MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 12:56:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

524 /2006.
Dörnyei Sándor (1926-)
   Régi magyar könyvtár. III, XVIII. század : magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai = Alte ungarische Bibliothek. III, XVIII. Jahrhundert : im Ausland erschienene, fremdsprachige Werke ungarländischer Autoren / összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-200-492-2
Magyarország - nemzeti bibliográfia
015(100=945.11) *** 013(=00)
[AN 2586574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1712-1760. - 2005. - 357, [2] p.
ISBN 963-200-493-0 kötött
Magyarország - nemzeti bibliográfia - 18. század
015(100=945.11) *** 013(=00) *** 013"1712/1760"
[AN 2586575] MARC

ANSEL
UTF-8525 /2006.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár
   Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestinensis / összeáll. Knapp Éva. - Budapest : Egy. Kvt., 1999-. - 25 cm
A főcím a 4. köteten: Catalogus librorum manuscriptum Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum
ISBN 963-463-272-6
kézirat - könyvtári katalógus
017.1(439-2Bp.)ELTE *** 091
[AN 375585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Pótkötet a szakrendbe sorolt kéziratokhoz / a mutatót kész. Tóth Péter. - 2005. - 363 p.
ISBN 963-463-747-7 fűzött
kézirat - könyvtári katalógus
017.1(439-2Bp.)ELTE *** 091
[AN 2586508] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

526 /2006.
Arnold, Nick
Horrible science (magyar)
   Tébolyító tudományos mindentudó / Nick Arnold ; [ill.] Tony De Saulles ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - [Budapest] : Egmont, 2005. - 93, [3] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rettentő tudomány, ISSN 1587-348X)
ISBN 963-628-244-7 kötött : 2999,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)(0:82-7)
[AN 2586584]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2006.
Eco, Umberto
Come si fa una tesi di laurea (magyar)
   Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Kairosz, 2005, cop. 1996. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 963-9137-53-7 fűzött : 1500,- Ft
szellemi munka - módszer
001.81
[AN 2588012]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

528 /2006.
Horváth Andrea
   Kínai asztrológia a 2006-os évre / Horváth Andrea. - [Üllő] : RegunPress, [2005]. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-19-7 fűzött
asztrológia
133.52(510)
[AN 2587466]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2006.
Lucza Béla (1960-)
   Az első érintés / Lucza Béla. - Budapest : Dildra, [2005]. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 963-218-835-7 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2587090]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Beyond the frontiers of the mind (magyar)
   Túl az elme határain / Osho ; [ford. Salek Zoltán és Nadzsal Ida] ; [közread. a] Magyarországi LEELA Alapítvány. - [Budapest] : Magyarországi LEELA Alapítvány, [2005], cop. 1997. - 160 p. ; 21 cm
Fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-550-118-X)
ezoterika
133.25
[AN 2588173]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2006.
Szabó Judit
   Szent terek : a tér megtisztítása, felszentelése és erőhelyek létrehozása / [Szabó Judit]. - [Budapest] : Magánkiad., 2005. - 88 p. ; 21 cm
Borítócím: A tértisztítás művészete
ISBN 963-219-545-0 fűzött : 1200,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 2587324]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2006.
Virtue, Doreen
Angel numbers (magyar)
   Angyali számok / Doreen Virtue, Lynnette Brown ; [ford. Domokos Áron]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-879-4 fűzött : 2490,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 2586758]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

533 /2006.
Kalotás Zsolt (1952-)
   A Duna-Dráva Nemzeti Park : a folyók felségterülete / Kalotás Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2005. - 239 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-488-4 kötött
Duna-Dráva Nemzeti Park
nemzeti park - fényképalbum
502.4(439)Duna-Dráva_Nemzeti_Park(084.12)
[AN 2588326]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2006.
   Környezet- és természetvédelmi marketing / szerk. Kathy Zsigmond, Molnár Antal, Molnár Ferenc ; kiad. Ózonpajzs Kör. - [Hajdúböszörmény] : Ózonpajzs Kör, [2005]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
marketing - környezetvédelem - természetvédelem
504.06 *** 658.8
[AN 2588099]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2006.
Sallainé Kapocsi Judit
   Körös-Maros Nemzeti Park. Csanádi puszták / [írta Sallainé Kapocsi Judit] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2005]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Körös-Maros Nemzeti Park - Magyarország - nemzeti park - természetvédelem
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[AN 2587171]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2006.
Tóth Tamás
   Körös-Maros Nemzeti Park. Cserebökény / [írta Tóth Tamás] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2005]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Körös-Maros Nemzeti Park - Magyarország - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[AN 2587173]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

537 /2006.
Galántai Aurél (1951-)
   Numerikus módszerek / Galántai Aurél, Jeney András. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2005. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-311-7)
differenciálszámítás - numerikus módszer - egyetemi tankönyv
519.62/.65(075.8)
[AN 2588368]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2006.
Láng Csabáné
   Számelmélet : példák és feladatok / Láng Csabáné. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2005. - 166 p. ; 24 cm
ISBN 963-463-791-4 fűzött
számelmélet - egyetemi tankönyv - példatár
511(075.8)(076)
[AN 2587443]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2006.
Szabó Ilona
   Analízis példatár / Szabó Ilona, Tóth Aranka ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9558-46-X fűzött
matematikai analízis - példatár - egyetemi tankönyv
517(075.8)(076)
[AN 2588128]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

540 /2006.
   Preisach memorial book : hysteresis models in mathematics, physics and engineering / ed. by Amalia Ivanyi. - Budapest : Akad. K., 2005. - 211 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8264-3 kötött
mágnesség - hiszterézis
539.389 *** 537.623
[AN 2588038]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

541 /2006.
   Kémiai alapismeretek műszaki főiskolák számára / Kiss Ferencné szerk. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V Kvk., cop. 2005. - 2 db ; 24 cm
Fűzött : 5490,- Ft
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 2588397]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia / írták Borbély Endréné Székely Éva, Csányi Sándor, Kiss Ferencné. - 388 p. : ill.
Bibliogr.: p. 388.
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 2588399] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Feladatgyűjtemény / írták Csányi Sándor, Kiss Ferencné. - 183 p.
kémia - egyetemi tankönyv - példatár
54(075.8)(076)
[AN 2588404] MARC

ANSEL
UTF-8542 /2006.
Kémiai Előadói Napok (28.) (2005) (Szeged)
   XXVIII. Kémiai Előadói Napok : program és előadás-összefoglalók : Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, 2005. október 24-25. / a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye ; [szerk. Tóth Diána]. - Szeged : JATEPress, 2005. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadás-összefoglalók végén
Fűzött
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2586331]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

543 /2006.
Cousteau, Jean-Michel
Mon père le commandant (magyar)
   Apám, Cousteau kapitány / Jean-Michel Cousteau ; [ford. Pacskovszky Zsolt]]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 342 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 341-342.
ISBN 963-7318-46-1 kötött : 2490,- Ft
Cousteau, Jacques-Yves
Franciaország - tengertan - természeti környezet - tudós - francia irodalom - 20. század - memoár
551.46(44)(092)Cousteau,_J.-Y. *** 502(26) *** 840-94=945.11
[AN 2587073]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2006.
Ősi Attila
   Dino-ösvény : kora-jura dinoszaurusz-lábnyomok a Mecsekből / Ősi Attila, Barbacka Mária, Szente István ; [a rajzokat Ősi Attila et al. kész.]. - Budapest : Hantken, 2005. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-218-722-9 fűzött
Mecsek - dinosaurus - paleobotanika - jura - kiállítási katalógus
568.1"615"(439)(234.373.6) *** 561"615"(439)(234.373.6) *** 061.4(439-2Bp)"200"
[AN 2587376]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

545 /2006.
   Changing borders : 21st International Conference on the History of Cartography, 17-22 July, 2005 : programme, abstract of papers and posters, curricula vitae, and list of participants / ed. ... by Zsolt Török and Krisztina Irás ; [org. by the] Eötvös Loránd University. - Budapest : ICHC 2005 Academic Secretariat, 2005. - 157 p. : ill. ; 30 cm
ICHC 2005 (gerinccím)
Fűzött
kartográfia - szakterületi történelem - konferenciakiadvány
528.9(091)(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2588303]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2006.
Gábli Cecília (1974-)
   Caius Plinius Secundus természettudományának 2. könyve : fordítás és feldolgozás / Gábli Cecília. - Pécs : Lomart, 2005. - 169 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Pliniana ; 2.)
A ford. a "Naturalis historiae Libri XXXVII. Vol. 1. Libri 1-6. (Lipsiae: Teubner Verlag, 1906)" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 137-158.
ISBN 963-9632-01-5 fűzött
Plinius Secundus, Caius. Naturalis historia, liber XXXVII.
Római Birodalom - latin irodalom - csillagászat - kozmológia - tudós - 1. század
52 *** 871-96=945.11 *** 001(37)(092)Plinius_S.,_C.
[AN 2588108]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

547 /2006.
Andrássy István (1927-)
   Free-living nematodes of Hungary : Nematoda errantia / István Andrássy. - Budapest : Hung. Nat. History Mus. : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2005-. - 25 cm
Magyarország - állatföldrajz - fonálféreg
595.132 *** 591.9(439)
[AN 2587457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2005. - 518 p. : ill. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 3.)
Bibliogr.: p. 480-495.
ISBN 963-7093-90-7 kötött
Magyarország - állatföldrajz - fonálféreg
595.132 *** 591.9(439)
[AN 2587460] MARC

ANSEL
UTF-8548 /2006.
   Checklist of the fauna of Hungary / [ed.-in-chief I. Matskási] ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, "Checklist of the Diptera of Hungary" címmel, monografikus leírása: AN 919500
Magyarország - fauna - állathatározó
591.9(439) *** 592/599(439)(083.8)
[AN 973849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Macrolepidoptera / Varga, Z. [et al.]. - 2005. - 114 p.
ISBN 963-7093-89-3 fűzött
Magyarország - fauna - lepke - állathatározó
595.783(439)(083.8) *** 591.9(439)
[AN 2587687] MARC

ANSEL
UTF-8549 /2006.
Mowat, Farley
Never cry wolf (magyar)
   Ne féljünk a farkastól! / Farley Mowat ; [ford. Sárközy Elga] ; [ill. Zsoldos Vera]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2005. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-539-482-9 fűzött : 1790,- Ft
farkas - etológia
599.742.1 *** 591.5
[AN 2591292]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2006.
   Vegetation and fauna of Tisza river basin / ed. by László Gallé. - Szeged : Tisza Research Group : Dep. of Ecology Univ. of Szeged, 2005-. - 24 cm
Tisza - flóra - fauna
581.9(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2587770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 197 p. : ill. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Tisza - gerinctelenek
592(439)(282.243.742)
[AN 2587777] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

551 /2006.
   10 éves a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége, 1995-2005 : jubileumi kiadvány. - [Százhalombatta] : LÖTOSZ, 2005. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége
Magyarország - tűzoltóság - egyesület - ezredforduló
614.842.83 *** 061.2(439)"1995/2005"
[AN 2587380]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2006.
   Aktualitások a kardiológiában : X. Debreceni Kardiológiai Napok : 2005. március 2-5. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet[!], Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : [DE], [2005]. - 179 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-883-9 fűzött
szívgyógyászat - konferenciakiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2587250]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2006.
Balog Béla
   A természetes életmód kalendáriuma / Balog Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Mani-fest K., 2005. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-533-X kötött
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend
615.89 *** 613.261
[AN 2587972]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2006.
Bíró Ica (1959-)
   A megújulás titkai : a test- és lélekszépítés bibliája / Bíró Ica. - Pécs : Alexandra, 2005. - 936 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 933-936.
ISBN 963-368-568-0 kötött
egészséges táplálkozás - torna - természetgyógyászat
613.71 *** 613.2 *** 615.89
[AN 2588069]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2006.
Csépány Tünde (1956-)
   Klinikai neuroimmunológia / Csépány Tünde, Illés Zsolt. - [Pécs] : Matyus - Benten, 2005. - 527 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-221-4 kötött
ideggyógyászat - immunológia
616.8 *** 612.017.1
[AN 2586780]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2006.
Domján László (1953-)
   Félelem, hit, gyógyulás / Domján László, Popper Péter, Váradi Tibor. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2005. - 173 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 963-7168-35-4 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2586684]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2006.
Hámori Eszter (1960-)
   Koraszülöttség és az anya-gyerek kapcsolat kezdete : buktatók és korrektív lehetőségek a korai kapcsolat fejlődésében / Hámori Eszter ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2005. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-100.
ISBN 963-9206-07-5 fűzött
csecsemő - fejlődéslélektan
159.922.736.2 *** 613.95-053.13 *** 618.39
[AN 2587426]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2006.
Hedges, Burke
The parable of the pipeline (magyar)
   Tanmese a csővezetékről : [hogyan építhet az új gazdaságban bárki csővezetéket, amelyen át szakadatlanul folyik a kiegészítő jövedelem] / Burke Hedges ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2005. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9333-19-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2588130]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2006.
Hindley, Judy
How your body works (magyar)
   Hogyan működik a test? / írta Judy Hindley ; ill. Colin King ; ford. Hargitai Rita. - [Budapest] : Lilliput, [2005]. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9619-08-6 kötött : 1790,- Ft
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2587162]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2006.
   Infektológia / szerk. Szalka András [et al.] ; [... szerzői Balaton Csilla et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 1015 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-946-X kötött : 8900,- Ft
fertőző betegség
616.9
[AN 2587388]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2006.
Kennedy, Michelle
Letting go (magyar)
   Ebadta kölyke önfejű : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-337-006-X fűzött (hibás ISBN 963-336-994-0)
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2586552]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2006.
Kennedy, Michelle
Staying dry (magyar)
   Ebadta kölyke bepisil : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-337-005-1 fűzött (hibás ISBN 963-336-994-0)
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2586531]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2006.
Kulcsár Éva
   A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői / Kulcsár Éva. - Budapest : Trefort K. : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 75 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 29.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-446-345-2 fűzött : 1200,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 2590731]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2006.
Linke, Detlef
Das Gehirn (magyar)
   Az agy / Detlef Linke. - Budapest : Corvina, 2005. - 111 p. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Balázs István. - Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 963-13-5465-2 fűzött : 1600,- Ft
agy - agykutatás
612.82
[AN 2586829]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2006.
Loftus, Jean M.
The smart woman's guide to plastic surgery (magyar)
   Az okos nő kézikönyve a plasztikai sebészetről : alapvető információk egy plasztikai sebész doktornő tollából / Jean M. Loftus ; [ford. Bognár Péter et al.]. - Budapest : Unimind Books, [2005]. - XX, 313, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 963-86945-0-5 fűzött
plasztikai sebészet
616-089.844
[AN 2587445]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2006.
Lucza Béla (1960-)
   Mindennapjaink túlélési technikái : elméletek, tapasztalatok, terápiák, öngyógyítás / Lucza Béla. - Budapest : Dildra, [2005]. - 272 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-268.
ISBN 963-219-100-5 fűzött
természetgyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 2587114]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2006.
Magyar Belgyógyász Társaság. Dunántúli Szekció. Vándorgyűlés (52.) (2005) (Bükfürdő)
   A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LII. Vándorgyűlése : Bükfürdő, 2005. június 23-25. : program és előadáskivonatok. - Budapest : Tud. K., 2005. - 144 p. ; 28 cm
Magyar belorvosi archivum, ISSN 0133-5464 ; 58. évf. 1. suppl. (2005). - Magyar és angol nyelven
Fűzött
belgyógyászat - konferenciakiadvány
616 *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 2588782]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2006.
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság. Kongresszus (2005) (Kőszeg)
   A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa : Kőszeg, 2005. június 16-17-18. : program és előadás kivonatok. - [Budapest] : M. Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társ., [2005]. - 36 p. ; 21 cm
Fűzött
beszéd - fonetika - logopédia - konferenciakiadvány
616.22-008.5 *** 616.89-008.434 *** 376.36 *** 801.4 *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 2587170]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2006.
Magyar Gasztroenterológiai Társaság. Nagygyűlés (47.) (2005) (Balatonaliga)
   Magyar Gasztroenterológiai Társaság : 47. Nagygyűlés : Balatonaliga, 2005. június 07-11. : program és előadáskivonatok = 47th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology : Balatonaliga, 07-11 June, 2005 ... : program, abstracts / [... szerk. Szalay Ferenc]. - Budapest : MGT, 2005. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm
A Hírlevél, ISSN 1417-7013, 2005. évi különszáma
Fűzött
gasztroenterológia - konferenciakiadvány
616.32/.38 *** 061.3(439-2Balatonaliga)
[AN 2588918]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2006.
Magyar Idegtudományi Társaság. Konferencia (10.) (2005) (Pécs)
   10th Annual Meeting of the Hungarian Neuroscience Society : Pécs, 25-29 January, 2005 : abstracts = A Magyar Idegtudományi Társaság X. Konferenciája : absztraktok / org. Valér Csernus. - Budapest : Literatura Medica, 2005. - 112 p. ; 28 cm
Ideggyógyászati szemle, ISSN 0019-1442 ; 58. évf. 1. ksz. (2005)
Fűzött : 980,- Ft
ideggyógyászat - konferenciakiadvány
616.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2588793]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2006.
Magyar Perinatológiai Társaság. Országos kongresszus (4.) (2005) (Gyula)
   Magyar Perinatológiai Társaság IV. Országos kongresszusa : 2005. szeptember 8-10., Gyula : programfüzet és előadás összefoglalók / [szerk. Nagy Katalin] ; [... rendezője Magyar Perinatológiai Társaság, Békés megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház Csecsemő és Gyermekosztály, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály]. - Gyula : Pándy K. Kórház : Népújság Kft., [2005]. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-880-2 fűzött
szülészet - konferenciakiadvány
618.2/.5 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2587447]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2006.
   Nem daganatos eredetű fájdalmak csillapítása / szerk. Budai Erika, Kismarton Judit, Vasváry Artúrné ; [szerzők Budai Erika et al.] ; [kiad. Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület, Magyar Rákellenes Liga]. - [Budapest] : M. Betegjogi Közhasznú Egyes. : M. Rákellenes Liga, 2005. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-441-1 fűzött
fájdalomcsillapító
616-009.7 *** 615.212
[AN 2588036]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2006.
   Onkofarmakológia / szerk. Jeney András és Kralovánszky Judit ; [... szerzői Adleff Vilmos et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 941 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-976-1 kötött : 9700,- Ft
gyógyszerészet - rákellenes szer - onkológia - kézikönyv
615.01(035) *** 615.03(035) *** 615.277.3
[AN 2587071]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2006.
Orey, Cal
Doctors' orders (magyar)
   Egészségmegőrzés felsőfokon : amit 101 amerikai doktor az egészsége védelmében tesz: természetes módszerek a betegségek megelőzésére és gyógyítására / Cal Orey. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2005. - 424 p. ; 21 cm
Ford. Nyáriné Mihály Andrea
ISBN 963-86538-5-X kötött : 3980,- Ft
betegség - természetgyógyászat - öngyógyítás - egészséges táplálkozás
616 *** 615.89 *** 613.2
[AN 2587495]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2006.
Romhányi Orvostalálkozó (4.) (2004) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók IV : [emlékkönyv] / összeáll. Genzwein Ferenc ; ... szerzői Andrásfalvy Bertalan [et al.] ; kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2005. - 99 p. : ill. ; 21 cm
A rendezvényt 2004. szept. 4-én Száron tartották
ISBN 963-9315-88-5 fűzött
orvos - foglalkozás - vallásos irodalom - konferenciakiadvány
614.25 *** 061.3(439-2Szár) *** 244
[AN 2586555]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2006.
Szatmáry Zoltán (1939-)
   Csernobil : tények, okok, hiedelmek / Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila. - Budapest : Typotex, 2005. - 220, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-201.
ISBN 963-9548-68-5 fűzött : 1750,- Ft
Černobylʹ - radioaktív sugárzás - sugárvédelem - betegség - atomerőmű
614.876(477-2Černobil') *** 621.039.58(477-2Černobil')
[AN 2588127]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2006.
Tepperwein, Kurt
Bewusstseinstraining (magyar)
   Tudattréning : az életművészet tanulható / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték K., 2005. - 156 p. ; 22 cm
Ford. Fürst Anna
ISBN 963-9519-60-X kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2586916]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2006.
Tóth László (1936-)
   Gyógynövények, drogok, fitoterápia / írta Tóth László. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - VI, 586 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 565-571.
ISBN 963-472-916-9 fűzött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2587033]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2006.
Vályi Péter
   A béta-blokkolók szerepe a cardiovascularis eseményláncolat befolyásolásában / [szerző Vályi Péter]. - [Budapest] : Viviankom, 2005. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-86768-5-X fűzött
szívbetegség
616.1
[AN 2586595]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

