MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:44:37
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

2410 /2006.
   Britannica Hungarica világenciklopédia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Lexikon K., 2005. - 2 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2005. ápr. 14. - Működési követelmények: Minimális PII/400 MHz; 128 MB RAM; 150 MB HDD; Ajánlott PIII/1000 MHz; 256 MB RAM; 300 MB HDD; Win 95/98/2000/XP
Papírtokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2589143]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2411 /2006.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
   Budapest és a szabadkőművesség / Berényi Zsuzsanna Ágnes. - [Budapest] : Szerző : Argumentum, 2005. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-314.
ISBN 963-446-340-1 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - Budapest - szabadkőművesség - életrajzi lexikon - útikönyv
061.236.61(439)(092):030 *** 061.236.61(439-2Bp.) *** 914.39-2Bp.(036)
[AN 2594964]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2412 /2006.
Bowen, Ann
The complete calligraphy set (magyar)
   Kalligráfiai készlet / Ann Bowen ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
Közös tokban
ISBN 963-9562-26-2 fűzött
betűgrafika
003.077
[AN 2595368]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Alapismeretek. - 95 p.
betűgrafika
003.077
[AN 2595370] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Mintamunkák. - 95 p.
betűgrafika
003.077
[AN 2595372] MARC

ANSEL
UTF-82413 /2006.
Pallósiné Toldi Márta (1949-)
   Könyvtárügy a pannon térségben : fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból. - Budapest : KI, 2005. - 162 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr.: p. 147-162.
ISBN 963-201-620-3 fűzött
Közép-Európa - könyvtárügy - statisztikai adatközlés
021(4-191)(083.41)
[AN 2594878]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2414 /2006.
   15 éves a Budapest Televízió / [írta, szerk. Ivánka Adrienne, Bóta Gábor, Franyó Zsolt] ; [fényképezte György Tibor, Szász Attila, Franyó Zsolt]. - Budapest : BPTV, [2005]. - 88, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-219-877-8 kötött : 1490,- Ft
Budapest Televízió
Magyarország - televíziószervezet
791.9.097(439)Budapest_Televízió
[AN 2594433]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2006.
Rózsa Péter (1953-)
   A Déri : egy profi civil karrierje / Rózsa Péter. - Budapest : Duna Kvk., [2005]. - 116, [5] p., [24] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Déri János (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86840-9-7 kötött : 2998,- Ft
Déri János (1951-1992)
Magyarország - újságíró - 20. század
070(439)(092)Déri_J. *** 791.9.097(439)(092)Déri_J.
[AN 2593630]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2416 /2006.
Gál István (1912-1982)
   Magyarország és az angolszász világ / Gál István ; [szerk. Frank Tibor, Gál Ágnes és Gál Julianna] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2005. - 946 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 805-850.
ISBN 963-446-325-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - Nagy-Britannia - művelődés - kultúra - összehasonlító irodalomtudomány - filológia - magyar irodalom története - angol irodalom története - amerikai irodalom története
008(439) *** 008(410) *** 008(73) *** 894.511.091 *** 820.091 *** 80 *** 820(73).091
[AN 2594966]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2006.
Roberts, Royston M.
Serendipity (magyar)
   Serendipity : véletlen felfedezések a tudományban / Royston M. Roberts ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (A tudomány körül, ISSN 1786-9358)
Bibliogr.: p. 253-265.
ISBN 963-05-8242-2 fűzött : 2800,- Ft
találmány
001.894
[AN 2595213]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2418 /2006.
Greene, Liz
Astrology for lovers (magyar)
   Szerelmesek asztrológiája / Liz Greene ; [ford. Hevesi Mirtill]. - Budapest : Bioenergetic, 2005. - 296 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9569-91-7 kötött : 2800,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2594093]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2006.
Kolonics István (1955-)
   Mágia : rejtett erők / Yliaster Daleth. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2005. - 307 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. [308-310].
ISBN 963-86913-1-X fűzött : 2390,- Ft
mágia
133.4
[AN 2594877]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2006.
LaMort, Osara
   A Fenevad mágiája : [Aleister Crowley mágikus életműve] / Osara és Saddie LaMort. - [Budapest] : Tuan, cop. 2005. - 478 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 477-478.
ISBN 963-86913-2-8 fűzött : 3390,- Ft
Crowley, Aleister
mágia - okkultizmus - századforduló - 20. század - életrajz
133 *** 133(410)(092)Crowley,_A.
[AN 2594866]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2006.
MacLaine, Shirley
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2006, cop. 2002. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-823-9 kötött : 2890,- Ft
okkultizmus - amerikai angol irodalom - memoár
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 2599998]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2006.
Müller Péter (1936-)
   Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 217 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 963-528-783-6 kötött : 2680,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2598824]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2006.
Rajneesh, Bhagwan
Autobiography of a spiritually incorrect mystic (magyar)
   Egy provokatív misztikus önéletrajza / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Amrita, 2005. - 378, [2] p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9234-21-4 fűzött : 2500,- Ft
Rajneesh, Bhagwan
India - misztika - 20. század - életrajz
133.25(540)(092)Rajneesh,_B.(0:82-94)
[AN 2594870]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2006.
RavenWolf, Silver
Angels (magyar)
   Angyalmágia : kipróbált technikák, kreatív, hatékony módszerek / Silver RavenWolf ; [ford. Görbe Angéla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-870-0 fűzött : 2790,- Ft
mágia - angyal
133.4 *** 235.1
[AN 2594719]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2006.
Rijckenborgh, Jan van
De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu (magyar)
   Az egyiptomi ős-Gnózis és kiáltványa az örök jelenben / újra kihirdette és magyarázatokkal ell. Hermész Triszmegisztosz műve, a Tabula smaragdina és a Corpus Hermeticum nyomán J. van Rijckenborgh. - [Budapest] : Arany Rózsakereszt Vallásközössége, [1997]-. - ill., színes ; 21 cm. - (Renova sorozat, ISSN 0865-3003 ; 5.)
A címlapon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-7420-17-7 fűzött : ár nélkül
'Ermēs Trismegistos
ezoterika - ókori Egyiptom - vallás
133.25 *** 299.31
[AN 216603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [2005]. - 253 p.
ISBN 963-00-9865-2
ezoterika - vallás - ókori Egyiptom
133.25 *** 299.31
[AN 2594346] MARC

ANSEL
UTF-82426 /2006.
Stadelmann, Helge
Das Okkulte (magyar)
   Az okkultizmus, okkult jelenségek : lényege és megjelenési formái a Szentírás szerint / Helge Stadelmann. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 88 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 963-7369-13-9 fűzött
okkultizmus - bibliakutatás
133 *** 22.01
[AN 2594835]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2006.
Trentai Gábor
   120 híres magyar horoszkópja / Trentai Gábor. - Budapest : Magellán, 2006. - 361 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-658-9 fűzött
Magyarország - asztrológia - híres ember
133.52 *** 929(439)
[AN 2594612]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2428 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales en peligro (magyar)
   Keresd meg a veszélyeztetett állatokat! / ... rajzok Francisco Arredondo ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9616-42-7 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.74(02.053.2) *** 087.5
[AN 2594194]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2006.
Boros Tiborné
   Nehézfém-szennyeződések megszüntetése kémiai stabilizációs eljárással / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/9.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-86733-7-0 fűzött
talajszennyeződés - nehézfém - extrahálás
504.53.05
[AN 2594617]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2006.
Standovár Tibor (1961-)
   A természetvédelmi biológia alapjai / Standovár Tibor, Richard Primack. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 542 p. : ill. ; 25 cm
Kész. Primack, Richard B. "Essentials of conservation biology" c. műve adaptálásával. - Bibliogr.: p. 483-528.
ISBN 963-19-2156-5 kötött : 5000,- Ft
természetvédelem - biológia - egyetemi tankönyv
504.06(075.8) *** 57(075.8)
[AN 2592267]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2431 /2006.
Katona Gyula Y. (1965-)
   A számítástudomány alapjai / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, [2005]. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-9326-68-2 fűzött : 2600,- Ft
gráfelmélet - számelmélet - egyetemi tankönyv
519.1(075.8) *** 511(075.8) *** 519.6(075.8)
[AN 2592156]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2006.
Kiss Elemér (1929-)
   Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2005. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 963-9548-59-6 fűzött : 2800,- Ft
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - 19. század
51(439)(092)Bolyai_J.
[AN 2592379]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2433 /2006.
Somogyi Gábor
   Einstein, avagy A tudomány téveszméje / Somogyi Gábor. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 140, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9353-37-X fűzött : 1990,- Ft
relativitáselmélet - kritika
530.12 *** 001.85
[AN 2595171]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2434 /2006.
Cambournac, Laure
Dinosaures (magyar)
   Dinoszauruszok és más kihalt állatok / szöveg Laure Cambournac ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Újváry Beáta]. - [Budapest] : Passage, 2005, cop. 2000. - 123, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-049-0 kötött
paleontológia - dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 2592397]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2006.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
Magyarország - földrajz - helyismeret - fényképalbum
911.2(439)(084.12) *** 908.439(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Nyugat-magyarországi-peremvidék. Alpokalja / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2005. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 600,- Ft
Alpokalja - természeti földrajz - helyismeret - fényképalbum
911.2(439)(234.373Alpokalja)(084.12) *** 908.439(234.373Alpokalja)(084.12)
[AN 2594567] MARC

ANSEL
UTF-82436 /2006.
Unger János (1958-)
   Környezeti klimatológia : kisléptékű éghajlatok, városklíma / Unger János, Sümeghy Zoltán ; [ábrák, térképek Sümeghy Zoltán] ; [közread. a] Szegedi Tudományegytem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék. - Szeged : JATEPress, 2002 [!2005]. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
Fűzött
éghajlattan - egyetemi tankönyv
551.588(075.8)
[AN 2592169]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2437 /2006.
Übelacker, Erich
Sternbilder und Sternzeichen (magyar)
   Csillagképek és csillagjegyek / írta Erich Übelacker ; ill. Frank Kliemt és Dieter Müller ; [ford. Orha Zoltán és Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 33.)
ISBN 963-9446-66-1 kötött
csillagászat - asztrológia - művelődéstörténet
524.3 *** 133.52 *** 930.85(100)
[AN 2592426]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2438 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales acuaticos (magyar)
   Keresd meg a tengerek lakóit! / ... rajzok Francisco Arredondo ; szöveg Pere Rovira ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9616-40-0 kötött
tengeri állat - foglalkoztatókönyv
59(26)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2594185]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2006.
Arredondo, Francisco
Busca los animales y sus crias (magyar)
   Keresd meg az állatok családját! / ... rajzok Francisco Arredondo ; [ford. Wettstein Adrienn]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9616-41-9 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2594197]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2006.
Gordon, David George
Uncover a tarantula (magyar)
   A madárpók / írta David George Gordon ; [ill. Davide Bonadonna et al.] ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, [2005]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
Háromdimenziós madárpók modellel
ISBN 963-7818-38-3 kötött
pók - gyermekkönyv
595.44(02.053.2)
[AN 2594700]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2006.
Tóth Sándor (1932-)
   A Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája : Insecta: Odonata = The dragonfly fauna of the Bakony region and the Balaton basin : Insecta: Odonata / Tóth Sándor. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2005. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 29.)
Bibliogr.: p. 221-223. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86984-0-3 fűzött
Dunántúl - fauna - szitakötő
595.7(439.11) *** 591.9(439.11)
[AN 2594091]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2442 /2006.
Age protectors (magyar)
   Hogyan maradjunk fiatalok? : útmutató a fiatalos életvitelhez / [írta Bridget Doherty et al.] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 527 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9562-05-X kötött
egészséges életmód
613
[AN 2594961]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2006.
Bauer Miklós (1929-)
   Tympanoplastica : a PTE ÁOK Fül-Orr-Gégeklinikáján szervezett "Fülészeti Microchirurgiai Cursusok" előadásai = Tympanoplasty : lectures on the Otologic Microsurgical Courses / Bauer Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-226-032-5 fűzött : 2400,- Ft
fülgyógyászat - plasztikai sebészet - konferenciakiadvány
616.28-089.844 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2600066]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2006.
Bukovinszky Julianna (1944-)
   Cickafark, körmice és társaik A-tól Z-ig / írta és rajz. Bukovinszky Julianna. - [Budapest] : Szerző, cop. 2005. - [47] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-219-558-2 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - gyermekkönyv - képeskönyv
615.89:615.322(02.053.2) *** 633.88(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2594764]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2006.
Decsi Tamás (1957-)
   Táplálkozási zavarok gyermekkorban / Decsi Tamás. - Budapest : Medicina, 2005. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-985-0 kötött : 2420,- Ft
gyermekgyógyászat - táplálkozás - gyermek - táplálkozástudomány
613.22 *** 616.39-053.2 *** 616-053.2
[AN 2594891]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2006.
   A fertőző betegségek járványtana / szerk. Jurányi Róbert ; [írta Berencsi György et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2005. - 560 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-64-4 fűzött
fertőző betegség - járványtan - egyetemi tankönyv
616.9(075.8) *** 614.4(075.8)
[AN 2594579]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2006.
Gopnik, Alison
The scientist in the crib (magyar)
   Bölcsek a bölcsőben : hogyan gondolkodnak a kisbabák? / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 2001. - 253 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 227-253.
Fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-9326-17-8)
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 2592158]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2006.
   A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak / szerk. Túri Sándor ; [... szerzői Decsi Tamás et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 319 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-242-997-4 kötött : 5200,- Ft
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 2594928]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2006.
Hirte, Martin
Impfen pro & kontra (magyar)
   Védőoltások pro és kontra : az oltásokkal kapcsolatos egyéni döntések kézikönyve : [külön fejezet az influenzáról és a madárinfluenzáról] / Martin Hirte ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina et al.]. - [Budapest] : Medicina Humana Kht., 2005. - 380 p. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2990,- Ft
oltóanyag-bevitel - betegség - betegségmegelőzés
614.47 *** 616-083
[AN 2594933]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2006.
Hogg, Tracy
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2006-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2600010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2006. - 325 p.
ISBN 963-07-8042-9 kötött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2600013] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2006. - 366, [5] p.
ISBN 963-07-8041-0 kötött : 2600,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2600015] MARC

ANSEL
UTF-82451 /2006.
Horváth Edit
   Grafológia : mit mond az írásunk? / Horváth Edit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2005]. - 143 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 963-9477-89-3 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 2593723]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2006.
   Immunbiológia / szerk. Gergely János, Erdei Anna ; írta Erdei Anna [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 444 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 424-425.
ISBN 963-242-932-X fűzött : 5900,- Ft
mikrobiológiai immunológia
612.017.1 *** 577.27
[AN 2600038]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2006.
Is it harmful is it healthy? (magyar)
   Árt vagy használ? : mire ügyeljünk a mindennapi életben? / [írta Robert A. Barnett et al. ] ; [ford. Bátori Tamás, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 384 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9562-27-0 kötött
veszély - egészséges életmód - méreg - útmutató
613(036) *** 614.8(036)
[AN 2594962]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2006.
Jenson, Ron
Achieving authentic success (magyar)
   Hatékony életvezetés : tíz örök érvényű elv, amelyek segítségével kihozhatja magából a maximumot / Ron Jenson ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Nivo Hungary Kft., [2005]. - XXV, 224 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-365-2 fűzött
siker - önismeret - életvezetés
613.865
[AN 2594883]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2006.
Joannides, Paul
Guide to getting it on! (magyar)
   A nemi örömszerzés enciklopédiája : a földkerekség legintimebb könyve a szexről valamennyi felnőtt korosztály számára / Paul Joannides ; ill. Daerick Gröss ; ford. Zsarnóczay Attila, Zsarnóczay Ádám. - Utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2002. - 704 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9471-11-9 kötött : 3980,- Ft
nemi élet - szerelem
613.88 *** 392.6
[AN 2598728]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2006.
Kapandji, Ibrahim A.
Physiologie articulaire (magyar)
   Az ízületek élettana : az emberi ízületek mechanikáját illusztráló ábrákkal / Ibrahim A. Kapandji. - Budapest : Medicina, 2006. - 3 db : ill. ; 28 cm
ISBN 963-242-887-0 fűzött : 8200,- Ft
élettan - ízület - végtag - album
612.75(084.1) *** 611.9
[AN 2594414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Felső végtagok / ford. Barnai Mária. - 294 p.
Bibliogr.: p. 292-294.
ISBN 963-242-888-9
élettan - ízület - végtag - album
612.75(084.1) *** 611.97
[AN 2594418] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Alsó végtagok / ford. Barnai Mária és Fehérné Kiss Anna. - 252 p.
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 963-242-889-7
élettan - ízület - végtag - album
612.75(084.1) *** 611.98
[AN 2594428] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A törzs és a gerinc / ford. Barnai Mária. - 253 p.
ISBN 963-242-890-0
ízület - élettan - gerinc - törzs
612.75(084.1) *** 611.94
[AN 2594429] MARC

ANSEL
UTF-82457 /2006.
Kapronczay Károly (1941-)
   Az orvostörténelem Magyarországon : egy szaktudomány története / írta, a szövegeket vál. és összeáll. Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin ; [a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, Levéltár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös kiadványa]. - Budapest : OPKM, 2005. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-9315-94-X fűzött : 800,- Ft
Magyarország - orvostörténet
61(439)(091)
[AN 2594439]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2006.
Kruglanski, Arie W.
The psychology of closed mindedness (magyar)
   A zárt gondolkodás pszichológiája / Arie W. Kruglanski ; [ford. Biró Balázs Selymes Orsolya közrem.] ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Hunyady György]. - Budapest : Osiris, 2005. - 271 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia második évszázada, ISSN 1589-3715)
Bibliogr.: p. 31-32., 251-271.
ISBN 963-389-834-X fűzött : 2480,- Ft
gondolkodás
159.955
[AN 2595017]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2006.
Kushi, Michio
The cancer prevention diet Michio Kushi's (magyar)
   Rákmegelőző és gyógyító diéta : makrobiotikus egészségvédelem / Michio Kushi ; Alex Jack közrem. ; [ford. Németh Ferenc, Recski Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 413, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 408-410.
ISBN 963-09-4819-2 fűzött : 2990,- Ft
rákbetegség - táplálkozástudomány - természetgyógyászat
616-006 *** 613.2 *** 615.89
[AN 2592786]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2006.
Lozsádi Károly (1935-)
   Etymologia medica : orvosi szótörténeti tár / Lozsádi Károly. - Budapest : Medicina, 2006. - XXVII, 346 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 341-[347].
ISBN 963-242-977-X kötött : 3800,- Ft
orvostudomány - etimológiai szótár - ógörög nyelv - latin nyelv - magyar nyelv
61 *** 807.5-321.2 *** 807.1-321.2 *** 809.451.1-316.4 *** 801.54
[AN 2594501]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2006.
Marx, Eve
What's your sexual IQ? (magyar)
   Szex IQ: a tiéd mekkora? / Eve Marx ; [ford. Szabó-Ábrányi Béla]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-86879-3-2 fűzött
szexuálpszichológia - nemi élet
613.88 *** 159.922.1
[AN 2593645]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2006.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]. - 15. kiad. - Budapest : Medicina, 2006, cop. 1970. - 303 p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 963-226-027-9 fűzött
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2600036]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2006.
Neumann, Erich
Die Grosse Mutter (magyar)
   A Nagy Anya : a Magna Mater archetípusa a jungi pszichológiában / Erich Neumann ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2005. - 425, [3] p., 185 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-394.
ISBN 963-86634-9-9 fűzött : 3900,- Ft
pszichoanalízis - nő - mitológia - primitív művészet - okkultizmus
159.964.26(092)Jung,_C._G. *** 396 *** 291.13 *** 73/76.031.4 *** 133
[AN 2594611]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2006.
Novák-Kovács Ágnes
   Megszüljelek...? vagy megöljelek...? : könyörgöm az életemért! / Novák-Kovács Ágnes. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : No-Ko Sat, 2006. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 963-87020-0-1 fűzött
gyermekvédelem - művi abortusz
618.39-089.888.14 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2598787]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2006.
   Oralis diagnosztika / szerk. Nagy Gábor, Fejérdy Pál ; [... szerzői Angyal János et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 249 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-979-6 kötött : 5800,- Ft
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616.31-07(075.8)
[AN 2594913]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2006.
   Orvostechnikai eszközök : gyakorlati útmutató / szerk. Forgács Lajos ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2005-. - 24 cm
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 2599387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 312 p. : ill.
Írta Dárday Vilmos et al.
ISBN 963-7152-41-5 fűzött
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8)
[AN 2599391] MARC

