MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 9. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:42:07
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9726 /2005.
   Magyar könyvészet 1921-1944 [elektronikus dok.] : betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal / szerk. Komjáthy Miklósné, Kertész Gyula, Kégli Ferenc ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Szöveg. - Budapest : OSZK : Arcanum, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-09-4 műanyag tokban : ár nélkül
Magyarország - nemzeti bibliográfia - 20. század - elektronikus dokumentum
015(439)"192/194"
[AN 2577600]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9727 /2005.
Jászberényi József (1972-)
   A magyarországi szabadkőművesség története / Jászberényi József. - [Budapest] : PrintXBudavár, cop. 2005. - 167 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-86545-7-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(439)(091)
[AN 2576807]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9728 /2005.
   Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből, 1952-2002 / [szerk. Antal Miklós et al.] ; [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2004-. - ill. ; 25 cm
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - könyvtártörténet
026/027(439.161)(091)
[AN 2575845]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Közkönyvtárak. - 2004. - 734 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7281-51-7 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - könyvtártörténet - közkönyvtár
027.5(439.161)(091)
[AN 2575848] MARC

ANSEL
UTF-89729 /2005.
   Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, 1975-2005 / [szerk. T. Wágner Zita, Kelemen Lajos] ; [kiad. a Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2005. - 65, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9286-10-9 fűzött : ár nélkül
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár). Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
Kaposvár - könyvtártörténet - képzőművészet - magyar irodalom - antológia
027.4(439-2Kaposvár)(091) *** 73/76(100) *** 894.511-822
[AN 2576339]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9730 /2005.
Balázs Géza (1959-)
   Médiaismeret : sajtó, rádió, televízió, internet / Balázs Géza, Szayly József, Szilágyi Árpád ; [közread. a] Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. - Budapest : DUE, 2005. - 137 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-218-681-8 fűzött : ár nélkül
médiaismeret - fogalmazástechnika - újságírás - tankönyv
070(078) *** 791.9.096/.097.01(078) *** 82.085 *** 659.3(078)
[AN 2576288]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2005.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Hír-érték : konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban / Bethlenfalvy Gábor, Szőnyi Szilárd. - Budapest : IGEN K., 2005. - 126 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-218-335-5 fűzött : ár nélkül
újságíró - tankönyv
070(078)
[AN 2576197]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2005.
Domokos Lajos
   Press & PR : a médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alapjai / Domokos Lajos. - 5. átdolg. kiad. - Budapest : Domokos Press & Pr Kft., 2005. - 482 p. : ill. ; 23 cm. - (Teleschola könyvek, ISSN 1218-9316)
Bibliogr.: p. 479-482.
ISBN 963-85440-2-3 fűzött : 5990,- Ft
újságírás - kommunikációtudomány - tankönyv
070(078) *** 659.3(078) *** 316.77(078)
[AN 2577117]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9733 /2005.
   "A démonok köztünk vannak" : a Szkeptikusok X. Országos Konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye : A Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár, 2004. november 13. / [szerk. Pintér András és Trupka Zoltán] ; [fotók Trupka Zoltán, Várhegyi Péter]. - Székesfehérvár : A Szabadműv. Háza : KJF, 2005. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabadművelődési fóliánsok, ISSN 1787-2707 ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9558-34-6 fűzött : ár nélkül
áltudomány - hamisítás - konferenciakiadvány
001.97 *** 001 *** 5 *** 082 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2576302]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2005.
Kalydi György
   Arcképek a magyar tudománytörténetből / Kalydi György. - Győr : [Magánkiad.], 2005. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-460-652-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tudós - természettudomány - találmány - művelődéstörténet - életrajz
001(439)(092) *** 5(439)(092) *** 930.85(439) *** 001.894
[AN 2576448]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2005.
   A természet ritkaságai : a Heves Megyei Múzeumi Szervezet gyöngyösi Mátra Múzeumának gyűjteményéből / [a kiállítás anyagát összeáll. Fehér Béla et al.]. - Gyöngyös : Mátra Múz., 2005. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást az egri Dobó István Vármúzeumban 2005. jún. 2. és 2006. febr. 28. között tartották. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Gyöngyös - természettudomány - múzeum - múzeumi katalógus
5 *** 069(439-2Gyöngyös)(036)
[AN 2575938]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9736 /2005.
Gawain, Shakti
Creative visualization (magyar)
   A teremtő képzelet : alkotó vizualizáció / Shakti Gawain ; [ford. Dobos Mária]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2005. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-859-X fűzött : 2290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2576665]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2005.
   A hét főbűn : a Névtelen Szellem tanítása alapján Ágnes médium útján. - [Budapest] : Magánkiad., 2005. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-811-6 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2576204]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2005.
Orban, Peter
Kursbuch Astrologie (magyar)
   Az asztrológia tankönyve : bevezetés a Symbolon-asztrológia világába / Peter Orban ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-68-2 kötött : 3500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2576660]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2005.
Prophet, Elizabeth Clare
Creative abundance (magyar)
   Kreatív bőség : kulcsok a szellemi és anyagi bőség megteremtéséhez / Elizabeth Clare Prophet, Mark L. Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 146 p. ; 16 cm
Gerinccím: Kreatív jólét
ISBN 963-528-843-3 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2575701]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2005.
Prophet, Elizabeth Clare
Karma and reincarnation (magyar)
   Túllépni a múlton, átalakítani a jövőt : hogyan befolyásolható a reinkarnáció és a karma? / Elisabeth Clare Prophet, Patricia R. Spadaro ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 333 p. ; 16 cm
ISBN 963-528-842-5 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2575695]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2005.
Roberts, Jane
The "unknown" reality (magyar)
   Az "ismeretlen" valóság / Jane Roberts ; Robert F. Butts jegyzeteivel ; [ford. Nemesi Nikoletta]. - Budapest : Tetraweb Solutions, 2005-. - 24 cm. - (Seth-könyv)
ezoterika
133
[AN 2576278]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - XXXIX, 333 p.
ISBN 963-218-706-7 fűzött : 2390,- Ft
ezoterika
133
[AN 2576279] MARC

ANSEL
UTF-89742 /2005.
Virtue, Doreen
Archangels and ascended masters (magyar)
   Arkangyalok és felemelkedett mesterek : [kézikönyv az istenségekkel való együttműködéshez] / Doreen Virtue ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-761-5 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2579314]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2005.
Walsch, Neale Donald
Tomorrow's god (magyar)
   A Holnap Istene / Neale Donald Walsch ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-852-2 fűzött : 2890,- Ft
ezoterika - utópia
133.25 *** 304.9
[AN 2576181]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2005.
Webster, Richard
Michael (magyar)
   Mihály arkangyal : kérj útmutatást és védelmet! / Richard Webster ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-855-7 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus - angyal
133 *** 235.1
[AN 2576262]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9745 /2005.
   The current status and future objectives of research and development in the areas of environmental conservation and water affairs / [ed. Tamás Kölcsei, Gábor Sindelyes] ; [publ. by the] Ministry of Environment and Water, Ministry of Education. - Budapest : Min. of Environment and Water : Min. of Education, 2004. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-214-973-4 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - vízgazdálkodás - hidrológia
504 *** 556 *** 626/627
[AN 2577447]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2005.
Nemzeti környezetvédelmi program, 2003-2008 (angol)
   National environmental programme, 2003-2008 / [transl. by Judit Galló, Erika Szomor, Erzsébet Wurdits] ; [publ. by the Ministry of Environment and Water]. - Budapest : Min. of Environmental and Water, 2004. - 172 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-3-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelem - ezredforduló
504.03(439)
[AN 2577438]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2005.
   Tizenöt év a természet megőrzéséért : a Magyar Természetvédők Szövetsége 15 éve és ennek tükrében a hazai környezetvédő mozgalom fejlődése / [szerk. Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek] ; [... közrem. Barna Tamás et al.]. - Budapest : MTSZ, 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-218-602-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Természetvédők Szövetsége
Magyarország - környezetvédelem - egyesület - civil mozgalom - történeti feldolgozás
504.06(439) *** 061.2(439)(091)
[AN 2576250]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9748 /2005.
Kreps, David M.
Game theory and economic modelling (magyar)
   Játékelmélet és közgazdasági modellezés / David M. Kreps ; [ford. Reiff Ádám]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 217 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 963-19-5522-2 fűzött : 2500,- Ft
játékelmélet - gazdaságtan
519.83 *** 330
[AN 2576838]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2005.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, cop. 2005. - 478 p. ; 19 cm
ISBN 963-9534-24-2 kötött : 3990,- Ft
differenciálegyenlet - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
517.9(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 2576889]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9750 /2005.
   Communication in chemistry in Europe, across borders and across generations : proceedings of the 4th International Conference on History of Chemistry : Budapest, September 3-7, 2003 / ed. by Éva Vámos ; [org., publ. by the] Hungarian Chemical Society. - Budapest : Hungarian Chemical Society, 2005-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9319-52-X fűzött : ár nélkül
kémiatörténet - konferenciakiadvány
54(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2577561]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2005. - 116 p.
ISBN 963-9319-53-8
Európa - kémiatörténet - konferenciakiadvány
54(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2577563] MARC

