.
Horváth Miklós
   Kézikönyv a 7. osztályos biológia tanításához / Horváth Miklós. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 87 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-464-883-5 fűzött : ár nélkül
biológia - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.857(072)
[AN 2577080]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2005.
   Irodalom, nyelvtan. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 63 p. : ill. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-355-7 fűzött : ár nélkül
irodalom - magyar nyelvtan - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.882(031)(075.2) *** 372.880.945.11(031)(075.2)
[AN 2573535]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2005.
Kálmán Anikó (1959-)
   Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan / Kálmán Anikó. - 2. kiad. - Budapest : Okker, 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Lifelong learning füzetek, ISSN 1588-9572)
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 963-9228-97-4 fűzött : 2300,- Ft
felnőttoktatás - tudományos módszertan
374.7 *** 001.89
[AN 2571185]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2005.
Kalmár Krisztina
   Útmutató a Rett-szindrómás gyermekek fejlesztéséhez / Kalmár Krisztina ; [közread. a Magyar Rett Szindróma Alapítvány]. - [Budapest] : M. Rett Szindróma Alapítvány, 2005. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-218-698-2 fűzött : ár nélkül
gyógypedagógia - képességfejlesztés - értelmi fogyatékos
376.4 *** 364.264 *** 616.899
[AN 2574662]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2005.
   Kapcsos könyv az írás, olvasás tanításához : segédkönyv 1. osztályban tanítók számára / [alkotószerk. Kereszty Zsuzsa, Kontra Sarolta] ; [írta Kereszty Zsuzsa et al.] ; [a rajzokat kész. Tóth Csaba]. - Budapest : SuliNova, 2005. - 386 p. : ill. ; 33 cm. - (Komp könyvek, ISSN 1787-2952)
Kapcsos borítóban. - Váltakozva oldal- és lapszámozással. - Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 963-86562-0-4 fűzetlen : ár nélkül
írás- és olvasástanítás - tanári segédkönyv
372.41(072) *** 372.45(072)
[AN 2575059]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2005.
   A Kodály : a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jubileumi kiadványa / [főszerk. Gyenes Klára]. - [Kazincbarcika] : Kodály Z. Alapfokú Művészetokt. Intézmény, [2005]. - 68 p. : ill., színes ; 22 cm
Borítócím: A Kodály 40.
ISBN 963-218-067-4 kötött : ár nélkül
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kazincbarcika)
Kazincbarcika - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3:7(439-2Kazincbarcika)(058)
[AN 2574897]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2005.
   A komprehenzív iskola breviáriuma / [szerk. Nahalka István]. - Budapest : SuliNova, 2004. - 414 p. ; 24 cm. - (Komp könyvek, ISSN 1787-2952)
Bibliogr.: p. 409-[415].
ISBN 963-86562-3-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - oktatáspolitika - ezredforduló
37.014(439) *** 373.553(439)
[AN 2573615]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2005.
   A középfokú oktatás nemzetközi tükörben / szerk. Imre Anna ; [ford. Kádárné Fülöp Judit] ; [kiad. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2005. - 190 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-556-4 fűzött : ár nélkül
középfokú oktatás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
373.5(100)"200"(083.41)
[AN 2574709]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2005.
Kunsági Tímea
   35 év : a Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi emlékkönyve, 1969-2004 / [írta-szerk. Kunsági Tímea, Tóthné Ujteleki Ilona]. - Nyíregyháza : Wesselényi M. Szakközépisk. és Szakisk., 2005. - 314, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Nyíregyháza)(058) *** 377.35(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2574110]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2005.
   Learning to change : the experience of transforming education in South East Europe / ed. by Terrice Bassler. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press : 2005. - XIX, 220 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 963-7326-19-7 kötött : ár nélkül
ISBN 963-7326-20-0 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - oktatásügy
37.014(4-11)
[AN 2575026]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2005.
   A Leonardo da Vinci program megvalósítása Magyarországon, 2000-2002 / [szerk. Tordai Péter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány Leonardo Nemzeti Iroda]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Leonardo Nemz. Iroda, 2004. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86699-0-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - szakképzés - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 377(439)
[AN 2574179]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2005.
   Magyar történelem. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 79 p. ; 17 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-356-5 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.893(031)(075.2)
[AN 2573530]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2005.
   Matematika. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 63 p. ; 17 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-352-2 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.851(031)(075.2)
[AN 2573538]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2005.
   Matematika 5. osztály : tanári kézikönyv : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Stark Gábor és Katona Kata]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 251 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-464-711-1 fűzött : ár nélkül
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.851(072)
[AN 2577099]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2005.
Mayer József (1956-)
   Otthoni tanulást támogató tanórai stratégiák : irodalom / Mayer József. - Budapest : OKI, 2005. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 963-682-550-5 fűzött : ár nélkül
tanulás - tantárgy - módszertan - irodalom - felvilágosodás - tanári segédkönyv
371.322.1(072) *** 840(091)"16/17" *** 894.511(091)"17" *** 372.882(072)
[AN 2574722]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2005.
Mayer József (1956-)
   Otthoni tanulást támogató tanórai stratégiák : történelem / Mayer József. - Budapest : OKI, 2005. - 92 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 963-682-549-1 fűzött : ár nélkül
tanulás - módszertan - tantárgy - történelem - ókor - tanári segédkönyv
371.322.1(072) *** 372.893(072) *** 931(072)
[AN 2574719]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2005.
Mészáros István (1927-)
   Neveléstörténet : bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe / Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 2003. - 417 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 383-402.
ISBN 963-389-591-X kötött : 4180,- Ft
neveléstörténet - egyetemi tankönyv
37(100)(091)(075.8)
[AN 2577100]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2005.
Mikonya György (1955-)
   A tanításművészet módszere / Mikonya György. - Budapest : Gondolat : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2005. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 7.[!8.])
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-9610-09-7 fűzött : 750,- Ft
nevelési rendszer
371.4
[AN 2574255]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2005.
   Mindig történik velünk valami : irodalmi szöveggyűjtemény 10-12 éves olvasóknak az emberiség fontos ügyeiről, nagy kalandjairól: történelemről / [a szövegeket vál. és szerk. Trencsényi László] ; [a bibliogr. összeállításában közrem. Bónis Orsolya]. - Pilisborosjenő : SuliNova, 2004. - [540] p. : ill. ; 32 cm. - (Komp könyvek, ISSN 1787-2952)
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.: p. [535-540.]
ISBN 963-216-051-7 kötött : ár nélkül
irodalom - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - szöveggyűjtemény
372.8(072) *** 372.882(072)
[AN 2575054]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2005.
   Minőség - eredményesség - hatékonyság : az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2004. október 7-8. / [szerk. Simon Mária, Kósa Barbara]. - Budapest : OKI, 2005. - 204 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-682-551-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2574621]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2005.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 8. osztályos biológia tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 82 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : biológia 8. osztály. - Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 963-464-929-7 fűzött : ár nélkül
biológia - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.857(072)
[AN 2577077]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2005.
   Network of Education Policy Centers : directory / [ed. by the Centre for Educational Policy Analysis]. - Budapest : Centre for Educational Policy Analysis, 2004. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
oktatáspolitika - kutatóintézet - adattár
37.014.5(100) *** 061.6(100):058.7
[AN 2574654]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2005.
   Nyelvünkben élünk, 2001-2004 [elektronikus dok.] / szerk. Forgács Anna. - Szöveg. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Tanulmányi versenyek, ISSN 1786-1896)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS WinWord
magyar nyelv - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár - elektronikus dokumentum
372.880.945.11(079.1) *** 371.384
[AN 2572719]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2005.
   Oktatás és képzés 2010 : konferencia az Európai Unió oktatási és képzési munkaprogramjának magyarországi megvalósításáról : Budapest, 2004. október 22. és november 8. / [szerkbiz. Farkas Józsefné, Kolosyné Bene Krisztina, Krémó Anita] ; [kiad. az Oktatási Minisztérium EU Koordinációs és Tervezési Főcsoportja]. - Budapest : OM EU Koordinációs és Terv. Főcsop., [2005]. - 121 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - oktatásügy - szakképzés - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 37.014(4-62) *** 377(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2574407]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2005.