ANSEL
UTF-82467 /2006.
   An overview of public health / ed. by Anna Tompa ; [... authors Katalin Antmann et al.] ; [publ. by the] Semmelweis University Department of Public Health, [Foglalkozási Ártalmak Megelőzése Alapítvány]. - [Budapest] : Foglalkozási Ártalmak Megelőzése Alapítvány, 2005. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-219-720-8 fűzött
közegészségügy
614 *** 364.444
[AN 2594826]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2006.
Peresa Magdolna
   Mozgok amíg élek : a túlsúly és az elhízás kezelése mozgással, testedzéssel : egészséges életmódra vezérlő kalauz / Peresa Magdolna. - Budapest : Medicina, 2005. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-988-5 fűzött : 1300,- Ft
torna
613.71
[AN 2594521]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2006.
Perliczi János Dániel (1705-1778)
   Medicina pauperum Az az Szegények számára való házi orvosságoknak az köztök leg-inkább és leg-gyakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmasztatás ... / ... Perlici Daniel ... ; [a kísérőtanulmányt írta Grabarits István]. - [Repr. kiad.]. - [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2005. - 61 p. : ill. ; 22 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 49.)
Borítócím: Biblia pauperum = Szegények patikája. - Eredeti kiadása: Buda : Veronica Nottensteinin, 1740
ISBN 963-7243-61-5 fűzött
népi gyógymód - orvostudomány - gyógynövény - hasonmás kiadás
615.89:615.322 *** 094/097.07
[AN 2594633]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2006.
Pinto, Gabrielle
Homeopathy for children (magyar)
   Gyermekek gyógyítása homeopátiával / Gabrielle Pinto, Murray Feldman ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-[268].
ISBN 963-528-808-5 fűzött : 2490,- Ft
gyermekgyógyászat - homeopátia
616-053.2 *** 615.015.32 *** 615.89
[AN 2599948]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2006.
Reader's Digest family medical adviser (magyar)
   Reader's Digest családi orvosi kalauz / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [főszerk. Dibás Gabriella] ; [ford. Janáky István, Kiss Gábor, Sóskuthy György] ; [közrem. Elizabeth Adlam et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 672 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Lezárva: 2005. okt. 31.
ISBN 963-9562-56-4 kötött
betegség - egészséges életmód
616 *** 613
[AN 2595000]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2006.
Royston, Angela
100 greatest medical discoveries (magyar)
   A világ 100 orvosi felfedezése. - Pécs : Alexandra, 2005. - 110 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Írta Royston, Angela. - Ford. Klupács Flóra
ISBN 963-369-373-X kötött
orvostudomány - találmány
61(100)(091) *** 001.894(100)
[AN 2593713]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2006.
Silver, Marc
Breast cancer husband (magyar)
   Mellrákos a feleségem : hogyan segítheti feleségét a diagnózis közlésekor, a kezelés alatt és után? / Marc Silver ; előszó ... Riskó Ágnes ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 963-9562-55-6 fűzött
mellrák - mentálhigiénia
613.865 *** 364.044.64 *** 618.19-006
[AN 2594959]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2006.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   A bőrtünetek üzenete / Somos Zsuzsanna. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. - 182 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 963-9498-51-3 kötött : 4000,- Ft
bőrgyógyászat
616.5
[AN 2595206]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2006.
Soóky Andrea
   Kik voltak ők valójában? : írók-költők kézírásának nyomában : [Kölcsey, Petőfi, Jókai, Ady, Kosztolányi, József Attila, Radnóti] / [a grafológiai elemzéseket írta Soóky Andrea] ; [szerk. és a kommentárokat írta Oroszlán Éva]. - Budapest : DFT Hungária, [2005]. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Grafológiai személyiségelemző sorozat)
ISBN 963-9473-81-2 fűzött : 1575,- Ft
Magyarország - grafológia - író - 19. század - 20. század
159.925.6 *** 894.511(092)"18/19"
[AN 2595236]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2006.
Soóky Andrea
   Kik voltak ők valójában? : színészek kézírásának nyomában : [Blaha Lujza, Jászai Mari, Csortos Gyula, Kabos Gyula, Jávor Pál] / [a grafológiai elemzéseket írta Soóky Andrea] ; [szerk. és a kommentárokat írta Oroszlán Éva]. - Budapest : DFT Hungária, [2005]. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Grafológiai személyiségelemző sorozat)
ISBN 963-9473-83-9 fűzött : 1386,- Ft
Magyarország - grafológia - színész - 19. század - 20. század
159.925.6 *** 792.028(439)(092)
[AN 2595229]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2006.
Soóky Andrea
   Kik voltak ők valójában? : tudósok, feltalálók kézírásának nyomában : [Jedlik Ányos, Bolyai János, Eötvös Loránd, Bánki Donát, Neumann János] / [a grafológiai elemzéseket írta Soóky Andrea] ; [szerk. és a kommentárokat írta Oroszlán Éva]. - Budapest : DFT Hungária, [2005]. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Grafológiai személyiségelemző sorozat)
ISBN 963-9473-82-0 fűzött : 1386,- Ft
Magyarország - grafológia - feltaláló - mérnök - matematikus - 19. század - 20. század
159.925.6 *** 62(439)(092) *** 51(439)(092)
[AN 2595234]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2006.
   STD-atlasz gyakorló orvosoknak : klinikum, diagnózis, terápia / szerk. Várkonyi Viktória ; [... szerzői Latkóczy Krisztina et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-226-020-1 kötött : 9800,- Ft
nemi betegség
616.97
[AN 2594597]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2006.
Szabó Zsuzsanna
   Csillagszeműek : hiperaktív, tanulási (figyelmi) zavarokkal küzdő és lelki-sérült gyermekek terápiája : természetgyógyászati módszerekkel, a gyógyító szeretet jegyében / [Szabó Zsuzsanna]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2005. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86639-7-9 fűzött
hiperaktivitás - gyógytorna - masszázs - természetgyógyászat
616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2 *** 615.82
[AN 2594435]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2006.
   Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria / szerk. C. Molnár Emma, Füredi János, Papp Zoltán ; [... szerzői Almási Kitty et al.]. - Budapest : Medicina, 2006. - 431 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-019-8 kötött : 5200,- Ft
lélektan - elmegyógyászat - nőgyógyászat
618 *** 616.89 *** 159.922.1-055.2
[AN 2594899]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2006.
   Teher alatt.. : pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés : szöveggyűjtemény / szerk. Kulcsár Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Nagy Henriett [et al.] ; [ford. Kulcsár Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Trefort, 2005. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-446-357-6 fűzött : 2900,- Ft
személyiség-lélektan - pszichoterápia - szöveggyűjtemény
159.923(075.8) *** 615.851(075.8)
[AN 2595088]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2006.
Tüdőrák a gyakorlatban (új kiadása)
   Tüdőrák a gyakorlatban és a mellhártya mezoteliómája / szerk. Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Szondy Klára ; [... írták Appel Judit et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 246 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-226-014-7 kötött : 5600,- Ft
tüdő - mellhártya - rákbetegség
616.24-006 *** 616.25-006
[AN 2594904]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2006.
   Új tápanyagtáblázat / szerk. Rodler Imre ; [a szerkesztésben részt vett Zajkás Gábor] ; [mtársak Antal Magda et al.]. - Budapest : Medicina, 2005. - 765 p. ; 22 cm
ISBN 963-226-009-0 kötött : 4860,- Ft
táplálkozástudomány - élelmiszer - tápérték - táblázat
613.2(083.4) *** 641.1(083.4) *** 612.39(083.4) *** 663/664.017(083.4)
[AN 2594509]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2006.
Varga Sándor
   (v)Étkezés...? : ...avagy Hippokrátész esete a zacskós levessel / Varga Sándor. - Budapest : T-Pentagramm Kft., 2005. - 314 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-219-480-2 fűzött : 2300,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 2595379]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2006.
Waxman, Stephen G.
Correlative neuroanatomy (magyar)
   Összehasonlító neuroanatómia / Stephen G. Waxman ; [ford. Környey Edith]. - Budapest : Medicina, 2005. - 404 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-930-3 fűzött : 4920,- Ft
idegrendszer - anatómia - egyetemi tankönyv
611.8(075.8)
[AN 2594926]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2006.
Zeintlinger, Karoline Erika
Analyse, Präzisierung und Reformierung der Aussagen zur psychodramatischen Therapie nach J. L. Moreno (magyar)
   A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után / Karoline Erika Zeintlinger ; [ford. Blühmel[!] Ferenc és Fiers Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2005. - 253 p. : ill ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 4.)
Bibliogr.: p. 239-253. és a jegyzetekben
ISBN 963-7166-77-7 kötött
Moreno, Jacob L.
művészetterápia - dráma
615.851.84
[AN 2592207]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2487 /2006.
Detrekői Ákos (1939-)
   Térinformatika / Detrekői Ákos, Szabó György. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2002. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-5266-5 kötött : 3640,- Ft
térinformatika - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8) *** 911(075.8)
[AN 2598754]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2006.
   Fegyvertár controllereknek és egyéb Excel mágusoknak, 2005 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Management K., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; MS Excel
táblázatkezelő rendszer - függvény - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel *** 517.5
[AN 2589007]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2006.
Riba Zsolt
   IT biztonsági szabályzat [elektronikus dok.] / szerző Riba Zsolt ; társszerző Farkas Balázs. - 1.0 verzió. - Szöveg. - [Budapest] : Dashöfer, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; Windows
informatika - adatvédelem - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2 *** 65.012.8
[AN 2589049]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2006.
Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence (4.) (2006) (Herl'any)
   SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : January 20-21, 2006, Herl'any ... : proceedings / [org. ... by Technical University of Košice etc.]. - [Budapest] : [BMF], [2005]. - 566 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7154-44-2 fűzött
mesterséges intelligencia - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 061.3(437.6-2Herl'any)
[AN 2595365]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2006.
Tóth Bertalan
   Programozzunk C++ nyelven! : az ANSI C++ tankönyve / Tóth Bertalan, Lapteva Natalia. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Computerbooks, 2006. - [2], VI, 340 p. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött : 2994,- Ft (hibás ISBN 963-618-301-5)
programnyelv
519.682C++
[AN 2598877]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2492 /2006.
   Az államosítás előtt működött villamosenergia-ipari és áramszolgáltató vállalatok repertóriuma / összeáll. Németh Kálmánné és Lázár Balázs. - Budapest : MOL, 2005. - 139 p. ; 29 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 16.)
ISBN 963-631-178-1 fűzött
Magyarország - villamosenergia-ipar - áramszolgáltatás - vállalat - levéltári repertórium - 20. század
621.31(439) *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 061.5(439)
[AN 2595342]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2493 /2006.
   Gumiipari vállalatok repertóriuma / összeáll. Pataki Józsefné ; kieg. Kugyela Ákos és Sváby Enikő ; [... készítésében részt vettek Erdélyi Andrea et al.]. - Budapest : MOL, 2005. - 127 p. ; 29 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 21.)
ISBN 963-631-181-1 fűzött
Magyarország - gumiipar - vállalat - levéltári repertórium
678.4(439) *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 061.5(439)
[AN 2595349]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2006.
Matlins, Antoinette L.
The pearl book (magyar)
   Gyöngyök könyve : kézikönyv vásárlóknak : hogyan válasszuk, vásároljuk, gondozzuk és szeressük gyöngyeinket / Antoinette L. Matlins ; [ford. Moskovszky Éva] ; [... előszót írta Pless István]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 252 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 963-9635-03-0 fűzött : 3500,- Ft
ékszer - igazgyöngy
671.16 *** 739.2
[AN 2594095]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2495 /2006.
   Könnyűszerkezetes épületek, technológiák / [szerk. Csermely Gábor]. - Budapest : Terc, cop. 2005. - 221 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9535-30-3 fűzött : 4800,- Ft
könnyűszerkezet - magasépítés
693.9
[AN 2594443]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2496 /2006.
Carluccio, Antonio
Complete mushroom book (magyar)
   Gombák könyve : 103 recepttel / Antonio Carluccio ; a fképeket Alastair Hendy kész. - [Budapest] : Saxum, [2005]. - 224 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-7168-33-8 kötött : 5500,- Ft
gomba - szakácskönyv
635.8 *** 582.28 *** 641.55(083.12):635.8
[AN 2594319]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
   A szép magyar bor / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Dlusztus Imre. - 2. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-484-1 fűzött
Magyarország - szőlőművelés - borászat
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2599982]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
A szép magyar bor (angol)
   The wonderful Hungarian wine / [text] Imre Dlusztus ; [photo] Ottó Kaiser ; [transl. Edit Pobozsnyi]. - 2. ed. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-485-X fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2600018]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2006.
Dlusztus Imre (1960-)
A szép magyar bor (német)
   Der schöne ungarische Wein / [Text] Imre Dlusztus ; [Aufnahmen] Ottó Kaiser ; [Übers. Csaba Gloner]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-369-486-8 fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2599992]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2006.
   A halászat és horgászat helyzete és lehetőségei az EU-tag Magyarországon : nyílt nap, 2005. szeptember 29. / [szerk. Horváth Zoltánné, ... Mirtse Áron] ; [rend., közread.] a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. - [Budapest] : M. Országgyűlés Mezőgazd. Biz., [2005]. - 114, [13] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - halászat - horgászat - ezredforduló - konferenciakiadvány
639.2(439) *** 799.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2594426]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2006.
Herriot, James
Dog stories (magyar)
   Kutyák a rendelőmben / James Herriot ; [ford. Szász Imre]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2005, cop. 1991. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-496-9 kötött : 1960,- Ft
állatorvostan - kutya - memoár
636.7 *** 619(0:82-94)
[AN 2592025]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2006.
Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak (2005) (Budapest)
   A Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói : Budapest, 2005. október 20. / [rend., közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Tájépítészeti Kar, 2005. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-219-457-8 fűzött
Magyarország - tájvédelem - kertépítés - környezetvédelem - konferenciakiadvány
712(439) *** 504.03(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595380]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2006.
   Növénytermesztéstan / [főszerk. Antal József]. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 2 db ; 25 cm
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
633(075.8)
[AN 2594662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyökér- és gumós növények, hüvelyesek, olaj- és ipari növények, takarmánynövények / szerk. Izsáki Zoltán [et al.] ; [a növényrajzokat Bíró Krisztina kész.]. - cop. 2005. - 595 p. : ill.
Bibliogr.: p. 559-565.
ISBN 963-286-206-6 kötött
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
633(075.8)
[AN 2594672] MARC

ANSEL
UTF-82504 /2006.
   Report on the study tour of Hungarian specialists made in France and Italy in 1938 under the leadership of Miklós Kállay / [ed. Ferenc Ligetvári, László Urbán] ; [transl. by Géza Jolánkai] ; [publ. by the Hungarian National Committee of ICID]. - Gödöllő : Hung. Nat. Comm. of ICID, 2005. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Report on irrigation development in France and Italy in 1938
ISBN 963-9483-53-2 fűzött
Nyugat-Európa - öntözés - 20. század
631.67(4-15)"193" *** 626.81/.84(4-15)"193"
[AN 2595373]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2006.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2005)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Jászberényi Főiskolai Kar, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar / [szerk. Bihercz Gábor, Kakuk Gyula, Molnár Ildikó]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2005. - [13], 242 p. ; 21 cm
ISBN 963-9483-54-0 fűzött
állatorvostan - gazdaság - műszaki tudomány - szakkör - konferenciakiadvány
619 *** 33 *** 62 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2595369]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2506 /2006.
Backen mit Liebe (magyar)
   Örömteli sütés / [szerk. Rácz Ildikó] ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9562-42-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2594936]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2006.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hunok és magyarok konyhája : a hun áldozati ételektől a honfoglalás kori magyar fejedelmi konyháig / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Mezőgazda, [2005]. - 122 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-286-222-8 kötött
nemzeti étel - magyarság - hunok - honfoglalás - honfoglalás előtti kor - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.568(369.1)(083.12)
[AN 2600024]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2006.
   Csodaszép és finom torták, sütemények : az egyszerűtől a díszes cukrászremekig / [szerk. Török Zsuzsa]. - [Budapest] : Euromédia, cop. 2005. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tina könyvek)
ISBN 963-7714-06-5 kötött : 2900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2593637]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2006.
Davies, Siân
Cookshelf wok (magyar)
   Wok / Siân Davies. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Piros Christa
ISBN 963-9552-59-3 kötött : 1600,- Ft
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2594607]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2006.
Hetényi Károly
   Étlapírás 6 nyelven : magyar, francia, német, angol, olasz, spanyol / Hetényi Károly. - Budapest : [Magánkiad.], [2005]. - 547 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 547.
ISBN 963-460-899-X kötött
étlap - többnyelvű szótár
642.09 *** 801.323=00
[AN 2594603]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2006.
Horváth Rozi
   Horváth Rozi szakácskönyve / [az ételfotókat kész. Patyi Árpád és Korpádi Péter]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Nordeco, [2005]. - 232 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-8315-07-5 kötött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2592135]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2006.
Korpádi Péter
   Az egészség konyhája / Korpádi Péter, Patyi Árpád. - Budapest : Medicina, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-226-012-0 kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-242-923-0)
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2594505]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2006.
Kószó József (1944-)
   Házunk tája könyvestára / Kószó József. - Budapest : Pannon, 1993-[2005]. - 13 db : ill., részben színes ; 30 cm
1994-től kiad. a Dunakanyar 2000, 1997-től a Kertek 2000, 2000-től az Urbis Könyvkiadó, 2001-től a Szukits Könyvkiadó. - Házunk tája körbejárva (cvált.)
ISBN 963-7866-73-6 *
lakberendezés - építés - lakóépület
643/645 *** 69 *** 747
[AN 60685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ezredforduló háza. - cop. 2005. - 159 p.
ISBN 963-497-097-4 kötött
családi ház - lakberendezés
728.3 *** 643/645
[AN 2593693] MARC