ANSEL
UTF-89751 /2005.
Djerassi, Carl
The pill, pygmy chimps, and Degas' horse (magyar)
   A tabletta : a fogamzásgátlás atyjának önéletrajza / Carl Djerassi ; [ford. Borbély Ágnes] ; [az előszót írta ... Klein Sándor]. - Budapest : Edge 2000, 2005. - 397 p. : ill. ; 22 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-86450-8-3 kötött : 2800,- Ft
Djerassi, Carl
Egyesült Államok - vegyész - 20. század - ezredforduló - fogamzásgátló - memoár
54(73)(092)Djerassi_C.(0:82-94) *** 615.256.2
[AN 2577548]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2005.
International Conference on Total Reflection X-ray Fluorescence Analysis and Related Methods (11.) (2005) (Budapest)
   11th International Conference on Total Reflection X-ray Fluroescence Analysis and Related Methods : Budapest, ... 18-22 Sep, 2005 : book of proceedings / ed. by Gyula Záray and Mihály Óvári ; [org., publ. by the] Eötvös University. - [Budapest] : Eötvös Univ., [2005]. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-463-798-1 fűzött : ár nélkül
fluoreszcencia - spektroszkópia - röntgensugaras spektroszkópia - konferenciakiadvány
543.426 *** 543.422.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2577560]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2005.
Szakáll Sándor (1953-)
   Ásványrendszertan / Szakáll Sándor ; [... ábrákat kész. Fehér Béla]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2005. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-661-670-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-672-1)
ásványtan - egyetemi tankönyv
549(075.8)
[AN 2576149]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9754 /2005.
Csermely Péter (1958-)
   A rejtett hálózatok ereje : mi segíti a világ stabilitását? / Csermely Péter. - Budapest : Vince K., 2005. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 329-360.
ISBN 963-9552-64-X kötött : 2995,- Ft
élő szervezet - alkalmazkodás - társadalmi kapcsolat - civilizáció
573.7 *** 316.47 *** 008 *** 575.826 *** 316.3
[AN 2577200]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2005.
Hanga Zoltán
   Budapest Zoo : állatkerti útmutató / [szöveg Hanga Zoltán] ; [képek Bagosi Zoltán ...] ; [közread. a] Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : Főv. Állat- és Növénykert, 2005. - 112 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 963-218-639-7 fűzött : ár nélkül
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
Budapest - állatkert - útmutató
59.006(439-2Bp.)(036)
[AN 2576373]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2005.
   Ízeltlábúak : [képes ismerkedés az ízeltlábúak csodálatos világával] / [szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 30, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-27-8 kötött : ár nélkül
ízeltlábú - gyermekkönyv
595.2(02.053.2)
[AN 2575816]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2005.
Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia (7.) (2005) (Budapest)
   VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia : Budapesti Corvinus Egyetem, ... 2005. július 5-6. : összefoglalók / a konferencia szervezője Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék ; társszervezők Nemzetközi Biometriai Társaság (IBS) Magyar Csoport [etc.]. - Budapest : Penkala Bt., [2005]. - 53 p. ; 30 cm
ISBN 963-218-733-4 fűzött : ár nélkül
biometria - konferenciakiadvány
57.087.1 *** 51-76 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2576331]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2005.
The Usborne illustrated encyclopedia : the natural world (magyar)
   Park - Usborne képes élővilág / [ford. Villányi Péter]. - 4. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2005. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-530-422-6 kötött : 2900,- Ft
fauna - flóra - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 58(02.053.2)
[AN 2576994]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9759 /2005.
Bertrand, Pierre-Michel
Histoire des gauchers (magyar)
   Balkezesnek lenni : bűn vagy erény? / Pierre-Michel Bertrand ; [ford. Domokos Katalin]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 197 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9471-81-X kötött : 2480,- Ft
balkezesség - művelődéstörténet
159.943.75 *** 930.85(100)
[AN 2576839]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2005.
Brachfeld Olivér (1908-1975)
Els sentiments d'inferioritat en l'individu i en el grup (magyar)
   Az egyén és a csoport kisebbértékűség-érzése / Brachfeld Olivér ; [ford. és vál. Csorba János] ; [a szöveget gond. Bárány László]. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2002 [!2005]. - 97 p. ; 24 cm. - (Individuálpszichológiai könyvtár, ISSN 1588-5151 ; 1.)
ISBN 963-9220-86-8 fűzött : ár nélkül
komplexus - mélylélektan
616.89-008.444.1
[AN 2575247]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2005.
Dahlke, Rüdiger
Fasten Sie sich gesund (magyar)
   Böjtölj az egészségedért! / Ruediger Dahlke ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-853-0 fűzött : 2290,- Ft
diéta
613.24
[AN 2576667]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2005.
Gawande, Atul
Complications (magyar)
   A gyógyítás útvesztői : egy sebész feljegyzései egy tökéletlen tudományról / Atul Gawande ; [ford. Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2005. - 287 p. ; 22 cm. - (Orvosok írják, ISSN 1786-917X)
ISBN 963-9563-64-1 kötött : 2290,- Ft
orvostudomány - memoár
61(0:82-94)
[AN 2575677]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2005.
Kets de Vries, Manfred
The happiness equation (magyar)
   A boldogság egyenlete : töprengések a boldogságról és a sikerről / Manfred Kets de Vries ; [ford. Csák János] ; [a verseket ... Körmendi Ágnes ford.]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2005. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-208-973-1 kötött : 1990,- Ft
boldogság - siker - életvezetés
613.865 *** 159.942
[AN 2576256]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2005.
   Módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához / [... kidolgozásában részt vett Bíróné Ősz Julianna et al.] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Környezetfejlesztési Intézet. - [Budapest] : Közép- és Kelet Európai Környezetfejleszt. Int., 2005. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116. - Példányszám: 600
ISBN 963-218-561-7 fűzött : ár nélkül
katasztrófavédelem - veszélyes anyag - útmutató
614.8(439)(036) *** 355.58 *** 620.26
[AN 2577226]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2005.
   Népegészségügyi onkológiai szűrések : minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató / szerk. Döbrössy Lajos ; [közread. az] Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. - [Budapest] : ÁNTSZ, 2005. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 3000
ISBN 963-218-597-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közegészségügy - rákbetegség - szűrővizsgálat
616-07 *** 616-006-084 *** 364.444(439)
[AN 2577147]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2005.
   Nephrology, hypertension, dialysis, transplantation : Budapest Nephrology School / Thomas E. Andreoli, Eberhard Ritz, László Rosivall ; auth. T. E. Andreoli et al. - Budapest : Hung. Kidney Found., cop. 2005. - 610 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A rendezvényt 2005. aug. 25-30. között a budapesti Semmelweis Egyetemen tartották a Magyar Vese-Alapítvány rendezésében. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-832-2 kötött : ár nélkül
vesebetegség - magas vérnyomás - konferenciakiadvány
616.61 *** 616.12-008.331.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2576802]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2005.
Néző István (1963-)
   A kisvárdai tűzoltóság krónikája / Néző István ; [kiad. a Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság]. - Kisvárda : Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2005. - 166 p., [4] t. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 963-218-499-8 kötött : ár nélkül
Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Kisvárda - tűzoltóság - szakterületi történelem
614.842.83(439-2Kisvárda)(091)
[AN 2576189]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2005.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Öngyógyítás : az emberi test csodája : a rák gyógyítása / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2005. - 88 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 963-7040-09-9 fűzött : 2000,- Ft
természetgyógyászat - rákbetegség
616-006.04 *** 615.89
[AN 2575462]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2005.
Pestessy József (1933-)
   Barangolás Traumatológiában / Pestessy József. - [Budapest] : Pestessy J., 2005. - 497 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 431-442. - Példányszám: 300
ISBN 963-460-814-0 fűzött : ár nélkül
Budapest - Magyarország - traumatológia - kórház - orvos - életrajz - történeti feldolgozás - kronológia
617 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 61(439)(091) *** 61(439)(092)
[AN 2575908]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2005.
Stelzl, Diethard
Heilen mit kosmischen Symbolen (magyar)
   Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal a gyakorlatban / Diethard Stelzl ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2005. - 283 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-50-X kötött : 3900,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133
[AN 2576655]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2005.
Strachowitz, Michael
Das alltägliche Gift (magyar)
   Mindennapi méreg, avagy A siker ellenségei / Michael Strachowitz ; [ford. Tarpai Zoltán és Kőszegi Péter]. - Budapest : Sebesvíz 4 Kft., 2005. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
siker - életvezetés - üzleti élet
613.865 *** 65.013
[AN 2576270]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2005.
Szilágyi Attila
   A szívinfarktus megelőzésének lehetőségei / Szilágyi Attila. - Nyíregyháza : Napfény Életmód és Közművel. Egyes., 2005. - 24 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 11.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-219-022-X fűzött : ár nélkül
szívinfarktus - megelőzés
616.127-005.8-084
[AN 2576837]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2005.
Vígh Béla (1932-)
   Szisztémás anatómia : rendszeres orvosi bonctan / Vígh Béla. - Budapest : Alliter, 2005. - 420 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-204-739-7 kötött : ár nélkül
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2576836]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9774 /2005.
   Csodálatos technika : [képes ismerkedés napjaink technikai eszközeivel] / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Kerékgyártó Lajos et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-34-0 kötött : ár nélkül
technika - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 2576826]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2005.
Horváth Szilvia
   A megújuló energiaforrások támogatása szabályozásának kialakulása az Európai Unióban / Horváth Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 34 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - energiagazdálkodás - állami támogatás
620.9 *** 338.246.027(4-62) *** 504.03
[AN 2576130]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2005.
   Új utak a mezőgazdaságban : az energetikai célú növénytermesztés lehetősége az Alföldön / [szerk. Gonczlik Andrea, Kazai Zsolt, Kőrös Gábor] ; [közread. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Energia Klub Környezetvédelmi Egyes., 2005. - 62 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-362-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - természetes energiaforrás - nyersanyag-hasznosítás - növénytermesztés - támogatás
620.91 *** 620.21 *** 63(439) *** 339.96(4-62)
[AN 2575824]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9777 /2005.
   Adobe After Effects 6.5 & Encore DVD 1.5 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2005. - 546 p. : ill. ; 26 cm + DVD-ROM
A ford. az "Adobe After Effects 6.0" és az "Adobe Encore DVD" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-86472-4-8 fűzött : 6090,- Ft
számítógépes grafika - DVD
519.688 *** 681.3.019 *** 681.327.28 *** 681.327.68
[AN 2576323]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2005.
Nógrádi László (1960-)
   PC táv oktató program [elektronikus dok.] / Nógrádi László. - Interaktív multimédia. - Győr : Nógrádi PC Suli, [2005]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Minimális: Win 95; médialejátszó; Word for Windows 8.0 (97); PowerPoint 8.0 (97); MS Internet Explorer vagy más böngésző; Outlook, Outlook Express vagy más levelező
Műanyag tokban : ár nélkül
számítástechnika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 2577634]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-42-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator
[AN 2580743]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (6.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-43-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator
[AN 2580736]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-44-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator
[AN 2580738]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-45-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Adobe_Illustrator
[AN 2580747]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (18 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-38-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2580756]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-39-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2580753]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (6.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-40-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2580759]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-41-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2580763]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-9496-32-4
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2580773]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (7.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-14-9
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2580768]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-17-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580713]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-18-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580711]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-19-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580706]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-20-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580721]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-21-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580709]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-22-X
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580715]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-23-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580719]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.0 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-24-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580730]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-25-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580729]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2005.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader 6.0. - Bibliogr.
ISBN 963-7062-26-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2580723]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2005.
Starkné Werner Ágnes
   Mesterséges intelligencia / Starkné Werner Ágnes. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2004 [!2005]. - 320, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [321-322].
ISBN 963-9495-32-8 fűzött : ár nélkül
mesterséges intelligencia - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8) *** 165.0.001.572(075.8)
[AN 2575241]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2005.
   Tanulj velünk!. - Budapest : Computer Books, 2005-. - 24 cm
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2575830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Számítástechnikai ismeretek gyakorlati felhasználóknak / [szerzők Czenky Márta et al.]. - 2005. - XIII, 467 p. : ill.
Bibliogr.: p. 455-458.
ISBN 963-618-334-1 fűzött : ár nélkül
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2575831] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9801 /2005.
Eder, Barbara
Pflanzenöl als Kraftstoff (magyar)
   A növényolaj mint hajtóanyag / Barbara Eder, Franz Eder ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-[104].
ISBN 963-7418-58-X fűzött : 2998,- Ft
növényi olaj - biológiai energia - üzemanyag
665.3 *** 620.95
[AN 2576700]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2005.
Interfaces'05 (2005) (Sopron)
   Interfaces'05 : achieving excellence by technological innovation : September 15 - 17, 2005, Sopron... : proceedings / ed. by A. Kovács ; [közread. az MKE]. - [Budapest] : MKE, [2005]. - XVI, 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9319-50-3 fűzött : ár nélkül
vegyipar - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2577400]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2005.
   Üzemi szintű tápanyagmérleg számítási praktikum : üzemi tápanyagmérlegek számításának alapelvei és módszerei / szerk. Németh Tamás, Magyar Marianna ; [... szerzői Árendás Tamás et al.] ; [közread. az] MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA TAKI, 2005. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-218-383-5 fűzött : ár nélkül
takarmány - agrokémia - tápanyag
661.15 *** 631.811 *** 636.085.2
[AN 2576686]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9804 /2005.
   Épületek teherhordó szerkezetei : aktuális szerkezeti megoldások tervezőknek, kivitelezőknek : [jogi előírások, műszaki követelmények, részletrajzok, statikai számítások] / szerk. Fernezelyi Sándor, Matuscsák Tamás. - Budapest : Dashöfer, 2005. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 32 cm + CD-ROM
Lezárva: 2005. máj.
ISBN 963-9313-36-X fűzetlen : ár nélkül
épületszerkezet - teherhordó szerkezet
624.07 *** 624.04
[AN 2576196]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2005.
   Másodlagos nyersanyagok az útépítésben / [szerk. Gáspár László] ; [szerzők Boromisza Tibor et al.] ; [közread. az Ihu Kht.]. - [Budapest] : Ihu Kht., cop. 2005. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-218-976-0 kötött : 2000,- Ft
útépítő anyag - ipari hulladék - hulladékfeldolgozás
625.7/.8 *** 691 *** 628.4.038
[AN 2576438]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9806 /2005.
Bancsi Péter
   Nagy Audi könyv / Bancsi Péter, Bíró Imre ; [közrem. B. Borza Tünde et al.]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 224 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Lezárva: 2003. nov. 15.
ISBN 963-86188-3-3 kötött : ár nélkül
Audi-Aktiengesellschaft (Ingolstadt)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Audi
[AN 2575800]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2005.
Bancsi Péter
   Nagy BMW könyv : [75 éves a BMW autómárka] : [a Bayerische Motoren Werke AG története] / Bancsi Péter, Bancsi Gábor, Bíró Imre ; [közrem. Gál Edina et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 224 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Lezárva: 2004. ápr. 18.
ISBN 963-9581-00-3 kötött : ár nélkül
Bayerische Motoren-Werke (München)
Németország - személygépkocsi - motorkerékpár - vállalat
629.118.6 *** 629.114.6 *** 061.5(430)BMW
[AN 2575796]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2005.
Bancsi Péter
   Nagy Ford könyv : [1903-2003, a Ford száz éve] / Bancsi Péter, Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Lezárva: 2003. márc. 31.
ISBN 963-86188-8-4 kötött : 6500,- Ft
Ford Motor Company
Egyesült Államok - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(73)Ford
[AN 2575690]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2005.
Bancsi Péter
   Nagy Mercedes-Benz könyv / Bancsi Péter, Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 224 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Lezárva: 2003. júl. 31.
ISBN 963-86188-9-2 kötött : 6900,- Ft
DaimlerChrysler AG (Stuttgart)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Mercedes-Benz
[AN 2575784]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2005.
Bancsi Péter
   Nagy Opel könyv / Bancsi Péter, Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2005]. - 224 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Lezárva: 2003. aug. 31.
ISBN 963-86188-5-X * kötött : 6900,- Ft (hibás ISBN 963-96188-5-X)
Adam-Opel-Aktiengesellschaft (Rüsselsheim)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Opel
[AN 2575791]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2005.
   Caelus kikötője : Ferihegy 1. terminál helyreállítása = The harbour of Caelus : the reconstruction of Ferihegy Airport Terminal I. / Fehérvári Zoltán [et al.]. - Szentendre : Art-is Kft., 2005. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-218-877-2 kötött : ár nélkül
Budapest - repülőtér
656.71(439-2Bp.)
[AN 2576230]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2005.
Dekoster, J.
Cycling: the way ahead for towns and cities (magyar)
   Kerékpározás, a jövő útja kis- és nagyvárosok számára / [J. Dekoster, U. Schollaert] ; [közread. az] Európai Bizottság Környezeti[!Környezetvédelmi] Főigazgatóság ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 60 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-86641-1-8 fűzött : ár nélkül
kerékpáros közlekedés - környezetvédelem
656.18 *** 504.06
[AN 2577369]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2005.
Sárosi György
   Ellenőrző kérdések a veszélyes áruk közúti szállítását végző járművezetők vizsgájához : ADR / [... írták Sárosi György, Takács Péter] ; [közread. a] Közlekedési Főfelügyelet. - 3. átd. kiad. - Budapest : Közlek. Főfelügyelet, 2005. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Lezárva: 2005. ápr.
ISBN 963-218-082-8 fűzött : ár nélkül
teherszállítás - veszélyes anyag - járművezetés - példatár
656.073.436(076) *** 656.13.052(076)
[AN 2575237]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2005.
Schollaert, U.
Kids on the move (magyar)
   Közlekedő gyermekek / [szöveg, szerk. U. Schollaert] ; [közread. az] Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 59, [2] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 51-59.
ISBN 963-86641-0-X fűzött : ár nélkül
közlekedés - gyermek - környezetvédelem
656 *** 364.65-053.2/.6 *** 504.06
[AN 2577546]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9815 /2005.
Beck, Peter
Aquarien-ABC (magyar)
   Akvárium-ABC : ötletek kezdőknek / Peter Beck ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005, cop. 1999. - 72 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-24-9 fűzött : ár nélkül
akvarisztika
639.34
[AN 2575309]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2005.
Dér Zoltán
   A vadászgörény / Dér Zoltán ; [fotók Dér Annemone]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005, cop. 2002. - 103 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-9391-33-6 fűzött : ár nélkül
kisállattenyésztés - görény
636.934 *** 639.1.081.3
[AN 2575304]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2005.
Figeczky Gábor
   A legeltetéses állattartás szerepe és helyzete napjainkban / [írta Figeczky Gábor és Székelyhidi Tamás] ; szerk. Figeczky Gábor. - Budapest : WWF Mo., 2004. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 24.)
Bibliogr.: p. 32.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - legelőgazdálkodás
636.084.22/.23 *** 631.585(439)
[AN 2576711]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2005.
Fraser, Jacqueline
The American Staffordshire terrier (magyar)
   Az amerikai staffordshire terrier / Jacqueline Fraser ; [ford. Tóth Csaba]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2005. - 145 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
ISBN 963-7314-26-1 kötött : ár nélkül
kutyatartás
636.7
[AN 2575379]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2005.
Fráter Erzsébet
   Szép magyar kertek : botanikus kertek, arborétumok, kastélyok / Fráter Erzsébet, Kósa Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 150 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 963-09-4608-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - botanikus kert - kert
712.3/.7(439) *** 58.006(439)
[AN 2576982]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2005.
Horváth Csaba
   Győrfi János (1905-1966) élete és munkássága / Horváth Csaba, Varga Ferenc. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2005. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 18.[!19.])
Fűzött : ár nélkül
Győrfi János (1905-1966)
Magyarország - erdész - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz
630(439)(092)Győrfi_J. *** 012Győrfi_J.
[AN 2575862]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2005.
   Növényházi dísznövények termesztése / szerk. Schmidt Gábor ; [írta Boróczky Mihály et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 2002. - 672 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 963-286-236-8 kötött : ár nélkül
dísznövény - növényház - növénytermesztés
635.9 *** 631.544
[AN 2579363]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2005.
Siroki Zoltán (1906-1987)
   Díszmadarak a lakásban / Siroki Zoltán ; [... kieg. Gere Géza] ; [a színes táblák Csépe Magdolna akvarelljei]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 294 p., 32 t. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 963-286-218-X kötött : ár nélkül
állattartás - díszmadár
636.68
[AN 2575421]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2005.
   A talajtan és agrokémia története a Georgikon Karon / Debreczeni Béláné [et al.]. - Keszthely : [VE GMK], 2004. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 17.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9096-95-4 fűzött : ár nélkül
Veszprémi Egyetem. Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely)
Keszthely - egyetem - tanszék - talajtan - szakbibliográfia
631.4:016 *** 378.663(439-2Keszthely).096:013
[AN 2577504]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2005.
   A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon / szerk. Exner Tamás és Máthé László ; [írta Bartha Dénes et al.]. - Budapest : WWF Mo., 2004. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 23.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - természetvédelem - erdősítés
630*23(439) *** 504.73(4-62)
[AN 2576320]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9825 /2005.
Ambrus Gizella
   Ízes Erdély / Ambrus Gizella, Kútvölgyi Mihály. - Budapest : Timp, 2005. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-86678-4-2 kötött : ár nélkül
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2576683]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2005.
Koerner, András
A taste of the past (magyar)
   Kóstoló a múltból : egy XIX. századi magyar zsidó háziasszony mindennapjai és konyhája / Körner András ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Anikó]. - Budapest : Vince K., 2005. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-425.
ISBN 963-9552-65-8 kötött : 3595,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - étkezési szokás - angol irodalom - zsidóság - szakácskönyv - memoár
641.568(=924)(439)(083.12) *** 642 *** 820-94=945.11
[AN 2577196]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2005.
   Újbudai ízek : ételreceptek nem csak újbudaiaknak / [... szerk. Gyurcsó Gyuláné] ; [mtársak Ambrusné Szalai Katalin et al.] ; [fotók Révész Mariann] ; [a XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ kiadványa]. - Újbuda : XI. Ker. PSZK, 2005. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2576280]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9828 /2005.
Ibn Daud Abraham ben David Halevi
Haʾȩmẇnåh haråmåh (magyar)
   A magasztos hit / Ábrahám ibn Dá'ud ; [ford. Kohn Zoltán] ; [... átd. ... Balázs Gábor]. - Budapest : Logos, 2004. - 198 p. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 6.)
Bibliogr.: p. 187-194.
ISBN 963-8159-17-0 fűzött : 3000,- Ft
filozófia - zsidó vallásfilozófia
1(=924) *** 296.1
[AN 2576253]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2005.
Merleau-Ponty, Maurice
Éloge de la philosophie (magyar)
   A filozófia dicsérete / Maurice Merleau-Ponty ; [ford. Sajó Sándor]. - Budapest : Európa, 2005. - 379 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7310-4 fűzött : 1800,- Ft
Franciaország - filozófus - fenomenológia - 20. század
1(44)Merleau-Ponty,_M. *** 165.62
[AN 2576645]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2005.
Rakonczai János
   A kartezianizmus és a magyar politikai közgondolkodás / Rakonczai János. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 732-743. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 39.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - politikai eszme - filozófia - 17. század - 18. század
1(44)Descartes,_R. *** 1(100)"16/17" *** 32.001(439)
[AN 2576099]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9831 /2005.
   "Akik az igazságra oktattak sokakat..." : a 65 éves Rózsa Huba köszöntése / szerk. Fodor György és Tarjányi Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Rózsa Huba műveinek bibliográfiája: p. 437-442.
ISBN 963-361-693-X fűzött : ár nélkül
kereszténység - bibliamagyarázat - emlékkönyv
23/28 *** 22.07
[AN 2575792]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2005.
Augustinus Aurelius
De civitate Dei (magyar)
   Isten városáról / Szent Ágoston ; ford. Földváry Antal. - Budapest : Kairosz, 2005-. - 21 cm
A borítófedélen és gerincen párhuzamos címként: De civitate Dei
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2575983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., I-V. könyv. - 2005. - 406 p.
ISBN 963-7510-11-7 kötött : 3950,- Ft
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2575984] MARC