Ortner, Gerlinde
Märchen, die den Kindern helfen (magyar)
   Gyógyító mesék : a gyermeki agresszió és félelem ellen és mindaz, amit a meséléskor a szülőnek tudnia kell / Gerlinde Ortner ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1996. - 160 p. : ill. ; 21 cm
A kötéstáblán címadatként: Mesekönyv szülőknek
ISBN 963-548-266-3 kötött : 1990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2571286]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2005.
   Pedagógia : szöveggyűjtemény / szerk. Horváth H. Attila, Szekszárdi Júlia, Vass Vilmos. - Veszprém : VE K., cop. 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9495-73-5 fűzött : ár nélkül
pedagógia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37(075.8)
[AN 2573401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 207 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-60-3
pedagógia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37(075.8)
[AN 2573403] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 120 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9495-61-1
pedagógia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37(075.8)
[AN 2573404] MARC

ANSEL
UTF-89524 /2005.
Petőné Mérai Julianna
   Hétszer hét királyfi : javaslatok a mesék feldolgozásához / Petőné Mérai Julianna. - Budapest : SuliNova, 2004. - 102 p. ; 24 cm. - (Komp könyvek, ISSN 1787-2952)
7x7 királyfi (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
mesekutatás - tantárgy - alsó tagozat - népmese - tanári segédkönyv
372.4:398.21(072) *** 398.21.001(072)
[AN 2573614]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2005.
Pitrik József (1948-)
   Kézikönyv : technika és életvitel, 6. osztály / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 31 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 28-30.
ISBN 963-464-654-9 fűzött : ár nélkül
tantárgy - technika - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.864(072) *** 372.862(072)
[AN 2577090]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2005.
Pitrik József (1948-)
   Kézikönyv : technika és életvitel, 7-8. osztály / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2005, cop. 2002. - 59 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 56-59.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-309-4)
technika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.864(072) *** 372.862(072)
[AN 2577087]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2005.
Schuster, Martin
Für Prüfungen lernen (magyar)
   Vizsgadrukk : a vizsgára történő felkészülés legeredményesebb módszerei / Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-242-885-4 fűzött : 1740,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 2574876]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2005.
Selikowitz, Mark
Dyslexia & other learning difficulties (magyar)
   Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek / Mark Selikowitz ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2005. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-986-9 fűzött : ár nélkül
tanulási nehézség
371.322.9
[AN 2571197]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2005.
   Számítástechnika. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 79 p. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-361-1 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - oktatási segédlet
372.868.13(031)(075.2)
[AN 2573534]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2005.
   Tangazdaságok, tanüzemek az agrár-felsőoktatásban / [írta és összeáll. ... Fehérné Várady Katalin et al.]. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2005. - 204 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-286-182-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - felsőoktatás - agrártudomány
378.663(439) *** 631.117.2
[AN 2574308]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2005.
Vámos Ágnes (1952-)
   A kisebbségi népismeret oktatása / [írta Vámos Ágnes és Bodonyi Edit]. - Budapest : OKI : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2004. - 65 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-682-544-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiség - identitás - oktatásügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
376.7(=00)(439)"200"(083.41) *** 316.347(=00)(439)"200" *** 39(=00)(439)"200"
[AN 2574725]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9532 /2005.
Bolla Andrea
   Saját készítésű ezüst ékszerek / Bolla Andrea. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/131.)
ISBN 963-7418-55-5 fűzött : 698,- Ft
ötvösség - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2
[AN 2574230]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2005.
Burns, Jimmy
When Beckham went to Spain (magyar)
   Beckham és Spanyolország : hatalom, sztárság, Real Madrid / Jimmy Burns ; [ford. Szabó László Zsolt]. - Budapest : Európa, 2005. - 327, [2] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-07-7840-8 kötött : ár nélkül
Beckham, David
Real Madrid Club de Futbol
Nagy-Britannia - Madrid - labdarúgó - sportegyesület - sporttörténet - 20. század - ezredforduló - 21. század
796.332(410)(092)Beckham,_D. *** 796.332(460-2Madrid)Real_Madrid *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 2573313]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2005.
Deák István
   Az apróvad és vadászata Erdélyben / Deák István. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2005. - 220, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9504-89-0 kötött : ár nélkül
Erdély - állatföldrajz - apróvad - vadászat
799.2 *** 591.9(498.4)
[AN 2574745]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2005.
Erős Zoltán (1948-)
   Kivételes kvízözön : [15000 kérdés-felelet] / Erős Zoltán, M. Nagy József. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2005. - 732, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-86769-5-7 fűzött : 3500,- Ft
vetélkedő
793.7
[AN 2574885]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2005.
Gerencsér Kinga (1949-)
   Játékok spatulából / Gerencsér Kinga ; [fotók Kleb Attila]. - Budapest : Cser K., 2005. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/130.)
ISBN 963-7418-45-8 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2574229]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2005.
   Hajtogató lapforgató : [érdekes papírfigurák lépésről lépésre] / [szerk. Vígh Hajnalka] ; [ill. Varga Zsigmond, Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill, színes ; 31 cm
ISBN 963-7818-33-2 kötött : ár nélkül
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 2573658]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2005.
Hespeler, Bruno
Jung oder alt? (magyar)
   Fiatal vagy idős? : a csülkös vad terepi értékelése / Bruno Hespeler, Bernd Krewer ; [ford. Kaitz Zoltán]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-286-203-1 kötött : ár nélkül
vadászat - csülkösvad
799.2 *** 639.111
[AN 2575194]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2005.
Hornby, Nick
Fever pitch (magyar)
   Fociláz / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1995. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7760-6 kötött : 1900,- Ft
Anglia - labdarúgás
796.332.073(410)
[AN 2576784]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2005.
Kelemen Zsolt
   Lóháton fegyverben / Kelemen Zsolt. - Szentendre : Cephalion, 2005. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-187.
ISBN 963-218-879-9 kötött : ár nélkül
lovasság - harcászat - íjászat - szálfegyver
798.256 *** 799.322.2 *** 623.444/.445 *** 355.4 *** 397.7
[AN 2574525]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2005.
Kurucz Jenő
   A "Petőfi Sándor" Horgászegyesület 30 éves története / írta Kurucz Jenő. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Horgászegyesület (Kozármisleny)
Kozármisleny - sporthorgászat - egyesület - emlékkönyv
799.1(439-2Kozármisleny)(058) *** 061.237
[AN 2574119]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2005.
Labbancz Attila
   Árnyék és fény : versek / Labbancz Attila ; Zachar Rita képek ; kortárs szerzők Kiss-Simon Gergő [et al.] ; [kiad. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium]. - Kazincbarcika : Irinyi J. Szakközépisk. és Kollégium, 2005. - 91 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - amatőr művészet - magyar irodalom - festőművész - vers - antológia
379.825-053.6 *** 894.511-14(082) *** 75(439)(092)Zachar_R.
[AN 2574887]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2005.
   Magyarok az olimpiai játékokon, 1896-2004 : [Athéntól Athénig] / [főszerk. Aján Tamás] ; [fel.szerk. Szekeres István] ; [szerzők Hencsei Pál et al.] ; a Magyar Olimpiai Bizottság hiv. kiadványa. - [Budapest] : MOB, [2005]. - 458 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 443-456.
ISBN 963-7778-10-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - olimpia - sportoló - történeti feldolgozás
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)
[AN 2575005]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2005.
Medovarszki János (1937-)
   Békés megye olimpiai krónikája, 1896-2004 / Medovarszki János ; kiad. a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete. - Békéscsaba : Békés M. Testnevelő Tanárok Egyes., 2005. - 347, [3] p., [19] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-218-769-5 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - sporttörténet - olimpia
796(439.175)"19" *** 796.032(100)(091)
[AN 2574104]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2005.