ANSEL
UTF-82514 /2006.
Kövi Pál (1924-1998)
   Erdélyi lakoma / Kövi Pál ; [... mtársai Bajor Andor et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 293 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 285-293.
ISBN 963-9578-76-2 kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-9587-76-2)
Erdély - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12) *** 392.8(498.4)
[AN 2592773]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2006.
Móra Ferencné (1880-1953)
   Édességek könyve / Móra Ferencné. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 283 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-346-691-1 kötött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2594477]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2006.
Stacey, Jenny
Cookshelf Chinese (magyar)
   Kínai konyha / Jenny Stacey. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Piros Christa
ISBN 963-9552-60-7 kötött : 1600,- Ft
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 2594610]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2006.
Stacey, Jenny
Cookshelf vegetarian (magyar)
   Vegetáriánus konyha / Jenny Stacey. - Budapest : Vince K., cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 15 cm. - (A legjobb receptek, ISSN 1786-3953)
Ford. Piros Christa
ISBN 963-9552-58-5 kötött : 1600,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2594609]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2006.
White, Jenny
Take three (magyar)
   Három, és kész! : 200 pompás és egyszerűen elkészíthető recept legfeljebb 3 alapanyagból / Jenny White ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : Reader's Digest, 2005. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9562-33-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2594838]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2519 /2006.
Barbarić, Slavko
Daj mi svoje ranjeno srce (magyar)
   Bízd rám sebzett szívedet! : gyónási kézikönyv / Slavko Barbarić ; [ford. Bozsoki Valéria]. - Szeged : Agapé, 2005. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-458-311-3 fűzött
gyónás
265.6
[AN 2594364]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2006.
Baussier, Sylvie
Mythologies (magyar)
   Mitológia / szöveg Sylvie Baussier ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Philippe Candé ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Szeghő Antónia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 123, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-293-0 kötött
mitológia - gyermekkönyv
291.13(02.053.2)
[AN 2592425]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2006.
Benedek (pápa), XVI.
Aus meinem Leben (magyar)
   Életutam : XVI. Benedek pápa önéletírása, 1927-1977 / Joseph Ratzinger ; [ford. Egleszné Sarbak Zsófia]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 193 p., [58] t., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-361-755-3 kötött : 2400,- Ft
Benedek (pápa), XVI.
pápa - 21. század - életrajz
262.13(092)Benedek,_XVI.
[AN 2594557]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2006.
Benyik György (1952-)
   Igézők : elmélkedések a liturgikus év B ciklusának evangéliumairól / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2005. - 199 p. ; 20 cm
Gerinccím: Igézők - B év
ISBN 963-458-313-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2594365]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2006.
Bettes István (1954-)
   Ki e vízből iszik : verses újszövetségi történetek fiataloknak / Bettes István ; Czenthe Anna [et al.] ... ill. ; [kiad. a Budai Református Egyházközség Haypál Alapítványa]. - Budapest : Haypál Alapítvány, 2005. - 87 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-219-923-5 kötött
Biblia. Újszövetség
Újszövetség - bibliai történet - gyermekvers
225.046(02.053.2)(0:82-14)
[AN 2594395]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2006.
Calvo, Gabriel
Hand in hand (magyar)
   Kéz a kézben : kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2005. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-275-8 fűzött
házasság - erkölcs
265.5 *** 173 *** 613.89
[AN 2592173]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2006.
Chambers, Oswald
So send I you (magyar)
   Elküldelek ezért titeket ; Isten munkásai : Isten szolgálatra hívó szavának felismerése és elfogadása / [Oswald Chambers]. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 191 p. ; 20 cm
Egys. cím: So send I you ; Workmen of God
ISBN 963-9434-90-6 fűzött
vallásos irodalom - misszió
266 *** 244
[AN 2594829]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2006.
Dillow, Linda
Gift-wrapped by God (magyar)
   Érdemes várni / Linda Dillow és Lorraine Pintus ; [ford. Jakó Rita] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 250 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-33-X fűzött
nemi erkölcs - vallási erkölcs - szerelem
241 *** 392.6 *** 176
[AN 2594860]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2006.
Douglass, Klaus
Die neue Reformation (magyar)
   Az új reformáció : 96 tétel az egyház jövőjéről / Klaus Douglass ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2005, cop. 2002. - 395 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 380-382.
ISBN 963-558-043-6 fűzött : 1800,- Ft
református egyház
261 *** 284.2
[AN 2592373]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2006.
Faber, Heije
   A lelkigondozói beszélgetés lélektana / H. Faber, E. van der Schoot. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2005. - 185 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek, ISSN 0865-6126 ; 3.)
Bibliogr.: p. 21-22. és a jegyzetekben
Kötött (hibás ISBN 963-04-0440-0)
mentálhigiénia - lelki gondozás
253 *** 159.913
[AN 2592192]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2006.
Forde, Gerhard O.
On being a theologian of the Cross (magyar)
   Ki a kereszt teológusa? : gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról / Gerhard O. Forde ; [ford. ifj. Fabiny Tibor, Tóth Sára]. - [Budapest] : Mo. Luther Szövets., 2005. - 125 p. ; 20 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött (hibás ISBN 963-86168-5-7)
Luther, Martin. Disputatio Heidelbergae habita
evangélikus egyház - egyházi személy - 16. század
284.1 *** 2 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2595201]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2006.
Gordos Gáspár (1924-1984)
   Ferences homíliák : szentírásmagyarázat a 'B' év vasárnapjaira / Gordos Gáspár ; [a rajzokat P. Szedő Dénes kész.]. - [Budapest] : Terebint Bt., 2005. - 727, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-844-1 fűzött
franciskánusok - homília
252 *** 271.3
[AN 2594406]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2006.
Grosse Mystiker (magyar)
   Nagy misztikusok / [szerk.] Gerhard Ruhbach, Josef Sudbrack ; [ford. Trauttwein Éva]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 413 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 367-409.
ISBN 963-7510-27-3 kötött : 5480,- Ft
misztika - egyháztörténet
248.2 *** 27
[AN 2593626]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2006.
Gutiérrez, Gustavo
Dios o el oro en las Indias (magyar)
   Isten vagy az arany az Indiákon : Latin-Amerika a XVI. században / Gustavo Gutiérrez ; [ford. Lévainé Kovács Marian]. - Szeged : Agapé, 2005. - 184 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-458-315-6 fűzött
Casas, Bartolomé de las
Latin-Amerika - dominikánusok - misszió - konfliktus - 16. század - életrajz
271.2(460)(092)Casas,_Bartolomé_de_las *** 266.2(8=6)"15" *** 316.48(8=6)"15"
[AN 2594370]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2006.
Hunnivári Zoltán
   Sosemvolt római pápák jegyzéke és oklevelei : 200 év, amely megrendíti a világot / Sylvius Baronus de Hunnivár. - Fertőszentmiklós : Soproni Anzsu, [2005]. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-80. és a jegyzetekben
Fűzött : 1750,- Ft (hibás ISBN 963-464-971-8)
pápaság
262.13
[AN 2594517]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2006.
John (testvér)
Tout près de la source (magyar)
   Élő víz forrása : Jézus és a szamariai asszony találkozása / John testvér, Taizé ; [ford. Merza Edit, Pechan Szabolcs]. - Szeged : Agapé, 2005. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 963-458-310-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2594368]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2006.
   Ki volt Mindszenty József? : jubileumi évkönyv : Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása, pappá szentelésének 90., esztergomi székfoglalójának 60., halálának 30. évfordulóján / szerk. Kahler Frigyes. - Budapest : Don Bosco, 2005. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9455-55-5 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 2594931]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2006.
Laszlo, Marylin
Mission possible (magyar)
   Teljesíthető küldetés : igaz történet arról, hogy a lehetetlen lehetségessé válhat / Marilyn Laszlo ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Közrem. Tumas, Luci
ISBN 963-9390-34-8 fűzött
Egyesült Államok - Pápua Új-Guinea - misszió - 20. század
266.2(73)(092)Laszlo,_M. *** 266.2(954)
[AN 2594822]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2006.
Magyar Katolikus Püspöki Kar. Hitoktatási Bizottság
   Magyar kateketikai direktórium / a Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 963-361-181-4 fűzött : 1200,- Ft
vallásoktatás
268
[AN 2592259]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2006.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi
Die Yoga-Sutras des Patanjali (magyar)
   Patañjali jógaszútrái / németre ford. és magyarázatokkal ell. Paramhans Swami Maheshwarananda ; magyar szöveg Pál Enikő és Várszeginé Garda Éva. - [Budapest] : Sangam, 2005-. - 22 cm
Patañjali. Yogasūtra
jóga
294.527
[AN 2594767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Samādhi pāda. - cop. 2005. - 127 p. : ill.
ISBN 963-86903-2-1 kötött : 2800,- Ft
jóga
294.527
[AN 2594769] MARC

ANSEL
UTF-82539 /2006.
Máté Imre (1934-)
   Yotengrit : a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre. - Budapest : Püski, 2006-. - 23 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2598817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 207, [4] p. : ill.
ISBN 963-9906-61-1 fűzött : 1680,- Ft
Rábaköz - magyar néprajz - magyar ősvallás - sámán
299.4(=945.11) *** 398.4(=945.11)(439Rábaköz)
[AN 2598819] MARC

ANSEL
UTF-82540 /2006.
Melius Juhász Péter (1536-1572)
   Az Urnac vaczorajarol valo közenséges keresztyéni vallás .. / [a kísérő tanulmányt írta Fekete Csaba] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványának Baráti Köre]. - Budapest : OSZK Corvina Alapítványának Baráti Köre, 2005. - [16] p. ; 17 cm + mell. ([16] p.)
Szerző Melius Juhász Péter. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 37a sz. példánya alapján. - Az 1559-ben Kolozsvárott, Heltai Gáspár Műhelyében megjelent mű fotómásolata
ISBN 963-200-502-3 fűzött
Magyarország - hitvallás - protestantizmus - 16. század - történelmi forrás - hasonmás kiadás
238.2 *** 284 *** 284(439)"155"(093) *** 094/099.07
[AN 2594871]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2006.
Németh Sándor (1950-)
   Újjászületés / Németh Sándor. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2005. - 256 p. ; 21 cm. - (Vidám vasárnap könyvek)
ISBN 963-9617-04-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2595006]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2006.
Pásztor Pál (1921-)
   Szentbeszédek / Pásztor Pál. - Erdőkertes : Pásztor Gy., 2005. - 352 p. ; 30 cm
ISBN 963-460-869-8 kötött
prédikáció
252
[AN 2595165]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2006.
Paton, John
John Paton Missionar unter Südseekannibalen (magyar)
   Kannibálok között : John Paton önéletrajza. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 152 p. ; 20 cm
Misszionárius a csendes-óceáni kannibálok között (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7369-26-0 fűzött
Paton, John
Új-Hebridák - Skócia - misszió - 19. század
266.1(410.5)(092)Paton,_J. *** 266.2(934)
[AN 2594824]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2006.
Peters, Benedikt
Weltreligionen (magyar)
   Világvallások : judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2005. - 150 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 963-7369-21-X fűzött
vallástörténet
291
[AN 2594837]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2006.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs. - 9. kiad. - Székesfehérvár : Barlay Ö. Sz., 2000-. - 17 cm
2001-től kiad. a Prohászka Kiadó
ISBN 963-640-399-6 *
lelkigyakorlat
242 *** 226.07
[AN 416062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Pünkösd, szentek ünnepei. - 2005. - 137 p.
ISBN 963-219-798-4 fűzött
pünkösd - lelkigyakorlat
264-041.65 *** 242
[AN 2595285] MARC

ANSEL
UTF-82546 /2006.
Rajki Zoltán
   A jó oldalán harcolunk a rossz ellen / Rajki Zoltán. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2005. - 35 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-65-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2594867]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2006.
Rőthi Ottó (1967-)
   Csak a tiéd, Uram! / Rőthi Ottó. - Szeged : Agapé, 2005. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-314-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2594362]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2006.
Seiler, Elisabeth (1889-19??)
Berufen und geführt (magyar)
   Elhívás - vezetés ; Hirdessétek csodálatos dolgait ; Útjai csodálatosak : egy misszionáriusnő élményei / Elisabeth Seiler ; E. Mauerhofer feldolgozásában ; [ford. Iványi Tiborné]. - 3. kiad. - [Budapest] : [Zimányiné Piros E.], 2005. - 288 p. ; 20 cm
Egys. cím: Berufen und geführt ; Tut seine Wunder kund ; Wunderbar sind seine Wege
ISBN 963-219-389-X fűzött
Németország - Kína - misszió - 20. század
266.2(430)(092)Seiler,_E. *** 266.2(510)
[AN 2594832]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2006.
Shaw, Scott
About peace (magyar)
   Zen-kapu a belső békességhez : 108 módja annak, hogyan maradajunk békések, mikor a dolgok kicsúsznak az irányításunk alól / Scott Shaw ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 151 p. ; 11 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-55-X fűzött : 890,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 2593772]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2006.
Szigeti Jenő (1936-)
   Megtalált kincsünk, a nyugalomnap / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7Világ : Könyvmagazin, cop. 2005. - 132 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-9488-57-7 fűzött
szertartás
264-043
[AN 2594998]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2006.
   A tanúságtétel / [kiad. az Iszlám Egyház Fordító Iroda]. - Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2005-. - 21 cm
Az 1. rész kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2518144
mohamedán vallás
297
[AN 2595217]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Mohamed, Isten küldötte : röviden a Szunnáról / [írta Adel Ahmed Alsabahi] ; [... ford. ifj. Karasszon Attila]. - 2005. - 31 p.
ISBN 963-86892-1-8 fűzött
mohamedán vallás
297
[AN 2595222] MARC

ANSEL
UTF-82552 /2006.
Ternyák Csaba (1953-)
   Az imádkozó Jézus a szinoptikus evangéliumokban / Ternyák Csaba. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2005. - 120 p. ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 6.)
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-86319-6-1 fűzött
imádkozás - szinoptikus kérdés - krisztológia - disszertáció - evangélium - zsidó imádság - bibliamagyarázat
243 *** 232 *** 226.1.07 *** 296.3
[AN 2595111]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2006.
   Újszövetségi fogalmak szótára : [200 újszövetségi fogalom magyarázata] / [fel. szerk. Vohmann Péter]. - Budapest : Evangéliumi K., 2005. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-03-1 fűzött
Biblia. Újszövetség
terminológia - bibliamagyarázat
225.07 *** 001.4
[AN 2594828]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2006.
Uzsoki Mária
   A gyermekekben Istent kerestem : [a szentéletű Glicerio Landriani piarista hitoktató élete] / [írta Uzsoki Mária] ; [a rajzokat kész. Soledad Folch]. - Szeged : Agapé, cop. 2005. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 11.)
Fűzött (hibás ISBN 963-458-298-2)
Landriani, Glicerio
szent - 16. század - 17. század - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)Landriani,_G.(02.053.2)
[AN 2594458]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2006.
Vágvölgyi Éva (1950-)
   Fényből és szeretetből / Vágvölgyi Éva ; [a szerző rajz.] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2005. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-86319-9-6 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 2594941]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2006.
Varga Mátyás
   Kint és bent : a bencés szerzetesség tér-képe / Varga Mátyás. - Pannonhalma : Bencés K., 2005. - 139 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1216-3627 ; 43.)
Bibliogr.: p. 127-135.
ISBN 963-9226-48-3 fűzött
Ordo Sancti Benedicti
bencések
271.1
[AN 2594752]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2006.
   A vatikáni magyar nyelvű Szent Liturgia 40. évfordulója alkalmából 2005. november 17-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2005. - 60 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 13.). (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 5.)
A szimpoziont a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola rend. Nyíregyházán. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86650-7-6 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - szertartás - konferenciakiadvány
264-014 *** 281.5.018.2(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2595309]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2006.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-4 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [kiad. Ferences Rendház]. - Mátraverebély : Ferences Rendház, 2005. - 269 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-219-306-7 fűzött
Mátraverebély - zarándoklat - vallásos ének
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 2599936]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2006.
Warren, Rick
The purpose driven life (magyar)
   Céltudatos élet : miért élek a földön? / Rick Warren ; [ford. J. Füstös Erika] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2005. - 316 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9390-32-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2594863]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2006.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Bajkó Ágnes et al.] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bibliaiskolák Közössége, 2006. - 813 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 963-7427-89-9) : kvkeresk. forgalomba nem kerül
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2599958]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2006.
White, Ellen Gould
God's amazing grace (magyar)
   Isten csodálatos kegyelme : áhítatok mindennapra / Ellen Gould White ; [ford. Lestár Tamás]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2005. - 384 p. ; 24 cm
ISBN 963-9577-37-5 kötött
lelkigyakorlat
242
[AN 2595020]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2562 /2006.
Bárdos Zsuzsa
   Eeszántogatva fődet és papírost : paraszti önéletírók Nagy Gyula mellett / Bárdos Zsuzsa. - Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2005. - 134 p. : ill. ; 23 cm. - (Viharsarki hagyományok, ISSN 1588-5224 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86563-3-6 fűzött
Nagy Gyula (1911-1994)
Magyarország - szociográfia - író - 20. század - memoár
308(439.175)(0:82-94) *** 894.511(092)
[AN 2594999]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2006.
   Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene : a 2003., 2004. és 2005. év szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum ... és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadványa]. - Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., 2005-. - 24 cm
Magyarország - cigányság - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2594329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 260 p., [18] t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86451-3-X fűzött
Magyarország - cigányság - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2594332] MARC

ANSEL
UTF-82564 /2006.
Hajdú József
   The legal framework of the Hungarian family protection scheme / József Hajdú. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 49 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 9.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - családvédelem
316.356.2 *** 364.422-058.8(439)(094)
[AN 2594259]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2006.
Margittai Gábor (1973-)
   Külső magyarok : utazás a végeken / [Margittai Gábor] ; [... fényképeit a szerző et al. kész.]. - [Budapest] : Nemzet Lap és Kvk., [2005]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86773-1-7 kötött : 2670,- Ft
Kárpát-medence - riport - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(4-11)(047.53) *** 323.12(=945.11)(4-11)(047.53)
[AN 2594738]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2006.
McCullough, Michael E.
To forgive is human (magyar)
   Megbocsátás : hogyan tegyük múlt időbe a múltunkat? / Michael E. McCullough, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington] ; [ford. Falus Eszter]. - Budapest : Harmat, 2005. - 262 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9564-46-X fűzött
személyes kapcsolat - érzelem
316.472.4 *** 159.942 *** 177.7
[AN 2594850]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2006.
   Nemzeti sokszínűség, multietnicitás, multikulturalitás : egy biztonságosabb Európa felé / szerk. Mészáros Margit. - Budapest : ZMNE Jogtudományi és Politikaelmélet Tansz., 2005. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Kutatási füzetek, ISSN 1786-0431 ; 3. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Európa - Európai Unió - multikultúra - kultúrszociológia - cigányság - országgyűlés - nemzetközi szervezet
316.7(4-62) *** 316.347(=914.99) *** 291.16(4) *** 328(4-62)
[AN 2595451]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2006.
Pataki Gábor Zsolt (1967-)
   Étude géopolitique des minorités hongroises / par Gábor Zsolt Pataki. - Paris : Inst. hongr. ; Budapest : [METEM] ; Szeged : Univ. de Szeged Inst. des sciences historiques, 2005. - 351 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Publications de l'Institut hongrois de Paris, ISSN 1786-6871 ; 3.[!4.])
Bibliogr.: p. 302-310.
ISBN 963-86521-4-4 fűzött
Közép-Európa - kisebbségi kérdés - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(4-191) *** 323.15(=945.11)(4-191)
[AN 2594797]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2006.
Szondi Ildikó (1955-)
   A Délvidék nemzetiségi demográfiai adatai, különös tekintettel a magyarság adataira / Szondi Ildikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 21.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr.: p. 26. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött
Délvidék - demográfia - vallási rétegződés - etnikai rétegződés - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
312.951/.954(497.11)(083.41) *** 312.992(497.11)(083.41) *** 312.951/.954(439.2-13)"188/191"(083.41) *** 312.992(439.2-13)"188/191"(083.41)
[AN 2594340]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2006.
Vásárhelyi Mária (1953-)
   Csalódások kora : rendszerváltás alulnézetben / Vásárhelyi Mária. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2005. - 95 p. ; 24 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok, ISSN 1588-8894)
ISBN 963-508-475-7 fűzött : 1290,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - társadalmi változás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.42(439)"199/200"(083.41) *** 316.65(439)
[AN 2595225]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2006.
Veres Valér (1972-)
   Nemzeti identitás Erdélyben - szociológiai olvasatban : az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitásának sajátosságai, társadalmi rétegződési perspektívában / Veres Valér. - Budapest : Akad. K., 2005. - 191 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar kisebbségi könyvtár, ISSN 1589-7249)
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-05-8280-5 kötött : 2850,- Ft
Erdély - nemzettudat - határon túli magyarság - románok
316.63(=945.11)(498.4) *** 323.1(=945.11)(498.4) *** 316.63(=590)(498.4) *** 323.1(=590)(498.4)
[AN 2594208]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2572 /2006.
Czárán Eszter (1967-)
   Világnak virága : magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak / Czárán Eszter. - [Budapest] : Szerző, 2005-. - 30 cm
ISBN 963-460-906-6
magyar néprajz - naptári szokás - népmese
398.332(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2581553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A téli napfordulótól (december 21.) a tavaszi napéjegyenlőségig (március 21.). - 2005. - 351 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 341.
ISBN 963-460-909-0 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - téli ünnepi szokás - tavaszi ünnepi szokás - népmese
398.332.4(=945.11) *** 398.332.1(=945.11) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2594725] MARC

ANSEL
UTF-82573 /2006.
Dobrovits Aladár (1909-1970)
   Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák / feld. Dobrovits Aladár és Kákosy László. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 153, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8130-8 kötött : 1380,- Ft
Mezopotámia - ókori Egyiptom - mitológia - monda
398.22(32)(02.053.2) *** 398.22(358)(02.053.2) *** 299.21 *** 299.31
[AN 2600029]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2006.
   A Huszonöttornyú Vár meséi : népmesék az Európai Unió tagországaiból / [... szerk. Kiss Antal] ; [... vál. Bozsik Rozália] ; [ill. Somorjai Éva]. - Székesfehérvár : Chair & man, cop. 2005. - 163 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-219-863-8 fűzött
Európa - népmese
398.21(=00)(4)
[AN 2594678]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2006.
   Magyar folklór szöveggyűjtemény / szerk. Voigt Vilmos. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
magyar néprajz - folklór - népdal - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
398(=945.11)(075.8) *** 784.4(=945.11)
[AN 2594746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2005. - 845 p. : ill., részben kotta
ISBN 963-389-283-X kötött : 4500,- Ft
magyar néprajz - folklór - népdal - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
398(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2594749] MARC