580 /2006.
   EUREGA-RES : a megújuló energiák kutatása és hasznosítása az Európai Unió újonnan csatlakozott országaiban : Debrecen, 2005. november 28. = EUREGA-RES : researching and utilizing renewable energy sources in newly joined countries of the European Union : Debrecen, 2005. November 28. / [szerk. Tóth Tamás, Baros Zoltán és Bíróné Kircsi Andrea] ; [a konferenciát a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke rend., a MTA Debreceni Területi Bizottságának Környezettudományi Szakbizottsága, ... a Magyar Szélenergia Társaság közreműködésével] ; [kiad. a Magyar Szélenergia Társaság és a Debreceni Egy. - Debrecen : M. Szélenergia Társ. : DE TEK TTK Meteorológiai Tanszék, [2005]. - 130 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai, ISSN 1588-4589 ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-219-709-7 fűzött
Európai Unió - megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás - konferenciakiadvány
620.9(4-62) *** 620.91 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2588162]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2006.
   EUREGA-RES : megújuló energiák kutatása és hasznosítása az Európai Unió újonnan csatlakozott országaiban, Debrecen, 2005. november 28. : program és az előadások összefoglalói / [szerk. Baros Zoltán, Tóth Tamás és Bíróné Kiricsi Andrea] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék [etc.]. - Debrecen : DE TEK Meteorológiai Tansz., 2005. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Címvált.: EUREGA : abstracts of the presentation
ISBN 963-472-931-2 fűzött
Európai Unió - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
620.91 *** 620.9(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2588020]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2006.
Komócsin Mihály (1948-)
   Gépipari anyagismeret / Komócsin Mihály. - 4. kiad. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2005. - XI, 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 963-218-773-3 kötött
anyagismeret - gépipar
620.2 *** 621
[AN 2587758]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

583 /2006.
Ács Zsolt
   Linux operációs rendszer(váltás) : felhasználói és adminisztrátori ismeretek : SuSE Linux 9 / Ács Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2006. - [4], IV, 227 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött : 2979,- Ft (hibás ISBN 963-618-319-8)
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2589915]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2006.
Benkő Tiborné
   Java / Benkő Tiborné, Tóth Bertalan. - Budapest : ComputerBooks, 2005. - IV, 394 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-337-6 fűzött : 3990,- Ft
programozás
519.682Java
[AN 2586984]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2006.
Kőfalusi Pál
   ABS-től ESP-ig : elektronikus menetdinamikai szabályozó rendszerek / Kőfalusi Pál. - Budapest : Maróti, 2005. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 963-9005-67-3 kötött : 4480,- Ft
irányítástechnika - szabályozás - mozgás
681.527.7 *** 681.532.5
[AN 2587395]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2006.
Szentiday Klára (1933-)
   Információ- és képmegjelenítő eszközök / Szentiday Klára, Mászáros Sándor. - Budapest : Marktech, [2005]. - 340 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-567-4 fűzött
képernyő - képcső
681.327.1 *** 681.3.019
[AN 2587029]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2006.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum ; [ford. Balogh Zoltán et al.]. - 2. bőv. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2004 [!2005]. - 939 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 904-920.
ISBN 963-545-384-1 kötött : 6900,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 2587694]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

588 /2006.
Fazekas András István
   Villamosenergia-termelési technológiák jellemzői / Fazekas András István ; [közread. a] MAFE. - Budapest : MAFE, 2005. - 644 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 584-602.
ISBN 963-218-800-4 kötött
villamos energia - energiatermelés
621.31
[AN 2587375]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

589 /2006.
Domonkos Ottó (1928-)
   Kékfestő Múzeum / [szerzők Domonkos Ottó, Méri Edina, Tóth Sándorné]. - [Pápa] : Textilmúzeum Alapítvány, 2005. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Kékfestő Múzeum kiskönyvtára, ISSN 1787-3460 ; 1.)
ISBN 963-219-212-5 fűzött
Kékfestő Múzeum (Pápa)
textilipar - kékfestés - múzeumi kiadvány
677.027.4/.5 *** 069(439-2Pápa)(036)
[AN 2586795]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

590 /2006.
   Doktori kutatások a BME Építőmérnöki Karán / [szerk. Barna Zsolt, Józsa Zsuzsanna]. - [Budapest] : BME Építőmérnöki Kar, 2005. - 221 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-573-4 fűzött
építőipar
69
[AN 2586351]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

591 /2006.
   Közúti biztonsági audit : útmutató / [kész. ... Koren Csaba et al.]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2005. - 40 p. ; 30 cm
Közread. a Széchenyi István Egyetem. - Bibliogr.: p. 12.
ISBN 963-7175-28-8 fűzött
Magyarország - közúti közlekedés - közlekedésbiztonság - ellenőrzés - útmutató
656.1(439) *** 338.47 *** 657.6(036)
[AN 2588121]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

592 /2006.
Alps-Adria Scientific Workshop (4.) (2005) (Portorož)
   Proceedings of the IV. Alps-Adria Scientific Workshop : Portoroz, Slovenia, February 28 - March 5, 2005 / ed. by Szilvia Hidvégi ; [org. by the Institute of Crop Production Szent István University, ... Section of Agricultural Sciences of the Hungarian Academy of Sciences]. - Szeged : Cereal Research Non-Profit Co., 2005. - 413 p. : ill. ; 24 cm
Cereal research communications, ISSN 0133-3720 ; Vol. 33. No. 1. (2005). - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött
talajtan - trágya - konferenciakiadvány
631.4 *** 631.8 *** 061.3(497.12-2Portoroz)
[AN 2588744]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2006.
   Barátaink a cicák 1000 képen / [ford. Vörös Zsófia]. - [Budapest] : Budakönyvek, [2005]. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8296-68-2 kötött (hibás ISBN 963-8296-65-8)
macska - fényképalbum
636.8(084.12)
[AN 2586657]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
A szép magyar bor (angol)
   The wonderful Hungarian wine / [text] Imre Dlusztus ; [photo] Ottó Kaiser ; [transl. Edit Pobozsnyi]. - 2. ed. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-482-5 kötött
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2586812]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
A szép magyar bor (német)
   Der schöne ungarische Wein / [[Text] Imre Dlusztus ; [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; [Übers. Csaba Gloner]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-483-3 kötött
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2586817]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2006.
Kötter, Engelbert
Gärten für Einsteiger (magyar)
   Kertészkedés kezdőknek / Engelbert Kötter ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2005]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-12-X kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-7276-12-X)
amatőr kertészkedés
634
[AN 2586869]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2006.
Mercz Árpád (1919-)
   A must és a bor egyszerű kezelése / Mercz Árpád. - 6. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005], cop. 1999. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-193-0 kötött
borászat
663.2
[AN 2585270]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2006.
Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató (3.) (2005) (Keszthely)
   III. Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató : Keszthely, 2005. június 30. - [Keszthely] : [VE GMK], [2005]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
Fűzött
burgonyatermesztés - növényvédelem - konferenciakiadvány
633.491 *** 632 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2587176]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2006.
   A talajok jelentősége a 21. században / szerk. Stefanovits Pál, Michéli Erika. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2005. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II., Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Szerzők Ángyán József et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-477-3 fűzött : 2590,- Ft
talajtan
631.4
[AN 2588156]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

600 /2006.
Callahan, Maureen
Diabetes cookbook (magyar)
   Diabetikus szakácskönyv / Maureen Callahan, Karen A. Levin receptjeivel ; Jim Franco, Sheri Giblin fotóival. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptkönyv az egészséges életért, ISSN 1787-4483)
Ford. Bíró Katalin, T. - Borítócím: Diabetes szakácskönyv
ISBN 963-9574-32-5 fűzött : 3500,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2586680]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2006.
Domingo, Carmen
Cocina japonesa para occidentales (magyar)
   Japán konyha : keleti ízek nyugatiaknak / Carmen Domingo ; fotók Becky Lawton és Adriana Ortemberg ; Toshiko Taura közrem. ; [ford. Illyés Tímea]. - [Budapest] : Sirály! K., cop. 2005. - 215 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 963-7276-17-3 fűzött : 4480,- Ft
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(520)(083.12)
[AN 2588074]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2006.
Eggers, Volker
Brownies, Muffin, Cookies & Co. (magyar)
   Muffinok, bagelek, palacsinták.. : klasszikus amerikai sütemények / szerző Volker Eggers ; fényképek Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2005]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-258-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2586677]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2006.
Forberg, Cheryl
Healthy heart cookbook (magyar)
   Szívbarát szakácskönyv / Cheryl Forberg receptjeivel ; Jim Franco, Sheri Giblin fotóival. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptkönyv az egészséges életért, ISSN 1787-4483)
Ford. T. Bíró Katalin, Számadó Balázs, Sziebert Ádám
ISBN 963-9574-31-7 fűzött : 3500,- Ft
diéta - szívbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.1 *** 613.24
[AN 2586675]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2006.
Frank Júlia (1946-)
   Magyar parasztkonyha / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2005. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5467-9 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2587499]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2006.
Jeni, Kurt
Das neue Buch der Kamine und Kachelöfen (magyar)
   Kandallók és cserépkályhák : hagyományos és modern energiatakarékos megoldások / Kurt Jeni ; [ford. Striker Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 126 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7268-07-3 kötött : 2980,- Ft
kályha - tüzelés - belsőépítészet
644.1 *** 662.9 *** 683.94 *** 697.2
[AN 2588095]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2006.
Kisa Judit (1966-)
   Elindulni az úton.. / Kisa Judit. - Nyíregyháza : Egészségvédő Egyes., 2005. - 61 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Naturatéka ; 2.)
ISBN 963-218-983-3 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 2587207]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   66 húsétel / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 2001. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-315-8 kötött : 2980,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2587844]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   66 karácsonyi édesség / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 6. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 1999. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-317-4 kötött : 2980,- Ft
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2589891]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2006.
Lajos Mari (1943-)
   99 zöldségtál 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad., 2. utánny. - [Debrecen] : Aquila, 2005, cop. 2002. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-174-0 kötött : 1750,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 2588391]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2006.
Die schnellsten Schüttel- & Tassenkuchen - Dr. Oetker (magyar)
   Rázott és bögrés sütemények - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2005. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-21-7 kötött : 1890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2587452]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

611 /2006.
Brugger, Walter
Philosophisches Wörterbuch (magyar)
   Filozófiai lexikon / Walter Brugger ; [a m. kötetet szerk. ... Mezei Balázs] ; [ford. Balázs István et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 611 p. ; 25 cm
ISBN 963-361-312-4 kötött : 3600,- Ft
filozófia - szaklexikon
1:030
[AN 2587464]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2006.
Fromm, Erich
Man for himself (magyar)
   Az önmagáért való ember : az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata / Erich Fromm ; [ford. Gellériné Lázár Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Napvilág, 2005, cop. 1998. - 214 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.: p. 213-[215].
ISBN 963-9350-67-2 fűzött : 2100,- Ft
erkölcs - individuálpszichológia
17 *** 159.923
[AN 2585289]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2006.
Pascal, Blaise
Pensées (magyar)
   Gondolatok / Blaise Pascal ; [ford. és a jegyzeteket kész. Pődör László] ; [utószó Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 358, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-53-6 kötött : 2800,- Ft
filozófia - francia irodalom - idézetgyűjtemény
1(44)Pascal,_B. *** 840-84=945.11
[AN 2588386]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2006.
Platōn
Művek (magyar)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Euthüphrón ; Szókratész védőbeszéde ; Kritón / [ford., a jegyzeteket és a kommentárokat írta Gelenczey-Miháltz Alirán ... és Mogyoródi Emese ...]. - 2005. - 223 p.
Egys. cím: Kritōn ; Apologia Sōkratus
ISBN 963-9165-69-7 kötött : 2195,- Ft
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - ókori filozófia - dialógus
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-83=945.11 *** 875-96=945.11
[AN 2587133] MARC

ANSEL
UTF-8615 /2006.
   Postmoderne und/oder Rationalität : Tagungsband zum Ersten Alba Regia Forum : Kodolányi-János-Gesamthochschule Székesfehérvár / Endre Kiss (Hg.). - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., cop. 2005. - 314 p. ; 24 cm
A rendezvényt 2002. május 24-27. között tartották. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9558-30-3)
filozófia - posztmodern - ezredforduló - konferenciakiadvány
1(100)"199/200" *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2587016]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2006.
Spangenberg, Peter
Löcher im Bauch (magyar)
   Lyukat beszéltek a hasamba : kis iránytű az élethez / Peter Spangenberg ; [ford. id. Fazakas Sándor] ; [... Anette Roeder ill.]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-558-037-1 fűzött : 850,- Ft
erkölcs - gyermekkönyv
17(02.053.2)
[AN 2586493]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2006.
Szabó Zsigmond
   A keletkezés ontológiája : a végtelen fenomenológiája / Szabó Zsigmond. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2005. - 121 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 1.)
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 963-7343-58-X * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-7343-40-7)
Merleau-Ponty, Maurice
Franciaország - filozófus - fenomenológia - 20. század - disszertáció
1(44)(092)Merleau-Ponty,_M.
[AN 2587155]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2006.
Weinberg, Steven
Facing up (magyar)
   Csillagokra látni : természettudomány és filozófia / Steven Weinberg ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-7525-75-0 kötött : 3850,- Ft
filozófia - tudomány - esszé
1(0:82-4) *** 001(0:82-4)
[AN 2588022]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

619 /2006.
Antunović, Ivan
   Slavjan : na svetih dnevih ili blagdanih crkvenih / napisao Ivan Antunović. - Budimpešta : Croatica, 2005. - 125 p. ; 18 cm
ISBN 963-9314-96-X fűzött
vallásos irodalom - keresztény ünnep - katolikus egyház
264-041 *** 244 *** 282
[AN 2586545]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2006.
Bencsik János (1965-)
   Kiengesztelődés : gyalogszerrel Csíksomlyóra / Bencsik János. - Budapest : M. Kvklub : Springer, cop. 2005. - 216 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-549-255-3 fűzött : 1500,- Ft
Csíksomlyó - zarándoklat
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 2588312]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2006.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2005. - 292, 83 p. ; 16 cm
Újszövetség, Zsoltárok könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-300-827-1 fűzött : 680,- Ft
Újszövetség - ószövetségi költői könyv
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 2587670]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2006.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2005. - 292, 83 p. ; 20 cm
Újszövetség, Zsoltárok könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-558-040-1 fűzött : 920,- Ft
Újszövetség - ószövetségi költői könyv
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 2587676]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2006.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Átd. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - 822, 276 p. ; 21 cm
Kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2589398]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2006.
   A bölcsesség szirmai : buddhista tanmesék és versek / [... szerk. és ford. Szántai Zsolt] ; [a Migaszálaszuttát ford. Darvas Gabriella]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2005. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Napkelet útjain sorozat, ISSN 1786-9420)
ISBN 963-86624-8-4 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - buddhizmus - vers - tanmese
294.3(0:82-14) *** 294.3(0:82-342) *** 82-14=945.11 *** 82-342=945.11
[AN 2586853]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2006.
   Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából / [szerk. Löffler Erzsébet és Seregély György] ; [szerzők Balogh Ferenc et al.] ; [kiad. az Egri Főegyházmegye]. - Eger : Egri Főegyházm., 2005. - 311 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86719-0-4 kötött
Seregély István (1931-)
Egri Főegyházmegye
Magyarország - érsek - katolikus egyház - egyházmegye - egyháztörténet - emlékkönyv
282(439)(092)Seregély_I. *** 282(439-03Egri_főegyházmegye)(091)
[AN 2587318]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2006.
Grün, Anselm
Spiritualität von unten (magyar)
   Mélyből forrásozó lelkiség / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 2. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 127 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1216-3627 ; 20.)
Megj. "Alulról induló lelkiség" címmel is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-44-0 fűzött
lelki élet - vallásos irodalom
248.3 *** 244
[AN 2587381]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2006.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, cop. 2005. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86496-6-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2587699]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2006.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   Heidelbergi káté / [... írták Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár ...] ; [... D. Erdős József ford.] ; [a fordítást átd. Victor János]. - Budapest : Kálvin, 2005. - 95 p. ; 12 cm
ISBN 963-300-937-5 fűzött : 170,- Ft
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 2587847]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2006.
János Pál (pápa), II.
   II. János Pál megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, 1978-2005 / [... szerk. Diós István] ; [a szerk. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Mathleyné Landthaller Judit] ; [ford. Keresztes Szilárd et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-361-742-1 kötött : 9500,- Ft
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - ezredforduló - enciklika
262.131.22János_Pál,_II. *** 348.115
[AN 2587482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Enciklikák, apostoli buzdítások, apostoli levelek. - 970 p.
pápa - 20. század - ezredforduló - enciklika
262.131.22János_Pál,_II. *** 348.115
[AN 2587484] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Enciklikák, apostoli buzdítások, apostoli levelek. - 894 p.
pápa - 20. század - ezredforduló - enciklika
262.131.22János_Pál,_II. *** 348.115
[AN 2587485] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Beszédek, levelek, üzenetek. - 351 p.
pápa - 20. század - ezredforduló - enciklika
262.131.22János_Pál,_II. *** 348.115
[AN 2587486] MARC