Pásztor István
   Horgászvíz kalauz : a www.fischinfo.com portál nyomtatott katalógusa / Pásztor István, Horváth Balázs. - Pécs : Bokor, 2005. - 154 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Horgászvíz-könyvek)
ISBN 963-217-982-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - horgászat - útmutató
799.1(439)(036)
[AN 2573601]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2005.
Schultze, Werner
Korkis Tiere (magyar)
   Parafadugó-állatkák / Werner Schultze ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/129.)
ISBN 963-7418-39-3 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - parafa - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 2574226]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2005.
   Tesztek egészséges testnek, 2005 / [szerk. Kislászló Csaba] ; [kiad. az Ózdi Életmód Klub, B-A-Z Megyei Szabadidősport Szövetség, Tiszaújváros Térsége Területfejlesztési Társulás]. - Ózd : Ózdi Életmód Klub ; Miskolc : B-A-Z M. Szabadidősport Szövets. ; Tiszaújváros : Tiszaújváros Térsége Területfejlesztési Társulás, [2005]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-154-8)
sportteljesítmény - teszt
796.015.865
[AN 2574891]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9548 /2005.
Balás Eszter (1947-)
   Az emberi árnyékvető : [2005. július 15 - augusztus 3., Ernst Múzeum, Budapest] / Balázs Eszter. - [Budapest] : Ernst Múz., [2005]. - 71 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Műjegyzék: p. 61-71.
ISBN 963-7032-18-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - árnyék - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Balás_E. *** 77.061 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2575216]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2005.
Budai Aurél (1927-)
   Környezetesztétika, elmélet és gyakorlat / Budai Aurél ; [a fényképeket B. Halász Teréz és a szerző kész.] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2004. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120. és a jegyzetekben
ISBN 963-513-182-8 fűzött : 1974,- Ft
építészet - esztétika - egyetemi tankönyv
72.01(075.8)
[AN 2574402]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2005.
   Budapest templomai : XII. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István]. - [Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., [2005]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Budapest. 12. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XII.)
[AN 2573610]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2005.
Csiszár József (1946-)
   Csiszár József vadászfestő vallomásai / [beszélgetőpartner] Iváncsics Lajos. - Balatonfűzfő : Iváncsics L. : Tradeorg Ny., [2005]. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-919-1 fűzött : ár nélkül
Csiszár József (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - életútinterjú
75(439)(092)Csiszár_J,
[AN 2574113]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2005.
Éri István (1929-)
   Séta Kinizsi várában / Éri István. - Budapest : P'Art Kult. Szolgáltató Bt., 2005. - 23 p. : ill., részben színes ; 14x20 cm. - (Történetek Vázsonyról és környékéről, ISSN 1787-2049 ; 1.)
ISBN 963-218-847-0 fűzött : 400,- Ft
Nagyvázsony - vár - útmutató
728.81(439-2Nagyvázsony)(036)
[AN 2573564]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2005.
   Franz Wendler és a budaörsi Kőhegyi kápolna 150 éve = Franz Wendler und die 150 Jahre der Steinberg-Kapelle in Budaörs / [összegyűjt. és sajtó alá rend. Kovács József László] ; [... mtársa Bertalan Eszter]. - Budaörs : Német Kisebbségi Önkormányzat : Riedl F. Helytört. Gyűjt., [2005]. - 169 p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Regélő múlt, ISSN 1587-7108 ; 4.)
ISBN 963-212-379-4 fűzött : ár nélkül
Wendler Ferenc (1815-1897)
Budaörs - kápolna - katolikus egyház - remeteség - 19. század - életrajz - történeti feldolgozás
726.52(439-2Budaörs)(091) *** 282(439-2Budaörs)(092)Wendler,_F.
[AN 2573556]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2005.
Gaál Tamás (1962-)
   Kádak : kádak I., Óbudai Társaskör Galéria, Budapest 2003 : baths I., Óbudai Társaskör Gallery, Budapest 2003 : kádak II., Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár 2004 : baths II., Deák-Collection, Székesfehérvár 2004 / Gaál Tamás ; [katalógusszöveg ... Bohár András]. - Budapest : Gaál T., 2005. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-460-832-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Gaál_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2003" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2574599]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2005.
Hajós György
   Alpár Ignác élete és munkássága / Hajós György, Kubinszky Mihály, Vámossy Ferenc ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2005. - 138 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-513-183-6 kötött : 2730,- Ft
Alpár Ignác (1855-1928)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század - életrajz
72(439)(092)Alpár_I.
[AN 2574401]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2005.
   A harmadik aranyvonat győri kincsei / [szerk. Székely Zoltán] ; [szerzők Almási Tibor et al.]. - Győr : Xántus Múz., 2005. - 87 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Xántus János Múzeum katalógusai, ISSN 0230-0354 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7207-28-7 fűzött : ár nélkül
Győr - képzőművészet - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 069(439-2Győr)(036)
[AN 2575341]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2005.
   Hely és jelentés : tanulmányok az építészetről és a városról / Moravánszky Ákos [et al.] ; [szerk. Kerékgyártó Béla]. - 2. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 240 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86263-8-0)
építészet - településtervezés
72.01 *** 711.4
[AN 2571413]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2005.
Konkoly Gyula (1941-)
   Huszonegyedik századi képek : Szombathelyi Képtár, 2004. október 15 - november 20. : St. Art Galéria, Budapest, 2005. február 15 - április 21. / Konkoly Gyula ; [rend., ... kiad. MAOE]. - [Budapest] : MAOE, [2005]. - [36] p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: Konkoly
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Konkoly_Gy. *** 061.4(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2574598]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2005.
   A modern magyar fa- és linóleummetszés, 1890-1950 / [... szerk. Róka Enikő] ; [a kiállítást rend. Bajkay Éva et al.]. - [Miskolc] : MG, 2005. - 319 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A magyar sokszorosított grafika száz éve, ISSN 1417-801X ; 4. A Miskolci Galéria könyvei, ISSN 1219-0594 ; 26.)
Bibliogr.: p. 257-262. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-85393-1-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - századforduló - 20. század - fametszet - linóleummetszet - kiállítási katalógus
761(439)"189/194" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2573641]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2005.
Pető István (1955-)
   Sans titre : kiállítás az Ernst Múzeum Dorottya Galériájában : exposition à la Galerie Dorottya du Musée Ernst : 2005. július 12 - augusztus 19. / Pető István. - Budapest : Ernst Múz. Dorottya Galériája, 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7032-17-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pető_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2574998]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2005.
Szőnyi István (1894-1960)
   Kép : megjegyzések a művészetről / Szőnyi István ; [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múz.], [2005]. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9590-03-7)
Szőnyi István (1894-1960)
művészetesztétika - festészet
75.01
[AN 2574736]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2005.
Virág Zsolt
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - 2. jav. kiad. - Budapest : Perfect Project, 2001-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Fo-Rom Invest Kft.
ISBN 963-00-8944-0
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 1053300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Fejér megye kastélyai és kúriái. - 2005. - 329 p. : ill., főként színes
Lezárva: 2002. aug. 1. - Bibliogr.: p. 266-285.
ISBN 963-86675-4-0 kötött : ár nélkül
Fejér (megye) - kastély
728.82(439.118):030
[AN 2577094] MARC

ANSEL
UTF-89563 /2005.
Virág Zsolt
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : Fo-Rom Invest, 2004-. - 25 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-86675-0-8
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 2577097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái / [a látnivalókat és a település leírásokat Varga Zsuzsanna állította össze] ; [... fotók Komjáti János]. - 2004. - 191 p. : ill., színes
Lezárva: 2001. márc. 1. - Bibliogr.: p. 159-168.
ISBN 963-86675-2-4 kötött : ár nélkül
Bács-Kiskun (megye) - kastély
728.82(439.155)
[AN 2577098] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9564 /2005.
Dalos Anna
Kadosa Pál (angol)
   Pál Kadosa / Anna Dalos ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 26.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 24-31.
ISBN 963-9433-26-8 fűzött : ár nélkül
Kadosa Pál (1903-1983)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Kadosa_P. *** 781.97Kadosa_P.