ANSEL
UTF-89833 /2005.
Dohányos János (1882-19??)
   Hol van megírva? : segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához : bibliai egyezményes szövegtár : vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez / ... kész. Dohányos János. - Utánny. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - XV, 299 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M.O.B. Kvny., 1916
ISBN 963-7369-05-8 fűzött : ár nélkül
Biblia
konkordanciajegyzék
22.03
[AN 2575425]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2005.
Erdélyi László
   Élnek-e halottaink? : feltámadunk / Erdélyi László. - 3. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 29, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9577-08-1 fűzött : 410,- Ft
eschatologia
236
[AN 2575401]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2005.
Fekete Károly (1930-)
   Hunyadi Ferenc igehirdetése / Fekete Károly ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : DRHE, 2005. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-50-X kötött : ár nélkül
Hunyadi Ferenc (1743-1795)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 18. század - prédikáció
252 *** 284.2(439)(092)Hunyadi_F.
[AN 2577490]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2005.
Fogassy Judit (1949-)
   A szentmise katekézise : munkafüzet / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 122 p. : ill. ; 30 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953)
ISBN 963-361-703-0 fűzött : 850,- Ft
katekizmus - gyermekkönyv
264(02.053.2) *** 238.1(02.053.2)
[AN 2577238]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2005.
Gyürki László (1932-)
   Batthyány Boldog László / Gyürki László ; [fotók Jámbori Tamás]. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 12.)
ISBN 963-86836-5-1 fűzött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - szent - orvos - századforduló - 20. század - életrajz
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 2575656]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2005.
Hagin, Kenneth E.
Baptism in the Holy Spirit (magyar)
   A Szent Szellem keresztség : az ígéret beteljesedésében élni = Baptism in the Holy Spirit / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyh., 2005. - 99 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 22.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-7303-04-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2575670]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2005.
Hagin, Kenneth E.
Exceedingly growing faith (magyar)
   Egyre növekvő hit / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyh., 2005. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 21.)
ISBN 963-86409-7-9 fűzött : ár nélkül
vallás
234.2
[AN 2575669]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2005.
Jeszenszky Zsigmond
   Mária énekel / Jeszenszky Zsigmond. - [Budapest] : Szt. István Társ., [2005]. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-700-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2575774]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2005.
Köblös József
   A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején / [a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a forrásokat vál. és szerk.] Köblös József. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2005. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 8.)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-86550-1-1 fűzött : ár nélkül
Pápa - református egyház - ellenreformáció - 18. század - helytörténet - levéltári irat - történelmi forrás
284.2(439-2Pápa)"171"(093) *** 943.9-2Pápa"171"(093) *** 930.253.2(439-2Pápa)
[AN 2576840]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2005.
Kreppold, Guido
Krisen - Wendezeiten im Leben (magyar)
   A válságok - életünk fordulópontjai / Guido Kreppold ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2004. - 80 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 41.)
ISBN 963-9226-37-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2577389]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2005.
   The long arm of papal authority : late medieval Christian peripheries and their communication with the Holy See / ed. by Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen, Kirsi Salonen. - 2. rev. ed. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, cop. 2005. - 192 p. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7326-06-5 fűzött : ár nélkül
pápaság - kereszténység - középkor
262.13"10/14" *** 23/28"10/14"
[AN 2575404]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2005.
Losonczi Léna (1943-)
   A hűség jutalma / Losonczi Léna ; [...az illusztrációt kész. Képiró Ágnes] ; [kiad. a] Mátészalkai Művészetbarát Egyesület. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., [2005]. - 90 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-218-875-6 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2577255]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2005.
Louf, André
Inspelen op genade (magyar)
   Gyengeség és kegyelem / André Louf ; [ford. Szita Bánk]. - Pannonhalma : Bencés K., 2004. - 184 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 40.)
A ford. az "Au gré de sa grâce" (Paris : Desclée de Brouwer, 1989) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9226-36-X fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 2577384]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2005.
Main, John
Word into silence (magyar)
   Szótól a csendig : a keresztény meditáció / John Main ; [ford. Karacs Ágnes]. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 128 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 42.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-43-2 fűzött : ár nélkül
meditáció
248.143.2
[AN 2575855]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2005.
Morneau, Roger J.
A trip into the supernatural (magyar)
   Játék a tűzzel / Roger J. Morneau ; [ford. Varga Dániel]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2004. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 963-9577-15-4 fűzött : ár nélkül
sátánizmus
235.2
[AN 2575400]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2005.
Ötvös László (1930-)
   A három magyar biblia népszerűsítése : tanulmányok, visszhangok, dokumentumok / [Ötvös László]. - Debrecen : Doctorok Collégiuma Irod. Szekció, 2005. - 344 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 69.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám összesen: 900, ebből számozott: 100. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-218-607-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - bibliakutatás - művelődéstörténet
22.04=945.11 *** 22=03 *** 930.85(439)
[AN 2575683]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2005.
Prince, Derek
Promised land (magyar)
   Az ígéret földje : Isten igéje és Izrael nemzete / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2005. - 229, [7] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [235-236].
ISBN 963-9617-02-4 fűzött : ár nélkül
Izrael - zsidó vallás - történelem
296 *** 956.94
[AN 2576356]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2005.
Szigeti György
   Naparcú Buddha : a zen szellemisége és gyakorlata / [ford., írta, szerk. vál., ...] Szigeti György. - [Budapest] : A Tan Kapuja : Vizsom, [2005]. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Paradigma könyvek (keretcím). - Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-86513-2-6 fűzött : ár nélkül
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 2575667]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2005.
Teres Ágoston (1931-)
   "Nagy jel az égen" : az újjáéledő Rózsafüzér : új meditációk II. János Pál pápa apostoli leveléhez / Teres Ágoston. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 111 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9554-24-3 fűzött : 400,- Ft
János Pál (pápa), II.
rózsafüzér - lelkigyakorlat - pápa - 20. század - ezredforduló
262.131.22János_Pál,_II. *** 248.158 *** 242
[AN 2575243]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2005.
Varga Zsigmond (ifj.) (1919-1945)
   Non videri, sed esse : válogatott írások / ifj. Varga Zsigmond ; szerk. Fekete Károly ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : DRHE, 2005. - 143 p., VIII t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-49-6 fűzött : ár nélkül
teológia
2
[AN 2577492]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2005.
White, Ellen Gould
Thoughts from the Mount of Blessing (magyar)
   Gondolatok a Hegyi beszédről / Ellen Gould White ; [ford. Bánfiné Roóz Magdolna]. - 7. jav. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-9577-27-8 fűzött : ár nélkül
evangélium - bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2575399]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2005.
Zsebedics József
   A kapuvári egyház története : részletek ; A gartai egyház története : részletek / Zsebedics József. - [Győr] : Hazánk, [2005]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7586-87-3 fűzött : ár nélkül
Római Katolikus Plébánia (Kapuvár)
Római Katolikus Plébánia (Garta)
Garta - Kapuvár - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Kapuvár)(091) *** 282(439-2Garta)(091)
[AN 2576422]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9855 /2005.
Fekete Gyula (1922-)
   A jövő megrablása / Fekete Gyula. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 48 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 8.)
ISBN 963-9354-43-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - népességfogyás
314.83(439)
[AN 2576068]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2005.
Freedman, David
Statistics (magyar)
   Statisztika / David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves ; [a karikatúrákat Dana Fradon kész.]. - Budapest : Typotex, 2005. - 809 p. : ill. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban, ISSN 1787-3584)
Ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9548-63-4 fűzött : 6000,- Ft
statisztika - matematikai statisztika - tankönyv
316 *** 311(078) *** 519.22(078)
[AN 2576689]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2005.
Knothe, Hans-Georg
   Zur Frage einer Schollenbindung der in Marcianus D. 30, 112 pr. genannten inquilini / Hans-Georg Knothe. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p.228-259. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - parasztság - öröklési jog
316.343.64(37)(094) *** 347.6(37)
[AN 2575999]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2005.
Pokol Béla (1950-)
   Contribution to the comparison of the theories of Bourdieu and Luhmann / Béla Pokol. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 716-730. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 38.)
Bibliogr.: p. 729. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Franciaország - Németország - tudós - szociológia - 20. század - szociológiai funkcionalizmus
316(44)(092)Bourdieu,_P. *** 316(430)(092)Luhmann,_N. *** 316.258 *** 316.26
[AN 2576096]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2005.
Techet Mária
   Túlélési kézikönyv elvált anyáknak / Techet Mária. - [Budapest] : Ár&ás Bt., [2005]. - 159 p. ; 19 cm. - (Pipacs könyvek)
ISBN 963-212-598-3 fűzött : 1580,- Ft
anya - válás - humoreszk
316.37-058.836-055.2(0:82-7)
[AN 2575664]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9860 /2005.
Bársony János
   Vrana mámi mesél : roma népismeret az általános iskolák 1-4. osztálya számára / írta és szerk. Bársony János és Daróczi Ágnes ; [ill. Bari Károly és Kállai Henrik]. - Budapest : SuliNova, 2005. - 176 p. : ill., színes ; 28 cm + CD-ROM
Magyar és cigány nyelven
ISBN 963-86820-0-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - cigány irodalom - néprajz - cigányság - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - antológia
398(=914.99)(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2) *** 891.499-822.02=945.11 *** 894.511-14.02(02.053.2)(082)=914.99
[AN 2576272]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2005.
   Györkönyi viseletek = Die Jerkinger Tracht / [a szerkesztői munkát végezték Bock Zsuzsanna, Krausz Jánosné, Kuti Imréné] ; [fényképeket kész. Rónai Gábor] ; [közread. a] Györkönyi Hagyományőrző Egyesület. - [Györköny] : Györkönyi Hagyományőrző Egyes., 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Györköny - viselettörténet - népviselet - magyarországi németek - nemzetiség
391(=30)(439-2Györköny)
[AN 2575888]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2005.
Schmidt Éva (1948-2002)
   Jelentések Szibériából / [Schmidt Éva] ; [szerk. Sipos Mária]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : Néprajzi Kutint., 2005. - 171 p. ; 24 cm. - (Schmidt Éva könyvtár ; 1.)
ISBN 963-9074-36-5 fűzött : ár nélkül
Szibéria - néprajz - hantik - manysik - hanti nyelv - manysi nyelv - obi-ugor nyelv
39(=945.12/.13)(571.1/.5) *** 809.451.2 *** 809.451.3
[AN 2576284]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2005.
Verebélyi Kincső (1945-)
   Minden napok, jeles napok : hétköznapok és ünnepek a népszokások tükrében / Verebélyi Kincső. - Budapest : Timp, 2005. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-212.
ISBN 963-86678-7-7 kötött : 2400,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 2576386]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9864 /2005.
Blazovich László (1943-)
   Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon / Blazovich László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 510-526. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 27.)
Bibliogr.: p. 523-525. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - autonómia - erdélyi szászok - nemzetiség
323.17(=30)(439.21) *** 342.25(439.21)(=30)
[AN 2576045]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2005.
Csikós György (1928-)
   Harminchárom nap a siralomházban : tanúja voltam a világ legboldogabb, legszebb és legszabadabb országában lévő kényszermunkatáborok valóságának / Csikós György. - Budapest : Canada-Transatlantic, 2005. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-85635-2-4 fűzött : ár nélkül
Csikós György (1928-)
Szovjetunió - állami terror - 1945 utáni időszak - memoár
323.282(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2576017]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2005.
Csiszár Ádám
   A nemzetek együttélésének kérdése Erdély országgyűlésein, 1790-1849 / Csiszár Ádám. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány, 2005. - 126, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Erdély-történeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 5.)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-218-700-8 fűzött : ár nélkül
Erdély - belpolitika - nemzetiségi kérdés - országgyűlés - erdélyi szászok - románok - 18. század - 19. század
328(439.21)"1790/1848" *** 323(439.21)(=945.11)"1790/1848" *** 943.921"1790/1848" *** 323.15(=30)(439.21)"1790/1848" *** 323.15(=590)(439.21)"1790/1848"
[AN 2576583]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2005.
Fukuyama, Francis
State-building (magyar)
   Államépítés : kormányzás és világrend a 21. században / Francis Fukuyama ; [ford. Kitta Gergely]. - Budapest : Századvég, 2005. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-175.
ISBN 963-7340-12-2 kötött : 3150,- Ft
államelmélet - centralizáció - globalizáció - ezredforduló - 21. század
321.01 *** 342.25 *** 339.9(100)
[AN 2577543]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2005.
Heka László
   A horvátok és az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc / Heka László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 38 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Horvátország - magyarországi horvátok - nemzetiségi kérdés - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelem
323.15(=862)(439)"1848/1849" *** 316.347(=862)(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849" *** 949.713"1848/1849"
[AN 2576128]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2005.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Kádár és kora / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., [2005]. - 200, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-39-1 fűzött : 980,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - Kádár-korszak
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2574886]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2005.
Merényi Zsuzsa, L. (1925-1990)
   Útirajzok : Merényi Schuller Zsuzsa : Bergen-Belsen, 1944-1945 / szerk. Várnai Vera ; előszót írta Lőrinc László. - [Budapest] : Tárogató, 2005. - [10], 32, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9063-67-3 fűzött : ár nélkül
Merényi Zsuzsa, L. (1925-1990)
Magyarország - holokauszt - gyermekrajz
323.12(=924)(439)"1944/1945"(084.11) *** 741-053.2
[AN 2575973]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2005.
Révész Béla
   Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez / Révész Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 137 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - titkosszolgálat - állambiztonság
327.84(439)
[AN 2576140]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2005.
Rozs András
   A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Baranya megyei és Pécs városi iratainak repertóriuma, 1944-1948 / a bev. tanulmányt írta, szerk., a regesztákat kész., a forrásokat vál. Rozs András. - Pécs : BML, 2005. - 448 p. ; 24 cm. - (A Baranya Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1587-351X ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8100-55-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Kommunista Párt
Szociáldemokrata Párt
Magyarország - párt - 20. század - levéltári repertórium - történelmi forrás
329(439)MKP"194"(093.2) *** 329(439)SzDP"194"(093.2) *** 930.253(439-2Pécs)(083.8) *** 930.253.2
[AN 2575672]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2005.
   Sancti Stephani regis primi Hungariae libellus de institutione morum sive Admonitio spiritualis = Szent István : Erkölcstanító könyvecske avagy Intelmek / textum edendum curavit, apparatu critico et translatione instruxit Ladislaus Havas. - Debrecini : [Kossuth Egy. K.], 2004-. - 24 cm
Gerinccím: Sancti Stephani libellus = Szt. István intelmek
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - latin irodalom - maxima - államelmélet - 11. század - kétnyelvű dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84.02(439)=945.11
[AN 2576266]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2004. - CIII, 51, [32] p. : ill. - (Agatha. Series Latina, ISSN 1787-1441 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - latin irodalom - államelmélet - maxima - 11. század - kétnyelvű dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84.02(439)=945.11
[AN 2576271] MARC

ANSEL
UTF-89874 /2005.
Varga Albert (1935-)
   Rab voltam a Hortobágyon : Árkustanya, 1950-1953 / Varga Albert ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Szántó Mihály]. - Budapest : Timp, 2005. - 282 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86678-8-5 kötött : 2800,- Ft
Varga Albert (1935-)
Hortobágy - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 2576670]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2005.
   Von der Idee zum Konvent : eine interdisziplinäre Betrachtung des europäischen Integrationsprozesses / hrsg. von Jürgen Dieringer, Stefan Okruch. - [Budapest] : Andrássy Gy. Deutschsprachige Univ. Bp., [2005]. - 274 p. ; 23 cm. - (Andrássy Schriftenreihe, ISSN 1589-5629 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86527-5-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2576717]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2005.
Webster, Nesta H.
Secret societies and subversive movements (magyar)
   Titkos társaságok és felforgató mozgalmak / Nesta H. Webster ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2005. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-61-1 kötött : ár nélkül
diverzió - titkos társaság - történeti feldolgozás
327.88(100)(091) *** 061.236(100)(091)
[AN 2576679]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9877 /2005.
   Anno 1930 / [szerk. Nagy Emese, Tommy R. Fischoff]. - [Budapest] : Futuranno, cop. 2005. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm + DVD. - (Anno)
A mellékletben a Kék angyal c. film Dietrich, Marlene főszereplésével, Von Sternberg, Josef rendezésében
ISBN 963-218-017-8 kötött : 3990,- Ft
Németország - művelődéstörténet - 20. század - filmművészet - játékfilm
930.85(100)"193" *** 791.43(430)"193"
[AN 2577135]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2005.
Bingham, Jane
Medieval world (magyar)
   A középkor világa / Jane Bingham ; szerk. Fiona Chandler ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-684-242-6 kötött : ár nélkül
világtörténelem - középkor - gyermekkönyv
930.9"04/14"(02.053.2)
[AN 2577450]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2005.
Cseplák György
   Árulkodó ujjnyomok : vallatóra fogott kőkori cserepek / Cseplák György. - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2005. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 963-9214-66-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - régészet - rézkorszak - kőkorszak
903"631/634"(439) *** 903"636"(439)
[AN 2577408]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2005.
   Epigraphica. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-472-541-4 *
epigráfia
930.271(3)
[AN 802865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque : papers of the 4th Hungarian Epigraphic Roundtable, 1st Rumanian-Hungarian Epigraphic Roundtable : Sarmizegetusa, October 24-26, 2003 / György Németh, Ioan Piso ed. - 2004. - 274 p. : ill. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 11.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-867-7 fűzött : ár nélkül
Dacia - Pannonia - epigráfia - konferenciakiadvány
930.271(398.6) *** 930.271(398.2) *** 061.3(498.4-2Várhely)
[AN 2576832] MARC

ANSEL
UTF-89881 /2005.
Gyürki László (1932-)
   Coreth Mária Terézia : Dr. Batthyány-Strattmann László hitvese / Gyürki László ; [fotók Jámbori Tamás]. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 13.)
ISBN 963-86836-6-X fűzött : ár nélkül
Batthyányné Coreth Mária (1874-1951)
Magyarország - arisztokrácia - századforduló - 20. század - életrajz
929(439)Coreth_M._T.
[AN 2575658]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2005.
Heka László
   Szerbia állam- és jogtörténete / Heka László. - Szeged : Bába, 2005. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-241. és a jegyzetekben
ISBN 963-7337-38-5 fűzött : ár nélkül
Szerbia - Jugoszlávia - Vajdaság - történelem - állam - politika
949.71 *** 949.711 *** 943.92-13 *** 323(497.1)"192" *** 342.5(497.1)(091)
[AN 2569237]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2005.
Jones, Terry
Terry Jones' medieval lives (magyar)
   Könnyed középkor / Terry Jones és Alan Ereira ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-549-228-6 kötött : 3990,- Ft
Anglia - művelődéstörténet - történelem - középkor
930.85(410)"10/15" *** 941.0"10/15"
[AN 2576707]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2005.
Jósa Judit
   Görögök / [írta Jósa Judit] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem Kv., 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Legendás népek)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-237-149-6)
művelődéstörténet - ókori Görögország - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2)
[AN 2576917]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2005.
   Kalaznó / szerk. Bodnár Katalin ; [kiad. Kalaznó Község Önkormányzata]. - Kalaznó : Önkormányzat, 2005. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45-48. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-218-254-5 fűzött : ár nélkül
Kalaznó - Bukovina - helytörténet - helyismeret - betelepítés - székelyek - felvidéki magyarság
943.9(439-2Kalaznó) *** 908.439-2Kalaznó *** 325.1/.2(439-2Kalaznó)
[AN 2575820]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2005.
Károlyi Mária
   Napszülöttek : Savaria földjének ősi kultúrái a rómaiak előtt : ancient cultures of Savaria before the Romans / Károlyi Mária. - Szombathely : Delta Univerzál, 2004. - 254, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-254. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-216-075-4 fűzött : ár nélkül
Szombathely - őskor - régészet
903(439-2Szombathely)
[AN 2576446]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2005.
   Kincsek a város alatt : Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004 : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban : 2005. május 27 - augusztus 20. = Treasures under the city : survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989-2004 : temporary exhibition at the Budapest History Museum, 27 May - 20 August 2005 / [... szerk. Zsidi Paula] ; [ford. Alice M. Choyke et al.]. - Budapest : BTM, 2005. - 208 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 197-208.
ISBN 963-9340-49-9 kötött : ár nélkül
Budapest - Aquincum - régészet - lelet - kiállítási katalógus
903/904(439-2Bp.) *** 904(398.6-2Aquincum) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2575857]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2005.
Koltai András (1970-)
   Batthyány I. Ádám, 1610-1659 / Koltai András. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 9.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-86836-2-7 fűzött : ár nélkül
Batthyány Ádám (1610-1659)
Magyarország - arisztokrácia - történelmi személy - 17. század - életrajz
929(439)Batthyány_Á.
[AN 2575650]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2005.
Kondicsné Kovács Éva
   Batthyány Fülöp, 1781-1870 / Kondicsné Kovács Éva. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 11.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-86836-4-3 fűzött : ár nélkül
Batthyány Fülöp (1781-1870)
Magyarország - arisztokrácia - történelmi személy - 19. század - életrajz
929(439)Batthyány_F.
[AN 2575653]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2005.
Laki Ildikó
   Jelképhasználat : nemzeti, önkormányzati és európai uniós jelképek a települési önkormányzatokban / [Laki Ildikó, Malkovics Tibor]. - Budapest : Raabe, 2005. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - állami szimbólum - helyi önkormányzat - zászló - címer
929.9(439) *** 929.9(4-62) *** 929.7(4-62) *** 929.7(439) *** 352(439) *** 003.62
[AN 2575898]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2005.
Lukács Béla (1947-)
   Titkok a múltból / Lukács Béla. - Debrecen : TKK, [2005]. - 93, [2] p. : ill. ; 29 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-596-409-9)
művelődéstörténet - híres ember
929(100)(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2576977]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2005.
   Magyar múlt - magyar jövő : ["Novákfalva" Millenniumi Emlékpark és Üdülőfalu] : [faluismertető] / [... szerk. Bakay Kornél] ; [a fényképeket kész. Bakay Kornél et al.]. - Velem-Novákfalva Üdülőfalu : Novák és Novák Kereskedőház, [2005]. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [61].
Fűzött : ár nélkül
Velem - magyar történelem - magyar őstörténet - vármegye - helyismeret
930.8(=945.11) *** 943.9"08/09" *** 943.9-35 *** 908.439-2Velem
[AN 2575885]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2005.
Móricz Péter
   Batthyány Lajos, 1696-1765 / Móricz Péter ; [fotók Jámbori Tamás et al.]. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 10.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-86836-3-5 fűzött : ár nélkül
Batthyány Lajos (1696-1765)
Magyarország - politikus - 18. század
943.9(092)Batthyány_L. *** 943.9"170"
[AN 2575652]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2005.
Nagy László János
   Aranylótusz : [jin lian] / Nagy László János. - Debrecen : Fábián Bt., 2004. - 88 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-86420-2-5 fűzött : ár nélkül
Kína - művelődéstörténet - nő - láb - torzítás
930.85(510) *** 391.92-055.2 *** 617.585/.588
[AN 2577594]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2005.
Nagy Zoltán
   A Batthyány kastély évszázados kincsei : szellemi kalandozások országnagyjaink meghagyott javai között / Nagy Zoltán. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 7.)
A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban 2005. aug. 19-én megnyitott kiállítás ismertetője. - Bibliogr.: p. 36.
ISBN 963-86836-0-0 fűzött : ár nélkül
Batthyány család
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - kiállítási katalógus
929.52(439)Batthyány *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 2575645]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2005.
   A Nagykunság európai értékei : konferenciakötet / [... szerk. ... Ducza Lajos]. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány [etc.], 2005. - 96 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 14.)
A 2004. máj. 8-9-én Kisújszálláson a Nagykunsági Népfőiskola etc. által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-218-900-0 fűzött : ár nélkül
Nagykunság - helytörténet - konferenciakiadvány
943.9Nagykunság *** 061.3(439-2Kisújszállás)
[AN 2575680]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2005.
Novák Veronika (1954-)
   A szlovákiai levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig és 1938-1945 között / Novák Veronika. - Budapest : BFL, 2004-. - 28 cm
ISBN 963-7323-51-1
Szlovákia - magyar történelem - levéltári irat - fondjegyzék
930.253(437.6)(083.8) *** 943.9
[AN 2576714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szlovák Nemzeti Levéltár, Selmecbánya Állami Központi Bányalevéltár, Biccsei Állami Levéltár és fióklevéltárai, Nyitrai Állami Levéltár és fióklevéltárai, Pozsonyi Állami Levéltár és fióklevéltárai, Pozsonyi Fővárosi Levéltár / [mtársak. Bukovszky László, Gál Margit]. - 2004. - 525 p. - (A Kárpát-medence levéltári forrásai. I., Fond- és állagjegyzékek ; 1.)
ISBN 963-7323-52-X fűzött : ár nélkül
Szlovákia - magyar történelem - levéltári irat - fondjegyzék
930.253(437.6)(083.8) *** 943.9
[AN 2576715] MARC