ANSEL
UTF-82576 /2006.
Márkusné Vörös Hajnalka
   Nagyesztergár társadalom-néprajza / Márkusné Vörös Hajnalka ; [ford. Takács Eszter] ; [a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat kiadványa]. - Nagyesztergár : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2005. - 310 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Die gesellschaftliche Etnographie von Grossestergaj. - Magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-223-0 fűzött
Nagyesztergár - néprajz - magyarországi németek - nemzetiség
391/395(=30)(439-2Nagyesztergár)
[AN 2595190]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2577 /2006.
   Committee on European Affairs / [ed. ... László Juhász, ... Judit Járadi and Klára Szalay]. - Budapest : Comm. on Europ. Affairs of the Hung. Nat. Assembly, 2005. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország. Országgyűlés. Európai Ügyek Bizottsága
Magyarország - Európai Unió - országgyűlés - külpolitika - integráció - bizottság - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2594411]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2006.
A hortobágyi kényszermunkatáborok, 1950-1953 (angol)
   Hortobágy forced labour camps, 1950-1953 : [in memory of the victims] / [ed. board Mária Hajdú, Zsuzsa W. Balassa, Jolán Vecsernyés] ; [photos ... Zsolt Szántó] ; [transl. by Kinga Széchenyi] ; [publ. by Association of Hortobágy Forced Labour Camps Deportees]. - Budapest : Association of Hortobágy Forced Labour Camps Deportees, [2005]. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [31].
ISBN 963-219-406-3 fűzött
Hortobágy - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak
323.282(439Hortobágy)"1950/1953"
[AN 2594468]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2006.
Juhász-Tóth Angéla
   L'Assemblée nationale hongroise et l'Union européenne : avec une attention particulière à la procédure de concertation / [écrit et édité par Angéla Juhász-Tóth] ; [... trad. ... Beáta Győrfi] ; [publ. par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale hongrois]. - Budapest : Commiss. des affaires européennes de l'Assemblée nationale hongr., 2005. - 106 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. nov.
ISBN 963-86910-2-6 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Európai Unió - Magyarország - integráció - alkotmány
327.39(4-62) *** 342.4(4-62) *** 327(439)
[AN 2594421]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2006.
Kercza Imre (1940-)
   Világnézetek / Kercza Imre. - Kaposvár : Kercza Bt., [2005]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-091-7 fűzött
Magyarország - politikus - híres ember - ezredforduló - interjú
32(439)(092)(047.53) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 2594996]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2006.
Kiss Éva (1961-)
   Az Európai Unió a XXI. század elején / Kiss Éva. - Budapest : Akad. K., 2005. - 462 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 437-444.
ISBN 963-05-8279-1 kötött : 3800,- Ft
Európai Unió - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 341.17(4-62) *** 339.923(4-62)"200"
[AN 2594446]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2006.
Kiss László (1953-|)
   A szlovák nemzeti tudat születése : tanulmányok a szlovák "nemzeti ébredés" és a reformkori szlovák-magyar viszony történetéből / Kiss László. - Eger : EKF Líceum K., 2005. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Acta academiae paedagogicae Agriensis. Sectio historiae, ISSN 1785-3117 ; tom. 32. (2005). - Bibliogr.: p. 252-261.
Fűzött
Felvidék - nemzettudat - szlovákok - reformkor - magyar történelem - történettudomány
323.1(=854) *** 316.356.4(=854) *** 316.63 *** 943.922"182/184" *** 943.9"182/184" *** 930.1(437.6)
[AN 2595436]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2006.
Kotek, Joël
La jeune garde (magyar)
   Az ifjú gárda : a világ ifjúsága a KGB és a CIA között, 1917-1989 / Joël Kotek ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 425 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 405-413.
Fűzött : 4000,- Ft (hibás ISBN 963-86602-6-0)
Egyesült Államok - Szovjetunió - hidegháború - titkosszolgálat - ifjúsági mozgalom - 20. század
329.78(100)"19" *** 327.54(100)"19" *** 327.84(73) *** 327.84(47)
[AN 2594544]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2006.
Kovács Agneta
   The activities of the Hungarian National Assembly regarding European affairs : special focus on the scrutiny procedure / [written and ed. by Agneta Kovács] ; [transl. ... Győrfi Beáta] ; [publ. by Commitee on European Affairs of the Hungarian National Assembly]. - Budapest : Comm. on Europ. Affairs of the Hung. Nat. Assembly, 2005. - 152 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. okt. 1.
Fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - Európai Unió - országgyűlés - külpolitika - integráció - bizottság - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2594416]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2006.
Lenski, Robert
The Holocaust on trial (magyar)
   A holocaust a törvényszéken : az Ernst Zündel-ügy / Robert Lenski ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2005. - 558 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9298-63-8 kötött
Zündel, Ernst
Kanada - holokauszt - zsidóság - jogeset - híres ember - életrajz
323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 34.096(71)(092)Zündel,_E.
[AN 2594352]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2006.
Lojkó Miklós (1963-)
   Meddling in Middle Europe : Britain and the 'Lands Between', 1919-1925 / by Miklós Lojkó. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2006. - X, 377 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-367. és a jegyzetekben
ISBN 963-7326-37-5 kötött
ISBN 963-7326-23-5 fűzött
Közép-Európa - külpolitika - gazdaságtörténet - 20. század
327(410)"192" *** 940-11"192" *** 338(091)(4-11)"19"
[AN 2594496]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2006.
   A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada : az ELTE Ruszisztikai Központ 2005. május 26-i ünnepi konferenciájának előadásai = Dvenadcat' stoletij vengersko-russkih otnošenij : doklady, prozvučavšie na ûbilejnoj konferencii Centra rusistiki Budapeštskogo universiteta im. Ètveša Loranda 26 maâ 2005 g. / [szerk. Szvák Gyula] ; [per. ... Sergej Filippov]. - Budapest : ELTE Ruszisztikai Közp., 2005. - 93, 106 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
A magyar és orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7730-38-9 kötött
Magyarország - Oroszország - diplomácia - konferenciakiadvány
327(439) *** 327(47) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2594565]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2006.
Magyarország. Minisztertanács
   Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei : 1945. november 15 - 1946. február 4. / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta G. Vass István. - Budapest : MOL, 2005. - 724 p., [15] t. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 41.)
Bibliogr.: p. 715-720.
ISBN 963-631-176-5 kötött
Magyarország - kormány - magyar történelem - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
328.13(439)"1945/1946"(093.2) *** 943.9"1945/1946"(093.2)
[AN 2594951]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2006.
Nagy László, J. (1945-)
   Az európai integráció politikai története / J. Nagy László. - 3. bőv., jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2005. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-178.
Fűzött
Európai Unió - integráció - történeti feldolgozás
327.39(4-62)(091)
[AN 2592166]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2006.
Rácz András (1966-)
   Orbán Viktor kilenc legjobb politikai döntése / Rácz András. - Budapest : Ratius, 2005. - 209 p. ; 24 cm
ISBN 963-86883-1-9 fűzött : 2400,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
32(439)(092)Orbán_V. *** 323(439)"198/200"
[AN 2594300]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2006.
Schiffner Imola
   A nemzetközi világrend változásai, avagy A vesztfáliai békétől az ENSZ Alapokmányáig / Schiffner Imola. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 32 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 18.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
világtörténelem - külpolitika
327.5(100)"16/19" *** 930.9"16/19"
[AN 2594326]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2006.
Szász Anna (1933-)
   Aki zsidónak vallotta magát / Szász Anna. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 201 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-352-5 * fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-446-352-2)
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - antiszemitizmus - memoár
323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 316.347(=924)(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2594947]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2593 /2006.
   Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei. - Budapest : MOL, 2005-. - 30 cm
Magyarország. Állami Egyházügyi Hivatal
Magyarország - egyházügy - hatóság - 20. század - levéltári repertórium
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 351.857(439)"195/198" *** 322(439)"195/198"
[AN 2595350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Adattár / összeáll. és a bevezetőt írta Kisasszondy Éva. - 2005. - 261 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 17.)
Fűzött (hibás ISBN 963-631-176-5)
Magyarország - egyházügy - hatóság - 20. század - levéltári repertórium
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 351.857(439)"195/198" *** 322(439)"195/198"
[AN 2595351] MARC

ANSEL
UTF-82594 /2006.
The ancient world (magyar)
   Az ókor világa / [... mtársai Antony Mason et al.] ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 963-9562-39-4 kötött
művelődéstörténet - ókor - vetélkedő
93 *** 930.85(3) *** 793.7
[AN 2595005]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2006.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   A jászkun autonómia / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2005. - 294 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 22.)
Bibliogr.: p. 275-292. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7237-66-6 kötött
Jászkunság - kiváltságos kerület - jászok - kunok - magyar történelem - gazdaságtörténet
943.9Jászkunság *** 323.17(=915.6)(439.14) *** 323.17(=943.46)(439.14) *** 316.347(=00)(439.14)"12/18" *** 338(091)(439.14)"12/18" *** 35.072.1(439)
[AN 2594577]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2006.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de l'histoire (magyar)
   Képes történelem gyerekeknek / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Isabella Misso, Sophie Toussaint, Isabelle Rognoni ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-201-9 kötött
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 2592006]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2006.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   A történelem szolgálatában : tanulmányok, cikkek, beszédek / írta Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2005. - 103 p., [4] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; 17-18.)
ISBN 963-7871-26-8 fűzött : 750,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"194/199"
[AN 2594357]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2006.
Erdődy Gyula (1956-)
   Szabadszentkirály község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Szabadszentkirály Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Szabadszentkirály : Önkormányzat, 2005. - 244 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-864-6 kötött
Szabadszentkirály - helytörténet
943.9-2Szabadszentkirály
[AN 2594312]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2006.
Földi Pál
   Észak Dél ellen : az amerikai polgárháború, 1860-1865 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2005. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 963-375-383-X fűzött
Egyesült Államok - történelem - forradalom - 19. század
973"186"
[AN 2593757]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2006.
Histoire de la France des origines à nos jours (magyar)
   Franciaország története / szerk. Georges Duby. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm
Franciaország - történelem
944
[AN 2594761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a Bourbon-restaurációig / [ford. Sujtó László]. - 2005. - 856 p.
ISBN 963-389-756-4 kötött : 5500,- Ft
Franciaország - történelem
944".../184"
[AN 2594762] MARC

ANSEL
UTF-82601 /2006.
   Kazinczy Ferenc Általános Iskola emlékkönyve, Tápiógyörgye / [az anyagot gyűjt., szerk. Bihari József] ; [közread. Községi Önkormányzat, Tápiógyörgye]. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2005. - 32 p. : ill. ; 25 cm
Számozott példány: 500. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-218-318-5 kötött
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Tápiógyörgye)
Magyarország - Tápiógyörgye - családtörténet - általános iskola
929.52(439)Kazinczy *** 373.3(439-2Tápiógyögyre)
[AN 2594728]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2006.
Kecskés Gusztáv (1967-)
   La diplomatie française et la révolution hongroise de 1956 / par Gusztáv Kecskés. - Budapest : [METEM] ; Paris : Inst. hongr. ; Szeged : [Univ. de Szeged Inst. des sciences historiques], 2005. - 457 p. ; 24 cm. - (Publications de l'Institut hongrois de Paris, ISSN 1786-6871 ; 3.)
Bibliogr.: p. 377-435.
ISBN 963-86521-3-6 fűzött
Franciaország - 1956-os forradalom - diplomácia - disszertáció - magyar történelem
943.9"1956" *** 327(44)
[AN 2594789]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2006.
Koszorús Oszkár (1942-)
   Arcképek Gádoros múltjából / Koszorús Oszkár ; [a mutatókat összeáll. Koszorús Oszkárné]. - [Gádoros] : [Önkormányzat], 2005. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 6.)
Bibliogr.: p. 95-98.
ISBN 963-216-859-3 fűzött
Gádoros - életrajzgyűjtemény
929(439-2Gádoros)
[AN 2595158]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2006.
Magyar Dolgozók Pártja
   Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzékei / összeáll. és a bevezetőt írta T. Varga György. - Budapest : MOL, 2005-. - 30 cm
Magyarország - párt - 20. század - levéltári repertórium
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 329(439)MDP
[AN 2595353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1948-1953 / [a köt. elkészítésében részt vett S. Kosztricz Anna]. - 2005. - 219 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 18.)
ISBN 963-631-175-7 fűzött
Magyarország - párt - 20. század - levéltári repertórium
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 329(439)MDP
[AN 2595354] MARC

ANSEL
UTF-82605 /2006.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Halételek - Jordán / [... szerzői Ács Pál et al.] ; [a fényképeket kész. Ajtós Éva et al.]. - 2005. - 495 p. : ill.
ISBN 963-506-630-9 kötött : 5700,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 2594570] MARC

ANSEL
UTF-82606 /2006.
   A második világháború / szerk. Ungváry Krisztián ; ["A közéleti és irodalmi emlékezet" c. fej. dokumentumait vál. és jegyzetekkel ell. Tabajdi Gábor]. - Budapest : Osiris, 2005. - 891 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr,: p. 858-870. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-762-9 kötött : 8980,- Ft
magyar történelem - második világháború - történelmi forrás
943.9"1939/1945"(093)
[AN 2594658]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2006.
   A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai : Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből / [összeáll. Bánkúti Imre] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2003-2005. - 3 db ; 24 cm
A 2. kötetet közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda, a 3. kötetet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Pfliegler J. Ferenc emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány
ISBN 963-9311-31-6 fűzött
Észak-Magyarország - Felvidék - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - levéltári irat - történelmi forrás
943.913"1703/1711"(093.2) *** 930.253.2(439-2Miskolc)
[AN 2595117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1710-1711. - 2005. - 251 p.
 (hibás ISBN 963-9311-32-4)
Észak-Magyarország - Felvidék - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - levéltári irat - történelmi forrás
943.913"1710/1711"(093.2) *** 930.253.2(439-2Miskolc)
[AN 2595125] MARC