[AN 2574609]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2005.
Gilányi Gabriella
   Dubrovay László / Gilányi Gabriella. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 30.)
Bibliogr.: p. 32. - Műjegyzék: p. 25-30.
ISBN 963-9433-34-9 fűzött : ár nélkül
Dubrovay László (1943-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(439)(092)Dubrovay_L. *** 781.97Dubrovay_L.
[AN 2574631]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2005.
Gilányi Gabriella
Dubrovay László (angol)
   László Dubrovay / Gabriella Gilányi ; [transl. by Júlia Vajda]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 30.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 25-31.
ISBN 963-9433-38-1 fűzött : ár nélkül
Dubrovay László (1943-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Dubrovay_L. *** 781.97Dubrovay_L.
[AN 2574616]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2005.
Gombos László
   Farkas Ferenc / Gombos László. - Budapest : Mágus, 2004. - 36 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 31.)
Bibliogr.: p. 36. - Műjegyzék: p. 21-35.
ISBN 963-9433-32-2 fűzött : ár nélkül
Farkas Ferenc (1905-2000)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Farkas_F. *** 781.97Farkas_F.
[AN 2574635]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2005.
Gombos László
Farkas Ferenc (angol)
   Ferenc Farkas / László Gombos ; [transl. by Eszter Orbán]. - Budapest : Mágus, 2004. - 36 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 31.)
Bibliogr.: p. 36. - Műjegyzék: p. 20-36.
ISBN 963-9433-36-5 fűzött : ár nélkül
Farkas Ferenc (1905-2000)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Farkas_F. *** 781.97Farkas_F.
[AN 2574619]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2005.
   Hangszerek [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Wolf Studio, [2005]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Optimális IBM kompatibilis Pentium III számítógép; MS Win 9x/ME/NT/2000/XP; 64 MB RAM; CD-ROM; 800x600 true color felbontású monitor; 32 MB videokártya; SB kompatibilis hangkártya; egér
Műanyag tokban : ár nélkül
hangszer - elektronikus dokumentum
681.8
[AN 2573293]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2005.
Koltay Gergely (1952-)
   Vetni kell, és várni aratásig : Koltay Gergellyel beszélget Benkei Ildikó / Tőkés László előszavával. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 140 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735)
ISBN 963-7510-12-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - interjú
78.071.1(439)(092)Koltay_G.(047.53)
[AN 2572918]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2005.
Kovács Ilona
   Pongrácz Zoltán / Kovács Ilona. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 29.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 25-30.
ISBN 963-9433-31-4 fűzött : ár nélkül
Pongrácz Zoltán (1912-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(439)(092)Pongrácz_Z. *** 781.97Pongrácz_Z.
[AN 2574626]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2005.
Kovács Ilona
Pongrácz Zoltán (angol)
   Zoltán Pongrácz / Ilona Kovács ; [transl. by Peter Woodward]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 29.)
Műjegyzék: 25-30. - Bibliogr.: p. 32. és a jegyzetekben
ISBN 963-9433-35-7 fűzött : ár nélkül
Pongrácz Zoltán (1912-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Pongrácz_Z. *** 781.97Pongrácz_Z.
[AN 2574615]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2005.
Kusz Veronika
   Járdányi Pál / Kusz Veronika. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 32.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyz.: p. 28-31.
ISBN 963-9433-33-0 fűzött : ár nélkül
Járdányi Pál (1920-1966)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Járdányi_P. *** 781.97Járdányi_P.
[AN 2574639]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2005.
Marley, Rita
No woman, no cry (magyar)
   Bob Marley : életem a reggae királlyal = No woman no cry / Rita Marley, Hettie Jones ; [ford. Tesfay Sába]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2005. - 178 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86788-0-1 kötött : 2980,- Ft
Marley, Bob
Marley, Rita
Jamaica - könnyűzenei előadó - angol irodalom - 20. század - életrajz - memoár
78.067.26.036.7(729.2)(092)Marley,_B. *** 820-94=945.11
[AN 2573623]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2005.
Retkes Attila (1972-)
Horusitzky Zoltán (angol)
   Zoltán Horusitzky / Attila Retkes ; [transl. by Peter Woodward]. - Budapest : Mágus, 2004. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 27.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 26-30.
ISBN 963-9433-30-6 fűzött : ár nélkül
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Horusitzky_Z. *** 781.97Horusitzky_Z.
[AN 2574613]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9576 /2005.
Enyedi Sándor (1938-)
   Az ember tragédiája bemutatói : az első hatvan év : bibliográfia / Enyedi Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2005. - 297 p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 43.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9386-30-8 kötött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - színháztörténet - író - 19. század - előadás
792(439)"188/194"(083.97) *** 792(100)"188/194"(083.97) *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 2574483]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2005.
Lakatos János
   Láb-jegyzet / [szerző Lakatos János]. - [S.l.] : Szerző, [2005]. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
táncművészet - mozgástan - anatómia - balett - értelmező szótár
792.82 *** 796.012 *** 611.7 *** 801.323=00=945.11
[AN 2574121]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9578 /2005.
Ádám Péter (1946-)
   Francia - magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5491-1 fűzött : 2500,- Ft
Franciaország - francia nyelv - magyar nyelv - művelődéstörténet - kétnyelvű szótár - lexikon
801.323=40=945.11 *** 804.0-318=945.11 *** 930.85(44):030
[AN 2577270]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2005.
   Approaches to Hungarian / [publ. by the] JATE. - Szeged : JATE, 1985-. - 24 cm
A közreadó neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem. - A 8. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó
ISBN 963-481-675-4
magyar nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 061.3(439-2Bp.)"200"
[AN 121876]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Papers from the Düsseldorf Conference / ed. by Christopher Piñón and Péter Siptár. - cop. 2005. - 333 p.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-8259-7 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 061.3(430-2Düsseldorf)
[AN 2574952] MARC

ANSEL
UTF-89580 /2005.
Csernókné Jezerniczky Éva
   Angol nyelvtani gyakorlókönyv : kommunikációközpontú nyelvvizsgákra készülőknek / Csernókné Jezerniczky Éva ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2005. - 117 p. ; 29 cm
ISBN 963-9558-30-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 2573568]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2005.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies és Giovanna Iannaco ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Lénárd Csilla. - Budapest : Holnap, 2005. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-214-2 kötött : 1500,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2577268]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2005.
Davies, Helen
   Kezdők héber nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Gábor Mónika ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2005. - 147 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-597-4 kötött : 1900,- Ft
héber nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=924=945.11
[AN 2577269]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2005.
Davies, Helen
   Kezdők horvát nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Szilágyi Eszter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2005. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-217-7 kötött : 1500,- Ft
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=862=945.11
[AN 2577267]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2005.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Horváth Csaba] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, 2005. - 145 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-598-2 kötött : 1900,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 2577264]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2005.
Fehérváryné Horváth Katalin
   Prepare for modern English exams : listening / Katalin Fehérváryné Horváth, Karmen Pižorn. - Budapest : Teleki L. Found. : British Council, [2005]. - 130 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7081-06-2)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2575405]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2005.
Hegyi Boglárka
   1000 Fragen 1000 Antworten : Gastronomie - Tourismus : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Hegyi Boglárka. - Székesfehérvár : Lexika, 2005. - 368 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : német gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra. - Bibliogr.: p. 368.
ISBN 963-9357-52-9 fűzött : 1575,- Ft
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - gasztronómia - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 641/642 *** 338.48
[AN 2574588]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2005.
   Idegen szavak szótára. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 78 p. ; 16 cm. - (Sulizsebkönyvek, ISSN 1787-2030)
ISBN 963-679-360-3 fűzött : ár nélkül
felső tagozat - magyar nyelv - idegen szavak szótára - oktatási segédlet
809.451.1-316.3(075.2)
[AN 2573532]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2005.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 200 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3366-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2577370]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2005.