ANSEL
UTF-8630 /2006.
Kádár Zsolt (1953-)
   Kommunikáció - theologia : a kommunikáció, mint teória és módszer a mindennapok kommunikációs szituációjában, a református keresztyén theologiában és az egyházi szolgálat kontextusában / Kádár Zsolt ; [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. E. Stauffer Teológiai Kutint., 2005. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 963-8429-52-6 fűzött
Magyarország - református egyház - kommunikáció - prédikáció
284.2(439) *** 252 *** 316.77 *** 659.3
[AN 2587732]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2006.
   Keskeny utak : tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről / szerk. Lakatos Judit ; [közread. a] Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2005. - 319 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-218-999-X fűzött
Magyarországi Metodista Egyház
Magyarország - egyháztörténet - metodista egyház
287(439)(091)
[AN 2587124]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2006.
Krauss, Heinrich
Die Engel (magyar)
   Az angyalok : hagyomány és értelmezés / Heinrich Krauss. - Budapest : Corvina : 2005. - 141 p. : ill. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Liska Endre. - Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 963-13-5464-4 fűzött : 1600,- Ft
angyal
235.01
[AN 2586822]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2006.
Máhzor (héber, magyar)
   Máchzor : ünnepi imakönyv. - Budapest : OR-ZSE, 2005-. - 21 cm
A Budapesten 1880-1920 között Schlesinger J. kiadásában megj. mű reprintje
zsidó imádság
296.312
[AN 2587337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kol nidré / [a kötetet sajtó alá rend. és az előszót írta Borsányi Schmidt Ferenc]. - 2005. - XII, 122 p. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 4.)
Ford. Schön József. - Gerinccím: OR-ZSE Kol nidré. - Héber és magyar nyelven
ISBN 963-86673-3-8 kötött
zsidó imádság
296.312 *** 296.383.2
[AN 2587338] MARC

ANSEL
UTF-8634 /2006.
Márkus Jenő (1907-1955)
   A liberális szellem a református egyházban : a magyar református liberális teológia / Márkus Jenő. - Budapest : Kálvin, 2005. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-558-034-7 fűzött : 590,- Ft
Magyarország - református egyház - eszmetörténet - teológia
284.2(439) *** 21 *** 316.75
[AN 2586502]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2006.
Molnár Miklós
   Tollal az evangélium szolgálatában : küzdelem az élettel, küzdelem a halállal / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2005. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 963-558-039-8 fűzött : 690,- Ft
lelki gondozás - levelezés
253(044)
[AN 2586498]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2006.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9554-26-X fűzött : 380,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2589795]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2006.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Mi is az - imádkozni? / Nemeshegyi Péter. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2005. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-16-2 fűzött : 300,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2589769]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2006.
Prince, Derek
God's remedy for rejection (magyar)
   Elvetettség : tünetek, okok, gyógymód / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2005, cop. 2003. - 91 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-9617-03-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2588148]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2006.
Rózsa Huba (1939-)
   Üdvösségközvetítők az Ószövetségben / Rózsa Huba. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 358 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-361-268-3)
Biblia. Ószövetség
megváltás - Ószövetség - bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
234.3(075.8) *** 221.01(075.8)
[AN 2587668]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2006.
Smith, Chuck
Living water (magyar)
   Élő víz : a Szentlélek ereje életünkben : [bibliatanulmányozó melléklettel] / Chuck Smith ; [ford. Vass Tímea] ; [közread. a] Golgota Keresztény Gyülekezet. - Budapest : Golgota Keresztény Gyülekezet, 2005. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 963-218-647-8 fűzött
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 2586326]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2006.
   "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne..." : tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról / szerk. Heltai János, Tasi Réka ; [közread. a] Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. - Miskolc : ME BTK Régi M. Irodtört. Tansz., 2005. - 316 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-661-669-8 kötött
hitvita - magyar irodalom története - vallásos irodalom - műfajelmélet
239 *** 894.511(091)-97"15/18"
[AN 2587303]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   "... azért jöttem, hogy életük legyen" / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-937-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 2588061]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   Csendes napok üzenete / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 386, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-650-861-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 2587842]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   "Dícsérjétek az Urat" / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-475-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 2588067]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   "És az ő életüket nem kímélték mindhalálig" : Liza néni életrajza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-440-139-2 fűzött
Trausch Liza (1917-1999)
Magyarország - egyházi személy - protestáns egyház - 20. század - memoár
289(439)(092)Trausch_L.(0:82-94)
[AN 2587823]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   Istennek beszéde élő és ható / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 330, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-650-486-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 2588498]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   "...látni akarjuk a Jézust" / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., [2005]. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 963-650-277-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 2588497]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2006.
Trausch Liza (1917-1999)
   Az Úr beszédei tiszta beszédek / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2005. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-338-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 2587839]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

649 /2006.
Antal István
   Párhuzamos monológok / Antal István, Jakab Erika, Pauer Gyula. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 122 p., [22] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7596-46-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kultúrszociológia - próza - esszé
316.7(439)(0:82-4)
[AN 2587403]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2006.
Bellér Ágnes
   Mélységek és magasságok : őszinte férfiak / Bellér Ágnes. - Budapest : Totem, [2005]. - 199, [2] p. : ill. ; 20 cm
Beszélgetőtársak Benkő László et al. - Fotók Ritter Doron
ISBN 963-590-242-5 fűzött
Magyarország - férfi - depresszió - híres ember - interjú
316.37-055.1(047.53) *** 616.895.4-055.1(439)
[AN 2586433]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2006.
Birg, Herwig
Die Weltbevölkerung (magyar)
   A világ népessége : dinamikus növekedés és leselkedő csapdák / Herwig Birg. - Budapest : Corvina, 2005. - 157 p. : ill. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Zalán Péter. - Bibliogr.: p. 143-156.
ISBN 963-13-5462-8 fűzött : 1600,- Ft
demográfia
314
[AN 2586833]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2006.
   Cultural networks in the integrating Europe : the papers published in this volume were originally presented at a conference with the title "The Europe of regions - cultural networks" organised by the Budapest Forum in Székesfehérvár, on 11 September 2004 / [ed. by Gyöngyvér Hervai Szabó, Péter Szabó] ; [publ. by the] Kodolányi János University College. - Székesfehérvár : Kodolányi Univ. College, 2005. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9558-38-9 fűzött
Európai Unió - kultúra - konferenciakiadvány
316.7(4-62) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2587226]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2006.
Deutsch Gábor (1936-)
   Nagy csodák történtek itt / Deutsch Gábor ; [közread az] OR-ZSE. - [Budapest] : OR-ZSE, cop. 2005. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 963-86673-2-X kötött
Magyarország - zsidóság - zsidó vallás - magyar irodalom - memoár - elbeszélés - életrajz
316.347(=924)(439)(0:82-32) *** 296(439)(092) *** 894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2587365]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2006.
   Egészséget, jogokat, információt a romáknak : toleranciaerősítő és diszkrimináció csökkentő program / [projekt vezető, a kiadvány társszerzője ... Barkó Éva] ; a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság kiadványa. - [Budapest] : M. Család és Nővédelmi Tud. Társ., [2005]. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - hátrányos megkülönböztetés - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 2588239]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2006.
Erdélyi Gabriella (1971-)
   Egy kolostorper története : hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán / Erdélyi Gabriella. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2005. - 275 p., XVI t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 38.)
Bibliogr.: p. 236-251. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9627-01-1 fűzött : 2200,- Ft
Körmend - társadalomtörténet - kolostor - ágostonosok - jogeset - 16. század - népi vallásosság - történelmi forrás
316.32(439-2Körmend)"151" *** 271.4(439-2Körmend)"151" *** 34.096 *** 348.581(439-2Körmend)"151"(093) *** 398.3(439-2Körmend)"15" *** 282(439-2Körmend)"151"
[AN 2588289]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2006.
   A gazdasági élet szociológiája / Lengyel György, Szántó Zoltán szerk. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 2005. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött (hibás ISBN 963-9478-13-X)
gazdaságszociológia - egyetemi tankönyv
316.334.2(075.8)
[AN 2587708]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2006.
Gordon, Thomas
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Budapest] : Assertiv, 2001 [!2005]. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 963-86210-7-9 kötött : 1900,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 2587990]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2006.
Hunyadi Zsuzsa
   Kulturálódási és szabadidő eltöltési szokások, életmód csoportok / Hunyadi Zsuzsa. - Budapest : M. Művel. Int., 2005. - 84 p. ; 21 cm. - (Találkozások a kultúrával, ISSN 1786-1047 ; 7.)
ISBN 963-651-454-2 fűzött
Magyarország - szociológia - életmód - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.728(439)"200"
[AN 2588166]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2006.
   Kárpátalja : társadalomtudományi tanulmányok / szerk. Beregszászi Anikó és Papp Richárd ; [közread. az] MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. ; Beregszász : II. Rákóczi F. Kárpátaljai M. Főisk., 2005. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-474-9 fűzött
Kárpátalja - nemzetiség - kárpátaljai magyarság - magyar nyelv
316.347(=945.11)(477.87) *** 323.15(=945.11)(477.87) *** 809.451.1(477.87)
[AN 2586571]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2006.
Pfeiffer, K. Ludwig
Das Mediale und das Imaginäre (magyar)
   A mediális és az imaginárius : egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói / K. Ludwig Pfeiffer ; [ford. Kerekes Amália]. - Budapest : M. Műhely : Ráció, 2005. - 507 p., [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7596-44-5 fűzött : 3300,- Ft
kultúrfilozófia - médiaismeret - összehasonlító módszer
316.7 *** 316.77
[AN 2587709]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2006.
Szilágyi Ferenc
   Bihor megye felekezeti földrajza / Szilágyi Ferenc. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 14.)
Bibliogr.: p. 101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-919-3 fűzött
Bihar (megye) - felekezeti statisztika - statisztikai adatközlés
312.992(498.4-3Bihor)(083.41)
[AN 2588222]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2006.
   Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről / Kántor Zoltán, Majtényi Balázs szerk. - Budapest : Rejtjel, 2005. - 631 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 23.)
Bibliogr.: p. 603-628.
ISBN 963-7255-17-6 fűzött
nemzetiség - kollektív jogok
316.347(=00) *** 342.724 *** 323.15(=00)
[AN 2588150]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

663 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székely népballadák / összeáll. Benedek Elek. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-10-3 fűzött
magyar néprajz - népballada - székelyek
398.87(=945.11)(439.21)
[AN 2587420]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2006.
Hallók Ákos
   Van még egy jó viccem!. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Írta Hallók Ákos
ISBN 963-9409-41-3 fűzött
vicc
398.94
[AN 2586455]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2006.
   Határjáró : tanulmányok Juhász Antal köszöntésére / [szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc] ; [közread. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra Múz., 2005. - 492 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7217-76-2 fűzött
Alföld - Magyarország - magyar néprajz - etnográfus - 20. század - emlékkönyv
39(=945.11)(439.14) *** 39.001(439)(092)Juhász_A.
[AN 2587813]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2006.
   Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban : [eredeti népzenei felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum archívumából] = Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition : [originale Volksmusikaufnahmen aus den Archiven des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Ethnographischen Museums] / [szerk. Paksa Katalin] ; [... ford. Albrecht Friedrich]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2005. - 103 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 963-05-8168-X kötött : 2800,- Ft
magyar néprajz - keresztény ünnep - népdal
398.82(=945.11) *** 398.33(=945.11)
[AN 2590988]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2006.
   A két koma : tanulságos népmesék / [ill. Csukás Csaba, Bakos József György és Bernáth Krisztina]. - [Debrecen] : CAHS, [2005]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Népmesék világa, ISSN 1787-1883)
ISBN 963-219-557-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2587796]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2006.
   Mindenes gyűjtemény : tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára / [szerk. Csörsz Rumen István]. - Budapest : ELTE BTK Folklore Tansz., 2005-. - 24 cm
magyar néprajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 012Küllős_I.
[AN 2588950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 490, [16] p. : ill.
Artes populares, ISSN 0139-4649 ; 21. (2005). - Bibliogr.: p. 11-25. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
magyar néprajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 012Küllős_I.
[AN 2588961] MARC

ANSEL
UTF-8669 /2006.
   Népmesék az állatokról : olvasásra és felolvasásra / [ill. Csukás Csaba, Bakos József György és Bernáth Krisztina]. - [Debrecen] : CAHS, [2005]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86958-0-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2587891]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2006.
Shamans through time (magyar)
   Sámánok : ötszáz év a tudáshoz vezető ösvényen / szerk. Jeremy Narby, Francis Huxley ; [ford. Erdélyi András et al.] ; [a ... képeket Diószegi Vilmos kész.]. - Budapest : General Press, [2005]. - 391 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-387.
ISBN 963-9598-64-X kötött : 3000,- Ft
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 2586874]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2006.
Sille István
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - Budapest : Akad. K., 2005. - 423 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 415-[417].
ISBN 963-05-8297-X kötött : 5040,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2590727]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

672 /2006.
Aron, Raymond
Le spectateur engagé (magyar)
   Az elkötelezett szemlélő : beszélgetések Jean-Louis Missikával és Dominique Woltonnal / Raymond Aron ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Európa, 2005. - 439 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7536-0 kötött : 3200,- Ft
Aron, Raymond
Európa - Franciaország - politika - történelem - 20. század - filozófus - interjú
32(4)"193/197" *** 94"19" *** 1(44)(092)Aron,_R.(047.53) *** 316.75
[AN 2587472]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2006.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Az Európai Unió közös kül-, biztonság- és védelempolitikája / Gazdag Ferenc ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 963-9558-35-4 fűzött
Európai Unió - külpolitika - katonapolitika
327.39(4-62) *** 327(4-62) *** 355.02(4-62)
[AN 2587005]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2006.
   Globalization, European integration and economic transformation : proceedings of the 5th Hungarian - Romanian Bilateral Round Table : Budapest, December 3-4, 2004 / ed. by Gábor Fóti and Tamás Novák ; [org., publ. by the] Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2005. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-301-465-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - Románia - integráció - globalizáció - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 327(439) *** 327(498) *** 339.9(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2586366]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2006.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Útközben / Gyurcsány Ferenc. - Budapest : Napvilág, 2005. - 136 p. ; 24 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
ISBN 963-9350-70-2 kötött : 1450,- Ft
Fűzött : 970,- Ft (hibás ISBN 963-9350-70-2)
Magyarország - belpolitika - politológia - ezredforduló
323(439)"200" *** 32.001
[AN 2587165]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2006.
Pünkösti Árpád (1936-)
   Szeplőtelen fogantatás : történelmi szociográfia / Pünkösti Árpád. - Budapest : Népszabadság Rt., 2005. - 525 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 498-502.
ISBN 963-86899-2-7 kötött : 2990,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - párt - belpolitika - ezredforduló - rendszerváltás
329(439)Fidesz *** 323(439)"198/200"
[AN 2587103]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2006.
Truscott, Peter
Putin's progress (magyar)
   Putyin útja / Peter Truscott ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsa]. - Budapest : Panem : Grafo, 2005. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-314.
ISBN 963-545-432-5 kötött : 3900,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič
Oroszország - államfő - politikus - ezredforduló - történelem
32(47)(092)Putin,_V. *** 947"199/200" *** 947"199/200"(092)Putin,_V.
[AN 2587490]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2006.
   Uniós kihívások az ezredfordulón / szerk. Rácz Margit ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : MTA VKI, 2005. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-301-453-0 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2586368]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2006.
Weitzman, Stanley
Terrorism (magyar)
   Terrorizmus / Stanley Weitzman ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 57 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tudod, miről van szó?, ISSN 1787-4610)
ISBN 963-549-209-X kötött : 1490,- Ft
terrorizmus
323.285(100)
[AN 2586884]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