ANSEL
UTF-82608 /2006.
Révész Béla
   Documents on the dictatorship and the cold war in the Hungarian archives : the case of RFE / Béla Révész. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 96 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 17.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Radio Free Europe (München)
Magyarország - levéltárügy - történettudomány - hidegháború - rendszerváltás - rádiószervezet
930.251(439)"198/200" *** 930.1(439) *** 327.54(100)"194/198" *** 791.9.096SZER
[AN 2594321]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2006.
The truth about history (magyar)
   Történelmi tények új megvilágításban / [szerzők ... Alexander Capon et al.] ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9562-36-X kötött
művelődéstörténet
930.85(100)(089.3)
[AN 2594942]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2006.
Watterson, Barbara
The Egyptians (magyar)
   Egyiptomiak / Barbara Watterson ; [ford. Birkás Barnabás Ábel]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 309 p. : ill. ; 25 cm. - (A világ népei, ISSN 1785-2625)
Bibliogr.: p. 263-274.
ISBN 963-497-106-7 kötött
Egyiptom - ókori Egyiptom - történelem - kultúrtörténet
932 *** 962.0 *** 930.85(32)
[AN 2594075]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2611 /2006.
Agg Zoltán (1957-)
   Politikai földrajz és megyerendszer / Agg Zoltán ; [kiad. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Comitatus, 2005. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-172. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Kötött (hibás ISBN 963-7185-39-9)
Magyarország - politikai földrajz - regionális önkormányzat - megye - ezredforduló - közigazgatási jog
911.3(439) *** 353(439)"200" *** 342.9(439)
[AN 2595364]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2006.
Bárth János (1944-)
   Tájak mezsgyéjén : termelés és életmód a Duna-Tisza közi Kecelen, a kései feudalizmus korában / Bárth János ; [kiad. a Cumania Alapítvány]. - Kecskemét : Cumania Alapítvány, 2005. - 190 p., [4] fol. : ill. ; 25 cm
A tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.: p. 172-174. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-218-567-6 kötött
Kecel - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Kecel *** 39(=945.11)(439-2Kecel)
[AN 2594470]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2006.
Berta Krisztina
   Zanzibár / Berta Krisztina, Gémes Zsolt. - Budapest : Dekameron, cop. 2005. - 220 p., [24] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-27-9 fűzött : 4650,- Ft
Zanzibár - útikönyv
916.781(036)
[AN 2594921]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2006.
Bóli Gábor
   Tolna megye nagy képeskönyve / [a képeket kész. Bóli Gábor] ; [szerk. Dránovits István]. - Szekszárd : Séd Ny., 2005. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
A képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-86985-0-0 kötött
Tolna (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.125(084.12) *** 77.04(439)(092)Bóli_G.
[AN 2594213]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2006.
Budapest und Wien (magyar)
   Bécs - Budapest : műszaki haladás és városfejlődés a 19. században / szerk. Peter Csendes és Sipos András ; [... ford. Arany Zsuzsanna]. - Budapest : BFL ; Bécs : Inst. Österreichisches Biograph. Lexikon und Biograph. Dokumentation : Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2005. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Reihe C., Sonderpublikationen ; 9.). (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7323-53-8 fűzött
Bécs - Budapest - 19. század - urbanisztika - településtervezés
911.375(439-2Bp.)"18" *** 911.375(436-2Wien)"18"
[AN 2595018]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2006.
   Csodaszép Magyarország : hazánk legszebb tájai és látnivalói / [... szerk. Harle Tamás] ; [szerzők Gerle János et al.]. - Budapest : Reader's Digest, 2005. - 480 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2005. márc. 31.
ISBN 963-9562-29-7 kötött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2594859]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2006.
Dobrossy István (1946-)
   A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve / Dobrossy István. - [Miskolc] : [Hunguest Hotel Palota], 2005. - 207 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. a Hunguest Hotel Palota. - Bibliogr.: p. 206.
Kötött
Lillafüred - helyismeret - szálloda
908.439-2Lillafüred *** 640.41(439-2Lillafüred)
[AN 2594098]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2006.
   Erdélyi városok / gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter. - Budapest : Noran, 2005. - 339 p. : ill. ; 29 cm. - (Mesélő képeslapok, ISSN 1785-3362)
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 963-7416-43-9 kötött : 6800,- Ft
Erdély - helyismeret - képes levelezőlap
908.439.21-2(084.12) *** 908.498.4-2(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2594017]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2006.
   Felvidék száz csodája / [szerk. Gáspár Katalin, Sára Bernadett, Simon Attila] ; [szerzők Gaál Lajos et al.] ; [fotók Görföl Jenő]. - Budapest : Totem, [2005]. - 208 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-590-236-0 kötött
Szlovákia - Felvidék - helyismeret - fényképalbum
908.437.6(084.12) *** 908.439.22(084.12)
[AN 2594712]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2006.
   Füredi halhatatlanok / [írta, vál., szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86570-8-1 fűzött
Balatonfüred - helyismeret - híres ember
908.439-2Balatonfüred *** 929(439)
[AN 2595160]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2006.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Dunaharaszti : változó város az ország szívében : városkép, várostérkép, városkalauz, 2005 / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Vár. Kvt. Helytört. Emléktára, 2005. - 224 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Dunaharaszti múzeumi füzetek, ISSN 1217-6257 ; 5.)
ISBN 963-219-578-7 fűzött
Dunaharaszti - helyismeret
908.439-2Dunaharaszti
[AN 2594869]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2006.
   Két évtized városunkért / [szerk. Cserei Pál] ; [közread. a] Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. - Békéscsaba : Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyes., 2005. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
Békéscsaba - helyismeret - városvédelem - egyesület
908.439-2Békéscsaba *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 2594391]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2006.
Laszlovszky Katalin
   Édes Erdély : barangolás a végeken / [szöveg Laszlovszky Katalin és Polgár Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2005. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-406-2 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439.21(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2594025]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2006.
   Pillanatképek a 19. századi Veszprémből : [Gizella Napok, 2005, Veszprém] / [vál. és szerk. Csiszár Miklósné] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2005. - 143 p. : ill. ; 24 cm + 2 térk.
ISBN 963-9510-05-X fűzött
Veszprém - helyismeret - 19. század - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Veszprém"18" *** 894.511-92(439-2Veszprém)(082)
[AN 2595223]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2006.
Seregi György (1927-)
   A mi Dunakanyarunk : szemelvények Dr. Seregi György nagymarosi naplójából / [a fényképeket kész. Fekete István et al.]. - Nagymaros : Geodplan, 2005. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-219-454-3 fűzött
Dunakanyar - helyismeret - memoár
908.439Dunakanyar(0:82-94)
[AN 2594440]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2006.
Torbus, Tomasz
Baltische Staaten (magyar)
   Balti országok : Észtország, Lettország, Litvánia, Kalinyingrádi terület / írta Tomasz Torbus, Barbara Warning ; [ford. Veszprémi Rita, Pátzelt Hajnal]. - Budapest : Hibernia Nova, 2005. - 255, [12] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Nelles guide, ISSN 1787-6095)
ISBN 963-86467-4-8 fűzött
Baltikum - útikönyv
914.74(036)
[AN 2595014]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2627 /2006.
Antal Tamás
   A debreceni népképviseleti közgyűlés, 1848-1867 : az 1848: XXIII. tc. végrehajtása Debrecenben / Antal Tamás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 80 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Debrecen - közgyűlés - 19. század - helytörténet
352(439-2Debrecen)"1848/1867" *** 943.9-2Debrecen"1848/1867"
[AN 2594218]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2006.
Bezdán Anikó
   A jogi személyiségű halászati szervezetek minősítésének jogi alapkérdései / Bezdán Anikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 28 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 2.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - gazdasági szervezet - halászat - jogrendszer
347.19(439) *** 347.246(439) *** 639.3
[AN 2594239]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2006.
Bobvos Pál (1952-)
   A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 3.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - eladás - szerződés - mezőgazdasági termék - jogszabály
347.751(439) *** 339.3(439)(094) *** 339.166 *** 63
[AN 2594245]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2006.
Borsodi Zoltán
   A magyar szövetkezeti érdekvédelmi szervek történelmi keresztmetszete / Borsodi Zoltán. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 62 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - érdekképviselet - szövetkezet - történeti feldolgozás
347.726(439) *** 334.788(439)(091)
[AN 2594251]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2006.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2006. - 699 p. ; 20 cm
Lezárva: 2005. dec. 31.
ISBN 963-87019-0-0 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2598811]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2006.
   Európai Kulturális Fórum és ellenfórum : Budapest, 1985 / a dokumentumokat vál., a bevezetőt, a jegyzeteket írta Müller Rolf ; [... összeállításában közrem. ... Krahulcsán Zsolt]. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára, 2005. - 304 p. ; 20 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-187-0 fűzött
Conference on Security and Cooperation in Europe. Cultural Forum (1985) (Budapest)
Magyarország - Budapest - Európa - politikai rendőrség - ellenzék - konferencia - Kádár-korszak - kultúra - külkapcsolat - levéltári irat - történelmi forrás
351.746.1(439)"198"(093) *** 323.22(439)"198"(093) *** 327(4)"198" *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"1985"
[AN 2594593]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2006.
Fantoly Zsanett
   A vállalkozás vezetőinek felelőssége a német és a francia büntetőjogban / Fantoly Zsanett. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Németország - Franciaország - felelősség - vállalatvezetés - büntetőjog
347.447(430) *** 347.447(44) *** 658.1.012.4 *** 347.51(430) *** 347.51(44)
[AN 2594253]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2006.
Farkas Csaba
   A közbeszerzés hazai szabályozásának fejlődése / Farkas Csaba, Kasza Péter Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 29 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - 20. század - jogszabály
351.712.2(439)(094)"19"
[AN 2594254]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2006.
Farkas Csamangó Erika
   A géntechnológia agrárjogi aspektusai / Farkas Csamangó Erika. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 22 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 7.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
mezőgazdasági jog - géntechnika
349.42 *** 57.086.8
[AN 2594256]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2006.
Farkas Sándorné
   Önkormányzati rendelet minták, költségvetési- és zárszámadási rendelet [elektronikus dok.] : érvényes 2004. évtől / szerző Farkas Sándorné. - Szöveg. - Budapest : Saldo, [2005]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; MS Word; MS Excel
ISBN 963-638-110-0 * (hibás ISBN 963-638-111-9)
Magyarország - helyi önkormányzat - költségvetés - iratminta - éves beszámoló - elektronikus dokumentum
352.077.6(439)(083.76) *** 352.073.521(439)(083.76)
[AN 2589043]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2006.
Gál Judit, P.
   Szerelmes gyilkosok : az elmúlt időszak legdöbbenetesebb szerelmi gyilkosságai / P. Gál Judit. - Pécs : Alexandra, 2005. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-369-507-4 fűzött
Magyarország - gyilkosság - jogeset
343.919(439) *** 343.61(439)
[AN 2593819]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2006.
Görög Márta
   Az osztrák nem vagyoni kártérítés alapjai / Görög Márta. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 26 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 8.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Ausztria - kártérítés
347.513(439)
[AN 2594258]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2006.
Hajdú József
   Társadalombiztosítási jog / Hajdú József, Lőrincsikné Lajkó Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 238 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2005. aug. 25.
ISBN 963-9542-45-8 fűzött : 3280,- Ft
társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 2594402]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2006.
Heka László
   Vallási és politikai konfliktusok a délszláv térségben : Kanun i Lekë Dukagjinit : az albán szokásjog / Heka László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 59 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Albánia - szokásjog
340.141(496.5)
[AN 2594263]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2006.
Hódos György (1921-)
   Tettesek és áldozatok : koncepciós perek Magyarországon és Közép-Kelet Európában / Hódos György. - Budapest : Noran, 2005. - 379, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-368.
ISBN 963-7416-58-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Kelet-Európa - koncepciós per - szocialista rendszer
343.301.096(439)"194/195" *** 343.301.096(4-11)"194/195"
[AN 2593687]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2006.
Horváth Szilvia
   Emissionhandel in der Europäischen Union / Szilvia Horváth. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 46 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 11.)
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - környezetvédelmi jog - külkereskedelem
349.6(4-62) *** 347.7(4-62)
[AN 2594274]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2006.
   Jahrbuch, 2006 = Évkönyv : jubileumi évkönyv regionális együttműködési megállapodás 5. évfordulójára / [Red. ... László Kreisz ...] ; [Autoren Magdolna László-Balázsovits et al.] ; [Hrsg. Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit von Tschepele etc.]. - [Budapest] : Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit von Tschepele [etc.], [2005]. - 177, [14] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-218-406-8 * fűzött (hibás ISBN 363-218-406-8)
Pest (megye) - nemzetiség - magyarországi németek - kisebbségi önkormányzat - ezredforduló
352(439) *** 316.347(=30)(439.153)
[AN 2595091]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2006.
Kemenszky Sándor (1946-)
   Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködése / [szerző Kemenszky Sándor]. - Budapest : Saldo, 2005. - 56 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. ; 37.)
ISBN 963-638-147-X fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - együttműködés - gazdálkodás - költségvetési szerv
352.072.3(439) *** 352.073.5(439)
[AN 2594482]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2006.
Kiss Barnabás
   Az egyenlő bánásmód követelménye az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Kiss Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - egyenjogúság - alkotmánybírósági határozat
342.722(439) *** 342.565.2(439)
[AN 2594294]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2006.
   Közbeszerzés / Berényi Lajos [et al.] ; [szerk. ... Fribiczer Gabriella]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 421 p. ; 24 cm
Lezárva: 2004. jún. 1.
ISBN 963-224-752-3 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2592022]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2006.
   A közbeszerzés gyakorlata : szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek / [... szerk. Tátrai Tünde]. - Budapest : Raabe, 2005. - Cserelapos mappa ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 963-9600-09-1 fűzetlen
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2595127]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2006.
   Közigazgatási eljárások jogszabályainak gyűjteménye : tansegédlet / [vál., összeáll. ... Ivancsics Imre, Máthé Gábor]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2005. - 567 p. ; 30 cm. - (Lex-icon [paragrafus], ISSN 1787-6109 ; 2.)
Lezárva: 2005. okt. 20.
ISBN 963-9221-66-X fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - közigazgatás - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
35(439)(094)(075.8)
[AN 2595023]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2006.
McMahon, Vanessa
Murder in Shakespeare's England (magyar)
   Gyilkosság Shakespeare Angliájában / Vanessa McMahon ; [ford. Czagány Anikó]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2005. - 365 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-240-5 kötött : 3490,- Ft
Anglia - gyilkosság - 17. század - bűnügyi szociológia
343.97(410)"16" *** 343.61(410)"16"
[AN 2594722]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2006.
Mezei Péter
   A fair use doktrína az amerikai szerzői jogban / Mezei Péter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 50 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 13.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr.: p. 44-50. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Egyesült Államok - szerzői jog
347.78(73)
[AN 2594298]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2006.
Nagy Ferenc (1948-)
   A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 24 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 14.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
büntetőjog - törvényhozás - jogdogmatika
340.134 *** 343.222
[AN 2594302]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2006.
Nagy Tamás
   Jog és irodalom: az előkérdések tárgyalása / Nagy Tamás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 42 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 15.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
jogtudomány
34.01
[AN 2594309]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2006.
   Nógrád megye közigazgatási és területi változásai, 1872-2005 / [összeáll. és a bevezetőt írta Galcsik Zsolt]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2005. - 379 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 47.)
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 963-7243-60-7 fűzött
Nógrád (megye) - közigazgatás - település - adattár - 19. század - 20. század - ezredforduló
353.2.076(439.131)"187/200":030 *** 352.076(439.131)"187/200":030
[AN 2594450]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2006.
Nótári Tamás
Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében (német)
   Die Problematik des gemeinsamen Todes im Lichte der Geschichtlichkeit und der neuen ungarischen BGB-Konzeption / Tamás Nótári, Tekla Papp. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 16.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - öröklési jog - törvényhozás - polgári jog
347.65/.68(439) *** 340.134
[AN 2594314]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2006.
   A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve / szerk. Kengyel Miklós ; [szerzők Bajnóczky István et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 453 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. okt. 1. - Bibliogr.: p. 441-448.
ISBN 963-224-862-7 kötött
bizonyítási eljárás - polgári eljárás
347.94(439)
[AN 2594538]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2006.
Révész Renáta
   A gyilkos is ember?! : [az elmúlt évek legmegdöbbentőbb gyilkosságai] / Révész Renáta. - Pécs : Alexandra, 2005. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-501-5 fűzött
Magyarország - gyilkosság - jogeset
343.919(439) *** 343.61(439)
[AN 2593825]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2006.
Siklósi Iván
   A nemlétező szerződések problémája a római jogban és a modern jogokban / Siklósi Iván. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 29 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 19.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött
kötelmi jog - római jog
347.740 *** 34(37)
[AN 2594333]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2006.
   The Supreme Court of the Republic of Hungary / [resp. ed. Lomnici Zoltán] ; [phot. Hapák József]. - Budapest : [Legfelsőbb Bíróság], 2005. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-03-8686-0 kötött
Magyarország. Legfelsőbb Bíróság
Magyarország - bíróság
347.991(439)
[AN 2592344]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2006.
Szomora Zsolt
   Az erőszakos szexuális bűncselekmények az osztrák büntetőjogban / Szomora Zsolt. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2005. - 29 p. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 67. fasc. 20.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Ausztria - nemi erkölcs elleni bűntett
343.54(436)
[AN 2594336]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2006.
   Egy történelmi kísérlet: az ENSZ 60 éve / [összeáll. és szerk. Bajnokné Benyhe Judit et al.] ; [közread. az] Országgyűlési Könyvtár. - [Budapest] : Országgyűlési Kvt., 2005. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2005. nov.
ISBN 963-86981-0-1 fűzött
United Nations
nemzetközi szervezet
341.123
[AN 2594431]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2661 /2006.
Dombrády Lóránd (1931-)
   Werth Henrik, akiről nem beszéltünk / Dombrády Lóránd. - Budapest : Argumentum, 2005. - 188 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-446-338-X fűzött : 2100,- Ft
Werth Henrik (1881-1952)
Magyarország - 20. század - katonatiszt - életrajz
355(439)(092)Werth_H.
[AN 2595007]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2006.
Józsa Béla
   Ardennenschlacht : 18. Dezember 1944 : was wirklich beim Hinterhalt auf der Strasse Poteau - Recht geschach / Auth. Béla Józsa. - Budapest : Militaria, [2005]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
A Militaria, ISSN 1416-2288, 2005. évi különszáma
Fűzött
Ardennek - hadtörténet - második világháború - harci cselekmény
355.48(430)"1944"
[AN 2595555]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2006.
Józsa Béla
   Battle of the Bulge : 18th December 1944 : what really happened at the ambush on the road Poteau - Recht / [ed. Béla Józsa]. - Budapest : Militaria, [2005]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
A Militaria, ISSN 1416-2288, 2005. évi különszáma
Fűzött
Ardennek - harci cselekmény - második világháború
355.48(430)"1944"
[AN 2595562]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2006.
   A korai stratégiai gondolkodás : tanulmányok / szerk. Veszprémy László ; [ford. Lattmann Tamás, Nemerkényi Előd]. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-398-6 kötött : 3800,- Ft
stratégia - hadtörténet
355.43(100)(091) *** 355.48(100)(091)
[AN 2595002]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2006.
Regan, Geoffrey
The Guinness book of military blunders (magyar)
   Nagy katonai baklövések / Geoffrey Regan ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 255 p. : ill. ; 26 cm
Megj. "Hadászati balfogások" címmel is
ISBN 963-369-473-6 kötött
világtörténelem - hadtörténet - harci cselekmény
355.48(100) *** 930.9
[AN 2594076]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2006.
Regan, Geoffrey
More military blunders (magyar)
   Katonai katasztrófák, hadi baklövések / Geoffrey Regan ; [ford. Endreffy Lóránd]. - Pécs : Alexandra, 2005. - 245 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-369-474-4 kötött
világtörténelem - hadtörténet - harci cselekmény
355.48(100) *** 930.9
[AN 2594081]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2006.
Sárhidai Gyula (1945-)
   Atom-tengeralattjárók, 1954-2004 / Sárhidai Gyula, Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2005. - 143 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 963-219-701-1 kötött : 3990,- Ft
tengeralattjáró - hadtörténet - 20. század
623.827"19" *** 355.49"19" *** 621.039.578
[AN 2594583]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2006.
Strategy in the contemporary world (magyar)
   A stratégia a modern korban : bevezetés a stratégiai tanulmányokba / szerk. John Baylis [et al.] ; [ford. Meszerics Tamás]. - Budapest : Zrínyi, 2005. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-327-400-1 kötött : 4200,- Ft
hadtörténet - stratégia - 20. század - 21. század
355.48(100)"19/20" *** 355.43(100)"19/20"
[AN 2595001]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2006.
Zicherman István
   A kaukázusi tűzfészek ; A krími háború / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2005. - 99, 100 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-367-8 fűzött
Oroszország - hadtörténet - 18. század - történelem
355.48(47)"18" *** 947"18"
[AN 2593759]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2006.
Zicherman István
   Tengerről az égbe : a repülőgép-hordozó hajók története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, [2005]. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-375-412-7 fűzött
repülőgép-anyahajó
623.822.7
[AN 2593761]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2671 /2006.
Haraszti István
   Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés / Haraszti István, Huber Béla, Orosz Beáta. - Budapest : Corvinus, [2005]. - 203 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9062-62-6 fűzött
projektmenedzsment - pályázat - útmutató
65.011.1 *** 65.012.2 *** 658.310.836(036)
[AN 2594924]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2672 /2006.
Buzás Sándor (1939-)
   Competitiveness and position changes of Hungarian manufacturing product groups in the EU market / Sándor Buzás. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 163.)
ISBN 963-301-464-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - export - gazdasági verseny - ezredforduló
339.564(439)"199/200" *** 339.137.2(4-62)
[AN 2594600]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2006.
   Egészség-gazdaságtan / szerk. Gulácsi László ; Anthony Culyer bevezetőjével ; Frans Rutten és Michael Drummond közrem. ; [... rajz. Bodor Zoltán]. - Budapest : Medicina, 2005. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-987-7 kötött : 5600,- Ft
egészségügyi szolgáltatás - szervezés - finanszírozás
33 *** 364.444
[AN 2594909]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2006.
Ellison, David L.
   Competitiveness strategies, resource struggles and national interest in the new Europe / David L. Ellison. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 42 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 159.)
Bibliogr.: p. 38-42. és a jegyzetekben
ISBN 963-301-461-1 fűzött
Európai Unió - gazdasági verseny - integráció
339.137.2(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2594644]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2006.
Ellison, David L.
   Divide and conquer: the EU enlargement's successful conclusion? / David L. Ellison. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 161.)
Bibliogr: p. 36-39.
ISBN 963-301-460-3 fűzött
Európai Unió - gazdaság - integráció
338.2(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2594638]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2006.
   Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban : módszertani kézikönyv / Karoliny Mártonné, Lévai Zoltán, Poór József szerk. ; [kész. Barta Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2005. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-285.
ISBN 963-7163-82-4 fűzött
munkaerő - közigazgatás
658.3 *** 35
[AN 2595181]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2006.
   Engedélyek a vállalkozási tevékenységhez. - Budapest : Hírtőzsde Holding rt., 2005. - 38 p. ; 29 cm
Cégvezetés. Különszám, ISSN 1417-121X ; 2005/7. ksz.
Fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - vállalatalapítás - útmutató
334.72(439)(036)
[AN 2596115]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2006.
   Eurega 2005 : European regions for joint actions [elektronikus dok.] / ed. Ádám Molnár, Emese Pogány ; [org.,] publ. by Centre for International Relations and University Advancement University of Debrecen. - Multimédia. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2005. - 2 db ; 12 cm + mell. (115 p. ; 30 cm)
Főcím a címképernyőről. - A Debrecenben 2005. január 17-én rendezett konferencia anyaga. - Működési követelmények: Windows; CD olvasó
Európai Unió - regionális gazdaság - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
332.1(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2568131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-ROM
Európai Unió - regionális gazdaság - elektronikus dokumentum - konferenciakiadvány
332.1(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2568133] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD-ROM
Európai Unió - regionális gazdaság - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
332.1(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2568134] MARC

ANSEL
UTF-82679 /2006.
Farkas Szilveszter (1957-)
   A vállalati kockázatkezelés kézikönyve / Farkas Szilveszter, Szabó József ; [az F.1 jelű függelék Koppány Krisztián munkája]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr.: p. 183-184. és a jegyzetekben
ISBN 963-7296-31-X kötött : 3480,- Ft
vállalatvezetés - kockázat
336.64 *** 330.131.7 *** 334.012.63/.64
[AN 2594399]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2006.
Hajduković, Darko
   Determinants of industrial restructuring in the pre-accession transition economies: the case of the Czech Republic, Hungary and Poland / Darko Hajdukovic and Iraj Hashi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 160.)
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-301-462-X fűzött
Magyarország - Csehország - Lengyelország - szerkezetátalakítás - ezredforduló
332.021.8(439)"199/200" *** 332.021.8(437.1)"199/200" *** 332.021.8(438)"199/200"
[AN 2594642]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2006.
Hall, Craig
Timing the real estate market (magyar)
   Időzítés az ingatlanpiacon : az olcsón vásárlás és a drágán eladás titkai / Craig Hall ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2005. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-505-1 fűzött : 3980,- Ft
ingatlanpiac - beruházás - siker
332.7 *** 658.152 *** 613.865
[AN 2593628]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2006.
   Helyzetkép a régió városairól / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva]. - [Budapest] : KSH, 2005-. - ill. ; 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-877-6
Magyarország - régió - város - statisztikai adatközlés
332.1(439-2)(083.41) *** 312(439-2)(083.41) *** 911.375(439-2)(083.41)
[AN 2593788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Dél-Alföld / [kész. Bozsikné Vadai Anna et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága. - Békéscsaba ; Kecskemét ; Szeged : KSH Szegedi Ig., 2005. - 128 p.
ISBN 963-215-884-9 fűzött : 3000,- Ft
Dél-Alföld - demográfia - statisztikai adatközlés
332.1(439Dél-Alföld)(083.41) *** 312(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 2595224] MARC