Karsai Ervin (1936-)
   Cigány nyelv : tanuljunk cigányul : óravázlatok és feladatlapok az általános iskolai fakultatív oktatás számára / Karsai Ervin ; [rajz. Péli Ildikó, Takács Anita] ; [kiad. az Anda Romani Kultúra Alapítvány]. - Budapest : Anda Romani Kultúra Alapítvány, 2004-. - ill. ; 21 cm
ISBN 963-9013-42-0 fűzött : ár nélkül
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2574452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Cigány nyelv alapfokon. - 2004. - 320 p.
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2574458] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Cigány nyelv középfokon. - 2004. - 204 p.
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2574460] MARC

ANSEL
UTF-89590 /2005.
Kész Zoltán
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Kész Zoltán, Némethné Hock Ildikó. - 2. bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2005. - 272 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 963-9357-53-7 fűzött : 1400,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2577376]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2005.
Kovács Andrásné
   Be our guest : angol szakmai nyelvkönyv pincérek, vendéglátó eladók számára / Kovács Andrásné, Vajda Tibor ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2005. - 378 p., 8 t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-637-236-5 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátóipar - idegenforgalom - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 640.4 *** 642.6
[AN 2574337]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2005.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4949-4 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2577367]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2005.
Ladó János (1918-)
   Magyar utónévkönyv / [Ladó János] ; [átd. Bíró Ágnes]. - 9. utánny. - Budapest : Vince K., 2005, cop. 1998. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-9069-72-8 kötött : 1895,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2576812]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2005.
   Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve : bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán / [fel. szerk. S. Dávid Emese] ; [szerk. Genát Andrea et al.]. - [Budapest] : Aranyhal, [2005]. - 976 p. ; 23 cm
ISBN 963-348-088-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - nemzetiség - utónévkönyv
802/809-313.1(439) *** 316.347(=00)(439)
[AN 2574347]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2005.
Mandić, Živko
   Antroponimija i toponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj / Živko Mandić. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2005. - 384 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Croatica Hungariae, ISSN 1416-0692 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-218-838-1 fűzött : ár nélkül
magyarországi horvátok - névtan
808.62-311/-313(439.155)
[AN 2574285]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2005.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 1 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5380-7 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2577364]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2005.
Rovere-Fenati, Beatrice
Grosser Anfängerkurs - Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : olasz / Beatrice Fenate Rovere[!] ; [graf. Pia Lizzardo] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, cop. 2005. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9572-17-9 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2575133]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2005.
Szabó T. Attila (1906-1987)
   Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993-. - 25 cm
Főszerk. a 8. kötettől Vámszer Márta, a 12. kötettől Kósa Ferenc. - A 12. köt. főszerk. mtársai Fazakas Emese és Zsemlyei János, szerk.-mtársak András Zselyke et al. - Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1
ISBN 973-26-0339-9
Erdély - magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvjárás
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 36887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Szák - Táv. - 2005. - 1007 p.
ISBN 963-05-8248-1 kötött : ár nélkül
Erdély - magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvjárás
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 2575061] MARC

ANSEL
UTF-89599 /2005.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5382-3 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2577379]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9600 /2005.
   New trends in translation studies : in honour of Kinga Klaudy / ed. by Krisztina Károly and Ágota Fóris. - Budapest : Akad. K., cop. 2005. - 218 p. ; 25 cm
Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8257-0 kötött : ár nélkül
elmélet - fordítás
82.03
[AN 2574471]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9601 /2005.
   Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra : fiatal kutatók Balassi-konferenciája : Budapest, 2004. november 8-9. / szerk. Kiss Farkas Gábor. - Budapest : [ELTE BTK], 2004. - 296 p. : ill. ; 20 cm. - (Traditio renovata ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 963-463-732-9 fűzött : 1500,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - világirodalom története - reneszánsz - konferenciakiadvány
894.511(092)Balassi_B. *** 82(091)"14/16" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2575170]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2005.
Bodnár György (1927-)
   Juhász Ferenc / Bodnár György. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 190 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-190.
ISBN 963-506-624-4 kötött : 2200,- Ft
Juhász Ferenc (1928-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Juhász_F.
[AN 2571402]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2005.
Lakatos István (1920-)
   Németh László betegsége és halála ; Naplóm Németh Lászlóról : 1963-1975 ; "Gyermekeimért és érte" : fejezetek Németh Ella életéből / Lakatos István. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 88, 131, 156 p. : ill. ; 20 cm
A kötetben szereplő művek eredeti megjelenési adataival. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Németh László (1901-1975)
Németh Ella (1905-1989)
Magyarország - író - 20. század - napló - életrajz
894.511(092)Németh_L. *** 929(439)Németh_Ella
[AN 2573391]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2005.
Rideg István (1942-)
   Kévébe kötve / Rideg István. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2005. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9145-40-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2574115]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9605 /2005.
Agnello Hornby, Simonetta
La mennulara (magyar)
   A mandulaszedő / Simonetta Agnello Hornby ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-911-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2573323]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2005.
   Állatmesék hetedhét országból / Karácsonyi György illusztrációival. - Debrecen : TKK, [2005]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-5964-09-9 kötött : 1300,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2574125]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2005.
Aykol, Esmahan
Kitapçi dükkâni (magyar)
   Boszporusz Hotel / Esmahan Aykol ; [ford. Czupi Fruzsina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-60-2 fűzött : 2480,- Ft
török irodalom - bűnügyi regény
894.35-312.4=945.11
[AN 2573262]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2005.
Balzac, Honoré de
Le père Goriot (magyar)
   Goriot apó / Balzac ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Európa, 2005. - 286 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7815-7 fűzött : 750,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2576682]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2005.
Bartol, Vladimir
Alamut (magyar)
   Alamut / Vladimir Bartol ; [ford. Körtvélyessy Klára] ; [a versbetéteket Lator László ford.]. - Budapest : Európa, 2005. - 474 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7826-2 kötött : 3200,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 2573314]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2005.
Block, Lawrence
The burglar in the closet (magyar)
   A betörő, akit szekrénybe zártak / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 175 p. ; 21 cm
Megj. "Betörő a szekrényben" címmel is
ISBN 963-7118-10-1 fűzött : 1880,- Ft : 7,50 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574204]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2005.
Blume, Judy
Just as long as we're together (magyar)
   Amíg együtt a csapat / Judy Blume ; [ford. Varsányi Anna]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2005. - 314 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-499-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2574849]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2005.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Jenny Carroll. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1060291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Karambol / [ford. Szabó Mária]. - 2005. - 195 p.
ISBN 963-539-492-6 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2573331] MARC

ANSEL
UTF-89613 /2005.
Castañeda, Carlos
The active side of infinity (magyar)
   A végtelen aktív oldala / Carlos Castaneda ; [ford. Istvánfi András]. - Budapest : Püski : Új Ág, 2005. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-63-8 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2574653]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2005.
Cave, Nick
   Válogatott versek, 1984-2004 / Nick Cave ; [ford. Babiczky Tibor et al.]. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 229 p. : ill. ; 20 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 963-86785-5-0 fűzött : 2480,- Ft
ausztrál irodalom - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum
820-192.02(94)=945.11
[AN 2573305]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2005.
Cervantes Saavedra, Miguel de
Don Quijote (magyar)
   Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra ; [Győry Vilmos fordításának ... felhasználásával Benyhe János ford.] ; [Somlyó György versford.] ; [Milan Kundera előszavával] ; [Benyhe János utószavával és jegyzeteivel]. - Budapest : Európa, 2005. - 2 db ; 19 cm
Egys. cím: Don Quijote ; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. - Don Quijote (borító- és gerinccím)
ISBN 963-07-7837-8 kötött : 4600,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2573575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 738 p.
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2573577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2 köt. - 816 p.
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2573578] MARC

ANSEL
UTF-89616 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 13. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2577148]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2576778]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2005.
Coelho, Paulo
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9471-75-5)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2576774]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2005.
Creaney, Liam
   Micimackó / írta Liam Creaney ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2005. - 61 p. : ill., színes ; 30x30 cm. - (Mesetár)
ISBN 963-628-106-8 kötött : 2649,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2574641]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2005.