680 /2006.
Arnold, John H.
History (magyar)
   Történelem : nagyon rövid bevezetés / John H. Arnold ; [ford. Rényi Zsuzsanna]. - Budapest : Corvina : 2005. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 963-13-5461-X fűzött : 1600,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 2586841]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2006.
Banfi, Florio (1899-1967)
   Ricordi ungheresi in Italia / Florio Banfi ; a cura di Péter Sárközy. - Ed. aggiornata, ampl. - Roma : Accademia D'Ungheria in Roma ist. storico "Fraknói" ; Szeged : Univ. degli studi di Szeged Dipartimento di italianistica, 2005. - 315 p. ; 24 cm
Az Annuario : studi e documenti italo - ungheresi 2005. évi száma. - Bibliogr.: p. 17-24. és 311-315.
Fűzött
Magyarország - Olaszország - művelődéstörténet - emlékhely - katalógus
930.85(439):016 *** 930.85(45):016
[AN 2589095]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2006.
Béli József
   Murakeresztúr története / Béli József ; [... kiad. a BDF]. - Szombathely ; Murakeresztúr : BDF, 2005. - 175 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9531-53-7 kötött
Murakeresztúr - helytörténet
943.9-2Murakeresztúr
[AN 2586504]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2006.
   Companion to the history of the Neo-Latin studies in Hungary / ed. by István Bartók ; written by István Bartók [et al.] ; [transl. by Földes György]. - Budapest : Universitas, 2005. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9104-96-5 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)"14/19"
[AN 2587404]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2006.
Csirke Orsolya
   Római kori ékszerek és viseleti tárgyak a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből = Römerzeitliche Schmuck- und Trachtgegenstände des Museums "Laczkó Dezső" von Veszprém / Csirke Orsolya, K. Palágyi Sylvia. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2005. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti gyűjteményének katalógusai = Kataloge der archäologischen Sammlung des Museums "Laczkó Dezső" von Veszprém)
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 112-114.
Fűzött
Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém)
Pannonia - régészet - ékszer - ötvösség - római birodalom kora - múzeumi katalógus
904(398.6) *** 739.2(398.6) *** 930.85(398.6) *** 069(439-2Veszprém)
[AN 2587187]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2006.
Fábry Sándor (1953-)
   Dizájn center / Fábry Sándor. - Leányfalu : Bohumil Kft., cop. 2005. - 255 p. : ill., részben színes ; 34 cm + 2 mell.
ISBN 963-218-766-0 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - televíziós műsorszám
930.85(439)"19" *** 791.9.097(439)"199/200"(083.97)
[AN 2586349]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2006.
Gressor, Megan
An affair to remember (magyar)
   Felejthetetlen szerelmek : [minden idők legnagyobb szerelmi történetei] / Megan Gressor, Kerry Cook. - [Budapest] : Illia, 2005. - 296 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Birman Erzsébet
ISBN 963-218-621-4 kötött : 3490,- Ft
híres ember - személyes kapcsolat - szerelem
929(100) *** 392.6 *** 316.472.4
[AN 2586755]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2006.
   Habsburg Mária, Mohács özvegye : a királyné és udvara, 1521-1531 : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30 - 2006 január 9. : kiállítás vezető = Mary of Hungary, widow of Mohács : the Queen and her court, 1521-1531 : Budapest History Museum, 30 September 2005 - 9 January 2006 : exhibition guide / [... szerk. Basics Beatrix et al.] ; [... rend. Réthelyi Orsolya]. - Budapest : BTM, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9340-51-0 fűzött
Mária (Magyarország: királyné) (1505-1558)
magyar történelem - művelődéstörténet - uralkodó - 16. század - udvari élet - kiállítási katalógus
943.9"15" *** 930.85(439)"15" *** 943.9(092)Mária *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2587378]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2006.
Haffner, Sebastian
Geschichte eines Deutschen (magyar)
   Egy német története : emlékeim, 1914-1933 / Sebastian Haffner ; [ford. Liska Endre] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2005. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7866-1 kötött : 2200,- Ft
Haffner, Sebastian
Weimari Köztársaság - Németország - történelem - német irodalom - memoár
943.0"191/193"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2587470]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2006.
   "...a hazának szent ügye..." : emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából : Budapest, 2003. május 26. / [szerk. Szabó István] ; [... a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézete és Jogtörténeti Tanszéke ... rend.]. - Budapest : Szt. István Társ., [2005]. - 124 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-361-744-8 fűzött
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - politikus - 19. század - konferenciakiadvány
943.9(092)Deák_F. *** 943.9"18" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2587408]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2006.
   Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572-1717 / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2002-. - 24 cm. - (Fontes / Bibliotheca Academiae Hungariae, Roma, ISSN 1218-8832 ; 4.)
Erdély - magyar történelem - török hódoltság - egyházi személy - katolikus egyház - levelezés
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 947643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2005. - p. 2402-3061.
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-8312-97-1 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - magyar történelem - török hódoltság - egyházi személy - katolikus egyház - levelezés
943.921"157/171"(093.2) *** 943.9"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 2587824] MARC

ANSEL
UTF-8691 /2006.
MacMillan, Margaret Olwen
Peacemakers (magyar)
   Béketeremtők : az 1919-es párizsi békekonferencia / Margaret MacMillan ; [ford. Barna Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 663 p. ; 24 cm
ISBN 963-7318-96-8 kötött : 5990,- Ft
Európa - történelem - békeszerződés - Párizs környéki béke
940"1919" *** 341.382"1919"
[AN 2587062]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2006.
   A magyar középkor története / Kristó Gyula [et al.] ; [szerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2005. - 389 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 379-389.
ISBN 963-7319-03-4 kötött : 11900,- Ft
magyar történelem - középkor
943.9"08/14"
[AN 2587385]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2006.
Mattenheim Gréta
   Mátyás és a Hunyadiak / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 963-9619-05-1 kötött : 1650,- Ft
magyar történelem - 15. század - gyermekkönyv
943.9"14"(02.053.2)
[AN 2587302]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2006.
McCarty, Nick
Rome (magyar)
   Róma : az ókor leghatalmasabb birodalma / Nick McCarty ; [ford. ... Pásztor Péter]. - Budapest : Egmont Hungary, 2005. - 123, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-628-224-2 kötött : 3999,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - ókor
930.85(38) *** 938
[AN 2585862]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2006.
Az ókori Pannónia történetének forrásai (angol)
   The sources of Pannonian antiquity = Fontes Pannoniae antiquae. - Budapest : Károli Egy. K., 2005-. - 21 cm
Pannonia - történelem - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
939.86(093)(075.8)
[AN 2586665]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Early geographers : the period of the Roman conquest to AD 54 = Scriptores geographici antiquiores, aetas occupationis Romanae, usque ad a. D. 54 / ed. Bence Fehér, Péter Kovács ; [... transl. Balázsné Hulyák Edit, Lőrincz Ádám]. - 2005. - 251 p., [2] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 963-8392-72-X fűzött
Pannonia - történelem - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
939.86(093)(075.8)
[AN 2586667] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., The history of Pannonia from 54 A.D. to the outbreak of the Marcomannic war, 166 = Historia Pannoniae ab a. D. LIV usque ad initia belli Marcomannici CLXVI / ed. Bence Fehér, Kovács Péter ; [... transl. B. Hulyák Edit]. - 2005. - 159 p., [1] t.fol. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 150-154.
ISBN 963-8392-85-1 fűzött
Pannonia - történelem - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
939.86(093)(075.8)
[AN 2586672] MARC

ANSEL
UTF-8696 /2006.
Prohászka Péter
   Kincsek a levéltárból / Prohászka Péter. - Budapest : Martin Opitz K., 2005. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-219-136-6 fűzött
Magyarország - régészet - 18. század - 19. század - 20. század - lelet - történeti feldolgozás
903/904(439) *** 902(439)"17/19"
[AN 2588294]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2006.
Rácz Miklós
   Monostorossáp, egy Tisza menti középkori falu = Monostorossáp, a deserted medieval village and its landscape / Rácz Miklós, Laszlovszky József. - Budapest : [ELTE Régészettud. Int.], 2005. - 188 p., [82] t., [17] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestinensis provenientes. Ser. III., ISSN 0236-5464 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-734-5 fűzött
Nagyrév - régészet - lelet
904(439-2Monostorossáp)"12/17"
[AN 2586582]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2006.
Rozs András
   A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Baranya megyei és pécsi iratai (1944-1948) repertóriumának mutatója / kész. Rozs András ; [kiad. a Baranya Megyei Levéltár]. - Pécs : BML, 2005. - 52 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-8100-55-9)
Magyar Kommunista Párt
Szociáldemokrata Párt
Pécs - Magyarország - levéltári repertórium - párt - 1945 utáni időszak - mutató
930.253(439-2Pécs)(083.8)(036) *** 329(439)SzDP"194"(093.2) *** 329(439)MKP"194"(093.2) *** 930.253.2
[AN 2587326]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2006.
Szász Erzsébet
   Magyarország képes történelmi atlasza / Szász Erzsébet ; Jeney Zoltán és Kelemen Ágnes rajz. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9619-07-8 kötött : 2990,- Ft
magyar történelem - történelmi atlasz - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 912(439)
[AN 2587061]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2006.
Szczeklik, Andrzej
Katharsis (magyar)
   Katharszisz : a természet és a művészet gyógyító erejéről / Andrzej Szczeklik ; [ford. Fejér Irén] ; [a bevezetőt írta Czesław Miłosz]. - Budapest : Európa, 2005. - 183 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7584-0 kötött : 3500,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet
930.85(100) *** 61(100)(091)(089.3)
[AN 2587465]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2006.
Szíj Rezső (1915-)
   Várpalota századai, XIV-XX / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2005. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-250-097-0)
Várpalota - helytörténet
943.9-2Várpalota"13/19"
[AN 2586927]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2006.
Tóth István (1932-)
   Szarvaskő : egy csepp Magyarország, egy tenyérnyi haza : szülőfalum természetrajza, története és néprajza / gyűjt., írta és összeáll. Tóth István ; [kiad. Szarvaskő Község Önkormányzata]. - Szarvaskő : Önkormányzat, 2005. - 504 p., [20] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 493-498.
ISBN 963-218-610-9 kötött
Szarvaskő - helytörténet - magyar néprajz - természetrajz
943.9-2Szarvaskő *** 39(=945.11)(439-2Szarvaskő) *** 911.2(439-2Szarvaskő)
[AN 2587309]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2006.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   "...és meséld el fiaidnak..." : a simontornyai zsidóság krónikája / Tóthné Unghy Ilona. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2005. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-720-1 fűzött
Simontornya - helytörténet - zsidóság
943.9-2Simontornya(=924)
[AN 2588021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 293 p.
ISBN 963-218-401-7
Simontornya - helytörténet - zsidóság
943.9-2Simontornya(=924)
[AN 2588024] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 329 p.
ISBN 963-218-402-5
Simontornya - helytörténet - zsidóság
943.9-2Simontornya(=924)
[AN 2588026] MARC

ANSEL
UTF-8704 /2006.
   Válogatott írások Ikervár történetéről / [... szerk. Koszorús Ödön]. - [Ikervár] : [Polgármesteri Hiv.], 1996-. - 21 cm
Közread. Ikervár Polgármesteri Hivatala
ISBN 963-03-4201-4 *
Ikervár - helytörténet
943.9-2Ikervár
[AN 204980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 133 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-218-505-6 fűzött
helytörténet
943.9-2Ikervár
[AN 2587828] MARC

ANSEL
UTF-8705 /2006.
Zsoldos Attila (1962-)
   Az Árpádok és asszonyaik : a királynéi intézmény az Árpádok korában / Zsoldos Attila. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2005. - 227 p. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 36.)
Bibliogr.: p. 193-209.
ISBN 963-8312-98-X fűzött : 2200,- Ft
Árpád-ház
magyar történelem - uralkodó - nő - Árpád-kor
943.9-055.2(092) *** 943.9"10/12"
[AN 2588286]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

706 /2006.
Erdei Grünwald Mihály (1944-)
   Szentföldi szent helyek üzenete / Erdei Grünwald Mihály, Kardos Sándor. - [Budapest] : Alkim Kft., 2005, cop. 1999. - [162] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött (hibás ISBN 963-858085-2)
Izrael - helyismeret - fényképalbum
908.569.4(084.12)
[AN 2588191]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2006.
Filip Gabriella
   Magyarországi mozaik / [írta és szerk. Filip Gabriella] ; [rajz. Molnár János]. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9490-43-1 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2587322]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2006.
Filip Gabriella
Magyarországi mozaik (angol)
   Hungarian mosaic / [written and ed. by Gabriella Filip] ; [drawings by János Molnár]. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9490-44-X fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2587351]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2006.
Filip Gabriella
Magyarországi mozaik (német)
   Mosaik Ungarn / [Text und Red. Filip Gabriella] ; [Zeichnungen Molnár János]. - Miskolc : Well-PRess, 2005. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9490-45-8 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2587329]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2006.
Harrer, Heinrich (1912-)
Sieben Jahre in Tibet: mein Leben am Hofe des Dalai Lama (magyar)
   Hét év Tibetben / Heinrich Harrer ; [ford. Hensch Aladár] ; [a fordítást átd. ... Hendrey Tibor, Kéthelÿ Anna, Lukácsi Margit]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 441 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7448-03-9 kötött : 3300,- Ft
Tibet - német irodalom - útleírás
908.515(0:82-992) *** 830-992=945.11
[AN 2591078]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2006.
Kerekes György (1952-)
   Természetlesen : hegyek, vizek, virágok / Kerekes György. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9353-36-1 kötött : 4490,- Ft
Ausztria - helyismeret - fényképalbum
908.436(084.12) *** 77.04(439)(092)Kerekes_Gy.
[AN 2587361]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2006.
Moore, Peter
No shitting in the toilet (magyar)
   A vécébe szarni tilos! : utazóknak és otthonmaradóknak / Peter Moore. - [S.l.] : Kazo Kv., 2005. - [10], 229 p. ; 21 cm
Ford. Balanyi Bibiána
ISBN 963-217-901-3 fűzött : 1980,- Ft
Ausztrália - helyismeret - humor - angol nyelvű irodalom - útleírás
908.100(0:82-7) *** 820-992(94)=945.11
[AN 2586440]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2006.
North, Dan
100 things you should know about explorers (magyar)
   Nagy utazók / [Dan North] ; [m. szöveg Szabó Péter]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Társszerző Matthews, Rupert
ISBN 963-9619-06-X kötött : 1650,- Ft
művelődéstörténet - felfedező utazás - gyermekkönyv
910.4(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2587306]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2006.
Peredi Ágnes
   Mókuskerék-megállók / Peredi Ágnes. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-208-929-4 kötött : 4490,- Ft
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Peredi_Á.
[AN 2588085]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2006.
Strieder, Swantje
Rom (magyar)
   Róma / ... szerzője Swantje Strieder ; a köt. aktualizálása Swantje Strieder és Eva Kallinger ... munkája ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2005. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5480-6 fűzött : 1990,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2587815]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2006.
Szaka Zsolt
   Nikla : településportré / Szaka Zsolt. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-156.
Fűzött
Nikla - helyismeret
908.439-2Nikla
[AN 2588107]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2006.
Szűcs Imre
   Kötődések : 10 éves a Szakolyért Baráti Klub / Szűcs Imre ; [kiad. Szakoly ... Önkormányzata]. - Szakoly : Önkormányzat, 2005. - 151 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-420-9 fűzött : 500,- Ft
Szakolyért Baráti Klub
Szakoly - helyismeret - egyesület
908.439-2Szakoly *** 061.2(439-2Szakoly)
[AN 2586564]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2006.
   A Vasi-Hegyhát kincsei : hagyományok, értékek, látnivalók / [szerk. Kámán István] ; [közrem. Zágorhidi Czigány Csaba et al.] ; [kiad. Hegypásztor Kör]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2005. - [40] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Vasi-Hegyhát - helyismeret
908.439Vasi-Hegyhát
[AN 2587198]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

719 /2006.
Bolla Ilona (1927-1980)
   A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon / Bolla Ilona ; [sajtó alá rend. Ladányi Erzsébet]. - 3. utánny. - [Budapest] : Nap, 2005. - 249 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-8116-37-4)
Magyarország - jobbágyság - jogrendszer
347.177(439)"10/13" *** 316.343.64(439)"10/13"
[AN 2588179]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2006.
   Duna-Tisza közi mezővárosi végrendeletek, 1738-1847 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta ... Kemény János. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2005. - 445 p. ; 24 cm. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 9.)
Bibliogr.: p. 435-443. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-61-9 fűzött : 400,- Ft
Duna-Tisza köze - levéltári irat - 18. század - 19. század - végrendelet
347.67(439.15)"173/184"(093.2) *** 943.915"173/184"(093.2) *** 930.253(439-2Kecskemét)
[AN 2586488]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2006.
   Esélyegyenlőség a joghoz való hozzáférésben, a jogérvényesítésben : szakmai fórum, Budapest, 2005 / [szerk. Iványi Klára] ; [rend., közread. az] Igazságügyi Minisztérium, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. - Budapest : IM : ICSSZEM, 2005. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - kollektív jogok - konferenciakiadvány
342.724(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2587414]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2006.
Hargitai József
   A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga / Hargitai József. - [Budapest] : Aula, 2005. - 694 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 685-694.
ISBN 963-9585-70-X fűzött
nemzetközi jog - külképviselet - egyetemi tankönyv
341.7/.8(075.8)
[AN 2588300]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2006.
Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-)
   Önkormányzatok az Európai Unió érdekérvényesítési rendszerében / Hervai Szabó Gyöngyvér ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 103 p. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 963-9558-40-0 fűzött
Európai Unió - önkormányzat - ezredforduló
352(4-62) *** 353(4-62)
[AN 2587013]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2006.
Kecskés László (1953-)
   EU jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2005. - 952 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 899-913.
ISBN 963-7490-02-7 kötött : 8106,- Ft
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - jogharmonizáció
34(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 34(439)
[AN 2587724]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2006.
Lyons, Lewis
The history of punishment (magyar)
   A büntetés története / Lewis Lyons ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy történetek)
ISBN 963-549-237-5 kötött : 3990,- Ft
büntetés - kínzás - vallatás - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
343.25(100)(091) *** 343.144(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2586870]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2006.
Macdonald, Fiona
Human rights (magyar)
   Emberi jogok / Fiona Macdonald és Clare Weaver ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 57 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tudod, miről van szó?, ISSN 1787-4610)
ISBN 963-549-210-3 kötött : 1490,- Ft
emberi jog
342.7
[AN 2586871]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2006.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész / szerk. Fazekas Marianna, Ficzere Lajos ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2005. - 639 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2005. szept. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-767-X kötött : 4980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2590832]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2006.
Mink András (1965-)
   The defendant: the state : the story of the Hungarian Helsinki Committee / András Mink ; transl. by Ervin Dunay and Péter Bognár ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2005. - 280, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86959-1-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyar Helsinki Bizottság
Magyarország - emberi jog - nemzetközi szervezet
341.231.14(100) *** 061.2(439)"198"
[AN 2587397]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2006.
   A Polgári törvénykönyv és a közigazgatás / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2005. - 326 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. okt. 20.
ISBN 963-86846-3-1 fűzött
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2587841]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2006.
Sereg András (1959-)
   Alkotmánybírák talár nélkül / Sereg András. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-224-853-8 kötött
Magyarország - alkotmánybíróság - bíró - interjú
347.962(439)(092)(047.53)
[AN 2586852]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2006.
Thomas, Gordon
Giedon's spies (magyar)
   Moszad : a titkosszolgálat története / Gordon Thomas ; [ford. Császár Mariann, Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-221-1 kötött
Izrael. Mosad lemodiin vetafkidim meyuhadim
Izrael - titkosszolgálat
351.746.1(569.4)
[AN 2588111]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2006.
Tóth Mihály (1951-)
   Az Ószövetségtől a Pink Floydig : rendhagyó bűnügyi jogesettár - megoldásokkal / Tóth Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 312 p. ; 19 cm. - (Jogesetek tára, ISSN 1787-4769)
ISBN 963-7296-14-X fűzött : 2980,- Ft
jogeset - büntetőjog
343.096
[AN 2587158]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