ANSEL
UTF-82683 /2006.
   Kézműiparosok az Európai Unióban / [... szerk. Sarkadi Nagy Emília] ; [... tört. rész ... Major Tibor] ; [közread. az] Iposz. - [Budapest] : Iposz, 2005. - 325 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-218-926-0)
Magyarország - ipartestület - kisipar - regionális gazdaság - kamara - kézműipar
334.782(439)"200" *** 334.712/.714(439) *** 332.1(439) *** 061.231(439)
[AN 2594585]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2006.
   Magyar Általános Hitelbank Rt / összeáll. Sárközi Zoltán ; kieg. Kálniczkyné Katz Veronika ; [... készítésében részt vett Incze Miklós et al.]. - Budapest : MOL, 2005. - 241 p. ; 30 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 20.)
ISBN 963-631-180-3 fűzött
Magyar Általános Hitelbank (Budapest)
Budapest - bank - levéltári repertórium
336.71(439) *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8)
[AN 2595343]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2006.
Malhotra, Naresh K.
Marketing research (magyar)
   Marketingkutatás / Naresh K. Malhotra ; [alkotó szerk. Berács József] ; [ford. Agárdi Irma et al.]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 904 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8307-0 kötött : 7486,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2592809]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2006.
Mészáros Klára (1943-)
   Kínai jelen és jövő / Mészáros Klára. - Budapest : MTA VKI, 2005. - 17 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 68.)
Bibliogr.. p. 16-17.
ISBN 963-301-459-X fűzött
Kína - gazdaság - ezredforduló
338.2(510)"199/200"
[AN 2594598]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2006.
   A munka világa : angol - magyar - német segédkönyv az [!a] nemzetközi munkához = The world of labour = Die Welt der Arbeit / [szerk. Szabóné Szebenyi Georgina] ; [szerzők Rolf Birk et al.] ; [közread. a] SZEF. - [Budapest] : SZEF, [2005]. - 338 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86068-6-X fűzött
Magyarország - Nagy-Britannia - Németország - munkaügy - ezredforduló
331(439)"200" *** 331(410) *** 331(430)
[AN 2594483]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2006.
Szemes Mária
   Új építőkockák : társadalmi, gazdasági helyzetkép Veszprém megyéről / Szemes Mária és Berta Györgyné ; [kiad. a Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolgáltató Iroda, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-219-504-3 fűzött
Veszprém (megye) - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439.117)"200"(083.41)
[AN 2595232]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2006.
Szirácsik Éva (1971-)
   A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében, 1687-1787 / Szirácsik Éva. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2005. - 271 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 48.)
Bibliogr.: p. 263-271.
ISBN 963-7243-59-3 kötött
Nógrád (vármegye) - gazdaságtörténet - nagybirtok - földesúri birtokjog - gazdálkodás - 17. század - 18. század - disszertáció
338(091)(439.131)"16/17" *** 347.236(439)"16/17"
[AN 2594408]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2006.
   SZJ-TEÁOR 2005 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Management K., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; MS Word; MS Excel
Magyarország - foglalkozás - jövedelemadó - nómenklatúra - törvény - elektronikus dokumentum
336.272(439)(094) *** 311.131(439)(083.7) *** 338.4
[AN 2589120]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2006.
   Vám 2005 [elektronikus dok.] : KN10. - Szöveg. - Budapest : Management K., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címvált.: Vám statisztikai nómenklatúra, 2005. - Működési követelmények: CD-ROM; egér
Európai Unió - vámügy - nómenklatúra - elektronikus dokumentum
336.41(4-62)(083.7)
[AN 2589109]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2006.
   VTSZ- és ÁFA- kereső [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Management K., 2005. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; Adobe Acrobat Reader
Európai Unió - vámügy - nómenklatúra - elektronikus dokumentum
336.41(4-62)(083.7)
[AN 2589114]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2006.
Wisniewski Anna
   The impact of foreign direct investment on regional development in Poland / Anna Wisniewski. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2005. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 162.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-301-463-8 fűzött
Lengyelország - beruházás - regionális gazdaság
332.1(438) *** 339.727.22(438)
[AN 2594601]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2694 /2006.
Bogdán Tibor (1950-)
   Fonyód és egészségügye : egészségügy történet Fonyódról és Somogy megyéről / Bogdán Tibor ; [kiad. Egészségügyi Kht. Fonyód]. - Fonyód : Eü. Kht. Fonyód, 2005. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-219-748-8 fűzött
Fonyód - egészségügy
364.444(439-2Fonyód) *** 614(439-2Fonyód)
[AN 2595212]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2006.
   Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye : 25 év története : visszaemlékezések, gondolatok, kezdeményezések, új módszerek az idős-, fogyatékos- és egészségügyi ellátásban : jubileumi kiadvány / [... szerk. Dezső Zsuzsanna et al.] ; [közread.] Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye. - Győr : Önkormányzat Egyesített Eü. és Szociális Intézménye, 2005. - 145, [39] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr)
Győr - egészségügyi és szociális intézmény - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Győr)
[AN 2594788]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2006.
   Társadalmi párbeszéd a méltó öregkorért : idősbarát konferencia ... 2005. június 9. / [... szerk. Franczia Lászlóné et al.] ; [rend., közread.] Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye. - Győr : Polgármesteri Hiv. Eü. és Szociálpol. Iroda : Önkormányzat Egyesített Eü. és Szociális Intézménye, 2005. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - öreg - szociális gondozás - konferenciakiadvány
364.65-053.9 *** 364.442(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2594720]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2697 /2006.
   80 éve a nagyothalló gyerekekért : jubileumi évkönyv, 1925-1965-2005 / [szerk. Váry Ágnes, Réder Tímea] ; [közread. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon]. - Budapest : Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk. Speciális Szakisk., Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon, 2005. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest)
Budapest - gyógypedagógiai iskola - iskolai évkönyv
373(439-2Bp)(058) *** 376.353
[AN 2594639]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2006.
Bär, Siegfried
Die Zunft (magyar)
   A céh : az egyetemek lényege a professzorrá válásnak és a professzorok érzelmi életének tükrében / Siegfried Bär ; [ford. Bognár János]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (A tudomány körül, ISSN 1786-9358)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8263-5 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-05-8163-5)
Németország - egyetem - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
378(430)(091) *** 930.85(4)
[AN 2595216]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2006.
Büchler Júlia
   Ötlettár : játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez / Büchler Júlia ; [az ábrákat rajz. Bánki László, Beviz Erzsébet és Vrábel Ilona]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Flaccus, 2005. - 35 p., 40 t.fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9412-39-2 fűzött : 1200,- Ft
óvodai nevelés - matematikatanítás - tanári segédkönyv
372.47(072) *** 372.3(072)
[AN 2592353]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2006.
   Gyökerek és szárnyak : Csokonai ÁMK emlékkönyve, 1986-2006 / [szerk. Somogyi Józsefné Maár Ágnes]. - [Keszthely] : Csokonai ÁMK, [2006]. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-229-129-8 fűzött
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ (Keszthely)
Keszthely - általános iskola - művelődési ház - iskolai évkönyv
373.3(439-2Keszthely)(058) *** 374.07(439-2Keszthely)
[AN 2595333]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2006.
Jávorné Kolozsváry Judit
   Serdülők az iskolában / Kolozsváry Judit. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005. - 133 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 31.)
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 963-446-344-4 fűzött : 1200,- Ft
pedagógiai lélektan
37.015.3 *** 371.78
[AN 2595101]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2006.
Karbantartást, Javítást Oktatók Országos Konferenciája (2005) (Gödöllő)
   Karbantartást, Javítást Oktatók Országos Konferenciája, 2005 : Kajaok, 2005 : Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum : Gödöllő, 2005. április 7-8. = Education and Practice of Maintenance National Conference, 2005 : Kajaok, 2005 : Szent István University Museum of Agricultural Tool and Machinery Development : Gödöllő, 7-8 April 2005 / [szerk. ... Kalácska Gábor] ; [rend., a] Szent István Egyetem ... Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék, Korszerű Technológiákért Alapítvány. - Gödöllő : SZIE, 2005. - 65 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9483-51-6 fűzött
karbantartás - gépgyártás-technológia - tanszék - egyetem - konferenciakiadvány
378.662.1(439-2Gödöllő).096 *** 658.581 *** 621 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2595374]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2006.
   Környezeti nevelés az általános és középiskolákban valamint az óvodákban : konferenciakötet / [szerk. Botos Barbara]. - [Tatabánya] : [MTESZ Komárom-Esztergom M. Szervezete], 2006. - 57 p. : ill. ; 30 cm
A 2005. novemberében Tatabányán, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkományzata és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottság által rendezett konferencia anyaga
ISBN 963-9449-06-7 fűzött
Komárom-Esztergom (megye) - környezeti nevelés - iskola - óvoda - konferenciakiadvány
37.033 *** 373(439.115) *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 2595176]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2006.
Kovács Máté (1906-1972)
Művek (vál.)
   Kovács Máté / [a tanulmányt írta] Bényei Miklós. - [Budapest] : OPKM, 2005. - 199 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 58-68. és a jegyzetekben
ISBN 963-9315-93-1 fűzött : 700,- Ft
Kovács Máté (1906-1972)
Magyarország - pedagógus - könyvtáros - 20. század
37(439)(092)Kovács_M. *** 02(439)(092)Kovács_M.
[AN 2594624]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2006.
   A Lajtha László Zeneiskola fél évszázada, 1955-2005 / szerk. Mihály Béla, Labádi Lajos ; [kiad. a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola]. - Szentes : Lajtha L. Alapfokú Műv. Iskola, 2005. - 120 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-219-570-1 fűzött
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (Szentes)
Szentes - zeneiskola - történeti feldolgozás
373.3:78(439-2Szentes)(091)
[AN 2594381]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2006.
Mezei Zsolt
   A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1905-2005 / [írta és összeáll. Mezei Zsolt]. - Vaszar : Ihász G. Ált. Isk., 2005. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-546-9 fűzött
Ihász Gábor Általános Iskola (Vaszar)
Vaszar - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Vaszar)(058)
[AN 2595231]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2006.
Németh Ildikó (1972-)
   Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században / Németh Ildikó. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2005. - 239 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dissertationes Sopronienses, ISSN 1787-2987 ; 1.)
Bibliogr.: p. 183-199.
ISBN 963-83272-1-9 fűzött
Sopron - középfokú oktatás - disszertáció - 19. század
373.5(439-2Sopron)"18"
[AN 2595022]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2006.
   A sárbogárdi Szent István Általános Iskola története, 1926-2005. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2005. - 195 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-86639-6-0 fűzött
Szent István Általános Iskola (Sárbogárd)
Sárbogárd - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Sárbogárd)(091)
[AN 2594437]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2006.
Scheiber, Barbara
Fulfilling dreams (magyar)
   Az álmok valóra válnak : kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek / Barbara Scheiber ; [ford. Dobrás Zsófia] ; [közread. a] Magyar Williams Szindróma Társaság. - Budapest : M. Williams Szindróma Társ., cop. 2005. - 192 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-219-040-8 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - családi nevelés
376.4 *** 37.018.1 *** 616.899-053.1
[AN 2594864]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2006.
   Studies in English language learning and teaching / ed. by Judit Kiss-Gulyás and Ildikó Furkóné Banka ; [publ. by the Institute of English and American Studies University of Debrecen]. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2005. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-942-8 fűzött
nyelvoktatás - tanulás - angol nyelv
371.32 *** 372.880.20
[AN 2594385]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2006.
   Supernova a Marson avagy Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium csillagászat-űrkutatás szakkörének története és a Mars-kutatás legújabb eredményei / szerk. Sik András ; [szerzők Bodó Zsófia et al.]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 197 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8286-4 fűzött : 2600,- Ft
Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest). Supernova Csillagászat-űrkutatás Szakkör
Mars - Magyarország - iskolai szakkör - tudományos kutatás
371.844(439) *** 001.891 *** 523.43
[AN 2594452]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2006.
Szabolcs Ottó (1927-)
   Íróasztal és katedra : tíz történelemtanítás-elméleti esszé / [Szabolcs Ottó munkái]. - Budapest : MTT Tanári Tag. : ELTE BTK, 2005. - 135 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 37.)
Fűzött
didaktika - pedagógia - tantárgy - történelem - tanári segédkönyv
37.02(072) *** 372.893(072)
[AN 2593734]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2006.
   Tisztelgés / [összeáll. Pap Zsolt] ; [szerzők Dobó Andor et al.] ; [közread. a] Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága. - Budapest : SZÖBT, 2005. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-657-0 fűzött
Budapest - diákélet - tanulmánygyűjtemény
371.8(439-2Bp.) *** 082
[AN 2594442]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2006.
Vastagh Zoltán (1937-2000)
   Közös élmények fonalán : válogatott írások / Vastagh Zoltán ; [vál., szerk. és a bevezetőt írta Boreczky Ágnes]. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-187.
ISBN 963-446-346-0 fűzött : 2200,- Ft
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 2594944]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2006.
   Záródokumentum a "A jelen igényei és a jövő elvárásai" című 2004. november 23-24-én tartott konferenciáról / [szerk. Kocsis Emília, Mengyi Írisz] ; [rend., közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja. - Salgótarján : NCSSZI Képzési Közp., 2005. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 963-7366-05-9 fűzött
szociális munka - szakképzés - konferenciakiadvány
378.636.4 *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 2594378]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2716 /2006.
137 Basisspiel- und Basisübungsformen für Basketball, Fussball, Handball, Hockey, Volleyball (magyar)
   137 alapjáték és -gyakorlat kosárlabdázáshoz, labdarúgáshoz, kézilabdázáshoz, hokihoz, röplabdázáshoz : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak] / szerk. Peter Vary ; [közrem.] Ricco Mazzola, Walter Bucher ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2005. - 82 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
ISBN 963-7296-42-5 fűzött : 1980,- Ft
testnevelés - tantárgy - labdajáték
796.3 *** 372.879.6(072) *** 796.015
[AN 2594626]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2006.
András Imre
   A bridzs titkai / András Imre. - [Eger] : Szerző, [2004]-. - 24 cm
ISBN 963-460-396-3
bridzs
794.41
[AN 2554063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egyszerű kétoldali beszorítások. - cop. 2005. - 464 p.
ISBN 963-219-172-2 kötött
bridzs
794.41
[AN 2594090] MARC

ANSEL
UTF-82718 /2006.
Farkas Éva
   Lászlócsapda / Farkas Éva, Sinkovics Gábor. - Budapest : Hermész, [2005]. - 208 p., [14] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86888-5-8 fűzött : 1380,- Ft
László Csaba (1964-)
Magyarország - labdarúgás - edző - ezredforduló
796.332.071.4(439)(092)László_Cs.
[AN 2594361]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2006.
Fekete Kálmán (1951-)
   Lada VFTS-varázslók : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 21 cm
Magyarország - autósport - 20. század - riport
796.71.093.544(439)"198/200"(047.53)
[AN 2572687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2005. - 216 p. : ill., részben színes. - (Autóversenyzők mesélték ; 10.)
ISBN 963-369-176-1 fűzött (hibás ISBN 963-368-176-1)
Magyarország - autósport - 20. század - riport
796.71.093.544(439)"198/200"(047.53)
[AN 2593724] MARC

ANSEL
UTF-82720 /2006.
Le grand livre de la memoire (magyar)
   101 memóriafejlesztő módszer / [szerk. Koczka Erika] ; [ford. Csaba Emese, Komlóssy Judit]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2005. - 352 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9562-40-8 kötött
vetélkedő
793.7
[AN 2594856]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2006.
András (1940-)
   13+1 : Kárpáti György, a szerencse fia / Kő András. - Székesfehérvár : Chair & Man, 2005. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-034-8 fűzött
Kárpáti György (1935-)
Magyarország - vízilabda - edző - 20. század - ezredforduló - interjú
797.253.071.4(439)(092)Kárpáti_Gy.(047.53)
[AN 2594480]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2006.
   Origami : a papírhajtogatás művészete. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2005. - 79 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9622-27-3 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2593719]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2006.
Sipőcz József
   Veszprém sporttörténete / Sipőcz József ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 1997-. - 23 cm
ISBN 963-03-4815-2 * fűzött : ár nélkül
Veszprém - sporttörténet
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 291425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Veszprém sporttörténete 1918-1945. - 2005. - 160, [7] p. : ill.
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-229-043-7 fűzött
Veszprém - sporttörténet
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 2594325] MARC

ANSEL
UTF-82724 /2006.
Smullyan, Raymond
The lady or the tiger? and other logical puzzles (magyar)
   A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok / Raymond Smullyan. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2005, cop. 1996. - 239 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 963-7546-63-4 fűzött : 1650,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51-8
[AN 2592004]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2725 /2006.
Aszalós Endre
   Turcsán Miklós / Aszalós Endre. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, [2005]. - 173 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 25.)
A bev. angol és francia nyelven is
ISBN 963-86812-0-9 kötött
Turcsán Miklós (1944-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Turcsán_M.
[AN 2594530]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2006.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 17. kiad. - Budapest : Corvina, 2006. - 320, [24] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-13-5499-7 kötött : 6800,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 2600053]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2006.
Bartz, Gabriele
Louvre (magyar)
   Louvre / Gabriele Bartz, Eberhard König. - Budapest : Vince K., 2005. - 626 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Máté J. György. - Bibliogr.: p. 617.
ISBN 963-9552-50-X kötött : 5995,- Ft
Musée du Louvre (Paris)
Párizs - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 069(44-2Paris)Louvre(036)
[AN 2594605]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2006.
Déry Attila (1954-)
   Belváros - Lipótváros : V. kerület / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2005. - 420 p. : ill. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 2.)
ISBN 963-9535-36-2 kötött : 11900,- Ft
Budapest. 5. kerület - építészet
72(439-2Bp.V.)
[AN 2595294]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2006.
   Európa művésztelepei: Nagybánya : MűvészetMalom, Szentendre : 2005. október 1 - 2006. január 15. / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Sütő Csaba, Szücs György]. - Szentendre : MűvészetMalom, 2005. - 64 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, román és angol nyelven
Fűzött
Nagybánya - festészet - festőiskola - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"190/193" *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2594800]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2006.
Frank János (1925-2004)
   Harasztÿ / Frank János, Papp Tibor, Wehner Tibor ; [a dokumentációt összeáll. Harasztÿ Éva, Kozák Csaba]. - Budapest : X-Press 2002 Bt., 2005. - 339, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 324-330. - Filmogr.: p. 331-332.
ISBN 963-219-935-9 kötött
Harasztÿ István (1934-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73(439)(092)Harasztÿ_I. *** 73.023.3
[AN 2594453]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2006.
Gömör Béla (1938-)
   Kisplasztikai körkép : 41 művész 50 alkotása / Gömör Béla ; Gömör Tamás műtárgyfotóival. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2005. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-86842-0-8 kötött
Magyarország - kisplasztika - szobrászat - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
73(439)"19/200" *** 73(439)"19/20"(092) *** 069.017(439)Gömör
[AN 2594315]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2006.
Hajas Tibor (1946-1980)
   Szövegek / Hajas Tibor ; [sajtó alá rend. F. Almási Éva]. - [Budapest] : Enciklopédia, 2005. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-472.
ISBN 963-8477-83-0 kötött : 3500,- Ft
Hajas Tibor (1946-1980)
Magyarország - képzőművész - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek - életrajzi bibliográfia
73/76(439)(092)Hajas_T. *** 894.511(092)Hajas_T.:016 *** 894.511-821 *** 012Hajas_T.
[AN 2595383]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2006.
   "...hasznára és okulására szolgáljanak". - Budapest : Martin Opitz K., 2005-. - 20 cm
ISBN 963-86998-1-7
Magyarország - numizmatika - pénzeszköz - történeti feldolgozás
737.1(439)(091)
[AN 2595192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyar aranypénzek / [írta és a katalógust összeáll. Gyöngyössy Márton]. - 2005. - 35 p. : ill. - (Az ELTE Régészettudományi Intézetének éremgyűjteménye ; 1.)
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 963-86998-0-9 fűzött
Magyarország - numizmatika - középkor - pénzeszköz
737.1(439)"13/15"
[AN 2595195] MARC