Darcy, Emma
The honeymoon contract (magyar)
   Családregény / Emma Darcy ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 337.)
ISBN 963-537-376-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2573546]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2005.
Dick, Philip K.
Eye in the sky (magyar)
   Figyel az ég / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-08-X fűzött : 1980,- Ft : 7,90 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574256]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2005.
Dick, Philip K.
A scanner darkly (magyar)
   Kamera által homályosan / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-12-8 fűzött : 1980,- Ft : 7,90 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574216]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2005.
Drougge, Unni
Hella Hell bekännelser (magyar)
   Fiatal fiúk dicsérete : Hella Hell vallomásai / Unni Drougge. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Dragos Erzsébet
ISBN 963-7424-09-1 fűzött : 2680,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2573377]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2005.
Dunlop, Barbara
The wish-list wife (magyar)
   Soron kívül / Barbara Dunlop ; [... ford. Acsai Roland]. Pasivadászat / Jennifer Crusie ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 2.)
Egys. cím: The wish-list wife. Manhunting
ISBN 963-537-387-2 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575370]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2005.
   A fizikusok : öt modern dráma / [ford. Czímer József et al.]. - Budapest : Európa, 2005. - 514, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Éjjeli menedékhely / Makszim Gorkij. Kurázsi mama és gyermekei / Bertolt Brecht. Az ügynök halála / Arthur Miller. A vágy villamosa / Tennessee Williams. A fizikusok / Friedrich Dürrenmatt. - Egys. cím: Na dne ; Mutter Courage und ihre Kinder ; Death of a salesman ; A streetcar named desire ; Die Physiker. - Az utószót Földényi F. László írta
ISBN 963-07-7811-4 fűzött : 950,- Ft
világirodalom - dráma
82-2=945.11
[AN 2576684]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2005.
Follett, Ken
The Modigliani scandal (magyar)
   A Modigliani-botrány / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 330 p. ; 22 cm
ISBN 963-7318-51-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2576985]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2005.
Folsom, Allan
The exile (magyar)
   Örök száműzetés / Allan Folsom ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2005]. - 668 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-36-4 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574743]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2005.
Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (magyar)
   Faust / Goethe ; [ford. Jékely Zoltán, Kálnoky László] ; [a jegyzeteket Bódi László kész.]. - Budapest : Európa, 2005. - 534 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7817-3 fűzött : 900,- Ft
német irodalom - drámai költemény
830-121=945.11
[AN 2576696]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2005.
Golding, William
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2005. - 243 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7911-0 fűzött : 750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2576674]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2005.
Golding, William
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura : regény / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2005. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7912-9 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2576827]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2005.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
Regény
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Gyilkos tánc / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - 2005. - 415 p.
ISBN 963-7118-09-8 fűzött : 1980,- Ft : 7,95 ?
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574272] MARC

ANSEL
UTF-89632 /2005.
Harris, Joanne
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005, cop. 2002. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-59-9 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2576801]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2005.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005, cop. 2001. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-60-2 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2576795]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2005.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony ; Unokabátyám sarokablaka : [három kisregény] / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Horváth Zoltán, Gergely Erzsébet, Györffy Miklós]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005]. - 231 p. ; 22 cm
Egys. cím: Der goldene Topf ; Das Fräulein von Scuderi ; Des Vetters Eckfenster. - Gerinccím: E. T. A. Hoffmann válogatott művei
ISBN 963-549-235-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - regény - elbeszélés
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 2576825]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2005.
James, Donald
The fortune teller (magyar)
   A jövendőmondó / Donald James ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-11-X fűzött : 2280,- Ft : 9,10 ?
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2574219]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2005.
Kästner, Erich
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8083-2 kötött : 1390,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2576953]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2005.
Kimpton, Diana
The pony-mad princess (magyar)
   A pónibolond hercegnő / Diana Kimpton ; ill. Lizzie Finlay ; [ford. Tóth Klára]. - [Kaposvár] : Holló, 2005-. - ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2573633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ellie a mentőcsapat élén. - [2005]. - 84 p.
ISBN 963-684-249-3 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2573634] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ellie titkos terve. - [2005]. - 87 p.
ISBN 963-684-250-7 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2573635] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ellie megoldja a rejtélyt. - [2005]. - 85 p.
ISBN 963-684-251-5 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2573637] MARC

ANSEL
UTF-89638 /2005.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7855-6 kötött : 2100,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2576783]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2005.
Lehane, Dennis
Shutter island (magyar)
   Vihar-sziget / Dennis Lehane ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-06-3 fűzött : 1980,- Ft : 7,90 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574266]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2005.
Lewis, Clive Staples
Till we have faces (magyar)
   Míg arcunk nem lesz : egy örök mítosz / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - Budapest : Harmat, cop. 2005. - 229 p. ; 23 cm
ISBN 963-9564-39-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2573376]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2005.
Mann, Thomas
Tonio Kröger (magyar)
   Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor, Sárközy György]. - Budapest : Európa, 2005. - 220, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Tonio Kröger ; Der Tod in Venedig ; Mario und der Zauberer
ISBN 963-07-7818-1 fűzött : 750,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2576681]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2005.
McDonald, Megan
Doctor Judy Moody (magyar)
   Doktor Durrbele Dorka / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2005. - 166 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 963-628-086-X kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2574170]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2005.
Meltzer, Brad
The zero game (magyar)
   Játék életre-halálra / Brad Meltzer ; [ford. Kovács Attila]. Lányok és anyák / Stephanie Gertler ; [ford. Pelle Csilla]. Pokolbéli szövetség / Larry Stillman ; Morris Goldner ... alapján ; [ford. Salamon János]. Utóirat: szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The zero game. Drifting. A match made in hell. PS, I love you
ISBN 963-9562-35-1 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2574899]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2005.
Merle, Robert
Le prince que voilà (magyar)
   Íme, a király! / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1990. - 658 p. ; 24 cm
A regényfolyam 4. kötete
ISBN 963-07-7851-3 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2577000]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2005.
Michels, Tilde
Als Gustav Bär klein war (magyar)
   Amikor Guszti maci kicsi volt / Tilde Michels ; Helga Spiess rajz. ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2005]. - 68, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesekönyv óvodásoknak)
ISBN 963-9598-23-2 kötött : 1800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2573593]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2005.
Molière
   Hat színmű / Moliere ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2005. - 419 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvény ; Kényeskedők ; Képzelt beteg ; Tudós nők ; Dandin György vagy A megcsúfolt férj ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 963-07-7819-X fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2576729]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2005.
   Novye napravleniâ i rezulʹtaty v meždunarodnyh issledovaniâh po rusistike = New directions and results in international russistics / [red. Dûla Svak]. - Budapest : M. Ruszisztikai Int., 2005. - 201 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 16.)
Novye napravleniâ i rezulʹtaty v rusistike = New directions and results in russistics (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7730-37-0 fűzött : ár nélkül
ruszisztika
882 *** 808.2 *** 008(=82)
[AN 2574824]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2005.
Orwell, George
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2005. - 131 p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-7809-2 fűzött : 680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2576675]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2005.
Reid, Michelle
A passionate marriage (magyar)
   A második igen / Michelle Reid ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 338.)
ISBN 963-537-377-5 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2573545]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2005.
Roberts, Alison
Nurse in need (magyar)
   Nyílt törés / Alison Roberts ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 280.)
ISBN 963-537-352-X fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2573547]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2005.
Roberts, Nora
The pride of Jared MacKade (magyar)
   Törvényes úton : [a MacKade fivérek] / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 351 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-442-9 fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2574710]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2005.
Ross, Jacqui
   Az Oroszlánkirály / írta Jacqui Ross ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2005. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Mesetár)
ISBN 963-628-108-4 kötött : 2649,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2574643]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2005.
Saga of the gray death legion (magyar)
   A szürke halál légió. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 963-8428-11-2
világirodalom - fantasztikus regény
82-312.9=945.11
[AN 2569399]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Zsoldoscsillag / William A. Keith ; [ford. Novák Gábor]. - 2005. - 377 p. ; 19 cm
Mercenary's star
ISBN 963-8428-02-3 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2574674] MARC

ANSEL
UTF-89654 /2005.