733 /2006.
Balaton Károly (1951-)
   Vállalati stratégiák és szervezetek a rendszerváltást követően / Balaton Károly. - [Budapest] : Aula, 2005. - 217 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-202.
ISBN 963-9585-66-1 fűzött (hibás ISBN 963-9478-93-8)
Magyarország - vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - ezredforduló - szervezés - esettanulmány
658.1.011.1(439)"199" *** 65.014
[AN 2586577]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2006.
Brenner László
   Szentgál gazdasága és gazdaságpolitikai története, 1945-2004 : kordokumentumokra és visszaemlékezésekre épített helytörténeti anyag / [írta Brenner László] ; [kiad. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány]. - Szentgál : Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány, [2005]. - 445 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A címoldalon a megjelenési év tévesen: 2000
ISBN 963-219-307-5 kötött
Szentgál - gazdaságtörténet - 20. század
338(091)(439-2Szentgál)"19"
[AN 2587004]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2006.
   Előírások és ellenőrzések cégvezetőknek / szerzők Bukovics István [et al.]. - Budapest : InfoMedia, 2005-. - Bővíthető mappa ; 23 cm
ISBN 963-219-271-0 fűzetlen
vállalat - ellenőrzés
658.1.012.7
[AN 2588134]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2006.
Giddens, Anthony
Runaway world (magyar)
   Elszabadult világ : hogyan alakítja át életünket a globalizáció? / Anthony Giddens ; [ford. Gárdos János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2005. - 112 p. ; 22 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.: p. 93-106.
ISBN 963-9350-69-9 fűzött : 1800,- Ft
globalizáció
339.9(100)
[AN 2587160]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2006.
Kása Katalin
   A gazdasági versenyképesség területi különbségei Magyarországon / [kész. Kása Katalin]. - Győr : KSH Győri Ig., 2005. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Tájékoztató / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1786-9145)
Fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.137.2(439)"199/200"(083.41) *** 338.2(439)"199/200"(083.41)
[AN 2586565]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2006.
Kiss Endre (1947-)
   Magyarország és a globalizáció / Kiss Endre ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 163 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9558-39-7 fűzött
Magyarország - globalizáció - társadalmi változás
339.9(100) *** 316.42(439)"199"
[AN 2587010]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2006.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozástan / Roóz József, Nagy Péter. - [Budapest] : Perfekt, 2005. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-394-632-8 fűzött : 2800,- Ft
vállalkozásismeret
658.1.011.1 *** 334.72
[AN 2586951]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2006.
   Változás és vezetés / szerk. Bakacsi Gyula, Balaton Károly és Dobák Miklós. - [Budapest] : Aula, 2005. - 254 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9585-69-6 fűzött
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2586347]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2006.
Vass Csaba (1948-)
   Bevezető fejezetek a társadalom-gazdaságtanba / Vass Csaba. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2005. - 392 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 14.)
ISBN 963-86571-6-2 fűzött : 2100,- Ft
társadalom - gazdaságtan
330.1 *** 316.32(100)
[AN 2588058]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

742 /2006.
Kálmán Zsófia (1946-)
   Beszélgetések a konyhában : sérült gyermeket nevelő családok speciális problémái / Kálmán Zsófia ; [ill. Várhegyi Petra] ; [közread. a] Bliss Alapítvány. - Budapest : Bliss Alapítvány, 2005. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-603-6 fűzött
értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - családi nevelés
364.65-056.26 *** 364.65-056.37 *** 37.018.1
[AN 2588293]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2006.
Pál József
   Szegedi protestáns nőegyletek, 1890-1945 / Pál József ; [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. E. Stauffer Teológiai Kutint., 2005. - 189 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8429-51-8 fűzött
Szeged - egyesület - nő - századforduló - jótékonyság - karitatív szervezet
364.044.66(439-2Szeged)"189/194" *** 061.215-055.2(439-2Szeged)"189/194" *** 284
[AN 2587736]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2006.
Rees, Jonathan
Drugs (magyar)
   Drogok / Jonathan Rees ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2005. - 57 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tudod, miről van szó?, ISSN 1787-4610)
ISBN 963-549-182-4 kötött : 1490,- Ft
kábítószer
364.272 *** 613.83
[AN 2586879]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

745 /2006.
Ábrahám Károlyné (1930-)
   The hidden treasure : an English language coursebook with religious topics : teacher's book / Ábrahám Károlyné, Földváry Kinga ; [publ. by the] Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church. - Budapest : Károli G. Univ. of the Hung. Reformed Church, 2005. - 62 p. ; 24 cm
ISBN 963-8392-75-4 fűzött
angol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - vallás - tanári segédkönyv
372.880.20(072) *** 372.82(072)
[AN 2587440]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2006.
Ágoston Krisztina
   Óvodai projekt ötletek / írták Ágoston Krisztina, Feketéné Madár Erzsébet, Kántorné Péterffy Judit. - Dunaújváros : Meritum Text Kft., 2005. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-86857-0-0 fűzött
alternatív nevelés - óvodai nevelés - óvodapedagógia
371.4Freinet,_C. *** 373.213
[AN 2586952]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2006.
Domokos György (1963-)
   Il tesoro nascosto : manuale di lingua italiana con linguaggio ecclesiastico : sussidio per i docenti / Domokos György ; [ed.] Università calvinista Károli Gáspár. - Budapest : Università calvinista Károli G., 2005. - 48 p. ; 24 cm
ISBN 963-8392-81-9 fűzött
olasz nyelv - középfokú oktatás - tantárgy - vallás - tanári segédkönyv
372.880.50(072) *** 372.82(072)
[AN 2587430]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2006.
Emőkey András
   A pedagógia speciális feladatai a felzárkóztató oktatásban : tanári kézikönyv / Emőkey András, Lászlóné Szabó Hajnalka, Rakaczkiné Tóth Katalin ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, cop. 2005. - 178 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7469-04-4 * fűzött (hibás ISBN 936-7469-04-4)
iskolai nevelés - tanári segédkönyv
371.321.8(072) *** 372.4(072)
[AN 2586482]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2006.
   "fejlőDÖK..." : I. Közép-magyarországi Regionális DÖK Konferencia : [2004. október 20., ... Budapest] / [szerk. ... Tóth Cecília, Grnákné Veres Judit] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - [Budapest] : Pest M. Önkormányzata, [2005]. - [88] p. : ill., színes ; 21 cm
Rend. a Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Fűzött
Közép-magyarországi régió - diákönkormányzat - konferenciakiadvány
378.183(439Közép-Magyarország) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2587190]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2006.
Finta-Sólyom Gyöngyvér
   Le trésor caché : manuel de français en contexte religieux : guide pédagogique / Finta-Sólyom Gyöngyvér, Havas István ; [éd. par] Université Károli Gáspár de l'Église réformée de Hongrie. - Budapest : Univ. Károli G. de l'Église réformée de Hongrie, 2005. - 50 p. ; 24 cm
ISBN 963-8392-84-3 fűzött
francia nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - vallás - tanári segédkönyv
372.880.40(072) *** 372.82(072)
[AN 2587437]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2006.
Galicza János (1941-)
   Gondolkodom a nevelésről / Galicza János ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2005. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-9558-42-7 fűzött
nevelés - tanári segédkönyv
37.03(072)
[AN 2587009]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2006.
Horváth Pálné
   25 éves a Simasági Napközi Otthonos Óvoda / Horváth Pálné. - Sárvár ; [Simaság] : Simasági Napközi Otthonos Óvoda, 2005. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Napközi Otthonos Óvoda (Simaság)
Simaság - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Simaság)(058)
[AN 2586497]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2006.
   Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzata, 2004/2005 / [szerk. Ofczianka Ágnes] ; [összeáll. Csontó Béla et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, [2005]. - 50 p. ; 24 cm
ISBN 963-9382-99-X fűzött
tanulmányi verseny - híradástechnika - informatika - versenyszabály
371.384 *** 372.865.4 *** 654 *** 372.868.13 *** 681.3
[AN 2587222]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2006.
   Kalendárium / [szerk. Demeter Éva] ; [közread. a Herman Ottó Általános Iskola]. - Budaörs : Herman O. Ált. Isk., [2005]. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Herman Ottó Általános Iskola (Budaörs)
Budaörs - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Budaörs)(058)
[AN 2586473]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2006.
Kálló Éva
Von den Anfängen des freien Spiels (angol)
   The origins of free play / Éva Kálló and Györgyi Balog ; with photographs by Marian[!] Reismann ; transl. from German by Maureen Holm ; ed. by Ute Strub and Anke Zinser ; [publ. by the] Pikler - Lóczy Társaság. - Budapest : Pikler - Lóczy Társ., 2005. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86671-2-5)
játék - iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan
371.382 *** 159.922.7
[AN 2587366]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2006.
Karlócainé Kelemen Marianne
   Komámasszony, hol az olló? : gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak / Karlócai Mariann ; [Streicher András rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Mérték K., cop. 2005. - 288 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 963-7304-27-4 kötött
gyermekjáték
372.363
[AN 2585116]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2006.
Kővári Istvánné (1949-)
   Kézikönyv a 3-4. osztályos technika és életvitel tantárgyhoz / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 61, [3] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [62]-[63.]
ISBN 963-464-877-0 fűzött
tantárgy - technika - háztartás - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.4:62(072) *** 372.4:64(072)
[AN 2587149]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2006.
   Krónikás könyv : fejezetek a Kiss Bálint Református Általános Iskola 12 évének történetéből / [szerk. Karikó-Tóth Tibor] ; [mtársak Antalné Koncz Éva, Tomcsányiné Lucz Szilvia]. - Szentes : Kiss B. Ref. Ált. Isk., 2005. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-218-979-5 fűzött
Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
Szentes - általános iskola - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szentes)(058)
[AN 2588104]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2006.
   Matematika 6 : kalandozások a matematikában : hogyan tanítsam? / Békéssy Szilvia [et al.] ; [szerk. Szloboda Tiborné]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2005. - 211, XIII p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-4543-X fűzetlen
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.851(072)(076)
[AN 2588271]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2006.
Mayer József (1956-)
   Gyorsjelentés az iskolai rendszerű felnőtt szakképzésről / Mayer József ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI, cop. 2005. - 145 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 963-7469-05-2 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés
374.7(439) *** 377(439)
[AN 2586333]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2006.
Molnár János (1919-)
   Zsidó iskolák Baján / Molnár János. - [Baja] : Szerző, [2005]. - 139 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-430-527-X fűzött
Baja - zsidóság - egyházi iskola
373(439-2Baja) *** 37.017.93 *** 296(439-2Baja)
[AN 2588014]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2006.
   A nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat évkönyve az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából / [szerk. Bory Beáta, Kovács Tünde]. - Nyíregyháza : Bárczi G. Ált. Isk. és Készségfejleszt. Speciális Szakisk., Kollégium és Ped. Szakszolgálat, 2005. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Évkönyv : 50 éves a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
ISBN 963-218-973-6 fűzött
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - gyógypedagógiai iskola - iskolai évkönyv
376.013.82(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2588042]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2006.
Odzené Szemenyei Márta
   Kézikönyv a Második angolkönyvem tanításához / Odzené Szemenyei Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 58 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-725-1 fűzött
angol nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.4:802.0(072)
[AN 2587126]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2006.
   Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzata, 2004/2005 / [szerk. Ofczianka Ágnes] ; [összeáll. Bartusné Szabó Eleonóra et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, [2005]. - 146 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9382-99-X)
Magyarország - tanulmányi verseny - szakképzés - versenyszabály
371.384 *** 377(439)
[AN 2587223]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2006.
   Öt évesek vagyunk! : szemelvények a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának öt esztendejéből / [szerk. Hajdu Ferenc, Kispéter Zsófia, Simon Katalin]. - Szeged : SZTE EHÖK, 2005. - 132, [4] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Szeged - diákönkormányzat - egyetem - évkönyv
378.183(439-2Szeged)(058) *** 378.4(439-2Szeged)
[AN 2587182]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2006.
Péteriné Jencski Erzsébet
   Kézikönyv az Első németkönyvemhez az 1-2. osztály számára / Péteriné Jencski Erzsébet, Kiss Jánosné. - Celldömölk : Apáczai, 2005. - 26 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-464-890-8 fűzött
német nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.4:803.0(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2587157]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2006.
   Politika és iskola / [szerk. Majtényi László és Somody Bernadette] ; [közread. az] Eötvös Károly Intézet. - [Budapest] : Eötvös K. Int., 2005. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-288-5 fűzött
Magyarország - iskola - politikai propaganda - konferenciakiadvány
37.014.51(439) *** 32.019.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2587331]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2006.
Sebestyén János
   A kultúra szolgálatában / Sebestyén János ; [közread. a Megyei Művelődési Központ ...]. - Eger : M. Művel. Közp., 2005. - 176 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Heves (megye) - művelődésügy - memoár
374(439.133)(0:82-94)
[AN 2587320]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2006.
   A tehetségről : beszélgetések a tudományos diákkörökről / szerk. Anderle Ádám, Koósné Török Erzsébet ; [az interjúkat kész. Anderle Ádám] ; [kiad. az] Országos Tudományos Diákköri Tanács. - [Budapest] : OTDT, 2005. - 222 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-452-7 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - szakkör - interjú
371.844 *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2586370]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2006.
Thiering Etelka
   Der verborgene Schatz : Lehrerhandbuch / Thiering Etelka ; [Hrsg.:] Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche. - Budapest : Károli G. Univ. der Reformierten Kirche, 2005. - 59 p. ; 24 cm
ISBN 963-8392-78-9 fűzött
német nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - vallás - tanári segédkönyv
372.880.30(072) *** 372.82(072)
[AN 2587438]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

771 /2006.
Grósz Zoltán
   Kvíz-párbaj : 600 kérdés / Grósz Zoltán. - Üllő : RegunPress, [2005]. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-13-8 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 2587416]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2006.
   Kártya-kódex / Jókai Mór [et al.] közreműködésével szerk. Szomaházy István. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - [4], 212 p. ; 16 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Az 1898-ban Budapesten, az Athenaeum kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-09-4759-5 fűzött
Bőr
kártyajáték - magyar irodalom - anekdota - karcolat - hasonmás kiadás
794.4 *** 894.511-36 *** 894.511-43 *** 094/097.07
[AN 2586570]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2006.
Kiss Éva
   Textilfigurák könyve : [babák és állatfigurák szabása és varrása munkaleírással és szabásmintával] / Kiss Éva. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2005. - 108, [11] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 963-86769-6-5 fűzött : 2490,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2588072]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2006.
Kollár Zsolt
   Játékok könyve / Kollár Zsolt. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2004]-. - ill. ; 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1054893
játék
793/794 *** 796.1
[AN 2528939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Játékok vidám összejövetelekre. - [2005]. - 183 p.
ISBN 963-696-312-6 kötött : 1900,- Ft
játék
793/794
[AN 2587665] MARC

ANSEL
UTF-8775 /2006.
Paroissien, Emmanuelle
L'imagerie les sports (magyar)
   A sportolókról : válaszoljunk a gyerekek kérdéseire / szöveg Emmanuelle Paroissien ; ill. Yves Lequesne, Marie-Christine Lemayeur és Bernard Alunni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Kováts Dániel]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tudástár, ISSN 1786-3406)
ISBN 963-228-386-4 kötött
sport - gyermekkönyv
796(02.053.2)
[AN 2586469]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2006.
Shadowrun companion (magyar)
   Árnyvadász kézikönyv / [kész. Bush, Zach et al.] ; [... ill. Doug Alexander et al.] ; [ford. Hefinger Krisztián]. - Budapest : Beholder, [2005]. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Shadowrun (keretcím). - Gerinccím: Shadowrun játékkiegészítő
ISBN 963-8428-16-3 fűzött : 2998,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2586777]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2006.
Smullyan, Raymond
The riddle of Scheherazade and other amazing puzzles, ancient and modern (magyar)
   Seherezádé rejtélye : bámulatos klasszikus és modern fejtörők / Raymond Smullyan. - 3. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2005. - [10], 226 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9548-35-9 fűzött : 1650,- Ft
logikai fejtörő
793.7
[AN 2587745]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