ANSEL
UTF-89898 /2005.
Örsi Julianna (1950-)
   Kötöny népe : a kunok történelmi üzenete a mának : kiállításvezető / [... írta és szerk.] Örsi Julianna. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig. ; Túrkeve : Finta Múz. : Túrkevei Kult. Egyes., 2005. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 5.)
ISBN 963-86540-7-4 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - nemzettörténelem - kunok - múzeumi katalógus
930.8(=943.46) *** 943.9 *** 069(439-2Túrkeve)
[AN 2576956]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2005.
Papp Gézáné Klébl Ágnes
   Dél-Pest és környéke a középkorban / Papp Gézáné Klébl Ágnes. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat, 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Soroksári könyvek, ISSN 1418-6683)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-546-2 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - helytörténet
943.915.3"08/15"
[AN 2575372]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2005.
Pavlov, Plamen
   A bolgárok rövid története : a kezdetektől napjainkig / Plamen Pavlov, Jordan Janev ; [ford. Csíkhelyi Lenke] ; [közread. a] Cédrus Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Alapítvány : Napkút K., 2005. - 151 p., [12] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-8478-00-4 fűzött : 2790,- Ft
Bulgária - bolgárok - történelem
949.72
[AN 2576242]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2005.
Sípos Erzsébet
   Kultúrák kialakulása Mezopotámiában és a Kárpát-medencében ; Dél-mezopotámiai városok / Sípos Erzsébet. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-165, 213.
ISBN 963-9354-40-6 fűzött : ár nélkül
Mezopotámia - magyar őstörténet - történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 935.8(089.3)
[AN 2576265]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2005.
   Studia professoris - professor studiorum : tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára / szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2005. - 411 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Érszegi Géza műveinek bibliográfiája: p. 391-411.
ISBN 963-631-173-0 kötött : ár nélkül
magyar történelem - középkor - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9"09/15" *** 012Érszegi_G.
[AN 2577124]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2005.
Szabadi István
   A protestáns Batthyányiak / Szabadi István. - Körmend : Önkormányzat, 2005. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 8.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-86836-1-9 fűzött : ár nélkül
Batthyány család
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - protestantizmus - 16. század - 17. század
929.52(439)Batthyány *** 284
[AN 2575649]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2005.
Great civilizations (magyar)
   Nagy civilizációk : ősi társadalmak és kultúrák : az emberiség képes története / összeáll. Göran Burenhult ; [ford. Antoni Csaba, Dezső Tamás, Szuhay Havas Ervin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 463 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-09-4746-3 kötött : 8990,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció
930.85(100)
[AN 2577469]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9905 /2005.
Baktay Ervin (1890-1963)
   A világ tetején : Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat-Tibetbe / Baktay Ervin. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 372 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9578-56-8 kötött : 3200,- Ft
Tibet - helyismeret - felfedező utazás - tibeti buddhizmus - útleírás
908.515 *** 894.511-992 *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 294.321(515)
[AN 2576672]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2005.
   Building Rurban Relations : deliverable 2 : Hungarian report / András Csite [et al.] ; [publ. by the] Hungary Institute for Political Sciences. - Budapest : Inst. for Political Sciences HAS, 2004. - 72 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 963-7372-07-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7372-08-3)
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - idegenforgalom
911.37(439) *** 338.48(439) *** 332.1(439)
[AN 2576296]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2005.
Dupcsik Csaba (1964-)
   A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században / Dupcsik Csaba ; [a térképeket kész. Sebők László] ; kiad. a Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2005. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 963-7081-08-9 kötött : ár nélkül
Balkán - Magyarország - politikai földrajz - nemzettudat - 19. század - 20. század
908.497 *** 316.63(439)"18/19"
[AN 2576695]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2005.
   Együttműködés a területfejlesztésben : konzorcium a civil önkormányzati együttműködésért a Dél-dunántúli régióban / [közread. a] Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont [etc.]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Regionális Forrásközp., [2005]. - 53 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Dél-Dunántúl - területfejlesztés - civil társadalom - önkormányzat - együttműködés
911.37(439.11) *** 352(439.11) *** 334.012.46(439.11) *** 061.2(439.11) *** 332.1(439.11)
[AN 2577295]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2005.
Gründel, Alexandra
Türkische Mittelmeerküste (magyar)
   Török tengerpart / ... Alexandra Gründel írta ... ; [közrem.] Susanne Güsten és Thomas Seibert ... - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-13-5341-9 fűzött : 1990,- Ft
Törökország - útikönyv
915.60(262.2)(036)
[AN 2575455]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2005.
Huszár János (1924-)
   Múltidéző történetek Pápáról : honismereti olvasókönyv / írta és szerk. Huszár János. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2005. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 2.)
ISBN 963-86580-4-5 fűzött : ár nélkül
Pápa - helytörténet - helyismeret
908.439-2Pápa *** 943.9-2Pápa
[AN 2576818]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2005.
Juhász László (1933-)
   Ausztria magyar emlékei / Juhász László. - Lakitelek : Antológia, 2005. - 279 p., XXIV t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 963-9354-41-4 fűzött : ár nélkül
Ausztria - Magyarország - helyismeret - magyarság - művelődéstörténet
908.436 *** 908.439 *** 930.85(436) *** 930.85(439)
[AN 2576187]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2005.
Korniss Péter (1937-)
Fényes Magyarország (angol)
   Bright and splendid Hungary / [photographs] Péter Korniss ; text written by György Miklós Száraz ; [transl. by Hajnalka Radics]. - Budapest : Helikon, 2005. - 203 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-208-888-3 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2579944]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2005.
Korniss Péter (1937-)
Szentendre (angol)
   Szentendre : a town set in time / [photos Kornis Péter] ; [text Stojan Vujičić] ; [transl. by Chris Sullivan]. - 2. pint. - [Budapest] : [Corvina], 2005. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-13-5447-4 fűzött : 1480,- Ft
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2575029]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2005.
Kósa Judit, N. (1966-)
   A régi budapesti zsidónegyed / [szöveg N. Kósa Judit] ; [képek Baric Imre et al.]. - [Budapest] : Corvina, [2005]. - [32] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5422-9 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - útikönyv
914.39-2Bp.VII.(036) *** 930.85(439-2Bp.)(=924) *** 316.347(=924)(439-2Bp.)
[AN 2577404]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2005.
Kósa Judit, N. (1966-)
A régi budapesti zsidónegyed (angol)
   The old Jewish quarter of Budapest / [text Judit N. Kósa] ; [transl. Susan Sullivan] ; [phot. Imre Baric et al.]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2005. - [32] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5423-7 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - útikönyv
914.39-2Bp.VII.(036) *** 316.347(=924)(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)(=924)
[AN 2577407]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2005.
Kósa Judit, N. (1966-)
A régi budapesti zsidónegyed (német)
   Das alte Budapester Judenviertel / [text Judit N. Kósa] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [fotos Imre Baric et al.]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2005. - [32] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5424-5 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - útikönyv
914.39-2Bp.VII.(036) *** 316.347(=924)(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)(=924)
[AN 2577409]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2005.
Látnivalók Magyarországon (angol)
   Out and about in Hungary / [chief ed. Katalin Pálfy] ; [execut. ed. Erzsébet Körtvélyesi] ; [authors Gyula Bedécs et al.] ; [transl. Matthew Palmer]. - 2. updated ed. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 708 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9490-39-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2579446]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2005.
Látnivalók Magyarországon (német)
   Zu Gast in Ungarn / [Chefred. Katalin Pálfy] ; [verantw. Red. Erzsébet Körtvélyesi] ; [Autoren Gyula Bedécs et al.] ; [Übers. György Ifju et al.]. - 2. Aufl. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 712 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9490-38-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2579523]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2005.
   Magyarországi hadi térképek a XVI. századtól a II. világháborúig / [a kiállítás anyagát vál., a katalógust kész. Jankó Annamária et. al.]. - Budapest : [Hadtört. Int. és Múz.], [2005]. - 23 p. : ill., színes, térk. ; 17x24 cm
Rend., közread. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - A kiállítást 2005. júl. 21 - szept. 15. között tartották. - Borítócím: Magyarországi hadi térképek kiállytása a XVI. századtól a II. világháborúig. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonai térképészet - térkép - kiállítási katalógus
912(439)"15/19" *** 355.47(439)"15/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2575937]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2005.
Palin, Michael
Around the world in 80 days (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Michael Palin ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 234 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9526-83-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - országismeret - útleírás
908.100(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 2576305]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2005.
Sós Judit
   Szlovákia : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2003 [!2005]. - 298, [13] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-443-9)
Szlovákia - útikönyv
914.376(036)
[AN 2575427]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2005.
Szinte Gábor (1928-)
Séták Velence és Firenze titkai körül (új kiadása)
   Velence és Firenze titkai : Itália kezdőknek és halandóknak / Szinte Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86785-2-6 kötött : 2980,- Ft
Firenze - Velence (Olaszország) - útleírás
910.4(45-2Venezia) *** 910.4(45-2Firenze)
[AN 2575423]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2005.
   Városrehabilitáció és társadalom : tanulmánykötet / szerk. Egedy Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Földrajztud. Kut. Int., 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9545-08-2 fűzött : ár nélkül
településtervezés - város
911.375
[AN 2575969]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2005.
Wiedermann Gábor
   Nekem szülőfalum / Wiedermann Gábor. - [S.l.] : Wiedermann G., [2005]-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Páty - helyismeret
908.439-2Páty
[AN 2576211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az eltévedt falu, Páty ; Gyökértelenül. - cop. 2005. - 63, 7 p.
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
Páty - helyismeret - helyi önkormányzat - rendszerváltás - gazdasági helyzet
908.439-2Páty *** 352.073.5(439-2Páty)"199" *** 308(439-2Páty)"199"
[AN 2576213] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9925 /2005.
Babják Ildikó (1976-)
   A büntető igazságszolgáltatás sajátosságai a germán népek korai szokásjogában / Babják Ildikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 12-20. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
germánok - szokásjog - büntetőjog
340.141(363) *** 343
[AN 2576328]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2005.
Bajánházy István (1969-)
   A crimenek Titus Livius művében / Bajánházy István. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 22-37. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 2.)
Bibliogr.: p. 35. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Livius, Titus
római jog - büntetőjog - hazaárulás - emberölés
343.322(37) *** 343.37(37) *** 343.61(37)
[AN 2576332]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2005.
Balogh Elemér (1958-)
   Régi-új jogelvek a reformkori magyar büntetőjogban / Balogh Elemér. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 482-489. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - 19. század
343(439)"18"
[AN 2576042]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2005.
Bató Szilvia
   A magzatelhajtás Békés vármegye törvényszéke előtt, 1790-1847 / Bató Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 30 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Békés (vármegye) - magzatelhajtás - 19. század
343.621(439.175)"179/184"
[AN 2576108]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2005.
Benedek Ferenc (1926-)
   A felbujtó és a bűnsegéd a római büntetőjog forrásaiban / Benedek Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 46-61. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - büntetőjog - bűncselekmény
343.237(37)
[AN 2576334]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2005.
Benke József
   Emptio spei / Benke József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 64-86. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
adásvétel - gazdasági jog - római jog
347.451(37)
[AN 2576335]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2005.
Besenyei Lajos (1937-)
   Az öröklési jogunk vitatható kérdései / Besenyei Lajos. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 492-508. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - öröklési jog
347.65/.68(439)
[AN 2576043]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2005.
Bessenyő András
   Kauf unbestimmter Mengen von Fungibilien oder Sachgesamtheiten / Andreas Bessenyő. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 88-114. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
adásvétel - tulajdonjog - római jog
347.751(37)
[AN 2576338]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2005.
Bezdán Anikó
   Egy új szövetkezeti törvény tervezete / Bezdán Anikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 25 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 2.)
Bibliogr.: p. 24. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági jog - termelőszövetkezet
349.422.23(439)
[AN 2576111]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2005.
Blutman László (1961-)
   Preliminary references: challenges and legal conditions in Hungarian domestic law / László Blutman. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 528-541. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - eljárásjog
343.1(439) *** 347.9(439)
[AN 2576047]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2005.
Bobvos Pál (1952-)
   Néhány megjegyzés a hegyközségek köztestületi jellegéről / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 544-559. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 29.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - hegyközség - köztestület
349.422.3(439) *** 634.8 *** 347.193
[AN 2576049]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2005.
Bobvos Pál (1952-)
   A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozása / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 25 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - tulajdonjog
349.41(439) *** 347.239(439)
[AN 2576114]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2005.
Breznay Tibor
   Munkajogi ismeretek tb ügyintézők részére / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 213 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-42-X fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2575905]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2005.
   Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök részére : Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és polgárőr szervezeteinek kiadványa. - Dunaújváros : Rendőrkapitányság, 2005. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgárőrség - tankönyv
351.743(439)(078)
[AN 2577292]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2005.
Cardilli, Riccardo
   Alcune osservazioni su leges epiclassiche e interpretatio: a margine di Impp. Diocl. et Maxim. C. 4,44,2 e C. 4,44,8 / Riccardo Cardilli. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 116-145. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - uralkodó - rendelet
340.130.5(37)(094.1)
[AN 2576351]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2005.
Cséka Ervin (1922-)
   Új szabályozási elvek, intézmények büntetőeljárási jogunkban / Cséka Ervin. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 562-572. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 30.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 2576051]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2005.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2005. - 381 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
jogtudomány - konferenciakiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576220]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2005.
El Beheiri, Nadja
   A censor tevékenységének büntetőjogi jellege / Nadja El Beheiri. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 40-43. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - büntetőjog
343(37)
[AN 2576333]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2005.
Fábián György (1946-)
   A brit választási rendszer és az európai parlamenti választások / Fábián György. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 574-590. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 31.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - Európai Unió - választás
342.8(410) *** 324(4-62)
[AN 2576055]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2005.
Fantoly Zsanett
   A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége az angolszász jogrendszerekben / Fantoly Zsanett. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 26 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
büntetőjog - vállalati jog
343.233(100=20) *** 347.72(100=20)
[AN 2576119]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2005.
Farkas Csaba
   A közbeszerzésekről szóló törvény margójára / Farkas Csaba. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 20 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 2576121]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2005.
   Félúton : tanulmányok a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeiről / [szerk. Vigvári András] ; [szerzők Ágh Attila et al.]. - Budapest : Timp, 2005. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9614-00-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdasági helyzet - pénzügyi támogatás
352.073.5(439)
[AN 2576268]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2005.
Fiori, Roberto
   Le formule dell'actio iniuriarum / Roberto Fiori. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 148-156. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - magántulajdon
347.233(37)
[AN 2576361]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2005.
Földi András (1957-)
   Zur Frage der Passivlegitimation zur actio de posito vel suspenso / András Földi. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 158-170. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - polgári jog - felelősség
347.51(37)
[AN 2576376]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2005.
Gedeon Magdolna (1969-)
   A gladiátorviadalok büntetőjogi szabályai az antik Rómában / Gedeon Magdolna. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 172-182. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Római Birodalom - római jog - cirkusz - rabszolga - művelődéstörténet
343(37) *** 791.8(37) *** 394.23(37) *** 930.85(37)
[AN 2576372]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2005.
Görög Márta
   A nem vagyoni kártérítés kiterjesztése az általános személyiségi jog megsértésének eseteire / Görög Márta. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 33 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kártérítés - emberi jog
347.513(439) *** 343.4(439)
[AN 2576123]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2005.
   Gyámügyi ügymenetmodellek : öröklési jog és a gondnokság kapcsolata / [összeáll. Molnár Gyula Árpádné] ; [közread. a] Közigazgatási Információs Iroda. - [Budapest] : KII, [2005]. - 68, [2], 17 p. ; 30 cm
Lezárva: 2005. ápr. 30.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - öröklési jog - gyámügy - útmutató
347.6(439)(036)
[AN 2577301]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2005.
Hajdú József
   The individualisation of social security rights in Hungary / József Hajdú. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 592-615. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 32.)
Bibliogr.: p. 613. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális jog
349.3(439)
[AN 2576057]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2005.
Hamza Gábor (1949-)
   Bizánci és nyugat-európai jogi hagyományok a román magánjog fejlődésében / Hamza Gábor. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 184-203. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Románia - Nyugat-Európa - Bizánc - polgári jog - jogtörténet
347(498)(091) *** 347(4-15)(091) *** 347(495.02)(091)
[AN 2576369]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2005.
Harka Ödön
   Mergers and acquisitions : theoretical and practical aspects / Ödön Harka. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 16 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 9.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
gazdasági társaság - adásvétel - gazdasági jog
347.72(100) *** 347.751(100) *** 334.72(100) *** 341.96
[AN 2576127]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2005.
Heinerné Barzó Tímea
   Magyar polgári jog : családi jog : példatár és jogesetgyűjtemény : egyetemi tansegédlet / szerző Heinerné Barzó Tímea ; [közread. a] ME ÁJK, "Novotni Alapítvány a Magánjogtudományok Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2005. - 186 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005 márc. 31.
ISBN 963-9360-30-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - családjog - egyetemi tankönyv
347.61/.64(439)(075.8)
[AN 2576821]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2005.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Amiről egy végrendelet mesél / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 618-633. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - öröklési jog - végrendelet
347.67(439)
[AN 2576060]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2005.
Jakab Éva
   Periculum és degustatio : kockázattelepítés a klasszikus római jogban / Jakab Éva. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 206-225. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - gazdasági jog
347.75/.76(37)
[AN 2576365]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2005.
   Jogállam és jogbiztonság / szerk. Weller Mónika. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2005. - 116 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-065-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogállam - törvényesség - jogvédelem - gazdasági verseny
340.131.4(439) *** 340.114 *** 339.137(439)
[AN 2576709]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2005.
Józsa Zoltán
   Konszolidáció vagy fragmentáció? / Józsa Zoltán. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 636-659. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 34.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - regionális önkormányzat
352(439) *** 342.25(439)
[AN 2576088]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2005.
Karsai Krisztina (1972-)
   Az európai elfogatóparancs és az átadási eljárás / Karsai Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 36 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európa - büntetőjog - őrizetbevétel
343.125.2(4) *** 341.44(4)
[AN 2576132]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2005.
Kovács Judit
   Tanúvédelem és személyi védelem Magyarországon / Kovács Judit. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 41 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - tanú
343.143(439) *** 343.852(439)
[AN 2576134]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2005.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény magyarázattal / [szerk. Varga Katalin, Németh Gábor] ; [kiad. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2005. - 148 p. ; 30 cm
Lezárva: 2005. febr. 17.
ISBN 963-86552-7-5 fűzött : ár nélkül
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - útmutató - törvény
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 2576949]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2005.
   A magyar közigazgatás az állami szervek rendszerében / [összeáll. ... Balázs István et al.] ; [közread. a Miniszterelnöki Hivatal]. - Budapest : MEH, 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatás - állami szerv - útmutató
35(439)(036) *** 342.5(439)(036)
[AN 2575925]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2005.
A magyar közigazgatás az állami szervek rendszerében (angol)
   The Hungarian public administration in the system of state organs / [comp. by ... István Balázs et al.] ; [publ. by the Prime Minister's Office]. - Budapest : Prime Minister's Office, 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatás - állami szerv - útmutató
35(439)(036) *** 342.5(439)(036)
[AN 2575926]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2005.
A magyar közigazgatás az állami szervek rendszerében (francia)
   L'administration publique hongroise dans le système des organes d'État / [... par István Balázs et al. ...] ; [publ. Office du premier ministre]. - Budapest : Office du premier ministre, 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - közigazgatás - állami szerv - útmutató
35(439)(036) *** 342.5(439)(036)
[AN 2575928]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2005.
Maróti Egon (1927-)
   Rationem putare - rationem reddere / Maróti Egon. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 262-266. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - mezőgazdaság - gazdasági jog - latin nyelv - frazeológia
347.74(37) *** 807.1-318"00/06" *** 631.158(37)(094)
[AN 2576004]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2005.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Beregi sorstalanság : dokumentumregény / Mátyás Szabolcs. - Debrecen : M. Sz. és Társa, 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-130.
ISBN 963-460-852-3 kötött : ár nélkül
Szovjetunió - kényszermunka - memoár
341.324.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 2577203]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2005.
Miklós László
   A környezetvédelmi hatóságokról / Miklós László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 31 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - környezetvédelmi jog - hatóság
349.6(439) *** 351.77(439) *** 504
[AN 2576135]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2005.
Nagy Ferenc (1948-)
   Esetek és nézetek a büntetőjogi végszükség köréből / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 662-680. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 35.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
büntetőjog
343.226
[AN 2576091]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2005.
Nagy Tamás
   Az amerikai jogelmélet és intézményrendszerének kapcsolata / Nagy Tamás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 38 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - jogtudomány - elmélet
34.01(73)
[AN 2576137]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2005.
Nótári Tamás
   Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében / Nótári Tamás, Papp Tekla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 24 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
öröklési jog
347.65(100)
[AN 2576139]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2005.
Paczolay Péter (1956-)
   Ókori államszövetségek / Paczolay Péter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 682-699. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 36.)
Bibliogr.: p. 697-699. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
föderáció - ókor
341.213.4(3)
[AN 2576092]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2005.
Papp István Géza
   A "modern klasszicizmus" hagyománya a perbeszédben / Papp István Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 702-714. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
retorika - vádemelés - beszéd
343.139.2 *** 82.085
[AN 2576094]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2005.
   Parare viam Domino : commerative studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist.'s 75th birthday / ed. by Sz. Anzelm Szuromi. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 394 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 7.)
Váltakozva, olasz, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Zakar Ferenc Polikárp műveinek bibliográfiája: p. 389-394.
ISBN 963-361-696-4 fűzött : ár nélkül
katolikus egyház - kánonjog - teológia
348.1/.7 *** 23 *** 26