Salinger, Jerome David
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1964. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7913-7 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2576829]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2005.
Saylor, Steven
Catilina's riddle (magyar)
   Catilina rejtélye / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 475 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-03-9 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574258]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2005.
Saylor, Steven
The Venus throw (magyar)
   Venus kezében / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika] ; [a versbetéteket ford. Havasi Attila]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-16-0 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 ?
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2574212]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2005.
Schröder, Patricia
Liebestrouble (magyar)
   Ábrándok és kiábrándulások / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 164 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 6.)
ISBN 963-628-172-6 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2574276]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2005.
Seierstad, Åsne
Bokhandleren i Kabul (magyar)
   A kabuli könyvárus / Åsne Seierstad ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-65-3 fűzött : 2480,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2573379]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2005.
Shakespeare, William
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet ; Romeo és Júlia ; Macbeth ; III. Richárd / William Shakespeare. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005]. - 437p. ; 22 cm
Egys. cím: Hamlet, prince of Denmark ; Romeo and Juliet ; Macbeth ; Richard III. - Ford. Arany János et al. - Gerinccím: William Shakespeare válogatott művei
ISBN 963-549-234-0 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2576814]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2005.
Simon, Francesca
Horrid Henry's big bad book (magyar)
   Rosszcsont Peti iskolai rémtettei / Francesca Simon ; [Tony Ross ill.] ; [ford. Hidas Eszter és Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9307-81-5)
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2573338]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2005.
Simone, Lisette
   A Szépség és a Szörnyeteg / írta Lisette Simone ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2005. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Mesetár)
ISBN 963-628-107-6 kötött : 2649,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2574647]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2005.
Taylor, Jennifer
Life support (magyar)
   Tévésztár fekete-fehérben / Jennifer Taylor ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 281.)
ISBN 963-537-353-8 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2573548]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2005.
Winterson, Jeanette
The king of Capri (magyar)
   Capri királya / Jeanette Winterson ; Jane Ray rajz. ; [ford. Fedina Lídia]. - Budapest : General Press, [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-66-6 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2574379]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2005.
Yehôsua, Avraham B.
Šliḥẇtŵ šel ha-memŵuneh ʿal mašʾabe enŵš (magyar)
   A személyzetis küldetése / A. B. Jehosua ; [a ford. Shiri Zsuzsa, Stöckl Judit és Kőbányai János közös munkája]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 250, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-9512-17-6 kötött : 3200,- Ft
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2575218]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2005.
Zalotuha, Valerij Aleksandrovič
Musulʹmanin (magyar)
   A muzulmán / Valerij Zalotuha ; [ford. Bratka László]. - Budapest : Jaffa, 2005. - 119 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
ISBN 963-9604-03-8 fűzött : 1470,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2573393]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9666 /2005.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Cseh Tamás - Ady : [Novák János dalai] / [ill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-891-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2541185]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2005.
Átányi László (1938-)
   Indiánok leszünk őseink földjén / Átányi László. - Budapest : [Átányi L.], 2004. - 2 db ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [56] p.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569219] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 63 p.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2569221] MARC

ANSEL
UTF-89668 /2005.
Bíró András (1923-)
   Dárius Nyugaton : regény / Bíró András. - Érd : Bíróné Rosta M., 2005. - 300 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 299-300. - Számozott, dedikált példány: 300
ISBN 963-460-710-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2574732]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2005.
Bukovinszky Julianna (1944-)
   Bernáthegyi Benedek a csodadoktor / írta és rajz. Bukovinszky Julianna. - [Budapest] : Szerző, cop. 2004. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 963-460-322-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2574295]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2005.
Buzás Andor (1938-2005)
   Tengercseppnyi falu / Buzás Andor. - Budapest : Aquincum, 2005. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Napos oldal könyvek, ISSN 1787-2227)
ISBN 963-86615-2-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 2574651]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2005.
Csengeri Hajdu Sándor
   Menj, csak meg ne bánd! / Csengeri Hajdu Sándor ; [... az illusztrációk Miklosovits László munkái]. - Budapest : Móra, 2005. - 313, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8077-8 kötött : 1490,- Ft
Csengeri Hajdu Sándor
magyar irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 2574783]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2005.
Elekes Mihály (1922-1994)
   Verseim / Elekes Mihály ; [közread. a Színes Iskola Alapítvány]. - Tata : Színes Isk. Alapítvány, 2005. - [88] p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-930-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574114]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8084-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2576979]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2005.
Hajdú Ilona (1945-)
   Az én hatvan évem / Cs. Hajdú Ilona ; [grafika ... Cs. Hajdú Ilona] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2004. - VI, 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7050-11-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574894]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2005.
Horváth György
   Ég a Sziget-erdő : elbeszélések / Horváth György. - [Gyönk] : Horváth Gy., [2005]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-867-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2574416]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2005.
Ilyés János
   Történetek / Ilyés János. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2004. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86457-4-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2574100]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2005.
Jámborné Balog Tünde (1938-)
   Árapály a Vizes utcán : novellafüzér / Jámborné Balog Tünde. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 174, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-09-7 fűzött : 1900,-Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2573561]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2005.
Kardos G. György (1925-1997)
   Hová tűntek a katonák? / Kardos G. György. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1971. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2457-X kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2577146]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2005.
Károlyi Széchenyi Ilona (1898-1984)
The pendulum swings (magyar)
   Kileng az inga : egy arisztokrata festőművésznő életútja, bánatai és örömei / Károlyi Széchenyi Ilona ; [... ford. Lukács Laura]. - Budapest : Mundus, 2005. - 217 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-9501-45-X kötött : ár nélkül
Károlyi Széchenyi Ilona (1898-1984)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2573618]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2005.
Kemenes Géfin László (1937-)
   Fehérlófia 9., XCVII-CVIII : Krisztina könyve / Kemenes Géfin László. - Budapest : Kortárs, 2005. - 156 p. ; 20 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 963-9593-22-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2573552]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2005.
Király László
   Ötvenkét vers / Király László. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [32] p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574763]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2005.
Kiss Benedek (1943-)
   Októberi tücskök : korábbi és újabb versek / Kiss Benedek. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-05-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2573563]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2005.
Kiss László (1928-|)
   Auschwitzi napló = Auschwitz diary / Kiss László ; [ford. Czitrom Ádám et al.]. - [Budapest] : Lauder Kv. : Aura, cop. 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 963-217-725-8 fűzött : ár nélkül
Kiss László (1928-)
Oświęcim - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2574904]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2005.
Major Balázs
   Angyalborostyán / Major Balázs. - [Budapest] : Kasza B., [2005]. - 36 fol. ; 25 cm
ISBN 963-460-926-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574165]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-. - 20 cm. - (Márai Sándor művei)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2504655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lomha kaland : 1928-1937. - 2005. - 326, [2] p.
ISBN 963-208-917-0 v. : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2573329] MARC

ANSEL
UTF-89686 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-. - 19 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2516254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lomha kaland : 1928-1937. - 2005. - 326, [2] p.
ISBN 963-208-918-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2573328] MARC

ANSEL
UTF-89687 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 502 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-962-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2576791]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2005.
Márai Sándor (1900-1989)
   Válás Budán : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-933-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2576792]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2005.
Marsall László (1933-)
   Holnapután? : [új versek] / Marsall László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-7486-06-2 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-7486-00-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2573566]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2005.
Mészáros Mária
   Sors-játék / Mészáros Mária ; [graf. Barát József, Marsi Kata]. - Budapest : K.u.K. K., 2005. - 81, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7437-26-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574510]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2005.
   Mindörökké szerelem : antológia / [szerk. Hajdrik József] ; [előszót írta Kanizsa József]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2005. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
A Szárnyaló képzelet, ISSN 1588-5860, 2005. évi kszáma
ISBN 963-86457-3-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2563517]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2005.