778 /2006.
   9. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2005 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása Egerben, az Érsek udvarban, ... 2005. október 8 - október 22.]. - [Budapest] : [MAOE], [2005]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Eger)
[AN 2587167]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2006.
   Book-project - Lernmuse - complimentary measures: Museums as learning places : a múzeumok, mint a tanulás helyszínei / [szerk.] Jutta Thinesse-Demel, Németh Balázs ; ford. Koltai Zsuzsa ..., Németh Balázs ..., Szabó Szilvia ...]. - [Pécs] : PTE TTK FEEFI, 2005. - 147 p. ; 21 cm. - (Lifelong learning kutatási füzetek, ISSN 1787-4815 ; 1.)
Borítócím: A múzeumok, mint a tanulás helyszínei = Museums as learning places : Lernmuse - a Socrates-accompanying measures. - Bibliogr.: p. 146-147. és a jegyzetekben
Fűzött
múzeumpedagógia - muzeológia - népművelés - szemléltető oktatás - kultúra
069.12 *** 069.1 *** 374 *** 316.7 *** 371.335
[AN 2588234]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2006.
   Bronzba zárt imák : 500 orosz fémikon az Iparművészeti Múzeumban a moszkvai Rubljov Múzeumból és hazai közgyűjteményekből : kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, 2005. április 26. - július 10. / [főkurátor Ruzsa György] ; [a katalógust írta és a műtárgylistát összeáll. Ruzsa György]. - [Budapest] : Iparműv. Múz., cop. 2005. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7098-92-5 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - bronzszobrászat - ikon - kiállítási katalógus
73(47)"11/19" *** 73.023.3(47) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2586344]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2006.
   Dürertől Dalìig : a Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai / [szerk., a bevezetőt és a ... tanulmányt írta Gerszi Teréz] ; [műleírások Bodnár Szilvia et al.]. - Utánny. - Budapest : Karinthy : Anno, [2005]. - 278 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 269-[279].
ISBN 963-375-401-1 kötött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
rajzművészet - múzeumi katalógus
741(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 2588394]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2006.
Frido, Maurice
Művek (vál.)
   Maurice Frido peintre : creer pour exister. - Budapest : Susinet Press, cop. 2005. - 320 p. : ill., színes ; 28 cm
Francia, angol, olasz és német nyelven
ISBN 963-218-996-5 kötött
Franciaország - festőművész - 20. század - életrajz
75(44)(092)Frido,_M.
[AN 2587183]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2006.
Hegedűs László (1950-)
Művek (vál.)
   Hegedűs 2 László / [szöveg Esterházy Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Ernst Múz., 2005. - [3], 108, [13] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. az Ernst Múzeumban 2005. november 6 - november 23. között rendezett kiállítás alkalmából. - Hegedűs 2 fotó (borító- és gerinccím). - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7032-19-3 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Hegedűs_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2588032]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2006.
Horváth István
   Szent Cecília temploma : Gutaháza - Rábatöttös - Zsennye / [írta Horváth István] ; [kiad. a Római Katolikus Plébánia, Rum]. - Rum : Római Kat. Plébánia, [2005]. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
A képaláírások német és angol nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-219-413-6 fűzött
Rábatöttös - templom
726.54(439-2Rábatöttös)
[AN 2587763]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2006.
Horváth József
   A csurgói Jézus Szíve templom története / [írta Horváth József] ; [kiad. a Jézus Szíve Plébánia]. - Csurgó : Jézus Szíve Plébánia, [2005]. - [32] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 963-218-527-7 fűzött
Csurgó - templom
726.54(439-2Csurgó)
[AN 2587759]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2006.
Horváth Zoltán György (1967-)
   A Balatontól a Bakonyig : Veszprém megye középkori templomai a teljesség igényével = In den Bergen nördlich vom Plattensee : mittelalterliche Kirchen im Komitat Veszprém = Among the hills to the north of Balaton : medieval churches of Veszprém County / fotók ... Horváth Zoltán György ; szöveg ... Horváth Zoltán György és Gondos Béla. - Budapest : Romanika, 2005. - 295 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 6.)
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 963-219-115-3 kötött : 3990,- Ft
Veszprém (megye) - templom - középkor - fényképalbum
726.54(439.117)"10/14"(084.12)
[AN 2588131]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2006.
Káldy Lajos
   Borospincék dicsérete / Káldy Lajos. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2005. - 83 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Fenntartható kultúrák, ISSN 1589-9217 ; 2.)
ISBN 963-219-013-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - borospince - tájkép
75(439)(092)Káldy_L. *** 75.047 *** 663.285
[AN 2586949]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2006.
Kelényi György (1943-)
   A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. században : hatalom és reprezentáció : a hivatalos építészet formaváltozásai / írta Kelényi György. - Budapest : Akad. K., 2005. - 98 p., [42] t. : ill. ; 24 cm. - (Művészettörténeti füzetek, ISSN 0324-7791 ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-05-8271-6 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - palota - építészet - barokk - 18. század - reprezentáció
728.81(439-2Bp.)"17" *** 72(439-2Bp.)"17" *** 72.034.7(439)
[AN 2586495]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2006.
Koch, Wilfried
Baustilkunde (magyar)
   Építészeti stílusok : az európai építőművészet az ókortól napjainkig / Wilfried Koch ; [... fogalomszótár és mutatók szerkesztése Hilde Koch] ; [ford. Dávid Gábor Csaba]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 528 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-208-949-9 kötött : 6990,- Ft
Európa - építészeti stílus - építészettörténet
72.03
[AN 2588184]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2006.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Művészeti anatómia és geometria / Kőnig Frigyes, Funták Gyula. - Budapest : Semmelweis, 2005. - 112 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9214-94-9 fűzött
anatómia - képzőművészet - ábrázoló geometria - egyetemi tankönyv
743(075.8) *** 7.041(075.8) *** 514.18(075.8)
[AN 2588328]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2006.
Majoros Aladár
   Túl a K hídon / [fotó Majoros Aladár] ; [szöveg Szilágyi Sándor]. - Budapest : Go! Creatives Kft., 2005. - [104] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 963-219-618-X fűzött
Budapest - zenei fesztivál - könnyűzene - zenei élet - ezredforduló - fényképalbum
77.044 *** 78.05(439-2Bp.)"200"(084.12) *** 78.067.26.036.7 *** 061.7(439-2Bp.)"200"
[AN 2587321]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2006.
   NaKE / [közread. a] Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület. - Nagymaros : Nagymarosi Képzőműv. Egyes., 2005. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-219-034-3 fűzött
Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
Nagymaros - képzőművészet - kulturális egyesület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439-2Nagymaros) *** 061.4(439-2Nagymaros)
[AN 2587205]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2006.
Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás (5.) (2005) (Budapest)
   V. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás : Budapest, 2005 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Magyar Fotóművészek Világszövetsége]. - Budapest : MFVSZ, 2005. - 40 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-651-444-5)
fotóművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2587200]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2006.
Netye Zoltán Pál
   Kövek a Pilisben : erősségek, Árpádvárak, bálványkövek a Pilisben és Háromszéken / Netye Zoltán Pál. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2005. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86489-7-X fűzött
Pilis (hegység) - vár
728.81(439)(234.373.25)
[AN 2587873]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2006.
Országos Diákfotó Kiállítás (25.) (2005)
   25. Országos Diákfotó Kiállítás : 1. Nemzetközi Ifjúsági Fotókiállítás : Budapest, 2005 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Fényképezés Alapítvány]. - [Budapest] : Fényképezés Alapítvány, 2005. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-219-173-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - amatőr művészet - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 77.04(100)"200" *** 379.825 *** 061.4(439)"2005"
[AN 2587204]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2006.
Pauer Gyula (1941-)
Művek (vál.)
   Pauer : Pauer Gyula műveinek jegyzéke : Műcsarnok, Budapest, 2005 / [összeáll. és szerk. Szőke Annamária]. - Budapest : Műcsarnok, [2005]. - 40 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9506-03-6 fűzött
Pauer Gyula (1941-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Pauer_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2587726]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2006.
Reigl, Judit (1923-)
Művek (vál.)
   Reigl / [... szerk. Andrási Kata, Makláry Kálmán] ; [közread. a Makláry Artworks Kft., Műcsarnok]. - [Pomáz] : Makláry Artworks Kft. ; Budapest : Műcsarnok, cop. 2005. - 199 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások francia, magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 963-9506-04-4 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 2587722]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2006.
Schiller, Friedrich
   Művészet- és történelemfilozófiai írások / Friedrich Schiller ; [... ford. és a jegyzeteket kész. Papp Zoltán, ... Mesterházi Miklós]. - Budapest : Atlantisz, 2005. - 540 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
ISBN 963-9165-83-2 kötött : 3595,- Ft
művészetfilozófia - történetfilozófia
7.01 *** 930.1
[AN 2587163]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2006.
Strohner József
   [Szempont] / Strohner József ; közread. a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium. - [Kecskemét] : Felsőokt. Vizuális Nevelés Kollégium, [2005]. - 24 cm
A főcímben a "szem" és a "pont" kifejezés szimbólummal jelölve
vizuális kultúra - vizuális nevelés
7.017 *** 37.036
[AN 2586983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2005]. - 37 p.
Fűzött
vizuális kultúra - vizuális nevelés
7.017 *** 37.036
[AN 2586990] MARC

ANSEL
UTF-8800 /2006.
Tóth Attila
   Ópusztaszer, Megyék Történelmi Szoborparkja / [írta és szerk. Tóth Attila] ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi[!Történeti] Emlékpark Kht.]. - [Ópusztaszer] : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht., 2005. - 24 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Ópusztaszer - szoborpark - útmutató
725.945(439-2Ópusztaszer)(036)
[AN 2587721]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

801 /2006.
   Dr. Rézbányay Dezső élete, munkássága képekben és dokumentumokban / összeáll. Hanol Ferencné ; [közread. a] Pákolitz István Városi Könyvtár. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2005. - 52 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 963-219-267-2 fűzött
Rézbányay Dezső (1905-1984)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Rézbányay_D.
[AN 2586559]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2006.
Pándi Marianne (1924-)
   Hangversenykalauz / Pándi Marianne ; kieg. Könyves Klaudia. - [Budapest] : Saxum, [2005]-. - 21 cm
zenekari mű - zenei lexikon
78:030
[AN 2587994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Versenyművek. - cop. 2005. - 304 p.
ISBN 963-7168-20-6 kötött : 3000,- Ft
versenymű - zenei lexikon
785.6:030
[AN 2587996] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Zenekari művek. - cop. 2005. - 535 p.
ISBN 963-7168-19-2 kötött : 3500,- Ft
zenekari mű - zenei lexikon
785.1:030
[AN 2588000] MARC

ANSEL
UTF-8803 /2006.
   Volt egyszer egy magyar karmester : Somogyi László és kora / [összeáll.] Kerekes István. - Budapest : [s.n.], 2005. - 334 p. : ill., főként színes ; 30 cm + 2 CD-ROM
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 9499,- Ft
Somogyi László (1907-1988)
Magyarország - karmester - zenei élet - 20. század - memoár - emlékkönyv
785.11.071.2(439)(092)Somogyi_L. *** 78.05(439)"19"(0:82-94)
[AN 2586988]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

804 /2006.
Bradányi Iván (1930-)
   A kék angyal : Marlene Dietrich élete / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2005. - 344 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 342-344.
ISBN 963-7459-20-0 fűzött
Dietrich, Marlene
Németország - színész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(430)(092)Dietrich,_M.
[AN 2587810]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2006.
Enyedi Sándor (1938-)
   Színészek, színházak, városok : a határon túli magyar színházművészet kislexikona / Enyedi Sándor. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Polis, cop. 2005. - 223 p., [32] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-506-635-X kötött : 3200,- Ft
ISBN 973-8341-60-4
színész - határon túli magyarság - külföldön élő magyar személyiség - életrajzi lexikon
792(4-11)(=945.11):030 *** 792(100)(=945.11):030
[AN 2588331]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2006.
Eszterhas, Joe (1944-)
Hollywood animal (magyar)
   Hollywoodi fenevad : memoár / Joe Eszterhas ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Litkey, 2005. - 523, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-86565-3-0 fűzött : 3480,- Ft
Egyesült Államok - filmművész - író - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(73)(092)Eszterhas,_J.(0:82-94)
[AN 2587354]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

807 /2006.
Agyagási Klára (1952-)
   Rannie russkie zaimstvovanâ tûrkskih âzykov Volgo-Kamskogo areala / Klara Adâgaši. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005-. - 24 cm
orosz nyelv - török nyelvek - jövevényszó
809.43-316.3=82
[AN 2587040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. č., Ètimologičeskij spravočnik. - 2005. - 216 p. : ill. - (Studies in linguistics of the Volga-Region, ISSN 1587-284X ; 2.)
Bibliogr.: p. 49-62.
ISBN 963-472-903-7 fűzött
orosz nyelv - török nyelvek - jövevényszó
809.43-316.3=82
[AN 2587056] MARC

ANSEL
UTF-8808 /2006.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2005. - 191, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9572-90-X fűzött
angol nyelv - irodai munka - kommunikáció - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651 *** 316.77
[AN 2587347]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2006.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 2000. - 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-5760-8 fűzött : 3210,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 2587683]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2006.
   Büky Béla, 1928-1998. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2005. - 37, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 71.)
Bibliogr.: p. 8-25.
ISBN 963-9559-17-2 fűzött
Büky Béla (1928-1998)
Magyarország - nyelvész - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Büky_B. *** 012Büky_B.
[AN 2588116]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2006.
Csillag Andrea Ilona
   Colour terms in expressions of emotions : a study of Hungarian and English examples / Csillag Andrea Ilona. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 232 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 22.)
Bibliogr.: p. 225-232.
ISBN 963-472-922-3 fűzött
nyelvi jellegzetesség - angol nyelv - magyar nyelv - szín - érzelem - disszertáció
802.0-318-52 *** 809.451.1-318-52=20 *** 535.6 *** 159.942
[AN 2587225]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2006.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004-2005]. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/2.], Arbeitsbuch 2. - cop. 2005. - 203 p. : ill.
ISBN 963-95724-7-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2587179] MARC

ANSEL
UTF-8813 /2006.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6989-2 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2589477]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2006.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz leíró nyelvtan / írta Herczeg Gyula. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 1970. - 500 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 480-484.
ISBN 963-05-7941-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5
[AN 2587755]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2006.
Hwang, Sun-wŏn
   Kagylóhéjak / Hvang Szun-von ; [ford. Yoo Jin-Il és Szűts Zoltán]. - Budapest : Ráció, 2005. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 963-9605-09-3 fűzött : 2300,- Ft
Koreai Köztársaság - koreai irodalom - elbeszélés
809.57-32=945.11
[AN 2587360]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2006.
   Magyarország helységnévtára Trianon előtt / szerk. Simon Endre Miklós. - Budapest : Magyarországért, Édes Hazánkért K., 2005. - 284 p. ; 29 cm. - (A magyarokhoz, ISSN 1589-9209 ; 6.)
ISBN 963-86373-8-2 fűzött
Magyarország - helységnévtár
809.451.1-311(439-2)".../1920"(035.5) *** 914.39-2".../1920"(035.5)
[AN 2586581]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2006.
   Na brzu ruku skupljeni skup : [zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Budimpešta 6-7. studeni 2003.] / [ured. Stjepan Lukač] ; [... org. Hrvatska samouprava Budimpešte te Katedra za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta "Loránd Eötvös" u Budimpešti]. - Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte : Croatica, 2005. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9314-95-1 fűzött
horvát nyelv - nyelvészet - horvát irodalom története - konferenciakiadvány
808.62 *** 886.2(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2587819]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2006.
Reinhart Erzsébet (1943-)
   Útiszótár : magyar - román, román - magyar = Dicţionar pentru turişti maghiar - român, român - maghiar / [szerk. Reinhart Erzsébet]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2005, cop. 2003. - 669 p. ; 14 cm
Magyar - román, román - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-8063-2)
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 2590883]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2006.
Somló Katalin
   Schritte 3 : német feladatgyűjtemény haladóknak / Somló Katalin, Pantóné Naszályi Dóra. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm + mell. (30 p.)
ISBN 963-19-3866-2 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 2588395]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2006.
Stüber, Karin
   Schmied und Frau : Studien zur gallischen Epigraphik und Onomastik / Karin Stüber. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2005. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 19.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8046-55-4 fűzött
kelta nyelv - kelták területe - régészet - névtan - epigráfia
809.16-311/-313 *** 930.271(=916) *** 904(364)
[AN 2588048]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2006.
   Szende Tamás / [összeáll. Földi Éva]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2005. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 66.)
Bibliogr.: p. 15-26.
ISBN 963-9559-22-9 fűzött
Szende Tamás (1940-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Szende_T. *** 012Szende_T.
[AN 2586658]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2006.
Szitnyainé Gottlieb Éva
   Német nyelvtani gyakorlatok / Szitnyainé Gottlieb Éva, Mekis Zsuzsanna ; [az illusztrációkat kész. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 184 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-3317-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2586953]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2006.
Vámos-Tóth Bátor (1928-)
   Tamana világnévtár : A-ZS : hatezer (6000) 3-4-5-6 magánhangzós, 2-3 névelemes Tamana név + szerkezet a föld 190 országában, kárpátmedencei párjaikkal / Vámos-Tóth Bátor, ... Paposi-Jobb Andor, ... Simon Endre Miklós. - [Budapest] : Magyarországért, Édes Hazánkért K., 2005. - 145, [8] p. : ill. ; 30 cm. - (A magyarokhoz, ISSN 1589-9209 ; 5.)
ISBN 963-86373-6-6 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás - helységnévtár
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2586578]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2006.
Wergen, Josef
Pons im Griff - Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : német : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Josef Wergen, Annette Wörner ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2005. - 207, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9572-91-8 fűzött
német nyelv - irodai munka - kommunikáció - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651 *** 316.77
[AN 2587356]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

825 /2006.
Fejér Ádám (1940-)
   Thomas Mann és Lev Tolsztoj : világunk szellemi elégtelensége és az emberiség szellemi-kulturális egysége / Fejér Ádám. - Szeged : Kultúrtört. Stúdiumok [Szerk.], 2005. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-348-2 fűzött
Mann, Thomas
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Németország - Oroszország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
830(092)Mann,_Th. *** 882(092)Tolstoj,_L._N.
[AN 2587754]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2006.
Harry Potter and philosophy (magyar)
   Harry Potter világa : milyen titkok rejlenek a Roxfort színfalai mögött? / szerk. David Baggett és Shawn Klein ; [ford. Büki Gabriella]. - Budapest : Édesvíz, 2005. - 281 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-874-3 fűzött : 2590,- Ft
Rowling, J. K.
Nagy-Britannia - író - ezredforduló - műelemzés
820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2586763]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2006.
   Intézményesség és kulturális közvetítés / szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás ; [... ford. Bónus Tibor et al.]. - Budapest : Ráció, 2005. - 510 p. ; 21 cm. - (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9605-07-7 kötött : 3600,- Ft
irodalomtudomány - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
82.01(075.8)
[AN 2587690]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2006.
   Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond] ; [írták Bényei Tamás et al.]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 999 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 947-960., a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-05-8238-4 kötött
világirodalom története - kézikönyv
82(091)(035)
[AN 2586501]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