[AN 2575977]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2005.
Péter Orsolya
   Scortum, lupa, meretrix : a prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban / Péter Orsolya Márta. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 276-291. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Római Birodalom - római jog - prostitúció - latin nyelv - frazeológia - művelődéstörténet
34(37) *** 392.65(37)(094) *** 807.1-318 *** 930.85(37)
[AN 2576015]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2005.
Pókecz Kovács Attila
   Ingyenes és visszterhes letét a római klasszikus jogban : észrevételek a D. 47. 8. 2. 23 értelmezéséhez / Pókecz Kovács Attila. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 294-307. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - kötelmi jog - letét
347.459(37)
[AN 2576023]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2005.
   Polgármesterek könyve / [szerk. Varga Katalin, Gergely János] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2005. - 280, [8] p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 4.
ISBN 963-86825-1-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgármester - útmutató
352.075.31(439)(036)
[AN 2576945]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2005.
Ruszoly József (1940-)
   Az alkotmánytörténet időszerűsége, 1989/90 : "A rendszerváltás forgatókönyvé"-hez / Ruszoly József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 746-765. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 40.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - rendszerváltás
342(439)(091)
[AN 2576101]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2005.
Ruszoly József (1940-)
   Két adalék az újabb magyar alkotmánytörténelemhez : az 1849. évi nemzetiségi törvényről és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésről - a külföldnek is / Ruszoly József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 45 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtörténet - államjog - faji egyenjogúság - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kiegyezés kora
342.724(439)"1849" *** 342(439)"1867"
[AN 2576142]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2005.
Rúzs Molnár Krisztina
   A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései, különös tekintettel munkajogi vonatkozásaira / Rúzs Molnár Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 82 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 19.)
Bibliogr.: p. 77-80. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
munkajog - elmélet
349.2
[AN 2576144]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2005.
Soósné Csikós Szilvia
   A kollektív szerződések lefedettségi rátáját meghatározó tényezők / Soósné Csikós Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 53 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
kollektív szerződés
349.222.4 *** 331.106.24
[AN 2576118]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2005.
Szabó Béla, P. (1962-)
   Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája / P. Szabó Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 334-367. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Lackner Kristóf (1571-1631). Theses de usucapionibus
Magyarország - jogász - 16. század - 17. század - történelmi forrás
34(439)(092)Lackner_K.(093)
[AN 2576027]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2005.
Szilovics Csaba
   Die Eigenartigkeiten der steuerlichen Rechtsbefolgung / Csaba Szilovics. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 22 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
jogtudomány - adóztatás - adócsalás
343.359 *** 336.2 *** 351.713
[AN 2576145]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2005.
Szomora Zsolt
   Az anyagi büntetőjog válaszai a szervezett bűnözésre : európai kitekintés / Szomora Zsolt. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 24 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európa - büntetőjog - szervezett bűnözés
343.974(4) *** 343.271(4)
[AN 2576146]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2005.
Thür, Gerhard
   Athén bírósági szervezete a Kr. e. 4. században / Gerhard Thür. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 370-389. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Athén - bíróság - ókori Görögország - 4. század (Kr. e.)
347.97/.99(38)"-03" *** 343.19(38)"-03"
[AN 2576028]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2005.
   Új kártalanítási törvényekért : dokumentumok / szerk. Katona Szabó István ; kiad. a Magyar Érdekvédelmi Szövetség. - Gödöllő : M. Érdekvédelmi Szövets., 2005. - 51 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - kártérítés
347.426.6(439)
[AN 2575829]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2005.
Varga Péter
   A római katonákra vonatkozó telekszerzési, egyesülési és házassági tilalmak a császárkori jogforrásokban / Varga Péter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 392-400. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
római jog - katona - polgári jog
347(37) *** 355.1(37)(094)
[AN 2576032]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2005.
Vázsonyi Miklós (1931-)
   Géppár repülés : a repülés[!repülős] irodalom és költészet formabontó szárnyalása / Vázsonyi Miklós, Rejtő Ernő. - Kecskemét : Vázsonyi M. ; Győr : Rejtő E., 2005. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-689-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - pilóta - vadászrepülőgép - második világháború - légi harc - memoár
358.4(439)(0:82-94) *** 355.489(100)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2576671]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2005.
Vázsonyi Miklós (1931-)
   Sztálini sólymok árnyékában : szárnyaló gondolatok / Vázsonyi Miklós. - Kecskemét : Szerző, 2004. - 258 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-048-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pilóta - vadászrepülőgép - légi harc - 20. század - memoár
358.4(439)(0:82-94) *** 623.746.3 *** 355.489(100)"194/195"
[AN 2576668]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2005.
Végh Zoltán
   Cui dens abest.. : Bemerkungen zu einem zahnlosen Argument / Zoltán Végh. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 402-412. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
jogtudomány - következtetés
34.01 *** 162.5
[AN 2576034]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2005.
Wacke, Andreas
   Die Zwecke von Busse und Kriminalstrafe nach römischen Rechtsquellen / Andreas Wacke. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 414-472. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
büntetés - római jog
343.24(37) *** 34(37)
[AN 2576037]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2005.
Zakar András (1947-)
   A jogi pályák pszichológiai háttere / Zakar András. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 801-818. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 43.)
Bibliogr.: p. 816-817. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
jogász - lélektan
347.96 *** 159.9
[AN 2576103]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2005.
Zámbó Géza (1945-)
   A hivatásos gyámság bírálata / Zámbó Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 819-838. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 44.)
Bibliogr.: p. 836-837. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004) AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyámügy
347.643(439)
[AN 2576106]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2005.
Zámbó Géza (1945-)
   A nevelőszülői és a gyermekotthoni gyámság / Zámbó Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 25 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 23.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - családjog - gyámügy - nevelőszülő
347.64(439) *** 347.63(439)
[AN 2576148]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2005.
Zlinszky János (1928-)
   Pólay Elemér és a római jog történetének rejtélyei / Zlinszky János. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - p. 474-478. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 65. fasc. 24.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004), AN 2560527. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogász - 20. század
34(439)(092)Pólay_E.
[AN 2576041]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9996 /2005.
   Az 1945-ös szovjet atomkémkedés dokumentumok tükrében / a bev. tanulmányt írta és ... sajtó alá rend. Cora Zoltán. - Szeged : JATEPress, 2005. - 27 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 71.)
A fordított szöveg forrása: "A Cold War International History Project (CWIHP)" virtuális archívumának vonatkozó dokumentumai. - Bibliogr.: p. 27. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 250,- Ft
Szovjetunió - katonai hírszerzés - atombomba - hidegháború - történelmi forrás
355.40(47)"1945"(093.2) *** 623.451.746.083.2
[AN 2576935]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2005.
Bastable, Jonathan
Voices from D-Day (magyar)
   D-nap : a partraszállás túlélőinek elbeszélései / [Jonathan Bastable] ; [ford. Wágner Edina, Wágner Mária]. - Budapest : Libruna, 2005. - 315 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-218-522-6 kötött : 2850,- Ft
Normandia - partraszállás - második világháború - hadtörténet - memoár
355.48(442.1/.5)"1944"(0:82-94) *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2576234]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2005.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Könnyűhelikopterek (Mi-1M, Ka-26) története a magyar haderőben, 1961-1990 : Kecskemét - Szentkirályszabadja - Börgönd / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2005. - 304 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224-226.
ISBN 963-460-578-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - helikopter - légierő - Kádár-korszak
623.746.17 *** 358.4(439)"196/198"
[AN 2577412]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2005.
Metelmann, Henry
Through hell for Hitler (magyar)
   A pokolba Hitlerért / Henry Metelmann ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2005. - 232 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-7054-07-3 kötött : 2998,- Ft
Németország - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(430)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 2576841]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2005.
Mitták Ferenc (1949-)
   Várostromok a magyar történelemből / Mitták Ferenc. - Debrecen : TKK, [2005]. - 47 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-596-338-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - hadtörténet - vár
355.48(439)"10/18" *** 355.44(439)
[AN 2576973]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2005.
Szentesi György (1936-)
   Hatvan évvel Hiroshima után : körkép a hadászati támadófegyverekről / Szentesi György. - Budapest : SVKK, 2005. - 70 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 61.)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-7060-12-X fűzött : ár nélkül
nukleáris fegyverkezés - ezredforduló
355.014.1(100)"200" *** 623.454.8
[AN 2576403]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10002 /2005.
   Bűnüldözés, adatvédelem, Schengen / [szerk. Laukó Károly] ; [rend., közread. a] BM Oktatási Főigazgatóság. - Budapest : BM K., 2004. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm
"A Magyar Köztársaság rendvédelmi szervei, az Európai Unió és az adatvédelem" címmel 2003. ápr. 9-én Budapesten tartott konferencia előadásai
ISBN 963-8036-86-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - adatvédelem - rendvédelmi szervezet - együttműködés - konferenciakiadvány
659.2.012.8(4-62) *** 659.2.012.8(439) *** 351.74(4-62) *** 351.74(439) *** 343.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2576813]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2005.
Jóri András
   Adatvédelmi kézikönyv : elmélet, történet, kommentár / Jóri András. - Budapest : Osiris, 2005. - 517 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 343-349.
ISBN 963-389-735-1 kötött : 4980,- Ft
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
Magyarország - adatvédelem - jogrendszer - útmutató
659.2.012.8(439)(094)(036)
[AN 2576877]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2005.
   Projektmenedzsment / szerk. Szűcs István ; [írta Szűcs István et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Európa itt épül)
Bibliogr.: p. 219-221. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-60-3 fűzött : ár nélkül
projektmenedzsment
65.012.4
[AN 2576295]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2005.
   Szabadság és adatvédelem / [szerk. Laukó Károly] ; [rend. a] BM Oktatási Főigazgatóság ; [megj. a MEH EUKF kiadásában]. - Budapest : MEH EUKF, 2005. - 187 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. dec. 1-jén Budapesten tartott konferencia előadásai
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - kriminalisztika - emberi jog - konferenciakiadvány
659.2.012.8(4-62) *** 659.2.012.8(439) *** 342.7(4-62) *** 342.7(439) *** 343.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2576809]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10006 /2005.
   Building Rurban Relations : deliverable 6 : consumers in Hungary, Budapest agglomeration and Lake Balaton region : workpackage 2 : Hungarian report / Bernadett Csurgó [et al.] ; [publ. by the] Institute for Political Sciences Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Political Sciences HAS, 2004. - 36 p. ; 29 cm
ISBN 963-7372-08-3 fűzött : ár nélkül
Balaton - Budapest - idegenforgalom - regionális gazdaság
338.48(439) *** 332.1(439-2Bp.) *** 332.1(439)(285.2Balaton)
[AN 2576300]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2005.
   Building Rurban Relations : deliverable 9 : intermediate actors analysis Budapest agglomeration and Lake Balaton region : workpackage 3 : Hungarian report / Bernadett Csurgó [et al.] ; [publ. by the] Institute for Political Sciences Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Political Sciences HAS, 2004. - 44 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7372-09-1 fűzött : ár nélkül
Balaton - Budapest - regionális gazdaság - falusi turizmus - marketing
332.1(439)(285.2Balaton) *** 332.1(439-2Bp.) *** 338.48(439) *** 339.138
[AN 2576301]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2005.
Csonka Rudolf
   Általános munkavédelmi tájékoztató szakképző intézetek számára a legfontosabb munkavédelmi ismeretekről / Csonka Rudolf ; [közread. a] Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. - Tatabánya : MTESZ Komárom-Esztergom M. Szerv., 2005. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-218-922-1 fűzött : ár nélkül
munkavédelem
331.45
[AN 2575970]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2005.
   Az EU házhoz jön : a kis- és közepes vállalkozásokat az európai uniós csatlakozásra felkészítő országjárás 2003. évi rendezvényein a vállalkozók részéről feltett leggyakoribb kérdések és válaszok / [szerk. Kiss Jenő] ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium]. - Budapest : GKM, 2004. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Kérdések és válaszok az Európai Unióról : kis- és középvállalkozóknak
ISBN 963-216-050-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - kisvállalkozás - középvállalat
334.72(4-62) *** 334.72(439) *** 339.923(4-62)
[AN 2577427]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2005.
Futó Gábor (1953-)
   A járulékkedvezményre vonatkozó - 2005. október 1-jétől hatályos - új rendelkezések : az egyéni és társas vállalkozókat terhelő 4 százalékos vállalkozói járulék módosított szabályai : a színlelt szerződésekkel kapcsolatos moratórium változó - meghosszabbított - szabályai / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2005. - 136 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. aug. 10.
ISBN 963-9427-43-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - foglalkoztatottság - adó - társadalombiztosítás - munkaerő - vállalkozás - útmutató
331.5(439) *** 336.215.2(439)(036) *** 369(439)
[AN 2576176]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2005.
   Ingatlangazdaságtan / Soós János és szerzői kollektívája. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 583 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-625-X)
állóeszköz-gazdálkodás - lakásügy
332.8(439)
[AN 2574884]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2005.
   Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban [elektronikus dok.] / szerk. Józsa László, Varsányi Judit ; kiad. a Széchenyi István Egyetem. - Szöveg. - Győr : SZIE, 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja és a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszéke által 2005. augusztus 25-26-án Győrött megrendezett konferencia előadásai. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; internet böngésző; Adobe Acrobat Reader. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7175-25-3 : ár nélkül
marketing - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
658.8 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2576263]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2005.
   Menedzsment nem csak vezetőknek / szerk. Bácsné Bába Éva, Dajnoki Krisztina ; [szerzők Bácsné Bába Éva et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Európa itt épül)
Bibliogr.: p. 246-249. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9553-62-X fűzött : ár nélkül
szervezés - kommunikáció - karrier
658.1.011.1 *** 316.77
[AN 2576293]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2005.
   PPP-kézikönyv : a köz- és magánszféra sikeres együttműködése / [szerk. Leiner Vera] ; [szerzők Karakas Péter et al.] ; [kiad. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Sajtó és Protokoll Főosztálya]. - Budapest : GKM Sajtó és Protokoll Főosztály, 2004. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86641-3-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-963-86641-3-4)
közszolgálat - magántulajdon - állami tulajdon - közszolgáltatás - államháztartás
338.465 *** 336.12 *** 332.01
[AN 2577508]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2005.
   Szociális és jóléti juttatások a munkahelyen / összeáll. Tarsoly Imréné ; kiad. a Vasas Képzési és Tájékoztatási Iroda. - [Budapest] : Vasas Képzési és Tájékoztatási Iroda, 2005. - 42 p. ; 31 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkáltatói kedvezmény - bér - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 2577304]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2005.
Szonda Tamás
   A Közép-dunántúli régió civil szerveződéseinek érvényesülési esélyei : a VEHA kutatási zárókiadványa / [Szonda Tamás, Vasa László, Farkas Péter]. - [Veszprém] : [VEHA], 2005. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-218-788-1 fűzött : ár nélkül
Közép-dunántúli régió - nonprofit szervezet - társadalmi szervezet
334.012.46(439Közép-Dunántúl) *** 332.1(439Közép-Dunántúl)
[AN 2576647]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2005.
Szondi Ildikó (1955-)
   A lakáspolitika aktualitása nemzetközi és történeti szempontok alapján / Szondi Ildikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 22 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
lakásügy - történeti feldolgozás
332.8(100)(091)
[AN 2576147]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10018 /2005.
   Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken : a munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője / [szerk. Kapás Zsolt] ; [közread. az] Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. - [Budapest] : Egészségesebb Munkahelyekért Egyes., [2005]. - 55 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-473-3)
Magyarország - munkaegészségügy
364.444(439) *** 331.4(439) *** 614(439)
[AN 2575365]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2005.
Hajdú József
   A szociális segélyezés pénzbeli ellátásai az EU tagállamaiban / Hajdú József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2004. - 81 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 66. fasc. 8.)
Bibliogr.: p. 79. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - szociális támogatás
364.442(4-62)
[AN 2576124]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10020 /2005.
   60. évforduló : Jedlik Ányos Gimnázium : jubileumi évkönyv : [1945-2005] / [szerk. Krassói Kornélia]. - Budapest : Jedlik Á. Gimn., 2005. - 180 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-007-6 fűzött : ár nélkül
Jedlik Ányos Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2576371]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2005.
   100 éves alma mater / [... szerk. Kis Tiborné, Maráz Lászlóné] ; [fotók Kocsi Imre] ; [kiad. a Vaszary János Általános Iskola]. - Tata : Vaszary J. Ált. Isk., 2004. - 126, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2004. aug. 2. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
Vaszary János Általános Iskola (Tata)
Tata - általános iskola - neveléstörténet
373.3(439-2Tata)(091)
[AN 2577426]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2005.
Angel Éva
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara beszámolója a 16 gyakorlatigényes OKJ-s szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozásáról : zárótanulmány / kész. Angel Éva. - Budapest : MKIK, 2005. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A 16 OKJ-s szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakképzés - vizsgakövetelmény
371.214.14(439) *** 377(439)
[AN 2575930]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2005.
Balázs Éva (1952-)
   Közoktatás és regionális fejlődés / Balázs Éva. - [Budapest] : OKI, 2005. - 290 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.: p. 201-215. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - regionális gazdaság - ezredforduló
37.014(439)"199/200" *** 332.1(439)
[AN 2575864]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2005.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó Hon- és népismeret kiadványához : "B" változat, 5-6. osztály / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 135 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos Hon- és népismeret tanításához : B változat
ISBN 963-464-937-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - magyar néprajz - helyismeret - alapfokú oktatás - felső tagozat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.890.8(072) *** 372.839(072)
[AN 2575021]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2005.
Comenius handbook for schools (magyar) (átd., bőv. kiad.)
   Comenius kézikönyv / [szerk. Kurucz Katalin, Jánosik Orsolya] ; [fotó Polónyi István] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány Socrates Nemzeti Iroda]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Socrates Nemz. Iroda, 2004. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - oktatásügy - pályázat
37.014(4-62) *** 06.063
[AN 2577251]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2005.
   Cox : egy legendás tanáregyéniség : visszaemlékezések, történetek, levelek, riportok, tanulmányok Szerdahelyi Andor tanár úrról / ... összeáll. és kiad. Vermes László. - Budapest : Vermes L., 2005. - 68 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-733-0 fűzött : ár nélkül
Szerdahelyi Andor (1915-)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Szerdahelyi_A.
[AN 2576851]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2005.
   Családi életre nevelés az oktatásban : család-órákat segítő kézikönyv / [szerk. Hortobágyiné Nagy Ágnes] ; [közread. a] Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete. - Budapest : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk. Családped. Int., 2005. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-443.
ISBN 963-218-400-9 fűzött : ár nélkül
családi életre nevelés - nemi erkölcs - vallási erkölcs - nevelés
37.034 *** 173 *** 37.017.93
[AN 2576435]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2005.
   A Debreceni Egyetem Tanárképzési Kollégiumának 10 éve / ... szerk. Görömbei Andrásné. - [Debrecen] : [DE], [2005]. - [2], 72 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-887-1 fűzött : ár nélkül
Debreceni Egyetem. Tanárképzési Kollégium
Debrecen - egyetem - pedagógusképzés - iskolai évkönyv
378.637(439-2Debrecen)(058) *** 371.13
[AN 2575917]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2005.
Dobosné Pető Erzsébet
   Napközis foglalkozások tervezése : tanítói kézikönyv : általános iskola 3-4. osztály : ötletek, tervek a kisiskolások tanórán kívüli szabad idejének szervezéséhez / Dobosné Pető Erzsébet, Bodnárné Csáki Judit ; [rajz. Dombi Tibor, Rogán Ágnes]. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 2005. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5319-X fűzött : ár nélkül
napközi otthon - tanári segédkönyv
37.018.54(072)
[AN 2575817]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2005.
   Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Egyetem történetéből, 1880-1904 / összeáll. Zsidi Vilmos ; a Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltárának kiadványa ; [kiad. ... a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar...]. - [Keszthely] : VE GMK, 2005. - 234, [20] p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2004. - Példányszám: 100
ISBN 963-9096-98-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Iparművészeti Egyetem (Budapest)
Magyarország - egyetem - iparművészet - történelmi forrás
378.674.5(439-2Bp.)"1880/1904"(093.2)
[AN 2577550]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2005.
   Emlékezés 50 év után, 1955-2005 : adalékok a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnázium történetéhez / [... szerk. ... Balogh József et al.] ; írták az 1955-ben végzett IV/a osztály volt diákjai ; [... fotók Jeney Zoltán et al.]. - Budapest : [Corvin M. Gimn.], 2005. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Corvin Mátyás Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium
37.063 *** 373.54(439-2Bp.)
[AN 2574530]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2005.
Fülöp Mária
   Tantárgyi program és útmutató : fogalmazás 3-4. osztály / Fülöp Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 63 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-703-0 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - fogalmazástechnika - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.464(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2575233]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2005.
   Hatékony tanulásszervezés : szöveggyűjtemény a hatékony tanulásszervezési módok továbbképzés hallgatói anyagához / összeáll. Szentmiklóssy Zoltánné, Zágon Bertalanné. - 2. bőv. kiad. - Budapest : SuliNova, 2005. - 163 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-214-646-8 fűzött : ár nélkül
tanulás - tanfolyami jegyzet
371.322(078)
[AN 2576823]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2005.
   "Helyi tolerancia-erősítő kezdeményezés, avagy A falat kétfelől kell bontani" / [szerk. Laminé Antal Éva] ; [szerzők Barcziné Horváth Márta et al.] ; [kiad. a] Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. - Füzesabony : Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Füzesabony - Magyarország - óvodapedagógia - cigányság - óvodai nevelés
376.7(=914.99)(439) *** 373.24(439-2Füzesabony)
[AN 2577234]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2005.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv az 1-2. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 85 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2. osztály számára
ISBN 963-464-266-7 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 2575024]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2005.
   Intézményvezetők könyve / [szerk. Keresztes Szilvia] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2005. - 258 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. aug. 24.
ISBN 963-86825-2-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - útmutató
37.075.31(439)(036)
[AN 2576934]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2005.
Kalamár Hajnalka
   Tíz alkalom : tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei / Kalamár Hajnalka. - Budapest : Trefort K. : [Argumentum], 2005. - 43 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 5.)
ISBN 963-446-315-0 fűzött : 1200,- Ft
tanulási nehézség - képességfejlesztés
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 2575299]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2005.
Kapuvári Béla
   A szakképzési hozzájárulásról : szabályozása, rendszere, finanszírozása, elszámolása / Kapuvári Béla. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 53 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek, ISSN 1787-2669 ; 2.)
ISBN 963-9553-67-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - pénzügyi támogatás
374.7(439) *** 37.014.543(439) *** 331.363 *** 338.246.027
[AN 2575821]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2005.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Magyar ifjúság : tettrendszer és etika / Karácsony Sándor ; [szerk. és függelékkel ell. Kövendi Dénes]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 7.)
ISBN 963-7486-00-3 fűzött : 3200,- Ft
nevelés - vallási erkölcs - ifjúsági mozgalom
37.03 *** 241 *** 061.213 *** 329.78
[AN 2575687]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2005.
Kőpatakiné Mészáros Mária
   Bevezetés a mentorálás módszertanába / Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József ; [... szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI, 2004. - 68 p. ; 24 cm. - (Foglalkoztatásba ágyazott képzés, ISSN 1786-4879 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-540-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - cigányság - oktatás - pedagógusképzés - tankönyv
371.13(078) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2576274]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2005.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2005. - 209 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86358-1-9 fűzött : ár nélkül
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2576075] MARC