ANSEL
UTF-82734 /2006.
Hincz Gyula (1904-1986)
Művek (vál.)
   Hincz Gyula (1904-1986) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2005. október 15-től november 19-ig / [... vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Haas János et al.]. - [Budapest] : [Haas Galéria], [2005]. - 12 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 9.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hincz_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2595163]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2006.
Hintzen-Bohlen, Brigitte
Rom (magyar)
   Róma és a Vatikán / Brigitte Hintzen-Bohlen ; Jürgen Sorges közrem. - Budapest : Vince K., 2005. - 626 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Csáki Judit. - Bibliogr.: p. 618-619.
ISBN 963-9552-49-6 kötött : 5995,- Ft
Róma - Vatikán - művészet - útikönyv
7(45-2Roma)(036) *** 914.5-2Roma(036) *** 7(456.31)(036) *** 914.563.1(036)
[AN 2594606]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2006.
Hock Bea
   Nemtan és pablikart : lehetséges értelmezési szempontok az utóbbi másfél évtized két művészeti irányzatához / Hock Bea. - Budapest : Praesens, 2005. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Praesens könyvek, ISSN 1787-6060 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-219-550-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - művészetesztétika - nőmozgalom - ezredforduló
7.01(439) *** 316.37-055.2
[AN 2595152]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2006.
Islam : Kunst und Architektur (magyar)
   Iszlám : művészet és építészet / [a m. kiadást Borus Judit szerk.] ; [ford. Körber Ágnes et al.]. - Budapest : Vince K., 2005. - 639 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 604-610.
ISBN 963-9552-61-5 kötött : 12000,- Ft
művészettörténet - iszlám művészet
7.033.3
[AN 2594489]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2006.
Kiss Ilona (1955-)
   Holdlabda : grafikai munkák = Balle de lune : oeuvres graphiques = Mondball : graphische Werke / [Kiss Ilona]. - [Budapest] : [Kiss I.], 2005. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-219-355-5 fűzött
Kiss Iona (1955-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kiss_I.
[AN 2594839]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2006.
Kószó József (1944-)
   Háztetők / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 289 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-497-113-X * kötött (hibás ISBN 963-497-113-9)
épület - tetőszerkezet
721.05 *** 692.4
[AN 2593712]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2006.
Lambrichs, Anne
József Vágó (magyar)
   Vágó József / Anne Lambrichs ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, 2005. - 235 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 229-230. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-346-687-3 kötött : 9900,- Ft
Vágó József (1877-1947)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Vágó_J.
[AN 2594648]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2006.
   Mészáros Dezső (1923-2003) szobrászművész / [a bevezető tanulmányt írta] Wehner Tibor ; [az interjút kész. Váczi Dániel] ; [... szerk. Csák Ferenc]. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, 2005. - 109, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 26.)
Bibliogr.: p. 104-109. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86812-1-7 kötött
Mészáros Dezső (1923-2003)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73(439)(092)Mészáros_D.
[AN 2594534]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2006.
   Michal Hajnal = Hajnal Mihály / Wehner Tibor bevezető tanulmányával ; [... szerk. Csák Ferenc]. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, [2005]. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 27.)
Bibliogr.: p. 183-184. - Összefoglalás angol, szlovák és cseh nyelven
ISBN 963-86812-2-5 kötött (hibás ISBN 963-858122-0)
Hajnal Mihály (1935-)
Felvidék - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - életrajz
75(437.6)(=945.11)(092)Hajnal_M.
[AN 2594536]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2006.
   Múzeumi barangoló : a megyei múzeumi szervezetek kiállítóhelyei / [szerk. V. Fodor Zsuzsa] ; [közread. a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége]. - Veszprém : MMISZ, 2005. - 170, [6] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-218-684-2 fűzött
Magyarország - múzeum - útmutató
069(439)(036)
[AN 2595226]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2006.
Nagy Imre Gyula (1941-)
   Geometria : tudatosság és érzelem, 2002-2005 / [Nagy Imre Gyula]. - [Verőce] : Magánkiad., 2005. - [28] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-219-787-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_I._Gy.
[AN 2594790]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2006.
Nagy Márta (1954-)
Művek (vál.)
   Nagy Márta 50 : [Múzeum Galéria Pécs, 2004. december 11 - 2005. január 23.] / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - [Pécs] : JPM, [2005]. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 103.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [11].
ISBN 963-7211-86-1 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Nagy_M. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2594847]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2006.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (2.) (2005) (Balatonfüred)
   II. Nemzetközi Köszobrász-szimpozium[!] : Balatonfüred, 2005 / [szervező Szabó László Zoltán]. - [S.l.] : [s.n.], [2005]. - [44] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(100)"200" *** 73.023.2 *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2594322]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2006.
Pápai Lívia (1955-)
   Az élő szövet : Pápai Lívia textilművész kiállítása / [rend., közread. az] Iparművészeti Múzeum. - [Budapest] : Iparműv. Múz., 2005. - 64 p. : ill. ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 54-55., 62.
Fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Pápai_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 2594816]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2006.
Pető Bálint
   Harminchét erősség a Várvidékről / [fotó és szöveg] Pető Bálint. - Budapest : Kairosz, 2005. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-7510-68-0 kötött : 5980,- Ft
Burgenland - Nyugat-Magyarország - vár - templom - erőd - fényképalbum
728.81(439.26)(084.12) *** 728.81(436.3)(084.12) *** 726.54(436.3)(084.12) *** 623.1(436.3)(084.12) *** 623.1(439.26)(084.12) *** 77.04(439)(092)Pető_B.
[AN 2593650]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2006.
Réti Zoltán (1923-)
Művek (vál.)
   Réti Zoltán festőművész / [szerk. Réti Zoltánné] ; [a képeket vál. Kratochwill Mimi, Matits Ferenc]. - [Vác] : [Arcus], 2005. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86476-7-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - életrajz
75(439)(092)Réti_Z.
[AN 2594772]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2006.
Sághy Gyula
   Úrlakok, udvarhelyek.. / [... összeáll., szerk., ... fényképezte] Sághy Gyula ; a fejezeteket írta Váli István. - [S.l.] : Magánkiad., 2005. - 99 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Kötött (hibás ISBN 963-86646-1-4)
Magyarország - kastély - udvarház - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 2594613]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2006.
   Szombathelyi Képtár : válogatás a gyűjteményből / [... szerk. Reczetár Ágnes] ; [bevezetőt összeáll. Gálig Zoltán] ; [a képzőművészeti részt elemezte Gálig Zoltán et al.]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 2005. - 152 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Műjegyz.: p. 135-150. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8368-57-8 fűzött
Szombathelyi Képtár
Magyarország - Szombathely - festészet - 20. század - múzeumi katalógus
069(439-2Szombathely)(036) *** 75(439)"19"
[AN 2595146]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2006.
Szvétek Gábor
   Utcabútorok = Street furniture = Strassenmobiliar = Ces objets qui meublent les rues / Szvétek Gábor ; [... vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2005. - [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-99-2 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Szvétek_G.
[AN 2594627]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2006.
   Triznya Mátyás, 1922-1991 : Szentendrei Képtár, 2005. október 14 - november 20. / [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa]. - [Szentendre] : [Ferenczy Múz.], [2005]. - 22 p. : ill., részben színes ; 32 p. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 13.)
A bev. tanulmány angol nyelven is
ISBN 963-9590-10-X fűzött
Triznya Mátyás (1922-1991)
Olaszország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(45)(=945.11)(092)Triznya_M. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2594758]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2006.
   Turkish flowers : studies on Ottoman art in Hungary / ed. Ibolya Gerelyes ; [publ. by the] Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2005. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Sárospatakon rendezett "Török - magyar kapcsolatok a 16. századtól a 19. századig" című konferencia előadásainak anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7061-16-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - régészet - törökök - konferenciakiadvány
73/76(=943.5)(439)"15/18" *** 73/76.043 *** 904(439)"15/18" *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 2594388]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2006.
   Újlipótvárosi Klub Galéria / [szerk. Ligay Csilla]. - Budapest : Újlipótvárosi Klub-galéria, 2005. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-219-164-1 fűzött
Újlipótvárosi Klub-galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 069(439-2Bp.)
[AN 2595385]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2756 /2006.
   Durkó Zsolt / összeáll. és közread. Gerencsér Rita ; ... közrem. Berlász Melinda. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 267, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar zeneszerzés mesterei, ISSN 1787-1956)
Bibliogr.: p. 257-259. - Műjegyzék: p. 236-243.
ISBN 963-346-700-4 kötött : 2700,- Ft
Durkó Zsolt (1934-1997)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - memoár
78.071.1(439)(092)Durkó_Zs.(0:82-94)
[AN 2594074]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2006.
Hollós Máté (1954-)
   Vántus István / Hollós Máté. - Budapest : Mágus, 2005. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 33.)
Bibliogr.: p. 30-31. - Műjegyz.: p. 28-30.
ISBN 963-9433-39-X fűzött
Vántus István (1935-1992)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Vántus_I. *** 781.97Vántus_I.
[AN 2594525]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2006.
Kerekes György
   Jazzportrék : a kezdetektől az ötvenes évekig / Kerekes György ; Szykszinian Wanda illusztrációival. - Budapest : Pro Die, [2005]. - 494 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-86914-0-9 kötött : 7990,- Ft
Egyesült Államok - zenetörténet - dzsesszzenész - 20. század - dzsessz - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092) *** 785.161
[AN 2595227]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2006.
Nyman, Michael
Experimental music (magyar)
   Experimentális zene : Cage és utókora / Michael Nyman ; [ford. Pintér Tibor]. - Budapest : M. Műhely, 2005. - 330 p. : ill. ; 21 cm. - (Szünetjel könyvek, ISSN 1787-5137 ; 2.)
Diszkogr.: p. 301-326. - Bibliogr.: p. 295-299., 327-330.
ISBN 963-7596-49-6 fűzött : 3200,- Ft
Egyesült Államok - zenetörténet - modern művészet - 20. század - zeneszerző
78(100)"19" *** 78.071.1(73)(092)Cage,_J.
[AN 2594342]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2006.
   Szerenád : daloskönyv / [Baranyi Ferenc fordításában]. - Budapest : K. u. K. K., 2005. - 143 p. ; 19 cm + CD-ROM
ISBN 963-7437-37-1 kötött : 2950,- Ft
világirodalom - dal - dalszöveg
784.3 *** 82-192.02=945.11
[AN 2593748]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2761 /2006.
   Magyar filmlexikon / [szerk. Veress József] ; [szerzők Féjja Sándor et al.] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Filmarchívum. - Budapest : MNFA, 2005. - 2 db (1571 p.) ; 24 cm
ISBN 963-7147-45-4 kötött
Magyarország - filmművészet - életrajzi lexikon - szaklexikon
791.43(439)(092):030
[AN 2594777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - N. - 771, [3] p.
ISBN 963-7147-46-2
Magyarország - filmművészet - életrajzi lexikon - szaklexikon
791.43(439)(092):030
[AN 2594779] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., O - Z : magyar filmélet, filmcímmutató. - p. 772-1571.
ISBN 963-7147-47-0
Magyarország - filmművészet - életrajzi lexikon - szaklexikon
791.43(439)(092):030
[AN 2594783] MARC

ANSEL
UTF-82762 /2006.
Shields, Brooke
Down came the rain (magyar)
   És hullott az eső : szülés utáni depresszióm és boldogságom naplója / Brooke Shields ; [ford. Mörk Leonora]. - Nagykovácsi : KVHáz Kv., cop. 2005. - 278 p. ; 19 cm
ISBN 963-219-102-1 kötött : 2960,- Ft
Shields, Brooke
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - depresszió - memoár
791.43.071.2(73)(092)Shields,_B.(0:82-94) *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 2594787]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2763 /2006.
Bartha Csilla (1965-)
   A kétnyelvűség alapkérdései : beszélők és közösségek / Bartha Csilla. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005, cop. 1999. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-265.
ISBN 963-19-0009-6 fűzött : 2695,- Ft
kétnyelvűség - egyetemi tankönyv
800.732(075.8) *** 316.77
[AN 2592386]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2006.
Charomar, João António
   Spanyol nyelv fiataloknak : intenzív tanfolyam kezdőknek = Español para jóvenes / [írta ... João António Charomar. - 2. jav., bőv. kiad. - Győr : Apodeus Bt., 2005. - 125 p. : ill. ; 23 cm. - (El saber no ocupa lugar)
ISBN 963-212-450-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2595243]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Jahnov Janka, Prutkay Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2005. - 154 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-684-9 kötött : 1900,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv
809.51(078)=945.11
[AN 2594407]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2006.
Forgács Tamás (1959-)
   "Állati" szólások és közmondások : a felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig / Forgács Tamás. - Budapest : Akad. K., 2005. - 417 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 413-416.
ISBN 963-05-8314-3 fűzött
magyar néprajz - magyar nyelv - állat - közmondás - szólás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11) *** 59
[AN 2594510]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2006.
Fóris Ágota (1970-)
   Magyar - olasz - angol fizikai kisszótár = Pocket reference English - Hungarian - Italian dictionary of physics = Piccolo dizionario di fisica italiano - ungherese - inglese / szerzők ... Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Pécs : Lexikográfia K., 2005. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-472-1 fűzött
fizika - magyar nyelv - angol nyelv - olasz nyelv - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=20=50 *** 53
[AN 2600061]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2006.
Gerencsér Ferenc
   8000 anglicizmus : angol szólások és kifejezések / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2005]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-86399-1-1 fűzött
anglicizmus
802.0-318(078)=945.11
[AN 2593762]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2006.
Horánszky Éva
   Angol nyelvtan "kicsit" másképpen / kész. Horánszky Éva ; az összeállításban segített Bonta Béla ; rajz. Vojtilla Attila. - Pécs : Alexandra, 2005. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-369-535-X fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2593720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Igeidők. - 143 p.
angol nyelv - nyelvtan - ige
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 2593721] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elöljárószavak az angolban. - 159 p.
angol nyelv - nyelvtan
802.0-282(078)=945.11
[AN 2593722] MARC

ANSEL
UTF-82770 /2006.
Kassai Ilona (1945-)
   Fonetika / Kassai Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 963-19-5779-9 fűzött : 3500,- Ft
fonetika - magyar nyelv - egyetemi tankönyv
801.4(075.8) *** 809.451.1-4(075.8)
[AN 2592265]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2006.
Magay Tamás (1928-)
Angol - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Angol - magyar diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2002. - XV, 787, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7969-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2598893]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2006.
Magay Tamás (1928-)
Magyar - angol zsebszótár (új kiadása)
   Magyar - angol diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2005, cop. 2002. - XVI, 760, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7970-7 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2598894]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2006.
   "La magiaristica italiana e l'italianistica ungherese nell'ultimo decennio"... : V. Convegno italo - ungherese Giano Pannonio : Univesità di Padova, 9-12 dicembre 2003 / [a cura di Danilo Gheno e di Zsuzsanna Fábián] ; org. dal Dipartimento di discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo dell'Università di Padova e dalla Cattedra di italiano dell'Università "Eötvös Loránd" di Budapest. - Budapest : ELTE ; Padova : Univ. degli studi, 2005. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Giano Pannonio, ISSN 1219-0578 ; 6. - A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9294-23-3 fűzött : 12 EUR
olasz nyelv - magyar nyelv - konferenciakiadvány
805.0 *** 809.451.1 *** 061.3(45-2Padova)
[AN 2596132]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2006.
Maticsák Sándor (1965-)
   Finn nyelv / Maticsák Sándor, Anna Tarvainen. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-186., 193-194.
Fűzött
finn nyelv - nyelvkönyv
809.454.1(078)=945.11
[AN 2600004]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2006.
Nagy György (1942-)
   Thesaurus of English idioms / George L. Nagy. - Budapest : Tinta, 2006. - XVI, 1248 p. ; 24 cm
ISBN 963-7094-46-6 kötött : 40 USD : 35 EUR
angol nyelv - anglicizmus - értelmező szótár
802.0-321.1 *** 802.0-318
[AN 2594784]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2006.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2005. - [4], 860 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Holland - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-05-6499-8)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 2598834]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2777 /2006.
Gera Judit (1954-)
   Tussen literatuur en schilderkunst : essays over literatuur en schilderkunst in Nederland en Vlaanderen in de moderne periode / Judit Gera. - Budapest : Instituut voor Germaanse Talen Eötvös L. Univ., 2005. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 47.). (Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis ; 7.)
Bibliogr.: p. 183-194.
ISBN 963-463-774-4 fűzött
Belgium - Hollandia - holland irodalom - flamand irodalom - festészet - 20. század
839.3(091)"19" *** 75(492/493)
[AN 2595141]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2006.
Steiner, George (1929-)
After Babel (magyar)
   Bábel után : nyelv és fordítás / George Steiner ; [ford. Bart István]. - Budapest : Corvina, [2005]-. - 24 cm
műfordítás
82.03
[AN 2594630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2005. - XIX, 267 p.
ISBN 963-13-5456-3 fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-5456-3)
műfordítás
82.03
[AN 2594631] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2779 /2006.
Csaplár Ferenc (1940-)
   Kassák születésnapjai, 1917-1967 / [a 2002. júl. 22-én megnyílt kiállítást rend., a kiadványt írta, szerk. és terv. Csaplár Ferenc] ; [közread. a] Kassák Múzeum. - Budapest : Kassák Múz., 2005. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-219-260-5 fűzött
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - író - festőművész - születésnap - 20. század - életrajz - kiállítási katalógus
894.511(092)Kassák_L. *** 75(439)(092)Kassák_L. *** 394.268.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 2594812]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2006.
Csizmadia Éva
   A tiszavirág dala : Pinczési Judit élete / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9353-40-X kötött : 3990,- Ft
Pinczési Judit (1947-1982)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - memoár
894.511(092)Pinczési_J.(0:82-94)
[AN 2595172]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 264 p.
ISBN 963-9353-41-8
Magyarország - író - 20. század - életrajz - memoár
894.511(092)Pinczési_J.(0:82-94)
[AN 2595173] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 344 p.
ISBN 963-9353-42-6
Magyarország - író - 20. század - életrajz - memoár
894.511(092)Pinczési_J.(0:82-94)
[AN 2595174] MARC

ANSEL
UTF-82781 /2006.
   Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban / [... összeáll. Imre László, Gönczy Monika]. - Debrecen : DE M. és Összehasonlító Irodtud. Int., 2005. - 228 p. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 43.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-940-1 fűzött
magyar irodalom története - műfajelmélet - narratológia - 19. század
894.511(091)-3"18" *** 82.01-3
[AN 2594614]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2006.
   Rajongás vagy szereptévesztés : Simonyi Imre és Márai Sándor kapcsolatáról / [szerk. Békés Ferenc]. - Budapest : Ababook, 2005. - 154 p., [3] t.fol : ill. ; 19 cm
Számozott példány: 150
ISBN 963-86796-3-8 kötött
Simonyi Imre (1920-1994)
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - író - 20. század - életrajz - vers
894.511(092)Márai_S. *** 894.511(092)Simonyi_I. *** 894.511-14
[AN 2595382]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2783 /2006.
1000 Rosen - 1000 Lügen (magyar)
   Hittem neked : Veronikának nincs szerencséje a férfiakkal / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 180.)
ISBN 963-7042-68-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2593717]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2006.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Művek (vál.)
   Hans Christian Andersen meséi / ... vál. és a bevezetőt írta Neil Philip ; ford. Hevesi Sándor és Rab Zsuzsa ; az illusztrációkat kész. Isabelle Brent ; [szerk. és a bevezetőt ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - 351 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9562-37-8 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2594861]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2006.
Baird, Jacqueline
His inherited bride (magyar)
   Hétéjszakás menyasszony / Jacqueline Baird ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 358.)
ISBN 963-537-463-1 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594697]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2006.
Balliett, Blue
Chasing Vermeer (magyar)
   A Vermeer-rejtély / Blue Balliett ; ill. Brett Helquist. - Debrecen : Bona, 2005. - 251 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Németi Anita
ISBN 963-219-444-6 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2594438]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2006.
Bedtime bear stories (magyar)
   Esti mesék Mackó Mamától / [szerk. Rita Balducci] ; Amy Flynn rajz. ; [ford. Rácz Ildikó, ... Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9562-24-6 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2594851]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2006.
Besznyák István (1931-)
   Politikai és történelmi idézetek / Besznyák István, Besznyák Rita. - Budapest : Medicina, 2006. - 379 p. ; 22 cm
Az idézetek eredeti nyelven és magyar fordításban. - Bibliogr.: p. 365-368.
ISBN 963-226-023-6 kötött
világirodalom - aforizma - többnyelvű dokumentum
82-84.02=945.11
[AN 2594889]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2006.
Brockmann, Suzanne
Scenes of passion (magyar)
   Új szereposztás / Suzanne Brockmann ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 194.)
ISBN 963-537-461-5 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595136]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2006.
Brown, Dan
Deception point (magyar)
   A megtévesztés foka : regény / Dan Brown ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, cop. 2005. - 621, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-7318-73-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2594084]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2006.
Cleave, Chris
Incendiary (magyar)
   London lángokban / Chris Cleave ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Partvonal, 2005. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 963-86879-9-1 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2593727]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2006.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-73-9)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2598662]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2006.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9471-74-7)
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2598677]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2006.
Collins, Max Allan
Cold burn (magyar)
   Hideglelés / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2005. - 297 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : Las Vegas)
ISBN 963-305-230-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2593735]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2006.
Colter, Cara
What child is this? (magyar)
   Saját kezébe / Cara Colter ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 180.)
ISBN 963-537-464-X fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594692]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2006.
Cornwell, Bernard
Sharpe's tiger (magyar)
   Sharpe tigrise / Bernard Cornwell ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 380 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-425-048-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2594008]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Bezwungene Liebe (magyar)
   Házasságból szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Erdélyi Renáta]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 140 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 41.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-71-7 fűzött : 750,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2593718]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2006.
De Crescenzo, Luciano
   Sembra ieri = Mintha csak tegnap történt volna / Luciano De Crescenzo ; [ford. Herczeg Ildikó]. - Budapest : Editio Mediterranica, 2005. - 95 p. : ill. ; 20 cm
A vál. és ford. a "Sembra ieri" (Milano : Mondadori, 1997) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-219-379-2 fűzött
olasz irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
850-32.02=945.11
[AN 2593731]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2006.
...doch niemand sah sie weinen (magyar)
   Hazugságok hálójában : egy asszony titkos bánata / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 181.)
ISBN 963-7042-74-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2593716]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2006.
Edwards, Nicholas
   Egy bátor kiskutya kalandjai / Nicholas Edwards. - Pécs : Alexandra, 2005-. - 20 cm
Ford. Vince Judit Andrea
ISBN 963-369-499-X fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2593988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A hős kutyakölyök. - 2005. - 141 p.
ISBN 963-369-335-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2593992] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A mentőakció. - 2005. - 126 p.
ISBN 963-369-334-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2593996] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A menekülés. - 2005. - 159 p.
ISBN 963-369-333-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2593998] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A hóvihar. - 2005. - 222 p.
ISBN 963-369-336-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2594000] MARC