Molnár Ákos (1895-1945)
   A hitehagyott : Fortunatus Imre / Molnár Ákos. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 331 p. ; 19 cm. - (Molnár Ákos művei ; 1.)
ISBN 963-9512-14-1 fűzött : 2700,- Ft
Fortunatus Imre (1495?-1526?)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2575200]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2005.
Molnár Ákos (1895-1945)
   Tizenkét lépés / Molnár Ákos. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2005. - 284 p. ; 19 cm. - (Molnár Ákos művei ; 2.)
ISBN 963-9512-15-X fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2575210]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2005.
Molnár Tamás (1955-)
   Szarháziak és Giccsmagyarok : válogatás a nemzeti sajtónak és az asztalfióknak írt publicisztikákból / Molnár Tamás. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-61-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2574625]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2005.
Müller Péter Sziámi (1951-)
   Dalszövegkönyv : összes: 1980-2005 : [URH, Kontroll, Sziámi] / Müller Péter Sziámi. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 335, [8] p. ; 21 cm + CD
ISBN 963-86785-6-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2573311]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2005.
Németh László (1901-1975)
   Írások a hipertóniáról / Németh László ; [összeáll. Németh Magda]. - Utánny. - [Budapest] : Nap, 2005. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 963-8116-78-1 kötött : 1848,- Ft
magyar irodalom - magas vérnyomás - memoár
894.511-94 *** 616.12-008.331.1(0:82-94)
[AN 2571359]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2005.
Németh Miklós Attila (1955-)
   Az én időm / Németh Miklós Attila ; [rajz. Bobály Attila]. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-60-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2574623]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2005.
Osváth László József (1960-)
   Önarckép - általad / Osváth László József. - Budapest : Pápai Nyári Színházért Alapítvány, 2005. - 147 p. ; 22 cm. - (Kilincs könyvek, ISSN 1787-212X)
ISBN 963-218-560-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2573569]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Vesztegzár a Grand Hotelben (angol)
   Quarantine in the Grand Hotel / by Jenő Rejtő ; [... transl. István Farkas]. - Budapest : Corvina, 2005. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5374-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2573325]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2005.
Seress Eszter
   Aranyasszony / Seress Eszter Enéh. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 231, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-64-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2574633]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2005.
Simon Dezső (1921-)
   Göcseji krónika / Simon Dezső. - [Becsvölgye] : Simon D., 2005. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-888-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574986]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2005.
Simor András (1938-)
   Narcissus poeticus : 16 poemas y un ensayo : 16 vers és egy tanulmány / Simor András ; [ford. David Chericián et al.]. - Budapest : Szerző, 2005. - 53, [2] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 112.)
Példányszám: 200
ISBN 963-460-831-0 fűzött : 250,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=60 *** 894.511(092)József_A.
[AN 2574234]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2005.
Sipka László
   Játsszunk együtt! : válogatott cikkek, 1987-2004 / Sipka László. - Budapest : Pytheas, 2005. - 196 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7483-71-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2573642]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2005.
Somkuti Gabriella (1929-)
   A kereső / Somkuti Gabriella. - Budapest : Masszi, 2004. - 46 p. ; 20 cm
ISBN 963-9454-55-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574646]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2005.
Soproni István
   Diogenész naplójából : aforizmák és mini maximák / Soproni István. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 202 p. ; 19 cm
ISBN 963-9454-62-1 * fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9456-21)
magyar irodalom - maxima - aforizma
894.511-84
[AN 2574638]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2005.
Szentgróthy Mária, A.
   Megjárt utak / A. Szentgróthy Mária. - Dunaharaszti : [NAP Alapítvány], 2005. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a NAP Alapítvány
ISBN 963-7050-05-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574992]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2005.
Szentgróthy Mária, A.
Művek (vál.)
   Válogatás A. Szentgróthy Mária hazafias verseiből / [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2005. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 963-7050-07-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2574993]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2005.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
Az utószót írta Hegedüs Géza
ISBN 963-14-2460-X kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2577143]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2005.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 13. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2463-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2577141]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2005.
   Szöveggyűjtemény csángó gyermekeknek / [szerk. Borsos Gyöngyi és Ferencz Éva]. - Budapest : M. Nyelv és Kultúra Nk. Társ., 2005. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.: p. 347-366.
ISBN 963-86579-3-6 fűzött : ár nélkül
Moldva - magyar irodalom - világirodalom - írás- és olvasástanítás - határon túli magyarság - csángók - szöveggyűjtemény
894.511-822(02.053.2) *** 82-822(02.053.2)=945.11 *** 372.416(498.3)(=945.11csángók)
[AN 2573653]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2005.
Tabák András (1938-)
   Az ezüst vitézségi : 7 novella egy gyermekkorról / Tabák András. - Budapest : Szerző, 2005. - 67 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 111.)
Példányszám: 300
ISBN 963-460-830-2 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2574232]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2005.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Tengerecki Pál / Tamkó Sirató Károly ; Banga Ferenc rajz. - Budapest : General Press, [2005]. - 38, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9598-24-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2575128]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2005.
Tisza Kata (1980-)
   Pesti kínálat / Tisza Kata ; [... illusztrációit ... Török Gáspár ... kész.]. - 2. kiad. - Budapest : I.A.T. K., 2005. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-218-119-0)
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 2576961]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2005.
Végh Alpár Sándor (1943-)
   Köznapló : tavasztól új tavaszig / Végh Alpár Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 963-7486-07-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 2573565]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2005.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság / Zrínyi Miklós ; [a szöveggondozás és a magyarázatok Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája]. - Budapest : Európa, 2005. - 371 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7820-3 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - eposz - röpirat
894.511-131 *** 894.511-92
[AN 2576694]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2005.
   Zsolcai verses antológia : tisztelegve József Attilának születése 100. évfordulóján. - Felsőzsolca : Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány : Ált. Művel. Közp., 2005. - 124 p. ; 21 cm
Örökség, ISSN 1588-4058 ; 4. évf. 1.sz. (2005). - Zsíros Sándor tanulmányával
Fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
Magyarország - Felsőzsolca - magyar irodalom - író - 20. század - antológia - vers
894.511-14(439-2Felsőzsolca)(082) *** 894.511(092)József_A.
[AN 2563524]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9717 /2005.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la vie des enfants (magyar)
   Nézd, milyen a gyerekek élete! / Émilie Beaumont, Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ill. Isabelle Rognoni [et al.] ; [ford. Márkus Andrea]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-197-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2576830]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2005.
Fahrzeuge (magyar)
   Járművek. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Fűzögetős könyv)
ISBN 963-628-190-4 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573613]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2005.
   Merre lehet? : [tájékozódást fejlesztő feladatok kicsiknek] / [szerk. Vígh Hajnalka] ; [ill. Varga Zsigmond, Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31cm. - (Pöttöm, ISSN 1786-822X)
ISBN 963-7818-31-6 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2575392]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2005.
Powell, Richard
This little bunny (magyar)
   Ez a nyuszika / [írta Richard Powell] ; [rajz. Peter Curry]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 963-11-8035-2 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573400]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2005.
Powell, Richard
This little doggy (magyar)
   Ez a kutyuska / [írta Richard Powell] ; [ill. Peter Curry]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 963-11-8034-4 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573399]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2005.
Powell, Richard
This little fishy (magyar)
   Ez a halacska / [írta Richard Powell] ; [rajz. Peter Curry]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 963-11-8033-6 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573396]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2005.
Powell, Richard
This little lamb (magyar)
   Ez a bárányka / [írta Richard Powell] ; [ill. Peter Curry]. - [Budapest] : Móra, cop. 2004. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 963-11-8032-8 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573395]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2005.
Tierkinder (magyar)
   Állatkölykök. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Fűzögetős könyv)
ISBN 963-628-191-2 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573612]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2005.
Vígh Hajnalka
   Állatok a közelünkben : [első képeskönyvem a háziállatokról] / [írta és szerk. Vígh Hajnalka] ; [ill. Nagy Attila, Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pöttöm, ISSN 1786-822X)
ISBN 963-7818-32-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2573639]
MARC

ANSEL
UTF-8