ANSEL
UTF-810042 /2005.
   A közoktatás kézikönyve, 2005 / [szerk. Németh Gábor] ; [kiad. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2005. - 352, [4] p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. jún. 23.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86825-0-7)
Magyarország - oktatásügy - törvény
37.014(439)(094)
[AN 2577145]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2005.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., 1850/1851 - 1948/49 : Nagyszőllős - Pécs / szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - 2005. - 380 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 21.)
ISBN 963-9315-92-3 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 2577458] MARC

ANSEL
UTF-810044 /2005.
Molnár Andrea
   Kézikönyv Az én ábécém első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz / [... írta és összeáll. Molnár Andrea, Szabó Ágnes, Esztergályosné Földesi Katalin Csizmarik Béláné kézirata felhasználásával]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 135 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-464-679-4 fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - alsó tagozat - írás- és olvasástanítás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.46(072)
[AN 2575028]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2005.
   Munka és tanulás : új utak keresése és új módszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű felnőttek tanulásának elősegítéséhez / [... szerk. Mayer József] ; [írták Kazár Klaudetta et al.]. - Budapest : OKI, 2005. - 336 p. ; 24 cm. - (Foglalkoztatásba ágyazott képzés, ISSN 1786-4879 ; 1.)
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 963-682-543-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - oktatás - cigányság
376.7(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 331.5(439)(=914.99)
[AN 2576273]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2005.
Óbudai Közoktatási Konferencia (13.) (2004) (Budapest)
   XIII. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2004. - 199 p. : ill. ; 21 cm
A 2004. aug. 24-25-én "A változó és az állandó egyensúlya a pedagógus munkájában" címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-218-110-7 fűzött : ár nélkül
oktatásügy - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2575961]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2005.
   A Pápai járás pedagógusainak adattára, 1950-2000 : kézirat / főszerk. Tungli Gyula ; társszerk. Illésné Molnár Éva, Nagy Imre ; [közread. a] Pápa Városi Járási Pedagógus Klub. - [Pápa] : Pápa Vár. Járási Pedagógus Klub, 2005. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Másoknak világítottak : emlékezés a Pápai járás egykori 300 pedagógusára, 1950-2000
ISBN 963-460-565-6 fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye) - pedagógus - 20. század - életrajzi lexikon
37(439.117)"195/199"(092) *** 37.014(439.117-37Pápa)"195/199":030
[AN 2576156]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2005.
   "Rabok legyünk, vagy szabadok?" : irodalmi összeállítások az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóinak megünnepléséhez / összeáll. Tüskés Karolina. - [Pápa] : Szerző, 2005. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-736-5 fűzött : ár nélkül
iskolai ünnepély - nemzeti ünnep - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar irodalom - antológia
371.383.2 *** 894.511-822 *** 394.46(439) *** 943.9"1848/1849"
[AN 2576153]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2005.
Sepsi Zsigmond (1949-)
   Mindig hasznos akartam lenni : Sepsi Zsigmond vezérigazgató, Csepel Aduja / [beszélgetőtárs] Udvarhelyi András. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Csepeli csevegések)
Fűzött : ár nélkül
Sepsi Zsigmond (1949-)
Budapest. 21. kerület - vezető alkalmazott - felnőttoktatás - életútinterjú - oktatásügy - 20. század - ezredforduló
374.7(439-2Bp.XXI.)(092)Sepsi_Zs.(047.53) *** 37.014(439-2Bp.XXI.)(047.53)
[AN 2576799]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2005.
Sütőné Koczka Ágota
   Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban / Sütőné Koczka Ágota. - Budapest : Trefort K. : [Argumentum], 2005. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 26.)
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-446-317-7 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-446-317-0)
képességfejlesztés - ifjúság - társadalmi beilleszkedés - gyermeklélektan
37.025 *** 37.035 *** 159.922.8
[AN 2575301]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2005.
Szabó Attila
   Mindennapok a Szigetvári Magyar Királyi Állami "Rezső" Polgári Fiúiskolában az 1920-as években / Szabó Attila ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2005. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-9315-91-5 fűzött : ár nélkül
Szigetvári Magyar Királyi Állami "Rezső" Polgári Fiúiskola
Szigetvár - polgári iskola - oktatáspolitika - Horthy-korszak
373.47(439-2Szigetvár)"192" *** 37.014(439)"192"
[AN 2577498]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2005.
   Szöveggyűjtemény és segédanyagok az Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában, illetve az eltérő képességek kibontakoztatásában II. című továbbképzéshez / [fel. szerk. Papp László]. - Budapest : SuliNova, 2005. - 152 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86542-3-6 fűzött : ár nélkül
nevelési rendszer - didaktika - írás- és olvasástanítás - matematikatanítás
371.3 *** 372.41/.45 *** 372.47 *** 371.4
[AN 2576824]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2005.
   Tantárgy-pedagógiai kutatások : [válogatás a VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból, Baja, 2004. november 18-19.] / [szerk. Albertné Herbszt Mária] ; [rend., közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : Eötvös J. Főisk., 2005. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7290-31-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tantárgy - pedagógia - módszertan - pedagógusképzés - konferenciakiadvány - tanári segédkönyv
372.8(072) *** 371.3 *** 371.13(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2577172]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2005.
   Tanulás Magyarországon : az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése / [... a munkacsoport tagjai ... Békési Kálmán et al.]. - Budapest : SuliNova, 2005. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Oktatáspolitikai elemzések, ISSN 1785-2366)
Bibliogr.: p.61-63.
ISBN 963-86542-5-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"199/200"
[AN 2576275]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2005.
Tóth Ágnes (1960-)
   Nagy család az óvodában : tapasztalataink a vegyes csoportról / Tóth Ágnes és Kifor Lászlóné ; [ill. Elek Lívia]. - [Szeged] : Novum, cop. 2005. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibiliogr.: p. 168 p.
ISBN 963-9334-68-5 fűzött : ár nélkül
óvodai nevelés - csoportmunka
371.311.4 *** 372.3
[AN 2577209]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2005.
   Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához / [közread. az Oktatási Minisztérium]. - [Budapest] : OM, 2005. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatás - külföldi
376.68(439)
[AN 2575933]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2005.
Vincze Tamás
   Szelényi Ödön / Vincze Tamás, Ugrai János. - [Budapest] : OPKM, 2005. - 141 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 127-141. és a jegyzetekben
ISBN 963-9315-82-6 fűzött : 700,- Ft
Szelényi Ödön (1877-1931)
Magyarország - pedagógus - tudós - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
37(439)(092)Szelényi_Ö. *** 001(439)(092)Szelényi_Ö. *** 012Szelényi_Ö.
[AN 2577422]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10058 /2005.
Balczó András (1938-)
   Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség : Balczó Andrással beszélget Kocsis L. Mihály. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-24-9 fűzött : 1900,- Ft
Balczó András (1938-)
Magyarország - sportoló - 20. század - 21. század - interjú
796(439)(092)Balczó_A.(047.53)
[AN 2575794]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2005.
Domokos Lajos
   A lovaglás alapjai / Domokos Lajos. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2005. - 169 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 963-286-219-8 kötött : ár nélkül
lovaglás
798.2
[AN 2575422]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2005.
Kim, Ashida
The invisible fist (magyar)
   A láthatatlan ököl : [titkos nindzsamódszerek a nyom nélküli eltűnéshez] / Ashida Kim ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 171, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (A nindzsa harcművészet titkai)
ISBN 963-9393-01-0 fűzött : 1790,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.85
[AN 2575826]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2005.
Krakauer, Jon
Into thin air (magyar)
   Ég és jég : személyes beszámoló a Mount Everest-i hegymászó-tragédiáról / Jon Krakauer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Park, cop. 2005. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-530-457-9 fűzött : 3500,- Ft
Himalája - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 2578221]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2005.
Massenkeil, Angelika
Das Kürbis-Dekobuch (magyar)
   Töklámpások / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2005. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2005/132.)
ISBN 963-7418-51-2 fűzött : 698,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2576843]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2005.
Nagy László, G.
   Vadonatúj logikai rejtvénycsodák / G. Nagy László. - Budapest : Mérték K., 2005. - 167 p. ; 28 cm
ISBN 963-7304-40-1 fűzött : ár nélkül
vetélkedő
793.73
[AN 2576420]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2005.
Országos Sporttudományi Kongresszus (4.) (2003) (Szombathely)
   IV. Országos Sporttudományi Kongresszus : Szombathely, 2003. október 17-18., Berzsenyi Dániel Főiskola / szerk. Mónus András ; [rend., kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2005-. - 24 cm
ISBN 963-218-091-7
sportelmélet - konferenciakiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2575833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sporttudomány és az európai integráció : globális és lokális összefüggések. - 2005. - 359 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-092-5 fűzött : ár nélkül
sportelmélet - konferenciakiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2575836] MARC

ANSEL
UTF-810065 /2005.
Prókai Károly
80 év fekete - fehérben : a Bácsalmási Sport Clubtól a Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesületig (új kiadása)
   Az ezredvég sportja : 90 év fekete-fehérben, 1913-2003 : BSC-PVSE / [Prókai Károly]. - 2. bőv. kiad. - [Bácsalmás] : Bácsalmás Baráti Köre Egyes., [2005]. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Bácsalmási dolgozatok, ISSN 0866-5990 ; 7.)
Példányszám: 500
ISBN 963-217-698-7 fűzött : ár nélkül
Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület
Bácsalmás - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Bácsalmás)"1913/2003" *** 061.2(439-2Bácsalmás)
[AN 2576691]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2005.
Tumpek Eta
   Bőrtárgyak / Tumpek Eta. - Budapest : Cser K., 2005. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 20. ksz.)
ISBN 963-7418-46-6 fűzött : 1098,- Ft
iparművészet - bőripar - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.53
[AN 2576842]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10067 /2005.
Arthus-Bertrand, Yann
Chevaux (magyar)
   Lovak / [fotó] Yann Arthus-Bertrand ; szöveg Jean-Louis Gouraud ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Corvina, 2005. - 229, [3] p. : ill., színes ; 29x41 cm
ISBN 963-13-5440-7 kötött : 12000,- Ft
Franciaország - ló - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y. *** 636.1(084.12) *** 77.042 *** 798(084.12)
[AN 2576151]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2005.
Bischof, Werner
Művek (vál.)
   Werner Bischof : a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kara kiállítása a kaposvári "Festők városa" fesztivál alkalmából a Vaszary Képtárban : [2005. május 26-tól július 9-ig] / [szerk. Baki Péter]. - [Kaposvár] : KE Műv. Főisk. Kar, 2005. - 72 p. : ill. ; 30 cm. - (A fotóriporter és képszerkesztő szak kiállítási katalógusai, ISSN 1786-2949 ; 5.)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-86794-1-7 fűzött : ár nélkül
Svájc - fényképész - 20. század - életkép - kiállítási katalógus
77.04(494)(092)Bischof,_W. *** 77.041.7 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2576846]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2005.
Csiszér Zsuzsi (1972-)
Művek (vál.)
   Csiszér Zsuzsi. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2005. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 9.)
A kiállítást "Kint" címmel a Várfok Galériában 2005. szept. 8 - okt. 2. között tartották. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 963-217-527-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csiszér_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2576441]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2005.
   Duna-Art Fotóklub / [közread. az] Érd Városi Művelődési Központ. - Érd : Vár. Művel. Közp., 2004. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-217-313-9 fűzött : ár nélkül
Érd - fotóművészet - helyismeret - klub - fényképalbum
77.04(439-2Érd) *** 908.439-2Érd(084.12) *** 061.28(439-2Érd)
[AN 2575931]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2005.
Frankl Aliona
   Fények - mesterségek / Frankl Aliona, Juhász Katalin ; [interjúk Juhász Katalin, Selyem András, Kling József]. - Budapest : Sprint Kft., 2005. - 92 p. : ill. ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-218-874-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. 13. kerület - Magyarország - helyismeret - kézműipar - fényképész - 20. század - 21. század - interjú - kiállítási katalógus - fényképalbum
77.04(439)(092)Frankl_A. *** 908.439-2Bp.XIII.(084.12) *** 334.712(439-2Bp.XIII.)(092)(047.53) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 2576703]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2005.
   Időtlenség című Balaton Tárlat 2005 : országos képzőművészeti biennálé : Balatonalmádi ... Padlás Galéria : 2005. augusztus 12-től szeptember 10-ig / [kiad. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Balatonalmádi] : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., [2005]. - [44] p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Balaton Tárlat 2005, Balatonalmádi. - Példányszám: 300
Fűzött : 600,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 2575872]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2005.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar nagyasszonyok : [Józsa Judit terrakotta kisplasztikái] / [a fotókat kész. Csontos Jolán]. - [Budapest] : Kiskapu, [2004-2005]. - 2 db : ill., színes ; 26 cm
Magyarország - szobrász - kisplasztika - ezredforduló - 21. század - híres ember - nő - életrajz - kiállítási katalógus
73(439)(092)Józsa_J. *** 73/76.041 *** 929-055.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 2540912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1800-tól tegnapig / [szövegeket gond. Józsa Judit]. - [2005]. - [52] p.
Bibliogr.: p. [48-49].
ISBN 963-9301-97-3 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - szobrász - kisplasztika - ezredforduló - 21. század - híres ember - nő - életrajz - kiállítási katalógus
73(439)(092)Józsa_J. *** 73/76.041 *** 929-055.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2577186] MARC