ANSEL
UTF-82801 /2006.
Edwards-Jones, Imogen
Hotel Babylon (magyar)
   Hotel Babylon : [élvezetek, fényűzés, tobzódás - dokumentumok egy luxusszálló életéből] / Imogen Edwards-Jones & Anonymus ; [ford. Lelik Krisztina]. - Nagykovácsi : KVHáz Kv., cop. 2005. - 308 p. ; 19 cm
ISBN 963-219-101-3 kötött : 2960,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2594785]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2006.
Finder, Joseph
The zero hour (magyar)
   Végtelen bosszúvágy / Joseph Finder ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2005]. - 388 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Megj. "Az utolsó óra" címmel is
ISBN 963-9598-73-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2594765]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2006.
Gedge, Pauline
House of dreams (magyar)
   Álmok háza / Pauline Gedge. - [Budapest] : Gabo, cop. 2005. - 547 p. ; 22 cm
Ford. Módos Magdolna
ISBN 963-9635-07-3 kötött : 2500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 2594104]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2006.
Gold, Kristi
Renegade millionaire (magyar)
   Boldog új évet, Hamupipőke! / Kristi Gold ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 290.)
ISBN 963-537-465-8 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594707]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2006.
Green, Grace
Forever wife and mother (magyar)
   Édes ellenség / Grace Green ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 357.)
ISBN 963-537-462-3 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594703]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2006.
Kundera, Milan
Žert (magyar)
   Tréfa : regény / Milan Kundera ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : Európa, 2006. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7952-8 kötött : 2300,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2598885]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2006.
Larsen, Viola
Heute ist sie die Frau eines anderen (magyar)
   Kastély a völgyben / Viola Larsen ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2005]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 179.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-73-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2593714]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2006.
Loomis, Susan Herrmann
Tarte Tatin (magyar)
   Életünk a Tatin utcában / Susan Loomis ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Kulinária, cop. 2005. - 335 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 963-869-520-X fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - gasztronómia - memoár
820-94=945.11 *** 641(0:82-94)
[AN 2593746]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2006.
Marinelli, Carol
The consultant's accidental bride (magyar)
   Életmentő szerelem / Carol Marinelli ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 291.)
ISBN 963-537-466-6 fűzött : 399,- Ft : 84 SKK : 175 DIN
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2594705]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2006.
McArthur, Fiona
Father in secret (magyar)
   Doktor úr farmerban / Fiona McArthur ; [... ford. Telek Zsuzsa]. Apró csodák / Meredith Webber ; [... ford. Bakay Dóra]. El nem múló szerelem / Sarah Morgan ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 2.)
Egys. cím: Father in secret. A winter bride. Emergency: mother wanted
ISBN 963-537-468-2 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595167]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2006.
   Mesék az élet csodáiról / [... vál. és átd. Boldizsár Ildikó] ; [az illusztrációkat kész. Takács Mari]. - Budapest : Reader's Digest, 2005. - 255 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9562-43-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2594963]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2006.
Messadié, Gerald
Orages sur le Nil (magyar)
   Viharok a Níluson / Gerald Messadié. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2584735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Tutanhamon arcai / [ford. Szabó Beáta]. - [2005]. - 300 p.
ISBN 963-425-070-X kötött : 1999,- Ft
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2594334] MARC

ANSEL
UTF-82813 /2006.
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Művek (vál.) (magyar)
   Michelangelo Buonarroti versei / [ford., a tanulmányt írta és a jegyzeteket összeáll. Rónay György] ; [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-361-543-7 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 2594774]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2006.
Rice, Anne
The vampire Lestat (magyar)
   Lestat, a vámpír / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2005. - 527 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-112-1 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2594541]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2006.
Sade, Donatien Alphonse François de
Les cent-vingt journées de Sodome (magyar)
   Szodoma százhúsz napja / Marquis de Sade ; [... ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2006]. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 963-85979-8-4 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 2598681]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2006.
Saint-Exupéry, Antoine de
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György] ; a szerző rajz. - 25. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-11-8126-X kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 2598814]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2006.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. kv., Az árnyak ura. - 2006. - 214 p. - (Vámpír könyvek ; 11.)
ISBN 963-11-8127-8 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2598828] MARC

ANSEL
UTF-82818 /2006.
   Tra ansia e finitudine : la nuova Europa dei poeti = Szorongás és végesség között : költők új Európája / a cura di ... Dante Marianacci e ... Barna Imre ; [... kiad. a Salvatore Quasimodo Alapítvány, Istituto italiano di cultura di Budapest]. - Balatonfüred : Salvatore Quasimodo Alapítvány ; Budapest : Istitutio italiano di cultura di Budapest, cop. 2005. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-234-0 fűzött
európai irodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
82-14.02(4)=50=945.11
[AN 2595210]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2006.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2006, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2408-1 kötött : 1890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2598765]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2006.
Vandenberg, Philipp
Der König von Luxor (magyar)
   Luxor királya : regény / Philipp Vandenberg. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2005. - 588, [2] p. ; 22 cm
Ford. Keszthelyi Ágnes
ISBN 963-7437-35-5 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2594013]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2006.
Voznesenskaâ, Ûliâ N.
Moi posmertnye priklûčeniâ (magyar)
   Halál utáni kalandjaim / Júlia Voznyeszenszkaja ; [ford. Bilkuné Lepahin Marina] ; [előszó Bilku Roland]. - Miskolc : Bíbor K., 2005. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9634-02-6 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2594082]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2006.
White, Christopher
Our twelve days before Christmas (magyar)
   Karácsonyi várakozás / Christopher White ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 963-425-084-X kötött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - karácsony - memoár
820-94(73)=945.11 *** 398.332.41(0:82-94)
[AN 2593836]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2006.
Wilks, Eileen
Michael's temptation (magyar)
   Feloldozás / Eileen Wilks ; [... ford. Szabó Julianna]. Rossz példa / Christy Lockhart ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. Sarki fény / Bobby Hutchinson ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2005. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 12.)
Egys. cím: Michael's temptation. The cowboy's Christmas baby. Northern knights
ISBN 963-537-401-1 fűzött : 869,- Ft : 183,50 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2595139]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2824 /2006.
Bálint Zsolt (1962-)
   Az én átváltozásom / Bálint Zsolt. - Szeged : Agapé, 2005. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-299-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594390]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2006.
Bandi András
   Hitem, hiszem : versek, prózák / Bandi András ; [rajzok, képek Sikó Ágnes, Vernes Valéria, Orbók Szilárd]. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2594726]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2006.
Bányai Tamás (1946-)
   Fortuna tenyerén : novellák / Bányai Tamás. - Budapest : Alterra, 2006. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-67-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2594934]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2006.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csudafa / Benedek Elek. - Budapest : Heted7Világ, cop. 2005. - 96 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-9488-67-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2594997]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2006.
Berényi Nagy Péter
   Melengető mesék / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, 2005. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-372-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2594072]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2006.
Bernáth, William
   Örvény : versek / W. Bernáth Béla. - Debrecen : [Magánkiad.], 2005. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 963-219-917-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594735]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2006.
Csider Sándor (1950-)
   Varázshegedű : versek / Csider Sándor ; [... Tarpataki Károly ecsetrajzai ...] ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány, 2006. - 70, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-219-916-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2594318]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2006.
Dobai Péter (1944-)
   "Barth hadapród, becsületszavamra, visszatér a nyár!" / Dobai Péter. - Budapest : Nagyvilág, 2005. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-9175-28-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594539]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2006.
   Erdélyi karácsony : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [életrajzi jegyz. Balogh Tamás]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-55-2 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082) *** 894.511-14(498)(082) *** 398.332.416(0:82-32) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2593743]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2006.
   Fagyöngy : [a szeretet könyve]. - Szeged : Lazi, cop. 2005. - 121 p. ; 17 cm
Analitikus leírása: AN 546982
ISBN 963-7138-37-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2594653]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8125-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2598782]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2006.
Földi Pál
   Hannibál : a hadvezér / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2005. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-389-9 fűzött
Hannibal
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2593756]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2006.
Garai Péter Sándor
   Fordulatok / Garai Péter Sándor ; [graf. Szegedi Katalin]. - [Budapest] : Garai P., cop. 2005. - 99 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-219-655-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2595081]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2006.
Hajduné Kotaszek Hedvig
   Lángőrző : verseim, grafikáim / Kotaszek Hedvig. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2005]. - 192, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-460-967-8 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 76(439)(092)Hajduné_Kotaszek_H.
[AN 2594512]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2006.
Határ Győző (1914-)
   Golghelóghi rémrettentő képekkel gonosz kalandokkal teljes csudaságos históriája .. : ... nagy érzékeny titokjáték... / [Határ Győző] ; [graf. Kass János]. - [Budapest] : Argumentum, 2005. - 882, [8] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 799-801. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-347-9 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2595068]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2006.
Hawk, Antony
   A sivatag kincse : regény / Antony Hawk. - Pécs : Opus, cop. 2005. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-7080-22-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2593726]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2006.
Jávorkai Judit
   Lájfsztori : megkésett okoskodások a pasikról és a kapcsolatokról / Jávorkai Judit. - Pécs : Alexandra, 2005. - 270 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-369-506-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593652]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2006.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kakas Márton Füreden / Jókai Mór ; [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2005. - 58, [2] p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek ; 3.)
ISBN 963-218-186-7 fűzött
magyar irodalom - útleírás - elbeszélés
894.511-992 *** 894.511-32
[AN 2595164]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2006.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila összes versei / [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2006, cop. 2003. - 658 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-578-2 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2600050]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2006.
   Karácsonyi ének : magyar írók versei és novellái / vál. és összeáll. D. Szabó Mária. - [Budapest] : Palatinus, 2005. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-97-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2594484]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2006.
Kerber Balázs
   A nagy szívás / Kerber Balázs, Hompot Sebestyén. - Budapest : Magánkiad., 2005. - 391, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-788-8 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2594650]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2006.
Kerékgyártó János
   Bampa háta gömbölyeg / Kerékgyártó János. - [Pilisszentimre] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-194-3 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2594634]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2006.
Koncz István, Sz
   Törzsasztal / Sz. Koncz István. - Görcsöny : Bamba Club, cop. 2005. - 28 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-219-832-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2594953]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2006.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok, babonák : hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-14-2064-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-43 *** 894.511-32 *** 398.7
[AN 2598775]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2006.
Kutasi Kovács Lajos (1920-1995)
   Vasárnapok hétköznapok / Kutasi Kovács Lajos ; [szerk. Horváthy György] ; [kiad. ... a Laczkó Dezső Múzeum]. - Veszprém : Kovács G. Sz. : Laczkó D. Múz., 2005. - 415, [5] p. ; 22 cm
ISBN 963-7208-86-0 kötött
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 2595188]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   Kisangyal / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2006. - 273, [2] p. ; 21 cm. - (Lázár Ervin munkái)
ISBN 963-389-754-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2599907]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2006.
Lázár Ervin (1936-)
   Magyar mondák / Lázár Ervin ; [Gyulai Líviusz metszeteivel]. - Budapest : Osiris, 2006. - 95, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-739-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda
894.511-343.4 *** 398.223(=945.11)
[AN 2599889]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2006.
Machovich Raymund (1936-)
   Ahogy elrendeltetett / Machovich Raymund. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2006. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 963-243-925-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2594540]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2006.
Márkus Ferenc (1937-)
   Rögökön, göröngyökön át : [novellák, mesék, versek] / [Márkus Ferenc]. - Budapest : Alterra, 2006. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-66-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2594843]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2006.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok : regény és dráma / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2006. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8037-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2600041]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2006.
Nády Mária (1945-)
   Jelek / [Nády Mária]. - Budapest : Alterra, 2006. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-68-X fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594848]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2006.
Nemere István (1944-)
   Nászút golyózáporban / Klaus von Lottinge. - Budapest : Hermész, [2005]. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-86888-6-6 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2594360]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2006.
Novák Csaba
   Szőke kóla / Novák Csaba. - Pécs : Alexandra, [2005]. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-369-492-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2593829]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2006.
Nyerges András (1940-)
   Rendes ország, kétféle történelem : 113 színrebontás / Nyerges András. - Budapest : Noran, 2005. - 327, [6] p. ; 24 cm
ISBN 963-7416-56-0 kötött : 2990,- Ft
belpolitika - magyar irodalom - kultúra - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 008:323(439)"19/200" *** 894.511(091) *** 930.1(439)"19"
[AN 2594021]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a bűz serlege / K. B. Rottring. - [Szeged] : E. M. K., 2005. - 211 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-86281-3-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2595175]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a fáraó átka / K. B. Rottring. - [Szeged] : E. M. K., 2005. - 208 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-7069-00-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2595199]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a vámpírok bálja / K. B. Rottring. - [Szeged] : E. M. K., [2005]. - 211 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-86323-4-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2595203]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2006.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és az alkatrazi fogoly / K. B. Rottring. - [Szeged] : E. M. K., 2005. - 216 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-86323-0-5 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9285-21-8)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2595177]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2006.
Pál Tamás|
   A sittes bosszúja / K. B. Rottring & Stanley Steel. - [Szeged] : E. M. K., 2005. - 189 p. ; 18 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-7069-08-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2595205]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2006.
Páldi Mária (1974-)
   Nyitott könyv vagyok : versek / Páldi Mária. - Solt : [Magánkiad.], 2005. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-219-829-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594690]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2006.
Palocsay Erzsébet, B. (1928-)
   A messzi csillagokról / Binderné Palocsay Erzsébet ; [közread. a] Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár. - Tiszaújváros : Derkovits Gy. Művel. Közp. és Vár. Kvt., 2005. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Valóságos körkép : Jókai Mórtól Feszty Masáig ; A bonyhádi néma sír
ISBN 963-219-125-0 fűzött
Feszty Árpád (1856-1914)
Perczel Mór (1811-1899)
Magyarország - magyar irodalom - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - életrajz - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 355(439)(092)Perczel_M.
[AN 2595137]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2006.
Rakovszky József (1920-2004)
   Kinizsi Pál : történelmi verses elbeszélés / Rakovszky József ; Somossy Tamás rajz. ; [kiad. a Szózat Alapítvány]. - [Budapest] : Szózat Alapítvány, [2005]. - 105 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-219-174-9 fűzött
Kinizsi Pál (?-1494)
magyar irodalom - verses elbeszélés
894.511-131
[AN 2594815]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2006.
Remsey Ágnes (1915-)
   Cserepecskék / Remsey Ágnes ; [az ill. ... Pirk László munkája]. - [Budapest] : Kairosz, 2005. - 33, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9642-01-0 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2593832]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2006.
Scheer Katalin
   Nefelé : kalandos történet kedves és kedvetlen gyerekeknek / Scheer Katalin ; [Csíkszentmihályi Berta rajz.]. - Budapest : Noran, 2005. - 204 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7416-47-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2594010]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2006.
Suhai Pál (1945-)
   Kísértetek kora : válogatott és új versek / Suhai Pál. - Budapest : Orpheusz, 2005. - 160, [6] p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-75-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594636]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2006.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 456, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-8124-3 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2598780]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2006.
Tenger Szilárd (1974-)
   Koldusok reménye : II. verseskötet / Tenger Szilárd ; [kiad. Egyetemi Lelkészség]. - Győr : Egyetemi Lelkészség, [2005]. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-988-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594734]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2006.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2006], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2413-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2598745]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2006.
Willnerné Takács Margit (1935-)
   A szeretet hangján / Willerné Takács Margit. - Budapest : Kornétás, cop. 2005. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9353-35-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2595170]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2006.
Winkler Márton
   Keleti só / Winkler Márton. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2005. - 126 p. ; 17 cm. - (Lunar zsebkönyvek sorozat, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-56-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-193 *** 894.511-84
[AN 2593774]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2006.
Zimonyi Zita
   Az utolsó szerelem hisztériája / Zimonyi Zita. - Budapest : Pegita, 2005. - 88, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-218-825-X kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2594645]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2006.
Zsigmond M. Ibolya
   Székely-magyar meseszínpad : négy játék / Zsigmond M. Ibolya ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2006. - 136 p, ; 21 cm
Tart.: Prücsök ; Furulyás Palkó ; Benedek Elek életútja ; Óriás mesekönyv
ISBN 963-87003-0-0 fűzött
magyar irodalom - mesejáték
894.511-252
[AN 2594693]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2876 /2006.
Bartos Erika
   Játszik a baba : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - [Pécs] : [Alexandra], [2005]. - [18] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-553-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2593692]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2006.
Bartos Erika
   Utazik a baba : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - [Pécs] : [Alexandra], [2005]. - [18] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-552-X fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2593689]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2006.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des métiers (magyar)
   Mesterségek a nagyvilágban / Émilie Beaumont ; ill. Colette Hus-David ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2005. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-160-8 kötött
foglalkozás - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 331.54(02.053.2)
[AN 2592019]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2006.
Beaumont, Émilie
L'imagerie pour la grande école (magyar)
   Képes mindentudó az iskoláról / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. C. David ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, 2005, cop. 2003. - 132 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-080-6 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2592017]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2006.
Busquets, Jordi
   Barátaim a házban / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-25-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594471]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2006.
Busquets, Jordi
   Barátaim a tanyán / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-23-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594474]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2006.
Busquets, Jordi
   Barátaim a vadonban / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-24-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594479]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2006.
Busquets, Jordi
   Barátaim az erdőben / [rajzok Jordi Busquets] ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-22-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594467]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 963-11-8128-6 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2598823]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2006.
Miglis, Jenny
My talking telephone! (magyar)
   Halló, itt Röfi! : interaktív mesekönyv / [ill. Rick Brown] ; [m. szöveg Szőnyi Krisztina]. - Budapest : Lilliput, cop. 2005. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 29 cm + játéktelefon
Írta Miglis, Jenny
ISBN 963-9166-98-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594689]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2006.
Moroney, Tracey
   Csillagszámláló / Tracey Moroney rajz. ; [a verset Allia Zobel-Nolan eredetijéből Falcsik Mari ford. ...]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2005. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9562-25-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594854]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2006.
Rigol, Francesco
   Állatkerti állatok / [graf. Rigol]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Vidám természet)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-28-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2594457]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2006.
Rigol, Francesco
   Háziállatok / [graf. Rigol]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Vidám természet)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-26-X kötött
képeskönyv
087.5
[AN 2594463]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2006.
Rigol, Francesco
   A mező állatai / [graf. Rigol]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Vidám természet)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-29-4 kötött
képeskönyv
087.5
[AN 2594466]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2006.
Rigol, Francesco
   A tanya állatai / [graf. Rigol]. - Budapest : Napraforgó, [2005]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x21 cm. - (Vidám természet)
Figuratív alakú
ISBN 963-9606-27-8 kötött
képeskönyv
087.5
[AN 2594460]
MARC

ANSEL
UTF-8