829 /2006.
Kerényi Ferenc (1944-)
   Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Kerényi Ferenc. - [Budapest] : Akkord, cop. 2005. - 87 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
ISBN 963-9429-72-4 fűzött : 598,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855). Csongor és Tünde
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M.(075.3)
[AN 2587109]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2006.
   Labor omnia vincit : tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára / [szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int., 2005. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-651-1 fűzött
Európa - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század - emlékkönyv
894.511(091)"17/18" *** 930.85(4)"16/19"
[AN 2588296]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

831 /2006.
   Állatmesék / Cs. Gyenes Emese rajz. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7524-06-1 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2586771]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2006.
   Apa is csak egy van : [gondolatok édesapákról] / [szerk. Tyihák Katalin] ; [... vál. és ford. Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9555-22-3 kötött (hibás ISBN 963-237-147-X)
világirodalom - apa - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 2586854]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2006.
Appeltauer, Josef
   Gedichte, 1985-1999 / Josef Appeltauer. - [Budapest] : Print Páros Bt., cop. 2005. - 112 p. ; 18 cm
ISBN 963-86671-3-3 fűzött
német irodalom - vers
830-14
[AN 2587364]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2006.
Atkins, Dawn
Anchor that man! (magyar)
   Gátlástalanul / Dawn Atkins ; [... ford. Erdélyi Margit]. Kócbaba / Susan Peterson ; [... ford. Gärtner Zita]. Hibaelhárítás / Darlene Gardner ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 3.)
Egys. cím: Anchor that man!. Green eggs & Sam. The husband hotel
ISBN 963-537-402-X kötött : 869,- Ft : 183, 50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2587986]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2006.
Ḃarziylay, Ya'aqob (1933-)
D ner r'išŵn šel ḃowqer (magyar)
   Hajnali gyertyafény / Jákov Bárzilai ; [ford. Gideon Peer]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2005. - 185 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9100-16-1)
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2585273]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2006.
Beckett, Samuel
Watt (magyar)
   Watt / Samuel Beckett ; [ford. és az utószót írta Dragomán György]. - [Budapest] : Új Palatinus, 2005. - 279 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 1.)
ISBN 963-9578-74-6 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2588065]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2006.
Belisle, Lisette
The wedding bargain (magyar)
   Üzleti ajánlat / Lisette Belisle ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 178.)
ISBN 963-537-454-2 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2586588]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2006.
Boccaccio, Giovanni
Il decamerone (magyar)
   Dekameron / Giovanni Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [a verseket ford. Jékely Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, [2005]-. - 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2587461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - 332 p. - (A világirodalom klasszikusai ; 5.)
ISBN 963-09-4788-9 kötött : 990,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2587462] MARC

ANSEL
UTF-8839 /2006.
Bondoux, Anne-Laure
La princetta et le capitaine (magyar)
   A princetta és a kapitány / Anne-Laure Bondoux ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Animus, 2005. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 963-9563-73-0 kötött : 2590,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2588322]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2006.
Brashares, Ann
Girls in pants (magyar)
   Harmadik nyár egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-37-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2586752]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2006.
Brontë, Charlotte
Julia (magyar)
   Julia ; Caroline Vernon / Charlotte Brontë ; [ford. Németh Anikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 235, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: Julia ; Caroline Vernon
ISBN 963-7138-19-6 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2586461]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2006.
Brontë, Charlotte
Villette (magyar)
   Villette / Charlotte Brontë ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 695 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-72-X kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2590685]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2006.
Carcaterra, Lorenzo
Sleepers (magyar)
   Pokoli lecke / Lorenzo Carcaterra ; [ford. Szőnyi Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 384 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-66-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2587084]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2006.
Christie, Agatha
The burden (magyar)
   Az élet súlya / Agatha Christie (Mary Westmacott) ; [ford. Gálfalvi Ágnes]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 963-86782-4-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2587717]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2006.
Cole, Martina
The graft (magyar)
   Zsarolás / Martina Cole ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-515-5 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2588091]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2006.
Cornwell, Bernard
Vagabond (magyar)
   Vándor / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 445 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-369-496-5 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2588308]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2006.
Cornwell, Patricia
Blow fly (magyar)
   Döglégy / Patricia Cornwell ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 459 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-439-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2586862]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2006.
Cristen, Gabriele Marie
Maria Theresia (magyar)
   Mária Terézia : szerelem és hatalom / Gabriele Marie Cristen ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 480, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9635-00-6 kötött : 2800,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2587087]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2006.
Crosby, Susan
Baby fever (magyar)
   Drága kincsem / Susan Crosby ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 193.)
ISBN 963-537-456-9 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2588002]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2006.
Daniel, Antoine B.
Inca (magyar)
   Az inkák / Antoine B. Daniel. - Budapest : Európa, 2003-2005. - 3 db ; 24 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1064123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Machu Picchu fénye / [ford. Vaszócsik Crista]. - 2005. - 359 p. : ill.
ISBN 963-07-7868-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2586688] MARC

ANSEL
UTF-8851 /2006.
Divakaruni, Chitra Banerjee
The mistress of spices (magyar)
   A fűszermesternő / Chitra Banerjee Divakaruni ; [ford. Arató Katalin]. - [Budapest] : [Geopen], [2005]. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-58-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2586819]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2006.
Doran, Phil
The reluctant Tuscan (magyar)
   Csábító Toscana : [Itália varázsa] / Phil Doran ; [ford. Draskovics Mariann és Müller Bernadett]. - Budapest : Kelly, 2005. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-599-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2586761]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2006.
Dumas, Alexandre (père)
Les trois mousquetaires (magyar) (átd. kiad.)
   A három testőr : regény / Alexandre Dumas ; [Csatlós János fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 339, [4] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-49-3 kötött : 2199,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2589808]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2006.
   Félszáz mondat a szeretetről / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Harangi Anna vál.]. - 4. kiad. - Budapest : K. u. K. K., [2005]. - [80] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-7437-18-5 kötött : 1200,- Ft
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 2588011]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2006.
Garavaglia, Luca Federico
Fantasilandia (magyar)
   Fantáziaország : az eszmék érzéki varázsa / Luca Federico Garavaglia ; [ford. Kardos Orsolya]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9635-01-4 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - esszé
850-4=945.11
[AN 2587166]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2006.
Garwood, Julie
Honor's splendour (magyar)
   A becsület diadala / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-75-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2587076]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2006.
Grimsrud, Beate
Hva er det som fins i skogen barn? (magyar)
   Gyermekkorunk erdejében / Beate Grimsrud ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 328, [2] p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
ISBN 963-7318-93-3 kötött : 2490,- Ft
Svédország - norvég irodalom - regény
839.6-31(485)=945.11
[AN 2587981]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2006.
Guarnieri, Rossana
Fiabe e favole (magyar)
   Állatmesék / [ford. Lakatosné Pethő Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 4 db : ill., színes ; 30 cm
La Fontaine, Jean de, Afanasʹev, Aleksandr Nikolaevič és Gozzi, Carlo meséi alapján írta Guarnieri, Rossana. - Ill. Baraldi, Severino
Kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az oroszlánkirály palotája. - 44, [4] p.
ISBN 963-679-344-1
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586851] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az egerek gyűlése. - 45, [3] p.
ISBN 963-679-345-X
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586855] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az álruhás farkas. - 45, [3] p.
ISBN 963-679-346-8
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586860] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A megkoronázott majom. - 47 p.
ISBN 963-679-384-0
gyermekirodalom - olasz irodalom - képeskönyv - mese
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2586864] MARC

ANSEL
UTF-8859 /2006.
Hart, Jessica
Kissing Santa (magyar)
   Mikulás-csók / Jessica Hart ; [... ford. Hanny Norbert]. A hűséges asszony / Diana Hamilton ; [... ford. Ivacs Ágnes]. Ikrek hava / Leigh Michaels ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 6.)
Egys. cím: Kissing Santa. The faithful wife. Assignment: twins
ISBN 963-537-425-9 fűzött : 869,- Ft : 183,5 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2586593]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2006.
Heller, Joseph
Closing time (magyar)
   Záróra : [A 22-es csapdája című regény folytatása] / Joseph Heller ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 597, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9635-02-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2590991]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2006.
Hemingway, Ernest
For whom the bell tolls (magyar)
   Akiért a harang szól : regény / Ernest Hemingway ; [ford. Sőtér István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-58-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2589850]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2006.
Hesse, Hermann
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhárta : hindu rege / Hermann Hesse ; [ford. Kászonyi Ágota] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2005. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-7448-13-6 kötött : 2400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2591077]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2006.
Holt, Victoria
Lament for a lost lover (magyar)
   Keserű szerelem / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-296-8 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2587963]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2006.
   Karácsonyi áhitat / [szerk. Kálmán Ildikó és Lukács László]. - Utánny. - Budapest : Vigilia, 2005, cop. 2000. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-7964-58-4 kötött
világirodalom - karácsony - antológia
82-822=945.11 *** 398.332.416 *** 264-041.2
[AN 2587752]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2006.
Knight, Eric
This above all (magyar)
   Légy hű magadhoz / Eric Knight ; [ford. Nemes László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 555 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-57-4 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2589473]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2006.
Koontz, Dean R.
Watchers (magyar)
   Virrasztók / Dean R. Koontz ; [ford. Vangel Tibor]. - Budapest : Animus, 2005. - 599 p. ; 19 cm
ISBN 963-9563-76-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2590786]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2006.
Lowell, Elizabeth
The color of death (magyar)
   A halál színe / Elizabeth Lowell ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 963-7318-76-3 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2587075]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2006.
Ludlum, Robert
The Bourne identity (magyar)
   A Bourne-rejtély / Robert Ludlum ; [ford. Félix Pál]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2005. - 597 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "A fantom" és "Fantom" címmel is
ISBN 963-635-297-6 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2587974]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2006.
Mann, Klaus
Mephisto (magyar)
   Mefisztó : egy karrier regénye / Klaus Mann ; [ford. Lányi Sarolta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-87-4 fűzött : 2680,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2590881]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2006.
Mauriac, François
Le baiser au lépreux (magyar)
   Csók a leprásnak / François Mauriac ; ford. Svecz Éva. - Budapest : Tinta Kvk., 2005. - 154 p. ; 17 cm. - (Tinta világirodalom, ISSN 1785-8003 ; 1.)
ISBN 963-9372-88-9 fűzött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2586801]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2006.
Mayle, Peter
A year in Provence (magyar)
   Egy év Provence-ban / Peter Mayle ; [ford. Füzéki Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9475-68-8 kötött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2591379]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2006.
McBain, Ed
The heckler (magyar)
   A heccelődő / Ed McBain ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 223 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek)
ISBN 963-7318-25-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2588081]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2006.
McBain, Ed
So long as you both shall live (magyar)
   Holtomiglan, holtodiglan / Ed McBain ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 168 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek)
ISBN 963-7318-18-6 kötött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2588088]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2006.
McEwan, Ian
Atonement (magyar)
   Vágy és vezeklés / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-82-5 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2586444]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2006.
McNab, Andy
Firewall (magyar)
   Tűzfal / Andy McNab ; [ford. Gáti Mariann]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 347 p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-19-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2587081]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2006.
Nance, John J.
Fire flight (magyar)
   A lángok felett / John J. Nance ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2005]. - 436 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-39-9 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2586810]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2006.
   Népmesék / Cs. Gyenes Emese rajz. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7524-05-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2586774]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2006.
Nöstlinger, Christine
Die verliebten Riesen (magyar)
   Óriások és törpék / Christine Nöstlinger. - Budapest : Animus, 2005. - 123 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9563-74-9 kötött : 1980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2588318]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2006.
Ottesen, Josefine
Den gyldne kilde (magyar)
   Az Arany Forrás / Josefine Ottesen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2005. - 176 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 963-628-265-X fűzött : 1249,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2586770]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2006.
Pérez-Reverte, Arturo
El club Dumas (magyar)
   A Dumas-klub : a kilencedik kapu / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-75-0 fűzött : 2680,- Ft
spanyol irodalom - kalandregény
860-311.3=945.11
[AN 2586920]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2006.
Perry, Steve
   Aliens / Steve Perry. - [Szeged] : Szukits, [2005]-. - 3 db ; 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2576725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Lidérces utazás / [ford. Szántai Zsolt]. - cop. 2005. - 268 p.
ISBN 963-497-104-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2586510] MARC

ANSEL
UTF-8882 /2006.
Preston, Douglas
Brimstone (magyar)
   Kénköves pokol / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2005]. - 430 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9598-40-2 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2588112]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2006.
Riley, Judith Merkle
The serpent garden (magyar)
   Kígyó a kertben / Judith Merkle Riley ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 528 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-508-2 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2588096]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2006.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Order of the Phoenix (magyar)
   Harry Potter és a Főnix Rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2005. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 963-9563-78-1 kötött : 4290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2589852]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2006.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005. - 286 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 963-9563-79-X kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2590769]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2006.
Rushdie, Salman (1947-)
Midnight's children (magyar)
   Az éjfél gyermekei / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 527 p. ; 24 cm
ISBN 963-7253-17-3 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2589481]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2006.
Ryan, Denise
Dead keen (magyar)
   Gyilkos vágy / Denise Ryan ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 438 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-903-1 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2586808]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2006.
Sanders, Michael S.
From here, you can't see Paris (magyar)
   Versenyben Provence-szal : négy évszak egy francia faluban és éttermében / Michael S. Sanders ; [ford. Gergely Anikó]. - Budapest : Kelly, 2005. - 392 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 389-392.
ISBN 963-86817-2-1 kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-386-172-1)
Franciaország - gasztronómia - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.5(44)(0:82-94)
[AN 2586830]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2006.
Schröder, Patricia
Zwischen allen Stühlen (magyar)
   Antónia két szék között / Patricia Schröder ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 155 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 7.)
ISBN 963-628-231-5 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2588102]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2006.
Schwarz-Bart, André
Le dernier des justes (magyar)
   Igazak ivadéka / André Schwarz-Bart ; [ford. Justus Pál]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-88-2 fűzött : 2680,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2590868]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2006.
A second chicken soup for the woman's soul (magyar)
   Megható történetek a női lélekről / Jack Canfield [et al.]. - [Budapest] : Novella, cop. 2005. - 269 p. ; 22 cm
Ford. Villányi György
ISBN 963-9442-54-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 2586903]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2006.
Shakespeare, William
Művek (magyar)
   William Shakespeare összes művei / [ford. Arany János et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 1140 p. : ill. ; 28 cm
Kötött : 11900,- Ft (hibás ISBN 963-208-627-9)
angol irodalom - dráma - vers
820-2=945.11 *** 820-14=945.11
[AN 2589917]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2006.
Smith, Wilbur
Dark of the sun (magyar)
   Elsötétült nap / Wilbur Smith ; [ford. Vass Júlia]. - [Budapest] : Delej, [2005]. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 963-9124-49-4 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2590993]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2006.
Stilton, Geronimo
Un camper color formaggio (magyar)
   Sajtsárga lakókocsi / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2005. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-360-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2587212]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2006.
Stilton, Geronimo
Giù le zampe, faccia di fontinal (magyar)
   El a mancsokkal, te sajtképű! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2005. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-361-6 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2587211]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2006.
Stilton, Geronimo
Il misterioso manoscritto di Nostratopus (magyar)
   Nosztregerusz titokzatos kézirata / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2005. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-359-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2587213]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2006.
Stone, Katherine
The Cinderella hour (magyar)
   Visszatérés / Katherine Stone ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2005]. - 362 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-59-3 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2588006]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2006.
   Szép mesedélután Nagyanyóval / [... ill. Esmeralda Sánchez et al.]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 232 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9621-25-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2586322]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2006.
Taylor, Jennifer
An angel in his arms (magyar)
   Akadálymentesen / Jennifer Taylor ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 286.)
ISBN 963-537-358-9 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2586598]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2006.
   Téli legendák : [novellák] / [ill. Győrfi András]. - Budapest : M. Kvklub, 2005. - 183 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-549-250-2 kötött : 2490,- Ft
világirodalom - téli ünnepi szokás - antológia - elbeszélés
82-32=945.11 *** 398.332.4(0:82-32)
[AN 2587491]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2006.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2005. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-8034-8 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2590962]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - 540, [2] p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2590981] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - 438, [3] p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2591278] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - 533, [2] p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2591284] MARC

ANSEL
UTF-8902 /2006.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1991. - 379, [3] p. : ill. ; 21 cm
Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 963-07-7905-6 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2591274]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2006.
Tornius, Valerian
Wolfgang Amadé : ein Mozart-Roman (magyar)
   Wolfgang Amadeus : Mozart életregénye / Valerian Tornius ; [ford. Zsámboki Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 497 p. ; 19 cm
ISBN 963-9578-84-3 kötött : 2900,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2590725]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2006.
Vargas Llosa, Mario
La guerra del fin del mundo (magyar)
   Háború a világ végén / Mario Vargas Llosa ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2005, cop. 1996. - 900 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7884-X kötött : 3500,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2590998]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2006.
Vreeland, Susan
Girl in hyacinth blue (magyar)
   A jácintkék ruhás lány / Susan Vreeland ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 963-9574-57-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2586894]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2006.
Watanabe Zyuniti
Shitsurakuen (magyar)
   Japán szeretők / Junicsi Vatanabe ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2005, cop. 2001. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 963-9602-25-6 fűzött : 2480,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2590880]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2006.
Webber, Meredith
Courting Dr. Groves (magyar)
   Tárgyaljuk újra! / Meredith Webber ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 287.)
ISBN 963-537-359-7 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2586597]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2006.
Widmer, Urs
Das Buch des Vaters (magyar)
   Apám könyve / Urs Widmer ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 254 p. ; 18 cm
ISBN 963-7304-49-5 kötött
svájci irodalom - német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2587882]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2006.
Widmer, Urs
Der Geliebte der Mutter (magyar)
   Anyám szeretője / Urs Widmer ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Mérték K., 2005. - 187 p. ; 18 cm
ISBN 963-7304-48-7 kötött
svájci irodalom - német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2587885]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2006.
Winegardner, Mark
The godfather returns (magyar)
   A keresztapa visszatér : Mario Puzo regényhőseinek további története / Mark Winegardner ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2005. - 392 p. ; 24 cm
ISBN 963-9574-55-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2587053]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2006.
Wunderwolle Weihnachtszeit (magyar)
   Csodálatos Karácsony : [dalok, versek, történetek az év legszebb időszakából] / [ford. Ballér Piroska]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005]. - [63] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9379-64-6 kötött : 2200,- Ft
világirodalom - karácsony - vers - dal
82-14=945.11 *** 398.84 *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2587968]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