ANSEL
UTF-810074 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
   A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei / Kalmár Lajos, Deutsch Gábor, Faragó Vera. - Pécs : Alexandra, 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-925-2 kötött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsidó vallás - naptári szokás - ünnep - zsinagóga - múzeum
739(100) *** 296.38 *** 726.3(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577394]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
   A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei / Kalmár Lajos, Deutsch Gábor, Faragó Vera. - Pécs : Alexandra, 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-385-3 fűzött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsinagóga - zsidó vallás - ünnep - naptári szokás - múzeum
739(100) *** 726.3(439-2Bp.) *** 296.38 *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577360]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei (angol)
   The Dohány Street synagogue and the treasures of the Jewish Museum / Lajos Kalmár, Gábor Deutsch, Vera Faragó ; [transl. ... Ágnes Csonka]. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-977-5 kötött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsidó vallás - naptári szokás - ünnep - zsinagóga - múzeum
739(100) *** 296.38 *** 726.3(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577397]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei (angol)
   The Dohány Street synagogue and the treasures of the Jewish Museum / Lajos Kalmár, Gábor Deutsch, Vera Faragó ; [transl. ... Ágnes Csonka]. - Pécs : Alexandra, cop. 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-386-1 fűzött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsinagóga - zsidó vallás - ünnep - naptári szokás - múzeum
739(100) *** 726.3(439-2Bp.) *** 296.38 *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577363]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei (német)
   Die Synagoge in der Dohány-Strasse und die Kunstschätze des Jüdischen Museums / Lajos Kalmár, Gábor Deutsch, Vera Faragó ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-978-3 kötött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsidó vallás - naptári szokás - ünnep - zsinagóga - múzeum
739(100) *** 296.38 *** 726.3(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577391]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2005.
Kalmár Lajos (1967-)
A Dohány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei (német)
   Die Synagoge in der Dohány-Strasse und die Kunstschätze des Jüdischen Museums / Lajos Kalmár, Gábor Deutsch, Vera Faragó ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 157, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-387-X fűzött : ár nélkül
Zsidó Múzeum (Budapest)
Budapest - ötvösség - zsinagóga - zsidó vallás - ünnep - naptári szokás - múzeum
739(100) *** 726.3(439-2Bp.) *** 296.38 *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum
[AN 2577373]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2005.
Készman József
   Szirtes János, 2001-2004 / [szöveg ... Készman József]. - [Budapest] : Várfok Galéria, 2004. - [34] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 8.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-217-526-3 fűzött : ár nélkül
Szirtes János (1954-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szirtes_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2577108]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2005.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Harmonia perturbata = Megzavart összhang = Disrupted harmony / [rajz.] Kőnig Frigyes ; [szöveg Kőnig Frigyes, Peternák Miklós, Szél Ágoston] ; [ford. ... Kandó Mihály]. - [Budapest] : Semmelweis, cop. 2005. - 117 p. : ill. ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9214-74-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - anatómia - rendellenesség - 21. század
741(439)(092)Kőnig_F. *** 616-007(084.1)
[AN 2577413]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2005.
Kövesdi Mónika
   "Nem, te nem törlöd el a mi emlékünket" : a tatai zsidó temető / [szöveg Kövesdi Mónika] ; [fotó Mohainé Varga Edit] ; [kiad. a Kuny Domokos Megyei Múzeum]. - Tata : KDM, 2004. - 15 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 963-7110-40-2 fűzött : ár nélkül
Tata - temető - síremlék - zsidóság - fényképalbum
718(439-2Tata) *** 726.82(439-2Tata)(084.12) *** 296(439)
[AN 2577430]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2005.
   A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei / [szerk. Papp Gábor György, András Edit] ; [fképek Szelényi Károly] ; [szerzői Apor Éva et al.]. - Veszprém ; Budapest : Magyar Képek, 2004. - 317 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9439-31-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9429-31-2)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény
73/76(100) *** 061.12(439) *** 069.017(439-2Bp.)(036)
[AN 2577442]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2005.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő]. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. (23x256 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád, Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-464-463-5 fűzött : 1200,- Ft
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439) *** 75.053(439)
[AN 2575398]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2005.
Mezey István (1945-)
Művek (vál.)
   Mezey 60 / [a kiállítást rend. és a katalógust terv. Mezey István]. - Kazincbarcika : [Egressy B. Művel. Közp. és Kvt.], 2005. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Közread. az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Mezey_I. *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 2575939]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2005.
Nagy Csaba (1960-)
   Az ismeretlen helye / Nagy Csaba. - [Bük] : [Magánkiad.], 2005. - [30] p. : ill., színes ; 26 cm
Kihajtható lapokkal. - Magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nagy_Cs.
[AN 2575932]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2005.
Németh Árpád (1938-)
Művek (vál.)
   Németh Árpád. - Horpács : Mikszáth, cop. 2005. - [44] p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Németh_Á.
[AN 2575894]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2005.
Papi Lajos (1945-)
   Ecsetem a fény / Papi Lajos. - Kisújszállás : Nagykun-Kisújszállásért Alapítvány [etc.], 2005. - 119 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 15.)
Az előszó és a bevezetés angol és német nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-218-927-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Papi_L.
[AN 2576914]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2005.
Péteri Pál (1932-)
   Róma, a templomok városa / Péteri Pál. - Kaposvár : Péteri P., 2005. - 364 p., LXII t., [1 fol.] : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 331-333.
ISBN 963-460-806-X fűzött : ár nélkül
Róma - templom - helyismeret
726.54(45-2Roma) *** 908.45-2Roma
[AN 2576701]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2005.
   Postillusionism : Donát Márk Csáky, Balázs Csepregi, János Korodi, László László Révész / [aus dem Ungarischen von Eszter Bolla]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [144] pag.var. : ill., színes ; 21x23 cm
Fűzött : ár nélkül
Csáky Donát Márk (1975-)
Csepregi Balázs (1974-)
Korodi János (1971-)
Révész László László
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 2575936]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2005.
Sümegi József
   A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom története / Sümegi József, V. Kápolnás Mária. - Báta : Bátáért Egyes., 2005. - 32 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Múltunk cserepei, ISSN 1787-0240 ; 1.)
Bibliogr.: p. 32. - Példányszám: 2000
ISBN 963-218-679-6 fűzött : ár nélkül
Báta - apátság - templom
726.71(439-2Báta) *** 726.54(439-2Báta)
[AN 2575988]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2005.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Beck Ötvös Fülöp, a magyar éremművészet megújítója / H. Szabó Lajos ; [kiad. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoportja]. - Pápa : MÉE Pápai Csop., 2005. - 150 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-140. - A bev., a képaláírások és a fejezetcímek német nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-735-7)
Beck Ö Fülöp (1873-1945)
Magyarország - szobrász - érem - 19. század - 20. század
737.2(439)(092)Beck_Ö._F.
[AN 2576154]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2005.
Tám László (1940-)
   Fejezetek : Leicaval színesben = Chapters with a Leica in colour = Abschnitte mit Leica in Farben / Tám László ; [szövegeket vál. Tüskés Tibor]. - Pécs : Magánkiad., 2005. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-460-795-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Tám_L.
[AN 2575922]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2005.
   A tér a szobrászatban - a szobrászat tere : a Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös előadássorozatának dokumentációja / [szerk. Bordács Andrea]. - [Budapest] : Műcsarnok : M. Szobrász Társ., 2005. - 148 p. : ill. ; 25 cm
Az előadássorozatot 2004. dec. 1-2-án Budapesten tartották
ISBN 963-9506-02-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9506-02-18)
szobrászat - képzőművészet - konferenciakiadvány
72 *** 73/76 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2576282]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2005.
   Új Szalon : Váci Alkotóművészek Egyesülete : Balázs Imre, Cs. Nagy András, Csillag Nagy Balázs, Fekete István, Koltai-Dietrich Gábor, Molnár László József, Nagy B. István, Németh Árpád, Orvos András, Tumbász András. - [Vác] : [Madách I. Műv. Közp.], 2005. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Váci Tavaszi Fesztivál programjaként, a váci Madách Imre Művelődési Központ Emeleti Galériájában rendezett "Kötelék-1" c. kiállítás alkalmából
Fűzött : ár nélkül
Vác - festészet - ezredforduló - művésztelep - kiállítási katalógus
75(439)"199/200" *** 061.28(439-2Vác) *** 061.4(439-2Vác)
[AN 2575891]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2005.
   A Városi Képtár - Deák Gyűjtemény katalógusa = Catalogue of the City Gallery - Deák Collection / [szerk. Nagy Zoltán] ; [a szerk. mtársai Lóska Lajos et al.] ; [kiad. ... Városi Képtár - Deák Gyűjtemény]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2005. - 272 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-216-535-7 kötött : ár nélkül
Városi Képtár (Székesfehérvár). Deák Gyűjtemény
Magyarország - Székesfehérvár - képzőművészet - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
73/76(439) *** 069(439-2Székesfehérvár) *** 069.017(439)Deák-gyűjtemény
[AN 2577403]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10097 /2005.
Balázs Ferenc (1951-)
Évszakok (új kiadása)
   Új évszakok : Fábián L. Gyula interjúkötete / Balázs Fecó. - 2. bőv. kiad. - Budapest] : Marosi-Print Kft., 2005. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-025-4 fűzött : ár nélkül
Balázs Ferenc (1951-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)Balázs_F.(047.53)
[AN 2576324]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2005.
   Budapesti Mahler ünnep 2005 = Budapest Mahler fest 2005 / [szerk. Gyergyák Katalin, Váradi Júlia] ; [közread. a] Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány. - [Budapest] : Bp. Fesztiválzenekar Alapítvány, 2005. - 119 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-218-949-3 fűzött : ár nélkül
Mahler, Gustav
Ausztria - zeneszerző - 19. század - 20. század - ünnepség
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 061.7(439-2Bp.)"2005"
[AN 2577418]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2005.
Halász Ferenc
   Török Zoltán / Halász Ferenc. - Hajdúszoboszló : Halász F., 2005. - 45 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-460-787-X fűzött : ár nélkül
Török Zoltán (1925-2005)
Hajdúszoboszló - karmester - zenei élet - helyismeret - életrajz
784.087.68.071.2(439)(092)Török_Z. *** 78.05(439-2Hajdúszoboszló) *** 908.439-2Hajdúszoboszló
[AN 2576442]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2005.
Komlós Katalin (1945-)
Fortepianos and their music (magyar)
   Fortepianók és zenéjük : Németország, Ausztria és Anglia, 1760-1800 / Komlós Katalin. - Budapest : Gondolat, 2005. - 165 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Zenetörténeti kiskönyvtár, ISSN 1787-0917)
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 963-9567-83-3 fűzött : 1980,- Ft
zongora
786.2
[AN 2575675]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2005.
Nánássy Lajos (1941-)
   "Rongyos a dolmányom..." : Nánássy Lajos magyarnóta-énekes / [beszélgetőtárs] Udvarhelyi András. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Csepeli csevegések)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-811-2)
Nánássy Lajos (1941-)
Magyarország - dalénekes - életútinterjú - 20. század - 21. század - magyar nóta
78.067.26(439)(092)Nánássy_L.(047.53)
[AN 2576794]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2005.
Old Boys (együttes)
   Old Boys : 25 év. - [Budapest] : Novella, [2005]. - 96 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9442-22-4 kötött : 1990,- Ft
Old Boys (együttes)
Magyarország - együttes
78.067.26.036.7(439)Old_Boys
[AN 2576848]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2005.
Zoltán János (1953-)
   A nagy (de)generáció : a Liversing sztori / Zoltán János. - [Budapest] : Zoltán Bt., [2005]. - 303 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-218-127-1 fűzött : ár nélkül
Liversing (együttes)
Magyarország - együttes - beatzene
78.067.26036.7(439)Liversing
[AN 2576619]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10104 /2005.
Császár Angéla (1946-)
   Adjon az Úr belátást nékünk : Császár Angela színművésznővel beszélget Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 110 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 15.)
ISBN 963-7510-16-8 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - világnézet - kereszténység - színész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Császár_A.(047.53) *** 21
[AN 2576392]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2005.
Dallos Szilvia (1935-)
   Magyar hangja.. : a szinkronizálás története / Dallos Szilvia. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2005. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9402-66-4 kötött : 2890,- Ft
Magyarország - szinkronizálás - filmtechnika
791.44.02(439) *** 778.534.48
[AN 2575419]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2005.
Kaán Zsuzsa (1946-)
   Seregi / [lejegyezte, írta és szerk. Kaán Zsuzsa] ; [ford. Kálmán Tamás, Gömöri Éva, Peter Doherty] ; [kész. Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány ... kiadásában]. - [Budapest] : Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány : Trionfo Kft., cop. 2005. - 255 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-218-144-1 kötött : 4900,- Ft
Seregi László (1929-)
Magyarország - táncművész - 20. század - ezredforduló - koreográfia - memoár
792.82.071.1(439)(092)Seregi_L.(0:82-94) *** 793.3.02
[AN 2575879]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2005.
Reinstein, Mara
Brad & Jen (magyar)
   Brad és Jen : a hollywoodi álompár tündöklése és bukása / Mara Reinstein, Joey Bartolomeo ; [ford. Kiss Viktória]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 231 p., [16] t. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-9574-53-8 fűzött : 1990,- Ft
Pitt, Brad
Aniston, Jennifer
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Pitt,_B. *** 791.43.071.2(73)(092)Aniston,_J.
[AN 2575183]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10108 /2005.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok : [társalgási gyakorlatok a német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű szóbeli érettségire] / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2005. - 331, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-51-0 fűzött : 1575,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2576790]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2005.
Erdélyi Andrea (1966-)
   Nézd a kezem! : egyszerű gesztusjelek gyűjteménye nem beszélő emberekkel való kommunikációhoz / Erdélyi Andrea. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - Cserelapos mappa : ill. ; 23 cm + CD-ROM
A magyar adaptálás a "Schau doch meine Hände an" c. mű alapján kész. - Bibliogr.: p. 418-423.
ISBN 963-19-5580-X fűzetlen : 5000,- Ft
jelnyelv - értelmi fogyatékos
800.95 *** 364.65-056.37
[AN 2576847]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2005.
Futász Dezső
   Német - magyar üzleti nagyszótár = German - Hungarian business dictionary = Wörterbuch Wirtschaftsungarisch : Deutsch - Ungarisch / Futász, Hamblock, Wessels. - 6. bőv., átd. kiad. - Budapest : Tudex, 2005. - 463 p. ; 24 cm + CD-ROM
Kész. a "Wörterbuch Wirtschaftsenglisch : Deutsch - Englisch" c. kiad. alapján
ISBN 963-8002-36-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - kereskedelem - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 658.1 *** 339
[AN 2575459]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2005.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár : [új német helyesírással] = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2003. - XXXI, 756, [20] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7711-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2579320]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2005.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár : [új német helyesírással] = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2003. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7712-7 kötött : ár nélkül
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2579348]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2005.
   In memoriam Kata Damokos / [red. Judit Gera et al.]. - Debrecen : DE : ELTE : KRE, 2005. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-902-9 fűzött : ár nélkül
Damokos Kata (1948-2001)
nederlandica - nyelvész - személyi bibliográfia - emlékkönyv
803.931 *** 800.01(439)(092)Damokos_K. *** 012Damokos_K.
[AN 2576641]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2005.
Mekis Zsuzsanna
   Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe : felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakmai nyelvvizsgákra : közép- és felsőfok : [felsőoktatási tankönyv] / Mekis Zsuzsanna, Szőke Andrea. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
német nyelv - nyelvvizsga - idegenforgalom - szaknyelv
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2576844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 2005. - 200 p. : ill. + CD-ROM
ISBN 963-19-5576-1 fűzött : 3600,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - idegenforgalom - szaknyelv
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2576845] MARC

ANSEL
UTF-810115 /2005.
   Nyelvművelő kéziszótár / szerk. Grétsy László és Kemény Gábor ; [írta Bíró Ágnes et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 628 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 9.)
Bibliogr.: p. 619-628.
ISBN 963-7094-29-6 kötött : 4990,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - szótár
809.451.1-06
[AN 2575409]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2005.
Péntek Bernadett
   Szóbeli témakörök és szituációk a német középszintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra : [38 Themen und 40 Situationen mit Lösungen] / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka, Marcus Hammerstein. - Győr : Nordwest 2002, [2005]. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86795-0-6 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2577290]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2005.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi, Görgényi ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági sorozat)
Az előszó magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-05-8281-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 2576708]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2005.
Staub Valéria
   Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán : francia 3 : felsőfok, középfok, alapfok / [szerző Staub Valéria]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2005. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 963-05-7798-4 fűzött : ár nélkül
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2575310]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10119 /2005.
   Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához : szövegelemzés, irodalomelmélet / szerk. Kroó Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2004. - 250 p. ; 24 cm. - (Párbeszéd-kötetek, ISSN 1787-0585 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-636-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-635-7)
Turgenev, Ivan Sergeevič
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
orosz irodalom - 19. század - író - narratológia - műfajelmélet - műelemzés - próza
882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 882(092)Turgenev,_I._S. *** 82.01-3
[AN 2576712]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2005.
Szigeti Csaba (1955-)
   Magyar versszak / Szigeti Csaba. - Budapest : Balassi, cop. 2005. - 407 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-394.
ISBN 963-506-623-6 fűzött : 2500,- Ft
verstan - magyar nyelv
82.01-1 *** 809.451.1-67 *** 801.67
[AN 2576423]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10121 /2005.
   Kisebbségi gyermekirodalmak : Muravidék, Magyarország, Dél-Szlovákia = Menšinové detské literatúry : Pomurie, Maďarsko, Južné Slovensko = Manjšinska otroška literatura : Pomurje, Madžarska, Južna Slovaška / szerk. ... Ruda Gábor ; [rend., közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2005. - 151 p. : ill. ; 24 cm
A 2003. szeptember 15-én Esztergomban azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86754-1-1 fűzött : ár nélkül
Felvidék - Szlovénia - Magyarország - magyar irodalom története - szlovák irodalom története - szlovén irodalom története - gyermekirodalom - nemzetiség - magyarországi szlovákok - határon túli magyarság - oktatás - konferenciakiadvány
894.511(02.053.2)(091)(497.12) *** 894.511(02.053.2)(091)(437.6) *** 885.4(02.053.2)(091)(439) *** 376.7(=945.11)(437.6) *** 376.7(=945.11)(497.12) *** 376.7(=854)(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2576852]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2005.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ady Endre éjszakái / Krúdy Gyula ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Fábri Anna]. - Budapest : Noran, 2005. - 190 p., [16] t. : ill ; 19 cm. - (Írók legendáriuma ; 2.)
ISBN 963-7416-03-X kötött : 1990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - életrajz - memoár
894.511(092)Ady_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2575660]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2005.
   Az újraolvasott Móricz : előadások és tanulmányok / [szerk. Onder Csaba]. - Nyíregyháza : NYF BTMFK Irod. Tansz., 2005. - 182 p. ; 21 cm. - (206-os kikötő, ISSN 1787-2715 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7336-03-6 fűzött : ár nélkül
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Móricz_Zs. *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2576303]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10124 /2005.
   Ami a szívedet nyomja : kortárs svéd gyermekversek / [vál. és ford. Tótfalusi István] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 95, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8085-9 kötött : 1290,- Ft
svéd irodalom - gyermekvers - antológia
839.7-14(02.053.2)(082)=945.11
[AN 2578064]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2005.
Bach, Richard
Jonathan Livingston Seagull (angol, magyar)
   Jonathan, a sirály = Jonathan Livingston Seagull / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a fotókat kész. Lendvay Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, 2005, cop. 1994. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: A sirály
ISBN 963-528-880-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(73)=945.11
[AN 2578246]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2005.
Beagle, Peter S.
The innkeeper's song (magyar)
   A fogadós éneke / Peter S. Beagle ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, 2005. - 339, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7041-61-3 fűzött : 2350,- Ft : 9,90 ?
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2576182]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2005.
Cabot, Meg
Boy meets girl (magyar)
   Ki nevet a végén? / Meg Cabot ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : Ciceró, 2005. - 338, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-539-488-8 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2576644]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2005.
Cerasini, Marc
Cinderella man (magyar)
   A remény bajnoka / Marc Cerasini ; [... Cliff Hollingsworth és Akiva Goldsman forgatókönyve alapján] ; [ford. Komáromy Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-77-1 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2576317]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2005.
Christie, Agatha
Dead man's folly (magyar)
   Gloriett a hullának / Agatha Christie ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : M. Kvklub, [2005], cop. 1988. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-585-9 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2577741]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2005.
Christie, Agatha
Unfinished portrait (magyar)
   Befejezetlen portré / Mary Westmacott (Agatha Christie) ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-6-7 kötött : ár nélkül
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2578630]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2005.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-90-4)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2579283]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2005.
Coelho, Paulo
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 288 p. ; 20 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-45-3)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2579282]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2005.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2579311]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2005.
Coleman, Loren L.
By temptations and by war (magyar)
   Kísértés és háború : [Battletech-regény] / [Loren L. Coleman] ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 370 p. ; 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
ISBN 963-7041-46-X fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576178]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Amtmanns Käthe (magyar)
   A tiszttartóék lánya / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-49-0 fűzött : 750,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578288]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Auf der Jungfernburg (magyar)
   Hajadonvár / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 156 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-60-1 fűzött : 750,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578285]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Das Halsband (magyar)
   A nyakék / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 28.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-52-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578373]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2005.
Courths-Mahler, Hedwig
Lena Warnstetten (magyar)
   Vezeklés / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 29.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-59-8 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2578370]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2005.
Cunningham, Elaine
Counselors and kings (magyar)
   Királyok és tanácsadók / Elaine Cunningham. - Budapest : Delta Vision, [2005]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2572956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Varázskapu / [ford. Vitális Szabolcs]. - cop. 2005. - 308 p.
ISBN 963-7041-55-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576164] MARC

ANSEL
UTF-810140 /2005.
Denning, Troy
Crucible (magyar)
   Tűzpróba / Troy Denning ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 375 p. ; 18 cm. - (Avatár sorozat ; 5.)
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-63-X fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576175]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2005.
Denning, Troy
Waterdeep (magyar)
   Vízmélyvára / Troy Denning ; [ford. Hoppán Eszter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 356 p. ; 18 cm. - (Avatár sorozat ; 3.)
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-48-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576174]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2005.
DeNosky, Kathie
Lonetree ranchers: Colt (magyar)
   Megzabolázva / Kathie DeNosky ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 190.)
ISBN 963-537-441-0 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575822]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2005.
Fowles, John
The collector (magyar)
   A lepkegyűjtő / John Fowles ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : Európa, 2005. - 261 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7848-3 kötött : ár nélkül
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2578249]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2005.
The halls of stormweather (magyar)
   A vihartorony / [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2005. - 316 p. ; 18 cm. - (Sembia)
Szerzők Greenwood, Ed et al. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-7041-64-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576031]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2005.
Jacq, Christian
Champollion, l'Égyptien (magyar)
   Champollion, az egyiptomi / Christian Jacq ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 2003. - 366 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7847-5 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2578078]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2005.
Jacq, Christian
Les mystères d'Osiris (magyar)
   Ozirisz titkai / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Christa]. - Budapest : Európa, 2005-. - 24 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2576160]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az élet fája. - 2005. - 372 p.
ISBN 963-07-7845-9 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2576161] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gonosz szövetsége. - 2005. - 364 p.
ISBN 963-07-7846-7 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2576162] MARC