912 /2006.
Átányi László (1938-)
   A Boldogasszony velünk van! / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 148 p. ; 17 cm
ISBN 963-219-500-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588028]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2006.
Bejczi Szilvia (1978-)
   A szerelem jogán / Sylvia Sheridan. - Budapest : Ringier, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 1.)
ISBN 963-7714-07-3 fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 DIN
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2587999]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kék liliom és más mesék / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, [2005]. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9598-69-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2586671]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2006.
Berkes Péter (1931-)
   Utánam, srácok! : regény / Berkes Péter. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 296, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-51-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2590861]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2006.
Büki Attila (1948-)
   Mit ér a világ? / Büki Attila ; [bevezető Madár János]. - Tokaj : Rím, 2005. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-7868-53-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - interjú - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(092)(047.53)
[AN 2586458]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2006.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-53-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2589478]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2006.
Darvasi László (1962-)
   A világ legboldogabb zenekara : válogatott novellák / Darvasi László ; [vál. és szerk. Csuhai István]. - Budapest : Magvető, 2005. - 369 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2476-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2587696]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2006.
Dorth, Diana
   Ha az álom véget ér.. / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-01-0 * fűzött (hibás ISBN 963-9504-01-0)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2586448]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2006.
Dorth, Diana
   Utolsó esély / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-96-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2586652]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Karácsony éjjel / Fekete István ; [összeáll. és szerk. Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 190, [4] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-7138-49-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2586842]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2006.
Galgóczi Erzsébet (1930-1989)
   Megszállt országban / Galgóczi Erzsébet. - Budapest : Tarsoly K., [2005]. - 76 p. ; 19 cm
ISBN 963-9570-16-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2588124]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005. - 629 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9492-61-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2590779]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2006.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum : egy tanító feljegyezései / Gárdonyi Géza ; [... sajtó alá rend. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 275, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-741-3 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2587701]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2006.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A babérligetkönyv : esszék ; Hexakümion : nagy illúziók alkonyán / Hamvas Béla. - 3. jav. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2005. - 419 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 5.)
ISBN 963-9240-06-0 v.
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2589823]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2006.
Hanácsek Erzsébet (1948-)
   Csillagtaposó / Hanácsek Erzsébet ; [szerk. és a bevezetőt írta Madár János]. - Tokaj : Rím, 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-66-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2586447]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2006.
Holecz László (1961-)
   Szent Lászlónak édesapja verhetetlen első Béla : [hadtörténelmi hősköltemény] / Holecz László ; [a képeket kész Holecz László]. - 2. kiad. - Budapest : [Holecz K.], 2005. - 219 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-218-408-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2589838]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2006.
Huszthy Ádám (1953-)
   Csángó Zarathusztra : sürüregény / írta Huszthy Ádám. - Budapest : Magvető, 2005. - 100 p. ; 17 cm
ISBN 963-14-2487-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2589828]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2006.
Jókai Anna (1932-)
   Majd / Jókai Anna. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2005. - 97, [2] p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-7486-08-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2589832]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2006.
Jones, Aletta
   Családi titkok / Aletta Jones. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - 236 p. ; 21 cm. - (Utazó könyvtár, ISSN 1787-4904)
ISBN 963-9555-18-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2586660]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2006.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila / [képek Simó Katalin] ; [a verseket vál. Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2005. - [48] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 963-9555-20-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - ezredforduló - 21. század - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Simó_K.
[AN 2586908]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2006.
József Attila (1905-1937)
   A semmi ágán = Aux braches du néant / József Attila ; [szerk. Gorilovics Tivadar] ; [... Max Andréoli és Gorilovics Tivadar ford.] ; [tizenkét költemény ... Guillevic fordításában ...]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 963-472-923-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=40
[AN 2588079]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2006.
József Attila (1905-1937)
   Válogatott versek / József Attila ; [vál. Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2005. - 274 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-833-1 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2586859]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2006.
Kárpáti Csaba (1942-)
   Valahol mélyen : versek / Kárpáti Csaba ; [... ill. Dudás Sándor]. - Eger : [Hegyaljai Alkotók Társulása], 2005. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Hegyaljai Alkotók Társulása
ISBN 963-218-448-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2587308]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2006.
   Kátai krónika / [Jankovics Marcell rajz.]. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 56 p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-980-4 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - dal - népdal - antológia
894.511-192(082) *** 398.8(=945.11)
[AN 2586649]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2006.
Kodolányi János (1899-1969)
   Szakadékok ; Feketevíz : kisregények / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 310 p. ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
ISBN 963-361-743-X kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2587080]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2006.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Zsivajgó természet / Kosztolányi Dezső ; Kállay Zsolt rajz. - Budapest : Ciceró, 2005. - 89, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-539-516-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-43
[AN 2590995]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ivók könyve : a megkedvesedés mámoráról : válogatás / Krúdy Gyula ; [... vál., ... összeáll. Czére Béla]. - Budapest : Urbis, 2005. - 309 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9291-89-7 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2587887]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2006.
László György
   Jövő-bűvölő : versek, balladák / László György. - [S.l.] : Szerző, [2005]. - 66 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-218-386-X fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2586330]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2006.
Lőrincz L. László (1939-)
   A gonosz és a fekete hercegnő / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2005, cop. 1995. - 417 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-18-1 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2589824]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2006.
Mansfield, Michael
   Falánkság / Michael Mansfield. - Budapest : MitHol, cop. 2005. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-150-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2586679]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2006.
Marsh, Evelyn
   A kábulat ára ; A különös sziget : kisregény / Evelyn Marsh. - 2. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, [2005]. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-8296-70-4 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 2586592]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2006.
Méhes György (1916-)
   Gina / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2005. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-34-3 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2588025]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2006.
Mészáros Sándor
   Az albán szépség : regény / Mészáros Sándor. - Budapest : Geszti's Art, 2005. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-489-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2587377]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2006.
Mihályi Antal
   Egbert egér útra kél / Mihályi Antal. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Buzay István
ISBN 963-7459-11-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2587423]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2006.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2005. - 233 p.
ISBN 963-9291-81-1
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2586846] MARC

ANSEL
UTF-8947 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Euroszkeptikus? Eurokompatibilis! : 111 eurokonform költemény / Molnár László Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2005. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-868-X fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2589797]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2006.
Molnár László Gábor (1946-)
   Farkasréti rímek / Molnár László Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2005. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-460-703-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2589837]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2006.
Nagy Endre (1941-)
   Székelykeresztúrtól Edelényig / Nagy Endre. - 2. bőv. kiad. - Edelény : Magánkiad., 2005. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-423-4 fűzött
Nagy Endre (1941-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2589802]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2006.
Nemere István (1944-)
   Kígyók a kútban : a Bázis / Nemere István. - Budapest : Hermész, [2005]. - 344, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-86888-1-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2586648]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2006.
Nyirfás Pyrker Dezső
   Öcsi és a történelem : ifjúsági regény / Nyírfás Pyrker Dezső. - [Érd] : Esztergár P., 2005. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 963-460-685-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2588018]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2006.
Nyirő József (1889-1953)
   A sibói bölény : regény / Nyírő József ; Wass Albert előszavával és Kós Károly metszeteivel ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, [2005]. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9484-74-1 kötött : 2500,- Ft
Wesselényi Miklós (1750-1809)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2589918]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2006.
Odze György (1949-)
   Halotti beszédeim / Odze György. - Budapest : Mérték K., 2005. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 963-7304-50-9 kötött
Odze György (1949-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2587966]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Buda : regény / Ottlik Géza ; [a szöveget gond. Lengyel Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1993. - 366, [4] p. ; 22 cm
Kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2467-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591088]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Hajnali háztetők / Ottlik Géza. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1958. - 122 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2469-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591084]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Hajónapló / Ottlik Géza ; [szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Hafner Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2005. - 221 p. ; 22 cm
Tart.: Hajónapló ; Pályákon ; A Valencia-rejtély
ISBN 963-14-2468-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2591086]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 16. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 22 cm
Kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2461-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2591087]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Minden megvan / Ottlik Géza. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1991. - 328 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2470-7 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2467-7)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2591083]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2006.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Próza / Ottlik Géza. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2005, cop. 1980. - 305, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2467-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 2591085]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2006.
Pál Tamás|
   A baljós anyós / K.B. Rottring & Stanley Steel. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2005. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-9285-28-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2587742]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2006.
Pál Tamás|
   A gnómok támadása / K.B. Rottring & Stanley Steel. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2005. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 963-9285-29-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2587751]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2006.
Pál Tamás|
   A Jeti visszatér / K.B. Rottring & Stanley Steel. - 2. hosszabb kiad. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2005. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 963-9285-27-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2587750]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2006.
Pallag Tibor
   Kis festék ovális arc / Pallag Tibor. - Budapest : Kortárs, 2005. - 61 p. ; 19 cm. - (Új látószög, ISSN 1418-3676 ; 16.)
ISBN 963-9593-28-1 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2587682]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2006.
Passuth László (1900-1979)
   A Bíborbanszületett / Passuth László. - Budapest : Athenaeum 2000, 2005. - 795 p. ; 22 cm
ISBN 963-9615-07-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2591005]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2006.
Passuth László (1900-1979)
   Esőisten siratja Mexikót / Passuth László. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2005. - 662 p. ; 22 cm
ISBN 963-9615-08-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2590876]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2006.
Serédi János
   Ügyvédnő és katonaszökevény : regény / Serédi János. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2005. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 963-86720-2-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2587834]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2006.
Sütő Gábor
   Világpolitikai játszmák / Sütő Gábor. - Budapest : B-média Kft., 2005. - 160 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-219-158-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2586599]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2006.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Kis népek hivatása / Cs. Szabó László ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Gróh Gáspár]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2005. - 199, [3] p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9593-27-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2587679]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2006.
Száraz Miklós György (1958-)
   Az Ezüst Macska / Száraz Miklós György. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2005. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-985-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2590855]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2006.
Szőke Éva (1950-)
   Százszorszépek : [verseskötet] / Szőke Éva. - Miskolc : [Puskás J.-né], 2005. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-383-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2588110]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2006.
Szűcs József (1968-)
   Az igazság ostora : válogatott versek / Szűcs József ; [közread. Hegyalja[!Hegyaljai] Alkotók Társulása]. - Legyesbénye : Hegyaljai Alkotók Társulása, 2005. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-301-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2586492]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2006.
Tamás Menyhért (1940-)
   Halparádé / Tamás Menyhért ; Lacza Márta képeivel. - Budapest : Littera Nova, 2005. - 12 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Sophie-sorozat, ISSN 1416-6178 ; 33.)
ISBN 963-9212-99-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2588043]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2006.
Tamási Áron (1897-1966)
   Szülőföldem / Tamási Áron. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-9578-81-9 kötött : 2500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - szociográfia - határon túli magyarság - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 308(=945.11)(498.4)"193"(0:82-94)
[AN 2589480]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2006.
Tisza Kata (1980-)
   Hét nap nyár / Tisza Kata. Nem bújhatsz el / Pacskovszky Zsolt. - [Budapest] : [Sanoma Budapest], [2005]. - [40] pag.var. ; 21 cm
Bus István interjúival. - A Nők Lapja. Évszakok, ISSN 1585-373X, 2005. évi novella különszáma. - A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2588900]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2006.
Tuli József (1927-1992)
   Hosszútávfutás / Tuli József. - Szombathely : Tullius, 2005. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-403-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2588017]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2006.
Udud István (1937-)
   Ősszel a Szamosnál : válogatott versek és egyéb írások / Udud István ; [kiad. Fehérgyarmat Város Önkormányzata]. - Fehérgyarmat : Önkormányzat, cop. 2005. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-199-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2586511]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2006.
Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820)
   Nárcisz vagy A' gyilkos önn-szeretet, 1816 / Ungvárnémeti Tóth László ; közread. Hermann Zoltán ; [a sajtó alá rendezésben közrem. Pintér Patrik]. - Budapest : Ráció, 2005. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Kész. Ungvárnémeti Tóth László versei (Pesten : Trattner János Tamás betűivel, 1816) c. kötetben megj. editio princeps alapján
ISBN 963-9605-05-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - szövegkiadás - dráma
894.511-2 *** 894.511(092)Ungvárnémeti_Tóth_L.
[AN 2587399]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2006.
Vágó Csaba
   A tigris karmai / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-62-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2586682]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2006.
Veress Dezső (1896-1973)
   Értetek : napló : Nagyatád, 1944-45 / Veress Dezső ; [sajtó alá rend. Veress Péter és Hauptman Gyöngyi] ; a Nagyatádi Művelődési Ház és Városi Múzeum kiadása. - Nagyatád : Nagyatádi Művel. Ház és Vár. Múz., 2005. - 192 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-219-218-4 kötött
Veress Dezső (1896-1973)
Erdély - határon túli magyar irodalom - napló
894.511-94(498)
[AN 2586847]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2006.
Vödrös Attila
   A fűszálakból csokrot köt az este / Vödrös Attila ; Devecseri Gábor és Jékely Zoltán bevezetőjével. - Budapest : Új Idők, cop. 2005. - 79 p. ; 23 cm
ISBN 963-219-436-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2586554]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2006.
Závodszky Géza (1939-)
   Hazáért, szabadságért : magyar történetek / Závodszky Géza. - [Budapest] : Anno, 2005. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 963-375-382-1 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - magyar történelem - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 943.9"17/18"(02.053.2) *** 398.223(=945.11)
[AN 2588030]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2006.
Závodszky Géza (1939-)
   Magyar mondák, magyar történetek / Závodszky Géza. - [Budapest] : Anno, 2005. - 117 p. ; 30 cm
ISBN 963-375-381-3 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - magyar történelem - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 943.9(02.053.2) *** 398.223(=945.11)
[AN 2588034]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

983 /2006.
Arany János (1817-1882)
Családi kör (részletek)
   Este van, este van.. : Arany János verséből gyermekeknek / Gábor Emese rajz. - Budapest : Glózer-Könyvzug, 2005. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-218-021-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587301]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2006.
Cronin, Doreen
Diary of a worm (magyar)
   Egy kukac naplója / Doreen Cronin, Harry Bliss ; [ford. Dudich Ákos]. - Budapest : Tercium, cop. 2005. - [36] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-8453-96-6 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587043]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2006.
Disney, Walt
Bambi and the lost squirrel (magyar)
   Bambi és az elveszett mókus / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-259-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586974]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2006.
Disney, Walt
Lambert the sheepish lion (magyar)
   Lambert, a bárányszívű oroszlán / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2005. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-258-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586979]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2006.
Farkas Cintia
   Hogyan kaptak bundát az állatok? / Farkas Cintia verse ; Gábor Emese rajz. - Budakeszi : Táltoskv., [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-219-058-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587296]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2006.
Gábor Emese (1973-)
   Altatók : 7 magyar népi altató / Gábor Emese rajz. - Budapest : Glózer-Könyvzug, 2005. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-218-022-4 kötött
képeskönyv - altatódal
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2587300]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2006.
Gábor Emese (1973-)
   Hogyan születtek a bárányfelhők? / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Budántúl Bt., [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-217-405-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587298]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2006.
Gábor Emese (1973-)
   A kóró és a kismadár : magyar népmese / rajz. Gábor Emese. - Budakeszi : Táltoskv., [2005]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x19 cm
ISBN 963-86874-1-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587379]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2006.
Gábor Emese (1973-)
   Rege a csodaszarvasról / Móra Ferenc nyomán írta és rajz. Gábor Emese. - Budakeszi : Táltoskv., [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-219-059-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587295]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2006.
Gábor Emese (1973-)
   Téli varázs / írta és rajz. Gábor Emese. - Budakeszi : Táltoskv., [2005]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-86874-0-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587297]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - Utánny. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintX Budavár, [2005], cop. 1974. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-212-347-6 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2589806]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - Utánny. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintX Budavár, [2005], cop. 1970. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-216-579-9 kötött : 1150,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2589807]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, [2005], cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86610-1-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2590825]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2006.
   Micimackó és a méhek. - Budapest : Móra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-11-8080-8 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587363]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2006.
   Micimackó estélye. - Budapest : Móra, 2005. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-11-8081-6 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2587382]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2006.
Papp Anikó Míra
   Játékos rajzolás / írta és rajz. Papp Anikó Míra. - Budapest : Sziget, 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7268-13-8 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2586821]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2006.
   Szép mesék kincsesládája. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 332 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-9616-43-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2586324]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1000 /2006.
Nagy Viktor (1954-)
   Nyócker! : a kép-regény / [Gauder Áron és Novák Erik Nyócker! c. filmje alapján írta Nagy Viktor]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7424-14-8 fűzött : 2980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2588089]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2006.
   "Tudásalapú gazdaság és életminőség" : a "Magyar Tudomány Napja 2004" alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása / [szerk. Galó Miklós, Vass Lajosné]. - Nyíregyháza : Szabocs-Szatmár-Bereg M. Tud. Közalapítvány, 2005. - 563 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei, ISSN 1215-7686 ; 21.)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány etc. rendezésében 2004. nov. 9-én Nyíregyházán tartott konferencia előadásai és előadáskivonatai. - Az előadások váltakozva magyar, angol és ukrán nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-218-743-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2586361]
MARC

ANSEL
UTF-8