ANSEL
UTF-810147 /2005.
Johansen, Iris
The face of deception (magyar)
   A hazugság arca / Iris Johansen ; [ford. Ligeti Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 438 p. ; 22 cm
ISBN 963-9421-81-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2576319]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2005.
Johansen, Iris
No one to trust (magyar)
   Ne bízz senkiben! / Iris Johansen ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 298 p. ; 22 cm
Megj. "Nem bízhatsz senkiben" címmel is
ISBN 963-7318-24-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2576321]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2005.
Kalis, Myranda
Brujah (magyar)
   Középkor. Brujah / Myranda Kalis ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 356 p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 8.)
World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 963-7041-58-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576169]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2005.
Kaminer, Wladimir
Russendisko (magyar)
   Orosz diszkó / Wladimir Kaminer ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-61-0 fűzött : 2480,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2575967]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2005.
Knauss, Sibylle
Evas Cousine (magyar)
   Éva Braun : az unokahúg feljegyzései / Sibylle Knauss ; [ford. Büttner-Novotta Sarolta]. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 342 p. ; 20 cm
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9484-15-6)
Braun, Eva
Németország - német irodalom - nő - híres ember - életrajzi regény
830-312.6=945.11 *** 929(430)Braun_E.(0:82-312.6)
[AN 2575799]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2005.
Kürthy, Ildikó von (1968-)
Blaue Wunder (magyar)
   Pasit vissza nem adok! / Ildikó von Kürthy ; [ford. Pataky Miklós]. - Budapest : Móra, 2005. - 215, [2] p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-8078-6 fűzött : 1590,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2575801]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2005.
Lazányi Zoltán
   The cloud of unkowing / [Zoltán Lazányi]. - [Pápa] : [Jókai M. Vár. Kvt.], [2005]. - 64 p., ; 15 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár. - Angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
angol irodalom - német irodalom - válogatott művek
820-821 *** 830-821
[AN 2576155]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2005.
Mağden, Perihan
İki genç kızın romanı (magyar)
   Bajban vagyok veled / Perihan Mağden ; [ford. Tasnádi Edit]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-951-0 kötött : 1990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2576227]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2005.
Masannek, Joachim
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Raban, a hős / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2005]. - 113 p.
ISBN 963-86484-8-1 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2576879] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Tippmix Maxi / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2005]. - 109, [9] p.
ISBN 963-7461-03-5 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2576880] MARC

ANSEL
UTF-810156 /2005.
McKenna, Juliet E.
Southern fire (magyar)
   Déli tűz / Juliet E. McKenna ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2005-. - 19 cm. - (Aldabreshi csillag)
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-8428-06-6
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2575766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 281 p.
ISBN 963-8428-07-4 fűzött : 2298,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2575773] MARC

ANSEL
UTF-810157 /2005.
Nedopulos, Tim
Puppet masters (magyar)
   Bábmesterek / Tim Nedopulos ; [ford. Tanurdzsity István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2005. - 253 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304)
A Brujah-trilógia 3. kötete. - World of darkness (keretcím) ; Vámpír: a Maszkabál (keretcím)
ISBN 963-7041-53-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576113]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2005.
Neil, Joanna
Emergency at valley hospital (magyar)
   Tévedés kizárva / Joanna Neil ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 282.)
ISBN 963-537-354-6 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575674]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2005.
Osborne, Charles
Black coffee (magyar)
   Feketekávé / Agatha Christie ; [regénnyé átd.] Charles Osborne ; [ford. Zentai Éva]. - [Budapest] : M. Kvklub, [2005], cop. 1998. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 963-548-794-0 kötött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2577736]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2005.
Parker, T. Jefferson
The triggerman's dance (magyar)
   Kötéltánc / T. Jefferson Parker. - Pécs : Alexandra, 2005. - 474 p. ; 18 cm
Ford. Pétersz Tamás
ISBN 963-369-247-4 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2577207]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2005.
Patterson, James
3rd degree (magyar)
   Háromszoros kín / James Patterson, Andrew Gross ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 963-7318-55-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2576315]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2005.
Skármeta, Antonio
La boda del poeta (magyar)
   A költő lakodalma / Antonio Skármeta ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2005. - 341 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7776-2 kötött : 1900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2576627]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2005.
Smedman, Lisa
Blood sport (magyar)
   Véres sport / Lisa Smedman ; [ford. Vajda Péter]. - Budapest : Beholder, 2005. - 264 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-8428-10-4 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2577440]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2005.
Steel, Danielle
Mixed blessings (magyar)
   Áldott teher / Danielle Steel ; [ford. Végh István]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2005. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-127-X fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2578396]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2005.
Taylor, Linda
Reading between the lines (magyar)
   Nevető harmadik / Linda Taylor ; [ford. Szilágyi Ágnes]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 355 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
ISBN 963-7319-11-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2576224]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2005.
Thacker, Cathy Gillen
A baby by chance (magyar)
   Kantárszáron / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 349.)
ISBN 963-537-330-9 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575678]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2005.
Thorpe, Kay
Mother and mistress (magyar)
   Kései vallomás / Kay Thorpe ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 350.)
ISBN 963-537-331-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575679]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2005.
Webber, Meredith
The marriage gamble (magyar)
   Fájó pontok / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 283.)
ISBN 963-537-355-4 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575676]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2005.
Welsh, Irvine
Trainspotting (magyar)
   Trainspotting / Irvine Welsh. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 298, [2] p. ; 21 cm
Ford. Dragomán György, Polyák Béla
ISBN 963-7424-08-3 fűzött : 2780,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2579280]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2005.
Wilkins, Gina
Dateline matrimony (magyar)
   A fal túloldalán / Gina Wilkins ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 176.)
ISBN 963-537-443-7 fűzött : 389,- Ft : 84 SKK : 165 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2575681]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2005.
Zimmermann, Hans-Günther
Mathe, Stress + Liebeskummer! (magyar)
   Matek + bonyodalmak = szerelmi bánat / Zimmerman & Zimmermann ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2005]. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 963-9420-37-9 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2577121]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10172 /2005.
Bákay Vilma (1897-2001)
   Székely határőrballada : olvassátok végig! : Bákay Vilma naplója / [előszó] Keresztes Enikő ; [szerk. és a ... háttértanulmányt írta] Szabó József János. - Budapest : Timp, 2005. - 112 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-86678-5-0 kötött : 1380,- Ft
Bákay Vilma (1897-2001)
Erdély - határon túli magyar irodalom - napló
894.511-94(498)
[AN 2576379]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2005.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8065-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2575363]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2005.
Bereményi Géza (1946-)
   Hóesés a Vízivárosban : tévéjáték / a forgatókönyvet írta Bereményi Géza ; rend. Bereményi Géza ; [közread. a] Cameofilm. - Budapest : Cameofilm, [2005]. - 48 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2576687]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2005.
Berkes Péter (1931-)
A bánya réme (új kiadása)
   Az öreg bánya titka / Berkes Péter ; [ill. Szőnyi Gyula]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-29-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2577395]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2005.
Biszkup Sándor
   Zenith bolygó / írta Biszkup Sándor. - [Hajdúszoboszló] : [Hajdúszoboszlói Nyomdaipari Vállalkozás], [2005]. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-238-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2576444]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2005.
Borvendég Deszkáss Sándor (1913-199?)
   A Sziklás Hegyek varázslója : magyar ifjúból indiánfőnök / Fehér Szarvas ; [a szerző rajz. és ... 10 eredeti fényképfelvétellel] ; [közread. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum]. - Repr. kiad. - [Budapest] : OPKM, 2005. - 256, XVI p., [6] fol., [10] t.fol : ill., főként színes ; 20 cm
Borítócím: A szikláshegyek varázslója. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1940
ISBN 963-9315-87-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2577535]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Zsófi és a Boszorkány-pláza : a trilógia második kötete / Böszörményi Gyula. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 232 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek, ISSN 1787-2847 ; 5.)
ISBN 963-86785-1-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2576907]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2005.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Zsófi és az elnévtelenedett falu : a trilógia első kötete / Böszörményi Gyula. - Budapest : Jonathan Miller, 2005. - 247 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek, ISSN 1787-2847 ; 4.)
ISBN 963-86785-0-X fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2576895]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2005.
Cser Gábor
   Vizsla Kolozs kalandjai : Cser Gábor meséje / Haui József rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2005. - [64] p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-237-152-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2576984]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2005.
Déry Tibor (1894-1977)
   Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Déry Tibor ; [... a szöveget gond. Deák Márta]. - [Budapest] : Novella, [2005], cop. 2002. - 182 p. ; 17 cm. - (Fárosz, ISSN 1416-0609)
ISBN 963-7953-21-3 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2577500]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2005.
Devecsery László (1949-)
   Szia, szia, jó napot! / Devecsery László ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Urbis, 2005. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9291-78-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2576835]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2005.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Vitézeknek való dévaj balladák / Döbrentei Kornél ; [... ill. Lacza Márta] ; [előszó Alexa Károly]. - 2. kiad. - Budapest : Masszi, cop. 2005. - 68, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9454-59-1 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2578236]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2005.
   Egyszer volt.. : [gyermekmesék Zugor Zoltán rajzaival]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9551-99-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2576918]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2005.
Esterházy Péter (1950-)
   A szív segédigéi = Helping verbs of the heart / Esterházy Péter ; [ford. Michael Henry Heim]. - Budapest : Noran, 2005. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-7416-36-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=20
[AN 2578699]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2005.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [rajz. Bakai Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2005. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8090-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2579279]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2005.
Galambos János (1888-1963)
   Édesapám hagyatéka : válogatott lírai versek 1937-1959 közötti időkből : a családról, hazáról, barátokról, szerelemről és vígságokról, történések időrendjében / [összeáll.] Galambos Imre. - Pápa : Galambos I., 2005. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Galambos János
ISBN 963-460-844-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2576157]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : a tale of the siege of Eger, 1552 / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 7. ed. - Budapest : Corvina, 2005. - XVII, 560 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-13-5481-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2578144]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2005.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (német)
   Sterne von Eger / Géza Gárdonyi ; [... übers. von Mirza von Schüching] ; [Ill. von Győző Vida]. - 18. vollst. und überarb. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2005. - 638 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-13-5482-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2578130]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2005.
Gödrös Frigyes
   Történetek az Elveszett Birodalomból / Ajtony Árpád elbeszéléseiből a forgatókönyvet írta Gödrös Frigyes és Can Togay ; rend. Gödrös Frigyes. - Budapest : Cameofilm, 2004. - 30 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 2576615]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2005.
Hauber Károly
   Kötődéseinkről és méltóságunkról : publicisztikai írások / Hauber Károly. - Pápa : Jókai M. Városi Kvt., 2005. - 178 p. ; 20 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 1.)
ISBN 963-86580-3-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2576697]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2005.
Hegedüs Gyula
   A szökés / Hegedüs Gyula ; [ill. Kuczora Vilmos]. - [Tamási] : Hegedüs Gy., [2005]. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-800-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 2576849]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2005.
József Attila (1905-1937)
   Keresek Valakit / [J A] ; [összeáll. Váminé Molnár Emma] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2005. - 45 p. : ill. ; 8 cm
ISBN 963-86580-5-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - miniatűr dokumentum
894.511-14 *** 099.1
[AN 2576363]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2005.
Kassovitz László (1954-)
   Kócmajom / Kassovitz László ; rajz. Péter László. - Budapest : Timp, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86678-9-3 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2576383]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2005.
Király Levente (1976-)
   Szánalmasan közel / Király Levente. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 96 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 20.)
ISBN 963-86735-2-4 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2576104]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2005.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében ; Vackor világot lát / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2005, cop. 1997. - 116, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-823-4 kötött : 2280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2579535]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2005.
Lőrincz L. László (1939-)
   A maharáni arcképe / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2005. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-9591-14-9 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2576430]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2005.
Magyar-Nagy Kata
   Győzelemre ítélve : háttértanulmány a jövőből : színmű két felvonásban / Magyar-Nagy Kata. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 963-7510-19-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2576664]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2005.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [az életrajzi jegyzetet írta Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2005. - 251 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-781-5 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2579281]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2005.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött : ár nélkül
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2005. - 234 p.
ISBN 963-9291-80-3
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2576412] MARC

ANSEL
UTF-810201 /2005.
Petrusák János (1970-)
   A kuruc kapitány : történelmi regény / Petrusák János. - Nyíregyháza : Inter Nos '70, [2005]. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 963-85722-6-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény - történelmi regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 2575827]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2005.
Radnai Gáborné
   Édes rabság / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2005, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-10-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2578964]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2005.
Radnai Gáborné
   Érzelmek viharában / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2005, cop. 1997. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-14-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2578956]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2005.
Radnai Gáborné
   Gyilkos tűk / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2005, cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-09-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2578958]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2005.
Radnai Gáborné
   Hipnózis / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2005, cop. 1996. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-12-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2578961]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2005.
Radnai Gáborné
   Téboly / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2005, cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-13-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2578405]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Aki mer, az nyer és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 797 p. ; 22 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött művei ; 4.)
Borítócím: Aki mer, az nyer és egyéb történetek
ISBN 963-369-117-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - bohózat
894.511-22 *** 894.511-321.5
[AN 2577521]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 176 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-199-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2577484]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A drótnélküli gyilkosság ; Akik életet cseréltek / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 126 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-200-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2576190]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában ; Az úr a pokolban is úr / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 104 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-160-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2576194]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 223 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-159-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 2577429]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 223 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-162-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2577452]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2005. - 280 p. ; 19 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött munkái)
ISBN 963-369-201-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2577441]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2005.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 629 p. ; 22 cm. - (Rejtő Jenő összegyűjtött művei ; 5.)
Borítócím: Vesztegzár a Grand Hotelben és egyéb történetek
ISBN 963-369-118-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2577517]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2005.
   Süss fel nap : [óvodások dalos-, verseskönyve] / [összeáll. Diószegi István]. - Debrecen : TKK, [2005]. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-596-337-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal
894.511-14(02.053.2)(082) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2576980]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2005.
Szabados Tiborné
   Ica mama versei a szeretet nyelvén. - Budapest : [Magánkiad.], 2005. - 206 p. : ill. ; 17 cm
Szerző: Szabados Tiborné
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2577414]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2005.
Szalontay Zoltán
   Nyírtől Bakonyig ; Pere sirató : elbeszélések / Szalontay Zoltán ; [közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., [2005]. - 482 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-402-1)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2576152]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2005.
Szauer Ágoston (1963-)
   Kódolt krónika / Szauer Ágoston. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 107, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 18.)
ISBN 963-86735-0-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2576095]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2005.
Székely Szabolcs (1983-)
   Kilenc másodperc reggelente / Székely Szabolcs. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 79, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 19.)
ISBN 963-86498-9-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2576100]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2005.
Thomson, Edda
   Száműzött szerelem / Edda Thomson. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 963-549-236-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2577174]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2005.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   El Camino - az út : regény / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2005. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-9593-24-9 kötött : 2750,- Ft
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - szent hely - regény
894.511-31 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2576179]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2005.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Bujdosó könyv : feljegyzések 1918-1919-ből / Tormay Cècile. - Budapest : M. Ház, 2005. - 2 db ; 21 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-27-4 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar történelem - Tanácsköztársaság - 1918-as polgári demokratikus forradalom - napló
894.511-94 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 2576688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az "Őszirózsás forradalom". - 410 p. - (Tormay Cècile művei ; 6.)
ISBN 963-9335-24-X
magyar irodalom - magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - napló
894.511-94 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 2576690] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A proletárdiktatúra. - 353 p. - (Tormay Cècile művei ; 7.)
ISBN 963-9335-26-6
magyar irodalom - magyar történelem - Tanácsköztársaság - napló
894.511-94 *** 943.9"1919"(0:82-94)
[AN 2576693] MARC

ANSEL
UTF-810223 /2005.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Múltidő ; Regnum Marianum / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Szerző, [2005]. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-609-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2576185]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2005.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Segítsünk a manóknak! / írta Ungváry Zsolt ; rajz. L. Bartha Gabriella. - Budapest : Szerző, 2005. - 45 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-460-792-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2576237]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2005.
Varga József (1930-)
   Tudatformáló idők / Varga József ; [ill. Varga Tímea] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2005. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86754-3-8 fűzött : ár nélkül
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(497.12)
[AN 2576850]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2005.
Varga Róbert (1950-)
   Tükröződések : válogatott publicisztikai írások / Varga Róbert. - Kaposvár : Varga R., 2005. - 88, [2] p. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-460-870-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2576348]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2005.
Vasadi Péter (1926-)
   Séta tűzben, virágban : válogatott versek / Vasadi Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-682-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2575790]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2005.
Wessely Gábor (1957-)
   Sor(s)ok : ezredfordulós irományok / Wessely Gábor ; [Török Levente grafikáival]. - [Tolna] : [Wessely G.], 2005. - 134 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek: ezüstszürke ; 9.)
ISBN 963-460-893-0 fűzött : 950,- Ft : 4 ?
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2576636]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2005.
Zsille Gábor (1972-)
   Gondolj néha Zalalövőre / Zsille Gábor. - Budapest : Tipp Cult, 2005. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 21.)
ISBN 963-86735-1-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2576107]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10230 /2005.
Disney, Walt
Bernard and Bianca (magyar)
   Bernard és Bianca : az egérmentők / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-379-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2575453]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2005.
Disney, Walt
Elmer Elephant (magyar)
   Elefánt Elemér / Walt Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-304-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2575454]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-427-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2575458]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2005.
Maxtone Graham, Ysenda
Kanga's café (magyar)
   Lakoma a Pagonyban / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-514-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2575457]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a potopa (magyar)
   A kisvakond és az árvíz / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8003-4 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2577169]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2005.
Miler, Zdeněk
Krtek a zajíček (magyar)
   A kisvakond és a nyuszi / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2005. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8002-6 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2577171]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2005.
Pretty princess poems (magyar)
   Hercegnők bájos versei / [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Egmont, 2005. - [16] p. : ill., színes ; 27 cm
Disney princess (keretcím)
ISBN 963-628-136-X fűzött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2577314]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2005.
Rigó Béla
   Vuk : képeskönyv / Fekete István regénye, Dargay Attila, Imre István, Tarbay Ede rajzfilmje nyomán szövegét Rigó Béla, rajzait Bakai Piroska és Radvány Zsuzsa kész. - Budapest : Sirály, [2005]. - [64] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-7276-11-4 kötött : 2480,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2577713]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2005.
   Tarkabarka pöttyös kocka : [barangolás a színek és formák világában] / [szerk. Vígh Hajnalka] ; [ill. Varga Zsigmond, Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2005. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pöttöm, ISSN 1786-822X)
ISBN 963-7818-35-9 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2575919]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10239 /2005.
International Conference of Phd Students (5.) (2005) (Miskolc)
   5th International Conference of Phd Students : University of Miskolc, ... 14-20 August 2005 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [publ. by] University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, 2005-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-673-6 fűzött : ár nélkül
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2570684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/1/a.], Engineering sciences 1 : oral presentations. - 2005. - [2], 222 p. : ill.
ISBN 963-661-678-7
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576239] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/1/b.], Engineering sciences 1 : poster presentations. - 2005. - p. 223-485. : ill.
 (hibás ISBN 963-661-678-7)
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576241] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/2.], Engineering sciences 2. - 2005. - [2], 262 p. : ill.
ISBN 963-661-679-5
műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576244] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6/1.], Economics 1. - 2005. - [2], 397 p. : ill.
ISBN 963-661-676-0
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576246] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6/2.], Economics 2. - 2005. - [2], 393 p. : ill.
ISBN 963-661-677-9
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2576251] MARC

ANSEL
UTF-810240 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth TIbor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2005. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben ; 2.)
ISBN 963-218-191-3 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2576788]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... rajz. Korcsmáros Pál] ; [szöveg Cs. Horváth Tibor]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2004. - 50 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 2005/1.)
ISBN 963-216-783-X fűzött : 499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2576785]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az előretolt helyőrség / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., cop. 2004. - [2], 79 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 963-216-291-9 kötött : ár nélkül
képregény
087.6:084.11
[AN 2575853]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2005.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A három testőr Afrikában / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2005. - [2], 79 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 963-218-431-9 kötött : ár nélkül
képregény
087.6:084.11
[AN 2575869]
MARC

ANSEL
UTF-8